Skip to main content

Full text of "Biblia Hebraica"

See other formats


*S8? 5" 3S 
7/5- 3975 d^ttoi o'wsj min BIBLIA HEBRAICA ADJUVANT1BUS PROFESSORIBUS G. BEER, F. BUHL, G. DALMAN, S. R. DRIVER, M. LOHR, 
W. NOWACK, L W. ROTHSTEIN, V. RYSSEL EDIDIT RUD. KITTEL 

PROFESSOR LIPSIENSIS EDITIO ALTERA EMENDATIOR STEREOTYPIC A 
LIPSIAE 

J. C HINRICHS 

1909 PRAEPARAVERUNT 

Librum Geneseos EDITOR 

Librum Leviticum V. RYSSEL 

LlBROS Exodi ET Numerorum V. RYSSEL ET EDITOR 

Libros Deuteronomii et Josuae S. R. DRIVER, OXONIENSIS 

LlBROS Judicum, Samuelis I. II., Regum I. II. EDITOR 

Librum Jesaiae EDITOR 

LlBROS JEREMIAE ET EZECHIEL I. W. ROTHSTEIN, HALENSIS 

Librum Duodecim Prophetarum (opera EDITORIS) W. NOWACK, 

Argentinus 
Librum Psalmorum FR. BUHL, Havniensis 
Libros Proverbiorum et Iob G. BEER, Argentinus 
Canticum Canticorum G. DALMAN, Hierosolymitanus 
Librum Ruth et Threnos EDITOR 
Librum Ecclesiastis S. R. DRIVER 
Librum Esther FR. BUHL 

Libros Danielis, Esrae et Nehemiae M. LOEHR, Vratislaviensis 
Librum Chronicorum EDITOR 

HE INSTITUTE CF 

__ — I Ml 22 COPYRIGHT 1909 BY J. HINRICHS'sche BUCHHANDLUNG, LEIPZIG. PRAEFATIO AD EDITIONEM ALTERAM. 

Duobus fere annis post prius et uno anno post alterum 
Bibliorum Hebraicorum volumen publicatum novam et stereotypi- 
cam editionem exscribi opus erat. 

Qua in praeparanda — id quod iterum haud ita parvi 
laboris et sumptus erat — haec studuimus: 

1. omnia menda typographica et in tabula corrigendorum 
memorata et alias nobis allata in textu ipso emendare; 

2. omnes litteras laesas, quas quidem — textu denuo 
quamvis diligenter lecto — viderimus, et vocales accentusque 
deletos reflcere; 

3. emendationes et additamenta notarum, quantum in 
formis stereotypicis inscribi potuit, addere (cf. ex. gr. ad Jer 5, 8; 
10,13.23; 13,21; 17,2.3; 20,1; 23,26); 

4. in nova tabula corrigendorum ea errata et addenda 
adicere, quae aut in formis inscribi non poterant aut nova 
editione typis expressa inventa sunt. 

Maximas agimus gratias cum Pastori Lie. Dr. BOEHMER 
(Raben), Cand. theol. Howard Americano, nunc ludi magistro 
Sidone Phoenicum, Pastori KOB Pommerano, qui tabulas cor- 
rigendorum uberrimas nobis miserunt, turn Dr. Kahan (Znaim) 
qui exemplar totius operis correctionibus in margine adnotatis 
liberaliter nobis praebuit. Item Professores S. R. DRIVER et 
Eb. NESTLE, qui passim ad notas corrigendas vel locupletandas 
contribuerunt, nos sibi obstrinxerunt. Magnae editori erat laeti- 
tiae, quod nuperrime Aemilius Kautzsch versionem suam V is T l 
denuo praeparans sociis illius operis hanc Bibliorum Hebraicorum 
editionem, quam in emendationibus et conjecturis deligendis pro 
exemplari sequerentur, commendavit 

Scripsi Lipsiae EDITOR. 

Kal. Ian. 1909. PROLEGOMENA. 

1. Huius editionis Bibliorum Hebraicorum proprium est, 
quod textui masoretico et gravissimae lectiones variae codicum 
Hebraicorum manu scriptorum versionumque veterum et consilia 
ad emendandum textum traditum in notis adduntur. 

Ad verba scriptorum biblicorum ipsorum quam maxime 
restituenda duae viae inveniuntur: aut (a) textum continuum et 
emendatum proponimus, quern quidem, quod ad fidem plus 
minus eruendam attinet, non nisi ad quoddam tempus — paulo 
fere ante versionem veterrimam — persequi possimus; aut (b) 
textu masoretico, sicut traditus est, quasi fundamento editionis 
nitimur et occasione data lectionibus variis vel consiliis ad textum 
emendandum in notis positis interpretamur. Hanc rationem (b) 
partim doctrinae partim utilitatis causa iniimus. Quam metho- 
dum, quamquam ex philologia consideratam interdum aliena et 
parum sibi convenientia gignere editorem non fugit 1 , tamen usui 
communi servire existimat. Cum ea, quae ad textum emendan- 
dum proposita sunt, inprimis veteribus versionibus nitantur, tex- 
tum temporis, quod supra diximus, restituere in mente habemus. 
Neque vero rationis constantis causa modum anguste coercuimus : 
quoties versionibus adiuvantibus aut sine illis textum originalem 
erui posse spes erat, vestigia persequi non dubitabamus. 

2. In textu masoretico, qui pro fundamento poneretur, 
eligendo dubium erat, novusne textus ratione eclectica secundum 
fidissimos testes restitueretur an exemplar quoddam codicum, qui 
exstant, redderetur. Hanc viam ingrediendam primo decre- 
veram, cum ilia methodus sine apparatu amplissimo, quo fontes 
singularum lectionum variarum receptarum demonstrentur, multo 
minoris pretii sit. Etiam Baer dicere, unde lectiones a se 
receptae orerentur, saepe neglexit. Editionem &, quam egregiis 
virtutibus praestare ceteris nemo negat, supposui. Sed quo 
diutius hunc laborem subibam, eo saepius commovebar, ut 
lectiones minus probatas, quae etiam in codice a me supposito 
opinione frequentiores inveniebantur, secundum certissimos testes, 

1 cf editoris libellum: Uber die Notwendigkeit und Moglichkeit einer 
neuen Ausgabe der hebrdischen Bibel, Leipzig 1902. V PROLEGOMENA 

in quibus inprimis Baer et GlNSBURG numerandi sunt, mutarem. 
Quae methodus ab eclectica ratione non longe distat: hinc 
textus a me propositus fere ex toto cum codicis $ congruit, 
illinc multae et minus probatae lectiones dispersis locis sub- 
latae sunt, id quod plerumque silentio factum est. Nam ne 
apparatus nimis oneraretur, solum gravissimae allatae sunt. — 
Quern codicem, praeterquam quod multis locis arte critica opus 
erat, firttiis legibtis ante propositis subigendum fuisse manifestum 
est; quod maxime opus erat, cum aut in codice % ipso con- 
fusa et inaequalia inveniantur aut dissensione inter doctos ipsos 
orta quaeratur, utrum codex jB sequendus sit necne. Quaestiones 
cum ab aliis turn a BAER-DELITZSCH, {Liber Genesis 1869 
Praef.) et GlNSBURG (bitrod. to the ... Hebr. Bible, 1897, p. 255SS. 
114 s) propositae mihi ante oculos obversantur. Haec decrevi: 
(a) cum Schewa sub priore duarum consonantium consonarum 
legitur, non est, quod Schewa compositum scribatur. Codex j6 
suo iure modo Schewa simplex modo (sed rarius) compositum 
scribit. Tantummodo secundum Heidenheim (ben Ascher), 
id quod saepius contrarium est ccdici jB, si Schewa compositum 
legitur, semper Meteg praecedere opus est. Ergo fi12in et 
D^?£D, sed Wayi et D^^tt. — (b) Opus non est verba BhJ, 
few, "]"D in medio littera "1 litterave 3 P ro "\ vel ? scribi. Hoc 
quoque loco habemus, quod scribendi rationem codicis £ ob- 
tineamus, in quo utrumque legitur. Vide GlNSBURG, Introd. 257SS. 
FOOTE, J. Hopk. Un. Circ. 1903, 71 ss. (c) Dagesch emphaticum, 
quo ut formae n^'fe, Tbt£, YprD?, »^, D^H etc. afficiantur, 
Baer postulat, argumentis confirmatum non est. Confer GlNS- 
BURG, 1. c. 114SS. Hie quoque codex B recte scripsit (Ea, 
quae sub b) et c) dicta sunt, probabantur codice illo illustri 
MERZBACHER, quern doctoris A. FREIMANN Francofurtensis bene- 
ficio cognovi. Quern opinioni BAERn haud ambigue obstare 
collatione quinquaginta locorum, quam manibus teneo, demon- 
stratur.) (d) Item Raphe iterum ac saepius ponere, id quod 
postulat GlNSBURG, et accentum alias nisi apud Paschta bis 
scribere, ut solet Baer, una cum codice £ neglegendum putavi. 
(e) Item Chateph Qamez illud omisi, quod a Baer saepe pro 
Qamez chatuph scribitur ita, ut errare haud difficile sit, quodque 
saepius, sed nulla ratione constanti (exempli gratia Gn 14,1. 5 
"TO et "TO cf. Gn 3,5. II \ 6,15) etiam in codice jB legitur. — 
Etiam ubi manifesta menda typographica et alii errores vel per- 

6S 
7 IS PROLEGOMENA VI 

mira codicis BEN CHAJJIM propria 1 adesse videbantur, exceptis 
eis locis, quos supra commemoravi, silentio codicem £ reliqui. 

3. Ceterum praeter exceptiones sub 2 enumeratas et sub 
4 — 6 enumerandas textus masoreticus Bibliorum secundum 
principem editionem Jacobi ben Chajjim (anni 1524/5) in 
apparatu littera # (Bomberg) significatam exscribi potuit. Bibliis 
enim Hebraicis a GlNSBURG secundum # (cf Introd., p. Ill) editis — 
quorum magnas et varias virtutes gratissimis animis omnes aesti- 
mant — etiam obiter percursis codicem # denuo conferendum esse 
apparuit. Quern I. I. Kahan diligenter perlegit, quod opus colla- 
tionem propria significatione haberi non vult. Singulares lectiones 
quoties in codice # inventae erant, accurate examinabantur et si 
ullam ob causam aptae esse videbantur, quae reciperentur, ut 
textui forma codicis Q servaretur, recipiebantur. Nee vero acci- 
disse potest, ut interdum errores non irrepserint — quorum nume- 
rum haud magnum fore speremus — nee viles errores rationis 
scribendi et accentuum, ne formam codicis # sine iusta causa de- 
lerem, exstinxi. Aliae differentiae in apparatu a me notatae sunt. 

4. Quod attinet ad Meteg scribendum, codex $ saepe in- 
diligenter et ex libidine se gerit. Quae cum ita sint, in omnibus 
partibus textus — in notis ut hac in re omnia congruerent fieri 
non potuit — editor principia a Baer in MERX, Archiv fiir 
wissensch. Erforsch. des AT I, 1867 deposita secutus est. Inter- 
dum — sed raro — insuper Meteg, si certissima testificatione 
nitebatur, receptum est. 2 

5. Accentus sequuntur iH, specialiter $, sed leviores errores 
accidisse ducendum est, quippe quod et librum ilium conferre 
typisque exscribere difficillimum fuerit et nonnulla codicis # 
signa minus clara sint; solum Zakeph parvum, quoties non 

1 In his numeranda sunt Chateph Qamez saepius scriptum et crebrae 
lectiones mixtae, id est duarum et possibilium ad impossibilem lectionum 
copulatio: cf "!jj>e (Makk. et accent.) Jdc 9,14; |S?rf» Gn 2,i6; TS"inj 10,9; 
'jr\n 10,21, vel nriPj?™ (pro aut Dnyprn aut nnypnV) Jdc 7,18; noy 1 ?"]^ Gn 
14,1 (Schewa et Makk.); "Hfe n,3i; 3Bh 13,12. Menda typographica vel 
alii errores sunt, si Dagesch omittitur multis locis: vide njr Gn 11,29. 3 1 - 
»l — 19,2. 8. W5 — 19,14 (etiam in nj?N et nnfc saepius abest), vel scrip- 
tiones ut: nwb 2,6 sive «np^ 4,17, vel si ab ipsa Masora receditur: 
vide Jdc 11,25 ^ n def. contra Masoram in margine inferiore notatam vel 
v. 31 n^V plene contra M 6,26, necnon iS 3,10 aiWl (iK in marg. a|— ). 

2 In libris Gen. usque ad Jos. saepe rei typographicae causa Meteg 
a dextra parte vocalis scriptum est — id quod non prorsus juste se habet 
(vn, nbw ); sed inde a libro Jud. Meteg suo loco legitur («rPl, sed nmn). VII PROLEGOMENA 

praecedente servo in codice & inveniebatur, secundum regulam 
in Zakeph magnum mutabatur vel cum accentu antecedente 
scribebatur (expl. gr. Ex 39,10 ifriK^frl). Praeterea fere omni- 
bus eis locis, quibus codex jG mea quidem sententia a recta 
masoreticorum traditione dissentiebat, silentio corrigebatur. 
Si sententiae et sensus gratia aliquid coniectura mutari opus 
esse videbatur, annotabatur. Sed planissime declaratur, ut notae 
quam brevissimae fierent, non omnes accentus comprehensionis 
ad unum accentum mutatum accommodatos esse. Quod lec- 
turis permissum est. Eandem ob causam nonnulla minutiora, 
quae ut mutarentur, sensu comprehensionis et, praesertim in par- 
tibus poeticis (vide Dt 33,17. 28 ac saepius), discriptione stichica 
caesurave postulabatur (ne ea quidem, quae WlCKES affert), 
mutata non sunt. Quod si constanti quadam ratione factum 
esset, notae maximopere auctae essent et, si mutationes in notis 
enumeratae non essent, textus perspicuitas exstincta esset. Quae 
cum ita essent, haud facile modum mihi imposui. x 

6. Pericopae textus traditae secundum codicem j8 redditae 
sunt; £ significat incisiones maiores, quae dicuntur apertae, 
minores, quae dicuntur clausae. Cum codex B (sicut multi 
codices) litteras illas tantum in Pentateucho, ubique habeat 
pericopas, inde a Josua, ut ultra codicem jB processum esse mon- 
straretur, minores litterae (a et d) scriptae sunt. Ac quod in 
codice 6 a Josua saepe ambiguum est, utrum incisiones apertae 
an clausae sint, litterae (non pericopae ipsae) traditionem maso- 
reticam a GlNSBURG (cf. eius Introduct. cap. II) in Bibliis Hebraicis 
redditam sequuntur. Tantummodo si codex jG cum GlNSBURGlO 
discrepans pericopam habet, littera — sive & sive d — libero 
arbitrio scripta est. Quo modo legentibus brevissime discriptio tra- 
dita aut interpretatio textus ilia expressa ante oculos proponitur. 

Haec cum saepe a vero aberret, in nova editione secundum 
nostri temporis scientiam textum dividi opus erat. Quoties 
incisio sive maior sive minor sine litteris £ aut D invenitur et 
litteris £ et D scriptis aut nullum aut minimum spatium inter- 
missum est, silentio alia ac masoretica discriptio supposita est, 
qua in re non omittendum est codicem £ iterum atque iterum 
exigua spatia relinquere, quae num solum typographiae gratia 

1 Qer'e perpetuum eandem ob causam semper et interdum Qere illud, 
quod mere orthographicum est (expl. gr. VfrSD, inW£H3 iS 26,5. 7), in notis 
commemorare omisi. PROLEGOMENA VIII 

interiecta sint, non semper facile est diiudicare. Quam plerum- 
que causam fuisse existimo. — Poeticos locos traditionis maso- 
reticae ratione non habita fuisse dividendos apparet. Paucis 
locis Masoram editoris adiutricem esse nemo nescit. 

7. Quod ad notas attinet, expressis verbis editorem in 
animo habuisse negatur, omnes varias lectiones omniaque ad 
textum emendandum consilia colligere, id quod apparatum maxi- 
mopere auxisset. Semper versari opus erat in eo, quod vel hoc 
vel illo modo insigne vel gravius est. Modum incertum et in 
uniuscuiusque „subiectiva" opinione positum esse nemo nescit — 
praeterquam quod interdum spatii ratio erat habenda: si, quorum 
est iudicare, nos medium quoddam recte tenuisse existimabunt, 
id nobis gratissimum et summi erit pretii. — Locorum alicubi 
repetitorum (ex. gr. cf. 2R i8ss = Jes 36 ss), si altero loco 
rectus, altero falsus textus erat, differentiae saepe posteriore 
tantum loco notabantur. Qua ratione quin occasione data 
desisteremus, fieri non poterat. 

Locos recentium librormn citare et nomina doctorum afferre 
omittendum erat. Si quis secum reputabit, hoc opus perfici non 
potuisse, nisi inprimis fines certi et ei angusti tenebantur, is et 
alia, quae postea forte ab editore exstincta sunt quaeque desiderat, 
et hoc, quod vitium videtur esse, excusabit. Hoc loco omnibus 
eis, quorum ex libris usum cepimus, gratias agere nobis liceat. 

8. Labor ita divisus est, ut consilium totius operis (ab 
editore compositum et a viris, qui in editione paranda eum adiu- 
vabant, probatum) et textum Bibliorum masoreticum totum editor 
praestet. Notae et discriptio textus (poeticorum praesertim loco- 
rum) partim ab editore partim a sociis oriuntur. Toti operi 
eandem formam afferre non semper facile fuisse nemo non 
intelleget. Quoties de forma vel re cum sociis componere opus 
erat, hi semper obvia erant comitate. — In plagulis legendis 
maxima adhibebatur cura. Et editor unamquamque et socii 
unamquamque ab ipsis praeparatam plagulam bis perlegerunt. 
Praeterea nulla plagula prelo tradebatur, nisi earn viri docti 
I. I. Kahan et Dr. Kramer, pastor Gerichshainensis, necnon 
Dr. Chamizer, officinae Drugulinianae director, quibus gratias 
ago maximas, accuratissime perlegerant. Nihilosecius imbecilla 
generis humani natura ne hie illic mendum quoddam typo- 
graphicum restiterit, impedire non potuerit. Lectori benevolo, 
qui de erratis et illis et aliis certiorem me fecerit, gratiam habebo. Simul cum Prolegomenis retractatis etiam 

MONITUM AD LECTOREM 

editioni priori in fine totius operis (Kal. Iun. 1906) adiunctum, 
denuo imprimendum curavi. 

1. De horum Bibliorum ratione in Prolegomenis toti open 
praepositis disserui. Hoc loco praeter Deum, qui vires et vale- 
tudinem praebuit, omnibus, qui his Bibliis operam navarunt, 
gratias agere maximas mihi liceat, imprimis sociis et viris in 
Prolegomenis, § 8 nominatis. 1. 1. Kahan animum non solum ad 
corrigendas plagulas, sed etiam ad res ipsas attendit, id quod vario 
modo operi profuit; item Dr. Kramer in perlegendis plagulis locos 
in notis allegatos diligenter evolvit et errores nonnullos sustulit. 

2. Quod attinet ad editoris et sociorum laborem, conferenda 
sunt huius operis Prolegomena, § 8. — Omnia, vel singula, 
quam diligentissime sunt deliberata; paene ubique contigit, ut 
editor eiusque socii inter se consentirent: non raro de singulis 
notis, priusquam in earn, quam lector in manibus tenet, formam 
redactae sunt, praesertim in Prov., lob, Eccl., Dan. et in aliis qui- 
busdam libris, uberrime per literas agebatur. In libris Jerem. et 
Ezech. adornandis editor nonnulla, in XII prophetis haud 
pauca — licentia, quam I. W. ROTHSTEIN et W. NOWACK obvia 
ei dederunt comitate — et ad formam metricam textus et ad 
notas contulit. — In Ez40,7sqq I. W. ROTHSTEIN lectorem scire 
vult, ipsum formam D^K rectiorem putare. — In libro Amos 
corrigendo editori libellus manu scriptus EDUARDI SlEVERS (cui 
nondum ultimam apposuerat manum) praesto erat. 

3. Inter menda typographica in Corrigendorum tabula col- 
lecta haud pauca orta sunt excisis mere in prelo Uteris vel 
vocalibus et accentibus. Cum nonnulla eiusdem generis menda 
non in omnibus exemplaribus inveniantur, alii fortasse alia in 
suis ipsorum operis exemplaribus reperient. In altera, si quando 
opus erit, editione praeparanda e tabulis stereotypis menda ilia 
curabimus auferenda. 

R. KlTTEL, D. ADDENDA ET CORRIGENDA. 

t = in textu; n = in notis; ( ) = non in omnibus exemplaribus. 

Gn 1,16 n adde: (id 2,2; cf ly 136,9) 5,17 t\ t\T1 5,26.27 n adde: <S A * 
in 25 : 167, in 26 : 802 6,3 / dele ° 7,3 n dele: frt adde 8,7 t\*TtyT\ io,i4 b 
n 1 Xaap.ujvi€iu 10,22 n adde: <g mltMSS -f kcu Kouvav 12,6 n adde: 1 frt c I 
*n»B, cf 18,1 19,16 ad inrWI adde not: prps ^n?Ji»l cf iR 10,26 27,33 * 
1 *]H1 27,38 n 1 ® (pro <5 L ) 27,40 w 1 «* Jub et dele: <5 E 9eXr)C. = 
ill? 30,18 n adde: vel 1 Pl?^ (cf min. et sab. bVRSIO*) 31,30 * 1 <5 A A 
34,5 / 1 DK2 36,22 « 1 Var G iCh 1,39^ 36,39° n adde: vel 1 ]Q 41,45 ad 
rOBS adde not: H>ovxo([u](pavrix) = -TOSS 46,16° » adde: Nu "0J1J 
46,24 « 1 iCh 7,13*1 48,15 ad n^D adde not: « n^ttJO 48,22 ad nr!« 
adde not: © £Hou'pexov (aram "7HS = tJIN) 49,3 n adde: £ L duras in 
conversatione 49,io b » adde: prps rpfifa 49, 13 pr pt^ 1 ? 7"!3P 49,26 
ad Tti adde not: <& MSS Kexwpi<juevo<; 50,15 adde not: $) IftOM 50,16 / 1 
"IttN 1 ? 50,16 n 1 © irapeYevovxo flfipB?) 50,18 ad "D^l adde not: prps 
©lag. — Ex 5,17 t 1 itAj 9,14 « adde: vel 1 frt rectius SfJ nV« pr ^Wk 
10,7 1 1 iT,T I5,2 d » adde: al (?) VTttW (ab ass IfcO [cf 1J] sustulif) 15,15 
« adde: 6 BHp& 15,20 t 1 "75 18,5 1 1 "dPTDTrVH (pro 7T7N) 23,28 t 1 
"pS^. — Lv 3,9 b n 1 «*& J VMS 8,30 / 1 BHpM b pro ins b I3,5 b * 1 (ut 55) 
cf 37 i6,f n 1: <5*)38: J iTl{ #K DyiiJD? cf Nu 3,4 18,11 / 1 KV1 22,27 
/ 1 alSO 26,41 / 1 ngn. — Nu u,32 b n adde: vel c av, ^btoTl 2i,30 d « 
post D&] adde :alD^}l(aDO^) 22,7 adde not : 1 ? D^-JD 22,28 t\ HnS 8 "! 
24,8° » lDiT^m. 32,13 /ltnaa— Dt 1,1 adde not: 1 frt nnPBl 3,9 ad 
jV*ttP adde not: 6 Iavi(uj)p 6,4 adde not : © praem Koti xaOxa xd biKaiw|uaxa 
. . 8o"a ^vexeiXaxo K xoic, utoic. lap ... 26,17. 28 adde not: <S (ei'Xou — ei'Xaxo) 
"A (dvxnXXdSuj — dvxnXXdHaxo) rflipn et ^Ton 27,4 adde not: 1 ? c jux 
DT|| TO 28,15 ad Vnpm adde not: >9MSS , «SA 28,68 t 1 D^SO (pr 
a D— ) 29,16 t 1 nnfij; 31,7 t 1 pin 33,12 ad Vty x adde not: (5 JT^Jfl. 

Jos 1,17 * 1 ^\T 4,23 / 1 njiT 8,30 adde not: 1 PEN*!? TO cf ad 
Dt 27,4 9,26 t I ^M 26 9,27'/ 1 D}m 2 7 15,9 ad mriDi ^JD adde not: 
® AL ubaxoc. NaqpGuu cf Me\r\nephta 17,1 i a_a n adde: sed cf iCh 7,29® BA 
18,15 adde not: cf ad 15,9 I9,7 a " a n adde: iCh 4,32 21,9 n adde: iCh 
6,50 plur 21,28 ad ]VWp adde not: iCh 6,57^® Vftfc 22,24 1 SWI^I — 
Jdc 7,22 a n ins: dl 'ID 't? 9,28 s n 1: 1 (pr prps) et 28 b_b « 1: prps (pr 1 frt) 
et 1 (pr prps) 12,8 adde not: <g MSS Apeaaav = ]3DX, vel potius ]2pN (cf 
leaaai, ApeaaaXuuu) 13,15. i6 a « dl hanc notam et ins notam: trsp 16 b 
ante 16 a 13,19 s n adde: vel potius trsp '7 "fc\ post 20a 16,14 t 1 in\1 b 
b i"l«n et pr n b 1: b " b 1 TJTJjg 18,31 pr n^? P r P s n ^? 19,26/1 
WR?J 20,42 prps "SJJ55 im« DTI^nt^O T^no nW«1 21*11 « adde: nai 
^Troiriaav ouxuuq. 

lSi,3^1*njiV7 2,2o b »adde:etdin^0 3,19 /linSIS 4,2 a »adde: 
1 ? l^Bani 5,4" ad ]m adde not: prps VH ' 9,3 ad niin«n"adde not: dl H XI ADDENDA ET CORRIGENDA 

9,9 n 1 ii (pr 10) 10,2 i b n I: 1 frt "H^SH (cf9,i; II 20,1) et ins . . . et postea 
lege: (^32n) ^BBD 15,33 n adde: ex ouiaaaeiqp, — aaaep = *)Dt2H? [cf 
Field, Hex]) 16,7° n adde: 1 'J> HS"))^ 17,7 / 1 |T!l I7,i 3 aa n adde: prps 
MB^t?} JiTD^^BD ^ 7 K? N2» ]pt 18,18 « adde: vel potius 1 'Dl TIN 20,3 t 
1 JDtTl 20,42 ad IDS'? adde not: dl 21,6 ad Wlp* adde not: 1 ? ^"Ip^ 
25,31 » 1 3l a 25,34 n 1: 1 <£)$ vel *JJK^ 30,26 n 1: <S£ L e ^j 1 DiTJjft. — 
2S 1,6 dl not 1,22 n adde: 1 JflPn 2,i6 a * 1: ins antea VO^n ^BfaK 
et postea c 05 IT 3,22 n 1 DK2 3,34 / 1 ISO 51 ! 6,8 « adde: sed cf Jon 
4,9 7,io a n et I2 b n adde: Ch 7,n d " d » 1: Ch . . . 1 Hjn« TV2\ ^liK % . 
TJ 1 ? 7,2i a_a « 1: 1? c Ch* 1 ... 8,3 C n adde: cf I TpoTrcuov eauxoO 8,8 ad 
VrO»l adde not: Ch 1*301 8,11 /l t^pn et adde not: 1 c Ch NtW 

11.12 / 1 : et « 1: c <5 L 3 . . . 19,43 n 1 Gn 43,34 23,9° n 1: QCh 23,11 s 
n adde: iCh 11,34^ *0$ 23,11° » adde: iCh 11,13 HOnbo 1 ?; cf ad 13 

23.13 ad JYT11 adde not: iCh 11,15 rttn&l; prps HUn vel flin 23,22 adde 
not: 1 D^Vlfte 23,25 adde not: v 33 HTQBi iCh 11,27 HTVRJ 23,33 n 
1 : ninn et ad Tiff adde not: iCh 11,35 "^ 2 4» I 3 b n 1: ! c~Ch® BL . . . 

iR (1,20 t 1 ^N-ltr 1,23 / 1 *}*&) i,45 ' 1 IHtWl 3,21 ad Dp«1 
adde not: prps ^pKJ 4,11 / 1 tntibti 7,29 s /z dele: 1 c, et adde: 1 

'b\ nnn&i tyiaD 7,30 » l: n^ribvs yniKi 7,3i e » i-. ijyjV- 7,35 s « 

dl: et T. . 3i d " d 7,35 c " c » 1: i '^ nnPlDl 7,51 ad D^DH adde not: 
trsp prb: ad iiWl 8,i c " c « adde: '^ W >Ch 8,21 adde not: 2Ch 
6,11 ]11«rcniJ (frt recte) 8,25 ad "0e6 adde not: 2Ch 6,16 VninS 
8,33 a n ins: Ch 8,37 a » 1: 1 c (8 (xaxevavxi pr Kara |uiav) 5 9,19 « 
1: ££*>Ch 9,22 n 1: 1 frt c Ch XFXSfe 10,22 adde not: 1 ? D^nm ]& 
10,26 n\\ 2Ch 1,14; 9» 2 5 u,6/l I TOM 11,20 1 D^DPin I2,i a « 1: 
Seb Ch 12,7 ad 12$ adde not: Ch SIB 1 ? I4,26 b n\: lc Ch 15,20 
adde not: Ch D*Q ^K 18,1 1 1 rPB^ffn 18,35 ' 1 ©^3 2o,33 b " b » 
adde: id MS E 3 22,35 c_c n adde: sed cf Ch 22,43 b n adde: 2Ch 20,32. — 
2R 8,22 n adde: Ch + vb nonn 15,25 / 1 *Wp*) 15,38 n 1: add (2Ch 
27,9 in« nSlJjn); i6,2 a » adde: cf ad Ch 22,i3 a - a « 1: 10MSS 2Ch 
34,21 22,20 s n 1: MSSCh 23,24 ad D^ptST! adde not: 2CI1 35,19® 
Kapa(i)aein = B^Bhj? 23,33 b " b n adde: 2Ch 36,3 + nonSB «TW.l 
23,36 « adde: cf ad 2Ch 36,5. 

Jes 1,2 ad ^n^)! adde not: © V^t?* (dycvvriaa) 1,13 ad ]1S adde 
not: 1 ? c (5 (vncrxeiav) D1S 1,16 /l *tt}D 3,8 « adde: al ]W 3,17 s « 
adde: al ]nnK5> 4,1 « 1 W6— 6,I3 C - C I: ><B B © h £ (7,13 1 1 TV?) 97 pr 
"D'H prps W 9,8 pr 1JJT1 prps JTP1 I4,i9 b « adde: C5AHier ^Si (ja«zW 
polluta, cf neohbr ^i) 22,21 pr ^t?&»1 prps SjW^?^ 28,3 « adde: 
vel (cf 1) 1 antea DKHn 28,7 n 1 'D'^-l 28,24 ' i't*^ 37,20 / 1 1TO 
4o,6 b « adde: vel frt HDn 40,10 adde not: 1 ?"6 ng^O 42,i9 d n\Ac 
2MSS I trim . . . 43,i4*adde not: 1 ?WV&0 46,4 'ad S^S adde not: 1 
?rteWK 48,i5 b «l'n^ 49,15 ad Dm» adde not: 1 DPIID (= fern, cf. arab.); 
vel Dn*l DS 51,1 adde not: 1 ? Drngi = ^O^P? ( a *^P mana ™) 52,13 « 
adde: 1 ? nW inj; 53,8 b ^ adde' al b^B» vel (V^,) DJJ^SO 55,i b_b » ADDENDA ET CORRIGENDA XII 

1 \2b 58,13 / 1 tynj?*? 61,6 n adde: 1 ? IBJflpfl 63,9° nV. . . "!r6b1 *IS 

DjPBnn (64,6 * 1 uia»w [pr lam-]) (65,1 >a « 1 ^k#). 

Jer i,i3 b « adde: sed melius M 2,17 ad nfc?yn adde not: 1 H^JJ 
(dittogr) 2,31 / 1 "D-JEn 5,31 n adde: prps HP pr'"V 6,7 adde not: 1 
? rnpn (a •'"Wp manure) 6,11 adde not: 1 ? ^ cf <8 7,24 / 1 "ltf3 (pr 
'#?) 10,6.7 ad fKtt adde not: prps pK (dittogr)' 11,3/1 10« I2,5 d " d « 
1: 1 prb n^n vel . . I2,9 b n adde: prps IS^H T3 (pr yr\ *b) ^ 13,19 ad 'Si 
l bW adde not: 1 TtiChti nA| i4,4 b « adde: 'prps tf\n . . ^11^1 15,11° n 
adde: prps ?j^W vel *pfl*tt#! (ab aram Vlty) I7,i3 b « adde': vel VJ$f[ 
20,9 / 1 TlbS^' 2i,7 h - h «1: >©(«•)£; prb 1 c <5 h 22,12 / 1 n«JH 22,14'/ 
1 ft JTlpl . . Wtyl 39,9 / 1 n«1 2 39,17 / 1 -OVn 48,9 b « adde: vel 1 ? 
K?n NSi (a N2W) (49,7 * 1 P£il 49,8 / 1 Tg) 49,23 b « 1 WOT vel c 3 Jtfl 
5o',9 / 1 ^K 51,16*"* « adde": cf ad 10,13 52,7 / 1 D^l 52,11 / 1 inW). 
Ez i8,7 a « adde: (5 *2*n ri^bn (£v€xup<*o"|u6v oqpeiXovxoc) 36,36 / 1 
"OK 2 38,2.3 adde not: *WJ frt gloss. 

' Hos (2,7 / 1 ^HND) 4.6 b " b « 1 njnn (pr H) 9,13* « 1 TO 1 ? et T$b 
10,14° n 1 DiT-fipfi. — Am 6,3 b n 1: 1 prb n^; prps . . 9,i a n adde : 
1 H3« 9,i c «'adde: 1 'D ty«1 DS ^11 — ' Mi 1,1 « adde: sed cf 6 

3.8 / 1 TJfrt 7,i9 b « 1 <J5«SU (pr prps). — Na 2,4 a " a n adde: 5 jYlB 1 ? pr 
,{ ?B 2,9 a-a «adde: cf <5 ; prps 'T\\ rPlJJID 3,17 adde not: prps ^Ylp? 
(ab ass 1T3 exorcizavit), — Zeph 1,4/1 VTOni 3,19 adde not: prps 
yWft) nn«. — Sach 12,12 ad ]ni adde not: ^niTR ^313 '^ 12,13 ad 
^WH adde not: & L 'tf"J2 "PtfTB VTW- ~ Mai i,i3 c » adde: prps 
7^DDnTl8 (targ = violatum, maculatum) 3,16° « adde: (5 IDfcJO "'Dh^? 

Ps (2,6 a - a « dl A ) 2,7 prps mrP ^H n»« (c. a« conj.) et D1VJ ^K 

♦ ♦ * ♦ "sbo ^^ 8 nn« ^a ?pn-6* 2, 12 * adde: prps nn?) vbrb iptfi 

cf ad 11 4,2 ad fiSnin adde not: frt dl 4,5 pr nfcN prps no 5,11 
pr DWKH prps DBtfn (a DBtf) perturba eos 6,3 pr ftnS} prps ^2 

6.9 ad ^Bft adde not: frt dl 7,1 « 1 2S 18,21 ss 7,8 pr D^ftN 1 ? prps 
DVfrK, et in n lege: rQtf 7,9 pr ty 1 ? *A»| 8,2 n adde: prps 
KrSTjnflj 8,4 pr ^pJtfTprps Bfatf 9,7 d n post mmrft adde: (prps 
h 'in ^, dl n^«H) *9',i4 a n ins' prps ^JH et postea Tttjfi 9,16. 18 pr 
D^ll prps D^ 11,4 « 1: ins (pr 1) 13,3 s n 1 '^ 17,8 pr \TP& frt 1 
Him I7,n a n 1 © B « 17,12 n lege: "OW (ve'l ^D'H?) i8,43 b n ins: 
prps D^18 19,11 n adde: prps TO^ 1**99* 2ijp B^nj mn s ^n 

D^ritt 20,4 C « 1 'T 2i,io T « adde: veil ? % fijf^ TO 't^H 

t^« D^DNfl ?JD«n 22,14 prps HgD et *TPB 22,16 pr ^nSt^n prps '•^nB^ 
et 16b ad fin v 17 transp. 22,28 ad HIIT b$ adde not: frt dl 22,30 pr 
•SBh prps *M] 23,2 pr Kt8h nifeOn prps «^12 23,6 « ins: vel "ni2D 
25,1 « ins: vel'l frt Nl^g"^ '« 'i HVP ^ ^« 26,9 pr Wfl prps ^n 
28,4 post DH^'jn frt ins HliT 28,5 et 9 frt add 29,3 n adde: sed cf 4 
29,6 ad )VHlfift adde not: sic fi; 1 'fe^ cf Dt 3,9 31,3 ad HirDJ adde not: 
1 ? rnni? 31,5 n adde: frt ins nin' 1 (et dl in v 6) 32,4° n adde : prps *Hh2l 
^"55^ («S nnnni?) 32,6 « adde: 1 ? jn «Utt 37,13 « adde: 1 frt fcC 8'n XIII ADDENDA ET CORRIGENDA 

37,39 b n lege: Dtl^D 38,3 n adde: 1 ? pVHP\] 38,12 n 1 I2 a 39,2 pr 
•OVJ prps nn^l 39,3 pr 31BD prps Kb3D 39,7 pr D^33 prps ^33 40,4 
pr 1KT prps *W1 (c seq ' S D 40,6 prps dl t6k nW WW et tt^fc et *]"6k 
40,7 pr nSBm prps n^tani 40,12 ante *pDH prps ins Thy) 41,4 pr 1^112 
prps m) J^nn 42,11 pr n2TQ prps H3 "fr 45,4 pr W^ prps JJCJ 
45,5 b « iege: '2fJ 45,7 s « adde: 1 frt D^N3 {ut dei) 45,9 pr ^3VI prps 
^3 49,i9 b n adde: prps fTTT 1 ! et 7h pr *]V 50,1 pr Kip* 1 ! prps fcnj-n 
50,23 pr D\"6n y^3 1 ? ^«h3 ' 5i,3 b -V « 1 ^»B 51,16 pr DW» prps 
P1WI9 5i,i9 aa * adde: vel dl D7&N 57,4 pr 1HDN1 prps tD^l 58,3 a 
« adde: prps 1373 63,7 » adde: 1 ? DVpfeJ 64,6 s-3 « adde: dl ? etiam 
M& cfr Dt 12,23 64,7 b n 1 tiPBn (pr 'fiH) 64,11 ad 13 HDm adde not: 
frt dl 65,14 pr lyynrP prps ^rg 66,15 post rtfcyK adde not: frt ins 
c « ?f? 66,18 » adde: 1 ? WJT)" 68,io a * adde: al *|^?*JJQ 68,i8 a » 
adde: vel DfcOfr 69,2i b » 1 lib 69,28 pr UC prps WT 72,2 sic 6 
yty) (def) 73,10 pr 12^ tib& ^l prps tttf£ *6 D*»1 73,28 c » adde: 
T»m3«^D"i?3 13D^> prb dl 76,11 s » adde: prps mOH 78,49 nn^B 
D s p ^3*6» prps dl (■= 48a) 78,55 » adde: dl ? etiam'Am ^3)13 D^l 
78,56 ad Wjft adde not: frt dl 8o,6 c » dl 3 84,11 s adde: al fm 
85,4 ad nn^n adde not: 1 fl3# vel dl O 85,14 * adde: vel JJBh 86,11 
« adde: prps HIT 89,6 ad ?np3 adde not: frt dl 3 89,17 n adde: vel 1 
? ftp ID^T (vel Dbip ^ 89,52 pr ni3^ prps Vrt3py (finis) 90,10 prps 
dl ^ et 1 Dn3S frt DH3 91,3 n adde: prps 1130 97,3 n adde: vel 1 
D^TO ioi,2 b * b n adde: prps N13J ^D 102,3 post *J^S adde not: frt ins 
HIIT 102,5 « lege: (vel 1 5b post 6) 102,16 ad HliT D# adde not: ;1 
*]D$ 102,18 ad CH^DD adde not: frt 1 DHinn 103,1 pr "Olp prps s 31p 
103,5 n adde: cf Gn 48,22 103,10 ad 1^ et l^ty adde not: prb dl 
104,26 pr nVON prps niDN, et TTW JIT prps transpon post D s n v 25 104,29 
post 70S prps ins DVgnn ^ 105,5 * 1 WWB 105,24 ad VTCD adde 
not: frt 1 D^BD 106,5 ad *pW3 n31B3 JYlfcr6 adde not: frt dl 107,25 s 
n adde: prps "13^1 cf Gn 8,1 107,29 ad Dp" 1 adde not: 1 ? Dt#} io8,9 b dl 
ad 109,10 /sic fl('Tl); al'11 et HI 115,16 / 1 DlfcT^ no*^ pr V3YT1 
prps ri313 1 19,4 pr TBI?!? prps B'JBtf*? 1 19,8 pr yph n« prps *jrnBK 
119,16 pr *]Tlpn3 prps SprjTYlnSl 119,22 pr "pm^ prps 'jniBK 119,28 n 
adde: prps ^niBN 1 19,53 et 55 pr ^mttl prps frill^ et TO* 1 ?*? TI 9>7° 
pr *]min prps 'jrin^ H9,7i pr "Vpn prps ^BD^B 119,94 pr "jHlpB 
prps *pj?.n 119,104 pr "pTIpBB prps *pp.nB 119,107 pr *p3*T3 prps 
*fJVJBK3 * 119,108 pr ■ptDBtfDl prps *pnteB} 119,127 pr p prps V5 
119,144 pr *]Tiny prps ^pn 119,152 n adde: prps SplpBB 119,158 n 
adde: prps Spri^D 119,165 pr *]min prps ^pn 119,176 pr ^TUXD prps 
SpriTT^ 127,2 ad )3 adde not: prps pK 127,5° « adde: frt 1 WK ^T 
IS 132,13 t sic fi ii^N, al rectius PNN 133,3 ad )1 S !S adde not: frt 1 
<T? 140,14 pr *\2& prps iy3t?1 143,8 pr Wto&n prps ^JTS^O 149,5 
ad Dni33t^D adde not: 1 ? DnilDBfO. 

Prv 2,22 n adde: prps WlD* 1 . (a nnD) 8,27 / sic 6 1pll3, al p 13,1 ad ADDENDA ET CORRIGENDA XIV 

)2 adde not: 1?^3 (p) 28,2 a n adde vel ^fej. — Hi 3,6 b « adde: sic 6 
4,10 ad iym adde not: 1 WQ 5,3 b rc lege: V} 6,13 prps in 'V TDK**?! 
(cf «) 6,26 n adde: (potius IT^I a mi) 6,29 / 1 a "QBn 9,29 « 1 ^ 
11,3.4 prps yhth et "IDKJYI n,5 ad "Dl adde not: 1 ? 1ST 12,2 « 
adde: 1 (cf 34,2) DJJ"l s n I2,2i b « adde: vel Q^T3fc$ (cf 34,20) 13,11 n 
1 inNfc? 13,23 « 1 JttPS} (Nu 14,18) 14,19 n 1: prps (pr 1) et adde: 1 frt 
M 15,23* n ins in fin (?) i5,3o b n 1 *ttt5ty (pr '*1) et ins in fin: vel potius 
")J>D^ t vel l^b" 1 ! i6,7 a « adde: vel potius HN D^H 16,11 adde not: 1 
"OtDT vel ^JfV (cf (5 eppuyev et arab tD^I) I9,i3 b " b n adde: vel potius 1 
V)T "Jpj* 19,17 « adde: prps ^T$T\\ 19,27^* « adde: vel potius S 3K "H$K 
I9,29 e n adde : vel ) s ^ ^ (ljnn) * 26,i3 b n 1 ngP 30,3° « adde: prps DBK 
3o,i3 a_a « adde: Q '0J5? 34, n « 1 'S3 34,3 i c « 1 v 32 35,11 # adde: 
1 frt Xhtfo (# biopftujv) ' 36,33 d « 1 G>AOXtt 41,17 s « 1 inNPD. 

Thr 4,3 /ntf 4,i4 b « adde: prps D^EHJJ. — Qoh 3,2i b " b « 1 H^H. 

Da 4,13 n It 1 ? (sed cf nabat KBnJK) 4,i4 c * 1: K PP^ (Jod mere gra- 
phicum, indicat radicem J"6y = ^V) 5,2 i c 1: K PP^SJ aut prtjj- — Esr 
5,9 a n adde: vel frt 1 itt (cf aram WB&D, K^D») "* 10,2 / 1 ifcfcn. — 
Neh 2,13 « adde: prps antea JT'JtfN cf Esr 5,3.9 6,6 b n adde: dl cf 7 
10,30 ad DJTTIN adde not: prps m{?f)35 ((5 KcnrripdaavTo). 

iCh 26,6 n pone toO ( a tlu) ante ttpujtot. — 2Ch 22,1 adde not: & 
6y&6uj 22,9 1 KIJT 26,7 s n adde: = Petra? 

ACCENTUS CORRIGENDI. 

1 Zaqeph pr R e bi aC Nu 5,18 Jos 1,7 6 ?h$fi\ (sed vix recte) Jdc 20,44 

)frtt& Jer 8,16 VbID 12,7 21,7 Dfnfy 28,9 51,64 njnn Ez37,i6 

D^iSK Hi 42,8 nin^D, Cant 2,17 Bl*il 5,13.16; 7,1 ; S3 Thr 1,12; 4,18 

Dan 6,7 7,19 K^rt 9,2o WsnBl Esr 8,36 T^ArP iCh 19,16 D^*6d 

23.4 filiT. 

1 R e bi a ' pr Zaqeph Jer 52,17 Ez 4,16 ^» 16,46 *J&» 28,22 JViiT 
Thr 2,19 Wn Est 5,2 n5^»n 2Ch 36,17 D^WD. 

1 Pasta pr Azla Jes 35,10 ]V»S Jer 22,3 ton 22,17 ^H 23,27 T&y 
36,3 Dan 4,9 \m. 

1 Azla pr Pasta Ex 9,14 totf iS 13,2 V,T1 2S 18,29 pDHH 19,27 1&K 

ir 11,29 ^wi 2R 18,27 tyn jer 42,10; 46,25 m.T 51,2 ^hn^tsn 

51.5 ]»^K Ez 34,15 2Ch 16,12 D^W. 

1 Me^ka pr Munah Jos 1,2 \p^ Jer 22,6 TYOn iCh 3,3. 

1 Munah pr Mer e ka Ez 18,12 42,19 Hll Dan 9,17 )!MV 9,18 nn|33 
Est 6,5 fcym Neh5,4l^« iCh 1,19 DP 13,11 nn*1 2Ch 8,15. 

1 T e bir pr Mer e ka Jer 29,8 DD^ 2Ch 7,20 UljnfcO # 9,27 *P?H. 

Lege: Nu 2,9 -ynnKl Jos 22,13 b$W iS 2,11 HliT 3,22 'WDtT^K 
iR 10,16 n^Sn Jes 30,30; 35,10 HliT Jer 14,14 Tp# 39>i6 ^^H 

Ez 11,22 TDai 16,55 T™^ Cant 2 >4 ty l^rn r'u 2,5 n^in vb 

Thr 5,5 ^g 'Qoh 4,8 Tl*wb ^D Esr 2,59 D^H iCh 2,50 Tk» 7,29 

n:j;n 17T5 w« 2Ch 26,8^1 34,33 ns. SIGLA ET COMPENDIA. 

A = Aquila 3 = versio arabica X = versio aethiopica 

£ = editio Bombergiana Jacobi ben Chajjim anni 1524/25 E' = Quinta 

(g = versio graeca LXX interpretum <5 F = codex Ambrosianus 

<&* = codex Sinaiticus <5 h = recensio hexaplaris 

(5 A = codex Alexandrinus C5 L = recensio Luciana 

<S B = codex Vaticanus G) N = catena Nicephori 

#C(om)p! = e di t i c Complutensis(i5i4— 17) <&Q = codex Marchalianus 
<5 D = codex Cottonianus Geneseos (=XII Parsons) 

$ E = codex Bodleianus Geneseos <5 Vn = Aldina (Ven. 15 18) 

<b* (<5 B * etc.) = prima manus, <5 Ba etc. secunda, tertia manus 
$> x (<S Bx etc.) = altera versio (ex duplici) 
<S ipsum = omnes MSS vel gravissimi 
9 = Theodotion 8 = versio coptica 

K = Ketib (K 0r , K 0cc =- K apud Orientales, Occidental es) 
t ■= versio vetus latina (Itala) secundum Sabatier 1739 — 49 (1751) 
t L = codex Lugdunensis (ed. Ul. Robert 188 1. 1900) 
£Lg = mar g codicis Legionensis (ed. Vercellone, Var. Lect. Vulgatae, 
ill = Masora, textus masoreticus [i860. 64) 

MS «= codex manu scriptus MSS — codices manu scripti 

4MSS, 10MSS etc. = 4 vel 10 MSS secundum de Rossi,Variae Lectiones 
Vet. Test. 1784SS et Supplem. 1798, inclusis codicibus, qui prima, 
exclusis illis, qui secunda manu lectionem tuentur (cf. Var. Lect. 
iMS F , MSJ, 3MSS* 1 etc. cf. Var. [I $ XLI, pag. XLVI) 

©MSS, £MSS (vel <5 MSS fc MSS ) etc. = codices manu scripti LXX inter- 
pretum vel Targumi etc. 
Qcc = Occidentales Or = Orientales Or B 7 = codex Tschufut-Kale 7 

Or Ka = collatio Kahlii (cf. Kahle, der masor. Text etc., 1902) 
Q = Qere (Q 0r , Q 0cc = Q apud Orientales, Occidentales) 
aix = Pentateuchi codex hebraeo-samaritanus 
jujT = versio samaritana (Targum samaritanum) 

I = Symmachus [Walton, 1654 ss 

5 = versio syriaca secundum editionem Polyglottam Londinensem Briani 
j5 A = codex Ambrosianus Js L = editio Lee, 1821. 23 

j$k = versio syriaca hexaplaris cf. <5 h S u = editio Urmiensis, 1852 
£ = Targum (in Pentateucho = £°) 

<£ B = Targum editionis Bombergianae 6 1524/5 
<£J = Targum Pseudo-Jonatan (ed. Ginsburger, 1903) 
gJ 11 B Targum Hierosolymitanum secundum (Fragmententargum) ed. 
£ L — Targum editionis Lagardianae 1872. 73 [Ginsburger, 1899 

£ M = Merx, chrestomathia targumica, 1888 
£° = Targum Onkelos (ed. Berliner, 1884) 

g,Pr = Praetorius, Targum in jemen. Uberlieferung (ad Jos et Jdc 
£ w = Targum editionis polyglottae Waltonii [1899- I 9°°) 

ft = versio latina vulgata *) A = codex Amiatinus 

Var = varia lectio (cf. MS, MSS) 
Var 2 = Var secundum Baer 
Var Ex - a - 3= Var codicis Erfurtensis 1. 2. 3 

Var F = Var sec. Firkowitsch (cf. Harkavy und Strack, Catalog 
der hbr. Bibelhdschr. etc., 1875) SIGLA ET COMPENDIA XVI Var G 

VarJ «- 

Var Kcn = 
VarM = 
Var p 

Var s 

Var w = 
(«) (D) (S) etc. = 
2S* 5 , v® etc. = Var sec. Ginsburgii Biblia masoretica [Bible, 1897) 

(MS G , MSS G — Var sec. Ginsburg, Introd. to the . . Hebr. 

Var codicis Jemenensis (cf. Hoerning, Karaites MSS, 1889) 

Var secundum Kermicott, Vet Test. 1776SS. 

Var secundum Joh. H. Michaelis, 1720 

Var codicis Petropolitani anni 916 

Var secundum Strack, Gramm. des Bibl.-Aram. * 1905 

Var secundum Wickes (Hebrew Accent 1881. 87) 

(5 etc. non verbotenus, sed secundum rem 

ad \\i etc. add 


= additum, additamentum 


nonn 


= nonnulli etc. 


al 


= alii, -ae, -a etc. 


Occ 


= Occidentales 


al loc 


= aliis locis 


om 


= omittit, -unt 


c 


= cum 


Or 


= Orientales 


c ast 


= cum asterisco (■*) 


orig 


= originaliter 


cf 


= confer(endum) 


p(au)c 


= pauci etc. 


cod(d) 


= codex, codices 


P r 


= pro 


(com)pl 


= (com)plures 


praem 


=s= praemittit, — e 


conjg 


= conjunge, -it 


prb 


= probabiliter 


crrp 


= corruptum 


prp(o)n 


= proponit, — unt (quidam 


di 


= dele(ndum) 
scriptores recentiores) 


dub 


= dubium 


prps 


= propositum 


Ed(d) 


= editio(nes) 


Q 


= Qere 


exc 


= excidit, -erunt 


rec 


= recensio 


frt 


= fortasse 


s, ss (sqq) 


= sequens, sequentes 


Hex, hex = Hexapla, -ricum 


s ast 


— sine asterisco (v*) 


Hie(r) 


= Hieronymus 


Seb 


= Sebir 


HiU 


= codex Hillel 


sec 


= secundum 


hod 


= hodiernum 


Sev 


= codex Severi hebraicus 


id 


= idem 


sim(il) 


= similiter 


Jerus 


= codex Hierosolymitanus 


sol 


= solum 


inc(ert) 


= incertum 


soph pas 


= soph pasuq 


ins 


= insere (-it) 


Tiq soph 


= Tiqqun sopherim 


interv 


= intervallum 


trsp 


= transpone(ndum),-it,-unt 


invers 


= inverso ordine 


v, vs 


= versus 


Jub 


= liber Jubilaeorum 


Var 


= varia lectio, cf. Sigla 


K 


= Ketib 


vb 


= verbum, -a etc. 


1 


= lege(ndum) 


V(e)rs 


= versiones (omnes vel 


leg 


= legit, -unt 


vid 


= vide(n)tur [pleraeque) 


maj 


= majusculum 


+ 


= addit (-unt); in enume 


min 


= minusculum 
randis codd=praeterea 


MS 


= codex manu scriptus 


> 


= plus quam, deest in 


MSS 


= codices manu scripti, cf. 


• 


= textus (forma) conjec- 


m(tr) cs 


= metri causa [Sigla 
tura probabilis 


m(u)lt 


= multi, -ae, -a etc. 


'U1 


= "iDU] (et cetera) Gn Ex Lv Nu Dt Jos Jdc iS 2S iR 2R Jes Jer Ez Hos Jo Am 
Ob Jon Mi Na Hab Zeph Hag Sach Mai Ps (mi) Prv Hi(Ij) Cant Ru 
Thr Qoh Est Da Esr Neh iCh 2Ch GENESIS. JVP*n3 

• vi t : I viii j" i \-i ■ j" a* v: jt t c •• ; 

•us-to name d^k nm ninn ■gp^S l^rn nnSi Vrh nmn 

/* : ~ v vv - : • v: - j : v a : j- ; t v v. : t -n :it 

TfttrrnK dv6k am* ma-vm iik-\t ovlte 10^13 :d^h 

w t v t v: :s~- i • :r a • : v: v: v j- -it - 

^nrv^H KJTj?!!* *•#?<? jjp TBjn pa dn!68 ^13 319-9 
:°cn& d^b pa 9*gd \ti o^an wi? rpi \t D'flte notfn 6 

•itt \- I/' •: - -p • - at - I j : - K; t j- : • v: j- 

wirb nnnD itf« 2p&n pa toi itarin-riK Svrtw taw 

- !• tit - j- • v -: .- - | <•• .. : — - j. T , T v . u _j — 

Digtf p^jj ovfys «3J?n 8 tp^Tj ygnjj ^d itf« : oi&n pan 
cr&n At dv6n id^^9 s :^# q«p ittrm 318"Vra 

*rip»v° : b p-vm ntfa*n nsnm iftK a DipD-^« frbtfn nnno 

T>: •" ll" • SI" AT T - - I.V Tl" ! TV U T V "" T ~ - <~ ■ 

tararg ovfe* an d 1 ^ *ng d^h mpoto pa fttfa^iovfte 

i • « v: :j — a* " jtJt *v: — j"): • : I vv t t — <• v: 

nfcty *ib w P* s^'htd afcw «t^i pi&n «chn dy6k id^v 1 

v < •: I j- r -: - j*: t v ••< v v I vn <•• :i- • v: v j j 

ix#\ pan fc&ini 12 tp-^HJ: HB'7"^ ^"Un* *#8 ^^ ^T? 

*m vu 1 ^ in-ijnT itfa •ns-nteto pxn v-iito^ xnt jthtd 3frr 

:v — A" ' : v. ^ :~ J9 _ : v : v i I $•• : •• • : — .• - <• : - v j- 

j- r • : J k v. :i- \w • :r i • « v: 

Fb*bn p3i dim pa Wan^ D*b#n irana fr*o w dv6k 

t jat - I j- >. - I v • : - : • - t - - Jj* : • : <• : • v: 

• - t - - lj* : • : • <t : rt : v; t: •— . j : — — » : <t : 

n^an n^an ^^-n« crfito ^j;*v 6 :d-vpi pi«n-te tkh^ 

a* : - C : - j" : v • v: -j — Ji- • :i- I vai t - v; t : 

rb&nzb ]bpn ni«an-n«n trPn n^oo^ 5^n ni«an-n8 

v j*.' : v : I it - < i - v : — - v jv : v : t - < i - 

TKift D^o^n yw dm^k nni< jn s v7 : 0^3313,1 n«i nWfn 

« t : ■« 1 - - lj* :• v; v: yr \x' " r t i - c* : t : — 

Cp I, I sic M (3 maj) || 6 ins p-\TJ ex 7; cf (5 et 9. II. 15. 24. 30 1| 7 dl 
p^fTI et ins niD" ,, 3 D^n^ fcTgJs cf 4. 'io. 12 etc et 6 ad 8||g a 1 prb njj5D 

- 6 auvaTUiTT) (cf D"Dn mpD^io) || b (S + ^>S D^^H W[J0D D^H ttjj»J 

n^ain trjRj ttJTf? II n a 1 K^ 1 .. cf v I2 et 3 M ^s ^^Ji^ \\ b >« h 1 14 6 

D'Wn || 15 fi 8 (Jef, sed cf Mas ad v 14. 16 || 16 (5 €i<; dpxdc, 1 M. 

Biblia. I 2 nmna 1,18—2,4 

ij^jg pan man pj Hw^ nfcjta tflja Stwpty 8 ♦HS?"^ 
b jwgn dt» ifi&rwn ansrvpv9 :aitD-*3 dvAk fcrw 

F 's j JvT • :i~ ':x: • :r~ t « v: ir 

nto^v *isw : ^un nj n wh n$ ^flte ts^ D^g "u^jj 20 

rtrte rk\ vnivb d s &i nritf ntf« n&dhniiTnn tww-te 

l< t •• : v •• r : •- - » IT v - : ... v iT «n- i- ■:/: t 

ns nb*6 dv6k Dnfc wry* taiB-^a dv6k *m ini^ Spa 

j : a « v: vt J •••ST :- i « v: :j — B ^S It t 

-yw ansrvrn_ 2 3 :p»a aT wm mb»a i^n-riK wten tinn 
rrn tfa: pan aSrim tfrfot "iDttn 2 * a :^on dtp ngn 

t- v<v I vt t •• • v: v J- i' ' -: J Jv \. 

bftbx tewvs :p-vm rn^ pK-wm twm nana ni^ 

v: -j — lr* • :i~ at • : I vv.v :- : vvvt yr •• : t • : 

HDiKn fercrrta n«T ai^ ftonan-iwi ni^ pan n*n-rw 

wr t — . it v jv t v : t • : t •• : - v : t • : I v t t 

v : - : vt t jv -:i- • v: v j - i v: v: :j — a" • . 

I VIT T j- IT v wnr t : 

infc ana dv^k oka ibtea bwn-n« 1 ovtfw *oa*v7 

a jtt « v: vjv : :- : t t it v <• v: t: •" 

mr\K *na napyi nat 

) IT jt t w)": JT T 

fftfto o/fr IDtfM fiVfte DDK m* 8 

v: v tv- • v: t I vjt : - 

dm n:ia *tfl ntfaan p«n-n« wtei a*? r© 

t - <- :^ : t a\ : • : I wa t t • j : • v : /• 

: pan-to nfrtfvi b rprrtoan "nrbtfn wan 

I vit t - v jv IT V.T - t : • - t - I j : 

n#« jnt jntiafercrto-riK na 1 ? viru ftin mffiu natf»v9 

v -: ^ -v -j- vj- t v vt • - t •• • • v: v j- 

nib j;it pit w-'ne ian^« wn-te"n«t pSn-^a ^s-^r 

75 t ^ -at -j- I v;* • : v v ~: I y t t v : I vr t t j" : 

frprn^i n^D^n >|dr^ p^ rpn-^30 :nb«^ rpj^ 
t»-%Ti nte»^ afcw pT-^a-rw ° n*n t^s: la-ntfa p«n-!?y 

li" • :r at : t : v «• I \w t v t- vjv v -: I vt t 

■wi ai^-\n^ i^d aitD-nsm n&r nt^«-ba-n« &^« «i s n3i 

• :i- WW • :r a : v •• • : t t jv —. t v • v: :<— 

:o«artet p«m wnvtn ^yv 2 s iWn Df; npi 

it t : T : I vvr i : r i • •;":• > r • - j h v. 

j- T •- att jv — . v. : - : • ^.: - j- • v: <- :~ 

^aa^n n^-n« &\-6a iria^3 :nbs; n^ ina«te-teD ^^a^n 

• : - j v • v: I v^tt" itt j-.* -: v. : - ; t • • : - 

:nflyp^ dm^« ina-i^« ifla»te"teD ria^ ia ^a inh b^pi 

1 ^ir < \". jtt •: —. : - : t • - t < j- a «•!- : 

b D*oana p«m travel rin^in a n^«4 & 

at :it : I vu t : -y- t - s: i •;;■ 

20 ins p^lW, cf © et 6 || 21 «* DH^^D^ (cf 6$); 1 frt DH^D 1 ?, cf 4,4 [| 

26 a a**® 'Dial || b 1 c 3 pkn n^n || 28 a ins c ®5 (cf 26) nDnani | b mx 
rrnn || 30 ins '^nnj, cf 9,3 (15MSS <s n«i) || Cp 2, 2 ^(53 ai ijhfo || 4 a $ 

1SD nt || b sic Jt ffl min); 1 frt DM^« D«ia2. 2,5—23 GENESIS 3 

did nitp n cr^i^V :D W! HS wtfag n > T : nT^pw^ 

d\-6s TOT Toon t$ *? rasr on» mfrn nfew-^n pfa nvn 

v: < *_^ • : • • at : • vr: ts t - v j" F! I VTT j: : r 

psn-^p^n'zir a n«i 6 :ngisn-n« ihyb jig dis'i f^pt 
i&v Disn-ns Drifts ni/T ^r*v tnaisn 'wta-m npefrin 

Tt t t it v • v: t : v • - it t _ :it /• : i •: Kt : • : 

\m\ ufo& Disn W) n^n natfj vbks nsn nfrwrrp 

it- vJv! am x :~ n~ jt : • *.t - : j- •- t i—.jt I • 

nsr ntfs Disn-ns d# Dbn died riM 4 p dvi^k niiT yen 8 

ITT /5 — . V.T T IT V T VJT- vJAV I W? I 1~ V V: ST ; ^ - .- 

ai»i n*rw£ ram w-te nbiKn-p &vj!?k mm nfcm9 

j : «,•:-: jt : v I 5" t t t—.jt I • • v: <t : - : — 

♦♦nnftn ny:ms!? mm t^ nts^n pmns niptfn!? njo stf* 

r t jt t : - : v.tt : "T • t • I at- v Jv. : - : I v •• j- 

Bpiyfy n^inn ps-b ns Mbn «in rie^s insn ntf 11 

VT v - : T •—.!- I vjv T •'< .. - J I A • ITV IT J" 

-d#v3 :nntfn pat rfran Dtf *mtD «vin psn arm™ laojg 

I- : - 1 - Iv/. 1 : fc Ci ~ jt a v; - I vji t v — :i it t - 

■ran n^v4 :#d p«-te ns niiDn sin rima ^#n "tob 

<r t - •• : ■ I vjv t v." •• - j I a • v: •• - jt t - 

:ms sin ^nnn mam iitfs noip irton sin Win *Bhten 

it: j v; • :it jt t - : a - j- :!• Iv;- r j r: •;• • : - 

$jt3db6i moi£ rtf-pn vmi;i Dnsmns dm^s mm np*vs 

it : t : 1.1:1 : Iv r: _,...-- at t it v v: v: jx : ly— - 

ttatfn tes pn-w too nbs^> Disrrto rpfhx mm w i6 

i" j » h»- I r* j • a a tit - • v: jt : - :- 

toDD ^ibs ara ^ ihqd bmn *6 °jrii nio n^^in wdv^ 

v.v • jI: t -: v: • av • vr j r n j - - - | .. .. 

r\2b msn wn ni»-«b n\-fts nm^ id^v 8 :niDn mo 

a^ : ai it J •;: y • v: jt : i t ~ 

n a n-^3 b nDTsn-p "d^» ni,T ix s v9 :n:a3 nts; i^-ntyi?s 

< — i t t - :it I • v: t : v *~ i : v : vc* j v v: iv 

*6-*np*-nD nisn!? oisn-^« sn^ D^btfn w-^s hsn nitrn 

a t): • - v. :• t tjt v •■ t- •- t - I J T •• : vi - 

ansn sip^ 2 ° :idb? sin c n s n Bto: msn iVsnp^ n^s 5in 

tt it t): •- 1 : j <.t- vjv vt t it $ tj: • v -: : 

W^ mfrn n^n te5m D^&t^n a w^i nDnan-^!? mbtf 

tt: avi - j-- v.: *-t- I j! t-:- t: 

r s i msn-^j; nDTvtiD\-6« ni*T $b^ 21 :n::3 its; «2no-*6 
i»t t it - yr •• : - y v: t : •• — i: v : vtr jt t i 

-nsiDM^s niiT pM" tnannn 1&3 niD*n vhb^Drins ng»i 
frr«n nD^v3 :Disn-^s nsn^i ntfM^ DisnnD njA-rcte Wsj 

T T IT V " IT T IT V I f ' !" AT • ! VT T IT I • Jj"T V "": Vt " " 

A - t : • V.T T - T -; I" v ••••< - - - j 

:n^r b nnp^ n^so ^5 nt^s vnp h&b 

1 t h-4\ « •• ~ t • j-)t • : 

4 c aut mn s aut DTlbtf hie et 5. 7—9 etc usque ad 3,23 add redactoris 
esse videtur (<5£ saepius 6 Geo?) || 6 a 05 Trnrn (= J^l?) A £ttiPXucju6<; U 

b « M ^ || 8 var GB ]a || 9 °-° 1 prb n^fi f j> j|n ^inn^ || n mx n^in II 12 1 MS 

w + 1«0 || 17 °-° dl vb pi mo vel 1 frt J|g ^in3 1^^ ^01, cf 3,3 || 

18 w n^ji 11 19 a *u.® + m^ || b ins n« (**) || c vb rm Bfsa frt add j 

20 a 1 c nonn MSS (&£$& *)£"fcAi || b 1 (K|»4 *&?) DIS^ sive D1K?J] 

(fcCJD sb) || 22 6 ybsn 1 23 a jLuee ' m^^sd || b ims m Edd nnp^. 

I* 4 mwro 2,24—3,16 

ifi^aa pQTi iB*cntfi voK-riK t^*raT^ b-^ 2 * 

T • : I7i: a • v : v: t v • t~: r* 1" 

nn« *\tozb Tm 

it v ^ i ; v.T : 

ntftfam *6n intf*n ami d's&vw bm:tf ww 

it : • \. : a : • : am • ~: •••••: < : 1— 

DNlto nw nbw i#k rrtlwi n*n $!dd nt\v mn frnanv 3 

A* V: JT : v.T T /v ~: v i - j- - • T JT T T T - : 

mn w ten tfatfn *6 dn^k *idk"*d w ntitorrto natf^ 

Iit - I y v. • : i j v: j- t r I -< i • jt 

j*.* - : I •• t j* : • i" Iv.t - I i" y : • «t - v vt • it v j - 

tpnwr]? 13 w?n *$i tt&p >6?tfn *6 dy6# np« '{^n-ijin? 
■£ trtfto vt ■as :rtn&n rronfc nt^Kn-^K Winn infrv 

V: -J* # *< I I \ : V. AT • IT V V.T t - v j- 

:jni aie vrt crcifoa amvn dwu inpw. ttzba mtaK br^a 

^itt j v : i • F v • : r av •• i- \.iz : • : v • jv : t -: : 

nomn d 1 ^ HWTrmn •ot Wkd^ ybn ai& q n&tn mm 6 

<i : v : •- "it J t— . i- $• : t -:i- : I •• t j* t • it vy- 

tb$tfn a&y ntf^-m ppi tetfnj insp njpnn ^£rft p?n 
ni«n n$y Vism 1 . on ddtw •s tirpn nmjtf w njnpsnv 

t •• : j*—: : : • i- a** c \ v y y— v •• : j- •• i:ri •■ 

pa ifeinD ffrftw niiT ^ip-n« ^db^i 8 trftin d,-6 *w*n 

Ivt - I/* - :* v v: $t : J v : : • i- i -: bf t j — .i - - 

vv Tina fffito nw 'msd intfttt dikh Kann^ m nrb 

I y I v. : v: jt : •• : » : • : tt it .._..- A _ - J: 

id^ : v° :na*K *6 iBtfn tnarrta dv£n mm *np*i9 tan 

tiv- ». v j- ait it v c v: jx : yJ: •- Iit- 

*d iDtf^ 11 :**anKi *o*k tfinna amy jaa vwetf s6&tik 

•< V - I" T I" T • V. T J " P VT • IT I AT - • I C I Jhll 

v.v • t -: x : • : I y • • sv ■; I •• i I • -: i« v. « j- I : j* • 

^-n:n: »in ^ap nnw n^» ?itwwi cn«n nDK s v 2 :nto« 

y t : it y • t • t j- t jv - : t • it at t it v w* i :it i 

at j wt • it y v: $t : v - F it I «• t I • 

^mn-^iDM^x mm id^ih :^^ ^«^n ^mn roaton 

t t - v y v: t : v - i- it • c* • • jtt - t • it 

mton mn teo^ - nbnan-teD - hnx yrw fttti Mm ^ 

AV T -J-- V." T":-T' T~ <T TJ'TJ* 

tw*n p^a tetfn nsyi ^n ^ha-^y 

I iv - y 7 : t \r jt t : !•• •• _j I : i : 

ajTl ^ t[?it ^ n^g j^ ^3 n^« 1 ny«y 5 

/i-T ^v : v.t - : j I : 1 : < 

- T JT • IT 

Sfjj ^n c nx?3 ^ilpl ^.w f\$y& nann 

24 ins c <53*)&J DiTjal || Cp 3, 1 63 + BTOH || 2 « f r^?P, « W^ ^^ II 
3 m+mn II 6 ju*@ ftsiw | 7 ca 15MSS ^(O^S ^ ^5 | 14 °-° fit add (dl 
1 sq) || 15 Ctf j^a(«MSS ^) || 16 a 1 c w.®S m bti) \\ b 1 frt XffnfJ (jhk); « t6v 
aTevaYM6v aou=Tji s j ( n || c «* )in^3 1| d (35 f] dTroaxpocpri aou, £ conyersio tua 
t= ^nwn, similiter S (cf 2S 17,3),' 1 M. 3,17-4," GENESIS 5 

Tpjn*)* icfts YJRFP tatfrn *|8#k bi$ nynti ^ n6« Tag^ 1 * 

udd tatfn *6 16^ 

AV C" J " 

h ^2V2 nman n-vna 
tsr*n ^ te natatfa Via»? 

I iv - ./•• : v. TV—. 1 I t • : 

on!? tatfn Wjk nwa^ 
nnp 1 ? naDD •a nbTKn-te tan* iv 

t : Iat\ t v.v • .r t t ~: jt v I : i <- 

it v.t t v : t - JT T p 

to" j^rta dm nmn *nn 's mn in^« Dtf oian hiw m 

IT T J*' i*T :IT J* V AT - t : * V VT T IT ST ft *~ 

1 id^ s 3 22 s tDtfa^i nix; mina mtwfo dik5 d^n rrtrp 

v J !•••:-- v. j : t y : • : st t : v: t : 

mrwn jm mo nirfc m&d inaa hm Erron in dv6k nw 

JT~:^ATT J - VTT V * J -- : TT T T IT 1<" * V: JT : 

nnn^i 2 3 \ub\h th taw D*ng wd ds npV>n it rirch-w 

v : - :i~ it : j- t vr t : • - r I j- •• -< r- 1 : t j- : • I v 

eftm** :d#d np^> nete nfrian-riK tap^> pinno dv6k niiT 

vv.t:i- it • Rr\ Jv ~: t t~:jt v — r- I va" rT v; v: jt : 

iiprj &n£ nSji Dr^rrrw b nr]^ dt|d "fj^i mSiT^ 

d icf»m w TTTiW ^8#!? rofinnan 

r- 1- !«/•• I vw v : • v v - : r - 

id«Ai r&-n« i^m *\nF\*i intfK n-in-na jrr Dianv 4 

- I •!- v vj"- - — a : • jt- r\ri t tjt : 

taft-vm tan-na vrornK mifr ro*n* :niiT-nS t^« timd 

v v • : i- v at v « t v vv t I v j - it : v « • sn 

•npp ]^ «i;j d^ t Yfip \Ti3 tnnix iab nvi ]*§) ptt ny 1 ] 
^na^nD-i u*tt nrfcao kvtdj wan tarm trmb nmo noian 

Iav : v i" v. j : • y - jr •• v v : it i- \i : • yr t-:it 

rot* *6 inmD-ton Tp-bxv :inmD-^n tan-b» b niiT p^n 

at t j v. t : • v : I 'tj- v : it:* v : v v.v v t : * - x j 

i$ n"in na^ rp-^« ni#T id^m 6 :tob *f"i iSd ^tt nn s ^ 

I t tjt t t< I *)at v \.y : v J ~ it t v. : • i- : I •!" : - <•■" 

-v.* 1, ... j • : .. : ... . < - ; I IvT JTH t ^T : 

^n-^K rg "iDtf^ 8 : b ia-^Dn nn«i trtpnt^n 5p5«n b pah n«tsn 

v jv ?l"le J" 1 i t : • v.t - : It j : I v « I I a" jt - 

j-im-im vn« tarrto rp Dpn nilra onrna \ti ° vn« 

,..._,__ ^ T .. j.. .. l ,f.j- Yijrt* VT - JT : r • :i- A - T 

™ nawn ^ny^ *6 ^d^^i Tn« tan ^« vbrbm nin^ id^i^ 

C T J" ". * : -T J V - \ A* T V JV «' I 'I - V T I V <™ 

:n^i«n-)9 ^« d^j?S ^fiij w ^ n^y no ip^*5 10 r?i« 
me r\rypb jyirt% ng?g "1^8 nDi«ij"]p nng i^m nriyy 1 

17 a 1 tilth) || b cf 8,21 AS; aliter (510 || 21 1 DT*6 || 24 a « + auxdv || 
b (B + Kal IxaSev || Cp 4, I ft = n«D, (5 bid toO GeoO; prps HIH^ nfc(?) 
vel n;«n«(?) || 4 a 3MSS M Edd 5; 1 frt }rftta& || b @ aliquoties, C saepius 
in his'vv DVl^K vel D^H^« niiT || 7 a 1 frt «^n cf S&; vb seqq incert; 
cf « || b " b frt add cf 3,16 || 8 sic compl MSS et Edd (interv); ins cum 
m«S£ Tiltyn n3^} (vel frt c «J n^nn «Si1 n? 1 ?); D egrediamur foras. 6 nwra 4,12—5,7 

lAT V.T I" I J" I T T - ' .JT V - : I" <• llVT * I « T J*S 

:«^D •oto brn nwto rp *^V3 spaa nvin tn jn 

i : • v; -: jt at : v I *)c" v J" » vrri x' : r a: ^jt 

53 vi^m nnos mson ntiixn ^3 $y& di*h "rtfc ntfia fejM 
rjfrte ]5^ niiT •& i&tf*vs :^iiT» ■wsb-ta mm p&a ^H 

j*' t l-T t : j v $- • i" :-i- c : 1 t /it : I vi t t t 

-to inimisn *pbib ma ^ nw nfc s n up wnvivf r»& 

t v. 1 - x : • : I *P : <r : v *~ Jat\ *vr t : • I •!* 

jfgrneng ^T18? *B?.i n .3 iT : 9?te T$- "*?3 16 :1 #? 

v j • :r 1 a—, v vj"** - vr - : • v I 'r * -<•— 

T^pfj TjfT'n^ ^jim$ tW 8 *TW V? D t? T ^9 d j# &$& 

■n« i^ teaman WteftnD-riK t^ to^ntfi tonna-nN "fr 

^-t «• t 1 : •• t j : v ~ t •• t • : a**t i : v V- t 

matfn ntfi rrtp rinan Dtf onw vitf ^ ib-ng^^ twfc 

v: •• - x' : tt - - it <•• a* t J" : I vis J Fr J Iv.t 

■truptfi ^nh nt^ •£* mn kvi "to»-nK my -6m 2 ° trriqt 

ivl: • v v. x' • ~: tt j ait v ctt •.•/•" it* 

nbv 2 :n:njn niiis fcalrte ^n nSi #in top vrw Dtfv 1 

jt ■ : it r : v. • rf - t • - : u j at « t x' : 

mron ^ran ntfm °Bhh-te W&V r& toirrnK m^ kytdj 

^ ~:r av : - v ^ : x' i I •»- - j ■„• t:it 

?itoi my vutib mb id« s V3 :now rp-^ain 

t • : <r t t t : iv v v - ii-:r I vc ^ • 

*r\y?x nzjxn y$ fi ^ip ]yp^ 

it : • : / ;! Ivv?: I 'Iat J-p-. 'Ci" -<• 

:rp to ^ b^t\ nnn nri« jht dv6k ^-n^ ^ 

I 'Iit v. t— . x v v - j- •* - * "\iv ' v: <• IT J* 

tfifh 'btm T8° t^i:« iDt^-n« «np^ tinfe kvm n^» 26 

U: • - jt a v: v : v xtt: •- I" _ r-. < s 

d tnw Dt^3 

it : v" : 

n\-6« moia ni« irtftn «na nfs dt« n'^in 19b nv 5 

e vi v : • t t v: <: : at t t: i v •• jv 

di« D&tf-na «np"i ana T\ari DTP nnp^ idt 2 :mh nlw 

t t t : v <r): •■* t I vjb :~ at t: v.t»" : ;ii i xt t 

id&3 'vmrq a ^i^ nitf A»di d^b6^ Di« ^n^3 :n«i3n Dig 

a : - : v. :• v j- t t - : <• : t t j* :" it :it • t : 

jv : v j • 1 •— : 1- t t 1- : j : i— r* t : •: xt>: 

ytsto fl-n^« bi« ^-te ^jpn's :maan d^:3 -ftw ni^ ^^?9 

* <- : - v - : t t <•• : t : i— it v: t v jt at t v 

n«Dn a^tf t^Dn n^n^ 6 d :nb^ n:t^ d^b^i nief hi»e 

j- : v: t j" t •••:!- 1 t - at t « : t t 

t f w - j.. v . v j . , •— ;i- •• • :i- 1 v: V VI. ATT 

15 GSXOD ]D 161 ^^°A = M i 16 (5 Ti (Nmb) || 17 ca 10MSS ©3 
Dt^?; 1 frt 1tt^3 pro 1!Q Dt^D || 18 sic ^l; 1 ^K^noi || 20 a © ImtfeX j| 
b 1 prb mpD'^n^, cf © A et 2Ch 14,14 || 22 -° t&nn add esse vid, 1 ••?« 
tytD^-^D (vel ? tnhT yp l^fc)||26 °-° © (outo<; fjXmacv [^nh]) t> (w& <r^//) 
- ^DO H| || Cp 5/3 a ins*]n II b 1 c ca 45MSS (cf 1,26) 'te '^3. 5,8-3i GENESIS 7 

D^it? ni^OT^? ^7P 8 tm W Q ^? "^JJ *W ™*J9 njjbt^i 
D^tfri t?i:$ tp : 59 d :nb*i n:t? rroje ytf;^ ni# n-i#p 

t?qn liwiK rrtfn Via t?i:« vrv° :p\rn» "fr*l **# 

•7*-: It )•• v j • i ••-;!- j- :- I it I" v v v J at t 

•■d^s tow 1 :ntian D^a t^i n:t? ni«D n:bt?n nit? rnfcw 

j- : t : r- 1 it « t •: j- ta j v. •• jv : t t •• : v 

p^p tpv 2 d :nb^ rutf m»D j^c^nn D^it? t?on tfiia 

la r / :" it- at t v. •• ^ J* : • t j- t v: 

■n» rrtin nn« p^p ypv3 :^65no"riK i^i natf crrat? 

j • t •— : i- It i" j- :~ r- : — :r •: v t J atT x : • 

trrMi ana -frn mt? ni«B n:bt?n nit? D^ana Wt^no 

it i t v y* at t v •• x: : i T j* t: - ••:*-: i 

d :nb s 3 n:tf jyikd y#™ o^it? nbw ti^p ^-te im^ 

i t w mi kT ,r w r X ' t v/.' Ii r j" : t : r 

vrv 6 httik iw\ njt? mw\ D^t? t?on b&fro Tnys 

x :~ vit v v v.- att j* • : v: t x' t K ;*ir j" : - 

n:t? m«D n:bt?n nit? ^t$6t? n^riK mfrn *yw b&finn 

at t v. •• x: : t t j- : vv v j * i ,;_ : i - •• : — : r 

nit? b^t?rn Eton ^&Sra ^"te Vvtv7 jnuai ma t^i*i 

t t • : • : •<•• t •• : _ : i- j" : t : r ~ it si *: x- 

rgtf onrtfl nv«? tiWtv 8 d :nb^ nat? ni«o mbtft 

ai v* • : •*- : vv • :r- i t -1 mi w •• x: : 

^iin"-nt? itH7 hn« T^rtHV 9 f5p?irn8 t^iji •n J jtp njjpr 
dv,£ T jn c r fra Vwi 20 tffiMfi ma iton njtf row n^bt? 

•<- : vv Tr : t : r* it 5T <if /* «T v. ,T Jv : 

eton ■spin vrv 1 d trib^ n:t? Aikd yt^nn nit? d Wt 

7* t I - : .r :- it- at t v. •• ^ ./- : tt T ■ : 

^nn« °Dv6KrrnK f6o "nSnm* 2 minima ■frn mt? D^eh 

,! ^r • v:it v I -:!••-:•- -it : v v r hi « • : 

*?n*3 tmani D^a n^i*i n:^ rmn vhti rt^inb-n« ir^n 

« :- it v t •: j - Nt 1 w •• j : - v : j * i 

■ri>nm 2 4 xrwa nixo b6b^ nit? town Bton ^n ^"^ 

»/"-:•" itt ». •• y : tt • • : <•• t I a - : x 7 : t 

j* :- p v: t tx^r r v •• : a - v:it v t \.~\ 

^n^ 26 nD^-ns ibi*i °n:t? rwyc n:t? d^id^ jnt? rb&um 

X '. I V IT V v v- AT T j- : V.T t y : r - v: - V 

m«D yat?n nit? b^bt?i D^ri^ ^-na rpbin ^in« n^no 

v. •• r x~ : t t : •<- : ' v v v j • i ••-:!" *■ v : 

b^t?^T yy?\ n^nnD nr-te nM s v7 jmini D^a -6t;3 n:t? 

■ • : * •* <•* - v : j-* : t : r IT « T v j j at t 

crobBft D^n^ itd!?-wi 28 d :nb s i m^ ni«D j;^nn ni^ 

v : •$■ : Iw • :r i t- at t \. •• ^ x- : T T 

*varw nf ib«!?ni iDtf-nK «ip s i 2 9 na i^i n:^ ns^ n:^ 

<"-:r: v A •• - ~ y : v $rl: •■' Ii" v v. at t j- : at 

TOj^ma :m#T nnis i^« nbi«n-p ^ rfa^on b n:^QD 

lv v • :i- it : ur~sP' x: - : t t ~:jt I • 'tITT'p •• ~: i- r 

TVi^n nit? nfcD t^Dm nit? b^t?nn t?on ni-n« rrttn ^in« 

•: j~ at t v. •• v - a t t • : • : <•• t v J • i •• : i 

n^D yat?^ nit? b*yp\ yi& •siD^-^-te \i^3i :mann D^:a 

v. •• v - : t t • : • J ^ -<v I v v •• : T • :r it v: t 

12. 13. 15—17 ® MaXeteriX, prb = bvbbm \\ 18 -° mx om mtjf nWOI 
(sic 1 MS) et in 19. 20 legit 785 et 847 annos || 22 ins c © L WP^ | 23 1 
c ca 40MSS w. al V.T1, cf 5. 8. II. 31 || 25 > 3MSS; axx m» D^t^l ^^ 
et in 26. 27 653 et 720 annos || 28 au 53 et in 30. 31 600 et 653 annos || 
29 a 1 c (5 (biavairdu<j€i f\\xA<;) WJ*X[ \] b ca 50MSS ^.(53 li^DD || 31 1 
VH^I cf 23. 8 IWK-D 5,32—6,17 

Dtf-nx ni iwi mtf maa tfan-ja rtrvr^ d :rib*i m# 

v;* v - v j- ait v. •• /■ . Iv • :i- 11- mt 

♦♦na^viKi nn-na 

v it v : st 

rmto ^B"^ ^ o^n toin-E *mv 6 

AT T~:iT J" : - «.T T T IT J" •• p • :i~ 

tnnb ?b* nuan 

IV T J : \ V. T 

nan nib ^ trtan ni:3-n« ivfawnJa -urn 2 

ta" v. s t t it j : v • v:it •• : < {•- 

:nna ntfK tea tfth d,-6 vtp*n 

it t s: —. v. • • T V T < 1 : • - 

d&6 cn«a tpii a jfT-*6 nim natfn3 

t : T T IT <• I T I t : V j - 

:n:# outran n«a vfr vm ifra win b Datfa 

IT T tTV i JT •' T T J T : AT T J V.T ~ : 

•93 -itfr i^n •p- , nror djt tnn n^a*3 p«a tm trfwn4 

<■• : t v - : I •• •— : r j - : •• t j* t - I v t t j t • • : - 

otowj *itf« Dnlwn nan nn^ rfrn oian rma-^K &\-fcwn 

vr ~F Jr _ : y • - t $•• av t v.: it: t t it j : v • v:it 

s :o#n hwk 
lib nitfna ^-tai p«a man nsn nai ^ "rii/T *o*i5 

j : : - v •• t : I vat t uiit s~ t yt jr t : u — 

aawvi paa mKn-rw nfema nirn an^ 6 :aKrte p pi 

«* - : I* - I VAIT V.T T IT V St T P T : VJT ,_ I - I f V I /" 

^a 5s;a Vi*na--itfK m«n-n« nna« n¥h n»«' s v :iaWw 

j- : - •• • tt v - : <i t it v v : v t : j- i • 

•9 ^am ^3 a^atfn wirim feorpp nbna-w nn«a nbi«n 

j* • : vr • s *ai t - I j - : v vw - t •• : - nr t t -: it 

fi :nim vm in area niS 8 jDntw 

it : y* •• : l\i' t st - : p • •=• 

DMtonviK rrffra mn D^an dto wk n5 rfl rrtin n^ 

« v:it v ai 1 ; <»tt y t J y- s ~ j: i •••••< 

tr^-nan nn-n« d#tik maa ne6# nl ibvv° tnl-^nnn 

vit v : st v v." v a- t jt : - v. v j- - i lv - : • 

dv6k ktv 2 :oan pan *6am n\iton mb^ pan nntfm 11 

y v: :$ — it t i vv.t t j- t • - a* v: it j" : • I vwt t x' « * " 

d :p«n-^r tsTriHJ "i^a-^3 n^n^n-^3 nnnw mm p«n-n« 

I v it t - \. : ■* v -jt t t s* : • p t at : • j" • : I wt t 

con p«n n^p-^3 *teb «3 nfc?3-^3 yp ribwfb* nD« s j 13 

*.t t I vyi t «/t:it • -t: jt tt tJ !<•• - : ■ %•: v - 

..-. j- .. |. <••-; 1 vit t v v.t • : - s : • : av •• : • 

ntvs :ns33 nnon n^3D nnfc nisai nann-rw n^n °n^p 

v : v 1 - I w • 'j~ • st st :~ it : at •• - v jv -: i- et* 

na« D^on nfmg V* n6 ^ ^^^ ^6^ nri ^ n ^fl nt ^« 

t - <• • -: t •• - I v < t - j •• $ : at v.v : i s: ~: 

na«-^ nan^ ntypnnn^ 16 :nnoip na« d^^i nim 

t - v : t •• - jv : i- - j 11 1 li \rt - s : t : t 

mfofi D s :t^ u*F\nr\ D^n n^a nann nnsn rbvfcbn mten 

« T : y : y : - at jt* : «r •• - -3v t: - : • tjv- : 

b nnt26 p^n-^s; a b^& toaan-nK ^aa ^n ^i«v7 :nlw;n 

j" - : I v t t - • r ^ - - v • •• • : • • :i _ i iv ~: i 

32 1 7MSS w.MSS -nfctt || Cp 6, 2 ? add || 3 a @ ou (nrj KaTqueivr) (simil «°3) ; 
51 xpivei = M I b sic fl etcompl MSS et Edd; sed isMSS G + 2 M + Edd c 
cod Hillel D5^3, cf © bid to eivm oIutoik; adpKa? (simil £M°£) \\ 4 °"° frt 
add || 3. 5 « + 6 Ge6<; || 6. 7 <5 6 0e6<; || 10 14MSS a«.MSS Tl«^ || 13 G 
n«1, au. t ]D; 1 IP vel bV^; prps T1S DH^D DSH || 14 1 D^p D^p (Philo) || 
l6*prps H3")« ; al ^n nD«"^(?) II 17 a 'add (prps D s t D) || b mx WTWb. 6,18 — 7,16 GENESIS 9 

pga-i#K to Qig^n nngp Df*D nrj tarflfli n^a-^a 

I yv» t - t •• t t Iat • c «r lr —. 1- 'it : • 

top 'tr.pjsJ "i&a'^ap B TJ^9W H^ TJ?"^ ?IP^ , 1 
vrrp^ *ytynp 2 ° ir?p r ngpj* "^| ^« njojft ng&T^ «\an 
ata* ten o^tf vii^ no-ran few Wd xjfvh npnan-pn 

j i 'j ' •$- : a" • v.t t~:it vjv y • t • : t •• : - I • 

gVGBl %$!. i^« 5aK : p-^ap ftnp nnxy* *nT|Ojft T^ 
infc nns i&k to$ m fewv* :nte*6 onto ^ rrni rt* 

v vt" v — . T -a -c- it : t : erf ! ?l: ^1 : I av •• 

:nfcw p dm^k 

it t !./•■ v: v: 

wins narin-^ vra-tan nn«-«a nib °niiT nptf*v 7 

-/» : i • at •• v tl : i" t : xt - ■ : t : v <- 

jft'npfl niinpn ngnipni^ap 2 jnp 1133 \:s^ p^ yp*n 
kvi rnJiB 16 n#6 nfinaiTW intwn Bh« rwatf nratf 

v* jt : J •: —. t •• : - I • a : • : j \t : • xt : • 

TQpyi idt ,to* nwtf D^atfn wd m°3 ttn^Ki b^k cr:tf 

AtI" : jtt vt : • yi : • •:/- t - J $ •• j- i : • : x *vr : 

j* : • it t : • • t: I vit t t x' : - ' ~w J - : 

t«8 nnpvrte-nK TrjiDi nW roaiKi Df d^t« pan-to 

jv : r : - t v • • t t :at v: t : - : j* t : - I v t t 

n'iV trrpr inisntfa taa ni feF*is :npiKn mb too vrfcb 

: rr : v.T* v ~: j : - a -vt- it t-:it j- : vr ■• • t 

voaS rfl ta*v :pan-to tfto nSn toaam n:tf jyikd #tf-p 

T T ~ J T" I VIT T ~ •*.- TT J _ ~ : AT T V. " X' I V 

nonan-p 8 :tagn ^d ^:sd nanrrto itin TM-nstti w#*n 

t •• : - I • 1 - - x' v : • at •• - v v. • vtt i" : $ : • : 

-i#k h b^ ■ntfri"rriw B mhtD n^:^ n^N nbnarn&i niintsn 

v -: j : I t I • at : t e •• x: —. t •• : - I • t : - 

rop:i nat nann-^ nl-to n«a d^5^ n^:^9 :nDi«n-^y fe^D^ 

at F* : jtt v.t •• - - v S sr • - : • - : it t ~: rr - v: - 

rn ^iDn « dwi npae6 \tv° :ni-n« D%i^« nns n^«a 

vt - - j- a* t - j- : • : « : - - i v v: v: j\' *: vr 

it : • : ... - - - ••- : t t < •• r* - : • I vit t 

y \-:i- t - j : :: - t ^f: : • v- j^ va - v. st t 

D^an« , , of roans p«n-^i; own \ti i2 nnns: mxfii 

t t : - : j" t : - I vat t - v c - .r : ■* it : • \- i - 

n#K*i ni-^a ns^ p nrmy i n2 tta hth m' s n o^a^ :nW 

v j" : - a •• : vvvt yr : r* 5 jt v - <- v v : t :rr 

aifth ^ na 'fai "naA^ :nann-^« nn« wa-n^a rn^M nl 

t • : jt- r- t : t •• it •• - v v.t • vtt i" : v s : 

t : a" • . I wt t - x' it v yv t t : t • : t •• : - t : 

D'utf nanrrto n'rbx ytkh*vs : l *urte lies te b nni^ wn 

•<-: a* •• - v - s. v j t- Iitt t «; • v. •• • : I J T 

-^ao napan lit n^anv 6 :D^n n^in ian^« n&an-teD b*l# 

t • <rr : tt *t-: r** " J ^ v ~: Tt- t • •-: 

19 a au.« H^nn || b 65 MB Citr, sic et in 20 II 20 11MSS w.«5« J 
tat?* H Cp 7, I 6 + 6 Ge6c, 2MSS mxS mt)& pro "• || 2 «*63 D^» D^tT || 
3a frt add 1 6 > «, cf 6,17 I 8 a " a > 6 h || b 1 VdDI (^©3) || 9 iMS 
*ix«MSSJJ» 1TI1T || II a " a « ^bojarj xai etxdbi || b > 6 || 13 1 c «3 U in« |j 

14 a > « H bb > «. io nwn 7,17-8,13 

^iaan \tv7 jTOS nw nto^ dv6k in*« m itfaa wi nfcya 
toa mm ninn-n« Safen a^an sqti pan-to w roam* 

j- •• h.t- t •• - v : •- •- - j :•- I vat t - v. x t : - 

•M-to nann iiton p&vto "JKa raTi d^ an raw 1 * tnm 

j" i - 3 •• - Ivv- I vai i - v. : y :•- •» — j: : •- I vit t 

DVfran omn-to norn fin-fe nfcaifcariaim^m^ scrag 

: - 'i iv t \ : I vfc t - v. : y : y : it ,r - : 'it - 

n^an naii nto&a naa mfew tfan 2 ° :n^a#n-to nnmijto 

•at - v.: it t : - : • t - <•:••• •• -: *it t - T - vr v -: 

riprjSO* *ywa p£'T^ ^vJ n ^?"^? Ptyl 11 *BTWJ *P?p 

-natfjntfa £S 22 :di«h tot pan-to pts^n ptwrtoai n*02B 

- : • v — . it t it v, : I v«t - I j** - \ vv.v - t : t-j- 

impvrto-na n$w nna nanna ntfa ten vsaa n^n rrn 

Jj :- t v r •" i" a in v j-: ". y • t - : •- 

tt&tfn «i tbavis; nanany tnaa naian ■M-tonBto 

. a- T _ j j - . v v - t •• : - <t i r t t — . it j" : ' jv ~: 

n^an maw^ jnare in» itfan nl-ns -ia#*i panna via^ 

•c - J : : •" it •• ^ v, • yv -;i- -y I - v st •- I vatt i • v. t •- 

:dt» naai D^pn pan-to 

i vr : y ^ ~: I vat t 

i$S nbnan-to-nai rrnn-to n«i n'i-na av6a -ten 1 8 

yv . t •• : - t v : t- i- t <•• : - ■„• • v: < : ,J 

t-dd*3 2 :ntsn ral^i nteri& fin a\-6a nam nana tn« 

: IT '* MT - V. T~ I VT T " J' \". ••-:!-- AT " - V • 

*OBf*is ttfatfn-ja own ato*i n**a#n naian Dirtn rfrye 

$\ t- 'it t - I • v v.v - s't •- •* t - v, \—.r : j : : ^ 

ngpi d^od nSj?e Dfite ^OTO ai#n ^n pan toa ayn 
to khh^ dt» i&rnwto ^at^n t^iha nann mm* :dt« 

*r va - v, jt i it : • : • : - •/ J - t •• - - -ci- 1 i 

^T^a •n^yn t^ihn iv ii&m Trfrn Vfl D^anis jama nn 

' • -: it a* • -: it v j - c t : I j t t • - - : itt*: /'r 

njwi d*p D^an« rpo \i^ 6 :Dmn ^«i wia t^nh^ nnsa 

j- : •- a x i : ■ I K- • :- r t iv 7* t t. :• v * jtv : 

t <•••— /;• it v vr - :- it t jw —. \.t •• - I j ■ v 7 

viKD nwn-riK nV^r 8 :p«n too D^an nt^a^-Ts; b ai^ 

A ' I" V.T - v y — : J I VIT t j- " *v- — v j : T 

mSa nlfn ftKSD-tf^ inmxn ^s too D^n $>pn t\wrb 

t t t : it : it t— .it y: vr •• •- - )j — : *• 

<-:•-! vat t t j" : - *e • % •• - •; \ •• t <* - f T - f~ . 

w roat^ TEb !?n*5 10 :nann-^« n^s nnh «a s i ntipn 'it 

« t y- : • vjt- 1 it •• - v v.t •• yi 7 s I t v It •- » 

j" : t «;t •• t - it •• - I • v.t v j — I v v J a* •• ~: 

w^n bvQ o^an teTj n5 j;i s i n^a *no n^T-nte nam aii; 

I vit t y- •• »5 — *y • r -j— t a- : IJT t "C ••": y ■ : 

yr : it : t - v — :- ti " -\ < t y- : • vjt*- 

jt v : 1 *it t t •• !•• : - - : • : J 1 vt mi • 

«^3 ninn noaa-ra n'i to*i pwn toa D^an nann tffk 

: — t •• - j" : • v " r <p I vatt j- •• 'v: — y :it 

17 (5 + TlA D^mN], sed vb DV '« frt ipsa sunt add || Cp 8, 3 au 

ypD, 1 'onry ygp || 4 © 27, c f 7,11 || 7 a ins c ® n^n ,Vgq ni«^ || b «s 
n^ fc6^ 1 ill. I 8 ins on?; nj;n^ ni bn*% cf 10 n 10. 12 i^jM n" 13 ins c 
@ T ni «rj^, cf 7,11. 8,14-9.11 GENESIS II 

dt 1 onton roatfa \itfn fr-rftav4 :hdi«h •ob nann nam 

t v : st : • : v - it i ■*: it x' : v. : it x' ' \ 

*rci6 n ^ nrt« d\^k -dtv5 d :p k sn n^a^ tshf6 

i •' -j v « v: j" ~ :~ I vit t »Ti» va - 

-by frphrj fewn'^n nooso* sytya i&a^aD famgflj 
Htbn-ten fcbDirrba b rP03"te a, 9 :in« vaa-nsto intfan v:ai 

I t t : v vt t t- r t i • vr i P : j : • : viT 

nl la*} 20 :nanrrp iksp BfatHMRA pan-to ^dti to 

-Vl-.'S" 1 it •• - I • v. : it v •• J : : • : I vat t - j- v. 

to*n TirtBn wn SlsDn rrihan nanan i too n&n nin^ naTD 

- /-- t - I j t • t : - -it •• : - j • I- •- at i - v;* : • 

iaW« nfa 11 iDtf 5 i titnsa mma nifr rm 21 tnaraa nto 

t : v - - • - - j- v t : -JT- -!••:•- v. 

crag 2b up ■*§ crtsn Tiara naisn-n« to y?rt «iob< *6 

VT T IT J" VJ" T T IT J — . I~ T T — . IT < •• f~ I I • J 

:vpfry igto Trto-ri^ man 1 ? to ^ph-afc 1 ] vn?$p jrp 

t i : • /t : ^ — ; I vat t j- : t v. 

nni^i *6 n^j btji *ftn p.j7) 
n6di crfl ms df6 TD*n wa-jwi rto-riK d^k to 11 ! 1 9 

j : • ^ : j : wt v s~ «t v : - *. v ■ v: I vjt :- 

wtrto toi Hfei n*n-to bv nfrr nanm Dayman 2 :p«n-n« 

I j t vr : I v t t j- - T -< v : r •.•:•: <v tP I vit t 

tun) naTa dm ^rtoai hdism fetonn ntba 5ba cdbm 

rr • J? st: \»t - j" : * : vt t~:it s : • v -: : •*! - 

nib vin: afcri? pva nto*6 mr ^ iHnn ntfa froVte3 

v.v t • .r t v •• l vx.*: at : t : «.• : r /:t - jv "'. v v t 

<•; : • v i ~ : i" v v. t j : - : t t I ~ • 

• i j- - • t t it j- • av : : v CT" t «r • : v '.•••;-: 

it t it v /•: v v : v 

•nst^ ion Di«a ni»n d^ \z& 6 

9 | A " T • J T V.T T IT T T IT J~ I" 

:Di«n"n« rttop d^« D^ % a ^a 

it t it v v.t t • v: vjV : •< 

d :na- b ia^ p«a w^ ^ai^ rje Dn«v 

it : I '.mi ^ : • a : j : c - : 

D^po ^n ^9 nb«^ in« v:a-^i nS^w b%^« nia^i 8 

ly- x : • • ~:r i •• u • yr i v : v • v: v <■* 

tpx\7\ t^s:-^a n«v° :Da^in« DapiT-n«i nana ^n^a-n« 

t - r v<v t •• : iv •— . i- cr ■ :~ iv : av : • e *1 

^ 5sn oan« rvn n^n-tean a nonaa wa DSn« ntts 

j- : i • av : ■ I '.mi j — t : yr •• : - 1st v : * TS : 

nna^"^^ Din« ^n^a-n» ^nbpnv 1 x h y^r\ r s n b^ niunn 

$-T • i : v : • • • : v <" /r _ :i~ I vit t «/ — ^ : t •• 

17 a mx®$ tal || b Q R2PSJ || c " c ><5 || ig a 1 c aMSS «. al -faj | ^ 1 

c (5 fcs^n fefD'jij 5bi HWiilo i narian-^?! li 20 © -np eeip j| 21 ® + 6 ee6<; fl 

22 1 fit IX I] Cpg, 2 2MSS wMSS al teQX 1 i»|| 4 1»1 prb add || 5 8MSS 
AixSH vn»l;l £l(c 6€)|j6 ®D-??||7 a 4MSS^ Vrs «1Bf]|| b 1 iTjt cf 1,28 || 

10 a ^s ai nonan^ 11 b - b >(5 ; T fit di. 12 rtwa 9,12—10,4 

iVMtn nfwh toao tip iTn^n fcaa#j ^dd to ifcra-te 

I vit * j" - : i. - y /■: : r : a - - jr • w v% t t 

v: v j - 
v •• j I •• j* -: jv -: • : - i •< 

tnby rttb Dana ntfa rpn etorte ran 

it ^ «. : av : • jv -: \.t- v/; t I v 

• : j : t : it : Iat t iv * ct • : r 

ran tfsri^ rap H^pa* *ra i^« vma-na vtdtvs 

\>t - tJ5 t I v v " j*" ' " <v ~: • *: v j- : _ it : 

■*jrfgjr] nfca-te b nnBft tota^ cran tip n\T-*6n 

at t t : J it t t «• • s . - - ^ v : r : 

rfhy ma ^ ,TjYwm pw HMn nmnv 6 

t ^ -r : : • t • • : Iat t iv v lv.v _ jt : it: 

:nan-to ntfa ifca-tea n*n tfsrte tei dv6k ra 

I vit t iv -; cr t t : t- vjv t I •• • v: I j- 

ran ^3 *r\&pn ntft* frnan-niK ntfT m-to ffrt^j id^V7 

I v" • •• • T* —. IS. ' : - i < - a v « v: v J~ 

T]hr\r\ m \n hw*n rfi-oa n\Ti i8 s tf*rrtp i#k ntoa-te 

t •• - I • • : i - - •• : j : r J I vit t - Jv -: vx t t 

n^Kpi nl-^a n9n VNhQ 1 * :twa m« *nn nrn nsn Dm d# 

vv; . -jt - ^ •• : »«• jt : I- it: j- -: v. t : vatt jt : «• 

r\&*yi :tna ya^ noian bph nl ^tv° :p«n-te nsfii 

: : j**- 1 vit ^ vr •- at t— .it j* - v. vjt- I VIT T T jt : IT 

imp n« wia ^k on an**, 22 irbnx wia 5ang isW psnD 

j- ... y. | — . j. _. T< .-- i t: it I j : \r : *~ at : •- I nr- I • 

teldn ntetwrna ns^i d& n ( in 2 3 :nna mratt^ iipv yw 

• t- t : • - v v vi •• I- •- I i - v.t v i" : l x' — at 

b&iW Djprnj nv\y n» saw mhft b^l Qilpatf Q3#"^ 
-i#« n» jn^ wd ni vp^v4 mn «^ dh^k nn^i n^Th« 

v -: v ^ ■*•— a ••• - v. I K* jr - it j w • — . jr :v : T "*j — . 

id^^ 26 :vn«^ nyn D^ny ins; w» nni8 

it v : jv : r « t -: •:/; I - at : ji | 

:id^ nny \vn wn Dt^ \i5« nw wta 

it •«•/¥ l-vr: j* a" •• j v: \.t : I jt 

nzb i2v wiD \n^ Dtf^rjBa fitf^ ns^ 6m^« ns^ 2 7 

it ':/•: 1 - vr : j* • a" •• t: it : I v. : • : v v: • v: : : <r 

\*fn*9 im# worn nittf fii«o b6^ teisn in« rtitnv 

it - at t « • ~: i- t t •• r <r : ^'^ : t 

nn« n^:2 on^ ni^^ ns^ oft n& ni-^3 n'frin n^«v 10 

j- - \i t vvt J: it*- vatt jt vj* •• : J: i v •• : 

^2V :DTni b ^t^Dn tarn a ]vi ^iDn iiiw npS ns^ ^a 2 tfem 

v;* : it • : Iv v.v at \ : Ijtt: stt t v j v v j" : i - - 

:tf5tri tma ^Bhni n^« 1 v ^an4 tno-uhn ns^n t»B^j nDj 

r f I : « • a* : - : jt • v: Kit j" : it :- i : vr • : j~ : : ~ v a 

11 ^ nwni || 15 a - a frt add || b w (mss) n s n^(n)^ || 18 s ^ || 22 «+ 
«?!! II 23 «3 vipg? || 26 1 Dtif ^n« nw T3a || 29 sic e (c ca 225MSS 

*u.(S3); al NT1 || Cp 10, 1 ca 45MSS Dm || 2 a « + EXiaa, cf 4 || b w. fWlto 
Qt^l»), « Moaox || 4 1 D\>TV|, cf iCh 1,7 et pauc MSS w.(5 ( c P6bioi). IO,5 — 11,3 GENESIS 13 

:diTi:q onhBBto^ wbb t^a nrt5rn«a °trian +& rhs: nbxns 

iv •* 1 : *>» • • I a . c t : - : ~ <•• • : : • •.- •• •• 

rfrnm «ao t^ni Mai 7 :iwan tDnsn Drnjrw #ia on Man 6 

t •— j~ » : J": I -it: j *vr: • ^ at py 

-riK ^ Brians : nn aa# noin Man Kanaon norm nnaon 
niiT md!? T»n^ nvr«vi9 :p«a *fcj rim^ ton ann Yim 

at : _r : • *c » • ai i I vit t v.- j : i j a: T 

viatoD nnwn \inv° tmrn ms^> ts man tiDia nb^ ta-to 

: - : - <••••:- it : x' : • *sr j • v : • : - ti- I- 

■«tfj wr win Y*\xrr\G 11 nw# p«a niton iaan twi toa 

a - jtt « - I 991 t I • it : • I vv.v : a": ■ : j - - : I vv: : v i 

mw ra pvnav 2 :nto-n«i ti> nihvriKn rriwnK ta*i 

c: r I j" Iv v v : -it v : v: j : v : ••: j* v I ■; - 

"d^jj-jwi DTitona ir cnroi^ irfrnn wn «in nto r»a* 

v t~: v : $• -t • -: • it : - j- t v: -at I j- 

fwriK tt ntow d :tnhsavi*n c 'DVitfto d#d nx^^ 

I J • v v-t I- - : r : - v : v: : • : vr • j : it 

-n»v7 ivfr&n nan ^ban-nan torr»v 6 :nn-riKn t^a 

v : r t :• - v.- : • v:jt v : • :~ v : i" v : ~ : 

-n«n ■nDsn-rw THan-nav 8 ^ron-nan Trwr/wi *inn 

v : v; t : - v : xj : - it v : r • - v : K: :~ it v : x • f 

&xn ^wan to vrv9 t^wan niriBBto nsSj in«i vionn 

I • • • ~:i- : 1- < : • :- r — .r : i - v. : : • t j- - : a* t -: r 

-iv ■cpssn noian mbm no* n5«!a nuri* nma na*fc 

v; : ,/t : - : yr -:i- t $ : r ~s • at - - tvt : JP;" 

d :dtpi:q Dnsnaa Drtfcf# DnftstfD^ nrt-^a nto 20 : b yB6 

iv •• 1 : cr : - : at i : • wr : : • : t •• : •:/• ^ - it 

Ma 22 t ton r\& tin nair^a-to to« «vi-m ^ db6^" 

j" : it- \v: e _ : •:••••: t • -: a vt \ j" : 

v. : I «/ at — . v.- : it — . 1- j : vr : - : - : a - : Jk " «• 

•.•^••: vi" v n - v.v : -at v j-t vr : - : - : r t t?T: 

vn« db^i pSn n^to: Vo^a ^a As in«n Dt^ D^a *<:# ^ 

B 1 r ! IfTi jt : : • t t : <• v v t v it j" at j- : vr\ 

-it v : Vv» : — '• v J Iv at v : v.t : - v -t Ijt):t: |itI:t 

^D^a«-n«i toirri«v 8 :ntorn*o ^TnN-n^i Dnnn-n«v7 

«• t r ~: v : j* * v : it>: • v : vr v : j\ ~i v : 

t\vp* ^:a n^«-to aav-n*o n^in-n«n isi«-riNV9 :Na^-n«n 

IitI:t r : . c t at v : >.t *~: v : x v : it : v : 

DtHja n^«3i :mpn in niso nafcfc «^dd Dat^iD nt^o 

•• : vj" vliv - j- t^t : «n ~: 1 at •• • cr t i x \- 

ni-^a nh3^D n^»32 :D,Tii5 nn^isa oni^ nnhs^D^ 

- v " 1 $ : : • v x* iv •• 1 : vr : - : at i : • v.t : : • : 

& tfewn nn« p«a o^ian nnsj n^ftoi Dn^:a uninrb 

1 - - j — I -mt v - $ : : • v •• •• av •• 1 : v.t : i : 

D!>Dia wi* :onn« D^na-n nn« net? p«n-to W" 11 

jt : t : v: : _ i*t - : v:t : at v jt t I t\fi t x :~ 

m bx Brtgi ^d^v :d# na^i nwt^ p«a ns;pa wsd^ Dipp 

j> : i- it :x'-^x:'\ m :x: : vt': • j : : •- vw" 

5 ins n§; ^n rfe«, cf 20. 31 n 7 ims f «id et act? |io var G njtoi, 6 

XaXavvn, prps nn^DlC?) || 13 a «* D^Di^, © Aiveiuenein || b prps D^DHB || 
14 a_a ? add I b (b Xaa^wviein || c_c trsp haec vb ante 1B^8 || 19 a Var 
(cod Jerus + 4MSS F ) D^3» || b 1 frt V^? 0^3). cf J 4. 2 II 2 3 ** K^ (« 
et iCh 1,17 T» prb crrp) || 24 © + W J^l ]JT nW II 2 5 **® n ^ II 
26 sic 6 et Or; plerique Occ rW*WI || 27 **>& bx*& || 28 iCh 1,22 jua 
to^ || 30 Var G «tyfiD (« A Maaane) et HIBD || 31 1 '1J3 cf v 5. 32. 14 rwnro 11,4-25 

hi^n mh \nrn ngiU^ nantwi d^ nuft} nan injn 
Tp ^-n^Minnn tfptf^ nort on 1 ? mn ibnnn p^ 

' JT V : • T JT ! I - VI*" V.V T JT T T " JT I lv I! 

♦♦p$n-to> vzrbv parts n& iri-ntowin D^btfa Wtf-n ^Dn 

I vit t t j" : l t t 1 v a" wr v - : i~ : • - t - j : t : • 

HT$n 333 ^2 1^8 ^&rrn*$l tjhjvik r\$rp rrtrr; Tps 
nitrs^ rtnn nn Dfe^> jhna nsfen in« dp in mm iDtfn 6 

a -:i jt • 1- v.v : t \ : - - <t r : t v <- |j- t : j- 

rfajl nra nan 7 :nifc^ idp ntfa fe nn& *»an6 town 

jt : it : t a" t t< i -:i- v. :it jv -: y v •• j** t • i t : 

Dnfc mm wh» :vnn nsty #•« ^oah *6 ntfa arista otf 

•jt j$ : I v *- i" •■ j- : « : : • j v -: at t : vr 

notf *op p-^9 n^n nin^ n^m n«n-te ■M-to d#d 

t : <t)t I" - r x j : s v. : : -|- I vat t t j- : - 55 • 

•wto mm n^sn bwyi pan-to) nst? mm ^3 Dtf-^3 to>3 

vr : ~ t : jt • v: t • l vat t t j- : v.t : j- 1 -j% • v t 

s :pKn"^3 

•iri : at : - : - v v v. - t t j- : I v ••< •• j : i •„• ••< 

i •• j" —. i : - : - v j • i •— :i- •• • :i- i - - j — 

n:tf tMfastf Eton i\ itf35n«v 2 d rm:^ d^3 iw\ m# 

att v; : .v*t - j- : - : - : it v: t vj-att 

n^it^ efa* n^-n« rrtm *nn» itsftsna tpv3 :n^-n« ito*t 

• t j t - v v j • i •— :i~ - : - : - j- :~ - it v v \.~ 

uvfa ^n n^V4 d :ni:ni DM3 t^i m^ m«D pa-ttrt 

j* : vr ~^v : it v; t v j~ at t v. •• ^j- : - : 

D^it^ b6 - # nai-riR tr^in 'nn8 n^ -,, mvs nny-n« t^i mis 

• t j t p v * i •— :i- -v • :i- vr* v v v.- att 

prw -QiHmv 6 d tnian^ d^3 i^n mt^ m«D j;an«n 

^j- : - v •• • :i- it v: t v J~ at t t •• ^ j- : - : 

vv v j • i •—.!- v •• • :r vit v v ^"* att s; : 

-tpv 8 d tmyi &:z iw\ rmzf rmn j;an«n ni& &&& 

• :i- it « t v j- at t t •• ^j- : - : t t x : 

tin-ra n^in ^nn« ^s^n^^ :wrn« i^i n:^ d^^ Ap 

: v j • i •— :i~ v v • :i~ « : v v ^- at t j* : vw 

waif &*\ wv° d tntiyi o^3 n^i m# n^n«D^ d s j^ jmfn 

•j- : : j* :- • i v: t v j- at t # j- t v: t * - x > 

: v j • i •— :i - : j* :- i : •: v.~ at t « : 

tf»fi6# yrto s n^ 22 d :ni:ni n^3 ■frpi nat^ D^n«Dn D^:t^ wt^ 

j«: i.:^*:- it v;tvj-att 'j- t v: t ^^Vv 

D^n«D mn:-n« rriin h "in« ^n% tt;i*3 mnrn« iw\ n:^ 

•j- t ^t v J • i v~:i : j* : it v v \.~ at t 

T^n natf D'niwn yt^n iifta ^n^ 2 4 d tnun^ d^:3 i^i njg^ 

v \- at t if : v : * - j** t j* :■* it v: t v j - at t 

j- : v.t t «r* : v ^ r : -v v j • i •— :i- t j* :- -it 

Cp II, II au 4- nD" 1 "! ;W m«D BW D» ^ s to Vn^l et simil in v 13. 
15. 17 etc, cf 5,5 sqq; C5 + solum HD^l || 12. 13 ««. 135 + 303 = 438; © 135 
+ 430, sed pro TbVf bis legens ]^p (cf 10,24) et pergens: Koti llr\aev K. 
130 Stti k. £y£vvr\ozv t. Za\a k. II. K. iiexd to t^ vv - auxdv tov Z. Ith 33° 
etc || 14. 15 ajx 130 + 303 = 433, © 130 + 330 || 16. 17 .ua 134 + 270-= 404, 

® 134 + 370 || l8. IQ mx 130+109 = 239, (6 130 + 209 I 20. 21 mx 132+I07 
= 239, © 132 + 207 I 22. 23 Jiu. 130+ IOO= 230, (35 130+200 II 24. 25 «x 79 

+ 69= 148, (579+129. 11,26-12,13 GENESIS 15 

tViH n:^ 0730 rnjptrgp 6 d :rroyi d^3 iffi ru# 
T$m rrjg, m© nfjftji n^Ki 2 ^ tjnn-.n^i TOjj-rug Dia«-n« 

rta nan 2 * te-^-riK -rtin nm nrrn*n mnrna d^ntik 
Di3« nb*V9 :d^&3 nte3 im^ia p«3 raw mn ^B-to 

s , ._ j_ ._ r:~ /I t :- 1 I \vv : I t -jv v." : w 

itt v.t I v /ah—. itt x : - it : • j- - :r *.t : • c _ : Ut t 

•nfr rw lira i-m-p crft-riKi 1:2 Dnna-nK mri nb^i 

j^ t •• : : I v I t t I v < v : : jt : - v - v ]r •- 

7vr\x rdfr D^a hwo dtik "sifcn 1:2 d*ok ntfK tfi>>3 

t :j- v v t • : - j •• t • :r ,_ a : jt : - v «• t*^ 

n^tf Eton rrtfr"^ rn»n3a :D # sq^ nms> afc*i wig 

c T j" 1 -•»• •• : j : r* it is-- Kt t - «/ t- I — : 

fi qnng m@ nop rutf nipft^ 

D'laK-^K frliP *lDtf*V 12 

t : - ••• t : v <- 

titjnj nvn ?ptf n^uKt toiaw Wj "nab Srtwrav 

it t : «• : iv iav : <.t :~ ~:i- I : vjt—.i- t j : I : v iv : 

ij3 591351 n&j 3^91 TJT39 ^7W*J 3 

it t~:it ./ : : • i 

T3 Di3«*i &£ in« ^!3 nirp Yfyt 12*1 1^3 Di3K ^>*v 

Iv tT - : a c • Ivj*— t : t •• <•; • v -a 3 ^ t: - Ivj — 

*ifcrnK finna npw :nna mass nitf m>2W\ cntf eton 

-t v t: - u—~ I itt i" u •• : t t j* : • : • t <" t 

v c* - v : T t Km t : t v : • t I v j v : : • 

twag nrw w3^ wis nn« n3!fr sifcn nm ifcw-ntfK 

|-it: t :.r (.t- I — : t :j- vvt :r-- Iai t : j t v -: 

t« ^vyst\\ rniD rbx ix; D3t^ didd iv pita d-qk i3y s n 6 

jt «— .r: r : av I j •• vr v : /j : ~< I v t t t: - <~a-- 

n«Tn p«n-riN w» ipntt °id^ : i d^k - ^ nin^ «tv :p«a 

a - I vjtt v \k' v I - : :~ : v - t: - <g t : <i"- I *.nT t 

Dij?a rnnn d^d pnj;^ 8 n^« ntnm nin^ n3TD q^ p s , 

':tyr tt t t • !••:"- it- /■.*:•- v.t !--••:• t lv<* 

- •• : • <r Iv \— vlv • j~ t : t • <' i" at: it jr # ~ v:* i- : 

b tnajm yioai •n'ftn zftix yow :nw Dt^2 wip^ aro 

rriv" ,~f : P J» t : - ^ j- • - it : x - : v.tI : • ~ t r 

a tit j" t r t jt t : -: • <*: - v~ I vait >.t t x :~ 

*tfi^« n^-^« ^d«^ hd^sd «i^^ nnpn *ib^3 ^1" :p«3 

: • j- t v v - t wa : ' j t v) : • j 1 .- -a - • : ~ I v it t 

^ini< n^T-^3 iTni" :A« h^idtis^ nt*« ^3 vfe Ka-nan 

It < : • r ti : : it v.v : - - : jt • v • : t jt •• • 

ic-'ioK^ imp "anto *r\K lavn n^T in^ n")0»n D^en 

wi • T • i»: 13r s « -» :it : a j : • ^ : it : •: • » 

28 © <*V Tfi X^P<f = P?? II 30 ** ^ II 31 a 1 C ^®^ D 0^ W ^l I 

b cf 28 lj 32 jiu. 145 (fort rectius, cf Act 7,4?) || Cp 12, 3 1 c pauc MSS 
jLnGSt) T^P^ || 6 (5 xriv O^riXriv (= D"l!J?); 1 frt c I fcODB cf. 18,1 1 
7 jua(5it) + lV|i 11 xu^nX. \6 nwm 12,14-13,16 

Nil! »4 raftja nsfcj nrpm vfan ^-ao* to$ m Yilw 

• t" 1 Ii-t: • « : jrs :it : I •• -*P j> -pi--: : ax • j -: 

nho hvt ns^a n**jn-n« bnmi wti no^so man itd? 

• : v; ./r t p t*jt v • : • - <:•" t vxi • *.t : - j: 
-T' wt • it )j~ \~ a : v vt j -:i- :- :- j** t t < : • j 

D**ibm ^parwtt •fc-vm mnaua a^n nna«^ 16 :nJr© 

• ~: i~ Jt t 1 1 < • : 1- at ~: 1- v> *• jt : - : 1 : - 

troifl ninB-n«iniiT. $rv7 :d^d:h nilwi ntta#i frnasn 

•r t : y :- v $i : ^ — :- r - : t -u- t : • t -:i- 

oia&6 AsriB *op*v 8 :ma« ntfa nt* -orto irra-nKT D^a 

t: - : :- <»i: ••* it : - v /■ c - t j- : ~ a •• v : \j : 

nan rtfth ntw6 ^ nnfc np*n wirt vihK frifea hd^9 

s ' t - : at • : v: yr l«r vit • • j -: t ;- t <it 

tni^rrun ina nn^i d^wk nSns vto tm* t^i np -wiBto 

v. : • v : y j : - :- a- t -; v. ;- yiT j- :- Ii-t \j- vj : : • 

» v ~: T v : 

ids; tsb\ iHwrtan vu#n mfi d^tsdd onaa 5y»v 13 

v. • J : y v ~: t : $ : • : ..... T . _ _ __ 

YtfDD^ ^.33 tanrei ^osa nSpaa ikd naa ma»n a jnajin 

t t - : lv"- itt- lvv.v - v*: • - a : j" t v.t : - : t : iv - 

pa nfrina r6na Dtf nVneto Dipan-TO torrrs-isn ajJD 

l j" t • : - t: it <t tt v ~: It- - a" P " : t© • 

nAMm Dtf Ttov~\V* nitan bipD-^4 i<«pi ra ^rjva 

at ri v.t ut v -:-••:• - I : •: it t I ~ «• P 

mn d-oktik i?hn tDi^-D335 tmrn Dt^a Dia« d^ tnpi 

jt t at: - v Ivr i- : - • it : j" : ^t: - vt jtI: •- 

<tt r at : - vjv * I vvtt vt jt t i : I* T I : K.TT I I 

Dia«-n:pD w ra a^-^n^v twp nae6 *br t&\ ai b^nai 

t: - i">: -j** I •••< • :i- it : - ■;/.•» v. : it j : t t : 

*H# S 1 8 :p«a at^ tk ^hsnn ^raann tDiVn:pD ^h ra 

I vit t j" v.t • • : - : • _ :i _ : i- : a ••!: • j- \ ^ 

^f\ pjin ^i f5p T]^an ^3 na^ip *qq «i-^« ofr^ Dna« 

at t i" \.i *.vt • I v t : I v t t t < ~: : it -; v: - x t —. r 

vi^"n« tDi^K^v° :n^»oty«n pDNVDKn mb^n ^d^h-d« 

t •• v j t •- t r : : - : I « t- • : t • •• : j : - 

b^o-n^ nin^ r\vxt\^th mvta nb ^a firen "iaa-te"n« kvi 

i v t : j" - j- : • w: : - vt •.. j- !••:-- j- • t v V* 

di5 i^-nna^ 11 n&i na«a d^d p«a nin^-pa nib^-riKi 

j - : •- - i v.t ~: • • -: • I vjv: i : I - : t -: v : 

:vn« too t^a fr©^ DipD tai^ j;d s i rfj?n naa-^a n» 
izfto'-w bnw\ ~\ten ^ns;a a^ oi5i twa-p»a a^ Dia« 12 

i : - vrvavi- t • - j-t : - r : I -at: I viv: j - t v.t: ~ 

Dia«-^ in* niTV4 nho mrrt o^tsm d^i did ^a«V3 

t : - J^ t t i- i : wi i" a* t - : « t : j" : - : 

jt - v -: lv. t - I • •• : I v <t jt • i" j vit • •— :i- 

nn*rntfK pwrte-nK ^^ :na^ noipn naaii mto Dg^ 

^ - v -: I vyr t t v s* titt t :v*t t :wt i7i at 

pan isys xTS?iT-nN ^Dfe^v 6 to^jrw^^^i naann *6 nah 

I vatt j - — .i- 0-: :- iv j* : - : it ^ - vj-; ;- ; i tav : v j(: v.v 

16 *>. + TW3 ni3 HipD, turn TIKI 'OH^ 'B»1 'W || 17 °"° prb add || 
ig (5 + ^vavxiov aou = TJ5 1 ? || Cp 13, 6 1 c mx HKl^J j| 10 $ in Segor 
cf 19,22; 3 pre (~Zoanl), sed'vb '3D "1K3 prb sunt add"! II prps H^lg, 
sed cf ii,2. 13,17—14.16 GENESIS 17 

dip 1 7 :n:EP spnrca p&n "wna frori> b^k ^ymwntste 

|< iv 1 • ;i". :" i~ 1 v t t j : v : • • j • jv -; 

D"px ^M£i 18 rniMty $ ^ agirjfr nri^ t>-$a ^hto 
d ' twrt n3TD otf-p-n inana ntfs % kidd *jfo*a atf*n tfa*5 

it i fc - «• : • .r Iv r~ I a: v : jv - : its ./" r* : vv- ~t j 

id^« ^d tthk "lintf-^D b ^S1D« a ^a vpv 14 

/«» v Ivjf I ^ :- t : • Iv iv jv t: - • :- 

ibn ina-na nonte nfew 2 :trta "site c 9mm rift; ^d id&-td 

Ivjv ~v v t t : • j x r Ivjv v.t : • : t •• Ivjv v t t: 

t6d c naKDtfn jidto ^Di b afco# rnto "nte jrcha-jwi tfio 

Ivjv v •• : v : t :- Ivjv jt : • at -: Ivjv ^ vr : • v : : 

kvi D^ifrn pomte ninn nMrta3 nsrtrjon p9a •srton d D^as 

v. a* • - I vs.- v : it v •* t - 1 • w - vv Iv3v • : 

mtwrB6#n iD&Wra-nK rra& nitf ?ntew dtibh :rfei d* 

y : v x : vat t : v v : it t t •• : v <•• : - rv - jx 

neto nratem noift-TD aa nitf rrifew fcanaa-is :yrp n:# 

jv ~i * t : - : v t t : jt * t ••:••• ~ : ~ : it t vt t 

hw °am ^run-nan D^i-ip rhntfra a b^srn« oa W« 

... ^ : e *" v : •- :r- j : : - : • t : < — 

rtKB ^« ij> Tsrt? avina nhrrnfc-n 6 :nwnp m#a mb'wi 

1 t t j" -< a - •• -it : - : v: r v : • it t :!• «• t : •• it 

6*1 #ip «vi Bstfa rmto ikS^ -latf*^ naian-to ntsto 

••It j* t : • I <•• v t~ •.. t- it : • - - E -: 

»:rn 8 non ftsna atfvi ^SbarrnK b:n *pboyn rtiferte iw 

•• ••- it t L - : 1- : v." ' v:jt v - : m-lf m i it «• : T J* 

m nm j^a "irte-i a D*as ^on hdts Aim nibs; "siten trio-site 

rt is Iv-v • : Ivj*: t :- lv<v t — . Ivjv : Iv iv 

■nte itiffrv® n* 9 so^ton poya n&rbn ^m naiyn ntt 

Ivjv v t t: j* # r • - I v \." : t t : • t • < :-i-- - a 

note ix , srm« , i nirat^ ^t^d 5sid«i D^ta ^d 9mm dW 

/%* i v Ivjv I v. : - : t : • Ivjv v t: - : • Iv3. t : • : % •• 

ibn -n^a n^a D^n pnw° :n^Dnn-n» d^9d nrai« 

t " v:iv <v:iv . . - ■ VJ .. . it • ~: i~ v c t : jx % : - 

nnp^v 1 noa b nnn onK^ann hd^--i93m a mbpn ffpite id^j 

T: • - it tj-.* v: t : • - : t« : • - i»t _ : i- i : I v iv 'Ai J 

$ v I: •- ,...— ^t : t * v : yr — . r t : .. I » 

ka^V3 tD'TDa ae^ «vn so^n °ana« Ti^-ta - i^an-n^i 

t - i : • v.- j : a"" - vt : - .r _ : I v v \ : v : 

vus ^«n «"idd "'ft-sa taw ftvin •napn ona«9 Ta»i o^en 

<• ~: • v:it j- : - •• c : I •• : a* : • it jt: - : «• — • t - 

^a aiaK j;d^ s v4 jDia«-n^ia ^a am hir Ti»n fe^« 

* t: - r j- : '- it: - r: j"~:r «• : •• t s ~:i~ : v 

ni&D b6b^i ^tep n^bV ir^a ^ va^n-n« pTn vn» na^j 

j : t t <* : j" • : t • -; v I vt- a* t vt : t 

bDTi^n Da s i masr\ tm nW nn^s; p5rpvs tnnp ^i 

•• : :•*- a""" vi i -; r j t :v v; ••": I •• ii"" Iit - K : •- 

■n« d:i tfavrte nx a^ : v 6 :p^a-A 9^d^d ib^ niin-ir 

- : a\ : it j vr v t- I v it - : w : • yv - : t 

17 6 + DblJTTC -J5^-1||i8 (53 jftlf©, cf 12,6. 18,4 |i Cp 14, I a »wi ///<? 
ttmjtore^mQ tiN?£\ h \ ? S B"1»«= Hammurabi || c $ E 0apTa\ = ^)Jin | 

2 a 6 A BaUa || b Var G n*Ofc, © A levvaap || c 4M na«D» || d Q DM3? | 
4 1 c *xx vbV2\ || 5 a 1 c **« D^DIH || b Z ZoiZo|i|i€iv = D^TDl (ZofiL); 
6««°J -= Dfmiy? || c Var (Hier.)^(MSS) DHl, «€3tl DH3 || 6 1 c «*«3» 

nrra u 7 ©3 n^ 1 8 a cf 2 d h b 5 d^ n 10 a 1 ms au.®3 '»v*^a^ || b ** n-inn j 

12 ~ add || 13 a 63 J^fcO Hcnt.iJ^iS || b ** Dljj;, « Auvav, 3 T3? | 

14 1 c axx pTl; sic frt $ fipiG-anaev (vel? Tf>D>5); «° t^ttl, *J pi « TJ^I ? | 

15 prb crrp, (8 ^TT^iTecrev. 

Biblia. 2 18 nwna 14,17—15,13 

-site «2J s v7 :D^n-rwi n^n-na 031 r#n teyn wik »i$ 
D^Dn-n«i iofriT3-n« nisna tiro* •nra fauart d'td 

« t : - v : v t t: v - v j ,,_ : i~ ifs* : 

d§^ ^d pir^^ev 8 j^&n pips? mj ni^pej;-^ ina *i#k : 

a «• : it :i I 1 : v «/•• : I vr j : I *att v jv v: 

tnsi d 'p? n?? r^rf *w &t?« th- 

B*in "b m \F\ tnairin tfiD-nte id^v 1 :feo ifewo •fr-ijw 

v v ~ j - l v at : - v t : iv iv v j ~ i • «• ~: i~ j \ v *~ 

itfifa +£ vfriq tfjo ^g"^ 033*$ le^i 22 f^rnp t^Tgn 

pi ^324 :an3«-n« VfH^Sjl ^8 ibtfn ^ ^p#*r^oD 
^^ ^y ^na n^n ■.#<$ Q^JSO p$n 0*^33 ^?8*^8 

d :oj^q Jinpi on Kifttw 
nrn©3 trtaK-to ftwnyi na nfeta D^nnns 1 15 

6'lrr t: - v t : - : «i v •• t j* t : - j- - 

A 

nhD nSnri rot? i# no bi« Din« KTn-iw 

1 : «r* 1 — v.1 :it : It Ij" t it t: - jt • 

pBto-pv tip ^in "oIki ^nnn-nD nirp •tfra disk id#v 

r v x.' Iv a- •-: Lr* v; it : • I v r * v: <t -; t: - v j- 

jnt nana *6 ^ in Din« *)nfrv nnKw pfetM win '•iVq 

^ -at t ci J • I j" t: - v j" 1 viv • v: I v 5v - v. • 

wy* *6 ib*6 V6k nirr-m narm jifiK Bhr wa-p n$jn 

J : it • J t •• <t :-:••• : p x' v; •• IT jf • : 

njnnn infc aiw tsrch* win sptfao rcr neto b*ns nt 

T .. - I iv t r v. I v •• • j** •• jv -: • • av 

nnfc *\hob tevnaa ortolan tew ni^btfn wean no^M 

at j : • vr • • t T - : t:~t- jt •: - v^ 

Jitt: v. is: : : — at i- I v: v:iv : liv :~ v.v : r j v j- 

t^ nn) d^3 b Ti«D ¥n«ni nt^« a niT ^« y£k id^v 

vl: vst { : - j ♦• I • -i <v — . t : j- -: at •• v v.- 

^ jn« n®2 nfa ^^8 ip^ s 5 8 ififfih) n*«y?j r^'7" 1 ^ 
^«n ne^to wn nW^o n^s; ^ nnp Trfte id^ 81 ^ tmeh^ 

•j- : v w". : x* : v v \ : jt:v • ^rl: t •• v j- t iv t p 

w*n irata bn^ nnn^ nV»-te-n« *6"np s v<> tbv\^ nhn »Hwd 

Ij- •- Ivt - t <•• - :~ v t j r- •- it : ^ : at \ : 

-^ tD^n To" nnn *6 nten-nwn vriri n«np!? tvu"^ 

•vr t vx— it t j \. • - v : a* - •• j-I : • v. : • p 

nSjej ngTini «is^ ^p^n ^i" :di?« Dni< aj?!i D^jj?g 
Di5«^ *\£>frv3 trbv n^l n^ na^n ;wk ragi Din»-^p 

tT - : v j- itt ws: v.t : ^t •• — . 3r •• j" • : at : - * 

Dn& wt dtt»v ort^ ^^ p«2 Timr iWinn ^ s^^ 

at j • : v. t - : 1- v t j I vv : I : :i- jv : p j** t r - .. •= T 

17 Var G D^teni I 22 8^5 om rfliT || Cp 15, I ** T\y\X || 2 b prb 
crrp; 1 frt '©Tj? '^« «1H W p^Oi || 6 1 frt JDKJ1 (iMSam.) || 7 a (8 6 9€6q|| 
b ^k x^P a< J c ^ 11,28 || 13 @ + Kai Kaxibaouaiv auxo[u<;]. I5.i4-l6.il GENESIS 19 

ESTOPI "95W 13 ^^SJ. ^8 ^n-n^ D^v 4 sn^ m«D pa^ 
na^fcra "Qpn oitea ^ni«-^« Klin nn«vs j^na tfana %cn 

ST •' : <' I* • at: I «.■ -: v j t vt - : it j\ : • v. : 1- 

tmzrw ^b«n tto d^-*6 ^a rag sqi^ ^a-i nnv 6 :naio 
i#k tf£ rs^i \vfv Tian nim mn nfiton m*} frofcn vre** 

jv -: •• -r - : I t t < - •• • : at t ai-.r n v v - <• : - 

DTa»-n« a mm ma mrtn Di*a i8 :nton onwn ra nay 

cr: - v vr 1 s-t - j- vi" t /t : - I «• - 1 

nb*6 ma 

A " J" I 

it: -7 v.t- ^1 - c •-:• j- : • 

TOtrNQl vnnn-ftttt 20 pj^brgn nan 49RDT1V1 VfKTty 1 ' 

-nan "^"un-nan ^p:an-n«i ^nban-riKV 1 :DWvrn*n 

v : v: t : • - v : • tt : i~ v : • v: it v : r t : it v : 

d roiavi 
nDtft rraa nnstf rfri * m^ *6 ciaa ntf« H?v 16 

•r : v : • j\ : • vr : a «.t: it J t : - vj" - t : 

fcrtfa rrffc ftiiT •utshj «5-nan Dnaarto ^fcr -idKjVi 2 ran 

T vv • t : <-t — . t •• • t: - v -t V " IT I 

n$RP i*$ bjf} Dna« ppyy naga n:a« ty» *t\n$tf m b$ 
D^itf nt^s; rpn nhnztf rnsian -urrriK Dia« n#Ki , n& 

• T v j-: I I- • t t : • • : • - <t t v t : - vj" jt 1 t 

in\tf$) *6 ntfw cn?«^ anh $j&i jy:? H«? tna« na^ 

t iv •• : vr : • : JLr" - t tt j- ..•••" - a- J a t j t j 

%^n? vinstf VfipJ *?}g a *p!?y ^poq Sia«"^ ^ ne^rins 
id^i 6 t c 5ft|"g» s i>2 b niiT obt^ tpjfya texi nnin ^a £nrn 

I iv •• x " vr : j : • t av •• : Kt'mt t tt j* v ~ 

*Win VFSl a aitsn n^&p ifta ijnnst^ mn •nto-^ Dia« 

t jv- : - I 'at •• : j - ur • ^ I **t : I •• t : • <•• • -t v t: - 

naiaa o^an ra-^s; mm ™to nSso^7 m^sd niann *& 

at 5 • - «vr - I j" - vt : Is- : ^ u : •• t iv t • vr : • - J t 

t jt : i»t v. - • i" v - t j- : • t t - - . I vjv: Iv t 

■n«^D n^ ne&TP :nniii ^a^ ^naa ^tr ^sd m^rn ^abn 

jj-. - T •; <- -i- « it • :• : j- t •• : • v - •*•••• 

i»6o rft "in^v° tn^T ^nn ^pnm vrw^M ^a^ mm 

\jri - t v <- t iv t -y v: - : • : I a- :• : v • w t : 

r6 id^v 1 :aha isd^ ^i wirn« nan« navt nim 

t v < - i •• v." t • ./ : t/c' :- v «.• : - jx : - t : 

5?kjo^ iDt^ n«iDi ia a r^6 s T mn iian 

15 S°J3 = *)pi$$ II 17 © Kai 9X6H - DHbl || 18 a 05 6 G66; || b 1 br\& || 
c " c frt add || 21 ins c «^+*£GTTU^ || Cp 16, 5 a ® ^k aoO || b © 6 6c6q|| 
c sic iH, al "|Tm, ^ TfPaif 1 frt Hj'^ || 6 a 2MSS 8: B mtS5 || b 6 iTJ— 1| 
7b >« L , prb add || II a 1 frt mty cf ad Jud 13,5 || b I MS DM^«. 

2* 20 mswn 16,12—17,16 

ia te "pi bii T£ ni« «ig. ft^i; avn 12 

:pt^ ^3 \js-^n 

1 1 : • v.t v 1 j" : - : 

mn ;riDK ^ w iw nan m$« nrftn nim-ntf *npnv3 

-» — : t : it -i- a* t: j" *.t - t v •• j" - t : F <xt : • - 

mn Wi v6 n«a ifab trip p-to^ ♦itfi ^n« ■"■man a D^n 

y • a- vr - j" : •• : ~ jtJt I •• r y - :i- • v: t y —. 

133-Dtf D-jn« «np s 1 p 013*6 "Un l^VS STg ftp flip-p 

y : v st: - tJ: •- I a- v.t : - : vr t •.•$••- yit I ~ v.- it I P 

DM 001 mtf mbtf-p aiaav 6 t^p^ i:n rnVneto 

a* » j" : \»t t j' : Iv t: - : r* t : • v»t t /j:it v *: 

d :m3*6 towDBh-na ummte 

it : - : vr t : • •„■ jx t \iy : 

6k rrtiT «n*3 nM ptfm mtf D^tfrrp oia« vh* 17 

t : i- J at "- j- s vt t v : • Iv t: - j- :- 

t •• v < - t : - 

jdwi mm ^ ^nnn ^ Wt^k 

r t j" : iv vr t : !./•• - : • - - _r« • -: 

1 : j : • v.1 : i jv :- : Iav •• j* •• v: • : jt : v : 

nb*6 d\-6k ima naT» tus6j> di3k te*n3 

1 •• « v: v • j" : - at t - \.t : - j • - 

:D*ia flon 3*6 n^m "ana vrna run ^ 

r I j ~: vr : t • t : I at • « • : j- • ■ -; 

BJT58 fy?# mm 0338 gp#Ti§ to ^!gr*^l s 

n«r jpjtoj d^w Djta^ spring 189 "ifcoa 3^ ^nipm 6 
n^ nrttfr spnqj* pi! ^in ^ga \pa *fp-!3Ti$ ^bgqj 7 
Tin** *J?1I& 1? ^Jl 8 *T^n^^1^ D ^*$ ^ ^5$ d atV 
on*? wvn tiny n?n*$ ]yi? nS"^? n £ TW? n^. ,n ^ 
nn» nbt^n ^nna-n« nn«i EriroinM 6\n^« iD^n9 :d^^ 

vt - a : • j* • : v wt - : t t : - v v: v <- r i" 

nigral ^ Tto^n n^« ^rina n^T 10 :Dtfrt ^in« 'win 

v •• j : : • jv —. • • : j it i: \ «.— : i" ^»~: :~: 

^ d^d^ wb^-pv a tttpyqn w n^ia m«^ n\ii oan^ip 

j • • t j- : I v iv ••!•• « •• • : j : n : av : - :t 

5v _ : t •• Iv j • Iv v -I: r *t j« : av " i . at » y.'T 

n (?1iJ1 1fi?3 n 2$W W9 T^l ^'^n^ :^n jpnip *6 
n^a-n« 5ia^i6 n»« TSuVwm mby nna^ nanfc^aa wia 

j^ : v • • <v ~: t t j"T : it * si' vv : : • v • : 

d nan vpna-nK m©M «vin t^san nnnaan ift^js 

,- .. y. .. v T AV _ ,.. v _ vjv- vr : : • : t :t 

att \.t : v jt>: • 1 I : : • j-t t t: - v v: v <~ 

rpr)anan a p ^ map vin: d:^ nhh ^naiav 6 :hd^ rnfc ^a 

t • : -1- 1a- i»I: tvv • • $- t - : t «p : -r- it : wx t j- 

13 a 1 D^g || b ins "Tlgl || Cp 17, I 6 6 Oeoq aou, « ^«j || 5 dl c 
11MSS a*x || 6 3MSS ?J^ep7io — add, « + Dnv6 cf 9 || 11 2MSS tixtf* 

nn^mii 14 ins c w « ^»^n ni»a 11 16 a - a «5D ^oo...rrm vnanm. 17.17 — l8,io GENESIS 21 

v:s-to DJJT3K b$»y* n\T a n^p DNjp ^pte d*i$ nnNji 

iD^-n« jn*agi )| ^ n^ s ^#k ngtp Sag dv6$ letfjy* 

:vnq« wit^ °n^ij; n^fc vm fHpnV *hb$r\}_ pjjy; 

j. .... . .j j. .... . . . j... j,. . i . . _ . „ T . ,\ , 

it j : c - : • • • T <i t i": a: j T • v. 

rutfa nfej tpid^ ?n& yb n5n i#k propria dvk msr/wi" 

ai *. j" ~ t t <i : •• •• v ~: r at : • v Jj*t v; * : v : 

np*V3 :Dnia« too tpfb* to*n in« ia-6 te^ 22 :mrwn 

r- •- it t: - vr •• v: -j-~ a • j"~: vr :~ viv -if 

iiD3 ropD-teifiK^rpa "Tfrte nfci tig towoehnK annaa 

. - j-i : • x •• : ••<•••: t •• : : j** t : • v t t : - 

di\-i b$3 nrfy-w ipfrny bnh Drnaa rrcj n^«? i?j-^? 
a rL£# pwin trotfrna aviator :dv6k vik na^ itfaa nte 

at t ^ - vr t ./• : • I v t t : - : r v: v. • yv • w -a* 

ifona n:# mfcw t$6tf-p lia touMhvs :v6"t& nfra ^na 

• : at t cT i ^ : I v : j" i : • : i t : t j* : v, • : 

toppghi orraK tea nfcj n^n bsra 26 x^rfrw n&a n« 

vr t : • : at t : - v, • v " j - vv : i t : t J* : vr 

£$j njJTS n«e ^M-ruppi mi t£ ima "jfar^pv* im 

i • 
tofcrrnns a#^ avrt *odd b ^«3 *rtw Vte ktv 18 

v v t - iv T" v : A" : - «•(••: t : t •• <r— 

vbv row d^:« ntfte stan *n*n Vyw afr*v jm nha 

a» t v: t • • t -; jt : •• • : s T •• <t •- i - j : 

Kj*n^4 :^jy bvn lign Kj-Vjg ?p^3 ]n vwsd «3-d« 

t >: %• : I i" t - j- v.^: it r : av •• : - v. -: i~: • - - T 

$ flp^jj CQ^Bp-ip D©T3S p.'^?"^ viSjp nfjK bjs^ Jiirpi 
io«*n rrj^"^ n!?nhn Dni3« ino^ 6 :ni3T i^io nte^yn 

att v t v: t t yr tt - $••-;- t :i~ • si —j- V? *: r- 

F3 TBP^W 7 :ri1 ^ ^??- ^^ ^^ n& 5.- ^? ^ ^P 
lDSrHvn dh^b^ i©^ n&r n»« ^snns 5 ! a^nn n«on nb*v 

$•• i : av •• : • K" •" t t JV -: It t - Iv t t : t : v I- •- 

iDtfn Tin^K mfc n s « v^« ^d^^9 :^d^i ppn nnn ce^ 

u~ >av : • jtt «•- t •• j : i- I- • k'l -j- v: •• . 

JT T : Iv." •• • : t - j*- T I v •• < T J v - V > T X' • 

i6 b isMSSaw.^ ^ aPD^DK« B '0)Hi7 a fipn— || b ? 1 "n$||i8 6 la^ouTO? 
= 1T (K)tfl, 1 i»H 19 bs D^K^ l!? nVr6 et 1 c ca 90MSS ^«5 al lyift, 11 
24 a IMS w D^» I b «x + n« II Cp 18, I a « 6 G€6? II b «5 bpui cf 4. 8 || 
3 1 ^ilK etcw! B}^..n?2JD..D5^a II 5 8MSS ^««°J IHWl || 

6 add; >« H9 sic in, ffrt 1 1 ? || io' a «5 prb + rwn ^v.^ cf 14 B b «5 n;rn. 22 rmm 18,11—31 

rrjijn on™*]" tvnrttS c «*i1 ^7fcn n W n ^P^ 'T$H IS 1 ?** 
prapv* :n^33 - n*w nife^ wni 9rn d^d^ D-wa d^dt 
-tptf**^ :jpt ^-wi nils* ^-nmn Vi-pa nna° "iba*; aaripa nitv 

J IS"* « 1 t :v j* t :it • : < ,,_ : i - a •• -jt :!• : ai 

\mi ^ DJDtf wn -ftbi6 ,-rifr nfem n* na^ OiTOK-to ni,T 

J* :i~ «* " 71.. \ I J •• TT IT— .IT V TJT AT T : _ V V.T I 

TFbfyt JWJ n$?3 **$# n*4#K b lih^ 131 a niiTD ^SMH :VUpT 

J» ! V.T - J" T I VV " J T •• - AT T ^T 51" J" T "i ■ : A"T 

J^ t. J~ TA"T J* "MCI J V •* ST T .. _ . - |,.. 

tftD wbv isptf^ Durban d#d idp»v6 :flpra 

•OT-nnKD *m hdddh n&« niiTV7 ton-ptf*; dds; ■st^ji nfr-ato 

t t : - 1" • _ : <v - : i at t ct i~ it : - : vr • Ij" t t : ~ : 

ninrmh'Dran -ma *ub hyp im Drt-o&v 8 :nM> m$ itfa 

::*: at: v,t j : yvs i* st t t: - : iv .r . w ~: 

frpa-jw roa-riK nfap n&« pa!? ^Airr ^ :n«n **ia te 

v : <it v v - : v -: I - - : • : - : j* I v it t /• T 

ton* *ran \v6b BstfDn npT» mtew*> 11!^ rn Viatsh y**™ 

t: <• t I- - : at:* Ut: j - :i- t : t vjv : it : t - : r 

n-ibin 0*10 a npsn niiT id^i 20 :vto narntfa b n« nrtnaK-*;* 

\.j 751- JT #-j— j- t : j- itt v.v • y -: j" t t: - 

■nngsttGn nft-w*. M-rm« ai nfcb him "a dj-ikbPh nar^ 

yT»T-:r : - v : v : jt t :■•• i : a:if / t t - : t at 

^ t -:it T • < : •- t it" >. • : att j t vr •• t jx - 

nrnnK W*V3 :ni,T ^s^ iDi; ^-nij; Dii^i nolo sd^i 

cr t : - jr " it : x' : • «• ->v ^ t t: - : t a: ^ : r** 

xsp*V oytjn eh ^« 2 4 tytiyw p*& nkt>n mn iD«»n 

/« •- j- • -: -j" j- ^ it t I «- v T • I j- - a - 

apron D^on wd^ DipD^ «^rri6i •ftson wn im "nina 

K: • - - / ■*! rri It- jt • • : v : • l< — a* t I j : 

m nv bro wimb hth na^in^D ^ n^n 2 s :n3Tp3 n^« 

I •- <• t : v - jt t- j —. i" I: t • t it :»• : j*.* - t 

ff\gm t/fy ^7"^? ^9^-1 "$ n ^i? ^!?ll? P 1 !- 1 ' >tS71 ^1 
T^n "spjpi? opro d^od tfjw -^?S"Q-< n^ 1 *! ^9*^- 26 J ^§^P 
^Mm 10*7031 id^ s i oninx p^ 2 7 tnyaafo up&n-bib s nx\im 

• : - -*t •• • a - ~ v.t t : - I - /~ it —.1- K t - T : • jt t : 

apron n^fpn frfpn*. ^fi 28 n9«i T ngy ^jigi ^i»"^ "Ol^ 

* ** J • A T T • » T • I J • • • • 

•fyto ni^i V^ 131*; 11& »id^ 2 9 tnt^onn d^s-ik Dtb «i*D^ 

v" - *••<••*: Iv it • -; |- v: t : - t jt : v 

r t : - it ^ _ : i~ v v: iv j v - a* t : - wr I j : it • 

*6 notfM twtbvf n& mx& ^ m*Jn«n ^*i«*; in;. »|-*>8 

j v - a* : \.t I j : it • y- »•■ -—.i- t r - <T t j 

na-fr ^ftin «a-mn nxfrw mvfbvt tsef «^p«-dk n&ys 

j- -• • : - <r •• • v - r : wr jt • V * v v: iv 

10 c 1 «im = *om ; sic ^05 || 11 1 P rb n^j ni;«? cf 31,35 1! 12 b © 

aliter || 14 a (5 irapd tu) eetb || b 1 prb TOH 'tob \\ 16 (5 + Kai f"o|u6ppa<; || 
17 «S + ^?X; Var G Au.(rJ "Wfcrn« | 19 ^au. TiyT, <S rjbeiv 6ti || b «* + 
"^3 I 20 a \*x npyX cf 21 || b ins frt ^« H«3 et cf 19,13 || 21 a 1 c cod Sev 
««°A DnpySDn H b 1 prb nfcan || c 1 nV") (D^ ?) || 22 Tiq soph; lectio origin: 

DiTqk » . ♦ mm 11 24 « + oOtoo? 11 27 ca 20MSS mm 18,32—19,17 GENESIS 23 

■vqm mrttfa *6 ^*5 ant?* Dt^ pwxa^ ^ s ii«-!?« 

: ~ j a - : v cr I j : it • v- t — 

^w orSn-sis maw ^*6 nm «5-^« no^te tffnbwi 

- 1 ■ jt : — 1- t i~ - <• t - v ■ r : v it 

h:j-~ itt — . it ^ - :i- • : - j v - ait -; v.t I j : it • 

tiDbo^ at? oma^o nmaa-^ iai^> rtfa ntfaa ntan 

1 I : • ^t ,t t : - : « t: - v b* . t- jv —j- t : 

ny#a atf^ oto ani?a fttfte Trajan ■»}#" wi*v 19 

- 1* : j" \, i vv t t : <• t : - - •• : t~ 

ran notfn 2 :nn» d^3« nnntf s t Dfi*np^> op* 1 . 6*6-*m d'id 

JS • v t :it »c " .. _ : *~ t t): • Itjt- : — a: 

DnMtf m n5^:i rami nr5i naia^ ma-^K «5 mo ^k-kh 

is : - : r : •.•••:- j - : i~: •:<•.-::- •• v t j - -• it 

tRd Da-iw^ :rtj aurg ^ *6 notf*'. Daa-vft Bna!?m 

: jt - : •- I i- t v. :it 7 J : i" ay : :~: jv : *■ — .i- 

i" - ^t t j - •: : • v t -<•- A V ~ i- T " J\T 

-Wl "1MD n^iTto 13M D^D HWK T&H ^«t tD^* 1 0^& 4 

- . - v.- • •- - - j- t : <•• : - • t •• : - : t : • •:•; 

ttBtiKn ma $ natf*'. WWn wip^s tnspo wrrta ipt 

v t —.it $•• - : j- v < :': •- ivIt • v.t t t Ua"t 

K2Pt 6 tnnfc mrun ir!?K aryn nb^bn rfy» wantM* 

$•• •— it ,t :c : •• •• j** • i t :ai- !«.••• ^t v -: 

yik *o-to niatf*v jnn« hao rfom nnnsn oib wto 

c " 3» a - it—, i- jr t vv.v- : t : av - v v."" -: 

Ka-ruraa BP* tyr-*6 i#k ntia •»*.# ^ Krrun 8 njrw 

<t t r • r :it <v - : t j- : t •• • * i- t 

^m"^» 5fcn tntaA pn oawa aisa tift i&m ab^« fa™ 

j -. ,- - .. T K . T - :IT | - k: .. ,.. . v. - I v t j - : r ? •• _ : I v : v 

<r v it : i- t : t v j : i~ r t)i j~ : »t \s~ ~ f * t 

6*6a t^«a n^s^ one ^^ jna nftp oifi^ tsfe^n nti^-^a 
-n« w^i d¥tik n^:«n ^in^ s v° :n^in nit^^ i^a^ nftD 

s - t- tt v • t - :it < : : •- vit- j : • (.:■!- 

- j*.' v - : • t — . it v i: it t v c* - v : t :at - Is •• -; y 
: i- -it- j : • ».:•- at - : k Ii • ...._- . .__ 

nn mpan-riK ^:ni« a^nn^D^a^ t^ipan-p «x\r\ Tra 

a*. - - K t - v : — : j* • : - r 1 1 t - I • v:* a* t 

«5rv4 \r\t\T\Vb niiT i:n^^ nin^ ^bti» 6npw n^-^a 

it — . i- : v.t : j" : - :~ t : j" : v t it - :i - <t :it 

fj t - I • : J< v - t j* - ': i jit ■; v j" ~ :- 

:v:nn wa praoa w mni mm nntfir^a rtn 

it t - : j" •• : I v." - : • .r : - a- t v «.t : j* : - r 

■n« np to ibfc6 mta "D^awten «wn n^ int^n teavs 

F J a j : c t : — ^ t~ t t - j- - : 

l^fiia s n^ ^an in^«-Tai ira D^:«n ip^n^n i n6non 5|, i i6 

t : j- : -s : -; jt: • t _ :it ) - a -- t : - : p- 

n^yina ^rv* twb nna man in«^i vto mm rtona 

t • i : • :- F f I J ' L\* A" • "* « s ^~ : v : 

31 9— ioMSS mm || Cp 19, I °"° 1 frt D^«rj cf 12. 16 II 6 a cod HiU 

on^« 11 b ^ r\SD 11 8 1 ^«n = rhm (* Seb) || 9 >« || 12 a 1 ^j? et 
di )nn (37MSS xjx T^n);' 3 V^ nn 'll faT **®+njn || 13 1 onrush 9 «//^r- 

<fewLj ///w) I 15 a 1 frt D^J«H cf v 1 I b ins c (5 «^1(«^ T )|| 16 prps STIJin. 24 ntwna 19,18-37 

nbpn-b«n spina trarr^K x&wbv oten n&tf*i nsnnn nrtfc 

C*: i~ 1 : I •.— : 1- j- - - I v : - - j- t • v - t - t 

xybx nf\bx vb notf'v* :nsDn-]s eten mnn naan-^aa 

v.T ~ av •• -: v j - iv t • I v *:* t • jjx t at ■ - t : 

rvfry ntfa too ham ip^a in rax? *&& aa-nan^ :^« 

t • t <v -: I : : - j" : — I v •• : I •• j I ; s - t t t •• • it — . 

\jraTm"]B tr&n tbtznb Saw tib rb'aw nstornK rwmb *tos> 

•IsT P Iv tt t j"T • : - < • it: a* : - v v.— . 1- : *t • 

•wsd aw mat* Bcft nahp ptftn Tfrn Krnan 2 ° t*r\m nsnn 

Tat : • j* : * <»t ./ t vt '• s " " * t •• • • 1- t wi tit 

nan v§k i&tf^ 21 WW ^nni *nn tod *6n n&tb tti nfctea 

•• • * •• j - r : - jr : v: vt : • y -: t t t t : it • 

:ma^ ntfa T&rrna ^asn ^aS mn nyfr oa spis ^Hba 

t :r • v.* -: c t v j- : t y : • : av - jti- vt I v t "Si 

-Sj? ft§y 3M}~V ^1 rrtyyj? Saw *6 *3 n^ tD)sn vid 22 
:nTO «a o^n p»n-to k^ Etotfn 2 3 njhs twtd# *np p 

t~: 1 j% < '. 1 vat t jt t v wv - - 1 v: t r* ./tit Iv 

-p° niiT r\$Q wri msa mbirton tfiD-to t»dh nliTw 

I • wr : j" " a"t j* : t v.t : - : y : - s- : • » 1- 

•aeh-te fun isan-ta) n«n W*n ffnun-riK %bn*w jmafn 

j- : 1 t •• : at • - t «• : •• t j- t iv v I -:r 1- • it t - 

♦♦nfca^a %nrn rnnKDintfK Bam 26 tnoian nbsnn^yn 

' iv y : « : - at -: r •• v. : • y • — it t -: it - v.v : • t iv 

♦♦niiT mstik txf TOirntfK Diten-M* -ipsa wok Datf*v7 

it : y : v 3 ~^t v _ : It- v r: a - w 1: - y : -- 

nam *n*n naan pa ^as-Sa tor nibsn nfio *as-Ss> *i&# *v* 

<•• • : : — at* - I vjv *:• : t y : t -:r : <••: - II- : -- 

*nsrm h^ffox nnt^s \TV9 :^asn nb^pa pSn nbv n^s; 

j**t v • v: <•• - : • :- I it : • - t f* : I v t t j F t t 

nisnn fBRD diWik nto^i oni^H-nx d\1^« niTM i^n 

t •• — . 1- I j • v «-- :- at t: - v « v: j : •- T • - 

■wfo oi5 5s;^3o : g<£ » na n^^n^8 D^n-n« teas 

1 I « • t j- t v -: • t jv vl ~: 1- 

ittoaa hxfh "Wtt? ns^^ ri 1 ' ^ lbs; Vnin viefn ina a^t 

tt : - v •• - a . v jv t c* t j - • t : <•• : t t vjr*" 

Bf*i ipt na^K iTTOsrrto rn^an nD«m3i rwin ^w kvi 

• : Iwt j* t v.t • : - v vt • : - v $ - it : j- : ^ 

^aN-n^ njpj^a fti^a tp^n-^| tjjji wby «in^ n«a )^ 

I 'C lyv • -: v tI Isv: — ' -it « t i- jv- : a • jt: : • : |*c 

nap^a jn^*6n n^-nK aa^jnn rn^aan tfam a 8in n^^a 

a" ■ : f n i:t*t v j - :* - t*:- <t- a t:j~- 

^SP^-in irVron-to nn^aan mmri ninDD ^34 : b nDto 

• ~F t I •• t • : - v t • : - v < ~ 1 t: it r • n~ it I ~ 

waaD n s nan ito ^aat^ ^in rfrbrtt ]* wbv* ^-n« Bto« 

« t i" S.— : j- : • • t : — - I •- Iv : - a t v v «? 

tD^-ma? *ntf rinnn36 tnop^i naat^a jn^n ibx; aa^nn 

v. 1 : j" : tI y.*-:n- itI\ : v.t : • : * j~i i : • jr : • ~ 

a^siD^ax kvt °aaiD ipw «npm ]i rrroan ^nn37 tm^fi 

v.t r ~: j at ». : jw: • ~ I" » • : - ■••<•" liv • — .!•• 

17 «5{J nO« s 1 || 18 ? 1 V^« || 22.23 ®H$ IriT^p (Syrus hex.: Zaapi), 
cf 13,10 || 23 1 n$W (Seb ^, cf 15,17) I 24 °-° add || 25 1 (H)^n cf v 8 || 

27 ins ^ a ji || 28 °-° 1 laarrta '•as ^i (4MSS ^ 'an p^rna ^as ^i ; 

cf «3) || 29 6 mm || 30 axx(5\) + IBS? II 31 (35tJ ^a^« || 32 1 c ^ •'a 1 ? 11 
33 a 1 prb c Seb jux WV1J1 (sed cf 24,8; Mesa 3) || b sic M, cf 35 || 34 © 
tt\3« II 37 <8 + Xdroucja <? K too irarpd? |uou = ^80 lb«^. 19,38—20,17 GENESIS 25 

t,# f5W tfijj'TS atfM aj|g njiK on-ps d#d j;d*v 20 
n^ mi vih« in#K nifr-^i on-pa "©H^ a tnjj? njj 

avn jnnj^n#K : n#Nn-^ ha ?[3n 1$ 19KJ] n^jgn a^rjjs 
p^-na Njq ^(| t6&3 n^« nnjp *6 $& H 38> 4 :toa rftga 
tin rrpK K^rnj"H^l wft Vifts ^"iok *wj *6qs ovjin 
oTfrjwj v$8 ie#5 6 :rifc4T wfew ^33 ]}j?j;n ^"ori? «vj 

-n^« a#n hot v :,t6n srt^> spflnr*6 p-to ^Hono trni8 

v f <" J t - : t iv •• - j : • I v: - : i l«r* - a -: r* vl : • 

• ^ -< • •• jl: p* • : a": iv wl :- r x'~ : ' : j* t r • t 

fcjj^i *$33 ^6'38 d|^m 8 t^WrVyj nriK nnbp mo 

3 t - :it ./ : 1— av ••; t: ?pi .tt : - t v y - :- tt . t : 

"noi hb • JTtw-ne # id^i orha^ i^aa *op s, ,9 n^c 

v t t <■ t v v - t t : - : Ivv • -; tI : • - i : 

TW| Ertwo rfru n«on ^ateo-ten ^ naama ^ viaon 

j*; -: • — . 1- at : jtt -: v: : * : - - : y-i t s • I t • jit 

^ T • T JT AT T I ~ V I V V.V • ~: J " I - T • T Vi T Tl" 

j- : • I i" I -< • : - t s t t : - v ~ iv - j\ t - t v: t 

^nh« niD«-a:v 2 :^^« nar^ \n:nm hth Dipaa n\i^« 

<• -: t : t - : r T " j~ i ~ • v. t-;i- av - kt T • v: 

n^« \n*»v3 :n^«^ "^nm •raK-na ^ to «^i b«-na 

*v "j* •:" it # : v:«:-a-' jlvr • *t 

•*?8 wg "Tfen nt n^ iohn bi, 'a8 ;vaD 5M^« '•hK a nrnn 

e =• 1- x: —.!'•:- s: t j- it • t j" • • v: • j : • 

np*v4 :mvi tik ^-^id« hd# mai i^« biparrta bx tw 

F • - • ^ t v; • : • t t j t j*: -: It- t <•: a* t • 

n« fJ agy 03138^ 15^ nhs^^ b^jpj ig?n ]«j ° ^5^38 
w^j aitsa w^b ^x nm ^b^a« ^d^vs :tnw nr*r 

|«»T ^ - Iav t : v; : - /»■■ Iv v • -: v J- i T • jji 

Tfrvm ran Tfwb *p% *bx *r\fo nil id« mfe^v 6 :a^ 

It <•• • I • t: Ivv lv<v • - t •• • - t jtt : r- 

Dni38 %>Bn*v7 : c nnaii to n«n c b irn« i^« a te^ o^i^ nnD3 

wi i" ' jt" s •- - it : ^ ^* : I at • j*.* -; v : • - •• jy 

,.. ..- ^ . - . y . . v : I v sv • — . v • v: T : • - a* v: it 

38 G + Amiav [X^touaa?] || Cp 20, 2 6 + 26,7 b (paene verbo tenus) jj 

3 1 c «* n*T.«-^y, cf 2i,ii. 25 11 4 a 14MSS mm || b 1 irc^n et di ^n 

(dittogr) || 5 >2MSS juu.; ©5» K\T U1 || 9 1 c 3 *f? '•JT^ || 10 prps 

t}Kv no, cf 26,7 (sed ?) || 12 auMSS DiDK || 13 a ** («3»?) nj;nn 11 b *a + 
vn9io yn«Di cf 12,1 | 14 ju*® 4- 1 ^oa *)^« (ex v 16) n 16 a ^c te^ lf 

1 « II M ? ^jn« || « prps nnp. fe nto. 26 TVBWD 20,18—21,21 

JT$> "OTto ^38 rTCjfr QOT^? "9? ^ ^P ^P? 18 

it t : - v J" 1 

ntfKS mfe6 ni,T twm idk w*e mferna nps nwi 1 21 

-v _ :i- \.r t : yx : -$-- <w i .-.• — .1- \.t t v )j-T yj r 

nappwi 'rfHa^ voprt p oma^ mb> iWn vim 2 ra 

j.. . ... -. .. - at)\: !«• jt t : - : st t ...... ,.. . 

•fr-rrfrntfK •fr-i^un ua-Dt?-™ nfam x^p*v :d\^k infc 

j t: it v -: y - i - $ : ■.• •.• t t: - t): •- p v: t» 

i^«3 d^ wbtsf-p lis pnr-na amna ^v tpny mfc? 

v.* —.1- a* t c* : lv : 1 jt : • v t t : - i <r~ I it: • at 

prw n« $ itona m# n«o-p ot-okis :dm^« infc nra 

r jt : • v.- •• jt • : <* t j- : lv »t t : - : p v: v, jt* 

r # - _ : r ~ «• - t a- v: « t jt J : t t v j - i : 

p a vn^-\3 mfc? D^j np^vi Drt-D*6 Ste ^d notfrm 

hr • :j-t r «t ci h x •• t t: -: •• • <• 

nr»3 Wa rugtfo biYUK tw>*3 ten i^n to:n 8 jh^prt 

\,T t j*: : • t t: - -<-- a-t •- vc— j-: •- it»\: • 

Sir v ~: v: • ~ stt lv v tt v - r it : • v j* - t • 

n;a"n«i n*ttn roan °Bha aiia*^ tetfrn 10 rprraa dttdk^ 

At : v : v, - jt t it -j-j t t : - : - rp"l BtT 1 ! 

ifcD nmn jn*v j :prnr»-» •m-d* ntftn noKrrp &t* *6 ■s 

v. : v» » ~ "S"~ I it : • • v: : - jt t it lv J • < j- 

jrvto Drnna-to n*fh» iD«^ ia :l» jytik to arrow mid 

r- < — . - T T: - v .... ... - 1 : j ,- at t : - x* '* : 

n^3 ypt? rnfr ^ np«n i^k 53 ^fiog-toi i^n"to ^p? 
■S ttDtw ov f^ nD«n-p-n« n:v3 :jtit ^ *nip pfiy»a «g 

j- av • - : j: a 1 it lv j- : ^ -it v.1: j*"»t • It:*: j- 

tm d^d nam on^-np^ ipSaiDiroK D3t^*v4 t«vi wit 

\j" •- •- - •• : v v I - •- r: - jt t : - jr* : -- i v.1 - : :i~ 

121D3 yn^n -sr^rn nrhvf^ ntej-ngi nm»"to d^° i^^-to 

*r : ' : ^ - •• - lv j-- - t av : - a - vc- - v : vr : • - st t t 

inx nnri T^n-n« ^ni r©pri-|e tr^n ^93^ :y3^ ^«3 

nio« s 3 n^p a ^ntDD3 pnin i^Iid a5 nt^ni \br\v 6 tnrvton 

t : it j- v r: j"—. i - : • I •• : - vv • t v •• lv •• ~ r • - 

: b -pm nto-ns $tem h itin n^nn i^n niD3 n«i«-to 

•I : i" - '.t' v jt • - v v • v j" - vai - j : vv : v 

"P i:n"^iQ\n^ : ^s^d k$pi 1?ig ^"ng dn^b pp^3 17 

v y v: ' $- t p • : x - at t Ijt - vr J - • - t - 

^tnnn "wJn-n« ^xto ^dp 18 :o^-wn itf^s man ^tp 

!• s —. \~ '. v -p : • I < it j*. # —.r ~<c — IJ 

n^^-n« &vfeg ng?*v9 n-ip^« : ^p§ nj^sj 19 ^T-ni$ 

- it - v I : ; c* - • - ....-, ... < ..- . - |... .. - .fg j.. . ...y.. - 

•/«•" it r- jv v: : - t : • - v •— at: •- - vr - v y v: $• :~ 

18 jux D\nto !| Cp 21, 2 2MSS « -WK3 (ex v i?) || 7 a ^ + 1^ || b 
"»2pt3, sed cf 2 H 9 sic fi, al pni5» ; ins c <8D PIJ3 pnr.TUS! || 10 ** + HK || 13 «* 

«^» + ^TT| || 14 — 1 n»?V"^ d^ ^3"™?! cf «j I 15 Var B nonn | 

16 a « ibael t6Hou poXrivY^ 1 c (S^n 8 .! H^ip-nS H^g] «'^ 8 1 II 17 23MSS 

«*«°J -n« || 20 1 n^p (ai nr?h) nnS. ' 21,22—22,8 GENESIS 27 

Dni T 5«-^ iftjy-rtp tew T^WJ ^^1 ht&J rg?? \t : v 2 
^ T ny^i nriin 2 3 jnfety ngfcjnw to? ^y dv6« nijfc6 
vrtw i&k ions *pjfc w^ ^ iptfn-DK mfl frvitoa 
ttfnaK notf*". 2 * :n:rnmantfK pan-cm *iqv ntovn 5ray 

t t : - v ~ it t :i- v ~: l vcr t • : • t • jv — . i- I : • 

D^n h«a hnfcrto •stoaK-nK on-DK "rainvs :m#k ■oia 

•- - j" : ~ Ivav • - : v v.t t : - - jr : - r- t • « it 

nlW ^d w$ *6 •site^K id^v 6 xihcmk *ny *6ta n#« 

i.TT ^* : ~t j Ivv • *: j- I v iv • -; x' '. \ :rr Jv ~: 

wd# *6 ■oik Dan ^ man-*6 nritrtun mn inn-Tia 

• : vr t j v it s~ : • t : j- • i t ~ - : ay - ji i- 

trrpo^ ]«»n n&M ptf-nK annua ns*v 8 urnj DiTatf 

I iv :- : I i ~ j : • r ~ v: v t t: - j" " J r: Iff •• : 

n#K n^Ti a htya3 jn# nan no orraK-to •nte'OK id«»v9 

j*.* _ : v " t IT r * <v t •• jt at t : - v Ivsv • -: v J~ 

yam *td npn ntbas yntf-na *o noa^o : b na^ Man 

—.i- a*» • Kr • t : r - jv v •< v ~ tit i t : vr • 

Dipab trig p-^3i :n^Tn naan-na ■'man *o rrty$ ^-nyrn 

Ij t * yiH I" - i - x' : - iv • :vr t j- t** : j* v: r 

nana ma vi-d*^ :a,Tatf watfa Dtf *o jntf n«a twin 
Vw :d^i& to nw rate Dtb-top^ jntf -ikm tot* jm*v3 

t$r- it j" <.t : x' : t t»: •- ' - at _r : • •••«•'"•- 

a :ffo-i d^ ovitfto p»a on-QK 

i* ~ ./* t v: : • : I \vv : vr i : ~ 

DiTDKTlK TBI D\^«ni H^Sn D'naw in« \i^v 22 

at t : " v v.t • • v:jt : v •• t j - t :- ~ - • s 

FT* v t r- v - • i" • j- a 1: " t •• v j j 

wtonn b nnton p«-^8 ^-n5n prtsrviK Aa?i«-nt^» "rm 11 

<" - :i- : at • 1 ~ I vv.v v I: Iv : I t : • v t : - t v - : <l : r : 

an-DK D^ si i3 tTb& nn^ ixfx n^nn in« to nto^ hvf 

t t : - •• : — I iv •• j- vt —. • t iv j — -< t : T 

1:2 pror n«n tfi« V-ira ^:^-n« n^i iibn-nN ^nn s i npSa 

a : I jt : • «• : • tt : <•• : v r- •- — . v -3--1 K* *^ 

:D^»n ^nog-n^s Q^T^S ^b Di?j;5 nj* ^.? 5^p3^ 
:ph"iD Dipan-nx tn^ WTW* d«tuk «& s i ^to^n 01*34 

J 1 Ti- ki- v :^ — vr •• v $t t : - t •- • • : - j r 

nyigi ^8i Tfbnn-Di; nfe DD^it^ i"nw-to Dftnaw "lDtfh* 

: j* —.1- ~: i" p /;i : tt : v t t : - v * 

•wnK Bfhaa np s i 6 :DD*to naiwn mnn^ai rbiv mbi 

j-—. v t t: - r- •- iv •• -: t j t : v.v— . i~ : r : a = v.t : P 

ntoKan-n«n t^«n-ri« tt*a np s i tia pnsr-to 6^5 n^Ti 

vav— .1- i~ v : «• t v t: Ij- ,_ : I jt : • * v t"* t it 

^k 16^*1 Yok onia«-to pn^ id« 5 v trim Dn^i* ofel 

• t v j~ • t <t t : ~ v I t : • v ~ it : ~ v. # •• : J :' 

:nto^ nt^n n^n rrs^m ^«n nan nD^*i ^n-^aan no^n 

it : v»v ~ X' ~ 5 " " jt : •• t <•• • V " A* . • JV • . «." 

wiMtf 0^1 "g? nto^ nlrn ^"hnt d^k DrtnaK notf^ 8 

v.v ** : j :i"~ a* : ».t : 'x: ~ j v :p • v: t t: 

22 6« + ^"I^D ntn«J (ex 26,26?) || 25 a ah. TOW, 1 frt HDV1 || b 6 

cppedTujv || 29 a i c w* h^nsn 11 b m \niib \\ 30 cf 29 s || 32 cf 22 1| 33 .«* 

D^VH || Cp 22, I 2MSS «» + DTTOM II 2 a ® &r<"niT6v sic et 12. 16 || 
b 5 nb«H I 7 1 ? 1b«^> cf « €tirac. 28 nwin 22,9-23,4 

Dtf n*3 fivrtwn iHdk "i#a 5ipan-^8 *6*39 trap 

<t lv •- • v:it j - u jv _ : It- v *- it : 

7<t : I jt: • v J -:n- a •• it v I \.-u-r -••••- « t tT - 

np*n *Fptik omaK rt^rw :d^ &dd nitan-to infc 

Kr'~ t v t t: - <- : •- r •■ it - vr • -....- - 

•^ t - I • t : !<-: - f •■ it: •- 1 : v v, : • vav-:i- r 

tTT nb&n-bx id« s i« :*»Mn nD«*n DrnaKiomaK id^i 

I :it <- : • - v - • i" • v.- « i: - ji i: • v V" 

&\ite kt-e "wft nrwoa hdwd £ tewrto-n vlg-M 

* v: <•• : r • : - t jt - j« t a : \. - j- - : — - 

t t : - t • • iv • v, I : r : v j f : • t : -j~ x j : t - 

brroK ifca vnra mpa b Tn*u a iri« Wrnim $n s, t vin; 

t t. ~ lv<*~ at :r- : Ijt : a v:iv - - •- •••: :-- t •• 

m n& Dn-QK «ip s V4 ji:j nnn ntoft vi^i ^htik np*3- 

i" yr t~ stI: •- 1 . -j u : j*— a-- •- t v u— J 

:rwv niiT via Di*n id*o ntfa rrirvsinw «vin nipen 

iv ti" \.t : jr : j" ti" v -: av : • jt : ^ - Ij t - 

*a -iotf*v* jQ^Dt^n-ro rro# annaa-to nirp ift&e anp^vs 

j* v • it t - l T v; •• at t : - v vr : Ij- : - vtI: •- 

*6i nil *ann-n« frftw itf« hp ••? ni,TT»u s flS3«to 

J : v - jt t - v t • t <v ~: I - -< • at : \ : • : vr : • 

-n« nana na-im tonaK Tia"^ 17 tnotp-ju? spa-n» nafen 

iv <v : t ;- : IT vit -: lj"T p liv • : v jl: • v t : vr t 

n« »it tf-m n*n nsfcr^; n#« Wfr. D^&tfn ■miss Sanr 

vr I*: a- j- • : at - j- : - v.* -: w : •- t - j" : 1 : I-: :- 

rwDtf n»« npy p«n ^m fe irnta iDisnnv 8 :va^ nyt^ 

t : vr t jv ~: Iv I vat t j** ^ I—. :i- : j -:it : • : it : i - j~ 

yig i«a-^ nrp »^i idd s i ^w^« bn-qg ntf*V9 j^pa 

^^^S j" : v wt: j :r* I - at- tt : v t t: - t<t- rl : 

^ - IT J**. • vr t: - VJ"~ 

rNp r\zf\ ^bxb vmvb iw rbka n^Ttn ^n« v^ 20 

t: it •• • X •• Btr v : j- •..- v •• t j* t :- •— : r • ;- 

at j v : v. : I j v I r t j t : « t y - jt : • 

*£t-jw t^6B-nKi itn-n«i n^s-n^v 2 :ttik ^afcr^iDp-n^ 

Iat : • v : wr : • v : — . v : v jv v : it -: s -: \? I : v : 

T : • jtIit v •• jt : Iat; • v j-t v." : i" : vr : 

•:<••- at : jt : v, : - r it t: - j* -: v. t : 

it - : i~ v : - vr v : — v : - jv 

Mty ynt^n rut? on&pn mt^ n«o nily *n a Vn s v 23 

at ^ - jv : v.t t j 1 : v : -jt t jt •• tt j» - : r- 

^3 p«3 ]Ti50 ^ ya"l8 JVHp? n^ riDnv : b nn^ 50 ^ b 
tno ^s Wd Diinn« b^n3 :nnJWh m^!? nfeo^ Drtnn« fcn*t 

a 77 j- : vr" tt:- Itt- it:*: v,tt: j:* tt:- i - 

-njna ^ nin d?bp ^':« ntfirn-m nbt6 nn-^a-^« nart 

•* \ -: <• : av t • v: it jt : i- i •• v:* •• : v j" ~ : 

10 °-° prps it nbm '«on-n« '^« np^ cf 12 1| n. 15 s d\^ || 12^ 

6(3 ?)•» "^ || 13 a 1 c ca 40MSS ^(355«3:J in«; vel ? 1*JQg || b sic 6 et ®S 
al; 3MSS M + Edd tnfcO || 14 1 frt n«^ || '16 1 (cf ^63») ^SO ^Tn* 1 || 
21 ~ add || 23 a " a add || b au. T^H 1*24 1 frt H»^ cf 5 || Cp 23, I ' a ins 
••JBf cf 47,28 || b " b dl c (5 || 2 sic M. 23, v- 24,6 GENESIS 29 

Dn-nx-n^ njpja %j^js j^d vid° rnapxi d5&? S3J3 

j- : • : : t <• v: • : • - : j" t : i j 

iapp 3©p n^?!"^ t)3P"n^ tt&p t^« 150"^8 "ftp u^.?P 
oris nari 8 :nmaa^ pan-oi^ innt^ Dma« Dp*v nno 

c ^ : • t : - t : • • •• v < i: • v : : - v s' ' a 

n#« i5n^« nteasn rnwrrm ^-jrw nrfr-ia rns&a 
rns&v° nap-nTn*6 aaaina •£ naarp k$d *paa vnfr rrcpa 

I J : •: : v« - v -y- v.v— . i : v tjv : • •• t Ivjv : a"t j--): • 

/tfpja ^T«a bma»Ti« win rrtpp ]m nn-^a Tina ae^ 
•sj5 wia rnfcn MfcDtf •tfwr&j" nb*6 trims; tf ^a to5 

It • j^ t v t - • •• t : j* - : i i \. • - i- x~i y : 

j wto nip ^ iTnru ^m:a ^^ nvin: ?A ia-itfK musm 

I iv •• j I: Iv? t v - : v - r*l $••••: t a - -: jl : w v -: /n T- : 

-D1PJTK3 rriejrto iarv3 jpan-omaB^ Diinaa nmht?*v 2 

- <••: t : I : v v •• - :- I vit t - v." : • t t: - - : •- 

^6d np rnten ^oa vin: , vov £ nn*rDK ™ nbtb p«n 

• v • Ij- v t - lv<v • - t • a" t : w jt - • Iv- •• I V T T 

\*b °nb*6 ania»-n» \r\zv w*v4 :nDtf v.D"n» nnapw 

J v •• v? t : - v I 'j : v |-$-- t it v; •• v jr. 1: •: : 

inn-ne gypn yj ^pa-^pt? nfco j;a-|« p# ■ojDtp yrg « 
fipyj? &ni?s ^V*3 jw^? SiTpg ypt?*v 6 nap gppT^i 
■Qi *pi> tetf ni«D ya-w nmaa mtks na^ nt?« *iDan-n« 

>;• Iv; ivjv •• ^<- : - a" •• : j" : t : 3? • 3B _ : Iv v - 

inoo ^ w« n^saaa n^« nisi; mfc?iDp*v7 nnb^ 

a": j" : • vv -: •— -T v . I : v «p- : >tjt- H 

•6aa-tea i»k nitra i^« wn-tei ii-i»» iT^am irrtyn 

^ \ : t : y/ : v t - j*.* - : I •• t t : v ~: jt t : - : vi ■ 

ivrv-TDV ^a tea nn-^a *yvb mpnb unmvb 1 * :a^ap 

i • - i- j" t ^ : a" •• : j* - •• : >.t»: • : vr t : - : r T 

•rfeaan rrtfcr ittstd^ int^K mbrnK nnia« iapb-^nxv9 

vt" : - _ $" : ~t : v : • jit v t t: - - It I •• •— : r : 

rnyvn) ni^n npp 20 :]pj| YW PI? 1 ? X1| 7 w, 390 V-?"^? 
d :nn-^a n«D nap-riTn^ Dma«^ ia-it*K 
:tea DiTpirrw to nin^ o^a «a i&t onnaxv 24 

I - VT t : - V IJ~" VT I at- VT l>* t jt t : - : 

wtj* i^-nffK-tea toan Tft^ ipr hap-^« ornaa no^v 

jt r a v — . t : v." •• lij-: : - v t t : - j - 

pan v6w D^b^ri \ito fiirra *na^»n3 t^aT rinn tp 

I vat t «• r* • - t * j" v: t r l~: j* : ~ : r •• : - j- v.1 ar 

:iaipa a^i^ ^ai« n^« ^igaan hi^ao ^ia^ f\#* npn-*6 n^« 

i :?• : j** v: it x: —. •— .i~: i" : • • : • t • l<— i v —. 

<- 1 it: •: x : • v.t • jt : r-rr : I a- •■ < :- i v : v : " v »■ 

n«n p»n-^» nn« robb n&xn na«n-«^ ^^w na»n V6« 

A " I V JT T V C— I r •: J".* T T • IT jV 1 - V V T T " 

•rtw iD^n 6 :di^d n«^^-n^« r^n-^j iija-na a^« a»nn 

VT " J" IT • T JT T V ~: I WTT V PT • V * T <" 1 IV 

4 Var G ju*<fcJ + -n$ || 5/6 1 MytM & MSVb (cf 13); «*« tfh (cf 11) | 

6 32MSS liinp 11 10 1 fit ^ds ; cf 18 11 11 1 k^ 11 14/15 1 ^t« A n^; cf 

5/6 1 15 >© II 17 7MSS **^-ty II 18 21MSS «J ^D 1 ? II 19 33MSS + 1^8 |j 
Cp 24, 4 a Seb fere 25MSS.Au ttfTS || b «U + D^O. 30 rMwrn 24,7—27 

h n*fc&r\ \t^«iniiT a 7 tmv •oa-riK a^rns ^ id^h orrpu 

• " t " j- v: jt : t it v : v .r t I v I : vjt • at t : - 

W8l ^-iai itswi a *n-6iD p«oi ^aa rrao •oftrt n&K 

<v -a- ■ v • v -v • :- 1 I vjv •• • t j" • • - h : v -: 

bate rfofi mh nap HSO" 1 ^ IP? %lft ■**$ ^"V^V* 

vjvt t • it <•: • : it • v: : x « • ^ : ru : I v t : 

ti#*}9 trmxf a&n *6 ^iaviK m ntft watfo ni&yt spina 

. «t- t it v." t J • : v I jt a « t i\ : • t )• • : I v~: r 

•dti by 1$ jo#»3 ttfm Dmaa Tp nnn fp-n« iai?n 

jt t - vr ~ i~ jt • ~ At -: vr t : - I vjv " v~ t v v v t 

-toS 16*] V^« ^dsd ff$w rriferc narn np*v° mjn 

t : Iv" t ":<••-: • • - : t t -: v v t Ij — iv- 

t\2*v i mm wte D*n?u cn*rto s^n op s i its Wi« m» 

!$••: -- 1 t x v *c— .r j — : v Ivy— It t- at: vt — . j 

itiiHfyn n*ra r\yb a-ii; rwb troarj Taa-Wk ti^ wid o^oan 

v -;T - x' vr : vv j" : # at - jr- : v w t I j • v - : - 

•• ~:i- a- vtt : vr "I: - t t: - j* -: •• v: t : 

/httai D^n rorto as: ■oSa n» 13 JQnia» Vtk dp ion 

: -at - I j- - vt • 7^ it y • it t : - x -'. <i v v 

jWk to* i&k *iwn avriH tire afct$6 nfc* s T&n nwa 

t v •• <- v ~: t - : i~ 1 jt t : • it j : • v : i • t j** : ~ 

b jnnph nnfc nptfa T^W-wi rtft# moan nflpai to ftnen 

t : ^ <r Hi • I vv": - : •• : jt : it : v T v : I •— <t • ~ 

St© kvtvtm '5 :^»"qp non rrtwna yia mi pfiy^ *nas^ 

vv • :i- r . • ?W * J" * p ^ * •• jt I t : •: jl :: - : 

n^« nitena ^kvq^ ?ri^ n^« n«i^ npai nam b ia^ a nte 

7? t : • I v j- : • t : % <v -: Ijt: • s- • : •• - : jt • 

iSd hxMi nab n»im i6 :nMtf-to man onia« ^n« mm 

: v :~ <- t— . i - i" : it : • - vr- : at t: ~ j* -: v. t 

p*v7 tbvm mo «^ni m^n to tot ^^ t^w n%na 

I tjt- - it - 1 v.t- j**- : J t :- t vj"- at t : j v: : t : 

v Vi ~ If- F *vr - : vr T v • : - v - at tI: • vvv t 

tn&t^n*? tenj^ nnpt^ni nT-to ma nhn nnonn ^« nnvf 

a I : - : \r : ■* lr* : — or vr- v s - .. - : - % -. j.. . 

nrni litem 20 tnh&b ^a-D« w a^t^« "Tbmb dh no«]h] 

<- : - .. - . - 1 : • v. • • j- t : v I v ~ : • # <- 

n'tea-te^ a«t^n*i a^t^^ i«an-^« iw pni np»n^« rna 

it - : t : vr : • - a : • y : - iv v I t«tj - K* - v t- 

-dk ia-n rriiT n^nn ro% tf'nnD n^ nwrit^o ^khv 1 

v : - •/»:-$•:•■- - -t •-:!- at «• t : • jr t : 

t t vjv • t J<—- : • • - : - < • v -:i - ■ : i 

^n&vs tnbp&o ant m&v r\^ m bv b^os ^:t^n i^pwo ypa 

itIt : • ai vtt ~: t vt - * • : <" : a It : • r t-v: 

J - I I'l VT JU T I V T I" S"-; A VT * X i X 

t •• v j - it: vt:it j*.* -: t : • Iv • a t vr : - t •• 

injg^.j ^Stn i^v 6 :p^ Dijjp-Da n:av an «isop-pa isn-qa 
ajy-i$ n^« : Dfrpg 5*18 \^« niiT; ij^a ig^] 2 ? :nin^ 

7 a - a cod sev ^si«m wao vnpb it^« "> || b « + n#7 S^fl II 8 ^ 

a^n||xoc«di^i et rbD^cf 5^)|| 11 **^||x4 a Q**rrj»w, k? TgiOl 

b (5 f]To{jiaaa<; = niipn? f^ * 1 frt n^,, cf 45 || b *"W + 1^"^«, cf 45 II 
l6 cf I4 a || 21 1 ? hjjn^D || 22 ins c axI HS« ^ B^l cf 47- 24,28—48 GENESIS 31 

^rjg n\3 nirr; ^m \f$ a ^?i« •yig oya iijwjj 1^00 
:n^ti7 DT^p ng« irj£ i|C5 ifop fo^l* 8 j^b 
:wn-^« nsinn Bhwrte p^> p*r p^ lot^n n« np3^*9 

I 'IT I TV - V T I JIT I TT- I AIT J : VI I/TJ l \ 

: t : . j" : • • : - v : vv - v j :• jr : J 

tf*«n-te te*i ■tf'wi ^» Vpti i&«^ inh« npyi *fcfl 

• i t- a* t vr •• x: 1 •• ~: *<n • ••: ■ 

nafe mm wo Kia no^3i j^n-^ a^aan-to nab nun 

t <t t* : 1 j : v. v - 1 'it t - v - : - - x' v • : 

tb'wn nj*j3« *cr$Dj6 ni^pn n*3a vVi? ^jigi ptf© lbgn 
ftrft bion d^d^ Kispai pri $1*5 a^ajn npB*i rwp^iio 

j v *" v:rv t t : <- - 1 • x: ~\ < 1 ~\\t /. ~: t: ■* 

amy* iiv natfw nn hatf*i "nm •maraa iv b& 

vt tT - v./v at - i" J v r mi : • :c ■ x~ 

^« ntffc frit? n!?rii36 :ffnbm o^aji rtia^i crpjn afin 
•tfw ^s>:iff s i37 :i^-n^K-te-n» •fr-urn njfap? •nna ^*6 p 

« -: ■>• • : -~ 1 v ~: t v v I v r- attJ:* y-:i- • i- I" 

:iyi8? at? 1 ' ^ig *i#8 ^S F ?j3 rm?a ^ ntf« n@Er*$ n$*6 
:^3^» ntfK Q r\npb\ ^raffa-tei "sAn •a*rrpa-te *6-d»3« 

FT' vt • ./t : J- it : a* : - : r v : Ivr •• v t F v s 

t : a? •• v v~ it - : r vt • it !./•••• i y- •.. w -: v vr it 

xjnp^l li"n Cp^cn fyjs *»'5«^D n?^i vip^ ^?)ni^nn^8 
wan s 3 ^!?«d npiin T«4i m« n^aon ^ne^ao s in^ nt^« 

<• t 7 • t jt" lv t • <i r t T 7 ' « : ~ : r • • : l t • 

Di*n ^n«i42 pn^o w ;v\-n ^ bn^ fc6"D»i ^nnst^D-^ 

^~ j tit r t it" hi t t xt : It : • < • : a* : - : r 

rbTi rrfe«D ftu"?i^-D« o?naK ^« \"fr« ?iw na^i wn^K 

• : ~ " j* : ~ t I : v • t t : - jr ~: •••••: t : - it I *at t 

iTht o^an w-to nsu ^i« nznu tn^v ybft •oin nt^K 

<»T : 'AT - I J" VT * J" IT V"' T IV T I J" v: it y.* ~: 

:tod d^-^q w^^n n^« vnasn °nS^^ n«^n na^n 

I,..- ,. .^ - . y, .),..- T .. .. j- : - it : : • s' ~ t : - it 

-ntf k TV&xn vm n«t^« ^teA dji nt\& njn«-aa ^« nna^w 

v -: t • it x at : v I vv - : • /- : •• : jt - - ■ •• <t : it : 

npni nam ^-^« nai^ nfe« di6 \jk*s :^«-p^ njr n^ii 

I<t: • •• • : • • v j" ■*: v- _ : vv • -: r - : lv : vt i v 7 

wpvn n^« id^i n«t^nn m^n linn aba^-to »roi Jh«^ 

• lx : " t vv •• v- it at : * - t :v~ t '.v - t : • ■ jt- : 

nptft* »rfyj2ro:n nfl» ia«nn n^ya big mini \ian146 j«n 

w»v: - I vv 3 ^ : - : •• : v j - t v t P t- v < - .. - . - u 

fa& ^a-na na^i arte ^«t^«i47 :nnp^n o^aan d:i n^«i 

: - j* - - it t j- : v it t Iit : • v - : - x- 1 : : •• t 

m bv hiln ntr«i nste i^-m^ n#» mrt:-p 5«ina"n3 na^ni 

^ vv - <• t it at i • v t:it x: ~\ t lv •• : v 

-n« 'nn^i nirrt ninnt^«i np«i4» :n*»r-to D^rasnn as« 

I -T —.it at r vv-. 1- : vit Ij vit t ivt « • : - : t - 

27 a 1 ? ^ cf 5 II b 1 c Verss ^8 cf 48 || 28 cf 14 s || 29 b trsp frt post 
30 a I 31 ins c <SSt> ft || 32 t> KJM, 1 i« || 33 a 1 c Qmx ti&W (<5<S ti&% 
K t*>*) || b au©3 Plur || 36 1 c ^.(S Hh— cf 2i,2 I 38 ©3 + DKto cf 4 J 
43 °-° <S pro his vb v 13b?; 1 itl |j 44 cf I4 b . 32 rwma 24,49-25,2 

■nsvus nngi? nb8 rra ^fun i#k nrtnaK w« v^8 star 
•tfwrns nam ipn n% oiBh-DK nrate :tj:^ •tfra Ti8 

e . v w v:iv v »v • r .. . .. . T - . , . 1 « -: j* -t 

spte -91 ^ *6 to Kg* nin^p ri^i Swftjn ]'a^ ]?bs° 

arnarnK htdk ins; yatf nt?83 NfHs* tnwi 131 itf*o 
ttfjan ant ^ *)9?"^? "J3?n asi*!!* 3 ♦♦nirrt ny$ inri^in 

v : J : 1 it • : t « t : l j- t t : • Iat : ' : I «• • - 

:^fc6 •onto nD^ s i ngia iDip^n «•$*. ibj>-wk ffVjani 

r 1 • j\ : - v t. - *v _ Ju t~ a*t- w • v . 7 t _ :it : 

tibn c nn« nifew 18 d^ b un8 a ny an a&n n&«i iWia id^iss 

I,.. .. ^ - A T j ^ T yi . ji _ :i- i _ ■• •• t • : t • t v < 

hpynb nsnpnss :,T3Ti8 ntow, ibzb mm nott'W pfwh 

ft i •: <:!:•- t r v <t~: : • : at-:i-i- jtj: • \. : i- r i 

W5 60 : Wi«-n«i oma8 nay-nan nnpjDvwn Dnh8 my\ 

< :TT :~ it t : v : a i: ■ •: s: •: : at I: • r* v : ^t — . Wr • 

b naan ^!?«!? ^n n« wAh« 

at t : j" : - : «*?:/* •• -: 

•nn» naptei D^nn-te n:asini n^wn n6ji DpAi 61 

j" - : i tTvt •• • - : - - t : - : • t v - :i- : It : • It t 

t6 n«a «ta6 83 pnm 6a jifei npyrna narn np s i HfWi 

c - J" '. ' jt I t : • : lr"- J»tT • v vvv t Ij-'- a* t 

ni^5^ rrtra m&^ prw «ri 6 3 tai3n p«a a^ «vn ^h 
-n« ripai «fcwnn«4 :d^2 d^d: nim «ih \*yv «ty s n ana 

It : • <t • - r t v: - : x' ' : : — t •• <t •- vat 

V V T V V J " ITT ~ J- " V. ' ~ I AT : • V V<'" T V " 

^8 kvt larn iD8 s n ntfiinrt n^a ^Jin ftrtn t^wn^e 

* -: j v 5 t j - •• tI : • v t - !<•• r vi • <• t r 

maw^a n« pn^ ran ibd^ 66 tosnnn wsn npni 

«t : - t .r* I at : •: vci x* ! it : • - I v: t " \/~ * 

nggn-ri^ ng?.i ^68 rnfr a ftj»afen pn^ n8a^ 6 7 :n^y n#s 
s : b ia8 nn8 pnx^ om*i nan8^ nt^8^ i^np^ 

• • j" - : i- l v.t : • j" t * - t av t v.iv - vt • J ^ • : 

-n8 *ft ^m 2 :mntDp now n*« np s n Dn"a« WH 1 25 

•••-•• it I: ^r : wr '■ Kr*' vt t: - I? I" 

49 1 ? -^«..."V« || 50 1 frt irV^ cf 28 || 55 a cf 14* || b ins ? c 3 tthh 
(cf a* et 29,14) || c * 15MSS Vers IMS) || 57 cf v 14 s || 60 a iMS «S + 

Dnh« || b « ninn as rar^i n^^' || c 2MSS ^ vn;^ 1 62 1 nrp (^ 

nmoa, « bid xn<; ^prmou, 3 8181 p - 1«?0) || 63 dub,' 1 frt c 3 Wfirj (vel 
n^ = ambulare?) || 67 a " a add (cf '«ni) ||' b 1 prb Vn« DVd. ,5,3-23 GENESIS 33 

j£l£}3 rrptpritn p^-rw liityrusi no"«&i I^&rwi fo?i 

rana&i n#i»to m^to b vn m "jpi nrn*r a Kaff-n« ■& 

i-..: v: : >• _ jT IfJ /l Iat : v : a : v £ T 

••j? nte-te b nmtei yraw iSp ifiih a ns^ t*io •ojm 

vc t at t: v : ^ vr • — .1- I :i- v •■ t <i •• It : • j*-T 

anrt^sn ^a^n 6 rprert •fr-.tfK-te-iw ama« inns :rnnop 

•:-!•-<••:•: mi: •! v. v _ : ^ v yr t: - |j" •- r» l: 

wtya 1:2 pnjr &d nnte^i nino Dmaa hu D,iia^ n#K 

t: r '. : t <i. ' ~ •• ••:-:!- at- s.t t : - \j- t t t: - : jv —. 

n«D 7m#K nma« •wn-^tf ^ ntev :mp parte noip 15 

j- : at v _ : vt t : - /■•- i- : y : v •• : 7 Jr.- I v/: v t :fv' - 

na^a oma« np*n yto*^ :d\j# atom mtf D^atfi m# 

st •• : n t : - t st- r -: •- r 1 J" t : v.tt 7T t ! yr t 

terras prer ute riap*^ tvBsrte wan yafcri ipt naio 

•• t : • : 1 <i: • : »: • - it- v I v v.t •— - a- t : IJLm <*t 

ib* '•Ann ^nSrp the* nifcrte r^soDn mro-te Fia 

v.* - : • • 1- - Iv l< : v ••: v «••:-- vr t ~ v tt 

na# nmja n«D DiTOK nap-ncte mtrn 10 :*tidd ^e-te 

t vr a" •• : J" •• ^t t : - jrnr v ~. yv t ~ i" : - j" : 

DVfte •span ort-DK nionnKNi^" :intf« mtn Dnnaa nap 

<: v: I .ji :~ t t : - j ••—.!- • ;- 1 : • jrt 1 : vr t: - j~'\ 

a :^h t6 i«a-Dy pfisr atf *i ua prcn-nK 

r vr ~ j" : -It:* vj— a : I jt: * 

nnran i:n rrt^ n&« omana terete rftto ntev* 

v : • - $t t t : it v — . at t : - I v v." t : • / J 1 v y • : 

Dnbtfa te&D^ ^a nw ntev3 :o,tok^ mfc nnstf 

^t : • •• t : • j-- : : v •• : it t : - : i:t j- : • 

IND0DV4 ♦D^aD ! ; tea-ran Tipn n s a: terete iia nrtftrt 

^ yr : • it : • c* • • ! rf' : jt: -t:* <: at s .i : 

^:a on nte i6 : c nDipn ^s: n^c b «6^m "nn's tx^Dn nonn 

<•• : vj - ' t :n**T c t j : j •• : j — : it - >.t : 

D*rfeu i^-Q^^ andean orpxna Drtb^ ntei te^DBh 

c • : ^t t i" : at pi cf ••; - : t : •? jr . •• t : • 

j;a^i n:^ £Tb6b*i n:e^ n«D teiro^^ ^n **& ntev7 :nnto«^ 

^ - jv : v.t t y : yri j - : " t : • j- - •• : v •• : rr \ : 

v — . - t •—.!•• : : •- it - v Iv v.T"~ t t- r j- : •- a* t 

d tbsti vn»-te ••ae-te ^mnM na«i b iriso '•je-te 

IT T V.T V * f I - T A - V.T ". I • " : • J" : 

\tv° :pra^-n« yfy\n oma« oniaK-ta prar tffrim ntev9 

<• :- J it : • v j* v.t t : - at t: - Iv I v.t: • Jt 1 vv : 

^«n tema-na nparnw mnpa nit^ D^ai«na brer 

• --: it •• : Jt : • v j : r- : t t j* t :- I v I t: • 

naib nin^ pnr irisn 21 :n^ *6 ^i«n p^ nm« Dn« hbd 

- j : t 1- I <t : • - : v - it • : j e --: it i^tt y : at - : Ivr ~ • 

:w^« npai inm nin^ ^ mr s i «in n*)pv ^a iA^k 

1 : • J„t: • - c — t : v<i""~ a* v.t/t - : 7 • " 

•n^rn ^18 °ht na^ p"D« io«rn niraa b^an qafwj** 

Ivv.- - -at ir t^t I" v j t :!• : • t < : i . p 

t t : - rr : v J : 

Cp 25, 3 a # + i?" 1 ^! || <8 + PatounX Kai NapbenX || 4 a « Tcqpttp (Jes 
60,6 raiqpa[p]) || b <5 GepyaiLia ([Eapaya =] EXbaya) || 5 ^(SS + li? || 8 1 c 
6MSS juj.® al D^; V^ II 13 ® NapbenX || 15 a permulti MSS et Edd xix 
TTn <S Xobbav Xobbab I b © ]*ym || c iCh 5,19 Nodab || 17 Var G om 
Wl II 18 a <SD ]bty^ || ^ = rrptf '^ et add ? I 21 6 Geo? || 22 ins c 3 

njn cf 27,46. 

* Biblia. 3 34 MWQ 25,24—26,10 

^rrgi T?8© n ^^ *&* "WW? a °^ W 
:to "fajp a-n rii*o afcte Dfcft 

ri -< — .r vr : It v:iv j . • : 

fusing Ksn*s :njt?aa apin rptTj rq^ rr^ $&»}« 

• t jit I" •— :i - : it" v : j :l: •- at •• vjv- : v \ • • - 

n:# o^^ja prjsrj aft?; id# a^p ifrj; apjs ntfifc tj*] 
mfr b^n ts xn s b*k i&r vm D'hwn ^n*7 :Dnl* n*6a 

av t J* # vr "^ l v* t •• j* :~ -t : - :: T" it \vv: 

v^i TSps ifew-nK prcr an*ws :a^nfc at^ DA tfw ibm 

a* : «j- vr •• v I vr : • j-v:w- p t i v." t j* I -a- : 

rrtfnno tew tfa s, t tw apjr ipv9 :apsr-fia nanK npam 

v.v t - I • -si •• j j- A' t lv.--.i- \vr- )i—.i- iv Tji Kt: • : 

T IT < T IT I • T •<•*•:- f —J- V T " V " ll"T J '. 

tron apir iDtfn3i :Q «(^ iQt^-tnp p-to ^i« *w n n*n 

^t: • Ia - :i- v w- 1 v: ». : t)it L" - -at K:*t j- •;- 

nrnD^i xmb im •gia nan itv i&tf*^ •* « nirriK D ^ 3 

jv tit: at Iv;* ~ it v ■ t •■ v j- p v.1 : it : v y- 

-rw niD s i •ft ja^i di*s ^ rwatfn a&sr id*^ jmba ^ 

j : - a f c i " ■ * t : <t • J _ :i- j- it : \r 

n«r*] ^>tfn d^^tp twi Dr6 i&s^ tna aSsrw :apsr^ imba 

: T •— ^ j- • t~: «r : v v< t •• : Ij- t J -ar : Ji - :i - : v ti : 

a jrrbarrnK tew tjm tA*i Dp*", 

it : - v v.t- v/- Ia - "- Jtv.t- 

wa na itf« rnifenn ainn late paa am w 26 

J" • VTI /? ~S I 'IT JT TIT _ I • \ VI T T T <• I - 

^k ktv trns D^n^s-^D •site^aw-te pnr •An onia« 

t •• <i«— tit: v: : • : Jviv ivj*: • ~: v I vr : * Ivs-- at t~ - 

•< I iv •• j- v.v -: I v t t I j T t :at : • j- •• - v v. - t : 

■b-n« )m ^1!^ 3^9 p.l3« : ,i 3©y fJJflJl ri«*n pga 

:Ta« oma»^ ^nra^: it^« njat^n-nw ^nbpm ^n nsn«n 

I r t ^t t : - : • : vr : • x: ~: t \ : ~ v • lr _ :i _ •• t j t _ :it 

nii«iTte n« ^it^ ••jnrian n^btfn ^aaia^ 5wirriK ^n^inv 

v t - :it t j" » _ : a . j- -it : •- t - j- : i : I - : : - iv <• Tr : • : 

°Dnia« yot^n^K ap&5 ty^n •jia fe tonta piarai Wi 

v.t t : - * j- i v -: h.*" I vit t j" v. I— . :r : j :it : ' : a" t 

n-ua pnr a^i 6 ^nTim ^nipn viteD ^id»d nb^i ^pa 

it: • I vt: ■ -:s'- rt 1 : j- f \ vr : • • : - : r T •- a-J : 

ib*6 kt "g tnn ^nh« *\n^ ri&xb hip^n n^i« i98B^v 

j •• **t <• a* • j - : v v. - T • : It- <•• : - — . : «i- 

r v.v :- j- F »t : • - It- <••:- • \ :- i- Iv • : • 

vr : 'T'7 Ivjv Iv v • —. II- : — • t- t j :it j- • ;- 

izfrltii $*$?& ♦ W*< ngpn n« pnso pn^ njpji turfy )i^nn 
lOSjl Kin ^nh« : jjhdk ^«i Kifl ?jp^« ryri \« ip^^ pnj^ 
n«rne ^6^ax iDtf*v° :n^r nnDN-ts ^nibN ^a prtjr i^« 

v. ^^ Ivv • -; v j- t iv t v t Iv • :- t jr ill' t •• 

:d#k ^y n«ann ^»ktik hvn nn« aat^ dpdS ^:^ rfl&v 

IT T U'T ^ "I" : Iv i • V T T < — - T - : • AT T J* T 

23 a Q QMi || ^ hoc vb frt add || 24 *». D^tD«n cf 38,27 || 25 «5 K 1 ^, 
cf 26 j| 28 1 prb Yth || 30 (5 ^vjidjLiaTOv; (= *D t l«ri? cf arab '^») || Cp T 26 a 

3. 4 1 ^«n = n^rf («* Seb) || 5 **« + T?^ II 7 i ns c ^ k?i 26.H-33 GENESIS 35 

in#8ai rm t^K? »Ji3 ■**£ D&n-te-riK •nte^K wv 1 

^ . • . yv .T T A v.T T T I V V ■ : j* ; ■* 

n«p mpo n:#3 *»p*j mfa p83 pnr. jnr.1 12 :ngv nip 
^u-s iy Wh t6h Ay bpwi !nj*3 x 3 :jtj,t VBTQ ¥ i ff^P 

C*T r J~ "t : ' t »•••<•-* a t \r : •" it : v." - :Tr :i- a - t : 

inK tyjpa nan rrnxn ijb3 n^ppn ]*ernjj?p 1^%T,) X4 nfco 
nrroK ^3 yv|im ■nau Visn i#8 rrt83rr^3V5 :d^b6s 

jt t : - v." • ^t j" . ~ : it <•; -: •• : - t : r T • T 

pny mi >$ ^9^8 ^p^3 Ifi *TO h^OA D ^0? Qi,1 ?PP ^J9 

- r . I - x~ I at : • st • Ivr 1 : v.v • t .x~ t r t • r- !••< 

iisn i#8 D^an rhK3-n« nfem pfcr atf*v 8 :d# 3tf*i us 

: it <v — . •- - j •• : v j : -- I t : • t t- it •;x" ofl 

8ip*i Dni38 mo nn8 d^b^b did^d^ via Dni38 ^fra 

<rl: •" at t: - j «*-;i" • : • : j : - ;- • t jt t : - •• • 

prwnau sinsn s V9 :v<38 \rh 8ip-itf8 n£#3 mbtf inb 

r \.t : • i" : - j : : ~~ r i kvi jtIt v -: •• - -I v t 

VfTW Ttf n?1 1^TV° !D*TI D^D 183 D#-18SD*1 •iraa 

X' ' t: j- 'T- p- 'x- v." : t : T •- - at - 

:idp ipfewnn ^ ptoit ^ffiTQtf ^P^ D ^ n ^ ***^ P ra " 

i • KT • : r x ) v •• •• : - P <rl: •- *at - jt w ■ mm ■ 

pjwv* :m&fr not* nnpi rrtu-na ^Timrt8 183 Vi|rpv x 

I j" : •" it : • v.t : jtJ: *~ t avt - vt- vv - _r : t JT 

id8*i mini notf 8ip*i rrto 131 >6i mfia 183 ifem d#d 

: t : <rl: •" t avt w t ^ : vv j- : : — t • 

183 d#d bww :p83 wto ^ rrfiT ymn n^jpa 

X' : vr • -j" I vit t .tt v.t vt : s* : • r" r 

id8*i inAg n^a ftw i^k kti^ :y^ 

T u — t : <r •• t*— ^^Tt 

^38 W8-^ 81^-^8 p« DiTOK \"6» ^5i8 

t j I : • p t • - I A* T JT t : - c • IT 

:^3P Dnnn« n»P3 iTs;iT-n8 ^n^nm Mdisi 

r~- jt t : - w — . i- I—, i iv j* •• : • : I • : ~r- 

Dtf-vwi Tbnx D^-e^ aim ot^a 8ip s i niTD nc^ an«5 

jr T •- a t: it v.t v~ t : j" : ti: •- - •• : • jt lv$ — 

•• ••!•• - \ -y - at: • vt •• Ij-T Iv v • — j- p*~ r « : • p*s — 

blWI ^8 DTI83 PWD pfi^ DH^8 1Dtf s V7 :lKMn& te^fin 

v - : at •• jv t - *. - I t : • •.•••-: <- it: s. • 

itm ^*n 181 iiD8 s v 8 :DDn8iD ^^ln^rn ^8 nri83^ 

jtt P • t j t : i- iv : • i" • w : - : i- • jv •• : 

nrnzui TpvM i:^:^ irni:^ n^K 83 ^ iD«ai ^iay i nin^ 

xt :\ ' : Iav •• J 8 •• v:* r* vit jt • : v * It • jt : 

i^8Di Tjnip^: 8^ 1^83 wn udi; n^yn-D8 2 9 twp nn? 

v ~y~ : * ~:r~ : J v — j - t t t • v -: i - • I it • oT 

tnpr itq nnr ° nn8 oi^a ?rn^in nib-pi \®v Wm 

it : I j : <a- ,t - at: U~:i"i- : ~ r - J : • <■ t 

b*8 wa^t ipan iD^t^ s i3i :in^i ite^t nfl^to hrh tov*v° 

s kTiT - r: - j- : — 1 : •- v.: 1- vT • vt -< — 

8inn DT3iM^32 :cr6tf3 in8D id^i pt\p arfw\ vmb 

j- j* :~ it: w • r* j :v- r rT • j" : - : a* t : 

i9 iid^ s i nsn 1^8 i83n nrrh-to i5 nj3 prai nnr i8i s i 

v : j - at t jv -: «• : - J j- — T t : • jr : t- 

C j;n^ 183 i^n-Dtf h \2 m bv a nw» nn8 8ip'i33 :anj umhd 

^ - v j" • t r* )<•' - at : • vt xt): '- 'TI xt t 

ii *u« is^'te II 12 «5 ai nn.jibf, i ji || 13 i ? b*iy\ || 18 1 c *ul«> nn^n 

19 6 + TU I 21 C5 dirdpot? &S la. ^K6i6ev iIipuHev cf 17.22 || 22 ««5U ^1D!]?|| 
24 « l^ || 28 dl U*W cf Vers || 29 *u nn« nny « Kai vOv <yi» | 32 « 
<>*X 11 33 1 1 V2&1 « SP»<o«; = (H)j;^ || b «S + «TB H c ® 8 P kou. 

3* 36 nWO 26,34—27,22 

hvtx ng5 ni# D^a-iN-ta top \Ti34 d tmn di*3 ™ 
wwws ^nnn frw-ns n&fca-na'i s nm -n^a-na rrivr-riK 

ti vv : r •* r • 1 I v •• ^ *: jt v : a • r v: •• : l : 

Jnj^1f«i pny$ nri nnb 
m^rWS KJP*3 rifcjnp wy fjteflli p$jr. }g.p;? ViJ 1 27 
lUTilli nDtf* s v t^jyi yfy* notfn ^ia Vte iDtfn £tag 143 
wtfpi *a^n spfo Krafe hnvv :wid dt< vwt *6° vupt 

Jav : r- : v. I :: v I v •• jt t t - : r J • : vtt J • : Ja~t 

•wana nt^«3 onmjpd ^-nfcysm : b nrs «£ rrren nifrn fcn 

. -r-.j- T jr — jw ._-t-_ . .. _.,_ -it c t j : vt - •• : 

npyn5 :™dk ansa ^sj aanan i^w ntafcn ^ rwram 

JjtT •: it vjv : « : - jl: vit : v — . i~ ta" : v; t 7r : 

•c -<T v t - t *• tv<** a : vr •• I t : • j" - : -^ 

■n« wbtf nan nb*6 'wa apm-to rrtw npa-n 6 tftrdrfr 

• : - t <•• • a \.t • Jj — . 1- t r it h : • : Ft s 

•6-ntwn to ^ n*oa;v nb*6 sp™ *W"to istd fJH 

j* ..-.,- • y- j- t • t ~ •• I v: t jt •• v v - : I ^ t 

^3 nnm 8 :to ^ nirr ^ naana*n ntata mmra 

?T jt - : r x' : • v.t : r~ • yjT vit — j- ta" : « - T - 

tana n#«a spa*6 d^pbd ana ntbsw D^ab d^w v nj "W 

,.. T vv _.,_ | v: t : -x - '. - st v v: iv : a «• x't. v : 

:imo ^ w itfa naua teat ?pa*6 n«3nv° 

1 «r* : • U : vit : ^: ~: v-.-:i - at t : I v t: jt ••!••: 

^« •DlKl "16& B^« ^n« Ifc^P \7\ 1S8 nD3T^« 3^^ ID^^ 11 

j* v; it : • T J* • T <T •• lj" a • Icfs • v 1 — .1- V J~ 

y-T j* ••!••:- a" : - : • vt •• : ■ j*t : • t ••••..:<- J itt 

yat* ^k *}3 an^p ^ 16» ^ iD«rtV3 :npin *6i rttp 

* x~ : \'x- a : v.1 : rx : »• j- t • < - It t : j : ail: 

D^bytpe ^d« te^yrin 15^ «n s T i n^i ^b 14 rf m np ^1 ^3 
^tj h^ nNV 6 ntDpn ma npjp-riK ^ni n^a nm« wn 

j-*t: •• : I it It ~ jt : K - : r iv j" : — *at - wr • x: ~: 

•x - : - - v Is- • J it t- *j-: v c : att - t « : • • • it 

vaartK kS^vs :n:a apr 1 * i^a nn^p nt^« on^n-n«i 

v; t v j t- it : Ij— . 1- \r: t at t j - .* -: vwf~ v : 

raw-^K afes;^ id^V9 :^a nn« ^ ^jn iDtfn ^a« id^ s i 

• t v I —. I - v r : v.t - x r v • j - at j - 

r63*o na» wonp ^« mai i^«a ^n^r Tiba ite^y Vjk 

tT t : t : jt 1 1 at •• t :vr • x: —y • t I v : jt •• T it 

rnnp rgrno ii3"^ ^rwi io^*!i 20 t^fffpi ^aqg^ inax?a ^9 
fcnr id^v 1 tW^ aM^« rriiT mpn ^ id^^ : i ^a «^d^ 

It:* v <- it t : I v.v v: xt : vt': • j* v a : v. ; • 

b^v* j«^-d» i^y ^3 ht nriKn ^:a tt^d«i «a-nw ato^K 

tr • • • vt •• ./• : y: jt - i- a : v. I : R — .1- jt t : r-;r" iv 

^ D'Tnn api?^ ^ip 5pn nD^ f i ^nt^D^ va« pnr-^ aps;^ 

r': \-t- : I -:r LI- v - a" \ :~ <c t I jt : • v rj-;i- 

34 a <5 Benp || b au.® a (Euaiou)5 = ^nn (^ = M)\\ Cp 27, 2 Vers t6l|| 

3 a jux *]n^n 1 b q t? k hto? || 5 1 c v:iK^(rp— ) || 6 «+)^gn || 16 ® 

Td Tunvd (nf>7H?) I 18 «3» «? s t V 27,23-39 GENESIS 37 

tVTMW riltft? ttik *w ^T3 T*fc Vn^3 T^JH *6l 2 3 nfcyy 

I- —.it a- a* T t t st •• v • tt j t r • • j : it •• 

rfofcn % ntfan id^vs :^« iDttn tew ^ nt nrus id8*v4 

1 : 1 : • t <•- v ~ 'it v.- at •• j- : v.v ,i - 

:f\&**\ p *b «a a t ^^ ^ 8 i ^sa spiyi wd^ ^i3 tsd 

..,..- j . - j ..y,- - - v -_ a- : - v.P : vrt : I-./-: •: _r • 

tf-pts^ fca s i 2 7 :*ya •VnDtf 1 wnW vn« pnr vto i&8 s v 6 

r^r- ^ •■* r : v: >r — . ■ /i t : Jrr r Jf : • s.t •• v j~ 

iDtfh insist vh:3 m-nK rrpl 

J a*~:it :i~ hi: - j*' v j vt 

tnyr idi3 itfa °nifr ms ^3 m n*n 

it : «. ~:i" s: — . vi - -;•• : • : - j" •• : 

flgn ygy&i Di6y3 Sep n^wj ^"]fl?.1 28 

MPfP| )Ji 3 s ]! 

sidk ^3 ?6 vmntf^ b Tft*6 T3: mn 

Iav • j*- : it: j _ :i- : •: I v - : • : <•••■•: 

3Sip ar *fcr ™ %i^ a&grrw 113^ prop rte ifcas \T330 

r-st" t t < t >.r • :- J — r iv Ij-t : I i : • jt* v — j- • : 

a-in-m fcwi3x j^^q M ^ M ^^ ra4< pnr ^ B TO0 

■ <~~ 1 •• • i.t • t jt •• : a - t J jt : • v." : s 

lia TSD !?3tfn ^38 Dp^ YO*6 1D« S 1 V38^> 83*1 D^UBD 

: -r* • ~ : • t /<\t • t : v j - a- t : v.- t - • ~ : 

^8 1D^ : 1 rU-lK^D V38 DW ft 10^132 : -r# B j ^313fl 13173 

y — . v - t at • ~* T jfT • v v j- I r: : - • j--: :it : c-. ~:i 

"*»d id8*i ito-w nhs nun pnr iin^w nb^y *ib3 wa 

i* : - jt : t t— . I jt: • —.•:■•••- it •• v. I = ■ : j\: • 

1,131381 8l3fi D1B3 too ^>38l ^ 83*1 TriS.1 KVI K1BK 

/»••— .it —.it * t \'s: : v • .r rr •• t- •- it - j 

n^ njbirc pyx s *i viw ^mrnw i^y rb^3 a 34 :,t,t i^i3- b m 

^r : Itt : r j~: •- • t j* # : • v t •• - < : • n? : r • vl 

83 id^ : 135 :^3« ^8-n: ^313 b vi«^ io« s n i^d-ix; mon 

^r v - r t • v.t •^••— .it • t: j- a : - ai 

3j8£ 16^ «i(j ^53 ie^ M J 36 *^?l? ng?i ngi : p3 ^n« 
^313 np^ nnp mm ntt ^mis-n^ o^bys nr ^ipjm 

a* t : • Jj-T i.t - j" ' ' Itt j* t i : v • — : 1- s: •">'.'. ~r 

T5a in *i&!?^ iD« s n pn:r w s n37 :°n3i3 ^ n^«"«^n iDtf*i 

• : lj" t •• : v j - ) t : • I — ~ it i: v: t : j- t i - : 

A' : - : ^ • : \st t : • t -: i- • <- t t v t v : It s : - 

nn» n3i3n V3K"^« ibv id«^38 :^3 nfe^rs no kisk ns^i 

< — t T~: -i • t t •* v " r : v.v v: iv jt jt : 

]V*V9 nS] 1^& I^S^ 8^ s 1 °^38 ^8"tU ^313 ^38 56-KVT 

|-y- 'Iri"- >.r yr •• ^r •- a - t • >.t - '7^— .it • t J: r 

•riw id^i V38 pnv 

AT " J~ C T I JT : • 

:^d n^Dtfn ^di afi^iD n%T riftn ^fctfn nin 

it •• \- t • j* • Iv i 1 jv : r I v it <•• ~ : • 

24 ax* nn«n u 25 ®o TT?^' cf 3 1 II 2 7 ^ + ^9 II 29 a auQ ^0^.] II 

b 6£ B ^nW 1 ?, sed cf 37 || 33 a 1 fa^ || b ^.3 D^ || 34 a ins frt c juu.6 \tJ || 
b >® II 36 « + ^8 || 38 © + Kcrravuxe^vToq b^ la. = pJISI D^l (cf Lv 

Tor P<; in fi^ 10,3. Ps 30,13), 38 rmro 27,40—28,14 

ihvn »prorn*n Tfnn xpirrtimo 

a — . 1- 1 <c t v : v : r j I : : - : 

:^i*m bv& ifo fljnp ^ ^#8? *5?1 
ifrx? iDtfh ra« tnai n^« ninsn-^ npr-nK toy Dtofe^i 

t •• v - a* t w ~:i" x: —. t t : - - I ~:i~ iv » •• < T •" 

nprfc wn*2 :tik npr-na n:in«T ^ia ta» ^ toy dta 

It : •: j"\- r t 15 -; u - iv v.t : - i- : • t vj" •• : y: • • : 

"lDtfni nbpn nxa ipir^ triprti n5#m han aaa ifew "nnrna 

J I t It - -it : I -a"! <t>: • - - : • - at - Jt : v.t •• j" : • 

^p? ppt? \» any|43 syirft $ DjMnp ^i|ik it?? h*7 y$8 

.r at - : j* t v. • xt : - it : t it t « i Ut v jI: - : Is : 

■1W njs totfi^et? ^n8-»]8 n^-Tp^s jtpna npq n^rrntfs 
nn« dt» dm#-D3 fetfa no!? d#d spnnpfa *r\nbw\ i§ n*w 

it v ^ v." •• : v- : v jrt at • I j- : r- : « : - it ; t jt t 

npVtw nn mas •obd *na -■nsij pftsr-iw hpn mam* 6 
♦♦D^n ^ na^ pfci b ntiao AMa nn b -ntn& n&« np*' 

r " * t xt I vt t j : • v •• t <•• 1 : • t • r ~:i- 

n@p-«^ i5 nptf* . in|y.] ina ^jjji sftr-fl PUT H3R3 1 28 

I*.* • S-. \z' : t J 8 t - : jtjv- I" w I -it: j : • v.t • 

teM ■spy ^ tow :tok tik rib mjaa nate Dtf& ^"npi 
gfc "ortnjg np-p-n*? ^"|^^ 4 xws! bnjfr ;vvn : sgrpj 319-1 

• •*-: it •• ~ R l«i v at—. jut* Pw I _ :i- iv I t : • <- : •- 

ato^-riK pnw T\2 m ^ ^v vn»\ 6 n^i ni»r» d« nteri ^n« 

» -:i- iv It:* Ij - " p t •• :j~ it" : K~\ :i j" rr : • j* -: 

<- :"* j :it : at • wr • j - Ii-t t— . ^tjv - <- • : 

i^«-^ ijbg; yp#*v :jy^5 m:3D n^x njpn-^^ nb*6 V^p 
*^yj wj3 mw nun ^ nlw «i s, i 8 :di« rro "fe lairtKn 

«• •• : I -at: j : <• t j- t •• ur~ it—. «ttj*.— >w:— a • v : 

to&DBh"n3iri>ftD"nK np^i ^d^-^« itrr ^9 :m« pro 11 

•• t : • ^ j — : 1- v r- •- &•• t : ■ v >.t •• Iv r t I ^: • 

H2rv° d trwvb *b r&z-bv nra: mn« nrnn«-p 

j" •— it • : j vt t v t : s —. t t : - I V 

vqrv n& \b**\ mfiaa y^v 1 :niin ■aVa jntf n«3D nb^ 

or • t Iv<t~ It- ^ ~T •- tut Ivc— ^ - at j- : • K~ r 

:innn Dipas ns^i mbfene nty^n Dipan ^3»d npi ^Dt^n 

1 - « t - c s • at — . 1- r v u" It- jp* : - 1" l- •- v v - 

•»D«te ftjni no^Dt^n p^d Wtfri n^ n^D d^d nam d5mn" 

j.. _. . _ .. . . T :AI T _ _ j. _ h . t : - jt •.. t •.. <•• • : - :i-i- 

n^f ^ iD« s n v^y nsj: nfer nim^ :ta nm^ d^S; d\1^k 

t : j ~: - - t t jt • t : •• • : i v : i : x v: 

n^y nDfctf ftn« ngf^ pSn - pnr vfon ^i« on"a« \"A» 

T V T J*' T " « . I VI T I AT : • «• r I ' T JT li - ■• V: 

rttsm rr& nrtpi pSn 13^2 ^it hmi^ jwit^ naan^^ 

t :«*t t^t vt s ~Tr I vt t j":r I—. :i- <tt : liv : : tvv : v j\: 

40 « KaedXriq * excutias £ deposueris = Tift, ^ *n«n (= 11«H?); © E 
e^Xr)? = «? II 46 a sic iH (p min) || b " b >® || Cp 28, 4 a iMS a J u.® + T? { ? II 

b mj, mir || 5 Or n^tsh || 6 1 frt n^i 1 9 var G n^Hg, n^ng; s n»^i 
cf 36,3 II 13 ® + Kn qpopoo. 28,15—29,13 GENESIS 39 

mnv5 t^fl Kn n 5™vJ ri^gpp-te jp '91331 najjn n;§yi 
n«?n nnKfta spjiiwn ^-refc ba ^Aidb^i •nto 4i 

a - vT t _ : it v I • j- —. r I •• •• # v - : T : ( • : - : It- -it 

PEW 6 l i?r VSB^'fjj w&itdk T#g n -prog *6 ^ 
:wp *6 ■oIki jijb dip&2 nirr eh bs tdk*i ira#D Star* 

• : itt j c it : av- lw - t : j- !•• t v ~ t : • I - :i - 

d^« ma-OK * nV r» hth aipan *nir,TD ibtfn kt*v7 

j.. . .4 v | j.. ft. - Jj T - VT " - T •" 

otSHW? IS&t'ns nj^n Tgig a£rj d|^i i8 :D^>#n tj£ njj 
-na *np*V9 :n#tfvto p# »»} mso nnfc d&*i YMftno 

vtJ: ■ it I v \S t j " at •• - ci •: xt~ t —.1- : 

IT Pt « T I" J f« S A" I" W - W T - I" 

?TO tto ^TDtfl "nar dnt^k ,t\t-dk Tb*6 -m nbsn tpi 2 ° 

v - !•:<■:- • -t : *t • v: v : r • a •• vjv K-. :i- j-*~ 

Dite3 vneh 21 :#:&> Tiai to«^ on^ ^-tnai ^in •oiK t#k 

ktT «r : ~ : 1 : • vjB * v:iv v v: r 1 W : I* j- it jv -: 

• : ~ v ~: "I •: x: t : P r* « vr : st t : a t j- 

Iit /» : — : c- • I v r xi —. : a* v: jr «? : r * •• 

i*a mm «tV iw^a nn« A*i rton npm k&»v 29 

X*! $•' * : I v>iv •• : t :j~ Ivir^ at: - Pt .1" yr •- 

a'n'Tyrrte hd^^ddm^ n«sn *B m bv nha parti D'mpn ip^ 

• t~: it t t jt T viv : i" : - x - vr : \: m fi t : a t~: it K : - 
J 7 v.'t 7 s - " : I a - 7 /v : • : •• : ~ j* - •• 1 7 7 t v <-:it : 

^D« s n on« r»o vw nPr^ bn^ id^ s, i4 :hdP^ n«an v^ 

J" A7 " 1 "J - " VT _ ' ":i" 7 T 7 <~ IT) : • B*. ~ -T 

mvT r\Qfr*[ iin:-p p^-n« anyrn nrt^ no^ns n:n:« nno 

: itt w : i~ a t 17 Ijtt 7 v.7 : ~ : ~ •: t 7 j- : it —. Ktt P 

m w n«a 1^2 brn n-im qi^ sno^i •ft ubvn nr\b hm*v 

ai • _r t •• • : t j : i~ a j t ~: c?¥ •: j- 

ig^ii n|j?sg »jp«n njr*6 W5 tnjg Tip ]ji ^0^"5 7 tj*«g 

fif^ft-te ^IBDW TB^8 "7J7 5jti ^ nTD« s< ! 8 t»1 fift ]^rT 

• t - : jt t : it" <7 ~: j~ j • i i : v : l w - 
• ;- p v.t j- t • t : j7 - : l - • T t -r- T : AT • 

tik p^> ]«rn«i 16« tik b^-na ^rn-n« 2j3^ n«i *m»3 

j ■; Kti I j 7 : • j- — . I t t _ •• t 7 1 -:r t t 7 - :i~ 

l«rn« pt^^i TSaT ^ 5s?d bftn-riK ^ s i ifiv* wi idk 

I j 7 J: : -- •• : " j* - •• 1 7 v t 7 7 <r - I _ :i - j-"~ a • 

•guy* ipij i^p-nK «^ s i ^ni^ nP!?^ p^v 1 :id« ^nK pb 

•• -- 'l:i"- ».r 7 yr •- a" t: Iw~:i~ ) j~ •" 1 • / ": lai 

Tumi prn «in npaTTa •oi Mrt n^« ^n« ^3 ^rn^ aj5y^ 

J»« I TwT - A K.T: • 1 7 X : T • T <" ~ J" " T. - > —. I 

friKTp^ p a i ihn«-p npy^ i j;d^tik p^ ybw ^nn 1 ^ :n^K^ 

t): • I t<t~ ~: 17 lj—.i- * - j" 7 In - : • • : t r t : 

D^aTiT-te n« p^ tbd^i W3^« Jin^^n i5 - pw , i ^"psn^i 

v:t :- t x' It t: j" - :" a •• 7 ir * : ' '• • ' • J 

14 frt add (cf 12,3. 18,18) 11 15 «+"^j || 21 « ^jaafrij || 22 «e?3i+^ || 

Cp 29, I © + 28,5b; 1 iU || 2 1 prb c ^Jl JSKI || 3 Wl D^hrt || 8 «*« 

D^^n 11 9 s + rp5i6 i^« jKsg-n^ || 13 « Dt?. 4<d ntwna 29,14—30,2 

tfift iar at**i nrw nfcyai ^D^y ™ \ib ib Msftv* trhxn 

•:j f • \'x'~ i « c t : x : - la- It t v < v i" J 

oan ^majn nna vunan apr^ h9 nDtf*vs :d^ 

at • • vr : — :i _ t " j* t r —. I - :i- : It t v <~ r t 

Dtfi n*6 rfrian n& mn vi# p^v 6 :wnafrB-nD ^ nTan 

«r* : t •• t : - <" at J" : Ktt . I iv : \ : - - <i t/ - 

ns*j i^n-ns^ nfrn 9mn man n*6 ^W7 :9m na»pn 

j- * - <. - : t :it •• t : a - >.t" j" •• : r* t v.t -»: - 

9ma D^itf patf Sna^K id«^ 9nvns apr anwv 8 :n*no 
b^ anfc wio t|5 nnfc via mo p9 nD#»V9 jna»pn wa 

j* : wt x • • It jt j- • < It t v j - it - 1: - v.1 : • 

Ywa nvri D^tf yatf 9nna apjp lim 20 :*ra& natf in** 

t •• : •< : i— a* t ^ - jv «• t: rj—.v s ~:i- - yi • vr : *r - 

-fi» nan taW>a abr no^i 21 :nnit inanaa d^k mra 

JT T I T T v l<— .I - V - IT ^ T — . I - : • t - : J* t : 

nwa-te-na p9 ribN*v 2 :n^« n«ia*n ^ rate s ? ■*#« 

v* : " t v Ivtt I j v:iv~ t iv •• t «. t : at t ^ : it x • : • 

w* «a*n tfo rod-n» tei aiia \TV3 tnatfo tero*n oipan 

vr j" t- • -it- v I- •- vv t j* :- iv : • -jr- /v. t - 

^na nvWr mnstf ns^-na rb r±> mw :,t9k tfa*:i y^k 

v. • jt" : at:* v.t : • v t I t t \<" •" t iv •• * t j at •• 

htfrnD pWw iDtfn n*6 avrnam npin vnvs : b nnsff 

It t v v j- at- v: •• • : Jv - j* :- it : • 

p9 *tDtf»v 6 jwsi na^n ^ vnay 5ma *6n ■«•? jy*w 

It t v J~ • it • • tu: It • • :j- t •• t: <—. • t j* t 

yatf *6d 2 7 :rrvoan ms9 nTiran nn9 woipoa p ntyy^-^9 

j% : «• - it • : - j- : • v.t • : - x' t a" I : • Iv j*.* ti" 

m V2& w ^iay iiyn i»» rniy:i n«rn»-Da ft nirui n^t 

* - iv «. • t • j -: r jv —. t -: i- v I : t : • : a 

v Iv r- a - j-.. : v.-- :- I" I ~:i- -<-- i •• -: x t 

inns^ nnte-n« lib 9ni9 h9 |n^ 2 9 :nt^«9 f? ma ^m-n« 

at:* >.t : • v • ri! In !<*•■ it • : j v. • j" t 

15S23 n«te ^m-n«-C3S nn« s n 9rtn-9« m to s n3o : nne^ n9 

T— .I -- at" • v: # t v - ; _ v:iv- •• t v j- t - it : • : \& 

C • * t '• jt : p t : :< — i" — . x t ^ - iv v 

pn«n iDBf «npm p i^nn n«9 inr^32 t^py bn^ nom-n« 

Ia" : ^ : jt): • - I" v_r - t •• -< — itIt— . «• t : at : - 

■VJI3333 :^^k ^an^ nr\v ^ ^3x^5 ftim n^n^a nio« "a 

- j — r • • j - t v:iv *.t - x • : t : t : <t t r t : it j- 

-D3 ^"tn^ ••dSk nw^-^ nin^ ynvf-^ iD«ni p n9ni lij; 

« I v i— • t jt : r t : r <- t r v - I" vr" ^ 

ngy ip^nn p n^nn tij; 155134 :]iyo^ id^ «^5 nrn« 
iD#"*rtp \ybv a^a n^9^ i9 ^m^a ^« '^^« n^ toin 

* T it)t Ij" - a* t jt : v • :x-t r *■ •• • • <•; t • - - - 

p-to niiT-n« nriK byfen ^iD^ihi p ftnn ti& inri^s :^ 

Iv - t : v x.* v - I" vj-- - - - ,... 

:m9a itom nTiiT idb^ n«ip 

viv • v. — 1 1 — 1 — at : v. : jt :Jit 

natfm nnhwa bm «^prn 2pv s b ni?* & *»a 9rn fcnnv 30 

v <- at —.1- v." t x'f~ '. ~ 1 ~\\~ : t: IT < J' " T VJ" - 

nby^ *ur"in*v ODi« nno r«-asi D^ia ^-nan apy^9« 

K~:i- Ij- " 1— 'it xs " I • e • : • t j* t it I -a iv 

:]$:p-)? ^d J99"^» : ^a'iij b^gs nnnq *»e^i ^nn? 
24 a - a frt di|| b 1 c 5MSS ^.s°J nns^||26 i6mss ^. !jj ,s — 1| 27 ^.@5iD 

)n«l, 1 r^nW? || 28 dl c uMSS % (® pro priore ^ habet jn9)|| 30 dl "M c 

«l34ic w « EL sntjTB(^ t p B ). 30,3-28 GENESIS 41 

-dj ruaai •jnisfa T^n rrts «a nn^a tidk rum notf/to 

y: t • : - : • •• " : t ay •• j wt : • x t ~: y ' 

iT^k tfa*i ntivb nnnatf nnte-n« i^nnrm :;ubd ^k 

t & •• J t- at • : a t : ■ ji : • y | v r - T iv • « it 

d^8 ^n 5m *\ntiF\*[ 6 :p nbi?^ iton rrifo nnm5 :absr 

v: - j-t •• t v <- IP i\.—, ;t- : •: s m - t : • -j — Ji— . i- 

^w bfr\ natfm 8 :aby^ •*# p ^m nna# nth} i^ki 

. ■» .. T v j - li— .1-: « •• l j- a" t j- : • «.t: • 

jtijw :^ns: ia# *npm ^rtte^DS Tiha-Di; *r\br\5A dvAk 

v j" ~ r t : ~ w : jjt : • - • : a t - v: 1 • • : v : ' y v: 

a&i>^ nnfc unm nhnzv hb^ttik ftgnn mte mog ^ n*6 

»\.-:i-: vt ly • - t t : • Jr : • v r • - vav • v.t : rr «r t •• 

-ua xxsb natfm 11 til ipv^ nxb nnatf ns^T i?r\r iQ tnvvh 

atjt v.t ,# v J " IP v~:i~: vr** j~ : • vr : • •.• •• rr • : 

:iby^ ■*# p n*6 nnatf nsin l^riv 2 na id^tik *npni 

RTP! 6 " !/• t •• j- T • t : • v •• " it \» : v sit: ' 

n#« io^-n« *opm m:a Mn#« "s •ntfaa n*6 nD«nv3 

r* t v. : v jt>: • - at • v. T • .;• • : t : t •• v j ~ 

Drifc «a*i rrtfra fironn *ren s n man-Tap v^a t&*n ^v* 

t j" t~ vt - • t 1 <r : •- • • i' T: j- • I- : lv— 

nDtfnvs n:a who ^ ar^n n&Ww 5m iD«ro ibk n*6-te 

j - IP : «• t 1 • • jt • : t •• v •• t v < - a • Of* 

btr\ iDtfm •»» •wnrriK m b nn)frn ^*rn« ^innp 6pdh a r£ 

•• t v j - a - : irt I jr - r- t : • • v lj" : F - : - t 

n-rtrn-iD 1 nby #h*Y 6 nan wm nnn nMo tep 33Bh p^ 

v t - I • I-;— . i- t- li" : ^" t 1 - c* t :- ~ Jt • <-:•!•• t 

^pihiDty nbty •a win ^ nDtfrn tfiinrt n«5 8inn inj;3 

t ' :- : J T •< T j- •• V " til' T * VV T 

at" v « v: ^j- : •- 1 iy*' *.t • j- : ,J WT «• t i: 

^3^ 6\-6« tw n«^ iD«nv 8 j^on p 3&jr^ i^nn nnr.5 

•t : • v: l<- t t •• v j- r • -: \s' K—.ri m :s' - y- - 

nth w nnnv9 nD^i^ ipy jnpnn ^k^ ^nns^ ^n:-n^s 

at" v. - j — it t • w : jvx ' - a* • : v: t : • • j~ t v : 

vj 1 .' • j* v: • -t : t •• v j - li-:i-: v: • w 7 •: s' 

id^tik «"iprn D^:n new *6 ^•ft^a ^8h« ^ar wbn 

w : v -nJ: • - at jt • \. • u-j r • • VT:' ~ 

dv6k nirv 2 tnw nDB^-n« inprn na m^ in«i 21 :ptot 

« v: j : •- it • 5 ; v jtJ: • - a - t:jt vr - : l 1 \J 

■^rn inm 2 3 tnonrriK nns s n tpfh* f\^» yo^i ^m-rw 

vr - - vr - it : - v vr : *~ v: t v •• ' <- : •- a" t 

Ibvb wp iD^-nx «npni 2 4 rnsnn-iw qm^k *px Mtefa p 

a •• it' -j : v stI: • * r t : v v v; v: \j~ t v - Ia- 

-n« 5rn m^ ntfto \nn 2 5 nn« p ^ nirr w s 

v.- t yrriT w -;i- • :- r* - \s' < vt : h" 

:m«^ ^didd-^ ni^i ^:n^ p^-^« ij»^ idM^ wt» 

r : - : \: I : v t : j" : .... - | T , v j - :I - < - | A .. 

jt - •< n"" : k't vl : i • :s- t v ~: ~t: v : j- t v t . 
jt t -jt "Itt t •• v < - I r : ~: ss ~: « t i -: v t . t 

^ts^V na^ ids*} 28 :^a r^T ^pi?^ '^^n; 'fiT? 3 ]n 

Cp 30, 8 17MSS juul -D31 || 10 <5 ins inni 3pr s b« ibQ | ix Q KJ 

ii ; 1 c K€ nja (^v Tu X ri) || 15 a ® n«b s n«^ nb \\ b \? t&fjb) 1 16 a ** 
+ rb^n 11 b ^eb mna II 18 q i$f\ 1 c k -\2W\ (= n?^ ^) ; ben 

Naft*"Dteflir, al *Otyb\ (= affert praemium) || 24 ©3 DV6k, sic etiam 27 || 
26 M frt add j| 27 ® Tf| af| eiq6biu. 42 nwtt 30,29-31.5 

-itf« n«i TF\iiv ntfarna fl#F nn« T$* iptf*V9 tfowi 

v -: y :1a*:- - : jv -: 5* t : "*t -it - t •• v j - ti" v : 

jjjyjl a^i ftw ^ ji n\vi#$ fiyp ^30 t^ 33^ n\n 
no iD^i3i tvrai ^i»-DJ ntrs;« via nAm ^i3ni ^na nw 

jt v v - 1* •• i « it - x: v: iv y- t t - : A' : - : v.1 : • vr : 

■mn ^i-rrtystfrcw naifta ^i-tjvrtfi absr notfn •sti-tnK 

jt t - • v — . i- • t : j Iv • 1 1 - : 1- < - Im I v iv 

a non ai*n ip&riaa nir« a 32 i*\t&8 «*& n»i« mWM nig 

•• t - I : 1 t : v: iv i : v tt: i x: : v t v t 

ip:i anion n^&aa bin b -nfr-iai wiioi ita b interi3 d&d 

lu: j t : • t : - iv t : t : u t x: % T • 

-ii> mama nrto Dta Viprs ra-nnjuw ♦♦nafr lTn n ansa 

j t r t t j : • It : • <• t Tit : ptt vr t : a* • rr 

tti&sa cmm ostein «^oi ib ur*ritfK te *n»i ^^ 

• t : - : • • it t : It v •• v _ : j I avt : «t : 

^jt- Iivt :• j* : v Ia ,s Ktt . J~ r * w v t 

nmpan bnyrria n»n o^iem D^pyn m^flrrnK avrn 

jl\ : - • • it t <■• : •••.:-: x'\~: it • t : - 

rwarrj wim arn&aa mrrian n± pi-nffa is n^iem 

itt - : I «• • - a* t : - v t : I t t v ~: < %. : ~ : 

pi i«rn« nsft atom nisp ran ira d 1 ^ nthvt Tb dB*^ 5 

Ktt I v v yv f— . 1-: Ia~:i- I j- w •• • t v j : I w< v t j 

jria fefeii Wf) ^1 ^ 'T?3i ig© a£i£ i^n^.537 tn'inian 
niiprrris J**!! 38 tniiparriy i$5 ]?i3 ^00 niiai mis? 
nint^i |«jn jtfari i#k : oign rrojptf? BftflJ N* "*W! 
niiprri*? jtfsn ^pn^39 :nin#i $33 ruprn pttg naii 
2895 tnan fto&sm^ m^bm n*tpi n*hps IKfej nim 

I -:i- j* : • • t t - : r \ : v:r.. : j- 1\-: I - ti :j-" - 

bnrw ii ntj^i a p^ t^^a Din-tei i&y-i« i«»n 4s ]jn»V 

• t— . < v t- I att I j : >. t : h t v I $ - •• : I •• •- 

iYntfpon ]«sn fin^-tea rprmi :pi i^r b ^ nnt^ *6i fab 

t l\ : 1- I j - •• - t : t t : In; I ; - or t j : - : 

:xvfoM naon 1 ^ o^ma t«»n ^^i niipsn-nw aar d^^ 

• I: - - t v.v : ~: a - t :it I w - x % " : 9ft '•' /$ :i~ t : 

inbiri D^^pni p% b^tD^n b iTm d^ ^b ttfew ^•©ynan^ 

»i - :i-: « \l: - : It t: • \ - : it <tt : at j I v - | /-;r~ 

tfinsn hiratfn ruin i^i? i^-%n^ i&d i^d Bh«n rt 8 w 

•t~:i t : I j • :i- a : j : v; t I fT •" 

:nntom o^oin 

r —.r « ^ : 

1^8-ba na nfts;^ npi nb«b p^-^n "narnw yb^v 31 

jv _ : t «• I _ :i~ Ij-t •• Itt i- : <•• : • v r " : *~ 

npsr Hn*v tnjn nian-te n» n&y irfiKi tw»m ^a^i 

K. - :r u — iv- \.i - t x' t t • t : j*.* - :r* at: 

■i« ftiiT id^ s 13 tawtyf biDna lap ^5 H « nam pi ^s-n« 

iv t : v <- i : • «; : • v. • v.* •• x' ' i 'at t j" : 

spy* n^.34 njg» rg?iifj ^liipii ^niax : n55"^ ^f n P?,- 
-n« bi« n^h pi nD^ s, i5 :t3t(riM mtyn n«iin imi anpi 

it <v I v t v j - 1 v «? t - at •• : J" t : ul : • - 

t+iim 7pn ^ Mi»n nte^i^ ibna ^ix ^3^-^a p^a^ ^9 

ri • ut • t j" i" a : • j : • vr •• jv •• r I v • -: J*T 

29 a+^tPJH II 30 ? 1 ibrb \\ 31 <u n 32 a - a u ipm— iby ; etiam « 'm n 

^ dl c « || 33 =postea, cf Ex 13,14 || 35 1 frt Q^H || 36 m DJ^; 1 *|| 
39 frt add || 40 a " a add || b Seb "D# || 41 1 frtn^Sa cf (553 et io |f 42 a sic 
MSS (*) maj) || b 2MSS w. VTV\ || Cp 31, 2. 5 ^. Dy«. 31,6—29 GENESIS 43 

<J ton p^«l 7 :p^«"n« vra? ifir^ % ]r$VT : nanao 6 

rt • 'ci : • v: j t T i : a- vjv -: « : \ : - v Is : •: : 

r^nam d^j J^p^5 ^21 *ji?fc? n\T 6^3 n&tf 1 n§-o«* 

"ovfys 55R1 9 •Q , Ti?p i****^? ! nkn ^i? 1 ? ^sb ^te? n ^ 

man wv tffew p»h cm nua \tv° t^-irpn tox mpovw 

■ip«*5" :^n lafcj aj^ nibqa n^wj ^to *$* "tpflM 
D'Hp} a^ps? jfcttrrby a^&n fr^g^ no Tfjpf *q-Kfc 
-rva ■San ^i« j 3 nA nbfv pb -itfa-te n« vwh *a a"nn5n 

I" " T <;• IT llT V J- ISft JV . t V • ' T J- A CT 

Dip nro tu atf '4 rma c i&k niso btf finffD i^k ^S 

W T VAV VT V T :/~t V ~'. f " ^ t t : <- » v -: 

jytqS *rfrn*5 JW3H rvaa n^iji pbn n:b iron * nyie«r« 

v t t j- i" T - v C t ■ - j att : j- v . 7 s : v 

idk n^« 5s nam ^ wi vb totaKD a ovfrK b^n ■$« 

$- t v -; t - : A" t : v. xt • ir v: <<• • v -: 

TMrnvi Tja-xiK afr^ a&m Dg»v7 :nt^y spte b D\nb« 

vt t v : ;ii v vt — Ja - :i~ Irvr P - : I v.* •• v v: 

#in iff a teavte-nai inipD-ba-riK n^v» •♦tftean-by 

t t jv ~: \ : t v : ••): • t v j~ : •- r - : ~ 

ar» ra» pn^-!?« «ia^ di« nsa wn ir*« li^P ftjpo 

t :./- « t I ^r : • v y t at-: lj-- : vr t x: -: tT#' "Fj • 

• : - a- — :n Kti x' v * ~:r j : ,J t r t : Jv -: c t : - 

tj?S d&3 #^8^1 fen n^a?! 21 ««ri nni ^ # Tjin 

A" ' T * J - I V.T T : r \ IT : * - ^~ V.T T V 7 Jl* AT T - 

j- . • I tv& rfr I J : ,J • t v v /<-• a li-:i- \tt x 

dmz isyxn \±> m b^ d\*6« tfm 2 * nrban 133 inh pan nw 

J :i- v; — :it I^tt v y v: $ t it : • - ./- : v. ) x' : a^t 

:jn-ny musD ttgrw lawts ^ ipts^n 1 1 ? 10^5 nb^n 

^ it * j • Jv.-:r p x : lv vl: v $t • v j u t:at- 

■n» jpn p^t iiia ^n»-n« ypn n&y^ nto^-riK p^ ^^ 2 5 

v r )x~t I -jit : t t t: it iv ^I<-t I _ :r : Ia - :i _ iv Ktt x' — ' 

Mab-nK ia:n*i n^y no afe^ tab np^n 26 nr^n v» b ^n« 

at: v v. : • J t • t jv I - :i - : • t t v <- it : • - j- : «.t v 

vifc lum n*T3b h«an: nDb 2 7 nnn rrpa#3 ^^-n« Injpi 

a (.:••*-:• t ••:- t<t vit w \ T • : . ..■»;■* 

^bv 8 ni33^ ^3 Dnr^ai nnol^a ?inW«T ^ mjn-^ 

j: i~ Ij T «•: jt:-: v>— ,r« - —.it • t :j- • i : 

1* b«b-^ 2 9 :flyp nteen nro ^nlabn ^ab pt^:b ^*W9J 

*t j*-: v 1 -: t '. j. ' v.t- at :•: c t : l^' - : T_ : ^T 

7 a 1 frt c w. ifgfci cf 41 || b M mrp || 9 a w mrp | b ca 50MSS «* 

p^«||l3 a ins c ejOJ n ?[^« rt^TS II b 6 (<?v) t& t6ttuj cf 28,11. 17 ss || 
c 1 c 5MSS »xm B 1Bf«l || 15 Vers 'DJD || 16 a *u niiT« || b 5 HliT || 17 xsx% 
trsp l^n et VBfi || 21 >® || 25 a 1 frt HS^n 1H2 cf 49 || b 1 I^HiJ. 44 iwma 31*30-48 

IT: ' r t T- t Ijt t - : * IT - j • K.— r r j** - • yl: 

ip#5 a&m w s i3i :v6ktik naj:i na5 rn« n^ nneoji 

v j J lv.-:i- l-J — it v: v t : vtt ijt I a- t _r : i : cT- 

i&k D&32 pa»D ?pnwn« bpr\-\B vnb« ta tik^ ^ pfc 

v - : r • i" 1 \s : v J : • lv • : - t j* • "i jr Imt: 

•tfrnpn "nay no a ^ngri wik -uj Atp *6 5\itornK ksda 

Iai P : «T • jx yl : v i $'•- vjv v: r j I v v: v jt : • 

fcitamato^nta a pb tfa*}33 : b ann:3 ton ^as?*' &t-*6i 

v j : u —.\~ v • : Itt t - - it t : «• t j- I -; r j- t i : 

toifcq tfa s, i r\tih toifco «^ s i ksd *6t b n)iQ«n vi# to*» b n*ft 

V J . V. T~ T " V J - AT T J : I. T —.IT J" T V V~ T •• 

nrrty awn town naa nofcrrn ttBiflrrriK nnpb tohw :ton 

av ••"■: v j" * v.tt ~ j- : v • : • t : - v jtJ:it •• t: i- t 

nrr-tos rraK-tot nDtffi^s :ksd *6n toifcrrternK p^> bwd^i 

- • T * T V V J ~ IT T j : V V. T T V I yr T J" ~ '.- 

ibs;^ w*n p^>a am ato^ irwfi :MTfln-riK ksd *6i 

» ~:r l~<-~ Iatt : vjT - lv.-:r: -j»- r t : - vr t j • 

t T j* • r rr - : i" t J:c- t j- t - j- • : • It t : y 

otwi via -m ns crt? ate-^j too jnKiD-nD ^a-torna 

I av - : vr - -:s: j* I v •• i~T j • t t t - - •• t 

*6 spnn tr^m •srto *a*K rut* n^tov hv* tww ra WDTn 

I v." : I jv : It* • it <tt • : v v i" : I j" « : 

^18 5r^« ^wnn - ^ HB1D39 oni?D8 *6 ?u*tt ^«n tea^ 

j> it J v •• j" •• 1 t •• : • : it t j v.lT 1 j" " : «• * 

W3 WVI40 :n ^t, ^ n ^ : ^ D ^ ^^j 7\ZVV2ft ^TD H|^08 

y- • $• t t :it v: Tj-..: j* : |\T tav /: - : ci- t v - — . 

rhtf Dn&y ^-nt4i : iy, ro ^ -n^^ n ^ a m pn nih ^^j« 

t t j* : v • v it •• i" v: T : «r • - t :at- -;jv: •; v. • j-T —. 

^« ^a« M^« ^42 jo^b rrpv *Fn2fyn m m ^nm ?i3«»3 

v: • t j** v: •• p \'s: - : c:\T- v \x'~'. i — Iav : 

-nan ^»-n« ^nn^ apn nns; "a ^ mn pns^ ins^i unrax 

v : •: t v • at : - • /jt •• v.t- j* • tjt I t : • ■<■ t tT ~ 

3&gr^ ne^i P^ P^ 43 :^ok raft dvi^k n«n 'ss r^ 

I ":r iv v j- It t I v it - j- v: v: /it y _ - - $• : 

a v.v jt ~ v _ : y : I j - : - t <• t - : - : t - 

vr : t - : itt .r.* _ : l\s? •■"• j - v •• t <•:•:: iv it - s • i 

2pv^ np^45 :tt:^ ^a ivb nw h nr\m ^k n'na a nn-Q3 

K~:r I/"** iiv - j' •• «• : jtt : t att j- _ : *: : -n :T • 

nnbi tfiziK n»pb Vni6 npy' 1 10^146 :naso no^n^ p« 

j Is •* • t — . jJ: • t v : )< _ :i- v - it-* - t v.- •: I vat 

Kjrnnbr n:^ \ib •6-Knp«i47 :^an-b» d^ ^3« s i ^^^ D^a« 

at —.it vr : I t t j t) : • - it - - vr T j - at -:i- - v; t — 

wn ^an ^ H a is; mn ^n tib no^n 48 nr^a £ «np a&n 

A" tl: I- ^ •• y jv- — Itt v j * i" : - *. thn t -vr : 

29 a 1 c .mGi t]B# J b 1 c IMS ^.(5 ^DJJ || 30 <& A A Hfi^l | 31 <5 + Kai 
ndvTa xd ^d. 3^ Kai €itt€v..IokujP || 32 a O ^ fflD || b 6 DH— || 33 a ins 
tysn";!, cf.mMSS (al MSS hie et 35 BWT) «|| ^ frt add || 36 T cod Jericho, 
ca 70MSS «°(MSS)J Vers H»^ || 44 a 40MSS &°(MSS)J 'il || b ins frt 71WV} 

% vei pro iyb mm i (cf «) ij; dv^k n«i «»j? ^« i s « nan n 46*i'c 

6 «0|J^1 I 47. 48 sic 6 c Or; al 1V.'% 3I.49-3 2 . '5 GENESIS 45 

wa b ni,T *pr "iba i#k a nsxanv9 nfrte iD#-*np n-te; 

J •• v.t : Iry ^ t jv -: t : • - : r : - v. : t)it l~ - 

npn-DNi vvaa-riK nawrDKso nmna t^K ino: •* arai 

£-• • : : v jv~ : ' P "i- y v.- t • y Iav - 

id« s isi twg& w iv cj\i^k nfri «ar t^« rw ■riia-tejtmj 

v ^ Wv • • j- •• c - x •:: •• : at • c I x' ~ : • t 

tmi vj wt r^« rassn ?kjni nfri ten man a&jrbpb 
ten"nK a 5p5« "ftMr*6 •uk-dk nasan ,toi ntg ten irs* 

j — v I v •• <v: iv ■ » • W >•?" : v" j- - ■■< 

b ntf tjj nasan-n«i n*n ten-n« b ^« iSi!Jn-*6 nnft-DKi "nln 

t* xt" ~ ~ v : yv- j — v - •• -: i- % - • j v - 

b aTa8 \n^ b wta ^m^ nim \iten annaa vite<53 :rw-6 

av • - : «• v: .... j : : • t <•• r- t t : - v: it t: 

«1P^ istai nat ajar naris4 :pn>r ra« insa apjn pn^^n 

xn: '- t t - v w-:i- - : • i ) it: • j- t - vr : I -:i- * j- t •- 

nat^v 32 ryja tf^i on$ ^atfn DnWoxb yti*6 

•• : — it t « t~ T j - vat t v:iv wr v : 

p^> atf s i *6y onna ran Ynuate vuab p#M ipsa lift 

Ktt t xt~ Ivy— av : v I vjt: - ».t : • : vtt : I $•• - :~ rt ~ hi 

10^3 :d\-6k •ONteD la-tyas^ is-itb An apm -2 :iapa^> 

<- p v: x' -:: ~ v. r TT •- a :~: Ij-t l^-a - : i I : • 

winn Dipan-Dtf *np*i nt ovitet nana ata waa abir 

v. - w t - i" yrl: • av G v: x'~''~ * t j-.- -:i- I — . i - 3 :a^na 

• IT — . I - mfe t&& nana vn« lfew-tet v^ b^Kte aby 1 * nSt^v 

X' : « " t :«r- a* t v.t •• v u : • t : - )<—.\- *■ : •- 

t\2v Sd« rfi *i^r^ *Fivb pio«n rfi ib«^ bn^ wis :dtik 

jP : : - - t < at •• : v: i- I : i j •• t <- : - i v: 

p& ntbm iw ^-\n^ 6 :nni;-ip nnwi ^ms p^-dp ipv* 

I w -:i- j • • :i- t it - v.- "it • :~ I-itt • I —.i~ 

b^v ;^»3 ]n-^^D^ ^i^ vmb nn^«i nno^ lny^ 

T t - f iv •• : lc : • • 1- j* - : t : : v it at : • : •: s: : 

I : itJ: • lj>- - : t •• v I • t v <t a K~'.r iv • t : — 

opn-n« rn^ ^ w. i^d npy^ «t s i 8 :idp e^« m«D-j;a , wi 

jt t v I a vj"" < : rj—.\~ $T' _ 1 • v: j •• r ~ : ~ : 

"iDtf^ :ni:no ^^ D^fiani ipan-nKt ]^n-n«i in«-WK 

1 -; 1- /*T « v: - : - : ftn t - v : I $ - v : • v _ : 

iKtfan nanan iTni vwn nrt»n n^nan-^8 ifcw w^-dk 

».t : • - /? ~S r~ ~ vt t : at • : c ~ •■ /•.' ~! r - v vt •• j t 

r/fff pnT ^n vft*n Drt"a« ^« %1^« i&y^ na^v° :no^ 

t : 1 at : • j* t v i" t t : - j- t v: i _ :i - v - it •• : • 

• : - t • r : - : _r Iav : - v t « t x: —. v v:-n t • • t — . r 

^n« td ^ ^sn i2 :mano ^b6 ^n^n nnyi nkr\ rn s n-n» 

c t y • yr *«'"■" " 1 — . 1- y : • • v: t >t - : v ~ Lr- : _ - 

_n - : r t - v." • - • : j i Iv -it <"f r at •• j- • 

-*6 i^« tfn ^ins SpnrnK ^d^i "nay n^D^ dom nibs 

1 J? ~: T _ j : l~: : _ iv <• : - : Iat • e •* y •• t : t 

Vw^ nmo rra «an-to np^i wnn nWa db^ ]tev4 :ala idd*: 

,t ■• : v.t : • y t : st - I • r- •- a - t u — *.t I vjt f v. x 

d^«i n^nsa o^m onlry D^rn q^kd Dny j 5 :vn» 

y •• : • vr t j* •• : a- : v v: t : t j- it 

49 a ^ mSOm [ b « 6 Geo? | 50 B n:— \ 52 b - b add, cf <g (qui om a " a ) A | 
53 a AiJb al t3fe^ , < || ^ add; 2MSS (5 om || Cp 32, 2 6 hie incipit cp 
32 1 6 1 c 2MSS *n Vers jS^ || 8 >« AL || 9 1 c *u nn«n. 46 jwmn 32,16-33,4 

un*p nroais mis n^ttf fltywp nijj^p tfto 16 tff^jf 
tw *vw vinsrTa ]n s v7 :,Trtw> arm tfifew nihg rrto? 

VVJ* V/" T T~ ■ I ITT - ! V; T~ II • ■ J • TT . 

itji ep *n?? r^ ^^ n tn ^ w ^w^ n ?^< 5 *$$ 

-^ nb*6 $k#i tw t£? #*5P "5 nto«^ ptfton-nt? wy 8 
nnjp ^^}T!3^^T0B1 19 : T^ n ^ *%& "$*) n JB1 ^ 
-n« m ran 20 ntfjjqg tftfrtB n jEn 1?^ V^ n 0^t *^n 

A « T~: IT J"~l I" • . J ~ T • < • : • "< ... - 

nan aa arhoxv 1 :infc aDKsba itbir^B prjSB? ntn nnns 
^ na^n nru&3 vis rrjWI! "t&pa ^^.q« ^? jpgy 
t3l"S» nnjan ni?ri5 22 :^s Klf! ^ vis n$n« fcTTBJM 

iv - : 1- 1- w - t :i — Ijt v : 

vtfh5# '£^81 ^ W n ? n^.n wn n^3iDg^V3 

I 7" ti" - a~ : Jv.-:i- J" t •" 1 •; ~: • c* a r^ -at- 

fg*# ypr)3 iJTfpp? ®* 5 * ^t ^ "? ^T-5 26 ^n^n mj® f 
*6 ^id^i intfn nto ■« •siito iDtfn 2 7 tvzv ipngna sijac 

j v - - at - vtt j- • •• : - v j- 1 • m. : it •• : I = :r 

1 1 -:r v \." IavT - v.t •• v j- • it : t* • v; r~t>Vr —. 

-ay H**r<3 bvctop-vM *a toff tw it»f abu* tfb iDtf*n 2 9 

I vt jt t r - v 1 - a - j- : •- it - < i~\ • : v v: 

d# nbp*' *njwi :d^ inh to* 1 ! s ^^ to#fl ht na^ iQ^n 

^•* )y - :i- st>: •- it w I %vr :~ a* : • j- : • v.v t./t V 

r . v." t • - • t v j* t •.-: • <' t v a" • : K t - 

:iDi^-!?y ute «nni ^^3-n« nap i^ks w&n < u rjf i » 

1 •• : ~ ~ «• j : a" : v vtt ^*.* - :i - v v ~ j - : •- 

tgn *o m bv nt^K n&zn rrn« ^1^-^:3 ^d^-^ p-^33 

I ,1 t- Ij- - v — . v t - j* v •• t : • I- T : 1 I- 

:n#an t:q n(i)y ,, Tp"*Q3 i;^^ ^ n?n Di*n tv 

iv t - v; : I _ :i- I vj*.* t ~ : " t <• /;; - j - c" 

ni«D j;3n« itS»i Hi *w nam «-i s i y»Jv nl3p^ k^ s v 33 

it:- j" : vr : •• t - : t •• - • t : - v I - j — a* 

D^n« n^^ n«b-n«i m»*n wTT^-nKi mns^n-n« nfrv 

T -:r t vt p <t- v : at p Kv ••: - v : vt : - v vst- 

fvnk infill an^B^ my «vri3 ja^^n« tot-iwi ^m-nKn 

t : - <- : •- av •• : • j-t v : r -;i- k* v : j" t v : 

»":-:r t»: • -«;t •• I ti* r t - * : • - • t : * - s: 

16 1 ? pal | 18 sic fi (ben Naft); al ^FEP et T^JD' 1 (ben Ascher) || 
19 « drrdaxaXKev = HH^ «^H || 21 «x053: o j4- «? || 23" 1 c xu. Seb «inn 
cf 14. 22 || 24 ins c IMS *u Vers m bl || 30 «si + ,, b || 31 Lu^S* b«US E 
Cp 33, 2 1 ? DJTnnK cf «5. 33.5-3*8 GENESIS 47 

03W 7 tfJQfWP) KP&l n ?? riins^n jtfarn 6 s^BTfij 

v J i-: i- : r - v;* t: Jv j- • - - : JrfrT r * «?» r w ^* 

:yrg \TV3 ]{?"*»$ njift vi#:s itfg n|3 rtJOpSJ"^? .$ ^ 
«}-!?« a£i£ no^v *^|H»S} ^ vj^ Tto an , $-ft i£p nji^ 

vr»m \3 m bv m ^ td vinjo nnpfo 5pjh?3 in vi*reD «j-dk 

• j* t !•• - r a* i • « t : • jt : J-rr : I v •• : I •• <i t t 

naan i#k voia-nK amp 11 :^nni dv6k •m nfci3 TW 

jt \ jv ~: • T : • v <r r- *r* . • v; v: j" : y : • I v » 

row id^v* tragi la-wi te-^-eh a ai dy6k ^an-rs ^ 

jt: • v t- Jit- - v. - : i— a • v j- : v: v: v- - r It 

tfii tr&vna y^ ^« y^k id#V3 :?m^ rohn naton 
-JSPp* n*fyr^> nnpn iijb orr; cnpp-p •£* niby ijgrn )^m : 
^-ntfa na*6an fen^ 19*6 nbnina ^i v\2V *&b *tfw *u 

-T . v ~: <t t : - v v: • • . jT~a~ : v • -y** a . ~ j" : • v: ~: jrt 

*tin *\ntt*vs :nrsfr •tfnrto taK-itfa iy d^m ferfa 

t •• j~ t p •• v; - : v j t v . y- *f :- vjts 

Tua vtksdk rrt nt^> notf^ vik n#« dot-id tor Kmanat 

^* •• : Ivr t : v v t jt v - a- • jv - : v.t t I • I : • jt t r - 

yoi 3&ipv7 :nvyfe> istt^ ibw mnn Di*a a#*v 6 W(| 

f 7i r-:i- : t r •• v : - : yr •• j ~ r t- r -: 

Dip^j-Dj* tng |a^p nsp n&p injge^i n^a *6 ]3^5 njrisp 
]pis ^a n^s D3^ Ty &?p a^p; Sap 18 d :map 
rrj^n nj^ri-ns )^V9 :Tyn 9*"n« )rn d^8 pep i«33 
tno^p naps np^ ^a« iion^a to i^n« b^-nipa i^x 

Tt • I: *.t^ : a? : j* -: ^ — . i" : j- • t: tT t Tit <•.•—. 

d thrift n*6k h< ^ *np*n a naiD a^-asrv 

I- tT • j" v: v.- tJ: •- a- : • vr v — 

ni:aa nimb ato^ n^ it^K nsb-na rwi kspiv 34 

;"• <• :• >a— .i- : v.t: it /s ~: t- - t • <•• •• - 

nnfc np s n p«n «^2 mi iionna dd^ n;i^ «tv mm 

vr !>■•- I vat t j* : 6 • r 9 • Iv sv : t :-- I vn t 

•n« ana*! abr-na n^ia i&ti pawi3 :nam anh aa^j 

- sari lA~a~ i~ <.t • . : - I j- : • - tiv- : - \.t j- : ,j 

ib«b va« "non-tot ai^ ie« s i4 j^n ab-^ nan ifen 

X •• « t /*: v v : v j- it— .r i- j" - v:* - :- j—.rr 

jt • v •• • <• r - t Jj-:i- : it • : w" jt: ~~ v P 

«^ s i 6 :c«3-ro abm ehnni mlra nmpD-riK m T»aai tfia 

•/■•••- it - Jl _ :i- j- v: iv : av t - vr-F: • •: j t vtt 

ilflyjj «3 n«a a&y^ ^a^ 7 :vik iai^ apy^^« aa^-^ax mm 

vi - I ' <t I ~:i~ j- - : i * c* - . Ia - :i- iv B : r -: j ~: 

Wnfta ntoy n5aj ^a ii<D urh in s i D^a«n b2rwi a i ai?D^3 

•• tT 'T jt t TTT j- a : vvt -jr - • t -: it : - : r - t j t t 

ib«^ on« man ian 8 jnfrir ^b pi a&r^na-nK aatj6 

T •• jt • c" J" -:- iv t I- j Iv.- : i TT i- v - : x 

4 a Q VnKJS, 1 c K 118}? || b sic i8j| c 1 JJ^j + &n<p6T€poi||n juxVers 
^PIIOO || 13 jL. Vers D^AJJB^ || 14 B — J— 1| 18 « €(? Ia\im (cf 5»), «x D^Bf ; 1 

frt oVete 1 20 a prps ?6...'n$?o| fc «e - ir t6n «ipi $ bx \by r «i|Ti 
"131? || bp 34, 2 « m€t T ai>Tf^c T = nn« || 3 cf 24,14 1| 5 ^ emm pro anm? 48 ntwra 34,9-29 

5unnnm9 :mw6 «6 nnfc m tifl oiraa tew npttfn is oa# 

«. : - : r : it • : \. yr xt : v : • : : »<r: it • . xs . 

ia#n wikv° xxzh mpn iw&a-riKi ^-topn tovfts una 

a- •• vt • : iwf J Is • v.- : v : t : • v •• 1 : at 

oatf ntj^v 1 taa n?n«m mine*, tatf oi^e^ mnn Jnjfcri 

v : v < - it v - : : ft •• : t t : : •„•••:• jv : r I vt t : 

:in» ^k riD*ta *itftn oa'wa hi-kbcs rrfi*r^n ,Ta«-te 

1 1" v vr •• y : 1 sv ~v~ av " r* • Iv:* t T v t v - v : t j- t 

•6-urfi ^ noto ntfaa ninai "tflDi nnb ifcfc *bv *jnn i2 

x : at •• v : 1 x: ~\\~ 1 : v : h - - j : <-t :- 

■vforrcwi Datf-na a&ir-M tisw3 :nafe6 hwn-riK 

j -: v : v : v I —.1- r* : - :r-~ it • : vt _ :i-i- 

r©#V4 :Dnh« m* n« aba wa na-n ° nmoa ra« 

j.i- it jt v •• • jv - : a" - : - vr : • : y t 

-*&* &uh whhKVM t\nb rtn lain fvfewi 5au *6 dh^« 
nvin dk na^> rrou ntfravjKis mi «m nsnma rfrip *6 

j : r •< avt J •• v.: I - it « jx :v r at :t j 

Da^fta-nan vjb tetfiiaviK uruv 6 naria oa^> teni uba 

isr •• 1 : v : "1 •• T v <- t : it t t 5?t j • : t 

*j6k WDtfn t6-o«v7 nrw usb wm nin« ^a#^ n^-rip: 

«• •• y : : • s • : it v j- : v: t : v : • . j- t : at )\-r 

TiDn *wa onnm w*v 8 xvdm nana-na ^1^1 iiDr6 

a - : j- •• : vv ••: • 3 T r*" : it t : «• ■ v : J«tt : a ♦ : 

pan ^ ibn mtw£ Van in*r*6v9 niDrna Datf wa^i 

I v:* t x t t - j -: 1- - — <- •• 1 : it h x: : c* * . 

natft imn tfa*v° :ra« ma tea "£;>: «vn abm-naa 

x: : y ~: •» *" r t 7* v • 1 T • j : Ja-:i- r : 

mbi n^«n 21 :ib*6 dtp n^K-to ram dtp nxr»-^« i:s 

v •• t • t -: it 1 •• vt • j" : - v y : - :i _ at • - j- •• l : 

-nnnn mn p«m nAh nno^ r"^^ na^^ nan« nn d^d^ 

— : 1- j" • I vyTT : t j - :T • : I v t t < : i- : t • j" $• •• : 1 

xurb in: u^nia-rwi n*&& wb-nM bni3-n« nn^^b d^t 

iv t I j" • «• T v : • t: jt I- • t : v av •• : • -c-i 

at v j- : v : r t • v jv t • t — . it <t T I - 

■ian D^pn DnJpD 2 3 :D^ba on nt^sa lit-^a b5 ^lan? 

t : t t:)« : <•:••*:• p • x vv -a - t t t t j • : 

WDtf*^ n:n« nat^^i Drt^ nmw w on ^ «iin D^ona 

< : : • - it • v : !•• : v t t j •• I -< a" vt j —. t : v T 

irli t t t t • - a • - j- v : 1 t : y: : v : - : v 

-^a ^^ ! mp !,, i o^S onivia ^^n ni^n \n^ 2 5 tn^ ip^ 
*unm nea Trn-^^a s i linn eh« ftyn ^n« ^n ni?D^ aby^ 

v :-i~- -av c t - j t- :- j- t <••-:•••:! : • I ^-i- 

■n« vip^ anmai «nn lia oa^-n«i niDn-n«v 6 naria 

$ I: •- vat • : v :it : jv : v : —. v : it t t 

wm b D^%nn-^ Jjxa spy* a ^:a 2 7 twgp^ oats^ n^a» m«i 

v t- • t -: i- - t< 1 ~: 1- j- : i- •— vv : x' • yr • 

Dn*nbn"n«n onpa-nKi D:^-n« 28 :anin« ^kdcd i^k tw 

av •• 1 -: v : vt/t : v : jt v it -: v : • x: —. a t 

-n*o D^n-^a-n«V9 nnpi m^a nt^K-rwi toiw n«^ 

v : <t •• t v : hit vv t - /••• -: v : y t v -: $•• ■ 

: b r*aa n^«-^a a n«n i«n 'la^ 3 Drt*w-n8i bstD-^a 

•it - x: —. t «• : at - v t v •• : v : t - t 

9 luriK 11 12 a >« 11 b cf 24,1411131 csnpiDn rirpiUis 5+^m« i^«d 
D^tei cf 22 || 21 1 c juuiGs n^: wn« on || 23 muit mss J Dn^pa j 
24 M « = on^lJJ ^?"n« || 25 1 ? "b« || 27 a ims au<$3 s :a!i |f b " i fit 
ffThg || 28 4MSS ju*is : n^i || 29 a - a *i c «<«?)j8i n« «a;i n^ (2MSS 
om rm) 1 b 1 fit c 3 T#a: «i'rpaa* i^a? 34.30—35.17 GENESIS 49 

_,-• ; » ■* ■ ; — : ■ jv i~ ~ I *** v : I j • * v 1 ~ ;i~ v - 

M*£ni *bv isd*ui i&od vid \jki msan ^snsa nan 

• : -t < : viv : tT ■ j" : • -:i - ft • : - c— . i~: P I v t i 

d nanin*rnK b nfcw» a n'ii?an mDtf^i twai ^:« wotton 

i" ~: v v.'—.i- t : -1 a: ■- r •• 7 —. *; : - : r : 

-ntwn Dtf-atfi towa nto onp aftr-te 6m^k no#«v 35 

•• -;i- at v : (r i" -r— : r; r -:i- iv • v: v <~ 

ntsto ^Djg vforna non lay ntfK-^a ton wri« i&m 

r: -'. t •• - <•• v: v • t a • JV _ : t w : •• v I -a - 

torrra ntom nznpiv inz^rbtito ^nm linem niaha 

a" i" v.v~ :i~ : t h t : iv •• • : • \: ~: i~ : —. i~ p J v : i : 

•sma *m Sti •■/ns nra Vih mfen toft nara n^-nfcr&xn 

l vv..- • t • 'a - *tit j : • <v it •• t - •• : • jt v v: iv : 

xft% -itfa *awj \ite-te na a&sr-to* «iW4 ^naton ntfa 

tt: j*: -: t •• _ <•• v: t jr I tp iv j : •- • : itt s: —. 

i&x ntoa nnr\ a&sr orifc tbtri DiTaraa ntfa tfDwn-Jwt 

5?*! wr •• it ~ j- I ~:i~ t l< : • av •• : t : jv - : v: t : - v : 

Dhviia^aD n#K cnstfrto? nvftot nnmvpi ijN-ns rnatf-Di; 

v •• j • : -v ~ *T iv - v: «r~ " j* :~ w at *~ iv : 

wia paa ntfa ° nn$ afer tfi*n 6 :aPsn •ga ^nn« tfm tfto 

I — : I yjv : v ~: t T ~\\~ t - Fi~sr" f : «•— . i- :it j : 

anw niTD atf p*v :iDjrn#K nun-ton kvj tocma Kin 

Tf: •- - •• : • t I v<*~ 1 • v -: j\ t t : v jp p v: 

:y™ •ubd imaa tffitosn \b» ^1 n& ^ ^kti^ a i?« di^d^ 

r t -t* : • v : t : v: it t •* < : • r j* a" p* «• It* 

rbxn nnn ^K-n^n^ nnna nnpni ntai np:^D rnln nani 8 

I a - it "j - c* r* • - j~ • 'jr'rt • ~ rt : • r:s: •• t : t <i ~ 

ni? nby^-^« o^« kti9 a :nnD2 r»V« idb^ kidm 

» -y- iv <• v: t— 1 t I j - <. : jtY; •- 

arh» *6nD^v° :inh td^i m« )tsd i«aa 

« v: ■; v 1 - 1 1 v\.t : - at - : I jr - • ^ 

d\^ i5 n^v 1 xbxrtip iD^ - n« inp s i 

v: v i" t : • >. : v ^rf: •- 

^aD n\T D^ia Snpi Ma ninn nis a ^t^ ^k ^k 

tIav • xi '• i" « J" »s v •* : -J" : — <•• • -: 

i- •• I Jv ITP c t : 

tav : v jl: rtf: •: j t: -: • y-T ./v ~: I vi t v : 

nib'D nby^ n^rv* :°m^ lari^s Dipar dm^« v^y& ^V3 

t •• - J - :i- ••-- 1 • js • v -: K t - a* v: vtt p -^-- 

n^y pin ni n^r to^ p» nn^» vw isti^k Dipoa 

T V.VT I J •" IV V T V T l< IV AT vJv ~ V. * J\ ' V -j rj X - 

avfrg Q^ 1^« ^3T ^B^8 upon D^-n^? a^?^ k^.vs :jp^ 

j t I v^tt -: • ^ • a - •• j" • * : . - j- ,.. 

iQ^rn nrn^ann^pna \TV7 :n^-p3 t^pm ^m n^rn nmsK 

at :• : wt /: - : x : _ it :• : l«r : - «• t ■:/•- t at : v 

31 a sic MSS (t maj) (j b S ,"&£ || Cp 35, 3 <&$ n&Jil || 4 @ + xai 
diruiXeaev aijrd ?iwq Tf|<; armepov f\^pac, || 6 iMS G + D5^ Ty || 7 a @5» 
om ^ || b @.S» n«1i? I 11 a cf 17,1 II b ? dl || 12 3 '•rija^i II 13 °"° frt add 
cf 14 II 16 <5 hue trsp v 21. 

Btblia. 4 50 rMwro 35.18-36,11 

•s n#aj nasa \tv 8 na ^6 nrBsna •tinvrta A#on nb 

j* t : - <••: • :- Ir- lw ft - r • : j- - w~: r* <r 

$m nonv9 n^^a *6-N^p ra«n ^la-p id# *npm nrtfi 

A" x t wj - I r t : • ^ t«t « t : a* Iv v. : yrf: • - t •• 

-to rtsao apir is*i 2 ° :onb jra win whbk tvd 12pm 

v.T"^ Jv-:i- $• v re s' < t t: v I vjv : •• It • - 

d s i to-fen jhdm 21 :wn-Ty ton-map nasa mn nmap 

j**~ *• t : • ^ vr •- i~ - v t ~iv: vjv ~ y at ti%.J: 

airtn paa bx-\to* tetfa \ti 22 mirtouDl' rwbnn ntoia 

• - I vjt i •• t : • l< : • • ;- vr* -: • : t : v.t •• t: it 

1 A" t : • **c* : •- a- x vjv • i»t : • v -:•-!•• ; lvjr~ 

nwi afte TDa nab •oa* nfew D^tf absr-ua wi 

Ia" : lv. _ :i- j : t •• j" : re t jr : )v.—.i- i- : j : r~ 

jjp^Wi *)dt* tan 5324 q^ajn no^^^ rrtwn *fe\ jijwi 
nvb nnaff nsbt Man 26 ^ami n ton nnatf ftnta *m**s 
apm *&*V7 :dtk hb3 iH^ itfa alto* 1 ^a nto< -itfai is 

I -:i- < t- re-; \j — : v. -\\ jv -: r-51- jr : •••••< a" t : jt 

ntf-nmtfK Mian nm wspm wnp *odd via pnr-to 

.re it v -: I : v j* a - : - re j- :l • v.- : - • t i jt : • v 

tmv Mbeft mt* n«a °pn2p ^ wi* 8 :prom on-aa 

it t «r : v.t t j- : I at : • j- : v. : r - Ire:-: vr t : - 

tfiK n3j?n d^ t ya^i |gr v&rto? *]0« s .i n^i pjjy; )ft}»]*9 

b rroa nb^n lfcw 

it t K~:i- : ^r •• 

nttaa ■roft-nK npb <w; a :nnx wn ftw nrtln n^xv 36 

j : • wt t v trr vr •• i v: j vt •• J: i vv : 

)tp^- a n3 nig-n? np^n«-n^i ^nn ^l^irre ttbtt% ]vg> 
•torob rra ibnw :ni^n: mn« bRroi^rna nafe^-nK^ : b ^nnn 

v.t •• : vtt v $•• - it : j —. «• t : • - .r : re v : r • t~ 

j : v t : it IT riTil: r* ~ : v v.t : re - : Jr at • v: 

nw3 p«3 ib-vr^ nc^« n&y ^3 n^« nip-n«i D^^nwn 

I -it: I *.vv : w : \ s: ~\ t •• j- : v ••< ~Tt% •• : v.t: " v : 

'in^3 niBtorte-Jwi vni3-n«i v:a-n«i v^i-n« ibv np s i 6 

j : - t v : t : v : Jt % v : t t v t •• |j— - 

um p«s tti n^« ii^p-^3 h«i tnons-te-nKi in:pD-n«T 

I - at : I vjv : vr t x: —. t : I • t •• : : v : t v : j" r : • v : 

r\2&n T\ Dt^iDi iTn-^7 :vn« npjp ^bd t^"^ ^ 

v j*.* • v.t vt : stt i- r t tj—.\- «• : • I vv v Ivj** - 

v i" - iv ••!: • v." : • t j- t •• i : I v<v t : it : at : _ 

ana ^n« ^v niTbh ntow :dtt» kvi *r "i^ty ins ^p 

av: j* -: v.t •• J: t vv : i v: j «.t •• • •• j- : t •• 

frnris tb*6k i^»^3 niD^ a n^« 10 :Tirty nns 

t t iv - • v: at •• i" : j : v v." r •• vr : 

]&n tb^« ^3 vn^ 11 nfew n^« nDtrs-p b ^jn i&sr n#N 

Ijt •• at • v: j** : v. : r- it •• v j- vr : re Iv ■' r \ j •■ v j" 

18 1 nn» cf 19 1| 19 8mss nns« h 20 aP-te + rwn || 22 a - a sic i« (c ac- 
cent dupl)' 1. :VWTty\^1' , n« 1 b sic M (interv); (S + VJ^S JTyj || 23 cf ad 
30,18 H 24 1 c IMS mx®$ ^ || 26 1 c 5-7MSS ^goJs'rt; || 27 a prps 

^ai« rvrp \\ b @5+iv.;? n«? n 28 ©H-^n i^« n cp 36, 2 a 1 c ^©s 

"]| || b 1 'Hhn cf 20 || 3 ,ul rtntt (cf 28,9); item in 4. 10. 13. 17 || 5 1 e Q 
*u' Vers, v 18, iCh 1,35 al Btyr; || 6 ins c 3 T^ (a«.(5 J^jD p«tt) || 
IO a 3MSS /u.«5^ H*?«l || b Vers"'^. 36,12-35 GENESIS 51 

i&y-ia td6*6 W^b nrrn iy:onv 2 ion djwi hey a "»biK 

•j •• Iv ~ v:iv v v • jt : it j~ : • : i~i: vr : - : j T t 

*is r6KV3 ntry ntfa my vj rtWj pbDy-nN tb^*6 -6m 

j- 1 •: •• : It" v j" ai j- : v •• rn™. v vr ■ v:iv \- j- - 

:ife>y ntf« nnton *;a nSi nto mon ratf mtn nm i*ip 
-6m ^v ntf« ]iyar a na my-na HDa6nx ^3 vn rfcav* 

v j" ~ «m " '• j" I v, : • - vj-. - $t t r t: it •• : t •;/• : 

•wto nto 1 * :m|rn*o thv^nm h vf*v*~r\H Pvb 

iD2f ^8 nbia tfh* )&r\ *v6k ifry TD3 tb6k ^3 nfcy-^a 
tb^8 ^tj n^« pte? *p^$ nriya *p,ns TOg *$>«° i6 :r:p *$>k 
hm *v6« i&y-p 5«njn "aa n&JV* *my ^a r6« oiix p«a 

- « \ j - t •• Iv •• ^ : <•• : •.••■: itt ./•• : v it v: I vjv : 

Diis p«3 5*n$n i^k n.j?» njp *p^j ng# ^« m$ *p^s 
ifry ntf« noa6nx ^a nWtv* nfew ntf« niafra VJ n£ft 

t •• v j" t t i- t: it <•• : v •• : it •• v r vr : it j- : v •• 

my-na° n&a6n« ^k rh* mp «i^« o^r *v&k tfw *wte 

vt~: - 31 t r t: it •• - .• j" -Ja I j - \.t. - \ j - v : 1^- 

d ranx «vr nrPB^K r6*n ifey-M r6« j 9 nfry ntf k 

i v: j v.v •• i - v j* - : vr •• r* : v s" it •• v J» 

xtmv^ rtyasn taieft p6 pxn ^aeh ■■ihn ^ybr^a a r6« 2 ° 

it~:i~ I j : • : v.t : lyr I vatt vr : i • i - ~ •;<" 

:an« p«3 Ty& n js ^"ihn ^b^8 n^« w , m i^«t twp 21 

17: I *.vv~ v; •• j": y i - s" - v.r* Iat • : •••«•: I j l : 
t j- : •.•••: it : • Kt j _ :i~ at •• : j" l^r ■•* : j : r 

ruji a n««i riya^-^a n^«v4 :d:i«t b ist^ ^a*»yi nn:cn i^y 

at :i~ jt - : I v. : • r* : •.'/■ : it : v. : at •• : -vr t \jx: r 

riyas^ D^bnn-n« ini?-ia niiTDa ^DM-nw «^d "1^8 niv vm 

\ j : • : v: - : i- v j : • t : • - . •• - v <, T v — . t — . j 

*p^n ^:a n^«v 6 :nay-na noa^bn^n pi n^y-^a n^vs :va« 

I at * j" : v v.- : it—. - v,t t r t: it : I a • v.t _ : P : v «r* : r t 

♦♦^pyi ^lyTi pba nw^a n^« 2 7 jra nn^i iat^8n b non 

I'it~:i~ Ivt— j - : l^r : • vr •:«• I it: Ijt: •: Iv,t : v : Itt: v 

«1^« )wb tfh* ^Tin ^s^« n^8 2 9 :n*n w i^r^a n^« 28 

I j - I t I <- a i- j" - v «• Iit—i- I j Kt • p*s •:/• 

Itf'n *i^8 ^s« *i^ pi s)^«3o tn^s »j^« pya? ^« Ww 

b n^yfe^ p«a an^s^^ nhn ^b^« n^« 
^ab° •stto-site ^sb Dn« p«a vbn n^« o^an n^i3i 

y : • lvv,Y It : «r- : • av: I vjv : v. : it Js — . • t : - v •• : 

nD s w tram n^y Dt^n iiya-p j^>a oflxa , s(te s i3* r^Nitr^ 

t v.T- t a : • v. • j" : a : Iv ^ ~v: v:iv Ij : •- r- t : • 

160*1 aai* np^34 :m»D mr-ta aai* vAnn ^d s i y^a 

I j : •- aj Ti»t - it : t • -v,v Iv st I : " Iji'-'^-at 

■nn vrinn ^d^ Dt^n nD s, i35 :^o^n p»o D&n v^nn 

j-~: t : - I : •- at \ tv.t _ p t r* - I ».w •• wt \ t : - 

II a « A Q^iav, v 15 6^ (iCh 1,36) = M || b « lujqpap, iCh 1,36 Jl '•BS) 
14 a cf v 2 a g b cf v 5 || 16 °-° >«* || 18 °"° >« 1 19 -° « EL outoi daw 

uioi Eb. 1 20 a 2MSS au«s n^«i || b % a^ || 21 a « p'm y b <s -|n || 

22 Var G DDim K; 1 c « = « | 23 a ® A TuuXijuv - )lty, 6 L = iH || b ' © 
Zui<p(av) J iChi,4o«A2: UJ< p a p|| 24 a 1 c 4MSS *a Vers iCh 1,40 1T8 | b 1 DV3H 
(cf SS h )? j) 26 a iCh 1,41 /U.MSS al )1tfH || b 05 «1»n | 27 a «i )yit 6 
ZouKa^ (pr — Tav?)|| b 1 Ch 1,42 & )pJT || 30 1 ? c 6 DJTS t ?*6 1| 31 °-° 2MSS 

«MSS*5 h '^2 | 34 (55 Dtf n. 

4* 52 rronna 36.36-37,13 

nD s i36 j b n»ny ny q^ afcio mfca toD-nK naan -ris-ia 

ia- 1—: ». • j" : t j»* : • It :• v <•; - - : Iv 

vflnn ^d s t nte& nD*i37 jnpi&BD ntefc Ytinn ^w Tin 

t : - I j : •- at : _ *vt _ 'it •• : - • or : - t : - Ij : •- at~: 

na pn toa rtfinn ■s6d*i toatf no*^ nnan niairiD ha# 

Iv Ktt -j- t : - I j : •- at tvt- it t - j :i" i.' 

tw Mh a iin ^nnn ^0*1 iiaaina pn toa fto*i39 maau 

v • x' : ~~: t : - l< : •- : - Iv Ijii - j - t t- i : - 

tan? ^ c na TtoD-na StfaB\n& intfa ofch b ips 
»ffc» anb^a onbbD^ nfiftstfa^ tew ^k ni6# n^wo 

I j - at : • v.t 1 1 : • t : : • : *••<•• - : •„•••: 

t\YB tfhx Tibx *v&« noa^n» *p&t4i :nrp *#« nftby t^a won 

I 1 • I j ~ v.t •• I ./ - 311 rr.lf I $ " r* : I J v.t : i - I ./ - yr : • 

in|« b DT?^« "^hjd 5]^«43 n^?p *pto* ]D^ri *$>« yg^flN 42 
s : d nri8 ^a« "tew *nn d DfiTrw paa ^nitfa'? dttk wto 

1 v: ./• ~: vt •• j t t \ ". I vjv : t : i : v: «r* 

jrrthinWt 2 imp p«a va« *ntiD p«a asm atf*v 37 

j: 1 vj" I - it: I Tvt : a- t j" : I vv.v : I _ :i _ vj" 

wrn : ]«sa Vn$rn« np n\n hi# n^pyatf-p ^or ajar 
anam** wp aa*i ra« n*j neb? ■sa-nKi nnba ■mvik "wa 

yr t • v Iv j- t- a t j" : i»t : • s' : v : yr : • j" : v — 

D^prp^a Tia-teo ^Df-nw ana tohfew :DiTa*rto nsn 

j - f\: Iv F t t t • I" v <- t •• t : • : iv ■ - : v or t 

biTaw ana tfiina ytik nam* :d^ds xuha lb nlfrsn *6 Kin 

V • -: <- t r t v j : • - p - V J : >» t jx : a v. 

te? 1 tii^ms :n^ b na^j nba^ *6i inK i«:t^i wrto 

I' 7 <— j — it: j 1 t : it ^ : a t : : «i- t v t • 

aJhpotf un*bx nD#n 6 :°in& tot? lis; ibdtt W8b 15^ nf?n 

t * i . av •• - : v* 1 j : v. «r - at v: «•-- 

Tina a^K d^«d wn5« n3m7 ^no^n n^« ntn mbnn 

I j : *••.": <• : - : : — : •• • : • : it t j-: —. v.v - j —. r 

Dj^nb^ n:^aDn mm naM-Dji *r\nbx hdd nam ni^n 

v "j \ : t v \ : <•• • : tat • m : c t \ -: t Ijt y • : vt - 

-q« w5y ^on ■sfton v^ ^ snD^i 8 ^na^^ nnn^ni 

•• t I : • l< t — . tv : <- r t \ -y- tI v:~: i~ : p - 

nnai-^i Ynfcfarto ifth ^Jte^ tij; isdi^ i:a ^Dn ^wd 

it? : ~ : v.t 1 — . - j : r <• at v. : • j t 

^nD^n nun id^i yto& °m^ ibd^i nrtK Di^n *m d^tpi9 

• :<-t •• • v - at v : t v - :■* •• - j - : ^ j ~a~~ 

fh n^nnt^D D^iais nt^r mw\ o1 s ni t^D^n nam nit bi^n 

r «~: 1- : r • t i t t <- - : - -t - : v jv - s*" * : _ : 

D*6nn no i5 io« s i vi« ta-w^i iTiK-^n va*r^ ibd^ -10 

j—.\- tn v j- • t j - : •- t v v : • t v j- - :~ 

?fe rf\nF0T\b sprtKi ^Di<i ^« »iai man r\t^bn t&r n?n 

wl: j~: r : • : I v - : jl : • : • -: t j -: t : m t jv — . w?" 

ia^v 2 na~n-n« nD^ va«n rn« la-iwp^" irtr\» 

Zif it t - v «;- t « T 5 at v v. : J- :- t :it 

«l6rt« W*rt^ id«»V3 :aa#a an^a« ]&rh& nimb vrw 

!•• v •• t : • v - iv : ' w • — . I j v y :• at v 

x^ir\ i> ip«;i Djj^B $3^81 na^ D^a o^yh ^n« t^n 

'35 a (5 TO || b frt crrp'; ® reGeaifi (=^r\y?) |j 39 a ca 40MSS ^MSS 
-nn (5 D Apab (pro Abab) || b (5 IJJa || c 1 frt c «S )n || 40 (5 r6lj> || 42 (5 
MaZap, Ch @ A Mapaap || 43 a 6 L = ill || b <§ Zacpujei(v), % -= iH; ins frt 
(cf (5) IB? *)&« || c au. DninB^»b || d " d frt add || Cp 37, 2 Vers Tf?X) || 
3 au. ^^', 1 frt rt^»l || 4 a 1 c 'sMSS **(5 VJ? || b 11^ 1|1^ || 5 °"° dl c « || 
9 ins c © * 1\?fe6*|| 10 °-° dl c (5 || 12 sic iH.* 37,14—36 GENESIS 53 

•gpWJj ]tf*3 trf#-n$i ^n« Di^-n$ n*n «r^ 1$ nptf;! 1 * 
mm eft* inKSD*vs :nDD# ftri rhnn pdud inr6tf*i 131 
™-n>s io^v 6 :#p3n-ne nb*6 tfwsn in^K#*i m&a ro*i 

c ~ v • 'i'*^ : C •• v t s" t : •- av t v.v 

ww 6h«n id« s v7 :nnh on nb^a "6 arnran tfpnD •oia 

j : it • 1 v <- r jr t •• • jt t r - Ia**^ J j* it 

d«:*d*i Yfuij ina JpT» sfc»i mvft rate D*iofc vwbt* •g nto 

v:* t : •- tv j- - I •• >■.•<••• t :at <«t : r* • : i • : - t <• v • 

inn itenn*i d;Wk mp^ cnibni pi-no inn iktv* :]n*ia 

v. j" - : •" v •• —. j-J: • vv : J a ti- v. j :•- I n : 

:aa rvfon nib^nn tea nfn Trort« b^n mD«»v9 ♦♦irponb 

it la?* - j ~: i~ - v~ •• • at v j* ». : 1- 1 "sir 

nm n*n un&m niiin nn«2 nnatetti iravni irbmnsn 20 

\.t t jj~ : - t : - j- - : •••:-: •• : - i- : j : jt - : 

dtd sinter liftn yo&w- trnbtei wno nS-un inntex 

at t • «• • - - I •• : ^ j - : • - it 1 -; v. : r - ••*:•: : ait -j 

t : : • - I- : jv _ : v - v it vv - j 

\vbb la-viterrto ti nSTija i#k hth man-to inn iD^tfn 

I - - : a : : • - vr : t : • - jv -: v - < - v x : - 

•pnarto wp Kantfaa %n^ 2 3 :Y»a*rto w&rb d¥d 'inn ^n 

at v v Iv:* «r v -:i- • :* r t v C • ~:i~ it • <? - 

ivhv i0x d^dsh n^ha-nn °tfuna-na° noi^na itrtfs^ 

itt jv - : v: - - v; : v : t \ v I •• v <• : -- 1 

b^vs :d^o 13 r»« pi nam rrftn inn ttte^ vriEh* 

: i"- *it v. I x' I " j - : ta - v. «r : — \ It ■- 

naa rtiWD^ nmn ft#m ^ti dh^^ i«^ s i 6n^-te«^ 

vt t •••::• j- : 1 •• • : :•- •.•••!•• < : •- vv t v:iv 

:hd^^d iTin^ o^in ei^i nsn n*to: d^W dh^d^i ngbap 

t : it : • / : v: : i t j- : : • : 1 jv •• - : At : • ^ 

■n« i^ddi irrt«-n« ihna ^ j^ra-no Yrw-to iTH#t id^ s v 6 

« • : • t v -: 1- <• ^ - v - at v v \.t : v ^ ■* 

in&fnrror^ ii-vin-te toVn n^«PDt^ s b i^sdji «i5^7 :iot 

v."t : j* t r • : - "t : •••::•- jv: : • : : it 

!ite*n b^D^i onnb D^Sno D^a» nn!?*v 8 :rn« wd# s i sin 

<-:r- : : # i- ,_ : i • t : • • t -: : -i-- it v v. : : *i- a 

t)p| Q^^?3 D %py^ ^pl^ns i"3?o s i llSOie "lO^T* 
tjgTTtS njini ttte-^j ]3i«l 2&3** WQSfQ *$vn$ ^?3 
^:8i lai'w f^n id^ s i vn«-te 11^^30 :Ynnrrw pp^ niaa 

e —j- v •• vjv- a - - <»t v v tjt- itt : v * \rl: •- a - 

tfte Tsrtr iont^ s i rot 1 n^ii3-n« inp*i3i :«n-^« n;« 

j- : -: : # r Ia" v j : v v. I: 'i- it • -J T^t 

-^k i«^i D^tbsn n:ha-n« tih&v* :mi n:h3n-n« itetD s 3 

• x~ ~ ™ ~ v j : v : ~ a~ it- v t % - v ^ : : ■" 

:*6"DK «in m nniisn Kinsn ia«SD n^t iid^i crt^K 

1 « y I : • v s : - t v - at t j v. : i - ••••-: 

:noi^ *nb *ft& mntes nn n s n °*te n^hs id^i rn^ s i33 

Ir- lir Ijt :att -: v.t t xt~ ' : v j : v - <r • — 

D'Tr 133-te tesn*i i^noa pty d^ s i i^Dty hpv* rnp !, i34 

j- t v. : - ,/■ - : •- at : t : I vr v«t- t : • i -;i- <-l: •- 

10^3 Dfij^^pyg ido^ b vni?-tei 1^3-^d "lo^s :d^i 
inn i"idd D^i&ni36 t va« inn p s i nbw tea ^a-^j ii«-^3 

v j : it • t : - : F» >. 'I:^ 1- t a : v.- t y : v s" •• p 

17 1 c ** d^jjo^ || ' 21 1 frt ?rprp cf 26 | V3 °- a >« j 27 i""**«si 
'&n || 33 w.@s + «^n 1 35 a @ (juvrixen^av = fejjgg 11 b © + ^«in I 36 1 frt 

DTTDni cf 28 et Vers. 54 rronna 38,1—23 

&x m ib »*i ma n«D rrwp th Ktfin roa Vfl 1 38 

j* - y J at v j-" v.T : *y- - * J* - * • : J i 

jntf int^n ^wa tf^rna nTiiT Dtf-*n*3 2 ;,tyti Wn ^dVto 

- a J : «-:i~: j* - vt : »* ;-■* it • j : w t %=: 

inrm n» iD#-n« *rip*n ta "Am vuw *n^« &n now 

- j — I- v. : v jt): *- Ifr vr - - vr - i iv- ./ t- t v/Jt • 

*nj?rn )i T^rn Tip ^pijns :jji« iD#-n# ffjjjpi ja "ton to 
row* mvp rip^i 6 tinfc wr&3 c anaa b rrm a r6tf iDtf-n« 

W • yr : Is—- 1 jt :* : « : • jt t : at •• v. : 

ffliT wa jn rrtvr iiaa to sjv nan n&tfi maa to^ 

A ! r 5 : f C t : j : ••< • :- it t \.t : a : j»* : 

nnfc Da^t ww neftrte tfa jiiab frwr ie*<3 8 trap wid^i 

at j- - ; I « t v j" v y I t : t : v <- it : «• • ;- 

-dk n*m mm n^ f? *6 "a ilia jm 9 :Tn«b jnt opm 

11 : ' -at- js : r v. J v It ^ -j..-» I r t : *■ - w j^.. T . 

jn*v° :vn*6 pinna vta^ mm* nntsh Vtjk w«-^ aa 

^ -y- r T : * -v.v It: j* : • : t : - j- • : • t •.•<•• v t 

tfite nan*? frnrp id^v 1 :inh-m n&*i nfew ntfa mm wa 

t- tt: t :vj- 1 - ••■vr" at t jv -: w : j" •• : 

-m nians nb» fa ^ia r6# S^-to rtirrfa fupfau 40 

ji Iv - t j* • : jt •• J : • - I • t i" jt t : - $• : 

na-n i2 tmaa ma a&m ibn "aton wwa kvt 

. ._ T ,. T j.. .. tf . - T T ivj"- at v : v. 

nti-ft to fi n rrrim onm mnm-ntfa ?n#-na nom efrn 

<•— :i - t : v jt ■ " at : v i" - j t v.t- • t- 

nn ib*6 i&n^ w»3 :nn:an •toVrpn vim nrm\ wn tott 

j»* • A •• v.t t : J~\~ t it : • v: t \~: it x* " vr • : 

t v t i" t : : - ••: • - t - j t ui; • jv I TF t 

nnmn rprte i^« b D^i^ nnsa at^rn Bif^nm ^sa ■Darn 

t^j : • I vj-r - v.* -: •- •• -jr?: ..•••- j T - . ,. - j . f - < - . _ 

nipiT n«TV5 jnt^K^ *6 nana-«b Hiftt rA* ^^a nn«n ^a 

t : t jv :•- it • : v. jt : • i • : t •• jj*T r t —.it <• 

intih rfin-Sx n^« tri i6 rn^s nnoa H a nairb natfm 

I vv- v t v •• •— t iv t *.t : • j - at : t vv : : -r 

^-]nn-nD iD^rn vm into 9 jrt^ ^b ^a rtn KiaK fta-nan 

• Iv r - v - A" ». T - J' * - T j #< 1 .- .. j T T T (T 

np^riT ^s.i-p tPjr - ^ n)^« : fpijj ni?^ : v7 :^« Ki^n ^ 
^r)jn« n^. paTOn hd ne^v« :sj{jte to pan?? ^ri-D8 
■btri n^K ^a s i rfrwji ^iTa n^« todi ^ns^ ^onh id^i 

- j — t uf •• j t- n I v r" Iavt : jv — . <J : - Iv • : I" it 

:nn«D^« ^:a ttfzbm n*bvQ new norn i>fr\ vdrvo :ib 

it : : - j" : • f! " t «ir ^.t • : - jt - I v •• - « jt - i 

rtaTOn rmpb ^toh ynm ra n^ten •na-riK rrivr n5e^n«> 

I v. ti" t - »j~t • t \— . re j- •• -: • • it j* : v t : - : •- 

iT» nb«b a nabB ^:«-n« ^» s i 21 jh^d «bn n#*n td 

$•• - •• 11 : <•• : - v - : •- re t : v. : at • re j- • 

tn&ip nta nn\T*6 vtotfn "nnn-^ W53 b Kin nvwi 

re "I; v.vt jt :re 1 : j- I vat- - *c •• re jr yi •?: - 

: re ) t - <- : - - : t a- t : j v \.- t : v t t- 

visb rrna ]B nS-ngn nTiiT id^v3 :n^ip nxa nn\T«b 

at x.* s r Kv t I- r t : v <- it »rj v.vt jt :re i 

Cp 38, I 1 ? "bij || 3 1 c 12MSS *xx& «1pni, cf 4. 5 || 5 a « IriXu)|u = 
)(1)bty? || b 1 c d KYI] I c al loc ^DKQ); m*. mOS cf iCh 4,22 || 11 prps 
^ et n^ni cf Lv 22,13 (sed cf Jes 47,9) || 12 ? 1 mt ?X \\ 14 a 1 c *xx DSHH} || 
b 6 Aivav || 15 C5(»J) + Kai oOk ^tt^tvuj aiixriv || z6 1 c (5 (tt^v 6bov) TlfcJ || 

17 5+ ^ 11 21 a 1 c «x(5s Dpen || b aix wnn \\ c cf v i4 b . 38,24-39,1* GENESIS 55 

t^tfpsivrv* tnnasp *6 nn«i nfo •njn ^nStf nan 
mn run d:i ?rffe) iDfi nn:T ib*6 mvrt iipi n^in 

\.t t j" • v- : I v t - jti x : it •• <r p - \ - - tt: 

nnteavn nKinDXin 2 5 :snfrm nwwnnivr notf<n tpzmb 

<i : it • : J' lr-i • : t t • • t : v j- a : • 

T V ~ V AT T « IT V J" V — . • : " T • T 

t : x vi" t v.v - - : y • : : v »v i~ ^ : 

:nnir6 to to**-^ •ua nb&b mnnr*6 p-tor^a ^&d npn 

it : - : v I./ - t i : a- : jt" : t c - : i 17* ~ f • •: • ljta» 

thiw nrrfa \mv 8 :n:eaa d^dikti nam nmi> nua \Tn 2 7 

at I v \— v.t : • : ./• : " it : • : v: : j" ' : at : • j" : « :~ 

i\-pv9 :n:fcftn »2r» m ib*6 ^tf w-to ifrpm m^Dn npm 

j- :- it r jvt c? • t <t - I : • - vv - : i- fj** 

b *cip*i ps rbv nns-HD iDtfjpn YfiK *«p nam it "a^Da 

.w : •- I v<w I jvt t : i.-i - v - • t jtt •• • : t j* •• : 

lot? *np*i *ivtn n^'bv wk YfiK «r iron 30 :ps tpie^ 

v. : jt*: •- at- wt - v.* -: • t jtt - - : I vrr T : 

d :mt 

IT 

it? rths d^p i^pis vtSj?^ nipn^p rrin ^prn 1 39 
vn 2 :naff vmm itfa d%q^h td ^jjd aha DTiaen 

<• :- t it c. • i jr: —. •••::•- - • *T • j- • t - - 

arw :*raan Ytfw mas '■fri mteo eha wi *i&T-nK nim 
ttps rrtso mm ntbi> *«n-,tfK 5bn in« mn 11 ^ vim 

i t : - y : - v.t : v j v -: : a • vi : S • . 

». t : "J- : -- a vjt :~ v.t •• : ly \s' t : •- 

ifj-Bh n^-te 5yt was uih Tpsn t«d %n^5 jtm rnj 

jv — . » - : •• : !• : • t •• • :- n: lr» 

-^aa niiT naia nti jid? ^a nsDn n^a-n« mm thi 

t : t : <- : • • r fir s". • c : • - y v yt : I vw :** 

jn^"^^ *\dt» n^a i^-i^x-b atsn 6 tm^an maa i?-b^ n^« 

r-i f i : I" j- : •.- — . t j— j-- iv t ' «vr - v j*.* -: 

^h-ns^ *pv wi toi« KVintfK on^n-D« ^a no«o ^« 

- v. •• : I" -r :~ a" J v _ : vc- y t ~ 

-n^« K&m rMn anain nn« \i^v a :n«io ne^ 

v i" st • - v •• t j- t :- - - • :- iv : - 7 1 ' 

*to^\\kx*\* pqv naatf in^nn tpvb* n^^-n« vrt« 

- I •• t : r " ji : " v v. - Ia" v t v.v •• v yr -: 

>. v t « j : "Ai - - v: • ^.f- t i • ~: lx # t -: v j" 

n«*n Ji^en ny-in ni&w Tfti in^«-^« i#Ka wwcw ^a 

t : - <t t it v v: iv • •• : a T • : - Js -: r Kt • 7 

yatf-tf'n oTHcrr* ^di^ % niaia %n^ 10 :d\-6i6 ^n«eni 

' j- v i : a j k" v -n : - : • : J r i- • ai i 

nrpan ^a s i nin oi^na Vrj) 11 :nar mvib ?few aa^ n^« 

t :v: — «i t- v - j - : • :i it • j : r v.t : v v - : • t w •• 

infcanm 12 tn^aa d^ man win &*& r^ vi3«^o n*^ 

$••::•- mt - ^t *y- - j" : -i" I •• : a : - : j - :i- 

:n2nnn «5 s n dj^ a¥a ii:a ato^ ^y naa^ nb^ maa 

t i - j.."- t^T 1 TT : : • <-:i~- a • jt : • * y : • : 

24 1 nti^tto || 25 a 1 prb t^fc6 || b - b 1 frt ^nsni onhn cf 18 | 29 a 1 

11^'n? seu frt n^H 1»3 (cf 19,15)* J b 3MSS «*.«sij Nipni I 30 cf 29 b 1 
Cp 39, 4 ins c 3MSS au («58°?) 1^« cf 5 || 8 xix W32 H^8D cf 6 et 
6; etiam 3D VPSS l| 12 5MSS om K!W. 56 nwa 39,13-40,11 

Wivh «ipnv4 :nyinn'DW nra ra? ntspa nWtnj^TA^ 

j- : *• : tI : • * T i - t \.r ait : t : • j- t r t :• • a 

«a 122 pn^ "na* &x vb tfqn wi nb*6 on^ iDitoi nrpa 

<i at I vj*: v; : • J" yr ^>" : " V* < * 

^ip yibn:p3 1*0^5 vr : l 15 •^Tfl top? «3j^,3 •# aata^K 
hJjjn raa mrtv 6 :nyinn b «B?j D$p "4$$ V.3.3 nt^i Kip^n 
aa ibi6 n^*n nnaia y6k naim^ twa-to y^ik Kta-w 

jt X •• vc* t j-t :- 1 •• J- - : - 1 •• v v.t -: j 

tntB ^v 8 t s 2 pr.26 iA naan-ntfa nayn nam •£« 
rtfw tfbtfa *#TV9 :nsnnn°Dm ^« ma aftn fcopai •■top 

t x : - : • • :- t i - tjt- m : v v: ■ J-'.r- atJ: vit v: V 

■6 ntew n>>an onara nb*6 Wk myi -.&« in#K ■nyrriK 

c » -r v •• t j* t ;- •• t •• <t : • v — . : • x* • * 

^rkr\ ma-to teiiw tnfc *i6t» ^h« np*v° :ib« im ?nar 
\T5 21 nnbn n\na d#"\ti Dnnoa •aten ^iDK-itfa m&p 

<• i- 1 - 1 - j-- : vt • :i~ a- —. r.w - S' • — . v ~: IT 

nnbn-rra nfe> wa lin 1*1*5 TOn rt« t^t Jibf-™ jHt 
rpaa itf« oiiDKn-te n« nbT-Ta nn&rrn^a it* \r\*v 2 
-jva i&irw^ :nfcty ma wn Dtb b^j; i#*rta n& nnbn 

j v —. 1- a • v.t : jrs — . r t : t : T iv <v 

fi :n^2» niiT AM 

- r : - «rr : w ^ 

Dnso-'nte npt^b wton n^n onain in« Ni^ 1 40 

•C : * Iviv Js' : - y : it v •• t j« t : - - - • ; J 

-< at • it j" : c" :~ »j': ' *it : • i\'s:. fcf •• i _ :r av it : 

ij? n^a ib{^b3 Dn^ ^^3 tn^i^n ij? bv) n^an n^ 
nfc^ ^§^> :d# nnp« ^pi^ n^g Dipb ^nbn n^a-^ D^?en 
?iD^n^5 no»Da d^ im^ dh^ nnehi on« *.DT»-nK DTiaon 

:"i- - rr: # : «tj:i ,_ at vjt :- >.t • Iv v $• t - - 

ngs^en id^o ItlW ^ n 0« a^j? ib*^q t^« dd^ di5d 
to^ 6 nnbn rpaa d^d« nt?« d^sd trte^ ntf« ns^m 

$ t- 1 - 1 - j" : v: -: si —. • -: • Ivj*:: v ~: v it : 

^D^o-n« b&&*v mwi D^m d/* Kn s i npia ^di^ dh^k 

j" • : v - : •" r ~: 1 v.t * : t :j-- r.* a - lc* v.* ••-: 

trri dmb wto "ib«^ n^-n^a iDt^Da in« it^ nir© 

« t v.* •* : - v - a •• <»t -: •• y- : • : $ • v s : • - 

dh^ np^5 fjpK pa irib 5 ; nib^n di^d t^g r\Qft)* tnvri 
o^an-n^ "tbo 1 !!. 9 *^ «j"^fb D^hififi b^«^ «^n ^61^ 
nefa* ]Baav° :^ ]B^ nawn ^na l5 iD^ st i ^di^ ib^n-n« 

jt : IVV.V- IT T . IVV.' jr» ■• j • -;i- •„• J- 5 !/;• : w -; 

:n^g n^?e^ ^39 b n^; r\nbv a nnibp Kini : n:n^ 
nlhs Dia-^K bn^ tonty«i ffiap,™ np«*i ^ra nine didv 1 

: - j v t <- : v it • t — . it v Jj— .• it a* t : w : - j • 

13 10MSS au.(S + «? s .1 || 15 a mk(B)^ *T$ cf 12 (1 i!l) || b cf 12 (3MSS) I 
18 cf 13 (4MSS) || 20 K ^D«, 1 c Q ni« || 22 a«. DniDKn Q DT— 

cf 20 1| Cp 40, 3 1 frt "iDBte^ || 8 « Djhns 1 10 a 1 i^n")?? cf ©; ai nrnsb?! 
b 1 frt rrai (collect) veiVnmi 40,12— 4 1 ' 10 GENESIS 57 

hyfy t}Mj» nj *j&F ft TQH3" :n$TB *)?"^ Diarrni* ]na} 
-n« nine Kir a 1 ^ ntf^niya^ ton d^ n&6# n^ifrn 
]iB>*nn ib|)^D3 fra nins-Dia nnji sjJ3^? 33^3J 1#*ft 
-rpfcrjn ■$ ne* it?^a ^« ^n-prDK "f 14 *Mj#o n\\n igg 
:mg rran-p •unattrtm rths-to VuhnsTni ion •nap v® 

notf*i nn3 aitD a a D^fcnnfc? *n»i i6 niaa vifc ttrtp 

** at x j j- v: it y - i ~ v: j T 

teav7 ftftfvto *ih ^d ntfte nini ^lVia ^k-w wbv-te 

j — r ~ v: j-'- yr : •• • : • -:i- • -: I - I" 

^en-p anfc ^>afc wm nsfc nfewD nine ^a»D tec rrtim 

c ~ I ' vr «r* J t : av j" —.1- t s" j — : r y • I : v it 

n#b# n^an hts6tf mn3 m id«»i ^dt 1 tm i8 :W-i tec 

?j i . - - v : a : • b," v - I- |-< — p j- •• 

T$vn ^tfvna nine *rtr d^ ntfteiTM^ :on DtF 

I vi r I : i v < : - t • • t v j : j : H « t 

ai*ai\TT° tsptoo spfca-na wn te*n nrto ?rni« rfcro 

j - j* : - I iv t i" \.t : it : v I y t ;- i : I a" - wi : • yr t : 

■n« Ktan mairtab nntfa few nshs-na mhn df ^#n 

T •■* «i-; t : c* : • -y-- :- v vjv \ < • T - 

atf^ 21 xmiv Ttna a^fcn ■*> tftfrnKi o^peten ifeiWft 

v vr" in™, I ; : c it jr y •„• : )• : — j- j 

-ifr n«v 2 :nins *ia-to Dian ww vipBto-to tfpeten nter-n» 
-n« wpvfBnito ian6i 2 3 ^df onb ins n#«a nbm D^afcn 

Psrs ^ - ™ s - t i : li- «?* y- t /•.• -:i- m t e it 

n^n-^y iDi; rum n^h nlriB«i d^d^ D^nat^ rpo \tv 41 

i : - - j** v." • : •• j : - a* t • jt t : I »>;• • • ;■* 

nrmm ifra nhnai n«no nis* 1 niie ya^ h^b n^M-p rum» 

t v»v : • - at t j • : v: : ~ j : t * -=- jV . - | . s . . : 

myn 'tRtbto faTEJP rii^to niin^ nrjf j;3 s ^ nfay ting? 

t : j 5 - i : - jr T - u - _ vr t : y -: i- - 1 at t Ju ~ : v: : 

ronton nh* nflsn yat^ n« n&an nfeTi hxitzn nix^ ntisn 

«.• : - - ^ : t - * - -v ..< t t - u - : v : — < t t - 

D^atf pa^inam n^^ aVn ]^is :n&is w a n nh'nann 

• t: • * ~s: s' ' '- a " v~:i~~i It •" i :~ I J*r •" a • : ~ : 

nig? D^a^ ya^ n^ni 6 *nibi rnp) in? nags nibb 
n« mhn a^at^n rns>5anv nn^n« ntnns D'np nbm^i 

••< 1 — j-t: • - t : - : • - I iv •— : 1- ^ : i a*>t j : 

vrn 8 xubn nam Ttins yp^ ni«tenn nwian n^ats^n yi& 

<r : - i -: y • • : w s- I v* ••• a •• : - : w • s ~ • v. • i- r x: 

■te-n«i on-iD ^Dtt-in-^a-n« «-\p s i rbffii nhn arsni np^ia 

t v : *vr : • J" ••. : " t " w! •" - : •" vjt • - iv 

iTtinsb b nni^ nniB-rM "ifi^n-riK onb nine ibd^ n^oan 

i :- : ^t j" I i" : ~: v v t < :- •• - :~ t av t — . 

♦•dim T3TD a :« ^on-n« nb«^ nSris-n« d^dh nfc^ nai^9 

i - x • B ~s - t ~: v a >. : - v r» . j~ : 

^n^ D^a^n it? n^a ho^D? ^h )n?i vg^^j ^ f*Ti 10 

14 1 frt ^X II 19 dl c 2MSS * (gloss) || Cp 41, 3. 4 1 c pauc MSS »x nipll 
cf 19. 20. 27 || 5 >G || 8 a «x Vttin II McS im« cf 15 II 9 1 c ju* bx 11 
10 a 1 c m DT^ I b cf 40,3. 58 rw*nn 41,11—32 

vfi* mem "uk in« r6^a aibn no^naj" JMKn it? n«*i 

v at j* -: vr v t :j- : y -: jt : -r - 1 r it j- «• : 

ati^an ifc^ 13^ ^v my una D&y 2 *W^ri iD^q TOP? 
Wl^ :nns m^na eh« ^nb^n-n«° rt-vwD^j iHsori 

y ;■* it t *. ~:r j- a" i ~: v *.t t : •- v - : - 

:r6n into ^a-fcra^n via rra p uWib ntfaa 

it t J : v: - - j - •• y /a t ly *.t - it jv ~sP 

*])rp : i *ftfea^a "nyntj "vw^j ntfr-rus ^jf?.i nsn : s nte^** 

^D^n D"6n *pvb* nins iDtovs :njnB-to &n vfitefr 

• :-t J~S !•• v :~ v <~ 1 :~ v >-t- t : • 

:tnfc il^ crfcn yn&n 1b*b ip5j> wd# *i$\ infc r»« nnbi 

1 ^ : • w -: * jr : • I v t • : <- t • x :i- a I j- v;« 

:niriB Dibtf-na °m^ DNfifot •qyte - ib*6 nins-n« wp w*v 6 

, .- j . v vr.— :r • v: att : • v. •• y :- v Is" I 

mm 18 nfcvr neferto t&& vnn •vSfcna wp-to nine *dtv7 

j- • : 1 :- j- : - v.- j* : • ■ "sr Ja- v ^ :- T 5 ~ :~ 

nwvn ixJn nb'n Tfca nwna mis yatf nite nion-p 

t v.v : • ~a j v.t t j • : * * "Xl : - I • 

mini rtifo rt\*nm n^ nnn« rone yatf ninv9 nme 

j t : I v •— : r j •• -: < t * - s: •• • : it t 

tirb rmsro p*rtaa nana vpkt*6 ifcpa mprn ikd i«h 

-it • • *rT • I \vv t : t y t • $• t 1 at t Jj - : >. : - y 

niAfonn nnsn jntf na nunm nipnn misn ft^jjKnj 20 

v. ri vt - ' -sv j- a tit : k -it t - t : w J 

Tuinp-bx «q-b inu *6i ruinp-te mtfanv 1 tntongn 

t v y* • v jt • * < : t v :>• v t j t - 1 • T - 

jntfinam •tfcna *n«v 22 :ppw rfcraa i^«a jh trrwTOi 

^ -jv j" • : a- ~:r vw* t i Iit • it at • : - v.v -\\- * - | JV .. .- 

D^at^ ynt^ nam 2 3 :niabi n^te nn« mpa rtft Erta^ 

• t: • ^ - jv •• • : 1 : j •• : «r v jv It : y • t: • 

D^a*n p9anv4 : c Dn^in« mnDi* n^ip b nisit^ nip^ a niD:x 

j*t: • - tI : - : • - iv •— :i~ v. : 1 a* It j % : K j \ 1 

tud ^ Q^Dinn-^ nDto mabn n^at^n yatf n« rthn 

« - I j" : ••..:- j- v - it a - ct: • r r -«*v y I - 1 - 

■WH n« kvt nn« nine Dibn njie-^ pipi^ iDtovs :^ 

sv : x* a jt v w :- j —. :- v t^ 7 v <- r 

fttrt b^t^ ya^ nhbn nhS yat^ 26 tnir©^ run nfe^y ovfenn 

t •• • t ^ -<••• - j t * -sv 1 :- : j* • cr^ y v:it 

jK3tfn>7 tim nn« Di^n mn d^^ pat^ nSbn b^ats^n yach 

^ -JV t I -TV w~: TA" « T r -y; - • T: • ,- r - <v j 

yatfi n|8 6^9 Wf ]S H Tn» rfpn riS;nni nipin nmsn 
«nn a8 tan ^^ j;a^ ^?r« tngn b nisitf a nipin irAaim 

j it t y : ^ - v.v : r a*»t - w \: I -rr • tT • |- 

jt :v v.v ^ y v:it sv -: a :- v • :c • 3v -: t t- 

:d^i^d p«-ba ^na yafc^ nua Mtf j;a^ mn a 9 tnjne 

•it : • I wv t : u r ^ i at b t r ■/; v • i :~ 

ffnsa p«a ya^.i-^a na^ai trt'nn^ am *y& ya^ mrf3° 

•at : • I vjv : r v.t t - t j- : • : I v •— : r t t <•• : ^ - v It : 

as^nn \3BD pta feafe^n jm^i3i jp«n-n« asnn ntoi 

JT TIT y : • I VT T T T ~ w <-f I : I VIT T V V.T T IT JT • : 

w :- v y — . i- st* - : i : v. j- j r l«* •— :i- ^ - 

:intry { ? D\"6«n inDDn D\^«n ds;d ^bnn nar^a d^ds;s 

i -:i- v: v:it y - : v:rr j •• t t - I < t r 'at— . i- 

12 °-° >«(») || 13 ins frt ftjT|§ || 14 a M in«r$1 a 3 || b 1 r6$?l 1 16 (5 (6v€u 
t. 6eo0) «fc«m^ i6 ,l ?« nsftk || 19 ca 40MSS mpTl || 22 ins frt (cf <5*)£ 
et v 5) fVJtf )^«J || 23 * >«S$i 1 b 1 c 13MSS «* al "1^ j c ca 45MSS ** 

% ]T\— 1| 26 1 c «.« rhsn cf 27 1| 27 a 1 c **s mp'nn jf b cf 23 b (3MSS). 41,33-54 GENESIS 59 

jDnso party vi/rahi Dam rna eh« rt&TB tfr ?W|» 

"•it: • I \vv * 8* • r at t : I j t v: :- jv *' : 

d^sd p«-n» b tem pwn-to d'hds npp^ rtihe a ntW34 

• - : • I vr.* v •• • : l vat t ~ CI* i V * I I" BTT 

nfcan niibn D^tfn Sjft-^-rtg &3PT! 3 * •yjjfen *}# yatfg 
n\Ti3« :riDBh ffnua tofcrnins-T nnn ifhnsyn rhxn 

t t : it t : BTrs v j y :~ - - s - * : : • : va"t 

d^p pa? Jjsup itfg ainn r?t? rat^* p&> ]ttj?B^ ^?fcn 
■tfM*. nine •tfyg 13m ao^w :axna pan man-*6i 

<:•••: a : - j" •• : v,t t - j- — it tit I v»t t f i • I : 

mi n#K ehS nta *rawn Tiairto nsns nDtf^s :Ynasrta 

j v; —. • v t jt : • - : mt". v \» : - v v ~ it i-; t 

T7ni« D\lto mm •nna TOT-to nine iDtfw sta DVfto 

v. 1 : 1 T •:: - $• •— : p I •• v : ~ v <~ • « 81 

WB-bv\ vra-to nmn nn»4o :*i&3 nnm fiarrw ntfrta-na 

I v: - : • •• - j*.* : r t - I i t 3*:.ljTlr* a t 

*lpirti* nine ipKjw :}dd toj$ span pi ^r^l P^l 
"irwatrnK nins loh* 2 .onsD p*rta to SinK viru fun 

: v < :~ - t~ mt : • I \w t vr J : • ■ J" t •• : 

-im nten BteMna 'infc tfafr tot T-to nnfc vpi 1V 1 too 

«r : v yr _ •• ••: • <•• : — Ia* - j- v.t l«r' •" t j- •• 

nxnp^n tfHato rntfan naaiDa ink* aa-pw niwrto an *n 

j :>: •- v -: v : • - v<v : • : j-- :-- it- - ai- 

-to nine nDtfw tonsD p*rta to ifikt firm tdk t:b^> 

v :- v 5" 'it : • I \w t vr I j i : lr : ■ vn : 

p*rtaa itornNi ittik b^« d^t-*6 TpTytoi nine •w tot 

I •: .•: t : v. : - v : y t v $• *t i I vt : • a :- j* — . Kr 

itmsD p«-to tot K2pv nvtob ifc tnft jr© ^ttis-na 

•it : • I '.vv - KP j** •— at • : I v. \s % w ~v: j 

<•••— -at : • Iviv j :~ v:* : • : t : t t j* : I v I" : 

yaffa vi&n tovnw jd'hsd p»-toa li^i n^s h :sto tot 

* - v,v : I v t t - j — 'it : • I is: t : ^-a - -i : _ j** : • • ••• 

iBfg n^^° j;a^i^3^"to"^8 fSjf.1 4 * *°^ip^ pj^n 5^ 
iTni^ao n»« TPn-mly tofc D*n»a toinn*i d^d p«a°'Tn 

t v.v p : x: —. y t i" : v $ a - t iv v «. I v i— • - : • I vjv : t 

ton-^a iv n^D nam dvj ^ina ia tot nSin^ :naina \r\i 

jr t r y- a : jr S" ur " J : yr w" S •" it : Iv t 

ru# «ian oi»a D^ia *x> ^ tot^so nson r«"^ ^fe^ 1 ? 

j- : v. t vJ5 : • t j" : - \ U-* : it : • I /■ • w T 1 

*]DT MggQp :]i« |J|3 jn§ ^pis-na nipg ^"ni^ "ig8 agin 
n^?-to n«i ^D^-to-riK b^rt« ^to^a nwo maan d^tik 
p«a DMto ^nsn-^a d^tbk «ip ^^n d^ n^is^ : i aw 

1 '.v.* : c v: • j~ : • r *at : v jt»t c w " y v : r t 

tonsD p«a n°M n^« j;a^n ^:^ j;at^ n:^ : ani53 :*» 

•it : • I *.vv : V.TT /.• -: r m i - j*« : ^ - v.v » vT • i s T 

ax;-i wn tot 1D8 ntfto mib ann ^t^ j;a^ m^nnw 

t t <• :" 1a ,# j - t 5? -:r t t tit <•• : r - s: t v • : 

34 a «<(355) tyjT.'j 1 b 1 fit c « ^n^ || 35 ins urn cf 48 II 40 1 ? pV]; 
© uTraKoO(j6Tai 3 BSBh || 42 *». ant T21 || 43 3MSS *ul(«)S «lp ,,, | T || 
45 °-° >«, 1 fit 'DVTl« T n^ 8 T l (sed cf mi 81,6) || 47 « bpdTrioxa = niDg? || 

48 °- 1 c mx® (cf 53) va^niTn itr« D^n || 50 **« rt; (6 Tjfj 1 51 1 ? 
^i || 53 19MSS aix aiVn. 60 nwnn 41,55-42,19 

n»-te apmss :ar6 nwDnsD pa-top rflSTan-to? 
jv T 3 : • ~ vit t^t *vr : * • vjv t . t - : it t : 

isfc h^n-bib nine id«m onW? nine-to dot pvwi ofm 

j: * s ■ • < . • v at ~ w: - v yr t i y^ : •:• 

I VAT T J"T T C T T JT TIT : I — . I~ V.V T J~ V — . I** 

amn prm d^sd^ h3tf*-i a ona nato-tarna w&f njns*i 

vt tit I ■rvsw • - : • : j : •- v t <v -: t v i" - : •- 

: pan- ton amn 

I vit t t : a iit 

mh fin^ iter* iptf^ traam istf-ah •»? a&sr* *n*v 42 

tj t t : I - :i~ v < 'im-s • s . c* v ^- l -:i- :j — 

jtefc-w DnsDS -new "9 vrobtf nan "no^v twunrt 

t t : *at : • : ris " x • : - t j- • v ~ it:* 

t3b6 ,r,few wr*™ nTW :ma: *6i iTrai b D#D ^-^13^ 

~ : • «t -: k- i" - : J :i'*~ it ;: e:r: t • jt T • : 

^a warna api^ nte-*6 *pv Tt« to^a-rom tD^Sao na 

s at v v k _ :r jr t • I" -r — . I • t: • v : mt : • • i»t 

D^an fBjl 130 ^nljr! "?3 ^5* J]H?$ *^TJ?nt ^ 
kvi H$T^ *$OT tfin n&T 1 ! 6 qy,}? p#3 n ?lvJ ^T 1 ? 

rnjm d^s« iV wwt^n *pv s n« \m&*i pan nmto? Tatf an 

t :it # vr " J "8 i" : •" I" J" ~: T I v«» t j- t : n • • 

nifcp dak nam djWk *ihm ana*-! •promt* tot* «n^7 

Jt -it • s" ~ :~ v •• -: •• ~ : * a" • — wr v v h" ij- j 

:^3*naB6 una pwa ! rtD#n Dfiaa pkd hrbx igfri 

vi t : • l-vr : I vjv •• : j- t I «j- •• •• ••-: v <- 

m&nn na nbF i3ri9 tvran ft6 am vn«-n« *idt» na s i 8 
n™-n« ni«^ d^« d^hio dh^ ^2 on 1 ? D^n ixfe 

j-:'! v y :• v - /" T v •■ -: v <- avt c-t 7:—. 

:^9imat6 n«a anapi •tfw ^ rt« ^d^v° tarjua p»n 

VI T : • V.T I J*.* T — J - A - — . J V.T " J : I ~ IV T I V\.T T 

tcrtino spar vn-*6 liniK D^a «iana nn«-^» ^a ufa 11 

r : - : I vsT*s jt i : ~ — . j* •• : at v.t v r j" : t" 

d^j^ «riDtf*v3 murk nn«a p«n Jmny^a «5onb« id^v 2 

j" : : i~ i s* jv T I vvt t jr :v r av - : v u~ 

)bj5n rifcri ]yj? p«3 b Tn8"^« ^3 b U^fitffni "T^S ^y 

v -: Ia" v.*"—. v J- iv •• v.t v it : - • t 

-dk ftSns ^n «nan n^ia^ jon« o^ino nb*6 dd^« ^n-ia^ 

:- <" A" t • v : iv - j* : - : w •• yv~: • :s~ • 

Ina D3D sin^ 16 man tbgn ddtik «iaa-D» ^a nb wan 

t v jv • : • ti" I ^li - rt ' —. y : • $• v • j : r« 

oan« nDxn D3^ia^i bna^n nio»n bn^i 6a^n«-n« np^ 

av : • v.* v: r v •• : • —. it i* : : jt •• v - : [ v • -: v u— : 

id^d"^« Dn^ ^bKM^ :on« rtjTD ^ n»iB ^n «5-d«i 

i»t : • v vi Jy v:iv~ iv - e . ~ 8 7 :- j- • : 

*w n^t ^^n Di s a teT on^» nc^v 8 :d^ rwfaf 

>. —. j • : - j - I" <v : v - r t v j : 

id*o ih« oa^n« d^ik a^a-DK^ j«t ^k D\T^«n-n» vm 

«• ti" t v jv • — . v - jr** ' i" t x ~\ v: v:it v a: r 

54 «S + *6, 1 M\\ 56 a ins c *xx 12 vel 1 (cf ©5) *D nTtf"^? || b 1. 

na«^i cf «* || 57 i c <s nni«n n Cp 42, 1 1 fit (cf <&«) nrj^n |j 2 a 

>«'|| b (5 (aiKpd PpibfLiaTa = b>D^ Dj;» || 3 ca 50MSS H 'S»2J| 9. 12 (35 xd 
txvri; I tA Kpuuxd || 10 ^©s'orn ljnm 1im« i 13 a 1 1H3P || b " b >«j 

14 ins nyjn cf 41,28 || 16 & 'n || 19 *». ^nsn. 42,20—38 GENESIS 6l 

-n«i 2 ° mTF\2 rtasn natf win nai? bn«i Daiatfa jraa 

v : iv "it I j -\ i v v.v • t j : v - : av : - : • _r- ; 

na-tfwKi im&n *6i oa^nai ud«^ •$« wan iton ddtik 

li" — .i - ~ at j : v.v •• : • j : it •• : - •• j- t I It - <•; • ~: 

mo -i&n srrorto um« i tfDtf k 5a« YTOrte t^ Ttotfn« 

• t v ~: • t - : — : x " ~: t ~: • t v j* : i~ 

mxn u^k n«a ia-to twotf *6n b na^^« uannna itf©: a ms 

viT - •• •• tjt I •• - : at t j : v." •• j : i- : • : v T - ./- t 

-& nb«!?iDa^ ^-jd« S"6q ib»!? Q$K |a^l I??] 22 tfttffa 
*t *6 bm 2 3 itfm mn iot-wi nrwntf *6n n^a wann 

:it j •• : it : • j-» • v t - : av : - : j : vet ~ j : v r. 

a#*i ^a*i DiT^d ab s v4 :nrtra pten * wp s>b# ■a 

t<t - :l ST c ••—.r* j •- it i" I « •• - j- Ia" - v." x 

:Dnwb infc nbK*i rt&Dtf-riK dakd np*n d?6k ia-rn hnbx 

iv •• i" : ». j v:iv~ I : • v t • r* l<— •* v" x : j" :" •.•••■*: 

■to Diatf-nN sjKtyi 26 :ta ar6 Hwpn Ttifr ms mb nr6i 

v.t : • v j : •- li- v.vt -•*" I vat- v.T- v:t X' t : 

kibdd nr6 ipfr-n« irian nihs s v7 :d#q oH ormbn 

v : • «/•• t J - v t v it -T •* it • w :••- a. ■Tr. 

iDtfn 28 :mnn&K ^sa avrnam iSoa-n« kth rfcaa nbr6 

<- 1 :-:-«)• : s. •• • : : - v : — I a t - v. ~:i 

tfim nib «2rn vinnDKa b nan cm *4ds a a^n Vn*rto 

:viv~ ▼■ j..— a- : - : - : j- • vr : • : r j- t v 

tvb dy&k ntew ntfrna nbab Vrwrto &x 

it v: v: >r t y •• • t <• 

rft&rrte n» 1$ ff«3 una nn« DrroK nisp-to 1*0*1 29 

/) - * v j- — ' I -at: t :j- v.v • — . wt v v t 

•ntf* ]n s i nitfp sans n«n ^l« a^n nafco nb«^ on^ 

t Ij- •" a It v.t • I wt t x' ~: • t v • i •• v»T 

r : - : v: t j : at : x •• vr •• v j - I vTt t v « : ~ : F 

m *gm ^i^K Ti«n ^a« ^3 dywwuk ^tormw 

V - I j It - : v •• -it v it a* t j- ~ « - : -j- -. ji t r* : 

ntfra pftn ^« ^«n ^« nn^ s i33 :w^a p«a ^a«-n» 

j : I v t t j- — . • t •• •• v j- I -it : I WV : v t 

na^na rnPTiwi *fot nn^n tikh Da^n« on« D^a •a yix 

S •• it I j —. 1- v : • • -r - tv it <v • : av - v: •• x * - •• 

Wano *6 ^a n^-wi ^ ]bpn DaTiK-nK i^ani34 na^ inp 

• : ~ : < x t :r* : - •• I n - jv • -: v • t : i-t j f; 

:nnon p«n-n«n nbb mx ban»-n« on« D^:a ^a Di^« 

it : • I vv.t t v : v t Ij«* v v • *■; v av - v: •• x v - 

n«-i s T ipfra iBDa-mx Bh«-num nfrpb a*pna on \iM35 

: •* Ia - : w : - i : x •• * : •.•!••- I> • : ••< • : " 

alnr bn^« id^ s i36 :^t s i Dn^a«i non DiTsoa nnhrns 

fj—.i- •••••-: v <~ it • - «? • _ :i- t x' x: " \ - $ : 

- T <" t V ** J" T V I " : V <" TIT\ J 1 VTT 

trb» nannsto ^«n ^-to ^nh mn vb» na^aw *6-d« n^bn 

I iv •• /••• • - : v; ~: 1- • t " <t : I av •• w • -: j • • t 

Tkvfz v\2b «vn n6 vns-^a DaDy ^a mrvb 10^138 

t : • j - : $ : •• ■ * r av t • v: : x" % \ v 

lia^a ^na^-nx orrnim nina^n i^« Ha iid« mm 

I vi: y t r* v jv : * 1 : * : ■•• jv - : i \ . i t <t t>: 

20 - prb add || 21 a ju* irSf II b ^<5S)D 1i^ || 25 a 1 frt vfoft ||' b 'l 
prb ^^^ cf S^ || 28 a «5 + *b ? || " b /xi.® + «J|n I 30 ins c <5 ID^pn cf 40,3 II 

32 ju*«s wm« n^n^ n 33 ins c m°s 15^ cf 19 || 34 1 c «5J? -n«r 62 JWITQ 43,1—21 

latbrrna bbab nba inhq ¥im» :p«a 133 awn 1 43 

v v - v j vav • <v ~:i~ • :~ I viu j ,# t a tit : 

-tovn ttb-mvf latf n.i^« bmba natf*n d^sdd wan n#« 

- : jt : • v>. v • -: V •• -: v <- -at: • • « •• jv —. 

-tfb ibab Bh«n ua ton iim ib«b mvr vba iD«yi3 itai 

I •• <• T T • " J" T A " VI : VT " V $~ V • 

«un« ww-na nbtfa ?i^-DK4 :Darw naTia viba *is win 

at • « t v -j"- : vt : v r iv : • xl ' ~S v: : • ~T j : • 

t^ft-na ru *6 nbtfa w^-dms :bafc ab matti htu 

• t r a"" j -vr - : jI: I- • : v i v.1: jt: T • : t a- 

b*nfc^ iDtfV :aaflK na^nx viba ^is *nm6 b6« idk 

•• t : • v - iv : • jr: ' —. v: : • - r j : • i •• •• <- t 

-batf bmt \*®ftv tm Dab wn tf\*b ranb ^ oninn nab 

- it j t : 1- it w?» J ~ • t j* - : A # ttf !••-: jtt 

■tsI] na oab bm *n aa^aa T&n nbab urnbiDbn ub itft&fi 

v-- t jvt j-—. - jv ' —. - " ••:-!: jt • t 

:oa^n«-n« mm ibtf' ^a $fi: jnrn nVan n'nain ••B-to lb 

iv • —. v v: j* ^ -•• - jt-: va" 1 j't :- « 

nab:n r\mpn *&» iwn nnbtf van b*ofc^-b« nivr no«*i 8 

ia""! i Ijt : v: • - sr - jt : • • t j- t : • v t : 

TDiaijrwK bi«9 :«B»-Da nroroj ttraK-w nnbj tfbi rrmn 

«t • v :v iv it i" - - vr - ~ : J~ ~: - t j : v: r • 

-ba Tib viKBm Tisb wuam M« wiiran tfb-DK latfpaa 

t v.1: • jt t : I v t : j* : - • : I v •• •<• r ~: • av J; - : 

:mD» ht uatf nnirg uranonn «bib *»a jo tonyn 

• it — . 1- j*. # : vr jt - P : at : - : r j" c r t - 

mora nnp Sfew ntfT 8iBKip-DK orraK tonfen Dnb« intfrv* 

<- : • • T; — . j •• I j" • v • -: j" t : • v •• -: 

j : - : j- : -t: <- : at : • v: t / : v •• : • I v t t 

wan-xwi Dara ^inp mtfo roan 12 tD'np^n D^tDa d5i 

I v v - v : av : v : j i; w : • I v jv : rJ.» : v: : t t 

-n«v3 tam m&Q *n» oira «^n Daviftruaa ^sa a^&n 

v : » v.v : • J~ v :v: j- t v •• i : : - <• : 

cram Dab \fr a ^^ b«v4 :^«n-b« vtixt nonpi nnp DaTiN 

• ~: 1- <v t I •• • — j" : r t v j Iv. : 'at v.v • -: 

ixfus *»S«n rD^a-wi hn« Da^n8-n« Dab nb#t B^sn ^sb 

jv .1- • —.1- I a* t : • v : «• - jv • ~: v w t j- • : • t j" : • 

-na&Dn n«*n nruarrriK D^3«n inp^vs :^nba^ ^bb^ 

v : r - -t : • - v • t — . it < I : • - • : it t • : v. t 

^sb mDyM d^sd sfn s 3 tebi p^a-rwi ora inpb siDa 

j** : • v : -r- • ~ T • J :r" »V I « t : • v : v.ttT j I;it Ivw 

«an ih^a-b? nf«b 15^] 'j^a-n«°Dn« *]OT Kib 16 ^p^ 
D^:«n siba^ ^« ^a ]5m naib niwn nn^an D^j«n-n« 

« t — . it j : 1 y • j* I" t : - v ~ < : t :a» - « t -:it 

D^:«n-n« eh«n «a s i ^dt^ no« i^US BhSn ^ s v7 :onnxa 

B T— . IT V V T J"T- J A* J~ T VV "tl - * T -J 'ITTrfT-l 

-bx? niD^i ter n^a foavi ^a D^a«n n«T s v 8 :^di^ nrpa 

: 1- |" j*- : 1 j* • t — . it j : 1— It" t y 

bbinnb a^ano sonas nbnna b^hnoKa a#n >iean ia^i 
\&&V9 nnbn"ri«T D^a^b ^n^ nnpbn ^r bsanrfri b% 

: *r r* ~f v : vr ■» — 1 1— vr - J$-t : •• t _r - : • : •• t 

motf'v :n^an nns vb« rpTi ^Df rra-bx? i^k ^n-b« 

v. : 1- *it - -jv v.t •• J : - :- I a" j" " w ~: • t 

]ibDn-b« uaa-^a ^ 2l :b?h-nat^b nbnna i:it Tt ^« ^a 

It- v jt • :~ vi t : • v,t • : - :*j-t jt a -: j> 

Cp 43,8 SZKnX (j II Q nbi || 12 Var G a^IDH || 13 7MSS *uvj DWF|| 
14 a cf ad 17,1 1 h Mx$ imn cf 42,19 II 15 ca 25MSS H— 1| 16 mx®% Dn'^ 

'n-n«i || 18 <& (juKo^vrn'trai^ bannnb? ft Kmannab = biannb. 43,22-44.7 GENESIS 63 

U3D3 tfinnDK "M B^8-*p3 nam w/ilWDK-nx nnnsan 

pT 1 : - : - j- : ■ Iv iv <•• ■ ■• : : - v t : : • r 

v a t : • v;-t. :.r y - rvtv : •••»: v. v xt- a)t : • : 

v t t v - i" : : - : v." : - ./r • : t j 

D^flftflWJ? ]1&?9 e£ ]h* Q? s 3» "5^9 D 9 ,, 3^S ^fl 
efwn «n s T24 nujotf-rw onto 8m ^8 82 03SD3 

: it j* *att: it -1 hr J " t : • - v • t - iv •• i _ :i - 

nman-rw ti> ^3*1 win tot 1 83*i 26 :or6 n53tf» Dtf-^s 

./t : • - v y «r t- t :- - I- < t- v it \ j wt 

u&vfb bnb bx&w :mn« ^-ttnfitf^ a nman DTantfa 

t : v t <- : • - t : it v . r : • " t :at - v.t t : v — . 

Ttotfn 28 :ti ^Tiyn DmD8 itf8 ]pjn D3^38 often 198*1 

: 1 " n v.v * i~ av : - ~: jv ~: Hc't - Js • _ : y t —. v 

vw *rtrv9 : b witf*i snp»n ^n n^Ttj; ^3*6 tqj£ Dite 

t •• jt • - |\— . i- : v ~ \Xt m r at ti * v: t : j ) : : - : y t 

i#8 tten D3Y18 nrn i^i "tea-p itik r&^a-nK 8im 

j*.* ■: I ft- x: ' "'• v - : v - • Iv ' t I 7t™ v : — 

nwa-E rpv ina^o ^3 ?prp dv6k 108^ ^8 daion 

< : : • r I '• J" - : - r : \.t : : j x v: - at •• w : - - : 

pnTH3i :n &# p^ n-nnn 83*i ni33^> tfm'n Yti«-5« Vom 

I -r : • - t it »lsjr" t : vr - j t - a : • *••- : - • t v t — . r 

Dr6n twb £ na^*^ :Dn t, ^^ ^g^ p^rn ten wb 

x: t : v. - : y .r t - v it y v \.~ ) - - : • - a" " wi 

< vav •:•-! :i • t - : • <*:it •:•-: a»-: 
: - t t : j : i" - -it: • : v: xt" ■ P •' v " : ". ,T 

KfcrT34 nnriiK Bh« D^:«n nnon^ imyss Tvsni tfnbas 

t •- !•• •• v ^* c t - :it j : : •- a ir : • c t - : u : • 

t^nn d^3 n^tyaD p^a n^t^p nirn anb« n^s n«D n6^p 

j-- t ur\ j : - • ly t: • s- : ^ v - v •• - : t t j" •• 

-bv ntfK-na irv 44 :iap rotf*! vit^M nn^ 

jv _ : v - : - 1 • Ci • "P ^ • •" at 

n«fe^ ptev ntfK3 toft 6^3»n nhnD8-n« 85'n ib*6 ^n^3 

a" : I v. : 1 x: — j- v • t : it < : : - 

btffi wan p^na ^^-n«v :inn^D« ^3 Bh«-TO3 n^i 

• t I v v ■ " j : • • : v : 1 : ~ : ~ x : vj » . i . x . 

*TH i#k wt» mis tyy^ 113^ *p3 n«i ]bp»i nnriD« ^3 

i" • x; -'. Iv x~ :• a: • Jvjv «• : I n j- . : 

n^n-rw ; l8^ ,, DH4 tniTnbni nan suito D^:«ni ii» ngto3 

• t v j : it •• iv •• 1 ~:i~ t c : \ s t —.it . a »v v. 

a* t ~:it j**— . r K : 'j J*. - ~:i - r i< . I . j 

8^n°5 :n3itD nnn ngn orip^ n^ d9!?8 51©«1 ori^ni 
:nn^y ngfa nninn 13 B^n:^ ^n: wfti 13 *fn t\f\& n^8 ni 

iv • -\ x: ~i v: v~: a it— s - r * " s • <• • • 

:mn 1313 Wpd fteb ?iWn n^jg Q'njns ^ ^T 

|V~ >TT — til I.T.I • • .A» »» • • J • 

23 2MSS mx<5 Q3^nO)3K II 24 °^ ><& || 25 1 ? c « bD«> || 26 a fit dl || 
b 7MSS m ins D1D« || 28 a au<S + d\:6*6 K«T5 Bh^JJ ^13 itt«n 11 
b Q ^nn^.l || 30 ^.« ^ !| 32 1 fit DnSD*? || 34 «S ^^1 || Cp 44, 5 ins c 

(cf 3*) *)D?n r??" n ^ ^ D] ?W nabi. $4 rpp*nn 44,8—31 

PA? HS5 T^ ^"VQ ^fihpos h 53 uk?? "i#8 *)©? l?. 8 
?H»& tn« xw n&«9 tint in *iD3 sp^w n^D ito:u rth 

I v.* t -: r* y • j" t • v **: itt j Jvv.v I v _ : jr.* : • I •• : 

ommD hto-ds natf-h 10 :D*nni;^ \^*6 n\*u -unSi-nm riDi 

v»v •• : • : jx~ ~ v ™ pt~:i~ v: i xti v : — : - : a* t 

niD^ 11 :d*p:i -pnn di-iki 12b •brmp toa «sa^ itba avra 

-: 1- •-■ iv • : j : r w ~ : v t j* v : r • <•• t • v -: a i v 

fr&rn" :tnninD« #\s vins s i nna iflnnDK-nK aha rni-n 

•• - : - 1 : - : - x c : T "tr t : at i : - s ~ v j- y 

:p^a nnnD«3 s>4an toa-n °nte ttean Win frnr 

1 1- t : - -vr:~: - • t - •• t • - at* I v. It - •••• ji" 

*6*V4 :m^n -ntf-n libn-to tf'w 6bm DJitefc -unp-n-3 

1- t r t *. ~~ ~: J" - :i- - i at : • ■» :# : *i— 

:mn« tm^ -ite-n d# imp «vn *ibT- nrra Vtwi nwr 

t :it wt * : j : •- at jv ^ v. : I- t j- t v : <r 

DitoT «*6n nrrfew i^« nn ntewem-no eibT* bn^ notf-n-s 

v : - : j - : av ■ -: jv - : wr~ x: -: i — it I" vt v <- 

^*i*6 ^D&rna a nTniT notf 1 ? 16 :^b3 itfa t^K tfn:r #nr*D 

1- t : v j- *it x: —. v: y - : $•• - p 

&*n& uin T^ rtsrna ksd c D\n^«n pTOsn-noi inr b n& 

•t~: <•: • I vt — . Ij-: t t * v:it J at - : r - «• -T 

•$ nWn TtjH-h-* :iT2 snnan «sd:-^« as wiS*rm lirwb 

t j- t v - it: ■ ci- xc : • v -: y- : — : - • i- 

12b ^-n\T K-in fP3 ir-San *&dj n#« t^«n ntfT nifcpyD 

v t j* v : r < t : - • t - t : • v -: • t a v. -*: ■•• 

t : t •• ** •-■ iv • ~: v v. t : j —. v - : 

WK "Tn^-^81 "'i'lK ^T«3 Tm ^» «i-*13T *a*H! ^3 ^^1 

tl : - - x - : • ~: j" : t : t t <• : : - t v - : - : j* v 

mb m &n Hbtab viiv-nx bit® m'ik^ tninss t]id? •a ttvz 

x: 1 •••*: a •• *.tt _ : v - t j* - : i : - : I v. T x lie: : ■ : 

pp mpT t^i j&t n« b5-^ ^i^-^ no^in 20 tnmM n« 

Iat^t «K: •.'/.': I»-t jt t v • ~: v v - it v.t 

Tiny^ ^ihi 21 tiana ra»i ijs«^ inn^ «in nnvn nb w«n 

P v t -: v v - 1 •• — . x t : v. • : y - : $ •• t • " •• j* t : 

•wan tav-fcfc ^«-^« n^h 22 n^s? w na^«T ^« vrnrn 

- \r ~ ^~ 1 • - : v v - it t « •■ t j* t : at •• \>. • i 

j • l vt*: v v ■ i" t v: t •••./"»: at v j - :! 1 - 

-D^r ^3 Sti-h :^b ni«i^ psoln *6 DDn« ftgn dd^k it 

• t j* • :i- it t j :• I v. • 1 ./ av : • I v. >t - jv • ~: --••• 

: • c«. a t v i," r - : / : • v:* v — a t \.l : : - iv 

\im ibpn vfiK ^^-dx nn^ te-u ^ "iD«h 26 :^3^-tDs;D -u^ 

T • I <. It - ' T •• * VAV T VT J V I _ : JT 

:*un» -nw^ ]ten -i:^n«T e^Sn ^s hi«n^ to-u ^-^ w^i 

it • -r.* •• 1 ^ It - x t : • t j" : :• - j : -t : 

•vrato ^-m^ n^t^ ^ dA^t on« -u^« ^5« ray id^ s v7 

- T • j- t:it ••- : j- v : - : jv - a* •• « t jI :: - v y- 

tmsri9 YTp*n &i *nb -1^0 ™ id^i ^«d in«n «2J^ 28 

ji" - c • : J : Iat Ij t Ic it • • ••• t v it < ....- 

^nn^-n« Dnmm rto« -impn ^s ds;d nT-n«*m annp^ 2 9 

y t i" v $v : - 1 : I 7. t jtIt : vt t x " av v - sv irj 

■on« -larw iwm 4ft Tiap-^ ^is nnvw tnbtou? nn? 

at • jv •• - vr - : • t j I : : - v • : t - : t i : wr tT 

•vrnim riDv "wran r«"^ irvftra nVn3i n'^s^n nn-i^p i^b^i 

: a 7 t - v: — I x' r 9 : • ti : i T ~ : jt T: w : - : 

8 1ca ^jDDH cf 43,21. 22 || 10 Var G Kill ]3 || 12 °-° 1 ? '33 ^HiT 
'pi ntal || 16 a " a 1 ? nDS^l || b w. Vers HD-1 I) c au!<5 D\n^«m, || 24 2MSS 
a».S al 1^n« (I 27 (S3 irUK I! 30 ®S^ Wn« || 31 ins c au.® al «^«. 44,32-45.^9 GENESIS 65 

-n« any 3f^p y» trtyjt? TO? ^?*J 5P!?* rtflPHJ Tl?* 

tor ny jm \rt*6 nay i»ig nnn 3ppp Kratf* 1 nnjn33 :o^n 

r «j- - vr ~ : a- r tw - — - j- I : : - <t v r* t - : r t - 

n*oK is ^n« ur« -warn ^i«-^« ntow TK-^34 :vn«-ny 

"/ : v lv< a • x: •• ->.--: • t v jvv:iv t " it v 

psxnnb v\6v tor-*6v 45 raa-riK wwr itf« yia 

) •• - : p : I •• t i : r t wt : • x. * - : ~ t t 

- <r ! cir v: t x ti : • ~ tt • t • - <: 

a D?^p nyQ#*l ^333 f$>"fi« )$*\ 2 WW* 7 * ^ >W5? *N 
^a« wn *i6? ^ Vrurtos *$? T0*t*l 3 jrrtr© rvj) b yp#?l 
^or nD« s i4 :wbd ^33) *a tfifc mart Vn« ston6n ti 

l$" v ~ it t • v. - : : • x j _ :i- t v < : it : at 

Dmairntfa dStik *idt» "mk north ^tfm ^« Krrcfe vrtK-to* 

jv :- : v -: v • -: lj" • -: v - m •* it** jt : vrv 

s: :~ : p v •• j- : - • - : : jt •• - jt - : t :it: • « 

amn Dvi:tf nna 6 :aaMB t ? dv6k wto* vftxcb ^ ran vifc 

a tit 'jr t : yv • iv •• : • v: v: • j- t : t : • : j* t a" v; 

•unto^v jT^pn Bhin-r« itfa D^it^ tfan Tijn pan aipa 

•«*t T "" r It : v: t I i- jf —. • t j- t r : I vat t vJjv: 

no^s^ aft nrwfri p«a mat* nab d*6 dj^b^ dvi^k 

v.t •• : • v t j - : i- : I vat t v: •• : vvt j t v •• : • • v: 

Mb^yn D\lto«i ^ nzti Vifc onnto* nrw-*6 nriin 8 tntoia 

...... A . v: IT tf T .. . <v : - : v - i t - : it 

~: i- mt: • I v;v t : c t : I t : : - : t : 

v v: • $- t J-- j J: • - t < t ■• jv : u~ • t v j":i - 

mm wrpna nat^^ 10 nton-^8 ^« nr\ D , nsD-te^ m»^ 

t <• t : I v I viv : jt : - it : 1 - : r i~ c* •• jt : »at: • t : I \. t : 

:^-i^«-ten TTipnn *p«2n b TT^:n ^nn spai nris ^« nnp 

Iit v -; t : v.1 :>it: j»: • : I av t j- : I v.vt t - - •• h 

jt _ vt • Iv at t v: t j" t v • t I : i <•:-;•: 

c I a- t : • j t t " s v •• p* <•• • : Iit v — . t : t» : F 

t c* : • - : • : • : t v • t : jv : - • : iv •• - : x' " : •" 

•TKnrto te s v4 tmn ^«-n» armim DnviDi on^i n^« 

j** :- - i •- t i" v: t v jv : - i : vv s r av ■ : j*. — . 

■33*1 vn«-^ p^2^v5 :n8^-^ HD3 A^ii pM vn«-p^a 

•l:x*~ >-t v t : I j" - '.- it t- - ffi r IT ' ITir « t lr t: • 

nbns n^3 yhuh bpnv 6 :m« w« nnai is , nn«i onto 

.- < .. r- - : . )j - : i • v.tv j: • I- •— :j~ : av— . 

ne^vy :vmy wni n»ns wa io^i w ™ i»a lbs 1 ? 

<- it t -:«••• : : - j" •• : - . - | A - j.. - : v, T 

: v : j* : v - : i- a ~: j I v.v - v j v: I •• v : - 

mn*n ^« win aa'tf.a-jwi DD^a«-ri8 nnpn 18 :waa nn« nto 

jt : v : at •• j c: •• it v : -x: • —. v $ I : I - it : t : x- 

nn^snrt«V9 :p«n a^n-n« fo«T d^d p« anfi-n8 oa 1 ? 

t «• \ jt - : I vit t v x' v v. : • : ♦ - : • I vjv v v t 

32 jux Vn« || Cp 45, 2 a 1 DnSfcrVD (<S Trdvxe? oi AItutttioi) || b 1 c <SS 

ymf)\ || 3 >« j 7 1 c **« ai noo^s || 'io a « rcae^ Apapias n b 5 ^n^n I 
19 'i c «*> on« nre. 

Biblia. S A 66 rVPK-D 45,20-46,13 

onNteui Djjn^l bast^ nfim cr^np p&o &aHnp &s ntf t 

j*.' t : •.•••:•: v : - : t — . • - : • I v v •• fi 1 J : a ~: j 

n«-^a aia-^a na^a-^; Dftn-^K oia^v tonici dp^kvin 
si 1 'j • IS " : v t - v : j" : iv t . ~- • -: 

n*fcu; *idv nn^ tfpi bkier •oa p-ttw*n 21 :*wi oa!? d^-tcb 

V.T-. Iv j*.- t I •• • - •• t : • j--: !•■ —.1-- 1 ./-.• t -vr: • 

nisbn b^6 in: D^a*? 22 trvh n-rc on^ trpi nine h S"^ 

j • -: v: t Iv-t jt \ : J vit- v.t" vt !/■•- a :- j.* 

v5*6n 2 3 :n^Dt^ nbbn atom *pi m«D afa* tou te^a^i n^afc? 

• t : it: j ' —. \f t : Ivv j •• j : I - t I <• t : • : at: 

nSna -ifrsn nn^D anao D^teto o^bn rrpv ntfta rtxf 

~i v x: : */a: • j • « : 1 ~: jti -; : <- 1 

x&\ vn«-n« rfctfn 2 * jttA °va*6 rirai Dn!?n na nWjfr 

A ...._ ^ T v v j — ._ 1 V|T _ v: t : I y t vsvt jt T i 

1 — : I vjv t- *at: • • v. — :i — ■ I vit - v.: : • r v f * -: v j- 

bvfa avnai "ti siDf lis; n&*6 i5 na*v 6 :D,Taa a&srrto 

c* j • : - Ij- < •• •-- iv • -: K~:\- rv 

n« y$k rom 2 ? :onb pDKn-*6 ^ 126 w\ ansa p*rtaa 

j** t •• j : - :- iv t I v: v:iv j- • tjt- -at: • I vjv t : 

*pv TbV'ixfH nftoun-nK fcw nrtba na^i Ttfg *idv tP*"ta 

t\i- j- t v -: t— .jt v :- - •„•••-: jv • jv -J I •• <••: • t 

•tip an Wnfc 11 natfn 28 :d,tok a&sn mn *nm mfc nab* 5 ? 

1 v •• t : • v - iv • -: )j—.\- - v. • : - a j** t 

:JVl&K DIM ttKIKI nato ^n M3 WP 

1 t wv : cf : v : jt : v at c : lj" 

d*qt nan ya# m«a tfa*i i5-n^«-ten 5«ifc&" j;d s v 46 

• t : j~ : • - * ~ at t j** : v t - v ~: t : •• t : • w <~ • - 

no^i hMn rihioa 5«i^m\^« id^i 2 samp vn« \n^^ 

v ».- t : — j : - : •• t : •: $••.•: v - I it : • s t «• i- 

(at j** v: v." t x it v - •!•• • v vr >a - :i- ti - :i- 

\rss t\k ^d':«4 jd^ w&x bra 1?^ hd^sd htid ^Tn 

I : • <•••• • it it jI : p -: v.t j : r t : - : • jt :r* t ■ 

ap s i5 mwbv it n^ n§Tn rft^ta *bvx ^i^i hd^d 

It-t - I v.v •• ~ v.t j" t I" : at _ j I : - i— v: it : t : - : • 

bacrn*tt arms nb^-n« b^r^a nftte^n j;nt^ issd nby^ 

t - v : v • — . Ij —.1- v •• t : • i" : : • - r - at j" : • t\.—.\- 

-n« np*i 6 :tn» n«^ nsrts nto-n^« ni9jra DQ^riwi 

j 'z *~ 1 j** t w :~ j- t v ~: t - :it v •• : v : 

hd^tjd ^i^ wis p«a ^an "it^« D^narn^ nn^po 

t:at:* wt- I -- : I vjv : : it <v — . t : v : v -F* • 

n^a ntasi vnia tftH Vaa ^ai via 7 :in« nnr^ai abr 

>.t t j T vt : • t t <•• : t t i • j :- t : Iv.— .1- 

tonbr^a niD» n^n 8 d tnDn^D in« x^an tprbi 

y t : • i" : $ : •••••: t :it : • ^ • s •• a :- t : 

Tji:q )a^"i : *$&9 tpuq aip?; "ib? rga^ ajjg; n^p D^an 
^an 12 t'TTpi nnp ritha •nb ^a^i 11 :n^^an-p ^«^i c nnii 

j- : r t : v.t*: I v a •• v:* : r — .i - : r I v w t : a : 

l?i? p«? ^irj nx? no^n nin fjgn n^i : gWj ns; rr^rr: 
c avi b nnsn j^in a iat^^^ ^av3 :Wom ftpi pa-Ma ran 

j : vt \ ^ jt at t • «• : 1 t : I j : v I w.v •• : j : i 

22 >© || 23 o_0 ^5 aipouaa<; apxou<; tlu Traxpi auxoO, 5 S^Dn (= )^) pro 
DH 1 ? || 25 14MSS *u. Seb H?n« || Cp 46, 2 1 frt c n«n»n || 5 (5 luuar|qp; 
35 h A=ill || 9 ca 60MSS ^om ) || 10 a Nu 26,12. iCh 4,24 !?WtM || b >Nu 
Ch; frt dl (= Ira) || c w. TEH Nu Ch nnt || 11 ca 60 MSS HP^ || 

12 ^(®) ^K^nin 13 a cf 30,18 1| b /«.s iCh 7,1 ni*»* II c 1 c ^@NuCh a^;i. 46,14— 47' 1 GENESIS 67 

-ib>k n*6 ygin^s :tefrirj )i^«i tjj pta? ^V 4 :fp#i 
Ywaan TO3 tfsrta inn ru^ n*n oi« hm apsr 1 ? m^ 

v.t : v» t vsv t A • jt v:* : t : Ij~ ~ : I -;i- : <t ; it 

*nrw. *]* c p2wn b \ntf •sm "rpps Tj Mav 6 :#tahDHs6ff 

« *:i- /" I a : •: : j* v: - : I ;T • t j" : it: x : 

onh« mbn nr'nan Ntf'n "mfc*. rutr ntfa •sav* ;^*om 

at — . -jv : v.t • : ./•:•: 91T • l $t : • •• t j" : !•••:-: 

rnrfft p^ pirntfa rt&tj ^:a n^« 18 :to^Dn n^n ni^n ■gaa 

jt" : Kt t l>- t v —. t : • j* - : v ••< p* • . ~ vw t • : jr m : 

n#« 5m \>3 19 :#su mfew ff# albi^ nMt-nK i^m vo 

••• j- •• t <•• : v it v." : v s m r— .1-; v •• v •:<••- a • 

W« tTmaK-riKi ntto-n« tit pis jns ^oie-na niox 

-r* : mt : v v : GS - : v I a Ij- w ■*« • ^ - : it 

tram md efefii Ti« b pwi *na a tatf*n taai yta p^a 

« \ : x \ at j* •• lu-:r : xt" •• : - : v v t * ~ <r . \ . T: . 

:•*» nwiK tfsrta ato^ ^ n#« ton "oa rr?K 22 :°rw 

it t ^r t : - vv.v t Ja :i. vr ••. «r.' ~: •• t j- : v ••< : :it t 

7h* 2 s :tf?Bh 12m mui towwp ^ns: ^an 2 * : b D^n n—o:yi 2 3 

v ••< i" • : \y : v: t /T:* III s PI r \ Kt •■ : 

-ta aia^ n^«-n« ■ftm tng 5rrt p^> inrntfK niita ^a 

t K-:i- : vv v •.•$••- a • j** t: Ktt \x~ t v -: t: • «r* : 

i5t ^ s nD^D ato^ nftan etesn-ta 26 :nyatf etoj 

•• : j" : i t : - : • J<-:i - : t t - v v ~ t it : • -.v." 

-ntfa *pT» ^ai 2 7 jtftfi onjW t^sa-^3 nto^-^a ^i ln^D 

v - : Iv >•• : i" t J^ • v w t Ia— .r •• : _!•• : vr : • 

np , n»p ni$an nfesr-n^ ^ean-te b D^t^ ^sa d^ds iV-^ 

t :vr : • t^-i - h/-:i- r : vjv ~ t 'fa : vr.' *vr : • : 3 ~ \ 

j : \" t t : <- t t : v : r T • 

^ s i ij^sid npr ib« s v9 : b ]^ toi« c i«:ri m&n h wzb 

—j — . " : v I" < :: - I v i t :j~ >. t - t : a ^t t : 

-bv 53*1 riara-to Sb^ v5« «ti mda ra« ^n^-ninp^ 

•I y~ t t- - • - t •• jT"- t T a s: t f t : • i - ' : • 

•riifcri ^nn« orsn nnio« *pt^k ^«nb^ 10^^30 my vik^ 

j. . .._ .,_ - s - T J t lc* v y t : • V $ _ I \.T t - 

c'v: iv • t j" v : t v v !<•• v - ti \,9 I » x T • ■ 

wa tttta-pKa *wfx ^as-n^a^i s ns i^n moht nbis!? nra«n 

yr l-c : I vtv : 5? ": v t F $ - ~ t •• jt : i : a :- : t j* - : 

-tan cnpai DJtfsn vn njpo ^«-»a i«i nh b^a«m32 : ^ x 

t : vt't : sr : at «.•!; • j" : ~ r I "J • t _ : it : it •• 

:Da^i?a"nD idkt 7fsn& nib vnp^s n^s3 naoan on 1 ? iW 

iv ••-:!- - vr t : a : - vv t ^tJ : • r it : r •• v.v t -v — . 

«n3«-m m^fln wm^D sptay vn n5po ^:n dti , -id«i34 

: vr ~: ~ t - - : j" ^ : • I vi": <t vl: • •• : - v : — :i 

^Vta d^^d napin-^a a ]^li p«a totfn n^ara ^nb«"M 

••j t «vr: • j-~: i • Iv I v_iv : : r* ~: i~ a - * ~: 

Utt(2n ^nxi ^a« "id«m nsns^ ii*i noi^ ton 1 47 :pte 

<x : - - : • t v - :- : j- I" j t- I i 

16 a mx® Nu ]m || b 4MSS mx al W&) || c mx$ \\yiWl II d Nu 7!1« |j 
17 a >Nu 26,44 II b 1 P r b ^V^. II 2 ° ® a ^<iit prolem Man et Ephr, cf Nu 
26,34s || 21 a « + ^5 ND W] || ^MCcfNu 26,38 s)DDVtt DD^I DyrWl J 
c iCh 8,3 Tn« II 22 'l c 29MSS a°(5MSS) ** al HlV H 23 a Seb Var G 
\y\ H b 6 Aaou = DU^n, Nu 26,42 DrVI^ II 24 iCh7,i3^^ D^l II 27 a cf 
3S,26(6MSS «* pi) || b 6 ivvta (pr itrxd) || c « 75 || 28 a « nnjJH 5 ? mx$ nW>T^ || 
b-b 6 Ka6' 'Hpuujv iroXiv (= Wirt?) cf? rnv Pa^eoari || c ux£$ sing | 29 cf 
28 || 31 >« || 34 a « + Apap(a || b 24MSS *ul(8°J?) al ^fl 5 A * 68 rwtra 47,2-18 

rrsjpi* t\m p«3 tat?] p?|9 y^xq wa arft "tt?^?] bnjjsn 

wwK-m Tiny toft* b nift rthe'te TiDtfn oatwa-riD -ma 

: c-~: I vt~: I x' • v j: i- av •• ~: r wv 

n$np f^r? foaa f^| y\ti ftirfe'ty rp&;\* w/jiag-Di 
ariaBh nr\v*\ iwa p«a asnn ■taa- ,| a T^h n#a hefc 

jt : r* vt- : l~*l I vjv: a tit j- t p I VT~:r jv ~: I 

^n«T Tpn«nb*6 *$v m b$ n!h5 *»9tfp- 5 *]#$ p«3 T3W 
-™ ntfin pan atroa «tfi ^ d^sd p« 6 :rt« wo 

j" I vt t j- •• : • I jv t : • - : • I v<v I iv •• j% 

• t lj-y- v I" <"T - r v _ : - e?F; • X' t vr : - : 

r*TB iDtfn 8 :nms-™ ajs? rp^ nJne Mfi^ vrrtwi 
*M Hr rths - ^ aiw 10^9 t?pn m# v nSa ato*^a 

_,.. . ... . - v 1 -.,- < - 1 |V _ j.. ; y. . T - ) A -:i- iv 

*6i *n ^tf ^ V»n d"*ti era raw ™& ! t D^tf *Vud 

j : - - j" : •• : t • t : j- : at t vr : j* : J : 

-™ ajw tq^w tarrwo ^a •ytaa ^n \pfMjmi i3*n 

K - :i- I v;i:" iv •• 1 : v." - — . _!•• - •• : •• : v • • 

STi«-™n ra«-™ Stat* atfi*v* tnlna ^ste ks*i nins 

t v v : j- t v I" j" - 1 :- x' : • • v.""- a :- 

Doom paa pan aa^Da d^d p«a n*n« nn^> **i 

a- : : - I vjv: I mi j- •• : •-: • I vjv : t %. -: <vt I •• • - 

-te ™i vrt«-™i ra»-™ *pv tete^v 2 :nlns m? n#*o 

t «■ : tv v : x t v I" <••:-;- 1 ;- yr • c* ~:i~ 

t°*pn *2>b° unb raw n^3 

llT - V : VV.V A T J" 

tofSSQ p« n5jpn The n^in i^d-^ p^n-^jg Vn Dn^v3 

• ~ : • I v<v ~ •• AT (.T TIT J" T r I V T T t : I •• v<v : 

t&oan nosn-te-™ ^dt tsp^v4 :nyin ^bd wis p«i 

<r : • - Iv v - t v I" )j"-:~ it tit v:* : • I- - : I vjv : 

*pv Kn*i n^int^ an--i^« nnt^3 wis p»nsi &^o-p«a 

Iv x' 1 ~ NT 1 J" v - : v v.v - I — : I w: : • - : • I viv : 

fws p«m fiii^p HJ59 *i9?n c*in 15 *nyTB nn^ «j§|iT«8 

53M nnDi na^i anb vb-mn nb«!? wn-^8 d^d-^d foi^ 

Iav: v w t t«it : v v jt t it •• !<•• v • - : • t »~ 

DD^pDa°D3^ nin«i ab^po isn hot id« s i i6 :to3 ds« ^ 

/»v ••!:•: li'i jt : v : v "I: • j t I" v <- Iv it «• t x 

^DT 1 UT}b ]W\ SjDt^ DD^f3Q-n« n«^ T V7 :s]D| Ds«-n« 

D^n^^i D^bnnn ipan rup&:n ttttg mpoa?i d^djid^ cn^ 

<" - :i- :- a* —.1- \tt - x'': ' : I v ~ j"»: • : " vv 

n«i^ Avin mts^n Shnv 8 :«vrn n:^3 nrtipo-tea bn^3 

t - • - jt t - • - r - (.t t - •••••>:• t : v v - 

tpisj nn-D« ^ s il«D nn^:-^^ ft nt»M n^n m^a v5k 

Ivv j- ••< - :i" j*— : 1 :<- • •• - jtt - t- 

^n s in-D« ^a ^« ^ n«^ t6 ^«-i>8 o nDnan mpon 

«• t • : • j* : • • _ : j- : • - : • < a* — . v vt •• : - j"T: • 

Cp 47, 2 ins c ;iu. 1B# || 3 a «*© al *)DV ^n^ || b cf 46,34 b (ca 4oMSS)|| 
5 hue trsp c ® 6 b et postea ins c « Vjn* Df)^ ^DV^« Dn?0 i«bjl 

nb«*7 «)Di^« njns io« a i dttsp ^^o n)Tji yv&i(s b - 6a >« h ^ h ) II 12 ~ i 

xaxd aiuua («||?) || 13^ t6r\) (cfYg,!!)'® ^ixnrev (^1?) | 15.16 **« 
*)D30 || 16 ins c *u.(5 al Urb || 18 ? exc Ǥ. 47> x 9— 48»4 GENESIS 69 

urtfc-rup tiftpprca tatitnai ^yvb rwj.) mafe* rappitr) 

-im nihsb cmap bhDiKi wuk n5mi nn^s wiDTH-nat 
-i»3-n« tot 1 pn*> in&n *6 no-wm nnbi *6n fpmvjnt 

» v I" I'v •* it •• J \.t i~: rr : t j : : r : * -•• 

onto pima into tf 1 ^ d'hsd riaa-'a rthfib cnsa riDis* 

B — : I ./~ t r •• t J* • ~ : • < : it • : - : • - : • <- : ~ 

nspo n^b infc Tarn bin-rwi 21 :nins^ p«n vim ajnn 

j-J: • /.• t iv «. j- v: iv t t i :- ! I v& t x : - at t t 

pft Vp mp *6 n^nan runa pi 22 nnsp-im D'nser^.a: 

r • at't J v; - : 1 - j- : ~ I v- i" ij - : -vr : • 

7§-^y nine bnb iru to« bpn-na nto*o nine nso n^in^ 

I- - :- v t l<- t v _ : It % v < : nr : :~ j" •• • —. i - 

aan« w:p in o&n-to tot* Mifrw tonoiK-rw naa *6 

jv : v • h • " t t v I" <- it t : - v k : it ., 

tnoiKn-riK onmr. jnt ca'rKn nin^ DartD-rK-n*tt dim 

it t - : it v cr : - : ^ -•: jv t r 1 a : - : c* 8 • v : 9 ~ 

mm rfnrj ya-iK-i nins 1 ? fNgftBD annai a ntoana nvn 2 * 

j*.* : r t - r jt : - : a : - : v: • -: x: ~ : : - it : 

: b DDsa^ te«bn b oaviaa 10*61 Dato*6i mtrn jrf6 bab 

iv : - : j v.iv : \g " it : x: — .1- : w : : t : i sv t - * - v : v T 

\7tinsh D'nau wji ^k ■wa in-araM umnn na^vs 

i : - : Bn X t : • _ : _r* •• : I •• t : • at • v: iv v. : I* 

n$n*6° WBR? naiK-to nfn ffftrw Pf6 ^fit nnh d&»v« 

>. :- . *y-: • j- : - - v - - w 1 )•• jt vjt- 

:nin*6 rura ^^ Dia^ barton noiK pi °^Dh^ 

i : - : vt :it j t - : • ~: i - <- : - r - v a - 

ns*i a5 «oh*i ttfj p«a unm p«a ifrtp a^v7 

-/ : • - t j -:it"- I v a I vjv : • vr: • • ':x: : v tT • vs"- 

mvf 7T&9 v^ trlcw pas apsr ^n^ 28 d nho lain 

at t rr? r ^l • - : • I vjv : I ~:i~ <• : - i : • !• * 

imp m& D^an^i n^i^ ynt^ rSj *wf bfoww %n^ 

it t c - : v* t : - : • t ^ - x: t - j- : I ~:i- •• : <• : - 

fco-aj fe -id^^t TOrt i:a^i«np s T jPiid^ ^n^-'D^ naip s v9 

t • v <- I" : j : • -nrl: •- t •• t : • i" : j :» : • - 

ion ^p mfcrsn ^an^ nnn tp Katrto TJ¥3 in ••luao 

y JT • t • t <• t : a* •• : - j- v.1 :it jt r I v •• : I •• <t t 

^fi«&in ^ifotrw ^naach3o :ijn?p3 ^napn i&rb* nb«i 

• - t : - • • : - it : • it : • : • c* : I : • jt - v vjv 

tq&V* : b riaia 7tov* h *3lx ifi^n a iannapa ^jnnapi d^dd 

my t : • x.- : \' c it - ■ at t \\ I : • • vr : ~ T\ I . - . . . 

a :nean BWrto ^ni^ nnn^n * j;at^n ^ nra^n 

it'- J - ct:* j - :*- a r c i ■ " • tzit- 

toh Ria *i6t6 a nD^ s i n^n n^a^n ^n« Ni^v 48 

I v: t x' ' t" : v j- v •• t x t : - •— :i- • :- 

Tin 2 : b D , nB«-n«i nwo-n« tap Vm 5J^tms np s i n^h 

j -it: y y : c* - : v • t t <•• : v v- •- av 

a^ s i bfjrkr bmm r^» «a »pv traa rian i6« s i ajbxr^ 

fc" " t : • i •• - : • - I ay •• jt Iv;* JW7 * v • v - T ~.\- : 

p«a rib? ^srnru ^ b« tpv-bx bbv* ^^s tntsan-^ 

I v x: : w : j- •• it : • v — x' t" '•' ' ~a~ • < n • - 

Tprun^n ^rairn ?jtpo \:?n ^« ip^^i 4 :vifc ^a^ ]jgg 
:n9fj; nm« wvm wit$ n«jg p^n-n« s rinii n^sr tert 

it ^ j- \— . I y.*-:i- jI - : :~: v - I vs. t v • - t : a- J"*: • 

19 + tva aireipuJMev || 21 1 c «A«(t?) Dn?? 1 ? in« T2jn || 24 a 1 WD^ 
vel (cf «) 'nn I ^ add (>«) || a6 — 1 c « ny^B? B^nb I) 28 1 c 4MSS w Seb 

WJQ II 3o a ? 1 ''n— cf 50,5 || ^ 21MSS "pais, var G n^j« n 31 e 

(cfHbr 11,21) *3 Htt&n, 1 M || Cp 48, I a ? 1 ip«»] || b « + "*?« «3M 

aby || 2 1? 1Dtft««/ttn. yo mwro 48,5—20 

t :c : • I v.* •• j # ~ • - : • I •••/•• : I : • t 1 # v t r- : t - : 

n#8 JI^T^ 6 ^VC ]^?P^1 EWJ3 n#i?rt b^s tsjrt 
i"okv jor^ma wig 1 dhtik Dtf to wr» ft orrnriK n-6in 

j* c :i- it t — .1- : w :Iit* w •• - : $•• j~ a:t J I: v.v •— :i- t ;/- 

f^-n"333 TO? ^T-S 1^? H§? b ^1 ^ ftn© a fts& ^33 
*m 8 innb rr»a vm c nis« ima btf ni2p«*i nmaK *ta!? 

:/— v it y v: t : v I \\v : t t<v :l: vit t at : v -1 t 

•aa vix-!?K tot td#»19 rr&no natfn tot ^a-nK torfer» 

j- t • t v I" v < J vi" • v v- Ia" j" : v «• t : • 

<•• •• : iv :it _ :i- vr •• jt vIit - - a; t v; v: j* I -it v _ : 

or6 ptf*n t9k bnfc Bfa*i m«i^ tev *6 tpfo ma Smfcn 

v.vt Tr m t •• t <•• — a :• vr j llv • j : it •* t : • 

• :ai« j I v.v t j i I" v •• t : • v <- ivt T f — s- 

ds;& onfc tot kstv* :wiT-n« m bvAm via nmn n|m 
tmeK-riK fimtf-nK tot np*V3 :nn« tb*6 nnnt^^n Taia 

•<- : v v v " : v I" Ij — t :it vr - : jr : •- a* ~ 

d #pi tonbr* m»a itotofra nafeO'flBi ^Hr* totofra tewa 

5 s -- a" t : • I j* • v : • jv - : v : •• t : • j : • • r 

kvh b^s« BMvto ntf^ iS^-na Mhfer* ft!?tf*V4 :t!*5 

j : •-:•„• •< v t- • : v •• t : • - : •- it •• 

v.v - : j* tt av - : j w : v : • t - 

nptfn *}pT-n$ T££l IS niD?n 
pf«*l QiTpB v:s^> ^ni« ni^nnn ^« D\^«n 

It:*: jt t : - t t : <- - : : - : • v -: • v: it 

pnn Dn-n« ^ni« wfi *6v hm nng^n 

I at : • : jt t : - \r - : j" : : v t <**It • : 

:fujn mpa a 1 * nari 

I vit t v»j*.* : ^. t j : • : 

at •• : * -j..- >v _ . .. j - .j . . - $ . T . T ,. j.. ._, — 

iv - : j - • vr : v 1 j- •• yr j- t : • t - I j : • - 

m bv 33^ d* ibajj ht-^3 ^ik p-«^ va«-^« tot ic^l 18 

v.1 : r : y : - y: ' at Ij- v: t v ly v s -1 

c* : iv : i* j ~ • : 1 ' . • : <~t v - • t Ij" t :- i 

n6o rpiT fpntn na6D b^w ibpn iti« d^n ^: 1 ' ^n-m^ 

I • Si it v :- : v • j- : • I It - <• t t : at : • j - : 

■nbK^ Sinn DT2 DSnn^ 20 \u*wr\ 

j - •■ -: t :-i r 

*\hxb b$-\fr b -£\:r ^3 

av - : • : «c- : v : • v: jI : r : c« 7 a mjs+DnM 11 b **«+*!»« 11 c *x nms« n 8 ^«+^ | n q m«n 1 

12 IMS ajxGS \tjTW\ « + auirCp || 13 ins c «3¥ Dnb5 cf 10 || 14 **« + T 
cf 17 || 15 1 c « (cf V) DHl< et dl *pV || 16 jtu. ^DH || 20 a 1 c « D33 || 

b 63 ai ifSp vei ^psn> I 20 c 1 ? nwiiM. 48,21— 49. l 3 GENESIS j\ 

Wi t\tvb» 5fcn^ noun* 1 :nwo ^th ansa-na ntw 
jaaviiK n«^« nina nnftn d5dp dy6k mrn no raja 

north wa-^ apm rw> 49 

at t v K _ :i- /*':•- 

jd^vt mnKa nana ^p^-i^s n« oj^ nrsai teDKn 
:dd^« tonbr^a W301 ajar ■ag i&DBh rejpn* 

iv • ~: j"* t : • v v . • : »a~: i - «r* : \. : • : v .Jit ■ 

"on nnwrn ^ni nna nba haw 

a* j- •• : v; t - • j : I •• : 

:w nm n&fr n/r 

it v/:: P : •:/; 

spaa ^aaffD mby ^ hfrirrto iriaa "tnB4 

I a* t j** : : • t c t /■ - - • — -<- 

a : d nto w c F\Vm t« 

it t 7 : t : vr • yr 

rnmrhaD Dan ^a° dtik *6i root** 

iv ••(••: v.t t /« : a- - ("J 17" 

h *p$ ■inn-to tAnpa ^w tfarrto biba 6 

a - : j- •• - ai':' • : - jt - t: 

nitf-npy wsnai tf* unn bsaa ^ 

i I: • v.t : • • :jt t - : <• 

nrafD ■a Dmam Tlr •g dsk mx7 

T AT »T J* \.T T : V : T J* T ~ < T 

fi ttoofena mnsKi a&R3 np^riK 

i" t : • : v.- • —j- J -:i- : Jj-: : 

fgflj *f$3 t[T tj^k xjjitt runs rrjvn. 8 
n^y \b *Pbb nfer nn« nna* 

t a* t j- : I vv.v • t : •• : - < 

:ud\t *»d *patei maa ran jna 
T$J3 pap pghon si^BTp 63^ Titr-*6 10 
jD^y to ibi b nW tfa^a iv 

r. ~ v- 1 : • v. : j x r -< 

lahu *a np*6i tfto ha 1 ? •noh" 

a ~: j - : Pep* 1 ~ : • I v v ~ <• : i 

:nfno D^aajrffun i#ab pa oaa 
fi :a^nn o^tf-p^i r*a D'W •■Wan" 

itt i" »c" • Iv : I -at • «vr •• ^ • : " 

n^« Rfflr^ kvrj ]5^i o^C *]in^> I^qt^ 
22 a « Euafia 11 m «b »nipnai ^rnVsa (cf jos 24,12), 1 *t 1 Cp 49, 2 

? dl || 3 1 nwW (vel n'8^?) II 4 a *u.« (dSOppiaaq) al HtriB || b 1 fit c 3 Vljn || 

c prps '•n^n (?) || d §it° jvbj}; prps nnbn ^«Vn 5 r dub : *u.« ro 

'O 'n, frt = DiTniDt? D»n TO? cf (6 ^H aipJaeuj; = ^aipeaewc?) * consum- 
maverunt iniquitaUm adinventionis suae (al: propositi sui) || 6 a jux (5? 

orr pro) nrr || b « nuaxa =* , in3 | 8 >«? || 10 a *». rbn \\ b q i^tf, ca 

40MSS «* al r6&\ 1 prb c (5MSS0 al (ip dTTOKeirai) C L (nw» reposita sunt) 

rh& sive ^, cf i°% («)\"i no^ri 1 c ©3H nijpn, i«|n« in^D3. j2 imna 49,14—29 

DTiseten rq rn3 b Dna nbn "isvirw 

• it : : • 1- I j- I «• vat j -: vr t • 

now *| pan-nan nib •■» nma kt»vs 
d njnirDD^ \t:i feai?^ tejtf b;i 
♦♦^ofcr ^3t? iroo lay pT n i<6 

i" t : • j" : • vr - : a - I j t Kt 

Trtsrbs W*sM T\H m *bv #m Vrw** 

- a ••-: 1 v. • : I vv ••-: jt t l t • : 

d \rt\7V\ v^ 3fl?^ 18 
d hps> i:p «nnn iaw Tra na^ 

>i"T j\t v : av : j : vr 

I v iv •• — : 1 — I vr* " J : a : - jt •• : «• * F* 

v it ••:•!«•- at ••. : jtt - v: t : - 

tnnt^-6x; rrjj$ ntia ps*$8 np& }| tpv hib )Ji 22 

p • jr— :i- «i . T T" at C-.-3T :i- 

*r ^3t sitb^ ifitf p 1mm st^rn 2 4 

att j«* : t t- : 1- I t •• : •••<••- 

r* t : • Ivjv v.v ji • I - :i- j* ~: •• • 

3533*1 *H? a n«i 311^1 T^ ^0 25 
b nnn n^S b ninn nina ^d b^b^ rtbn? 

~ at vjv v : j:* t •• •- t <:• 

torn, tng nira 

- itt \-i ~ : • 

is; ^iin rtna-to Via T$% nb32 26 

j- - j:' - : it I • t j" 

nf?ip n&sa man 

AT ^ J . • vr— . 1- 

:W># ptor y\vb*\ 

it t I/'- : v«r» : 

b#Tn« mb ihTiNfH ntftf nfew Dtt# torfcn *ontf ntorte** 

v • _ : <v t v • v -: : at t j- : «• t : • j" : • v y t 

ne«*3 nni« xn*9 :nnfc ira trp*p? i&k b^m dAi« to*. 

v <- t j- :- it I/— v. t : • : jv ~: v t I vjt:- 

ntfs niran-W* vfc*rto t* vnp H b&-^« no*o ^a bn^ 

^ -: tt : - v at -: v « JTT* • ~ v Ijtv:iv • -: v '• ~: 

13 ca 10MSS Seb *xx$S<t°1\) "TJ || 14 a cf 3o,i8 b || b mx B^ 1 ill || 
19/20 1 c «*» "#JJ :D3J5P II 20 ai* ]0^ || 21 a 1 prb c (5 (<XTtt€xos) H^« || 
b 1 prb (cf «) np« || 22 I T| || 23 1 Efin, vel c ^<S al ^H^TI || 24 r 1 
'l^ HPh DB^D (in ex iBh TCV Htfl D^p, cf « toO Traxpic aou), vel frt DBto 
1* Ity cf « (6 KdTiaxiKJac' lap.) 5 (Efflte)«° (et iSam 4,1??) || 25 a l c 
3MSS jux«3 ^«1 || *-* 1 frt nnriD, sed cf Dt 33,13 || 26 a 1 c « (6p^wv novC- 
laiuv) lg njPJ et ins frt "ty ante HUtfl || b Dt 33,16 *HJ«1^ || 28 3MSS 
au®3 om -iy«, 1 prb ^« t^« || 29 1 frt ^ 49,30-50,17 GENESIS 73 

•uB-toritfK ntoaaan rnfea n&« niya^o : ^ n n insy mfca 

,/■• : - v ~: vi" : ~ ~ $•* : • v -: it : - r • p* i j : v v;* : • 

fia? r$Q TrSfiTi^ - Q^T?8 nig i#« : ]w? jn«3 *npo 
tfitfa niter rw Dnm«-n« rtjD nDBM* nap-run^ ^nn 

: jt t •■ : t t : - v : 'it t jt v »nr ■ \ ~a v: • r 

:n*6-n« ^nap neeh intfK npai n«T pftp-™ map net* 

it" v • :*t't t ^r : a : • Jjt: • «• : I t : • v j : 'it t t< 

n*6 apir ^133 :nm:a n«D la-ntfa niaem mtrn mpD3* 

j- : I — .r <- :- i" •• : y* •• v. v — . ^tt : - : wt - $••!:• 

♦♦vasrto* spK*i jwi nean-to* vton nb»*n via-n« 

it- v lv ^t ••- r vr: . - at • - v <.t : - tj v:i\— t t 

tin *idt« i5m a ^-pa^i vto; pa ra« ^s-tor ^d*p te*v 50 
:tonb^-nK DWm rain* 1 . ra«-n« fctin^> nntehn-nK Via? 

i" t : • v « : i t j : -i — a* t v *.— .i - • : j t v t t -•. 

ina w nnunn ^ rote* p * di* roana friKtoyv 

y j : •- a* -.-: i- j- : t: : • \x' y j" t : - : : •- 

nina ma- to* *ibT» na-n to ^ Viasw :qt* watf d^sd 

t :- j- v l w j- - : - • : j" : : -r~ i x : • -vr: • 

nb*6 nins •uwa "Krvm ofwya in tiked kj-qk nb«^ 

~ v. : - x' : t : t : - v •• j" : I •• <t t t • a 

p«a^ vma n&K *iapa fia bsij nun nb*6 a ^atfn ^aas 

I vjv: * • <*t v ~: •: )• : •• it j>» • •• *j- • : • • t 

:nawftri ^aaviK map«n tw-ntow nrun ^Tapm natf wi? 

t it: v: t v jfffis ■ 1 vr •: v: iv t - : -a* 5 : I: • t v.t I — 

^dt< tow :w*a#n i#83 tonvik "ftp* nto* °nins natfn 6 

!«• -j — liv • : • /v —j- I v: t v ; I: y- : * . v w- 

^pt tan wa ■spr nins ■nairto) iria ^r^ ra«-nK nip^ 

y*»: • t : j"):* :- <••: - t • - :i _ - M t v ji: • 

d:^^i nstD pi ra« n^ m ^b^ n^a 3b*i 8 :cn»D-riK 

jt : t - ) - at j" «Tf: r j" : *it: • I «r. 

^n D^is'M ^?t d 3 ^? Hp 9 n^? np ^w D ii?? n 

rfftn in^2 n^« ib«n na-w ^v° nkio ins nanan 

I •• : — v j" : v -: t t it I vj - t~ • : j- t vv - : r ' _ 

tnw r\v2& tout ra«^ Uw? t^d i2Dn toia ibdd n^-mBp^i 

r t jt : • v «• v t : - s~- a : «• t : ^ t y : • t : T •- 

-ta« siio^n ifi«n Wa te^n-n« ^yisn p«n i^ irj*v i 

v F* : j- t t it I v : v •• t v • — .i - : i- I vt t f — 

-Qitt •&» d**w? b ta« a no^ «np p-^y d^i^d^ m nna 

SV : v.v - : • -: • j** t t : <tIt I 77 - -at: • : cr Jf\ 

nrw Via tnh ^S^va :m? n^«s p * i^a *ra*v 2 ttrtn 

» y t t < : •- it* x: ~:v lv a vtt ^ -:i-- lr* :- - 

-n«° Dfrxw tup *\vf* r6s?©n mto nnraa tfte rew wis 

t t : - t >t jv _ : at •• : - - j*» : \ri : • j : I : • - I — : 

rjot n^V4 :«idd •M-to* win ftsy nxa nnp-nTn«^ -niton 

l<" t t- !•• : - x' : - « • r* I /T. v •• v lv - \ -a 5, vt - 

map tJ08° va«-n« nth tn« n^bn-ten iti«n *wi ?id^d 

j : It «•-: i- a* t v j I: l (. • / it t : t v : j t : -: • 

P T 

atfni ^dt 1 UDQtr 1 n^ rtotf^ nn^« no-^a teT-^K ^ktvs 

<•• t : Ia" v." : : • J : j- v • -: j" • 1^ i" ~: < : •- 

ib*b npt r ^j tfrv 6 tinK wtoa i^a n&m-ta rw u? i^^ 

a •• k* v - :~ i : vr t x: —. t tjt t •«< t • t 

t jt tjt I" : j : i i w x' : * i • 1/ i 

30 — add || Cp 50, 4 « + tT€pl <?noO - *}% 1 5 a ** + iniD Vth || b «>u 
+ ^XSBfrl n^«3 || 6 fi^ + THi Iwonqp || 10 1 5mn? || n a *uJ5 1»t0 11 b 
tt^v9o(; L Vn«J| c cf 10 II 13 — cf 49,30 1 14 ~ >« II 16 05 tt!te»5, sed cf 18. 74 nwn 50,18—26 

u-y* "Jv: t jt t ~ : I t : jt t r t t - : f <•.• - w ~ jv 

vvsb nte*n vrtK-Da b^v 8 :y6k 01212 wp 553 T9S ^k 

at t : t : *i- tv " :!•• it •• jt: -: !«• •! :j"~ I a* t j ,# v: 

nnnn •a iKTn-to wff onto *id«*V9 :d?h?£ ^ usn ttD«*n 

- j- -: v at • - Iv yv -: v $- pt ~:i- v.P: J5 • : j- 

wr& nib^ na#n dv6& ran ■■to nmtfn djfikv° r:a ovfto 

I - - : t : jt t -: * v: at t vt t /••• : ~ ■ ~J v : • it c v: 

totoa •oiK toivrto fmv\ 21 tyrw rtnnb hth di*3 ntog 

y : - _ : v it t • - t - : it - y— . i- : v.v - J- y -: 

atf*}22 ttB^y nam ttffta tron msB-nan Dan« 

v <•• - it • «• - : - t j" - :~ k: : ~ iv : «? : v 

*n* V3 tttatf ■rtwn HMD sibT 1 w va« jrai nvt D^saa *idt« 

:< — p t v v.v t yr •• !•• j* :~ a t j- v •-: • : I" 

"•na-to rfc ntho-ia ^dd ^a oa b Dns^# a ^a B*te*6 *pv 
aan^ lbs 11 ibs crrfta n& ■oik t?!K-to spf TD#»n*4 t^pv 

v : v >j : • J$ t • i" 5 1 « it t v v I" ■ v <- li" 

nrratfr mb^ twj pftrrto ntrin p«n-p oan« ntonn 

yr t : - : y- : ♦ yv -: I v t t v - I vjt t I • v : v <tv: iv : 

•top lbs ib*6 tonty WTO) Wfr jatf^w taiw^i pnsrt 

>< : • » t a •• «' t : • j" : v !•• ^j- : -- Ji - :i-: i I wt: •: 

•it: • : I v. tit v y- j : -i- - a* t v © t 

20 xxk Vers DVPKiJl || 23 a «*«J°Ji D^S |j b sic itt (D maj) || c mx W2 | 
24 «* '«rn !| 25 14MSS «a Vers + DDflK I 26 1 c ** D&n. exodus. mot? r6*n 

b^« a&J?' 1 n« nonsD outran Wnty "aa hiDtf nSfev 1 
^4 :p\pi j^aj np^v tnjvr 1 ) •$ ]t&e# p.^n 2 **$ irra 

vat j* : • Pwtt I viv j" : ■ vw t • :- r* x : jt v: t : - : 

:mnn inn ton Ytfia-ton fp^ ddm 6 :nn^n rrn tpm 

• " J ~ <. : tv t : I" t<i- -it: • : jtt !«• : 

Y^ui khpq tkd tkm iDjnw *an iritf*i ns tohfen ^nv 

l wt t j-t • - a T j : • >.: -i-- v :•- v : : -i- st •• t : • _r : 

a :nnfc 

IT 

TOtfV :*pmK wr*6 ntfK D^^D-to ehn-sito opi 8 

v.- li" v ^ vrr • JS —. *at: • - <.tt I viv fist- 

•6 nosnnj mn i0 :i*dd orem m ^nfcr ■oj dp mn idst^k 

A vt : - : r t -n iv • u : j~ •• tT • jr s ~< •• • a - 

y^^-to tent *ipi:i ftljnftj n:*aj?rrr? njji n|Tnt 
into pe& d^&d *i& vto vrtm" :p«n-to nton m-on^n 

V. - I - J - : • • J" T T T <• T~ I VIT T I ' St T : S.T " . * 

j b DDa»rn«i Dhs-na nihsA a fro3D& ^v p fi n Dntoos 

r* : - i- v : t • v : _ : : : • <*-t Iv •- at : • : 

ibxHtr* ■oj ^3D ufa t^ pi rap p uhfc n^s^^ ^tf«3V 2 

i" t : • j" : v.- : • f\t I a: • lj": v.- : • \j- j - : v _ :i- : 

DiTTrnK rn^v* trra ^nfc^ ^a-n« d'hsd rr» s v3 

v ••- v ~:it :- i vit : c* t : « j- : v • ;/-: • r ■' 

ofniirto na mfra miirtoai n^intoi nafn n#p mbra 

t u": t ••< av t - cr - : t : ..... v : in jt — . i- 

rft^ d^sd "ate na^vs :tim am vosrntfK 

v.: - : i- • -: • Itjs v - I vit : v.v t j : it v ~: 

id«*v 6 irons rrutfn Dffn rrtatf hn«n Dtf n^« n*ui>n 

it « •• - j- : t : • - - it <•• v ~: a • : • it 

tfifc jnDOi ton p-D« D^a&rrto in^ni nfnapn-rw frfra 

Ij*.' • »r* i^" * 'at: t it - Kv • : • : • jt v Iv :v: 

n^«3 itbs? «^i D\^«n-n« h^^on j«Tnv7 : f Tni «in na-D«i 

v.* -y- t j : • v: jt v : - : i- ti <•: • - hit v: j- • : 

q^d-^d fcHRi 18 :n^n-D« r»nm d^xd •site p^« nai 

• -: • Iviv <r»: •" Pi :- v tI «r- : - *at: • \-;s: Kv •• _ : s: • 

itpffirNQ J*pfi nja nn^n ]n^y pi^d ]g^ 19^1 rii^o^ 
-^3 tram n^nxan dtvu ^^ ^ nlhs-to nl^Dn nD^nv9 

r a • : • it \. •: ' - y t - s _r :~ v : - : i~ tI :<- 

n%^« ntr*v° :n^i m^Dn p^ fcron d-ibs n|3 nrfi 

c v: v j"- itt: vwr~: r Ivv -: $ t vv : t •• jt 

Cp X, I 6 om 1 || 3 cf Gn 30,18 || 5 © t^Dni 'Bf, cf Gn 46,27 || 7 prps 
tTlBn, cf 12 || 10 1 c ** Vers O^Jr?^ II IX a J ** n1D J?P II b « + Kai Qv 
"l laxxv c H\iou ttoXk; || 16 1 prb n^3«M (al D^"|Siri) | 19 1 frt HW5. j6 TWO 1,21—2,18 

-na rt^an ikt-s \ti 21 rtits nasum qgn ma rthxb 

v.: - : i- j :it r • :- i : v. : -i-- «i v$— a: : ■- 

ian-ta nb*6 iairW> nihs m** ta'una an^ b*a avtton 

lj" " t a v.- t : : - j- :~ r t v.* t -j — a* v:it 

•6m tm*t\ ismv i^irjnarrw ngn *6 maa b^ ^v 2 

V J" - VI " IT "J I"" - V JvT'- A'" J" • VT l\y— 

fb^ «^3 :dvit nt^tf nnissm tfri ai»-»a 'infc *rim ja 

jt:it j : r t : jt : c* : : • i~ J ■ •••<••- I a* 

abwi nsTa-i nana marwi «aa nan Vrram fo&$a tw 

v <i - vat- vt •• i - jt: : - - v -jr- li- ■• - • : - * 

phm mh« asnrm navi referte *paa a&m T^n-nK na 

I a ti" v. ~: j- - \" - i : - j- : - J v. - v jt - •: •:- v t 

nvftwn nswto ytrb nins-na rinns j* ntop-no nW 

t xs .i- : : - I j :• :- - •:<"- i *.v *!•• - t ••: 

-n« ntem wen Tina nann-n« tfvfi nirn T-to nbto 

j- : • - I - I j : t •• - v v<"- a : - j- - T : i 

b na:n im-num ■T^n-rnr vwrm nnsm 6 :nngni nnax 

■na-^« ^nh« natfnv tm cfna»n ■n^a natfrn y$* tennn 

j - iv b : • nr /*: - • v - t t j : — 

-na ^ pmn n SN iayn to npi^a ntfa ^ ^n^ipn rim Sins 

Kt J / •• : a • : • it I < rev •• jt • It • -cm : !•• •• i- :- 

D«-n« *npm rubton %hh\ ^b nSns-na rtf-na^n 1 , 8 nh*n 

j" v v.t): • - t : - it Iv •• " • a" v. :- - jt v i - vit- 

Jj.. ,.. . v _ v<V - V .... ; - - JT V S - VIT- 

ifij ^: s v° t^np^m i^n ntfun npm TiafernK tn« ^«i 

vv j- : •- lp" • : - v *.*.— vt • it !$-• - Ia"t : v lj" v « ~:i- 

*a -.atfrn ntba te# «ipnn p^ r6-7m nihs-na^ ^in&ann 

j- v ~ v : <t>: • - Ia": v.t • a" :- - : .... - 

ftpn bw\ Diin D^aiNTi" nnn^o o^n-p 

<r : • - •• t s t- j* :~ r • : *vr ~ I • 

na^-^K naa ^d »^« «Tn cn^aoa rtj vfi«-^« «2r»n 

«: • p s: - •: • j- :- - at : • : :vr~ t v v s"'~ 

«•::•!- •: • - v l~- a I j" j* :v: — t lv<— it vr 

id^^ Dnw ffna» D^a«-^t^ rani y^n ni^a &jgJ3 t^ma 

a* • v; : • j- t — . r* : y. ..... - j - .. .— , - 

vfiv 6s^i it? a ^«!? tTD& ^ "idjH^ :wi nan n©^ ytf-b 

•• t : •? • : I : it j* v - liv •• « - t jt ^ t tit 

n&^i n^D «tm t n2TDn-n« b n:nn i^«a ibk< nn« ^jv6n 

<r • - a : • - v t : vr t ^v _ a~ •• jt - • T * : t : i- 

:fy6 atom nkn toito ftJne pd^vs raTi jnrp C P^ 

j— ,i- !<:— :* v - jt t - v :- <- : •- iTi- '/■ Iv:* t 

■te a#*i riD-p«a s^n n!hs ^bd h#n rra^ nt^o-n« 

•.•/•- Kt : • I viv : ?/*- :~ j" : • v <- : •- av 

-n« ruNSDnn n&im na«ann °n^a yat^ rno ini^ 16 n«an 

t v - : - t v : • - t j t - a t ~ - jv Kt: • I j* 1 : r* : - 

«<t- a :it :r v: it j t- Iiv • -: I j K. : - : • t :jt 

mp ypfi] ig^g ^«^r^ n^5nv« tnjterng jj^jj ^a^3 

21 «(AI)«J *8!1 |(= 3 f Pl) II 22 ins c ^S^OJ D^J^ || Cp 2, 2. 3 

«5 h piur || 4 1 a^nni || 6 a - a frt <u ; cf « | b o + nnnn || 8 >® B || 9 a 1 c 
«J ''D^in; axx ybri, 3<s° D^n (= rh '•n [cf «n Gn 47,23] en uh\ id ©? 

(biaxripnaov + |aoi) || b 1 \T^X\\ || 14 a >« || b ®5Jub + ^iDflS || c i 6i 
oOtuj? (= pH?) (I 15 5 ij?^ |j 16 + xai iroi|naivotjaai xd irp6paTa t. 
Trarpo? dux. || 17 ® B -f ]nb TJI. c ^ T 9- 2,19—3-H EXODUS y 7 

jg3B n v rvpb t*p\ vn^-^ np^v° tp^rng gfp u} ,^7 
B^rrr* 113$? ngo ^ip* 1 tort teH*| £ ]jnp V^n-nK 
•o at^na iDtf-ns b «np^ ft "i^m 322 :ntf a 1 ? inn mbs-riK an 

J* A .I" ^ . . JV . ' I' V J" IV : ^ • JT • •.• |y •- 

D^"in o^n *#T1 23 :nnn: pan vr«*n na -i&k 

• ~it • t" • : it • : t I yv/ : • *t _r- - t 

torn ipjw. niiyn-p ^nfer^jn tuk*i d^d^d hnh nnn 

- s — r*.' ^t : it 1 • •«/•• t : • i" : s : it ••" • _ : • I v r.* t t~ •• t 

nnparriK d\-6k j;d#*V4 imlw-p nvrtwn-^ anmtf 

atJt ~:i- v: v: ^ j- : •- it — . it I • e v:it v vt t : - 

«TV5 : ajar-nan pn^-nK DiTok-tik tf.'na-iiK bv6a Tit*) 

d : b D\-frN jm b bvrter •M-na d\-6k 

r v: r - tf — a" t : • j-- : •.• « v: 

-n« n:*i riD bjS ianh Tin** ufcrna nih n\n n#ov 3 

<- : • - l« : • Ij" * : i j : • I y v yv jt t 

^d kti 2 tng^h b ovfrsn in-las Ka*i liian nn« ]*&n 
t^ta npa h:dh rani vcfo mon •stwd Bto- a nafei y£k nyr 

•• t j" v : - <•• • : : av : ~ I j • p - - : yr •• st : 

nK"ian-n« n*n*n aa-moa n#a nDtf*i3 : b ^« j^k n:om 

x: : — v v : v : jt t \\ t v v j - it \ s: " B : - : 

jrwft id ^ mrr htm :hjdh iw-*6 mto n*n han 

a : • jt j* ».T : y~ ~ iv : ~ j- : • i - v. - av - ^t ~ 

«w iDtfn ntf d ngffi ib^i nion •simD d^« v5« *hp*n 

•i" • y j - c yv y- v : - I j • • y: t •• tJ : • - 

-it*** nipan ^ b T^:n too "M?w to ri>n anpn-^« id^is 

<y — . Jt - j* I y : - j- •• I y t : <- a ~: j~) : • - TV* 

v^« Ti« \t^k ^3i» id« s i 6 :«vi ^ip-nDi« i% idiv nnx 

$•• v: I • t j** v: • it v " i \'K - : - tt j" * T - 

k!c ^ vis fttfn hm \r\o**i ipv* '\t^«n pn^ a \^« on-a« 

••t -r t 1 y <•• : — Ia— .1- j" i" I \j : ' j* •:: yt t : - 

j-.* - : e " st. v • v t _ j t t : v j- r y: it y v: - P 

it : " v * : ci jr ITT ^T ■ • : ~ t <tJt _ :i- y : -at : • : 

na-to Sinn rwrtD in^n^i d^d tdi^sh^ ni«i 8 
<y v • - I yjt t I • — . r : 1 • - : • -r • j • - : --"it 

•tfinrn ^ix^ian DipD-^« ^n-n n^n nnt p«-^« rdrrp rote 

• • j- : • - :i- : 1- *< : v at : v.t t «r- t I \-s: •: t t : t 

^n^-^a njas nm nrixw poin\ni •winnt ^hsm ^b«ni 

v.- t : • i" : »j — a - y • t - : p : - : e • r* : • • : - : • v: it f 

iwn M :on^ trsrft on^D n^« p§n-n« ; n^i-a:i ^« n«a 

jt - : it j- -: 1 «c- : • * r -* ~: > • " • t - : at •• t jt 

:d^dd ittr*r^ia ^j?-n« «nni nSns-^« wi^ki njb 

•it : • • v." t : • !•• : j* - v y : a :- v.1 _ :it : iy : t : 

y ,/• : a :- K" •• j* • t j* • y:jt v y v <* 

19 <& B 3 oattt 11 22 a + nnni n b iomss a: (2MSS) seb «ijprii | 

24 5MSS A u.0« o (6MSS)«J n«1 || 25 a crrp; 3: + IVhV ? || ^ <5 DiT^JS} jJin.; 

« D^r6 '« no« s i?; cf 6,6 || Cp 3, i a >© L || b >« AB i 2 a i c axx -nnnVi'ii 

b 1 frt ^|W3 || 4 Kupio? || 5 a 33MSS ^0D« ^V.- || b 53MSS ju. 
*t?r\ II 6 -5MSS *u.0 '«!; id 15. 16; 4,5 etc || b « dTrdaTpevpev (= SD!1?) || 
TxxxtoS &- I 8 11MSS ^« 3MSS TO; id 17 || 10 5MSS ®« (2MSS) 7* mat? 3>i2-4,7 

man 3^-nri tito mn*pa nD«*v a tD'ns&D totir s Jffm 

t jl : v : li • jv : iv • v - -it : • • «• t : • «/•• : v 

DNifatn-nK mayn crtp«ab orn-n« *i*oma rar&tf ■■asa '•a 

v: jt vl : - i- • " : • • t t v <l -5 p ; I a* : - : « it T 

$a ^i« nkn mtoRrrfw n#b id^v3 :mn ma bp 

T J* IT " • * V: IT V V V - IV - JT T <T 

nybx *mbv aaviiaK \t$k orft vnaji 5ir*r» ijarbi 

JEJ ••-: • j-t : w •• 1 ~: j" v: v t j # : - it : •• t : • j- : 

v: < - iv *• : 5 s jt : - J" : it : 

■Ante mn« M-pfe" 1 "»3tt i&tfn rft id« s i mn« n#a mn« 

• j- t : ur : iv •• t : • j- : • < v av : iv jv -: v.* : iv 

•ua-to i&tfn rfe nfito-to crcfta lis; ^d^vs jdd^n 

j- : v j v v • v: v - iv ••-: 

vftan pmr v6k nrnaa \^k o^nia vfr« rhm &r,&: 

j" I- I vr : • j" v: t t : - •• v: v •• 1 ~: j" v: t : •• t : • 

jnsDKi ^ i6 fft Th6 *naT nn d%£ ^atf-m na^K •onto ajar 

7 : - it : lj" 1 j : v: : • jv : t : j* : v av •• -: • j- t : K^ii- 

^» n*m bynis vfr« nfm brAn mD*o ^nfcr ^prn« 

- .. jt : • v •• 1 - : <" v: t : v •• -: <r : - it : •• t : • j- * : • 

•nfewmna-n oin« Vnfei iha nb*6 abm pmr oman vfca 

j t iv v : v : v • :r- 1 )<j a •• h~u- : 1 jt : • « 1: - $•• v: 

^ittan p«-^« frnsfi ■gw Sana ntora nbfcv7 :D"n»Da cp^ 

• -:i- : r 1 ':<•: v •-: ■ j*t: ■•• v : v j\— :i- - it -it : • : ^?t 

:#aTi a^n nat p*Hw ■wavn «i '■Hcti nbam ■rinm 

it : ai j- t I vvv v a* : - : « • 1- : • • : - : • v: it : • • j* : 

"DmoKt d^d irte-to ^ofc^ ^pn ftn« jnaan ?6b5? watfv 8 

<v : — :i~ • - : • Ivjv v •• t : • ••):•: t - t t Iavj : >. : it : 

tr Kirnato nr\v*i veto n*\pi b^nayn vfot mm Via 

I vj? t t : r* t - : •• t jt): • • • : • it <" v: t : t - 

•<3 •OTr^ ^«V9 : b mn^x nirrt b rram ninaa b^ ne6^ 

^ • : -t j* ~:i- i" v: jt i~ v.t : : • : t : • - • t v < : 

-na ^n^v° :npm ra a!?n ^6n^ on»a ^o DDn« in^-a^ 

<• : - it : Jitt— . jt : w : Ia — .i 1 - «vr : • I'.'s: v: : v lj** • 1 

p-nn«n laipa nfc^« -i#k ^Ktei 5ba d^^dtix wsm ^p 

IB* ••~:i~ : a :>' : v.vv:iv jv ~: - : : • : • ~ : • v j- •• • : *t 

^a ftyii ffnso ^n^a apnain in-rw ^nnii 21 :nanx n^ 

j* t t : -at : • j" •• : v.v - it t lj" v v ~ it : iv : v j- - : 

t j- t • t : v : • <t • t ~: it : Jit •• *. : p* j I v 

an^n Di^nia-^i ba^a-to onoftn rf?Dftn ant ^a^oa-^a 

v.v : - • : v •• j : - : *.*••: - v : ~ : at: vtt x' : Jvjv •• : 

j- ~:i- 1 I •• : v - v l-<— *it : • 

vr •• v $- it : I v.v •• jt : • 1 : i j* a* I : v : : • j : 

VDte*n mn& ina^n id^13 :hbd idr^ rna htd mm 

j- • : - - t : - j- • : - v - iv - v vr Iavt : jv - v.t : 

hbv nfito-^« ?nm 10^4 jwstj hwd d: s i ^ni^ %n^ rcn« 

- : v v t : <- it t • v,v tjt - at t : j* : - t :vr 

rvnbs :isaa hbd^ \n^n ia pmn "it n^i la^ra th«n Mt 

\- jt : 1 - : v.v - : j* : - I v— .j-- t <- : • - at:* v v:iv I :it 

%t^« Dnia« ^r6« ona« v6« mm ^ n«^-^a tt^te 

j" v: -jt t : - $•• v: at -: j" v: v.t : I *jv •• jt : • r • ~a - 

^na Sit «r«an Ttb i9 mm ^d^^ 6 :apj;^ %^«i pn^^ 

IK* •• : I :it -ci ••it t : v - )i-:i- y r* I *.t : • 

atfn no^i7 :^t^a h ryyxQ ii t mni a n^?i^_ i|Tn3 tjj k^;i 

12 «+nb«^ n^D-^ n^« (@ L mn^ etc); 3+vS« n 13 5 '« mrr n 

14 ca 40MSS w. \>|f i?« i 16 «*(«?) pnri || 18 a 2Mss T @o n-]o«i || M $ 

Wiftvb || 19 1 c m $? D« || Cp 4, 1 ® + ti dpuj irpo<; auxou? || 2 Q ju* 
nrHD jj 6 a 6MSS Au.(5 + 1p^nD (ex 7) || b >«• 4,8—25 EXODUS 79 

nj^nj#T| i^tjp ^W VWfy V£ n ^t n - $ir^ ^nc 

rttf*nn nan W> n&DBh *6n ^ ^&*r *6-dk n\nn» :nfr39 

I a • it j t K : : : • J : It s ~:\~ J • t t : it:* 

ninfcn ^b6 □;» miio *6-dk nvm :rrn«n nfcn ^ mbam 

it •■ : • ■ * ~u~ j • t t : I i :i t j t k : • vir. 

nt^n nafitfi nsnrj ^dd nnp^i ?#j£ mat^ *6n rhitn 

ai t - - v.t : - it : : - j" •• • t : )-it : Ivl : I r T: ' < : v •• i 

neto natf*v° :ntf3»a d-6 vrh ifcvrp npn ntf« cran vm 

j-.* v - v it — *.t : j t : : - I r i-r • x: ~: . - - < T : 

: • • j- : • <- • t • t : • t -: _r t : 

-iBtfn 11 jrfiK rrcft ran ns-nna ^ Tinir^K raj wo cb 

• i t I ^ t j- : w - : s - Iav : ~ v v. I : v - ./r •• P 

npa ik tfin i« d$k d^-nd i« fii*6 ffs nfc? ^ y$k jti,t 

-!,;•• j •••• j •• • J T r < T TIT V JT J" t •• T : 

wmm wh-up n\i« ^ifc-n *nb nnvv 2 tnw •oik *6n tit i» 

I v: •• i : i ' • jv : iv • it : I a" <a - : if : c It J ~: a - " j 

- r - it : • - : v.t - :■ at -; j- i. - r* - : Jv — . 

T£p3 Wl; *fto ^n« ftq« *6q ^BQtfh n#D3 njrr; *)» 
:iafo nolan afcm rttivnsh *«r itvrnin mn wn im 

i * : j- t : \.l— . it : J v t>: • j- •• • <- : a F - : 

-Dm ^TB m w nviK •oiKi vm D*nMrnK nobn y*$k BUT! 15 

• : I • • <■; : iv • it : a : v: t : - v .-r : - : t •• jt : - • : 

at t ; u' -» v • : I i - : i- /v _ : ir v : v j* •• i : 

v*.' - - v : i* r* j v : r vr - : v : jI : v: r t<t : 

a :nhhn-n« ^a-n&rn 10$ rpg npn a n?n 

i it v >. v — . i- s: —. Iav t : Ij- • w - 

t t : t t :j** v <~ : i vjv v tjt- v Iv- 

w : v : • v $ - a* - jt ^ i- vv : v : • - : • : v — . _r - 

-^ vtsd n^ iz fiM nt^D-^ ni,T id^i^ : b D^^ ^ 

•at : ' j*.. Ivr- It:- : v v <t : v - it: Pj" 

in^«-n« n^o nb^ 2 ° tpntm wpim ^^Kn-te ^inb 

j : • v v r- • - I iv : - v c i : ~ : i - • t - : jt t 

ntsto np*n d^isd rai« ats^n hbnn-to cns-n a vi3-n«i 

.j.. )j~' - 'AT : • t :j- *vr _ : i - i - •• • : — t t 

j t I : : v : v v t : j - it : c v:it j- - 

a :- j-* : • v.t • -: : i - I vt : • : jr •: —. • : i - t •• : t : - : • 

na nSnB-^K maav 2 :orn-n« n^ «^i ia^-n« pttik ^«i 

< a :*- v wt : - it : it t v vt - : j : • v I j" — : • — .1- 

• •• : -j- : • : v < — !••••• j- it ■•• t : • v: : ^ : t : j - t 

n*Tbs nsnvs tin^n t^pn^ b M,T nnws^ I'ftaa rra a ^n^ 2 4 

t • r- • - i • — . *»•• - : - t : j** :: •" I a t - I w.' - t : - g jua -TiT || II prps HOB || 13 © [irpoxeipiaai] buvdinevov (= T2) 6\Xov | 
14 © + aoi || 15 «35 ^l II 17 a ® + T1 1 v CTTpacpeicrav ei-; dqpiv || b Seb S3 | 
18 a IMS *o5» nn; || ' b 6 + 2,23 KmBb.««¥m || 19 a 7MSS + MSJ S*eb 
aix n»n?0 || b >® | 20 a 1 W? || b « plur || 23 « xdv Xo6v ^ou, cf 5,1 n 

24 a V+n^jD 11 b m mm ^j«^o (« F firr^o*). 8o niBfi? 4,26-5,14 

DW-jnq f *®tfm t^rt T?|W n 3? n )lV" n ^ &W nS 
3* j b rtes^ dw jnq b niag a ta s u^Q ifjfi* : c ^ b nn« 
#1 mmi ngo rmtb %b firm-to fm\ netf*!*? 

lv ••- tat : • - v.* j-ii ' rj" I . i iv t : < 

■te n« fin*6 ntffc na^ 28 rirp^v DVfton via nnBfeB»n 

t v I ~:j~ : v < .-~- i I ~ r - « v:it j- : y : : *i~ 

neto ^n 2 9 : b !jms i#a a nhKrrte nan into ntfa m#T ■nai 

w I\v**~ it • j*. - . v. it t j" : a t : jv - : vr : f : • 

-te na ftn« 13T130 j^ter* ■■a wrtj-nu tto^n firwt 

» ••< I - : 1- j" - : ~ i" t : • j" :«•»:• t v : -j — I a*: i~ : 

pwvi :dot ts^ nhkn twm ntf D-to nw vn-itfa Dhavi 

!«•-:• — 1 it t j-- •• : *. it -j — av v v.t : jv • v - : *t : - 

n^y-na n«i "on toilr ^a-n« rrim t&b-s i&fitf^ dot 

t: t v t t <• : •• t : • j" : v t : r t r : : •-> at t 

1 — . i- : r - J : *r 

rrtrp iDH-na nine-to mtt firwi Wd wa vikv 5 

t : <- t 1 a : - v t : i - I : i : jv t< - - : 

^d nshe "id«^ 2 naisa s b itfri ibsrrttj f^tf fcjr*r» *6n 

<• : - j - it : • - v: j t : • - v - - •• t : • j" v: 

rrim-na Wp *6 toit^-n« rfca^ ifea j;Dt^« i#k fror 

t : v • : -t < a" t : • v vr - : rT r 7 i v jv - : t : 

wfa *npa omasm \ito vtetf^ :ntea *6 to*r»-nH mn 

A*t jtI: • c : • it j" v: : j- -r* - — . j «• rT • v «r : 

-ti irtfto nirrt> ftnatn naiaa d^ nv^ti ^m h| na^ 

lv •••.•: jt r t : : • : t : • - • t v : J vv t t :j- 

rttto nis£ d^sd *s6d into notf*^ ta-ina w -gaa ^ae* 

jv t t< • - : • I v jv v •• - : v <- vit v j v «f - •• t : • 

nihs natfns :DDVitaD^ ia^ Tlnaa dot-™ qr»n rtgin 

: - v j - iv •• 1 : • : v. : at -; i- p ;tt v w JT - I -: i- : 

rtrii ra^ 6 iDrttoDD on^ onat^nn pun dv nay D^Ttn 

i» :- j- ;- it : • • i»t jv - : • : I vat t j- ar" j* - I" 

nso^n ^^7 nb*6 viD^-n«i oira ErferArriiM wm Di s a° 

1 • 1 j ~ •• v.t : 1 v : t t j* : 1 - v a ~ j - 

mb sffiWpi ni^ on ti&btf ^lona D^a^n ft% dj;^ tan nh^ 

v.v t j : F 1 : : j" ••< a : • j : • « •• : - I j : • ni lv $v •• t 

wtf» b^t^ Vian d^S on nKfH D^ia^n n^^nD-riKn 8 nan 

j-T : • < : •• jv —. • •• : - v : - v : lv iv 

"ibfc6 bws on ]a-^y oh D^sir^a ^»d nOT^n ^^ vfrbv 

!•—. 1 <•• !•• - •• j* : • r av • t :: • j v ••-: 

na-ntw^ D^a«n-^ ntws ^^^ 9 iwrbvb nnan na^ 

at ~:i~ : v: t — . it - «jt _ : it $- : • i" r* jt : : • i»t : i" 

-to rptf*n l'hofch ton *tti n«^v° npt^-^aia w^-toi 

j~ 1 - t : j : t t <•• : 1 : •— rv it •• : • : u : • - : 

Tip tib Dn« ji nan oa^> ]nl ^^^ nihfi id« ftp ib«^ dot 

<fj : v - Iv jv v.v t I j" •vv •• :- j- t < a •• \.t t 

fB s v a nai DamauD otjj r»« ^a wmn i^«d pn ba^ 

I vjt- it t v.v : - 1 — . r* vt: • I j" x at : • c? — .r* Iv v v t 

ibK^ d^« D*uanv3 nan!? ^p Wfrt DT3W mrtej w«i 

a j* t « : 1 - : lv iv- l~ j- 1 : 'at: • I ■/?.* t : wt t 

hew tt?!^ nann nrria iw«a #3 omai ba^^D nte 

25 a ®5 VaJ?l II b « ]©? (frt id 5 AU [44] et A [Ixw]) || c « plur || 26 hie 

vs >« B || a <& bi6Ti, Aie 8ti 11 b - b a) at 25 b (pro rbych 1 n^iD !?y 

^3?) I 27 <5 plur (d\Xr|Xouq) || 28 a © xd Anuara || b S + lttt^ || 31 6 
^0^1 || Cp 5, 5 a* D^O || 6 >« || 7 1 ]»pin || 8 13MSS GW (8MSS) 
nnWjil; id 17 || 9 1 c AixfcS WBh, cf 9b j 10 « (kot4oic€iAov) »|}J1, cf 13 j) 
13 ins c juu-Vers DD7 )HX 5,15—6,12 EXODUS 81 

arte kb vr\o ib*6 rftn IMS oft!?? iD&ntfK Wnty. wj 

npt? ^V5 tDTjilTH °^1Dp-Da Q Dt^tf ^1Dp3 ^ DDjXt 

a^ip ^piny rprn ntw ttjj Dnpfc D^Jjft spi??) jru p*j pri 16 
phi tt& tn$r*$ 1301 ^ ?A hnvv* :njW nra?:. rrti 

I v * : av t lj"T • 1 I v v.v : : • j : i : it i - jt : : • Cr : i • 

im:irr*6 ib*6 jn? Dnfc tonlr-Mn *■.&& -iktv9 ninn n^n 1 ? 
trays foirn^s ngtrna ^?^. 2 ° jidi^ Dipri Dg^sVe 
Dj^y mrr kt D/i^s notf*}* 1 tnirja n«D onwsa unvnpb 

\S — : vr : "•$•• ~: j : i~ • : _ r* wt •• : at t>: • 

-npjj via? ■yw-i jtStb jpjy HfrTTiB t-^-fnan ntftj Dfc(fn 

art ■*!« iDtfn niiT-^5 ntfo ntf *v 2 :-tmn^ dt5i nnn 

«i t ~: a - >.t : v >v t st - i" : t : »tt : vjv 

n:rt> nina-^s viaa t*tai 2 3 :^nr6tf m n&b nfo ns;i> nnJhn 

j" - : :~ v • <t t •• • it : - : v.v t ^t v - jt t t ••-: 

ni,T notfn 1 6 :TOirn« n^n-^ &m hth ds?^ inn t]6i^2 

t : v <- liv - v x : vr • • j- ~ : av - jt t ' v-— I v 

ntibtf* mm vn *a nv^b ntewa n^« nann nrw nfco-to 

•• : - : It t~: <t : s a :- : w v: iv *v _ : v : • jt - 

• : - i" v." :it : It t _ : jt : 

t "it it : J" ~: or" v j- av v c v: 7* ~ :~ 

^mpita *6 ntT b,, Dtf -i a ^tf ^S3 a np^-^i pns^-b« nmas 

• : T j t : J" : at - j" : Iv.— .i - iv : I st : • v vr t : - 

n« JW3 p«-n« vrh nnb nfl« ^n^3-n« Yibpn ait 4 :dh^ 

•r* I" at: I vjv v c t ^" t t • • •: v •<!•-: - : r:i 

j- : I — :i- iv • : - t s —. j- ■ it jt v — . cJ "I - .. : I v/: 

j v: I •• t r * : v ^ : v it at j- • — . r •*;":• j - . - ~: •• t : • 

o^«D rtno nnriD Din« ^nfcwinn Mm ^« ?«"ii^-^n^ 

. -. . j : • - - • v : v j* •• 1 : i : j* — . •• t : • v : • 

itdbwi n^w imTa D^n« •■n^i arnira DDnx ^nteni 

v: t : • t : j : • v : v <• : ~ it : at t i -: : r- v.v : v j* : - • : 

r v : •* r a - p* b? * • X t : t : • jv : v • : P it : r : 

^n«nni 8 tanso n*6no nnnD oin« otmdh ns\^« rrtiT ^« 

<•••!••: *it: • j : • - vr • v : v j* ~ v •• j v: t : <• ~: 

I v.t : • : jt t : - : t j- t -t v • t t <•.• - : I v t t 

m b» p ntsto 13T19 trrtiT ^« nt^iio QDb nnh ^nnai npr^ 

v hr vv rf" ~ : ~ it : j* ~: \r t i >vt jt • - it : Ia~:i~ : • 

it Jt v.t - : r- - v Li • v v * : it < : a" t : • j" : 

lTisd •site nSns-^5 iii to 11 nb*6 nt^D-b« nyr naTv° 

•at: • I vjv k, :- v •• - j 1 •• s: v <i : j- : - 

ib«^ niiT *&b nifn narv 2 :i^*i«d ^ity^^s-n« n^^ 

a v.t : jj" : • v j- - : ~ I : - p* <:• i : • P* : . *~ ~ P 

14 °-° >6 || 16 1 ^»v.b nKtDrn (i ^gj; n«fini) || 17 « csnfe^b || 21 ^.« 

n;S || 22 53MSS Atx Vers ns?1 || Cp 6, 3 a " a 6 Geo? wv auxiJuv cf ad 
Gn'17,1 || b prps '•OB^ni || c MSJ Vers ^JplHs 1 ^l || 5 (5 L dibpaKa |j 6 6 HD 5 ?. 

Biblia. 6 82 TV60& 6,i3— 7.2 

j-' : v ..- . - | - ; |- | V : jv •.• t : j" ~ : - • it t : 

n«& ^*nfcr-^:rnK mn^ n*m> iite nine-tori torte^ 

I vw •• «• t : • i" : v /" i 'at : • f v jv t : v : •• t : • 

D tffHSD 

•it : • 

fcfcan TOn tonfcr nbg p^i ^a DniK-rrn ■*#«-] rig*** 

I < "2 ** T J • J I I ** I ** ■ AT • I * J* T • C* 

ink) pjjyj b^ p&o# "U5VS ipw] nh?t^D nto? •«£rp , | fisn 
nton i6 :r&>D0 nftstfa ntos frraxre toatah nn$*i ran 
jntf '"ft ^n ^tfn "man nnfri r#T| n/rtto^ MV-m mat* 
nnv 8 iDOhBtftft^DBh *22b rwii m? 1 ? :m# n«Qi D^tfn 

j" : it : : • : v; : • : x : • I v :i" X' : it t c* : v : 

nn*to*n b6# nftp ^n ^Bft ^x^Tirn rnnm nft2n didp nrtp 

y : $ t i« j»" *• : «' * \ : I CT'.' ! t : • : -it : - il; 

:nrr6r6 ntoi nftstfa ntoi nfttti ^no *rjo nnv9 tmtf n«&n 

it : i : u™ j : : • vv a* j* : - v: t : j" : it t vr : 

-run fin«-n« i? "6m n&xb *b ^rvt\ imtvik ofo* nbv<> 

v : I ^ _ :i- iv vj" _ t • : j t i v<v v t : - )- •- 

at : • «• : it t c : x : w ~ sv t : ~ j" - •■ : av 

nbi 2 3 :nnDi pston to<t^& toon* ^an 22 ♦♦nan iimi m& 

r- •- r: • : Ktt : v : j-* t r a** • \ <• : r: • : vct -« 

17 T^m n#*6 *b rwm nin« arowna jnt^torns rfn« 

v j" ~ at • : j I w -si" j — . vtt r - - r- - sv • .„•• v I -: i- 

tdn rn& ^an 2 4 narpa-rwi ■n&torn& Ktfi^-n^i fnrnK 

x - "I j" : it t r v : at : v v • - : v : n 

-nrt fTn«"p nfototvs :Tn<?n nftstfa ntot *iD*onw nzpbw 

Hit I ~:i- Ire it : v : r :n - j : : • v c Iat t r — .i- i»T>r : v : 

y t v •• at : r v w •: x' ~ t • : j i < : • 

Drtb ?riiT n&K n^« n^oi fin« «vi 26 tonhst^D^ Q s i^n mn« 

v t t : <- t v - : av I w~:i~ ^ it : : • : « •: i - j — . 

^•naTDn nn 2 7 : b an^^- a ^ d^^d r^fi ^«nl^ ^a-n« w^n 

j -at: • • v.- t : • i" : v x : • -: • Iviv j :- 

-12TV9 d :d^i^d p«a ntfo-iw nw n^ DT»a \i^ 28 

$••-:- mt: • I vy; : v.v v yr : sv • : ■ :- 

v • ~: ivjv :~ v •• - at : j* — . ». •• x: v vt : 

^ ^k \7\ mw *22b n&n nei<*i3Q :a^« ng^i ^« T^«-te 

j — : • -: !<•• at : j" : • «r v J - I re •• 7" v: - : jv - : t 

t : v < - i ; - c- •• ' v- : • I •• : • - t : 

nm 2 jsftpw iT3^. ?pn^ f>3^i nS?i§^ D^r6« T?P-? n ^1 

13 dl c (5 1 btmr* *m b», cf n. 12 et 7,1— 4 II 16—24 P rb crrp |j 16. 18 

cod Jerich nn|? T || 20 a $>%% Jilzam patruz (cihv 20,20, vel lacuna ante iriTJ?) || 
b IMS xuMS bnin« Dni?"n«1 (S sine Dmn«), cf Nu 26,59 II c © B buo, 

o AL 11 1| 23 26MSs"Wsa; (6mss) n«n || 24 ***)9;?k, cf iCh 6,8.22; 9,1911 

25 6 'iB (cf iR ad Nu 25,11) || 26 a 3 "73 || b © auv buvduei aOxuJv [ 
27 7MSS Seb aul©3 DnSfi P")K$. 7,3-21 EXODUS 83 

n)#i rthpfy igr s spfaj fiasi ^?« Tgir^? wj njnri 

-n« waini nins ^-n« n#pa ^«i3 :i>n«D tonfen-M-nK 
vtwi nshs bate yo^-^n :onso pw vibid-jwi Tiha 

«r - it : :~ •:••—. ^ <-: • 1 : • it : * I :s; : vr : 1 v : r 1 

I ■BR " •• t : • i" : -v - v - : • v • •• 1 : •*»:■: v:t 

T-nK vitoa njrr! ^ep? nnso - wtis :d^s onsets d^sd 
final neto bw 6 :d31ad i>*nb^-M-nK vwsim tfisD-to 

I a - : r : w -j~- it • 8* tT • r 1 v S " 1 : •*»! • 

final nits^ DMbtf-p hvfov nfcpy p ana niiT n« i^nd 

I -:-r : t t X T Iv v it I«t* *t vt : $t v "j" 

natf^ 8 a :nJne-^« Diana niv DMbtfn tfte-p 

v j - 1 : - v v,t : : at t v: : j t I v 

■**$ rJirjB dd^k irr ^39 nb*6 tina-tei ntfo-to nW 
nSne-^B^ ^tfm tod-to np fina-to moan nsio a Dab un 

v. : - i" : • is- : ~ :vi : ~ iv Is- I - : i- iv jt : - it : a" w t j : 

■to itfte ]i ttflni rtihs-to ]ln*o neto ^v° jwrt b vp 

jt* c ~a~ I" ~u~ - :- v I -: i- : <y t- I r*. j* : 

:rart \ti mas *yfr\ nins ^ nnBD-na ms n$t?*i mrr 

I r • s '.- wt i -:>••:• : y : - j- : • •• - v I - : i - I ♦• : — ax : 

•vstnn d6tu ifrspn D^tfaj^n o^rt nShs-M Kip^" 

T 5 \ f- •• - tit- a- : - : 1- : v: T —,r ;- - ffs •" 

j£n s n Drarb ra*i vito t^« b^tf s v 2 :p nn^nte d^isd 

r-j--f-.« A . ._. t : r~ ••" j* •: — li" is •• -:i- : 'v~: ' 

n^ss onto ya^ t6i nJhs ^ prrrv3 :nnbD-n« ]hn«-nt2D 

v.v -3- av - : ^ w - t j : : _ j»* I - v:tvi~ it - v I ^~:i~ P ■ 

it : /S • 

tips tuvn rh&b ]»n nJns n^ na3 n^D-^» ?rpr id«*V4 

lx* it t y- - : I v." •• a : ~ j" >;• t v v t : v < - 

a : - j- : - v 11 : • jt : - • : t : - - j- •• • F: : - 

*rbt& rrfm v$k moan 16 nrn npn ^m^ •nsn:-^« neani 

<•• v: t : t •• jt : - it : livi : )«r • ai: \j~ : v v —. vv - - : 

rum 131D3 ^inj;^ •'Sp-riK nto nb«^ Tp$« ^nto D'napn 

«r* • : at : • - • o.: -i- : • - v - - •• I v •• • <- t : • : • it 

•• • at : j* ~: « ^ - •• j : t : j- t < i t : vr t i 

it : j : v iv : v, : - y.- - : »s — ~ • t : v -: j*.* - - jv - • it 

d^d nint^^ n^iso n»^n lira Men man "i^a-n^« n:^inv 8 

• vr j : • • - : • j : • : a : - j- t w t y : - v -: st t - : 
•.•••:• - : x." •• 1 : - jt - :i- - • ~: - I :it •• : 

D-wBni Q^o p«-te3 dt rrni ar^n^ nn^o nipD-te ^t 

c •• it • -: • I vjv t : t t<t : at : r : c* •• i" s'l: • t y- : 

v - - v<t~ t : jt jv ~:i~ I ~: i~ : v J" _ :i — r t ~:it 

-ta ohpi vthj ^^^ rthu ^^ ^s "^^« b^n-n« tpj 

t y : it"- att - : v." •• : :- j -> •• : : - jv - : •- - •.• i< — 

: - j- : •- t •• j 1- •: ~: t t - : it : v, :- v - : 'j — 

Cp 7, 2 ins c © Vb» || 4 ai* D^B^DS, cf 6,6 || 5 **« + "^3 || 9 a 5 ^"jn || 
Mcjm \T1 (©5 rrrn?) || 10 «5 + bni« li 11 ><5S || 15 ju*+*«n I 19 a « 
^ j b 1 c 21MSS ^(SM(iiMSS) iil;id 8,1. 

6* 84 filDE 7,22—8,12 

• it : • I vjv t: wr - j- : - a : - 1 • •<? j : • • - : • j : it i: 

wjBNifl fiJns-a^ ptm on^te d^isd mn 13-tew 22 
nvf'tib^ W3"!>« *&■•» nshs p*V3 tnw "W "igaa uhb* 

jt : a •• v u - :~ Ivj*- it : jv ■ E" a •••••-: 

*a niat^ d^d n^n rfiraD D*nsD-to nervi^ ♦♦ntfT^-Da vb 

j a : • 'J - ». : - j • : • y- : • t $ : : - - it - t ■ 

-man nna mr roatf ifctpw nfcon ^&a nfi&6 *fey *6 

i - j** - :i- a- t j- : • «••»•" i : _ «*.••• : • : it < 

fi navrna ayp 

i : - v vi : 

j- t < t •• jt : - it : a : - v v, v v t : < - 

rbia mn nb#b nn« ikd-dk^ ptopi '■fifim n^ nirp 

it j" • -a" - : <.t - Ij" t • : • 1%: ~i : v: - v j — t : 

wnn torn tinrrp} %vs p#i 28 jmrnsSa jfroj-tarrttj *\fi 

jt t : • : :- : :- Ij-i : r : :" : r u! T1 t v \y 

^y\iny\ °^jv?i sp^a? itskh ?j£BD-tol 1|3?#& "CEpf **j£P33 

r : : - : i- v. - :i- I a\t ~: t : v> f ; — z t jt : I iv -: : • : 

-to ?i6Da 3rp-n« noj a fin*r^ ib« £#&-!?« ftirp "lDtfn 1 8 

I v - : I :it v <•• : I ~: r iv j v: v v t : j - 

n*rto b o^TTB2rn-n« torn D^an-toi D^fcvrto rfantfi 
j.. - 6 { pfr v B j- : a - -: it - : v: : - - t : - 

03m sHnssn toirn ansa ■wd to fp-n« hn» b*v i^tsq 

vr : ~ - •• : - : - - - - «at: • _r- •* c t v I _ : i~ <••- *it: • 

owiMn-riK &w oms^a cra»TD3 t?r*w?i3 jd^isd rwriK 

v; : : - : r v j -a — av "it: v: \ :- i - lj" - :i — *it: • I vjv 

-^ rrgqft np^l fT3^ n#&$ tfha H^jp.l 4 ♦Q^d H$"to 
wan abn-riK nr6tf*o ^di ^pa D'tfnran iD*n nirp 

v, : : • : t t v t : ~ ~:i~ a ~ r* • w. • •::"*: i~ •• t : t : 

rb tjwkitid^ *^to i«snn Sin©*? ntfa id^^is tnin^ 

J : j* : - j- t : - t _i" t : • : - : jv V ~ it i - 

*tt^a py ^gaw "3W D^lissn h^?n^ ^j^n Ti??^ : 
niiT3° pup? yin wnb ^inms nD^M nnD^ id^^i 6 : c n:-i«^n 

jt I - I c* . r- - .. |- j- : | ;jt :• v ~ at t : v v, - t :i~ t • 

v. :- I jr \t<;- v \ ^:\—.\" \ vjt • I : • • : :- : i- jt : r* v: 

nin^-to ntfD prsrn nine dx;d rtj«i n#n «x s ^ tmn»*n 

i : v v !<-:•- a :- j* •• I v.": i~ : vv x' " t : i- t • 

n#D -1313 ,ti»t ^ s *i9 :nsne^ D^--it^« n^nDun -nrtr 

av j^ : • v.t : - j — i : - : jt v - : e : rir j- : 

na2rv° tn^n-pi n^nn-p tfnarrp D^JnBsn nnb^ 

j : : • - i t - I • s. •• — : i— I • j* t - I • • : : - : i- \ t- 

nrtm nn%i ^3 n!he «t v 1 :p«n #K3m nn»n anon Dn^ 

t t :it t :it <• ;- :j — \ vit t e* : • a t t: j* t t: v,t 

d mirp -i3T it^«3 nn^« v^^ ^n i3^-n« laani 

it : jv • v.v - :i- av " ■; r l* i j : • v •• : - : 

27 1 )«JJD || 27sqq 6 ubique S || 28 a ^05 plur | b " b 3 '»n^ TTIW^l* ! 

c © *i&xn if 29 °-° ® *[$%& Tl??5^ s TOS^W^ II C P 8 » x a ® S '+Tn^ll 

b " b ><&* II '5 a au.05 + ^»5| II b' « DD^n— II Tc '- C >S II 6 °-° « 6\Xo? irXfiv 

Kupiou || 7 © oyjjH i cf 5; @ BA +* nii^nri"^, cf 9 | 8 °-° 1 Tpr6 

(« ID^n 1 ??) || g*33MSS <?WS$(8MSS) )»V || II ju* 12D s _! II 12 a_a ^ 8,13-27 EXODUS 85 

ft?.! TS-*i^i a, 3 :d^d ng^J? h nn) iTHi psn nsg-riK 
trwa b ni3n \nm pan nairna frn nneon tttik ftna 
m rt?v*Y4 :on^D pa-tea d D?:D rryi pan nay^a* nonann 

-:i~- -it: • I \w t : c • jjj I nil *-—. t at •• : - 

b ni3n Sim nta 1 - *6n a^an-na a-rwrft on^a n^Bnnn ^b 

t • - • : - at j : v: • - v j* : vv •• it : $••..:-■- I •• 

*on dvt^k yas« niha-to MBnnn no« s v5 :nanaa-i diss 

a - < v: ^ „- : v :- v ••..:-■- < : 1- it •• : - a tit 

it : /S • 6 ~:i~ v '• —. * jt t 1 : :- \- ) <-v:iv~ 

^rasm ?bx> n"?tf frtrp id« rfi v$« moan nzmn «yp "nan 

• ■••.: ~i" : c - j — t : j- t < t •• jt : - it : t :at - j» c - • 

naian b o:n atorntf cnxo ?na n6^bn amm-na Tfl-33* 

v.t t _ :it j- : t jv v • ~: • <•*» : t at iv v I \si t : 

*nv n#« i#i pK-na wftn Di*n Vrt>snvs :n ^j> orrntfK 

• - <•: ~: I v I vjv v - -•••:•: t ivt j* •: —. 

anpa nvr mk •g yin mfr a 5 ^ Dtf-mvi vfta^ fpfo id's; 

vv;: v.t : ./* - : v r - " \~ j~ : at ct iv: x : • : t v t _■•• 

: b n*n nan b nvr nnD^ top ran ?bi> ra a nia v.Dfc?V9 :p«n 

iv- j t is? : P Jt t : Iav- I j- n- lr \: j* : - : 1 vitt 

-^aa-i was b rra*. nina b nrra lis ahy a kn s i is ftyr tarv° 

t : att - : j" v. :~ t j" "t jt t- I" t : -<-- 

ntfD-^& hStb *np s, i 21 ta^n wsd p«n d nntfn onsD p*t 

v.v v :~ jtI: — it iv j- : • I -mi jt t • "j-: • I v sv 

haa *6 mato natf^ 22 :p«3 DD\n^ nnnt ns^ id^t fm^n 

I t < v j- I vit t 5? " 1 j : • -j : v - I a - : \~ : ' 

-n« nira in mn^« nin^ raw d^sd rarin ^ ja rfl&v*} 

- : • Ij** a" v: jt r \r : ' • - : • j-— . 1 •< I" j -.1 

•n^i D?b? n^t^ th 2 3 rn^pD? «^r mwvb d^sd rayin 

Iv:*" * t v j : I vv< |\l: : • J : v.v •• i" : ••j-; • j-—. i 

nlhs "iid^V4 :^« ifitf* n^«2 m^« nin^ bnixn isian 

: - v j - r* •• j- v.v - :i- •••.•: jt i : - t : at : • - 

pmn pn nines hTrbx 7Y\rvb nrinnn osn« nto« ^5i» 

T j* x t 'J~ t : • - v •• 1 v: <r i~ v : - : v : v < — ~: • it 

Kyp ?5i« nln n&n to&w mn "nTwn roW npTinn"^ 

<•• *it •• • v v j - 1—: 1- c : - v av t J *: : - 1 

"iB&on vnagfi nSnsD a tfTM not nin?-^ ^nnnpni ^ibpd 

v, - i" ./tt - : i" y : - • t iv jt : t : v j* : - : - : It - r* 

:nin^ niT^ nsn-n« n^ ^r\bib bhn ftins ^d?-^ pi inn 

it 1- - v. : • t t v j — • : • : •• t : - !<■■ ~ ) ~ at t 

nana iter tww :n1n?-^« nnr a, t TtinB ds;d nt^'D «rv 6 ^. ... 12 b « Di3 || 13 a " a dl c 6 (prps ]3 ^»1 [2MSS S]) || b I c ^6 D53n || 
c Seb 4MSS 5 ^1, « BA tall 1 d - d >« L || 14 a (S3 + D3 || b 1 c ^ D^3H 

cf 13 1| 16 a «*+wn, cf 7,15 || b « + nnnas II 17 a « d?^— (ssprnn-o, 

cf 8,5 || b i Kai ek || 18 1 frt ^% cf j| 19 a 1 frt [^B =] H«^S ^ra- 
/w»^, cf <&S{) et 9,4; n,7 || -4 B toOto || 20 a 3«J Knj1|| b (5 plur || c 1 c 

mx ton || d 1 c ;u*<5S nni^ni || 21 iomss ^ n^ || 22 ^° ® xieopoxn- 

Griaoineea || 23 1 ? 1»« '" (= "WS^ m<T) cf « || 24 S« + D5 (® + ouv) || 
25 a " a « duo aoO (pro n)T|Bp)..<TOU..OOU; 28MSS jum^DM '2^; id 27 1 

b © *)Dfo || 26 ® D^n^sn. S6 rrm 8,28—9,18 

m*v* nnx i«Btt tfo w&i Yna&D nlnBD a%n *e*i nta 

<••:-- IT v c- : * J A - I" JIT — . I" v. :- • T iv - t- 

a tmn-xiH nbvf 161 ntf*n Dusa ds 126-nK nins 

it t v c • v : a - - j — c • v : ~ 

n&yTfi) y^k btSti rowta tfa n#D-^ torn iDtf»v 9 

<- t 1 t •• jt :~ • : a :~ v « v v t : v <- 

y,T - Ij*-t • v • IV "' : B " v j •: • it j" v: t : 

n#g ^pa? a ,Tin njrrp! nlins :na pnqp jjti?1 rhv) 
nitD ias hai ttteai ipaa fffaia frnbna n^noa nifra 

1 : j* # t vw I a - Ktt - • - : - • — . i- <• - vi * 

n^ *6n ffnaa mpo pa* Wh^i rupn ra a niiT atonr* 

y t j : # at: • j- J: • 1 v.- •• t : • j-l: • I ••< t : jt : • : 

rtwn vjd ib*6 toid niiT Dty*ns :ha^ ^nbn •flafe-too 

sv ~:i~ t t a jr <* ' " jt- it t «• tT • •<•• : • t • 

n&* : n ninaD nn "mvna nlm few 6 :n«a run nam mm 

t t~ tt:jt r v <* t ~ v t : - — | vitt v.v ~ ;i ?• yi : 

rb&*r7 nna np-*6 lanfe^-sa mpaan onsD mpa to 

j- : •- it v j" tf' t : • f : j--J: • • «a»: • j»*J: • v. 

nShu a^> iaa^ ttik-to tontr rup&D na-*6 Trim n!hg 

:- j«« - : •- at v - vr t : • j"): • • !F •••• : : 

IT T V c ■ ^ : 

me oi^sn *6d dd^ Tip hn«^i nwrVij Sin*' "iDtf^ 8 

-is v •• : t j : v t <): I — . r iv : jv v t : j- 

n&rta bv phvb nw rnins ts^ ntrtstfn n#a ipin ttfas 
jv t \r J t t : jt t : i :- j- •• : t :vr t - av hi: I at : • 

-^aa b a ni;aya« mb a pntf !? n&nan-ton crf«n-to mm ansa 

t : v. \ : - ~: -y I «/• : • t •• : - - : t t it - t t : 'at: • 

p^3 T&p ypb b no^5 #333 n^s-ns *fi$*y o vortyp} fi« 
tnonaan ai«a c n^ n&a^a« \*n» ^n^ np ,| Dtfn mta ins 

it •• ; - a t iv - •• \ : - ~: I • : • :~ t :at t - «? y 

rwn iTiT ^ rnt^n ■md nt^D ^si? ibs;^ D^tDnnn bamb)** 

1 • : - jtt p I #"■" /• ' >.v j" : • 'j —.r • \ rr j : it : 

y^ «^ nihs a!?-n« ?ilfT' pffrv 2 tcnnSD-teasi DDtDina 

^ vr t J : :- J" v t :)<••- :- «it: • t : v; \ : - 1- 

iv v v.t : j:- • vt ~w~ av •• -: 

nine *&b arnnn ipia oa^n n»D-^ niiT id^V3 
^naxm ^ar-nK n^ D^ia^n \n^« fnsr iD«-n3 i^k niD«*; 

• l\ : -i- : « - v j — • : • it j" v: t : <- t i t •• jt : - it : 

Tia^av inb m bx ^nbaD-te-™ rtftf ^« n«'Tn orsana^ 

I v.v t — . i- I : • iv i" - t v - •• • -: - - j j- 

y,$tf nriy f^s :p«n-^D3 ^ba f« ^a yin "i^iaya "^pyi 
o5wv 6 :p«n-p nnsni na^a ^Di;-n«i wm ™i ^-n« 

T : I VIT T I • «• T • - VAT - V.) : - IV : VI : I h~ T 'T 

^d^ "ibd wd^i ^n3-n« ^Ainn "inaw ^atdw h^r n^ia^a 

c : j" - l~ v~ '. a* v jI : i : - >.-:i- I • : - v: iv j ~:\- 

^tosn ^jn i8 :on^ *F\bzb ^a ^5nnDD tto 1 ? :p«n-^aa 

•:-<•:• it : - v: : • : a* - : j" : • v,> : i I vit t t : 

Cp 9, I ca 3MSS w«5 WTOX), cf 7,26 1| 2 cf 7,27 1| 3 a 1 fit H3D || b prps 
*D*]3 || 4 a " a (5 Ka! irapaboHdau) ifih \\ b £ ne unum [sc. animal] qutdem, 
ut 7*11 7 °- @ ibujv bd (D. 6xt || 8 G + VHnP ^yh\ cf 7,10 || 9 a " a «S 'b '«(S 
tumorum multorum) || b @ + 1 ^33^™? jj 10 a « BL H^ II b >® |f c 3 
nnB^I || 11 2MSS Vers '» p« || 14 ^ « ^»^j '? 3^31? cf 10,1 || 15 Gava- 
Tibau)(cf naTd£u)[=juu.n3M?] et ^KTpiprjarj[='ni])||i6 (S ^vbeiHiujaai £v ooi. 9,19—10,2 EXODUS 87 

wn-p^? D^isiaa ^nba n\n*6 itfa ikd naa na nfin m?a 

j - I • • • - : • : t <it 1 v ~: a : j- t ai t t j- x 

^ ntwrte n«i TppD-n« wn nbtf nrwv9 innnpi moin 

^1 : ,v -; t >••:!:»:• iv •• t <- : 1 - : 1 it - : vt : it • 

nmfcn *P*o *6i ni&a KSEmtfK n6nam tfian-te mfca 

t : - - I" ti" < : vt- j" t • iv — . t •• : - : mi t av t - 

nsns ■na&D nfcp nam** «th 2 ° :vidi nan ante Tm 

a :- r • P t : jt : v ••! - r- t vt t - v.*"—. j-t : 

-b* vh obr*6 new,* 1 tnvian-te vupD-nai Ynnsrnfc o^n 

v • vt *v ~: i~ r * v \i'l: • v : jt t - : v v •• 

iDtfV 2 s :m&a impcrn*ri rnnsrnK atm mm nni 

iv t - \fi: • v : «fr t~: v v -:i~i- at : jt : 

n«-tea inn \ti o^btfrnte tpvik nw n#D-^< rrtm 
j*: t : vt t j* • - t - - I :it v <. v v t : 

: b D^D paa b a mfrn afcrsrte ten nbnamtei Diamte d^sd 

•it : • I SfS : w t - •.•/• t y- : t •• : - - : jt tit - -at : • 

^tem "rtM hte gu rrtmi flNtttfr^J *%»0"flB neto trv3 

) S> ~ TT I l<~ T T I - •- T - - •• _ V jV "- 

#fti na vrv4 trynse p«-te to aw iod^ nrnj ff« 

•• : t t j* : - *it : • 1 vjv - vt t vt : »" : — t :at v" 

n*rtea b nnba mrrofc ng^j ifca naa a nan we nnptea 
j-.' t : t <tt 1 v _ : : *■• t at t - I j : -t~- : • 

-te n« D^jwe p«"tea ttm *w j c ^i^ nnw tkd b o^D 

t ••< • - : • I vjv t : t t - I - - 1 : jt : it vt •• • - : • 

nan nan rnt^n afrsrte n*n nann dtkd m&a nff« 

tt- jt • vt - %•<•• t •• : at •• : - : vt ti" vt - jv ~: 

teifc^ ^:a txf-nxfn tffi paa pi 26 natf mfen wrte-n*n 

a" t : • j* - : vt v — . I v I vjv : I -< i" • iff t - I y t 

natf^ fin*6i TMtb &"ip s n nihs nte>*i 2 7 :na nsj *6 

•: j - I - : i~ : 1 jv : tJ : • - : - j- : • - it t vt t * 

nvwm 8 xmHtfin nan nan p^jn ftirr nvzn viKBn ante 

• : - r t : it c - : j- -: 1- I .- - T : - at - • jt t c": 

*6i nin« nn^Ki b nan D\n^K rtb nsno 3^1 niiT-^«* 

J v : v jt : - - :i- at t « v: ;) 9 S r * t : v 

j : v • t v • •• : v t •• v <- 1 - :i - I v. • 1 

^a yin web TBr#TiT «^°ri3m v\bw rxbpn mrr-to ^sa 

j* ^ - •• I - j- : v : i* j t t - : I t : v j I at : v: — 

m,T ^:sd riSTfl Die ^a ^wfr tiiv*\ nn«n3o : p^ n n1(T t, 

yr : «• : • I : r vjv • < • : - t I av t — . 1- <i - : \ vit t vt i - 

antfini sr^m shMvo ^a nnaa ni^ni nnt^Bn^i jn\n^ 

vt : • ~ : • t t : - <■ t at \ vt : ~ : jt : • ~ : p ?! 

n^D K2r»n33 tnan rt^Bg ^a «a ^ nDDsnn nenn^a :^a: 

•• ••- ti" v • - : j - a \ j v vv ".. - : ji ' i~ : 1 : • 

TttDi fr6te i^ti^ niiT"^« TS3 (8hD a, i T*n-n« nins d^d 

t t - : I _ < : : — at : v vt - j : • - • t v : - <• •• 

rf?&m nan^i itsan ^n-^a nshe m»i34 :ns?n« ^r»6 ntDDn 

vl - : vtt-: »tt- - t r :~ :j~~ tiitI^ - * i vtt 

rhvf *6i n&is a^ pTn a i 35 jrpgi «vi ia^ T35?i «tsn^ *p a, » 

v- • j : :~ j" I ~v:iv-i itt _ :i _ j v • ^"T - a — .1 Ivj- 

fi tnWD-T^a mm "13^ n^«a !?«i^^ ^a-n« 

iv - ; vt : j\ • vv -;i- a" t : • j-- : 

■n« ^rnaan tfa-s r8r©-^« ^a nrinHv ?wr ^O^l 1 10 

•:<-:• • ~s r a :~ v v v v t : v < 

ispiT ]y&bv : b i?1p? n^j V3hfc a,, ri^ po^ a via? a)-n«l 12^ 

x8 1c** D1»D^ II 20. 21 - >« II 22 a ><S, cf 25 11 b - b e nw I 
23 a IT? II b sic fi, 1 frt tJ^JJgi II 24 a © + n b^ xaXala || b 2MSS « ffHSD? 

(^ 'd ]>n« T n) || c - c « na nn rvn? \\ 28 a « + u€pi ^00, cf 8,4 1| b « + xai nop | 

29 i + TDBiTJ, cf 34 || 30 >« I! 35 6 ntyo^, « L ntWD-V^J II Cp 10, I a " a « 

i'va ^nc /irk\eij|| b 1 c 6S8: J D3— 1| 2 °- « 03^-^1 D3^n ^183 nBDR 88 rm» 10,3-17 

^rihi<-n^n : d^d? Vf^W nj^ij n« ^jarpa %ja ^jks 

-to ihn«n neto tfa*^ :nirp 'ttina own on ^Qg-nefc 

v I ~: i~ : jv t - it : j* ~: p vs. : p at • : j~ v ~: 

man vid-to n^ayn vito ?iw idk-hS •rite rptfn ?ii;ns 

j . _ .. _j_ T _ • : • it j" v: t : <- t i t •• j : i- : - 

••airnK r6t$6 rtfut a iKD-DK w maw *qv nto ^sd niift 

a* - v -j" - : vt - \j- t • v ■ iv: ~r* : v ~ j — mt ■ v »p* 

byp *6i pan pirna teats r^a^a nana ino b *raD \bn 

vr J : I vt * I j" v t • : Irv \ ; • Sar : - jit j- •• • : • 

Tian-p ba^> mmn "rnbtan "WTiiPitain p«n-n« nir6 

t t - I • v t v<v : • - t •• : - vjv v j- t : I vat t v j :• 

vnn vr\i i$6di 6 :mwr\-]n nab tvftn pim-^a-riK 5n«n 

J" T I V T : IT IV T - I ' VV T -J" - I '• T T V - T ', 

sp/ftH nia*n TniK wr*6 -ifca EmsD-te toe Snairte 
:nins dud *ttn p*t nm ffpn to n&wi^ fcrnvi Dito 

i :- j* •• «• •• - Iv/" av - J~ C t t - :jt - t v: 

hb& #&id^ W? nr nvn Vib-to Fto rtfos ■nau Vid^v 

I- : t jv v : • " t - t •• •- •• : - : i - 

ma« ra jrtn m»n onvito mfr-riK wi D^:«n-ns 

vt : it x ~ - •• vjv - : av •• i v: jt : v v. : ~i~ : • t - : it 

*ab a;ito nctfn nlhs-to Vibm-jimi neto-riK ats*H 8 :d*hsd 

j : v •• —. v j- : _ v I ~: i- iv : <v v - - -it : • 

^W3 Tffcto "iatf s 19 tD^^nn "W ^ DaVlto HIiTTIK ma? 

j" t : • v v j - p : i ~ v t j- av •• i v: jt : v v. : • 

ninnn '■a ^a bipaai unisa Mjfvuaan wina ^ M^prai 

vt : v !•••• "It : • <•• : •• : • •• t : »*•••• v J" : ■ 

□ana n^« itwta Diay ?n#T p %¥ onto i&tfv° t«S 

>.v : v j : vr: ~:i~ v t • t : \<~ • : v •• ~: v j - it 

crnaan «r^ a p >6 xi :na^s tiu nn "B *i&i oastD-nan 

• t : ~ <t : I" j iv •• : v/v vt t j % : k: : ~ iv : 

j- : r "■ t vjt ;- a I: - : jv ~ vt j' t : v j : • : 

psn atrs;-^3-n« $a^n d^xd p«-^ to^n a niiisa d^d 

\ vt t v j" t v ~ : *at : • I vjv - - v : v : - it • - : • 

nxrbv nnBD-nK nato cd^V3 nian T«t^n it^« b -^a n« b 
x . _ v JV .._ it t - c : ■ JV . T V* 

t:at- t: v~ j ~ tIvtt «It-j <-• t i - •-:• 

by naixn i^v4 tnarotrrni) «tra crtpn niin nsi -\p$n 

-< v : - it -j — iv : - it v vt t -Jt - - : u Iv j - 

;pn-*6 vis¥ iSd naa onso te5 ^ia m 8 n d^xd pi«-^a 

t t t t : : j-- t -at : • j : v : - t- • - : • I vjv t 

I vt t t I j" v - :~ li" v: p j vt— . i- : t v : - !<•• 

jv -: I •• t j" : t •• : I v t t v j- t v - - I v t t Jj- : v - 

n«-^aa Trtbn afewai wa pn^-^a n^ir^n inan Tmn 
y: t : vv t - v j" : \ v t ) vsv t i : at t - c 

^n«tDn id^M fym^i nvtab x^pb rthB inn^v 6 jd'hsd 

'jt t v - I a— .i~ : • jv : vl: • :" j" ~ :~ mt : • 

« : - : - - - |j- • T - <T JT t - : iv t : vv •• i v: jt i~ 

3 1 frt mvb II 4 a i !«»?> cf 7,27 II b «+nj;3, cf 9,i8 1| c «s '^rtaa n 

5 a_a (5 uav to trepiaadv Tf|? y^I^, a-b 5* residua eius [quod] || 7 >© B j| g 36MSS 

Vers 'nn || 11 a - a nnyj '^n d^ h b ^0 «h— n 12 a 1 'i« fto??^, cf 4 
(<s&° "w Kan) || b - b xL£ yjin ns-^3 n^ ; 52MSS 5 bD n«i n 13 « D " agi^j, 

cf 4 et 9,23 lj'15 (5 nntfn}, cf Gn 6, T n I 17 a wx©5 ^. IO.I8— 11,6 EXODUS 89 

zvn w»« :hth nian-n« b pn *%vq id^ ddv6k mrrt 

_• •• p ••- iv- v-t - J vr - t !•• •• t : av •• 1 v: jt r 

Kfem n»D pm cr-nn mm "a&m^ :nirp-to inim nine 

t •- : I jt t 1 - 1 <* : f —. — it : v i»T . a : - 

toa ifia nana n«tfa *6 *v© na^ nrwpm nin«n-nK 

tv jv : - - : • < I a ijt >;• Jt : •- v : -jt 

"ja-na nh& *6, nins a^-n« top pTm 2 ° tanso ^iaa 

„•• : v ir ■ J 5 a :- j" v vr :/./••- •- mt : • Js 

i" t : • 

-to ^rtfn vm D^btfrrto ttt nw nvf^ m b» rrfiT iDtfM 21 

I v v. • x • - t - - I :it <■• : v v t : 

vm D v D#rrto iT"n« ntfD B s n 22 : ^^n b^v nnxo n« 

PS" "at t - - a v y: x'~ Iv I i? t : -at : • I vjv 

-n« t^« *,fcn6 2 3 :d^ nt$6tf cmsa p*rtoa °nto*n#n 

j- t 1 r t v j : 'CT T I \vv t : «•• ~: i v i 

rro ^*nfcn •sa-toto d^ep nB6# rnnno t^« iDp-*6i ytjk 

t^t v t : • s" : t : at v j : vr : - • x )\n : • t 

-n« nay b^ iDtf^ a n#D-to nihs *np*i 2 4 :Dn3tfiDa tik 

v j : • : v - v v : - j): • - it : ■ : v. 

id«»v5 :d3D* ^ oase-na c ^ naipan oaito pi b n1#T 

j- iv t • ir'" vr : - 1- at \ v.v Vr : jv : i I y- t : 

:mn^8 nirrt irfcm ntoi dtqt w*a inn nn«-m nfito 

i" v: jt i" C t : a : s t : ct; Ij" • yi - 

■n« tns^ npi u&& ■* n&ns na#n *6 nasi; ^ iiSpD-aav 6 

v. ~: : 1- I- • jv • •< t :- •• t • < t • L ): • - : 

171B& utfianp rrtrp-nK byrna jnr*6 uma . mi^ nirr 

t it v." - t : v ~si~ ,- r- -.. , :j-— .1- a" v: jt : 

niriD .ViDtfn 28 :Dn^6 na« *6n nine a^-n« mm pTmv7 

v, : - j v 1 - it : - : vr t j : a :- j" v vr : I j* - - : - 

:m?n \:s> jjphi nvi *-5 ^3 nijjn iftfrta ift negn "top $ 
& tras rn«n lis; TOK-*6 niai ja nt^D id^i 2 9 

I iv t j : w )y- 1 t :a _ • )j-- ur v j - 

-bv\ nins-^ «^« ins j;:a tut h^d-^« nfer ^^^^ J 11 

- : : - - •<;• t t v ^ -<v J v v t : 

tshr B^iai rija* hrt^a ma Dans b n^ a ]5-^n« d^sd 

j**t : vt ti : - : av • c; : v j — : l" •— . i- •- : • 

inrn nKDit^« ^b^i ton wita «:-im 2 :n^o c Dan« 

.. .. j.. .. j. - : : • : at t j," : t : vr v _ iv • a : v 

tfrriK a niiT w s n a 3 : b ant •"few rty^a a nihnjn n«D n^«n a 

Iv v .jx : |$" •- itt j": lv« •• : t ^ : j-- •• t • : 

D*iaa Twa i^d ^to h^d t^«nita b onsD ^^2 nvrt 

• - : • I vjv : : <t v j - t j- -at : • j" •• : ^ t 

rfi nftto nD^ s *i4 d : d oyn ^^n^ nsne-^a? j» 

v, V V j — IT T v" " : t . i" '. J" " I 

: t j" mt : • l j : c* j' ~i t : j - :i at : j- t 

niiDt^n 115? T£ ispa-^p n^n ftlrje 11530 STWP p.g3 
-tea a rfrungra wiw 6 inftTii ntai tor Q^tra T* ^ 

t : vr : Jjtt : vr : it : it •• : j : t : *at it j v.* : 

17 b >© || 18 ca 14MSS (S3 + ntsto 11 21 °-° 2 ytfnn qcfljri?, a ^n tsto 

nS/Vn ? || 22 <5 + eue\\a (ex Dt 4*11; 5,19) II 24 a 2MSS (^)(5i) + pn$) 11 
b IMS «3+Dyr6« II c ©5 ntj;?, cf Gn 50,8 | 25 21MSS ^T2|| 29 >©|| 
Cp 11, I a X8MSSWCS p-nhsi (I b 5 n^N et Titos I) c ' c S 5|«? DD^3 
DDS?? (nte « auv TravTi) || 2 a " a ">6 B (cf 3,22) || b iMS AuC + niteiW, cf 

3,2 2 T ; 12,35 11 3 a - a ** "nnji, (o )n.i); 1 in || b «« + ofr«Bln], cf 12,36 || 

c 8MSS KfWL II d >© II 5 °"° • "£? 1t3a*T»l II 6 a " a 3MSS «x5 Dn?»2. go HlfiBf 11,7—12,15 

■Mitety tfph *6 b nnbr>n nn\n: *6 b nnte n#« irnsD pa 

j- : j : I r j C t : t t : p j t <v — . *at : • I vxr 

n#*? pirjig ]?b^ ngosn?) b^kd^ life^ i$"PKl *^ ^W 
^« nW* Spnirto m^i 8 :^nfc^ ra^ d^sd ra nirr nto 1 ' 

- •• v •• I v i—. t j :it : i" t : • I /■ # vr : • I j" t : jv : - 

15 s •— : r : J v : - : v - : jii t : t - <•• •• _r - : i - : • : 

n6to-to frt#T tq&w d tnmrra nins-nro fcwi ksk 

t : <- I it -t: it v. :- • i- j~ .— A .. .. 

ntttt" :d^sd paa vibid mn wb^ nins dd^k BD#n6 

jv *it : • I \vv : c" : i j : I" y~ : a :~ \.v •• ~: ~ j~ : • i 

v t :#<••- :~ a : - j" : • •••«• t j* : i - t v y t I ~:i- : 

nb*6 ansa p«a rina-toi nmrfet ftw id^v 12 

i •• • its • I wv : I ~: i- iv : jv v t : v < - 

:rutfn n*r6 oi6 fen nwr) trehn tftfi dd^ mn tfihm 

itt - b* ;t : v t I j • a - it: j ct yv - vs - 

nr6 Tip^ ma tfir6 ntrya nb*6 5*nfc^ mrir^ ro^ 

v t jl: •: a?" vj " v t iv •• •• t : • < — : t iv : - 

v • J : I* * j~ : • • : *it - jv v. t p* : Jv y 

itoa *^ b^« nfetej noDDa wa-fyj ahgn *mb*i twfr nph^ 

: t j- : •< at: j - : • : v. •• v jIt - y •• : Ij-i ; 

fffcdsn-p dd 1 ? n\T n:tf-p idt can nfrs :nfc?n-to nDbn 

j* t : - I • avt jv : r u i I v jt t y t jv iv - t t 

dt» ntew roana tj> rnbvtb mb nvn 6 :nnpn D'wn-pn 

». vit jt t : - j- v v : • : v t <t t : Iit • v: • it I • 

\npbv ^aiun pa ^m^-mp top to tfte ntsneh n*n tf-tf-6 

I: it : mt : - it I /• v.- t : • — : j-l: y j — . it : av - vj - 

-i#k a^flan to mp^sn-ton nhtan vitf-to wai oin-p 

v ~: • jt - -< I Ja : ~ - " : v. : ~ J" : y : it : t - I • 

niSDV wrfo n=rn nWa "i^an-n« n^D«i 8 tons ma ntotf* 

j- - • : av - t u — ».t t - v j : it : iv t l * : i 

^ n^aa ^ao !?#:n «i na&fi ^Mn-VMs nnto^ tnhD-to 

j- 'at - Cr \ j j" t t v • < : 1 - ft: i v: : 

-iv teas siTnin-^v° iwfei vna-to w«n Bf^rtm 

v.v • j* 1 : 1 :)• - : i.t t : - j • : 

in^ nto«n nrov 1 nshtrn bug ipi-n? issd in'm npi 

j : 1 t t : 1 : • j" t Iv t ■ yv • jt - : Iva 

infc dd^d^ 1 ! b DDTa DDto^ b dJ^T3 "h^bvi n^n UTinn 

<•: : — :r av :v: v.v : Iv - v •• : - : v ••— .i - • \ . jv •• : t 

tiv\ nWa SnsD-p«a wra&v* tawfe wn hds ritsna 

v - t Li"~ • ~ : • I viv : j* : - it : it i~ v. -jv I t • : 

Mte-tonn nDna-i^T di«d o*s*q p«a niaa-to warn 

y v: t : at •• : - : wr *i" • . • I vjv : : t <••••: 

to nS^ nS^ uhn trm** tnw w d^dd^ ntewa d^i^d 

<- : v t t - t t : it : y — . « t : jv v: iv "j- : • 

ri\T-*6i nato ^nosn ain-ns ^n^ni Dtb an« n^« Er»mn 

v: p : av - : v: : - it t- v • • t : t jv - jv ~: • it - 

bib n*n nm ftw'^ jd^^d paa mbna n^rt^o^ ip3 oaa 

v t <•; - - t t : • it : • I \y v : v: - : • : - : I v v jr: i 

nnunn n^iy npn D^n^ mrrt ^n infc onin^ rrtDt^ 

l\ t : vt ^ »j-\ v •• j : at 1- j - w jv - : I t • : 

v. : j- : - I -it j - J -< •• j - • t <- : • 

6 b Seb M*. niB3(1) II 7 ! c ^ ^^^ II C P I2 » 3 52MSS (5S '^. ^| (id 
6.47)11 4 © ~ W5^ TRV II 5 «* trc?&3BJ 6 cf 3 || 8 °-° prps "ID^ jfiBBr^K II 
10 (5 + 46b II 11 a «5 '1\ I) b " b Au.(5i)5 plur || 14 ® '^"^? t ? || 15 °-°' ®S W*g"JD. 12,16—31 EXODUS 91 

Dtjp bk^p feVKJ #9jn n^TJJl pan ^fer^ai^ nrrop 
21*31 ■B^MnJW fa*^ Q^ ai6 *7?tfn nrpy ]tffcnn 
^5 nrjia a£?jr*6 ftj^O"te m^ ?$£ B^jprj?p ^a#n 
-n« Smot^i^ :dd^ nfc?m na 5 ? wn Btei-$a^ b te*r ntfa 
nnso n»o oa^jyiKas-riK Titom nfej dttt mba ^ Magsj 

■/a : • I Vjv ■• S 1 : • v • j~ :• - j - v v : • - - 

nya-iaa ]&*na i8 trim ran o:rrh'-6 n«j Di*n-n« Drh&tft 

t x : - : I "it it r "S »• •• 1 : w~ j ~ v v : - : 

eht-6 cmfrin in«n or» iy n^D ite«n anta e^n^ df i6w 

v c * v : v : st v it j - a - i : i •.-.■ t v - < it 

mono toR-teoa town k^ xb nfib? d^ nM^9 :aiua 

v v : ~ -j** t «i* />v •• it : c* t • * : • t j- : • -.-it t 

-^20 w^n mTsai ina Mnbn /tod wnn tfaan n/na^i 

t I mt t j- : v : c •• t : • j — : F ■ - v<v - i : : • : 

3 :nisD £jKfl DiTfotfio $ia itetfn *6 raono 

1 - v : 1 •; •• j : 1 : *•• j v B : - 

nib inpn ni&a ante iDtf*i tonter» ■sprta^ neto *op*i 21 

jv t I: : r av - : v j- v: - t : • ft: • t : 5v jii: •- 

v : - : "j - \~: ? sr: - it ~ ^ — . i - : 3 •• i : : • : I v 

pjnp nhnpo *fl#"^$l *W*3^J PB?KH ^©S'ib*? 033" 
"OPV3 njfinp ima-nnsD tfw m*n *6 ari«n b *iD3 i#k 

-.- t : rs 1 - 1 •• - iv • j- jTp J v - : Iai - jv -: 

vitf bv*i wptf&T*>9 Nr™ rum finsD-na ^ Ayr 

-•• : c - : II: - - - t - v <r t : • - : • v Ij : • t : 

Davia-to tfab miwan )w *6i nnfcriv ?nm nosi nftr&n 

5 •• it v -< t • : - - I •• • < : - v - - t : <- t a : - 

nvn 2 5 trifljrip T:a^ ?6-pr6 n?n navrriKDrnDtfn 2 * :*ti^ 

t t : it ^ - I \.v t : j 1 : l t : jc -it- vv : - : 1 1 : ■ 

■n« nmaB*i 131 1^83 dd^ nin^ im 1^8 pftn-^K win- 11 ? 

tff :- : a" • jv — .1- erf yi : •$" ■ v _ : I vt t v - t r 

n«Tn mirn no m^a dd^« ttoS^s n'Snv 6 :n«Tn mii?n 

t - «n _ : it vr av " : v.v •• — . j : i t t : i - j\ ~: it 

-oa ••aa-^ nD3 n^8 rrtrrt «nn nos-nar nri-ii38V7 :d3^ 

,.. . <•• 1 ~ - t jv - : t i~ - v -iv v : — ar iv t 

wn i^i ^3Bi ^na-nsi Dnso-riK iina n^roa 5«n^ 

jt Ij • - A- • j* - t v : • vr : • v j : t : • - : • : •• t : • 

netoTi8 mm nns i^«a ^nty^ ^:a ^y^ »^v 8 ninn^ 

35 v vr : sr • v - :r a" t : • j- : w ~m--i T si~- ■-: r : r - 

■^a nan fltnrn rft^n «Taiwi*' d x^v p finftn 

t -t • t 1- t : — j* — . i- j* : - r? Ir K .ri 

•Stfn TDa nr iftoa-^ at^n nins ibao a^nsD p«a niaa 

• : - j : -< : • - jr- - : - < : • • - : • I giv : 

"iwj nW rtfafi oph3o : nDn3 maa ^bi man maa nt^N 

< t :~ : - It t - it •• : * : v. : a - j" : c* : 

rrii r^na ^nsoa nbi: ran wn misD-^ai 'nar-ten 

I _■• • 'At ; • : v.t : I^tt : v : ~ • - ; • t : tt : t : 

rag ba ©^l ny$ f®jh\ n&fr ^li?'! 31 *^p c^-px 1^ 
^rprmn tp» ^a^ bKlfcr' ^3-03 nnx-m ^r ^inD nt« 

y.T : v * : • 3 : a" t : • j-- : - Bf ~ - • - I j • : 

16 a - a f ^ip fc^ "in di s «icD; mmss mx Di s s i! b « rftftp 11 17 ju*« 
msr\, « + n«>n n Vs «°J jo^aa \\ 21 5 nno || 22 a - a 5 n^n nns? | 
bT i ^32?? || 28 i8mss *u.^J '«-n«i [j 30 a >« || b IMS 3 '0 p«3, 
ims «'p '«-^;? || 31 a ims Gss + njns | b «s+on^ n c « 1 «bi 92 mw 12,32—13,3 

a-t v.v :- • jv _ :i- y I: jv «r : - v : 1 - iv :v - : 

n&n-np onta^ wofr oba^fr^ffl ptnm33 ma-Da onra 

I vat t I • jt : - : v." - : t t - » - : • «-v: r/ * p - w : ~i" 

dti^^d p&m dib ipsa-na dm «^n 34 :dvid t&a riaa *3 

•j* ~: : • I « : .' vjv Iv. •• : v y-v t jt • ~ P •• «rc \ v. : it y 

^kb^ ntfa 13T3 nt^i7 torHfir^aw tnmvf-bv urbtitoirtvas 

— . : m~ av -r : • v. t /" t ; • i" : it : • - v.t : • : j \ : 

dm m-n« tfn nferatf j/AtDtsn ant ^an sipa-^a D*teab 

yT T lj" V I - T t 1- it: V.TT J" : I v v.* •• : ...... 

WD S 137 8 ItnSD'HM £SM D*6k#*1 D*nSD TM 

s : •- 'it : • v v. : - :i- a • : — •«* : • J* ?■ : 

iai> onaan ^:n iiVn rr&D-#t#a nr&D ddotib ^nfc^-^a 

j- : v: t : - v : - Ivsv " i" : t a \ v.- : : - i- y t : • i- : 

ntoa 133 n:p6 ip3i Nftn on« nto 3-1 amrows \*p& 

1 : j" t «.*#:• It t I j : at • jtt vr vj" " : In ■ 

pan *6 s a jybd nii; imswi arwi i&k p$an-n« 16^39 

• a" t j j- v. - j \ "j- : • • y v ~: I •• t - 

iv t j t 1 v.t" -:-••:-:•: : it < : . - . . . j : 1 

j>a-i*n nitf c d^^ ^-raoa »e^ i#« a Writer* ■m Jwwh* 

'y : - : t t j* : -at : • : v. : it x: —. ■• t T • j" : 

\mn b ru# ni«D pa-ian nitf "me^Bf rpfc yp^ 1 trait niaa 
^42 tcrnsQ pkd nw nwarta ^y h nfci dwi oxfra 

j" *it : • I \vv •• v.t : j : • t v :it v - j - v v : 

nfert ton nWmwn d^isd p«o am^ njrrt tan tmatf 

t 1- v - t ye. — 1 -at : • I vjv v.t • i : t i- / \ • 

a ttaftff { hchf •grto^ hane^ 

it 1 : v:* t : • x m : t : v \ • 

■Qi-prta noen npn n^T fc^i nttr^M Jiw iatf s, »« 

W" Iv t -at - lj-' % v. I - : i- : jv v i : <~ 

te^ tk wk n^tei noa-wpD °^« 13^-^3144 na teif^i6 

j v.t -it : - I v at - 1 : • v: v x: t : i ~ . J 

$• 1 •• ti" t v •<- : 1 - j v: t : jj 1 

^1^ ms;-^347 :ia-ma#rr*6 ospi nsvi n^an-p n^an-p 

«• t : • ^ — : t 1 : : • i •: vv : t a v.t t - i • •» — I • 

t j s • t 1- - v t jt : •• I : • t r : i j _ :i - 

jia ^3^^-^^ ^ix;-^3n p«n nit k ^3 mm ififcrs^ anp^ >«n nit 

1 -j K' t t : I vat t j- : v : v.t t : - :i - j~#: • t : t t 

?arta srtwnso :D33in3 ian 1^*1 nits^ iTn^ nri« rntn^ 

j*- : t v, -;i-i- iv : i : ./r ~ v.- - : at : vit w : p - - jt 

^51 d tftw ja ]hn«-n«n mtftrnM nw n« 1^x3 ^nfc^ 

• : - • t \s' \ v. - :i- iv : x: v yr : s*" "•* •* a* - t : • 

-^ onsD p«o ^int^ ^a-n« rrtm irirm rwn two D»a 

•vr : • I v/; •• y t : • $•• : v t : a*: - J ~ vw : 

s :Dnto^ 

it : • 

-b ids ni5a-b ^-t^rp 2 nb«^ ntwrte mm narv 13 

t v<v : t • vP 1 •• x: v v.t : x' ~ :~ 

turn *b nanaai di«3 ^1^ ^aa bnn 

1 c at •• : - v.t t it •• t : • j" : • v •} 

&^aa Dn«2r i&n ?im Di s n-n« mat o*n-^« n£to id^^3 

32 °-° >® || 38 6MSS WS&+1 || 39»-°^«5'Sip Dtt!ha|| 40 a «*(« AL ) + 
Dni«l II b aw.© ^ )Xi3 ^183 (<S post ttTSD) || c « + BtolJ1 (cf Gn 12,4; 

21*5; 25,26; 47,9) 11 41 a f+mrn, ut 40 11 b - b >© n 42 *!«*© riW (m 

fine v 41!) || b « + ni^? (5 bis Wn "l»^??) || 43 13MSS **>£ TIH"?^ li 
44 O-f-n; 1 41 || 47 cf 3 || 48 10MSS aiI Vers DDPS || 51 $ -^3. 13,4-20 EXODUS 93 

:pon biw tfoi mo nana nirr *rain ^ pma -3 D^iai; rpao 
-b* TiSiT ^a^a iTnis :m«n tf-rna D^r nr\x dtw 

■: t : jl— . r : r jti : r in ?l~ a- : i jv - C 

vhhvb yatf: ifca "ti^m ^nm nbam b vhnm M^n p« 

I v ~:i r <- : • v ~: • : ~ : j* • i~ : • v:it : • • \~ : • ~:i~ : i - I vjv 

tfrfia ntttn mswn« mam tfa-n abn nar p« ?r5 nr6 

W - t» jt.fi v vr : - it : at : 1.11 j- t I V!W I t v jt 

jhi2JD7 :nirrt :n ^atfn fi*3fi r&o b ^atfn n^ a raatf 6 tnjo 

it i~ vr • • : ~ a - j- <i 1 j- : ' iv - 

t6 e n«T-«^n d ran ^ nkr-^6i n^n nraff b n« ^5*0 

•j I: jv Ti" : I •• t I: v ■" at- -r : • vr •• ti- 

tit tqm° "ib*6 nvig wa *pa^ mani 8 :s6aa-taa d nhty 

j - : 1- X v. - j- I : • : jt : - • : »iv \ : t : v. : 

inst^ *T-to ni& 56 ftvrp :d^xdd viaco *> torn nfcw 

It*: I :it : I: t t : *it : • • c •• : • t : <i t 

tram n&tn TS *3 tm mm mm mrm \vbb T&D pa 

^1— . r ni": jt : •< I a* : vr : j- yv : r I - - : I v •• I j- 

mwa 'Wirt WtfJ npnnviK a niD^v° :onsBD mm 

c t • at - : 1 : L - vr \r v vr : - it : *it : • • vr : 

v.* - :i- • _ :i - : i - I vjv v t : <l~: r : r t t : t r t 

nin^ b Dm--itD3 a -b rnaynv 2 rA n:n:i b Tni«^ ?6 b paEtt 

at 1- v is v iv t ji : — : i" : I it vr t : I av —,\~ : v,l : * j~ : • 

a -^V3 :niiTb e cn3EJ tf> rpiT i^« nana ^jtf noB-^ai 

t : it 1- fW S 9ti XT : r v -: t •• : vj: vjv t : 

ma maa bb*\ insnsn rnsn ft-an ntb msa c nbn hM 

in t j : : a : — :i~ v.v : • j • : v : jv : • -: v<v 

mDiri mfrno -ib*6 a nno ^n Ahb^s nVn 14 JiTien T:na 

jt : - it : a - j •• Hi vl: • jl: it : ■ r t t : iv : • 9 vf t : 

-^ \tv5 ttrps rrao ^"ixao niiT wwsin t prha t^« 

r • :- i - T - : j** • -vr: • • yr : Br • 1 1 r vj : t •• 

nbao cr*i» n«a ^rDa-fei mn 1 ' rffen 'iin^K6 Sins nt^pn 

^ : • • _ : • I vjv : : t <t : - :i — •• : - : : - jt t: • 

trtertn am itas-te ntrt nnt ^i« b-to nona iiaa-iyi di« 

• t : - v v v <v t t r - •• •—.!•• - at •• : j : - : vr t 

t:^ ra nboio^ nir-^y hwb iTnv 6 :mD« ^a "YDa-ten 

I av •• J j- C t 1 : t :jt : <tt : iv : vr t / : t : 

d :nnxaD nin^ tt*rSin i^ pTha *| 

•it: • • v.t : ss • 1 t I vj : •< 

p« TJ3 d^n Dnn6i Bwrfw SSre n^a %im 17 

1 vjv I vv< v: jt t 1 : t t v : ~ J — : ■ ! 

an^na dki orpni d^« iD^i^a «vr amp ^ irfl^s 

yr : • yr t j" t • I v v: j- t j* a v,Jt jt • : : 

■tr iaiDn "nil DPn-n«itrr68 afe^v 8 tnanxD nach non^p 

s.t : • - I vj-: yr t v $• v: •• - - t :it : • ^t : vt 1 : • 

■n« mate nw^ ttrnro nwo ^i^-^:a nto trBrpoi W 

vv lj~ # - mt: • I "iv •• c 1: • p : * t v \ :i 1 a 

ids nb«^ 5*0^ ^a-n« y^at^n p^n ^ isr Jpr niD?? 
iwi 20 :aan« h-td ^nb^-ri8 nrr6i?m Din« b^« i&d? 

w : •- iv : • v.v • -j- : - v sv • - : i~ : v : v • '. . »< . 

Cp 13, 5 a 3MSS ^(BJJ+T^ II b 3 MSS *"■ om 1 II c *»+THO ( id 

5) ^pflTIOl (id 0, inv ers) || 6 a ^u.(5 BL H^^ || b (53 &Dtffl || 7 a cf 6 b || 

b prps'nj; (?) || c 7MSS m&\, $h || d - d >b || e '<s nw? \\s°-' o \ frt njn igiDn n 
10 a « piur 11 b >® B 11 11 a 2MSS ju*« + ^nW|j ^ © 5pnia*6 n 12 a 3+ 

11D2? || b © + D ,| 1^n (j c (5 ^3 || d prps'nrh (3) || e prps ttr^ft, cf « (J 

12 b vb ^ rrrr^^tei frt add if 13 a 5 + 1?; TOa, cf 12 n b «B+Dnn (s 
piur) || c 3 n»ns || 14 a « in«? | b © 'p f^o || 15 ® + ^?"^? II l6 ^^ 
W?in| 17 © T nW3? 11 18 «u Dtrom, id • 0. 94 WDty 13,21— 14,1a 

d6v nmzb Sbft nfem* 1 naran rapa ofi*a WEi mapo 
rcbb mb Tar6 a tf« tibm nWi Tflg onh^ tor inaya 
^ nW Mm wi obf torn Tias> Bhfi 1 *-^ 22 mWi dot* 

«• : • T» V." T v - : T I T T IV < - • T 1 * :it * JK 

a iota 

IT T 

sQ^n Sanfe^ "oa-^ 121 2 tihvh n&n-bx aw iamv 14 

••. t : •• t : • _!•• : v •• ~ i •• jv v vt : ./•• - :- 

ina: ** toa *&b era pi ^0 P rtWbJ ^3 ^ torn 

j : • I : - j- •• : • at - I j m t : • 1/ • 1 j* •• : • -a - : 

iao paa on 0*033 "Wnfcn ^a^ nins io«i3 :ovrto unn 

j- t I v«i v:* ./• ••. : •' t : • j- : ' :- <- t : it- - wr:r* 

rrtrpn firmnK *it»i Sins-a^na wjrr4 :iaion rsrhv 

<i : it • : v •— : r Lr t : : - r* v />: -• : it : • - vv •• -: 

•s6d£ im5 :p-sitwm mm ^ma d^isd wti i^n-tean ninaa 

Ivjv: -•..- IP -:i~- #» : j" ~: r ■«• </ sir: •• t : :- : 

niDtfn ohrfef Vnajn niriB ajft »rri dim a rna *a n^isa 

: i - t t v t t ~: i- < : - - : I •• t r* - at t vt t x - - : • 

laavna ib«*n 6 nrouo b ^«it^-n« ttnto-o «Hj« hfttrno 

a : • v v. : v- !•• : t i- v." t : • v : j~ • r • t j 

d^isd 231 toi 1^2 2Di WKO-M* np*v mb* nrt iajrn*n 

•at: • vjv < : . t v v j •• p* 1- •- i • ij-r Z - v : 

vfi-fi d^d ifeo nS;i3 a^-na nim pffpn 8 tite-to ontyfih 

I : •- • -: • Ivjv :- <•• v t : Ij-- ;- i \ - « * it : 

d'hsd ybr\*i9 :noi ma d^ s teifcr ^yi hr^n ^a •nriK 

• -: • : :•- it t jt: v: : i •• t : • j-~ a" t : • j" : c— : r 

vehen nihe a aai d^d-^3 o*n-to D^h hrm ur&*i ffiTTiK 

T j IT . - v JV T T - j. T <• - - v ••- : i - 

-^a \hto**\ T^pn niriBV ttto tea ^s^ b ni^nn *B-bv *6^ni 

,.. . : •- tax • \. :- I i : -«r- «• : • • i - • a •• : 

o»isoa annp-r« ^aon AMr^iiliDftM 11 tnw^n ^«ifc^-^n 

• -: • : • t I: I i- <• : • -; v v : i - it : v v." t : • r* : 

:d^i^gd si3^2nn^ ^ rrtov Aurno ^2102 nno^ «nnp^ 

•it: • • v.t • i : t t j* t - av : • - j t vt : r- : 

W3D ^n i&«^ on^Dn Tp^« uiri i^« inin nT-«Si« 

w • j*—. •• ••*:*: !<•:•• :- • v ~: t i - jv -{ 

rin&n sonao o^o-rw lix; b5 nio ^ ansD-n« m»4i 

it : • - v." \ • • - : • v j ~: t j _p -at : • v jt : - i- : 

t : j- : v : : - : r t • t t v jv 

nsoh &> disi &^D-riK dit»ki i#k 4 dim dd^ h^^-i^k 
s :pBhnn nr\w dd^ on^ mm 1 * ttbyns* tip onhi^ 

I i •— . i- c: - : av t j" t • wr : it w ~ v. jt :• 

^Kit^-^3-^ 121 "4m pswiio n6to-te ?iim id^v^ 

v:* t : • i" : v j" ft" Tfi ■ - v v t : v <- 

wa^ nnsrpan DM-to 3T - n« rrcwi todtik Din nrisv 6 npo^n 

s t: a"'t : vt - - vl :it v s" : ) : - iv j" t t - : *■ , T . . 

d^d n^-riK pTHD ^in '•Amw :n*a»3 dm iina ^i&^-^a 

• : • j" •.•/••-: •<• : • • _ :i _ it t -- vt - I j : v t : • r- : 

:v^ib^ laDia ^n-teai ftinaa mns^n on^in^ ^an 

it t it : v : • : •• t : : - : <r : n * : av •— : i - v t : 

:vt^i3an laDia n&isa TJ^sna mm mk-^ d^i^d wtv* 

it tit : v : • : :- : j* : it • : at : j* - : r 'c: • -* :it: 

21 °-° >« || 22 « D^n-^5 || Cp 14, 2 <s nrari (cf Nu 33,7 Empwe® = 

Ea— ?; 33,8 rWin-EipuuG) |T 3 °-°® BL ">. ^3 1ttV^?'ll4 5 + i1^miT ^«' 5 3|[ 

5 a a;Jn^|| b 2MSS «i ,| j| || 9 a 1 ? 'm|| b ' cf2 |fio iMSju*i^Diiia«5+ 
•i$D II 13 Seb 6MSS ** i^«3 II 15 5 + njjTT^^ n^D pgyi n 17' ® '0^ rtjrp. I4.19-I5- 2 EXODUS 95 

DmnrtKa rig Wntr nana ^s5 tthn dy6kh *w6d vd*V9 
runoira «5 s i 2 ° tamnKD "ito*i nft^so pyn tibu y&**\ 

*i*i fi*jr5p ir-n« n#o e£j« thHfltrta nr^j m anp-*6n 

lv j- t- - t v J. ••- t :it - i w v TS j~n i : 

rmn5 n^n-rw dfcn nWrrta nw d^tp mna DvrnKimrr 

» tit v ci ~ v v /r i : ~ ~ t t - <-n - : t ~ jt r 

hnb o^ann ntf a*a n s n Ting 5*nbn-^a wi*v 2 tcari man 

v x •<- - : ai i - - ci - I j : y t : • i" : $ t~ • it - c I: it • - 

did 53 Diinna naton d^^d tt)T^5 2 3 :o^DtrDn wwd nbin 

j < v •— :i- j t- • ~ : • < s ;•" it : cr • f 

nptfn igag mbtfaa vm 2 * :o*n Tirr5K vBhsn tnai njhs 

w ri ~~ Jv - vj : - : • :~i it - I c v at tit c : • :- 

.•ansa mm n« orn Tjjn #k Tttaya d^d runer^ ftw 

•n: • jp*sr c* tt- Iatt : ir j~ : •": • j- —. i - v t : 

hd^k d'hxd hDtf»n maaa vunm vfiiaio :s^ n« -id*, 2 * 

t t •-: • v j- a\" : • v; - ~:i- :i~ t : :- Ij- ••< - i- 

frsr loftv 6 & :onsD3 dh5 orfa njrr "qj 5a , ifen •ubd 

t : v <- # it: • : cv t *t : • t : j- •• i : • j- : • 

tayrtp d^Sd^xj crtbn intfn tm-jp iT-n« no: n#D-5K 

c : • - • - : • " . - - <\ i : /a - cl : it v j** : 

^fil ni:s5 o s n a#*n tftrta ft f TH ntba b^ :v&hs-5jn 

IV ^ : • T - T T~ T - _ T V V •— IT TIT ~ : 

:dki wis DTttrna aw -Wi inanrt d^dj Dnsai iirr*6 

i7- I ; ; *vr: • v yi : s -< - :- a t»: • j- t • vr: • t j" : 

nlhs 5vi 555 tr4twsmgi aaVrna raa^ D^n !q#*v* 

v i : * s" : ii v is t j~ : • i ai~ cv ••": i~ ^ - t 

:D5«Dfrtti vamo nbh bn5 n^Dni wn ^ina nt^a;a ote 

it : • cr • i* t vt •< — : ai - I j : Er » "*" ^ : it 

bmto* kt»i trnje td ^«nty^n« «vin ai^a rrtm 5^1*530 

•• t : • :< — •« : • j- • ir *: • v y - j- t : ^ 

n&K n5 fc ran Trrna !?A^^ «Ti3i :bpo ns&-5y no ffiso-ns 

v ~: t : - jt - v •• i : • : — it ~ j~ : ~ c* . 

nt^oan nima n:^b«^ niiT-n« oyn «rw n^^pa stIiT rtoy 

v»v : i i~ • "Si" at : v »t t j : i— : : i : <i t 

s :*naj; 

1 : 

nirrt h«?n nT*n-n« 5^*^ ^a^i ftttto t^ t« j 15 

j 1- - <i • - v ••!:•••: v ^ 1 jt 

lQ$b r$fr) 
:D^a ncn ^aa^ did nfti nta-^a fttrrt a nT^^ 

it~ ^it »:i: ^ tt j t r ti t<* 

ny« h5 ■^wn ^ a hnDTi ny 2 

at p c • :i- t t:*:<-t 

tiniDDhst ^a« \n^« d nnia«n ^8 nr 

iv : 1— .1- ci j" v: ••: - 1: <v 

19 (5+Kai (= D|f) || 20 a e + nbvn? 11 b juu. Ttrnn, quod 1 qprtji (pro 
TWim ppni en^n^'n, cf 10,22; i^nno^p?); 3+n^fen? || c - c « 
,{ ?n ni?!i (i 'bn mp "un?); s+^n^ uaV s 20 a ^ P r P s 1^3 ^nn *m 
"w jjjn 1 25 a ^«s nbNM (<rJ 1021, "quod 1 idsi??) || b seb ** npK 1 ] 1 

261*wh^; « 'p-^^Din || 28 63 bmW? II Cp 15, I a ©32: iTJ^Jl 
b (53 h 33*11? ($£ equum et asctnsorem) || 2 a 1 c 3MSS >0T9P,: ® T™?1 

rt n;n) "cfDt 32,38 || b 1 mnv || c 3 ti^ n d P r P s im^i (cf p s 118,28). 96 row 15,3—23 

:id# rrfiT nan to b^j row 

:*yiD-D^ b Wa& Y^tfTTODI MHT "frTO flip* f)iaiD4 

I 1 - : v : ••. lt • it j- : • at - jtt t. •• : y :- j : :- 

:p«-iD3 nVftDa tit wd:p nbftns 

Iv it : 1 : • j :it a\: - : C. : 

:ni« wnn nyr tp^ naa "hjhj aim sp^ 6 

r* 1 j- : • or : j I : r : - a - ct : v t : jit p : 

s#p io£?tf; ^jq hW& T£i? D T!P 3^1^ sjjw 

a* : 1 «■ : j : • •- :vjv I v - - < : 

tomato ribnn ^sp 

11 v : t : j : Jit 

• : - j" t : • ax t J j-* — : « ~ I J : v y j- t 

i-t c 5 -i • :- J j- t 

iDTw tfoa miijra tta d^ idds sinro MM 10 

r • - 'Ir : vv * \- —.it at -it • \.\—. 1 : t : j- j 

h &ip2 a ni*o naha^D Mrr ntoa inaba-VD" 

VIA" JT : V T v. T J* T : • "IT T < T P 

I v it v.- t : • I : j* : t • t v iv •• 1 u • : jt 

: WlJ? W^l 3f?3 h $pi 9^8? l T " a Q? 319TO CW 13 

v it : e 5 : 1 - t j* I a t : • « - j : it 

- at v;'~: 1 t j" •• v: j" - ~: : • <t 

jwm ■otf*' to v& 

I- it : j- : 1 l t 

p«s sidt wnt ^ua insi hnb*x orpto^&fi 16 

lv ait j : • v.l~. 1 : j : • - - t t t •• <•„• ••-; 

:n^p ir b Dy ibmi rrtrr tev lasp-ro 

1 rli j - t —.1- 1- t : I : - < ~:i- 

nsn atob irto^ni.T 18 : b *rp ! mia b a ^™ tsnpa 

iv t jt : I v. : • jt : I ivt j : 1 v.t — . t): • 

■n« onto aw atf*n D*a Vehsai laana nins onb ka ^9 

iff* ■ yi : v st - t - t t it : < : • : : - t «r 

s :dvj wia n#a*a ra^n tonir \p* dm ^ 

it - I J : vr t - - j : it y t : • s* : at - _r- 

"to \$$pft nra «>hn-n« ^n« mn« n^aan cNd ftpnn 20 

it tI <•; •• - at t : It- v I y ~: 1- s ~: » * : " t : • J- • - 

d*td an 1 ? wnn 21 trtnaan D^sna n^ins b^-in 

at : • v.v t I - j — 1 : • v \ : t •.— : 1- • % - 

d :D*a 7\cr\ laahi ono nsa nta-^a ftirrt it& 

it - jt t v. : • : j it j t r * r~ <• 

b^j i^-naiD-^ si«S s n ^ib-n^D 3«nfcy^-n« n^D j;b s v 2 

s . ,.._ A - : • •.- ». : r— I - • •• t : • v <v * 

nto^ *6n nnia i«i s V3 :d^o n^o-^i naiaa D^^-nt^^ 

: it j : tit j t - -it : jt : wr : • v t v 1 : 

4 a dl ? (mtr cs) || b 3 ^5P et addit ^?9 init v 5 (?) || 6 ©S plur (<8 
^5^) || 7 ® n^j5 || 9 ° 05 sine suff: *6d«? et Bf^flB O^ 1 ®? II II a « 

n^— 1| b ©s h n^Bhjfa (5 l^iga?) II 13 a © qiag? || b ^®J n'pm y 16 a 1 

fnij, cf Nu i4,i9; ! Ps 7Q f ii*|j b (5 ^?, cf 13 JI17 a 86MSS^.' HliT || b " b % 
tpT^PD9? II 2X ® n T^J et ^5^1?, cf 1 || 22 «x<8 VTW^Ci . . aCrroiO. 15, 24-16,13 EXODUS 97 

^V4 trno n6#-Kip p-to an ana *a rri&o crb nh&6 

S •- ITT ^T : T>IT \f A" ff J TT • •- J: • 

mm ■win nim-^ "py^vs :nn#rnDib*6 ntfer^DOT 
Tr6« mmiVip^ yatfn iflDtf-na ^d« s v 6 tvis) rah tDBt^on 

I v jt u : ^ - : • - t • v - it • ji : 3 : • 

-to vpn-ba rnoBh v\hten^ ruwm ntbOT vrsa i#*m 

it Iat\ t or : - it : t : • : t : - _ :i - : v -: i- t •• : <t t - : 

d : riHBft mm ^8 *d T^ BlWnG bnsDa viobr-iBto nSnan 

I iv i vr ! 7 . F l.i J* t i • - : • : • : <- v ~: t — . i — 

-um onon tfWBh D^Dnry mfcwDYitf o^n nolhntfrvj 

-a-- a - t : j* : • : *vr j •• y : v x' \ t : t • j t- 

:o^an-te o» 

•IT - ~ wT 

rb-DiD-to 5*nter<-^a rra-te n«S*i d^hd tyo*v 16 

I • - : • v •• t : • i" : < — : t t~ ...... r- : .- 

Dn*ttft ^it^n tshrt br nbw nfcona td ran o^»-ra itfa 

tT •• : • •• - vj - ^t t t • - :i- at I j" s •• I F s; "j 

Vina-^n rMtrbv ^ite^^a mirb u^v jd^sd pao 

I ^ _ : i- i" : s: - r t T i- : s -- : t •- mt: • I \w •• 

?rtiT-Ta uroo tft^o tohfcn ^a onto vtatf^ naiaa 

t : - : <•• I •• • p •• t : • j- : v •• — . : i- it : • - 

-^ jnfc^ unb nria*a i&an TD-to bAatfa d^d p«a 

^ - a t vv.v j" : t : t t - j - •• : • : • - : • I vjv : 

it tit v.v jt n - t v v t : v ~ -it : • - v t <v •• i 

»2m tfotfn-p nn^ dd 1 ? tboo ^:n n#D-te nim id^v 

it: •« t - I • TCf wt «r : - • : • v v t : v <- 

:*6-dk vnina sfeg ud:k wob tbfa up-iai tep^i dot 

1 • « t 1 : is"—. ;:• — : I- s- : : j - : I: it : <t t 

"itfa bv nieto mm ^:nttf« n« iram Wn ni s a frvrjs 

v -: .r v : • jt t : a t v ~: j* - c •• : • • - j - n : 

aii> ^nfc^ ^a-te-^8 final ntfb no#n 6 jdvid^ iBp^ 

a"* t : • >»•• : t iv I - : i - : v v <- i j J: : • 

■n« in^Hin npii7 :q^sd p«o D^na tryin nin^ ^3 nriyrn 

• : r: mt : • I ■:/.' •■ v.v : v x vt : f •.■ : - r 

C u^n ^3 nb ^n:*! wH» DD^n^^n-na i^D^a a nim Tiaa 

c " J" t :j- : at wv •• 1 \ : v j : t : t : j : 

nn^n ^5*6 nb^a ai&a na^ ftin 1 * nna n^o id^^s n:^y 

v<":: v:iv jt t vv t v t t : J" : v v j- i*» 

*vbv a nvbn nna-it^K Dtattta-Jin ftrm rbt^a »^ np^ia 

ai t e • ~ y.* ~ v ~: v •• j \ : v t : - < : • : • Iv - 

ftn«-^ ?i^d iDtf^ tmrr-to ^a oa^ni^n ^r-«^ n6 ^mn 

I ~: r rv v v <- it : S er ■•!•..: j"t i t :j- : 

xvavtib* rw y^^ ij rriiT ^s^ nnnp ^sr*n ^a fny-te-^8 nb« 

iv •• 1 \ : c* w t J* at : j - ' : • v. :!• •• t : • j" : — : t iv v: 

?lim nai&m^ y©*3 ^i^-^a my-te-^ "rtna laia ^vo 

.... ^ . . - u \. : •- '• t : • i" : j — : t v I ~: i~ <•• - : • :- 

nbtnh Ttefa J }% aw nam 11 s :um nan: nim Ttaa 

1 •• s: v i.t : j - " - :~ Iittiv ^t : • t : j : 

cranOT ra *>&s^ nn^a nri 5«i^ ^a ni^n-na wW" 

•- :- it I <•• •• v •• ~: " - " t : • j- : : v • : - t 

:oa^« mm ^« ^ OFti^Ti arfnjDfcn npsan i&a *a«n 

iv •• 1 v: wt : j' ~: t v : ~ i* v« r : : • r. # v. - t t j : i 

naat^ ftnvi ipaai ninan-n« cam hljlwi toni a ani?a wjia 

j- : • t :it Iv av - : 1 — i v vr : ~ t : - - j^ vv t j* :- 

23 <53 mng cnpag n^ \\ 25 a ^.03 + n^D 1 b 1 fit c «s wvej j| 

27 xxxll DI^CMiy II Cp 16, 2 Q OtVn, K WTO cf 7 I 6 ® 'a m$, cf 1 11 
7 a " a frt add || b "** (*u T ) OQSHPs id 8 || c Q C^©, K U1?ft cf 2 | 8 a prps 

tnjiV}, cf 7 l! b © «^8 1| c ' cf 7 II 13 a <s a^ n b q cod Hiii v^n. Biblia. 98 mw 16,14—34 

nnan ^s-to nim a ten nMtf teni'n jnjopk tio ton 
mMh fcftrtor^aa wvvs spMrrfo ibss b pi D£DnD b p*r 

: - •• 7 : • i" : -1 : •- I viii ~ C : - 1 jr t : \ : I j- 

tri&M ntsto nDtfn mvttid i»t *6 *a win p Vna-to bpw 

v •• - : v v <~ a *. :it j v i-it • t v <• 

nns itfx nnn nt i6 :nta*6 m^ mm tnj i&n on^n wn 

jt - jv ~: t t - <v it : t : \&* in : Is- t v -; 7 ■• - j 

oivifetoi isdd rblbzb i&$> foa ^ b^m tt&n rap^ nim 

v •• j : - • ■ v i \ v j a : t j* : v: •• • j l: • t : 

it-nan ttp^i topbn'^a p-nfcsw 7 nnpn *niQ 1#|6 b^k 

i»v : - - l: : m~ at: • j" : k* _ :i 'it • v. x: it : jv -:i- y 

a* : v j w : ~ : v : - - I : v < : v t _i *- r : - - : 

u&d "int 1 -^ bN* on^K n#a n&tf*V9 tnop^ fowsb b^k 

V.V • X* ' *» "• B» • J 'ITT V. : T I" 3 V 

lv - v • <• t _ : v • j : it : iv 1 - 

ipsa infc itDp^v 1 :nBto onto *p*p*i Bten s n m^in dti 

lv j - <!::*" iv V.V - : Ij J: •- a - : •- v: t i Vt~ 

nawa Di^nn^ 22 tog^i BtefD Dpi b ix"?« *?? #^ b a ipia 
m^ s n rfwn wtw-te to&*] Tn*6 idOT ■otf nitfo bn5 rap^ 

e — t" it j" • : t t- at vit v w t j" : v : • VV J I :it 

Bftp-natf rfnatf nim nsn ntfa «vi Ttffca TpKV3 :ntfD l ? 

viv --1st - t : jv • jv - : < v •• ~: v j- iv ■ 

hat sfaaft ntenmBte nan n&g nfitfmBte n« ina m?ri 

... .. _ : - : v _ : <•• : •• v - : j" at t v.t i- 

ipiiTT* iri^ wa^^ npsrn-w niDt^D^ nib nn^n «ni^n-te 

lv - <•-- Iv i ~ ~ •:;■.' : • : vvt %•- I •• jt t 

v <- i t : it vr • : • : • j : 75 jt • vt - :i- 

:miya sin^son ^^ trftj nw6 ni^n rDB^a tn*n vAan 

iv i ■ C-. t : • j ~ at i- t - jt ~ p - j\ : • 

• : _ i i v : r j ur " v • : ~ s - a\I: : • v: t v ^-* 

v.t : v j - it t v. : >a : • s.t t I • j : it • • : - j - 

few* ^«n 2 9 pnhini vi^d ib&6 d^:«d n:«-^ n^o-^ 

r : p : it 1 : \r : • j : • v : -j" t t - av 

d^t^ an^ •'BWn Di*n dd^j tni «vi tS-te jriatfn dd^ jm 

•at vjv v; • - J- vvt l«r* j I" - t - - jvt Ij- t 

vqb^3o twitfn mi iDbao Bhg icrr^! vAnn B^«itaB^ 

j : : •- p • : ~ J ™ \.l : • v -v - t : - j* j : 

yiT3 «nftn p ■flptf-ns 5*rtjr«-rfa ^"ip^3i raaifn Di s a dot 

^ -<v: : I at v. : v v t : • f $:»:•- r • : - j - ^.t t 

ib^s *mr\ m mtn Msfrv* tvfTp nn^s^s idjvdt ]i^ ^ 

j*: -: t t - <•: v v j it : • x • - : L : " : ITi 

-n« ^xti^jd^ uy^ntb mnufob b ^6D ^>8n a *6a nim n» 

j : • I - j- : av " ' : vvv : • : v • v t < : t : jt • 

Pnd Dan« d ^^ina linaa c b2ns v63«n c i^k on$n 

I vjv •• vv : v j' • 1 : t : • - v : v • : <r v: iv v -J 

naa^tni nris a n:x:2j np rtn«-^« nte 10^133 jd^sd 

t jt I v : v jv : • r< I —. \~ iv v v - • it : • 

n^«3°34 inyrthb mnufob nim ^s!? 'inh n-im p idOT-^^d 

•jv —j- iv •• 1 : vv.v : • : t : j" : • < — : Iat v w t i : 

14 a_a >@ || b_b crrp, cf <5 (diaei K6piov XeuKov, ex 31) 5 (= pi") TTOi) t> 
Cm»\); frt dl I 21 a >« B ^ || b " b ><5 B || 23 3MSS 6^5 + n^O II 31 ca 12MSS 
«s'^2 || 32 a «*« Who || b « ]SO (vel )tt) ? || c " c © DJ38 D^DK? || d « 

(= niiT) ,,( KWtaj 33 a ®+^n; T || b ® B piur n 34 ins msjsa'fvj^ jrn 
19 n»^n «te. I6.35-I7. 16 EXODUS 99 

•aws tmn&Dh mvn ^ ihnx vttrwa rrcto-to rrpr m? 

_•• ; vit : • : c-." it j" : • I v : i s .. . - AV v ^ T . ^ . 

ratfi: p«-to Dfcerw nitf m>riK ^an-nK ito« tenter* 

■.• AT I VjV i.T T T J" t : - I i - v < : IT •• t : • 

• ^T " IT 

^"to DiTPDD^ TO-13TOD ^fcTI^-^3 nto'to ^D^V 17 

ntito-m; hxn arty x*wn r\t\u?b° d^d rw d^s-q ton mm 

• t t v<r - it t ^ : • 'c* I V : • • : • -;i--i at : 

^iap nnn-nD ntba hnb iD« s n nnWi d^d ^- a un tto^i 

• t • I • : v v t •: <- av : • : *vr jrt : -- 

ngD 'to wn \b*i &tib nvn rxf k&w {/Wng riDjrr b nD 

av - vt t I •;jt~ • — T T <T t : • - it : V I T ! 

-n«n ^a-n«n vifc iraft d^sbd wvton n* na^ id«*i 

v : j- t v : y .r t : . - . . . _., . v: IV v T <T .. j 

hth d^ ntewa no "ib*6 mrp-to ntsto pswi* j«dss °^pD 

av ~ jtt c? v: iv jt •• jt : v v !<-:•- it t - vr»: • 

npi D*n *iab *bv ntftrte rrfrn id« 8 is ratooi bj>d nix; 

C": t t j" : • -: v v t : v - • \\h : vr : 3 

gr| ng. lA^mf) 12 n^n -i&g ijtjen bjrjjT! 5j?flp gj?ai 

j : it : t j* • : : - i- jt I v t : •• j- : • t : it t : 

fcipv tte-ibn •opt wvb n&n b tew nun nneft d^d ubd 

T i : .- pi; • y); • vr •• : v I*" -<-- at t -t t : # vr v: • 

nim-na onb: to*, teifcr ^sinn-to nmm hed mpan at? 

t : v <t - : •• t : • j»« : j* - at • : 9 ■ It- 

& :r«-D« aanpa niiT tfvi "ib*6 

I • it • «•:»•: yr : s -, ~: 

-te rreto natf^ :dtsi3 tente^-m? on^i p^dx; to^ 8 

<v v ~ i* • : • ir i: ' • v yr •- i a" t _ : : *. t- 

T • <• IT T T J A" T — . I - J" T • tf* : * T ~l JT ~ : \ I 

yno* "Ufte ^in^ &j;sv o PT2 o^«n neon rtbaja ^-i 

~ it «• ~:i- - % : -j~- pt: « v:it j" ~ t : • - j 

nSnv 1 :npnan Vtfn ^to 1*11 b ihn« nt^DT p^ow a on^n^ ntbD 

t t : it : • - j v. t : I j - : i- v / a" t — . 1- «• t • 3 

) I- t -; j- t : <»t - v t s: —.\- : a" t : • j- t : >.t vv -tt v _ :i- 

finai rrto 3B^i twin iD^ s, t ps-^inp^ D^ns ?i^d •'tv 2 

I - : i" : t av t vj— \x : ■ j* t* Iv/: I: •- ••• : v <•• • 

^2-is; n:^« vr vn nrix htd^ in« htd rf n «dm nnftn 

j " vr v: vtt j' '.- t v j*; • t v <•: ' it: j : it : 

a :mrr^ lap-n^ ptop-n« ww vbwvs iufo&n 

vit • : w _ v :)«(•• t - : v - •/•. : s -;i - - v it 

^t«2 D^fen istba iH3T n^r ins neto-to rrfrr -id^v4 

j" : t : v: : •/••-It* < : v v t : 

Iv/- 'in ■ - vr • J •• t -: vj- v v : v < t p - a-.. : 

id«*v 6 ra^invr iot^ «ip^ n^TD n^o 

p « jj : v. : ^t>: •- -a" : • C 

d rt Tno pbtwi nwb ncn^D n^os-to T "^ 

i v. • i a" t - : i- a i~ ^t t : • t :j* # t 

Cp 17, X °-° 1 c nhrt DJJ 5 ? || 2 a 1 Hjn (21MSS a«. Vers) II b 1 c 32MSS 

.m.®3£J thOt 11 3 0D3«J unfc, wj^ U3pp , || 5 nts»m || 9 a «s ^ || b + 

buvarou? || c trsp A ad in»|| d ^JK n^l || IO a ' <55 76 K$1 II b 45MSS 

axx®s&° [12MSS] yxnx) || Vi wx®5eu vt || 12 pr P s nn?s 1 16 6 et or n* 1 dd ; 

1 iTE3 (=?\] «D3), cf ®(Kpu(paia = iTD3)53t)(«D3); prps ?P Di vel Di" ^ «^X ioo root* 18,1—19 

nfry i&sr^ b® nfo jrjh J*ip ]ni Tim p6£) x 18 

^-cmdd £*afer»-riK mm kwts lay ferilirfr ntbD^ dy6k 

•it: • • w t : • v yr : $• r a - «• t : • : v : • v: 

rms :mm^tf ina nato r\vx mfes-na ntita jnh Vtiyi n&*i a 

«• : t iv • vr - av v j- v.t • v v lj" : • r- •- 

it •: t I vw: • •* j" - t j* :r« t v it <•• v ~: t av i _!•• : 

:nms mno ^to^ ^tm ^ •flVma nwte mxn D#n4 

1 :~ \v. . y.. . -- •:*.•: • t <•• v: r vav • v: v.t v it j" : 

-itfa toan-M* neto-to WBtoi vann n#a inn fim aftos 

v ~: t : • - v av v w : • : ;ti yv Ij" : • t- 

«2 nm spnh "in nfito-to id#¥ tmAnn in d# nift ann 

jt w : • JiT V 1 v* ~: v v v ~ r v: it j~ v.t jv y 

^nihtfi^n linh n*nrt nvto *&y *n&* rwp ^«h *ptf&i ?rtu 

- : •- : 1 j-J:* v .. .— , T . t wt j- : I : : • : I av •• 

<•• - :- t v: 1 t l t~ at: «• ••: r j i : •- J - i— 

tonfer* rniK to triso^ nins^ nim ntw> ifcjrto ft« linft^ 

a" t : • j c - • - : • : J : - : t : <n v ^i t •• : j : 

Tim a wi9 jtHiT Dto*n rfta dtihsd ntf« ftatoin-te n« 

: • :- j*- it : c** ~~ I v v- -jii : jv - : t t : - t <•• 

jwsd td b i^n n#« hvnerh mm nfew-ntfK niien-to to 

• it : • j~ • v. • • jv - : a" t : • : ct : jt t v ~: t - t -< 

Ton dtjid to a DDn« ^an n&« nim ma "iim ^dk^vq 

j- • • cT • j- • ws : v j* • v - : t : I j t : • 

vwHn row" : b D , nxD"T nnno c D&n-n« Sten it^« b nins 

• : - t jt - • it : • - - vr • t t v • • <v ~: a : - 

a np*v 2 romto nr ■rcftj ton •o nvftamtoD mm bru-v 

j-'- iv ••-: u s: ~i t t- j* A' v:it t • ^t : j t r 

^ptitov rtn« s^n D%n^ tmnn b n^S; n^D jnh inn^ 

j"»: • j : I - :i- t- k \" v: t : jt y/ lj" : • 

:av6«n *}&b n#b inh-DP nn^-to«^ bx-to* 

p v:it j w : • v.v I j" vyv t v:iv •• t : • 

ntba-to nvn nb^n Dsrn-riK d^^^ nato n^ s i ninaoSTi^ 

-tt <-;i-- at t v j : • v.* ■:/'- it: it r • :~i 

Ttitfy Kvm^«-to n« a n^o ]nh a n^h tar»anS ipin-p 

\a r j v - : t y v I j" :~~ vit t - rs \. ~ I • 

nn« ^e Q*^ nt^j; nn« i^k ntn iain-no in^n nr^ 

<* "* ~ T T V r <7 - V - : V - <7 T - IT V - AT T 

ntfo id^ s v5 :ni^-ix; b npa-p Tto nn: opn-ton ^^ h&v 

\s v j- vit - Iv; I • I V/T JT • VT T t : I v- : 

a *a to ffiri mn^^ 16 :dm^k &rb »n ^ Kn^a i:nh^ 

jt t t <vt v: • p p v: j :• >.t t y- •• j t r a : i : 

n^«n ••sn-rw ^m^Tinn nnn ra &* F* *fotMth ^ 

c v:it l&"\ v y : - i : a* I J" < I /• • : - jt : - •• 

nnK -ittfK ton nitD-^b» v^« n^D jnh id^v7 :vnhin-n«n 

>»t - yv ~: t t - at •• va I j" v y~ it i v : 

^idd 133-^3 tox; n^x n?n DPn-Da nAwna ^in tai 18 :n^y 

I : • <"T P »AT • JV — . Cf- JT T - T - ~ ' J T IV ^ 

•9*1 *l?T$ ^pi VW n # 19 * t HP?' wljfB to^n-^'^ ton 
-n« nfl« n«ann D%^n ^d Di?^ nn« mn "nav D\n^« 

vt ~ jt •• r* : • v:it < t t jt - $•••/: Iaj • v: v: 

Cp 18, 6 *i^m HiH, cf Gn 48,2 11 7 «i.® B mg?% ® AFL DN— 11 8 « + 
D1TS0 T»!| njTlS ^ cf 9 I) 9 a TXJ2 II b Seb (S5 D^O || c @5 + *T!tt ! l 
njn§ II 10 a «Dn'«?, <S L 1©2 II ^ ><H c ^ 123^ || ZX is frt v 10b (sine 
1^« !) || 12 a S® STp3 (prps) || b Vrs plur || c " c ju* ^W, cf 17,5 || 13 3°MSS 

juZs "nj;n | 14 a - a «' nn^ || b 22MSS «*§ t^i || 16 a 1 c © ut?* (**s tt^) I 
b ©se+Dn 1 ?, cf 20. 

1 T T' l8,2o— 19,10 EXODUS IOI 

n l rmn-n«n o^nn-nK o?in« nmrnnv :nvftKn-to D*n5nn 

a - I k \ r \ v : •. jt : : • : p v: it v v; i : - 

•*ofr ntj« *#i» nvfra •wt W-^wk D&jrteD a mnn nr\xv* 

•• : j c/ v: y : ~ T . : *•• : • • - •• : - t t t • _r;v: iv jt - | 

^fen D^Dn ^fr niSD b ntr D^K ^fc? Ojftp fi&tn WQ 

,r*r : w- • — . j* 4 » j*' t • t -: <"i v ,,c : jt : - : ' - a7 

rr 5lan T3l?r^3 nfei fiirtaa 6rn-n« i»BBh M : c rhfcp 

J* T t - mj- T T t : •• T : T T V J : IT : II C , 

d« 2 3 i*ak wfeun srifro 5pm Dn-ntDBBh ]topn inn-tei t$k 

j" I it * 1 : it : Iv 1 i" *• t : a- : : • I <Jx - jx t - t : I v •• 

v - jt t t - : 7>: \a : t it : • v: j I : • : v c i r v - <t t - •' 

ntfa to fcw^ tjnh bipb neto yDtf*V4 :d*6^3 #r iDptrto 

*v ~: v. a : 1 u : v.v »^j- : •- it: j t w I : 

an^an onfc «w Mnfen-teD STrrnWa neto ina s v 2 s now 

c t vr I j" •- •• t : • t • •- •• : - <v " : *~ it t 

If. J" T : « • - : J* v T " J" T • T - : <•• T AT T 

rriftr^j into* ntfpn irnrnK nsrtaa D&n-na noBtfv 6 

I j • : v it " <r t - v a" t : v.t t v j : it : 

w I'Sr* - a : 1 v 55 j — :~ r* j : • I \.n - jt t - t : 

1 : - 

di*3 ansa nSD tonb^-M n*«6 nH#n t^jfn 1 19 

j- *at: • I vjv ip t: • r; j" : • : - v 

urn- ^d istd %i6«] d^bib wd*v r^o n:n& ^5 njg 

fc-gr-i - • j- ; • t- • • :i" j : •- Ft • j- : • ^ v - 

A - v:it V JT jv IT T VJV V." t : • JT I " 1— at : • - 

ram spy* mb iDtfn ns ibab c nnn-p b mm y^k ir\p^ 

«• ~ : 1 : i- j" : - < ** jt t I • t : <x •• xt: •- 

DDna «fc?*n "onsob ^n^trp ntfK n^^i Dn«4 :^ifcy^ ^^ 

v : v ^1 vit -at: • : • el jv - : v • : j*." - i" t : • s'\ • 

^&3 nvot^n s^id^"D« niiv^5 :^k D^ni< «2«n n*\&i war*?v 

' J : »*^ : : • - < t • t - : it •• v.v : v s t it • t : j- : - 

t w • • - jt t • t \ : <• v • : r a - • : v \v : - : 

u^t\t\ 7]b» WD *m VXtt TOfeo *b m vnr\ uf\m 6 w^n 

• t : - v ••< a»t j : v: — . 1 v/: : - v : r sv : I vit t 

ntm dm ^prt KTPi nftto ^n s v :^ k sn^ ^a-^« 12m htfK 

v jt- at t j-i: • : ^.tJ: •- v j t - r* t : • ^-* : v F - : s: —. 

ow"te lir^s tmrr vr« ntfs n^sn □ ,, ^ , nn-fe n« d#t:d^ 

<x t t ~:i-- it : vr* -v ~: v •• t j* t : - t ••< v •• : • 

j** : • v w v st - av — . i- >»t : jv • v : y : j - t : - 

n^2 tA* «2 ^5is % nln n^D"^« n^ nD« 8 i9 :niiT-^« dot 

j- : I v •• jt 'it •• • v v t : v - it : v v.t t 

T}?1 qj^ ^ps;_ 33"Q31 ^6? ^?13 Q?n yp^ 1 : Tifep 'j^n 

t t v lj" v v <r : it : v v.t t x : • v v: 

19 «3 Dnnni || 20 ca 20MSS ai*@5 + Ttftt I 21 a ins c »x<5 ?[) | b 33MSS 

«x«»<s nan, id 25 u c (^ AFL + an.tpii^i 1 22 m°i \bp\ \\ 23 seb oa n 24 «3 + 

lb || 25 *x (pro —) add, ex Dt 1,9-18 || 26 fi WtoVh j| Cp 19, 2 - >0 || 3 a « 

•KiT'Vj, «J inn || b <&s D^«n, 6 l +d^n j c « D:D^n? | 4 a 39MSS 

'DS || b 63 bg3 I 5 (5 X-Dg, cf Dt 7,6 || 6 a S n^HDI || b >83? || 8 6 + KCii 
dKoua6fi66a cf 24,7 || 10 °"° (5 KaTap&<; bia|idpTupai tuj XauJ, ex v 21. io2 nw 19,11—20,5 

nvb n^bi wi" :antefe> noaan nnan ni\n Dntfnpi 

j - c : ./ t : it : • Z : • : at t l - jt : -J • : 

rro nn-te Dsmte tj^ mm it ^tfn Dpana ^tefri 

it • j- - w i t j" •• : «jt : $ : - j~ J a* • : - 

stttt nna b mte D3^> rewfli nb6 md a bs?n-jnK nteanv 2 

- j : u t j -: y/T j : \r • •• _r t t t v <i: ~ : • : 

bp& texna t ia riin-i^^ mw mo nna sulimte vrapa 
nan b tesn a nfctoa mm *6 b^k-dk nana-™ rrt*» n^-ix 

tv." •• - I : • av : r j v: • jt •• : • vt • jt i 

noaan abn-riK B^ip^n D?n^« nnn-p neto itih nna *p» 

v. : - : _ i t t v ••/- :- at t v wt t I • yv •••$••- it t j c :i- 

imr\ m bx d^ n#te6 o^ii rn d?n-te "id^vs tnntefc 

v. : • r at v j : • « : jv: t t v 7 - it : • 

apnan rite Vm nplan n s na mH>#h ni*a Vpv 6 ♦♦n#*cte 

I • t : I • : ~ Jv - j : r • : - - • : - it • 

n#« oumte Tjrtn: nfca prn nst? ten nnmte ins nxn 

y/ -: v.t t t j— /riv- a : J jtt vt h : t t - •• t I<tt : 

runarnD DMtan n*np^ romna nBto aSrm srunga 

av~: 1 — 1 I • c v:it j— J: • vt t v $v •• - iv~: 1 — 1 

ty» ixf* ms6 ite rate ^^d nnv 8 nnn manna lasvn 

j-t v -: •• : • \ Ij- t - • <- : it t «r : - : t : ~ : r J 

nae hnn-te tttfi j#aan ttfra btfy ten tfxa a mm vte 

1 : vt t t j"v»v~ It:*- I •: jv : t -; -<-«* a" t vt : vtt 

mm ovfotm iir neto nfco pirn ■sfrin ni#n ^ip Vm *9 

3v-:r v v: it : •• - : jv a : Ij-t : Itr t Ju :-i 

7\xfcb mm Rip*n inn vftfnrb* td nn-te mm rn 2 ° :Hna 

•jv : $t : t/: •- at t j vt • x~ ~ yx : •/$••- 11 : 

ma ns>n nn ntbirte nim nD^n 21 tnato ten nnn tftfvte 

AT T J" T tf* V V T I V <" IV ~/T" VT I J 

n^a-in D^nbn d^v 2 tan laaD te:n niin^ nin^-te vvrni 

x t • - v ~: 1 - s - : it ssr • j- t : :• t : v < :viv lv 

nim^« nt^D ib&vs twim b on3 ^ib^-ib n^rpn^ a nm^-te a 

t : v v v <- it : w? t I jT • 1 v atJ- : • v.t : 

te^n n&«^ m nnnyn nrtmaiwe nn-te nte^ uin tev-^6 

j" : - •• t t <•• i" t - r at • j- v v.-;i - t t j- 1 

a r\nw nn« n^ten t*i-^ nim v^k nD^n 2 ^ :int^npn nnn-n« 

I j -: r : v»t " t x t : •* I v t : <t •• v - 1 : -I • : v.t t 

: c Drps^]3 c b mm-^« nte^ nonm-to abni D^nbnn tidj? 

it 1 t : • I v vt : v j _ :i- -j :viv - t t : j* -: 1 - : Jat • 

d :nnte natfn ugrrbm *TWta r\*\*s 

iv •• ~: v v.- AT T V V.V \'X'- 

d tutxh nten D^nnnn-te n» frrt^n narv 20 

• •• V5! t j*t : - t y • v: j" -:~ 

:n^ap n^aD d^so nka ^n«2nn nt^« t^« mm ^Di^ 2 

i*t— . j/* • '(T: ■ I wv •• \ -x •' i jsv ~: i av v: jt : v: n 

«tei5 a *b m nbvmtb* pis-te D^n« D\n^^ nwifts 

v jv jjl: jv - : r ji -it t - v: •• - : j* v: vl: jjv : • ji 

iD^a nt^«n nn^D nfea ^tn ter§Di£r&#a n^« ninDn- b tei 

•jc~ jjv- :i - - at • I v»t t ^v -:i- - - • m- t - j<v - : t : t : 

mm ^3i« ^ imvn ^ unb mnrwfrr&s :ns^ nnna 

<t : *it j' a" : t it j : ci jx:~: i~ : • i I vit t -jx" 

12 a w nnn || b 1 mteo n 13 a 32: ^oa \\ b fit n^nsni m^pn t^^»a 
jjjjm 11 17 (s^L iyp ^n || 18 a @abl Q^gg || b 1 c qmss Djjn 1 21 « 
D\nV«ij || 22 a - a >@ A (® L tuj eetu) || b - bia (5 ono pBV [= p|^., cf IS 

25,10] (vel 1 curo\c!<jri, cf 24), 5 Dna jn?1? (vef 1 tepi ut 24) || c © A irXn- 

eo? (pro Kupio^p || 23 (5 nvfrgn | 24 a ims 5+?j s n« 11 b @ o\nten || 
c - c cf 22 11 25 ims auC&j?) + nnn-)o | Cp 20, 1 m mn 11 1| 4 a .s 'rb? || b prp s 
•bs ; di frt nii»n"tei (vei 1 te"ni^, cf Dt 4,16. 25)11 5 cf Dt 5,9 s . 2o,6—25 EXODUS 103 

D^rrrtsn n*vfa& m bv msrbv nix f\v ipi Kip bx W6m 

*67 d :Tnso •notefr. ^n^ d^*6 ion nfcrin^ : ^b6 

• / it ,-•:■: vr ~: 1 : a- t— .1- v [tf •«• <,: ait: 1 f 

--icta n« rrtrr ftgj'! *6 ^ kib6 Tr6« nirp-Dtf-nK afcrn 

-: ■„• t : Iv- : < jr :ai - I Is v: jt : r- v vt ■ 

ntftf 9 :i^p^ nntfn di^tik 'iidt 8 & :*nt$6 iDtf-riK «|y» 

v j<" 1 :'- : <r ~ ~ J v y t : it ~ v : v ^t • 

jt i- .*." • ; - : I iv : - : t t j* t : -: 1- jr j 

Tj^DKi c jn?y *|S3$ SJWngg n3*6p-^5 b n&v(n$ ^v6$ 

-n$ rri;,T : rwv b^T^W 9" : Tf!V^? 18& 3T?S1 ^^933*" 

T'otfn dps na^n Da-iBftrte-nK 1 . Dvrnfc nan-nan D^tfn 

at • : - j - _ >t - t v - : t v : t - v I v t t v : -j- t - 

I v.- t v j" ~ •"' :*" . i cr - ~ j v yr : !$-•• I •• 

in* avftK nirpntfK b nb-an to ^ roiK* 1 }vbb siaK-nm 

!./■• I cr v: «rr : v — . t t— . it -< I v t I j «-y I- - : l.sv • 

d jajjfi^^ d tsuofitfc 1 * d mnfitf^ d lib 

i : • jv. nat : • j» it - : • o Iit 

w to nbnn *6*7 d nptf li; wia mwn6 x6 

Iav •• j" ». : - - r: it ./•• v.1 - : r* : s:—. : f~ 

Ttffc ton "ribm nich Hno«i nmn b rin a ntfa i6nn *6 

*v : i : ~:i~ j : t -:i- < : - : I v •• vj" : - i 

nittfn bip h*o DTi^n-nan a n5iprrns % D\sh twrrtov 8 
-to Vid« s V9 :phiD nam °vin brn b «n^ 7B* inn-riKi 

: i- J i ti" J : -i — ^ '..i- t t :<-- I a" t \.t t v : 

i t I v c v: vr • /•* ! 8 t at : • : <i • jj - v - 

^T v : V j - — . i- : • T • - T T V JV 

^ _ :i — itv: iv j~ : • : v.v •• : ~ y t : • sv : i* « r a - .:it 

<~ P V: IT *T V - : V T— . IT V J- ' V I A Tl" S.T T 

-jd *) Dfi^tn nn« ^tmy ^a-^« iD«n rfi n^D-^« ftw 

I • •< v • : _r/ - a" t : • jt : v c j v v t : 

artt \t^ki ^dd v^u ^« p^n ^^ 2 3 :ddds; ^rnai n*b#n 

t t j" i" l v v •• < v: a - • I ^. -: i- j iv t • • :c" • • - t - 

^rt&-n« vbv a nnnn *b m *nwvr\ hdi« n2TD 2 4 :dd^ y&vn tfb 

I v i v t t jt : -it : • v ~: i- t t - : j- : • iv t < ~: i~ j 

^3T« i»« oipan c -!?D3 ba ^prn«i a ?ii^rnK b a ?pb^nKt 

j* : - -v -: I i - t : JavJt : v : tl : i v I v t : v : 

.._.,- • t ~: <r : • * : I r : *r* I lir '• j t • : 

10 a 6MSS © DVn^ || b GS + te || c 76MSS 5«J 'V) || d " d >?J; j^ '2, w. T « 
^nons-^l TlbOl ^,1^(1), cf Dt 5,14 I 11 25MSS jul Vrs TIKI I 12 a « + 
)V.P^ ^ 3©*!, cf Dt 5,16 || b e + xfit; draen?, ex Dt 8, 10 II I3sqq « B 
in vers: vs 14, 15, 13; Philo invers: vs 14, 13, 15 || 16 Vrs testimonium (= 
^"^2?) II x 7 s * c ^ tanquam «««;;z praeceptum ; mlt MSS hie habent interv[ 
a « trsp n^ et WK, cf Dt 5,i8j| b ca 4MSS ju*<& + ^1'^, cfDt5,i8|| c « + 
out€ uavTo? KTrjvouc aOxoO; 1 ill || 18 a <5 sing|| b 1 c jux(2>D ^"]J1, cf 2o| 
c >6 1| 19 ><5 1| 21 <S €iaf|X9ev || 23 >® A D ; OS + DDb (pro Drftg ?) || 24 a ® plur ) 
^ «*«J '2B1 'SO || «x prps T3|n 'M Dip? («)*| d « + D^"|| e « «1^«V 104 ™£^ 20,26—21,23 

-tin* 6 : b rMnm mto b awn a tiain ■•a rpw rnnu marrow 

: t iv : 1- : -1 t wt t xjr •• ml : :~ *• at Kv : v jrs : • I 

a ih^to ^rrmy a nton-*6 -reto nata-to rtto&a nton 

itt ^> :it :v jr: t • 1 x: ~: a : : • " v. - : 1- : jv~: 1- 

nay rnpn rs 2 :d,tj*^ n^n ntfa trftstfan ftMtv 21 

vj-: vl: • <• IV •• : • v: t x: —. • t : • - v •• : 

to 11 is:s-dk3 : b Diin *vt&nb *cp n&atfrn "Cur 1 tn# tftf ^iai; 

i * j - : • it * b : *r" j : - a _ :i- v; t j- • : • 

-tjv Vtfuna* 4 ti» mtfift nicn atfi n#K toa-D« aw isja 

1 •• • t E : • i • <• : • ^t :it : f ■ -<- • «••* j - : 

b iTh*6 ?rwi rrfrn nvwi rrua i« a^a fc-rrfrn ntfo ft 

t v i- v : c t vi r -it • it at j v: t j t:it : t • j 

• -: v • : - t v v t < t • : i - : /•• •• v. : 

• v:jt v t - : < • • : r : t «• •• ^ at t v : « : • 

«sn *6 no*6 tna-rw t^K TSrr-ov d tnb))b naxn 

«••••/ at t : (. • v v J : • r : it : v. t -: i- 

mem rm* «5-ntfK rrtfia Tra nfh-D« 8 :n^ai?n n«sa 

at : v : wtt : j v ~: t v: ~: $•■••: t t • pt~: it j" : 

BBttoa flaw iaa^-D»i9 tna-ruaa Track i^terHb'nsa d^ 

y- s • ; tav t r C : • • : it : • : \x : t : j : • I 9* T » j- : 

*6 andn nnioa ?n^ ft-np^ mna-DK 10 safr-nbc flftan 

./ an : jt : ax** : a r*r v;v - • it v - :i - \. t ~ 

I v it \ j" \.t ' jt : it : at v.v —.i- j •: •• t : • : ^ it : • 

ruK ovfrarn rrts ^^ ib^«V3 :nD^ nip «ai b^k nao ia 

j» • « v:it : t t j v ~:i~ it j «• t v j" - 

■to Bh« nr-^av4 d tnotf d^:^ i^« Dito ^ viabn n^ 

~ 3* j*t r : t it Ct Jv . I t I :<•:-: at : 

naav5 d tnnn^ sangn s riaTa nvn °HDis;a i^in^ vin 

j** ■ it v.viT • • : : • j* •• at : t : j : t : v:* •• 

rm tra «sD^n naoi a ^« aiiv 6 ° d :nov nm latn va« 

j \.t : jt : ' : yt : v •• : it j v. • : v t 

p^T-^av 8 d :nffp rnp ia«n va« togDi^ d :no^ 

• j*-. • : r : it v t • : v t j**r" : it 

toil nm *6n b ^«a i« ia«a b sinjrn« ^«-nann D^:« a 

«r t : v. t j : I a: v : j Iv vv : : • t • : • t —. 

p^ nagn rtgy\ in^^D-to pna ^owi d^-dk^ :aa^ 
-n« i« i^ay-nx &k fta^a^ 20 d :°«sn^ «snv in 1 ' tna^ 

< : - v • v " r : f ■* : j - : I v:* • y : • 

d^dt ik Df-DK "hk 21 : b Dp5^ Dbi b it nnri hd^j a tDat^a inDS 

•\r j 'J Ij~ )\"t • In at "j- «• v •• ~ t - : 

ns^in D^x a »3 w an 2a d tm\ isoa *3 ni^ ^^ ibr^ 

: t : • t -: j t • r : i v. : - x r \ j a _ :i _ 

1^82 #hw wm> ]idk iTiT «^n b n^ ^m b h^n na^« 

v -a - •• Ti" j t I a t v.v : r j : t vt : j : it : t t <t • 

r\nr\y\ trx* ]1dk-d«V3' : c D^toa ]n:n mhei toa vto n^ 

3i ~nr : av : r I w t • : v 5 : • I it * : t • it - j- t t <r t 

25 a prps t ?t*^i(?),cfDt27 ) 5jos8,3iet5|| b - b «xS : in^— ^.©nj^n^lJiT^?] 

26 a ® rh\r\i || b »x xb$ || Cp 21, 2 a ©5+^ || b i ?;n«»? |f 4 a 2MSS 

®S D«1 |f b Lu6 B VJ— |f 7 © at boOXai; 1 iH || 8 1 frt 6 (cf 9), vel dl prb «^ 
(K6 F 0AI5 &, 6MSSQ« B ( L )(2; ^ iV) et 1 HJJT || 10 14MSS «* Vers D«1 1| 
14 (5+ real KaraqpuTri || 16 trsp c (5 post 17 || a «8: + ^^. ^20; 1 & H 
18 a 63 + E3:^|| b_b >**|| 19 ^ « Kai Td iaxpeia (= ni«S"in\?), H «§n^ 
«Sin?|| 20 a > IMS /«. || b " b aix nDV HID \\ 22 a cf i8 a jf^ «*©(£) sing|| 
c 1 frt D^B^a (3 'S3?). 21,24—22,6 EXODUS IO5 

^n ■,<• nnn t p nnn p ri> nnn vv 2 * :#&* nnn tfs: 

V ;•; I _ J~ 1< Ia" ~ JT l<i' I *~ ~ JT I •""< V IT ■ J- •; Q 

nnn n^oo j>*§ nnn yss n*n? nnn mys :^ nnn 
nnn tf n inDK nrn*riK nnv rirnK tf ^k ni^m * 6 d : mon 

ai — . i- : v. 1 — . Ir v • 'J : ~ I j" v • v r : it 

^sp inDK i#-ik ray i^-d«V7 ftpy nnn ian^eh *&&rb 

a- - v. t — . Iv 'j : - Is' • : 1 •• - „- v.v : - : ^ : t r 

fi :te# nnn fon^ *&znb 

1 • - j- v.v : - : / : n l 

Tf&n ^pD 1 * bibs nm ntfK-nK ik t^K-nK nw na^v 8 

r* t • It a" t v.t • j v v ^ - • r : 

tena mh nb iitf D&V9 pp: nwn toran iifc?:rnK 5^ *6i 

T : • t^ • : lr t v. - "./- t : v •• ti- <. : 

iitfn ntfK ik BhK mom naifieh *6i V6ms wvn d66# 

at • j « x •• : •••::• j : t t : • <- : : • 

vfoj i^s )nn t$» n#p 13:3-^30 :n»v •riwa-Djt top 

: - I j : • I - t : ait j- v\ ' n v.tt : m l )•• T • 

n*n MBtea nr nn-iK nr p-i«3i :v6y ntfmtfK b tea 

v.v ~ *t : • ■ at • j- vr • Ij" it t v v -; j : 

D^Dtf D^i«lD3 HDK IK 1WH ftp WOK* :*fr nfcW 

• Jt : j* : Ivjv a? t j v. - j- • vw • i •; j\ •• 

rrp^a ifi ^ tftf nn*^-W3 d :to^ nwnn vhvh )iv 

jv : • r • - : • r : Jt-t • v, - : t r I •• • 

mi ^334 : c man ik nw natf-tean ^m* *6i -to t^a 

-<- i - : j v, t ^t -it : av - : j : v. v 

nw ^-^135 d rfrwr* nam v^a^ n^ wa D$t^ 

i Is • r : i v : r ir *■ i at t : • jri Iv 67 •' - : 

1SD3TIK wn Tin nwn-na I'tobn noi ^toi nw-n» b^k 

. - v J t : - - < - v : T A" T ir •* J V V 

*6i a D^^ ^loriD fen m: nw ^S jnii i«36 : ^ n ^ non-na uy\ 

j : :• j:* jx~ j ' ^ ~ j Ii v:iv 6 s - j- : 

d nVn\T nam Ti&n nnn nit^ d^ x&v vbvz b ^no^ 

i v : r c - : - - j- j" ~ : " ~ at t : w : • 

i&n ntfDD tidd ik mntDi ntb-iK nw ^k-d"::^ ^yv 

n t jt • -; at : j w t : v j • i : • •«.• 

nnnn^-DK 1 22 :nfc?n nnn rtte yiw Ti&n nnn d^ 
vbv vtMtn nn-iT- a DK 2 :n*m i? m no*i nam awin K^a^ 

i.tt v 9V ~ jt :n ' r t v. I x' a" t jt \ : v.t j" t • 

ftjDn-D«3 jtraya i3D:n 15 rK- a DK b D^ D^ b *6 d^d^ 

•• t • r i ti" : • vr : • : I j- • .._._,..- A j. T 

d :d^ n*wf o^n ntr-iy niDn-ni; nwo nfi^nn irn Kisn 
°nnK mfra nynn n^s-nK ftton di5-ik mto ^^K-hrr a ^4 

A" - J" : • vr • • : v - • : vv j*: t • v : - <• 

<t : it •• •• •• r i" - : v, ;- j- •• y t v~ •• 

-nK nwan D^Bh d^ rrtfo ik npgn ik ^ia tewi bvp 

v v: : - - •• - : jr» - av t - j vt)t - j *t j- vjv : • J 

na:n nb^b d^d-ik ^ds inih-to ^k in^-^ 6 d :niran 

vr % : : * • •• • lv<v •• •• v • I •• • r it- : - 

23—25 trsp post 18. 19 || 26. 27 6 suff plur || 29 © WJDtS^ U30 a 5MSS 
«»5 DK1 || b 4MSS Seb ffrS \\ 32 fi njl || 33 a 6A0 XaTO^ari [pro iTD" 1 

nni « BabFL +xdKKov 11 b s'dddv; i m \\ c «*+nDn?"^5 in h 36 a e+ 

V^gnS n^HI (cf 29) || b © ^"ip^:, cf 29 \\ 37 trsp hunc vs post 22,3 vel 
22' 2 a || a 4MSS «i.(53 "On] Cp 22,*2 a 6-10MSS ©5 Q«1 (bis) || ^ « dvxa- 
Troeaveixai || 4 a 2MSS 'jux 03 *J] || b «* Vp^ \\ c *u.« + ^1^0 D^ D^ 

(«* n^') "i?! iTTfa y i.rV | d«i rilrujurg n d - d s nbp ; 1 ^i 11*4. 5 fit crrp ; 

prps in 4a HlVgsi (vel V^N?) n^?n Vl^l || 6 pauc MSS «* Vers ^l. 106 mat? 22,7—28 

ahn &?&•< *6- a a«7 jn^» d^ naan kb^-ok &$n rpao 

•J " T * < ' *IT : J*' - : V.T J" T ' • AT J" • 

aim na*6iaa it n^ *6-dk b Dvftarrto rparr^a mpan 

,.. .. r j*. . . wr a* t J • a* v: it v • \i — - 1 j-> : • : 

t - t : - - v ~ . - ~ w ~ v - : t 

n#« amt^-ia^ &r Q'tftan ip nt *rcma ^iDtf it^« rriaK 

<v ~: av •• : ~ : v. t • v:it -< v j • ~ <v ~: t' ~. 

wv-\ m bx t^K ]n^- a ^9 d :vbt6 D^tf d^ d\^k b ]jr#T 

.. .. v 1 .. . ,. ,.. ... !v - . j.. - . . r.. j ^ . .- 

-ik c hatfriK nDn b nbta6 nona-ten nfcria iitf-ia iibn 

1 j- : • i v a : • wr •• : t : vv j -: 

r6# *6-bk d?pj# pa frnn yrtm nrai^ 10 $n#i pa c natf: 

y- t j • v •• : I j" v : • r t : j- \ : iv I «/•■ \»T : ■ 

idbd a:r airaav 1 :n^ *6i vbvi npb*\ wi na*&na it 

a • i" v.- t • j t • : i" - : j : cr t : lj—i : a" •• v jv : • v.t 

d xzkvh *6 Ttffifin tit vwpp *r\w *fitrnK 12 ivbmb thfr 

i" - : j vr •• : - a" j" • : k" i ' I J i " it t : • c« — « 

j" - ^ • I i" jti : a* j - : • : «• •* x " v j- : • p : 

d ♦♦nafra aa k?i?i Taferaa d^ *6 ijas> vtea-DK^ :n^ 

it:* vt j* t a" ~ : j v. • ;tt : • p* — : 

iho nay aaaft nfenkri6 Ttfn ntona ^ nns^avs 

y t at • j- t : t i.t 1 jv - : vt : • jv - : r : 

b teBh spa 1!? nnr6 #TaK ]KO"n]KB- a DK i6 :n#*6 ft n-nn^ 

I : • Ivjv a jt • : t v: t In : Is- t • it • : v. t/ytT' 

-db aa^a i8 :n*nn *ft nfitfaD^ d tjftvian -inba 

j- t iv~ : j vt " ~ : 1 : ~ ~ w : 

: bi rcft ninft vfta b dtp wtovb nafr^ d :nfrp did nana 

1- : v.t i~ j* : • att:it v; v:it "j" it j *.t •• : 

•it : • I •.•«!■ : v.v ••••: /*■ p av t : • j : c? i j- : 

I < t ".j- a v.v - : j-* - • I 1 - : j v. t : jt t : - t 

nanK wyv\ "*« mm 2 3 : a inp^2r ?d»« ybt^ ^« b bu2p 

v.v : v j- : it : • - jtt : i )t _ :i _ ^ w - : v - j t - •• / - : * 

mbn inaa-D« 2 4 d itptite aa^a-i niiD^« aa^a nvil anna 

jv: " Ivjv • p : c? •• : t : - •••••: < t : vat v 

vbv c nD^n- b ^^ nwa ft n\nn-^ "nbj; ^rn-n« a wj m r\x 

ut I j • : 1 av : w jv : • i li • ■ i iv v • - 

:ft ttT&n vtatfn ^a-is; m no^ tenn tan-c« 2 5 j^ 

1 jv • : v v.v - j Iav •• j- : - v. : - j t • I v iv 

-"a frm aa^ naa r*!? in^oty «in nb^ a nh^oa mn ^a 26 

p t t : t : • jv - a : «. t : • j* t - : : <• j* 

j* t : a"' - : J « v: • it I j - i- « : - it : - •• I j- : • 

rjrHW T,5? b ^'?? ^^^ ^l 5 "ggpTi jjfl«!?e a28 n^ri ^ j[©y3 7 a 12MSS /«. Vers QM1 || b W + ya^fl, cf 10 || 8 a 10— 24MSS <5S ^11 
b mx Uy/tfT II 9 a pauc MSS «* Vers "«il j| b " b (S B n» 1« "DBty (® L n^'t, 
ex 11) || c - c frt dl (dittogr) || 12 °"° ®t) ^'ig; 1 M || 13 a <S L 5+ n»ij3, cf 9 
(D quidquid horum) || b (5 + n|^ 1« (cf 9) ; 1 ill [| 16 a 1 iMSS ^ Vers D«1 (| 
b ® + Ttu Trarpi || 17 « (plur) 5®° J masc (*)$?» ?) || 18 % Dn»n ? || 19 a ^6^ 
D^nfcJ 'Vb (D^in« frt exc propter D^rP) || b_b >au. || 20—23 prb crrp || 20 et 
22 O-Sa: piur || 22 a (53 plur suff || b <5B plur || 24 a © (excl A * F *) tuj dbe\(p«I) 
(C5 AaFa +oo0)|| b Seb 5 tib) \\ c ®3 sing | 26 Q tniDS || 28 a " a C5 drrapxa'c 
aXujvo? Kai XnvoO, id %&( 0i \ 22) 29—23,i8 EXODUS 107 

hsnp a rn&3 -.kyi ^ pjjp t^ijp-^^l 30 f^liJW \rp#n 
tp r\ s rh v&^-nv Jrr nWrtlsJ ai# }>&# «^ri *6 X 23 

j" iff ^ t 1 I :it v <t - :at ^ -j" vr • v 

v : • * jv~: i~ : at: 6 - i-—, \ r «r: : ■ i it i 

nt# yisri ^4 d : b iri3 Tinn *6 a Wv : c nbr6 ran nn« 

$ ^ - : • j- 1 • : »r : v * t : • - : v: - s-—.\- 

iion nftVTQs d :* urtfn ntfn rwh nbn ik »•* 

d :idu aton nftr *6 ntoa r6im is&d rra rnh ti*ofc? 

1 ■ w~: i~ j t a j - : i" i.t : ~it : t ~ " j~ I •■ l~:i~ i 

p^wi •'pin pmn iptf-^no? ♦ti'Ta ^rna bs#& ntsn *6 6 

J •- : i<'t : I at : • Jvv.v - : • • • : v.( : i : v ./- : • v: ~ J 

tut infrn *b npn *6 inteh 8 :yeh ^TOtf-aft ^ b :ftnjrte 

j" - : ~ ~ <• fcw • j - w : ~ it t T K i " * s • T~ r 

-n« onirp Dri*n rn^n *6 1:119 :ei\tto b nm ^d^ Wipe 

v : - : v - : I at : • j v.- : rr " /* : • K" ~ P • J: • 

:nnso pan nm\n a^-ir^ n|g #aa 

• it : • I \w : v.v *v: S" r •• ~ vj 1 : 

• : - : it t 1 : v a : ■ n : Iav : - V W JT\ ■ « t „-■ : 

Avi - j- - c t : • : I v - j" : v : it : t : - : t 35 : : • 

ni*nn Tbvn nfewn bw r\&& 12 t h wib wish n&vn-p 

j - t v ~: 1- jv —. 1- • t v <•• I iv •• : tl : :- : y: ~: r li" 

t c spf^j yn&* b ^ 
nyn^ a ibtfn fiisan in-n^^ trut^g ^ jhn n^:n ^h 

j- : • : • ~ - j~ v it t - v: j t • t : j t 

b n«^^ n-^a ri«n vhh iv\ch ^m? n^ss mfc *bbtir\ hw 

t jt t t • t it vj •• : \ ' jv - :i~ ~ • T 

i#k &^e Ti'oa ^spn ^nv 6 top^i "gs ^t-^ D^sao 

j-/ ~: 1 v _ : 1- j* - • • It ~ <- : 'it •• vr t * ti*« : *at : • • 

-p T^o-n« h^dk3 nit^n nx^n te«n im mto yirn 

I • I c:-; r iv j I : : t : t t - j" : I • t it <- : av t - ^ vr: • 

insn b ^s- a ^« srTprfe a n«T mt^a d^ds;s t^^^ tmten 

I v t it «• : v I : j : t v tp* at t - »; t : j t iv t - 

npa-rp ^n-^n rfp-tto ^nnt-Di yon-^ nsTn-^ ai8 : b nin^ 

iv 1 - *; - vr I / 1 1 : a* : • • I c i - j- : • i st : 

28/9 ^ prps rfe •♦*$?!?; 1 m || 29 a 5 '^, « + T]ibnbi (uTioruriov) | b « 

\jtt6 II c Seb 55MSS axj! Vers '^ || 30 a >Versj l'itt j b >^ || Cp 23, 

2 a - a prps (cf 0) B5^"p nbnb n^r 1 ?^ rttfijjtfa \\ b mn (part)' || c di fit, 

vel ins BBtSto || 3 ^l'^J || b 'ins v 6 ||*5 l'frt ^\VP\ Hj cf ©3 = «^n N^J; 
£ p'lBn^ ^/ deonerabis |f 6 prps 5JZPK (65D )^«), cfV || (7 a • T^?91 

^ prps p*n^n tftn, cf <& || 8 a 12MSS ^ Vers 'd ^ | b m nnn^j; r^|| 

II a « tDb^n? I b 8MSS xu. Vers '^ || 12 a « )in?^? || "° (53 n^V || T I3 a Seb 
« tas (prps VSpi) || ^ 1 8^1 "P3tn (Seb 62MSS ^<S3 N^j) || c 6»(3) 
umJuv || 14 <53t)2: plur || 15 a plur || b 3 plur || c 1 prb T«nn (Vers pass: 
niOn, 3 UTJ50 II 16 5 plur || 17 a 1 prb H«T et H8 (W, cf "15 || b " b 63 STCT 
^nS« || 18 a (35 (excl <5 F ) + 34,24a || b prps nOSH ^H, cf 34,25. 108 ro&tf 23,19-24,4 

na tean-*6 wrft* nw ma «^n •qn&is Vjej mftrw 

«: j" - : 1 I av v: jt : «• • t I : -it : ... 

a :ibk atoa 
ta '*W"^l 'tP* VQ& TO HJ *©f* 21 ^Wpa ^« b aipan 

a j* - - ~ «J : 'j : vi t . st 1 : jv : Jv. t - 

i;D#n ?id#-dk ■'a 022 :iaipa "ratf *a b n5s;^s^ toy *6 13 
-nu wm ri'ttTO tovn haw it?« te m&m a #pa 

c :~ : I v ;j v • : re : a** ~ : j. : t t • t : j : 

niam *tfnm nb«n-^ *IPK0 tori s ?rie i?T*m *TT3* 

• •: - : • • j- : • v:it v I : p v:iv I v t : • t : Li"" p J iv~: i 

nrpTbvb mnntfrrafc 2 * twnrorn Wim bv inn ^isnam 

v •• 1 •• <•;-: r : • 1 i* : : • : a :i : v; • p- • -:i- ; r : 

latfn latah Dbinn bin ■b omfewM nljfwi *6n Diarri *6i 

U" - : j" - : •• :jt : ,# t <• av •• —.1 : v.v-: 1- j : ••: t it j : 

m m\ °mnb m r^ ^ijjn "DivrtK mm m "ornasms :DmniB& 

v : wl : : * v lj -ir v •• v: jt : ••< v :--:r 17 •• 1 •• - 

nipm ntetfo mnn tf!? 26 d naipa ntoiD Thorn wo 

vtJt-:i- jrt" - : yv: r J Irv :»• ■ vr-: 1- x r _ :i- I av •• 

tubus spg^ isep-ns tgig? 
nna tfan itf k o&n-te-n« Vibm *pia^ nW« vid^-tik^ 

av t v. t .iv -: t t t v • *s I 7ii j : ' T I" 

wtob ronxn-na w6tfn 28 :*ni *r$8 TO"*"^"** vimi 

I av t • v.t :• - v j* : - it : I vi I «■ •• i Sv : 1 t v $• -it : 

tttfija *6 2 * trate v.nn-n«n ^wan- b n« ^nn-na *nvftz*i 

yv :it~J » I iv t : • c • r* v : v-:r : r* v s- • r v t :p* : 

n s n ?pto nam nbDtf y^kn mnmti nn« npft tobb 

j- - I v.v t jt - : t t : I v t t <•; : p I v at v jt t : I «? t • 

v v.t : - it : v : • jv — . -< I av t • v.v :it : y- : j- : iv t - 

mm w i2idd^ D^a^a tf-Tin ^d-d^d ^aa-nx ^^131 :n«n 

i.t : • • • : • : jt - : I - • I : i\ : v j* - : I vn i 

-*&32 jwbd b iDnt^i^ psn ^^ a n« nara ]n«na man 

1 I iv t • vr : -r* : I v t t j" : 1 '•< v :v: Ij" v j* at t - 

wton^p tsnaa b^ a ^^3 :nna Dn\n^h mb nhan 

j* -y- Iv I : : - : : r* < r: te •• i •• : vvt J: • 

a :#piD^ ^ c hm w 3 c DftM^K-nK li^ri b,| a ^ sinfc 

)i" : v.1: jv : • r v •• j v: v ~: r <• a* v.1 : i 

■Ktfi^axn ana i%n*n nn« nlm-^ nby i6k ntartav 24 

• -:i- jt t 1 -:i- : t - t : v «r— : - t v v : 

1^ nt^D &h*\ 2 :phiD b Dn^nnt^m ^si^ ^p«j waBh 
naD^n mate to^v : b iDi? ^y^ fc6 o&ni «*•» ^^ nni a nin^K 

< — : _ v j t- 1 • w— .1- j t t : at • j v:* : t : 

Vip nfrrta w^n n^a^an-te nsi rrtiT narte n« qx?^ 

J< t t t I at:*- t «• : t : j-: • t ••< t t 

rroto aha s i4 :n^s;a mm lari^K nnain-te niD« s n inx 

j : • - iv —. 1- wt : j" • v _ : y t : - t : j - t •: 

20 a *u.©^) •$— (cf 23); 1 ill || b (55 p«n 1 c c5 + aoi || 21 a 1 ion 11 

b <S?piS (cf Hi 13,8); 1 M\\ 22 ©+19,5. 6 (sine nn$tt) || a (5 *6pa || b ©V+ 

^ II 23 a © + H?!133 || b 57MSS ** Vers 'ni | c ©3(D)2; D*i— || 24 © Dlnn ; 
pips oninstp ♦ ♦ oinn || 25 a © sing || b 1 c w ""nDini || c © + sjj^l || 28 a "@ B 
n^iii/©^ ^n— ; o + i, nbjjo || b 62MSS w n«i 1 29. 30 ©m d^— | 
31 a ca 16MSS 2;°mss'+ bs )\ b ©0 D^n— || 33 a ©5 «^ || b 5 fefel || 

r° ^©S2C t\1^ •»? (pro O: © oOtoi?, 3 -)S?) II Cp 24, I a *tt+lTJ^« 

lon^i || b © iin— || 2 a © ONibgrj || b © noj;. 24.5—25.9 EXODUS 109 

dyi#i "inn nnn nata n?i igjo os^n rrtiT *33T^3 rix 

<•• : /a t ~ -~ ">;•:• IviT Jv ■ j" : t : j" : • » ••< 

*23 numa n^is j^ite^ ^aatf ifcw w:vb niSa nifcw 
npri 6 :ans mrr^ a^tf dtdt tftatPj rfc& ^^1 binfr 
rip*v :n2Tan-to pit trtg "wr, nin«3 afcm tfo ^n ntfa 

F- • - -!••:•- - T a t - j* - :i A at - it v vt - t ~ j" ~: 

n&w mm iantf« to riatfn dot ^wa Kip*n n^jg ibd 

/S _ :i- cr : /v « v ~: y : j - at t j- : t : vil: • - • : - vj" 

■Di ran latfh dot-^ pirn D^n-rm ntfa ng?i 8 :yown 

<•• • v - at t ■ T it •* t- v v K-* -1 ' n : T : 

:n^n D^iam-^a ^ aSay rnrr ma itste rman 

vi" t « t : - t j- v t • t : <- t v ~: •: - 

*pi M tbucto* ^ptd DnM«h Ntfraan in ]ln*o ntfa ^19 

:•- i" t: • j--}'.' ' c : • : ■ ~:i~ tt Ia~:i~ : (s ~j~ ~ 

wm t6dh n:a^> ntewoa v^n nnro tont^ vftx nx 

:/.' : . - - j- : • •• — . r : t : * - j- : a" t : • j** v: v.-- 

■n« wn m r6tf *6 birter ^a ^«-^«n» :in&> D^a#n 

v:rvi - at c t v •• t : • j" : •• • - : v : -it -l - t - 

^k nto ntba-iw rrfm iatf*v 2 d tvrt^i >6atfn D\i^n 
net* rriSDm nimm pan nh^-n« ft rujwi D#-nvn ninn 

■/■.• - : t: • - : t - : Iv v t j \ v I! t : v : at ••: iv tvt t 

m b* °ntfa bv*r vnate wfirn n&a Dp*V3 :Dnlinb vnna 

^.v -j — a : it : - 0. P v Itjt - it 1 : • : c - t 

antfntfx i!? nta a u^natf iax D^:pTn-^V4 :o\n^«n in 

v. t v ~: j- vt jt : - t <•!••: - v : r v:it j- 

bv*vs tmbx h &^ vrm ^n-^a albas; Tim ]inx nlm D3^« 

~j~ ~ iv" - : j- ' v; t : - j~ • v t • : l<~:i - •• • : av •• - : 

in-to ?rfiT-TQ3 fttfi^n 16 nnn-ns % pot ddi mn-^ °n^a 

j- - t : 1 : I < : • - it t v miiv j- ! « t v v.v 

sjpjiwi 01*3 n^a-^x o «np s i D^a^ nt^^ pot sinom ^d 

c • : - j- y; v stJ: •- at v j" Ktt iv j" - : - ■ • 

^^!? inn ^m nbm vfxs rflTP una n«iav7 :]:ot ^ina 

c* •• : at t j : vwv j" : t : j : •• : - Iitt iv i j • 

n^a vn inn-^« ^^ p»n "nina n^a ^n s n i8 :^si^ •gg 

<• : - at t v - j — kn iv I j : v.* ^ t - p* t T • «r*! 

a :nW o^ai^n di^ d^sis ifta 

t :it « t : _ : s t : - t t 

-vifm ^^1^ ^ar^M la^ 2 :ib«^ n^a-^x nin^ lan^ 1 25 

I: • : •• t : • j" : v •• - i •• yv v vr : j** ~s" 

rnanin-n« nnpn isb uaT it^x fihtrta n«a nann ^ 

r t 1 : v v./: • jv : • jv — . t <" •• at : v: 

rtanj|4 :n^mn noaT ant an«a Jinpn it^« nbnnn ntfru 

vs" : v<: Ivci *t t at • i" «.»: • y: —. t : - : 

niin d^kd d^« n^5 tirwi tftfi ^tf ro^inn puiKi 

j : y t t : s - " : r • : y : v: t -, _ : Ivtt : - : 

mbp^n nh^an pe6 b^a^a iha!? p^ 6 ° :d^b^ wj D^nn 

vu: 1 : t : • - I v jv : • t : a t - Iv v.v r * s'—.\ v: t : 

>b ^&v^ twtnb*\ ibxb b D^a ^a«n b a on&-^a« a 7 :o^aDn 

c jx : I v 1 - : v. "it a \ • v.- : - : - •• : - p - 

man n« b tim« n«ia *m it^s a ^aa9 taaina ^waeh eftpo 

j- : - ••< I : 1 jv : - • — . <v -; : it : c : - it : at': • 

d : d tewn c pT v^a-te man n«i pt^an 

1 — . r k" : at" t j- : - ir : It : • " 

4 «x« n^5« || 5 Seb n"?&h 11 11 »x m&y, 1 in 1 12 «*© rnmn ; trsp frt: 
torn 'nni to Tara II 13 1 c «' : i { ??!i (ims v»ippi '») n 14 a >® II b « ^:il 
i 5 © B +j$irn || 16 (5+niiT | Cp 25, 2 ® vrp || vs 6 >« BA , cf 35,8 1 
7 a - a >« L || ^ 5 ninitsn; 1 in || 8 a 1 c <s n^ri, cf 23 etc g b « xai 69- 

0rlao^al || g a ® bll ^ H^. || b juu.0 + 1^2 || c l c (53 1? || d 1 c ^<5 nfe^R no rflDB? 25,10 — 30 

linn *afn ns«i tana ^m dviek crostf ^j> b rm aj ifew° 

: t • •• t ■« - : : t • •• 1 • - j - a- • j" - : I v. - : v t : 

tisxn pvion n^3D nifto ant ina n^n 11 tunDS ^m ram 

• AV - : I * • v- * T JT T <T • • : I T J I • «• T jt - : 

nfimn ant ni>a& s;aiK $ nprv 2 :ra ant it rhi ntw 

t -jt : tt j : - ~ : tJ:j-t: r t wit jr* -jtt t s* t : 

-to n!ta» Vitfn nfian iyto-to nfca& *<ntfn vnbra ya-ia to 

t - •• : 1 v it r : ■ - t - j" : at - : i~ ~j- : - vr 

naanv4 tant anfc mm FBtf ^s; ■na /rtwv3 :nM#n wto 

<t .. ,.. . | T T VT j T . . : a* • _!•• ~: v:* ~ t j* t : ,. .. - h . _ 

jtoaaa^ :ana fiKn-na n«fe6 f\m nfcto to nstaea finran-na 

: - : iv t K t it v /' t I m u _i : - vr t - - .- - 

nhvn nx fian-to nn:v 6 nSao run *6 n^an w fi«n 

V IT "< Ul IT V V.T ~ IT : IV * C\ T J A" ~ ~ t! I' I III 

nina tyrn dvibk tints ant n-fea rptow ir^x \f\x ntfa 

T : T • •• T •<" T - AT JTT Vf T X T : I IV •• I V." V JV —. 

nfewi hvpa ant a^aia m0 n%n i8 mam wn na«i 

jv _ : i- t ): • att e \: v : t v t : it : t • «• t jt - : 

-anzn nto nspo ma ana nfewfa jnnfeag msp ^tfa oak 

1 : v • t it • <t v : •• — . 1- vi " * j >: vr : • t 

tvnisp •utf-to D^atan-riK ifiwn rrtbantb nto nxpo ma 

it I: j" : - «*..:" v j ~: r~ vv - - I • av • vtJt • jt •: 

m&an-to an^aa a^aab rtpth a^:a rfrb finnan wn 2 ° 

v - - - •••••:-: <• : 1 t : - : • - t : •• : 1 • \: - j t : 

nn^v 1 toyman ^s w m&an-Mt vnarto ^« Dn^en 

st - it : r •..: ~ j** : >. : r v - - v a* t v j- vt •• : 

*\&x rrrvn'rix )f\f\ fian-ton ntoote fiwrto mfean-na 

x: —. :•• it v I •• • I t jt v : t : at : • K tit - vsr- - 

pap rri&an toa ^« vhaf] a^ ^ "^VQ^ 91 :^« $$ 
-^k Tini« n«« i^k-^3 b n« mw m«-to nt^x D^aian m# 

v v.1 : 1 -jv- — . sv —. t j" AV it I j ~: - «? — . • \: - j-* : 

s :^nfcr' ^:a 

i" t : ♦ «/•• : 

na«i lim na«n bi« D^na« °D^t^ n® fl tn^ rv*^i*3 

vr - : : t jt - : : t •<- t - a - • j-* - : Kt : \ t x t : 

:a^ao ant it •& nt^i mntD ant ins n^s^r 2 4 :in»b nnn 

P T UT J" V T J- T I AT JTT V Jt ' • l I T 1 1 • V." T 

:a^ao m^Do^ ant-nt ntrcn a^ao nsb nn^DD ^ n^vs 

r t v. : - : • : -jtt r* t v t : a* t - \» vvv : • j t • t : 

yaia ^y ni;atsn c -n« b nn:i ant nkaa yan« ^5 n*t^n a6 

^j - : - -< i - - v t _ it: att j : - r \r : ~ tj*t: 

n^na^ nbatsn rnn mioan riQi;^ 2 7 :v^i j;ai«y i»« nSsn 

j* t : a t - - tI v.v : r vv : • - ~ \ : it : - r j- : - : cr -: •• - 

xt • • : • • j" - : •- - v t <• t : I it : \ - v «• t •- : 

vfifeai vji^p wbvv9 tmhKt-fiH na- b «^:n a anT ans 

t - : t it ) : t • t : I it : \ - v ^t t • : at t i»t 

nnai3o jnna n ^s;n imo ant b ]naTO , » nt^N Tft^JDn Vm^pn a 

st -it : it jv — . r v. t jtt J a" t I vr \ jv ~: t )•- : t J: 

a iron ^a^ d^b nn^ m^n-^ 

r t «/- t : « t vjv Ivt : % - 

IO a 1 c axx® n^JJI || b <8 + napTupiou || II 6MSS ^.^3 lb (ex 30,3) | 
15 1 ? ]riD || 18 (5 Kai dtTierjaei? || 19 1 c cod Hill+ca 10MSS jua.®3 
H'^?n II 22 a d5 *QjpD); 1 M || b 24MSS n«l; « -^D 1 ! || 23 © Xpuafjv (om 
@afl>) xpua { ou KaGapoO (® L + Kai Su\ujv danirxiuv) || 24 °"° >© BA || 26 a >6 1 

b 5 jt'to || c @s + V?l« (et s nn; n»v?K)) || d 5 b byn \\ 27 (5 nnn^ 

(utto) I 28 a (S + Kaeapuj'll b 3 tttfettl J 29 a " a /«. iWpi Vn^piDI = 37,16 i! 

b 23MSS w. onn. 25,31-26,8 EXODUS III 

b nipi ajj ri~\mn a ntwn n&pn nn» ant mio ntwi 

ih ; ji ••: t : - <v t r* i i: • at jt t C t x t : 

yg&p nr^ d^jj ntftf'p t^ nipe c ^rr\^ T^tyi ! JT^ € 
:^#n /Traa fffo? ^p ntftoft irtKn Arao iT&d ^pintfte 

i- •• - cr» • t : j-i; t : t v it t- • t : j" J: 31 T 

D^a: ntftoft frist "11=133 in«n nan D'nptfD crai ne6tf 33 

• • : jt : ~v t j : - t v it jgn ~ 'It \ i: • • : jt 

d'wsM trim n#e6 73 nisi ihsa "man ruga unp&Q 

sir -it - v j" : !••< -at t j : - uf V it jvIt - vh \ 

tinman iTnhsa °d«d n^aa nraiK niiaa^ jnniisn-p 

t iv t : t c* : - •n \ : a* • : jt t : - vr : - it : - I • 

ru&D crapn a ^tf nnn nhsan naao cipn \j# nnn nfifiaw 

tv" "It - <•• : - j- : - : t v • -It - •• : - - 

: c nilan-]D D^n trim htiitb h naaia a^pn Mtf-nnn n^sai 

it : ~ I • >; : 1 - • Jt - •„•••: iav • « It ~ x' : - i~ 

nine ant nna n^pD ate w naao anipi DiTih^s 

it jt t vr - *t >: • vt \ a: I* TJV • ^.t J : J*." •• I : - 

nairto c b TK,m iTffirnK a ntom nwef nvhrria rpfeww 

v x' < •• : t v j** v t v: iv : at : • t c* r* v t x t : 

ntesr lino ant 13339 nine ant nTihnen nnp^ws ♦7W3 

Si ~\\~ v. t jt t :<- • it jt t t v.v : - t jv It : - t ivt 

nn« b n^« "ctfrjafia ntewi nann^ :n^«n D^an-to °na nnfc 

jt - v -J t • : - : a" - :i v:* : vr* t «■• - t j- at 

d nna b n«io 

IT T w : T 

toman ntom "lteta 00 nirr ntew nfegn peton-nav 26 

I t t : - : •.•<••: t : t j" a • : vjv v.v: i~ Ijt : • - v : 

nftan nsmvi \ tiK 2 *°n^ ntewn atf n nfewo rana ^itf roton 

" - it jt • : - ( vj it 7s —. r c* j" ~: i - v \: • t - j- 

two nn«n wnvi nfe«a paia an^n n&ita cntwn nabtf 

JT * AT V IT ^t • : - T "IT ^ JT '. " ~ l t - it • : v : <V 

B nnh«"^« ntf«° n'nah K\nn nSrnvi Eton 3 :rtmvrto^ nn« 

at v v.t • : 1 t! v : r * ;~ j- - : • ' : ~ t : vr - 

to nton nhto n^j;^ :nnh«-^» n^« rfiah hStt t^om 

j- v •• : j : \\ t • t : it _ : >.t • : i • : <•• t : 

nir-rn nst^a nirrn pn niaha rapo nnxn hs^^n nsfe^ 

t • : - j- : • v ~: i - l<": vas i- vt't • t v it t • : - <- : 

fln«n n^Ta fitovn nSto jr&nns :n^^n manaa niirpn 

t v it -it • : - v ~: 1- t Pi j* • _ : r ■■ " '.\v : — t »j* - 

m#n manaa it^x ri^ro nspa n^rn nS^ n^om 

a- •• - vjv: - - v.v - : t •:- j-*»: • v - : i - t \\ J • — .1- 

ant ^Dip D^on n^&vi 6 :nnh«-^« n^K nJ65n jnVapo 

at t j" :r- c • — . t • t : it _ : v ur • ta" • ': - 

ja^an iTnn DPipa nnh*rt« ntr« n^Tn-n« nnann 

1 v.t : • ~ jt t : • t) : - t ~: v <t • • s v t : - • j 

-^n^i? pt^Dn-to Sns^ d^s; nSr»T h^v nnK 

i" : - I at : • - - v >. : • • j • : t • t : it v 

nfcxa nrtfto* nn«n nrtniT|H« tanK ntovn pUtt Trtov 

t - it • : - _ it jt • : - f v j it jv — . r • : x' : v 

nitry ^nt^y^ nris % ,tid man n^Tn n6«a j;aix an^n 

tr: v j** : " : - - jt • at v it <.t • : ~ t -it ^j : : 

31 a ca 190MSS »x®S& n^SJPI || b <35 Mg&l II c_c © B1 '31 '^ et sine suff|| 
32 6 sine suff || 34 *+T0$3l n ^5 II 35 a « Tdaaap€?,om vsarll b « + ]? 
cf 33 || c <J5 + v 34 aba || 37 * **# QTO£)l 5 Q^WI II b ^^ ^«D1, cf Nu 
8,2 II c - c (5 dK toO dvd<; irpoaOjuou |f 38 « D JTfcjJI || 39 ^ >6; Seb 3MSS 

w£ '§n, 4MSS *x>£ run (= ^ 37,24) || 40 a ca 20MSS («?) 'njj © 

sine suff || ^ 5 ut in 9 || Cp 26, 3 ^ Hn« V« nn« (= & 36,10 sqq 
22) || 5 ><5 B . n2 trntt 26,9-28 

tA nirrn tftf-rwt lift ftinvi BtorrnK tfiarm tnir-p 

at: >. • : - j - * v : t : *:~ <•• : t :- • 1; 1 • : 

D^Dn rrt&ri 10 tbnbn ^s to&-5« mhflj npTnvM ritoDn 

j* • - : t • t : v 1 t j" : *. v . . - JT . . _ T . _ |T . 

n&6 ottom maha "mirm niton ftynyi nsfc? to n#ft 
anaton n#n: ^Dip rn&sn" iiTOtfci b nnaftn rthrn nsty to 

a* • _ : v <. : j" :>~ t v t : r •• - vvr." i~ t • : - j- : -< 

fribv 2 nn« mm bnfcrna nnam n$6to npDipn-na naam 

-v : it v jtt : v v. t v jt :- • : t |\- • tJ: - >• <t •• 1- : 

natston *tiK to rrion nsifcn tomvi ^n bnton ni^Ta *yfen 

I it : • - j* 1 -: vr -: • v v it t •:- <•— . vat i» * p I- it 

rrriD n\T tattw n^T rifca °srti?a n*o n&Mni nfo ntbunv 3 

t v : r vat j • : I v v. : l •• it v • <t - it : v • t - it : 

nhi; fcnfo noao rtomv* :mba^> htdi htd p#an *trbv 

j v t v : • t <• t : 1 - : v.v • jv • Ivt : • - s" • 

rrtflrw d tntoote n^nn nhi; hdddi d*wkd d^k 

t J t : t ; it : • « t : j y : • a* t t : « •• 

tshpn tik tiibk ifcw i6 ttn&ti &®& *tv ]2eteb whwrrH 

vIat- Ivj w - v/: i* : 1 « • j" - : iat : • - c ti: - 

iiton ihib nir s ntf ^ nn«n ehpn anh niton *sm n&w 

t v it vlv - t j" : it vjt vJjv - - 1 t - it j- -:i- t - : 

nt^v 8 ttawan ^b to^ niitoe p nnharto ntw* ni^to 

t j* t : I it : • - j" :r- v. : v — . r lj" at — . v vt • t \ : 

&TOHKV9 : b n:&vi na:u b n«s^ a tahp ffnfew pete^ tfBhpn-na 

• t ; - : t it •• t :jV c : * vlv _r : v Iat : • - c »!" 

Bhprrnnn n\na •*# tahpn rn&v nnn° n&*n wj-wk 

v»<\- - 1- • t _ : •• : vIat- j* : v " c v _ : r lv v •• : - 

tvriv *r\&b nn«n Bhpn-nnn d^ik ^t^n iW ^b6 ^rmn 

it : y : • ^.t v it vJyv- - i~ v ■»-;$••: t : j" : • t v it 

ffMTKV 1 IVftp D^t^y flS2J r\XZb TP1#T\ ptf&n J^^ 2 ° 

j* i : - : vJit « : V Iat j - : • e •• - I -jt : • - ^ - sv: 

nnn D^ii« ^^v nrt^n vhpn nnn d^i« ^^ ^D3 dh^i« 

- C • t - : j" : t v it v»j\— - -< • t~: j-* : I vat «? •• : - 

^:tfn 2 3 ttnfihpntfVniBfvri ^a ,, p^an vi3t^i m rvwn vnsn 

<•' : r V! jt ' v: —. \- tat Kt : • - j" : :~: it v it 'ajri" 

iitsD^D DD«)n a vn^ 2 4 tn^TOTa iseten n&Spo^ n&rn b^Bhp 

t - : • • ~: 1 j : r : • itt :-- Iat : • - w : l\ : • v -: i~ • t»: 

Dii^B6 d mn^ p nn«n nittBrrto i^«r c to b b^n ^m t%t»i 

v •■ : • jv : i* I ••< at v it a c - ™ " v - • - < : r t : - : 

mwf *pi onw« , i D^tbip n:bt^ Vow nvp nwpsn ^ts6 

jt • Iv v jv •• : J • t): jt : t : 1 : r v. J: • - j" : • 

nnn D^ii^ ^a^n nn«n ahpn nnn n^"i« ^t^ d^tk it^s; 

- c • t~: j ,# : t v it vlj*.— - -< • t -: j** : a- t -: v.t t 

nfej n^t^ *w nnnn n^yv 6 nn«n-ehpn 

t • -: a* • • - : « • : t .-• t : it v it vljv- 

Kt : • ~ ^ -iv j" :>- : • •: _it • - :i _ it v it Kt : • - * -iv j" :)- : 

tnD 1 ' d^dt^ ritfan yto ^ip^ nnnn nt^onn n^t^n 

tit \-i : -- It : • - r -jv •*:»-: •: jt • —.1- a - " - 

tn2rpn-^» nspn-tD rrinD a^ehpn wis fi^nn nnann 28 

iv It - v v.v it - I • - • : - a* t) : - I j : I v. • - - j* : - : 

IO a « Tffc dva |ud(Tov |1 b 1 'hn nWpn, cf 4 || II « Td? bdppeiq 11 
I2><S, ^5?riniD1, cfi2bj|| 13 % + tujv beppeuuv || 15 >6 || 16 <8 + uoiriaei<; || 
17 © &YKWviaKoi (sed 19 sqq jiepri!) || 18 a 5MSS aja C^'ljp, id 19. 20 nec- 
non 36,23 sqq || b_b @ upo? poppdv (36,23 Tl 2JJ) || 19 °"° <S '^?; simil 19b 

(bp>« B ). 21. 25 1| 21 °-° >® B || 23 1 ? n^ipp 1 ? cf 24*11 24 a smss I«^ ^rn t || b ^(5 

D^B^Jl || c 1 "^fcj, cf 36,29; (S £k II d @ 7ioir|(yei<; || 25 ® + ei? djiqpdxepa 
rd jidpn aOxoO || 26 1 nnsn, cf 27; 25,12; 36,31 sq; 37,3. 26,29-27,11 EXODUS 113 

dvo n,iT ng?J3 b^^^Jni;5^"^l« , } ant ngsp P N ft %gJ ' l V}V» 

^tbsVaa 'latfarrrus ntoj5qn3o ^nt □n^rrritf jvkh nn^^ 

ntrtnji32 tnpjna an* nWh atfn nbwa nr^a tftsh ^tf nsfrim 

jt - it : r \: *»t jv ~:i~ v rf" : i~ at : t j" : c t .,- : 

nyan*rto an? nn*vt arit d^bsd n^Stf tibu ;toaiK-to nnfc 

V.T T : ~ ■ AT T C» "IT T T X \ • . . j.. T T : T 

na& nsam °crDipn nnm fiahBrrna nnnai33 :*Da-^iK 

T T JT " \" : • t>: " ~ JT t - V jt - it : IV IT 

tshjbn P3 ai^ iiaSsn n^-am nmi rna n« na'^ map 

vl - I J" V T V T " <T * : * I A" IT I J . V." T - J" 

tfipa nron ma to rn&an-na firu.34 :D^gn #* rai 

vl*. : AV* I* • J ~: C v _ _ v t - it : P t»t:- v»j I r 

nai nni©n-rii v n wflfi pna ]n^n-n^i npfcp tcrpip 
jfips p^to jnfl tffcdl *WB I§#90 J>to to ft^n 
BWt ^tf ni^im pn«i nton ■jSgfci nr\*b a ^oa mfewv 6 

jr ! c t -j- : Ivtt :~ : v s" : v t -jv: It t t <• t : 

mssn a^tf he© n#an ^aa 1 ? mfeww :nph ntewa into 

<t • • : • • j" - t • - : t t t - t j* t : h- <• —,\~ at : t 

d :ntfn: \ns ntfan nnb np^i an? nrpn nri? anfc 

v 1 : r ! >.t • — . v t jtI: -it : at t tf? "it t t t 

atom iry& mas &an a^atf •w o naTarrnK° mfewv 21 

y t : I v - •• t a- • j-—. - «• : • - v t x t : 

mfcw :inap mas tften natai stop mai arrt mas 

t j* t : 1 t 1 1 l " j t : ~ ■• : • - v : P ~ < t - j ~ 

:ntfm tfifc man vniip r\m uaa vftie ya-iK to vftiip 

v 1 : v. *t • • : at :i- tJ jv : p B • t • ^ jr : ~ ~< t :l - 

d vnhnan vni^TDi v/ibn?Dn c vm h ii&ib a vn^D n^rn3 

at: - \.t : : • il :: • tt: :~: t p t<-t: 

n&ni n^i n^i?a liaa ft n^yv tnt^n: ntw;n rto- c to^ 

v a : v j*.* <• —. 1- t : • t <• t : v i : j-: -\ r *»t" t : 

nnn:i5 n^m^p j;ais a to ntffn ni?ats i?an« n^in-to n^»v 

jt - it : it I: ^j- : - vr . : j : - - : - v vt - t j- t : 

:natan ^n iv n^n nn\iv nssa^a natan a^ia nnn nn^ 

- 1" : • - ^' - : vr v v t jt : it : t at : • - v: - : • ~ * :~ ~ r t 

a «a*inv :n^m nnti n*»B2n anstf ^s; b ^a nira^ a b^a n^x? , i 6 

ji : v 1 : v.t jt • • : a* • j**~: y..- - .... - T < . T . 

ns^a natan ni;to b ^n^-to tr^an vm n^atsa wa-nw 

v .. . . - tf . . . _ j : - y" : - . - - j t : a t - - vr - 

15. ina a ^n^ n$r\7\ z nt^sa inh n^irn nn^ aia: 8 :in^ 

Ij^* v.t t vl : 1 jt : v v ~:i~ a jv - : i- t \ j : i 

t t •• viv j- : • I at : • - j — : c t • t : i -:i- 

a vnaxn i0 tr\nxr\ nxsb Tg* nasa nsa nteto e^° iSrt a^to 

JT \~ : IT V IT V.T " - J V T -IT <T •• T : T J" ■ T IV ■ t Ti 

pv 1 :t)oa DrpgttTj DTK^D b ^^ ^i^n: D^^v on^i«i D^try 

I" : Iv it is t~ \\ -:i- v •.- it $--t v a : c : v jv •• : - : • : v 

30 a « n«i)S5? || b s 5JVW10? II 3 1 Seb 6MSS ® B ,J ? II 3 2 65 V II 
33 ~ D^giT^sa? II 34 • riy*5 II 35 ** Xt II 36 - >« II 37 ®s "PI 

Cp 27, 1 .a*® najp (cf 30,1) || 2 (8 auxd II 3 a (5 axecpcivriv tlu Guaiaaxripitu || 
b >(5; 5 ad officium eius (= lrV1l8r? ?) " || c © k. t. Ka\uTrxf)pa auxoO || d © 
sing I e iJ tel || 4 a © Otto || 4 b et 5 b 1 frt invers (0 in 4 b. 5 "ODD pro 

n.ra et nt?vo II 6 a >« || b >« AL || 7 a © n«?n"i?, 5 ^n— ? || b >« BL || 8 a - a 3 

VW1D ll b l '© («)ll 9 °"° >® II II 10 a C5 a'uTiuv.'cf 38,11 || b (SJ5 ^. 

Biblia. 8 114 JV)»B> 27,12—28,8 

DTprttn D'nfcw m$m c t\K mn nvbp h v\fa "taw nxsb 

<•: •• : - : • : v jt \- : Iva tj- « t»: I v t I t <- : • 

m r\»Eb tan arm 12 :wa orrptfm onapn *n rwhi cpifew 

- : • •• t iv " <: iv it w I" ft -;i _ y \- it $•• t v : • : v 

arfn-3 jmtow dtwiki nifrg DiThot na« tfaton mAp d* 

- j : it t -: v.v •• : ~ : t t - : jv "ft~ at ~ j* • ~: g tJs t 

na« rnbw #bny4 :na« o^on ttititd »■» n«s!? tan 

yr - j" : v •• - :r it - j- • —. t v.t: • t :#y -j- : • •• - iv 

nwafri- 6 :ne6^ Dmnai rfihtt orpin* mAp vn&j? cton 

- - : it : v.* •• : - : t : jv ,v ft™ a* t>: «• : v y -: 

ireta B*h w rotom ]kn*tt rAan a n6« cntewiTOo tan 

v.t : t y : v t -$- : i t t : - : •••••: t - j* : v Ijt t •• t iv 

*\xrm ^mrb* 1 ! mm* brpaim n&aiK brrnw b oph nfcvtf 

<•• t iv •• - t it t : - v.v •• : - : t t : ~ v "ft" «• j" : i~ 

tan T$ 18 *fl#rp nrrJTSl *)pa d,tvi *)©? d^dp rrao 
## niD« Eton nobi b cfn£Dna o^en 1 anTi a n£>j*a nfco 

j" t ~ y t vt 1 : ••—.!- j* • ~: ~ j : t - it t •• 

vtfm iJ m irrktftoa b teeten Aa a 5i^9 :ntfm orrnKi it^d 

vt i" : t : ati-: >. : I - : • ™ j" : : v i : v»v •• : ~ : at : t 

^a-na 1 man ruSm* d :ntfm wn b xftnH«pi 

j" : v jv - : t - : v i : 5 s t iv j : • t : 

tvon na rbtorfo •mnb rrna itt rrt ptff sp%* tfiw ^Shfe^ 

r t v.- j —. 1- : at- « t \vi 'j I v jv I v •• I: • : •• t : • 

flag tftfc ^Tjn rnvn-bv ngg r© 1 ^ ptfie ipia ^n$3 21 
^a n«D ta^rt n^ij; npn m#T ^ nps-w a-wD na*i 

j.. . e . .. t j : t r l<- \ at : j" : • Iv w - vjv •• vx t 

i" t : • 

^3 lon^n nti;^ WiT3«i arp fins A-^ns^ ^«i^^ ^a 

j** : v.t t i* : jt t : v y • ~a~ $t t I — . r A* - : i- : «• t : • j- : 

nri«t3 :m«Bn^i ninD^ Tnx fm*6 t^b-nia n^pi 2 nhnx 

t " : vit : • : u ; \ a* t 1 j - :i - : vK •• : • t j* t : I i~:i- 

j./. . v T . AT : T - J y. .. • j V - : .. •• : - T V " - : 

iisxi |Wr Jitbr^ n^« D^jan nWm :A"tina^ c i^p^ rtiR 

•• : I v < ~:i- jv - : # t : - v •• : r _ :i~ : v. :r- : I y — .7- 

fin*A Bhfi-^a ^yi °tDia«T ns^D ra^n n:ha^ Hon 

Ij— .i-f vl ••: • t : a": - : vjv: • I «• : - v j : • : 

■jwi ntenn-n&n a/ta-fiN np* hms jAina^ wa^i *pn» 

v : vv." : - v : t t- v j I: • •• : r — .i - : ai : J y t 

t t : I- - v : >: t - -j- v : Iat t : - it 

: b at^n ntfso into BWi a ^t^ nrVin p^ini nbhn anf a ib«n 

r* ? R ,r vr : t y : y t - s- I t t : - : v •• : t t a •• it 

irnsa at^nn 8 nanS vnisp ^^k i^-nvn n'iah n&na ^t^7 

t \ -'. v <" : it \ : v.t h j" : v y v : r : i j •• : s- : 

II a (5 irpds drcriXiduTriv || b >(5 || c ins c © HJS^S c ^ JUJI - II -3 °"° ® U P- 
v6tov I 14 © + t6 C^o?; id 15 || 15 ®^ + n>3fc< (cf 14) || 16 a (0 + To Oipoq |[ 
D " b (5 tQ rroiKiXiqi (cf 26,36) toO jiaqnoeuToO || 17 (55 'Vl|| 18 a <5 n«D2 (frt 1)|| 
b ajj. H»«5 || 19 a 1 c ® ^Dl (Seb te)j a«. '3 M« n^pi || b - b K.*TrdvTa rd 
ipfdkeia k. oi TfdaaaXoi || 20 (5 iva KdrjTai || Cp 28, I a >(5 || b juu.<I><S 
ft? 1 ?; id 3 «*5, 4 ^.^H 2. 3 05 axoXfiv || 3 a iMS a«. DDH || b (5 oO? || c « 
€i? to fcriov || 4 °-° (5 c artic || 5 25MSS Tl« || 6 a " a >© ; 33MSS ^M "\T\\\\ 
b (5 + ttoikiXtoO, 1 iU II 7 1 c a«.(5 *\Zr\\ (cf 39,4). 28,9—28 EXODUS 115 

*:& ro^m idj-iki nton ant mm u&p Jinbwoa rjj 10k 
niatf omto nnnan onfc-^aK ^ntf-na fa\Tfy\9 nteto fftfi 

" ~T ••— . ji : - • - a •• : - v: - : v t : I-jt : it : t >•• : 

7\&&n motf-nxi nn«n pan to nhfc&n ntftf io jtoifc^ rij 

H • - v : at v it Ivjv i c t : • t • I- t : • x' \ 

tivib fan Shn ntewD" : angina n^tfn p«n-te nnnian 

j- • I v v -t j" - : i - it : 1 : c •■ ~ rv75 t - v t i - 

nisatfo n^DD tortlF "SB nb g' to * D\ia*<n Yitf-na nnsn nnft 

v : : • v " ft a" t : • _r* : ^ : - • t -:it j" v - - : t 

i&xn nbna to XPiatB •untf-nK natrv 2 :nnfc nbwt ant 

••it j : • ~< • t -;it -■• : v t : - : it x: — . r ai 

-to mm ^ b Dnw-nK An« fttwi to-ite^ ■oa^ fiat ^n« 

vr : s" : • t : v I -; i- t t : a" t : • j** : • Ki • /• : " 

rrtehtf vitfv* rant rftatfD mtewv3 d t c p^b vena "ntf 

::-<••: it t v. : : • t x t : I i t • : >.t ••:./•• : 

rftBhtf-n** nnn:n niy ntr^D b anfc nfewn a nto:D nirto ant 

j 1 : - v vr - it : a ~: _r* ~: i~ *.t ^v ~: i~ v t : • t jii 

nbWD tbstfD Rfti m&rvs d : c nlsa#Brrto rirton 

«r* -: i- t : • I v < t • t : i : : • - ■ t ~: it 

#Bh *i& ru^tm i&Tin rtan an? utwn b ib^ ntos a a#n 

j" : v t - s~ : I t t : - : v •• : t t av -: i- w •• s" . r : 

ttam mn tr* nnt ^©a mm snan i6 tinfc nfewn it#b 

1 : t \w : w : t v/v at v.v : r - j t i ^v ~: i~ wt : t 

rntDB mh i'ib p« - trrre nranK pft nato ia n«tov7 

t : • v < 1 7 at x ai :- r; v ~j\* ^r •• • 

tibhv9 :dtom tsd wi ^tfn -nam 18 nn«n "nan npian 

w - : 1 ~:r- : c - )•: j k •• - \. - : it v it C " >•: vi 

nnWi BWin ^ann ^m 2 ° :no^n«i iat^ n&b ^to^n 

- * : ^ : - • • : it - : t it : - : v. : •; x: a • : - 

nbtf-to r\in D^axnv 1 ^Dnfcitearm nnt a D^at^D ne^i 

$ : - Tl v : r • t -: it : it i • : k : r v\ i s t \ : av : it : 

ibt^-to BhK onin ^nins nnb^-to nntry d^^ ^nt^-^a 

: ~ j* t <•• • at : - i' : v •• : y t : • i- : 

ntovo °r\b2z n^n^° rg nn to mfewv 2 :on^ nt^r ^b6 jp^w 

j** ~: i~ v. : - j : - Ivy- t s- t : v it ai /• : • ti v: r 

nrrn nm nurata ^nff ^n-to n^pv3 - nino ant nix; 

t - it : at t j : - v.- : lv - - t • t : it v.t t a —. 

nhii^fltfviK nnnav4 *pnn nisp ^t^-to ntbatsn ^^-nx 

j —. •• : v t - it : I v 1 - j Ti «• : - » - - •• : 

*r\& nisrp ^nt^ nxvs ntfnn nt»p"^« ithavn ^t^-to a#i?n 

j" : !:<••: •• : I v i - \.l: v a t - - «• : • 

"to nbsn nisna-to nwtn npfiq ^nt^-to inn nfiirn 

^ •• it j : • - vt ~ it : a : : • 1- j- : - I b« • — . it 

ntrp ^:^-to d^^ no^i afti mrae ^n^ n^&rv 6 :v:s ^d 

j': v : - t jt:~: tt j: - ••: t*t: itt j 

*f\& frwvw rnma upm ias;-to n^« instr-to i^nn 

j" : t • t : t :it v. •• it v y v -x: — . t : - I v a - 

toao ntsbte iissm nisna ^nt^-to dji^ nnn:n im mratD 

j • t - :* <* # it :• ••: - t jt-it: tt j: - 

tpnfrm idstv 8 nis«n at^n^ to&D irnano n^ vis 

I v - v j : : • : i •• it fir! - - . a : - : - *-*""•.: t t 

nis»n at^n-to tm6 n^in ^nsa tib^h nira^-to vii;aK)D 

a •• it v j" - u r v •• : j* : • "it < : _ v t : - r 

9 S + CT^O || 10 « 6v6|aaTa || 11/12 a " a >(5 || II 5 ntta«ftjij cf 20 || 

12 b C5 Td 6v. t. uiOuv lap. || c © + irepi auxuuv || 14 a <5 KaxaiaeiaiYl^va dv civ- 
Geatv || b >© || c (5 + vb nonn || 15 a cf 6 || b 1 *lb«n (*u.) || 17 °"° ® (Jtixo? 
XiGuuv larai; B-\- prima \\ 20 a 5 'm (« 't 'D bis) || b « D^03 || 21 (5 
€k I) 22 1 c 6 nfc:i[n] nrWhBfaj] || 23-28 6 (abbrev) post 29 || 24 1 

by_ {**<&); cf 39,17. 

8* u6 mw 28,29—29,4 

Whferi-M nib#-na f\n& xtim 2 9 mean bvn r&tm nr-*ftn 

r t v.t : r* : • I J • • : vIa - v J : L • - vi : ' ~ I v $ : 

nb-bv nvn D^nn-riai frTNtrrnn DBBten nftrcft teff 

j- t : • \ - v : 'it v t : • - I v j v t - it : 

-to tonb^a vB&ft m ft$ ftnft mwi mm ■oi^ i«ia fan 

$•• t : • i" : - : • I ~: i~ jt t : at : j- : • v. : I - : r 

niB»n ^yo-n» rrtwrwi D nwi mm ^ 13^ 

v. •• it s : v t v t : !• t «r : j" : • y ■ • 

n^D y^ ftvp nfifcr* tnra lawr* mm3a tnton M?s 

• t • : v : r t t a : i p jit : vr : j- : 

•Y&tf-to nlwriaa try *6 ft-mm °*nnn •m 8 :nK mjjo 

t t j* t : - r*#T • j v. v s 1 vt : ~ j* : •• _r- - : i - 

ant •utosn wo T^-to b *itf roVim pm*n nton ^bi 

•jt t j" — . 1- at v.t • t -j- : I t t : - ; •.•<•• : •• • 

bym ty& m by p'DT! agj ]bs?3 pfiT! nnt )bgp34 jrgo agin? 
•»»£ tfij&mto itoa fti& pDBfon mafr fvnrto n^nvs itsd 

$•• : • vl " : * W J" : ■ : a* - t : I w":i~ i - jtt : r t 

-iino ant ps rrtwn 36 d jjw *fti wikm mm 

a t jt t I « t j- j : 1 t ^ : v •• : S* : 

^ns-to tofc nfi&w? trmft #* Dfin vivib vto nnna*, 

j* : - <t : - : it i" \'K t j" t t <t : ~ • 

-to fhm38 tl f»m nbajonaB torto nsasan-to mm nton 

tt : iv : r v w? : • - i- : j v vat: • - - wr t : v •• : 

^a-tlar* ^3 ^*%p -i#k mifian rtsrna fan Kfcb:i H-jx tod 

•• t : • j" : ">:- <v ~: • t*t: - Ij~: v ■ — f i— t t : I — . i - -j- 

*&b mb rra-6 vhn "iraa-to mm ameftp nina-to^ 

j-' : ' v.* t I j t: • t : • - <tt : av •• :It ^ : - t : 

&& ns^D rrtwn ## b whsn a ite2tih39 :mm 

A" v jv : • t v: t : - v j : - t : - • : it : 

irtm riin^ rrtwn \*bh ^^40 jcph nfeppp ntoym D:n«n 

t j* t : t: •. jv~: i- I -jr" <••:•: «•■ j" K :T" v/— . r* j- : - : 

awa^ffivi :mxsn^ 1125^ Drt^ nbwn hva^on d^d:3« °nn^ 

<iT 'J • : vit : • : w t : v t jv - : i- * t : • a •• : - W t 

V ST T T : _ IT A • \.J T V : I • T I J — . I - V T 

n^s niDD^ ii^D:DD bni n^^2 t^-n^npn unto nt^pt or 

j- : v. - : t •• : : • v t < #, -:i- p — . F : vr jt T r • : vtt 

iD«i3 ria-toi fan-to ^m« twr d^t-ij^ D^nao rrrp 

jt : t t - : I —.1- - t : 1 : r ■«••*• " : •-/- : t • at :v 

I u t j : ' 1 : vl - j- t :-••:• - v <t : • : j •• v j 

d - :Ynrot int^ ft thty npn ^inDn 

it— . 1- v. :-: I J VT ^ *Jr\ A" T 

b np9 ^ viD^ anfc "B^ip^ dh^ ntonw -ifnn n\v 29 

r- : a lj"- : vt j ,, r" : av * jv - : i- v _ : t t- v : 

°jhiD rfenr miD nn^v :DD^n tmti d^ki npa-p nnx -is 

<" : - vjv: p • : "Tr : j- •• : tjtt Iv st v j- 

tDin^ nfc?]?n D^n n^b )b^3 D^ni^ip jyi$d "•gpjyri ]Qf 3 n^| 
^t^ n«i nsn-nfti ^ds on^ nnipni nftx ^D-to 6nw nnjv 

j" : «• : t - v : at - vr jt : ~l: • : t v j~ - t <t ~it : 

jt : - it : a" v j " «? v *J: " t t v : I < - :i- v : p •• it 

29 >© || 30 mx b% || 31 @ TTobripri (= ^JJO [v 4; 29,5]? vel =)^n [25,7; 
39)9]?) II 32 °" Q @ t. auinpoX^v auvuqpaajidvriv || 33 a © + KdTU)0ev (kOk\ — ) || 
b au@ + 'Mto Wl; cf 39,24 || 39 a @ ^©(5)1, cf 28,4 II b % plur || 

40 o - a >@ |f Cp 29,1 a @ B ^n?; 5 tii? || b 1 np? || 2 °-° >®. 29,5-23 EXODUS Ii; 

I — •.* I — I l~~ IV <T I — • " • T Z V JT Z I"" IT , 'IT — vT 

sitta b 3tfn:a # mean ]tfnrr\n*n ibKn-nwilbKn ^djim 

1 •• it v »»• ; jt : - it : 1 v a ~ v : v. •■ it v : •• it j* : •• : 

v it : • - ■ vl ^ ~ \'S v vt - it : a ■ v w : • - jt : - : 

tiki 8 :inh nnetoi Wtfrto npsm nfitfen p#-riK nnrtv 

v : 1 «.T : " it a - v.t»: - it : t : • - I •: jv v t : Pit : 

°rj:n ihnK" oinK Djhfc jni:ni9 :n}M DflBte^m zp-ipn t\J3 

tt Ij— . i- •• : - t t :-it : 1 t: •.. cr : - : • : a): - i.tt 

t nt&m ri?w npr6 nan? on!? nnvn nitajD or6 ntfarn 

1- jt •• • at ^ Ij- \ : vr \ : wt jt :it : t : • 7 t <t : - it : 

rtiK ^boi Tsno fcih a ^ nSn-na ri:npnv° nMSrri fina 

I s— . 1- \ - t : a" v j v;- : • t - v t : -J: • : it t - : I C^ir 

at : j- - : • v.t ~ v jt : ~ it : it ~ J v.v •• : v vt t 

rattan n;np-to nnnai njn did rinp^v 2 :ii?id ^nh nns 

- v." : • " j :P - vr - it : t - j- • t : Pit : P v J - B? 

-te-na nnp^V3 jnsTDn tid^k •nfetffi avrtrrw, *p32»o 

t iv t : Pit : -!••:•- v. : v I : • jt - t v : Iavt : v ■ 

t : - j" : •• : •• t - - vv - •• : vJv - v j*: - : r v •• - 

■n«i isn ifefarnmM ;nratftn rnopnt rn*bv i#k n^nn-nan 

v : t - <- : v : ir : • ■ vi :-l: • : Iav ••—. jv -: •„•«• - v : 

-n^vs :#in naen njoefc r*nfc ^Sa *fifrn ifihB-Jwt mfc 

v : 1 i.t ~ av— . i _ i- I t • •• t I j : • :• v : j 

:^«n tftfvto DiTtvik wan rng« iSddi nan nn«n ^an 

•itt j - v.v •• : v vtt I $-:i- : t : Fat • avir Vt 

j^d raran-to npin b ibrr« b nnp^n ^wrm** nontfv 6 

r t - g* : • ~ - jtT: -it: t v t : Pit : *att v v.t : - it : 

vnnrto b nwi ^SiDn tenp rtfn-n vnnri nnjr. ^n-n«v7 

vr t : - jt - it : t t : :P <r : - it : at t : • - v: - ^i • - t 

niiT!? mn nto nniiTDn 5^«n-te-n« mepnv* t^'tfv^n 

ati~ v. jt t •• : • - • - t t v<t: - I:*: i -: 

todi ^t^n ^«n n« flnp^V9 :kvi mn^ n^« nti^ b n*n 

I - t : a •• - *j~ t «• t : P jt : 1 w f J9 • ■ .-_,.. 

nnp^i ^Sn-n« ntsn^ 20 r^ijn tr^r^ on^T-nK v:n^ fviN 

<r : Pit : • - t v jt : ■ it : -it i j - v.v •• : v vtt I »-:i- 

it^p'jD ^5? ]J*J ^^ b "^l a pq« ]j^ ^QP"^P n$CJT] te^ 

owns np"in b n^o\n d^i sd"^n rr^mi dt tns-tei 

vr - v $t ) : -it : at:- a : ■ I v ; - : • t : - t t I v < - : 

I v JV . _...._ _ s: —. t - I • t : Pit : M " v; - : • ~ _ 

m« W3 nas"^ f^rtn rti3^an ]hn«-to nnm ftn^sn 

a • a t j" : • - : vtt - : tt : - : I _ : 1- 1- <r •• • : t : • - 

2bhn yWrp nnp^v 2 :in« ym ^nn v:ni vi:^ «nn Bhpi 

v •• - • - t I • jt : Pit : 1 • ;tt j"i • vtt tt : j-)t : 

in«n 1333 mn s n«t nnpn-n« nD3Dm^nn-n«n a n^«m 

j** : •• t - v<v •• : v»v - v jv - : r vj-- v : t: -it : 

b ^K ^ rwi pw n*o irt^i; mwgj n^nn-n^n n^sn vitf 

j~ v I a t - ) j v: - : Iv ••-: jv —. v •• - v : t : - j" : 

p^p-w nns °\nvf nn^ n^ni nn« nrfi "i33V 2 3 :»wi D^te 

I 'j* t : vr - I v v.* v jv — 1: - - v •••-•; ' v: \ • 

5 a >(53 || ^ 1 frt 'ntfTO; «J; 1S«? I^HH || 9 — dl (>«) || ( io a © 
nrisfr, *u + nns SWr || b plur |f c C +'i 1 b || 12 « + Xoittov ((5 A om TTdiv)!| 
16 a '<5 auTovj'id 20 || b ® to aljia, 5 10"n»? || 17 a <S + ubaTi || b ' b (5 

,m \-by> D^nnin? © BabAF "i-nx (- o-Ov?) 'jg-^B II 18 a >e || b smss ©3« 'i^|} 

20 a SS&J+JVIDV! ; (5 + vb nonn || h ' h 5 plur |j 20 b: © post 21 j| 22 a >© ; 

*xx n^srrnN: || b >©|| 23 — kcu apxov gva a <?\aiou. u8 rn»p 29,24—42 

f08 ^a to fen nDten^ tpirp ^ -]#« niisn ^dd ina 

I _. ,_ _,.. _ _„. _ JT . _ . it : j" : • v.v ~: - - - • at v 

ana mpbvs tmm ^ nun °Dnfc nsum ym ^sa ton 

t -it : J- it : it : J" : • v.t : vt jt : - r* : att j- - vr : 

nato nirr ^ rnrru nr£ h r\b)m m bv nrta,Dn b *mvpm d¥d 

jv • t : j" : • - •-<••: at it - ¥«•;••— jt : - J: • : it • 

riB^nn fin&6 ntfx tauten ^«d nfrnnw nnp^v 6 xrewh hvi 

jt : -i" : I - :i- : jv - : ■ V ~ <•• •• vi iv v jt : *-it: it r t 

mnin« ntfw7 ♦mcA *A iTnn hi,t ^sh wm ms 

_,..-. _,.. T : -j. i; Ftt : if : jtt : at : j" : •• v.t : y 

n^an Irwo dtwi ibm ipvi n#8 nbnrtg pw h«i nsmn 

• \' - " •• at jv ~:i~ Ivr jv - : t : - I j •• : t : - 

rfrijrprfc via^i fra6 nvn 28 n^ i^«on fmn^ ntfgo 

t ^ J t : t t : I —.i _ : n : itt : jv ~:i- I v.— . i - : jv —.i- 

•• t : • i" : <•• •• v : r t : a vr is •• t : • _r* : 

ntf« frifcn •naan^ ttrntb h nr\n^r\ a D,i^tf Tiara 

jv — . v) -<••:• it 1- v.t t 1 : v •• : - j" : • • 

nsn#3o :dttik o5"«te^i din nnetot 5 tnn« v:a^ nvp fnrn£ 

j- : • itt v vt •• - : v t jt : t : at-:i- ai : j : r I ~:i- : 

j*'t : «• v j v v 1 jv -'. at t • u : - ly - st t : • • t 

xvhQ apaa nBrarna ntofrn npr\ traten b*x nxv 1 i&ipz 

1 it u t : v. t : v ji: - ■ Jat • c \« - i j" sr* : vFi - 

nns to>a ntsto on^n-nan b*kn nfc?a-na V:^ rtju bb*w 

- \gg at - jv - : v v.v - v : • - t j- : v t t | <—. i- ^ t : 

vfurh DT"n« xbnb nia nea ixf» bn^ ito«n33 nno ^nh 

s'i~ : vtt v / - : v t j- \ jv - : t < : it : v v j 

I • y \ • - s- : • •• t • • :• r* vIj • vr i jt : at 

:*wn t^ip-^a to«^ ^^ t^sa ^lnnan-na nsntyn nplnn-ix; on^n 

1 \')j • v." ti" v •• t t - v <t : - it : r: a - - v v.v - 

ffty rwntf nanh wntti toa nai) vaa^ rtn«^ n^rn35 

v; t j- : • t at • «• v —. j : t t t t : I < _ : i - : t • t : 

-to htmrv] °D^san-to hvb° ntovn n«6n ibv 6 tnv xbnn 

t •• • : *'•.•" <v ~: i~ t - - it t j" ~ : 

nsan d^ nyat^37 timpb inh nnt^an vto triDaa niitan 

•• - : • t j- : • 1 :>~ : v. jt : - it att v. I :v - : -....- 

yy-in-to D^ip t^ip naTDn iTnn infc n^ipn niTan-to 

-j" - t • tJit vu -..;•- <ii ; a \.j : -)• : -....- 

d :B^p^ nataa 

it) : • -«•:•- 

ai^ D^:t^ a n:t^-^a D^aa naran-to n^rm neto nfi3« 

v.- 'j~ : vt t i" : s' t : -a* : • ~ ~ *»v _ : i - jv ~: v : 

Tftwn *i#n traan nsi np^a nfc^n nn«n tyaan-n«39 : b Ton 
ijpiil r^n yai h^ria p^g ^3a n^6 f\toyy° wzyu J^ 
fa nfejjg y^n &aan h«^i nn«n iraa 1 ? p pro ny^ai 

I j- vv :i- • •• - •:/: - •• : it v it vast* I •« I « ~ j* • : 

n*« nft^ m^ Ti^nb^pi Sawan nplnn nn:Da n^anpn 

(j. ■ - . - j... T v =; f. T . . . )v < - - : • : *at :- it 

ntba niiT ^b^ Tsno-^nh nns ai^nhl^ ^on nto4^ jmrrt 

v -: at : j" : • «• v i -jv v •• j : • t <- it i 24 <5 A auTou?, 6 B auTo!<; ((5^10] auxd) || 25 a S + ^«n"l» njljij || 
b " b (5 ^Tti to 6uaiao"rr)piov Tf|^ 6\oKauTdjaeuj? || 28 a (5 tujv oujttipiujv t. 
uiOuv lap. ((5 AL tujv aujT.) || b (53 sine suff || 29 >@ || 33 (5 + dir' auTou || 
36 °- (5 3n D1^ ? || 38 a au.« + DD^pn, cf Nu 28,3 || b (5 TDH H^« (cf 42) |j 

41 JULI. 17. 29.43-30. 16 EXODUS 119 

tonbn vih a nD# vns;}n a « ; d Dtf rrb* i&i? c nn& b ba^> a ix;^« 

I r : i" v : ~a" : • ~ v : *:• '•' * v y : ->• : r : • crj ■ : 

vrvn bxrtop ■oj Tina •tfuatfvs :* ]rp^ ^p« TOa-nan 

• y t : a* t : • j" : I v. : • : - ji : r is' - : vrl — : -jvt •: : 

yi • $•• v _ : v •• j v: t : <• ~: j* :it: r r* ci 

d : b Drpri!?K nirr ^« b a D3ina ^D&b ansa pxo 
nfex 2 :inh ntewn D^Bt? to mbp nopo naiD mfewv 30 

t - 1 s: ~: i~ c • y~: va J: -r': • ~ c : • t y t : 

:vninp isbd map dtidki n^T roi "12m n&*n laia 

it :>~ c/ • a in 'it * ~ I v : r j t : t «.t ~ : : t 

vrnnp-nai md vjYvp-nKi iarna nine am uFih xr*Br\s ■ 

at ;r- v : v: t vt lr v : $ ~ v t ji t t • • : 

nnnDi'fe-nfewn art. nfcae Vwrti tMp ant "it •ft rrtwn 

- j- • j v _ : i" t t : - •• : r t ai y y t y t : 

a^ a^na^ rrm r«ra ^xrhv nbwi vftibs *f\& bv rnb 

•- : j* t : tt : at- j-* : - v.v -: i- t : - j" : -< ••: 

onfc msn a^tf to a^an-na jvfesns tnana infc n»b6 

%t y* • • : a - • j" - : v: - ~ v t y t : t i- t v. y t 

b ^s^ a myn rtgrtj itfa naSen ^ infc nnn:n 6 :am 

j" : • a\" |T I J ~: C? ~: v t - y : • <i - it: itt 

yi» / ): • ; i it ;l : y t • w - : •./' JT • « 

: b naTtDp , » manna trmna np^a ipsa a a^a mbp ftiK 

t iv • I: - v." - v y • r* : Iv - »TJ - a - _ vj ): I Ctp 

^ i^Dn nibp naTDp 1 * D^a-wn ra n^n-riK rtnw rftrnan 8 

y : • y t vs /: tav • l:~ \- :- it I /• y •• - ••• I s - :i - - : i - : 

to5i nn^oi n^n hit mbp T$p ^yn-^9 :D5^m^ mn^ 

I v •• : at : • jt : ».t t v j I : yr t j ~: r i iv •• i : if t 

afo n:t^a nn« v/ilnp-te Hik a "isav° n^r b naDn «^ 

a» t - c* ~ t :r" - I -: i- <v • : itt t • • j 

n^ip-^ip Di^nh^ \*bv "^sa ,, b n:t^a nn« b nnsan n«on 

y tIit vl 1 v " J : n <•• - : t t - <- - • \ • - j — 

it 1- w 

?«i^-^a BWrrw «&n ^a i2 nb«^ n^D-^« nirr nam" 

•• t : • i" : J v t • j- 1 •• yv v \x : y - :~ 

iTiT»"«^ °Dn^ ihpar nwfe WW "W5 b^h ninan annps^ 

y: • 1 : at ti : • v.t i- y : - v s J* : t : v "lf\: • 

nrswiD D^Tpen-te ^atorte wnim^ :an^ ipsa wa ona 

y -: 1- •!••.: it t : • jv it h : • Iv^v *y t 

nDnn te*n Iran tete ?H3 oniw sffen te^a iwfij 

^t : Iv v - x -: 1- Iv v ~ t" <• : v vIa ~ Ivy: : r;& - 

in nbvn*i mv $*$&! ian D^psn-to nafcn te 1 * :nin^ 

K" • t : at t vu y : v lyv • *f\: it it r* 

^pfg n^nao why ^^ 5w» naT-^ TWa^ tnin^ nonnn 

Ivat - v: -: 1- r • : ~ j — : v :~ i j* t iv it : j~ : 

apa-riK Anp^i 16 sns^nl^sa-to nsa^ niiT tianernt hnb 

Ivjv v t : /-it: iv •• i : - - <• - : t : j- : v •• t 

42 a « JTBH? || b 1 c «u£ ?jb I c (5 ^Kei(G€v) || d >« || 43 a - a k. TdEonai 
<?K€i I b m ^^y\ II 45 6 Kai ^TriKXrieriaonai || 46 a cf 45 || k " b xal Bed? 
elvai aOruiv || Cp 30, I — 10 : mx post 26,35 || 4 1 c ca 7MSS jumVers W^] || 

6 a " a > 27MSS aix® ; 1 prb ^l|| b ca 85MSS 7^ || c cf 29,42 s || d cf 29, 42° g 

7 a (5 auv8exov \€ttt6v || b 6u|aidaei ^tt' auxoO; id 8 (<8 B — oexq) |j 8 
DH— ; id 10 1 9 a dvoiaei || b aneiaeiq || 10 a (8 + irepi auroO || b-b >• | 
12 -° >®. 120 row 30,17—38 

t» : a" v j <r -: : - -it - it : •• t : • j- : •• •• • \ • - 

B :n3Vifeterto i3D^ niiT ns^ lnsrt torton ^ 

iv •• 1 : - - «• - : t : jr : • I s • : <■• t : • •• : • 

nvfni tann n#m tt;3 irfcn 18 nb*6 nttrhi top i3TV7 

v 1. : j - : v v : j • t • t : i 73 •: <t : j- - \- 

two na# nn:i niran ran tola fcrtrra iftfc ami rrarrt 

•Tr t cr yi ~ it :-••:•- I j" •• v < I r jt - it : at : tT 

-te D&33 20 : b Dn^:rn^n dttttw edo vmi fyi« wiv9 

t : iv •• : - v : v.v •• : v av • ai I j—.\- y —.it : 

•• t : -.. : .- ... <r : • : j a\t j : «c* —. :• v v s 

nhw °uw *6r tcpbrn orrp rarm 21 tnyrt nete T&pr6 

t :it : a\t j : cf •• : -: x: •• : y— . it : it r 5 • rfx-x 

it i : t : - : j vt ^ j t sv t 

tswi o^fera b 5fr-ne a nn«i 2 3 nt*6 nMy^M top -)3tv 2 

j* t : I: r- jt - : i x: v \x '. x' ~ \~ 

-nm aviMDn o^on irrsno D&3"tD3pi m*ta Eton ^rrmo 

••T: 'at t j* • ~: \. • ~: i~ v/; It :r : •• _)•• -; ; : t 

jee^l tf-fen te#3 ni«o Eton r^pn*4 ttfOK&n o^on Dfctfn 

Iv/: : vJa - iv jv : w •• x- _ : tJ* : • it t j* • ~: v >. 

nj!Sp nogrsp n£) #3jp-no#b jgg ijifc 01ST! 25 *T9 ^J 

ran wid ^nh-n« in nnts^ 26 :n\T Bhb-nn^D p# np*i 

«• : a" v j v v. xi : - it iv : r \'K - : • I v Jv - «• 

- b n«i iTiian-rM "vSs-te-nKn )nb&n m r\$Y 2 7 :rran rna 

v : v.t : - v ; t •• t v : I t : \ - v : |V" it I J —. 

-nan rts-te-nKi rfftn n3T&-n*n 28 :mbpn n3T& rw c rrt3 

v : at** t v : vt it j- : • v : vi I: - jr : • «• : t av •• 

DH3 PaiTte DHftg Bhb 1M1 D^.^ n^D1 2 9 :l33-n8V T3H 

«.• t -/• t a - tJit vJli u : t jt : -)• : i - v : v.* - 

-^03i vh mb or* ne^pn nt^Dn v:3-n«i ftiK-nx^o :^pi 

v : r \s : ^.t /r s t* j as : • *.t t v : u -. r v : it): • 

♦♦DDvrft^ b ^ m rpiT tshp-nnt^o a p^ nbt6 inm btrto* ^3 

iv •• 1 : v; vv j*. - : r vl - : • I v v a •• jr : «* t : • x' : 

vti at v. — . i- j :\:-: It* j t t <- : 

it-to suae w , « n^«i wbs npr 1^5 b^K33 :op^ tpt^ vhp 

at - E • I/ 1 • ^v —j- t ijt : • jv —. •< iv t j*. # : r vk 

• - j I : i~ v v t : v - it - i" c: • : 

jv4wri35 imp 133 13 H3T mi^i tpae nis^ni Wn^iwi 

t <• t : iv : r vr : j- at- jt : v: - t : : v : •••••: I<tt 

n|DD npnt^v 6 tt^ib mntD n^Da ngn rt^go np^ rr\bp nrih 

tv jt>: - it : vJi j 1 \.i \ : -*f« j" — . i - r- v. v T\ t 

™w ^ ni;!i« ntfa° i&id Sito nirn 53^ m&n nhr\n pin 

t at v.1 : x' t • vv _ : •• v j : \ •• it <•• : • t v • t -it : ) -t 

j t : \ : - : v _ : r jv - : v I: - : iv t jv : p v; t/it vij 

mni him n^^-n^K ^«38 tnyrt ti 1 ? rpnin B^b dd^ ^rn 

- j* t : t t t vv -y- v ~: y it i - vl : x: : r v)v av t ». — . r 

d ivqvq rrpn H3 

it - !•• cT • : at 
19 a (5 sing || b (S + ubaxi; id 21 || 21 °-° ><5 (6 B ins 20a) || 23 a 5 nn« j| 

b >« 11 27 a - a © B post 28a; <5 AL om jnV»rrn« j b 7mss ux+'h \\ 

c « + vb nonn || 28 °-° ><B B || 31 a © + a\(e)\^iia (= IXaiov?) || b 1 t£b ((B) || 
32 <5 + u|nTv £auTo!c; || 34 (5 r\hva\xo\) (= 'D niS^H?); frt 'D dl || 35 © ^pyov 

dYiov I 36 e cf 6 || 37 °-° © rnb£; 5 ^rn ; « 'pm. 31,1—32,1 EXODUS I2i 

bs^a Dtfa tikid ron a nb*6 ntfD-ba nw law 31 

y : - : a" : ' jtJt c* : • " -v v vr : j" ~ '.- 

ngprp dy6# nv\ inK *$08J 3 t'TJVP npe^ "un-p y j*T3 

arn rrflwjj b nlntfnD a afcr^4 :nas^D- l 6aai ninnn a n^anai 

yi t - I —, : r a t — . i- L : ■ it x : t : - c : >t : • 

nl&vb YV riehnan ti*6d^ ps nehnavs twn-iai *paan 

v ~: : r- I a" v j - :i- v. - : Iv vv v / fc fP v i : - lvv.-- 

TODTifcrp a&^nN tik inar wu run "tfai 6 :na*6D-!m 

ITT > . R t • t: it j" • • j- t y • ■ -;\- it t : 

■referta n« nt^rn nwn *wu a^-oarrta a^an rt-neo^ 

-v ~: t v:* t : at : t • j- t «• - ~: t x' : It •• - 

rto ixtx niton-nan nil?*? llNn-nan ibid ^nhin«7 nms 

ait 3v ~: si- - v : \"it I t it v : •• v j jr* I r •• 

niJiBn niton-nKi v$a- b n*n iri>#n-nKV 8 tbnbn ^j-^g n«n 

vr : xt : - v : t •• v : I t : \ - v : v i t x". t v.-* ! 

-^a-nan nton naTD-na^ :mten nara n*n c n^a-to-nan 

t v : vr it j- : • v : vi I: ■ x~ : • «• : t av t v : 

h &ibn ^a-naV* a n&n •naa n«v° :ua-nNiii*an-nKrv6a 

vi ~ <•• : • v : a» : - j** : • v:* : i - v : v • - v : at •• 

-n*o nntfan id# n*n» : d ina^> v:a •nja-nKt liiSrj fti*6 

... VT . . _ | .; sv •• : 1 1" ~ : vi t j" : • v : I" • lj-;r: 

D :tiw yvttritfK ^ia tfrfefc otsb,i mfcp 

• - :i- I c •• v ~: J : v)a~ « - - \v l: 

5*nbr* "SgrVij lSfc nri«v3 nb*6 n#D-tos ran ifi«*v* 

•• t : • <•■ : v •• - t - : r * /. v vr : v j - 

Diving baTan ■»« *ai ni« *a mfctfn Yinatf-na ™ ib*6 

•• j : v •• i" <• •• • • a : • vr : - v I/- 

tfip *s ni^rrna &nia#V4 toat^pD ni,T •ua ^ rurb 

•:)j v t - - v v : _ : iv : *r : vt : x ~: v ~ ~t 

nrraji ni^o na nt^j;n-^a ^a nbv mo n^no ca^ "win 

vr :: • : t t : t .:■ ~ it t • t j t v~:i~ : avt c 

Di^an aa«te n&p 1 ' S^d^ n^^ j 5 : b n^i; anj?D b mng wan 

J - T T : JV7I" • T V J" T IV" VVV « " V*V " 

nat^n Di^a mvbn ntoyn-bs rtn*b &*$ w\2# na^ ^^a^'rr 

vt J : n 1! sv ^ it t at i- ';K I v t _ s - " ■ • : - 

na^n-n« rrtovb nat^n-n« ^nto^-^a iid^v 6 tnov mo 

vr - - v s — . i- at - - v «• t : • i" : j : it : it i 

-^a D^l6 - «in m« ^ito^ ^a rai *pyi :rtiy rrna on^ 

P at : « j •• t : • j-- : I •• • •• n w x' »t •: 

imxfij bi s 3i nsn-iTHi trowrw fttm ntera d^ nt^t^ 

• : - ^ I v t t v : *j- t - v i : <u ■ i v j- 

d :tfsn nat^ 

I" T *- C" T 

mra nri? w ^t> ina \ma ian^ irtaa h^d-^k wj 18 

a\- if j \ «• : - • j- : •<••-: : v v Ij*- 

tmfi& y???? D ^? ]?^ % r ^ 
-*w bsSn Wig*! mnno nn*? neto ^t^a-^a n&n inji 1 32 

I- T T •• It • - AT T I • VJVT C? X' P T T 'JT ~ 

•• t : : i" <v . v: jt •• _ : u t •• < : i l .1 

Cp 31, 2 ^ T mn 11 3 a 20MSS «° '5 11 b 1 c ® ^2? 11 4 a 4MSS **'bi|f 

b ® xai dpxiT6KTovfiaai | c (5 + vb nonn || 5 °-° <B B xai xd XiGoupTiKd, om 
n« l ?Q { ? || 6 ^° ® auTov xai tov || 8 a C + xat xd Guaiaaxripia || b 107MSS 
Mx<&x& + b2 || 8. 9 c " c >© || 10 a ca 8MSS *uVers rFtfOt 1 « || " >® ||' 
c >® || d 6.3 + ^ || 12 ^ 15T) || 13 3 sine suff || 14 a © B + Kupiou || b " b 5MSS 
3 iTDV.D || 15 M TTOiriaei?, 3 plur || 17 (5 + ^v ^jioi. i22 mot? 32,2—18 

HM-HD ttlTP *6 °D^D p«D - b^H 1#K BNte] H^DiHT 

tjt v : vrr j • ~: • I vjv •• Tviiv <•: ~: • t jv jv 

abnw ^wa ntfa a#ftn ^du tens fma bnbx iD#n 2 :*& 
amn "wrriK o&n"te insrvu pSx wani oavtia*i oa^a 

i.ti- j*- : • v t t t I :it : r~ it." v: t : av •• i : 5? •• : 

a &-ifia inK wi a dtd np^4 ifrnrfet «r«3« , i EWjEma i#k 

W - ~<t~ ii- Jj— - I i _ :i- iv « t- av ••: t : jv -: 

I v.v: iv jv _ : •• t : • I v v: v<" : J~ at •• - vj" c~:i~"i 

ib^M Vvi|i Knj?.5 vgs^ na?a pp fqa KT^is ^d^d HI?*? 
crate ntfcpi rf» ^i ninDQ te*a#*n 6 nno rrfirt jn 

a - t : b ""■ J ~:i~ tt: jit • : - - it t vj i- j- 

ng&-V*5 aw narv s jpn^ rap^ tfieft bbvb dm at^i 

av v vr : j" ~ :~ I r* " : 'v.t~ t : j v:iv t j •/<••- 

nno no 8 : b Dn^D Y*\xn h wbvn *\&t Mbv nntf ^ a -nv6 a 

•• - jt *it: • I \vv •• x cv:iv jv —. I : - j" ■ •< •• Iv 

"fihraw ft-wint^i b naoD hiv vhb nfero a nftw ntf a Hrn-p 

: : •- - : 1- : •- at •• - vv v t j t • •• jv ~: I •;•:- I • 

': J- mt: • I \vv •• I vv:iv jv _ : •• t : • I v v: v<" : J" 

xvm-^^r^fpxs nam nkn DPn*nM Vr$h rmto-b« nw 

I I VI. " I'. - J" ' '• V - JT T V ' T AV V VJ ! 

iW& nft OTM HfeWKI 0*0*0 DH3 ^"Wl ^ 7\TPZ7\ fm$V° 

it j : vl : 1 ^v v: iv : a"" ~v~ *«■* x ~ r : * t j - t - : 

irag mm ftw n^> not^i b vn^« "nw msvik n#o ^rm 11 

I : ~ <vv:iv t : <t t v - at v: jt : v." : v v j- : - 

*r\ftb 12 : c nptn raf bTQ nba d^d p«o n«iin nt^« ?rbs?3 

t t Iitt -: jt: v.t-j: •-:•! vjv •• t •• <•.• -J Iv - : 

Dffrifci c D^in3 h nnK fmb D^sin tots n&«!? d^sd nnD^^ 

t - : • t iv t < - :i~ t • 1 <t t : •• • ~: • : i 

nST j 3 :t]J3j;^ nryrt» onani *« pno n^ wiMn ^s too 

: I iv - : i.t tit - j- t • : Iv - I j— . r # < at t _ :it j»* : vr ■• 

nsinn to Bn^ nyst^a -i^« rtJS ^i^n pte^ Dm3*6 

j- - : - It v t t : - : • v ~: I vt — . •• t : •: 1 It:*: t t: - : 

jv - : I v i t t : •« t - v.- : i : v ~: : ~ v v : - v •• ~: 

ntftS n^Trby nw oran 14 jd^ tol c oi^"i^ )bn b ^nb« 

jv ~: t tjt - at : v >.t • - it : w— .it : v — . :i- : l •• v • :- t 

1 - : j -:r- E • 

• \ : \ at: «:•;• it j \ y : t t I • v v<*— IV *~ 

trrt^s nbwD rtft&v 6 JQ^ana an n?D?i htd ai^as; ^:t^D 

v: v: j" - : 1- \- : p \ : x' «f • jv • v ••: v jp- : • 

yo&*v7 mhbrrbv nnn «nrt 6m^« anaD ateani r\&n 

' \- • '- 1 \ v.t v: <" : • t : • - : t a" 

:mnDa nonto blp m|to-^« no^t n^na dot Hrn« p^w 

iv "ii — 1 \.t t : • )j v v v ~ a ••: ai 'j v - •/•. : 

jfiti? fcg n^q ntys hp ]^i nisQi ni:_? 5ip p« np^M. 18 

Cp 32, 1 <b onsao 1 2 >@ || 4 a - a 1 ? b^nnn in« p!n (cf ir 7,15*) I 

b (6 Kai eltrevll 5 5 K"£J; 1 itt || 6 © sbg || 7 »'i invers; 6 + njO 1J10 (Dt 
9, 12), 5 Asm || b 5 DnSBD; id 11 || 8 a IMS (5 DH— || b >® V || c " c ><5 B || 

vs 9 >® 11 11 a >« A 11 b © B d^« 11 c - c mx<&$ rrifii(n DJntai (cf Dt9,29) jj 

12 a « unuoTe, 5 neque || b ><8 || M frt *QT©3 (cf Dt 9,28) || 13 a w.® i^?^ j 
b C5 €ura<; || c <J5 B aOTOi? || 14 °-° (S B nepiTroifiaai t. Xaov auxoO || 15 (5 VT3 
(sed cf 34,29) || 17 Q 1JH? («« KpaZdvTUJv; 5 sing); prps HJJT? (= n 3J nJ ?^)(?Vn 
18 juu^ nii^, I = & (KaKiiiaeuiO, «« L p nl», tJ cantantium ) 1 ? njJTOJ mi?. 32,19-33,1 EXODUS 123 

"rthon fcrrrnK K19 nJoOT"^! iTg ")#*« VPV9 :vw ^i« 

a : . p t v :j •. : 1 -1 •. n <•: r • : ~ - >•• v; it 

nan nnn nnfc nat^i nfifcrriK b VpD -n^n neto pur-im 

it 1 ■«/" ^t s- ~ :~ \~ V tt • !<•• : -- •; \j- - r- 

rt3*r& neto iDtf*v x :toiter» ■wtik p&*i tr&rj ■us-to 

I -:i- iv v <" r- t : • «r- : J: : — •- - j*- : 

iDtfn 22 xrttb n«Bn vto naama mn nun *6 ntercrnD 

j - it : jt t — . ai t 7? •• r a: - ju v. I: jt t 

:wn jro *a nim-na - apt nn« m^k *n irr-to fti« 

1 ' v.t : 7 'T t :j-t t - ti —. k- - j» I -;i- 

• t jV jv • a - ' t : v. : p« /? _ : • v: jt •• ~: : j - 

hr\b id^V4 :*6 mrrnD wt ^ °d^d pkd° bton n#« 

v t <- it 1 tjt v : vtt v • ~: ' \ vjv •• t v: i. <v . 

mm b:m *cri tfta nnatotoi ^frwn npisrin a?rt ^ 

iv- \v t c* "• j"* : -it a : •- I .ti : • tt j- : 

h nmvh f\nx nSr©-^ a «nn sn£ a ■9 o&rrnK ntfo *n*i 2 5 

vt : • : I ~: I" j t : p a - £.t 7 t t v v jc- - 

•■to mrrt ^D id^ : t ninan "wtfa n#a ito*. 26 torrapa 

ai •• v,t i- j* v ~ v ~: i~ -i - j- : v < ~:t — iv •• 'it : 

Writer* vfr« nimaK-rft Dii^natfn 2 ? :n£ "ra-to vto ^d8 s t 

•• t : • j" v: t : <- t i v t v j - p* j" : t vt •• 4 : it ••" 

tnm Ttjnaa isiib -w&q *m&i rtap iaT-to la-in-t^K natter 

$ : • : v — . i — i - - t - <- • t : • a •• : ^ : - p J" 

^:n tew 2 * :ia\rnx Bftn °visrrnK #*wt vnK-ns-tf'w 

c •• r* : v - :i — i ' : v j- : «• •• v /• : v t v p 

nD^ s V9 :^« ^s n^^s Ktfr?3 Qfa byn-jo bb*i n&n -ana 
d nr6i vn«ni 1:33 ^« c ^ niiTfe dim b DDT a ^s^D ntfo 

$•• t : a 1 : s. : • ^ v t r - cs :v : • 

m b» fttfaia&i ninaD ^n** :hdi3 c dim wto 

<- tt: jt r • : _ i it t : »» - -y: — : 

^» nirp-to nto» nnyi n^ia n«on Dn«^n d^« nin 

^- t : jvvriv t - : at : jt t -: fe* I - : ss - t t 

M£n*H|M td^i mrrrtoj ntfb n^i3i jQ^nsan 1^2 nnsa» 

T T T JT A - ^T : V VV T iT - IV : ~ ~ J~ Z \.t l *. 

«^n-D« rwyi3« tarn vfra dt6 n&p^ n§U n«Dn hth dx;h 

jt • • v.t ~ : itt j* - v: ct ^ - :i~ ~ t : jti •; v - <r t 

niiT 10^133 tnana n^« ^sdd «i b ^:nD r^-D«n a onNtsn 

\wT j v j - t : it t s: —. O : : • p t *j" : I • - • : .a t - 

■n« nmi^ nfm** tnsoD «nD« ^-«on n^« ^d nt^D-^« 

j" : lj" t - : pt • ■ B? : v • t it k — . •< jg 

^ips arai T99^ ^ b ^«^D mn ^^ ^iin-i^« a ^8 wn 

•I: j j : I av ( : lj—* v; t : - jr* • It • : - • v _ : <v t t 

■riK ** "iffS to D»n-n« niiT si^vs :Dn«t9n onto vrrpsi 

v j t jv _ : -< at t v cF : tJ •* it t - v.v— . -r :»- IT 

d :]hn« nto 1^8 ^&n 

I 1 -; i - ^t i /v - : v •• t 

n^« D&m ruw nte nto ^ n^o-to nw; ibtv 33 

Jv — . t t : jt - v • j- - : u" v v <r : •• ~ : ~ 

19 a au.® 'fin-n«1 11 b K 1TB; Q jux®Z in s D II 20 a 5 et limavit eum || b 3 
^/ dispersit eius pulverem || 22 "^ <8 to 6p|ari|aa (i"n!2}J?) t. XaoO toutou; 
mx (pro JTO) E0)"$ (cf 25)|| 23 © BL '»P || 25 a " a Speccaverunt {sibi)- t || b (50 
sine ^>; prps rBTDiB6; au. ISDB^, cf !&££*; 1 prb i« || 27 °-° >« B || 29 a 1 
CriS^O, cf © || b '13MSS axx6$ tO*? t || c >(53 II d (53 sine 1, || c >(5 || 30 1 c 
jux'-lEDX || 31 (53 + (D76X) mTP || 32 a, **«*J + « v ^ || b ® A Kd^ | 34 a IMS 6S 
+ DipQn || b 1 Tffttf (cf 23,20; 33,2) || 35 3£ rDJ. 124 HID!? 33»2—i7 

pn^b tfrafc6 TiMtfi i#k pSn-iw D*p$D paa n^ten 

) <t : •: t t: -: • : - : • jv -: I vt t v -at: • I vjv •• t tfvsiv 

n«-^N°3 ^DttMn e ^nn ••hem ^nnm ^iban c ^wan-riK 
yv v r : - : « • i- • • : - : • • i- : • v: it • -3- : - ( 

■ts nns ^Jrnffp-os; ■g tanra n&« «5 *a #m n^n nnr 

lv t - I v ■• r: - <• »::)•: vv: iv • at : m j- t 

: at - : • - v.v - ^ vt t jt t - v t t *j - : • - I -.it - v. I : v -; 

m ^2 m b» a ibx neto-^tf 1 nw nD«*is n^y to eh« vitf 

!•• : v < v: v v t : itt v :v x vt 

t - : I a- ••:*.): :»• : jvv.iv vt v ^ -sv IV " t: ~ jv - •• t : • 

tonfe^-Ma ^n*»n 6 tirTi&p% to "wron Tbvn Spw mn 

•J- t : • i" : $:-:•- I it v v: iv jt \.t :i" : I vt i- I : :v <•• 

,.. j- .. ^ T :v 
■p pni : n n|qpi> pipi^-ntD^ ^cifovris npi ntf&v 
fokrtK &p nfer #paD-te sten wo feifc 6 tnp\ nan&n 

v j v •• •• t : Ij*- - : t tt : a* v j v twt: v—.i — 

to^ fcj&n-te nt^'D a rw*3 rrm 8 :n:na^ wd i#k c ^id 

I t v » v v <■• : tt : iv - : i — i I j • w -: 

iKSnp neto "nn« te^im *6nK nns b^k b ii*m nin-bi 

\. v J" ~: i- • • : a t: it - jv « : • : t t t 

nns ram \im tibj> tt n^n&n ntfa *ta3 nvm irbnitn 

- jv vr t : I t t iv j - •••• t v: t v < : t t : t v: i t 

nns ra& \im TiBirna torria ntxy\ i ° trwfQ-Ev "n-n Snfcn 

~ JV V." ITT IV J ~ V T T T <T T : IV * V.V • : VAT 

m bx mrr ninv 1 rtbnM nns Bh« flnntfrn &yn-te Dpi bnmn 

<t : v • : i t: it -vv v: ~: r : r z t t t J<t: v a t 

v ~: i — i v t : a* •• v v: «/••-: vv — j- • t v j* t 

nirn-nK bvn ^« idk nrix n«i rrtiT^n n^D -id^^ 12 

jt t v - -< - •• <•• t - •• : t : 

wfwt Atdk nn«n s dp n^n-it^x n« ^ftnin ^ nn^i nfej 

I j* : - : t : - t <t - : a* • c : • v — . x' • - : - i j t - : v - 

Ti^i \h ^n«iD fei-n« rdfow twa )n n^wD-Dji Dtba 

I v •• : !•• • t t t • t - : it •• : !«• t jt t - : •• : 

at •• v v - Jit • j • — . i- «• •• j~ t a - " iv - j - \. I : - 

r ^j-t* jv - iv' v;*— . i- r • : i I v t I <•• 

-^K ?TliT 1D^ s V7 & 5TOTgn ^B"b nW« DJn-^JD ^IDPI 

t : v •<- it t - :it j- : - v: ~: t t t • I : - : 

Cp 33, I 5 'BB || 2 a (S ^«bo || b 1 c © AFL 5 &£] || c >(S B || d 15MSS 
«x3^°MSS 'HI || e 35MSS A«.Vers W; <5 + Kai Tep-feaaTov ) 3(S + Kat 
ei^dHuj eye I 4 °"° >© (e 6?) || 5 a " a >6 ||' b (5 ^nST || 7 a @3 lbn« || b >®|| 
c >@ || 8 a 05 eiaeiropeu€TO || b © = nS^l? || 12 © irapd uclvTa?; id 17 || 
13 a " a m aeauT6v (= *p}B, cf i4) + Tvuj(JTi)<:; 1 ? ?}-]i3-n«, cf 18 || b © ibw 
ae=TJ«n«1|| c 0)Kai i'va Tva»=n«] II 14 °~° 5 ^ ^$ , ??, , cf v 19 $|| 15 © AF 5 
+ UIJV II 16 0)5 D^^H. 33,13-34.^3 EXODUS 125 

^ya )n flKJpp""? njwa rn^l 1JW| HjEJ "in-in-n^ m ntbo 

<•— . 1- • 1 v - f iv : v vt 'J" : ~ W ~ v : \.\—. it -it 

ntfK-ns Vi*m T^ niiT b otfa Mx-jpi xpis-to a; ara-te 

3B . v " • 1 <■>•.• t : v.t : sr* : • stjt : i v t - 

^s-n« rticb !?avi ^ natf^ 20 :am« -i#K-riK ^nomi ifi« 

(Si x v j : • *r j v i" : •<". . v uT" ri I t 

rm^ •una DipD nan ni#T -iDtfn 21 :mi man •oarr-afc ■s 

vT : - • : fi ' K t y • t : j - it i am 'ft* i 

vfcfen -ran mpaa ^riDten ^3 nipa fmp* nfflETO 

j' - : a - j-f: • : Is;: - : : j : i - u : i - 

*6 •obi nh«-n« n\s-n ^rns Vftpm 2 3 r-nsny Tto ^bd 

j v.- t at v t v: t : • - v • F — . i- r : t I £« t y. - 

b n«T 

1 ti" 

a D^fcftna D^na rinb^ivf siWdb n#D-to ni,T no^v 34 

a* it c t — j \ i" : yl: t : v v t : v <* 

D^tetton ftnbn-bv vm n#K D^mn-na rtftn-to ^nanan 

e n ^ \ - ~ V 1 ^v — . • t : - v \ - - • : - it : 

msm ^d nn-to ipin rrtxn ip^ pi mm 2 :ma# ntfa 

jt : - • : - • j v r; - t <• t : >v a - I *. t j" : iv t :i _ • 79 — 

*rrto tf\x-a:n nto nigrafc &W3 nan ewvto d# ^ 

wt" - j* ~ : ( i • j\— .i~ • : it t J \S T 

^63^4 tamg "inn too-to i&t-^k Spam Nten-na vin-tea 

:•- i~ jt t \. v :• - li 1 - : I < ■ - att t: 

^d in-to bvh ^pSo b n#D cat^i a^tefena a^iaa nftr^tf 

- • j- •.• - -- ).. - s, v .. . -- . rT • t _ : \ i" : 

ftw Tins :d^3K nf6 Mtf °1T3 np*i wk niiT n« i^ns 

t : •„•<•• - i- 1 - : j \ v: - : t: Ij— ~ a *x : ^r • w - :i - 

^B-temiiT iii?^ 6 :ni,T Dt^n «ip^ Dt^ lay 32pm lirs 

t t " jt : - :i — it : c : jiti •" at v. • /• - : ■ ■ 1 1 i iv 

:nqgn non-mi d^bs n-i« pani Dim bx nifrimm frp*! 

iv v:iv r/7 ~: *c — > \w Ia~: w j*" t: jt: tJ: -- 

1 ipb n^^ *6 ftgsi c n«K)m j;^bt ]to c »vi whbxb b iDn a -i^7 

I j.. Jv- : j !•• - : at t - : ^ - vv t i'j t j" • t —.it v j - 

nno^ 8 :D^3T^n o^^^-to D^in ^mten b^mto mi« ]to 

«• - ;- !••••-: b •• • - • t j" : - : • t - t Ij— . 

W^a in ^n«^D &-dk ia^^9 nnnt^i nn« ift^ nvfo 

l v •• : l<" t t t •; - it : •- t :c" u •- S? 

"VDtob nn^oi inA ni^-n^p-Di; ^ ^mps ^1« ar'sfr ai, in« 

j" ~:i~ vr : ~ it : I v •• f: - <• a" :»• : vt — . jt Ivr* x - : 

-b i:a fina - ms ^Dix nan iatf*i Io ^n^nai b ^n«tsn^ 

t v<v * : j - * -it j" • v - it : - : «•▼*": 

n*m o^n-teni rwHra wnaa-^ i^k nstei nlyp« toi; 

jt t : a* " t : I v a t t : j : : • i v.* - : t : • jv v: iv I : - 

^k nt^« «n/i «-ii^-^ nw Ttip& m i\tt impn nih«-i»« D^n-^D 

6 — jv —. jt r t : <••— . i - v :'• : t - v ~: t t t 

ehi ^^n "dim ?r«D ^18 1W| n« ^6-10^ ij nap nfc* 

jr s- : • a- j I :- : « it ^v ~: v h t : (it • Jt * 

:^Dnn\-n Nnm ^-13,-n vinm ^sijm ^b«n-n« t^d 

r : - : v; • 1- : • • : - : • • i- : • — .1- : i- : • v: it v I v t • 

rvbv »a nn« i«W| p^n nt^rt n^na n^n-te Mb iD^n« 

t avt jt a - /B ~: I vi t j" : •: <: • Iv I: v jt • 

nni;*D-rw pSh^i bnh?T9"ri^ "j^ :^a-ip? tfgia^ rjjilTTB 
18 cf i3 a II 19 a_a ® nn?? "tags II b « «^a II Cp 34, 1 a g + kcu 

AvctPnOi frpo? n^ Ek to 6po<; || b 3 JJ— || 4 a ^ + H^O || b >ju* || c >© B || 
6 >© B II 7 a sic ill (i maj); (5 ISil || b 6 bis: biKaioauvnv..Kai IXco? || c " c 5 
flgj n«Qn || 9 a >« || b 74MSS Vers plur || 10 <& + ^ || II a >® || b « + Kai 
TepTeaaiov || 13 a ins DJ5 ?. i26 maty 34,14—32 

■g Vik bob mnntfn *6 ^h : c ttnnan b mtf*rn*tt rnatffl 

<• a" - j" : v.v~: i~ : r j y I 1 : • ».t •• ~: v : I a** - : 

pan - atfi^ ma nfpnna«s tmn asp to 16W «ap nirr 
nnaTD ntaan ft *opi ostaftob wan tstalto 'nrwiun 

1 : • • ».T : - it : l : jtIt : v •• j v :it : v •• 1 •„•: j**— . 1- j t : 

■ c n« \ivrf yrcito nn« b rnia un npji? rrtoo nnp^v 6 

: • : I v •• j v: •— : r t : ji: I avi : >»t : • jt : r it : 

jrrna 18 n^-nfewi *6 hddd vito 17 tvrrtto ■nna 5pia 

j- v I it v - : 1- j wr •• - X' v: liv •• 1 v: v." - :i- I v t 

&f\ Tpfcfy Tttwx ntto niso te«n d^ nfratf ib^n nis©n 

vj v." : I • •• jv -: <- • t - : • : • - - 

t : a* v v.v tjv t 'it: • • t \.t t • t it vj : ••< at it 

*6-dki nfta man niian nssn 20 :n$i nw n»a h5?n ^pn 

j • : v : jv : • - : v <v iv t j vvt t t • I : ) : • 

iw "M wt-«^ c n^n Ma TDa b ta "msTji man 

/it *r t j ti" : v: • I v t < : j a : — :i- w : • 

trte&n Tspan tfnna nitfn watti Di*an iSstfi cpzt ntftf 21 

1 : • c It - j't iv a : • v: • : - J ~ —. i~ • t •••<•• 

ngnpiji ip6gg b :m D^n T?p nnaa a ^ nt?yp rti??tf :1m 22 
mrpifttin •ua-riK ^marta h«t mate d^s?s b6# 2 3 sm#n 

^.t : I j t it T' : v I : j : r v n" at t - « t : j t it t - 

-*6i ftarna vnmm Tpiao a D^a B^tttrg^ ttonte^ vito 

1 • Iav \ : v c : ■ :• : I vi ■ • <• r i- t : • j- v: 

vhvf Tfp» msr ^btik b fror6 witoa ^na-na tr** ibm 

j t |v v: jt : •• : v ti-* I : i — . i - I : : - iv • j : - 

*\pkb rty'tin a,, nnT-DT porrto tDntfrr*6 2 s tm#a dwb 

Iv - I j* t 1 : a* : • - I v:* t - j- : • ■ it t - v: t : 

I av v: jt : «• • t I : jt : - •• • •• - it - jr -c 

fi :ia» n^nn "na ^an-fc6 

1 • x'-\\- v; : j*' - : i 

j* - • va"t j* t : - v \.l : t : v v t : <- 

t» Dt^-M^ 28 :^nbr»-n«n n^ia tt^n ^rna nM^n o^ain 

jt • :i- i" t : • v : v: : y I : • • s - t v •• t j' t : - 

at t j • vr - t j v v< t : - j* t : - : j' t : - t : 

rma ^n 29 iwHFin mfcw n^ian ^m nx nftWrto a^a s i 

•.xv : * :~ i't : - vc: -; •: ~ j* - : • ••< \~ ~ j : •- 

Tin-p vma n^D-ra b rnrn nrt ^Icfn ai, i^D nnD a ntjto 

at t I • t : • : v - : v* it < \ •• : j- •• 

-ion 1*108 *^ 3 ° ^« tjaia ws nw np ^a jnn-fc6 naton 

t : I ~:i~ :~~ i • j : ~: \.j t j Iv-It j* r - t i jv 

:rt« ntfao n«T s n wa tw np nam nthrn« 9«i^ ^a 

it •• .-jv • v. : 1— at t j I vt't j" • : v v •• t : • <•• : 

nam rroa n^^n-^an hng rt« nat^ s i nato nn^« wip^nsi 

j" - :~ at" it v; • : - f : |/",r vt •* $\ t- v v •• ~: <tI: • - 

nti^a ft« d^^i btnt^ ^a-^a ntfaj p-nn«i32 :dh^k neto 

v ~: t •• •— : _ a" t : • j" : t v. : • \j" ••- :i - : iv - : v.v 

13 b 1 c 1 MS mx®£ Unrgf% || c 6 + vb nonn (ex Dt 7,5) || 14 sic M (1 maj) | 
15 $ B + irpd<; d\\o9u\ou? ; fill || 16 a (S^ + DiTi; 1 ? T^? 1 ? ni ?^Jl II b ®^ 
*pni3 et DiTn^gH c " c « 5|jn|| 18 30MSS juuSeb ^«3|| 19 a " a >6|| bT i c <50£ 
•DJrjC** T3|n)||20 a prps'trtra} (« Tijrfiv buj(j6i0(?)|| b 70MSS .iu.Sebft 
MSSttJ tel II c " c Vers ut 2&15VJ 21 (55^° jnjn (cf JH| Gn 8,22) || 22 a ® 
^ || b « nmi ((RAL k. ^opxnv) || 23 1 rUCv'cf 23,15/17 || 24 a « BJJO, 
IMS D s{ ?na 'i, ^ D^"l 'J II b ln^n 1 ? cf 23 1| 25 a © AF ( B > Tinj GumaoiudTuiv 
(eufiian— ) i^iou II b " b 23,18 ^n tin \\ 29 a - a © B en too <5pou<; 11 b >© 11 30 ® B ^jjl. 34.33-35.2i EXODUS 12/ 

viB-bv ym cn« nara ntto te^ j\pd via ins nw 121 
tj nipDn-ri*? Tp* tfuji nyft ni,T : yfi rt&n aaai34 :nipD 
-33 ^pyps :m^ : "1^8 n« !?*nfcr. Jjy^ ■ngrn Kfcl vjkj 
-n« ncto b a^m a ntfD ^s w a rto ^ ntbo ^e-n« 5*nbn 

<v • •* : av j" : I -Jt j- v j~ : •.• •• t : • 

D :v,k na-6 i»a-TO risr b te rnoan 

1 • j" . v. ~ it - v : " ~ 

nto ante iotf*i tont^-ua rnirte-na ntto fcip*v 35 

v ••< av~: •.• j- v." t : • i" : y — : t iv v _r-J:-- 

t t : j-: t i- • t v j-* it j -:i- vj : j%- •: —. *t :- 

nfetyn-te nin^ rinatf natf tfip on 1 ? n?>T ^atfn own 

jr: r n t at p I v. t - j- •:rj j\ t v : r • : - j - 

s rnatfn ara pD^niBto tea #& nx>nrr*63 •nov naate in 

•t - - *. : ay •• 1 : 1 v. : •• j~:i~ : i it ^t t : y 

n#« ifm m nb*6 i*r*r»-oa msrte-to nth: iDtfn* 

v -: t t- j*.* a v;- t : • i" : v — : t v v j- 

ti6 ani te ntorfc ftann ddd«d nftps nbxb mm nw 

j* : < t 1- t : <•;:•!•• I: i •• i»t : j\- 

pn^«n ntem 6 :r#ron *pai am mm norm n« nfi^a^ 

lyr t : - : v$" : v i : Ivvvt jtt at : j- : >;• t y • : 

Dnaftw rrtrj d^mnd d^k rfisw j^nn tftsh m# ns^irn 

v: t : j : y t t : $• •• : r • S y : c t - „- : 

mbp^i nfitfan pe6 D^afcyan iikd^ i»#t 8 tc^tf w. 

tw:* j t : • - I v jv : • t : at- I •„• © : p • j — :i- 

a^-Dan-tev o ntfrtn t©*6 o^te ^aai dh^-mh^ :d^dh 

«• — : t : I v 1 ! t *•!» a* \ • «• : - : - •• : - : r - - 

■6n*rnS ]3^an-n«" inw ms itftrte n« ite^i wlr oaa 

\.t: it iv It : • - v it : v.t - /ff — . t w —. r! j t ay t 

-ntn I'naPTiK iftna-nS v^ip-n«i VD"ip-n» inDDQ-n«i 

v : v»t •.. - v t •: v t t»: v : t t»: v a" : • v : 

■7W3 noan nahe nNimban-riK i^n-nsi ]h»n-rK I2 :v:i« 

I it t - v Jt v : va - - v vr - v : I j t it v it t ~: 

miD-n»V4 : a D^:sn on!? n«v vte-te-nsn a i^2-n«v vbvn 

y : v : i* t - v/: v.- : at*- t v : v.t- v : \jx\ \ - 

n2TD-nsn ai 5 thwan pt^ n«i b a n^n^-n«f n^te-nxi nwan 

<- : • v : 1 i - Iv/.' v:* : t av p* v : t «sr™ v : v t - 

-nxn hrang mbp n«i nAMn pgf n«i b "rna-nsi Anfepn 

v : a- - - vj Is v." : t : • - I v jv •• : t- v : v I: - 

h^nan -qddvusi rb^r\ nnTDin« i6 trstftti nns^ nnsn ^tdd 

: - <- : • v : t it j~ : • j" I it : • - -jt i ~ v.v _ tj~ t 

^te n« j 7 :t33-n«i n'^n-n« vte-tevwn v^n-n« i^-nt^s 

j" : F ••< 1 - v : t* v at" t v : vt- v v ~: 

nin^-nx 18 nsnn ns?t^ ^dd nfti n^i«-n«i n'narTw nsnn 

$ : • v p* t iv ~ j~ I c t •• : t av t _ : v : *»t \ ~ v •• t iv 

j" t : \.i : - j" : • v iv •• : i- v : v:* t iv j : v : lyr : • - 

i«^i 2 ° nna^ v:a nia-Wi pi3n ]hn»^ Bhibn ^a-ns ^iba 

g »r— li" - : jt j- : • v : I" - I j~ ; r : v) - <•■ : • v v»a - 

j t : v ~: c t t - iv y : • • v.- t • • i" . s~ . 

rvvfeb n%r nbnn-n« waft inh inn nan: *\&x bS) ia^ 

v : • t j - : v • " t :it v .a 

35 a " a >C5 || " 3 TDH et JD || Cp 35, 2 a«. n»JT || 3 ® + ^T^ Kupio?H 
5 ju* N^ || 8 hie vs in 6 post 17 (cf 25,6) || 11 nonn MSS nST; sic etiam 
in 12s. 16—19 || 13 *- a >® || 14 a_a >^-<5 (ex 3937?) II ^ >« II 15 **>« 
(cf 37,25—28) || b " b (S post 19 || 17 3MSS mx fJ^PW 128 nw 35,22—36,4 

m bv D^sn ^i s i 22 ttfi&n •njato tfrtjrfato isjid bnk 

v t —.it j t- vii - «• : • : tj — . t : •• v < 

artr d ^3-^3 tern b roasn dtSi nn uroii n$ avpite erf an 

t t j* : t t : ~<- : v v t jt ■ •■ •• J : J a - t - 

HsornBte EhS-taw tnwfc ant nimn ^n n#« bNHoi 

jt : • v —. t : 11 i~ ai j- : I v " jv - : t : 

ctd^d d^« nSin own Wh w rsftffl] pnm nton in« 

y t t : $• •• : a • : j* - : c t -j- : |y* t : - : •••$•• : 

na win nt^rt^n iph nDTV) ffna-te 2 * twarj a^nn rhin 

«• • •• v : I v v < : t r •• c t : j : 

mipn roKte-W? d*»b# •» iris k2mm *ttf* b5*] rtvr narai 

v.t r : it v jv : T: 5r • j*— : • t : • v -: : at : -r : 

jfrinn-na ntoa «ra*i ns nTa alrriMn nwrtew twan 

v •• : - iv v: ■ j - t~ at t jvt: c" ~ : ~ jt • t : p •• 

i&k D^n-tei 26 :Mftrrun Wrt ni^vnw tbanKn-nKi 

v ~: • t - t : i" - v : « t - -j- v It t : -jt v : 

ns win DNfranw tEwn-na no noana njnM p$ Kfcj 

••< • •• j* • : - : p* it v v. t at : t : t v.t lyT* j% t 

o^an-nat 28 ntfrfri tjs*6 mrttan 'J3M n*n mWn Man 

v 1. - v : I v 1 - : - "it a- -.. • - j-T - v.- : - - jr : - 

iBPfrtar^ :d^dh mbrti nrtp&h te«^ iifto^ ptwrriKi 

j* t r - - v w Js ■ : t : • - I v v : t : I v at - v : 

niiT rro n&a ni*6Bn-to itanb finK Sa^ :m ixfx nt&n 

•ji : st v -: t t : - t : • t : t t • j-t v -; » • : 

a tmrrt naij tor*rr-m wan n#D-Ta nitw^ 

it i- v.t t: sp* t : • r* : s - " av -: v. - :i- 

to&a D#a rrf/T «np *i*n Wntr Ma-!?K ntfa 10^30 

V : - : a" : v.t : jtit y : •• t : • j" : v v v <~ 

noana dv6k nn inK »to^3i jjmT md^ Tin-p wp 

•jt : t : a* v: - j t j" - :- it : x* - . v. Iv J" Iv 

ama b nfc^ nitfnD a at*r6i3a ♦naKte-taan nmni n»an2i 

jt t - y — . 1- a t — . 1- v. : - : it t : t : - vr : jt : • 

r\l®vb yv nehnasi nMM p» nvrra 33 :ri»nnan wann 

t - : 1- I a" v j -: 1- ^ - : I v v: v j —. i- v i : - I v ef - 

-p n»^n«i tnft i^a in: n^in^34 :rat^n6 nD^D-^n 

Iv jt • t: it : a • : Ij- t v. : v it ~: i - v xt : t : 

v jv : t _ :i - •• - : t t •• • Iit •• - : Kt t p . 

iihn nft^yi ^*n b TO^ina ]6ai«an ntena oShi it^nn Bhn 

A" : B* y t - - s - : In : " it vj" : _ r* : •* : jt t 

n«^n«i ^2Q ftfrrv 36 :ni^nn ^it^m ni«te-te *typ 

t • t: Tt : •• : - : t t : i t - : i _ «• : i : t t : t •• ^ 

- j-t t •• t t : <t : t t : I - t v — . •• — : j* j : 

:nim n«-i»« ^b^ Bhhn miy n3«te"te-n» n^y^ 

it : *.T' v _ : j : via - j- ~: v W : t iv _ :i- 

— : j-t v : t • t: it v : •• : - : v v -iwl •" 

m b» T\2-\pb lib i«b^a n»« to late napn nw in: "An 

jt :'t : • j t : jv -: < a • : bii yr : Is- t v -: 

n^« ftDrmrrfci n« nfyn ^:d^d nnp^3 :nnh n^r^ nD«^en 

v ~: t : - t <•• v j- : • • ft •" it j - :i - ct t~~ 

urdg dht nnh ntyr^ Bh&n mir n:>*6^ b«ifcr< Ma win 

: at j -: 1- -:K - j- ~: v vv : • •• t : • j" : * " 

n« o^n trtann-feo h&*i* t~\pte npaa nm: tut rt« 

v;* • ^ it • t — . j- t t- )•; 1 - r: j - a i: y jt •• 

22 a 1 C aw.@ WSJ || b 4MSS ^ n^tS; 3MSS mi + ^5JJ (2MSS « 'JJ1 II 

c 17MSS m by\ || d ca 6mss ^3 | 25 84MSS nw || 29 5MSS jo* m by\\\ 

31 10MSS Vers 'n 5 ! || 32 a 1 c 6 3fc^ (cf 31,4) ||' b 5MSS D ^1 || 33 !«* 

nu^ntt (i ?) || 35 a 64MSS au -V?? || b 39MSS *xx\)$ '3\ || Cp 36, 1 (S5®° 

et fecit \ 1 41. 36,5—24 EXODUS 129 

tottts i&Vy nDmtfK inD«teo b^«"B^k tfijan ro*6D-to 

1 - 1' r t j" '.' ~: - : — : • y r via v jf : T 

-i#k ni*6a^ rnS&n to *oar6 dim d^d nb*& ntftrte 

v -: 1 t : - t -: it <•• • at: ai y : - jv 

ib«^ njnaa bip rr»3El neto i^i 6 :nrus nferc^ nirp to 

v— . 1 — 1 ij • —.1-- j- : - it j —,\- i.t : yi« 

nun *6a*i Bh!5n nnnr6 na*6o *w m *tov* m bx ntban BhK 

j 1 ^-•■f *~ vIa " J~ : • vT t : g • i~ t • : j* 

at j — . 1- v.t t : - t : vt s* : it t t : - : r t r- 

d nntrn 

i" : 

nirT ifew ptfarrnK b na*6an ^fctya a^-nan-to nfcto^ 8 

a • : v jv Kt : • - v vt t : - s" ' : •• — : t tp - 

nam atfn ntovo D^ana y# ns^irn p-nw ntonn nitfo tftf 

V T t c »•• — . i- v ••.: • t - j~ : I t t : - : •.*<••: t : t j** 

yaiK an'Ti n&aa cmfcrn n:btf nrisn w^rt t-i&9 jdjis 

' j- : - : t - it •:•••:<•.•: - - if jt • : - I v it 

tfon-na nam 10 :nirTrrto^ nns mo nn«n nm\i n&83 

J" -; : V .. - . - 1 . . - , : ,- - j^ . AT V IT • : - T ~ IT 

- — it v v vr - - • • : <•• t : at v v c J • : - 

nbw p manaa rrepa rtfujn standi rat? to nton na% 

t t !<•• vat : - - i.t!t • t v it t • : - <- : j- •.•••: j : \\ 

Stew nS^ treton 12 :mjtfn manaa nitrprj nirnvj nsfra 

t t t i\ j- • -; p •• - vv.v : _ - t lj- - t • : - j- : ' 

manaa ntft* nirnvi rrepa nbw nfc^ nnjtom jhn«n nrra 

vjv : — 6? « t • : - j->: • t t t ft 3* • - :i~ t v it jt • : - 

^Dip wan bw s V3 :nn«-to nn« ns^n rfrapa wi&n 
{iMn wi D^tnpa hns-to nns nirvrrnK nam an? 

I»t : • - x : - • tI: - - - v < — • :- v .. - .- A1T 

-^^x; p^sn-to bntib n*kv nbn^ ^V4 5 nn« 

i" : - Iat : • - v v. : • • j • : it v 

nb«a btyb# nn«n nynM "sinfi^ :onfc n&» nirn^ n-ib^i? 

t - it • : - - it jt • : - lv it ,t t ^ •: y : :• 

v." : v j** : - : - - jt • at v it jt • : - - v. - * j- \ - \ 

it : «. • : - «r* v : at : \, • i - j" ~: v v - : - i » j 

n^om irsnaa nairm h^th nstr to o^on n^ few*v7 
•'Dip tew*v 8 :n s i^n nnahn n^rn ns^-to htov nS% 

j" :P -v — r " " vc* 1- t • :- j- : - t t ff )•.. 

t v : • -<- - it v j : r v v. t v j" - : a- • — . v t : 

d tntoote mfm n^i; noaw cdwd d^« rhi? 

t : it : • « t : j y : • a* t t : c •• j 

t* nb« itrr 21 :D^iDi; D^t^ ■?? pt^a^ D^ipn-n« b^^v o 

I vj v. - •.•/.• r: 1 >; • x'~\ < \/5 : • - c il;- v -j — 

fabb xYr *F\vt** nn«n ehpn anh ns«n ^m naNi ^ipn 

v»v~ t j" : it v it vlr."- "v. t - it j- -:i- t - : vIaj- 

-j — I it : • - j" ir~ tj t t I j" at v it " t \ : t v it 

b^aiKV4 :nwn b a:: n«s^ a D^ip D'nlrr pt^a^ onshpn-riK 

• t : - : t it •• •.v.* vr : • • it: j* : v Iat : • ~ c tF: - 

v'<v- - 1- • t — . •• : a* it: - j- : v - c t t lv v •• : - 

5 >(<5)3fcJ || 6 *xx by)? II 7 *i*<8 iTJPflni II 8 a jux«°J ""ttDn 11 b « aMfw 
w^^wtf adjinem libri saepe invers, fiartim om nonn vb vel vs || 10. 12. 13. 
22 cf ad 26,3 || 23 a cf 26,18 || b cf 26,18. 

Biblia. 9 130 mm 36,25—37,9 

iVFPr *F\&b nn«n Bhprrnnn ccjth "fl^i v/i'r^ vib6 ttik3 

it : j" : • v.t v it TV?" - i~ v x— . $•• : t : j- : • t v it 

jiWBhp D'nfew nfew jibs n«D^ nMtfn latfan yte^s 

r il: /T? <»t t I at j- : • v •• - ly» : • - * ~v:\ 

*y#\ irian eft pa nnn D^iis ■atf wa DiTjik Dnnnav 6 

j" : t v it vijv - - -< • t— . j # * : J vai «F •• :"■ j* t : - : 

ntW nfcy narj Rtftan tdt^ nn«n ehpn nnn D^iix 

jt • v.t t iff RST • " j" : :~: it v it v»j\— " vr • t~: 

a mi 2 9 jDviaTa fitfan nirapo^ n&* Eroshp ^b^«« toishp 

j t : mti :~- Iat : • - <*:)•..:• t t • tI: <•• : p it: 

m»n nP3»n-^ itbtfr c ^K b'ran h TW rim jteote Bdkvi 

at v it - ir^ - v v • - < : r t : - : t - : • • -: 1 

ffipritfi onhp ;ub# V»m3° jnWpsn ^t$6 tsVwri nto is 
vhpn nnn trtha ij# b^i« 530 Wtk ifew mw «ids 

•.v.— " c- • T-: j" : '%—.<": a- t~: vt t ./t • Iv v 

■jfer ^Bhp^ n#DD tPBtf ^y Trna fciwi JT i^ n 

^ -iv j- it- : t • -: a- • j" ~: «• • : -j-- it v it 

a- •• - Kt : • - ^ -iv j" :r" : ■ • : jt • —j- it v it Kt : • - 

rrnan-rw twi33 imp DVEni tieten nsfirt brmj mftam 

- j- : - v - c - t it *vr t :-- It : • - j- :t- : • • : <r • ~:i- 

D^j?n-rifc?p4 :nj{p-^s flB&FP crt^g "spriacA^ jivin 
oman-nK wn orpa!? av,a aftr nfep DnkacrnKi am nss 

« • : - v Iv" :" a* • : - v: t t t jt t t : - v : it jt • 

>»• t -j- : Ivtt : - : •„•$•• : v t - v - -- , TT 

nwiK r\b fcwi36 :d^-i3 nnfc rftrc atfn nt?gp itwd w, 

t t : - t -J-- ¥ \: vt jt t y j** - :^ at : t j- : 

-mtk nwiN aft pm am mm afiT M2m ffitf tidi? 

•• : - VT T : - V T J J •- AT T V.V "IT T T J" - S~ J" 

t^^n ^^ ro^tm pn«i nten SiSn nns^ tidd ^^37 :^dd 

j-« : v: t -j- : Ivtt : - : •;$••: v t - jv : It t -<- - Iv it 

nan crt^rnm f\was rTm m T\$\& tush rrtpjo it^d 

st • : v "jt v : t • -: <r - v : h" «• & : i- at : t 

a :n#m rwtoo on^wi ant DCPBMn ffl^WO 

v 1 : v.t • — . s: •' : - : att v.v r- |\ -;i- vv •• it 

nm\ izntt ^m D s na« trtj^ "w ]^n-n« to&a t^r s v 37 

<i - : : t • •• t • - t - a* ■ j"~: I v. t it v v : - : -$ — 

wid«i n^aD nine ant vwgrv t^P "wn na«n lini ^m 

I A ' 'J - * V. T /IT V— :~ ITM 'VT'T ^T - : It • " T 

yan« ^y aiit ni;atD yai« 15 pi s i3 :^ao ant it * tyy^ 

r j- : - ^ TT j:- -:" Ij*- i*t vtt f ~j ~j — 

r •• " ». : " - t - •• : i •,• it r : ■ - t - j" : at -; i- 

n&aea taarrnM «a s ns :ant on^ m vwt ^v na try ft T4 

t — •- * V <"T"* ITT lt Jj- :~ a- • j"~: v.-- - j- - 

ant m&a fc^i 6 n^n-nN n«ty^ p*n n&fer ^y 

JTT V «i " "J - - I I T IT V VJ* T I A T IT J : - vT 

0^5 *iv &v*v taam wp na»n na"i« Mtfii dvibs line 

« \T v : -y-- it : t • vr t ^t - : t : t • •• t •<- t - at 

rwpn ins ari? 8 :mfean rvsp ^yt? d^i^ nfep ftetep am 

t It • <t v T vi - - ^ I: «• : • t jit il: • att 

*mq D^anan-nw rrtw mfean-p n?o mrgo in^-anai nfe 

j" : • v: %: - v jt t tS " I • av • v.t!t • jt v i : v • 

an^sjaa o^aab nbvcb d^s:? ^ns b^anan rn^9 :vtito 

v ••"- : <• : 1 t: - : •- t: •• : i • \: - j : r- it /: 

29 a 1 ^H!l (sic prb Seb); id 30 || b 1 c 49MSS avSW ^H || c 26,24 M 
bt II 32 48MSS .0^ + ^? 1 35 33MSS Dni<; 1 M II Cp 37, 8 Q WJttp 

(K inn?p.?). 37.10-38,3 EXODUS 13 1 

fi IWIM ^s ra m&arrWt wk-^k t^x amsn m&an-to 

i- •._: - j~ : v, t v ~ ~ v at v j - is ■• : - - — 

naxi tarn naxi laix dvidk D^Btf ■*» in^tfrrnx to^ 10 

jt ~ : : t jt ~ : : t •<- t " a - • /*"} Kll \ ~ v ~j~ ■ 

••a^ao ant it «6 torn line am tnta w» nnap ^m 

r t ;tt j" y -j — a» jtt v. \j- :- 1 t Ji • v.- t 

:n^D imaoa^ am-it fcwn wd nab maoo lb ^v^ 

i - t 1 :-T • : 911 r* ~%~ at - v. wsrj • j - -- 

n»sg yaix to i$?B'Tftg |m am rtyae pa-ix $ pjpi'j 

•-■* 'it at -- ^t ••••••:•- - \ : it: - ^ .- -.- : v;.- -; 

am anfc m D^tf ■«» cnan-nx torvs :into>rrnx nxte6 

att v.t l/ - :~ • • -r*~: •" - v -<-- I it : \ - 

Bj3 ■nD 1 ' itfx b nifrprr,rw iWgie hxi b Vnfea-nKi m^p 

I a" t l\r •.. jv ~: t J: - v : t )• - : •• : t - v : <r 11 I: 

7T&PQ "lino am miarrnx to s V7 a nine nnr 

T T: • AT -ITT VT : ~ -./-- I T V.TT 

itvi ruaa mman rrnhps nvja aim aar ?nian"n« nbw 

1 t t jv • t c* t : is: : - t v.* • : t nr : jt •• : t : - v <i t 

nfi«n rroa rriiD •opined m^a d^ D\ip r,#tfv* 

t v it t • • t : j" T: jt : t av • *• : 1 • h jt • : 

n:pa o^peto OTfaj nefap 1 * t^aa^j msa niso ^p fitftoft 

jvfr - "it \ 1: • • : jt : r •■ ~ <a* • t : j--J: t : 

nfiDa inx naps ffngW trtoj hb6b^ fhsi nhsa inxn 

j : - vi v s:)i : vit \ : • • : jt : -v t j : - t v it 

rwaix rnlaan 20 tmiarrp tPKjfci D^ipn ntf&6 p man 

jt t :~ v.t : ~ it : - I • c : 1 - "It - v j" : l-< -/* t 

fftfpn N :# r\nr\ ifisav 1 :,Tmsn n*nh93 D^ip&a o^n: 

•It- •• : - - : - : t iv t : t wv : - -li ■. : a- • : 

D^pn •utf-rinn "18931 na&o D^pn ^:^ nnn ^^sdt naao 

k »t - j" : ~ 1- : - : t v • • h - <•• : - j- : - : t v • 

n*QQ onipsi DnmnD3 22 tnaao q^sM D^ipn htw^ naao 

t jv • vt F: s: •• 1 : - t iv • « : i - • »t - v •• : t av • 

nwBf nvi'UTiK ^r s v3 nine ant nn« n^po sAa vn 

at : • t c r- v ~j — it ;it vr - si i : • >t \ at 

anfc rtw mmp ant n33 2 4 nine am n^hnon rrnpten 

AT JT T V. T JT T 'St " IT JT T T S.V : ■ I ;V li : - 

d^s^ '"SB mbpn naTa-n« tow 2 * b :n"fe)-te n«n 

A' • j"~: vw:" j- : • v -y — t iv t v; - : 

♦♦vrfrip vn ^dd tfttpb bvtefcn ynai iani nasi ten« na« 

it |r jt is? ■ t (j '-t - : - t :t t": :t jt- 

vni-ip-nxi a^ao ttfTOTW tiaTiK iintD am ijrih tii^ 26 

at :r- v : c t vt ir v : $ - v t jtt |- :- 

tit^ nnnai*6-ntry ant nSao ^m«h*7 :^aD am nr *6 ^m 

•• : - j- • j t it it : - •• : r t a t x' v ~J~ 

:nna inb< n«fc6 n^a^ D^na^ y«b h :^ bv i^bfer ^^ ^sr 

iv t w j" t •- : j* t : at- j" : c* t : - j- : -< 

ptf-nK tovh 2 9 tarn on^ w^ D^Btf •» n^an-n« ^ s i 28 

Iv <•: v itt vt J j- : - a* • j* ,_ : w- - ~j — 

d :nph nfc^e tmo o^aan nntop-nKi tfip nn^an 

- ;,.. v: - _ : i~ at v: - - v; I: v : vl t : • - 

#am latK nia« i^an D^tf ^y r6te] nara-n« try^v 38 

•• t : : t - •• t a* • j- -; ».t it s~ : • v -y-- 

van« to vrtinp try^ 2 :inap ma« b6^i yi5n lann max 

^j- : - -< t i>" -j-- itIi v" jt: - t :t <- 

j— : t v v 1 : v. \j~ '.- at :>- j t O • t 

13 1 frt Ijfga, cf 25,26 |j 16 a " a > 25,29 || b cf ad 25,29 || 21 ca 12MSS SB 

rnjDn-p | 24 46MSS -©a | 25—28 om « || Cp 38, 1 > 4MSS *^ 

9 # 1 32 WW 38,4-25 

-nat ni^Tan-nft nfriTan-jwi tawTTwi rh^an-nK nitan 

v : l» : • " v r ?:• • v : • t - v : < • - v - .... - 

nBh ntewa niaa n3T&^> iwh :ntfm nfeg rto-to ntonan 

v jv v." ~: 1- t : • -••••- -< — v 1 : ^1 v? •• t a : - - 

j>3iK3 ni>3a paia &Sms :rwni> naate 12212 nnn ntfm 

^j : : v t - r $- : - I - i : v - t c - : • y ••. :~ " $- v a : 

•w a^ian-na fcwi 6 tn^^b avia ntfmn nsaab n^pn 

j" - : is— ~ v "J"" r- - v; t v a : - _r : • : ^1; - 

nfcto to nfcsas a^n-riK «i*i7 :ntfm anfc w a^atf 

j : - -< t — • v •• t- v i : a- \j- \- 7 • 

rix fcwi 8 d :infc rrtw> nhb a*ia:i ana mfc n«fe6 nitan 
nns ntas itfa ntosn hfcn&a nwu 152 n*n ntffu wan 

- v.* : it jv — . : j - : - : v a : j - «• : v : j • - 

^to njfrr. annim^ wtn-Jia few.* d nsno toft 

<•• : J- t t •• vjv j- : • a" t iv v ~vr~ ••• ».■ j 

Dn^«i n*ftv anuria* 10 tnftiia n«a iftfa w isnn 

jv '• : - : • : v jv •• i - it - it vt •• t : t j" •• t iv 

naa hm n^s^v 1 :*©£ a,Tptfm u*yfom *n n#m ffnfetf 

jt •• I t <- : • : Ivit v.v J" i\ - :i- v - it $•• t v a : v: : v 

amayn mi ntfm trim arprjai t^P* an*ma& ntbfta 

v - it $-T v a : « : v jv •• : - : • : v jv •• i - t - it 

arp-nay n&d abator, a^rto b*t,kb^i" ♦♦ roa anwrn 

jv •• i - t - n j* • -: • t I : t - : • : I v it v.v J" |\ -: i- 

n«B^ j 3 :piD2 BiTpntfm B'nayn *n m&v ffroim nhtov 

•j- : • : Iv it v.v !•• i -:r -r \- it s" t at t — . v.v •• : - : t t -: 

-to na« ,-ntwrtfan a^to 1 * ami tf&Xl nmta naip 

v.t - j** : v r* ~: vi): it - j - • -: t v.t : • t :»/• 

ma rpitfn *ira^ IS :na6# a,TJi*n ntbto? an^ay wan 

<•: • ...- jj"T - : it : v.v •• : - : t : jv •• 1 - Ia"t - 

n&bto OiTnap naa mfcw tfqn a^&to isnn n»ts6 nTDn 

t : jv "|\~ *» v: - : v 7^~: • t1: •• t iv - j- : v • 

DTtttflV 7 nTB^D BW 3^3D 12»in ^to"to l6 JHtfto DH^^I 

j- t— .it : it : t s' < t vt iv $•• : I- t it : cf •• : - : 

U? "it j ' : Iv v v r* i -:i- • - it -t v : '\~ it 

nsnn i»^ ^6^ 18 nsnn "nay to *ffS DWnD bni ^ds 

" T IV - <- I _ T I" T IV J"\~ <• Ivv Jj* t \. : •• : I VAT 

n'n&jn nrt^D weft S M ns^im ion«i nton aw n^a 

<•:•••: at : t j" : « t -j- : Ivt t : - : •.•$•• : l" j" - :r^ 

annDPV9 nxnn vbp n&!^ m&« t^an 3n^3 now rift hdk 

••l\- : f t iv j- : )- \r \ : - j" t : « I : I v t - 

nn^8i ^ssi ws an^n nt^n: nrsi« uwwi n»3T8 

vv "it s • : Iv v jv "IT v a : ai :- jv •• : - : t t : - 

a tntfm 3^30 i»n^ pvo^ rrfnwtov° t^D2 Drrpttii 

v i : v: t v"t iv : 1st : • - •• :- n: Iv it i»v r- \\ —.1- 

n#a ^s"to ips i^« ni»n rsffn b^an 'nnps nto 21 

,sv j- - Kr\ j - .* —. v* IT l-i~ : • It : • - <•• I : vj" 

in«v3 :n^a-n« nw nns-i^-to n« niito mvr naa^ iw 

• : iv v v.t : jt • v — . t y t t at : j" ~ : v. 

Ib^nsnn htons apTt 3t^ni Bhn n-naa^ •naa*«n«-]3 nfi^ntj 

In :-jt v" : - I" : a" : jtt Kt •• - : I-jt t r - : Iv t • t: it 

tos nbvbub ^fewn nn?n-to 2 4 a :ewai ^t^n n^ina^i 

w : t t : - t iv t t - t i" - v: t - - jt : 

ni»a yit^i nS3 bnt^rn yt^n nbvnn nnriMM eh&n n3«to 

$ •• ^ - : t • • : v : * ~ <•• t : - j - : j* :~ v>a v jv : 

-123 n«a nipn •nnps *p3V5 tt^-ifen to^a tot^ a^to'^ 

at • j- : wt" it j" ) : Ivvv : vli - Kw : Jv v.* v : 

3 87MSS au.3^ n«1 || 5 cf 37,13 II 9. 11 (5 dcp' £kcit6v || 12 9MSS *x 

ns« 11 17 °-° 1 c jtw. ajjnj. 38,26-39,14 EXODUS 133 

ypa 26 ttfifea ^>p#3 b$g tiyyf) n#OT,i wfte vvth *£«i 
|90 o^rr^ ifrg Wft tflijja ^3 ^g n^qp ri$0 

ni«D tfom d^k ntfteft hb* niairtft^ ntofi', rntf D'ntew 

v. •• v ~:i~ • t . v J : Iv v j •• PI t : - t t t •*■ : •.• 

n«i tfr&n •otk n» np& wan 122 n«D \TV7 ttretom 

v." : vl ~ j- : - "< r:\' t Iv v ~ j- • ~ : • :- c • — . i- 

r6«rrnKv 8 :n*6 133 1333 n«D^ d^i« n«D n^sn ^tk 

Iv v t v : I vit t j\ • \.i • - j- : • v t -: s- : v at - j-- : - 

DiTBfcn nsy. trriapb crm ntew D^n&h natom hi»an yatsn 

v.v •• it st • : a' - it v:t ^t t • : • : jt • - :i - •• - r <- : 

-yan«n d^ki 133 D^zitf rami ntfmi 2 9 :anfc p#m 

r •" ! v~ : - : at • j* : • cr : ~ v j : it I j- ■ : 

rata rw lino 5na nns ^iktik n± twwo : w n ^ D 

j- : • •• : •• v j - v< •• : - v t -j — r: it v. •• 

■n«n3i jnatsn ^23"ta n*o i^ntfK ntfnan TMD-nKi ruffian 

v : -!••:•- j" : t (r : a v ~: v v. : - j- : • V : v : - 

ptfan nlrp-te nan win iytf ^iK-nan n^io isnn mik 

Ivt : • - $ : • t •• : a" t iv - -r «• : - v : • t •• t iv <■ : - 

::md -win nim-te-nKi 

p t p t iv j : • t v : 

ma^ Tibrnja tew ijfci nsfrm tanam rfanrriDV 39 

j- t : v.t : r* : • ^ t • t - - j- : In : - u : vv : - I • 

via nw rra iBfera fin*6 i#k ififcn •nnviK i&m B^pn 

y.7 : .a* vv — .1- I ~: i~ : si ~: v) - <••: • v — j — via- 

\jtf nx^im pitki n^n ant ibKn-nD &im* & :n#o 

« t -j- : Ivtt ;- : vs" : n a •• it v _ vr~ 

■sprj? nifcbs$ fi^n§ fSpi 5mn •fja-naj wpT r V n ,#9 ##1 
nfrijp tfya ipijjn \:tfn rs^tn ^fipqn j&aiKJj fflpiai n^pg 

irns« ntffns sign into ■utf-to n'mh •fc-fcw nfcn34 jn^n 

t \ -'. v •• : it \ vt ': j" : ~ a: i v. it j •• : P 

v: t -j- : lyr* : - : •:$•• : u •• — . r : jv • t t jv -; 

^a«-n« nfcw 6 :nBto-n« niiT jm n^«3 iTBto t^^i 

x* : v — .1 — 1 iv v v.t : j%' vv — .1- at : t j" : 

X' : >. : ~ t j- • t \ : ait j : : • v. - |\ 

bvnfr ^nb rnaT ^a« Ubsa ribns ^y dji^ d&^v tbvcto* 

A" t : • j- : • I t t • j" : - -it j : • -< t v jt - P* »T • 

j" . 1- Iv v - v iv v v.t : «rc' w — .1- 

it : t j" : v: t =/■ : Ivr t : - : •••$•• : t t a •• j" —. i- : b* 

j^ns3 i^nn niTi i3i« mt nMn-mi ilw toes iTn ynm9 

it ^ : t \vv : v : t v sv I v a - v j t t t vt t ~ > t 

lima mtsn npS^ rn»s mhmb p« •npe iTOik li-^b^ 10 

IT V IT C • IV V T T : • V < I V AT "J V.T T : ~ I ~ l~ 

13& n&b yttyQ Tram™ rtfcrn i^sd irgl ^^n ymnv* 

\. : v jv a* • : - t ~ : i - :i~ : is - I v j t? •• - t - : 

r\)&&n niiDnD m^M Drttf BWin Ir^ia ^enn^ :no^n*n 

j : : • a " ' a" : it : - t x : - • :it - : t it : - : 

w*FMf nia tonb^'Ma nb& m bv dwq{m :an^^D3 nnt 

x* : tv j" t : • i" : : - • t ~:it : it j\ • : ai C P 39» I— 31 « PO st 36,8 I I »+«V] (ins ?) || 2 1 c IMS *u^ plur; 
id 3. 7. 8. 22 || 3 1 raspi ^ (cf 2) || 4 cf 37,8 I 6 2MSS » ^X!3 II 7- 8 cf 2|| 
8 a 1 c *u lD«ri II 9 >^il 134 Htt» 39, is-37 

#£V 6 nine am n£s? nfcgp e^ai rfjtJhtf }8^3^? ^jw* 
nfciBn W"fl*5 tiw\ ant ni>a& vith afif rftatfn ^w 

i - - •• : v : *-i att j : - v." : t t j : : • •• : 

n&aen s r& j & art?n nhign ^^ nim j 7 nt^nn irap ^tf-to 

at-- v." : -it- j -: it •• : : • -i I v i - j I: " : e 

*n$ m by ^n; rifiiyn V3# ihisf? "!£)# ri«v» t^g riisp-^y 

•• : -:i--i itt j v v. •• it j : • - •/.. : «-i a : : • -I 

naxr^H t#k tftaferto prm nisp Mtf-to *MH aft n&a& 

•:s' v irv ~: t : - |v A ~ j /: c* : " • t- tt j : - 

: • •• : - •..:•-! tt j : - j" : -:i--i t :it T "it 

tibxn zxirh bv&o wnana na^ vis toao nebte iban 

i •• it ♦.•«•: - - • a : - : - c.\ s t t j • t - : • < •• it 

r\bir\ Wim n6«n nfcntrto VrtoaoD itfnrrna iosti" 

•••••: j* : • "it : - v t : - • iv - v j : : • - 

mm ms itfaa nb«n too ttfrtn nr-*6n i&«n awrto frnb 

*.t : ^t* v.* _ :i- a •• it c " I v - j - ' i : •• it v j" - if 

Wa r« 7tom ^ban ^po-n« "few* 2 s :nBto-n« 

« : a" -i" • i~ C •• it jr : v -y — iv 

*6 wo r©!? nsfr *nnn •©a laira ^yame^ :r6an 

j E t Fi jt t at : - j- : v. : «r : - r vi" : 

ns^im prun nten 'tfiai Wan "totf-to tewi^ jmai 

-j- : Iut : - : vy : •• • • : - -i" -a--i - i-Jt • 

I j : • — . r i- v : • - at atT • \r . r- y ~:i- - it : t a* t 

]tey\ )b?s 26 :n^b"in pjp a^ja 5*p©n $*trtp D^&Tjj 
-n« mm rm ntfaa n^ yaa Vmn *bftH& ifcy\ pvb 

\.t : ./r* vv - :i- "t : a* t e : - J" I • : I j ~: i- 

frnvb r^ TtoPQ vf# nin3n-n« ftf^i^ & :neto 

K.r: a" j" — . i" «• j : t - v y — .i--i iv 

-r* : : • v : a" v t : • - jr^Or •: : •• v jv: • - •• : it t : 

pan«n b rtom "iTBto BW a D53«n-n«V9 tnttste vftf nan 

Ivtt : - : •.■$•" : t : t j" •• : - it v : it : t j" v.t - 

d :ngto-n« mrp rm i^sg Dp 5 ! n^gp ^^ n^inn 

iv v v.t : jt* yv - :i- Ja" j" - : i- v: t -j- : 

^nnns nnDD rfijp iM3^ nine am HfAnnu p»"n« ^fc^i^ 

j- • "T ■ tt j : : •- at jtt vlv. - viv I j- v v ~:i--i 

vc : • - - ^" * v" : j* : t t < : •- it r vK t 

iv v v.t : ^r* vv —.i - t : at : • 

tafb a Wt^ ^a \&g»\ wo bnb pvta rrhhirbs bshv 2 

: •• t : • j" : -y — 1 a" v j Ivr : • "■ *: t v •• - 

It : • - v <"T _ i t I j'- v.v v yr : $f v _ : 

h'HBsn "vrna vtbip voip rta-te-iw. ^nan-na ntbD-^« 

<r» \- : st 1 t t»: -rr t»: at" t v : v v. t 

j «• : • v : • t t : i- •• it < ^ •• : • v i: n t u 

n*n wa-rwn itpm rn«-n«3s noan nahs n«n n^nnn 

v." : at - v : C-." it I j -: v Iitt - v j t c* s a* t : 

;r&Dn-nK37 :n^snDn^n«n^a-^a-n« ]n^n-n«36 tnnfean 

t : - v FT" v /•• v." : t •• t v 1 1 : •.. - ■ v vi " ■ 

17 *x nn^V || 22 a cf 2 || b >u*&JMSS || 24 1 c ca 5MSS jua« t^"j 
■Wa (vel dl WB) || 29 a « plur || b 6MSS juulS* 'J|\ || 32 a " a iMS wx«i 

^«3 II b_b > 4MSS 9 || 33 a Q vnn? ; 1 ms 3 '3i || b 5MSS aim '% || 

35 16MSS AU.MSS n«1; simil saepius in 36—41 || 36 > 4MSS U. 39.38-40- 18 EXODUS 135 

n«n tryw n^g nan nhytzri jpg run a$fyj na?D na^s 
-ntfK fitfnan naaD-riKi ntfmn naT&iriK39 t$gun nns "hdd 

v -: v : - <- : * v : v : - j- : • j" v it -jv Ivt * 

- t iv »'jr ;• 1 v : v.* - v <w t v : vt- 

YnrrornK ninn nyfift TOan-n^ 1 . iTiiK-nKi mtarnN 

\.t i r 7 v •• t iv - j- : I t t - v : t v t - : v : t jv \~ 

•qaa-riK* 1 tTTBa fc'rtfc peten ntll ^3"^3 n*n rrrftrw 

j»«: • v i" v ^ : Kt : • - jr —. y: 1 •• : t av r • 

r:a *Qirny| iS^j fi3&$ ^li^n ^jjyn^ tfijpa nnt^ in^n 
n« Wnfer» , gi top is neto-n« mrr nrentfa tea 42 tmj 

«• •• t : • j" : t l<" av v vt : jt* v ~: y : lF rw i 

v. # - :i- t j t •• • : t t : - t v v : — it — . it t 

b :n#o onfc ww ttw ta nirr rm 

iv v.t I v3l :- at l«r- vr : jt- 

inaa rwvnn VtWto* nb*6 rreto-to mm narv 40 

jt v : I v. *it vj - i : i •• 7s v >»t : j-' * !" 

a- it I j -: c I jt : - : i- ?j Ivr : • v >' t va - 

-n« awn ifi^n-n« fuoni 4 rttfwrrm fian-to r&Di 

>.t T -it : I i : •. ■ v t ••!••: t ft" v I <. t it - jt w : 

n3TQ-n« nrinjis tnvfirnn rrtom rriiarrriK jhaam iaiy 

<- : • v t - it : t iv !•• v vr ••-: p* : t : - v t •• r* : a :v 

:p#a^ nnsn TOD-nK nDfen mpn rn« ^ mbrt amn 

Iit : • - - v.v - I j- t v vt : - : a\" it I j -: v;* : • •••*:• t t - 

Awr7 mriD-^nh tatfo nns ^e6 nton naiD n« nAnjn 6 

t ~ it : p* vi \j~ : • - «.• •• : • at it j~ : • «• t ~Jt : 

jt : - : *it wt jt - it : - a" : • - I j" v." v j I F • - 

Iv j*.' v t : I— it : i" t iv - j- Ivr t v t - jt : a- t p t iv 

-n«i inn n^ipi i3n^»-te-n»n nMnrnH ^nt^^ r\f\#m 

v : y jt : -I* : X v -: t v : Kt : • - v jt : - it t : • - 

riirbfln Ttiton naTD-n« nnt^av° :t^ib hmi vte-^3 

at- t v : w it j - : • v yr : - it vn tjt : wt*« t 

-n« nn^ar 11 tcMShD t^ib natan hmi niTDn-n« nt^ipn 

jt : - it r tJit vij -«•;•- jtt : -••;•- v t : -!• : 

-^« via-n*tt ]hn«-n« tmpsyp* :in^ mt^ipi iss-nat i s ?n 

v t t v : I - : i- iv <t T -/ : • : i »T t: a - v : v,^ - 

n« fin*rn» rwtebriYs :D^aa Dni< njwrji i^id Snh nnB 

«• I -: i- iv t : - : • : • it - v.t jt : - it : a" v j - «: 

Yua-n«v4 :4 mi Win nxpgn tna r^n^D^i anfen •naa 

ut v : p lj* [ • : t jt : -I* : y jt : - it vIa - j- : • 

ihntbD nt^«3 unto nrrctovs :nins nn^ g^s^n anprt 

t : - t <v tt t jt : - it r is \ v.t jt : - : • : A*r: - 

d^ij; mn?^ nnntfo onj rfrA nn^nS ^ wot ort^-rw 

vt ^ j- \ : • yr t : t sv t : p t : t : a - i. -: p : v • ~: 

**frv7 d tttev is mn niiT n« "i^j tea* nco fe^'iie 

• :- it t Jj" v. -jt : ST- v -: av - vt- 

D|T.v« :]3^J?n Dgw &lnb nn«3 n^^n njya p^«ig tr^ha 
38 >« 11 Cp 40, 3 a ins ? jnan-fy ro-©rrn« nnan 1 b ^ niB3n ; 1 

i« II vs 7 ct 8b ><5 || vs 11 >« || 16 ~ ©03 ^«"^?, IMS 115^3. 136 row 40,19—38 

hdddtih n&**i \iutor\ m bv SnfcmnK fchs*V9 jtoto de?i 
nS s v° d sntfD-na mm rrra n#«a ntoote vto Snhn 

l~ *~ iv v wi : vt« vv - :i~ t : at : • vtt v v t 

tik ]F\*r f\xn m bv msrrrm Dfcm fwn-to frffirmt 1^ 

l$" '- I AT IT - C~ - V \' J1- I TJT V \" IT V l<" ,_ 

n« n^n tetfarrto fujrrna aa*n 21 tntoate fian-to mfean 

••< v t- It : • - vl t it v j- t~ t : it ; • I v. t it - vv - - 

tim mm #ra itfaa nnvn rn« to to'H -nban na'is 

v.t : jt' v*.' —a - a-* it I j —. vr J v t- It t - v ji 

]3t0KJ ^ to ijtD b3^| ]n^nTii? jrn 22 d :n#a 
iBtea mm ^ or6 tjb vto twn 2 ? ♦♦na 1 ^ wna rubs 

v.* ~:r at : j" : • vvr I •:/■ vtt I v—.i — v it - I v. • tat 

roi isid Snta ftnian-rK d&*i*4 d tntfb-iiM nin 11 n« 

- v. •• v j : t : - v v <t- iv ■„■ v.t : jx' 

T&ga mm *}&b nhan to s vs mm ya&Qn rv* to ir&tfn 

vv — .1- at : j" : • v." - ~j~~ t : iv Kt : • - I vjv r I at : \ - 

■una ^nta amn naTD-na Dfe^ 26 d tnttrnu nw #ra 

a" v j : vt t - j- : • v v vt~ iv v wt : vr* 

tm mm nra "itfaa d^bd mtop vto ntDp^ 2 7 trghsn *isb 

vt : jt' vv _ :i~ a - vj J: vtt y):~~ v it - v." : • 

n%n nata /i«v9 :ptfa^> nnsn tod-jth ti&*v s d :n#a 

t it j- : • • •• : Iit : • - - 5? - Iv - t v v vt - iv 

b nfnan-n*o ntornnN vto to^ b wKrtak a 73t^D nns d& 

t : • - v : T IT V T T "J - " A" V i Ij- : • - C T 

wta tokrra ^arma bto^n3o D :n#a-nK mm rrrc ntfaa 

v.- v j I r* • - v v t- iv v vt : jf vv ~:i~ 

tvm-i ntfa° 1360 «mi3i tmrr^ D^a na# W s i naian ran 

I j— . i- : 3? v • j — . it : it : t: •«? »«. I/"T ir: T * I j" 

onaipan nina ^nkrtg n&hiv sombnYUti otttik ym*i 

vt t :Jt : •• v j v t : iv •• T v : tf? v : v att 

tin Dp«« 133 d tnwrnM mm ms ntfaa w naTorrta 

r/jT- iv v vt : vr* vv — .i- at : • -«•:•- 

a" t iv ~ j- lc* t I •• •- - •• : • - : I jt : • - • t •• t iv 

a" v j •/ Ktt iv j- x- it t : ~. v v.v j- :- 

Sii<-to Nin^ neto te^i3s :pt^an-n« m^d nim Tiaan 

v j v t v j t i : Iit : • - v c* t t : j : 

nitons :p»an-n« «tenim Topn \ivn vto pe^a lina 

< i i" : Iit : • - v «• t t : j : Iatt iv vtt Iv- t r 

*6-D«n37 ton^DD toa btrto* ^a w p^an too h*n 

j • : iv •• : - v : a" t : • j«* : u ' It : •" «r •• It t iv 

-to mm ito"338 tmton d^-ij; ni?D" «W uyn nto" 

<t : l-~: i it •• i. - : • j : Iatt iv vrii— 

-tea tonfcr-ma-to *yvb ta nW mnn tf«i d6t» |hvi 

t : v:* t : • r* t v •• : a t :c* vv : r •• : t It : • - 

:DrpppD 

vs 20b >« || 29 a > 7MSS («S) || b " b ><5 || 31 °- a 1 frt pn« (9MSS 

pn« '»; ^. 31a: 'm pn« 'b '» fm^i) | 33 pauc mss a«.^ 'orr^i 1 

37 IMS MS tb I 38 > 2MSS «. LEVITICUS. Nip*! 
-lin* nb*6 ma Sifca "fSm ni,T T3T1 ntfa-^x Anp»v 1 

.. - i •• v:* v j •• t •• t : <•• ~ :~ .\v v vt' : •" 

mrrt pip Daa anp^a dik Diite moan 5*nten ^a-to 

/a i~ Kt :'t vs ■ ^*>: - i- t t ■• — . jt : - it : •• t : • <" 

nto-D«3 : b Dp^i : ij-n^ nnnpn p&Lrtfn ij??n-]a Mbrpn-p" 
amp tola bnx nns-^x vyip* aw idt ijbao-n? tang 
i? wtji ntoa tftfi to ff' ^laoi* trrm* *&b i:5r6 uhh 

t. j\ : • : at it j c l KPTj it :./••: • ». : • 

1'ins ^ia nanvri mrr ^ ipan la-na Brush 5 :vto isa 5 ? 

I <— . i- •• : •): • : at : j-- : • Jut - l/v v 5r t : itt 7*" : 

^nfc nns-iBto rio na Tan-to avrna ^m Din-n« b^nSn 

v v - v.v v ~: .j - .... - - ^j- v I :it : t- v • — . i 

\ia un:v jnTin:^ nnfc nrui nton-na trtfsm 6 nsrta 

•• : : it : t iv t : • ci s~ • : at it v c : • : r* 

5J3 nznyn 8 :#an-to n^v nairn naTan-to tf« tn3n iMk 

<•• : :it : i- t v: •• j :it : -a- : • - - *;• Iv ~ • i~: • 

own-to nan-nan #tfm-nK fftfinan na D^inSn ]ln« 

• •• it - vat - v : u v • t : - ••< • — . j - I : i 

D^aa "wit vsnai iaipi9 :na Tan-to i#k #an-to i#s 

•at - I ^ :• v.t t : j :i' : -!••:•- - Br _ : •■ t 

d :nm^ mrrrrm n#K b nto nniTan ton-n« inan nbpni 

it i- - v. • - i" s' ' v* j " : • - - •: l<" ~ • I: • : 

idt nto^ cranio i« trgmiTiD 133TB tt&n-p-DKv° 

vt t at : « • it I • j v t : - I • ? t :»t I - I • • : 

ffliT ^ njto naTan rr to infc Brnaft" naanr tfan 

at :_!••:• t v. t "»••:•" I vsv j~ ~ t : iv •': ~ < * 

*nr\^ 12 tMD naTan-to tarns D^nan rtroj ^ 2 $1D 

<- • : ri - v." : • - - -j t v $• — . i - I — . r •• : ' :it . 

b^s;n-to nnb< ijjsg ryf Yns-nw i^rna^ vrtn^inh 

• •• it t I •• I<-t : a : • v : w v : t t : • 

D^aa wit D^iam nipnv3 :naTan-to i^s ts^Sn-to i^« 

•at- I j- ;■ '-t: _ : w. : -!••:•- - c? ~: •• t * -•: : 

rrn nt^« win nto nriimn nopm 5an-n« insn a^ipni 

- ^.i v • jt t •• : • - j* I : • : - •.•!<••- •»: * : 

nin^ i:aip nto w,rp d«V4 s :mn*6 nn^ 

AT I" V. t :»r st I V T I • s* : IT i - *. • 

jnan innpny 5 :i:ai :( rn^ n:i*n ^?-)a i» D^nn-ja a'njjni 

Cp I, I sic £1 (K min: non 1 1J5-T ut Nu 23,4. 16) || 2 a " a trsp post p^p|| 
b 1 c aix®3 DD" , i2"l i {5 || 5 © plur; id II | 6°^ plur || 7 1 prb c 5MSS 
*u««°(3MSS)3 D^n (ut 5. 8) || 8 1 c 7MSS au.«5 H«1 || 9 a ^<S (cf D) 
OTT (cf 136) || b ins c 6MSS *xx®$& « J ,n ut 13. 17 || 10 « + 4a || II cf 5 1| 
12 a joi.® plur || b_b trsp post Dfifc || c " c 6 plur || 13 cf 9 a . 138 *np<i 1,16-3,2 

*vp by ifri rami nraran TBpm itofrnu jftm Din&rbt 

-....- .. < .. T I • : • : at t 1 : v. t : % v x — : -!••:•- 

rnntinrt rhi &xn m bv n#a mpn-ta nnipoi foiin infc 

y • jt a" t - j*. - - : « •• IT t •• : • - I •• < 

d trmb nir: m 

IT I- " W T - J" 

lunp n\T nto nin^ nma 12™ nnpms etoiv 2 

a t :ir x*s r v" t 1- x : • J<- :Jr . •): - r v v : 

fm 'la-fei niSram 2 rmhb rrfo jnji p# n% pan 

I - : 1- j- : v t • v: iv it : t or t \ j- t : I v v t v t J <- t : 

njj^-^9 bv niptfp} rUfffln iSeg *6p d&p p igi fi^qsn 
tmm ^«d Dnfi^e tf-ib ym^ fin*6 nrtj&nio rinniiinn 3 

it : x' ' '•" « ''it vu ait : I v.-:i- : t : • - I • vv - : 

rfate /tea rrftn rfto tan r©*sp nma trig mpn ^r* 

j : <- v J a - j** ~:i~ v.t : • \ j- ;rt yJ: - jr : 

roqpp-Vp nrup-D^s d :]©tfa Dvitfp map ^71 je# 5 
apam d^s nnfc nins 6 tiTnn r»o p#a rfebs r\bb wye 

jjk - it: • • t < t iv : r si - Iv v.v - jx : v y Iavi :h 

r\bb sprip rxfrxiD nma-DKV d :kvi nmo ptf n^y 

•:7 Iavt :Jt v ur : - jr : • • : r «: • I7B i wt 

nurt h^kd ntw i^j nman-n« nam 8 :nfewn p#a 

at i- v c* •• yv t i" $v -: t : • - jt p* : r.' t I" I v v.v - 

nmprrp ]r\$ri tr^ffp tnatprr^* atfsrn jftSij-^ji ^?^>" I 1 
frtfram 10 tntirt rttro rrn mato nnaran Topm a/rataTw 

vv - : it i- - w • - s 4 v • ta" : • - c Is • : t tjt: - 

trnrr! n^Ka Dnshg t^ib tsj^i fo8^ nAjarnp 

it : j- • i" v; tIit v»j at t : I \.—.i- : t : • - I • 

^Wjrta ^ pan ntewn j6 rrirrt b^pn mtto nman-te» 

: t <• I a" t v.v t i" j t 1- •/: - <•••-: t : • - t 

wyps n^«n )2ijj 12 :nin^ n^« ^ap n^j?n-^^ Bf5T^?1 

I : it : • I j- :'t t : - i • - j**; v-^a- - x' '. ' ~ v : at r vt 

bv Tinn^D ^yp ?p^8 n^ia r6a n^t^n ^^n ft^on n^aa 

j- Iav t : • c" ,T I v v: j* : - v< • : - j : t : • - jv ~ 

rjjiTJ? D^3? nn;p rnpri-D8V4 d tnbo yygp 3&1T^ 

go^JV 5 : T3 !CD ? n P^ n ? n ^i?^ ^13 'HI ^8? ^i? ^5« 
■n« tfen Tibpnv 6 :«in nmo mi^ n^» notyi p^ n^r 

v I •• • h • : i* >.t : • at : t v.* t vt : - : I v v t v t 

fi tmrrt nt^« nniiWa b nio^on ribrao ahnaw 

rri~ c.*' atti: t vr t: _ * t:-* t tit : - 

t t • 'ft - j It t - I • <• a t :n v t : -j*. # • :_ 

t :>r j t l<- t : it : ^" : • BT *I: " y t t !•• : 

yr * v s* ~:~ - I -;r* •• : ) :it : a" v j - c* t : 

16 1 c «*s (cf «ie&) m— (i frt 'i-n«i) || 17 14MSS .u*«m (2MSS)«J& 
«!?i II Cp 2, 1 ju^ + wn nmp, cf 6. 15 1 2 **« map g 6 1 frt runs*, cf 
«s'|| 8 prps n^pm 1 11 3MSS *u.««J tt'Hjpn. 3,3-4,6 LEVITICUS 139 

j" : •• : vliv- ■ G? ~: v •• ~ t •• : viv - v _r. -. jr 

-bv jhihM-n«i n^Darrto i#k tfito itftj iWn-n«i n*ten 

vv - v : at:- - C5 ~: Iv •■ . s: ". v - ~ v : t : - 

nniran ■fsjjpfl tijH tfty^s iniyo* m^n^y iian 

_ ^ . - j«* y • *• t - 35 — . I •• it - s: —. t JT 

nDT mrrt xmbv rxyh ua-ip i«sn-p-D*n 6 b ;rnn^ 

i t at i~ 8 t : - sr. y t :h I $ - I • • : it P 

n^jpnn "OnT^ anpa-wn n&?-o«7 :u;hje tfan nip; i« 
■op£ tfih tsn^n liang twft-to ittik ^pon 8 tmrr mb!? ink* 

«• : • j- t : t :»t j t l<- t : it : s' : • v. 

a^prm :roD ratan-to tprn« ?vik '•is npitf nna Snfc 

•/: • : r t - v.- : • - - y t v I $—. i- •• : I :it : a" v j 

nsrn naj^ nfran wton tafoj frwft WN Beaten na?a 

C? t iv ./- ••. : t ^: j%: - it iv t r* Jv • • x : - -jv • 

m bv i#k n^nn-te jh«i aijbn-nK neSKJ iWin^nw naTD* 

w ~: v •• ~ t •• : viv - v jv - : t~ v •• - v : t av • : 

D^oarrto i#k tfbv ■.«& aWirrnw rftjo ^ ^ I0 :nnpn 

a- t T - - 6 -: Iv ••-: jv -; v •• - v : t~ - j- : •• : vliv- 

K" J • I: • : tiv • : vt: - - •• t - - • v : 

tynpni i:a-ip atom i2 & tmrrt nVM nr6 nnatan 

v. •!: • : a t :It «• • : it i 6 • v j*.* t a" : • ~ 

iina ton ^ if* eneh i&frtp Vr»-nH ^ddv3 :m,T ^ 

a" v j v;* : • j- t : - t l«- t : it : ./•• : • 

t yr T ~ <•': ' : r t - v.- : • - - y t I $~: i- •• : I 3T : 

ngftj nWn - te h«i nipn-n« noaon iWn"n« nin^ ngtt 

vv ~: v •• • t •' : sw ~ v jv - : i~ v •• - v at i vi* • 

-bv i^n tft^s w« aWin-n*n n^sn ^n^ h«vs jnnpn-te 

v.v -: I v •• ~: j*.' . v •• - v : t : - j' : •• : •swi ~ 

yi • 1: • : tiv • : ^t : - - •• t - - w v : a- t : - 

nprw jmn^ n^n-^s °nh^ n^n 1 ? ntfK nn^ nnaton pin 

!<-•.. tr 1- v\;* t - T - j" : v • v<v ta" : • - I v." 

b :«to«n ^^ dt^di a^n-te DD^nbt^iD tea ab^n^ nbnv 

v j \.t t : v«r* T •• i : • v. : v •• j : t * 

ib«^ 5*nter» ^a^K nin 2 nb«^ r«to"^« nw nai^v 4 

•• t : • j- : v •• ~ • x: v «.t : j" ~ :~ 

n&pi m-tovn t6 n^« rrtm ri'iso fen ft)3tfa «enn-^ B^Bi 

t t : t av t I- j 3? -5 t : j : * t t : • <r : v i- 

bv T*\pn*[ tgn notf^ Ken 1 ' n^an ]nSn-D«3 :nano nn«o 

j- •!: • : at t j- : - : v.t : iv - y t - !$•• • t >•• •• c ~i" 

j* •• : it - : vt r v t Jvtt Iv j - t t v -: t - 

nfin BWrto 'itti« ^odi mrr ^:b^ ■nriD-feih nr\B m bx ion 

t - j tv i<- t : at : j" : • v;* v i -«/v v t - 

^ani nan d^d n^an tnSn np>is :m l T ^b^ nsn-n« en^i 

^ •• : at - j- • ' tT" lr - kri : rr : x' : * w v J~ t : 

t- I • t • : at- t t : v v ly - j- t : r* v j v l 

Cp 3, 5 a ins? c « n^niri; id 8. 13 (^®) || b a"« + TOff'Tty ^«, ut 
i,8. 12 H 7 9MSS fcD3 I 8 cf 5 a || 9 a « 'm (id 7,3) «t 8,25. Ex 29,22 | 
b 33MSS juulJoj -n« H 13 cf 5 a II 16 ins c m& HIiTV ut 5 etc || Cp 4, 5 ju*« 140 KlpM 4,7—24 

-)D \teri )ni)7 >m$n npls ^?vi« nirr : ypb nrpy? paf 
■had toita itfa niT ^s? craon mbp nata riirijrto crin 
SnK nns-ntft* nftwj nata tidies ^feeh Tin Drtein«n 

v j - v.v v — . t it j- : • : v I : • t - j- t j- : 

hdddh iWin-na -usd d*v naenn is a^rta-nan* nxno 

JV - : l~ V " " V AV * J* T V.T I J- V V T V : I" 

-nan n^an vitf run 9 :mpn-te itfa nton-te run T\pn m bv 
-to Tian-to frifrn-ruri tftoan-to itf« «to& t#k itfin 

" •• t - ~ w ■ v : a* t : ~ - v?.' ~: 1 v ••-: jv ~\ v v - 

&T»pm a%h0n nar nwo trir- itfaa 10 tnaTD*" nfton 

t • I: • : a* t : - -jv v. • t x: ~a- t iv • : tx : - 

■rcwrto fifca-te-iwi isn wmri" trAfcn nana to jrtsn 
nina^ wra-to Tsn-to-nK iriwi" n'tfisn laTpn wcrtri 

v — : 1 — 1 I • v t - t v j* : 1 :• b 9* : at t: - : 

-to tf«a trarto iptt *jjfen jg% TOf^V ^in? ffKrt$ 

Dto:n nit^ Santen nwto n«v3 a :*nty- reftn "nst? 

j - : v : : • •• t : • < — : t • : h" t • Iv «**■ Iv jv 

ny&vmb t#« mm ntoD-teo nfm -tiwri fewi tub Tin 

t 5* t i" jv ~: y% : $: • t • - - t : at It - «• •• r* t t 

is Wran sQ^pm mto wan itf« n«6nn ftsrrttm tvatfm 

<- t it - 'J: • : t avt v. : it jv -: t - 1- t : 1 : i- t : 

•»ipT ^odvs npiD tofc b ^ WK warn nKbrt> "rpa-p 

••': • : it : ■•• v j «■ : • j* •• : t - : In Iv 

^s>b isn-n« Dneh mm ^ Ten tftfrto Mpr-ni) rnpn 

j" : • v.t - v j~ t : at : x' : • *.t ~ j " vv •• : v $t •• it 

to&v7 himd feiirWfc Ten dto mtfan raSo *r»anv 6 tmm 

i- t : r* v v. v at - j- • - v: t - \j" V " : it : 

^s m rrim ^s^ d^djtb yat^ a nfm tngn^ ira^K ]n3n 

j" : &« t : j" : • • t : ^ ~ <•: t • : at - I • u : v I v • 

itfK nin^ ^ ntf« b naran n':ip-^i a tn^ ain-pv 8 : b nahsn 

v.v - : t : j- : • ..-.-....- 3 .j- - |j«» • t- I • v it - 

nns-iBto n5j;n natD tid^-^ teeh Q'in-te n^n ij^d 5?nta 

■ w v —. t it j- : • :•.••:• t - t j" : a" v j : 

nfew 2 ° :nnatDn Topm laao d^t lafrrta n«V9 nirio Snh 

jit : t i" : ■ " v: >: • : av • j* t v. : v t j" : r* v j 

pbn on^ nsai iVnfcyp^ p n«6nn is!? nfcw i^«a n#!? 

K*; - vv-: sv • : a v :i - re* t - 1- j- : t t <v —.1- t - 

inh *nfen nina^ hno^ isn-n« «oSim 21 tvnb nbon 

Jj- * : v "i 1 — 1 I • v t - v x : iv t «/-:•: 

s tmn bnpn n^on rftwnn isn nx ^i^ i^«a 

I U »T - J" - I A 'IT JT ~ V." I _ T JV ~:|- 

itfK vn^« rriiT AteD'teo nn« ni&m «on^ «^tr: it^« 22 

sv _ : t v: t : : • t • jr *■ t t : at : iv « t jv -: 

v.t t jv - : t - t •• r <r 1 i" t : vtt : • t vvt f 

^r^ it TODt^ to^Dr, naT D^f» Tirt? taanp"n8 w^ani na 

j t l<- t : r t jti « • x : y 1 :>t V y '• : ai 

mm ^ n^n-nfcj b tDnt^^it^« dipm nih^ a tDn^ T»trn 

at : j" : • vt it v j- : • v — . rj : • j- t : • ■ t - 

7 Seb Vl^« || 8 ca 25MSS .u*<B£ (4MSS)&J Tl« || 12 ° ^(8 plur || 
14 a AuO + D^pn (ut 3. 23 etc) || b iMS to* nnS-^«I cf 16 (2MSS M° 

[2MSS]) I 15 <si -Jbrjifij 1 in 11 16 cf i4 b || 17 a 3MSS Au.+ D'nrnp (cf 6) ; 
1^1 11 b ims M*.6+y*pn 11 18 a ju*® + )n)Dn || b au.® d^dh nnbp rrntp | 

21 (5 plur (cf 12) II 23 « Hjrmi ( id 28 ) II 24 a « plur, id 29. 33*] b ' 1 c In© 
■itan^; id 33. 4,25-5,6 LEVITICUS 141 

niip-to jj&JI t*9J«3 hxvnn dto j63B np^ys ttrtn naan 
•te-nm* 6 tr6sa totd -jid^k tfttf iDT-n«i nton hstd 

% v : it it j- : • v : I : • j t J at it j- : • 

tnsn vto isdi tfoten rat atois nnimjn Top* i^n 

\v - stt v • : a* t : - -jv v «• : t ■• : • - j- 1: - : •.• 

n^Bfr Konn nn« tfarofco 2 ? s t^ r6on inform 

ji : • ^v: iv r • v« • ! i j- : • : v. t - ■•• 

:d#ki ny&vn m t6 i#k ni,T nta&D nria nnbwS p^.i djjd 

r- t : t \s if jv ~: vt : s: • • - - t — . i - I vat t j- •• 

cm nTirt* linp *pim b K&n nt^« in«en v$k "jnin ix a2 8 

<- • : t :Jt • •• : at t jv ~: v. t - t •■ ^ J~ < 

vftfn to tima todv9 j«tDn ntfa inKBrrto c nipJ nn^n c 

j c t I _ t : it t s: —. w t ~ ■ t »•• : jt • : 

hdto lrfcn np^3o :nton b nipDa riKfinrrnK a Brwi n«enn 

t t • !<•' J - t : IT IT K i * T ~ J~ v - t : at - 1- 

TiD^-to "nfeBh nDrte-n«n nb)>n rata n:ip-to trm *as«a 

v : v I : • jt t t at it j~ : • w sr ~ I ~ t : t : v 

CPDtoW. rat toa n^n nonn nefera td^ n^rrta-riK'tfi :natan 

• t T - -jv j~ •• v •• -r v ~:i~ • t jt : v t v : - r- : • - 

ntoui irfcn vto neat nirrt rtro rm!? nniian tan Topm 
tnurgf neon nnp: nstsn 1 ? iaaip *o:r frM-DK^* a :*6 

t iv • : \.t • : ^r: at - : w t :'t 7 t v/; • : i 

J : • t - : t <-t: at - i~ j c t v I " t : 

]n:i tfcayaa nxtsnn dto «ten nb^34 :ntorrn« b Dnt^^ i#k 

I - t : t : v : t - r <-•!•• - r- t : it it vt : • ^v _ : 

:n2TDn TtD^-to a&ah n&rtovtto nton nata ninp-to 

-!••:•- t : v 1 : • jt t t v : at it j- : • * :r- 

• t : - -jv • v v - v j** j- v —.1- ■ t jt : v t v : 

\7fen rto nisDn nin^ ^« to nnaran b bni< ]n3n Topni 

Iv - stt v • : at : J-- • vr t •• : • - t !<•• - • ': • 

«6nn-^3 Vqiv 5 s :i^ n^o:i NtDn-nt^K in«en-to 

t v: iv • v/.': 1 j- : • : >.t t v rf t - 

^T T : C " J r ATT J V.T T J •• J : T T »J T : IT : 

hkdd /Tn n^n:n ^» Ado inrtoa S^n a n^s t^si in 2 tuto 

t •• : t- - : • : •• t jt t t : ■ • s: ~: v v j ■ — . 

Mm u§d otoii b kdcd y*\V ntaia i« n^oo nana h^n^a i« 

j : v • j- : v : a" t I vjv it : • : t •• : jt •• : - : • : < 

tfDcr ntfK ifiKDo 5b^ ni« n«D&:n h^ ^ i«3 : b D^«i c kdb 

wt : • j*. 1 — . t : \ : t t j- : \ : - • <• j p* t : c* t 

»®2b vi&n *2 vfo$ i«4 tnt^Ki jrr «im ^&d nto^T na 

•■ - : - t • jr v v j I- t : r vrr j : v • j- : v : at 

Dtoji HMt^a awn not ib^k te¥ n^6\n^ i«ijnn^ D^Btya 

j-: v : u 1 : ■ vt t it $•• - : v -: : •• : j ^j-t : • - t : • 

rhxQ nn«b d^k^-^ hmis :h-j«d nn«^ d^nt jn^^m «dd 

•.•*•••• j- - : sr : v r -tt : vi" •• j~ ~ : v." t : ^j~t i : av • 

toKBn to 7r\n*b id^ktik *onm 6 :n^to won i^K°n^nnrn 

t - J - T I - J t ~: V j- " : T IV T V.T T JV m T" : • : 

nsDi DKtsn^ q^i; rrnfem na^3 Nten-p nip: «6n n^ 

v: • : at - : c • j- • : i yr : • I $ - I • t)": t t v — . 

25 ins c 4MSS © "b»3 || 27 3MSS wa.05 n\SD"^|D"(ut 2. 13. 22) || 28 a " a cf 
23 || b jax+tfm ut 14! id (vel PD ut 23) || c " c jjx® 'H 'i ut 32 || 29 a cf 
24 a || b au.®^ + -n« tt^Jtth 1^8 ut 24. 33 ; 7,2 (simil 2MSS) | 31 1 c <&* et 35 

"iw s (jlu w) 11 33* a cf 24 a j| * b 1 ut 24 15 11 34 Au<5 nSjrsj rQip n 35 a «* •rpjs 

1 41 II b >.*». II Cp 5, 2 a 6MSS ^ \3 || b " b >® || ^ 1 Vi! ut v 3. 4 || 5 AU.+ 
ng; ins fit c © (et 4,14) inKBJITIW. 142 KT* 5.7-24 

-ns *oim fit? ^ It ran «5-dkv nnsBna vfto T*? 
nsan^ ins mmfe raT-M ■gena cnh w s6n nmi id&k 

st " : if V M r st i" : j" : 1 v «r* : t t jv -J t ""J 

nsan^ iBferriK anpm tr&rrta ons arani 8 xrtfsh nnsi 

st ~ r v.* -5 v yl: • : 1" - v t <• •• : it : >r v : 

did nfrm &v* *6i ibto toao itfsvns tfccn ratefcn 

<-• t • : r : - j : v. : t j* y vls-x at r 

naTan mp^ mb\ uhz "ttttstem titan Tp-to nsann 

-A" : • ■* J : v B* » " t - jt : • - : - •• : • - u* - t - r' 

p3n t£* nMi Bstfas rtto ntorj ^twrnav :sm nxtsn 

!•/• - stt v • : at : • - st /5 ~:i T* • v : 1 st - 

•nifi^ it jp-fcn S^-qmv 1 d t£ rt>o:i aonntfK insanD 

j.. . . T . m . : , «r : • : st t v ~: j t - p 

nrijs s6n *«% tinp-na urixtn iiXF*va *i&b fa ffnh 
•s ntofr hfy ]fp-*6i p£ n^y tri^r^ nsgn^> nte nssn 

jr t : t vi !<•• • 1 : I v v t v t • t • a* - : vs. vr -ti 

tipp «i5p naspijnbn ppgi fc%r4ty Aygg}" imp nsgn 
nsDV3 tarn n«Bn aw nato to nntan tdsji ftmswnw 

v • : r 3 " at : j - ' • sr t •• : • - s I: • : t tit : - v 

nrrai •fe nten r&to nns& Kom#K tnwwrto ]fon r$si 

st :it : a j- : • : *.•«••• jr -r* mi v ~: $ t - -I- - t t 

d tntypn ]$k 
fmam tofi tonnra tf&j 1 * nb*6 nnrta nyr *qtv4 

t : it : - - j : • r v v< 1 •• Js v sr : s' ~ :- 

]&n m \G &nr\ b*& rfttvb fbeftma from mm nshpo nJitf) 
■p «6n *h#h n«v 6 :Dt^«^ t^i|pn"^3 d^jj^m pT?? 
j^ETj ]n^ iijh jpji T^y tjDT* ^n?fpq-n8 , | d^ ef^n 
•g •^©4"D«v i 7 £3 t-ft n^Din agfm b^xz vbv isd^ 

j* v v • : 1 j- : • : wt t it j" : ju /■• ~ : 

jnr^ n:^yn ^ w nim n*cttrtep nn« nn^ri «bnn 

^^"t 1 : t av t i" j 55 -J t : j : • t • - - t : it : t v: iv 

m b» n^ifb TT3-iys ttfem-p cram ^« irgn^ 18 tntt »feai d^ki 

vt t : j I : : v : I v - I • »• t *j- • •• : 1 ~: jj t : «• t : 

n^D:i jnr*^ iwrn :ntf-n#K tn«9 to j^Sn v5r ns^i pin 

«r : • : ' vtt i v : ri v -: $ t : • j- I •• - t t •.••:1a* - 

nyp ist'V s :nm^ d^x d»« mvi dmi z 9 r6 

WT I J" - :~ IT I - ST T J J A ST T I 

wrpi mma too ntoon «bnn ^ t^s: 21 nba6 nMrVn 

•• • : at 1- - sr jj~: it t v: iv j* v v< i •• s: 

:mm pt^y is btaj i« t nei&na-iK rrteea tfnora 

1 • -: v I ./- t l •• t : j t v < : • 1 I *r ♦ : • -: 1- 

-n#K tea nnx-to np^-to KMfti na t^nDi ma« «^d-ik 22 
■n« nton fit^KT KBrr-s fhfn»3 tram s^n^ own mn* 

• •• : •• t : jtv:iv • tt : in j —, ;r st tit j-. ,- :i- 

i^« rrtpen-riK in ptby ntfts P^n-ns i« bit wh man 

Jr *-| I It • - v < I t t _iv -: 1 v t v < 11 jv -: t •• : - 

W» jpirnVM b ^» a i« 24 js^d in/h mnxn-riN is tn« npsn 

t t ^j- t • v -: • it t j': —. st" ~:it v j a • Kr: t 

y j v ~:i~ ait 1 j" st • r ~:i~ : <- • : r: •: - 

6 au.0 (ut in 4,25) ft nSpii kwt"^« trta II 7 1 frt m«ian | 8 ««£ + 

pin || g w. «S»1 || ii *«.« pil 1 17 °-° T f c © BF (et 4,2; 5,1. 15 etc) Btejl || 
24 a >© || b jlu.^ + W || c 1 c 53MSS w.Vers sing (in^pm ut 16 ). * 5,25—6,19 LEVITICUS 143 

tt»n-p D^an ^« nin^ K^r latftrnavs jinatfa nvz u:n* 

I y - I • v x 'j- at 1 w t v t -: v : it;- y • v.v : • 

rtw. mm md^ rnSn vbv ibyx* nrtem^ d#*6 aa-iya 

j- : • : v.t : y : * Ian ~ stt v t : lr* - v 3 t* ^if if ■ 

d tag natf*6 nfcrxmtfK ten nntrbv i> 

it yT : - : 6 ~: r IS ". J ' y- - - A 

-ib*6 wa-iw. HnK-nK is 2 nb*6 ntfo-te mm naTV 6 

jt x v : I — . i- iv <r i •• y: v >»t : y - :~ 

jWkj-73 naTarrto rripi? 5s; n5bn kvt rton mm ntfr 

t : — i -<■•: • - - j); I T IT J- AT IT C" y 

rtorrra tfan toka n&« ib^tub unm : ti&a-to ^a^ ia 

vt it v y t J 3 v - : I v v ~ j* " : t : - j- : • 

dtq tfa^t viaa-na oaten* matzpn tea nafrn naTarrto 

j" t : \r t : it : v - t -!••:•- v v." t : - a" : • - 

it /v. t v v -: i — i I j • I v v- v <• : m •• — . 

n^v p3n mto ni?an fiipn *6 \aripvi naTan-to affcus 

y. .. | v .. _ t sv t •• • v : • j Pi -<••:•- - •• t : 

:a^tfn ^n rpfep Tppm n^n n^5y Tim ipsa ifito 

r t : - y : v t ci /I: • : t it t v t I<-t : h'A - »v j " 

nun a ntfrv d tnaan Hb natarrto toi ran #k 6 

vr v : iv : • j - v.- : • - - Yj- W% 

a^m 8 :namn •M-te nl;T ^ Vvwoa nnfc b a^pn nruan 
m bv wk niifrrta h«*i niatfan nn:an ntea iSapa a naaa 

v.* ~: t : - t •• : t : - • t : • - v< • rl\J 

mniarm irnTth annata nm: rm c b naran T»pan amen 

vy - : it 1- \.t tit : - - y • - s" - .. : . - j- I : • : at : • - 

-toil* n^na #ip ntpaa 5a«n msa wan fiaa n^atf 1 ' ruba 

•: • .1 — : 1- n Ij t : •• ir < - at t I j _ : r v : i t v 

tfip Wkn anfc mn: ap^n r^n ns«n ^ io :n^a^ nna 

vk At • i" ci • y t lyr: v I •• t v t i" •< t i : i v" 

-pn na$a^ \m* ^:aa nSr^a 11 :otf«:n n^tsn^ mrt o^ip 

it t v : 1 I — . 1- <•• : • tt t it t it : v.t - 1 • tIit 

s tVE* ana ya^n^K to mm n^«o Di^mi^ b^ny 

iti: • v.v t ^y • v -: y at : v.- • i- v •• j : t ^ 

-1^8 r5an AiK tanp n^3 tnbtA h^d-^k nin^ narv 2 

v ~: t t I — . 1- I - :»t v 1 •• y v vr : y - :~ 

i^an nma n^b ns«n nn^y tf* ntfan Di^a nin^ na'np 

a* t \J : ' v y yr •• it • • - : jr t • : t i~ j* J : - 

naaio ntoa ]a^a nana-^^ :aiya nn^nan ipia nn^na 

vjv : \ \S t !•• I v -s; - — : i - i- mt t \j • —, : i- Iv - -n • -; i- 

\tenvs irmh rtnim anpn twfta nn:a ^^sn rutoan 
:-\®pr\ Wa nwb tSirpn anh nlgr waa vnnn n^an 

it I : t y t v.t i~ t r I t at jv ~: 1- dii • yr : - - $• t - 

ia-rv7 b :te«n i6 ?rvw Wa ina nma-^av 6 

y :~ i" t i" j tar s r J" t Iv y : • t : 

nun ntft nb^ wa-^«i^nN-^K na'i 18 nb«^ nattrtK nin^ 

vr v jt t v : I - : i- iv <•• ~ i s: •: <s : 

7\\iV "art tatenn tDn^n n%n tDnts^n ^8 aipaa n«tDnn 

t : y : • t - i~ <•• t • t it •• t ' v -: f : • at - i- 

iftp Qipaa nato^ 1 ' nn^ xtsnan rstsrw :«vr o^ip t^rb 

It l< t : tav : i v.t y - : i~ Iv - p v: tIit vly 

25 - >ju*(5 (cf 15) || Cp 6, 2 sic iH ; juu. GH (1 iK = m T j?iD) u 3 a mx$°) 

^d (« sing); 1 in || b 7MSS rni (ut 16,4) 11 7 a ims «D n«t 11 b *xx wygrt, 

<bl°S Xy^gl O^)? II 8 a Seb m njSO || b 13MSS *xx THJ^XX\ ut 5,12; 
7,5 etc || B IMS Au.G + nB'S ut 2,2 etc || 10 1 c 3MSS **©D HliT ^«D | 

13 *«.« '»S || 14 1 c 3 njnsn (cf 2,6). 144 *V* 6,20—7,19 

nr ntbo &ip rnfcaa yr-itfa te 2 ° niriD tali isna Wan 

<v • v —.1- aw: • v.t t : • ^ j- • 1 - : y i" vj vr ~: i~ •• 1 r* 

tenmtei 21 :tfip oipoa b oaan wflp nr nt^« "win-to hchd 

vvv • : i»t w t : «• - : t v t jv • •„■ -; v v - - * t • 

♦onaa weft pibi AM ntfm ^m-d«i natf* ia-to*an ntfa 

• it - k- •.,:!/• t t \ v : <• : • • : a" t • \. - \ : jv . 

n«iSn-tev3 :«in D^ip t^nb nnfc te# D^naa narte 22 

t - t : r « t/it vw at j- e ~! 1 ~ .tit t 

#aa toxn *6 tfifea nsa 1 ? iuid tafcrta h6to «aV» *\m 

\? t a" t i" j vk. - j" - : y v $ v t t • t v -: 

^nah i#k Dipaa 2 iim D^ip tfib bMtn mm nan -1 7 

— . : • <v — . I : • i c tiit vw at t it vr j : 

ta^ao naterrte ffjr idttiki Dtfan-nK nonBh hJtornii 

,. T _ v; . . . _ | j . . y T v . AT T IT V <—.'.' T JT 

■ri8 nDDon atarriwi n^mn a na nnao yn& tata'te n«i3 

jv - : i- •:«• - v : t : - it ••< av • Jrls" v. : v t .;•• : 

m bv ntfa i?pto ntf« itarrnai fl^jn mtf rum : b aipn 

v.v ~: Iv ••—. 39 -: v •• - v : t: - j** : •• : v»iv- 

Tbpnis tnwo* rrtjiTto Tbtrto hnftWrrmn tftaan 

• I; • : t iv • : v.t : - - •• t - - vv v : at:- 

D^nSa nar^a 6 sain Dtste rflrrt nato nn&t&n tain ona 

8 ~! I " JTT T I V.T T AT l~ 8? * T " : * - I •• <T 

n#«a jh«fcsn37 jkvi on*ip tf-rb ^b*o fcnp Dipoa tttotf 1 

T TIT T ~ I - I « T/IT VW " Tl" It )< T : AV : I 

rmpan iriani* tnvr * ia-w i#« pan or6 nn« mm 

v;l: - - I •• - : iv : r j v. v - : x: ~: Iv - av t vr - jt 

nnjtrtai* tiTiT *6 tna^ a^pn i&* ft ton n» Bh« nto-n« 

t : • t : iv : r j I vr •/: ■ jv — . t it < a* - j 

anpan psb nano-^i nwnaa rrtwj-^pi nniina ns«n i»« 

j* I: ~ ~ \'j" a - ~: i" i~ : v v/ : _ - ^r -: i- t : — v t p* <v ~: 

finx ^2-bzb naim pt^a-n^to nmD-tov° :#Tnn *6 nnh 

I y~:i~ $•• : t : at '—.\- I v v.v - it ~ ji : • t : p.» : p J v.t 

s :vn«a ^k iTnn 

r t : j- v»v : p 

-^y D8 12 tnin^ b anp^ -\vf* wnbtfn nat mm n«n a " 

j* it i- el : - yv _ : at: - -j*: vr J : 

pfa ri^6a jtiisd ni^n rrttivi nar^yian^ni ^jn^ frrtn 
a^pnv4 :vd^ rmn nat-^y i:aip a^ vtin Dn^ hta-to j 3 

•I: • : itt : j~ -v/ - a t :h vl:- I •• t v jv 

n^t^n dttik pi*n ins^ nin^ noiin pip-^D in« taao 

c t : - j- v I v - I •• at i- v,t : I T :»t T • TV <v • 

n^^*6 bw tjaip C3T»a vb^ min nar n&avs :n^T i^ 

- x " ' a - " ti" v. t :»t j : t t : j- -v< - : iW: p j 

■n« ia*npn wa lianp nai nan: isinroxv 6 npa-ny «bd 

j •>: - 'J'. t :»t _ v< t t: j vjv • : ri i - 6? • 

nan nt^aD nnunvy tbw «ao iniann ninaoi ^a«^ mat 

-at- j- : • vr ~ : i" t i" v.v • jt ~ : tt: jt p < a" tp" v, : • 

v6b& natntraD ^a«^ P te«n art 18 :*nfc^ t^«a ^t^n bi s a 

t t : - v - : • •• ti" j t p« j* : )\" t • «• i • : - 

av : p j • v, y t i" $ j- 1: - - v ti" j • • : - j- 

«Btr^>aa w n^« n&anv9 :«^d mto naso ntehn Mwn 

•• t t : ^<r ' v — . t t - : it • xt —. v.v • \w it vvv- : 

20 a ju* VVJJ II b aix D2D1 (vel DSD*; ut 6)j| 23 «x 8ia; II Cp 7, 1 6 = 6,24 

cf ad 11 11 3* a *« n«i, cf 3,9 n b ^(8 + anpn by *wx sbrtn hi n«i, cf 

3,3. 9; 4,8 etc || 8 axx D^K (« sing) || 9 1 c <5 'JD3 v> prb ut ^ et rDn»n) || 

II a 6 hie incipit cp 7 || b w.« tt^R || 12 °-° >®'|| 14 © 1i— . 7,2o-8,3 LEVITICUS 145 

^5|nv° nfra bpfr Ttnip-te ^&arn : "ftlf! #aa %£ 16 

/* t v t : t i~ jv ~: • t : - -<v • t t j- r « 

nKDpa abtrtea yams Btoiv 1 :,tds>d mm etoan nm^i 
rwilpao te«n «bo pptf-tea ik tikdb HDnaana di^ 

Tr. - *t" y- t : •• 1 » >v_iv iT < t": jt •• : • j it 

t iv - r « - v«r; - yi : : • : at i - jv ~: % t : - 

nb*6 ^nfcr ^a-to "133*3 nb*6 neto-to mm narv* 

a •• v." t : • y : v v ■ 1 •• y; v v.t : s' ~ :~ 

nine aton ntaa a^nv4 nbatfn *6 un aipai iw atfrta 

I • v •• j** t •< p.: 1 j v. t : at t . t : BfTr" 

ntefcn Btoan nmaan rnrrt nato naao b anp*» ntfa ntbnaij 

?Q it \vv - yr :T • : at r- C? • t y.* • j-»: _ v — . t •• : - 

:nona^ >flri aaviitfiD tea $atfn *6 irtev 6 :nma 

it •• : - : I *. t av " 1 : • E : : ' J t t : f IF" t" 

a :,tdj;d «inn Bfcan nmaan arte taWrntfK Btorte 2 7 

t iv - i" < - v// - vr : : • : at t j- v — . v tf t 

nb*6 J 7ucifp "gsrto naT 2 9 nb*& ntfb'VM m#T larv* 

a •• v." t : • y : v v - i •• Js v vr : y " :" 

natD nvrt i:anp-n« soa^ rrt#T$ Vote nam** a'npan 

-,v • a 1- 9 t :It i- t t 1- t t : -<v v •»: - - 

ntrin-to a^nrrna mm n*« n« nr^an y*T3o tvcbv 

v t iv ■ •••<•• - at : j-- • v." tv*: jtt it t : 

]n^n T»pnn3i :n irr ^ nsnan b fnfc wni nfnn tinu^ 

Iv * s* ': • : it * r • * ^t : v I S i : ttr j" v • : 

rb*n pit^ nK"\32 :v:a^ ]hn«^ njnn sWn nnaiDn ainn-n« 

I • t - I j •• : it t : I v~: i" . v t iv t t : t a* - : • - v «• ~ 

ETD^n wnK a^ipDn33 :oa^^ ^naTD pa^ noiin «nr. 

v t : - <- v •}; - - iv •• : " v;* : • • Ia" ~ >.t : j : • 

rtTrrnx ^334 troth tw\ pw n\"in *6 f\r\» ^30 a^nn-nsn 

••— . v • in i I < i" I j yv: p s I a~: i~ j* i • v v: - ~ v : 

^njTQ ^^-^3 n«D ; nnp^ nbnnn pwin^n n£n:nn 

pT' * " tT • i"~ j" •• • : J- t : - i j jr- : t : - 

^3 ri«D o^ijrprft V:a^n )nan pq«^ nn^ ]n$\ vrprfrv 
ifim via nnt^an hnx nn^D n^T35 j^i^ 

5* • 1- t t j- T • I - : 1- <- : • j !•• t T • 

aft) r\r\b rin* rrk$ ^vfa 6 tmnb mb d^s n*npn br? nw 

v t j" t t : t* v —. n 1- Iv." ~ : » J"': • : at : 

ntft37 :nn^ d^w npn bgHtp "ga n^D D^i< mt^o 6ra 

J IT 1: V.T * )j-\ A" tT • J". «• •• T j : t : 

strong nat^ orw^teBi DB»6n nwscfr! njiiab ri^rt rntng 

r t : - -v.* : • ■-: attit: .t _ i~: t:«- tit t 

^8-^^ ^a"n« ufita ni^a w *ra nt^D-nw nin^ n^ i^838 

•• it • j" : v : at T j- : is v yr : jt* • ~: 

tfiM v:a-n«i ihnN-ns np 2 :ib^ neto-te nvr "STD 1 S 

jtt v : I _ :i- iv Kc ' •• x: ~ v.t : y : _ 

^:^ h«i n«6nn i3in«i nnt^an id^ n«i D^an ri*o 

j" : •• : t - 1- J~ j" : at T • - I v jv e* : • t : - •• : 

Sr\)n nns-^x bnpn rran-te n«i3 tnisan ^p n«i d^kh 

v 5 " c* v a"': ~ «.t" it t /" 1 y v." : • •• it 

19 >G*!.3, juu^ Ifcfan II 21 7MSS juxS4° p^ (ex 5,2?) || 25 a >« || b ca 

i8mss ^<i D*TK II 29 °-° ^« nan? •; 'r^i n 3 o a 33MSS u° 

(6MSS)vTJ T\») I) b " *x Rtft || 34 4MSS ««J D2— (ex 32) || 36 Seb «3 
"I^S?; id 38 « |! 37 23MSS jiuGS («°8MSS) ^"l || 38 cf 36. 

Biblia. 10 146 Kip 11 ! 8,4—24 

nns-^K rivn bnpm v* mm m» it^o nfita b&v nma 

-«? V 1" IT •• Jt * ~ A V.T : JT* V*.- ~:i- V -J — I" 

mm rrantfK tSto m jron-to n#a 15^55 nirta feifc 

\.i : jt* v ~: t i- jv at-* it v «r v j- r* v j 

:d^3 dtiK m 8 i rjjarniri fxnrnH n#a mp-n 6 :mtw£ 

■it ■ ^t I r :•' at t v : I v. : i iv v j">: — i -;i- 

^•SarrnK Via Wfci sina? infc isn^ rotorrm v& trpv 

• : - iv <••! • : it •< : -- v \ - v t t I •• •- 

:ia b ibw\ iBKn ietfia inh "fen?! iban-nK rt» win 

1 v j : v- •• it v •• : j : — a •• it v v.tt 13" — 

:OTDnrrnKi DnwrrnK pftrrbx ten itfnrrnK y^u Dtp-n* 

r "•. " v : v it v iv v I •• • I v a - v vjt vjt** 

vSb toa-to nsiyarrto atob Wtfrto nsmanviK 1*^3$ 

t t j v v v T • - v t" a - v v.v : • - v •: ji- 

ng?v° :n#a-nK mm rm ntfaa mpn in imn r* dk 

fc-'- iv v wt : /!• vv —.1- v> - \'jr' u - I <• j-« 

i:n#K-te-;wi pyarrxw n#a*n a nnnn pehna fteto 

a v ~: t ?: I5T '■ v j- : •- t : • - Iv jv v v 

-™ n&a*i dwb jntf natan-to uaa n ix : a Dnfc t^ign 

- : •- a* t : ^ - jv -«•:•- - vv j — it ipr* : - 

ia#a fcpv a tta^nrt laa-nan n^rriwi vSa-te-nKi nitan 

I v jv • I *~ it :r- : w - v : v • - v : t •• t •.•;-••:•- 

-na n&a 3te?V3 tieftrt infc ntfa-n fina titir\ by tthtom 

"ii — 1 :r- : v j- : •- I a - : 1- j c* t : • - 

nirajo nr6 Bfrmi »in« bnfc "fern hina otfa^n rtna ■oa 

at:* v.vt j -:i-- •• : - t < : — t: \ <•• • : -- I — . i- j" ; 

ttiK •sifeDM naann ns n« #§ s v4 jn#a-n« mm nra -rctoa 

1 <— . r I : •- at - 1- j- v." •• — iv v it : jt jjtt 

■n« ntfa nfrh anff s vs tnmnn 13 Mtrte dAt-hh Vqan 

<v 1- •- t : — it - 1- j- w v ••: V TT 

naran-riK Kami i&axxa i^D naran m2np-to m»5 bin 

v. t : - j" : v : •• t - vjv •• : •••»•.• - - jv — . v •• - t iv 

v : v : <t - v : rr : • ■ S ^"i: -- Iav : : v iv : 

■n« mm ms nt^«3 nanab nna ^3 ^& ifihs-n«i ntoa 

».t : jf vi —.\- av~: 1^ 1 I v. • •• t Ij-t :• v : j t : 

DiTT-na m ftix -i5aDM n^n ^« n« nnp s v 8 :neto 

v.* •• : v mi I fir : : *-i at it j- c ••!:-- iv 

:n^o natan-to cnrrnK nw pirn ortt^n^ :^«n witrt» 

FT "«•!' vt~ v sv ) : •- at : •- »i* i j - 

Ernnimniri ^in-n« nt^a iDp s, t rnnj^ nn: ^sn-nftv° 

« t : ~ v : t v v <••/: — at t : • c*' • - i v : 

nfra to a^aa r^nn D^ian-nKi mpn-n«n 21 msn-nwi 

••):-- # at - I j-i \- 1: ■ v : vvv - v : vit - v : 

nim^ ton n^K nh^-nn^ kvi n5b nnaTan ^^n-te-n« 

t i- s: • ' - i" : < j t •• : • - • - t t 

o^an ^« y^n ^«n-n« iwi 22 :neto-n« mm ms i^«a 

a- % ' - «• • •• - • jr 1 v ••!: — iv v v.t : jt* v.* - :i- 

np^it:n^v3 :^«n Mfrfo dttttih vani ]ln« -i5aD s i 

l<— ~ t : •- 'in j ~ v.* •• : v 911 I $ _ :i~ : : *-i 

miavi it va^vi irgrra fn«"nh wan'te wj ibia ntfa 

• t :- t Iv < ~ : a t : - I v. —.1- Iv 1 I j : - Ir • t • 

bp-p nj?a jriM figg y$TQ ai^l 2 ^ tri^a^n ^n P-?'^l 
d^-i tna-ten mia%n 6t tfr^-^sn nbmj d:tk ^n-^ 

ix; J Iv j - : • t : - t t I v < - : • t : - t : t I < : 

Cp 8, 8 au.(<5) -Vg || 10 a " a >« (post v 11 !> || ° 4MSS m« || 14 prps 
•DOCS (ut 18) || 16 «* IHD^n, id 25. 8,25—9,6 LEVITICUS 147 

i?nn-™* np*v 5 ^no O^iwVp DvrnB nvfa pfyi rnpvi 
tbg mn s h«i iisr^ "rote S^nn-fes-nan n^Kn- a n&n 

•• t - vjv •• : vlv - - x." ~: v •• - t iv : t: - it •.• ■ 

ni&an !?DDn 26 :fdm pit* nan Vi^nnai n s fe>n vnff-n*n 

- - I r t- I v c* : Iav : : v iv : n; ■ x' i 

nn« p# nrb n§m hn« nso nbn mb rrtrr ^iw 
b%srn$ ]f)^ 27 iflftp pw fen D^Egr^v b&i inx p^ni 
nb*v s tnw ^ iwon nnfc nj*i v:n to fen firuj ^3 to 

F •" rr : r • • vr : vj Jvst- at t j- - c i I .r " > 

on D^fe? nton'to nrnjpn ipp^ djjpss too dak ntfo 
vie^W ntnn-n« hvtn np*v9 tmrrt kvi row* rtfr: rr6 
m* "Hftja nio^ ftol nt^D^ onfcten fe«a mrr ^ nsun 

/!• 98 ~:r t t : t t <•: : •'■.'- S*- at : j- : • vr : 

-to i&x finn m ]m nntfan ]b#d h&d np^o :ntfD-na mm 

jv —. t - I • x : • - I v jv • v r- • - iv v vr : 

in« b ym •nja-to'. wrtei vfca-to ftriK-to pj tomg 

a • vr t «/••:• ~ : vr t - : tt : - I — . i- p <-- - .. : . - 

t^a ym nja-nwn YM-nKi vi::r c nK fanK-na tfip^ 

i • vr t X". • v : vr t v : tt : v I — . i- ft <-*F ;- 

feifc nns %an-n« 'itoft Yto-fen fina-fe* neto idk^i 

v j - j*.* t t - v j : - t t v : I j ~: i~ 

<v ~:i~ A" •. • - -r : 6? ~: v v ~ v : j : i t : 

tf«2 onfen nfc?33 nniam32 anto*^ Yuan fina ib*6 b5, mte 

v." t vat- vt t - >t - : |\ : i ;ti lJ—.r 

: j -< • t j"~ • :!••<•• - v • i : • 

di*3 nlw ntfK334 :DDT-,n« ^d* 1 d^^ nya^ ^ dd^k^d ^d^ 

j- v.t t x: —.1- iv :v v v.- - : • t j- : • •< jB ■• r-. ' «• : 

nit^n ix?id bnk finals :dd^i; i£o^> ntrs;^ nin^ n« hth 

: V - v iv ••-: x' ~ : v.— . i- yr : st* av - 

at j : ».t : vj*.* : • v vv : - : • t jt~ • t ;- t <t 

niiT niri^« D^nin-te n« vwi ihns iw;^36 ^n^s p-^ 

v.t : jt - v -; *t :- t ••< at t Iv. _ :i _ ^j-~ • i- \ K- 

d :n#D-T3 

iv - : 

r^n^ ^pr^v wn^n fm^^ n^D Nip ^Dtfn di s s Vt^i j 9 

i" t : • vh • : at t : k-ir! v jt/t • • : - j- • :~i 

DD^on r\b\h ^«n n«en^ ipa-n few rf?-np rtn«-^« id^ s v 

a* • : v.t : v : vt - : 'stt Iv vj- t: r- I -: r v v j- 

nW ^np t*^ ^sm ^ni^ Mi-te^ »nw« ^:s^ nnpnn 

• : <T: a •• j-* - : «• t : • x' : '• : it : x' : ■ «•!: - : 

fe«T ni^4 xrfAff nwnn mv^i ^dt fesri n«bn^ any 

• - t : it : v; • : vr t i" : . *sv t v •• : t - : 

rrtiT ni*n "g »*a n^n nnaoi tfirp ^Sib h^b d^b6 

v.t : - -r I v at - jt : vt: • t : j" : • - : • • t : • 

•mi ni nt^D nD^ s i6 mwj ^b rxN*i rivn-bs bw 

yj T- SV V v j- it : X • • V. . "I T" JT T v : I 

25 a 1 c «* n« II b cf 16 1 26 © D^SH (ex 31) I 30 a 74MSS ju*6»3«J 
(et 8°i6MSS) ^iut Ex 29,21 || ^ XU^* || c 52MSS ^« Bab 5«J (et «°6MSS) 
-nWI || 31 a Au. T d5 + ^j5 DlpD3 (ex Ex 29,31) |J b 1 c «34° ^^( ut 35; 
10,13 II 33 5MSS a«.«5 EiyT I Cp 9, I — dl fit || 3 aiv« ^J>] (ut 1) || 4 1 
n«-|} (cf 6). ic 148 fcOpI 9.7-10,3 

-to neto notf s v tnw mag na^to *m *wn mm m?-n#8 
tto2 nsr)i TjMirnKi T7n«tsn-n« tow nat&n-to anp ftm 
:niiT my ntfaa ais>a nsan ton tanp-na nlfan o&n nrai 

it : y» T v.v —.i- t-:i - j" - : t t l<- :Jt v •• -tr* at t j- : 

:tfrnt8to nsann few-nK tDn^n naran-to fYjK anp s i 8 

i v ~: a - i- \'S' v y~ : • -a": ■ - v lv.-:i- j-)\ •- 

-to jrpj D^a tya?K ^p»i 'i^to Bvrng frq« 4? tonjsd* 
"iwi aWin-rwv o :natan titp-to pi^ cnn-nKi rattan nine 

v : v *• - v : -!••:•- v. : v 1 - t jt - v : - a" : • - j :r- 

ntjftta nnaran n*«pn n«6nnro ^oanro mn^nwi rrton 

yv _ :i- t a" : • ~ Wii ' t - j- I • •• t - I • •:<•; ~ v : t : - 

pro tf£a *n& mrn«i nfewram" :nwrn« ni,T rra 

\ V. • •• T Ij- T AT V : V.T T _ V t IV V \.T Z J\' 

ni-rfiN Vto fin« 4a iksd^ nton-ris &ntf s v 2 *mn&fr 

t- v t •• l<~:i- •• : • : -- at it v vr : *~ iv— . i--i 

iTnnri vto uomn nton-riKya :a^ao naran-to inpnn 

t cr t : • vt •• v : • t it v : r t ~ c* : • ~ ~ »/•::•- 

mroirnin ansrrjw prrvv4 matarrto now BWnn-nan 

•at t : - v : vK.v- v I «r : •- ~r* : * ™ ■ vti" at v : 

TrtrnK n^h ran tang r\» anp*vs :nnat&n rA&n-to now 

<• : v r- *~ at t Ij- :Jr c "l:~~ 1 1- : • - vt it - j"i:~~ 

-rw anp*v 6 tntwna in«tsn^ vtDmPi abb *m* hmnn 

v:*l:~~ I i *it v." : - :-• j** * ; •■ t t j*.* -: t - i- 

rutin tea ate*. flman-nK 5np*v7 traetea nfcwn nton 

tv- ■ <" _ :~ t : • - v ••!;-- it : • - t v.v _ :i — i at it 

-nan nitfn-n« Bnt^v* :npin nto na^D nat&n-to nap^i 
vto ton-riK ftna 4a wx&i agb n#8 D^to>n nat ^sn 

t •• t - v I < ~: i- •• : • : ■ ~ at t j*. # ~: v: t : - vv • ~ t 

^an-iii nwnno n^nn-n«V9 :a^ao natsn-to vrpnrn 

• - t I • a - I • c t - : i- v : r t -«*!•" v* ' • ' ~ 

D^aton-nw a? iD^ s v° naan nnn s n rt*toni ftDaoni wbxn 

c t _ : i- v j* t- i" t - vv.v : t: - : v - : i~ : <t: -it 

pw nxi mtnn n«n 21 tnnaTan D^aton b nop s i nirnn-to 

J j •• : t iv j" : t !•• : • - v: t — . i- j"):~~ at iv 

:nBto°rns nt^Na niiT ^s^ ns^n rtn« wn rb s n 

iv jt* c _ :i- at : j" : • v.t : I v~: i- Is*" I • t- 

n»enn nfc^o nn^ oana^n mn-to r^-na inn« ^v^ 

« - i- $ Tr v— a - '— .it : - i vt t v vtt v I s~:i- t •- 

ittfoai n&iD toh-to ]nn«n n»D ^a s V3 :a^^nn nbi;m 

:j- - •• v j v • ~: i- : <v *~ r t : - : a n : 

•ttaVp ^« ^rT\ 2 4 :oi;n-te-to nwntrj «n^n dsmtik iana^ 

j" : • • •• ••<•'- ix t t v v.t : i : yr** - at t v <• - :it : - i 

nvn m bs «n s t ttgtxnrnri nton-n« niman-to 5a«ihn nlm 

T T T X A T-. I" V : V.T IT ..-....- - - T . 

:nn\jB-to ^s s i u^n 

iv •• : - v. : *-i t- 

?na ^^1 innno BhK nvrfni ana finfi^a vip s v 10 

I •• t < : •- t : - j- • -;i- tt I —.i- i" : j): •- 

*6 nt^N nit t^« sVfiT ^b^ ^np s i nnbp n^y nD^i Mfc 

^ sv ~: tt j ,# t : <•• : • •): — vaI: t v.*t ^* t- 

^b^ vid^ ddik te«rn ni#T ^ste t^x «snv :oni< rra 

J" : • C'. T- AT J - tX : /* X ••" »" "J" - IT V.T* 

nb^miiT narn^x Sin ]Sn«-to n^D no«^3 tw 

<t : v • v -: I -; 1- iv v v rr : 

7 ® ^2 (cf I6,I7)||I5 ® B plur |1 20 a *m«S D^ 5 t l|| b (!) plur| 21 34MSS 

A«.©s + -n« mrr ut io ; 8,9 etc (vei m) \\ 22 q vt' h Cp 10, 1 >*<.® A 10,4—20 LEVITICUS 149 

tom dim-^3 'OB-ton tfipa ^pa 

a* - tv a i t y : - : -H v 7 I: • 

•ft ^flj 519 ]Syfy$ ^i 5KBhp-^< ngto H3£l« :]>i« d$i 
-^8 Bh&iT^B n«D DaTwrnK wfr dip onto IDtf*"! rti« 

ig83 njqp^ pnp"^8 o(fc(J?3 wip.i tirjjqs :r £np^ f^np 
via norp*6n *iwbvtn fW-to nvfo iQtfn* :neto th 

t t 1 f r ! t t : v : I ~: i~ iv jv v j - iv s: ■ 

rron-te bv\ nnbn *6i \chuylh Da'njannjr.Brrto nanwn 
:njrr infr itfK n&i&nviK dy Wnbr» rra-^>3 cotki ^sp* 

it : l«r t G? -: t •• : - v : • •• t : • j-* t v •• — .1- IXf$ ■ 

nirp nnt?p I9ST9 vi^n w?n *6 ibid fofe nnfpv 

d :n#D mi3 ntrp s n aa^y 

iv j- :• tTPn av ••— . 

innimwar^i i3#i p* :ib*6 fina-to nfcp la-m* 

-it - : : j" - t •• : I -j- 1 •• I v.— . 1- iv t : «r- - :~ 

: Davits d^ij, npn inon *6vixriD feifc-to D38i? ™ wai 

iv •• 1 : v.t ^ v~\ a\ t j : «• v j v P9 — . 1 . It • In 

ifwfo" ninen ran kdbji raisin ran tfipn ra Mjnft 1 * 

v. : 1 t - I s' *:• t - I j- a - I j-- vK - I •• • : - : 1 

-ra Dfrt> rrBr ^1 "»&n rtrcrta n« ^nfe^ ■m-jw 

-: v.v •• -: v» ! sv ' v — . )• \ j- t ••< a" t : • jr : 

-bm its^n ton fina-to* nita irnv 2 b :n#D 

v : tt : v .r? : I - : 1- iv v .. - .- , v 

nim n^«o mfran nftyvrm nnp bnn^n vjshdjvk 

T : J" • I" V V - T : " - V Jl'. • T I ~ T T J\ T 

Arte ortoKV3 :«nn a^ip tfip ^3 totdh tow mso ragiri 

t <v : — It* r « t>it wu v _ a" : • - •:/• ^ - t j : • 

:wra pra mrr n*»D *ai Spia-pm *pn ^3 chip nipoa 
iiiitt DipD3 nteKn nbii^n pWin«n nsnann mn n«V4 

t Ij t : : it : - I j j" : t : - •• — . •• : 

*vh# ^n^Tp nip: ^;3-pni jii^n"^ ^n« spgip ^?n rung 
a^nn ^« ^y ntam nmn n6nnn pw^ :^ki^ na 

• t — . 1- <•• • j- t : - _r*-:i~ t : - r j r* t : • j- : 

D^ij;-pn^ p ?r^3^ ^ hmi niiT ^b^ hb^h mi n^^i^ 

t ' J t : I : • I <v t : I : it : at .»•• T • v.t : I x t : • t 

Bhi Bhi nKBnn Tirtyin«i i6 :nyr n« 1^3 

y- t j t t - i- j- : j" : it : jt' c- - :i- 

Dirmn rtn« ^3 lon^-^i iry^s-^ rtrp*5 nit^ mm hb^d 

« t 1 - I — . i- j" : t t r - : <tt : v - l ): " t/a jr • : v.v 

..jj .j. ..j - *j : • t ~ i~ v <v : - ~: 1 ~ ~ i 

vsvbv iB3^> Tfwn ito-n« ?ttft6 d5^ truinnto kvt o^ip 

K8 ••-: j" - : T" it I j : v •• t v t In jt : a - e t»it 

^138 i1D^:b Bhfen-^8 norn8 Kain - ^ in 18 inw ^b^ 

t t a* : vK. - V T T V JT I I "< IT : J" 

\r\ ntftr^K f\nx 13TV9 :^ns 1^83 tfijaa nn8 ^38n 

C t .:•': ' ~ t : j" : • t t i v : <r t v •»: • 

rrifo vd^i 20 ;m#T ^^3 3D^n diSi n^en ^tewi nWja 

* j- -, •- it : Z 1 " : C •" T ~ •:•«.- t : va"t 

b :v:^3 ao^n 

it •• : ^ • 

4 Au.es 155^8 (ut Nu 3,30) 1 9 i+ngama Q??TJ? i«l| 10 ^«5 'n^n 

18 (C5tl)3eJ 7T$f(nt 8,31) || 19 sic M; 1 ? ""H. 150 *op^ 11,1—25 

-b» r)T\ 2 tuftbK ib*6 fina-^n nvta-bx nw urn 1 11 

!)! " iv" — . j " I \. _ : i- iv : jv v vr : **• 8 

-to ntfa nonan-toD tfatfn n#a n*nn ntf t nb*6 i?jnljr; •m 

/? ~: a •• s " i • : ' jv — . t - i- < a •• v." t : • x' . 

ma b ntoa n£ns a i>D& nrDfcft none nDis&ito3 :p»n 

wt" j — : i- t: - v -<- : t : _ v jv : - j I vnr % 

^d-isbdi man *toDD ilbtfn *6 nrnN *n«4 ntotfn nnfc nanaa 

v.- • : - • t" - "-:i~ r : i J v v l<- F vr at •• : - 

keb D^iso laa^ noisn MVI H1J ntoir^a teairna 'HDIBn 

y t •: - jv •• t :- T" ••-:!- • it _ v at ;- - 

kdb DTJB'' & nonsn mA ma nto{r*3 ubMn-inns :aa^> kvi 

j- t a- : - j v.t : - t" <" - :r • It t - v : ivt v. 

noipn *6 noiw mA ma ntoepa naaiKn-nai 6 :oa^> win 

t A-T • j v.t : - • t ,# < — : i- • v v : - it v : ivt v. 

vote yofeft ain n6is d^dd-^ Tmn-nav *Da^ *an n«oo 

- v ^ j- : t : - • : - r • - : i- iv : iv t « xt •• : 

j tt : * IVT V. J" T AT* I JT" v. : T :- 

ntotta nrn«9 :dd^ on d'wdb mn *6 Dnfcuyi 

: i v v ivt vr /~1 ^at • j vt t : • : 

o^a d^so nfrpfcypi Tsao Mn#a to ma nato too 

v . _ _ . — v j v . I_ . • - : v — . j 'at - jv -: v. • 

. __ n j v . j- . j. - . | I- v -; ; t" xt v: t : - 

on vp# n^a ixf* n*nn tfsa toon n^n ptf toa n^naan 

VT I >VJV *AT - JV — . V.T- I - VJV V * •- ~ I VJV * • T : - 

:rap#n ontoa-nw sfcian tfi? bifcaD oa^> w ppfift" :na^ 

li"- : i.t t : • v : •■ j tt : • av t j : r I Iwv : ivt 

trqb kvj pgf D?ga nfe^pi Tsap f^-pa i#t$ Si 12 
-run naftn-na on pp# itoa* 1& ntbn-ro ^pt^n n^-n^v3 

v : v v - v a" \ /vjv v. : it •• j I t I • jl: - : v •• v : 

-bs n« j s tnmb n^n-riKi n^n-n^v 4 J#Tawn n«i oiSn 

t j" it • : wi - it v : t t - v : it • : t it v." : vv - 

pan-nan °*in#n-n*n DDnnn-n«i nien nan«v 6 :i:^ a-\i; 

I «• - v : I - at - v : v.t : - - v : t — j — i j- •• : i • : v:* 

nDtfann-nav 8 :^W s n-n«n •n^n-n«n Dian-n«v7 nn:^ 

v s: : • - v : I i : — v : Ktt - v : j - v : i- • : 

-nan na^ nsa«n° n^onn h«V9 :Dmn--n«n n«sn-n«n 

v : at • : v.t t —.it t • -; r •• : it tit v : i»tit - v : 

Y$f ya-jK-^? ^nn ^in p^ ^ 2o t^pg-n^i ns^a^n 
yTytrbg \^nn »]ii;n jnf 5iv? ^?an Aj-nis ^n 21 :oa^ ann 
n^«-na 22 tp«n-!?s; b ina in^ v3:i^ ^dd b^-ia a ^-i^N 

•.•<•• v I vit t - Iv." t j" - : t : -: - j- • •- t: < v -: 

^nnn-nai w%b B/fy&ii m W\ ii^ nan»n-n« ^i^n hnn 

j : - i- v : a" " s v.t : t - v : • : jv : - it v •• v •• 

vbn yan«*6n»« *yi&n n* 5i^ 23 tvu^ aann-nat ini^ 

•at: - ^j- :- w v — . I t I v«r: : i" • : m iv v : •• • : 

m& on^aaa win-te iKDen n^^ D :oa^ avr pgw 

^t : • v,t t : • : - x' ~ * at - • v c : ivt v. I hx; 

mi;mj «ddi b vi:a oaa^ a on^aaD «wan-ten a s ta-wn-Ty 

m:i - x' t : v.tt : j" - : at t : • • v." - t : mi j 

Cp ii, I dl c <S || 3 a 9MSS ^(55 + ^ (ut Dt 14,6) || b 1 c (SStf '0^ || 
4 ins frt HJNDtfn || 7 jux (id Dt 14,8) Tto; |fg iMS ^.(55 n«1 || 10 «*« + 
D^S (ut 9)' || 12 13MSS au.®5 Vd1|| 13 axI fc«n|| 15 43MSS ^(«)»MJ (et 
&°8MSS) n«1; v 15 ><S AB || 16 *1© + 1^ II 19 ins frt flW || 20 3MSS 
axx^SJ ^1 || 21 a 1 c Q juul lV|| b ca 50MSS ** DPI? U 23 4MSS (JUX2MSS) (5 

So 1 25 a 4MSS & 'rn« || b .u*-t-tri?2 ^n^]. 11,26—46 LEVITICUS 151 

nvQ& narKipotfi none noisa kvi i#k nonarr*^ 26 
itov7 mow b DH3 MiT^S D3 1 ? an d'wdb n^D nara rrm 

j : it : • >.-. t -„•• » avt C ./•••: t -; i- tjv •• t" : 

1 AVt c- *• •• : ^ - :- - vjv i- t - i- t : t - - lj-- 

vua D33^ njftarnfc Kbtonv 8 :am>rni> »nw on^a pain 

.11: ,• - : t t : • v •• - : -.it t - st : • wTiT'T -/• - 

p#a Kben D3^> nn 2 9 d :D3^> hdh d^db myn-wKDm 

I 9%S - •• t - v t <•: : iv x t c* s " : vat t - j" t : 

rtem np:«nn3o %^wd> 3jrji -laaym ifrn pxn^i; ptfn 

- C - : J,tt — . it : !•• • : «n - : *t : - it : v j - I v«t I sL 

p#n-taa d^ D^DtDn rr^i :nDtf:nm BDhm rwBpm 

I vat - t : C?t j* •• : - vy v it : • - : v i - i « i ; - : 

Vto te'ntfK te^a tnnrn-TO antr nnb3 ona warrta 

t t j • v - : j : mi t - si : • s.t : vy t -$•• - t 

•te-to pfcb i« tijhk n:n is wr^a-teo kdc oAba i dtid 

• : t I t j r •;<•; j \ •• • : t • t : • t 

:inD*l ]fTKn» tfDBI K3^ D^D3 DH3 H3*6d ntWntfK 

i" t : '.v.* t - s' t : yi *s — av t cr t : »v t r* v 1 

>.t : • v : sv _ : j a v Is •• j • v - : vv l : t : 

d^d vto «tr nefc bbw ntfa te6n-teD34 tnlntfn win 

*c vtt ^ t v ~: •• ti" jv - : v t t • 1 j : 

^-n#« tote iaotr ^a-tea fiflBh i#k npeto-te', apo* 

v ~: : it : • v: : t : v t • jv — . r; : - t : at : • 

W D^otDi on tm&Q MFp an^i tm ^otD^ T^mDntaaD 

j : r v: •• : a" j* •• T I ct \ -v- • : $ - t : • t t ss t : • • 

:kdct Drfcaaa wii TAB n\T D^D-mpn 113*1 wd to 36 :d3*? 

it T • ai : • : -/' : at j: : r 'c "' : * 9 l^r: - is- ivt 

^3T3» : ^ n nine snr ie^ p^nj jnrte-to Dii^3iD 5^^ ^3137 

<• : 1 v. t -a" t • jv ~: - \." r ~s: t - t t : • ^ • <• : 

^5139 d :D3^ win »Dt9 rby onbaaD ^s^i jnHr b^6"]^ 

<• : ivt t j- t att ai : • • ri J r *5 ' * I - \ 

--iy «!3tD^ nnta^a v:-in ntex^ D3^ k\ti^« nonsn-p riiD^' 

si : ' ai: ■ : -y - atT t : Pf s v —. t •• : - I • t 

«Wam npnv «QtDi 1^3 D33^ n]ib3iD ^^nv :3iyn 

- : vat t - j- t 1 wtt : j- - : t t : • • it : Mit 

YiWn ptfrrtow :n"^n-n» «dwj °vi33 D33* 1 nrtna-nw 

Ij" - I vw - t : vitt - s' t : ai; j- - : x t : • 

^piifcn b ]1nr^ ijHn ^^ t^pio «b wn ]>^ P8?T^ 

pf n-53? D^^errtj b^J5rins43 :dh f^j^si D^?«n 
ayrtto flw ^:« ^344 toa nn6fiD:i d»J3 bcaexi ^^ pi*n 

•• 1 v: t : j- - : j* it e •• : • : v t : - r < : I a" 

<v~: 1- - t : j* — . j- I vii 1 - s m it l ?b - t : v •• j : - 

B^re ^3 a^ip arpm ofl!?^ D3^ nsn 1 ? ortee p»o Q3n« 

t>r y I: j*.* • : r a* r* v.vt j : f . • i vj*. v : v 

T W it t- r* vj-: : I t : t •• . - <- J • it 

26 a 4MSS «3 Wh 1 b ca 7MSS « DnS?;:i || 28 ^« w | 30 sic b i 

31 ^« -!??p || 32 ** «13: | 35 mM* WR II 36 ^® TOT-W II 37 d 1 frt 
(dittogr?)||40 IMS i+Wji yr\*\\ cf 25 (•** etiam ad 40a) || 42 a 7MSS 
«5 to] U b sic iH | c >iMS S3 (US ^ || 43 Q ^ DJJ«9W1. 152 Klpl 11,47—13.11 

rm KDBn pa ^lan'w ipKn-to ronton Bte-rteto D^a 

§ j" \f t - I j" •: ~ : I vit t - vjV vw t : •/* - 

s :fe«n *6 ntfK n*nn "rnn rbhxzn rpnn pan nfian 
nbK^> 5«nty ^a-to nil 2 :nbK^> ntfcrto nw naTv 12 

•• t : • <•• : v •• - 1 •• vv v v.t : x' ~ :~ 

nnTi rm trs D^fr roatf nKDBi -dt rrfrn yitn rs ftafa 

vr : j- • y • • t j - : * t : it : «t vt : it: - • : - s t • 

na6^i dt d^^4 jin^ny nfc?a *?ib , » ^Dtfn arw :KDtpn 

v j : v : 1 t :t j- : * • « • T r w - it T • 

«in *6 thpan-toi jttn - *6 tf*-tea nnn» •ma atfn D^fr 

t j tJ: • - TjTf 1 vlj t : att: it j** :• c* •• • t 

nm:s onqtf nKD»n "tfn naprcKis tjnno ^ n*6tn* 

at t- : *vr ••. : vt : it : •• •• jt!" : • : itt: it y : v : 

nino ^intftean 6 :nnna wW? atfn d^ nt^t^i dt DtWh 

tt: it j** : j : • itt: it y : «• •• • t v j- : «r • : 

n^fiDn^ ihis hitt^ n^ fctttf-p fcras K^an ft£ ik p^> 

at - : w vt I v t : t : I v v «r • t - : j I •• : 

a rp& nsDi sHt ^ lanpnv tvon-fet wiD-toh nns-to 

t vt jv • : t :<••:• ft * i: lr* - v «• v i -vv 

*6-dki 8 :nap^ c ik na£ nni^n him nKt nw n&aa b mnoi 

• : ITi" : - V v.tt- vv - - < T AV T u : * VT - : IT : 

n5# nnK nit ■oa \itf ik nnlrvitf nnp^n n& •g St Ksan 

vt : vr v t j": •• : < • ■•• : -it J: it: v j- tt jt : • 

s :nnn»n pan iTto nsm nKtsn^ nnKt 

ti" t : Iv:- - t wt v." • : at - : jt v : 

nNT-E nnK 2 nb*6 yina-toi nttrta ni/T naTv 13 

<v : r • tt 1 •• lv:r iv : vv v t : j- - :- 

yifi Ttaiwj nvn nnrta ik hnso-iK n«tr 11^3-niM 

r ~x:\ \. T : r • ^tt : vv - j — - i <•• : t : i : 

jt t : r -: i - <.t t • jt - v y I •• I j —. r v t : -«i 

- v - <" : - Itt Ij* t ^ - v - t •• : t t - i: r "jv - v I j** 

-dki4 :infc KaDi tnSn nn^m «nn nrix wj ii&a msrjj pbs; 

• : 1 j- ' : Iv:* vt t : a - vtt *^-vv t : j •• I t 

m*&i ni&n-p nxiD-TK pbri tnto nira «ift nij^ Anna 

wit : t I • tjv ;- I i" I t : t : j : • t t : vv - 

inlsn a -in*m5 :n^ nwt^ butthm pan Taom p^ "sisn-^ 

I •• - jt t : r t j- : • ^ - v.v v lr - p T • : \JS% lj- t i 

ni!;a yuri ntomb b Ti^a nb^ vtin n^m ^r^yn ora 

A T r ~ V.V ~ VT T I T •• : J*T " V ~ <' ' i ' I ~ J - 

^a^n DTa infc tfiSn n«m 6 :n^:t^ d^d^ nrat^ tnsn m^om 

• : - j - I •• t t : r •• « t v~ : * Iv - s • : • : 

7?fin nntst nwa wjn rrty©"K5i w|n nng ?kini A^» 

I •• - <-; ; r : at ^-v.* - vt t i : ^ - v - jt-- •• • : 

nnsDQn nfe^sn n6®"D«n7 :nn»i Ti:a 0221 Kin nnsoD 

- _ . . - <•.•:• t • : r» t : ai : vv • : • - j- : • 

nnSn-^K n^:t^ n»nji imnrt pan-to wmn nn« ntba 

li- - v v: •• vt : • : a tt: it: K" - v y it" s" _ :i - t 

ranx \rfen iKDtDi ms;a nnsoan nnlys nini \ton fixm* 

— jri *<• - j : ' : at - vr : • - vt : it y • : I •• - t t : 

nnan-to Kaini on«a n\in •j roi^ y^:9 s :Kin 

1 1" - v vt : at t : v.- : r v - - T r- - JV ,. 

n^nm \2b *sto nasn K\ni ntba run^-nKty mm inSn ntnvo 

y- : r Iait jt •• vt : it • : t tt : i" : <•••:!" - jt t : 

pan iKaon i%a mya Kin w»ia nn^ 11 :nKtra n nt^a 

I a** v. : • : t : j : • •:<•: - -t r* : - v.- vt t 

Cp 12, 2 w.d5»5® J jnjn || 5 2MSS (50 *©na (ut 4) II 7 a ims ^.@3^J 

4- p^n (ut 8) || b (5 Hint?} (cf 13,6) || c 2MSS jjx *Z\ || 8 ° iMS wS invers || 
Cp 13, 3 au.® n«^ t ; id 5! 17. 36 I 4 Or JTRi? (ut2o) || 5 a cf 3 || b 1 13^3 
(ut 37. 55) H 6 18MSS au.(5 tib (ut 5) || 9 1 c Au.63 V^^l ( u t 18. 29 etc). 13,12-33 LEVITICUS 153 

■flfa hinm man rrrtB-D*n« turn kbb *a uiap" «5 

1 - - t - <-:■ - t •: 1 v;'t s v • T - j 

nx-ier^ 1 ? y^jytoi WtfiD win wto n» nihan nnDDi 
intDi ti^3"^"n« ninsn nnD3 nton tftesj n*nv3 :vftn \w 
*n ifc>3 ta niKin Di*av4 iim nine p^ nn ita jmrrna 
ttptp *pg i£an ikspi *pg i^an-ns jpSg n^jys sap?! 
-!?k *an p% nmi Tin ifcag aneh ■g ik i6 turn runs vm 

\.t !«■* t : ijr : v : c - ./r t - y t j- j i - ./-t v. 

-n^ gpq >3Pi jg$ w|3 ^3| nam |to ^*ny 7 tftto 
rntf n&3i5 nsir* "I'&av 8 a :*an nine jmn 
hd'toi^ mab mna ik niab n«fr rntfn Dipaa rrnv9 :N3-in 

v at . — : jt t : vc - j t t : j" : I • : - J< : • n : it : • : 

iTttrtjn "ltbn-p ^>stf hnio nam tiftg n*m 2 ° nnsrrta n«i:i 

ai T t I • jt t tv:~ <•••:!•• - jt t: Ii- - v vt : • : 

idkv 1 :nms rntfa Kin nnn^ tn^n ikbdi p^> nn 

j* : t it t I y : - « - y-T ^ -iv lv - $ : • : Iatt Ij- t 

mvp nay« ntetft jij nrt? rQrpM nam titan na»T 

v. T I • tit.* •• ,/r t : It t jt •• i I r <•••:!•• " tjv : • 

TM n&sn nfrs-nai 22 :my nmtf tnSn mom nna kyh 

at s.v : • «/ t • : r t j- : • Rr " J • : • : at •• j* : 

*6 hinan ibyr, n^nn-QNi^ :«m y:z inh tnin kbbi 

j vv - - <-;i~ t v : - • : r r -7i v. |y - $•■ • : 

itba i« 2 4 d nnsg moi vm rn^n nan^ nn&D 

t t j 1 1" v — . r : a J c : - v s;i t t t 

mib mna ntaan n^no nri^m t^«-m3D nta nsJT^ 

yr t : \~s: - j : • - j- : r i : it : a* ~ : • w : Jflr 

\2b "is* ?[Bna mm lfisn nnfc hkivs :n:n^ i» nDiDi.s 

If i t •• I - : v j" • : I •• - Jt jt i: it t : j FtfT — . 

KBtan nmfi iToaa «nrt ninx myn-p pto nftioi mnaa 

<*• • : T AT T VI I • - * - J - T T I • I - T T V '. ~ V " ~ 

rnnMT« mm rt3n nSwTiDKt 26 :«vi nyix j;^^ jton inh 

vv — lr <••■:!•• - tjv : • j* : p - ntt ^•%w I" 

j~ : • K" - «* • : • : at •• j* : t t I • tvv •• ^tt : lit jt •• 

kdbi t©3 ntyen n^s-cw vntjfn wa tnSn ^ins^n^ :d^d*' 

<•• • : t v : • < t • a • : - j - I v." ,t t : ri 

vv - - -; i- t v : - • : r _ "t w - j-: I •• 

rQ-is-^ \ti27\ Hidi «in maan n»fr nftj «im ^iiya nn&s 

v s:i r I •• -£ r : a v.t : • _ x' '- f J* J T <t : it 

w : ^ - at v j*; : r • t • j • : r vt : • 

inn n fc ^Tp pbs? Viftrjo m.m w|«TW plsn nft7j3° qgn ik 

IKtt - j y t - > _ t I v jv I " ~ < •••:!« «. t yr 

-]P pto ii^iOTH rgm p0|5 P9JT^ ifeo n^irvi 31 :H *? 

:d^q^ roatf pnari wa-n« MSn Taont is r« nft^ ir^i ttbn 

r t ./- : • r vv.v - *-s: v Iv - s- : • : a I j" v t ,/t : t 

nib) pr^n r\\g$ m t6 fori) tygjft dtjj Vi|9T^ jnag n^p 
n53nrri33 nwnj pbr r« pnig rttnw aas i?t? 13 mn 

t : • : i t I • ) ». t I j" I v v j" : at jt v tjt 

II >6 CD^I?) || 17 cf 3 || 18 dl c 4MSS Vers et 24 O om 11^3) || 26 ju*8 
n «T I 3 1 • ^ ut 3°: ] ^ 1 3 2 w PO?^ ( ut 34) || 33 sic * 154 *HP^ 13.34-55 

tivatf nw nuatf pnan-nN jnSn Taoni nfcn *6 pnan-nNi 

,. .. ^ T j- . . } •••/.•- v Is" - • : • i: -a"- : j I vv.v - v : 

TG&a pnan nfc?s-*6 nani ^atfn Di*a pnin-nN \ffcn fitnw 

t I v v - <r t i •• • : • • : - j - I v v - v I •• - t t : 

nnai rnaa oaai fifeo infc -inon mvp pby laa^N vuhon 

i" t : wi t : jv • : I •• <- • : a t I • J >. t jv •• •• : - 

nam vfrn in^Ti 36 :imn» *nna tm pnan nfcysp nfrs-DKw 

y • : I •• - t t: i tt: it v." - :i - at) war" v.* : • j t • : 

-D*n 37 :Nin nbb nftsn T*fc6 gSD ipa^ my a pnan nfce 

• : i j** t i. * - jt •• - lir* - h"- : i a t ) v\S - jt t 

Nin una pnan N*na la-nos ihtf ii>fc?i pnin iby Va^a 

A J T I V E? - jt : • y - IT ST T •• : I v v - - T T •• : 

rhna oifra-wa nvp-^a n#N-iN ^«i38 d ttrtarj men 

at iv ' v.t t : i . a # : r t • i • : li- - \.—. p : 

nia^> nma rhna mfra-wa nam trfen n*ni39 :n'aa!? nhna 

at: j •• t t iv vr t : i : $•••:!•• - jt t : it: v t iv 

itftfi bn^ *a ^8i4o D :Nin nine "lira ma win pnin 

a vr t • j* •: I JT (.T J~T V I - J 

«vr nan wan »na^ vis anbd bmi twin "imo mn nip 

v. -j- * A V." T * T t j- : • • : I «/ T v. -s'h- 

nsns dtoik p^> yaa nniiaa in nmpa iTi-p-ov* :Nin nine 

- <- t at : — : I jt t ^ - v.v j - ~n - <v : p • : i j t 

-nafc? nam p3n inN nkin43 :innaaa in inmpa Nifi nnnfe 

... jps . j i ..- - t t : i : — : j v. : -Jit : • - - 

w ronx n*noa innaaa in wnnpa nDtoiN naa^ i^ain 

j -vtt j* - : - : a: — : j * : -/it : v v : — : jt t : - v " 

i#N-n insn iaN&t^ ndb mn kd& Nin ims-^«44 nt^a 

j : K" 9V : - : $•• - a j- t u - jt • it i 

h\t 'itfN-ii cpdis w» vlaa yain la-nt^N «taw :•»« 

JV : r : \! <! r n: r -v j v — . - t - : i : • 

ia yaan i&n ^6^346 ♦Kip* 1 «DtDi«DDi ner 1 Dstertonsnifi 

v r - jv - v - : •• : t itI: • «• t j** t : av : ~ *.t t - : - t 

d :ia#iD nanab ma atb^ nia «vi «»e xnw 

• t i v.* - : i — i I j • •• •• JT T A J" T \.t : • 

jDTitfB i:aa i« n»i iaaa wis jng ia mn^a vtoi 47 

p : • v jv : v. v v v jv : - at t * - s: ^ j.. : r - v ■ - . 

na^D-ba i» nt&a i« i^i iraVB^ aij;a i» ^n^a i«48 

v j*.* : t : v. : j v at - : « : • - v 71 : j • : • < 

-IK , <ntfa-iK ni£a in i:aa Dfeig iKipipr pain n^ni^ ntxr 

i <• : - i t v v ~ t : — : j ) jt) : - : ^ - •: - n : i 

n»nnso j}nsn-n« nsim «in nsns yaa iii;-^a-^aa i« aii?a 

jt t : |r* - v <r : t : a - trT w -x: • : t : j v t 

paSn-rw nky\si :D ^ riwt^ yaan-nw n^ont yaan-n» \r\5n 

r - .. - v t t : r t j- : • ^ - v.* ~ v j* : • : ^ - at - v I «• 

nii;a in aii;a-iN wai« i:ai rain nfcma ^a^n Di s a 

t j v t i <• : - I v v - - v - <T T p • • : - j - 

turn NDtD yaan n-iNDD nv^ nante^ wn ntomM fe6 

i j-- t ^ - c - vyv : - -$-t at t : • *. t jv ti- v ~: 9 : 

tfjwsa in nosa anrn-nN i«nnyn-n« in nain-n« ^bns* 

• T • - j v v - v t v j j* T - v j v v - v I - j : 

Ntfi niNDD nr-i^-^a yaan ia avnw nt&n ^a-te-n« in 

• v v : - - <- t r ^ - at - v j*.* : r v -: t j* : t v < 

in 1^33 W|»J ntys-Nb nani : *jn3n nNT DN153 ttfiten &$? 
-n^N nN 16331 rtin ffms* mp-^a-^aa in a-ira in vitfa 

v -: j" : T : I •• t • : 1 • : T : v. va" t j « : ^ 

oaanmnN ]ton r\kr\ss tmv? D^-nra^ iraon! paan ia 

-■ - \ j** - :i- I" - tt: !••• «t -:• j # :*:^-at- ». 

Nin ndw n»s-*6 yaann 'ia^-nN jmn ^rsn-N^ nani yaan-riN 

J" T T T 1 ^-jv - : •• v ^-<v l~ T I .. . . r- - v - 

36 cf 3 I 37 cf 5 II 48 fi "TMb || 50 nonn MSS f3-9»ftk3f id 54 | 
51 «t fl^OOj id 52; 14,44 II 52 >« AB ; cf 51 1 54 cf So. 13,56-14.14 LEVITICUS 155 

nm 8«i 56 tinr©}3 18 inmpa in?i nnns usnfcrn #82 

_,t t •; 1 : ~ - : • t: -'it : •. jv : <%v : : • v:* t 

is mvp infc jnpi infc Man •nna jnin nnj him fain 
-is tqS tip rwtrrDKi57 tmurrp is vi#rrp in Tten-io 

1 v v - v t i" • : vr* t I • j « : - I • j t I • 

n« nai-ifrn #82 «in nrnfe Ttfr-fcrtoa 18 fniniK Titta 

y v : : • j" t A* -C • : t . J v t i <• : - 

itf« Ttymto-toiK rwrri8 vitfrriK i&nv* tyjama-.tM* 

jv - : ^r i" : t i vi i • T - i v v - : ~ -It " v. v _ : 

n ri frra j rnin ntfte nnBi mtf Mm jmn dhd idi Dii^n 
■Yor'to'to i« ^bn 18 Vitfn 18 oviBten 18 nosn -m 

a »T t v. v i j • : - < • : ■ - j 7jv - -:s: 

& :18BB^> 18 tod^ 
jrfcag mm n\nn ntfT* nb*6 n#D-to mrr istv 14 

~ t : - j- v : r < i x: v v.t : s" m :- 

n*mrunt^nnD-to «i3rj torn 3 trnarrtH Kznm imno ora 

t t: av— . i _ -i I v. • v I •• tt: It* v \»t : a tt: rr v.: 

npb^ trtSg nnyi4 wnsn-p nmsrrjm 8in: rarn i&Sg 

»s-t : I •• _ T' : - i t - I • - vr i - w -iv «r : • jr* • : I •• 

i •• : - c s : I j" : a : v. - j*t: • p* T sr - * - 

:D^n ro to bn D"^ 3"^M nn«n TfBsrrnK 6ntfi tffen n^is 

,. - ._,- _ Vy> .. . . v at v it j • - v vr t : I •• - T* : 

nsVinn 'stf-JWi nan wrW! hAk rip* nwi nbsrrn8 6 

B C" - J" : v : vw t I y v : t it" t- i- < • - 

to nfintfn ifesn cna rprej nfesmnw nni8 Must nfowrriKi 

c t \ : - j • - - 1 : t - i- j ^ - j" : t - t : a •• it v : 

-: j* : a i : ^ - jv - vr t - I • v - • - s - t • : r - i- • j — 

ri:2-n8 intsan dmi 8 :ni^n ^:s-to rrnn ib»n-n« n^i 

t t : v •• - • - v • : iv t - /• ; - wt ~ i - j ' ~ v y- • : 

ngpi&rrta 8in^ nn8i ifton b^aa ynm TOiy-to-n8 n^:i 

av - : i — i v j t vr - : •• t : • - - | <- t : t T t v j- • : 

-n8 rfyp. *b*i#n u$2 hmi9 :d^ nvitf i?n»b nno n^i 

j- - : • : - - t t : r t j- : • v. t: it : I j • y- t : 

n>>:p TTr^-to-n8i vpg rtez h8i tornsi w«rn« liy^-to 

-a—: u : t v : t •• j - •• : )t : v : < v t : t 

ni s nv o tym\ tras tHwrw prm vi:a-n8 o»i 

j - i- t : • v. — v t : v I j- t : it : v jv T : 

at • : wt t : - y- - jt : - : • : • t : r* : fc- • • : - 

Torm" :p# "in8 Ai iD^a nfe6? nmo n^b o^i'i&y n^^i 

• v: iv : I v rr v,t v j : I v v - jt : t : • v < • : v jt : 

bnb nns aiT *&b nn^i *\n$tin &xn n« ^nvnr] \n5n 

•: j - v.* t : j" : • at : «• - • - x t v •• - : i- Ij- 

j v : v.t t : v j*I; • : t v it vx 1 - v I" - ri : i- 

diddS fcoyrrw a on^v3 :ni,T ^sb nsun nn^ wm wpfn 

r : • v v - v j- t : it : j** : • wt : vr I / •• : I v « - 

n8fcsnS ^ Bhbn oipoa nton-ri8i n«Bnn-n« a tDnc^ n^8 

t - r~ ' via - u : ' v.t it v : -st ~ \~ v $- : • v -; 

S^8n njp jrten ng^v 4 ttnn D^ip T ^ ]ftib fan b Q^«n 
n^D^n it ]T}^ m b?) irjp'g in»W )t^ ^:p-to jrten ^njn 

59 jjul 'SH | Cp 14, 4 **x®3 plur; id 5. 13 bis. 41. 42. 45. 49 (au.) | 

5 cf 4 1| 6 6mss mx$m tx£\ 11 7 « y&\ ut 8. 9 j 10 «*« +m^a 11 13 * cf 

4 I b iMS au<«5) D^83 || 14 >4MSS T «A. 156 KTp*l 14,15-36 

s: - : I v v - I • • t : - j t : v v I •• ~ <- t . r t : - 

:nim ^ rays vnt^ imsks p#n-p rrim mtotptyn tea 

it : j" : • s » : w "7s v t : v : I v sv "• I • * • ■ * • T " v - 

:D#«n dt to iroDvi "fan irte-toi mipviVp tnk-toi mipvi 

it t it «r vr a* t : - w : - I v v - : • t : - t I v < - : • t : - 

nspi ignnKj 0Hyto )ni ]rtan *)rto i#k ; )p^3 nntaoi 18 
-to "ifeyi nKfinn-xw frten ntew x 9 trnm ^sA jrfig vto 

v • : t - «r VI" - <t t : n • /*: ' lc vt t 

-n« jn3n ntom 2 ° :htarnM &nt^ nrwi inK&Ba "vm&n 

\v" - stv:iv : it it v «r : • c ~ : a t : \ • e* ~ • ■ 

-o«i 21 d nn&T insn vto nasi nnat&n nracKrnm nb^n 

• : i" t : Itf* - vtt j-: ' '. n" : • - vr : • - v : jt it 

nso 1 ? neurit D&te nn« &m roW fufro tr rw *wi to 

j** - : vt : • vt t j% v vjv i-t : v v - t I _r : j- 

D^ih vitfi 22 :ptf An nruob pt*3 toto nn« r66 rrifcsw vto 

j- : Iv it j : vt : • : I v vv - v t t v v I t • : att 

:nto b inam n«6n a in« nvn it rtra ntfK nit ^2 \itf in 

IT VT V IT : T - TV <TT : AT « - W ~'. T J" : •• : < 

TOiD-fcifc nnB-^K tfjirrtg lmncb ^Dafti Dronfia *oim*3 

v:* v 1 -vv v Ia" - v v it: it : v • : - s- t • •• : 

mim pts^n Atiki Dtfan terarnK p^n nrfn 2 * :mm mfc 

I • •• : I v at - j v : vt t it v/; v Ir - Js-t : it : j" : • 

np^i fieton fens-nK £n&h 2 5 jnyp md^ nauri jnSn nn^ 

J<-t : t t it vx* v - t : it : ^* : • vt : Iv - $t 

^^p jgSD p^i ]pf 3"pn 26 tiT3D>n A:i ]n^"^1 ri^i^n it 
nf « : pf n-]p n^in^ iy9?83 I03n rj^Tj«7 :n^«Dl?n jpai 
i]?t^n-p 0Sg )nji : 28 :njm ^ d'w? WJ? n^^n ibs-Vj 
n^D";n it p^'by) n^D*;n irnspn ]jij fife-^? iSs^j n^g 
iDi^n-p nriuiV9 :o^«n en dido"^ mjD^n A:i tni-^n 

I v v - I • t - : it t it j- K \ - a- t : - w : - I v j - : 

:mm *xb rhg ibd^ nntsan BWr^r w flSn *p-to n^« 

it : j" : • vtt j" - : «* ~ • ~ j - l«* • I •• ~ Ij- - v — . 

:tt rfrn nt^«D na^a ^3-p i« o^hn-p Tn»n"n» rrtwn^ 

IT C " -<V —.1" AT J" : I • V * - I * T V IT V •»! T ; 

m bv nto in«n-n«i n«tsn irwn-nK IT ^nn^j n«°3i 

VT JT V IT v : VT - yi V IT V T ■ - v ~: J" 

tnntfK niin n^T32 :n1n *. ^ ^n®^ bv rrfsn ibdi nruan 

v v -: - j n 1 j" 1 • >;•-•- v- Iv - sv • : at : • - 

a :imn»a n^ Ttyrtfc n^« nns »a 

1 tt: it : vt v - i vv ~: -att ^ - s: 

n«-^« n«hn ,| 334 nb«^ fviK-^Ki n^D"^« nim 13^33 
jv v t <• 1 Iv—.i- iv : j-: v t : j** - :- 

p« mas nyi^ yu *wcn rwnvb na^ ini mk nt^N iris 

I v^v v : - -t ^-jv • - it : at \ - :i- vv t !/■ v -: ^v — . I — : 

^ HKia y:S3 nb*6 in^ Tam mig A-nt^s* xims :D3iiTn« 

« vr :• r -v : a •• Iv - j* * : •- - j v — . t rv : - \ — . 

■rw txwrb \rfei\ icr* msba min"m ww inlsn nAna 6 :m33 

j :• I •• < t vv : •- - v j • I •• T* : 'it - 

17 «S«J+DTpD (ex 28) || 22 a © irwn [I b ajx T^tJI 1 24 >iMS ^(52:1 || 
31 ^° dl c 03. 14,37-15.2 LEVITICUS I 57 

-n« mtcb in3n *fcp p iron maa itfsrta Katr *6i Mjn 
frtrwptf irJo rffpa fr£g nam jwan-riK nam 37 tirgn 

-:n- : .- - j i* : v ~ <•• • : ^ ~v - •• jt t : *it - 

3^39 :q^ nratf rparrna Tapni iraj nns-to rran 

./r : r t j- : • 'vr - v x T • : # at - - jv v «c- - 

n«i4o :r pan nTpa yaan nfrs ram nky\ ■vatfn Di*a man 
-^ fcjjryjj na^rn wan jna *i#8 s tfiagg-rw tefrn #5n 

a\no rraa "yap* 1 man-nam 1 :kbb aipo-to ytih nra 

a- t *vr • -•/-#:- "j — v : r- t K t v • t I j • 

I- i K t v • x I j • I: • jv ~: t t iv v : it : 

rip^ nn« ism croaKr, nnrr^K warn niin« Maannph* 2 

Kr* v ~ «aT : a - t ~.it - j- v v: •• : " _ : jt j ~: Fur : 

-na ybn a in« ivia niBi hln a^-Q*m3 tmarrnK n»i 

v I j" • vr - ,T - -r t - v - < t • : • it - v xt : 

titan fan* mien ■nron rpan-n« b ntrpn nn«i a^aan 

I" t i • j"~:r : *vr - v j ): • y—ir : at —.it 

kdo maa Kig m«DD nyn^ rpaa yaan nfrs nam nfhri 

.Ft •>. — v -.v." : - -~t •»- ^- w ~ jt t y • : tt: 

man nsirte nan viirnfcn Vmkvik man-n» pnavs turn 

•at - j - —. t v." : t •• v : t t - : v •- - v I -tt : i 

«• : t . - - •.• t ~ : i" t Iv. t v • t I j • v : 

■roaviK D2D^ mia natofrrt** txmjrvt hob 11 infc Taon 

att : v v.- ~ : •- - j-. - : mii - cr : • a jt : • 

nam' n*m rtttg ^5^ ks-dki+s n^a^-ns D2D^ n^i3 tehn*. 

.... T T . | .. T . - nT : v v.- - : •- - j" it : 

■n« inSn nn»n n^n-n« nbn nnw n^3 raan nto-Kb 

I •• <- • : -at - v - j • vr*~:i~ .- - -.. - <x T , 

W| trnej ^nt^ n^n-ns KBrf? npbi49 i»wi «s-ia ^ min 

• j** : at: • j" T -c - - v j" ~ : tv-% : ^ -it - v.t :• j •- - 

tenn-63-^K nn«n ibsrn-nK onehso :nt«i nybm ^Bh r* 

•.v.- • : v at v it j • - v vr t : i •• : - vr x : 

j» : j- : •• t v : vv t I v v u~t : r* 'j- 

nihnvfn ibsn 013 b on^ tool ii s nn nbsn nan a n!;^inn 

t : - j • - - . t j-t: t-i - j*- ••: — 

rvivnK Ktsms* tmoys pgv n^n-^K n^nn n^nn D^ann 

•- - v j» • : i- t : ^ ->•.• »c" - v jt • : a- - i- -vr - 

^#an ntaan nsn vmji rnrja nfesni twin D^Dnn niisn 013 

j. . . ^ •• IT vw tIj**; t-i - j • - A'~l~ 'vr- * - " . 

rrjfrg ^b-^k T»b wid-^k iTnn ibsn-nK nStevs tnp^inn 

avt - j" : v v: t I j • v vr" i- s • - v - ■ : - it 

jpna^nman npbA ?mng n^T54 d nntDi n^an-^p ibd^ 

I vit-: - -t - ^ -j-: t : at - t r- t : *vr - - s: • : 

n^inb57 tnnnabn nnsD^i nKlj^isfi :n^ nan runs^iss 

: vit v - : - vr — : j" : - : *it - : v w - - j- t : 

b tronsrn nim n^T liicsn DT»ai KDtsn wa 

-itt- C" J at- j: ct- J : 

^a-to a nai 2 nb«b fQtH«1 h^d-^k nin 1 * 13T3 1 15 

j" : v : - i •• I v - :i - iv : x: v t : j* - :~ 

kqb lair ti^ie b aj n^^. ^a ^S ^k anj?8 ■QgTOBJ ^^ 
' 36 *1 n^«i 1*41 a cf 4 |* 1 c^ ^i?n II 42" ° 1 c juuj»i piarj cf T 4 \ 

43 a «* ^n« ||' b 1 c Vers (cf 41) g^jjn '|| 44 cf 13,51 || 45 ° 1 c jiu.®S 

piur; cf 4 if 49 cf 4 || 51 a *u.« '««i"n« , i to s ;^ n«i || b <s(£J) nni< (in^)|| 

56 sic 6 II 57 8MSS «S *H II Cp 15! 2 a « sing || b <&(*)?) it. 158 Nnp. 15.3-25 

cnnniK taima libra 11 tnita vikbb jwin n«n 3 tmn 

<•:••• 1 v t : jt a : t t : \ jv : r y : i 

a*n y6u aaah ifra aatfan-^a* tmn iriaatt'iima H?3 

vt - vtt «r : • v — . t : • - t r w t : \ • t : 

laat&toa jhp n^« B^ftns :aatr "rtp aehntfK •^jfrtei aaa^ 

a t : • : ^c * /v . * : it : • vtt j" •• v ~: v: - t : at : • 

-n#K ^arrto atf*/-n 6 :rwn-TP aaai craa prm mja aaa 1 ' 

v -: • : - r •• - : mit - j" t : "c - I j- t : vtt : $•• - : 

r:anv tuxmiv kdbt D^aa wni rua oaa 1 * atn t6j atf^ 

-v.- - : vit t - j" t : *vr - I j~ t : vit : S " _ : at" v.tt j" •• 

P't-^t 8 tymrrp kdbi D^ea mi vn« Das** an ifraa 

I jt r : vit t - v t : »tr- I;- i: vtt : $•• - : at - j- : • 

■ton 9 :a-is>n"w hdbi D^aa wni vua Daan tciea a*n 

t : vit t - j" t : *vr - I r i: vtt : sv ■ : at - vt ~ 

n\T i#« Sba &jarrtav° :aafcr a*n ■rt* aar iBto ainan 

j-:: r jv -: . -« - T • if ~ • ur ~ vtt «r : • v -: t :v - 

D^aa prm vua oaa^ ttfrw Mroni a-iym* kdbi Y#m 

•r* I/t: vtt : $•• - : t j>« - : vat t - a : • t : - 

D^aa tpvrtb w afn fa-M* 1 itfa ^£n« taiun-TO aaai 

•at - |j- t 1 \.tt : t - w - r <v ~: : vit t - j" t : 

-i#k fenmiov 2 ♦♦an^-ns; Kattt D^aa prm rna b oaai 

v ~: vtR • : vit t - j" t : • vr - lr i: vr t : sv • : 

an vt^-m^ j^aa *p& vir^bi-bhr iaah a?n la-pr 

t - <- : • p : -it - K* - t • I •• • : t : \* t • v.t - j * - • 

nt?a prm vua oaai imn»b d^ roatf i5 isnn lima 

v t : I s- t : att : jv • : v it: it : v t j~ : • - t : 

^tf 18 D^ih vitf ft-rig 1 * ^ratfn DFav* nntDi B*n a^aa 
nrfin-to D:n:^ i&id bnb hnsrbx ni/T ^iRta roT 1 ^a 

1 1" - v v.t t : •• v j - v v t : j" : • jt at j" '. 

\n5n rbv isdi nhb insni n«^n nn« rrtbn an8 nfem^ 

I .j.. - ST T v • : at v.t v it : ¥ jt v I •• - t <t t : 

jn?-naatf ^bd nsn-ti e^Sn*« d :iaiTD nw ^ 

^ -at - : r e • jp« •• r • : 1 • <a : j" : • 

■YiHai n:a-^v7 :aign-TP «d»*j nira-te-nK o^aa wni 

t : v jv t : vit t - x' t : w t : t v • y — I j- t : 

n^v» jniyn-iy 8DtDi D^a Da^T prnaa^ rt» n%T»-n^« 

T • : '.in - j" t : *c ~ jt \ : r -at - : • wtt jv : r v -: 

mm iv i^doi D^a «nn jnrnaatf anM Bh« ast^^ ni^K 

w : it : . - - j - : it : ^ -at - : • v.t v j- : • v -; 

nnt^aa nat n%T en nit mnms hww a tanyn 

at t : • v.t j-.' : r yr u x. # ! r * t • : vit t 

551*0 :aiirn-ip «dd^ aa win-5ai a/t^a iTnn b^ nya# 

: vit t - jt • • wi -j** - t : t t' : jv : r •*<"•" 

:KDtD^ vbs? a^nn^ ten kdw^ nn^i:a rty aa^n nfca 

IT : • ITT j-. .. ... -; y : AT : • S.T T" : VTT JT Z • V "1 

taiyn-ij; kdbi D^aa vnni inaa oaD* 1 aaaetoa y:'n-^ai 21 

mtt - j- t : \- - I j- i : vtt : s" - : att : • : -it " t : 

D^isa r^mn vi:a oaa^ r6» atfmtfK *6a^aa vten-bbv 2 

•c* - I j~ t : vtt : $•■ - : att x* " v — . v: : t : - .. - T : 

wmtfa ^bsrrbv i« win a5^an-to D8i 2 3 :aipn-w 8Dt3T 

j* v -: v : - r s t : • - i- • : vit t - j- t : 

&& aa^ as^ dSv4 :a-s?n-*w «dd^ la-waa i^-ro^ 

• - : • t • : vit t - v.t : • a r : t : vtt v iv 

i&x aatfarrtan nw nyat^ «ddi v^i; nn^: b \nn^ a nn8 

v -; yr : • - t : a* t j- : • «• t : t t t t* <• : t 

nw nan air rm^a nfcxw d :«atD^ v6» ast^ 

j- t r t t r t • : it : • wtt jt : • 

3 ai*<5 + irnw nfefe D^nnn i« nfef? nr^^; 1 ?? «^n «c» u 4 6mss 5 tei | 

8 ^ 021\ (ut 5 etc);' id n |f n a 4MSS ** TTIj 1 M \\ b *cf 8 || 12 a " a iMS 

00 ^ II * b «+nnoi;i 14 ®s«J Dirnrn? p 15^(5 nn«i || 18 1 c «snn« ; 
id 24 (cf 33) || 19 59MSS aix®$& (et T a; 7Mss) -b? || 24 a cf 18 1 b «* «Tnni. 15,26-16,12 LEVITICUS 159 

njiKDB 3it w-bi nmrbv amir? i« rrfm-ra *6a tr*] 

T T : J •• : T AT T* ~ V. T I* J T T" •• : • ~ 

vbv 33tfn "ifc« ssetorrts 26 :«nn hkco ,Tnn am? w 
vbv 3tfn nff« ^sn-tei n^-mm nm: 33t?D3 airi nr-te 

t t j" •• jv ~: • T - 1 : at v : r cr t # >- : • : t j" : t 

tTja 0331 kob^ b D3 Mian-to'.*? :nn^j nN&&3 n*jr kdb 

■,n : sv • : ax : • v.t "./•• - x : it r pi \ : v : r y t 

r\b mson nniTD rnntrDwi 28 :mi;n-w kdbi o-bs prm 

yx x : ,t : ax • Wfi it • : mii - /•• T : -v.- - I -r t : 

a^in vitf n^-ngn ^Dtfn dtov? nntpn iron d^ ni>3tf 

j" : t r r • • : - j - it t • ^- - : < t ./- : • 

n*bv nkn nto irian-nan nKrin lnarmx )r\5n ntwwo 

T « T V * I AX V.T V IT V : X - -IT V IT V I '" ~ <jl I 

tontr-M-nK DniTni3i :nn«oe 31td rrim mb^ ton 

PTi • i" : v fs 8 • 3 it i: \ w • t : #■ : • I •• 

it . /r . «* • ■ v j* : ~ : t t : \ : ^ x < : /a t : \ • 

■HKDtD^ jnrrQDff nnao Ksn ibm 3*n nun nstv* 

t : t : ^ -y.v - : • yv • s' •• v - : _ i ax - c J 

ntWj ehftto nipfo Mib ifm-na 3Tm rtfna? favn 33 :nn 

7?~ • : «)••: ' : V.TT - v t - : t t* : t t - : it 

B MKOD-DP 33ff"* 

it •• : • ?"• 

Dn3iP3 rtnw "as ^tf nib •nrw n#D-to ftjm nsrv 16 

*r t in : I a~: i - j** : v:* : - — :i- v v t : <•• :~ 

I • t I j ~: i~ v •• ~ v v t : v ~ \\ j~ \j : FT' 

ntf« m6sn ^s-^x n^^s^ n^3D t^i&n-^ nr-^33 ^3^-^ki 

<•: - : v - - •• : v v at - v." • vl - v •• t : < t - : 

rti8 ^a* 1 n^T33 :m&3rrto hkik lira ^3 nib^ ^t Ksn-^y 

I <. - :i- ^ t y : v 1 - - - c Tr Imv •< t j : I t it 

#iS i3-n:h3 a 4 :nbtob ^w n«tsn^ ips-n ns3 Bh&n-^K 

vl - v 1 : it : •?" : v.t - : Ivtt Iv i" : vIa - 

12 ns:^D3^i Tim 13 tD:3S3i intr3-^y ^n 1 " 13-^301 vzb* 

\r •;s:: • : : - - j" : - : t : - J : r ■ ••::!• i : • 

his; n^Dns :D^3^n n&3- b n« d^ds p oft ehb-^s «il^ 

— : •• •• it •• : L » : v *r m i j~ t '. •• vd ••: • Ia : • 

it 2 ^t v *y- : at - : v: • J* • : i- : ly-« •• r : • j*- : 

:m^3 toi TO3 1S3T ib-nt^K n«tsnn ns-nx rtn« 3*npm 6 

1 •• j- : \.-\\- jr: • : a v — . ^t ~ i~ j~ v I v ~: i - pTs • : 

Sih nns nirr ^sb nn^ TD^m ffrofrn ^t^-nx np^v 

v j - v.v t : j" : • t <••/: iv : a* • : - _r : v IvrT : 

nirrt ti« ^rta nibn>i DTirtyn ^^-^ rtn« inai 8 nrin 

t 1- tv <r ati v: • : - y : - I v - :i - Is - t : r* 

rtr nto n^x T&iyn-nK ]hn« 3*npm9 :^T«Tyb nn« ^itn 

•jtt »r t v —. • t - v I ~:i - <•''. • : i" t _ :i- v.t v -n : 

5-mn r6» n5r ^« Tykrnv° :n«Bn nntm nm^ hta 

T <II T T V _ : • T - : IT - V.T T : AT I V.T 

^TKwb v* rte6 "rtp 1S3 1 ? nw ^d^> ^n-iDr^ ^t«wb 

«• t _ :i- y j — : ait j" ~ : <t : j" : • y~ t: it •• t~u 

ns3i i5-n^« h«enn ns-nx rtnx 3^pnv i iTramm 

s: ■ : v — . t - 1- <r I ~: r '': • : tit : 

-^d npfo" :ib-i^K n«tsnn iB-n« tDnt^i m^s iran n.?3 

1 : Ij~t : 1 v ~: ^t ~ i~ j~ v y~ t : a •• «r : w « i~ 

26 5MSS 65«J (et «°2MSS) tal || 27 a 2MSS **« m b2 || b nMSS 

« na ; 1 « || 31 1 c «M ornntni || Cp 16, 1 W3*°J+'T)J b^« || 4 a «*« 

■^ |f b ax A (5 + - ; ?3||io - df?.' 160 K^l 16,13—30 

mbp visn tihm nirr ■sete rmian toa #S-^ni nr\mf\ 

•: j 1: t : t j : x : j* - : • • - •• : • - <r •■ •• •• : 1 t : - 

Wvrto nibprrna truv3 trolBb msa tfam hot d^d 

«• t - v y): - Is - t : v 1 t - x' ' « •• : Jat- e - 

*6i nvnm-to i#k mfesn-riK m&pn pyin&yi rrpr ^«A 

^ : «.•• it - v.* ~: vy - - v v ': - Ij- - : -it • : at : j** : • 

nznp m&sn ^B-to UEaran mm iSn d^d npbv4 trwr 

t :Ja" v v. - - j** : - y t : V : $r • : t - j- • r t : it 

-n» antf n *s tvajpqi mn-p D^B-jntf nr» m&sn ^n 

- t : 1 t : v : \.t - I • y t : ^ - iv $•.— v - - j- : • : 

ntwn n3lB^> rraa-to ibrn» from oft i#k rwann in* 

jit : v at ~ «• • v t v • •• : T T JV ~s t - I - <• : 

•ub^ niton-to infc mm lin fffc nfew itfto idttik 

./••:•: vv. - - - y jt • : * ~ j- : t t <v -y- t 

"W DTTOBteDI WltST* M3 jhfcDBD tfl&mto 1B3V 6 tmfesn 

t : !»•.•••:•• •• t : • _r : : •.. • vl - - jv • : vi - - 

-tev 7 ton^DtD wis nri« tDttfn niriD tajiA ft&y pn nntfan 

t 1: nr . \ I V5 t • Ix* " " "•* -J i v _ :i~ l<": at 

isyi wrcrw tfi&3 iB3^> i«is to ^ntoi;ryp-*6 dik 

<•; • : a - :-K ~ j" ~ : y : •• v j : JTS P t t 

i#k ratarrta k^v 8 &Riir top-to imi W3 im* ¥r?3 

jv ~: - y : • - v t t : r* t : • jri; i vr : •• J" : :i - 

-to trun Tfrfrn otdi nag oro np6n vto iB3n mir^ 

I y- t : • t - j- • t - <r • ri : at t j*: • : <.t : r* : • 

tPDM jntf W32K3 ovrtt) vto mnv9 jyno nstan rmip 

a - i : r -jv v. t : v : yr- I • stt t • : p * -«•:•" j :»- 

-nan Bh&n-nK ibsd ntov° tenter* M3 nfcDBD #ipi tvfen 

v : vl - v j"- • t • : i" t : • j" : **'•':' :!• : j - : r : 

rirjK todi 21 :nn TirtwrJiK n*npm nsTBrnw. una Sn^ 

I -fi- I- t : it v j* t - v «i: • : - a- : • - v : c* v j 

^3 j?iito-to-n« vto nnnm '^nn i^^n BWi to rn ^nt^-n« 

j- : -: t v t t jt- : • : - - • t - j j- u j" : 

TWyn tftfrto bni< inan nn^t3n-to!? Qn^t^B-to-n«i ^Hr 

• t - j - t l<- t : at - t : !.•.•••:• t v : •• t : • 

Drtto-to-n« vto yvton «^:i 22 jmrni ^nx; b^k-ts rftush 

vt i~: t v vit j- t - t t : tit : • - \c • j' ~: y- • : 

bnh-^« ihn« «nn 2 3 nsiijs t^htik nton hits p«-^k 

v j v I —.1- <r it : ■ - v; t - v j- ' : at-*: I vjv 

on^ni Bh&n-!?« i«i3 t^n^ ntfK iin "na3-n« bt^B^ tbifi 

».T • • : vIa " v J : vr t 7: —. » - jt* T • v " t 

Kim i^s-nw t^n^i t^iip oipos b^n n^s-n« ffnv4 :nt^ 

t t : at t : v c J : "t Ij t : . - - < 1 : v I - t : it 

n«V5 twn wyi tips ibdi ubn nto-nxn ini?JrnK ntwi 

y : it t j- : \.-:i- jv • : t t j- v : n v <r x : 

D33^ b\wvb n^tyn-n« nb&QW 6 tnnat&n w n«tsnn n^>n 
jh«i 2 7 :ninDn-^« mn^ p-*nn«i n^as n^3-n« win rtw 

•• : iv— .1 — 1 v j t Ivr ••—.!- : *at - v. t : •: \ j~ 1 '. it : 

-ib^> &DTTO fconn 1^8 n»6nn T^in«n n«6nn is 

j-- - : t t v <t v - : t - 1- j* : j" : t - r 

Dnt^3-n«n nnib-n« t^to wlv\ mntsb pnD-^ *rw t^r&3 

vi t : v : jt 1 v •• t j : it : av" . 1 — ■ I J • v v; vl - 

d^ds rurs-riK win rta osr Di^^ ni^nn 28 :nt^iB-n«n 

•at - til ! v I j- t : tt : j" - : t Ij" - : it : • •• : 

zbty npnb dd^ °nnMn 2 9 :n:nan-^ mr p-'nnin 

at * vr\\ ci jj :it : iv— . 1- -1 v j t !«• •— :r- : 

n3«^D-ton D5^n^Bi-n« mm Bhfa ii^m ^nt^rt t5hh2 

t t : t : v •' 1 : - v j - : v - i iv ■ • T " vj - 

DD^to ibd^ mn 01*3^330 :D33in3 ian iam nitan n&rn ^ 

vv ••— . y - : yv j - F iv : 1 : st ~ c* - : t: vjt — . r j 

21 Q VT || 24 2MSS (IMS ut 6) « + irP3 1)1^ (cf 17) | 29 ins c GD 

n«'t? 16,31 — 17.13 LEVITICUS 161 

rinatf n3tf3i :rintpfl ,tj,t *izb naviNBn fen oariN in^ 

I «< 1 - it : • \.i : j" : ' v ■• J ~ • av : v j" - j 

-n#« ]nan "nfcrp :D ^j; 1^ Dj^w-na nn^vi oj^ kvi 
•naa-riK tfa^i vax rra ina^ fp-na &>zr n#«i ina b ntfD* 

. ■ : ■ v v- t : a - t - _r lc ~ : t v •• - : <v — j- j- J • 

-n*n toid Snfcrnw tfrjbn BftpD-ns nsaw :tf-rpn "n?? tin 

v : v v s v : vl - j-l: • v v • : vJi - j- : • »t - 

ntf rnn\m34 nw b:\pn wb2 m bw\ n^nan Wn iw naran 

t : it : i" - : ^t »t - j- t - : V' . > " s - : a* - - : - v." : • - 

n:#a nn« o/itfBrrtep 5*nlr •ua-to nsab n^iy npnb d5^ 

a»t- v. -- t - t~ •• tT • <•• : - •• - : t * 1j~ \ '. v t 
. iv v ^t : jv 99 — .1- 

5*n via-ton nn«-^ nan 2 :nb*& n^D-^« m,T narv 17 

v : t t v : I — . 1- iv •• - 1 s: v \£ : j- - :~ 

nb«^ mm mmtfa njin nr omto mD*r, ^*nfe^ ij-ia 

1 •• ct : jr* v -; t t - _r: av •• - : v.t : - it : •• t : • j" : t 

mnaa tstik afca-w nit* Bneh n&a b ^nfcr a maia b^k bpw 

av-: 1 — 1 (r v w j - : • v — . •• iT • j- • • j- 

a i*ran tib ivm bnto nns-^m :n:n^ pro tsh^ ntf« i« 

• v: J •• v j - v v : iv — . i — i I v. • t : • jv — . < 

m frinn W*b a&m m mm ptfa ^ rrtrrt nip annn 1 ? 

jt - <• t ti" jt at : lj- : • v." : • t i- I t :It <•): - : 

^a wir nfetj webs : b i»y anpa «nnn t^an maai inbtf 

j- : • t v — . J - - : 1 - vljv v. - y t v - : • : It t 

warn finfrn "us-to S^nat on n#s SmnarnK tenter* 

j-.. • v:iv v t - j-- : - • : 1 _r* -r.* -: v ■• : • iv •• t : • 

mrrt n^tf ^nat van irftmte nine tofc nrte-te mn^> 

*.t r v t : s" : • : t : Ia*- - v c* V * _ v: v t r 

tsmd ^nh nns nin^ nato-^ b^in-ns inan pin 6 :oni« 

a - ' v j -it" t : j- : • - t ~ v !<•• i ~t : it 

oi'narnH iij; viar-^v :nirrt nh^a n^ a^hn T»pm 

...... u r- ^ : ; • 1 : it i~ - w ■ - ^" : v •• - j- I : • : 

nnb n^rnMrt d^ij; npn Dmn« d^t on n^« DTrtr 1 ? 

c t ^ v : r vr * >J~\ av *tr v; „• -'• — . • • : - 

nan-pi Mntr a n^aD ^« t^« nb^n mhm* iwtth 

c . - 1 . •• t : • j" • • j* jv" - :i- it I: 

v < - v v : -it wr s:—.i~ v — . at : j t v - : 

:vbjjd «inn b^hh nnaai mrrt ins ni^y^ ^a^ ^ iyiD 

it - i" t - ,• t y-: • : at i - t ^ TT v ■ : j 

te^ it^8 b Diina nan nan-toi ^^^ ,, wao ^« ^kv° 

vr j*. # — . t : jt - •• - I • •• t : ' j" ' 

aipo nnh ^nam Din-ni< n^a^n toaa ^:s ^nnn nr c !?a 

vCr. -- ^t ^- - : • : t- v Vjv it v v - - t j* - it : at t 

nitDn-te aa^ vr\r\z ^«t $m D^ia %an t^s: ^a 11 :a©p 

-....- - v T <• - : • -;i- • jt- t t - vjv j* 11 

*pnb* p-te 12 nsa^ ^s^a mn mn-^ oa^n^sa-!?!? isa^ 

• : - t !<•■ - i" - : v,v - v. jt - p av •• • : ~ - v:* - : 

m tfb oaaina nan nam an to«n-*6 aa» ^s:-^a ^nt^: ^a^ 

v.v : 1 : jt " v - : at - j c? ■ VJV t •• t : • j" : • 

n^« b Diina nan nan-fan b«ni^ a ^aD ^« wkv* tm ba^ 

v — . t : jt - •• - I • •• t : • j" : • • • : it j 

32 a ju*0 IBy II b « plur |j 33 6MSS Orjuuu ^ || Cp 17, 3 a iMS « ^a»; 

id 8. 10 |j b c+baaina Tjgpj *iSTP?^ ( cf 8 ; l6 > 2 9); l M II 4 a ^ + 

nonn vb || b ^ l^g ut 9 etc j 6 (5 *JM n^D 0§JB?J || 8 a cf 3 || b 2MSS 
©i)5«J DDD— ; id 10 («J = ill). 13 || c jJ.(S H^V. (ut 9) II IO a cf 3 a || b cf 8 b || 
c >2MSS is || 11 <$ MF\ (ut 14) || 13 a 9MSS ux& n^p (cf 3) || b 1 MS 

MriHttCDaa— (m 12); ia 

Biblia. 1 1 162 «1p^ 17,14—18,21 

jnswa vrarn ifoTrw raft tear n#» mrw rm to -raSr 

ITT IV V.T • t T V t~ T : tf- Tl" jv — . I L »f" J" t 

m bs m Wnfen *2ab nata ann %s:n iot i&a-ba #sr^4 

t j- •• t :•_!••: • it : - : j t t i t vjv 

tnia* ■"rtoh-te *nrt iot ifcpa-^3 tate: ■a ite«n *6 nfca 

I" T * ^.T : I 1 • J T T T T V <V J' A" J VT T 

•rfja Dam naan m7«a nS-itM r6a: tatfn i&k tfai-tavs 

tt : v • : jg« - it: ■••« * •• : t •• : <- v ~: v v t : 

tfb ntan Dir *6 aav* nntDi arwn* KDan D^a mn 

-1 iiT : •• - : j • : i" * : ■.%•.■ j - x* t : •;/ — I ;■ i: 

a :i:to afeui pn-p 
moan Whfcr "ua^a nn 2 nb*& ntfo-!?** mm -lamv 18 

vT : - it : •• t : • j- : v •• - i si v vt : j- : - 

m QFO& 1&& trnsDTW nfeWD33 ♦♦□a\-6s nirp ^« onto 

v : - : jv _ : ■»": • I viv *•• -: i- : iv •• i v: «n : « -; «,••• ~: 

h&b nana aoao *jn i&n wSa-pK nkmo^ tewri *6 na 

t t j*; : v ■ •• • —. jv - i |- - : \ viv j** ~: r : a — . r j >-t 

j- I •.. v : v ~: i - s- t : • v p* •• j \a •• 11 \ : - : i" j 

-n«i ^n&n-nK Drafts tcofl^M mm "on ana naW> maeta 

v : I \ v <v : - : iv •• i v: jrs : v - : av t vjvt ». : : • 

d :mm mk ana tn awn snK nfrin i&k ^bstfD 

it : « ~: avi j- t w»t it ut si ~:i" v - : - t : • 

d : mm '•m jtto rrfe6 vnpn *6 i%a i«^a-^« ti^K fta 6 

it : e - : at : v J - : ~ v\ - j t : j- : t v • x 

\t\t\t\v nbyn $b mh tok nfcin tib ?td« misn w« rmw 

it t :v u?~ : j ' Jt : • R— : j J: ' j~ :v : I v t ^~ :v 

JTTO9 d :«in ?pa« mny n^n ^ TO«-n^« nnnr 8 d 

- :v 1* . I « v J" :v a*— : J I « t v I" j- :v 

Ti« b m^iD "?paK nttfa-na mix; 11 d tmn ^irn-a; ^ 

I • t vjv I • t v <•• - - Jv * i" v.1 : it :v /■ 

*6 TOK-nin« mis; 12 d :nmiy nkin ^^ «\n ?inin« 

j I « t 1 -: j- :v it t :v w- : j k vl : i -; 

r a"" : j v.1 : • i -: j- :v r I k t j" : a -1 " : 

*6 int^«- a ^ n^n ^^ M8"Ti« mnsrH d :«nn ?raN 1«^ 

j : • v a"~ : J I « T r — . j- :■; I" O : • J" : 

?pn« rms; n^n *6 sprornt*** mis; 16 D :nmir n^n ^ 

I v: t j- :v a"~ : j I v; t v r« jr :•: it t :v «.•- : 

nna-n:rn*tt n5a-na-n« r\hn tib nmn n^« miy j 7 :«in 

t • v : t : - iv a"~ : J w • vt • j- :v p 

nnh»-^» nt^«v 8 :«in nat ,w ni«^ n/tiis; m^^ npn tib 

v.t ~: v Jt ' : p jt • t «• >t —.1- t t : v j - : l • < 

-b$Y9 trr»na n^y nmny n^b ^26 npn ^ 

v : t iv - : t v: t jtt :•: s - : : • ias • j 

irmop h^-^«i 2 ° :nnrw m^A aipn ^^ nn«oo npa nsftj 

I : p ~: v •• v : it t jv v. ~ : ""»• • -J at t : \ j • : wt 

TJBjft l^"^ 3?1^ 21 ta 3"^W^ ^Ir 5 3^??^ 151^"^ 

14 a dl frt c (50 || b ^(5 1^r>fc< || Cp 18,3 G) B n^JJ. || 9 a cf n b || b 15MSS ^.©3 
nn— 1| 10 ins frt 1 *ina ] H a nonn codd (teste R. Elia Karaeo) @3 + H^H «'^> || 
b l'? c Vers nn^D j 12 3MSS (503 + ^3 ; id 14 || 13 >6MSS axx \\ 14 a 22MSS 
Au.(S03(S;J(et $ '9MSS) b«1 1| b cf 12 || 17 1 c 05 et v 12s ^^(veiniS^) ||2i a ** 

T3j;ni = *i^(?) ut « ; 3AI0 (cf 23 nym^) rsin? ex i^anV? 1 in. 18,22-19,14 LEVITICUS 163 

„- : • J it v : it : / — . I tt? v: /" v y- : j : I v a - 

-nxnvh Trraatf mrrtb nnnsrbsyw :«in msfln n#« •aaeto 

t : t : \.l : : 1 : \x' ' • vi " : t : r k*** 1 at • j- ; 

rtm bin "numb nana ^ i£i;rr*6 n^«i m 

1 TVS vi : • : -,t •• : s" : • _ : i - 1 t • : .* 

nteo ^K-itfs oMan ^oe: n^s-^Da "g n^-tea ikbbiv to 2 * 

v.- - : x —. : —. • - j : : • v ■• t : <• v a" t : k : - r 

-n« pan «prn mto nato nbs«n pSn kdbavs :dd^sd 

I SV» T V T ~ T AV T \.J —. \j : VIT I V T T JT : • J IV " 

ten ifcbrn *6i •'fis^D-nwn ViprrnK aria Dmotfn 26 :mneh 

v • ~: 1- j : - t : • v : ~ 1 \ v v - x: : ~ : t iv : 1 

nSsrtr,n-/3-nK *$*i tmaina nan nam niTKn n^sn niinnn 

Ji~ t v •< iv : 1 : xi ~ c* * t : v it va" t >. •• 1 - 

tfwrtfy. 2 * :p»n kdbto D^asb nMt pamtfaa nfcw San 

r<*i 1 : I vit t Es : • av •• : ■ x; « I v.t t i- : ~ ^ t •• t 

tuTiDb ntf« b *tan-n» a n«p "i#*o nnfc ddndb:i Din« pan 

iv •• : • /? -: * - v vt't x. ~\\- at cf .~:i~ i~ : v : • I v t t 

nwsan nn-oai nbm niirtnn too nihr nwrte ■^ 

-/ t : - y :: • : f« i » " ' ~ v ' v _ :i- jv —. j •* 

nifcyy ^^ *rnD#D-nK ornate *nnv mpD nfctyn 

- : • : • : • : - : • v jv : - : it - •:>x." t w it 

mm ^« arte WDtan *6n Di^sS ntewa ntfx nbinnn nipno 

iv •• 1 v: 

-»23 mir^s-to lira* nb*6 nEto-to mm nan 1 19 

,.. . $ — . T „ .... 1 •• fi v >.t : j- - : _ 

iv •• 1 v: jt : « -J /t j- a: r j* ': c?** ~: xi : - it : v t : • 

:d3M"^« mm ^s ^bt^n ^nhat^-n^i sih^ji Va8i idk t^«3 

iv •■ 1 v: ^ : 1; -; a : • vr : ~ v : t • • t : < • j* 

mm •uk DD/ ^rn ^^ nioo \T^«n o5^«n-^« bBfrtK4 

jx : c . avt w — . r -» t •• - •• I- • • v:it v : • 

v.v : 1 :r at i - v: t : v? •«»::• s - : iv •• i v: 

• T ~ j t - : ait: it r c - *r* 5v •• ■ $: r«. t : • 

*6 Mn ^b ^^n 01*3 ,0*0 ta^n d«17 :^t^^ tf«3 

^ v J ' a' • : - j- «• ti" j t r* y : li- t • «• x 

Mian iirreai ^n mn^ Bhft-nK-^ *& lato ^5Dht 8 :n^T 

wv - yr : : • : a" * v.t : vO r t • j -: t : i : iv n*» 

y.*- : $ v : : - -r': v v :: T\ : i t iv - p« « - 

:qdm^« mm ^« nfifc ntyn n^i ^^ tDp^n *6 tTd-is 

iv •• 1 v: yr : e —. t j~: i- ••-;<• t iv Bf— : j J: :- 

j : it • 1 : 1 • _ : 1- /• wTi " s i : ^ ~:i~ : • : a : • w 

■n« pyrri"^^ tmm ^8 th^« xxtrm rfftm npe6 ^D^a 

v '"".r it : /■ — . I c v: x' v vs : - ■ : 'vat - v; : • 

^prrtf/H npa-T? ^ns td^ ntos r?n-«5 ^tan *6i wn 

j«-P ; 1 Jv 1 - vJ : • v t y\ : I • t i a: • j ! ^i :r* 

:mm ^« vvim n«Ti /t^o inn ^^ 1^ ^d^i e^in 

it : y - : I c v:i- t /*i : a : • K- • j ••• j- : • : 

21 b 1 ^jW? vel fib (cf (5 apxovxi) i| 23 a prps njfffj || b 14MSS «\"1, 
14MSS Edd «in I 26 >3MSS ^©t)3 I 27 Seb ** n^«!J | 28 a 1 ? HKpj| 
b ®S3: plur (ut 24) || 30 Seb JH3 || Cp 19, 2 ><5 (5MSS om my b) |j 
8 a^« 6?^1 (cf 17,14)1 12 © plur || 13 40MSS *xxmJ (et Z° 16MSS) «^1. 

11* 1 64 Kipi 1 9, 1 5— 36 

bm ^s Tinn *6t W-g? Nfc?rr b *6 Bibtstoin 5w "nfewr^is 

at j-- : vr : v ./ : t •• : -it • 1 t : • - vt j —. r 

orftr iton b *6 a Tbya 5^i ^m6 i6 :?ijt&s> ttstfri proa 
-n« rrom rain »a^ spn*rna aufrrrtf^ tm#T •uk am 

v - • ~<~ Iavt : • \ < t v jrs : • 1 it : « -: Iav •• 

si&b •ua-rw Tferr*6l D'prr*6 i8 :«£Dn ift* N^n-^^i aftw 

I v " /• : v • 1 : l< • 1 : i" jt jt • ■ : I v • -: 

: • r ••. rr : c ~: I a t ^»— s i-- : jt : - it : 

r- - v - : • t • v - . • r • : I ivi v»v~:i~ j •• : c i- 

>$^ nefen i« nnisa *6 "rraDni bp*^ no-im nnatf Kim 

j v.t : \ j t t : • j •• : t : • : v jvv:iv t : ■ <• : 

-n» *ram« :n#3n *6-^ c vidv *6 b n\in m&a abTW 

<• •• : i« ••. j v. : i j yv: r vis • at I - « 

tften Y 1 !?* ism 22 :d#k ^n toid bnfc nnsfta ninft id^k 

I " T T V • : IT T VT' A" V J - C V T I- T ~. 

tnwno t§ r6wi «on -rcto whoct^ ni»T M|£ baton ^«a 

w t - i" j~ : • : at t jv ~t w t - t : j" : • t t it <•• : 

I j" t v : - : I v t t v j t r : it i /: - : 

nb ff^ffi o:ft to D^it* b&* TTB-na in^w mft-wn W«D 

v v: "~: y.'T /* : r • % j t a : • v * t :t jv : — :i- t _ :i _ 

:nirrt b D^ftn tfip "Trp"^3 aw nfrmn rntf:n 2 4 :fcar 

it i — v; vij a : • t er: r • :it t t - r* »i" 

mk vnvmn nab weft ihs-n» ftjtfn n^onn rnBttt 2 5 
twtpri *6n n^mn b >6 mTto teKn ^ 26 sddm^k to 

r* ^ : j : w ~:i _ : /•*r"~w:ij iv •• i v: ^r : 

tDitrv 8 : c ^pt n«B n« b n^t^n i6i DDfi^Ki nas ns^n a ^!? 2 7 

vjv : )r:h : /- : v." • : - j : av : i vr : I' - j 

it : « _ : av t v. : • j * ) — . |,- •.• j : •/:-:• : • < v v t 

p«n n«tei pSn nw^n arjtitn^ wi3"W bbnR~b& 2 9 

\ w.T t j% : it I v t t jv: • i : at : - : \.t : • iv X'~ i 

m b*v trriiT ^« n»Tn ^ipon ^bt^n ^nh2t^-n«3o tngt 

it : v: ~: at • c t): • : • j- : - v it • 

rriiT ^« am n*avfy «fpan-^a triirpn-^si hb^n-^ usn 

^r : v; ~: av t jt : t : if;- : - • : • - v : it •••<:• 

x ~: t v.v v:i" t j*'t : Ua'T j" : vr : -rf : ' t t ■■ <•• : • iv •• i v: 

:infc win fc6 DDn«2 n3 sjpi« nvnana d trriiT 

-»3 Tibs ft nan«i ain« nsmnan d5^> ri^r Q^n mtK334 

r t t -T : - it : v : • jx ~ j" ~ • t v: r v • jt : v : 

bvj *wn-rf?3s tcav6« to ^« ansa p«3 on^n d^ 

wt j —. r iv •• i v: jt : *: - : # at: • I vjv : v.v ••/: x" 

nfiW pTS-^38 pl^ WSD36 tiYVlfrMl te^©3 HIM tDBt^M 

- y I vv •• : - I vjv •• : $ it : - Kt : • - t • - at : • - 

DDnK TiKsimtfK ai^« rriiT ^« dd^ to pis tvn ws 

E : v • x' v ~: v •• i v: jt : • ~: av t jv : r I vw? I j* : i •.•v.* 

15 a ^ ntefjn || b 7MSS »& »b\ \\ 16 a 66mss ^«t)5« ?j»j;? || b 41MSS 

*u.(8MSS)S«0(i3MSS) Vh) \\ 17 4MSS |6, au. *?« || 19 3MSS^5 + 1 (« 

5jD"131?) II 20 a 1 frt nnsn 11 b aix+ \b \\ c *». rw || 23 1 prb b*y% \\ 24 a dl A || 
b ^' D^Vn || 25 juu ^p^n 5 ? h 26 a « tnri; cf Ez 18,6. 12. 15; 22,9 || b 2MSS 

aix® &b)\\ 27 a IMS juVk*?"] I b ^(SSplur || c AXX&S DD^t || 28 6MSS 
(id 32. 37)3 (32 tpn— ) + D5^K || 33 ^«t)Sa: J DDH« || "36 >®. 19-37-20,18 LEVITICUS 165 

-te-n*n Vi&rrts-nK ornate d *DTW? P«b 

T v : - I \ t v <v : ~ : "it: • I -;x: •• 

s :niiT •<:« Dnfc DJVfcyyt ^b#d 

it : v; _ : at v.v • — . i -1 - t : • 

•• t : • j" : v : ■ •• s: v wt : j- :~ 

witd in 1 ' i^k Whir* nan i Tan-pi Whbn a ^3Q fihK k^k 

9 :" • l$" • . — . •• t T • : jt - j- - I • •• t : • •• : • • J 

^s-ns )nfc? ^«i3 :pxn innjT! |n«n or ngv mo b ^fc£ 
]?jft •$& ]pj ijn.Tp ^5 lay rjgp ina ^TOrn urto Bhga 
or te^jp nbvn q«14 pt^ip Dtf-na Wrtn ■tiftpoviK kbd 
"•jpi^ *$$ trjw inn? tfrig t^Kij-p biT^-rus f"$3 
^nyn innstfoni mnn ^«a ^s-n« ^« ^jhd^s nnfc man 

: • : a : - : • : <. - j* t y- t s* ~: • : ~ : i j* t 

:ddi? mpa b ^fen •nna a nwb Ynrot ttAvtein&n ins 

it- vJ«r;« Iv w - J"~'.\~ y :• t~:i- j* t j- : 

av ••—.!- ^ : • • : • - v : it v <•; : • v - : v v - : 

■DftB^ipnnv : c iay ngp^inM wpm tftfin Btoaa^s-riK •wui 

v :•!-:• : i - vvv ^ j" - : • : • - vjy- - t v <• - it : 

^ipn-ns bmat^ 8 :m\ite ni,T mb b ^ onshp dtpvh 

* •. v v : - : iv •• i v: \x- i x « x a* I : w • : p 

-n« ^p* n^ efti Bhn-^ tmeftpD ni,T ■sk dtiK onnwn 

yl- : v -i • j* iv : -r : v.t : «r -: /a s.v • -:i- 

ixfx &xv° :13 vot %p ia*n ra« ntyp niD ia»-n»i ra« 

<v ~: • : i jt t «•!• y • : *• t at j v. • v : v t 

c nwniD vim a n^«-n« wr» h#« t^** a ntfa-na wr 

jr i a- •• v.r* v lc : * /? — . ■ v x* • I -: • 

vna nny vi« ntfK-na i3Bh i^« BhKi» sns«ann wan 

« t j- :v • t vj" v - : • <v — . • : v it - : k- - 

t - v - : • <:; —. • : it y; •• : v.v •• : j : 1 i aj* 

v •*- : • v ~: • : it xs •• : ^ t v y: av •• T ^ : i ^ 

:D3 on^Di vid^ mo m*x& Mv nnrm nt^« '•asBfo idt 

it ^.* •• : VI ^ av •• : v t Jf** i t • j- : : • x x 

infc nBitr^ t^N3 mh hdt nsK-n^i nt^«-n« np ixf» b^«v4 

< : : • •• t A" jt • \z • v : vt • v !$-• v - : • : 

nonna tnnDW in 1 * n^« ^\svs jD^Dina net HMn-^i inn«i 

wt •• : • y : t : l$" • v -: • : iv : i : w* xf : r : I v : v : 

m bybx mpn itjto nt^xv 6 :^nn nonan-nKi nw mo 

t v <-): • v -: t • : i~: i- v.t •• : - v : at 

viar niD rnyiifTiiin ntf«rrn« n:im n/is wanb nana 

>»t j at •• : - v : v.t • it v jt: -it : t jt : •: t •• : 

iaS-ra-iK vn«-n3 inns-n« np^n^K Wkvi :d| DiT»ot 

i j- t - - : v Ij-* v - : j* : it j-: •• : 

wb surnbai Ktfi ion innirnK n«m «\nn nrniy-n« n£m 

«• •• : :: • : vj-: t :v v <•••:• • : t t :v v t t: 

-n« ibtf , n#K vhtS 1 * tnlp ^to rfei tnhg miy Day ^:2 

- : • v -; • : it • j —. tT* y ~: f" :v at- jr* : 

tik nrta ^ni n^yn ?nbD-n« nmiy-n« n^:i nil nt^x 

i»t : • • : iv: iv jtI : v t t :v v <t* : tt t • 

Cp 20, 2 a IMS axx n>5» || b 1 (c «) ^jte 1 ? C©fej id 3. 4 . 5 (cf 1 8,2 1) || 
3 cf 2 || 4 cf 2 || 5 a *u niitnb; id 6 || b cf 2 1 6 a cf 5 1 b Seb *x* HHK | 
c ^ Hay. || 7 a >au.« ; 1 M (cf n ,44) || b 4MSS *«.« + tflljj || IO a " a dl (dittogr) || 
b 8MSS (5»3«J W || c 1 c ©D3 plur || n « B sing || 16 1 HH8 (cf 15,18) || 
17 (®)»S plur || 18 25MSS & (et 1° 8MSS) niT|. 1 66 fcTlp*! 20,19—21,10 

tok mn« b 'rfnm^ toss; :npa Drroy vnaai rrow mpo 

a I : ■ s - : - : v : it - vtv • «.•••: j : : • : t «r t Li : 

• : it • ji —. urv* iv v •• : v s* a"- : j I « t j -:i- 

:vw* o^ir '^to^ DKtsrr nta rfi nny tfn*rnK ix^ i#k 

l\ t j* •— . >.t • j? : v at- v. j- :v tj v - : • <v -: 

D'n'ni; nta ytik rm» otj rra ytik fl#*rnK np^ w« Bh&i" 

j* —: vf w t j- :v a* jt • « t t/' v ly— jv ~: • : 

ontw •■fiBEto-te-riKi Vi&rrte-nK Dmioeft 22 twr» 

c • ~: i~ - t : • t v : - 1 % t v <v : ~ : 1 : r 

mvb natf DDn« *raa s 5k i&k pfci bana Kwrtf^i cnfc 

vjv t t v.t 5v : v j* •• ' —. v : t v t t v : v )<• t 1 : at 

■fiK ■a dmbd n^D ^N-n^N ^n nkns b^n *6v3 :rjs 

<• av •• : • - «• - : j- — . v —. _ >j \ : : i" < s it 

firiDT*rnK wrvn Snn nib nohV4 :ra ppw tib ftMrte 

t t : - v j : p v - V T J - IT IT I k-.-s IT T v •• T 

ni,T ^k tixn ibn rat p« nfifc nvhb d;^ mana 4«n 

jt : • -: at : ai j- t I vyv t v jv t . t t <v : v • ~:i- 

nonarrrs crtoam^ ttroyniD mna '■nVnan-nito ds\"6k 

<t •• : ~ I i" v :-:*i. p - it I • v.v : v • :j- : • v -: •„• •• 1 v: 

-na ^pwrafci Sintsb m®n wn-raa n«Dt^ rnhtsn 

I: - : 1 : at- c - t - I j t I r* t •• : - t : - 

v - : t t— . it j : • jv - : : It jt •• : - v •• 1 : - 

b m,T mk Wip ^ n^tinp H> djvvti 26 :m^ dd^> vtoan 

at : j- _ : \.It j- I: • v <• : r p- - : w t • : j- : • 

t • 1 j- : p J : p c - it I • yv : v «r: -it 

DiTOT DnK SID3T p«3 V1DV niO ^&T* 1« 11« DH3 iTH^ 

j*.' •• : <.t j : : • I v w t at j v: : • j y jv t v : r 

£5 :m 

IT 

rnaai ftnw ^3 o^nSn-^« nb« n&Q-bx fori* ^q&v 21 

-.t : - it : I a— . 1- j-* : « "ii " v j v: v v t : v <- 

iQ6b Ytot n'ipn ii«^-D« ^ 2 :v6m «^ts^-^^ &%& Dft^« 

j . . ^j .. \.Jt - •• : • • •< it - : «r - • 1 \vv : v •• - : 

v5« nmnpn nbvian inh«^3 :vn«^n ina^ i^^i viS^i 

t •• jt I : - t : - < —.1- : p t : v • : j : • : • t : 

:tf?nn^ tots toa° kis^^ ^^4 *mw pb &xb nn\n-«^ nete 

1 - v:* : at - : -j- it - • j it - • \.j a - : vr :rt ^v -: 

tib ni^ni 5 ! ^n^^ ^ oapt nas^i o^na ?imp »wi65 

j t t : • a** - : J v.t't : j- : t ; t in <•.. :): • i 

nn\"6« d# 1^ «^i Drt%n^ Vn^ nw\p 6 :no"ity »nfcn 

av •• 1 v: c* : - : j : v •• j •• : p <• /: v it t v. : : • 

t • vli jt : v: •!: ~ J" av •• i v: vsv t : •• • 

tfip-s nnp^ ^ n^«o nt^nna n^«n nn^ ^ ft^m rut 

j )t p w • j vt • i" jt : vt • : It • j t t - : i- <r 

t^ijj a^j?o mtj TtN! n ^" ri ? s | W^jpi 8 :iNTfr*J. k^j 

c* •• j' I •• j* iv : •it : i.t : j - ~: It j- It v : r 

?n3nv° d t*rfor\ #si n^ne «\n ?i^«-n« nuft 

I •• - : li" t • v." t v v - : j* t • t v a : • 

fp-na *&di fm&Qn pyiiMh 1 ^ pyinw vn«» Wan 

T V J" * T : • " I V C* J _ I J - V ~S T V P* T - 

19 a 2MSS JUU.U % II b " b am.© invers || 20 ' Q >© || 23 iMS ,ma<&DM J plur 
(cf 18,28) |j 25 1 c ©S «J?^ || 26 a >am || b ® + MT6K (cf 19,28) I Cp 21, 
I am,® iBgl; id 4. 14. 15 |i 2 am,®5 invers || 4 — 1 frt ^JJ3 ^V x ?^ (cf D3) || 
5 1 c am Vers sicut Q ^1^. || 6 (am) Vers D^ITJ? || 7 1 frt ng* 1 ., cf 13 s || 8 1 

c am(5 d^o (ut 23) || 9 am mitrft (cf 20,5.6). 21, n-22, io LEVITICUS 167 

W\ • ~ I • it - • ./ <. • : x t : at j v: - ^ : - t 

vr I- : • Iv j- - ••'•• • at v: j->: • >.-• •• - : j : ...._, 

ntfvw mD^ 1 * :np^ rp^ma n#« wnvs tmrr* ^» vto 

t <t t : - Jit* t v.v : • ,t : it : x ~: ,11 

:n#« n ( T b r&i?& n^ina-DK ^ np^ *6 n^rna a nit rttm 

it • }j— .T-i" yr : • v Jat- j ?«• v t jtt— .i- 

narv 6 d :ib^ipd nyp mk "9 vra&a ism W>rF-*6v5 

j- - :~ 1 :'" : v.t : /■ ~: v at - : w : _ x~ ~ ' ■ : 

x 1: I . s p j* a ••! v. — . i- iv j" - 1 •• x: v v.t : 

vrwrbo ^a i8 nvtto or6 anpr6 nip- 1 *6 tab ia nvr nete 

v t j> it v: •: x: «l: - : -J: • j /s : r v — . 

in 1 9 :yvifcy w mn ik nebs ik nw &* aip* *6 dib la-ntft* 

J 1 t j c-.t j - •• • j ••• <• at/: • j ^ j v ~: 

in pi-i« tans 20 :t natf in fen natf ia rprp-iBto #■* 

w r * I j-" 1 it v/; v. vat v jv t. jv : r v - : 

n#« t^*rfe> 21 ntf« b nriD i« ns^ ik in: is "irua W>nn 

v — . • t I v it j : v. v v - j tt < a •• : j*.. - : 

uv2 ni/T na^rna •a'npn^ tfin° *6 rtso fina smo did ta 

j at : j" • v <>: ~ : ~ • j I •• Ij - :i~ ~v • j 

a^ipn ^ipD i\^k Dr6 22 :anpn^ tfr *6 vrt^« Dr6 n« th 

a- tIt: - c :'t • t v: vjv ri: - : vr • j t v: •: t: ••< 

tib naT&rrtoi ^ ^ na*isn-^« ^« 2 3 :b^ D^ipn-pn 
.♦DBftga niiT ^:« ^a ^pD-n« %n^ «i»n ia D^D^a t^a^ 

it :r- : ur ! ■ j* ™; T - it: • v •• - : < : a j • c ' 

r t • • v ! t iv : at t v : I w — . i- iv v j- - :~ 

t t v : I - : i- iv •• - i x: •: vt : f :~ 

on n^s ^ip nttf-riK ^^n^ *6i ^Si^-^a ^ipn Viin 

s" v ~: a* :/t j-- v * : - : j : •• t : • i- : j" :)t • :n • : 

anp^-n^K i ^K-te dStiS^ nfibx ^hxs tnOT 1 ^k ^n^po 

j-;: • v ~: j # t v •• : v " — . J v: it : x . v: v •>: - 

in»D»i nirrt 5*ntr-Ma ^^ *itv« b^ipn-^ Das;nT-^a6 

^ t : \ : t i _ •• t : • i" : <v: - v - : • tit: " v v — . :i~ t • 

jnra ^« b^«4 :nin^ mk ^ste «inn t?san nn"ia:i ■riw 

^ -x." • • j* it : x ~\ vr t : • v ~ vsv " t : : • : ait 

vhb7v\ "int. 1 ' n#« iy ^«'^ «'? b^ipa at t« vr\x «^m °rtnN 

- •• - : rj : • jv — . c* J • tJt: - t j - t < : I - : i - 

^ -it - : • 5 • j : — . • j v v •• : t : 

b^b ii'xnw niv« Di«a i« •fr-KotD^ nt^s pt^-tea pli n^x 

w : t : • jv _ : t t : < a t : • jv - : I vc t : ^ - • jv -; 

I • - < : vat t - wt : it : w - r j". -: v v< ■_ t : •.. 

nn«t nnon t^Dt^n «av :o^a mto pTD» h a D^^jipn 

- - : a" t : v v.v ~ jt • it - v. t : I j- t • v t^t: 

-n»D»^ W^ ^^ nsitM n^a: 8 :«in iDn^? ^a D^gn-p bp-f 

t : t : vr j vt •■ : st-- : i v : - ^ • t»t: i • j 

nnDn «2Dft Vto w^-^t ^iDt^D-n« sne^i9 tnprj \:« na 

y : •• t t < : ' i : • : - : • v j : it : it : v: . at 

2Uftn tfib ^a^^-^^ nrtev<> :n^po nin^ \>k «AWj^ •a ia 

«/- via j vt t : it :»- : v.t : - : A\. . J v. 

II 1 c (53 tf Bj ut Nu 6,6 || 14 a *u«i) h, || b cf 1 || 15 cf 1 || 17 ««. 
tth|rf? || 18 > IMS (SD || 20 a ^©0) Vfto II b I n H? II 21 °"° /u. ^r I 

Cp 22, 3 2MSS « B t) ia || 4 3MSS ® + ;nin u 8 «* piur. 168 *np<\ 22,11-33 

e^*6 n\nn rs i^-rinv 2 :i&n!?3 to*^ on tfra Wrn is ta# 
mt&x n\nn 4 tnlrnni^ :ta«n *6 nnshpn nonns Kin it 

jt t : - v : r • I •• i" j v t't: j- : • • /* 

rra« an-JD rr*V#j3 ■rrtna rp3-to nStsft ?ft pa inn n#njn 

T « T VJV T V : ' T * T <" V T T : T I J" "V : T T 

I c t : mi : • vlv. j- r • : i - j vr t : a" 

■oj ^ip-nK <ft(p *&i 15 tW*Fpnn vfift inn v$v tof#pn 

j" : «• :n v : - : j : vn - v !«• *■ tjri : t t • r -: 

vr: t : t : - l_i _ : t <• • : it i- ct v -: j" a" t : • 

tn&tpn aw ^» ^ DiTffTp-n« 

it :J- : vr : S —. y av •• :Jt 

5*n vis-ton rin«-tos n:n i8 nb*A nwrbt nw isvi^ 

v : t t v : I -: r iv •• • jv v vt : j- - : 

c "tin-]Di biHzr Vpsd t^K tsh« ante fliD*n torftr« a ^3-^3 

jr* ~ I • •• t : • " • • j* av •• - : vt : - it : •• t : • j" : t 

v -: t :• t : •.*••:• t : t :>r <•);- v -: •• t : • : 

tn^vy\ rafrss n&33 lit d^da DDjs-fc^ :nto£ mrr§ mnp^ 

r • it g t : - It t - n x t av : i : r it : vr r J*' : ~ 

t^Ki 21 :D3^ mm rerti fcfc-s Empn *6 did i3-n»« te 2 ° 

• : iv t /: : i' K i: j • aw: - j v. j '.' —. y 

\t&2 i» ipss nirft i« rii-Kto^ ftirrt a^tf-nnt mp"-* 

I a - j Ktt - t t: • j vv •• ■ : t i~ • t : ~iv <*Js~ r 

win -IK y&& ik frw aa :i3-n\T K^ did-^3 Y®rf? tfyr &gf\ 

I jt i t v.— i •: : r j >. t I t: v : r <• t 

-*6 n^«i nin^ n^« m^-ipn-K^ ns^ ik i-p ik n^-i« 

I V * : AT I - VV Si'. " I V V ~ J TT < V V " I 

nra onten rn& nt^i -m$h 2 3 trwrt nsten-to one i^nn 

t t: a It ; - j t v.v t j : it r* "«• • • »v " j : • 

k!? miDi pinai hinDi a, n^Di 2 4 :to-i^ ^^ Tuh iftK nfere 

y t : J j t : t : I < t iv ir* j •••v." : jv _ : r 

nn^npn *6 ISits Ton 2 s «fc^n K^ dd^-ik31 nin^ b ir-ipn 

•j' I: - j t •• Iv j- • i - : i- j v.v : : ~ : i at i- «l: - 

nn" 1 K^ d± crd bn3 onnt^D ^3 nter^3D ddm^k Qn^-nx 

w Tl" V T J V T <T T : T JT VA" T ■ V.V " I V: '.' J\' 

D ittb 

IV T 

ik* ^ b-i« 3ty3-iK mt^ 2 7 nb*6 n^o-^« ni<T -i3i^i 26 

•• t • j* •• •• tv j • •• «v v v.t : «/•• :~ 

pnrt nlr ru^rti \ratfii di^di ia« nnn d^d^ nynt^ n\m 

1j- Jt : v ti" t : t t • • : - < • a • - j- c t jt : * vr t : 

nn« dt<3 itsnt^n k^j ii3-n«i m^ nfcriK iit^i 28 :nm^ n^« 

it v ^ : » — . : • j : v : j ti: \. : it i- vv • 

Kinn Di s 33° tnnsTn dd^^-i^ rijrt rnin-nnr nn3tn-^i 2 9 

< - it : • i»:T :r at r >.t - iv j : : • F : 

bniDt^3i :m,T ^k ipa-w ijibd iTnin-«5 ^5k^ 

v :- : it : « - : Iva - w • x i •• ti- 

• :Jt a-- v : - : < : it : v: -; at c • — . i- - : • 

D3HK K^iDn33 :d3b^pd niiT ^k bvn\zr ^3 "STina ^flBHipln 

v : v <• - iv : 'it- : cr :«/•-: a" t : • j- : i \. : • : -!:• : 

s :rrjrr; ^k ^^ Q?^ ni>7^? d^?d h$9 

ii i c ^®5ct J n— 1| 13 i6mss '43 || 18 a ® nn? || b ® ■'jao | c 14MSS 

«x«^ + *ian || 23 w plur || 24 a ^v@D 'D || b 7MSS @ + fl^« (ex 22) || 

28 ims juU f nfcyi || 29 smss ^©3 (ut 19,5) 'innstn j 30 ims 5 «^i ] 

31 >ju*(5 || 32 *a D^pO (cf 21,8). 23,1-21 LEVITICUS 169 

mow Sfcotr ysrttj iS^ 2 nb«^ nt^D-^8 mm istv 23 

'x : - it : •• t : • <•• : v •• - i •• s: v vr : ,/■• - :- 

dh nW* tfijj yjge Q{jh ^grnift! n^rr; ^jFttp n;ftK 

< — • : - J - T T : JV T I" • T V -P* it - : T 

fi tDaVfttflD 

iv •• 1 : 1 

:owiDa dak i*apn-n#K tfip wpn rrim •tihd nbw 

it - : 1 : vr «<:/:• v -J vJa v tJ : • t : j* ,_ : i •••••< 

trftrrt nos trmrn pa tfii-6 nbw rmaiKa ptfton tf-rtia* 

IT I - - V.V 'AT :~ IT I J" Vi,- VT T Jt t : - : I 'IT vj - 

□^ nratf mmb niSDn Jn n'to ^ihb hv lira n&Dnan 6 

C T J - : ' AT I - V - ~ J- V - V J - ./T T T " —. I - 

rotfte-te dd^ n\i^ #Tjr*npD rnafenn bi*a7 ntatffl nisD 

v j 1 .* : t av t jv : p '.'K t' : • I • it - P j - 

□rrta our roatf mmb nato Dnaipm 8 nfcwn *6 miir 

<- a* t j- : • i»t r v: • jv : ~J: • : i — . i - j vr ~: 

:**n *6 rrfty ro«bo-te tfiiiricipD Vatfn 

1 - : 1- j vt ~: v jv : t vl t>: • • : - 

d^n mo«i 9tor#h •ua-to nin i0 nb*6 nato-to mm latn* 

v •• — . jt : - it : •• t : • <•• : v •• - i jr: v vt : j- \- 

STTSp-nM amspi d^ tni ^» ntf« parrto utoma 

at • I: v vv :-l: vr lj" • -: <v ~: l vt t v j t p 

"iDirrrnK spim» tp^rrbx oaTsp nn^n nairna anaam 

v y t v Is"*: 1 1" - v 5? : r): 7 •• v y v /■•* ,r -:i - 

DT»a afiHfln 11 nrftn ttfpr rdhfti rnnao oaainb mm ^ 

j : v _ :i- 1 1" - vv • : t - - t: it p av : i :r vt : y : ' 

inrush tmrrt rtfth vutf-ta d^dd t?aa -idJwttin oas^n 

t : • it i- vr : y t : Iv s» * vjv v a t v 5? : P - : 

nSwi rtfra m mrrt rmto p#a nWa r6b D^few •£# 

j : • : - a • - j" vt i~ vv • I v sr.* - vt : v j : v •• : 

dim Dsiny ^a^n nb binon ^pi hnbv* :mn nrai r^ 

j - v v - : i j v : - : • it : v v : I r " S • : I *c 

tea ni^n^ b^iy npn ddm^k iaip-n« oj^an w nfci 

v : v •• j : t ^ '<~\ av •• i v: Iv - :'t v v -; j- ~: -< 

oi^an di s d nit^n mn&D ba^ annsDn x s d :DaMbt^D 

v — . j* ~: • t - - j - t: it • v t <v : ~ : iv •• i : i 

ninDD iv i6 :nrMn nb^Dn nina^ j;at^ nzunn iDb-n^ 

<-t: it • j~ * iv: p j ' '. v t - * - j- : ^j : - n ^ 

♦♦nirrt ntshn nrup onanpm Df ffWi nson nira^n natsfrt 

it r vt t - : «/t : • vv : - ): • : a j* • _ : v : : • • • : - t - - 
t v: p vj • : v j** : •- : t : vjv j- t v •• : i • 

tffraa ns;a^ nnbrrbv onaipnv 8 tffort D^aa na^BKn port 

<• t : - : • v v - - jv :-*!:•: it i" « ' i av i p* I v t 

rrtrrt tft* ^iT lM* rf^i in« ipa-ta nan nfe ^a n^on 

t i- t < : p • at : j* •• : vt v Ivtt Iv s - w T jp» : • : 

i rrisn wnv° s*tnabtf nar 5 ? mtf ^a D^aa *xth n«tsnb inx 

I _,.. - i j- •■ : r t : ■>.•: vt i j" : v t : v : at - : vt v 

Bhb Q^aa ^#-to nfer M»i fteun nnaan nn3 5* dji^ 

v»y a- T : v : - t : j- : • t : <• % • - v v - t 

rfffi &i^"«Ti?p njo dim i top D^snpn 21 tjjrt t&fb *>7? 

Cp 23, 3 ® nfcrn («* n^g:?) || 5 15MSS «.«.(gu(« 4MSS) + dv || 

8 IMS au.«DS '» [ 13 cod Muga (Q) «* 13Di1 || 17 ju*®03« o J + HlVn || 
18 ju*« + DO' , On (ut 18 a) || 19 a (5 ifc^JJI I b CS + nonn vb (ex 20) || 20 ju* 
(5 '30; 1 M (dl frt '3 '^"^) || 21 05 Bhg cf Ex 12,16. 170 top^i 23,22—42 

aaviatfio-baa obiy npn ^»n tfb mis; naabo-ba abb 

v.v •• ^ : 1 t : y* ^ W~\ a ~: i~ J v.t ™8 V JV : t vi 

imvrtw rriiT mk Drifc afe?n ng£] •gyb &pbn MbgTsp topbi 

iv •• • v: ji : v: -: t _i _ : 1 •• : <"• iv Ja" . J ll : r J; r.yv : 

b^nt^. *}yb$ "lav* nipKb nfn-b*? r\yr; naT!3 23 

rnaT rihatf bib mm Vfb inaa ^a#n tfifta nbab 

I j ; • I 1 - v t <v : r v - ji v : • : v - a 

n#« bpoiprn *wi *& ntjj riaKbD-ba 2 5 r^ifo-jnpa row. 

v.v • jv :-•:•: a -: 1- j v.t -: v j: : t vii tI: • w? : 

Tibwa tt« 2 7 nbab ntftrba mm irn 26 :mmb 

j t iv I ~ 1 •• j- v *.t : j** ! it 1- 

aib mm fcrfe-anpo «in ansan op nfn ^atwi thhb 
*6 ftaaba-bai 2 * tmmb m*H Dnmpm D^nfeterna cmusn 

j t t : t : it 1- v: • jv : ~l: • : av •• 1 : ~ v v.v • • : 

•osb d5^ nsab rcift frn&2 nv ^ mn ni*n uxvi tffon 

«• : • v ••-: j" - : • \ • < j- av " J ~ ••*«.• : -: 1- 

mn ni s n a^a nirn-tfb ntf« toirrta *a 2 9 :Da\Tb« mm 

av - j - v w : v \ : 1 jv -: v v t <• iv •• 1 v: ji : 

ai*n nw2 rrbabo-ba ii&se nato tfsirrba^o *m&;D nma^i 

J " v v.v : t t . t v . i~ <v ~: v V ~ 1 : t iv ~ f cr : : • : 

*6 na«bD-5a3i tmv anpa «*inn BteamnK ^mawm mn 

j v.v t : t it - \ij\- • v: - vjv " v y : - - : 1 - : av ~ 

kin rinatf na^32 toaviaBto bba obviTlb bbij; npn wwn 
nni;-is? aiPD ani?a ^inb nptsfna Da^nt^£)i-n« on^jn nbb 

vjv vv t v - -c» : • : av •• 1 : - v v,v • • : vi 

na^34 nbab n^o-b« mm nan 33 :oana^ ^nat^i 

y. - , .. j.. .. ^ T . _,.. - .- iv : - I - ^ : : • 

^n nkn Va^n #ihb di^ ni&i; n^ona nb«b b*nfc^ ^a-b» 

$- v - • : - v< - t t t • — . i- a b* IT •• /•! 

■ba Bhb-«-ipD w«in 01*335 :mmb d^* rwiu? maon 

t via tI : • I v. • it j - it 1- v: t j- : • y % - 

si s a mmb n*« na^pn D^b* nsn^ nt^yn ^b mbir na«bo 

j- at i~ w • ti\ - • t j- : • 1 : r~ j ».t ~: v jv : 

ki?! r.isr ftimb nts^« orianpnn oab mn^ &Tb-*npD ^*Dt^n 

vjv—. t i- <v • •::"»:•: v t v : r v> t» : • • : - 

n^« rrtm ^tstid nb«37 nt^yn ^b mis; na«bD"ba 

v -; t : j" - : i v ••< i -; i" j v.t . v j-: : t 

naT nn:oi nb& nin^b n^« a'npnb vhp ^npa nn^ wnpn 

-j*/ y^ : • ST t 1- v • •>: - : via j" if: • «.t j :): • 

aa^UiiQ nabD^i mm rtiia^ iabD3» :iDi*a unai D^pDii 

1 : - j- : • at : j : ~ c s * ■ : J • « t : 

tmn^b siann n^« ns^ni^-ba labon Sa^mrba nabcn 

it I - v. : • jv -: v •• j : • 1 - : • •.•••:• t <- : • 

Y^7] n^^ian-n« baso«a ^a^n ^ihb of ntsw nt^Dna ^39 

I v t t j - : v v : : t : • • : - v J t t t • - : 1- , - 

c • * ~ J - I T - I • IT <~ A T j - : • V.T : V J T 

n^r\ nfea nnn vv ^je rnafira Di s a nab oihnpb^ nma^ 

• t : j - t t I <•• • : I *it j - v t v : )- : I it — 

r\V2U? oavfbK mm ^eb orinofcn bni-*ani?i iibi?"j>p wi 
bbiy npn mwa *&& nra^ mmb jn inK % Dninv4i :ntr 

t r f<- \ aj t ~ v: t jr ; ■ t i - J~ <V " ! r r 

d^d* raa# Jia^n naoa* 2 twn ^hn •watfn ^iha Di^ntTb 

a* t j- : • v. : i" j \ - 1 j 1 b • T ~ vj - v •• j : 

29 05M sing || 31 6MSS «*(*)* ba*) || 32 >iMS 05tJ || 36 5MSS xi>/m& 
'^ || 41 °" 8 >© (homoeot). 23,43-24,23 LEVITICUS I 7 I 

ni3D3 "g eavYYi «rr wd^« :n'3D3 natf* 1 Wnfcr^a fritttfrto 

j- •. •• 1 j ST* 1 - - : 1 \ - tTr •• t : • : t : v it t 

nw ^k onsD pao oni8 iryn) Writer ^a-na vntbin 

,1 : I --. •/* : • I v-v •• »t ,• • 1 : •• iT ' j" : v • : - 

s :toifc^ ^a-to nw •nrtrriK n#o irn^ toavftK 
inp'n Wnir ■ua-nx is 2 nb«^ ntfo-te rriiT naTv 24 

I: • : •• t : • j* - : v - i •• x: v \.j : x I 

Kh£> pnD3 :TDr. 1: ritoi"6 "mc^ rpna -at jtt p# *p$a 

t : I r t v." v — . 1- : at- « t t'jx v - Iv jv I v •• 

nw ^th ips-w rwD Tnn« ihK Ship to toifca nton 
rman-nK tfw nil-iBn mian to* .♦DavitA nby rpn tbf\ 

a" _ v I v.-:i- t : - jt : - -< iv •• 1 : v.T * "\ A " * 

DVitf nfifc n^Ki n^b nnp^is a :T£n nw ^ 

v* : t jt • it : v jt : r- it : p » «»t : j" : * 

nvitf Dni8 riDfcn 6 :nn«n n^nn rwr n^bw ^Jtf rvfen mtew 

•j - : ^t jt : - : n v it jt - i - v.v : r • : v •• : a - v:* : v 

-to nn:v tnw ^ nrttsn inten to nation w& ma-iyn 

jt -it : it : x' : • «. t - Ijt : ••. - jr v m~: i~ i" j" <- t— H 

Di*a 8 :nw^ n#« niaT*6 hrfh nnw b naT n:i^> a na"M3n 

: it i" G? « t t : - : v v - <t : it : at " jt : v v.—. r i" 

to-it^-^3 nao Ton nw ^th wr\v* natfn uvy nitfn 

w" t : • i" : j- •• a- 1 vr : j" : • x: :~ i- t - - j : t - - 

finp ^3 t^ip Dip»a intowt via^ pnsb nnvtv? :d^v m3 

vl • aTt Ij t : c-. t - :i- t t . I j-:i~ : t :it : it r x. 

d :rf>ijrpn nw ^«d ^ wn n^ip 

IT ^ ) T v.t : j" • I" 9 J • tJit 

tonb^ ^a 'spina "ijflD tf^N-p ton n^aofc^ n^«-]a «^v° 

a" t : • j-- : I w : •: • j- Iv : •••::• jt • Iv 

t • it I v ) • - !•••::•- v: : •••::•- I v< v ~: i — i t • - 

s :nw ^3"to onb Bhsb iDt^isa ww I2 :trnt9D^ •narna 

it : x - v.* t j : ' at : • - 8v * ~" • it • • - : v; : • 

i«ino-to ^pon-riK ^in^ nb^ nt^D-to nin^ nan 13 

I • v —r : 1- v j" 1 •• si v >.t : j - * :~ 

-to infc idjii i^n-to on^-riN c^Dt^n-to «dddi ninab 

t v. j 1 it : a - v.v •• : v y : i - t $ : it : v — . i — i 

^n6« ^p^^a eh« eh« nb*6 nain !?ni^ ^a-^svs jmrn 

v.t v: s'i- : p V j- a •• j- - : v.- t : • s' : v : it- it 

mvT\ m b^ izr^y* xs\y\ r\6v mo nwotf apiv 6 :i«tDn Kt^an 

at" it t v. : : • j t t j t : i" »<•• : i : v jt t : 

mo °di« tfarto ny ^a isr4i»7 :nw n& lap^a nir«a nsa 

v. att vjv t v.v " J" • : it v." ^>:t : t: vit •• - 

&ikY9 ivfsi nnn vfai nao^^ nDna-^5 naov 8 :nav 

• : v it - j- v e t av : - : \.t •• : v r? j" - it 

na^ nnn iat^ 2 ° :i-j n&y p nfcto n^a in^ya did in^-^a 

v v - j- v v< 1 v jt •• Iv;- t t j*; _ :i- a • ~: i- v. Ij" ' r 

:ia )fir. ]a ni«a b^o j^i n^3 ]^ nnri )^ |4 nnn p* 
d5^ nw nnh* tDs^a 22 :nov b dik naon ^d^^ nana naor* 1 

v t j*.* : r t v <- : • it v.t t j- - - tav : - : s.t •• . j" 

m bx fit^D 13TV3 :Da^« nw mk h 3 nw mrsa na3 

j" - : - iv •• 1 v: vt : x ~s '-" av : r wt : . it x 

Cp 24, 3 13MSS **« + VJ^i || 4 mx® Ti^TS I! 7 a 5JJ plur || b « + 
Kai fi\o || 8 °-° >4MSS 63; 1 Jt | g Seb «\"l || 10 *u t!h || n 1 HliT D^ 
(at i6a et i6b «); id i6b || 16 cf u || 17 « + Kai Airoedvri; id 18. 21 j| 
18 >3MSS (55 (ut 2i)|| 21 a ' a >(5 || b ins c 6 (et 17) niO || 22 1 t2B— (ut Nil 
I5,i6). 172 «lp^ 24,23—25,22 

v. j : : •- v - :i--i I • v ••*- : 1- v j* -it • j-« : 

s ififfly-fltt mm nftr ntf*a i&y fcnBrpia* pa 

iv v ci : jr w ~:i~ * j" t : • i" : I v at 

dd^ tni ^« n^« ptort* win ti DAta rhbtfi S*nfcr» 

avt Ij** \: - : jv ~: I vi t v t <• v •• -: jt : - it : •• t : • 

n*i& &&\ srifc mm h*& &&* tnjrrt natf jhfci nnaah 

« t j" : Ivi ^J^ : • • t <•• it i- vr " I v t t jt : it : 

iwatf na# nftHft ruiOi* :nn*ran-n« nsoai tois ibrn 

I t - < — • : - jt t - it t i : v v.t : - it : I av : - j : • 

a n«5 nbtn *6 mnyi yitn *6 tt& rwrt na# p*6 mm 

j" i : • J JT 57: r t: ' j I :it at r »- I v?i jv : r 

pnatf it# i!pn *6 °sjyj} *9Jy"W : Tfigri *6 .jt^ b rpsp 
WWfci IRt*^ ^ n * , ?$ *$ fW n ^ nj P>TJ 6 ♦TISt 5 'TEE 

nna# jntf irb nisei 8 d :te*6 nntforrte riwi 

j : - ^ - v< I : jt : - it : i v:iv v.t t i : t xi : r 

cr^wg nnatf ynt^ *ty ^ Wi DW3 V^f m* yat* owto 

• t - j : - ' - v< •• : I : J t : a- t : ^ - x." c » ' - >.• • t 

iifcwarbntfn B^hSriyrtfi new Anavm* mm fiwim ytfn 

v t iv • • : - v j - t : <- t : - ~: r : it t « t : - : ~ - '•' 

na tfo&m i ° :DDn8-te3 lew VYoun irtean bt»3 tf-rt 

j- v : -!• : iv : : - t . v.t j* ~S r *"•. ~ : va - 

fan tar rrnBh-fcfc p«3 trn nn*npi nitf n^atonn n:t? 

j- t av : i t : I vai v : xi t): t t • • —.1- <- ■ 

p.. t v : - : • v «r : t \ —. v • < v : - : v t jv : p 

Vrapn *6i «htn 16 dd*? nvw tow dWODD ^^^° *rt ^T 111 

: >: • < : ^ t: • j avt jszr ^» j* • ~: r «r : • j« 

ap^ iTnfl ^i& fcrwi taf ^ i2 :n*nw"n« fflfiui «^i n*»fPSD - n« 

avt jv : r vlv. • j-- •< t iv • : v v. : : • j : t v • : 

nni^n n*ttn tapn rava z 3 :nnxun-n« fo^n ni^n-p 

.. t a - «• - j- : • it t 1 : v t : 1 vi - I • 

Iav • ~: J~ • v't j J v • — .1- t : • •<: : • r : 1 t \ - : v c 

n«o nipn bixn im iP}V -maps twurnij b^m «m-^ 

j" •• err: • •• j- - • t <- : • : r t v j* >. 

v : - • t - j j* : Iit t : • *. : i- : j- : • : Iav • -: 

«nn nfaap ispp ^ trijpa tD^pri o^iyg atop ^ tfijj?o 
mrr ^g ^ T^Q ™t v i tft^DP-nK Bh» bin *6v7 n^ -ir>b 

\.t : j' • v I av v:r # t «• t : • - : v j* < : Iit 5* 

on^ on^yi r\ntfr\ ^s^D-n«i ^Sci'JfMS Qri^yi 18 trnvftK 

at jv • :i~ v. : : • j- t : • v : —t \ v v • ~:i iv •• 1 v: 

^ - a t \.v : - -y- t : • I v t t <;t : it : - iv t I v ai - j~: : - p 

tn ny^n m^a teto-no niD^n ^dv o :n^y ntDn^ wob^i 

I ••< a • T - jt t - \r : 1 j* : i iv t - v.vt xt : " r 

n^a nib ^xyysarrwi wm zi :sion»!Qn-n« *ib«a *6n jhn ^^ 

v.t * v t * t : • v • <" : i" t 1 : v I v. v:iv j : ^ t : • j 

raftl n« ony-iTi 22 icratfn b6b6 b nSinnn-n« a ht^;i nwn 

jt T - ••<•::-: p t - w : • t : - v t t : a • - 

Cp 25, 5 a ^®s ran 11 b *». •'n^sp ut 1 1 \\ c 1 1 mss (^ ?)5 «fjnj | « — di 

frt, cf 12 || 14 A«.05t)3 sing || 17 >7MSS (5 || 20 49MSS w(5ui ^^8— || 

21 a 1 ? c *x nnteM 11 b ma® nn««n. 25,23-45 LEVITICUS 173 

813-w ny^nn rutin \ *\v p* nwonrrp unburn ni^atfn 

Uflfl n^j ogpjija H« ^3^ 24 Hay 058 H9PBP) B^T? 
ijp ft# 19 iQjijqp -199 t^« TCT? 25 &' t'ntt 
runrm tea lJrnyr *6 "9 tfw 6 :vn« laaa rw ^biY4|) 

«iibn-n« a^tfm liaaa *xtw atfnv7 :inte: ^ *Gai tV 

I •• jt v • •• : x : • j- : - • : i t \i f*T i.tt t 

y*#n ^ fp n*rcD-*6 dkv* tin*™ 1 ? n#n ft-naa nffK tf^ift 

j* t •• t t : it • : 1 » S _ :i- \.t : a - it jv ~: c t 

aBh fcj*j fcn igw n:tf ny 1/* ru&n ra riaoa nsn 'ft 

^.t : -• - t t : a* - " j - : vr jv) ~ » • ' jtt : 

nmm nbin Ty ^tftrirg nSD^a #W9 d :in?n*ft 

t : it : x j* i" < : • r • : i t \ — j- 

ter-*6 D«i3o ;wtej nwi a^ b roaa n:# nlrny tfitea 

•• t • 1 j* : 1 t \T jft r v: t at : • j- T t - t \ : 

nah &n#« Yfarmft rran opi fia^an rut* ft n*6o-w 
■,&« D*nsnn waui :ta*a *«p *ft rtfrt inh n:|ft nrpasb 

v -: ••• - : 1- j" 1 i" - v." •• j at i: \. jv 1 *■ •/.. • : - 

ta fc au ft-rrnn Mm atfm pan mterte a^ia nah arft-r« 

c- - v : r ' \ : a" ir I '.\ti s* : - • t t <vt I p" 

♦♦a^ft 1 ? iTnrt o^iy ntes an ma np via o*ftn nyv 2 :**>r 

r l :i- jv : r wx ^ j- \: at t \ _ : j**t c* t • •: i- -t : F •• 

^ b$*2 ir,Tn« Tin rpa-na&a *cm a*ftrna ter a itfKi33 

.r a" - v. t \ -: ^ : "j- - . • jtt: • • : i - I • . • <v Tr* 

BhJD mt^34 :^«iir "M wa D/im« b «w D^ftn *nr ^rin 

j*. . y~: 1 !•• tT • j" : I w : t t \ ~: •< "Ir j** t •• it 

-•ow d : b Dnb "hvi Q^iy nTn«-^ idd^ ^b arm* 

r : iv« v. yi r j~ \ ~: r a" t • j te? "it 

nay Nn nt^im a na ta nprnni ^ay tt hddi Tf\» tid** 

1 it • cri vr : s"* t »ir"r: iv : Iai • u ■* st I • t I j t 

^S 38 t^pH ]r)n-^ fFiTKfi ^3 ft l?^"^ 1 ? ^?p3"n«37 
■n« b^b nn^ onso rn^D ddji« ^icriiTiw ni\ft« rn,T 

vt <--t -at: • I vjv* v.v : v • jr '•' ~: '• " J v: t : 

■nay nsn ^^'^3 td»34o nay miy ta niyn-^ ^^130:1 

I at • jv : r \.t : ^ t : v it — ^ — . v. ^ ~: r I at - : • : 

at^T lay wo* mn •st&pd tom^i n©y niy^ ta»n na^ny 

t : a • jt t t I t • !•• t t : hi' j ~\\~ b* " j~ : 

YifcwnmtfK art ^ay-^42 j^si^ vniN nTnaftw i^ins^aft« 

/" v _ : •• j- t -; r it *.t - : j- \ —. v : : - : • 

T»a ia n3im6« nay nnaaa ^liaa^ ^ on^a p«p an^ 

I vat : w jv : • 1 v it v./v : • u : it • j *at : • I vj*.' 7 ^ *t 

i&x D^ian n«a ihw i#k trna^n ^ayw ^m^d n«i"n 

v -: • - j- •• I at : p jv ~: \.t : it -a - j\ :: - : I iv •/:■•• t v.- t : 

onan a^a^tnn ^:aa 0:145 :na«i nay iapn ana Di^ni^ao 

<-t - • t 1 •• : • - : it t : v,v Cf: • i» " v •• j • : 

25 11MSS Mxm ^) || 29 a fi 2^— || b >« ; 1 iM || 30 QjuxVers l^j i nb || 
31 ux plur || 33 a ins c ¥ 8^ || ' b ^ N\1 || 34 a Seb K\l || b 11MSS 
^°(3MSS) n& || 35 a «» "US ; dl frt 'JTJ 1J (vel 1 10^ pr 11, cf 40) || b 2MSS 
**6 + ^n^l II 36 1 V) (ut 35) vel "CI 11*37 «* 0?^ (ut 36). 174 IHp 25,46—26,13 

oanna rrtin i#h niau n^« bnnstfoon nipfl nno ba&i? 

av : : - : v: jv -: v t • jv ~: t : - : r • ' : • x. ■• v t • 

ntshb ba*nnH oa^ ana DftSronnv* mira6 Dab ren 

v jvt v •— ;i- <•; ■• : • t ••• : ~i~ : • : it \ — .1- ci jt : 

-& vtiaa ehn Smte^-ua DaTisan nix**, ona d^ ntnn 

1 • t : j' •• t : • i" : <•: •• - : a - : r jv t vr : t \ - : 

toi "si&ir itfvn 15 t ^&n "ow d tipaa ia rn-in 

Ijt I t • i : <♦• j • - j* : I vit : v. jv ; • 

•nnn* 8 ^ rinss^D np^ ih irfcy itftfi *ub "iao:n iob win 
'itrp ih Th-i«49 ivb*p who in« town nbu ni>m 

I . < 1 iv 1 : • \.t v r* jt v a v : r ur % : - : • 

Viaoo roa n5rn tatoi rut* iv f5 roan h:#D v&nv atfmso 

t : • lv<v 11 : a" ■ j- : vr : jt • - T • ••> • - • : 

}mh ttjtfa niai tip-dhsi :ior n\T Tafc? vpz &i& -iBooa 

I v • : a- t - v. - j • 1 • xr s r < t y • • t j- : • : 

n:tfny tram iHBfo ofto-ows 2 tin^po *pao lAtas a*^ 

j- : - v t - s- : • " : r : 1 t 1 : • I v «? ■ t \ : _r t 

njtf) mv T3&353 tv^Hrnn a^ vitf >dj frairtn b^n 

vr t : vt t x : • ■*•..: '• ex t t j* : a -•:«•- 

fcm rfcna tor h^-dhis4 stop^ ipsa wrr^ tor rrjr 

t t: v a": «• t • j • : I iv •• : I -.w : jrt : • a • jv : p 

:iou wan «vi Mtai rutfa 

1 • ;II v. •• - j- : • 

n^o oniH ^nHstrrnBM oft "naif tfiay Smfcr^aa ^ass 
ftaxoi tesn dM?h oab tib&n-fcfc 1 26 toavfto niiT ^a crnjo 

j •• - •:<•: ' • v: v t ~: r iv •• i v: jt : v: - : 'at: • 

rvbv rtnnutnb oi^-isa bnn tfb rtfym pm ai^ no^pn-H^ 

* av t v. _ : i- : i* : •••::-: : • < •:-!••• jv : vi ) s t i 

c -: at • c t/: • : • j- : - v iv •• i v: v.t i 7 . v 

S WW! 

IT • 

x ~ it : it v.* • —. i- : : • j- : • v : a" " c » \ : 

nynns :tns in^ mt^n py*i n^ p«n runii cnya dd^ow 

• • : I :• §jr • i» i " I /• ! t : I v t t <t : it : at • : v.* •• : • 

^ - t : - <v : - —.i~ r "AT V J* 1*1 • T V • - jv T 

rnn or.»^i nsa bite ^rtn^ 6 :ddxi«2 n^n^ Dr.3^1 

I j- : er : m : I v » » t <• - it : iv : : ~ : - is t «iv : - r 

:t»nH3 nis;n-^^ mm psrno f\v-\ n*n ^jbwn Tnno 

iv : : - : ^ — . r vv.v : I v t t I • t t <t - • - : • i: a _ : i- 

f\&$n D3D tern 8 ::nr6 dd^s^ ^mi DD^h-riH dab - ™? 

t • - : <•.- • :it : vitv \.v •• : • j : it : av •• : i v v.* : - : 

:mr6 vmeb as^h nteai ysfty nam dsd nnon nso 

vit v c? •• : • yv •• : 1 $ : it : a : • -it t : *»v • jx •• t •• 

-nH ^nbvm aan« ^n^mnn D5n« wnsni dj^h wiBi9 

/• xi- — s ■ — av : v «••:•: v : v jt ••: • : v •• — . • j* t 

n«w t^in ^©e ]&^ pv \& ontenv :dd^« vrna 

p ai j" : • It t: Iai Kt t jv : - ~ir iv : • c •: 

VD^nnnv 2 jaanx ^s: ^in"H^n odd via ^atfo ^n^v 1 

• : — : • : iv : v <c : ~ jr : • • : av : i : « t : • j* - . r : 

nin^ ^« j 3 tny 5 ? ^-n%nr. Dn«n dn^h^ oa^ ^nwi ojavia 

jt : • -; it : j* : r «f - : a r* v.v t * st : v : j : 

47 10MSS au65«°(4MSS) T\) vel Tl 1« (1 fit 'H^) || Cp 26, 1 >2MSS (S3 |j 

9 cod Hiii nnti ; 1 m. 2G.M-35 LEVITICUS 175 

tsnss on^ n s nia onso p»o aariK "nam i&k navfat 

a* t - : BT« v : r : • I vjv v : v • <•• v ~: v •• i v: 

*6-dkv4 b :nn s DDip aanx ^iki aito ntob nSBton 

> • : 1 • : n v.v : v ts' it v: \ j : v it 

t : • j-i \: • : vi- i v: • - i y ~: r j : a t~T ' 

"jiteD-te-nK nitew v6a*? aatfa: toan ^stfD-na oki 

- : • t v — . <• . • : av : : - j- : • v t : • v x : 

tfs: nlriDi dot nfoo nrrtej'rigi nsnato-jw r6na 

vat j • : - r •• j - : - -J — v : v jv - - v t t iv 

ons-m oja^s wuv7 jd^d^ into***. 05m t jm^ nfljnri 

wv : ~ • : . t ~ t <• - it : R? •• : • v. t ~:i~ v ~: :i~ I *t <v : : 

-dkv 8 :Dana srfvrKi onD^ Qi^jfr 05a ri-n aa^fc ^ 

• : iv v u" I r ! vv : ~ : v • . i vi < t : av •• : 1 j- : • 

:D3VitfBrrto yatf oinx m&h *mw\ ^ wotfn *6 r6*Hy 

iv •• 1 ■ ~ w - c. v : v -it : - : • : - it: a* v. : : • j * " 

D32n«"n»i ^Haa D^Dtf-nK wiji Daw ri«rn*$ vnatfV9 

vv : : ~ iv : v : — v •• T v <• - it : av : •.. I j : v v: : - it : 

yv\ n^-n« nana ]nrr*6i Darts p^b onv° :ntfnw 

I j" : t : v v : : - !<•• • i : av - : i I «t j~ : it \T 

■6 vbVb latfn *6n "Tfe *bb nabrroKV 1 JTT9 tm tf^ pian 

a* - j : • v -/ : •*.• • • < : i" • : i :■ k- • j I v t t 

rvn-nK oaa vnrf?tfrn 22 :oavitfBna yat* nio ba^y •npo^ 

*< — v v t •:-:•: iv •• i - : ' - vv t ~ v ••— . <-T*it: 

Dana n^^Dm oinonaTiK nrnam aina rtetsft nitrn 

av : v t c : • : v : : v : v t • : • : v : v jt : • : v i ~ 

t'TB *bn onagri ^ tidvi *6 nWta-DKi a 3 toa^Ti ratMn 

•Jiv v: • .A* : — :i~ a* v : it • j •••••: • : iv •• : vr * : 

m bv yy& ^s-m DDns ^n^nn nps ddd^ ^k-w VD^>m 2 4 

- * - <: . T - n : v K . .. . . •ja-.T v.v * • 'j' —. 1 - $• T - it : 

dmdw! n^3"Gp^ nopi ain D5^ ,, h«nm 2 s :DD^n^csn 

is : " v:iv : •: J- : v Jv vv v ••-: • •• r : iv •• i - 

j* : • : r- - : vv - • : v : j : v v ■:<-•: av nt 

in^m "rfTK nuna DDDn^ d^: n^i; nsw^ anb-ntsD dd^ 

y •• : tv j - : v : : - <• 7 v jv t : v v •• - v t 

n^b-D k si 2 7 d nvat^n ity\ on^sen ^W D 39^ 

vav — :i - vv t • j' : - it : *>iv: c " /• : — :i~ a* v : : • j 

nana nfc?a Dn^a«i 2 9 toavitfBn-to yat^ ^ft-w oan« ^id^ 

a.- •• : j- : vv : ~ ~a~ iv •• i ~ ~ * ~ vv • t I - v : v <•:-•: 

■n« ^nnann Da^nba-nw ^lDt^n^o :^a^n aa^nia -it^an 

• ~: • : v •• i t v •:":•: r* vv •• i : y : 

iv : v v: : ~ ^r~: it : av •• i • e*T • - •/••:• v • - it : v #, jt - 

ithk «^i oa^po-nK "maKn ninn Dany-n« ^n:i3i 

• t j : av •• :>: • v « • -:i- t :t v "it v <• - it : 

v •• : i t v t < : it : I vat t v < —. s • ~:i~ iv _ : 1 • ~ v : 

nrrEp am oa^-inx Yip^im o^iaa hit« oan«i33 :na D^a^M 

<t :it : vat vv •— : i~ jr I nr • ~ jvtv: v : v : it v: : i ~ 

-n« pftn rdrm t«34 :nain wp aanyi nbDt^ ojnK 

v I v t t v : • t it : t j : p vv *it : t t : v : : - 

nfci nat^n m oa^a^ p»a nnw rtkttn w bs n*t\t\i& 

\ v t t -r : • t< av •• : i I vjv : vv - : t - t j" : < t v : - ^T - T J" 15 5MSS ^.^3 DM j] 17 1BT21120 19MSS au.««°(4MSS) iT]^n(ut4)|| 

30 prps ^s || 31 53MSS axxS D?^j?p || 34 1 ? c mx nnrim. 176 «npM 26,36—27,8 

T\b vwam naa ffnm»ini36 tmto nana^a aavihatfa 
mirror nwn Ma rto big DriK wfl ama* ninaa a3a^3 

Wv - |\ : $ t : J t • jvt J< x I j- t : ay •• : 1 ». : - : 1 t : 

-*6n r» ^ihn ann-OBoa vnaa-t^K Atfjw :*rh pan Ami 

: I -at lj«* : •/«,• •• : • : v t : r $ : it : h" I X* i v. : it : 

ain« r6a*o onaa oma^s topvy* ^ n&wi aa*? iTnn 

v : v jt : it : a* - « : - _ :i _ iv •• : 1 v." : • t I : v t <v : r 

*i«i Da*r& rftiKa aitoa npa" naa D*nKtf|m39 toycr* p« 

Iv- : av •• : 1 t : ~ : t - : 1- / - • v t j* t : • " : iv •• : 1 1 vv.v 

D^iK rtirjwi fcafy-nK vnnrmo ♦«,»*«. D ^^ Qri i^ ^^^ 

t -: Ij~: v : t . v <- : • : I it • jt • *.t _ : j - :i _ 

•sAk ^V*i«4i fngj ^y ^m-rato n&i ■a-itoD -rate otooa 

l< ~: I - -Jiv : e • j : it v — . i - : a- -: it jv -: vr - : r : 

Ws>n baa^> yia^ °t«-i«° aw* p«a afifc vwam *i&3 oar 

••j iv t t : ^ - t * jt av •• : 1 I vv.v : t j* i" : *lv : t • 

^rma-nK pin 1 ! aipr ■wnynir 'Tron* 8 ♦m»urn« «rp wn 

; : v I - : Ja 1 :! - -p • : v e :~it: it -: v j :• v.t : 

H«nn43 nST« pam i3tk Dma« •wvw *l&i P^r 

I v t t : 1 : v I yjt t : v. : v yr t : - $• • : v I - : I 1 : 

-n« rem am nrtD nfctfna mnhatf-na pm ana nVwn 

j : • «• : v •• t - : t t : - v I vj* : v •• •• t i" 

:otfaj ntos vifen-fiNi no^D iDBtf&a w*an iip Mto 

it : - j\-\ it \r I \ v : tt j- t : • : I — : I - j- ai — . 

iDYitoraftt D^D»D-«b ama^ p«a o/flvra a ntff-Da *ikw 

• : - : 1 : <• : - : 1 v •• : 1 I vjv : t : r lj- • 

vnams j'tanvftw nw w H a nn« vma iBnb ttffpzb 

j* :- it : iv •• 1 v: v.t : j* -: v at • c •: „r t : t - ' 

\pi£ d^xd pfco anirvwsin i^« MWn ma onb 

j" •• : • -: • I vv t • I- jv -: a- r j* : vvt 

n^pnn rk&* 6 :mm *jg mfab on^ nrnb o^tan 

lj- \i- •■ •• iT : Xm v !■■ -jvt j : r ■ - 

nna ^«"i^ ^a ran iS^a niiT ]n: ^Mi fihinm D^seteni 

j- : a" t : • -r ; I v t : Ij- t v ~: - : • t : • - • 

s :nt^D-T»a ^ s d 

iv - : vr • 

r.iDsn bx-\to* ^2 m bx iS^ 2 :nb«^ nt^D-^ nw nam 1 27 

jt : - it : •• t : • <••: v •• _ r •• jv v v.t : X' s- 

nSTn 3p-w iTiT.3 jnwb nfc^s: TOi^a m x%* *8 ^fi Drt^N 

t t - I : : v <t t : it r v. t : j I : : v : vav v: : - j- • •/ •• - : 

bpv n^on fern* mm mtf D^wia nyn nitf D^p ho 

Ivjv y • -: I : : v jt t : at t j- • I v \r : t t j* : v I v • 

ib%% &tib& 3?ts mni mj nipynxy i&$n ^3 tjoa 
na^n p-w mm ni^ cnlwna t»i D\itf t^DnnaD D«ns 

ai- vl: :v sr t : t t jtt v Iv - : • t •• t Iv • • : 

Bton-tSTsn Bhft-taD d«i 6 :d^dw nityy napabi D^ptf d^i^j; 

j** t Iv ~ : v Iv • j* : r it : •:/: -. cr>" : - : a* It : j- : v 

n^t^ tai^ napa^ *pa a^pt^ na^on "b?n irs-w mm tfitf 

v j : J : :v jxr-:- : I vat v: Jt : jt • - : tt - I : :v <t t : • t 

feir mnn i5t-d« nbybn n:^ tffctf-pD a«v ^ps D^pt^ 

IT :v jt t : t t • t : - t <t t • • Iv • • : Ivit v: It : 

^3iyD frin ^id-dni 8 :a^pt^ n%p napabi tef nt^i; n^on 

Iv :v !•• Ijt • : i" It : jtt -: vtf'.^i Ivat vr t jt • -: 

ni'n t ^trn nt^s *»b-^ ]n3n inh T^ni tfen ^b^ "itdoti 

•• - j- • - <•: —. • - I a - * v. I J'v: iv : I •• - x' i ' ' '•"• '"•" : 

39 cod Muga (Q) ca 87MSS Edd ^(BlOttS UWTX || 41 °-° 1 frt 
TX1 || 42 °"° prps -n» VH II 43 ** ^V™ ( ut 34) % II 44 a 1 frt ntf?3 
(ut 27) || b 19MSS DD— ; 1 iH || Cp 27, 2 prps K^ (cf 22,21) || 7 2MSS 

«* rrtov (ex 5). 27,9—29 LEVITICUS 177 

1 : v • ~: 1 J vn v : r vt i~ v. • I/" * v _ : ^j t - 

nftJW nana to* nbn-D»n aioa jrriK jna mo infc tet 

i v _ : t •• : Jr •• : t • : vn v : r v. t i : j tit : 

tvtn **& nonarrriK roym nirrt pip naao lanp* 

1 1- - ./■•:• >»t ■• : - v «r v: iv : at i - lv> 9i i/: • rls" 

bpw^' nanjrto inehan w^ nater tea-DKV3 

• : I iv :v ~ w " r . J-»~ t : tav t : ■ li • : 

jq pan mo pa 05n b*]R{n njmfc ^ijb ipriity B^gr 1 ? 

wa-riK tor B^pan-DKVs :d^t jg rnSg infc TTT ntbaa 

a •• v C*T * •!: - - • : Ji t \j- !«• y I x—.x- v — .i- 

imrw mfra i dkv 6 :«6 mm vto ?pnir*pa rvehan *p*n 

t \ - : j" : • s '. • *jt : a* 91; :v Iviv $• • — . I- i : 

criHp n&h jtit trii ^ m-ib mm nirrt t^« ehp* 

: v j r — .•< a : - j" : v. \ : : v /it: t r • fi:~ 

:dw »p"wa vn& Bhra 1 * tatoi wtWrnK 1 ? :*pa ^p# wtana 

Jit v.1: :v T a" t yi8" it " .r : • • Iv it ^JB v; • -:r 

^s-to ip$iroy 035 i5-a#rn Srdto BfgjE 5a*3 inK-D*ty 8 
tor toraav9 nanyo tnjyi ta*a w# to rfirrton o^tfn 

- : • < t • : liv :v i" r c : • : a" ~ J~ : vr t j - • t - 

1*6 Dpi vhv sp-wr^a nn&ton to^ infc BMpan nitemnK 

• Ijj: v.tt yl: :v Iv iv s* • ~: J- t: a cT: - - vt - 

■*6 nn« bm6 mtw-riK nao-Dsi nifcrrrnK $xv tib m nw° 

• A" ~ -r : v.v t - v j- t • : vi • v - : • < • : 

DVfij rrrtya nin^ ehb ^a in«2ra nTlrn hJm M :tc; b»y 

•at* ~ J* • • v.t f '.'h •• - j •• : v t - t t : i v." t • 

j" T • v v -: xl: • jrT v • : i t \ —. /•:: r I v." 

njV ^ spirfi noDD rw tfftt ib-at^nv3 tnirr^i^p^ itiwik 

j- : \r I : :v it j- : • ••<!•• - j - • : it i- c» : - a t \ — . 

5ai*n n:^a 2 4 :nin^ i^* mAg m s a SpnjHrrw \r\y\ fcfg 

••-<-:• nr i- W, - j - I : : . it l<- t : Jr - 

-^avs tm riTnx iHetob in«D nnap 1^85 rrwn aneh 

t : I v it t j- •., "j t v - :i- a • P v.t»t JB — j- v t - j t 

:S^n n\T rra n^trr eh&n ^a n\T ^anr 

K # it - s: : r vf r : v vJa - K-jv : is : r I: :v 

-08 tr* BT* BfTpr^ n&naa nirt naa^ n^« iiaa^K 26 

a « r>:~ i t •• : • t i- <- \ : v -: : I - 

dnra men nsatsn nonaa nkw turn mrvb n&-o« nw 

I v : v : jt t t •• : - <r •• : - • : i vt i- v • j 

v t I j- liv :v : j- i • : «• t • j • : att t • r ~: I/ - t : 

mfeM nDnai dikd i$nt»-teD nin^ eh« Din 1 ' n^« 

j- : • t •• : <jir v -: t • t i- • -—.t- s: —. 

-^a 2 9 troth vm p yjD i yjl) cnft-te ^^ *fri naa^ tib tfim« 

T IT I - W y TllT Vll V T A"T • J : V." T • V T\ —. 

:np^ mo mr ^^ m«n-p Din*' ib^k rm 

IT w AVT • J V.T T IT I * VT. IT SV ~: 

g a 14MSS «xtj ynffri id 11 (2MSS) || b Seb IMS 0** 2MSS) «M° 

nssp || 11 cf 9 || 12 «s (infc) ^ i^«51 II 17 15MSS ^«s d«i 11 

22 IMS juuuS + Bft* (I 23 1 13*|JJ (ut saepius in hoc cap) | 25 >2MSS jjx \\ 
26 *u.® + "^3. 

1 T 

Biblia 12 178 K")p v l 27,30-34 

tfij? k*j nirp£ ffcn n|p pan ynjtp jnjfcn nte^D^op 

t : it t Jv * • r ~S a : - t~ • v: •«/-:• ./ t • : it r 

B ^P' iiy ; ""fo^g wf 5 n] ™ niyvi^ te pen ngji it??© 

wjfw Toman ^td^ *6i jn3 ai»-ra njpn^ i633 tmrtb 

v • : j- t • : ay • : j : ^ »tt j I i~ Jv— : $ rr r 

neto nfaan n^» :^r *6 y frn y n in-mom «nn-iTni 

v -; 1 • - vj- i" t • j ':k v : r y t i : s tit : 

t^d nna bvcten ■ark! nvto m r\x mm nre A" T : • X' 30 23MSS axkMSZ) (et «° 2MSS) 'Dl NUMERI. "Q"lD:i 
Viks toid Vnfca *yD i3td3 neto-^K aw< -larv 1 

t v : a" v j : vr • j- : • : 95 v $r : •• - :- 

a n«fe> 2 :ib«^ ffnm pao nn«2^ n^*n rutfla ••ten tfib 

j- : • : at -: j" : s.t : : • : •• t : • p* : j — : t 

N3S m"»-te ntobn ruff ffnbw ]io3 : c dj^:6 idt-^3 d nib# 

*t t y* i t : - t t t <• : v I v • it : : % : \»t t t 

Brt* At ejakv ♦ b ttwi nna onta^ anfc '"ripen tontra 

^ : p jv : • : I r-Jr : st - v.t : • : vr j): : • a- t : • : 

d^:kh mat* nMns mm mia-n^ tftfi ah& neab #■« 

• t -:it j : v •• : i v.t -; p« : •> T av — v: 

bwabtf ri&Dt^ 6 nw^-n Tcrtw fiwcb nmx mr "Wfc 

*• * ft. I » • • •• : I v v • v: I •• : • av : • w : ~ i~ jv ~i 

I v c : - : t t • : it t r - I v I v. : - t p it - r I v 

■)3 pgtf^ nri?^ ^ V3^ 10 : $T1? n S^$ if !^ 9 •TT cr 
fulnra iraa tb^ 11 t mT'ur g tortm h^:d^ Tinna* 

p : • I v I vr • -: I • t : • : i t : I v «• * T •: - : • a • - 

Ktt: v t: IitTt Iv «• • : ~ •• t : it - r - Iv vc • ~: It: 

wtw rriwi a, w"ip n^K i6 mnrp jrv™ ^nei^s ttenjrrp 
n« fin«n nato np*v7 :nn tonbn ^a n**n djtqk b mtsD 

••< I a~:i- : C V" i" v:* t : ■ y : - y t at -: j 

inaa sfc\ipn rriun-te n*n i8 :niDtfa nnp: iffa rtfei trebgn 

tv: • I: • T- it t •• : i •• : tl: • v.* -: v •• t j* t —.it 

mD» 1BDD3 Dnix rrab nnhstfo-to Vfrwn «»i#n tf-tf-6 

j~ : • : at - : j" : wt : : • ~ /• r*s • ... - VJ 

av v vr : jt* v.* ~:i~ it : : \: t : vr t vt t x : v l\ • 

•• t : • j : I •• : v : <: r~ it • jr : • : «•!: : *r" 

-^ orti^y hiDt^ 1SDD2 nnix n^ nnns^oi? a Dn^m 

t t : : \: •• <- : • : at -: j** : cr : : • : j\ \ \ 

Cp I, 2 a 3 sing || b >^ || c ><5 B || d prps niD^ || e >», id 18 || 
3 a juu^uulT)* sing || > « + DnpDn || 4 prps 1Bf« || 8 cf Gn 30,18 || 9 mx<6 

)^n (s )^n), id 2,7 H 10 s wis, id 2)2 o n 12 Q(mss) «h# s aj; || 14 ^«i 

'\ id Jl 2,14 y 15 S VTn« || 16 a KuxDS ^^.p, Q« ^rp, cf 26,9 I b prps 

-i-ivo^. cf s (» n"?^?) 1 17 prps «^ s k?) 11 18 a « n^B'n nj^a? u b ® B » 

DipSH? (« AL ut 19) 1 19 a trsp frt post igblig a «» i*WTOi 1 frt Dlj??!!|| 
20 a ' 3 et « in 1 ?, id in 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 4°- 42 || ^ ^3 
'A 'rt3 (id 3 22). 

12* 180 nrnon 1,21-43 

njK$ BOTH 1 * 1 : *?? *? ^ %^1 ^ D '^ 0& h ^ 
"•r^M & :ni»D wm »ta Dnraui new pun 

hiDtf 1SDD3 vn&a on3« rrai? onhBtfob nrftbiri jt&otf 

<- : • : t»\ : aj - : j ,# : cr ; • • si • • • ; 

:kjs «s s ^ r^p&j rut* d^? pp "br^3 ato?^ 
fi :m«D b6#i *£k antfDni raWi wdb^ too* 5 DnTIPP 23 

•« • -; at j" - : VI "JIV : itt s~ v. t : - t t t <•:••• 

nn*frm rrtvp ^ 26 a jn^Dm m»D fftfi *bk d^shki 

jt : i t ; j" : • r • ~:i~ t *• j" : Iv v • t : - : 

rhvfr\ rntf n'nferc Ad ■ n&tf isdm an3« n^ nnhBBto^ 

t : - t t 1 <•:••• Iv • •• j- : • : aj - : j" : <a : : • : 

nnia rra^ DnftatfD^ origin nirclp ^ 28 a :m«o 

at -: j-- : <.t : : • : jt : • t t • j-- : • i •• 

rmnb Dmps 2 9 jk33 ks s to rfanbi n:tf crnte^ tie °fi&# nsooa 

_!•• - : wr •'h\: itt j" t t: - t t t <•: v Iv • •• j- : • : 

$QT V.?^ 3 ° s :n ^9 P3181 *1^ ^#pm n ?9T8 T? 1 ^! 

t t <• : v I v • •• jt : ' : at _ : j- : ».t : : • : jt : i 

*A« Diatom jim# \btai hbd^ amps 31 :«ns «*» to ntobn 

Ivw? v • -:i st : • Ia\ : j" - : is? "Tv! " T ^" >• t: - t 

nnnst^Db origin d 1 '^ ^^ ftor 1 ^32 a ♦jvftto M'wi 

v.t : : • : jt : i • - : v j- : • I •• <•• : • i' r 7{": 

j«n^ atf to nVmbn ni^ tnlp? p» n&^ isdd3 oni« n^ 

itt j" w t: - t T t <• : v Iv • •• j- : • : at -: _r- : 

^^34 fi :ni«D Bft»i *bx cpmi« d^£>« ntsD^ on^pS33 

j... . , .. j.. -.,- |r.\s.' j* t : - -at: v j" - : w "V-.: 

Dntw p& m6» 1SDD3 nni« n^ Dnhstft^ on^tn n^o 

<•:•.•!•••• •• jt : • : at - : j" : *.t : : • : jt : i •: - : 

nnsfaft n^t^ h^id hcdd 1 ? on^ps35 :«nx «^ te n^fin hip 

v : •$-: av - : j" - : w #, l|\: itt f w t:-t tt 

j** : i.t : : • : jt : i I • t: • j**: • -it t lv\v 

it t j" v. t : - t t t <•:•.•!•.•• " jt : • : at -; 

& :ni«D J3T81 ^« DH86W ntfDD ]D^n hbd^ dttt»37 

1 •• ^j- : - : Ivv.* t : st • — . I a t: • j" - : v.* "J|\: 

Ad nbt^ isdds oni« mb onhs^D^ Dnl^in rt ^3^38 

Iv • j- : • : at -: j- : >.t : : • : si : i I t j-T* 

•s - : I at j" - : \u ••»{••.: itt j*- w t: - t t t <•:••• 

v.t : : • : jt : i •• t j" : l i •• ^ s- : lv«f v • : 

tNns «^ to nto&i rntf D^y Ad n&^ isdd^ Dn3« n^^ 

it t j" ^. t : - t t t <• : v I v • •' _r : • : at -: j«- : 

Ad n&t^ 13DD3 dti3« n^ nrtiBUtob nrhb^r\ ^msj ^4* 

Iv •• j- : • : fa —. j" : vt : : • : jt : i • t : - j-» : 

nyby ^nsi hbd^ DnnDS43 :«nu ^ to n^&n h*# unbv 

s* : at:- j" - : v.v ••/)••.: it t s' *- t : - t t t <• : v 

22 dl c 17MSS «S«J(au. DITHRS ut 21 etc) || 24 <&3 + 2o b - b (S invers); 
id 26. 28 etc 1 28. 29 cf ad 8 || 42 10MSS «x«» (et 3 cf 22 etc) 'lb. 1,44-2,12 NUMERI l8l 

ntfo ips ^8 crip?* n>»«44 fi :ni«p jflpgj ^g tryeqj 
^rib«-fi^ a in«-B^« b^k ■*» mtf ^tntef* wiwn Y)nw 

\.t *J P : yr v P a* vt t y : •• t : • y • : I — . i- 7 | 

t i <• : v Iv • at ~ y : c* t : • r* : j- J I : t y : i— it 

niKD-tftf TrteBiTVa Vn^v^ :toTfer*3 tos Ktf-te ntotbn 

j •• i" *r.. : - t : i— r* t : • : jt /* T t : - t 

hbd^ D !, *ni47 tans^m mm Btonn Mto ntf^tfn *6k 

y - : rlr. I* ' ~si *• *• y ~'.i~ m t ~: v J : • v Of 

rosto-to niiT 13^48 a :o5iri3 npsnn *6 nni« 

y.* v v.* : y :~ it : wTirr : t ^ at : 

^iri3 xten tib Dtftfvrw nppn *6 ^ nge-n« ^49 nb*6 
■ta ton rri*n ptfo-to cn^n-nK lpen nflanso :^r*r» uji 

t j- : ••/• it I- : • - • •: r v ly: - t - : ■•• t : • y : 

am "rife-tornm pBtan-nK irtfr hdh i5-itf*rto ton *hto 

c* : t •• t v : I t : • - v < : • t •• v - : t y : t •• 

D**6n infc mr paten *bJ3nsi t ^ n > p#^ MDn ^^ 

• •: 1- <• It : • - - j : • i -:i- I it : • - y t : a\ fit : 

*I5 wins* :riDV anpn ntfr. D s n!?n nnfc no^ jibtfan hirw 

j" : w t : it c*1I - jt - : a* •: i~ t Jyf It : • - "xr 

•wp D*"6m53 :Dnlos6 •fear to Bh«n vnno-to b^k torter* 

<~:i~ • •: 1 : it : • : v. : • - y : y— : i- i- $• a" t : ■ 

hap! tonfer» *x> mirto *ra& nvp-*6n niyn pete 1 ? rrno 

: it : a" t : • y : vr 5 *: - Ivh* y: r : V rr l-r : • : • t 

tos bvrto* "93 nferp^n 54 :nn&n p#a mDBto-na tf"bn 

: a** t : • j" : C ~u~ i i" it ly : • vv.v : • v • •: i- 

it !/• v.v v yr : $r v _ : 

forto b^k 2 nb*6 fintr^n neto-to ni#T nan 1 2 

< : • - j* 1 I ^~: r iv : s: •: t : j" J :- 

artwn nn^n^ nriiT mno b}i nnito nonp b^hnn3 twr 

• t : at : • : ct : j"-:n vy/ t t : • t :»j- i- : i -y- 

ayytfy na% larriMn 1*0*14 *»pnrt9 n^n: rrtvr ^a^ 

y : • : sr t : - av "Ip-. ! w t : it t r - I v I t : ^ t : j" : • 

•nifiter* ^3^ irtoin iD^fe^ hbd n^>p D^hms jnn^D e^n *6k 

t t • j" : • • t : at t • j" - ai y i- : i •• y* : lv\v 

ysyt) ^« trjftjqj ^8?T8 vjppt i«?yi 6 •"W^n? ^g30i 
i«nxn 8 : b i^n-p 3«^« t5ot ^ «^n ]^nt mbd7 :m»o 

w t : 1 1 •• Iv *.t • v: I \ : y : • • t : Ia\ : b* i Tr 

ninob crnMn-to9 :m«D ysnsn ^« anstonn nw» n^pen 
onta26 ni«D-j^3n«n o^to-ntwn ^8 D^b^n ^« nkpnTin^ 

at : • : ^ •• ^1- : - : y t -: v v : Iv yv y : Iv v - r t : 

nnio:# ruff 1 ! 5 ! pn8"n wno tov° d :n^ ndMn 

at : • : t v.t •• ly : s"~:i vjv * it • ».t r 

rnapttf tt»i i^a^n 11 nunt^-p ycrb$ li^Ki ^3b «^:n 

st • atI\ : ^ t : i ••: Iv i • v: I" : y: • • t : 

ktox\ r&ov nvzn vto minnn" :niKD Btenn ^« d^miw 

• t : I a : • y - *»tt y i- : i •• y — .1- Iv 6? y t : - : 

44 a m* + mjob *TTI« H^; ins '« 'D 1 ? | b 1 c 2MSS *«.« DH — |j 
45 - ^« DJ}fc»$ ut 52' |f 46 «>« 1 47* iMS /«^. ^2 tjm? at 2,33 1| 
50 prps 13 (Jt «S)'« 52 *u 1T I 53 © BabAF + 13JP (cf 2,2) H Cp 2, 2 3 W|| 
4 cf 13 1 5 cf i,8 || 6 1 Drnj?B* ut 4. 13 etc; id 8. 11 || 7 a 5MSS juaS (ut 
14. 22. 29) £* (« [id 20] ut 5. la) || b cf 1,9 || 8 cf 6 || 10 « B 'X | 11 cf 6. i32 mon 2,i3-3>3 

nrt^n Dfinpsn 1*0201*3 :«g^i»T3 ^d^» n»e# ^ab 

<,T : • av ••J|\ : v. t : it - j* I v *: • | •. : I : • j" : • 

w^k ii vai fc*wn *ri nt3DV4 :ni»a tften *£a Diatom 
m»D 0#i *hk bvTm rr&vn cmpai laasvs :^)jrna 

v, •• «r* : Iv v • t : ~ : <i • _ : av ••'r%: v. t : f r : I v 

7 . -.,- T •.• : |v •.• - : I- : j"-:i- : •)% : - t r ■ -:i - 

VD5V7 d nj>D^ D*:tfi onk026 n^onn niKD-j^nai *h$ 

's- t : 'it • v: • : at : • : c • -:r j •• * - : - : Ivvv 

tfw ips* 1 p torn -.two rtnan wta n^bn n:n& wbd tofc 

^ ^ j • lj" ~:i- <v - a _ a - : i — ■ I j : v: • : i- x.r v v j 

hep ontas^ d*tb« m.ne ^:n. 18 d :DiT6r6 tHkp 

tat (.t : • : "V" : v j**-:i- v«iv iv •• : • : v.t 

nrmpBn iKaxn^ ttvnsrn JRN^M d^bk ^ ilrton 

av -Jiv. : v t : i • - I v w v.t t r v: •-:••• «!••:• • t : 

nwo *sb ktoy\ n&M rmtsthvi* :rii«D atom *6k o^aia 

v - : j- : • • t : av - : j" - *.tt : i •• j" -sr~ iv fcf .r t : - 

•it t 17 v? v : *s- : av "ii\: l t : i t: Iv «• • : - 

Dnnjjgn i«n^ 2 3 :^SniT| IT'S P$2 *}$ fcl^l 1KW risen 22 

.-. v _,.. — . i~: •»•..:- t i •• r jr : - : Iv wv v : $t • -: 

'it • v: • : at : • : v.t" j* t -; - i : Ivvv jr : 

-p iot« ri ^ Srtjtti Dntos^ m&s n njDD ^n 2 5 

Iv vv: • -: I t j" : • • t : at : • : t v t Ivt j"—.r vjv 

:ni«D jntfn *Ak owt D^tf an^TpBi i«a^ 26 j*«fi^ap 

i •• w j~ i lv v/ y • : *s- : av "Jj^: ^ t : it - r ~ 

:n»-p ^wb t&x ^nb kton i&x r\®ft vbv n^hnv7 

I it : t I v v." • : - •• t j** : • • t : a- t _r* - «i x i~ : 

a* t : - «• - i •• y -jf Iv c v t : - : it v av »)\\: v. t : 

nvfaf DiTHpsn i«n^?i3o m<qrgi jrpna ^j ^a^ k^n 

si : av ••)[•'.: \ t : Iit •• r.* ^ vr • -: • t : - j- : • • t : 

Iv v j- : It "-:j-: •)•..:- t \ •• ^ j- : - : Iv v.v v • -:i- 

r.* •• : •: t : • jx —. \~ t a •• j- : Iv w? v • -:i~ st : ^ : 

niita26 fiinan "T^B-te nni« n^ ^ito^-^n ^tob n^«32 

t : • : -:i — i <*Ts t at -: j" : «• t : • i- : f I : vv 

D*^rn33 trretom nwo t^Dnn ot&k nt^t^i Wfe ni«D-^^ 

• •: - : F • ~:i v ^"-:i- • t -: v j : Iv v j •• F 

iv v v.t : jv vt - :i~ a" t : • . y : I ^ : I: it : t j 

fcrrtrfc^n-p n^D-n« nfa rturixfx a ta5 b«Hr *xa n^ s i34 

v ••: •: < t If v v t : t # v _ : : a* 1 t : • j" : w -:i--i 

b tvtjhH ttvb* TfihBBttA t^« bJ ij;b: pn 

it -: ./•• - v.t : : ^: >■ ^ t t Ij-: 

y» nBto-n« nw hai rtfa a n^Di finx n'frin n^«v 3 

«<- : 6* v 'j\ : sv • : av I v. — s •— j: • v y: 

•w^k Snft^Hn m i ibjn rtn«-^a niD» n^«v tw 

wtt : v • _ :i- att j : - I v.-: r •• : j : vv: it • 

b «^D-i^« ragus o^nbn fins ^a hiDBf n^ a 3 tipmn 

j" ' v -; a* \ : - is . • - I -j i- j" : : v •" it t r : 

12 fi 2 vb, sed cf M ad 1,5 || 13 et ig pauc MSS m*. (id 4. 15 etc) VV- 
(ut 6.8. 11); 1 41 1| 14 109MSS aix$ "1 ut i,i4|| 17 « Wig cf 13 1| 20 cfi,io|| 

25 cf 12 et 1,12 || 33 naina ut 1,47 g 34 a « B 5 7^, « A nt?K3 ((5 L om 

nWfi— Wjn^) II b ' b 5 invers (et «TJ^| pro tfc) || Cp 3, 1 a dl || b 1 ? IS^T || 2 @ 
TORN) ut iCh8,3|| 3 a 21 MSS (^iMS)«J (et k°9MSS) '«1 j| b 1 fit c @3 t«^D. 3,4—26 NUMERI 183 

rrit #k ampna "Tifer ^s 1 ? 11 mT3«i m: rmv x c \mb or 

11 •• 1 'I: - : t : j- : * J • ~:r jii t jt- Ii- - : at 

tt -r : it : v l<" - : _ avt jt t ct - • j- " : t :<••:• 

:infc vneft psn firm ^s 1 ? iftfc m&ym ■*& neD-n« inpn 6 
toid ton ^ sriwrto rn&tfa-n*o irnotfD-na n&tfv 

a- v j v." : l T" jt t w : • v : :- : • v j : it : 

v j •• : t iv : it : Iit : • ~ j~ ~: v ~~:r~ 

D*^3 - n« nrirw rp#an rrfiHrna ihvb btnfr ■•» moBto 

• • : n v t - it : Iit : • - x^~. v v.— .r a" t : • j- : v\v 

m rm i ° ibvrtor *}$ b n«D "ft ?ia?i mvu wvu vwto fin*6 

v : r* #T • x m * 8™ t •• j- : • at t : I v. - : 1- : 

fi :n&v mpn n?m ormns-nK nDBft i&Bf. Ym-juo fm« 

it « # It - yi - : at t \ : v v : it : I : • t t v : J < _ : 1- 

n^n-na *F\nth n$n ^w 12 nb*6 ntwrto mm "OW 11 

• • : 1- v • : Ij-t s" • • -Ji- r •• j*; v vt : x' ~ :~ 

nvn ^anfcn *\i3D am ids Ti33-^> nnn !?*nfcr ■»» *pnD 

yi : a" t : • j- : • v u? v/: y : t - %- •• 1 : • j" : I 

trfco p«a T(33-te •tfisn Bra ii33-b ^ *»«3 :D**6n ^ 

• J : • I vjv : : t : : t • j* P J :r « 

^8 w ^ nonyw dikd Wntera tds-^>3 ^ vit^pn 

7*{ kfr / at •• : - wt t i" •• t : • : : t <• •:"!:• 

nb*6 td 131D3 ntb&-^< ten iarv4 s tnw 

~ - \r ' j- : ' : v v t : <•• - :- it : 

v; I v • vii t at : : ^* v.t _ : «r* : ••• j" : v ' : 

:njv "\#$p rip) *p m by rvgn an^ Tg$^ 16 JD3j?ep n^ypn 
niD^ n^«v 8 :*ntyi b nnpn a ticha Dnbt^s ^i? n^«-ViTV7 

j 1 vy : i't: vtJ: I :i" at : • v: •• i- : vj" : r~ 

cnnv nnhs^D^ nnp ^nv9 ryatfn ^3^ anhst^D^ vieha^a 

jt : - at : : • : al: /■ : !•:•:«:• at : : • : I v. :i" •• : 

Vx* a* j* : - vt : : • : v t : $•• : r* • \ : I v. : v t : • : 

-vr: # •:•- •*-:• I ^': it _ : r\ «••- j : : ^^ y 

t t t j- : • : v ••Jj\ : i* \ :■ — WTs ■ " v J" a* : • - 

nftstfD 2 3 :m«D Btotn OT&8 TO3^ hadripfi n^o 1 * Bhh-tao 

(. : : • 1 •• y — .1- v; t^: j~ : • v ••/j*..: t: att v v. Iv ■ 

*tify& *$tfi& a 3«-n^3 «^ai 2 4 tiw vn* nMH) ^nn^ ^Bh^n 

Ktt : v a- .. :r*- v.t F j* : tit v.-;r lyr : • - $" _ :r *~. a"- 

nns ^ddtiki i&nn ^i?p. 26 :"wid ^nh nns •stfiDi ^1635 

- j*.* I - t v : •• t iv j" : r : r* v j - v.v I - t •• : ^^ 

te^ Tinnj htn 3^30 natan-^v nVWr^v ^« ^kja 

T : t t I- •• : a- t -«•:•- - : I vr : ^ ~ ~ sv - : •• t iv 

3 c xix ppi? U 4 a cf 2 || b " b dl c IMS a** || 6 Dnfc? I 8 — frt add, 

Cf * || 9 a I2MSS ^« *> Ut 8,l6; 1 ^l I b xxxB ^P (Ut 12; 8,16); 1 « H 

12 a 1 c 31MSS mx*@°4MSS) ":n2 ut 41 s. 45 II b juxC + ^'T. DfJ!^ (cf 

46SS) [I 15 « B D7p?n,- Cf 1,19 I 16 1 C AU. (Cf 0) VIJS I 17 a « rcftdUJV; 

id 21. 23. 24 II b 1^« 'jj II 19 53MSS 'n) || 20 >2lMSS 11 21 Cf 17 II 22 a 
xuJ 'W II b dl c S» II 23 ® s i T ^? II 24 a 6 + nnBBto II b «C AanX (I A. ?), 

3 n«^« 1 25 a - a « TgHfj, 3 wjjni "W 11 b 3MSS A*xto& v j 26 — # 

D^^Sn n«1 (KOTdXoma - nhnii pr 'ID). 1 84 WD3 3,27-46 

*%ivt\ nnststoi \nDjm nnsttfa nftrtw d :vrtoi> 

• t : • - - j- : • • t : - it -<-:• t J : • : iti - : 

rraBB nftstfa on nto ■■tewn nnsetoi "vhann nnstftn 

r tit:- j : : • v." vr « •• n it - C : * T : v r- — : • 

rrota b tftsh £r»B^u rubtf nfooi ahh-po lirta ^DDa* 28 

j" : • t - : <• : t : at t w 1 7 • t t t - : • : 

P9MD TP to ^n* nnp-ua nhstfD 2 ? :tfipn moato "not* 

Kt : • - I *.w v a—.i rfm P*l j : : • vli - *.w : • <;• : 1 

ttewia ]B^« WIS3 nftswp^ ainra *rtwn3<> smiawi 

i" • •.. I v Kt t r v: a* t /t: - j : : • : vr P x : t tr •• 

itfK tftbn *tei nftatann miani intern tpn nrnnutov 1 

x: ~i "i ~ J" : : : ■ 1 : Ji : - : • t : \ ~ : • < t it t : - : • 

into* •ifo urtw irtw^ :°tmisr b tei a ^ibsrn orja vn^ 

Otit x* • : * : iti - : \. : hi": av t v. : it : 

•H-p^ ttj^g rqptjto npt^ jf^jje jnsg frqp-p 

r t : j : : • «• vj" a* - - c : *■ • : ~ ~ — :• 

jDYtaon cretoj nt^» ntooi tfih-po lirto nsDDa 6n*npa«i34 

• IT T « T _ : V /•* T : AT T V V. I V • T T T J~ t ' I V *lft I 

tp to Wtaj*rp tones *Vid nhstftA i*rrpa Ktws 

I vsv j- -AT • — . I v v:* • 1 • t : j : : • : t r* <• : 

tSBten ^ehp 'Hid "03 fhDtfn mpav 6 :njte un^ tatf&n 

It:*- •• :r* • t : j- : v v : • jt)\ : tit v. - :i~ Ivt : • " 

mo nsnn T&sn 37 :vni& ten T&nii wttn vram vnnai 

« t T' t iv $•• \ - : iti - : v. : t •• t : at t -a - jt \ - : *.t • : 

*&b nmp tivten a ^sb D^hm3» tffpmA nrhri^ D,-nrttn 
e^pan niDtfD c tonti& v»iai b fin«mn^D nn^aniriD-toh 

it : • - vjv : • • : 1 t t I j - : t- : jv t t : • •• v 1 

n#« D**6n ^ps-^339 :nDV anpn n?m bvrter ^3 moato^ 

v ~: • • : 1- •• I : t it vrn - vt - : a" t : • j** : vv^ - : • : 

Bhirao ^ortl Qnhst^D^ nw ^-to f'ihsi nato tps 

••• j I v • t t t at : : • : vt : v • v _ : r : sv '- t 

t : - Jv it v: : v : •/- : t : - t 

y : • «• t : t : at t v v Iv • •• t : • j" : • t t < : t I : 

^aa nba-^s nnn nbt 1 ^« ^ txftTrni hnpbw tnnbtf 

j- : • C : t - jr i \ s —. • J •: i- t : r-\i : it : 

:^rtr ^3 nDnaa fba-te nnn tfito nana n«t btni^ 

i" t : • y : vr v: iv : : t - jt • • : i~ j - v: iv •• : a" t : • 

xbvmtr ^aa niaa-^a-n« inh m#T nre n^«a nfito nps s i 42 

I- t : • x' : • w : t iv a wt : jf -x: — j- v Jj : • * 

Dr nsgg^ Tf&ff\ Bhh-tao ntot^ -isona i5t niaa-i?a ^^43 

av ^^r.. : • 1: ci vj Iv • y •• j- : • : t t : t • :~ 

-iari44 d :D^n«Dn trojeh n*te ^ bnfc^i;*! d^w 

y *:~ • it t « : • : jt : Iv v •:•••: • <- : 

^aa niaa-^a nnn n s ^n-™ n&4s nb*6 n«to-^ nrpr 

j- : • : t - <- • • : r v JLr i x: v v.t : 

VH ff^n ^ni nriDna nnn bm&o nona-jwi bicbr 

x : « • : 1 j - it : at : v : - _r v: •: i- r v: iv v : •' t : • 

m bv teuton tmmtri mrat^nn ni^ten a ^is h«i46 t »m 

• :i t «at t - : »::•-■: t : - j" : •• : it : 

28 a praem c iMS SD BITHRB ut 22. 34 | b 1 frt Vtbvh || 31 a ** + 
1331 m^ni (cf Ex 39,39 s.); prpsfd nDh?J| ut 4,5 J b prps b^b | c **« 
DJV- (id 36 «) || 32 1 c (53 (cf 99 J) ^ Tj?f || 35 «*5 ^3« *|| 38 a ** 
'STl« (« om 'j? 'SH 'B^) || b 11MSS Edd *«.''« J c 5MSS mx n— || 39 dl 
c M (punct!) nMSs!u*S || 40 6 B plur; id 45 || 45 cf 40 | 46 a *u ^nS 
(= ^HB vel ^B?), id 48s; 1 M. 3,47-4,14 NUMERI 1 85 

tftetf ntf&n ntfan tin&w :to-ifc^ ■gj hiMa oWbn 

£H : v v ~: ■:■>•". t : j~it : r TT ' J" : «. : • • •: i- 

*jp|0 nBOfl 4 * :^g#n rn$ n^p njbri ^n ^03 tf^A 
dthbh p\D3 na nftto np*w :dtp d^btIm *nB wifc fnt6 

a:- - I vjv p v u-'~ iv t c : 1 t •• : a»t : ICrrl 

np^ toiten ^3 tim n«iD5o :n s ^n ""Tib to ff*"*n n«D 

Jj-r v.- t : • j- : y : ' ,Tr rHr /• : vr • :j t •• •• 

)rn5i tBf^JTj ^#3 ^«5 m«o Btojfo cniV| n&aq tffiyrrty 
nji ips? rrjrp fto vgfti fystf? o^ro iostik n&a 

B :ntfa-n« nw 

iv v *»t : 

BWrna k&j 2 nb*6 tina-tov nato-to rrfrn larri 1 4 

t 1 •• I v. ~: 1- iv : s: v t : j" - : - 

■flt^ 13D3 :oni« rr^ nnftstfa^ ^ *aj wia nrtD "M 

<•:!•••• it j" : ^t : : • : a - •• j- : I w • t n: j- : 

hd*6d rfflw^ k3»6 b «a-to ru« n^an-p "ixn ntotbn rut? 

>.T T : V . I T T - T T AT T J* * — . I V VT I T : - T T T 

:whKj Bfft tpid ^nta Tinp-^a rrfcp ntfT4 n$?ia toita 

r tit: - vlw a" v j : urr: p : j- — . y i" v j : 

nimDrn -span rohs n« vrtim ninan yb:a Vogpi fm« Kins 

t • : Iai t - v j t ^* • : v ~: i — i ~ j : • t t I <~:i~ t 

^to-Ta b n^nsn wrf. tip ^oa vto un:n 6 :mpn fw nx 

y: viv s :it - - j : it j : it : iv* it \ j ~\ <• 

fiton i:a %-©•» D^isn tntoh tov srga iabn ntoate nton 

v : vjv : : • • » - |j- : % _r : it - v. t : t : ai : • vvr : 

nifcp nan r^an-nan nton-nat rftppn-na *pto unn b 

j I: c* t '• ~ : ~ v : - - v : <tl:- v t t j : it : 

*i# np^w tq ofrto 'itensi 8 :n%T vto rann on^ man 

• t "j- v v< v *'—. j :it iv : r jt t s: t - v^/ : I v a» - 

v 7 ^ : vj*: j):it : it- v t : - at j v.- : • : j • : 

rmfonD-n*o rrnpte-ruo n^^-n^i ni«an mio-rw ^iddi 

t av : - v : t i.vIt . - v : » v j** v : t - <- : 

v : t < : it : iv t vj : it : fs « * : - -r* : t •• : 

nmn natoi tot" :Biarrto unji t^nn -rm nD3D-^« n^3-to 

t t - j- : • j- : 1 - - ^ : it : - at j *r : • v t v ■• t 

jT«Q"n« tofcn ^nn tip noaoa Wh noDi nton 1:2 ¥bt»^ 

it- v i t : - at j c* : • : j • : •••••: ■:/.■ : : • 

m-bx bnj! eh&3 orvnBh iBftj n%n ^3-to-nK ^nrti" 

vjv v : it: vl - jt : it : vs —. •• t - •• : t v T:it : 

ufTT- 13 JtDian-to ^nan t^nn tip noDoa Dfti» imi n^5n 

v. : * : 1 - - v. : it : - at j «• : • : t j • : •.•••: 

r5a"to-n« vto un:v4 :pjn« n:a vto ifenen TOran-nK 

T •• T V T T -1 : it : I IT t : - V C T T j :rr - a" : • - 

m rt r m p hi^Tsn- a ri8 nftnan-rw nna vto vnt^ ib% 

j* t - v : t : • - v < : - - v v t Jt t $ : it : jv : 

na^i ^nn tip "»nD3 vto ntensi ratan ^to to b nbiTan-n«n 

j t : - c* J y : t t j :it -a" : • ~ J" : v. It:-- v : 

46 b aixS plur; id 50 || 49 1 c ai* et 51Q D^nBH 1 50 «3«°J + ^ j| 
51 sic fi; «*Q D^nSH, cf 49; C + D^-I^PI n«0 (ex 49) || Cp 4, I°-°>ioMSS, 
ut 21 (dl ?) || 3 a « B ^L CTlWl Bton (ex 8,24) ; id 23. 30SS || b 1 c cod Sev «* 
K3TJ ut 23. 30 etc || 4 ® AF + nonn vb (ex 2) || 6 a (8 uaxiveivov (= n?Dri); 
id' 8. 10. 14 || b ins c 2MSS *xxW I^J || 7 a « + l^JJ || ^ >« || g'>« || 

13 — « D?|BD"to (?)n^]a«i-n« |D}l(cf 14) II 14 a 77MSS ju*c«°J n«i || 

b «3 tal. " 186 won 4.15-32 

vK " -> : * ' : " » t Jt: i" : < t I" "-:r : v-:i — 1 - j : • 

-pnnrtw nfeev 6 tisMD ^nha nnp-^n k&d nta nriQi 

lv jtt : v ">'•.'• •" '•" J • vtrn v : jt - vv /Tt 

jptf 1 ) TDrin nmp-i d^dh rnbj?i ii«dh |p# ]<frn ftqj* 
s' n^san b^? iHytr47! \tfw*fy nig?? nntjtan 
-n« vr'ton-to 18 nb*6 firorto-n ntsferte nfep inn 1 ? 
*6i ¥m tfft ttwittrm ttHfn wid vin&n nftstfD iqv 

j : t : v t j ~: J : r • : 1 I w • a* t It:- j : : • f? 

nriiK nDfen *n&* Vom fgis msftgn #T&- b na DBtf 33 infr 

t j t : t t t I <~: 1- a* tJt: - vti v vr : • : *.. t 

-n« yte rnrfr a&*n6i*° tiKtwHwn imiy c -^ bpn b^k 

% : * j — : v : $ t 1 : it - v : 1 t 1 - : - y y 

ato" nb*6 nvta-bx nirr w s *v»on tshten 

t 1 •• Jv v «.t : j" - :~ F t vlv. - 

ho a 3 :onhs^D^ nni« n^ on-m «Wj ^ tftfrna 

lv • it : : ^: it - : ./•• : a" I v. :r* x". v 

«an-te oni« nbsn nip o^on-p b is> hbrfri nto veto* 

T - T AT Ij I * I.TI 7" |7 v- t : - T T t • : 

nhstato nisi> n^T 2 4 nriD Snta rrt» ihvb *6x Kajfc 

v : : • - ~: j r* v j : v.t _ : ./ -:i- t t j : • 

Sift-nan p&ton nim-na *i&fc?ivs :«t^D^ nip!? ^vhzn 

v j v : It : • - < • : v : t : it - : STr 1 a* \ :i" - 

nns ibD-nan ntoote rtnw tfnnn nw& vt6dd ni>iD 

- v.v I - t v : t : at : • in v -: - j — y : • •• : • 

n&« »nSnn ny^innsiiTDD-n«*i a n&nn *vbp nav 6 nno SiK 

v -: •• t iv - j- - jv l-r t v : •• t iv •• : I- •• : 1" v j 

Dmip ^r^rnw d?tvpd nan a rin fiatan-^v r^^vrbv 

at it-: v:*: t iv : v •• : j" •• : . T - .... - - . j <1t . . - 

-fe nSnn rtoi tSgtj V^y a7 • j n3»l h wrb rtw "i^»*te n«n 

t v : r tt I -:i- • - it t : wf r 1 1- y: —. t •• : 

v '• ^ « ;ri at t 1 - : 1 : t t - t : • \ :r* j** : - - : 

i«ttB ^a nhst^D nnir n^t 28 :n»iyD-te mm b rn&tttoa 

« % :r* " j" '. 'J : : • - ~: j in - t v." vv : • : 

1 1" - I v. ~: 1- liv t t r - : t : - : • a" v j : 

•on^tf bD3o :nn^ Ibsn Dniirn^ nnhst^D^ mo V^ 29 

: I v • it ij : ' \.j —. v : jt : : • : a* t~ c* : 

^P" T T * T ~ T A"»: : * >»T T JT ' ~'. I V V~ t T : " T T T 

v j : a 11 r : t : t t - vjv : • : F v j vt ^ 

■tel ^w^ t-prwsi Y*"pfi?i ttTW pt^sn ; ehp ipid 

.. T |V _ . 1T jtj,- ^ - . v.t • : It:*- •• :r- »■ 

at t 1 . c : v *• : t : v •• : j" t r* • •.•••;-: • t 

WW^S ^031 Bto? V ( frt a ^) II 15 ^> 5 *K**B (P lur ) II "x6 prps "^?ni 

mniy (cf ®) w i| 19 a 6mss jiu.® n^t | b 35MSS *.<vers) m b$ \\ c - c >® ; Tfrt 

c 26MSS jux (et «°I4MSS Edd) ^1 i 22 cf 3,17; id 24 et in vs sqq || 
23 a cf 3 1| b 32MSS VJ.& IV) (ut ^'30. 35 ss) || 25 aix 'D || 26 a " a (bis) >« || 
b >3, (5 DHS? I 27 a « sing ||' b 1 c « Hb^S ut 32 || 28 >3MSS « || 29. 30 « 
plur (cf 27)||30 a cf 3 || b 3 «n? «i^? (lit 23) || 31 « + vb nonn || 32 a <5 
+ vb nonn II b 63 '^ II c ®3 ^bl 4,33-5.4 NUMERI 1 87 

riftstfD nihv ntfT33 :Dstra moBto ^3- d n« nipsn nbeftn 

- j it t ■ v.v : • v; - : v ): : • j •• . 

J i" - I nr liv M T ~: a" v j : fcr Ti. t . • t~ _r- : 

nnhs^o^ vinpn ^3-n« mm ■wtwi final neto ijto^34 

^.t : T • : a- ih:- j** : ^t- it x' • : I v: : i- : »v I : •- 

njtf anton-p Tin ntobn n:^ wh# pa 35 :oni« mato 

at t x • —. Iv vr : t : - t t t <•:!•.•• n ./*• : 

at : : • : Iff "TR : j : i— F •: j : wt : i- t t - t - t 

-to *hnm nhstfa ^ps nto37 :Dn$tom jyikd xbtf n^to 

t • tIt: - j : : • •• I : •.•<•• r • — . i- w w .<- : ■- : - 

-ma mm *B m bv finai ntfn ids i&k toid tofcn "Qfcn 

- : v.t : «r - I — . 1- : v fkrt v — . a" v j : v." it 

:onS8 rrgfc nmnstfo 1 ? rnaha ■03 '•row 38 d trwta 

it : 7*: lt : : • : I a ;i" j- : c > : iv 

KJ^ tan-to rut* DHfDDTa nrn ntobn n:tf a tftfto pD39 

T T - T - T AT T X • _ : I V VT : t : - T T t <• : Iv 

oniK rro^ nnnB^nh omipe nvn* himd toto b mis^ 

at - : j" : i»t : : • : v ••»j\ : : i— F v ^ : *»t - :i _ 

iifih: "M hhstfa ^Tips rim* imfah jyikd twi o^feto 

I :i" j" : : : • •• I : vj" r : w " J" : • ~ : ~ 

remr ^s-to finan ntfo tob nfra ij;id tofcn Titoi-to 

it : .r - I ;-;r : P5 Ij-t v — . a" v J : P it t 

<• : I v • it -: w" : vt : : • . a - t : _r* : w : : • •• I : 

tota mij^ taab tan-to n;tf DtKCTO im ntebn rntf 

V J : VT — . I - T T - T - T AJ T J* • - : I V *T t T : - T T T 

v j" 'it t « t -; ': j : at : : • : w ••*!••. : j : r~ f 

nin^ ^-^ firmn n^D ngs -,^« ^iid ^:a nhs^D ^nps 

CT s x ~ I ~: i" : v I<-t v - : a - t : j" : w : : • •• f : 

n:^ d^^ ]3D47 :nni« nb^n nnhs^D^ D^^n-rw ^nl^ 

t t <•:!•.•• it x' : «.t : : • : a* • : i - v v: - t : • 

rrfiSi nta °mhv ihvb° v&ybs m& nns^Dn-p i^i nte&n 

y- _ :i- -xt ~: s~ . .1- t- t att j*'-:lv vr: t:-t 

ntKO Bfbm tnb^M n:b^ am-ips ^n^^ nvm ^nto «tro 

^ •• «r*-:i- • t — . j- : av ")\\- v : r~ F •. ^ : vt - 

■to Bh« Bh« b ^jtoT3 b oni« a nps rrtrr ^s-to49 :wbtft 

y y v - : t htri i : r : 

a :neto- e nK mm marhw lipw wtfO^yi vnir 

iv v v.t : ^t' v -; tJ\ : at- : * t i -: 

kt&1 bkitT s *TH& w nb«^ rmto"7« mn^ istj 1 5 

: - r •• t : • j- : v -< i •• -r: v v.t : x • 

fupz-iv 1DTD3 mq& mdb ton DT-ton mrto ninen-p 

T »'•: - <TT • VITT X' T V : M T : - V.T T V ". I . • 

v •• —.j- v : - : < : a : - : w - : i- -i I j • v •• ~ : 

-to ofrw sin^^ toit^ ^3 "p-ifewn* : d DDin3 p» ^« n^« 

t j : - :~ •• t : • x - : I" -y-~ it : lx' v: "S x.* "8 

32 d 1 c IMS mMJ ^SpiM (« n«1?) || 35 a cf 3; id in vs sqq H b « 
*2J? || 36 Seb 9MSS juulS^J Vh || 38 9MSS juul«5 'b || 39 a cf 3 || b cf 35 b || 

41 ins frt c 2MSS «£J nttto'^a || 46 cf 38 || 47' ^ © nib? 1 :?, i+^5? 1 ? 

(cf 23. 30 et 2MSS) I 49 a prps ngf || ^ trsp post "• ^"hv ut 37. 45 |j 
c dl ? (vel 1 rjgPg), cf 6 [et 3]) || d 1 c Seb iMS fi*3£J 1^«? || c prps 
T? I Cp 5, 3 * a 25MSS *u3«J (et «°9MSS) iyi || b ><5*3 | c 3 D3— ? | 
d *2 DDD— . 1 88 moa 5,5-21 

:tonlr *aa *w p nto^M ftw 12F! itbgs mneb pro 

r* t : • /•• : w t Lr* v v t : <v • v .r av:i — i I w • 

&ntr M3-^>k is 1 } 6 nbafe ntwrte ni#T isms a 
nirra too &#> tAw ruten-teD \&v* ■a nt&rix Bha 

at r ~ c- j : • t t it j - t • -:!-<• t • i j* 

n^m tew iff** Snaen-na vnnrw :«vin etean nntffctt 

•<•••: t -iv -: t t - iv - : • : r - wv - wi : it : 

:ii? neto ixftih \f\n vbv *p s inborn i^wn tetfa-riK 

i -/- x wr ~:i~ I - t : att Ij" v • r -:i- : t -: 

h 7ftTvb neftan DMtn "rffo baton a 3^nb tea eftjfc pa-ow 8 

VT l~ XI ~ VT T IT T " T T IT <? T : " • T I •• • : 

-tab nEKW J xfv trhv lanw wm d^an ^n t^d in&b 

t : t : T i: itt v. v - : jn -; "•.' ~ "< ~ : * Ja" - 

rvhprn tf*v° jnvn b ib psfc ■orwntfii tortfl^xi ^ip 

v.t tIt: v y : p.* : r j !«• - /»: ~ v -: y t : • i- : y :n 

niiT ism" fi tnvr *6 vtifc wn(to Vw a n\-n ib a 
b^« tfw d?Am moan Whbn Ma-^« i3V 2 nb«^ ngftrta 

j* av -; «r . IT ; •• t : • j" : v •• ~ i x: 

&-.TVQ30 nnfc tfw 33tfV3 t&a in ntoan ift#« nofcrna 

- : r t j* - t : - it v. s*-\ ; it : • jv : • p 

*6 «vn ai rw ^ hhdw avn mnDii aim wo bbsnn 

j « : t I j" •• : t at : • j* : v.t : : • : t j" •• i" - : v : 

t at : • j* : v. : • v ./"'• : :»t: J* ~ i stt - t : t it : • 

t it : • j v: : : • v j"l* : t:F* - • i <n -t • 

M^y Aaanpri« tonm fran 1 ^!! in^« a -ns ^«n ^im^ 

t v t t t :/t v <• •• : I •• - v : • v _r t • •• : 

Tbhb vbv iw-fa p& v5r hn6 onw^ nop ne^n irflpj 

t : t t l<- • i : I v v t t I • i a- : - 1 jv wt •• it j* • _ : 

nnh n^ipm 16 nto ni3TD tnsr nma b 8nii n^p nnjo - ? 

vt xt : • : I i t \vv : - I v. t • jr : • t ' : <- : • r 

-^33 wehp d^d pan np^n^ :nirp ^ niaym msn 

• : • ij 1: v- Iv - ls~T : it : j- : • \x • v: iv : Ia" 

m b$ |pji jpig rig; b ]i^»n ?glp? ft>7J ^8 ^7919! &1B 
wtnrrbi i^^ Mn* **$b nt^»n-n» rnig rbynv 8 scran 

j v -t t : j" : • t • t iv Ij- - • v: iv : mt - 

-pm «in nbip nmn rrtapi nma n« n^a-te ]n:n na*nn 

<- : a* wtJ: j- : • I t • - j~ : • ••< t v Ij~t : t • it 

idki rftlo njFih vfy&r\*9 : b crmKDn "D'nan ^o ^n; toan 

<- t : I •• t - • : • : r : it : i- v: t ~ 7* : i* I •• 

nnn n^Dt^ rwfcf *6-D»n *wte ^^« njt^ ^5-n« nt^«n-^ 

- j- v,t : •.. v t j • : It • ~ t • T • it 

nrjfi JTBfc? ^3 n«v° tntei omniiDfi "tn&3 ^dd ••fen tt^k 

-"j- y T j. . - . vi" t « :it : i- xt ~ -x' ' i't - Ia" 

HBhK 'TPteD 1^33^-n« te B^« t&H n«DtDi ^31 ^K 

I,.. . j.*-. . - ,. : t : v It x I" *~ A" : • j* : ly 

n*»b >rtw io«i ii^a nM#a fiy»n-n« inbn p^l^m 21 

t • it I •• <- t : t t it j- \ : • T • t iv Ij- - - • : • : 

pirn^ rm\ nri3 y$y ipija ng??6i n^ ■sjjyM nyr| ]^ 

6>«;'l «*! 7 ins ? lV|J^ 1« || 8 a 3 rVbl et lS«h2, cf 7 I b> ins'c 63 
iTiT (vel dl mWf) || 9 a ins'c iMS © mrrt (6 L + Ka() || b dl fit || IO a " a dl 
fit c »; nonn MSS *6 (5 iTH^ 1^> [IBhp ^«1])|| b 14MSS Edd w^3 ty«1|| 

13 1 nri«, cf Gn 34,2 j i4*prps inj; i« (cf 30) || 15 ** s 'Dn-^ ninipn 

b Seb «\T I 17 a 1 frt (® + Zujv) D^n || b 3 nStSH || 18 a prps c *u<et *uu T )<5 
Dn«DH (vel Dn.IDH ?) || b prps dl (?) ; [3 pro 'fcJDiT 9?H9 : 0^?5 '»H D^O ?] || 
19 a cf 13 |j b cf 18. 5,22— 6,io NUMERI 189 

TSfajJ tf&SQ B7W9Q D ^* ^:ri 22 :n 3? W 1 ^ *$& 
-n« an3V3 :p»ipK n#«n moat rp ^s^-i pa "niaxb 

- t : 1 1" t I j" t *t ■ it /i : it : Ia"t j* : - : I v c - j : - 

-n» nptfm 2 * :anan ^d-^k nnoi 1DD2 pan nban rfcwn 

It : • : n • ./•• v *»t t v a" ~ lc* " vv t j t it 

:Tnob dtikdiT can nn iKnva'mKan anan° ^p-n« ntiton 

ri : c : it : i~ 'x~ ~ v\ xt a - :it : i~ 1 1 ~ ^ v t • jt 

nnparrri*? ^ni njj:j?5 nnja n« n^«n to ]nbg ngb^s 
nrpprrp ]n>n po£i 26 tnajan-bB nnfc cjjjni nliT 59b 
tD^n-nH nttten-na np& iron nraTan repm nfnswrnK 

•it - v v.t "it v is:; ~ 9 — : ta": ■ ~ c I: • : t tjt : - 

Sp'wa bvn bfeam fwattrDK b nn\m a can-na nptfm* 2 * 

T • : - j- j : • - t : : • r jt : it : . - - .. Jjt : • : 

tot nbwi niw nran c D^Db frnnaan can nS nail 

at •• : ex : it : t : • jt : it : • t . • : it : i- •< — t t 

niton naDtp: *6-dkv 8 snap d mp:n nbab nMa nnvn 

T-rr t:T* < •: it- vtv: \.t t : vt • it st :it : 

n^S nkupn msn n*tt 2 9 :jtit nirtui nnp:i win mhoi 

v -; atI: - v. j ^ ~n j% '.'.' : Wis" : a - vt 

vbp lipn ne>« Bftf i«3o :n8D»ai nt&*a nnn n#« nolrn 

91 t j -; ; 1- v ~: • j t it : • : v,t • - j - in ■ x; : • 

r*«n rrtn*' MBb naton-riK Taum interna aapi nxzp rm 

t <t : t : j" : • t • nr v <•%■: iv : a : • v ft* i W. I* ~ J 

ntrttm fire Bfftn nww :ri ^ Tn n-rtnn-bs n» rifei nb 

jt • nr : I at i- v: t Ixr : i ~ \x - i x' I •• t 

s :n:to-n« xter\ mftn 

IT -: V V.T • • - 

miDKT b8Tfc* •wba ^31 a nbab ntfa-ba nm istv 6 

or : ~ it : •• t : • j— : v •• - i •• x: v or : x' ~ :~ 

tmftb b T*nb TP b ma ^tab a «bc ^ nato-ia b^k onbK 

nr r *: - : *t vjv : • • : - <• i • i j av —. 

"jmeffcrtyi natah t6 id^ ro^^ P r^h Tfc ^^t r'0 3 

<- : • t : av : • j vr •• I TV I IT I 71 * i •• : Is-- 

rip ^ ^ 4 ^Dfcf 1 ^^ D^n^ xsrb xfiw\ 7\t\fr nb n^iv 

a:* j" : ». i" j < '• r x ~ m x t —.r- ? : • j • t — . 

W'bis tbifr ^6 ^t— rm D^nno pn nip n&r i^« 5aD 
ThnWB ofiwi nK5Dip Wtfrto ni^-*6 iw riw Tia 

<•-•.*-: • t - : - a - j -; i- - vr : • vx.* 

rmh ir*n wb& twain *&& b ps bna nif ^ip nin^ 

at 1- v. • - «r- : t 1 JT : r -v.v x'~ v : r jh t i- 

• Mwn6 Wt«^ Vn«b ibk^ va«b7 :^a^ Mb no ^Da- a !?!; 

>t-*i j - : 'T: •: j-t: itj v." \'x: 

t^ip tit: tc te 8 tiBWrbj TrtbM it: •g Dnb2 nnb 

j>t a:* j" : ^. 1 ~ ».t v: vj" v at : c*t 

11b t^«n nbbi a D»ns j;ns2 v^ no n^-^^ tnin^ «nn 

a : • j v;- • : : • ^ - jv : t t <•* * r ! rr 1- t 

^D#n wnv twtbr ^a^n b Di^ tfnno crpa^i n^i 

• : - j - iv : - : v: • : - J - tt: it j : <-• : 

22 a 1 ni2^> 11 b 1 c 6 %)b || 23 cf 18; «* + tm«»n n 24. 27 -° « 

et 3 sim ac 18 || 27 a " a >®3;' 1 M || b 1 c ^ iTHI || °- c cf 24 || d 5 'J5D? [| 

28 cod jerich rqrjtxi (*» n;^,) II 29 ^ w n 30 « me^? u Cp 6, 2 a 1 
vS^di ut Lv 27,2 || Tb - b « in tW?? 11 3 a_, « + ]^p !l b '^ rins^p (j«c«w 

fermentatum); 1 £1 |j 4— 13. 18 — 21 ^5 dfveia et bfvxoiioc, (= 1W) et euxn 
(= T1J) promiscue pro *Y1J et Ip; sim dTidSeiv et euxeaGai pro Tl} et 
T* II 5 a >3MSS || b >S*i 6 a e)'- 1 ??-^ (prps bit) || 7 a « + t^J || 9 ■ dl 

c3»u b » -ai? 190 -man 6,11—7,2 

«»n w«d rto nsDi n9i6 in«i h«t3r6 in« jftsn nfem" 

\.t t Jv -:r* t t jv • : x : jt v : t " : <* v I " ~ jtt : 

^-na f\Mvb Ttnv* mvro Wl WtfrnK &m Btejn-to 

j- : • i ; t <*t- : at t : v. t : Iv vjv a* •'•: :• 

a «^ flw ^ ntfto> 01*3 Tfan min ntftV3 :nfa b KBD 

j* t : • j" : : : a t - vr j : i : • v." t 

&33 nfcrt °U3ip-n« c nnpnv4 nmn bnb nns-to b ftifc 
hd^dh nrutf-na nn« nfrasi ntob d5 in« D^an irutf-p 

vr • : vtt : s — t : - : t : t v <• t t : Iv 

rfato fftn rbb rote tevs :d^b6 tfDfi inK-^w n«tsn^ 

j : - v •< - j- : r t : • B i ji v *r s at - : 

3npny 6 st^pjwi QQnjDi jefa DTitfp map ^jrp jpf 3 
^n-n«v7 :into-n*o inaen-nK nfrm nw ^ rnsg 
otud-tik ttei ntysn nisan to to nirrt bvbv n3T nfrsn 

t t : • v 1 •• t t : a - - j~ vr t i- • t : -<v v - : i- 

nbb*\ nb bWytik wid tofc nns Ttig nfcn i8 :i3D:rn*tt 

r- t : a : • j v v." v; - w • t - j- • : i : • v : 

tmatofn nnt nnmtfK Mfcrto \mi fitj efcft tofcrriK 

r t : - -v.' C v -: •• t 1 - t : : • j - : 

-p hn« tmg nSrn ^an-p fitea Jh*n-n« rifcn nbbvo 

I • -- <r - — i: • - t I • t •• : -j:~ v I •• - Ft: 

-n« mfcinn in« two wto irai nn« nso p'wn ^sn 

j : - : • c* ~ • t - j" - - I - t I at v >.t - I is : - - 

to ^i^ fen tfip aiiT ^9^ Ss^nnnSn ohi« *i^nn ao :mh 

-< I •• - v)< t : j" : • t : L" - t I • •• : i : • 

tp Tbn nneh in«i njrms pw tot ntonn nrn 

I *it v; t - jv : • y — : at : ~ i j \r : t : - j-~: 

-T8to nn^ fib-to nin^ ttjra ^ nt^ ^hn rntn n^t 21 

v —. vr : • : • - t r •< t :>t • jv — . • t - _r j 

& :nw nmn to nfciw p 1*; nt^« b: h-u ^3 n^ ^%n 

if* j- vr v ~:i~ Lr ' jv -: :• <• : at j* - 

ib8^ wa-toi i^n«-to i3i 2 3 nb*6 nt^D-^ mn^ nsn^ 22 

.. JT T v : I _ : i- iv <•• - i •• jv v vt : j" - : - 

d tmb nia« toit^^ ^3-n« »inn na 

iv t v. t a" t : • j" : v w :it : j 

tIiv \ r I v?.' •• yr t st : •• t 

o xubv if Dfer»n t%$ V»aiimm k^ 26 

it v.1 : j- t : I v •• t t <i : » • 

o :D3i3« b ^«*i ^«-it^ ^3-to ^D^-n« a iDtyi 2 7 a 

r- :it -: v: - :r a" i : * J" : " « : • v t : 

•ufiK n^pM pt?torrn!$ D^n^ n^o nfe 6t«3 ^.l 1 7 
Dnwy»i rtj-to-riHi raTDn-n«n ^3-to-n«i Hnh t^ip^ 

«• t : •- at- t %•:-«•:•- v : t •• t v : <"r :- 

on nni« n^ ^*n b ifgnan ^^a a b^ip!iv :nri^ wi 

••< at _ : j** «• t •• t : • j" • : •):-- it j"#- : 

12 a « B frt = 71 1^«; 1 ill || b 1 c % et v 9 tf*h «St) || 13. 14 a prps 
5|«^ t II b 1 1i3^Tl« (®'auT6<; pro infc) || c " c 1 in«|| d trsp lljfcj post feO?|| 
I8-2I cf 4 |f20 a ins ? c au05 (<5 pr «1H) njfpl 21 a « + i1W || b 20MSS 
Edd 1ip, cf 4 || 23 1 frt n»« (vel nbfc6?) || 27 @ post 23 || 27 a ^ Wig!? || 
b « + niiT II Cp 7, 2 a prps nn^_ | b « + bubb€Ka (ex 3). 7,3—25 NUMERI 191 

ti^i. o^Klwn yp'bv nb:y i£3 -ifcw yqft ri^r rfew-aw niiT 

1 •• *v v v.T : v v~ Iit : • - j" : • >.t si: — at v 

-te oniK nnnai wid ton mby-rw nS]6 rm d*ikd nps 

t <t -it : a" v j c _ : v - :i- t : t • P rx 

in*5 ipan-iwi rfaprrna n&o rip**! 6 :vnS& ^3 eh« D**6n 
•m^ in: nfejg nww hxi rrfawn vitfirw :D*6rrtK nnia 

j- : • Jc t hi - -j - :- ••: * -: it j- : j." r*:i- v vr 

in: mbm n:btf h*n n^:sn yrwinxi 8 :ombr ^3 rush: 

I vr 1 rr t ~ j - : •• : t - : it w j- : - j" : it t i -; v: : I a w 

nnp ^3^9 ngsg rti*rp ibn^N ts orniy *ps tid ^ 

or It: y : • : li" - I \.—.i- liv tit -: t tj— . • : a- t : y : ■ 

outran innp^v© :wtr *in33 vhbv vftpn rrfrms in: *6 
a:3ip-n« D*ofc?:n stfnjsi infc ntf an dt<3 nitan °n3:n n« a 
in« *ofcr: di*^ irtK *rk: ntftrtu niiT id^v 1 :n3Tan ^s 1 ? 

TV <• T T V ' T AV V VT ! V J ~ ~ I" : • - J" '. ' 

yfPV* d :natan ns:r6 aisnp-nK tan^ di^ 
jnjwT ntDD^ °3i:^i?-]3 rttfm i:3-D-n« riwnn di*3 :mpan 

it : y : ai r - I v I j : - a t :It v I v. -it j- yl: - - 

^iDi Ti« pitd Stop© S«on D^e6tf nria *p3v™p iSanpv3 

I v v t v I <t : • tIt : • t •• j* : - - Ivjv — :h~ t :'t B 

ic^3 nW>3 n^b D^te 1 on^t^ tfifen ^pt^3 te» d^3^ 

lv c* - jx : vv • •• : jv •• : v»a - r/jv : /w.v y : • 

-)p3-p nnx ns^ :mbp nvbn 3nr nntyy nn« *>3^ irmth 

nil-: tv j - vi I: ,/r" : v.t t «t t ~: y — ly it : • : 

triKEn*? Tn« D^-rr^ 16 tnte 1 ? vutf-p b in«-^33 in« ^« a 

it - : v.t v y • r : it : v t : I v jt •; v iv yr v *s _ 

cr&M n*on n ,, Tinyn^anD^8 b a^» a ip3 d^d^h n3T l ?v7 

y t : t • - : j- - t • — . <• •• •- : Jjtt • t : - -jv : 

*i#n b*P3 i8 fi :away-p rwtn* nip ht naton n:^-^3 

• •• - - it t i- - lv I i . - 1 j- :lx ti at • — . wr t i" : 

-rrop ii3ip-n« T\pn i 9 : b i3^^ a «^: Trans ^«:n: 3npn 

— :li- t :It v •!: • it t • v: : at Iv j-*: - : «): • 

bpvt mytf wa Tn« pnna a^peto ft«on d^^ nn« nos 

lv v.v y : • I v v t v 1 <r : • t It : • t •• -r : - - I v s: 

v\3 2 ° tnnmb p^3 ntote n^b d^did#t^ vftpn b&fc 

\j- it : • : I v v.- - jx : v 9 * " : jv " : vIa - iv-r. - : 

ina ^« T?2-]3 nn« 1s 21 :mbp nvbQ 3ht mtrr nnx 

vr v *s _ It t lv tv _r v i I: si " : v.tt jt t — . y - 

n3t^ 2 3 :n«tsn^ Tn« trnrfsrt^ 2 xrb)h in:^-p in«-to33 

-jv : it - : av /■ pi it : v.t : Iv jt v v iv 

rutf-M 0^33 ni?nn n^nv ft&xi Q^« fi^t* ^P2 S^o^n 

».T t r- : y t : t • ~: j* \ - t • -: <• •• • - : utt • t : - 

irtw *&&& bi*3 2 4 fi ny«-p ^:n: pig ht nafon 

« t • : - it 1? pP: 17 :n w at • — . 

xpfiq nm »)p3-mgp iSa^^s :^n-]3 ag*^! I^T T33^ 

iDTPJtf Bf*3 te^3 !?p^ D^3t^ W3 TI8 plTD JiteBto H8Dn 

jv •• : vIa - r.*-P." : ivs.v y : • Iv v t v T <i : • t/t : • t •• 

3 Seb au. D^ || 5 S + D2? || 7 6MSS 6 Bab HK1 || io ^° «» TjS ut n | 
12 ins c «5 8^J I 13 G 'J5 : n« 31jpn ut 19 || 15 a '« B * '«1 || b >« B (id « A 
45- 51. 57. 63) || 'l6 IMS jju.®D5 Ijfij id 22. 28 etc || 17 a « baudAeic (= 
tm? cf 88); id 23 etc || b «« B *'«1 || 18 a (53 + HDD || b cf Gn 30,18 || 
22 cf 16 || 24 °-° S V^ch (ut 12) 'j m.j?n (ut 19); id 30 etc. i92 wen 7,26-54 

n*6a ant maw nn« *p 26 :nma^> tatfa nW>a r6b a^a 

ji tm \ ;tt jt t ~: sr - lj- it : • : 1 v wf - jt : vj : 

xrHfh imtf-p Tna-fraa in« ^k ipa-p in« is 2 7 $mbp 

it : \.i : lv jt V v iv vi v • S" It t I v t v j v 1 I : 

d^« a^tf ipa S^D^n natto 2 * :naar6 in« any-wiN 

<• •• •- : Ijtt • t : ~ -yv : it ~ : # w v j* • r : 

a*rt« pip m naton n:tf-^a a^as n#an B*jfl» n#an 

ex • v: lj~ :« yv at • ~: *.t t r* : j* t : t • ~: J* ••. ~ t • -: 

:iwntf-p ycrbx pm s :n^ artw ^ain bi*33<> a :tf>n-p 

1 •• : lv v. • v: Ia" : J" : • c-T • • sir ■ 1 1 •• Iv 

*p$ im p3TP s^e S^Oi tfgfa? nrt» ^armi?p_ i5?ij? 31 
tO#3 nWfc r6b crSteiQiT^ ahfen teaft te# a^aff 

I v c* - jt : v y • •• : .iv •• : via - lv jv : lv w y : • 

n&3"l3 in« 1333 tmbp n«to ant rfl&v nn« *p32 jnmDi 

Jit Iv tv j- vi n si" : vtt si t -: a 1^- it: • : 

:n«ar6 ina cparrtrtjw trfftb imtf-p """tK-fcyaa ina ^« 

it - : «r v s • r : it : it : Iv jt v v iv yr v »s" 

0^33 nriftan omw ntfan b^k a^tf ipa Etabm nsttas 

st: 1 ' ~: J" \ ~ t • -: <• •• •- : Ijtt • t : - s: : 

01*336 fi nwntf-p TertK pip m naflpo ftMfM 

1 •• : Iv w • v: is" :rt yv at • : or t i- : 

■m&p i53ip37 {•qB^npena towate watf ^2b own njftDnn 

— : >i- t :lr it - r I v v." • \\ : I a : • j" : • v; t • • -: i- 

b%& ayvf tjei ins pip ^p#a ^ai B^afa? nnx *}03 
«i338 tnmnb p#a n£fa r6b a^aiB/Tjtf tfipn teati 

Ij- it : • : I v c " st : v» • •• : jv •■ : vIa ~ Iv jv : 

-fraa in« ^« ipa-p in« 1339 jmbp nate ant maw nn« 

v iv vt v »s- It t Iv t v j~ vi I: st" : vtt jt t ~: y- - 

B^tfn n3T^4i jri«Dn^ ina ff'nn^ tnto^imtf-piriK 

• t : - -jv : it - : wr v s • r : it : w t : I v st v 

mWDO ruB^J3 af 33 n*on a^nx; nt^Bn b^« £p:tf ipa 

at • -: v.t t r* : s t : t • _ : j* \ - t • —. <• •• • - : Ijtt 

ia Ma^ «^ nbefti 61*342 & :^^i^-p ^d^ pip ht 

at j- : • c t • • - it - r I v «• • f\ : Is- :rt yv 

rbb b^^diBiT^ afr&n te'^a te# b*p3^ ^ai) in« pita 

vy • •• : j*.* •• : vIa - Ivjv : Iv v.* s : • lv: i v I <r : • 

1345 :mbp n«te am mfew nn« ^344 :nn^a^ ptfa n^nte 

j- v 1 I: jt •• : v.tt st t ~: y |j- r»: • : I v v.* - jt : 

B*nrT3>&46 :n ^ mat^-p in«-t^33 ma ^« ip3-]3 in« 

j* • r : it : w t : I v st " v iv yr v • $- It t I v t v 

&ir\v ft&sn b^k a*:^ ip3 Beaten nar^47 trmrft in« 

j* \- t • - : <• •• •- : Ijtt • t : - -s: : it ~ • U v 

s t^iyrp tp*i% pip ht nt^an ratf^xi b*^33 nt^an 

i" ^ : Iv Ktt: v \j~ :¥t yv at • — . m t i" : j* t : t • — . 

i53ip49 nnn^^-p yatf^K b*is« ^a^ «*^ ^at^n bi s 348 

t :lr 1 '.*'l? r m f v: -at : v j," : • « t • • : - 

B'ya^ *pp tpi^ piya a^jtpa n«ai a^^ nn« ^ag-nigp. 
:nn:a^ p^a rfrfta nte ff*bi?iBrp^ tfi&n fet^a teW 

it: • : Iv v.v - jt : v y •••• : jv •• : v)a - »vjv : Ivtv 

in« b*x ip3-p iA« 1351 :mbp nate 3nr mbw nn« wso 

yr v •$- It t Iv t v j- vi I: jt •• : wtt jit—. v — L- 

nat^is3 :nsan!? in« B^n^&sa trfeto^ ixutf-p in«-^as 

■jv : it - : *.t v s • r : it : t t : I v yr v v iv 

rwe^ja B*tya3 nts^an a*iny ntf an a^« a^:t^ npa a*a^n 

vr t i" : «r t : t • - : j* \ - t • - : <• •• • - : Ijtt • t : - 

*rtw ^0*n ai s 354 s tivmriji j;at^^« pip ht naton 

« t : 1 • - I v r w» . rv: Ir w yv at • — . 

28. 34. 40. 46. 52 cf 16 1| 30 cf 24 II 42. 47 1 c &3 'VI, cf 1,14 1 54 cf i,io. 7,55-83 NUMERI 193 

D^t? mis ^pa*rni?j?_ i5a"!jj55 tiqrfy-p ^W ngje yib 
1 d,t:# tfjjjSi ^pt?3 ^j5t? 0730 Bjpi ins pn?p ^gifa fyW 
ji*6d Ml mfew nns «ps6 :nn:a^ ptfa r&&3 rbb n^te 

.1 •■ : wtt jt t -: : -j- Ij- it : • : I v C ■ jt : v 9 

:r6i^ in:tf-p inK-feraa ins ^k "itatS ^na is57 :mbp 

it : \.x : Iv jt v v iv -j\ •: •*- h t I v t v jt vil: 

d^8 £r:tf ips Scoter. nartns9 :nK&r6 ins d^bttij&ss 

<• •• • - : Ijtt • t : - -jv : it - : av j* • r : 

to^oa pip m naton mtf-^a o^aa ntiton D'nny ntf©n 

J- • : - Ij- :'t y: at • — . \.t t i- : y t : t • _ : j - \- t T -: 

-p ]T3« : ip$3 jjjfr *rtw * H ^03 Effj 60 a nwngrp 
in# P3T0 <%>#& tyQ* D T^ TOB ^-nTgglSaTg 61 Mirja 
p#a n^6a r6b d\<6& i omit* tfi&n tetf a W D^atf spa 

I v v.v - jt : v y ■ •• : jr. •• : vIa - Fvjv : iv e? .• • lv v 

n&a-p nn« ns 6 3 :mbp n*6» ant mbw nn« »p 62 \r\x\ycb 

h t I v t v j- vi I: ^t" ax jt t _ : Sr - Ij- it : • : 

:n»Br6 in« ffWTirtp^ :n^> inatf-p imrfcaa ina ^k 

it - : v.t v j* • p T it : v. t : I v jt v v iv yr v • *- 

D^aa ntaton d'hjw ntfian d^k frutf ipa S^tfn nat^s 

j* t : t • -; J" \ ~ t ■ - : <• •• • - : Ijtt • t : ~ -_v : 

*Mw*n Di*a 66 a t^Snj-p rra» pig m niton natf-^a 

• • — . it r :• Iv Kt • ~: \j- :rt yv at • _ : <.t t r* : 

nftK piDa-myp i5anp 6 7 j^t^&jrp iwtik n ^ *rtw 

- - Ivjv — :)\- t in it - r - lv viv • -; w j- : • c t 

ttft&n tetfa te^ t»3» ^oi> in« pitd aSWD Saw DHfi6tf 

v)a ■ >vj*.* : Ivc; ^' : • Iv v t v I <t : • tJt : • t •• j* : 

am rrtov nn« pi3 6 8 irmmb pw n^a r6b d^didh^^ 

ai jt t _ : v~ " Ij - it : • : I v S - yr : '.'•; jv •• : 

°i/utf-]a ins-^as in« b^ ipa-p nn« is 6 9 :mbp nfc6o 

u : Iv jt v v iv vi v »$- Jt t Iv t v j" vi /: ^t" : 

£pj# ipa S^o^n nar^v 1 :ns % csn^ nns cnx?-Tr&7o :n ^ 

• ^ : Jjtt • t : ~ ~jk lf*5 vl v y • r : it : 

]anp ht nfon na^-^a crte^aa n^on mm nt^an d^« 

I j~ :« y*.* at • -: ^t t i" : y t : t • — . j* \ - t • — . <• •• 

ntfs ^a 1 ? fcrtyj of ib^-^B* 0^372 s ^^ayp ity^ns 

jp t j-* : • « t jt t i" : - : it - c - lv vw • -: 

ate^D S«m o^to nri« nra-flTBE i5aip73 :nap-p ^i;:s 

tIt : • t •• j- - - Ivjv — :)i- t :n I it: t Iv *;••:- 

rbb d^diDiT^ vfipn Wa bp# n^ya^ tpi in« pitd 

vv • •• : jv •• : vIa - lv jv : r: w x : • Iv v t v I <i : • 

ns75 :mbp n«te ant ni^y nns ^274 :nmo^ p^a n^a 

j- vi l: jt" : v.t t jt t — . 'j- Ij- it : ■ : Iv 5? - jt : 

oni;-T J v^76 xrb^h tme^p nn«-^aa nn« ^« "ipa-p in« 

j* • r : it : a : lv *t v v iv vt v -s- ai lv t v 

annv fwfon rb*» ifrivf ipa S^^n nartv7 tr\x®nb ins* 

j* \ - t • -; <• •• • - : Ijtt • t : - s: : it - : \»t v 

s trpJHS b&MB pip ht ntfan n:^-^a D^aa rn^on 

I it : t Iv c* s Ij~ :lr y." at ■ - : v.t t r* : j* t : t • ~: 

i:aip79 :p^-p ymx ^nsi ^a^ «^i of i^y-D^^ bra^s 

t :lr Iit •• Iv ^ vr • ~: a* t : - j" v: t jt t i" : 

trpytf n&i Tii? pnjp a^?^p n«e^ vpvfry nn« 5]Drnni?p_ 
:nmo^ pw rbb$ rbb D^teiDiT^ eh&n te^a te# 

it : • : Iv v.* - jt : v -j • •• : jv •• : vIa - Ivjv : Ivc 

ins b^ ipa-p in« is^ :nibp n*6o anr nn&p nns *ia 8 ° 

-^ v •$- It t lv t v j- vi I: jt •• : v.tt jt t _ : Sr - Ij- 

nat^ 8 3 :n«tsn^ in« D^y-Ts;,^ 82 tnbbb in:t^-p in«-^aa 

"j".' : it - : «.tv j* • r : it : u : Iv jt v v iv 

54 cf i.io || 58. 64. 70. 76. 82 cf 16 !! 66. 71 cf i,i2 || 69 « A + D"»n. 

Biblia. J2 194 na-j&n 7,84—8,11 

-%ia o^aa ntston D^jrw ntfan d^k £rg# ids B^ten 

,.. . .»• t : t • — . j' •.. - t • ~: <• •• • : >jtt • t : - 

reman na:n intf t 8 4 s mnrp jrvna pip nt nMxj ret? 
n&yi wbu?*s xrrtop wf\& ant nisa nibs; cratf noi-WTD 

t •• J" : i" : v j" ' vtt j - t t j" : Iv v !•• : : r 

rnfcw-Dvitf ant nisa 86 :#ipn te#a niao-yanKi m!?k 
nisan anrte °tfipn tetfa nan mbw rnfcsr mbp nhte 

\. - - jr : t v!a - Jvjv : Is: — yt 1 -. stt -; v h j •• : 

to» d^j D^is ntrs? d*o# rtitob nban-te 8 7 :n«an ffnipp 

p* : <• * : • t jtt s- : t it It t - t it •• «r : V 

dm# ow Titon °onn:Dn "tew tf:tf re#-ga o^aa ifcb 

j" : y • v • : at t : • v.t t j" : yii i- : $• t : t t 

frn* ftr«n ffntew tt&ten nampa W1 88 :n«en^ nbw 

• t t t : - : j- : v • t : - -av J_r: : it - : v.t t 

na:n ntfr mwf b retf-na n^aa a D^tf d^to* &w d^k 

_p % -. < A . . \.t t i" : j- t : • • jr \ - • • <• •• 

ltfiD Snkrto ntta ^aa^ 8 9 :ina ntflan *nn« nitan 

v j v v : 1 j- t • «• ~: 1- - •• : • - 

m bv itf« fnfean tee y^k haw "tofcrriK pbtf*n Ijw ia-ft 
s v&» nam D^aian ^» pao niyn fw 

it •• «• - :- a \: - j- : I «• • \" it I j —. 

y6« BTt^ji rtnK-^« na^ 2 nbfc6 n^D-^« nw iarv 8 

/a •• v.t : - it : I - :i - iv •• - 1 •• x: v ».t : j" - :~ 

:nman nyat^ n^^ nitian ^a 5na-^ n^n-nn ^jntena 

i" - jr : • v; t t : - j- : v •• - v I : i ~: i - : 

nnsr n^«a n^n^ ntefl nrViaon ^s 9id-^ fin« b ^r s 53 

jt' yv - :i t av r* i.tv: iv t : - j" : v I - :i - l~ -<--' 

- a nr naT-iy artt nt^pD niian r*??o n>v :neto-™ nin^ 

./t ••: - tt jt>: • t : - <•• : i - v : iv v v.t : 

ntov p n^o-n« raT nx*\n n^« nSnaa c «in ntjfpa b nnis 

s,t t I j" v v t : <i :v v -: v : — a - jtI: • v.t : • 

■n« np 6 ntimh neto-^ nin^ narns s :mian-nK 
ointD^ nn^ n^rn-niv :an^ mnei ^«n^ ^a ^iinD d*i^ 

t— . i- : v t <v ~: r : it «r 8 " r : a" t : • _r* : J v. • • • : - 

OiTtq 'lDaai oi&a-te-te ^h nTairnn n«tsn ^a on^j njn 

v.v ••: • j : • : t t : t - - - <-v: iv : at - j- «? •— : j-' 

nei ttjfa nWa n^b c unnabn hpa-p a is inp^ 8 tnsfeni 

I v at - jt v v. t : • Jt t Iv J~ J : it : it v • : 

•wid ^nh ^b!? tf *n-n« Aaipni9 :n«tsnb e npfi ipa-p d ^t^ 

a" v j v.- : • • • : i- v t : -I: • : it - : l/^» F.tt Iv s " 

^th D s nSn-n« nanpnv° tbtrter ^:a m^-te-n« fttepi^ 

j" : • « • : i~ v jt : -J: • : r* t : • j" : *: — : t iv t : -J: • : 

-™ fog n^nn 11 :n^n-te DffTTi^ ^nlryp» »Dpn mrn 

v I -: i- I • •• : r • : r - v.v •• : v y t : • r* : $ : it : at : 

n^i!?-n« ihvb ftn ^nT ^:a n«a niiT ^ ns^n n s ^n 

j-r =-. v t -:r t : a" t : • j" : «• •• t : j- : • t : <• •: 1- 

84 « + ^? (® B om ^^)J 85 >«|| 86 °- >® BFL (« A cpidXai dpr. bU>b. 
ut 84 pro y y) || 87 « + K.'at airovbai aOraiv || 88 a ~ a « B post DHW3 || 

b di+Dp^pn || 89 a mrp ^p? | b 1 nrra | Cp 8, 4 a i6mss «*fJ (et 
<e°7MSS) njr| || b 1 c ** (cf «&) yniB || c nVs? || 8 a es+nrjij g 

b ins frt nty) || c S + vb nonn (cf 7,13) || d HJ^-JS? || e 1 frt c 3 

anpn. 8,i2—9.3 NUMERI 195 

-jin b ntoj,5 tfyfSJ &#) bv nt)*T~n$ ^PPI Q*f?ny 2 wn* 

t :^— . 1- : f • : i~ " V • 11 t <t v it v : t ~ t v it 

: b nirrt nei^n ana nwm v;a ^s^ fina ^ a D^n-rix 

it 1 vr : vt xt : ~ r* : at t x* : • : I v.— . i- ./••:• • • . - 

p-nnavs :d^?h ^ ran tonbr' \}3 "stwd D*"6rrnK rtoamH 

|tt •— . 1- : r • ! 1- 6 xt : a" t : • j" : I v. • • • : i- t : - : • : 

onfc nwrr. Dfifc nnncDT ivm Sn^ a -n« "Ps^ D^n iks* 

v.t yi : - i" : t jt : - r : a" v j v v. _ :i fc • ■ : i j » 

jftnn tonbn na toid ^ nan mm mm *a i6 : b nsn:n 

- - a" t : • j** : I v. • • 1 •• A \1 ' \ : it : 

v* rb nnfc *nnpb bid&* b \iaD a $!s maa onvte rntDs a 

j- r w ' : v~t •• t : • jr' : • v : v v t T 

Tfaa-ba vfin Dl*3 nDnaan m«a Mnlsr Maa niaa-ta ^ 

: t <• : at •• : - am •■ t : • _r- : • : t <• 

m b3 nnn D s, tornK npsv 8 rt nnfc ^t^ipn d^d p«a 

t - j- a* • : 1- v Ktvit t v.t • : j-i: • •-: • I vjv : 

viato ft3|£iWHM D*6n-nK nin«V9 j^nfe^ ^aa Tiaa 

t j : I j _ : 1- : j* \ r • • : i- v t : vit r* t : • x' : • v : 

isato i»id fcito 5*nb^"ua miirriK tai^ SK-ifer* ^a ^idd 

8* : *• v j : •• t : • i" : <- -: •: — . i- •• t : • j— : • 

b{ ?*nfc^-^a ntfja *pi b 5y*^ 5333 n\T «5i tor*^ ^"^ 

v.- t : • r* : "x: : Ivy •• t :•<••: • v : r : a- 7 t : • _r- : 

a • : 1- v:* t T • i" : j — : t : I y—.r : sv ■ "" v»i ~ 

ibsnfr ■qa dtA ttnrtj tahft n#D-n« mm ntentfK tea 

i" t : • «r* : c? t j t I •• • • : i- v v <r : t • v — . : 

mb^ naun unto ftna ^1 Dftnia noaa^ o s ^n wenn^ 21 
iiy^ tflto i«a p-^n«v 2 :C333B^ fin« on^y isa^n niiT 

<~: ; r - • • : i - jt I" •— : i- : it - : i- : I \.—.\- 99 "~: s" ~ :~ /« : 

niiT rAs i^«a v:a ^e^n fm« ^:sb tjid ^nta bmip-n» 

<» : T* v - :i- at t x* : • : I ^ ~:i~ x~ : • " v j : t t i _ : 

m bx niiT naTi 2 3 d :on^ *r» p D*^n"fe nt^D-nx 
n^rfti ru» ontryn t^Dn po d s ^ n^« a ntft 2 4 nb»^ nt^D 

t : ~ t t t <• : v : •• t I v • a* • : i~ jv ~: w i x: 

asieh ni* trtwpn "pd^s hpid brhn b miya «a^ «a26 b «ia^ 

^ x t t j" • _ : I v • \" •: j vr — . i~ t t j : • t 

v < : t v v ..... , v— . i- j : at ~: it jt : • 

& : DffiDtstoa d*i^ nfenrjsi naa ni^ ^^ rrtW3 m6#D "*«6 

it : : • : v: *:i- /•••-: i - tvj a - :i - j vt — . i- vv : • j : • 

ah*«6 n^i^n ni^a ^^D-naiDa h^d-^« niiT narv 9 

t •• : ... - t t - - • - : • : jv v jt : j- * :~ 

-n« ^mr^W *®?i aa nhi6 WWna Bhha d^^d p«d 

y t : • f : s - :i- : i •• I v • it \j - "X". • I vsv •• 

ffvpn ra "nfej t^iha BT*n^p nyan«a3 j b m;iDa nosn 

• v _ :- it I $•• v - v it t jt t : - : i~: i : - »t - 

12 a 5 singul || b G BAF n^jji || c - c <S Dn^g || 13 a « + niiT vzh (6 L 

+ Kai) 11 b ca 28MSS ««°J mrr ^}rt || 14 >« || 15 a ins c m>.® rrhv \\ 

b ^baf nVT i ^ ^ quod a ddunt ® L 3) || 16 a - a 1 c ju* (cf 5) IBB TE?"7| 
DJin I b 1 c 16MSS mx(P) *m || 19 a 6 bis (ut 16) || ^ « ^3i ((8^ + 
tiSv ul lap.) || 20 a *3 plur; 1 iH || ^ dl frt || c dl frt || 22 prps H^J (cf 

20 a) || 24 a ins c s» nnmn | « © xnijjS | 25 °-° <s th-jb h 26 >«? 

(6 db. out.) || Cp 9, 2 a 1 c W ftfJJ ((5 + dwdv) || b ^ IH— ; id 3 (hie etiam 
<5 F ). 7. 13 |j 3 * $ t. irpiwTOU (sc piiv6c.). 

13* 196 imon 9,4—21 

:infc e? ifcwn d VDB#a-bDn d m&rrto3 wba inh b ifcrs;fi 
•nD&rriK -ibw s vs :noen nferc^ tonty* •ua-tot neto naTi* 

- v - v j -:i-- - it - j -:i- «• t : • j** : v w /•■ - :~ 

tea m^d 12003 wanOT ra° tfihb dp ifcw rwa-iKa ri&na 

: at • j - : • : -c :- it I /' vy - j t t t t : - : I -it 

b o^« "wn 6 :toofcr ■»» -tbw p mtarriM ftiiT nw nfca 

• t ~: j* :- ■•• t : • j- : v. t Ij" v v t : <t v —. 

tmn di*3 novrrnin^ sfa**-*6n oi« #b^ b^aa r»n ntjfc 

a - j - ~ var - 1 ~:i- ./ : it : t t vj-: : • •• : < t v -: 

nn^mn ma*M7 savin Dpa fin« ^n ntfa ^ dTP*i 

<• t -;it : 1- 1 - j - I ^ _ : 1- j" : • : v.* j" : • :»: •**i 

yfyn *F\bib jh« mh di« ufeib d'wdd -urna "p5k ftaftn 

•|. - . . . : r- - T . TJT MT vjv : v: •• : :./ — : * •■ t •• t 

ntfa onto* natfn 8 ttonfe^ na irina b iiyba jtw pip-ra 

av «?•• —. J- i" t : • j" : I v. : -: j : t : |<- :Jt 

nato-to* nw 13TI 9 b :dd^ nw nw r n8 ntewin «5» 
i«aa nw-E &k eh« -ib*6 tontir' 'sa-to* "m 10 nb*6 

j.. T j.. . r j. j* a •• vr t : • j- : v -j" - 1 

:nwb noa ntwn oivh^ b i« D5^ b a ripfn ttq fa tf£$b 

it i- - v.v * st \ v •• j : < v t It : I i v : v v t 

-to; °infc ftw° dxtiot pa bt» nfew niranaa ■'Stfn tf-iha 11 

a j _ :i- *c" : _ it I jr y jt t t t : - : • •• - v 

xb asm npi-ro \s&q vpkbh-*6 12 tmbifr nrhm ma 

j vc : Iv - v • <• : ~ i\: i v: : j - 

tijib avrntfa frwiv3 :ina -ltwn nosn npn-toa ta-rta^ 

t v . • t : 1 j ~: i" 5s? - lj- \ t : a : : • 

iTd^d «wn Mm nrreii nosn n%wb 5im nS*n6 ""qnan 

t tti i" b •.•/.•" gi :: • : - v - j — .1- -t : t t i I vjv: 

:«sinn t^«n atr i»»n b iiybs Jrnpn ^^ nw mpi'Q 

1 - j* t ct • j : v ~: j : •!: • < 1 : u* Jnr jr 

^Mtfran nosn npna rrtrrt nob nfc^i a ia a5n« tu^dih 

w t : • : - yv ~ lj~ \: t i - - v t <i : •• v : • t i* : 

d ty^ri rfiT«^i na^ d5^ mn^ nn« npn nfcw p 

l vit t j- : v : «•" : v t jr.*: r - - I<t\ av - :i- Ij-- 

rwn h bnbb tJ^an-nK p^n noa pBten-n^ trwi 6T»nvs 

AV* it v w : I t : • - v I t t iv <i • 1 1 : • - v is t : 

vfcn nw p i6 npii-^ MrntnDa p^an-^ c nw nirnn 

• t jv : r l"< Iv 1 - «• " :~ : t-jt : • ~ ~ y: : r vv t 

SnSn too prn mbyn 4^ 17 *nW t^«-n«iDv^D^ ppn 

t j - •• It t iv < t i" • : t :it w •• :~ av - : Ktt iv 

uvf tton b#*Mh nt^« di&m-i ^i^ ^a wo* ii-nn«i 

vt It t iv t It : • <•: —. I : • «• »T ■ j" : v. : • !•• •— .j- : 

nw iB-ton ^1^ "oj nyo^ nw ^b-^ 18 :^«i^^ ^a n:n^ 

i»t : x i •• t : • j" : r : • t : j* - r- t : • j" : ^ ~:i _ 

pyn Ti«nnv9 xksr p^an-te wot peh n^« ^te nan^ 

Ivtt iv I $• _ :i- : 1 ~:i- I var : • ~ m% iv Is : • v -: •• : t a -:i - 

^1 nm^ niD^a-n^ ^nt^-^a rpvft D^ai d^d^ ]a^an-to 

j : \.j : vjv : • v y t : • i" : $ : it : a- - jr t Iv? : • - 

ni.T *B m bv pt^an-^ ibdd D^a^ uot nw ifito ^i 2 ° :-ipD*« 

T : <• Iat : • - - vr : • y t lyTT iv sv : i" v —. ••: r it • 

npi-w nira psvn nw ntba «r*i« nyD^ nw ^s-toi *iW 

l v - vjv •• It t iv <•; : r v — . •• : *^ it • vt : jr - : ~vr 

3 b 3MSS mx® L \&$l || c >»; cf 2 b || d G sing (cf 14) 1 e 1 c xx& WVl II 
5 — (bis) >« I] 6 a Seb 6MSS jr»««°J i^PI (>S) || b « W || 7 a (S^l DiT?^ || 
b cf 2 b || 10 a sic M (H punct) || b " b >V (ig om ,{ ?) || II °-° >^J || 13 a ' « + 
nglT] ut 10 || b cf 2 b I 14 a ® + DD^«!l || b wxS plur; cf M 3 || 15 a «<®S) 

Dpm'i b 5 ut 3,25 11 c 1 c ® n;nV j 16 ins c ms nnv (vei Di s n) | 18 ® 

in vers || 20 ** (et (5?) 't33. 9,22—10,20 Nl'MERI 197 

i^yon pun nbvrt TiWh dot i« a nyopi ipsa pan nton 

' itt : Kt i iv yr~: i~ : t : t ^ < w att : »v v. Ivtt iv st _ :i- : 

fe&b m )?tf&r79* ]$T] T^n? D^r&j ^i^" 1 ^ "^q^i^ 22 

ftim ^s-^ a2 3 nwr irf?ynm a ^d^ *6i ^«i^-^a um b v& 

t : <• - * , T . y, )T •• : ^ at • j : v.- t : • r*~ «/ — .1- t t 

mm ■E-to mbtf b mm moBto-riK nyD^ mm v^m tiip 

wr : x I I t : vkv : • v ^ at • Uf S S ~ : ~:i- 

fi :n#D-ma 

iv - : 

noi) rhxwi vitf ift ntw> 2 nb*& neto-to mm nrrv 10 

Ivv j : i -: •• : I: j- ~: i •• x: v vt : x' ~ r 

:niinan-n« poofc rira *opD^> ^ W| °DnK ntovn ntfpo 

• — . i- -i v r <r - I i" it jt; : • : I : ■< t : at jv - : i- \.t ' : • 

-D*m n^o ^nh nns-^K rrten-te c t5« mron Via "wprn3 

• : r* v j - v»v v i" -it t I v •• <~: i : Ia"T v. 1 : it : 

nnypms tbvcito* *Bbx b ^«i outran ^k nutti iron 11 rn«a 
mitf nunn djwpjti 6 :ncnp Mho niinan npwi ronn 

• *• t : <v : I - : t :Jr- v: i - _ : 1 1 ^ : it : at : 

^vipnnv :omrDD^ wpm nrnrrn^fl DMftn niinan npwn 

c ' : ~ : iv •• : - : t»: : « jt : t aj •• v: p ~: i~ ~i ^ : it : 

wpm D^insn 7ln« *uan 8 : b njmn *6i wpnn topmnK 

<>: : ' • _ : j - I - : i- <•• : r n j : v. J: : • at It - 

n6nte a vfrngp tqyifrt rtw npn^ d:6 wn rrrasna 

t t : • t r : iv •• i : \.t ^ >J~\'. n x:t j t : a: i - :i- 

"^ arrow, rftsfima oninm Dins rj&a nsmto oiywa 

.... ....... a: i ~:i~ v.v i ,,- :i - v : v j" - - - v : : - : 

Sa'ninDan ^annate Di*av° tDa^yfco onyalai h nh*rbx mm 

••~: i : jv : - : • : iv ••:!•• fef : ~ i : v •• i v: jt : 

na^tf ^nat ton abator to rri:&na onuprin b naBhn ^«nnn 

av •• : - j- : • c* : v •• j -< : i ~: i~ jv : l- : v •• : t j- t : 

si :mvft« mn 1 ' ^k d6^« ^:s^ imart dd^ $m 

iv •• i v: jx : v: _ : v •• i v: j" : • I t • : <•; t t : 

\hm nbvi ^ih2 o^n^a ^t^n tfiha mi^n n:t^3 "frr" 

It t iv t— .i- va - j* : v : ^ •• - •: j - y •• - si i - • : - 

^:^D miDD dh^dd^ tonfep-'M wd s i 12 :nij;n pt^o too 

at • j- : • • v.v •• : - : y t : • »•• : s : •- (V s it Ij- : • vr •• 

T? mm ^s-^s; n^t^sis wd^^ :n«s iniM pun p^n 

- : v.t : j* - at P¥ w : •- Iit t r : • : Ktt iv ij : •- 

-^i onta^ b r«Wna mvr^u nana ^i a j;6 s v4 :nt^D 

: at : • : (»t i*t «jt : r* : $•■ ~: r vx" r- - .- IV 

^«:n: iDBrtr' "m neo «ir^vs samara nt^m itas 

«• : ~ : at t • . j" : F t : - : iti r - Iv I v. : - t : 

vr : I i •• Iv vt • v: Ia\ : j" : v.- - t : - : it Iv 

bn ybiv* :p^©n \s^i *tlq •gni ]iBh^-^a wdji ptjtan 

vv.' ^ - t : Iit : • - v.- : 1 • t : j- : I :r* •• : ■< : it : I at T • - 

ais-Mn^ tnttm^na itcrbtt isar^i onto^ p s i«n b nana 

t : - : i •• : Iv ».••.•: t : - : at : • : !«• : /••": i~ 

i:-^n mo «3r^v° t *<H f p ra ^^^ wdi^ ^ja ntso 

at •• : j" - v.t : - : it - r Iv c ' \'\ '• I a : • j - * : v." - 

21 a " a 6 nV^b 1« DOV || b - b >(5 BL ; 3 n^i || 22 a " a (ter) >0 || b >S || 
23 a " a 6 "Vg ^ ||" b © B * + "1^« ? || Cp IO, 2 <S + ^ (ex init v) || 3 a «tl njjj?ni || 
b 18MSS Dna II] c >05 || 4 a 2MSS ® + "^} 1 b si ")) \\ 6 ins c <5 (cf *)) 'fl 'JJi 

(^ , ?pr M, n) njiss 'nn 'an ^ irjwi ' n V «Tf! ' nn "ib 'Jl ^^^ II 7 a «* "W II 

b © njjnn || g aT i 'bpb (veVi c 5 ^ «'nri ?) |f b >@ || io ' a aj* piur || b 138MSS 

EddAu T Q5^-in I 11 jul + vb nonn'(ex Dt i,6 b — 8)|| 12 « 'P?|| 14 a « ^D s l; 
id 18; 1 frt (cf I7ss) y&H || b 1 c 6 VT\ 'J 15 cf Gn 30,18 || 16 cf 1,9 || 17 i 
rffliTJ? II 18 a cf 14; 1 k || b ins c 5MSS »x ^5 |i 20 1 c 03 'p., cf 1,14. 198 -man 10,21—11,7 

-n« W$F\ Bftfc&B \Nt?l 0^'7S3 ty?,^ 21 ♦^^tl? *19$8 

-Mn Dntasfc tnwr^M nana tora a p&:n 22 :D«a-w paten 

- : a» : • : >irT v p* T s-—.\~ vav w -* \ it - Kt : • - 

^dh nwo "ua too k£jH&w twpairp pDBhba iaas 

«• • : - av - : j- : «• - t : - : i • - I v w it t r v: t : 

y&J1 2 5 tytjrjrp ]Taa : {9JJ3 519 ,too ttb^iH 24 ni 9 , Tf?"l? 
wna '■itarHn onto^ ninan-W *idkd ri-M nanp few 

vu? • ~: t : " : at : • : *. — i - -i t : \j- - : It •• ; j" - : i - vv< 

m bvw tnasrp ^b *i#k ^a nee Kia-Mn*« nt^&na 

- : Iit : t It v:* • : ~ a" t j- : v.- - t : - : it - i- — Iv 

tonfer^a &i tod n^« 28 ip^sna jrrna ^nsn ■oa tod aaa 

«• t : • r- : v : - vv Iit •• Iv r ir • - : a - t : - j" : «• - t : 

Vim totyna anrtf mte ip« s 3 29 d j^d^ onto26 b 

• t : • - j" ^ : Iv t : v j- r it •- at : • : 

iak wa nim idk ntti Dipamto «ni« 1 d^di a#D inh 

|j** v v. t : j- t jv _ : J t - v : - ~: j* : i v lj«* 

niatf^o :^nfcr»-to atonal mm-^a ^5 ttattm bn» na^> aa^> 

j- !••»:•- 1 v • jt : p It : j- •• : * • <t : av t 

i.t ~ v li" •• c : - 1 v : v : _ v • %• I a* •• j vt •• 

tmryb vb m\m niraa Won rwi* p-ton^a una aton 

•it •• : v.t t j-t : t : • - •• -: t : -t Ij>- - _r at j — r 

ubj> mm a*)* n&a mrtn awnmm naas; •ntona mm 3* 

vr • y-j : s-**v _ : - j - jt t : at • lj- •• r ai : 

mmvma p*i*n nw twfcti m rrtm nno M?&*3 33 *^ uaom 

t : iT I — r at v j : I vw t : j- •• ^ : •- Iit : j- •• : 

■mm pyv34- :nnuD oni Tir6 °d^ ne6# t\t vfpub vol 

v% : ls~: 1- it : v.vt j t • t v j : I vv< v •■ : • -jr 

id^i fi»n rb:a \Tn35 d c tmnan-to Dyo:a ddt on^y 

j- K tit -j : • v : - iv -:r~ -i I • vr : t : at v.v ••-; 

I iv t • I v.v : - : j\t : I v : • \ t : t : jt I av 

■UMf 1 nhia«i36 

a- v. \ : 

b c tbvclf* *sbx c maan b nim "now 

i" t : • j" : - t . P t : jt 

nrm nim patf*! mm ^t«a b p ■D^ahnDa ton nti 1 11 

~ j*~ t :*<-'.'- at :j**:t: ^vt *:j: # : tt <•: 

wn vvtv :nanan napa te«nn nim ^« fianpani iix 

i.t t I j- : •- iv -: 1 1 x'Tz • T w J t : j" t - : • - 

-d# Nip s i3 ttfim yp^mn nim-^ n^a Mpn* 1 ! ntf&"b|) 

,.. y ,j. .- ,.. T w y^ : • - t : v V <••-:•- av 

spBowm tmm #x oa rroa^a rrvan mnn oiptsn 

I % : - it : it : «r* v.t jt— . it • at" : - v - « i - 

rtbun Wnbtt ^a d^ ^aa^ "na^i mitn wmn liipa i^x 

: j- •• t : • j" : -< : •- j\ t - at— . i - v. - : • :!• : jv ~: 

n« Dun onsoa tatfritfa nimrrriM biats nte^a u^pip ^d 
iDNMWrnni trtWiTrmi Tanmiun DiteaKn n*n n^t^pn 

r - v : <i 1 \ - v : j* t iv v : ■ • - —.it •• : • \ !• - 

na-jnta pnv j^^r wnrb$ ^n^a te fn n^T tttfw nwn 6 

vr ^ ~: • It-: p* •• Ijt " v v: : • a I j- \j •• : j" : - -jt - : 

22 a 6 plur || b >(53 (cf i8 b ) || 25 cf 22 a et 1,12 || 28 a 6 n^a?? || b " b « 
invers; S om IJ^D^ || 30 >© || 31 - ® ttJ=l« H^n? || 33 °-° add?; 5 in« DV ^? || 

v 34 6 post 36 1| 34 a - a @ n)n jjsjm? 1 35. 36 a' invers (6 yocn et D^c«noa) ii 

35 °-° « '^O- 1 ?? || 36 a Tfrt'nn^ II b ins c « L 5iJ -$« (vel rOiai; frt pro 

naai) || c prps'nxn^ | Cp n,V a (5<s 'n» ; 1 i» || b 3'vT.l; ii li c 21MSS 
(cf ®5«°J) ^ga (ut io); 1 m (cf 18) || 4 a (W oijfg || b 5 b?3. 11,8—24 NUMERI 199 

nn 18 dtps wntDi nop^n Din natf 8 tritog r^ 1^1 ^n 

t < • - "it j _ : it : 1 : it : t t t - 1 : - 1 y : t ** I a 

-ib6 dx>d3 ibus ran map infc ttnn Triij *itefri ni^iea 
pbtf*v° n^te tan tp nM? nanan-te ten rmnn* :p#n 

~ - : •- itt Kt ~ j* - " 1 m &' ~: i~ ~i ~ r ~ vsv : I v it - 

m,T *i«-m ite« nns^> ff\s vfihstfD^ ftjS D&n-na ntba 

t : l<- - r - at: it - jv : v; t : : • : t t 

nihn n^ niiT-te n&D no^j" :jn ntfD wai ifta 

t •— : <n t : v v v * ^ it \b x' " : 

run oun-te 8fra-n8 m£6 *pnra l n vrcD-ifc na^n tfai^ 

IS jt t t vt - v t I as •• : K" • jt t i fyi J I v : - : 

-9 "vrmfr 1 ^18-d« njg oun-te n« win •oian" rte 

P A* : * : C IT • V - JT T T ••< ' • t J* IT V ITT 

nfrwn b te ps*n-n« tDfcn 8fcr i&8a apvn vwfr ^8 nbtfn 

t t— . it -< J •• - v I •• it <t • v ~: i~ \r: •• . j- - t - •• 

-*? n?n DOT-te^ nr6 nfca ^ r«& 13 : c mi8b jwatw nete 

P AV ~ JT T T : «• T T T * I •<- •• it -:i- t : vr : • /. . 

*ah ^8 teurofc^ :ntetoi nfc?a uWtm nb«b *te nsn^ 

•- : it <- i rF : vr t jx t : •• - t < : • 

a nbftrnK a inM-C3KV5 pjbd naa "9 mn oyn-te-nK n«te6 

'. J : ~ T JT • : • IV • V." T J* AV JT T T V V." T 

j^na n«n»-ten spwa in vi82D- b D8 jfa fcyurin ^ 

i* i it : v.v : v - : I ay •• . IC* • jt i • t t •<•• : t 

Santr ^otd ^8 mgv ^-nsD8 ncto-te rrim id« s 5 i6 

•• t : • j" I: • • • j* : • • t : iv v v t : 

i&id tekrte bnfc nnrfri Yiebft oun ^pi Dn-»a nirjp ntf8 

v j v t <i : i- it : at : i : v.t t ft: • v • t : -t j: —. 

•J t I • • : - it : t I : • _r : - • : • : -it : I it • vt j : ~ : • : 

b K&n-*6n obn K&03 %n« ^8tr:i on^y ^nDt^n ^te nW 

^r • i : t t jt - : I : • < : it : av " : x : - : I ci j - .' - : 

^ %a D^^D8i tid^j vgfvnn i&tfn orn-tev 8 :ra^ n^8 

t t jv : - ~:i- t t : j :r- : • jt t v : liv - : v.t - 

d'hsm siA nitD-^a i&3 b5D8^ ^d ib8^ rriiT ^t«a orroa 

•at: • : s.t j • t t •• • _ :i- <• •• t : •• : t : v • : 

ffW «^ pte«n nn8 nv 16*9 vnnbiw ntra oa^ mn^ inin 

•at j : I ^ : 1 vt v j j iv : - _ :i - *.t t vv t jt : I - t : 

t^ihni? 20 tar ffntew fc6l m^ nni^p fei d^d^ nt^Dni^n 

vj j- 1 j* : v * : • t jit -; : • t jt • ~: j : 

DiiD8D-^a w* c «ntb aa^ iTni b Dis80 8^^-nt^8 tp a D^ 

<v : - : p I — att : isrt jt t : v : -i- •• •• v ~: <r • x 

U82T nT nub -\hxb \*tob naarn oianpa nt^8 niiT-n« 

jt t v.v t jt •• t t : < i • - v z 9 m i jv ~: t : 

*oi8 *\#H o&n $n kbit rmonfig fleto id^v 1 :d^^sd 

c it x! — . t t • : - Iv v j " •• v v - *it: • • 

t*ttO M :d^d^ t^ih ^a8i nrt5 7^« nt^a nn68 nn»n lanpa 

Is - : p 1 vj w : it : v t Ij- v t t t : - t jt - : a :» • : 

nnb *pw dwi ^i-te-n« 08 an 1 ? ms» nn^ tDnts^* 1 npnn 

CI IS' Tl" yr~ J" : T V J* AVT JT T CI /" T * ft/TT 

*nxw igpn rriiT rn ntito-te ftw toiW^ s :an^ 8^Dn 

jt - at/: • v.t : j — : v v t : v <- ivt jt t 

n8 D&n-te ^eTl nt^D 8^V4 :^-d« ^ai b ^p%n n8in 

10 Seb((35) D^Dln || n Q ,, n«?tt |j 12 a « D^n— ? || b au.«5«J "!?« || c «S 

Dn^ri- 11 14 (5 + nig i^nc?) |f 15 a - a 1 (nt^j;n '« =) Ti&vn ^y ; ** nriK 

pro n« || b axx D«1*|| c Tiq soph pro ^JH? ( vel L ^OTH?) I ' l6 ® D ^1" I 
17 a !ua 'WteTj I * b ® D«^n II 18 G + 'lbta 1 20 a insfrt c «3 1^8'ni 
b (5 + ^n ||" c aix mft I 21 SebOr 33MSS OD^; « + ^«b || 23 a «fc 

nns || bT prpsrnp7j. 2oo "aiea 11,25—12,6 

ni^D onfc tdiw b ni?n ^apna ^ ot?s# ^6« s »n mm ■nan 

~ • : vt j---'.r- t t j- # J: • • • j* : • I v:iv - i at : j- : • 

rfy i#k rnVna a ^*n Ww nam pyamim t^w tVnHn 

t t jv ~: - t I • v t- t •• j" -;- hi iv jt : v— v 1 t 

waam rrfin bmto maa \ti tpap?n t^x o^atf-to ti^n 

" : t: v jt v it j** v ~: i — ■ j* t - : i- : j — . it •- it t j : 

nbrfcn wr *6n n^naa nam nnin onto mm hfaa ■itfn 

tv: a t t : it j : • \ ; - t •• : - t jv— . - st~ t - 

b Ttw a r6« id« s i ntsto 1 ? ia?i Tstin p s i 2 7 manaa iaaan s i 

t •• jt: v /r «: : />•-- — - | tjt j iv ~: i — • v. : - : r 

tnnata neto mtfta wi-ia utfiiT retys manea tfKaanD 

vr •.. : • vv J" t : I I • ~ j\ : I iv— . i — i v: : - : r 

•sb* ^ row Mpm rvfrn ft i&#n 2 9 :o*6a nw ^"m no^n 

A # s.t - j" I- : r v v <- !•• t : w j* -: a- 

np«*i3o ttxrbv immK mm tn^a fftfraa ?iim oir^a tm 

!/• 11— iv ••— . v. v -ft : Is** ■ r • • : t : <- t I •• • 

nxaiyoa nr\v i ibtrtor ^p^ win nanan-to neto 
«3 dt» Tna nSnan" 1 ^ #B s n dvtid filter tj»n mm 

j I v sv : v — . 1- -1 - • - t - I • • : - j jt- » : 

ap^32 :p«n d ■us-to c Dvi&Kan nmi nia^ao nS br rna-i 

*tjt~ I vit t j" : - *\r t -: av _ : r -i w • : I •„•<•.• : 

-n« teown njnan cmitoi n^n-ban mnn &i»n-te dot 

: -i - ~ tt: it -1 j j: t: — t: - - t tt 

ma^ao d mti# hrb c TitDt^n anan rrtov *p« tr&DDn b tf&n 

t • : - t v t < : : •- a* t t: jt t — . Ic* t • : - - t : - 

rnn frim n*n ma^ died nrt^at^ ra ^iij; n&an33 matron 

jii t : l<- : a't • vw v •• • lj" v r t t - tv~:i~ i~ 

Dipsn-D^-nK inp s V34 na& nan naa ni;a ?rtm *m oi;a 

lj j - i" v y»i: •- 1 : ^x - vt ~ t t t : k-- t t 

rmapD35 to^Knsn nvrrm rtap bt^-^a mann nrap »vin 

s : J • • r - : • - ai v : 'it t • aj —. i 1 j : I • k - 

a mnsna vv-n nnxn osrn woa m«nn 
ntfs mt^an n^«n nr*-to ntboa^n^ d^id nainv 12 

jv ~s v: \ - ji • 11 y - v : I _ : i- : <i : • .. - . - 

nim -\t\ ntwaa-w pin nnD^ s v :np^ m^a ntfina np^ 

t : jv • v : I - ) <- - : : i ~ Jitt v; \ jt • r »a«t 

3sd n^D i:r TWta wni3 :m,m jMae^i ian naa-oa ^Sn 

a : jt t v.v j- t : it : ^ c : • - a 7 • jt - w — . 

d&is nin^ id^^4 d mpntin ^ae-te it^« oian 

: • t : it t _ :it j" : - w - : hit 

fcCP] is;id ^nh"^« oan^W ^«^ d^d-^i i^n^-^n n^D-^K 

v. : r*~ s* v j v v.v : : t : j : t : • v : l _ : i iv : 

fm« «ip^ Sn^n n^s Tbrj i» Tit^M nin^ ti^s :on?6tf 

Ij-;i~ tJ: •- v a t i-jv v.— j~ _ i It t j - : t : •••<■•" it : t : 

•nan arwBtf a iD^^ 6 t&rpay w^n tfnan 

at t : jt ~ : •• v \.~ iv •• : >. : r* - x : • 

c mm b Di«^a: h^n^-DK 

t : v —. j- : v : p 

24 a mx '] I b 16MSS «J*> ^«n^. || 25 a w. ^|*1|| b 1 prb c ®°JD tBDJ (cf 
am.1SD«^) 1 26. 27 a Nu 34,21 TT?K || b a«(5 (cf Gn 10,26) 1"]1fi || 28 >«J(MS) ; 

<5 AF iin?; 1 frt c ss ^ n^in 31 a 1 ? w*i|| b axj. m b»\\ c ' (5 a || d 31MSS 
+"^? V32 a ><s || b q v^bri; 1 k || c w.i^tsr^^ || ^ ^nErth^ | 34 - 1 
? c aJ© «nj?*i || Cp 12, i T prps '« mn« || 4 >a> B (cf 6,9) |" 5 m fr 

n^ifi || 6 a i3 + nn^« (6 L 3 + DiT^« mn^) || b 1 c t {propheta inter vos) 
DDa «">nj (vel D3» '})'|| c 1 c <5« *b; 5® ': s i« (prps "<fi ^ H 3i). 12,7 — 13» l6 NUMERI 201 

:kvi jogs ^iV^f ntfo *jy9 ]?'^ 7 

a - - v.t : >~ % : * : J : v : - v - — . v v j-.- 

□no film bnbn bvn id pi>nv° n^T D2 mrr w-im* 

cr : • /" • ! v * j~ •• i< Iit iv : li- •— ^i -j% : Is- - r- 

rtia id^v 1 jninlaa nam trnp-^M ftn» ib s i :6tfs ninSD 

l w — . i- •: j- - it : /* • : v.t : • v I 9 . r I v s— v at - - j- 

-itfa-i «^«ii i#k nabn nr5y ntfn vb m bx ^ •g ntfir^x 

,v -:i~ . c* y» "J T ~ •• t <•• T T - -: S AV 

*sn te« s i c i6« amo inKsa b ntfK n»2 b a vin k:-5k i2 :u«ttn 

/ - : gi ti"- • vjv •• : <•.• ~: IF « : ^r it t 

d :n5 *u asn to 5k nb*6 nirp-to ntito prrv3 t c r\&2 

it vr jj : vt " a •• wt : v v I j- : •- it: 

tf' T * J —. T V T : I - T I <T T • T : V V T 

li" t i" C " : v - : i — i I j • • t v : • •• t • at j~ . • 

j- ^ - t j t t : at j- : • v.v -; : i — \ j • vt : • j" t • - 

d :n«s nnM nam rrrano Dun wca nnav l6 :ono b *p«n 

Iit t j- : • : v.— .i - -i **»~:i" «.t t j : it r - : it : • HP ir 

vvm d^:k ?6-nte 2 nb*6 ntftr^H mm mrr 1 13 

\ t : • t —. : j I : - : i /v v *.t : x' ~ :- 

in« &k tik t^a tonter* **2b tni ^«-n^K pis pK-n» 

tv • t v j* a" t : • j-- : • !«• x . v ~: I — : I vjv 

naiDD neto nn^ n5^ s i3 :nnn ^tr: to b in^n a vni« ntsD^ a 

j- : • • vv ^t - : • iv t s t *. t : • t -: <•• - : 

vc* : t !•• *»•• t : ■ r* : «/•' t • t _ : jt •.. at : j* Kt t 

:^in-p tDD^ r&DtfnBD^s n^T-p pna^ iin«n ntsob oniDt^ 

r Iv v.t t I : • j" - : i - Iv - * - !•• : _!•• - : a» 

j d p]D^- c n h bw a iityt^^ ntsD^ tnap^a n^3 rrftT hbd^ 

li- Iv <.j : • t t • j" - : iv \ : Iv v;- t t : j- - : 

tfcwsvn t)^fi ib^a hbd^ :mna i;^in ans« n^D5 s 

i t Iv v: : - I • t: • -r* - : III* - x' *^t: v y ~ : 

«- av ~ : j** - : K- ^'* _ : r Iv «• •- I \ : j- - : 

-p nvio n-^K n©D^3 : b ^Drp a 5«^s; rt ntsD^ 12 ^D-io-p 

Iv i. : •• t j-* - : r - : Iv *•• • ~ It j" - : r Iv 

-p a 5w«a li ntsD^s :^dsv]3 a ^n: ^nw hk^h :5k^d 

Iv c : t j- - : r : t Iv v: : ~ • t : - j- - : r*T r 

p«n-n« y\rb n&n nbti-itfx d^:kh jybdw h^k i6 : b ^p 

I VAT T V J T V.V J' T V - : • T —. IT J : V "< F T 

6 d 5 DD^« et DD3 || e au.0 TO^ || 8 a 1 frt nSItt? «^ (10MSS ^(61° 
'»n) 1| b prps fflicfrnsYia a 1 ? c3 "Hi || b - b @ eKxpuuna £ L a^r/wj (= ^DiS 
m^«?) || c Tiq soph pro ti&ti et ttlfef? (cf «); 1 M || 13 1 b» \\ 15 a a«. 
^*DJ || b 0) nn^n? || 16 H hie incip cp 13 || Cp 13, l*u + vb norm (ex Dt 
1, 20b— 23 a) || 2 a " a © sim ac 1,4 || b au.(5S sing || 4 <5 B la.uourjX, (B AL Za- 
|aaXir|X (€ L Satamiel)\\ 5 © Zoupe((5 L -bp)i, 5 ^n || 7 a cf Gn 30,18 || b « B 
IXaaX (pr It— )|| c 1 ^^♦♦♦<toW)| d hue trsp v 11 (dl vb T 1 'b), cf 1,10) || 
8 »x yvftWi id 16 if 10 5 ^D || II cf 7 II 12 a S^tM ut 1,10 || b © 
rajjiai || 13 i b^bn (pr ^S^l??)!! 14 a « B NaP€i, (5 L Napia, <fJ X — $a\\ b dub; 
<S lapei || 15 a «*S ^sji?, © ToubinX II b (5 F 5 T3D. 202 im»n 13,17—14,1 

t <- : •- _ |\ : I w I • - j" : jr.* jtJ: •- 

nnn-nx orrtm 3^3 m nto onto id#h mp p«-n« nin^ 

it t v is? ,- :i~ vv - v j—. v *• ~: v j- I-at: I vjv v u 

km prnn n^y ntfvi Dim-nan iivrne p«n-n« onwii 18 

I JT T IV T V T J" T T 7i A" I V*T T V J\' * : 

« — . 1- : - T " T J** v ~: • T IV JT AT T • C JT 

I •• jt •• - : t t • • t •• : - > v t t jt r t : • : j* 

^to? a ^ D^m pg#7 *n?D QBOP^ D^j5OT?J1 118 -bk 

j : *. : - Ij- - :• • I vai t v j\t- ».-:i--i ,■ T -: 

•Afcm w idtik n^n fhan-w a tf3*i 3:j3 *^im : b n&n 

- : - : j" •• I " • ~: <t : I : v " J * v v - v. - :ri- it-; 

w&*Y* :onsD rift *isb rrfiua b^vf jn# rrtam h pwn rrtr 

t- «it: • I- j is* : • t : : • • t ^ -<v I : v : J at— . it vr • : 

vidian °nrttj frwr tetftfi hiidt d#& nhno^n te#« tou-TO 

j\ t •- tv • t -; < : v : t : <t • :: •- : v ~jr 

tbvrto* M3 o#d nnns— it^« taktttn nna to tostfK ^>m 

i" t : • j" : >.t • j :it v _ : : v it j -< a : v -j- 

nita~b» win n5^v 6 :di*» trosTK rp& pan "wid sq^w 

t- si"" • ./• t : - 1 )>:•• I VAT T j • c. T - 

• t- u"li Kt t j- : • v v t : • I- : s-~: t v : I -:i- iv : 

frvww :p«n "ns-riH nn«-n irtwnrnm ^ nnK 

: - ;- I vii j j* : v. : T" jt t v : t t <t 

b wn Wpi n^n nix a o:n «nnte i#ts pan-to u*d srtatfn 

« v _ : jt t -t - : at : - : jv - : I v*t t v t : j- 

b rtoa a mi^3 D^m p«3 nt^n obn m-^3 ds« 28 :n , ns-nTi 

: <':'• ' T '" • I ■•at t «• ~ t t j~ v v< it : • v : 

saan p«s 3^ pbnv 2 9 tn& ww\ c pwn n^-D^ nib 

vav- I vjv : v." t j" t -'. it j- t 1 vr-: it s" : - : : 

^sn osn-^ 3W ^wsm %is 3t^r« nbsnn •©^nv^nni 

vr : t - - j" • ~: 1- : - : t t j" • v: it : <• : - : • • 1- : 

V— . I" <T V ~ AV V t.T T V VT ~S~~ ll" :~ - J~ 

: it • < t v ~: • t ~: t : it vr j t r t : j- t : 

i^nfen ri3^ w&3 3a tnaao «nn ptn-^3 rt rxbvb hy& tfb 

I V T T <~ • - IV * V. I JT T I* AT T V J "'. I~ C J 

ni uribv ntfa Y^&n ^^ ^^ ^3-^k n/iK ^nn n^« 

t : - t v _ : I v t t a 6* t : • . j» : v t j t jv -: 

n3in3 wmrwsto o^n-ten «tfi n^^ n^3^ p» nnh mn^ 

tT : J" t v - : vr t t : • t v : i v<v I vjv t j t 

"Dvaan-p p& ^3 a a*nxm w$r\ n&w mm *&#$ 

a • : - t ' I vr~: j" : v • : - v • t jt : i • j- : - 

a «^nn j 14 ! b Drr W3 tt^n pi D^ians b\W3 \i5i 

t • - iv •• I- : < t lj" : • t _ :i- •• •• : <•: - 

19 -° 1 frt c juui Q^nt; i« D^nn»n | 20 a « + eapo<; 11 b au. mn32 || 

21 a *«. &K13J3 C^a ut 26 I b *1 hn^n (<5 B Eqxxae, 1 E|iae ut © L , cf « A 
Aiyae) II 22 a Seb 2MSS ^<5tJ3a:J J|«b 8 j|| b «* p}? (ut in 33); id 28 || 23 © 

+n? 11 24 «* ttqgi 27 a >®5 (3 ti; i+fJV) T b >C5S i 28 a «+nn»t5 

(cf 19) II b w.fi%'l\ I c cf 22 II 29 ins frt c'*u.(5 ^XXtXS || 30 a sic Jl (D 
maj) || b prps "b)l \\ c © Dilb || 33 a " a dl c <& || b w. + vb nonn (ex Dt 1,27—33) ; 
id 5 h post 14,2 a [| Cp 14, I a prps 14,2—21 NUMERI 203 

-bv \G»v motb itirfo wn "^Stf d^ip-jik uri»3 nfo iy la 

'-•'.- 1 - t :j — ^t t - : •- at I v. : •-! t •• jt t 

nanb-^ rnyn-te mbx r\ntf*vbmfr ^2 to finK-ton n#o 

: - t ■• it t •/••—. : 1- a" t : * j* - : v. I Ir i - : jv 

una *02D nirr hd^3 nirio-^ nm 12102 is d^sd p«a 

t ■ •• t : jt t : : it w ~ *t : • ~ v • ~ : • I w; : 

210 kiSi T2 1 ? wr i:bbi wvi 2irt2 te^ htfn parrta 

m % —. a- t j : r v." - : „•■ t vv - j : • I v<t t 

n2itf:i tftfi nana marto b^k nDtf*v tnonso 2itf i:b 

t -< t : v. jt : • at v j- ^ : i- t :it: • j \.i 

•99 my Wp-te ""Srt Qm:B-to final nvfn bh^s tn^isa 

.. . ^ — . j-f. j " : • av •• : - I w - :i- : yv j •" t :it: • 

ifra pan ib*6 tonfer^ia mirte-to Tto^v tarpiia nsnp 

v — . I v t t a •• v." t : • i" : j — : t v : j - iv ••: • >. :'it 

b2 psn-DK 8 nfca ikd v^xn mib n/ifc w6 na wv 

T I J" T • I : J : I V t.T T JT T J T T :<- T 

n2T aimtfK p« vb mn:i ntfin parr^s bhfc warn niT 

j- t v v - : I v v at it t : - I vjt t v t <• •• : t : 

Y^n Qjrn» nKTn-to anai 'i-fibrrto ftora W9 iwn 2^n 

I v t t j- v : r v - : : • - t r Ij~ it : ai 

ViDtf s v° :o«Tn"^« una mm nn^bvn nta no on i:&r6 ^2 

: i~ ft f r ■ *t • jt i~ W ••~:r* $t* jt a" k* J ~ j* 

■#id tofca n*ru rrtm "11221 was ona oia-fc niun-te 

v j : t :• t : j : a t ~:it v.t j :• t" jt t 

■usw mK-w nfito-V« frim 1&W1 11 a : Writer* •oa-fcrto 

• £. ~:i~ : tjt - v t : v <- p» * T • it s * R 

irrtra i#k ntfifcn 5b2 ••S siybw*6 ?n«-iin mn dot 

« t -v ~: it : j- - :i - t t - : av - jt t 

orem ^nmi:6 °iir\b nfewKi ischwi 1212 ttaa ia :i2ip2 

E t : «/ t 1 : 1 : i v v: iv : av i : v c -v ~ i :' • : 

3ni2 n^n-^2 q^sd i^d^i nin^-^ ntato nos <s V3 :«aD 

v I — : 1 : t s - v: iv • • ~: • j : it : at : v c> v j~ iv • 

\yizvf fW«j p«n a 5^-^ ^D«i aj 4 :i2ipo hth ni?n-n» 

* : it I v-it t •• v : it : i :l • • is jt t 

rrtiT nn«i b nsi: rw p&m^n nn wn 2ip2 nim nn«-^ 

t : jt - jt :• I •- : I •- •: ~: av - jt i vKv: t : -it - r 

j - : t •/••:• J<" t - Itt j*.. - : v "~: jr* P:i?tt 

oHan Viwi in« ^\S2 n«i oyn-n» nnonvs xrbh #* 

: it : at v j» : c? " jt t v vt ~ r* : t : it b" 

■n« itarA rrtrr r\b^ ^ri^2D i6 nb«^ watf-nK wd^— it^x 

• t : t : vj : • : • • i ••(.!"::• iv * : it v - : 

njri*V7 J121D2 Dt:nt^ s i oni ya#mw& Y^^'b^ nkn nvn 

t - : it : • - c' t : •- avt r j- : ■ v _ : I v»t t v v - jt t 

-211 nrsK rvt rrt#T 18 nb*6 ni2i it^.ss c ^:i« b n5 w^|! 
D^r^? hl2x )l!? ■$& n ( i:*i ^ np3i b j;^gi ]ly «^i a ip6 
won ^ii3 njn c»n rtgb wi-nte^ :d^2t^i d^^-^ 

Iav : - vj : v.v - jt t I y—.- t - : r •• • - : e *• " 

nim id^^i 20 tnamn tynsao *njn d^° ?in«&: i^«2n 

t : v j - t i" - : • c 1 ' • v - jt t t it <;■ ~: 1- : 

:p»n-te-n« nin^H22 ^a^i ^trtJ d^i«i 21 :rtfna ^rtnte 

I %it t t v >.t : 1 : j** t • : • at - ».t : I rv t : • • : vr T 

I b ^ 353 || 2 cf i 3 ,33 b II 5 >® II 8 «* r»9 i 10 1 frt c (53 "ty_ )JJJ? 
'« 1 12 ^.(S£ L + T?« n^-n«1 (ins?) II 13 1 'tf (prps no«[?]) II 14 a " a 1 c « 

(cf s) ,, n^;-b Mi 1 b 1 n«ii' \\ 16 « Drodn: 1 .m u 17 a sic m p maj) | 

b 1 ? c Cartel c 67MSS Edd JTVr H 18 a 5MSS juuLCCJjn + noSJl b 2MSS 

^6 + n^tann | c 4MSS *u ^1 II 19 ~ ®% &fl II 20 20MSS Edd ^u ^y-. 204 im»n 14,22—41 

•»r: • : • s 1 •: —. - j v : : v <• it • t —.it t j* 

-d« 2 3 j^ipa 990 i6i mtos nfew nt ■tiK nwn ■Enaa-i 

r r : v, : it j : • t : vjv •;< • j - : ~ at : • - 

trnar *6 wo-tai °Dni*6 tow TjfH p&n-na Vm 

t 1 : • j c ~:it : t : at -:i~ • : vr : • J. ~s I v t t v : • 

vrifcam nn« «te^ 16» a hin« nrf nfrn ap» aba ■nan-M 

r ~:i" « - :i~ c* ~ : • ■.•••• < t :it Jvjr •• t j* : - : 

■swam \:6&rm a2 5 j b n3BhT- •onn natb Ka-itfa Htortu 

« ~:i - : ~i : tj"' it - : it : t iv • 1 <. :- : t t jt v - : I v t t 

s :tpDTT to haian oab won us nna a p&M ntfr 

I 1 I vjv wt : • - 55 t «i : : t t ) v a" t j- 

fwm m$h *r\n mm iv 2 7 nb*6 firorta ntsto-bH rAT nan 26 

T TIT <!•• IT ~ T ~ I *• K-; ', l~ IV : JV V T : J" - «- 

nan i&x hicto* "aa niJfrfi-riK *bp D^rba nan n^«° n*ttn 

is- v - : •• 1 : • j" : '., : v att v: • - t j" ■/■•* -: 

*#-dk ;At"d*o ^irn onb« nb« 28 :vwa# ^bs; awto 

t : \ : • t v •• — . j v: • : it t ir t v • - 

□5n:s nb^ n*n iaiaa 2 9 :nab ntewa p •owa Dmai ntfaa 

•••••:• : • v- jt : • - iv t ;•: v: iv Iv." a? : t : «.♦;"• jv —.1- 

an'rbn t&k rhmn rut* antov pa ainBDD-baS Da'npB-bai 

c? r . jv ~. t : ax t *.t t / ; v bv • •.•:-:• t : v -Jr..: t : 

ptfb ^"n« ^nKiitt "rate n*n-!?« -i*tan Dn«-nx3o ^ 

I J" - : *T V T T <V - : I V T T V J T V • ITT 

T#» Djs6i3i :m-p &#im nijsr-p aba-QK ^ na nana 

jv — . v : - : lil* - v. i* v \ : Iv j" t • •< at e? : v 

Dno«D it^« psrrna b njrri aih^ ^wrqini a n\n^ tab Dmaa 

v.* : - : jv - : I v t t v r :it : t j* •• r* : av : r j~ t w : - -: 

onrt -TiT oa^ate tn-tn nanaa -ibsr dAk ccHaw3« *na 

<• : i* v •• : iv - jj : • ~ v. : • av - G? •• : • it 

nai&a na^B oh-nir naTi-urn^ uttm nitf d'-wtk naiaa 

it : * - v.v •*: • j ~ av •• 1 : v v. : it : t t j* t : - t : * - 

nlwb nv at D^aiK p«n-n« Qnin-i^« D^6 s n isdd234 

t t - j j* t : - I v t it v jv : - v -: • t - - : • : 

r t 1 : v v.v : - r at t v: t : - •• j _ : v : ■ t 1 - j 

ntftn wnn nrmiT^ ntbr« nKtii^DM '^im nim ^«3s 

t tit <t** it t : v v: iv j j • • : _ • t : _r -: 

-ixf* o^^nv 6 twp* ct^n -isn^ n-tn naiaa *hp nmnzn 

v ~: • t ~:jt : |\ t jt : c • yv ~ jt : • - att «t 1 - 

niyn-te-riK S*bv ^^i tt^i p«n-n« n-in^ nt^a n^ 

T" JT T V T T < " \* ' VAI T V J T tt? J~ T 

toi pxn-nai ^sid d^hh ^0^37 :p«n-^ nan fcramb 

AI T I VsT T ~ • J" • I * T — . JT \T~ I VIT T ^.T * J' l 

TD siTi nas^-p aban ni-p ^mi38 tnjrr ysb neaaa 

I • t a? \ : Iv ir t : I I • - j\ r it : j" : • *.t- — 

iaTi39 :p«n-riK wib Dro^in Dftn D^:«n 

<••-:- I vit t v j t v: : 1 ~ •• t j* t~:it 

nto& oyn ^a«n^ ^^ ^a"te-^« rh^r\ rarn« nt^n 

1 : vr t j : - : •- a* t : • vr : t iv v •• t j* t : - 

Dipian-to wtoi ^n nb«^ nnn-^sr^ 1^^ ipia -ids^v 

h t - v v t : v • > a u t 1 v j ~:i — iv ■ j* : -- 

D'naS; nn« n? nab ntito notf^i r-i:«^n ^ mm ia«-it^« » jt 23 AUL + Dn 5 ? nn 5 ?; (5-J-vb nonn ex Dt 1,39 (frt add) || 24 a " a 3 "'nn || 
b w*. nj£7*J 25 a " a dl frt (5 rectius IH? pro pDj;n, cf 13,29) || b Seb 12MSS 
ju* n^?— || 27 °"° dl frt || 29 6MSS 3 to] ((5 1 sine to) || 31 a 5 + vb nonn 
ex Dt T i,39 (cf 23) I b 1 frt c 6 H0"fl || 32 >® || 33 1 ? c D^h (vel D^J, 
cf 32,13) || 34 a " a >8MSS (<5D<3) || *>'$$ ^JJ DDW^H (ex 29)?; 1 ill || 36^ 
c Q ^M (0 ut K aiV?3 et ^ij? pro fl«) ] 40 A».5 h + Dt 1,42. £4,42-15,19 NUMERI 205 

DMipa mm r« *9 tittfa* :r6sn ^ svn mm ^-ns 

av : :'• : -t I -■• 9 : J ~ it. j <; : at : j* 

Dirjs^ d# TMJJ?»T! ^BS'T ** 43 SD iv 3$ V|fc ^?i? ^ 
mm nwi6i rrtm nnsa anzitf ii^pa nnna or^sm 

\»t : jv 1 r : t : j* ,_ : i~ •• 7 : - !<•• ■ r vat v w : - : 

netoi ftmvnp rnsi inn vftfnrb* rrbvb *b&b*w tnmv 

t : r : I < - :i~ at t j v <.~:i~ • : ~~ iv 1 • 

ins a#*n '"tanm *pbnvn° iws :n:nan nipa rcto-*6 

jt t Br " tt : i~ : i""!!-: it •••<•— iv— . i — I .v. n 

s : b nDinn-w dvd^ 012*1 a smn 

it : t i~ ~ v. : — j ~~ a - 

m&si Wnfer* •ua-to lav nb*A ntfo-to mm mrv 15 

^t : " it : •• t : • j- : v •• - i y: •: ^t : j-' ~ '~ 

^nfr&vv :d^ in* ms itfs DSvfttfiD infe-to isSn >a onto 

• ~:i - iv t I x' * ". s: —. v •• j : i I vv v t j- av — . 

MT&ba is b niran is rirs^ nnHs nto nin^ ntfs 

av •— : 1 : w it:* j vv •• - : - v jt t i- <v • 

yy?&j Typyp :^n-)D is igptrp rr}m£ ftfrg rn rvflfrj# 
r^s :p# rcig mwia Wfci Mifew rbb nn:a mn^ i::np a 

I «<- : I v it I v: - *■ • t I t • v j t : • at i- v. t :Jt 

throw &m!? rart is n^n-^y a nbwi wtei mmn id^ 

it v it v B? ■ - at - j >.t it - s: —. r I • - j* • : I v v - 

rwfatf \n&2 nW>3 D\hbw ^tf rfcb nfaD nfewn °^*6 is° 6 

X * « I v s.v - «n : a : v j** : v *• t : • jv ~: i~ • " t < 

-^ , ! 8 :m#r£ njyj-cn rnpri p^ri maty? tjd^ f£p tyvjg 
inpn^ inrtD^^KW^ nana n^inprp a nfewi 

<•': • : it i~ v: t : i '.v.* •• - : -at jt K.tt Iv j-: —. i- 

trrin nm ptfa W>:n D^hb^y nt^^ n^b nri:D npan-p-^; 

I r y ~: I v v.v - ^ t a : v jt : v v. t : • hi • I v 

nD3 ji :ni,T^ nh^-nn n^« mn ^n to^!? nnpn pv° 

tjt it 1- - v. • !•• y ' I a - j- — . Pvv?" Jfi ■ I -v - : 

:d^m is b a^n3n n^-i« nn«n ^«^ is Than nw^ a n&r s 

I* • IT J C T : - ^V - I AT V IT '-"T t T V IT - V T I" 

jt: v it t it t : • : *t v it j ~: 1- t vt a - : r jv — . >.t : • - 

ni^-^v4 :m?rt nirrm ntw nnpn^ n^«-n« nD3-ntop^ 

t r : it 1- _ w • - i" ^" • v>: - : va" v va v :i- 

nh^-nn n#« n^n Di^n'ii^ D^Dina-n^ is if obns 

- V ■ - i" v" * -jt t : v •• j : v : i : v ~: < •• v : • 

n^i dd^j nns npn a bf\pn i s tnfcrsn 73 ^vr\ nt^ss mmi 

j ,# - : v.v t r - 'st': t It - iv - :i _ \j" »■ - : i - J. - a - at i- 

iTrtn 16 tmm ^b^ mn^ "Uia dds DS^ntr^ b^ij; npn han 

jrt it : j- : • «,• : r *" _ vv t v •■ j . t r '<~\ ** ~ 

Tsnpw s jDDflK inn in^n dd^ rem ins Mtfto nns 

^" - :~ iv : • jx ~ it « av t jv : p cr v jt : • sr - 

onto masi ^si^^ ^a-^« nai i8 nb*6 n^a-^s mm 

av - : a : - it : •• t : • j" : v ■• - i •• jg •: \.j : 

mto«3 iTnv9 :natf asns s^no ^s i^s psn-^s D3si3 

S : t - :i- t t : i it ts : v s •• y - : s: ~: I v t t v v —. ~ : 

42 ® om tib || 43. 45 — 1 frt 'iSH; prps ^gH (cf Dt 1,19s) || 44 S &IJ$ | 
45 a jux5 h + vb nonn ex Dt 1,44 |j b *xx n)D")ri;"add frt c a«.«€ l "^« «^1 

njnan || Cp 15, 3 a « B sing | b ^3 'i 'j 4 a ju*+-n« || b «'nn^i 

H^Sn? || 5 a © plur; id 8 || b © + vb nonn (cf iob) || 6 ^ 1 ? (« xai) '% 
• +Vb nonn || 8 a cf 5 a || b >© B || 9 prps QXJg!J\ || 10 >« (10 a >© B ) , || 

II a « (et 3: plur, ut 12) rfeW || b Seb ju* D^^Sn || 12 ^« D^DDS || 
15 a dl c SH; « ad fin v 14 (Jftm 'j?n 3 || b ins' frt (cf ©3 et 16) DDn«' 206 *Q*BM 15,20—39 

rfm Dinbnu h^«i 2 ° tmrri nann «nn rgn or6& 

^ T _ n .. j .-. ... it i~ wt : X 7 I VAT T VjV • 

Divifcny a fv#*n& 21 :?ma nonr. p ni nanns nann ^nn 

v •• j •— . ■ "i" it x t K" I v j- : • at : j* 7 

*6l nitfn w 2 d tuTithb msnn nvrt ur.n b 

j : : • j* : iv •" \. : aj : vr i~ j : • 

n« 2 3 :neto-to rriiT narntfa nbxn rrtmvte n« ^n 

iv v vt : j*. - • v — va" t w: • ~ 7 y ~: i~ 

niiT rm n&K Divn£ ntsto-Ta dd^k nw rns ni&r^a 

yr : si • v "*: - I • av - : v.v •• - : -jr : st • v -; t 

torn a iij:^ nni^w firoi m^d dk n\nv4 jtpvfrt rufan 

j t : 7 t : • jt : v iv 7 •• it j- •• r* _r 77: iv •• 1 : t : v.t t 

inmtti rtM ftfro rmfc nft& nn« ^pa-ia ns rrf»n-!?a 

j 7 : • 7 1- •-<••: 7 : t v In Iv j- 7" it 7 

-bz-bv \tort naat 2 s : d ntsr6 nna trnrroijA astfas c 13d:i 

t i- I •• jv • : it - : ur v x • • : at : • - v : • : 

-n« win am «tft nDHh*<9 an 1 ? n^o:i tonfer* •ug rra 

• •• •• : • jt 7 : r av 7 j- : • : e* 7 : • jr : 9 — : 

r^o:v 6 :nn:u#-to mm ■ueb Dn«em rrtnrc n#« Dianp 

- : • : it 7 : • - ur : j—: • yr 7 - : 7 r jv • 7 7 :>7 

d snutfft tarfTteV ^ DDins nan nabi ^ht^ •ua fra-tab 

it 7 : • \.t 7 7 : „• at : j7 - «• - : •• 7 : • _r* : — : 7 : 

:r\x®nb nrutf-na n> rtynpm nutfa KBnr, nn« Btea-DKV* 

17 - : \.t t : - y 7 yi; • : aj7 : • jt v: iv vt - •: x: • : 

nsa^ mm *itb mjtfs a n«tsn3 njavn t^san-to ttilan nsrn 2 * 5 

j" - : at : -r* : • ai : • j7 : v : ■:•/; - vsv " ~ l" ~ jv • : 

min Dama nan nabn Wnir 'una nnTan 2 ? : b, 6 r6o^ b y6u 

<i aj : J7 - w - : •• 7 : • j" : • 7 : v it i jr : • : vt7 

nan Tainfcwn-ntfg #sfm3o tnwtfa ntfj£ nth mm nnx 

7 t J7 : jv — . 1- v - : v v - : 17 7 : • v.v w it v t jv : r - - 

*rmn t^fian nrroai »i33e «vi mn^n« niri-i^ niT«n-p 

« - v x: - vt :: • : Ja-- : j vt : v •• * I • 7 : v it I • 

rranimsn nan a im^-nxi nb nm^-n^n ^31 :ntbx>nngp 

y-7 • r*7 • a - •• v. 7: • v : 77 7 : - : <• it- "ivP 

naroa !?«nt^-^n iwi3« s :nn b n:^ «inn moid 

A7 : • - v." 7 : • r* : j : i— 17 xt ~\ B ~ v J9 - 

j* : 1 - j* I : -- 17 - - j : < •• rl : v : : ,- i 

x — it" 17 7 v.v : I — . 1- iv : v a*" j" I : v. 

nim no«^3s d :*6 ntwr^no ^n& ^^ ^ natfaa inh 

7 : . <- 1 c: ti" * - j '< at : • - ». 

nn& b ni»n-te b^aKn tnh a Di3n Bf^n nov niD nfito-^M 

It' 7 " J7 7 • 7 —.17 < 7 A - 7 VT J 

y j . ..- ....,--, j . v T .. |T T . iv— . 1 — 1 

Tbftw s :n^D-n« rrtT n« n^«3 nfrn troaici 

j- iv v >.t : vr* vv - :i- X7- v: 7 —it 

•i^i d?i^ nnD«i 5«ntr ^a-^ nin38 nbfc^ nt^D-^ mm 

7 : v •• ~: jt : - it : •• 7 :•<;•• : v •• - 1 •• xs v vt r 

^ns wan rery^j uroi nnnib imja ^eaa-to m^ nnb 

j* : KT7 - x ' - v : 17 : at i: >.•.'••:• x' : ~ ~ v ■ v." t 

n^D-^-n« nr\*vn b in^ on^nn a jPi^^ dd^j mm 39 trftaa 

j: • 7 v v :- : j*.* • : • : v 7 jt 7 : vr : 

20 5 "JO ut ^l 21 I 21 a (53 "] II b « 'HI II 23 jtu ")P^ II 24 a 1 c 8MSS 
'Bb ut 27. 29. Lv 4,22 || b g + D^pn [I c ^.' V?D^ || d Q nX®n) \\ 26 prps 

nntfn I 28 a 1 ? c <s n«ohrj | b - b ><5 || 29 « '^ || 30 1 i c ^ jtisj; u 

31^ *uu«5 in^O || b sic itt(n) || 34 6 tt5hS?||35' a \ux !|D^|| b 37MSS Edd 
-f -^>« ut 36 T || ' c « ,l ? 'D post D^n«n v 36 '|| 36 >@ I 38 L nVTX, id 39 et 
r»gi (« ubique plur) || 39 ■ 1 m*6 (vel m^H) || b w.63 DH^. 15,39 — l6,i6 NUMERI 207 

vb*yv •nrwi bmb nn« TvuSrrtf^ nn* njv&m nim 

\S ' ~: i" : : • I - j- : iv ••— . r v: /■«• - I -; 

i&s ddm^s mm ^5«4i :m\iS6 Dnahp nm^m vitao 

v — . v •• 1 v: jt : • - : iv •• i r« v: ': /9 m :t ax : • 

mm •uk Dvfr*6 m^ m-6 d^d p«o Mna viam 

vi : v: - : a P" vvt j : r • J : • I tfK w v: v • <•• 

73 QT38 a i jirji \^")3 rinjrjs injnj rnjb ■ngB 1 16 

,.. •• : - v:* j" •>: yv j" • : */a t j- • - : v.- t : • r*: • 

ft y y 'j? ^ f^raq Bnfcij ^^pH 8 ;! ^1*^1 ngirtp tfjjgp 3 
900*34 inw Snp-^y wfeonn ww mm minan crtfip ate 

r rT •*' it : j- 1: - \. : - : r - j - at : *t : • F: jj \ 

ip£ a ib*6 Vnirte-^ mjrto i^rris :vjB-to te*n ntito 

Iv •• t— . T v : -J V ..-;-« | T T - t .- 

j.. -s-j y .. . ^ .. J.J. . . v.1t - v : v v - : v $r : r : 

:ims;-ten rr* nifino ffl^np tew ntf t 6 :r^« ynp lannr 

it - : t : -Iv. : - jvt i I: a -: ». it •• si'.~ «. - : • 

Brtei mm mia nim ^ mfep irrt* tatn tffiiina unv 

v t tt : t t t : <•• : • v >: Iv ••—. • : •• Ij** t j : 

id«^ 8 :-*6 "M Kfrw WTBO urn mm nny-itfK 

j- p* «r* : c? t J aJt - j v.t : ./- : • v ~: 

v6k S^an-s 035 hup j^ "W «i"^D^ mirte ntfo 

v: • : • p v ^ j - : - P* r : v.t ^ : • ~'a v 9 

misrriK Hvb rbx DDn« a^n^ Whip 1 rnro DDn« ^Knly» 

- :i~ at" v.v : v /I: - : •• t : • j — :i- v : v <•• t : • 

-te-nKt irn^ nnp^v° :dtiib6 m&n ^s^ nto^n nim ]3t^D 

t v : ) : i ••>:-- it : it : vr** it y : • 9 ~:i : t : lj- : • 

Jr T •" itt « - >• I j - : i- : at : « t i - 

a tDyDn j 3 tr]bvi tib natfn 3gb& "a? DTn«^i 7n"6 tfip^ n^ 

- : - iv— .i- j \. : i- at • v: j" : wr • ~a - : \st t: y»:« 

c iTn^n-^ 1312)3 umpj£ #Zrr\ bhn nm V^e c hjh^yn ^ 

Si : • r ai : • - v.- • -:i- - : t t <- t I v v •• t • v.iv <• 

u/ftroa fittn n^n nir p«-^K ^^ t\ik i * t^nn^n-Da ^i; 

t JtJ - : •ot - t I vv v j I - i" t : * - c" i 

trim & ip:n dhh tr^jng ^vn crai rr* rtna u5-whi 

iv - :r j k— : v t v t —.it •• •• r vat t jvt \r~:i~ t Iv • - 

mbn k5 DnmD-!?K \&F\ m b* Tftwbtn id^i iSd htivb vi*vs 

—. at t : • v Iv «• - t : v v - : v : - <— 

id^ s v 6 :ono in«-n« viinn 161 ^n«b: dhd ins 

<- iv •• «r - v • Vi ••-: v : t t v •• <t v 

ihn^ am nn« mm ^ rn irmy-ten ftnw m&"^K fteto 

I \»-:i- : v t jt ~ at : j" : • \.v: I : jt~: t : t - •*! 

39 c prps n^DPl ; 1 M | Cp 16, I a 1 ? D^l (52° $03?) | b dl || c 1 
«^S (cf 26,5.8; Gn 46,9 etc) || d 1 c iMS mx& "]5|| 2 1 ? Wip, cf 1,16 1| 3 ins 
(ex 7) *6 ^? || 5 a_a « $n s _! 1)52 ; 1 fit nil ^ II b 'prP s (cf **) ^1i?!1 II °" c prps 
"^8 J II 7 — ' dl ? (cf 3) || 9 6 fcgtaQ || 11 ' a « D\1^«n (id 5) || b 1 c Q 0^6 
(cf 14,36) 1 13 a 3 + D3D (ut 9) II b « "«"^ [Q!1?Op C L ] || c 3 plur'lj 
14 >®AD || 15 .m<5 T«5* 1 in || 16 ins ? 1 ^1j?nn (cf «). 208 n:n»a 16,17—17,2 

^ Dnaipm. rrtbp farrto onrun irinnD BhKivipvf tine 

<•• : • v : -I; • i: v J: v ••-: <v ~ : t : - J* j ': it t 

tfw finai nn«i nfrnD dyikdi D^aton ifinriD Bh« ftirp 
a Drrti? ^fcsn M} brrta> «jw tfinriD Bh« tfip*v 8 tinnnD 

ia: ••-: v - t- •• •••••—. ■<; : • - t : - j* !••- it: - 

Drrto Wip*v9 tftjui b n^Di tbid ipn nns tfo**i rnbp 

jv •• -: "T:~~ I i~:i - : -<v v:* v j " vi : ~\~~ va>: 

-te-to nirp-naa am t?io inn nne-to ft'ton-ferna vrb 

j v v.t : 1 : ««••" a - * v j - «■ v »•• Jt t v -I 

tf-Dn 21 r-tovb fvjirtm nvtrta nirr narvo d trran 

:jt • •• I v. _ :i- iv : jv v t : j" - :- it ,# it 

Ttotfn nrruB-to ^b*v 2 tyna an& nb*n na *n rrwn tod 

: j- •••••: _ < : •" ^ -it: ut jv :i - a - jt" it I w • 

ur™ it t j- : t v:iv t v <• t at t t : v. it j" v: 

WiT^ ia^4 nb*& mato"^« rrfiT naTV3 d x*$m\ 

<i" it v y - 1 •• jv v v.t : j" -:- li I: • 

-^« -&w 6 tbtirter •opt i"nn« efc»i Drain WT^a **i 

•• -:- (•• t : • j")-.- wr":i~ j :r # - at • _ :i- Ijt t v Ivc*" 

-ton nbitn h*v&m twain ^na to>D k3 n» Mbub rriim 

1- : v •• t • t : it <• t —.it "t: it - •• t j •• t" it 

-p#D bvo fiv*v7 jDntferrtaa &®pt\b on*? neto-tea wan 

I- : • s- •• ti"- it - t : v. t • I v avi jv -: t : w : • 

nns &5x: wtv D^aai tfm a^asD trvoKi an mb° 

- v< • t • j : it t • —.1- I t t : a - t • vr • - :i - Ijt t - rj 

-*3 rahn ntfta fiato nDtfn 28 :dbdi Dmai nn^Wi dsWw 

i- I : i" : v v - it - : \a •• : x: " : v •• t: it 

-d« 2 9 :^ato ^3 nVRn fftewan-te n« m&y^ ^rt^ mrr 

p •• * v. • va"i c - : 1 — 1 t j" —.1- • - t : jt 

j av *'-: 'c'T • t t jt t "''•.: v •• I j '.. : hit t < : 

rps-na non«n b nhsDn rrtrr a «m^ nft"na a -D«v o t^arftw nw 

t v <t t — . it t : it t : jt : • t • : • 1: • it t : i.t : 

%• v : - r t a : v; - j :it: v t jv - : t v : t <t : it 

■to n« iSi^ Vitas \Tj3i :nin^-n» n^«n D^wtjn ««3 

t j* - •• - : - : • : -1 it : v vc t j' i - :it y ~:r 

I v t t <- : • - iv •• : - j\' ~: ^.t t _ : it ^ ijri • - v a" t v: t : - 

-) : jv - : t t it t <•• : av •• it v : v.t w jt : • " t • 

earn ntetf D^n on^ "i^-tei on ^^33 : c ^ain- b b r\w 

<- : - t a : v - *jv t x: —. t : j" : •— i : it t c* : 

DrpniMD Mtf* ton^-ten34 :Snpn tod ma« s t p^n an^y 

VS? •• 1 • : vv -: •• t : • t : it)t - I «i • t : i- I v t t v ■•-; 

niiT 1 n«D n«^ t^«i35 :p«n wban-te iiD« ^a ote^ idj 

/a : j" •• <.t : it j" : I vit t «• t : • Iv : it j- atJ : jt 

d :mbpn ^y^pn tN* b*hx&i D^onn n« ^a^rn 

v 1 I : - «*'#:- • • - t <• • - : i - j" 

rti«-ia ifotorto ib« 2 nb«^° nt^D-^ nin^ narv 17 

I j -: 1- Iv tt : v v v: i •• y: v v.t -. j" ~ :~ 

18 a (35 0^8 (sc t^«) || b 2MSS m$ 'D I 19 1 c « 11Y1J (cf n et « 24) || 

22 a © '51 |i b ' 1 BhOT (vei c w nn«n) || 24 a « -JTBrti C^= Jt || b " b @ BF p; 
prps mn^' (i in) | 27 cf 24 n 30 a - a prps n«T nwnoa (cf «) 1 b a«. t 

nnng 5 ! («* nnl^gl? cf Lv 13,5 etc) || c @ + vb nonn (ex 32) || d 5 + DH 

b5§^# ut 33 Y32 a - a © '«n nnsnin b >@ BAF || c ®5 d^dij 33 s D?rn j| 
Cp 17, 1/2 © h$\. i7,3—22 NUMERI 209 

n*6n-mT c tfKn-n*n n6ifc$>n raa b rihnDn-n« a DTi rftsn 

t : at ••: %." t : t •• : ■ I j- • : - - v c'fi V— " 

orifc a ^i nnfc?B:a nWtn ffwann rn'nno d n«3 ntshp *<a d 

t t : t : _ : v •• t • t - 1- : - •• i"'t v; 

^vm rcftpn ni,T"uB^ Danpn-^a nitzb ^bs crro ^pn 
i#k ntfftan ninno n« tittD ntyb« np s i4 :^nfcr ^a 1 ? rrftfc 

.. _. .. . - j : - ••<!•• - jtt : v I- •" v t : • j" : • v. : 

7^0^ tohte^ ^a 5 ? rriars :naTD*? *ibs owp-n D^Bifrn nnnpn 
ntsto-va niiT iai n&aa tfnw. niba n\T-*6i nw ^b!> 

e - : v* : sv ' v ~:i - t - : j- : -I : <•; : r : at • x m : • 

fina-^n nato-to ninaa 5*ofc?^:a •TO-te* ti$n 6 b :i*? 

I u~sr* P : -"•" " n: ji r •• t : • i- : <-— . t •- • 

nufo-bv rnvn Snpna %T»y imp nv-nx unm nr\x nb*6 

x: ~ J" it <"It • : • :- it : j- v vi • ~: x: ~ a 

:nirr TCP kth pyn visa nam tho SnkrtK nas^n fina-ton 

it : j : wt"~ Iait iv ^t • ./•• • : •• v j v : •- I _ :i- 1- : 

m b* niiT iaTi9 d :tjtbd Snfc MB-to finai n#D Myn« 
sft« pjnj nnfc ntew ntftn ,-ran Tina idSi i0 nb*6°nBto 

w : *-i w -at: i»t j*; - _ :i - - jt* ■ it • •• 1 •• /■; 

n^-trii nnnan-n« np fina-^ n&a no^» ton^B-to 

t v t I v : t : - - v ijr I — . P iv v v - iv •• : 

isai rron-to c mnn ^im rnbp b o l ten a natan too a #6 
]Sn« npv 2 :wan ^nn mrr ^b^d *«j?n fccr-^ on^y 

I - : 1- I- •- Ivit - j"" i.t : J" : • • lv)yv~ ;ti r fc? """• 

Dra wan ^nn nam topn ^n-^« Wi n^o nain^«a 

at t lvc. ,_ x" " y • : t It - I j I tt _ jv ■ s: ~:\- 

n^nn pan DYiDrrpa nbrv3 {op ( rfe isa^ nitbpn-n« )r\^ 

A' - i~ I j" « •• - I i" j -*-- IT T - «• - :" v I: - IV I •• •" 

yat^n *b$ -)&} nv2^ nbjea fa^nan i^wm :nB:©n i^ni 

^ j" : Iv v.v vii ji r : ~ t •• — ... - : p- it •• ^^ ~ c 1 i" 

m b» nifa-bx ]hn« at^ s v5 :m&-narte n^nan nate ni«D 
ntfo^M mm isti 16 b :nn^: nsaam tjtid ^nh nns 

^•.* v *.t : /•* :~ titv:iv wt ,# ~ ~ : a" v j ~ c 

a« n^ab ften neo d^«d npn ^i^ ^a-^nai^ nb*A 

t •• : v - JP^ t • f ij- : •• t : • _r : v -j- - 1 

ib^-n« b^k wee TlW d^w Q^i« n^ nn^^-te hkq 

: v s a - vr t ^ ,- : t ~: j" : v •• r : t <•• •• 

rr©D ^a ^b 7ten m bv ahan fin« Dtf n«n i8 tvno^v ahan 

x." " '< k " j" - - w : • I -: 1- j" •• : i- - - v. : • 

rpftsn *isb toid ^nta nnmnv9 :ania« n^a vx^b itix 

" it •• : • a" v j : \.t : - ' : it -: „— w: t v 

n^ nnfcSD ianna« i^« ^«n n\nvo ^natf a oa^ ii;n« n^s 

at. • j" ~ \. " : v xi ~: v t t t : 1 rr v.v t j- t • w —. 

itxpbv wfo m n^« bkHr ^a hiate-n« ^ro YiStfm 

iv ••-: c • - j" x: •". •• t: • j" : \ : v - t r* j* • — .1- 

nBD ijirftria i r6« un^i b^to* *& m b* n&n ^T5 21 

v - v •• r : t jt •• j : •- •• t : • _r : . " " :" 

a - wt t «r* : t -: j" : t v <• t : v - t v • T : 

niiT» *22b nban-TO n^D m!3 M :oni©o Tina fmg neon 

at : j" : • v. - - v y: j it ^ I j : I \.—.r x m 

2 a « ^nn 5 nj5? ut 4 D b « iwfhjg 'o ut 4 il c «+rn{n n 2. 3 d - d 1 ? 

^BhjJ "3 (cf «var^) ^ ink v 3 || 3 a (5 H^PJ? || b ^ r^J. « ^'"? s !l I 6 >« II 

9insc'« )^n«"^«l II ii a " a >5 || b i+'TS ( cf l6 .^) T l c ** "W l^ni || 

18 >S, 9 Kctrd cpJxnv I 19 a 1 c 3MSS ^«i *f? || b juul D^. 

Biblia- 14 210 -man 17,23—18,11 

mm n-rt&n toih-to °nt^D ttrn rnnaa vra-* tmm bgto 

y • : -it v J v v < t - tt: it r J* ' i\ n • * • 

:onp# tori ps pm nns ira-n ^ mai? fin«-n©D rns 

j ; • " « t : * tt* s t iv t : j- : • • - - t v «,* 

<•• *^ •• •• t v v t : v - i" - j' t': •- 

^p ona-ite ten-i •nD-oa^ ni*6 matfa^ n-rtya "Mi Vim 

\tt i" -jt i : s- : # av •• : • ^ : v5v : • : •• it j" : • I —.1- 

fi : c rrtw p b infc nw rm n&aa a ntfa fewn 26 two* ifti 

itt Ij" v. yr : $'" • ~a~ av - C~ Rt J : 

nraa uto ma« usm tn nb*6 n#a-^$ Stater- '■aa VwMq»7 

:it t jx v :vr t :v-t Ij 1 ' a •• wr v •• t : • j- : T i- 

d «w uan Dun rw- nw peto-to aipmanpn te 28 

- i : • "f J* - at iwT : L~ : • v -j-Ii - s"»t - j 

-tkJPA a ^« ^-uj-jY-a-i ^jrjnn rwjuj f^BFfy ?fyT io*^ 1 18 
toariana rtirna c wfcrn b ^« spia-t ftnav Bftpag ite-rw 

iv : - ft : \J~'. v ^ : • It* I jvt * - : at): • - |j~: 

rbv rb*\ itj-ik ywi Spia eatf ^ n6o Ivuj-na djv 

I v.*t ;t • : It • j"': - I • t v <•• ••• •• - I v - v jr : 

^netfp Vietfp \rc\m b%$ \}$b i£k TJjyi fyjay ^prntfn 
na^ *6 ftimrbn tf-fen •Sa-to to tattrta nnaffan 

tJ : • j -....- ... ..j K - .. : .. j - vat t vw? : • 

^>nfc rnatfavw -riatfi srt*? vfcm :an«-Da dji-dj -ina^-i 

v j vv : • v : it : I v t j : • : iv - «• - j\ t i : 

"< v : - : iv •• - : j~i : • ■ ».t : v at j - * ~: w : 

^•' : - IvKv v jv: i* : ~a" : • - vjv : • v:* : vl - vjv : • 

bvd&* ^a ijina o*^n DaTiK-n** ^mnb^ mn ^«i 6 t^ihlr 

a** t : * j»* j I t • • • : i- jv •• : v • : I- t <•• • • -:i- i" t : • 

nmv nrio bnk rrhv-ntk i$vb ntrt b^na mne cab 

jt - : i" v j sT ~: v —,i- t i- * \ : ■<» t - v t 

n^aD^n natan "nr^ai D5nana-nK r\G&r\ ^r\& wan 

j" • : ~y : • - s- : t : v : - *\ : v : : • I : • I jvt 

aign nTm DJnana-n» ]-n« c ninn b max? Dmam nahs^ 

v;*lr - yr - : v : - |\ : v I •• v f t - j- - ; av : - -; i - v v. t - 

Mb ^nni run ^«i h»"-«"^ ^w nari 8 s :nw 

I : • j- t x* • • ~:i~ I ~: r iv t : jr* - :~ it 

vr : t : $• - : I : •• t : • r* : j-* :tt t : at i : vv/ : • 

t a" t I ' v tJt:- \')j • vl: j\- : r v it ' I r : I wt : 

^ na^ n^« DDtftr d ^ Dh«^n- d ^a^ nf\nm md bib c:anp 

j- t jv ~: t t - : t : t t - t : t t : • t :• t t :)t 

narta tttetfn d^idh chba 10 :wa^i mn ^ D^ahp t^-rb 

t t t av : i « t»t:- vw : I ivt : k ill; • tIit Vu 

fibwi-^a? airiD nann ft-nri" tiSrnvp t^nb Wh b^ 

: t : t t - j- : I : v : Iit v : r •••K j- 

mn«p-te cAijrprft p Tnia^i wa^i n^na ?6 !?«nfc^ ^:a 

^' t t « r I t : J : • I r : • : I y; t : • - : jI: •• t : * j«» : 

23. 26 a « + )hn«i || b ® n^tt-n« | c $ tt^jj ( 28 di c mb h Cp 18, 

I a >iMS© B || b >3MSS6 I c " c >« L (excn) || 2 — prps dl (?) B 4 6 irpoq at \\ 
7 a l»S bS\i 1 ill || b ^(&5 iTjbP (sic 1 et trsp A ) J) c «x 'fi^ (^) om '« '»?) || 

8 a « B nbnnn, cf 19 [ b « T, ?p (5 '51, cf 7), id 9 (^ '?p. n. 15* 1 in 1 

9 a a«. ^"jj?p I b 1 c « nfKijj c 11MSS '5b (« # ?P) H d c78 b 11 c 3 ^^{p: 

(ju* 5|D^«:) II 11 cf 8 b . 18,12—29 NUMERI 211 

nmtffco ij-n &r\v\ aW-Wt Tft2p abn ^ i2 :inh ^^uraa 

yj ■ f Imt: -i ' ¥t t : t : • vj" < i j \.l : i- 

wa^-ntfK on«3 itfa-^a "to 13 ta^nna t6 mn^ urp-itfK 
^ tonbr»a dtt^> 14 natotf* w^aa Tino-to hnt tf> nin^ 

jl: v;- t : * : "S * iv : i J : r : j t t «::r jl: a i- 

dtk3 niiTb lanTntfK nifra-^ nnn iBB-te's imp 

«n t it yr i~ $■•:- v ~: t t t :• v v v jv t iv : r 

-roa n«i crttn Tiaa n« Wsn rrtsiw ^Sfnyn nonaan 

i : y : ti it j : ••< v: • j t \jt Iat v I r or •• : - 

c *pa toi&3 c b rrtan tfTh-taD a rnsv 6 tiT®n n«Dtsn nonan 

Ivv/ I : :v : v : • vj Iv • t : iv : • a •• : - jx •• : - 

•n^maa -ww :#in rnj n'n&y ahfen tetfa xsbpti n#on 

i : Ij- i or" X : v vIa - Jvjv : « It : v *•• _ : 

phtn ofirnft on tfip man *6 w tiaa-ia afra nibai« 

r <: • t t v a" vu iff : • j -j" j : i v v : i 

anfrav 8 :nin^ niro n^ n#« Tbpn DaW-n*n niran-to 

or t : it i- - - • ~ r* : -j-: • • ' : ~ 3* : V •::-••:•- 

ntrinnife) 1 * tiT#T ^ r^ P 1 ^ nawin mna ife-iTm 

j : -i iv : r jl : I \: t - I j : yr : - <* "Si" Iat v : r 

spniayi to^i ^ ^™ frfirt Sfcnten-^a idt n^x nnsfrpn 

I v.* : " : I sv t : I: • j- t t p •• t : • r« : si v - : • tit:- 

qn« 3T)l^i g^ TTjfp 5$ 8ng n^iy n^p frn? rijijrpcf? jjjw 
^ nwi6 pbm to:n *6 bnaa fina-to mrr nDtf*v° a 

ll : j*: : r I v •• : t : • j t : - : I — . r iv t : v 

■M^ ai d j^nfc^ ^a iima sm^mi 3ipbn *uk aaina 

j- : • : i" t : • y : I v. : I : jT~:r- : II : : v <• - : at : 

nn-itfK ami* *An nW^ burton •titmafo wij nan •* 

j** v - : t t i -; !••<•' at - :i-: «• t : • : ^" -: i- t • y- t y 

-Sk !?ki^ s aa t» naip^i 22 nriD Wh miy-nw o^iai; 

«• t : • ./•• : y j :> : • i : r* v j <r ~: v • : i 

Wh hiiy-n« mi ■■ftn iari a2 3 :n^iD^ Ktsn n«ty^ ixtid Wh 

v j - ~: v •• - - t : it : v:* y t a" v j 

!?Sn^^ "oj Tinai ^n^ n^ij; npn oa^y wten am iS;id 

•• t : • j" : I : •• j : t r '<"•. at — . j : • «• : 

nirrt id^^ ib^k ^nl^-^a a it^s;Q-n« ^a 2 4 :nW: ^n:^ ^b 

t i- <*T v ~: •• t : • i" : j~ s ~ v • it— .i - ^ - : : • ^ 

binto* ^a b: nina ai 1 ? ^niD« \3 m bv nbrub n s n% ^nn: nbmn 

•• t : • «r- : I : v t • : j- t I •• - at - : i- : *: • : i- • j- t t : 

:nbK^ n^o-^« niiT narvs s :nW: ftnr *6 

i •• jv v *.t : x' "i it - : i- w - :: • ^ 

-n« Whfen-'oa n«D inpn-^a &n^ niowi larm D s ^n-^«i 26 

•• t : • i" : •• •• F: • r v •• ~: jt : - it : •• - : s • : i~ v : 

norm* ^ao nnbini a aanW:a nn^D aa^ ^nna n^« -i&yen 

j- : v • <v r*~:i av : --:i - : i»t • ■•• v.*f • t- t v ~: •• ~: i — i 

nin-p \m DDnorin oa^ a^n:i 2 7 tn^an-]D i&ro rrtrr 

I v - I • I t t- av : - i : WT <■ : v : i- -: i- -i I • 5 s "8 r t : 

feD rrtiT rerun" nr\x-n: vmh ]a 28 :ap s n-!D r\xbm\ 

t : J^ : V - <• t I j" r/iT ~ I • v.t" : i~ : 

nonn-nK naao ann:^ ^ki^ ^a n«D «ipn nzf* niprNvvn 

j- : v v • <•: - : a" t : • j- : v.- •• J: • jv - : v •• j : : - 

niiT nonn-'fej n« ^D^n ni^nino 5a^ 2 9 nnsn rtn^ Wm 

at : j~ : t ir • t v •• - : - • tr* ~ I t - :i" : t : 

12 prps ^3PH] I 15 a cf 8 b || b prps rnDJJ, id 16s (cf Ex 2i,8); 1 ill | 
16 a 1 ttl?? (cf G*$W) || b >« | c " c 6 TOJ (5 3 TO2) | 17 36MSS 
(5^(g:J n«1 I 19 IMS «5 n»-, cf 8 || 20 trsp post v 5? || 23 a " a 1 c 5 

p«ftn nag] || b «s on- || 24 a 3 piur | b au. a^ ut 23 1 26 a ** og^jnfe — g 1 
b *l+-nV I 27 *u.g DD^nb— || 28 a «x+-n«, '« nbnn^-^jp j b >« E j 

29 a dl c ca 12MSS «D. 

14* 212 121D2 18,30—19,17 

<v : i"— s i— av"! vt : - it : iv ■ v. :»: • iv : v t • 

0*63*031 t-api n^onm its naaana d**i% a#mn nab& iafri 

<v : - ~:i~ Kit j- : * : I v\ j~ : • • • : 1- - : v : v • : v 

aamitf *6n nbb fan "lafena 6arpa*i arm aipa-tea nnfc 

>.v : ~ 1 _ : I:' j" v t jt t p ay : p* v.v ~ It t : 

av • i. : v v jv : i— :i~ : " t t < : • t : p* v j : 

3 :vriDn *6n n^nn *6 tonbr^a ^ip-n«n 

it j : t : - : j s"t: • rs s" :'t v : 
t - '-J~\ < ' •• I w~Si iv : jv v t : j- -;- 

n&ia rria Wn nm bvcter* ^n^ ib*6 mrp rrcrraft* 

t \~. tt I v •• j I: •: •• t: * _!••: v J " ~ a ^.t : jt • v ~: 

nfih a DfiJW3 *to n^u nto-«^ n#« rab na-ra ntfa nfittfi 

t jv - : it var t /it 1 av : t I r* « -: t • : 

s.t j- t : v-:i--i I j • v t <• : Ia* 1 - wtt : v 

ms nai-to nfm "mSraKa hotd inan nw^ nftv nvi?6 

$■• : v t • : a t : v : cr t • |y - stt • v r-T : it t : 

at •• : at ■ v tj-t : r t : ^ -jv ai • y v i 

n« py \ftin npVi 6 tifltr* nahe-to rrtbrnjn rn&a-jwt m& 

vy." 1 «r* I •• - Ij-t : I i: • *»t : * t t v : u ; v : <i 

■rtaa oaav :nnsn nsnfc? wrte T?Bfrn n$6in •otsft aiiwi 

t t : v • : it t - «/"•*: I v. •.•••:•: - at j* : i. •• : 

-to insn kd»i SDD&n^M ttr iron n^ba i-ifcra prm tij&n 

Iv:* - j" t : av— . 1 — 1 v jt vr~: • — t: I ■*- t: !•• 

kbbi b D*»D3 n&a wro "o^a Vnaa Daa*» runfc *niwn* tawn 

^•t: "At- v.t:Ij-t: • — tt: <••-: t Ij" - : mt t 

runab pno rram rrtin ns« ns mna t^« i«iD«n9 tarwns 

«.*~:i - -i I j • - v • : tt - ■;/■ ••< t j* Ij- t : vit t 

n«Lsn° rra ^ nnot^D^ imlar^M ni^ nn^nn Tine mpoa 

jt " v.t • j" : vjv : • : $•• t : • p* : — :i- t :it : at Jj t : 

a-wrw «dbi i^a-n« nnsn ns«-n» >\6Kn oaaV° twn 

VAT T ~ «' T : TT : V TT ~ V<" V I" IT V ' I P 

x^D3 y^in 11 xuby; npnb oaina nan m^ ^Snfc^ ^a^ n/i^m 

«• : -j" " it ^ lj-\ : v.t : jt - y- : •• t : • j- : • t :it : 

wbvn di*3 iShmnv am 12 :d^d^ nyn^ kdb 8 ! di« ^s:-^a!? 

-• • : - $- t - : • j p t jr : ' v:* t : at t vjv t : 

^•otfn wan ^^n Di^a kepi/v t6-n«n infi^ ^aa^n warn 

« • T " j ~ v • : - «- t - : • • : at : • v: • : - j - 

«^>nn^ *6i ni6^-n^« h oftHn a ^s:a nba stfan-te^ :ihd^ ^6 

t - : • j : t v ~: hit v v : _,...-..- T it : • j 

rra ^b ^ ^nte^D mnn Btoig nnia^n «be ?ii#t p^o-rw 

t • •• • a" t : • • « - v jv - -jt : : • : •• • t : \<r : • 

rrtinn n«r^ :ia in«btD c tip fr*iT Kp^ V«to pit-^6 

t < 1 j t : \ t v : p JF t t t I <- i 

«d^ b ^nta n^«-ten b 5nfen-^« aan-te ^nta nno^a di« 

^.t : • v t jv - : t : v t v <t - t v a : j t p vt t 

ndb vbv ^ns TD2rr« i#k nnAs "63 fevs :d^^ roa^ 

w" t at t v; t j- t I i" 5v - : t j* : : p t j- : • 

D3ga-tK nba i« ann-^na ni^n ^e-te yf ••nw tev 6 turn 

.•jv : 1 •• : j vv — :i - vt - j" : - r- - . v - : . , 

nsnt? ns^D «bts^ nnp^v7 :d^d^ nrat? kdd*« lapa i« m« 

j- •• : c*~:i" •• t - Hit : r t j- : • cr : • v Jat : j wr t 

29 b " b 1 frt Wf«jpJ3 (al 1t^i?»-n«) II 30 1 c » DDb? II 31 5MSS *ix®m°3 

DD^Pin^ || Cp 19, I ^ >7MSS '|| 3 M c 6(t)MSS) rim*!? || b 1 c plur?; id 

1 5 s II 4 T >® 1 5 cf 3 b II 6 cf 3 b | 8 a >4MSS 0(»)5 1| b >«(^MSS) || 9 ~ add ? | 

XX 1 c ** 8Dto^ || 12 1 c ju*«US irittl ut 19 1 13 a 5 r J-W? ut 11 (?) I b «*« 

D*J« ut 11 1 c g 'tDl? || 14 a 1 frt cL® 11 || b d> H3?, id 18 || 15 dl (** r Bi). I9,i8—20,i2 NUMERI 213 

Dies b^m nite np^ys :^,r^ D^O o?p T^ ]fo) riaenn 
i#k niBtoarrton rtao* ^ '^ n Snfcrrto nwi "lino ^« 
HTHV9 foE3 1H rm is W?rq 1« mm wivton otf-vn 

<i • : v Iit"^ «< v.- - j 1 tiv j v v t - T ' - - : /* it 

DV2 litem nrntfn DT-nn nshten 01*3 KDBn-to nfran 

j- :■: a**: - j- c • : - ./ - •• t - - t- 

iwmtfn &kv° rrwa nnor d^m wni ttj? dmi *in2#n 

t : • v ~: <* : vit t y t : 'c - - I j- t : vu : sv • : • • 

B^ipD-nK ^ bnpn r\r\n avin etean nmaan Nfinm *6i 

-l: • v • at It - I j • u - v/v - ,t : : • : t - : • j : 

npr6 mb nnvn« :kvi «db ■rip p-it-*6 mj ^d ndb nlrp 

Jlt\: v.vt yr :it : i «/•• t ai I /■ i yi • ./• •• • t : 

-is; kdb^ rrtjg ^D3 Mam ■rtaa dm* fnjiTtJ man abij/ 

VT : ' T • - J" : - .. - . j j . _,.. - . T • - I" <•• ~ AT w 

Ko&n nyfln Bfcim nd^ kobh tn-yr-ntfa tov* taran 

^r : • ~ vr - '.•/.• • ; at : • s." t - j r ~ ' v ~: > 8 vit t 

b :mOT-iir 

Vit t 

rneferyi tf-frm pnnD mOT-b te-ife^a wi*v 20 

I *it v j - I • - : • <r" t t •• t : • !•• : j t - 

d^d n\T*6y xxso -apm dHd btf nam tfip:i dot nt^i 

•VT \Jl : IT C* 'T • ~ T : • T T <T ~ A"lT : Jl T VJ" _ 

^iDtfn a ntf&-Dy dot 1133 ifviN-^sn rreto-!?x> #393 n^ 

j : i - av • ai v/r- I i - :i- i- : s.v - - :Ijti— «••(! 

bm m riK a bn«OT no^v :nirp ^:a!? utik jrua ujrg c ^i -ib*6 
a urrtOT hd^5 nmni b uma d# n^ b mn naT&rrte nim 

\ • v: iv <t t : r* • : : - ~: t j t av - \.j : • ~ v t : 

jrfT dwji*6 nin c pn Dipan-te b i:^^ tran^ b d^^d 

^ - v u : j av - r «T I J t - t j* t : • - : • • 

r?.?p j^jjn n^D te^i 6 :nin^^ jig d^ \&y\ d ]p)) n}xw d 
mrn-TDj tn s n dh^s-^ Aot nwo bnk nns-^« ^ipn 

^t : i : jt'— Ki •• : " ^ : m- •• v j ~ v v t It - 

n6an-ri8 np 8 nbt6 nt^D-^« nin- i^tv q :on^« 

v - - v tj- i •• /s v ^t : ,/••-:- iv •• — . 

d;t^ j^dh-^u ■oniaTi ^fi^ firmi nn« n-wn-n« Sipnn 

».v •• i" : ^ -y: - v sv :~ * : I • t I j-;r : t - t** it v <"f: ~ : 

mOT-riK c Tffl#TY\ ^biTp d^d dh^ b A«sinn vd^d in:n 

^T" it v jrt i ':''. r ~ •: ~ \ • • - j": j t •• i : at •• Ij- t : 

:vn? ntfKs miT ^ete nean-n^ nt^D np*i9 :DTwn«n 

it* B? —,i- at : j" : • ' 6? - - v v/ !/••- it • : v : 

nf\b iD« s n j^eg ^s-^« ^npn-n« fta«i nt^o nWp s, n i ° 

v t v j- *^ -at ~ j" : v ^tIt - v I v _ :i- : y; •!•.-- 

n^D dtv 1 :d^ dd^ fcryo njn y^Drrpn tribg °«rij;et^ 
mB^mn crii d^d ^«^i d^ds^b ihiSm ^on-n« w trnx 
-*6 i^^ hn«-^n rn^D-^j Sw -iq^v 2 d :di^^ hiot 

I — < \ —.i- iv : jv v t : v J - it • . «•• it 

-n« n«^n ^^ p^ btr*r; ^3 ^^^ ^i^«ip?i^ ; i onaoKn 

• t < I- t a- t : • j" : v." •• : • •• *j: - : jv : ^v:iv 

17 1 frt c juu.63 ttJJJI || 18 >«x«S || ig °-° 6 BAL >? Ij; «D01? II 20 xxx 
t^KJJI || 21 1 c 19MSS *uL«S^J(e°6MSS) DD^ || Cp 20, 3 -MMS 5 + 
]hnK"bj?l (cod ^ bis pr DJ?) || b >« || c « ,$; exc vb nonn? || 4 a 1 c (5 

n«nn jj ^ $ unK ;var6? || 5 a 1 -ti-O^gg || b_b « «mS? | c >« n ^ 3 

invers (w 'Jl '^)* || 8^5 H— || b « B * L plur (« AF 8^im?) || c « plur || 

10 — i c e'wyQtf || ii i frt'c « rwsa || 12 >«. 214 "imtsa 20,13—21,2 

nWt a n*rn& ^d nan 13 :on*> wifi* pan-to nkn bnpn 

v -: t • : j*" x ••< iv t • j- t v -: I v>.t t v 7 - j.It - 

d : b oa wp*n niiT-riK tonw-'ua nan 

it v;*It •- ax : V v:* t : • r* : j t 

tTTik ids rfe b Dtf« tf?D-to Bhpo ffoate n#a rf?wn ai 4 

I j- t - t < av: Ivjv v c*»t • v t : - sv : •" 

totftaK rrvys j^nasa w« n*6nn-h> n« nr^ nna tonw 

*j < :i- - : it t : jv -; vr t : - t j" t : -t jt - •• t : • 

:irftsj6n nnsa *A ynv\ tfan d^ onsaa awn norTsa 

!•• -:r : *vr : • yr r j"t~ a- - j* t •«•:•: vj — t :-: • 

rum ansae i^raM •sp&a rt>wn ^b jrae^n ftiiT-to pv^v 6 

" • : -at : • • «• • 1 - It: - j- : • - •• J r j- : • - t : v l «.- : • - 

niyj *6 srsnaa armapj^ i*6nj rrap -to tfipa urna 

-:i- < I v : - : jt t : : - liv : j">: « -/t : :j~ _ : 

c n&: *6 ifa •siton tr haa ^d haw *6n anaan nnfra 

v • < I"" Ivj*: - I vsv A : j" v.v : • j : vv~ jvt : 

nam *6 nito vto natf*v 8 :?6aa nawntfK w button w 1 

*.-; 1- j v: t •• v <- I iv \ : v.-;i- iv -: j- : I j* t 

nteaa 5klfcr , ni3 vto rtoH*! 1 * svunrt *«« annans ^a 

-1 • : 1- •• t : • !•• : jt •• : 1- liv tJ: • f - w.v - Iv a* 

larra pn ■troa wm ijpai MH rmw ■Ta^a-air. jftjn 

v.t t I i" r jr at : • u - it : -1: • j* -: v : • I *v •• • : v~:i~ 

naa a&a tfimri &n« *re*i nam *6 natfn 20 :mas>K ^na 

v." t j- : tJ: • v: <•••— a - : 1- j v i»~ t i v: iv j- : - : 

tonW tD^ *6a:ia naS toiW-riKthJ) mwinun" tnpm ran 

v;* t : • /•" •*»%!• t . " t : • v I : v: lj" t :*■ Jitt-: jt: 

,-ron-^a tonW-^a uen wpa -wj-m s :*ripa 

>.T" IT T V" T : * I" : ST - A"'T • •» S •"• ITT I" 

^orto inn nha rti«"^i neto"^« aw id^v3 :nnn ■ut 

j : - at i j : I v. if iv : jv v ys : v s~ it t j 

: b nano ^d^ m-jfiM onnan^K to ^^ *&b ^nni nwi 

it • : j" : w v y: • : v -: y- a" t : • j- : • • vr t j*.' -; 

nsMni 16 :nnn nh on^ tonn taa in^-nKi fn«-n« np^ 

<••:-: it t j v.t - j- : a : at : v v : I - :i - iv r< 

c nD-i b ^os^ rti^ i:a nnAmni Dntf^m inja-n« thn«-n« 

j" )<• ti" I j~:i- : a : jtt : v v <t : - : • : tt : v I ~i - iv 

t «• •• : t t j v _ :i-i- at : jt «,■ - :i _ v -j^ — it 

nTP^«-r.« hnx w6n vi:a-n« rtn«-ns rmto &Bte*i 28 :mpn 

jtt : v v t <••:-- tt : v I - :i - iv v •■ : ~- IT" it 

nnn-p nt^n nt^D Tpi inn ^na n» fn« noM lia 

it t I • v.tt : v : -jv •.•$••- at t j: wt lv:r t $t- : 

to ni^ DHs6tf i^nx-riK 93»i fins jru 9 ni?n-b n«Tr 2 9 

^ j* : I : 1- iv < s •- lA - :r- ^c"t j - t*» jt t :•" 

d farto* n^a 

I- t : • j" 

Tp i*n^ Ra "«9 ajin aw "^ro-srte' ^wan j;6wv 21 

t':v: •• t : • jt •< vv j" t~: Iviv <* _ :i _ : - * - : .- 

•n: bsmw*. n^v ra» laaaiawn ^nWa janS^ b ffnn«n 

vv; j" t : • - •- • iv \.v • : : j— •• t : • : v t •- a* t _ :it 

13 a prps Bftg m-; 1 i» || b 1 frt DiTi^b (cf Ez 28,25); ** + Dt 3,24— 
28 || 14 a ^+ Dt T 2,2— 6 || b ins c « 1b«S (cf 21,21) || 15 dl ? || 17 a 5 ''DO, 
cf 19 j b ju* TO || c ** *»DJ || 19 a «<«3) 'Dt? I b « + ^V? || 20 « + *3 || 
21 1 ^b H 24 a « ma^l ij b 3 + vb nonn ex 27,14 II 25 ® + "^? ^^ 
nWj (ex 27) || .26 a jua Pttp^DHI || b ins frt VBg"^ || c «x fBW || 27 «*« 
^n^53 1 28 >« U 29 fi hie incip cp 21 1| Cp 21, I a - a *add? || b AZW D^H; 
1 frt"Dn?r\n n^], cf Jdc i,i6. 21,3—18 NUMERI 215 

g : --: I - : -t : v - <i t v I ■• • It • a* - wx • 

■Did ^d^4 s :noin Dipan-Dtf b »np»n DrrmrnKi 

< •• : •- it : t K t - «rcl: •- av -it 

I -.it - »t t v iv j- I'. • - av: I vjv v v. : • I I vjv t t 

h nnnb d^sbd a tofrti>n neb h&Qyi fivtoa obn isms 
n^^ 6 xbrhpn Dn^n nsjb utfs:n D^b rw brib r« ^ nnaa 

— :- Jr* I: ~ vw- t ft j" : - : •- I j- 1 : v v \ s' s at : • - 

yrw nD^ nyrrnx raw^ tffinfcn n^tfnan ns airs nSiT 

wr t /r" at t v *. : - :~i t : - s t : - ••< t t t : 

j 1- :«.- i" t t j : 1- v v t t t- i" t : • • 

/- : v.v j" - : •- at t - v ft r ./•• t : t : v •• - : • It t 

^ybv infc a'fcn *fifc? ^ ntew nftrttyj niT natfM torn 

ff' v .r : I t t I : <••-: v v t : v * m 

v : j- : v -<-- it t v. ^t t : I t - t tt : 

vtnyb& trnm BhS°"riK &nan •stfrDK rfrn Dun-to vipfen 

.r : v v • : • v t t - l<- t • tt : «• ~ F • : _ 

1 : w— .1 — 1 a" t : • j- : wT •" it t t vT 

n^iD 'jp-to ^8 nniM D^nxrn ^sra tfrn nifcn wd*i« 

t j": - v - : t :• - 't-;it j" • : "Sr~i at* tT'* 

a tyo: StfD ai 3 rm ^ma urn npw d#d i2 : b Bto#n mtDD 

^T T T * VIT -J- : V. — .1 1 ^ AT T VT • V IT " VT : * • 

iw« ^ "nbKn tai o «^n "rim ^« iw» b "i^^^ ^n^ 

I : - <• a* v: it j\ : • «• ~ t : • - _r: -: I : - •.•<•••• -:i--i 

v «• : ii" I" r v:it Is* <t Is' t j : 

niiT nbn!?9 

I 1 : - « t : - v : t : s' t 

ny d nne6 c n»2 n^« c b D^n^n a T^«vs 

at v jv : v.t t s: "• • t : - v •• : 

:n«io b'tc&b \wfy\ 

it j : • l\r : • : 

-JT8 ^b« n#b^ rjim no» n^« n«an mn m&a a DBtov 6 

•.• I v: '• : t : <- t v -; •• : - j- ta" : v.t • 

•• t : • J" T T< -IT Iff T SI : ▼ • * * 

A - V.T • - 

D'nto nnen i«2 i8 : b n^-^s; b nxn a ^y 

• t t j t -: •• : it v: v." : s "8 

aniyt^os b pphoa "ofci ^i: nni3 

at c : : • : !*>:•:• t t j- • : t t 

3 a ins c *«.«(S) n;nn b « piuij 5 a 5 iin— ; **m ^n«^in| b « n^pnbji 

8 a *i* D|n ut 9 || b « + ^«— D« ex 9 || 9 ^' ^rj || ii' 1 « B XoXxXct, «^ 
AxeXtai, cf 33,44 (| b *u. + Dt 2,9 | 12 *u. + Dt 2,17—19 (secund 3 h in 13) [j 

13 *- a au *nt ^nsa ^p»ii b ^ '^n|| c ^ iptr^tl 14 °"° • P^a] «j^ nn; 
(cf Dt i,i?)r«°» «i«Tr, 3 nwo? an 1 ??; 1 in 1 15 a ^ i^« : 1 m (bSb^i 

stabilivit}) II b jiu. D^niH (^«Jj . .'.); 1 M I c " c « fit V9J II d Pn>s X*^ | 
16 a 3 DBh? [I b m+" ,, 7 II 17 a « 'lEJT^ (conj c 17a); 1 Jt | "M fit 

ijS ^5 || is a « D^ay.? j b « DR-? (3 ^Pi?hi??). 216 nrraa 21,19—33 

:flpn*VT ■os-^> TO&pyi naosn "tfth naia rrtw ntfx "iran 

I r • : - v : - i la : • : at : • - i t jr. : • v -; :- - 

: -ib*6 ^ibarnte ttnrbi triate banter* n^r 21 s 

1 •• v v:it PVn? \j ' v • t : - •• t : • <- : • 

■3113 i*a ^0 roM *6 c Diinn mbra ntw *6 b ^n*tt a nnay« 22 

I v<v : a" : J" «." : * j vv : jv t : v • < I v : : jt : : v 

j -: •• t : • iv I ^ • I - t 1 : » liv •.. : \.-;\- iv "S j- !•••• Iv v - 

Tr&vsn 5*ofe^ n*np^ RSh iBsr^rna tiro *]bK s n b 'te:n 

tt : • - •• t : • <-»: • •• ••" t v I • J v:iv- \ : • 

Bhw, anm&fc "tonfcr* iwi* :tonfena on^n rnm aem 

" •- vat • : v:* t : • j.. -- ,.. T . . . v i^t •- t : at v. t- 

pa^na ^bwn •mrtea 5«nfcy^ atf *i rtun ons^n-te n« 5?&ir 

I v. : v : • v:it J" t t : •• t : • •••<••- va" t vt iv t s' •• t : • 

crto «vin vm ^bxn ibn tiro t& riitfn rs 26 tfrfite'toaa 

- : • j : a- < v: it I v jv I y • I : v t j.' t iv : t : 

j3-^2 7 :j^«--ij; iTp isTS-^j-ng ng?.i pfi^rg skid ^05 

v: : » - v : # 

•♦jiitd tj> piam roan natfn b w:3 

I 1 v* iv • : jv t • I a : v j 

tfro mm nar^ pitfna naer t&r»a 28 

I a j~ :»• • a 1 iv I : v r* jt :it ■• • 

: c fciK moa b ^s;a a&iD a "w ntoa 

I 1 : ~ j 1 <'—.i~ t jt t : it 

t^iD3-Dy rma skid ^-^ik 2 ? 

a : t :vr t t jI : • 

* c )iiTD *$btf $$ b n^3 •njjjjn a bt?^? r:a ]jhi 

I a - I i : V J - T VI 

it : !•• - v.v - : - - j* - - 

nttr*™ bzi? h&n nb&v* ribsn p«a Wnter 1 iB^.31 

■• • v j- ~ : v «- : •- p v:it I vw : •• t : • v •— 

■sm n^3 ^^33 :d^--i^« nb«n-n« b ^i^i "n^nia ma^v 

I vv.v -;i--i : •- it v - : x v:it v vw t av : \. : : '~i 

18 c l ? c <5 "^3^; al(cf «**)): TO 'BS lOnigl^pa et pro niHBBI v 19 
(>«MSS) njpj|fi vel 1^3 15"|J3P 1 19 a «*5bis V«^?ni («° D^ni) II b prps 

^25 '9 ut 22,41 11 20 * prps taj ng (cf « A ?) u b 1 frt c <s ^ip g c 1 c 

»x&*$ ItffSi} II 21 a w + Dt 2,24 s || b 6 n#» || c **« + D1^ nS"!) ex Dt 

2,26 || 22 a ' © '%? || b ju^-fiai ^ ^isn Tjna (@ + 'i "nn),'ex bt 2,27 1| 
c ju*+Dt 2,28— 29a 1 23 a 1 ? *\iyb (cf 20,21) || b A«. -4- Dt 2,31 1| 24 a A«+ 

vb nonn ex 35 || b 1 c © -RJ£ (veT*^)? || 26 ® 1^©J 1 &t P^!P (cf 24) || 
27 a 5 D^Bto II b au ^'2 (cf I7 b ) || 28 a 7MSS ^©S Tj;; 1 ? *% \\ b 1 frt 

c « nj^a (vei ? rrjja) jj c 5 + pn« «f^i« (cf 29 a) g 29 a «°5 on^ II b ** 

^a I Tc " c frt add\ 1 ? 'qte 1 ? || 30 a l ? DYJ1, vel frt c 6 D}^1 (t) DTil, 

cf ir 11,36) || b asx rrja^j |« 1 (c i) patrnp j d prps \&& . .] d^i s « m?$i 

vel DiT^5||| e 5 na'j,cf Jdc 8,11 || f sic ill (1 punct); au® tSfc (prps JTSi ^ 
t^«, cf **) | e 2MSS ju*« ^ || h 5 lanpnr^j; 1^«] ; 1 frt (cf 5®) pro 30b: 

'tarra naip cn^^ g 31 w « nja g" 32 M 1 c ® 'a-n«i gn^n || b k 21,34—22,17 NUMERI 21J 

ranted isy-toi vm wh^rh rotan-nto :iy *cm roten 
•Tin: frra * uhfc KTfrto ntfo-to mm 10^34 :^-n« 

• »- t I :it: j- jt • - v v <r : v ~ • iv : 

ibn \tvob wbv nt^^s 1$ r\W\ im*rn*n narto-ntf. infc 

Ivjv I • : t " t jv a~ t j* t : a : ~ v : v. - t y 

ito-te-nw a Tua-n«v into 633s trains ntfr n#« ^b«n 

t v : t t v : < -- I 1 : v : v:- 75 ~. ' v:it 

to"*r^awo*v 22 mns-nsieh^Tntri^-h^^n^^-iy 

/>•• t : • j- : k. T • I • v v. : r* a* t v. PS* j* : • 

d :inT rrrb nayo aittD nianya bnn 
Tjfoa :*nb*6 to-ife^ nfryn gftrto n« T©>T3 pto «tv 

i t- p v: it g" t : • jj t v *f i y a • I v I & t :j — 

:to"fcr* ny ■sbd a&D |W avrai ^ ifcD qot ^bd n«iD 

i" t : • j- : v.- : • i I hst- a j- ^ : yr t /■ : • t 

irfi^ao-to-riK c topn b; ian^ nriy hd ^pt-to a a&iD id^v 

j* : t v t It ■ •< - :i~ : t - It : • jfti ' v f 

nya 2hm& iite Ties-p ptoi ngW pr n« ii#n ^rftto 

J" T V.T : I'.'/.' V • Iv I 4TT AV T - I VJV 6* ~ I j : • 

man-to nefcs minfi T&a-ta nyto-to D^afro n$0»]5 :wnn 

vt t - - sv ~: t : : I v jt : • v • t : - *• : •- r 

HDD wi nnsDD ar ny r\if\ nbmb frthrt b iay-^a n« 

t • <•• • • ~: • • <t t jt •' • •• a J: • w - r- : I vvv 

DftTfltt ^-ni« arna^ ftrun 6 rtoD aeh «vn p$n rcrnK 

JT T • TIT T T : T - : I" \ * C / : I TTT I .T* 

p«n-p u#-i:m b ia-na2 b a tow to a ^bD tan orey-^ nja 

I vat t I • w :it~:i~ v ~ - +T • V ' J J {• 

<••»: • : !•— it l t ,v — .i - It : I -t : v ~: <•• • : ~t j- 

v.t •• * : ~ :- t : • v t - /a i : c t I : I r : • j* - ' : • : t 

t t v : v <.• p ~: i- t : — <• v •• - : v j - J it t j" : • 

n\"6« to**. 9 :n»to"Dr 3HlD-nto ^^t ^k rr\7V* 121^ it^«3 

c v: j j- it : • • or i" t - : r* - at •• ^t : j" ~ ; V7 Tr" 

v , vT : • v j- I IT • V S." T rf - T —.it v v - at : • 

urtn brn* run" : o,, to n^ nxiD "site ibs-n pta dm^kh 

J-* T T <■• m IT " J" T V.T r.V. - V * IV * ST 7 A" V: IT 

tons ^ iii« ^naD n^ c nri» hnwi w-n« ds^ d^dd 

v- j- t Jit <t : t - I vat t Ij" v vr : . -. . . 

anas; "sitoi ^^ ni;to-to ErflHl 1W<5" trnehin 12 ortn^ 

av t • K- •• ./ t : • v • v: v <~ p : ~i" : l v vt • : 

-to nD^^i igia orto np*vs turn ma ^ D&n-n« nfcn «5 

Iv T : • It<T~ I I V. T >' T T V T < 

tobiH :DaDX> "nto!? ^n 5 ? nifr ]«d ^ oasnx-to ^^ pto ^1^ 

I t~ iv t • I j ~:i - >; • : t : Ij < av : : ~ iv ^ : T t t j** t 

*p*vs iw& iito orto ]«d niD^ s n pto-to wi^ n^iD "nfr 

Iv j- it ■ \j —. ^t : • Ij---- : j- J att b r t j-- t 

□rto-to wbn** irfim D^nD^ tm d^ n^ pto Ttir 

at : • v \. t- vi — v; t : • : jr ~ • t - j : / at t 

m *3 i 7 rto ^itoD j;:an arto ii^rp pto no« na i5 riDtfn 

IT 1^ ~:i" ^ vT T ' *T - IV I JTT " T < J~ 

35 a " a >»x (ut Dt 3,3) || b 1 fit T«^n || Cp 22, 4 a >» I b ^ ^ || c ins 
c ju*«D3 mn I 5 a «t) in: ? I b 1 frt c 13MSS »x2* ]1S» || c 1 c Seb 51MSS 
**«SlJ(«°'i4MSS) HiHI i| 6 a 1 c 6 ti&fi et too || ^ prps 1W35s 1 « | 

c 1 ijjo ? («*. i*n pro n«e?) || 7 &*>£ nrinsp \\ 9 aix«t; rojn 10 «»3 + nbw 1 ? J 

II a ' a 1 frt c w«S KU Dj; || b « + ^BO 3^ s Ktfll (ex 5) || c 1 frt c 16MSS 

*x.m] nn^i II 12 1 frt'c 28MSS ^ctja^J «^ || 13 <s a^n^sn. 21 8 WB3 22,18—33 

^-mp fe-nato c ntww ^bx natfmtfK tot a iito tqdk -na 

t Jit t t : i aw: iv vr •• jr v : v : : I :v i : <•- 

•^-wp-dk p$n "njir^ nptfh aiAa pw* tmn dot na 
"*&* nw Vnx ^fciA bffla *6 b ann spa lira *6d pta 

t v: jt : v -:i- - j mi: Ivjv t •■ j : I >t t 

nWn warta nn *o >ntf nArm trfcru i« mop rotoiA 

t : at - cr - - w t jrt : t - : it : j v.t - * : j -; i- 

h hbb D^2-^i a D^« K^i 20 pas i3!i rriiT w*-nD rrh*n 

t :- i : • v j* v: t - r • X* wr : !-/•• ~ t is- : 

•na -st«i on« ■sA cnp fftttan wa Mb #$f?VM i5 iDtfn 

I - : at • »j" I*. • t - :it jt I : <l: • • j- 

tfarn ipia nxAa Dgn 21 :nfcwn infc spto "oitr-itfg inn 

v. - :i--i Jv - t : • Jt<t~ iv - : i- j I \ti •• j- — : v -: yr t - 

p • v: I jr - i*" it j** t I v«*~ a -: 

~bv na 5 ! knnn *6 pfe^ 'rna wt "mAd a§yvi fen b ^m 

j- : a I jt t : I w.*~ yr : Is- : ..-..- Ij.. 

rfta asn a rrim •sifcte-na hnnn «inv3 :i&y rnw 'sift iiha 

I vv- jt • t : I - : - v I t it vj" - i • wt : /• ; ~: 

h bvbz w rnfca 16m r4vp jinan em tVs ns^tf taim 

t : • l<-- av t - I v v." - I vv ~ I • I t it <»*" t : t : < : - : 

mran btxrctoa nirn wte Tbsn** tTBn nnbn^ c rtfi«n-n« 

a- t: - t : • : t : Ij- : - — .i--i J vit - vr - : I tjt 

m b» rn^m nirr ij8te-n» rufian *nrivs :mo Tj:n nro tp 

v I •• t • - t : Ij- : - v I t it v •• ~ iv • jr t : v.v • s t 

row 6 jnrten^ to^ "ran- to roto torna pnton ffci 

Iv j- it - : Iv v.- Ja* - v ^t : • *.vv v I v : • - !• - 

I j- t *. : • I ':s: I r" w -: t Ij t : — .i--i a~: \.t : I - : - 

Ds^a nnn i>2inn niiT , n^D-nN ]in«n iron** :^«bb^i 

at:* -j- Ivr:*- t : Ij- : - v I t it •.<•• - i : 

j* v v.t : >- : •- li"- - I d tit v Ij — t : • Ij -7 - r- 

:d^:i xfoti nt ^fi^n ^ ^ Wmrrn hvb$ iDttoj rm»n 

r t : j t v.v • t • • j - I : • j* t iv t : • : v < ~ I a t it 

nr\v ^ ^a nnn-^ i5 ^a nV^nn ^ p'ft«^ &r^a id^ s V9 

s.t - j" *t : vv v < a - : re - - : • «/* I tit t : • v <- 

Mam^« ^h» •oiK kfon wbz-bx r\f\»n lo^ri^o nvnin 

t : j- t v -: I : i — . it — . t : • v I t it v - I r . . 

iD«*n ns sA nflarjA b vni)Dn jaDnn b njn d^h-tj^ "tTTOo *bv 

v~ a J: j —j - • :- : • Ij*- : - i- v- j- -• I : i •• -t 

I v.— jt • t : l<- : - v :~" t : • j" •• v t : j- :~ i 

•5T*6o ¥?» *\g>&m 2 wBxb vw^n ip^ tra nsto lamn 

I j- : - t •• v <" it - : e T *~ Ij •- at : vt \ : j :- : 

jt t • it <" ' a* t : j t v.v I : j : t • • t - t : 

vtbvf ht •'Sjd^ Dni nftKn^kTpv 33 tT3^ TPn b tDi^3 tft^ 

j t v.v - t : j" - I t it . - j • - r : v : I vv.* - j~t p I t t : 

nnwi ^wnn nanh-oa rwp ^3 b,, isD nnoa a ^^ n^n 

jt : • : vtt jt : » - -jt - s - t • jt : it - at : 

17 a >e 1 b ><s BL h c « + ^||i8 a «c L ^ 11 b jjxS\ i« 1 c ® Q^«n ; 
id 22 ss || 20 a jtu. '« ^yi'po || b >® B || 22 a 1 ? c T .u*$ F nin^i b ^.«3 ^n | " « 
D^n^«n cf i8 c g d "xs g 23 a cf 22° g b >© g c e + n^ss (® A + aOroo) g 

24 cf 22 c |l 25—28. 31s 35 cf 22 c || 29 6 \7\2 11 30 a C$3 Sj^yjB || " (5 

••nteDn ^spnn (sic 1 ?) | 31 s $ annm? g 32 a 1 ? c ^ ^ol?V (vei ? 
*|iiV^) II btl frt ntpn; (cf s et «? ; a'Jn) g 33a >tJ g a 1 c (§ds ^pj (cf 

29)' g b >(5 B . 22,34—23,9 NUMERI 219 

*$ *r\v^ tub *a *r\xtin jti#t ™tor^x n:&to iotf*u4 :vrnn 
notf^s rb ny&x spanra jttdk nnm rra viinpk nan runs 

V - r t y t I v.v •• : ^ y- ' M 1 I I vat- v: i): • yr • yr - 

-ib^k wrrnK ddw d^kj-tdi; w Di?to-!?K rrirr ™to 

v — . M t ~ v v v : • t -;jt I ••< t : • v t : I - : - 

:pto "nfc^-oy orto *fej ""Din infc t^« ^ik 
ntfK 3«id t&-^« un«np^ *&*', Di?to 1x3*2 pto pdi^s 

v -; t j* v tl: • •• ..- at : • jt • I ai r r : •" 

kbn ujhsrb* pto 11^37 stag rraps ntf« firw ^nrto 

-: t : • v I x t v - 1 : - /•):• c- -: I : - j : 

y t : \jr at •• x : vr » t t >t it I: • I v" • :<-t " t 

to\i nto t5« vwi-niin pto-i>K D&to id^M }m ^« 

y t - : t - I v •• • t »r Tti t : • v ~ hv : - vr 

tiarix infc *m dv6k d^ i&k njm hdwd nn tow 
pfcn ngn pto narn4o :*>rrem mp a wm pto-oy nrto ifrw 

1st Lut i \.tt j- : *~ 1 \ y- :J* u- I hi • *.t : • It/"- 

-n« pto ngn npin vm* 1 :in» i#k nnfeto ni?to^ nkfg 

v 1 t t l<— - r: - J" :~ 1 • yv -: v: t - : t : • : j — : - 

■©K3 1 23 tmn mrp d#d try ton nifia nnto^i obto 

<~ IT T /•); v,T • y - AT J T C ,- 3 - -| T I ' 

rwyxf nta ^ tani nhsta rant* ma , hu> pto-^« o^to 

yr : • v t • ly t : a : : • jt : • vr% x •• : I i t v t : • 

pto a to*i Ds;to 13^ TWO P^a ^^ 2 ttrt^ nMBft nns 

J st t - — at : • j*: • Sr - a- I tt -j - - r •• yr : • : v: i 

^nto-to 'Sawn pto^ D&to no« s, i3 : b nnTD3 ^«n ns b "D^to^ 

I v t 1 - •• - : • I t t : t : • v - -!••:•- • vr t yT vt : • 

c ^ •■mam ^«T-no imn ^«ip^ d niiT t rr&. *fyn ni^n 

Iat • :j- • : • v." :- ^^ y- : • t): • t : <vn * t :i~ : 

roat^riK v5« nD^ s t oyto-^N b DM^« a np^4 w# ^j 

<- : • v t •• j- at : • v « v: lyr* - • iv I vvr^ 

^3 nm mn* 1 d&^s :nata3 ^*n ns to«n ^anr hhnTan 

j- : v.t t vr : v$T- -!••:•- -vtt yT - y-T • : -t rt^*! 

n2J3 rani v5k nt^ 1 . 6 nmn nbn pto-!?« n^ -id^ nrto 

v.t • y • : t •• t jt- i" - : ; : I ai v j v v- at : • 

td^i ixfa xfrv : c n«ia •nty-ton b «vi "into-to 

a - v. t : yT •- it y* t T : v. at* 

mp-nnniD i«iD-^rto pto ^n:^ tn^TO 

vlv •• :~ i" t Iviv I <tt • •• : - t~: I • 

i" t : • yr-: • \j : I _ :i" j* tit t : 

t'fflip d^t nb Di7T« b non a ^K nip *6 n&« no 8 

it : <r t y : v jt a" w r- y T v jt 

^■ntf« mnw ^Sik fin? ^id-^9 

av -: ^ t : • v : v *\ <•' f 

:n#nm tfb DffBffl )S^^ ra carra 

it - : • y v: - I : • jt t : t I v 

34 au rtf] i 35 a «*« innS nb^n, 5 nb^p (ut 20) 1 36 1 ? ng j 
37 a Or ?ft l b s rn»«n? g 38 ^.i^ nnnb'-ibV? (cf 35) II 39 a ju * 5 
*n#TO I b '^ mm V^m?), ®5 m^n (cf e x h,^?); P r P s n^nn (cf 2R 

3.25)1 41 Prps n03 (« <m\xriv) || Cp 23, I *u. nfeW|| 2 a " a dl frt c 2MSS«1 
b 3 plur (id 4. 14. 3o)|| 3 a 10MSS S + rfc ut 15 || b *uS ?pl?^ 1 C ** ^V 
prps rnjj^. cf Gn 24,12; 27,20 | d au.8 tttty || e 05 + vb nonn (ex 3 a) jj f 1 

frt (cf «) "mrr s B-ri« im^ || 4 a ** "n« ♦..«?»?! n b ^©mss '« sj$e g 

5 di frt (juxdiMSS ut 4, « trrf?KT) | 6 a «x«S plur (cf 3) || b >« | c « + W« 
et 24,2b || 7 6 + ^? || 8 a - a 6 invers || b « HD 1«; 1 J8. 220 -Dion 23,10—28 

tontr •ynvrw a isDDn a&sj nes h:d ^ io 

nnto "•(mill W QV ^ n1 9 *W n £$ 
mm rAnofr ^3* art *$ n*» no d*^« p^3 latfn 11 
viK ^3 ftifp tMF n^s Ax «5n iDtf*} nw 2 :tpp rqira 

j • j T • ^* TV* • A I W 1 1 T T » ^^ * 

a ntfK nn« dipd-^j ^ns *i m *b p$3 v&j ioH*J 13 i"^ ibete 
♦atsto •$- b H3gi n*nn *$ ^51 n^in vrcp d§k d& ttgTfl 
ton nl-ntD mratf fo**i mosn tftfrto? d^SS mfc* taPim* 

- y« ; ; • jt : • I v • — at ; • ■ u • j" . •• ft • 

•oiKi ■vitorto rfi aswi pSa-to ^tys :natDa ^*n ns 

c it : Mfc'%1 " »i j- - i • i t * v v -!•■:•- • vr t ,/r 

antf iptf^ if 1 in-j D^n dfisfy h hvr\ a y^y 6 titf b nips 
a*WD *nfen ^fitorto n^j "am t^h tfa*v7 nain nbi pte-tot 

*x j* T : t j - t • < • : t •• j t- i- - : ; : Kti 

iD«*n iVeto mpi 1 * tmm nama pSa ft idk'*3 wk 

V - V. T : Jt — it : v.v • - I T T V <"* a • 

nte taa •nu nrjitn ybvft rts nip 

I • J : VTT T j* — .1- r T : I T T J< 

arum mirai 3*3*1 5k #•»« *6*9 
snapp *fa lan sUte ^ ^oh iwrn 

iiv !• : ./ : v.v * : v ~: i~ j : ~ t < - 

smroM *6*i °ra ^flnrt a ?p3 mn 2 ° 
tont^s toy b n*o-*6i apg?? h& -wgniA*' 

a" t : • : ai /t i i : I — .i~ : I v t •;• • i 

:13 °?ite nsmnn iris; Vrtu mm 

1 • v E? jr : t v: <i : 

5*6 Dip b nb»in3 onsao a D«^iD ^« 22 

1 8* : j ~: 1 : -at : • • jt • i «• 

^it^3 DDp-^i 3py^3 fcni-*6 ^3 2 3 
:^>« bvtnD Whtr^ ipr^ id«^ ni;3 

r* c"T - •• t : • : I —j - : <•• ti- •• it 

at - : • v: ->- : It a* t : t I v 

:nn^ D^n-DTi nnii te^^-nr 33^ 16 

iv : • « t - : - : I vv j - - : • < 

:^3i3n i6 irn3-D5 ^3pn *6 3p-D| aste-^ bte MM*vs 

iv :it : j K"T - av it: • j )w - t : • I t t v <~ 

-nt^K te ib«^ Wm vra^ «5n pte-^ id« s i Di?^3 prv* 

v : y "I v •• • :<- • - : i at t v v w* t : • l~j — 

Mnm kirmb nbbi m hx p^3 id^v7 tntom inh nfer 131^ 

I— Jjtv t t : t : • v I t t v <- iv v: iv j wr : j* # ~ : 

np*vs :d^d *b trtam d^kh ^^3 ^ ^8 in« DipD-^« 

v — it • v; j )- : • v:it j** •• : - » <- a" ~ K t 

IO a 1 c ;u<3MSS)<S£ L 1BD ^ (vel 1SD W) \\ b 1 prb TbT] || c 1 (c 05?) 
DHbS || 12 ® DVA^n, cf 22,22 ss || 13 a (5 + N 1 ? || b 1 ? m%\ J 15 a 74MSS 
auuS plur, cf 3 || b-b (5 uopeuao.uai drrepiuTfiaai t. Geov, jjj. fc<1p^ (cf 3) || 
16 a cf 3 C || b 9MSS 6 D\"6«n (*u ut 22,20) 1 17 a 6MSS xu. mni 1 b cf 3 b || 
18 S VFFflh (© TO; 1 ? ^« 1 20 a au. TO 1 ? (prps 3^[?]) || b ®b ^^; 
1 prb m || c 1 c au«(«°) ipns || 21 a ^S(^oj &\n«; 1 ^ || b S(>S°) n«n«; 
1 M || c 3 IS^D II 22 a 1 c d A h WS10 (ut 24,8) || b « ni«Bn??, M/brit- 
tudo || 23 prps ^5 || 26 AU.G DNI^Wn. 23,29—24,15 NUMER1 221 

natf*v9 nbnsM ^%-bv w&ffl Tttsn tftfi o^3-n« pba 

<- I 1 ■ : ~ .•• " I*v.t : • - : - j <m : • v J *tt 

nmv nfa ^ pnn nh3TD nwtf nn toon p5s-to oi^a 

,t : • vi 17* * : a : : • jt : • iffl / J t * v t : • 

^Kt IB ^ DP^>3 n&K 1#K3 p^>3 feJWo jq^h nMBft ffHB 

^Sibr»-n» ^p:6 tor W3 aio 9 obta sw 24 :n3T&3 
:vas ■man-te r&**\ an*n5 n*opb Dy33-Ds>£>3 ■stSt^i 

itT J :• ^ v v st- a t : j-l: • - c : - i~ : ij-t i : 

rbv vim VB3B6 ptf Wnbr'-na kti vi^-na o&ta KtH 2 

af > 3 * at t : • lv»- •• t : • v : — T •• 7 t : • t •- 

1DIM iteo atow tovfo* mi 

a~ - v t : *t • - r •;: - J 

trm nf\& -man d*ui nita 1:2 dj^3 D«a 

I 'it 1 ,-.. : v S - S-. : : j : t : • <-. : 

a" •• : • ~ v:* % : 

tD*p ^^ ^ HJEET ^ ntno i^« 

•it- j : v." v.-:iv -- <--—.r ■: — . 

i" t : • I d : : • Ia~:i~ i iff t i j 

in: ^u n'aas a vtb a^naa 6 

at t j*--: t - : t • j* t : • 

♦a^-^y btiks nfcp $>&a b b^nK3 

•1* ••--. e t —j~ t : w j~ t • t -:i- 

a^an b D^D2 ixnn b "f^io a^r a 7 

a* " • jt : w:~: t : jt • •- ~ r 

:irote f *u?am "fite d h»n c bti 

1 \ : - «• - • : 5 - — :i" <t : 

"6 a*n ntoina a^raa wsid te a8 

a v." : ^ ~: 1 : . -. . . j • 1 ••< 

:mr c vsm ana* amnbssn vis b B*ia W# 

^D\T ^D «^31 *nK3 33^ p39 

av )• : j* v: t : y -;,- %- t ^ -t 

nii« Tin^ "spia Mine 

1 t I v.v— . 1 : I t I /: -:it : 
t : • v I t t v - at - -.■)».:•- t : • i t t i<~ - r- 

nr\vv* : h n*nvB \tfaf ht t5p D313 ton Ttfimp a ^n 3pb 

^t : r t : j j v.v I *• t t : j - -- •• • : I • xl: ~ : « '<t 

ni33p mrr. j[?:p nzn) ^133^ -33 ^t6^ ?[pipp-^ jfrms 

C" •• t : j- t v ~: I w t : - v s- - : I at t v ».t : • v J - 

tei« ^^ irm ^D3 in^3 ^d pfa yhn^-DK^ nb»^ '•jrrai 

j it: !•;/.• j : J t t •!•.•• • i • u~ • 

or : ./• - : v _ : a • • *t t j -si j ~\ :i~ t : -r v :i 

opn n^s* 1 7&* *rm« ns^ ^^ ^in ^:n nwv4 nsi« in« 

yr t v - :i- v _ : I : -t • t : a - : lc »' : * » ! '" " • J 

ipm ib^p ^.I's :D^n rrjjp? ge?^ njrj 

30 IMS jujl -15*1 |fCp 24, i!ux'« 'jn I 3 1 prb (c D) Drfc> (al Dn^,'cf ip et <8 
dXrieivia? 6pa»v)'|| 4a >aix« fl || a ins ? i6ap || 5 15MSS *ulsJ«J(«°4MSS) 
'»t 1 6 a 1 ? ^« nBJ I b prps D^l^? vel D^^3 || 7 a " a prps (cf 6 *?!£?) 
I^HD U^b M\ (9* mf *w«i0 II "^ prps (cf «J°) Dnsjn lyhti || c 1 fit 
Dn; || d «x«€Aie aiap U e « PamXeia (auroO) || f 1 «^}rn, | 8.' 9a trsp 
frt post 23,10a II 8 a " a cf 23,22 1 b dl I c ©D sagittis; prps VSbm (cf 5) vel 
VSn^l H 9 <53 plur || 10 a « ^— | b 5MSS *xx tA$\ |j 13 cf 22,i8 b . 222 nniDl 24,16—25,6 

:wn nn& ram n*on nib 132 ay ^3 Dtq 
jT 1 ^ run sn s n ^-noij i?Dtf a D&i i6 

•it •• j : «• vv:iv — <•*— . 1- 

aJt j : «? ~: t - j : v : v 

^H*»D b B3& DDT 3&? S D 35l3 "rtl 

•• t : • • v •* >jt : ) - :i- r t I - t 

: d n#-*>33-fc> c ^i51i?l 3kid vws prion 
wk h^fr n#r mm b a ntbT a*rt« tv*t\y* 

at ; 1 c •* ^1 •• : st t : t •• : v: it : 

)a— .1- F : :«• : ■ it •: j c* t : • : 

: b T3;D tnt? rnam b 

r •• v: t «/• r:iv : 

natf^ iteto str^n mart* «ti 2 ° 
iDtfn *6Bto aton "iwrrtj «n?3 21 

a- - <• t : jt •- • I" " v : 

Hip i£§3 n^i b ^^tt? ]rn*T 

iliv : • j - vs I'M i-'jt: cr : r x 

A - ~ V. T : *T *- 

EPjb TD 'D^V4 :*6k 1fcfrD b HYP ^D *l& 

s :ist6 ^n pte-om id&d^ 3B^3 $*i dx^3 Dp*vs 

• :~: Iri I ai - : a» : • tjt- >v\;*- t : • It-it- 

:3«id mi3-W* mart oi>n torn d^#3 to-ibr* 3#*v 25 

it j : v *.:• t t v jt- a • - «■ t : • •; /•- 

nnvrtart nnntf'n abn to#n invrtK Ti3rt Dirt unpm 2 

I iv •• 1 w~: i~ : 1— t t j- Iav ■• i v: vr : • : t t tI jvi: • - 

i" t : • : v.t : I - - i— a : - j- : «• t : • v jt •- 

i:: nin^ onw ppim o*n naftrrtrnn np° nto^u nfer 

vj*: wt i~ ;jt w ij~ : t t j-* t t v l"< v v t : 

^osw-^« ntsto id« s, is :^nt^Q niiT-«i« rnn 3^^i -t^n^n 

«• : 1 v v v j- i" t : • • >.t .: I " I j~\ v t : •: at - 

nam 6 nips ^3^ d^d^.i vvfrx h Bh» bin ^«i^ 

.... , . - j- : c i : • - t t - : j* : • a* # t : • 

neto wh n^^an-nx vn«-^« 31 pn «3 ^«n^*» 4ao fih« 

j-* •• : • t : • - v t v v <"i: ~~ t •• t : • •• : • 

15 cf 3 || 16 a ><5 1| b ** nrjfi II 17 a 1 ? c MS rnj || b prps tDDfc^, cf 5« | 
c 1 c axx (cf Jer 48,45) T^Tgl ]| d Jer 48 )1«^ || 18 M c ^ H^T t || b " b prps 
yytoQ Tty in«1 (cf i9 b - b )' || c trsp in 19a' 1 19 a 1 T*y$A ZpH cf i8 c (al 
'I n"2 DTP/I) I b " b 'dl (cf i8 b " b ) I 20 °-° 1 ? (cf ®$) 13^ ^8 vel c JS (cf mx) 
'& ^h II 2l b ins frt EJ3 ex 22 (al ins 1^ [cf v 18 ux®] et'trsp a " a ante i8)|| 
22 a prps "l!}^ 1 ? (cf 24) || b ? dl (mtr cs) et cf 21 || 23 a 6 + xai ibujv t6v 
(y)wf || ^ cod Jerich Edd b«1D»D ; dub (prps !?8tttSto vel ^«"D^O) || 24 a «v 

dk^v ««(S) «qa? I b_b cf 20; 1 ? (cf «i?5) rnri* 1 (vei nxb) in: nrn II C P 2 5» 

I 12MSS Tl«|| 3 wfc+^aDI 4 M w aliter (cf 5)|| 5 a <& % V2tf || b ]u*+"n8. 25,7—26,9 NUMERI 223 

«T.v tljfle faK nns n^h narn tyfflVW ny frg •jpf^i 
ntfi np3 ni?'n ipse Q{?M gftj fl3|r» ^ft - ]? bn?B 

••< v •• : v r : • 1 l\ - v •• t : • r ~ ~ t- it : 

•ga too nfovi nswr. • nnag-to natorrnKi bkuzr* b*k 

^?t . ^ .. T .. - - Mr «i ft: v v.t • it v : •• t : • j- 

& :*Ak ffn&m n»3i« nsaaa avian flro* :tonfe^ 

Ivit v: : v : ^1 :■ <m •• - - v: •• - : r- i- x : • 

tfSBO fina-p ifotona arnvs 11 nb*6 ntfa-te mm iaTv° 

I •• - I j : r I v 1 j : v I v it r ' J2 v v.t : x • :~ 

-*6n oaina vwjpviK i«apa Wnbn-^a too Vian-na an*n 

1 : at : 1 fir v j : r~ : •• t : • r* : j- •• • t - : v <• •• 

vma-nK *6 in* *}jn nb« p^" rnaopa ianfer^a-riK wto 

c • : v V is' • : • Xv: k-T r t : #• : «• t : • r* : v • f • 

-itf« nnn d^ij; nana ma vina until ft nn\iv3 :atitf 

<v ~: ~ ~ at w jt \ : c : t - ;i- j :~ : t :<t : 11 

naan hHp t^a D#V4 tbtrter ^atiu nsa^ ivftfcti *up 
:^&aati aawa *rtw fctio-p "nat rpipran-na nan igtj 

p : • - ^t r* j* : a t I v « : • • t : • - v t \ <•: - : 

a«-ma max tftf-i iwna '•ata rprnan naan n&xn reft 1 * 

•Ji I" J \ J A J* : T « t : • ~ yj \ - ST • IT 

-na , Yptt i 7 nb*ti nttrfe) mrr larvs a :kvi pi M 

\. t 1 •• s: v ».t : j" - :~ 1 Iv* : • 

-i#k a antiaaa oiti an nni!s •'a 18 :nni« amam a^nan 

v _ : i/v •• : • : v t •• j* : 1 _r it «.•.•••: a- t : • - 

ariftK i^td «^:-na ^ara -iar^n iu;b nar^ Da^> ntei 

t -: I t : • <• : • : t - : - : a : _r : - ci > : • 

neaan nn^ ^^19 nirs iarto nsaan-D^a naan 

a»" ~ ~ j"~: i~ c :~ 1 : . ^~ : ■ <.t** ~ " 1 : jn \~ 

x^fcxb in'an "finK-p - nry^« ^ nt^a-^ ftw id« s v 26 s 

1 •• K- " I j - : 1- Iv vii : v sv : v v t : v <- 

t : w - t yi 1 x : v Iv • •• t : • i- : j — : t j 

\t&7\ *\nh\n\ n&Q a iai^3 :^«ity^a «a^ «^-^a onis mb 

Iv - sit : v : v .. - .- ,.. T . . . VT T ^. T ^ -. _,.. . 

n:t^ n^trj; pa* : d ib^ inr tht-^ a«ia nlrwa c Dn« 

\.T t v' : v lyv • 1 •• k •*: ax* 8" «» J :i _ : v.t 

p«a cr«^n ^Sifcr* ^ai °nt^a-n« nin^ n^ ^«a rbv\y\ 

1 w. •• c : i " •• t : • j" : v v <i : v v _ :i- t : /«i x 

^iinn nnstfa c wn b ia^i a ^:a ^Kity^ iiaa \yims :on^a 

_ : i" ~ j- : • I "J I" : j" : a" t : • j : !>;• : -it : • 

nnsitfa ^frisb wsnn nn§i^a rtrt 6 :^en nnst^a «n&^ 

- vr : • • : - : a- : v i- - c : • I : v : r \ - c : • 

crya-i&n rttfnt Ddrrw «w ^an^nn nhst^a n^«7 ranan 

• t : - : <t : v *l|\: J : r~ a - •• :t j : : • vc* r » " 

^an9 :a«^« Knte *uan 8 :n^dn ni«a m^, ^s 

_r« : it • v: k - X s i P : v " ^^ : K • 

nivn *-wnp b DTaxi ]m-«^in b nTawi irm ^wioy a^« 

»•• it j" •!: t • ~:i - Itt i at • ~:i~ Iji t: v;* : t • v: 

8 3 + n?j?n || 12 sic 41 (1 min) ; dl fit (vel 1 'tf lYH?) || 14 « B IaX|aujv |) 15 axx 

rod 1 17 » "hns (pr ms?, cf 15,35)118 a • D^sia? 1 Cp 26, 1 °-° >® 1 

2 (5 sing || 3 a 1 1|5B»1 (al n^pn, cf & 0x et 3 4 init)|| b >« A || c ><& B (G AFL 3 
Dn«); 1 41 || d dl; cf ad 4 ||' 4 hue trsp soph pas || 5 a iMS mx<& ^, || 
b ins DHhB^p 1 ? (ut 12. 15 etc) || c 1 'lift (ut 12. 15 etc) || 7 (5 AL TtevTri- 
Kovxa u'8 Seb'-jn^ || 9 a " a 1 ^ (cf 12/ 17MSS ** "1 r i) || ^ >3 (cf 6) || 

c k ^ng, q *np. 224 imsi 26,10—31 

:niiT-to d nn)tn2 rrirrmi Y\n*rbw n&Q-bv d ran n^« 

rr : wr ~ : I — :r~ l ~: 1- i~ : <v - v - : 

rron nioa b mp- a n*n b cnfc a jfcaro rpa-na pfci nrisnv° 

/a" it j : ~#w v : vr ^j- : • - t v I v 1 t - : • - 

mp-^nv 1 toib wi t^« SpAmo* tftfon n« tfftn fc>«3 

-Jv. •• : !•• : v. : 1— • t <• • -: _r- •• t j -;i- 

^wiDiin hnstfD ^fciD^ trhtifth \ynvt ":2 12 D :vid-*6 
nnstfD rnft^ roxwi nnstfD b p^ ^wi nnstfD rfi^ 

- vr : • "v: r • it ~ C S • I • t: a • it - ■ c ! ■ I • t: 
•:>- : a : • - j : : • •:«• r it - vr : • t : a* : — 

hnkuto nbbb hnhBVfob 1: ■ays- d :dtik»i »6m anton 

- - : • I : • t : : • : t j- : • it t Ivc: y : v : 

"\stk!? 16 pMfti nnstfD 4*6 "jra nnstfa 4rft ^iran 

• : t : r " - vr : • • : * ~ r ~ vr : • • - : • : - 

•nrusn nnstfa a itis^7 rngn nnstfa ^16 ^tkji nnstfa 

a* - :it - vr : • ~:i~ 1*" it "C T • ••• : a : t it - vr : • 

DiTipB^ ir^a nhatfD n^« i8 :^*o«n nnstfa b ^*n£6 

ay ••'!••. : • v.t •• : j : : • v y r •• : - it - vr : • •••:-: 

is? nD*vpwt -to rrruT ^3*9 d :m«D atom *£a d^is 

v tvt- I at : j- i.t : y : 1 •• «/ — :i - Ivw j - t : - 

hnstfa h5b6 finftstfD^ Jhvn-fla rrn 2 ° nws p«3 mm 

- - : • t •• : t : : • : t : r* : j : r~ I - it : I \w : Kt 

-^3 wt" :Tn?n nnstfD rn% *r&n nnstfa nift 4ten 

... j ; 1— r :- - - vr : • -v : a- : - - - vr : • I vv : • tj- - 

n^ 22 :^&nn nnstfa ^iSr6 \hsnn nnstfa f%«r6 nfi 

vv r it v - vr : • t : a : v 1- - vr : • I : v : I vv 

d :niKD Btonj i6m tnDBft new djthpb^ rrnrp nnstfD 

1 •• j""!!* Iv vv v : • : st • av ••>[••.: • vr : j : : • 

- vr : • t \ : a* t i - - c : • * t t : : • : t t • <•• : 

^yiotfn nns^a VtoB6 n^n nns^D *^frb** : b ^»n 

r : • - - vr : • I : • : a \ it - - vr ; • t: p 

j : lv«f v • : stt : - av "IIY. ' v.t t • j : : • vy 

nftBtfa n^s 2 7 :^i6rrn nnsi^D b ^i6n^ *&m nns^D 

j : : • vy p ••: : "- - vr : • •• : : - : a- i- t - vr : • 

sp? 1 ^2 28 d : b ni«D Btooj *\bx DW on^ps^ ^Attffi 

Iv:* v : 1 •• v-:i- Jvv.v j- • av "Jr..: • « 1 : - 

^2sn nns^D tdd^ ntstta ^:2 2 9 :D"nB«n nwo Dnhst^D^ 

• • it - - j- : • • t : •: - : j" : 'it : v : v.v ~ : at : : • : 
t : • j" : v ••< i*t : • - - vr : • t : • : at : • v j* v; t 

^£nl$n 31 *^np ^nst^o h pbnb a ^T.?^n nnst?to a i.TT« 
9 d *ix($u°3?) fijnn ( P r nyii?) et D[n]ijnnn ji 10 a - a >i|| ^ ^ p«n 

(cf ^l 16,35) II 12 a 5 '»^ (cf Gn 46,10. Ex 6,15) || b iCh 4,24 ^T T II 13 1 ? 
c Gn 46,10. Ex 6,15 TTflft (cf J 20) || 14 ins c <S D.*!^? 1 ? (cf [7] "18 etc) || 
15—18 © post 27 1| 15 1 )lW?, VfK& cf Gn 46,16 et 5 1| 16 a « L Jt« (AZav); 
Gn 46,16 ]iS8 I b «5 «12 | 17 a 'Gn 46,16 ^(S5 ntl^ || b (5(5) bwyt, 
juuv ^n« (cf'^«nty« 31) || 18 <5: 44 II 19 <5 af + [k.] XtiMili] (cf 20) k. 0a- 
pe<; k. Zapa|| 21 «* ^t— © afl la|iounX | 23 a 1 c 3MSS *u.« Tib || b mMS 

nwsh, '•pBTjj cf iCh 7,i || 24 a mx ixtrb (cf Gn 46,13 m s ), *zwvn \\ b 0^ 

A|uppav[|i], — |U€i||26 a © AXXluv, — ei || b « AF A\\r\\ — €i | 27 a *u.«^n;|i 
b (8 hue trsp 15—18 et 44—47 || 28 trsp post PffiOD v 29 1| 29 >*u|| 30 a 1 frt 
^DT?^, '^^D (cf «) II b 2MSS Edd » TJ1 || 31 1 c « '«b (cf 17), ^ 26,32—51 NUMERI 225 

nnstfo yvQ&v 2 fttptfj nnst?D oatft ^totewn nriBBto 
•6 vrrtib iBn-p a inB^i33 ram nnstfD nsrin ttdbm 

■j _t Iv jt : t . r : v 1 - vr : • •.•••: a* t i* : - 

'nato n^n ritti r6ra a ifiB^ rma btsh ni:a-D« ^ D^a 

!t : • *t : t 1 : jt : - t : T : J : - ! at T TT 

IvCf -• • ~:i" i~ : v ••/./..: av - : j : : • •.•*•• rr : • : 

nbrmfi? b bnhBt2^ SnBK-'on a n^«3s d :m«D yatfi 

- v f t : : • : • - : v i- : vj*- i •• w r\ 

i- — . 1 — 1 - c : ' I - : a- : - - - vr : • v v : • : - j\ - - - : • 

Ttf nftstfD n^«37 prwn nnBtfa b r,i^ r6m# ■jjj a n^036 

,.. 1 < : : • vj" r n- t - \r : ' It": -at jr : t«* : 

PC !•• : ■:/■ A" j-* — .1- |TCf v : •»- : v ••lj*..: • • - : v 

•ijjn nnst^D pift finhBBto^ p^a ^338 d :bnhB#rt 

• : - - - - : • ^ - v : t : : • : I • t : • j** : it : : • : 

a DfenBB639 pDTn«n nriBtfo b DTn*6 ^atfan nnseto a ^atf*6 

t : • r t r - :it - vr : • t • -;i- a* •• : - it - vr : • •• : ~ : 

j^a-oa rmv 1 ^ t^pDviri nnstfD Dsnr6 b ^DBitfn nnstfa 

■^ - w •• : J : r~ r t i - - vr : • t : I t t - - vr : • 

-^3 n^«4i :wn nnstfQ \&mb ^han nnstfD a pw, ^tik 
:m«D *W. *Ak writo naton b Qrt"npBn a DnnBtfD^ p^a 

1 •• j" : Ivvv rTr*i si • ~: v ••'j*-.: at : : • : I v; t : • 

rrtw ^onnwi nnB&to b oriit$6 n/inst^ Vpja a n^w 2 d 

vr a* t 1 - - vr : • t : t : : • : I t •• : •„•<•• 

rtwn« "DiTHps^ ^mtfn nhBt^o-te43 ♦♦anhBBto 1 ? n nhBtfo 

st t : - av • • *|\ : • v: t 1 - j : : • t it : : • : kt ^ : : ^ 

t : •: t : : • : •• t j" : i •• ^ - : ~ : Ivvv v • • 

v*t*gp\ rinBt^D nfrn?^ •ntfNi nnBt^D ^Ht^b b nio s n jhnBt^a 

p • : - - vr : • t • : • a- : • - - v.- : • • : • : IT" " ~ : ^^ 

ntf^ DiTnpB^ it^«- a ^a nhBt^D rA«47 :nnty n^«-na DBh46 

st ms "K-.: ' v," t i" : * : : • rr -it b* t - j" : 

...... T .... . T . _ < .. . , .. r - . - . Jvw." V • - :i- 

a* : • - - vr : • v ••: P - ~ vr : • • : a - •• : : — - vr : • 

b Drt^pBn a Dnhs^D^ ^nsa nhBt^D n^«so :^t^n nns^D b D^ 

"Jjy at : : • : v; t : - * : : • v," ,...._ _ v - . . .. . . 

bdpkr ^3 ^Tips ntosi :m«D d yan«i ^^« ^mihi n&nn c 

" t ; • j" : •• I : v •• i •• * j- : - : Ivvv v t : - : st • — . 

32 1 c © '\fi (lunacp = 1R—?), 'n 1 ? II 33 a 1 ? c $ lHB^ || b ©»3 'ni, 
W || 34 1 c ^aMSS « 'Bb II 35 a au.« '•*! I b >« || c " c >« || d ax*. Dnn/© 
Tavax || 36 a 21MSS au« '« || b mx«5 p^ || 37 >« || 38 a m ^10— , 6 
Aa(o)uPnP II b Gn 46,21 Bfehl 'TIN || 39 a 1 c 3MSS au« (Gn 46,21 M D^B») 
DB1B6 II ^ >65 (Gn 46,21 et *V D s Bn pr DB1H) || 40 a " a *u TIK^ (cf Gn 
46 T ,2i)'|i b 5 mi« (sic 1 pr THK), Abap iCh 8,3 11«|| 41 a dl c 5|| b 1 c jlu 
fix *bS II c « 30 || d 2MSS « 500 || 42 a >f, «s'ai || b,b « B Zajiici, (6 A 
— 6ibn(i), Gn 46,23 8L D^n? hie lacuna? |j 43 a *»'^ (cf 34. 40 II b « AF 

600 11 44—47 cf 27 b 11 44 a « pp; 11 b « w;g (ims « ^^n = ^o*n?) n 

c ^S HJfh, cf Gn 46,17 || 45 ~ >**« || 46 B Kapa | 47 a >« j|' b « AF 
4CO || 49 " a B '$ || b ax*. 01^ || 50 a > b cf 41 || c_c ® B 30 || d « 300. 

Biblia. 15 226 72102 26,52—27,4 

n3T3* 2 fi :Dn*tei m«e ya& *£«i *&« iwontw 

j" - :~ p : «. "^ ^j- : I vat t Ivw j •• r« 

:niD# 1SDD3 nbnaa P«n P^nn nW6s3 nb*& n# a-to nw 

• •• j- : • : v,t~: i~ : I vvi t l/'i r« v •• t 1 jv v v.t : 

wp vips ^ t^K into eroon d&d^i tf6m ftaun ai^4 

I vr ••. Tl\ : j* : •< a t— . 1- v: : - - : - : t _ :i - v : ■ -t 

it : • wr -; 1 " j : • I vat t v J v;- *!■• t : I - it —j- 

nMn a 57 d :o?d^ an pa ir6m pWin Wen V^ 56 

v •• : it : • C" 1 J** A T— . I - I V." T I" T 

nnstfa r\f\pb ^tahan hnhuto Wui) finhetfD^ b ^n "Tips 

-■=-.. ... j T : • VJF* r t : - - vr : • • t : • at Jt:- 

d ^&n b nnst$to ^©3 b rinstfD c ^ann b nnstf& tfaVn 
iihv DiDs; ntfaiDtfi59 : didst™ im nnfri e Tnpn b nnstfD 

t: - v j" j" : it : - jr v.tJ: a :»t - - vr : • 

]Vi8-n« vfovb ijFn a^soa *ifi nnii mb* n&a ^!rna 

I -:r* iv t: - : v j" - *ai: • : «••: vn jt : it v — . 

Avrgirnip aima Ajai n^nn 60 :onh8 one n*n ntbD-n*n 

a • ~: v : \.tt v I ~: i- : j-t* - it ": jt : • «• : v v : 

mr*« ttvnpna ftvpam ai: nw 61 nan^-nan nwto-nK 

v.tt !■• jt •): - : a • —.1- v,tt tjt- it t r v : v.tt : v 

-taa -prta thin h*tow\ TMhV "armpB wi & tnw *isb 

Iv • vtt t Iv ••" •:•.•: <t : v "Jft: j : i— it : j- : • 

nnb \r\ytib 4 Mnfer* ^a Tina ripsnn ^S^a nferei tfin 

v t !<-• i • " t T • j" : » : »: it : t j j* t : at t vj 

i&k tnbn iw^n ntba ■qsips n^« 6 3 *tor*r» •oj 'nma n5ro 

v ~: I A" v,tt : v : v jr I : v< r* t : • j" : I \. : t— .1- 

-*6 n^«an 6 4 :im^ m* 1 ^ asio riiira 5«ifcy^ ^a-n« rips 

v •• : i •• : Ij" : - vr t j :i - : •• t : • <•• : v T\ it 

^«il^ ^a-nx ripe i^« pan fyiin mjfo ^tobd bp* hm 

\:* t : • j" : v vI:it j-: ~: Ia" ■ Iv.— . i - : v j" ) : • • tjt 

nnir*6n laisa ino^ mo D/i 1 ? hw iD«-^a 6 5 j^d iaiDa 

<- i : at : • - v. t j v t » : <- t r it • j- : • : 

d :m-p yvfirn nie^-ts a^a-D« ^a #•« bno 

I i I • - v. r v \ : Iv j**t • ■< • v •• 

-ta b TDD-ta iir^-]a "iBn-ta a ins^ ni^a n:anpnv 27 

Iv j* t Iv t : • Iv •••<•• I v t : t : j : t : -I: • - 

nfriD rrfoa mp» hbk\ no^- d p c nwo nhs^y b nt^:D 

Ji : - t : j : •••••: I a* Iv jv - : v. : : • : v - : 

nt^K ^b^ neto ^ wifirai 1 :nsnnn f natesi nfam 1 n»l e 

jtt : v '• : • : v j" : • t : — . i — i it : • : v.t : • ji : t : t 

fya«3 nb«^ toid-Sik nns> rrmn^di DMrt^an ^i wton 

• t i •• v:* v i "jv at" it t : v: • : - ./•• : • : I •• 

■iTB?a niiT-^ onrag rrtpa tbm hSt^ wnnn iai^a no 

— : i- v.t : vt i - t" it I j : u i : t : • - j»« 

\ydrtw jna 11 na^ t* vn-^ o^a^i °nb ix^na-^a nip 

• t r* r <~j ' tjt i jt v: t j : v : r -Ja 

51 19MSS Seb *ul«J8(« iiMSS) '^ || 55 a >(S || b 1 'Db? || c *x 'XV || 
56 (!> pkin, ** "1 II 57 a ' a « W (ut JI etc) || b a«5 D»l?n || c cf 3,17 || 
58 a G + 'On, S ut 57 || b mm 'm'l c " c >® || d > e «*« invers || 59 °-° 1 c\)$ 

rrj^; || 60s ® ^n— ? cf 3,2 j 62 a e 'sb (cf 34 etc) n b di ? \\ 65 ® B 1 1 ? y 

Cp 27, I a cf 26,33 a II b " b >® II c " c >^' II d « Sfi£ II e 1 c 3 MSS A »-®^ 5 '^1 

(3 n^) II f " f 14+7MSS w. ^ rn || 2 «^ to vtb) \\ 3 «A+5iyn« || 4 a 1 c 
mxM ^ || b ** n^n: m— (ut 7). 27,5—28,2 NUMERI 227 

ntfo-^x nw ia«n 6 & :njrr ms^ toBBtoviK n&n WRjs 

vT : v j ~ it . j* : I ^t t : ■ v •„•.■ x'l: ~~ 

-pr\2 n$qp runs a br6 jnn ])ru ffifl iripV? nu? 157 r^ 
^Kiian ^sr^w 8 ttfA VT9M r6m-n« mourn b nn^^ tik 

v.- t : • ./■• : v : I iv t IV? ' ~: j — :i~ v yt :-— . i - : av • — . _•• -: 

:im£ in^nrns on-dum t5 r« hi mo^a t^s ib*6 inn 

1 • : ^ t - :i- v -v : — : i- : I _,•• I •• t r x X •• _r- - : 

dtik *6 rx-D«v° :rn*6 ir6m-na annan m *6 r*rD*m 

a - - v I x' ' : it v : >. t — . r v s: - : a - v. I •/*• 

Dorian raA dtik tk-dkv 1 jvok *vxb ir6nrn« nnn:n 

j\* - : • t : • - I j" • : r i x' ~a~ v. t - : i- v 7f - : 

nmrn c nna b chn innst^aD rt» nlpn "lixt^ irtnrna 

t : r : at j-t : ^ : " : • • vr •• ./It - •• : • t ~:i- 

a :n#D-riK nw ms i#*o &£#& npr6 SkiI^ ^ 

iv v *.t : jt" vv — .1- t : • lj-\ : •• t :•<••: • 

via nam mi miasm in-to r6s n#D-to ftirr iDtfn 12 

•• : av ~ v: t - : it j~ v y _ : v v t : v <~ 

m bn riBD*m nfifc nn\siV3 rtfc hfcn ^ vim i#» b pan 

xt : - v: iv : t t j- t : i" t :•«,-•: • • c t v.* : I fti 

^ b Dmia "ifcto 1 * :°Tpn« nnK *p*o itfas nns-Da to* 

• : v ~:i - 1 r t I j ~: i~ lcv:iv /s :i~ t at - I B?" 

-^ on nrprs^ cm ^Bhrort n}wi nriM prisma 
i&c i6 :ib*6 miT r 68 n#D istvs d jprinD tfip nno 

Jj : • 1 •• \»t : v v -r* - : I r - : • v." It „- • : 

nrr:^ acr-iete 1 ? f;ng;r r /g b^k ifc?n-^ nmin v6« ni#T 

v •• : • j- •• v - : it" it c at t t : v it j" v: t : 

mv nMn tltr\ uwt it^s*i dhw it^yn nt\^sb kT i^«i 

j — : v : p < : a" ■ : jv — j- c* ■ i s: ii~ v •• : ■ t <v —j- 

5^-np n^D-^ m.T 10^1 l8 tngl Dg^TTB i]^» ]*h n\n* 

itt ^1 :it v -t : - it : a - j v — . I I • j% : 

in^ nn^yi myn-te a ^s^ tftSg it^« '^d 1 ? tf* mourn 1 * 

w jt •' : at" it t c* : • : I •• ~ jtt : . •• : • jt : ~ ~: i~ : 

tbvntir *& m»-te ^d^ a po^ v^y rnnD nnnav° : b orpn6 

i" t : • x' : vr~: t : : • I- j- : m t J : i " ^r ~it : iv •• r- : 

nin^ ^itb vrmn tts^on *6 a ^«^i ibr^ )nsn itu^n ^b^v 1 

at : j** : • G it ^~ : • : y ~ st : ~:i~ • " <t t : v •• : • : 

it" it t : v. • x' t : • i" : t : v t j* - : :r* • - 

nmor s n waftm-HK np^ tn» aw rm ixfuo n&n bv^** 

... - y -- - %> . v Ij--- a ^t : xt' v/^-ii- v -j-- 

vwi vto YT-na ibo s v3 trron-te ^sbi trt33 iw^«^d^ 

a"~ s ai vtt v t s : •" it" it t «• : • : 1 •• ~ jtt : v •• : • 

fi :°n^D-i^° mrr i^ i#*o 

iv - : «.t : x: • sr? -- .!~ 

BTOUl binto* ^a-n« 1s 2 nb«^ nt^D-^ nw irn 1 28 

v.t : - it : •• t : • j" : v -< i •• -■•.• v cr : x' ~ :~ 

•6 Tipr\b finvfn itiv b n^i vtvb h ^6n^ a ^aip-ns an^« 

c xli ~ : : : • • p -••<-•: • : " • t :ii v av •• - : 

5 sic * C| ma J) il 6 2MSS a».@ ISTI |7 a uMSS ^l jnb ( b 59MSS *xx 

)n— 1| 8 *»s onra || 9. 10 <a sing || n a 5D tb^6j i a u b j^tfyy \\ c au(«?)s 

ins || 12 a « + 13i "IP! (ex Dt 32,49) 1 b f j p£? '« II c ® BAF + ™« (ex 7; 

© L post ^nni) || 13 (S + inn inn || 14 a «»i ir^ nt Dt 32,51 (^.'"ity«)|| 

b Aix + "n« || c m WHfigQ fc6] (sim ac Dt 32,51); « + ')pn fc6l || 16 «D 

+ nwn fi8 jum r «n || 19 a '(s 'sb inH nn^^i (ut 19b) || b ^ r i;a n 20 a ** '^ || 

b ®t)3S tfn— ? I 21^ « plur || b axx sing'll 23 °-° >»; m+T^K ItJ^l et Dt 

3,21 b. 22 11 Cp 28, 2 a 1 ? c « *i— || ^ 1 c g "i? "tsf« npnV?]. ' 

15* 228 -irran 28,3—23 

mrrt onpn i&h n&xn nt caft nno^3 jwim 

at r is*: " J" I v • it •;< v t jt f"re : i~: 1 : 

a in« fcaan-nw jron ft to ort d^# DD^n mtf-ya D^a? 

cr v vjv ~ v r t ji \.~ V t v • i $•» t i 77 : • t : 

mTlwns tDrsrwn ra b nbwi ^tfn fcqgg iiai ipin b r*OTi 

$• • -:i- -it :- it I j" <.'—. 1- ■ •• - vjv - •• : h a - jv~: p 

Ton nto 6 tfnn nrm nvte p«ya nW>a nm^ nte n&xn 

a- t c I i* j' ' : b t I vv? : yi : a» : • : v v. in •• it 

pftg mrwtewv trm*i n#S niiM rm^> '•jpo ina ft*tn 

I • - j* • : : • : it i- » • - r ~ jr s w • j- : t \ -: it 

^#n teron n*n 8 trnrrt natf toj too tfi&a Tn«n fcpna^ 

• •• - v/: - •• : it 1- *.t •• I v/: lv - vl - at v it vwt* 

- j" v ■ v -: 1- : • : >•: < : • : •« :• n I j- vv -: r 

m#-^a Btncrutf na#n bra 9 s tmrrt nh^ 

>.t t i" : j- t : !•• : t w - : it i- - \ • 

nto 10 :°t3W, p#n nW>a nnm nto n^&v *)& n&nn 

j~ 1 : • : I v e? ■ jx : vt : • v $ : v j" : a • : 

'nftnnv 1 fi j b n3W. tdto rito-to a inatfa nstf 

••t: it:*: « t " /" - a -- : 3r - 

itix ^w b*»}# npn-^s ffns njrrt nto tt^ D^tfrn 

t v -j- : ,a : #<tt r- : *t at i- wt j - ): - v •• :t 

b ftroo nto cihfew a na6#n i2 to^ort niDtf nia^aa d%33 

t : • v < • : v jt : r • : wt : • vt t v : s- t : 

10#3 ntotai c nm& nto D^ihi^p y#i irotn ib!? ptb nW?3 

• v v - jt : t : • v < : v j** : at v it «*t - I v v - jt : 

'wxb p#a n^to a nm& nto rfferv f*Hn»3 nn«n ^ 

v v.v- I ••• v - jt : t : • v < I t • I j t • : it v it *vr t 

a nw X*m ^n Dft^D^V4 mnfo n#x rifci m b nto m»n 

v : r I • - j* -; v •• : • : it i- w • - j" t at v it 

nto ntft c j^ h to2sb ?nr\ r\v^y\ h b^b ?nn ne^^i b is^ 

j- j I 'at v c ~ 1 v * j* • : • - t I j* - s* • : t - 

at i- vt ~ : *jt v j* • • : it t - v." : t : : t : 

Ytifxnn t^ihnv 6 d : b i3D:n ■rtwr 1 Twin nto-to 

1 «it v j - 1 : • : wv t !•• r t - $- 

v j - v jt t t • -: r IT 1- - V.V V a - V VT T J1 t : - : 

b Bhir*npD W«in a Di^ 18 :^5«^ nis?D &6* nw» :n n?n 

v»a 11: • I 1. 'it j - Fir C" • t j- : • at «,•- 

nns nirrt nto n*« Dnmpnv9 nfcwn i6 mi» nD«^D-to 

s*t t 1- t <v • v : *: • : i -: i- j vt ~: v •>" : t 

w dd'wi ni^ ^3 b^na wntth "in« ^«n D^:t^ npa-^a 

j : r « • : t t j" : • t : <t : • : at v *j^ : 'vr : *vtt v- : 

^b^i is^ D^few nfi6^ tDfa nWa n^b arimbn 20 tmb 

s" : t - : v t : I v at - jt : v ^ t t : • iv t 

rwi&b nn«n t^na^ n&irn 111^3; rrtob 21 :ft?vr\ ^xb w^to 

vr : • : at v it v w - v ~: i- I t • I •<; t • i — . r \-i y : •• 

ipin nto ^D 2 3 :aa^to isd^ tt« nxcsn° tp^ 22 :D^nan 

r: - j- - : • iv ••-: >:• - : at v vt j - : r t : - 

2 c 1 c « n- || 3 1 c au rfcj; (ut 6. 15) || 4 a 1 ? c MX '«n || b u piur || 

5 >a^© || 6 ><S || 7 ins c S(<SMSS)$ ]« ; 7b add ? || 8 a cf 4 b ' || b ® BAF plur 

(>») || c - c (5 "ft 11 9 °-° ©i) TO23 '^O^ 1 ? '5 '? II 10 a *u.sa: (@ piur) ns^a || 

b au. Di7§- || ii ^^ '« || 12 aW ® '^'l b >@ jl c >®3 || 13 a >© BAF || b « B,AF 

mj}p?*(>« L ) II 14 a 1 c ju*(3) ]\i I ' b (**)«+ nn«n || c di ? c 5 g d ** 'hn || 

15' a mx W$l || b dl ? (mx ut 10) || 16 mx '3 if 17 IMS mx® J|b«n (ut Lv 
23,6) II 18 a '«S Q1 s nCj)?, id 25 || b ® + D5b n\T. ex 25I20 ><5 B ||2l 3MSS 

mxS y) ut 13 11 22 °-°2MSS wM 'rb im n^iv. (ut 15. 30 etc). 28,24—29,11 NUMERI 229 

rvatf bvb *w. fljflfo 14 t e afcrriK c b -ifewri vann r6J6 a itf« 

j— 1 » — < -; |~ V " T VI"* V V. 1 I A' T j~ ; *Jf -; 

:*iaw. b alwn Tonn rfajrto nin^ nirrrm aeto art a o^ 
nahn anao Dfo'^wja DPlnxj dtw 6 d ^fcwi 

t i". <i : * v : •/: - : . . - _, . i — . i- 

*6 mir rosters oi^ nvr tfijrjopD asvi&atfa afert 

j \.i —. v jv : t " v t jv : r vl tI: p av M I \ it : r i* 

&:& -,p3-^a d^is afrrt ftfn w£ rtjw Dito'ipaw nfryn 

•vr : Ivit I-* : s- t t i- - • - <••: t * v r- -■. • . , a: ,_• 

aM?a nte Diin:b*i 28 d : c n:tf "93 0^33 awef ina b b\x 

jt : v w x t : • it 1 s' : v: » : >r : • <-rv 

it v it *c*t r : •: •• : t v it jt - • : v <t I v at - 

dm? a -i^3o tD^jsig ™?3^ 1D8B ^?g^ ifliyy }rtyp 2 * 
DO^DJ^ b -ifewn "inmon rona nto tote3* tny^s is3^> b -m« 

j* • ; a — . 1- v. t : • v t - s - - : • iv ••— . c ! at v 

■maa ^atfa Bhito-i 1 29 s :d,T3d:i b D3^--ivp 

jt v ; • • : ~ v iv •• : • : c.* t i : p 

DT| *M *6 miy n3«te-to d!>^ aw eftfe-aipo &Tnb 

j a *: 1- j vr - : v jv : t v t jv : p vl tJ : p •„• - 

ipa-ia is afcrt rtfpj otfr n§S orr-tewi 2 :D3^ aw axmn 

r«r»T Iv $- t 1- - • - <••: t V ■ - : i - ivi jv : p „t : 

rbb rimbv :ddwi auatf aatf-sa trfc>33 in« b*x inx 

v ^ t t : • p • : vt : • yr t ■•• : s* t : at v 'j - \jt v 

rrtfTH :^ DMhfcw ^ 16^ D\niw ae6# 70^3 rM?2 

I j t • : -it t e : v j" : t - • : v <t : I v at - jt : 

nmn "rn« d^-t^s :d^33H ni?3e6 m»n tirnb iris 

at - iiv j* • ps Ft:™ vr : * : at v it v S7 - t •: 

Fi/iruD*. ronn n^n a nnn:D-i ehftn n?i; tote 6 :D3^y 133^ 

t t : • • t - <- : t t : • v fc - : • iv •• -; c - : 

d tawfe c n*« nh^: n^ dos-^ds b Dn^D:i 

it i" w • ~ • ~ J" : at t : • : c? •• • . : 

an^^ b oi^ aw Bhfe-fcnpo ntn a ^^3^n &ihb *rtz;v2v 

IS • • : v t j*. - : p vl tI: r v - • : - v t iv 

nin^ a nto cun3ipm 8 :tt#n ^ n3»te" c te b D3^yD:- 1 n« 

t 1- <r v : -I: • : i : i - j >.t 7 : t av ■• i : - 

njatf n:^-^3 d^33 nnx b ^« in« ipa-p is a nri^ rm 

t : • t t I- : <• t : at v *j - >»t v Ivtt Iv s- - • j-- 

D^lfcw Titihv pfa aW^a nte D^.mb}9 : c D3^ vn* c n&or\ 

: v -<t : I v at - jt : v ». i t : • iv t j : r *• • : 

in«n kT33^ rrtfew n'1^ 10 : b in«n ^ Dmitry a ^t^ iS^ 

AT V IT V V.V - I T • I T • IT V IT * C" T • : V T ~ 

bnssn n«tsn tote n«tsn b in« vtxtr^yvto" tn^aan nvi&b 

•••.•~ < — ~ : * at - v.t v x ' p : i" t : - vr : • : 

23 a >5 || b ><8 || c " c >S (« ad init v 24) | 24 a ^(5 'JH || b m -ib^; || 
c cf 10. 15 || 25 a cf 18 || b + in || 26 xxx '3 || 27 a «* "] H^« || b 6MSS 
*ul$«S '«1H C - C jtu©^ 1 - 5inv ut ^l 11 etc; m+DDb WJ1 D£7?n (ex 31, cf ®)|| 
28 25MSS Edd aju.^3 l{/i || 29 3MSS «x3 '^ljl 30 a 7MSS xu.0^ ^ || 
b ins ? c 7MSS axi.6 n^tsn 1 ? (ut 15 etc) || 31 a iMS ^ HJl— (ut 29,11) || 
b " b dl?(cf27) || Cp 29, 2 T 8MSS (5) '«1 || 3 19MSS au.«5 '^ (cf 28,28), id 
9. 14(22 et 3MSS)]|5 1 ? c nonn MSS au.65 'n 5 ?, id II. 16. 19. 25 || 6 a (D + 

.759^ || b *«<«?) fyggtf || c >® 11 7 a >« 11 b - b >s 11 c *a©^ toi u 

8 a " a '© ut ill 6b, 5 i ,l \)"b I b 5MSS juul '«1 II c " c >5(») || 9 a cf 3 || b di ? 
cf D |j 11 a 1 ? c 5MSS ^<giJ5 'Iff-I || b cf 5; (S + 'S? '?) ex 5. b 230 in&3 29,12—32 

t t t • ■*: 1 - iv •• : • : *»t t : • t j~ : 

j cr -: v jv : x v t jv : p •:) tl: p • • : - vj ■ 

nfca n%> nhiipnvs tnw ron# mrrt Jn ortim *m3 

•• • t ••':-):•: r t j- : • v.t i v~ jv - : a - : » 

d^&m D'utf d^« nbw ne&tf ipa-M D*ns nW nh^ a m 

$• t : va : J - •• v.t t jt : oit I" : $• t t i - - <•• 

jt : ■•• \ t t : • 1 : r j* • : lti jt t : - vi 1 i- : 

w a n^s %» hb6b£ man ns^ D*»5hl^ n66# pfa 

<•• : *t t t <t : • j v 11 j-j- • : v % : I v at - 

imn &nb rfifew ^riiawvs :o^«n *ob6 Tfian ir»iA bVtew 

at v it v v.v - I t • I 1 • : r •• it v.- : • t v it • j- t • : v 

j- - : • at - wrv j* • r : r t : v.t t jt t : - : 

ip3-^3 D'ns ^#n nravf d : c n3D:n b nnmo rbnn 

/•jit i" : $• t ... - j - it : • : \.t t : • • t - 

jDDTDn ibw nwia rutf-'aa d^m wtf d^k -tew m# 

r • : i.t t jt t : - *jt t :•• : s* t : 'at : j* •• ai r' : 

rotates b aisDD2 d^m^i nV*6 a d^-ibS dj^sdji nnmav 8 

it : • - wt : • : v t : - : $• "it *t - •••••:•: jt t : • 

!•/••:•: i»t t : • • t - j - - : • at - or v j* • r : 

-vd crtetta q^# d^k niwnntfy d^ib ^#n wan 20 d 

i" : s* t : *at : j* •• vr t p« : - j*t v • : - $- 

a^*6 nns^ DiT3d:t DnruDi 21 :ddwi ifew mm rut* 

v "it • t - •.*••:•: jt t : • r • : u 1 ^1 : - -jt t 

rbi tate °Tn« n«tsn° Tirtn 22 :&Btf&3 dibdd3 nt^n 

Jr - : • at v i»t " j* : it : • - *.t t : • : v t : - : 

n^« mt^r ens yam ora^ d :h2d:t nnnion Tbnn 

j* •• vtt ~: j*t y • :it $- it : • : i»t t : • • t - 

crraD^ anmD 2 4 mmm *\&v mm na^-^3 ffiwa D^tf 

•.•••:•: jt t : • p • : v.t t jt t : - -jt t p* : s* t : 'at : 

nna Dm^ryk^^ ttDSt^as disdd^ n^ns^i rb*xb one? 

v.t %• j' • r : it : • - ai : • : v t : - : y " it • t - 

n^Dnn Di"^ 26 d tnsojt nnn^D b ronn nte in^D n«t3n a 

v • : i" $ " it : • : u t : ■ • t - j- - : • at - 

p • : ai jt t : - «n 1 i- : s- t : *at : j- •• wr : • j*t 

:»s^a3 D1SDD3 d^m^i d^ D^is 1 ? ofrawi Dnn:Dn 2 7 

it : • - v.tt : • : v t : : s* "ft *t - •••••:•: jt t : • 

d :n3Dii svvutyi rfinn n^ ^ate °m« jiKtsn ts;^ 28 

it : • : wt t : • • t - j- - : • at 7 vr " j* : 

HMTK iU#-M3 0^23 M* D^« Hlb^ D^B ^^H D1 s ^ 2 9 

jt t : - vi t r* : $• t : *at : j* •• i»t : j*t v . . - s - 

v.t t : • : v t : - : s* " it • t ~ ■.**•;•: jit ; • p • : a» 

nnmo b Tbnn n^ in^ a in« jikbjt Ts^n3i jtDSt^Ds 

>.T t : • • t - j- - : • at v it " j* : it : • - 

irfcas &x& d^« rwatf ans vjufri 01*3132 D : c h^dm 

$• t : "at : j* •• vt : ■ j* t v • : " s - t iv t : 

11 c au@ TODil; (5 + vb norm ex 6 || 12 4MSS «aM+n|Q || 13 a ® 
'^b || b >3 II 14 alxltS 'BH || b cf 3 || 15 a sic ill (I punct) II b ju*(5 '3H; ins c 
jmx DiTSDil || 16 a cf 5' || b ca 20MSS **SU '^ (ut 6); id 25. 31. 34 || c ^(5 
TOD^, id 22. 25. 28.34. 38, cf <& 31 || 18 a (53 'Vl, id 21 ss (37 W6p || b (5 
'03?, id 21 ss || c (55 DD— ? (ut 6), id 2iss (cf 33) || 19 a cf 5 || b 1 c6MSS 
**(iTDDi1)S:n3W1||22 -*u.6U5 V) '« '5? (ut 16 etc), id 28 ss || 2446MSS 
axxS 'to\ id 37 || 25 a cf 5 || b cf i6 b || 2*8 °-° cf 22 || 31 a " a cf 22 || b cf i6 b I 
c M) ?13D^ (ut ill 16 etc). 2 9»33— 30,12 NUMERI 231 

UTxh ons? union DnnaDi33 jDD^h ifcw r\VT\x nat*-^ 
nte inte a ina nKtarr Ts>b>i34 jdbs&dd dibdd:i D^aa^i 

j- ~ : ' at v v.t ~ y '. it t : • : ai : • : ■,■ t : - : 

d^ rrnn mxp ^ntfn "01*235 d tnaoyi nnn;D b Tbrtn 

a,-: t jv : r v.v— . • • : - n : ' : a i : ■ • t - 

fifr: m n&s a nft> Drmprr.36 : b ifc?s?n *6 miy roste-te 

-■-<•• •• • t v : -/: • : i ~: i- j <i —. v Ji : t 

:n&nr\ h nv2& rutf-^a D*fc?aa ins ^« in« is a nin^ 

r • : »t : • yi t r* : s- t : at v *j~ cr v j~ t i fc 

TlrtSW* :BStfDa DIBD&a D*fc?aa^i ^*6 *\bb DTTaDJI DnmD37 

,• : it : • - v.t t : • : v t : - : •$- t t - v •• : • : ji t : • 

tajpji nnmDi rbnn nte te^>D °tik n«Brr 

it : • : cr t : • • t - -r - : • m v ^t - 

nrjvite^ nSTftm oamaD 12b rn'mriDa mrrt nbw r6«39 

v •• 1 : •.•••!:•: •.•••:•■ - : av — : i : \.t i - j : i - vv 

^*ntr» *:a-^K nvfo notf'v 30 :oa*Dte6i D3 s 3d:^i Divtii^ 

s interns rrt«T mrntfK tea 

iv v d : jt- v — . 9 : 

lim nt ib*6 tontr °Ma^ mcbrr ^«r^« ntsto nam 2 

t t - jv a •• c* t : • y : • - - j" t v v <•• - :- 

a ib«^ hvzvt yntWriK mn^ mi l^-g fcw tnw nra n#» 

< : v t \ : ^ - <i • 1 t 1- vv • r ■ it : jt cr ~: 

n&w :nfew vbd KS\i- c tea b ii^ Itp *6 ittorto ids 

t • : iv c : 1- v: • X* t : at : c» - j : - - » • 

y&tfis :;rnsna mas rraa ids mow nirrt ma T=ima 

^ - t : t iv \ : ; t v: t j" : vr • jr : it : at r v\.v j • t 

v.t j*v: iv : t : - - jt : it jv _ : t t v:iv t :• v t • t 

Iit v.t : - ■ jt : it v ~: yr • t : t v t : t It : t a i 

mm \#x nnosi rr^Tj-te tynv ni^a b nnh n*a« win-D«n 6 

v ~: t vv t v:iv t vt : t * : t j : t t j* t • •• • : 

: e nnK n^« iTOTpa n^-nte* d ni,Ti c DiiT ^ n^s:-^ moa 

it t c t T " r 1 r* : r t i- J at j ».t : - - ^t: it 

n#« n^sky s^aD is n^r rm-ni b^s^ n\nn intdsv 

v.' ~: t v t : jt ; • < t av t t \u t: • : v : r <t • : 

iDpi rib t^nnni a is;D^ Di*a a n^« yDtsh 8 :nt^s:"te niD« 

Jjt: at j*v: iv : *. : t j : vr • ^ «r t : it : - - i.t : it 

ubtf Di^a D«i9 nop nt^DJ-te n-iD»"i^K moan n^i^ 

- j : • : I|\t *t : - - ^r : it v _ : t w t v: iv t v t : 

Sana e hsi d n^ itfa d c nni-n» nam b ^ni« w:^ nt^x 

jt : • •• : t v t jv -; t : • v •• •* : t j* t t 

^t t : ~ vj" : it r:r *»t i~ at : - - *.t : it ./v - : t v t : 

ntfw n^a-DKV 10 :n^y Dip* n^sa-to .nonw te n^n:i 

«.T j" ' : t iv t ;j t cr : - - jt : it v -; y at : 

Bhnm n^*K j?Dt^v 2 :nwto nt^s:-te a iD« nio«-i« rmr 

j*v: iv : t • r <- t : it \ : ■ \.t : - - vt • jt : it tatt 

32 >$ B *iJ33 i5MSS*ut)fiS^S3cfi8||34 a cf 22|| b cf i6 b || 35 a 10MSS 

ux®$ ^ || b ® + ia || 36 a - a ©(3) ut ^1 6b || b b 4 || 37 13MSS Mxm 'm | 
38 cf 22 11 Cp 30, 2 °-° ® B niBD? ii 3 a 5 '« *ib«;-iK, © nb«p« iD«a u 
b jua n— 11 c (g(»)5 -^?||5 a - a JuuL«(3?) rrncw nnni|| b - b ^s fJTD^jl c *^« 

(G + rfr) mp) at 8 (>S) II 6 a «x® K}; vSsj'l b >PJ || c ^©i plur (cf 5) | 

d *u HIST I ^5 Dnb< || 8 a " a trsp c 6 post rf? |j b 10MSS ^(51)3 + ^3 j| 
9 a cf 6 a |j b >05 ((5 hunc vs aliter legisse vid), S ut 6|| c ^ ^JTT?I" >•*! 
e Au. 1« || f ins ? c (5 FWh« HH^ S^.T s ? D^p; N 5 ? || 10 <5 plur (cf 5) j vs 11— 13. 
15 >« L MSS |j n a " a 6 1D«H 1« BTp. 232 imoa so.^— 31.14 

-bv trp$i0% iD«-ten rr^rba \efc\ a njnfc *ron *6 n$ 

jr : it v -: vi • 1 : t v t : t It : at « •• j t 

awiD-ib iyatf D^a St^«iior*i is* 1 ^n-mv 3 1*09* ntfaj 

t t^:t j: t • vt •• t •• t •: Jit *.t: _ 

mm often mpti Dip* *6 aMM ho*6n tWrp^ rpnefr 

v.t 1- T" -: 3» • Jat j >»t : - v - • : t vv t : • t $•• t : 

uq\t neha tfsj nsrt idk nwuf-tai np-to* tn^-nte* 

™Fl jt ' vat j - : «r * J~ \ : t : vv t it - : r 

"frprn frp-to nra Seta r6 tfnm Shnn-DKVs nrte^ nvtri 

!• •• : v j • t jr '-:i- •— : i- • : iv : jt • : 

-^ c d/i^ dot rrty ififa mDK- b te-n« i« b n*Yirte-nK 

T &•• T AVT _|V -; T V.V T V: T V J T VT! T 

Ktgpi wotf ^ttik a cnfc ns^ nsrrDKv 6 :ii>Dtf ora rb &-\m 

t,Ti : a : t j" — . 1- wt v t v t • : i : t j : wr v.*: iv 

ra ratornH ftyr mat n^« tr*m nVa^ rna^-iw 

I j-* v v t : <%• v ~: »• %. i~ w it ~: 

s tiT2« b rpa rrnwa ifta^> a«- a p v,#*6 aha 

t r t v t «? \ : • • : jt I p« a : • : 5 

n«o bipto* ^a fiopJ Qfr 2 nfoa 1 ? nato-!?H mm 1am 1 31 

c t : • j*« : - 1: • I : i jv v v.t : j" - :~ 

JT T V v <•' - : _ I iv- V IS' T I" c - at : • - 

mm-nap: r\nb fp-fe torn b *o^ d^:« Dan«D ^nn 

vr : - J: • v t It : • - : r: «t- *: t -: vv : • r* $ : it •• 

i»2*b wh&R birter* rm& *hb nmb t\bx ntitzb *&K4 im 

it t - v : : • •• t : • j - : av — Iv «? v — Iv v< I it : • : 

itt j" — . Iv v.v jt t i" : av — Iv «? •• t : • j-* : -f : it •- 

n wtona Dnrs-nai b DnS «a»6 b T»afr t\bx* n#D nn& nStfn 6 

<tt .: v Iv t : • v : t ait - v.v — Ivjv vv jt - : •- 

: : ,- i it: i .t : - v: i — .i - viv " v: t t - I •• 

HD ^d riN^ 8 :idt-^ ywn n^D-n« m#T n« n^us i^ja 

It : • •• : - •• : it t t v. : -i~- av v ».t : jt • vv ~:i- It : ■ 

rai-nKi ^n-n«i n«-n«i opV/wi ^«- a n« on^n-to «tt 

^ - v v : v : < v : w v v : <-v: v ••**:- - j :it 

-^3 a 13^19 : b ain2 unn ni63-p nyte n*n po ^te nt^Dn 

!••: s : •- vit v v. : it : Iv jt : • ••!•«:• j" : - v «• - : 

b DnipD-^-n«n Dnona-te n«n DBB-;un pa «tk ■5ar*r» 

vv': • t v : st : v : t •• : at - v : Kt: • v : v v t : • 

at r t «• : t : j : v "it t <•• : itt v.t •• t v : 

it •• : - >.t t it - )a : - - t v.- : t t - t •: J: •- c-t v. :it 

•»a^n-n« Whiy-M nTsr^i ^fen iitaAir5»n' ?i^d-^ w^i" 

s- : - v •• t : • !•• : j — : v : I •• - n : v v : v v ■ x" 

m bv nt^K asiD ninp-^ niDDn^M W#n-jwi nipten-nwi 

v.v _ : t j :i - v av — . i - -1 v v.t t - v : - Iv : - - v : 

rrwn w^-ten jnin nw^nn n^o i«^v3 d jirrp itt* 

wi •• it v • : t : Iv - stt : v : v : •— i ••: lj" :~ 

•»1& ^nn ^npe bv rt&D *top*v* :mna^ i«inD-^K on*np^ 

<•' t "at v J" I : vr v Ij »: •- iv - : i — i I ». • v at t>:* 

12 a ' b cf 6 || 13 a >(S || b Or 1D«^ ; 63 + ^g D^«?j c£ 15 || 14 05 D^J? 

-i-n 1 ? (cf 15), id; 11 15 a (S cf 14 T || b - b -n*n || c -^ >5 ; on« >©(+n^, cf 

14) U*l6 a (5 sing T || b ® + D1\? || c au(5(^5) n^| (prps) || 17 MMSw JVM || 
b ax*. 4TS| ut 4 II Cp 31, 2 1 c 7MSS ^©ijSf J '«! || 3 a 1 c 65 BrtrjD 
(prps rtllT) || b (5 mn^ ^B 1 ? «n^b || 5 1 ? c « hsp*! J 6 a " a ® bis 11 
^ auv buvd|Liei aOxiwv || c dl ? c <&'|| d @ DrPT3 || 8 a '« n«1 || b «-{-"^ 
C'T^n || 9 a " a >(S || b 68MSS Edd w. DiTi- || 12 a " a > cod Sev || b 54MSS 31,15-35 NUMERI 233 

Dfrti "id^v5 :nonten aasD D^n niSDn •nten ere ton 
c:bto -oia toitr \>a^ a v\n nad in 16 taaM-to amnn neto 
jaw jtim ncaaa vim "TM-iarto awa ^D-nDD^ 

rr : *--:i- wt" - v : - a : - : - **t P - j* t : • 

idt b aatfe£ t^« b nyf n*irtei a *pa narto w\t\ nA?V7 
:Da^> vnn idt aatsto «rp"i6 n#B D^aa wn tov 8 :tftn 

iv t c - ; 1- at t j- : • v. : it .:• —. Ij — : i— . 

wiiten b tfsi :Afi to d^ nuatf n:nc£ pno a un Ditov* 
: d DD^t^i on« ^iratfn oi s an V^B Di»a c; iKBnnn Wna 

iv • : v.v - • : - j - • : - < - : - : r twfS 

d : wBrtnn pmto-toi any ntewcrtoi minto-ton na-tov 

it - : • I a" • : t : v: • x' . i~ t : y • : t : v $v t : 

ntfT b nonte^ D^an «isn ^:«-to a in5n wto* id^v 1 

< at t : • - v: t - t t - j" : - v I •• - «t : v 

-jwi an?n-riN ^i« 22 : c ntfa-riN c aw mmtfa rrttng npn 

v : vtt - v I j- iv v «r : jt • v ~: t Ij- \ 

■vjbrta»3 tmsfcn-riK'i ^lanviK ^han-nK n^naa-nS span 

t t t vit it v : « : - iv v : - - v v : - iv lv« - 

ton Nttnm rnj ^a ™ nrttan °ttoa wauir tfl*a tonw 

: at - : • v.t • j" : I - •• t : •• t <•—. i~ •• t j t v ~: 

^a#n Di*a Da*naa Djnoaav4 ttrga warn tfaa tfa^-*6 ntfa 

« • : - j~ yv ••: • sv : - • : "it- x ~: i~ v:* t y t i sv — . 

-to nirr id^vs d :nanan-to win in»n omnm 

vt : v j - iv . 1- -1 v j t c" - : av : - : 

nn« nonaai m«a '•itfa nipta Wfi na Kfcb 26 nb*& neto 

t - at •• : - vr t it •:--):- < j" t i /S 

*te*i pa mjbton-nK rrim 2 7 :myn maa ^«-n t#^an iT^ton 

j" : 1 I ••< - I : - - v t • t : it" it ^ -: »»•• t : I •• - jtt : ■: : 

nin^ ddd a nbim 28 jmyn-to ran «a^^ ov^n nbnton 

T I - V V T I" — .I - IT" IT T I f ATT ~ « : I _ M 5 * " 

c ni«an t^Dno etei b in« «i^^ D^«^n nonton ^:k n«p 

A ** - C* . I" V V JT V T T _ J* : I ~ T T I • - •i" : - ** w 

a nnpn Dn^ni3D 2 9 M^n-pvQ^bnn-pvi&an-iD^biKn-p 

Jat • a ,fc Jrr I i - I • « —. i _ I • Jt t - I • mi r 

mpn tonl^-^a ninao^o taw nDnnn b pan iT^tob nnnan 

ij- • •• t : • i" : •-:!-• it : j- : l«* - ->tt : v : vr - it : 

-)Dn c D^bqn" b p ^?n- b ip tg^g-p tr^ODPTC "ii^mi^im 

ja#D nio^D ^d» D**tt on^ mim nonan-^ao d ts^n 

1^- : • vv.v : • •• : i • • : i- t <t - it : at •• : - t • I v. - 

"fi» niiT* n« it^«a insn iTs;ton ate trr^3i mm 

>»t : jt- vv —.1- I a" ai : •: : v -j — it : 

itfvt h \& Kaja D8 nTTa ib^« Tin "in*' "ni&ton^n^^a :ntfn 

p* I att - j- v. : it j*/ - : t - vjv - I : - - • :-i iv 

t»3Bh n^t^ T&an33 :D^sto % ntftxn ^to n^at^i «nto aiso 

« : • : -j- : Jtt pi ~: •: x~ ~:\~ Ivv/ x : • : Jvyv , •• 

nt^x D^aft-p oto tfs:i35 ;*jto craWi in« D^bm34 »nto 

*v -; • t - I • t t vjv : I vit s ■ 5 jt v " — •'" Ivlr 

15 **6*)3 '>n m|^ || 16 a 3 + typ1» || b ' b 1 c « typbl llD 1 ? || c - c add ? 11 
17 a « y?»n-^2? T (cf 10,12) || b 5 '»? || 19 a **+ OS 5 ? i b ><35 11 c « Ntsniv 

(5 u«nn? id 20J23) II d A«. ddh^^ 1 ! | 20 6 ^tsnn 5 21 a - a ** *^« n^o 

ib« 'isn'll b © 'en «nsp (ut 14); 1 'ep? 1 c - c >«I || 22 mit Mss^vers n«ij| 

23"°"° >« || 27. 28 a C5S plur II b axx nn« (dl #Bj?) || c ^ 'D || d iMS (S 
(au. post JK3n) + n9n|iTp* (ex 30) U c - e 6 B k. &. t. aiTOuv (et inv) || 29 a 1 
? c «* sing || b axj. Tin' 'J 30 a dl ? c (5t)5 || b nonn MSS«*Vers ]12\ ^a 1 ! || 
c > d « invers || 32 a >C5 || b (5 SiTlP (ut 43). 234 W0& 31.36—32,2 

nSnan *nr\v 6 t*bx d^W d^# tfairta nat asato btf-*6 

t v: iv ~i • : - I v it c : V : v v t <s» t j- : • w : it 

rfri D^tfn to& ni«D-B6tf ]«sn isdd aasa n^^n pWi 

I v v j- : Iv v j " 1 : I " j- : • «i " « : 1 *• 1 v •• 

&&* ]iten m ]n nwb Daan vw; :m«D Btom etdVm nwuh 

j" I a - I • i»t i" vjv - V :~ 1 •• j-—. 1- u t -; j- : • : 

nirrt b DDa&i *£« D^tfi r«W "itan^s ttwaih Eton niao 

^.t i- *t : • I vat b : jt • h t - : r : • : j" t v. •• 

a aDa&i niKo atom ^« o^tf ortbnw twat&h cratf 

./t : • a** j--— .r Iv c? x m : • ~:i- r : • : v~ : 

rrt#rt qdddi »6m "ifew maw dik t^s:*i4o : b aw; in« b nirrt 

T I - T : ' I V AT IT T ,/T ' T T V JV : P * S /T V i»T I - 

v.tt : v : t : j- : v v v v I J" •- v it « : -j- : 

v ~: a" t : • j-: v: - : i~ p iv v v.t : jt* vv -:i - Ia" 

ttfsrnp rnswi rara wi« tmtaftn cpeftgrna n#o ran 

I a - I • \.T m it j- v: iv v : ~ P : 1 ~ v: t -: it I • v jt t 

tniKD atom EttAn ns;5t^ iAA D^tfn *M niMD-e&tf 

1 •• «r* ~:i~ v; t ~: j~ : • Iv v j* : IV v j •• i : 

1 •• y -;i- Ivw j' : ~:i~ Iv it b : ./t • /t t 

^ntr-M jwibd nfifo np^ pta nfew mw aia wmv 6 

•• t : • !•• : .r - : i _ • v I- • - Iv it >»t t ,/t • t t v jv : 

anfc }A*i nonan-pn mtrno mfcbnrnD ina °Tn«n-n« a 

T I .. •- «•'$-!• v.T T IT I ' • • — . I - I ' JT V '•. T IT 

:n#D-nK nirr ms ntfaa nirr pato nibt^o ^idw D*tt 

iv v v.t : J»" vv _ :i - t ; Ij - : • vv : • •• : i ••si* 

Mton nfc? Main ^*6 i#m D^pin nthr^K taw«« 

« t -:it /* t at t - J- : - : c? -: *K : - v v :»: •-• 

^W« y«rriM nNtr: sna? h^d-^m niD^i49 :ni«an ^bn 

j" : - v v : it I jk t — . v v : i - i •• - j" t : 

]a"ip"n« aipaiso : ^« m&d ipsa-^n tt-fa 1^8 nonten 

Ij~ :»t v ••/: — p \s • ij~: • i : a"t : /v - : wr t : • - 

tDDi y»ip n5?2ts n^b^i rros« inrtS s^d ib^m fif»« rrtrr 

at : j* t - c ~ • t : jtt : v t t r : <t t v ~: t : 

v Iv - stt : v : v r- •- it : «;•• : • c : ~ 7* ~ : 

n^K n&rwi ant-^aiwnsa tntoio '■to fe Q^«» an?n 

<v ~: t : - j- : t j* :- iv _ : i- j- : w at • p* ai- 

iiKD te^ n^onn niMD-ya^ b ^m nt^s; ndw nirrt te^i 

•• •• Ivat « • ~:i~ J " ~ ~ : IW. ^T T T • T i- 

b^m ^tts Miin MM'rsa tniMan "^ ^^ d^^mh •nty 

j* v. - :it t t - •• : - i •• - j" t c«" • t _ :if j- t 

C T —.IT J**T V" T T - V I" " <I t ; v : v I- •- I 

j" : • «• t :•!••; • I jt • •• v J v •<• t- a- - : 

s inpr 

it : 

i&vn inn urn ■wr«fri piMn ^ab rAi ai mpov 32 

:•" a : jt (.t •• : • : Iv : s" : • tt - s:>: • 

36 ** 1«3 II 37 5 6750 || 38 a au '^ || b 6 DDSni (ut 37), id 39 II c - c 5 
720 || 39 a cf 38 I b 5 610 I 40 5 320 || 42 ©b.5 '£ || 43 42MSS M&Vers 
'tit) || 44 ^ '?m || 47 — dl ? c (5D<3 || 49 40MSS Edd U^T3 || 50 Seb 
9MSS ^5 I52 a >3MSS ms. || b Seb 12MSS mVers '^ || 53 ©3 W || 

Cp 32, i a «.+n^isn an^ ^nftji, id 2 (post pwi). 6. 25. 29. 31 (cf 33) j 
b >». 32,3—22 NUMERI 235 

-ton ltej TO^-ton ncto-te nD«*n b pwi vpn *in» 

v : I •■ " ji 1 : v T I '•' '• < • ' ia" : J* - ; v.t •• : 

nto^an rntfm nioat nnm jim rms^ nb*6 rron wfeu 
b&p* b niv ^irt ftyrj TOij •$« H$? 4 **ft?* ^ aQ 3fen 

-n*t ugBaffr^fll n]n«) T3?$ n*JE nH , 7* ri * ]& Tt*? 

&Sr nrriKn pun vofrl "U"^ ntbo iBttn 6 ' trjnsi 

t v •• 1 - Ia - * : j- - : • : >»t •• : • v v j - lr* :~ - 

btntir S J3 zb m r\x ri*mn na^v :nb na^n dtiki nbnto^ 

a" t : • j*- : v." 1 • : ui: 1 ; s' \s ~ : t t : • - 

vbvs ddyiSk sfew na» *mm Dr6 iruntfK p^n-^« niya 

j* : t : av •• 1 - : v, t ^ it : ci I./ - t v - : I •; t t v _ :r* 

^KT3 ^is^« ^nriy #m9 tparrriK rrfen^ wia tfipD onfc 

..- ... -j- _ -;|--| I VIT T v j :• - «• :- J^'fT • VI 

-itf« pftn-tot krvito^ tonbr« "»i? n^-na w»5*i pfcn-nK 

v -: I •: t t v • : • : a" t : • j- : if v • t- I v t t 

nb*6 jntf*n wnn Di*a mm *iK-in s v° tnw nr6 in; 

1 •• ^c 1 •■ a - J" V.T : V3~ - \" IT c?f l«rT 
••< t : ~ t t t <• : v Iv • . -. . . j* it • t ~: it : • 

it - : 1- v. : • 1 x 'a~:i~ : i r vjy •! .r t : - : • : v- : • *• . t t~:it 

t*tpTj ^rw *$5 "9 pj-p 8#tmi '•fcjKJ ?i|^TT? ^.? ^3" 

DhTO nov D^na liioa dwi tonfcr:* nim t)«-nrrv3 

ait v: t : - t : • - •• • : - •• t : • : t : \<~ - r- 

Diviia nnn nr\w nanv4 trrtrr tm jnn n^j;n tftn-te 
:^it^- b ^x niiT-w ]iin to to a msD^ o\stsn d^j« n^inn 

r* t : • v wt : I - I j —. v" j : • a* t - j" * ~! ^ : - 

nyrrta^ Dnnt^i isnaa in^n^ TO wi vinao p^n ^ x s 

yr t t : 6f r : at : • - v. • - : l-r t : t— . rp I \ : <■ 

a tf-l: • : j-: : • 1 v J : ' : J~ t •• < : •- iv - 

nt^x iv birter "oa ^b^ D^n T^>m iini«v7 nasta^ D^yi 

jb - : y- .. T . . _,.. . .. . . ' \ lx*l i" : — :i _ I-- - : v; t : 

^Bh ^sd ninan ^1^2 ^stD n^n ddidd-^k d:^^h-dk 

^ . a v;* : • t : • - J" t : •• - <- t : « I : v v>. r ~: 

:ir6m &s bx^te* ^3 9runn Tib ^ro-to ni^j ^^ i8 :p«n 

l itt v: •• t : • j" : .. - . . - A .. T v k T j I viii 

ir5« n:n^n: nan •a rn^ri ht^ myn nA« 3n:: ^^ ^319 

I v. — . 1- p v v •• _ : v <- t it : • Iv;- : __ : s' •' 

-b2 nib Tin 21 tnonte^ mm ^ ^nm-D« b hth nmn 

i sv t - t : it t : • - v.t : j" : • y : it *• • av - ji i- 

nfcMJV 2 : v:bd va^-n« ns^nn is; mm ^sh rn s n-n« n^n 

t : : • : itt • v.t : ' v 9 ' i f" at t J" : • K" : — v I v t 

2 a » b (55 invers (id © 25. 29. 31, 5 6. 25. 29. 31. 33) || 3 a 1 c «a0 ntpSt? 

ut 38 1| b 1 ]yo 'n = ppo b>j;n ut 38 (ju* jyn, <d ef Bmav) || 4 a © jni? | 
b (5 ga || 5 »xMs V«] 11 7 k pHun, Q° r ^in (^ ttr^j) || n T (5 B 
^i "| 12 (6)10 Ttjn? || 14 a 1 HDD 1 ?? (vd l^pmfe) || b *xx m by_ a 

15 i'VSft cf J 3 II 16 28MSS Edd mm- || 17 l'c «t> D^Dn | 
18 au.<65 *^n- (I 19 32MSS ^ 'lb I 20 a 6 '^3 II b 15MSS (3) DK1 j 21 « 236 WM 32,23—41 

^nfr'w nirr& n*p: dtvmi tttbn in*n nim ^zb y^ 

a" t : • • v.t :i- yl* : sv * I r \ x j~ ~ : x : <" : • I v x t 

p htovn *6-dnv3 tm,T ^ nn^ dd 1 ? ntfTn nftn nnvri 

I" I —.1- •< • : it : j" : • vx \ - :i~ vvx j i vx x t :it : 

•^2 2 4 :DDn« arcan itf« c Din«tsn njrp b mrrt oriK&n a mn 

1 : iv : v vt : • -v —. 7 : ~ ~ w : ax i~ vv t — . f • 

rtfewi dd^sd K^ni DD&56 rfinn nbBtob bm> nib 

1 — . r vv • • J" • av — . 1- : v. •• : v : - : • t <v x 

i«5^q n&m Tpaj; ibxb neto-to Pwn s :nn Hj-\hi iDtf*vs 

j^ — .1- — .1- I jvt - : a •• B? v I- : j" : x •• : •.- <- 

^2 c d#-tvt unDm-^n bj o:p& ir&i use 26 :;tmd •tfw 

*- ; x : vt : r a" : v : t : <•>: • T " t j- - iv- : v -1 

itfto nanbisb nw *:zb xw n^n-te srinr riSKl* 7 ni^an 

yv —.1- /ax:'- vx • j" : • vt x I j -; x : - 1- I v x _ :i- it : • - 

ytfirr n«n titag iwte n« n#a on5 •cm* 8 t"tft vtk 

- j\ : v." : i" ~ jxx : v ••< v v x - :- F v; '- : 

onto n&Q id^V9 tburp* *p& nt»eo mn« tfcmwi nrp 

r x : • j~ : • v j —. j- x v : I a I • 

hnnbisb T^n-^° rfan-nK cons \ pwrw -ir^a nna^^-DK 

x x : • - 1 <x x I •• : -- iv v : • 1j" : i" : jt •• : j: -1- 
vt : • - I \vv v yvx ,/v - : av •• : • I vvt x j? : : • : x : j- : • 

paa DMfra nTntf:i -mak mpfcn w t^-DH^o »n*ro6 

I wv : vv : 1 : j ~: 1 : av : • v —. v : ~ r $ • : ix •.. — .1- 

"^x mfr in iBto fi« ibfc6 pun ^:an ij-^n «y^3i :wjs 

yx : sv * v — . •• a •• k- : j-i vt •• : s—.r- I - it : 

]W3 a p« iTW ^s^ n^n liyj un^32 :n tyj;: p avpg 

I -at: I vjv v.t : j- : • v — . s— . 1- : j- iv— . 1- lj" I v.vt~: 

i^-^a^ mEtoiianb 1^*i 33 vpyb too ijfl^nj nm« b ^n«i 

x •• : • v jvt lj" - - li- : — v «• •• "t— .1- _r \ — . x • : 

^•'x \ : • x vx : I vx x I ax t - Ivjv *. v v : - v : • v:ix 

tiv^v n«i nhtDy-nKi jirrnK li^a yn !i i34 j^d r«n 

P —. w : ax — . v : I; ■ v x •• : j : •- r x I vvxx 

n^a-rwi .to n H i-n«n36 trraj^i ".wrmi b isw "nhor-ra^s 

j" v : vt : • y v : it : : x : ir : v : Ivx / : - v : 

-nKi rta^n-n« ria bun ^^ 37 •Wtt n^rui tod •ni; nn 

v: I v. : v v x I- : <••: I 1 y :• : vt : • yx Iaix 

b Dt^ rteDiD b wd to3-n«'. a i5^-n«i a 38 :D^n^p n*o «^« 

v y - 1 I v : - s- v : : v : • it x :!• «■ : a*x : v 

:«a nt^K crn^n niDtf-na c r\bufr ^ipi nM^-nxi 

1 x ^v - : v x iv «/ : v •• : j :' : • - ax : r v : 

C ^ib«n-n« b ^i s i m?^i mrta nwo-p tsd ai, i3 i5^i a 39 

/ v.ix v v v- x a\: : m- xvt : • vv - : Iv s- x •• : : ••- 

it v »T" av - : Iv ex: x : • - v v \<" •- it v — . 

«/ - Kv : v -t»: •- av •• 1 - v v : •- I- x v - : Iv <• x : 

22 <5 ^ ^?l23 a >«5 (Seb 'nX)\\ b © "> ^? (cf 22) || c axxS D?\nKBnjj 
24 1 c 40MSS »a DDJftfcA i 25 1 c Seb 17MSS ^Vers ntt«' s 1 || 26 a au.« 

'}i || b 40MSS jjx o^~ (cf 16), «^ ^ (>©) || c >© 1 28 3 ? nrrtj || 29 °-° 5 
D^^n (ut 30. 32)? || 30 ins ? c ® DBtt-n« pfi^ni nt»T ^sb nonbs^ 
)X33 n?iK ni^sh n^asxsrnix] Dn*V?" n ^l II '3 1 l ? V**5 «* 25.27 u 

32 a Seb Vrr^ |* b (5 in5 Vel Dnnir ? (I ?) Y 33 a " a add (cf 1) I b (55 ' jn ? 11 
35 a >C5 II bT juL D^Sty, S DB1^, (i5 ioq>ap (pr — ajm?)|| 36 ><§ || 37 *u. Jl?— || 
38 a " a >© BL || b - b 1 '& H2— (add?) || c (55 0nb^2 || 39 a " a sing (iMS 
-]») || b 1 c au.(5) WfHl»] I c prps ""D^fcjn. 32,42-33.30 NUMERI 237 

- [ „t si f : • - 1 ay : v : \.i » : •. * : it ~ j : r * 

B :ip#a 

at • : •*-: • I •••/.• •• 9 : it *v « •• t : • •• : s- : - v •• 

"B-to "DiTtod!? Kmnttrmi m&d aft?*) 1 :fir.*n rrato-Ta 

j - \g •• : - : •„•.■ "it v : •- l i — . p : w -: 

ritbon tfTfta ddditid to*53 : b Drp*mD^ DiTPDD b n^«i mm 

I -it vj - •• : : •*!•• < : •- iv -it : is? •• : - vr: at • 

5*nten-on iK2T note mnDD rnftryi tffrfc ot* -*w natona 

•• i : • I- : < : it - v - j-t: it • I a -it vj - v, vji st ' ~:i~ 

st • v -: •• • : r : *j-: • -it: • t v.- - : t t jt: 

-m wd*i5 tn^Btf nw r*w DrtM^nai maa-to ana mm 

i" : j T •- i" t : \.t : ^t t v •• j c a ; t iff t yr : 

1#K D/1K3 WPl n!DDD WDM 6 trtDpa Wm DDBJTIQ bVClBP 

B -: t •• : j - :i - - a \ • IT* ' % : ^ ~a — : a" : : ~i" c* t : • 

yr4| d "itf« d c rhTin •E-to b atf*i a Dfi«D tycv naitan rrapa 
■wo mv**\ rftnn a,, :B& top*}* j'^d ^Bb e urn riss toa 

I 1 : j : - 1 — • 1- j" : • ^ : • - i : • y : • ^ -3- -1 I a : - j- 

:moa urn b DA« laiDa nw ntfte rn 6£i maisn n*n 

it t : E ~a~ ~i t •• j- : • : • t v < : I vjv I ••- tat : • - v.t " 

u*q rim rrtra mfe* D^xfn hd^« n«i*i niao nyo*^ 

•y- «» •• ••:••• •• : •• : t a* •• v. t- t t • r i •- 

fH pi g " 1 ^ urn d^sd wd*v° iDtfnos d'hoa annBft 

I i - v ~:i — i a - ••!•• w : •- it -:i - - ci : /• : • : 

urn ponaTOD wd*v 2 tfonaiDa urn *pd-d*d vp)" 

v. — a — i I a - - :• • v. : *~ I r ~ :• : \.~v — i I a ■• JT • 

tona &b*Q wd*v4 ttflta «n s i hobto wd*v3 tngra 

~a — i ati" t : *~ it: ^ _ :i — i Iaj; t • w T •" 'it: t: 

utei dtbid ^D^ J 5 :ninB6 art n^o d^ n\n-«^i D^Bn2 

w ~y — i a* • :i" fcT* i : • vtj -v- „t tt : • • :■ 

wd s V7 tmgfln n^pa nan^ ^^d istod wd s, \ i6 :^d "laioa 

t : • - it ~: i — i j : 1 ' : ^ ~:i~ ~i at • jr : • • w : •" it • .- : • : 

:nonia «n s t nhxno wd*v» :n^na iin s i nwnn nhnpo 

it : •: v. ~:i~~i a'"~: p* k : ,_ i ••-;!- [*rn at - :! - "! j : !• • 

«n s i ps ibiD wd*v° :ps ibna «n s i nemo wd s V9 

^-p--i I vat I j •!•• v : •- I vit I. •: t~S~~i at : •!•■ v. : •- 

un?3 hd'id wd s v 2 tnona n:n^ nafite wo s i" tm^a 

v~a~~i ai •!•• w : *~ it • : ^ _ :i -_ i at : • • v. : •- it : • : 

-iBtf-inD ^d^ 2 4 jn«hftj Nm nn^npo wd s V3 :nnSi&a 

v at - i" w ; •" v it ~ : \. ~v — i t at •• J : • t : • - t it •• I : • 

rfenpao ipd s i 26 :rfenpoa ^n^ rtnno wd s vs :/nina ! wj*i 

a •• I : - • t T " i •• ) : - : ^ - :i~ -i at t - : p it 1 " it t - : p v. _ :i- -i 

«m nnjio wD s n 2 » :mna «n a n nnrio nyD s n 2 7 :nnna ^n^ 

j -;i — | - at • v. : • - - it : <• - :i — i - at • v. : • ~ - it : C ~:i~ ~i 

nan a n n:b^nDix?D^3o:n:b^n2^n^ np/iao wd s V9 :np/iM 

». -;i — i at : - (•• v. : •- it : ~ : v. ~:i — i /at: • • l • *~ 'it : • : 

42 a 6 Napau (cf © Jdc 8,n) || b © B KaaG, S H^p || c 6 )r6 (1 ?) || d 6 
NaPiuG |i Cp 33, 2 a 035 '^ || ^ 5 ? ^ '10 ut 2a | 4 prps 1^« H^^S 
DH? m?T 7127) (cf #5)| 6 (5 [etc] BouGov' id!7 (^k B.); cf 8 b || 7 * a cf 6|| b 1 c 
m* («i Unjl, cf Ex 14,2) || c cf Ex 14,2 II d " d prps D'H ffl, ^JO J^2 || 
e " c prps nh^nn ^ cf Ex 14,2 || 8 Seb 17MSS Edd «x.sW° s BO |j b >© B , 
©BabAFL a o TO [ (= DHLS ?) |i 10 S(6 L ) + T? (id u) || 12 S «S "1 [ 13s ^ 
Bf^ © B AiXeiu ((5^ L -Xouc) || 20 S **(«) mmb | 21 S 6 B "1 || 22 s « 
MaK6\(\)aG || 23 S « BL '^3, K^O || 24 s « — baG || 26 s (5 Kar(G)aa9 |j 
27 s (5 — paG j| 28 s jua($) np^nO j 29 s (A^aeXuujva. 238 -men 33,31— 5S 

Pn ^sd WDM32 np^ 1^33 Mm] rinobo ^131 :rmoba 
a~ j" : • w : •- Wit— .1- y : • v~a~~i A" ■ • s. : •- i •• i : 

^0^34 tnmtra urn iran nfto 8*0*533 n«n nfts ttffii 

t s •** t it : t : v. — y — 1 at :• - j " w T ,J it:*- >: t» -y — i 

noa fws wi ruttag ^0*135 tmhSra ! Wffl hnairo 

v it Ij: v : v» — n — • at : - r* *. : •- it : - : i. ~:i — i t at : t • 

a"Jt • h : •■ i"'t y Iv: - : • : j — ,i - - vat I J : v P >. : •- 

i?rto a tftbn ftJH ton 38 :dh« pa nspa ifta inn torn 

«» v I •• - I —.1- 1 v: I vjv «•!: • t t j : -y--i 

SihKr^ia n*c6 Ertainn «#3 of na*i nw ^a-to a -inn 

•• t : • i" : # <•• : • t : - it j- : • at t jt - \»t : «r - vt t 

tf^-p firiKW ttfrrt in«3 *ytava tfihs d^sd p«& 

st Iv I — .j- : vi - jt v : 3 • — . 1- vj - ■ -: • I vj." 

^W3n pb#*i4o D nnn nha inba m& mm D'nfcsn 

• ~: i~ : -i ^ ~ : it t j : v : at t vr : v* : v : 

wpM4i t^nfer' na c *ta3 pas p»a b n:33 ngnnm a iii; 160 

w T •- i w t : • j' : \. : I _ at: I vjv : '.w- ./•• i : t - : Ivjv 

ww :ft!©3 um mbtoo wd*v 2 :rub&3 urn ^nn nfta 

\. : •- I 1 : t -a _- i at :-• >. : •- it : - : v. — j--i at t j •• 

teja tmapn ^ta torn nifca wd^ :nbta «m rt^D 

^ : • v:t - : it j* - * : v — :i — i a i- v. : •- i : w~a-~i I a 

um 13 firno wd^46 ♦!} ft*Q urn d%jj wd^w $3*510 

»» -;i — 1 at Ij •• v.:* - it I; •: v. _ :i--i a* • r* v. : •- it 

«t — . it j*'t : y — ,r-i t :att : • I j : - !•• v. : •- i : it i : • I j : - : 

lj" :~ c t j :i - : — .i - -i a* t —. it j" rr* ^ : •- i s j* : l 

ni"W3 c D^tst^n to« tp b n&t^M wsd ]TiM"to ^n^49 :iht 

v. :r : a • - j-- t vr ■ :~ J" • I •• :~- - < - :i--i i •• : 

IT 

nb*6 mT nT-to n«iD niira nt^D"^K nw lanso 

1 v. ••: \j" :- at j :r : 5f v yr : s" ~ : - 

pTn-riK D^pS? orw ^2 on^« niD«i Wh^ ''W^k ^tsnsi 

l«* : — v j* : 1 vv - 7 av •• - : >.t : - it : •• t : • j" : v •• - 

D^iskn dS^bd p«n *»3^"to-n« oAehiJiisa :wjs px-^« 

•.•;-•: •.•••:■ I v t t <•• : i t v v : - : I- it: I vjv 

oniM-to n«i maxn djiIddd ^to"to nfel an^&D-to dk 

v.t it t j' : •• - : * r* <•• : - t •• : at • : - t b« 

-ns ^nn: dd^ ^ as-onne^i p«n-n« onBhiniss m^t^n 

• j- T 5v T j- AT v : - I* I V VT T V J" I ~ \ '. FT " 

a D5Tihst^ Wtjs pfen-jiK M^mnms4 :nn^ n^6 p^n 

•.•••i::': t : I v t t v v : — : • : it v jvt I v>.t t 

x$~i0x fy irtm-nK c wvnr\ bvnb*i hrbnrr\$ bj )3in tfb 

'• •' v _ : •» 1 ~y~ v -i' : ~ ~ : ~ : t - : i- v < : ~ - t 

«5-dkiss t^runn DD^ni^ matfr 1T1T *6 e ^ian d nat^ •fe 

• : itv : • v.v •• 1 — . j - : av : r j vr i;i j 

• • : v •• j* jv _ : t t : v •• : • I <v t t j" : i 31 s ® Bav^Kav (— vaio) || 32 s au.03 \T\ 1H (** m^nn) || 34 s 5 'DJJ (1 
'Dy?) || 36 ins ? c (6 ^HS-ir-lP? ttJT} )ri2"1»p ^?!1 vel 1 ]S nmob pr 
^P» 37 II 38 a " a X5 BFL , T £ postnVT II b %primo H40 a cf 21,1 || b >(S || 
c 1 ? c G ^«3 ^3 || 42s xu.m l^S II 44s 6 <?v (Ik) Tai ("X?), <5 L Teei (S )7, 
I «to?) II a ^ "Qga II 46s <S ]VO bga (ut 32,38) || 47s B sing || 49 a (5 
y39? || b % p— (id S Jos 12,3, cf 5 Jos 13,20) || c xu.© '^ (@ B BeXaa, 
(gAFL __ axT€lM ) || 53 ® '«H ^ (6 B + "to) II 54 a ^ B DH- || b 4MSS **. 

nnnn || c (55 piur || d .moV (<b x nbBf), >i || e >®. 33o6-34.i8 NUMERI 239 

ens n#« nftr^P ni^« *TET! M^a m^26i Dton 

V - 79 ~: I v t t ■ : v J :it : av ••• : « • | • j • •• _•• 

s tmb nbWK Dnb nibw^ ypbi itfaa rrmse :nn rotsh 

iv t /B v: iv c.*t v ~:t~ • T ■ 7i _ :i~ u : it y : i 

moan 5&nbn ^3Ti« tj a nb*& ntfo-te m,T nan 1 34 

-t : - it : •• t : • <" : v ~ i •• «v v ^t : j" " :~ 

bbn htf» p«n b ntft was a p«n-^ D^a nn*r<a or6« 

< • v _ : I v t t j I -at: I vjtt v c t x: ~ r •: •• --. 

ix-dtbd a a:mxB dd 1 ? rftrri 3 :rrrta:6 iwa pa n5ma ba 1 ? 

I <: - : • • v t: ~ : svi n : t iv i\ : • I - c : I "fSv t — . i - : v x 

ao:v :naip rfp&n 1 ^ nspa a a:i to ba^> frm dtt« ^t - ^ 

j- t : t :>!•• - e - it j" ii ■ v v j : v t <t t : av: j" : 

Ytfkcnn c hmi b n:i nam craipj? ntoo^ a a:fo W135 aa 1 ? 

t : i \x t t • - _t : • -):- c.rS v v • : - v t 

tog nD:i5 tmtsrp "am e T,K- d nxn *«m wna tfip 1 ? a:u>Q 

v : ~ s- t : t i : - j- t : wr" — : «rr t : - a" : _ j">r : v;v 

b iTm a D* to^ 6 iwn vntoin wn d^isd b r6m "tid^d 

^t : t j : t it - ^t : i j i : -at : • t : j- I v. : - v 

nib nvp-nTv *& to Da'? rwni c toi ton dm nab 

vy t /s : r v : it j : Bft JS : r v <■< : CT - -r~ vvi 

inn a iJiD 8 nnn b m nib wnn Jfeg b*n-p yto? to 

tt J" itt j a? t ^t: t - t - 1 • I a t j: 

"nita) Saan ww : c ,tto taan b ntoin rm nan tfa^nann 

t : • \ : _ <i t : tit: v. : ~ J : ' v x : at -; j : *. t : 

a n;vwnnv° : c riM to d:6 nvi*-nt b irs> nsn Yntertri wn 

j-. - • - : • : I i t ^ : crt rs • t v Iat •• j - — . cr : ■ j t : 

a DS^D tan itvi : b nMtf iyw isna niyrp a to^ dd 1 ? 

>t : ■ s. : - - t: t it : Iwr ■• j — :r* t :w* j : ■ c/t 

:nDip niiis-D^ ^ns-^j; c nnon tean n^ r^ nnp» b n^nnn 

t 9r* vv.-- it Fv3? - vr t \ : - j-t: I-att vijv \.t: -it 

dd^ n\nn n^t nten d^ vntein wn ru^pg ton itv 2 

^•; t v : r -av - -it lt : i J t : t •• : — : - <- t : 

ib8^ barter* ^stik ntbc irv3 :a^D n^a:^ psn 

a •• v." t : • „•• v v j - :- r t t (s i\ : ■ I vvtt 

nn^ niiT n« n^« toa nna ^n:nn i^« p«n ni<T 

■j" t t : jt v _ : t : t < - :i _ : • v - : I v t t j 

jray^nmn ^2 rfl&o imb ^4 tntsan ^m nitsan ny^rt 

j.. . ... 1 t <•■ : •• - 1 : it x iv - - j" _ :i- >- - - .,— : • : 

npb n^D hbd Vjm oni« n^ *anTp hbdi "DiSix 

w ': it v - : j" - • _ :i - at - : j" : el " r* i rf " - t - : 

•j" : : v v •• t t - :i - j i :it h: - ~ j* -:i- v. - - /^ : it t - :i- 

t-foxb nvta mt ?x niiT imv 6 s tnmio noip ini^ 

1 •• s: v cf : j" . t it : • t :lj" <* *« 

ptan nw^« pKn-na d3^» AraHKfH D^:«n niDt^ Thaw 

i" - tt : v I vatt v erf J ~S : ■ v - : • t — . it j : v ••< 

•n« to:^> ^inpn ntDBD in« ^tr: -in« k^v» :m-n yw,Ti 

^ : • w; • av - • vr v j* t vt v ./• t : I i I • c% 

Cp 34, 2 a Seb mx pS j dl '3 1| b " b ><5 1| 3 a mx{®) HSi} || b 6 "D^, id us | 
4 a prps liJD || b 6 (Ie)e(V)aK; prps ]Sn || c K «* rr^l.Q i^JJI (ut 5. 9. 12) j| 

d Jos 15,3 *]nsn II e © Apab !| 5 a mx HilD— (cf -va); cf 4 || b mx bm , 

c au.® d s t h jos hp \\ 6* mx ns; (cf n»Tp 10) | b ^0 rr^p h c «*« S?sr ; 
di ? || 7 a mx® nils? || b nnftf (>® AFL ) ; di ? || 8 a ut 7 |i b **(«) in^^n \\ 

c « Ia 5 p abaK ((5 F labban) | g a 6 B "H? || b = Aaepcuvav? || c cf 7* || 
10 a 1 Dn^JVn (vel Dn^np et '3n || b 6 BAL ZeTrqpauap (= in DD^, 
cf n) || ii a ' mx nBDtPD (cf 32,3?) || b (5 [— dp] Br\\a; prps P^3 VlYcf 

ims g ) || c « ntapnjj i & II 14 °" a > (gBAF il x 5 ® 6tt6 votou II '7 ! *br\y 

(cf 29) || 18 1 c (55 bm 1 ? (cf 29). 240 13103 34» I 9— 35.12 

*rapna a^a rrtirn hed 1 ? ertt^an mot* n^V9 span 

iv \ : IV v." t t : j" - : a* t ~:it j : VB. i .it t 

*]6r ^ 2 3 :^n? "f? b *°^ IT**? a n$D^i 22 : 1^?3"13 
d^bk-m neaW 2 4 : b i&*na a ^oan *rtw nwo^a rv^th 
13 jgy^g *ofcu ]^p ( 3? npeH 2 5 :]t}ptp-$ hxybj) *o#3 
n»8$ 2 7 HSH? b{ ^^§ «^ Sjtt^^a neeW 26 *i;is 
*rtw ^Mj-aa neoW 28 ttfajfia wtth *rtw itftr\ia 

w t is t : - i" : j" - : r : I v >. • -: a- t v." t t" : 

v.- t : • r* : v x' " : at : jt* 3? :*.*•• 1 • - lv «• : - : 

a :]yj? p«3 
nb*6 *»tt m^y aaiD nmya ntfD-fcj miT iarv 35 

i •• v. •• : lj* v : - at j :i~: c* v yi : &•• - :- 

nat$6 any Dmn« rfriao n*ifc uran Sinter* ^a-n« % 2 

v at t j* t v.i t \ — . y- _ :i- r • •: i j : it : •• t : • j" : 

na&6 or£ ffn?n wna :d*i^> unn D^na^aD bnvb #130*1 

v at t «y t y t iv $ t : r'ir , v : ' v •• j • : • t iv t : • 

ffiprj Vw* : b Dn*n Ss^ b a atbai^ bnona^ w DfrtftiDn 

• t iv •• :: r it t - v. : t \ :• : t : v : • < : r ••••*::• 

"DJitons ta^ao na« b r6a Mstfn Ts>n Tpo d*^ tinn iff* 

r t v.t ~ Ivjv t t • t )<•• a' • : i- v : • x: —. 

na«a d^k b rtos n«s n*n nibga n^Ki^-riKB-Jwi nfeaa 

v.t -it v - : - I v t ^- : •• : t -it # _r : - jt - : v : t -it 

a itf« D"nw n«i 6 innsm nshjo c d?6 n\T ht f\na wm 

<v - : • t iv J" : r t iv vr : : • v t jv : p v< I vat - x t : 

n:hn n&0 d^ tirui c i#k vfip&j "ynw b n« o*n^ ^nn 

"a" it t v.t a t • ' JV ~ : t': • - J" t i" ••< • • : i- : • 

d*^ hr\r\ i»« D*T9n-^a7 tin? D^nt^n o^ai« d; iinn on^rt 

• *:i- : • <v — . "T iv t p ' \r : j' t : - : • jv —vr 

: • <v — . • t iv : I iv •• : : • v : l\s? : v a* w." : x j : - 

^« JitD^on tDiron n«o^i ^in am n«n ^in^-^a njn»D 

a- : - vr : - «r*- : - - t V •• •• * « « r- : j- \ —,\- 

nw iaTi9 a :d s ^ vij;d b in^ a *6rtr it^« Wnj ^sa 

v.t : X" ' P'.P" vtt i" !/• • t : • jv - : t~:i - <• : 

dan ^ dtj^ niD«i Wnlr ^a-^ iai ic nb^ neto-^ 

v. - j - av •• - : v,t : it : •• t : • j" : v •• - r «■ jv 

ts^pD 'np D^iy ba^ ompm 11 :w^a toih niM-,n« D'nai; 

cp: • j*'t *t v t <v •): • : I- it: t i> K M !"" v x : i 

Da^ vnv 2 tnjjtfa t^Bi-naD nih ns^ d:t aa^ ru^nn 

sv t t : itt : • v iv •• - - •• T T xt : AV T T jv : p 

msrn ^ hds;-ij? ni'in b nnD , » *6i ^«5d oteo^ anj;n 

v.T" it «•• : • y : t - -"it t < : a" • \.i>: • : y t iv 

20 a ca 10MSS *xxW£ '»S, id 22 ss || b >3MSS «t)5 (id © 22. 25. 28, 8 
21—28, tt 23—28) || c « laXaiiiriX || 21 ^©5 llblj || 22 a cf 20 || b >i3S (id $ 
23—28, D 23—25. 27 s) || c ® BctK^tp || 23 a ju*(5) ^JH || b <5 AF Oucpib 1 24-28 cf 
20 || 25 a « S«w^ || 26 a cf Gn 30,18 || b sVfe5fi|? || c ® L Ola, $ HtJJ || 
28 a Var G 'IS || Cp 35, I axx m b$ || 3 a >(5 || b " b add? || 4 a a«. IflH | ^05 
2000 || 5 a (55 sing || b juul Maaj, HIS;, nj— || c Seb 46MSS Edd .m<SS£J 
DD^ || 6 a >d5 || b dl frt g c dl' j|' d >0 T || 7 dl c @ B (vel 7 b trsp post D^)|j 
8 a a«.S sing || b (5 plur || 12 a ins frt c <8S Din || b m>. r\tV, cf 17. 35,14-34 NUMERI 241 

ins 1 * :dd^ nrvin »too ^irtftf i:nn ntfa Dnumu :b3#d^ 

j-> iv 1 t „-.• : P »t>: • * t i" a" • jv ~: v: t iv | , t : 

pga ^u? ff^yjj b6# h«i ]f& igjjo torifl trtyg b6# 

□aina atfir^ -ia^ teifep ^a^s :nr\in oteo is was 
Btorn;?D"ta n&# oub vbpob nbxn onrn-tftf Wyw 

•: 5 w - * it J 1 at): • : v c* t /t iv F t w j ,• 

nor mo »vr rah nb s i inam^na ^m-dkv 6 :n:u#a 

C j a rs' ~t- yr • jv : - • : • itt : ■ 

mo *wn rah nb s i van na rnb'ntfK t p«a dkv7 tmrhn 

7 a i-j" Tr vt • 71 t v — . t Iv s:: • : -r* it 

rah nb*i vnn is nnb^—it^^ t-vv ^aa in i8 trahn nov 

i~j" ». t~ 9i • j t v ~: T I I" x : • "I" IT 3 

nshrrriK rw Kin oil ^9 :rahn nov no Kin 

- A" IT V « T J T _ J" - P IT «T 3 A 

c vto T^n -b iK 13B3TP n*otera-DKv° nano* *wn° la-ijnsa 

vtt I v - T • 1 avt: : v hi : • : • : iv • : j w * . . 

"nno WWTB rib*i ira von nraa in 21 :nb*i n*raa 

c? T - s* t- t: <i • t •• : j i t- v.t • : • 

-dni 22 na-ijnsa nshn-na rw mn b*l b «m rah 

• : i ^: T : - «• it v v t t - -•• a i-jF 

i« 2 3 j,T-re 163 ■'ferto t6p T^n-i« mi na^-*6a ynsa 

J it •: j : v; : t vtt I s i at—. ct •• ly r "3r i 

■*6 Kim nb*i vbv bk**\ m*n *6a na rror-iBte p&-^aa 

1 : at- v.tt y ~~ : J : t 3 t v . Iv t : 

^si ran njen pa nron *ibb#V4 twin tfp^B *6i # a*w 

j" I v." v - - I ••< t •• it : it : i t it K:— : j : j— 

bt& td rahn-na nis>n frxnvs :,-6«n onDBBten ^ cnn 

j.. - . - .. | T h t" it • • : v i" t »• t : • - j- at - 

33 a^n hd# o:-h^« hd^dd t»"^« nijvn infc ^trm 6ti 

t -jt: t at jt v _ : ^ t': ■ 7 j- it <• •• : t - 

«• •• j t • : vli - %•: s: : w rf - t v — . t - Ij- - 

J" <T T T IT W T »V _ : ttt ' -f I "C || 

■6 f 8 nihn-n^ b^ri ^8i nil 1 ] itt^fpp Ty ^a^ pnp D^n 
lnSn nio ^nnsi ^pn t^n niD-ns^ a^ itD^pa tm ^a 28 :dt 

I j.. - j.<-_. ,_ . AT _ | _,.. _ j _ .... T l: • -«• : s it 

tos^D npn 1 ? n^b r\bx ^nv9 :iriTn« ps-bs nihn a^ ytn 

»t : • "\i 'J"'t vs" t : I IV. I vv.v v it t t - 

nyf D^ir **h Vbi-Txshrb** xuyrb&to ^ia ca^nhib 

vr : • j* : v v ■• - t iv •• i : i t : 9? •• i j 

ns5 vipn-^i3i :ri !| D t, ^ S i2 n:y^-^^ iris wi n^hn-nK 

j i: • i : it v is : JPTT t v j" : -a" it 

isi inpn-^^132 :rw nfo-^ niob j;^h «nn-n^« nih t^$:^ 

j ': • i : it v. a t * >.t t j •.•-;-■• . _v ' 

-^^133 t c \n^n r\to mm iv pSa ro«6 b anB6 ittteo n^-^« a Di:^ 

: 1 1" k I V T T V JV T T AT/:* J" V u 

^^134 jtaBW Dia D8-^a ai-M* ht^8 b^i^ isp^-^^ p«^i 

$ : i : i j~: v: t I - \ _-.- -: t- - \ : ■ I vjtt : 

13 (6 D*"U#J (cf 6?) 1 14 >(6; 14b add? || 18 1 c pauc MSSa**«(»5) D*tt| 
19 °-° >3 || 20 a 3 mn (ut 16 ss), id 22 U b <6 71} || c S+^Sa (ut 22) j 

21 a >3 || b « + nshn nor-mo (cf s) \\ 22 cf 20 || 23 « Vfen j| 26 a -° 

TJRJ || 28 <5 B * '« || 29 3 Dbty || 30 « n || 32 a prps D^ || b prps 'Si; 
1 i» T || c IMS **«(« ?)3 + ^njn ut 28 (l ?) | 33 ins ? c 4MSS ux$U D^ 
ut 34. 

Biblia. l6 242 "maa 36,1— , I 

b nama ptf ^« i»« ni n^at^ bn« n#a p«n-n« a KD&n 

at : lj" v: ~: /¥ — . t j* : 1 v - «v -j I v t t v j" - : 

a ti**" ^a wia pte^ nirr mk ^ 
-p Tao-p to^r^a Tinstf d*? maan* ^*n *5w * 36 
Detain mb^ ■fitfd ^ tfa-n mf 1 na b nftB#&D mtao 
vm nr\b rrtrr rro ^«-n« rtm^v ttor*r» ^ d m^ ^^ 

•• t t : JT* - : v : i~ p* t : • x* : • w x 7 s t 

-n« nn^ "rrtmj ms a ^ki ian^ ^ hta ntoua n«n 

•• t t i jt \ • i a" t : • j** : • *»t : yi~:i~ : I vstt 

-m "V2& 4atf in*6 nvifc twaafc ot« b in£to rbm 

p* : y : • •• : • t . v : t : it : • « t jt : t : v~—.i- 

r6m to c «i6i:i ^rotta ntot-iD Irira nv-\w\ &*#& %nter* 

j — :i- -< I - : ~: j~~:i- • I t t~:i~ <t : : • : • t : •• t : • 

Stfn mm-Daw ♦mai ^r6ru brbm unb m^nn i»« d n^isn 

.. - j.. . |. . . - I" T • «• t — . i- j- • AV T T V.V : p JV -• V - - 

mb tk"tif\ i#k mban nVru to tffcm nscm Santr ^ 

av t t v.v : p jv — . v - - j -- : i- ■< ln-;r t : i : •• t : • j." : • 

■M-jut ntfa urns ttrtm jnr whhx hbo rtnaon 

j.. , v n <- :~ mtt—.i- ^\tt* •• -: j- - t_ :r-p 

-\T\n m 6 ♦♦tfna'i *p*r\n hbd p nb«^ mm vto toNr* 

t t- jv p: i k" r* : j" b" a v.t : x ~ •• * : • 

x jv : p v.* •• ■•• : j ~ " t : t : < : • t : jt- v - : 

abm6v t c n^:b n^nn b D,Ta« a neo nn3tfD^ a it« mj^ 

< • i : p t : t jv : p \u • ~: y* - ~ v- : • : I - a - t : 

b vtfibK neo rtma ^« ^ a ntsD-to m&D ^it^ ^a^ n^m 

t _ : J" - — :i~ : • j- av - v v.* - • •• t : • j" : • t — . i- 

5*ofc^ ^3 nitsao n*?m nt^T ni"toi 8 :tonty^ ^a apar 

•• t : • j" : t - :i~ v jv - t : p* t : • x' : K : : • 

Wntr ^a ^iBh^ wd^ TWtkb wnr\ ,T«a« ntsD nns)t^aD in*6 

•• t : • j" : i r r ■ : at • : jv : p t v: t x' ~ ~ r : • • t v : 

B^*na nn« mdb ntsao n^na abn - s^9 :vni« r6m tsh« 

a" - j-* - : v.v - • vt—.i - $ • • : it -: j-—.r « 

■n« nw 1 n« it^«a i0 :^«i^ Ma nits& ^&ar tfi^ma 

^.t : jf vv — .i~ i" t : • ./•• : *. ~ I : : • t - :j- : 

n^ni a n5nn ntoio rD^nnn" nrato niia tew p nVD 

st : t : t : • jt : - t v : p ~ it : t : j : *. t Ij" av 

- b ^a a nftBtfDD 12 : c d^:^ ]iTTt ^a^ insto rroa b nrin naten 

I- : v : : • p p t : \v: •• • j" : • at : t : j : vt : a»! • 

nrraa nnst^D ntso-to \t\brv *nm uv& r»n w^p nwo 

I iv • ~: ~j- : • «• ~ - I t t— . i- • : - a- t: j t l\r* lv x: ~ : 

v.v ": »»:$<■ v -: • t : • - : : • - vjr* 

:mT tit to a^io niiya b ^«-ity^ ^a-^ b 

i •• : \j" :~ vr t j :i - : a" t : • _!•• : 

34 a 1 c 4MSS am®(tJ?)SS°J 5|«»ttn|| b (5 1 DDDlna || Cp 36, 1 a " a <5 B 'D 11 
b IMS @i)5 sing I c ins prb c GSjnSn ".JJ^J '^B^l || d «*. '«H || 2 a " a 1 
^ D^n HJS II b cf ad 27,1; id in 6. 10s || 3« «s''^» || b S JiT^, id 4 || 
c wJnBDtil (cf 4) 1 d 5 plur, id 4 || 5 1 )| || 6 a " a « 1pp? || b 20MSS *u p— 1| 

c >s || T 7 a 3+nn« ut 9 || b ^ sing, id 8 11 8 © rb*% \bttffii 11 9 ><s 11 

11 a 6MSS 'HI II b 3 njn (ut 27,1) | c >5, id 12 II 12 a IMS sing || b >®|j 

c © plur 11 13 a ®3+n^nn (ut Dt 6,o \\ b - b ><&. DEUTERONOMIUM. D^^DIH H^ 
13T5J 13 va Wnbv-te-te hvta nai ib>k criyin n^* 1 1 

I />•• : ~ v c* ! •• t : • x v v <v • • . • i : - vj - ' 

:anr "71 ft$rri ]a^ tefcrpjyi pasfE *yi6 !?ib na"wa "$T83 

%T13 :p^T3 #p ny Tularin m aifta or itew in« 2 
na-te ntfD "01 efth^ inaa tshh ntwnnBtoa nitf D^an«a 

j" : v v <v • v a - ji v: •;>. ji x i" : - : t t j* x : ~ : 

]1td n« tffin *nriK4 tcnte infc niiT nre n&a tea Writer 
atfmgfcj ]#an ^d 315 ns) pa#03 a#r n#s •ibsjj ^d 
n«a ntba ^«in aaiD pxa pn naras :nriiKa rftfiKtya 

!»•*•• v _r at I '.v: : Kr : — v/' : • iv : v : •„ x : - : 

ib*6 aiha nrto 131 nrr6« mrr 6 nb*6 ntftn minn-riK 

a •• j" : v." •• y: • •„•• v: sx i v. - ./x 

-^K^nbsn in n«in na^ WDin:s7 :mn ma natf aa^-an 

v : • v: it j- v f j : j : iv - jt x •: 5? j-: x 

^wan p« dm nman awai rbs&i\ nna na-wa "tuaerte 

•-:i~: -1 I »•<••' at ~ I j : vc - jw— : ~ vx x ^ hit x •• : x 

p«n"n« oa^B^ vim n*o 8 :ms in: b^n inarm* riiaVgn 

I vai x v •»•.•••:• • v~ x y : ix : j- : v. x - jx t - - I x : - : 

pn2rt orna*6 Davi2i*6 tjit yatfr i#k pan-na rahn nsa 

I <x : •: x x : - : v •• — j- x : ~jr : • x? . I v x x •„• j : < 

roa oS^8 iDfcm :DiTnn« dstit^ ajft nr6 abr^n 

f x v •• - : _r ix iv ••-: r v.x : ~: v x j»" x I -3- : 1 

nam aa\-6a m#T io :oan« nafcy *nA tai*r*6 nb*6 «inn 

jx : • c? '* 1 v: jf : iv : v j" : « - : .r 1 a c ~ 

oaniaK vft« rrfrr 111 :ah^ cotfn ^aaiaa u\*n aa-rni Dans 

v •• 1 -: j" v: x : 1 x ■ c t ' /■ : 1 : - j*.* : • : av : v 

:aa^ la^i ntfaa ains "nia^ u^vb ^^s oaa aa^s; ^d h 

iv x j*: • v.v ~:i - v : v lj*"x r a* 1 : Ivjv v.v x vv ••— . Is** 

D^:« aa!? nan j 3 :aaa^T naK^Dvaamo ^a^ stew na s K 12 

• x - : v x j x iv : p : c "'• •" r s: ~: : x a* - : ^x v jx •• 

^n^ ^s;nv4 tDa^siaaD^si aa^at$6 d^ti a^i:n n^oan 

a* <.—. 1 — 1 iv •• ix : c* ~:i~ av •• : • : c \ r v : s* x - : 

a Da^a^^8i-n8 a np8V5 jnitr^niarn^sia^n-aitD rintfm 

•: •• : • j" x v r v ix 1 —.1- x :c" • v — . ,x x- : j - 

ef&k *nty aa^s; onwn oniK insi d^ti a^iaan d^:s 

• x — . •• x av ••-; v; x yx \j" vit • \ r • x - : <• x -j 

: b oa^a^ d^o^i n^r ntrn b^on "nter niND nte^n 

!•/••:•: « : 1 : x — . j" x : • • — . <•• x : •■ -•• x : 

DflBa#i ba^n^Ta vb& ^b»b mng nra ai^st^-ns n^sv^ 

jv : - : v •• — . 1 i" - < x a v: - j- x v •• : j v \— ~:ix 

Cp 1, 4 1 prb c «3» ^"n**^ (Jos 12,4) II 8 °"° ^(5 ^Jf3^ || 15 a " a prb 
dl (« D3») || b 6 D5^Str^>. 16 4 244 tWl 1,18—38 

win dv6*6 MBtea ^ bM-ubd Vriin tfb pSDtfn 5433 

a j* i" vt i • ~ j" ..... T < 1 t : • t - 

nana jTCtttv* :wdw ^k mipn dsd trap] itfu \wni 

vv : v j\— ~:it r : ~ : c •• I j •): - v • jvl: ' jv ~: t t- : 

anhD VD3V9 tfttSB iBto trwa-ba rx mag n*a 

in rjj atom -rate mfia irtugi 9ran narwrta n« rah 

j- lvv< • : jv ~: t - : f - jt : • - t j - * Iv •• - 

tuna tsfip to MS^i «nh miba nw ms itfaa •hbaa 

- !•• ;- j*'Jt vt t - at c v: .-t : w Jv — j- • v:it 

%Kh ini mib« ?r((Titti ^ibwn vi-to bn«a nabx TBfcl 20 

it I/' c v: Jt : v —. • Tin j - - v t av . vr it 

n|ri ntf*o Bh nby pan-n« wbJ avfal aw rig mtf« 

v • v -ar " J**~: I T*r» v I vv t : I yv v: st : I - t •• : 

6^3 *b« P3TPTO 22 ;nmrb*o imri« i^> k*hh* vfru nir 

v : \ ~ •• I J :': • it •• ~ j vt • It J v -: <•• v: t : 

bnfc latfM p«n-n>s ub-nsn^ tfU b^:« nnbtfa riotim 

t <• t : I vat t v vt : : - : •• t : • t -: <r : : • : i - 

:in^« tfa: ntf« trim hat nimby: ntfN IpfrrflM nil 

I iv •• _ : >. t jv - : *t iv •• : t v~:i~ jv ~: I vv~ v t t 

in« Bttj d^« ifew EPjV naa npat lain ^••w an^V3 

vt v x ' t ~: jt t j" : v • KrVR at t - vr •• : J~ •■ 

tana &3T3 few bm-TO wi*i rrrin ibm bs s v4 :b^ 

it • w : - :~i a : v ~j~ ■ v. t~ tt t j~:i~~ : *~ v it ~ 

nio^t nm unfc nn^n irba ini^ p&n •hbd bra nnp*vs 

: J - T T <T • T~ A" " tt - I V T T J* : • TT ! < I : * - 

rbvb nrraa *6l 26 tub in* ttvfta awntfK pan aaio 

a _ :i- vv • -: j : it Ij" v:* v: jt : v -: I v t t jt 

n*ofc?a rteKni byfeona urww :oa\Tb« aw ■■s-nK Attn 

<- : • : : j - v •• t: it : < : it •• - iv •• 1 v: vt : j v : 

tuTDtfnb •nban ra una nn^ trtjra p«o ««w naih^ Sw 

!•••:-: tt v:it j- : yi j* - t -at: • I vjv vt • i t t : 

a bin bra or n&*6 ^aab-r« neba litm trtS wuKmaa 28 

tt <t j- •• •• t : v - •• •• - • : j- - : jt t 

:d# ^«-i n*pw ^aTai D^D^a n^an nVi^ b o , nj ^&d 

it j* t Jv: t - : j" : - : •« i ■ v\ : j : v t v • 

lj" 1- v •• 1 v: <j : iv •• I v : r : I j :~ t~ av — . vr it 

:Da^j£ a^soa Dan« atoj nW bba nab nn^ *na ni^fib 

iv ••!••: *vr: " : w : • stt v ~: : av t j- t • v. v •• : • 

tf^-Kfcr nt^«a Ttbx nin^ 58^ n#« n^n i^« naiisa^i 

tt t • J! ~u~ I v v: jt : t —. it : <v ~: t • t jv -: t : • - 

:agn Dip&VTO na«a-w nAaba i^« ^n-^aa iia-n« 

iv ~ w t ■ ~ v.v - : 1 - v : — : jv - : I v v ~ t : a : 

na^sb ^nn33 :naMb« awa ni^«n na^^K a?a naw 31 

v •• : • l" i" iv •• 1 v: vt 1- • ~:i - v : p« av - vt t- 

ntf k \$o b nan^ib aW 1 t^«a a nan:nb nipo nab "nnb •nnia 

jv _ : I v v~ v : ■ :~ t :- j" t av : i — .1- K t vvt j t I vv- 

nanai bip - n« aw j;Dt^M34 ♦tMaf pyan ni-^abn 

av •• : • u v vt : ^j~ : '- it Ivtt iv t : i" 

jna mr abSa n^:«a Bh« a«T-n«3s ntvb yaa^i ^Sp^ 

^ VTT J ~ V " T J* T — .IT ' JV : * * I •* * J- T •- I V. I : * ~ 

^^36 :na^ni«b r\rb wirtf* ib^j aiiea p«a n« °nTn 

• t 1 iv •• 1 ~:i v" t • : - : • jv -: t I vjt t ••< av " 

wato aa-T3g nM p«a-ft« wK-ibi anST «vi nis^-p aba 

at t : vt I "it jv -; I \~jt t v Is" v 1 : t v : • j v \ : Iv <^t 

nb«b nabb^a niT Winn V&337 :nw nn« «bn ixf* w^ 

a vv . : • t : Lr - : • • - it : j . >~ v • Jv -: I — 

T AT JT V I V T : J" IT I !•-<••. : IT J T I « " 

28 a 6MSS au.6 nij || b juul63 D^VI II 33 a « D?0^ II b ? l 1^ II 
35 — frt dl; >® (cf Nu 14,22s) || 37 fere^oMSS TVff. ' 1,39—2,13 DEUTERONOMIUM 245 

7xoif wlr n&n jHn nio dim yp K ^ itste ra^rf •nVP n^ 

t at j t rV * »» J " < :it v 1 •••••: fir 71 

TO moiari wpn dd^ us ona^ :mtfT* am najfiH orto 
uDffai ntoa um« ■Airrt uxtDn ■$« ruDtfm i nawmi wo-d* 

: - : • : v ~: H : < — : t i~ t t * •• j : i ~ j -: i- " I i 

nrnm vnonbn ^?-n« &x rianrn nrn^« mm unx-neto !?bs 

v; t - : - : • J"T v •< : : - -i a" v: jt : vr* . _ : j : 

ibrtn *6i nton *6 hnb iba ■$« rrim iDtf*^ :rnnn rfa£ 

-;it i- j : ~: i- < v t < v: - •• t : v - tit t J — .1- 

j : S •• ~: j" - - :it iv •• : i «• : • : it • : av : :»• : • ©■ •• -' 

^b«n «i^44 tannn sfajm mm rrtm •fc-jw Viom dtod# 

v: it .• .— t it t j _ : i — v; t - t : J v : - ~ av : ~ '• 

rrbrin nytovn itfto Dins mn oarianiA innn via ntb*n 

a - : - t v.v ~: i~ jv ~a~ v : v j : : •- v : -»: • ~ <it .. - 

-*6i mm ^ mm nn#fn 45 :nDimi> T&fra DDns vijy 

• : at : j- : • y. : • - J\ » * it : t - c •• : w : v j : 

DTt d^gp tfipn nntfrme m^bx mn *6i oitea torn j>d# 

a 7 - j*t irn : 7Tr* 19 •• —. I v: nr; J : f:u; t : ^ «- t 

iv : - : y: ~: v: t- 

at" <a : j*.* • w ~a~ ) - I vjv tt : • - ^ <- • - Iv •• - 

nb*6 "to? mm id« 9 v d :q^i d^ TubnmnK noai 

i •• J* v.T : V J- p •* «r T >; " " V TVT 

ib*6 « 8rn-n«n4 :n:b^ dd 1 ? ub nn nnn-ns nb D5^-ni3 

J~ T T V : TIT V.V T J : AV ~ JT T V ^ V T 

oi>n «m TP&a D^nt^M i&y-^a DD^ns ^n:3 on^i; dak 

... j : r : ti " \ v; : i - t •• r* : jv •• - : : • • : i s: ~ 

lj^ : • vr t : - !•• v t §<•• v • • t j t : • ~ i : -v : - : • : 

arms rxaxtn bm 6 wvto in-n« *f\m ibvb ntfr-E ^to 

vt • !•• j: : • v j r " r v • vr t t •• : jt \ : p vat r 

rrtm V tDn^nt^n ^dss nnsD iiDn d^q-d:t d^dst ^022 

t : iv • : lvv.v - vt • r* s: • •- - : av :- _ :i- Iv v.v - 

av - vr - ./r : • - v I : : v ^j-t Ivi j*' — . i - : I: -r* I v 

iSwi 8 trm mon ^ ^bs; 5j^« nw nil* D^aiKinT 

_ :i--i it t t : - t j It • I v v: <r : t t j* t : - jv 

fwffi nVKB niTsg ¥1^0 fibj b^nt^M i&r-^a ^n« a n«D 

Ij: v t" vr •• i" t j—. it I v." • •• : • : i- t •• \" : j** - $•■ •• 

"isn-^« ^8 rrtm 108^9 :a«io ibid to iiw» ib^ b 133 

- t - - .. T . - |T j- : - I vvv ~:i--i Iv •• - vat 

j* t \ : : - 1" <l : I •• v i ■ at t : • v.t j~ '. ' ! t 

^n: dj; nn nn^ d^s^ d^dnh 10 :^Bh ,, nsma 9 nn: Bi*?-^a^ 

jt j- at : jt ct s j* •• it it \: v.t v • ." t 

H&Mbm XFQVft DiT«ik 5Q»n , » o^si" :o\^i;3 an mn 

• tj - : wt— . it v." I - j : it •• v t : lr t — .1- or t v-t 

t p jt •• $•• : • t : • 1- j : it • •• ~ r •• Bft j :': • 

uitfT p«^ ^nty^ ntw; itf*o annn jq^i DiI^bd ^tdb^i 

t \ : I vv : •• t : • jt t sv ~v~ at : - tTr* - •.•••:• • : " 

li^n tit bm"HM dd^ ram °sidp niny -i 3 :on^ niiT» ]na-n^« 

w~:i--i vat -j- v v.vt j : • '. ty; t - iv t \z : ij~i v _ : 

39 •* >® (prb add e Nu 14,31)141 «*«3 + tt^g || 44 1 c (55D T^P|| 
Cp 2, 7 69MSS m££9 SpJJj cf 16,15. 24,19 et ad 14,29. 28,12. 30,9 || 8 a 1 
frt c «» n« (cf v 4. 29) jf b sic ill (interv) || 12 a^« nhH (cf v 22) || 
13 °-° «x® ^D ^DJ5 HJJX1 (cf 24). 246 onm 2,14—36 

h&hm n?:a Mhrrbs nft-w natf rubtfn ms^ Tit ^nj-n« 

t t :•-<••: - t /a t «? : j* : vv -j 

tail nnvi flirt mvs tnnb mm raw ntfas ninan mpa 

t t :jt t : <" : iv t cr : w j~ : " 3v ~:i - v -: 1- ~i vijv 

'bi iBjrn^o \T.v 6 :ddp \? njqpn nngp Dgr6 

nb*6 ^« nw n^Tv* & tawi mpa niD^> nanten ^« 
rifiy "OJ ^d taw* *w™ s«ifi ^Qa-n« dim nnS; nn« 18 

I j- : < t : -Jit: it v v.t j : v 'J ~ j" t - 

n^sn inn-*i« ntfnn D^srpa 20 tnnfT n*w aiV^ 

<• t : a* I - vr t i" jr t : \ viv it \ : t j* - : w •• : • 

nti frp nv 21 tD^TDt nrrt m^ D^btfrn D\is^ nmnt^ 

y- : jt jr r \T " ci j :/: • • - jt : • t : t : it 

tonnn *a#*n otfm Ditosa nim DTa# s i dtom am 

it : - j : i"- *. t r~ •.•••:• t : <■*•:- Ia*t - :i- wii 

nftrrna ratfn n^« Ttffr? ra^fl iBw *aj5> nfew ntfas 22 

r v <• : * v ~: « •" : v: : 1 - t •• j-« : • t t <v -:r 

D^ntfM D*wm 2 3 tnn dim to Drinn cmm d#t*i omasa 

^ . , - y .- , T . , v - ^ - ^ t : - j : i"- \ t r- v •• : • 

tannn intf^ DTatfn ifisaa DNftfti &ThM) nmn D*nsna 

it : - j Ti**~ c% • : ■ : - ■ j* : 1 - • : - at- - «•• -:i- 

T^} jfrcrns t]T3 ^nj nan ']ii« ta^ng ns?i wp na^ 
dw*s :nar6a is nanm eh torn inK-n*n ^ibKn listen 

j - it t : • v. p jt : • : at j" t w : - v : y v: it I s : v 

o^atwrte nnn D^ayn ^e-to SjriKTi inns nn 5n« ntn 

•at t - t - c • - it •• : - I : jt : • : I : : - <•• •• t •.• - 

•nn r\2Vfn tho m^ m b» nibip istdd d^d«^d n^«v 6 

j*': • I a : v IvJV I *» * v ••): j- : • • • t: - <- : vit 

Yw tio« ^ ^» irt^a TH3 Tiin^n ,top«27 nb«^ di^ 

I j- t v. t j »/»•••• I *Aff" * '.v.*- Iv : - : jt : : v i w t 

Vl^nBh ^-]flfl 51D33 D^OT ^W«n ^l^t^n ^D32 ^d^ 28 :^ofcn 

a* t : « I •: • I v «/v - # y- • : - t : • ••• : - Iv <v " v j i : 

t&^3 D^ai^n ifcbr ^3 ^ r -!i&y ii^«3 2 9 t^^in rnavM pi 

• •• : • : i - t •• j ,# : • it v _ :i- it: -: jt: : v I c 

■i^« pftn-^« rb»n - n« nby^nt^x is; nw D^t^n D^SHiani 

v _ : I v t t v I" :~- v v: iv iv ~: <- at : < : t - • t j - : 

a v." • ~: 1- I : v Ivjv I t t j : it !/■ «■ v: jt : 

j[t t 3 inn ]vp) ti$ m R$ Y®$) innrn^ ^\^s h^r; ft^n"* 1 ? 
via Tie^ nm ^h!no n»"i ^« ftw i^ s i3i D :nTn D tj* 3 

I v t : j" • • 1- •• : - •• t : v <~ iv - j- 

n:n«ip^ fi^o fcjii32 :«n«-n« ntf-6 b t^i !?nn •en«-n« , i a |h^D 

it: • I - 1 : - v v c.*t t j** t a : - v : I *. • 

a rri w*fb wfru mm imm*.333 :nsn^ non^ai lartei mvi 

I j a"t : «• v: jt : y : «-i t : it ;i t : • - y - t : s 

• - j" t tt t v < : • - 1 - t v : ui v : y 

pn.35 tr*p vnxvfn tib mm d^«t di^d w-Vjyih 6inan 

I j n : c* : • j I at - : « t - : • : j* t v •— : i — 

-by n^« i^s;D36 twb w« D*nyn ^1 ^ ^tra nonan 

•• : •• :itt jv — . «t iv j- : at :j - t v.t •• : - 

27 Nu 21,22 Met a* "sy^srj "i? 11 31 a Au-^ + nbgn jiaafrj ^bD || b >®|| 

33 a sic ill (1 maj) || b K iSij q'aL.®5 « J5 VJ?. 2,37—3,17 DEUTERONOMIUM 247 

n^p nn\i xb "flftjiTWl 5c&3 ntfK Turn pi« ^nrnBt? 

l jp t : it < t : • - ~ : ~ — <v ~: • t : I : - - - - : 

m b* P337 nr:si irrfta rjw in: ^Sn-n« latao m:fr ntfs 

v I •„- !•• t : c* v: <t • l y~ » v a.' • .t : it jf --. 

-",#« *tf\ i/in ^vi P*- ^03 "£^? fl?3? ^ wnw r$ 

twita rrtrr b nre 

!•• v: jt : wT- 

•g tf* «Tn-^« ^« m#T lCf#i 2 :wtk nonte^ itHrtan 

j* jt • - - •• <r : v - ■ iv : v a t : • - y - t : 

t • t j*. - ~.i- t j* t : a : - v : t* t v : y • s- t I : it- 

iVTKtfn v6a-w vAii iBirte-nKi \uterr-nbn :ir-n« m 

v. FT • j* : • - •• — a - t ■; : la i - i v iv j v y- 

-*6 iBr« rrhp nnvr *6 mftn roa viirta-nK -fe^i* niy 

1 jv - : t :!• t : it < • - j- t tt t v < : • - i-t 

-tes MBrM y\v n^^DD aSTK tan-te w DW on«D unp 1 ? 

t I it t - v v jv : - : ~ v jv t • 7 ■ at • r* : Ktt 

Tien ^iro ia^ man ovto nni: noin nhsa rr\v nW* 

« t : - ;'i i" y- : - a* : - j~t : ^t : jt y % : $• t 

nnnn riaefn i6d atd^ w&v itf«a ani« a-inji 6 nfco mnjj 

•—.i I a : v Ivjv I v. • : • t jv -:r t j-~:r- • : j" : - 

n^ia ami ^#i nonarrtov :«b,ti nHston ana Tirta 

J " err. j- : -jt •• : - t : I it - : 5 t - • : _r t 

•ote ^» td psn-na «vrn nya npm 8 :tt!? 

j" : - •• : -■ I vi t v • - <"t )- • - it 

9frp t]1DTCi ip-if flng ^mp jypg ins;? nt^j ^ibsn 
■.than •nuite 10 :T:fcr iV-uop^ ^b«m p& runrt ns-ip^ 

' ~ j**t j r : v. :l: • • v:jt : Ia: • I w rv : j :l: • 

:]^33 :ir roteo •nr ^-n«i nate-nr itban-fei l^^n-^n 

I it t - ^ •;/.' : ■ y - T • av : v : ur • r* I t t - t : t : • - t : 

ferp ifc^is; ran a^snn nn s D ^w tton ^d ii^-pi ^ ix 

VJB :~ <" • • t :it vjv* - : • I t t - Ivjv I - j- 

max y:n*o asT« nia« j;^n iids; ■as nana «i,i ftn W"0 

•J - ^ j- : - : t : t j - ^ - v t a - j-* : c . ' J ~: v : - 

nyhyD «inn nM vatr r\*ttn p«n-n«i 12 :Bh»-na»3 nam 

" ~:r # A' - j" t T vtt y - I v st t v : p " ~ : lt : t 

:*pfci ^nwi^ ^nn: 1^1 ^ijnn ^m ]5i« ^n:°-^-i^« 

i*t - : e « it • - t tt : t : • - - <• -:i- I : - - j- - v -: 

rnjfii&n ngv ^n^ ^nn: itb nD^DD i^an-ten ii^an nn^v3 

av ~ : 1- vj" « -:i- • - t vjv : - I t t - t : <r : • ~ v v : 

■p ^H :d^«si p« «ip^ »inn itban-^^ nin«n ^nn to 

IV J* T I'l : I VJV «'»T • j - I T t - t : : - IT V <V J 

fcw ••nDiram "niufan knris? nSn« tan-te-n« np^ n*:a 

t» : • - a - t — . 1 — : e : - j : - : - v jv t v i~ t 

• j- t c t : iv - j - vr • t j - I t t - v < : ~ t 

7151 pT« ^m-iy) ^S3"p ^nn: ^j] ^aw^y 6 n^n-n« 
TJT5B1 nmynv7 jjids; ^:a ^33 ^nin p)r in ^n:n ^n:n 

lj" :~ - : i.t t— . it: Ii- j": w: — -Jj- ~: a\ : vr 

nuDBB nw« nnn nbbn d^ nmrn d^ lyn nnaao ^n:n 

*t : • "* J : - - y- - v - jt t t~: it <t " : vv * • a\ : 

36 «x® OOTJ? i| 37 a 1 c <5 ^3 I b Aue Of? II Cp 3, 3 1 prb TK^gtJ 

6 05iJ2;J D^im(cf2,34)||8 7MSSj^®Sn^J|iilc4oMSS^n||i2 13MSS 
ju*63«°(7MSS)ji + -nD^ (cf 2,36. 4,48. Jos 12,2. 13,9.16) || 13 trsp A ad 
n>ll k Sn et : ad Wnn II 14 a jlu.63 'Wpl !| ^ dl (gloss). 248 Dnn 3. J 8— 4.6 

d5\iVk rriiT ib*6 King roa Dina y»$v 8 tnmio 

v •• i v: jt : X •• « - j" t v : v j — :it t it: • 

ddtik ^ r\2vr\ trr/m nW ^*3 panviK d3^> tfy 

j".* •• - : v" : • : ~ i- J* ~: t : • : l v<r t v v t I - t 

-ig spofr habm Sawi qd^w PV9 t^SpMria tonfen-^a 

r • : j t •.•••!:• v : - : jv •• : J - *it •• : t c* t : • F : 

ml'nBte i& 2 ° :a£ vina ntfN DiTffia toeh oa^ an rupp 

i- • t v ~: - iv t • c t ft ". 7 "jt: : r avt vt jrsfi • 

na\ite mm n^K pSn-nw djjtm ntfrnn San Bp^^imm 

v.* •• t v: st : v _ : I v t t v j :it : v t •: •• ~v~ st : 

i nib vim itf« tfwh^ t^K ona#i itwi lara orfc mi 

iv t • vr t jv ~: t \ r •< v : - : Ia" : _ - vj" : vvt Ij-- 

n&a-te jh« nfrvj spr* nb*6 myth nua ^ris mrtrnri" 

V ~: T IT I JV '• A « ~ /" T .... - j . ... 

m bzb ftw rrtwr»-p nb&n eaten ^b6 anvite mm nl&» 

i : t : <v ~u~ Iv v •• t j* t : - •• : • v •• i v: <t : t t 

oivtte mm ** d^kta *6 22 :na# nni; nn» ntfa ntbtean 

v •• i v: jt : •< ATI- v. t it j" \.t - s: — . t : - - 

mnn roa mm-te nnn«V3 d :oa^> an^n rvj 

« - v" t at : v I *r - : v it ivi jt : • - v, 

^na-nfc sppsma m«in^ r$nn nn« nim ^K 2 * nb*6 

I: :t v I :: - iv j : - : t • r <r - • v jt —. i 

T&vm Htarmm paai d^ Sk^d i#k ngrnn rp-nw 

I at —. v : s: —j- v ~: I vt t -j- t - ... <v -. jatt— . i- il :it v : 

naya ib*s nai»#j p«n-n« ftmm Ki-mtasw^ tan^ai 

v j" : S t I vjt t v v : v : t t : : v liv i : • : 

*6i d5:s;d^ *>a mm "inymv 6 tfigWri nm ai»n "inn ijiyi 

^ : v : - j- : • yr : •• - : •- I i t : - : «,•- y - jr t Ia" :~- 

nrn to •£« na^ sjpin-^j ^-ai ^g mm ip«h ^« yptf 
nrntDi njDVii nabyi na^ w^y «&n nlDsn ^unte 2 ? :n?n 

t v.t : • t jx " : t v t : ist Ivv •• ./t : t : • - j j-—: iv - 

ytfim-nx w 2 8 trim ]n s n-n« lign fc6->3 w% n«in 

- v. : v ^- : iv- lj** : — v C« r j • Iav •• : j- : 

DiVia ^n:^ fern nin osn hzb *&& iwn vtsrajji vipffii 

» j* : " : v- jt t •• : • — ,i _ j • a" : - : Ts". - : 

a :tob n^3 ^d ^ia nWV9 :n«nm nt^N pxn-n« 

i : x' v. :t - vj? 1 " iv : • s: ~i I va t 

■»ai8 nt^x DnbsBten-^i D^pnn-^s j;Dt^ ^«i^ nnrv 4 

v it sv - : • t : • - v : »• \ i~ v ^<- : •• t : • jt - : 

n^« pSn-riK oneh^ an«ai vnn wd^ ni^gb DDn« ia^a 

v.* - : I vt t v jv : * r v t : r l~ jt: a — .1- c? : v y - : 

biK nt^8 m^n ^6h ^^> 2 \mb \rh nTnhx m^« nin^ 

it <v t t - • j iv t IS' 6? •• i - : «r* v: yr : 

v •• I v: jt : : • v : • av • v. : : • j : v : v jv- : 

mn 11 n^-i^« n« rrrthn oa^^3 : b DDn« n»D ^i« nt^« 

v.t : ^t t v _ : v it v •• r* iv : v jnr : « it s: -• 

y . . . . _ ,- _,.._. , ,- j_ T <v -. • t t j- a : - j- : 

wte o^n ddv6« mma o^n bn«i4 :misd tt^« mm 

v.v : \ f~ av •• i v: v.t i- )••• : _ v - : hv :>• • t wv v: jt : 

mm ^s i^N5 D^SBtoi nrpn DDn« ^rn^in«is jdin-i 

jt : 'vr* s: ~:r • t : • )• \ v : v • :j~ • j" : i - 

:nn^ nat^ D^a cna it^« v"i6n nips ti mtovb \n^« 

it : •: t »t «(• t y: - y; —. I v t r vJjv: I" j - :i - at v: 

j-.' : a- - it ir •• : v : - j- v : - : t <• jr •: • — . r v : - : 

19 77MSS mx DD^JJDt (cf Gn 47,16) || 22 A«.(5 B *i) DKTi? || Cp 4, 2 a a«. 4,7—25 DEUTERONOMIUM 249 

nyra vbx o^p dv^k •fr-ncto Wa *i:rD ^ mm ^nan 

jt i" A •• j- I: « •: J v -; t j •< r! - * i - 

pi 9 :oT;g QTQffr ]JS •pig n#8 nH*g rgwg &? Dgro 

Ujrjngfe n^nin-n^ n^p-]| iftp ij#w -ibt^i ^ npgfn 

■$* nim ib«3 ihha Shnfrtj mrr ^ fnbx> n&a di^° :«p 

- •• 1 : v:iv •• : I v v: jt : •• : • t : _ t v — . I ivt 

via nixyb mo^ n&a •narjw orDtfto nsn-na ^Wnpn 

jt :•: I : : • v -: att : v <••:-: t t v • vl: - 

rianpro 11 :rn©}p on^a-n«n nbiKn-to n^n on n&a b^n-^3 

• -:»:•" I • •• : v.v •• : v • t t _ :jt - •- <•' v ~: • t- t 

\yg Wn D^btfn a^-w &«a nift nftni inn nnn pioym 

I,ti I v v • - t ~ x" ■ •• t <•• t t : AT T " J - I v. : - 1 — 

n*titi& DAK onm H"3 #Kn TTim» D3^K iTfiT "STl" :^B"1X7n 

mj neto tfrnym d^ t|*V3 :bip vtoT d^ oara n^iDnn 

<v v — . •: v v t ••-- it x t 1 « 7! : # i" yr : 

jD^aa mr6 *itf"to Dana*i onnn mfew m&ri ban« 

i-T — . j \ v." : - •• : : «-i a* t : ~ vv.v - : ~:i v : v 

d^bb^di o^pn oin« tb& mAn roa nini nns vifcv4 
QniDWvs :nntsh^> naff ffnafe ens 1W| p&a nfifc Danfcrs;^ 

x." : - : • : it : • : t *.t x : ■ vv - /5 ~: I v t t t jv : i _ : i 

co^k m»T nin ora niinrrts bnvo *6 * nynttzib ikd 

v.* •• sx : v • T^ t : x •: ' : < jr ay •• i : - : w s 

■^3 ni^Dn ^ds dd^ on^yi ]tfin»r.-]6 i6 tvxn "srinD 3ih3 

1 j- : v v.v y.*T y.' • ~:i~ I • : ~ I v P*i \ j • c* : 

p«3 n^« nona-te n^nn^ :nnpa in nay n^ar, ^dd 

I vat t x.* --. v.t •• : t • : ~ it t" : v >.i t s \ ~ v ai 

nDTto kftfr^a rpJian l8 :d^d^2 p -i^s % nja nisrte h^an 

at i _ :i~ v:* t • : - 'in - In /: -; hi j • i • : - 

5pjp» «^n-]sv9 xyyb nnnD D^aa-n»« n:r^ n^:an 

I v •• t • I v I v it t - j- • • - - v -: J\ 1 T v : - 

Has to tfaaianvwt nTn-riNi ^DB^n-n« n^nS no^b^n 

ji : < • t 1 ~ v : - **T " v : v v ~ t • t : t : - t - 

?iy6k nin^ p^n n^N ornari orfc n^nnt^ni nn^i n^b^n 

» v v: <i : I " t v ~: at : — : i~ eft t j" — . i- : • : yi : ~ • : • - t - 

*cm niT np^ ban»v o :D^D^n-te nnn o^ton 5b^ Dfifc 

«r t : Ij-t v : v : "it i • t " c • - it : t 

tmn tfpa rfnj °^^ ^ ^ trnxao ^tnan y&Q nanx 

iv- J- a _ :r «r : y j : r *at: • • c." : _ " 7 ■ vv : v 

rtTsnuj ^W ^^ w^ s .i (JH?T^t tw ^F? 21 

:n(cj ^ \n'i w?6x nw n^« nbiea p«n-^« ito-^ta^n 

HTT u: lx' I v v: jt : v - : t ■ I vjti v • : • : 

D^inb bn^i iifn-im na& wi nHfej n«a Jhd ^n *a** 

•: i v - : I a" : — v v." • j: •• " I vj't •• 7 it «r 

-nn\TD^jnna °a^ rptiw :n«yn naien p«n-n« orich^ 

: : • I iv v t j : it • i - \.t - • #5i t v v : • r 

n:^n Sds dd^ Dh^m ddds; na ntfa oi\n^« nin* 1 nnn 

- j : v •; x: t v • — . r av t • ct /5 — . v •• j v: t : <• : 

wn ntofc eAs T^« nin^ ^ 2 4 :^k nvr* sire n^N feb 

a wt: i y I v v: jt : •< I iv v: >t : v. I :• ,v --. 

fi :«ip ^n 
on^yi DAnwn nss omg^Di o^ia ■oa b^a "rtiir^^ 

v <- _ :i- v - : • : I vat t v.v : " i : • t j" : • t <• r 250 onm 4- 26 — 43 

inn ^T3*ta "tup? H^T^I QipfO"^ fffa °5? VWpn 26 
p*wr*6 nntf-6 natf rrromM D*nn& aria iiito n*3 ^8& 

a- - it w : v vi : I r s I ■ •• it • v t • J t v t • t 

tnatf DDn« nw nr i&s d%3 i*>dd v,d famaBtan 

t it vv : v vt : s" ~ : v ~: * t : • j" : •••:-:•: 

I :• t <•.• -: lv v t I j** « i j" : «• - : i- • v: jt v :--:i- 

vt : v vt • j\' : 1- • I iv - • : j : I v. : i v : I : : • j : 

\ : j- - I iv : - t : v. I : it : t : v : : • j* t at t I c v: 

I v v: jt : - t : - : • t - • - : i- : v a- t j- t : - v t t : 

w w *6n mt *6 spfito mrp bnm to ^31 ♦•foa m&pi 

)av • : - j : v.! : :~ v I v v: jt : _ - <•• j* i } : vt : - it : 

fo-totf ^32 :an^ jntfa -it** tpfiiK rvna-na fia^ *6n 

t - : j* iv t * vr : • w — . I v : j* : v - : • < : 

t t <• v: tt v _ : - I • : I v t : jt v - : • r • t: 

5nan ina rrrun D^n rap-iin D^atfn nspo^i pan-to 

t - <i t- t : !• -: *at t - j- # ) : - : \- j • /••>:•: I v t t 

VMn-rino nano °D%nto M) ds; yotfn ^ nnba yDBttn i« nta 

v t I 1 • $•• - : • v: » 1 "rjii ri r r ■ '" v. v 

*tt *6 nnfcfc Kin*? n\ito noanii«34 ^n*. nnN rwatfnt^o 

j *ri t v: -iTt * ~: j • iv- vt - t : v - t v -:i- 

j : • Jt t~: <t: t t : • : • : i : : - : vljv 

•j': " 1 v: $t : v t t t v - : : a* : « t i : t : 

r« DM^«n mn nim ^ nyi^ nsnn fmws twmb Dnxoa 

I j" a- v:it j vt : j* — t u" :t t - I iv • : «vr: • : 

win pi«n-^ , i tid^ , fr&-Ji« wtatfn D^n-p36 mnfo lis; 

> -: : v I v t t - : t(av : ~: *t •: jr: r : • "j- t - I • i- : • v. 

hsnn ^ a nnhi37 ttfun wid ns?o^ vimn n9rug wktik 

- t <• - - : i" t I j ' t : c t ->tt : t : - j • 

b^n inba wsa wi b V"in« WT3 b nnn s *i TT^bw-rw 

vt - j : vt t : $1 _ :r " at— . r v : _ : ^- : •- I v 

» -: p -;i- Iav t • vl : • v \ .1" s- : -j« : -it: • • 

-to nb^m nri^n nsrpw trmj tffia nta ffij-i«-riK rfrnrb 

t I- ~:i- - jt : -it: iv - J~ vt - :i _ vt l • $»: v it 

nnnD nwrtfi to6o D^pt^a o\iton mvi ftiiT "9 ^an^ 

- at • I vvri - : - - • *j- 1 - • v: it j t : <• Iv T: 

Di*n *mD ^Di« "i^a vn^D-n«i vprrriK f\-\tt&*\*° vm pn 

I :- : <• it v ~: t : • v : Jjt\ v t : - it : 1 I «• 

nbwn-to d^d^ rn»r\ wto tjnn« ^ tt ne^ n»« 

•* t-;jt - • t I <• ~. i- I " : I av - : i" I v.v t : I: j- • v ~: 

s smpn-^3 tt irii ^nto nin^ ni^« 

r t - 1 J: !/• I vi v: st : v — 

0^42 :t^o^ nmtD tTtsj nn^s n^iy b6b^ ?i«to ^^ TK41 

\t v it vt :: • I a" : - - v v : 't j t <• : - jt 

■6 «afcr*6 «vn roi^taa \n&rnn nn^ n^« nSrn na^ 

v x' • y : " • : • *' " v <- : • •„•-:-•• t t 

-died iM-n«43 :tn ton Bfnwno nn*rto Din oWb» ^bno 

vt : • vsv v it t «• t f¥ rv I • v- - v t : a : • j : • 

29 1 prb c jui.&$) ri^j53^ || vs 30 trsp frt ante 29 1| 33 xtx® + D s *n (cf 5,26) || 
37 a 1 ? "•nni et trsp'huc soph pas (cf 33) || b " b 1 c xxxt&Sm DiT^nx Q)T|D ; 

cf 10,15 II 42 1 n^n #«n). 4i44 _5,i 4 DEUTERONOMIUM 251 

r - : i~ 
•• it v •< i ,# 1 : • y : PT" v jt v _ : at - \. • 

Dnasa Writer* ^3-^« hvta ia^ i-ato tfMtfam D^pnm 

ona-aa tented vi» ntfD ran itox rtatf'ra ntfr- i»« •■ib-an 
•ote^tf Itterr^D jimpK-nai i&-i«-n« neh^w tansDD 

-••: - •• : I t t - Iviv j I vjv v : : - v : r- -it: • • 

-nsterto n&a Thi^s jtfot? nito itim naM i#« ^iban 

- . - v -. .. -. ,.. .. |T vr : • I A" :~~ vj" : C? - : ■ v: it 

)Tp3 "15? n^T?^?! 49 tfignf} we} ]\kto *?JT] ft1« ^ 
s tniDm nw« nnn naiyn a* im nnito 

it : • - j : - " c at t~: it jt \r : t t : • 

•n« 5*ofc^ yn& mbx iDttn S*nbr--te-to ntsto *op*v 5 

•• t : • r <- : v •• — . v j~ •• t : • t v v jtI: •- 

arno^i dim m^tks 13^1 ^1« i#k D^bBBtenTiKi n*pnn 

jv : • : a - v:/ •• : t : y v it sv ~: • t : • - v : lj* \ i- 

:anha ma ttBu ma mi^s niiT 2 : enteral ornate Diifc 

i" : « : vt • *~ t •• v: jt : it — . p \S :~ : t 

-urn** ijj-ik "a ntf?n manna mrn rrn w/taK-nK *&3 

: ~ ~: t • j - a ~ j* : v *.t *~ t •• ~: v j 

mm nirp i:n cisaic^s* tn^n ute Di*n nb n^» 

v.- t • $t : v • • t : j* t r " jt •.. i - 9 V J" 

wtho r\v2 oa^a-i nwra iai; •oiSs :t^sn tiad ina 

. - j.. j v .. ,.. <i : I I" •• IT I" T \ J ' .T I 

y.* • -: 1 : •• t j" : • v •• : <■ at : j~ : v C? t j* - : 

d nb«^ in? 
tvniv n^a on^D p&o &vi*rain nt^x a^x mn^ ^i« 6 

ai*t - : js' • 'vr: • I wv •• I V " i sv ~: I av v: jv : « 7l 

i5db ?6 nfcbi>rr*6 8 PiB"^ n^nn« n^« ^ nvr-*67 

vj*: jjJ: jv -: r j -itt - « •• — . y v: vl: jj-.-: r J 

iD^a w«n nnna p«3 i^«i ^Din^a it^g nSnon-^i 

•jvr - /v _ :i- -at I va 1 3v ~:i - - - • «j- t - j<v: t : t 

niiT h 5':« ^3 a Sin!;n t6i Sn^ mnn^n-^9 :p«^ nnno 

<t : it j- a" : t it j : c.*t jjv - : i- : • i I vui -j./-- 

«^ xi d nnfaD ^d^-i "oni^ n^^ ion nwrv° p«a^ 

J it : • r* : 1 : c — : " : a - t ~:i- v is? v <j : ait: i : 

v - : v t : Pt ! < j* sat - I v.v v: jt : p* v vt * 

i^«3 i^ip^ nitfn fir-ns iidb^ 12 d im&b iD^-ns x^^ 

Jv - :i- a :r- : s.t ~ - j v jv t : it - v : v 3t • 

I iv : - : t t jc t : _ : i - j* t v j<" I iv jjt : j\.l :• 

jt - t t : t jv . r" J ' av v: jt i- jvt- • : - : 

n#8 : ^.1 ^9C9^91 fHW ^l 1 ^" 1 : ^OWS "jTS^I WW /l-??^ 

48 5 plfr (cf 3,9) II Cp 5, 5 juj.SS^D nn^ || 8 61MSS .u-,<5M.ty -^ 
(sic Ex 20,4) || 9 a sic M; ? 1 Diny.n || b 56MSS 63J°JD ^ (Ex 20,5) | 
10 1 c plurim MSS Q^®S«°Jt) ^^P || 14 a **«3» + in || b j^SU *pnV 

(Ex 20,10) || c *ix<5 ym. 252 Dnm 5,15—33 

iffivi Tan froTvs :ai»3 moan rax? m:^ wbb spytfa 

x j* t •.•;<•.' j* t : - it : I ait J : it -:i- j\ :: - - vt I- - : I vt : • 

rrfaw Jhrm npm te d#q yn^i rrtep Sk^i tHj© paa 

at : - j : • Krr. •c/t: t • I <v v: <t : I -:r ~ • - : • I vj*.*: 

■n« 133 i6 d tiiatfi bt^iuj txtogb spjfta nm* xn* \i~bv 

<••- it - - j v ~:i l v v: jt : 1 :• !•• 

*6*7 d nb in* wite msrnMi ntaKn W ii n»^ 

vv Iit I j" I vv v: jt : v — . t t~:it -< It - j- 

niimtih 10 d :niimtf5v9 d :ww^°i i8 d snann 

j-;-: i- : i : • u : Iia»: vj : i\- : • 

nfonn b «5n d ^i ntf k -rbnri ^v 1 ^ 8 ) d :K\»^win 

•••-:• : Iav •• v _r* v : ~ j : :it j" \.t—.\-: 

d jw 1 * ntfa ten libm Trttf friDKn torn vrity ^ ma 

liv ••: jv —. v : — . i~ j t —.r < : - : -x Iv •• _i- 

•siinD iiia DSfriprferte rrtm ^n nb&n d^-dtttik 22 ^) 

I < • t t v : - ' : t v t : v • v *• t j* t : - 

rtf? ^vt~bv D3TO s i w* t)fy\ bra bip bS*T?ni nsn fc«n 

j \ •• : - ••::•-! I ait j : vt Ij v t - : it : Ijtt iv •• t 

Ttmo 5ipn-n» ddpd#3 ■tfhuaM ^ atf^ q^^ 

I j . 1 - v <v~: : t : • :~ it •• «• : *-i • t -: 

♦♦DD^pn d?^3^ ^7^? ^s ftirw #&? "9^ "wn W"5 

ibjrn*n *ha-JW TtornK mnba mrr wShn in vtotfflv^") 

j) v : :t v : j : v •• v: <i < * SV fjr : i " 

DTKiXn* 0^« *QT-»3 tt*tfn HM Dl\n Eton TOlD WDtf 

vt t it v y v: s- - : r • t v - < - a" t t j • : vr t 

■dk ntftn nb^an ttfmn njfetfn * mb: nab stan****) :m 

a - vt : - j" t •• : 1 j* t t Jt t - : it t 

^26(23) n:riDn lis; ttvjba WiT bip-na vb&b unjmtrBO 11 

j- : it t v v v: st : I v ~ : • : — : j* : i 

ubs Bfon-wiD 13id D^n trrfba 5ip yatf tW ^3"$3 ^ 

v t v" t I 1 • s' - " : • " v: ) * j- t jv -: t t t j* 

iri«i mnb« njiT ia^ it^x-bs n« ybff\ nn« mp 2 7(24) j^i 

: j- : a" v: jt : v _ s: ~: t v r i b . I t - <-J: "iv" 

na^rn iwd^i ^« ^nb« ntiT iii^ n^«-te hx ^5« law 

r t : : j- t : I vv •• v v: st : •• - : v -: t •• •• •• j- - : 

*>* rrfiT iD«h ^k DDnsis Di^na^ bip-n« niiT jmih^^ 

- •• t : v -at" vv : v - : v •• : • u v t : ^<- : •- 

-bs sQ^tD^n ^« n:n n^« n^.n dph ^ bip-na ^too^ 

t « •• I v •• j : • j-.* 1 v - <t t •• : • I v • : - t 

nbtfbi Tifc n«Tb Dhb nt Dnab ftvn in^-^ 2 9(26) ^^ ^«^ 

j : • : v jt : •: v t v t t : it : I •• • r p» * Jv ~: 

^30(27) :DbS;b an^nbn onb n»^ wbb D^DM-te ^n^D-bS-nK 

Iv;* it : vv •• : • : v:i jr • I - - : at- t v - : • t 

n^i«T ^ra» lbs; fife nrnrivW tn^bnxb DDb jqiW nr\b nb« 

jt : - - :r *t • j — . t - : iv •• t: it: vvt j av t j v: 

nfcyjn Diabn n^K D^e^sni mnm mstan-fcr n» t% 

j t : a" : ~ : jv ~: v: t : • - : is \ r : in: • - i $•• I v •• 

ntfto rflbvb tipp®ift3*(?9) :nnehb onb wil ^i« n^« psa 

j*.* — .r ~:i- jv : - : it : •: vvt \x' v it sv ~: i vt t 

rtn"tea33(3o) jb«Dbni vt^ nnon ^b QDn« DD%nb« nw nns 

> vv- t : 1 : I j - t c-. t j av : v vv •• i v: jt : vt* 

nib mm n^nn ]y»b ttbn anna DD\nb« rtirr nb n^« 

v t j : I : r I - <- : a" •• vv : v vv •• ■ v: si : t • v — . 

ivi&vft i&tt p»a d^ DjnDiHni 

I 1 t r jv ~: I vai • t jv : — :i - : 

18. 19. 20. 2l a 6— iiMSSjuaGS S 1 ? (quater); cf Ex 20,14—17) || 2l b 65t» 
^ || c 38MSS (55 1111^1 (Ex 20,17) || 22 1 blftyn II 26 1 prb -Vstt || 27 1 
r\«1 || 29 >au.<5 || 31 ~ frt dl "^ (c 6) et 1 (c **)j cf 6,1. 7,11. 6,1-21 DEUTERONOMIUM 253 

oavftK mm rm ntfa nnbetfam b^nn ntreg ntftv 6 

tnnzftb rvsxt onab ana itft* p&a nitew? Dana ia% 

it : • : t »t /: i v.* - -v — . I v t t j :i ay : •: u -- - [ 

-i#>s vnteo-i Ynjan-teviK ib#5 TrfrN nim-na tffa-, w& 2 

3B ~: t : • J»F \ i : • I v v: jt : t • |- T : 

jjyH£ jppjp 5j^o ^ to *]ja-jyi 3-P* ^ ^30 ^ 
-itf*-n ft ao* itfa rrflw^ mow $*nfe^ rwDtfv :?pr 

-v —.r I: j - • v - : _ :i- -t : - it : •• iT • -o : - it : I iv t 

±>n naT p« i^ This v6k nin^ "lijn "itfxa ikd pa-in 

,u -- t I yvy It I y _ : <•• t : v • v —.1 a : I v. : • 

nyp n« towns :inximm uvfos nyr tonten yotf* 

jt : s." t : - _rr : 'it y A : ir «r : ***:•<•! 

n^«n anyo vm 6 jTtertaifl ^arbaa-i waS-tea Trbx 

" t j* i : - t : Ir; " t : \.t : : ~ t : vl : it : t : I ay v: 

oa BT3T! TJ^ DRJlW 7 :?raaW$ dim tod ^i« ntfa 

at „t :- • : I v t : -t : - ■ : IB t : - v. - y I : - : i- it y — . 

Mjb Dn-jtyTi 8 :*?ipnp3n gastrin TT^JR 1 ?^ ^3? 3fl?#? 
wg niTTD-^ ananas tw 1 * pa nbort wn tTT-t^ 

Ky • j ■.. : - yr : - : I B •• I ** - fTTf j t : Iayt 

1 y t t y I y y: jt : j I — . r : r 11 : I iy i : • 

nVn en* i? nnb a&Eto prcr^ oma^ ?pns*6 yaw nete 

j : v* t I at v jt »w— . r: 1 I *r: •: vt t: -: I 3W Tr w v : • y — . 

fi*6p"*6 i#k Srfe Dl6p "Q'Tiav 1 :m:a-tf7 iff** nibt 

t 1 jy — . t j* •• . • t t r t 1 s; ~: v. 

Knynb "ttfti own awa nain-*6 ntf« b s a«n b rhin 

t : at t 1 s: —. e * : .,• t : t : - t i jy -: • —. < 

^•rm 1^8 'niiT"fi« naefcne ir^ iotfn i2 tnyatrn n^Dxi 

•- 1 : r sy ~: at : y -t : • I y t : . 3t • t : it t : >.t : ~ it : 

i^vn in^i 8T*rt &rhx nBrrrai^ to^iap n^ao q^d p«o 

a — . 1- j : ,t • I vy v: st : y i-t — . j- • • ~: • I :*•:■■ 

n^vn Sfrxo onn« dvi^k nn« pi^n «^4 :pat^n iDt^a^ 

• - it •• v:i- a*" ~: j- v: ^-—.r I : 1" j - r- t • w : • 

"ngtf 1 ' :noaa Dn^D: i^wa aav^a m#T-iw niban >6 i6 

J t it - - s.y • • ,y _ :i- ay •• 1 y: *t : y - : j 

• T t : I it* *y — . Kt\ : ,t F : ay •• 1 y: jt : v.: • v I : : • 

p«n-n« n^Tn n«a-i ?|5 atD^ bb^ rfbr ^:^a aitsnt nt^n 

1 yjt t y t : -it: t t It -j*|- _ : at :_••••: t~: -tt- 

t:sd TO^"te-n8 *yin^9 tTnix 1 ? nin^ yaw-i»« nibn 

Pay t • I s.y : 1 t v )*—, :r I iy tt vt : *^^~ : • y ~: t 

no nb*6 ino ?r:a ^n^-^° 20 d injur nai nt^sa 

-t a ji vl:- J: 11: • r it : jv • e Tr 

-" : it : iv : •.• g« •.•: ,1 : -,t Jv . • t : • - : !• •. i~ : ■• rt 

l^a dtjdd mm n:«^M D^TOa n^s^ ^^n Q'nai^ toa^ 

-t : •;•:•• vr : $•••!- 'at: • : 1. : - : xi v t . 1 . • : 

Cp 6, 2 au.05 D1 S H ?pSD jl 3 exc, ut videtur, vb quaed ; exempl gr 7^ 

^7 ]ni -pn^K m,T Wmi (cf 26,15. 27,3); ai diwn n?n nnt p»| 
4 sic in (bis) !| 7 *xx& n^sn || 8 38MSS «x q*r | n a *>*«*} D s n2 || b ^.«» 
nis || 12 65MSS J uu«5«r° T (i3Mss)J + T n,?i< il ^ ju *® 3 T^ x "" II 20 ^^ 254 B^T 6,22—7,14 

ninaa ffnraaiWYi D^a D^nsbn nhi« n^T ww 22 tngiD 

j :- : p sr: • : s- t : : • : 1 j t : lj" •- Jitt -; 

n;ft ufifc *oan tote d^d «^in unmw twyfr vnrbxft 
■n« fntw£ rrtm ironic twrtaifc KM itato p&rnK b§ 

• t- t t j : a" v: jt : v i»t :•: v ■• t Lr \i- t 

■te-ns rrflfri^ ibtfr^ ^-rrnn nprsvs tmn oi^ns «n*rft 

t v ~:i - : • r at v : p ktt: iv- j ~ : «• - : 

■a 1 7 d :ws itfaa mfta nyp ^ n«*n msan 

<• it* jv :i _ «• v: ji : y : • - jt: • - 

tefoi nntahb natf-aa iwnnwt p&v^« Tfbx mm Mwy* 

j- t : at : • : 1 w t jt - v -: I v t t v I •: •:: jt : I -s r : 

^nm ^nsrn ■owam ^ibam n&nam ^rmn ?p5bd itfavD'na 

• • 1- : • ' : - z j'—.r : ~ : • v: it : • t : • - : • • r I v t • j» - • 1 

I w v: st : t t : tI iv • « ~: 1- v ~ • jt : • • : - : 

*6t ma orft rhannfc nhx bnnn Dinn tuvam *p:sb 

j : v: : vvt j: • 1 t •■-si- < ,,- :i- at • • : I cj : 

t^}b ngrr*6 irian ii$ jnrrtf^ ^a aa ]rinjpn aby toajjp 
ni#T"»i« nnm D*nn« nvfta rati ■hriKo Spa-n« td^-^4 

t : I - <tt : a* •• _ : j* v: v. : n : - si- •■ I : • v <• t p 

nsftn Qn^nhatD o;ft town rfe-DK-as nna xrrotfm oaa 

jv •• 1 s r • v t -; 1- < • • i" - \.l : r : • : v t 

ft nivft t^ niiTnna fa wft** mrrt nriK ^ng oy 

j : p i v v: jt : j- t I : > ay v: vt i~ t - It <- 

t • v : •..!•• j it t _ :it j" : - v.v _ : • - it • t \ : j- : 

to^rnftab won djw?s oaa ina^ DDa mm p^n D^rn 

p - it t • c - : - j*.* - p avi j- : • - v? t y» : I s- t • - jt 

•• j — j- - : • <v — . t \ : - v < : t • v : v t : - — . 1- •• 

nine td D^iai; n^aD ^s^ nptn ti DDn« niiT ^nn 

j :- c • • t _ : j" • !::•!- Jatt - : jt : w : v -jt : *• 

l&«3n 5«n ovftan «nn ?i\n1?« nw-^a ftm^9 :DnsD-site 

It v:iv-i •• t a v: it j \ «,• v: jt : p t : -jt: *it: • Iviv 

D^Bton 10 tntn ^«^ vi^d •nofefri vanhb nonnn irnan id^ 

$•• - : 1 Iv jv : wt : • j'* : 1 : vt -: 1 : v v - : j* : - 5" 

jft-n^Bh. vjsft« iSjfc^ Srw. *6 ma«n^ V3sft« rSj^b 

1 v - • vr t v : j : •• - - < a • — . 1- : ai v vt : 1 : 

wssq ^ai« ni^x D^st^Qn-n^i D^nn-nSn mmn-n« rnot^v 1 

v I : - : s» it v • • t : • - 7 : lj* \ 1- v : t : • - v t i - it : 

it -:i- v. - 

nwtoy\ ornate nbtin b^st^Dn ns WDt^n apinrrnv* 

vv • _ : 1- jv : - : v •• t • t : • - <•• I : : • Jvj" jt t : 

yat^: "it^« iDftrrfifco h^an-n« Mb wfhx rv\n* iDtah unto 

r vr : • jv ~: v v - v : • : " iv I : I V v: t : - t : at 

/TH^ omvteDiTnn TO 14 ii? r\r\b wnhvb o j;a^:-i^ 

j': : p a - it t • c* : r I j t Iit v jt i ^v -a ^ j- : • v -; 

Cp 7, 4 *x>.m 12V T ) II 5 66MSS mx Drnt^K} II 6 4MSS mx®$& ^, 

(14,2) 11 9 1 c Qju*@ii°JD vn"i3» 11 ioi T i«^ || 11 13MSS A«.-n«; cf 

5,3i.6,i II 13 3MSS**« + niiT. ' 7,15—8,7 DEUTERONOMIUM 255 

I iv : 1 t : ji : It t • : < t : -t jv ~: • t it • -; • 

d nfe «in t^piD-^ Diiv6K-nK iis>n *6n nm^ 

• it v. If i- v •• j v: v _ : 1- < : av ••— . 

:D^"iin^ toiK nyx ^bd n^«n cman d^i to!?? iDtfn q«? 

it • 1 : vr j\ " ■ av • 7 IT 1 s ~ v I : jt : • <• 

nins^ srcjfrK nin^ ftfcpnW an Uw ■** one «Tn *6 18 

v. : - : I v v: -it : t t . - : <•• : • j t av •• \»t • j 

bviabm nhfcm Tin? namtfK rtfian nfean^ tansa-Wn 

• : 1 - : < it : I v •• j t v ~: : - - - mt: • t : 

nfcrsr-p wrbx nw wm i#k rrtain nTm nprnn Tm 

v — .1- li" I av v: jt : \.l —, :r s: ~: t : - - j : - : h t —. \- <t - : 

-na b:i 2 ° :on^BD kt nrtK-iBte nnbrn-W vrbx mm 

- : iv •• : • c- t yr - v -: • - jt t : I v v: <t s 

D'nnDam D'naBton i&vrw aa x*rbx mm rfwf* ni^n 

C t : ■ - : v t : • - — . - at I v.y v: Jt i 9 — : t : • - 

br& bx sdrra vrbx hot EPJW p'wi ^ 2I jtjbd 

v,t j" Iv :'• : I v v: <t : p av •• : • I v. - : i- j I iv t • 

< at : j~ : I v.v t • v t j' - v I v v: t : - t : it : 

mm oanai 2 3 :mt?n n*n spto nairns irto Drt>2 Sdvi 

^t : vt t : iv t - j — I cr» j - : : • Iv •• - jt - 

hn^bn \r\w* :Di»#n "w rtfia n&ra nam t:b^ Trfta 

v •• : - l<- t : it : it • vr t : jt : t t : I av t : I is 

I v t : • y - : ' i 'at t - - vr • t : v jt :- - :i - : I vt : 

*pa ibnrri6 tfsa ttsnfcrn omn^a ^db 2 s :anK rio^n is; 

Iv v : - i a" t I j : : • is " i v: j- • : it v.1 :r : • j- 

I c? ^t : y-~: i s- Lr-r • I v< Pt jt : I- it : v ••— . <jt : 

vvl: - :• I Is- - a t wr t / t : I v •• v t •• i <.- t • : i *.v • v.v _ : i~ i: j** " : ]yp^ ni£s£ PIO^P oip .JI^P \?ig "»^8. n^Dn-^3 1 8 
mn 1 : ^^rit^s nftrflg D S^"!^ ajn^nn DO^yri j^np 

x: I vv v: st : IT r v -; I vv t v jt :-it : iv •• i ~:i- 

j\2ibi nt?x : "n« r\vib tyfti) ^}V ]vbb 1|T9a n ,W D ^?>* 
n^« ian-n« ibwi t3n?i W^ 3 :'^*dk infsD ibtfnn 

jv _ : It- v <l : p —j~- Iv • :~- I : - :~i i • v.t : • j : ' ~: 

xb $ir\bnte* xmxn rrm aOT «sio-te-^ "a oi«n n^n^ 

< I : t : • it t it j-:: '' \ar s r jt t - y hit JS : p 

m w rwn^s :na^ d^mik ht nao ^^ l^m T^o n^^ 

r vT : -it: itt ./• t :- v.v Ita" t j \»l: : -: I v t i- t : it 

t : - jt : tIiv : " : I v.v v. *t : : v ' x'~ \ v —.1- • Iavt : 

nyr ^7 :in^ fttrrfr rana naW ?r^8 mn^ n'lam-riK 

jt : •< 1 «tj :•: wt t : • vjvt I av v: jt : ^,: • 

d^s s nbiiw rfrv n*h ^m v^ n±itD p«-^K ^8^0 ?p;ftK 

/ : i : t~: • t •• - :j _ I vv< at i vjv v \.t . r : I v v: 

19 iomss ^(S.sir J nh's.n \\ 22 1 (n)bxn (4,42) n 24 1 'tfn j Cp 8, 
2 1 c Q-u^sfcoJ*) rn^p 11 3 1 prb wt || 7 «*g ngn^ (Ex 3,8). 256 onm 8,8-9,7 

nonn-^ artf ffirtaKn rnaoaa *6 i&n p# 9 ^3? p# 

j- : v 1 v v jt - 1 ••.••:•: < v S I v v it : I v w 

ntoav o :ntfm a&nn ntPDff ^Ha froaa n#8 n« aa te 

-r : - it : v i : 7.: " t v.v t— . i- v : - t jv t -: s: —. I vv< at c 

Pit I - it Jv — . *.t " I 7jii • • v: jt : t : -r* t : m t : 

vnteD ibtf v6a^> wAk nirp-n« natfrns tt iDt^n 11 

t : • < : • : • : I av v: jt : v vr : • J v I : v jt • 

n*r\y\ rwafen ^atfrns 12 :di s h wisd ^ ntfa Ttffcm VBBBton 

s t t : at t : vr I v • v. I : - : j* it w : 1 1 ••, : jt t : • 

^-n3T anTi *§fg\ \\yx) tyntp) 3TB? ni3 tJ ??B^1 n £W D ^ to 
™*rtDn ?p;ftK mn^iui ihnaBft »a£ cnv4 :naT rfritfa tei 

y I ~: r ~ • v v: jt : v t : - it : i av t : vr : iv : • ^ I : v ~: j : 

Kitim ^annaiaa tatanu tartar rpao d^shd p«d 

t - : jt - jt : • - I: • - i't-: x' • 'CT • I •;/: •■ 

*£ dj#i T^ ^aa^? £P : 0Ky 7 'WHOP? 33»v$ sftbj fct&i 
Win ffin s a ?pfl6« niiT-nK rnan 18 :hth Win-n« *b nfew 

I j" - j* I v v: jt : v x :~it: iv - *j — v v: t jt 

l vv _ :i- ^j~ : • v _ : y •: v )yt I- - : «at j "Si* - v. y|; 

wfta niiT-nK natfn nbt^-a« n\iv9 a :hth ni*a 

I v v: jt : v - : • - < t • u : iv - j- 

naa vrtm on^ ivnmtfn amain D^inK dv6k nn« riabm 

v * • <• 1- avi t j* — . 1- : • : w : __ :i- ••• -: j* v: •— : i- t : - it : 

p oa^BD Taao niiT i&* n^a 2 ° :ma«n ii« ^a DVn 

Iv.- v •• : • j - — .r *:<•.*. • I I- 1 t t «r 

& *Qi?^« nin 1 ; !?ijp? )ni;o^n ^b apy frptta 
o^ia n^ fob ti-ivrnK bi s n ia& nn« binfr j;^^ 1 9 

v jvt t I •• : — v - <•• t - •• t : • ^j- : 

nin ^na-Dtf 2 :n^t^a nh^an nVw vnv idd n^D^yi o^a 

>wTT Jt - • it t - *■"•.: J ■ v t tJav • v; \~S F" J" : 

^:a ^tb ai^n^ ^q ns;bt^ nnsi nvv nn« n^N D^p^y ^:a 

j" : «• : • •• - : • j* t : - t jt - : t : -t <t - v _ : J/ct — . j»' : 

n^a^ #* Tizb na&iT«in Tpjfta rrbr ^a oi^n tot»13 tpw 

t : 1 j" I v t : <'• it 1 I v v: t : jt : - it: J it—. 

vv -:i~ •• - t :- —.1- : <i : - i : I av t : «• • : - ^ : y • : - $ 

1 Dnfc ^?6k nin' 1 ^na ^aa^a nD«n-^«4 nb hi,t nai 

ji I v v: t : I j - : 1 - I : it : • j- - I it \.t : j-: • 

nton p»n-nK ntsh^ nin^ ^s^an ^nrrwa ib«^ S^ete 

A - I vjt t v v v.v x t : • j- • v: • »t : • : •• I v t : • 

nt^ai Tjnfroa ^bs t^sD db^iid nw nMn o^ian ny^nai 

v : I : 'it : * : J > iv t • jt * i wt : v •• t j* - - : • : 

ffliT n^«n D^ianmpBha ^a Dn»-n« neh^ «a t\f\x kmb 

<t : v •• t j- - «r : • : • a» : - v v jvt ^t jt - t : jt : 

nin"; yatjtt n^8 lann-ns D^n )?6^ ^if 5 d^iid Sp^j 
nw wp^a & ^a ri^Tn 6 :a&»^ pra^ oma*6 ^/li^ 

jt » : Jit :• : < • t : -it : li—.r: i I vr : • : jt ts ~ : I v — .i _ 

nin^-ns mypn-iykt n« nitfn^M nit 7 tnr\« 

jt : v t :v-J: • v _ : s - * - : • - : t it 

16 1 prb yy (cf v 3). 9,8-25 DEUTERONOMIUM 257 

m iv bato-TO ansa psoinK^-itfK aivrp 1 ? la-iaa Trbx 
mm-nK ansspn aihai 8 :mm.-DS> nm\n d^dd nin diddh 

<w : v.v : ™ 1 : • / it . • c • v: j~ : ~ v - ti t - 

nirfc nn£6 rryin ^39 tasna TD#r6 ana mm warm 

< - h j tit j* - :i- iv : v s : - : v.v t vt : Is- - : •- 

D"»Mi8 via atwn mdb mm nnw it^jti rtrb b^aan 

-• t : - » 1 j t avt • v,t : j-T .• -; • : - j • t — . it 

mm vpv° :vmtf *6 d^di vfciK *6 ar6 nW crww bv 

t : I •• • - r t j *c • : - t j v v< t :- j - t : - : 

-toa am^in av6s yasaa a^ans arhtfn rtrfr ^tf-na ^« 

t 1: v ••-:!- a - v: w j- : v : v; y : • t ~:it j •• : v - •• 

tbnpn aim eton mrm nna abai; mm ^ -itfK o^n 

it It - j : vr t \ j • -j\ t .v t ■ t : v • jv -; • t : - 

^0vik ^» nim tru nW d^wiki di* a^ana i>po \Tn« 

-" : v - •• t : I - t t :ai c t : - : j- t : - I *•• • • ;- 

nte \id in mp •»§» r&T ie^v 2 :man run 1 ? a^a«n nh? 

... . .. - <.. Jj l •• t : v - i- : - j \ i t -: it ^ •„. 

n«ftj ipft'TW? *ino *nD DnsDD nam ntfa irar nntf "a 

-r. ~: I vv - I • •• - jt *at: • • t is* /5 _ : I : ~ j-* • •< 

arn-n« vvio ib*6 •tot mm id** s v3 :,-ddd ar6 tew ajV«rc 

JT T V • T ft •• J" — Xt : V J" IT •• - V.V T ./ T ... 

■n« nnD^i D'ftDtfK'pabD ^nm* :kvi pnirntfp-ar nam nin 

jv : v : •••:-.- • v • I v<v ■ r.\ •• J: - 7 s • : 

ibkvs niJSD nit orami;6 ^m« nfcwo n^Dtfn nnn» abtf 

I . t iv • ji „ t i : I : j v. iv : *at t - - vr • t : 

t*v *r\& bv mian rfrvb ^eh tfta nra nnm nftn-to ri^i 

itt ./•• : vr •: - j "T a" t jp« v7 t ; t t I- — it 

cmo H3DD ^p d5^ on^ ni\n^ nin^ nn«Dn rum «i«v 6 

jv !" at •• - vv;' v t jv • « v •• » v: jt i - v t - : <•• • : v •• t 

r\hbn ^^3 &Bn«V7 tn^ns mm n^-"i^8 "n^n-p "lrto 

•>. - j" : • : vit iv : v \.i : ^t- v ~: I vv - I • •• - 

JUT ^fii? 5B4TI8V8 :DD^^ D"l3tfiO "T' ^B^ ^!?D oi^^n 

t : •• : • -^: vit iv •• F v.- : - -:it at t j- : vr •• - • : - it 

*6 d^qi ^^i« ^ nnb nW D^an«n bf d^sik ni^«i3 

J *^r • : - t j v v< t : - s t : - : *• t : - t ri 

niiT* ^^a jnn nitrs;^ D^«tDn i^« bariKtsn-te bv ^n^ntr 

v.t : j" •• : ^ y-t j — . i- v t -: jV - : v : - - t <- a* t 

m^y niiT wp 1^8 nbnnn hxn ^bd wnS 11 ^^ :io^?n!? 

© ••-: yr : Is-Jt . . t •■ j- : I " t <•• : • : t j- i • T - : 

I -:i- : i r - -j — vr - •• t : ^ <- : •- av : v j* : - : 

:8*inn nra firw ira-ni ^sn«i rpD^n^ nto nw «i3«nn 

r - j*- t I v. _ :i- jr : _ v~ : v it a • : - : v. : yr : Is- - : • 

•• t j I j : v it • :ri v •• x v jv • — . v -: v : - - v i: 

m b» lisr-nK \b&m ^vb prw« nr nbM tins inh nib«i 

t -: v I • : - it «t : I c v — . j~ •• •• I t < v it 

nn»nn rhapa* n&oai niranan 22 nnn-p t*b ^^ 

at — . i 1 v. : I ' : t - : t • • : - : it t I • j" - - vr ~ 

Wre chpD DDn« rrt#T n^av3 :nin^n» nn^n a^Bspo 

- •• :- <">r • v : v t : p : • it : v vt *v: 7 • I: - 

nifT ^B-n8 riDm d^ 1 ? ^nn: i»« pSn-riK nshi ^r nb^ 

t : <• v : - - av t • vr t jv ~: I v t t •: j : -: 

fcr *v: j" : - u : v.v : - : j : v : - vnv < : v •• j ri 

-n« niT "art ^Ban«n 2 s :DDn« ^^ dtd nin^oi; 

t : j" : • ~ - : v it iv : v s : w • at : 

s t : j- t i- • : at - : • jv -: : t:vt - .• t : - v : v - / » r d Cp 9, 7 *u®5 Dn«r || IO axx D3^«; cf ad 10,4 || 24 juu.® tf^. 

Biblia. 17 258 nnm 9,26—10,15 

nntfrrto Tffrr ^rta nafen Swto ^sn«v 6 iffiflftj vmrb 

<•• : - - ' v: jt ~: - it t : v j" ~ : vit iv : v j* : - : 

rnprn Ta° dtjkdd fttcnrrWH ^"ua me rijflj iin^mn ^i&y 

/itt ~: jt: *vr: • • t j— v -j Iav :t : t « t j*. *: » : jt - :i- : I : - 

nfei wn ^tfjrto isrrto aprr^i pnsrt ann^ Vfc*5 ^?»7 

v - jt t • I: v Iv •• - M - :r: ■ ) v,t: •: jt t: -•: I vnp : 

S#a linfcwnn n^8 fhKn-vtotfHB 2 * nnKBrrtoi Wj^ 

t • jt •• 1 jv *■: 1 v t t : 1 Iv • t - v : * : • ■„• • 

inaofrDn nnb narnBto pan-to nfrinb rrtrr; rto* ^ao 

j t : • • avt jv • v - : 1 va 1 v t • :i~ t : vj : • : • 

Aitta n#« ar^mi 3^ onv9 naraa onon^ Direm dAim 

t •• <v - : Iavt~:i~ : U : ~ j" : it : • - jt • - :i- vx • i t 

a tn^tDsn g^jp* Wan 301:3 

b^aa nirb-fltf ft-tes ^to nw no« whn rwa 1 10 

. T -. < ,.. . 1 . T . - .. jt : S~ T • - •• T 

nAfcrto afiaan 2 in rm i? flWi ffvjn h to ntoi nytfma 

S s v : I i" I j - : u : t j* t : tat t it ,j j*— :i- • «r T 

DADfen mat* i»« Mtwrvi nhfcrto w n#a D^avrnK 

vt : - : t : a- • jv —. c r t j \ - - y t jv —. • t : - V 

D^tfma n^aa nrfmtf tes*n d h 6# •»» ilia fewm3 :m«a 

a i'T « t ~: j \ i" : y : vit j-~: I -: -<rx I i tit 

vtbuna anaaa nAfcrto aAa»i4 :*ra nrtn •utfn mAn torn 

I «it jt : • - \ - - : •- i*t: v. % - p : T T T '-"-•{ 

Dfa #nn "srinD ma oa^to rA#T ia^i itf« o^am mfew na 

j: vr t I j • vt t jv •• — . t : v • jv -: -t :- vjv - : •«< 

nAfci-Jw Dfew mn-p tiki is«n5 pto m,T mn*i topn 

\- V 'TIT T T I' ""IT IV "T IT" V.T : J" : • - AT IT - 

^an 6 :ni/T •ura ntfaa Dtb «cpi VYtew n#x rnaa 

j- : it : • vr* jv — .1- t :j«- • a- t jv -: I \t" 

d# "ag 81 ! nna no n# rrpio mr^a rftaaD wdj toni^ 

t j-Jt •- I -: 1- <•• jt at •• 1 IK.T— .1- •• : j •• : • y : it •• t : • 

nnitr m2nan-pi m2nan woa q^D7 :vnnni:a-iTi;to \ny*\ 

t t : t tj : \ - I • ta : \ ~ v. : it jt • it : - ^ : jtt : v |y - •- 

*{%3 oat^-™ nim ^an «inn roa 8 :D^-^m p« 

... - VJ .. .. T . <• : • • - j- t 'it "~:i- I vc 

16^3 Tia^n ini^ ni,T ^sb ihvb mnrtw rn«-n« ria&6 

: • lj"T : : it : <!:••:• - :r at : * : I J ~: v v." t 

m#T vn«-or rfcmn pto ^ n\i-^ }5-to9 tr«n wn ^ 

t : at v • wt~:i~ : I vj" y •• : stt i I" - iv - j- vr 

ma vnoi; 4l8n i0 :i^ ?i%nto nw na^i w«a tfiiru im 

t t • :j- t • it : 1 I Sw v: jt : gv • jv — .1- t~:i~ j 

^« ni#T yoB^i nW warmi of d*»mi» D^i^nn b^D s a 

* •• » : w - : •- t:at «t:-: j*t:- j*t «t- 

nip ^to nin^ id^v 1 :trn^n»n mrr na«-«^ mAn oysa D3 

h - " t : v <- I iv • : - v.t : jt t i • - - j — -<; 

nni«^ wawnw pSn-n« ^i^n ^i^ ran ^ j;dd^ ^^ 

\.t —j- • : j- T • v ~: I v t t v j : r : t : at t j" : • * ^ — : |j.. 

s :on^ nr6 

IV T J" f 

h«t!?-d« ^a , nas;D tote^ apAto mn^ no toifcr Awn" 

t :•: • j* Iat • i" vr I v v: jt : t< •• t : • t - : 

niiT-na *tosh\ iAh nanis^ \wrtjj na!?^ ^Ato rAiT-n« 

jt : v - : 1- : jt —. r : t t : t : v <v t I v v: t : 

-n«n •Am*' ntetrnK nfie6 ^ t^sa-tean maWaa ?pAto 

v : t : <: • v : * liv : - t : v.1 : it : t : I v v: 

D^DB^n tpAto nin^ p 14 rt ai»b an^n anm ^aix nt^K vApn 

•vr t - I v v: jt 1- I "< I it C: a- v.1 :- : s it -jv -: j) \ 

njiT pt^n wftKa pi j s jna-n^-ten p«n n^D^n *»Dt^n 

v.t : I j- t I av — .r I s- it v -: t : I vw t •« t - j" : 

26 °-° w.® ngmn ?iTa ; cf 3,24. 11,2 | 27 & ^p : || 28 «<§}.+ dj || 
Cp 10, 4 5MSS L Bg?i; cf 5,4. 9,10 1| 13 MJ&& + ^n'to. I0,i6— Ii,i3 DEUTERONOMIUM 259 

imn di*3 tfaprrteo dds arnna Dints ircri nnia mn*6 

iv - j - v; - it t • w t v •• : i jt : : - : • - /* ji -; ,- : 

mm ^^ :to itfpn *6 ais-iin mm^ n^nu n« nri^v 6 

jt : • < 1 v 1 : - j . : : t : av : - : j~ : t g« v : - 

tan bhzn bxn fftfwn •tfTKt avi^n \"fr« «nn djt6k 

• - <i - •• t a - ~: it is* «T" " v: it j" v: < . •• i v. 

Dim BDEto ntety 18 :*rnt^ np^ *6n D^is Kfe^-*6 itfx «iiam 

v. t j - : • v. " 1 KT* ^ : • t -it • i v ~: t - : 

r jp '•' w : ~ ~:r it : • : : s: t vjt " J" : At t : - : 

n^"n^« wrbx «nnn vfcnn kvt* 1 :M#n iDtfnn piin inn 

ji t v ~: I av v: j : v.1 : it • : j - F t • v. : • It:* j 

D^MBto 22 :tw n*n 1^8 h&n hknian-jwi nVwrrrw -tan 

j* : • : I iv •• v t j-: ~: v •• t t i - v : < : - P : ■ 

'QTD) T-^ niiT 1 TOtr nnm nonsE TT^ni« nr tfsi 

j- : 1 : I v v: jt : \ : it t - : t :at: • I «• - : J :it v • 

irnoeto moBh Tj\Tb« mm na Aan«v 11 :n^ D^otfn 

; - : • jt : ■ 11 : uv v: jt : vr t : - jt : it 'vr » " 

-n« fc6i^ firm brum 2 to^n-te vntaD-i tob^d-i wijbm 

j j* - v : - r i* t - t v.t : • vt t T • st I \ : 

■rw nTrb* mm ididtik nftv*6 ibm njrr-*6 n#» ofrn 

av •• 1 v: jt : vr '•" t 1 jv —.1- r :it <-: —. v •• : 

v^d-jiki Vnhh-n«i3 tm-itwn uhn npmn ^ttik tfha 

t - : 1- iv : t 1 v : it : ~ v. : 't t - : i - t v :t 

itfsi* :in*rte^. D^BPT^O rtnft on^o wis nfew ntf« 

j*.' - :i~ 1 : - t l • vr: • I v iv j : - : *at : • I j : vr t « —. 

m bv *i-id-d; •p-ns »ffe n£« : 1231^1 vdid^ o^p ^ nfcw 
niry n^«i5 tnjRj Di s n iv ?At disk^ DD^n« dbti3 b^b 

vt t /5 ~:i - iv~ j - vr t : j" : - :~ av ••~:i- v.t : t: v '• : 

rfpivbi \mb r&v n^Ki 6 trim nipan-ip DD^ii-i!; istds dd 5 ? 

t • _ :i~ : I jt t : t t v ~: i- iv - h t - - b? "S i - AT : • - 6 t 

v : j" t : • - t • v I vt t <t : it v ~: I" : Iv t * v: j" : 

m bi mpa Drt^aia n#« dot-^ n«i nn^n8-n«n an^nn 

t vKv: v '• : -: jv - : I :- t <" : av •• t: it v : c •• it 

irUffv n^« ypn niiT 1 n^o-te n« nS'in dd^^ ^7 :^^ 

it t v.v ~: at - v.t : y ~; i~ t y it v •• r- <• r* t : • 

ipmn rnff dwi 0, qii5a ^1« i^k nixan-te-nK bnio^n 8 

I :v iv I -j - : a- v.1 : - : j- it vv _ : t: • - t v v :- : 

innvH? nat^ D^ni; an« i^k psn-n« dd^ti bn«ni 

it : • : t vt x : i vv - jv ~: I v t t v jv : • r v t 

j\rb DD^ni^^ mm tfstii *i&x r\6i$n-bv hw imxri wb^9 

j"t y/ •• ~:i~ st 8 T~ 8 ■ v ~: t t— .jt - • t <•— . i- I- - : 

nn« n^« p«n ^ Io d :^mi n^n nnT p« axnt^i nn^ 

•CI - v - : I V T T J* IT : V.T T j- T I wv at : - : V.V T 

nt^« nt^D Dn«^^ n^« Kifi bnso psn 8 1 ? nfleh^ f\Qir*2 

<•: —. at • v.v t : jv ~: ■ • 8 • I v<v : j t : • : t t t 

m nfi#F\ ma#n mob rtipy\ om p« nABhb Aa^ onni? 

v : r \- i - j- T ■ a h : v; t I \s: t : • : t t j* : i 

I v v: <t : •• •• • t at -•• I Is v: ^t : v _ : I v v • it 

- < t tt : itt y - : i~ vr : t t - • •••»■ t 

20 53MSS juuucsa ^ m«i (6,13) || Cp 11, 1 ju* ^npn (cf Gn 26,5) n 
2 69MSS AU.C532JD n«i I 8 ^b^saJij DDn« nrao || 12 a 1 c mit mss «i 

n^«"io || b 1 c mit mss ju* mt^n. 

17* 260 onm 11,14—31 

nwnn ninxb wn D3n« nrao •oik n#« •riteo-to \ytxfF\ 

<j : v t -;r : a- v.v : v jv~ : v it sv ~: - : • v r s : ■ 

•jv : : - i- : $• - it : iv : : - t : c : - : t : : t : v •• i v: 

3fc?j? *nnjj IS sspriyn 3#Tfl] ijfl 9?5£! *%&& <TP ^9? 

D333^> nm^-is aft nD#n i6 :nmbn rtom won3^ Tr&a 

av : - : «r : • 1 . v t j : it • i : n t : a : - it : >av :••*:• v.1 : it : 

nSm-w nim^ :ar6 omnium D*in» ovfra bmsin Drnoi 

t : I - t t : iv t v.v • : 1- : • : • •• — . _r v: v : — : i- v : - : 

-n« inn *6 n&i«m ntto mm-tf^ nra^n-ns i»i D33 

I c* ' ^ t t -: jt : t t jv : r : • - t - v <- j : v t 

:d3^> wii mm i#k nhton pan 9s>d mino orraKi rfrir 

iv t l«r* wt : jv ~: t - 1 '.jit - •• t" : jv :- - :i- at : 

Dnfc Drntfpi DDWn-^n 0333^2 n^S •hsttik Dnafcvs 

<i v : - 1: av : J ~ • vv : - : - v •• j~t : v v : - : 

-n« anfc Dmc&vs :d3^mj ps nb&i»^ vm ofm-to m>6 

•jt jv :- • : tv •• F» I 7 1 \. t i : j t : v :v - '"*• 

:^pp?! 333^31 XtP 395&? 1 ^'33 *I?3#3 D3 13^ Q3M3 
wi D3^ sst tp&« :Tny#3n sima mmo-to Dn3n3i 2 ° 

j- • •.•••: <:•!--: I ivt : • Kv •• j : - y* : - : 

*W3 on^ nn^> D3*n3*6 mm j>3i#: t&x nbian by oi^n 

«/•• • av t j** t w •• 1 ~:i~ vr : ^ s~ : • v ~: t t—.it -< v •» • 

"^rn$ frietWf. nfe^-D« ^3 22 d *f^jn-fe Diptfn 
mm-nK nSnvb nn&vb °D3n« ,ttcd •oik *\#x niftn nv&n 

st : v * -; 1- : at — . r B? : v jv ~ • 3" it sv . - jt : • - 

■te-n« niiT Wn 2 3 :i3-npni^i ranrtea ro% D3v6k 

t v vt : $• : i It : t: v.t t : t : vjvt vv •• 1 v: 

-te 2 4 :D3D D^ssn d^* d*b Dintfn D3Mste nton Q^inn 

t iv • v: ••.-: i- j* : ■ jv : • r av •• : • • v c* t y 

3^n^-^b 2 5 :d3^35 rpiT rhn«n dm isn irtmru c iniin- b ]D 

j- - : • i iv : |\ : «; : r I —. i- t jt - - : % : - : jt t - I • 

-to *& m bv n^rfo* niiTitn 1 * q5«iid ! i D3^ins D3^s3 b^k 

t <•• : •: •• i v: jt : l_r • v -yr v : : - av •• : • v: 

v it •• : ivt jv • c: _ :i- t : : • jv -: I v t t 

m b» wfi&n it^« n3i3n-n« 2 7 :n^pi H3i3 dim D3^sb tnl 

: : • jv -: at t : ~ v itt»: s. » t : a - v/ •• : • iy 

nbbpnv* twn D3n« n«D h 3i« ib^k oi\T^« m'rp Atoo 

t t » : - : i - v.v : v „•.— : 5r it sv ~: v •• i v: jt : : • 

iflU "rtnTD °^" 1D ' 1 Q3M^« mm A^d-^n ^o^n «b-DK 

sv -: I vv I • jv : - : v •• i v: jt : : • r : : • < 

m Xb n^« D^in« dm^« *\nx rvbb dim D3n« n«D ^3ix 

i jv —. «•• -: x v: v--:i- vvt a - vv : v jr: : v it 

nn«-n^« pSn-^« wthtt mm ^^ ^3 mm 2 9 d tnrwv 

jt ■ v - : I v t t v I v v: Jt i I ~s r : <• u : iv : - : 

n&pmnKi o^ha in-to n3ian-n» nnnan anch^ na»-«a 

ut): - vl * * : J t t : - v <t - it : at : • : t v.t t 

#n#n «13D Tt^ ^nn« hth 13x;3 nan-^n 30 j^r in-^ 

v v " j : * vv< •— : 1- I- : _ - vj" : t •• -: it •• j- 

^331 j nib ^i5« fer« Hten ^d nsnw 3^n ^i^jsn p«3 

<• iv j" i" v b* t: • - < at T - : it c - ■ -11- • -1 I vv : 

D3\n^« mmntfK psn-n« iwhb ^3^ rtTn-n« d^3V bn« 

w ■• 1 v: jt : v . 1 v t t v v jvt t i" : — v j* : i v " 

14 au.69 inji t || 15 **©(») jnji || 19 ^® h^?n ; cf 6,7 1| 22 4MSS m«j$ 

+ D1NT || 24 Mprb JIWiTT^Ccf Jos 1,4) || b *ul(5S ")^ || c ins prb c 
m ^H|3 (cf 1,7) I 30 1 prb c *m0SAI©a J1^8 (cf Gn 12,6). 11,32 — 12,17 DEUTERONOMIUM 261 

SDP8 d3^d^ ins "oik i#k DtDSffarrnKi omn 

1 - B •• : • \J" v it jv ~: a - t : • - v : K: \ r 

n#« : pib fiflw$ P3WW3 itfg S^jftstern D^nn np 1 12 

«- ,v - v -: • i- t hj 1 Ul > wi . s ,z v: t : 1 - i 

• jt : it sv - : I : - t v I : ~ . jr ~ it t - : it 

mi>narr^n bmi om/Tim orrn^K-nK nnK d^-i s dak i^k 

t : - ~ : 'tit <• t iv ■ av •• i v: v vt x : i x; ~ *S % 

Qjha»D-n« ornaeh anha?D-riK crnrw :«m wrta nnm 

t x' - v •: : ~ • : t : : • v jv : - • : Iit - : r* I x' t - - : 

-n« arnaKi Turun dhv^k ^csn tfto psiton orrntfKv 

j*.* : - • : I a ••- : \s •• i v: x~ • : •*» I J : : • v ••!•• _ :i _ 

togr^ rgrr£ $ p£$r*6« tiwjg nigan-p obt? 

j t •.•••:• t • v •• 1 v: <i : - . • . _ : It- v r 

byrbto natb ana^m 6 : b natf n«:n b itf-nn ijdb^ otf idb^xik 

; •• 1 t t jv •• — . 1- t it t ^t v. : : • j : • : at \. : 

nivii^i mntn odt norm n«n Divftfewo run DJpnan 

v "J : T : v •• : • : av :v j - : «• : v •• j : : - •• : v •• . • : 

annate njvfta nirr *&b n^-crftDKv :ma*en conpa rfti:n 

v : - : v •• 1 v: jt : •• : • t v : - -a - iv : i : B? :r- : ^ 

♦♦tT\-6k JTliT P12 1tf« DDVDn DfiK dSt rfttfo 553 

I iv v: xt : v.1: r* x: ~: av •• it w - v :v j- : • 

ntfvrto #■»« oi*n nfe nfp wuk n&N 55s nfcbn *6 8 

-t t - t v: a - v. y ^ : *- *J v - : : I _ : i- j 

v "j t - :i — 1 v : t : - v tat - \if t i x it •• 

v - : I v t t j\* : - r I •• :-- v v :- - : i- Iit \x' I <e v: yr : 

n^DD DD^^-teo nib mini D3n« ^nao mv6« ^1« , ^ , ' 

« t • vv •• : 1 t • $vt • •• : av : v x : v.v •• i v: ji : 

m^rfrij; D3n« nnso ^:« n^«-te n« ^^n na^ d^ tet^ 

jv •• 1 ^ av : v j*:- : c it x: ~: t y • t t jt t : 

k : • jv — . •••••:• j- : • : v :v j- \: v •• iT T - v •• : • : 

v •• j : v •• : v - v •• 1 v: jt : •• : • v : - : it i- 

v.t _ :i- : I '.v* y I x' x v •— : r : jv - : • •• - : av •• i : - : vv ••: - : 

^3 x 4 :n«nn "lt^x Dipo-tea sraft> n^ri"]B *ft int^n^ :DDn k s 

j - iv : • x: —. K t t : I av i w - : i - I v 15 v jt • iv : ■ 

wrbi nbvn n& vtiitf nn«3 ?nm in^nt^« Dipaa-D« 

I av i jv - :i - vt I v t : j- - : t : <- : • v -: It- 

rfortaii pi 15 n^o ^'^ "*^ to nBwi d^i 

— t : I - wiv- : « it J9 — . 9 v - : i - jt : 

-toa ^nna -i#k th^« aw nanas i&n jn^«iiraTn tosa 

t : h I : I - it x; —. \ x: v: sr : - : • : t t jt : - it : j- : • I : : - 

fe«n ^ D^n pn i6 :^»Dt ^5?3 uS^ nintsni «dbh ^j?^ 

A" J V.T * I X" IT _ IT : CT ~ V : I T - 5 V T - I AVT . 

l£tt I^D TlW3 to«!? ^Vl"^^ :D^3 !l33B^n p«iT^ 

J : it : <- : - I vi : • j v:iv m \ 'it - G?T •• • 1 fj% » 

Cp 12, 3 1 prb c 6 *fett fVWn '« *^OB1 Jlp^n DH^'WHI; cf 7,5 II 
5 a frt 1 1j3^ et dl (gloss) || ** ^« BabAFL 2°^ n^ DH«n^ || 7 **« AFL 3 
DOT || 9 a, ^« A Hj D3\"ft« || b «*«tJ DD!? II 12 «M DD*TlJ || 16 xxx teKJV 262 KPW 12,18—13,3 

i&k nipaa wtetfn spjfaK riter ^-dk 4 18 *IP wnm 

v -: It- v : • I v v: t : •• : • • • Iivt j- : 

*j$j\ ifipaj. jfflafi *j$3* 3?3* nA« ia f^j njn? nfty 

•umwv9 nr nteto tea w&x mm ^s^ flnDbn tn&#a iwt 

v jt • Iivt j- : • v. : J v v: jt : •• : • t : - it : I avt : • jv -: 

a^n-pa 20 d :?[r)Di«-^ 5pz£-te *jSHrfl|j 2$?P"t? ^ 
-*a nfcba ntefc inwn ifirtn itfaa ^terna otj?Jh hfer 

t t jt : 1 t : - it : It v • jv -;r I: |\ : v I jv v: t : 

pfiT"^ 21 n&a te*ta titfsj nn*rtea nlya te*6 wsj nytn 

r "^ ;• r 1* * J~ wf 1 : j — 1 : «i j v:iv v.1 : : - j-J - : 

jfinajj fitf igp Dit$ \$% nyr "16?! i^k ; Dip&n ^dd 
^"Wa g^gi spp^ nf $a § nirp : jm -$« ^jj««rpn jigap 
p ^ : arrn*n ^aarrnN te*r n&Na ^« 22 :^jd3 jtik tea 

Iv:- t -jt v : • : - v <•• ti- v -:i- I - I iv : - jr - Zi 

Din te« VifcA ptn pV3 t^te^ w Tinam -Seen ^tetfn 

t- j -: • : • : I - : I J iv : t v,t : - t - : •• t - av : i 

ttteKn *6 2 4 nfcan-Ds> nw te«m6i mmh kvj cnn *a 

av : • v. it t - • v v,v j- 1 : v«- j vt - j- 

I jvt : I: <- • I- - : ay : i v. *it - w : : • I Vjtt 

^6 vrr-ntfK Ttftp pi 26 tniiT wa i# s n nbwna spina 

v. I : J : r ■: —. I yv tIit Is- it : j" " : vr t - jv . i- • I •.— : r 

Spfito Mwn 2 7 tnw ircr-ieto oipan-to n«in atom tprun 

I v 1 t «;• t : it : j~ : • v — . Iv. t - t t jt • I av t : 

natD-by teah spnanrn wfVn nw naTD-to Dim nfcan 

- : • - I •• 1 • I v t : - : I av v: jt : c : ■ - t - : jt t - 

nnavrta n« a nrDt^n ibtf 28 :tetfn nfcram sr^H nsr 

j* t : - t ••< t : - it : j : F vr i - : I v v: jt : 

aforiy 5pnqp Ti?^ ^ n ^^ Ipo^ b 35^5 ^ 7W n ^'7 
- s a 2 9 :^rfr« nw s ^^a i^»ni aitsn htovn ^a 

r I iv v: jt 3 «• •« t t t- : j - v - : r <• 

ani« nch^ nat^"«a nn« n^« n^ian-ns ^i\^« n^T fi'na* 

v.t v wt t vt t jt - v -; • VI v v: t : • : - 

J"T • Iv I: v jt • it . - : >.t : - it : t jt : -it : I av t • 

na"« nfe«^ v?\*rbvb vfrirn^ tibd matin nn^ Dficnus 

t •• " v •• 1 •• : • 1 •.• 1 av t • jt : it • v:*—.i- v •— :i- 

fi&vrrtfov :^»-qii p-nfewi Qii\T^«-n« ?i^n n^tan ^aj; 1 ' 

jv ~: 1- • it - Iv:* v v: iv : v •• j v: v v •• t <• - : - 1- 

vt\*rtbvb \&v »ito ntfa nin^ nai;in-te ^a th^k mwb p 

v •• j t •• t jv _ : t : — : 1 t • I av v: v,t i I" 

jdhm^^ t^sn nsnty^ nft^nia-rwn bn^a-nx m ^ 

iv "i •• v," t j : : * v •• j : v : v •• : v <- j- 

C nia^n tnh ba D5n« n«o a bia nw« iann-te n« j 13 

v. : : • j v : v j\— : • it <v —. t t - t y 

iv • ^ vr: • j : t t Ij" i a _ :i- 

:nsiD ik ni« ?rt« trial tr6n n£ft i« «^ia 5ranpa D^p^-^a 2 

i" j v, I vv •• I j- t : a - : j" >■ • t I: :»• : J<t r 

o'nnK d^» *nn« rote nb^ 1 ? rt« nam^g nfiiDm him xy\3 

J"' - : s* v: "~:i~ t : r- a •• I w •• ^v ••.•:•• : t <t 

18 au.(5 "pa^ || 22 *u® + ?J2 (sic (5 [sed non jjx] in 15 et 15,22) || 28 a ju* 
« + JWJtt || b au<5 l 3 D1 S H ?I^b || Cp 13, I a " a «x(5 AFL 3U *flS0 || b ju*<5 + 

arn 11 c <5SD nb^n. I3,4—I4. 2 DEUTERONOMIUM 263 

dsbm nxrfr nins bsvi^K niiT himd ^ *nnn ni^nn obin 

C7 : • — . — 1 v : v v •• i v: <i : v - : j- a - \.-: i- /• 

nw ^n»s :oaBtorteyi aaaab-tea abvi^K mm-na b^ana 

$i : ••— . i- iv : : t : B? : - : t : v •• i v: jt : • — . i 

iybtfn ■fctefl nbtfn vntoo-n«n ww into vbn Davfta 

*t : • j> . : • <r : • v : at • j : c* •■ w •• • v: 

whn ni5nn bfri ik mftg *oa:m 6 :npain inn mirn into 

DnXD p«D iTOnK fcTCflDn D3V6« S mm-^> mO'iai ^3 n^ 

• - : • l vjv jv : v j- - v •• i v: t : ti v • j* t 

ijfife Td^l 'IV 1 ' 31? "\#8 T$3TP ^ml* cri?? iyjuj ^jibni 

^?to]3 °?p roj {joV! "97 d ^j?liP? JQO EH?ai ng 
nraa g#w? n#s 38p in %^n n^jst 1 1« faa-ia ^grtf 
tspniKt nfl« nyi^ *6 n#a a^ina dv6k rnawi nifa nb*6 

J iv — .1- a - t : -t j v — . • •• - : j* v: *: - F : r:F a ■ 

tod D^phnn i« spfo caipn Divi^aD ntfa omn vrtKD 8 

t»av • Jj« : it v. I v •• j- J: - v •• 3 • : •-• -: • - it J" «r 

at •• w vr : • j : jv i I vit i j--i: - : I vstt j**/: • 

ihn ^ io n^x; nDan-*6n tenn-*6n i^y *iry Dinn-*6i 

t <• it t c* - : 1 : j : - 1 : 7 t (; r < » • : 

tiuhrora Dgrrta fi imc>r6 nmnra la-mnn ar nainnn 

it : 1- t v.t t x j~ : a -:i~ v.t i*t j v: r vl :it v :- i~ 

w*wan ytbx mm 5s>d iinm^ #pa •a not D^aaain^pDV 1 

v1~: r - I v v: jt : - •• I—, p-i : I" • x a" t v; t —.it j : F : 

j* 1 : I a Tr : v. : : • •• t : • t : pt —. j" • • CT • I •:y: •• 

nn«3 Htarrgu d t%m hth jnn nana ni&^ 

j- - . ^ - : • P IJv :>• : v.v - w vr t «n t- —.1- 

d^js ^"4 nb«b at^ jtqb6 ^ inl tTN^ At nt^s Tiy 

<• t -: : it 1 •• ».t v /: 1 vl: \j" I v v: t : v —. I *?r 

m3s;:i nib: ib*6 qti^ ^t^^n« !»rw TjimsD Si^-^a 

vr : - 1- : 1 :r a •• vt • j - ' : 1 v T Iv :»• • s "»s r- -. 

a" " v.t : - it : yr :F it : st : -it : iv : - : 1 35*1 «•• _ : j* v: 

n3H l6 :xT3ip3 n^Tn nMinn nr&ya nbin pa jhdk nam 

j" - I iv :)• : f vr" 1 - vr : v iv t t- I j t v v: <•• • : 

nantwrte-nKt nnh trtnn nin-^s!? mnn tw ^^-.n« ran 

yr v ~: t v : st •— : 1- vat • : c " s t y : 1 v v - 

Sahi wrto ripn a^B^jrnm^ rmn-^sb nnora-n«v 

t : I j v I I: • t t : t v : vit • : >.t : : v : 

rin\nn 5pn^j nin^ Wa n^^-te-nKi Ts;n-n« B^to nsitrn 

t :it : I av v: v.t 1- • t t t : » v : <• t v •• t jt : -it : 

nnnn-p npwo tp3 p3T-^v» nii; wan ^ n!Hp ^n 

va" - I • t w : vl :it: Is-:* 1 : 1 v.vt • j 1 r jf 

i^«3 Tj;hrn : jipnni b^tn 3^031 is« p'inp niir. aneh ]?o^ 
-^3-n« nb^ t]^« mm 5p? j;b^n ^^ trab|6 j;3^a 

t v : • I v v: jt : ) : r - T • j* I iv —j r vr : T 

nin^ wj °ibm nitrs;^ dim tt«d ^3i« it^« vnteo 

-r : v." •• • t t- —.1- a- (.1 :~ : T it w; —. t 

^iTi^nn & dd\T^« nin^ cn« r/ga 1 14 d iwrfyx 

: i : • j av " ' v: vj r v jr 1 I iv « 

mn^ nfiK Bfna ds; ^3 2 :no^ oa^^y ra nmp ^iD^n-^n 

« r t - Jt <- jf i" t IS •• i" I j" vi :»r &• t i : 

3 ? i ninjyi || 6 w w8 *i*T?i»n *pr6« || 7 ins c ^(5 1« TWB I 
12 juxfi + iii; |[i6 — >« || 19 *I« + nii9m (cf 6,18). 264 onm 14,3—26 

v.* - : • - it t \ : -r : ^ : r t : j- t I : I av v: 

nonan n^T4 :narm-te hbtin *6s d snpmn ■wto 

vt •• : - V it •• 1 t c J IT T ": IT /• : 

ip»i Torn •asn S*bs iemp r*n iralff? n& th& sfotfn w« 

lj - : a : - : « : jt ~ r • j" : v: t : j" a" jv - : 

j" : - ■*- : t : - vjv: - t •• : * 1: v itt j : I v. • : 

nto^n *6 nf-riK ^7 :nte«n smM noma ma rbito nibne 

: 1 < v l<- r* i»t at •• : - \.t" j — : 1- t: 

v v : ■ it v : t t " v at : - vr : - - j" • : - • t" - x* - : i— • 

on D^ee to^n *6 npisn nan ngj n^p-^3 ^n-n*?') 
D3^> wn mqo Trtj *6r fen ntns d^tbd-s TTnn-nNi 8 :D3^> 

avt (. j" t T- j : js :- • : - r • — . i- iv : ivt 

v v ^ it • v cr • : * ■ •• j t t : • 

rttetffl rifrgfrpl Tf3? I^WS ^ Dig? 1^8 top sftpata 

iv t t j" t a" J v KvT J- : «r - : y I i- >•„• -; : 

naton ono sfajtfrr*6 *itf« nh 12 ntetfn nine niM-te" 

v«r.* - av •• v: " jv — . v: r* v.t . j • t 

"te n«V4 sanA b n*vn n^n-n«i a runnv3 :,TJW,-n onsnn 

t j" : it • : v.t - - : t -jt v : i »it : iv : t it : vw - : 

-nan witfn-nKi DDrwn-nKi nisrn na n«vs nj^ n-fo 

v : J - at - v : vt : - - v : t — .i — i j- •• : i • : v:- 

-rat n«pnv7 :nDWnm ^w s n"n«nDi3n"ri« i6 :vu^pan 

v : jtJt - : v it : • - : t v : - - v : j ~ v r« • : I v.- - 

rarawn nmA nsi»m n^Dnnv^ n^n-n»n nomn 

vr • 1 ~ : at • : at ~:r» : t • — . j- : Iit t - v : tj tii 

Mjrte 20 t z fow 8^ a mb kvi «oo sitbn p^ 5bV9 t^orm 

I ^ T I" Tl*« V. AVT t J" T I T I VJV ll" : IT : 

f vt :••••-: ••- t •• : t j : i i- w i 

TH^« mn^ nih« ^np ds; ^3 ^d:^ niD ik h^«t nu^nn 

I av v: ».t r t - h <- j- •: t : t < j t ~:i- tjv : • 

1 • j"~:i~ v; : y - : i 

trite n:t^ mton «*»n wnt nisnan-te n« n&rn ife>y 22 

it t jt t v.v t - j" ~ Iav : _ j - : t v." •• - : .•• - 

t j : I j- - : - . • v — . u t - ^ v v: jt : j" : • t : - it : 

io)n ]$$ ^«2T| Tp s $3 n'jb^ T^S^l WT? %M1 n ^^ 
*6 ^3 TI^ ^ao n2T"oi 2 4 toWiTta vrbx nm^-nx nxyb 

j j- 1 v v - I : • v : • r : r T ~ t I «r v: jt : v vt : • : 

nn^^ wfbx nw ^nn^ nt^« ni&an tod pn-1^-^3 in«te^ &vi 

v t I v v: jt : -:•«.•.•—. ) t -»:•)<-:• r •• : 

^D3n ni^n *iD33 nnn^vs mrfyx TftTP p"i3^ ^3 d^ id» 

Iv v ~ <t : _ : Ivai - -T _ it : I iv v: j% : wfl vit : v at ». : 

nnn:v 6 :ta ^ri^« m,T nnn^ n^« ottos^w AdStj Mvz 

jt - it : 1 1 vt v: jt : *j - : • >v _ : It- v t : - it : l :jt : 

^31 ii^ )*%& P&31 1523 ^?3 n^jfln^ ^3 *]pSn 

Cp 14, 2 **«s«J+Tn^« || 3 *"®s* tte«n || 4 ^©st) n^i j 6 ®$\> 
rb%M || 7 1 c 15MSS ^50 || 8 — 1 c auO «^ rna «nni nc>ns vp^ ^d^t 

-VD; (vel "W); cf Lv 11,7 (ubi ^l 111) || 13 a 1 c 10MSS mSn^rn^; cf 
Lv'n,i4 II b dl c 5MSS ju*®; cf ibid. || 16 axx(5 n«"l || 17 1 DJTTjgCLv 11,18) H 

19 ju*® one fcjtfn fc6 11 22 w nj^n (15,20) j 23 '**« + ^n^8 rnn\ 14,27-15,16 DEUTERONOMIUM 265 

nn« nnofen Tfibx HOT ^b n& pfow\ *i#m ^iWn i#k 

.t - OJ : - it : I v jt : "T x t t : 7 t : Iav : - Cix ItT r T: . 

ifewte-na *rcnn D^itf e6tf 1 nspD 28 d 11&9 

- : - t v • • t j x j" >: • I it • 

pVt ft-rw "g "fliRj am 2 ** :spytfa nram Kinn rntfa "rin^nn 

lv" I i" .x • •• - jt I iv t : ' a : - • : a - *.t t - I : jt 

:ntewi neto fp ntwe-toa *p$8 nw pit wd 1 ? 

iv-: 1- /g —. v.1 :it 7* « P t : I v v: jt : I : vit : |-<- : 
t • : - j~ : v : it • : x: ~\ : i~ « t ^ - Iv I ),/■• 

v : •• •• v < • 1 w ••: v.v ~ y: ~: t _!•• - - - t t 

?A nsn nfcfen feton •nMn-nK3 :nin^ motf mp-'E vfia 

yl: x: : r v —.1- a • cTT - v it i u >.t • : «/t)t r • t 

rn-E rra« wwr *6 "9 ra&4 :w &6tfn spnfcrna 

l-c'T p I a: v J: v : p J y v Iivt j" : - I v: t 

pi 5 :n;w6 n^n: tfrml Tfbx nirr *\V» pfe ° tftrr p-i:r 

I ~< it : • : v.T-:i - jt: lr* I v v: jt : v -: I v t t t : I: v:t : 

mxan-ta-riK ftitw^ nbe^ Trbx nirp tops ytitfn pid^-d« 

jt : • - t v —.1- < : • I av 7ft jt : \ . ^ - : • - j t 

-in ntfto ky& hfhx rr\n^2 6 :ai*n ttcd ^i» i#k n«*n 

v • v.v —.1- I: -!•• I v v: <t : P i ~ ^1 :~ : /■ it vv — . 

tl : • s . t : - it - :i- j t - : • j* t: — : i- : Jaj 

in«3 SpftK "PSD ]1'3$ ^3 ifSFTV D ♦^^P1 ^ 

^5^ti8 yaw ^^ ^ ifji to^: nipnw ^>^ % ? TW 

jv : P Iv I : v jt • i \r : •: s: —. : - ••< v • ~: r •• — . r : 

lieot^n n:^ w^n-n:^ nmp ib*6 te«ta ^nn^-Dy nnr 

t • : - j - : - v - - : jt :>it •• : I : it : • t t 

Ttfy\ Tf\rvf^ \§y fcO/7! ijj ]F\n «^i yHa^g ?pn«3 ^',J? rwni 
-ft6 ^s 11 :TC n^o tenn #s»-^53 ^k m#T P"it nte 

i p Iivt j- : • i : I v ~: i - t : I v v: jt : I : vn : v - 

nri§>n nh| n&«i? ^jsw ^i« }5^p p«n 3^j jl^3^ ^nrr. 
ijar^ 12 o : 3I?"!^? H^??^ ISMS TP^^ tir 1 ^ 

• : - t t - a* t j" v.1 :it - : i - t*;*it < *:*it ijt ». 

Tjpna n^s : PfTtfi ^"HP^ ^?9 ^ P'^P P<^H 14 :D P^ 
jfjf^ DT^jwp p«3 n^n in? ^ Jgi"py|*s :i^-|^n yrf>& tyr\ 
-^ hmv 6 twg hth mi™ ?i«d ^i« p-^J? Tr6« nyrj 

p T T : I C? ^T T _ T VI S ■ » IT I" FA. .. J* 

29 t^&si ^T; cf ad 2,7 || Cp'is', 2 ins ? nfcj H^O || 3 1 prb IDb^H || 
4 10MSS W .«3» + T n ^ II 7 w ® Vl^ 1 ? II 9 a "° ! frt T3TP^ D V II 14 1 c 266 Dnm 15,17—16,12 

n^iy i2v ?6 mm rfrfo} fatao nami s^i©D-ntj nnp^ 

at ' •: jv v.1 : ^t t : v v- : t : <t - it : - •• : - v jt : I- it : 

V?n infc ^$#3 ^93 n#j3r*& 18 *J?" n £?£ 3^9^ *i«t : 
:p8fr« hit p-iai mi* bw ?n» Tifc? -ply rutfa ^ nbg 

I v v: jt : I : -i" a* t j" v.1 :it _ : • t j- : •• : • • It* P 

Tipaa n5v» itfa TiSan-te 1 * a tntovn *.#« tea 

<l :Jit: • ••t* v - : : - t iv -: i- Jv -: *. : 

*6*l tf$W 153? ii]?n *6 spgfVa nyrfc t^jpn ijjjj ^*&3i 
Dipaa nitfa m& uSatfn ?prrt>8 ^^ ^s£ 2 ° :sp*& tpa tin 

JC * - t t : jt t v : 1 I <v v: t : •• : • liv «/ : * t 

Tfo ik nos mb ta nw-^ai 21 qman nn« mm ina'ntfK 

j - .. . v: ,. . . I iv •• vr - at : j- : • v -: 

KQ&n sateKn *pytfa 22 :Tn^ mrrt sartatn *6 jn ma to 

<•• 1 - av : 1 I v.vt : • I iv v: <s i~ v t : • j ''at j v. 

pam^; tetfn *6 idttik pi 2 3 :^«ai \2*a rim nintsm 

I vjt t - a - * j v. t v I j- it - it : c : - t : - t - : 

s :D^a uastfn 

•it - v.v : : • 

*5 wrfrx rwvb nos rrtwn a^aan tfift-nK niDtf 1 16 

I av v: v.t i~ ~ v t j* t : • T IT VJ V T 

nos nnan 2 :nW Dnsao wrftx mm Sa^in a^a«n tfiha 

- v.* t : j- r : t :it *\r T • • I vv v: si : J -: • • t it vj : 

:D0 iatf b«6 Trim nnynete bipaa npai tttt ?ivrt>K mm^> 

* it •. : IT* - : t : j- : • v — . J t - Jat t I j I v.- •:: jt i- 

*a ^i; urb nis& vtortatfn d^ raatf rbn Y6& tatfn-*63 

-T • A VJV V. - JTT - I V T J- : • I *" T T T <~ I 

pgp ^iks Dij-ns "6W \v$) ffr&o pge C«^ fftfo? 

ff»D* nratf partes nfcfc? ^ nfanfa 4 :sp*n w to d^sd 

a- t j- : • «J : i\ : t • v : Jt: v Tr : I iv - j- : v. • -: • 

t6s np3^ rreftnn Di^a a^a nam n^« i&an-tD ]^-*6i 

j r>i * I 1 • it J ~ vvv t j- : • v — . t t - I • I j-i i : 

I it I j** I v.v v: jt : v ~: I vt : j~ - : - at - v - j : • vr 

narn b Dtf itbt* taB6 th^s niiT nrq'ntfa nipan-^«-Q» ^a 6 

j- : • vr : Ij" - : IV v: <t : - z • v — . It- v p 

n^an7 tD^n^DD was -mio Bto^n «iaa ais;a nosn-riK 

t : - • mt: • • Jl : i" «• v v - j : vat t - v.v - 

naSm npia n^si ta t^« wrn nna^ nt^« nipaa ^te«n 

\.t : - it : r: t j* t a I v.* v: jt : y- : • jv - : ft- t : - jt : 

mrrt hnii; ^a^n Di^an ms?D te^n d^d^ n^^ 8 :*rtnk6 

jt 1- vv - : • • : - j - a - J^ v: t v j" I iv t i : 

■neon ni;at^ no** d :nafc6o °n^yn ^^ ^ffy» 

t : • ». \ it j-i : ' it t : IS - : i - j i v v: 

^n rrt£sn M :nira^ nw» n&D^ bnn nbpa i^Din ^nno ^ 

<- t • t : 1 \ it v.t : • : • j" t t it - •• :••• <•• t p- Iat 

^aia^ ntf*o inn n^s tti^ naii a noa 5r%i^» ayrt hiya^ 

(.1: vit : jv —.1- I a" • jv ~: (.1 :it j- :~ v - • I v v: jt i- ^ % it 

tnas; i Tinai Tjaai nn« ?pn^8 rrfiTi^ nnofcrv 1 :th^k mm 

j I : : - : I v • j I : • * - I v v: jt : j" : • t : - it : I iv v: jt : 

xianpa T0& mnbxm DinMi nan 1 ! sr^afa ib^« ^ni tTnoKi 

(av :'• : jv — . v.t t : - it : j t~ : y - : \ vt : • jv - : ••• - : Iv i -:r- 

nay-^a ^natv 2 tn& in& pvfb Ttb* mm Sna^ n&x Dipsa 

v«r: • t :-jt : it * : ly - : ( v v: jt : - : • <v _ : It - 

s :n^sn D^pnn-n« m&in nia^ onSoa n^n 

vi" t h: \ i- v t • t : jt : - it : *at: • : t ■« t 

18 132MSS aju^U Sj^yga || Cp 16, 2 ^C55t) + ^n^« || 6 a trsp — ad 
Utf || b bs vel D^ (jwO/vel HB^ (cf 12,11) || 8 8MSS au.(53 + Vd || 10 a 1 
prb nn»(3); cf 17, Ez 46,5.1 / H* b 9MSS w.® 5(5^3 (cf 15,6.14) || n. 14 «x(5 

fraj? 11 12 ai*® tnsa p«a. l6,i3— 17,8 DEUTERONOMIUM 267 

: tj np^.pn jflTJp ^?0«? d^; roatf $ nfrsp napn in 1 3 
nag-j ^231 Tjj6D« : n jf^ ^n 3^ nn« ^n? Qnofty* 

T^s nirrt iftn d^ n&aeMs jm^3 ntf« njDtom oin*m 

I v v: jt i" t • t j- : • I iv 1 : • jv — . a t : - u : j t - : 

irn*rorrta3 vfbx mm ipim "a mm ina^ntfK Dipaa 

J : it : t : I v v: jt : IT vit : s at : -j" : • v ". K t - 

j* t : j t - i" t )j~ t v: t : I vt j" — . r 

nAy neto oipM T,i^« mm 1 ■oB-na frvorta a n«m nSttfe 

t : • jv ~: It- I v v: jt : j** : I : : t v ti" t t - 

-n» b nsm *6i niSDn arw irtotfg jnat nisan ina 

•jv •*« $ : a \ - j- . v \ it - j- : y - - s - : 

nt*« sprfw mm n3"in3 it ropea tf^ 17 •npn mtm ^b 

y9 _ : I kg v: yr : y~ : • : at j- : - : v: Jit •• wr : j" : 

ini Trbx niiT ib*n TijnjrtD? &nnn D"nBbft tfOBfeM* 

I j" > yv v: st : v i vi : t : I: Ivi' • : • : j* : i 

j t : • jv - 1 I viv - : • \.t t v j : it : I avt : • u: 

■ton tf&an t& nny in&n "a infcb nprr*6*i d^b Tan 

j c . _ ,. • t -: j** •• ••- : j- - lj~' 1 : *»• t ■ " 

H&T^ gtfrjj nwi \v$ ■ffj? pqg pig*> :djTtc ^1 

t v.t •• _ : v\ : w j~ ' 1 (it \j- I iff v: jx : v ~: 

mso rh wprnibv 2 n^-nbwi n#fc spri*?« nw nata few w 

at" - il: 1 j' t 1 : I it v — . 1- Jv ~: I iff v: yr : v : • v •• I a" 

Tn^s mm^ ftawrtf!? 1 17 D iTrbx mm *ufcr itfx 

J v v: t 1- - : • 1 I iv v: jt c* t jt —. 

Trbx mm nainn "a jn lai te m£ ia n\T n^« n&i Mff 

\ iff v: jt : v — : i $• ^at jt t v. y; : r v -: v t j 

numtfa w\vvt in«a teipa «sa^-^ 2 d :nvt 

jt : v — . I vt : j- - : »::!•: <•• t ■ r i 

it : j" " : ^ v - t v sv —. 1- v ~! t • i j* >at Ij- I iff v: 

unb inn^i n^ns dm^« br^ rtha :inna ia^ Tn^« 

avt vr : •- ' •• - : j - v: -;i--i Iv— i •: j ~.r I iff v: 

Ll: - |\ : •!•• 1 jv -: »c i - jt : t : y - ,- t- j v jv - : 

nayinn nnipp^ iiin pi nc« nam atbM nehm nrc^i 

jt •• 1 - *jt : v iv t t - I j t v v: <•• • : •• •• jt : -it : t : a» t : 

mf\n n^«iTn« ^ mftn BtaOTiM r«sims :5«i^^a n«Tn 

• - t ' it v - j* t v jt •• 1 : I- t : • : ^ - 

V. • T V I VT : V V" r <T T T T - V T JV — . 

nflAw D^iy D^t^PB-^ 6 nnm D^asa onteDi o nt^Nn 

jt : y • •• *j- : j* - p* » v; i ~:it *t : r- : at • it 

ta-rpnn n^rn T7 nn« is; ^b-^s; nftf *6 nan no^ D'nir 

< v : r '"it j- it v j* - « " - j a -- j - «*• 

jxiaipD jnn ni^a^ n:hnxa n^.n-^a n^ i^^n^ n:t^Nia 

liv :!• • f vii jt :- r at _ : i- t v.t t t j": ■ _ :i" ■ tt 

H^ rrpa n^iorp db^d 1 ? w x]dd kb*>* ^ b 

I •: I j* I i" t: t I i" t : • - t t I : • •• t • j - 

ntfa ni&an-^K n^n r^Dpn wnutfa nan nai j;^i^ feai pn 

.:• —. it- v t • t : jt : i~ : I av t : • ^ • -•' : • r - v t - v I j- 

14 cf 11 || 16 a 1 prb n«T || b 1 frt H«T (** [cf ^ T ] WJ ut M Ex 
23,15. 34,2o) || 19 siMSs'^^mMSS.JJ" K^l || Cp 17, 5 - >0 j 
6 5MSS AuesL + ^B*^ (cf 19,15) || 7 6 jm 268 nnm 17,9—18,6 

BitwrMta D*£n tajiftrrtN hxiw m wrbx mm inr 

v : • • : 1- • — . 1 - t t 1 I «f v: jt : r : • 

t&dtsten *di n« ^ mini nahn ann cwa mm i#s 

it : • - j- : «• I : j* • : t : -it : «• t j* t - v.* : r jv -: 

in^ T&tt whn Dipan-p tt •rnr- ntfK nym v^ m&m 10 

j- : • v.v -; - lj 1 - I • I : x - jv . 3 t - <• - t • t : 

nm rriinn ^"to" J^pTf ntfx tea nifcbs^ mDBft 'mm 

jv -: t I i jv . w : -: i- jt : - it : at : 

■n-rrrp -non *6 nbwn *6 ratfnt&s BMtarrfcn tirir 

yr t - I • t j av — . i- *.! : v : i v -: yr : • - - : I 

• : • : I t: jv ~: i- v -: • t : • : I / t u! j* ~ v — 

a" ~ v v> f v v: jt : v t v<t : •• \t I •• - - < : 

arri wq& Divn-tev3 :^k^ s d jnn rraa-i mhn mtn hm 

at* : j : : • a t t : i m t: •■ f wi ^ :-i' - x V ™ 

nnatf-nnfitf-n ^ ins SrcfrK mm i^« nfor"^ lorra** 

t : j- t: v.t : • r It Ij- I v v: <t : v ~: I v t t v j t p 

nifeMs jTiiraD i^« Dnan-tea •site ^te no 1 ** rnown na 

j it r : jv -: « t : I v v - t t <• t t : - it : at 

o^n Tna 3TPO ta wftK mm nn:r itfa 16b My o^n 

<' t I 7 • v»jV a I v.v v: jt : v- : • jv -: Ivv I v t <• t 

tvm Tmrub ntfa *fo) aha My nrfc te-in *6 ^>6 Wp 

i I is t i jv -: •: T J' » VT <"T - J IV. I V T 

main wd^ m^SfiQ ton-n« ansh-afci fro-io iW!3t-*6 pt 6 

j : - I- vr : t : _ : • t t v <• t i : • j v :- i # - 

*6v7 niy mn TH3 a-it$6 pDDh *6 oib idk nim d-id 

< : i v.v - I vjv - y t I ■ i j v t j- t t r a 

nho frTOT ^ nrtn *iD3i lanb n^iD^ *6i n^ ^-ngi^ 

i : ^ v :" j t t : (vjv : a t : ^ t j : • t v :- 

rninn nifiHrna i5 nnin mateo «D3 te i^at^D mriv 8 

<r - •• : • v - t : a : - : - j" • vr : • : jtt : 

-te 13 *rp\ 165; nn\iv9 wbn n^nan *&fo -isb-te j?i«Tn 

t v tvt: • jt :it : p'tr v? ~: • ~ j" : • • v •• - 

^nrte-n« ibvft vfb* mm-nN htsvb ibb* nth •wi ^^ 

••: • t v : • t v: jt : v t :•: - : • l-j-: at- _r : 

hnHar. ^nte^o ♦Dntyy : ? hhiri D^nn-n^i nittn mtnn 

t : i<*:*: it — .i- v v." t Ij* \ r v : y - jt - 

v t l '-:i- I- - : a : I j* t «.t: • - I • j y : • : t v i- 

r* t : • vJ!?/: vtt j y : - : - - 

-» rfcro". p^n "^ oa^-te o s *n D^lnbb mn^-^ 1 18 

v.t _ :i- : I •:/• y •• •••>•• t • • : i- • — . i - v : v 

vn« aTps ^'mmr^ n^niv xvhift irtnan mm ^« ^n^ 

at v v/jv: v. v: r jt":i- : I i •• i v.t - ;i" : yr : v* • a" t : • 

n^nbn ws^q hyp nh 3 d tib-igi i^«a itbm ^n ?iim 

• — . i - - : • v : r v : i v • v,v — .r t — .1- j t : 

shTn trt3^ ]n:i nfertu iwtw ra-tn ^nat n«D o*n dkd 

- j: - I •• - I -t : av ■ j ■ -«•.•- j" : i v •• t t j- •• 

jl^tf? 9 n^K^i T3v?11 WTfl ^Ml m^«i4 tn^gni D^ji^ni 
-Dt^a nnt^^ ifc^ - TT^al^-teD ^a mm nna ia ^as :^-wn 

i" : $•• t : :i I av t : t • I v.* v: jt : !r t x i I v r 

ir^^ nn«D ife ^a^-^ai 6 o :D^ s n-te i^an «vr °mm 

I vt : <--r- ••• - t r : p t - t v.tt j yr : 

DipBmte i^s: nng-tea Nan n& ns «sin-,»« ^sn^-teo 

\ t - v : j- t : t at jt ». v -: •• t : • t • 

g ^6 V&yv\ (cf I9,i8)| io **« + Tn^K||i9 axx n?|| Cp 18, 5 a -°»x$ AF 

ifiera TiaVi irrwb ynb» mm ^s 1 ? iov^ (cf io,8). v ,S,7— 19,5 DEUTERONOMIUM 269 

-to hnaoo lab "ntatf 1 pbna ptoi 8 tnyp ^ n# nnoin 

I T IT 

iDtor*6 ^ in: t]\i^s nwrete p^n-^s aa nn« ^9 

j- : • 1 Iat lj*- I v: j\ : v _ : I v t t jt t - <• 

inarpa TauD in mw m i6 i ° :nnn o^ian nirina ni&sA 

s. • 1 . 7 —. i~ • : j" t • 1 i" t *- - >. - : 1 : — .1- 

aia b$V) tjjj nahy * stJfcW tfnjpi yijnj a^bop dd|5 tf«a 

- 1 v g, •• j T v.t : v : 1 • r •• ~ v e* J • : • : 

nSM d^J-I^ :tobd diyh BfnfttD Tfbx ni,T rfcfri niirtnn 

v : r j- T I iv » • \3 s I v jt : •• t j •• i - 

-to d/iik BhT 1 ?inK itfs n^Sn D^sni^H ^nto niiT dp 

t j" t - <•; -: v •• t j* - j* I iv v: jt : v: 

t^rfys nyp ^ 103 p'i§ n$8i ipg^: c^op'toi d^s&p 
:p*p$n t^8 spgfajs rrirr $ cp& '9b? Tn^p SUPP" *$J 15 
tfb itoxb fenn ors a^na Wfas wr ditd ntotf-itfa bbz 16 

j a >.t't - j : : I v v: <i : • •• t : - t v -: : 

-*6 rutin n^un ^n-nxi \ito m,T Sip-na *&b6 wbfc 

1 v - si : - •• t v : t v: jt : J v - : • )•• 

r* • jv ~: e ~ J* ** wJ : v j - it j : t 7s : •: 

nail r$3 nm *F\nn spra nrpnx anpa dh^ mk w^j 18 

jS • : • : -t : <• - it : (at \b " "i vvv W t /.r t • t 

"iarto i?BB*-*6 n#» &\sn nSiw r^nsg itfa-to n« ofpto 

-t : v - : • i <■: —. • t tt : iv- -: „v — . t e* t * ": 

ihib rr n&x tfoan ^ 2o :iqs;d ehi« "dSii *q#2 ist n^s 

•• - : • t jv — . ■ t - lj~ i • i" J : v c it a - : • b* J /9 . 

dm^k D^a nir i^i nifl^ VwwiA n^« n« ^6^2 nfe 

j. v: g. . •• - : jv ~:i- •• -; ... , <v -. _,.. . . . T T 

-n« viz riyx mibz notfn "on* 1 :mnn ^aan nD^ o'nnN 

v ~j*^ t •• >avt : • ~ »" : 1 - s t ~ v a •■ -; 

-^^1 niT Q^2 «^3n "DT ^S^ jwpp ^2T^^ 1^8 iflTl 

: t : j" : • t ~ •• _ : v ~: it : >. : • i *v ~: t t - 

vxaFi mta rriiT n:m6 n^x li^in «nn «i^ *6i Sang nvn 

j : • I t : at : v. : • i »v — . t t - j t j : t t - <•::>' 

d ttt&Q i«n ^ «^n 

IV • v. T J " T ~ 

]ni spffaj niiT; tb^| Q^n-ni? ^6« ^yp n^ipr^ 1 19 
cn» tri^ 2 tDTPflM* nn^v2 na^n a^Bh^ Q2ri«-n» ^ 

Cl - t iv •• it : cf "it : ,t . - it : * T * r at : - v v.1: 

fpn3 tnnvhb $ jfjj sf^j rgn 1 ; ngfg ^i« ^in? yb y«pri 
nfrn ?i^k rrfiT ?i^n:^ n^« tonw tern« n^^ 4ng ft 

tt : I av v: jt : i. J : p :" s: —. I : : - j : v t : - • : Ivv Jf 

n^« ^ni ns^ Mrn^K rdhn w n^4 •ns'rte na^ d«^ 

V -; AT I T s7 - T V -; - •• it J- : V ■ _ I" T T ^T - I 

n^y :nb^^ te^p *6 s:^-iS <{ ? wryi nyi-^5? 'vi?Tl^ nj^ 
y&n nha^ \naa tr nrr^ &ro abn^ nra nnn-riK tf:r 

I •• t j: • I v : — <t i :• : • •• j : ~ - -- .. u r 

8 a ^(6 ia^ || b 1 prb n^dfi (vel ? V13SO cf 2R 12,6.8) || 11 ^(5 "DhJ 
12 8MSS *ui«S + T\"6k 1 13 siciJl || 15 °-° mx(5 ^n« a^Dj cf 18. 17,15 II 
19 jui».(& AF ti V^yj (® BL tantummodo oaa edv XaXrjar]). 270 D'HST 19,6—20,3 

nrorta dw mfi not nnin-riK ksdi rirrp b*nin b&n 
i'33^> Srr •g nsftn *nn« ofa Ma Sftr-p 6 :m n^mmiM 
*6 ^ mb-BBBto r« tti Btea rail rqg nnrs irtwn 

j vt - : • I j" : v« jt • : I VW" jv :• r y • • : 

any b6# Tb*6 t»d ■oik \3 m bv7 :dib6# teno •fr kvi r& 

«t y t a •• v. J :- : j- it \j- - 1 : • j : • w y y 

yi&z iBfera ito-nK Sj^« nirr airman* :^ ^on 

^vr : • jv ~.\~ ' : j\ : V J v '•*: <i : • :~ • 1: Iit j". - 

-^9 :?pnSt6 r\nb T3T t#n parrte-riK rtb pun Tt\h»b 
n$q*$ firo ^»p "oik n^g n£&?£ nfiig n^Dn-^-n« Tbtfn 
*hv tv ^ Asd^ myn-te tote ro^n t^k niiT-n« 

j t w J%\ t : -it: <v t - t vr t : • vjvt ; I yv v: st : v 

tb* ana nips "to dt tbb^ j6v° jn^«n b6#h bv D^iy 

v ~: I; : ~ vljv: J* t jt !•• t • < : vr*i y t - ^ »t 

■fjjn" a :d^dt T^y mm rto *6 ini wft* ni#T 

• : r 1 I ktt jit : «.r il: ly I v v: jt : 

d5i non Bto ran v$y np^ \b 3T*n Jinirfc nap b^m mm 

t : a" t v w jt • : t t ijt: -<t : •• ••: j- • yv : p 

j : it : at • w j I:it : • j ,# J: • : it : r- t j-t iv vr - 

mvDT rn»n vfo; T^y Dinrrtfl^ :nm dth 5»$ ts tfifc 

h'i- - st :- r att v.1 : i" j t i i- t <»t - /* y- : 

Iit j : v." t : • • 

!?nan Tt^x TTnbnis ffufeftn to tb^k ttn tea >Dn «^4 

- : • jv - : I : it - :i- : a - r v. : it jv -: l - :r - j : • - < 

d^"^^ d :nn#-6 ^ ml otWk nw ntfx nfe 

I t i it T •: \.t: \s' Iv v: jt : v _ : I v t t 

i^r^f «tDn^ Ttf« «orrtea n«6n-te^i ]to-te^ Bh«3 Tna ts; 

j* - atv:iv jv -: : «• t : t ~ t : I t t : • : t v 

DDn-Ty mp"-4 x6 nnT tm* n+tirn&b# *&**?* ik d^tx; ^^ 

Ci V r* v t r it t iji e** it : y - y ••• j- : 

« t jv t v - : y t _ : r •• : s : it : it t v j —.i- a* : 

xmn d^d s 3 ViT tb^« d^bWti D^nSn ^^ ni,T» ^ 

i" t j* t- v. : r jv "S • : j - : • -; i - <•• : • at : j- : • 

:ytik3 nay np^ T&n nptb-Ty mm 30%t onsDls^n iBhTi 18 

p t : jtt fVAar •• t Jv v i" <•• • : a" •• < : > - j :it : 

:tT3tpd jnn rnx^nn rn^ nft^rt dqt Ttfto i5 an^yv9 

liv :'• • r ai jt :~ p at: j - : r c i yv ~tP V J* - :i - 

HTH jnn T3T3 Tiy nfl&y^ sib& s -*6i wt^ wnw mi«3m» 

v.v - ^ vtt jt t- ~:i- ■ 1 : at * : j : : * v: t : • - : 

T? t ]fi^3 |fi? 1^3 )iy ^33 B^fij. ^.^y Dinn *6> j :^|Tp3 

D :^T3 ^-5 

v it : vr: 

t]dd 31 ay 33T Dno n^ii ttiVto n6nte^ ^in-^ 1 20 

j : • j -< v vt < t • t : Jv : • " t t : • - •• •• p 

rpm 2 :d^xd rwe T]^y»n T6y ^?6k nw-B dhd htji ^^ 

it : *it: • 1 vyv •• v.1 : - i Jt • J v v: •*! : p av •• \.t • j 

hnbx -\w\3 twn-bx T3Ti rntso v*n nonten-^« oasipa 

v - : <- t : it t v jv * : l«* j- • : at t : • - v ».v : tJit: 

tt^-!?« 03^3^-^y non^a 5 ? nf n D^anp djh« ^Tt^ j;db^ 

Ij-" - av •• : 1 - v.t t : • - y - j- ••>: V " " t : • ^ j~ : 

Cp 19, 5 1 fit tejl ((5 ^KTreaov; cf 2R 6,5) || 10 6 0*5 || II 1 iT^>«ri 
(4,42)|| 13 axx D^ri; sed cf 2R 24,4. Jer 22,17 II 16 w.®3 ^| 21 9MSS jux^SIi 
*6 || Cp 20, 1 89MSS A».@5S Jt) f 3*^. 20,4—21,3 DEUTERONOMIUM 271 

tcans »W^ dd^^-ds; m^ ar6r6 mm tfaig civ^a 

iv : v ■ 7 : S7 •• : • ■ vvt /* t • : av * * Iv." i" v •• i v: 

xbi ennvrn ma ntfK b^kh-nd ib*6 Dun-to S'noWn rwns 
"w 6 suave in« tfw nbntea hw]B vrab nt^n ^ ii:n 

iv : ~ v." ~ ./• : % t : • ~ i Iv a •• : j t : PC*** t - : 

n^n^EO fnont urnb a^ ^ ^n *6i en? yp^ i£k. B^&n 
*• artrt *6i nato bn» -i&k B^&mDv vatfin* nnx #w 

Pc"* tit: j : t • <- •• v -; • t p iv : - : c* / "• 

SnoWi rao*. 8 tmnp in» b>w nbrtM fror-is in 1 ^ nb^ 

• : 1 ~ j : it : t ivPt • ir ,• : j t : • - t Iv a •• j t : 

a •• : j t : )«••• t •• - I j- : **t ~ <• t p : it : t t v r ~ \ 

m bx natf ffntDtfn rtoa hmi9 ttwte ytik n^-na dgp *6i 

x* : « : 1 - j - : yr t : it:- av j- : v r • v : 

"to mpms 10 d :dw BWia roans •nfc ripen orn 

j - ': • r it t j : v. i : X * t vP: it ai t 

^pun nitoJ-DK sVwi" xafotih rrto nKigi rrtr Dr6r6 t* 

FT - r j t • t t : 1 t : t v.v •• t stn : t av t <• t ' : 

:wnm dd^ ^b wp na-»2roan nun-to n*n, *j nnnsn 

I 1 t -; 1- c t y I : J : r t t : • - jm t t t : I at ct : it 

m;w3 :,Tto msn nonto top nntwn ■stay crt#n &6-dkv 2 

vt t : 1 ivt >t ;- : at t : • v. I : • si : it : Pi • • : - < • : 

D^Bferi pin J3T"^ nTDrte-nK mm sit? ?mto hi#t 

t - I j- v t • : wt : t v Jt ' ' : P av t : I c v: jt : 

jn^«i ^ tin n^tf-te tm iwp i^k 5ii nfinani m 

t : - it : Pat j t ax : T v t xf : r v -; : t •■ : - : I - - : 

m bA hbvr\ ]3 J 5 ab Trtbx mrp in n^« tt^h ^^-n« 

T : v -: 1- !<•• Iit I \S v: jt : Iv t J? -s P v : i j- : 

py 6 :nzn n^n-o^an •nro"«^ i^s ikd »tdd nbhin d^ot 

j t 1" v v." t • 1 ~ /•! i" vv -: a : wP : • P./ :it *t jt 

iTnn ^^ nbm ^ in': r*ffyx nw n^« nMn bmi "nro 

W? : v Ait 1- \Ji \f I v v: jt : v : v •• t • - it <--t F 

^ism a ^y:3n ^b8m ^nnn ab^nn Dinn-^^ :no^-te 

• • : - : j ,- :i~: - • v: it : <• • i~ •• •-: i~ j"~:i~ • it t t 

< : ~ : 1 v ~: I - - : P iv v: yr : v.P :• /3 ~:i~ a* : - : B • r* 

mrrb on«»m Dn\n^ ^y n^« D^iiyin 3b3 ni&s;^ DDn« 

jt 1 v.v t -; 1- av ^ t xs ~: t _ : j : - :i - v : v 

T J".' I $" T • 1: • - • T • V J T P IV " I v: 

bhtin ^bd *z iha Wf n^:^ jnsp-n» n^nt^n-^ n&ert 

jv • •< Iv :- s t - <: • t •• v <• : - i t : t : 

lj" I I T ~ I >.V T • J T VT " I X' T T IT <• A: • J w : 

t&d n^ai niDi n^nt^n inn wrt 5d«d r^"^^ ^ jnnn^« 

T T J' T tatt : s s - J t _ :i - I <•• X w ** v ~: 

it : • j- ai : ■ 'Jl : • st ^ • v — . • t 

nnt^i^ ^ |ni Tf6x n\T *mh hmxz bbn wsa^s 1 21 

t : •: P.- !<•• I v v: t : v ~: i i":it t t j" t • p 

m bx nion itbb^ T^pT w^i 2 man ^ jmi ^^ n-tra ^s: 

: it P av : 1 : I Br« : j : it : it • j - ^ c ^ av t - g* 

iftp^i %>nrr!?K nahpn ffci n\nn3 :bbnn ni^no ib^k o^n 

P:it : ait iv v *.t P: - • t jtt : it t iv * • : c ~: • ij*: 

n^p-^6 ij^8 nil i??-^^ ie?8 159 n);j? m$g i^n ^:j?t 

" 8 1 prb c jul«i« JO DDJ (cf i,28)l 17 a mlt M SS «5i) Wl || b 20MSS 
«*®3«°(7MSS)J» nm || ig'l c 6 (cf M°J) C]Kn (H c Segol) || Cp 21, 3 2J2 D^m 21,4—23 

n#a \h» terto fjbjmrnn omn Tin ^pr rtfim* t&3 

•jv -: I t •• -j- v t : v it v <• - • * ">: ' : • : 

j : • : - it- v.t : v it v jt :it : ~ K't ' J : w s' t r* 

atfa ria^ i/nefc sprito niiT nna an *o *& ia S^nsn 

j*" : Ic*t : :jt : I v v: <t : - t t j* j** : • -; i - 

tfiftn T&n ^pt ten 6 :y:rten an-te rpn; Dntrfcn mm 

• - j* t '•): ' : ^ -it t : j* t v.v : i* ji • - : at : 

:frtf3 hbvwi ntorrrto nrnT-na tenT tenmto Mh&n 

- it - jt -: it u : v it - v •• : v ~: : • at t iv v v: I : - 

■• - i t j v." •• : v - jt- v \ : it < "t a: it : v.t : 

toit^ toi^ anpa "to m inn-ton nfcr Annate tontr tei6 

a" i : • jJ : - vKv: r* t jt I" • : t : t >t v -; <•• t : • I : - : 

nfcysn^a ° ^a-ipa toj an i^an nriaw :dvi on^ isajn 

j-.- -: r • RE? :!• • iv: t - jt - v - : t - : it - vs.** j"-~ t 

Ti^-to norbub Ksn-^a 10 D :mm •ws ntfvi 

I av : i - v.t t : • " X' " r it : ./••••: vr t - 

ntftf a ma#a h^nvi .«jv}# ma#n Tpa Tnto irpr limn 

? p t : • - t • t : i : • t j* t : Kvt : I sr<? v: st : t : 

wrto nnranv 2 :ntw6 ?6 b nnp^>n ni nptfm nan-ns^ 

I j v vt •• -: r it • : if: xt : *-it : t jt): - it : - a - : 

rfetrnanTDnvs tmrnsma nntewn n^rn« nnten ^ima 

- : • v t • •• : t iv :t • v v.t : it : t v t : • : Iav •• 

nr nBK-nan maa-nK nnaan srfraj natf'n mte& mat? 

-jv 3 • v : t j- t v «jT : it I v •• : t : it : t v t p* t : • 

mmn :n#*6 rb nmm nntean rrto man p in&n mr 

tt : it • : v.1 : jt :it : _t : - : t v •• < » I" - - : a* t 

spaa n3-iaian-*6 nian nth^ nnnteh n± nsBn ifrnx 

I v /* - t v.v : : • i j t t : - : t : - • : t ■» : j- t s 

• : tI v : r • it • • ,v — . - c t j*' - : • i 

minan o^in •ft-m^n n8«& nnwrn rmnx nn»n d^: ^n^ 

J» • -SB • t j : it : t : j it : t — . <- - it • t j- : 

t t j • : - : t t : it • : - s. : - lj" - »T : at : - : 

-p ^B-te niin«n-p-nK nan^ ^ ^^ •ft n\n^^« n« 

Iv ^-- : - t — .jt Iv •.•••-: j a v.v : p v — . j» J 

_!• v <t • - t : - I v : - v i : - vr : - 

:mian BBtsto b i^ lih n^«i avna ib ^^ntfw ^ba D^i^ 

it : - jr • * v. j* • a v » • v — . j : • - : 

Vipa x?bt^ ^:\s ffVw iiid p ^«^ mm-^a 18 d 

)j : - •• jv •• v jv l-< • : jv : P 

ra« ia *snv9 :nn^« poeh ^ iftK m©^ ia« ^ipan ^a« 

j^ t v. : jt : iv •• -: * vr : • j : j T • : a • /j : c t 

: it : if I - J v : v. • s't: v s* : a • : 

:«abn %it nitea r»w ^:^ nib 1 ! *niD ht tua ti^ ^&t 

f : ir a*'' : " «• -*•• " v j- - v <•' • ' j"i: ' 

-ten tiaipD jnn rraan nbn n^a«3 n^i? ^:«-te vhwiS 21 

t : Iav :)• • r in jt :- p •• t r i -:b < • •• : - t \t : 

-bb#d «pn ^83 mn^-^av 2 d nam wd^ to-ife^^ 

- T • Tv • : jv : r • : it • : j : : • «• t : • 

-^a yvr\ m bv inte: r^"^ 23 :r^"te in^ n^m novn mo 

r I •• t - t : • I • t i I I- - v. t j- t : at : vw 

6 ? 1 nr)j?n || 7 K HDD^j ^Q ttBgf || 9 ins prb ?f} 2\Q)i cf 19,13. 
12,25.28 || 10 1 *$% cf 7, T ia 28,48 || II ' a jux 1^S || b nPapfj/fl || 15 1 c 
^ n«^ li 17 a 1 frt *\tt\ U b 12MSS JJJ .<5Si?; < = ) (7MSS)> V\ i| 20 **« 22,1—21 DEUTERONOMIUM 273 

»x ; fc ■ : • : ■ i 1 v < i • • v v ■ * i 

*\f\vt tibi Tbx T™ ^Tng «5-D«i 2 :spn*6 ca^fi atfn nno 

a : : j : I 6? •• • '-" ■ Jrt • : I r t : v." • : *" t av •• 

urfijKRL irtfc TH« &y\ iv ^py n;ni ^g ftf?"^ insogn 
ma«"^ nfce Dl Hntefc^ ni&w. pi iibr6 nfew, ]5v nb 

_.. _. y. r",r ri t : • : v -: i- |j" : -:i- j-. - — . i- If : i 

-*64 d tnbvnnb b^r\ *6 nriKSDi vsn latfmtfa vm 

i i" - : • : vr •/ at t : »•.••..- v — . I * j 

dhd no^nm tx|3 d^b* iiitf i» Tna nbrrns naon 

av ■ vr : — : • : ) •; v j* : i < I ■ t ~: v v : • 

Ba^^i n&trbv 133-^3 hm^s d :iay o^pn np/i 
b :rfc« nteto-^a sprite niiT nainn ^ ntfa ri?ofc> 13a 

v i" w j t P is v: j\ : 9 — : • y at • - _r : • ~»v 

D»n nprr*6 D^an-te i« D^BKn-te hsah nam o*jpa W 
te&b lA-npn D^arrn*o oSn-n» n^n n^7 tn^an-te 

• - T : J at rr tv* v : *• t v — : - <•• - rT • 

npvn mfc?xn tfin ma rnsn ^ 8 d :d^t rg-wm •$ at^ 

/»■.—: i- t «• t : 11 -j- v : • <■ r t jt — :i- : It - j- 

jnTn-*69 :singo. tean te^a stfraa bw Dlwr*6i aajb 

^-< : • 1 iv • ? - „ • r I v •• . • t <• t < : Iav- : 

toys n^ani v^r\ i^« irj)g ng!?ej3 ^j5p"i§ d^s jjtb 

T/v ••:-!* - : • < it : - v. _ :r i : . ~: \- 

jinip? nipj3 V3i« -I ?y ^rnfmi dc^TJ" d jigtr d^^bi 
:n«:^ n^« nan n*« ^« np^ s 3 x 3 d :n2-nDan n^« 

it" : t is; ^t at • e 1^-* r it v - : Jg -: 

n^«,TriK ie»i jn Dt^ n^y .snm D^im n^by r\b ote^v* 

<t • it - t : ^at j-- i v?l «r • t : j • F : % ~ : 

^3« npbvs jD^ina n^ ^n«^D-^^ n^« nnpxi ^nb^ h«Tn 

: rjrt : r >t • ^i i ■ : t v •• j-f: vit • : r-j 

tTrv&n tw ^pt-^« n&nn ^ina-n» iK^ini na«i iwn 

t: Ft ■ v: t *-•!: • v m sr r !>•• : : at • : >t— .1- 1- 

rwftA hth ^«b ^n/i: 'Ajrnn o^pTn"^ "wnn ^3« id«v 6 

n.t • : v.* - ^' t • - t • • v A - r* : - v «.t~: i~ i~ . ~: rr i 

yr\2b *r\xxD m tfb nb.s^ 0^31 nHr 6 D^ iWhwii" :n*ubn 

» : • : <i t 1 •• •t : • -: t •• : t iv t : •- 

nnp^v* nvn ^pt ^b^ nfeirn V^isi ^na ^nna n^«i D^nna 

v /:it : r t *••)•. • ir: * t : • - :™ a - • j" v v;* : 

*pa hkd inh i^:yv9 :v* iid^ tfwrriM «inn-Ti;n ^pr 

Iv v ij" : it : 1 y. : • : at v c ~ F I s'l: ' 

: a" t : • j- : vr ^ t j - * <• T-tr-i j* -:r : it : 

nsi ftDH-DH - !* d trc^a nn^ ^^"^ n*«b n\in 

t t jv v: • : it t t a : - : . i t • : jv : P 

nns-^ ^n-n» wSnni 21 nwbo^visww^^ntn xna 

-jv v t— .1- 1- v : it-:i-i- c • , : . • i av - \.t t - 

T T : <T : IT • T Tr T • T —.IT <T • : - T ll I T • T 

Cp 22, 3 7MSS jux(SSD 1? || 15. 16 K ?1^n, Q rrj5|TJj sic et 21. 24. 

25. 27. 29 11 17 5MSS *u«^ + n'? (cf 14) I 20. 26 K r^v.h Q '"TJ?^. 

Biblia. l8 274 WW 22,22—23,13 

" t • r liv :I ,T r ^t ^ r c t a* t j" w:« •• t : • : 

2iwn &*a Dii^^-m nnfri toa-rtw rnMnvVagv bN< 

jT~a- v : i* <• r t: •• 'vtt jt :~ r at • it : .1 • it 

Dftwvri^ :na» mbk tm bpn nasai *■*£ nter*o nSvo 

1 : it • /- t : v: t t jt t : a- : 3 t 1 : t : 

•• t • t ~:it jt v : r- T • - jr t - j- v v •• : 

•i#« *9T^ tf&T 11 ^! "^I n EKP^ ^ t3TVp 1?|p"n« 
n%3-D«v 5 :? Ii31^P JQn rnyjyi vnn n#*rn# n$y 
ngp nj#i Bftsn na-pnnni nfcnfcpn iiynv^ ^«n *%$* 
rsg 15*1 'tflwirift ^jin* 6 trob nar aD#--i#K t^«n new 

I/' t t j-: — . 1- T~a~ " : • " : wr • jr t v ~. y t " 

q tfsi Kjrp VrinrVp b^k on^ i#*o 4 nno «on to!? 
y^iD rw ntsntowj T*an ntosr nacre rnfca ^ 2 7 tn^n wj 

- « I f i T tj : r t-:i It— .it <st t : c t r / iv- yr t~ 

n&wvi nlprtK-aft ntfe ftovo nr: b^k ase^ 28 d tfb 

3 t : t t 1 jv — . t : <t~:i- • jjT* p ,* 

D^tfnn tog ^aft nay asttfg BNfcn tn:v9 :wkm ne&:DBft 

J* • ~: vt~:i 1- x ~y~ vt • j" • t I ~ t : it : • : at • j* t : 

fts nnto top-aft niy ntf« nnn ntiftft nwrfci ^03 

t i.t : - j- 1 t • jv — . - -•< t • : jv : p : 1 v wr 

*p3 rbp tir\ Ya« nBto-na bp* npnft 1 23 d tw 

ir : v. : j : a- t v jr v « E— i it t 

d tfflrrj topa njsy mpl STgTWJW tf? T "*ft 2 d :vn« 
bnp? ft tanft *Viw> in Da nw fcra itdd to;^ 

j-):* w vt i ••": j ~< at: j->: ' «•:- jt i 

^^v to Da mm 5»jra maiai ^ia» Knnft* d :rrfcT 

• • -: j -< at : j- 1 : • « t i v $ t i it : 

v : v < y • I v -: - : - it ~ - or : j~ > : • w t j t i 

D^3-n« T^ ^*^ ^*fi onsBD DDnawa Tiia D^&an Dn^a 

jt f • v I v t - t v ~:i- -at : • • j-.- : r- : I \v. ■ — v j 1 . 

t^h yb% njT n5«"^^i 6 :^0 Dnq^ oijs iin§p ii&3"]? 
wn» "9 nana!? n^pn-n« ^ tprfta rftm i&n^ d&^k 

. ITr* : 7^ at t : • v.ttJ: - v yl: I sv v: t : I -a-- » : • 

d iD^ijft wHe onnbT ddVb^ chin-^!?7 :?r^8 nw 

it ^ : I ct t at t i : wf : J : • i I rv v: jt : 

n*n "U"^ ^sd n^nn-^^ mn ?i^n8 ■? ^« nynn-^^ 8 

t j*t «• • •: • j-- - : i a I <i i S ~ : j*' - : i 

:m?r ^npa arh Ky ^ftt^ to dh^ rftr-iBto D^:a9 :inM 

it : j~ I : • ci j t a* s : j *.v t J : it • • ~: v t i : - : 

-0 11 :jn "im ^30 ^id^:i M^hftp rraoo «^n-^ iQ d 

r ^ it jt t t • t :- : • : I ,vT : i v-v-tr^ j** •• r 

wiD-to tern nh^mpn tmo nwfi6 tb^ b^S ta rw 

I j • v t t : t :at ••) : • w t j*.* : r v.* _ : • I : <v : i* 

WB3 rnr mirntje^ mnv* tnarwi "ntn-^ ^n* 1 «bninab 

•at - I j : vw i : l jt t : iv— . i — i I j v >. t j v—.i- i 

nyiab nno Ift rem ¥v3 tnxnn wft« ^n^ Bfe^n toDn 

av— ,r J i I w • I: jv : r t: iv-: : i — i t j v >. t v v - j : 

21 *u<5 n« ruitn^u 23. 28 k ?^5, q niyj n 26 a k *!&% q rrj?|^| 

b ^©AB^FL+ca 30MSS3 ^jp (^ 24 ) || 2 g « HJDi] || Cp 23, 2 fi «31 | 

g trsp -j- ad DH7 ; cf 3 s. 23,14—24,7 DEUTERONOMIUM 275 

i^nno spftK ni,T tys :wKS-n« msai natfi ni nrnsnn 

b^ttjp ^jqp njn *pi^ spy# npV] ^70^ a ^j4np sngj 

13? Taprr^ 16 d tspgqjiO n £l "^ n JH? *P hk-jt^I 

m;jD5 *J3"!P3 aeh ^"7 :v^« dtp ^« terr.n^8 *jfUT^ 
nvin-*6 i8 d sum Hi 'ft aiea T-iy^ in«a iro'ntfK 

v.* : r 1 iv v. a j - I v.v t : -- - : rT ' v -: 

fran-tf^ :tonlr "md #tp n\T-*6i torftr* jymd ntshp 

• t 1 i" t T • j" : • v.">t /» : r : tr t : • j : • ^x -J: 

naxnn ^ -ra-teb sprite nii-p ma a^a ttidi niir una 

v -- : 1 i- vav t : I v.v v: ./i : r vv j- : t I- : v 

«K| *ira rato ?prt*6 T#n-*6 2 ° D :Drru0-D3 Tr^« niiT 

I v j*.' I v B I v s: I • t : I j- - i iv •• : I c? vj st i 

njw-"itf8 ni^T^P ^ n)t?p $S3 Tpote nim : ipny : ]?ft? 
in«n 16 spate rmb yi) iftrrs* d :nntf-6 naff-aa 

«• - : j I v v: jt 1- v v j • r it : ' : t ** 

•ow won m nvn ibvo Tnte niiT i3Bhr bAte iote6 

«r : : r* ,1 : stt : Ii • r- I v v: <r • v : : • t f a : - : 

rrtwn ibtfn TOpl? ksid 2 * :kot aa nvp-*6 n'ui ^n 

tat: j : • I ft : st : r \.l : «r.": r a: • c*: v 

rs 2 5 d :**>? ma^ itfx nhn ipnte mrrt mfr -iBftQ 

<• I r : i iv- • «r.* -: tt: I v <r i- t : t v ~.r* 

i6 jp^2"tel *|g3& 3#W3 2^?? 5^1 ^1 QT5-3 to(l 

BtoTPi tji^a rWp ^eegi ^fn ripj?3 ^^ ^a 26 d :jpn 
?rtn n^ai n^« b^« np^a 1 24 d jwi nap bv sy^n fc6 

tt : Ai* : v.t • y l>— r liv •• j~n >r I * t j 

tbd a5 anan nil nvw na K^D-^a vi^a imrcon t6-o« 
nnvjn rotel wae n«rv :in^aD nn^tsh ni^a in:i ihn^a 

«^ :r* : >a : rr : a •• • vt: it : i •• • lt : • : tt : I j- t : •: 

]n:i nrp-ia ibd n) r anai frvrgn Bh«n nwteni3 nn«-^^ 

I j* t : • : v<" » - t : \ ~: t~ t j- t t •• : r« - p : 

* nnrt-n^w riin«n Bh«n rw^ ^a is wao nnto 1 . ?Hra 

v ji't : v ~: I ~: i~ t j* t t <• j a •• • v»t : • : tt : 

nvnb nhnpb yiifb rirh6t m T0& rwum n^a *>2Flb* tn&sb 

I : r t : I- : t t : • iv ■; I j 'it jt : - j* i it • ■ 

161 nw s 3& win napin-^a Tte&sa Ittj nn« n*«b *6 

< : at • j"T • v; st •• i ■ t t - \ j*/ -; •— : i - T • : j 

np^-^as d :nbn: h 1 ? |ni t]^« nin^ n#K r*n-n« «nDnn 

V~ P ir-:r v.1: Ij- I v jt : v _ : I vt t v • — . i- 

■63 iaT^a5 rtf Ibgrtfti «isa «x^ tib n&m n^« ^« 

r* t at t t : vtt v ~a~ : t t - •• •• < t x—. jt • 

torp-*6 6 :np^-i^8 in^«-n« ns^i nri« n:^ 'in^ rpiT 

j —. 1- Stt v -; ^ : • v vr • : t v jt t •• : <v : r 

^£>: aili eh& ^^-^37 d :^ah Kin ^sj-^a aaii D^ni 

v<v •• • •• t • r i" j v »'• • v .•» t "vr 

niyai Kttn 3||n noi naoi ia-ias;nm isit^ ^ap iti«d 

jt :- r - jt — •• at : v. v - : • : t : j-- : t vr* 

14 62MSS ^J»«j « ^K || 15 a 69MSS «x(9MSS), TJQO (cf 29,10) || 
b 24MSS mx ^Jjno (05S^° utraque vice sing reddunt; V habet bis plur) || 
25 ? dl (glossfvcl 1 7V^vb 1 Cp 24, 5 1 fit -b|. 

1 8* 2y6 nnm . 24,8-25,8 

■nifejfri ikd nba6 nmn-ttMi n&#n 8 d qsnpo jhn 
nDtfn oms i#«a df&fi whin nana rtinw b fea 

j : : • c * • jv ~:i~ v • : i- s* ~: • ~ v : v v -: 

Dan*rca «a bjusfr T'^ n1rp rtwr-nJn n« m5t9 trflfinfc 

/v : i" : I '/v&'" at : • : I v.v v: ji : y$ t v —. $•• t i — .i- 

wa-to tfan-*6 noMp natfa siy-n n^n-^ 10 d ttrnjaa 

w *■ •.■ j t 1 t a : jt - wl~;i": Jv r mt: • • 

ww 1 ii ntt nn« neto Brtfeni ibs;n nna» :i»l& oli^ 

«r jv t " <v ~: • t : a -: i- I w - i -: j — .1- 

•♦i»lM aa#n *6 «in ^ b^k-dkv 2 tnsvrn Bi»n-nK *rt« 

1 -: 1- c • ' j act jr • : t i - v. - : it v I av *" 

irpn inD^fra aa&h eto#n aina oia&n-nK *6 a^&n atfn^ 

tIav.i" w t : - : j- t : v v j : ~: it < • t •• t 

\w rat? pfeterrift 1 * d jtprtto njT ^ njb-ra mnn ^ 

it « t J j —. 1- J iv v: jt : «• : • It t : jv : r I : 

«ria# ]jpin torys ♦T3? 1 ?? 3?1^? UW 31IW ^ T#**p PW! 
wtejTm Kfett win "rikn win to ^ #&&n vbv xterrifri 

a : - v «• j t •• : • T <• V V - JTT $ T I. 

hiss nn&v-*6 i6 d :«on m nvn nliT-te SpS? inp^i6i 

^ < : 1 : i" 1 1: jtt : t : v I v t <tI: • i : 

j it *•:•••: J* A T - J : I ■« T • T 

12V ^ rnan i8 inmbx 1:2 ttnn *6i Din* ia ssttD nfin 

v<v j* t :~it: it t : - vw? -: 1- j : a t j- vt : • v - 

rntinh towd •oia ]§-to d^d ?i\-6« nirr Ti*n d^Sm ft*n 

~:i I ;- : <• it !•• - wr • I w v: jt : y I : : • -i • -; • : t • t 

itiv nnat^T tri^a aT»p ^spn ^9 d tnwi -Dwn« 

v j $? : - it :• I v t : I : i* I : I : • j- iv - <.t t - 

I: vit : |-<- : av : r wi : -it: j t- y - i )- : t < vt - 

i«sn ^ •Jinn 6lnn ^ 2o d t*T n&yD tea rato niiT 

«• t : j I : i" :-•«;• I iv t j — : i~ E : I v v: jt : 

Wiyn *6 tei3 i5jan v» i»iT naDi?«^ Din^ *ui^ ffnijij 

. «• ^ : ^ I : :- : • <• iv : r ai : -it : v t~ v- I av - : i- 

p«3 n^n insr^ fiwi 22 «r f T nao^i oin^ izb spnK 

I vjv: t «t v/if • t :-jt: iv : r ;tt : _ it : j t- y- I av - : r 

-^a 1 25 d tntn iain-n« nitbi?^ anxD ^ai« )& m bv crg»a 

iv- >.t t - v _ :i- 1 :- : <• it !•• - *at: • 

-n« te^m diod^si tDBt?an-te «iWin d^:« ra a^ nvr 

vl • : • : at: \.t : * - v ^ : • : • t -; I j- • x: : r 

iVsm yvhn man p-D« n\nv :yBhn-n« mtftni urpn 

< ' • : r AT T IT V. ~ I «/• • VT T : r IT TIT V ^ . « Z * S I • - - 

^d s ^ laa^ D^ai«3 nsona iroeh s ia vi&b voni toVn 

» a* j v.v - j* t : - it : • : w t : • y : t t : jt • : 

-^4 trpyyh ^n« nteji nil nan fhirbv irtonb *pfr m ]B 

1 I iv •■ : I w t jt): • : t " jt - v •• - < - : I • Iv 

ono in« n&i rtn; D^n« ni^-^s d :Wna nt^ nbnn 

v •• <- - •• t : • - : i" 1 • : v. j : - 

*^ iiDa^ it t^^ nsnnn nan-n^« n\nn-*6 Hy» m 

j t t t : at j* : r v - v - v r* sv s i* • i" Ij" 

Dnp i5n i^« Siaan ■ nSni 6 tmi^ n*«^ 1^ nnp^ n^r 

It •• •• jv - : : - it : it : • : v.t • . y jt It : t vt 

&kn rbn^ ^-d«v ^si^d id^ nna^«bn nan w« DifTf 

• t 1 : < • : i" t : • r v. : /; t ' i : a" ~ « t j" 

1«d fhe81 n^pTn-!?« mrifu ih$T hnbvi inaa^-n^ nnpb 

I •• •• t : it : •!••:- v t: - - : • : t : it : a : • : v - Ktt 

■^pt ir^npi 8 j^^_ naa ^^> ^n'^a bt^ vn^ afafy ^62* 

"■•l: * j :)it: r * v.t t j •• t : • : «/• t : ri! • t : 

8 a trsp A ad D^H || b mM + fTflRft \\ 14 >«5 || 16 WSStt ng^ (cf 2R 
14,6 Q)||i7 1 c «^«J';i,||i8 8MSS*« '0 p«n|| Cp 25, 6 .Au.+ ]£g (21,15). 25,9-26,io DEUTERONOMIUM 277 

viw ntozm mnnpb •r.Mn *6 -wtoi lDjn vto rxm it* 
nn:yi v:m npTt i3:i too ttin n26m a^p?n ■wb Vto 

1 : r : ai t : Kt :it: : j •• .1 <t : it : •!••:- x* •• : » •• 

8ipjv° :vtik ma-n*? n:r-*6 n^« #ni6 nfcw npa miD»n 

,tJ: t : c t ^* v v.v : • 1 ./v : • t jv 1 r* Tt< t : jt : 

aha Vim d^:« ^it - *" d :toan r^n ma tonfer^ id# 

nnte'i visa td nehK-na *yvnb iiton ntfa ranpn vtiai 

d Fffv Dinn *6 ngs'ng rujap}" ^ S ^3P3 njTKSvn a^J 

?6 ,Tm-*6i4 tniepi r6na p*n pa w'oa ^ mi ^i fe 1 * 

v I : a" : r it - 1 : wt : ItVt It3? JT FT ill s: : r 

lf" n 5?r P7?t n 5^ ]?S 15 :n 80J? r^TTf ng^i ng^ jjjra? 
-i#N nbi«n to t^ ^ao )vbb tfe v iy p pron noty hd^k 

v - : t t _ :it -< I vr j* -3- I- -: Im v: r r vc*t yi ,# . ir •• 

to nto nW'te T^to mm rouin ^ i6 :^ ini spnto mm 

w va" "J t 1 Iff v: yi : v — : i *• mt Ij" I si- v: *t : 

Tps ptoy rf? nfeiritfK n« t6t*7 s :to> nto 
D^tsfmn^s *p nan ■ante Sip it^is tcrns&D 03/1*03 

j* t v:iv- t I : <" ~ :- I vv- I :Jit . ~: mt: • • >-.• : i- : 

mm m:m r^m^ jD\ito kt 161 x?:n *\*v nnwi spina 

jt : 1- -r t 1: tt : r v: «*t j : ~a"t: i\tt vj - : I v - : r 

jrti ^Svijm. TJrt n«? ^3?0 xjp^-toD 3? 1 Tprito 

w '<m t ~ * vr * I •• t - : vj' v v . • t T •: t — . i- <l: 

it : • 
vl: 1^* I v jt : v -: I v t * v j t r tt : 

t t— . it j* : t j* 'v t : I- it : it t : s~ t : \r : ' r ai— .1- 

riD^m «:isn flDfcn *n^ ini ttm*?« mn , » i&k xryi«D ^an n^« 

t : *■ it : vav - jt : - : Kt l^** I vv v: $t : v ~z -ji: :- i- %• t v . 

-to ham 3 jd^ id^ pe^ ^to mn^ nnj^ ie^« Dipan-to 

t t it ^ : \j- - : I v v: jt : - T • «•: _ : it- 

mn^ bT»g vran vto niD«T onn d^d s 3 mm itfs 7^n 

jt r - • :<- • f •• jt : - it : a* t j* t- v.v : r j-: . I •• 

:^ nnb ^rtwfe mm j;a^: i^x psmto ^nsi-^ ^nto 

it v >r «• -3- yr : w s- : • v -: I v t t v • t • I v v: 

mii^s : rTMto mm nata ^ in^rn t]td wen ]n3n np^i^ 

t • t : I iv v: /» : vr : • •• : • • • : Ia'.t • v vv - lv - fc-T ; 

vt ist~ t : : • v«p«- • t j- • -~: I v v: jt : j- : * t : - it : 

Dnran .:n^ .p s n 6 :nm h nwv btt nj^ d&-\t»i tD^D viaa 

« I • - VT ^ $"T- IT T V T V.T J ! T • :i~ AT : j" 

ttvftN %nto mn^-to p&^av :n^p mi» wto um «iap^ 

a" . J"* v: >»t : v ) -T* - it Jt -.t ~: «• t j : •- a- :- 

!W^r«i afeD»-nKi «^»-n« nth ^b-n« sVpr jwdb^i 

r* - :i- iv : «• t -: v : y~ t v :$-- ••! v t : ^ <- T •- 

^ Nnten n^e: y^Tan npja 1^2 d^sbd j^pr ^«^t ,, i 8 

At vt : t : - j : • Jt t —. <r : • - : . . T . <•••■- 

p«n-n^ b$-)fn mn Dig^iTto ^«?^ 9 tffini)^ nujhan 
^s h^fcrj-Jig ^«in mn nnpyo j^in nto npj p« rotfe 

17 (5tt ^n«Sn (sed cf 23,5. 24,9) 1 Cp 26, 2 > J ua« (| 3 "76$ || 5 a ' a I 278 D^T 26,11—27,7 

Ttfa& mm \wV t^rarn miT ^ raoj^Wl rnbiKa 

I v v: jt : •• : * : • : at : « t j- t v -; t t-:it 

^-tru *i#k aian-tea nrofen" twrhs aw ^ n^inntfrn 

v I : I " n sv ~: " t : jt : - it : I iv v: jt : «• : • t • -: r : • : 

d nanpa wa TI31 i&n i\m VKfo* vrbx° mm 

liv :!• . Jv -: «• - : *•• - : t - Iav •• : I vv v: jt : 

<s • : - jt t - v I : it : pi* t v •• : - v - : j* 

I vvx T • j : it : t t : -it : j x- ••- ••• - jt - it : a- -:i- -i j-T 

Din marn» tfi&n vraa xprfra nim ^eb ntD«V3 npafen 

•- - I • vu - • :%- • I v v: t : •• : r t : - it : * v . T . 

• at • • jv -: (.1 : it : • t : t t . - it : j t- •• - : ••*. <• - T 

n6n udd ^ta *Fbbvr& 1 * :wd# tfri spriteED vnasr*6 

1 : v • • : • : - t • 1 • : it t j : I vv : • • • : j- t i 

mm 9ipa w&V no^ udd vinr*6i KbBa udd vroa 

jt : ) : • : - t a" : v.* • • j- x is •• t : v • • :<- • 

at x w x jv -; t t— .it •• : •• t : • v I : - iv l-c'x •- x - 

d jtfm a^>n nat p« wihhvh kf$#} n^«3 

it : vxx j-t I vjv •• -y- t : - : T <v —Jr 

rfy&n D^nn-nK nft^ tow vfox rfim hth dtti i6 

v «• t v \ i- v y —.r $ I : - : I v v: t : v - j - 

^Btortoan pa^aa Dfti« h^m mash o^B^en-rwi 

» iv : - t T vl : ix : t : t t • t : <t : - it : a- t : • - ?! 

von? na!£n &fk*b \b hvtjh wn nT0«n mm-riK 1 * 

t t ™ vjvx : • f* IS : i* a- t :v - v:iv jt : 

rpDNn rrimv* titoa ybefri vesetoi vnteen tot ^^^^ 

j I i r v:iv t 1- 1 1 : - j : • : *.t t : • vt : T 1st \ : • : 

:vnH2«?-te ibBfri , n^-n3 ,: i w«a n§« n^ \b tmfr Di^n 

it : ^ t v. : • : Iat v • 6 -:i- t \ : -r : j : r 

rrmrif* nv^ nbnrb ribv n^« D^i^n-^ bv rffyp im&w 

vat : • : j- 1 *t • : • t t j*.* -: • - t <- I : v jI : • : 

!•• • jv _ :i- I v.v v: jt i~ v 't — sJ : 1 : r : 

-te-iw nb^ nb«^ Dyn-rw Wrjtr ^pti n^o wi 1 27 

t v t a vt t v •• t : • j** I: • : v <- :~ 

ram mfH 5i s s rrm 2 :dim DDn« mse ^18 ■■#« ?nji?g 

j : - r j*.* -: t t : i - vv : v j*; - : y it sv ~: t : • - 

D^n« ^ nbpm ^ ]ni ^gfrs nirr-it^s nl 1 ?"^ jlT-^"^ 

jt - vT t v I v •• — . jt : - it : r - v.t jt : - : 

^iiTjvfrs nin^i^x nferr^ ^nri ^a jy& ^m n^\n 
:^ v»ni»-\tV« nwr nn i^«a ^im i^n nat n« ^ 

In • U _ : H v: jt : y.* • jv -:r - : t t <;- t I vj*.* I ; 

•»5i« *4mi nVt*n D^nsrrriK ^pn Itistihj oa^ara Smi* 

^ it v - : v •• t j* t — . it v )• t I •• : - v j*.* : : t : it: 

d^ ngans n^a oni« niton taf via Di s n Qan« rmp 

t t <• t r - vt jt : - : at •• j- : w - vv : v j-.*^ : 

D^a« 6 :Vrp 03^8 ^n-^ D^ia« nata tTM^« nin^ niTD 

j* t J iv : - w •• ~: I j* t i • t -: j- : • I av v: vt i - •• : • 

mrrt n^ij; V6y n^rnn sprt^M mm naTD-nx nian hiD^ 

vt i- ^ t t t < ,_ :i - : I av v: jt : vr : • v v : • "T 

twrbx mm *i2>b hnnto} n^ n^«n m&# nnatv :^n^K 

I r.* v: jt i «• : • t : - jt : at t : jr t : v: t : jt : - it : I r.' "•*: 

ii — « "jrpni (nn«) T5^ cf 12,7.12.181112 1 prb 1^1113 a 68mss 
*ix«°(i4Mss)J nab (cf 12) |f b au(5s TO' 1 ? 1 ? 1 C P 2 7» 5 37MSS jn^j. 27,8—28,8 DEUTERONOMIUM 279 

^j?3 Apogfv J Ti^8 n 3' T ) ^r 5 WW fr|D D1 ^ ^"It*- 
spnn? •jOfj *i#8 ^|n" ni ?l ^VP'rus jvfenn spfltos nw 
nfcl" n£«!? wng dt;3 oyn-n« n#D Tjrp" o :Di>n 
fnjnptf CnPETflJ °313?3 t-H*)3 "HT^ hyn m r\# *p$ -rip*;: 
rbbpn-bv nw nbxvs :p^an wrn isb^i rrnm *fy\ 

ail: * ■ J ~ -r •:/• : I t t: • \j- : Cf t • : t r ' •• : 

D»$n w»V4 s^riej"! ^ flop i£«! "9 "pi«1 fcj? 1?? 
-itfK ts^fin TnK'5 d :dt ^10 te-rt** &x-byb» no*" 

J9 h • t j t 11 C c* t T • x t v : it : 

v t& - j\ : ai ./•• : v — .r t : j — :i t •• - yv t :i 

tori ib*o yok nteo Tri**- 6 d np« nD*o nun-to nayn 

.r t : X • : v: t y.-J: - t lr* t -Tit : vit T s t : 

mm nyn-te noni «n torn tfoo n-rt* 1 * d :p« am-to 

ll" T *T T T ,/- T : A" •* J : « W T 1 1" T V.T T T 

"VriK 1 * D J1D8 DW'te 1D*tt TJ3B ^ naijta TnK l8 D 

T IP T CT T T J- T : l VAT - «'• ;V~' T 

33# thn 20 :p« owi-te no«n roptosi mn^-na bb#p nfi© 

-"" T I I" T \»T T T J~ t : AT t : - ; ^ T I" ^ T T 7? T 

d :p« ron-te "CRi ra» *p3 fAj '•? y»:jn n#«-nr 

ll" T WT T T J- T : A* T Lr : WT ' J - ^ T V/' 

33W Tri« 22 d :tpK opn-te ntMn nom-torou 33tf thk 21 

T 1 1" T wT T T J- T : AT " : T V." T 

t Ii"TvTtt^-t:a*^^jv:t- ^t ■ 

C* ,l J" - T ll" T ^.T T T ./- t : a : - I V." 

•n« D^'i^ ijrtj w« 26 o :jp» cgn^j "ipiji ^J 03 

lr* t a i t ^t: m j~:r* <." it - lr*T ' 

riite^ nbe6 t#u ntm 5ipa yo^n pid^-d« nSiv 28 

-: ii < : • I V jt : I : - : • - < t • tt : 

P^? spjifrB ny»^ ij5ri T -i 0133 390 h ?^ ij?8 Y^ft y y ^ynw 

:rrj^3 ng« ijtjj-i 173 ngg ^ , )33 :?pj^B •TpT ^i?3 yftW 
nrvi^i ^s^8 n^ ^npns ^ 3^P1« ^^OSH* T 1 ")? 4 
ng« fryp ?jgi? ngs ^< t^^ww 38 T o TH? S : ^- to 

rrpr iir 8 iwfii nDn:^ mrn nw^ T§8 ^QC ttik "jdi? 

<t : - : I iv t : j t « t : j% : • T I v •• j : i- t v I '<•„•. 

"^ }>TK3 T]5T3n tJJ 1 ; n)^p to?^ TV??*!? r^jKrn^ I9U 
10 k mj?p; 1 c Qjui-ci^^ ^ vn^p ii 19 a ngD| 25 % HI, cf ad i9,io| 

26 5MSS«i!i + "^?. 280 D*Q1 28,9—29 

sfe-yaw itfaa t/ttp art ft nwj Sp\?9 fl6 ttfl Vtfsi nw 

Ur ^ —. : r vv ~:r Jt j- : jt : 1: Ji* : 'it I/- I tf v: vr : 

*erte *»*nv° trgn? gptan ?p;ftK aw ^-ng ibtfn ^ 

j*« - t t : it t : • v.t : - it : I v v: jt : . • v : • , j* 

nim : inrtinv 1 *3gO *jn;3 T^? **ip} •tlW °# ^ n§0 
iibian to TTnmK ■nMi jrciDns npa^ mm •nea niiefc 

t t— .it -< Iav i : - j* : • w) : : v : /: • vl: : ' s- : • t : 

tisik-jik .s5iniiT n^sv 2 ab nnb spn3*6 mm yatfj 1&8 

t 1 I : jt : -1 : • )it v jt I vv -y- vt : ~ s - : • v ~: 

nfcwto riM ■rfc&i iitoa ipnance r\nb B^rrrta men 

j" : r t «• I "t : • : *: :~ r : <•• t •- t - 

&tinb mm Iuiikh :mtoi *6 rowi D*h D^ia rrftm h T\* 

: <t : J : it : iv: • j vx " : • J* t • : • : Iavt 

-to yatf/na ntiob mnn *6i ntobb pi M-n airt *6i 

v ^ - : • p it*: er ? r j: t : - : J j- t • t : tt: j: 

*6v4 jrvfewto ibtf^ dim tor? "oik lfr« sp^N mrnnteD 

j : 1 -: r : j : • v - v I : - T $• it v -; I v v: jt : j : • 

inatoto w dim -Dana rraty ■oik ifca b^iain-toa Tu5n 

a : I .r t v ~ w : v jv - : -it v : • t : - t • t 

*£tdk rrnvs s :Dias>b D^irw ovftg ^t« rg% 

< tt : it : t : «•• s j* v: v r : i- vv i 

Tfi^rjl r^^-to-J^ ft*s£ ib?6 ytb$ nvv; Sip? re#fi 
Tjn:^ni : n^g ni^rr^ Tpto ^n dim jbo ■J&B 1J08 
wnawan watD ira* 1 * :nj(n nn« irw wa nM thk i6 

I iv : - : • \J —.: - j t iv t - . wt " j t : a- t cr~ /i 

?g*tt Tty&ft} spg^j ij# 15918 t*1 !BW"TJ? "w^ 18 
nlwe ^« tTt rt^D-tea n**:tan-n«n ftoviagtiS fnwen 

av -: r jv ~: vl :it j- : • t : vv : • •; : t : ■: si •• : - 

■1^ nbwn 5rD "nn^ ir&a ir nain-n« tra rrfiT par 21 

v ~: t t— . it ~ •• I : 1 j -< v .•>» ~ v \.i : vt : iv* :~ 

nghan rnijpni rgn#a nin^ : nj??" *nri^ n ?!?"^? n E>* 
rpg^ ^*3 :tJ13« tdj Tpsrfi jijjt.^ ps^ai anfiai ininan 
mm \m. 2 * :!?na. 5p©TO"^8 n8?l ^WH 3?^T^ ^8 
t^poy^i \J? VvV TE 2rj&f!rjBi "Wi P3? 35H« "^PP" n ? 
nr^n v§« «?ri im ^ti? ^^^ 59^ ^4inyT; ^1^5 
nriMv 6 :p»n nia'pDQ te^ l ntefe" n^nn mb^ D^n D^ani 

<r :it : I v it t ^ ; : - * : t-:i - : tj*t: att: jt u i ! 

tT^np pgi f^jg ripna^ Dip^n ^ly^a^ fe«pi> ^33 
n^« Dina*i a-i^ai n^fiwn b^jp rnt^a rrfiT nia;*7 

Jv — . vat v vjt - • : • T ■; l<T~ t: t: 

:aa^ rfnonai rnwa«i wat^a rrtrp naa^ 8 :«Bin^ tev.-^6 

it" I ^ : • : I at • : I w t • : t : jt : - r* ti** : vr 1 

crt»n *6t n5e«a mi tft^ i^wa trtraj ^^dd n^nn*9 

- «T - j : t •• —.it ••• it <•' - : v -:i- . '-"tiit-i ./• - : t «t : 

Cp a8, 12 a au<5 ^?^|| b 54MSS au-^B^JiJ f«Tj cf ad 2,7 || 14 " ^©5 

I^d tl 20 87MSS ^«5«Ja^ n«i || 22 1 c a«. t ^ into |[ 25 a ? 1J55JH (cf 

48) I b 1 prb ilJJJjb (Jes 28,19)1126 ^053 ^V 1 ? || 27 I 0$fKP (Q PTfi?^). 28,30—52 DEUTERONOMIUM 28 1 

yen ma 1? ntfrrtf^ n:nn rra n^at^ in« #w &Wi 
fejl jpu ^@p 5SjHn *6i 5$^ cp?b TV 1 ? 31 ^^TO *6i 
tyy» $ fen r^ ntjjQfN[^ £'»£ aft Tj$fc 

■to orpte nfoi rroh ?pyin nn» m^ n^n: sp/toft spia3« 
-*6 ixf» ny bzfr Sprite?! wdi« ^333 *rp ^6 rw tn*n 
n«iDD yztin jy>\t,34 ttfowto wm pitfy pi mvn tot 

y : - • ^at \ : t s: t : r t - flvi:r^« rr t *t : t :ait 

tot**& ib^k "iS-Vs T& D^pn itf« Spte-nft-n wh ftfrp 

t : <tt 1 >••• : v I v x fjrt s: —. IT : ~ iv : I : ■ i : 

nW 1 ? n^iT.37 :p«i w onn« dv6k d# main vrhw row 

t ^ : t J* t : Iv iti 1^" «•• -: ^ ' v: vt t :,- 1 : I av — .i- jt - 

:hd# hut ?pn} , nw wtaFi fea nwBfrt 9#d9 
D^p"j339 tnjrjug ^PH! ^ *]bBn ej?pn mfrn irgrtm afj jnj 38 
fratag tttotfn "9 iS»n *6i hmn-tb pi rnam yen 

m ft «fl 1 v v: iv j : v : • I •<- : t :at t : ^ \r • 

0^341 : -jf|ij ^ 13 -siijbri ^ idb^i srtoartoa tf? wn DVW40 

y t liv •• vr • s I t j 1 v v : Jav : i; J! j : r y •• 

l<v.* t : - j* : v.1 : 1- t ^1? ^ w : i" ^ I t j : r : a* v i 

nn8i rfro ntop spto ?t^k i]3-ip2 1^8 nil n 43 :^sn eh^ 

,/t - : tT« t: j I c.-t /v^P I . y* : jv — . •• - rt"" vrr : 

Vtfrf? rrn^ 8in «^n ^^ nnKi ft^; «in44 :ncsa ntpo inn 

: jfp : r < av: - j s.t - : I : : - j i it T/- c- •• 

rfoxn n^pn-te s^y «di4s :n:t^ rrnn nn«i 

v •• t Jt':' t I v t t it t: rsfr \i ~ : 

T'^S 'iJ'T 5lp? jHVD^ k^9 TIPffn \? H^Wl ^TP 

\.l~: : ~. 1 a" : ^ : I : j t : Iit • s: ~: err \ I ^» : • y : • 

a*£n nnoto ?r^« nin^n« rnni;-^ 1^8 nnri47 tabiini; 

j r wi : * : I '•* v: jt : v t : - t i <v - : - - J" ^ 

ar» "ail ftm* inn^ n^« ^^^-nx msm^ :fe n^D ^ 

st t : It t : «? j " ! v -: I v : i v jt ^it : i C* /a-- 

hTDt^n 1!? T]i«^-^ 3n3 95; |jijn to notoi D^wn «d^^ 

\. * : • v~ I v t- - v :- < I - t : a v j : v •■ : yrT : 

p-$ri n?j?p phip ^ 5pgy ftyr; «^*:49 qn^< 

■.^8 d^:s tj; in 50 :i:^9 jw^rnft ntfa ^ iwn nwi^ n^«3 

v -; a* T J 5 «. 1 : ^ sr : * • /S ". v«- c ■ • ,■; —, ;r 

^jppiH-^npn ^en? 'i§ ^«i 51 : 1^t ^ X^l T^?t^ °^P «*r^ 

^§9« "ut? niiy.l ^itji ]^ ^ TKt?r^ 1^8 T!P^'7 "t? 

•.«<•• j- I vt : t : I: •• : Iit >. • _ :i- j- Iav j : : - : 

isnv ^^-i«-9d3 tna nei nn« "it^« nii^ni nhiag Tnbh 

<- •• : Iav r t : K" t - j" vt ~ s: ~: \ : : j : I * • 

30 Q nyj|IBh II 32 46MSS 3 ifi; II 48 a 1 c \) ^ vel ^ (cf 53b. 

55b. 57b) 11 b 1 'Bfn (cf 7,24) !! 51 12MSS ax^ tsmvu 282 onm 28,53-69 

nrcDa sprite mm tfrtw n#« 5p&3* Hi ^3 t»y*i 

t : I /t: v: jt : u: I'if r: —. I v : I v t <"• : I : : • r: 

jnri 1^0 a^m sp ipn ^554 t^$i $ P S -*P#* P^9? n 
nn«SrinDss nw i»» to? vran ipvi mftp^ Yroa wv 

j~ — i j" • r xi • v.tt vjvs 1 " v j" . • t : < 

pttoni nisDa te ■fc-TKBtf ^ao bhfr n#8 Yua ifraa nriD 

I t : t : a v r : • x : • •• -iv ~: t t <- : • v •• 

x v t : t v : - I j" • j** - t t : • T i it ^ : v.t : • It •• 

pw *^g pttoan ni^aa viDa te-iofta n^atfma ^n n#« 

r j- t v -; J t : t : v at - v. . i : x". ■ jv ~: 

-te-nH nifcb]^ niStfn *6-dk5» *T3?#9 *P'fc tf> 

t v ip : • • I ivi : • J: • 1 vl: 

naaan n&rriK h«t5 njn 1903 ovarian ntfin minnnai 

<i7 • " w - v t : •: av - vj- - « \ : - jt - ••: • 

rm Mfon m r\x nirp «tems9 m-fte nw n« n'to Shram 

«• : I : j - v t : <r : • : I iv v: -r : «• v - t - : 

anefm 60 :d^d*ui mn o^m mip«:n rtoa niaa wit ma© 

J •• : r t vav : v: t vtt:it T v:jv : : < ~ Iav : - j^ 

oa 61 na npa-n nn^sp mip i#k d^d nmrte n« ta 

<r I it It Tit: av •• : ^ t :vi ,/v -: • J : • j" : - t ••< I: 

tor Dbm n*ftn minn nsoa atfia 16 *,# a nao-ten ^rrta 

t : <••: - a - jt - v v.- : T j v -; T - t : x t: t 

Dfrvi ntf« nnn oi?D Tipa nn-w^n 6 * trptin iv v*?v 

v *v: s: ~: - -< i : j"~ • v : - T • : Iff s If • vr I v t 

nvri 6 3 imb» nw tea nybt^ *6-^ ah^ d^d^h s 3aiaa 

tt : I iv v: jt : K : t : - t j t at \- i - rT~ 

tyft^ p &3fi8 niain^n 5an« a^\n^ oa^p ntr wjn^a 

<• » lj- v : v j : - : v : v x •• : v ••-: t : T v ^-:T* 

nbi«n bvn b^neai nan« td^h^i oan« Taanb oi^p tor 

t t-:it j- •• ','5 ,7 i av : v j* : - : v.v : v x ~\v : v ••*: t : 

njjj?p D^?n-^a rrjn'! J[^?nj. 64 **§?$ n W'*2 n$v~w& 

t : y'x • *v "i ... -. j- V : x t :- t : I vat t j"l: - : I vor t 

- *. t x: 1 r : * • r " J •• t <• ITtt i Ir I v.v —.1- j% - 

:#Pj} ]ia«ii d^ ]t;^?n t|i a) b^ jj^ nin 1 ; ^oji ^T*J$ 

I iv- : I « — .1- j : t : t ^j- t : - it vav • \.l: ^ \ : I v- j t : 

Tiaa^ insD npa in^-^D nD^n ai^an y$ w-t? nD^n npaa 6 7 

ITiT: -^- • Iva lr ' p vr \vv t vv Rp*» t - h*< - 

oATSwni nntoi? vy *?ph m i6 iff vnp« n^« ^a Aw^j 
ft^^ d imp ran wis«6l D'na^ ^y^ db^ 

v •• ivl I x' : v, t : • : .tt -:r I vv : • : « 

i«nter! ^a-n» nh?^ nt^-na nw msn^K n^ian ^nai 

«• t : • j"T v v: x v v jt : st • v -; l : ~ ••: * 

fi tanii3 d$j< n^a-i^s lYisai na^D a«iD p#a 
52 e - ? di|55 vtit) "|| 56 v 'fl n|— 1 57 a> i n»s*i3 11 bJ 63a;J ajaji 1 5 9 1 

prb l^niSD II 60 15MSS AuJg«° ¥ J» ^-]D; cf 7,15 II 61 *«-& J «S T\\T\ (29,20. 
30,10. 31,26) || 68 *sx<*M°3 BfVjJt. 29,1-19 DEUTERONOMIUM 283 

DJV*o on« onto ngtfn tonfrrto-to nt^D «np*v 29 

VHIljrto^ n^lD^ D^^D H$3 D?^" 1 ^ HIH^ H&P 'ItfK "to JW 

ni«^ n^i nr$ hb r^) nim jDr^v :nnn vfyyj 
•maa n:tf n^rw Dr>n« ■sfrtem :n*n wn to i>bfc6 swim 

at : ' - >.t t ^ t : - w : v v* it iv - j ~ c - a : • vr : t : 

nr65 ntol toe nnto-*6 stoyr ai'toa MYibbfr ito-*6 

v v< 1 1 v: -^ • *»t : it j l ; - 1" : v ••~:i" •• i : ^ < t i 

mm s :« ^3 ninn tott Dmnff *6 *otfi pi nftto« *6 

^t I ./ —. v :i" I - ^i av • : j s.t •• i I v~ : v I : j 

rtr| fDtfrirjto tfpp «JPJ mn Digamy *Qjj3« :opvito 
njPSl dS"jktmk npjy :ns33 ngn^ ^n*oj£ jtfan^to 
nrrnK nrnDtfi 8 t^aoa m# •wiin ^i •Miirfc n5njft 

.... v .. . - : r -7|- v _,.. ^ —j- . A'T - I « •• IT t — j~ : 

ngn^n mMto mm ^ ojto Ert*g raw dti«9 & 

^7? •• it av " i v: jt t v." : • v : \ ■ <• t • v - 

a D3^ Dp?© 10 ♦to^ Bty to D^Tttft D?Mj?! D3^3tf 

Tt3#" **pfpo i$0 c to t**p n £ h P ^TJop n ")i$ n #s *nvn 

torn top rrb tpnto nw n^« Whpa vrbx mm jyhm 

i- ^> : • y I v v: jt i v _ : atitt I «.• v: ,/t i r : • 

-i#K3 Eftfa6 xi^mm anm wb f? i Di^n ftnfcTrpn \vob 12 

«.• -a - • f I : vi i* < i t i - I : i In rr: 

*6v3 :aby^n pror6 Drrp*^ T&*6 &3W ■.Wot ^"^31 

j : 1 1 -a- : i r urT •! -r t : - t I v _ a- ^ i • <•.• -a- : (at " ' 

I - a T IT VI J* I V •• IT AV I" I c : • 

n«i ml^« mm ^b Di^n iDi; to n& ii^^ -i^«-n« ^?h 

.. I A .J ... Jf I V." T * J" T • IV V "I V r 

: v t v — . j" v i * t jv - r i " yr • T w •• ^; -: 

:Dnm^ n#« D^n mpa waxriB* mi om n«3 

iv t - I >".• ~t *: •.•v*.*: :T^t v ~t s- i *at: ^^ I v jv~ 

n^« ann piD3 d*i w nn^a n«n Drrvwrrw ^nnv« 

.T.' ~I WT T I I VjV I V V T IJ^" AV ••!*•.• «• I V •• U • •; I * " 

ntfK D3BMH nnS^D 18 nt^8-18 E*K M3 ^"]S 17 ^tfilQV 

V ~J V " JT T : • S T * I J* V T J" I V JT T ■ 

n*SO vfornK t5j6 hd^? mi^« mm bro a^n nab iia^ 

j* ~ vi* v: v :r" vx.'t •• vi jt i • •• ~ <•.• t : 

-n« fro?? ^ T ?V 8 •njS^I Wfj nnb &$ dm 6^-)§ onn 
^ ■$Tpyr Dito^ ib«^ inato , nS3nm ntf in n5«n *n^ 

•Jr . V I r J T •• < T I • I " T I • I - T T IT - : • 

na* r i6 I 9 :n»Dsn-n« r\r\r\ niso mfr ^to ^b rmyfa 

iv i it •• : - v wt tit j : l-ir t l/f* c • / T™ 

njam Ktfin ^«3 inxap^ mnrnjs |ft^3 t« ^ "^ nto nm^ 

t:<i: - j*t i !)' : <tii~i~iv tj* ~j: ti 

nnrip ib^-n^ ftp] nnon njn 1903 ngvijg n^g-^j ia 
cp 29, 4 ^(53?^ to^r. too .to m'? ctrtoai n 9 1 D?^Dy (iu «, 

><?j/ DD^pt); cf Jos 23,2. 24,1 (I 10 a juu^» (DWai (« DDDtDI COV^ 1 
b «<excl 5MSS)«5« wJJIJD | c au.053 TV^ I 17 > <5 li *9 J fr t C «« HS?T.- 284 wm 29,20—30,9 

ni5» 5b3 ^%W\ 1»# too n&i^ nirr) •fewri* tfftotfg 

j t : a" t : • j- T • v. • 1 t! t : < • : • : • it t - 

j ~ - t : iv - v.t - v j- : : - • : - 

p«o *en i^« "tadi DS'nn^D ta^ itfa to 1 ** rrtrmn 

I vjv •• w x jv ~: • : x - : v •• -:j- •• J t <v -: v •• : I —jr t 

/j • v -: t v \ ~:j~ v : • - I v<t t - t : Jat : 

nbsn «6i inm *6 asrorte n&\\p n^Di ms* 22 *a* nw 

- • : - j : t • < t : - t jt ■•• : - v t j* : t it v.t : 

D^in hdik fribin did n5snD3 afcsrte m nto^i 

• : jt : - t ~:i- «: - •• : - :i •;*" t wt jv-u" : 

nfew n^rty a*tan-^? nio«1 23 tiptycp* less nfo ijsn n#« 

•< : jt : iv ~ v.t ij~ t y t: jv a ~ I vjt t t ^t «t : 

wain? Dby rg? n#« Djnis vj^g nirp : n^-rtfj tiro i#« 
wifltf*! D^infc? d\-^« h*»M 13^5*5 tD'nsD pkd anfc 

\.~:i~ : r~ ... -* j* v: . -1 :r* *it : • l •gfg •• vr 

p«3 m,T «i«-in^ 26 xtffjh pbn *fy\ otirp-tib ntfa b*rto» nr]b 

I vjtt v.t : ij- - 1— iv t Tvtt j : i: 1 jv -: • v: avt 

Dgfs*j*7 :hth isd2 nnvisn nWprrte-nK n^y wash wnn 

< : •- *o tv ~ vy - vr : - t t»: t v t v t <• t : a* - 

m b» D3?Bhn tola *ppnn nornn *iK3 dAdtk too ?iw 

v* : - - at IvJjv: v.t •• : ly; tt ;- j- •• t : 

ti9 n%jm mite mrrt rrtmDlin a8 :n?n dm nnn« p« 

<i : • - : a" v: « P t : • - iv - j - vv.v - I vy 

d :n^Tn rninn •nnrte-nK rn&^ o5ijrw -u^nft 

1 - yi ~ «• : ' tv ~:i 1 r - •• t : 

ttI: - : tt: - v"t j*t: _ t Ivt t r tt: 

al~: pt sv -s • t : Iv t : v t p -ft* I av t : • ci Jv -: 

teg iSta npo»i ^r6» mnrw ri?^ 2 :nat^ t^ nin*' 

v : I : jt : - it : I v v: <t : - t T^ : t it I v.v v: jj : 

3fifj3 jTjtfer^ j[3^"te? yzy\ ng« di^j 31*9 9^|pi^ 
i^« D^pn-teo HS3pn lift ^[Dnin wia^-rw ?j\"6k nin^ 

sv ~: • - jt t • ITvf 5 : t : Iav-: r : \.\ : i : v I Iri v: $t : 

Dt^D d^d^h nspa ynj iTh ,| -d«4 :na^ tprfot nw wen 

t • 'at t - j" I: • s» I —s«— r j*.* : r • t Pt I v.* v: v» : vl : r v: 

■^ ^s nin'; ^/aw ^ni? 1 : d^di ^ji^ njiT; ^ip) 
tvnhxn wnni mo\nn nft^n spniK ^h^lW rwn 

I iv - :i" \.t : : • : j\ : r •• : at : • r I v.v -: j :it v -: • v vj t 

jt : •/ t —.1- : Iav :- j- : v : v.1 : it : v \ v.* v: tr : t 

jt - : I i t : jv — . I wii - : I jv : r - v a" t Wit t j- 

^1« ixfn xtiflxrfans hi&v\ °nirp !?ip3 n^D^i n^n 

j- it -jv -: t : • t v t • t : at : tj : ^.t : - it : t 

Ivt < t t • j t j- at : v.1 : it : - J*: • vl : : v : *•: • 

20 1 vei rhx (1.9) vei ni^npn (sic @5-«°Jij) ii 22 k D^pi:Q n^n^ 

(cf Gn io,i9 a ) || 23 12MSS ju*«(SMSS)3 n»i || 27. 28 sic ii || Cp 30, 
8 ju*«S* + "prfcK || 9 45MSS axx®3\) ^T; cf ad 2,7. 30,10-31,7 DEUTERONOMIUM 285 

yh% : nyrj Sip? yb#n ^| 10 :^r)^8 ; -^ to% m *\p»p aitft 
antfn ^ njg njina 1903 niriri?n rtf^ Vn^a nbB6 

ngfrp^i ^ipp kvj rwfertij dijj jjwp s pi« n P : ^te 
•»p nb*6 k'vj d^ *i3pq-*6v3 :nafew. nnfc ttyptahi u? 

j •• a vt- vy * T 1 : t iv -;i- : vx 7*^ t "J t 

-1314 :natw. art* unity uf nr^i dm ijjrto i^-iaxr 

f lv "Si : \.t j* ^ J : t x jvlx • : x - v-c* v x t tp 

.•inn-nan ns»-Wl aiBn-n*o D^nn-nw Di*n Wb^ vim 
y$ra njtt *p?6k mrpviK nan^ aw Shsd ■oia n&« ai6 

t x r"^ vjvx I v v: <r : v x _ :i~ : - J :- : j* it v -; 

njrr; ^yjpi pgrfl n^n*] vg^tyi b rn;?m vn^p b *pft) 
ajri ms^v? :nntfi^ natf-na nnw-n'^ Hb sprtte 

s.1 : it : fst' ' : it T •: t <»t t „t - v - : I vtt I v v: 

^man 18 toman Q^na dv6*6 n*inn#m nn^i patfn tin 

'-.<•' it : — : 1- t" ~: s r* t v: r T r : t : - • f ^ at : • j • 

1^8 nbisn-^ tov) ]a;-)«rr*6 flpKJji "t!jk ^ Di*n d?J> 
Sim oaa vftim^ jnriBh^ n&tf Kiab Itpn'rtj nak nn«° 

x.- t • 1- it : •: iw ./ t I •• : — v <r - 

n^tem naian spie,* wia fn&m o^nn jhan-nKi D^tfn-na 

Att I: - : « i: - I v t : • j- t vt - : <• - r I v t t v : *j- t - 

ni/T-na nan*6 2 ° :witl nn« n*nn wzb o^na rnnai 

jt : v t -: 1- : liv : - : j* ~ «? : r I ~ j~ : • - 1- t : - it 

n;i^ tpp; ^n *p*0 *V3 9 9" n B?lfc ^i 5 ? J^^r 5 T 1 ^ 
abr^ pnjpi? dttok^ ^^ni«^ nw j;3^2 nW« noi«n-!?p 

K - :i _ : 1 I yT : •: yr t : - : I v.* — .1- $t : ^ - : • v -: t t— . it 

!•• t : • t v vv." t j-t : - v v - :~ av Ivc*- 

nip ten«"«b Dt*n ^aiK n:^ D^m ft«D-p Dnb« id^v 

w y- i ■ • it <t t • : v : t •• Iv v •• ~: v j- 

?At3 :hth nTn-n« la^n ^ ^« id» niiTi ma^ nwA 

t : iv " I/* s " v >. ~: i~ J ~ •• J~ t t r at: j-« t 

spate n^«n o^n-rw T^fi^-wn ^io^ laJnav, ?i\i^« 

I v/T : • vy t X - v • : i I v t : j" j \ •; •.•: 

niiT ntov :mrp na^i i^«a ^iob a iai? avi b »^iiT Dn^i^i 

t : <t t : it : v.* • v.v -:i - I v t : x« < - \ : at : • r 

TpiWi nt^8 nintin ^b»n ^te w^ tin^D^ n&r n^«2 oft^ 

v: : • x.- -: At : - : v: v:it 7* : - v : I j • : t t 7: —, :r v t 

«• s; —. t: • - t : v t s: ' « r av •• : • w : ^ i : it 

niiToa dh^bd wipn-^wi wTn-^ tirD«i pm 6 :d^d« 

jt : j av •• : • v :- i" - : ; !T - : • : Ju : • If s.v 

10 1 ni^nSH || n. 12. 13 mlt MSS \ longum I 16 a ins c $ (cf 11,27) 

!jt6k njrp n^p-^si ^»w d« (vei potius m.^-^s, cf i9,9)!i b " b « vn|?n j 
is' - "^®^ DnnJ; dpi« 1 Cp 31, 1 a - a 1 frtc i ^1) n^D by^ | b 33MSS 
c^^^c^mss)!)^" 1 ?? !! 3 a ^® *>?^n (cf 9,3) II b «*« 3B?inn. 286 cmm 31,8-21 

t - x I t v:iv |j- ^i •• t : • t j-« •• : t •• v \ r v 

nrb ani*6 niiT y^t^j n&a H&rtoj ^n mvnii kon 

_r 1 vt -a- vt : * y T • v - : I vti v v - jtt v t 

n\T vm wish t^hnmvi nfrn 1 :nrii« na^njn nronDrft 

jv : r < I vi : u* r j t r >t ist • 7 - >.t - : fef t 

aha*^ :nnrt *6i ktti *6 pry* *6i mt *6 *&> 

j : •- it •• j : vr • j »«?:- i- j : v.1 : :- J It • 

nba^ onia n#D ^v° :tonij^ mpt-^t^o nw ma rnx 

a *• jt v.* jr s i t : ve*' : t v : at : j* : I v~; 

-to K153 11 ♦♦rvDpn in? ngo^g rut? iyb3 Q^tf Wlf'fgP 
b ajgn Tjjy. Tjftj Eflgpa yt)% : nyrj *grru8 ■fvftnj? W^p; 
obn-n» tepn ia :nn^t«3 tor*r»-te 133 n«jn n-rmn-ra 

T T V JV »J "* IV " ; T . P IJ T VJV V ~ *T ~ •• 

ppfr &$& ]v#? T3¥#3 "$$ 3"S1 *#51 W|ff| Q^Wi? 
rnimn •nar^avw nifcby^ n&tfi d5v6k nirp-nK Wr*i ft d& 

y» «• : • t v :r j : it : v •• i v: jt : v aT: : ; . 

rvp^m ngi^ tfpjji \pQ\pi &7£& ntf« tsjNUW* 3 jntfr; 
am n&« nfii«iTto b*n b on« nete mbvrta) a D3vftK 

v - v ~: t t ~tJT ~ • ~ <v " v ~: • t - t av •* i vs 

y^finrrrw aij? fito^ ^9; nyig jn rngto-^ nfrr; np^i* 
toaa *aawi*;i y#i/rc ?H*a sfei imjki toid toika ttwvn 

v j : v. : ir ■ \ r v It<"~ h. ~:i~ «• v j : v : ~ : r : 

nns-to t»n TiDy Tbg?i py Tuaya tofca ifflp «tvs nnn 

-s: - Ktt iv j - v— j--i Iatt j- : v v. t y% $»•— r- 

I av ~: • «• jfs • v v t : ■<- v 1 t 

na&-fca «vi n^« H&n^y M^nnn^injn nfn dph Dpi 

t t t < . ~i I v t t ^r* J" v: j**~: i _ Jr t : v~ t t It : 

in ^BK m\Y7 :tn« ^33 nt^K tfrra-nM nam ^Styn liipa 

j j - jtt : 1 • • vtt w -; • *: v •• •• : • - t~: i- :!• : 

^7\wg\ b'ixb rryn ano ye ^nnom n^nryi mndtaiM 

•/..t : v:iv jtt: v^-s-t •:-:•: •: — : r - i - 

^npn \n^K r*ns bv adu Wta di*2 iD*n nn^i man nun 

• :!• : -•••:!<••• j- : - j - - t : at : w •* j t 

bv mta Di s a a ^s t^d« nihon H ?im i8 :n^«n myin ^^wd 

/- - j - ■ t <• : - •• : - • it : vr i j tit • vi : 

nnna° jwi^ :ann« o\t^«"^« b nis ^ nt^y b it^« njnn-^a 

•< : • t - : !••• - : « v: v t t j* at t jv -: vt tit t 

I- y : av • : jt • «• t : • i" : v jt: - : - jt • - •„• v t 

1 rnrwn^M ^«^«-^ 2 ° :^«il^ ^aa ivb nton mwn ^-n\nn 

jt t-:it v v • _ : r r* t : • j" : • vr : y - jt • - v: p 

nisi nshi jnfen te«i b^Sti a^n nat a vhhvh wzvmxf* 

tt Ia" t: r c* t : j~ i : ~ : tt <-t t -sr" • : j- : • v ~: 

-^a 1TM 21 ^n^a-n^ ham urinal aniayn D^in« dm^«-^k 

r t t : r • : v «•••:• - :j* : t -: i- • •• : <• v: 

7 1 c 2MSS av.* «^r\ (23)|| n a 1 tXWrt}; cf 16,16 1 b 1 prb c « 1«ljpl?|| 
12 23MSS a:(7MSS)5 DH\n^« || 13 a 5MSS «*SD on\n^« 11 b *«.«» BOI 
16 °-° « L "OJ (om vb sqq)||i8 a 3MSS au.(SM J + DHtt || " *u5 (? «) I^J? 

1i3 ^D || 19 °"° ? 1 vel 'U1 fr n 0? ( cf 22 )« vel c W ^'^♦♦•Wff^l V 
32,44b); habent etiam **3 iTDt^l 20 a (5 B + p« DH^ HTlV | b **'^m. 31,22—32,7 DEUTERONOMIUM 287 

ij^ vzsb nHjg nTtfn nn:pi twtfl nisi fliyj tfih l^n 
Di*n nfcty mn nfcto rir-nK vwt ^3 wii ^d n3#n *6 ^3 
n-f #n-n« ntfo 3*d*v 2 rnystf: ntfK rn««"i-!?« ^S^« dibs 
irv3 ;^*nfe^ •oa-na nio^i nam nvi ntf?n 

bifp) ysrnB frjn nn« "5 ftpigj pjq ^p^i p"J3 ptfiiTrng 
nap iTn« ^l«n or6 vw3#ri#« parrta 

In • /T! r. v; it: avt • : «r : • v : I -.mi 

«* v a" t - it - v*r • v v"' j - : J : 

n&^ 26 nb*6 niiT-iYna rrw ■wfcfo D*6rrnN neto tr^s joan 

"It 1 vr : T \ j —. •*• : 1 'Mr v v <r •. u \ 

npvftB rgn^fl'TS )?]« \sp inn ttfjpfen njrj rninn igp nj* 
ngffeO jj?T?-n«i fap-Ji|5 *r\yr r "gig T 7 n# 33 ntf-n^i 
TH-g *i«n ntrrop nnvi trnpo o^g a^Dir ^ ^-rtjn in 

/• : r lc : t : • •••••.•: <• : w v t • - • v r : lj" 

: pan-nan oWn™ oh nrwn nMwi ffnMj n« Dtpjttp 

I VITT V £ •>.- T " V T T J" T : V " T J* T : "< V ■ I » . 

lyfa f$j | p onipi ]tfint?n nntftp? Viid ^iq^ NFqft T 9 
-na nfewn-9 n^pvi nnnas ninn nana jurtoi cDn« wra 

< -: 1- r T t - j* -: 1- : t t it <•: : v t»t : ay : v • v: • 

^T«a rrita iaTn3o jbji-p ntop? 10^3,-6 ni,T •wa inn 
d :n^n ■» ntf jn nytfn ^Tn^ ^jjr; ^"ip^? 
^b-hdk fn«n yo^nn i*nai«n nroafn wtbh 1 32 

r • . • I vvtt ^ j- \ • : ta" j -:i- # <r t - Amir 

^nnp« tea Wn ^p^ Stsaa ^^ 2 

ISM/Vim IM^TPI K#i"^l> DTPfc^3 

v I- A -: 3 • : • : v v •• -: j* • : • 

iwrbvb hi ^nn «np« mn^ n^ ^33 

i" !•• v<. j j Ati: v *»t : J" T 

A! : • v.t t : t j- t: IT J - t 

: b «vi "ttfn p'wpr bub mi ^^^ ^ 

1 v.t t : r /- vt I j" : t v: <•• 

:te^ru)n &pv in °ddid v:a tAb t nnt^ a s 

1 : - : K:** > at jtt <. y j~ • 

D3n «h taj nr n«Htejn a nin^H 6 

att -i : \.tt j- :"• t:~ 

:?[ i 5ji , !).T[^ i r «vi ^Jg tj^n kvnr6q 
trrft rrpv ^3 d^?iv niD^ nbT7 

at 1 j : v: t * j • : 

:^ TTp^TI Tj^py ^?j Tp"Mjj ^^ 

21 Ai<«3) + rnn«S || 24. 26 prps nryipft | 28 ins prb c « DJ^ODbfl i| 
Cp 32, 2 am.«3 ^ni 11*4 a sic JB (2J maj) || b « HUT || 5 °-° crrp ; 1 ? VJS 6 Xm# 
DJ^DK; alii, minus bene, D? D^D Vjn 1*? ^nn^, vel D^O ^3 I 1 ? nnqW (cf *I« 
nJfi "]n ft «^ Wn#)|| 6 a sic Jl (n maj); Sorienses HliT^ H; Nehardeenses 

nvr Vn ; 38mss + 7 f mrrbnj 43Mss+6 F mn^ri: 1 njrrtsj | b a T'ip. 288 ttW 32,8-23 

: c ^^ 93° nspp^ ff# rfos b ax:! 
:nn£ru £an a&»; lay nw. p^n 79 

I ^ • : «r' : t • t : • i vj\ : •• t : 

nw iw»«3 va-isr vttoia 11 Vuaab 1 ' 
wt rtrta-to lip W itfia 11 

Ia- - : v.t t 1 - J • j* t v v : 

:inna*T^ vqflp ^iT- V©j| toPje'; 
naa ^« lay p«i siam5 112 nw ia 

it** ^" w* I j" : avt- jtx ur • : 

nrc tiptop ipt^ j>»p ^37 CJ in^5 
d^3 a^n-os? i«S afrn ipa nfcDn^ 

•t v • I j"~:i- It x - : v 

nan nrta n^n-DP D*ftwi ttfa-^a d^m 

at • j : • v «• • J - : I t t i" : <• •• : 

v it v : • i.t" - : 

c /vfc?a n^y matf b tti>a^ ni^ pew^s 

tat tj"t i : c i t : • - I •.,:»<-:•- 

♦♦instf" n» tarn v** g*feu fe»*i 

1 t i\ : j b* " ! t t - j v: 

l\ • T - ^ •• 1 : at: o. • T; - 

at: j c v: v: j ... * ... 

♦♦DaviiK DFBrtp *ft wi a^pa own 

iv •• 1 -: v.t : j t JIt • • t— . 

i^bbftn bx natfm a *&r\ rfr ire is 

liv : 1 : j" v.- : • - • av u :it : j 

jYnin vua Drao wo*n nw *n*v9 

it : at -j- • I atT •- v.t : :j-~ 

anuria hd n«-i« d?io ; :b nTnoa i&tf*i 2 ° 

AT '—.I- JT cf : V V •• - T t <• : - 

:oa p«-*6 D^a niDii nbenn *m s a 

it I3\ •• 1 v: t t •• ••. : - < T 

Dmtana ^Di>a Wrtfta ^*op on 21 

av •• : - : • v. — . r •• : • j :!• ••< 

:dd^d« taa nw Dir*6a DK^pa ^«n 

!•••:- s.t t j~ t s j- • I : - • —. 1- 

toni ^idid tDn^nn ?Ay*\ p« ^a^n 8 ! 

i* t S* : 1 v." - : - t \ P I •: v ■ < ~ 

tD|-n&j*i \sn niyj ia^r n|pisi 2 3 

8 a 1 Vnina (jua. tatfD) 1 b 1 prb n^. II c " c ®f ^ ^? 1 9 «: nw pVni 
S«1t^ inVni 7^)1 npj^ 1D^ (habet etiam «x V«"«^) : se'd prius vs membr 
justo longius?||l3 a K V?1»n ; Q s ng5 [| b **«(*) tH^D^ H c a*x((I)3 4iTg}^ || 
14 trsp c (5 A D s y«1 ad fin lineae praeced || 15 a praem m@ (@ ^D^'M) 

ya^i nj??! { ?5«' < ' ; ? ins post nan 14 1 b * k>j>_— || c ? 1 r\t^s? (jer 5,28) 1 18 sic m 

min); 1 prb Htfn (m «Bfn) || 22 *».<& tSH^ ♦ . ♦ ^Sfi (etiam 3 b>D«r\) | 
23 1 vel HDD^, vel (cf <5S*i) HDpK 32,24—42 DEUTERONOMIUM 289 

TW aapi «rch ^on^i am na 2 4 
nsy ^nt nan-ay oirntoK hbna-nsft 

it i y —. 1 - _ : • 1 r - —. •• : I v : 

sm omnoi a-tfrtatfn wna 2 * 

AT " <i J-1 I" vv v - I 

•njrt? ptrop pyp n$v©-Da inna-os 

r» " «r • I v.- T . - t 

:d-dt BfaKD nrraBto Di-pkdk vhdk 26 

it : • v. v:i" t ^ : - ay •• : - • :\r j 

IDtB ma^'IB TliM i*»1« DX73 ^ 2 7 

a"t t : - : Irs t -<- 

:ntfrte toe nw tin ncfi irr ria*o-fs 

• t j- t >.t : j : t t j--T : i Iv 

;n:rtan Dna pot nan nisy nafc *i:na 28 

it : ({? » I -j* : t a" l •• j~ y 

:oiYTro6 u s t ntfr feafen nasn ^ 2 ? 

it • -: 1- : ^ t a s : " E : it j 

nam no^^ em#i nte Ti8 *vrr na'wso 

a> t : j* t * c : I •' v tv I < : • t 

:cmon nwi oisa dto-^3 *6-dk 

IT • T ' ».T I - TT : JT I* 

:d^s ira* 1 . DTO utod *6 ■931 

r • : «• : 1 : at it « j m s 

rnbB nb-rtfai Diss did isaa ■es* 

at -: v. : - • t : - : lv<v • .r 

it t : v T : - •• : • •• t — . 

ntaa D^ns Kftfri d^ oran nan 33 

it : ~ c t : j : at •• « • - «r -; 

:Yft2rtKa D^inn •nay ddd «vr*6n34 

.t : 1 : v. t a- t • j\t w ~: 

d^i tanon ny^> b D^eh bp: a ^35 

at: - j t v.- : •• • : ni <• 

:ia^> niny 0m d^n or anp •s 

it > • ~: vT : t •• j »t <• 

nmm maxrton ifcy nim MT9 36 

at v : • ai*: - : - t : I <• t r 

:anTyi TOy DB«1 ^ n^nna ?ikt ^ 

it: > t v >.v : t s :jt • •••:•<• 

:ia ran to idvt^k ^ naaw 

1 *t t <. a" v: J" c t : 

2 d:pdj p vieh ?febtf» idnijt a!?n n^«3s 

at • : lx' >. : • •• *• * : -.•<•• v ~: 

trnnp oyfe ^ oinipyi no^ 

it : • v.v ••-: s : v \: : ~ : * » 

nay q^n ptn «vi ^k ^k ^ nnynsn39 

a- t • « v: I x' : •—.<•-; j- t - j : 

j^sa s ra r.si »6i« ^k*. visna n»n«i n^a« ^j« 

.' - c t • I x' ' t : v j* ~:i- • : - t v~ - :i- si v ~: 

it : <i it j- • : - t : a* t • - t v jt t . r 
.•; t a : • : .r : • : - I j- : 

:d^« ^jfera^ ^ op: a^Bte 
Sfcra te^n •'aim D^a Mm T3^«^ 2 

-j p » : _ : t • - • <• : 

24 1 ? i n || 26 1 frt D?^« (C6 biaOTTepu)), vel frt (mtr cs) DH? n^DK 
cf Ps 10,5 1| 32 6MSS f a« ^«'-| (fl 'ij;) il 34 1 frt c ^ D33 1| 35 a 1 prb c au« 
Drt |i b 1 prb D^Bfl || 38 a 1 prb D?Ci || b 1 c ^<53^ ^ || 41 1 ? 'nW. 

fcibKa 19 290 vnyi 32,43-33.5 

12*1* nuns WttQ tfyeft %n dto 

Ja * v.tt -: - s - ' <• : - 

s :iay inDi8 ism rW 3^ dmi 

1 - t t : - jv • : t t : j* t It t : 

nun ^t«a ntfTn-nrtfn ^prta-nK 13T3 neto Kan-" 

at t j-* : t : v ~ it • " j** : • t v v" - :~ v j t- 

-b» nbxn vnTin-byrM tst^ n£o fcpw tmnji w&im mn 

vr t j*t :- t v v"-'. v _r :" I 1 I • - y : 

y it iv _ : • t : - t : v : - : j* v •• ~: v <- i" t : • i 

■nsrte-nK m&j^ **f6 ab'ua-nK iaren i#« dim dm tto 

v . : . T v -.,- j : • ■•••••: v v : <v ~: a- v.v t y •• 

13W1 Dr*n aims aiiD kin pi w*6 4« :n«*n minn 

JT T - AV " ~ w V • I J" T T I • I - JT 

nag ni?n-n« tma& dak i&k nfinKiTfo nw sd'hra nfti 

t vt ly • v $• : 1 v " v ~: t t - :jt - • t <*-:i- v- 

fi MFWftb 

it : 

in-^? n%?49 i-pxb njn dini ds#? rt&tyty ftp] irn 48 

nail imVj?.?"^ "*#* ^' D HP ^W ^"VJ n fc QH5 J??iJ 
ins n^5o J :'nTn«) ^*nt^ ^ jfS ^8 1^8 pis HiT 1 ^ 
f'riK )in« np-i^« : 3 f$r^ *lP$n n ?^ n i^ ,a, ?8 *1W 
r}5 ^mj ra ap^PO "$8 5? SI :VDxr^$ *)0*ty T$n l$3 
fire i& nr\vftp m i& iff 8 ^ ir" 1 ?! 1 ? ^i? r 8np -, K l ^P T fcr. 

i" t : • j" : • I v j* _ : v ~: I v t t 

^t% ff$>&3 t^K nfD ^13 it?g n5i?n ntfjy 33 

ibtfn 2 :iniD ^ ^«i^^ 

1 «• : • a" t : • 

id!? TPtro nin ka ^^dd rrirp 

t .... <-t : t j~ • • t : 

:id^ b mtf« tS^a a t^i& ni3id a nn«n rtas ihd Jr^w 

ix vr J" * 1* "• ' A j • r* <»T t : IT T JT " 

"tits vtfrp-te b D^r a 3nh *\m 

•avt : <»T I: t • - j" l~< 

I iv : - • Cf • Iv : J i j \ " : 

sabr rhnp nfihio msto ti^m? rnin4 

f t — r 1— j- • tl 1.T T I AV (.j T* JX 

■•• t : • y : • -c t •• jt !••-:•: Ivav I «. \ r j* : 

43 1 c Mi.m ni?>s j| 44 1 c i6mss + i f mx<&£\) g^imi j Cp 33, 2 a - a 1 
? trip rC^na, vei i^i]? nnnap, vei ehg nnn» ; 8<>JJ n i t^nj? niai m«i 

(jux5 etiam in^], sed seq 'ID, ut M; © [post )1KS] auv jiiupidaiv Kabriq) j| 

b K?;fiQmtykii? rn$ i^« 1 3 a 1 nnn ; cf ®m\> \\ b 1 c tag II c ® L 

VT2; tj 1T2; 3 »J]J3 ||*^ d crrp; praeclare, sed vix certe, prps ^JDh MOTI 
^I5« Wia nSotefl ^li | e (si ^^ retineatur) 1 ? DS; vei ^. || f 123MSS 

+"i2F ^A(x5) ^b^b 11 4 1 ? n^i». 33,6—19 DEUTERONOMIUM 291 

d nsDD wd 7T! rto^w pn*n tp 6 

it : • v.t : j* at - : !«• : j- : 

"IDtfn fhvrt n«TV 

t r j : 

u*ran wtel rnvr top ?nrr pot* 

av • : t" v : t : h t : ^<- : 

d :,Tnn visrD iwn i*j m Vt 

iv : r ai • *.v : jt tt 

ibs *6to 8 

- t j - •• : 

:jwid •trtof npri n&09 wd: "rate 

it • : x' ~ v." • : t - : ■ • <g — . 

■.T t v : T • j tv v : ■ : j • : <• t : "it 

J^t *§] hhW! ffilR yfry?$ ^W '2 

/,•• t : • : (.• : it : I -;i _ : I v t : • < 

nrDTD-^J Wpl tT6*G ?ntDp wtr 

I iv : : • i- v: t : I v - : t J : <• t 

av : • ai ■ ; •• t : i<--t 

Di*n-te *¥$& «ish r$j non!? b ft^ rrim tt 

t t t l<" at t • v: i \j : • t : j" : 

d spy rjc? p^ 

:nnn ranh oinnon bbb xrbxi -usd ins mm roiio 

- iT v „•: * : • t • • - t v <v • a : - v.t : v jv : 

•dtit #i* "uson tfDtf ntonfl "Haw 1 * 

r t : \vv v 6 * v at j : v ^ 

:D^iy m*3j -uson ffETTVJ tftfravs 

it ^ j : • v S? • vw: •• : - v. •• 

mo *x& rcrp niftei n« "ubdv 6 

av : « : i | j : t : I vv< v v • 

it v j- i K :h : I- j: t t 

viip b«T ^Tpj 1§ Tjg TTW 1133 ■ 7 

P8^dd« wr* rar w» ona 

I vat •• : - VIZ- j- " : in - v t 

d tntfao ^« BH1 DTTW n^m Q^ 

sipj^ft? nge^i IBW? &&? n ?^ 

pis-rat rar d# aripnb cm; 1 9 

J vav *• : • j : : • i.t tI: • ~ • - 

7 - a i P rb i 1 ? an *pr || 8 a #+l^ )n || b i ? ?j2pn ; vei ? spion n 

g a ? dl (mtr cs) || b 1 c*Q«S«» FJ| || 12 a 5MSS ^(65» ]D^3^ || ^ I 
vel c ^(S V^V *)Dn ntD? 5 ? (sed xLk IpTtyi vel (c 5) *)DH V^ ntSl^ || 
13 1 ^JO (Gn 49.25) II x6 1 nj«12n (cf Gn 49,26 J^nn) || 17 1 c ^<S 292 onm 33,20-34,4 

o :ton ^db •flfitn *pi* era? ys# ■* 

- t jt: 

nso b "pphD npfrn a Dtf- 1 ? t5 frfctoh m»n« 
d i ^lng VPBffffl n&y iiiiT npTx D&n*n b kn^ 

I- t : • • v.t t : ^ t t t : )<-: • t •• jt v •• 

tour? p^ nr» ^ n 

- t j* t : - : 

niiT nana *6di rth yafc? ^n&i 
d :n#r dttti d* 

t it : v t : /i 

- t j" t : 

♦♦*6n p#a ^abi yak ^n vp "lgfc imsd fpQ 
^an to^i iiSfW ntfroi ^ro 2 * 

I iv : t I v.- t : Iav t : • v w : /••■ : - 

iirpritf irn^n TjiTV3 ni?? aj*i p^. Wj? r# 26 

oVip rthr nnetfi trip \n^« ru&D 2 7 

at ^ j : <r • vh* •• j v: t : 

it :- i- 9 t I - a • : Ijtt I v\S 

trmts 'mmtfNT Tnw po 

I ay t—.i- TVS' v ~:i- I v:v l«r* i 

o nhin itrniM-to nn«i ^ ra^ itfna^ 

I i : • /• it - ct - : It I v : i < - :it • : 

v.* - : t : • - < : j~ v t < : - i- v - 

•• : liT - vt : • - v I wr t t v st : •• : — a ••: j" : 

a*n iy rrivp p«-te nan rntata D*nsK pa 3 -^ ^nsrte 

^t - c t : I vjv t •• : av - : *c : v I vT? v : • t : - t 

:*TP5r*w ffnorui tu tnr nrp? naan-jwi ajin-jwu :pn«n 

- i - v: t : - j- y ••: s->: • t • - v : vv - v : I i—.i- t 

pnTb tihnaxh vwatfS n^« H^n n^r y6h rrirr id^v 

I <i : •: t t : - : • : ~ : • jv - : I v t t < t •• t : 

ig i ? "OB? II 21 a_a i ? pjano np^n (6 ^cptaen rn dpxovxujv; ? = ngVij 

pJ5h» ripbn) || b " b 1 ? invers J^SDKri^ (6 auvnTM^^v), cf 5; alii, retento 
PSD (pro pi??), pro KHI legunt Vel'nW (c«w) vel H8 n«»l || 23 «3&°JJ I ty 
BfT^ II 25 aT i28MSS+i4 F Au 1^JJ?9 i b vb ^ not; P r P s 11^9 II 26 1 c 
(5M°J0 ^3 || 27 exc vb? || 29 "° 1 prb c (S ^TH || Cp 34, 1—3 a " a «> 

)nn«n crn n^ nns im brtsn von iv cnsfi vims (cf Gn 15,18. Dt 

11,24) || 2 a ©3 + - , ?3. 34,5—12 DEUTERONOMIUM 293 

ink* ito»i 6 tnw ^B m bv awio p«a nirmas rroto d& ru^ns 

to tfrjjg-n^ t^« P3T*$1 n1 ?? n 9 ^9 n S 1D PTB? *tt 
irr nna;n6 inbn na# D'nfew nKD-ta nctov tnsj ai*n 

t " «<t -: it a : ai v : v : si ■• Iv v iv~ j - 

D^tf n«io rfrwa ntfo-riK HnT '•Jo tea* 1 . 8 :nh^Dr*6n 

*t 3 : i" : vv v $•• t : • •• : : ■- i •• st : 

nton rrn *6p pS-fii wftn*)* tneto ^n« •on ^ v&m or 

» : i - j •• t I I • - j*.. r iv v j" \; : s* : : •"• a 

w —.i- ~:i~ ~i •• t : • i" : <r •• : : •- at t i»tt v v.* 'J~ t P 

StfK netoa tonter»a w *rn: Djr*6v° :rrtjta-riK mm rra 

v ~: av : «• i : • : v 7 t It : rv t \r : Jt* 

into it^« Dualism nrtfcn-^ 11 :d^b-^» d^s tAt wt 

t : <•.•-: • : i - : it t : r t v ! t t : j t : 

fe^i 12 :w«-te^i tnap-ta^ r\)r\th anso p«a nflw^ nfcp 

i : - t : \xi —. t : j : - : •at: • I vjv : ». -:■ t : 

-bi *jpf} TVtfn rtjfy i#« yrgg njhd ^i njbtnp irj3 

r- t : • Biblia. 19 A josua. yvw 

ptfiiT-to sypr ^^ nm 1 ! iau ntfo mo ^nna vpv 1 

- j\ : t : v <- at : vjv c J v— : r • :- 

-n<j -tig mp nrun np *©? njjto 2 nb*6 ngb rritftp pi-)? 
dt6 tni ^ik ntfK p&i"^N nfe? owtai nna n*n ittwi 

C.T L" V IT SV —. I VI T V V " JT T T : * - V - I J" Z " - 

YWU D3^> 13 DafelT»B IfTffl "I&K D1pD^33 j^iOfc^ ^3^ 

a* - : jv t v. v: : : - li- Is:* v -: I % t i- t : • j- : • 

"lnan-^m h n$n "roa^m ta&n&4 :neto-to uns* nffsa 

si 7 - - : v- I t : - : t : • - p- p.* v • :«r • j-: —. ;i- 

Btotti feroo bran a*n-isn d ovhnn p« te d rhs-in: irmn 
tp\-i ifcaa wi •w te v^ eh« aromas :aa^3a n%T 
r\m *g m&ki P*n 6 n3TiNr*6i ?isik *6 ^ibs; nvm neto-D* 

t - j* I at v:iv t \z — : ifiv : v iv : v.1 : : - j I* • jv : iv 

xmb nrb ani3*6 wiVi-refe p&n-n« n*n qottik Svun 

iv t j" t vr ~:i- • : j- : ' v — . I fn v v - -it t v • : - 

:t6fl *,^« tea Wfcn wd^ ^i*tobn pp' 1 ubd "nurbs *i3* 

1 1 — jv -: \. : ' : - \- j- : a : I j* t v.v • j t - • : - 

}vbb rfrfy\ dot* ta rrom spsd n?n rriinn nao tfttr-*6 8 

J - - : x :~ t jt t <• t : I • • v - t - v •■ t ■ 

t^afcwn t*n spTrnK n^xn wna ia annan-taa trtM "ibtfn 

r : - ji : Kv i : v ~ j" : - vt • a v. t - t : - :i - j : • 

nb*6 tarn •ntDtf-riK &#tiT irv° d :^ji i^j tea 

i •• *.t t /• : i v - \ : j- :- li" •• s: . v. : 

^a ms oa^ van nb«^ hvrrnx vcr\ ninan aipai^iiar 11 

AT" V.V T J" T •• T T v <~ : V ". I~ I - ".vjv : j : • 

-n« ntf-6 «ia^ n^n nTn-n« cnab nn« d^d^ nt^^niya 

v jv t tv- I J- : - - v • : i v - • i v j : j : 

^attrto l2 tnmah^ oa^ tni d5\t^« niiT itj^j psn 

• •• it : it : • ; c." t \j" •; •• i v: jt : v - : I vt t 

-iinn-nK niai^ nbxb vwrr ion n&mn eat^ ^n^ ^iaVi 

t t- v t !••">:•. : -i- t av - : r •:/■ « - :i- : «t- : 

ca^ n^D oaM^« nw nb«^ nirr»-n3p nvn nan« rm i^x 

v t j* •' v •• i v: <t : a >.t : v iv jv yv : v jt* v - : 

p«a sfieh tta^pon D336 Q3^a «4 :n«?n p»n-n« D3^ \t\x\ 

I vt t : t" v ••!: • v : - 35 •• : i ~ I vjt t v c. - t \j~ t : 

*itb o^Dn ^vr\ nn«T nrvn i3s;3 t&q nib \m H/m 

-•• : • • \ — . : - i- v - : Ia**: - - vr: c* vvt \j- t v --. 

Cp I, I (5 JU? (NauTi pro Nauv = JU) || 2 °-° dl c || 4 a 1 ? Jtta^mjtt || 
b >(5 || c 1 ? -JD (Dt 11,24) II d >® II 7 aiit om HIIH c 0, aut 1 n}SO || 8 fere 
70 MSS 5p3TI || 14 16MSS «S^) D3BB1. 1,15-2,12 JOSUA 295 

trii d3ypk mm-ieto parma nt3&-Dj nehr! 633 baTi*6 
ricto aa*? yuntfK rtfrw cnehT bantfT pfc6Dfiaeh unb 

•: 1 l-~ * jV ~: t /? . " f X \ : • v«v: v : - : avi 

w^iprr«8 *5i£V 6 D : #9?n rnre \rp} *0?3 nim : 151; 
tea 1 ? :*j unten iBftrte-^n nfcb: brns-itrK te ib*6 

,. : If- - >:• t : • /." — . i v : v : i - t •• v ~: < a 

-by wffy* mm n%r pi spfa prato ia nfito-te hybtfnete 

It* I v '•': <r : v: -i I I av •• w -- : • K" v : - i v - : 

yDB^"i6i ^B-n« niD^-neto tf\x-^a i8 :nBto-nr mn -itfxa 

^ s- : • I : I • v jv : - v — . • t iv • »i t 7i ~\\- 

a :fjj|Q pro P3 nor ajsijritffc Jg^ T^T** 
b^TO Q^8 Q ^ n^tfrrp prja ?Bfim : rtj#"V 2 
ma "ieH *5£t HmT-nwn p»n-n» «n ia^ nb6 a ehn 

j- t- : ••- a •: v : I v.ti v j : -j : •• vjt 

*ib*6 imm tt^ nbK*v :nDenaatf* , i am no^i n:ir nate 

a «. • : PWS : " tj— t it : «.t t *t : f% ,t • 

:p«n-nK "tert> tented "U3D r6^n nan wa d^wk ran 

I viii v v : - \j- t : • /•* t w~~ is" jt • i ~: j" • 

t5k Dnn>a n^«n \s^in nba 1 ? anr^s ffnr ite r6#*n3 

|.fc .. <• T - • T ~:iT • • A v7 I V ■ : IVjV »T •■ 

ntfxn nam* :ag p«n b -te-nK "ter6 ^a ^/pab wa-iw 

vr • it Is - • ~ it ' 'Mi i v j : - v I •• '• : ji v - : 

wr *6i a^an ^k wa p na&m usim nnstiKn ^errus 

• : vr i «< : • t ~:it - •• <i I •• v j - a : : • i~ c t ~: it 

^Rfp *& «#» D^:xm ^rtfna a "iiao^ "w&n vw smsn rwo 

• : -1 j i 7 j* i —.it : I v - : • - - - . : - T ,.. | .„- .. 

unbvn «mi 6 towtyn -a nrrnna ino nsn D^:xn zhn na« 

- jtv: iv > : 1 • " »• c ••*: i~ v ■ ^ : • a- i — . n * : it t .t 

d^shv :oan-^ ?6 niairn p6n ^nt^sa Diooini nan 

• t _ : it : it - - i.t « \— .it I •• i j* - : • : ••::•-> i ai - 

nnx b niio twfm nna^an a ^y rtren rp bnnn« ^sii 

•• - :i~ tt - j- - : a:: _ ~i vr I* « — t vjv v ••— . i - < :n 

7\rbv «mi inaach did nam 8 :amnK a^sfin i«^ hetoa 

»t : it v : I a i : • vjv i >;• : iv "--.\~ c : i i j : it vv - :i _ 

u±> mm iw-^3 ^rtsrr n^axn^K Sstfiw :an-to nn^y 

wt vi : l>~ i r • : -i • t - :-t v - \i - c? ••": 

Yixn ^a^-^a ^:b: ••ar urfo bano^x ntea^an p«n-n» 

I ¥171 y : 1 1 vi *• : •■ i v : - i- <t : it • : i vat i 

wrr *Q m n$ rrfer ^ain-itr.s n« ^yb^ ••a 10 :°na^sD 

I - <•• v i : • v - : •• : ~ i j* K •■ : ■ 

iBfc nbs % n ^a'pD ^t^ nn^y t&ki unjao aan«xa ni^so 

v "j • v:it •• : - •• : • v • ~: jv _ :i~ - aj: • • 6» : r* : v •• : • 

ds*i faMi" :nm« onom "i*g ati^i fvch \rm nara 

mn Db%^« njr ^a na^so t^\sa mi tip nDJnfci uSo^ 

< v "iv: ji : '< av •• : • c : " v j i 'i : •• i : 

^ Krnpyn nnn" :nnno ryrr^n ^bo crot^a dm^k 

^1 r : it • i - : -it • I -mi - : - - • -j- i - • 

iDti ^3n n^a-Qi? Dri8-m on*yi ipn aasj; ^n^y-^a nin^a 

v v • t <•• • v - - v • ~: 1- .at S i • • *• t r t i~ 

15 °->6||i8 2oMSS"^J(sedcfDt 12,28. Jer 19,15. 25,8)! Cp 2, i a >«i| 
b sic pT vel 'T) M ubique in Jos, Jer, et septies R; 'TTV ubique in Na, 
Dt, Sam,Esr, Neh, Ch, et semel R || c ins frt ITTT; cf ® || 3 a " a dl c 5| b "^ 
>6MSS (Si || 4 1 DJB?r\l||5 a 1 ? "ttiD J ? Ij b 39MSS 3 *6l|| 7 a fere 30MSS 
"T2 || ^ 1 prb 1^8 nns (sic 3MSS1 3 al T^SZ) || 9 °-° >«; cf 24. 296 jmT 2,13-3,6 

-n«n ^n^-n^i ^bk-jwi •okvik Dfrten 13 *fl98 m« * annan 

v : ~ ~ v : • • *• : j- t v v • — 1 : iv v: ./ « s: - : 

: $ - vit • c* : " v jv : - • : avt jsf « t «• : - : 

av v." t : v • - J •< t •• : ~ <" : • t ~:it jt 

Dntnvs triDKi ion irDsnr^jn pfcrriK b5 nirp-nns n*m 

^" • 1 * iv v:iv v /: I a • «/• t : I v t t v t ./t : r* : tt : 

tratfT 1 nyj ntitiyi nfiinn Tpa rwra ^ rftnn iy:n tana 

v it j- wr 1- t 1- J_r : t •• <• I a - 1- j- : v &• - 

nafc anami ratti Dan ^b^ib »§ mrtn onb io«m i6 

t t •.•••:-: a - : 1 t «? t 3 : : • Iv •• tjtt v t v < - 

rrt« riDtfn^ iQjrt *ahn irwi d^tvi nte> to d^ nt^t^ 

Tv.*" J : 1 iv : : -: j : i- vr - : • : it j -< • t v j : 

mn i8 : b n:jTO3tfn ntf« a mn •nroatsto ttnia D*pa tteftHn 

v • it : - : • jv -: «? - l.r* t r% " * : — : s>' : a- t —.it 

t&na ^pn nig ■atafri Bin nfofrna p«a mta urns 

1 _ ,_ . . 1 . . v _ . T _ -)• ' I va» i c t : j- — 

rra-te ftm TtfiK-n*n TO*m*o Ti«-n«i ii urmin iwj 

j- t •• : I • - - v : I •• • v : I • t v : _i- : - 1 jv — . 

noro ■Mto fcyneto to n\nv9 :rar»an t6k ^dka spite 

Is : - • •• •• v — j t t : t :it - t # c •• /■ : - 1- I • t 

idt mia ™« nvr n&K W n*pi htoki itswo iot nsnnn 

j t • — It* <v : i* v -: : a* I • : : j- — . i - u : «/ t t » - 

D*pj y^ni nt ^-QTW Tafl-DKV :ia-nvin t-dk tt^fcfa 

•J* : j* t : av j- t : v • v: - • : 1 v : r vr : 

DnVeton Ktfna aanma ^Ai 21 nm&atfn ne* "H/roasto 

v.- : - : 1- Iv jv ••: •: v - it : - : • /: ■; lei |\ * * 

n-\hn ata*i ta^v 2 trims 'fltfn mpn-riK nfctam w^n 

tt t j t- :i-- I 1 - 1- « t - <rfs • v v I: • - a""" 

-^oa ctbTvi ^1 cratjn nnt^-nv n^b^ nts6^ b^ -in^i 

t : v : 1 t $ I : - : - a* : 1 t *.t - • t v j : t : <•— 

: -1-- t t I- j :r- - • t —.it <•• : \i- it t j : I vvv - 

: 1 - it t : 1 - j j" : - : I a I • - c«. : v t - 

w " : 1 t v t - : I vat t t v «*t: vt : ls~ t r \ : 

«nn ftTiT"W ^Si d^^hd wd*i ig33 y^iiT &3^v 3 
rxhv rape ^i 2 tniip^ diid Dtf y^i i^rtr ^a-ten 

v J : »;•»:• • :** i _ :i _ \vv ^t j*t- a" t : • j" : t : 

ib*6 Dsrn-«B %2ri3 truoag anpa D'noVn rpn d^d^ 

jt t v - :~ iv — . i~ i- vCv: v: : i - j : -i-- a* t 

c : i • •: i- •—.!-: v •■ j v: t : r: I ■«-: j" v : i :• 

rift) PVR 1 1« 4 *V1D« Dr55kp D^pipetJ npop DJJHJ'! in^ 

v — . I~<- : * *• j :': • - at • - wt - v : - : t •• v •• v 

^ : • iwr vv :-— . $ j- t : i- jv -: Ivv- v * :r- 

ntw inn ^ WTDnn tBrrhn vuftr\* nxfrv D :ofe6# 

sv _ :i~ t t j* at!^ : ■ ^.t t v y.. : v $ - ' : • 

\ft ibA Knakg^M W^ffr id^i 6 :m«^s: 033153 mm 

: •• j* ~: 1 - - \ : v <- it:* c? : :*• : ar : 

ray* n^an rr«-™ ^»i ran *&*? royi n^sn p«-n» 

w : i"- * : - I j ~: v : •- at t j" : • w : • : • : - I j — 

13 1 c QS* *rtm i| 14 fere 40MSS U H^H (cf 20) || 17 a 1 H«'t || b 1 

u^~ || 18 1 un— || 20 1 un- || Cp 3, 4 q vrn^ ; 1 c k && 3,7-4,6 JOSUA 297 

bnx nfej dim yt*i,T-te ftfr\ id^v D iwn *izb 

••TV" J - ~ \ : T . . < it T y 

7\vfo m w vv\n ntfso ^ p&T n#a ^fcofe^a ^ya tfaa 

K* • v t *v - :i" ' I :r* v : at:* t vr ■• : 1 : v 

^b«^ man-rna "MM trinSrrnK nren nn«n» nsj rran 

^ •• *.• : - I 1 -:„••: 1 • ~: j - v v- : t ~ : 1 11 • ^v ; p.« 

10^59 tMbVF\ nrea rttn *o nspny Da&as 

j "* 1 - : i- iv :~ ~ I •• : — J" •• I: ~ v ~: 1 : 

:d3v6k ni#T ^sttik n&DBh nri iw Writer* ■sa-to ytfirr 

iv •• 1 v: ./r : v." T • v : • : t •• j a- * : • j" : v - v. : 

tfnr Bhim aaanpa ti bx s a ri&in htfta ytbvr ".d« s v° 
-n*n ^nBn-nwn ^nn-n«i *rinn-n*n ■ywarrriK dmbd 

v : • • : - v : » • 1- v : • • 1- v : r ~:\- : r v y •• : • 

HS'7"^ \m wtyg JT]IJ nan 11 ^twni "TWgji ^n?n 
^atato tftf **» •off nib Tip nnyv* :nra ddmd^ nab 
*br\ niB3 ntia rftn»3 :mb6 ina-eha nnK-e^K tenter 

j" : ~ J ~ _ j : t t : v it - urv r „t v p a" t : • 

^VD** \& jfwj "ip? r$'7'^? TO rtirrj pn« Hftfo o^tffo 

yb:a vpv4 nn« i: Tiesm ntepte D'nnsn dwi ruhna v 

~ < : • • :- it v j" t : -1- : t : At : • v: : 1 - »j — I ••jt • 

mnan rn«n 'tfljft tfinbm rnvrna niy^ Drt^nKD ton 

B : _ I j t it v" : 1 • -: 1 - : Ia" :- - v <~:\ v •'t.ji •• t t 

■ttfett b^nsn •torn firms* jinan ■wtefo Kiaavs ;oyn ^ 

j" : 1 ' ~: 1 " <•• : ~ : I •• : — I 1 it <•• : 1 : Ft t .•■ : • 

^ to Ttfmirte-te ftte rtnsri epoh rrapa £atu fli»n 

j" - : v. t : t - •• t I •• :~ - : *at - jr'i: • w : : • I t it 

lib pnnn irona nnp ntoote ortrtn bn&n iid^v^ :t^p 
n^n-D^ nansrn d^ bv d't-iMi ]^n^ ihd n#K rrn dt«5 

v.v - it v» t - : it $t j- • : 1 - : I t :it j- • v -: • t <tt F 

s mi D^nbn r.D&*V7 tirpT ""^ i-ny orm vnja nan 

•• : 1 • ~: 1 - j : - 1- - 1 • : vjv v. : it jx t : ait • 

a'nni; Wh^-to', h \^n m s n TO13 nanna a rrin^nna a rtn«n 

• : 1 •• t : • t : Ia" t iv :~ ~ 1 j : vi titv t : r: I 1 it 

tnrrrw "^iay^ ^hn-^a nDJin^8 nr ninna 

I,.. ._- t. v. _ :i- - t - v - : <- T TJTV 

w* : — v >. _ :i- t j- v — .1- • :-i 

-top my ton-p ba^ ^np 2 nb«b ytfvr^ rrtrr iD« a n 

^t t j" : t t I • fi <l: i •• - c«. : v t : j- 

m wto *\bxb SniK ^3 :ea^D ins-^« in«-^« d^:« 

1 : •• T j - : V IT • V.T V P JT V P A T — . 

rrtpy-D* 1 ^ pan D^qan $fj a^©D jT!;a firiD njp d^ 
^n-it^K riSea toii« onnim ubmv bm« oniaynn o^a« 

/ * v ~: I t - t jv : - • : v t • t <v : - - : i - : a* t — . 

^S ifewn MttHy reh'n^ *np s i4 D :nW>n ia 

t t iv <•• : v - \ : jtJ: •- t :it - v. 

bnb no^^s :aa^D th«-b^k in«-^« binty* ^ao pn "^ 

v t v <- v it • \.t v p jt v p A" tT • j" : • I v; •• ^.- -: 

^id^iT. itim -siw^ oaM^« rrtiT im« 4^ ^^ ^^' 

•t : Ia" :- - 1 j v 3 •• i v: y-j : I $ ~: T * : • - \ : 

w6^ 6 t^jijr^M USV nsDD 1 ? iiiat^-^ nn« p« t^« aaS 

4- " : i" t : • i" : x' : * vr : • : : • ~ ~ ~ lv<v s •: i 

8 9MSS DD«n3 || 9 (5D« LPr 151 II II 1 prb m,T (cf 13) || 13 — 1 prb c 
« TOV4 nbjfote D^TH D^Dni ^^ (cf 16) || 14 dl (cf jn«H!) || 16 Q 
tfjiji; 1 c K et 25MSS Dl«? ||" 17 ^ ? dl (cf 15) || b ><5 BA || Cp*4, I sic 41 
(interv) || 3 1 ]" , 3iJ (c Wfc? construend; sed forte melius dl). 

Bibiia. i9 B 298 JHSniT 4,7—24 

no n&8b inn aw? n5«Bh"»a oaanpa ni« n*tt nwi 

vi t t <v •• : » t : • r av : :'• : v. J -jv: r 

trwi ^d n/mi n&8 D?to d*t«dkv :D3^> ntom n*m&n 

I •• : — <•• •• :: • v - : •.• t jv :- _ :i- ivt •.•«• t x 1 ~:it 

wri ttph •»& vror r|"£a Vnra rAT^rrja rrw *md 

t : Ia" :- - j" ^ :: • I •• :*"" : t : t : r : I j -: •• : • 

-ua p-tom 8 ta^nrw tonbr* ^ rnaTb ,*to«n D^iann 
frwi irmo D^a8 TrtprMp *uSbn &#i#t nre ntf8a Briton 
anaxn tonten-ua ■raatf isoai? y#irpto« ftyp na^ n&83 

<• -:i - - a" t : • i" : J" : * c : • : ~ \ : v t : <•; • v —.1- 

Smr owi o^iaa rrtw Drafts *Q^ wran rffentoa dbs? 
wi man rna ^ tfin'an "ton asa nnri trm wia 

:j-- a- : - I j ~: «• : 1 • — . 1 - j" : - - - I •• :-- » j : 

TP-fanPB V 1 )? D^lPV T^E W? ^fe^OV ITlJTf Dip 19Qf 

!?aa a D&n-to nato fetorm nw rftmtfe ■onfr^s oh 

y : t t v j" - : - ••. : v <t : t • •: —. t t - t j 

•■hmo m" :rcarn nun mo^i wwrm ntfb rrcritett 

v -;i- v :~ 1 _ :i--i \.t t j—.i- ;- - a\ : v «,* jt v -; 

itssm *ieA oiansm rmrrnH ibm Tori Dimtoa on 

it t j" : ' < —. 1 - : vt : I 1 —. $ —.r- a -;i- v.t t t j- 

*i*b D^on nafoon raatf ■win li^iaa p«n^a msrv 2 

«• : • • \ _ : v ~ : 1- v<" • -:i- t •• : !•• : i" : : -1 — 

^ton *Aa 0^3183 f 3 :nato Drrta w ntf8a Triton na 

j" -; Ivw J" * : ~: iv v.v " - : x: ' v" -:P a" t : • j»" : 

a :ijtt many bx nbnbnb nin^ ^:3b nins; *oan 

i • : v ti-^ vt* t t : • - t : <•• : • : it at t - 

j :r- a" t : • t v." •• : - \ : v t : <- • - j- 

s jT*n ^-te ntf&'iTM n8i^ itf*o tfi^ 

. it -«/••: t v.v v j :it vv -:i- 

«• : i • — . j - v •— i •• *. : v t : v j - 

nb8^ D^nSn-n« v&m* wv? :nrn-tD ^y^ itwn rn» 

a •• u — . i - •: - \ : j- :- h" : — I • v.-; ;i - : a ,# it I j ~: 

nin^-n^? frjwt ^w a^qSs ft rfftra vpv 8 t]jrf9Te ^? 
■^d nne^n nmnn ^« D^inisn ^:i hiss ^ipn: b riisn Tuna 

r* <\ ;■ at tit v >:.• • -; i - j- : - - I : • 1 •• : — t j • 

nto Dfrnv* nnnrtetoy Dls^^toiDn? «^n DbipD^ rr\*n 

t t t : it : t - v : • 1 : • j :v~ t I : • I •• : — 

:WT niTD nxpi bkbn bnn rWkra t^in^ Tibwa r^pn-p 

i •: j- : • «•»: • t : • - "a~"i I a mt vj - itiv I" ;-■ I- 

n'pn HTn-p inp^ i^k n^n D^a«n rrt^y d^^ fi»n 2 ° 

«/••• Ia" :~- I • >.>:it jv ~: v •• t • t —.it <•• : v •• : •• : 

lto«Bh nt^8 ib«b bKTbr' ^ato« id^m 21 ♦toabaa yt^iiT 

I t : • v — . a «• t : • j" : v y - it : • - - c«. : 

nnsnim 22 :n^«n D^a«n no ib«^ DiYDirnM nno aa^a 

v.v : - i : vi" t x i ~:it v,t •• j' ~: v t t <v •• : 

mm \wt 2 3 mtfi rn s n"n« ^it^ las; n^a*a *\hxb oa^a-n« 

v ~: IV" !«• : — v •• t : • j- t t t ~- a j: •• : 

n^83 Da-nxrij; dd^bd wm ,, D-n8 D3M^« ttat* ^ain 

jv _ :i- av : : t r c? •• : ■ Iv :~ ~ s" v v •• i v: : 

svhpb u^bd t^ain-i^8 ^D-ato aa\^8 rftrr* r\&v 

!•• : t - «• t • 7 v ~: Is : $v •• i v: t : t t 

ori8T ]yp^ 8\i ngjq 9 ^n 1 ; irri8 ^n ^©y toa n^ jyo9^ 

I* * - t w •• i v: jt : 

7 >® EAt l|io^°>« BA ||i8Mc QOr B 7i8MSS ®ni^3|| b ?ins^«||24lDn«T. 5,1 — 15 JOSUA 299 

-tot no* &PJJ "QPJ ^ ^b«n ^te-te ybtfa w» 5 

7 : t t I •• :- - •.•••: v — . • v:it j-- : - t - j : • j* : - 

HT3 "d - ™ rrtrr t^aimitfa n« tfmto i#k \un:>n ^0 
ml Tip aa mn-*6i aaab ddm uiairiy tonbr^n ^bd 

d :^nfev-^a ^BD 

■•• t : • i" : pT 1 

antf i ons mam ^ nfcp r#im-to ?nm idk k\i,i nua 2 
$0*1 ons main ytfim iHww :n^:^ tontr-ua-nK ^b 

t t _ lt\ j :i~ ~ v. : j -1 — r •• v." t : • p* : v j 

ytfim te-i#« lain nm :rrfrwi roarto Wntr "ja-na 

- ,s\ : jt v _ : «.t t - jv : t t~: it vt : • v •• t : • j- : 

iaiaa vid nonten s tf:K 1 to D*naM d'hsbd ftsM oyn-te 

t : • - <•• t t : • - j" : - j *t : - ..... .. jt t t 

nvf\ m b^ o^^n orn-fe i\i D^D-^as jd^isbd Dnasa ilia 

t t t : A" : 1 - vr t t t j- \ r • it : • • \.f •• : I v.- 

nit* D^ai«na 6 :*ite-*6 q^isdd anasa 111a iaiaa d^m 

t t j* t : - j- it • vr : • • jt •• : I :v:~ ,/r : ■ - . . - 

d^s'm nonten n?:« MSn-te DlHy iai&a %nfc?^a toSi 

j. . , - T T . . _ < .. . _ _ T _ T . . _ .. T . . ,.. . j : it 

^a 1 ? n?6 rrtm paBfo ifc« mm ^ipa wd#-*6 i#k D^isaa 

• : • : v t t : r <r : • v — . at : h : t : it •»*.•-: • -: • • 

nat p« n:^ nrfc bma&6 mm yatf: itfa paima amain 

r t I 79V t v jt t -;i- <t : ^ - : • v -: I v t t v jt : - 

a^ima rtfim bn ddK Drinn a^pn bm:a-nsv :t£m a^n 

j* •— . r " a\ : jt tT t : - lj'" v •• : v : it : ltt 

b^r\b nan-?a iBfritfaa vm 8 :111a onia *ite-i6 ■* Ai 

a • : v. - t j- v -;i- y : - I vit - cr xt v t 

»^im-^8 fnn\ id^^ d jDnrn ip n:naa onnn laits^i 

- .. : v t : v <- it — . j- v.v— . i"i- vt : - j : i" - 

«vin nipsn Dt^ «ip^ aa^po nn^n nsm-n« ^m^ m*g 

l< t - j" tJ: '- av ••-:!•• «vr: • j- :v v • y- 

MM DIM IV %% 

iv - j - c » : * 

ifey rwaiKa ° nD§n-n« n&p^ ^^a ^Kifc^a otv« 

t t t t : - : - v - v j ~:i- - at : • - «• t : • i- : j -\\- - 

ninDD p«n mayo #atf*i" xtft maira aiya t^ihb oi" 

* _ t: it • I vjt t j - : i" : ~ i • : j :i- : vct vy - j 

°ninDD tan ni^v 2 mm dim dsm ^pt niso °nDsn 

tt: it r I t - : • - iv - j - •: «.• : a It : j - - v.v - 

i!?a« s n p ^«i^ ^:a^ t» mn-*6i p^n i^a^o b^a«a 

: 1- I at v.- t : • j- : • y tjt : I v t t j -: i- t : t : 

^\s-niim m*i '?2n «^n imra Stfim m\ia m^v3 

.. . : : -- T .. <t •- • r - \ : j : r • :- 

vba t§ id« s i rb« rt^in^ i^i its nsi^ iaim tiub ids; 

jt - : v j- t •• - <\ : Iv*— at: v.t : j :- : : v : j- 

^nsa nro mn^«a2ri& ^k ^a a ^iiD^V4 nn^-DX nn« 

at jt - ^t : it : - v* ~: v v j~ i" t : • ot - 

iaiD ^1» /ID i5 iBtf*i nnjhe^n nrk vas- b ^« p^iiT* 5b s n 

j** ~ : v: - : jt j- » • •- t :- »t t - \ : 

^d a i^:-^ vttwbti nim ^arit^ id^^vs ma»-^« 

j- .. 1 : - 1- - - \ ; v x : t : • - v - i : - 

:p p^fm bv*l kvi ^ip vto iDi; nns it^K Di&an ^a b i^:i 

li" ~ v. : ~j~~ a v>j 1.T1 j" yx - -v _ : I * - _r PVT ~ 

Cp 5, I K tfBJJj 1 c fere 35MSS Q05^^tJ DinjJ || 2 >« BL || 5 1 prb 
trtfl} "I 6 fere 15MSS nTO (Dt 2,14) || 10 fere 40MSS (cf S) + )1l^K13 || 

II — '>(gBAF» || I2 >( gBAF || j 4 a fere 4sMSS (53 minus recte <fy || b fe " re 

50MSS 0^7 by. || 15 a smss 3 *i^jji ( C f Ex 3,5) || b 22MSS ®s& ybr\. 300 JWW 6,1-17 

no asm rot tonten *a •ubd mioon mab torn 1 6 
wttik fca ^na ftm &#i;r-te ni«T id«*v & :«a 

% • : v I :it : • j- t •• : \ : t : v <- it 

nttAao itfaM to Ttorra orinc^ :Win ma? nate-riai 

t t : • - j- : - < • t v j*.' - : • it v v." • at : - v : 

nwBfv :dtep ntftf n&srn ns nn« ays Twn« *ypn 

jt : • : r t v s~ vv ~: i~ j at v -j- v; t v ( ij"- 

• : - - I t it j** : • • : 1 - < : i t : • : • • ~s i 

t t : 1 t 1 - v J : : • • —. j - : a- t : * - jv v* t v j t 

Dyn-^5 ijtt nfiwg ^T^? °3?P#3 iftfo XtSk x ^9^ 
my tsh« ox>n *n iTAnn ton rain nSAi rftru rwrm 

1 jv .r vt t j t : t v : - • t <- t : t : at : jt : 

]T]S-ns wfc? Dg6« -iiptfn ttiqbrr^ prp ?tfirr! kIj?*! 6 
rru* ^ d^t nnsitf n^tsf wfc^ n^inb nweh man 

I J —. v." : • • : 1 : 1 <t : • : • • ~: i jt : • : a - : - 

*ttb a 6sr n5nm TyrrnK nabi fob o&rrto ■rtotf^ tSTtT 

tf* : " _ : 1- I t jv : a - t v j : v : • t t v v - it : 

niafefo wisttn roatfi ■Sun-to vwn* b nb«3 %tv» row rn» 

• : 1 • —. 1 - jt : • : t t v - \ : j v:iv • : - it : I j _ : 

]n*n nnawa wpm d rQi> nfcr ^a 1 ? nrtam nnew ni>a# 

I - :i- ATI- v J : it : : it t : j- : • • : i - < : i t : • 

topfc tr^nsn hsb -6'n vhnnv d «sptdh iift nim rma 

c-T: 1 • — . j - •• : • J" I j t iv : iv •— : r k" t : j* ; 

:rrr©wa suprn T6n rfian ■nna ^ii *\&xom nnawn 

it 1- -Ijt: ) v t I tit j ,- ~: i~ I" I™ - : i- : at i - 

v : i\ V ~ jt : " 1 : ^ • t < •• - \ : t* t t v : 

jDnimm ijmn D^to ■hdk Df i& "qi orsD icmfri 

iv 1—: 1- ^ « t vv •• ~: $• : t j <%» t vv ■ • j" " i : 

ir^n ninan n^t nn« ars wn T&n-n« niiT»-rn« njh n 

«r- v - :i-i- t- ai v -j - IK;*- • t v t : I i - : < 

tin trsrAn sttrts^i ig&a vw\n* ds^i" d tnanaa 

« - : 1 - j : •- Iv a - - c-. : j** : " iv - : r r* 

*}sb D^^n ntiBW rrbyzf h^&i n^Snan nw»v3 tm,T ma 

•• : • • : 1 - : 1 t : • • : i • - : i - jt : • : it : I j —. 

•.•••:• I j" I t iv : at 1 - v»: it : I t j - : i t : I j - : 

ysb$ i 4 :n?iBW3 vi$y\ ^Vin rrjrr; JT]8 ^n« ¥ft i^WXH 

V J" >. T J AV— . I - "I v. T - * ~ "J - * " ~ <~ * T 

nwrnK rab^ mvn rrfea tese^i ♦o#n cypaiNTi^ :d^d^ 

v t v $ t - - - - j—.r ..-_.. : _ j - j- : - r t 

ystf n^n-nw ^no fcwin ctps pi moM jn# hth bstf&a 

* -y; <c t v j : it - j - 1 -< a- t : ^ - jv «? - jt : • - 

id^ s i nnswa tfxton wpn n^^nt^n dj;s3 \tv 6 tcrtJM 

at 1 - v: — . 1 - j I: it • • : - - j — • 3" r t : 

tot rtfpm^ :TW"n« dd 1 ? ni#T \nr*2 njrin ort yt^nn^ 

rf - t t : it : r t v ci vt : I s- t r w *i t t v - <\ : 

-ten *on n ; nn niitn nrin h mrr$ na-"i»«-ten km dti 

t : •< v : i' t - t t i - •** r vt v : t : s vv 

Cp 6, 3 « FL 30 ^?n || 5 Q 12MSS '3 || 7 1 c Q 37MSS 3ftJ 1&K'»3 || 

8 a - a >® BA || b 36MSS nb«3 || c D^ni | d <& ra^ II 9 i c Q33: ^i?l? II 

II 1 prb WD»1 (« fel ♦ . . KnV ♦ ♦ ♦ nD 5 T l ; etiam % 3D S J) || 13 a >(6 B A || b 1 ? ^7\\ \ 
c K ifcin; Tc Q 4|lVri || is'q 39MSS Edd multae n^?3. 6,18-7,5 JOSUA 301 

-p-n i8 :ur6tf i#k D^«^n-n« nriafinn ^ min ram ntsto 
-n« DftDfcn onnn-p orjnpft hBHOETII Dirtn-p tum dak 
ntfm ""tei adn *iDmtov9 :ini« tannin onn^ Saitr nana 

: <•• : t t : iv jv J : i w ! : i~ v* I •• t : • <•• -; i- 

wpr\*i obn jtpv° .♦Kin* jut -nik nirrt ann &ip bta\ 
nwtfi dw nyn^ "ifiwn top-na D»n ribtfn \-n rmstfn 

JT T T w <"T~ T »J V T T • : ~ AT 

rafr»i n^rnn eh« ttnt\ nvn bvh nvrm nfrinn tern n$m 

CT I *r : '•" J' T • T <T t - - - T v : - T i- • - T : 

•imd nthnm b^kd Tata n^K-te-n« ta'nm 21 nwnK 

- c* * * " « " "* * w jv ~: t v "Tr r t 

d^shdh ons^n d^b6v 2 taripQfr iioni nfcn nw ixn tprim 

<•: : i- • t - :it •- : • : v.t • : w _ : i- yv t > - : I'a'-t - : 

aato wsim hjith ntfarrrrn win y#irr idk inKrrnK 

<T • ' : AT JT • IT I" *■"*•. ! J- T I V T T 

□ni^n v6*]«3 tab cnMW iBton nS-iBto-te-nKi ntfarrnx 

j* t : - t - it cr : - : • Is ~:\~ t v - : t v : t • it 

tiki frtornKi na«-n«i rpna-nai nnrn« n*oS*n amnion 

v : t v - v : <t • v : t • t v : t t v • ' : ~ : r 

rumb pnno Mta*] wsin rraifiBBto-te nat rtf-iBferte 

T—\ ; i- : I v. • • -~ a' * tS? : : • t v** : t v — . t 

nritm nonmpi nn-nBfertm Bton idiI? wm 2 * j^nfe^ 

t t~ : IvJv - I J" at v ~: t : *;• t j :it v t : i" t : • 

n:iTn nnrn»v5 tnwrrfa isia un: ^hnm fttfran ^nn 

t - jt t v : it : i" j- w : it v :- - : v : - <••: 

bfcty mpn ntfrn ytbirr rrnn nb-it#r^n-n*n mn** rpn-nw 

•• tT • vwv : v •• - - % ; jtv: iv t v - : t v : t <• t •■ v : 

bsrb ytfirr nte-iBto tfiKterrriK n*onnn *n hth ni»n w 

«r» - : - c-. : j~ t v - : • t : - - v t • : v <• ay - j - - 

"iiix nb*6 K\nn nyn r^w yn^v 6 d :wttik 
ifrn^TiK - h^n T»n-n« nSnn iw nt^s rAT ^^b &kn 

• : ~ <• t v t t It <v -: t : j- : • • t 

rB^n*-n» rtvr ww d :n*n^ n^* n^Mi niiiD^ ninn 

- a\ : v wv : X :~ t iv t : j- " u • : • t v : - : j : • 

^nrp Vw a P^ np^ Dinn ^pd ^tn^-^n ^dm 1 7 

•: - Iv • : - Iv Ijtt r •- va" - - >r v t : • Fs $ ~: : *~ 

d t^r*^ *:nn nin* »iK-in^ onnn-p ftwr ntsob mrp 

I- t : • j" : • v.1 : l>- - i— v - I • t : <•• - : J v Iv 

dtpd 'n« wtuv i^k° 4n in*TD nnfoa p^tm ft^ a v 

•••Ijv I vi j" ' v -: - t • r •!-:-". : - : •- 

tr&im \b$v\ p«n-riK 4m n^y ib«^ dh^k id^i ^irn*n^ 

• t - :it _ : ~i- I v at t v j : - : v. - : •• v •• -: v <- •• F : 

t t t -j- - t •• j : i- - \ : v j\ i- it t v i. : - :-i 

prrrto wnx nn*i 4r* ^s d^^k nt^tfn i« b^k D*sb«n 

^J"" : at t v j - : v.—. i- • j* t ~: v j : • < * -j- : - : 

V J : " t t t t I • <-y- t !•• \r : s t t t . t t 

D^^n *yn nsfoa dhd 6^5 »n *w« *isb »S«i ^*k d^s^k 

<• : • - t j" : - v •• ~- it t j" : - «• : • •.. t- a - c t -: 

Da s i msn onn D^n^n-ir isv^n *:s^ Disn^ #*& ntwn 

j- •- at - v. _ - -t : - - - - - <■• : • : : •-! • t • : 

17 1 ny gp n (cf v 25) | 18 a 1 prb nc^n u b 1 c « nonn (cf 7,21) n 
23 innn§W(«3*o, et pone 'D-^D n«i ante n^-nty«-^3'n«V(«) I 24 ><& 

3D (cf'iQ) i 26 >® II Cp 7, I a « B Axap, cf iCh 2,7 || b © BF nD! (sic iCh 
2,6 in©); <5 A Zappi || 2 ~ <5 BF V«"n^ Dj; 1»« ; sed ? rectius quam iM. 302 ytsnm 7,6—23 

mnft vis-to 5s s i v/ftefc u&irr $np**i 6 twd? vw osm-aa^ 

1 : - t t - • - t :•-'•. : r "I: * " it : j* :- i»t t - : 

-bv nss> ito*i tented Mpn avi artfn-i* fiiiT rrta ^ 
t56h rniirn hd5 rrt#T rrtKinna 5>#liT natf$v tnvftfn 

• ~: 1- t : — : i" t t • v: jt « jt -: ~ \ : v ~ it 

^1 «Ta^ "nban T»a anK nr6 r*n\-rnK ?ro DwriK 

: a" * ~:i~ : « v:it j - : vt j" i I •• :~- v v - <i t 

•nan nete nn& ibfc ng ■•ft* m 8 :rn?n "om nt^in atein 

Is- t v -; »-:r" ~ jt at — . c !«•• : — v c : v •• - : j- 

iawi pten ^Bh Sbi ^iiuan wotf^ jra^ ^ *ni> teifc^ 

j- t : I v t t j" : 1 : " —.1 : -1 j : : • : it : 1 j" : • r.\ y t : • 

d : bnn tob6 nfiwr no* pan-p u&tf-riK vrprri a^sr 

1 t - j I : • : «*~s 1 r I vat t 1 • c* : v j*: • : •• t 

:T3B"^ tel nn« n* na^ * Dp swrn-te nw id^v° 

I IV T " J" *.T _ V T JT I AT >J\~ <: I V -JT : V $~ 

}np^ cm cms wis n#« ^^rn« nay djt tented atari 11 

J: it <- : at • v;* jv —. • • : v j : it - : •• t : • t t 

tfy tf5v 2 torrtaa iDfc? o:n n&na Mi b:s tyi nfervD 

: \\ : iv •• : • jt c - : ~: r j~ : : it <- : ••*••- I • 

m *a Dii^h •usb n:*^ *ntf D?pa** ms^ nipb birbr ^a 

v. t j- v •• : 1 j- # : • : • I V ••*•*: 1 J" : • It •• t : • j" : 

:Daanp& DTin irptfn *6-dk cb&$ nmi SywK *6 Dinb 

iv ::!•!• wr ~ sr : - j • v t • j : r I • < va -- : 

rtfm n6« fib >a inab ntfrann mow n&rrriK e^rp op J 3 

t : - t j* at t : j :)- : • *a : it : t t v j*-) - l\< 

-iv ^i* ^ mpb tenn *6 tenter* iraipa Din tenter* vrte 

I v : 1 j- : • It - j •• t : • I : :)• : v<" •• t : • j" v: 

fiai^n n^ni Dj^a^ ipsa anripjv4 :DMipa trjnn qdtdh 

v •• - tt : av •• : • : Iv ^ - jv : -I: • : iv : :!• r vc - yv : r -: 

t : t <v : : * v : t t : • - : t : • ~ j - I : • t ; v : : * v -: 

hmv5 ttmzb nip^ ni#T ^ i^« h4gi d^^ mpn 

tt : ct : - vrl: • t : jv : : • jv -: •- - : "it - j-I: • 

nnrnK nnx; ^ •ft-n^-te-riKn inn B^a *nfcr Dnria is^an 

_,. . .. - T <• A v - : T v : ». •• T lj" T • V ~ jt : • - 

Iv - - \ :<•;-- i" t : • : ax : jt t r : t : 

-n« anp s v7 tiTjwT oas? na^n voa^b ten^-riK anp^i 

••I: - - it : v j" v.- t •- at t : • v;* t : • v j**!: -- 

~<~ : • v ••!: — a* : — -j - : • c* : *~ t : -j- : • 

\5v 13^1 n^ma^ wa-n« mp s vs : ^ nT ^^ ^^t, ; n1Tn 

I t t •• t • - a- t : - v. •• v jr'):~ " r : - Ft •- • t : - • : - - 

psrte y&i/T id«*V9 : b nriiT ntsD^ b mna "•nat-p ^Dia-ta 

It t v - \ : v - it : y - : J w Iv v 5" Iv $• :- Iv 

% «3-iann rmn i^-tni te-fc^ \^« nin^ T6a «:-d^ ^a 

jt v - : at j I v : c t : • j" v: vt i~ t jt r • : 

nio« id^^ utfiiT-nK \2V ]v*v° :^©e inan-te n^&y no 

t : t a- ~ ~ «i : v Ivtt l~s-- • iv • c" ~ : t • t jv 

a ntfwi 21 t^rrtov n^rai n^yan bkHtr \nte niiT^n»6n ^ai« 

vj'* t r t ^. t : J t : •• t : • j" v: t i- ■ t t <• it 

ani rt^ »iDa crtp# n^n«Di naia nft« ^tf mn* ^Va 

<tt I : |v v j* It : •$- t t - - t : • vjv - t t - 

p«a h n^w nlnt onp«n Di»n«n i5p^D h^bptf D^Bton th« 

I v-jtt j - v : t • : a"It v it «• : : v it It : • • It : <• • -: t v 

nr^i trs^o frfrirr n^v 2 tnwi wann ""bnHn wa 

w>.t- • t : - - \ : <- : •- t iv : - Iv jv - : « t: it t I ^ : 

■s[l5C 0^^523 tn^nn *)oarn i^n«3 n^op naril n^n^n 

6 >® BAF || 7 1 TO$n 1 9 sic ill II 17 a 1 c 6MSS (cf (5t)) nhB^')? || b (5 10MSS 5U 

D^ || c (gF+ioMSS ^) ^^^ cf , || l8 a (gBAF ^ || b-b > ^BA j| 2 I a K n^flW; 

Q «nSJ || b ? 1 njttt? nim (cf 22: ad nVlK referend)|| c 1 ^HN (vel bh'XJ}). 7,24—8,13 JOSUA 303 

:,ti,t ^ c Dpam btrto* b, ua- a te ton ppinrto* DiKa^ Mn 

it : j"* : • 'v.* — a* t : • j* . t v. . .. . •. • : - v » 

liB^-n^i fl^pD"!)?! ■flgtrnVT n^n? IST 1 ^ ^ iT : n^ 24 

i:^-n«*i tiiDq-n^i hw-n^j T^qrn^ Pfrrntf b a an?n 
po* onfc< ^l idp i w H T ^9 1 i^H#8"tornKn YtoiM-nMi 

) v «/•• ».t > .i - ~ a • v." t : • t : v i t v t: it iv : 

rim 01*3 nw spar itfnau no frfcim ".Dtf^s nt» 

av - j ~ *.i : J I : t : t : - -: s: ~ \ : < - it 

ana ^pdm #ta bnfc »Hpy pft 5«i^"te infc *b?Tl 

v.t ; J: : «" •• t t < : : •- Iv v •• t : • t < : : •- 

2tf*n 7\*t\ wn iv btfz Ma»r£j T#» na\TV 6 :Trja«3 

t yi - v~ J~ ~< t s 1 —. tt !• t~ Ft -;it 

iv iiiy pog kirm oipen otf *op p-to* ibm inno niiT 

P t I vjr - /< t - j-« tJt I •• - a - I j - : i" v.t : 

iv - j - 

n« ^dj; np nfin-ton KTrrtot frfcirp-tot rap id« s v 8 

•••«>:• Ij- x •• - : -it • - - \ : v <t : 

*W ^itojTiK TP3 wm run ^n nto? anpn robnten nirte 

- t lv<v v I :it: • j- t j- : at t j- ,_ : k : t t : • - j- t 

rrtw> -ifcaa nato&i *vb rpfrm* :i2Pi8-n*n rrornMi i&p-n«i 

t <• t v ~:t~ t : - : ~ t t • t : • : ~ v : w • v : - v : 

Tvb a-fo ?fcTrt* cd^ nTlin nnonan n^tf-p-, rPto:to irm^ 

c t v j I : r av t j t «r .Vl jtt T w t : - : ■ r 

-ina*n wi nito£ nontoan carte 1 , ytfirr ap^s :rmnKD 

j- : •- at t j—.i- v.t t . • - j- t : - 7: : mi- t iv - : i- •• 

ana i3rn4 :nW> onto*] ^rtn 'niaj eh« *6« D^tf ypirr 

t - : _ t :it ct : •- •- - j- • • |v<v 

tot-id npmrrto* Ttfn nn«D ti^ o^a-ifc aria n*n ife*6 
-tot aipa 'Am t*m QOT-ten "ukis ja^b: Date Dmvn ifcD 

vtT: • • • jv - : t t t : • - :i- p : v.v: \ Js • : r a : 

iv**:' : c : t i*t s; —,i~ •• tI: • < : i- t t : at 

•• t : j- t : 1 j- • t I • t /<•• • - j- •— . r j : it : 

C? : - 1 : •• jt •• f\ t v - : iv •• : • : vr : at tt Br ~:i~ 

-n« QDtrsns rfn*\* :MTa ddm^« nw nawn Tyn-riM 

jv : : t : tt : fv :v: 35 •• i v: jt : «i : at 

:ddjti8 ,| ir i » ik", Mvr\ ttw 1 1212° ^^2 Ti;n-n« vi^n T^bn 

iv : v j' • ^ : a - : 1 «r • r :* •• t • t v <• - • t 

-yn ran torxra ra nic^n aiMan-^M b^i wbw Dn^i9 

vr t I y y i" I s" :i-- t-;i- r v :i"- - \ : jf tT •" 

d twn TOia Kvin n^te ytWiT 1^1 ^ n*z 

n 7 I j : l - t :«< — - v\ : I v $t - at t jt • 

^MTfcr ijprj «nn ^i DKrim ips^ ntfb binn* ds^v^ 

v t : • %•'): • : at t v K : •- r.* - \ : <••:-- 

n«^i n^T ^y ir^8 "itfa nonten "DPiTtev 1 pyn oyn wb 

Zr : m- t • jv ~: t t : • - t t t : it t a i /• : • 

nitons np*v 2 pyn ran ha^a wi ^^ rtsso bn^i tot u: 

v j" — .1- 1- •- it t I j" *.t •• ^- - : - t I j : • - :i-i- a t vjv 

t^vb d s d wi ra ^M-n^a ra an^ djiim Dtr^n t^^K d^d^8 

P f Jf VT T 1/' V I" I S" •• T V t- A v: T ~: 

d s d lapy-nsn t^ YtoVQ ib^m ninsn-te-nM orn no^ a v3 

jt • \»h— : v : • t I j : • v — . v -: i — i t v t t • t- 

23 a >(5 BA || b « ^jJT (6) || c 1 frt DiSM (cf «J8) || 24 a " a >« BAF || b G 1 + ^1 
-11DV pDj; in« || 25 °-° >6 BAF || Cp 8, 6 a - a dl prb c (6 BAF || 7 - 1 frt -^8 DnBto'l ; 

cf ©etv 11 1| 8«rwn nj^3| gifrtpo^nccfv 13)11 n*iB8(cfi.3)| b Q*f)^a! 

1 c K W»5 II 12 a K 0r (cf« L )]l« 1^5; Q 01 Vwn^ II b Q 0r 8MSS « L « BL V 1 ?. 304 JWim 8,14-29 

man? \t : V4 tpQvn ^tn? #133 r6^3 agtrf! 1^.5 if? 
b*r\& m T\*nTh 'iffiv^gw ^yn to^tf^ niD^ a wr^D 

•• t : • -I: • j* t i" : - j :i"- • : -- -: i- :i m t Iviv 

yter*2 jfr *6 km rnnyn tub h w\fib lasrfcn am n&rbnb 

jr* r ^ - x j : at t— . it j" : • vr ~ y ~ t : $ t t : • - 

I '.v.* CvT- av •• : • v." t : • t : - j\ : y : it • - r t /rfr •• v, 

•nrw nsr,*i arnnK *yr6 T&h ntfa torrte ibwv 6 jtaian 

j-«— . 1- : :«i- av ••—.!- K :• ■ t jv — . t t t ) - :iTr- re : • - 

s: —. •• j" - t • j- : • 1 : r t I • K : it*- - \ : 

^ti« sisrn nrtviB tottik wtw'i tenter* •nriK b i*«r-*6 

j**-: 1- v. : :m- t : • t v < :-i _ - a" t : • j"~:i- i:n 

-■rate ]iT33 ne5 i>£i/T-te rri?p -id^vs d ttenfen 

v - : I < • - •• : - \ : v t : v - i- t : • 

-te TrantfK rrrsa stfur! e*n najns tts ^ ^n-^8 rra 

v.t: v -: I j ' - - y\ : s"~ tav: v v,I :it: r - » v I :it: 

tot iKS*n 'fr mtD:3 %h¥j ididsd rrtno Dp afSmm 1 * nwi 

ct JT - t j:- t- < J : • t* - : n •• it: rx 

^n Hw« us*v o :tf«:n Twn« vnsn tinffn mrafc*i 

- t •• : - j : •- i" t v: t v x — —, \ \~ :i- t a: : i~ 

jv t tt 1 : t:~t- • t I*- - : tt •• • : :•- v •— :i- 

:*nm-te iram ninisn Dan bmi narn nan ovb d^t 

li" it v Ivr : v 1 : • - jt - t t : ta"t tj- v. t -y-T 

I j- — . ji / : • t v "it <- t r t •• t : • t : - •.. p 

t tI: • • t I • < : it v •• : it t ./" : - v w"~ ~. t - a* t 

_,. . . . T j -- n: ' vr: v.v • •:*" Ivt - ••?:•: < : r- 

ft: — at : jt c t \':jt: v : r t jt t vvt p ! • 

^B^-te-n« i 8 ^ WNr« ni^M vn«4 s :ptwrr-^K ir* 

•• : 1 t v -:r* •• t : • j - : j* :- - \\ : v v. 

■w ann^B^ nte ^b*j ti man naftj a isiM rn*s "vn 

v«f • : yi \ J : •*■ j t : jv - : t : • - vi - - t 

vrr • : <.t j.~~ - t •• t : • t <\ j- at \ 

•fai ik^y cw^ n*«-T»n Bh«D toin Di s 2 a^sSn-te Sn^vs 

J vat i.t t j** : t • - : j* •• - <- • : T • •- 

i#8 is; riraa row n^« it r^n-«^ i^imi 26 rsm ^^ to 

jv -: -< I a • - cr t s: —. i j* •• i - \ r it t f. \. 

jitt3 8%-in tot WW* hAnag P"^ 27 :^n ^a^-te n« crinn 

j : it • - j* t * : t •• : - I j- it t j- : i t e« ••/: iv 

yt^iT W3* 8 tjWn^rnj W TtfB niT nais torfer» ■ on^ 

" «i : I j : • - - i\ : v i.t • s: — . t : j- : • a" t : • v.v t 

^n ^D-n8n 2 9 :nn wn ■» nbD^ b^iy-te no'trn ^n-n« 

y- t lv$v v : iv - J ~ vr t t : t ^ i" t<v • :~ ai t 

■n« nnn s^iiT rnj i^D^n 8iaa^ y\vn niriv vm m bv nbn 

$•---. : T - v v - j : V AT T J" - I «• T - ;i J 

iv - j - VT T J' t — . - 

13 15MSS + i G <38) jb s T l (cf 9) || 14 a " a <& «^ s _l yj©^ || b 1 frt inlD 1 ? 1 15 1 prb 

im|3 II 16 9MSS Q 0r @ LT ,Svt Pr ^j a; B ^a 1^5 || 17 a - a >© b ^f || b 1 ? K£ |j 

22 a 1 '^'n|| b 25MSS Or cod Hill minus recte I 1 ? (10,33. Nu 21,35) II 24 a 1 
prb c <S B lnie? inn^ (cf 7,5. 8,i4 b ) || b sic M (interv) || 27 104MSS 

<53« L » + ^2i |i 29 nnsn (om © BAF i^n w. 8, 3 o-9,i i JOSUA 305 

tbm V13 teifcr vrt« mrri niTD yibirp niy TN30 
nun nsba ainas Whbr» ^a-n« nim-iay ntfa ftra ntfK2>3i 

j- t - •• t : • J-* : t : iv v t* jv -\\* 

vbv ftp! ^T3 vrto w«r^ ntfK mbte D^as nata n#o 

<it .1 — av :" US •■": 1 X " 1 •-•.' — . •• : j*t — . - : • 

r»fofl Whir-ta^ :b*ntr ^:a me6 °afia itwr ntita nun 

tI" : •• t : • t : i- t : • „-• : v;- : • - t jv — . j- 

v, : v i" : •; ~ J v : v i : vit ••- t : v:\j-. j" T i 

/it v '* t . t : v iv jv t* - :i- at •• J 

wisy <TVinn ^3rte-n« hid p-'nnaw :nifcfena ^tntr 

*t t : - t - j" . • t v t/t I" •— : 1- : it \ t j v; - t : • 

-■refc too nil mpfas j,Tjtng naDa avian-taa Ti^pm 

v -; ^ • t t jtt 1 it - •;*••: v. t - t : att): ~ : 

nnjtonv5*ntr bnp-bs m vvftn* *r\p m & nit* neto to 

s t - : •• t : • <-»: t vjv ■•. : tIt i v -: av jt* 

s :caip3 $t?i Tirol *yjrn 
n$B#a-i ins p.T.n ^3 ^S P ffiffi 'fr j ?^? wv 9 
taijn ^bam tain maki ^id-^k brton dm mti 5b3* 

' — . 1- : 1- v: jt : • • i- I a t : - >» t - jt - I < 

-can WxrrtB unbnb n^rn^ raapn*v :*Dia\Ti ^inn ^heft 

• : - v. : j" t • : t : ~ j : J- : • - p : - : «: • i~ • • : - 

si t v — . •• : it I : • •• : i : it v 8. a" t : ■ 

*fo*3 Tvey] p^n nb-wa nsn-D: ibrcw :^ m^ yWT 

t: " at ~ : •" t :i — t:t: t" - <-•■-- it t : i» • r - •„*•. 

:oniSDn D^g^Di a^a ft rinwi Dftmonb crta tfpfcy 
anb Sbi on^y ni^a niobten D?i^na hs^tscjn niba ni5wns 
%b^ ninan"^« sr^in^« n^^^i 6 tn^ip: rrn t^a^ oi^ 

a». • - v:— . 1 — 1 v - •/•. : v $ :r*~ i"»\' -tt p t t •• 

^■nnia nrw*i uh| npim p«o ^Kit^ b^k-^i v!?k nnb^i 

jt :• ^t • : t ft : I v<v •• t : • j v : t ■• : i - 

a#r nn« ; aipa ^w ^nn-^ ^nt^"^^ -i-iD^ny :nna 

jt - • :»• : - a- • 1- v v." t : ' r v j- r: 

no«*i iini« ^i^ar PVfvr^H vidk^ 8 :nna ^^-nmas t«i 

: at -; I jv t — . - ;.. : v J : i - i* : j I : t : v \ v." : 

ngjrn j^e r^« np«^9 :^in p^ ens \e j^trr on^ 

n#K-!?a n«i i&Dt^ ^:j;d^-^ ?jm^8 nw n&b y+izv isa isd 

,v -; t •,•• : : t : j~ t r I av v: jt : «• : I vt -: jt 

n#« ^b«n ^a ; iB6 n&r i^3msv° :on^na ntry 

3? -: • v:it j-- : - •• : • t t j-: — . t j-- : -it: • : cr t 

nrx aai^a nnp -\bxb ni&i« ^i^-ten nw^jpT w%t nc^v 1 

t •• <v :v: I: •• : " •• : i t : ■• F # : ■• •• j : i- 

32 °"° ><5 B ; saltern interpunctio Mass. falsa 33 a 1 c 8MSS M l^JB^lH 
b 1 W1 i! c >« B ; sed cf iR 16,21. Esro.i | 34 c "° add ? | 35 (8 + D^}^n : 
cf Dt'31,12 !j Cp 9, I 26MSS TWIJ |i 4 fere 10MSS «<S«t» nJ^TI (cf 12) || 
7 a 1 prb c fere 40MSS Q£ L "IDWn || b K pTt^i "WJW I ^° °'° } P rb c 

i J^r^5» nnn^ya ntrr (cf '12,4. Dt 1,4 not)* | n 1 c Var G Edd u^i. 

Biblia. 20 306 )R8NiT 9,i2— i o, 2 

-nnns nrisn uni« : □a'H?? nri^s D51S8). nris-jj?^ na^n yifc 
un*re nv2 uv-iaa 'infc *rj*B?n on w?r£inr 12 tir*^? -ujj 
?*0 nnto nMn^ :D*np: nvn *Sf» nan ftjmn kj^jj ro$ 

I < v .. . ,.| %> . tTT : ■• t j" • t - : av *• -: ■ VJVT 

#a B^yyi uyiid^ n|«i n^gwrj n|i3i fftfjq n:«)D ij^s 
:^» *6 njiT; '■btuji dtsd o^tjg ^j??v 4 nijo ^tj a^ 
d^w?^ dtw£ ma mb rfta^ D##frfriiT on^ fcj*i*5 

v t j Ti» •■ at • v: : yv t j : • ~ t - \ : <•,• t - — - 

neto *ttoj d^ n&6tf rtepa \tv 6 :mpn *%) 

:MBh on tanpa-t v5« on irattra ^b^j ma dtA inns 

i* : i j" ww*: * •• •• f ■ is p : : *i* * : v.vt j ar 

I j : • -it : a* • : - j- *»v "it v y t- •• t : • F: j : •- 

watfr^a Wrty' Ma ton *6v 8 jonr nnpi nnwan rrtaagi 
■to myrr^a vfci barter* \"ft« nwa rrton wtu &n^ 

VT" IT T J •■* A" T : • J" v: V.T I - **• IT J" • : V T 

untf!) bn:« rrtorfa-bi talpirrfa reiPvi tcrortpan 

: j~ : • : : t •• jt t v • • : - t •< : i - r ^ : - 

nfewj n^T 2 ° :ona irt^> ton tub nApi tonb^ ^a nwa ai^ 

J? - : r y iv t - v : • c* j t - : a** t : • j- v: vt P v t 

-■■aKfeft mm *hvh wi»5 Tn* mtmn Drrtu vptfn 2 * :on^ 
y^iiT bn^ *np*i 2a tnw&an on^ -nsn "ififte rrten^ b^b 

- •.. : v t <il : • - r • : - vv t v : • y v -:i- t •• jt t : • - 

D3D JOna« ffpfm *tiMb -UAK Dfl^-I rlD 1 ? 1b^ Dn^K 13T5 

:<-— . !• : •• t v • • t t a w •• ~: j" •* '. 

D3D n^n6i Dn« D^in« nr\W3 m*2& n:2ips on«n iSd 

v • "t • i : av - J* -: w- : p T i j" :»• : v.v - : : 

- •.. : v -a~i~ it v: j- : # vr '• —,\ '. y •• ^" : i : 

-n« ^« niiT n4« i^« ft« ^in^ nan fan ^3 r\vfr\ 

I v v: <i : T* v - : I vi-:r <~ \ " \ s • i~ 

pan ■oBh-to-riK TDt^n^n pftn-te-n« dd^ nn^? liny nato 

I v vi t •• : i t v y : - : I v t t t v v t <•• t : - jv 

iv- vr t - v vr- — s i — • •••••:• " : - : < T t • - av •• : ^^ 

tW3 iri&v tob rtfenh 5pwa nc^Di m»3 tri^n wn ruw»*5 

-j — i"-: vV j —.i- I yv •• : sir : - Iav t: j : • vt _ : 

yfciiT n:n s v 6 tcmiD ^i ^to^ja to aniK to?n p on^ 

- \ '. " : •- i t": ^ : «• t : • r- : j-^^ -jx r Ia" ivt 

Di s n-iy ni,T naro^ myb D*»o-^38teh o^r ^atDh «i«in Di s a 

j - ~ t : <- : • : at" it *vt " — . i : sr •• j' s i j- 

b nna* i^« Dipan-^8 nfn 

it : • ^.* ~: kt • 

-n« wwn 1 * ib^-^a d5b^t ^^d PtS"^*W ^bt^a \Tg« 10 

- j\ : - t r •- t i : Ivjv I vv • i -: - : • • : 

jvahdpi vfe ntwffl ns^ ^n*n^ nm n^«a SD^nuT %n 

at : - : vr t ;tt li" t : - : • r <r t v - :i- t • :r t 

iSo n«TP 2 •Q3TP? ^3*1 ^^T^ IV?) Wl ^Vn ^1 

21 ins c s myn to^ d^o ^a«^ d^v "»a»n ^ni, (vei i c « ^n^ pro jh 

^n»l et ins post rapn c «f+»omss