Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legał copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commcrcial partics, including placing lechnical rcstrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfinm automated ąuerying Do not send automated querics of any sort to Google's system: If you are conducting research on machinę 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributłonTht Goog^s "watermark" you see on each file is essential for in forming peopleabout thisproject and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legał Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legał. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discoYcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the fuli icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznydi pólkach, zanim została troskliwie zeska^ 

nowana przez Google w ramach projektu światowej bibhoteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stalą się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego 

dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 

dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony 

dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku - przypominając 

długą podróż tej książki od wydawcy do bibhoteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady uźytkowEinia 

Google szczyci się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prEice takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostEu^czać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 
Prosimy również o; 

• Wykorzystywanie tych phków jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w nickomcrcyjnycti 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysylanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tlumaczeniEimi maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków łub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dostęp do dużych ilości telfstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym 
dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisań 

Znak wodny"Googłe w łsażdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowyeti 
materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać. Hganie prawa 

W ItEiżdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana łisiążka została uznana za część powszecłmego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób tralrtowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych lirajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej użj'wać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Search 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst 
tej książki można przeszukiwać w Internecie pod adresem [http : //books . google . comT] ] •V ■" Ś: BIBLIOGRAFIA POLSKA 

PRZEZ h f STREICHBRA. Tom TI. (^-O) W|daiiie Akademii Umfejętnoici, staraniem Komisyi blbllograficą|i6j. CZCIONKAMI DBUKAHNI C. K. UNIWEBSTTETU JAGIELLOŃSKIEGO; 

pod zarządem Ignacego Stelcla. i J), opdnienia do Bibliografii XIX w. wzrosły nad miarę. Powodem tego jest^ 
^ 4ie dodenim do ostatnich chwil rozrostu literatoiy. — Jestto poniekąd nie- 
^tocoinkeai, bo nie ma granicy ostatecznego wykończenia dzieła. Powoduje 
^nsą jeAiakowoż wzgląd praktyczny, do postępowania wbrew życzeniu wypo* 
>«J]WKdmiiema w Alheneum z r. 1881, tom I, str. 583, wbrew zasadzie uznar 

\i9 przez zagranicznych bibliografów. 
•^^ Zni^i^ nasze stosunki literackie, i znając kierunek prac w literaturze 
ViiaBćj, nie widzę tego zamiłowania ogółu w bibliografii, któreby dożywało 
-^e^pnypaścić, iż po ukończeniu dzieła mojego, zjawi się kiedyś uzupełniacz tój 
\ prae^, w terminach stałych i określonych. 

' Mam to przekonanie że pracownik tego rodzaju nie pojawi się rychło 

c la laazćj niwie. Potrzeba w tym celu poświęcić wiele lat nieustannej pracy 

^^N^ wiele pieniężnej ofiary. Na jedno i drugie nie łatwo się kto zdobędzie. 

"^ Dlatego, im obszemiejszem będzie, im rozciągłej idącem, obecne dzieło 

UiBografiezne , tem większa e niego korzyść, im bliższych czasów dosięga^ 

lem większe obudzi zajęcie. Gdy raz je ukończę , nie rycliło * przyszłoby mi 

wńtć je dopełnieniami, zwłaszcza gdy mnie czeka praca około ubiegłych stó- 

leci, praca znacznie mozolniejsza i znacznie większego rozmiaru. 

<^ Ten obowiązek wydanilt stóleci ubiegłych, nie dopuszcza uiszczenia się 

vz obietnicy wydania spisu clironologicznego dzieł wieku XTX. Trzech wiel- 

^sHkh robót nie podobna dokonywać na raz. Byłyby wszystkie idomne. 

\. Chętnie jednakże wydrukowałbym taki spis cłuH)noIogiczny, gdyby kto 

\pi^ gię ułożyć z mego dzieła drukowanego. Jak P. Minkowiecki ze- 

^8śni3 pseado i kiyptonymów według mej Bibliografii, tak mógłby ktoś inny 

->. z dnkowanego dzieła cnronologią spisać. Rzecz nietrudna, dwuletniej meclia- 

\DJbaięf roboty wymagająca, a w rezultacie nader użyteczna. Sam nie mogąc 

^M^ fi^ zająć, proponowałem zajęcie to, różnym pracownikom, lecz dotąd 

bezskutecznie. — Widno, że nawet łatwe roboty bibliograficzne nie mają 

u nas amatorów.^ 

Usprawiedliwiam się z niedotrzymania obietnicy, bo nie chcę aby mnie 

fszj^iiy historyogntf literatury naszej, szarpał za lenistwo lub niedbalość, 

gdy mu nie dostarczę chronologii, isk potrzebnej, tak użytecznej. Niechaj 

puoicta, że to, co dotąd przez te lat trzynaście wydidem, ogarnia jeszcze raz 

tvie co cała literatura Wiszniewsldego , że ten mateiyał. drukowy obejmuje 

^nęeąi niż 83 tomów powieści Kraszewskiego. To juża tak jest nie mało, 

X cidut mnie w przyszłości droga daleka, bo dosięgłem zaledwie trzeciej 

<5Htó pracy. Aby resztę wydrukować, trzeba się spieszyć. Czego więc 

z łatwością dokonać mogą drudzy, Jio^tj^sypm jlrugim, niechże onme wyręcz% 

dla dobra literatury. 
Ten wzgląd, zjedna mi pobłażanie ze strony ui^-ytknjących z Bibliografii, 
choćby się znalazło to i owo mylne i niedostateczne. Przy wielkich pracach, 
potrzebną jest pobłażliwość wielka, bo gromadzącemu zbiory, niepodobna za- 
stanawiać się, nad szczegółami. 

Jak dotychczas, nie mogę żaJić się na brak uznania. Bardzo rzadko ale 
życzliwie omawiane bywają zeszjiy Bibliografii. Piszą o nich. Jul. Petz- 
holdt (Neuer Anzeiger f. Bibliogr., 1881, H. 2., s. 72), P. Chmielowski 
(w Gazecie Polskićj, 1875, Nr. 232), Stan. Bełza (w Kuryerze Warsz., 
1881, Nr. 147), Dziennik Poznański, 1876, Nr. 233, tudzież Edw. Jelinek 
w Cześkiem piśmie Swetozor (1881, Nr. 27). Mniej życzliwie obeszły się 
ze mną pisma rossyjskie: Drewnaja i mjwaja Rossija, 1875, Nr. 12, str. 41() 
uczy mnie, że druków zagranicznych niesławiańskich nie należy umieszczać 
w sławiańskiej Bibliografii , że cyrylickie druki choć w Ostrogu i Lwowie 
tłoczone, że taki Skorj-na, nie należą do polskiej Bibliografii. Zdaje się że 
podobne zarzuty, nie warte nawet odpowiedzi. Gorzej się obeszło ze mną 
pismo rusińsko-rossyjskie wychodzące we Lwowie p. t. Słowo. Tam obszerny 
feuleton: Polskaja uczeność (1881, Nr. 20 — 1) dowodzi mej nieuczoności, 
a może i czegoś gorszego. Kamieniem obrazy są podane przezemnie cyfry 
przypuszczalne obszaru Bibliografii sławiańskich i .wjTóżnienie druków czysto 
wiełko-rossyjskieh, od cerkievTnych i m^o-rossyjskich. Z zestawienia liczb, 
wywodzi krytyk dążenie poniżania pobratjmczyoh literatur. 

Tego tam jednakowoż nie ma w moich cyfrach. One tylko odpowiedź 
niosą tym, którzy zaprzeczyć pragną rzeczywistości. Pisał raz Łamański 
w Oteczestwennych zapiskach 1864, II, że literatura Serbów, Czechów i Po- 
laków tak jest nicnieznaczącą , iż /lla tego samego nie powinny i nie mogą 
one rozwijać się same dla siebie, bo nigdy nie będą niezależnemi. Wedłng 
niego, powinny ludy pobratymcze wyrzec się samodzielności swej i poświęcić 
swój prowincyonalizm na rzecz idei przewagi jednego ludu, i zlać się z lite- 
raturą wielkiego narodu. Też same słowa wtórzył mi d. 7 Sierpnia 1868 
wysoki dygnitarz, grożąc procesem, wi-azie rozpoczęcia druku Bibliografii. 
Toż lekariitwo podawał Hilferding uznając za wspólne zbawienie, wspólność 
języka i wspólność azyatyckich liter. 

Niestety — zestawienie literatur slawiańskich pod względem ich rozle- 
głości bibliograficznej — wysunięcie literatury naszej jako przodownicy, wy- 
wołują wstręt od lekarstwa proponowanego. — Nie doczekanie wasze, aby 
literatura polska, czeska, serbska, msińska, słowacka, kaszubska, wsiąkły, 
wtopiły się, ulotniły bez śladu, z zrzeczeniem się indywidualności tysiąco- 
letniej. 

Samobójstwo cywilizaeyi zaszczepionej na gruncie europejskim, na rzecz 
cywilizacyi pozaeuropejskiej, nie nastąpi ani dziś, anf jutro, ani kiedykol- 
wiek. — Rozpatrywanie ogromu literatury naszej (w porównaniu z pobratjnn- 
cami) daje otuchę, krzepi — i wyrywa mimowoli powtórzenie Kołłątajow- 
skiego godła: „Nil desperandum". 

Tak jest: me załamujmy rąk, lecz zaprawiajmy ręce do pracy — a TFy- 
bmiemy. A ówczas nie pojawią się urągające krytyki w Słowie, bo ówczas 
to Słowo nie będzie najemnikiem potwornej idei, lecz będzie istotnie wyra- 
zem bogato ro7.mstającej się literatury małomskiej, o której świetnej przy- 
szło!ści nic wątpię — jak uie wątpię o przyszłości Polskiej. 

To w odpo\Nii(l/i na ^.ółć i ironią artykułu zamieszczonego w Słowie. A. - ABlCADIiNIK 
k, Dstewice EiyniL 1857; obacz Oliitrow- 
ste T. 0. 

A. A. (ksiąds), obacs: Odpowiedź. 

A. A. Zarysy charakteru German6w i Sło- 
wiin. praez A. A, Warszawa, nakf. Gebe- 
Umera i WolAa, Kraków, drak Wi. Ł An- 
czjca i Sp^ 1877, w 8ce, str. 41 i 1 ni. 67 et. 

H. IL 'Religia a wiara. Kilka słów do stron- 
nictwa kaiserwatywnego przer. A. A. Lw6w, 
uaklad wyd. Dziennika polskiego, drak Kor. 
PilJen, 1871, w 8ce, sir. 15. 

ABC w 24 kolorowanych obrazkach królów 
polskich i stawnych Indzi (nowe wydanie ^• 
tafowe). Kraków, nakt. i własnośif J. IC. 
Himmelblana, 1878* w 8ce, str. 80 z rycinami 
w texcie i 24 obrazkami z litogr. A. Pra- 
ezjńskiego. 1 złr. 

— roadągane. Warszawa, J. MftUer, 1875^ 
w 32ce (wstążkowe), kop. 15. 

— To*, t\mle 1876, w 32ce, kop. 15. 

— dla grzecznych dzieci. Poznań, nakła- 
dem i ^mkiem K. Rejznera, 1862, w 8ce, 
^. 16 % 13 drzeworytami. 

— ob. JeskB A. (Systematyczny 1873). 

Nbi-EI-Kmder ob. Bsiejowska JoanM (:857) 
(1861). 

AM^.Ka4er'8 Leben and Wirken. Wado- 
wice, gedrackt bel Jos. Pokoray*s sel Wittwe, 
1818, w 12ce str. 68. 

A. C La Pologne et TEnrope par G. A. 
Paiia, Dentii. 1861. 1 fr. 

A 6. K. Nauka krojn damskiego, z atlasem 
nwieraj%eym 25 tablic, rycin i fignr. War- 
szawą, 1875, w 8ce, str. 76. 5 złr. 

— ob. GłMziński. 

A. ff. ob. Ostrowski Krystyn (1866). 

A. J. ob. Yereniysse Brane (1^79). 

A. K. ob. SabowtkI W. A. (Odpowiedź 1878). 

IL L Przygody mojego gospodarza i jego 
rodziny czyli powieść z dyliżansu napisana we dwóch częściach przez Ł. A. Części I. II, 
Wilno, w druk. XX. Pijarów, B. 1830, w 8ce, 
113 i Ul str. 

A. N. ob. Liuber Kar. (kazanie 1812). 

ABAKANOWICZ Bruno. Teoryja astronomi- 
czna gwiazd spadających według Schiaparel- 
lego, odbitka z Kosmosu. Lwów, Polskie Tow. 
przyrodników imienia Kopernika. 1876 r., 
w 8ce, str. 12; kop. 12%. 

— Wystawa krajowa rolnicza i nrzemysło* 
wa. Organ komitetu wj^stawy. Dodatek bez- 
ptatny ao pisma .TTdzień**. Nakładem księ- 

farni polskiój. Redaktor B. Abakanowicz we 
iwowie (Wychodziło podczas .wystawy kra- 
jowój rolniczo - przemysłowej ** we Lwowie 
1877). Przedpłata we Lwowie 3 złr. w Au- 
stryi z przesyłką 8 złr. 50 cent. 

— Zarys statyki wykreślnój, napisał 

docent Akad. techn. we Lwowie, częś^f I. 
Lwów, druk. Rogosza, nakł. Przeglądu techn., 
1876, w 8ee, str. 2 ni, 80 i tablic I — IX 
w 4ce. Z przedpłatą na częś<f II 4 fl. 

Abscadlnik biblijny, obrazkowy. Warszawa, 
nakł. H. W. Gumińskiego. 1868. 80 kop. 

— dla dzieci. Warszawa, Gebethner i Wolfl^ 
1869 (1870), w 32ce, str. 20. 20 kop. 

— rzyli groszówka dla dzieci nfechodzą- 
cych do szkoły. Jasło, Businowski, 1857, w 8ce, 
str. 35 i 1 niel. 

— To*. Tarnów, Rnsinowski, 1859, w 8ce, 
(itr. 24. 

— Toż. Dla dzieci początkujących na nowy 
sposób przerobiona i ułatwiona. TamóWi Bu- 
irinowski. 1861, w 8ce, str. 23 i 1 niel. 

~ krakowski- B. wyr. m. dr. i r. (Kraków, 
1848), w 8ce, k. 1 (wierszem). + 

— obrazkowy (24 kart kolorowanych na 
grub}m papierze). Warszawa, M. Orgelbranda 
1863. 87 y, kop. 

— obrazkowy, z rycinami kolorowanymi. 
Warszawa, 1867, w 8ce, kart 6, w oprawie. 
37 V, kop. 

1 i ABlfciADŁNYK - AOTA -* obrazkowy z historyi nataraln^. Ab6- 
c6daire pittoresąae d^historle natarelle. War- 
szawa. KaUadem 8. H. Menbacha, księga- 
rsa przy ulicy Hiodow6j Nro 486. 1860, 
w 12ce, str. 93 (po polska i po frauc.) zniż. 
60 kop. 

— warszawski. Podaranek dla grzeoznyeh 
dzieci. Wydanie nowe. Warszawa, naU. Jol. 
KtUlera. dmk A. Ginsa, 1872, w 16ce, str. 
78. 2 ztp. 16 gr. 

— ob. Bełza Władysław (1870). 

Abeeadłnyk dla ditcj ruskich. Łw6w, K. 
Wild, 1867, w 12ce, str. 46. 6 cent. 

Abecadło duże i małe na arkuszu, do roz- 
cinania na pojedyncze litery. (Warszawa, 1871) 
2 zrp. 

— obrazkowe sposobem łamigłówki (nakle- 
jone na kwadratscn do składania). Warszawa, 
M. Orgelbrand (około 1868). 75 kop. 

— obrazkowe kolorowane w 9ciu tablicach, 
oraz z wizemnkiem Matki Boskidl, dla grze- 
cznych dzieci. Warszawa, M. Orgelbrand, 
1868. 16 kop. 

— w rycinkach dla dziecL niemleckle^ros- 
syjskio i polskie. Kińsk, u Katansona w War- 
szawie, 1852, format podłużny. 60 kop. 

— wielkie i małe na dużym arkusza dru- 
kowane. £rak6w, Jaworski (1870). 12 cent; 
naklejone w pudelku 45 cent. 

— obacz Anczyc, Cejnowa F. (Kaszubskie), 
Gerson W. (1860), Jarema G. (Nowe polskie, 
Rzeszów 1850 — 68), Jeske, Kazinczy (węgier- 
skie). Rzepeeki L, Skazówka, Szymsnowski 
W. (b. r.), Trybulski W. (ruchome 1878). 

Abeliard ob. Dorat (Odpowiedź 1825). 

(Abelson.) Głos w sprawie starozakonnego 
Leyby Abrahamowicza Abelsona, obyw. wi- 
leńs. z JW. Józefem Twardowskim, Rekt<Mrem 
i całym Imper. Wileńs. Uniwers. b. w miej. 
(Wilno 1822) fol. ark. niel. 5. 

ABGAROWICZ Adolphe. De rinaliónabilitó 
du fonds dotal en droit romain et en droit 
fhmęais, tbóse pour le doctorat Paris, im- 
prim. Gh^utbier-Yillars, libr. Larose, 1877, 
w 8ce, str. 114. 

ABGAROWICZ Jśzeff (ze SUnisławowa). Dis- 
sertatio inaugur. medico-zoologica yermium 
corporis humani deaoriptionem eorumque ge- 
nesim sistens. Yindobonae, typis Ueberreiter, 
18S9, w 8ce, str. 28. 

Akgarewicz Grzegorz ob. Isakewicz I. (Mo- 
wa 1859). 

Abiaesgebet.Lemberg,Poremba, 1858, w I2ce, 
str. 86. 

— Toż tamże, 1867, w 8ce, str. 32. 

ABOUT Edmund. Córka pastora, powieśd. 
Toruń, Bakowicz, 1869, w ]6ce, 8tr.-87. '/f tal. 

— Nos notaryusza, powiastka z francuz- 
kiego. Toruń, Bakowicz. 1870, w 16ce, str. 
166. (Zbiór powieści T. XII.) S6 kop. — Morderca, komedya w jednym akcie, 
przekład A. Walewskiego (Biblioteka teatr6w 
amatorskich. Ker 15). Lwów, F. H. Richter, 
druk. Gazety narodowój, 1879, w 8ce, str. 
22 i 1 ul. 40 out. 

~ Małżeństwa prowincyonalne. (Odcinek 
z Gazety warszawskiej.) Warszawa, M. Or- 
gelbrand, 1869. 40 kop. 

— Turkos, tłomac^ył Stan. Bojcsa. (Odci- 
nek z Gaze^ polskiój.) Warszawa, M. Orgel- 
brand. 45 kop. 

— ob. Feydaau Ł (Pociecha 1873.) 

ABRAHAMOWICZ Dawid. List otwarty do 
W, P. Ottona Hausnera posła do Bady pań- 
stwa. Lwów I. zwi%z. druB., 1878, w 4ce. 2 k. 

— II List otwarty do Wpana Ottona Hau- 
snera, ^oria do Bady państwa, dd. Lwów 
4 gruduia 1878. Lwów, I. związkowa druk., 
w 4ce, str. 7. 

— Zbrodniarz, obraz dramatyczny w 4 
aktach oryginalnie napisany. Gały czysty do- 
chód przeznaczony na korzyś(^ szkoły polskiój 
na Batignolles w Paryżu. Lwów, 1869, w 8ce, 
str. 86. 18 sgr. 

— ob. Bolnik (1877). 

Abrahamowiezewie obacz Wilczyński J. K. 

(herbarz). 

ABRAMOWSKI Maurycy z Osteroda w Wscho- 
dnich Prusach (ur. 1852). Der acute Gelenk- 
rheumatismus nnd seiu Yerhalten zum indu- 
cirten Strom. Inaug. Dissert Berlin, Buchdr. 
?. Gustay Lange, 1876, w 8ce, str. 86. 

AoGount (The first ffeneral) of the recepts 
and disbarsements of the polish Society of 
education« etablished at Paris. Paris, 1834, 
w 8ce. 1 sgr. 

— ob. Peiish Society (1834), Stuart (1847). 

ACHARD Amadeusz. Sabina, powieś(f. War- 
szawa, M. Orgelbrand, 1869. 40 kop. 

— WąwozY kaudyńskie, opowiadanie. Tłu- 
maczenie z trancuzkiego (Dodatek do Opie- 
kuna domowego).. Warszawa, 1874, w 16ce, 
str. 110. 40 kop. 

Ackermann L ob. Kmzer Kar. (Przekłady 

1876). 

Aere (d') Jeaa Saint ob. Ilatuszewiez W. 

(Notice 1840). 

Acta Synodi Dioecesanae Luceoriensis per 
Bemardum Maciejowski episcopnm Łuceorien- 
sem tribus postremis diebus f^ebruarii anno 
Domini 1589 celebratae, edidit Zeno Chodyń- 
ski, Begens Seminarii Dioecesani Yladisla- 
▼iensis. YarsaTiae, typis Czerwiński et Comp. 
ad Plateam Sto Krzyzka Nro 1325, 1875, 
w 8ce, str. 48. 

— - Tomiciana Tomus nonus. Tomus nonus 
Epistolarum. Legationum.Besponsorum. Actio- 
nam et Berum Gestarum. Serenissimi Prin- 
cipis Si^ismundi Primi Begis Poloniae Magni 

Ducis Lithuaniae. Per , A. D. 1527. Sum- 

ptibns Bibliothecae Komicensis, wydanie II. ACnSStftCKE - ADftBSS 8 F9mA, 187a, w 4ee, a kartki, tyM, Btr. V. 
9tty aa oktadoe 4rvkowaii4) pieca- maiesta- 
tjtaa Zir^manta I, po dw6ch kartkach ty- 
ial»«yck praedmowa pnses Di a Zygmanta 
GdJekowakie^Oy str. V. 7 H 20 kr. Oprawne 
8 140 kr. 

— c»|itiiU oK OstiifiwskI DaMian (1837). 

ok Upski (1800). 

dea National-Comite der polni* 
faignratioii. Parie 1889, w 8ce. str. 8. 

UmtMBmM Jmkok ob. Keeebue Aaf|. (Pretia- 
n 1008). 

mmEK Fantynand (k. k. Krelagerichta- 
Pitas). Anadmck der innigen GhefBhle der 
Snflower k. k. Kreiifferichts- Baamten am 
Ttft der Oebnrt dee Łiseriichen Kroaprin- 
lea ran Oesterreirh am 92. August 1858. 
BMmfyw, Peliar, 1858, fol. str. 1 niel. 

ADAHtEWtCZ Dr. Albert. Die natur nnd 

der Safanrerth d^^s Peptone. Eine ezperimen- 

Wk UiterBncbuiig zur Physiologie des Al- 

VaBiif roB Dr. ra?atdocent an der Unmr- 

sUtmi Aaaietens-Arat am Giarit6- Kran- 

tekese xa Berlin. Berlin Yerlng Ton August 

Ifoiiwald. Dmck Ton K. Boli Berlin, Mit- 

tektnne 29. 1877. w 8ce. str. YllL 128. 

aaarkL 

— Przypadek amyotroficanego p«>rażenia 
vftmĘkvwtgo ase awyrodnieniem dróg pirami- 

^ych flkreślil docent prywatny Uni- 

wn^tetn i starssy lekera ssspitala Oharitd 
w Berlinie (Odbitka z Przegląda lekarskiego). 
Knk&w. druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 
% X rycinami w texcie. 

— Da« Schicksal des Ammoniak im gesun- 
iet uad die Qaelle des Zuckers and das 
Feiknlten des Ammoniak im Diabeteskranken 
Menscken (Ans „ArcbiT f. pathol. Anat u. 
FbjBioL u. t klin. Med.^). Berlin. G. Rei- 
Bcr, 1879, w 8ce, str. 66. 1 marka. 

— Die Secretion des Schweisses. Bina bila- 

tcn'.munetrische Nerrenfanction. Nach Un- 

ttniehnngen an Menschen nnd an Thieren 

losmellt. Berlin, Hirschwaid, 1878, w 8ce 

'. rtr- IX i 70. 2 mk. 

.mSKiEWtCZ Hiiia (nr. 1848). De sncoes* 
Me lypotkeearia. Dissert inaug. Beroiini, 
&■ lasge, 1869, w 8će, str. 92. 

ADAMOWICZ Adam F. Mnsaenm anat. Caes 
AeaL Ckimr. Yilnensis. Yilnae, J. Zawadzki, 
typ. eiackaberg, 1842, w dee, str. ZYI. i 281. 

— Pierwaae początki pisma św. dla dzleei. 
Wilaa. druk. J. Zawadzkiego, 1868, w 16ce, 
«r. 146 i k. 1. + 

AdiaMiricz Ależ. ob. Zarysy (1877). ti the polisch Yolinist Boston 
(V Aaeryee) 1879. 

ttAIIY Hainr. Geographie yon Schlesien 
ftr den Elementar-Unterricht, 17 Auflage. 
Bnduu Trewendt, 1878, w 8oe, str. 48 i 11- 
m?. karta Ssląską w 4ce pedluinój. 30 fenig. I Adaś, opowiadanie, ob. iankewaki Plaeyd. 

Additaneirta ad historicas notitias Ordinis 
s. Pauli, imprimia de fanesto casu clanstri 
S. Omcis P41if01d, cum indke snblatorum in 
Hungaria ooenobiorum ejusdem Ordinis. On^ 
coTiae, typ. (Jniyers., 1871, w 8ce« str. 28. 

Addftamentam ad offleinm Sanotimonialinm 
Yisitationis Beaiissimae Yiiginis Hariae JIo* 
nasterii CracoTiensIs. Cracome, snmptibns 
Honasterii Yisit. B. IL V. Ex Thypographia 
Epbemeridum .Ozas" 1876, w 8ce, 1 kartka 
tyt, str. 96. 

Addreaa of the Polisck democrats te Euro- 
pę. The 8 fh. of January 1847, w 4€e, str. 4. + 

— of the literary Polisb Association to 
the people of Great Britain; Thomas Camp- 
bell jPresident. London, printed by Georg Ek^ 
cles, etc. 1832, w 8ce, Btr. 20. 

— of the men of Birmingham etc. etc. re- 
specting the present Condition of Poland, as 
adopted at the annual Meeting of the politi- 
cal Union, on Monday Jnly 30. 1832. Sweets 
printers Strood, fol. m., str. }. 

— of the literarv Association of the Friends 
of Poland, 1846 ; ob. Sluart 

Au'el ob. Malferstedt G. A. (der abgestorbe- 
ne 1874). 

Aden ob. Niedłwiedzki. 
Adjna ob. Villemalii. 

Adler (der Weisie) im Januar 1832. b. w min. 
(1832), w 8ce, k. 1. 

— (Der weisse). Zflrich, 1855, Nrów 77. 

— der weisffe. Zfirich, Druk Schnltess. 1864, 
od d. 8 lutego. NN. 8. str. 12. 

Administracya ob. Dunajewski, Kasperek, Za- 
leski W. 

Administracyjne rozporządzenia ob. Kasperek 
Jan (Zbiór 1876). 

— urządzenia ob. Skorowidz (1878). 

— władze ob. Dunajewski Jul. (Projekt 1871). 

Adres duchowieństwa dyecezyi krakowskiej 
do Jef^o Excelencyi biskupa wikaryjusza apo- 
stolskiego w Krakowie (Gałeckiego) d. d. 
Wrzesień 1874. (Na końcu: Kraków, nakła- 
dem duehowieństwa dyecezyi krak.. w dm- 
kami Uniw. pod zarządem J. Stelcla.) fol. k. 2. 

— Litwinów do Sejmu polskiego (i Odpo- 
wiedź na ten adres). Warszawa, 1881, w 8ce, 
str. 8 i 4. 

— przedstawiony Parlamentowi W. Breta- 
nii. Paryż, 1848, w 4ce. str. 8. 

-^ mieszkańców Galicyi do J. C K. Mci 
Franciszka Józefa I. Lwów, 9 Grudnia 1848, 
fol., str 1 niel. (na drugiój stronie: ,Do 
mieszkańców Galicyi* z tegoł dnia.) 

— Towarzystwa ob. Czartoryski (1846). 

Adrees Debatten im galizischen Landtage 
im J. 1871. Wien 1872. ADRE8SE - AHM Adresie dn Comlt6 Polonaia & la Ohambre 
deB Deputśs, aTec des pi^es jostifioatiTes- 
Paris, w 8ce. str. 16. 

— dn peaple polonais an peuple francais. 
Paris, J. Dupont, 1848 w 8ce, str. 8. 

— der Polen an Deatschland. Am 29 No- 
Temb. 1845. Paris, Buchdr. Dondej Duprć, 
1845, fol. 1 k. 

Adresy ob.' Rocznik (1877). 

Adwokat domowy ob Borejko M. (Sekretarz 
(1871). Haidinger Andrzej (1875). 

Aenderung (Ueber die) der Nationalitfttyon 
einem Rulhener. Oedruckt in Przemyśl, 1848, 
w 8ce, str. 15. 

AFANASiEW 0. Poetyczeskija wozzrienija sTa- 
wlan na prirodn- Opjrt srawnitelnago izucze- 
nija slawian, predanii i wierowanii w swiasj 
8 miticzesk. skazaniami drugich rodstwiej. 
narodów. T. 2. izdanije K. Sołdatenskowa. 
Moskwa 1866 — 68. 5 rnbli. 

— Kowieńskaja Guberrija. Sostawił 

człen sotrudnik Imper. msskago Geogr. Ob- 
Bzczestwa. (Materiały dlia Geogr. i Statlst. 
Bossii sobranyje oficerami Generalnago Szta- 
ba) 8. Petersburg, typogr. Towaryszczestwa 
«0D8Zczestweunaja Polza", 1861, w 8ce, str. 
X, VI, 748, II i mapp 2. 1 rub. (I tol. 10 
Bgr.) 

— ob. Gaierija (1852); Korzeniowskt Józ. 
Afganistan ob. Nałkowski Wacław (1879). 

Afisz teatralna; ty tu? ze strony odwrotnej: 
Teatr krakowski, redaktor odpowiedzialny 
Anastazy Mastalski, w Krakowie czcionkami 
drukami «Gzasu", fo). 

Rok I od 21 paź«lziemika 1871 do 2 czer- 
wca 1872 fol. Nr6w 125. 

Bok U w drukami Ł. Paszkowskiego 
w Krakowie od 21 września 1872 do 25 wrze- 
śnia 1873, fol. Nrów 214. 

Rok III od 2 października 1^78 do 27 wrze- 
śnia 1874. fol. Nrów 166. 

Bok IV od 3 października 1874 do 21 sier- 
pnia 1875, fol. Nrów 163. 

Rok V od 1 października 1875 do 16 wrze- 
śnia 1876, ful. Nrów 146 

Bok VI od 8 października 1876 do 13 ma- 
ja 1877, fol. Nrów 81. Wydawca St. Koźmian. 
W feuletonie obejmuje Kar. Estreichera Te- 
atra w Polsce (abecadtowo według . miast od 
A aż do Lwów), Miesięcznie 50 cent.. 

Aforyzmy ob. Fedorowicz (1873). Humlecki 
(1877). Prawdzie W. (1878). 

Afryka ob. Verne. 

'* południowa ob. Reliman A (Geo botani- 
czne 1879). 

— zachodnia ob Cłmiiiu Paweł (Przygody 
1878). Hellwald Fryd. (Geografia 1877) 

Agacińskł Józef. (Ciąg broszur wydawanych 
pod nazwiskami żołnierzy: Agaciński, Bli- 
źniakowski, Cybulski i t. d.) Besancon, 1833, 
w 8ce, ark. 9. Bedaktor ob. Moizner AGAS8IZ Ludwik. Plan stworzenia, odczyty 
o podstawach przyrodzonych powioowactwa 
między zwierzętami, przekład polski pomno- 
żony życiorysem autora przez Karola Jurkie- 
wicza prof. zw. Uniw z 50 drzewor. w tek- 
ście. Warszawa, M. Glucksberg, 1877, w 8ce, 
str. XXXVni ni l 143. 90 kop. 

Agenda kościelna dla kościoła nadwomes:o 
i katedralnego w Berlinie. Poznań, 1825, w 4ce. 

— dla ewangielickiego kościoła w krajach 
kr6l. polskich. Z osobnemi przepisami i do- 
datkami dla Prowiucyi Prus, podług ^da- 
nia z r. 1829 przetiumaczona. KiŃólewiec, Har- 
tuug, 1869, w 4ce, str. XVI i 422. 2 Ul. 

— dla zborów ewangelieko-luterskich w Bo« 
syi, zaprowadzona w zborach ewangelicko - 
augsburskich w Królestwie Polskiem. Tłuma- 
czył z niemieckiego Ks. Gustaw Manitius, 
pastor parafii ewangelicko-augsburskićj war- 
szawskiej. Warszawa, nakład tłumacza, 1874, 
w 8ce, str. 123 i nut str. 12. 1 rs. 50 kop. 

Agłona ob. CHODŹKO D. (1856). 

AGREDA Marya. Miasto święte czyli życie 
Najśw. Maryi Pauny w VIII. księgach, prze- 
tłoniaczone z włoskiego. Kraków, Jaworski, 
1870 (1868), w 8ce. 1 złr. 50 c 

(Ahatwerus). 2yd wieczny tułacz rodem 
z Jeruzalem imieniem Ahaswerus. Bochnia, 
Pisz, 1863 (?). 6 cent. 

— ob. Hameriing (1877). 

♦ AHN F. Kurs praktyczny nauki języka 
francuzkiego, bez uczenia się re^uł na pa- 
międ. C/ęśrf I. Wyd. pot. VII. Lwów, na- 
kładem K. Wilda, druk K. Pollaka w Sano- 
ku, 1873 (1872), w 8ce, str. XVI i 130 60 cent. 

— Toż. części II. czwarte wydanie polskie 
podtug 40go wydania niemieckiego przero- 
bione i poprawione. Lwów, K. Wild, 1877, 
w 8ce, 3 kart, str. X i 146. 50 kop. 

— Toż, podług zasad częśd I, ósme 

wydanie polskie podług 195go niemieckiego, 
poprawione, z dodaniem krótkie^fo wykładu 
zasad wyuiawiania i zbiorku najpotrzebniej- 
szych wyrazów, na nowo przejrzała Stefania 
Wechsierowa. Lwów, nakł. K. Wilda. Sanok, 
czcionkami K. Pollaka (tytuł i przedmowa 
z drukami ludowśj we Lwowie), 1879 (1B78), 
w 8ce maJśj, str. 2 ni., XVI, 171 i 1 ni. 60 et. 

-— Nowa Metoda praktyczna i łatwa nau- 
czenia się w krótkim czasie języka Włoskie 
fo, z zastosowaniem do użytku młodzieży 
olskiój, przez D. N. Warszawa, nakładem 
Bernarda Lessmana Księgarza przy Ulicy 
Bymarskiśj Nr. 741. W drukarni Oh. Kel era 
i Spółki, 1866, w 8ce. Kurs pierwszy k. 1. 
str. 94 Kurs drugi Warszawa, w drukami 
Goldmana 1667, w 8ce, str. 94. Kurs po 50 kop. 

— Nowa metoda praktyczna i łatwa nau- 
czenia się w krótkim czasie języka niemiec- 
kiego, z zastosowaniem do użytku młodzieży 
polskiej, przez B. Ł(e8smanna). Wydanie trze- >•. p 4".- 

" i *^ AHRENS - AKOSZEWSKI de popnwione i powiększone. Kars dragi. 
Wmiawa, 1870^ w 8ee, str. 120 40 kop. 

— To± josjka niemkckiego, przekład z fran. 
wedhig 34 wydania z zastosowaniem do użyt- 
ku doBoweRo i szkolnego przez Ant. Tessar- 
czjka. Wyd. Scie popr. Kurs U. Bochnia, 
Pisz, 1872, w 8ce, k. 2, str. 127 i I. 60 cent. 

— Też języka niemieckiego, przekład z ory- 

finiii według 84 wydania z zastosowaniem 

h itytka domowego i szkolnego przez Ant 

TsKirccyka. Wydanie czwarte, poprawione, 

tal pierwszy. Bochnia u Pisza, 1873, 8ka, 

sir. 91. 40 cent. 

— ToŁ j^yka niemieckiego, z zastosowa- 
niem do użytku młodzieży polski^ przez Ber- 
narda Łesmana. Kurs i. (Wydanie szóste 
psffawione i powiększone). Warszawa, na- 
Uadem B. Łesamana, 1873 w 13ce, str. 94. 

— Też. Wydanie siódme, tamże, 1877, w IBce, 
ftT. H. kop. 30. 

^ Tet języka niemieckiego z zastosowa- 
nia 4o użytku młodzieży polskiój przez Ber- 
Bsri^ Lessmana kurs II zawierający grama* 
^ i ćwiczenia, wydanie nowe, poprawione 
i zwiększone. Warszawa B Lessman 1876, 

V 8tt, str. 120. 40 k. 

— Praktyczne prawidła nauczenia się w krót- 
kim czasie języka rosyjskiego, z zastosowa- 
nieaa do użytku młodzieży polskiój, przez 
Mkbala Amszejewicza. Wydanie trzecie po- 
■aożone i poprawione. Warszawa, 1 871 w 1 2ce , 
&t. 128. 20 kop. 

— Wykład praktyczny nauki jeżyka fran- 
cttkieffOy z niemieckiój or^ginalnój edycyi 
inerobiony i do użytku nuodzieży polskiej 
sastosowany przez B. Lessmana. Kurs I Wy- 
danie 4te poprawne i po w. Warszawa, 1^2 
w 12ce. Btr. 128. 25 kop. 

^ Toż. Kurs II. Wydanie trzecie popra- 
wione. Warsz., 1868, w 12ce, str. 106. 40 kop. 

— Toż. Kurs III. Zawierający wzory z pro 

ij i poe^i, wyjęte z najlepszych pisarzy 

taenzkich, dawnych i nowoczesnych, z do- 

^amem objaśnień gramatycznych oraz wszel- 

M& trudnt6j}<zyeh wyrazów i wyrażeń. War- 

nawi, 1863, w ]2co, str. 109. 40 kop. 

— Toż języka ruskiego jprzez Mich. Am- 
SBPJeincza. Kurs I. Wydanie 4. Warszawa, 
187$, jr Sce, str. 128. 20 kop. 

— ob. Goldberger J4z. (1879). Tessarczyk A. 
Ahrens ob. Krzymuski Ed. (teorya 1876). 
Akresstwa Ewelina ob. Batliat Fryd. (1871). 
AMa ob. Ghistawzeal A (1875). 

AJMARO Gttstaw. Awanturnicy, powieści 

inelożona z francuskiego, tom I i II (Od- 
ntka z Tygodnika powszechnego). Warszawa, 
Geliethner i Wolff, druk. VM. Dębskiego, 1879, 

V l€ce, str. 276 i 200. 1 rub. 50 kop. 

/UmWORTH. HARRISOM W., Grichton. 
Powieść angielska przełożył J Chorośnicki. 
f tomy. Lwów, 1876, w 8ce, I 243 str. II 205 str. (Biblioteki powieści i romansów tom 83. 84, 
(hibrynowicz i Schmidt). 8 złr. 

Air ob. Mekarakl L. (Discussion 1876). 

Airt chantóB pendant la róTolution en Po- 
legnę. publiÓB par une Polonaise. Nr. 1. La 
YarsoTienne (z muzyką). Paris, w 4ce. 5 str. 

AJRAM (Maria). Litwa, dramat liryczny 
w cztórech aktach na tle Lituanii Artura 
Grotgera, oraz kilka ulotnych wierszy, napi- 
sal ijram. Kraków, nakl. autora, druk. Fr. 
X. Pobudkiewicza, 1878, w 8ce, str. 63. 75 et. 

AIRY Dr. Doktora Airy metoda naturalnego 
leczenia albo pewny sposób, aby te uajwięcój 
zachodzące choroby ludzkie np. Suchoty, wy- 
cieńczenie, szkroftily (gruczoły), słaboś<f ner- 
wów, rak, pruchnienie kości, chorobę wątro- 
by, słabośff żołądka, knrcze żołądkowe, suchy 
ból (podagrę) reumatyzm, choroby niewieście 
wszelkiego rodząjn. wielką chorobę, choroby 
pęcherza i organów urjrnowych, rapturę i 
wszelkie choroby zarażające jako to: Chole- 
rę, ośpice (krosty), febrę nerwową itd. przez 
pojedyncze i uchwalone środki bez lekarza 
szybko i pewnie od siebie oddali<^. Z wielu 
w teicie drukowanymi anatomicznymi drze- 
worytami przez Dra Medycyny Airy Członek 
różnych Towarzystw oświaty itd. Wydanie 
piąte. Tłomaczenie zastrzeżone. Lipsk, Rich* 
ters-Yerlag-Anstalt. (Cesarsko Król. nadwor- 
na księgarnia nakładowa, drukiem Metzgera 
i Wittiga w Lipsku, 1878, w 8ce, str. 400. 

-^ Metoda naturalnego leczenia, opracował 
Dr. Adolf Richter, siódme polskie znacznie 
poprawione i powiększone illustrowane wy- 
danie. Lipsk, nakł. Richtera, druk. Metzgera 
i Wittiga, 1879, w 16ce, str. 508 z rycinami 
w tezcie. 1 marka. 

AISCHYLOS. Persowie, tragedya w prze- 
kładzie Józefa Szujskiego. (Odbitka z rrze- 
glądu polskiego.) Kraków, drak. C^sn, 1879, 
w 8ce, str. 37. 

Akademia ob. Bericht (1876), Majer J., Pro- 
jekt, Seredyński W., Statut Szujski J. (spra- 
wozdanie) 

Akapliyst Panu naszemu Jezusowi Chrystu- 
sowi. B. Wi m. dr. i r. (Krzemieniec, druk J. 
Wfignera przed r. 1849}, w I2ce, str. 82. 

— Najświętszej Pannie Boga Rodzicy B. 
m. w. i r. (tamże), w 12ce, str. 95. (Obadwa 
przedrukowano z Modlitewnika unickiego 
wyszłego w Poczajowie.) 

— Ob. Nabożeństwo. 

Akcyjne Towarzystwo ob. CbotomskI Bole- 
sław (Przyczyny 1871). 

— prawod. ob. Thoerner. 
Akcyza ob. Instrukcya. 

AKOSZEWSKl A. ks. Wzrost kościoła świę- 
tego w ezasie obecnym. Poznań, T. Daszkie- 
wicz> 1870, w 8c6, str. 24. 1 sgr. 

— ob. Czytelnia ch^zei^ciańskt (1869 - 71). - AKTT AK8AK0W J. Is8ledowaiiij« o torgbwlii na 
Ukraińskich jarmarkach 3 cźasti. Petertbiiif , 
1858. w 8ce. 

AksamHowski ob Bitirrtb Teed. (chimrtfia 
1876). 

Akt (GodlcznyJ) lAperatorBkago wurszaw- 
•kaffo Uniwersyteta 80 Awgiuta 1872 ^oda. 
Warszawa, w typog. noBebna^^ okmga, 1872 
w 8oe, etr. 186. 

— Toż 1874 groda. Warszawa. W tipofirafii 
Warszawskaho uczebnaho okm^. Na Miedo- 
woi Ulicie Nro 487. 1874, w 8ce, 1 karta tyt 
str. 1.-10, 1-35. 1-21, 1-20 IV. Z jeduą 
tablicą fotografowaną. 

1. Riecz. proizaiesiennaja na akcie Imp. 
Warsz. Uniw. 20 awg. 1874 goda. Hospodi- 
nom Rektorom I. II. Blachowieszczewskim. 
3 — 10. 

2. Odczet o sostojanii J. Warsa. Uniw. 
w l87*/4 Akademiczeskom ffodn 1 — 35. 

8. Oczerk ekonomiczeskano razwitga Pri- 
wićlińakaho krają so wriemeni Reform 1864 
goda w krestianskom bytu, srawnitieino spred- 
szewstwniuszczimi periodami XIX wieka. 
Simonenko str. 1—21. 

4i O Wazie d izobrażeoiem Danai i Perse- 
ia prinaseżaszczei Imp. S. Pet Eremitain p. 
A. T. Mierzynskaho f.tr. 20 i IV. 

— konfederacyi Narodn Polskiego. Vel-8ail« 
les, dr. Klefer, 1886, w 8ce, str. 15. 

— heroiczny miłości ku duszom ozyacowym 
przedstawiony szlachetności wiernych. War- 
szawa, Czerwiński i Sp., 1870, w 16ee, str. 
12. 3 kop. 

— Toż, przedstawiony szlachetności wier- 
nych. Warszawa, 1874, w t6ce, str. 12. 8 kop. 

— Rokoszu oryginalny przeciw Zygmunto- 
wi in. Kr61owi dar. 24 Czerwca 1607 pod 
Jeziorną (oodobizna), w litogriufii Jaroszyń- 
skiego w Poznaniu, fol., str. 11. 

— uroczysty zakończenia rocznego kursu 
nauk w szkole powiatowej realnfij w Wło- 
cławku odbędzie się d. 14 (26) Czerwca 1855 
r., na który Inspektor tejże szkoły imieniem 
Zgrom. Nanozyc zaprasza. W Włocławku, 
W druk. T. Buchholtza, w 4ee, kr 4. ^ 

~ Toż z r. 1856, w 4ee, k. 4. + 

— ' wiary sprzymierzeńców Roasyi* (War- 
szawa, 1831) w 8ce. 

— założeoia Gn»mady rewoluoyjndj ludu 
polskiego mającej na celu wywołanie i urzą- 
dzenie powstania powszechnego prceciw wszel- 
kiemu ciemięztwu. Bez w. m. i r., w 8ce, 
1 str. (przysięga według zasad Gromady Gru- 
dziąż, Humań i Praga.) 

— założenia Towarzystwa literackiego pol- 
skiego w Dijon. (Cdtó d*or.) Paryż, 1845, 
w 4cis, str. 1. 

— nałożenia i urządzeń gminy BelleTille. 
Paryż, 1868. Ztlrieh, w druk. Kossobudakie- 
go, w 8ce, str. 15. 50 centim. — założenia (Zwiąiku bratniśi pomo^ 
w Htowarzyszenitt podatkowam) Bendliluni* 
w druhami „Ojczyzny*. 1866, w 8ce, kart. 
oieL 2. (Podpisy: Paryż, d. 26 Marca 1866, 
Mateusz Gralew^ki, Zyg. Gawarecki, Mikołaj 
Aklelewicz.) -i- 

— ob. Belleville (1868). 

— oskarżenia ob. Poktąktwefci Eug. Ależ. 

(1834). 

Akta i gramoty ob. Harbaczewtki N. (Xrat' 
kija 1867). 

— grodzkie i ziemskie z czasów rzeczypo- 
spolitSl polskiój z archiynm tak zwanego ber- 
nardyńskiego we Lwowie w skutek ftindaoyi 
śp. Alex. hr. Stadnickiego l^ydaue-staltiniem 
Galicyjskiego Wydziału Krajowego 1868, 
w 4ce, T. L, str. XXVII. IW. 

Tom n. (1870) str VII. 285 

Tom III. (1872) z druk. narodowi) W. Ma- 
niackiego, str. Vn. 313 kartka niel. (Wydał 
Dr. Xawtn-y Łiske). 

Tom IV (187.H) z druk. Narodowój W. Ma- 
niackiego, str. VL 303 (wydał Dr. Xawei7 
Łiske). 

Tom V. (1875) z drukarni Narodowój W. 
Manicckiego, atr. VI. 296 (wydał Dr. Xawe- 
ry Łiske^. 

Tom VI. (1876) z <^rukarni Narodowej W. 
Manieckiego, str. VL Przemowa 1 kartka 
niel. i fctr. 302 (wydał Dr. Xawery Liske) 

Tom VII. <1878) z drukami iiarodowdj W. 
Manieckiego, w 4ce, (tr. VL 1 kartka niel. 
str. 325. Sprostowanie na 1 t»tr. Przedmowa 
^pisana wraes Oktawa Pietruakiego i Dra 
Xawerego Łiskego. 

— ob. LIake Xawery. 

— fiądowe ob. Hiibe Romuald (kilka 1873). 

— synodu prowincyonalnego lwowskiego 
w r. 1564 odbytego, i aktów kon^ystorza 
metropol. Iwowsk. wypisał i wydał ks. Se- 
weryn Morawski. Lwów, Zakład imienia Os- 
solińskich, 1860, w 8ce, str. 84. 48 kr. 

— urzędowe tjczące się szkoły narudowój 
polakiój. Paryż, 1844, w 8ce, str. 14. 

Aktdw czytanie, ob. Horbaczewski N. 

Akty russko-liwonskie, izdannyje Archeo- 
graficzeskoju Komncdssieju. 8. -Petersburg, 
1868. 2 rub. 

— otnoaiaazcziesia k istoryi jużnoj i zapa- 
dnoj Rossii. tomów VI. Wydawca Kostomsrow. 

Tom I. (1361—1598). Dieła po wnntrenno- 
mu ustrojstwu goaudarstwa i cerkwi, juridi- 
czeskago b3ta, uprawienia, torgowli i praw. 
8.-Petetaburg, 1863. 2 rub. 

Tom II. (1599—1637). 8.-PcterŁburg. 2 rub. 

Tom m. Małorosayskija dieła wremen 
Bohdana Chmielnickago. S.-Peteraburg, 1862. 
3 rub. 

Tom IV. (1657—1659). Dieła małoroesljska- 
go Kozaezesiwa pry hetmanstwie Iwana V?y- 
howskago. 8.-Petertibuig, 1868. 2 rub. 

Tom V. &-Pcte]aburg, 1(^68. 2 rub. łkubzeslya " Ajjmni Ima VŁ 2M&M poBueMoseny dakumeutj 
hjmngo flttłoTMfl^ftkAgo prykaia, obnimąltt 
Banie wremia ot konoa 1066 do 1666 fi:oda. 
Fenod hetaiiftnstwt na lewoj i hetmaDstwtt 
Owr i potom DorosiOBka na prawej storo- 
nie Ijiue^ra do izmieiiT Briaekowoekagr''; is 
uit\i nnieesateliiy: podrolmotti Briachowee- 
Vafo wMoBkwie. spitok sutej lapisannyoh 
utai Ewstratom Florowym, o p^oienii 
dirf w JUtoroaoii i ok otnoaieniack jBiiueko* 
wofaco k flB8liaław8koni« episkopit Metkodya 
• ^«eieilaw8kom kaatio^ scatejnjj tpiaok 
IMlia Tiaskina poAnnogo od oaria Alo- 
kują Midi^owiesa k Dorotsenką, kotoryj 
» 10 wiania aktoniałfia do Rosaii. (Odbito 
m t^) 2 mb. 

— Tot, 80braiiQyje i iadamiyje arcbeologi- 
esBikoitt Kommisiejtu tom X. St Petenbnrg, 
ISTa w 4jo Itr. W7. — iadawajoiBTJo Kojaiiaiejn wyaooaąjne 

aoHwtdiaaoin dla rasbora drewayok aktów 

w Hilna Tom L— Tpm IL Akty Grodnea- 

iki^ aemskogo i Brestkogo aada. Wiino, 

J8&-ldS7. po 2 nib. 

— iMbwaieffiyjo Wileuakoja Arckeograft- 
flBikaia kommiasieju- (Horbaeaewski J. wy- 
diwca). Wilaa. w typomfii A. H. Syrklina, 
W4 Tom VIŁ Akty aurodaienakaho (;rod- 
siabo Sada« w doe, atr. Xyi. 614. (Oglawlie- 
liie od 600 -614) UkaiaUel Imiea i fkmili, 

— Tod, X. tom: Akty wileaakago magi- 
•tiata i magdieburgii. Wilna, tip. A. G. 8yr- 
kiaa^ 1879. w 4ee, str. 672. a rabie. 

" otnogiaaaea^e sia k*i8toril jniaoj i aa- 
lili^i Bosaii, sobrannyie i iadan^e arckie- 
dig. Kommissiejn, tom JLI, 1672—1674, pri- 
lav]ieDjJe 1657. Pietierborg. 1879, w 4ce. 
Itr. 810. 2 raUe. 

- dwa obacs Cbadźko Miebał. 

Afcisiarya obaes Downtr (1868), Jerzffcawaki 

6L(»75). Kaśelakiewioz (1846), Krnstawakl A. 

y)m\ KfMŚniowskI (1825). Mtabolis (bistorya 

m, Naugobanar, ToHackł (1886), Wojniowiea 

1811). IbHwiiaa dwatoMa, ob. ebałmloki (1860), 
■ a^. Mossyński (1860), Piętrzy- 
0847), Tariaoki (1885). ^Meeąae Marya M.) Życiorys blogoslawio- 
^ Maryi Mi^e Alacdąoe s ryciną. Warszawa, 
k w r^ M. Orgelbrand, druk A. Łiefeldt, 
w 8oe, atr. 4. 5 kop. 

— ob. fialiohawaki Norb. (Żywot 1879). 

Aladya ob. Hiaterya (1873). 

Aiaimi ob. Tyiadaik (1878). 

dhid«a Fr. ob. Fiedler. 

UBA Juan de, Kartirea de Poloaia, drama. 
Iiifid, 1863. w 8<;e. 

«Ł8AII0 Saatea d'. Anx Cheft de la de;-- 
'iaiaaarreciion polonaise. Un eri de gaerre. 
Me i la Polegnę. Paria, 1847, w 8ce, str. 14. 1 AL-BEKRi Aba Obeid Abdalaek. lawieslia 
Al-Bekri i drugich awtorow o Rosi i Sla- 
wianao^) eaast* 1: Statii i rasiskanija A. 
Konika i barona W. Rosena (Prodołżen^e 
k* XXXnuła toma aapisoic iwp. Akademia 
nank, Nro 2.) St. Petersbarg, t^pogr. imp. 
Akademii naak, 1878, w 8ce. str. VI, 191 i 
1 ni. 75 kop. 

Albert llealdmoat> ob. MentdoienL 

AłberiHe (Senior) ob. Pawiftski AdeH (De 
rebns 1879). 

Albom fotograficsne ob. Chodźko T. (1875). 

-^ Jana Katejki z tekstem objaśniającym 
praea K. W. W6Jcickiego cięóci III Warsza- 
wa, 8. Łewental, 1876. fol., str. 38. Oena 3ch 
csąśoi 10 ra. 

— Malarnr polakiek. Sona pierwsza: „Mo- 
nachiom*. Warszawa, J. IJngen 1876 folio 
wielkie, 10 ryein drzeworyt6w i tyleż stron 
drukowanych 2 ra. w oprawie ozdobnej 8 rs. 

— Mazeom narodowego w Rapperswyil, na 
stuletnią rocznicę 1772 r. wydane staraniem 
Wl. hr. Platera. Poznań J. X. Żapański, druk 
Metsjrera i Wittiga w Lipsku, 1872, w 8ce. 
str. JLlX, 442 i rejeatr. ryo. 3. Prenmu. 8 tal. 

— Mnzenm nar. w Bapperswylu, r. 1876, 
pod redakcyą J. I. Kraszewskiego Lwów, 
druk. Gazety narodowej, 1876, w 8ce, str. 
Vn, 605 i 2 ni. 

{Tvti6: Rzecz o noezyi polskiśj przez Se- 
weryna Goszczyńskiego; O mierzeniu czasu, 
przez J6zefa Supińskieffo ; Pzut oka na kwe- 
atyą wschodnią, priez S^gmuuta Milkowskie- 
go; Oblężenie Pskowa w r. 1581. dziennik 
ks. Jana Piotrowskiego, przez ks. Ignacego 
Polkowskiego; Obrazek z Podlasia, przez 
Piotra ZfaroZka; Multany, Bessarabia i Pol- 
aka, przez Aleksandra Morgenbessera; Z tize- 
oięgo na czwar^ grudnia 1863, urywek z Pa- 
miętnika B. Bolea/awity; Jan Henryk Dą- 
browski i J6zef książę Poniatowski, przez 
AlfiredaMlockiego; Diagnoza przez Ludwika 
Wolskiego; Ustęp z podróży po Włoszech, 

Sncez Ernesta Buławę; O łacinie Mikołaja 
[opornika, przez Dra Alfreda Brandowskie- 
go; Wspomnienia z moich czasów, epoka sej- 
mu austryjackiego w Kromieryżu w r 184^49, 
przez Karola Forstera; Wspomnienie o Tar- 
nowie, przez Walerego Eliasza; Wandalizm 
nowoczesny i honor dyplomatyczny, prcez Ste- 
fana Baszczyńskiego; Rządy angielskie w in- 
dyach Wachodnich, przez Adama hr. Siera- 
kowskiego; Jeremiasz Falk sztyćharz polaki, 
pobyt jego i praoe w Bzwecyi, przez Henry- 
ka Bukowskiego; Kilka ałów o Aleksandrze 
Grozie i Jego pismach przez Boledawa Da- 
nina Rzuchowskiego; Panslawiści, obrazek 
dramatyczny w l akcie, przez Sewerynę Du- 
chińską; Lis^ Joachima Lelewela do Leo- 
narda Chodźki ; Muzeum narodowe w Rap- 
perswylu, pnez Agatoua Gillera ; Poezye : 
Seweryna (aoszcsyńskiego, Teoila LenaTt«*wi- 
ctjth flrne^ Buławy, G. Kohna, Michała 
Biernackiego, Benryka Merabacba, W. K., 8 ALBUM - ALCOTT WfadjrsTawa Betiy i Wlady«tawa hr. Tar- 
nowskiego). 

— Muzeum techniczno - przemysłowe 
w Krakowie. (Wydst Dr. Adr. Baraniecki.) 
Album ozdób z kaplicy Zy^muntowskióJ i 
z dw-óch nagrobków kanonika St. Borku 
{•f 1556) i wielkiego Marszalka Piotra Kmity 

S-f 1505) w Katedrze Krakowskićj. Omements 
le la Chapelle de Sigisroond I roi de Polowe 
et des deaz monnments funórales du chanoire 
Stanislaus Borek (t 1556) et dn grand Marę- 
chał Pierre Kmita (f 1505) Cathedrale dn 
GracoTie. Die Ornamente der Kapele Si- 
gismnnds des I K5nig Ton Pol en nnd doi- 
&rabeadenkmttler des Domherm St. Borek 
(+ 1556) und des Gross- Marschalls Peter Kmita 
(t 1505) in der Krakaner Kathedralkirche. 
Kraków. Wydanie Zarządu Mnzenm Te- 
chniczo-Przemyslowego I{Ta'.ow8kicgo. w dru- 
karni Wł. L. Anczyca i Sp. 1878. fol. Tytuł 
i wyjaśnienie tablic. 2 kartki niel., tablic fo- 
tografowanych 16 przez A. Szuberta 1 zł. 50 c 

— (Neujabrs) auf das Jabr 1857. Lwów. 
Piller. 1S56, w 12ce, str. 47 i 1 niel. 

— posłów polskich na sejmie praskim i 
parlamencie n emiecklm od 1:^73 do 1876 r. 
Zeszyt 1. Toruń, nakł. księg. nowój (W. Ma- 
łecki), druk J. Buszczyńskiego 1877, w 8ce, 
str. 16 i 2 porircty. Za 4 zeszyty '^ talara. 

— Towarzystwa muzycznego we Lwowie. 
Za rok 1862 (Zawiera: Lipiński, Karol Mi- 
zur. — Moniuszko St Ballada o Florjanio 
Szarym z opery: „Rokiczana*, do śpiewu. ~- 
Madejski. M. Krakowiak, do śpiewu. — Mi- 
kuli K. Pieśni ludu polskiego na fortepian ) 
(Nuty z tekstem ) Lwów, K. Wild. 1868. 3 złr. 

— typów wiejskich. VVarszawa, w fototy- 
pografii Mulerta i Kostki, 1874. 

>- ncz^cój się młodzieży polskiój poświę- 
cone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu z po- 
wodu )ubileu£zu jego piędziesięcio*etni6j dzia- 
łalności literackió). Lwów, staraniem i nakk 
Czytelni akade.uickiój Iwowskiój, druk Ga- 
zety narodowój, 1879, w 8ce, str. XIX, 664 
i 4 tablice litogr. w 4ce. 5 z)r. 

Treść: O rzekoiiiój wyprawie na Turka, w r. 
1497, przez Dra Stanisława Lukasa (str. 
1-19); Homera Iliady pieśń I, przełożył 
Oswald Maryan Halzor (&tr. 21— 37/-, Kandy- 
datura Fryderyka Jaskie I lończyka na biskup- 
stwo warmijsk.e 1489—1492. prz.*z di a Fry- 
deryka Papóe (fitr. 39—79); Mściwy zdr^j, 
baliada. przez Józefa Puzynę (8tr. 81 — 83), 
■Arys ofanesa komedya Kycerze, akt L prze- 
leży} Frauciszek Konarski (str. 85 — 128); 
O całkowaniu algebraiczuóm fankcyj alge- 
braicznych, napisał Ludwik ł^irkenmajer (str. 
109 — 181); Z Heinego (stx. 182); Przyczynek 
do dziejów polityki Hohenzollernów, opracował 
B. Mardyrosiewicz (str. 183-196); Do brzo- 
zy, przez Konstantego Pierożyńskiego (str. 
191); Wiodko z Damborza, kasztelan nakiel- 
ski, i Jogo stosunki z Kazimierzem Jagiellon czykiem, przez Walentego liikrota (str- 199-- 
238); Trsjr epoki polskiego rolnictwa, sikic 
rolniczo - historyczny , opracował Stanisław 
Kroszyński (str. 289 — 253): Burza, wiersz, 
przez Józefa Czermaka (str. 253—256); Este- 
tyczne ocenienie czasu powstania Tracki iiek 
Sofoklesa, napisał T. Garlicki (htt. 257—283); 
74iwsze to sanio, wiersz K. Pierożyńskiego 
(str- 284); Języlc ludowy polaki w ziemi cheł- 
mińskiej, napisał Antoni Krannowolski (str. 
285—312): Pamiętnik Jana Wł. PoczobuU 
Odlanickiego. napisał Wi, Menda (str. 313-— 
329); Do dumki, wiersz K. Pierożyńskiego 
(str, 330) ; Poselstwa Jana Dantyszka, skróśul 
Ludwik Finkel (str. 331—386); Konkurenci 
panny Eudoxyi, komedya w 1 akcie, napisał 
Oswald Karyan Balzer (str. 387—422); Pełka, 
biskup krakowski, opracował Jan Leniek 
(str. 423—435); Na śmierci młodzieńca, Fan- 
tazya, Zauhwyc:!nie. Dumka,^ wiersze K. Pie- 
rożyńskiego (str. 436 - 44Ci); Wykopalisko 
grabsko-robakows ie, opisał Bolesław Erzep- 
ki (sfr. 441—451 i 4 tabl.) ; Ranek letni, wiersz 
K. P. Pierożyńskiego (str. 452); Itinerarium 
Władysława IIl! Warneńczyka, króla Polski 
i Węgipr, ułożył Saturnin Kwiatkowski (str. 
452—483); Prześladowanie czarów w dawnój 
Polsce, podał F. O. (str. 485—509); O meto- 
dach i formach nauki szkolnój, napisał Karol 
Rawer (str. 511— 546); O rozwoju 'rozumu, 
skreślił Władysław Gięglewicz (ntr. 547—562); 
Doświadczenia co do wartości odżj^wczćj 
wstrzykiwań podskórnych pożywek, skreślił 
FerlyDand Eichhom (ntr. 563-578); Kilka 
uwag nad ,mową Jana Kazimierza, w którój 
przepowiada npadek Polski skreśli! Bronisław 
Gorczak (str. 579—599) ; Antygona i Ismena, 
studyum psychologiczno - estetyczne, napisał 
Franciszek Szymusik (str. 601—617); Żywot 
ks. .Jezuity Franciszka Bohomolca, skreślił 
Henryk Biegeleisen (str. 619—659) ; Czar ziele, 
wiersz Hogalenki (? tr. 660); Szkaplerz, poemat 
Józefa GzermaN-a str. 661—669); Polski żoł- 
nierz wiersz tłóroaczony z francuskiego przez 
Andrzeja Fredrę (str. 671—672; Zamek tro- 
cki, poemat Konstantego Buszczyńskiego (str. 
673—678). Spis rzeczy; Ważniejsze pomyłki 
drukarskie. 

— widoków ob. Orda Napoleon (1876—77). 

— widoków i pamiątek, oraz kopie z obra- 
zów Gaicryi wi anowakiój wykonaue na drze- 
wie w Drzewoiytni warszawskiói z dodaniem 
opisów skreślonych przez dra H. Skimboro- 
wicza i W. Gerson*^. Warszawa, S. Orgel- 
branda Synowie 1877, fol. str. 186. 

— widoków Warszawy. 3 mb., ceua zniż. 
1 rub. 50 kop. 

— de Wilna, ob.^cz Wilczyński. 

— ob. Bałucki M. (1877), Choiński J. (wło- 
skte), Chłędowskf Cfotogr.), Kostrzewski J. 
(1874). Kruk Kai., (fotograficzne 1870), SIm* 
mler (1870), Zienkowicz (Pszonki 1845). 

ALCOTT L. AUli mężczyźni, powieść, tłu- 
maczona z aiigieUkiego prz z Zofię Grabów- 
AliO^Af o - AŁEKSANDtLOWIĆŹ 9 jt«. Wwnair% K. HOaick, 1877, w I606, 
itr. tl2. 90 kop., w (wdobnćj oprawie 1 n. 

— Jlale kobietki powieśd dla dsiewcaąt 
pnH aatorkę .Uobrjeli ioa. e(o. przekład 
Zflii 9iabowBki6j. War«i«wa, w draiL Jana 
Sibotttiem l£i75. w 16oe, dtr. 453. k. i. 
1 lit. i& ceuk 

ILCrJTO. &aecs o rosumie stano, Lipsk., 
tak r itraasborgn u G. Silbermanna, 1849, 

/ll£XAIIIIES I. ceiai* rot. i kr61 puleki. 
DuBOfĘn pronoikfió par Sa Mąiestó TEmpe- 
rear et Jtoi a ron^ertore de la di^te dn Roj- 
aine de PoUigoe, łe %, Saptembre i820 a 
Yanefie (a. L). 

— Mowa nągaśnifliieiego Geearaa i Kr6ia 
Akkiaadra Ł miana fnj otwarcia Mjma 
KiMeetwa poUkiego, dnia i/18 Wneśnia ib20. 
yianiawa, w 4i:e, str. d. 

— Ukałnądsącsemn Senatowi Kopia. W St. 
YtMibagi 18 Julii 1803 raka. ^o seloienia 
KBiMiTuij foL, karty 2 nL 

— UśMA raądząeema Senatowi. W St Pe- 
mlargi, dnia 21 grudnia, 1807 r., fol.^ kart 
aL d, (lasism a oetanowieniem komlB/i aądo- 
we fdnirarjjaĄi do iitewskicli, bialornskick i 
■isakii^ gatierniij ^w dwóck kolamnach, po 
fek&B i po mejjakn.) 

— Ukas nądsącema Senatowi W St Pe- 
toebogił, dnia 21 graditia, 1807 roka, foL; 
kai^ 4 id. w dwMa kolamnack po polska i 
|o m jjaka. (O fondossa edaKacyjn.) 

— Z Bolój iaeki my Aleksander I impera- 
t« i lamowiadca Wsseck iiosyi etc. DypJo- 
MŁ 4]a kapców imperynm losyjskiego. i>ra- 
Mtm^Mo w St. Petersburga Wi sośnia 10 dnia 
J0O6 r. Praedrokowano w Wilnie pnqr Oolle- 
giom w drokaroi JJarciua DynuńskiejiO» ^- 
|9gr. wileńjik., icod r., fol^ str. 21 i 8 karty 
bL (po polaka 1 po rosyjska.) 

— Z Bol€} laski my Aleksaitder I impe- 
1 SAiiiuwłddca M 8xech iiosyi eto. Ogia- 

powaiseclmia. Wilno, AL. gradnia it 
uóit, fol., karta 1 ni po poUka i yo 

i«if)pka (Amnestyą dla lyck, co a Napoieo- 

■» i«B]rli tfię.) 

— W dsiań imienin Nąijaśn. Imperatora 
AidkiMidra i. 30 sierpnia, roka 1813. Wiersz 
sd BirtikaAr^w Litwy, w 4Ge, V, ark. (wiersz). 

— Do Nayjaśniciiszego AleiLsandra l. w ro- 
caiii orodaejua. o. w. m. i8il, w 4ee. 

^ De liayjainiigaaego Aleksandra L Lnpe- 
laiofa^ ź^nj zloienia koldownicaey przysięgi 
«d daekownego i swieciuego stano, ouywa- 
Histwa i poddaństwa 12 (24) Gradnia 1807 
1 Diekkąjnie. b. w. m. Iti07, w 4ce. 

— Did enomastieo yiri saper terris amplis- 
^ AiflOEaadn I pii, fdiioiz, aogasti, omniam 
tisiii aiii ImpeMtoris, pridie Calendanun 
Omrinm ASiA tiaeoTiaePolonoramsolemni- 
ki «kbrftto PL ^ak, i ciur« -* Orationes in landem Aogost. et Clement 
Alezandri L Lnperatoris et Aotocratoris to- 
tius Anssiae oooa&ione soleinnitatiit anOiTerda- 
riae qaa Saa Maiestas regimea Impera fe- 
Uciter aospieata est ab alomnu eloąueutiae 
Aoadezua folocensi Soc. Jesa eiocabratae 
et in Oonses^a Auademioo pronantiatAO iOi6 
Polociae typiz Academiois & (Są ta mowy 
miane praes stadeatów Akademii ł^ulocuifii}. 
ich imiona: Ste&n Krassowski, Antoni hir* 
kor, Józef Skrzędowsiu, Donat 2ebruWAki.) 

— ob. BeiMsławski Joi. (Wiersz b.r.). Br«- 
nieU X. (les nationalitez 1879> Oierzawio (na 
naradzania 1823). Fetiobeiiffeld L (elegia 182^). 
fiesaag (i826). Sreddesk fieif. Era. (I8iii). 
Nełd (1827). karft i. a. ^acdftchtniss 1826). 
Lubeckl (Jłessiears 1830). Oda (i820j. Opis 
(1843). Peezebttt MArcIa (b. r.). Stroński I 
(1804). 

ALEKSANDER II. (Cesarz Rois.) My i t d. 
(Ainnestya z 26 Sierpnia 1856 r.). Moskwa, 
1856, fol 

-^ Wysoczajsąyj reskrypt daiui na imia 
ministra wnotriennick dieł. W St l^ietier- 
bargi, Jawniua 29 dnia 1866 goda, fol ar- 
kusz rozłożony. 

— Ukaz jego imperatorskago wieliczestwa 
samodzierżca wserosąjskago« iz wileńskago 
gnbemskago prawleni^a. Marta 5 dnia lo56 
goda, fol luurt 1 ni. i- 

— ob Białepietrowiczewa Kanegunda (1860). 

Alezander Ja||lellonczyk ob. Czerny Franci- 
szek (Panowanie l87i). 

Alezandrow ob. Bałucki (Radcy 1879). 

ALEXANOROWiCZ Adeli List otwarty do 
JWpana T. Torosiewioza, w sprawić) wyto- 
czona przez tegoż w pisemko «6pro8tuwanie 
oinylek zaaałycn w powtórnym rozbiorze che- 
micznych wód lenarskich iwonickioh 1873^, 
napisai mag. farmacyi. W Krakowie, w dra- 
kami Leoua Paszkowskiego, pod zarządem 
Józefk Lakocińskidgo, nakładem antora, 1874, 
w 8ce, str. 14. 

— Eozbiór chemiczny dwóoh źródeł wody 
siarczanć() kszeszowiokiój, wykonał i opisał... 
Kagi:łter farmacyi itd. isŁzeoz czyta iia na po- 
siedzenia komissyi balneoljgicznój wysadzouój 
vtak) z grona c. k. To w. naok. krakowskiego. 
(Osobne odbicie z Kooznika Tow. nauk. knk 
z i oma XLII.) Kraków, drak Uniw. Jagiel- 
lońskiego, 1871, w 8ce, str. 51. + 

ALEKSANDROWICZ Benedykt. Egzamin pra- 
ktyczny 83 nczniów inst^tuto gospodarstwa 
wiejskiego i lesuictwa w Maiymoneie z 2-le- 
tniój prak^ki tyehże w dniach 10, U, i 12 
Oaerwea 1850 r. złoiony. Warszawa, 1850, 
w 8ce. 

-< O trzebieży i znaczenia jój w gospo- 
darstwie leśnóm. Warszaw-, 1874| w 8ce, str. 
136. 76 kop. 

^ Wyrachowanie miążsaości drzewa w pniach 
sto}%cych a obwoda ich n dcłn, aiówuaniem 

2 B AtifKSANDROWICa - AttS średnicy todlug swężania siq strzały w sto- 
sanku cal 1 na sążnia dlQg:ości. (Na zasadzie 
tablic Hartiga). Warszawa, 1874, w 16ce, 
8tir. 8. 40 kop. 

AiEICSANDROWlCZ Jtrzy. Belectas semlnwn 
ia horto botanico YarMYiensl a. 1867 colie- 
ctonun. (YaraaTiae, 1868.) w 4ce. 

— Toi a. 1869 oeUectofnim. (Yars. 1869.) 
w 4ee. 

— Strojenie i razwitie sporo wmiestilisz 
mtksomieetow, s szeetia tablicami fototypi- 
caeskich rysunków. Warszawa, w typ. Os. 
Bikorskago ]87d, w 8ce, k. 8, str. 96. tabi. YI. 

Aleksandrowicz Mikołaj ob. Jasińslći lin (Kaa- 
Uta 1859). 

ALEKSANDROWICZ 8ltiił#l«LW. Kaniza klnee 
do klasyfikacyi owiec poprzedzony pobiej^aym 
pogl^em na og61ny stan gospodarstwa, na 
cbów owiec, a zzczegOlnie na wybór ras od** 
pbwiednycb obecnym warunkom rolnictwa 
krajowego. Warszawa, 1876, w 8ce. 39 str. 
i 5 tablic litogr. 6 złp. 20 gr- 

— Owczarstwo, obacz Biblioteka rolnicza 
(1870). 

Alfabet (nowy oryginalny homoryst^ezny) 

gsoWany i na drzewie rżnięta. Kakfad A. 
Atza w Krakowie, w drakami W. Kornec- 
kiego W Krakowie, 187S, foliQ, 1 str. 

Algfbra ob. Byfcowilii H (Paateon 1875). 
Kaaiiński A 0. (1879). Mocnik F. (Arytmetyka 
1878). Niewegłewski G. H. (1879). Sągaiło A. 
(WyWad 187dJ. 

Algea ob. Szymafiikl Fr. (Ueber 1878). 

Alg4rte ob. Umlowafci Hr. 

Alkaloide ob. rArbre. 

iMfcoiwI, ob. Kratecbwill. 

AUenagna, ob. Hol|ńskl (Belatnon 1800). 

Atfiance pdlonaise de toutes les croyauces re- 
ligienses. (Statots de la Soci6t6 et Appel) 
Atix Polonais de toutes les croyances reli- 
gieuses. Paris, impr. Benou et JHaulde (s. a.), 
w 8oe, kort niel. 4. ą- 

Atttancea (Les) Austro-Francaise et Austro- 
Frnsso-Russe <i propos desqueBtion8 Orientale 
et Polonaise. Paris, fi. Deatn, libraire edi- 
teor Falais-Boyal. Novembre 1866. Imprimo- 
rie de L. C. Zamarski & Y16nne, w 8ce, str. 46. 

— obacz Bulewski. Hauke (1867). Mazsiai. 
Ognifke. 

AHietl i. F. ob. Wnjek J. (Pismo 1879). 

AUSCHER Wtlkelm. W dniu imienin luga- 
kochańsz4j i nąjdroiszśj matki mojój itialoiiiei, 
djóa 17 Listopada- 1859. Lw6w, Piiler, w 8ee, 
str. 1 niel. 

— W dzień imienin mamie Salomei d. 17 
Listopada 1860. Łw6w, Piller, w fioa. str. 1 ul. 

■— W dzień imienin memu najukechańsze- 
nm brata Klemensawł, dnia ^ Iiidtopada 
1863. Iiw^Wi i^iUer, w 8ce, str. i niel. Almanach ukraińsky. Charków, 1831, w dce, 
str. 136. 

— de la librę Conscience pour rann4o 1870. 
(Zawiera biogr. Jana Gzyńskiego i rozprawa 
J. N. Janowskiego o Jezaitach i Jezuityzmie 
w ł'olfce.) 

ALM ASY (de) Fraiisiszek. Ogólne uwagi nad 
miłością, małżeństwem i domowto szozQściem, 
wydaue przez...., Łw6w, 1848, w 8ce, str. 37. 

ALMBERT Alfred (d'). La cour du roi Sta- 
nislas et la Lorraine en 1748. Parła, 1866, 
w 12ce, str. 392. 

ALUEIOA. Szczęśliwy człowiek, po wieśćc rza- 
czy polskich, przekład z hiszpańskiego pn»8 
Leona Rogalskiego (zapowiedziana w r. 1670). 

Alojzy Gtnzaga, obacz CayCaniiL 

AtfHONSE. Les agonies de la Polog^e. 
Chant dithyrambiąue par Alphonse Jf \ f em- 
ployś de la Compagne d*Orleans. Pengneax, 
imp. et libr. Bounet 1869, w -8ce, str. 28. 

Alpy ob. Chtędowski Kaź. (1876). 

ALQ (O'). Zwyczaje towart^skie (Ja saToir 
Tirre) y^ ważniejszych okolieznośeiach tycim 
przyjęte (przekład Zygmnnta Sarneclciega. 
■Kraków, nakł. J. Wildta. 1876, w 8cq, btr. 
162. 1 zlr. 

— Toż, według dzieł francuskich spiazBe^ 
wydrinie Scie poprawione i pomnoż<we. Kra- 
ików, nakł. J. Wildta, Lipsk, druk. Meti^era 
i Wittiga, 1879, w 16ce, str. 185 i 1 iil. 1 ^. 

— Dobry ton, przewodnik towanyski i sa- 
lonowy według diSieła pani d*Alq, przez 'Hela- 
PQ z Russockioh Wilcufńską. Lwów, oakl. 
[F. H. Richtera, druk. W. Maniackiego. 1879, 
w 8ce. str. 2 ni., 221 i 1 tiL 2 sir. 

AltartMmar ob. CrOger C. A. (1872). 

AtTff Aloizy dr. O galicyjskichfgatunkach 
skamieniałych otwornic rudzaju Oyroporella 
Oiimp. (Odbitka z V tomu Bozpraw Wydzia- 
łu matem, przyr. Akad. «miej.). Kraków, 
drak. Uniw. Jag., 1878, w ^ce, str. 42 i a 
tablioe iitogr. 

— Ober die łalaeozoischen Gebilde Podo- 
liens und dereń Yerstelnentugen. Herausge- 
geben yon der k. k. geologischen Ifieićhsan- 
stait. Abhandlungen Baud VII Ifeft Nro 1. 
mit 6. Lithogr. Tofein. Wien, m Oommiseion 
be) Wilk. Braumttiier aus der k.łi.fief-und 
Staatedraokerdi 1874, w 4ce, atr. 77. k. 2. 

— Ueber die Gypsformatioa der Kordkar- 
pathen-L&fider. (odbitka z Jahrbnch der geol. 
beichsanstalt, 1856), w 8ee> str. la. + 

^ Neue H(^henbe6timmangea in der Buko* 
wina, der Marmaros und dem 'Kełoaeftr Kveł- 
ae Galizien's. (Ans dem Jahrb. 4. geol. Reioks« 
•sanstalti 1859)» w 8oe, etr. 4. + 

^ fiinige fidkenbe^timmungen n 4er Bu- 
kowina und den angr&naendea ŁaudMU. (A«e 
dem Jakrb. der gaol. Aeicbeiistaity 1852), W 4oa) 
str. 8* t IŁTABIK ^AMimm U «- IMer JPko«9łi4ik«fgla nut Ki^ideachidi. 
ta IB BasslMli-Podolien. Yorfirelcj^t^^in der 
SitłBo; am 5 Jftmitt* 1869 (Odbitka), w 8ce, 
od sir. fi9— 74. 4 

— Pogląd na ipeoloin^ Gallcyi zachodnimi. 

Otńi I. ^OaobiiA odbictA ze Sprawoidań 

^MUBji fisroirraf. Tom V.) Krak6w. i akia - 

tai aitora, w druk nniwersytecktój, 1879. 

Y 8tt. str. 58. 

" Poflad na ir6dfa solna i nafrowe. tn- 
iań %\ warselnie Roli knchennśi w Galjcyi 
r Bikflwmi^. napisał Dr ^Osobne odbi- 
cia n Spraw. Komif^yi iSzyogr. za r. 1870 ) 
Knłdw, 1871, w 8ce, fitr. 45. 

— Pmtniy wysokości do1iona)ie przy ba- 
dowie kolej Galicyjskich i irh znacsenie dla 
iKfogiafii krain. Osobae odbbie % komisji 
i^ofr. la mk 1872. Skreślił Dr. Alojzy Aith. 
Knk^. dr^ikamia Uniwersytecka, 1873, 
w te, str. 17. o belemni^ach Krakowskich nnpi- 

ni Tnfenor e. k. Uniwersytetu Ja^iellnA- 

iki^ wKrnkowie. (Osobne odbicie ze spra- 

aoiU Kimanmtyi iagragr. za rok 1874.^ 

^te. nr. 96 i H. 1. (bez os. tyt.) 

— BzMs ó poehodzenhi belemnitftw z ml^- 
cttUHr gTowotiogIch oskompionych, napisał 
fToteer c k. Ufdwersytetn Krakowskiego. 
Ck^ piprWioa O belemnitach w og61notel. 
DtwugiBe adanie o belemnitaclL ^Osokne od- 
bicie z «PaiBięiiiika Akademii Umiejętnośoi 
V Kakowie*) ih. osób. tyt) (1875), w 4ce, 
tti n, 1 nfeU 1 tabL 

— Rtees o ropie i wosku ziemnym w Ga- 
!iqL (Osób. odbicie z XXXIX. T Socz. T. 
^' Krak-y Kraków, dnk Uniwersyt, 1870. 
Yace. atr. 38. 

— Klika Mw ieszcae o bryłach kaTuskich 
s podaniem wypadku rozbioru ilościowego 
tftkkt brył (Osobne odbicie 8XXXTII To- 
si Raomika Tow. nauk. krak.) Ktak&w, 
tak Uttiw^ w 8«e str. 4. + ~ Sprawozdanie a badań geologiezno>an- 
^R|siegicsByeh. przedsięwziętych w tak zwa- 
^ ,$i>ocK^ Jamie* na Wawelu w RrAko- 
«^ 'Odbitka ze Sprawozdań Komisy! antro- 
NaM6i Akad. Umiej.) Kraków, druk. 
Umw,}%g^ 1877, w 8ce^ str. 5 i 1 tabl. 

" %awozdanie z badań geologicznych 
fmdiięwzict?eh w r. 1878 w Tatrach gali- 
ryjifcidi (Odbitka z tomu Xni Sprawozdań 
Kmagfi flzyoer. Akademii umiej.). Kraków. 
WŁ Dniw. Jag.. 1879, w 8ce, str. 28. 

— I^rawosdanie o kamykach dnia 20 sier- 
|ris 1678 r. w Ukiynie podczas burzy spa- 
iij«k<Odb]lka z tomu lY rozpraw Wydziału 
aatcB.-Mrzyr. Akad» Umiej.). Kraków, druk. 
^«¥. JagleL, 1877, w 8ce, str. 17. 

- Sprawozdanie z podróży odbyta w r. 
% w aiektóiych czę^iach Pt>do]a galicyj- 
^0. (Odbitka z tomu XI Sprawozdań Komi- 
jPmgr. Akademii Amiejętności.) Kraków, 
vA. ujuif. Jag-, 1877, w 8ce^ str. 21 i 1 ni. -^ Wycieeska 4o d^li^y OhoebolojiAI^ 

w lipcu r. 187«. (Odbitka z TV tomu Pamif • 
tnika Towarzystwa tatrzańskiego^ Kraków, 
druk. Wl L. Anczyca i Sp., ;879, w 4c#> 
str. 12. 

Aitarik (Eimsko- Katoliczeskii). Uolitwo- 
F?ów (Ula ianos9:eskflhe woyrasta. Po izdaniju, 
odobre nomn Wil^^nskim Kimsko • Katolicre- 
skim Epi^ronom Wadawom Żilinskim ot 10 
8iept<abria IB.S4 roda. piewewicl s polskat^O 
^azyka Prit^lat Wilensbaho Rimsko-Katoll- 
czeskaho kapituła Antonii Niemieksza. Izda- 
uije wtoraie. Wilna. Piepzataia A G. &ytki- 
na . Bolszaia ulim, D. łlotkie wiozą, 1670, 
w 8ce. Tytuł i kalendarz str. XIII 400 z drze- 
wa rytami (w fbteratiku). 

Ateann rDr. K. F. W.). CieszTu, drukiem 
Karola Prechaaki, 1874. w 8fe, str. 8. (Prie- 
dmk ze Zwiastunt^ ewangelicznego.) 

— Bioeyapbif^ches diarakteibiłd, zuelelck 
ein Beltuur zur Geschicbte des Kłrchen und 
Schnlwesens im der Pro^inz Posea. Breelan, 
Hax Schl«Ringer*< MusikaHenhandlung, Druok 
Ton Theodor Hoifmanu in Ostrowo, 1876, 
w 8ce, 1 Titelbl. u. Yorwort 2 Bllllter, s. 87. 

AHmark ob. BrueelHief Alex. (1879). 

ALYAREIHM fM. P. F. da Coett. Termo- 
metrya TermoFeroiologia i Termakologia prze- 
kład dzieła: Grundattge dez aUgemi^ioen kli- 
nisohen Thermometrie, Thermoiemiologie und 
łbermacologie y. Prof. P. t da Coeta Alfa- 
renga przez Dra Wiktora Grossterna. War- 
szawa. Gazeta lekarska, 1876, w 8oe, II 336 
str. 21 złp. 10 gr. 

Aliftoyt ob. Miłeśd. 

MIMB Jaa prof. k. sem. pozn. Historia 
poWszectana kośoic4a. TłÓBMU»enie prząirsane, 
|k>prawione i uzupełnione przez ks. St. Kra* 
f^ińskiego, biskupa wileńskiego. Tom I. Wy- 
danie drueie. Petersburg, B. M. Wolif. 1 860, 
w 8ce, 442 i VIII str. Tom II 717 i X\ Ul 
666 i VII t^tr. 6 rs. cena zniż. 8 rs. 

AMANTOM Cl. Nio. Mómoire historique sur 
Yladislas Prince Polonaia; w 8ce, etr. 38. 

Amatenen obacz ObermOller. 

AMBACH Edward Adolf a Lndoiska, óili 
Soud boii na polich ruskych. Powidka, kte- 

ran pńTodnó sepsal nynt sle óesk^ ja- 

nykem yydał Joseph Dadych. V Jndrichowó 
hradci, tiskem AL J. Laadfraesa, 1866, w 12ce, 
str. 226. 86 kr. 

AMBORSKi Jan. Bóranger, studjum. ŁwóW, 
Nakładem księgarni Gubrynowioza i Schmidta 
plac Św. Ducha 1. 10, czcionkami Kornela 
Filiera, 1875. 60 et. 

— Gramatyka języka francuzkiego. Lwów, 
1874, w 8cc, str. 234 Cena 1 fl. 50 kr. 

— Metoda^ zadania do tlomaczenia na ję- 
zyk firanouzki systematycznie ułożone i do 
gramatyki Jana Amborskiego zastosowane, 
do użytku f^zkół średnich opracował Adolf 
Rcabourg. Dział dl» początkujących. Lwów, » AHBROŻT - AJłOZTC (^nlnrynowiMi i Schmidt, 1876, w 8oe, str. 112, 
kop. 60. 

— Wypisy francnzkie oDatneone fllownfkiem. 
Dział dla poc^ynająeyeb. Lwów. Oabrynowics 
i Schmidt, 1876 Fm w 8ce, str. 160 i 4. 90 kop. 

— oh. Gazata narodowa. Krasiński Zyg. (Pi- 
sma 1875V Raarbourg A. (metoda 1876). 

AMBROŻY Św. Hymn (dziękczynny śpiewany 
przez dzieci po nroozystem przystąpienia do 
pierwszej komnnii św. w Kościele pp. Sakra- 
mentek. Wawzawa, 1674, w 12ce, str. 111. 

Amerikan hiatory ^h Hortin Julian (Symho- 
lical 1876). 

Ameryka oh. Audooard (Podróż 1872): Bi 
bllMeka (1878V, Bu8ZCZvAj>ki SM (Pamięci 
1876): Dix<»n Hapworth rNowa 1878); Oaraw- 
aki A.ri868); Helwiild Fryd. (G^^ogmfia 1P77V, 
HołyAaki Al.; Hfibner Przechadn^a 1874); K»|- 
•iewicz H^er.; Kraltair(l837>; Latit; LaHg(»bar: 
M. J. (Mowa); Narbutf K. (1875); Polacy (1886). 

AMlClS^Edmnnd de. Hiszpania, wspomoi^^nia 

z T)odr6*y z piąt^ edycyi orv'»-inaTn wlo- 

skiefiro przekład Maryi Sifmiradzkiei. (Doda- 
tek do Wędrowca). WarezRwa, nakł Pilił^a 
Snlimierskier^, redakcya Wędrowca, drak. 
J. Un^rra, 1878, w 8ce malśj, atr. 518 11 ni. 
1 rabel. 

-- Eonstantynopol, wspomnienia z podróty. . 
pTzek?ftd z piątśj edyoTi orys^inflln włoskiecro 
jfaryi Si«iDiradzki6j. Warszawa, nakY. F. 
SnlimierskiefTO, redakcya Wędrowca, drnk. 
J. Ungra, 1879, w 8ce małśj, str. 498 i II. 
1 rnhel. 

— Wspomnienia z Londynu, z tfneiv$in 
włoskiego Przekład Maryi 8iemiradzki6j Wf^r- 
Bzawa, nakł. Snlimierskiefro, redakcya Wę- 
drowca, drak. J. Ungfra, 1879, w 8o6 mał^, 
atr. 67. 80 kop. 

Ammoniak oh. Ailamkiewioz Alb. (das Schick- 
sal 1879). 

Amniotiea oh. Lublinor Lou<a (des diyerses 
1857). 

Amor oh. Angor Edward (1837). 

Amortyzaeye oh. Szumitńaki K. 

Amputaoyo oh. imijowoki. 

AM8TER Oowftid. Methode znm Selhstnnter- 
richte im 8ch5n- nnd Schnellsobreiben hinnen 
acht Lectionen nach dem nenesten Taktschrei* 

hen nnd Grappensystem Ton Lwów, Piller, 

1868, w 8ce, str. 29. 

_ Planimetr oh. Antuazowloz ; W. 0. (Opl- 
aanije 1879). 

Amszojowicz Miobał oh. Ahn (1871). 

Amatbiatt der kSnisrl. Bromherg:ischen Re- 

glerane". Kro 29. (do Lipca) z dodatkiem: 
effentlicher Anzeiger Beilage des Amts Blat- 
tes. h. w. m. dr. i r., w 4ce. (Wydrnkowany 
po polsku i po niemiecku.) 

Anakreen ob. Kurczewski J. (Rocznik 1824)« 

Anbnie oh. MatezyAoki Sfaii. (t^her 1875). Anitolia oh. Brzozowski Karol (Noc 1877). 

Anatomia oh. Bonodon Ysn. (1871), Borrot 
Joz. (1886 — 48), Brand F. (1810. 1815). Budga 
(praktyczna), Bugalskl (Dissertatio^ , Hoffmann 
Ouain (opisowa 1871), Hyrtl Iśz. (1851 —58), 
KamieAski Fr. (1876\ Kopemicki (nesrra). Me- 
dleo Jćz. (1876 dla malarzy), Paulet (1877), 
Pelikan W (1828); Preuaeber (Muzeum^; Ra- 
elborski (Histoire 1840), Sadkowski (Mnsenm 
1849), Votter (De plica semilunar 1804). 

Anatomia patologicna oh. BiosMeeki Atf. 
(1873), Brodowski Wł. (Quaedam 1859, Rts 
1869), Chośski (De vitio 1P37), Cbotomoki F. 
(1822), Kostecki P. (De monstr. 1819), Krza- 
ezunowicz (1845) Mendo (Hypertr. 1839), N<e- 
obwiedow^cr (De rariori). Wisłnekl (18.58, 1855^, 
ZdzleńsKI (Encepbalocele 1857), Zienkewski 
(De orig. monstr. 1822). 

Anatomia porśw«>aweza i Zootomia oh. Ada* 
mowicz. Boianus (Intr. 1814), Bćraki K. (1852), 
Moyaehel (Synon. 1829), Wilezowskl (De cere- 
hro 1837). . 

ANCELOT. Cantote et Ode & Foccasion dn 
Conronnement de S. M TEmperenr Nicolas L 
autocrat^detoute^lepRussies; par K.... Cbe- 
▼alier de la Ltoion d*Honnenr, Bihiiothścaire 
de 8. K. 1e Roi de France. YarsoTie de Tim- 
primerie de N. GlUcksbenr, 1826, w 8ce, 1 ark. 

ANCEWICZ Bonawentura. Mowa przy ftało- 
hnem nahoftet(stwie za rmarłycb ftindatorów 
i dohrocfyńców z^ładu Towarzystwa Dobro- 
czynności w kaplicy tesro domu r. 1822 dnia 

22 gradnia. przez Franciszkana 8. T. D. ka- 

zn odzieję katedry wileńs. nuana. Wilno, dr. 
Józ. Zawadzkiego, 1828, w 8ce, str. 15. 

Ancillon oh. Dmochowski F. 8. (Czytelnia 

(1884). 

ANCZ W. (tłumacz). Progulka diewiei H.*« 
Kr*** (panny Kros«») ninie g*y Sk^.., (Sekul- 
skiej), iii okresnosti fforoda Wilna, perewiel 
z francuskoj rakopisyjeja W. Ancz. 8t Pe- 
tershnrg, w medicinskoj tlpografii, 1808 goda, 
w 8ce, str. 13. 

ANCZYC Wład. Lud. A. B. G. Pierwsza na- 
uka dla dzieci, z wielu rycinami. Warszawa, 
Gehetbner i Wolff, 1871, w 8ce, str. 148. 
Oprawne 45 k'^p. 

— Toi, tamie, 1876, w 8ce, str. IX. 141, 
złp. 3. 

— Ahecadlnik z historyi polskiśj, wydanie 
czwarte przez Kazimierza Góralczyka (Ahe- 
cadlnik historyczny, ułoj^ony i rysowany prze* 
A. Lerae). Lwów, nakł. Gubrynowicza i 
Schmidta, Kraków, drak. Wł. L. Anczyca i 
Sp,, 1880, w 16ce, str. 96 i 20 rycin. 1 złr. 
40 cnt., z rycinami kolor. 2 złr. 

— Czytelnia dla ludu wiejskiego, przez 
Kazimierza Góralczyka. Książeczki trzy. War- 
szawa, 1862, w 12ce. 75 cent 

— Doellingeriada. Poemat bohaterski. Ma- 
jora cano \ (Odhitkft z Djahłą.) KrąkAyr, czpton- 19 , w See, rtt. 18 
(Qt6wB% n»ow> 

(nn'eMBK w tnecli 
L. Anceycs. mn- 
rak6w, nakTadem 
iciTC&i Sp., 187", 

kie«'o pnpnlftmie 
ab A w, nabUdem 
iw<|j* fs driewo- 
^ce, 1 kartka ijt 
kop. 

Tai dramatrcEii; 
umj nasToda In- 
lim 1878 r. W»r- 
,ttr. 136 40 kop. 
drasje. .Wanra- 
1670, V 8ee ma- 

poI«kJch War- 
te, Btr. AS. 10 ST 

Bdw. Dambow- 
Itr 3. 

radcona do o*U- 
: prtenik ■ odpo- 
prr^nuia i po- 
. nakl. Wjdawit. 
fo, 1870, w 8c«, 

la wie|*kich d^ia- 
Aoictjtj. War- 

odkrrif ^eofcrafi- 
lorast^cć' mTo- 
±r6de) lebrana. 
eworrtami. War- 
'. S zip. 
ie tnecie a wieln 
I akr. Gebethnera 
Tl. Ł. Ancijca 1 
i!S8 i 2 Dl. 1 rnb. 

lodowe. Chłopi 
Rłałek op;tanf; 
stu Gebethnera i 
jwakiego w Kra- 
r. S89. 1 mb. 

ł7cia 6więtobti' 
łiiton;ch kraowi 
twen Polakftw i 
Sma draevoiTta- 
icki Prreor Pan- 
Isęstochowskiego. 
akladem kai^ar- 
irnictwa .Czjtel- 
nplowicza, 1875, 
7. 

iitt.j po r6in;ch 
Darni. wyd. Sgie. 
.Iff, 1878, w 8ce, — Perły. Zbi6r etlnl^wrch powiafat f tl- 
teratiuT annleliktA} dla sdodoeianetro ▼iekn, 
wolny prafktad W. L. Aiicbtp». Z ft rrcina- 
mi. Wannwa, Gebethner i Wolff, drak w JAn- 
okn n J. Kłinkbarda. 1871, w 34ce. Rtr. 350. 
Oprawne 1 rnb. 

— PiJHf^Ktwo nleiEciaitie i pobihel naroda. 
Pni>tla K. GnralcEjka nfotyw Alektand^r Id- 
poHt aiefiwowIcaBnwkil kuteohef; rri Oirel. 
tels Seminariach oi Lwów'* etn . Oi Lwowie, 
■ drukarnie Towariitwa* imieni Ssewccenha 
ete.. 187G. w Sce itr. i& (Drałowano w ISOOO 
primieonikach.) 

— Portrety cieniowe kr6I6w polskich, ea- 
bawa towRriT"ka u leTtem .... portrety po- 
dług wfcerunkfiw LeMsra (Wrdawnictwo ta- 
bawek i gier pedagniricEnTch^. Warssnwa, 
Gebethner i Wnlff. Krakfiw, druk. Wi. h. 
Anciyen i 5p., 1879. w ]«<■•. atr. 1 ni i 40. 
Raiem E portretami 2 mble 40 kop. 

— Foeadanka wtoioiaB e pogriebłe Kaii- 
mieria W., wjeraiem nanWna priez E. Qti- 
ralczyka. KrakAw, nak7ad A. S.. cidonk. K. 
Bndweitera. 1869. w IAop, str. 16. 

— Praca. Kijąłecaka i>hr«<:Vowa d'a daio- 
ci nłotona, a rrninkanłj Pr. K"itrEew!:ki')tA. 
Warcaawa. 1869 8ka, ełr. 31. W oprawie k. 
7b kolorowane 1.30. 

— PnyB;fidv prewdriw* iefrlaray i podrftż- 
n>k6w pośród daikich IndOw kuli EffnBkiśj. 
Wartiawa. 1B70. w iBce, atr, 806, e 8 rycin. 
Oprawne 1 mb. % kop. 

— Tot t rycinami. Wurwawa, Gebethner 
i Wolff, dmk J. Ungra, 1876, w 8ce Btr. 399. 
S Ełp. 

— Pnypadki RoMneona Kmioe. pndłn; 
nnjlepiETch żTÓdeT dla dzieci nolBkich. Wy- 
danie drugie t 10 Trcinami 1 Iłonetni dree- 
worvtami w tekście. War^sawa. 1870, w See, 
str. m i 349. I rab. 20 kop. 

— Kr6tki rys diiejtw narodu poUkieiro, 
dla nilszych Eaklad6w naukowych treściwie 
niołony, wyd. tnecie Knpefnie prterobi"n<>. 
Krak6w. nakl Gebethnera i Sp.. dmk Wr 
L. Anciyca i Sp., 18T7, w 8ce, str. 368, II i 
1 ni. 80 cent. 

* -~ Sprawoidaole i projektu uporządko- 
wania miasU Krakowa i potycEki na ten cel 
propoDOwnntj . wypracowane preez komitet 
wydelegowany ■ koła obywateli krakowskich. 
Kraków, CECionfcami Krajn, 1871, w 8ce, 
Btr. 24. 

' Trzech Hoakali opowiadanie Walenf- kowskiego, 1863. w 8ce. etr. V2. 

— WierBK do króla praskiego. Kraków, 
drak. DDiwerBytetn 1848. w 8ce, Btr. 3. 

— NajnowsKy i naj praw de i wszy wykltd 
f^nów czyli Bcn&ik oraz najnieomylnieJBzy snn- 
■6b wygrania u kałd^ Icteryi apinl dla 14 AKDBM '- AN(}llŁt ralcsyk. W Krakowie, nakładem księiFami i 
Wydawnictwa ^Csytelni ludowej* A. Nowo- 
leekieizro, w driik. Leona Passkowgkiefro. 1875, 
w 8ce. »tr. XXI. 149. (^Czytelnia ludowa* 
ksiątka I.) 

— Żnbr patrz Obrazki z tycia zwierząt. 

— Zwierzęta in6wii|cft, z francnzkiego prze- 
robi! i pomnoży} W!. L. Anezyc. Warszawa, 
druk Jaworskieg^o. nakł. 6. Arota w Lublinie, 
1878, w 16ce, str. 193 i rejestr. 1 mb. 

— i RZEWUSKI W. Ozy potrzebny nowy 
tatr w Krakowie? O potrzebie bodowy te- 
atru w Krakowie, napisał WL L. Anezyc; 
Ze względu na etan maiątkowy miasta Kra- 
kowa w r.^ 1879 co budować wprzódy teatr 
czy wodociąiri. przez Walerego Ezewuskiego. 
Kraków, nakł. w. Rzewuskiegro, radcy miej- 
skiego, druk. Wt. L Anczyca i 8p, 1879, 
w 8ce, str 114 i 2 drzeworyty. 

— ob. Blrd dr. (ducb 1872) Bonn (1879\ 
ezemlofci G. (Swiistek 1848). Hoffmann Fr. (Bóg 
1877). Itnota Eim. (Obrazki 1876), Królestwo 
(przyjdź), ObraiM (1876), Verne J. (Przygody 
1879). 

Anders L. ob. Sebnabr J. (1877). 

ANDERSEM H. C. Malowanki. Kraków, Re- 
dakcya Szkiców, nakł, Gawalewicsa, druk. 
.Czasu*, 1875, w 8ce małój, str. 76. 60cnt 

AN0RA8ZEK Edrnwil Ode in solemni inau- 
guradone ezcellentias. iUustr. ac reTor. D. 
Dni Stephani Kolumna Hołowczyc. Arcbiepis. 
YarsaT. Prim. Regni PoL Senatoris erc. Con- 
gregatio Schol. Piar. d. 12 Mai 1820. K w. 
m. dr., w 4ce, str. niel. 6. 

-^ Ode (po łac. na dzień koronacyi cesa- 
rza Mikołaja I.) Yars. 1829. 

— In solemni inauguratione excelL illustr. 
ac rev. D. D. Franc. a Paula Nep. in Pawłowsk 
Pawłowski, Episc. Płoc., Ord. S. Stanisl. E. 
M. eąuitis etc. Gongregatio Schol. Piar. die 
22 mens. Małi 1&36, fol, k niel. 2. 

— Ode in solemni inauguratione excell. 
IUustr. et Reverend. Pauli Straszyński, cum 
Episcopus AugustoYiensis «eu Seynensis con- 
secraretur et gubernacnla administrationis ar- 
chidioeceseos Yarsay. dimitteret, ipsa die YII. 
Idiis Januarias 1897 cantata a Scbolis Piis 
YarBayiensibns, fol., kart. 2. 

— - Ode (po łftc. na poświęć, bisk. Wałerya- 
na Tomaszewskiego dla dyecezyi kigawsko- 
kaliskiój). 

— Ode ad ill. excell. rey. J. Joann. Paul. 
Pawęża Woronicz Epis. Grac.. Senat Reg. 
Pol., ord. S. Stanislai eąuitem, in die eousecr. 
ejus 8 Maii 1816 a. in eccles. cath. Yarsayien- 
81 s. Joannis Baptistae celebratae, Institutuni 
olericorum saecuiarium in communi yiTODŁlum. 
B. w. m dr. i r, w 4ce, k. 4. 

— Oratio in comitiis proyindalibus cleri- 
corum regalarium scholarum piarum polonae 
proyinoiae congregatorum ad diew Y, idua augustas 1826 a leeretarie eonittlem eomiti^- 
rum haUta. B. w. nt, w 4c6, k. 4. -f- 

— Oratio in altero saecularl anno Oongreg. 
Schol. Piarum habita Opolii 1817 Ł 25 Mar- 
tis. Yarsayiae, 1817, w 8ce. 

— ob Czarnecki E. (Ode), Konarski 8l«n. - 

Andre]ew ob. Fredro Al.. Korzeniowski ). 

(Andreiew N. A.^ Rozbiór prac o kołtunie 
i tak zwanym kołtunowym stanie, oraz od- 
powiedź na zarzuty poczynione przez tegoż 
autorowi pracy pod tyt. .Kołtun ze stano- 
wiska histologii i poszukiwań doświadczal- 
nych". Warszawa 1876 r. 80 kop. 

Andrielli Wl. ob. leska Auq. (Systematyczny 
1873). Kraszewski I. J. (1879V NlSmoiewski L. 
(Obrazki 187.5), Orzeszkowa Eliza (Meir 1878). 

Androna ob. Olechnowicz F. (1873). 

ANORÓSZOWSKI Kazimierz Brano. Dowody 
za szerszą len I turą chmielu w Oalicyi, c^fi 
rozprawa o chmielu. Lwów. nakładeip autora 
drukiem K Budweisera, Skład główny u K. 
Wilda, 1876, w 8ce, str. YI. 27. 40 oont. 

ANDRUSZEWICZ Antoine Jean. Thto pour 
le Doctorat en Módecine prósentó et soute- 
nue le 20 Noy. 185.S par Ani-.fean Andm- 
szewicz i^ó & Przytyk (Polosne), honoró d*uiie 
medaille d*argent i roccasion du Choldra 9t 
]9Mr. De la prósence du Glyoose dans rec<i- 
nomie animale. i TEtat nonnal. Paris, Rignons, 
Imprimeur de la Facnlte de M^dećiBe nie 
Monnieu le Prince, 81. 1855, w 4eei, sir. 44. 

ANORZEIOWSKI A. Ooquilles fonftilęs de 
Yolhynie et de Podolie. (Moscon 1883.). w 8ce, 
z 8 tabl. 20 srgr. 

Anegdotki dla rozweselenia Towarzystwa 
zebrane z podań ludowych. (Zeszyt pierwszy) 
Warszawa, skład główny w księgami 6. H. 
Merzbacha przy ulicy Miodów^ Nro 4860., 
w druk. i htogr. Ch. Kellera ul. Tłomackie 
Nro 570(6), w Warszawie, 1878, w 8oe, str. 
31. Zeszyt po 10 kop. 

— Toż. Zeszyt 2. Wydanie drugie popra- 
wione i pomnożone. Warszawa, 1874, w 8ce. 

— Toi. Warszawa 1875, w 8ce, str. 38. 10 kop. 

^ ob. Krzykowski Józ. (Powieści 1876). 

Anegdoty ob. Krzywda Boi. (Pamiętnik 1877). 

Anemia ob. Lalanowsfci, Wslczyisli (184S). 

Aneyrysma ob. Aronsohn I. (1868), Głogowski 
M. (1874), Gruenbaimi (1835). Hskirisk T. (1824), 
Somer (1816), ^zwencki (1815). 

AN6EL. Bóbó ou le Kain du roi StAUlslas, 
comódie historique en un acte m^lóe de cou- 
plets, ayec nne notice (Thć&tre du g}'nina9e 
des enfants d, Paris). Paris, lib. Po^raut et 
fils, imprim. Biot, J879, w I6ce, str. 87. 

ANGELi Morirz. Abrichtuug8re|:lemeut flttr 
die k. k- Łinien- und Urenz-Kegimenter (fUr 
Compagnie-Schulen). Deut£ch-niigarische Aus- 
gabc znsammeuirestellt yon Hauptmann .... 
Ubersetzt yon Oberlieutaaut Os^iar Becker. BtO - ANNaŁIS mam, 
[Ot; au- 

neuiwaa w zsfp-aiiicsiiych gustach. B. w. 
9-, \m. V 8c«, 8tr. 16. (dirojakie wjdacie). 
UOa Eśmmri (de HonuterąrBkm Gali- 
daiL De amure, diuartatio ioangaralia. Pa- 
ma, 9p. CorUUier, 18»7, w Hoe, itr. ii. 
MEERSTEIH W P. Co chnuciaństwo świa- 
ta jajmotto. Katanie miana w kościele e- 
wttaK.-agcs. w Krakowie w XIII nieds po 
Ir. uia 7gD WTtaEBła 1878 przet p. o. pa- — KniB nauki prsedkontonacyjaej.... p. o. 
F^Mara w -łtrakinrie. Mrakow, Dakladeu aa- 
tcn. tnk. W. JCoraeekiago. 1674, w Sca, atr. 
U& kan X 75 kop. 

— Apiima ^inbolika urli kr6tkl wf- 
kU mim^ąnfob Tbtaia poimodaj kt^ciotami, 
I ifimt i-toioliakiM, ewaagBlic^o-aBgsbnrłkiw 

i ttśtamnofm. Wanuwa, &. WendeiSn., 

1373, w aea. we. %i. «0 kop. 

— Wielkie Enacsenie Feformacyi Lntra. Ka- 
mie Ttlcfnaaejiae miane w koś<!. ewang- 
atgib. w brakowie na paiiu4tkq reformacji 
lata dni* S Uatopada IHT3 t. na Ubjaw. 
li, 6, IS pnec — p. o. pastora IL Knk&w, 
^nk-KoTMokiego, 1873, w8oe,atr. 16. 10 kt^. 

talMrta sowa ob. Olleadori H. G. (twre- 

— pumtyka ob. Chnntainica M. B. (ISWj. 
I ob. Baro _. ._ 

tttbar 1*7:!), 
tm ^ Ł. PiMi«dze]iie lab/ Niżai^) w Augli 
ia, i Łit^ IStil r. Poioań, I86l, w IGce. 
Lfraac -i5 cent. 
-Sprawa Polaki w Parlamencie augielskim 
.. . » itsce. 1 tran. 

m. (faiatorya 1873], 
siula) Tan. (dzieje 

CUzut \BVi). 

Cwschfid (1874). 
tka 1875J. 

(alaiyoialka lakonu 
nn wjrdaaie drogie. 
iffU., 1074 vr i:ke, KtmltjA (Obja&nie- 
ibfosiuowa. Posnań, 
w. Lipek, 1651, ob. 

L {im}. — itrM. Kuftaeika do Ba%ote^nn Ala 
ddecL Pełplia dr. RomaD, 1875, w SSce, 
ttr. 44. Oprawne 25 fen. 

— Btr6ł, czyli' kai4łka do naboteAsŁira dla 
mlodzieij. Wadowice, dmk i naktad Fultna, 

1870, w bce, Itr. XXiV, 350, VI i 1 ryc. 
16 cent 

— Tot dla daieci wydana przei Xitdn 
djecesyi cbelmióiłu^j. Pelplin, J. N. Ronun, 

1871, w 3-ice, atr. 143. 3 agr. dowice, nakładem i drnkiem Fra 
trna, 1875, w 12ca, itr. 453 VI, ^ 
— dla mliidoiet]' katolicki6j, dowu pluj- kami Fr. Foltyoa, 1879, w 24ce, itr. 3&4 i V. 
Aniołowie debNcl. Ośm powiaMek itd , na- 
ślad. > franceak. Warszawa, 1870, w ISca, 
Btr. 185 

— Toł. Ośm powiastek dla gneoinych 
diieoi a 6 kolorowanemi obraikami. Hailado- 
wuuie z fraucnikiego. Wydanie II. Wareaa- 
wa, M. Orgulbrand, 1875, w 16ce, atr, 185. 
kop. 67'/,. 

— ob. Blanchard A. 

Ankieta (narada) gimiiaiyalua ob. BukswtkI 
lunan (stuwo IB70). 

AnkOndlgung der im Monata Mirt IbOS in 
der Kreiastadt Łnblin mittelst Sff^ntticbeu 
LIrttationen zn Terhanfenden Galiiiscueo 
Staataeater. Von der k. k. Oalisischea Staata- 
KOter-Yeraasseningi-Comiuiun. Lemberg, dan 
!0 Dezember 1807. fol., ark. rozfotuny. 

ANKWICZ (Skarbek) de fosinics AndreM 
Ałejsius. Anilraas Alojsius Dei et Apostoł icae 
aedis gratia Princeps Archiepiscopns Pragen- 
sis o comitibnt Skarbek Ankwics de Poala- 
Ties Sedla apostolicau p«r inelycum Bohemiae 
^■egnnm, nec non per celeb^rrimas Bambsr- 
gendem, UiaDeosem et llatiaboaenaem Dioeoe- 
aes legalna uatna, loae Oaeaareu. Regiae Apo- 
stolicae Majastatia Consiliarius iutuans scta- 
atig, iDclyti Kegni Bohemiae Primaa. insignis 
Citesaraei Auatriaci Urdiiiia Łeopoldi Hagnae 
Crocia e^nea. fidi.liii Capimli Setropoliiani 
Olumnceitais Oanunicna, H. S. 'Ihcologiae do- 
ctor. Frotectiir stndiumni, nec nun Caroli)- 
Fdrdinandeae tJniTersiiatis Pragenais perpe- 
tnna OaaoelUriiu eic. Ad Oiernm secoiaram 
et regiilarem poateaąuam Archidioeoaseua gn> 
bemationem auapioatus esŁ. Pragaa Bobemo- 
rnm. 1834, fol., itr. 12. 

— ob fi. W. (Lićt). 

AKHA z ParigdRS. Z podrUy po Europie. 
(Btbi. Urywki t. 36.) LwOw, 1874, w lOca, 
Btr. 136. 25 kop. 

Aru iw. oh. K. M. (nowenna b. r.), KerM- 
ka (1861), Keląika (1873), PawtawaM Piw. 
(Nabotaditwo ltf76). 

Anu J«|l0l*flkt ob.fcu]M i. (Oabtale UH). 

Aiulli millialrei de Francala depoia la 
pMBBABoiiMiU d« 1a rtnliiU« }U4n'ft U ią 


16 Amne -» ATO^i&WlĆŻ f ł y du r^ae de Napoleon. Campagae de Praase 
et Poiogne* Paru, typ. Sortier, 1827, w 8ce, 
Btr. 150. 

Annę ob. Gagarin J. (Llmperatrice 1878). 

AnniYerMire L\ poionaie da 12 Aoftt c61ś- 
bree & Zarich. B. w. m., (1864), w 4ce. 

— (Le 7me) de la róTolution nationale de 
Poloeue du it9 Noyembre 1830. Pablicatiou 
de lagence polonaise. Paris, 1837, w 8ce, 
Btr. 80. 4 

— iMne de la reyolation polonaise da 29 
Not. cól6br6 & Paris dans la salie d*Antin 
en 1848. ram, 1848, w 8ce, btr. 40. 

Annuaire historiąae et bio^rafiąue des Sou- 
yerains des chefs et membres des maisons 
princióres, des autres maisons nobles et des 
aaciennes familles ttc etc. Paris, 95 rue Ki- 
cheiieu. (ob^gm^je w 1 arkuaau genealogię 
Boguszów). 

AN8ART Karol Bys geografii. Wydanie 5ie, 
WUno, 1837, w 12ee, Ktr. 255 i XiL 

— Toż, Wydanie Ute. Wilno 1845, w 12ce, 
Btr. X. 203. 

— To±, Wydanie 19te. WUuo, 1855, w 12ce, 
Btr. 255. 

— Toż, Wyd. 24lie. Wilno, Zawadzki, 1867, 
w 8oe, Btr. 270. 2 alp. 10 gr. 

ANTHONY Wilhelm. Mazeppa oder der Eitt 
ins TudLenreich. £iae Krz&£luug. 2te Aufla- 
ge. Eibeilcld und Leipzig, Yerlag Ton Jol. 
PtttŁmann, Druck. L, Butiowski iu Kjronen- 
berg. b. w. r. (1872), w 8ce, str. 76. 

Antiquites pubiióes par la Gommissiun ar- 
cbóologiąue proYisoire ótabiie par Tordre de 
SS. JL lEmpereur pros de GuuYerneur luili- 
taire de Kiew Gouy. g6n6ral de Podolie et 
de Yolhynie. Kiew, 1840, fol; porówaąj; 
Iwanifzew Mik. 

Antokol ob. Bractwe. 

(Antoni św.) Nabożeństwo do śWi Antonie^ 
Padewskiego. Żytomierz, 1862, u JłL. Orgel- 
branda w VVar8zawie. 15 kop. 

— ob. BuJyta J. (GoB<f 1879), Nabożeństwo 
(b. r.). 

Antoni z nad Wisły' ob. Jeziorański Antoni 

(Pogląd i^l). 

Antoniewiei Józef ob. Darwin [(o zmiennośei 
1872). 

ANTONIEWICZ Karol ks. Arcybractwo najśw. 
niepokalanego serca Maryi aia nawrócenia 
grzeszników udtano wionę. Kraków, druk K. 
Budweisera ]860, 8to, atr. 12. 

-- Czytania świąteczne dla ludu naszego 
przez kB. K. Antoniewicza (Wydanie szóste). 
KraKów, nakładem księgarni ii. (iebethutra 
i bpótki oraz Wydawnictwo daiet katolickich, 
w drua. Yit, L* Anczyca i Sp., 1876, w bce, 
id kart nieL, str. 148. 45 kop. 

— Droga krąyiowa, przez z rycinami 

StacyJ. KirakOw, nakład i druk Wyd. diieł katol. Wiad. Jaworskiego, 1871, w Idea, atr. 
107. 17 kop. 

— Listy w duchu bożym do pnyJaGi6t. 

Srzez Wydanie 3cie. Kraków, nakład 
aworskiego, 1870, w 12ce. str. 95. 85 kop. + 

* Missya wiejska (ed. 3cia). Kraków, Ja- 
worski, 1869, w d2ce, str. 68. 15 kop. 

— Modlitwa do Pana Jezusa (a wiaernn- 
kiem). Wilno, J. Krasnosielski, 1861, w 4ce, 
su*. 4. 10 kop. 100 egz. 2 rs. 

— Nauki i mowy przygodne, miane w Kra^ 

kowie przez iiLraków, nakład Wyd. daieł 

katol., 1871, w 8ce, str. 212 i II. -i- 45 kop. 

— Nauki i rady dla wszystkich. Kraków 
W. Jaworski, 1869, w 2^ str. 71. 20 c&t 
(Wyciąg z .Pamiątka jubileuszu w r. 1851**.} 

— Tut. Kraków, Jaworski, 1870, w daoe, 
btr. 68 i spis str. ill. 15 kop. -f 

— Ojcze nasz. Upominek misayjnj dla ma* 
iych dziatek. Wilno, 1861, w 16ce, str. d5. 
10 kop. 

» Pod krzyżem pamiątka ICissyi od- 
bytej roku 185i. ks , Praełoźonego Kia* 

syi (iómo-Szląskiój. Dostać m^Ażna w Jui^- 
garm i drukami katolickiój K. Reyzaera 
przy ulicy Wodnój (w Poznaniu), b. w. r., 
w I2ce, str. 72, drugi tytuł. Ddm^ krótkich 
uwag na pociechę dusz cierpiących i Wianek 
krzyżowy. 

^ Poselstwo aniołka w niebie do maiki 

na ziemi, przez Kraków, naiUad Wł. Ja- 

worsiLiego, 1870, w 12ce, str. 48. 17'/, kop. ^ 

— Tuż, wyd. 2gie. Kraków, naał. Q. Ge- 
bethnera i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 16ce, 
str. 57. 25 cnt 

— Przemowa przy rozpocz^iu odbudowa- 
nia kościoła XX Franciszaanów itd. dnta 22 
fiiierpnia 1850 (bez tytułu na ordyn papierze), 
bez wyr. m dr. i i*. bez wym. autora, (tira- 
ków, 1850), w 8ce, kart 2. -h 

— DziesiQ<f krótliich uwag na pociecha dusa 
cierpiących przez Wyd. drogie powię- 
kszone. Lwów, Poremba, 1862. w liee» aur. 34. 

— Toż. Lwów, 1875, w 16ce, str. 40. 10 et. 

— ' Uwag dzioBięd, dla osób w smuiku i 
utrapieniu zostających przez K. K. A. iVar- 
szawa, XX. ALissyonarze, 1860, w 24ce. 5 kop. 

— Toż. Wanzawa, Czerwiński i Sp., 1869, 
w 16ce, str. 81. 5 kop. 

— Toż. Kraków, W. Jaworski, 1871, w 16ce, 
str. 107, 85 cent 

— Uwag kilka zbawiennych dla osób wszeU 
kiego stauu. Warszawa, 1862, w 16ce. 5 kop» 

— Uwag (Siedm) o siedmiu boleściach Naj4,{ 
IC. Panuy. Warszawa, Czerwiński i Sp., 187 1|J 
w I6ce, atr. 48. 7y, kop. ^ 

-^ Wianeczek Majowy Najświętsza Bogaj 
rodzicy Maiyi. Warszawa, 1869, w 16ce, atil 
24. 7y, kop* ImMItó - APCditolsTWd if lem Albiny 
U. Łw4w, 
r. 31. 1 tb. tflgoł do- 
sifl pomno- 
■ drokuni 
108, w IJM, 

b-a (wJAtai- 
se, lir. SI. f. (Doose- 
I76j. 

DDk Ośwjf- 
6 oddsU- 
1 illnstra- 
', Sejf&tth 
la 10 ilr. ssag obcho- 
ilŁLeiuiicftclt 
a 18TU r. 
Ufl, 1B79, •V, filier. r. 13.) 
arii Wieli- 
owynyXV 
wWa, «(r. 

irukopki 
w tieczie- 
or. Otiuas. 
)ce, Itr. 1$. 
OZŁOWSKt 

Uę) łiU)W' 

ijk i iidui' 
UŁtypogr., .. _ obMa B«hi4m MalrMi 

(Ac*U 1870), (2rcie 1870). 

Antnpeltfii ob Syhawlia ló»f (proirekt), 
Kotamialil 1 (Nowy 1877). Pawlicki 8., Pr»- 
idzieeki Al.. Zhiir (U7»), Zui.itski. 

AatrepaiMfcua Kkojk ob. Liłwltfiiki B. 
(Zaiyi 1875). 

Aalrapilsgicue ipottnełaitU eb. Initrukeya 
{1876}. 

ADtr«pil«glenfarflbseltgłfl»e ob. Matw]f«ły 
(1877). . 

Antropiw ob. ŚM)(lachewskl A. (tfiswiiml 

C18t;b). 

Aiityehniil wedłoff »tan W. P. M. W. B., 
Knkbw. w dnikftriil Fr Kuwsrego Pobnd- 
kiewicM, 18ti6, w Sue, sŁr. 130, spi« atr. 1. 
(Prsedruk ■ csuopiima relisjiie^o ^Krsyt' 
M pn^Jneniem ceiunry dii>;bi)wu^). 

— DaloM obiaininnla kal^ O-cdoiIb 1 dkl- 
HU pnwdj ■ kuKi tego łwiaU. denewa 
(lasa), w iee, Itr. 4 i 68. 

— Forbwn*}: Ptwełaiila. 

AHUCZYH piberutor Radomski. Złtjbj 
ekononicnego połołsKia włościan w guber- 
niaob kr&ledwa polskiego w i. 1873 (wjd. 
w JoaykB nnsyjtlum). 1875- fol, str- 40 i 
karc 25. Eałda karu a 4ch arkussy chromo- 
litogTafowanjefa oaterema barwami (wydanie 
W 100 egaemplarsach). KK) rubli. 

Apatia Pani ob. SlMnieńikl Jaa. 

hfktU* ob. BlHBMasIwk L (Eiu Fali 1S78). 

Apiuu Klauiljułz ob. Kniczkiawiei Sr (Hoi' 
prawa 1874). 

Apokaljpria ob. RiJ M (18'/B). 

ApanarflBi ok. Pieaiąiek PrieMyeław (Dtltr 
lanie 187&). 

Aptplekaye ob. Gunmaaa, Meticher, 

* Apailllatwa terca Jesaaowego, cĘpli Apo- 
Btulsi.wo modlitwy. Święte Rpnymiarasnio 
I sereem Jeiaua Pana dla uprouenia atM^ 
wiania duaa i trynmfa kościoła. Krak6w. 
druk CsasB, 1871, w 13ce, itr. 15 Ł Ł (d. 8 
Int^o 1871.) 

— Tot czyli cwi«zek katolicki dla trynmfit 
kościoła I dau abawienia (Red. X. SŁ Sto- 
jalowski). Krakaw, dmk Csajn, 1372, w I6ce. 
Inteneya na stycaeA — Gmdiden, w I6ce, str. 
8, 15, 16. 16. Maj, w 12c«, atr, 40. Cserwiec, 
Itr. 67. Lipiec, itr. 13. 

— Toł. Związek katolicki dla tryumfU 
kościoła, abawienia duai i odrodzenia bata- 
llcki4j Polaki, w Drak .Czaau'. Nakład l^uw. 
6«r. Jea., 187i, w 4ca, sir. VU. inUncya gfó-. 
wna na mieaiąo aiarpiań jedna kartka. Inten- 
oya gl&wsa na miaiiqo wrzeaień jedna kartka. 

— Toi. dla tryumAi kościoła św. i zba- 
wiŁsia dnaa indakieb, inuncya na UiycacA, 
OrodzieA. krakiiw, naki. luw. J>:a<is.j 1878) 
w leoe, karta,i,4ił,3.4, a, Paida. k. u, 
Iditop. k. 3, 

S ii Aj^pHaŁ ~ iRCf ^tmtj^młtm — Toż i Ebawienia dusz ludikich, inteiurjra 
miesięczna Szczeń, Maj 1879. Krak6w, nakł. 
ki. Mydelskiego T. J., druk. Gsasn, 1879, 
w 16ce małój, str. 31 i 1 ni., 33— 63 i 1 ni, 
65—96, 97 — 128, 129— 160 a ijcinami. Po 
2 cnt. = 4 fenigi. (Wydrukowano 78.000 exem- 
plarasy.) 

— ob. Jezus (1872 — 73), Zbiór (1879). 

Appeai (An) to Englisbmen in behalf of the 
Polifln Eziles, witb a brieg statemon of their 
claims upon sur eenerosity. London, Ridg- 
ways, Piceadilly, Hugnes, Printer Isllngton, 
1887, w 8ee, str. 26. 

^ to the Britisch Nation from the Polisch 
Befaąees resident in England, (1848), str. 4, 
(podpiiani: Colonel Łach Szyrma, Capitain 
J. B. Hartochowski. Thomas lintkiewicz). 

— of the polish central Demoer. Commitóe 
to the British Kation. Loud. 1854 w 8ce. 

Appol aux auŁorites de la Republiqne firan- 

eise dd. Paris. le 27 Mar. 1848. Podpisano: 
) comitó central de la Soei6t6 d6mocratique 
de Pologue. (Paris, 1848), w 4ce, str. 1. (li- 
togr.) + 

— aux peuples ciyiiisós pour la fonnation 
d*une bibliotheąue i ofErir i la Pologne. Pa- 
ris, 1833, w 8ce, str. 4. 

• -^ du peuple polonais au peaple firangais. 
Impr. de Sótier, rue de GrenoUe St. Hono- 
r6, n. 9. B. w. r , w 8ce, str. 4 niel. 

— aux Polonais de la commission de sub- 
lides pour le jennes óldyes polonais. (Znrich, 
1866), w 4c6. 

— de prfitres polonais au TÓnórable clergó 
catholique univ6r8el. Paris, 1864, w 8ce, str. 4. 

Apreeiation des paroles d*an Buthenien & 
§68 fr6res Slares, par un pr6tre de TEglise 
Greco SlaTe-Oatholiqne. Paris, impr. Pelboy 
fr. et Comp., 1849, w 8ce, str. 15. 

Apte (Dr.) ob. Pamiętnik Tow. iekar. 

Apteezka ob. Będiińtki A. (1877), Hufeiand 
(Pię<£set 1874). 

Apteczne materyały ob. Freyer Antenl[(Gen- 
nik (1870). 

Aptekarskie Towarzystwo ob. Czatopisne 

Apteki ob. Bergiiolz A. 

ARA80 iakób. Podróż naokoło świata, prze- 
Uad z francuskiego W. Szymanow^iklego oz- 
dobiona 127 illustracyami. Wydanie lYte. 
Warsiawa, S. H Merzbach. 1874, w 4ce, str. 
224. 1 rs. 80 kop. 

ARAMOWICZ Ign. Marzenia. Pamiętnik o 
ruchu partyzanckim w wojew6dztwie grodzień- 
skiem w 1863 i 1864 r. Beudiikon, w dru- 
kami Ojczyzny, 1865, w 8ce, str. 84. 1 frank 
20 centim 

Araneidot ob. Taezaaewtki L (1879). 

ARBONEViLLE (d'). Krystyna, powieŃ^, prze- 
łożył tepaderski ^^diuk zapowiedziano w War* 
fiawie; 1861 r ). Areheeiogia ob. Orewnesti (1846), EifoetrojB 
W. (1875), HoriMCzeweki N (Rusi), Jacewicz 
(Litwa 1842), Kraszewski (Sztuka). Krzyża- 
nowski 8t , Kunaeiowicz, Lelewel I. (Badania), 
Tyszkiewicz E. (na Litwie), Wykopaliska. Zi^- 
kiewioz. 

Archeologiczne badania ob. Glooer Z. (posznk. 
1877), Kirker A. H. (1877), Kepernleki Iz. (1878). 
Ossowski Gedfryd (Sprawozdanie 1879), Pnee- 
gląg (1876), Przyborowski J. (wycieczka 1875), 
Przybysławeki (1879). Radzimiński Zyg. (1878% 
Sebieezczańeki F. M. (1853), Zawieza Jan (1879). 

Aroheeloglozeskija ob. Makeynewioz Mich. 

Archikatedra lwowska ob. HIsterya (1876). 

Arehiv far slaTische PhiloloRie, nnter Hit- 
wirknng Ton A. Łeskien und W. Kehrinff 
herausgegeben t. V. Jagid I. II. III. Iv. 
Baud. Berlin. Weidmann.Msbe BuchhandluDg, 
1873-79, w 8ce. (Mieści prace A. Bruecknera, 
A. Kaliny. J. Perwoifa, H. Oollitza, W. Neh- 
ringa, Em. Ogonowskiego). 

— Jugo-zapadnoj Bossil izdania wremenuo* 
ju Kommisijejn dla razbora drewnach aktów 
wysoczajsze uczreftdennoju pri K^jewskom i 
Wołynskom Generafgubematorie. 

Tom I. Czast I. Akty otnosiaszczijesia k is- 
torii prawosławnej cerkwi w jugo-Mpadnoj 
Bossu, 1859. 2 rub 

Tom I. Ozast n. Postanowienia dworiaa- 
skich prowincioualnych s^mow. Kijew, 1861. 
2 rub. 

Tom L Czast IIŁ Akty o Kozakach (1500 
— 1648). K^ew. 1863. 3 rub. 

Tom I. Czast IV. Akty o proisehotdeniju 
szlachetskich rodów w jugo-zapadnoj Eosaii. 
1862. 2 rub. 

Tom ni. Materiały dla istorii prawosławi- 
ja w zapadnoj Ukrainie w XVIII stolec 
Archimandryt Znaczko Jaworski. 1864. 

Archiwa włoskie ob. Makuszew. 

Archiwa ob. Biełomsów A. (Opis 1879), En> 
gel A. (1868), Mjijewski Walenty (Rzecz 1818), 
PeweafńeKl A. (1824), RaozyAski Edw. (tajne). 

Archiwum do dziejOw literatury i oświaty 
w Polsce, wydawane przez Komisyą do ba- 
dań tego zakresu przez Wydział filologiczny 
Akademii umiejętności w Krakowie powoła- 
ną, tom I. Kraków, nakł. Akademii umiąj., 
druk. Czasu, i878, w 8oe większej, str. VX, 
1 ni. i 378. 

- Wróblewieckie II. Pamiętnik damy ob. 
TameweU Wł. 

ARCISZEWSKI Krzysztof. Pieśń ułożona pnes 

Imci Pana , kiedy za listem Kr61a Imci 

z Bi*azylii do Holandyi powracał r. 1637. No- 
wo wydana z rękopisu dochowanego w ar- 
cniwum Konstantego Podw^sockiego w Bjrch- 
tach Humieckich pud Kamieńcem podolskim. 
Lw6w, druk. Zakł. OssoL, 1864, w bce, str. 8. 

ARCT S« Katalog dzieł nakładowych kdie- 

gar&i w Lublinie. Warszawa- drak, jSę aOTBRAOTWO - AKltf If CTir f 1 Dl. . > Kkttd Boi>ki«j An[e<ibi«j DBta- 

Mvińe w kaplięT koiefofa p^nfiulneiro w Pn- 
ł^rwill w pobliłn TdIdi; w Francji. Thf- 
»tv. łrmkieni AomtaReso RiisinoW!ikieg'o, 
ISIŁwia*. rtr aiel. IV, liczb 23. 

— htkft rsemienne^') cisartiegfo Pnrip- 

««ii H. H. Pannr. Z drwwoTytłm M. B. 

EnM*. nakładem X. A. W. Sntora Promo- 

»n i»fiił Bractwa, w dnikanii Uniwert;- 

tiiiti. 1873. w ISfA, karuk 3. 

— PaeiaMenia N P. Maryi (n wienchn 
fawł u t j t. pod ktArTin tenłowa: Nicoh hedHe 
^■d««liNij Jena Chrjstne- Nakładem X A. 
▼.8«łwa promotora lęgni bractwa). Krak6w, 
łrA. Hiiwors. Jaf , 1875 r.. w Nce, 3 kart- 
ki nid. 

— A. Bidif ki liiMC|r (Sprawoidanle 1876). 
VMCIF.N.ArthnrOTotterereineRsniiniicen2 

'Wid. Ii. Boaner. Drnk tod W. Dmgulln in 
loipir I87B, w 8ce, k. 2, itr. 111 a wiie- 
iwUa finttgera. 
Iimt im Chryntt. ob. BneilAakl Antoni 

AKMT Ksral. Kaaanie ■ okaEji capadtego 
^*a knjowB^ nadającego wolno^ wła- 
i^tmm. tak do PanAw iako Włościan pr»i 
IX. kaaoHika profamra SeminaiTi pnfttukie- 
fo. proboMcsa Andnat owakiego w kollesia- 
m psltaaki«7, miano mkn 18W dnia 29 Uaia 
■ poawolaBiein Zwienchnoici. w 8ce itr, 96. 

" ■ " " '■' Nauki chrie- 

roiinyilnri c^yli 
i. na polaki }q- 
litaria prawi n- 
rdjcj;6w, w dr. 
W 8ce. Btr. «34 

U littńratnre 
a ooTTageB dei 
iTrairon. Lo r6- 

pnblioation dn 
i>ana an fleave 
i, 1669. w Sco, 

iart«nia di 0-i- 
iitoaia Efteria 
imtti oflre qne. 
w 8ce. rtr. 6. 
sbołedBtwa dla 
loga na aienii. 
' od pode«i«nia 
wami i kości el- 
iliowne^ poty- 
nanowododm- 
ił. XX. Angn- 
1878. w 8ce. 

iWołU) Kn- 
r, drok. Uiiiw. 
(16 i 1 rfcina. Arkany ob. Sooch. 

ARLT Dr. Fardynand O niakodienlach okft 
■ łEeMs>fllnem nwEgiędnieniem nrcecień cv 

dowo-lekankich. Pr/''z prof^Rnora oknll- 

rtyki w Uniw, Wiederiskim piidal Dr. Jan 
BoBiek. ''VBrBxawa, druk. Oac. lek. Ul. Sto- 
Krafcha V>'<> fi. IS76, w Sce, Btr. 7a 

Ann»ta. Plotki i nie-plotki BtrrjBkie. N. I. 
Stryi. 18'8. 

ARMATOWICZ Felli. Odpowiedz na wnioMk 
djrektnm bndownictwa mieiKkiego. p. Ha- 
cii>ta Ml TacwwRkiego. pnea Wfto preijdeKta 
miHRta Krakowa na p-^Biedzenin d, 6 marca 
1879 r. w Rndzie mieiHkie} wiflędem pbdcU 
się belek w budynku nekolnym u św. Scho- 
lastyki poBtawiony KrakAw, nakF antora, 
drok. Ti: Pobiidkiewicia (A. KoKiańskiego), 
1879, w 4ce, str. 4. 

ARND H. A Romejko EntUilnng aua Am 
TłolniBchen Familieuleben. Fr&ncfut. a H., 
1867, w Sce. 

ARNDT (Dancnciet, redaktor). Poradnik 
rolniciy. Królewua Huta, 1871 (esaacpiamo). 

— ob. EMibom Mer. (krowiaraia 1874). 

— Amalia ob. KrauMrtkł tg- (Sspieg 1867). 
Arndt Ernest Msiir. ob. Firałir Ktrel (T«k» 

1873). 

ARN0LDU8. Cbronica SlaTomm ex recen- 
sione I M. Pappenbereil. {Seriptore* rerum 
Oermaoicamm in nsnm acholamm ex mmii- 
mentiB OermaDi&e hiBioricisfecita H. PerU). 
Hann(iver, Halin, 1868, w Sce, itr. 296. 18 agr. 

ARNOLD 1. Daniel (a Rogoioa). De ToneScio 
ereenic. Berlin. 1813. w Soe. 

ARNOLD (Dr.) Krótkie jiowiaatkł dla wpra- 
■wy inlodtieły w polskim i niemieckim jw- 
kn. mianowicie do odciy^wanla. opowiadania 
swojemi bIowj, odpinywania, poprawiania, po- 
wtaraauia. priea pytania i odpowiedai ncae- 
iiia Bi9 na rami;*! i tlomacietiia, aebrat i 
prceTołyl a niein. T. NowoBieUki. Wydanie 
dmeie. ffarsMwa, 1870, w 16ce, etr. VIII 
i 806. 60 kop. 

Arnold ZMitnna ob. C. E. (Prsemowa 1818). 

Arnitiedt ob. Conilttiition. 

ARNSTEIN Kcnnk InŁynier. Kajlepsay i 
najpewniejBiy scy Skórach mi Btrs ccyli prze- 
wodnik nchunkowy niesb^diiie prej kupnie 
apriedał; potriebny. Obiiciouy w walncio 
auetrTJatkiej począwBiy id 1 do 100 satuk 
(id y, do 90 kr. w. a. a dodatkiem aawiera- 
J4c;m tabelę przemienienia nowych miar i 
ws^ na Biare i odwrotni", jakotei odmiany 
cen i licmTch innych połytecinjch tabel, 1 — 
133 »tr. jaKO dodatek do szybkorachmistrza 
.fraktfciiiy podręcinik do praeniiany etar^j 
miary i wagi na nową i przewrotnie opraco- 
wał W. Mnechal nanczyciel. Cieszyn, di nk. i 
nakł. H. Pełtsingera, 1875, w Sce w^zkiij, 
Btr. 46. 56 et. 

ARNT Jan (aupcriuteudeut). Kajski ogróde- 
CHk pełen cn6t cbnefciaiislucli, i>udlog edy- fio 1B0N80BK - AS9YK MHhM^p* evi polekiti o4 ks. Bamnela Ladowika Zaia- 
dynsa, probosecsa straefaritkieg^, w Bnesfa 
u^lDskim r. 1786 T^danój, nowo drnkowanj. 
Królewiec, nakł. i druk. Hartiin^, 1879, 
w 8c6 małós 8tr. 457 (pnses pomyłkę 157). 
80 fenigr. (Inna edycja Brzeg 1786.) 

ARONSOHN ittifos (ans Schweldan GonTom. 
Kowno) Ueber Aneyrysma der Arteria pal- 
monalis. Disąprt inang. E5nisrsberg, Gmber 
et Łonsrin, 1868, w 6ce, str. 95. 

Arrdtń de la 8oci6t6 littńraire polonaiae 
siir lee dtndee speeiales. Paris, 1882, w 8ce, 
Btr. 8. 

Are moriendi ob. Celiehowtki Zygmunt (1S(74). 
' Arsan ob. Extralt (1818) 

Arsene Houtsayo ob. Biblioteka (1868—1771). 

Arterya ob. Grobelny. 

ARTOfS (dO* Relation de la d^fenee de Dan- 
tią «n 1813 par le X. corpe de rarmte ftran- 
caiee, contrę Tann^e combinte rnsse et pra- 
sienne. Paris, O-nyot, 1828, w 8óe, str. 511. 

Arfychlewiez ob. Kenf P. 

ArtykuMw, (Kilka) wstępnych, Warty s r. 
1878 i 1H79, orai mowa hr. Bdw. fiacKyńskie- 
go na koronacyi w Kr61ewca w r 1840. Po- 
anaó w komisie i czcionkami W. Simona, 
1879, w 8ce, str. 44. 75 fenig. 

Artykuły wstępne ob. Kośmian 8. (1878). 

Artyllerya ob. Deoker C. (nauka IBSSS), Oa- 
lęsewtkl (1867), KBkler. 

Artysta (Mały). Zabawka rysnnkowa dsia- 
twie poświęcona. W dmkami WI. Ł. An- 
czyca i Sp. w Krakowie, bez rokn (1877), 
w 8ce, 1 kartka. (Wydawnictwo zabawek i 
gier pedaurogicz. w Warssawie). 

Artystdw (Do) polskich w sprawie Jlnzenni 
Rapperswyln. Drezno, dmk. J. L Kraszew* 
skiego, 1871, w 8ce, str. 16. 

Arya. Skarb moj6j cioci, powieś(f. Lwów, 
nak}. i druk. Gazety naród., 1877, w 8ce ma- 
U}y 8tr. 187. 1 ztr. 80 cnt. 

ARYSTOFiAlES. Rycerze. Komedya, grana 
w 425 rokn przed Ohrystusem w Atenach. 
Przedstawiona w Styczniu 1873 roku na sce- 
nie krakowskiśj w tłAmaczenin Jdaefift Sznj- 
skiego. Warszawa nakład Gebethnerpi i Wolffa, 
druk.. J. Bergera w Warszawie, Danilowi- 
czowska. (Oddruk Bibliot Warsz.) 1875, w 8ce, 
a kart tyt, str. 48 I. 70 kr. 

— Komedya Rycerze, akt I, z orygini^u 
wierszem przełoiył i wstępem opatrzył Fran- 
ciszek Konarski, Mohacz filoz. w Uniwersy- 
tecie lwowskim (Odbitka z „Albumu ucząc^ 
się młodzieży polskió), poświęconego J. I. 
Kraszewskiemu*). Łw6w, druk. Gazety naro- 
dowej, 1879, w 8ce, str. 46. 

— ob. Chodzklewicz Ladislas (Un Ters 1876). 

Arystonous ob. Bobrowski Jan (Przygody 1809). 

Arytmetyczne działania ob. Begaekl (Sta- 
ahfwloz Konstanty) (Nauka 1872). Arytmetyka ob. BąoialiU Cd. (1874), M* 
eki, ByktwtkI M. (Panteon 1875), Czeak Jóaef 
(Krótki 1828), Damczewski Kalasanty (180B), 
Grzybowski Grzegorz (1875), leske August (Sy^ 
stematyczny 1878), Kramsztyk Stan. (Wykład 
1879), Mocnik Franz. (1855), Obermajer F. 
(prakt kieszonk.), Radziszewski F. (1877). 

Asbuka i Abeeadłe ob. Szaszkiewłoz Maro. 
(1880). 

Asfalt ob. Gniewasz Jan Nep. (1875). Sporny I. 

ASHER A. et Cemp. Catalogue d*une colle- 
ction pr4cieuse de liyres rares et curienx 
proTonant en partie de la biblioth^ne e61^ 
bre de M. Łudw. Tieek, en yente auz prix 

marqnes cbez Berlin. 1850. w 8oe, str. 

232 (od str. 114—119. Pologne). 

— XOvn. Oatalogne d*une coUectIon ckoi- 
sie de lirres aneiens et modemes cont^ent 
la Russie, la Roumanie, la Turęuie, la Bohe- 
mę et les antres pays slayes, en yente ches. ... 
Berlin, imp. A. W. Schade, 1870, w 8oe, str. 
29. + 

— Nr. 100. Bibliotheea polonico-alaTiea. 
Oatalogne de livres polonais ou relatifi a la 
Pologne, en Tonte aux priz niarqu6fl ohas. — 
Katalog der polnischen und Polen betreffsndea 
B&cher etc. Berlin. Druck Ton W. Dngnlin, 
1871^ w 8ce, str. 96. + 

AakelaHieria ob. laszyiiakl Hier. 

ASKOCZEASKI. Riew z drewniejssym iewo 
nosyliszczem . akademieju. Kijów, typograf. 
Uniwersytecka, 1856, w 8ce, T. I. str. 870, 
T. II. str. 566. 

ASNYK Adam. Cola Rienni, dramat histo- 
r:^ cny z KIY w. w pięciu aktach proia ory- 
ginalnie napisany przez Kraków, nakład 

ksieg. Wydawn. (Jcytelni ludowój A. Kowo- 
leckiego, druk. Paszkowskiego, 1878, w 8ce, 
k. 3, str. Ua 1 złr. 80 cent. 

— Gałązka heliotropn k. w. 1. a. praom 
BI— y. Lwów, 1869. 

— Kantata na jubileusz J. I. Kraszew* 
skiego, na ehór męski, solo baryton a towa- 
rzyszeniem orkiestiy, słowa muzyka Że- 
leńskiego. Kraków, nakł. Tow. muzycaaego* 
drnk. Wł. Ł. Anczyca i Sp., 1879, w 4oe, 
str. 2 ni. 

— Kiejstut, trsjgredya w 5 aktach (Odbitka 
z Przeglądu polskiesro). Kraków, druk. Gzasn^ 
1878, w 8ce, str. 128. 1 złr. 

— Kiejstut Trauerspiel in ftnf Aoten Ton 

abersetat ton M. y. Red«L Posen, Ver- 

lag Ton J. Jolowics, Druck Ton W. Deoker 
et Co., 1879, w 8ce, str. YI i 90. 2 marki. 

♦ — Poezye przez Bl...y. Tomów 2. Kra- 
ków, nakład księir. i wyd. Gzyt. lud. A. No- 
woleckieero, drnk. Uniwers., 1872, w Bre, k. 
2, str. 284 i II; k. 2, str. 243 i III. Prenum. 
3 złr.; na welin. 4 ^r. 25 c.; na pap. zwycs. 
8 złr. 80 c. 

— Toż T. I i II. Lwów. Nakładem księ- 
gami Gubrynowieaa i Schasidta. Krak6w, » ATTYLA - AUGU8TTANK1 — Jeoffraflcsny. ŁamlffYówka iv^ kwadra- 
tach. Warszawa, M. Orgelbrand (1871). 1 mb. 
50 kop. 

— kieflzonkowy z OBtemastn kart słożony, 
a dokfadnem tychże objaśnieniem. Wrocław, 
Kom« 1806 w 4ce, str. 4 niel. i 297 licscb. 
(na okładziiue stoi: z dwnnasta kart ełożony). 

"^ statystyczny królestwa Oalicyi i Jjodo- 
meryi w Wielkiem księstwie krakowskiem, 
praedstawiająey w 6 kartach: 1) Ladnośi^ 
wsględną, 2) Lokalną. 3) Gęstości nasiadłości 
Polaków. 4) Gęstość salndnienia Rnsinów, 
6) Stosunek żydów do cbrześcian, 6) Stosu- 
nek płciowy. Lwów, K. Wild, 1875, w 4ce, 
kart 6. 50 kop. 

— topograficzny okręfirn wschodniego. Gór- 
nictwa w Królestwie Polskiem. Kopiowany 
B rysunków wykonanych na miejscu przez 
Topografów jeneralnego sztabu i na tak wiel- 
ką skalę nigdy nie wydanych i przygotowa- 
ny celem wnoszenia spostrzeżeń geologicznych, 
bez w. r.. folio, kart 25 (bez tytułu). 

— zapaduo-russkago krąja i Carstwa Pol- 
skago. Petersburg, 1864. 

— ob. Ba*fu8zkow (etnograficzny), Bononi 
Dr. Karol (1878). Chodźko Leonard. Erkort (etno- 
graficzny polski, 18f)d), Kozonn B. (1879). Sło- 
waezyiioki (Polski, 1844), Btoegor (szkolny ge 
ogranczny). 

Attyla ob. Historya (1873). 

AU Juliusz Leon (Dr. z Poznania, urodź. 11 
Kwietnia 1842). Die Oreditgeno^senscbaften 
in ihrer Bedeutnng ffir Stadt und Łnnd, nnd 
in ihren Beziehungen zur socialen Frage. Hei- 
delberg, 1869. w 8ce, str. 48. 1 złp. 

— Die Hilfsdttngemittel in ihrer Yolks und 
Priyatwirthschaftlichen Bedoutung. Heidel- 
berg, 1869, 26 ark. 

— J. T. Łieb]ą*s Ł<^re von der Bodener- 
schttpfung und die nationalókonomischen Be- 
▼ólkerungstheorien dargelegt und kritisch 
untersucłit. Heidelberg, 1868 19 ark. 

— Socyalizm jako objaw choroby społecznój, 
zarys ustroju spof ocznego i krytyczną 'dpra- 
wę socyalizmu skreślił (Odbitka z Dzien- 
nika poznańskiego). Poznań, u J. K. Żupańskie- 
go, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiń- 
ski), 1878, w 8ce, str. XI i 188, 8 marki. 

— Wiadomośff o szkole rolniczój imienia 
Haliny w Żabikowie, oglo.<if dyrektor tejże. 
Poznań, czcionkami N. Kamieńskiego i Sp.. 
1870, w 8ce. str. 44. 12% kr. -i- 

AU-LfR. Jagoda mazowieckich lasów, przez 
Au-Lir (Wierszem). Warszawa. Gebethner i 
Wolff, druk. J. Buszczyńskiego w Toruniu, 
1880, w 16ce, str. 2 ni i 62. 50 kop. 

AUBINEAU Leon. O stugach bożych. Sio- 
strzyczki ubogich, przekład z fiancuzkie^o. 
Lwów, K Wild, druk. A. Vogla, 1869, w 8ce, 
otr. 31. 20 cent 

AUDOUARD Olimpia. Podróż po północnój 
Ameryce, prses przekład a francąz. (do- dawana do Wędrowca). Warszawa, druk. J. 
Untrra, 1872 w 8ce, str. 164 (Bibliot nąj* 
now. podróży I.) 40 kop. 

Aufruf (Odezwa wrywąjąra do utworzenia 
stowarzyszenia reliiriinego). Brody im Mona- 
te October 1860. (Lwów). Winiarc, w 4ee, 
str. 2 nieL 

— (Odezwa donosząca o wyborze ezfonk6w 
irminy>. Lemberg den 18 M&rs 1862. (Lwów), 
Piller, fol., str. 4 niel. 

— ■ (Odezwa dotycząca wyboru wydziału do- 
broczynności. Brudy« im ipril 1862. (Lwów), 
Poremba, fol., str. ] niel. 

— an Deutschland! des Bevollmftchtigr« 
ten des nationalen Hauptcomitós in Krakau. 
dd. Krakau den 17 Mftrz 1863. B. m. i r. 
(1868). w 4ce str. 8 ni. ^ 

— yomlsrael Gemełnde Torstand (Odoiwa 
wzywająca ludnoś<f izraelską, ażebT aią nie 
uchylała od obowiązków rekrutacyi). Lem- 
berg. im Dezember 1862. Poremba 1863, 
w 4^0, str. 1 niel. 

— Toż. (Odezwa o składki na wsparcie 
podupadłych rodzin). Łemberg. den 2 Jianer 
1863. Poremba w 4ce, str. 1 niel. 

AuQe (das) ob. Barbar Ignatt (1878). 

AU6IER EmiL Pani Cayerlet. Komedyawczte- 
rech aktach prozą. Przetłnmac^ł Zygmunt 
Rauppert Warszawa, 1876, w 8oe. 50 kop. 

Augsburgor Landtag ob. Liske Ki. (1878). 

AUGU łlenryk. De polskę Łeomaead. Ept- 
sode fra Opróret i 1880. KjóbenhaTO, 1863, 
w 8ce. 

Augost z kośol ob. Komiorowskl I. 

(August II. Fryderyk). GlaubensbekenniaiM 
und Abschwdrungsformular. ... Kónigs tou Po- 
lon und Kurfttrsten von Sachsen Mi seźoem 
Ueberiritt tou der lutherischen zur rBD. kath. 
Kirche, abgelegt am 2 Juli 1697 in Baden 
boi Wien gegen den Bischof zn Raab. Nach 
autentischen Qoellen und mit Angabe dersel- 
ben. Gera, Yerlatr Ton H. Kanitz. cedruckt 
in der Hofbuchdruckerei, 1845, w 8ee, atr. 
18. S sgr. 

— ob. J. M. (Kochanki). Jarochowsfcl Kai. 

(dzieje 1874). 

Augutti (Fryderylc Albrecht) nawrócony 
StarozakoYiny. który po różnych nadzwycsaj- 
nych przygodach piastował przez wiele lat 
urząd kaznodziei w Eszenbun^u w keięst. 
Sax(in-Gotha jako prawdziwy sługa Jezusa i 
który dopiero w póżnój starości bo w 91 ro- 
ku iycia swrgo przeniósł się do wiecmności. 
Warszawa, w drukami Towarzystwa M iByc- 
narzy Angielskich przy ulicy żelaznej Nr. 
2449, 1846, w 12ce, str. 63. 

Augustowskie ob. Pamięlnlki (1844 — 45). 
Augustyanie ob. Weissonbaeb, Wiadomaść. 

Augustyanki w Krakowie ob, Mniaiek 8z. 

(1869). AOGOStTŃ - AtTSZtJd Wanuwii, E. 
30. 

iid-Odikora* 
hPotta wakuj 
B oj tjpognfli. 

I 

k^n tltorios arba afieras Ewiepanciiaa 

tat lakM alUHinoB prisE MajestoU diewa tay 

in mUm skntecina* Bażnicziar uw^tay 

iwy^Kjmaa kiires Afektas meylj Diewa de- 

pt Pduęt Diewnj bdŁ. Kwapa uldikos gar- 

Hm jo aiar»«o(,y gał. Sa pndoUta naojos 

JtakaM^rtwoa. yr >a lugolijmn Sena yr ha- 

leK4i«iaai aat Birieta. luetkna- Wilniar. dra- 

"' 'o» Motttiwe uoff ałgitni- 

IB46. w 13oe, U kartek 

itm 2 k. n. 1 drzeworyi. 

> potrzebie iatenafwaego 

a i carazeiii ossctgduiej- 

ig ■ drzewem w obec ko- 

\arycawa, dmk. E. Bkiw- 

małftj, (tr. 16. 30 kop. 

uiiyokf Woje. (1879). 

Uble der Stodtrendeii an 

ier k.k. CńTcruiŁt zn Łemberg, au Anluu 

itr Aaknnft H. ikais. Hoha.t des durchlauti^- 

1 Hcxis Erchenogs Carl Ludwig am 23 

eaber 1853. Lwew, drak. Zalit. Osi.ol., 

1£3, V 4ce, Elr. 4 niel. 

AukBHmcyi ob. Gtrhard C. (wjkład 1872). 

kUSrm AHrad. Leuko ibe bastard: a tale 

<t ^tich griet. by Loudon. Chapman 

lał Hail, i«3. fincadiliy, Braudbnry. Agnew 
"hitefiiars, 1877, w Bce, 2 

UYBir H. (1878), Wiinioffikl 

kowski Z.( Pamiętnik 18T4|, 
powiedź), Ciartaryski Jarzy 
n Andrzej (AiutTya 1878), 
lb73), Houfler Lud. (Ceiar- 
■ W (Polityka), PBIiiz K. 
1677). Pedgśrski (UsLawa), 
iatorya 1878), SioiapaAikl 
ej, Trenbickl ł. (Hiitorya), 

uiniatratton dea Taruower 
ikenbanaeB and Armenfon- 

1663. Tarnów i Juto, Bn- 

4ce, str. 6. 

das Jabr 1894. TamOw i 

1866. w 4ce, *tr. 6. 
die Jatara 1868 nud 1869, 

Kicnahmen uud Aługaben' 
Ti:mp«l an Lemberg rom 
i 15 Ąngut 16M. LwAw, 
361, w ^ itr. 24. 
ffinnf hmitn nnd Anigaban 
Ul 1607 WB unirwa Aa- ■talt snr Bespelsnug hieiiger iaraeJit. armen 
ScbnJkinder, bis Bnde Dezember 1S69. Łwftir, 
Poremba, 1880, ttr. 17 siei. 

— BBiamtllcher Einnabmen nnd Ansgaben 
dei dentech-JBraelit, BethaoMt ek Lemberg, 
ram l Not. 1856. Lw6w. Toremba, 1857, 
w 8ce, Itr. 13 niel. 

_ łoi. Vom I No*. 18S« bis 1 Ner. 1867. 
Lwów, Poremba, 1857, w 8ce, itr. 15 nleL 

_ Toł. Vom 1 Nor. 1857 bia 1 Nov. 1868. 
Lw6w, Poremba, 1859. w 8ce, sir. 15 niel 

— der Einoahme nnd AnRgaben des Kra- 
kaner jBroelitiscben Handwerker Untarsta- 
tsiings-Yereines .Sohomr Umonim wcaobi 
Eser* Tom 3U Dezemb. 1875 bis 3U Decemb. 
1676. Kra^6w, Bncfadr. Kornecki, b. w. r., 
w 8ce. k. 2. 

— Tim 30 Decsmber 1876 ł)ii 30 Decom- 
ber 1877. Krak6w, 1678, w Sce, kart 2. 

— der Einnabmen nnd Ansgaben des Bro- 
dy'er uraelit Spitali f9r da« Jabr 1868. Tar- 
nopol, UrncU Ton J. Pawłowski, 1870, w 4co. * — der AdmiDistratiou de^ Tamower 
Urael. Knnkenbansei Uber die J. 1870 nnd 
1671. tamow, Dr. t. A. Riuinowski, 1872, 
fol., str. 8. 

* — der Aduinistiation des israeliL Com- 
mis-Unierstutzangrereins Tamow iiber die 
Einuahme nnd Ausgabe im J. 1671. Tamow. 
Dr. 7. A. Rosinowski, 187:2. w 4cu, I ark. 

* — Toł im Jahre 1873, tamie, w 4ce, 1 ark. 
Aiłizug aOB dem Berichte des Yerwaltnnge- 

rethee n. der Direct.oti der Weilualseitigeit 
VersiclierangBgeBeUs.:haft in Krak^n aber die 
aescb&fti-EjgebnissB dea J. Ibli/b erstattet 
der Ouneral-Yenammlu^ in der Sitznii^ am 
7 Jnni 1875 nnter dem VoraiŁz des PrOsiden- 
ten Sr. £xcellenE Alfred Qr. Potocki. £ra- 
kan im SelbgtTerla>;A der tiesellschaft, in 
der BDcbdraikerei des W. L. Anczyc cŁ Com* 
pagnte. 1875, w 4i'e, str. 13. 

— Toł J. 1875/6 ercUltet in der Sitznng 
om SO Mai i876 nnter dem Yure.tt des Vi- 
oepras. ApoL HSppen. Krakan, Bnubdr. An- 
czyc et C. 1876 w 4ce, str. 20. 

* — aua dem Yereiue der galizischen Spar- 
knsse. Leiuberjf. 1871. 

— ans YieiteljAbriger cbronoia^iacher den 
Ton dem k. k. Ijandasgabemiam in Oalicieii 

muł Lodomerien Ton bis..... bekanntgemi^ 

chten, in das Aligeuieinti eiiuchlaganden Ver* 
oranungeu. ~ Cwiercrocany wypis osasowy 
przea ces. kr61. ffnberniam Oalioji od..... at 

do oglo^zonycb a publiczuoici tycsącycb 

się roaporc^dseń. (Lwbw, Pitler). 1600 isur- 
oaed) — 18i3 (griidzluń), tol, aeszytów 74 
większej Inb mniejsi^ objętości ; sescyt n. \\. 
paśdż. — gmd. 1807 licsy itr. 96 ntel., sessyt 
kwieuieA — caerwieo 1816 kart 10 niel. (Wy 
ohodsil jnł od r. 1766, p. t,: Cwianfioosay 
cbronol, sbiór nukasdw, mb: Wypia ołmii9> 
logieinjF i»]paii)dMd i- 1. ftj fU AtTOŃOMiA - AżAViDd * — au8 der Zeitachrift .Die Assecaranz, 
tber die am 1 Uotober 1865 in Wien abge- 
haltene WaaderTenanjmlaDg der wechselsei- 
tigen Yersich. G^sellBchaft nad kurzer Bericht 
der zweiten Yerijammlung wechsel. Iństitute 
io Gras am 26. und 27. Juni 1871. Krakau, 
druk L. Paszkowskie 1873, w 8ce, str. 19. 

Autonomia ob. Jasieński Henr. {W obronie 

1874). 

Autorki Peikt (dopełnienie sp^sn). Ahrensowa 
Zofia, Aldona N. (1845), Antonowiezowa, Bar- 
f«so«rna Marya, Berntaańlowa Zofia iBemiiao- 
wa (1660 — 64), Bobrowską Teresa (18 1 7), Bo- 
aowolska Ncl., Bronioowna Katarzyna (1793), 
Irochowska Teofania (1828), Brzozowska Ja- 
dwIgH, Borzęoka Sal. ^Sienkiewiczowa), Bro- 
nisława (pseudonim fironisł. Pótjanowskiój), 
Brvaliowa Ter. (Bobrowska), Bufflowa Agne- 
szka, Ckodkiewiczowa Ludwika (1787), Cie- 
roniewska M. B., Czacka Koneg. (1783). Ch/e- 
ptowiczowa Anna, Czetwertyńska Tekla ze Śli- 
zuiów. Oolika Anna (1695), CichowIca Apolo- 
nia, Ciundziewicka, Dominikowska Celina z Tre- 
terów. Drzewicka Kornelia (1870), Ouninowna 
Jozefa (1781), Ehreubergerowe Emilia i Felicya 
z pamerów, Grabowska Ewa Karolina, Grzego- 
rzewska INarya z Gostkowskich. Gwozdeoka 
Gabryela z domu' Gode, Goselińowa Emilia, 
Grabowska Wanda (1870). Gutakowska Józefa, 
Horowiczowa Teresa (1870). Hubowa Z. z Ła- 
bęckich. Humnieka Józefina, Jabłonowska Anna 
z Sapiehów (1786), Jabłonowska Marya z Ka- 
zaBowskich (1687), Jelska A z Narbartów, K. 
Eliza (1823), Kamińska Barbara z Walknow- 
skich (1862), Kamińska Marya Elźb. (i878) 
Kamińska A. (1870). Kanigowska Allonsa (l.s46) 
Konarska z hrafiickich. Korowa Marya z Bu- 
szyńitkich, Kurcyuszowa, Liliana, LuDomirska 
Chrystyaa (1698), Łuszczewska Nina. Marcho- 
cka Teresa (1603), Miączyńska Ch. (1808), 
Milewkka K., Młocka Julia (1824), Moszyńska 
Teofila z Potockich (1754), Mrozowsica Zofia 
(Iza i 876). MyCioiska Anna (Lisicka), Narbur- 
towna Walerya, Narburiowna Marya z Nowic- 
kich, Naumannowa z Szawlowskich (Kalina), 
Nekriiobowa Wincenta z KleczkowsKich ^1866 
Godziemba), Olszowska Antonina (z nad War' 
ty), Olesklewiczowa Kpollna. Oskiorkowa Eliza 
z Pawłowskich, Owidzka Aleks., Platerowa 
Izaballa z Borchów (l792». Poniatowska Oion., 
Nłjanowska Bronisł., Pustowska Mar. z Mo 
szyńskich. ftejtan^wna Sybilla (1746), Rogowska, 
Roźniatowska Bryg., Sakowska Lud., Sadowska 
Marya z Braezinów, Sadowska Krystyna, Sohe«- 
demairtel Mar. Sybilla (1778), Scnmidt Eli 
(1784), Sieoiawska Zofia u<^29), Skalska R. 
^Ib61), Siekierzyńska Mar. z Gharezewskich, 
Siemiątkowska Kafarz. (1670), Sklbioka Karoli- 
na 1&51), Sowińska Helena, Szeptyoka AiiM 
(1794), Tarnowska iJrszuia z Ustrsyckich (1869), 
Tomioka Zofia, Tretiakoff KaroliąjS (1828), Wa- 
pswska Kat. z Maciejowskich (1596), Wiera- 
bswska Lttdw., Wągłowska Marya (1846), Z«- 
Ittka Anista (1760), Załuska Aniala (JaiiiBa)| 
laMoJaka Aana a Jf^siałsUaii, Załatka Ala- ksandra (1735), Zbyszewska Jiar., Zlslióska K. 
(1851), Zocbowska ( W^ęgier). Zuozkowaka Lsoat. 

Autriche ob. Ratsch B. (Polonisme 1869). 

AWANC1N M. ks. Rok Chrystasowy o^Ji 
rozmyślania na każdy dzień roka o żychi i 
nauce Pana naszeg^o Jezusa Chrystusa. Z ła- 
cińskiego przerobił i do użytku wsiystkieh 
zastosował Xiądz **\ Wydanie czwarte. 
Berlin, B. Behr, 1867, w 8ce, XŁYIII i 575 
str. 1 tal. 10 sgr. 

AVEĆ Norbert. Dissertatio inauguralis me- 
dica de lactationó phisiologice considerata, 
quam etc. Yiennae, 1827, w 8ce. 

Awejda Jarosław ob. Kraj. 

AVENAL de Carasco (Dona Conceptioa). 
Przewodnik dla odwiedzających ubogich pnoi 
Donę Conception Ayenai de Carasco, towa- 
rzyszkę konferencyi Damskich sw. Wincen- 
tego a Paulo z hiszpańskiego na wiele y^- 
k6w przełożony. Za pozwoleniem autorki 
spolszczył ks. Władysław Górski członek To- 
warzystwa Św. Wincentego a Paulo. Poznań, 
drukiem i nakładem Tytusa Daszkiewicza, 
1872, w 1^ 2 kartki niel., str. 264, spis na 
66j kartce. 16 sgr 

Awenion ob. Manifest (1882). 

Awenioński zakład ob. Bratkowski Stan. (Rys 

1833). 

AWERBACH iakób Kazimisrz neofita. Sza- 
kanie prawdy czyli o zacności wyznania chrse- 
ściańskiego, a błędności nauki tahnudyesnej. 
Edycya druga poprawna i pomnożona. tYiino, 
nakł. autora, druk. J. Zawadzkiego, 1862, 
w 16ce, ktr. 120. 60 kop. 

Avero6 ob. Semenko J. (1861). 

AWRAAMIJ Palicyn. Skazanie ob. oaadie Tro- 
ickoSergiewa monatityra ot Polaków i Litwy.^ 
90 kop. 

AVRIL (D') baron. Yoyage sentimsntal dans 
los pays slaye, (Dalmatie, Hontte^gro, Her- 
zogoTine. Croatie, Serbie, Bułgarie, Gkiicie, 
Bohćme, SloTóuie), par Cyrille. Paris. w X2ce. 
2 fr. 

AKAMITOWSKI Wincenty. Odezwanie |ię s ka- 
tedry w d. 25 m. V. E P. 8. 5621 przy o- 
twarciu obchodu uroczystości S. Jaua lotnego 
w Szan. Q Jedność słowiańska. (1821), w 4oe. 
k. 2. AKELRAO Melchior. Sfttze ans s&mmtlichen 

Eechts- und Scaatswisseuschaften behu£i 

Erlangung der Juridischen Doctorswarde 

Lw6w, Instytut stauropig., 1864, w Bca» str. 
6 i 1 niel. 

AZAVEOO Emanuel. Nabożeństwo do świ^ 
tegj Antoiiiego Padewskiego, aawierające: 
nowennę, modlitwy^ litanie, pieśni, godainki, 
poprzedzone opisaniem niekt&rych cudów ew. 
Antoniego, wypisanóm z dzieła p. t. Zycie 
Św. Antoniego pneez Emmanaeia de AsaTe- 
do, według ponądku zaekowanago w raapon- 
soriam iw. fionawaalaiy. Warsaawm, l8a& 
w 18sa. SIO kop* Bglio - AZYLA IV.) 3 nb. 70 kop. fŚ w 
B. Stan moralny społeezeńfitwa. naszego na 
podstawie wykazów statystycznych karnych, 
przez B. Wydanie Redakcyi Biblioteki War- 
szawskiej. Warszawa, 1874, w 8ce, str. 53. 
30 kop. 

B. Agnieszka z Wilczewskich. Rady ostatnie 
etc. Włocławek, 1852. (Autorka Btitlowa.) 

B. A. ob. Hurei A. (FUwia 1877), Sand G. 
(1875). 

B. F. ob. Monnict (1876). 

B. F. Y. Zoria na ruskom nebokłosie, sosta- 
wyw F. Y. B. Kołomyja, nakł. i czerenkamy 
M. BUousa, 1878, w 8će, str. 14. 

B.....8ki F... Wszystko z Bożój woli! obacz 
Boznański F. 

B. G. Dwje sestrycje Rud i Polscza (przez) 
G. B. (Lwów), w ^og. M. Poremby, (1848), 
w 8ce, k. 2. + 

ob. Kossakowski Stan. (Notice 1862). 

B. J. O mowie i językach przez Dr Od- 
czyt miany w Stowarzyszenia drukarzy pol- 
skich w Poznania. Poznań, nakładem Stowa- 
rzyszenia dnikarzy polskich, czcion. i kom. 
Ł. Merzbacha, 1872, w 8ce, str. 26. 5 sgr. 

— Wykład snów czerpany z ksifg staroży- 
tnych; ob. Biedrzycki J. (1867). 

B J. D. Panliska ou la chanmiere du 

Mont d'Or par M. J. D. B autenr d'une 

petite galerie hi8torique. T. 2. Lyon, Garnier, 
1842, w 12ce. 

— Toż niemieckie edycye 1800 i 1816; ob. 
Pauliska. 

B. J. Powiastki historyczne zebrane z naj- 
celniejszych autorów p. J. B. Wieśniaczka 
z Domremy Joanna d'Arc. 10 kop. 

— ob. Buszyński J (Dnbissa), Beck, Bie- 
drzycki J. (Kruczek), BHkowtki J. (Słowo 1870), 
Legenda (1868), Mattel lir. (1879>, Mayne-Reid 
(Wygnańcy 1879). 

B. K. ob. Surowieeki Kar. (Tłomaczenie). B. K. L Pomocnik dla oficerów piechoty, 
przez K. L. B. Turyn, 1863, w 24ce, str. 36. 

B. L. Panna wdowa^, dramat w 3 aktach i 
dwóch obrazach; ob. Budziszewski Ludw. 

B. L. W. Caie życie więzieniem czyli 10 dni 
zamęzcia, powieść w dwóch tomach, napisać 
L. W. B. Kraków, a F. X. Pobudkiewicza, 
1870, w 8ce, str. 170 i 1 k. + 

B. M. Do wszystkich; obacz Anteniewicz 
Mikołaj. 

■— Nainowszy Sekretarz podręczny, czyli 
Wzory listów w różnych przedmiotach oras 
podań, cessYJ, kwitów, świadectw, testamen- 
tów, kontraktów, tytulacyj itd., zebrane przez 
M. B. Dyr. szkół ludowych. Rzeszów, druk. 
i nakład księgami J. A. Pelara, 1872, w Sce, 
str. 112 i IV. 

~ ob. Bagno Mik. 

B. M. I. i K. H. T. Sonnyk iti tołkowanie 
sniw, słażaczyj dla zabawy i rozweselinia , 
ułożenyj piśla najdawniejszych i nsjnowijsz^ch 
soczynenyj toho roda, wraz z towarYSzeakimi 
zabawamy, sobrały i is sobstwennono opyta 
spysały M. L B. i K. H. T. Kc^omyja, z pe- 
czatni i nakł. M. Biłousa, 1879, w 8ce, atr. 68. 

B. Marya. Poezye; ob. Bartusowna. 

6. N. ks. Książeczka jubileuszowa czyli 
nauka o odpustach, szczególnie o odpuócie 
jubileuszowym, razem modlitwy przy odwie- 
dzaniu kościołów w celu zyskania odpustu 
odmawiać się majęce w r. 1879, napiss^ X. 
N. B. Wrocław, nakł. Fr. Goerlicha, druk. 
Gazety szl^skiój ludowój, 1879, w 8ce małój, 
str. 39 i 1 ni. 15 fenigów. 

B. P. Lithuanien ob. Butkiewicz Piotr. 

B. S. Jadwiga. Poemat przez S. B. w Kra- 
kowie, nakładem i drukiem W. Kornecki eg-o 
1878, w 8ce, str. 89. 

— ob. Kazimierz (1869). 

B. St ob. Mattoi C. (Idea 1879). B - BĄCZALSKI iie lUns lei 
msae en Po- 
'. B. Eitndt 
! Mition da 
de A. Kieiga 

mwnii 1817). 
ifa wiglniAw. 
druk. M. Po- 
IZ podpiuoy 

tez W. J. B. 
. McrzbHCha, 
enig. 
isania lutów w;d. drugie. 
HftDdkeKi* i 
tr. 48. 60 fen. 
op istno). Pa- 
iji r ^Bca io«z impr. łio niefTer k Vit- 
oMa, w 8ee- WydawHl Hippol. Kłimaixow- 
itl TTchodziło po S kwtki cod ntincini 
'•"^■'"'"^ jakoto ; Urywek a nieakończonćj 
Warnfii plotkArea (str. 3 — 6). Obrazek z r. 
1336 (Błr. 9 - 12). Literatura. Dwa słowa p. 
Hakjnkiec (str. 13 - 16). Dalszy ciąg pu- 
blikacyi Baby (od rtr. 17 — 20). Ostataiejost 
titogiafowsiic i zapowiada odbijanie Przyja- 
ciela |»»wdy. 

UEIAD tonu RzeezowIenBiB (nr. 1847). De 
Craecft Eadice HAN Cognatarnm liDgyariim 
ratione habita. Scripeit ■ BaeazowienaiB. Dis- 
(nlatio iiuuigtiraliB ad summOR In philoso- 
pkta honorcB ril« impetraudoB amptissimo or- 
dinia philoAophomm Lipsiensi proponita. Vra- 
odarne, Typia T. W. Jnngferi, 1874, w Boe, 
«r. 40 tl). 

BUCZYŃSKI Tylus. Wwedenle w wyisznjii 

tiaaauka, Boczynenie....- Warezawa, w typ. 

e. Gsaety, 1873, w 8ce, k. 1, Btr. VI i 65. 

)EL Brgnistaw. Kilka listew o nasz^ 

[*AIe fabrycznym, napisał inłynier- 

uog absolwowany przez szkołę polite- 
mą wiedeńska. Pr^emydl, księgarnia 
I kleniAw, Kraków, drak. Wł. L. An- 
I { Sp., 1817, w 8ce, atr. XIII i 126. 

EL Dyoałzy (ala Damen-Verebrer und 

Ben-Frennd). Anfraf an dae lObl. k. k. 

n-CknpB. Lwijw, Pliler, 1851, w 4ce, 

niel. 

Ufl Damen-Verełłrer nud ErankeD-Ya- 

BimdBcbreiben aa dJe gecbrten Damen 

mopol. Lwów, PiUer, 1857, w 4ce, str. D dis VorloBUDg»feBt der 
n Łitkiewics'schen Ansstattnngs-Stiftung 

-jmberger Waisen-Madclien am 24 Juni 

ł8&3 im Si. Sophien-Waidr^eD. Lemberg, Po- remba, w 4ce, kart 4. (Polski wiens i tej- 
*e okazyl wydał w tejże formie Franc. Wa- 
ligórski.) 

Babioe ob. Klrfcor A. H. (Badanie 1813). 

Babimostkl powiat ob. Daniellang (1840). 

BABlfiSKI Rgmuald. O goryczkach w ogAt- 

nodci nuiiiaał Doktór medycyny. Nakładem 

autora. Radom, w drukami Jana Kantego 
Trzebińskiego, 1871, w 8ce, atr. 185. Sprosto- 
wania na lój Btronie z 3ma tabelami liłogr. 
1 nib, 51) kop. 

BACEWICZ Ani. Lud. (z Lublina). U k«ni- 
tite (Disiprt inang.l Hontpellicr, 1635. 

BACH. Plan miastu Warszawy przez ra- 
towany r. 18011 w Dreźnie (na arkuBZD po- 
dhi^nym). 

— Plan vuu Warsclutu. Dresdeti, 1809, fol., 
Zarazem: Nachweisuog der merkwiirdigaten 
Gebftude in Warschau nacb ihren Numern. 

BACHMATOWICZ K. Litograf Przypomnie- 
nie Wilna. Liio^rsfowane pnez K. Bachma- 
t4>wicza w Wilnie, litograRa Oziębło wski ego, 
1837, ful. Tytuł litograf i 4 litografowaoe 
karty. 

Barkor Józ. ob. Bnlbaryn I. (Iwan 18M]. 

Bacterisn ob. Cisnkowskl L. (Zur Horpho- 
logic 1877). 

BACZAKIEWICZ F. Horders paedagogische 

Grundsłitzo von Prolessor am k. li. Ober- 

gymnaeiam >n Jasio. Jasło, Buchdruckerei 
von Ł. D. Stoeger, 1879, w 8ce, atr. 38. 

B4CZALSKI Edmund. Arytmetyka dla użyt- 
ku niższych klas gimnazyalnych. Lwów, n 
Seyfartba i Czajkowskiego, 1874, w 8co, str. 
263. 1 fl. 50 kr. wydziałowych, łiandlowycb, pnemYsł owych, 
rolniczych i innych podobnycn zakładów na- ukowych, nlożona z uwaględs 

tiTcznyeh w myśl nowego plann lekcyjnego 

dla szkół realnych z r. 1872 uzupełniona. — Toż. Cs;ić 11 na 3 i 4 klasę realnf, 
Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 1875, w 8oe, 
na klasę Al, str. 123, k. 66, na bdase IV. 
Btr. 122.' 1 re. 20 k. 

— ArytmeU^ka dla użytku niższych klas 
gimnaEyalnych podług 19go do metrycznycli 
miar zastosowanego wydania dr. Fr. Hocni- 
ka: Arytmetyłd dU niższych klas gimn. cz^ść 
I na I I n klasę, zeszyt I, drugie wydanie. 
Lwów, Beyfart i Ciaikowski, 1878, w 8co, 
sir. 80. 1 rs. 12'/, kop. 

— Arytmetyka dla nżytkn azkół niższych 
realnych, wydziałowych, łtandlowych, prze- 
mysłowych, rolniczych 1 innych podobnych zakładów naukowych, podług dra Fr. Nocni- 
ka. Arytmetyki dla szkól realnych i nwzglę- 
dnienlem miar metrycznych ułożona i w mysi M BĄCKALSKI ^ BABTZR nowego planu lekcyjnego dla sskół realnych 
t r. 1872 uzupełniona przez B..... B..... escść 
I na I i n klasę realną, wydanie drogie po- 
prawne. Stryj, nakł. autora, A. Mfiller i syn, 
1879, w 8ce, str. Vn, 240 i Spia rzeczy. 
1 złr. 30 cent. 

— Kalendarz dla nauczycieli i wykaztał- 
ceńszych stanów kraju naszego na r. 1879, 

opracow^ profesor wyższo) szkoły realnej 

w Stanisławowie. Stryj, nakł. autora, druk. 
A. Mtlllera i Syna, 1878, w 16ce, str. 244 i 
kilka ark. czystych. 1 złr. 20 cent. 

— Toż na r. 1880, rocznik II. Stryj, nakł. 
autora, druk. A. MUllera i syna, (1879), w 16ce, 
str. 220, kilka arkuszy czystych i str. 8 ni. 
1 złr. 20 cent. 

— Nauka rachunków w szkole ludowo], 
osnuta sposobem obrazowym na tle ćwiczeń 
i zadań praktycznych zestawionych metody- 
cznie z zastosowaniem do układu miar. Czeńc I 
dla I i n klasy szkół ludowych z 11 arze- 
wor. w tekście. Lwów, nakładem Karola Wil- 
da, z drukami K. Pillera, 1875, w 8ce, str. 
IV. 184. 1 złr. 15 cnt. 

— Przewodnik metodyczny przy nauce ra- 
chunków w szkole ludowćj przez nauczy- 
ciela szkół realnych. Z 4 drzewor. Lwów, 
K. Wild, 1875, w 8ce, str. 73. 60 kr. 

^ ob. Moenik Fr. (Początki 1876). 

Bączalski Hilary ob. lasełka (Komedye 1872). 

BACZKO L A. Yersnch einer Geschichte 
Kónigsbergs. 2te v511ig nmgearbeitete Ausgabe. 
KOnigsberg, 1804, w 8ce, str. Xn i 539. ->- 

— Wodurch entstanden Ostpreusens Leiden 
und was berechtigt uns Ihre Linderung zu 
hoffen. KOnigsberg, 1814, w 8ce, str. 88. 

Baczność (pismo zeszytami wychodzące, wy- 
dawca Ludwik Brzozowski). Paryi, aruk. L. 
Martinet, 1862, w 16oe. Zeszyt I str. 86; II 
str. 59; HI str. 60: IV str. 60; V str. 96; 
VI str. 94. Zeszyt po 1 fr. 

— ob. Brzozowski Ludwik. 

Baczność Polacy ob. Barański. 

BACZYŃSKI Emil. Bocznik teatralny na r. 
1864. Lwów, w 8ce. 

BACZYŃSKI Hilary. Sfitze aus sfimmtlichen 

Rechts- und Staatswissenschaften zum Zwe- 

cke der Erlangung des jurid. Doctorsgrades.... 
Lwów, Instytut staurop., 1864,< w 8ce, str. 7 
i 1 niel. 

Badegłada ob. Ostrowski Krystyn (1877). 

BADENi Jćzef. Alexander Wielopolski. Kra- 
ków, w drukami „Czasu", bez roku (1878), 
w 8ce, str. 8. ^Osobne odbicie z „Przeglądu 
polskiego*' nakładem Redakcyi.) 

«- Opinia komitetu Towarzystwa rolnicze- 
go Krakowskiego o ułożonym przez Referen- 
ci w Ministerstwie roi. projektu do prawa 
państwowego w przedmiocie komasacyi grun- 
tów, podziidu gruntów spólnych i regnlacyi 
użytków gruntowych. W Krakowie, czcion- 
kami drul^mi „Czasu" 1877, w 8ce, str. 16. (Na końcu podpisy Referent 3. Badeiii, Pre- 
zes H. Wodzieki.) 

- ob. Michałowski Jfo. a878), 0|Hirta (1877), 
Ttmowiki 8. (Mowa 1878). 

BADENI Kaźmierz. Zdania z różnych galęBi 
prawa i umie{ętności politycznych 1 1 d. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jagiell , 1867, w 8cc, str. 7. -». 

BADENI Stan. O satyrze. Studyum literac- 
kie, naplsid.... Lwów, nakfaidem autora, druk. 
Manieckiego, 1870, w 8ce, str. 47. 

BADENIOWA S. Szopka. Lwów, 1875. 

BADOWSKI Ignacy. Sprawozdanie z czynno- 
ści i funduszów Arcybractwa nieustaj^óf ado- 
racyi Przenajświętszego Sakramentu i Insty- 
tucyi Jahnuniiczej dla osieroconych panienek 
i wstydz;.cych się żebrać przy kościele 'S^ro 
Kazimierza na Nowem-Mieście w Warszawie, 
przy który m egz ystuje klasztor etatowy Zgro- 
madzenia W W. PP. Bakramentek, za rok 
1878 na posiedzeniu Elekcyjnem przez Senio- 
ra Arcybractwa, Przewodniczącego w czyti- 
nośeiacii Instytncyi Jałmużniczój Ignacego 
Badowskiego. Warszawa, w drukami T. Czer- 
wińskiego i S. NIemiery. Ulica Sto Krayzka 
Nr. 1325 (10), 1878, w 8ce, str. 31. 

Badowski W. ob. Dunin Mar. (krótki 1843). 

* BADURA Jerzy. Przemówienie nad grohcmi 
śp. Marji Pleszowskiój d. 15 Marca 1872 
przez.... Kraków, druk. Uniwers., 1872, w 8oe, 
str. 4. 

B^DZKIEWICZ Anttni. Jan Amos Komoński 
i znaczenie jego systematu wychowania. Lwów, 
1875, w 8ce, str. 30. 30 kop. 

•^ Teorja poezyi w związku z jćj historyą. 
Wydanie nowe. Warszawa, Unger i Banarski, 
1875, w 8ce, str. 404. 1 rs. 

BAECK A. (Seminarlehrer am kOnigL Sohnl- 
lehrer-Seminar zu Posen). Klefne Schulgao- 
graqhie. Heimatskunde der Proyinz (Groaa- 
herzogthum) Posen nebst einer Specialkarte. 
Schleswig, Yerkg der SchnlbucUiaadlang, 
1869, w 8ce, str. 19. 6 sgr. 

BAENITZ C. (m Bromberg). Beitr&ge sur 
Flora des Kónigreichs Polen. (Odbitka z Schrlf- 
ten der phisik. Okoń. Gesellschaft. VI Jahr-^ 
gang.) Kónigsberg, 1865, w 4ce, od str. 77 
do 102. 

— BeitrSge zur Flora des Kónigreicha Po- 
len. Inang. Dissertation in Jena yor^elect 

yon Lehrer an der Lóbenichtschen Mittd- 

schule in KOnigsberg. KOnigsberg, Druck yon 
E. Rautenberg, 1871, w 8ce, str. 24. + 

BAEYER J. i. €^eral-Ma)or yon der Armee 
und Dirigent der triffonometrischen Abthei- 
lung. 1) Die Yerbindungen der prenssiscben 
und Russischen Dreiecksketten bei Thom und. 
Tamowitz ausgeftihrt yon der trigonometri^ 
schen Abtheilung des (łeneralstabes herans^ 

fegeben yon Berlin, in Commission von 
'erd. Dftmmlers Yerlagsbuchhandlung, 1B57, 
w 4ce, str. XVI i 442 przjtim 4 ryciny, na 
końcu: Druck yon Throwitzsch una Sohn in 
Berlin. BAOEHOTT - BALASMY Street. Cim- 
, % wielskle- 
SkM, Itr. S88. 
. łundl.". 2 ra. 
śli o wpływie 
Dfljci na nw- 

Ttomnczmie 
ioteki nsuho- 
awB, Sp(Vłka 

8ce, str. 237. iie, 8t*tyatvos- 

_ _, ^ liryłowstiefTO 

Nowojrrodsktś). Warsutw^Gcbeth- 
WoM; 1869, w 16ce, Btr. 66. 25 kop. 
■ Ctrl. Lnd. ob. Klaus Fnnz. (Personal- 
I 1873). 

prospekt: ii od W. Nocy 
będxie pismo piiriodyczno 
dni p. t. Wnrschiiner Wo- 
iwierać niiiiło rAŁne znKDt- 
iriadotDOMi i rńine dzieła. 
2 razy na tydzień w środi; Bajrer J. BijH podarok małym ditiam. Lwów, M. 
Poi^ba, 1866, w Sce, str. U. 30 cent. 

— powisatkf i przypowieści rótnych anto- 
!*•, wiwaeeai, wydfnie iirdobiono 48 drie- 
•nrtwiu. Poznań, nakł. i druk. J. Lclt^ehra, 
(MB), w Soe wielkiej, str. 100 i 4 ni. Opra- 
ne 1 marka 75 fenig. 

— ob. FbmIm (1676), Gathowskf I. N. (ma- 
iDr4JEV InthnrlCK St. (1871), Krasicki Ig., 

876), Ludzimłt (1848), W. X. A. 

bil. Polugoe. (PariB, 1863) w 4ce 

der. Lo^ka, tlćmaezeoie i an- 
D I. Dedukcya, tom Ii. Indnk- 
I, Gebethner i Wollff, drak. J. 
w 8c«i„ Btr. XXI, 312, Vin, i 
[. 5 rabli. 

Ciało, mniemania o ich wztje- 
n. Iliimatnenie i an cielsk i e^^o, 
iwa migdzynarocl. t. II.). War- 
> 8ce, str. XVIII, 206. 1 rub. 
liński ildolf (18P0). 
it Nenifthr! Jdx -Post Almanach 
1871, dem geehrten Pablicnm 

Cewidmet vom Biieftrfifrar 

e. Bochnia, gedrackt bel W. 
12ee, str. 24. 

Bakład autora, drak. H. T. Po- 
r 4oe, Nr. 1, ark. 1 ł — Tot, Lwów, drnk. R. PUlera 1866. Rok 
I, w 4ce, od Stycznia do 12 Kwietni.i, Mrów 
6. Redaktor Zygm. Baszny. 

Baka Hzsł jezniU. (nr. 1706 r. f 2 C»r- 
wc* 1780 w WarMawie.) 

Bakałan m Lwowa pseodonym Stan. So- 
bieski c^. 

BHkan ob. Kt)min!awlci. 

BAKOUNINE M. Łe Comitć Central de Yar^ 
soTio et Ic Comtt^ Militaire Rnsse. Rdponso 
an Gćn^ral Hiroslawskl. London, druk. W. 
Alen et Cic, 166S, w I6oe, atr. 24 

— La RiiBsie d^voiMe dana ees rapporta 
arce la Pologne, Paria, 184T, w ftoe. 

— ob. Forster Karol (Teka 1872). Mian- 
■UwskI Ł. (R^ponsei. BĄKOWSK! J. X. Dziekan i prohoRzcz w Bis- 
łymetjnhn Pamiątka ofiarowana d^iittkom pa- 
rafii Bin)o8l<icki^j prze<l pierwsza Kommnnia 
przpK irJi proboszcza. Wilno, « dnikarnl W. 
Zymelowicza typografit, 1857, w 12ce, str. 64. 

BJ^KOWSKI Jtzef. Mięczaki z okolic Bobrki 
i Przemyśl HD, podnł ...*.. nauczyciel semina- 
ryam mpRkiego w Rrzeszowio (Odbitka % to- 
mn XIir Sprawoedań Komisvi fizyopr. Akn- 
(ieniii nujiej.). Kraków, dnik. Uniw. Jag., 1879, 
w 8ce, str. 9. 

— Ślimaki 1 małże z okoliu Strzyiowa, ze- 
brane w r. 1876 praes...'. . nauczyciela c. k. 
Bcmimirynm męskiego w Rzi<B20w:e (Odbitka 
z tomn XII Sprawozdań Kominyi fiiyogr. 
Akad. umiej, za r 1877). Kraków, dnik. Uniw. 
Jag., 1878, w 8ce, Btr. 12. 

— sprawozdanie z wycieczek botanicznych 
odbytych w r. 1876 i 1877 w okolicy Strzy- 
żowa pod Rzeszowem. Podał Józeł Bąkow- 
uki nauczyciel przy c. k. Bcminaryum mez- 
kiem w Rzeezome. (W Krakowie, 1H78), w8ce, 
str. 24. (Odbitka z tomu Xn spraw, kom. 
fizyogr akad.) 

Bal maskowy ob. Verdi. 
Balard ł. ł. Thćorie des etres organiąaes 
ob. Sniadeeki. 
BALItSiTS August. O przysiędze sfanowczćj 
dodatkiem „o ile wiem i pamiętam" przez 

>ra c. k. Adjunkta pniknratoryi Skarbu 

docenta pt. Lwów, nakład Red. Prawnika, 
dnik. Dobrzańskiego i K. Gromuna, 1875, 
w 8ce, Htr. 50. 

BAUSNY Mikołaj Perewody b russkagoja- 
zyka na pulskii i s połskago na ruaakij wy- 
brannyje iz lucEuych pisatelei a priloieniem 
obrazcow dietowago ałoga i donesenii niiszych 
włastej k'ajezdnym naczalnikam. Posobie 'k'i- 
znczecija ruaskago juzyka. WarBzawa, 1870. 
25 kop. 

— Początkowy samouk rasakiego Języka 
dla umiejiÓych czytad po polskn. Przewodnik 
do nanczenia się języka bez pomocy nanczy- 
ciela; z dodaniem wsordw styla literackiego ta BALA88A - BAŁtTCKl w sprawach używanego. Warszawa, 1870, 
w 8ce, 8tr. 63. 40 kop. 

— Thiraaczenia z nisskiego języka na pol- 
ski ł z polskiego na russki, wyjęte z dzieł 
lepszych pisarzy; z dodaniem wzorów stylu 
w sprawach niywaneiro i form doniesień władz 
niiszych do nnczelników powiatowych. Pod- 
ręcznik do łatwego nauczenia się języka rus- 
skiego. Warszawa, 1870, w 8ce, sir. 65. 25 kop. 

BALASSA K. Okucie koni. Lwów, 1828, tłu- 
maczył Julian Szczepański. 

BalcerowskI Sylwester ob. Rftss dr. (Biblio- 
teka 1837). 

BALiiiSKI ian. Theses quas dissertationi in- 
augnrali : Conspectus historicus in febris doc- 
trinam, adjecit. Petropoli, typ. Frey, 1856, 
w 8ce, k. 1. (Rozprawy nie drukował.) 

BALIŃSKI Karol. iGrrosz wdowi. Kolenda na 
korzyść braci tułaczy. Poznań, 1851, w 12ce, 
str. 23. 

— Grosz wdowi. (Wiersz z dodatkami Hip. 
Klimaszewskiego i Ant. Góreckiego, jako ko- 
lenda na r. 1852.) Paryż, 1852, w 16ce. 

— Kolęda. Polonez na grobie Kościuszki i 
dzieciom 'Lelewela. Lwów, nakł. red. Tygodn. 
nauk. i liter., 1866. 

— Myśli serdeczne. Jersey, 1854, w 8ce, 
str. Vm. 120. 

BALIŃSKI Ludwik. Zdanie o gospodarstwie. 
Tarnopol, nakład wydawcy, drukiem Józefa 
Pawłowskiego, w komisie u K. Wilda, 1862, 
w 8ce, str. 84. 1 złr. 

BALIŃSKI M. Rys życia Jana Śniadeckiego 
(wyjątek z Knryera litew.) (bez osób. tyt.). 
Wilno, druk. Marcinows., 1830, w 8ce. str. 12. 

— Wspomnienie jednego dnia wędrówki 
po kraju. (Odbitka z BiW. Warszaw.) Bez 
osób. tyt, bez wyr. roku, w 8ce, str. 47. 

BALIŃSKI Stefan. Nauka budownictwa uło- 
żona przez prof. szkoły sztuk pięk. w War- 
szawie. Cz. I z tablicami. Warszawa, za po- 
zwól, cenzury, 1845, w 4ce, str. 249 i nielicz- 
bow. od 251 do 278. Część II str. 144 po 
wiek. części nieliczb. Część III. str. 194 (lito- 
grafowane). 

BALKO Wład. Jakdb (ze Lwowa). Tezy z róż- 
nych gałęzi prawa i umiejętności politycznych. 
Kraków, druk. Uniwers., 1866, w 8ce, str. 7. 

Balladyna ob. J. Lw. (1875), Słowacki Jul. 

BALMES J. Katolicyzm i Protestantyzm 
w stosunku do cywilizacyi europejskićj, tło- 
maczone przez ks. Stan. Puszetś^ Tomów 3. 
Lwów, 1873. Tom I. w 8ce, stn IV, 310. Pre- 
num. 3 złr. (Pomimo zebranćj prenumeraty, 
tłumacz nie dotrzymał zobowiązania ł>o tom 
n i in nie wyszły.) Prenumerata 3 złr. 

Balneologia ob. Korczyński Edwl (Kierunek 
1877.) 

Balneologiczna komisaya ob. Lutostański Boi. 
(Iwonicz Ib76), Rozprawy (1877). 

Balon ob. Brown A. (Podbój 1876). BALTftOMAlTIS Sllweater. Litwa, oczerki iz 
mirodnago byta litowcew, wyp. I Swalba. 8. 
Petersburg, Stranik, 1877, w8ce, str. 80. 30 kop. 

Bałtyccy Sławianie ob. Uebiediew J. A. (Po- 
śliedniaja 1877), Perwoll J. (Germanizacya 
1876). 

Bałtyk ob. Hilferding (1861), Leśniewski Jan 
(Kwestya nadbałtycka, 1871), Sclifrren C. 

BALZAK. Dziecię przeklęte, powieść. War- 
szawa, 1834, w 8ce. 

— Sława i nieszczęście, powieść. Warsza- 
wa, M. Orgelbrand. 40 kop. 

— ob. Dmochowski Fr. S. (Czytelnia 1834). 

BALZER Oswald Maryan. Konkurenci papDy 
Eudoxyi. komedya w jednym akcie (Odbitka 
z ,, Albumu młodzieży polskiój, poświęconej 
J. I. Kraszewskiemu'*). Lwów, księgarnia K. 
Łukaszewicza, druk. Gazety narodowćj, 1879, 
w 8ce, str. 38. 50 cnt. 

— ob. Homer (1879). 

BAŁABAN P. M. Kundmachung. (Odezwa 
w gwarze hebrajsko- niemiecko -galicyjaktój, 
hebraiskiemi czcionkami z podpisem literami 
łaciAskiemi.) Lwów, Bj^aban, 1851, fol., 1 
str. niel. 

Bałsmut petersburski 1830 r. Petersburg, 
w druk. Kur. Kruya, 1890, Nr. 1 d. 17 Bfaja, 
w 4ce, NN. 33, str. 144. 

— satyryk jowialista. Pismo czasowe zbie- 
rano) drużyny wydawane w Petersburga, 1831, 
Rok II. w 4ce, k. 2, str. 208. + 

— pismo czasowe wydawane w Petersbur- 

ri, 1832. Rok III. w 4ce, k. 1, str. 208. Za 
roczniki 40 rubli assygn. 

BAŁASZEWICZ J. A. Niezabudki z brzegów 
Newy. Moskwa, w drukami) (tak) W. Gotie, 
1860, w 8ce, str. 47 i portret autora. 

Bałkan ob. Brzozowski Karol (Sen 1877). 

BAŁUCKI Michał. Album kandydatek do 
stanu małieńskiego, z notat starego kawalera 
ułoiył M. B. (Biblioteka utworów humoiy^- 
cznych wychodząca staraniem redakcyi Ha^ 
rapa, tom L) Kraków, druk. W. Korneckiego, 
1877, w 8ce, str. 98. 80 cnt 

— tHe Jagd nach dem Glflcke. (Rodzina 
Dylskicb) (grane w Stadtheater r. 1879.) 

— Bii^ murzyn. Powieść. LwóWj Odbitka 
z Ruchu liter, Gubrynowicz et Schmidt, druk. 
K. Pillera, 1876, w 8ce, str. 258. 2 złr. 60 et. 

— Byle wyżój. Powieść. Lwów, dmk. i 
nakł. A. J. O. Rogosza, 1875, w 8ce, str. 324. 
1 rs. 65 kop. 

— Emancypowane. Komedya w 3ch aktach, 
premjowana na tegorocznym konkursie dra- 
matyczn. krakowskim. Warszawa, Skł. u Un- 
gra 1 Banarskiego, 1873, w 8ce, str. 108. 30 kop. 

* — O kawał ziemi, powieść. (Odbitka £ Kra- 
ju.) Kraków, nakł. wydawn. Kraju, 1872, 
I w 12ce, stn 373. 1 złr. 50 cnt IŃBERO - BAH^ 31 irsEkiiiiit. 

widctai Ctytelni ludowej A. Nowolockiego, 
V iiA. Leona Pmkowauego, 1875, w 8ce, 
A Ti. ,CxYtełnia ludowa' ksiaiecsika 11. 

— Poe^e. Kraków, nakfad wyd. Kraju, 
odM. Knijn, 18T4, w 16ce, str. 256, V i I. + 
I rA 10 kop. 

— Polowaaie na m^, komedya pneł. na 
oeakie Jeny Bittner. (DiTadel. Ochotnik 1074.) 

— Badcy pana radcy, komedya w 3 aktach. 
(BibBateka teatralna. Zeszyt VII.) Lwów, 
ZcL Icii, drak. Oasolińa., 1872, w 8ce, str. 195. 

— Kaatjdat na burmistrza (Radcy panu 
ntei), hwdya, przeklnd r. 1879 Aleksan 
dma ps naayjsku. 

~ Sdna, powieM. Kraków, 1873, w 16ce, 
«: fiK 1 mb. łO kop. 
— Soetneniea keiedza proboBze^a, powieść 
w nitach adaizeu. Poinań, admin. Tyg. 
Wkftap., drak. L. Merzbacha, tS72, w lijce, 
str. aei. 1 taL 

— Oatełnia Mairla, nowella. Kraków, na- 
kUem Bedakcyi „Szkiców ipołeci. i liter.", 
adoakatni dnikarni HCuaa", tB76, w 8ce, 
*c. m. (Odbicie » Szkiców Bp<ri. i liter.) 
BM. Hkieów T. 6.) .f I złr. 20 cnt 

Tny szkice powieściowe s r. 1863, pnw 
Kraków, nakładem aatora, dmk. 
1869, w Scfl, str. 81, 70, li2 i kart rakowa, powieić. Kraków, 
iaUa, druk. K. Badweisera, 
16 i 1 k., z drzewor. + 
ki, krotochwila w 3 aktach 
w amatorskich. Ner 12). 
1 zwi^kowa dmk., 1879, — ob. Bibliotaha (1871). 

Banberi Olt* ob. Lebnaim H. (Pommem 
1878). 

BANDKIE łan Wincenłr. Kowy riownik kie- 
gionkowy Polsko Niemiecko-Fiincuzki Nowa 
Edycya poprawiona. NouYe^a Dictionnaire 
portatif Polosois, Allomand et Franqois. Non- 
v6lle edition HUgmentće. W Wrocławiu, w dru- 
kami W. B. Koma. r. 1827, w 8ce, 1 karta 
tytułowa, str. I — rV, 5 — 525. 

BANDTKIE Isrty Stnatl. Ueber d«n fiao- 
entAtand io Polen. Breslau, 1802, w 6ce, 
Btr. 108. 

— Hinricb II. ErzbiBchof von Gneien. Bre- 
slau, 16U2, w 8ce, Btr. 20. 

— VerzeichnlsB deralten LaeteudienBte etc 
des poluiHcben Landm annee nach NaruBzewjcz. 
Breslau, 1805, w 8ce, str, 5, 

— De psalterio Davidico. Cracoviae, 1827. 
(tytuł łaciński tai tekst polakL) > cnL ni. 

opdnione, powieść. Lwów, 
drak. A. J. O. RogOBza, 

Btr. 443. 3 złr. 
»j OBtep powieściowa z 2y- 
[ioh. Tarnów; nakl. i dniK. 
», V 8oe, Btr. 57. 
ruin, powieść (stanowi T. 
Lwów, F. H. Richter, drak. 
. w. r. (1870) (na okładce 

12ce, k. 4, atr. 317. 1 złr. 

rieść z ostatnich lat przez 
ad wydawnictwa Opiekana 
[ami Getrathnera ł Wolffa, 
Ja, 1871, w 8ce, atr. S91. — Nowy słownik kieszonkowy polsko-nle- 
miec ko -francuski. — NouveaQ dictionnaire de 

Coche polonois, allemand et fmnęois. -— Neuea 
'aschcnwCrterbuch der ooloiscłien, deutscheo 
und franiOgiBchen Sprache. Wrocław, Kom, 
1805, w 8ce, str. VIII i 640. -t 

— ob. Canitllutlo. 

BAKOROWSKI Ernest dr. O kwaaie aoetyle- 
nodwnkarbonowym i pochodnych, opracow^ 
nauczyciel Instytutu techn. przemysłowe- 
go w Krakowie. Z pracowni cneinii orólnćj 
instytutu tecbniczno-przemyslowego. (Odbija 
z tomu VI Rozpraw Wydz. matem, przyr. 
Akademii umiej.). Kraków, w styczniu, druk. 
Dniw. Jag., 1879, w 8ce, atr. a 

Banita, dramat historyczny, ot>. Z. J. I. 

BANITA kt. Obrazki kntturkampfu pruskie- 
go, E wfatsnycb wspomnień skreślił ksi^da 
Banita. (Osobne odbicie z dziennika Czas.) 
Kraków, druk. Czasu, 1877, w Sce m^ój, str. 74. 

Buk handlowy w Warszawie. Ogólne ze- 
branie akoyonarynszów d. 24 Kwietnia <6 Ma- 
ja) 1872. sprawozdanie s Igo okresu czyn- 
ności banku od d. 15 lipca 1870 r. do wtf- 
czaie dnia BI Grudnia 1871 roku. Witrazawa, 
druk. Al. Ginsa, 1872, w 4oe, str. 27. 

— handlowy w Warszawie. Ogólne zebra- 
nie akcjonarjuszów dnia 8 (20) maja 1873 r. 
Sprawozdanie z 2go okresu czynności Bankn 
za rok l872. Warszawa. 

— Toż d. 12 maja 1874 r. Sprawozdanie 
z trzeciego okreso czynności Banku za rok 

1873. Warszawa, Bank handlowy, 1874, w 4ce, 
Htr. 29. 

— Toi dnia 3 kwietnia 1875 r. Sprawos- 
danie z 4go okreso czynności bankn za rok 

1874. Warssawa, nakł. Towarzystwa banko 
handlowego, 1875, w 4oe. 

— (Galizische) filr Handel and Industrie. 
Zweite ordentJiche Qeaeral-Versammlung zn 
Krakan am 31 Kai 1870. Erakaa, Bncbdr, 31^ BANKFRAGE - BARAGfe des Czas, 1871, w 4ce, str. 7. — Zarazem; 
BeehnungsabBchlnsB, str. IV. 

— ob. Nelken (Kantor), RejewrskI (Zabezpie- 
czeń, 1871), Stan (1870). 

— polski ob. Dekret (1844) , Grabowski Stan. 
(Głos 1841). 

Bankfrage ob. Schrenzel M. (Beitrag 1876). 

Bankructwo naszych firm politycznych, przez 
N. O. Lwów, K. Groman, 1871, w 8ce, str. 
16. 10 cent. 

(Broszura stanowiąca część Demokraty.) 

BANZEMER Jan dr. Instytucye przezorności 
w Królestwie polskióm z poczftkiem 1878 r., 
z dodatkiem uznpehiiaj§cym opisał czło- 
nek honorowy paryskiego Toj^arzystwa insty- 
tucyj przezorności. Warszawa, G. Sennewald^ 
druk. J. Bergera, 1878, w 8ce, str. 2 ni. i 64. 

— Obraz prodakcyi Galicyi w zarysie. (Od- 
bitka z „Ekonomisty^ z r. 1871.) Warszawa, 
1871, w 8ce, str. 34. 20 kop. 

BANSEMER I. M. (nr. 1810 umarł 4 Wrze- 
śnia 1840 r.) 

Atlas, containing ten maps of Poland, ex- 
hibiting ihe political changes tfaat country 
has experienced during the iast sixty years, 
from 1772 to the present time. Viz. 

1. Poland in 1772 with its principal geo- 
graphical divisions. 

2. Poland in 1772, after the first partition. 

3. Poland in 1793, after the secont partition. 

4. Poland in 1795, after the third partition. 

5. Poland in 1807, after the reformation of 
the grand Duchy of Warsaw, ac cording to 
the treaty of Tilsit 

6. Poland in 1809, when the limits of the 
grand Duchy of Warsaw were extended in 
yirtue of the treaty of Sch5nbrunn. 

7. Poland in 1815, after the erection of the 
Kingdom of Poland, and the repnblic of Gra- 
oow, by the Congress of Yienna. 

8. Poland, after die inperrection of 1880, 
and according to the organie statute of 1832. 

9. Poland and the adjacent oountries, ac- 
cording to the religion of die majority. 

10. Poland and the adjacent countries, ac- 
cording to the langnage of their inliabitants. 

Precedet bya geographical, historical, poli- 
tical, chronoJogical, statistical, literary, and 
commercial table; compiled from the worka 
of Malte-Brun, Stanislas Plater, Lelewel, Swien- 
cki, Rulhiere, Ferrand, Balbi, SchnitzLer, Has- 
sel, L. Chodźko, and other eminent scńters. 
Edited by J. M. Bansemer et P. Falkenhagen 
Zaleski polish refugees. London : James Wyld 
geograpner to the king; J. Ridgway et Sons; 
and at the editors office, 36. Nutford place, 
portman sqnare; To be łiad also: £dinburgh, 
Adam and Charles Black; Leipsic, F. A. Brok- 
baus; Paris Bossange p^re ant at the polish 
library, Nro 17 bis rne des 8t. Germain: and 
New-York, at Fisher, IJon et Co. Drury, John- 
•on*s court, fleet Street MDCGCXXXyn, fo- 
)i0. 10 mapy. Baor Pani właściwie Bawr Alaktaiidryna, 
Zofia Caurcy. 

BAR Or. L Prawo międzynarodowe prywa- 
tne i karne opracowane przez uczniów Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod 
kierunkiem Dra Franciszka Kasparka, profe- 
sora filozofii prawa, i prawa narodów w Uni- 
wersytecie Jagiellońskim. Warszawa, stara- 
niem i nakładem Redakc^ Biblioteki Umie- 
jętności Prawnych, drukiem S. Orgelbranda 
Synów, 1876, w 8cej 2 kartki tyt, str. 715, 
VIII. (Biblioteka Umiejętności prawnych, Se- 
rya U [Zeszytu 25 ~ 34], Nr. 24.) 4 fl. 20 kr. 

— ob. Kreczetników Piotr (Radom 1874). 

BARACH Adam. Dlssertatio medico-practica 
de hydrope yentriculorum cerebri acuto. Yieo- 
nae, typ. Strauss, 1831, w 8ce, str. 27. 

— Bemcrkungen liber einige die Hmlmig 
der Krankheiten des Kaltwasser-Gebraucha su 
Graffenberg fbrdemde Heilpotenzen, ais ein 
Beitrag zu naheren Kenntniss und Wtirdi- 
gung der Kaltwasser-Heilanstalt Graffenberg. 
Lemoerg, Stockmann, 1846, w 8ce, str. 30. 

BARACZ X. Sadolc (Dominikaii z Podkamie* 
nia.) Badacz. Studjum obyczajowe. Brody, 
autor, druk. J. Rosenheima i tamie w komi- 
sie, 1875, w 8ce, str. 231. 1 zŁr. 

— Dzieje klasztoru WW. GO. Domimkaiióv 
w Podkamieniu, zebrał i wydal..... S. T. D. 
Z. K. Tarnopol, druk. J. Pawłowskiego, 1870, 
w 8ce, str. 346. + 

-- Klasztor W W. 00. Dominikanów w Sta- 
rym Borku, skreślił Lwów, nakładem wy- 
dawcy, z drukami Gaz. naród. J. Dobrzań- 
skiego i K. Gromana, 1878, w 8ce, str. 116. 

— Pamiątki miasta Żółkwi Drugie wyda- 
nie. Lwów, nakładem wydawc]^, z druKanoi 
Gazety Narodowój J. Dobrzańskiego i &. Gro- 
mana, 1876, w 8ce, str. 247. 1 zfr. 50 cnt 

~ Pamiętnik szlachetnego LadocłiowBkidi 
domu, napisał i wydal ..... Lwów, K. Wild, 
druk. Gazety narodowój, 1879, w 8ee, atr. 2 
ni. i 220. 1 złr. 20 cnt 

— Pamiętnik Zakonu WW. 00. Bemady- 

nów w Polsce, ułoivł Lwów, naidladem 

autora, z drukami Zakładu narodowego im. 
Ossolińskich pod bezpośrednim zan^dem n- 
przywiiejowanego dzierżawcy Alesaadra Vo- 
gla, 1874, w 8ce, str. 388 i 1 d1. ^ 

— Wiadomość o klasztorze W^W. 00. Do- 
minikanów w Podkamieniu, napisał..... Trze- 
cie wydanie, kosztem Dominikanów podka- 
mienieckich. Tarnopol, Pawłowski, 1864, w 8ce, 
str. 32. (Wyd. 2gie wyszło roku 1861.) 

BARYCZ m. Melne Berliner LeMen^e- 
scbichte, seinen łYeunden gewidmet yoh Jba- 
dislaus von Baronche 1878. Berlin, Draek von 
Gebr. Unger (Th. Grimm), 1878, w 8ce, tftr. 16. 

BARA6E iiz9i ks. Najnowszy tik^ ołtarz 
wonnogo kadzenia przed atoUcf boi^ ożyli 
km^ki do modlenia dU wszystkich Chfze- 
6cian katolików ułotona i do 4baka pocbuia 
BAftAMBCKI - fiAKAMOWSEI S3 I W C^neiiuti w Ametyee. 
if«» wydmie cycanami osdohione. Bochnia, 
fsŁ, Wl, W 8oe, Btr. 636 i TUL 

MMIDCCKI A4rya«. Kon wyiwj nauk han- 
dtowTch |M^ Mueum tochniczno-pnMniysło- 
vcB kcakowakiem. fiok 1871 — 72. Program. 
Knkiw, dmk. Csaan, 1871, w 4ce, 1 uk. 

— Hifeeryahr do topoarafii lekarskiej. Ka- 

wBMe FkMlotokL 4rak Dawida Kraisa, 1862. 

rWp% dwa annsze^ zaniechano daLnego — Odoyty publiczne. Kraków, d. 4 Listo- 
pkbL 1868. (OgkMBzenie) w 4ce, k. niei. 2. -t- 

— O^a^tf pablidne. Kraków dnia 4 Li- 
■itapiila vSi6y w 4ee, itr. 3. (Zanaem : Roz- 
kład fedsin, w 4oe, k. 4.) f 

— WyUbij popolame w aahich muzeum 
ted i M M an o-praemyałowego-krakowgkięgoJŁoa- 
Ua& fadsn w drugim kwartale 1870/71. Kra- 
kAw, w 4Da, k. 2. + 

— H jtiify popularne dla kobiet w salach 
tunicADO-przemysłowego krakow- 
(laków, 1871) w 4ce, 1 ark. + 

' Totf lok ^872 — 1873 (pi^ty istnienia 
' 'ij. Kimków, w drukami Czasu, w 4ce, UUMBam Dr. Marcin Aleiander. O pod- 
BtwHsniiirti wymiennych, w^cifg z Pamiytni- 
k6w Towarzystwa nauk ścisfyoh w Paryżu, 
Ml VIL Bibt Kórnicka, M. Orgelbrand, w 4ce, 
«Ł 35. 80 kop. 

— Btfswiniccie na uiamek ci%gły stosunku 
mełnych całek eliptycznych pierw- i dhigiego gatunku, wycifg z Pam. 
r«r. lank śd^^eh w Paryżu, tom vn. Bibl. 
K^nieka, M. Orgelbrand, w 4ce, str. 8. 40 kop. 

— Dowód pewnój własności zasadniczo] 
imkefj kypergeomefirycanych, wyciąg z Pam. 
To*. amlL śeialych w Paryżu, tom YUŁ Bibl. ^tTBirfca, IL Orgelbrand, w 4ce, str. 19. 60 kop. 

- ZaMdnieae wnioski geometryczne z te« 
«!i t^ehraiesnój form Kwadratowych po- 
^■91^ wfińąg z Pam. Tow. nauk ścisłych 
w h^ tom VIIL BłbL Kórnicka, M. Or- 
fBtaś, w 4ce, str. 8. 40 kop. 

~ Beag geguk oiMMler permutable Sub- 
ttitt^Hmm Yon ^. Inang. Dissert zur £rlan- 
gmg dar PMkMoph. Docton- Wflrde. Leipzig, 
ifat urn Mażcger tt Wittig, 1871, w 8ce, 
ik. a 

— TeoKja wyznaczników (determinantów), 
^Ks um it a M y ta cki wyłożył ..... Faiyi, Biblio- 
^•^ pMkŁ, druk. Martineta, 1879, w 8ee, 
«c. ULSn i 60&. 15 franków. Łafcasx ob. Wisłocitl M. (Wiers2). 

UKAWUEWICZ i. Przewodnik do geografii 
)f«iKełmój: fiys £nropy. Warszawa, druk. 
^ftmakfegis 1880, w bce, wtc. 113 i 1 nL (BAMNKICWICZ L) Poedes elagiaipies. 
Paris, 1838, w 8ce stron kilkadrieeift 

BARANKIEWICZ Maoiś]. Considórations sur 
rincertitude des signes de la saburre gastri- 

3ue dans les fi^yres. Paris, 1809 (w Bullet 
es Sciences medic. par Graperon). 

BARANOWICZ Lasar. Pisma preoswiasaczeu; 
nogo Łazaria Baranowicza s primieczanijamL 
Wtoroje izdanie. Czemigow, 1865. 1 rub. 

— ob. Stradomski. 

BARANOWSKI Bolaatew. Józef Ignacy Krar 
szewski, jego życie i zasługi skrewił..... kst%ż- 
ka pamif tkowa wydana w pięćdziesięcioietnif 
rocznicę pracy literackiój J. I. Kraszewskie- 
go przez rowarzystwo pedagogiczne. Lwów, 
uakŁ Towarzystwa. I związkowa druk., 1879, 
w 8ce, str. 7tf, 1 ni i portret jubilata. 40 et 

i^a początku: Adres urystosowauy do J. I« 
Kraszewskiego przez Towarzystwo pedagogi- 
czne, ułożony z polecenia Zarz^u głównego 
przez Zygmunta Sawczyńskiego i przyj- 
uchwała walnego zgromadzenia Tow. pedag. 
w Brodach dnia 31 Upca 1879. 

— Najważniejsze wiadomości z nauki o 
wszechświecie (kosmografii). Lwów, Seyfarth 
i Czajkowski; 1875, w 8ce, str. 74. eu out 

BARANOWSKI Bolesław i DZiEOZiCKI Ludwik. 
Geografia powszechna ułożona dla użytku 
szkół średnich tudzież dU nauki samodzielno} 

Srzez Bolesława Buranowsklego nauczyciela 
eminamim nauczycielskiego w Stanisławo- 
wie i Ludwika Dziedziclaego nauczyciela 
żeńsk. Seminar. nauczycieisk. we Lwowie. 
lVte zupełnie zmienione i rozsierzone opra- 
cowanie Geogra^i Adama Wiślickiego (raozój 
Puetza) z zestawieniem dat podług now^ me- 
trycznój, jakoteż podług dawnój miary. We 
Lwowie, nakładem iuiegami Seyfartha iOzą}- 
kowskiego, z I zwi%zkowój drukami. Hotel 
Zorza, lb7€, w 8ce, 1 kart. tyt., str. 599. Spis 
XL Omyłki druku 1 kart nib. 

_ Geografia powszechna, ułożona dla użyt- 
ku szlLół średnich tudzież dla nauld samo* 
daielnój, przez Bolesława Baranowskiego, in- 
spelrtors szkół ludowych we Lwowie, i Lm* 
dwifta Dziedzickiego, profesora żeńsk. Sem. 
naucz, we Lwowie, wydanie wtóre. Lwów, 
nakt SeyĆMthą i Czajkowskiego, I związko- 
wa druk, 1879, w 8oe, str. 4 nL, 409 i Z. 
2 złr. 

Pierwsze wydanie tego dzieła aprobowała 
Wysoka Bada szkokia krajowa nchwał§ z d. 
26 czerwca 'lo76 do L 4.853. 

BARANOWSKI J. J. Yade-mecum de la lan- 
gue francaise ródigó d'aprśs les dicdonnairei 
c&assiąues avec les exemples de bonnes locu* 
tions, que donnę TĄcadómie francaise, ou 
qu'on trouire dans les ourrages de plus cól6- 
bres auteurs, par..... ayec rapprobation de 
mr. E, Littró, sónateur. Paris, £. Lerottx, Lon- 
dre«| Trtlbner et Cle, Edimbourg et Londrea, 
imp. de BaUautyne, Hanson et Cie, 1879, 1 
ii ftAttAKOWSKl - BARD08T w 16c6 małćj, 8tr. 223 i 1 ni. Opr. 3 franki 
r:2V, szylinga. 

BARANOWSKI Ignacy. Uwagi nad nrz§dze- 
niami słnżbj zdrowia w Król. Polak, (przed- 
staw. Komitetowi Tow. lekar. warszaw, do 
rozpatrywania tychże urządzeń ustanowione- 
mu). Warszawa, Kaufmann, b. w. r. (1862), 
w 8ce, Btr. 36. (Odbitka z Pamiet. Tow. lek.) 
7% kop. 

— Obacz: Pamiętniki Tow. lekarskiego od 
1863—1866. 

BARANOWSKI Jan lizef Notice sur nn nou- 
▼ean plan financier propre k faciliter et k ren- 
dre pras óconomiqnes les emprunts d'ótat 
concu et dómontró en chiffires, d'apr^s le ta- 
bleau de calcnls ci-joint par anc. sons-se- 

creture de la Banque nationale de Pologne, 
demeurant me des Batignolles Nr. 36. Paris, 
Impr. Bastien, Mars 1871, w 4ce, k. 1, str. 8 
i tabL foL (autografowane.) + 

— Obraz postępu nauk astronomicznych i 
fizycinych w Xvi stuleciu. (Wyjątek z ligo 
Toma dzieła: Kosmos Humboldta.— Oddmk 
z Pnegl§du naukowego.) Warszawa, w 8ce, 
str. 67. 

— Projeet de statuts pour la formation 
d'nne societó anonym sous le titre de Caise 
generale de France, d'apr6s le Memoire prś- 
sentó k S. Majestó r£tnpereur, et communi- 
QUĆ a L. L. £. E. Messieurs les Ministres de 
1 Interieur et de Finances. Paris, Lith. Devil- 
leca 1854, foL, str. 18. 

-- Signaux Baranowski d'apr^ les appa- 
reils modMes fonctionant an paesage de touts 
les trains (I^rospekt z planem). 

— Nottveau syst^me de voter au moyen 
d*nn appareil dit Serutateur mócaniaue, par.... 
Paris, 1849, w 8ce, str. 24. z 1 tablicf ng. 

BARANOWSKI Jssepb Juilus (nr. w Lublinie 
4 lip. 1846). Die mineralogische und chemische 
Znsammensetzung der Gtanitpoiphyre. Inau- 
gural-Dissertation zur Eriangung des Doctor- 
sprades der Hohen Philosophischen Faeultat 
der Universit&t Łeipzig. Yorgelegt yon.... Bre- 
slauer Genossenachafts-Bucndruekerei Ursu- 
linerstrasse 1. (Leipzig, den 1 Juli 1873) in 
8vo, atr. 21 (I). 

BARANOWSKI N. Wie lasst sich bei Łiyins 
der Gebrauch passiyer Perfectformen ohne 
esty sunt, erklaren? w 4ce, str. 5. (W Progr. 
gimnazyalnym rzeszowskim, 1854.) 

BARANOWSKI Stephan. Einige Worte liber 
die mineralischen Brennstoffmaterialien der 

Osterreichisch-ungarischen Monarchie von , 

CiTil-Berg-Ingenieur Oewesenen Schttler der 
Bergakademie in Paris. Eralcau, Yerlag des 
Yenassers, in der Bnchdruckerei des W. Kor- 
necki, 1876, w 8ce, str. 30. 

BARANOWSKI Walenty, Biskup Lubelski. 

St 1879). List Pasterski po objęciu rządów 
lyecezyi wydany. Lublin, w drukami WŁ 
Kossakowskiego; 1873; w boe^ str. 3& Baranawtkl ob. Paaiedzaiile (1875/6). 

BARAŃSKI ksiądz. Baczność Pola^! Nowy 
kusiciel cywilizator między nami. Wyd. 2gpie, 
Lwów, druk. Poremby, 1862, w 8ee, str. 16. 

Barański Kar. ob. Erttlinge (1820). 

BARBAR Ignatz ans Sambor. Ueber einige 
seltenere syphilitische Erkrankungen des An- 

ges. Inauffural-Dissertation von ans Sam- 
or. Zuricn, Neumttnster, Druk von S. Kosso- 
budzki, 1873, w 8ce, str. 30. Thesen L 

BARBARA Sw. Ksi^ika św. Barbary. l^Ty- 
danie poprawne i powiększone, za zez^wol. 
prześw. wikar. jener. J W. księcia biskupa 

wrocławskiego 168 pieśni, oraz nieszpory 

i goi^kie żale. 1870, w 8ce, str. 288. 5 sgr. 

— Nabożeństwo do św. Barbary wraz z ró- 
żańcami i koronkami. Sambor, druk. Pobud- 
kiewicza, 1859, w 8ce. 60 cent 

(Barbara św.) Pieśń o św. Barbarze Pannie 
i Męczenniczce, z doduuem różny^ innych 
pieśni nabożnych. Warszawa, u M. Orgelbran- 
da. 4 kop. 

— ob. Fablsz (Nabożeństwo 1845), Kujot X. 
(Głowa 1875), Szafffranek J. (Memento 1859;. 

BARBAULO Pani (Barbault Mrs. Ann. Loct). 
Nauki dla pilnvch przez Pani^..... ozdobio- 
ne rycinami. W Warszawie, przy ulicv Mio- 
dowej, Nr. 496 w księgami Orgelbranda, 
bez w. roku. w 16ce. Tom I, 2 kartki tytuł., 
str. Vin, 140. Tom II, 2 kartki tytuL, sir. 140. 

BARBEREY (pani). QłoB świętych^ zbiór my- 
śli, przei^isów i rad zalecony wiernym przez 
Jego Eminencya Kardyni^ Arcybisloipa Lyo^ 
nu i przez Biskupów miast Sóez i Troyeei 
Przełożył z francuzkiego J. Z(amojskl). Pawysb, 
drukarnia £. Martinet, ulica Mignon, 2, IŚSŁ, 
w 12ee, p. 263. + 

— Toż. Kraków, 1870, w 16ce, atr. 252. 
35 kop. 

BARBEDETTE H. Chants popniuiea de l^ 
Pologne traduits par ..^. 3e s^rie. La Bochellc 
imp. Siret, 1879, w I6ce, str. 19. 

Barbler E. ob. Dixen Hopworth (1873). 

BARCIŃSKI Antsnl mag. fil. b. szk. jpolit. 
inst. agron, w Marymoacie (f 1878). Bu 
terya podwójna i jój zastosowanie do 
bankierstwa i różnych zakfaulów fiibryczn 
Cześó I. Warszawa, autor, 1876, w 8oe, 
24b i wzory ksi§żek, oena I części z prs 
płat§ na U 3 rs. 

BARDACH Karol. SStze ans dem Gebi 
s&mmtlicher Rechts- nnd StaatswissenBc 

ten behnfs Biiangung der jorid. Doct 

wlirde — Lwów, InstySit staoropig., 
w 8ce, str. 6 i 2 nieL 

Bardet ob. Cennik (1875). 

BAROOSY Jan. Moldayiensis toI Szepńe 
decimae inda^atio est proxima terrae Sce 
sienaiBy et biuo inneiaroiD aaoro*r "* DZKA — BiXTSIZ<ywSSl II, typta att 
ee, Btr. 190. 
tenRe Sce- 
; receDtiore 

illUBtrafain. 
iBzko, 1609, 
I dyplonui- 

>. Dębski ). iPisteHanla- 
)M, w 8ee, nów, oljo- 
maliirskieh 
Wanziwa, r der Land- 
Enlhlang 
iheriianeen, 
25 fenig. 
JS). 

iiuk«ho ii 
l)oAledBtwi- 
ice, Btr. 23. 
iwioz Lu<. 

— L Geo- 
niao, Syr- 
ib. 60 kop. 
cielowieka 

JeroB&lim 
EŁedakciejn 
grafii war- 

miedowoj 

■tr.34.n. 
Rok drugi. 
M I 15. - 
!92 i 10.— 
0. - Rok 

tomach 2, 

ek z życia 
_. WKra- 
owskiego , 

a myillw- 

w, Gnbry- 
uk., 1878, 

iem forłe- 
ipartameDt 
a. 3. Wan- 
'inii Diior- ddetewicsówna. 6. Pod pantofiem 7. Tyi nie 
ona. 8. Dzłonek obywatelski. 9. Ideały. 10. 
IhHewezyiiki. 11. Niesiezęiliwe. 12. Młode 
dzieweczki. 13. Świat i indzie. 14. Oj ten 
Maanr. 15. Hoja emnlacya z panna Hanannf. 
moDodraia. Wanian-n, autor, Oebethner i 
Woiff, b. w. r. (1870?), w 4ce, Btr. 38. 3 rob. 

— Dnigi zbidr piosnek ■ towarayBseniem 
fwtepiaDu. W komiBie a Karola Wilda we 
Łvowje, 1878, w 4oe. 5 dr. 60 kr. 

— ob. Grflnar AdaH (Tyt 1877). 
BARTHEL8 C. Boimaite odmiany praewlo- 

cznego rozlanego zapalenia nerek, prsełołył 
Dr. Wład. Budolcki. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1873, w 8ce, Btr. 78. 30 kop. 
BARTEL8 Fard|nąnd. O potrzebie apoiYtko- 

aoia istn'" '" ' " 

zwierząt, « 
Warszawa, 1873? 

— Do wszystkich amatorów i przyjaciół 
swier^t, zaprossenie do współndzuUa wpo- 
pieraniu Eamiaru załotenia zwierzyjica w War- 
asawie. Warszawa, 1871. 

Bartkiwriez X. ob. Msnłrsuzier. 

BARTKOWSKI Hilarliii. Eiparimentelle Un- 
terBUchongen tlber die Tranafosion TOn Vo- 
gelblut ID Siiagethiere. Inaiigntal-Dissertatioii 
zur Eriangang der Doetorwflrdo fai der Hedi- 
cln, Chintrgie uod GehnrtshflUe wdchenebst 
beigemgten Thesen mit Z\utimmaag der ho- 
hen Hedioin. FacultSt der Uiuv. Greifswald 
am 26 November ]Q74 tlffentlich Tertbeidigen 

wird aoB WestpreuBen. Opponeatea: P. 

PrtybyBzewski cand. med. K. Klas Dr. med. 
J. Stroiński Dr. med. Oreifswald. Drack der 
UniT. BDchdmckerei voa T. W. Kimike,1874, 
w 8oe, Btr. 36. 

BARTKOWSKI Klemeai. Sproatowanie myl- 
nych mniemań o medycynie homeopatycznej, 
jako odpowiedi na broBznr^ pod tytnłem: 
Kilka stów w obronie nauki i prawdy, i ince 
podobne pisma, skreślił .... lekarz wolno-pntk- 
ty ko jęcy sposobem homeopstycznym w War- 
szawie. Warszawa , drak. A. Lewińskiego, 
1870, w 8ce, str. 30. (Przeciw Levittoux.) 

BARTMAŃSKI Roman. Zdania z róinycb ga- 
łęzi prawa i umiejętności politycznych i t. d. 
w celu otrzymania Btopnia Doktora Praw i L d. 
Kraków, drak. Uniwers., 1865, w 8ce, str. G. + 
Bartnik postępowy. Pismo poświęcone pszczel- 
nictwu i ogrodnictwu. Rok I od 1 Stycznia 
1875 r. Rocznik m r. 1877. R. IV 1878, w 8ce, 
Właściciel i redaktor Prof. Dr, CieBielski we 
Lwowie. Wychodzi po arkuszu dwa razy na 
loieBi^c. Przedpłata doroczna złr. 2 a dla 
szkół ludowych z przesyłka 1 złr. 75 et 

BARTHIK0W8KI X. Piotr. Przewodnik ob- 
chodzących pamiątkę Zbawiciela naszego Je- 
zusa Pana Dróg Jerozolimskich, przy koście- 
le Parafialnym Werkowskim 8w. Krzyta na 

Kslwaryi. Ułołony przez Wydanie siódme 

poprawne. Wilno, nakładem i drukiem Józe- 
fa Zawadzkiego, 1874, w 8oe m^J, atr. 104. ftASrOU -^ fiAÓR BARTOLI Daniel Della Tita e niraeoli del 
B« Stanislao Kostka delia comp. £ Oeen, 

seritta del libri due. Torino, Giae. lUriet- 

ti, 1825, w 4ce, etr. t. L 128 t. U. atr. 128. 

BARTOS Marya. Pamięci Seweryna Goss- 
ezyńskie^o. Lwów, nakładem „Tygodnia", 
1876, w 8ce, str. 2. ob. Bartuś. 

BARTOSZEK Kareł JtMb (z Merowie w Mo- 
nwiiV SStze aus den yerschiedenen Zweigren 
der Eechts- nnt Bfaats- WissenBcbaften etc. 
Krakan, Uniy. Bndidr., 1865, w 8ce, str. 8. 4 

Birtetzawłez A. D. ob. Przyizłeić (1876). 

BARTOSZEWICZ Adam. Na popis nczniów 
szkoły obwodowej w Siemdzn 28 i 29 Lipca 
1834 zaprasza inspektor Bartoszewicz. Kalisz, 
1884, w 4ce. 

Bartoszewiez Józef II. Obywatel pow. dn- 
bieńskieeo. Szkoła wyrobn eukm. Wilno, 1841. 

BARTOSZEWICZ lózef Alek', (inspektor ra- 
dy lekarski*) w Wilnie, 1 21/4 Kwietnia 1870). 
De nngninm cnr^tnra. IMss. inanir. chimrg:. 
pract., gnam in Caes. .litt. Unir. Yilnensi ad 
Doct Medic. snbmittit. 1827 die Febr. Yil- 
nae, excnd. Gmeksberur, w 8ce, atr. 27 i 1 ryc. + 

BARTOSZEWICZ InHan (f 5 LIstop. 1870) 
Albnm malownicze Kijowa. -Warszawa, 1861 
-.62, w 4ce, str. 2 i 22; str. 2 i 28, rydn 12, 
plan 1. Za 5 zeszytów 10 mbli. 

— Dzieła, tom I: Historya literatnry pol- 
skimi potocznym sposobem opowiedziana. Wy- 
danie 2gie powiększone, tom I II. Kraków, 
nakł. Kazimierza Bartoszewicza, dmk. W. 
Komeckiei^, skład główny w Warszawie 
u Gebetbnera i WoliRi, 1877, w 8ce, str. XVI 
i 400, 376 i k. 4. 

^ Dzieła (wydane przez K. B), tom m i 
VI. Historya pierwotna Polski, wydanie pier- 
wsze z rękopisn. Tom I — lY. Kraków, nakł. 
Kazimierza Bartoszewicza, Warszawa, Gebe- 
thner i Wolfi; drak. F. K. Pobndkiewicza, 
1878 — 79, w 8ce, sir. Vin, 494, 522, 450, 
836. tom po 3 złr. 50 cnt. 

— Dzieła, tom VII: Szkice z czasów sas- 
kich. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. F. K. Po- 
bndkiewicza (A. Koziańskiego), 1880, w 8ce, 
str. 395 i 1 ni. 3 złr. 50 cnt 

— Hetmani. Zeszyt Vin — IX. Warszawa, 
1866, fol. (wiccój nie wyszło.) 

— Kniai i Xi§źę, Kraków, czcionkami dru- 
kami „Gzasn", nakładem Redakcyi „Szkiców 
społ. i liter. *<, 1876. w 8ce, str. 42. Odbicie ze 
aSzkiców społ. i bter." + 60 cent 

— ob. Gloger Z., Skarga (Łjwoty). 

Barloszewlet Zyg. ob. Krebs (Iloezaa 1834). 

BART8CH Henryk. Listy z podróży po Gre- 
cyi pisane do Michała B. Z widokiem ateń- 
skiói akropolii. Warszawa, •£. Wende i Sp., 
1874, w 8ce, str. IV, 261. 1 rs. 20 kop. 

— - Mowy okolieznoiciowe i trzy kazania..... 
b. Pastora. Warszawa, £. Wende i Sp., 1872, 
w 8ce, str. 200, 75 kop. — Wspomnieiila podrófty do Kaim i Jno- 
zolimy odbytói w r. 1861. Warszawa, JL Un* 
ger, 1873, w 8ce, str, 293. 1 rub. 

— ob. Dflrtng Henryk (Józef Haydn 1876), 
Las Csses Emsnuel (Przewiezienie 1876), Ort- 
iopp Ernest (1876). 

BARTU80WNA Maria. Poezje. Lwów, 1V1. 
•B^za^ 1876. w 8ce, str. VI i 136. 1 fl. 20 et. 

BARTYNOWSKI Władysław. Krótkie wspo- 
mnienie o życiu i pracach artystycznych Jana 
Lewickiego. Poznań, nakŁ J. K. Żnpatekiero, 
dmk J. L Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 

1880, w 8ce, str. 20. 

Bsrwinski) 0. ob. Kosfltnar^ M. (Bnika 

1878). 

BARWIA8KI Włetfz?mlerz. Tryjciat 1H twe- 
rezosty. Opowidanie pro te, szeso treba ro- 
byty, szozob* statysia twereiyni eiolswikoa, 
napysaw (Knyźoezka 42.) Lwdw, s dra- 
kami Towarzystwa imeni SzewesfBfca, ko- 
sztom i zachodom Towarystwa „Proawita*^, 
1876, w l?ce, str. 127. (Drakowano 4000 afpc.) 

— Rnskii prawotsr narodnyck wekael i 
łychwa nasza bida. Nanka pro te, jak naazi 
ludę majnt ratnwatyś wit mhwiarakioh mk 1 
z weksłewych downów i jac sMŚna cboron^ly 
naszi roajetki wit zahłady. Nap^w ..... Lwiw, 
(z dmkami Towarystwa imem Szewczenka), 
1875. w 8ce, str. 88. 

— ob. Prawda. 

Barwy ob. Talko I. (badanie 1879). 

BARYCZKA Stefan. Satyry, serya 1 War- 
szawa, Gebethner i Wolff, Kijów, B. Korei- 
wo. Żytomierz, K. Budkiewicz, drak. Al- Gin- 
sa, 1878, w 16ce, str. 240. 1 rabel. 

(Bal maskowy; Emancypowana owieczka; 
Przygody pięknego osła; Ona i on; Zmęcze- 
ni; Dom waryatów.) 

Baryczy porzecze ob. Sadewakl J. N. (Wy- 
dawnictwo 1877), 

BarzyAski Jan ob. Gazeta (b. r.). 

Baaadaw ob. Domaiski Stan. (O chorobie 

1872). 

BASILAYITS J. Brevis notitia fiindatjoniB 
Theodori Koryatowics olim dneis de Munkaca 
pro religiosis Rnthenis Ar. S. Basilii in mon- 
te Gseraek ad Munkacs annos 361 faetae. VI 
partes. Cassoyiae, 1799 — 1800, w ice (drak. 
w małój liczbie egzempl.). 

BASiLE. Nonyelle Lithoaoienne. Lettre au 
Czar. Paris, drak. w Strasbnrgu u F. G. Le- 
yrault, 1831, w 8ce, str. 47. 

BA8LER P. i FEITN L. Kateobiam relini 
mojźeszowó] dla niyti^a pierwszo) ł dra^^i 
klasy szkół ludowych, ułoiyH ..... naneiyoiełe 
religii mojżeszowe) w tarnowskich szkofaush 
ludowych. Tarnów, nakł. autorów, drak. W. 
Angelnsa, 1880, w 8ce, str. 67 i 3 ni. 80 cnt. 

Baśni, Sześć nąfpiekniąiszyoh, dla gi«e- 
esnych dzieci. Poznań, nakł. M. Leit|pebt» i 
Sp., druk. J. I. Kraasewakłego (dr. w. Łe> >SRB — BADSOOnf I Głom. 

i Wolff, 
.—. - »,»«„. .... ^ a,n,,j^ 1 Spdł- 
ki,1ffl,T4eB,«tr. 36. 
* ny ks|)tnn>l(. Wwrmtwu. imlcł. 

W łlfflL w 8ee, stT. 8 I 6 chro- 

nnek. Tamie, w 8ce, etr. 8 
;( 2B kop. 

it rruro<!x.18T9\G|saBrZyir. 
iW (. W. (187fl). 

U.._. , ,,.. Harmonie ekonomi Mm. thi- 
Mow pnM Evoline Ah^MiBCow^), I. Tom 
<(2«iitHLDren>6,' 1871, w 8ce, Btr. 668. 
iiiLiObip. 

■ Fsllcyt ab. lMf«i Aog. (GłoB iniUin Pm). r.ei Zloten, dfta iinui 
™^ Wewi*"* fmdenn en bronie et 
■"■"tal hi OłiHde nrientłle et U Bu- 
™i».„ ■n*ivi«ie de Im ftcnW en m^- 
■włPiriB (Eitnilt den MŚmoireB'de U 
"M '^Ompologie de Paria, Sa e£rie t. 
.^ftw, Ł Ł«roM edit«Dr, imp. Hennłyer. 
''S » Sm, ttr. 70 (od atr. {«9 - 669) i Ubl. 
Tl Kip. 

■J^llU b kn. Pnewodsik dopierwn«j 
'^ ■>. nrl] sbJór nauk o sabitmennie 
1 i bieminwania; ■ dołf- 
oięAoi iwineń pobotiiniei 
do iTiowiedłi i komnnii 
^ne kardynateni de CłiA- 
młodriałT nhrseteUńitkMj. 
Bpolisczjt i pomnołył kg. 
a. War»saw«, Czerwińiki 

. 3, Btr. 477. SO kop. 

,"5*, tomołył X. Mikołai GofwUóski. 
■«wi Angie. Wanniwa, 1871, w 8ce, str. 
^ *'-ę. 

ob. Fantir K. 

'LM)^NitoeD. raudeville, H'roc- 
I paii. Paria 1807, w 8co. 
IYVin»iii. Reiie dnrch einen Theil 
ebmbDr^nB der Hotdaa nnd fiii- 

Jalm 1805. PeBtb, bei Conrad 
eben, 181i; w 8ce. 
■a) t^iria polaka na Batij^tolleB 
eeunklm dnU 8 kwietnia 1866 

ioahrin^i dobra pabl innego). 
>ń 00 1 Patdiieniika 18ti7 dn 30 
868. Paiyi, drok L. Martin et w 4ce, 

«t|tMrti Sm, Prix. Sikała. 
m J. AtlaB etnornfieEOflkiJ u 
*«D kr^ 1864. 

^ po Kubemiaeh Euchodnich Ce- 
li ttWBjf) 1874—76 (s aiuetracya- 
•»■ V 1 VI jeat p. W, Wisilew- 
!< IMw. Petnab. Osieje Wilna do Bttwy SMu oh. Kttiłmiu (Vm\, Ulnv- 
kiwski Fraa, Pawifakł A^bK (Źródła 1877), 
Paqariin. Przeidilaokl Al. (Fragmentnm], Sila- 
chtnwikl lan. 

BatawaVI AIskuader ob. SMnJRlii K. 

Bttii|lia df yamr. (Palermo, 1807.) w 4ce. 

BAUOON Adaf. RoETnTtlanla praktyczne na 
mt«)ąp i. .Mteft. Drleło witwferdinne pnset 
J. G. Kardynała Mnriota BrcybiBknpa parya- 
kieRo. Z pisteiro wydania frencniikiep), prse- 
loiyl J. Ł. "WarsiaWa, 1871, w I6ce, itr. 263. 
4^ kop. 

BAUDOUIK I. Odpowledi na krytykę na f^b- 
Bie nwaianle meHmeryBinn w Guz. literae. 

Nr. VA, pnpi Z« poiw. Zwierfch. Nakł. 

aut. Waraiawa. druk. Stan. Dfbrowakteco, 
1821, w 8ce, Btr. 8. 

— Ob. Kep<^tyft9ki On., Sarowlecki Kar. (1880). 
BAUDOUIN dB Cour^emif Jia NkRlaław. Hand- 

bncti der alt buTsariBchon (alłkircbenslawi- 
aehonl. fłpniche. Grammatik. Te^tc. GloBsar. 
Ton A. LeBkien a. o. Proteneor iler BlaviBchen 
Sprarhen an der UnirerBitit LefoaiiiF. fRnko- 
wodi-two drewne-bolpirik»łio fdrewne ofrkie- 
wno-gJawiiinak»hfil [azyka. Orammatika. Toxty. 
GloHMrfi. SoBt.iwil A, Leakien e. o. PmfrsBor 
riaviandciefa jasykdw w Leipzinknm IJnlwer- 
BitMieV Weimar, 1871. B. n. dr. i r., w 6c«, 
Btr. 13. 

— O drewnie polakom jaiykle do XIV. 
atolfetia Boeiynenie. LeipilfTi w typoin«fil Be- 
ra 1 Hennatia. Warszawa, n Wendepo, 1870, 
w 8re, Btr. Vin i 99. Słownika Btr. 84 i IV. 
2 niel. 

— RiezlanBkit Katinhizia, kak. priłoienie 
k ,Opytn fbnetikl rieiianakirh ([OworoW a pri- 
mieczanlBmi i riowarem. Waraiaws. E. Wen- 
de i K., Reterburir, D. E. Koianciykow, Leip- 
lin, w tipofrrafii Bera i Oennana, 1875, w 8ce, 
Btr. V (II) 48. 1 rob. 25 kop. 

— Kritika i Biblioirafia. Praktlcieskija pra- 
wiła niBskaho prawopiraofja I proiznoszRnija, 
BOBtAwlennyja Iwanom Papłoi^Bkim itd. Izda- 
nie wtnroie, tinrawlennojn i dopomiennoje. 
fiiena 50 kop. Warsinws, w Tipoerafii InatiL 
Glacli. i Sliepych, 1876 (Takoje Łe. zahlawije 
po poUki), 16 m^. V1U, 248, VI H str. Wo- 
ronei, w Tip. Gub. Prawlienii*, w 8ce, »tr. 6. 
(Otdielnyi ottigk iz ,Fi1ologiczeBkich Z^pi- 

BÓW".) 

— Kritika i bibliog^afija : 

1) (W. Jo. ChoroazBwski.) Bnakii bnkwar 
dlia połakich dietei. Izdan po rasporiaietiyn 
warBuwilcaho nceobnaho okrudia (i zdanie 
pierwoje). Warazawa, w tipotrrafii wansaw- 
Bkaho nczebnałio okrnrha, 1876, 16 naj. XX, 
4 80, -. II etr. 

2) HiatorrcBBy obBzar polaki. Praee Wln- 
ceotei^o Pola itd. Kr&kAw, w dnikimi c. k. 
Uniw. Jur itd., 1869. Kzecz o dijaloktadi 
mowy polaki^. (Istorioieekt^a oblast Połasi. 
Willenlija PoHa itd. Kraków, w tipogr. c k. 
Jag. Uniw. itd., 1869. Buniłdieoie o dlals* 88 BAODOim - BAVIftS&TZ .^•faa ktach polBkol ńeeń.) w 8oe, str. 74. Karoń, 
tipografija nniyersitieta, 1878, w 8ce, str. 15. — Modlitwy Wacława. Zabytek mowy sta- 
ropolBkii^j odkryty przez Alexandra hr. Prze- 
zdzieckiepfo. Wiadomość o nich z rozbiorpm 
filologficznym podaje Henryk Suchecki dr. 
Kników. (Modlitwy Wiaczesława. Pamiotnik 
staropolskaho jazyka otkrytiji Alexandrom gr. 
Przezdzieckim. Izwieslije o nich s filolopi- 
czeekim i lingwi«ticzeskim razborom svob- 
szczajet Henryk Suchecki itd. Kraków.) 1871, 
8, 8tr. 35. Kazań, w Univer. Tipografii, 1877, 
w 8ce, str. 3. 

— Nektere opazke ruakega profesoria (Po- 
natinjeno iz ^Soće 1. 1872 in 1873). Gorica, 
Patemolli, 1873, w I6ce, atr. 75. 35 kop. 

— Opyt Fonetiki Rozianskich Goworow. 
Warszawa, PieterburR, E. Wende i CJomp., 
D. E. Kożanczvków, Leipzig, w tipogr. Bera 
i Germana, 1875, w 8ce, str. XVI, 128. 3 rub. 

— Otczety kommandirowannaho Minister- 
stwom narodnaho Proswieszczenijti za hranicu 

s uczenoju dieliju w tieozenie 1872 i 1873 

gg. Wypnsk I Otczet za oba poługodija 1873 
g. Kazań, w uniwersytecko! tipografii. War- 
szawa, Pieterburg, 1876, w 8ce, str. 36. 

^ Otczety komandirowannaho Ministerstwom 
narodnaho proswieszczenila za hraniou s ucze- 
noju dieliju O zaniatijach po jazykowie- 

dieniju w tieczenije 1872 i 1873 gg. Kazań, 
w uniwersyt. tipografii, 1877, Warszawa, Pie- 
terburg (Wypusk n.), w 8ce, 2 kartki niel. 
str. Vni, od str. 37 — 153. Opieczatkł i po- 
prawki na lój stronie; 

Programma eztenii docenta srawnitelnoi 

Grammatiki Indoewropejskich fazykow, w te- 
kuszezem 1875/76 akademiczeskom godn Ka- 
zań, w uniw. tipogr., 1876, w 8ce, str. 5. 

— Podrabnaja Programma lekcyi..... w 1876 
— 1877 uczebnom ^odu. Kazań, w uniwersi- 
tetskoi tipografii. Warszawa, E. Wende i Sp., 
1878, w 8ce, 1 kartka tyt., str. 92 i 2 kartki 
nieliczb. 

— Rozbiór gramatyki polskiój księdza Ma- 
linowskiego. Odbitka z Niwy. Warszawa, E. 
Wende i Komp., 1875, w 8ce, str. 47. 36 kop. 

— Niekotoryja obszczija zamieczanija o ja- 
zykowiedenii i jazykie. S.-Petersburg, peczatn. 
Gołowina, Warszawa, u Wendego, 1871, w 8ce, 
str. 38, k. 1. 30 kop. 

— Glottologiczeskiia (Lingwisticzeskija) Za- 
mietki. Wypusk I. Koje-ozło po powodu re- 
sjanskoi Harmonii (sozwuczija) glasnych U. 
O tak nazywajemoi „Ewfbniczeskoi wsławkie 

soglasnaho H. w słowiańskich jazykach 

Woroneż, w Tipografii Gubemskaho Prawlie- 
nija 1877. Prodajetsia w kniżnych Magazy- 
nach, E. Wende i K. w Warszawie i M. M. 
Strasuslewicza w Pieterburgie, w 8ce, 1 kart- 
ka tyt., ątr. 58. (Otdielnyi ottisk iz „Fisolo- 
giczeskich zapisok''.) 

— Kriticzeskija i bibliograficzeekija Zamiet- 
ki. Nakres mluwnioe staroceskie. Jepsal Jozef Jrecek. (Oczer^ staw-czeszkol gramatlkL Na- 
pisał Osip Ireczek.) v. Praae, 1870, b. w. m. 
dr. i r. (1876), w 8ce, od str. 211—219. (nad- 
bitka). + 

— Kiytyczeskija i bibliograficzeskija za- 
mietki. Nieskolko słów po powodu „Obszcze- 
sławianskoi iazyki". (I»^leczono iz Zurntó 
Ministerstwa Narodnairo, Proswieszczenia), Pe- 
tersburg, peczatnia W. Gołowina, Władunir- 
skaja, Dom Nr. 15, 1871, w 8ce, str 47. 30 kop. 

— Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamiet- 
ki. Beitrilsre zur slayiscben dialectologie von 
Lucian Malinowski. I. Uber die Oppebische 
Mundart in Oberschlesien. (I Heft. Laut nnd 
Pormenlehre.) Leipzig, 1873. Wkłady w ala- 
wianskuju dialektologiju, socz. Lukiana Ma- 
linowskaho. I. Ob opofskom goworie wwier- 
chnici Silezii. (Wypusk I i Fonetika i Morfo- 
logia. Bez miejsca druku i rotai [1878J, w 8ce, 
od str. 233 — 251.) 

— Kriticzeskija I Bibliogiafioaeekaa zaniift- 
ki. Fonetika kaszebskaho Jazyka, Mledowa- 
nie P. Stremlera. Woroneż, 1874 J. Bez miej- 
sca druku i roku (1878), w 8ce, od sir. 307 
- 313.) 

— Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamlet- 
ki. Laut und 'Formenlehre der Polabischen 
Sprache von August Schleicher. (Phonologia 
i Morfologia Polabskaho jazyku Awgnsta 
Schleichera.) 8t. Petersburg, 1871, w 8ce, str. 
XIX i 363. Izwlieczieno iz Znmala Minister- 
stwa Narodnaho Proswieszczenia Tipograua 
W. C. Balaszewa, 1874, w 8ce, str. 23. 

— Trudy fllologiczeskije i lincwisticzeskije 
pomieszczennyje w izdanni „Rad Inyoslawen- 
ske akademije znanoti i umjetnosti*. U Za- 
grebu, 1876 -^ 1877 r. Woroneż, w tipografii 
gubemenskaho Prawlienija, 1879, w 8ce, 1 
kartka tytuł., str. 36. 

._ Krytyka i bibliografia. K Woprosu o 
wzajemnych otnoszenijach slawłskiskłch nane- 
czii etc, Izsliedowanie A. Koczubinskaho. Re- 
cenzija J. Boduena de Kurtene. Kaaań^ ^po- 
grafia imperatorskaho UM|Fersiteta, 1879, 
w 8ce, str. 47. ^ 

— ob. Hlfdew (1876). 
BAUDRILLART Henryk. Kredyt ludowy. War 

szawa, S. Orgelbranda synowie, 1874. w Ibce, 
str. 32. 7V, kop. 

BAUER Major adjut gener Bema. Oriiagy 
Bem tabamok ffthadsśgM^nck hagyomAnyai 
1848 *s. 1849 ból KOzli Makraj Lśszló nepoi- 
selo. Pest, 1871. 

BAUER Jan. Poraędek iazdy osobowych i 
mieszanych poci%gów na kolei Karola Ludwi- 
ka i lwowsko -czemiowiecko-jaakifj. Lwów, 
druk. K. Budweisera, 1871. 

BAUER Karol. Cennik nasion, roślin wmj- 
wnych, gospodarskich i pastewnych w aakła- 

dzie ogrodniczym we Lwowie. Wiosna 

1871. Lwów, druk. Winiarza, fol., k. 1. 

Bauererti Adam ob. Kastmaul Adolf dr. 
(Zboczenia 1879). MCui, 1*6, i8ce,"rtr. 6. ism^tęo pndoftył R. Brabl. Wueu- 
aokL^dłki wTdmwnitnćj, 1876, w 8ce, 
»». lilr. 10 otMt. 
Wnjl MkU {s LisU). Zdanłk i rAłnych 
"■^ "»■• i ntaiejetDo jci polity ctnych etc. 
Ml Uniw., isec, w 8ee, itr. 7. + 
UJ) Uiaf. Siitse au« Rechts- oDd 
mtehifteii etc. Krftkan, Uniy-erait. 
I®, w 8ce, Btr. 7. 
«! w iobńeny. ObruU (9) t wjer- 
dlł Młjch dziatek. Wuszawa, H. 
i, im, w Igce. 80 kop. 
nti Hlklor ob. Byron (Ustęp 1877), 
•tti (1879), Radziwiłł X. (I^mietnik 
ilruclia J. M. (Gol^b 1878). 

."■niklmiiriH Zofia CoyrejF. Fryderyka 
i^ kgiaedjk w 1 akcie, przełoiona przez 
' ąioirikiego (J. TymowBkiego). Waraza- 
''iiL Wmz. Teatrów, 1837, w 8oe. 
,^ 1*. tar, Dmocbowiki .T. S. (Ciytebia 

iliu (1806 I 1872). AatropiMya, 
I poznawania Kwiazd. Z atlasem 
Warezawa, 1870, w 16ee, str. 53. 

Dek pawdopodobieństwa. (WykU- 
w Warezawie. Oddrak.) 
ikowoM stosowana do baokler- 
llOTa podwójna. (WykJady w Ban- 

i liczb. (Wykład w Szkole gtów- 
zawie, 186,. Umdnik.) 
Gloire et martyre de la Pologne. 
iMilie, 1863, w 8oe. 
Kwek dla dsied z 6-arknaaowemi 
■togiaficzaemi , obejmojtoemi 10 
"ek, s tekalem objatoiaiaoTm spo- 
-benia. Wyd. 2e. Warauwa, nakł. 
•du, 1870, w8oe, atr. W. dOent. 
'm. Uftewy Św. Ojca naszego Ba- 
Ikiego pnea J6z. Wel. Backiego 
laatorowi Mlj&akiemD panien te- 
1 podaite, Jtswo pnedrnki^nue. P(dook, 1807, w 8cc. (Inne edreye. Snpnil 
1717, Poozajów 1740.) 

— ob. Beriebl (1861). 

Baiipńaor ob. K«lrir*tkl We). (1878). 

BAŻYHSKI (kai^z probosz. iw. Wojciecha Bakalara t Lwlgroda: Anioł pański, po- 
wieU konkursowa, 1862. 15 agr. 

Dalecki, ka. prób. parkowaki : Wsponmieiiia 
mojego ojca. 8 sgr. 

Eoszutaki Hil.: Żywot 6. Wojciecha. 7 agr. 

Kolęda na każdy rok pański, przez ka. J. St 

Ojcze nasz, przez ka. J. 3t, 1665. 

— ob. Ntbufanstwa (1870). 

BucMalield ob. Finkelbaus t. I. (Bohater 
1879). 

KALES Eitai. Poland, France sad England. 
London, w Sce, str. 40. ElOMl (DsB) in OaUaien. Wien, Ver- 
lag daa VereineB Verantw. Kedaktenr L. Ko- 
morayńaki, Druck von Carl Finaterbeck, 1875, 
w Sce, Btr. 22, Septtrat-Abdruck aos Nr. 9, 
11, 13, und 18 der ,Beainten-Zeitmig". Zait- 
schrilł des 1 allgemeinen Beamten-Yereines 
der oesterreichiach-aDgarischen Monarchie. 

Bnn ob. Hirsditald (Anatomia). 

Beaulieu Eug. ob. Hardy. 

BEAUMONT le princa de. CzsrodziejeUe ba- 
gnie dla młodego wiuku, aebraJa i przetłóma- 
ci,yła IC Oościmaka. Warazawa, nakład G-. 
Sennewalda, dnik. J. Ungra, 1879, w Sec ma- 
iij, Btr. iH3 i 1 nt. z rycinami w teicie. 1 rab. 

BEAUPLAN Wileh, Opiaanije -Ukrainy pere- 
wod. Paterebnrg, 1832, w Sce, ett. 20, i79 I 
6 tabl. 50 kop. 

BEAUVOiR H. Podróż na okoto świata 3 to- 
my. I. AusŁraljs. IL Jawa, Syam, Kanton. lU. 
Pekin, Yeddo, San H^socisko. Przekład z fran- 
cuzkiego. (Bibl. nąjnowazydi podróży U — IV). 
Warszawa, Eed. Wędrowca, 1873, w lice. 
1 rab. 50 kop. 

BEBEL8KI Dr. Die Tetanos spabtanó. Paris, 
1870 (?), w 8ce. 

BECK. Logika przerobiona podłng dU 

Dłytkn Bzkół gimnaiyaluyoh przez B. l(lnioki). 
Wydanie drogie. Lwdf^ naU. kaieg. Seyfithr- 
ta i Cząjkowakiego, 1873, w 8ce, str. 108. 
60 cent. 

(BECK Haaryli,) Gaweł na księźyon, kome- 
dya w 3 aktach, z francnskiego języka na 
polaki jgzyk przełożona przez Alojzego Żół- 
kowskiego, 11 Stycznia 1»05 r. przez aktorów 
polekich w Teatne warszawakim pierwszy 
raz grana. Warawiwa, druk. W. Dąbrowskie- 
go, 1806, w Sce, atr. 100. 2 złp. 

Toi, tamie, tsgoi toku, pnedrok. Hł btcK — tkttsi^ o -t. BECK Ntthftn (t Łipniln w Monwii). Sftt&e 
auB allen Zweigen der Rechta- nnd ł^taats- 
winsenschaften etc. KrakAa, UniTen. Bachdr., 
1867, w 8ce, str. 8. + 

Becker M. A. ob. Bill lan Jerzy (Najważniej- 
sze grzyby 1860). 

Becker Oskar ob. Angell Moriti (1862). 

BECKMANN Fneclsiek (ur. 10 kwiet 1810). 

De roi ecłiolaeticae In Wwrmia origine ac 
progreeea. Częóó I amieezcsona przy pro- 
grammie Liceum Braneberg 1857. C^cśó 11 
tamże, przy progr. 1861 r. 

De Copemici ad lectores in revolatioui- 
bue orbis caelestis praefationis emenrlatio, 
umieszczony przy programmie Liceum Bruns 
berg 1&59. 

Zur Geschichte des Kopemikanischea Sy- 
stems. 

Rhettkus ttber Prenssen uodjseine Gk^n- 
ner in Preussen, umieszczone w Zeitsohrift 
fUr ermlfodisohe Geschichte. 

— ob. latfM lectionini. 

BEDA. Kronika węgiersko-polska. Wydali: 
Kownacki 1828; EndUeher 1848; Bielowski 
w Monom. 1864. 

ob. Świeiawski L. 

BĆOARRIOE S. SauYons la Pologne. Par 

avonó. ParJs, Dentu, (1863?). 1 fr. 

Bedford John ob. Mayzner (1875). 

BEDNAR AlujzY. D^jetetyka dziecięcia czyli 
Pielęgnowanie dzieci w pierWAzycn latach 
ich zycia^ przekład z niemieckiego przez M. 
z G. Kwietniewska. Warszawa, ^N yd. Prze- 
glądu tyg., 1878, w 16ce, str. 189. 40 kop. 

Bednar ob. Biblioteka (1873). 

BEONARSKl W. Pogadanki gospodarskie L, 

przez Kraków, S. A. Krzyżanowski, drulL. 

W. Jaworskiego, 1871, w 8ce, str. 49. t 10 cnt. 

BEDRANT X. Dusza na Kalwaryi w rozwa- 
żaniu męki Jezusa Chrystusa pod krzyżem 
znajduj%ca podechf w utrapieniach swoich, 
przez ..... przekład z francnzkiego. Warszawa, 
u XX. Missyon., 1868) w 8oe. 

— Toż, tamże, 1864, w 8ce, str. YIU i 262. 
3 zip. 

Berfrich W. ob. Mieklewiez Ad. (Pani 1874). 

BCOZliJISKI A. Lekarz domowy i domowa 
ai^czka, wydanie 3 poprawne. Ezesadw, J. 
A. Pelar, 1877, w 16ce, str. 101 i YL 40 kr. 

BEECHER*$TOWE Henryk. Chata wuja To- 
Ibasza, czyli życie niewolników w Zjednoczo- 
nych Stanach północnćj Ameryki, przekład, 
nowe przeirzane wydame. Warszawa, nakl. i 
dmk. J. Kanlmana, 1877, w I2ce mał^j, str. 
468. 1 zb. 26 cnt. 

» Kaidany z lilii i róż, pomieść pani ... . 
przekład z angielskiego. Poznań, nakł. N. 
Kamieńskiego i 8p., dmk. J. Ł Kraszewskie- 
m) (dr. W. ŁeblAski); 1878, w 8ce, str. 1^. — Moja żona i ja czyli Iiistor|a Bmtrkm 
Hendersona, powieść przekłada S. OnMnudB- 
go. Warszawa, 1874, w 8oe, str. 890. 2 rir. 60 et. 

BEER A||olf. Friedrich II und Van SirMen 
fierichte iiber die zwlschen Oesterreleh and 
Preussen gefiihrte Yerhandlungen die ente 

Theilung Polens betreffend. HerauM^. ipon 

Leipzig, Yerlag von Duncker und Hamblot^ 
dnick von Bar uod Hermann, (1873), w 8ce, 
str. 143. 

— Die erste Theilung Polens, voii Adolf 
Beer. Wien, Dmck und Yerlag von Oari Ghe> 
rold's Sohn, 1873, w 8ce, Erster Baadz str. 
IX i 329; Zweiter Band; str. II (I) i 3GO. 

BEER Cta. i SYROCZŃSKI L CbeminB de 
fer d'intóret local. Bapport de la oomstaaaiam 
de TasBociation des ingónieurs. (Estait de 
Tannuaire de Tassociation.) 1. Gaoier. Łi^^e^ 
1871, w 8oe, str. 89. 1 złr. 

BeethOYsn ob. Ortlepp Ernest (1876). 

Befettigttn|| und Yertheidigong, IMBp der 
deutsch-rnssischen Grenaci der deotsohett Ar- 
mec dargestoilt von einem deutschen Offisier. 
Berlin, MitUer & Sohn, 1879, w 8ce^ atr. III 
i 35. 80 fenig. 

BEGEY Aliilie. Polska i Akadeoua historyi 
i literatniy polskiój i słowiańsld^ we Wostn 
chnicy Boiońskiój, tłómaczenie z wiookleg-o. 
Lwów, nakł. i dmk. Dziennika polskiego, 
1880, w 8ce mał^j, str. 33 i 1 ni. 80 ent. 

BEHEIM 8CHWARZBACH Maa dr. Friedrich 

Wilhelm's I Colonisationswerk in Lithauen, 
vornehmlicL die Salzburger Colouie. fiLOnigs- 
berg, Hartung, 1879, w 8ce, str. X i 433. 8 mrk. 

BEHEIM SCHWARZ8ACH. Wiadomość o in- 
stytucie wychowania i xiauko?rym w Ostrowie 
pod Wieleniem. Poznań, 1852, w 8ce. 

— Nachricht tlber das concess. Ifindlicke 
Erziehungs- u. Unterriohts Institut muf dem 
Gute Ostrowo bei Filehne. Posen, 1952^ w bee. 

Beh0rdsn (Akadamizehe) an der k. k. Utai- 
versitftt zu Lemberg, sammt etc. im Bonun«K- 
Semester. Lemberg, Buchdruckerei v. C. Hud.- 
weiser, i87l, w 4ce, str. 39. 

— Toi, im Winter-Semester im J. IB? 1, 
Lemberg, Buchdr. d. Winiarz, w 4ce, Atr. 

— Tot, im Sommer-Semeater 1872; ir 4< 
str. 43. 

BEHR B. 'l.a Lista. Galerya polska _ 
stawiająca w portretach fotografowanycłf 
lepszych wzorów celniejszych kn>l<>w, łudj 
stanu, mężów zasłużonych w*krajn, wrais 
doki rozmaitych zamków i ruin, wydana pi 
księgarnia B. Behra (£. Bock). Berttn 
Bulwar pod Lipami Poanaii 21, nlioa v> łik, 
mewska, I8G2, w 32ce, str. 8 i 4 nL 

6EHREND Dr. Fr. R. Poradnik lekarakl a\ 
mowy w niebezpieczeństwie żyda i 
pisypadkach aż do pirzybyeia lęka 

katdióse^ szeteg^nl^ dla m^ prt ^^ 

aanei^^ll i t p. aatoaaa praca ^^ aacUei fiEHBMANN — BEŁŁANGER 41 

w B^^nie (pod^ng iuemieo< 
naUadeip i drukiem JC. &ey- 
; w 12oe, 0tr. 36. 

oh. Itorzeniowtkt J. (Żydzi 1878). 

u Dr. Unser Gebeth, lar Feler 
Sn kais. Hoheit des Kronpriozea 

ich, verfiu8t von Lwów, Wi- 

w. r., w 4ce, atr. niel. 

— IfcL Lwów, Wijiiara, 185ń, w 8c8, etr. 

^Jim Jahreswecfatel. Gedicht von ..... ais 
łltkf bet der Yorstallaog im grafl. Skar- 
Theater in Lemberg am 30 De- 
1654 eeaprochen von Prau KiAnet- 
Łflriw, Winiarz, 1854, w 8ee, str. 8. 

Yaleiiand (wiersz). Lemberg, 1859, 0OS8S (Galicianos). Dissert. inaa- 
Rodb de aapone medicali. Vindoboiiae, typ, 
li#mSi5, w 8ce, str. 28. •likkriBr HMstiasheo Widorlerong der 

ife-H V. baceiehneton Flugsohrm ^dber 

polnisohe insnrrection im Gross- 

roaen'. (Odpowiedzi Trampczyń- 

wkiego i Udeekiego.) Draok von 

flMnińah et Oomp. in Berun Sdiieuse 

4 0848), w iee, str. 7 i 1 ni. ^ 

Oeachichte des letzten polnischen 

von *** Deutsche Rundschau, 

w bce wiekszój, zeszyt z października 

r wm i B^GZDia r. 1880, str. 89 — 106 i 

fa podstawie pnblikacyi N. W. Berga. 

AA. Mowa pogrzebowa miana na po- 
ymarłego Wilhelma Bek Dra medy- 
<7!i|^f chirurgii, Magistra akuszeryi, okulisty, 
imsza przypowszechnym szpitalu We 
esionka Tow. izraelickiego łaski i 
na Iwowsidm cmentarzu d. 30 
kittm 1861, przez -... Dochód pnesnaooo- 
m fcoBzyić Tow. lwowskiego izrael. łaaki 
Ina. (Tytuł cały także po niam.) 
Didkowflki, 1Ś61, w 8oe» str. 6 (po 
i po mem.). 10 kr. 

'-*'ti6oiinu4«itia dissert inang. medica. 
(?>, I86a (Dedykować Miecz. Par / flfcfcisjŁ) Denkschrift an Sr. Excellenz den 

k. Ł ttaacteninister Herm Grafen Belcredi, 

ikni(ht Yon den Judengemeiden Galiziens, 

I k jMnff der sie verletzenden Bestlmmungen 

! 4m tam Ijmdtage beschlossenen Gemeinde- 

fgiui tir GaBzien. Wien, L. Biel, 1866, 

V lo^ atr. 6. H- 

, neber die Anlaesse der dholera, 

sur Yorbeugnng des Krankheits- 

die Zeiohen der eintretenden 

and die den Cholera Kranken zu 

BiUe. Łeniberg, aus der k. k. gali- 

Amiui«]-X>rockerei, 1847, w 8ce, str. 
ąCLElOWSKA |pj»9n« z Ponianewskich. Abd- 
El-Kader. Wariszawa, w druk. J. Psurskie- 
go, 1857, z wizerunldem Abd-El-Kadera. w 8ce, 
str. 46. (Na końcu napis. Warszawa, ć Lute- 
go, 1861, podpis J. z P. B.) 

— Panie wysłuchaj modlitwę moj^l Wybór 
modlitw z kąi§iek do naboieństwa przez 
władzę duchowna szczegółu iój poleconych, 
pomnożony nowemi modlitwami i hymnami, 
oraz wielu modlitwami, do których Ojcowie 
święci różne przywiązali odpusty. Wydanie 
trzecie. Warszawa, l870, w 12ce, str. XVI, 
681 i XIII. 1- mb. 50 kop., na welinie 3 rab. 

— ob. Cli«rbuli0x (Romans), Wizerunki. 
Betemnity i:raksvvskie ob. Atth /Uojzy (1874). 
Bellna ob. Mtechawski, Świantkonrski. 

BELKĘ Gastaw. Bznt oka na historyki pale- 
ontologii i na &uny paleozoicznc Rosyi i Pol- 
ski; rzecz czytana na posiedzeniu Towarzy- 
stwa lekarskiego podolskiego d. )5 lutego 1860 

r. przez Petersburg, Ohryzko, 1862, w 8ce, 

str. 29. 

Beikredi ob. Mrozowicki Micly. (1867). 

BELL ^erzy. Podróż w Czerkassyi (Londyn). 
Trenchurch Street 157, r. 1837, w 8ce, str. 32. 

Belladona ob. Bukticki H. (de laction 1853). 

BELLARMIN RoberL O siedmiu słowach Pa- 
na Jezusa na krzyżu, z łacińskiego języka 
na polski przełożył ks. Piotr Fabrycy tegoż 
zakonu (Czytelnia katol. Ser. IL Tom. L) 
Pelplin, J. N. Roman, 1871, w 16ce, str. 267. 
10 sgr, 

— Wykład nauki chrześciańskiój ułożony 

z rozkazu Klemensa YUI Papieża przez 

na polski język przetłómaozony ' i w Propa- 
gandzie wydany w Rzymie, 1844, w 12oe, 
str. 404. 

— ob. Czytania katolickie (o siedmiu 1871). 

BELLECYUSZ Alojzy. Ignacego św. ćwicze- 
nia duchowne czyli rekollekcye itd. Wydanie 
4te B. w. m. dr. (Berlin) Behr, 1857, w 8ce, 
str. 36, 359 i 1. 

~ Toż. Wydanie 6te. Paryż, drak. braci 
Rouge, 1869, w 16ce, str. pgUY 360. 

— Toż czyli Rekollekcye w języku ładń- 
skim ułożone a przez ks. Ai^toniiego Bredcia- 
niego w języku włoskim na nowo wydane. 
Warszawa, i875, w 16ce, /rtar. XXXVI i 516. 
60 kop. 

BELLENGER, WITC0M8, FISCHER et FOR- 
STER. Guide nouveau de conversations mo- 
deraes en francais, anglais, allemand et en 
polonais, ou dialogues usuels et familiers a 
rusage des voyageurs et des personnes, qui 
se livrent k fótude de ces langues, nouvelie 
ód., revue pour la partie frangaise piur prof. 
Ch. Marelle. Berlin, Behr, 1878, w i6ce, str. 
X i 494. 2 marki 50 fenig. 

BELLEN6ER, FORSTER el FISCHER. Guide 
nouveaa de conversations moderaes en fran- 
ęais, polonais et allemand, ou dialogueo U8uel9 

6 
4S fillLLENÓBlft - BEŁCIB^OWSKl et familierS) contenajat en outre de noavelle8 
coDYersationB sur los Yoyages, les cheminB 
de fer, le bateaux a vapeur etc, k Tasage 
des Yoyageura et des pereonnes, qui se Hyrent 
k Tćtude de Tune ou dc plusieura de ces lan- 
gues, noaveI1e ćd. refondue. Berlin, Behr, 
1878, w 16ce, Btr. Y i 248. 2 marki. 

BELLENGER. FABRUCCI, WITCOMB, FISCHER, 
FORSTER et BOLTZ. Guide nouveaa de con- 
Yersations modernes, ou dialogues usuels et 
familiers, contenant en outrQ de nouYelles 
conBerYations Bur les Yoyages, Iob chemins 
de fer, les bateaux k Yapeur etc. en 8ix lan- 
gues: francais, italien, anglais, allemand, po- 
lonais, russe a Tusage de Yoyagr^urs et des 
personneB, qm se liYrent a Fćtude de Tune 
ou de plusieurs de ces langaes, nouYelle ćd. 
refondue. Berlin, Behr, 1878, w 16ce, atr. X 
i 494. 8 marki. 

— Guide nouYoau de conYersations moder- T Belweder ob. GeszczyAski Sew. 
nes en francala, anglais, allemand et en polo BELLY Leuiee. La Pologne sauYĆe, epop^. 
Macon, 1863, w 4ce, str. 12. 

BELOT Adolf. Artykuł 47, powieść. Warsza- 
wa, nakł. i druk. J. Kaufmana, l879, w 16ee, 
str. 398. 1 rubel. 

— Co ich rozdzieliło, w przekładzie polakim. 
Warszawa, 1873. 

— Straszna kobieta (La femme de feu) po- 
wieść 1 francuskiego. Lwów, 1874, w 8ce, 
str. 204. 1 złr. 12 cent. 

— Nadzór policyjny. Wolny przekład z fmn- 
cuzkiego. Warszawa, 1874, w 8ce. 

— Panna Giraud, moja żona, romans. War- 
szawa, H. Planet ksieg., druk. J. Cotty, 1871, 

w 8ce, str. 216. 4 zfp. Bele ob. H. v. P. u. G. (Erinnerungeblatter 
1876). nais, ou dialogues uBuels et familiers k Tu- 
sagę des Yoyageurs et des personnes, qui se 
liYrent k Tótudó de ces langues nouYelie ćd. 
rcYue pour la partie francaise par pruf. Ch. 
Marejle. Berlin, Behr, 1878, w 16c6, str. X i 
494. 2 marki 50 fenig. 

BELLENGER et FORSTER. Guide nouYeau 
de conYersations modernes en polonais et en 
frangais ou dialogucB usuels et familiers a 
Tusage de Yoyageurs et des personnes aui 
se liYrent a Tetude de ces langues, noUYelle 
M., rcYue pour la partie francaise par prof. 
Ch. Marelle. Berlin, Behr. 1878, w 16ce, Btr. 
y i 248. 1 marka 50 fenig. 

BELLINGER J. Krótki rys jeografii w dwóch 
kursach, dla użytku młodzieży w c. k. austryac- 
kich niższych simnazyach i niższych szkutach 
realnych. Przekład nowy podług piętnastego 
poprawnego i pomnożonego wydania. Wyda- 
nie pi^te, nowego i poprawnego przek&du,' 
drugie. Bochnia, nakładem i drukiem W. Pi- 
sza, 1866, w 8ce, Btr. VIII, 95. + 

— Toż. Wydanie ósme nowo przejrzane i 
poprawione. Bochnia, nakład i druk. Pisza, 
1871, w 8ce, Btr. VIII i 88- 35 cnt + 

— Toż, tamże, wyd- 9te, 1873, w 8ce, str. 
VI, n, 99 i L 40 cent. 

— Toż dla użytku młodzieży szkolnej. Wy- 
danie dziesiąte przejrzane. Bochnia, nakład. 
i druk. W. Pisza, 1876, w 8ce, str. 99, treści 
1 karta. 50 cnt % 

— Toż, wydanie dwunaste przejrzane. Bo- 
chnia, nakł. i druk. W. Pisza, 1880, w 8ce 
małój, str. 99 i 2 ni. 50 cnt. 

BELLIN6HAUSEN Halm. Giyzelda, poemat 
dr. w 5. a. przełożył Winc ThuUie. Lwów, 
Piller, 1839, w l2ce, str. 127. 4 złp. 

BELLiNI. Norma, opera w trzech aktach, 

muzyka Lwów. druk. Gazety narodowej, 

1879, w 16oe małćj, str. 56. 25 cnt. 

(Jedyne wydanie przejrzane i aprobowane 
przez d^rekcyf teatru lwowskiego.) BEŁCIKOWSKI Adam. Balladyna Słowackie- 
go, dwa odczyty na dochód osad rolajdi 
miane w dniu 23 i 25 marca 1879 r. (Odbitka 
z Tygodnika powszechnego, poświęcona J. I. 
Kraszewskiemu). Warszawa, nakŁ M. Oi^^l* 
branda, druk. S. Orgelbranda synów, 1B79, 
w 8ce małój, str. 1 ni. i 74. 30 kop. 

— Dług honorowy. Powieść oryginalna. 
Warszawa, Trzecieski w Krakowie, 1872, 
w 8ce, str. 164. 1 złr. 50 cnt 

— Dwąi Radziwiłłowie, komedya w 5 ak- 
tach, przez (Odbitka z ICraju.) Kraków, 

nakładem wydawnictwa Kraju, 1871, w I2ce, 
Btr. 187 i I. 40 kop. 

~> Gustaw i Werter. Prelekcya publiczna 
na korzYść akad. To w. wzaj. pomocy z dniA 
11 Grudnia 1871, przez ..... Docenta Uniwers. 
Jagiellońskiego, (óddruk z feuiUetonu Kn/n.) 
Kraków, nakład W. Tomaszewicza, druk Kra- 
ju, 1872, w 12oe, str. 56. 20 kop. 

— Irydion Krasińskiego. Prelekcya publi- 
czna miana 19 Grudnia 1870 w SaU Tow. 
Nauk. Krak. na rzecz akad. Tow. wz^. po- 
mocy. Kraków, druk. Kraju, 1873, w 12ee, 
Btr. 37. 25 cnt 

— Kmita i Bonarówna. Dramat w V aktacti 
przez Adama B^cikowskiegd. Lwów, nakła- 
dem autora, drukiem K. Pillera, 1876, w 8ce, 
str. 75. + 60 kop. 

— Kazimierz Brodziński Stud^imi literac- 
kie, przez Dra Adama Bełcikowskiego. Lwów, 
nakładem księgami Gnbrynowicza i Schmidta, 

Plac Św. Ducha 1. 10, czcionkami Kornela 
illera, 1875, w 8ce, 2 kartki tyt., str. 60. i- 
64 cent 

— Konrad Wallenrod. Prelekcya habilita- 
cyjna miana d. 24 m^a 1870 w Uniwer. Jsig. 
(przedruk z Kraju). Kraków, u K. Budweise- 
ra, 1870, w 8ce, Btr. 40. + 

-- Król Władysław Warneńczyk, dramat' 
w pięciu aktach oryginalnie wierszem miaro- 
WYm napisany. Bluszcz warszawski, Nr. 1 — . 
17 z dnia 3 stocznia ^ 25 kwietnia 1877, DOWSEt - BEMSDEir twa Ki»- 
a II. fltr. 

-i«tj«u olDuiiciiaBi. iii^cB wydanie 

M. WiiiMeli waraiaweki^j. Wamiawm, Gc- 
bRkd i ffoia; druk. J. Bergera, 1879, w 8ce, 

«. a jo kop. 

-■kBIMMatt (1880). XS2i itnl Wspomnienio i. p. Antonleiro 
SaoĄ. (Oddrak i biblioteki warazHwskićj za 
IM piżdiiernik 1861 r.) w 8ce, atr. 7. 
Biła Stuiftai* ob. Oumat A. (AntoniDa 
1^1', Hi^i M. C. (Wychowanie 1874). 
IS2k Wldfsfaw. Abecadloik w wierszy- 
'oń b dtiMi polskich napisał Władysław 
^^ Yfdsnie drnfrie pontDoione z cibmz- 
^hnin, drnk. W. Deckera i SpAlki 
K- ton 1870, w 8cfi, str. 56. 
-ikodlnik w wierszykach itd. Wyd. 
UcAbu. J. K. ŻapaAski, 1870. 
-Bibfioteka pisarzT polskich Tom 68. 
•^ Wladyriaws Beł^. Wydanie lupełne. 
m. T. i. Brockhaos, drukiem T. A. Brock- 
««•» Upikn, 1874, Btr. IX, 273 (I). 

m Józefowi iKnacdniu 
^ ń Jego jubiTeiiazu 3 

J . w imieniu polskich 

* redaktora „Towarzy- 

' iw, I związkowa druk., wk«4t, 1870, -w 8ee, str. 32. 

- hitiog księgami we Lwowie, w ho- 

oriea N. 1. Lwów, i 1 Zwi;zk. druk., 

' 8ee, str. 65. romjk fygodnik dla daieci. Fosnati, 
■*flw, 1872, w 8ce, NN. 14. 
itiodłił^ 1 PaJdGiemika 1871 w drn- 
-KerzBacha. Wydawca W. Bełza. Re- 
W. Mtieekl) 

Jtttt na uroczystość odkrycia królew- 
■tcHtkńw Kazimierza Wgo. Kraków, 
w redakcyi „ Włościanina ", 1869, w 4ce, 

Iniet^, komedyjka ze Śpiewkami w 1 
iiśUdowaiia przez Lwów, Bibl. — Światek dziecięcy w trzydziestn dwóch 

obrazkach, rymem o*piiłal Lwów, nakł. Gu- 

brynowicza i Schmidta, druk. K. Pillura. 1^, 
w 4ce podłnin^j,str. 8 i 14 tat)Iic kolor. !Kcnt 

— Towarzysz pilnych dzieci. Wydawca i 
redaktor Wł. Bełza (wydawany co 10 dni). 
Nr. 1 d. 1 Października 1876. Lwów, 1 zwiazk. 
dnikamia, 1876 — 80, w 4ce. Rok 1 1876. 
Rok U 1877. Rok HI NK. 36, str. 284. Rok 
IV 187a Rok V 1880. Kwartalnie 1 złr. — - Wincentemu Kapackicmn od młodzieży 
akademickiej na pamiątkę. Lwów, 1872, w 4ce, 
str. 1. ' BEM łdzef (psendonim ełselrowskl). La Po- 
logne dana seg anciennes limites, le Duchó de 
Hoscou en 1473, et l'empire des Russles ao- 
tnol, J. B. Głuchowski editeur. Paris, Jeło- 
wicki, Decourbant, 1B36, w 8ce, str...., map 2 
kolor, i 5 tabl. statyst. 

— Toi, avec supplement. Paris, 1836, w 8ce. 

— Tai, actuel en 1836, avec S eartes geo| 
colorióes et 5 tabl. statistignet. Paris, taml 
1837, w Soe, str. XVIII, 527. 8 franków. — Sopplśment k la listę des Polonais dont 
les biens ont ótó GOnfisquóeB. Paris, 1837, Btner (1871), Ci<lz Janos (1868), 
'Ad. (List 1872), Lajoa (1851), Zbn- 
fek P. (1871) 

Benerkungen (Eioige kritische) iiber das im 
ersten Uełle der Polnischen Hiacellcn enthal- 
tene Projekt einer Irancds. Uehersetznng dea 
babyloniachcn Talmuda. Warschau, 1827, w 8ce, 
Btr. 24. — iiber die Kub. oder Sebutzpocke in Ga- 
lizien. Nebat einige iiber diese Impłung ge- 
machten Einwiirfe. Leniberg, mit Schiiajdera 
Schriflen, 1810, w 8ce, str. 144. 

Bsmoerkningar Nogle angaaende den polskę 
RevoIuHoD, Af en Polak. Oversat efler den 
frtliiBke Originai.) Kjóbenbavn, 1831, w 8ce. 

Benda Felix ob. Koźmian 8t. (1875). 

BENEOEN (Van) P. I. Anatomia porównaw- 
cza, przeloiył z Iranc. Zygm. ZauoiyAaki. 
Warszawa, 1871, w 8ce. Poszyt II. atr. 80. 
Poizyt po 25 kop. 44 BftWSDtET — BEBEWDT BENEDIET Lee. Waletya, powieść amery- 
kańska. Poznań, nakł. i druk. Jf ei^bacha, 18^, 
w 8ce małój, str. 274. 2 marki 50 fenig. 

6ENE01X. Żywy nieboszczyk, kom. w 1 a. 
napisana przez przerobił Józef Dobrowol- 
ski. Kraków, autor, drak. Kraju, 1872, w 12ce, 
str. 34. 40 cnt 

(Benedykt Św.) Konstytucye do reoruły św. 
Benedykta dla zakonnic Benedyktynek. Lwów, 
1875. 

BENEDYKTdW WlodzinKerz. (nr. w Peters- 
burgu 1807 t w Maju 1873) tłumaczył Mic- 
kiewicza: Konrada Wallenroda i Grażynę. 
Umieszczone w Pszczole północn. około 186Ó. 

BENEWENI F. Kopernik. (Odbitka z Ogni- 
ska domowego). Warszawa, 1678. 

BENIOWSKI. The Anti-Absurd or phrenoty- 
pie Englisch pronotincing et orthographical 

Dictionary, by majon London, publisłied 

by the autor, 8 Biowstreet, two doors from 
corent Garden dieatre 1845 T. Hatton, prin- 
ter, 14 Hart streefc, coVent Garden, w 16ce, 
str. XI, 552. 228, 6. 4 

— Improvement in Printing ittvented and 
patented. London, printed and published by 
the author Nr. 8, Bow-Street, CoTent Garder, 
1854, w 12ce, str. 96, tabl. 8. 

Beniowski August ob. buvąl (1802). 

Benni H. ob. Ateheam (1876). 

BENNI Karbl. Gangt^ne spontanfte. Aeeidents 
inspexiques et ehdaH^iite hypertrophiąue. Pa- 
ris, 1862, w 8ce. 

BENNIN6SEN. Authenticmemoirsof the ba- 
ron of ..... in dunding a sneoinet histor^ of the 
eampaifrns in Germany and Poland during the 
years 1805, 1806 and 1807, ty a russtan offi- 
cer. London 1873. 

BENONI Or. Karol. Atlas geograficzny za- 
stosowany do ówiczeń kartograficznych. Część 
I. GhUicya. We Lwowie, nakładem i staraniem 
Tow. Pedagog., 1873, fol. podłnź Kartka 
przedmowy. Kart 6 podłuś. i złr. 5 cnt. 

~ Toż. Lwów, 1875. 67V, kop. 

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartografi- 
cznych. Czcńć I. Galicya. We Lwowie, nakład 
i stor. Tow. pedag. Ablam, fol. podł. kart 23. 

— Zeszjrt szkolny do ćwiczeń kartografi- 
cznych. Ćzeftć L Gftlicia. Wydanie 2. Lwów, 
1875 r. 17V, kop. 

— Ueber die Dniestr<;[uellen und die Thal- 
bildungen im oberen Dniestr- und Strwi%źge- 
biete, physikalisch - ^dogfaphische Untersn- 
ehung (Separatabdnick aus deH Mittheilungen 
der k. k. geographfschen G«sellschatft). Wien, 
Gerold et Gomp. in Comm., 1879, w 8ce, str. 
29. 50 cent. 

— O nauce Geografii na podstawie karto- 
grafii, wykład oparty na atlasie własnego 

układu. Odbitka ze „Szkoły". We Lwowie: 
nałcładem Tow. Pedi^ogieznego. Główny stisn w księg. Karola Wilda, 1878, w 8ce, śCr. 24. 
20 cent 

— Rys Geografii i Historyi pownmtei^J 
dla wyiszych szkół średnich i do nauki gry- 
watnćj. Lwów, nakładem Karola Wilda, w Kra- 
kowie u Friedleina, w Warszawie u Gebet- 
nera i Wolffa, z drukami Zakładu nsr. lin. 
Ossolińskich, 1874, w 8ce, zeszyt LI — 112 
(Dzieje powszechne), zeezyt II. 118 — 240. + 
1 rub. 40 kop. 

— - Sprawozdanie o szkołach przemysłowych 
i handlowych ułożone dla Komissyi zawiadu- 
jf cći lwowsk§ Szkołę przemysłowo-handlo^rsu 
Lwów, nakład Rady M. Lwowa,' K. "Wild, 
1873, w 8ce, str. 91. 60 cnt. 

— ob. Samolewicz Zygn., Sprawonfaofa 

(1870). 

BENTALOU pułkownik. Tuluski yindteaded 
(rom insupportet charge (przeciw Eliide Be- 
cke). Baltimore 1824. 

BENTrELD. Qnaestiuncula de HoHttii mA- 
stolae libri^secundi priinae ver8ibtt8 7S — 75. 
(W Progr. głmn.) Tarnów, 1857, w 4ce, ntr. 11. 

Bentkowski Fefiks ob. Sobolewski L (kati^ 
log (1819). 

BenOtziing (Die) der VerkehrBt>reifeie der R^- 
alitftten zur. Yerth^lung det Realsteuer. Łeu- 

berg, 1862. 

Benyowsky ob. KMzobuo (180O), R Paul 
(Exil 1821). 

Benzef J ob. Bft>li»teka (1875), MttM Ry- 
doli (angielskie 1874). 

Beobachter (galizischer). Lemberg, 1876, od 
1 Paidziemikiu Wydawcy B. Bierer i L. Ha- 
bermann, redaktor Lnitpold Faust (wy^wany 
co 15 dni). 

Boobtehlwifon (Heteorologische) aigeetellt 
an der k. k. Stemwarte in Erakan itt Jahre 
1871. Krakan, Uniy. Bucbdruekerei 1871. Ver- 
lag der k. k. Stemwarte in Krakan, Ja&nar — 
December, 1872. 

— Toż co roku 1873 — 1880 mteiięosHie 
po 1 k., w 4ce. 

BĆRAMIER P, J. Piosnki wolno prii«lo- 

iył M. Bodoć (Mik. Biernacki). W Kfttowie, 
nakład S. Kurowskiego, ksłęg. Knjrianow- 
skiego, w drukami W. Kome^iego, 1876, 
w 8ce, str. Vin, 129. 75 kr. 

— ob. Amborski Mn (1875), FalKAiki F. 
(Przekłady 1878), Polonalt (1837). 

BerohmaAt Jan ob. Cniowsfcf. 

Bereeol Bartoloneó ob. Łuozpiklewles Wład. 

(1879). 

Berek P. 0. ob. GoszezyńMcI Ś. (Zainek 1S75). 

BERlEltOY G. dr. prof- Die pommereDiachen 
Gesichtsumen, NachtrM[ mit 5 Taf. im Btein- 
druck und 1 eingedr. Holzschn., sowie elneiu 
Yerzeicbniss sammtl. bisher gefundener und. 
beschriebener Gesichtsnraen (Ans .Si^iiiften 
der kOnigl. physikal. 5kottom. Óemłscliaff )« i 1875, BtutawisMntchmfteii eto. KrsUu, Unlrer^ 
irkl. Bnchdr., '866, w Bce, gfr. 7. 

8t5), BEMHOLZ A. Apteki odpowledsiulne trzy 

tei meo^jHi«leAvMae sklppy i(pt<>cxnp. w Hrc>, 
. ,. str. 11. (DmlHtek besptatny do Nr. 1 ,Wia- 

dotnoścl Etnna co n tyczny eh".) 
(BERfiSON.) Aiu InnrMDloH ot nux. Oro- 

ynntii. Solntinn de renieme da S|)h!DX tricd- 
Fell- nhale en Polnrae, p«r 0«Jlp8, qtil ii'08t pas 
s Si- Beofien. Leipzi?, 1863. I fr, 
, , BER6S0N IA»F. Die medic Anncndun^ d«r 

'•T!" ACprdSmpfc in Bnng auf PhifliclniriP, op<ł- 
' 1^ nitivp Chirurfcip. NervonD«thoIoai', Pnychia- 
' ™*- trie, Zahn- nnd Thiflrheilknnde, hiBt. und krlL 

bdeuchtet von „... l«ipzi|r, 1847, 18 skt. 
WR"'- — Da« krfimpflinf>e Asthinn der Erwa^hs*- 
iRoU nen. Eiii« PreiKschrift. 2te (Titel) Aufiage. 
paki NordhHUBen, 1859. 1 tal. 
wbi- _ j5nr histor. Patholorio dT Brtohial-Nen- 
l^jg" ralgien. Berlin. Hir*chwaldJ8fiO. w 4pe. lOsRr. 
g(jl(' — Rfcłierrhcs Bur rsBthme. Mediolan. Ber- 
9zyia ''"t Hirschwairt, 1855, w 4ce. 

— SuUu neuralgia. Milano, 1860. 2 tal. 
iwłci BERa^TRAin P. E. Bcbp. Ant^kninfritT 

fran Polfln, TVBklafid ach Schw^h >f P. E. 
9 , Bergstrand. (Hias) 1. Wargchau. Wien. 2. Of- 
. ver Alperne. Stofkholm, Fr. SkoRinnda Fflr- 
a»;e lajT. Ivar Haeft-Stmins Bockfrycteri, 1874, 
1 1'*- w 8ce, 4 kart, str. 147. + 
ui6w Berleht (AnsAhrlich^rl Ober den Anfatud 
1874^ in Warschau, b. w. m. (1831), w 8ce. 

— liber die *nr BeBchubnriK armer iaraet. 
j. . tichnikinder. Ende Novembcr 1862, ver«n8tal- 

H*7t- **** Sammlune:. Leniberg;, Potemba, 1863, 
■ 60 * *'^*' *""■ ^ '''^'■ 

— Toź. Im Uonate Dejiember 1863. Lem- 
Bdro- ^^^f^' P<"'e'ab»> 1864, w 4ce, atr. 4 niel. 

n W - Tni. Im Detember, 18&1. Łemberg, Pil- 
8ce, ler, 1865, w 4pe, atr. 4 niel. 

— Toi. Im Dezembcr, 1865. Lember^, Po- 
igj^l rcmba, 1866, w 8ce, etr, 7 niel. 

picia ~ To*. Im Deiember, IWW. (Lwów), Pil- 

1876, 'et, lftfi7, etf- 8 niel. 

— ilbłr die Cliolem in Pouen Im J, 1848, 
) i o zoBaiaincnrestellt nach den Erlithrnneen der 
siflcb l^Dr. von Itnren, Flien, Fretidenreicb, Hantke, 

tjce Hcr7<łg, GaHe, JaKielski, Kraniarkiewici, Lau- 

bc, Luhnian, lla^er, Nunatadt, Ordulin, Reh- 

feld, Suttinger, nnd Weruicko in Posen. Po- 

'«"^ aen, Mittlor (Jagielski), 1849, w 8rp. 12 ejit. 

iewi- — (Jahfes-) des Eraten cnnceMionirten 

DlenBtmann-InHtitutes „Eiprens'' in Lemberf; 

iiach seinem einj&hriffen Beslehen Lemberg, 
i Eq- winisra, 1865, w 4ce, str. 3 niel. 
iLa — ^er Directlon des Yereins sur Beftlrde- 
""*' rnnK der Tonknnst in Oaliiien an die Gene- 

ntlfersHJUDilnije:, filr das Yenraitangajahr 1838. 

Lemberg, Winiarss, 1868, w 8ce, str. 12. 
$Stxe -- (der) des Finanzauaachusses im Hause 
und der Abgeordneten ueber die KegiemngBYor- 46 BEBICHT lagę wegen der Beyieioii deA Grundateuerka- 
tastera. Lember, 1862. 

~ der Handelfl- und Gewerbe Kammer in 
Brody etc. in d. Jahren 1854 his 1857. Lem- 
berg, ia59, w 8ce, str. 178, IV i I tabl. + 

— fibcr die am 24 Jfinner 1865 atatt^ehab- 
te Sitzung der Brody*er Handels- und Gewer- 
be-Eammer. Tarnopol, gedmckt bei Pawłow- 
ski, w 8ce, str. 21. + 

— Toż, liber die am 20 April und 3 Mai 
1865 Btattgehabte Sitznng der Brody^er Han- 
dels- und (Jewerbe-Kammer. Tarnopol, gedr. 
bei J. Pawłowski, w 8ce, str. 16. 4 

— der Handels- und Gewerbe-Kammcr in 
Brody, an das hohe k. k. Handeisministerinra 
liber den Zustand des Handals, der Gewerhe- 
nnd Verkchrverhiiltnis8e im Kammerbezirke, 
1869. (Herausgegebea .von der Brodyer Han- 
dels- und Gewerbekammer.) Łemberg, Dmek 
des Kornel Pilłer, 1871, w 8ce, str. 41 i II, 
tabl. 2 i str. Ul. ^ 

— der Brodyer Handels- und Gewerbe-Kam- 
mer an das H. k. k. Handelsminis. ttber den 
Zustand des Handels, der Gewerbe und der 
Industrie in KammerbezirkA f. d. J. 1871. 
Brody, Selbstyerl. de Br. Hand. u. G. Kamm., 
gedmckt bei J. Rosenheim, 1873, w 8ce, str. 
118 i I. 

— des Handels und Gewerbekammer in 
Brody an das bohe k. k. Handels Ministerium 
uber den Zustand des Handels, der Gewerbe 
und der YerkełirsTerhaltnisse im Kammerbe- 
zirke in den Jabren 1871. 1872, 1873, 1874, 
1875. Herausgegeben von der Brodyer Handels- 
und Gewerbekammer Brody Buchdruckerei J. 
Rosenheim, 1876, w 8ce, str. 328. Inhalt 1, 
mit 2 Tabellen. 

— der Lemberger Handels- und Gewerbe 
Kammer an das h. k. k. Ministerium ftir Han- 
del und Yolkswirthschaft in der Frachten- 
Tari£i-Frage. Lemberg, Aerarial- Staats-Dru- 
ckerei, 1865, w 8ce, str. 28. 

— Ueber den Handel- und die Industrie 
sowie dereń Befórdemngsmittel in ihrem ELam- 
merbezirke f^r die Jahre 1861 in 1865 an das 
h. k. k. Ministerium f^ Handel und Yolks- 
wirthschaft. Lemberg, Aerarial- Staats-Drucke- 
rei, 1867, w 8ce, str. 2 niel. i 1 tabl. 

— der Handels- und Gewerbekammer in 
Lemberg Qber den Handel und die Industrie, 
so wie dereń Befórdemngsmittel im Kammer- 
bezirke flir die Jahre 1866 in 1870, erstattet 
durch das hohe k. k. Handels-Ministerinm. 
Lemberg, 1873. Yerlag des Handels-. und 
Ctowerbe Kammer. I in Lemberg, 1873. Ye- 
reinsbuchdruckerei, Hdtel George, 1876, w 8ce, 
533. Anhang. CLXin. Inhatt u. Berechtig. (HI). 

— des KrakauerSeuchen-Asyl-Yereins » Asi- 
fas Skenim". Krakan, am 31 ten Dezember 
1873. Buchdrackerei des L. Paszkowski in 
Krakau. Yerlag des Yereins, 1873, w 8ce, k. 2. 

— des Yerwaltnngsrathes der Kieff-Brest- 
Eisenbabn an die ordentliche und aoaseror- dentliche Generalver8ammlung der Actioniir! 
am 13ten Kovember 1873 nebst den weseo 
tliohen Beilagen. (Uibersetzun^ aus dem ras- 
sischen Urteste.) Warschau, Drack von Ale 
xander Gins, Elektond-Strasse, 20, 1674, 
w 4ce, s^- 75. 

— tiber. die Thiitigkeit des Schlesiscben 
Gcschiohts- Yereins in den Jahren 1871 und 
1872. Breslan, Dmek von K. Nischkowsky, 
1872, w 8ce, str. 20. 

— (Haupt) und Statistik iiber das Herzog- 
thum Bukowina ftir die Periode vom Jahre 
1862 — 1871; Herausgegeben yon der Buko- 
winer Handels- und Gewerbekammer. Lemberg 
Drnck v. K. Piller Selbstverlag der Handel^* 
kammer, 1872, w 8ce, s. 421 (I) mit2MthagTab. 

— (Jahres-) der dentsch-israelitischen Haupt- 
und Mfidchenschnle zu Brody, nebst Einla- 
dung zur PrUiuug am Schlusse des Schuliar 
hres 1863 -. 1864. Tarnopol, Pawłowski, 1864, 
w 4ce, str. 10. 

— (Jahrea-) des k. k. akademisohen Gym 
nasinms in Lemberg fiłr das Studienjahr 1867 
Lemberg, Maniecki, 1867, w 8ce, str. 87. (O 
str. 3 — 37 „Ogólny wstęp do filozofii* prze , 
Jana Fiftkowskiego.) ! 

^ (Jahres-) des kais. kOnigl. zweiten Ober 
gTmnasiums in Lemberg fiS* das Scbnljahr 
1861. Lemberg, Inst. stauropig., 1861, w 4ce, 
str. 44. (Od str. 3—24 „Yergfl und Ovid nach 
ihren Gleichnisscn der Aeneide und den Me- 
tamorphosen'*, przez Stanisława Sobi^kiego.) 

— Toż. Fttr das Schuljahr 1862. Lemberg, 
Inst. stauropig., 1862, w 4ce, str. 39 i 1 niel. 
(Od str. 3 — 20 „Die Galizischen oder Kord- 
karpathen. eine geogn. Skizze*, przez Sewe- 
ryna Płacnetkę.) 

-- Tpź. FUr das Schuljahr 1863. Lemberg, 
Inst. stauropig., 1863, w 4ce, atr. 50 i 2 tabl. 
(Od str. 3 — 36 „Das Becken von Lemberg^, 
ein BeitracT zur Geognosie und Palaeontolo- 
gie Ostgaliziens", przez Seweryna Płachetkę.) 

— (Jahres-) des k. k. Obergmuasiums zt^ 
Przemyśl fUr das Schuljahr 1857/8. Przemysk 
Dzikowski, 1858, w 4ce, str. 22 i XXn. (Oi 
str. 3 — 22 „Przemyśl und sein altes Scblossf 
przez Heniyka Lewińskiego.) 

— (Jahres-) des kais. Kttnigl. Obergymn»^ 
siums in Rzeszów filr das Schuliahr 185Stc 
Bzeszów, Pellar, w 4ce, str. 54. (Od str. l~i 
„Die Methode des platonischen Dialogs de 
Yerfahren der Sophisten gegeniiber dargesteY 
an den Dialogen Protagoras und Gorgias 
przez Andrzeja Oskarda.) 

— Toż. Ftir das Schuljahr 1861. Rzeszo 
Pellar, w 4ce, str. 50. (Od str. 1 -23 „Mo 
Św. Bazylego W letkiego do młodzieży o s 
sobie korzystania z umiejętności klasyeznyc 
przez Andrzeja Oskarda.) 

— (Jahres-) des kais. k(}nigl Obergymn 
siums in Tarnopol ftir das Schuljahr 186 
Lemberg, Inst. stauropig., 1862, w 4oe, st 
32. (Od Btr, 3 — 14 „Gonstruction der trig< t BEftIĆftTE - BERSEAtJi 47 .•(rigchan Tsfeln*, przez Antoniego Kry- 

r-wgkiego,) 

Benebłe (bibhogniphtsche) fiber die publi- 
^^iiofieD der Akaidemie der Wissenschaften 
fflKnhiL I Heft, 1876. Krakau, Verl. der 
koMt, 1876, w 4ce, str. 24. 

- SieM^phische, des Preussischen Ab- 
{;eQdiKte9haQ8e8 uber die Verhandlung;en, 
\^M den im Koni^reich Polen ansge- 
todaeB Aufetand. Berlin, 1863, w 8ce. 

- Toż, 2te Attfl. Tamże, 1863, w 8ce. 

Mtentattamg der am 25 April von dem 
Hauser Comtte etc abgeaandten Depatation 
>^ die Sr. Maj. and dem Ministerium ge- 
^tee Yortnige and die daraaf enthaltenen 
AKt.jfteŁ Wien, gedrackt bei Franz Schmidt, 
'ł^ w 8ee, Btr. 8. + 

- fiWdie YermOgens- Vervaltang der evan- 
^ n^sborguchen Kirchen-Oemeinde za 
Ww^ T. J. 1873. Warschaa, Drack von 
^^©74; w 8ce, str. 55. 

Ml te ob. Strutyński. 

EUBLAU Fanny (z Warszawy). Ueber 
offl^B^ Debergsng der Arterien in Ve- 
^ oigmldlBsertation zur Erlangang der 
««»»Bri8 von ..... Berlin, 1878. 

^AiSKU M. Statisticzeskoje opisanije 
*««i» ajesda Mohilenskoj gubemii. Pe- 
'^»«?. 1838, w 8ce, atr. 57. 

^^M8ll Marc. De nascentinm morien- 
^aawne iminero ex legę naturae diver8i8 diei 
^®porilwdivei80. Diss. inang. Berolini, 1834. 

BĘRLIOZ Hektar. Wieczory orkiestrowe, 
Jfotjł Whdyrfaw Wiślicki. Warszawa, 
H w 8ee, str. 240. 

JJW Simon. Hasuoth Simon Reise- 

'^Tjonj im heiligen Lande (po hebraj- 

*Si. Kiakan, Yerlag des Yerfassers, Drack 

'^f»cher et Weindling, 1879, w 8ce maWj, 

jJ^WB) łw. Modlitwa do N. Panny Pocie- 
j^ibidćj potrzebie. Bochnia, W.Pisz. 

fii*?** (^^ Chryst. Pana). Drezno, 
L J^Wmianna i Syna, 1864, w 12ce, 
9^ tekstem). + 
*™*'N ob. Barąez Sadok (1874). 

5?**»ZIWEWICZ Teodor. Krótka i przy- 
^ Bsoka o nowych miarach i wagach 
f?J* porównaniu tychże z aiywanemi 
^%^ Nju miarami i wagami i objaśnio- 
^Jr^iJttm z życia codziennego. Bochnia, 
^1 druk W. Pisza, 1876, w 8ce małój, 

g.^l' Jiseph (ans Klein-Rohosec in BOh- 
1^^ ans den Rechts- und Staatswis- 
Iterf^ete. Krakao, Universit Baohdr., 
j^^, atr. 7. + 

■uuJflllWICZ F. N^eez, romans z dziejów 
'^^Łwów, oakŁ A. J. 0. BogosBa i F. H. Richtera, drak. Rogosza, 1877, w 8ce, str. 
216. I zh. 40 cnt. 

— Pojata córka Lizdejki, albo Litwini w Xiy 
wieku, romans historyczny, tom I i II, III i 
IV. Lwów, nakł. A. J. O. Rogosza i F. H. 
Richtera, druk. A. J. O. Rogosza, 1877, w 8ce, 
str. 253 i 1 ni. 259 i 1 nlb. 2 złr. 50 cnt. 

— Powieści z podań i obyczajów krajo- 
wych, przez autora Pojaty, wydanie nowe. 
Poznań, druk. J. Leitgebra, 1878, w 16ce, 
str. 144. 1 marka 50 fenig. 

— ob. Dmochowski F. S. (Czytelnia 1834). 

BERND Ch. S T. Die Yerwandtschaft der 
germanischen und Blavischen - Sprachen mit 
einander, und zugleich mit der Griechischen 
und rOmischen dargethan. Bonn, Edw. Weber, 
1822, w 8ce, str. X i 211. + 

BERNERS i. Wiadomości wstępne z hygie- 
ny, z angielskiego. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1874, w 8ce, str. 68. 50 cnt 

Bernhard ob. Wollo Olt. (Plan 1878). 

BERNHARD7 A. Medioinische Chirarglsche 
Beobachtungen im Kriegsspital zu Kowno, 
vom Nutzen angchender Aertzte und Wand- 

artzte gesammelt von , Doctor Medicinae, 

Ober-Arzt bey einem Russisch Kayserlichen 
Kriegsspital zu Kowno, und Mitgfied einer 
medicinischen Gesellschaft zu London, les 
Stiiek. Wilno, bey Jos. Zawadzki, lb06, w 8ce, 
str. XVI i 98. 

Bernoulli J. ob. Lisko Xaw8ry (Cudzoziemcy 
1876). 

BERNSTEIN A. Feigela Magid czyli kobieta 
kaznodzieja. Obrazek z życia prowincyonal- 
nego żydów. Tłumaozył z niemieckiego J. R. 
Warszawa, 1874, w 12ce, str. 15l. 70 kop. 

— Toż, Umączył z niemieckiego Jakób 
Rotwand, wyd. 2gie. Warszawa, na&. tiuma- 
cza, Altenberg i Robitschek, druk. Ziemkie- 
wicza i Noakowskiego, 1879, w 8ce matój, 
str. Vm i 151. 60 kop. 

BERNSTEIN Henryk. Nachruf am Grabę des.... 
Menschenfreundes H. Zipper f 9m 3 Sept. 

1858, von Lemberg, Poremba, 1858, w 8ce, 

str. 4 niel 

BERRES Józef (1796 f 1B44). Anatomie der 
mikrosk. Gebilde d. menschl. Kórpers. Wien, 
Gerold, 1836 — 1843, fol., 12 zeszytów i 20 
tabl. i 4 litogr. 

— Ąntropotomie oder Lehre von dem Baue 
des menschl. Kórpers, ais Leitfaden su sei- 
nen Vorlesungen. Lemberg, Wien, Gerold, 
1821 — 26 -- 28, w 8ce. 5 tal. 20 sgr. 

-~ Toż. 2te Anfl. Tamże, 1834 - 41, w Sce. 
6 tal. 15 sgr. 

BERSEAUX Ks. Trzy wielkie kwestye roz- 
wiązane w kilku słowach. Religia przyszłości, 
£ ostęp, przemysł, przełożył z mmcuzkiego 
[p W. Warszawa, A. Szleifstein, 1870, w 8c6, 
str. 102. 2 lOp, 4^ IttRSEZIO - BEiTKOWSRl f BERSEZłO WikUr. Biaa, według współcse- 
snego romansa włoskiego napisał Aio (Bo- 
gosz). Lwów, nakładem spółki wya. BibL 
powieści i romaDSÓw, czciotikami K. Pillora, 
1»72, w 8ce, str. 239. (Bibl. naje. pow. i ro- 
man. Tom XXVII.) 1 złr. 40 cnt. 

BERSOHN Matias. Tobiasz Kohn lekarz pol- 
ski z XVII w. Kraków, dnik. Czasu (Mi kuc- 
kiego), ^^arszawa, u Gebethnera i Wolffa, 
1872, w 8ce, str. 52 i 1 ryc. 6 złp. 

— O Wicie Stwoszu i jego rzeźbie „Po- 
zdrowienie anielskie**, przyczynek do historyi 

sztuki średniowiecznej, prae^ Warszawa, 

druk. J. Jaworskiego, 1870, w 4cc, str. 16 i 
rycin 2. 

BERTEN Auguslyn T. Nowenna pobożna 
w przygotowaniu do święta niepokalanego 
poczęcia najśw. Maryi przedstawiona duszom 
nabożnym przez księdza z Turynu, obe- 
cnie za pozwoleniem autora przetłumaczona 
przez ks. W. L. Noras, franciszkanina. Miko- 
łów, T. Nowacki, 1864, w J2ce, str 84. 2 sgr. 

Bertbaud Max. ob. Cbotfzkiewicz Wład. ^Ca 
nal 1870). 

BERTHET Eliglusr. Romans przedhistory- 
czny, oDowiadania z życia pierwotnych ple- 
mion luazkich, przełożył i w^dał U. Kaczal- 
ski: część I. Paryźauie epoki kamiennćj; II. 
Osada nawodna; III. Założenie Pai'yża. War- 
szawa, druk. J. Sikorskiego (Oddruk z Gaz. 
l»ol.), 1876, w 8ce, str. 421 i 4 ni. 1 rub. 20 kop. 

— Młodzież w pięciu częściach świata, tłó- 
maczyli Władysław *Nowicki i Józef Miaskow- 
ski. Warszawa, nakl. M. Orgelbranda, druk. 
S Orgelbranda synów, 1880, w 8ce, str. VU, 
1»0 i 83 rycin. 1 rubel 50 kop. 

(Felix, mały Paryżanin; Adam 8mitii, mi^y 
Ameryicanin; Lao, mały Chińczyk; Hans, ma- 
ły Eskimos; Samba, mały Afrykanin ; Kędzie- 
rzawa głowa, mały- Australozyk.) 

Berthier ob. Piiia yil. 

BERTHOLD G. Krakauer Kiostergekeiranisse 
oder die lebendig begrabene Nonne (Barb. 
Ubrykowna), Bomantiache Erzahlung (z 11 ry- 
cin.). Dresden, 1870. 

BERTHOUD Eugeniusz. Poświęcenie kobiety, 
powieść z francuskiego. Lwów, druk. Kornela 
Pillen, 1870, w 8ce, str. 256. (iiibliot. naj- 
dekawszych powieści i romansów Tom Xli.) 
1 mb. 20 kop. i- 

BERTI Domenico. Copemico e le vicende 
deł siatema Copernicano in Italia nella secon- 
da met& del secondo XVI e nella prima met4 
del secolo XV1L Borna, tipog. p. Parayia, 1876, 
w 8ce, str. 255. 

BERTRAND J. Copemic et ses traYaux. Pa- 
ris, 1864. (Odbitka z Journal des Savants 
Fevr. 1864.) 

B«rwiń8ki Rytz. W. (ł 1879) ob. RodeakJ J. 
K* (daieła 1844). 

B^rselittf J. J. ob. Engettrifn W. ^lSJ^. BERZEYlCZy Ezechiel. Wieosory «tiirQ«o 
żołnierza (poświęcone J. I. Rraszewaoemu). 
Lwów, nakł. Wł. Bełzy. I związkowa drak., 
1879, w 16ce, ątr. 271 i 1 ni., z porbetemi. 

1 złr. 80 cnt. 

— Wspomnienia podporucznika pułka faz- 
dy wołyńskiej z pod komendy JLuola Eo- 
życkiego. liwów, nakładem księgami Wl. Beł- 
zy (w hotelu George'a), w I drukarni siri%]^- 
kow^j, 1876, w 8ce, str. 128. 1 złr. 20 cnt. 

Bossarabia ob. Zaszczuk (1862). 

BESSER WU. S. De Abrotaois (Arteoiifli»a 

L.) tontamen. Mosquae, 1834, w 4oe, str. 92 
i 5 tabł. 1 tal. lU sgr. 

— Do Dracunculis. Mosąuae, 1885, w Boe. 

— Monographia Artemisianuo. Sect L («ii-) 
Dracuncall frutescentes. Petropoli, 1846^ w 4ce 
dużój, z 13 tabl. 

— De Seriphidiis. Mosąuae, 1834, w 8c^ 

— Siipplementum ad Synopsin Atnyntbio- 
rum. Tentamen de Abrotanis, BeraphidiiB, 
Dracunculis. Hoscou, 1836. 

^ Nekrolog Barona Marachsll yon Biber- 

stein. Wilno, 1827. 

— ob. Steyen (nekrolog 1827). 

BESSER ks. W. F. Święta wieczerza Pańaka. 

Rozmyślanie biblijne przez Doktora teolo- 

gii, radcę kościelnego i pastora iutenfeiego 
w Waldonburgu na SaJazk^. Wrootpifr, na- 
kładem władzy dudhownój, kościoła 6wange- 
licko-lutorskiego w Prusach. Skład głów ay 
w księgami sortynentalnój DUlfera (F. Will- 
komm) w Wrocławiu. Nabyć tH iiioin» u 
Martena w Wrocławiu. Neumarkt Nro 7. Dni- 
kiem Poszła i Trepta w Lipsku, 1875, w 6ce, 
str. 48. 

BES60U UzfA. Adiunkt Kommissyi woiny 
(t 7 maja 1821). 

Couplets chantós sur le thóatre nataonal da ' 
Varsovie par M. Volange acteur Fnnęaia 
la repr^seutation du 17 FoTriar 1809, w 

2 k. n. (w końcu de rimprimerie de la Ga 
zette de Var80vie.) 

— Le troubadour de la Vi8tule edM et pi 
bU par J. B. Nro L 

BESTA i. i CYGAN H. Polsko - nienui 
książka do czytania dla katolickich szkół eh 
mentamych. Część' I. Wydanie 17. Glogdwel 
nakład Henryka Handia, druk. A. K&m 
1873, w 8ce, str. 172. 6 sgr. 

— Toż. Część nga pi^te wydanie^ <Hog^ 
wek, 1870, w 8ce, str. 352. # kop. 

BĘTKOWSKI. Gratulant kompletny. Ska 
czyk dla dzieci i dorosłych, zawierający p 
winszowania na wszelkie prsygody rodziców 
roiUeństwa, nanozycieli, przyjaciół, dobrodzii 
i t d., jakotet wiersze na wesela do łmien^ 
ków 1 (t d. M. Feniohl w Taniowie, 187 
w 12o«, «trr 98. tf out ttAtOBBSesm - SIBŁU (BiAŁOBIZESKI AniMi X.) Ksifika do ubo- 
ŁeńBtwk dU wfgod;^ wiernych m iiezególiiiśj 
parafii Puiny łuryj w Warszawie nłi^ona i 
wdana przez X. A. B. F.(rał.} S-Ccbolastyka) 
tL(«trop.) W.(ar8t.) pn>t>. puafil P. Hairi. 
'WaiBzań, w drnk. XX. MlMionariT H. Krzr- 
ża, 1865, w 12oe, str. 862 i k. 2. 

WAtOPIOTROWICZOWA Kiaagunda t SsdraJ- 
sltw. Oonp d'oeil sur r^łat de« orphelins en 
EOBSie prjisentó a S. H. TEmpeteiir de tontes 
Im Roosaiee Aleiandre IL [mt la łanto d'un 
orphelin. Paris, impr. Hartlnet, 1860, w 8ce, 
Btr. 32 i 8 (po franc. i ross)>jakn). 

— Eeąnbsei polon^aei ou fraąmeos et 
traits dćłachdi pónr serris & ThUtoire de la 
rŚTOlation de Pologse aetaelle, par nne polo- 
naite. Paria, Bector Boowige, lS3ł, w 8ce, 
XVI i 176 Btr. (wTdał Leonard CSuMUko). 

— SkisEenbncb ans den Ta«en vor nnd 
irKhrend der polniachen Berolntion Tom Jahr 
1830, von elner Polin Ftlrth, 1882, w 8oe. 

Białoruś ob. Czeozot (piedni), NaMwiu (ało- 
wnik), TaruynMriM, ZlaiiUawlu (pieini 1874). 

BrAŁOSKÓRSKI. Przed wrbonunL Łw6w, 
1867. 

BIAŁ08K6RSKI Dfiruu Kibduifc. Zdania 
■ nmiąjetności pmwniiOTcb i poli^eanfch, 

celem otnrmanu etopnla doktora praw 

(Lwów), Winian, 1866, w 8ce, str. 7 i 1 niel. 

— Sfitse ans dem Geblete BŁmmtlicber 
Rechta- und Słaats - WiBsenschaAeD , behola 

Eriangun; der juridiachen DoctorawOide 

Lwów, 186r>, w Soe, >tr. 7 i 1 nieL 

BiaMniaikt. Hognncya, nakl. J. Seholaa, 
(1379), w 4ce, atr. 4 testu i 7 chromoUtogr. 

BiiłMtoeU inatytat ob. Blowaefci H. 

Blatiiłackh powatnie ob. hMfatalkl (ISU 
- 1845). 

BUntieła iA. CbaatM (1888), PiahlaiU 
a844-45). 

BIAŁY Stan. (kslfda). Pnemówienie w nro- 
czTBtoM iv. apoattMów Piotra i Pawła do m- 
ranaii koloii^ cierejikiego. Wanzawm, iSra. 

BIAŁYHIAK. Pamiętniki itarecp tofauersa, 

naciaane pnec lesiytów 6. (Odbitka a 0- 

iwtaty). Poznań, czcionkami i w komisie W. 
Simona, 1879 ~ 80, w 8oe, atr. 7S6. 

Blaintoeli'Hłiet Oymnaainm ob. Naekrłeht 
(1806). 

BIART Łneyaa. Pogadanki btaci z aioatrami, 
roiiane ko zabawie młodreh ciTtelników. 
lTieł<^ł Jan CheciuakL Warszawa, Gebeth- BIASION A. op^k kludki oknlis^czn^ ck. 
CniweisTtetn JagieU. w Kr^owie. CŃmik 
initramratiiw optyczDTch, fizyczDjdi, mała- 
matycinych I oniriiTg&zDfeb. Uagasyn sało- iouy w r. 1801. Kraków, nakładom A. Sla- 
Biona, dnik. W. Komeokiego, rok 1879, w 16oev 
atr. 56. 

BIberaiełR (v«n) Maraakall ob. Beaiar W. 
(1827). 

Biblia to jeat waz^atiio piamo twifte Btar«- 
go i nowego przyniierBa wedłog tAyayl Ubtii 
Kdańakićj w r. 1633 wydanśj nloione a tenx 
dla po^Ttku almrów polałciob ewangelickich 
podhig biblii berlitiekiAj w r. 1810 wrdairij 
na nowo pnedmkowane. Lipak, w druk. Ka- 
rola TancWtza, 1840, w 8oe, atr. 973. (NB. 
*tr. 316 ma csfść II tj. Nowy Teatameat). 

— Toi podłng edycyi berlińafci^ i r. 1810 
i gdj^akidj z r. 1633, dla polytlni abordw puałdch ewangialiddoh aa priyoayna ^ó- 

~ ego Towanyatwa biblnnego praaDem, 

nowo praedmkowana. dalie, drńk. I ukŁ — Toi. Drugie wydanie w HaUi, dnihiem 
I nakładem BibiJyney Inatytncyi KauMAskiey, 
1860, w 8ce. Tjtuk pnedmowa Prancisah« 
Alberta Sohnltia Dok. Teoł. i. XIV. lAterr i 
anaki porządek kriąg Sta. TeiŁ la kaittk. 
Kai(gi Kanoniczne, atr. 965, ApokrTfa, atr. 
240. Howy teatament, »tf. 309. Bejestr Ewan- 
gelii, Btr. niel. 3. 

— to ieat księgi starego I m 
mento. najgzyk polski praeloioi 
W^jka S. J. wyaaoie atereotypo 
Bobrowicza. Ozdobione 600 obrai 
skn, nakładem J. Banmgartnaer 
reotyp. Breitkopla i Haertela w 

w 4cę, 1 TOl. Stary Testament 3 kaiŁ tyt , 
Btr. fin, 1 — 5SS, S vo1. StaiT Teatament 1 tyt str. 410. B^eetr I — L. 

- D^li Stuy i nowy TeatamenŁ tfauna- 
ue ks. J. Wojka, z objainlcnłaaii i a 830 
ittacyaml O. Doro. Wanaawa, aaklMlwin — iwi^ tJ. wszystko piamo święte a 
go i nowego przymierza z żydowskiego i c 
kiego języ^ na polski pilnie i wiernie prae- ig»c- dómaczone. Berlin 186], dmkiem Trowicaa i 
Syna. 8 mąj. 1 nL, 936 i 1 ni, 804 str. 

— Toł z iydowaklego i greekiega jftyk* 
na polaki pilnie I wiernie pnettnmańone. 
W BerUnie, drukiem Trowicia i Syiia, 1963, 
w 8oe, tyt i spis 2 kartk., str. 906. ' Zaiaaem 
Howy Teatament Pana nasiego Jezosa Cbr^- 
stosa, z greckiego na polaki pilnie i wienue ' 
przetłumaczony. W Soe, ^ I epia 3 kartki, — Toł. W Warszawie, nakładom Adolfii 
Kantor (drak. A. Holihanawia w mednłn), 
1869, w 8oe, 1, 860 Łl, ars lir. JKS *-SIKJOTEEA, iCEony; 
rtrannl- 
tryspls 
krkę 16 
'zegiem 

,ir8ce, 

odekea 
Ifotec- 
D Henr. 
. Omo- 

muić o 1814). 
rieeoDe 

Doda- 
liej. le- 
^ dnik. 

Gini- Jkktb , 
illiB R. 

udyl), «owaA, 
,. W*r- 
rtów 3. 

, 1878. 
luuikę 
chrae- rauwm, 
prted- 
kop. 

iQę po- ił O pnyetynMh ^awtUi w iwtnrM OTgt- 
dJcid^, 6 odcsytdw Hnxleyi, praeU»d Ang. 
WiSMniowakiego, str. &i. 

m. Toi c d., Bir. 63. 

IV, T i połowa VI- Zagadki tycth AopuU 
Langela, pnełolył Al. Głowacki, itr. 146. 

VI. Juk aic rozwlJaJT wyobraienU o dnssy 
t dnobn, pnei Dra Erneata Kahna, w 8c«, 
Btr. 96. ttoira S, Zesiyt I i naat. Tatne: O 
mnyatowości. Tomów dwa. Wamawa, 187S. 

— kaiDodsiejska cawierajfca następujące 
kąsania: 

I. Kąsanie Ś, Chryiostoma > tekstn. Żniwo 
jest wielkie iecz robotników m^o. (Hat. IX 
-37.) 

S. O ^awienin się krajria na Niebie pnes 
8. Ephrema. 

3. Na Nledslelę w oktawę Karodienia Bo- 
iego, kąsanie. O lohiierskłch diidach Chiy- 
stoBowych. 

4. O miłości braterakińj, pnei BoHneta. 6. Kazanie, w ktdiym dowodzi aie niespra- 
wiedliwoM iycia wiekn4ego Clineioian, prae- 
to ii isadki jest, któryby to co czyn!, dla 
Boga oiynlt oia Boga. 3 ilr. 

— ob. BalMnmkl. 

— kaznodziejska. Csaaopisnio poświęcone 
kaznodziejstwu, zawienijłoe kazania na nie- 
daielę i święta tak atars^ch Jak i nowszych 
kaznodziejów. Wydawca X. J. Stagnczy^kL IV, 914. T. n. Btr. 788. 

— Kaznodzleisko-polska, wydawana z dzieł 
oiyginalnyoli dawnych naszych kaznodziei, 
przez ks. I. Isakowfcza i ka. T. Dąbrowskie- 
go, katech. gimnaz. w Stanisławowie. Tom I 
1 n. Lwów, w komisie n MilikowsUego, naU. 
i drak. Ifanieekiego, 1877, w Sce, str. Xm 
i 344 ł W7. po 3 rir. 

— kbwków polskich. Tom OL Poeaye E. 
Węcierskłego. Warszawa, BreslaDer, 1871, 
w Me. 30 kop. 

— kolei ielaznych. Dama kamellowa, ro- 
mans, przez Alełuandra Dnmasa. Warssawa, 
187a 60 kop. 

— Toi, Droa Onstaw : Monaienr, Madame 
et Bóbś. Przdoiyli u 88 wydania francuskie- 

n"i. D. i J. K. Tomików II. Warszawa, Wi- 
i A., 1870. 76 kop. 

— ludowa. Poanań, Jagielski, 1869, w 16ce. 
3erya I. Tomik 1. Cztery powieści : Poddany, 
powieść przez Ign. Chodikę; Targowa przy- 
goda Bartosza; Czorsztyn; Kazimierz i Hele- 
na, s(r. 104. 30 kop. 

— Tomik n. O Twardowskim Czarowniku; 
Czarowniea; O spalenin 14 mniemanych cza- 
rownic w Doruchowie; Madejowe łołe; Chbp 
i 4|abeł, Id. 9S, 80 kop, &i BIBŁIOISKA — Tomik m. Wianek pOfWieM ludoiryoh: 
Flis; Bistorya okropna o waleenym StMfti 
i picknój Anulce; Kojota; Ojdec i trz4j sy- 
nowie; Świerszcz, wielki prorok; Powieió o 
starym wilku. i lisie filucie, str. 95. 30 kop. 

— Tomik lY. Binaldo Binaldini sławny 
dowódzca zbójców. Powieść obyczajowa, str. 
95. 30 kop. 

-- Tomik V. Wzory przykładnośd, powie- 
ści moralne, str. 92. 30 kop. 

— ludowa. Senra I. Tomik V. Piękna i po- 
uczająca powieść o grzesznym narodzeniu^ 
życiu i śmierci Bob^ta diabła. O Samuelu 
i^rowskim łietmanie na Podolu, w 8ce, str. 92. 

Serya I. Tomik 6. Wzory przykładności, 
str. 92. 

Serya I. Tomik 7. Wianek powieści dla 
łudu. Tom n, str. 92. Posnai^ H. Jagielskie 
czcionkami M. liana; bez wym. roku (około 
1869), w 8ce. 

— dla młodzieży. Brody, 1874. w ]6oe. 
Tomik Ł Hoffinan F. Sierota. 37 y, kop. 

— Tomik n. ob. Hsffman fr. 

— dla młodzieży tomik IV. Hoftnan Fr. 
Nie opuszczaj kraju rodzinnego przełożył Bo- 
lesław Dunin (Bzuchowski) z czterema ryci- 
nami. Brody, nakładem i drukiem J. Rosen- 
heima, 1876, w 16ee, str. 76. 60 et. 

— Mrówki (Zestawienie abecadłowe): 
Anna z Podgórza, Z podróży po Ewopie, 

40 cnt 

Bartoszewicz J. Dzieje Polski (pod prasą). 

Brodziński, Wie^aw 10 ont Mowa o na- 
rodowości Polaków i PoiBtoie do braci wy- 
gnańców 20 cnt. 

Brzozowski, Noc Strzelców w Anatolji 30 c 

Czajkowski, Wemyhora, 2 tomy, powieść 
1 złr. 20 cnt. 

Feliński, Barbara 20 cot. 

Foe Daniel, Robinson 30 ont 

Goszczyński, Anna z Nadbrzeża, powieśó 
35 cnt Król zamczyslu^ powieść (wyczerpa- 
na). Oda, powieść 20 cnt. Sobótka 15 cent 
Straszny Strzelec 15 cnt. Zamek Kaniowski, 
powieść 35 cnt 

Jeż T. T. Asan, powieść 60 cnt 

Kochanowski, Pieśni 40 cnt Szachy i Mic- 
kiewicz Adam, Warcaby 15 et. Treny 10 ot 

Krasicki, Bajki i przypowieści 20 ot Mo- 
nachomachja i Antimonachomadija 20 cent 
Myszeis^^poemat żartobliwy 20 et Satyry 
30 et. Wojna Chocimska 20 et 

Krasiński, Przedświt 20 et 

Straszewski, Jfuyna, powieść 55 et Ostap 
Bondarczuk, powieść (wyczerpana) 

Lenartowicz^ Szopka 25 ot Lirenka 35 et 
Bitwa Racławicka 20 et 

Malczewski, Marja 15 et 

Mazurkiewicz, Demokracja polska 30 ot 

Mickiewicz, Warcaby 15 et Daiady 80 et Morgenbesser, Ofaroaa 8ol»ł<ma poemat 
żartobBwy 50 et 

Kałęet, Renegat, powieść 40 cnt. 

Niemcewicz, Śpiewy historyczne 35 et 

Piotrowicz ks., Okólnik 15 cnt 

Pług, Sroczka 35 et Przyjaciele 35 et 

Puzynina, Jadwiga 40 cnt 

Rosenblatt, PojedyndL 20 ent 

Sawaszkiewicz, Porównanie wypraw nm Mo- 
skwę 30 cnt 

Skarga, Wzywanie do pokuty 20 ent. 

Skiba, Kanarki, powieść 75 et Kwiat s Su- 
matry 75 cnt 

Słowacki, Anhelłi 20 et BaWadyna. eo et 
Hugo Mnich, Arab 20 et. Jan Bietedd 10 et 
Kordjan 35 ent Ksifdz Marek 35 et Łam- 
bro -20 et. Lnia Weneda 40 et Marja fitoart 
30 et Mazepa 30 et Mindowe (wyczerpane). 
Ojciec zadżumionych 15 et Poema o fkielde 
25 et. Zmya 20 et 

Śpiewnik polski zeszyt 20 et^ na lepszym 
papierze 30 ent 

Syrokomla, Kes chleba 20 ent Jankd emen- 
tarnik 20 et. tiaa 20 et. 

Szewczenko, Najemnica 20 et 

Wemicki, Prześladawanle unitów na 9od- 
laaiu 40 et 

Wołowski, Praca dzied 10. 

Wolski, Promyki 30 et. 

Woronicz, Sybilla (wyczerpane). 

Zieliński, Kirgiz, powieść 15 et 

Zmorski, Lesław 20 et 

Żeligowski, Jordan 45 ot 

Chronologja polska 10 et. 

— Mrówki. Lwów. Jaięg. polska A. D. 
Bartoszewicza i Mikoł. Biernackiego, 1869 — 
1880, w 16ce. Obejmuje: 

Zeszyt 1. Woronicz, Sybilla 25 et. 

Zeszyt 2. Syrokomla, Janko Gmentamlk 
15 et. Oprawne na nagrodę pilności S5 et 

Zeszyt 3. Kraszewskie Ostap Bondarczuk 

(wycz.) 

Zeszyt 4. Słowacki, Kordjan 35 et 

Zeszyt 5. Krasiński, Przedświt 20 et 

Zeszyi 6. Pług Adam, Sroeska (wyeserpane). 

Zeszyt 7. Jeż T. T. Asan 60 et 

Zeszyt 8. Wołowski Ludwik, Pfeaoa dneci. 
10 cnt 

Zeszyt 9. Mazurkiewicz, Beniokracjik Pdl^ 
ska 30 cnt. 

Zeszyt 10. Goszczyński, Król Zamesynka 
35 cnt 

Zeszvt 11. Skiba (Sabowski), Kanarki, po- 
wieść humor. 75 ent 

Zeszyt 12. Słowadii, Mindowe 26 ent 

Zesayt 13. Syrokomla, Olas 20 cnt, opra* 
wne na nagrodę pilności 36 ent Inl OpniWM 
ent. 

t 65 CBt 
tdowude ko- 

nwieić 40 cŁ 
dninat 40 et. 

Iilebft 20 CDt., 

Inoici 35 rot. 

146 cnt. 

, Wernyhora, 

ne). 
_, _._,j»dele 35 cnt 
d fca. Okólnik o gwai 
«nt. 
wiat gnmatry, powieść it. Bomaii, Leaław 30 cŁ 
ewioz, PordwDMiie wy 
poleooa L i Żółkiew- Zieliński, Kiigii, powieić 15 et. 
Słowacki, ADhelli 30 out. 

L«iiarto«lo, SłOpka 3 oseści 
ne z nap. Nagroda pilnotoi 40 et 

Kiaiidd, Bajki i przypowieiei 

30 et, oprawne ■ nap. Nagroda 
nt 

Eodiasowaki, Treay 10 cnt 

Anna i Podgórza, Z podróży po 

nt 

Horgenbeaser, Obrona Sokołowa 

bUwy SO cnt 

Goraczyiiiki, Zamek Kaniowski, 

nt 

Knulcki, Hysiels, poem. bum. 

Słowacki, Łilk Weneda 40 cnt 
EUowacki, Balladyna 60 cnt 
Hiencewioi, Śpiewy hlstorycine 
me a nap. Kagroda pilności 50 et 
OonoyAski, Sobótka 15 mt. 
Koełutoowski, Szachy i Hickie- 
y 15 ont. 

Foe Daniel, Robinson Krnzoe 
HM t nap. Nagroda pilności 45 et 
Gonezyńaki, Straszny strzelec 

Brzoaowski K., Noc itneleów 

DODt 

Krasicki, Sa^ry 80 cnt., opra- 
" ' ■■ «W i5 ont , Zeszyt i». Kraaiekft], Honachomacfaja i Aiw 
tiinonachoniachja SO cnt 

Zeszyt 49. Goszcirński, Ods, powleU z cza- 
sów Bolesława Wielkiego 30 cnt 

ZeBzvt 50. Go«zc«y6akl, Anna t Nndbrzeia, 
powipś£ z czasów Jana Kazimierza 35 cnt 

Zeszyt 51. Skarga, Wzywanie do Pokuty 
20 cnt. 

Zeszyt ,^3. Brodziński, Mowa o narodowo- 
ści Polaków i Poriinie do braci wygnańców 
20 cnt 

Zeszyt 53. Malczewski, Marya 15 cnt, opra- 
wne a nap. Nagroda pilności 30 cnŁ 

Zeszyt 54. Słowacki, Poema Piasta Daatyai- 
ka o piekle 25 ont 

Zeszyt 66. Lenartowłoc, Lirenka 85 cent, 
oprawne z nap. Nagroda pllootci 60 cnt 

Zesszt 56. Słowacki, Jas Bielecki, powieM 
naród. I Grób Agamemnona 10 cnt. 

Zeszyt 67. Słowacki, Ksiądz Marek 35 eok 

Zeszyt 58. Lenartowicz, O polskim nwzel- 
nikn Koś<:inszce i o Bacławickiśj bitwie SO 
cnt., oprawne z nap. Nagroda pilności 35 et 

Zeizyt 59. Słowacki, Hizeps 30 cnt 

Zeszyt 60. Słowacki, Marja Stuart 30 ent. 

Zeszyt 61 — 72. Śpiewnik PohW, zesiyt po 
90 cnt 

Zeszyt 73. Boeenblatt, Pojedynek 20 cnt 

Zeszyt 74. ffluwacki Żmija 30 cnt 

Zeszyt 75. — Lsmbro 20 cnt 

Zeszyt 76. — Hngo, Hnicb, Arab 20 cnt. 

Zeszyt 77. Feliński, Barbara Radziwiłłówna 
30 cnt 

Zeszyt 78. Krasicki, Wojna Cbocimska 20 et 

— naboieństw katolickich. Tomik I — III. 
Tom 1. Czyste weBt<^nienia do Boga. T. 11. 
Tomasz k Kempis. O naśladownoiD, T. IIL 
Wianek naboieństwa dla dzieci polskich. 
Lipsk, Kasprowicz, ^866, 1871, w 24ce. T. m. 
str. 253. 

— narodowa. T. 1. Boleslawita: Emisarynai. 
T. n. Łoziński: Legionista. T. Ul. Lenarto- 
wicz: Ze starych zbroić. T. IV. Lenartowicz: 
Album włoakie. Tom V. Bałncki; Zycie w4ród 
min. T. VI — Vn. Oiller: Z wygnania. T. 
Vni. i IX. Kaczkowski-, Żydowscy. T. X. 
Wilkońika: Opactwo Grodzi eckie. Lwów, Ri- 
chter, 1872, w 8ee i 16ee. Tom po I zb. 20 
cnt; (prawny po 1 złr. 70 ont 

— nankowa międzynarodowa. Warszawa, 
1874, w 12ce. 

I. Tyndall J. Woda, jój kastaay i przeo- 
tinłenia. 90 kop. 

II. Bud a. Umysł i ciało. 1 mb. 
Prenumerata na 6 tomów. 5 rub. 

— Oniynacyi Krasińakich. Rok 1871. Akta 
podkanolerskie Ifranciszka Krasińskiego 1569 
— 1573, ytydti Wł. hr. Krasiński, objainił 
przypiekami Wł. Cthomętow^. Część IIL 
(aawiet44«a dokiunrata »d dnia 1 l^)a 1517 
M filBIIOTEKA ■Ajbi roka do 22 Kaja 1578 r.). WarsEawt, 1871, 
w 4ce, 8tr. niel. 4, 503, XXy i 83. 3 rab. 
60 kop. 

— Sok 1872. Akta poselskie i korespon- 
dencye Franciszka Krasińskiego 1557—1576, 
zebrał i opracował Dr. Iffnacj Janicki. KtA- 
ków, nakładem Wł. hri Krasińskie^ro, w dru- 
kami Czasu, 1872, w 4ce, k. niel. 6, str. 366 
i Vin. 5 złr. 

— Ordy.nacyi Krasińskich. Muzeum Kon- 
stantego Świdzińskiego. Warszawa, naldadem 
Świdzińskich, 1876^ w 4ce, Tom pierwszy. 
Korrespondencye Jana Karola Chodkiewicza 
poprzedzone opisem rękopismów z Archiwum 
Raidziwiłłowskiego znąjdui^ych się w Bibl. 
ord. Krasińskich połfczon^j z Muzeum Konst 
Swidzińskiego. Warszawa, w drak. Jana Ja- 
worskiej, 1875, w 4ce, luut nieliczb. 4, str. 
193. Spis rzeczy 1. 

Tom n. Materyi^ do dziejów rolnictwa 
w Polsce w XVI i XVn wieku poprzedzone 
wiadomościf o iydu i pismach Jana Ostro- 
roga Wojewody Poznańskiego, zebrał i opra- 
cował Wł. Chomętowski Warszawa, w drak. 
Emila Skiwskiego, 1876, w 4ce, kart nieliczb. 
5, str. 424, sprostow. omyłek I. 

— Tom ni. Pamiętnik Władysława Poczo- 
buta Odlanickjego (1640 •* 1684) , przepisał 
z autografu i przypiskami opatrzył hr. Leon 
Potocki, opisaniem rekopismu poprzedził i 
objaśnieniami uzupełnił L J, Kraszewski. War- 
szawa, Gebethner i Wolf^ 1877, w 8ce, str. 
212. 1 rsr. 80 k. 

^ Ossolińskich. Zbiór Matenrałów do hi- 
storyi Polskiój. Lwów, iiakL Zakł. nar. im. 
OssoL, 1874 — 1876, w 8c«. 

Zeszyt I. Pamiętnik Jakóba Pszonki z au- 
tografu w bibl. Ossol. znajdującego się wy- 
dany. Inwentarz Skarbu koronnego z r. 1607. 
1874, w 8ce, str. 99. 

Zeszyt n. Pamiętnik księcia Antoniego Ja- 
" l>łonowskiego kasztelana krakowskiego. 1875, 
w 8ce, str. 107. 

Zeszyt Ul. Jerzego Ossolińskiego kanclerza 
Wielk. Koron, autobiografia obejmująca pier- 
wszych 26 lat jego iycia, 1876, w 8ce, str. 153. 

— pamiętników i podróiy, wydawana przez 
J. I. Kraszewskiego. Tom II. Psniatswtki St. 
król; Tom m. Sehweinlohsn H.; Tom lY. 
Kraszewski I. J. (Notaty) ; Tom V. Bukar (Pa- 
miętniki): Tom yi. Pamiętniki wojenne, 1792 
— 1812. Drezno, 1871, w 8ce, str. XVI i 268. 

' 1 rab. 20 kop. 

— pedagogiczna i dydaktyczna. Lwów, 
1872 — 74, w 8ce. 

• 

— Bock Dr. O pielęgnowaniu cielesnego 
zdrowia. 67'/, kop. 

— Ustawy komissyi edulucyi narodowój 
dla stanu akademickiego i na szkoły w kra- 
jach Rzeczypospolito} przepisane. (W War- 
szawie roku 1788.) Wydał St. Sobieski, l^wów. nakł. Bibl. pedag^ n Seyftriha i GiallEOW- 
skiego, 1872, w 8ce, str. 162. 1 złr. 10 ent. 

— Dział i^rzedraków. Zeszyt Dl Ptnmo- 
wicza: Powinności nauczyciela, -miaaowicie 
zai w szkołach parafialnych i sposoby łeb 
dopełnienia. Dzieło użyteczne Pastenom, pa- 
nom i ich namiestnikom o dobro ludu troskli- 
wym, rodzicom i wszystkim edukacjrf bawią- 
cym się. (W Warszawie w drakarai nadwor- 
nej*) Wydał St Sobieski. Lwów, nakładem 
Biblioteki ped., Seyfarth i Czajkowski, 1872, 
w 8ce, str. 71. 65 ent 

— pisarzy polskich. Lipsk, Brockliaus, 1871, 
T. 62 Olizar (Pamiętniki). T. 63 Gordon J. 
(Gdy się było młodym). T. 64, 65 Czajkowski 

(Pisma). Tom po 1 tal. 

Tom 74 i. 75 patrz Ryrk X. Luźne karty. 

— Podarek dla dorasti^ącśi młodzieśv. Ca. 
n. Betty i Toms, czyli Doktor Jenner i jego 
odkrycie, powieść Gustawa Nierftza itd. 

— najnowszych podróiy. Warszawa- 1872 
— 1874, w 12ce. 

I. Audouard O. Podróż po Ameryce półno- 
cno). 40 kop. 

n — ly . BeauYoir H. Podróż na około ftwiata. 
} rub. 50 kop. 

y. Gabriac Hr. Humorystyczna wędrówka. 
40 kop. 

— powieści luyminalnych, zesz3rt I: S^d 
boży, opowiadanie z praktyki kryminalnej 
przez J. D. H. Temmego (z niemieekieeo). 
Lwów, nakł. A. Vogla i K.^ Wolf ^"•'"^^ ^^^ 
Zakładu im. Ossolińskich, 1877, 
str. 56. 80 ent 

— Toż. zeszyt H: Odkrycie nM»der«^ za 

r>moc4 dokładnego iMMUnia serca Indikie^ 
rozwoju namiętoośd^ wyjątek z Canaes eó- 
Mbres (z fhmcuskiego). Tfunże, str. 50. 80 et 

— procesów krjrminalnycłi. Otrucie pani 
Lafarge. Warszawa, Grossmann, 1869, w 8ce, 
str. 88. 20 kop. 

— powieści i romansów. Lwów, Gubiyno- 
wicz 1 Schmidt, 1870 — 73, w 8ce. 

Tom I. Tajenmice klasztoru neapolitańskie- 

fo, pamiętniki ks. Caraciolo, z włoskiego, 
złr. 

Tom n. Hr. de Gamors przez Feoilleta, 
z ihmcuskiego. 1 złr. 25 ont 

Tom ni. Klemenera, powieść , 

przez Femana Cal>alIero.^ 1 złr. 50 ent 

Tom lY i y. Klub Pickwieka, przez Dic- 
kensa, z angielskiego. 8 złr. 

Tom VI i yn. Być albo nie być, powieść 
szwedzlEa, przez Zonę Maryę Schwarz. 2 słr. 

Tom Vm i IX. Gdzie winowajca? powieść 
tłomaczona z fhiucuzkiego E. GsI)orian. 2 ^r. 

Tom X i XI. Pieniądz i imię, powieóć 
szwedzlEa, przez Zofię Maryę Sdiwan. 2 zh*. 
50. eent 

Tom ^JL Poświęcenie kobie^, powieśd i , 1 iłr. 

mes k. 

W. Ho- 

w, pnei 

kaykań- 

cnŁ 

'giDsIoa 

: CoUio- 
i Anioł 
t. 

alkule, 
«wBkie- 

iswedi- 
» oent. 
e 1. 113, ogosi): 
Wiiorj: 

Bo- 
ty, po- 

ioleii i 

uwolt, 

1 nib. 
ma rf- nago- 
rołaais. Tom LXI i LXII. Gu-len E. Bok EUDCźeU. 
1 nib. 50 kop. 

Tom LXUI i LXiy. Balwer L. Rienzi, oBto- 
tni trybon izyoukj. 3 rab. 35 kop. 

ToiD LXV i LXVI. EftcklMuder F. W. Ba- 
nyk. 1 rab. 60 kop. 

Tom LXT11. Cotucienee H. TaIIzuiui. 1 rab. 

T<MD LXVin i LXIX, Schwsrtz Z. H. Dwis 
Matki. 1 rab. m kop. 

— pnedrakiw. Ton 1. Bartłomieja Zimo- 
rowicu. Hymny na nroozyste święta Bogm- 
rodiicy. Kraków, w drakunl ,Cuuu", D. E. 
Friedlołn, 187fi, w 8ce, atr, Xl^ 33. 30 coŁ 

— Tomik n. Erazma Gliczoera. Ksicikl o 
wychowania dsioci. Kraków, D. E.' Priedlein, 
w drakarai „Cum', 1876, w 8o«, atr. VII, 
146. 80 oent 

-^ rolnicsa wyd. Adam Hieciyńaki. War- 
Buwa, 1860 — 1671, Serya L Tomów 6, obej- 
mai^: 

I. Konferencye rolnicie : nawoiy chemtoine 
Jenego Vl]le, ttomaoenie Poliurpa Sdf z- 
kiewiosa (■ taUiof rydn i drseworyunl 
w tekade). 

3. Uprawa bnraków onkrowyeh na Diualnie 
(a dneworytami, pnet Piotra Grodsii^^o. 

3. O krowadi miecBnjch (i dneworytami), 
przes Alekundra Trylskiego. 

4. O słnłebnoJciaefa leśnych (i tablicf kolo- 
rowana i planem leśno-gospodarakim), prses 
Edwarda Woyzbaiia. 

5. Zasady płodosmianu , otaa wskasówki 
Oiganiia^ ^oepodantwa roinefi;o, praez Zy- 
gmunta Jaroisewskie^. 

6. O chowie indyk, pizei M. Saraowicsow^. 

7. Wiory do imianowań płodów w rolnic- 
twie uprawianych, pnei Jana Romualda Wi- 
laoda. 

8. Nanka o nawoiaofa, pnea Al^aandn 
TryUkiego. 

9. O nn^iania laaów prywatnych ekono- 
micąno-noyonalnem (i tablicami kolorowane- 
mi), nansal dla użytku wtaścideli aiemskiob 
Nadleśnicay Tymotenai ChoiAakL 

10. O podatkach, pnei Broniiriawa Byia. 

II. Chemia rolniosa, prsec J. B. Rogoj- 
aklego. 

12. Bacyonalnośd w goapodarstwie wie)- 
iUem, pneE Koraela HaiCEewskiego. 

13. O uprawie roli podhig Bosenberga-Li- 
pińakiego, naplaał Alekunder Trylski. 

14. Opis wfaunycb doświadczeń nad wta- 
anoida abaorbcy)n% ziemi oraAj i przegląd 
prac dotychczas w tym praedmiocie dokona- 
nych, slcreśUli Emil Oodlewski i Haksymiliaa 
Dobnki, Magistrowie nauk pntyrodzoDych. 

16. Łnłdn, Jego uprawa i uiytki, praez Sta- 
nfdawB Bewieńskiego. 

15. TieUuMidknłtni7todUniiój,aw8iczfl- frtlnoici knitury roloicEÓj, pnez Ludomiła 
Jastrzst>ovskiego. 

17. Bftohankowoió ^ipodarskiL, preez Sta- 
oisłBWH Rewieńakiego. 

18. Inatrnkcyt leśna, ułołona praet Feliksa 
Tomaszewskiego. 

19. O gMwnyoh powodach nieobaiewania 
flic dęć w laaach wysokopienńycb, spoBobem 
nataralnjch odmładnutnych, pizei Antoniego 
Holl^a. 

20. O oprawie hia i przygotowaniu włókna 
(z drzeworytami), prsez Adama Mieczy ńakiego. 

21. Notatki agnmoma podczas dwóch oblg> 
te& Paryia, pnei Zygmunta Gawsreckiego. 

22. Krytyka, Bibliografia, Kronika rolDicsa, 
Kezmaitośoi. 

— Serya U. Biblioteki rolniciój, 1872, Ze- 
•ayUw 12, obejmuje: 

1. Zasady jazdy konnej i njeidłania koni 
(z tablica ryciii), przes Stanisława Wotow- 
sltiegti. 

8. Potrzeba nawozów zamiejacowych do 
Otrzymania urodzajności roli, przez J. B. Ko- 
goJBkiego, 

8. Ogrodnictwo dworsko - gospodarskie (z 
dneworytami), napisał Aleksander Osipowicz. 

4. Prawo zwrotn Liebiga i racyonalna me- 
toda oznaczania rozmiarów nawoienia. 

6. O dziedziczności czyli przekazywaniu 
pnymioMw przez rodziców na potomstwo, 
mianowicie u zwierząt, przerobił z frsncuz- 
klego Mścisiaw Kamiński. 

6. Wśoieklizria i sposoby jśj leczenia, przez 
Józefa Oluzińs^ego. 

7. Nauka uchowania lasów, przez Edwarda 
PotilensB. 

5. O snacBoniu niektórjrcb wywodów Dw- 
Tina w gospodarstwie wicjskiem. 

9. Nauka ososztuiia gruntów. 

10. Weterynarya gospodarska, przez Ko- 
miulda Itobolewski^o. Cena po 1 mb. za 
Tom o 24 ark. druku. 

— Bomanaów. Wydawano ja c nowym ro- 
kiem 1820 w Warszawie z brukanu przy 
Dlicy Oęsiel oddeiabuni. Eatdy oddalał ^a- 
dać aic miał z 10 tomów, każdy tom mnićj 
wigcśj z 300 stronnic. Do biblioteki Roman- 
sów wybierać miano nowe i klassyczne fio- 
manse tak francuzkie i niemieckie, jako i an- 
ielskie i włoskie. PreDumerata na oddział I. 
czyli 10 tomów na białym pięknym papierze 
K^nosUa złp. 40. Skończyło si; na ogtosze- 
nfti prenumeraty. 

— romansów i powieści (tygodniowo tomikj. 
Warszawa, J. Ksufmann kai^g., drak. Al. 
P^ewskiego, 1873, w 8ce; Tomik po 4 do 
6 arkuszy. Miesięcznie 45 kop.; kwartalnie 
z przeayłkf 1 mb. 60 kop. 

Tomik L Złota szajka, pizez Gaboriao; 
-__. - K AL Pnamt (lyn^. Psmi w puiMb, pnec i bergha ; Doktor Wampir, przez Oktem Fńr*. 

— To*. Rok VI. Wydftwea i redaktor J. 
Kaufhmi), w 4ce. Rocznie 53 numerów. Przed- 
płata całoroczna 3 mb., z przeayłkł poeito- 

W r. 1877 wydawana w 8ce, Bnner o 16 
stronach, wraz z dodatkiem w ombnyob kną- 
ieczkacb. 

W rokn 1873. Cena rs. 5 kop. 40, a prze- 
eylkf rs, 6: Biała Niewolnica przez T. Grie- 
zinger. Śpiewaczka Tawern; przez Hiaa Brad- , 
don. Dla Ideału przez Haryg Szell^ Doktór | 
Wampyr przez Uktawa Fere. Cndze Heni^dze i 
przez Emila Gsboriau. Mina HpMeńa praez 
Wiktora Cberbuliez. Człowiek Snietey prawi I 
G. Sand. Walka Ucznć przez. F. HaryaŁ Ifad 
Przepaście przez Emila Gatmi ' , 

W roku 1874. Cena rs. 5 I | 

syth^ TB. 6 Wzgórza Chanmi 
la Deslys. Dramat w glębUcb 
da Cortambert. Król pary I 
Sarcfaedon Wh^tte Helvil!e'i ' 

Juanna G. Sand. Oarbnsek Pi I 

jedynek p. Themmc. Jan de T | 

Jnl. Sandeau. Paryianle Bh1w< | 

na d'AvTemont, przez Henryk | 

przepaście (dokoń.) przez Emila Oaboriaa. 

W roku 1876. Cena 3, z, przes^ka rs. 3 ' 
kop. 50: Dzieci Wielkiego Świata p. Montć- 
pioa. Klub Waletów kierowych (d. (A^.) p. 
PoMOoa dn Terrail. Złowroga T^etnun p. 
Hanstielda. Kobieta stxrajaca się ^od»ba6 kL 
Z. Szwartz. Wieohrabina Hemunija p. Mon- 
tćpina (d. c. powieści Dzieci Wielkiej Świata). 
Dzieła Szwartzowćj : 1. Marzenia Oertmdy, 
tom 1; 3. Gorączka Emancypacyi, tom Ij 
3. Ellen czyli Rok Jeden, tom 1, i 4. Dcńci 
Pracy, i 

W r. 1877 miano wydać: 1. Konedyanci 
na scenie iycia, z węgierskiego, pr«« Jo- 
ckaja; 2. Wyzwoleni, powieść osnuta na diie- > 
iacd Austrri, z niemieckiego p, Banenifelda; 
3. Przygo^ Rocamtmla (dalszy oifg Klaba | 
Waletów Kierowych), priez Ponsons Se Ter- I 
ndU: 4. Chata Wuja Toma, przez Stswe. 

— kieszonkowa romansów i powieś<^. To- ' 
mów IX Warszawa, 1868 — 1871, <w 8oe. ■ 

Tom n. Miłodd zabijajf^, czyli Ba&ella, | 
przez Hnssaye Arsene. Warszawa, 1868, 
16 kop. 

Tom ni. Zgnbiony pierścionek, powiaitka, 
pfzes Edwarda Lnbowskiego. 10 kop. . 

Tom IV. CjTocraf [kartka z gamieteika an- , 
chotnika) z kai§gi po4róinóJ, przez neńkow- I 
ekiego Karola, 1870. 15 kop. 

Tom V. Kobieta z woskn, ezyli Melosyna, , 
przez Elibietę Polko. 16 kop. ' 

Tom TI. Zemstt zdradaoBóJ iony, powhwt- 
ka, przez Narreya Karola. 10 kop. I 

Ton VIL NleboHo^ nfeneowiTni, po- \ 
wiMtka (i TyiSaą). 10 kop< am^ plotka 
, podajnał, 
lUnstromuta 

ewodnik dl« 
ciemelitm. 
Podłng D^j- 

jch, ułoiyr 
aktykin^cy. 

ewodnik dla 
celniejezjcfa 
ego nal^- 
nłoiył Je- 
neworytaml 
ir i Wolff, ij. (MnByka 
tano B ,We- 
sUsdom li. 

miesięczne. 
371, w 8ce. Aii}, frasi- 
pnez Aa- 
kop. 

ra w jBdnrni 
ego, Btr. 80. 

knsaK. 
omedja w 5 
e, Btr. 918. 

ki, obimsek 
Y pnei Wł. ik oiyginal- 
irebusce- 
1862 -7A, 

ifcińakimo. 

L^ińakisffo. 

r4w. ŁwAw, 

uae^ciol. TuHiik U. bdebaka W. Kaszyjnik babnol. 
30 kop. 

— teatrów amatorakieh, tom I. hv6w, ¥. 
H. Richter, drak. Ottze^ narodowej, 1879, 
w 8ce, Itr. 27, 16, 18, 87 i 1 ni., 17 i 1 ni., 
19 i 1 ni., 63 i t ni., 16 i 1 ni., 40 i 1 ni., 
24 i 1 ni. 8 ^. 60 ont. 

Treić: Nowożeńcy, komedyjka w dwóch 
aktach BJOrnwna; 3. Kaloiie, komedya w je- 
dnym akcie J. A. hr. t^edry; 3. Kapryft, ko- 
medya w jednym akcie Alłre«ła deMusset; 
4. Przeworna mama, komedya w 3 aktach J. 
Bliziuskiego ; 5. Na wcdk§, somedya w 1 ak- 
cie; 6. I^pndłowali, komedya w 1 tikcio K. 
Zalewskiego ; 7. Pan Damazy, komedya w czte- 
rech aktach przez Blizińskiego ; 8. Zarzutka 
balowa, komedya w jednym akcie pp. Dela- 
cour i Paul Roger; 9. Podróż pana Perichon, 
komedya w ezterech akiach pp. I>abiche i 
H. B. Martin; 10. Panna Pivert, komedya 
w trzech aktach t francnekiego, przez Acni- 
lesa Eyraud. 

— SO tomowa za 5 rubli. Wyd. Red. Frzegl. 
tygod. Warszawa, 1878, obejmuje: 

Figuier. Nazajutrz po śmierci, Tom I. 
Pignier. Naaąjutn po śmierci, Tom TI. 
Smiles. O ebarakłerae, Tom II. 
Smiles. O charakterze, Tom III. 
Lnbbock. Poezatki oywillzaeyi Indzki^j, 
Tom Ul. 
Bednar. Dyetelyka dziecięcia. 
M&ngin. Człowiek i Zwierzę, Tom II. 
Paweł St. Victor. Bogowie i ludzie, Tom I. 
Paweł Si Ytktor. Bogowie i Indzie, Tom IL 
Hangin. Ciłowidt i Zwiersę, Tom IlL 
Mili. Utylitaiyzm. 

Bankę. Hiatory* papieży i papteztwa. Tom Ł 
HIgnet. Życie Franklina. 
Lefevr. Cuda architektury. 
Pape-Carpantier. Lekcye o rzeczach. 
Sieczenow, Odrachy. 

Pawri St. Yiktor. Bogowie i lodzie, Tom DL 
Hlaoelanea. Odczyn popularne. Pogadanki t ekonomH apotecznśj. 

Dizon. Sawąjcarya i Szwajcarowie, Tom O. 

E^est Legonrć. Dzieje moralne kobiet, 
Tom U. 

Dizon. Nowa Ameryka, Tom L 

Rankę. Hiatorya papieży i papieztwa, Tom II. 

Dixon. Nowa Ameryka. Tom U. 

Ernest LegouTĆ. Dzieje moralne kobiet, 
Tom m. 

Dizon. Nowa Ameryka, Tom lH. 

H. Taloe. O idede w sstnce. 

Dison. Non Anwyks, Ton IV. 
8 
66 Bt&iAorEKl Ł. Btichner. Obrazy fizyolo^czne, Tom L 
Ł. Figuier. Ziemia i Morza, Tom L 
Coignet. Moralność niezaleina. 
L. Figaier. Ziemia i Morza, Tom IL 
Ł. Figaier. Ziemia i Morza, Tom UL 
Miacelanea. O źródłach sił żywotnych. 
Rankę. Historya papieży i papieztwa, Tom III. 
Ł. Figuier. Ziemia i Morza, Tom IV. 
Ł. Bfichner. Obrazy fizyologiczne, Tom II. 

— ob. Pisarew, Spencer, Vacberot. 

— umiejętności l^karsicich. Wydawca i re- 
daktor Prof. Dr. Girsztowt w "Warszawie, po 
zgonie je£^ Dr. Łuczkiewicz. Prenumerata 
na wszystKie dzieła od początku wydawnic- 
twa do 1 Stycznia 1878 roku wynosi rs. 208. 
Dalsza prenumerata wynosi rs. 10 półrocznie. 

Wyszłj^ już w oddzielnych tomach lub ze- 
szytach 1 8§ do nabycia razem lub oddzielnie 
następujące dzi^: 

Oddział I. 

I. Akuszerya (Dr. Neugebauer). Tom Iszy. 
rs. 8. Tom Ugi (Dr. Krasowski), rs. 4. Tom 
nici (Dr. Jerzykowski). rs. 5 k. 50. 

3. Anatomia chirurgiczna (A. Richei, prze- 
kład Dra Marcellego Lewińskiego). Tom Lszy 
rs. 3. Tom ligi rs. 10. 

3. Anatomia opisowa ciiJa ludzkiego (Quain- 
Hofitaiann, przekład Dra K. Gursbskiego). Tom 
Iszy. rs. 1 kop. 50. Tom ligi. rs. 3 kop. 50. 
Tom mci, przekład Dra T. Dunina, rs. 5 kop.^ 

4. Anatomia patologiczna (Prof. Brodow- 
ski). Tomu Igo połowa Isza. rs. 3 kop. 45. 

5. Anatomia praktjrczna (Budge, przekład 
Dra Wacława Mayzef). rs. 4. 

6. Auskultacya i Perkussya (Gerhardt, prze- 
Uad Dra Wyrzykowskiego), rs. 3. 

7. Balneologia (Dr. Michał Zieleniewski), 
rs. 3. - 

8. Chemia Lekarska (Br. Fudakowski). Część 
Isza. rs. 3. 

9. Chirurgia ogólna i szczegółowa (Prof. 
Girsztowt). Tom Ugi. Zeszyt 1 rs. 1 kop. 50. 
Zeszyt 2 rs. 1 kop. 50. 

10. Chirurgia operacyjna (Dr. Kwaśnickf, 
Stankiewicz, Wszebor). Tomy 2. rs. 10. 

II. Dermatologia (Neuman, przekład Dra 
Al. Stockmanna). rs. 3. 

12. Elektroterapia (Prof. S. Domański), rs. 3. 

13. Embryolo^a (Prof. Schenk, przekład 
Dra Wacfaiwa Mayzla). rs. 3. 

14. Epizoocyologiai Weterynarya Policyjna 
(Prof. Seifman). Część I. rs. 2. 

15. Farmacya (Duflos, przekład Dra A. Fa- 
biana i Piaseckiego). Tomy trzy. rs. 18. 

16. Farmakognozya (Prof. Trapp). Tomy II. 
rs* S« 

17. Farmakologia i Receptura (Schuchardt i 
Posner, przekład Dra Wyrzykowskiego). To- 

my a. n. lO, 18. Fizyologia (DonderB-Hover i Wiindty 
przekład Drów Fabiana i StoeKmanna). rs. 9. 

19. Gynekologia (Yeit, przekład Dra M. 
Gruehi). 1871. rs. 6. 

20. Histologia i Histochemia. (KóDSker i 
Frey, przekład Dra St Witkowskiego), rs. 10. 

21. Historia Medycyny (Haser, przekład 
Dra A. Heinricha). Tom I. rs. 3. 

22. Hygiena (Prof. Oesterlen, przekład Prof. 
Łuczkiewicza). rs. 6. 

23. Laryngoskopia i Bynoskopia. (Dr. B. 
Taczanowski), rs. 1 k. 20. 

24. Medycyna S^owa (Casper-Liman, prze- 
kład Prof Wisłockiego i Dra S. Witkow- 
skiego). Tomy dwa. rs. 12. 

25. Nauka o chorobach wenerycznymi. (Re- 
der-Zeissl, przekład Dra Kurcynsza). rs. 3. 

26. Oftalmologia (Wecker, przekład Dra 
Jodko). Tom Iszy. rs. 3. Tom II rs. 2 kop 25. 
Tom nici (Donders, przekład Dra Gepnera). 
rs. 2 kop. 70, zeszyt 2gi rs. 1 kop. 30. 

27. Patologia ogólna (Uhle, Wagner, Hart- 
mann, przekład Prof Dra Łuczkiewicza). rs. 
7 kop. 20. 

28. Patologia i Terapia szczegółowa: -Cłio- 
roby serca i naczyń (Prof. Łuczkiewicz). rs. 2. 
Choroby narz%du oddechania (Prof. Daehek, 
Ziemssen). Tomy trzy. rs. 10. (Tom lasy rs. 
2. Tom 2gi rs. 3. Tom 3ci rs. 5). <%oroby 
narządu ruchu (Prof. Ziemssen). rs. 2. Choro- 
by przyrządów jamy brzusznćj (Prof. Henoch). 
rs. 6. Choroby nerek (Prof. Dr. Bosensteln). 
rs. 3 kop. 60. Choroby pęcherza moezowegt> 
(Prof. Ziemssen). rs. I k. 40. Choroby zara- 
źliwe chroniczne (Prof. Heller i Prof. BoUin- 

fer). rs. 3. Choroby zaraźliwe ostre (Frof. 
iemssen tłum. Kosmowski). Tomy dwa rs. 10. 
Choroby z zatrucia (Prof Ziemssen). rs. 4. 
Choroby narz§du trawienia (Pro£ TogePa). 
rs. 5. Cnoroby z zaburzeń w odżywianiu (Prof. 
Ziemssen). rs. 9. 

29. Pediatrya (Yogel, przekład uzupełniony 
Dra Sommera). Tom jeden. rs. 6. 

30. Policya Lekarska !(Dr. Pappenheim, ti. 
D. W. Mayzel). Tomy 3. rs. 12. 

31. Propedeutyka Lekarska (Próf Łuczkie- 
wicz). rs. 2. 

32. Psychiatrya (Pr. Piaskowski). Zeszyt I. 
rs. 2 kop. 30. 

33. Rys praktyczno) Otiatryi (Dr. R Ta- 
czanowski). 1869. rs. 2 kop. 30. 

34. Termometrya i Sfygmografia (Pr. Ałwa- 
renga). rs. 3. 

35. Toksykologia (Pr. Wisłocki). Część o- 
gólna. rs. 2. 

36. Uroakopia czyli Badanie i Semiotyka 
moczu (Neubauer i Yogel) przekład Dra Wit- 
kowskiego), rs. 3 kop. 60. 

87. Zboczenie mowy Dra Koiamaul 1879* 
3 rubtof \ m BIBUOTEEA 89 Mił IL S99 blstoryezno-fltatyst. szpitali i 
mjśk nkhidów dobroczynnych w król. pols. 
Tam I % planami szpitali. 6 rab. 

Bsial m. Pneelfd postępów nanki lekar- 
ski^ sa rok 1870, za rok 1871, za rok 1872. 
Booaikdw 3. Każdy tom dla prennm. 4 rabl. 
oMtaso 8 mbli. 

— inejętności prawnych wyszły w Idj 
SoTi ■8^paJ4ce dzieła : 

L ▼alenteero Dutkiewicza. Uwa^i nad dzie- 
km htwo Polskie Prywatne, przez Piotra 
ABsjMoego 60 kop. 

1 Ksawereiro Józefowicza. Przepisy o Hy- 
pakkM/A^ ezyli wykład prawa hypotecsneiiro, 
praes Steaiaława Zawadzkiego przejrzany i 
p o piawioiiy. ra. 2. 

3. J. J. Delaora. Zasady kodeksu Napole- 
ona, w zwięzkn z nank^ i Jnrispradencyę 
pneSatmone; przekład dope^iony pod re- 
^kkcy^ltteiidswa €rodlewskiego, według ligo 
wydana tecuzkiego, podejrzanego, popra- 
wionego i Bacznie powiększonego. Tomów 
tzsy. Tz. 12 

Ł żjufatfiae^go. Wykład Postępowania Kar- 
aib onńeekiero, spolszczony pod redakcy^ 
ZcuMAi Mikwlakiego, tom I i II. Cena po 

5. WŁ Spaaowioza. Prawa Autorskie i Kon-- 
ttHkkrpLf przeżył z rossyjskiego Jan Mau- 
rrej bmlńaki, uzupełnił oryginalna pracą: 
ŚsMz o tak zwano) własności literackiej, 
Aator. is. 1. 

1 R. Heinsego. Angielska Jury w poró- 
naiiii X francuzko-Diemieckim s^dem przy- 
sęgłfcb, pn^oiył J. Benzef. kop. 60. 

7. Drdlriach*a. Statystyka moralności i wol- 
wśe woH Indzkiśj, pnełożył Z. Sumiński. 
\ap.9a 

& J. Boaenblatta. Nauka o udziale w prze- 
aępiiwie. ra. 1 kop. 20. 

1 Skizeezki Choroby umysłowe w stosun- 
ka 4» naoki o poczytalności, przekład A. 
Cskaa. poprawiony pod względem lekarskim 
inaBn Stanisława Chomentdwskiego. k. 45. 

1^ Ismalda Hubego. Prawo polskie w wie- 

Soya n. Powody urzędowe do księgi pier- 
vnćf kodeksu cywilnego lirólestwa polskiego 
s r 18^. Z dyaryusza Senatu sejmu Króle- 
stwa polskiego r. 1825, zebrał i ułożył Mści- 
iter Godlewski Magister Pr. i Adm., w 8ce, 
1-IV O 1 — 8 1 — 647 str. Warszawa, S. 
^"ci^bnnda synowie, 1875 złp. 35 gr. 16. 

7 mnieiętności prawnych. Wydawnictwo 

"^ re Bok V. Redaktor i wydawca Mści- 

lewski w Warszawie, druk. S. Or- 

synów, 1879, w 8ce. Wychodzi dwa 

^ aa miesifc. Przedpłata roczna w War- 

'^^ 10 ra. na prowincyi z przesyłkf 12 rs. 

CI^HRije: Nasze pisma prawne, przez A. R. 
As|vy tyczfce się exekucyi podatków w Królestwie polskito, ęrzea Antoniego Pnł* 
janowskiego. Śluby cywilne w historycznym 
rozwoju, skreślił Dr. Edward Rittner. G. Si* 
monenka Statistika carstwa polskago, przes 
R. B. Przeglfd bibHo{,'raficzny, przez A. R. 

— umiejętności przyrodniczych pod kie- 
runkiem komitetu redakcyjnego składaj^go 
się z Drów Biesiadeckiego pr. anat. pat w U. 
kr., Czyrniańskiego pr. chem. w U. kr., Fran- 
kego pr. Mech. w Tech. Lw. Karlińskiego pr. 
Astr. w U. Kr., Kreuza pr. min. w U. Iw.^ Majera 
pr. fiz. w Un. kr., Nowickiego pr. zool. w U. kr., 
Przeciszewskieffo pr. agr.^ Radziszewskiego pr. 
eh. w U. Iw., Skiby pr. iizyki w U. kr.. Stras- 
burgera pr. bot. w U. jenajskim, Teichmanna 
pr. anat. w U. kr. a pod redakcy^ Ludwika 
Masłowskiego. Kraków, nakładem A. Dyga- 
sińskiego i Małui, Druk. W. Korneckiego, 
1873 — 74. Zeszytów XXL Tomów dwa. Obej- 
muje: John Tyndall. Ciepło jako rodzaj ru- 
chu, przetłomaczył z czwartego wydania an- 
gielskiego L. Masłowski, w Śce, 1 kartka, 
1 tabl. lit. Vni 537 i Dodatek Nr. 7 str. 72, 
(1873). Tom H. Wilhelm Wundt: Wykłady 
o duszy ludzkiój i zwierzęco). Przekład z nie- 
mieckiego. 

— uniwersalna, wydawana pnez Adama 
Kaczurbę, rocznik I, tom I. Tarnów, nakł. 
wydawcy, druk. W. Angelusa, 1880, w 8ce, 
str. 160. 

Treść : Hymn Bogarodzica Jul. Słowackiego 
(str. 5 — 6). Sielanka młodości, przez Kon- 
stantego Gaszjrńskieffo (str. 7 — 16). Ks. Pio- 
tra Skargi O miłości ku ojczyźnie (st. 17 - 81). 
Król Mieczysław II, dramat w pięciu aktach 
Adama Bełcikowskiego, uwieńczony pierwsza 
nagrodf na zesdorocznym (?) konkursie kra- 
kowskim (str. 82 — 64). Hetman Ukrainy, po- 
wieść histoiTCzna Michała Czajkowskiego (str. 
65 — 128). Ojciec zadżumionych Jul. Słowac- 
kiego (str. 129 — 144). Jan Bielecki, powieść 
Jul. Słowackiego (str. 145 — 160). 

— Toi. Rocznik I, tom U lutv. Tarnów, 
nakł. wydawcy, dnik. W. Angeiusa, 1880, 
w 8ce, str. 161 — 820. 

Treść : Hetman Ukrainy (c. d., str. 161—224). 
Mieczysław II (c. d., str. 225 — 256). Anhelli, 
przez Jul. Słowackiego (str. 257 — 289). 
W Szwajcaryi, przez Jul. Słowackiego (str. 
290 — 303). Ks. Piotra Skargi Kazania sej- 
mowe (str. 305 — 320). 

— ob. Kuzurba. 

— naj celniej szych utworów literatury euro- 
pejskićj. Pod kierunkiem Redakcył Kłosów 
w warszawie^akładem S. Lewentala, 1877— 
1880, w 8ce. Wychodzi miesięcznie jeden tom. 
Przedpłata całorocznsr z przesyłka 7 rub. 20 
kop., przy Kłosach lub Tygodniku powieści 
i romansów z przesyłka pocztowa 4 rs. 80 kop. 

Obejmuje: Tom 1—8. Jan z Tjczyna, po- 
wieść historyczna, przez J. U. Niemcewicza. 
Żmija, Jan Bielecki, Hugo, Mnich, Arab, 
Mindowe, Marya Stuart, Mazepa, Balladyna, 
Lilia Weneda, Sen srebrny Salomei, Ojdeo KBUOTtSKA - BI&ŁIOTHEK 9sadinmionvch, W Sswąjoar^, LUt do Ale» 
kaandra mtmboldtai pnea Jul. Słowackiego. 
Dziewica Orleańska. Ustęp z dziejów Francyi 
pi^ez Karola Libelta. — Tom 9. Zamek Ka- 
niowski, Sobótka, przez Seweryna Ooszczyb- 
skiego. Życie i przy|)adki Faustyna Feliksa 
na Dodoszach Dodosińskiego, p. Fryderyka 
hr. Skarbka. — Tom 10. Sobótka. Anna z I7a- 
brzeża, Wiersze pomniejsze, p. Seweryna (Go- 
szczyńskiego. .Zycie i przypadki f^ustyna 
Feliksa na Dodoszach Dodosińskiego p. Fry- 
deryka hr. Skarbka. — Tom 11 — 12. Wier- 
sze pomniejsze, p. Seweryna Goszczyńskiego. 
Pan Starosta, powieść obyczajowa, p Fryde- 
ryka hr Skarbka. Wdowa Agisa, tragedya 
w trzech aktach, p. Wilhelma Jordana. — 
Tom 13 — 71. Hipolit Boralyński, romans hi- 
storyczny, p. A. Bronikowskiego. Wizerunki 
Polskie, zbiór szkiców literackich, p. A. Ty- 
Bzyńskiego. Wallenstein, poemat dramatyczny, 
p. F. Schillera. Zamek Krakowski, romans 
historyczny z końca XVI wieku, p. H. hr. Rze- 
wuskiego. Szkoła kobiet, komeaya w pif ciu 
aktach wierszem p. J. P. lfoll^re'a. Święto- 
szek, komedya w pi^iu /iktach wierszem p. 
J. P. Moli6re*a. Adam Śmigielskie starosta 
Gnieźnieński, przez H. hr.Rzewuskiego. Ka- 
tedra Najświętszej Panny Paryzkidj, p. W. 
JBugo. Charaktery rozumów ludzkich i Bako- 
na metoda tłómaczenia natury, p. M. Wiszniew- 
skiego. Listopad, romans histonrczny z dru- 
giój połowy Xyni wieku, p. ST. hr. Ibsewu- 
skiego. Oaysseja Homera^ w przekładzie L. 
Siemieńskiego. Rycerz Li^dejko, powieść z cza- 
sów panowania Jana Kazimierza, przez H. 
lur. Rzewuskiego. Poesye oryginalne i prze- 
kłady poetyczne, przez Lucyana Siemieńskie- 
go. Zaporożec, przez H. nr. Rzewuskiego. 
Gótz Yon Berlichingen, ielaznoręki, dramat 
W. Góthego. Pamiątki starego szlachcica li- 
tewskiego, przez H. hr. Rzewuskiego. Ania 
i Ifessalina, dramat Adolfa Wilbrandta. Dzie- 
ła Fr. Zabłockiego. Lnkrecya Bórgia, przez 
Ferdynanda Gregoroyiusa. Elekcya. powieść, 
przez Aleksandra Bronikowskiego. Natan Mę- 
drzec, przez G. £. Lessinga. Emilia Cralotfi. 
przez G. E. Lessinga. Królowa If arya, dramat 
• Alfreda Tennysona. Dzieła Ignacego Krasic- 
kiego, Tom 1 do VL Wybór pism Pawła 
Heysego : i. Sabińki. Historya literatury an- 
gielskićj, Hermana Hettnera. Wybór pism Pa- 
wła Heysego: H. Nowelle. 

Na rok 1880 zapowiedziano autorów: Bal- 
zak Hon, Goethe (Faust), tłum. F. Jezierskie- 
go, Byron, Lope de Veća, Azeglio M., A]ex. 
Manzoni, jeś — Miłkowski , Pług Pietkiewicz 
(Duch i krew), Wacł. Potocki (Wojna), Na- 
ruszewicz A. 

Zeszyt styczniowy 1860. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentala, w 8ce, str. 64, Ci4 i 32. 

Treść; Wcjna chocimska, przez Wacława 
Potockiego, z przedmowa Alezandra Tyenyń- 
skiego, ark. 1—4. Komedya ludzka, przez 
Honoryusza Balzaca^ przeknd Waleryi Mar- 
renć, ark. 1—4. Faust, przez J. W. Goethie- 
go, przekład Felisa JezierskiegOi ark. 1-^2. — wanzawska, pismo poiwięeone lynkom, 
sztukom i przemysłowi, pod feaakcyf K. WŁ 
Wójcickiego (od r. ^879 F. Jezieitkie^). 
Warszawa, Gebethner i Wolff, nakŁ druk. J. 
Bergera, w 8ce. 

— - ob. Ettreichar Kar. (Zestawienie 1875). 

— dla młodocianego wieku. Serya I i II 
po 8 tomiki. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. Jaworskiego, 1869—1870, w 13ee. Se- 
rya I. Tom I T- ra. str. 88, str. 108, k. 2 i 
str. 169: Serya H. Tom I — ffl, k. 1, str. 181; 
k. 1. str. 99; k. 1, str. 101 i 1. Seiyi L Tom 

Sierwszy i drugi po 30 kop., Tom traaci 40 
op.; Seryi IL Tom pterwsay 50 kop^ Tom 
drugi i trzeci po 80 kop. 

— Serya L Tom I. 1. Pałac śycia pnes 
Edw. Laboulaye. 2. Bogactwo obo«ifii||e 
przez P. de Łockroy. 8. Miłość matki prses 
de Lookroy, str. 88. 30 kop. 

— Tom n. 1. Im więcój komu dano, tńm 
z wiekazego rachunku słuchanym będzie, pr^ea 
J. Belejowską. 9. Przygody Amerykanina 
w Chinach, przez £. Souyestra, str. 103. 30 kop. 

Tom ni. Wśród lodów. Pamiętnik Jana 
Hardy, przez Izaaka Hayes słynnego przy- 
wódcę wyprawy amerykańskiój ' do Meigmta 
północnego, przerobiony a^ angielskiego praea 
Joannę Belejowskf. str. 159. .40 kop. 

— Serya IL Tom I. Roger, W pośród M 
morskich, przekład J. Belefowaldśf. w 16ee, 
str. 181. 60 kop. 

— Tom n.' 1. Gregorowicz J. K. Godzę 
piórka. 2. Gutty A. Świat niewidziąboy, prze- 
kład z ang. przez K. P., 3. M. Edgewortb, 
Wdzięczność murzyna, przekład przez J. Be- 
lejowsk). w 16ce, str. 99. 30 kop. 

— Tom ni. Magja naturalna, czyli sposób 
dokonywania za pomocą optyki, róinycn do- 
świadczeń, sztuk, dziwów, a nawet nkasywa- 
nia się duchów, opisany j^opulamie naukowo 
przez J. Beleiowskf. Z 12 dnewofytanu. 
w 16ce, str. 101. 30 kop. 

«- ob. Fmtar K. (1869), Hitdeabraadt Piotr 
(1871), Radziszewski F. (Wiadomość 1875). 

Bibiiatakl gdańskie ob. Paikowtki Igwey 

(zapiski 1870). 

— szemat ob. Semeaeńkf P. 

Bikliotbek interessanter ErsShhingea. tom 
49 : Ein Polenberz oder die Flucht aos Sibi- 
rien. Eine Erz&hlg. yon B. Adolfi. mhełm 
a. d. R Bagel, b. r. (1871 ^ 1876), w 16ee, 
str. 80. 50 fen. 

— flir die reifere ehristliche Jugend tom 
26 : Der polnische Żuaye eine £rzfthliing von 
J. Schom. Begenaburg. Manz, b. r. (po r. 
1870), w 8ce, atr. 188 i 1 ryc. 1 m. 60 fen. 

— slayischer Poeaien in Deutscher Ueb^r- 
tragnng Red. Jos. Wenzlg, 2 tcmiy. Pra«r« 
Urbanek, 1875 ^ 76, w 16ce, sir. 200 i IX, iS. 
3 m. 84 fen. 

(Auswahl ans Jos. Wensig^s Ubertra^pan- 
gen slaTischer Yolkslieder; t. 2, Gralyna, i1qU£ - KEUNSKI :> (po thę nki e*iego na cieM i chwrię Bok^ 
w Tt ijty ioiyiMgo Ni«p. pocz. P. Mwyl i 
WW. 88. YTaiauwa, sakL Langego, arak. F. 
Hneoka * mem. PJekanch, 1669, w ISce, 
«r. 2T8 i TL 

- To±, tamie, 1B19, w laee. 

— TeŁ Ksułka do naboleństwa. RKesx4w, 
Pte J. A. IKKf)- (Odb. i sprzedano 6000 

itoebowa, Iieop. Eobo ksicfran, 
w Bkdrę 25 fcop.; oprawny 
łfB hneg. SO kop. 
lomU Beaed. Jsteti. (1862), 

t T. J. (katechiim i Filii ki. Materiały do dzie- 
H w djeoeayi ehełoukiśj. Od' 
". PiMDaA, w kumisie wydaw. 
eictonkami t nakł. WhkdTit. 
w 8oe, Btr. 75. (Wyszło bei 

Nnrjk. tp (Ra oUMUnfe Mat, SyMan d«r tKurtM- 
wirtechaft ond der Finanten im AUgomelneii 
I Heft.) 

Blegnnkft krwawi ob. Orklu Jii. (i87»). 

BIELAIEW I. 0. Ocierk iitoryi iiewiero sa- 
pad. krają BouAl. Wibia, 1867, w 6ce. 

BIELAK kt. lukundjR Odetwa do KatoHkdw 
nu Giimym Silfaku. JenisBlem d. 30 paid., 
1875, Gliwice, drak. Teodora Zalewakiego, 
1875, w 4cfl, 2 kartki. 

BhliniF ob. Zirewło L (1671). 

BIELAWSKI Fr. (Polak Mmlpnkftły w Ho- 
Bkwie\ O icnlwBiio-nia^itiinn] lectenli, boUe- 
mi itlMzywaJem^a poHredatwem Kalwanotaa^ 
Kaitny ztokow nzanidenie, etc. Hoakws, typ. 
N. Stepanowa, 1846, w 8ce, itr. 84. 

BIELAWSKI S-tbnrel. Knne^nda matka Zbi- 
gniewa oryginalna tragedn w pięcia ^tach 
prsez bez wyr. m., 1820, w 8oe. 

BIELAWSKI I. M. Anz champions dn dr^U 
et de la jaatiee. Le Colonisme LaHn, le Pan- 
B]avlame 'Hoseovlte et IToiope. J. H. B. Cier- 
ni ond -Ferrand. Faris, libr. Bleriot, Impr. Tbl- 
baDiI, 1863 (1864), w 8ee, str. 48. 

BIELAWSKI JoMph ans dem Growbersog- 
tham Foscn (ur. )B47). Ueber die Innemtien 
und die Bewegung der BronełualBiiiikaliitar. 
Inaug. DiaBertAtiiin. Greibwald, Drnck d. Darr. 
Bnchdr. vod F. W. Eanike, 1875, w 8ee, t. 53. 

BIELECKI. AIlKeraeine Aneicht der Fmcht- 
weobBelwirtschaft. (W Fiogr. gimn.) Bneia- 
ny, 1852, w 4ce, str. 4. 

Bielecki »t. ob. Erilfinga (18S0). 

BIELEWłCZ WtadiFłlaw i (pdini^j) KMttfitłi 
Fenlwnaad. SraijtnBt, pisemko bumorystyezno- 
-■ ■ dmi.K. r" w 6ce. Btr. 619 — 659. 
I Unlwit. Hohea Abgeordneten W4, ' 4c«. lał-Ehikoiamen nnd die Finaoc 
«ic]u nńt Bttckeiebt aaf die 
V AaaterreichiBcIien Finaozen 
Dóadori^ von Ludwig Biegel- 
oansradi. Lemberg, 
, 1661, w 8c«, Itr. ' poli^cz I, Rok 1. 1866. LwAw, ' 

«. Nr. 1 dnia 12 Sierpnia, Nr. 9 i. BIELILOWSKII Cmar 0. Eateryna, melodi*- 
w 3 aktach (Biblioteka nowych dnna^enyeh 
Boczynenyj, 4). Kołomyja, peoz. H. BiłoDia, 
1879, w Śce, Btr. 51. 20 cnt. 

BIELIŃSKI Dr. T Nowe miuto nad Pilica 
(Gubernia Piotrkowska Powiat Rawaki). Za- — Zakład Pwyrodo leczniczy Dra BieHń- 
akiego w Nowćm Mieście nad Pilicf (Warsza- 
wa). Dmk, BurayAskiego 1 Ciemiejewakiego, 
ni. Nowy-Swlat, 1874, w 4ce, ii kartki nieL 

~ Froapekt. Zakład wodolecsnici^ w HOn- 
inachiagu obok Semmeringu. b^z miejaca ibn- 
kn i r. (1875), w 4ce, 1 atrona. 

— Prospekt der WaaBCr-Heilanatatt Hfln- 
znacłilag Sohneltzng-BaltaUtion der SMbalio 
nficbst dem Semmering in Steiermark 1876 
Im Selb«tveiiage der AntalŁ Na końcn: Lei- 

ten der Arzt A Waldher EigentbOroer Is 

MuTzaaacblag, w 12ce, Btr. 16. 
ea &IEŁ0RU6EUA - BIEBNACKI BM^nitklja pieeni ob. NMOwiez (1S74). 

BIELOWSkl August (1806 t 1B76). Pomniki 
dziejowe Polski. Monumenta Poloniae histo- 
rica. WydiU August Bielowski. Tom IL Lwów, 
nakładom Ang. Bielowskie^o, w drukami Os- 
solińskich, 1872, w 8ee, str. XXVI i 996, z 7 
tabl. litogr. 16 słr. 50 cnt. 

— Monumenta Poloniae bistorica: Pomniki 
dziejowe Polski, tom III wydany nakładem 
Akademii umiejętności w Krakowie, opraco- 
wany przez lwowskie fn^no c^onków Komi- 
syt historyczni] t^jże Akademii (pod przewo- 
wiictwem dra A. Mf^eckiego a redakcyc drów 
W. Eętrz^skiego i X. * Liskiego). Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. Zakładu nar. 
im. Ossolińskich, 1878, w 4ce, str. XI i 876. 
12 złr. 

— Szymon Szymonowicz, studium. Kraków, 
Akad. Umiej., 1875, w 4ce, str. 190. 1 rs. 80 k. 

<- ob. Pamiętnik Akademii umiej. Krak. 
Wydz. filolog, histor. filoz. Tom II. 

— ob. Jabłonowski Akt. (Pamiętnik 1875), 
Nettor (Latopis 1864), Psztnka J. (Pamiętnik 
1874), yincantius Magister. 

Bielawski Wacław ob. Pamiętnik (1874 — 75). 

Bialazor Christ, ob. Ordintcija (1971). 

Bialska ziemia ob. Gloger Zyg. (1878). 

BIELSKI Jan. Widok królestwa polskiego, 
czyli najważniejsze wiadomości o wewnę- 
trznych i zewnetnnych sprawach dawnidj rze- 
czypoBpolitój. Wydał L. R(zepeoki) T. L Po- 
"Znań, 1873. 

BIELSKI Jizaf (Dr). Homeopatya popularna. 
Według Dra C. Heringa z Filaderai przeło- 

Sł z francuskiego (tłumaczenia Dra Lóon 
s), uzupełnił własnemi uwagami i objaśnie- 
niami powiększył i do potrzeb zwolenników 
tó) metody zastosował. Z 46 figurami. Lwów, 
1877, w 8ce, str. 584. 3 złr. 

— Homeopatya dzisiejsza, napisał Dr. 

Med., prakt. hom. we Lwowie, Dr. Med., 
akusz. 1 chirur. Uniwers. w Monachium, były 
wojskowy lekarz bawarski w czasie kampanii 
1866 r., członek Tow. „Hahnemanna*' w Stut- 
gardzie. Lwów, księg. Seyfartłw i Czajkow- 
skiego, autor, druk. Zakładu Ossolińs., 1871, 
w 8ce, k. 2, str. 42 i k. 1. 50 ont 

— Lekarz i chory, studyum przez Dra 

Hed. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, druk. 
Zakł. Ossolińskich, 1871, w 8ce, str. 29. 25 et 

Bielaki Maeidj ob. Jiraczek Jos. (Chronograph 
1879). 

Bielaki Marcin ob. WIsłacki W. (1878). 

Bialski Paweł ob. Bąaiarowski J. (Kazania 
1806). 

BIELSKI Paweł. Discours prononcó au nom 

des rófugićs polonais par samedi le 11 

octohre 1851, sur la tombe de M. Barotteaus, 
chef du bureau des rćfngi^s au d6partement 
du Bas-Hhin. Strasbourg, imprim. Huder, 1851, 
w 8ce, str. 4. BIELSKI Valantin. Th^e ponr le doeftorat 

en módeeine. Strasbourg, imprim. 6. SOber- 
mann, 1871, w 4ce, k. 2, str. 22. 

BIEŁORUSOW A. Opis aktowoj knigi kiiew- 
skawo centralnawo Archiwa. Nr. 19. Kijew, 
oticialnoje izdanije Archiwa, 1879, w Bce, 
str. 44. 

BIEŁOZIERSKI W. Lietopisy Juinoniflima 

otkrytyja i izdannyja Tom t. Kijew, 1856. 

75 kop. 

BIENEMANN Fried. Briefe nnd Urkunden 

zur Geschiechte Lirlands in den Jahren 1568 — 
1562. Aus inULndischen Archiwen heraii0§:eg:e- 
ł)en. Riga Yerlag v. N. Kymmel, 1865, w 8ee. 
Band L XXr\^ str. 315. Band II. XXI, str. 
295. Band m 1559, 1560. Riga 1868, str. XX. 
301 (I). Band IV. 1560, 1561. Riga 1873, atr. 
XXIV. 437 (I). + 

- Toż. Biga. Verlag von N. Kymmel, 1876, 
w 8ce. Druck der P. priv. Hofbuchdruckerei 
in Rudolstadt. Band V. 1561, 1562, nebst 
Nachtragen, w 8ce, str. L. 539. 

BIENIASZ Fraticisiek. Fosforyty galicyjskie, 

przez asystenta przy katedrze mineralogif 

w Uniwersytecie Jagiellońskim (Odbitka z to- 
mu Xin Sprawozdań Komisyi fizyogr. Aka- 
demii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Ja^., 
1879, w 8ce, str. 8. 

BIEŃKOWSKI Antoni. Mowa przy obchodzie 
pogrzebowym ś. p. Jaśnie Wielmoinego To- 
masza Wawrzeckiego Senatora Wojewody, 
Ministra Sprawiedliwości Królestwa Poiakiego, 
Orderów wielu Kawalera. Przez..... SędzieKO 
Trybunału NaywyŻBzey Instancyi Królestwa 
Polskiego, Oraeru Śgo Stanisława Kawalera. 
Dnia 26 Sierpnia 1816 roku, w Warszawie, 
w 4ce, 4 kartki. 

SIENKIEWICZ Adalf lekarz. Kwestya wwa- 
iniejsza. Warszawa, Gebethner i WoUL druk. 
Sikorskiego, 1873, w 8ce, str. 124. 1 rub. 50 k. 

BIEŃKOWSKI Ka. Konstanty. Miesiąc Maj, 
dla niewiast chrześciańskich ułoiony na ucz- 
czenie Maiji Boga-rodzicy. Warszawa M. Or- 
gelbrand, 1877, w 8ce, str. 176. 45 kop. 

Bierar R. ob. Baobacbter (b. r.). 

BIERNACKI Alojzy Prosper. Kalendarz kie- 
szonkowy rolniczo-gospodarski dla Przyjaciół 
polepszonego rolnictwa na rok 1814. Wro- 
cław, Kom, w 8ce, str. 291 i VIII, z dwoma 
kopersztychami. 

— Ołos na posiedzeniu Banku. Warszawa, 
1834, w 4ce. < 

(BIERNACKI b. min. skarbu.) Associatio for > 
the proteetion of the interdts of Englishers 
in foreiflpi Countries and snppresaion of the 
pirate editions. Paris, impr. £. Duverger, 1837, 
w 8ce^ str. 4. 

— Ogłoszenie o utworzeniu Towarzystwa 
filotechnicznego polskiego w Paryiu. Paryż, 
1838, w 8ce, str. 4. 

— ob. Klimaazawafci H. (Protestacya 1863). fiMNAC^ - BIŁbEti es Podobi2na pisma (fac 

śmk) Śv. W^cieełuu Warsaawa, 1875, w 8ce, 

cpbsa str. 7. Podob. 1. Kopia oryginalnego 

Aotogiifii prsy t^tale Św. Wojciecha, a rc- 

h»łfflxa pergaminówogo przechowywanego 

w afauBtoTBe Sw. llEałgorzaty w Brzewnowie 

pod Piag^ Oseska, wecDug fac simile lamie- 

ssezoMgo w dziele A. BielowBkiego pod ty- 

tałen: ^Monumeiita Poloniae historica^ ob. 

Ton k^, str. 172 nota 1. TabUca U Nr. 3 

C. Bieniseki ]>olygrafował. Podob. 2. Ego 

AitaHiertBa mitto eto. przy str. 4. ■* . 

i E. ob. faMtiii Kar. (Kazania 1866). BtERNACHI Mikoiaj. Piosnki i gawędy hu- 

raorystyesne, przez M. Rodocia. K^ków, nakL 

W. łwańakiego, drak. W. Korneckiego, 1876, 

V 8ee. Zeszyt I str. 41. Zeszyt II w 8ce, str. 

4&. Zennrt ul str. 48. Zeszyt IV nakładem 

Ycitsz florkiewicza, druk. W. Korneckiego, 

lOT, w ^ee, str. 51. Zeszyt Y z wydrnkowa- 

Mm '■leiieein Bnucella. Zeszyt Vi Kraków, 

1878, w ««, str. ą4. 

— TbŁ Zeszyt ńl, wyd. 2gie. Braxella (?), 

1879, w 8ee mał^j, str. 48. 50 cnt. 

— Hoenki i satyry. Warszawa, Grebethner 
i WdĘ dmk. J Ungra, 1879, w 8ce mal«j, 
str. dii i m. 1 rubel. 

— ob. Uranger P. i. (1876). 

Biciiiski N. ob. Wnsrowski Kaz. ilf ob. Dąbrowski J. K. (Nauka 
1B67), Dasin J. M. (1867), Obiegła N. (186a). 

B ia nf i st y ob. Bisrzyńskl Rsman (Studyum 

18fW). 

BIEBZYII8KI Roman. Dawne i obecne czasy> 
szkk obyczajowy. Warszawa, GebeUiner, 1870, 
w nuf str. 16. 20 kop. 

— Pogl^ na niektóre zadania społeczne, 
AnOił — . b. uozeń Uniw. Jagieł, warszawa, 
V drak. Czerwińskiego i Sp., 1872, w 8oe, 
«i. 149, k. 2. 1 rub. 

- Hieeo o prawie kobiety i pracy, skreślił 
*"^4iieb: Somatoiogie delafemme. War- 
na^ Irak. Czerwińskiego i Spółki, 1871, 
^ te»k. 1 i od str. 36 — 62. 30 kop. 

wydanie drugie. Warszawa, S. 
i Sp., 1875, w 8ce, str. 16. 15 kop. 

, — ^^ffĘ^ i ruchy czasu skredllł wyda- 

ue tnsde uzupełnione. Warszawa, w drukar- 
m Czarwiński^o i Sp., ulica Śto Krzyska 
fto 1385 (10), 1876, w 8oe, str. 70 i 1 niel. 

— PhEyezynek do dziejów Konfederacyi 
^«nto« (1768 - 1771). Skreślił L. Przeszło- 
^Htt. Poznań, drukiem J. L Kraszewsldego 
^ W. Łebiński), 1876, w 8ce, str. 20. 

^•^ 8y ałK>lika hbtoryi, rzecz autora dzieła 
t^^MMocie de la femme". Warszawa, druk. 
^^>>vttak^ i Sp^ 1877, w 8oe malój, str. 

*- Slodyum heraldyczne z rękopisów po- 

'^^^ DO heraldyku K. S. (Dowody szła- 

r^^^ oaiedsiesae^ Amilii Bierayńskich). 
Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Nie- 
miery, 1879, w 16ce, str. 32. 

Biesiada literacka (tygodnik). Redaktor i 
Wydawca 6r. Unger. Kierujący redakcyf 
Wład. Maieszewski. Warszawa, druk. J. Un- 
gra, w 4ce. Rok I 1876. T. I i H, str. 416 i 
od 417 — 912. Nadto Dodatek Informacyjny 
po str. 4. 

Rok U od Nru 53 ~ 104 r. 1877. Tom m 
i IV, str. 412 i 416. 

Rok III. T. V i VI r. 1878, str. 410 i 416, 
od N. 105 - 156. 

Rok IV. T. Vn ^ Vin r. 1879. 

Rok V. T. IX. 1880. Rocznie 4 rub. 

BIESIADECKI Alfred. Anatomija patologiczna 

gruczołów skórnych przez proi (Rzecz 

z pracowni anatomiczno-patologicznćj w Kra- 
kowie) wyd. trzecie w Krakowie, 1873, w 4ce, 
str. 44. 

— Poszukiwania dokonane w Zakładzie pa- 
tologiczno-anatomicznym Uniwersytetu Ji^el- 
lońskiego w r. 1870, podał Prof. Dr Kra- 
ków, druk. Uniw., 1871, w 8ce, str. V i 146, 
90 kop. + 

— Tot podid prof. .... Zeszyt 2gi z roku 
1874 i 1875. Kraków, w drukami Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego, 1875, w 8ce, 2 kartki 
nieliczb., str. II. ^ z 6 tabl. (Rozpraw 9, 
które po części w Rocznikach byłego Tow. 
Nauk., po części w Sprawozd. Wydz. mat. 

Erzyr. Akad. Umiej, w Krakowie ogłoszone 

— Untersuchungen ans dem patologisch- 
anatomischen Institute in Krakau. Wien, 1872. 

— Sprawozdanie o przebiegu dżumy w ffu- 
bernii astrachańskiój w zimie 1878/9, wykhid 
miany w dniu 2 maja 1879 r. w Towarzystwie 
lek. krak., według zapisków stenograficznych 
(Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce większój, str. 24. 

— ob. Pamiętnik (1874), Poszukiwania (1875). 
Biesiadzki Woj. ob. Sprawozdanie (1879). 

BIE8IEKIER8KI Adolf. Uwagi o koniach, 
z drzeworytami. Warszawa, €h9beth..i Wol^ 
1874, w 8ce, str. m, 138. 1 rs. 

BiESlEKIERSKI Henryk. Wiersz na uczcze- 
nie pamiątki Ignacego Horodeckiego. Wilno, 
Zawadzki, 1824, w 8ce, str. 7. 

Biester J. E. ob. Liske Xawery (Cudzoziem- 
cy 1876). 

Bignon M. ob. Lafayefte (1832). 

Bilard ob. Reguły. 

. 

Bildf (yor dem) des Kaisers, am h^cłisten 
Namensfeste Seiner Majestat, (^sungen auf 
dem Lemberger Theater den 4ten October 
1800. Lemberg, mit Pillerischen Schriften, 
w 8ce, 2 kartki. 

BiMer«8ammlttiig ob. RaoiyAskl A. ^K*UlOj( 
1858)« t u imjŃBEi ~ Biio0d BILlASKI Jśzafat kt. KUsztur^ w kościele 
katolickim. Poznań, T. Daszkiewicz, 1870, 
w 8ce, Btr*. 24. 1 sgr. (Czytelnia cbraeściań- 
ska Nr. 5.) 

— ob. Czytelnia chrzeidaiiska (1860 — 71). 

BILIŃSKI Leon. Die Eisenbahn - Tarife. Re- 
ferat. Wien, Manz, 1875, w 8oe, tar. 46. 1. m. 

— Die Gemeindebestenerung and dereń 

Reform von thatigem Mitgliede der k. k. 

Akademie der Wissenscbaften za Krakan, k. 
k. Uniyenitatsprofessor in Lember^. Leipzig, 
Veriag yon Dnncker und Hnmblot, Pierer'acbe 
Hofbacbdrackerei Si Grcibel et Co in Alten- 
borg, 1878, w 8ce, str. X, 325 i 1 ni. 2' tal. 
12 Bgr. -*• 

— Die Lnsassteaer alu correctiv der Ein- 
kommenateaer. Finanzwisseuschaftlich^r Bei- 
trag zur ŁOsung der socialen Frage yon Dr.... 
«r4l. 5ffent. Prof. der positio. Oeconomie nnd 
d. z. Prodecan der jarid. Facalt&t an der k. 
k. Univ. za Lemberg. Leipsig, Yorlag yon 
Dunker et Hamblot Pierefsche Hofdrackerei. 
Stephan Geibel et Comp. in Altenbarg, 1875, 
w 8ce, atr. VI (I) 198. 

— O pracy kobiet ze stanowiska ekonomi- 
cznego. Napi«Q i odczytał na dnia 22 Marca 
1874 w wielkiój sali r&tuszowój na rzecz tow. 

br. pomocy akademików lwowskich Dr. 

c k. zwycz. prof. Uniw. Lwów. We Lwowie, 
nakładem antora, z drak. £. Winiarza, 1874, 
w 8ce. 1 kartka tyŁ, str. 37. (Odbitka z Prze- 
wodnika Naakowego i liter.) 

— Procent a czynsz. Warszawa, w drnkar- 
ni A. Pajewskiego, nakładem aatora, Gubry- 
nowicz we Lwowie, 1872, w 8ce, str. 84. (Od- 
bitka z Ekonomisty.) 1 złr. 20 cnt 

— Stadya nad podatkiem dochodowym. 
Szkic krytyczny z dziedziny nmiejętności 
skarbowóf Tom II. Kraków, 1870, w 8ce, 
0tr. 223. Dwa tomy 3 rab. 50 kop. + 

— Die Steaer - Entlastang anjgesichts der 
allgemeinen Finanzlage Oesterreichs, Referat 
f&t den ersten Agrartag. Wien, F»esy et Friok, 
1880, w 8ce, atr. 47. 70 cnt. 

— System ekonomii społecanój, napisał..... 
nktor uniwersytetu lwowskiego^ czynna czło- 
nek Akademii umiejętności w Krakowie, w;|^- 
danie drugie nowo opracowane i znacznie 
polnększone, tom I. zeszytów 2. Lwów, nakł. 
mbrynowicza i Scnmidta, 1880, w 8ce, str. 
544. Za całość 6 złr. 50 cnt. (?) 

— System nauki skarbowej a w szczegól- 
ności nauki o podatkach napisał zw. p. 

profesor ekonomii politycaaój przy c. k. Uni- 
wersytecie lwowskim. We Lwowie, nakładem 
autora, w komisie Gubryn. et Schmidta, 1876, 
w 8oe, atr. Xl. 484. 6 iłr. 

— Wykład ekonomii społecznój, napisał .... 
prof. nauk. pol. pnry ck. Uniw. Lwów. Lwów, 
Oabrynowicz i Schmidt, nakładem autora, 
I drak. Zakłada oarod. Im. Ossolińskich, 
1078--1874 w 8ee. Tom L Itartka tjt^ str. 
f^ aa Tom ą 4 kartki nieUoib., itr, »«. BiUlilSKU Woładymir. Besidka IL Fottarmn- 
cza, noweletta napysał ..... Kołomyja, s peca«- 
tni M. Biłoasa, 1876, w 8co, str. ^2. 

BILL Jaa Jarzy (Dr.) Nafwainiejsze gnytrjr 
jadalne i jadowite. Wy)aśnienie do tabhc 
ściennych szkolnych, wykonanych wedłag na- 
tury w barwnyoh oadskach przez Antofaiego 
Hartingera, wydanych pod tymże .samyia ^- 
tnłem przez M. A. Beckera, c. k. radce nkol- 
nego, z rozkazu c. k. Ifinisterstwa Oświece- 
nia, skreślone przez Dr. Medycyny, pabl. 

zwycz. Professora Bo^niki i Zoologii w Jo- 
anneum, b. Supplenta Botaniki w c. k. Uni- 
wersytecie w GracUf oraz na polski język prze- 
łoione (przez Dr. J. B. Czerwiakowskieg-o). 
Wiedeń, c. k. Skład ksiaiek szkolnych, ISSO, 
w 8ce, str. VI i 145. 31 kr. 

— Snidnyi Madowityi huby podia .... opy- 
sał po ruska Wasyłyj Wolan. Wiedeń, nul. 
c. k. dyr. wydaw. szkolnych ksi4żek, ^rp. 
00. Mechitarystów, 1862, w 8ce, str. Y i V&. 

— Zarys Botaniki dla klas wyższych sakół 
średnich^ z ntemiecińego przełożył Prof. Ło- 
mnicki. Lwów, 1875, w 8ce, str. 386. 2 xlr. 

Biłlault M. ob. Lettre (1865). 

BUŁROTH Tesdor i Kaanif Fraae. Chirvgria 
o^lna i szczegółowa. Tom pierwsay. Chiror- 
gia ogólna. Przekład dzieła: Die a09SBial4Be 
Ghirurgische Pathologie und Thecs^ van 
Pr. Dr. Billroth. Berlin, 1875, pms Drów 
F. Aksamitowskiego, J. Pawińskiego i Sohrei- 
l>era (M. Mendelsohna J. Zalejskiego) (a 1^ 
drzeworytami w tekście). Warszawa* oaeiosi- 
luimi (xazety Lełuurskićj, 1876, w 8ce, 1 kar. 
tyt., str. 862. Treść str. 2. Tom drugi. Cłii- 
rurgia szczegółowa. Przekład dzieła: Łetir- 
bach der spećiellen Chirurgie filr Aerate und 
Studirende yon Dr. Franz Koenig Prof. cL 
Chir in Bostock. Berlin, 1875, praaa Dm Ot- 
tona Schreibera (z 181 drzeworytami w tek- 
ście). Warszawa, czcionkami Gazety Łakar- 
skiój, 1876, w 8ce, 1 kart tyt TreU atr. VI, 
750 od autora, str. 2. 10 rublL 

BIŁ0U8. Cisar Franc. Josyf L to^rator 
Austryi i prócz. Kołomyja, nakŁ i oacioalui- 
mi M. Biłousa, 1879, w 8ce, str. 7a 

8IŁMB M;e1iaił. Caytalaia Narotoi ttiakij 

i istoriczeskij kateohia, isdaw Kokwyj a, 

M. Biłous, 1874, w 8ce, str. S44. 

^ ob. Rada (1878). 

BitAUS 8. Szezo kożdyi Rusin pri nadeho- 
diaszczich l)ezposredstwiennych wrbotach do 
końede znati powinien. Sostawil 8. B. Ko* 
lomyja, z piecaatnie Michaiła Bieloaaai 11 
w l2oe, str. 89. 

BIŁOUS Teod. I. (ur. 1828 r.) Cerkwy ras« 
skija w fiałycil i na Bukowyni. KołoiUTl: 
czereakami i faklywenijem M. Biłooaa, 187 1 
w 8ce, k. niel. 1 i str. 184. (z 85 
w tekście). 

— DaiaiU dokaay rewnosty iłjr i 
w dfiaoh eerkawBf oh. Prjrbawieahe k 

oaB^ 9 cMkKMh iuftUoh w Btijrajl I Bał ' ^u. - tiLAsziTSem cbtea. Wien. Uof- u. Stuladrnckeret, 1866, 
w 8m, str. 40. \ bez- 

ich n- 
srdso- 
iBtnic- 

1875, klwar- 
BluBz- 
■. 110. iktach 
Kicb- 

, 1876, W. L. 
1S73, oicial 

iMOkO- 

i76.... 

! nieL 

siemi 
Tow. 
ikova BISCHOFF ks. JAief (pod pMadonyinem K. 
BoUndena). Nieomflni. PoTieU przw 

SnrioionA z niemieckiegro pnn K- F. Wy- 
awnictwo Jósefa GrąjnerU. WKrHiBwa,ouloii- 
kami G&sety Lekarskićj, ulioa iw. Knyika 
Nro 1343 (nowy 9), 1671, w 8ee, 1 kartka 
tytuł., atr. 118. 

— ob. BaUndoH. 

Biakupl ob. Kfłrnńiki WaloJwh (katalogi 
1877), Krijrianaifiki W. (katedra 1877). 

BISKUPSKI Anttnł Jan z Gostynia (ni. 1819). 
Ein Beitre^ sur localen Behandlnng der Łun- 
ceDcavemeD łnaiig. J>is8ert. Oreifenald, Dmok 
d. Uiuv. Bnchdr. von F. W. Kmdke, 1876, 
w Sce, str. 28. 

Biskupttira krakowskie ob. Sprawa (1879). 

BiMMrt ob. Benn J. (Hrabia 1875), Klaoikt 
Jul. (Dem 1676), LiioiBur Lud. (1879), PtaMr 

mu. 

Httlilhier ob. Reilenku|el K. (1874). 

B(lTHER). Diplomatische Owehichte der 
Polniscben Emigratioii voa....r. Diacordfa rea 
mazimae dilabnntnr. Salloatins. Stuttgart, Ver- 
lag der J. F. Cosfschen BDcbbaadliuig, 1842, 
w 8oe, atr. V1U, 346. 

Bittner Jarzy ob. Fredra łan A. (Komedye 
1872). 

Bittner Wino. ob. Eratliaga (ISSO). 

Bitwa pod Grunwaldem. (Oiobne odUeie 
z Czasu). Kraków, nakl. i druk. Czasu, 1878, 
w Sce maWj, str. 'iO. 

BITZIUS H. Barbara Ubryk die eingemau- 
erte Nonite in 21 jiihrL achwerer KerkerfaafŁ 
2 Aufl. ReatliDgen, Enslin et LaibUn, w 16ee. 
Btr. 6i. 20 fen. 

Biurka (Z kobiecogo), zwitek niespalonydl 
Bsp&rgdów, pnez autorkę gPod BeKretem". 
Warszawa, red. ,Przegladn tyg.", 187&, w 16ce, 
Btr. 263. 30 kop. 

Biurokrattw (Do) ob. J. Wladytław. 

Biurokrata ob. F. i. 

w 16oe, 

BiasbawUimmnkł J. H. ob. AM (1674). 

BUCKBURH praf. Jak oaleły ocbraniad 
niemowl;, czyli przestrogi dane matkom, pne- 
łołył z angielsidego ks. S. T. Haukielun. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Fel. Kro- 
koszyńskifij, 1877, w 8ae m^śj, str. 29. 36 cL 

BLACKWEI Elifeleta Dr. Dla wszystkich: 
Religia zdrowia, Pneloiył Ą. NalepiiukL 
Waiaaawa, 1874, w I6ce, str. 83. 10 kop. 

Blaetter (Froriocial-) 1846 ob. Ciwillna- 

Blaba lan ob. Erallinga (1830). 

BLANCHIM Xaw«rj dr. Wiadomość o wioio 
StOnt-Baphaei. Paryt, lib. J. B. 6aiUfói« et 
fils, imprim. Belf^ 1879, w Sce, atr. Hi. 

Bialutki W. ob. Wllkmmtkl Aw, ti ^Ua - BUM MAUj Kotm bialeriąiie sur StaniBłas bł«ti- 
Muant depois la yiolation de m deąuestr^ 
juj|qu'<ji riuau^ration de sa statae. PwrU, 
1831, w 8ee, str. 44. bock (Tbe) of Riu»ii. London, 
1876. (Podobno piteekM Cflapilckiego: Czfirna 
fcBłęga.) 

tiUŚAINAKI Mme de. GhHsHtió et Gu8tav^ 
on le triomphe de la religion sut Tamoat et 
Fambition. Koman historique. Łondros, Paris, 
ohez BoBsange et Maason, tfp. R. Jnignó, 
1815, w 8ee, str. YIU i SlO. 

Mick (Ein), in die Zakanit, Betrachtanffen 
liber die Dolitiscben and militariscbea Yer- 
hftltnkUe Ostorreich-Uogams und Basslands 
mit i^ezutf auf einen Krieg. Kasohatt, Yerktg 
und Druck von K. Werfer, 1877, w 8ce du- 
żój) str. 55. 1 2dr. 

(Śtr. 33-;- 41: Die Karpathen: str. 41—51: 
Die strategiechen VerfaaftniB8e Galident za 
den Denacnbarteń Kriegsschanplatzen.) 

BLiZlASKI Mztf. Chleb lodzi bodsie, ko- 
medya w Jednym akcie (Biblioteka teatrów 
ainatorskicn. Ner 14). Lwów, ^. H. Biohter, 
druk Qaze^ narodów^, lBł9, w 8ce, str. 23. 
4Ó cht. 

— Dziwolągi, szkice i ehraaki z łlnsteacHa- 
mi Franc. Kostrzewskiego. V^arszawa, nakł. 
J. Uńgra, 1876, w 8ce, str. 35l. 2 złr. 50 et 

— Marcowj kawaler, krotochwlla w jednym 
akcie. Warszawa, skład główny w księgami 
€kdbeihtterii i Ifolffa, W dmbumł S. t>rgel- 
bMkda SjTbóW, i6r5, w 8ce, trtr. 78. 30 kop. 

— Toż. (Biblioteka teinlrów amalorskich, 
Ner 17.) Lwów, P. H. Richter, druk. Gazety 
nsrodowi^^ 1879, w 8ce, str. 21^ 1 ni«l. i 4 
Utogh 4& ctit 

— Przezorna Mama komedya w irzech ak* 
tśKib jMtem ..... Główny MsA W księgami F. 
H. R4!^ya w^ Lwowie. Z tlnikami „Oazety 
naMdoWóJ'' J. DóbrzaiśkSóiró i K. Otomana, 
1878, w 8ce, str. 37 (I). (BibUotekki tetttróW 
amatorsldok Mr. 4.) 

— - M§ż od biedy, komedra w 1 aloeie (Bi- 
bUoteka teaitr^ aBaat(]a*skioo, ^r U). Lwów, 
F. H. Richter, I zwi^kowa druk. 1879, w 8ce, 
str. 19 i 1 ni. 40 cnt. 

— t^ąn bamazy, komedya konkursowa w 4 
akt^h ^i1bliotek& te^ów <im$itorskich. Nr. 7). 
Lwów, F. fi. Richter, dtlik. J. Dobrzańskie- 
go i K. tlfoma^ 1878, w 8;se, str. 1 iii., 63 
i 1 1^1 1 złr. 

— Pan Dama2y przekład A. C. i Yoigta 
w t I87t ni& nieihieckie. 

— ob. Itymaa (Cellini, ttistrz Adam), Fefiral. 

Bliiniąta syamscy ob. Bitgrafia (1870). 

BLOCH lean. Commission speoiale des Che- 
mins de fer Rnsses. C^culs et matóriaux ser- 
Tiuit A rófeetbTfssement des caiitoeś de retraftes 
et deb taiss^BB d^asdbr&irceB fiour łes „In^alidet 
du trayiUl*' eu Rctsfite piit Jetti Bloeh tthiA- 
i^ut d9 te DOMtoM^B ipecMe tłes ObeMw de fer msses 8t Pet^rsburf , 1676, w 4ćq, 
4 kHHki nieltezb. śtr. li, 2 kart nL flfr. 17, 
str. 7, 88 kartek. Tabelli po rossyjuka % po- 
prtyle^lanemi tytularni fraheuzkiemi i śtr. 18. 

->- Le chemins de fbr Russes Reeettes et 
Dópenses d'exploitation Prix de revieht Aes 
tran^orts et mottvement des marehandises 
par Jean Bloch President des Chemins de 
fer Kiew, Brest, Liban et Lodź, Memlife du 
Conseil de la Gratide Sociótó des Chemins de 
fer Russes, 1875. (Warsfiywa) w dnkaami 
Gazety Lełćarskiój, ulica Sto &rz;^a Kr. 9. 
fol. lytoł i Spis rzeczy 2 kaitki nielicab., 
stronnic w 2ch kolumnach IV, 80, XIV. Ta- 
bleanx de Depenses d'ezploitatioB kart. 69 i 
11 tablic litogr. i XVI planches. MedaiBe de 
le Olaste a rexpositioa du Ck)ttgtós geogra- 
phiąue k Paris 1875. 

— Rusk^a Maznyja dorogi sitMMiliehM 
dochodów i razchodow eksploatacti atoimosta 
prowoza i dwiżenija gruzów. J. Bloch. ObJA- 
śniekiija k czćisloWyttt i graficzeskim Tabli- 
cam. S. Petersbttl-g, tipogral^a Mjnlster8tvra 

Sutei soobszozenija (A. Benke). Po Fontaalne 
ir. 99. 1875, w 8oe dućój, 1 kartka tyt, Btr. 
X, Vlt 318 i 2 kartki nieliczb., 1 tabek do 
str. 71. 1 tabela do str. 216. 

_- W kwesty! drogi ielaznó} nfedwiślań- 
ekićj. Na końcu: W drukajmi CzerwltAiegti 
i Spółki^ uliea ńwięto-Knyzka, Nr. 1826. War- 
szaw- 30 aentifdiirija, 1874 goda, &!.» "tr. 4. 

— Zasadtłttsze rachunki dotybzące uihcad^d- 
jiia i biUnsOWania kass emer3ftalnych. Wyko- 
nane dla dróg żófoanych. Brzesko-kijowski^j, 
Libawskiój i Fulbryczno-Łódzkief. Cakmls ser- 
vant de bases pour les caisses de retraita 
óKóoulós ponr les ehemins de fer: Brest-Ki 
jew, Liban et Łodi-ifaniifacturier. Warssawa, 
yanoyie, 1875, w yee. W Typogmtt Medi- 
^cinskoi (jrazety (Gazeta Lekarssa), 1 kal^fta 
tytułowa^ str. 11 i 17 Icart nieliaab. (OblioM&ia) 
("^dane staraniem Blocha). 

— Tableau aftaNiistiąue de riatueiiM des 
■ckemiaa da fer sur Tetat eoonomiane de la 
Russie. 1?. i -*- T. Wanzawa, 1878, w 4oe, 
iearazem atlagy tablic i mapp in folio. (Ter- 
minologia polska«francnzka i rossyjaka. W^p^tt- 
braćownicy Ad. Egers, Witold SSuteski i uinL 
Koszt dzieła mu^ wynosić 200,000 hibli, co 
nie prawdo)>odobne.) (W kaidym i^sftu Mo- 
bna edycya.) 

BLd6K MlHKyoy- Praktyczny wyUad nanki 
gospoda^twa siK^eeziiegp dla mknudeży, pnee- 
tolył z fraiienaKiego J. ŚwieeiekŁ Warawira, 
naicL wydawn. 6. CzamowsKiego i%^ 18TO, 
w 8ce, str. 113. 40 kop. 

SŁAZIWZ kufli Ustawy ły6bk t^ebotee^^ 
praee ..... opata lueieńskiego cakenil dw. Bie> 
nedykta. PetpMn, J. N. Roman, 1871, w tSce, 
str. 176. 5 Sgr. 

BLUM Stan. (z WanaiWy f 189). De aite- 
uoil w^Mi cartfi atHo veo(li«al(u!B BlatotH. HENTAL - M-AWATEK :■ Sepant 
Ir gerieht 

), Bkreillł 
drak. W. 
(OdbitkA 

ie o Btanje 
pryk6wiiń|, 
kop. 

eh wKnI- 
PraefElado 
J»g:., 1878, «j na raz- 
1 habilita- 
Isobne od- 
^cznego.) 
kop. 

threnprobe 
... in Kra- 

fr. 40 nnd 
b. OB. t^Ł 
Przepadek 
71, w 8ce, 

nds pned 
ił Prof..... 
lef|K>1874). 

Itrami a^ 

rof. Dr 

, Kraków, 
yt., rtr. 33. 
niadek ea- 
ków, 1669, tzecz c>y- 
Łk. dn. 16 laUCjprZ' 
wie. Wat BImz», Ealendanyk damsU tu r, pne- 
fltępnT 1873. Lwów, J. Oaieeki, w 8ee, str. 
93 i 35. 60 cenŁ 

— nsmo tyfTodniowe iUuBtrowane dla ko- 
biet, obeimnifce artyknły o wjchowanin oałe- 
tfcznem I moralni, poezye, obniiki drama- 
tyczne oryinnalne i tłumaczone, powiedei. ły- 
ciorysy znakomitych kobiet, kńmikę wiado- 
mości krajowych i zafrnmicznycb, sprawoEda- 
nta z literatury, muzyki i aztak. wiadomości 
z faiidcny, oraz na osobnym dodatkn rysuDki 
mAd, htuDów. robótek wraz z ich opisem. Rok 
VI. Tom TH. Redaktorka Harya Ilnieka. 
Warszawa, nakład GlUckiberf^, drnk. S. Or- 
irełbranda. 1871. fol. 53 Stów. str. 404. Do- 
datek Wzory obiorów i robót str. 306. Do- 
datek nadzwyczajny (powlećciowy) atr. 148. 
Rocznie 13 rubli. 

Rok Vn. T, Vni. 1872, HN. 53, rtr. 41B, 
wzorr N. SOS i dodatek powieiciowy str. 66, 
48, H, 17, 9, 8, 4. 

Rok VIIL T. K, 1873, NN. 53, ttr. 424. 
Wzory Btr. 212, powieści str. 60, 28, 44, 90, 
4, 4, 56. 

Rok IX. T. X, 1874, str. 416. Wiory str. 
a06, powieści str. 208. 

Rok X. T. XI, 1876. 

Rok XI. T. Xn, 1876, NH. 52, atr. 416. 
Dodatek powieściowy str. 212. Wwiy nbio- 
rAw i robót str. 308. Nadto takie krojów. 

Rok XII. T. Xin, 1877. 

Rok Xm. T. XIV, 1878, NN. 59. str. 416. 
Powieści Btr. 126 i 72. Wzory atr. 208 i t«r 
blioe. 

Rok XIV. T. XV. 1879. 

BŁACHOWICZ Pł>trl«driU. WiadomoMpe- 
wna o obrazie KajdwictBzAj Haiyi Panny 
w siemi DobrzyńsktAj w kościele Skępakim 
kaięty Bernardynów od kilka wieków endftmi 
i łaakami wriawion^f, po pi^ty ras do drakn 
podana w Waracawie 1827. Dla wynody du- 
chownój Chrześcijan poboinych mianowio)« 
tych, którBV w obrazie w kościele Skęp- 
akim XX. Bernardynów znajdajacym się i 
w r. 1755 koronowanym cect^ Naiświęt^Ka 
Haryj; Pannę Matkę Boł« X. P. B. Warsza- 
wa, w dnikuni pod finn^ H. Chmielewakte- 
go, 1843, w 8ce. 

— Toż: praedrak. Warazawa,. drnk. St. 
StTfbBkiego, 1849, w 16ce, str. 127 z lyetn^. 

— Toł: przednik. Warszawa, 1858, drak 
Kowalewskiej, w 16ce, Btr. 127 a ryeio^. Bławatek. Kalendarzyk damaki na r. I870. 
Bok 1. Lwów, naUad i drak W. Hanieckie. 
go, 1870, w 12ce, str. 157 i L draki, taddeł Bygienę praez DobiejnewBkiego,^ 0W8KI - BOBItOV8El ^, Ma- t. komen- 
iliłarnego 
10 Jnnii 
olumnacb 

99 r., fol., 
wanfa fi- 
lm skry- 
łlk otnj- 
t w wko- 
>wie. Po- i flber die 

a. Berlin, 
rey, 1875, 
Irnck ins Św. Jkiift 
doMsno- 
nów, t»k- 
unł jafcie- 

fol. (Nft 
le obm- 
L Wkie- 

[Atecbicm 

MB, DIO- 

i Ciieato- 

ockb&nui 
owym ar- 
'A kop. 
Uiinien ■iator. CncATien^i, Cnnłni In ChruiiAw. 
Craooviae, ex typognpłiik Ephemeridnm 
„Cug* snniptlbiu anotoris, 1878, w 8e«, itr. 
Vin, 112. 

BOBIATYASKI linicy. Nauka łowiectwa. T. 
1, 2. Wilno, J. Zawadiki, 1823 — 1826, w 8ce, 
■tr. X 245 i XVI 360. 18 rip. 

B06IKIEWICZ TMder. Poradnyk dla Inbttfl- 
low ikotowodstwa, lostawlenyj.... prychodny- 
kom w WMyciyni, iidanyl T. Biłoneom. Ko- 
łomyia. H. Biłona 1 Spółka, 1864, w Sce, 
Btr. 140. 

BOBIN Romuald ii. (oaaeiyciet a. k. wyi- 
Bz^i izk<^ realnśi). O itopntowanin praymlo- 
tnikdw w jetykn polakim. Na podstawie gn- 
matyki porównitwciAj opncował. W Jaroeła' 
win, drukiem kaięicarni H. Bohaau, 1876, 
w 8ce, itr. 46. 60 cnt BOBOWICZ Anttai-Loefen. De la fl6vre hi- 
tennittente eymptomatlqne de la Kthiaae bł- 
liaire, tbiae ponr le doctorat en uMeciDe, 
pr^Bent^e et imntenne derant la faoult^ da 
Paris. Paris, imp. Parent, 1878, w 8oe, ete. 87. 

BOSOWHIK Ludwtk. Satie ans Binmtlioheii 
RechtB- nnd Staatawiaienscbaften. Lemberg, 
aus der Oasolińskiachen National -loatitnta- 
Druckerei, 1861, w 8ce. atr. 8. 

BÓBR ob. Jansla Eug. (Obrazki 1876). 

BOBROWSKA Tertma (BnnkawiT). Ochmi- 
■łizyni penayl panien w Wilnie. Moralność 
damska zebrana i rótnych aotorów przea Ter- 
resę B. 

Cnotliwa tona, matka rz^na froapodyni, 

Heta, dzieci, domowych, Mczęśliwymi czyni. 
Elłbieta Dniibacka. 
Wilno, w drakami XX. B»*yllan6w, 1817, 
w 8ce, Btr. IB 1 1 k. niel. (Przypisała autorka 
pannom Wolfgang.) 

(HoralnoM dla Panien przea J. Bobrow- 
skiego, tejte dedykowane.) 

BOBROWSKI B. Grodnienakąla Oobemlja, 
Sostawił ozlen Imp, ras. geon. obsiczestwa- 

General. Sztaba podpołk (MeteriUy dla ge- 

ogralii i statistyki Rosiyl, aabrannyje oficera- 
mi Generaloego Sztaba.) CzęAcI II w 4 woln, 
minach. S.-Peterabarr, typofrr. Gener. Sztaba 
1663, w 8ce, atr. XXII, 866, II i 2 mappy; 
Btr. Vni, 1074, II i 1 plan; Pryłoieoija atr. 
II, 247 i VI, 392 i 72. 2 mb. (2 tal. 10 sgr ) 

— Statisticzeskije opisaoije Grodnłenskoj 
gubemii. Peterabnrg, 1860, w Sce, str. 67. 

BOBROWSKI lin (f 1823). Przygody Aiy- 
stonouaa tininacEOne przez J. B. Wilno, druK. 
Baiyl, 1809, w Sce, str. 56. 

(Teit francniki proz^ Iłómaczenie wierszem.) 

BOBROWSKI Michał. Wyobr&tenia Boga 
w pierwezey z porządku AJcdie Mo^esza 
poiune. Rzecz na pnblicznem pOBiedzenin Ce- 
aarakiego WileAikiego Uniwersyteta d. 90 
Czenrca 1823 rokn pnes Profesora nadws, łO MBBZTRflKI — BOCBEMBK PioM S. miftna. Wilno, dnikiem Jtee& 8it- 
wadskiego, 1823, w 8ee, ttr. 16. 

(Wyff tek z deiejów Dobrocsynnodd T. II. 

Nr. 7.) 

— Nekroloir X. Platona Soenowskłego. Wil- 
no, 1828, w 8ce. 

— ob. Dowgirtf (Zbiór 1824). 

iOiRZYŃBKf M Mtftł. Dsiąje ojcsyste z ssscze- 
ffólnto awz^lędDieniem Galicyi, dzieło prof. 

Untw. Jag do aźytku wyższych klas szkół 

średnich zastosował Michió Cłiyliński. Kra- 
ków, nakł. G. Gebethnera i Sp., dmk. Wł. 
L. Anczyea i 8p.. 1879, w 8ce, str. Vn i 
868. 1 złr. 50 cnt 

— Dzieje Polski w zarysie. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i WołiTa, Kraków, G. Gebethner 
i Sp, druk. Wł. L. Anczyea i Sp., 1879, 
w 8ce, str. 494 i V. 

— Historya prawa nfenaieekiego w zarysie 

wraz z hiatoryą prawa tego w Polsce przez 

Zesayt I. Pierwotne ludy germańskie i pań- 
stwo Franków. Kraków, nakładem autors, 
w drakami Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
1876, w 8ce, str. 184. LXXIX. 1 rs. 36 k. 

— W imię prawdy dziejowi], rzecz o za- 
daniu histoi^i i dzisieJsKÓm jój stanowisku, 
z powodu głosów dziennikarskich o swojój 

ksifżee yJHieje Polski w zarysie'* skreślił 

Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kra- 
ków, druk. Wł. Ł. Anczyea i Sp., 1879, w 8ce, 
str. 40. 30 cnt. 

— JuIhIcusz niemiecki w Malborgu (Odbit- 
ka z Czasu). Kraków, druk L. Paszkowskie- 
go, 1872, w 8ce, str. 33. 

-^ Kazania Sejmowe Skargi, wykład pu- 
bliomy, miany a. 29 marca 1876 r. w Kra- 
kowie. Kraków, nakładem i drukiem Wł. L. 
Anesyca i Spółki, 1876, w 8ce, str. 32. 30 et 

— - Ortyle Magdeburskie. Przedruk faomo- 

fraficzny z kodeksu Biblioteki KómickióJ. 
oznań, nakładem Biblioteki Kómickiói, dru- 
kiem J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński 
w Poznaniu), 1876, w 8oe, str. 11, kartek ho- 
mografowanych 12. 2 złr. 60 cnt. 

— O podziale historyi polskiói na okressr 
(Odbitka z Niwy). Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk. Wł. Dębskiego, 1880, w 8ce, 
str. 24. 30 kop. 

— O dawnym prawie polskim, iego nauce 
i umiejętnym badaniu (Odbitka z Niwy). War- 
szawa, główny skład w ksi^ami St. Czar- 
nowskiego i Sp., ulica Chmielna Nr. 8 nowy, 
w drukiffni Józefa Sikorskiego, nlksa Nieosla 
Nr. 11 nowy. 1874. w 8ee, 1 kartka tyti^., 
str. 87. 60 Kop. 

— O nieznanym układzie prawa poldciego 
prsez Jana Sierakowskiego z r. 1664, napisał 
..... (w Krakowie), b. w. r. (1876), w 8oe, str. 
37. (Osobne odeicie z Rozpraw Akademii 
Umiejętn.) 

~ O ustawodawstwie nieszawskiem Kazi- 
ipieraa Jagiellończyka, iM{Heid ^f»ków. Frfedłeki, nakł. t drak. Unfar. J^^ 187S, 
w 8ce, str. 168 ł k. 1. 1 mk 20 kop. 

— Wiadomość o uehwałaeb ^andtt Piotr- 
kowskiego a r. 1406, oraa takiegoś zjazdu 
z r. 1407 podał Dr. Miohat Bobrzański Osy- 
tano na posiedzeniu komisyi histoirczn^ dnia 
13 Paidzier. 1873 (w Krakowie, 1873), w See, 
str. 16. 

— O znłoieniu sądów wyższych prawa ui^ 
mieckiego ina Zamku Krakowskim, akretilL.... 
w Krakowie, w druk. Uniw. Jag., 1875, w Sce, 
1 kart. tyt., 1 kartka poprawek, str. 164 I>o- 
datki str. XV. (Odbitka z IV Tomu Spraw. 
Wydz. hifit. filoz. Akad. UmiejęŁ) 

BOBtZYŃSNI M. i HEYZMANN U. (Staroda- 
wne prawa polskiego pomnikf. Tomu V^fo 
częńć pierwsza.) Berom pubłieanun seientiae 
qnae saeculo XV in Polonia yiguit Honumen- 
ta litteria. Editionem ccrayit Michael Bolnrzyń- 
ski. In supplemento: Statuta SynodaHa An- 
dreae Epi. Posnaniensie edidit Dr. Udalrle«M 
Heyzmann. Craeoyiae A. 1878 Sumptfboa Aoa- 
deroiae Litterarum-Typis V]. Anezye et ao- 
cioram, w 4ce, tytuł 1 przedmowa 9 kafttt, 
następole : Tractatus de natura Juriun et Bo- 
norum regls. Et de Reformatione regnf ae 
ejus republicae regimiae. Quem in luflem edi- 
dit Stanialans Zaborowski fiegni Pokuiiatf 
Thesauri Notarius. Ex rarissfma editlone aa- 
thentica opera M. Bobrzyński nunc iterum 
editus. Craeoyiae, 1877, w 4ce, 2 kutki nieL 
ust. od str. 13 — 316. Suppl^nentum: Sftatuta 
S3modalia Andreae Episcopi Posnaniensis sae- 
culo XV oonfecta edidit Dr. UŁ H^fwnmn. 
Craeoyiae, 1877, p. XL. 

— i prof. Łiske o Zycrmuncie I (ua^fsał 

dr ski. Odbitka z Przegląda polskiego). 

Kraków, druk. Czasu, 1879, w 8oe^ atr. 41. 
40 cnt. 

^ ob. Nalteki i. (NaJnowsM 1679), Jfailtnlia 
Waler. (O książce 1879), Litke %m9ff 0B7^\ 
8zii|iki lś«. (Dzieje 1879). 

BOCCACCIO Gfoyanni. Dekameron. Sto no- 
welli. Z oryginału włoskiego pierwszy prze- 
kład polski Władysława Ordona, SI tomy. 
Lwów, nakładem tłumaeza, skład w katAgami 
F. H. Richtera, z drukami Dziennika Pokakie- 
go A. J. O. Bogosza, 1874 — 1875, w 8ee, 
str. 446 i n i 381. 6 złr. 

BOCHENEK Misc^yaław dr, praf. fil^onomia 
polityczna, wykłady uniwersyteckie. Kiaków, 
1879, w 4ce, str. 486 (litogr.). 

— Kredyt jako czynnik ekonomiciaego , 
etycznego, spółeezneigo i poUtycaao^a roz- 
woju spoleozeństw. Napisał Dr docent .eko- 
nomii pol. przy Uniw. Jag. KirifAWy nakł. i 
druk. Uniw. Jag., 1873, w 8cQ, k. 1, atr. 4^ 

— Sprawozdanie komisyi kontrol^§<|^ dla 
Kasy Oszczędnoóci z codjęteąo przęa ni% do- 
chodzenia w przedmiocie nieprawidłowości 
wykrytych w Zarzfdzie Kasy Oszesędnośei 
przy lustracyi szczegółowo} w mieaifau aier- 
poiii 1877 r, dokonanój przedłatene wydzia- . fiO^fitf BOOEK. Katalog kiięnmi i haniUn papieru 
ve Lwowie 1. 3, ul. Ormiańska. PnemjH, 
Irak. grec. kat. kapiioły, w 4ce, k, 1. 

BODIAHSKIJ 0. O natodni^ poeiTi stawiu- 
ikich plemen. Moskwa, 1837. 1 iłr. 60 cnt. 

— O poiikaeh moloh w PoinańskoJ {Hribl. 
Hbiiotekie. Mmkwa, 1M6, w 4ce. BO cAt 

— O WTemeni proisbołdenija aławiailisklch 
>iBmen. Z atlasem O 19 tabl. Moskwa, 1B55, 
r 4ce. 3 ztr. 

MDMARCSKW. MItm Sauapan kt. Die gei- 
itigeo Bosea oder eine Etn- and Atileitong 
Mt andicliligen Penolvininff d«r mit AbUi«- 
:en begnadigtsD heiligen Bosenkr&oze der 
firołsch katboliadieii Kirche etc. Ans mehre- 
ea Gebet- und Erbauungsbilchem luaammen- 

;etragen voii f rtester des Minoritenordetu. 

^emberg, Dniek von Kornel Pilier, 1866, 
r 8ce, str. VII, 431 i VL (Cierpi^ głównie 
, polekiego deieła : Korona Marri eto. Lwdir, 
861.) 

BOOUSZYŃSKI Stu- O ubdjstwie ce stano- 
rieka teoiri i prawodawatw ob<nri)złij^cjeh 
nei ..^ Mag. prawa i adm. Wanaawa, H. — ob. Dwhani (Bez wriAcU 1871), Dlkna 
lapMNk (Siwiu^rr" 1^'^)) SMUaa S. (1BT7). 

MDYMKI J. Ueber die TemperatarerhO- 
ung abgefenertor bleieraer Geachosse and 
lOhmelzuDK derselben durch Anfeoblagen aof 

iison- nna SteinplattcD von Setiarałab- 

[mck Ma dea Annalea (Bd. VXLV) der Phy- 
ik Dod Chemie zq Berlin, heraiugegefaen voii 
. O. Poggendoif . Leipzig, Verlae TOn J. A. 
tarth, b. r., w 8ce wigkazśj, str. 622 — 625. 

— ob. Młcnlk Franc. (Aijliiietjka 1878). 
B0DYH8KI M. i MłCHMONSKI i. Mapa att- 

fst/czna Salic^ i Itnkowitif', cAKgnit)4«a 
toaoaki ogó\ae nolityoano-aałDinictnoyJiie, 
lomnoikacf jne, rolnicse, a poszezególnie pne- 
iffll krajowf , na podstawie nąJQowazvcb po- 
zakiwań i dokumentów nrtMowTcti w r. 
878 opracowali MaiymiUan Bodjrńaki, se- 
7etara lwowski^ Izbj bandlowty i priemf- 
łowśj, i Jarosław Hiehuowski, ininiier. Wien, 
>niek V0B Fr. Ja^ier, (1870;, fol. wtelUe, 

: 988-000, 10 arkasi;^ kolor. 

BDEHM lanaltir. Spostrzelenia fitofenelo^ 
cm w okolicr Krakowa w r. 1876 pcaea o. 
, kcHDiannsa Połic^. B«i du^bm omkn i 
okn (1877), w 8ce, str. 6. 

■OEIfM W. M. TabcIlaryezDy prwgi^d ud- 

Ssaaj starych onu nadki^ drzew w la> 
Zachodni^ Galieyi s knłtkieni objaiaie- 
iaM cv do miejao aa któireh rosa), kh 
riskn, wywkotai i {[nAoiei, jak nietaM) a inne* 
' WbnnitnraguiitfpoFiyiaoiir piwit... 
kktwŁmlnefO koiiiis«nv do i '~ lieolnel 
. Łtat 
Ii tóEbkiSCS^ — BOGtCKl -» -^ • — i-J- lasów. (Osobne odbicie z Dcieniiika rolnicze- 
go.) Kraków, druk. Czasu, 1866, w 8ce, str. 15. 

Btebmische Briider ob. Łukaszewicz Jos. 
(Von 1877). 

BOEHTLINGK Otto. Ueber die Sprache der 
Zigeuner in Russland. (St Petersbourg, 1852), 
w 8ce. 

BOERNE Ludwik. Wybór szkiców i powie- 
ści, tom I i II. Warszawa, wydawnictwo A. 
Wiślickiego 9, druk. Przeglądu tygodniowe- 
go 1879, w 16ce, str. 89 i 70 po 12 kop. 

Boersen Speculation ob. Lipp A. 

B0E8ER C. Grundwesen der thierischen 
Natur, ein reichhaltiger Stofi^fur Philosophen, 
f&r Seelen- und Neryen-Aerzte. Wilna, 1805, 
w 8oe. 

B6g i ludzkość 18i4 autor Mańkowski F. 

^ nadzieja nasza. Zbiór naboieństwa dla 
Cbrześcian Katolików. ELraków, nakładem 
księgarni G. Gebethnera i Spółki, oraz Wy- 
dawnictwa dzieł katolickich, w drukami Wł. 
L. Anczyca i Sp., 1877, w 12ce, str. 619. 
Spis nabożeństwa 4 kartki niel. 1 rs. 20 k. 

— - miłość najwyższa. Katolicka książka do 
modlenia i śpiewu dla wszystkich stanów, 
powiększona dodatkiem nieszpomych psalmów 
i gorzkich żalL Mikołów, T. Nowacki. 1870, 
w 12ce. 6V, sgr. 

— najwyższe dobro, cz^li uczucia serca 
należnego katolika, wydame nowo poprawio- 
ne i uzupełnione przez kapłana zak. 00. 
Bernardynów (ks. €K>lichowskiego). Lwów, 
nakł. St. Baylego, druk. ludowa, 1879, w 16ce 
malćj, str. XII, 4 ni., 402 i 5 ni. 1 złr. 50 et. 

— z nami. Modły ludu polskiego b. w. m. 
(1863), w 8ce. 

— ob. Bobrowski Michał (Wyobrażenia 1823). 

BOGACKI FelłX. Rodowód Uczb i cyf^ (Od- 
bitka z czasopisma Przyroda i przemysł^. 
Warszawa, nakł. autora, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1880, w 4ce, str. 18. 60 kop. 

— ob. Noppe Seyier F. (O źródłach 1873). 

Bogactwach (O) ob. Prądzyńska 8. 

Bogarodzlea ob. Kalina (1879), Maolejowski 
Wacław (Obraz 1838), Pękalski Piotr, Piłat 
Roman (Pieśń 1879), Kymarkiowicz Dr. (Pieśń 

1878). 

B06ATK0 Makary (wspólnie z Saundersem 
i Lachnickim^ wydawał Pamiętnik magnetycz- 
ny. Wilno, druk. Zawadzkiego, 1816, w 8ce. 

B0GDAL8KA Zofia. Obraz z życia dziecin- 
nego. Warszawa, £. Wende i Sp., 1877, w I6ce, 
str. 23. 

B06DAL8KI Czesław ks. zakonu 00. Ber- 
nardynów. Mowa żałobna na cześć Leona 
księcia Sapiehy miana we Lwowie w koście- 
le 00. Dominikanów na dniu 25go września 
1878. Lwów, nakład Jana Chechlińskiego, 
I drukami „Gaz. Naród.**! 1878> w 800, str. 
19, 10 Pt • BOGDAN Jan X. Nauka czytania wMdeąo, 
Kształcenie serca. Rozwijanie umysłu. Zairie- 
rające crócz krótkiego elementarza, powieści, 
babeczki, powinszowania, pocz^ki grunatyki, 
poczf tki arytmetyki, oraz niektóre miary i 
monety. Wydanie drugie przejrzane i pomno- 
żone kilkoma powiastkami, ozdobione 6ma 
kolor, rycin. Warszawa, 1871, w 12ce, str. 
288. 1 mb. 

BOGDANKO Witold. Jerzy. Tra^va w pię^ 

ciu odsłonach, napisał Tomn, F. T. K&- 

kowicz, druk. J. Buszczyńskiego w Torunia, 
1873, w 8ce, str. 108. 

Bogdanowicz M. ob. Choiński F J. (KosbjUc 

1877). 

BOGEDAIN Bernard ks. djrr. sem. naucz, 
w Paradyżu, radzca regencyjny etc. Śpiew^r 
nabożne dla użytku katolików arcliidyecezyi 
gnieznieńskiój i poznańskiój. Wydanie szóate. 
Berlin, Mittler, 1868, w 8ce. 8 sgr. 

Bogiem (Z) a prawda 18i8 (b. m.) (podpis) 
w kwietniu 1848. Wieśniak Sandecianin. 

Bogiem a prawda. Powieść z ostatnich cza- 
sów. (Osobne odbicie z Czasu. Autorka za- 
konnica klasztoru Wizytek.) Kraków, Wład. 
Jaworski, druk. Czasu, 1871, w 8ce, str. 306, 
i k. 1. 2 zb. 

B0GLEW8KI J. W dzień imienin J. WieL 
Imci Pani Marcyanny z Habowskich Florkie- 
wiczowój przez życzliwego z sług d. 9 Sty- 
cznia r. 1812, w 12ce, k. 2 (w ELnkowie). 

Bogśrski Aleks. ob. Moszyński Ant. 

BOGORYA Jaroslas. La bataiile de Grun- 
wald, par Paris, imp. Schmidt, lib. du Lu- 

xembourg, 1878, w 16ce, str. 36. 

— Zwierciadło kobiety: wczoraj, daisiąl, 
jutro, wiersz, napisał..... i^raków, nakł. auto- 
ra, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce 
małśj, str. 21. 

Boguchwał ob. Krflger Geroh. (Die Poleu 

1874). 

Bogucka Jadwiga Mar. ob. Gnida (1879). 

BOGUCKI A. B. Wykaz z dodatkiem na rok 
1877 książek polskich rolnicsyoh i s rolnic- 
twem zwifzek maj^ych do nabycia w księ- 
gami sortymentowo) i składzie nut A. B. 
Boguckiego w Warszawie. Warszawa, A. B. 
Bogucki, 1877, w I6ce, str. 60. 16 kop. 

BOGUCKI Adolf. Krótki podręczny regulamin 
hodowli jedwabników. Na arkuszu z koloro- 
wanemi rycinami. Warszawa, 1871. 60 kop. 

— Jedwabnictwo nasze i obce. Dwa odczyty 
na rzecz Towarzystwa DobroczvnnośeL War- 
szawa, 1871, w 8ce, str. 61. 80 kop. 

— Jedwabnik. Warszawa, druk. J. Berge- 
ra, 1875. 

Bogucki Jteef S. ELlementyna, powieżó. War* 
szawa, 1846 (a nie 1864). 

BOGUCKI (Stachowicz Konstanty). Nauka 
czterech działui aiytme^cznych| przes Kon- « 
stantego Stactiowiosik WarozawiH nakł. 6^« i JiOL — 60JA&SK1 tr. 79. 

Swnal, 
wx, C. 

kop. 
krycU 

teicie 
i (Od- 
. War- 

179). 
1819). ■yskie- zSlo- 

. ^ d togo 

oratont do Uaiweraytetu wi- 
Latego 1803, w 4ce, ark. 1. 

— Do X. Jaim Mepomucaua Korwina Kus- 
nkowskiego, biakopa Wileńskiego w dzień 
jmeun 1802 (WiJno) 1602, w 4ce (wiersz). 

— PrMpectua de ruuvra£e intitul6: Lea 
vka d» Pohinaia illiutrea. (Viliut, lUU) w 8co. 

— Fieeni w dzień nabożeiiatwa rolniczego. 
Wibio, 1802, w 8co, 

— Ponr U fetę de Sa HajćsM rimperatrice 
ft b BeUe Louise Marie le 25 Aont l'an 
i\i an Public de Yilna, w 4ce. 

HMułu aiNSKi sianiłłiw Kottki II. (tony 
z.) Życie kalf cia Józda Pu- 
WarBzawa, 1831, z przodu 

z był Staniriaw, lecz nie 

Wladjfsłkw. Teatr i litera- 
, Biły i trudki naaz6j sceny, 
hner i Wolff. drak. J. Sikor- 
6ce, Itr. 378. 1 rub. 30 kop. 

(Hiatorya). 

W^elMh. Henricti VI na 

anglinskoj istorii loce. pe- 
SoBinakigo. Moakwa, 1811, triqua. 

S. wtt J. I. Ton Kraszewski 
1 nnd seinen Werkon, eine 
Usche Skiize (potwlec. J. 1. 
Leip3l«, WUbelm Fnedrioh, 
nntn Eenkler in Drmden, 
160. 3 nurki — ob. Krunmkl J- I. (Dante) <Anrede). 
BOHL GatnlU. PowieAci hiszpańakie. I. 8a- 

mienie nie da si; zawszyć. Powieić, przez 
Fernanda Cat»]lero. Poznań, X. J. Stacr*- 
ozyńeki, 1872, w Sce, str. 17. (Dod. du Tyg. 
katol.) 10 kop. 

— ob. Rifi Juan. 

BiMsa hiliat ob. Baue Karł. Heinr. (Hersog 
1871). 

SOHN H. Znacienie 1 wartoAć szezeptenia 
ospy ochronnej. Tłuoiaccenie z niemieckiego. 
Warasawa, nakład Spółki wydawniczej kalf- 
garzy, 1874, w 8ce, str. 24. 15 kop. 

Bahamilec Fruciaiek ob. BiDgelajian Hea- 
T* (1879). 

Bebuti StuJilaw ob. Brazewaki Stan. (Mo- 
wa 1827). 

BOHUSZEWICZ Laeyan. DisserUtio inaugu- 
ralis medioo - practica de urticaria. Yilnae , 
1812, w 8ce. 

BBJanDwiki Edmund ob. BntzlitU Ant. h*. 
(O odwiedunia 1869). 

BOJANOWSKI P. Gescbehenes und Geecbrie- 
benea, TagebuchtiEtter einea Jonmalisten aiu 
den ł^egamonateu der Jahre 1870 u. 1871. 
Weimar, BOhlau, 1871, w 8ce, str. VI i 202. 
20Bgr. 

BOłANOWSKI Tsmaaz kł. Mowo Boie, we 
wszystkie niedziele roku w kościele pańdal- 
oym Ś. Krzy^ w Warszawie, na chwale Ito- 

EA W Trójcy Świftój i ibawienny pożytek 
liżnich opowiadane. Wydanie drugie. Pelplin, 
1H73, w 8ce, str. 559 i 349. 4 rub. 80 kop. 
BOJANUS Ludwik Hanryk. Craniomni arj^- 
lidis, oviB et caprae domestioae Comparatio 

auctore A. C. N. C. S. Additis tabulie dn- 

abtis chalcogiaphicis w 4ce, str. 10. 

— Eduard ColQmann'a Gnindaiitze dea Huf- 
beschlagea, aus dem engliachen durcbaus om- 

gearbeitet von Giessen, 1805, w 6c«, t 5 

rycioamł. 

— Sendschreiben an Mr le Chevalier Ge- 
orge de Cavier de TAcad. des aciences etc. 
Ulwr die Athem nnd Kreislanfwerkzenge der 
Bweiacfaaaligen HoacbelD inabeaonders dea A- 

nodon eygneum Ton Dr. Med. et Cliir. etc 

Multa magnonuu vironim indicio credo, ali- 
ąnld et meo virdtco. Mit Abbildungen, 1818, 
w ^ Btr. 3(> 1 tablic 2. 

(Wyjątek z pisma: Isia Ton Oken. Od atr. 
13 do ko&oa jest: Antwort auf Uemi Blain- 
Tille'a gemacDte Einwendungeo , in Uetreff 
der Athemwe^eoge der zweiacbaligen Mu- 
aclieln.) 

BOJARSKI AtgkMMlar. Przepisy ^cz^ sle 
wewnętrznego działania urzędowego i purz^d- 
ku czynności w a^dach karnych i proKuraU)- 
rjach rz^owych, przełolył tudzież ustawami 
i rozporzfdzeniami uzapehiiaj^eeml objsinit 

Dr Kraków, nakład d^ami UnjwereyŁ 

Jagiellońskiego, w komisie u D. E. Friedlei- 
na, 1876, w Ice, sti. 117. 1 rs. 20 kop, 

W ii tó3Aimi - BoUitt^lf — Postępowanie karne, wykład. (Ktaków, 
1879) ^ 4ce, str. 497 ((aato^afowane). 5 ehr. 

— Wykład prawa karnegro. Erafków, 1873, 
w 4c6, Btr. 272 i ł6S (auto^lbwane dla 
niyikhi e^d^ntów). 

— Uwa^ nad sprawozdaniem za rok 1872 
z czynności sadów pierwszćj instancyi w Spra- 
wach bimycn położonych w obrębie c. k. 
sada krajowego wyższ. w Krakowie skreńlił.... 
(Odbitka z Przegl. pols.) b. w. m. i r. (Kraków, 
druk. ti. Paszkowskiego, 1873,) w 8ce, str. 15. 
15 cent. 

— Dwa tgb'fiM polskrego sfdownictwa kar- 
nego z wieku Xyi, objaónił (Osobne od- 
bicie z Sprawozdań Akademii umiejętności 
Wvdz. hist. pols.) Kraków, w druk. Uniw. 
1Ś7^ w gce, str. 59. 

— Zasady nauki o poczytaniu, zestawił hi- 
stotr^cznie f.krytyczm'6 objaśnił Dr...... Prof. 

Unii^^. Jag. Ki^akóTi^, Autor, dttlk. Untw., 1872, 
w 8ce, str. 176. 1 złr. 20 cnt. 1 rub. 

— Źbtór ńs^W W sjl^i^wach karnych, Część 
L Przepiąy tycz§ce się wewnętrznego działa- 
nia urzędowego i porz^kir czynności w sa- 
dach karnych i prokuratoryach rządowych, 
przdło^ył radzie2 ustawami i rozporządzenia- 
mi nzitp^łniaj^emi objaśnił pk^ofesor pra- 
wa karnego w Uniwersytecie Ja^elloóskim. 
Ejraków, naldsadem drukami Umw. Jagiell., 
1876, w 8ce, str. 4 ni. i 247. 2 złr. 

— Anśtryaćldego ustawodawstwa w spra- 
wach l^tfmyeh, Część U. Ustawa jo postępo- 
witoiu sartito t dnia 23 maja 1873*, tudzież 
ustawy : O czasowćni zaWi^źeniu sfdów przy- 
sięgłych i, o układaniu list przysięgłych, ra- 
zę^l z ogłoszonemi dotychczas orzeczeniami 
8|du kasącyineęo, ustawami i rpzporz%^e- 
niami uzupełniąj^cemi i.ol^aśńiiy^cemi, wy- 
dane w jprzekładzie polskim {^rzez Wy- 
danie diUgie poprawione i powfększone. Kra- 
ków, nakhiidem di^uk. Uńf w. Jag., 1876, w 8ce, 

'r. 4 td. i 396. 2 złr. 50^ cnt. — ob. Mattel (Szczególna 1877), Mltthellun- 
qiń (1879). 

t^l^Ltsii UzbI Czasy Nerona w Xlt wieku 
pod rz^aem moskiewskim czyli ostatnie chwi- 
le Unii w dyeceżyi chdFmaki^. Fakta zebrane 
prśęz kapłanów unickich i naocznych świad- 
ków uzuęetoił i wyda£ ks. J. Ł. B. Lwów, 
drukiem i nakładem drukarni ludowćj pod 
z^|dem Stanisława Baylego, 1878, str. Yll, 
26* I CXXXVl. 

^ Recenzya rozporz§dźenia księdza Popie- 
la Dseudo-administratorą dyecezyi chehnsKiĆj 
wydanego w zamiarze zburzenia religii kató- 
lickićj w obrządku unickim. Lwów. z dru- 
karni ludówćj, 1874, w 8ce, str. 112 1 fc. ni. 8. 

. ^Wypisał z memoryału ks. PawZa Szymań- 
skiego do bisK. chełmskiei^o w czasie pier- 
wszych usilfowań zmieniania obrzędów unic- 
kich wystosowanego.^ 

AMMBki M^ ob. Broohird (1879). 

P«|oill 9m. tlb. AkM M. (Turoos 1666). B0]£N8f(t (Boiańsfci?). Ćtude sur la gtossite 
parenchymateuse. Paris, 1874. (Thfeseri soiftil^ 
nues k la fac. 'de mód., Nro 445.) 

Bojomir, czyli zaprowadzenia Chraeścłtó- 
stwa ob. Chocłszewski I. 

BOISGAUBEY F. du. Przepadł bez Wieści, 
Romans kryminalny. Warszawa, J. Breslaaer, 

1875, w 8ce, str. 246. 1 rs. 25 kop. 

— Pótkownik - galernik. Romans kryminal- 
ny, napisany wedle sadowych akt, tłomaczo- 
ny z tnincuzkiego. Warszawa, J. Breslauer, 

1876, w 12ce, zeszyt 1—5, str. 240. Zeszyt 
po 12 Vt kop. 

BOISSELLC Dominik (17d4). R61ation inte- 
resante sur la minę de sel gemtue de Pofo- 
gne (uibieszczone w Journu de iH Heortlte) 
1824, w 4ce. 

BOISTEL A. Wykład prawa handlowego, 
przełofył z francuzkiego Stefiin Godlewska, 
kandydat praw (Biblioteka umiejętnośoi pra- 
wnycn). Warszawa, nakł. Biblioteki, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1877, w 8c6, ttr. VI, 
462 i Vra. 3 rs. 

— Toż. Tom II. (BfbKoteka' tńiiej^tnóśći 
prawnych, serya III Nr. 80.) WairsZawa, nakł. 
redakcyi Bibl. umiej, prawnych, dr^ S. Or- 

felbranda synów, 1878, w 8ce, str. 461 i Xyif . 
ruble. 

BOKICWtCZ Leon. Hygiena populaSrńs czyłi 
nauka zachowania zdrowia dła lodir wiej- 
skiego ułożona przesfc Ł. Bokiewioza, kkai^ 

D S Wydanie drugie. Posnań, naklaAen 

ks. Franc. Bażyńskiego, czcionkami Ludwika 
Merzbacha, 1870, w 8oc^ 2 kartki tytidn, str. 
Vni, 258. 

— Opis powiatu Radzymióskiego pod 
względem topo^^raficzno-historyeznym, staty- 
stycznym, hygieniczńym i lekarskim przez 

(Praca uwieńczona nagrodf Tow. Tek. warsz. 
z dam dra MilHiota.) Warszawa, (lenetliner i 
Wolfie druk. K. Kowalewskiego, 1872, w 8ce, 
str. IV i 206. 1 rub. 

BdŁAMftElf Konrad. Angela, poWieftć, prze^ 
łożona na polskie przez F. W. (Odbi&a' z Kro- 
niki.) Warszawa, d^k. Jaworskiego, 1673, 
w 12ce, str. 154. 40 kop. 

— Nowy Bt)g, tłumacz, ks. Bnjina. Bytom, 
nakła;d Oarusa, 187^, w t2ce, str. 61. 2^^ sgr. 

— Stary Bóg źyjó. Opowiadanie hiśtory- 
czile dla ludu katofickiego. Za poi^oUuSetiL 
autora i wydawcy na język pbnki p¥ietiu- 
maczył ks. N. Bontzek. Bytom, T. B. Garaa, 
1872, w 12ce, str. 55. 2% sgr. 

— Fryderyk II ! jego czMsjr, o^po^adaidu^ 
historyczne, przełożył z niemieckiego Mtef 
Grainert (w dwóch częściadi). WaesBSWB, J. 
Qrajnert, 1875^ w 8ce, cz. I, str. 114^ es. U, 
str. 98. 50 kop. 

— KanoBsa. Pojeść hist z czasów One- 
gorsa YIŁ przeł. ks. J. £e&aust T. & Pel- 
plin, J. N. Roman, 1879; w IMe. itr* 400. 
892 1466. 6mmk DT — BOSAWEKTUHA. ■.t. BaJinA. 
>. 2'/, igr- 
, powieś d, 
J.N. Ro 
nn w Pelplinie, 1673, w 8ce, str. 390. 16 sgr. 

— ffieomylni , povieiii pneklad i frann. 
nei B- F. Warauws, 1874, w ISce. str. 118. 

— Wrogi pańatwii, romans htatorywny. 
ttahi 9. Pelplin, J. N. Bomiin, 1875—76, 
w IM, Itr. 436 i 504. 4 murki. 

-flti. BiKliirf. 

ULDT Frilz. Der Dentachn Onlen un<) Lit- 

llrde — Toi. Wadowice, nafcł. t CEdonkual Fr. 
Fołtyna, 187S, w Ifipp, str. IGR i 1 ni. 

— Toi priei Rpformata prowincyi Wlel- 

kopohkiśj w r. 169t po m pierwszy ogłO' 
sznne ft t^niE na iiiiwo przejrzane wydu ^. 
J. Sts^raczyński. PoznaA, naktadem wydaw- 
cy: Drukarnia Hnodke t ChooieMTAski wTn- 
znaniu, 1878, w 12ee, 3 kartki rlh., str. IV, 
138. (Inne wydania 16W [a nia 1674], 1775, 
1777.) 

Ballnta ob. Klogw Wt. (Listy 1876). 

Balłev ob. fitnelniolwa (1873). 

Baltiislia Wstechniea ob. Beuy A. (Polska 
1880). 

BOŁTUĆ Job. Powtnssowanie na dzień no- 
wefo roku IH58. Na dole: lampian witeAskifl- 
ffo teatm. Wilno, w drakami J. Blnnowicia 
pray uliry Rudnickiej, w domle Jox. Ofpń- 
skieKO, 1857, fol., k. I. 

Bomba Anatła. ob. Swltdakl f . (1869). 

Bewiter Krala ob. Daratillung (164). 

Bona królowa ob. CUmfawiki Kał. (królowa 
187G). 

Boaany ob. Hirse|ifeld (Anatomia). 

aONAPAITTE dołr kiiąi«. Międny poosir|a- 
mi jefTo znajdi^e sie obstemy poemat poświę- 
cony Utwle pod Hiechawem roku 1863. 

BONAWEMTUIt/l iw. Hymn dziękczynny ku 
czci N. Maryi Panny. Warszawa, 1874, w 16ce, 
str. 4. ■ 

— Modlitwy do Najiw. Hary] Panny, nie- 
pokalanie poczętej na wsaysttie dnie tjpt- 
dnia celem uproszenia sobie szozęiliwćj śmier- 
ci, wyjęte z psałterza sw. Bonawentnry, spol- 
szczył kfl. M. Goneiań^ki. Warszawa, Czer- 
wiński i 8p., 1877, w aSce, str. 78. 10 kop. 

— Żywot Pana i Zbawiciela naaaego Je- 
zusa CbrYstusa, .tiumacaył z łacinakiego na 
jeżyk polski Dr. B. Ope<i. Wydania Ute. 
Drugi nieodmieniony odciak. Bochnia, Piąz, 
1868, w 8ce, str. XVI, 39fi. 1 zb. 

— Żywot Pana Boga naszego Jezoaa Chry- 
stusa tj. droga zbawienna, któi^ przyjęciem 
swojem na świat dla odkupienia i wybawienia 
z mocy BZBlaóskiej rodzaju ludakiego będ%c 
jiAo Bię nam mianował Drofm, Prawdą i Ży- 
wotem, las do niaba prowadził, nauczał ■ oiy- 
wij, według hiatoryi ewangielistów ńwiętych 
(pisana. Warszawa, 1871, w 4ce, str. 23:1. 

— Toi, w drukami Jasnśj Góry Częato- 
chowskiej r. 1838 po raz'9 dmkowany. Za 
pozwól, wya. ks. bisk. jen. Kons. w Wrocła- 
wiu. Wydanie citeraaate. Uikołów, T. No- 
wacki, 187], w 4ae, str. 234. 6 sgr. 

— Żywot Pana naszego Jezasa Chrystnsa 
w pobożnych rozmyślaniach zawarty, tłóma- 
czenie 0. Prokopa (Leszczynakiego), Kapu- 
cyna. Kraków, nakł. Jędrkiewicza, drak. Wł- 
Ł. AnczycB i Bp., 1679, w 6ce, str. 496 i V. 
2 ztr. 

. ob. 6«n«lafiahł H. (HodUtwy 1817). 76 BONCZA ^ BOREK Boneza Fryd . ob. Pokrzywnlcki jiz. (Na 1873). 

BOACZA Tomasz. Na koszu, A^zka drama- 
tyczna w 2ch aktach orygfinaliiie wierszem 
napisana. Warszawa, 1873, w 8ce, str. 64. 
45 kop. 

Btner Izajasz ob. Wałek Zygmunt (Pamiąt- 
ka, 1872). 

Boner Seweryn ob. Łittzczkfewłez Wlad. 

(Sprawozdanie 1877). 

Bonieccy ob. Boniecki Adam (Kronika 1408). 

BONIECKI Adam.. Kronika rodziny Boniec- 
kich z przydomkiem Fredro herbn Boi^cza, 
skre&lił Warszawa, w drakami Józefa Ber- 
bera, pr7.v nlicy Elektoraln^i Nr. 14, 1875, 
w 4cc, 2 karty tytułowe str. U, 86, z tablica 
pod tytułem „Rodowód doron z Bończy Bo- 
niecki z przydomkiem Fredro herbn Bończa 
od r. 1406. 

BONIECKI Michał. Szkice historyczne. Ksią- 
żęta szlązcy z domu Fiastów. Przyczynek do 
historyi rodzin panni^ych w Polsce, zebrany 
i nłoźony przeważnie z niemieckich iródeł, 

przez Warszawa, skład główny . w ksie- 

irami Ed Wende i Ska. Krakftw, Przedm. 412, 
druk. J. Bergera, 1874, w 8ce. Część Isza za- 
wiera okres od 1146 do 1339 r.^ w 8ce, 2 
kartki tyt., str. I — IX i 11 — 164. 1 rub. 

Cześć 11^ zawiera okres od 1339 do 1612 
r., 1875, 2 kartki iyt., str. 370, VI. Cześć TTI 
zawiera okres od 1610 do 1675, str. IV, 105. 
Całość 4 mb. 

Bonifacy iw. ob. Kslaiaczka (186..). 

B0NIU8ZK0 l^zef. Dissertatio inaufniniiis 
medico practica de miliaribus, qnam in Cae- 
sarea litteramm Univ. Vilnensi annnente in- 
clyto medicorum ordine pro erradu doctoris 

medicinae obtinendo publice defendet litu- 

anns med. maidster, seminarii medici sam- 
ptibus CaesRrei instituti alumnns a. 1812 die 
7 Aprilis. Vi]nae, typis Josephi Zawadzki 
Univ. typ., 1812, w 8ce, 22 stron, 1 k. ni. 

BONN Franciszek. Uwieńczone na^od^ zło- 
te myśli i zdania dla ochrony zwierząt, które 
każdy uczciwy człowiek powinien mieć w my- 
śli i w sercu (przełożone na Język polski 
przez Władysława Ludwika Ańczyca\ Mu- 
nich, publlshin^ and copyrifrht of Fr. Scherl, 
Publisher, Nureraber^, chromo-litojrraphy et 
print by Rall, Huber et Jordan, (1879), fol. 
królewskie, arkusz chromolitog^. z rycinami 
i textem. 4 marki. 

BONTZEK N. Die Armen Schulschwestem 
D. N. D. an der Elementarschule zn Beuthen 
O/S., Bilder aus dem Leben nnd Wirken die- 
ser Ordensfrauen, f!ir die dankschuldi^n Schtt- 
lerinnen nach pńirramtlichen Quellen znsam- 

men^estellt von Kapłan. Beuthen O/S., O. 

Waeldner, 1879, w 8ce, str. 78. 50 fenig. 

— - Stary kościół Miechowski, obrazek oby- 
czajów wiejskich w narzeczu gómoszl§skićm. 
Bytom, nakł. autora, druk. Oazety gómo- 
szl^skićjy 1879, w 16ce, str. 200. — ob. Bolandyn Konrad (stary Bóg 187!?). 

Bsnift Pastor, wychodzi co druga sobotę 
w objętości jednego arknsza druku, właściciel, 
wydawca i za redak. odpowiedzialny ka. Ot- 
ton • Hołyński, rok I, od 13 stycznia do 39 
grudnia (na tytule wyrałono: od Igo stycz. 
do 31 grud.) 1877, Nr. 1 — 26, Lwów z dm- 
kami ludowśi pod zarządem St Baylego, 
w 4ce, str. 220. Rocznie 3 złr. w. a. 

BOOCH Arkossy F. Nowy dokładny słownik 
polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Wydanie 
drucrie poprawione. T. Polsko-niemiecki. Lipsk, 
1873. w 8ce, str. VI i 1001. 4 rs.. W opra- 
wie 6 rub. 

— Toź. n. Niemiecko-polski. Lipsk, 187.% 
w 8ce, str. 729. 3 rs. 20 kop., w opr. 4 rs. 

— Toż. Neues yollstSndiges Polnisch-Deut- 
Rches und Dentsch-Polnisches WOrterhuch. 
Mit Riicksicht auf den jetzigen Stand der 
Wissenschaften, Kiinste, Crewerbe, der Indu- 
strie nnd des Handels nach den nenesten und 
besten Quellen ausirparbeitet von F. Booch- 
Arkossy Dr. phłl. Dritte yerbesserte Anfl)«e-e. 
Leipzig, verlag von H. Haessel, b. r. (1879), 
str. 998, 729. 

Beole ob. Przyczynek. 

BOONE 0. Nauka o częstsi spowiedzi i ko- 
munii przez 6te wydanie, przez angora 

przeirzane, tłumaczenie z francuskiego. Wil- 
no, Zawadzki, 1875, w 24ce, str. 63. 

BOPP Fr. Yergleichcnde Grammatik d. San- 
skrit, Send, ArmeniRchen, Griechieschen, Ia- 
teinischen, Litauischen, Alts1avischen, Gothi- 
schen und Deutschen. 3 Ausgabe. 8 Band. 
Berlin, DUmmler, 1871, w 8ce, str. m i 523. 
12 marek. 

— ob. Malinowakl Fr. (gramatyka 1874). 

BORAKOWBKI. Uwagi Rzeczywistej radcy 
stanu Borakowskiego. (Litografów.) fol. 

Boratyński Hipolit ob. Brenlfctwtki Alex. (Ro- 
mans 1876). 

Boratyński Emil ob. Lityński A. 

BOBCK J. C. F. Handbuch ilber die kircli- 
liche- und Schulgestzgebung ftir den ganzen 
ITmfang der amtlichen Stellnng der prenas. 
Geistlichen, mit besonderer Berticksichtignnfr 
von Ostpreussen und Lithauen. K^nigaberg-, 
1831, w 8ce. 

Borecka parafia ob. Brandowski Alonuirfer 

(Encyklopedyzm 1877). 

BORECKI K. A. Kalejdoskop warszawski. Pi- 
smo peryodyczne, od Lipca 1840 h, w redak- 
cyi Gazety warszawskiej, w 8ce, str. 284. 

Boreyko Józef ob. Cicero (de partitione 1806). 

BOREJKO M. i Ta. Cza. Sekretarz i adwo- 
kat domowy. Lwów, H. Bodek, 1871, w 8ce. 
Zeszyt po 40 cnt. 

Borek ob. Brandowski x. Alex. (Trzy obrazy 
1878). 

Borek stary ob. Barąez i. Satfok (1878). 

Borek St. ob. Alkum (1878). tEL - BOROŃSK! mimn 
appen- 

. rw- 

w Bce, 
■mlnraU Hareln ob. Diikmski And. (Ho- 

■nał oh. KrzfłRneinkI F. (1879). 

tefTi ob. Labowrlii E. (Rodnina 187fi). 

■ORGO Karol. Nowpnnit prayerntowiiiscB do 
meiysłnAci Przeni»i*wief»zi-eo Serca Jcmio- 
nvn, Błoinna s il^iela włoBkir^ro pntez Stno. 
rM(mifwAif<en. Kowe wvdanie. Poznań, a 
l^ton Duckiewiesa, w 16ce, str. 116. C«lfi, WI6, w 8re, 8tr. 15. 10 kop. 
a«torit na6*i> ob. Brandowiki Alex. (^879), 
iBliMW. (1878). 

■amSKA Alexiin>fra iCHOMĘTOWSKICH. 
Mkję Beaifntynti Sobioska. OnowiadaTiip po- 
^pMi mlodpnm wiekowi. Wydanie Sfete. 
WtauwM, 1874, w 13ee, str. 198. 60 kop. 
— pDvi«id i opowiadania dla mtodeco 
WAe. Wareiawa. 1874, w 12co, etr. S87. 
Z da gw u r yt ami. 1 nib. 

— 'Wspomnletiia z przeszłości, nbraiki po- 
fwifcone młodeipri wiekowi, wydanie 2rip. 
Wnwuwa. drnk. F. Skiwskieffo, 1f<77, w 8ee 
■■Hj, atr. S nt., 373 i 1 ryc. 1 rir. 67 fint. 

— ob. DaUaszewsH, Dobisszewskn I. (Ero- 
aika eiasop. 

BORKOWSKI Aleks. n. Mnwa dnia 31 Gru- 
faia 1866. Lwńw, 18^, w Sce. 

— Mowa sejmowa piała iamborskle^o, 

ta. 9 PaA<Is!eniika 1871. (Pnednik z« nteno- 
tnficnrycb sprawozdań Bnjroowych.) Lwów, 
■Uidem Fr. Bor. TwsrdowBkieeTi. druk, J. 
UtbfMilskiefro i K. Gromana, 1871, w 13ce, 

•■ 15. 10 cnt. 

-Howa aeiioowa posła sambornkiejro 

fl»Barcii 18S7ł. Lwńw. nakł antora, t drak. 
UL vr. im. OsBołińBktch. 1867. w 8ee, etr. 31. 
~ BswA nu zffromadzeTiiti członków towa- 
^jprii^ prTTiaciiM ezłnk pięknych we IjWo- 
■fc data 3 listop. 1873. Lwów, z dnik. E. 
nSm, 1872, w 4ce, sir. 4. 

— Co mdwi) o ParaliaAszczjzoie, wizyta 
«itjŁ Poznafi, 1845. 

— Dość dwie slowio, Poznań, 1879. 

— I^miętnik urywkowy wspłUczesny.LwAw, 

— Oesterreiebs gesetz^ebender Reinhatac. 
nm, 1850, w Sce, str. 160. (Przekład dzie- 
łi:Sgm tutawodawczy Hukuskt.) 

~ Sejm Dstawodawczy Raktizki ze szcze- 
itUejaz* nwa^ na poselstwo polskie. Po- 
iH^ nakładem księgarni Jana Konstantego, 
AiODkuni W. Daokera i Spółki, 1850, w Sce. CcęM Hngt. atr. 153 (II). Tfa okbdM: 01>n- 
ay niektórych posłów na sejmie nstawodaw- 
Mvm Takiisklni Franciszka 9mo1ki . Fninć. 
Palucklcs^, Jen, I.nbomirskleiro. Fmn. Sfa- 
diona, Frań, Ziemiałkowskiearo, 7dz. 7nmaJ- 
iliiejfo. Mar DvlewBkieiro, Tyt. THinduszYC- 
kiepo, Adama PotockieRo, Wal. Podłewsklo- 
ffo, Szymona Eozakiowicza. 

— ob. Isckswakl F. (Oświadczenie 1867), 
Saignika W. (1850). 

BORKOWSKI larir Dtinłn. Oiwiała Indu w o- 

bec prądów wspillezeBnych przez 

Rłn*my pociriw^j snrawie, a jsko kto moie, 
Niechsl kil pożytkowi dobra wBiiólnefTo pomnie. 

Kochanowski. 
Lwów, nnklfi^<>m antora, 1 1 zwiazkow^i dni- 
ksmi, Hotel Zoris, 1879, w 8ce,'8tr. 13. 

BORKOWSKI Włlold Dunin. Stosunki rodzin- 
ne. Komcdyn w picciii akta^łi oryirinalnle 
napisana. T.wrtw, nakt. red. D^ienn. liferae., 
w drak. B. Winiarza. 1870, w 8ee, str. 138, 
3 kartki nlb, 1 ztr. 50 cnt. 

SOftN Gsarii. F. Itarbara Ubri-k die nniclflck- 
liche Nonno von Erałuni. Hi*loriBch-romanti- 
sche Erzahlurtr. Berlin, Grosse, 1871, w 8ee, 
sir. 1348 Zeszytów 26. Zeszyt po .tO cnt. 

— Fneenia, czyli Tajemnice zamku liiile- 
ries. Historyczno - romantyczne opowiadanie 
z ndjnowszTch dziejów Francyi. Tomów 5. 
WarsjiawB, Breslaner. dmk. Cottv, 1879.wl6pe. 
Tom T. str. 278-. Tom H. str, 262 ■ Tom ITT. 
str. 978; Tom IV. etr. 838; Tom V. str. 353. 
24 złp. 

— Hrabia letazny (Bismark^ BomnnB hi- 
storyczny 3. Borna, nrzepolBECzony z niemiec- 
kiego przez M, (i. Warszawa, nakładem dra- 
kami i i HtopTa6i Ant. Przybylskiego, 1875, 
w Scp. Rtr. .'1.54. (Odbito w drtikarai Ant. 
Przybylskiefco, nlica Dłnga Nr. 686 b.) 10 zip. 

— To*, tamże. Zinbcrg, 1876, str. 432. 
1 TB. .50 kop. 

— Izabella Królowa Hiszpanii, czvli taje- 
mnico dworu Madryckieffo. Romans history- 
czny. 5 T. Warszawa, 1870, W I2co, str. 313, 
374, 27H, 392 i 375. 4 rub. 

— Tajemnice stolicy świata, czyli Grzeez- 
nico i pokutnica, Romana, przekład z niem. 
Tomów 4. Warszawa, J, Breslaner. drak. J. 
Cotty. 187?, w 8ce. T. I. str. ml: T. U. str. 
362; T. m. str. 315; T. IV. str. 294. 4 rub. 

— Tajemnice dworu Stambulskiego, romans 
współczesny, w przekładzie polskim, zeAZ3^ 
1 _5. Warszawa, Al. SzlejfBtein, 1878, w 16ce, 
str. 340. Cona zeszytu 13'V, kop. 

BORNE facques. Discoura sur faumone par 

prCtre francoifl. Elbing, chez F. T. Hart- 

mann, 1803, w 8ce, str. 163. (Dedykowane 
hr. Sierakowskiej z Dzieduszyckich.) 

BOROŃSKI Lesław. Dziesięć lat istnienia 
Czytelni akademickiej w Krakowie, rzecz czy- 
tana na wieczorka literacko- muzycznym 23 
października 1676, z powodu dziesifcioletnEe- w BOBOKffiU - fiOUOAm) fEO jahiloMcn Czytelni. Kraków, dmk. Uidv. 
Jag., 1876, w 8ce, str. 16. 80 cnt. 

Borewski Kasper ob. Klemonf 8. 

Borowski Kazimierz właściwie Gragqrowl£z 
Kaz. 

Borri Pasqual8 ob. Kagląr);^ (1877). 

BORSKI j. A. M. Gramai^ka języka fran- 
euakiego, na podatawie języka polskie- opra- 
cowana. Książka nznana przez wysoką mdę 
szkolną reskryptem z d. 15 Czerwca 1874 
roku za odpowiednia dla szkiU średnich. Lwów, 
1875, w 8ce, str. 234. 

BORUCKI Haksymiiian. Essai sur le cercie 
contenant: 1) Moyen poar cbercber les sar- 
iaces de toutes les fi^nures, analof^ie aa pro- 
códś employó pour trouyer celle da cercie; 
2) Recbercbe des Factears inoonnus des sor- 
faces, dont Tun de factears est connu; 8) 
Proar^ des recberches concemant le eerele; 
4^ Rśsumć, on Procódś da Moyen dnqael on 
ODtient le Royon et la Demie-Circonfórence 
de la snrface du chaqae Carrć, par TObten- 

tion des faoteurs analo^es. Par £16ve 

de Fancienne Ecole du Genie a Yarsoyie Of- 
ficier Refu^ó polonais. Dijon, Donillier, Im- 
primear, Libraire, 1847, w 8ce, str. 86, avec 
nne table. 

— Raisons de la dćcadence de la concnr- 
rence des prodnits de rindnstrie frangaise k 
rśtranffsr. Par ..... Troyes, chez Tautenr, Rue 
de la T^te-Rouge; Impr. de Poignśe k Tro- 
yes, w 12ce, str. 16. 

Boruń Fettz ob. Wiotogłowski W. (Pielgrzym- 
ka 1879). 

Barussi ob. Horner Thom. (Livoniae 1802). 

BORYCZEWSKI J. Prawosławie i roBskaja 
narodnst' w Litwie. Petersbnrg, 1851, w 8ce. 
1 rubel. 

Borys ob. Górski Kaz. (1876). 

BORZYSZKOWSKI Yalsnan Julian v. Die 
ehronische Rohlenoxydgas-yergif)iuur Inau- 
goral-Dissertation zur Erlangung der Doctor- 
wiirde in der Medicin. Chirurgie iind Geburts- 
hilfe, welche nebst beigefiigten Theaen mit 
Zustimmung der hohen medicinischen Facnl- 
t&t der Uniyersitiit Greisswald am Freitag, 
.10 August 1877, 12 Uhr, Offentlich vertheim- 

Sen wird opponenten: L. Bruski, Cand. 
[ed., J. Górny, Cand. Med. Greifswald, Druck 
von Carl Sell, 1877, w 8ce, str. 48. Thesen 
na Iśj stronie z 1§ tablicą. 

Boaak-Hauke ob. Compte (1873), Reyniar, 
Sabowski W. 

Bosak Jakim ob. Treązczakpwski L. (1876). 

B08CHAN Fryd. Wskazówka dyetetyczua 
dla pacyentów w Eranzensbad przez leka- 
rza Zakładu w Franzensbad, przetłomaczona 
na język polski. Franzensbad, w komissyi 
Kobrcza, Giyhaja i Jul. Saemanna, drut* 
Breitkopfa i Haertla w lipsku, 1870, w 12ce, 
Str. iv, 55, Baik^ pdro4s0Jiy» mU abidr latii): karto- 
wych, magicznych, chemicznych i mi^ehąni- 
cznych. Przekład z niemieckiego. Wilno, na- 
kbidem i drjikiem A. Syrkina, 1863, w 16ce, 
str. 76. 

-— nowy czarnoksiężnik bez aparatów, uzu- 
pełniony i powiększony. Lwów, nakłaoca fi. 
Bodek, 1871, w l6ce, str. 64. 15 cńt 

— ob. Czarnoksiąinik (1872). 

BOŚNłACKI ZjipM. Iwonicz w czasie pory 

kąpielowej r. 1870. Sprawozdanie Jękamkie 
z Vnchu i postępu w zdrojowisku pod^ Or.... 
lekarz zdrojowy. Kraków, druk* Akad., 1871, 
w 8ce, str. 39. 

— To* r. 1871. Kraków, druk. Uniw., 1872, 
w 8ce, k. 1, str. 42. 

-- ToA w Tdka 1873. Sprawozdanie z rucha 
] postępu w zdrojowisku, napisał..... iekan 
zdrojowy. Kraków, nakładem Zakładu, dri^ 
L. Paszkowskiego, 1Q74, w 8ce, atr. d^, 

— Toż r. 1874. Sprawozdanie z juchu i 

postępu jr zdrojowisku, skreślił Lekarz 

zakładu. Kraków, nakładem Zakładu Dra W* 
Korneckiego, 1875, w 8ce, str. 40. 

B0S8AKIEWICZ Alezander. UdziiJ praem:r> 

słowców Królestwa Polskieąp w wystawie 
powszechno} Wiedeńskimi 1873 r., ^przygoto- 

wał Warszawa, w druk. J. Koraenio^nwe- 

go, 1874, w 12ce, 2 kartki tyt, str. 96 (HI). 
50 kop. 

Boasuet ob. Biblioteka kaznodziejska. 

Botanika ob. Bill J. J. (Zarya 1875), iMsUer 
4C. B. (1876), HflokI E. (1876), AerzKldewicz 
Boi. (1874), List F. L. (Spicilegium 1828), Trąut- 
.yelfer (Kijowszoa^ny). 

Bote. (Nenjahrs) Post-Almanack tfir daa 
Schait-Jahr 1876 dem geelurten PoUioaip ge- 
widmet von Brieftrfiger, w 8ce, atr. 9L 

Ęotb L. W. ob. Fredro ,^1. (IMimen 189p~.S6). 
Botkin.W.P. ob. 9axficki ^. (Podróż IB^T). 

BOTTALLA Paul. La lettre de Mgr. Czacki 
et le Thomisme, róponse a un r^ceat opn- 
scule, les Constitotions de ta Conapagnie 4e 

Jósus et le Thomisme, par le R. P S. J., 

professeur k la faouUó de thóologie 0e Poi- 
tiers. Poitiers, imp. et lib. Ondin frfere/^ Pa- 
ris, meme maison, 1878, w 8ce, 3tr..-67. 

BOUCHAUD W. 0. de T. J. O naj^wiflsaói 
ofierze mszy świętej i sposobie s Ł uc h ą ma j^ 
z przydaniem rozmaitych kwiczeń .pobełnycn 

przez przełożył ks. Alezander Mi^^ański. 

Wil(U 1873 (w komisie i czcionkami T. H. 
BaszKiewicza w Poznaniu), w 16ce, str. 270. 

Bouś Or. ob. Zejszner L. (Ziwei 1855). 

BOUBAUD Em.Ks. Ojcost^^o i macioay]!!- 
stwo, czyli wzór dUa rodziców i ó^uka dla 
dzieci na tle życia Swiętój Moniki, matki św. 
Aug^s^na osnute, a przez \n» Szyin. Tąd. 
Mankelun z pi%t^j edycyi przetłumaczone. j|f; lYaiszawa, 1874, w 12ce, str. 670. 2 rub- 50 k. itAHi - BiiAcrWd BSOHBURS X. Ttfw. łez. Uvagi cbneicisó- 

ikic u kaidy dxreń miesiąca pnet X 

In. Jem- a fraae. n« jęejk polski praeloi. 
;nBku»łftm tegoŁ Tow. WMiowice; w druk. 
^mit. lutoL ip. J. Pokornego i 8p., 1H63, 
«Jte, Mr. 6a 

kriker RaMl ob. Cktitka LainiH (Hi 
«we 1836). Iktytia. Agata czyli pierwsia 

toMnni* prxe> TIónuozoDe ^nei H. A(n- 

ttmowieHnrat. Draino, nakład X. B. Joatneb- 
itotfB, drakiem L J. Kraszewskiego, 1870. 

w «K Ml£i, 3 kutki tyt., str. 30A. Hyis i Er- 

lata aa 1 kartce. 1 sir. 35 cot. 

— Saiat Staniałaś Kostka. 5e Sdition. Lille 
et Pana, ńy. et lib. Lefort, 18TT, w 12oe, 
str. 84. 

— ijde w neczywistoici, 'pnes Uuma- BeZMMtSKI Fal. G6ra «w. Teofila HA., 1848, 
w ace, k. niel. 3. (Wiern.) 

Beie Ciało, XXXn nawiedzeń i nczcceA 
N. Sakrameota podczas oktawy Boże^ Ciała 
itd. Jasło, Stoeger, 1871, w 16ce, str. 286 i 
i IX. 40 cnt. PoriiWDaj ihdilńikł. 

Bsłek wMki i jeeo wielbiciele. Bennen, 
wyd. tow. Wuperulskiego, około 1866. 2 fen. 
100 egzemp, za 12 sgr. 

— Toi sanio czoionkaiai niemi eckiemi. ' (bncia Towiańozycy). Doński 
rSanU). pi^tre sćld et i&i aeiritenr de TOen- l.^. 1870, 
diień 
wyd. npo- 

B WV- 

■edzie 
^'ch 1 
rpil- 
torek. BRACHMAN ChriiUan Frledriob. Bilder dei 
Krieges vom Jahre 1831 voo Juatus Civili8. 
Leipzig, Yerlag Sohumami, 1831, w 8ce. 

Bnwii (Dwaj) ob. P. J. 8. (1877). 

— wiamsT na Górno -Szlęsłco- Dmkiem i 
nakładem Gazety szl^skićj Ludowej (Ksic- 
garaia O. P. Aderfaolz) w Wroi^wia, (bez 
rokn) Itr. 4. (Odezwa do Gdrno-Szl^uków, 
aby wybierali na Sejm do Berlina obrońców 
wiary a nie liberalistów.) 

Briclazek i alotti^sycka, opowiadanie cieka- 
we dla nudycb dziatek, z 6 kolorowanymi 
obrazkami. Warszawa, nakl H. Orgelbranda, 
1878, w 4ce, str. 8 i 6 obrazków. 75 kop. 

BflACKE F. Nowa powieić przekład z nla- 
mieckifigo przez Haryę Annę. Lwów, 1880, 
w 8oe, str. 293. 2 rir. 40 cnt. 

6RA0KEW,PreczzB0ciaHstami.Poznańl678, 

BRACKEL F. Nora, powieść, przekład z nie- 
mieckiego przez Har^f Annę (Biblioteka po- 
wieści, podróty, pamiętników, opowiadań oi- 
storycznych). Iiwów,*nakł. Gnbrytiowioza 1 
Schmidta, drak. K. Pillera. 1880, w 8ce, str. 
29a. 2 zlr. 40 cnt 

Bracławiki sad ob. SipieliB D. (Sewiaia 
1876). 

BRACONHIER Edw. Geografia. Edycya dra- 
ga (tytułu). Warszawa, Bloinenthal, 1862. 

— Geogralia itd. Odbicie 2giB (tytutn). 
Warsuwa, nakł. Blumenthala, 1862. 

BractaalBi ob. Lelewel Jaacb. (Lettre 1360). 

Bractwa nieustającego uwielbiania Nąjiw. sa- 
kramentu, czyli ^ocz§tek, odpusty poWinno- 
ici i naboieństw* tegoż bractwa, wyd. czwar- 
te pomnoione. Przemyśl, nakł. klasztoru pp. 
Benedyktynek, druk. J. Cara, 1S80, w Sce 
małój, Btr. 3 ni., 203 i 2 ni. 

— cerkownyi na Rusy. Lwiw, nakł. Obszci. 
im. Kaczkowskołio, druk. Staurop. instyt., 
1878. w I6ce, str. 48. 10 cnt. 

— fw. Maryi Magdeleny patronki pokutu- 
jących grzeszników. Kraków, druk. tlniwers., 
1871, w 8ce, str. 21. 

— iw. Izydora ob. D«brzaii*ki L 

— najczystszego i niepokalanego serca F. 
Maryi. Kakładem Tow. Jeansowego, w dra- 
kami .Czasu" w Krakowie, 1872, w 8<:e, str. 8. 

— Toł, tamie, 1874, w 8ce, str. 8. 

— u|ivięt i Diepok. tieroaUaryi Lublin, 
drut. NowkOT^łkiego, b. w, r., w Sce, itr. ii 60 ftKADDON - BRANDOWSKf — Hodaliaów niepok. poczęcia Najśw. Ma- 
ryi Panny w Sandomiersu. Warszawa, drak. 
braci Hindemith(ów), b. w. r., fol., k. 1. 

— opield najświęt. Maryi Panny istoiei^cc 
od dawna przy kościele ks. Piarów w kra- 
kowie p. t. ^Przemienienia pańskiego**. Kra- 
ków, 1878, w 8ce, str. 8. 

— sióstr pod tytułem Nąjśw. Maryi Panny 
Bolesttój. Ustawy czyli obowiązki tego brac- 
twa wraz nabożeństwem. Gniezno, J. B. Lan- 
ge, w 8ce, str. 6. 1 sgr. » 

— Szkaplerza niebieskiego na cześć niepo- 
kalanego poczęcia Najśw. Panny Maryi od 
Klemensa XI r. 1 710 potwierdzone. Kraków^ 
nakładem X. Baczyńskiego T. J., czcionkami 
drukami „Czasu", b. w. r. (1876), w 8ce ma- 
łój, str. 7. 

— BW. Teresy ku oświacie ludu. Kraków, 
drak. Z. J. Mywiałkowskiego, 1872, w 8ce, 
str. 7, 

— Św. trzeźwości i wstrzemięźliwości za- 
łożone pod opieka Najśw. Panny Marvi Oczy- 
szcaenia. Poznań, u Stefańskiego, 1844, w 8ce, 
str. 8. 

— ob. Ustawa (1856), Wykład (1857). 

6RADD0N M. E. Czy nie za późno? powiejić 
s aagielsldego w 4 tomach w przekładzie 
Maryi Faleńskiój. Warszawa, nakł, red. Blu- 
szczu, 1876, w 8ce, str. 139, 134, 143, 191. 
1^ złr. 40 cnt. 

— Gorzkie owoce, powieść, przekład z an- 
gielskiego, 3 tomy. Dodatek do Przegli^du 
tyg. Warszawa, 1873. 

BRAFMAN Jakób. Kniga Kabała. Materiały 
dlia izuczenija ewrejskaho byta sobrał i pe- 
reweł. Izdana pri uprawlenii wileńs. uczebn. 
okruga. Wilna, 18G9 (na okładce r. 1870), 
w 4ce, str. LXXXVI, 158 i k. 2. 

— Żydzi i Kabały. Dzieło wydane w je- 
żyku rossyjskim w Wilnie w roku 1870. Na 
jez]^^ polski przerobione i przełożone przez 
iLaliksta Wolskiego. Lwów, nakładem dru- 
karni J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1874, 
w 8ce, str. 156. 

— Toż. Dzieło wydane w jęzvku rossyj- 
skim w Wilnie w roku 1870. Na język polski 
przełożone i przerobione przez k. W. Wy- 
danie drugie poprawione i uzupełnione. Lwów, 
1875, w 8ce, str. 188. 

'— Toż przez żyda przechrzczonego, na 

lezyk polski przełożone i przerobione przez 
K. W. Wydanie trzecie poprawione i uzupeł- 
nione. Lwów, nakładem księgarni F. H. Rich- 
tera, z druluumi J. Dobrzańskiego i K. Gro- 
mana, 1877, w 8ce, str. 176. 1 złr. 

BRAND Ed. Cicero. £in popular-wissenschafU^i. 
Yortrag. Czernowitz, Pardini, 1874, w 8ce, 
str. 16. 30 fen., na welin. pap. 60 fen. 

Brandeburgensis marchio ob. Pawińaki Adolf 
(de rebus 1879). 

Braadfnbttfska polityka ob. DiMwzycki 
\tf*. (PoUtyka 1879). B.andon Karol ob. Książka (1876), PoJaad 
(1831). 

BRANOOWSKI X. Alexander. Encyklopedyzm 
w dwóch kościołach parafii l>orecktć]. Ustęp 
z kroniki tejże parafii. Napisał..... proboszcs 
borecki. W komisie Władysława Simona, 
czcionkami T. H. Daszkiewicza w Poznaniu, 
Piekary 7, 1»77, w 8ce, str. 10. 

' — Hrabia Jan Bniński, nieprzyjaciel wiary 
Św. w parafii boreckiój od r. 1579 do r. 1591, 

napisał proboszcz tćj parafii (Odbitka 

z warty). Poznań, w komisie i czcionkami 
W. Simona, 1879, w 8ce, stv. 32. 50 fenig. 

— . Macićj Kazimierz Treter nieznany a wzo- 
rowy stylista polski XVII wieku. NafAsał ks. 

proboszcz borecki. Poznań, w komisie 

Władysława Simona w Poznaniu, 1877, w 8ce, 
str. 68, 1 kartka tytułowa i na końcu na 
okładce Errata na lój str. ^ 

— Baron Maciój Borkowioz, umorzony w r. 
1358 wojewoda poznański, napisał.... proboszcz 
borecki (Odbitka z Warty). Poznań, w komi- 
sie i czcionkami W. Simona, 1879, w 8ce, 
str. 67. 75 fenig. 

— Trzy obrazy w kościele zdzieskim pod 
Borkiem, napisał proboszcz borecki (^Od- 
bitka z Warty). Poznau, w komisie i czcion- 
kami Wł. Simona, (1878), w 8ce, str. 11 i 1 ni. 

— Parafia Borecka podczas napadu szwedz- 
kiego od roku 1655 — 1657, napisi^i ..... pro-' 
boszcz tejże parafii (Odbitka z Warty). Po- 
znań, czcionkami i w komisie Wł. Simona, 
1878, w 8ce, str. 76 i 1 ni. 

BRANOOWSKI Alffrod dr. Etnolog dr. Kor- 
neli Fligier, napisał Dr..... c. k. prof. Uniw. 
w Krakowie (Odbitka z Warty). Poznań, 
w komisie i czcionkami Wł. Simona, 1878, 
w 8ce, str. 16. 

— Filozofija Lucyjusza Annensza Seneki, 
napisał Dr. Ikonisław Kruczkiewiez (Odbitka 
z Sprawozdań akademickich). Kraków, 1875, 
w 8ce, str. 20. (Na końcu : ICraków 23 czerw- 
ca 1876.) 

— O gramatyce języka łacińskiego ułożo- 
nćj przez Dra Zygmunta Samolewicza we 
Lwowie. Nakładem Towarzystwa do wydawa- 
nia ksi^ek szkolnych i nauko?/ych. Stowa- 
rzyszenia zarejestrowanego z ograniczona po- 
ręka. Z lój Zwi^zkowój drukami Hotel Zorza, 
lb7D, w bce, stonnic nieoznaczonych Hcsb% 
8, Vm, 392, XVIII. Rozbiór krytyczny przez 

profesora Uniwers3rtetu Jagielloiióikiego. 

Lwów, nakładem drukarni „Gazety Narodo- 
wój"", odbitka z Gaz. Nar., 1876, Lwów, a drak. 
J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1876, w 8ce, 
str. 34. 

^ Die literarische Thatigkeit des Dr. La- 
dislaus Daisenberg. Krakau, Druck und Ver- 
lag Yon W. Kornecki, 1878, w Sce, str. la. 

— O Ładnie Mikołaja Koi|emiluL napisał 
0. k. prof. w Uniwersytecie krafcowskiia^ tt«f« BftAKlłT - BfiAtKOWSKt jąyUetn emiiujm * po^iniinn etyli kU- 
^etajia. Oc«niI I ainpełnit c k. prof. Doiwer. 
Dr. Alfred Brandowski. Kraków, układem inton, w drukarnj DDiwerBjteta Jtgieloń., 

\m, w Kce, str. 44. 
- Tiisnniain pkilok^ciim oder Griindiuge 

b ^ulolo^sełwD WiaMDBchafteD fdr Jlin- 
ar WiedsrholunK uod 
Bt voŁ Wilhelm ł^eiind. 
;. Leipiig, Ytirlag von 
IV, 332, w 8ce. (Od- 
^odnika pośtricconogu 
Jhowftniii.) Czcionkami 
Poinanin, 1875, w 8ce, 

rerayteta krakowskiego 
i podsUwie dyplomaty- 
EDlka dta areheol.) Kni- 
1874, w 8w, Btr. 342, 
lir. W cnt. 

trat. WBpomDieniaewoJ- 
wsyi w r. 1808 — 1812, 
iwa, Gebethnor i WollT, 
1678, w Sce maUj, str. 
. 33 out. 
BMUHIT lUzinilarz. Soogób praktyczny bu- 
dowy BiiirAw Bporowyeb. Paryi, Biblioteka 
Ktnidai, 1S7?, w 8oe, str. 88 i tablica. 3 rs. 
Bmrit IM ob. Sprawfidaiilt (1877). 
nANDTSTAETER Fr. Aug. dr. pni. Land 
tnd Leote de« lAndkretaea Daniis, eine topo- 
itattstiAche Schildcmnf , 
[reiBitande verłasBt, XI 
ieraing, 1879, w 8ce,str. 
po 50 tenig. 

Debereiefat der Geschi- 
«. Danzli 
.11 tabl 
finoiiti, 1337, w Bce. 
ti-maleriacfaw Weioluel- 
r, 1654, w loa podlDż. 
). BMitńakł Al«. (I8S9). 
Hikl Mi. (1870). 
(t 18791. L'iBipot sur le 
la contribntiDn ae gnerre, 
Tif pliąner. Paria, E. Den- 
Galcrió d'OrieanB 17 — 19 
erie BalitoDt, QDestToy et 
t rm de Valoi IS, 1871, 

IDt 

la Fnnoe par on impdt 
» NouYelle ódition renę 
S. Denłn, impr. Balltont, 
1871, w 8oe, Btr. 31. 
r^ w Sce, ati. 81 i 1 k. — Lea HationaltUa BlavM lettree aa BA- 
yitend T. Gaffarin (S. J.) par La 6lavie 

frimitiye. La RoBBle nofmande et tatare. La 
ołogne des i^ast. Kaaiinir, roi des paysaaB. 
La reformę en Poiogne. Faul ler, Aleiander 
ler. Lob ricita da comte de WilŁ Le Tsare 
vitch Constantin. Le Nibilisme. Paris, E. Den- 
tu, Libraire-Editenr, PalalB-Royal. Galerie 
d'OrtcanB 15, 17 et 19. Impr. polyglotóe de 
Louis Hugoais, 1679, w Śce, 2 kartki tyt, 
sir. 408. 

— Toi. Seconde Mititia nivue et coirig^. 
Paris, libr. E. Dentu, imprim. L. Ilugouia, 
1879, w 8co mt^, str. 40B. 

— Narodowo- slowiańskio, listy do W. 

O. na^aryaa S. J., prsea Parył, druk. 

Reilla, 1880, w 8ce, str. 282. 

~ I.H Politiigue da paasó et la PoUtigue 
de Tayonir. EbÓuiwb d'iine coDatitution ^ par 

le ooaite Paria, impr. Balitoat, Qaeatroy 

et Cie, libr. Deatu, w ł6oc, str. 131. 

— Toi. 2e «ditioiL Paris, Dentu, itnpr. Ba- 
liłout, gaestroy et CU, 1876, « Sce, str. 181. 

— ob. tmmifUmki Laim. (Konfederaeya 
1872), SehonbBrg 6. (Brama 187»), S«łn*M- 
ciyk E. (1B79). 

(SraalckiJ Preis- Courant vdd den Eraen- 
gnissen der ^p^ioh BraDieki'aoben EiscDWer- 
ke la Saoha in Galiiien, looo Werk per oom- 
ntant, lahlbar in Sucha. Ohno YerblnaliclikeiŁ 
Druck der k. k. Ilofbuchdrackerei von Gott- 
lieb Haaae Solinę in Piag. Yerlag der Berg- 
dlrection, I8G7, w 8oe, str. 11 i 1 dL 

Brasilien ob. Nswaktwikl A. (1877). 

BSATCZrKOW A. B. CsasownU v Żytomiri 
w pamiat' ciudiosniigo iibawlenija* gosndaia 
imperatora od zlodiejskago pokuszeni^ wo- 
łynskago Polaka Berezowskago. Żytomir, w tl- 
pogr. wotyńBksgo gubemaluif o nprawlenija, 
1888, w 4ce, str. 82 i I ni. 26 kop. 

BRATKOWSKI Staniał. Delegowani w Wierz- 
baie duia 3 Oiudnia 1830 r. Jaka doknmeat 

historycsny ogłosi! drukiem Awetdon, 

1832, V 8ce. 

— D6voiiment des femmes Polonalses k 
la oanse de la Rćrolntion 29/11 1830 par od 
lUfiigiś Polonsis dMU auz Dames & Bor- 
gerae. Hont-deHsrssn, 1833, v ]2ce, str. 33. 

— Etnde bietorlqne sur l^ancienne Ugiala- 
tioo polonuse, concemant Ie« Israćlltea, d'a- 

SriB toB statnts royaai et ies constitutlous 
M dldtes, de 1384—1788. 

— La iamiUe, pI6ce en O actes. Nantes, 
i^pr. Hasseaui, 1866, w 8ce, str. 80. 

_ Fragmenta o pnysiloAci Polski. Hantes, 
1840. 

— Otiiee et jtrid, eiaai mr la diaritj. Nan- 
taa et Paris, 18&7. 

— Łfttentare eplstolaire des femraes en 

Pologne aa XIX siacie. Etnde Htt^aire de 

loe en oonfiArenoe Ł Paria le 17 IMoembre 
1867 par Pierre Plamiewskl SDolen titn dc 

11 M BRAf ŃiA - BREVfelt TEcole nat pol. Son entróe en matióre. Let- 
tre de Tautear k M. Yincenz Mazurkiewicz. 
Parifl, Librairie da Lnxemboarg, T^p. Bouge 
Mres, Dunon et Fresnó, 1868, w 12ce, str. 36. 

^ Dwie pieśni na chwałę boia. Paryż, 
(litograf.) Renon i Maulde, (1861) w Sce, str. 4. 

— Polacy we Francyi. Tygodnik NN. 6. 
Avegnion, 1832, w 8ce. 

— La Pologne en 1830 esąuisse de moeturs. 
Nantes 1846. 

— - Rad^ dla młodych Polek z okoliczności 
pisania listów. Poznań, dr. T. H. Daszkie- 
wicsy 1871, w 8ce, str. 96. 20 sgr. 

— Rozpamiętywanie chrześcianina na za- 
kończenie jubileuszu przez Warszawa, 

w druk. R. Jabłońskiego, 1826, w 16ce, str. 46. 

— Rys ogólny jednorocznych dziejów tu- 
iaotwa polskiego w Zakładzie Aweni)onskim 
od Lut 1832 do Lut. 1833 na zebraniu ogól- 
nym części tegoi zakładu d. 6 Łut. 1833 

nchwaL podp. i podań, do druku. Wydał 

w 8ce, str. 27. (bez osobnój kartki tytuŁ) 

— Le tsar et ses róformes en Pologne. 
Nantes, 1846. 

Bratała pomoo ob. Akt (1866). 

Bratobójcy (Dwaj} czyli kaplica w Troch- 
tenfinf^en, powieść dla ludu katolickiego. Nie- 
mieckie Piekary, Reisewicz, druk. F. Zalew- 
skiego, 1873. 3 sgr. 

BRATRANEK F. Th. Heimgebrachtes, Uiber- 
setzungen aus dem Polnischen, ais Manuscript 
gedruckt Kralcau. Universitats-Buchdrucke^ei, 
1880, w 8ce małój, str. 2 ni. i 168. Obejmuje : 

Der Toc[ Wladislaus lY, Tragoedie in filnf 
An&tigen^ yon Joseph Szujski (str. 1 — 66) ; 
Mohort, eme ritterliche Rhapsodie, nach Tra- 
ditionen von Yincenz Pol (str. 67 — 168). 

Bratyński Leen ob. Strzelecki A. (Grospo- 
darstwo 1877). 

BRAUN. Die Ortsnamen des Gnlmlandes. 
Wien; 1853. 

BRAUN Aleksander. Epoka lodowa ziemi. 
Przełożył T. Skomorowski. Warszawa, nakł. 
red. Przegl. tyg., 1873. 

BRAUN Alex. (z Lublina). Mittheilungen aus 
der chirurgisohen Klinik der kaiserl. Univer- 
sitftt su Dorpat im J. 1859. Inaugural-Disscr- 
tation. Dorpat, GUiser, 1861, w 8ce. 12 sgr. 

BRAUN Joannes Polonus. Lienis in homine 
esstirpatio, dissertatio inauguralis medica. 
Dorpati, typ. vid. J. Schanmanni, 1857, w 8ce, 
str. 67. 

Braun R. ob. Jerzykowski Stan. (Aknszerya 
1875), Przegląd (1879). 

BREANSKI Feliz. (Obwieszczenie o powrocie 
Emiffiacyi do Polski.) (Bez tytułu.) Paryż, d. 
27 Marca, 1848, w 8ce. 

Brsdetzfcy Samuol ob. Bundesmann Anton. 
(Am 6rabe> BREMER Fryderyka. W Dalekamii, powieść, 
przekład S. Pr§dzyń8kiój. ^ 

— Kłótnia i zgoda, powieść, przekład S. 
Prądzyńskiój. 

BREMiKER C. dr. Logarytmy liczbowe i try- 
gonometryczne sześcio-cyfrowe wraz z tabli- 
cami Gaussa, do użytku szkolne- zastoso- 
wane a objaśnione przez dra Daniela Wierz- 
bickiego, adj. Obserw. astronom, krak., wy- 
danie stereotypowe. Berlin, nakł. księgarni 
Nicolai'ego (R. Stricker), W. Moesers Hof- 
buchdruckerei, 1880, w 8ce, str. XXX, 519 i 
1 ni. 4 marki. 

Bronan Justyn ob. Śniadecki J. (Kopernik). 

BRENDEL Franciszek. Liszt jako symfonik, 
z dodaniem artykułu krvtyczno-muzykalnegp 

5 rzez Lud. Leona Gozlana, spolszczył W. 
'amowski. Lwów, Gubrynowicz, 1870, w 8ce, 
str. 85. 

— Zarysy historyi muzyki skreślił Dr 

Przełożył z niemieckiego W. T(amowski). 
Pi%te wydanie pomnożone. Wprowadzone dUL 
nżytkn w Konserwatoryach w Lipskiem i 
Pragskiem. Lipsk, nakładem księgarni Pawła 
Rhose, drukiem A. Th. Engoharata w Lipska, 
1866, w 8ce. Warszawa, w księgami A. Gros- 
smanna. Poznań, w księgami J. K. Żupań- 
skiego, w 8ce, str. 128. 

Breśelanl Anten! ob. Bellseyosz Alojzy (1875). 

BRESLAUER J. Katatog dzieł nakJadowycłi 
lub zakupionych w znacznój ilości w księ- 
garni ..... Warszawa, 1865, w 8ce, str. 7. 

BRET-HART. Obrazy Kalifornii^ noweUe a- 
merykańskie, przekład z angielskiego. Lwów. 
Gubrynowicz i Schmidt, 1877, w 8ce, str. 
244 i 1 ni. 1 złr. 60 cnt 

— ob. Tygodnik (1878). 

BRETON. V. Le, de la Halze. La Pologne 
en 1868 on Anna Ostronowska. Dramę et ró- 
cits. Charleyille, 1Ś63, w 8ce. 

BRETSZNEJDER (BRETSCHNEIDER). Das 

Projekt der Wiener-Bcchnia-Eisenbahn, in te- 
chnischer, kommerzieller und finanzieller Hin- 
sicht betrachtet. Wien gedruckt und im Yer- 
lage bel Carl Gerold, 1836, w 4ce, str. 28, 
z Kart§ geograficzna. 

-- Projekt drogi żelaznój od Bochni przez 
Lwów, CSbemiowoe do granicy Mołdawii (Plan 
niwell. litogr. z krótkim opisem i plan sytu- 
acyjny) w 8ce poprzecz. 

BRETTNER Dr. Solemnia dedicationis novi 
Gymnasii regli ad Sanctam Mariam Posnanien- 
sis die XV mensis Aprilis anni 1858 publice 
celebranda indicit...* a Consil. Reg. Gymnaaii 
Regli ad Sanctam Mariam Director. Poana- 
niae, impressnm in Officina M. 2^rnii, w 4ce, 
str. 12. 

rObejmuje: Wannowski. Dissert. De Ungiu 
laona. Węclewski vers. lat.) 

BREVER C. E. Katechizm nauki przyrody^ 
czyli wyjaśnienie ważniejszych ayawisk fizpr- 
oznych i chemicznych, % codziennego tycia, BEEVUEinH - BEODOWICŻ * poctaei pTteA i odpowiedtl dn z 47 

taewoTTtaini ir tekście, llniiiaczenie z nie- 

HMkiago. Waraum, luktid Wende i Sp., 

1^73, w Sce, ab. 210. 60 kop. 
(Brwią riuM). Addenda breviarii) Botnano 

Knphioo ex nOYiBRiinis cnncessinnibuB S. R. 

C. Leopoli, Bumptłhns P. P. Ord. Bernardlno- 

tnm, ei typognphia „I.udow", 187,5, w Sce, 

tt: 92. 
Inwiarzyk tercT&raki, w którym opróci 
^{iJy, jd) oblaiaieA i pncieray zakornirch, 
mimtczone jest nsboieńetwo szczfgdlnitij 
bbRc] i sióstr Zakonu pokuhiiĄceffo iw. 
^ Ftancfsiska serafickiego pod zarządem 
(.■O. K^iimi6w costajicych, wydanie Scie po- 
pme. iCntów, nakł. i drak. Wł. Ł. An- 
arca i ^^ 1878, w 8(je mafSJ, 8tr. 702. 1 ih. 

deatsche Eriegs-Hsrine. 

? von Breslna, Drock 

)d Comp., lPd8, w 12ce, 

;h ttd. trzysta szrićdiie- 
dzień jedno epainiptat! 
terz zmiłwić. Poziuiń, Żn- 
Btr. 31. 
A. (1845). 
WS2k Henryk. Hedytaeye panny Dstobiń- 
Aśij. PaaaiL 184L. 

Braia 6- Notice snr les principales familles. 
Druden, I8G2. (Ha by« pidra St. Koesakow- 

BREZEWSKI Stan. Huwa miana nad grobem 
I W. SCauiatawa Hiestrzeńcewicza Bohusza, 
aelroiMłłity' kośuołów rzymsko - katolickich 
ikiego itd. d. 
Dra Teolaicli 
stanowionym 
eklad z kan- 
iony, "ffilno, 
1827 w Sec. .840 — 1846). 
r, Dnick von 
1846, w Sce, wy o leżnio- 
t zaitosowa- 
i nadowTch 
mycD. War- BROC P. O praemianie gatonków. BzeeE 
miana w Towanyst. antropologie snem w Pa- 

SŻn. (Z Eerne 8cientifiqu«.) Warszawa, na- 
sdem drukarni J. tjikorskicgo, 1873, w IGce, 
str. 103. 30 kop. 

— ob. Hlricfafald (Auatomia.) 
BROCHARD. O odstawianiu (odl^csaniu) 

dzieci od piersi, podług Dra streicfł i do- 
pełnił U. BoJHsińaki. lekarz powiatu błoń- 
skiego [Hygiena wieko dzieclęoego). Wanta- 
wa, druk. J. Noskowsluego, 1879, w l6ij«, 
Btr. 45 i 1 ni. 40 kop. 

BUDCK JwI. And. (DT. 1847). De oontroTer- 
•iis, quae post pacem Thorunensem secundam, 
inter Casimirum IV regem Poloniae et terraa 
PruBsise eiortae sunt. Dissert. inaug. histor. 
Vrstislavlae, M. Friedrich, 1871, w 8Óe, k. 1, 
str. 47. 1 marka. 

8R0D0WICZ Afaxinder. Pienrioenkl nnisy 
śp. Aleksandra Brodowicia z dodatkiem krót- 
kiego życiorysu. Kraków, czcionkami dnikar- 
ni „Czasu", nakładem wydawcy (Uaeieja i&- 
Ecfa Brodowicza), 1876, w Sce, 2 kartki nib., 
str. 116. (Drukowano 25 egzemplarzy, nie by- 
ło w obiegu.) 

BRODOWICZ Mac. Mt. Curicnlum vitae, skre- 
ślił dla swoich przyjacitU H. J. B. Kraków, 
nakładem J. Brodowicza, drak. Leona Fasz- 
kowBkiego, 1872, w 800, str 16. 

— Ważniejsze dokumenta odnoszące sle do 
swojego udziału w sprawach i losach ZHua- 
dów naukowych b. W. M. Ersliowa i jego 
Okręgu. Zebrał i objaśnił jako priyczynelc 

do biatoryi tychże wysłużony prof, Doiw, 

Jsg. Kraków, nakładem autora, w druk. Uniw. 
Jag,, 1874, w Sce, 4 kartki nielicib., str. 126 
(I). Objaśnienia XXXV. Reforma ezpit. krak. 
Xir, 67 (1). Komisarz Zakładu nauk. XXXV, 
122 (II). Krótka wiadomośd o Rektorach 
XIV (I), 86 a)- Wykaz ogólny Zakładów 
nauk. LXI (I). Statui urządzenia azkoły i 
bursy Huzyesnśj atr. 31. Epilog str. uL 
(Wyd. w 160 egaemp.) (Kraków) dnia 27 < 
kartki (wiersz). 

— Gidda Isze wydanie bez miejsca draka 
i Tokn^ w 4oe, na Ićj stronie. 2gie wydanie 
twł imdsca dmku i roku, w 4ce, na 16| stro- 
nie (o i wieraae wiceśj niż w lóm wydaniu). 

— Do łsakawych gratulantów na imieniny 
w roku 1875 a mojego życia 86. Dr. Józef 
Brodowicz w Krakowie dnia 19 marca 1875 
r., w 4ce, na l£j kartce (wieraz). 

— Do Hilarego Hankiewicza czcigodnego 
sekretarza U. J. i rzetelnego prejjaciela. Po- 
żegnanie przy złożeniu molcn dokumentów 
w archiwom akad. Dr. H. J. Brodowicz. Kra- 
ków, dnia 14 czerwca 1875 r., w 4ce, 2 kart- — Potne kwiatki (wlerase). Rrakóir, dnik. 
Uoiwera., 1871, w 12oe, Btr. VI, 161, V i V. 84 ftRODOWKZ ^ BBODZIŃSKt •^ Toi. Wydanie powtórne pomnotone. 
Kosfltem Wydawcy na e^e dobroeasynne. Eta- 
ków, drak. Uniwers., 1872, w 12c6, str. X, 
176, Xn i I. 1 złr. 

— Do P. Ludwika Zarewiozą. Dr. M. J. 
Brodowicz B. 1875 (bez mie)8ca drokn), w 4ee, 
2 kartki z litografia pnedstawiąjf c% grób na 
cmentarzn krakowskim. 

— Mo)e mieszkanie w obecnym stanie. Do 
łaskawych gości ! W Krakowie, dnia 18 sier- 
pnia, 1876 r., w 4ce, str. 8. 

— Napis do portretu śp. Stanisława Wo- 
dziekfego dnia 1 grudnia 1873 r. Dr. Józef 
Brodowicz wye^uion;^ professor w Uniw. Jag. 
pisałem w 84 r. mojego życia a 51 pobytu 
w Krakowie, bez miejsca diruku, w 4ce, 1 str. 

— Na obecne obówie (wiersz) do kobiet 
nowomodnie stromych. Rok 1874, bez miejsca 
druku, w 4ce, 2 Kartki. 

— Przeględ ogólny swojego zawodu lekar- 
skiego i nauczycielskiego, spisał Dr. Hed. 

i wysłużony Prof. prakiykf lekarskiój w Uni- 
wersytecie Jagiellońskim. Kraków, druk. Uni- 
wers. Jagiell., 1871, w 8oe, k. niel. 4, str. XX 
i 181. Allegata str. 198, Błędy str. lY, tablic 
XIX, wzorów IV, w 4ce i 1 ryc. 8 nr. 

— Poezya Mti. Kraków, 1878, w 8oe, k. 2. 
(Wydanie w 25 egzempl.) 

(Brodowicz J.) W dniu imienin wielmoine- 
nm i czcigodnemu panu Józefowi Brodowi- 
czowi, doktorowi medycyny b. piofeasorowi 
uniwersytetu Jagiellońskiego i t d. i t. d. 
w Krakowie, 'dma 19 marca 1876, w 4oe, 
2 kartki. 

— ob. KlimkiewicM wiia F. (Do autora 1872), 
Siefflieńtki L (Kwiatki). 

BRODOWICZ Teodor. Zapiski o sobytnaoh 
na Wołyni i Podolie w 1789 godu. Moskwa, 
1870. 2 ruble. 

Brodowsid ob. Lewiclci (£in FaU 1877). 

(Brodewaki Aiex.) Mowa pogrzebowa przy 
wyprowadzeniu zwłok ś. p. ks. Alemndra Bro- 
dowskiego, proboszcza parafii Dziektaizewo, 
wygłoszona w d. 9tym września 1874 r. War- 
szawa, autor, 1877, w 8ce, str. 42. 15 kop. 

BRODOWSKI fr. WiMenty. Działanie ście- 
śnione|^ powietrza na organizm w stanie 
zdrowia i choroby p..... właściciela Instytutu 
Leczenia ścieśnionem powietrzem w Warsza- 
wie, z rycinf i teblic§. Warszawa, w drukar- 
ni Gazetf Łekankiój, 1874, w 8ce, 1 karta 
^yt, 1 mew., str. 44 i tablica, na okładce 
sprostowanie pomyłek. 80 kop. 

BRODOWSKI Wlod2lniiera.Quaedamdethrom- 
posis historia, anatomia pathologica^ atque 
aetiologia. Dissertatio inauguralis..... inUniv. 
litt. caes. Mosąnensi. Mosquae, typ. Uniyers. 
caeaareae, 1869, w 8oe, str. 83 i I. 

BRODZiAK Adalbert aus dem Orossherzogs- 
thum Posen. Das Yorkommen des Typhus 
recurrens im Jahre 1868 — 1869 in Greiiswald. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Do- 1 elorwtlrde in der Medidn CUnifgie mad Oa* 
bnrtschtnfe welohe nebst beigefiiteD Heieii 
mit ZnstimmuBg der hohen MedieiaawBaeii 
Facult&t der Uniwenitlit Greifswald am B5 

April 1874 Offentlich yertheidigen wird 

aus dem Orossherzogtbnm Posen. Opponen- 
ten: J. Stroiński cand. med. M. v. Złotnicki 
cand. med. A. v. Sendykowski, stnd. med. 
Greiftwald, Druck der IJniwersitats Buchdru- 
ckerei von P. W. Kunike, 1874, w 8ce, str. 40. 

BRODZIŃSKI Kaiinierz. O Idylli pod wzglę- 
dem moralnym. Rousrawa czytana na posie- 
dzeniu publ. Uniw. w arez^ GiUcksberg, 1823, 
18/^, od str. 11 do 17 włącznie. 

— Mowa o narodowości Polaków i Pog- 
nie do brad wygnańców (BibKoteka Mrówki, 
tom 62). Lwów, mkł. księgarni polstiói, druk. 
Zakładu im. Ossolińskich, 1878, w 16ce, str. 
74. 20 cni 

— Oda na uroczystość oddania medalu do- 
tego Imci księdzu Onufremu Kopczyńskiemu, 
"^rszawa, 18l7, w 4ce, od str. 11 — 14. 

— Piękne sztuki, p Scena, w 24ce, 

str. 20. 

— Pisma Wvdaaie zupełne poprawne i 

dopalone z niegfoszonycb ręk(^isow stara- 
niem J. I. Kraszewskiego (s wizerunkiem i 
śyciorysem poety). Poznań, drukiem J. L Kra- 
szewskiego (Dr. W. Łebińskil, 1872, w Bce. 
Tom I. Poezye oiyginalne i Nattulowania 
str. yn, 400. Tom U. Przekłady i Naśhido- 
wania str. 563. Tom lH. Proza. O Klasyczno- 
ści i Romantyczności (1818), Literatura Pol- 
ska (1822 ~ 1823) str. 477. Tom IV. Proza. 
Uteratura Polska (1822 — 1828), 1 kart tyt., 
str. 474 (I). Tom V. Ptoia. Uteratura Polskji 
(1822 — 1828). Poznań, 1S78, 1 kar&a tyŁ, 
1 kartka przedmowy, str. 661. Spis netzr 
(II). Tom VI. Proza. Lit. poL Ponań, 1873, 
w 8oe, str. V, k. 1, 320. Za 6 t w -prawie 
8 rub. 40 kop. lom VII. Prosa. Synowmy, 
Rozprawy str. 308. Tom VIII. Proza. Bos- 
prawy, Przemówienia, Odczyty, RoznufilośoL 
Poznań, 1874, Xn 122, 1 kartka tyt., str. II, 
369. (Ostatnia strona 387, mylnie wydruko- 
wana.) 

— Vie8law sielanka z okolic krakowskieho 
w pieti śpiewach przelozil Jan Sonkop. Ber* 
no, 1876. 

— Wiesław, eine Idylle, yerdentschet von 
K. A. Schrenke (tekst polski i niem.). Posen, 
J. K. Żnpański, drak. N. Kamieńskiej^ 1867, 
w 8ce, str. Vin, 61. 

— Wiesław. Sielanka krakowska pnez 

Poznań, druk. Kamieńskiego i Spieki, 1867, 
w 8ce, str. 25. 

— Tol Gnieraio, 1671, w 16ce, str. 89. 20 k. 

— Wiesław, czyli Krakowskie wesele, sie- 
Unka narodowa w 1 akcie, poćbkg K. Bro- 
dzUiskiego, z muzykf F. Dulkena, ułożył Kry- 
styn Ostrowski. Lwów, 1870. (Ed. 2ga. wła- 
ściwie Jestto przeróbka pracy SdbcMnwiego, 
na co się tenże w roku 1860 użalaŁ) BSdDZINBKI <» BI0MtKOW8KI tt ■» ?55pw» w Jednym «ke*e, podioffM... pne- 
lobił Krystyn OstrowaU, 8'pewy Ferdynanda 
DaJkena. wydan*e dla sceny. Paryż, w ks^eff. 
i drak. meif&, Ksńk&w, D. B. PHedlein, I86O, 
w 8ce mał^j, str. 48. 

mOOZWSRI K. i ZIELIltSKI Gustaw. Wie- 
Ssw, sielanka (str. 1 — 29) ; Kirgiz, powieść. 
Lwów, 1871, w 16ce, str. 78. (Bibliot. Mrów- 
ti T. », 30.) 20 kop. 

~ ob. BlbUoftka Mrśwki (1876), Bałcikow- 
« Adam (1975), DnMoIwwakl Fr. Sal. (O iy- 
81 IB71X Kun»e«aki J. (Bocssnik 1624). 

Brsdzfci E. ob. Brodki. f^d. Ben. Ebrenrettnng: der yor- 
- prensauchen Offiołanten in dem Je- 
HenEogtiinme Wancfaan, g«gen die Be- 
etc., 1809, w 8ee, str. 52. Stnnistaw. Pamiętniki z Wojny 

^ (1808^1814) b. oficera b. 

-. nncnsko-polskich, tłónuiczone z 0- 

gpsris dsmieckiego przez córkę jego Pau- 

C^balBką. Warszawa, druk. J. Ungra, m z r 8ce, str. XVI, 839, 1 ni. i Vin. 8 złr. 

^•BUE iła. Le secret dn roi, correspon- 
tee seerite de Łonis XV avec ses agents di- 

Jtestiąnes (1752 — 1774). par le duc de 

i^Acadteie tonęsise, 2 vol. Paris, imp. Chair 
«t Oomp., Hb. C. L4vy, Jibrairie nonyeUe, 
1«8, w 8ce, str. Xn, 1081. 16 franków. 

— To*, 2e ódition, 2 vol. Tamie, 1878, 
w 8ee, str. Ym, 1087. 15 fianków. 

^ - Toi, Se ódition, tom I. IL Paris, lib. C. 
Ury, fib. noaveUe, imp. Chaiz et Oie, 1879, 
w 16ee, atr. YUL i J090. 7 franków. 

BralMi ob. •Brsn. R. •. Modle Weozew ily ispowid 
f^iAfJkmgo sborsBczyka. Warszawa, 1875, 
»8ee,str. 42. 

ob. Crflgar €. A, (Uober die 1872). 
właściwie Broiiin Dr. K. F. A. MmnOin las. o uprawach sztaotnych 
* l«Kh, jakotaż o sposoback zakładania ży- 

^ptotów, przez Warszawa, druk. S. 

C^Nftanda, 1849, w 8ce, str. 220. 

, Braai (Da) (wiersz). (Bee mieisca i autora) 
l«e Marea 1B63, w 8ce, 1 k. (Do) we Lwowie, druk. i nabiad. E. 

a, 1877, w 8ce, str. 27. (Z powodu 0- 
§Micń o maj^eym się tworzyć Legionie Pol- 
*aiw Konstantynopolu.) 

MMlCIirSKA Klementyna z Rudnickich 
^1878). W czasie wystawy we Wiedniu, 
» hMzier. 1873, w 8ce, k. 1 (wiersz). 

^ Wija (tak) Tomaboni Hotel Szwajcaryi. 
™h. Florencyja, 20 listop. 1873, w 8ce. k. 1 
(wiersz). 

-- Sen w Liwomo Hoteldel (tak) Mari, 22 
Omd. 1875, do Teosia, w 8ce, k. 1 (wierss). — WraeąlfB do krąfn spoftkanie w wagonie. 
Pne«yA1, 1874, z dnikaral A. J. O Rogoszs, 

w 8ce, k. 1 (wiersz). 

-> Kraków 16. 1875. Do Nizzy, w 8ce, k. 1 
(wiersz). 

— Piza (wiersz), w 8ce, k. 1 

— 3 Maja (wiersz), w 8ce, k. 1. 

(Wyszło jeszcze kilkanaście teero rodzaju 
luźnych wierszyków po 1 k. w róźnycb miej- 
scach drukowane bezimiennie.) 

BBONIElirSKI KlMnans. Prozopografia Mito- 
logii z poglądem na obecne czasy. (Zapowie- 
dziano w Warszawie 1873.) 

BRONIKOWSKI Adam. Myśli względem re- 
formy Żydów w Kr61. Polskiem ^przez 

Warszawa, z drukami przy Nowolipiu, 1819, 
w 8ce, str. 28. 

— Mowa..... posła powiatu konińsłdego mia- 
na na posiedzeniu Sejmu walnego dnia 12 
Października 182Q, w 4ce, k. niel. 2. 

BRONIKOWSKI Alezander. The conrt of Si* 
gismnnd Angnstus oy Poland in the 16 een- 
tany done into english by a polish refuge 
rWaler. Krasiński). London, 1834. (Przekład 
H. p. Boratyńsky.) 

— Hipolit Borat^ki. Romans historyczny. 
Tłumaczył z niemieckiego Jan Kazimierz Or- 
dyniec. Wydanie przejrzane i przedmowa au- 
tora uzupełnione pnsez Kasimferza Kaszow- 
skiego. Warszawa, nakład S. Lewenthala, 
1867, w 8ce, str. 627. 1 rs. 80 kop. 

— Powieści histo^ezne: Kazimierz WieUd 
i Esterka, Moina. (Biblioteka powieści, po- 
dróży, pamiętników, opowiadań historycznych). 
Lwów, nakf. Gubrynowicza i Schmidta, druk. 
K. Pmera, 1879, w 8oe, str. 294. 2 zfa*. 12 et. 

— tfoiaa yon Dresden und Łeipzig in 

der Amoldisohen Bnehhandlung, 1627, w 8oe, 
str. 208. (Schriiten yon Ałexander Bronikow- 
ski. Nennter Band. Moina. Sagę und Erzii- 
hlung zngleicfa ans unllingst yerflossener Zeit) 

— Myszą wieża wśród jeziora Goi^ajj)o- 
wieść słowiańska z pierwszći połowy iXgo 
wieku. Lwów, nakł. A. J. O. Rogosza i F. 
H. Richtera, druk. A. J. O. Rogosza, 1877, 
w See, str. 120. 80 ont. 
stym 

Lwów, 

gosza, 1878, w 8ce, str. Sis 'i 335. 2 zhr. 80 et. 

— Stanisław Poniatowski perewod s fran- 
cuzkago. Moskwa, 1832, w 8ce, str. 125 i 117. 

BRONIKOWSKI Antoni. Tam - cobądż, zt%d 
— nic powiedzieć nie godziłoby się? Poznań, 
w komisie Edmunda Kalliera, czcionkami W. 
Deckera i Sp. w Poznaniu, 1876, w 8ce ma- 
łćj, str. I — Vi, 7 — 39. 

— ob. Plato (Dziehi 1879). ^^^ 

BRONIKOWSKI Jan. O żelazie (Odbitka) z Ga- 
ze^ prsemysłowo-rolnicz^j. Warszawa, 1875, 66 fiSOmKOWSKI *- BSf)flŁ BRONIKOWSKI Ktaw«ry. OramatykA jeżyka 
polskie- podhig noweico układu. Leipsl^, 
Leopold Michelset), 1850, w 12ce, Btr. S97. 
(Brak str. 8 pra&edmowy, które 8^ w wyduniu 
Behrsi. BoHib, 1848. — S^ąje się, że tylko 
kartkę tytułowa zmieniono i odrzncono tych 
8 stronnic.) 

— Dla czekom nie podpisz ani akhi poi- 
tierskie^ ani oświadczenia przeciwnego. Pa- 
ryż, druk. A. Pinard, 1834, w 8ce, str. 8. 

— Myśli względem reformy żydów. War- 
szawa, 1819. Autor właściwie Bronikowski 
Adam. 

— Pamiętniki polskie. Tom TV, Zeszyt L 
Paryż, 1845, w 8ce. 

— ob. Pamiętniki (1844^1846), Patryota 
(b. r.). 

BRONIKOWSKI Rajmunfi. Pamiętnik ka- 
pitana wojsk polskich (Odbitka z Lecha). Po- 
znań, nakł. J. Chociszewskiego, czcionkami 
H. Schmaedickiego, 1879, w 8ce, str. 46 i 1 
ni.' 80 fenig. 

BRONIKOWSKI Stanisław. Emancypacya i 
równouprawnienie kobiety. Poznań naRład. 
i druk. J. Leitgebra. 1877, w 8ce, str. 279 i 
1 ni. 1 talar 20 sgr. 

— ob. Dziennik (1872 — 73). 
Bronisława błogosławiona ob. Cześć (1841). 

— w upominku ob. Meyznar. 

— czyli Pamiętnik Polek. Tom I, Nrów 4. 
Warszawa, 1822, w 8ce, str. 3 i 221. 

BROSłUS J., KOCH R. Szkoła maszynisty, 
podręcznik dla urzędników dróg żelaznych i 
uczniów szkół technicznych, opracowali J. 
Brosius, mechanik drogi łelaznój królewsko- 
pruskiói w Hanowerze, i B. Koch, naczelnik 
biura technicznego drogi żelaznój kolóńsko- 
mind. w Dortmundzie, tłómaczył z trzeciego 
wydania Ludwik Wojno, inżynier^meehanik, 
cześć I: Eocieł parowozu i jego uzbrojenie, 
z 169 drzeworytami i 2 tabl. litogr. Warsza- 
wa. Gebethner i Wolff, Kraków, G. Gebethner 
i Sp., nakł. i własność wydawców, druk . Wł . 
L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce małćj, str. Tm, 
164 i 2 ni. 

— Toż. Część II: Parowóz jako maszyna 
i wóz, z 364' drzeworytami i 2 tabl. litogr. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffiu Krar 
ków, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. An- 
czyca i Sp., 1879, w 8ce małćj, od str. 171 
do 447. 

— Toż. Część ni: Wiadomości o budowie 
i ezploatacyi clróg żelaznych, ze 1SH3 drzewo- 
rytami. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolfik, 
Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. 
Anczyca i Sp., 1880, w 8ce małćj, od str. 449- 
727 i 1 tabl. (III), w 4ce. Za całość 4 ruble. 

BROSSMANN Georg. Geistliche Lieder und 
Gebete fUr die katolische Pfarrgemeinde in 
Biała, yerfasst und gesammelt yon dem ver- 
storbenen Pfarrer Herm Zehnte yermehr^ te Auflage. Biała, Yeriag t. Fr. Oizicki, 1871, 
w 8ce, str. 188 i m. 

Browar ob. Orewnawski. 

Browarny przemy- ob. Drewntwaki Fr. (Po- 
gląd 1871). 

BROWiCZ Dr. Tadeusz. Pasonyty roślinne 
w durze jelitowym opisał Br. ..... Assysient 

anatomii patol. (Z zakładu patologiczno-ana- 
tomiczncgo w Krakowie.) Kraków, w 8ce, str. 8. 

— Wypadek badania doś¥dadczalnego zmian 
nćrek w zapaleniu ostrćm, napisi^ docent — 
(Odbitka z Y tomu Rozpraw Wydz. matem, 
przyr. Akad. umiej.). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1878, w 8ce, str. 13. 

BROWN A. Podbój państwa atmosfecy.Oster- 
dzieśei dni żeglugi balonem, przekład z fran- 
cuzkiego. Warszawa, red. Przegląda tygo- 
dniowego, 1876, w ISee, str. 460. 75 kop. 

BROWN-SĆOUARD C. E. dr. Wykłady o foa- 
poznawaniu i leczeniu głównych postaci bez- 
władów kończyn dolnych, przełożył Dr. Z. 
Dobieszewski. Warszawa, 1875, w 8cey atr. 
57. 1 złr. 

Broz Iwaa ob. Kraszewski l|. (1877). 

BRUECKNER Alex. dr. Die slavischen Anaie- 
delungen in. der Altmark und im Magdebnr- 
gischen, yon Privatdocenten ..... (Preissclurif- 
ten, gekrónt und herausg. von der f&retl. 
Jablonowski*schen Gesellschaft zu Leipziar, 
XXII). Leipzig, Hirzel. 1879, w 4ce, str. VI 
i 94. 4 marki 20 fenig. 

-— Iwan Possoschkow. Ideen und Zust&nde 
in Bussland zur Zeit Peters des Grossen von.... 
Leipzig, Yeriag von Dunker et Humblot, Pie- 
rer*sche Hofbuchdruckerei (Steplian Geibel et 
Co in Altenburg), 1878, w 8ce, str. X i 853. 

— Litu-slavische Studien, 1 Theil: Diesla- 
vi8chen Fremdwdrter im Litaoiadien. WeiaMur, 
B5hlau, 1877, w 8ce, str. Xy i 207. 5 mk. 

BROGGEN Erna! von dar. Polens Aufl5sun|^, 
kultnrgescliichtliche Skiasen aus den latsteu 
Jahrzennten der polnischen Selł)st8tandigkeity 

von Freiherm Leipzig, Yeriag von Veit 

et Gomp., Dmck von Met^er et Wittig, 1878, 
w 8ce, str. lY, 1 ni. i 417. 2 talary. 

— ob. Lialce Kawery (Rozkład 1878). 

BRU6SCH H. O powstawaniu pisma, prze- 
łożył P. Chmielowski 1870. 

BROHL Juliusz z Warszawy. Die Constita- 
tion der ganz substituirten Amido- und Phoa- 
phido S&nren und Darstellung substituirtor 
A. Amido Propions&uren. loaugural-Disserta- 
tion zur Erlangung der philosophischen Do- 
ctorwUrde an der Univerqitat G5ttingen. Gót- 
tingen, Druck d. tJniv. Buchdr. v. £. A. Huth, 
1875, w 8ce, st. 87. 

BROHL Rob. Tablica nawozów sposobem 
graficznym ułożona, wykazty^ca, ile rośliny 
powszecnnie uprawiane wyczerpuje z grunta 
czf ści mineralnych i jak ubytek ten dla utrzy- 
mania równowagi zastąpić sztueznemi nawo- 
zami, podług niemieckiego wydania Dra 6« bfttr^OWIEC — BRZKZINSKi I Biian i mm kntłowa. 
WaiBMwa, 1871, w 8oe, itr. 16 i iM. 1 rab. 
— ob. BwMtbłBr W. 0876), Haidei E. (Na- 
okft 1874>. 

BrBkewiM pnei Wład. Dąbrcwikteg* G>to- 
cnfowsay). Tom biy. Pani, l&il, w 8c«, 
Mldaiał I ark I, d. 3 Lipca 1834, atr. R. Od- 
dtiał I uk. 2gj, d. 19 Upoa 1S31, od atr. 8 
te u-k. & atr. 18. Ark. 7iiiy ma nadpis: Ar- 
bn Błódmy Brukowca. Ark. Scny ma tylko 
atniB: Ark. Smy. Taki nadpie Idzie do ark.' 
tlfo. Ark. 1—13 Btr. 96, ostatoi d. 20 Wize- 
&18M. 
BrM (Ł«) ob. Kwainicki Jut (Biblioteka 
1688-74). 

Bnna Graaea Wirginia ob. Wtnłura', da 
bata (Wcór 1879). 

nuw Pfe. Basai de eonoordanoe eatra los 

o^MU ambadietoires ralativea a la Scytiiie 

£&hraiatB aiix eoDtrtet limitrophei. Avee 

aa ^Utarte. OdeaM, Deobnw, 1874, w 4oe, 

ilŁlfl,ł>dn% tabL w 4ofl. G m. 

.Un Hfaalal Lhidoirib. Ob Elektroto- 

■aaba wUJaoui po^Jannabo Oalwanfcie- 

iU> taka aa piwwy siwaho czełowieka Dis- 

Masja Da Btepień Doktora HediainT lekaria 

— ffaiaaawa, w tipografii Karla iŁowalew- 

*t6o. 1871. w 8ce, 1 karta ^fU etr. 79 i 

dwie kartki nFołozBnija". 

BraM te. ob. R. W. (Nowenna 1879), Bia- 

iMtkl MaaiuMBU, Monunania fiBnaania* [Vi- 

a 8. Adalbeiti). 

flfiiMdłtW A. ob. Bpieu. 

BUSKI Lea. Beitrag inr Statiitik der Pla- 

tenta pnevia. loaagtu^l-DiBBertHtion inr Er- 

^—~— ■"— '^octorwUrde io der Hodicin, 

OebnrtahUlfe^ welcbe ncbst 

laen mit Zustimmanc der bo- 

i«i FocnltSt der UniYenitit 

Freitag, den 2 Aogost 1878 

IŁr odrentlich Terteiaigen wird 

WMtpreataeD Opponenten: 

Med., J. SiDda Cand. łfed. 

•X V0D Karl SelL 1878, w Me, 

Ł Btr. 

nebat (nr. 1517). HagTar hi- 
1552 a m. kiralyi egyoaemi 
kózirati>bAl, a aaeraO elose- 
Kerenci Pest, 1863. T. I — 
la Brntiua. HiBtorya Węgier 
iBS I oryglnaht sn^dtufcego 
uDiwenytetn peaiteńakiego, 
wydaje Francitzsk Toldy.) 
Erstiłflfla (18T3). 
imniki królów polikicb.w ko- 
iij na Wawehi. Kraków, nakł. 
M, 1H79, fol. królewskie, 13 
7- 

•ł. Dalasy olag podróiy w Sy- 
!byt*j w r. 1770. (WrWr po- 
nyeh naokoło ^emi lid.) Brygida in. ob. Madlltwy. 

BRYK Dr. Dia Contactwirlinogco des Chlors 

anf die Gewebe tou Profesaor in Erakan. 

(Arcbiv filr pathologiscLe Anatomie und Phy- 
siologie uad filr kliaische Hedicin.) Bd. 
XVin. (Neue Kolge Bd. VIII.) Heft 5 u. 6, 
w 8ce, od Btr. 377 — 4.56. 

Biytjr kiłaskia ob. Alłh Alclzy. 

BrynkawR TsrsBi. HoralDość damska sebra- 
na s rółnyob aaton^w przei Teretac B. Wil- 
no, drak. Basyl., 1817, w 8ce, str. 16. 

BriaM liławikl ob. Plan (18ii3). 

Brzeska X. Tomaai Praeloiony Hissyi Bul- 
garskiśj XX. Zmartwychwstahis Pańskiego 
£ J. 8. J. Gloria Del. Hissya BulEaraka 
XX. Zmartwychwstania PsAtkiago w Adrya- 
nopuln. Adryanopol 13 Lutego ls75 r. Paris, 
typ. Boage Mres et <Jomp me da Tour Ht. 
Germain 43, w 4ce, str. 9. 

BRZESKI M. Obraskowy elementan naakl 
pisania i czytania, oras p04»atkowegoj;zyka 
polskit^o, obtymnj^cy w dwóch ciziach do 
oOO rycin, poobag analogii brsmienia głosów 
i tworzenia z^łusów i wyrazów dla Docz^t. 
ktńMyoh dzieci. Cicić 1 1 II. Poznań, Zapań- 
shJ, amk. M. Busay, 1872 — 3, w 8ce, r^ "' od 27- z 600 ryc. w tekście. Pu 6 Sj — Zbiór zadań, pytau i ćwicztń elemen- 
tarno-stylistycznycfa, w stopniowym porz^kn 
od prostego zdaoia pojedyińcsiego poczf wszy, 
na tle furmaloo-pogfadow^j nauki, dla uczf- 
cych się języka polskiego, zwłaszcza głucbo- 
niemycb. opracował..., nauczyciel przy In- 
stytucie głuchoniemych w Poznaniu. Warsza- 
wa, dnik. Instytutu głuchoniem. i ociemn., 
1879, w 8ce, str. 292 i Ul. 1 mbel. 

BriBsko. Bada powiatowa ob. Prtjekt (1871). 

Srzaiinski ob. Ghsy. 

BRZEZIŃSKI AfllonL Na Piotrowy jubilenai 
Piusa IX Papieża, kazanie uiane na Gierce 
dnchownśj. Poznań, 1871, w 8ce, str. 6. 1 '/, sgr. 

— Howa łałobna na pogrzebie ks. Dra Ale- 
ksandra Prusinowskiego, powiedziana w Gro- 
dziekn dnia 19 lutego 18'^ r. Poznań, dmk. 
F. U. Daszkiewicza, w 8ce, str. 8. 2'/, sgr. 

— Howa zdobna na pogrzebie ks. Jana 
Cbmostoma Arendta, powiedziana we Wło- 
szakowicach dnia 24 lutego 1873 r. Poznań, 
drak. Daszkiewicza, w 8ce, str. 11. 

— Howa tałobna na pogrzebie X. dr. Fel. 
Kodowskiego powiedziana w katedrze gniesn. 

dn. 18 liatop. 1872 r. przez Filipina ńwię- 

togórskiego. Poznań, w komisie T. U. Dasz- 
kiewicza, czcionkami A. Schmiidickiego, 1872, 
w Sce wicksiój, str. 10. 

— O odwiedianin ubogich. Howa powie- 
daiana na lebnuUn Tow. iw. Winoe^ego a 
Fanlo w Pomnin, 4iita 6 Grndiiia 1868 pr»a śś tiOSuśsiii - BtfDGte (Praednik z Roczn. Tow. św. Wincent. 

a Patdo). Poznań y N. Sjimieński i Spółka, 
1869, w 8ce, str. 15. 

— Wspomnienie o śp. Edmundzie Boja- 
nowskim fundatorze Zgromadzenia ^iiźebni- 
czek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanej, ze- 
brał i spisał ..... Poznań, T. Daszkiewicz, 1872, 
w 16ce, str. 65. 1% sgr. 

— Sadownictwo w Pnisieoh w sprawach 
małżeńskich opisał Prof. prawa kan. w Se- 
minarium duchownym w Poznania. Grodzisk, 
czcionkami A. Schmaedkiego, 1860, w 8ee, 
str. 22. 

-. ob. Druiblekł K. (Szkoła 1871). 

BRZEZIMISKt Erazm dr. (t 1879). Tytoń i 
jego skutki. Warszawa, drak. J. KanraiaBa. 
1878, w 8ce większćj, str. 1 ni., 104, 1 ni. i 
1 ryeana. 50 cnt., z przesyłka 60 cnt. 

BRZEZlASKI Jan. Per Kumys. Inaugural- 
Dissertation zur Erlangung der Doctorswiirde 
etc. Berłin, Dmck. G. Lange, 1872, w 8oe, 
str. 56. Ys tal. 

— Der. Kumys uńd deasen Anweadung in 
der Therapie. Berłin, Otto Lange, b. w. r. 
(1874?), w 8ce, str. 65. 

Brzottek ob. Mysłowski. 

Brzaatowski A. B. ob. Goniec (1873). 

Briozowaki Antoni ob. ICri]|i«nowski Stan. 

(Mowy 1879). 

Brzozowski Bolesław ob. Kurczewski J. (Ro- 
cznik 1824). 

BRZOZOWSKI KaroL Deli Petko, powiastka 
podług legendy bułgarskiej. Lwów, nakładem 
księgami Polskiej, J. Dobrzański i Groman, 
18'if6, w 8ce, str. 104. 1 złr. 

— Noc strzelców w Anatolii (Bibik>teka 
Mrówki, tom 46). Lwów, księgarnia polska, 
druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1877, w 16oe, 
str. 136. 30 cnt. 

— Sen w Bałkanach (Odbitka z gBuchu li- 
ter''.). Bedakcya „Ruchu literackiego*' we 
Lwowie, 1877, w 8o6 mał6j, str. 23. 

BRZOZOWSKI Marie. La guerre de Fologne 
en 1831. (Przekład angielski Leona Szadur- 
skiego, r. 1838.) 

Brzozowski Tad. ob. Herouvil1e Alex. (O na- 
śladowaniu 1868). 

BRZOZOWSKI W. Pnuekt reformy ustawy 
drogo wój dla Galicyi możon^ przez Pre- 
zesa Bady powiatowej Pilznieńskićj w Kra- 
kowie, nakładem autora, druk. Leona Pasz- 
kowskiego, 1875, w 8ce, str. 31. 

Bryuszna jama ob. Hennoch E. (Patologia 
1874). 

Brzuszno organy ob. Liisshka Huhert (Poło* 
żenię 1874). 

BUCEL8KI Wojoiocb ks. O ksifgadi sybil- 
liaskiok, w 4oe, str. 17. 

BttsMtsrya ob. BaroUisM Ani (1876). Ito* 
iMfM Nl^ (Wi4r 1867), Prl«Ml*M' (1648), Hel. (1878), Jastraętokl (1866), 
Kąikowski (Rachunek), Nowieki Er. (Nauka 
1876). 

Buchholz Friedricli ob. Dąbrowski lan Henr. 

(Odpowiedź). 

BuGhoItz T. ob. Paszkowski F. (1816). 

Boebołz A. H. ob. Cbolevius. 

BUCHOWSKI Adam. O sprawie roboczój po 

wsiach, napisiJ Kraków, druk. Kr^ju, 1871 , 

w 8ce, str. 17. 

Buchwald ob. Donimirska (Oołuronka 1871), 
Ochrona. 

Buckey ob. Goldenring Herm. (Żniwiarka 1872). 

BUCKI W. Grundliche Anweisung zur leicbten 
Erlemung der pohinisohen Sprache Ite Ab- 
theilung entii&llt die Regeln. sum Łesen, De- 
kKniren nnd Kosjngiren nebst etnesi Lesebu- 
che mit Yorzeiehnisse aller darin yerkommen- 
den WOrter fltr Anfiiiłger. Kaeh dem Tode 
des Yerfassers anfs noue herausgegeben ira& 
J. W. Mosąua. Lelpzig, 1817, w 8oe. 

BUDKIEWICZ Adam. 8poaób wyrabiania phm- 
nyoh nawoB^w ti^ zwanych flamandskioD i 
węgła uzwienif eonego, oraz projekt s^ośeBki 
w Warsaawie fiibryki tycbie nawoaów. War- 
szawa, 1870, w 12ea, str. 5^. 22 Vs kop. 

— Studya nad suchotami, czyli badanie 
przyczyn szerzących suchoty pomiędzy naszf 
ludnością i środków ochronnych od t^ cho- 
roby (poświęcone J. I. Eaaszewskiemu). War- 
szawa, druk*! A. GInsa, 1879, w 8ee, sir. 3 
ni., 324 i 1 ni: 1 rubel 

BUCKIE Henr. Tomaoz. Historya eywiliaa- 

cyi w Anglii przez z drugiego wydania 

oiyginału angielskiego prseleiyt Wł. Zairads- 
ki. Wydanie drugie. T. II. Warszawa, Gtlbe- 
thner i Wolff, druk. 8. Orgelbranda synów, 
1878, w 8ce, str. 416. T. n. str. 400. 8 mb. 

Buczaniewioz (a nie Buczanowloz) B. De Ha- 
mnio 1843. 

BUOZyASKl Bomaik O jurysdykcji kani4j 
w stosunkach międzynarodowyeh. warsiawa, 
1872, w 800, str. 170. 76 kop. 

- ob. Kwartakilfc (1877). 

6UDPEUS Aurelii. Halbrussisehea. 2 No. 
Leipzig, Otto Wigand, 1849, str. 4» 2 sgr. 

(O Polsce, Litwie, Kurlandyi i Inflantacht 
jako napół anoskwiczonych rozprawia.) 

BUB6E (Prof. Dr.) Anatomia praktyczna. 
Przekład dzieła Prof. Dra Budgogo: „Anłoi- 
tung zo den Praparii:ilbangen'S przez Dra Wa- 
cława Hayzel (tak, zamiast Ujajzla), laboran- 
ta przy aated. fizyol. i histoL wek. Uni- 
wersytecie Warsz. (z drzewor. w tekście). 
Biblioteka umiejętności lekarskich. Warsza- 
wa, Wyd. i«d. Oaaety lekarskiej, drak. J. 
Bofgera, 1871, w 8co, str. YIU i 4«2, a 
96 Błp, 80 gr, C: ITI" fiCD^OWSKl ^ Bl/GNO 8d BUOKOWSKI Ktiwery. Tny kadryle. 1, Con- I 
ndinsee. 2, Les Umciera. 3, Le prince impe- 
luL (Tekst polski, francazki i niemiecki.) 
(riłiesiiOy 187^ w I6ce. 40 kop. 

BadMim kolei ob. Jarmund Stan. (Zasady 
1874). 

— morów ob. Brandt Kaz. (Sposób 1877). 

BadmrlaiM materye ob. Czerwiński Józef (Te- 
dknika 1878). 

BttdMie ob. Kluger Wład. (Wykład 187G). 

Bad a ewictw e ob. Balińefci Stefan (Nauka 
l^), BraefclMiia (1865), Cliambrez (1807), Ko- 
wki Si (1879), Pedezaszyński Karol (1856), 
Mekl ustawy (1877), Zabierzowski A. (Prze- 
whik 1857). 

raiWIIISKI Adam. Erkentnisse des k. k. 
Yerwiłfconingerichtsbofes , zusammengestellt 

uf to e cp Yeranelassang von Hof-Secretftr 

n Ind, Jahrgaimr 1878. Wien, Mana, 1879, 

V te, «Kr. IV, 658. 4 ałr. 

- ToL Band III, Jahrgang 1879. Wien, 
Maai, VŚX^ w 8ce, str. 519. 3 złr. 

MWfM-iaii. Gość na pustyni czyli św. 
?W9Śf pierwBzjr pustelnik, i św. Antoni, 
fomd V jednaj pieśni osnowan^ na tle Ży- 

tDldir świętych pańskich , napisał rzecz 

dnefe sie ^oło r. 342. Warszawa, druk. F. 
Cteńnńakiego i S. Nienuery, 1879, w 16ce 
aafój str. 67. 18 kop. 

— Powinszowania na dni Imienin i Nowe- 
go Boku. Warszawa, druk. Czerwińskiego, 
1672, w I6ce, str. 72. 20 kop. 

BUOYTA Xawery ks. Mowa żałobna kan- 
dydata teologii, wygłoszona w czasie nabo- 
ieństwa sa duszę św. p. Józeia Mianowskie- 
go, b. rektora b. Szkofy głównśj w Warsza- 
wie, odbytego przez J£x. JWks. biskupa 
Gintowta w kościele katedralnym płockim 
dńa 8 lutego 1879 r. za staraniem wychowań- 
q6w tejte Szkoły. Warszawa, druk. J. Ber- 
gen, lo79, w 8ce małśj, str. 16. 20 kop. 

Mzitowlez Jan ob. Materye (1821). 

BUDZlilSKI Stanisław. O kradzieży i pokre- 
woyiii |d9 przestępstwach, podług prawa obo- 
wi|iri||e6go ze wskazaniem oopowiednich 
m^t84>w karnych Cesarstwa. Warszawa, H. 
iiUL, 1876, w 16ee, str. 284. 1 rs. 

— O powtarzaniu przestępstw wedle ko- 
deksa numego obowiązującego. Warszawa, 
1875, w See, str. 59. 70 cnt. 

— ob. Kafdereit (Czantoksfęźnik 1861), Ped- 
ifszalk (1876). 

■MSYASKI Mlehał (nr. 1811 t 7 Sierp. 
1814). Gsttty lato w GaHcyi etc. Bruzella, 
dnjk. Kałnsowskiego, 1888, w 8ce, str. 72. 

— Tlerwiosnk], poezye. Bruksella, A. Śmi- 
gMttL w drukanu polskićj, 1889, w 16ce, 
a^, 9i. (Wydanie w 120 egzemplarzach.) 
1 feak 50 eentim. 

^ ob. BłbI. Mirez. (powieśd Orbi et Urbf), 
•yrtB (Wfdrtwki 1867). BUOZYfiSKI Win eenty (1815 1 5 Bfaja 1866). 
Partye, powieść historyczna z czasów party- 
zantki 1838 r. Bruksella, 1841, w 12ce. 3 frank. 

— Lechie obraz polska v devatćm stoleti. 
Historicky ronuin. Prelożil P. J. Sulc. Y Pra- 
żę, A. Kuranda, 1862, w 8ce, str. 268. 80 kr. 

Budżet kwaterunkowy m. Warszawy. War- 
szawa, 1871, str. 20. 

— miasto Warszaw na r. 1871. Warszawa, 
w druk. miejskiśj, 1871, w 4ce, str. 458. 

Budżety funduszu gminy król. stołecznego 
miasto Lwowa, jakoteż zakładów i fundacyi 
pod zarzfdem tejże gminy zostM^ych na r. 
1866. Lwów, druk. K. Pillera, 1866, w 4ee, 
str. 39. 

BUECHNEB dr. L. Obrazy fizjologiczne. Z o- 
rrginału niemieckiego 2go poprawionego wy- 
dania, tłum. Blaurycy Mendelsohn. 2 tomy. 
Warszawa, nakł. red. Przeglądu tygodniowe- 
go, 1874, w 16ce, str. 100 i 154. 30 kop. 

— ob. Biblioteka (1873). 

BUFFALLO Gatpar. Siedm ofiarowań do niu- 
droższćj krwi Jezusa Clurystusa. Modlitwy te 
ułożone s§ przez niedawno w Rzymie zmar- 
łego i wielu łaskami słynącego X Za od- 
prawieniem nowenny z tych modlitw cudo- 
wne uzdrowienie otrzymane zostało 1844 ro- 
ku. Poznań, Reyzner (około 1844). 3 gr. 

Buffen ob. Lalourcey (Nowy 1806). 

BUFLE Agnieszka z Wilczewskich. Opieka i 

Eraca. Włocławek, w drukarni Teodora Buch- 
oltza, 1872, w 12ce, str. 18. 

— Ostotnie rady i przestrogi dla moicli 
uczennic przez Agnieszae z Wilczewskich B. 
Ochmistrzynie Pensyi Wyższói w Włocław- 
ku. Włocławek, w druki^ Teodora Buch- 
holtza, 1852, w 8ce, str. 199. 

BUGAJSKIJ P. J. Smoliensk, istoricziesko- 
wojennyj oczierk. 8t Pieterbnrg, tip. lit A. 
J. TrauBzela, 1879, w 12ce, str. 24. 

BUBIELSKi. De Ciceronis eloqnentiae natu- 
ra dissert., w 4ce, str. 12. (W Progr. glmn. 
ŚW. Anny.) Kraków, 1867. 

BUGNO Mikolai. Theor. pract. Anleitung etc 
5te Auflage. Biała, W. FrOhlich 1870, w 8ce, 
str. 204. 

— Krótki pogląd na pisownie niemiecka 
dla szkół miejskicn. ułożył M. B. Rzeszów, 
Pelar (przed r. 1871). rEdycya w 2000 egzem., 
sprzedwo do r. 1872 900 egz.) 

— Przewodnik w praktycznój nauce stylu 
dla szkół ludowych, według dzi^ J. Mezle- 

ra i^ożył i do potrzeb szkół zastosował 

dy;rektor szk<^ ludowśj w Rzeszowie, wy- 
danie 2 poprawne. Rzeszów, nakł. i drulc J. 
A. Pelara, 1879, w 8ce, str. 253 i 1 ni. 1 złr. 
50 cent 

— Seiuretarz najnowszy podręczny, czyli 
wzory listów w różnych przedmiotocn, oraz 
podań, cessyf. kwitów, świadectw, testomen- 
tów, kontraktów, f^alacjj itd. zetanuie prze^ 

13 r ftó tójACK - BttKWAS M. B. Rzeszów, 1862, w IGce, sir. 112 i IV. 
50 cent 

BUJACK Georg Dr. Der Deutsche Ordon tmd 
Herzog Witold von Littaaen Historische Ab- 
handlunc. (Bericht ueber das Altstadtische 
Gymnasmm za KOnigsberg in Prenssen.) KG- 
nigsberg, 1869. 

Bujnicki Kaź. ob. Dtwid (1878). 

BUJNO X. Kazanie na pogrzebie Cieszkow- 
skiego itd. Warszawa, druk. T. Lebrun, 1803, 
w 8ce, str. 34. 

— ob. Bolanden K. (Bóg 1872). 

BUKAR Seweryn. Pamiętniki.... z rękopismu 
po raz pierwszy ogłoszonei Dreznoj^ druk. i 
nakład. J. L Kraszewskiego, 1871, w 8ce, str. 
ym i 224. (Biblioteka pamiętników i podró- 
^ po dawnój Polsce, wydawana przez J. I. 
Kraszewskiego. Tom V.) 95 kop. 

BUKATY A. Dóduction et dómonstration de 
trois lois primordiales de la congrnenoe des 
nombres constitnant la troisióme loi de Tal- 

forithmie donnće par H. Wroński par 
aris, Amyot óditeur, typogr. Lahure, Aout 
1873, w 8ce, str. 15. 

Bukiet dla JW. Zofii z Xiąi^t Czartoryskich 
hr. Zamoiskiój w oktawie imienin dnia 22 
maja 18ll, w 4ce, str. ni. 4. 

— arcydzieł literatury polskiój tom II. (Bibl. 
Mrówki 38.) t. p.t. Krasicki Ign. Myszeis. Lwów, 
1876, w 16ce, str. 70. 20 et. 

— Toż, tom m (Bibl. Mrówki 39.) p. t. 
Słowacki Jul. Lilia Weneda. Tragedia w 5 
aktach. Lwów, księgarnia polska, 1875, w 16ce, 
str. 134. 40 et. 

— z ogrodu karmelowego na miesi§c Maj 
i na każdy cały rok dla pobożnych cfarze- 
ścian; z życiorysem i popiersiem Ojca ów. 
Piusa IX na pamiątkę .Tego 50-letniój roczni- 
cy kapłaństwa. Lwów, nakł. Kornela Filiera, 
1869, w 16ce, str. 210. 60 et. 

BUKIŃSKI Jas lekarz zakładu. Sprawozda- 
nie z działalności zakładu przyrodo-lecznicze- 
go w Nowem-Mieńcie nad Piiicf . Warszawa, 
w drukami F. Fryzego, W. Dębskiego i Spół- 
ki, 1875. 

BUKOIEMSKI Samuel. Dissertatio inauguralis 
cliirurgico practica de fungo haematode quam 
in Caesarea litterarum Uniyersitate Yilnensi 
pro ą^radu Doctoris medicinae rite et legitime 
consequendo publieo medioorum judicio sub- 
mittit Samuel Bukoiemski Yolhyniensis me- 
dicinae Magister Anno MDCCCaaI die Apri- 
lis. Yilnae^ typis Josephi Zawadzki, Uniwersit. 
^ographi, w 8ce, str. 23. , 

BUKOVANSKY Kareł Jar. Polskń Ostraya a 
okoli. Morayki Ostraya, Prokisch, 1879, w 8ce, 
str. 59. 3Q cnt. 

(Bukowina.) Beyólkerung und Yiehstand yon 
der Bi^owina nach der Zkhlung yom 31 De- 
lember 1869. Herausgegeben yon der k. k. 
statist. central. Commiss. Wien, Druok der 
Bof- und Staatsdmckerei, 1871, w iee, str. 36. — Hauptberlcht der Handels- und Gewer- 
bekammer filr das Herzogthum aa das hohe 
k. k. Handelsministerium liber die Yeriiałt- 
nisse des Handels, der Industrie, fUr das Jahr 
1851. 

-— Heimatskunde der Bukowina. Czemowitz, 
Pardini, 1872, w 8ce, str. Y i 61. Im. 

— ob. AIth Alojzy (1852), Bathyany Ylnzeiiz 
(1811), Berieiit (1872), Bev9lkerang (1871), Bo- 
dyński M. (Mapa 1879). Chotomski Beles. Pra- 
wdzie. (Opis 1880), Gołowaeky J. F. (narodnyja 
1878), Mikuliez Andrzój (Kulturzustiinde 1875), 
Siemiflinowicz (Phys. Geogr.), Wickealuwaer 
A. (1862). 

BUKOWSKI Edward. Róie i kolce. Noworo- 
cznik humoryst^czno-satjnirczny na rok 1876. 
Warszawa, A Przybylsn, 1875, w 8oe, str. 
108 i XXYI. 30 kop. 

— Życiowe sceny, obrazld h^orystycino- 
satyryczne Warszawa, D. Lange, 18<r7, w 8ee, 
str. 128. 30 kop. 

BUKOWSKI Julian ks. Kazania pasyjne tu- 
dzież nauki w czasie ćwiczeń dnohownych 
dla młodzieży gimnazyalnój z dodaniem kuku 
kazań przygodnych, przez ..... proboszcza ko- 
ścioła Św. Anny^ profesora gimnazyum św. 
Jacka w Krakowie (poświęcone ks. Albinowi 
Dunajewskiemu , biskupowi krakowskiemu). 
Kraków, nakł. St A. Kn&yianowskiego, druk. 
W. Korneckiego, 1879, w 8ce, str. 124 i 1 ni. 

1 złr. 

— Słowo o ankiecie gimnazyaln^j, zwoła- 
nój do Wiednia we Wrześniu b. r., pnez 
J. B. Kraków, druk. Dniwers., 1870, w 8oe, 
str. 10. 

BUKSICKI Henryk. De Faction de Tatropa 
belladona. Diss. inaugural. Montpellier, 185^ 
w 8ce. 

Bukwar dlia obuczenia junossestwa ozteni- 
ju po rossnski i po polski. — Elementarz dla 
uczenia itd. Wilno, 1806. 

->• ob. 'Elementarz. , 

— Bossyjsko-Polskij. w Poezi^ewie, 1828, 
w 8ce, str. 69. 

(Po szkołach wołyńskich pazaiiahiych przy 
klasztorach Bazylianów, używany do r. 1890 
włócznie.) 

— russkij dlia polskich dietei po rasporiaz. 
warsz.' uczeb. okruga wydanie 2. Warszawa- 
nakł. i druk rządowy, 1876, w 8ce, str. 80 i , 

2 (drukowano 30.000 ezemplarzy). 

— Toż. £d. 3cia. Warszawa, 1878 (odbito 
20.000 exemplarzy). 

— jazyka sławeńskaho, cztenija i pinaiia, 
nczaszczymsia w poleznoje rukowożdenije ty- 
pom izdan pri chrame Uspeniia Preozistija 
Boharodicy w błahospasajemom nrade Łwowe, 
roku bożija 1807 mesiaca Febnńuia 1 dnia. 

— Toż. Wtoroje izdanije. W Lwowi, ^om 
Josiik PiUera, 1819, w 8ce, str. 64. (Druk Ki- 
rylicf, od str. 49 — 64, druk polski.) . 

— ob. D«bn«Afkl Antral (1848). 
BDŁEWSEI - BUBZ7ŃSEI 91 BULEWSKI UMk. Alliance repnblicaine 
EiiivOT8eUe. DepartemeDt polonais Ognisko B. 
polakie. Łettre k Beresowski, 1867, b. w. m., 
w 8069 8tr. 6. 

Bolgares cranes ob. Kopernicki I. (Sur 1875). 

BULIKOWSKI Stanisław. Siostry miłosierdzia 

w naszych szpitalach przez Lwów, autor, 

n Gubrynowicza, drnk. K. Filiera, 1873, w 8ce, 
ttr. 46 i k. 1. 40 cnt 

BULlASKI X. Melehior. Historya kościoła 
Polskiego przez ..... Fndata kapitały katedral- 
ni) Handomierskiói, b. Prof. b. Akad. ducho- 
wnej Rzym. katolickićj w Warszawie. Kra- 
ków, staraniem Wydaw. „Czytelni ludowój^ 
kii^. A. Nowoleckiego, czcionkami drukarni 
.Ciaaii', 1873, w 8ce. Tom I. Epoka Piastow- 
ska. 4 kart niel., str. 512, Xn. Tom II. Epo- 
ka Jagielloi&aka. W drakami „Krają'*, 1874, 
4 kttt nieliczb., str. 389, Ym, 1. Tom III. 
Bpoka kroków obieralnych. Kraków, czcion- 
kam JŁnju", 1874, str. XVm, 665 (I). (To- 
na IV Howolecki mimo prenumeraty nie wy- 
diŁ) Za I tomy 12 z^. 

— Jfonografia miasta Sandomierza, wyda- 

aJa jwiŚDiiertne ks. Wawrzyńca Kaklińskiego. 

Ifaimwa, drak. F. Czerwińskiego i S. Nie- 

fflfeiy, 1879, w 8ce, sir. XXIV, 448, VII, 1 

ai , portret autora, widok miasta z r. 1656 

i 18 umyoh drzeworytów. 2 ruble 50 kop. 

Birfiw ob. Fudakowafci H. (O mięsie 1874), 
Kltokowski Wład. (1879). 

Balsiewiaz Bern. ob. Dzwonek (1875). 

Bulwar ob. Raekoza B. (Wici 1875). 

BULWER E. O zarządzaniu pieniadzmi^zwró- 
cone głównie do młodych) z E. tfulwera Cax- 
tomaaa Ess^ays on Life Literaturę and Man- 
aeiB £aoag YII. W Krakowie, w drukarni 
Leona Paszkowskiego, 1875, w 8ce, str. 29. 

BULWER Lytton Edward (f 21 stycz. 1873). 
Moja nowela czyli rozmaitości życia angiel- 
teipo (Dodatek do Nowości). Przemyśl, druk. 
J«tt Cara, 1880, w 12ce. 

— Hienzi, Ostatni trybun rzymski. Powieść 
Uatayczna, z angielskiego przez A. R. (Bibl. 
naj. pow. i rom. t LXITI i LXIV). 2 tomy. 
Lwów, nakł. Oulirynowicza i Schmidta, Plac 
iw, Docha, 1. 10, z druk. K. Pillera, 1874, 
w See^ str. 270 i 270. 30 ^. 20 cnt. 

BULWER (syn). Pierścień Amazysa, powieść 
Owena Mere^tłia. (Warszawa 1Ś6..) w 16ce, 
Itr. B2 (dodawana arkuszami do Tygodn. illu- 
itrowanego). 

Bałam Ern. ob. Tarnowski Wł. (Kochan- 
kowie). 

Bnljiarya ob. Brzeska Ton. (Missya 1875), 
fii»wiBM Miobał (Pisma 1872). 

NŁHARYN Iwan. lyan Wyzihyn, powidka 
ńibmnA a ponćna, z ruskóho preloźil Jos. 
Aićfcora. Pnga, arcyb. druk. 1840, w 12ce, 
atr, 152, 148^ 140, 177. 1 złr. 

— Mazepa, historicky roman z ruskeho. 
Plaga, 1854, w 8ce, str. 468, 91 cnt — ob. DmoobowskI F. S« (Powieści). 

Bułbarynowie ob. Brabowoki Mioh. Adwokat 

(1822). 

BUNDESMANN Anton. Am Grabę des Samuel 
Bredetzky Predigers der eyangelischen Ge- 
meinde zu Lemberg, gedrukt mit Pillerschen 
Schriftcn, w 4ce (wiersz). 

BUNGE Christoph. Krótkie opisanie choroby 
owiec, pochodzfcey od robaków w wątrobie 
zwaney motylice, wydane w ]CZ]^ku ros^y- 
skim, przez Cesarskie towarzystwo cospodar« 
stwa wieyskiego w Moskwie .a staramem Eust 
Karpia na polski język piz^ożone. Wilno, 
1823, w 8ce. 

Bunne F. G. ob. Pabot E. (Brieflade 1861 — 
1864). 

BUNGE N. Trady kommisii Wysoczajsze 
uczreidiennoj, pri imperatorskom Uniwersite- 
tie Św. Władimira, dla opisaniia gubernij 
Kiewskaho uczebnaho okrnga. Otezet ob u- 
czreżdienii i diejatielnosti Kommisii po łoje 
Maja 1853 g. Kijew, w uniwersitetskoj tipo- 
grafii, 1853, w 4ce, siar. Ul i 64. 

BUNIM Gidul. IJber gesunde Kinder-Erzie- 
faung. Lemberg, H. Grossmann, 1821, w 8oe, 
str. 102 (po hebr. i po nieoL). 

Buonarotti Michel Angolo ob. Plater (1874). 

Buraki ob. Bibnotoka (1860— 71), Boozynoki 
J. (O różnój 1876). 

Burka Alex. ob. Pamiętniki (1844 — 45). 

Burian Fr. J. ob. Garozyńoki Stef. (Oda 1874), 
Karpiński F/. (Tęsknienie 1874). 

Burloy Gwalter ob. Wlałooki Wł. (1878). 

Bnrmaioter ob. Blumonstern. 

BURMEISTER Jan. Z powinszowaniem no- 
wego roku 1879 Szanownym członkom zboru 
ewangielicko-reformowanego Warszawskiego 
składa..... grabarz na cmentarzu ewang.-re- 
formow. Warsz. wykaz osób pochowanych na 
tymże cmentarzu w ci§gu ubiegłego roku. 
Warszawa, druk. Alexandra Ginsa, w 16ce, 
str. 4. 

Burmajster ob. Blumenstorn. 

BURZMIŃSKI J. Postalischer Auskunftsge- 

fer: unentbehrlich fUr Kauflente, Correspon- 
enten, Beamte etc. Wien, Helfis Verlag, 1869, 
w 4ce, str. IV i 48. 10 sgr. 

Bursityn ob. Haezewski Józ. (1838). 

BURZYliSKI Piotr (t 1879). O decymach i 
naroknikach tudzież o dziesięcinie monarszój 
w dawnój Polsce. Ustęp z dziejów gminy 1 
skarbowości publicznój polskió] przez prof. 

Dr. w Krakowie, 1878, w 8ce, str. 61. 

(Osobne odbicie z Rozpraw akademii umieję- 
tności.) 

— O prawie bliższości w dawnój Polsce 
Dra Piotra Burzyńskiego, członka Akademii 
umiejętności w Krakowie. (Wydział filozofi- 
czny T. VI.) Bez roku (1878), w 8ce, str. 32, 99 ]»DBZTNSKi - BU8Z0ZTN8KI •^ Prawo polskie pnrwatne. Tom IL Kra- 
ków, nakhd autora, 1871, w 8ce, str. 556. 
5 słr. 

— O uprawnieniu dzieci nieślubnych po- 
dłng Prawa Polskiego, napisał Piotr Burzyń- 
ski (Odbitka z m tomu Spraw. Wvdz. łust. 
filoz. Akad. Umiejct) (Kraków, 1875) w 8ce, 
str. 50. 

— ob. Dutkiewicz Wal. (Uwagi 1878). 

BURZYASKI Adam Prosper (biskup sando- 
mirski, f 9 Września 1830). Informacya o od- 
puście Jubileusz zwanym, z powodu Jubile- 
uszu powszechnego od najw. pasterza Ojca 
Św. Leona Xn na rok paiiiski 1826 Królestwu 
Polskiemu pozwolonego. Dla duchownego 
użytku prawowiernych dyec. sandomierskiśj 
z wyraźnego rozkazu J. W. J. X. A. P. Bu- 
rzyńskiego pasterza tejże dyecezyi na widok 
publiczny wydana. Badom, b. wyr. r., w8ce, 
str. 68. 

^ List pasterski do wiernych dyecezyi 
sandomierskiói, datowany w Sandomierzu 20 
Kwietnia 1820 r. B. wyr. m. dr. i r., fol., str. 
niel. 4. 

— Odezwa do duchowieństwa dyecezyi san- 
domierskiói w Sandomierzu 18 Czerwca 1820. 
B. w. m. dr. i r., fol , str. niel. 4. 

^ Z Sandomierza, dnia 10 Lutego 1825 r. 
duchowieństwu i wiernym przesyła: Ogłosze- 
nie wielkiego Jubileuszu, z łacińskiego języka 
na polski przettomaczone. B. w. m. dr. i r., 
fol., str. 8. 

— Obwieszczenie o Jubileuszu zacz^nig§- 
oym się w dyecezyi sandomirskiej dnia Igo 
Października 1826. B. w. m. dr. i r., fol., str S. 

— ob. Ledochowski Ant. (Mowa 1819). 

Busk ob. Oymnicki (Sprawozdanie 1873), 
Głegswski Fel. (Dodatek 1871). 

BU88E Karl Heinrich. Herzog Hagnus, KO- 
nig von Lifland. Ein fUrstliches Łebensbild 
aus dem 16 Jahrhunderte von ..... Aus des- 
sen nachgelassenen Papieren herausgeęeben 
von Julius Freiheren von Bohlen. Leipzig, 
Duncker und Humblot, Druk von BSr u. Her- 
mann in Leipzig, 1871, w 8ce, str. KYI, 160. 

BU880N C. J. ks. Rady dla służących (z fran- 
cuskiego przez ks. K. Osiecimskiego), wyda- 
ne z pomocą Akademii umiejętności z ftindu- 

szu iX, Adama J ) powierzonego tćjże na 

popęd wydawnictw tśj treści. Kraków, stara- 
niem i nakł. ks. Konstantego Osiecimskiego, 
druk. Czasu, 1878, w 8ce małój, str. lY i 
356. 1 złr. 

BUSZCZYASKI Bteffan (nr. 26 grudnU 1821). 
Le CSathóchisme Social Plan d'une Organisa- 
tion Politi^ue prćcedó d'un Coup d'Oeil rapide 
sur la Socióte Actuelle, sa situation son avenir 
..... par TAuteur de Ui Dócadence de r£urope. 
Audi Izrael. Dominus Deus noster Dominus 
nnus est Deuteron, VI 4. Dominum Deum 
tuum timebis, et illi soli serYias. Deuteron, 
VI 13 Moyses. Surge! Tolle grabatnm tuum 
et ambula. £v. s. Joh. V. 8. Jśsus Christus. (Prix. 2 franc.) Paris, Librairie du Lnzembiirg 
16 me de Toumon, Imprimeiie Kodeme, 
Barthier, Directeur 61 rue Jean-Jacąues-Boos- 
seau 61, 1876, w 8ce, str. 97 i Ylu, str. 7 ni. 

~. Cierpliwość czy rewolucya. Paryż, drak. 
L. Hartinet, 1862, w 8ce, str. 16. 50 centim. 

— Minimum ludności polskićj KróL kon* 
gresowego w r. 1870 i 1872 krytycznie spraw- 
dzono) a z oficyalnych źródeł wyjętój przez 
B(uszczyńBkiego). Lwów, nakład Gaz. nar., 
1873, w 8ce, str. 16. (Odbitka z Gaz. nar.) 

^ Oświata w Polsce i u niemców za cza- 
sów Kopernika i w dzisiejszych czasach. Na- 
pisał ..... Poznań, nakład Tyg. Wielkopolskie- 
go (oddnjk), 1873, w 8ce, str. 78. 

— Obraz europejskiego q9(^eczeństwa wdru- 
giśj połowie XIX wieku (Text poUi) przez 
autora „Upadku Europy^. Cz. 1 i IL Lwów, 
nakładem księgami Zelmana I^rla, uiica Syx- 
tuska Kr. 131%, w drukami Zakładu naiod. 
Tow. Ossolińskich, 1869, w 16ce, str. 63 i 54. 
Cz. L 1) Wychowanie domowe, 2) Wychowa- 
nie na ulicy, 3) Karczmy, piwiarnie, kawiar- 
nie. Cz. IL 1) Teatra, 2) Salony, 3) Gry pu- 
bliczne. 

— Pamięci Puławskiego, Kośdusski, Niem- 
cewicza, w stuletnia rocznicę niepodległość 
Stanów ZJednoczoujrch. Ameryka i Europa 
studium historyczne i finansowe z kry^cznym 

na sprawy społeczne poglądem Kraków,- 

naUadem księgami Adolfa Dvga8iń8kiego. 
czcionkami drokarai Czasu. 1876, w 8ce, czd&c 
I, str. 178, część II, str. 330, spisu rozdna- 
łów 2 kartki. 5 zł. — Pol i jego pisma przez..... Kraków, na- 
kład (?) wydawnictwa Kraju, druk. Kraju, 
1873, w Sce^ str. 68. (Wydrakow^ wbrew 
woli autora Lud. Gumplowicz w feulet Kraju 
i odbił osobno.) 

— Po^annicy, obraz dramatycmy w 6 od- 
słonach. Lwów, nakł. Wł. B^^, z I zwiazk. 
dmkami, 1876, w 8ce, str. 172. 1 ^. 40 et 

— Eintracht Friede, Fortscfarttt Die Wun- 
den Europas. Statistische Thatsachen mit 
etlichen ethnomphischen und historischen Er- 
lauterongen. Posen, Druck von M. Mars, 
1872, folio, 2 kar^ tytułowe na półarkuszu. 
Tekst na 2 kartach, w 4ce rozłóż, in folio. 
Tablice statystyczne na 2 kartach fol Tekst 
w 4ce. Yorwort 2 str. Jdeen IV die statisti- 
sche Frage 4. Analepsis A. B. C. D. Statist 
Tafel 2 kurty fol. 

— Inne życic, kilka chwil lepszych (poesye). 
Paryż, 1857. 1 fewk 50 cent. 

— ob. Busz. 8., Dembińsiti Henr. (Parnie 
tnik), Daudet E. (Ifęczennik (1880). 

BUSZCZYŃSKI Stdan i HULANICKI Jiiliiits. 

Umowa czvli statut spółki niejawnój (stille 
Gesellschan) na moc^ kodexu łiandlowego 
Państwa aust. zawartój według ustawy d. 17 
gnidnia 1862 r. ks. m, str. 250 — 265 dla 
wydawnictwa czasopisma „Dzień^. Kraków, 
w druk. Uniw. Jagiellońskiego, 1 lutego 1874^ 
BU8ZEK - BYKOWSKI w 40e, ^. 8. Dodilek do ogłoraeft o ezaao- 
pitoiie „Dsień*, w drak. Uidw. Jagieł., str. 2. 

%9»uk Jm Or. ob. Arit Dr. Fardyntnit (1876). 

BUSZYASKI taiiaey. (t 30 pażdz. 1873). Bne- 
A NiewBŹT opiflał J. B antor Ihibissy, z wi- 
dokiem Zboni BAdziwiłłowskiego w iiiejda- 
nadi. Wilno, dmk. Jcizefa Zawadzkiego, w 8c6, 
Itr. 73. 1 Widok Zbom Eadziw. w Kiejdan. 

— DabisM główna rzeka w dawnem Keiez- 
twie Zmndzkiom, dziś w ^ibemii Kowieńskiój, 
pnez J. B. Wflno, 1871, w 8ce, str. 59 z 1 
nanpf. 50 kop. 

— Kroże, icb przeszłość i stan obecny 
przez J. B. Wilna Zawadzki, a Giticksberga 
w Warszawie, 1872, w 8ce, str. 101 i 2 ryc. 
5 dp. 10 ^. 

— OpiMaie hiatoryesno-atatyetyczne powia- 
tu Boesieńskiego gubemii Kowieńskiej. Z do- 
dssuenB liaty poprawnśj generalnych starostw 
\>.kilcitwa Zmnjdzkiego i popisu szlachty 

i»ii)dt^«3 1528 roku przez J. B. Wilno, 1874, 

w 12ec, str. 235. 1 rubel. 

WTB E1WC2 Bottawanturt. List pasterski do 

raptkiego duchowieństwa świeekiecro i za* 

^ontęp i do wszystkich wiernych dyeoezyi 

WiHtowskiśj, pisany w Sąjnacn dnia 30/10 

iWlziernika 1853, w 8ce, kart 6. (Oddruk 

iPam. relig. monU.) 

(BUTKIEWICZ Piotr.) 5,000.000 de Polonais 
forcćes par la tzarine Catherine II, les tzars 
F^ol L et Nicolas I. d'abjurer leur foi reli- 

Stense. Eclaireisseinents sur la question des 
recs-nnis, sous le rapport statistique. histo- 
ri<iue et religiem; publió par P. B.... Lithua- 
nien sur des notes et documents foumis par 
dea repreaentants des Proyinces Russiennien- 
nes ii la demićre dićte polonaise. Paris, li- 
braire Slaye. Strasbonrg, łl. Niikwaski, 1845, 
w 16co, str. Xn i 126. 10 sgr. 

BUTKOW P. Oborona lietopisi russkol Ne- 
rtorowukoj ot nawieta skieptykow. Petersburg, 
IMO. 1 rub. 50 kop. 

BUTUROW A. Pszczoła, jćj życie i główne 
pnwidła rozumowanego nodowania pszczół, 
aapMał profesor St. Petersburskiego Uniwer- 
sytetu, członek Akademii nauk tłómaczył 

B. Gnwowski, z dodaniem 42 rysunków w tex- 
cie i uzaęełnił uwagami. Suwałki, nakł. B. 
Gnbowskiego, druk. rządu gubemialnego, 
1877, w 8ce, str. 132 i 1V. 

— Dodatek do dzieła „Pszczoła i jój życie-: 
lUomaite sposoby sztucznego rozmnażania 
pszczół, oraz inne uwagi, które pszczelarz 
koniecznie znać powinien, Hómaczenie z nie- 
■ieekiego ze zmianami, pod redakoya i z przed- 
mowa^., tłómaczył z ruskiego B. Grabowski. 
Sttwalki, nakł. B. Grabowskiego, czcionkami 
nyla gnberoiahiego, 1877, w 8ce, str. 26 
1 1 aL 1 rs. 

^ ^ Sposoby rozmaite sztucznego rozmnaża- 
oia pszczół, oraz inne uwagi, które pszczelarz 
kontecamie znać powinien, tłomaczone z nie- 
miecldego ze zmianami^ pod redakcją i przed- mową A. Butlerowa, tłumaoBył a ruskiego 
B. Grabowski. Suwałki, £. ^mntsolt, 1877, 
w 8ce, str. 25. 1 rs. 20 kop. 

BUTTE Wilhelm. Die Krieffsńrage, das poU- 
tische Hauptproblem aller Żeiten, besondera 
der neuesten europaischen. Berlin, bei C. J. 
Jonas, 1831, w 8ce, str. 248. 

BUTZKE E. L. Denkschrift Ober den Wei- 
chselzopE Thom, 1858, w 8ce, str. YI i 242, 
1 t. 15 sgr. 

— Toż. Neuer Abdmck. Berlin, 1859, w 8ce, 
str. VI i 242. 20 sgr. 

BYCHOWIEC Józef. Ust o woynie y prze- 
znaczeniu żołnierza przez świadka oczy- 
wistego przeszłey Kampanii Francuzkiey 1809 
roku przeciw Austryakom. Z Ems, 28 kwie- 
tnia 1809, w 4co, str. 8. 

— Prospekt do dzieła pod napisem Nauka 
o Człowieku uważanym co do sprawności 
lego w życiu ze społ. ludźmi, czyli Antropo- 
logia pod względem pragmatycznym. Grodno. 
(Skończyło sięgną prospekcie.) 

Byezkowlec wieś ob. Cielecki Ferdynand (Ode- 
zwa 1870). 

Bydło. Ustęp a Encyklopedyi rolniotwa 
(z wieloma drzeworytami). Warszawa, druk. 
J. Bergera, skład u Gebethnera i Wolfia, 
1872, w 8ce, str. 98. 1 rub. 

Bydiowsicy Alois ob. Kondratawiez (Janko 

1874). 

BYKOWSKI Ignacy Por. Demokryt filozof 
grecki mniemany Waryat. Komedya w trzech 
aktach wierszem przez..... Wilno, nakładem 
i drukiem Marcina Dymińskiego, typogr. Wi- 
leńs., 1808, w 8ce, nieliczb. arkusz A — F. 

BYKOWSKI M. Panteon wiedzy Indzkió). 
Geometrja, Geometrja wykreśina, Geometna 
analityczna i Trygonometrja , opracował JL 
Jaksa Bykowski. Arytmetyka i Algebra, opra- 
cował Dr. M. A. Baraniecki. Warszawa, na- 
kład Redakcyi Przeglądu tyj^odniowego, 1875, 
w 8ce. Cena całego *^ oddziału matem. rs. 2, 
dla prenumeratoJów Przeglądu tyg. rs. 1. 

BYKOWSKI Jaksa Piotr. Nomina sunt odiosa, 
epizod z dziejów swatania. Odessa i Warsza- 
wa, nakład autora, druk. Ulricha i Schotta 
w Odessie, 1872, w 12, str. 196. 1 rub. 

— Ostatni sejmikowicze, 2 części. Warsza- 
wa, red. „Przeglądu tygodniowego'', 1876, 
w 16ce, str. 261. 75 kop. 

— Trzy ęgizody z dawnego życia słowiań- 
skiego: I. Święcone w Łabuniu u wojewody 
Stępkowskiego, IL Górka hetmańska, fil. Mir- 
za Tadż-£1-Faher. Warszawa, druk. J. Nos- 
kowskiego, 1879, w 8ce, str. 1 ni, 262, i 1 
portret. 1 rub. 50 kop. 

^ Pieśni obrzędowe ludu ruskiego z oko- 
lic Pińska (OdbitKa ze Zbioru wiadomości do 
antropolofipi krajowój, tom II dział ni). Kra- 
ków, nakł. Akad. umiej., druk. Uniw. Jag., 
1878, w 8ce, str. 25. N BTŁEWSKI ~ BZOWSKI •a^- — P am iętnik i włóoięgi (s esasów pnejśda 

Zym do XIX wieka) ofAońk Tomów lY. 

Warszawa, Gebethner i Wolff, 1872, w 8ce, 
atr. 328, 297, 282 i ld5. 8 nib. 00 kop. 

— Skarby prababki, powieść w 2 tomach. 
Warszawa, M. Glttcksberg, 1874, w 8ce, atr. 
189 i 164. 2 złr. 50 ent 

Bylewtfci Karol ob. MoszyfisU Ant. 

BYLICKI Franciszek dr. Charakter i rzfdy 
Ifarka Aureliusza. (Osobne odbicie z drugieco 
Sprawozdania dyrekcyi c. k. wyższłij szkcny 
realnej w Krakowie.) Kraków, drak. Wł. L. 
Anczyca i Sp.> 1877, w 8ce, str. 32. 

— Antoni Rubinstein, stadynm (Odbitlca 
s Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1879, w 8ee 
mafój, str. 28. 

— Stanisław Moniuszko. Widma, Scmety 
krymskie, Milda. Studyum przez Dra Fran- 
ciszka Bylickiego. W Krakowie, czcionkuni 
druk. ^Czasu*' pod zarzfdm Józ. Łakocińskle- 
go, 1880, w 8ce, str. 34. (Osobne odbicie 
I odcinka „Czasu**, nakł. redakcyi.) 

— ob. Sprawozdanie (1877). 

BYRON. Ustęp z drugiój pieśni Don Żuana, 
prz^oiył Wiktor z Baworowa (Baworowski). 
(Osobne odbicie z Przegl. Pol.) Ejaków, 1877, 
druk. Czasu, w 8ce, str. 28. 

— Don Żnan, pieśń trzecia, prsekiad Wi- 
ktora z Baworowa. (Osobne odoicie z Prze- 
a^Ifdu polskiego). Kraków, nakładem redakcyi 
Fizctt^lfdu polsk., druk. Czasu, 1877, w 8ce, 

— Don Żuan, pieśń druga, trzecia i czwar- 
ta. Opowiadanie o Haidzie; przekład Wikto- 
ra z Baworowa. Tarnopol, drukiem Józefie 
Pawłowskiego, nakład i dochód na korzyść 
Towanjrstwa BratniśJ Pomocy słuchaczów 
wszechnicy Iwowsldój, 1879, w 8ce, str. 118 

i vin. 

— Manfred poemat ..... przekład wolnyna 
wiersz polski przez Michała Chodźkę. Wy- 
danie ozdobne z rycinami. Paryi, w mieBzłń- 
niu tłómacza Rue Puteaux 17, aux Batignol- 
les i w księgami polskiój Bue de Seine 20. Parys, w drukami L. Martinet, przy uUe^ 
Mignon 2, b. w. r., 5 kartek nieUczh., str. 89, 
z 4 obrazkami, wyrysował Kossak, Utografo- 
wał Sołow. 

— Mazepa, poemat Przekład wolny na 
wiersz polsKi przez Michsia Chodike. W Hali, 
nakładem Schmidta, 1860, w 8ce, str. 39. 12 sgr. 

— Sardanapal, tragedya, przekład Fryde- ^ 
ryka Krauzego. (Odbitka z Bibl. warszaws.) 
Warszawa, Wyd. red. Biblioteki warszawskió}, 
drak. J. Bergera, 1871, w 8ce, str. 132 1 rub. 

— ob. Jezierski F., Kruzer Kar. (Przekłady 

1876). 

BYSTRY Karol b. inspektor sski^ Łęo^c- 
kiś) (urodzony 6 Listopada 1792 t 1 Mivea 
186l r.). Nauki pomocnicze do nauki historyi 
(umieszcz. przy program, szkoły Bialskiój z r. 
1823, w 4ce.) 

Krytyka historyczna czyli dochodzenie pra- 
wdy nistorycznój. (Umieszcz. przy programa- 
cie szkoły Łęczyckiój.) 

BY8TRZ0N0W8KI Ludwik. Mvśli przydatne 
do powstania w Polszczę. Paryż, drukarnia L. 
Martinet, 1863, w 16ce, Utr. 72. 

— Notice nścrologique sur le gónóral com- 
te de Montebello. par le gtoóral..... Paris, 
imp. Cliamerot, 1877, w 8ce, str. 19. 

Bystrzonowski ob. OfRcer (1839). 

BYSZEW8KI Tcaasz. Głos ..... posła powia- 
tu zgierskiego, prezydiy^ce^ w kom. cvwil- 
no-prawodawczó) na Seasyi s^mowój ci. 20 
Marca 1809 r. miany, fol., kart 2. 

— Głos..... wybranego w Sejmie d. 15 Gra- 
dnia 1811 r., fof., k. niel. 4. 

— Głos na posiedzeniu Komisyi dnia 

13 Marca 1809 r. miany, fol., k. nid. lĄ 

Bytom ob. Gramer F. (1863). 

BZOWSKI BMusław. Sprawozdanie z czyn- 
ności Rady i Wydziału Powiatowego ..... pre- 
zesa rady powiatowój Myślenickiój na posie- 
dzeniu w dniu 6 Listopada 1873 r. Kraków, 
druk. Uniwersytetu JagielL pod nrv%dem I. 
Stelcla, w Sce, stronnic 13. ■ Wr- : 1. Csy tJakijMtpned- 
iediy, J^ definicja, po- 
unk, 2. Jikio są podsta- 
L, 8. Cry i jaki jest praw- 
stem tifoiofii, napisał D. 
A.iidjTBOii, drak. BeUh, 

Kat. pTzemtm w ducha 

j pr^ cawiennia ilubów 

VM Kaniego Knyianow- 

_ _ . z JH. panna ZazaoDf 

Are^ (oviia) pnet X. E. C. S. K. F. S. 

T. K. W. P- »■ w koiriele pijankim w War- 

nawie 17 Oradoia 181S, w 8ce, kart nielb. 3. 

C. J- ob. Ltjraa P. (Polowanie 1874). 

C L. BówninT nadcisańskie i SzeKedin, na- 

t^iał L. C. (Odmtka i DiiennlkapoEDauskie- 

n). PoBuA, naU. 1 dmk. J. 1. Kraasewakie- 

go (dr. W. ŁebiAaki), 1BT9, w 8oe, >tr. 16. 

C. Viclw. France et Fologne. Par. Yictor 
C— Atixonae, 1663, w 6e« (wlerasem). 

UBCT. La nvolntioii polonii de 1830. 
Pste, 1833, w 13ce. 

CkMMt de cuiioaitiit ob. S»łł]rk U. (Coap 
iBOO). 

CAOERSlU P. naDDs. ipienm 1 muzyki w aem. 
mum. w Łeciycy. Łatwa nuia na dwa gło- 
i; (bas i adlibitan)) s towareyBzenlem organu 
łub Bftiii organ, dla uiytkn askótek elemeo- 
taniycb, senuiu^iłw nanciydelakich, penąjo- 
uiAir i OTMnistdw psndjalnycb polecona. 

L, 8. 8. ■•-y--- - ■ 

I kop. 

CucillM ob. Mtrtwikl Kaz. 

ME8AR. C. J. De beUo Oallieo et oivłli, 
Me lon allonun de beUo Alezandrino, Airi- 
cauo eoDunentarii etc adldit Joch. ChrisL 
WeM (rektor lycenm w Prsemyiln). Yarso- 
i^|&,I813,w8oe (edycya pierwaia. Warauwa, 

CALDERON U fa hm Ptdro. Alkad a Żala- 
mi Tn^omedTa w 8 odsłona^ pneUad Eroaf Ed. Chłopickiego. Warauwa, dmk. Kro- 
Dtiyńakiego, 1873, w Sce, str. 93. 4 ^. 
Calandrier poor l'aiui«e 1866. Paria, Dnboia, 
Trianon impr. DaTergi, Dnboia, w Me, k. 3. 
(Z rycinami powstania polak. ■ r. 1868.) Cilllar A. ob. Farim Sahatirs (ukryte 1680), 
jRmei Hanrik (Ameiykanin 1879), Jęku) Maa- 
ryejr (Czarne 1879}. 

CALLIER Edmund. Bogdan Jański, Pierwny 
pokutnik jawny i apostoł Emigncyi polskimi 
we Francji. Szric biograficzna, ostjp a piar- 
wBs^j dekady dziejów Emigracji poUUA] 

1831 — 1840, skreślił Poznań, nakładem 

księgarni E. Calliera, drukiem J. I. Krassew- 
Bktego (Dr. W. Łebióaki w Poznania), 1876, 
w 8oe, S kartki tyt, Uedyk. Janowi Diia- 
łyńakiemu. Drzeworyt. B. Jański. Słowo wstę- 

Sne, 6 kart niel. Częić I. tyclorys Bogdana 
sńskiego, str. 152 i BodowM Janakico, fo- 
lio, Cif^ Sga, str. 286 ■ drzew. Sewńyna 
JaAskiego, Csęić m, str. S2. 3 rir. 

— Bibliografia dotycząca Kościnsiki Ta- 
deusza i czasów jego, eebn^ Pocnań, dru- 
kiem Ł J. Kraaaewskiego (Dr. W. Łebiński), 
187S, w 8ce, od atr. 1 — 24 od Akces Lit K 
KoUftąj Hugo (Odbitka > .Leclia") (nie do- 
kończone). 

— Dzieł polskicti i odnoasfoych ai§ do 
rzeeay polekich Katalogantykwami E. Cal* 
liera w Poznaniu, ulica Wilbelmowska Nr. 18. 
Poznań, w drakami Herzbacba (bes roku), 
arkuaz 1 do 10, w 4ce, atr. 80. 

— Nr. L Katalog dzid nowych i antrkwar- 
nych znajdujących aie na skbdiie kalęgaml 
i antykwami Tygodnika Wielkopolskiego (E. 
Csllier) w Poinanin przy ulicy WilheTmow- 
skiój pod Nr. 18. Catalogue de liTres neois 
et auneus eipoaćs en rentę au prix marąDÓs 
k la Ubimirie du Tygodnik WieOiopoUU (E. 
OalUer) i Posen m« OhUmuh IS. FommA, (NŚ CALLlitACH - CARLEŃ druk J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 
1873, w 8ce, str. 68. Nr. 2. Rzeczy polskie. 
Polonica. Poznań, drnk. L. Merzbacha, 1874, 
w 8ce małój, 1 tyt, str. 24. 

— Nr. XI. Dzieł polskich i odnoszących 
się do rzeczy polskich, katalog antykwami 
£. Calliera w Poznaniu przy ulicy Podgómśj 
Nr. 15, II. Zawierający bibliotekę po ńp. Syn- 
dyka Leonie Weicnerze. Poznań, aruk. Merz- 
bacha, 1877, w 8ce, 1 tyt., str. 17. Nr. 12 
zawierający druki polskie z XVI, XVII i 
XVIII wieku. Poznań, 1877, w 8ce, str. 32. 

— Słów kilka o legionach polskich. Rzecz 
na czasie. Poznań, E. Callier, 1877, w 8ce, 
str. 12. 26 fen. 

— ob. Fay Karol (Dziennik 1871). 
Callimach ob. Schneider 0. 

CALORI Wirgiliusz. Pan Twardowski. Balet 
czarodziejsko -romantyczny w 4 aktach a 12 

obrazach, ułoiony przez z muzyką Adolfa 

Sonnenfelda. Warszawa, 1874, w 16ice. 10 kop. 

Calfin. Vie de St. Stanislas Kostka ob. 
Cepari. 

Gamaidolese Mauro ob. Sierakowski J. 

CAMMARANO 8alvator. Ludwik Roiła, ope- 
ra tragiczna w 3 aktach. Akt I. Posąg. Akt 
U. Balkon. Akt III. Laur złoty; z muzyką 
Fryd. Ricci, poezya. Warszawa, druk. I. Un- 
gra, 1851, w i2ce, str. 62. 

CAMOENS. Soneta 43; przekład Dyonizego 
Piotrowskiego, 1877, w 12ce. (Druk na mi^ej 
maszynce wynalezionej w Illinois.) 

— Lnsiady albo Portnnlczjrcy. Epopea 

llómaczenie wierszem Dyonizego Piotrow- 
skiego, litografował H. Delaltodde. Boulogne 
6l mer., b. w. r. (1875), w 8ce. Tom I. str. 
209, 1 nieliczb. Tom 2. str. 147, 1 nieliczb. 

Campapnes des Francals en Italie, en Egy- 
pte, en fiolłande, en Allemagne, en Prusse, 
en Pologne, en Espagne, en Kussie, en Saxe, 
histoire compfóte des gnerres de la France 

?)endant la revo1ution et rempire de 1792 k 
815. Limoges, imp. et lib. Eug. Ardant et 
Oe, 1877, w 8ce, str. 289. 

Campanelli Tom. ob. Limanowski Boi. (Ko- 
muniści 1876). 

CAMPE H. J. Robinson Kruzoe, przekład 
z niemieckiego, ozdobiony 6ma rycinami ko- 
lor. Warszawa, nakł. M. GlUcksberga, 1874, 
w 4ce, str. 81. 90 cnt 

Campboll ob. Addros. 

Canoor ob. Poroyanko. 

CANONICO Ttnkrod. Nowr papież, kilka 
sldw ..... ^umączenie z włoskiego. Lwów, dru- 
kiem i nakładem Kornela Pillera, 1878, w 8ce, 
str. 16. 

— Kwestya religijna i Włochy przez 

Radcę rzyms. trybunału kassacyjnego, cdion- 
ka rady avplom. w sprawach spornych, ozłon- 
iś tcajńnmj Akad. nauk i t d. llómaosonio z włoskiego. Kraków, druk. i nakład. W. 
Korneckiego, 1880, w 8ce, str. 29. 

Cantionale eeclesiasticum complectens ea, 
quae in ecclesiis per Poloniam ex praescri- 
pto Synodomm proyincialium decantari solent, 
cum instructione ad cantnm chorałem. Ad 
nonnam Processionalis Cracoyiensis, adoma- 
tum et editum. Yilnae, typis et impensis Jo- 
sephi Zawadzki, 1871, w 8ce, str. 436. 

— ob. Grabski (1873), Solecki L (1878). 
Cantius ob. Horowitz Jozua (1872). 

Cantor Moritz ob. Coppernicus Nicolaus (Uber 

die Elreisbeweg, 1879). 

Caponko Damian ob. Okońsici W. (1879). 

CapituJum electivum Proyinciale Proyinciae 
lithuaniae S. Angeli. Custodis Ord. Praedic. 
celebratum in conyentu Poporcensi a. D. 18S3 
an Juni in quo amore Fratrum praeyentus 
et iterato electus est die 17 Junii Prior. Pro- 
yincialts A. R. P. S. T. Doctor Thom Jatowtt 
Yilnae, typ. Nenmanii et Dworzecld,. a 1885, 
w 8ce, str. 57. ^Od str. 46: Rys histor. pro- 
wincyi litewskió) XX. Dominikanów.) 

CAPELLi Lulgi. In ocasione deiroraziono ina- 
ugurale letta dal Cons. e Prof. Gioyanni Pię- 
tro Frank "/^g Nov. 1804. Soneto offerto a 
Stroynowski, 1804, w 4ce. 

— Oratio habita Yilnae Ul kal. JuUi a. 
1806 ab A. C. Jur. Ciy. et Poen. yeterum et 
reoentiorum celebriorum gentium P. O. P. 
(rof). Yilnae, 1806, w 8ce. 

Car (dobry) (Piosnka). Paryż, druk. L. Ifar- 
tineta, b. w. r. (186..), w 8ce. 

Carasco (1872) ob. Avonal. 

CARCANO Juliusz. AngioU Maria. Powieść 
(z włoskiego). Lwów, nakład wydawnictwa 
„Biblioteki Powieści i Romansów*, czcionka- 
mi Kornela Piliera. Główny skład w księgami 
Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie przy 
placu Św. Ducha 1. 10. 1874, w 8ce. Tom I 
str. 1 — 110. Tom II od str. 113 — 374 (Bi- 
blioteka najciekawszych powieśd i Roman- 
sów. Tomy LIY i LV.) 

Carey ob. Woichert Ed. 

CAREY Anna. Z dziedziny przyrody, życio- 
rysy: iLawałka węda, ziarnka soli, laopli 
wody, t^mka zardzewiałego żelaza i bryłki 
krzemienia^ przełożyła z angielskiego Ana- 
stazya Dzieduszycui. Warszawa, naUad M. 
Orgelbranda, dnik. S. Orgelbranda synów, 
1877, w 8ce, str. 128 i 2 ryciny. 75 kop. 

Carl Ludwig Erzhorzog ob. Auodnicic (1853). 

Carl Xli ob. Chodynicki Ignacy (Geschichtli- 
ohes 1890). 

CARLEN E. F. Bracia mleczni, powieść szwedz- 
ka w 2 tomach. Lwów, nakładem księgami 
Gubrynowicza i Schmidta. Plac Św. Ducha 
L. 10, z drukami K. Piliera, 1875, w 8oe. 
Tom I str. 215, Tom II str. 229. (Biblioteka 
nąjc elniejs zyc h Po wieści ł Bomaasów Tomy 
ŁXXYm^ hXXa.) 9 dr. 80 08t, — K»pryśia KoUetA, powieic Biwedzka 
w 3 bnoAch. Łwóir, iwktadein ksicKarnl On- 
brjmowiosa i Schmidta, PUo św. Ducha L. (Biblioteks nAicelaiąJBiyoh Powieści i Romitn- 
lAw Tomy .LXX, LXXI, LXXII.) 3 ulr. 80 et. 
— Rók zamężcia, powieść, prseklMJ T. 
Siumskie^o. Dwa tomy w jednym. Lwów, oa- 
U«leiD ksłfĘsmi (rubrjrauwicui i Schmidta. 
FUc BW. Dnctu Ł. 10, a dnikuui K, Filiera, 
18T4, w 8ce- Tom I od utr. 1—1 72, Tom U od 
Hr. 173 — 336. (Biblioteka n^ciekswgzYch 
Powieńci Tom LX! i LXU.) 2 zh-. 20 cut. 

— BAia s Tistalenn, powieść, tldmaceeoie 
le Biwedzkie^o, dwa tomy. Lwów, tiakł. Gu 
btfBowicsa i Schmidta, druk. K. Filiera, 1B7T, 
w 8ce, 8tr. 2^2 i 2G3. 3 zlr. 
Ci r ili tł*! ob. Jiiephui (Compendium). 
(<Ctn*l H^. Objaśnienie Adresu m^^^egii 
Hf iłoŁ^t panu H. Carnot, deputowanemu 
* Um Pmrod. fnncuaki^. Paryi, E. Mar- 
tiMt, ISHŚ w 8ce, Btr. 8. 

CUO 0. Die polnUchen Deklinationen und 
C^ńptionen. Poaen, 1831, w 8oe. 
. MO E. Ghwthe-StudieD. Aus dem franzO- 
wbea von J. Oennak. Przemyśl, Jelenie, 
J867, w 8ce, str. 151. 20 ggr. 

CARO llkib (Dr. prof. w Wroctawiu). Jo- 
bunM Longinus Em Ceitrag zur Literarge 
Mhiebte dea fUnBebuten Jahrhauderta. Dib- _ _ _ on BuesUud. Ein Vortrag 

geb. im Humboldt Yerein lUr Yolksbildung 
u Breslaa. Breslau, Kdbner, 1876, w Bce, 
Kr. 31. 80 feu. 
- ob. Ciołek Slanlsław (Liber 18TI). 
CMW KJ THłil (ksiądz, f 1824). Cathalogua 
nttsB et fratrom ProT. Lithuanae ntriusąne 
nnń e Ord. min. S. P. Franoieci CoUTent. 
A. D. 1825, poit ooiiYooationem Olkienicea- 
■em. yUnse, tn. Basilianifl, w 8ce, k. niel. 1, 
str. 60 ł spian k. niel 20. CARPAITTIEIt Pipe M. gl6n-na nadzorczjni 
wicuKiia w ochronach w Paryiu. Lekcje o 
necsteb. K«Bferencje w przedmiocie sastoso- 
nnik do wychowania i szkół elementarnych 
MMdr oehn»i, odbywane w obec zebnuiych 
» BorODiiie z ńowodn wystawy powszecbnśj 
w 1W7 r., naU. rod. Przeglądu tyg. Warsia- 
*■, 1B73, w 16ce, gtr. 90. 10 kop. 
bf^biD ob, Chojecki Kar. 
CAMi I BARBKR. DioonA osyli pielgrzym- 
MM io Plotond. Komtezna 'opeń w 3 aktach 
t ftM*. n^te MejwbMT*. Tebt Lv^, — Faust, opera w 5 ak. pp przekład 

poUki J. Matuszyńskiego, Muzyka B. Gou- 
noda. Wydanie drugie. Lwów, Red. Gaz, na- 
ród., 1872, w 16ce, etr. 71. 20 cnt. 

— Mignon op, w 3 a. Ambr. Tliomaga eto- 
ws Carrćgo Iiarbler'a prziitlomao^yl z franc 
i podłoiył pod muzyk; Feliks Schober. War. 
Biawa, Unger i Banarski, 1873, w 8ce, str. 
159, 40 kop. 

CARREY £x CbaitMan P, C, To the polish 
national commite in the [Jnited Stoates. Phi- 
ladelphia, 3 Sept. 1635, w 8c«. CARRIERE Maurycy, Sztuka I literatnnt 
w XVIII i XIX wieku, epoka rozwoju ducha 
i ideały ludzkości, przez przekład z dru- 
giego wydania niemieckiego uzupełniony po- 
gl^em na poezya polska w XIX stuleciu, 
skreślonym przez Piotra Chmielowskiego. T. 
1, 2. Warszawa, wydawnictwo M. Glilckaber- 

rl879, w 8oo. Cz. I str, 387 i 1 ni. Cz. U 
1 str, 1 — 36, 

Carte des pays compris entre la Yistule, 
la Dzfina et Je Borj'Btb6ne, poor servir a Tin- 
telligence des ąuatorze premiers Bulletios. 
Paris, Le Mormant imprimenr libraire, (1812), 
w 4ce. Nr. I i II. (Kart 4 i 2 mappy sztych.) 

Carlat (de) ob. Con«antitn (1644). 

CARTERET Filip. Dalszy c)^ podróiy 

kapitana angielskiego w koło ziemi skoflczonćj 
1769. Tom II, (Wybór, podróży.) Warszawa, 
druk przy Nowolipiu, 1805, w 12ce, str. 190. 

Carus J. W. oh. HuKley T, H. O, ({stanowi- 
sko 1874). 

Casieiir Saint ob. Priszdileoki A. (Oraison 
1866). 

Casimirus ob. Kaiimierz (Hymnus). 

Catłno ob. Litemski i, L. (Projekt). 

CASPAR dr, I Linan C. dr Medycyna ae- 
dowa. Przekład dra St. Witkowskiego. War- 
szawa, 1874. Tom I, w 8ce, str. 7«. (Bibl. 
urn. lek.) 6 rs. 

— Medycyna sijdowB. Przekład dzieła Prof. 

PracłiBcheB Handbuch der ge- 

richtlichen Medicin. 5e Auflage. Berlin 1871. 
Przez Prof. Dra Teofila Wistockiego. Tom 
drugi. Warszawa, w drukami Gazety Lekar- 
skiej, 1876, w 8ce, Tom 2gi, 1 kart. tyt., str. 
X, 1038, Treśii X¥UI. (Biblioteka Umiejętno- 
ści Lekarskich wydanie redakcyi Gazety Le- 
karski^.) 6 rub. 

CASSłUS B. Katalog dzi(4 układowych I 
innych księgarni cakładowśi i sortymentowśj 
B. Cassiusa dawniej H. H. Merzbacha. War- 
szawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1877, w 4ce, 
str. 10. 15 kop. 

— Katalog dzieł nakładowych i najświei- 
Biych (oru kaifiek wysortowanych po ce^ 

18 
9Ś ĆAStJ^ŁAft - CA0SSAt>£ nach snftczme zniżonych) kaięgAroi w War- 
szawie, przy ul. Miodowój Nr. 14. Warszawa, 
drak. J. Noskowskiego, 1879, w dai^j 4oe, 
str. 32. 

CA8TELAR Emil. Cmentarz pizański, prze 
kład M. Polnicza (Pawlikowskiego). Lwów, 
Księgarnia polska, drak. A. J. O. Rogosza, 
1879, w 16ce, str. 42. 

— Mowa Pana Profesora historyi przy 

Uniwersytecie w Madrycie, miana na posie- 
dzeniu Aortezów dnia 12 kwietnia 1§69 r. 
przy rozprawach nad prawem o wolnoóci wy- 
znania religilnego. Ztirich, drukiem J. Kosso- 
budzkiego, 1872, w 8ce, str. 22. 50 cnt. 

CA8TILL0N A. Po szkolnym roku, powieść 
naukowa dla dzieci, przełożył Jan Chęciński. 
Z 37 rycinami. Warszawa, G. Senneinud księ- 
garz przy ulicy. Miodowej Nr. 481 (4), drak. 
Józefa IJngra KowoUpki Nr. 2406 (3), 1874, 
w 12ce, str. 335. 1 rs. 20 kop. 

— Wakacye na wsi. Powieść naukowa dla 
dzieci, przełożył J. Chęciński. Warszawa, na- 
kładem G. Sennewalda, w drakarai J. Ungra, 
1873, w 8ce, str. 390, rejestr i 34 rycin. 8 złp. 

Catalogue des tableanx peints a rhuille dó- 
posós a rexposition. Katalog obrazów olejno 
malowanych, W3rstawc składających. Warsza- 
wa, 1845, w 8ce. 

— de la biblioth^que du prince A... G..., 
3e partie: Ouvrages sur la Russie, la Polo- 

Sne, TAllemagne, la Turouie et autres pays, 
ont la vente aura lien ie 12 mars 18y9 et 
les trois jonrs suivants. Paris, imp. Gauthier- 
Yillars, lib. Chossonnery, 1879, w 8ce, str. 83. 

-. ob. Jołowicki Alex. (1836), Jolowicz J. 
(Bibliotheca 1880), Lissner I. (1872), Muller 
Freder. (1870). 

Catalo^us eoclesiaram ntriusqne cleri tam 
saeculans quam regularis dioeoesis Yladisla- 
yiensis seu Calisiensis pro anno domini 1874. 

— loż yiadislayiensis et Calissiensis pro 
a. d. 1879. Yarsayiae, typis F. Czerwiński et 
S. Niemiera, w 8ce, str. 140 i 70. 

— nniversi cleri saecularis et regularis dioe- 
cesis Lublinensis pro anno Domini 1874. 
Lublin, 1874. 

— provinciae Galicianae Soc. Jesu ineunte 
anno 1872. Cracoviae, ex typ. dicta Czas, 
1872, w 8ce, str. 43. 

— Toż Societatis Jesu ineunte anno 1879. 
Cracoyiae, typogr. ephemeridum Czas, 1879, 
w 8ce, str. 40. 

— Patram et fratram Proy. lithnanae Utrius- 
que Russiae ordin. Minoram 8. P. Francisd 
Conrentualium anno dni 1825 diebns Julii 
post conyocationem Olkenlcensem compara- 
tns. Yilnae, typ. Basilianis, w 8ce, str. 60 i 
Senes eorandem, kart nieliczb. 18. 

' Socioram et Officioram 8oc Jesu in Im- 
per. Bossiaco ez a. 1819 in a. 1820 Polociae^ 
t^. Acad.; w 8ce, •tr. 48v — ex parte dispersae Pro vinciae galicianae 
Societ Jesu ineunte anno 1874. Cneoviae, 
typ. Y. Konecki, w 8ce, str. 35. 

— proyinciae Galicianae Societ Jera ine- 
unte anno 1872. Cracoyiae, ex typ. dicta Czas, 
1872, w 8ce, str. 43. 

— ex parte dispersae proyinciae gjalicianae 
Soc. Jesu ineunte a 1873. Cracoyiae, typ. 
Czas, 1873, w 8ce, str. 47. 

— ecclesiaram et utriusque Cleri tam sae- 
cularis quam regularis Dioecesis Yladislayien- 
sis seu Calissiensis pro A. D. 1872. Warsza- 
wa, w drukarni Czerwińskiego i Sp., 1872, 
w 8ce, str. 120. 

~ ob. Caroli Teof. (1825), Haueiiftela Im 
Fr. (1801), RtgMzy (1808). 

Całecbisn (Russian). London, C%. Wood, 
1833, w 8ce, str. 4. 

Cateeliisme Social ob. Busiciyśtkl Stafaa 

(1876). 

CATHERINE II. Mćmoires taits par eOe- 
m^me, et pr^ćd^s d'une prófaoe par A. Her- 
zen. Londres, 1869, w 8ce. 

— Toż. 2e ód. Reyue et angment&e de 
httit lettres de Pierre III, et d*nne lettte de 
Catherine II au comte Poniatowsky. Londres, 
1859, w 8ce. 

— Hemoiren yon ihr seibst geschrieben, 
nebst einer Yoi^ede yon A. Herzen. Antori- 
sirte deutsche Ubersetzung.«Hannoyer, 1859, 
w 8ce. 

— Id. 2te Ausg. 1763, w 8ce. 

— Memoirer, skrifna af hennę self, Jemte 
ett tdretal af A. Herzćn. Yols. 1 -- 2 Upsala, 
1859, w 12ce. 

— Memoirer skrevne af hende sely. Udgi- 
yne af Alex. Henen. Oyersatte efter den 
franske Ori^nals andet Oplag af Ferd. C. 
Sórensen. Kjóbenhayn, 1859, w 8ce. 

— De Russie et ses &yoris. Hómoires se- 
crets extrait de papiers de fiuniUe ei pubUte 
& Toccasion de rinauguration du monument 
de Catherine par Alex8i prince de G.... Wflra- 
bnrg, Julien, 1874, w 16oe, str. 301. 8 m. 

~ ob. Butkiewici Piotr (1845), Ctro. 

Catbelioues (Les) et Tóglise de P<rfogne. 
Paris, 1863, w 8ce. 

Catliellqoes en Polegnę ob. Plater WM. 

(Documents 1878). 

Catulliana studia ob. Oaayai Ant (De seri- 
ptoram 1876). 

Caucatua ob. Kepemicki J. (The Prehistorie 

1875). 

CAU88ADE W. 0. 8. P. Tow. Jez. Zdaj się 
na wolę Boif. Przeldad z szóstego wrdanla 
oryginiuu frimcuzkiego, przejrzanego i skró- 
conego przez W. O. H. Rami^re tegoż To- 
warzystwa. Kraków, naUadem wydawnictwa 
daieł katoUckich WMjniławK lOSkowsUęgo^ 

CAViŁŁABinS - CENIOK 90 rtoifc afni ,Giimi", 1876, w 8oe małój, Btr. 
nzn, leO, spis vi. 60 kr. 

CAYALŁARIUS fhm. Institntiones {nris cano- 
uei etc Yllnae, typ. Basiliaiiis, ISOi, w 4ce. 

CAYANACH. Natali*, powieść, pneklad pan- 
ny Z. 6. Wansawa, 187.. 

CEBRIKOW M. Smoleńekaja Gubernija. So- 

itawił Generaloego sztaba sztabskapitan 

(Katerialy dlia f^eogr, i statyst Rossii sobrao- 
nyje oficerami Geoer. Sstaba.) S.-Petersbnr^, 
typogr. D epar. Gener. Sztaba, 1862, w 8ce, 
k. 1, atr. ym i 404, tabl. 12 i 1 mappa. 
ltaL4 agr. 

Cacani ob. 8x«Jakl J. 

CEFALI Saliattlan. Sekretarz przyboczny Je- 
neso Lnbomirskieito Marszałka i Hetmana 
PooDego kor. Relacya o stanie politycznym 

i ^opkowym Polski przez z roku 1665 

z wiAaad dodanemi przez hr. Krzysztofa Ma- 
ni Sekretarza króla Jana Kazimierza, wy- 
IC^łi^npiaów Bibl. Kśiąiąt Strozzów w Rzy- 
■ńe. (ByoeBewskiego Relacye nnncynszow. 
T 2:906 do 3S7, także w Dodatku do Cza- 
fB. Knków^ 1859 m. listopad.) 

flGKŁMI Hipalit dr. Nauka poezyi zawie- 
li^ teofyf poezji i jśj rodzajów, oraz zna- 
eay zbiór najeelniejszych zbiorów poezyi 
jwWój do teoiTi zastosowany, przez ..... nzn- 
pshfl iHtKf. dr. WŁ Nebring, wyd. 5 pomno- 
iDoe, Pomań, nak}. J. K. Jn^raskiego, czdon- 
kamiH. Sebmidickiego, 1879, w 8ce, str. 
CXXXII, 795 i 1 ni 6 marek. 

— Cpiawa polska przed trybunałem koi- 
mea europejskiego. Bmksella, Gerstmann, 
1864, w 8ee, str. 33. 

eĆMULAY Jan (pijar ur. 1805 w Lewoczy). 
Kfó^ rys iyda i dzieł bobaterskich Jana 
Sobieskiego Króla polskiego napisanypnez 
^ (W Magazynie powszecbnym, 1844, warsz. 
Ton. 9y,' aCr. 8 do 88.) 

C s ja esi a ob. Ceaowa. 

Fraaeiaiek ob. Direeterium. RUCHOWSKI A. Nauka czytania i pisania 
«eflqg zaaad za najlepsze uznanych wypra- 
eowaaa, esęść I, wyoanie Sie. Warszawa, au- 
tor, 1877, w 16oe, str. 185. 25 kop. 

CEUCHOWSKI Dr. Zyomunt. Ars moriendi. 
druk ksylograficzny. Opis egzemplarza Biblio- 
teki kómickiój (odbitka z „Gazety tomńskiój«). 
Tomń, 1874, w 8ce, str. 15. 50 feników. 

— O autorze i wydaniach dzieła: Ustawy 
nawa polskiego* (Odbitka z Bozpr. Wydz. 
fioL Akad. Umiej., Y.) l^raków, druk. Uniw. 
Jag., 1877, w 8ce, str. 16. 

— Be fontibus. qui ad abdicationem Joan- 
ais Oaainiiri et electionem Michaelis Wiśnio - 
wiscB pertinent 1668 — 69. Dissertatio inaug. 
kfrtoriea, ąuarn ad summos in philosophui 
honorea in alma litter. Uniy. Lipsiensi rite 
eaoeeaeadoa scripsit .... Polonus. Dresdae, typ. 
J. 1. Kraszewski, 1871^ w 8ce, str. 94. 50 kop. 1 — Dwa kalendarze polskie na rok 15S8 i 
1529 według egz. biblioteki kórnickiej (od- 
bitka z Wwty). Poznań, 1874, w 8ce, str. 16. 
50 feników. 

— Kómiosaain Rok 1875. Redaktor 

w Kórniku. Poznań, drukiem J. I. Kraszew- 
skiego (Dr. W. Łebiński), w Poznaniu Nrów 
od 1 do 22go, w 4ce po pół ark. kwartalnie. 
5 sr. gr. 

— Marchołt, przedruk homograficzny z e- 
gzemplarza prof. J. Przyborowstdego obja- 
śnił. Poznań, Biblioteka Kórnicka, 1876, w 8ce, 
str. 26 druku i str. 8 homodruku. 40 kop. 

-^ Pamiętnik podróży odbyto j r. 1661 ^ 
1663 po Austryi Włoszech i Francyi z ręko- 
pismu biblioteki kórnickiej wydał Z. Celichow- 
ski. Toruń, (Wydawca) druk. J. Bnszczyń- 
skiego, 1874, w 8ce, stronnic 64. 50 fen. 

» Słowniczek łacińsko-polskl wyrazów pra- 
wa magdebursluego z wieku Xy. Frzeoruk 
homogialiczny z kodeksu kórnickiego obja- 
śnił Poznań, nakładem Biblioteki Kórmc- 

kiój, druk. J. Łebińskiego, 1875, w 4ce ma- 
łój, 1 kartka tytułu przedruku homograficzne- 
go, stronnic 12 w 2 kolumnach, 2 tyt objas. 
str. 16. 1 marka 50 fen. 

— Dwa nieznane zabytki bibliograficzne 

napisał (Odbitki z Ul tomu Spraw. wydz. 

filolog. Akad. Umiejętności w Krakowie.) 
w 8ce, str. 19, 1 str. nieliczb. (Bez osób. tyt.) 

— ob. Acta (1876), Kórnicaanin (1875), Ró- 
żana MaeiśJ (Prawa 1877), Wociaszyna Swi^t. 

(Prawa 1877). 

CCUASKI Jśaef. Studjra astronomiczne ś. p. 
Kraków, czcionkami drukami Gzasn, na- 
kład Ł. Celińskiój, 1872, w 8ce, str. XVn, 
205, IV i tabl. 2. (Odbito 300 egzemp.) Pre- 
numerata 1 złr. 50 ont; cena handl. 2 złr. 

Celtes Konrad ob. Adelabaeh, Mecherayński 
Kar. (O pobyde 1876). 

Ceflłąues ob. Micbałswski F. 

Cement ob. Ertel (1871), Uderskl. 

Cennik na drzewa i kwiaty owocowe. Lwów, 
1871. 

— gazet i pism peryodycznych w Ezpedy- 
cyi gazet warszawskich na rok 1863 (i tytoł 
po rusku). B. wyr. m. dr. i r., w 8Qe, str. 48. 

~ gazet i pism peryodycznych w £xpedy- 
cyi gazet w Warszawie na rok 1864, w 8ce, 
str. 1 i 54. 

— Toż, na rok 1865, w 8ce, str. 62. 

— Toż, na rok 1866, w 8ce, str. 64. 

^ Toż, na rok 1867, w 8ce, str. 9 i 41. 

— maszyn i narzędzi rolniczych oraz innych 
wyrobów z żeUza i mosiądzu zakładów me- 
chanicznych i górniczych Lilpop, Rau i Le- 
wensztejn. Warszawa, Unger, 1877, w 8ce, 
str. 16. 15 kop. 

— maszyn i narzędzi rolniczych w składach 
K. J. Jahna. Kraków, w drukami W. Kor- 5 100 CBNNIE ~CSPABI * 

Beekfego, nakładem J. Jahna, 1875, w 8ce, 
Btr. 20. 

•— młocarń amerykańskich, lokomobil I na- 
rzędzi rolniczych A. Muszyńskiego i Sp. War- 
szawa, ZiemUewicz, 1S77, w 8ce, str. 7. 15 k. 

— nasion domu handlowo-komisowego na- 
sion, maszyn i narzędzi rolniczych A. Bod- 
kiewieza. Warszawa, 1875. 

— nasion zakłada ofrrodniczego braci Ho- 
ser Nr. 17. Warszawa, 1875, fol, str. 2. 

— nasion jarzynnych, kwiatów, drzew owo- 
cowych, krzewów, wysadków, roślin ozdo- 
bnych i t. p. w Zakładzie św. Józefa dla osie- 
roconych chłopców w Krakowie przy ulicy 
Karmelickiój pod Ł. 141. Kraków, w drak. 
Leona Paszkowskiego, 1872, w 4ce, 2 kartki. 

— Toż, w Zakładzie św. Józefa dla osie- 
roconych chłopców w Krakowie przy nlicy 
Karmelickiój pod Ł. 141. Kraków, nakładem 
Zakładu św. Józefa dfla osieroconych chłop- 
ców, druk. Leona Paszkowskiego, 1875, w 4ce, 
str. 7 (I). Bok y, 1876, nakładem Zakładu 
Św. Józefa, w drakami Czasu, w 4ce, str. 8. 

-• nasion warzywnych, kwiatowych i pa- 
stewnych zakłada ogi'odnicze^ braci Bardet 
w Warszawie. Warszawa, 1876. 

— na r. 1877 roślin cieplarnianych, oran- 
żeryjnych, gladiolusów, georginij i t. p. ho- 
dowanych w zakładzie ogrodpiczym Braci 
Baidet. Warszawa, J. Noskowski, 1877, w 8ce, 
str. 28. 15 k. 

— nasion Wilhelma Adama we Lwowie, 
przy placu Marjackim L. 10. Lwów, z I Zwi§z- 
kowśj drukami, 1880, w 4ce, 1 k. ni. i str. 
22 (w dwie kolumny). 

— szaf kassowTch żelazni^ch ogniotrwałYch 
wyrabianych w Warszawskićj fabryce machin, 
narzędzi rolniczych, odlewów (poprzednio 0- 
strowskiego i Ski). Skład główny przy nlicy 
Senatorskió) Nr. 473 — d — obok kościoła św. 
Antoniego. Preis-kurant żelieznych niezgoria- 
jemym Szafam dla Ch ranienia dienieg i t. p. 
wyaielywajemych w Warszawskoi fabryk Ma- 
szin, Ziemliedielczeskich Orudiji Liteini etc. 
Warszawa, w tipografii S. Orgelbranda Syno- 
wiej, 1874, w 8ce, str. 16 (po polsku i po 
rossyjsku). 

— dla zecerów i dnikarzy polskich (pro- 
jekt). Lwów, drak. zakł. naród. im. Ossoliń- 
skicn, 1872, w 4ce, str. 4. 

Cennik ob. Etiaszewicz Wł. (maszyn 1872), 
Lewicka T. (1878), Lilpop (akcyjne 1877), Łu- 
cki Teof. (1878), Mikttcki Stan. (1879), Paca- 
nowski Jan (1877), Polesny Antoni (1878), 8ta- 
chiewicz J. (1879), Tański A. (1878), Trauczyń- 
•ki J. (1877), Wasilewski (1879), Klimowicz T. 
I. (1879). 

CENOVA Floryan Stan. Wójkasin ze Sławóse- 
na. Doradę Lekarzkje w różnech chorobach 
yeynętrznech, zevnętrznech e półogówech s do- 
danim srodkoy Iedovech, zabóbónoy e guseł 
tak doynjesecb jak e teraząjesech napiseł e yedeł y trzech legach Doktór mediciae 

Boka Panskjeho 1861 Xęga t^rsar Ckórobe 
yeynetrzne. Ześet pjfśi: 1. WógraikJ cele Fe- 
brę, 2. Krvj§ nabranje e aawógtSjenje, 3. Krra- 
yjenjo e Kryje zepseoo. Do nabeeo y Syjeeu 
(Schwetz) nad VJ8ł§ wu Xcgarza J. KaiUfee, 
w 8ce, str. 16. 

— Pinć głoynech wóddzałoy EyameMc- 
kjeho Katechizmu z Niemjeckjeho na Saieb- 
sko-Słoyjenskj jezek przełóż^ Wójkasin ae 
Sławósena. Boku Panskjeho, 1861. Y dodair 
ku: Spóyjedz e Nabożeństwo codzienne. Do 
nabeeo y Syjecu (Schwetz) nad Yisłf wu 
Ksęgarza J. Hauffe, w 12ce, str. 16. 

— Dwie rozprawy o poddanych Królestwa 

Polskiego, wydał Gdańsk, czcion. Boeni- 

ga, (1867), w 8ce, str. 15. 

— Sbjór pjes^j syjatoyih, które Ind sło- 
yjanjskj y królestyje praskim spjeyaąj labj, 

yidat Wójkasin ze Sławosóna, sesittczeci: 

Frantóykj, sctopórkj, prosjbi na yesele i t. d. 
y Syjecju nad Vjsł§, ^moijeinjk J. Bauffe, 
1878, w 8ce małój, str. 32. 

— Skórb kaszebskosłoyjnskje móyó. Czór^ 
noxężnjk J. Hauffe. Syiecó 1868 r., w 8ce. 
Pjrszó xęgi pjrszi seszót yed^.^.. N. I — VI 
1 kartka tyt, str. 1 — 98. Q'rSz6 Tęęi ćtAgi 

seszót yed^ P. YU — XII. 1 kartka tyt , 

stF. od 101 — 198. 

— Zarćs do grammatiki KaiSóbsko-$Soy|n- 
skjó Móyó napjseł 6 yódół..... Wójkwin ze 
Smyósóna w Poznaniu, Ccjonkamj Woj<jeha 
Simona, 1879. w 8ce, str. 79 (I). (Na pierwszym 
tytule: Die kahsubisch-Sloyinische Sprae^e.) 

CENTELEWICZ Wiktor. Odezwa do braci 

Erow. 8. Joachima zak. ów. Trójcy nowo o- 
ranego prowincy^da . . . . , św. Teologii Dra. 
Bez wyr. m. dr. i r. (Wilno, okołol820) w 4oe, 
1 ark. 

CENTNERSCHWER Gabryel Katalog caytel- 
ni polskiej. Warszawa, druk. J. Ooldmannai 
1870, w 16ce, str. 72. 

CENTNERSCHWER Jakób nauczyciel mate- 
matyki w szkole rabinów (urodź. 15 Upea 
1798 r.). Nowe tablice mnożenia kwadratów 
od 1 do 10,000 z przedmowf pro£. J. P. Gm* 
sona i L. Idelera. Berlin 1825. Tablica nidK>- 
ma celowi zamiany monet słuiaca. Warasawa, 
1842 r. 

Centralizacya Towarzystwa demokratyczne- 
go polskiego do Emigracyi polskiój (Odezwa 
względem Ifczenia sie. Podpisana.): Yersail- 
les d. 14 kwietnia 1846, (b. m.) w 8ce, kart 2. 

— Towarzystwa demokratycznego do Emi- 
gracyi polskićj (Odezwa względem powrota 
do kraju) b. m. i r. (Paryż, 1838) k. n. 1. 

Cenzura. Z rekopism u dawniejszego (wiersz). 
(Warszawa, 1^1) w 8ce. 

CEPARI Virgile. Vies des saint Louis de 
Gonzague et de saint Staniałaś Kostka, de 

la compagnie de Jósus, par le P Tradni- 

tes par 8. Galpin. Nouyelle ćditipn. Tours, 
Marne et fils, 1878, w 12ce, str. 215, i lycin UŁOPODEM - OHilOSSO UH ki Lad. 
ikt ryBunka 
dane przez 
L śeilisktein 
n. Knkiiw, 
(tl. podlnł., 

u 1M7). 
(Liturgica (materijiJy 

> L. (1844). 
. Puniębiiki o wojnie Gal- 
E łacińskiego. Zeiiyt 1 i II, 
fartba i CzaikowskieKO, 1873, 

ZeaiTft n 45 cnt. 
', Droboimski liz. (La vie 
!)■ uunłCEenfem wise ranków cesarza 
Ij^Cfeszyn, Dakł. i eadonkami K. Ck. Ad. KaHBkle naboleństwo malowe od- 

BtnrwDe w koidele 00. FraBciRskaiiów z wia- 

aomośei^ o taklmie naboieńatwie a 00. Re- 

fonnsUw s pnydaoiem godzinek, koronki, 

nłiaAea, modlitw i pieśni do N. M. P. zebrał 

— Kaksa, nakładem Satarayny Grabowakiśj, 

Vanuwa, w drakarni A1ex. Oinea, Nowo- 

MaŁ Nr. 37, 1880, w Sce, etr. 142 i 1 kart 

- ob. Clwd)4iiW. 

_ CR. F. Wesoły towanysz czyli Bposćb pray- 

KSMco zabawiania się w towanystwie, ze- 

bni f. <%. Bambor, nakt. i drak. J. Czaiń- 

iUm, 1878, w 16ce małói, etr. 279 i 6 ol. 

1 ft 90 cnt. 

Ck. m. ob. PłnuHnti Pielr J. (Drzewo 1862;. 

^hoiera. J£j etymo- 

ziolo^ia, anatomia 

jznaiiie, rokowanie, 

: Dr operator, 

Bzpitain Iwowikim, 
mnofone wydanie, 
?ftj W. Manieckie- 

1 zir. 60 cnt. 
[ska klinjczno-ęra- 

raryuBZ oddziałn 
I nkórnych sspi- 
i. Kraków, w dni- — O leczenia ni^tóiyeh chorób ikdrarch, 

napiuU ormaryuM w gtAwnyiD iipitals 

Iwowakim. (Odbitka i Pnegl^n lekarskiego.) 
KnAów, dnik. Uniw. Jag., 1880, w 6ce, str. 10. 

~ ob. Langlebert Ednnid (Aforyzmy 1S7S). 

ĆHAI6N0N ki. Kozmyilania dla wiernych. 
Przekbd z 2go wydania Iranoiukiego. 4 to* 
my. Warizawa, 1B70, w 16ce, str. 633, 6S2, lloAskiego pod aa- 
[876 r., w 8ce, str. CHAILLU (du) Piwtł. Przygody podrMniks 
i myśliwego w Afirce saehodnid) pnystepnle 
opowiedziane. Prz€>loiył A. WrEetniewaki {% i 
rycinami). Warszawa, Gebethner i Wolff, 1878, 
w Sce, Itr. 301 i V. Drak. Anczyoa w Krakowie. 

CHALHEB8 i SUCTON. AngL HoU. Poltoh 
record. 1833, w 4oe. W Sierpniu Nr. 1, laA 
Nr. 6 i ostatni 1834 w Styczniu 

— ob. Polirt (1833). 
CHALT8CHEWSKY PiwflI. Praktischer Yer- 

sDch Ober das ditoDe Sfien des GetreideS im 
Gonvcmement nnd Kreise Neureaseeh (po 
TOM. i po niemiec). PeterBbnrg, 1802, w Sce. 
CHAŁUBIŃSKI T]rliM. Pisma lekarskie Dr..... 
b. prof. Kliniki tenipeatycz. w Warsaawie. 

I. Metoda wynajdowania wskazań lekarskich, 

II. Plan leczenia i jego wykonanie. Warsza- 
wa, skład u Gebethnera i Wolffa, drak J. 
Ungra, 1B74, w See, stronnic 96 i II. 60 ki^ 

— Pisma lekarskie. U. Zimnica. Staczam 
ze stanowiska praktycznego. Warszawa, na- 
kład Gebethnera i woU^ 1876, « Sce, str. 
163, m. 1 n. 

— ob. Italchmati B. (Wyelecaki 1879). 
Cbani pseadonym Hauga Amidsyiia. 
CIwMbra (La noavelle) et la cauae polotiaise. 

(EitraK de la XrV ŁivraisoQ dn Poloaaia, 
aout 1884.) Paris, A. Ptnard, 18»4, w Sce, 
str. 7, 

CHAWEC AhIod) <JaM). Le trtut« de Hm- 

Ste&no et l'avBnir pu- A. sienne, tmpri- 

merie et edilion de A. Kelss et P. Horn, 
1878, w Sce, str. 62. 

CHAMIEC J S. Cićm chata bogata, rymy 
ulotne, Parjri, dnia 22 grudnia 1875. Paria, 
druk. D. JonauBt, 1878, w 3Sce, str. 220. 2 ib. 
50 cnt. 

_ Dfsy starego patrioty. Z papierów w spad- 
ka po zmaiłym stryju otrzymuiyoh, drnklem 
ogłosił. Paryi, 1874, 16ce, atr. 304. 3 zb. — Która? kartka z wspomnień paryskich, 
Paryż dnia 10 sierpnia 1878. Paris, imp. Jon- 
anst, w 12oe, str. 199. 2 zIr. 60 cnt. 

CHAMISSO Adaibart. Dziwna histonra Ho- 
tra Schlemihia, tiómacaył A. Grasieoki. War- 
szawa, wydawnictwo A. WJdllokiego 10, drak. 
Prseglfdn tygodniowego, 1879, w 16ce, str. 
71. 12 kop. 

— ob. PtdbirwU B. 109 CBAMSKI - CHATA ....JL CHAMSKI. Apercu sur repidemie eholeriqae 
de 1864 obseryde a Saint Chinian- Montpel- 
lier, 1855. 

CHAMSKI M. D. (Dzikowtki?). Bez szczęścia, 
nowella. Lw6w, Topolnicki, 1878, w 12ce, 
Btr. 65. 55 kop. 

— Nasze życie, powieść wsp^Mcsesna w trzech 
cfęśoiacb. Tomń, nakł. księfiranu nowój (W. 
Muecki>, dmk. J. Bnszezyńskiego, 1876, w 8ce, 
str. 296 i k. 3. 4 marki. 

CHAMSKI T. Wiersz na przybycie do sto- 
licy Mikołaja I Cesarza i Króla przez po- 
doficera przy 4 pułku lin. Warszawa, 1830, 
w 4ce, str. 7. 

Chan! national. La guerre. (Bóvolation de 
Pologne.) Paris, 1881, w 8oe. 

(Chantal J.) Duch świctdj Joanny Francisz- 
ki de Cliantil, wzór do naśladowania dla ma- 
tek chrześciańskich i niewiast w świecie ży- 
jących, 31 uwag na wszystkie dni mieeifca, 
przekład z francuskiego, baków nakl. S. A. 
Krzyżanowskiego, druk. W. Korneckiego, 
1878, w 16ce małój, str. 80 i 2 ni. 25 cnt. 

Chants ezócutós le 29 Noy. 1839 a 9me 
aniyersaire de la reyolntion polonaise. Paris, 
imprim. H. Foumier, 1839, w 8ce, str. 4. 

CHAHTREL I. Św. Gnegorz Wielki i jego 
wiek tłómaczenie z francuskiego. (Histoira 
popularna papieżów, tom V.) Poznań, naxł. 
i druk. Merzbacha, 1880, w I6ce, str. 156. 
1 marka 50 fenig. 

Chapsal M. ob. HoSl M. (Grammaire 1837). 

Charakter ob. BIMisteka (1873), Smilot Sam. 
(1879). 

CHAItDU ks. kanonik (właściwie Chardon E.). 
Pamiętniki taacHA stróża. Pelplin, dmk. St 
Bomana, u Leitgebera i Sp., 1872, w 24ce, 
str. 230. 15 sgr. 

Charivari. Brr! znów inny obrazek. Brr! 
ein ander Bild. Moguneya, nakł. J. Sofaol- 
za, Oieszyn, £. Feitzmger, (l879), w 4ce ma- 
łój, str. 4 ni. textn i litogr. kolor. 

CHARKIEWICZ Juyenal. Dyarinsz podróży 
luszpaAskiśj z Wilna do miasta Walencyi na 
kapitułę jeneraln^ zakonu mniejszych braci 
Św. Franciszka to jest Bemaraynów przez 
X. Juwenala Charkiewicza prowineva& li- 
tewskiego odprawiono] w roku 1768 (z rę- 
kopismów biblioteki Klasztoru wileńskiego 
tegoż zakonu) , umieszez. w JDzieje dobro- 
czyn. 1824. Wilno, w 8ce, T. 4. str. 46 do 62. 
Ciąg 2gi tamże, w 4ce, str. 160 do 176. Ci^g 
3ci tamże, str. 267 do 292. Ci§g 4ty tamże, 
Tom 5ty, str. 531 do 549. Ci^g 5ty tamże, 
T. 5ty, str. 741 do 754. Ciąg 6ty i ostatni 
tamże, T. 6ty, str. 41 do 63. 

Charmoy F. B. ob. Spitznagel L (1827). 

Charta constitutionelle de Tempire de Rus- 
sie. Yarsorie, 1831, w 8ce, k. niel. 2, str. VII, 
154 i spisu k. niel. 2; obok przełLiad rossyi- 
ski Wydał Jędrzój Horodyski. — eonstitntionnene du Boyanme da Polo« 
gne. (Ustawa konshrtnc]^na Królestwa Pol- 
skiego.) Yarsoyie, 1816, w 8ce. 

— Toż po fraDcuaku. St Póteraboorg, 1816, 
w 8ce. 

— Toż po franc. i pols., b. w. m. i r., w 8ce. 

Charter Constitutional, of the kingdom 
of Poland in the year 1815, with some re- 
marks on the manners in which the charter, 
and the stipulations in the treatles relaiing 
to Poland, have been obserred. London, 1831, 
w 8ce, 

CHASAHOWICZ Józef z Goni|dza (w Gro- 
dzieńskiem). Ueber den Einfluss des Łichtes 
anf die Kohlensfture-AusscheiduDg im thieri- 
schen Organismus. Inaug. .dissert der med. 
Facul. zu Kónigsberg etc. Kónigsberg, ge- 
druckt bei Gruber et Longrien, 1872, w 8ce, 
str. 32. 

Chasses dans la forśt de Białowieża. (St. 
Pótersbourg) b. w. r. (1863), w 4ce. 

CHASZCZYMSKI Feiix. Zorsa, poezye 

nauczyciela szkół ludowych, i powodu jubi- 
leuszu półwiekowój pracy piśmiennicza J. I. 
Kraszewskiego. Sambor, nald. autora, czcion- 
kami J. Czaińskiego, 1879, w 8ce, str. 126 i 

1 nL 1 złr. 

Chata (czasopismo ludowe dla starszych i 
dzieci), wychodzi co 10 dni ^. Igo, ligo, 
21go Każdego miesifca, wydawca i redaktor 
odpow. B. Kalicki, rok 18y0, od Igo styoz. 
do 30 grudnia. Lwów, z drukami zakł. na- 
ród, im. Ossolińskieli, w Sce, t I, str. 288 
(Nr. 1 — 18), t n, str. 288 (Nr. 1 — 18). Bo- 
cznie z dcŃdatkiem miesięcznym „Nowiny ** 

2 fłr. (Od Nru 4go tj, 5 lut wychodzi każ- 
dego 5, 15 i 25. Od lOgo września wydawca 
i redaktor odp. X. Otton Hołyński.) 

-^ Czasopismo ludowe ku nauce i rozryw- 
.ce dU starszych i dzieci. Pod redakcyf X. 
Ottona Hołyńskiego. Lwów, nakładem reda- 
ktora Chaty, z drukami Prze|dadu Lwowskie- 
go i Cha^, w 8ce. 1872, T. Y, NN. 36 z do- 
datkiem Nowiny, 1873. Tom YII. Tytuł i Spia 
2 kar. nlb., str. 378, Dodatek Nowiny Nrów 
9, str. 38 (2ffie póh^ze). Tom YIIL Tytuł 
i spis 2 kartki nlb., str. 288. Nowiny Nrów 
9, str. 36, 1874. Tom IX. Tytuł i spis 2 kart- 
ki niel (od 10 stycznia do 30 czerwca), str. 
288. Nowiny Nrów 9, str. 36. Tom X. Tytuł 
i spis 2 kartki niel., str. 288. (2gie p<Urocze) 
Nowiny Nrów 9, str. 86, r. 1875 (na kartce 
tytułowój umieszczono r. 1874). Tom XL Od 
10 stycznia 1875 do 30 czerwca), 2 lurtki 
^t str. 288. Nowiny Nrów 9, str. 40. Tom 
Xn. Do 30 grud. 1875, Nrów 18, str. 288. 

— Toż. Rocznik XIV. Właściciel, wrdawca 
i redaktor Ks. O. Hołyński we Lwowie. Wy- 
chodzi każdy drogi tydzień (w piftek). Pre- 
numerata roczna z przesyłka 1 m, 50 cent. 
wraz z Nowinami 2 złr. 50 cnt 

^ ob. Halyżafci Otto. 1800, w tłee. Tom 1.) 

CHAUUEU Galtltiłiis. Lettres IneditM pti- 
Mi» d'uao notice p. H. Muąnia ' " CHAVA8SE Dr. Praktycsny poradnik dla 

■łiełt, podług XII wyd. Dra Chavuae .Ad- 

ńce to » mother*, opracował Dr. KlemenB 

KocUer. Poraaó, H. Leitseber i Sp., lbT7, 

> See, łlT. VI i 155. 75 kop. 

- ob. KaaUor KI. (Pnktycinr 1877). 

nttV£E H. J. Leiiologie indo-europćenne 

M RNN tai la acience des moti Banskrita, 

pwa, latłna, fnnęaia, lithuanieni, niisea, al- 

:. Paria, 1849, w 8co. 

'sei aerdeoiDe akty ku 

itwonenia unaszaj^ca aję, 

odlitw tak do bes imasr 

ij, jako i iDD7ofa Awiętycb 

le jednak do naboiećstwa 

yh^atiua Pana Janowi S. 

nem a w waielkiAi potrae- 

roctwie bgd^ych Patro- 

Berdycaowie rokn 1843. , u. Album włoakie. Zbiór naj- 

daWrtaijch i najnowazych ipiew6w włoikicb 

Jana Chęcińskiej 

epiauu m repertouu 

m priy warsz. Kon- 

Bick (1870), w 4ce, G.Sen- [) kop. 
. Waniawa, 
37 V, kop. 
riejć o palenicy. Oa- 
go. Krakdw, 1870, 

»ka obraikowa dla 
tablicami kolorowa- 
Gebethner i Wolff, 
A w oprawie 75 kop. 
iwanyoh tablic, opl- 
diiatwy, wyd. tne- 
ebethuera i Wol&, 
ów, 1879, w 4ce, >tr. 
nboL 

dowie dramatycne 
Pierweiy m^. Ko- 
nc Wanzawa, 1874, 

ycm^ zebrane dla 
'ydanie Sgie. Z 10 
Oebothner I WoiS, 
n 90 kop. L. Anciyca i Sp«ki, 1877, w 8oe, str 96. 

— Szlachectwo duazy, komedya w 3 aktach 

Sraełoiył na cieakie Jan Kotik (gnaa w Pra- 
le 1874). 

— Trubadur, opera w 4 aktach (akt czwar- 

Sw 2 cicidacn], z mnzykf Józefa Verdi'ego, 
Imaczona z włoskiego i podłożona pod mu- 
zykę praez Lwów, nakl. dyrekcji teatru 

lwowskiego, druk. Gazety narodowój, 1879, 
w 16 mał6j, atr. 64. 25 cnt. 

— Yerbum oobile, opera w 1 ak., elowa..... 
muzyka St. Honioszki. Lwów, Gaz. narodo- 
wa, 1872, w 16ce, str. 42. 20 cnt. 

— Wifzanka zawierająca powiastki, wier- 
■ze i opowiadania dla młodej wieku na r. 
1871 (I rycinami). Wanzawa, Gebethner 1 
Wolff, 1870, w 8ce, str. 351, kartonowane. 
1 rub. 20 kop. 

— Tol Rok II. Wanzawa, nakładem J. 
Kaofmana, 1871, w 8ce, atr. 309, kutonow. 
1 rab. 20 kop. 

— ob. Bandyci (1871), Blart (Poffadankil, 
Biblieteks (16«2~74), Cailillin A. (Po szkol- 
nym 1874), ( Wakacye 1873), Clairyllle (C6ita 
1ST5), Edgawerth M. (Powieid 1874), Eflm 
(Oratoryum' 1866), Leclsn Emil (Powietci 1880), 
Schmiil K. (1879), Stahl. 

Ckedery ob. Graglik Izrael Leen (1879). 

CHELCHOWSKI Vilirlen. Projet de loi aur 
Torganlsation dn personnel de riodnstńe et 

sor U manićre de le recniter mr Parie, 

Lacroii, Libraire Editeur 18. łtue dn Fan- 
booTg-lfontmartre, (Imprimerie Serriere et C. 
fonderie Clioherie 133 me M(»łtmartre 4 Pa- 
ris.) 1872, w 8ce, str. 200. 

— Projet de loi sur 1'organiBation. la police 
et le renonvellement dn peraonnel (apprentia, 
ouTTiera maitres) des arte et mćtien, des fa- 

briques, usines et manniactures par Parli, 

Lacrois libnure-editenr 13. Rue du Faubonrg 
Hontmartre. Paria, imprimerie Cuaset et Cie, 
me Hontmartre 123, 1874, w 8ce, 2 kartki 
tytułowe, str. 102. 

Chełm ob. Kliiianalrai (1876), SBemiiiR. 

CHEŁMECitl Jan ki. Porianle do wyborców. 
Kłaków, nakł. aotora, druk. Czaan, 1879, w 8ce, 
str. S4. 60 cot 

Słowo o majątku duchownym dyececyi 
krakowskidj. (Odbitka z Osasn.) Kraków, druk. 
Ciaan. 1879, w 16ce, itr. 17. 

CłtEŁMICKI Zygnant kt. Mowa wypowie- 
diluia na naboleńatwie ialobnóm za duizg 
iw. p. dn med. Jósefi HianowaUego, b. 19- iói CńEUtSKA - C&EBOWSKi ktofft Szkoły głównej wansawskiej, które sie 
odbyło w Warszawie dnia 16 stocznia 1879 
r. w kościele św. Krzyża staraniem b. wy- 
ehowańeów i profesorów tejże Szkoły. War- 
szawa- redakcya Wędrowca, druk. A). Pajew- 
skiego, 187s», w 16ce, str. 20. 30 kop. 

— Obowiązki rodziców, rozebrane w sied- 
miu kazaniach pasyjnych,. w3rpowiedzianych 
w kościełe metropolitalnym św. Jana w War- 
szawie. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i 
& Niemiery, 1879, w 8ce małój, str. 173 i 2 
ni. 1 rubel. 

CMintka dyecezya ob. L. A. P. (1875). 

Ckemia ob. Clataen Al. (Przewód, rozbiorów 
1876). Cooke iozajasz (Odczyty 1875), Czyr- 
nł«ńtki Emil (1874), FudakowskI H. (1877), 
GoniB Besamz (Wykład 1876), Kamiński Ant. 
(Treść 1874), Karpiński W. (Cennik prepar.), 
Kaiier Aat. (Nauka 1874). Uabig Justoa (1872), 
R. A. (Początkowe 1853), Śksmorewsfci F. (Życia 
1876), Tertil L. (fermentacyjna szkoła 1878). 

Chemiczne słownictwo ob. Clio|nltki (Bris- 
Bon 1808), Foureray (1806). 

Obemins de fer ob. Bloch Jan (1875). 

CHEBRULIEZ Wiktor. Niebezpieczna f^a, 
przekład z francuskiego. Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, druk. A. J. O. Rogosza, 
1878, w 8ce małćj, str. 269. 1 złr. 40 cnt. 

— L'aventure de Ladislas Bblski, 5e ódi- 
tion. Paris, lib. Hachette et Cie, Coulommiers, 
imp. Brodart, 1879, w 16ce, str. 375. 3 fran. 
50 centim. 

•*- Ladialas Bolski. 2 Biinde. Wien, 1871. 
2 złr. 50 cnt. 

— Mina Hildenis, powieść. Warszawa, 1873. 

— ob. Biblioteka (1873). 

Chersoń ob. MStlor J. W. (1802). 

Cho¥al ier errant, ouvrage pśriodique. Yar- 
80vie, diez Gliicksberg, 1817, w 8ce. Nr. 1— 
3, str. 194. 

CHEVAUER Michał. Wpływ swobód ekono- 
micznych na postęp społeczeństwa, przełoiył 
z francuskiego StaniB&w Czarnowski. Wv^ 
nie dmgie. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
^ruk. Gazety polakićj, 1871, w 8ce, str. 24. 
15 kop. 

— ob. Forster Karol (1868). 

CNĆZY Wifchelm. Wanda Wielopolska oder 
das Becht der Gewaltigen aus der Zeit der 
ersten Theilnng Polens. Stuttgardt, 1834. 
(Bomans.) 

CHICE8TER Józef Tellofot (Dr.). Sennik zn- 
pełnie nowy, sny rozmaite w prawdsiwem 
znacaeniu i w porządku alfal)etycznym wy* 
kładąjęc^. Z najdoświadczeńsiyeh tego ro- 
dzaju pism uczonych ludzi jak najstaranniój 

zebranv i wydany przez Na język polaki 

przełożony. W Poznaniu, dostać można w księ- 
gami J. Morgensterna dawnie* K. Beysnera 
pny nlicy Wodnśl Nr. 16. drukiem J. Łeitge- 
1^ w POzoMiiu^ 1975; w 000; otr, 48, 12% ogr. Chile ob. Oomejko Ig. (Estudio 1871). 

CHILIŃSKI Ast. afiszer. Ż^rosenia na nowy 
rok 1863. Lwów, druk. Winlarza, fol., 1 k. 

Chinois ob. Kleczkowski (Cours 1876). 

Chirurgia ob. Billrotb Teod. (1876), finmers 

(szczegółowa 1872), Ciroztowt (1873), Heitz- 
mftnn C. (Rys 1872), Janiszewski Alsx. (O za- 
nurzaniu 1873}, Kanig (i BiUroth 1875), Kwa- 
śnickł Jan (Biblioteka 1868 ~ 74), Landsber- 
ger (Podręcznik 1878), Szymanowski Jul. (1871). 

Chirurgiczne rozprawy ob. Beli (pęcherz), 
Braun (Lienis eitirp. 1^7), Hoydenroich (Hal 
yertćbral 1836), KuGzewski (ooxarthrocace (1828), 
Kwainicki (tętniaki 1865), Lebriin (Pamiętnik 
1837 — 38), Moszyński), (tenotomia), Riter- 
brandt (lichotomia 1830), Szymanowski (resec- 
tio, rhinoplastic, GypBverband), Wiłkomirski 
(chiloplastica 1868, diarthrosea) , Wo)tkowski 
(de epulide 1820), Zahłooki (o holezntach jaj- 
nika 1848). Zresztą obacz pod oaobnenii kwe- 
sty ami w tój gałęzi, jak np.: Amputacye. a, 
neyrysma, cancer, cięcie, flstnła, bernia, tiy- 
drocele, kości, lingua,' litniasis, monstruositó, 
odejmowanie, operacye, trepanatio, urethra- 
uryna, wypiłowauie, złamania (fracturae), zwi- 
chnienia. 

Chirurgowie ob. Rydygier Dr. (Krótkie 1879). 

Chleb duchowny. Warszawa, Burzyński, 1877, 
w 32ce, str. 32. 1'/, kop. 

— duszy, czyli Zbiór naizwyczajniejszych 
nabbieństw. Sanok, druk. Poflaka, 1872, w 16ce. 
(Odbito 1000 egzempl.) 

CHLEBIK Fraaoiozok. Kategoriaehe Briefe 
von Iwan Germak, ais Ulustration zum II 
Theile von Goethe^s Faust und ais Anliaog 
zu Ohalib&us Historischer Entwieckelung der 
deutschen Philosóphie von Kant bis Hegel. 
Przemyśl, in Gommission l)ei Gebrflder Jeleii, 
Druck von Karl Prohaski^ in Teschen, 1866, 
w 8ce, str. 164. — (Poświecone o. k. feldmar- 
szałkowi -porucznikowi Franciszkowi Paum- 
Srtten, namiestnikowi i główno -komend, w 
Jicyi.) 

— Kraft und Stoff oder der Dynamismus 
der Atome aus Hegerschen Praemissen ab- 

geleitet von Berlin, £lvin Stande, 1873, 

w 8ce, str. 229. 

— Die Philosóphie des Bewuaaten und die 
Wahrheit des Unbewussten in den dialekti- 
schen Grundlinien des Freiheits- und Bocłits- 
begriffes, nach Hegel und G. L. Michelot ent- 
worfen von ..... Berlin, Otto LoewensteiiL 1870, 
str. 90, w 8ce. — (Poświęcone O. L. Miche- 
letowi, przy końcu dedykaejd data:' Jaroslau 
im Apnl 1870. Autor jest naczelnikiem po- 
wiatowym w Jaroriawiu.) 

Chlebowicz A. B. powinno być Hlobowios 
A. B. 

Chlebowski Bronioław ob. Słownik (1880). 

CHLEBOWSKI Stan. Action deer electrisehen 
Stromes auf einen magnetischen Punkt (W 
Progr. gimn. Tomopol 1800,) 
«w'^f« ■» ' " 60tÓlt ^ CHitiElJSWS^ Itt 


— Odpowiedi pana Dr. Wojciechowi Ur- 
bańsUemn na jego recenzyeFizyki St Chle- 
' bowakiego. Lwów, K. W. W., 1871, w 8oe, 
str. 36. Gratis. 

CHImt ob. Bryk dr. (Die Gontactwirknngen). 

Cblarak ob. Snoleiiski 8. (1879). 

ehleral ob. Graii#wski Julian (1875), Haise- 
wieź Stan- (de la Ghloróe 1869). 

CMrotorm ob. Józefczyk B. (Uber 1874). 

Clii. Edw. ob. Feydeau Ł (Pooicicha 1873). 

CM. Fr. ob. Półreezaik (1876). 

CHŁAPOWSKI Dezydery. O rolnictwie. Wy- 4te. Poznań, 1875, w 8ce, str. 2J 
2 dr. 4D caiŁ 

— ob. PaMi^kf (1844 -. 45), Popiel Paweł 
(187«>, SlaMewpekl Fler. (Mowa 1879). 

WUPOWBKI Franeieaek. Ueber Aphasie. 
Imag. Diaeertation za der am S5 Jau 1870 
Doctorwtirde in der Medizin und 
BScbtrSglich etc. yorgelegt BerKn, 
a Sehade (1870), w 8ce, str. 56. 

— Lkt w sprawie aczczenia ks. Kośmiana 

d9 ijcfaowsńoów jego zakłada poznańskiego, 

tpmwm tiroczystoścł. Bytom, drnkiem Teo- 

dMa Zaliwakiego w GHwicaeb, 1875, w 8ce, 

^ O fltoaonka naak przyrodniczych do in- 
mh nank. Posnań, Leit^Der i Spółka, ^ak. 
Krassewakiega, 1873, w 8ce, etr. 32. 8 sgr. 

— O wap^Mdsiałania Faradajra w przeobra- 
iania Bowoeaesnjm niektórjeh pojcó w fizyce. 
ToasĘańf nakład autora, Leitgeber et Comp., 
1872, w 8oe, str. 29. 8 sgr. 

— O wykładach popalamycb, mianowicie 
t pois naok przyioaniczych. Poznań, aator, 
Leitgeber, 1872, w 8ce, str. 32. 8 sgr. 

— Tny wykłady czytane na pofiedaenkicfa 
igAinych Naakowego Towarzystwa Akademi- 
k6w polskich w Berlinie w dęga r. 1871 — 
1S72. Poznań, nakład aatora, Leitgeber i Sp., 
Ml Kraszewskiego, 1872, w 8ce, str. Ul, 
32, 99, 32. 20 sgr. 

CHŁAPflWSIlt Stan. Sprawozdanie z adeia- 
ła w eaynnośeiaoh posetokich na sejmie w Ber- 
Inue a r. 1871, pnesłane wyborcom po?ria- 
t6m fcoMadbkiego i bukowskiego przez ich 
posła. B. w. m., czcionkami nowój drakami 
T. H. Daszkiewicza, 1871, w 4ce, str. 7. 

CHŁfDOWBIIf Kazlnierz. Albom ibtografi. 

«i# aebrał Kalasaa^ Krak. CzeóiS I i U. 
MAnik % feoilietona Eiąja.) Kraków, Część 
, ckmk. Btidiroisera; Cześć II, drak. Kraja, 

WO -- n, w 12ee, siar. lY, 219 i 160. 2 zfa*. 

— Alpy, szkice i opowiadania. Lwów, Qa- 
brynowicz ł Schmidt, 1876, w 8ce, str. 214. 
1 słr. 40 ent 

-*- Atol powieść jrzez..... (Oddrak z feoil- 
Mm« Km^) Kniów. nakład Wyd. Krąia, 
1«7% w IM, Mr. IW 1 bMił. r ib. (fft. i — Królowa Bona. Obrazy czasu i hidal 2 
tomy. Warszawa, (Gebethner i Wolff, Lwów, 
w drakarni £. Winiarza, 1876, w 8ce, str, I 
207, n 210. 16 lip. 

— Po nitce do kłębka, powieść praes «... 
(Odbitka z Krala.) Kraków, Wyd. Kraju, D, 
£. Friedlein, 1872, w 12ce, karta 1, str. 238. 

1 złr. 50 ont 

— Skrapuły, powieść przez (Odbitka 

z Kraja.) Kraków, nakład Wyd. Kraju, 1871, 
w 12ce, str. 320. 1 zfar. 50 cnt. 

— Sylwetki. Lwów, nakładem Gubrynowi- 
cza i Schmidta, z drak. £. Winiarza (odbitka 
z Gazety Iwowskićj), 1876, w 8ce, str. 281. 

2 zfa*. 40 cnt. 

— Szkice z Włoch. (Osobne odbicie w 400 
egz. z Przegl^u polskiego). Kraków, drak. 
L. Paszkowskiego, Lwów, Seyfahrt i Czaj- 
kowski, 1873, w 8ce, str. 195. 1 złr. 

— Sztuka współczesna i jćj kierunki pi^ez 

Lwów, nakładem księgarni Seyfiiraia i 

Czmkowskiego, z drakarai £. Winiarza, 1878, 
w oce, 2 kartki nieliczb., str. 218. 90 kop. 

— Zwierciadło głupstwa, powieść, napisał 
teiotus. (Odbitka z Przegi%dn polskiego.) 
Kraków, nakł. redakcyi Przeglądu polskiego, 
drak. Czasu, Lwów, Gubrynowiez i Schmidt, 
1878 (1877), w 8ee, str. 290 i 2 ni. 3 złr. 
20 cnt 

— Zdania ze wszystkich umiejętności pra- 
wniczych i politycznych. Kn^ów, druk. Uni- 
wersyt., 1867, w 8ce, str. 7. 

Cbł^owtkl Lad. ob. Odezws (1846). 

Cliłonice ob. Teiebmann L. 

Chłop polski ob. Choeitzewskl Ifo. (1878). 

GłłŁGPlCKI Edward. Dzieje iśdynaka, po- 
wieść. Warszawa, drak. OL Kettera, 1872, 
w 8ce, str. 139. 60 kop. 

— ob. Calderon de la Barca Pedre (Alkad 
1873). 

Chlopioki Józef dyktator ob. Omf okowski F. 
S. (Mazur 1831), Kieiński Bruna (do dyktato- 
ra 1881), SłewaezyńskI J. (Marsz 1830). 

CHMEL Iśzef. BeitrSge zur Geschichte KO- 
nigs Ładislaus des Nachget>oraen. (Aus den 
Sitzungsberichten 1858 d. k. Akad. d. Wiss.) 
Wien, Crerold in Comm. 1859, w Sce, str. 66. 
9 sgr. 

Chmiel ob. Andreezowtkł K. B. (1876). 

CHMIELEWSKIJ G. Prigotowitielnyj kurs mi- 
nieralogii po nagliadnomu mietodu. Warszawa, 
tip. ucziebn. OlEraga, 1879, w 8oe, str. 118. 
75 kop. 

— Kurs przygotowawczy zoologii podług 
metody porównawczo). Z 14 litognifowanemi 
tablicami. Warszawa. J. Błaszkowski, 1876, 
w 8ee, str. 144. 80 kop., kartonowane 90 k. 

— Kurs przygotowawczy mineralogii po- 
dług metody poględowćj, ułożył magute- 

aaak prmodzonyeh Szk^ głównćj w wanr 
aaawie. narssawai drak. Okr^ asokowego, 

U . t 


iod CHMIELEWSKI - CHOClSZfiWSK^l 1879, w 8ce, str. lll, z rycinami w texcie. 
70 kop. 

CHMIELEWSKI Józef. Książeczka do nabo- 
żeństwa dla szkolnych dzieci, napisał na- 

aczyciel. Kraków, nakład autora, druk. F. 
K. Pobudkiewicza, 1868, w 16ce, str. 80. 

— Nauka przygotowawcza w klasie I szko- 
ły ludowćj przed użyciem Elementarza, czedć 
I teoretyczna. (Odbitka ze Szkoły, Biblioteka 
dla nauczycieli szkół ludowych, tomik U). 
Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogicznego, 
I związkowa druk., 1877, w 8ce, str. (>5. 40 et. 

— Dziwne spotkanie, przez Józefa z Bo- 
chni. Kraków, nakład wyaawcy Włościanina, 
1871, w 16ce, str. 25. — Razem zbroszurowa- 
ne: Wdzięczność sieroty, przez Józefa z Bo- 
chni. Kraków, nakład wyaawcy Włościanina, 
1871, w 16ce, str. 16. 

— Dziecięcy światek w obrazkach i wier- 
szykach dla dobrych dzieci. Napisał ..... nau- 
czyciel Seminarium 'nauczycielskiego w No- 
wym S§czu. Kraków, nakładem Juliusza Wild- 
ta, w drukami dra Ludwika Gnmplowicza, 
b. w. r. (1874), w 16ce, 1 kartka tytułowa, 
str. 96. 60 cnt 

— Zagadki, zgłoskówki, łamigłówki, rebu- 
sy dla grzecznych i pilnych dzieci, napisał. — 
nauczyciel szkoły głównój, redaktor Włościa- 
nina i Zagrody. Kraków, nakład Jul. Wildta, 
1871, w 8ce, str. Vin i 152. 60 cnt 

— Zbiór pieśni dla młodzi szkolnój. Muzy- 
ką Karola Niemczyka. Kraków, 1870, w 16ce, 
str. 71. 45 kop. 

— ob. Hoffmann W. (Stopnie wieku). 

Chmielnicki Bohdan ob. Akta (1862), Lewic- 
ki! Jan (UkramskiJ 1878), Pamiętniki (1842). 

Chmielniki ob. Melzer Henr. (zakładanie). 

CHMIELOWSKI Antoni X. M. 8. T. Kazania 
o rzeczach ostatecznych miane w kościele św. 
Krzyża w Warszawie. Warszawa, autor, 1877, 
w 8ce, str. 206. 75 kop. 

CHMIELOWSKI Benedykt Joachim ko. Bieg 
roku całego na cześó i chws^ę Boga w Trój- 
cy świętej jednego i niepokalanie poczętój 
Panny Maryi i wszystkich Świętych, albo mo- 
dlitwy na wszystkie całego roku święta tu- 
dziei i inne nabożeństwa i pieśni. Wydanie 
pierwsze. Mikc^ów, T. Nowacki, 1862, w 12ce, 
str. 288. 3% sgr. 

— Tak macie się modlić na cześć i chwa- 
łę. Mikołów^ Nowacki, 1869, w 12ce, str. 288. 
3y, sgr. 

CHMIELOWSKI Piotr (ur. 1848). Die organi- 
Bchen Bedinffungen der Entstehung des Wil- 
lens. (Eine physiologisch-psychologische Ana- 
lyse.) Inaugural-Dissertation zur Erlan^ng 
aer philosophischen Doctorwfirde>der Uniwer- 

sitfit Leipz^f von Łeipzig, Druck von Grai- 

chen und Bichs in Leipzig, 1874, w 8ce, str. 
75, 1 mar. 20 fen. — Geneza fantazyi szkic psychologiczny. 
Wydanie Redakcyi „Niwy". Warszawa, skład 
główny Gebethnera i Wolffii, w drukarni Jó- 
zefa Sikorskiego, 1873, w 8ce, 1 tytuł, str. 
99 (I). 3 złp. 

— Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i BLra 
sińskiego. Studyum literackie. Warszawa, na- 
kładem Redakcyi Przeglądu tygodniowego, 
w drukarni Przegl. tygodn., 1873, w 12ce, 
str. 240. 

— Książka do czytania dla dzieci ułożona 
i wstępem opatrzona. Warszawa, nakładem 
Redakcyi Opiekuna domowego, 1875, w 8ce, 
str. 202, V. 3 złp. 10 gr. 

— Co wychowanie z dziecka zrobić może 
i powinno. Wskazówki postępowania z dzieć- 
mi na doświadczeniu i nauce oparte. Warsza- 
wa, nakładem Redakcyi Opiekuna domowego, 
w druk. Opiek, domów., 1874, w 12ce, 1 karta 
tyt., str. 143 (I). 

-^ ob. Biblioleka (1879), Bruysoh H. (o pow- 
stawaniu), Carriere Maurycy (sztuka 1879), 
tjettner Herm (1879), Hillern, Kwartalnik (1877), 
Zmichowska Gabryella (1880). 

, Chochlik (czasopismo). Lwów, druk. £. Wi- 
niarza (do Nru 11). Redaktorowie; Zimmer- 
mann A., Krzyżanowski T. i Palatyński, a r. 
1867 Koestlich T. i Zagórski. 

Chechołowska dolina ob. AIth Alejzy dr. 

(Wycieczka 1879). 

CHOCHOŁUSZKO. Kosowe pole. Lwów, M. 
Dymet, 1864, w 8ce, str. 109. 40 cnt. 

Chocim ob. Darowski (Wojna 1864), Hymn 
(1870), Szujski lózef. 

CHOCISZEWSKI Józef. Biblioteczka dla dzie- 
ci, wydanie J. Chociszewskiego. Poznań, 1873. 
Rocznie 24 Tomiki, każdy po 64 str. (Tom 
I: Historya polska; Tom U: Ksifżeczka o 
zwierzętach , Tom lU : Powiastki ; Tom IV : 
Wybór nabożeństwa.) Tom po 2 sgr. 

— Chłoi) polski za czasów polskich: Czy 
rzeczywiście tak żle było w dawnój Polsce. 
Jak ó tóm pisze p. Roman Szymański w IŚ 
i 15 Nrze (orędownika z r. 1878? Kilka słów 
serdecznych w tój sprawie dla ludu polskie- 
go napisał Poznań, nakł J. Chociszew-^ 

skiego, druk. H. Schmaedickiego, 1878, w 16ee, 
str. 36. 15 fenig. 

— Dzieje narodu polskiego dla luda pol- 
skiego i młodzieży skreślił Wydanie (trze- 
cie) ozdób, liczn. obrazkami. Poznań, nakład, 
księg. J. K. Żnpańskiego, czcion. A. Schmae- 
dickiego, 1873, w 12ce, str. 224 i 70 drzewor. 
w tekście, (la edycya r. 1869 w 7000 egzem. 
2gie wydanie nakład Żnpańskiego w Pozna- 
niu w 7000 egzemp. Wydanie trzecie w 10000 
egzemp.) 

— Toż wydanie 4te. J. K. Żupański, czdon- 
kami H. Schmaedicke, 1878, w 16ce, str. 341 
80 fenig. z oprawf 1 marka 10 fenig. 
CHOClSZEWSkl 107 -» Dswon Wielkopolski. Pismo mieBięcsne 

dk ludu i BkłodzieżT. Wydaje Poznań, 

Bakładem księgami J. Chociszewskiego nlica 
Wo&ia Nr. 15, csdonkami H. Schmaedickie- 
go w Poznanin, 1878, w 4ce. Rok I (1878), 
zeszyt I, od str. 1 >> 24. Zeszyt II 1 lutego 
187^ od 8<r. 25 — 4a Zeszyt ID 1 marca 1878, 
od atr. A9 — 64. (Więcćj nie wyszło.) 

— Historya Polska wierszem. Wydał i uzu- 
pełnił Wydanie ozdobione sześcioma o- 

brazkamt. Chefanoo, drukiem i w komisie Igna- 
cego Danielewskiego, nakładem Józefa Ćho- 
cisaewBkiego, 1868, w 12ce, str. 32. 

— Mała historjra polska dla dzieci z obraz- 
kami Ułożył Poznań, 1878, str. 64. 2 sgr.; 

z opimw% 3 8gr. 

— Toiy iił<^ł ..... wydanie drugie. Poznsń, 
nakładem J. Cbociszewskiego, czcionkami H. 
Sckmiedickiego, 1875, w 16ce, str. 100. 18 et. 

— litoria Polszczy, Łytwy i Busy, tłum. 
T.BirtkDwaki, nakład X. Wł. Cz. Lwiw, nakł. 
i drdt. dnkami ludowoi, Seyfarth i Czajkow- 
tkOf m, w 16ce, str. Id6 i 3 ni., z rycinami 
w taek. 25 cnt 

>- Toż, drukowane azbuk§- Tamie, druk. 
OL Szewczenki, 1879, w 16ce, str. 196 i 8 ni., 
I lydnami w tezeie. 25 cnt. 

— Kalendarz na rok 1863. Chełmno. (Na- 
kład 10000 egzempl.) 

— Kidendarz na rok 1866. Chełmno. (Na- 
kład 8000 egzempl.) 

— Polski kalendarz katolicki dla kocha- 
nych wiarusów na rok 1872. Napisany po raz 
lity pnez Majstra od Przyjaciela ludu. Cheł- 
umo, ]>anielewski, 1872. 

— Piamo rellguno-obrazkowe dla oświaty 
loda. Katolik. Chełmno, drukiem Ignacego 
Danielewskiego, nakładem Józefa Chociszew- 
ddego y 1868, w 4ce, Bok I, 1868, Tom I, 
T 4ee« kart niel. 2; Nrów 18, str. 132, Rok II, 
1869, lirów 9, str. 56. (Edycya w 1600 egz.) 

— Kaicżeczka o Rodcłuszce dU dzieci pol- 

dóeh, ułożył Poznai^, drukiem J. Leitge- 

^01, własnym nalcładem, 1874, w 16ce, str. 
%y z drzeworytem T. Kościuszki. 2 sgr., 
opnwiie 18 sgr. 

— Książeczka abecadłowa ze zwierzętami 

dla dzieci, ułożył Poznań, nakładem auto- 

la, 1870, w 12ce, str. 16. 

— Ksifżeczka o zwierzętach z obrazkami 

dla grzecznych dzieci, ułożył i wydał z 50 

obrazkami Poznań, nakłaaem J. Chociszew- 
ikkgo, czcionkami A. Schmaedicke w Pozna- 
nia, 1873, w 16ce, str. 64. (Odbito 7000 egzem.) 

*- Porównaj Pswiastki. 

— Lech gra narodowa dla młodzieży, opar- 
ta DA dziejach Polski. Pozilań, fol. arkusz 
rozłóż. 

— Mały Listownik dla dzieci uezęcy pisa- 
nia listów z dodatkiem powinszowań, ułożył.... 
Fozoaż, nakładem księgami J. Chociszewskie- go, czcionkami H. Schmaedickiego, 1876, 
w 8ce, str. 48. 30 kr. 

— Listownik. S^sif żka podręczna zawiera- 
j|ca naukę pisania listów i wzory najuży- 
wańszjch listów, zachodzących w życiu, mia- 
nowicie powinszowań, listów pocieszaj%cychy 
upominąiących, dziękczynnych, polecających, 
z rad^ w' sprawach towarzystw, kupieckich; 
tudzież wzory do kwitów, rewersów, kontra- 
któw, testamentów, rachunków, wraz z krót- 
ka nauk^ o prowadzeniu książek handlowych 
i o wekslacn, oraz najważniejsze przepisy 
pocztowe. W dodatku listy sławnych mężów 
naszego narodu ^ a mianowicie Sobieskiego, 
Kościuszki, Poniatowskiego, Krasickiego, Za- 
na, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, 
Szajnochy, Libelta, Kraszewskiego, Odyńca 
i t d. Poznań, nakładem iLsiegami J. Choci- 
szewskiego, czcionkami H. Schmaedickiego, 
1876, w Sce, str. 244. 1 fl. 45 et., w oprawie 
1 fl. 60 cnt. 

-- Toż. 2gie wydanie, dodatkiem pomno- 
żone. Toruń, nakł. i druk. £. Lambecka, 1878, 
w -800, str. 240 i 16. 24 sgr. 

— Łamigłówki dla dzieci zebnd i ułożył..... 
Poznań, nakładem J. Chociszewskiego, czcion- 
kami A. Schmaedickiego w Poznaniu, 1870, 
w 16ce, str. 64. 2) Bozwi§zania do Łamigłó- 
wek wydanych przez (w kopercie). 1 kśrt- 

ka. (Nakład 3000 egzempl.) 

— Męczennicy na Podlasiu (obraz olejny 
Walerego Eljasza). Poznań, drukiem J. Leit- 
gebera, b. w. r., w 12ce, str. 8. 

— Mieczysław Halka hr. Ledóchowski, ar- 
cybiskup Gmieznieński i Poznański. Jego ży- 
cie i czyny, w krótkości opowiedział Po- 
znań, J. Cnociszewski, czcionkami Schmae- 
dickiego, 1874, w 8ce, str. 52. 1% sgr. 

— Nauka e wyborach do niemieckiego par- 
lamentu, przez Majstra od Przyjaciela ludu. 
Chełmno, czcion. Danielewskiego, 1867, w 12ce, 
str. 48. 

— Niebo gra iMirdzo wesoła i zabawna dla 
kółek towarzyskich. Poznań, fol. ark. rozłóż, 
(dwie edycye). 

— Orzeł biały, gra dla dzieci polskich. 
Poznań, folio rozłożone (dwie edycye). 

— Piast Kalendarz Polski ludowy na rok 

1878, ułożył Poznań, ulica Wodna Nr. 16, 

czcionkami H. Schmaedickiego w Poznaniu, 
w 16ce. Rok I str. XVI, 258. Rok II, 1879, 
str. 269. 

— Toż na rok 1880, rok III. Poznań, J. 
Chociszewski, czcionkami H. Schmaedickiego, 
1880, w 16ce, str. 267 i 5 ni. 50 fenig. 

— Pieśni religijno -narodowe. (Wyd. w 5(X)0 
egzempl.) 

— Piosnki, dumki i arjre narodowe. Zebrał 
i wydał J. Chociszewski. Część I. Poznań, 
nakładem autora, w drukami A. Schmaedic- 
kiego, 1872^ w 32ce, str. 128. 5 sgr. (Edycya 
w 5000 egzempl.) 


108 CHOCaSZEWSKI >«M*« ■ lo > — Toś. Oięić I. Wydanie drugie b q>im- 
oieniem pioBnek przez sad labrofionych. Po- 
znań, ezdonkami A. Scnmaediokiego, nakła- 
dem J. Chociszewskiego, 1873, w IGoe, str. 
64. Częńć II (1874), str. 68. (Edycira w 6000 
egzempl. Za część II ukarany więzieniem i 
grzywnę) 

^ Piśmiennictwo polskie w ŚYciorysacb 
naszych najznakomitszych pisarzy i w wyjąt- 
kach z ich pism, w krótkości przedstawione. 
Z dodatkiem wiadomości o celniejszjch sztuk- 
mistrzach polskich. Dla luda polskiego i mło- 
dzieży ułożył i obrazkami opatrzył .... Poznań, 
nakładem własnym, czcionkami A. Schmae- 
dickiego, 1874, w 12ce, str. 244. 

— Podróż po ziemiach polskicli, gra towa- 
rzyska dla dzieci, młodzieży i starszych osób. 
Poznań, folio ark. rozłożony. 

— Polowanie, gra towarzyska z dwiema 
kostkami. Poznań, fol., ark. rozłożony. (Dwie 
edycye.) 

— Powiastki i bajki dhi dzieci, zebrał i 
idożył Poznań, nakładem J. ' Chociszew- 
skiego, czcionkami A. Schmaedickiego. 1873, 
w 16ce, str. 64. 12'/, sgr. (Odbito 7Q00 egz.) 

— Powiastki, opowiadania Majstra od Przy- 
jaciela ludu. Chełmno, nakł. i dErnk. Ign. Da- 
nielewskiego, 1865, w 12ce, str. 83 i 86. 

— Powiastki i wierszyki dla dobrych dzie* 
d i ich przyjadół zebrał i spisi^i Tworzymir 
z Wielkopolski Część II. Leszno, Gflnther, 
1866^ w 8ce, str. 72, k. 2. 

— Najnowsze proroctwo ojca św. Piusa IX 
o Polsce, nadzwyczaj ważne, z dodatkiem 
kilku innych proroctw i przepowiedni, lako 
dalszjr d^ Nowśj Sj[bilii. Poznań, nakł. J. 
Chociszewskiego, czcionkami H. Schmaedic- 
kiego, 1877, w 8ce, str. 24. 15 fen. 

— Przyjaciel dzieci i młodzieży. Poznań, 
nakładem Józefa Chociszewskiego, czcionka- 
mi A. Schmaedickiego w Poznaniu, w 4ce. 
Bok I 1869, Nrów 26, od 2 Stycznia do 26 
czerwca, str. 100. Rok II 1870, Nrów 20, od 
7 kwietnia do 29 Grudnia, str. 160. Rok III 
1871, Nrów 26, od 7 Stycznia do 30 Grudnia, 
str. 208. Rok 1V 1872, Nrów 26, od Stycznia 
do Grudnia, str. 208. Rok V 1872, Nrów 18, 
od Stycznia do Czerwca, str. 80, ostatni rok 
czcionkami J. Leitgebera w Poznaniu. (Rok I 
w 1200 egzempl., oalsze w 1600 egzempl.) 

— Skarb ukryty czyli najlepsze dziedzictwo, 
podług ks. Scfaimidta. Poznań, 1874, w 64ce. 

— Polski sowizdrzał czyli zbiór uciesznych 
i dowcipnych powiastek, historyi, anegdot, 
dykteryjek, figh, żartów, przytóm ciekawych 
i niezwykłynh opowiadań, dla rozweselenia 
serc kochanych wiarusów, w tych smutnych 
a ciężkich czasach, z rękopisów, z książek i 
z opowiadań ludzi doświadczonych, co to nie 

z jednego pieca chlób jedli, zebrał Poznań, 

nw. J. Ghodszewekiego, druk. H. Schmae- 
dickiego, 1878, w 12ce, str. 72. 30 fenig. — Toż. Poznań, naUadem J. Choeitiew- 
skiego, druk. H. Sclimaediekiego w PomudiiL 
1879, w 12ce, str. 72. 

— Spis książek czytelni polsUśj dla dzie- 
ci i młodzieży w księgami L Czytelnia 

dla dzieci. Poznań, K Schmaedickiego, 1876, 
w 8ce, str. 32. 

— Nowa Sybilla, zawierająca najważnl^sae 
proroctwa o przyszłości, a mianowide o uda* 
ku i tryumfie kośdoła Św., o wielkiój wojnie 
za wiarę Św., o końcu świata i ilu będzie 
jeszcze papieży, proroctwo Piusa TS. o przy- 
szłości kościott 1 Polski, proroctwo kai^bma 
polskiego, przepowiednie Sybilli, o Tnrcvi, 
o Rosyi, proroctwo o Polsce ks. Karmehtr 
Marka, Wemvhory i innych, luró^i a tnśei- 
wy wyci^ z książki wiekszśj : Zbiór proroctw 
i przepowiedni. Poznań, nakł. J. Chbdszew- 
skiego, ezdonkami H. Schmaedickiego, 1877, 
w 12ce, str. 52. 30 fen. 

— Toż, wyciąg z książki większo : Polska 
Sybilla czyli Zbiór objawień, proroctw I prze- 
powiedni. Zebrał i wydi^ — Trzecie wydanie 
Część I. Poznań, księgarnia ludowa, 187B. 
w 12ce, str. 56. 30 fen. 

— Nowa SybiUa zawierająca najważniejsze 
przepowiednie o przyszłości, tyczące się ko- 
śdofa Św.. Polski i Słowiańszczyzny, część 
n. Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, druk. 
H. Schmaedickiego, 1878, w ISce, str. 60. 
30 fenigów. 

— Polska Sybilla, czyli Zbiór oMawień, 
proroctw i przepowiedni, tyczących mę mia- 
nowicie kośdon kstoli^ego, Polski i Sło- 
wiańszczyzny, z starych ksiąg, z różnych 
pism i ust ludu zebrał i spisał .... Zeaz. I— III. 
Poznań, nakł. J. Chodszewakiego, cacionk. 
H. Schmaedickiego, 1877, w 8ce, str. 280. 
2 marki 50 fen. 

— O Unii Lubelddój, napisał Mąjirter od 
Przyjaciela ludu na pamiątkę trzedwetn^ ra- 
cznicy w dniu U Sierpnia 1869. Wydanie dru- 
gie. Chełmno, druk. i nakł. J. Du&dewskle- 

go, 1869, w 12ce, str. 31. 1 ągr. 

— Krótka wiadomość o ebjawieBiu N. Ma- 
rsi P. we wsi Jetrzwałdzie w polskińl War- 
mii. Poznań, 1877, w 4ce. 1 k. 

— Mały wybór nabożeństwa dła dzieci, aio* 

żył Poznań, autor, u Leitgebera, druk. 

Schmaedickiego, 1873, w 24ce, str. 64. 3 sgr. 
(Wyd. w 11000 egzempl.) 

— Niektóre wydawnictwa w Poznaniu, oraa 
łcsiążki w większćj ilości nabyte. B. wyr. m. 
dr. 1 r. (1879), w 8oe, k. 2. 

-^ Toż w^dame. wtóre. Poznań, nakład J. 
Chodszewsuego, ezdonkami H. SchmaefSe- 
kiego, 1879, w 32ce, str. 64. Opr. 25 fenig. 

— Żydom X. Mieczysława hr. Łedeohow- 
skiego kardynała i arcybiskuiia Gnieźnień- 
skiego i Poznańskiego. Wydanie wtóre. Po- 
znań, nakładem księgami Ludowśj J. Chod- 
szewskiego ul. Woaaa Itr, 15, czdoakainś H. 
ScfafflaediekiąKO, 1677, w 8ce| str. 96. OHOUAKOWSKt ^ CBODTŃSKl }M *- Żywol Qi<m Mclefo PiiuaDC dla teted 
HBhUiuł w kmkoAd opowiediiil .^.. Posnań, 
aUad«iii Jófeik Ghodizewskiefo, drukiem 
J. Łei^g^bem, 1S74, w 16ee» 6tr. 64. 2 ogr. 
opr. 3 0gr. 

— Żywoty iwiftyoh Patronów Narodu Pol- 
iktągo dla Indu i młodiieźy zebrał i ułożył..... 
PaanN&y nakładem J. ChodBsewBkie^, cscioa- 
kani A. Sebmaedloke w Posnaoiu, 1874. w 6ce 
■ał^jf, g kartki nielicab., str. 308 (z 24 drze- 
worytami). 

- ob. JCsiąioeska (1876), SobaiM (Nagroda 
1878). 

- i JCraslawias lirfiaaa. Piatt Pismo Bol- 
ilao-Przemirałowe. Redaktor: Józef Ghoei- 
mewaki, główny wapółpraeoTnik : Jalijosz 
Kiaziewfcs. Cłiełmno, nakładem Józe& Choci- 
oemklego, drukiem I^acctfo Danielewskie- 
co, 18^ w Soe. Bok n 1868, w 8ce, 2 kart- 
el ilftfioab., 0tr. 412, numerów 52. itok m 
18tt, tv 8ee, a kartki nielieab., str. 280, Nrów 

39, a % YyefBami, druk. w roznaniu, 1871. 

CBśfept, w 1000 egaempl.) 

OMUECKI AJakaandar. Sekret rodzinny, po- 

tbak do Bodaków. Wiersz wygłoszony w u- 

ne^nstoi^ obchodu 400-letni^j rocznicy uro- 

4& K. Kopernika. Kraków, dmk. Klomec- 

Uego, 18T3, w Sce, str. 14. 25 cnt. 

eHODECKI Ladislaas (ans Warsbau). Ueber 

Ae Hodgkins^e Krankheit (Anaemia lym- 

nhatiea, pseudo Jeneaemie malignes Lymphom). 

Inangiinl-DisBertation, welcfae zur £rlangung 

der Ooetorwfhrde in der Medidn und Cmmr- 

gie mit Zusthnniung der medidnischen Fa- 

eriftSt der Friedrich- Wilchems-Uniyersit&t zu 

Beifin am 20 Mfirz 1880 nebst den beigef&g- 

ten Thesea 5ffBnt1ich yertheidigen wira der 

Yorfuser Ładislaus Chodecki ans Russland. 

Berifn, Bnehdrackerd Ton Gnstay Schade 

(Otto Franche) linienstrasse 158, w 8ce, str. 

ST. Tb^en 1. Biogr. 1. 

CHODKIEWICZ AleksaiMter. Teana toyedyja 
T 3 aktach przez Autora Katona. 
. HBierć dla miłego kraju ma tyle słodyczy. 

L. Osiński. 
Wtnzawa, w dmk. Gazety Warsz., 1816, w 8ce, 
Itr. €7. Od str. 45 Rozbiór Teany przez P. 
X i Ihragi nad s§dem tym. 

eWDKIEWICZ Jan KareJ. Biblloteiui Ordy- 
a^ Kraaińskteb. Muzeum Konstantego Świ- 
dbinakiego. Warszawa, nakładem Swidzińskich, 
1815, w ioe- Tom pierwszy. Korrespondencye 
Jsaa Karoki Chodkiewicza poprzedzone opi- 
Km r^opismów z Arehiwu Radziwiłłowskie- 
9a amydajfeyoh sie w Bibl. Ordyn. Krasiń- 
Aiago połfCEon^ z Muzeum Konstantego Świ- 
diińakvgo. Opracował i opisał Wł. Chomę- 
tcmiriEL : Warszawa- w drukami Jana Jawor- 
skiego, 1875, w 4ce, 2 kartki tyt., 2 kartki 
przedmowy, str. 198, spis 1. 

— ob. Bibliateka (1876). 

CNOWieWIG; Stanislaus. Beitrag su der 
Litee Ton der loiylpidfiii Gntarftuag, Inangih rsldisiertatton, weldia sar Erlangtmg der Do« 
ctorwflrde in der Medidn, Cłdmrgie und 6e* 
bnrtshttlfe nnter Zustimmung der medio. Fa- 

oultfit zu Kieł gcscfarieben hait aus Reisen« 

Provinz Posen, approbirter Arzt (Scbriilen 
der Uniyersit&t zu Kieł aus dem J. 1878, IV). 
Kie], Uniyersitfttsbucbhandlung, Drack yon C. 
F. Mohr (P. Peters), 1878 (1879), w 4ce, str. 
19 i 2 tablice. 1 marka 20 fenig. 

CHOOOKOWSKi. Anatomiscbo Untersuehun- 
gen tlber die Hautdrftten einiger Thiere. Inau- 
gural Dissertation. Dorpat, 1871, z 3 tabl. 
r^sowanemi. 

CHODOWIECKI W. Zeus, nach dem Spapi- 

sohen des T. M. Horetti berausgegeben yon 

Leipzig, A. MentzeFs Yerlag. Drack yon Hll- 
thel et Berrmann, 1878, w Śce, str. XXIV i 
364. 2 złr. 40 cnt. 

Chodorewiaa ob. Fryae Falli (Przewodnik 
1873). 

CH0DYH1CKI Ifnacy ksiądz. Gesęhiehlliehes 
Tagebucfa Lembergs der Hanptstadt GaMzienB 
yor und nach der ErstUrauing derselben dnreh 
den schwediscfaen Kónig Carl KOten und 
wfthrend der Belageroag duroh die TiMrken 
und ihre Verbflndeten. Verdeutschet und er- 
Uiutert yon Aloys Uhle IMret^r der k. k. Re- 
alscbute in Łemberg. Wien, Fr. Ludwig, 1830^ 
w 8ce, str. 150. (Jestto tłumaczenie wyjęte 
z historyi miasta Lwowa Ign. Cbodynickieigo.) 

CHODYASKI Adam. Błogosławiony Bogumił, 
arcybiskup gnieźnieński, życiorys i naboisń- 
stwo dła bł. arcypasterza, którego zwMd 

spoczywają w Uniejowie nad Wartę przez 

Warszawa, nakład ks. T. Bukowskiogo, dmk. 
F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1879, w 16ee 
małój, str. 96 i 1 ni., z rycinę i natami w texoie. 

— Święty Antoni, wiadomość o żydu iw. 
Antoniego pustelniKa i Św. Antoniego Pa- 
dewskiego, oraz nabożeństwo do tyoh świę^ 
tych, przez Ad. <%. Kalisz, nakład. Katarzy- 
ny GrałwwskióJ, Warszawa, drak. A. Ginsa, 
1880, w I6ee, str. 147 i 1 ni. 

— Kościół Św. 'Mikołaja w KaUszu. Wspo- 
minek histeiyczny przez z dwiema ryd^ 

nami. Warsaawa, nakmdem aatora, 1874, w 8ee, 
2 kart, str. 33. 30 kop. 

— Kościół i Klasztor 00. Reformatów w Ka- 
Hszuprzez Warszawa, naicładem Napoleo- 
na Wartskiego iLsiegarza w Kaliszu, druk. 
Ungra Nowolipki Nr. 2406, 1874, w 8ce, 2 k. 
nieficzb., str. VI, 70 (I), z 3 litografiami. 1 rab. 

— Ks. Ignacy Przybylski rektor szkół po- 
znańskich, płockich i kaliskich ; życiorys skre- 
ślony przez (Oddrak z Noworocznika ELa- 

liskiego.) Kalisz, 1876, w 12oe, str. 16. 

— Poezye, przez.... Drezno, drak. J. I. Kra- 
szewskiego (W. Łebińskiego) w Poznaniu, 
1872, w 12ce, karta 1, str. U i 116. 15 sgr. 

-> Stefan Damalewicz, historyk, praełożony 
Kanoników lateraneńsłdch w EjiJiszu. Żywot 
skreślony przey Poanańi dn|k. i w hmf 110 (IBODZKIEWICZ — CHODŹKO księg. N. K&mieńflldego i Sp.» 1874, w Sce, 
•tr. V, 127 i I. 16 sgr. 

— Dawne ustawy Miasta Ealisu, wydi^..... 
Warszawa, nakładem Napoleona Wartskiego, 
księgarza w Kaliszu, druk. J. Ungra. War- 
szawa, Nowolipki Nr. 2406, 1875, w 8ce, 3 
kart nieliczb. 14 VI 103. Spis VIII. 

— Wiersz na inbileuszowy obchód w Ka- 
liszu urodzin Kopernika 19 Lut 1873, przez 
..... (Dodatek do Kaliszanina.) Kalisz, W. Hin- 
demiih, 1873, fol., 1 karta. 

— ob. Kaliszaniir (1870 - 73), Cb. (Kaliś. 
naboż.). 

Chodyńskl Zeno ob. Decrettlos (1869). 

CHODZKIEWICZ Władysław (pseudonym 
Berthaud Max). Canal et Port St. Louis et jon- 
etion du Rhone k la Mediterranće. Paris, Li- 
brairie poUtechnique de J. Baudry, Editeur 
15, Rue des Saints-Pśres, Li^ge m^me maison, 
1870, w 8ce, str. 32. (£xtrait de la Reyue 
Contemporaine N. du 15 Feyrier 1870.) 

— Une inscription cundiforme de Pers^po- 
lis, nouyelle interprótation par..... (Actes de 
la Bocićtś philologioue, tome IX iasc. ].) 
Pftris, E. Leroux, 1879, w 8ce, str. 40. 2 fr. 
50 centim. 

— Un yers d'Aristophane. Texte persan 
de la Comddie les Achamaniens expliqu^ par 

Vif9e-Prćsident *de la Soci^td Philologiaue. 

Lu k TAcadćmie des Inscriptions et Beues- 
Leftres dans les Sóances des 21 Aodt et 4 
Septembre 1874. Paris, Ernest Leroux, Edi- 
teur LIbraire de la Socićtó philologique etc., 
Boulogne (Seine), imp. Juies Boyer, 1876, 
w 8ce, str. 58, Errata 1. (Actes de la Socićtó 
philologiaue. T. VI Nr. 2. Fćvrier 1876.) 

CHODŹKO Aleksander. Les chants historiques 
de ITFkraine et les chansons des Lat^^ches 
des bords de la Dyina occidentale (p^riodes 
paTenne, normande, tartare, polonaise et oosa- 

que), traduits sur les textes originaux par 

chargś de conrs au Collage de France. Paris, 
lib. Łeroux, Saint- Quentin, imp. Moureau, 
1879, w 8ce, str. LXXI i 211. 

— Dokładny słownik angielsko-polski i pol- 
sko-an^elski Jonnsona, Webstera, Walkera, 
Flemmmg-Tibiusa i innych. Berlin, 1874, w 8ce, 
str. 536. 7 rub. 20 kop. 

•— Thćatre persan, choix de t^aziśs ou dra- 
mes traduits pour la premierę fois du persan, 
par charg^ de cours au Collegd de Fran- 
ce (Bibliothćqne orientale elz^yirienne). Saint- 
Quentin, imp. Moureau, Paris, lib. Leroux, 
1878, w 16ce, str. XXXVI i 220. 5 franków. 

CHODŹKO Dominik. Agłona, kościół i kla- 
sztor 00. Dominikanów w Inflantach. Wiado- 
mońó ze świadectw wiarogodnych zebrana. 
Warszawa, druk. J. Ungra, 1856, w 8ce, str. 77. 

CHODŹKO Jan Pisma rozmaito pana Jana 
z^ Swirfoczy. Części Xn. Wilno, 1837, 1841, 
1842, w 12ce. Tom I. str. 211; Tom U. str. 
289', Tom lU* str. 198 i k. 1; Tom JV. str. 280 i k. 1; Tom V. str. 290 i k. 1; Tom VI. 
str. 171 i k. 4: Tom VIL str. 282; Tom Vin. 
str. 186; Tom IX. str. 159 i k. 1; Tom X. 
str. 167 i k. 1; Tom XI. str. 174; Tom XII. 
str. 163. 

— Litwa oswobodzona eiyU przejście Nie- 
mna, komedya oryginalna wierszem w 1 ak- 
cie przez d. 15 ISierpnia przez Amatorów 

teatru reprezentowana, napisana w Mińsku 
1812 r. W Mińsku, w druk. Administracyi 
Departamentowej, 1812, w 8ce. 

CHODŹKO Ignacy. Pisma..... Wydanie nowe 
poprawne. Tom I-~V. Wilno, nakładem i 
drukiem Józefa Zawadzkiego, 1872, w 12oe. 
Obejmuje: 

Obrazy Litewskie. Serya Isza i 2ga. Berya 
pierwsza. Domek moiego Dziadka. Bomny. 
Śmierć niojego Dziadka. Ostatnia SessYia Ex- 
dywizyi. samowar. Powrót Dziedzica, rodda- 
ny. Serya druga. Brzegi Wilii. Banek. Przed 
ślubem. Wilno, 1872, w 12ce, str. 359. ' 

— Toi. Serya IV. Wydanie trzecie popra- 
wne. Jubileusz. Duch opiekuńczy. Autor swa- 
tem. Panna respektowa. Wilno, Zawadzki, 
1872, w I2ce, str. 202. 1 rub. 

— Toż. Serya V. Wydanie trzecie. Dworid 
na Antokolu. Wilno, 1872, w 12ce, str. 256. 
1 rub. 25 kop. 

— Toż. Wydanie nowe. T. I — XI. Wilno, 
nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 
1875 — 1877, w 12ce. Obejmuje: 

Obrazy Litewskie. Serya Isza i 2ga. Serya 
pierwsza. Domek moiego Dziadka. Borany. 
Śmi^ć mojego Dziadka. Ostatnia Sessya £x- 
dywizyi. Samowar. Powrót dziedzica. Poddany. 

Serya dniga. Brzegi Wilii. Ranek przed 
ńlubem. T. I. 1875, w ]2ce, str. 359. 

Serya trzecia. Pamiętniki kwestarza. Wilno, 
1876, w 12ce, str. 276. 

Serya czwarta. Jubileusz. Duch opiekuńczy. 
Autor swatem. Panna respektowa. Wilno, 
1876, w 12ce, str. 195. 

Serya pięta. Dworki na Antokolu. Wilno, 
1876, w 12ce, str. 247. 

Serya szósta. Nowe pamiętniki kwestarza 
przez Brata Rafała Karc^. WUno, 1876, 
w 12ce, str. 214 (I). 

— Podania Litewskie (Pism Tom VIL) Se- 
rya Isza i 2ga. Wyklęty. Kamień w Ohńe- 
nianacb. Żegota z Milanowa MilanowsU. Wil* 
no, 1876, w 12ce, str. 264. 

Serya trzecia. Pustelnik w Proniunach, po- 
wieść w dwóch częściach. Wilno, 1875, w 12ce, 
str. 180. 

Serya czwarta. Dragi pustelnik w Proniu- 
nach, czyli Votum chybione. Wilno, 1877, 
w 12ce, str. % i 2 kartki. 

^ Dwie konwersacye i przeszłości. Wilno, 
1875, w 12ce, str. 192. 

— Próby nowego Dykcyonarza: Wydaje 
pan Wirszajtos niegdyś Szubrawiec Rustyka- 
nin (Ignacy Chodźko). Wilno, 1875, w l2ce, 
str. 68. 12 rab. 50 kop., zniżone na 5 rablL — ab. BiUliłtkt (1869), Pwniatei (IS 
Ł k. (1864). 

CHODŹKO (LMaaf4). Ayjh Jngetoent re 
fu le Tribanal de Cammenie de la Seinc 
t^ oovembre 1838, contrę J. St Onbon 
Uitenr ds la Połogne pittoreagne. PiuiB, 
pńmerie et fimderie de Fud, 18^, w Bee, st 

— (Senemlogies des princea de Koili 
(^ińskL Paria, 1858, fal. 

— Genealogiea de la -ftinille de Rai 
btrowskt. Faria, 1869, fol. 

— Histoire popolaire de la Folof^e, C 
4t la PoIoKne par Dnfour (Joatonićme 
te compleUe łtuqn'jt nos joon. Paria, (k 
ita Gewgea Baiita Bne Chriatine 7, im 
Mtia P. A. Bourdier et Cie me Hauuine 
ISGt, w 13c«, Btr. 396 1 karta Pohki. 

it6w OetrowBki 
i, Rusi, Pros, al 
Diaka, oru pn 
w oDcycb, o lU 
lypospoUtóJ mię 

ł z, praedm< 

iywot Wl Osbt 
ca Sejma pola. ' 
a. Richtwa, V 
Słłr. 

Polaki maloimii 

' Polaki osdobfon^. Paryi, 1839. 

— Obns tycia jenerała Dąbrowskiego 
diDY w Barytu 1829 r., przekład z from 
J. K. H. K- Waraaawa, w Stycanin 1831, w I 

— OpiDigna de joamans et Bemea 
Ics Polocnes pittoreeqiie et iUoatrće pubU 
aona la direeaon litteraire de Leonard Cho 
kot Paria, 1835 - 1843, w 4ee. 16 kartek. 
Liite dea Souscriptenrs a la Pologne 
Koriąnfi, litteiaire, mODumentale etc. pub: 
mu la direetion da Lennard Chodźko 
XXXII (ioaprimerie de Moguet et Hftaanel 
tu de Is Hmp 90). Na okładce: Dśdiće i 
FiBtee- La Pologne illastróe par LeoD 
Cbadako aa Bnrean Centrale, Boe St. C 
nam-dea-Pres. 9. Paria, 1812. 

-- Im Paiogae ilłnatreć coatenaat 1'hiab 
Ac ?o|wiie eto. (Prospekt) Paria, typ. I^cn 
pe, IBti, -w See, atr. 4. 

~ U Pologne eb;. Paria 1835. (Do red 
eji Tmnn I i n naleiał Henryk Cbaid 
ladere: te dwa wyd^ Stanisław Orabowi 
Ttai m pod tyŁ: Pologne Ulnatr^, wy 
urn L. Cbodtko } 

— Im Polopte blatOTigoe ete. Paria, IG 
ten 1 ab. 495; tom U str. 480: Tom 
Mr. 480. 

—- Polaka malowniesa. PologDO illaatrśe 
Kdakn i po fr.). Paria, 39 H^ 1839, dr 
Booi^ogoe^- 1838, w 8oe. (Polemika i J. 
Gnbowakua.) 

— Polak« osdobidou. Do Emimoyi i 
iiaij. Patyt, drak. BoDigogne, lw9, w e 
■tr. i 111 CHOMENtOWStó - CaODŹKÓ — ob. Byron Lord (Manfred), Choński Hon- 
ryk (Pkre 1889). 

CHODŹKO Stanisław. Engrais atmospfaóriąue, 
móuoire sar la prodaction de rengrais atmo- 
8phćriqae etc. raria, imprim. de Gosse et J. 
Dnmaine, 1868, w 8oe, str. 16. 

CHODŹKO T. Albom fotografiezne widoków 
krajowych przez T. Chodźkę, fotografii. Z teka- 
tem, Serja L Warszawa, 1875. 2 rub. Całość 
I 4 seazytów (12 tablic). 6 rub. 

CHODŹKO Vltold do. M^moire don contri- 
boable dnpd en Tan de disgrace 1877, par 
Ko-ou-ha-oud (V de Chodźko). Clermont- 
Ferraud, imp. et lib. Thiband, 1879, w 16ce, 
str. 177. 

CHdlECKt Edmund. La Florentine Paris, 

typ. Morris, 1856, w 8ce, str. IV i 81. 

— O patryotyzmie i objawy {ego a niektó- 
rych narodów, raryź, 1872. 50 cnt. 

— Zóphyrin Cazavan en Egypte par Char- 
les £dmond. Paris, lib. C. Łów. Chatillon- 
aor-Seine, inp. Robert, 1880, w 16ce, str. 476. 

— ob. fotooM I. (Rękopis 1847). 

CHOJMCKIJ A. T. protoieroi. Swiataja czn- 
dotworoąla ikona boiiej matiery poesąjewskoj 
na AtońC^ o bywsziem ot nieja anamienii i 
nowooosidajeinoi bogorodicano-poeu^ewskoj 
dorkwi na gone Atonskoj, sostawlieno na 
osnowanii podHnnago dokumlenta (Ottisk li 
nWoln. epar. wied.**). Pocaajew, 1879, w 8ce, 
str. 19. 

CHf ilMCKI Frant. Uber Sehneahuuitiotten. 
inallg1lI«I^Dissertation zur Erlangung der Do- 
elorwftrde in der Medlcin, Chirurgie und Ge- 
bwtshille, wetehe nebst Deigefllgten Tbeson 
mil Znstimmnng der hohen medicłnisohen Fa- 
enltftt dw UniYersitftt Greifswald am Sonna- 
hend, 28 JuU 1877, 12 Chr óffentlich verthei- 

digen wird pract Arzt aus Westprenssen. 

Opponenten : Y. v. BorzYsakowski, Drd. Med., 
J. V. Solerzyski, Cand. Med. Greifswald, Dmck 
Ton Carl Sell, 1877, w 8ce, str. 31. Thesen 
na lój stronie. 

^ CHOJNACKI Karol a Warszawy i Broiiioław 
ŻOCHOWSKI budowniczy klassy m. Projekt 
domu wiejskiego dla wiaraciela óredniój zarao- 
Ż90ści, nagrodzony listem pochwafaiym na wy- 
sławię rolniczo) w Warszawie 1874 r. (0<»)rt- 
ku I Pffsegl^aa technieanego.) Warszawa, 
Qm, 1877, w 8oe, str. 6. 20 kop. 

Choinka, podarunek dla dzieci na kolędę. 
Wowai^wa, £. Wende i Sp., 1877, w 32ce, 
«lr. 80. 1% kop. 

CHtrtSKf F. I^n bturmistna, otouek z nie- 
damośj praesriodei. Lwów, nakŁ i dmk. Ghi- 
oety anodowói, 1879, w 16co, atr. 1>65. 80 ot 

CMNikSKI F. J. (pseudonym M. Bofldanowioz). 
Kossak i Kuczma dwaj konfratrowie, powieśó 
prsez M. Bogdanowioaa. Lipska Frane. Wa- 
gttor^ 1877. 

*^ Ov. mWiiiowoki Fr. 

PH0IM9KI T«t«lf )C8KL8ftrioeni6f,powleM. Lwów, nakł. i druk. K. PiUera, F. H. Richter, 
1880, w 16ce, str. 198. 80 cnt 

CHOI ASKI TymotOttOi. Urzfdzenie fosów. Pod- 
ręcznik dla obywateli ziemskich. Przez 

nadleśnego lasów prywatnych (z ośmioma ta- 
blicami litografowanemi), nakładem Redakcyi 
Gazety Rolniczo}, Warszawa, drukarnia i lito- 
grafia Ch. Keltera, ulica Tłomackie Nr. 570 
(6) w Warszawie, 1873, w 8ce, 2 kart nlb., 
str. 255 i tablice litograibwane. 2 rnbl. 

— ob. Biblioteka (1860 - 71). ' 

CHOLAVA. Das Pythagoreische im Platon 
(w i^rogr. gimn. św. Anny). Kraków, 1857, 
w 4ce, str. 36. 

OlMlora Morbus. Dn Cholen morbus de Po- 
logne. Ranseignemens sur oetto maladie, re- 
cneillis i»ar la coramision des officiets de san- 
tó militaires env^óe a Yarsoyie par M. le 
Marechal dne de Dalmatie, Ministre de la Gn* 
erre. A. Paris, chez J. B. Baillióre libraire 
de TAcadómie Royale de Módćcine, Rue de 
l*Ecole de Módócine Nr. 13 bis. A Londrea, 
219 Recent-Street-Imprimerie de Madame Ha- 
zard, Rue de 1'Eperon S. Andró, 1832, w 8ce, 
str. 176. (Eztrait des Mómoires de módecine 
de ehirurffie et de pharmaoie militaires vola* 
me XXXn.) 

— ob. Bolokninfl (1847), Ooricht (1849), 
Chądzyński Jan (1873), ChMSkl (1865), Ga- 
sztowt (1859), Oohioszewold Zyomunt (Medycy- 
na 1874), Gizolt Józ. (Ueber Ch. 1876), Orisin- 
gor (Regulamin 1872), Gnienbora L (1848), 
Kadlsr Lud. (O drodkach 1873), KoiGrakro«rict 

i 1855), Konlsya (1873), Lebol (1882), Lttbotoki 
I. (1873), Ifookiowloz (1849), Miary (1852). 
HaohrioM (1831), Reln (1889), nsnof i Noaoa- 
bauor (1848), Sla«ski (1866), l^howakł Wł, 
(1860), Zyeki J. (1867). 

CHOL£VIUS. Ueber Herkules und Yaliska^s 
Wundergeschichte von A. H. Buchobs (w Pro- 
gram des Kónigsberg KneiphOflschen Gymna- 
sium, 1864). 

CtwłMakąła Eparohte ob. PiilrMZMrios A. 

8. (1867). 

CHGŁONIEWGKI StMloław. Nauka pray po- 
grzebie J. W. Mi^ata Grochol^aogo otaiosty 
Zwinogrodzkiego O. P. K. miana w Strayiaw- 
ce, w kościele parafialnym w Poniedziałek 
d. 16 Pażdz. 3833, przez.... ks..... Mysakę, b. w. 
m. i r. (Berdyczów, 1833), w 4ce, str. 24. 

— Sen w FodhoroMh, namisał Stanisław 
Chołoniewski w Kamieńcu pooolskim. Wihio, 
1842, w 8ce, str. 160. 

— ob. Boroo Karol (Nowenna), I. Antoni 
Rolle (1878), Maoiojowski Mich. (1819). 

CHOMENTOWSKt Stanisław. Homo versua 
Darwin, czyli sprawa o pochodzenie Człowie- 
ka. Z angielskiego przełożył dr. Bonifacynsz 
Nemo. Warszawa , Ked. Kronild rodzinnój, 
1874, w 800, str. aY i 184. 75 kop. 

— ob. 6ll»1ioielHi ^kraeoska. Choroby urny- 
dow0 1876). CfiOlOSTOWSItt - CStOftOMAirsKI us CHOlięTOWSlU madysław. Mateyahr do 
4ie|ów rofauctwa w Polsce w Xyi i Xyn 
fidća popraedzone wUdomości§ o życia i pi- 
BMch Jana Ostroroga wojewod^r poznańskie- 
go. (Biblioteka Ordrnacri Krasińskich. Hn- 
leam Konstantego Swidzińskiego tom 2gi.) 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1876, w 8ce, 
Itr. 421. 3 rs. 

— Pamiętnik Feliksa hr. Łubieńskiego, mi- 
ota sprawiedliwości. Warszawa, nakł. G. i 
Tołffi^ 1876, w 8ce, sir. 260. 1 zfar. 70 cnt 

— Pielgrzymki do ziemi świętój i s|8iednioh 
kniB. 1. nelgrzymka do ziemi swictój Miko- 
^Ł Krzyastoft Badziinlła. 2. Podróże po 
Smnąef Asyi i Afryce Tom. Blan. Wolskie* 
g^ Wamswm, 1874, w Idccy str. 136. 26 kop. 

— Stanowialco praktyczne dawnych nie- 
muL prse2 ..... (Oddmk z Kroniki.) Warsza- 
va, ink. J. Jaworskiego, Gebethner i Wolff, 
1Ś12, w 8ee, kait 2, str. 72. 60 kop. 

^ Syaowie hetmańscy, opowiadanie histo- 
iy«BM»d»mtoiDy. Warszawa, wydanie Biblio- 
tiki wam, €(«bethner i Wolff, drak. J. Ber 
gna, 19i7, w 8ce, str. 288 i 216. 4 zhr. 

— Zikfiki jmrka polskiego z KY wiekn, 

wishwisach biblioteki ordynacji Krasińskich. 

(OmtBL se Sprawozdań Komisyi jesykowój 

4h<iimii Umiejętności.) Kraków, ornkarnia 

auimayte eka, 1877, w 8ce, str. 13. 

— ob. BiMiataka (1871), Cbodkiawiai Karol 
Omtoteln 1875), ŁnbMskI Fallx (Pamiętnik 
1974). 

ChoaiiAacf ob. Wileiyński J. X. (Herbarz) 

CHOHlilSlCA Wojewodzina. Ostateczne uwa- 
li od J. W. Wojewodziny Chocimskiój 8§do- 
wi pofaibownemn w sprawie z J. W. Tyzen- 
haaaem Szefem oddane. Bez miejsca droku i 
nkn (Wilno po r. 1803), fol., ark. A, — O,. 
Obrtek 28.) 

Cb s mi i ak l Aaf. ob. Jakakiswici. 
Cfcamafcl Aa|. ob. Paaii^lkl (1844—45). 

MOASICI M. De Torganisation des oircon- 
i^itiona ólectorales en France par ..... ancien 
w da eabinet da prefet Officier d^acądómie 
teaoble, imprimerie de F. AUier pere et fils, 
1BIV w 8ce, str. 26. 

CWMSKI Henryk Edw. Chine Etablissement 
portagaifl de Macao. Paris, w 8ce, str. 19. 

^ O dodatkn koniecznym do broszuiy ogło- 
mmd] pod M.: Korespondencya z powoda 
koornWój obrazy i nie dandl satys&kcyi 
pises p. Leonarda Chodźkę. Paryż, 1838, 
V 8ee, str. 4. 

— Stndes sor les colonies hollandaises. Pa- 
m, 1860. 

— Koreapondencya e powodu honorowo) 
obtasy i niedanój satysMciri przez p. Łeo- 
naida Chodśkę. Faryi, (1838), w 8ce, str. 7. 

— Do Saan. Korespondentów prsedsiebior- 
va FolsU malownlcs^. ^^ajt drak. Maol- 

da, 1688^ w 8ee, str. 4/ — Parę uwag nad wjrrokiem Trybunału po- 
licyi popraw, w sprawie o diffamacij^ miętusy 
Okońskim a H. Ohodźkf, F. Zawadzkim i 
J. Lóderc. Ostatnia odpowiedź pierwszego, 
wszystkim jego dawniejszym oskarżycielom. 
Paryż, druk. Haulde, 1839. w 8ce, str. 8. 

Do tego należy: Avis. Paris, impr. Decour- 
chant, 1839, w 8ce, str. 2. (Wyrok w sprawie 
Chodźki przeciw Cnońskiemu o Polskę mido- 
wnicz§.) 

— Co s^dzitf należy o ostatnim paszkwilu 
Pana Jeh>wickiego z d. 11 Gra dnia p. t Ko- 
mitet ziem ruskich. Paryż, druk. A. Pinard, 
1835, w 8oe, str. 7. 

— i Laclśra ob. Ghadiks L. (Pologne 1835). 

CHOPIN FrMśrie. Oeavres pour le piano, 
nouTelle edition en sin yolumes. Yarsoyie, 
Gebethner et Wolff, 1877, w 4ce, str. 217, 
162, 186, 186, 175, 171, 14 i 12. Razem 8 rs. 

— ob. OiBibert Fr., Karasowski Maur. (1879), 
Lisit Fr. (1880), Sebacht J. (1880). 

Cksralkunda ob. Dorina Q. (1865). 

Chorał żydów i mameluków. Lwów, z drak. 
K. Filiera, wydanie i nakład Elem. Huczkow- 
skiego, 1869, w 8ce, str. 1. 

CHORASZEWSKI Johannes. Untersuchnngen 
fiber den Einfluss des Aderlasses auf die Kór- 
pertemperatur. Inaugural-Dissertation zur £r- 
langung der DoctorwUrde in der Medicin, Chi- 
rargie und Gebnrtshilfe, welche nebst beige- 
itlgten Thesen mit Zustimmung der Hohen 
medicinischen Facnltat der Uniwersitat Greifs- 
wald am 6 August 1874 dffentlich yertheidi- 
gen wird..... ans der Prowinz Po sen Oppo- 
nenten; A. Biskupski cand med. T. Kaszliń- 
ski pract. Arzt. S. Literski cand. med. Greifs- 
wala, Draek der Uniw. Buchdr. von F. W. 
Kunike, 1874, w 8ce, str. 30. 

Cborea 8ti Yiti ob. Rudawski L. (Spedmen 
1836). 

Cnorinsky ob. Blomsnstock L (Piśmiennic- 
two 1872). 

Choroby ob. Biblioteka (Umyidowe 1875), 
Bungs C. (Owiec 1823), Osbreyns 0. J. C. (1872), 
Doliński G. (Zkfd 1873), Gueneau (malżeńs. 
1876), Kuroyusi (Opis 1801), Nussbaum Heor. 
(O metodzie 1877), Rshiwsso (Koni 1$79), So- 
bolewski R. (Zaraźliwe 1879). 

Choroby daied ob. Berier A. 8. (1874), Hflt- 
tonbrannor (1876), Sieradzki A. (nauczyciel 
1877), Stolnar i. (i877). 

— skórae ob. CbądzyfokI Jan (1880). 

CHOROMAlASKI X. Stanisław. Mowa przy 
obchodzie pogrzebu Jaśnie Wielmożnej Bo- 
gumiły z Mostowskich Glinczyny Podkomo- 

rzymr ziemi Łomżyńskiój, przez X O. P. 

D. K. P. P. R. Dnia 2go Marca 1802 roku, 
w kościele Parafialnym Zatorskim miana, 
w Warszawie. 1802, w 12ce, 1 kartka tyt, 
str. 18. (Ze abiora kazań pogrzebowych.) 

(ChoremaAakl). Carmen Dlustrissimo Domi- 
no Staniolao Kostka Lubicz Choromański^ 

15 114 óaoBdsłiiCKi - CHOtKOWstd Ar6hi*£piscopo Yarsariensi, dom pallium ar- 
chiepiscopale indueret, a dero decanatns Pia- 
Becensis oblatum die 16 m. Jao. aniio 1837. 
Bez. w. m., (1837), w 4ce. 

CHOROSNICKI J. Anioł złego. Lwów, nakł. 
Rucha literackiego, drak. K. Pillera, 1877, 
w 12ce, str. 110.. 50 cnt. 

-*- Kolizje obowi§zków, powieóć. Kraków, 
nakł. J. Wildta, 1876, w 8ce, str. 250. 1 złi-. 
50 cent. 

— Kolizye obowiązków na czeskie przekład 
wydany r. 1877. 

— ob. Ainswortb Harrison W. (1876). 

Cboroszewakj ob. BaudMin do Kurtene (Kri- 
tika 1876). 

Chorzy ob. Oobrski D. K. (Pielęgnowanie 
1876), Marchesetle (Dnohownych obowiązki). 

CHOTKOWSKI Władysław (z Mieliynia ur. 15 
Marca 1843). Drzewo wisielea. Powieść dla 
ludo^ na podaniu i dziejaeh onmł Jaa Dro- 
gomir. Poznań, nakł. i czcionkami Ludwika 
Merzbacha, 1868, w 8ce nuaćj, 2 kartki nib., 
str. 170 (I). 1 mk. 

— Dzieci nędzy. Obrazek z życia poznań- 
skiego. Poznań, nakład Tytusa Daszkiewicza, 
1875, w 8ce, str. 174. 80 fen. 

— Sześć kazań o kwestyi socyalnćj z u- 
względnieniem encykliki ojca św. Leona Xin, 
nauki miane na pasjach wielkiego postu w ka- 
tedrze poznańskićj, przez lic. ńw. teol. 

Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1880 w 8ce, 
str. Xyi i 138. 2 marki. 

— Mowa żałobna powiedziana na pogrze- 
bie śp. księdza Badoy Franciszka Bażyńskie- 
go, proboszcza przy kościele św. Wojciecha 

w Poznaniu dnia 16 marca 1876 przez 

Poznań, członkami i drukiem Leitgeora, 1876, 
w 4ce, str. 16. 

~- Mowa żałobna powiedziana na pogrze- 
bie ś. p. Zygmunta Działowskiego, posła na 
sejm Rzeszy niemieckićj, dziedzica dóbr Mgo- 
wa, w kościele parafiamym w Wielkoł%ce, na 

dniu 24 lutego 1878^ przez Poznań, w dru- 

łuuni Jarosława Ln^bra, 1878, w 8ce, str. 
32 i 1 kart. tyt. 

— Mowa żałobna powiedziana na pogrze- 
bie śp. Dra Juliana Gerpe w kościele para- 
fialnym w Łabi8Z3mie 28 Grudnia 1876, przez 
Poznań, nakładem autora, czcionkami Ja- 
rosława Leitgebra, 1877, w ^$ce, str. 24. 

— Mowa żałobna powiedziana na pogrze- 
bie śp. Antoniego Koczorowskiego w kościele 
paratialnym w Grłuchowie, dnia 28 czerwca 
1875 przez ..... Poznań, w drakami Jarosława 
Leitgebra, nakładem rodziny, 1876, w 800, 
str. 15. 

— Mowa żałobna powiedziana przy wpro- 
wadzeniu zwłok śp. ks. Jana Kożmiana licen- 
cyata obojga praw, prałata domowego jego 
świętoUiwości, protonotaryossa apostolsnego 
i kanonika metropoUtaliiego do ardiikatedry 
posnańikićj na dniu 28 września 1877 prsM Poznań, czcionkami i drukiem Jarosława 

Leitgebra, 1877, w 4ce, str. 32. 

— Mowa powiedziana na nabożeństwie ża- 
łobnem za dusze śp. Seweryna i Franciszki 
z Wilksyckich lir. Mielżyńsidcli urzfdzonem 
przez Poznańskie Towarzystwo Przyjadół 
Nauk w Kolegiacie św. Maryi Magdaleny dnia 
5 Marca 1874. Poznań, 1874. 10 sgr. 

— Mowa powiedziana nad grobem śp. ks. 
Franciszka Sobeckiego, dnia 3 Września 1877 
roku, na cmentarzu św. Maryi Magdaleny 
w Poznaniu przez Poznań, czcionkami Ja- 
rosława Xeitgebra, 1877, w 8ce, str. 19. 

— Mowa żałobna powiedziana na pogrse- 
bie śp. Nataiisa Junoszy Sulerzyskiego, w ko- 
ściele parafialnym w Pioskowęsach, na Ziemi 
Micłudowskićj, dnia 3 Września 1878 przez....: 
Poznań, czcionkami Jarosfatwa Łeitgebia 1878, 
w 8ce, str. 24. — Mowa żałolma powiedziana na pogrzebie 
śp. Heleny Hr. z I^wiieokich Tnrno w ko- 
ściele parafialnym w Obiezierza dnia 12 Maja 
1874. Poznań, w komisie J. K. Żupańskiego, 
czcionkami J. H. Daszkiewicza, t874, w 8oe, 
str. 23. 7y, sgr. 

— Mowa żałobna na pogrzebie śp. Stani- 
sława Załcrzewskiego b. kapitana wojrt: pol- 
skich z czasów Napoleona L powiedziana 
w kościele parafialnym w Żabnie waa 16 Czer- 
wca 1873, przez dla uczniów szkoły real- 
nej w Poznaniu. Poznań, czcionkami i w ko- 
misie T. H. Daszkiewicza, 1873, w 8ce, str. 
16. 80 fen. 

— Mowa powiedziana na nabożeństwie ża- 
łobnem za duszę śp. Andrzeja hr. Zamojskie- 
go dnia 7 grudnia 1874 w kolegiacie św. Ma- 
ryi Magdaleny w Poznaniu, przez ..... Poznań, 
nakładem autora, druk. Jarosława Leitgebra, 
w komisie księgami J. K. Żnpańskiego, 1874, 
w 8ce, str. 82. 

— Mowa żałobna na pogrzebie śp. Alfreda 
Zawiszy Czarnego, b. onceca wo|sk polskich 
i belgijskich, dziedzica dóbr. Warszewic, po- 
wiedziana w kościele parafialnym w GhdEmży, 
na ziemi Chełmińskići, dnia 18 Maja 1878 r., 
przez Poznań, w" drukarni Jarosława Leit- 
gebra, 1878, w 8ce, str. 30. 

— O myszejdzie Ignacego Krasickiego. Od- 
czyt miany w towarzystwie przemysłowćm 
poznańskiem d. 26 Stycznia 1874 r Poznań, 
nakładem J. I. Żnpańskiego, czcionkami M. 
Marxa, 1874, w 8ce, str. 35. 7% sgr. (Do- 
chód przeznaczony na dom sierot w Bydgo- 
szczy.) 

— Sieroty. Obrazek współczesnjr, napisał 
ks Lic. Św. Teologii w Poznaniu, nakła- 
dem Tytusa Daszkiewicza, czcionkami J. Leit- 
gebra, 1876, w 12ce, 2 kartki tyt., str. 256. 
60 cent. 

-- Theses qaaa auspidlB etc., ad Ucentia- 
toa ia S« Theologit mdom rite obtiaeiłdiim 
in wk Aeademioa die 11 deeemb, lior» X OBOTOUIBI - 0BB01I0Ł06IA 115 .tmmJU jMMIee daftiidet MouMterH. ex ofto. Madea. 
Ateiiendorffliitt, 1869, w Bce, k. 2. 

— WAdaw z Potoka Potocki i jego pisma. 
Szkie litenMskif osytanr na posiedzeniach To- 
wanyaiwa Pr^y). nank. w Poznaniu dnia 16 

pzidslenłika i 20 fnmdnia 1876» praez ka 

ne. Św. Teoloipi. Poznań, W. Daszkiewicz, 
1876^ w 8oe, atr. 61. 45 ent 

CH0T0M8KI Beletraw Fertfynaad (nr. 1827}. 
O gi^dsie rolniczej we Lwowie. Lwów, 1870. 

— O Konieczności pobudowania wę^dersko- 
pikyjAl6j wschodniej kolei ielazit^j, rzecz 
v][Bwiecoiia przez Zenona Krzeoznnowicza 

niedzlca dóbr Korazowa, zestawwna pnez 

kipea i prmcownika w sprawach gospodarstwa 
spoteeznepo. Lwów, z drakami A. J. O. Ro- 
gena, 1875, w 4ce, str. 26. 

— Opia Bukowiny. Poznań, nakł. i druk. 
Menbiclia, 1880, w 8ce mi^ej, str. 63. 76 fen. 

— PiŁ yc ayu y niepowodzeń praemyriowo- 
^ndtawych Towarzystw Akcyjnych w Gali- 
cyL Biea osnuta na doświadczeniu Pierw- 
sMfD akeffnego galie. Towarz. rektyfikacyi 
i itymma spirytusu w Gzemiowcacb. Gzer- 
mne, Ignacy Szęgierski, 1871, w 8ce, str. 
SI 40 caU 

— Baaca o Towarzystwach zabezpieczeń 
ogmM i zabezpieczeniu bytu. Poznań, u J. I. 
Sifgierakiego w Czemiowcaoh, 1868. 

-- Waór ustawy dla stowarzyszenia pożycz- 
kowego w Chełmnie. Chełmno, 1867. 

— O zapisach kupieckich (buobhalteiyi). 
Chełmno, 1869. 

— ob. Kriaaisnewlez Zene (1876). 

emrOIISKI Fenl. Do jenen^ Rybińskiego 
oa zgromadzeniu wojskowych w rocznicę re- 
woiMgd d. 29 Listopada 1844. (Parys) druk. 
Bouigogiie et Hartinet, w 4ce, str. 4. 

— List ziemianina polskiego do emigracyi 
i okólnik o komitecie narodowym polskim do 
ktt|u. Paiyi, b. w. r. (1844), w 8ce. 10 sgr. 

— Toż. List drngi, 1846 (1846). 
Chstemsirl Ignacy ob. Kotta (Cotta). 

CHOTMiSKI Władysław (ur. 1826). O pale* 
sio zittiłych ze stanowiska naukowego. Po- 
znań, nakł. i drak. Herzbacha, 1880, w 8ce 
maldj, str. 48. 76 fenlg. 

-- Dach Polski. Wrocław, 1869. (Wybito 
1000 cgz.) 

— Powitanie Wielkopolan, Szl§zaków i 
Krakowian w gościnę Pnybyfych do Lwowa 
d. 18 Sierpnia 1871 r. Lwów, EL Wild, czcion. 
K. Budweisera, 1871, w 8ce, str. 7. 10 cnt 

— Sprawa budowli teatru polskiego w Po- 
znaniu. Rozbiór z Kr. 118 Dziennika Poznań- 
skiego odpowiedzi Franciszka Dobrowolskie- 
go jako referenta, ogonka Bady nadzorczo) 
m<m akąyjnój teatru polskiego w ogrodzie 
Fotpekiefo w PoanMiiu na arfykuł z Mr. 21 
tygodnika Wlelkcf^olskiego. Poznań, nakła* dem krfęgami K« Rąfsnera, ezcionkami Ł. 
M erzbadia, 1874, w 19ce, str. 16. 

— Wiwat Kraków w Postepie, a Postęp 
w Krakowie. Toast z powodu uroczystości 
d. 3 Maja wniesiony na biesiadzie nrz^dzonój 
w ,»PoBtepie'* stowarzyszeniu rękodzielników 
i przemysłowców w Krakowie. Kraków, druk. 
W. Jaworskiego, 8. A. Krzyżanowski, 1871, 
w 8ce, str. 9. 20 cnt. 

~ Żale gorzkie nhicz^cego kosyniera nad 
swoim wodzem Ludwikiem Mierosławskim i 
nad jego paszkwilem: Powstanie poznańskie 
1848, zaśpiewane na tak^ samj^ nutę w cza- 
sie wielkiego postu, z rycinami. Poznań, Żu- 
pański, druk. Merzbacha, 1853, w 8ce, str. 
XIV i 29. 2 CHRAPOWICKI (Staats-Sekretar Katarzyny 
U.). Pamiatnyje zapiski s primieczan^ami Hen- 
nadija, iidanie połnoje, 1862. 1 ruD. , 

eNREPTOWICZ Jeachim. O prawie natury 
pismo oryginalne jednego z współziomków, 
wydał 6t K(łokocki). Warszawa, druk. Oas. 
warsz, 1814, w 8ee, str. 48. 

CbreatooMlhie <^. Zdaaewiez A. (1873). 

CHRISTMANN Fr. und OBERLANDER Rf« 
efcard. W sprawie założenia dla emigracyi 
osady polskiój niezależnej w Oceanii jako do- 
datek 00 „listu otwartego'* Korczaka (Weresz- 
csyńskiego). wydanego w r. 1876 w Krako- 
wie, w arukami W. Korneckiego. Gromada 
wysp Oceanu spokojnego w Helanezyi, wy- 
jątek ze znakomitego dizieła: Das neueBuch 
der Beise und Entdeckungen* yon Fr. Ohrist- 
mann und Richard OberUlnder, przełożył Lu- 
cyan Długoszowski. Kraków, skład główny 
w księgami A. Dygasińskiego , nakład A. 
Korczaka (Wereszczyńskiego), druk. W. Kor- 
neckiego, 1876, w 8ce, str. 81 z kart% Nowój 
Gwinei 60 cnt 

Christomatija (Francuzkaja). Christomatija 
s franousko-rossijskom slowarem. Izdana s raz- 
rieszenija 'ministerstwa narodnaho proswie- 
szczenija, dlia upotreblenija po uczebnym za- 
wiedienijam Bielomsskaho nczebnaho okru- 
ga. Wilno, w tipografii T. Gliksberga kniho- 
prodawia i Tipogrua Bielomsskaho nczebna- 
no okmga, 1837, w 8ce, 2 kartki tyt., str. 
167 (strona 113 w liczbowaniu minięta), b) 
Zbiór wyrazów irancuzkich w tych wypisach 
będacYcn z tłumaczeniem na język rossyjski 
i polski, str. 80. 

Cbronioa ob. Arnoldus (1868), Ćwikliński 
Lud. (Polon. 1878), Helmold (1868). 

Chronik ob. Warmski M. St. (1879). 

Cbronelegia dziejów polskich czyli krótki 
przeglfd nąjważni^szych wypadków w Pol- 
sce. Lwów, księgarnia polska, z drak. zakł. 
naród. im. Ossolińskich, 1877, w 16ce, str. 8. 

Clironalegla Polska kródntka. 10 kr. 

-* ob. KaaiiAtki Ant. (1876), Konopacki Say- 
mon (1878. 116 CHB08CIECHOWSKI -* CHBZEŚOIŃSEI CHROŚCIECHOWnci. Oglosieide na dw» 

dzi^ (1. Rys powBtanU na Wc^nio, Podo- 
lu i Ukrainie. 2. Polityka XX. Czartoryskich.). 
Wersal, druk. Klefera, 1835, w 8ce, str. 3. 

Chnistowicz Wawrzyn ob. Niedziela (1877). 

CHRU8ZCZ0W J. P. O drewnemskich bto* 
riczeskich powiestiach i dcazaniiach, XI —XII 
st. Kijew, typ. Uniwers., 1878, w Soo, str. 
X, 212. 

Chrystus chętnie przyjmi^e grzeszników. 
Warszawa, E. Wende i Śp., 1877, w 16ce, 
str. 23. ly, kop. 

— w ogrojcu na modlitwie czyli Ksi^ika 
do nabożeństwa i nauki służfca dla Chrześcian 
katolików, ¥rydana z polecenia ks. St O. d. 
i P. W. z dodaniem Katechizmu dla dorosłych 
i pieśni kościelnych na cały rok. Bochnia, 
na^d. i druk. Waw. Pisza, 1873, w 8ce, 
kart 2, str. XII i 612. 1 s^. 40 cnt 

— ob. Kałsiewicz H. (1875), Kroneoberger 

A. (Czy 1878), 

Cbryzesioii Św. ob. Biblitteka kaznedziejska. 
Chrzanów ob. Ezpeed (1878). 

CHRZANOWSKI Heinrich ven. Die Lohnsy- 
steme der l&ndlichen Arbeiter, mit besonderer 
Ber&cksichtigung des Grossherzogthum Posen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der phi- 
losophischen Doctorwfirde an der Uni^ersitat 
Leipzif^ eingerichtet yon Heinrich von Chrza- 
nowski im Jannar 1877. Posen, Dmok von 
J. I. Kraszewski (Dr. W. LebińskI), Leitge- 
ber et Comp., 1877, w 8oe, str. V i 81, 4 kart- 
ni nieliczb. 1 marka. 

CHRZANOWSKI Ignatius. Theses ez Uniyer- 
sa Theologia quas in Caesareo-Begia anti- 
ouissima ac oeleberrima Scientiarum Uniy. 
Yindobonensi pro obtinendo Doctoris in St 
Theologia graou aoademico publice defen- 

dendus suscepit Arohidioecesis LeopoUen- 

sis B. L. Presbyter etc. Yindobonaa, I^pis 
Caroli Gerold fflii, 1857, w 8oe, str. 13. 

CHRZANOWSKI Leen (urodź. 1827). Listy o 
Warszawie Leona Chrzanowskiego. (Osobne 
odbicie z Odcinku Czasu Nr. 184—216, roku 
1859.) 

— Pogląd na dziele Sławiańszcz^ny, przez 

Oz. I 1 II. (Osobne odbicie z JE^ewodni- 

ka Nr. 7 — 11.) Kraków, 1850. 

— Przyszłość, poemat dramatyczny, w pię- 
ciu aktach przez Leona Ch. Kraków, drukiem 
Czasu, 1873, w 8ce, k. 2, str. 158 i L 

— Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Sła- 
wian. Kraków, 1848. 

— Sprawa szkół ludowych i wychowania 
początkowego w Galicyi na tegorocznój ses- 
vyi sejmowói. (Odbita z Krm.) Kraków, 
czcionkami drukami Kraju, 1871, w 12ce, 
str. 109. 

— ob. GeilaN Zyg. (Szkoły 1871). 

Chriaoewski Młeei. L. ob. Ltbielie Eag. 
(1879), Sebrttt J. (Nauka 1878). CHRZANOWSKI Pawał. Wybór rMayish ga- 
tunków poezyi z nrmopisów polskich dla n- 
iytku młodzieży. Cz. 3. Warszawa, dmk. XX. 
Pijarów, 1818. Cz. L str. 163. 

— Tol Cz. L r. 1820, str. 1 63. C z. IL 
k. 3, str. 158. Cz. DL k. 2, str. XXVIIIIi 881. 

CHRZANOWSKI Stanisław. Jak to lii Ulo 
tempore bywało. Gawęda dziadunia. Pomsń, 
u Zupańskiego, 1849, w 8ce, str. 106. 

CHRZANOWSKI Stan. I Leen. Pułascy, po- 
wieść historyczna przez ..... Tom I i II. Kra- 
ków, nakład autora, druk. Czasu, 1871 — 72, 
w 8oe, str. Vin, 292, 445 i 1 karta. 3 ałr. 
50 ent; na lepszym papierze 4 słr. 

CHRZANOWSKI Tadeuei. Deseription dn pont 
sur le Boug prte de Tórespol onemin d» fer 
Tórespol-Brest, stcc 10 planches. YarsoYie, 
1871, fol, str. 87. 4 rub. 60 kop. 

— Teoija sklepień. Warszawa, J. Unger, 
1877, w 8oe, str. 145 i n. 2 ni. 

CHRZANOWSKI Wejcieali. Pisma wojskowo- 
polityczne podawane rz^om polskiemu, an- 
gielskiemu, francuskiemu, tureckiemu i pie- 
monckiemn, pi^ez jenerała..... w okresie czasu 
od 1830 do 1856 r., wydał i obiaAnU zaiysa- 
mi współczesnych zdwzeń dziejowych Leon 
Chrzanowski. Tom L Kraków, nakŁ wydawcy, 
Friedlein, druk. Czasu, 1871, w 8oe, str. 239, 
kart niel. 2. 1 ^. 25 cnt. 

— Słuiba wewnętrzna piechoty. Paryi, 1851, 
w 16<:^ str. 234. 

— Służba wojska w polu. Paryi, druk. A. 
Pinard. 1889, w 8ce, str. 112 i rejestru k. 4. 
(Przekład z franouudego i umieazezone na)- 
pierw w piAmie J. Woronicia: Kraj i emi- 
gracy*-) 

— Trahisons en Pologne; róponse aa gó- 

nóral Bonrges, imp. de H. Y. Souchois et 

C, 1832, w Soe, str. 16. 

— Zasady wojny małój czyli partyianekiój. 
(Podpisy: Tysowski dyktator, Kogawski se- 
kretarz.) B. w. m. i r. (Kraków, 1846) w 4ce, 
kart 1. 

CHRZANOWSKI Włodi. Obraz ruchu zakła- 
du zdrojowego w Rabce w r. 1870, skreślił..... 
lekarz przy zdrojach. Kraków, czcionkami K. 
Budweisera, 187Ó, w 8ce, str. 13. 

Chrząszcz Colorado ob. Cderada. 
Chrząszcze ob. Katula B. (Przyczynek 1873), 
Łomnlaki A. M. (Wykaz 1879). 

CHRZCZONOWICZ Karol. Messyasz itd. Wil- 
no, autor, druk. Kirkora, 1861, w 8ce, str. 
346. 6 zip. 

Chrzaielanln ob. Ligaeri Alfons S. (Jak 1877). 

Ckrzośefaftstwo ob. Angoratoln W. P. (1873). 

CHRZEŚCMSKI (Oberlehrer). Adflósnngen 
einiger trigonometrisehen Anqfaben, heraua- 

gegeben von w 4ce, str. 19. (W Progr. 

Z^ óffBnt Prfifhng im k<(n. Oymn. tu Łyk 
ladet ein der Dhreetor, 1819.} tlBUDOBA ^ CIĄiA llł — Ueber hoiiere arlAmetisohe Beilien, lo- 
gaiftmiBclie tmd Kreiafiniktioiien, w 4ce, str. 
17 (w Emladnng zur ^ff. Prfl^onff des Gymn. 
m Łyk, 1832). 

Cbiid«ba (Ondowa). KliiiiAtyeziiy zakład zdro- 
{owo lecsnimy w góneh z ^wnemi stalowe- 
nd iródtami zawieraj^eemi Itwas węglowy, 
oxax kipielami atalowemi, gazowemi, ilamo- 
▼emi^ rcMyfiridemi kąpielami parowemi i ta- 
nami wszelkiego rodzaju. Urządzenie do kn- 
neyi serwatkowóf 1235 stóp iMd poziom mo- 
inBałtyckiego wzniesiona w Hrabstwie Kłodz- 
kiem, 30 minnt odległa od staoyi kolejowej 
Sidiód. Poczta i bióro telegraficzne w miej- 
R1L Elegancki omnibus oraz powóz na dwor- 
eiL Posnańy w dmkami Jaro^wa Leitgebera 
(bes roku), w 8ce, 2 kartki nib., str. 16. (Oso- 
bna odbitka z Noweli o zakładach kąpielo- 
^cb należących do związku tak zwanego 
•oddarischer Bfidertag" przez Dra Schoitza 
^i<A- ndey medycznego.) Paoa. Książeczka do nabożeństwa. 
Bą J. N. Boman, 1873, w 16ce, str. 289. 
iO iBB^4 opraw. 90 fen. 

MMLIBdfi Nfp. Głos naczelnego prokura- 
tm DL Departamentu Rządzącego Senatu 
izaeąywistogo, radcy stanu Cbwaliboga z po- 
rodu titwarda posiedzeń po feryjack czyta- 
ły w Wanzawie dnia 1 (13) Września 1873, 
wdnik. Okręgu Nauk. Warsz., Odbitka z dzien- 
nika Wansawskiego (bez osobnój kartki ty- 
tidow^l), w 8ce, str. 30. 

-* WyUad kodeksu postępowania cywilne- 
go. T. 2. Warszawa, 1874, w 8ce, str. 399 i 
328L 8 złr. 60 cnt 

^ ob. Kwartalnik (1877). 

(GhwtlłkMtiitM). ^kt oskarżenia. Bez miej- 
sca drokn i roku (w Krakowie, 1826), fol, 
Mr. 16w (Przeciw Leonowi Chwalibogowskie- 
nu byłemu Prokuratorowi przy Trybunale łój 
bstancyi) 

mWAUSICWSKI Marcin ks. Błogosławiona 
Jolsota księżna i patronka Wielkopolski. 
Pnedruk z Frzegl. Poznański Poznań, nakł. 
redakcyi Przeglądu, czcionk. N. Kamieńskie- 
go i 8p., 1864, w 8ce większo], str. 48. 

CNnła Maryi. Nabożeństwo do Najświęt- 
aa^ Maryi Pann^, ułożone dhi pobożnych 
pieignymów odwiedzających klasztor Jasno- 
lóraki w Cze^ochowie, przez A. £. T. z do- 
datkiem krótkiego opisu wspomnionego kla- 
ntom i wiadomości o porządku odprawiają- 
cego się w tnnże klasztorze nabożeństwa. 
Częstochowa, W. Kohn i Oderfeld, 1874, w 8ce, 
ntr. 120. 

— Gjen ob. Cfemniewska (1874). 

Giniraily ob. Jastrząbowtki Lndomił (Rzecz 
1877). 

CIfWAT dr ordynator oddziału chirurgiczne- 
go aspHala tiarozakonnych w Warszawie Na- 
rząda& do oozyazeaaaia pęcherza moczowe- 
go. (Odbitka a ^Medyeyny^ Nr. 16. 1874.) CNWEÓKOWSKI Msnf. Biła i materya ezyU 
stopniowy rozwój pojęć o tych przedmiotach, 
skreślony przez lekma..... 2 tomy. Warsza- 
wa, druk. Gazety lekarskiej, 1877, w 8ce du- 
Ż6j, T. I, a str. 342 i 5 tabl. litogr. T. H, 
str. 410 i tablica 6 — 9. 4 rab. 

Chwila obecna 1878 autor Fredro Alezander. 

— spoczynku pismoperyodyczne. T. I. Sty- 
czeń, Łuty, Marzec, warszawa, druk. Kataia 
Jabłońskiego, 1827, w 8ce, str. 273. 

Cliwlle rzeczywistego szczęścia na ziemi 
czyli wspomnienia z pielgrzymki do ziemi 
świętój. Petersburg, druk. F. Snszczyńskiego, 
1878, w 8ce, str. Vin, 264 i ^^^. 60 kop. 
(Autor ks. Adolf M^achowski.) 

— Eozrywkl. Sześć moralnych powieści dla 
starszych dzieci przez Teresę Jadwigę. Z ry- 
cinami rysunku nfaulysława Szymanowskiego. 
Warszawa, G. Sennewald, 1876, w 8ce, str. 
368. 1 rs. 20 kop. 

Chwili (Co w tój) przedewszystkiem emi- 
gracyi polskiój we Francyi ozynió wypada. 
Paryż, druk. braci Rouge Dunon I Fresn^ 
1870, w 8ce, str. 4. 

CNYLICZKOWSKI Jan Referendarz Stanu. 
Wiadomości bibUomficzne polskie, umiesz- 
czone w Dzienniku Warszawskim 1825, T. 2gi, 
str. 355 — 366. Dalszy ci%g tamże, 1826, T. 
3ci, str. 101 — 106. (^ąg dalszy tamże, 1827, 
T. 9ty, str. 247—263. Ci§g dalszy tamże, 1827, 
T. lOiy, str. 60 — 86. Ci^g dalszy tamże, 1829, 
T. 16ty, str. 180 — 192. Dokończenie tamże, 
T. 17ty, str. 17. 

CHYLlASKI J. Sergieja Sołowiewa „Istoria 
padienija Polszi*' w obec dziejowej prawdy. 
Lwów, z drukarni Zakł. naród. im. Ossoliń- 
skich, 1866, w 8ce, str. 80. 

CHYLIŃSKI Michał. Hipoteza o Haliczu Sło- 
wackim. Szkic krytyczny z XII wieku przez 

Kraków, nakladeita autora, w drukami 

Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1878, 
w 8ce, 1 kartka tyt. i str. 21. 

— Hugo Kołłątaj w obec Targowicy. Ustęp 
z politycznych dziejów Polski od r. 1792 — 
1794. Lwów, nakładem Czytelni Akademickiej, 
1875, w 8ce, str. 32. (Odbitka ze Sprawozda- 
nia Wydziału Czytelni akademickiej lwowskiej 
za rok 1874. Cały dochód przeznaczony na 
rzecz Czytelni akademickiej lwowskiej.) 50 et. 

— Recenzya dra Augusta Sokołowskiego 
Historyi powszechnej, tom I: Dzieje staroży- 
tne (Odbitka z Dwutygodnika naukowego). 
Kraków, nakł. redakcyi, druk. Wł. L. Anczy- 
ca i Sp., 1879, w 8ce, str. 8. 10 cnt. 

— - OD. Bobrzyński M. 

Ciaffoi Franc. ob. Chęciński Jan (Album 1870). 

Ciało ob. Jerzykowski S. (Popularny 1874). 

CIAMPI Sebastyan. Ragionamento del padre 
Antonio Po8sevino delia compagnia di Gesu 
tenuto alla signoria delia republica di Luca 
al lY di Marżo 1589. Modena, per gli eredi 
Soliani tipografi reali, 1829, w 8ce, str. 62. 

Ciąża 'Ob. Pfetraszawtki l0. (1875). 118 CIBOBOW8K2 ^ CISPAMOWBKI ■i(«HMMta ttwa w danjch warnnkach, popnedsone kil- 
ku tiwagaim o stosnnkadi gospodankidi kró- 
lestwa polskiego. Rseez napisanA w celu nty- 
skania dyplomu z ukończonych naok w wyi- 
sz^' szkole rolniczej imienia ELaliny. Poznań, 
1874, w 8ce, str. 64. 60 kop. 

CICHOCKI Jćiof (t 2 Października 1845 r.). 
Projekt nstawy do mogącego się utworzyć 
Towarzystwa muzycznego przy którejkolwiek 
resursie w Warszawie. Warszawa, 1837, w 8ce, 
str. 13. 

Clohowska Apoi. ob. Skarga (Żywoty 1879). 

CICHOWSKI Roman. Opis pługów i narzędzi 
rolniczych, wedle własnego pomysłu wykona- 
nych, wraz ze sposobem ich ubycia, przez 

z 18 drzeworytami. Warszawa, M. Orgelbrand, 

1871, w 4ce, str. 24. ^ kop. 

— ob. Bugfelski (1867), Cycoro. 

Ciocbocinek ob. Siewruk T. (Krótki 1876). 

CIECHANOWICZ J. Kilka uwag itd. Warsza- 
wa, 1846, w 12ce, str. Ul i 48, tabl. 2. 

CIECHANOWSKI Ferd. (biskup chehnski). List 
pasterski z okoliosnośd wskrzeszenia Polski 
pisany dnia 29 Czerwca 1812, fol. 

— List pasterski z okoliczności śmierci 
Pawła Łuszczewskiego ministra spraw wewn. 
pisany dnia 5 Lipca 1812, fol. 

CIECHOMSKI Wiktor Erard. Podi^eznik do 
Konjugacyi francuskich obeimnję^ przeszło 
ośmdziesift wzorów, oraz zbiór 2800 czaso- 
wników z wskazaniem ich odmiany, idożył 

E^ków, nakładem autora, w druk. Wł. L. 
Anozyca i Spółki, 1875, w 4ce małćj, 1 kart. 
tyt., str. 68. 36 kop. 

CiECHOŃSKI Jakćb marszałek wołyński (u- 
marł przed r. 1876). Pan Starosta Zakrzewski 
(wydał Michał Grabowski)). Kiiów, L. Idzi- 
kowski, druk. Gazety codzienne) w Warsza- 
wie, 1860, w 12ce, str. VI, 157. 75 kop. (Wy- 
jątek w Pamiętnikach umysłowych. Zakrzew- 
ski Szymon f 1323, maj^ 105 lat.) 

CiECHOftSKI lóief. AlHaklm, powieść. To- 
mów n. Warszawa, nakład autora, Gebethner 
i Wolff, w drukami K. Kowalewskiego, 1872, 
w 8ce; Tom I, str. Xn i 190. PrzypfBki spis 
rzeczy Errata 3 kartki nieliczb. Tom. U, str. 
229, 2 kartki nieliczb. 2 rub.; na pap. wel. 
2 rub 50 kop. 

— Ostatnia ofiara. Poznań, nakładem księ- 
gami K. Żnpańskiego, czcionkami M. Marksa, 

1872, w 8ce, str. 204 i k. 2. 

— Patrycyusz, powieść dramatyczna. Po- 
znań, nakładem księgami Jana Konstantego 
Żupańskiego, czcionkami A. Schmaedickiego, 
1870, w 8ce, kartka tyt. 1^ text poczyna się 
od str. 5 — 218, spisu rzeczy 1 str. 

— Zła wróiba, powieść przez autora „Osta- 
tnio} ofiary*. Tomów II. Lwów, nakład K. 
WiJOa, w dmkarai E. Winiarza, 1873, w 8ce; 
Tom. I, str. X i 244; T. II, str. ^ i rej. 

3 llTr CiselMki lidwlfi •b. OtwM (FiafaBy 1880). 

Ciedsiowtkl Batptr OitlMirM ob. MiwIb- 
rium tfficii (1827). 

(CIĘGLEWICZ Kasper). Hymn Polaka. (Lwów, 
1848) w 8ce. 

Ciebulsld Erazm ob. St K. 

CIELECKI Ferd. Odezwa do włościan wsi 
Byczkowiec i Skorodynieo z r. 1848. Za rae* 
i pożogę. (Z Dziennika lwowskiego.) Dreano, 
druk. J. I. Kraszewskiego (1870), w 4ce» str. 4. 

Cielęta ob. Gesławski R. (O wychowania 

1875). 

CIEMNIEWSKA Marya BalMna. Chwalą Ojcu 
i Synowi i Duchowi świętemu czyli nabożeń- 
stwo do Trójcy Przenaiświętszśj zebrane na 
uproszenie odwrócenia zaraźliwego powietrza, 
oraz wszelkich klęsk i kar bożych, przez M. 
B. C. Warszawa, księgarnia Gebethnera i Wolf- 
fa, 1874, w 8ce, str. 98. 1 złp. 10 gr. 

— Dokąd idziesz? Drezno, drukiem i na- 
kładem J. L Kraszewskiego, 1870, w 13oe, 
str. 14. 10 fen. 

— Dzień najszczęśliwszy w żydu, czyli 
dzień pierwssój komunii, przez M.B. G. War* 
ssawa, druk. Czerwińskiego i 8p., 1874^ w 16ee, 
str. 29. 6 kop. 

— Niech będzie pochwalony Jezus Chry- 
stus, ezyli Uczczenie NMśw. Rakramentn na 
każdy czas, przez M. B. ć: Warszawa, w dra- 
kami Czerwińskiego i Spółki, 1872, w 16ee, 
str. 96. 20 kop. 

— Nowenna do N. Maryi Panny łaskami 
słyn^śj w Lourdes, z fratic. przez H. B. C. 
Warszawa, druk. Czerwińskiego i 8p., 1871, 
w 12ce, str. 31 i 1. 

— Toż. Wydanie tneeie pomnożona. War- 
szawa, 1876. 15 kop. 

— Tydzień uświęcony nabożeństwem do 
najśw. serca Jezusa..... Potnań, N. Kamień- 
ski i Sp., 1866, w 16ce, str. 31. lVs sgr. 

— Toż, z francuskiego pnesM. B. C. War- 
szawa, druk. Czerwińskiego, 1872, w 16ce» 
str. 61 i 1. 

CIENCIAŁA Jerzy (poseł na seini szląskf). 
Szanowni ziomkowie! (Odezwa z dnia 20 czer- 
wca 1879 r.). Cieszyn, druk. K. Prooha^, 
w 4ce, 1 Icarta. 

CIENKOWSKI L. Zur Genesis eines ehiselli- 
gen Organismus. Mit 2 Knpfertafeln. Peters- 
burg, 1856, w 4ce. 10 sgr. 

— Zur M orphologie der Bacterien. Von Pr. 

St. Pćtersburg (Leipzig, Vo8s.), 1877. 

[Mśmoifes de TAcadómie imperiale des Scien- 
ces de St. Pótersbourg. 7me Sórie, tome XXV, 
Nr. 2.] w 4ce wielk., str. 18 i tabl. litogr. 2. 
1 mk. 20 fen. 

CiEPANOWSKI Cyprian. Das System der fen- 

ersicheren Bedaehtnng. Von Bergwetks- 

Direktor. Lembei^, ans der Bucbdrnckerei 
des Szewczenko- Yereins Geschłftsleiter Fr. 
Samieki, 1877, w 8ee, str. 16, 
CłfiRmOOHÓD - CŁAtt M GJMułof rM pb. Scrwatowtkł (Go 1880). 
€terp|iimie ciy rewolneya ob. Buszczyiskl S. 

CIESIEL8IU Tetfil (ur. t847). Bartnik postę- 
powy pismo poAwlęoone pszcsehiietwa i ogro- 
ometwUf wychodzi 1^ i Ibgo kaidego mie- 
■ifca w objętotei jednego arkuaza, w&ściciel 
i redaktor prof. dr. T. Ciesielski, rok I— -YI. 
Lwdw, s drukami tow. im. Szewczenki, pod 
iBzadem F. Samickiego (od r. 1880 pod za- 
jĘdSn K. Bednarskiego), 1875 — 1880, w 8ce, 
|.mtfpła*^ roczna 1 ur. 75 et, od Igo lipca 
vm:l słr. 75 et., od 15go listopada 1877 do 
ioia: 2 ztr. w. a. 

fiok I od Igo atycz. do 15 grud. 1875, Nr. 
1-94, str. 384. 

Bok n 1876, Nr. 1—24, k. ni. 1 (spiau 
rozpraw Igo roczn.) i str. 392. 
Bok m 1877, Nr. 1 — 24» str. 396. 
Bc^ lY 1878, Nr. 1 — 24, k. ni. 1 i str. 384. 
B/(^ Y 1879, Nr. 1 — 24, str. 364. 

B(6k Yl od Igo Styczn. do 1880, Nr. 

1 Itr 

X «•• VBaa •*• 

WjdMdd pod tą wmą redako^f, kaidego 
Igo I iSę^ w tym samym form. i po tóf sa- 
■tf eenie prenumerae. (Uchwała z dnia 14 
caŁ 1875, L. 29.388, udzielił wydział kra- 
jowy ledakcyi B. P. 400 ih, w. a. snbwencyi.) 

— UBtersochungen ilber die Abwftrtskrtlm- 
■wmg der Wurzel. (Separalabdraek ans Cohn: 
BeilrSge znr Biologie der Pflanzen, IL Heft.) 
BfMbn, Drack tob Bob. Nisohkowsky, 1871, 
▼ 8e8, str. 36 i k. 3. 1 marka. 

€Mla ob. BikUetsta (1874), Henrioli Jan 
(Pnowodnik 1874). 

CtESZEWSKI Karol. O posiewie Bożeno sło- 
wa. Wodym matkom polskim poświęcone. 
1863> w I2ce, str. 15. 15 .et 

Ctezktwakl ob. Bujno X. (Kazanie 1803). 

CIESZKOWSKI AiMiiot O ochronkach wiej- 
lUeh. (Przedruk z Biblioteki warszawskiej.) 
Wtasawa, 1842, w 8ce, str. 56. 

— O ochronach wiejskich przez ..... (Zdanie 
spmry s działań szpitali z r. 1860.) Warsza- 
wa, 1861, w 4ce, str. 19. 

— O droga eh ducha napisi^ Oddruk 

a Boen. Tow. Przyjaciół N. Poznańskiego.) 
Posnań, N. Kamieński i Sp., 1869, w 4ce, 
str. 44. 

-- Oioze nasz. Wydanie drugie. T. I. Po- 
suń, J. £. Zupańalo, 1871, w 8ce, str. 354. 
2laL 

eieSZKOWSKi Hipolit. Zaprojektowane tram- 
waje waraiawskie, koszt idi budowr, wyzy- 
ska i dochód, stndyum finansowe. Warszawa, 
nal^ Ekonomisty, druk. Wł. Dębskiego, 1880, 
w 8ee mał^j, sir. 43. 60 kop. 

CIESZKOWSKI Ludwik. De portionis uteri 
Yacfoałia mittetionibus, eammąue (juoad ^- 
Tumitii dlagBoaln aestłmatione. Dissert. ina- 
ug. Wtehnrgili tjp. Fr, Em. Tbein, 1889, 
w 8oO| lift 4At CIKOWSKI. 'Arkusz XXYlIi restytucyi dzie- 
jów. (Odnalezienie radizu „bur**.) Ustęp z re- 
stytucyi dziejów. (Na końcu) Kraków, w dru- 
kami c. k. Uniwersytetu Jagieil., pod zarz§- 
dem K. Mańkowskiego, 1869 (nii^j; odbito 
w litogr. Czasu. M. Salba w Krakowie), w 8ce 
większój, str. 31. (Broszura o runach słowiań- 
skich) (Broszura ta wyszła bez tytułu.) 

C(IIIMERIiAliN) J. Dyr^tor w duchu gazet, 
obrazek dramatyczny skreślony na ezedć Ja- 
na IV (Dolirzańskiego), przez jednego z jego 
najgorętszych czcicieli. Lwów, nakładem au- 
tora, w drukami M. F. Poremby, 1865, w 12ce, 
str. 12. 

Cina Mych Car. ob. Mozor Ot (Nadelmajer 
1878). 

CIOŁEK Stan. Liber cancellariae Stanislai 
Ciołek. Ein Formelbuch der polnischeu Kó- 
nigskanzlei aus der Zeit der nusitischen Be- 
wegung. Herausgeheben yon Dr. J. Caro Pro- 
fessor. Wien, bei Gerold, 1871, w 8ce, str. 
227. 1 złr. 80 cnt. 

— ob.'Hoozowfki Konstanty (Rozbiór 1875), 
Korotyński Wino. (1867), Lukao Stan. (1878). 
Źobrawaki T. (Yiteiio). 

CIPSER JiMf. Frogramm des k. k. Ober- 
gymnasiums in Stanisławów fUr daa Studien* 
jahr 1854. Joh. Paol PiUer, w 4ce, str. 40. 
(t ~ rozprawa prof. Józefa Cipsera: Horatius 
Flaccus ais Dichter, Bflrger und Mensch be- 
trachtet. Od 14 do 40: Schulnacłirichten vom 
Director Joh. Pi%tkowskL) 

Tytuł ten sam, fUr das Studienjahr 1855. 
J. Paul Piłier, w 4ce, str. 55. (1—17 rozpra- 
wa prof. J. Cipsera: Horatius Flaccus. Ein 
Beitrag -zur Cnarakteristik dieses Dichters. 
Od str. 18 — 55 Schulnacłuichten vom Direc 
Johann Piątkowski.) 

— ob. Sprawozdanie (1877). 

Ciszewska MatyMa ob. Oaurianac (Historya 

1872). 

Ciszkiowlez A. ob. Usty (1878). 

CIUNOZIEWICKA. Gospodyni litewska, ozyU 
nauka utrzymywania porządnie domu i zao- 
patrzenia go we wszystkie przyprawy i za- 
pasy kuchenne, apteczkowe i jpospodarslue, 
tudzież hodowania i utrzymywama bydła, pta- 
stwa 1 innych żvwi(^ów, według sposobów 
wypróbowańszych i najdońwiadczeńszych, a 
razem najtańszych i najprostszych. Wydanie 
szóste poprawne i pomnożone różnemi prze- 
pisami przez autorkę Kucharki litewskiój. 
Wilno, 1873, w 8ce, str. YIU i 507. 1 rab. 20 k. 

Ciwilis JustuB ob. Bilder (1831). 

CLAIRVILLE, SIRAUOIN i K0NI6. Córka pani 
Angot, opera komiczna w 3 aktach, muzylca 
Karola Lecoeą. Przekład i podkład Igo aktu 
J. Chęcińsldego 2go i 3go Felilua Szobera. 
Warszawa, 1875, w 16oe, str. 86. 30 kop. 

CLAR ¥r. Anno 1724. zur Charakteristik 

der polnischen Herrsehan;, von Bromberg, 

Yerlag yon £. M. Boskowskii Gfraenauersoho 
BaoWuruokerei (Koemer), 1862, w Soe, str. M9t 190 CŁABiltie - CÓOtt CLAR£TI£ JuliuM. Piękny Soli^ac, powieść 
z czasów Igo Cesarstwa, praekład z francnz- 
kiego Maryi Kostrowickiój 4 tomy. Warsza- 
wa, M. Giacksberflr, 1877, w 12ce, str. 138, 
146, 124 i 143. 1 rs. 50 kop. 

CLA88EN Dr. Alexander. Przewodnik do 
chemicznych rozbiorów jakościowych oiidor- 
«inicznych. Na polski przełożył Bronisław 
Fawlewski. Warszawa, Stopelleet Stan., 1876, 
w 8ce, str. II, 99, II i 1 tabl. 1 rab. 

CLAUS C. Pszczoły, przełożył W. Stępkow- 
ski. Warszawa, Spó&a wyd. księgarzy, 1874, 
w 8ce. 

CLAVERA ksiądr. Żywot błogosławionśj Mfi- 
lyanny od Jeznsa de Paradesy Flores z łran- 
cuskiego. Pelplin, nałdadem księgami J. N. 
Romana, czcionkami St. Romana, 1875, w 12ce, 
str. 54. 

(Clayton I Schiitttawortb.) Filia Krakowska. 
Cennik maszyn i narzędzi rolniczych A. i S. 
w Krakowie. Bióro : Rynek Nr. 28 pałac Spi- 
ski. Skład: Kleparz ulica Krzywa. Ceny wa- 
żne od 1 lipca 1874 r. bez zobowiązania. Głó- 
wna fabryka Stamp End Iron Works Lincoln 
(Anglia). Filialna abryka i skfaul w Wiednia 
Lanastrasse LOwengasse 44. Agencye we Lwo- 
wie i Czemiowicaen a pp. Wichera i Kerman, 
próez tego filie w Peszcie, Pradze, Bemie, 
Odessie, agencye w Lincu, Marburga, Baka- 
reszcie, Galacza. W Krakowie, nakładem A. 
et S., w drakarńi Leona Paszkowskiego, pod 
zarządem Józefa Łakocińskiego, 1874, w 8ce, 
str. 16. 

CLERK liaxweli J. Mateiya i rach, przekład 
S. Dicksteina (Odbitka z czasopisma ^Przy- 
roda i przemysł**). Warszawa, Gebethner i 
Wolff, drak. S. Orgelbranda synów^ 1879, 
w 8ce małój, str. 4 ni. i 136, z rycinami w tez- 
cie. 60 kop. 

CLERY Jan Cbrt. Śmierć Lndwika XYL 
B opisaniem ostatnich dni życia jego w wie- 
zienia Tempie. przeHamaczył X. Hago Koł- 
łątaj (?) Ed. dcia. Gniezno, 1871. (Tłumacz wła- 
ściwie l)ezimienny X. K. H.) 

Cllmat algerien ob. Landowski Edward (1879). 

Cmentarz polski w Yierzon (Cher) (wiersz). 
Paryż, drak. £. Martinet, 1864, w 8ce, 1 k. 

— ob. Gauma J. (1878). 

Cmentariyska ob. Tymieniecki S. (Wiado- 
mość 1878). 

Cnety ob. Rtberti 0. 8. J. (O ważności 1879). 

Co jest socyalizm. Lipsk, 8 Sierpnia 1878, 
W 8ee. 

Co kto labL Pismo obe}raaj§oe w sobie : to 
wszystico, cokolwiek w rodzafa pięknój lite- 
ratary rozweselić i zaj§ć, rozmaitego stanu i 
wieka, czytelników może. Szczególnićj, Po- 
wieści i Anegdoty, tak z ustnych podań, jak 
z rozmaitych dzieł narodowych i zagranioznych 
Pisany, atarannie zbierane, po wi$kszćj czf- dycznyoh, dramm»tyoznych, łiistorji, roouui- 
sów. rozmaitych poezii, w krają i zagranica 
wycnodzfcych i wyszłych, a z dachem tego 
pisma zgodne. Tom II. Warszawa, w drakar- 
ńi Zawadzkiego i Wcokiego uprzywilejowa- 
nych drukarzy i księgarzy Dwora KróL Pol- 
skiego, 1824, w 8ce, str. 112. 

Co kto labi, wiązanka rzecz- poważnych i 
humorystycznych ozdobiona licznymi r^rsun- 
kami Tegazza, Kostrzewskiego, X. PiUatieg|^ 
Wł. Szymanowskiego, Lanciego i innydL 
Warszawa, drak. A. Pajewskiego, 1878, w 4ce, 
str. 74, 73 i 3 ni. 46 kop. 

Co przed nami? Wydanie Towarzystwa de- 
mokratycznego polskiego. Paryż, w drakarai 
L. Martinet, 1850, w 8ce, str. 55 i 1 (nielicz.). 
(Autorem podobno Darasz Wojciech.) 

Co nam w tćj chwili głównie czynić należy? 
Warszawa, Kraków, w komisie u F. QnylM>w- 
skiego, 1863, w 8oe, str. 49. 

Co w tćj d)wili przedewszystkiem Emigrm- 
cyi polskićj w Paryżu osynić wypada. Paryż, 
1870, w 8oe. 

Co tam słychć? Przez mającego uszy. Lwów, 
z drakarai £. Winiarza, 1872, w 8ce, atr. 32. 
35 cent 

Co to jest krzyż? Warszawa, drak. Czer- 
wińskiego i Sp., 1873. 

Co tu robić? komu u&ć? caemn wierzyć? 
Paryż, drak. L. Martinet, 1856, w 8ce, str. 48. 
1 frank. 

Co robić? Rzecz o kwesty i. Neutralność 
czy udział w wojnie wschodnićj przystoi Po- 
lakom F Przez Nie-Euiigranta. Torań, nakŁ 
księgarai nowćj (W. Muecki), 1877, w 8ce, 
str. 26. 60 fen. 

Co wychowanie z dziecka zrobić może i 
powinno. Wskazówki postępowania z dilećmi 
na doświadczeniu i nauce oparte. Warszawa, 
nakład. Redakcyi Opiekuna domowego, 1874, 
w 8ce, str. 143. 2 złp. 20 gr. 

Co zapobiedz może żebractwa w krąfu ha- 
szym. B. w. m. i r. (Warszawa, 1849), w 8ce, 
str. 20. (Podp. ks. T. B. R. Crgid.) 

Co dziś gotować ob. Szołopańaki J. 

COBBET Wilholm. Historya reformy prote- 
stanckićj w Anglii i Irlandyi, przetłómaczona 
z angielskiego przez J. Kropiwnickiego, na- 
uczyciela języka ang. przy c. k. Uniwersyte- 
cie Franciszka Józefa, dwóch gimnaayach i 
szkole realnćj we Lwowie (Odbitka z War- 
ty). Poznań, nakł. dra L. l^epeckiego, czcion- 
kami T. H. Daszkiewicza. 1877 (1878), w 8oe, 
str. 2 ni. i 288. 1 ałr. 60 ent 

Codo ciyil ob. Hubo Romuald (1872). 

-- rouge. Ordonnances etc Paris, £. Den- 
tu, impr. E. Martinet, 1863, w 8ce, str. 46. 
ÓO cnt. 

Codox epistolaris saeculi decimi ąuinti 1434— 
1492, ex antiqais libris formularuni, corpore śoi mńiój znane, a siczególńić) <»7teliiików Naru8zeviciano, autographis arohlyisąue plu 
ffojfć moffoe. Tudslet w^j^tkl a pfom poi;io- 1 rimis ooUectns opera Augusti SokołowsU et ĆODŻEENNIK - COMMERZ hi JoMphi Snyski. (MoBumenta medii aeyi hi- 
storiea res gestas Poloniae illastrantui, tomus 
n.) Kraków, nakł. Akad. Umiej., drak. Czaau, 
1876 (1877), w 4ce. §tr. LXX, 158, 368. 

— ob. Sokoławf ki Attg. (1876). 

— diplomaticna Tinecensis. Kodeks dyplo- 
wtBtfcasBY tyniecki, wydany staraniem i nakła- 
de m Za kładn naród. im. Ossolińskich. Cześć 

I (Xin i Xiy wiek). Lwów, Zakład naród. 

'WDia Osaolińs., J. Milikowski, 1871, w 4ce, 

śL yn, 198 i L (Do druku sposobił Wład. 

Sbiydylka.) 2 złr. 50 cnt. 

— diplomaticus Uniyersitatis Studii gbne- 

nfis CracoTiensis continet priyilegia et docu- 

■eata, ąnae res gestas academiae, eiu8que 

beiuAGift lUnstrant. Pars prima pertinet ab 

tnao 1964 usąne ad annum 14^. Cracoviae, 

nimpti^ua et typis UniYersitatis, Proyisore 

Conakantmo Mańkowski, 1870, w 4ce, str. VII, 

Yn, ^04 \ 23. (Przedmowa Rektota Uniw. Fr. 

^aś. SkflMa, Dyplomata odczytał i ułożył 

Łegola FudŁ Wydane dzieło za inicyatyw§ 

lektoa JDlmajewskiego.) — ToŁ, Fan II. ab anno 1441 usque ad 
aanOD 1470. Kraków, typis Uniwers., 1874, 
r ise^ ^. IX. 274 i 32. 2 rs. 70 kpp. (Re- 
kkeyi Ż. Panlego. Wybito 430 egzemp.) 

— Toi, pars III ab a. 1871 uBque ad a. 
1506. Craoowiae, sumpt, et typ. Uniyersitatis, 
1880, w 4ce wickszój, str. VII, VII, 245 i 27. 

— diplomatidus Vielicen8is. Kodex dyplo- 
mitycsny wielicki, wydany z polecenia J. £. 
H. Alenom Gołuchowskiego staraniem Red. 
Giz. Iwowskiój (spisał F. Wolański). Lwów, 
druk. SL Budweisera, 1871, fol., str. VIII, 
173 i 11, tabl. 25 przerysów. 5 złr. 

— ob. Httselbacii (Pomeraniae; 1862), Pio- 
Miski, Zaknowski 19. (1877). 

MziMiiik 1823. Wydawczyni Małecka. 

COHN A40N Jaklb. O poczytalności w pra- 
wie kamem. Warszawa, 187^ w 8ce, str. 95. 
45 kop. 

— ob. Bibliatoka (1875). 

Mlfl liyior. Project zur Herstellung eines 
NoatlziistaBdes anf dem Effecten und Geld- 
mMrkt, wie anoh zur Tłieilung der nocłi ge- 
sondeo Bank Institute. Leml>erg, 1873. 

COHN Ferdynand Dr. Światło i życie, prze- 
loiył B. Znatowicz. Warszawa, 1874, w 8ce, 
Itr. 27. 15 kop. 

COHN Leopold. Katalog czytelni połskiój 
przy księgami pod firma Łeop. Cohn w Pe- 
trokowie. Warszawa, 1874. 7y, kop. 

C0HN8TEIN L (Di,). Wykład położnictwa 
dla użytku ucz§cycłi się i lekarzy. Przekład 
dokonany przez tłumaczy wykładu Patologii 
Kiemęyera i wykładu Chirurgii szczegółowej 
Emmerta (z 20 drzeworyt.). Warszawa, 1872. 
▼ 8ce, itr. ym i 287, 2 ruto. 50 kop. COIGNET 0. Beton kamicniolity systemu 
Coigncta (Bóton agglomiTĆ). Warszawa, druk. 
Jaworskiego, 1868, str. 30. 

— Moralność niezależna, jój zasada t cel. 
Warszawa, nakł. i druk. Przegl. tyg., 1873, 
w 16ce, str. 135. 25 kop. 

— ob. Biblioteka (1873). 

Colemann Eduard ob. Bojanus Lud. Henryk 

^1805). 

Colloction des platres moul^s sur les monu- 
ments de Polegnę dans ratelier du Musóe 
technique et industricl de Ciacovie. Cracovie, 
imp. do L. L. Anczyc et Comp., 1878, w 8ce 
większej, str. 8. 

COLLINS Wilkie (ur. 1824). Panna czy pani, 
powieść z angielskiego. Lwów, czcionkami 
Kornela Filiera, główny skład w księgarni 
Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie*^ przy 
placu Św. Ducha 1. 10, 1873, w 8ce, str. 147. 
(Biblioteka najciekawszych powieści i roman- 
sów. Tom I.) 1 rub. 

— O zmroku. Przekład z angielskiego, przez 
A. Dzieduszycke. (Bibliot. naje. po w. i rom. 
T. XXL) Lwów,' 1871, w 8ce, str. 324. 1 rub. 
65 kop. 

— ob. Dickens (Bez wyjścia). 

COLLOMB Benedykt z Lyonu. Le Sahnigon- 
dis lyonnais contenant: lo Description d'un 
auto da-fć ; 2o Kościusko : 3o Schinderhannes 
et les bandits dn Rhin; du Snicide. Lyon, 
de rimprimerie de Brunet, 1833, w 8ce, str. 16. 

Colonisationswerk in Lithauen ob. Behelm- 
Schwarzbach Max dr. (Friedrich W. 1879). 

(Coloraro). Chrząszcz zieniniakowy zwany 
Colorado. Wiedeń," własność i nakład c. k. 
Ministeryum rolnictwa, czcionkami C. Geroł- 
da syna, 1877, fol., 1 karta. (W dwie kolumny, 
pośrodku wizerunek litogr. kolorowany.) 

COMETTI Luigi. Biografia del generale Gi- 
rolamo Ramońno. Venezia, 1848, w 8ce. 

Comitś central Franco-Polonais- aux amis 
de la Justice et de THumanitć. (Tamże) Appel 
du comitć des Dames polonaises de Crakoyie 
au comitć des Dames angłaises de Londres 
pour les polonais blessćs et maladcs. Crako- 
yie le 1 Mai 1864. Paris, Imp. Pillet ainó, rue 
des Grands-Augustins 5, w 8ce, 2 kart. 

— central franco-polonais (Appel). Paris, 
1866, w 8ce. 

— de la maison dinyalides polonais en Su- 
isse. (Zurich, 1865) w 4ce. 

Commerz-Bank in Warschau. RechenschaftB- 
Bericht und Rechnungs-Abschluss fur die 3te 
GeschSftsperiode der Bank, umfassend das 
Jahi 1873. General- VerBammlung der Aktio- 
nare am 30 April (12 Maj) 1874. Warschau, 
dnick yon Alexander Gins, £lektoralen, Str. 
20, 1874, w 4ce, str. 28 i 1 ni. 

— Toż, fftr die 8te Geschaftsperiode der 
Bank umfassend das Jahr 1878 General- Ver- 
sammlung der ActionSire am 25 April (7 Maj) 

16 iii ćokmssiosr - coNsiSTORtó 1879). Warschau, Druck ycfń Alexander Gins, 
Nowdrielria Strasae Nr. 37 (1064 D), 1879, 
w 4ce, str. 31. 

Ćommission (La) ex4cative de la Sociótó 
democratiqne polonaifie, aux Comitós ólecto- 
raax de la Garde nationale de Paris. Paris, 
imprimerie de BouFó (s. a.), w 8ce, kart 1 
(po jednój stonie tylko). (U dołu podpisani 
członkowie kommissyi: Stanis. Worcell, £d- 
mond Korabiewiez, Thad^ Teclaw, Eraslne 
Wróblewski.) (Wyazło r. 1848. Odezwa o po- 
moc dla Polski.) 

froMmlMltfns Bericht d^ Tereitts der gali- 
zischen Aerzte betreffend die Gebilhren der 
Geriohtsarzte und Antfago auf dies bezfiglich 
anzHStrcbende Refoimen. ( Aus dem Polni»^en 
ftbersetzt.) Selb8tvorlac des Yereiris. Lemberg, 
L Yereinsbachdniekerei Hotel George, 1876, 
w 8ce, str. 36. 

Ctlltimilniiutś (La) tibre rasse aax soldats 
russes en Pologne. (Tradait da mssc.) Lon- 
dreś^ itfipdm. de la Soei^ć d6iiiocratlque, po- 
lon^ 1854, w 8ce, str. 7. 

Ćonipagnon A. ob. Forster Karol (Klasom 
1870). 

Compte (premier) rendu de TAssociation de 
Bienfaisance des daities polonaises a Paris. 
Parid, imp. A. Plnard, 1835, w 8ce, str. 15. 

— Toż 2nie, tamże, 1836, w 8ce, str. 7. 

— Toż 3me, impr. Maulde, 1837, w 8ce, 
str. 11. 

— Toż 4te, tamże, 1838, w 8ce, str. 16. 

— Toż 5me, tamże, 1839, w 8ce, str. 9 i 
6 nieliczb. . 

~ Toż Sixi^me Compte-rendu. Paris, impri- 
merie et Lithographie de Maulde et Renon, 
Eae Baillenl 9 et 11, 1840, w 8ce, str. 9 i 5. 
nieliczb. 

— de la commission de subsides pour les 
%vSs polonais a Zarich le 31 Dóc. 1866, le 
5 Fevr. 1868, le 5 Avril 1868, le 31 Janv. 1869. 
(ZuHcb, 1866 — 1869.) w 4ce. 

— (22me) annael de la Socićtó de Bienfai- 
sance des Dames polonaises k Paris. Paris, 
1866, w 8ce, str. 15. 

ComptO (premier) rendn de U Sociót^ polo- 
naises des dtades ótablis a Paris, accompagnó 
de trois annexc9. Paris, H. Foumier, 1834^ 
W 8ce, str. 15. 

— Toż. Deaxi6me ćdition. Pariś, impr. H. 
Fonmier, 1834, w 12ce, str. l2. 

— Toż 2me. Paris, impr. Pinard, 1835, 
w 8ce> str. 15. 

— Toż 8me. Paris, impr. Bdurgogne, 1887, 
w 8c6^ str. 8. 

— Toż. (4ml9.) Paris, impr. Bourgogne, 
1889, w 8ce, str. 8. 

— Aen sonscriptions et des dópenscs da 
iftotiiu&eut ^evt tji gtodral oomte BosBak- 
Hnuk^i aur h cimetióre de Oaronge pr^s Ge- neve. Gen6vo, impr. coopćrative, 1873, # 4ce, 
kart 2. 

Comte Auo. ob. Umanoarski B. (So<yolog^a 
1875), ŚRiołikowski S. (Religia 1875). 

Concordat ob. ŁirbieAski Eća. (1868). 

Congrót (Le premier) intemational des Orien- 
taiiated. Diseussion sar les Tonraos en itón^hil 
et sur les Tnrcs Gttotnansen particulier. M.Lóon 
de Rośny president de la Socićtć d*£thfiogra- 
phie de Paris, president da Comitó National 
d^organisation dii Oongrós, Professeur aa Col- 
lage de France ; M. F. H. Duchiński (de Kicw) 
an des presidents et membre da Consejl da 
Congres International des Orientalistes, Mem- 
bre de pfusieiirs Soci^tós 8cientifiqaes, H. Les- 
btnl DŹl^guć de la Grćoe au Oongr^s Inter- 
national des Orientalistes; le journal la R!ópu- 

biiąne Francaise etc. par L ilembre da 

Congres intemational des OrfentaJistes. Paris^ 
E. Dentu, libraire editenr Paiais Royal 17 et 
19 Galerie d^Orlćans; Imprimerie de £^. H!ar- 
tinet Hue Mignon* 1874, w 8ce, str. 32. 

— (Le,) et la miestion połonaise. Poaen, 
chez J. I. Kraszewski (dr. W. Łebiński), 1878, 
w 8ce, str. 15. 1 marka. 

— ob. Milkowskl Zyg. (1880). 

CONSCIENGE Moniyk (nr. 1812). Chotob» 

wyobraźni z flamandzkiego, wvdał ks. J. 

Stagraczyński redaktor 1Vg. katoi. (Dod. do 
Tyg. katol.) Poznań, naki Wyd. w kom. TvŁ 
Daszkiewicza, czcion. A. SchmSdickiego, 18il, 
w 8ce, k. 1, str. 135. 1% sgr. 

— Talizman. Powieść flamandzka. Tłóma- 
czenie polskie przez W. L. P. Lwów. nakła- 
dem księgami Gubrynowicza i Schmidta Pliic 
Św. DacŁa L. 10, z drakami K. Piilera, 1875, 
w 8ce, str. 206. (Biblioteka najcelniejsj^ch 
Powieści i Romansów, Tom LXYlL) 

— Trzy powieści: Ciotka yon Roosemacl, 
historya prawdziwa żyjącej jeszcze panny. 
Go matka wycierpieć może. Jak się to zosta- 
je malarzem. Z drzeworytiimi. Połplin, J. V. 
Roman, 1875, w 8oe, str. 180. 1 mar. $0 fen. 

Conoigriatlo totius cleri saecalaris et rega- 
laris, sororam piaram, cotigregationom, itfccle- 
siaram paroobiaMum, cum ecclefiiia fittałilraa 
aut adjunctis et eapellis publieia ad illM per- 
tinentibus, dioecesis Calmensis sab finem men- 
sis octob. a. 1875. Gedani, .ex ofBoina Beeaigt 
1875, w 8ce, str. 62. 

Consignatioii tiber sammtliche Herm^ dla b(Ma 
k. k. Mititar-Yeteranen^Yereine za Krakaa 
and Podgórze betheiligt sind. Krakaa, am 1 
JKnaer 1877. Kraków, drt^. W. Kt»rtieftki6gt>, 
1877, ^ 8ce, 2 kariki nlły. 

Cf nsistorio (£x) generali' Dioecesis Craco- 
yiensis Notiflciitiones ad aniversam renerabi- 
lem cleram tam saecalarem t^iisMi ^egalarem 
paitis Dloeceseoa Graeaytensis in ciTilibtts 
imperło Caeoareo AttBtriaoo sublećtae Rr. I— 
XŁ GracoTiae, typis UnirerSy 1871. foŁ, k^^ 
dy po 1 ark. Bszcm 8troQ dętych 44. C0N8TAHT - OOPBllWCUS m ■ 

ToA. CuMOt^ei iypis UniyerttiatiB Ja- 

gMonioąe. 1372, foj., Nr. I do Y, 1872, Btr. 20. 
Rr. VI 1S72, 8tr. 21-^24. Nr. YH 1872, str. 
25—28. Nr. Yin 1872, Btr 29 — 32. Nr. 
iX 18*3, 8tr. 29 - 82 (i^iio być 33 - 36). 
Nr. K do Xn, 1872, «tr. 87 — 50. Nr. KII 
1873; Btr. 48. Nr. VIII 1874, Btr. 48. Nr. XII 
1876' «łr. 4S. Kr. Xn 1877, str. 48. Nr. XH 
187B, «tr. 50. Nr. IX 1879. 

eONSTANT ks. Papież i wolność, przełożył 
Bfonia^w L4iaocki. Kraków, na)cł. tlóuiacza, 
drakTwł. L Anciyca i Sp., 1878, w I6ce, 
*. XXXIV, 362 I 2 n!. 2 złr. 

flMllUfutii Sauetiasimi D. N. ąua censiirae 
Jatae aenientUe iUip^tantur, docunentis omni- 
bus munita, censuriaąae Tridentini aucta, non- 
nnllSs fflBBtrata commentariis in coromodum 
coTkfiBflMziomm. Cracoviae, typ. L. Jaworski, 
IWI, w ace, ptr. 32. 

eMtt»tJayp pofoDĄise da Z Mai 1791. (Sap- 
ytoseot «a Kr. 22 d« ,,Me38a^er de Vien- 
^,) "SZ&b^ąr tit rćdacteiLr ejx Ghef. l^ Wo- 
łmiki i^cte^ responsable Antoine Keiss, 
iiBpr. de A- JKeisis, bez rofeu, (ol., 2 łcartki* 
tanilyltoeile charte o^. .UoiHNlyński IMidrzśj 

(M81). 

GiMiitntifMies et gtatata yel lintagmata pro- 
Wneislm inditi i!egni Poloniae, per Kaziini- 
rim nagem edfta ,et proai^lgata. B. w. m. i r., 
dmk B końca XV w., w 4ce, ka^ ni. 56. 

Ajitografo^aiie w 10 .exepiplarzach stara- 
uem Ł Stroncryńskiego r. 1880 w Piotrkowie. 

^•Bttitutipiiet pro spirituali et temporali di- 
netione wtitnfi Clericorum saecularium in 
wamnine viventimn approbatae a Sanctissimo 
B. KoBftro Inaooentio papa XI. Jaxta £xem- 
Ite Mceiwiim Romae in Typo}?raphia Rev. 
e^oene Atpostolioae. .Gum faoultate auperio- 
imm. ^uraaidae, rad .Sanotam Cntcepi, anpo 
1829, w 8ce, p. 280. In4ex -{4). (Zarazem: In- 
P^pa ^. prey? Apostolioum.) ttNTIBM IMMał. Vita di O. Gio«a&t arci- 
ittoofia e marttre pateno deli ordine di G. 

BmKo u Gnmde, soidtta da i>, Nicola 

BOMBO delio ategso ordine. Roma, tip. delia 

G. C d« prop. fide ammin. dal P. Marietti, 

tóSr, .w «ce. aur. VIU, 405, XLIV i 6 nlb. 

4Z mmex. hlęg, Jozafata ss&tyob. przez Aloiz. 

e^wfwidlon zwiseben S. Maj. dem Kaiser von 
(j^ster^ioh ietc. und S. Maj. dem Konig von 
Prenseen in Folgę der Stipulationen des Tra- 
i^ Yon 4 May 21 April 1815 den Handel 
ter m feoblen, w yne es im J. i772 bestand, 
eehóngen Provinzen.betreffend. unterzeichnet 
sn Waraebąn d. 22 M&cz 1817 etc. Wien, kaj. 
kfo. Hof Dmckerey, 1819, w 4ce, str. 6. 

— .BWJschep.S. M. dem Kaiser von Oester- 
relęli tmd B. %. d^m Kaiser aller Keussen 
km Handel 4er zu Poblęn, so wie es im Jab- 
re 1772 beatao^, pe|i(5rigen Provinzęn betref- 
ffen^. Uptera^icbnet zu St Petersburg den 17 
\l>) Ang. tólB. Wien, 1819, w 4ce, — de Cartel aignće par Plónipotentliares 4f 
Sa Majestć rEmpereax de toutes lea Boaai/d, 
Boi de Pologne et Sa Majestć le Roi de Pmsae. 
Konwencya kartelowa podpisana przez Peł- 
nomocników Najjaśniejszego Casarza Wszech 
Rosayi Króla Polskiego i Nanasniejszego Kró- 
la Pruskiego. Na końcu: Działo «ic w Ber- 
linie d. 8/20 1844, w 8c6, fltr. 57. 

Conventionen zwiscben den HOfen von Wien 
St. Petersburg, und Berlin in Folgę der mit 
dem Ferzogthum Warschau vorgegangenen 
Verandernng, geschlossen in Wien am 3 rati- 
fizirt ebendaselbst am 8 und die Ratificatioiia 
Instrumente ausgewechselt am 9 May 1815. 
Wien, aiia d. k. k. Hof. und St^u^iBdruck., 
1815, w 4ce, Btr. 39. 

€ojivaiits (The) Roman catholic, in iiie king- 
dom of Poland. (St. Petersburg) 1864, w Oce. 

Cook Wattor Marta ob. Krasińakl Żyd. (The 
undivine 1875). 

COOKE Joza^aBZ P. Odczyty p(^ulame o 
chemji nowoczesnej, przekład K. Jurkiewicza. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1875, w 8oe, 
str. III i 307, z 31 drzeworytami. 1 rs. 50 kop. 

GOOLIDGE ZMzanna. Co Kasia robiła? Po- 
wieść dla młodocianego wieku. Przekład z an- 
gielskiego Zofii GraboWflkićj. Warszawa, na- 
kładem tłómacza, 1875, w 8ce, str. 224. 90 kop. 

COOPER. Poszukiwacz barci, przygody oia- 
dników w lasach północno-zachodnićj Anoery- 

ki, opowiedziane według dla dorastająca 

młodzieży przez Jana Lenartowicza, proi. 
wyż. szk. real. w Krakowie. Kraków, nakł. 
J. M. Himmelblaua, druk. W. Korneckiego, 
1880, w 8ce małćj, str. 167 i 6 chromolitogr. 
rycin. Opr. 2 złr. 

— - Dziki wyspiarz morza południowego. 
Przygody swoje w podróżach po Europie opi- ^ 
suj^cy napisane po angielsku przez , tłu- 
maczył na pols|kie Hipolit Zielonkowicz. T. 2. 
Poznań, 1830, w 8ce, T. L str. 126, T. H. str. 
208. 6 złp. (Jestto kartka tytułowa do dzie- 
lą Józefa Rychtera wydanego w roku 1809 
w Krakowie.) 

COPERNICUS Nicotaus Tornnensis. De revo- 
lutionibns orbium coelestium. Praefatio Co- 
pernici, Ossiandri ad Lectorum de hypothe- 
sibus hnjus operis, cum notis italice scriptis. 
B. w. m. dr. i r. (1876), 1 karta in folio. 

— Ueber die Kreishewegiąngen der Welt- 
kOrper, tibersetzt und mit Anmerkungen von 
Dr. C. L. Menzzer, durchgesehen und mit ei- 
nem Vorwort von Dr. Moritz Gantor, łietaufl- 
gegeben von dem iGoppemicus - Verein fur 
Wissenschaft imd Kpnst au Thom. Thom E. 
Lambeck, 1879, w 8ce, atr. XXU, 363 i 66, 
2 rycinami w texcie. 12 marek. 

— Skizze seines Lebens und Wirkens so 
wie Nachrichten iiber die Erinnerungszeichen 
an ibn. Thom, Druck u. Verlag von Emipt 
Lambeck, 1873, w 8ce, atr. 62 i portret. 

Gommemorazione de Nicoló Gopemieo 

nella Regia UniverBita di Bologna, Bologno, 121 COPPĆE - COZEL Societa Tipografica dei Compositori, 1873, 
w 8ce, fltr. 42. 

— ob. Beckman Franc. (ia59), Berti Dom. 
(1876), Bertrand J. (1864), Curtze M. (1875), 
GO P. (1879), Wołyński A. (Autograf! 1879). 

COPPŚE Franciszek. Dwie boleści, dramat 
w 1 akcie z francuskiego przez F. Schobera. 
Warazawa, nakł. J. Noskowskiego, 1876, w 8ce, 
Btr. 80. 50 cnt. ' ' 

CORBERON. Powiośdi bajeczne Szlaska (Na 
okładzinie: Powieści bajeczne ludu wiejskie- 
go.) itd. Tom I. BrodnicA, 1845, w 12ce, str. 67. 

CORINTIO Lino. La Stanislaide poema. Ro- 
ma, 1833, w 8ce. 

Cornet J. Manuel de la conyersation polo- 
naise et francaise ob. Kasprowicz E. 

CORNUT Romain. VoItaire complice et con- 
seiller du partage de la Pologne d'apr^s sa 

f^ropre corrcspondance; ou Ton voit quel ró- 
e jouórcnt dans cette ąuestion la politiąue, 

la philosophie et Pćglise, par R Deuxi6- 

me ^dition augmentóe d'une cinąiiieme partie 
sur rintervention du Saint-Sióge. Paris, Ja- 
cąues Lecoffre et Cie, Dentu libraire (impri- 
merie d*A. Siron et Desąuers), 1846, w 8ce, 
str. 42. 

Correard J. ob. Exłraił (1829). 

Correctoren ob. Toszka J. A. (tJber 1868). 

Correspondance (Une) a propos de la Rus- 
sie pittoresque (Paris), impr. Herhan et Bi- 
mont 1837. (Korrespondencyja pomiędzy Ja- 
nem Czyńskim a Słowaczyńskim i de Potter.) 

Correspondant (le) francais, ou modeles des 
lettres francaises, ćdition augmentóe d'un choix 
de lettres des Mesdames de Sćvignó et Gri- 
gnan; ornće de leura portraits; avec des no- 
tes polonaises. 1818, w 8ce. 10 gr. 15 kop. 

Correspondence respecting the treatment of 
the members of the unitcd Greek church in 
Russia, presented to the House of commons 
by command of Her Majesfy, in pursuance of 
their addres dated march 5 1877. London, 
printed by Harrison and sons, fol. małe, str 
39 i 1 ni. 65 cnt. ' ' 

— respecting the insurrection in Poland. 
London, 1863, folio. 

— entre M. le colonel A. Gallois ćomman- 
dant de brigade pendant la guerre de Polo- 
gne et M. le colonel Lebeau, commandant 
le 57 regiment de ligne, a Toccassion d'une 
allocution de ce demier contrę les refugiós 
polonais et la population de Bergerac. Paris, 
imprim. de H. Fournier, 1833, w 8ce, str. 10. 

— with the gouvernement of Russia re- 
specting the affairs of Poland 1831 — 1832. 
Presented to the House of Commons by Com- 
mand of Her Majesty, in pursuance of their 
Address of July 2, 1861. London, printed by 
Harrison and Sons (1861), fol., str. 23. Cortambert Riebtrd ob. BiblitMn (1873). 

C0RTE8I Ant. Mazeppa balio. Firense, 1M7. 
w 8ce. 

Coś, dwutygodnik illostrowany bez ilhistfa- 
cyi. Red. Wład. Sabowski. Kraików, do Nra 
7 wydawca J. Rettinger, od Nru 8 Włi4. 
Pisz, druk. Czasu, od 1 Kwietnia 1871, dwa 
razy w miesiąc. R 1871 Nrów 18; r. 1872 
Nrów 7, do 26 kwietnia, w 4ce, po pół ark. 
Kwartalnie 40 cnt. 

Cośmy zrobili INapisałTeratologofl. Kraków, 
nakład, i dnik. W. Korneckiego, 1876, w 16ce 
str. 39. (Skład główny w księgami Adolfo' 
Dygasińskiego w Krakowie.) Wydawnictwo 
broszur politycznych w Krakowie U. 

Costa Alvaronga (da). Termometrya, termo- 
semiologia i termakologia. Przekład dzieła: 
„Grundziige der allgemeinen klinischen Ther- 
mometrie, Thermosemiologie und Thermaco- 
logie" von Prof. P. F. da Costa Alvarenga. 
przez Dra Wiktora Grosstema, Ordynatora 
kliniki Terapeutycznej, Szpitalnej Cesara. Uni- 
wersytetu warsz., Biblioteka Umiejętności le- 
karskich. (Wydanie Redakcyi Gazety lekar- 
skiej.) Warszawa, w drukami Gaze^' lekar- 
skiej ułica Św. Krzyzka Nr. 1343 (nowy 9). 
1876, w 8ce, 1 karto łyt, str. H, 336. 

Cotel P. ob. Pelczar J. (Nauka 1878). 

Coup d*oeil sur le Nord de TEurope en 1861. 
Pans, Deutu. 1 fr. 

— d'oeil sur le Royanme de Pologne, 1818, 

w 8ce. 7 

— d'oeil sur la ąuestion polonaise. Mai 
1831, w 8cc, str. 26. (par N. P. J.?) 

— ob. Morawski T. (sur la Pologne, 1848). 
Cour (La) de Romę et celle de Saint Pó- 

tersbourg, par un polonais emigró. Paris, Ja- 
cques Ledoyen libraire, imprim. de Maidde 
et Renon, 1842, w 8ce, str. 15. 

COURRiĆRE C. Bistoire de la Utteratare 

contemporaine chez les Slayes, par mem- 

bre du comite słave de Kief. Paris, G. Cłiar- 
pentier editeur, imp. E. Capiomont et V. Re- 
nault, 1879, w 12ce, str. XXIII, 653 i 1 ni. 
3 franki 50 centimów. 

Coors-Buch fiJr Schlesien und Posen. Nach 
amtłichen Materialien bearbeitet. Angost-No- 
vember 1868. Breslau, Malzer, w l6oc str. 
40. 2y, sgr. 

— Toż. Mai 1869, tamże, w 16ce, str. 40. 
2% sgr. 

COURSON Aurełien de. De la Pologne, de 
son passe et de son avenir. Paris, 1846, w 16ce. 

Couwents (Les) catholigues romains dans le 
royaume de Pologne. Documents officiels. (St 
Petersbourg) 1864, w 8ce. 

. COIEL Edward. Katalog dzi^ znajdujących 
się w bibliotece Czytelni akademickiej w Kra- 
kowie z końcem roku 1878, ułożył biblio- 
tekarz. Kraków, nakł. Czytelni, druk. Uniw. 
Jag., pod zarz§dem Ignacego Stelcla, 1878. 
w 8ce, str. 118. CRACOW - CUNY 126 I II 1 1 i m ermoMT ob. OcCHrreftMS (1840). 

CrMOTlt ob. Dnheiewtka M. (La Polowe 
1878), Janttszftwiei Thoophile (Qaelque8 isas\ 
PiakMiński Fr. (Liber 1877), Relation (1847). 

Crarfit ob. WilkoAaki S. (Zinsloser 1879). 

(Cremiein Izaak Adolf ur. 1796). Cremienx, 

czloiiek nadn, minister sprawiedliwości, pre- 

let naiw. jS^du Rzeczypospolitej FraBcuzkiój 

w r. 1870. Kraków, w druk. Uniwers., 1870, 

foL, 1 kart. (Biografia po polsku i hcbrajsku 

I portretem.) 

eSESSEDEN. Les Rófiexion8 de M. de Metz, 
BoiTi de la Polonaise, par Lia .... Paris, Bour- 
gBet-Calas, Sceanx, tipogr. Charaire, 1877, 
w ]2ee, Btr. 324. 

Creaza ob. Roaer (Zapolska). 

CtEYEL L. Ernest. La revolQtion de 1830. 
Potee dMió anx bćros de Juiilet; 8uvi da 
piiUii de miusion et du chant fun^bre des 

Fokttus. Paria, 1831, w 8ce. Karol. Geschichte Liy-Ehst- und 
KaritMfą 2 Theile. St. Petersburg, Róttger, 
lae?- 70, w 8ce, str. Vin, 279 i IV, 242. 

teaSE Albert de la. Córka Mirabeau, po- 
wie- z czasów rewolucyi 1792, przekład W. 
jL G. Warszawa, S. Czarnowski, 1875, w 8ce, 
75 kop. 

CKOUZET. Ode sur la bataille dTena, le 
blocaa des ileś Britanniques et rafiranchisse- 

aeot de la Pologne, par ancien Professeur 

de ib^oriane en ltJniversitó de Paris etc 

A Paris, de llmprimerie de la prśfecture du 
D^iortement de la Seine. An 1806, w 8ce, 
str. 14. 

€R0GER C. a. Ueber die im Begienings- 
Beark Bromberg (Alt-Burgund) anfgefunde- 
Ms Alterthflmer and die Wanderstrassen rO- 
aisdier, griechischer, gothischer und kelti- 
■A» Heere von der Weichsel nach dem Rhei- 
a*. Mit einem Anbange: Ueber die Verbin- 
doiłg dniger GesSnge der Edda mit der po- 

oitirea Gesebichte von KGniglich preus. 

Bamlk. Mainz, Buchdr. H. Princkart, 1872, 
V &», str. 62 i tabl. 2. 

MlEGER Jan (Dr.). Fizyka dla szkół po- 

eafkowyeh opracowana przez Andrz. Jó- 

lefesyka. Kraków, nakł. autora, druk. Uniw., 
1871, w 8ce, str. IV, 106 i k. 2, z drzewor. 
^eent. 

— Toż. Wydanie 2gie. Kraków, autor, druk. 
Umwera., 1878, w 8ce, str. rv i 111. 

— Toi. WydanliB trzecie poprawne. Kra- 
tów, D. E. Friedlein, 1877, w 8ce, str. 115. 
60 cent. 

— Naczerk psycbologii do użytku szkolno- 

ho i nauki prywatno!, perełożyw W. Ilnickij. 

Iwiw, nakl. c. k. Rady szk. kr., druk. im. 

Szewczenka, 1879, w 8ce, str. 112 i 4 ni. 

73 eent 

— Zarys psychologii do użytku szkolnego 

i nauki prywatnej, przełożył Zygmunt Saw- I czyński, dyrektor Seminaryum nanezycielskie- 
go we Lwowie, z tablica. Kraków, nakł. J. 
H. Himmelblaua, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8c6 
małśj. str. VII, 144 i 3 ni. I złr. 

CRUSE K. W. Curland unter den Herzogen 
2 Biinde. Mittau, 1833. 

Cud rzadki w świecie, że pijak przecie stat- 
kuje itd. Kraków, w druk. Akad., 1802, w 8ce, 
k. 8 niel. 

Cuda ob. Grabowski Ambroży (1816). 

CUDNICKI Jakób X. kan. pułtuski dziekan 
proboszcz gostyński. Kazanie przy pochowa- 
niu kości umarhrch w kościele Oporowskim 
przez wielebnych XX. Paulinów d. 6 Listo- 
pada 1798, miane przez Za pozwoleniem 

Obojói Zwierzchności drukowane. W Łowi- 
czu, 1800, w 12ce, str. 54. 

Cukier ob. Mostowski Tad. (O' domowym 
(1838), Okenczyc A. (1879), Paducb Kar. (Po- 
gląd 1850). ^ 

Cukiernictwo i sztuka pieczenia czyli jak 
można bez uczenia się cukiernictwa, wszyst- 
kie tu dokładnie podane i opisane rzeczy ro- 
bić. Jako tor przyrządzenie makaroników, 
ciast cukrowych, cukru w laskach, karmelków 
esenc pastów, rozmaitój dragę i tragantowych 
rzeczy itd. Tudzież zaprawianie, lukrowanie, 
glazurowanie owoców i t. d. Przytóm doda- 
tek : O robieniu w gospodarstwie potrzebnych 
rozmaitych rzeczy podług własnego doświad- 
czenia wypracowanych. Poznań, nakładem 
księgami K. Reyznera, na ulicy Garba^ Nr. 
17, czcionkami Karola Pompeiusza, 1840, 
w 8ce, str. XXVin, 332. 

— ob. Lubieński Fr. (Odczyt 1876). 

Cukrowniczy przemysł ob. WrotnowskI Ant. 
(Przemysł 1880). 

Cukrowicz Alekt. ob. Peochler (Duch kon- 
wersacyi). 

Culmland ob. Branin (Die Ortsnamen 1853). 

CUNY Piotr, Nauka chodowania pszczół. 
Część I. obejmująca naukę budowy ułów. 
Część II. obejmująca przyro'dc pszczoły i j6j 
chodowanie w ulach z plastrami, a w szcze- 
gólności w stosunkach w okolicy ubogiój. 
Warszawa, nakład autora, druk. J. Sikorskie- 
go, 1872, w 8ce, Cz I. str. 186; Cz. II. str. 
219. 1 rub. 50 kop. 

— Toż, Cz. III. obejmująca: Chodowanie 
pszczół w ulach z plastrami ruchomemi czyli 
w ulach ks. Dzierżona. Warszawa, G. Senne- 
wald, 1873, w 8ce, 1 rub.; razem 3 ruble. '^ 

— Uwagi nad nauk§ pszczolnictwa i nad 
budową ułów przez Warszawa, w drukar- 
ni Józefa Sikorskiego przy ulicy Niec^ój Nr. 
614 (U nowy), skład główny w księgami i 
składzie nut muzycznych Sennewalda ulica 
Miodowa, 1871, w 8ce, 1 kart. tyt., str. 82 (I). 
75 kop. 

— Zasady perspektywy linijnć] przez 

Warszawa, nakładem autora, skład główny 
w księgami Gebethnera i Wolfa Krakowskie !196 CUREZ ^ CWIEBCUKIfiWICZOWA J^nedmieśoie, w dnduuni JAm& SkonkłMo 
ulica Nieoya Nr. 11, 1878, v 4oe. Mx, 69. 
BpiB 1 Btr., onyłek str. VI., z 15 UoL litogr. 

— Sprostowanie omyłek w drnkn i D<*y- 
bieu w figarach, z dodaniem niektórych uwa^i: 
1 objaśnień do dzieła Perspektywy linijnój 
przez J874. 

CUBE2 Leof. La colombe de Var8ovie on 
Toiseau qn] n*a pląs d^ailes. (Paris, (1864) 
w 8ce. 

Curland ob. Cruse K. W. (1833), Decialones 
(1817). 

Curriculum vitae meum. Crementii 1823 ob. 
Nytlassy Frań. 

CURTI Teodor. Die Einweihung dee poln. 
historisehen Moseam za Rapperswyl den 23 
October 1870, von ..... Zttricb, Friednch Schal- 
tess, 1870,. w 8ce, str. 20. 70 fen. 

— Toi des peln. national Maseum. 2te Aiif- 
gabe. Rapperswyl, F. Leitner, 1874. 

CIMTIfi J. L. Dr. Hęzkoóć, przyoz^y przed- 
wozeenecro j^j upadkii i wskazówki dotyczy 
ce órodków spiesznego powrotu do zdrowia. 
Dzieło poświęcone osobom cierpiącym w sku- 
tek nierzędu*^ nałogów pokątnyeh i zarazy, 
wraz z uwagami , o trybie leczenia syfilis 
(w języku franoiizkim 57 wydań), przepoi- 
SKOzył S. Zdzitowiecki. Warszawa, 1874, w 16ce, 
0tr. 101. 30 kop. 

— Toż, tamie, J. Kaufmaun, 1877, w 16ce, 
str. 101. 30 kop. 

GUIITiUS Dr. J. Gramatyka jeżyka greckie- 
go, podług 8 wydania niemiecRiego, opraco- 
wrf T. Stemal i Dr. Z. Samolewicz. Wyd. U. 
popraw, i pomnoi. Lwów, nakład K. Wilda, 
druk. £. Wkiiarza, 1872, w 8ce, str. X, 437. 
(Odb. 8,000 egz.) 2 złr. 10 cnt 

DURTZE MaMiniHiafi. Die Handscbriften und 
seltenen alten Drucke der Gymnasialbibliothek 
zu Thom beschrieben. 1 Tbl. Die Handscłirif- 
ten und Incunabeln. Tliom, 1875 (Leipzig, 
Quandt et Handel), w 4ce, str. 40. 2 mk. 

— Die Handscbriften und seltenen alten 
Drucke der Gymnasialbibliothek zn Thom, 

beschrieben von II Thefl : Das XVI Jahr- 

bundert und Nachtrii^e. (Beigabe zu den Mi- 
ohai^lis-Programmen 1877 und 1878 des Gy- 
mnasiums zn Thom.) Leipzig, Yerlag Yon 
Quandt et Handel, Druck von J. Buszozyński 
in Thom, 1878, w 4ce, str. IV, 45 i 1 ni. 
2 marki. 

— Ueber eine neue Coperaicus-Haodscfarift. 
Nach einem Briefe des Director Dr. C. Stru- 

ve in Pulkova mitgetheilt von R&nigsberg, 

Bosohbach. Buchdruck., 1873, w 8ce, str. 10. 
10 sgr. 

— Beliąuiae Oopemioanae. Naoh den Origi- 
nalen in der Universit&t8 Bibliothek zu Upsa- 
la herausgegeben. Mit 1 Holzschn. und 1 litb. 
Tafel. („Aus Zeitachr. f. Math. u. Physik«.) 
Leipzig, Teubnei:, lb75, w Sce, str. ly i 66. 
1 m. GO fep. — ob. MltthaikHHHMi (1878), 2akraivtiil Hr. 
(Qnelqiies 1879). 

CutaMM NiMlaat ob. Ltwteki laa B. <^ 

cardinaliB 1S78). 

CuYior Gearge ob. Bajanus L. H. (Sendsebrel- 
ben 1818). 

Ćwiczenia raciiunkowe dla szkół ludowych 
w Cesarstwie austryackim w Wiedniu. W ces. 
król. wydawnictwie książek szkolnydi, 1856, 
w 8ce, 1 kartka, stron 216. 

— rachunkowe dla szkół wiejskich w Ce- 
sarstwie austryackiem. Wiedeń, w cea. król. 
nakładzie książek szkolnych, drukiem L. Gran- 
da, 1859, w 8ce, 1 kart. tyt., str. 140 (II) 
21 cent. 

— Toż dla szkół wiejskich. Wiedeń, c. k. 
nakł. ks szkol., drakiem K. Goryszltt, 1869, 
w 8ce, sk*. 144, 28 u. kr. 

— Toi. Wiedeń, nakładem c. k. ks. szkol., 
1871, w 16ce, str. 144. 28 cnt. 

-- rachunkowe dla uczniów klasy trzeci^ 
w szkołach miejskich i głównych. Wiedeń, 
Dyr. fizkoł. nakł. 185.. 7 ark. opr. 18- cnt. 

— Toż miejskich i głównych cesarstwa 
austryaokiego. Wiedeń, w oes. król. nakładzie 
książek szkolnych z oes. król. druk. nadw. i 
rzfdowój, 1863, w 8ee, str. 112. 

— Toż, dla uczniów klasy trzęciój w szko- 
łach miejskich i głównych. Wiedeń, nakł.b. 
szkol., druk. K. Ćroryszka, b. r. (1870), w 6ce, 
str. 112. 18 kr. 

— rachunkowe dla uczniów klasy czwartój 
w szkołach miejskich i głównych cesarstwa 
austryackiego. Wiedeń, w ces. król. nakładzie 
książek szkolnrch, z ces. król. drak. nadw. 
i rzędowej, 1863, w 8ce, str. 120. Cwicaenia 
rac^hunkowe dla uczniów klasy trzeoióf 186S. 

— Toż, w szkołach miejskich i głównych. 
Wiedeń, w ces król. nakładzie ksi%żek szkol- 
nych, 1869, w 8ce, str. 119. 21 cnt 

— Toż, tamże, drak. K. Goryszka, 1871, 
w Sce, str. 119. 

— Toż. Wiedeń* nakl. c. k. ka. szkol., 1873, 
w 16ce, str. 119. 21 cnt. 

— Toż dla uozniów klasy ezwartój w szko- 
łach początkowych. Wiedeń, nakładem c. k. 
wydawnictwa książek szkolnych, 1873, w 8ce, 
str. 135, treść (I).'' 

— religijno-moralne na drodze postępu ey- 
wiliaacji ohrześoiańskiój , czyli dalaiy ciąg 
uwag 1 myśli zmierzających do udoskeoalenm 
moralnego. Warszawa, 1837, w Sce. 30 kop. 

— się w nabożeństwie, dla dzieci. Nowy 
Sącz, I. Pisz, 1865. 

■^ ob. Itow^wBki S. (1879), Swiderski (nie- 
miee 1880), Trzaskewski 8. (łacińskie 1863). 

ĆwiercfakiawiGz ob. Miarsaławakl. 

ĆWIERCIAKIEWICZOWA tjjcyra. O gospo- 
darstwie domowem. Odczjrt I. mianv w zakła- 
dzie nauk, QZtuk i r^kodzi^ dla kobiet War- -y-ł ĆWIKLIŃSKI - CTCBRÓ iSł Gebethner i Yfo\% 1871, w bce, str. 
M. 15 kop. 

— KaJendans na rok. 1877. Kofęda dla go- 
gpodytk przez autorkę 965 obiadów. Warsza- 
wa, nakŁ autorki, 1877, w 8ee. 1 fl. 10 kr. 

~ Toż na r. 1878, kolęda dla gospodyń 
praes mutork^ 365 obiadów. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, drak. W. Dębskiego, 1877, 
V 8ee, luirt 30 ni., str. 21, kart 4 ni., str. II, 
m i 23 kart ni. Ogłoszeń. 90 ont 

— Toi na rok 1879, kolęda dla gospodyń 
MMs antorkę 365 obiadów, rok czwarty. 
WmtMWBj Gebethner i Wolff, Lwów, Gnbry- 
aowiea i Schmidt, druk. M. Ziemkiewicza i 
W. Noakowskiego, 1878, w 8ce, str. 56 ni., 
27, 1 nL, 206 i 50 ni. 50 kop. 

— Toi na rok przestępny 1880, kolęda dla 

eoi^odyń praiez autorkę 365 obiadów, rok 

V. Waniawa, Gebethner i Wolff, druk. M. 

iMt^aewleza i W. Noakowskiego (1879), 

w te, *N 72 ni., 135 i 76 ni. 50 kop. 

— liaaki' robienia kwiatów bez pomocy 
vśm§j Łifllii, % 239 rycinami. Warszawa i Kra- 
ków, aakł. autorki 365 obiadów, Gebethner 
i WdĘ druk. J. Noskowskiego, 1879, w 8ce, 
ffr. 138. 1 rubel. 

« 

-- 365 obiadów za 5 złotych, przez antor- 
łp Jedynych praktyeznyoh przepisów z do- 
daUdem 120 obiadów postnych bez ryb. Wy- 
danie óBoie poprawione i powiększone. War- 
1871, w 8ee, str. LXI i 312. 75 kop. — Toi, wydanie 9 poprawne i znacznie po- 
lidbnone. Warszawa, 1873, w 12, str. XLiy, 
soi 1 mb. 

— Td, tamże, Gebethner i Wolff, 1877, 
V 16ee, str. 342. 1 rs. 

— Toź, wydanie dwunaste poprawione i 
MMunone. Warszawa, nakł. autorki, Ge- 
leter i Wolff, druk. M Ziemkiewicza i W. 
Sodunrsktego, 1880, w 8ce, str. 384 i XV. 
li^bcL 

-"Pondoik pors^ku i róftnych nowoAci 
p w fsiif i eKych prMz autoikę 365 obhidów i 
jedtyaieh praktycznych przepisów. (Odbitka 
z kulaiduza na rok 1876. Warszawa, Gebe- 
thar i WoUF, 1876^ w 8oe, str. 280. 50 kop. 

— Jedyne praktyczne przepisy wszelkich 
Uttwów spiiamianych oraz pieczenia ciast. 
Wydanie asóete, przejrzane i pomnoAone. 
lirasawn, 187J, w 8oe, str. Y i 179. 60 kop. 

— TaŁ. Wydanie siódme poprawione i zna* 
cnie MWieuzone. Warszawa, Gebe^ner i 
Ihm, 187ą w 12oe» str. IV, 216. 76 kop. 

^ Toi. Wydanie óstne poprawione i po- 
Yi^tBone. Warszawa, Gebethner i Wołff, 
ISą w 8ce, str. VI, 942. 5 złp. 

-*> Toi. Wydanie dziewif te poprawione i 

MmifjkMum9. Warszawa, nakł. autorki, Ge- 

MkMT I WoH; Lwów, Gnbrynowiez i Schmidt, 

dnik« YTl Dębskiego, 1879, w 6oe m^ij. str. 

VI, 1 aL i H7. Opr, M to>p. « złp. ĆWIiCŁIŃMI Henryk. Ży«ie dncLowe. Pismo 
spirytystyczne. Rok 1. 1875. Lwów, ulica Ły- 
czakowska, wydawea i odpowiedzialny Reda- 
ktor...... w 8ce, str. 16. Nr. 1. 

ĆWilCUASKI Ludwik tfr. Chronica Polono- 

ram. Kronika polska, wydał (Odbitka z Ul 

tomu dzieła Monumenta Poloniae historica, 
str. 578 — 666.) Lwów, druk. Zakładu im. Os- 
solińskich, 1878, w 4ce, str. 80. 

— Qnaestiottes de tempore quo Thncydi- 
des priorem historiae suae partem compoeiiO' 
rit. Dissertatio inauguralis quam consensn et 
auetoritate ailiplissimi phitosophorum ordinis 
in ahna litterarum Uniyersitate Friderica Gui- 
lelma ad summos in Philosophia honores rite 
capessendos die 22 M. Decembris a. 1873. 
H. L. Q. 8. publice defendet anctor. Gnesnen- 
sis. Adversariornm partes suscipient: U. Tied- 
ke Dr. Philos., L. Milewski Cand. Phiios., G. 
KaszHAski, Stud. Jur. et Gam. Gnesnae, ty- 
pie expreBsit J. B. I^oge, w 8ce, 2 kart. ni., 
str. 66 i 1 kart. niel. i mar. 

^ Ueber die fintstehuncsweiae des zweiten 
Theiles der Thukydideischen Geschichte. (Od- 
bitka z Hermes Zeitschrift fUr classische Phi- 
lologie, XII.) Berlin, 1877, w 8co, str. 23—87. 

— Uniwersytet a Nauka. Mowa wygłoszo- 
na przy rozpoczęciu roku szkolnie 1877/8 
w sali Uniwersytetu lwowskiego dnia 1 Faid. 

1877 roku, przez Prof. Dra we Lwowie. 

Przedruk z „Przewodnika naukowego i lite- 
rackiego'', z drukami Wł. Łozińskiego, 1877, 
w 8ce, str. 31. 

CYBICH0W8KI Bronisław. Quae Socratisdo 
dils et daemonis fuerint opiniones, et qnae 
Xenophonti PlaŁonioue in iis tradendis ndes 
adjungenda sit, explicatur. YratislHYiuo, Ma- 
ruBchke et Berendt, 1871, w 8ce, str. 29. 8 sgr. 

Cybulska P. ob. Brosfcer St. (Pamiętniki). 

Cybulski H. ob. Oełectus (1878). 

CYBUUSKI J. Do moich bratej Kusyniw, 
podpisany Kawecki Iwan kowal z Towmaeza. 
(Lwów, 1848) w 4ce. 

— Perwfstiky mołodjrm synam Hałycza. 
Lwów, z druk. naród. im. Ossolińskich, 1848, 
w 8ce, str. 8. 

CYBULSKI Józef. Zbiór piosnek teatralnych, 
ofiarowtiny 'protektorom i lubownikom sztuki 
itd., na pammtkę zgonu śp. Stan. Moniuszki* 
Kraków, naldadem autora, w druk. Komee* 
kiego, 1879, w 8ce, str. 32. 20 ent. 

— Zbiór 40ta piosnek teatralnych, wydany 

przez art dram., zeszyt 1. Warszawa, G. 

Centnersawer, drak. J. Groldmana, 1878, w 8ce 
małój, str. 89 i 1 ni. 10 kop. 

— Zbiór 45eia piosnek teatralnych, zeszyt 
IL Warszawa, druk. J. Tomaszewskiego, 1878| 
w 8ce małój, str. 39 i 1 ni. 10 kop. 

CYBULSKI Wincenty. Bejestra ekonomiczne, 
BiesBów, Pellari 1 871, w 4oe. (Odbito 600 egz.) 

OYCEKO m TfflHAs. Laeiłns sive de amiei- 
tiA diidogni, ołtfsinB gtanishw BoWeeki. Sze* 12^ CYFEOWICŻ - CYRILLfi m^^m^^i^m ^ J '-*- ♦•L •SÓW, DAkł. i czcionkami J. A. Pelara, 1880, 
w 8ce, 8tr. 77. 

— Listów Ksi^g ośmioro przełoiył E. 

Bykaczewski. Poznań, nakładem Biblioteki 
Rórnickiój, drukiem J. I. Rraszewakiego, (Dr. 
W. Łebiński), 1873, w 8ce. Tom I. Btr. XXVn 
733. Tom II. str. 716. (Spis listów chronol. 
kartek 10.) Tom po 1 tal. 20 sgr. 

— Mowa za Aułem Licinjuszem Arcbja- 

szem poetf, przełożona przez J. Andrzejew- 
skiego. Poznań, druk. N. Kamieńskiego i 
Spółki, 1806, w 8ce, str. 30. 

— Mowy przełożone przez £. Rykaczew- 
skiego. Nakładem Biblioteki Kómickićj. Tom 
I., II. i m. Paryż, druk. L. Martineta, 1870/1, 
w 8ce. Tom I, str. 578; Tom II, str. 586; 
Tom Ul, str. 602. 4 rb. 20 kop.; cena I. To- 
mu 2 rub. 40 kop.; za 3 Tomy 6 tai, 

— Dzieła. T. VI. Pisma krasomówcze i po- 
lityczne Bozmowa o Mówcy. Brutus czyli 

o sławnych Mówcach. Mówca Brutusowi po- 
ówiccony o doskonałych mówcach. O Rzeczy- 

Sospolitój. O prawach. Przełożone przez £. 
i^kaczewskiego. Poznań, nakładem Bibliote- 
ki Kórnickiej, drukiem J. I. Kraszewskiego 
(Dr. W. Łebiński) w Poznaniu, 1873, w 8ce. 
O Mówcy str. XVI, 251. Brutus czyli o sła- 
wnych Mówcach str. V, 105. Mówca Bnituso- 
wi poświęcony str. VI, 72. O doskonałych 
mówcach' str. 10. O Rzeczypospolitej str. aV, 
123. O prawach str. VIII, 85. 2 rub. 40 kop. 

— Dzieła. Tom VII. Pisma filozoficzne. 
Część I. Badania akademiczne. O najwyższym 
stopniu dobrego i złego. Rozmowy Tusku- 
lańskie. O naturze Bogów. Przełożył E. Ry- 
kaczewski. Poznań, nakładem Biblioteki Kór- 
nickiej, w 8ce, str. XI i 630. 6 marek. 

— Dzieła. Tom Vm (i ostatni). Pisma filo- 
zoficzne. Część II. O wróżenia. O przeznacze- 
niu. O starości. O przyjaźni. O powinnościach. 
O wynalezieniu retorycznćm. Przeło^ł £. 
Bykaczewski. Poznań, nakł. Biblioteki Kór- 
nickićj, drak. J. I. Kraszewskiego (dr. W. 
Łebiński), 1879, w 8ce, str. XI i 573. 8 mk. 

— De partitione oratoria dialogns. M. T. 
Cycerona, o podziałach krasomowstwa, roz- 
mowa wytłumaczona przez X. Józefa Borey- 
kf. Soo. Jesn. Poloeiae, typis CoUegii Soc. 
Jesn, anno 1806, w 12ce, str. 171, z cztere- 
ma tablicami analizy trzech części traktatu, 
bez dedykacyi, przemowy i mów na końcu. 

— O rzeczy pospolitej (de re publica) z ła 
cińskieęo przełożył i uwagami opatrzył Hen- 
ryk Sadowski. Warszawa, w druk. i lit. Ch. 
Keltera ul. Tłomackie Nr. 570 (6), 1873, w 8ce, 
8 kartki nlb., str. XXXVI, 160 i i karta nL — Sen Scypiona (Somnium Scipionis) z ła- 
rzymskiej ozupebił Henryk 

w»r8z. Iniiw. Warszawą. Gebethner i Wolff, 

ISllf w 80^1 str. 72. 87% kop* CYFROWIGZ Leon Dr. Przemówienie przy 
złożeniu do grobu zwłok śp. Ludwika Greor- 
geona, właścicieU pensyonatn wychowswczo- 
naukowego i radcy Towarzystwa dobroczyn- 
ności, zmarłego w Kaltenleutgeben pod Wie- 
dniem dnia 3 Sierpnia 1879 r. miane dnia 6 
sierpnia 1879 r. na cmentarzu krakowskim. 
Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1879, 
w 8ce większej, str. 9. 

— ob. Czas (GazeU 1871 — 79), Strieli- 
chowski Piotr. 

CYGAN Antoni. Zbiór pieśni polskich z melo* 
dyami na dwa i trzy głosy dla niyiku szkol- 
nego i domowego, ułożył nauczyciel przy 

szkole ' normalnćj w Głogówka. Głoc^ówek, 
nakładem wydawcy, Druck von Amold Ku- 
kutsch in Ober-Glogau (1870), w 8ce mi^dj, 
str. Vn (I), 132. 

CYŁOW N. Sbomik rasporiażenii Grafa Mi- 
chaiła Nikołajewicza Murawiewa po usmire- 
nijn polskago miateża w siewiero-zapadnych 
gubemiiach, 1863-64. Wilno, Kirkor, 1866, 
w 4ce, K. 1, str. IV, 383 i 1 k. popr. 

Cyłow N. ob. Miirawiew Mich. (Sbomik 1866). 

CYPCER Józef. Spis ksi^ek po większa 
części wyszłych z obiegu Księgarskiego, któ- 
re s^ do nabycia u przy ulicy Szewskiój 

Nr. 214, lub za pośrednictwem księgarni A. 
Otremby w Krakowie. W całości za złr. 300 
lub pojedynczo według oznaczonych cen. 
Kraków, w druk. L. Paszkowskiego, nakła- 
dem Józefa Cypcera, bez roku (1875), w 8oe, 
str. 8. (Mylnie wydr. 9.) 

(Cyprysiński Antoni). Z powinszowaniem 
imienin Wielmożnemu Antoniemu Cyprysiń- 
skiemu, dziedzicowi dóbr Koziczyna, członko- 
wi redakcyi Biblioteki warszawskiej, d. 13 
Czerwca 1844 r., fol., ark. rozłożony. (Na 
dole: Pracujący przy druku Biblioten W.ar- 
szawskiój.) 

Cyprysiński Winc. ob. Emigracya (1846). 

Cyrkuł ob. Luczka 8ł. 

Cyrkularz. Kommissya województwa Płoc- 
kiego. Płock, 1816—1824, 1829, 1830, 1832— 
1835, w 4ce. 

Cyrkularz zbiorowy lit A. zast^puj^y cyr- 
kularze NN. od 1 do 21 włócznie warszaw- 
skiego Towarzystwa ubezpieczeń od ognia. 
Warszawa, 1874. 

Cyropeiiya ob. Spraważdanie (1877). 

CYRYL Słowianie pod tureckićm i austry- 
jackióm panowaniem. Zarysy i wspomnienia 

z podróży, przez Tłómaozenie z iranooz- 

kiego (przez L. B.). Poznań, nakładem dru- 
kami J. Łeitgebera, 1877, w 8ce małój, str. 
2 ni. i 319. 4 marki 

-• Voyage sentimental dans les pays sla- 

yes, par Dalmatie, Montónćgro. Herzógo- 

yine, Croatie« Serbie, Bułgarie, Gałioie, Bo- 
hemę, Sloyóme. Paris, Palmo, impr. J. le Cle- 
re et Co., 1876, w 12cey str. 311. 

Cyrille ob* Avril (O') It^iuront 
CtEYL - CZACŻKOWŚKf iii Cjrryl Św. ob. Pamiątka (1863), Rattal, 8la- 
fieota J. aB63). 

^fStersi ob. Hotaowski Kansł. (Przyczynek 
1879), Kranneabergar Aad. (Wiadomofc 1877). 

CYTRYNOWSKI ks. Józef. Historya cudowne- 
go obraza N. Maryi P. Piekarskiej w koiciele 
Opolakim. Opole, 1867, w 12ce. 

Cy«i<>zacya ob. Biklioteka (1873), Ou Bais- 
Hifwaiid (Hiatorya 1879). 

CYWlASKI Jan Biskup Delkoneński, Suffra- 
gia Trocki, administrator Dyecezyi Wileń- 
^1) I Kjtwaler. Duchowieństwa i wszystkim 
wienym Chrystusowym BzYmsko-Katoliokiey 
Dyese^i Wileńskióy. (Okólnik z powodu 
teieici X. Jędrzeja Benedykta Rłcnewieza 
Biskupa Wileńskiego w d. 27 Grudnia 1841, 
ty} łat 76.) Wilno, 21 Stycznia 1842 r., fol., 
^kartkL 

CYiniiSKI J. S. Litwinka czyli hymn legio- 
suMw tttewakich, do 6piewu z towarzysze- 
nka tetepiiuDu; muzyka Kar. Knrpińsnego. 
Wmaawi, 1831. 1 rtp. 

enraiMl Miecz. Kilka dni we Włoszech, 

nspńaf (wierszem). En&ów, nakl. autora, 

D.Ł Friedlein, druk. Uniw., 1871, w 8ce, 
Hr. 15. 1 słr. 

enraiSKl Zenoo, Dr. Med. w Wilnie. K o- 
peratiwDcymii leczeniju zaworota wiek. (Roz- 
prawm na stopień Dra Med.) Petersburg, 1872. 

CZACICI Feliks, Podczaszy koron. Rozprawa 
o rozwodach. Krzemieniec, w drukami N. 
GlikdLeberffa ksic«[arza i typografa Królewsko- 
Warszawskiego uniwersytetu i Liceum Wo- 
lyńaldego, 1820, w 8ee, str. 13. (Tak twierdzi 
Sam. Nowoazycki, zad w T. I. str. 229 Biblio- 
grafii sa autora miany Mich. Gzacki.) CZACKI Miohał. Rzecz krótka za Xięga 
OniBf w imieniu bezstronney publicanośid 
pnes jednego z obywateli powiatu Włodzi- 
aankiego, w druk. Krzemienieckiey będ^cey 

rd rzfdem X. A. Osińskiego, 18l7, w 4ce, 
ksrty. 

— Rsees nad pismem. 1817, w 4ce, k. 3, 
ob. Baeca. 

CZACKI Tadeusz. Dzii^o się w Łucku dn. 
20 Paźdi. 1803 (kart 6). 

Dzało aię w Kamieńcu podolskim, d. 8 
Marca 1804, w 4ee. k. 21. (Oliary duchowień- 
stwa K^^bemii W<4yń8ki4j dk szkół.) 

— Mowa JW. taynego konsyl. o poiytkach 
i wydiowania pnbfioanego i domowego, mia- 
is 1806 r. 20 Lipca, w 4oe, k. niel. 8. 

^ Mowa JaAnie Wielmoinego ..... taynego 
Jego Iflipenilorskiey Mości Konsyliarza, Sta- 

a Nowogrodzkiego, lajperatorskiego Wi- 
Bgo Uniwersytetu i Towarzystwa War- 
Bnrakiego Przyjaciół Nauk Członka, Wizy- 
tatora askół w guberniach Wołyńskie, Po- 
MMer i K^owskiey, orderów Oń^ Białego 
i iw. Stanisława Kawalera. Dnia 1 Oktobra 
IBM roku, przy otwaroiu gymnasiiim Wo- łyńskiego w Krzemieńcu miana, b. w. m. i r., 
^9l., 8 kart. 

— Prezes komissyi sadowey edukacyyney 

gubemii Wołyńskiey, Podolskiey i Kijowskiey. 
bwieszczenie do Ziomków o obowiązkach 
Kommissyi Edukacyine^, 21 Grudnia 1807 
ustanowioney w Krzemieńcu, tudzież o celu 
i poszukiwaniu funduszów edukacyinych. Druk. 
8 Lutego 1808, fol. 

— Najwyższy Ukaz Rz^§cemu Senatowi 
dany 21 Grud. 1807 roku, stanowi Kommissyc 
Edukacyjna : w Litwie, w Wilnie i na Wofy- 
niu, w Krzemieńcu, gdzie w pierwszym jój 
składzie był Prezesem Tadeusz Czacki, Człon- 
kami: Filip Graf Olizar, Wad^aw Boreiko, 
Sobański Michał, Alezander Hrabia Chodkie- 
wicz. Członkami zdania radzącego : Filip Hra- 
bia Plater, Feliz Czacki i Romuald Stecki. 
Pisarzem Franciszek Skarbek Rudzki, Sekre- 
tarzem Józef Kruezkowski, Plenipotentem To- 
masz Dunin Borkowski 

— Odezwa do całego składu NanczYcielów 
i młodzi szkolney w Wołyńskiey, Podolskiey 
i Kiiowskiey gubemiiach o śmierci Hrabiego 
Michała Wandalina Mniszcha. 11 Marca 1806 
roku, fol. 

— (Odezwa) do Nauczycielów i uczniów 

fimnazyium Wołyńskiego (z powodu śmierci 
ózefa Czecha Dyrektora gimnazyium). B. ul 
fol., 4 str. nieliczb. Na końcu jest: Dan w Ży- 
tomierzu dnia 2 Grudnia 1810 r., N. 636. (pod- 
pis: Tadeusz Czacki.) 

— Pytania od Taynego Konsyliarza, Wileń- 
skiego Uniwers^etu i Warszawsiuego Towa- 
rzystwa Przyjaciół Nauk Członka, Jeneralne- 
go Guberni! Wołyńskiój, Kijowskiej i Podol- 
skiej Wizytatora i Ejiwalera Tadeusza Czac- 
kiego; jJ. WW. Powiatowym Marszałkom i 
Chorążym, tudzież sadom Niznym i wszyst- 
kim Właścicielom Dóbr w tychże guberniach, 
do ułatwienia podane. W Brusiłowie, 1805, 
fol., kart 2. 

— ob. Bottalla Paul. (La lettre 1878), Dem- 
kiżski Henryk (KUka 1858), Sołewejozyk E. 
(1879), Szkoła (1860), Ziemba T. (1872). 

CZACKI Włodzimierz. Le bref de N. S. Fó- 
re le papę an dooteur Trayaglini et la lettre 
de Mgr. Czacki. Angers, Briand et Heryó. 
Paris, Palmo, Druk Tandron et Dalouz w An- 
gers, 1878, w 8ce, str. 16. 25 c. 

Czacki Władimir. Monseigneur, archey§que 
de Salamine, nonoe apostolTque k Paris. Pa- 
ris, lib. Gaume et Cie, Corbeil, imp. Cr^tś, 
1880, w 8ce, str. 32. 

CZACZK0W8KI Ant. Zdania ze wszystkich 
gałęzi prawa i umiejętności politycznych, któ- 
rych itd. bronió podejmuje się. Kraków, druk. 
IJniw., Ib64, w 8ce, str. 6. 

CZACZKOWSKI J. (Rusin). Yersuch der Ye- 
reinigung der Wissenschaften. Wien, 1863,. 
w 8ce. 

Czaoskowefcl Mzef ob. Sprawozdanie (1879). 

17 iió ĆŹAJEWlCŻ - CŻAPŚtó ^ »'.t .ur»aa CZAJEWICZ Hitory FłHp. O tiamoe thuzcso- 
w^l i jój znaczenin fizyologicznem ze szcze- 
irómyiD względem na rolę ibiszczów w zmia- 
nie muteryi. Kozprawa napisana w celu uzy- 
skania stopnia Dra Med. na wydz. lek. Szko- 
ŁGł. War., przez Warszawa, w dmk. 
E. Pols., 1867, w 8ce, k. 3, str. II, 124, 1 
tabl. i n Tbeses. 1 mb. 20 kop. 

— Rys historyczny szpitala św. Rocha 
w Warszawie, skreślił Dr. Med..... lek. ordyn. 
(Odbitka z T. II .Historyi szpitali w Król 
rols.**) Warszawa, w druk. Gaz. pobk., 1872, 
w 8ce, str. 77. 

CZAJKOWSKI Józef. Ans der Chronik des 
PP. Bochniaer Staatsgjinnasiams, verzeiehnet 
Yom prov. Gjrmnasial-Direktor ..... Str. 8—10. 
(Obftcz Progranun des k. k. Staatsgrymnasiums 
veneiehnet yom proy. Gymnassial Dir.) 

— DIe heidnischen Klassiker ais Biłdnngs- 
mittel der jetzigen Gymnasialjugend. (W Progr. 
gim.) Bochnia, 1853. 

CZAJKOWSKI Mrebal. Ataman, pripoyetka, 
s poijskog preyeo Mita Rakić. Belgrad, druk. 
rz|dowa, 1879, w d2ce, str. 48. 12 cnt. 

— The moslem and the Christian, on the 
adyentures in the East by Sadyk Pascha. 
Translated and reyised with original Notes 
by Colonel Luch-Szyrma. 3 Vol. London, 1855. 
(Przekład Kirdźalego.) 

— Pisma. Tom X. Bułgarya. Lipsk. Brock- 
hauB, 1872, w 8ce, str. ŚOi, (Biblioteka pisa- 
rzy polskich. Tom 64.) 1 tal. 

— Nemolaka. Powieść sławiańska. (Pisma 
T. XL Bib. p. p. T. 65.) Lipsk, Brockhans, 
1873, w 8ce, k. 8, str. 282. 1 taL 

— Termolama, pripoyetka, s poijskog. pre- 
yeo Mita Rakić. Belgrad, W. Walóżić, 1879, 
w d2ce, str. 63. 10 cnt 

— Wemyhora wieszcz Ukraiński. Powieść 
Idstoryczna z r. 1768. Lwów, nakład Wyda- 
wnictwa Mrówki, czcionkami Dra H. Jasiń- 
skiego» 1870, w 16ce, T. L str. 288. T. U. 
fltr. 301 (I), Biblioteka Mrówki T. 21 i 22. 
Seija druga T. 3 i 4. 

— Sawelej. Wmomn. z polsk. powst. z r. 
1881 na czeskie Banos Klima, (z kozackich 
gawęd i pow.) (w Ozaaop. Swetoror 1874.) 

— Zaloty Zaporołca {% pow. i gawęd) przeł. 
na czeskie Jan Bonbela. (Obrazy źiyota 1874.) 

^ Żytomierzanie r. 1812, przeł. Efr. a K. 
na czeskie. 

— ob. Bibtietoka (1880), HrtkeMky (1864), 
Ziwota (1874). 

CZAPCZYŃSKI Walenty. Carmen pro die fe- 
stiya primitiarum seennoo absolntarum Illustr. 
ac Rey. D. Tbomae Korycki Canon, eathedr. 
jadids et ezaminat prosynodalis Sandomir. 
Aeologi praepositi in yflla Snclia, per..... M. 
S. T. Canonicum ac examinatorem prosyno* 
dałem Sundóm., deoanum Kopraywnicensem, 
tfWMm In Ł<niiów e<yn86riptaiD, dle i Febr. an 1826, w 4ce, k. niel. 5. (Wiersz polski i 
łaciński, litogr.) 

Czapeczka (Czerwona). Baśnie dla grzecz- 
nych dzieci, z 6 pięknemi rycinami. Lipsk, 
1871. 12 Bgr. 

CZAPLA r. Dr. Wścieklizna u zwierząt i 
sposób, w jaki J^ ograniczyć można, napisał 

lekarz praktykujący w Chełmnie. Torań, 

nakł. i druk. J. Buszczyńskiego, 1877, w 8ee, 
str. 47 i 1 ni. 7% sgr. 

CZAPLA J. ks. Wiadomość o eadownym 
obrazie Matki Boskićj l)olesnćj w Snlisławi- 
cach powiecie Sandomierskim. Z przyhMze- 
niem modłów i pieśni. Wydanie drogie. War- 
szawa, 1870, w 16ce, str. 82. 15 kop. 

CZAPUCKI Dr. Program XIIty Gimnasyjum 
inowrocławskiego (Studyjum kry tyczno - ety- 
czne o Konradzie Wallenrodzie Adama Mic- 
kiewicza). 

CZAPLICKI Władysław. Cema kniha, 1863-- 
1868. S. pokraóoyanimpodnazwem: IfoakoT- 
ske hospodarstwie na LitwS 1863 — 69. FH- 
loiil P. J. S. Praga, Steinhanser, 1870, w 8oe. 

— Czarna księga 1863 — 1868, przez auto* 
ra „Powieści o Horoianie", wyd. drugie. Po- 
znań, nakł. F. Chocieszyńskiego, J. K. Żu- 
pauski, druk. Handkego i Chocieszyńskiego, 
1878, w 8ce, str. 1 ni, 327 i 3 nt. 3 marki. 

— List otwarty do prof. Gradowskiego, 
1877. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 
1877, w 8ce, str. 16. 28 cnt. 

^ Miłość tatarki przeŁ Ed. Jelinek na czes. 
(Ylastenechy Kalendńr na r. 1874.) 

— Obraz Syberyi, przez .... autora „Czamćj 
księgi"*. Kraków, druk. W. Kircfamajera, na- 
Uad J. Wildta, 1871, w 8ce, k. niel. 4. sir. 
205. 1 złr. 20 cnt. 

— Pamiętniki autora „Czaruj księgi*. T. L 
Kraków, nakład Marc. Lumilskiego, 1871, 
w 8ce, str. XII, 407 i m. 2 zir. 00 cnt. 

— Rześ w Horożanie i Pamiętnik więśnia 
stanu, dwa dzieła w jednym tomie przez ..... 
Wydanie drugie. Kraków^ nakład Maroelągo 
Lumilskiego, drak. W. Korneckiego, 1872, 
w 8ce, k. 2, str. 297 i II. 

Csapłliiaki ob. Bleak (1876). 

CZAPSKI Hułten Cmerfc. Cntalogue d« la 
CoUection des mśdailles et MomaIm polo- 

naises da Oomte T. 2. 9t, F6tersbai«, eb^a 

Carl Rieher Commiseioanaire de la Biraofii*- 
qne Impćriale pabligue. Paria, dhes J. Baar, « 
imprimerie derAcadłmie Imp. des adeMaa 
de St. Pśtersbourg, . 1871 — 72, w tee, T. I» 
kart 2, str. 406 i tablica. T. Ii, w 4ee, str. 
XyU, 400, tabl. XXU. 

— Udielnyja, tnelikokniaźeekija i canUja 
diengi ddewnei Rusi. Sobran^a Grafiu n* 
tersburg, typ. jttp. dtad. nauk. 187T, w 8oOy 

» TV} IM 1 fftr. i t tih. OUPSKI ^ CZiEHOWttI 181 •ZAMKI LnptU. PneteoMoto aim mot- 
JatwsUeiro. Sooifes, w dnikanii w4owy Sa- 
(taki et Gonp, 18S2, w 8ee, itr. 3. 

CSCAFSKI Mama Hittoira powsze^oa ko- 
nia. Tom Ir- ni. Poznań, nakładem ksic- 
gami J. K. Zapańskiego, drukiem J. I. Kra- 
MffwiAdeffo (Dr. W. Łeblński w Posnanin), 
1S74, w 8ee. T. I. atr. III, 480. T. H. 2 kart 
iśeGeib., ttr. 586, i 1 fotografia konia pol- 

ikiago. T. ni. 2 kartki nlb., atr. 263, z 1 fo- 

tognfią. 18 złr. 

^ Atlas do hitttoiyi powazeobnój konia, 
pEaBd8iawiaJa<7 w LSlKY tablicach typy ko- 
ni roamakydb krajów i wsiystklego, co od 
n%pdawBi€»paanreh assaadw tego pnedmiotu do- 
tytMjj osdobiony portretem M. Czapskiego. 
Pbcnań, Zapańaki, 1876. 

— ITieco o przyrodzie pszczc^, przy spo- 
■obnośd iwiezo wy^^j * dmkn „Anatomii 

pszczoły* Girdwojna, napisał Poznań, na- 

kHAem ksiegarai Jana Konstantego Żnpsń- 
iklaco, woionkaBii N. Kamieńskieg<o i Spół- 
ki V Pomizaiii, 1875, w 8ee, str. 25. (Odbit- 
ka z Zieauai^a.) 

GZifMf Marcin. O szkodach wynikaj^ch 

B aJemadoiBoAei obowi^ków stanu i religii, 

iBihiai. w daialei: Zbior niektórych kazań 

w OBSiiewielkiego Jobileaszn 1826 Tokn itd. 

Wib», w druk. dyeeezyalnój, w 8ce. 

eBn«aaf«aM K. ob. Stralt 6. K. (O mate- 
tyiyb^ 1880). 

eZAMOWSKI filtr. Kród^i wykład jeogra- 
fi pofwaaediaój , dla nś]^ka ncz§cych się. 
Wydane draeM^^ poprawione i powiększo- 
ne. Warszawa, nakt. i druk. S. Orgelbranda 
ipadw, 1873, w 8oe, str. XXyiII, 418. 60 kop. 

— Toi. Wydanie 11 poprawione i pomno- 
isae. if^aiwawa, S. Orgelbrsada synowie, 
MS, w 8oe, str. 280 i XIV. 60 kop. 

— T0i. Wydanie 12. Warszawa, S. Orgel- 
Wnd, 1880, w 8cs, str. 279 i XXI. 60 kop. 

, ZUMLlUW Wł. Kolejki żelazne przenośne, 
ick zaaczanie i zastosowanie w gospodarstwie 
wi^ikiem. Warszawa, redakcya „Iniynieryi 
i badownictwa'*, 1880, w 16ce, str. 23. 20 kop. 

CZMKCKI. Der rOmische Senat. Eine an- 
tigmriflAe 8k]zze. Posen, 1849, w 4ce. 15 sgr. 

eZ4AN£0Ki £dw. Piedń w dzień ingressu 
J. W. SfMsaepana Hołowesyca arcybiskupa 
warazawskiego do katedry metrop. Warsz. 
1 11 lfa}a 1820, w 8ce. 

Caarnecki iaa ob. Haeckel Ern. Henryk (Dzie- 
je 1871). 

eZARNIECKI K. Łsdaia. Herbarz Polski po- 
diąg I9iesieckiego treściwie ułożony i wvpisa- 
wi z późniejszych autorów, z akt Grodzkich 
PtaM^kakisn, z ksiąg i akt kościelnych, oraa 
z dskmnentów fiunilijnych powiększony i wy- 
dn^ przez ..... Gniezno, drukiem J. B. Łan- 
ÓĘęo^ 1872—1874, w 8ce, I. wstęp str. XXXy. 
nmy I. od 1-— 222, na okładce napis: kar- 
ta i|j^ti^va % ozdobna winiet|, ^'ak r<^wnie4 mednowa dołt<»oii% aostanfte do 84j csęśei, 
7 m. 20 k<^. 

CZARNKÓW Joaaatf . Chronicoa Polonomn. 
Jana z Czarnkowa kronika polska. Opracował 
Jan Szlachowski. (Odbitka z Bielowskiego : 
Monumenta Tom II.) Lwów, druk. Ossołińs., 
1872, w 8ce, k. 1, str. 156 i 1 przerys. (Od* 
bito kuka egzemplarzy.) 

Ciarnsksra ob. Hankiswioa Wlodi. (Wyciecz- 
ka 1879), Turfcawski M. A. (Wspomnienia 1880). 

Ciamoksisinlk. Hokus-Pokus, czyli Nauka 
odiu-ycia tąlemnlc wedłue sławnych sztuk- 
mistrzów, jako to: Bosko, Sobwanenfeld , 
Twardowski, Faust, Theopłurastus Paracelsus, 
Dóbler, Filadelfia i wielu innych. Wydanie 
trzecie. Bochnia, nskład. i druk. W. Pisza^ 
1672, w 8ce, str. XVI i 180. 25 kop. 

— Toż tf^emnic naiaabawniejszych sztuk 
czarodziejskich, oraz innTch pięknych i da- 
kawych wiadomości, według sławnych sztuk- 
mistrzów, lako to: Bosko, SchwanoillBMy 
Twardowski, Faust, Theophratus, Paracelsus, 
Dóbler FUadelfia i innych. Wydanie czwarte. 
Bochnia, nakładem i drukiem W. Pisza, 1875, 
w 16ce, str. XVI i 180. 

C2AR1I0ŁUSKI i|{saoy. Kazanie nodczas po- 
grzebu J. W. Imci Xiedza Józefa do Kiera 
Kierskiego proboszcza Katedralnego Przemys- 
kiego, Officyała Dyecezyi Przemyślkiśj, w ko- 

ścide kataaralnym Ptzemyślkim przez 

Kaznodzieię Ordynaryusza katedralnego, dnia 
17 Stycznia 1805 roau miane. I mimo woli 
autora przez X. J. C. P. R. jednego z ży- 
czliwych jemu, dla pożytku innych do druku 
dane. Bez wymienienia miejsca druku i roku, 
w 8ce, str. 29. 

CZARNOWSKA z Mireokieh (Szallga Marya). 
Wyklęte dusze, powieść Jerzego Horwata. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1879 
(1878), w 16c6, str. 185. 60 kop. 

— Dwór i dworek, powieśó Jerzego Hor- 
wata. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1878, w 8ce, str. 185. 50 kop. 

— Nataąjela, powieść Jerzego Horwata, 
trzy tomy w lym. Warszawa, J. Kaufman, 
1878, w 8ce, str. 306. 90 kop. 

— Bez opieki, szkic powieściowy, napisa- 
ła Marya Szeliga. Warszawa, Wł. BanardEi, 
druk. K. Kowalewskiego, 1880, w 8ce mslćj, 
str. 215. 75 kop. 

CZARNOWSKI Alazandar. Studyum o Ży- 
dach. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk, J. 
Bergera, 1880, w 16ce, str. 77. 30 kop. 

— Wychowanie publiczne na podstawach 
ekonomii polityczno). Warszawa, u Gebetłme- 
ra i Wolfib, 187^ w 12ce, str. 83. 25 kop. 

— Toż. Część Hga. Warszawa, nakł. auto- 
ra, 1876, w 8ce, str. 95. 50 cnt. 

-^ Toż. Warszawa, 1877, w 8ce, str. 162. 
75 cent. 

CZARNOWSKI Stanisław. Katalog nowych 
książek, put, map^ atlasów, rycin itd. Bok 182 CZARNOWSKI - CZARtOBTSKI I^V. Wydawea i redaktor odpowiedsialny 
S. Czamoweki w Warszawie. Wychodsi rar. 
na miesife od 1B75 r. Cena prennmeracyjna 
s przesyłka 1 rob. 80 kop. 

— Katalog księgami nakł. i komisowej S. 
Czarnowskiego i 8p. Nr. 2. Warszawa, drak. 
A. Pajewskiego, 1873, w 8ce, k. 2. 

— Warszawski rocznik literacki, poświęco- 
ny literaturze, oświacie, bibliografii i księgar- 
stwu. Rok I. 1871, Redaktor Hag. ^r. i 

Ad. Warszawa, iiakład S. Czarnowskiego i 
Sp., 1872, w 8ce, k. 8, str. 180 i I, Ogłosze- 
nia str. XVI i L 5 złp. 

— Toż. Rok II. 1872. Warszawa, drak. Al. 
Pajewskiego, 1873, w 8ce, k. 2, str. 323 i 
XXXn. 5 złp. 

— Toż. Rok m. 1873. Warszawa, nakład* 
S, Czaraowskiego i Sp. ul. Chmielna Nr. 8^ 
drakiem Pajewskiego ul. Niecała, 1874. Do 
okoła tytułu na obwodzie: Spis księgarni. 
Przegląd Literatury 1873. Katalog ksi^ek 
1873, na końcu ogłoszenia, w 8ce, 1 kart. tyt., 
1 treści. Dział I. Literatura str. 100, IL Biblio- 
grafia 54, ni. Oświata 159, lY. Księgarstwo 

20 a). 

— Toż. Rok IV. 1874. Prze^ literatutr, 
katalog książek roczny itd. Warszawa, B. 
Czaroowski, 1875, w 8ce dużój, str. rV, 188, 
79, 19 i Vni z portretem. 1 rs. 

— Rok V. 1875. Warszawa, nakł. wyda- 
wnictwa S. Czarnowskiego, druk. A. Pajew- 
skiego, 1877, w 8ce, str. IV, 284, i 1 portret 
1 złr. 67 cent. 

— Toż. Rok VI. 1876. Kalendarz na rok 

1877, Katalog książek za rok 1876. Warsza- 
wa, nakł. S. Czarnowskiego i Sp. ul. Chmiel- 
na Nr. 8, drak. K. Kowalewskiego, Królewska, 
Nr. 23, 1877, w 8ce, str. 72. 50 kop. 

— Toż. Rok siódmy. Kalendarz na rok 

1878. Katalog dzieł 1877 roku. Warszawa, 
1878, w 8ce, 9 kart nlb. Bibliografia polska, 
1877 r., str. 52. 

— Toż. Rok Vni. Kalendarz na rok 1879. 
Warszawa, drak. K. Kowalewskiego, 1878, 
w 8ce, str. 14 ni., VIII i 60. 30 kop. 

Str. I — Vni : Pogląd ogólny na rach umy- 
słowy w r. 1878, przez r. Cnmielowskiego, 
str. 1 — 60: Bibliografia polska 1878 roku. 

— ob. Chevalier Michał (Wpływ 1871). 

CZARNOWSKI Wika Alexander. Ueber die 
Echinococcen in der Leber. Inaugnral-Disser- 
tation welche zur Erlangung der Doctor-wtlr- 
de in der Medicin und Cliirargie mit Zustim- 
mung der medidnischen FacultSt der Frie- 
drieh-Willielms-Uniwersitat zu Berlin am 24 
,OcU>ł>er 1874 nebst den angefligten Thesen 

óffentlicb yertheidigen wird der Yerfasser 

aus Klein-Glisno in Westpreusen. Berlin, Buch- 
drackerei von Gustaw Schade, Otto Francke, 
w 8ce, str. 29 (II). 

CZARNOWSKI Kawer. (ur. 18 Now. 1848 
w Rakoczynie w Prasach Wschód.) £in Bei- 
trag^ zur Lehre yon den motorischen Centren der GroBshirnrittde. Inaugir. Disser* mit Ge- 
nehmignng der rnedidn. FaenltSt Breriin, 
Drack Oscar Raabe, 1874, w 8ce, str. 32 i k. 1. 

Czartonfscy ob. Janowski ian N. (Książęta 
1873), Królikewskl Lad. (Westchnienie 1840). 

(Czartoryska). Obs^ąues de la priiioetae 
douairi^re Czartoryska. Eztrait du Messager 
du Midi du 30 dócembre 1864. Montpellier, 
impriroerie typographiąue de Gras, 1864, w Sce, 
str. 12. 

Ctartaryska A. i Sapieoków. Institot des 
demoiselles Polonaises a THotel Lambert Pa- 
ris, imprimerie de L. Martinet (1856), w 8ce, 
str. 3. (Podpis: A. Prineesse GzaitoryBka, 
nóe Prineesse Sapieha.) 

(Czartoryska Marya kaięina Wirtembergtka). 
Kazanie miane w Londynie dnia 13 Listopa- 
da 1852. 15 sgr. 

CZARTORYSKI Adam Jerzy. Discours pronon- 
có dans la Salle du Senat lors de la promal- 
gation de la Charte oonstitationnelle, par 8. 

A. le Pce Yice-PrMdent du GouTerae> 

ment j^royisoire le 24 Xbre 1815 tradoit da 
polonais, w Sce, ark. 1. 

— Essai sur la Diplomatie, Hanuscrtt d*ini 
philhelfóne, publik par M. Toulonzan. Paris, 
rirmin Didot fr^res libraires Marsellle, Fefssat 
Htnó et Danonchy impr., 1890, w Sce, str. 
XV, 423. 

Instrukcya dla honorowych szkdł Dozorców 
ustanowionych ukaaem naywyiszym dn. 26 
Sierpnia 1811 roku. W druk. Gmekaberga, 
fol., 2 ark. 

— Lettre auz Polonais. Paris, 26 Aout 1864, 
w Sce. 

•— Lettre du Prinee a Lord Dndl^- 

Stuart Membre de Parlament a l^tweasioo du 
diner donno a Londres par la SocMó des 
amis de la Pologne. Paris, le 24 mars 1854. 
Paris, impr. Maulde et Renou (1854), w Soe, 

Zarazem : Letter of the A. Prinee Paris, 

30 September 1859. (W przedmiocie imierci 
Lorda Dudley-Stnarta, w 4ce, str. 3 litograf, 
autograf.) 

— Mowa księcia miana na posiedzenia 

dorocznem Towarzystwa literacko-historyczne- 
go w dniu 29 listopada 1854 w Paiyiu. Pa- 
ryż, w drukami i litografii PP. Maolde i Re- 
nou, 1854, w Sce, str. 4. 

— Mowa -JO marszałka Sejmu, miana 

na pierwszo) sesyi dnia 26 Czerwca r. 1812 
w Senacie. lifa drugiój stronie: Tegoż mowa 
w Izbie poselskiśj miana dn. 26 Czerwca 1812, 
w 4ce, k. 1. 

— Mowa Xiecia Kuratora Imperatorskiego 
Wileńskiego Uniwersytetu i Szkdł jego wy- 
działu po skończonych w Gymnazium Wo- 
ł^ńskióm popisach publicznych, przy rozda- 
niu medalów uczniom celującym miana w Krze- 
mieńcu d. 80 Czerwca 1818 roku, 8 kart ,tezy. 
(Druk nazajutrz w t^ogr. w Kriemieńcn.) CZAKT0KT8KI *« CZAB 188 *- (Slektdre myiH co do biega rinśby pn- 
Mi e MĆI w emigncyi) Odeswa dd. MontfiBr- 
■efl 14 lipca 1861. Paryż, w drnkarai L. Mar- 
tia0t» nliea Mignon 2 (1861), w 4ce, str. 2nl. 

— Odezwa w pnedmiode zniesienia pań- 
ssc^yzDy na Rusi i na Litwie. (Pocx%tek) 

Hie ma na kuli ziemskiój Październik 

1058 Adam Czartoryski. Paris, impriemerie 
de L. Mardnet, 1858, w 4ce. str. 3. Zarazem : 
Odesva w przedmiocie wyboru nrzędnikdw 
aa fiiHi i na Litwie omz składek na zagłady 
caigncyjne. (Początek) Kochani Rodacy, Ode- 
zwy eofas esęstase z kr^n W Sierpnia 

1859 r. A. Czartoryski. Paryi, w drukarni L. 
Mireinet (1859), w 4ce, str. 2. 

- Portolblio. Paris, 1837, w 8ce. (Wyszło 
tego |»ęć tomów [iege nakładem], mieszczące 
w lobie zbiór dokumentów bistorycznycn i 
dyplomatyeznycb, celntejsze memoryały i de- 
mie miniatrów i ambailsadorów rossyjskich 

aoimiDikowane W. Xięcia Konstantemu pod- 
cua pobjta jego w warszawie. 

— Pmci Towarzystwa historycznego Pol- 
skiflffo do Bady Towarzystwa. Paris, imp. de 
Mniie et Reoon me Rivoli 114, 1853, w 8ce, 
rtr. 11. 

~ Testament polityczny iŃsany w Mont- 

ifemeł], dnia 14 lipca 1861. (Początek) Chcąc 
weześaie ubezpieczyć bieg służby A. 

Czartotyaki. Paryi, w drukami L. Ifartinet 

(1861), w 4Ge, str. 3. 

— Wezwanie do składki na medal dla Lor- 
da D. a Stnarta. Paryż, w drakami i litogr. 
HeBOii i Maulde, 1859, w 8oe, str. 7. 

— Zbiór pism, tycaf oyoh się moralney edu- 
kacji młodzi korpusu kadetów (wyszło w War- 

rie u Gltłoksberga). 1824, w 8ce. (Caarteryaki) Do Xi%żcda JMci Adama Czar- 
tocyskiegOy towarzysza ministra interessów 
ttcnmesnych, kuratora uniwersytetu Wileń- 

*aego, od muz k^wiańskich 14 Lutego r. 

18BI. (Wilno, 1803) w 4ce (wierszem). 

-- Memor^^ał ze Stambułu przesłany księ- 
cia Adamowi Czartoiyskiemu (ze Stambnfe 
23 WizeŻDia 1856). (b. m. dr. i r.) w 8ce, 
str. 4. (v końcu podpisani : L. Surmaoki puł- 
howukj J. Cząikowski, Fr. Hankowski, S. 
(SM^ IC. Przezdziecki, ICłossowski kapitan 
hd, (Przeciw dezorganizacyi w pólkach Ko- 
zaków Snłtańakich). 

— ob. Asaomblte (A V) (1848), Boguaławski 
ŁK. (Do JO. 1803), Dśv4lloponient (1855), 
Firsier Kar. (Epizod 1877), Cfril M. (Souve- 
Mia 1871), Janowski N. (List 1855), Konarski 
Jas (List), Małaehewski 6. (Mowy 1835), Ma- 
Ml (Odpowiedź 1860), Nakwaakr H. (Odwiad- 
«Bie 1836), Prśtaatatfon (1859), Zaleski B. 
(Żywot 1878). 

CZARTORYSKI Jerzy. Przed sejmem. Lwów, 
1M6» w 8ee, str. 16. 20 cnt. 

— Uwagi o polityce polskióf w Austryi, 
Lwów> autor, druk, Budweisera^ 1871, w 8oe, 8tr. 61 1 k. 1. (Odb. 500 egz.) 
60 cent. 

CZARTORYSKI KensUnty ktłąie. Die Oesell- 
schaft der Mnsikfreunde und ibr Konserra- 
torium 1859—67. Riickblick eines gewesenen 
Directions-Mitgłiedes. Wien, Czermak, 1868, 
w 8ce, str. 84. 

— Unserer (tak) Burgtheaters Glilck u. En- 
do. Ein Memento-Mori bei Grclegenbeit d. 100 
jilhri^en Jubil&ums d. Burgtheaters. Yortrag 
gehalten im Yereine der Literaturfrennde am 
24Tebr. 1876. Wien, Mey w komisie, 1876, 
w 8ce w., str. 16. 60 fen. 

Czartoryski Tbeod. ob. Palelaki Stan. (Me- 
moriale 1865). 

.CzarteryskI Witold ob. DuMeeki TeoBemas 
(Śpiew), MlorosliwsU Ud. (Okólnik). 

CZARTORYSKI Władysław. Disconrs pronon- 
có par le Prince ..... k la Sociótó litteraire lii- 
8torique polonaise de Londres le 3 Mai 1868. 
Paris. imp. £. Martinet Rue Mignon 2, w 8ce, 
str. 14. 

— Dom szkoły wyiszój w Paryżu (Bonle- 
vart Montparnasse). (Wiadomość o t^ szkole 
i wezwanie do składki na takow|.) (Na koń- 
cu) Paryż, dnia 8 Listopada 1858 Władyriaw 
Czartoryski. Paryż, w drukami L. Martinet 
(1858), w 4ce, str. 3. 

— Mowa księcia . ... miana na posiedzeniu 
Towarzystwa literacko-hlstoryeznego w Pa- 
ryżu dnia 3 Maja 1863) r. Paryż, w Bibliotece 
polskimi (drukarnia J. Claye), 1863, w 8ce, 
str. 13. 

— Statement of Polish affaira In 1863 — 
1864. London, 1864, fol. 

— ob. Donno! (Allocution 1856), Jedliński 
F. D. (Powinszowanie 1855), Kolążsczka (1874), 
Poklewski Mik. (List 1877). 

Czartoryszczyzaa w obec Emigracyi polskidj 
w Turcyi. Przedstawienie komitetu Emigracyi 
polskiej przybyłćj z Sznmli do Liverpol. Bm- 
xeila, w drukami Dehou, 1851, w 8ce, str. 16. 
(Komitet tworzyli : K. Hłabowski, Fr. Mali- 
nowski, Kowalski, K. Bielański, A. Łopaciń- 
ski, A. Żabicki, T. Wołyński.) 

Czas, Mont de Marsan. Departament Lan- 
des d. 10 Wrzeżnia 1883 r. (ark. 1), w 4ce. 
W ark. 4 (ostatnim) F. O(rzymała) opisał 
zgon Art. Zawiszy. 

— • ob. Pomaokl i Liben Edward. 

Czas nowy. I. Rocznik. Włańciciel i wy- 
dawca Karol Prochaska w Cieszynie, 18y8. 
Wychodzi raz na tydzień. Przedpłata całoro- 
czna 4 złr., z przesyłka pocztowa 4 złr. 80 
cnt. (Nakładca Haase Superintendent) 

— (Gazeta codzienna polit) Kraków, Red. 
Kłobnkowski, nakład administracyi , drak. 
Paszkowskiego, redakcya przy Ulicy Mik(M- 
skićj Nr. 444. 1871 -- 80, fol. Rocznie 20 zfr. 
W r. 1880. Redaktor Ant Kłobnkowski. Kie- 
rujący redakcya 8tan. Kożmiim, Główni Wapół- IM CZABOmAB -^ DWDTYflODNtK piMOwnky: Akki. SsokieiHM, Liidw. DęUo- 
ki, Cyfrowiez, Badowski, J. N. i Kozłewski. 

— ob. DuoMitki F. N. (Odpowiedź 1872), 
Jakiłbowtki Ktl (1966), Kthniaa 8t. (Prognun 
1878), Stojałtwtki .8. (1877). 

CtasoKiar ob. Oiiizkiewlei Jan (1876). SPIS AlfABSTTCZn 

eiMtpiamlw i Oiiał ibiortwyh od najdawniaj- 

azyeli ozaaów. 

(Uzupełnienie). 

Afisz teatralny. Kraków, 1871. Od 21 Paż- 
daittnika do 18 Maja 1877, w 4ee. Eoimian St 

Album muzenm naród, w Rapperswyln, 1876, 

w oOw. 

— mkMlBieiy pohkiśj, pośw. J. I. Kraaaew- 
skiema. Łwćw, 1879, w 8ibe. 

Areblwiim do dziejów literatury i oświaty 
w Polsce. Kraków, 1878, w 8ce. 

AaseeiatiMi (Kterary). 1882, NN. 5. 

Atensam pismo naukowe i literackie, wy- 
chodzi w Warszawie, od r. 1876 — 80, wy- 
dawca W. Spasowics, redaktor J. Trejdosie- 
wicz, w 8ce, rocznie 12 zeszytów. 

Avls diyers. Warszawa, 1782, w 8ce. 

Sabin. Paryż, 1832. Iszy numer wydał Ole- 
sacayński A., aaś 2gi J. 8. K. 

Bard nadwiślański. Warszawa, 1830 — 81. 
Królikowski. 

— oswobodzonej Polski. Tom. 2. T. I. NN. 
9. Tom n. NN. 7. 

Bartnik. Nr. 1. Dodatek do Wiarusa, 1874. 

— postępowy, pismo poświecone pszczół- 
nictwu i ogrodnictwn. Wychoazi we Lwowie 
od r. 1876, rocznie 24 numerów. 

Bayld i prawdy. Warszawa, druk. Piotra 
Zawaidzkiego, 1790, od Czerwca. Oo środę i 
sobotę, rocznie 26 złp. (zapowiedziane), w miej- 
sce tego atoli wydawj^: Uwagi stosowne do 
poprawy obyczajów (w tychże terminach). 

Bibiiotaica najcełnieiszych utworów literatu- 
ry europejskiój, wychodzi w Warszawie od r. 
1874, rocznie 12 zeszytów. 

— rolnicza. Warszawa, wydawca i redaktor 
A. Mieczyński, w 8ce, wychodzi od roku 1871, 
rocznie 12 zeszytów. 

— romansów i powieści. Warszawa, wy- 
dawca i redaktor A. Hiecz^ski, w 8ce, wy- 
chodzi od roku 1872, rocznie 52 num. (Z do- 
datkiem podróży i pamiętników.) 

— umidetności lekarskich. Warszawa, wy- 
dawca W. Szymkiewicz, redaktor dr. H. Łucz- 
kiewicz, w Soe dużój. wychodzi od roku 1867, 
rocznie około 200 arkuszy. 

— umiejętności prawnych. Warszawa, wy- 
dawca i reoaktor M. Godlewski, w 8ce, wy- 
tboi^ od r. 1873, roc^ię H poszew, •«- unią)eżnoAct pnyiodidfląydh. Pod yedak. 
Lndw. Masłowskiego. Krsków, wyohodaila eo 
miesiąc w zeszytach piędoatkuszowyel^ z dod. 
p^Uarkuszowym. 

— warszawska, pismo poświęcone naukom, 
sztukom i przemysłowi, warszawa, wydawca 
J. Berger, redaktor K. Wł. Wójcicki, w roku 
1880 redaktor Dr. Plebański. 

Bicz. Nr. 1 (Kraków, 1862), fol. 

BIssIada literacka, pismo literacko*poUty- 
czne ilustrowane. Warszawa, wrdawca Gra- 
cyan Unger, redaktor ICaleszewski, wycliods! 
od r. 1876, w 4ce, rocznie 62 num. 

BIttszez pismo tygodniowe ilustrowane dl* 
kobiet wychodzi od r. 1865 — 1880, rocznie 
24 num.. z dodaniem wzorów ubiorów i robót 
dasDskicli. Redaktorka IL Ilnicka. 

Chwila apoczynku, dziennik mód. Waraza- 
wa, 1827. Tom I. NN. 9. Bed. Józ. Godebaki 
i Żaba N. 

Ceś (pismo Iramorys^cme). Kraków, od d. 
1 Kwietnia 1871 — 1872, dwa rasy w miesiąc, 
w 4ce. Red. W. Sabowski. 

Ca Bóg dał, wyd. E. M. Bianumi Kg^w, 
1872, w 8ce. 

Czas. 1870 - 80, foUo. 

Czasopisma techniczna. Odpowiedsialny re> 
daktor 1 wydawca Wł. Rozwadowski, nakł. 
Tow. Techn. Krak., w drukami Czasu pod 
zarz%dem Józe& Łakocińskiego, Kraków, lodO, 
w 4ce. (Wychodn Igo kaidego miesiąca.) 

— Towarzystwa aptekarskiego (Miesięcznik'). 
Lwów, od Maja 1871 — 80, w 4ce. Red. W. 
Tępa, póini^j Br. RadstozewidKi 1880. 

— Towarzystwa technicznego we Lwowie, 
wychodzi od r. 1874, rocznie 6 possytów. 

Czelonka (Pismo poświęcone sprawom dru- 
karskim). Lwów, 1872—80, wychodzi dwa 
razy na miesiąc. Red. L. Zubałewicz. 

Czytelnia Chrześciańska. Poznań, 1871. 

Oamskraewa polska 19 wieku. Paryi^ 1845, 
NN. 10. Redaktor Teof. Januszkiewicz. 

Diabllk poznański Nr. 1 — 7. Poanań, 1874 
do 1876. 

Dadatek miesięczny dó Gasety Iwowakiój. 
Lwów, 1872, w 8ce. Kudyński. 

— myśliwski illustrowany (do Gazety Roi- 

Siczój). Warszawa, 1875, w 4ce. Red. Jan 
wiccicki. 

Doniasieala handlowe, przemyriowe i rolni- 
cze. Warszawa, 1836, w 4ce. (Dodatek do 
Gaz. Warsz.) 

Drobnostki. Zbiór starych powieści T. 2. 
Poznań, 1869. 

Owutygtdnik naukowy poświęcony archeolo- 
gii, historyi i lingwis^ce. Kmków, 1878—79, 
w 8ce. Red. Ztemięcki T. 

— poli^czny. Stanisławów, od 18 Stycznia 
1874, fol. Red. Al. Uilerowica, 
i>2iElnnK — ÓAżef a isś ''-•f • -■ ' ' ■ ■'^ ^ — polski, pumo poIityc2uie. Red. Aat. lUu- 
łswBki. Lwów, 1877 — 78, w 8oe, sesz. 12. 

Ozi^anik jannaresny. Wtrszawa, listopad 
1819 (dwa raay w tydzień). 

— nód, wychodził w Krakowie od r. 1873, 
rocsnie 24 nam. Redaktor Sabowski. 

— roporzedseń dla etołecz. kr. miasta Kra- 
kowa. Kraków, 1880, w 4ce. 

~ nnedow^ kościelny dla arehidyeoezyi 
Gmeśołenakiój i Poznańskiój. Poznań, od 30 
Łistop. 1867 ^ 68. 

— urzędowy kościelny. Poznań, 1871 — 72. 

— wansBawaki. Wafiaawa, nakł. rzfdowy, 
redakUH- B&rg, fol, wyeh. od 15 Lipca 1864. 
Rocznie z przesyłka 12 rs. 

~ dla wazyntkich. Redaktor M . Dzikowski. 
Lwów, od r. 187ą (tygodnik) w 4oe. 

Bfa i if i a . Organ Towarzystwa nkończonych 
teefeoSkdw we Lwowie. Rok IV. 1880. Red. 
Lad. Badwińaki. Wielkopolski, pismo miesięczne dla 
Indu i aMzie^, wyd. Jós. Oho^sewski. 
1878, w 4ce^ NN. 3. radomski. Radom, 1876. 

— pod redak(^ ks. Berarda Bulsiewicza. 
Hunów, do r. 187%, w 4ce. 

— loretańaki. Tarnów, 1866, fol.. Ner 1. 

EdM (dziennik). Warszawa, wydawca i re- 
daktor Z. Sarnecki, wychodzi od r. 1877, fol. 

— Pismo poświęcone literaturze, teatrowi 
i sztokom pięknym. Kraków, 1878>-79, w 4ce. 
Wyd. Z. fti^bylski. 

— BHizyczne, pismo wychodzfce dwa razy 
na miesife, poświęcone wyłącznie utworom 
miizyvzttym tak mjowych, jak i zagrani- 
eznych kompozytorów. \^arszawa, wydawca 
i redaktor W. Kruziński, w 4ce, wychodzi 
od T. 1877, rocznie 24 zeszytów. 

— poznańskie. Poznań, 1875 - 76. NN. 7. 
(Dwutygodnik humorystyczny.) 

^ (L*) de la Pologne. TarsoYiep typ. Ban- 
que, od stycznia do poczftku kwietnia 1831. 

— Nowy York (po r. 1872?) wnet ustało. 

Ekaatmisla prze|^l^ tygodiuowy^ekonomi- 
esoT, finansowy i statystyczny. Warszawa, 
l yaaw ca i redaktor A. Nagómy, w 4ce, wy- 
Mb od toku 1878, roeznie 24 zeszytów. 

- tygodnik ekonomiczny, handlowy i spo- 
htmf, wydawcy i właściciele dr. H. €^- 
ii* i J. £. Fraenkel, redaktor Ant Mańkow- 
ikL od r. 1877 -— 80, rocznie 62 num. Lwów, 
refa^a i administracja uL Kościuszki, w 4ce. 

gpjsmsridsi poianaisss I — m. JuiUet ^ 
SipMbre. Biris, 1864. Kapliński Leon. 

baafieiik od gmdniA 1876 (Cieszyn?) wyd. Vr. 1. (Ł#4ir> 16 S^ctnl« 1868) Gazeta anonsowa. Wydawca Wedr vchowski. 
Warszawa, wychodziła od r. 1871, do 7 Czer- 
wca. Red. Cz. Kamieński. 

— gómo-szl^zka. Bytom, od 2 Lipca 1874, 
fol. Red. Franc. Przymczyński. 

— handlowa. Warszawa, wydawca i reda- 
ktor R. Okręt, foL wych. codziennie od r. 1864. 

— kielecka. Kielce, wydawca i redaktor 
St Siennicki, fol., wych. od r. 1870 dwa razy 
na tydzień. 

-— korespondenta warszawskiego i zagrani- 
cznego, w roku 1796 do 1 Sierpnia wyd. X. 
Malinowski Karol, poczym do końca Grudnia 
1796 była przerwa. 

— lekarska, pismo tyąodniowe, poświecone 
wszystkim gałęziom umiejętności lekarskich, 
l^mac|i i weterynaijl Warszawa, wydawca 
i redaktor dr. Cirsztowt. po nim Łuczkiewicz, 
wych. od r. 1866, rocznie 52 num. 

— literacka. Lwów^ od 21 Maja 1871 ~ 72, 
w 4ce. Kapliński L. i Śliwiński. 

— lubelska, pismo rolniczo - przemyi^owe, 
handlowe i literackie. Lublin, wydawca i re- 
daktor L. Zalewski, fot, wycnodzi od r. 1876, 
3 razy na tydzień. 

— nowoiorska. Redaktor Jul. Horain Dyr. 
Tow. zjedn. Polaków w Ameryce, Nr. 1 dn. 
3 Stycznia 1874, fol. 

— obrony krajowój. Landwehr-Zeitung. Po- 
znań, 1874. 

^ płocka, od 1 kwietnia 1871. 

— podkarpacka. Kołomyja, 1876. 

— policyjna warszawska^ Warszawa, wy- 
dawca Oberpolicmajster, redaktor lllatiuszkin, 
fol., wych. od r. 1845. 

— polska, dziennik polityczny. Warszawa, 
wydawca i redaktor £dw. Leo, łoi, wych. 
od r. 1864. 

— polska katolicka. CSiieago, od 16 wrze- 
śnia 1874 ~ 79, (poprzednio p. t Pielgrzym) 
folio. Red. Jan Barzyński. tlae, — polslca Chicago, pismo ludowe dla Po- 
lonii w Ameryce. Red. W. Dynłewiez. Rok 
1 - VI, wych. od 25 Paidz. 1873. Chicago, 
1873 - 78. foUo. 

— przemysłowo-rolnicza (tygodnik z ryci* 
nami). Warszawa, 1872. Red. Ai. Makowiecki. 

— przemyriowo- rzemieślnicza. Warszawa, 
wydawca W. Sommer, redaktor Al. Makowiec- 
ki, w 4oe, wych. od r. 1872, rocznie 52 num. 

-> pszczelnicsa. Kołomyja, 1873, red. T^t 
Tchorzewski. 

— rolnicza, pismo tygodniowe illustrowana 
z dodatkiem Kurjera rolniczego. Warszawa, 
wydawca i redaktor J. Swięcictd, w 4ce, wych. 
od r. 1860, rocznie 52 num. 

^ sadowa warszawska. Warszawa, wydaw« 
ca r. Flam, redaktor W. Prokopowioz, folio, 
wTob. od r. 1872, rooraie 69 num. lAi 6Ł0S — KtJiUlStt — świąteczna. Lwów, od 2 Pażdz. 1876, 
folio. Bea. Jós. Fiyling. 

— warszawska, dzieimik polityczny. War- 
szawa, wydawca Łesznowski, redaktor Koe 
niff, fol., wych. od roku 1774. 9 rs. rocznie. 
W roka 1796 wydawał j§ Włodek Szamb. 
Od dnia 16 Lipca 1796 ponownie Lesznownki. 

-* wielkopolska. Poznań, od 27 Marca 1872, 
fol. Red. E. Michałek. 

Głos Polski (dwutygodnik). Ziłrich, od 5 
Maja 1872, fol. J. Kosobadzki. 

— wolny, wychodził co 15 dni. Lwów, 
1874, fol., własność J. Śliwińskiego i Jaku- 
bowskiego. 

Goniąc. Lwów, od września 1875. 

— krakowski. Kraków, 1877, w 4ce, NN .6, 
wyd. A. Kostecki. 

— stanii^wowski (dwa razy do tygodnia). 
1873, fol. Ked. Aleks. Tomaski. 

. — teatralny, pismo illustrowane. Warszawa, 

1876, w 4ce, wyd. Józ. Naimski. 

— wielkopolski. Poznań, r. 1877 — 80, w 4ce. 
Bed. J. N. Białoszyński. 

Goplana (rocznik). Wyd. Lech Nowakowski. 
Poznań, 1870. 

— (zlHór poezyi). Berlin, 1866. 

Gospodarz. Pismo rolnicze (tygodnik), od 
1 Października 1871. Toruń, Red. £dw. Do- 
nimirski. 

^— (tygodnik). Toruń, 1873 — 79. Bocznie 
80 kr. 

— wiejski, rok I i II. Bed. St. Stojałowski. 
Lwów, 1879 — 80, w 4ce (dwutygodnik). 

Gospodyni wiejska, pismo ilustrowane dla 
kobiet, poświęcone gospodarstwu domowemu. 
Redaktor Józef Lipiński, wychodzi od roku 

1877. Warszawa, w 4ce. 

Gromada, pismo ludowe. Lwów, 1873 — 74, 
w 4ce. (Dwutygodnik dodawany do Dzwon- 
ka.) Bed. Stan. Jnstian. 

Gwiazda, wyd. od Stycznia 1876. Poznań. 

Harap, tygodnik humorystyczny ilustrowa- 
ny. Kraków, 1876—78, w ice, rocznie 62 num., 
wydawcy &az. Bartoszewicz i Mich. Wołowski. 

Hasło I dziennik społeczno - ekonomiczny. 
Stanisławów, 1875 — 76, fol. Red. Alojzy Mi- 
lerowicz. 

Inżyniorja i Budownictwo cywilne, przemy- 
i^owe i rolnicze. Pismo półmieeieczne ilustro- 
wane. Warszawa, 1879, w 4ce. Bedak. Stan. 
Grzywiński. 

Izraolita, pismo poświecone przyjaciołom 
postępu (dwutygodnik). Kraków, oa U Lut. 
1870, w 4ce, NN, 6. Red. Max. Fiower. 

— organ poświęcony sprawom religii i o- 
światy. Warszawa, wydawca i redaktor S. H. 
Peltjm, w 4ce. wychodzi od r. 1866, rocznie 
53 num. 

iutrzoflka (tygodnik). Kołomyja, 1870, w 4ce, 
lurtał w Marca 1871. Kal.Sianin, gazeta miasta Kalisza i jego 
okolic. Kalisz, wYdawca W. Hindemit, reda- 
ktor T. Bsse, fof.^ wychodzi od roku 1870, 
dwa razy na tydzień. 

Katalog nowych książek, nut, map, atlasów, 
rycin itp. Warszawa, redaktor i wydawca S. 
Czarnowski, w 8ce, rocznie 12 nnm. 

Katolik dyecezyi chełmińskii^j. Od 1 Kwie- 
tnia 1869 — 79, redaktorowie Chociszewski i 
Miarka. 

Kłosy, czasopismo ilustrowane tygodniowe, 
poświęcone literaturze, nauce i sztuce. War- 
szawa, wydaw. Lewental, redak. Pietkiewicz. 

Kolos. Warszawa, 1871. M. Dzikowski, w 8ce 
(jeden zeszyt p. t. Ostroga). 

— tygodnik humorystyczno-satyryczno ilu- 
strowany. Warszawa, wydawcy Pajewski i 
Szulc, redaktor J. M. Kamiński, 1871 — 80. 
folio. 

Kometa, tygodnik jodo-bromowy, wydawa- 
ny przez Gniewosza. Iwonicz, 1873, foL NN. 
około 10 (litogr.). 

Koreopondoiłt płocki Płock, wydawca Z. 
Rościszewski, redaktor J. Dunkel, wychodzi 
dwa razy na tydzień. Wydawany od r. 1876, 
folio. 

— rolniczy, handlowy i przemysłowy. War- 
szawa, wydawca Łesznowski, redaktor Koe- 
nig, w 4ce, wychodzi tygodniowo pfzy ga- 
zecie warszawskiej jako dodatek bezpłatny. 

Kórniczanin, wyd. Z. Celichowski. Od 1 lu- 
tego 1875. Kórnik, w 4oe. 

Kosmos, czasopismo polskiego towarzystwa 
przyrodników imienia „Kopernika^. Lwów, 
redaktor Br. Radziszewski, w 8oe, rocznie 12 
zeszytów. 

Kronika codzienna. Lwów, 1876 — 77, folio. 
Redaktor Lib. Zajączkowski. 

— lekarska. Dwut^rgodnik naukowy, po- 
święcony przeg^dowi postępów nauk lekar- 
skich (tylko rocznie lub półrocznie). 

— polska (dalszy ci§g dwuhrgodnlka pol- 
skiego) miesięcznik). Lwów. lo78. od dn. 15 
Maja, w 8ce. Red. Ant. Mańkowski. 

— rodzinna. Warszawa, wyd. i red. A. z Ch. 
fiorkowska, w 4oe, wychodzi od r. 1867, ro- 
cznie M nnm. 

— współczesna. Kraków, wyd. Wład. Cza- 
plicki, 1879, w 4ee, NN. 9, od 1 Czerwca do 
27 Lipca. 

Krynica (czasop. na czas kąpielowy). Kra- 
ków, rok. V. 1877, w 4ce. Red. Zieleniewski. 

Kolega pieśni. Warszawa, 1871, wydawca 
Michaud. 

Kurjer codzienny, drieamk. Warssawa, wy- 
dawca K. Kucz, redaktor Aleksandrowicz, 
foL, wych. od r. 1865 — 80. 

— litewski od 1760 do 1863 poczem p. t 
Oaaety WUeńsłde 1764 i następni snów w r. 
1808 do 22 Czerwca 1804 p. i. Kuryer litewe. -•L*^r ■w' LfiCfl - OOBObSlK I3t ^^M^MnbadMMi «^«»Ji^i^» IbŁ Od 3 tipoft 1804 do końoa r, 1804 
^ Oaseca WOeńaka. 

łnbeUd. Labtin. Po Amierd Liedikego 
redakey^ Wladyi^w Kossakowski, dra- 
Po togo Bgonie Ant Wdowiński, a od 
reasuM 1875 Red. Teof. Gł^bockL 

— lwowski, 1873. 

— Howoforski, caasop. polskie w Ameryce. 
KowT York od 9 gnidnia 1875 — 76, folio. 
Wya. Ależ. Zadębowski. 

-> pocamiy i antrakt. Warszawa, wydawca 
i redaktor F. Fryzę, fol., wychodził od r. 
1877, eodziennie (i w ówięta). 

<- pouiański, od kwwtnia 1871 - 74. Po 
nań, Żrjchlmski. 

— rolniesy (dodatek do Gazety Rolniczej). 
WT^tewea Bajm. Wyszkowski. Wydawany 
w Warasawie od r. 1872, w 4ce. 

— fiwiftoeiny. Warszawa, wydawca i re- 
dsklor iL Łaszczyńskij w 4ce, wychodzi od 
T. 1864 w kaźd^ niedzielę i święto uroczyste. 

— teatełay lwowski. 1870 — 71, w 4ce, od 
d. 4 listopada 1870. Red. Jal. Stańko. . 

— wanzawski, dziennik. Warszawa, wy- 
dawca 6. Grebethner, redaktor Benni, kieru- 

jfcy Waeł. Szymanowski. 

Laoli (tygodnik podwiecony nauce, rozryw- 
ce i nirawom słowiańskim). Poznań, od 1 
Styesnik 1878 — 79, w 4ce. Red. Józef Oho- Biały, pamiętniki patryoty dla dzieci, 
fnea St. Jachowicza i Ig. Chrzanowskiego. 
Wanawwa, 1831. 

Lrtata, zbiór poezyi, T. II. Lipsk, Brock- 
kaos, 1863 — 65. 

Łsśrte, pismo miesięczne poświęcone my- 
ffistwo. Lwów. 

■ącłaiicy. Nr. 1. Waraaawa, 1 Maja 1862, 
w las. 

na, czasopismo tygodniowe dla le- 
, j^baktycznycn. Warsaawa, wyd. dr. J. 
Bo|Q«Ms^ redaktor dr. Benni, w 8ce, wyeho- 
dn oA T. 1871, rocznie 52 num. czasopismo ]K>święoone ogłoszę- 
waaystkioh gałęzi przemysłu, handlu, 
rAodńtit i gospodarstwa. Lwów, wydawca L. 
zSnlewies, 1^, fol. 

WmmęBT (Le) Polonais. Kontynuaeya pisma 
1*8^0 ao k Pologne od 2 Maja do 30 Czer- 
wnlffll. Galicylskiego towarzystwa o- 
Bwiersyt Lwów. 

Wtijf paryzkle. Pismo illnstrowaae dla ko- 
MsŁ M Bnmerów rocznie. 

Redaktor Kar. Miarka 1877. ra, tygodnik humorystyczny illnstrowa- 
t^^ Wianaawa, wydawca i redaktor F. Fryzę, 
Md^ irrobodsi od Stycznia 1871 -^ 1880, ro> 

62 nuau Mttzaum sztuki enropejskiój. Serja II. €ra- 
lerje włoskie. Warszawa, Gliicksberg, 1874, 
w 4c^ 

Ńa diiś, pismo zbiorowe. Kraków, 1872, 
w 8ce. Kirkor A. EL 

NiaAka (czasopismo dla dzieci) w Prusiech 
zachodnich 186... 

Niedziela, tygodnik dla rodzin chrześciań- 
skich. Poznań, red. Apol. Tłoczyński, 1874— 
1876, w 4ce. 

Nieweli (stuletnio)) rok I. Poznań, 1852, w 8ce. 

Niwa (d?nitygodnik) naukowy, literacki i 
artystyczny. Warszawa, wydawca M. Godlew- 
ski, redaktor J. Szenman, w 4ce, wychodzi 
od r. 1872, rocznie 24 zeszytów. 

Neva psionica ex comiUis grodnensibus. Co- 
lon, 1728, w 4ce. 

Nowiny z Moskwy albo wota z traktatów y 
consulty panów radnych ziemi moskiewskiój. 

X004, ^r 4Ce. 

— Świeże albo relaeya pewna z Niemiec 
od Gustawa. 1632, w 4oe. 

— pismo codzienne, poświęcone polityce, 
sprawom społecznym, naukowym i artysty- 
cznym. Warszawa, wydawca i redaktor £. 
Piltz, folio, (wychodzi codziennie nie wyłącza- 
jąc niedziel i świ^t) od.r, 1878, w 4ce. Wr. 
1871) — 80 redaktor A. Świętochowski. 

— pismo przemysłowo handlowe, polityczne 
i społeczne. Lwów, druk. Zwi^,kowa, od 14 
Lutego 1880, w 4ce. Wydawcy Zegota Grzy- 
biński, Alex. Pilarski, redaktor Tad. Borna- 
nowicz. 

— z wychoditwa i krajn. Londyn, od 15 Sty- 
cznia 1872, dwa razy w miesiąc. Red. M. K. 
Wierzbicki. 

Nowsrocznik kaliski. Kalisz, 1875--76, w 8ce. 

Newsści. czasopismo poświęcone ogłosze- 
niom z dziedziny gospodarstwa, handlu i 
przemysłu, rozsyłane oarmo w 5000 epp&em- 
plarzach. Przemyśl, redaktor Jan Skwirzyń- 
skL druk. Jana Gara, Mr. 1 dnia 5 Grudnia 
1879 - 80. 

Newy Czu (tygodnik). Cieszyn, 1879. 

Ognisko domowe, tygodnik. Warszawa, wy- 
dawca Noskowski, redaktor Br. Przyrembel, 
w 4ce, wychodzi od r. 1873, rocznie 52 num. 

Ojniwo, dwutygodnik literacki, naukowy i 
społeczny. Kołomyja, wyd. Henr. Machnicki, 
red. Stan. Tokarski, i877, w 4ce. 

— (tygodnik). Brooklyn (w Ameryce), wyd. 
T. D. Janicki, red. Stan. Artwiński, 1879, 
w 4ce. 

Ogrodnik polski (dwutygodnik), pismo illu- 
strowane. warszawa, redaktor £dm. Janków* 
skL współwydawcy Wład. i Józ. Kaczyńscy 
i Franc. Szanior, 1879 — 80, w 8ce. Zaiazem 
Biblioteka Onodnika polskiego, arkuszami od 
1 Stycznia 1880. 

^ dodatek do Wiarusa 1874, 

18 Ijd OttKlBt/S ^ i^RZfeOŁĄD fnmilm pokucki. StaBisłAwów, J. Bankie- 
wicB, 1870, w 8oe, WBtytaań. 

Opiofcun domowy, piamo tygodniowe,* spra- 
wom wychowania, rzeczom społecznym, natice, 
literaturze i sztuce poświęcone. Warszawa, 
wydawca J. Korzeniewski, redaktor H. Pe- 
rzymski, wych. od r. 1865, rocznie 52 num., 
a dodatkiem 12tu tomów powieści. 

— domowych i pożytecznych zwierz^ pi- 
smo tygod. illnstrowane. Warszawa, red. F. 
Grajnert, 1880, w 4ce. 

— dzieci naszYch. Lwów, 1871 — 72, w 4ce 
małój. Kisielewsii. 

r— polskich dzieci. Lwów, 1870, w 4ce. Ki- 
sielewski. 

— dzieci. Rok X. Lwów, 1873, w 4ce. A. 
Kisielewski. 

Or^dawnik, pismo poświecone sprawom po- 
lityczsmn i społecznym. Od 1 Kwietnia 1871 
do 1874. Poznań, red. Szymański, folio. 

Orzat polski. Kraków (w Ameryce), po ro- 
ku 1872 ustał niebawem. 

Oświata, tygodnik. Poznań, 1876—80, w 4ce. 
Rzepecki. 

Padatee. Tarnów, 1B65, fol. K. Jakubowski. 

Pamiętnik Akademii Umiejętności Wydział 
matematyczno przyrodniczy. 

— Toż. Wydziały filologiczny i historyczno- 
filozoficzny. Kraków, od 1874, w 4ce. 

— kielecki na r. 1870. Kielce, 1871. Liliana. 

— Towarzystwa lekarskiego. Warszawa, 
nakład Towarzystwa lek., redaktor Dr. J. Ro* 
gowicz, w 8ce, wychodzi od r. 1840 ^ 80. 

— towarzystwa nauk ścidych. Paryż, 1876, 
w 4ce. 

Perełka. Almanak. Warszawa, 1851. 

Piast, pismo polityczno-polemiczne, poświe- 
cone sprawie polsko katolickiej. Lwów, rea. 
St. Stojałowski, od 25 Września 1876, do 13 
Grudnia 1877, w 4ce. 

Pialorzym, pismo relignne dla ludu. Rok IL 
m i IV. 1870 --72, w 8ce. Red. ksi§dz Keller. 

— Missouri (w Ameryce), 1872, ustał we 
wrześniu 1874, zmieniony na Gazetę polska 
katolicka w Chicago. 

PaciiadRfa. Kraków, od Pażdz. do Grudnia 
1872, w 4ce, NN. 6. Red. Wal. Tomaszewicz. 

Ptcsta królewiecka. Od 6 Sierpnia 1718 do 
28 Grudnia 1720, w 8ce. Wydawca Cenkier. 

Poddiorąiy. Warszawa, 1831, Nrów 8, w 8ce, 
Nr. 4ty p. t: Szpieg patryota. 

Pomyślność, pismo do wszelkich ogłoszeń 
pośwłfcone przemysłowi. Poznań, od 9 Kwie- 
tnia 1870, w 8ce. Ked. Marc. Kamieński. 

Poradnik gospodarczy (po polsku i po niem.). 
Królewska finto, 1871—72, w 4ce. Kar. Miarka. 

— przemysłowo-rolniczy illnstrowany. Wy- 
dawca Alfr. Szczepański, od r. 1874 w Bara- 
kowie wydawany, w 4ce. Postęp rolnicza, organ przemysłowo-gospo- 
darezy prowincyi szlaflkió}. Bytom, wj^woa 
i redaktor St. Przyniczyński, wydawMiy od 
r. 1877, fol., rocz. 24 num. 

Praktyczny hodowca. Pismo poświ^ne ho- 
dowli zwierząt (dwutygodnik). Brody, 1880. 

Prawda. Londyn, od 24 Września 1873, fol 
Wyd. J. Zborowski (dwutygodnik). 

— Nr. 1 i 2. Kielce,*1862, w 4ce. Nr. 3—7. 
Lwów, 1863, w 8ce. 

~ Tygodnik kultury historycznój dla oświa- 
ty ludu. Katowice, wyd. P. Kamiński, 1874, 
w 4ce. Od r. 1870 wychodził. 

Prawnik, tygodnik. Lwów, J. Ozemoiyński, 
w 4ce, rocznie 52 num. 

Promyeiok, pisemko poświecone młodaieiy. 
Kraków, wydawca H. Tarczyński, 1872, w 4ce, 
NN. 2 (litografów.). 

Promyk (dwutygodnik dla dzieci). Poznań, 
1871. Lwów, 1872, w 8ee. Red. Wł. Bełaa. 

Przegląd archeologiczny. Lwów, NN. B (wy- 
chodził od 20 Kwietnia 1876 co miesifc), ro- 
cznie 12 nnm. 

— ekonomiczny. Tygodnik poświęcony spra- 
wom gospodarczym, handlowym i prsem^nło- 
wym. Lwów, red. Franc. Krzysztofowicz, 1875, 
w 4ce. 

^ etaograficzno-lustorj^czny i literacki, po- 
święcony badaniom Polsu i krajów sfaiodnHdi 
(w trzech Językach poIsk.^niem. i fran). Kra- 
ków; redaktor Duchińcki, 1875, w 4ce, NN 6. 

— katolicki. Warszawa, wyd. i red. ka. 
Sotkiewicz, w 4ce, wychodzi od r. 1862—80. 

— krytyczny, pismo miesięczne. Kraków, 
wydawca Wł. L. Anczyc, reo. W. Zalmsew- 
su, od r. 1874, w 4ce. 

— lekarski, organ Towarzystwa lekarskie- 

go krakowskiego 1 Towarzystwa lekarzy ga- 
cyjskich we Lwowie, wycL w Krakowie od 
r. 1863, rocznie 52 num. 

— leśniczy, czasopifemo miesięczne, od Sty- 
cznia 1876. Poznań, wyd. i red. J. Rłyon, 
w 8oe, rocznie 12 num. 

— mnsynmy. Lwów, redaktor Sad. Sohwan. 
od 20 Stycznio 1877, w 8ee. 

— polski. Kraków, Redaktor H. Zathey, 
1880, w 8ce. (Od Października 1874 do Czer- 
wca 1875, pod tytułem Pirzeglf^ mieaięeiny 
Redaktor J. Skrochowski.) 

— postępu nauk lekarskich we wszystkicli 
jói gałęziach i we wszyatkidii krajach. Wych. 
od r. 1672, rocznie 5 aesiytów. 

■— sfdowy i administracyjny. Lwów, reda- 
ktor Karol Stromenger, od r. 1876, w 4ce. 

— sprawy wschodniej* kwartalnik. Kraków, 
wyd. J. Kominkowski, 1877, w 8ce, Nr. 1. 

— techniczny, pismo mlesięoine, poświę- 
cone sprawom techniki i prsemyałn. Warsia- 
wa, wyd. i red. S. Kossutha w oee, wyob. od 
r. 1874, rocznie 12 zesiytóWt PRZEWODNIK. - SZEWC 189 ^ tygodnimfy śytńM •połeosnego, literatu- 
ij i mak. pM&yeŁ Warasawa, wyd. i red. 
A. WiAKiekiy n>I.» wychodzi od r. 1865, rocznie 
53 nom. i 12 tomików powieści. 

Pfwmnimk bibliograficny. Miesięcznik dla 
wydawców, księęansy antykwarynszów, iako 
tei esytaj^cych' i kapujących książki. Kra- 
ków, redaktor Wład. Wisłocki, od Lipca 1878 
do 1880, w 8ce. 

— gospodarski (miesięcznik). Lwów, od 1 
Stye&iia 1871. Jabłonowski An. 

— otokowy i literacki (dodatek do Gazety 
hrowsklój. WJch. od r. 1873 — 80, rocznie 
12 zeszytów. Redaktor Wł. Łoziński. 

— wiejskL Wydawca Zienkowiee Leon. 

PtrifioakL Wyd. 1^. Danielewski. Toruń, 
od 9 gradnia 1875, foL 

-«^ darni 9 piaoio tygodniowe. Warszawa, 
wyd. i Tod. J. K. Gregorowiez, w 4ce» wych. 
w r. 11861, 52 nom. 

— dsieci i młodzieży. Ghefanno, 1871 — 72. — taśOf pismo dla narodu polskiego w A- 
ntijea Clueagcs 1876 -* 80. Red. J. Wen- 

-> Indn, der Yolksfreond. Olsztynek (od 2 
CkmweĄ 1849 do 80 Miirca 1850 (tygodnik). 
BećAtow Dudek. 

— lado pruski Królówiec, 1863-^74, w 4ce. 

rU f i wla i przemysł (tygodnik populamo- 
vHaikcmy% poświecona rozpowszechnianiu na- 
uk prs3nK>dniezy(m i ich zastosowań do prze- 
my&L. Warsoawa, od r. 1871 — 80, wyd. S. 
Soiderfauid, red. J. Łesman. 

^Zfradaiir (kwartahiik). Lwów, Wajgel i 
Ma^aa Łoandeki, od Kwietnia 1871. 

Pnfszlisśó, organ młodzieży polskićj. Zii- 
iieh, 1873, -w 4ce. 

HysaMa. Lwów, wydawca X. Stojałowski, 
tok VI, 1880, w 4ce, w r. 1875 w 8ce. 

IMipbtr (Der) etn moraL Wochenblat od 
1 Siopda 1761 w Warszawie: Ein Wochen- 
blatt wyd. po 1 kartce co poniedziałek, w do- 
no Jfdneja Berendta, kwartalnie 3 tynfy. 

Jsiw^TiEtBlk (wznowiony). Lwów, od Kwie- 
teial871. Akademii Umiejętności w E rako- 
wie, 1876 — 78, w 8ee. 

— seeay pohskiój .w W. X. Poznańskiem 
i Pmsacb lachodnich, w roku 1870. Poznań, 
IWl. 

— likeradd. Warszawa, 1872. 

— teatro lwowskiego 1860 (w r. 1862 p. t. 
ftaiftka}, w 12ce. Knapczyński. 

Maik (Orfodalk). Pelpłfai, 1870 (ustał w tym 

-* csiliopitno dla aespodarzy wiejskich, 
organ onędowy ą, k. Towarzystwa gospodar- stwa galicyjskiego i Towarzystwa ku pod- 
niesieniu chowu koni. Lwów, w 8ce, wych. 
od r. 1868, rocznie 12 zeszytów. 

Reiporfądzsnia i wiadomości policyi naro- 
dowej. Warszawa, 1863, w 8ce folio. 

— wydziału policyi. Nr. 1. Warszawa, 31 

Sierpniii 1863, w 8ce. 

Rozprawy I sprawozdania z posiedzeń wy- 
działu historyczno -filozoficznego Akademii 

Umiejętności. 

— Toż, matematyczno-przjnrodnlczego. 

— Toż, filologicznego. Kraków, od r. 1874. 

Ruch literacki. Lwów, 1874 — 76, w 4ce. ^ 

— społeczno-ekonomiczny, Poznań, od r. 
1876, w 8oe, wychodzi dwa razy na miesifc 
Red. Tad. KamieńskL 

Rządca polityczny. Wyd. Anastazy War- 
gocki, 1773, w 8ce. 

RzoMieśliłk polski (illostr.). Londyn, folio, 
Nrów 2. 

Saien paryzki. Kraków, red. Faust Filasie- 
wicz, druk. Korneckiego, 1879, Nrów 3 OE^aż- 
dziemik i Listopad), folio. 

Sao. Czasopismo społeczno - ekonomiczne. 
Redaktor Stan. Kossecki, 1879 — 80, foL (ty- 
godnik). 

Skarbnica, pismo poświęcone sprawom sto- 
warzyszeń, spółek i banków. Lwów, 1872, T. 
Romanowicz. 

Slawianin. Rok IV, 1871. 

Słuiba zdrowia publicznego. Lwów, 1872. 
Red. Zygm. Dobieszewski. 

Spsjnia Lwów 1880 (dwutygodnik). Red. 
odpow. Jan Ihnatowicz, redak. F. H. Marty- 
nowski. 

Stańczyk, czasopismo humorystyczne illn- 
strowane. Wyd. M. Dzikowski. Odpowiedzial- 
ny za redakcyą Jul. Piotrowski. Nr. 1 d. 6 
ICwietnia 1880. Lwów, w 4ce (dwutygodnik). 

— Miesięczny, humorystyczne - satyryczny 
dodatek Nadwiślanina, w 8ce. 

Strainica polska, dwutygodnik polityczno- 
ekonomiczno społeczny. Lwów, redak. J. N. 
Gniewosz, 1879 — gO, w 4ce. (Razem ze Sztan- 
darem.) 

Strzecha ojczysta, pismo dla rodzin polskich. 
Rok I. Lwów, 1879, w 4ce. 

Świat, tygodnik illustrowany dla młodzieży 
i dzieci. Warszawa, 1876 — 80, wyd. i red. A. 
Wiślicki, rocznie 24 num., w 4ce. 

Świt (tygodnik). Lwów, wyd. R. Starkel i 
Br. Zawadzki, 1872, w.4ce, NN. 35. 

— (tygodnik). Taruopol. 

Swoboda. Nowy- York, od 15 Ifarca 1872, 
co piątek. Red. JuL Drozdowski. Po rdkn 
1872 ustała. 

Szewc postępowy. Dwutygodnik poświeco- 
ny interesom szewców. Wydawany staramem 
korporacyi lwowskiej 1880. 140 8ZK0ŁA ^ ZmilUMIM SłkołH. tygodnik pedagogieny. orgsn To- 
warzystwa pedagogicznego, wych. we Lwo- 
wie, od r. 1868 - 80. 

Stlązak (tygodnik). Pszczyna, 1879. 

Sitandar polski, dwutygodnik polityczno- 
ekonomiczno-społeczny. Redaktor J. N. Gnie- 
wosz. Lwów, druk. Anny WaidowiczowóJ , 
1879 — 80, w 4ce (zarazem Strażnica). 

— (tygodnik). Poznań, od 1 Kwietnia 1880. 

Towarzysz pilnych dzieci. Red. Wł. Bełza. 
Lwów, 1876 — 80, w 4ce (co dziesifó dni). 

— Lwów, od 2 kwietnia 1870, w 4ce, KN. 
12, Red. A. L. Skerl. 

Tydzień. Piotrków, wydawca i redaktor M. 
Dobrzański, fol., wychodzi od roka 1870, co 
tydzień. 

•— Lwów, od 6 września 1874 — 80, w 4oe. 
Redaktor Rogosz, późniój Abakanowicz. 

Tygodnik. Lwów, 1863, 1 kwartał redaktor 
Wład. Rapacki, potem Henryk Nowakowski 
(kwiecień, czerwiee). 

>- gómo-szl§zki. Pszczyna, 1848. Redaktor 
Szemmei. 

— ilustrowany. Warszawa, wydawca J. 
tJnger, redaktor L. Jenike, fol., wych. od r. 
1859 — 80, rocznie 52 num. 

— mód i powieści, z dodatkiem illnstrowa- 
nym ubntń i robot kobiecych. Warszawa, 
wyd. i red. J. K. Gregorowicz, foL, wych. oa 
r. 1861 ~ 80, rocznie 52 nom. 

— naukowy i literacki. Lwów, 1866. Twar- 
dowski, póini^j Zamorski. 

~ niedzielny. Lwów, od roku 1867 — 74, 
w 4ce. (Dodatek do Gazety Narodowśj.) 

— polski na węgierskiói ziemi. Peszt, od 
Kwietnia 1872, NN. 5. Red. Ferd. ZgórskL 

— powieści. Poznań, od roku 1788, w 4ce. 
Red. Tad. Kamieński. 

— powszechny (illustrowanT). Warszawa, 
wyd. 1 red. H. Orgelbrand, fol. 

^ przemysłowo-handlowy. Warszawa, red. 
Czarnocki, r. 1873, ustid z końcem Grudnia 
1873. 

— rolniczy. Warszawa, wyd. L. SygeMi- 
ski. red. J. Loewenberg, w 4ce, wych. od r. 
18y2, rocznie 52 num. 

— romansów i powieści. Warszawa, wyd. 
i red. S. LewentaL w 4ce, wych. od^r. 1869 
do 1880, rocznie 52 num. 

— wileński. Tom I i II redaktor Lelewel. 
Tom 11 - Xin redaktor Mich. Olszewski. 

Ucikinier. Chocim, 1 Kwietnia 1864. Ueiki- 
nierstwo NN. 3. Londyn, w Czerwcu 1864, 
w 4ce (antografowane). 

Ukrainiec Kijów, 186.. roku, w 4ce, NN. 5 
(antografowane). 

Upominek wileński. Wifaio, 1879, w 8ee. 

Urzędnik, czasopismo poświ^ne sprawom 
urzędników wszelkich zawodów* Przemyśl, redaktor Jan Skwirzyński, drak. J. Gara, 
wyd. od Marca 1879 ^ 80, w 4ec 

Wareboł (pismo humor.). 22 Grudnia 1878, 
w 4ce, wyd. M. Biernacki. 

Warta (tygodnik). Poznań, 1874 — 80, w 4ce, 
L. Rzepecki. 

Wędrowiec, pismo illnstrowane, obejmnjęee 

Sodróie, Warszawa, wydawca J. Unger, re- 
aktor F. Sulimierski, w 4ce, wych. od roku 
1868 — 80, rocznie 52 num. 

Wiadomości farmaceutyczne. Warszawa, wy- 
dawnictwo Tow. ftrmaceut., redaktor Mrozow- 
ski, w 8ce, wychodzi od r. 1874, rocznie 12. 

— kościelne. Lwów, od r. 1873 — 78, w 4ce, 
wyd. Otto Hołyński. 

— z pola bitwy. Warszawa, od 10 Lntego 
1863, w 4ce, NN. 15 i trzy bez numeru. 

— warszawskie extraordynary}ne tygodnio- 
we. 1778 -r 79, w 4ee, dr. Grftla, po IV, ar- 
kusza (nie polityczne). Nr. 12 dn. 1 Stycznia 
1779. 

-^ werdauslde missylne. Cieszyn, 1871—75, 
w 8ce. (Miesięcznik dodat do Zwiastona.) 

Wioc, czasopismo od 22 Stycznia 1875. Zfi- 
rich, w 4ce. Red. Ben. Hora. 

Wieczory rodzinne. Czasopismo illustrowaoo 
tygodniowe dla dzieci. Redaktorka Ludwika 
Bankowa. Warszawa, druk. Ziemldewicza, 
1880, w 8ce. 

Wiek, dziennik polityczny i społeczny. War- 
szawa, wyd. i red. K. ZaleskL fol., wych. od 
r. 1878 ~ 80. 

Wienitc, pismo illnstrowane (dwa razy w ty- 
dzień). Warszawa, Orgelbrand, 1872, od Igo 
Stycznia, w 4ce. Red. Bogusławski. 

Wieść, pismo polit litorac (dwutygodnik). 
Lwów^ oa 1 Stycznia 1874, w 4ce, ustało 1 
Pażdziemilca. 

Wisła (tygodnik). Radom. druk. Trzebiń- 
skiego, od Kwietnia 1871. J. B. Rogojskł. 

Wola^ pismo literackie (trzy nuiy w mie- 
siąc). Lwów, od Maja 1871, w 4ce. łted. Te- 
onl Szumski. 

Zapiski polityczne 1 — 10. Lwów, Wild, 
1871, w 8ce. 

Zdrojowiska, tygodnik kąpielowy wydawar 
ny przez Lutostańskiego. Kraków, 18^—74, 
w 4ce. 

Zdrowie, dwu^godnik popularno-naukowy, 
poświecony nauKom przyrodniczym i hygje- 
nie. warszawa, dr. J. Ćrzeziński, redaktor 
dr. K. Dobrski, w 4ce, wychodzi od r. 1878, 
rocznie 24 num. 

Zgoda. Organ towarzystwa „Dorsze Szulom^. 
Lwów, od 8 Sierpnia 1877, w 4ce. Wydawca 
Bem. Goldmann. 

Ziemianin, tygodnik przemysłowo-rohiiezy. 
Organ centrahiego Towarzystwa gospodar- 
skiego w W. Ics. Poznańskiem. Poznań, wych. 
od roku 1852, rocznie 52 num. ŻOHZA -- CZECHOWSKI 141 Ari, pismo iOostrowtne tygodniowe dla 
łsdi miejskieiro i wiejskiego. Warssawa, wyd. 
f red. 6. Przystański, w 4ce, wych. od roku 
18S6» Tocsnie 52 nmn. 

2«i«sten ewangieUezDy. Cieflajm, W dce, 
wych. od r. 1873, rocznie 24 num. 

Zwiąiefc (tygodnik). Lwów. 

łfiie duchowne, pismo spirystyczne. K. I. 
'Nt. 1. Lwów, Styczeń 1875, w 8ce. Bed. 
Bear. ĆwUditkski. 10 towarzystwa aptekarskiego, wy- 
ebodri od r. 1871 — 73 raz na miesiąc w od- 
Jftośd arkusza drakn, w r. 1874 — 79 dwa 
razy na miesiąc w objętości 1^-3 ark. dm- 
ku, redaktor w r. 1871 — 78 Władysław Tę- 
pa, w r. 1874 — 79 llieczysław Dunin Wąso- 
wicz i Bronisiaw Badziszewski (w r. 1876 
JnUast Gimbowski i Br. Badziszewski), wy- 
dawca Tow. aptekarskie. Lwów, w drukami 
E. ^laiarza, od r. 1871 - 72 w I Związko- 
wej drakarai, a od. r. 1873 w drukami Gaz. 
Kaiod. J. Dobrzańskie^ro i K, Gromana, 1871 
do 1879, w 8ce, prenum. roczna od r. 1871 — 
1873 3 afr., w r. 1874 4 złr.^ w 1875 — 79 
rocsaie 4 złr. 30 et. 

Bocznik I, 1871 - 72, Nr. 1 — 12 (od 15 
JTwietnia 1871 do 16 Marca 1872), str. 4 i 192. 

Bocznik U, 1872 — 73, Nr. 1 - 12 (od 16 
kwietnia 1872 do 15 Marca 1873), str. 192. 

Bocsnik m, 1873 — 74, Nr. 1 — 24 (od 1 
Cwnrwca 1873 do 15 Czerwca 1874), str. 380. 
Bed. Bron. Radziszewski. 

Bocznik V, 1876, Nr. 1 — 24 (od 1 Stycznia 
do 15 grudnia 1876), str. 420. Bedaktor Jul. VI, 1877, Nr. 1-24 (od 1 Stycznia 
^ 15 Grudnia 1877), str. 434. Bed. Br. Ba- 
dsnewaki, druk. I Żwi^zkow^j drakami. 

Bocznik VII, 1878. Nr. 1—24 (od 1 Sty- 
Ysais do 15 Grudnia 1878), str. 894. Bedaktor 
odpcFródzialny B. Badziszewski, redaktor kie- 
raiąey Miecz. Wąsowicz. 

Boeadk Vm, 1879, w 8ce. Od N 13 drok. 
J. pofarzańskieffo i K. Gromana. Współpraco- 
wnicy M. Nendn, St. Janikowski, G. Dragen- 
dorff^ E. Beichardt, G. Mrozowski i Jan Macura. 

Bocnilk IX, 1880. 

— towarz3r8twa technicznego we Lwowie. 
Iv6w, nakł. towarz., z I Zwi§z. drak. w Ho- 
teia Zorza, 1874, w 4ce. (Z. I. obejmuje arty- 
kidy W. Wolskiej^, J. JSgermanna, B. Gost- 
kowddcffo.) Wychodzi w zeszytach dwumie- 
>ięany<» pod redakcjf Jana Frankego, pro- 
Ińoia mechaniki. Przedpłata wynosi 4 złr. 
nwsaie (Wychodzi z tablicami litografowa- 
BeniL Bok lY, 1877. 

esaafwnilif ob. Spis (1874). 

tnsn 8tanidawa Augusta Poniatowskiego, 
jnea jednego z posłów wielkiego sejmu na- 
pisane. (Obacz: Pamiętniki z oómnastego wie- ku. Poznań, 1867, w 8ce, Tom 7my.) Poznań 
1867, w 8ce. 

Czuzhl ob. Kopemicki Is. (1876). 

Czcionka, pismo poświęcone sprawom dra- 
karskim wychodzi Igo i l6go każdego mie- 
siąca, wydawca i c^powiedzialny redi^tor 
Szczęsny Bednarski, od Nra 3go wydawca i 
odpowiedzialny redaktor Leon Zubalewicz (do 
końca istnienia pisma). Bok I — DDL Lwów, 
z drakarai kraj. M. F. Poremby (rok II do 
końca z drak. „Dziennika Polsk.**), 1872 — 74, 
w 4c6, przedpłata kwartalna 30 cnt z Nr. 18 
do końca 36 et. 

Bok I od Igo Stycznia do 24 Gradnia 1872, 
Nr. 1 — 38, str. 152, od Nra 4go wychodzi 
Igo i 16go każdego mieś., od Nra 13go raz 
na tydzień to jest w każd§ środę. 

Bok II. Tygodnik poświęcony sprawom 
drukarskim wychodzi we środę każdego mieś. 
od 4go Stycznia do 31 Grad- 1873, Nr. 1-62, 
str. 208, w drakarai Dzień, polskiego. 

Bok m, od 29 Stycz. do 30 Kwietnia 1874, 
Nr. 1 — 12, str. 48, od Nra 12go wychodzi 
10, 20 i 30 każdego miesiąca. Z Nrem tym 
zrzeka się Zubalewicz redakcyi. 

— Toż, lata 1876 — 78. 

CZECH Jśiof. Krótki wykład Arytmetyki, 
przez Józefa Czecha. Wydanie siódme, w Wil- 
nie i Warszawie, nakład, i drak. Józefe Za- 
wadzkiego, typogr. Uniw. wileń., 1828, w 4ce 
mniej., str. 129 i rej. 

— ob. Czacki Tadousz (Odezwa 1810). 

CZECH Jśzaf II. Kalendarz krakowski na 
rok 1873. Bok 42. Kalendarz polski, ruski, 
astronomiczno-gospodarski i domowy na rok 
pański 1873 mający dni 365. Ułożony podłuji 
wieczystego kalendarza przez stolicę apostol- 
ska pod dniem 13tym Stycznia 1853 r. dla 
dyecezyi krakowskiój zatwierdzonego. Na spo- 
sób F, X. Byszkowskiego, Fil. Med. Dr. na 
południk krakowski wyrachowany. Kraków, 
w księgarai J. Czecha, w drak. Uniw., 1873, 
str. 89 (1). 

Na rok 1$74 (Bok 43), w druk. Paszkow- 
skiefiTo str 80 

Na rok 1876 (Bok 44), w drak, Paszkow- 
skiego, str. 67 (I). 

Na rok 1876 (Bok 45), w drak. „Czasu", 
str 50 ^S7 4^1^ 

Ńa rok 1877 (Bok 46), w drukami „Cza- 
su**, str. 164. 

— Toż, na rok 1878, rok czterdziesty siód- 
my. Kraków, nakł. i drak. Czasu (Łakociń- 
skiego), 1877, w 4ce, str. 151. 50 cnt. 

— na rok 1879, rok 48. Kraków, nakł. i 
czcionkami drak. Czasu, 1879, w 4ce, str. 
108. 50 cnt. 

— Toż, na rok 1880, rok XLIX. Kraków, 
nakł. i czcionkami drak. Czasu, 1880, w 4ce, 
str. 166 i portret Zofii Potockiój. 60 cnt. 

Czeehy ob. Czerny Fr. (Zawiązki 1872). 

CZECHOWSKI M. B. La vraie óglise de Dieu 149 CZEIDBBYŃSKI - CZBKlTr et de Noire fieignear iMsns-Christ, per 

ministre da S«łnt-Evangile, Grandson (Saisse). 
Ste-Croix, impjrlmerie Jnnod, 1866, w 8oe, 
atr. 24. 

— L*Ey«ii^le óternel et l^accomplissemcnt 
des prophdtieB sur la yenne da Sauvear. Yol. 
L Grandson, canton de Vand (Saisso), Jain 
laee — 67. Saint-BlaJse, w 4ce, NN. 52, str. 
206. Yol. II. Saint^Blaifle pr^s Neuob&tel Jan- 
Yier-D^oerobre 1868, NN. 52, str. 206. 

— Poland: Sketseh of her history. Treat- 
ment of the Jews, and laws oonceming them- 
polisoh serfs and their freedom by the Cear 
Alezander IL Canee of the present polisoh 
insorrection. ^ Chronolo^cal table of the 
Soayereii^^ns of Poland, and the principal 
eyents In the reigne of eacb. New-Tork, 
Baker et Godwip printers and pnblischers, 
1868, w 8ee, str. 51 i 1. 

— ThriUing and instmctiye deyelopements 
an experience of flfteen years as Roman ca- 
thoUc olerfi^an and pnest By M. B. Cze- 
ebowski, Minister of the Gospel. Boston, pa- 
blisched for the aothor 1662, w 12ce, p. I— 
Xn, 13 — 286. • 

CZEMERYŃ8KI Ign. 9- Powszechne prawo 

rsrwatne aastryackie, dla ożytka podręczne- 

o na wzór Elungera ołoione. Lwów, naUad 

K. Wilda, 1872, w 8oe, str. XLni i 646. 4 złr. 

~ Powszechne prawo aastryackie dla aźyt- 
ka podręcznego, wydanie dmgie, tom I, ze- 
szyt 3. Lwów, drak. Gazety narodowej, 1878, 
w 8oe, sfr. 290. 75 cnt 

— Beferat o Towarzystwach kredytowych 
przedstawiony „Wiecowi miejskiemn^ we Lwo- 
wie dnia 15 i 16 Sirpnia (tak) 1674 przez 

S|cawozdawc9 Dra (Przedrak z NN. 34 i 

SS prawnika z r. 1874). Lwów, nakł. red. Pra- 
wa&a, drak. J. Dobrzańskiego i K. Groma- 
1^ 1874, w 8ce, str. 12. 

— ob. Prawnik (1877). 

Czeaitt powinienem w biblii czytać. Wyda- 
no od Towarzystwa książeczek poboin^ch, 
które jest w Hamborka, orakowano a Akier- 
mana i Wal&, bez w. r. (po r. 1860), w 8ce, 

Ćzepeeki L K. ob. Bielski Jan (Widok 1873). 

CZEPt£LlA8KI Fier. Gramatyka Języka pol- 
skiego praktyczno-teoretyczna, tuoiona we- 
dłag programata obowiązującego dla szk^ 
KróL Polsk. Kars I i u. Warszawa, aator, 
drak. Krokoszyńskiego, 1871 — 72, w 12ce, 
str. 144 i 239. Kars L 40 kopj Kars II w .3 
Zeszytach po 35 kop. Za 3 Karsa 1 rab. 

— ^ Początkowa naaka języka francaskiego, 
csyfi metoda czytania połfczona z tłamacze- 

niem, ołożona przez Kars L Warszawa, 

1873, w 8ce, str. 58. 30 kop. 

— Siawa, opowiadania historyczne z dzie- 
jów starożytnych. Grecyja. Dla młodocianego 
wieka spisał. Ozdobione 29 wizerankami słyn- 
nych ladai. Wanniwa, 1874, w 12Ge, str. YU, 
m 1 rob. 3$ k<^pu — Słownik pelskoHrosi^ski, admlnistnuijj- 
no-8%dowo-teehnlc^y. WydasJe drogie zną« 
ćmie powiększone. Warszawa, 1873, w 8ea, 
str. 880, 43^. 3 rab. 

CZEPlASKI WelMił. O uprawie wina w ogn>- 
dach, skreślił ...<b b. włańcidel ogrodów pnj^ 
uHoach Harszałkowskiój. Hoźćj i Wietkiój 
w Warszawie, autor dzieła: Powszechne o- 
grodnictwo z dwiema tablicami Ugór. 'War- 
szawa, nakład, i drak. Fel. Fryzę i Sp^^ki, 
1874, w 6ce: str. 63. 60 kop. 

Czerkatsya ob. Belkę Gustaw (1837). 

CZERKA WSKł Joliao. Mowa kandydata 

na posła do Bady państwa, miana na cMfo* 
maazeniu wyborozóm dnia 13 Stycznia w74 
w sali ratuszowój. Na końca: Z drukarni J. 
Dobrzańskiego i K. Gromana, w Soe^sd:. 23. 

— Mowa przeciwko nadaniu obywatelstwa 
honorowego p. O. Hansnerowi, miana 9 li- 
stopada 1878 r. na posiedzeniu Bady niasta 
Lwowa (odbitka z Czasu). Kraków, . nakład, 
autora, chuk. Czasu, 1878, w 8ce, str. 88. 

— ob. KsflS (1874). 

Czarienkewsey brada, opowiadanie z bardzo 
dawnych czasów (wierszem). Kraków, nakł. 
autora, drak. Wł. L. Anczyca i Spu, 1880, 
w 8ce, str. 147. 

CZERMAK Bek. Polska za ćasu Kazimfra 
Yelikeho. Praga, 1873. 

Czernauz Stadt ob. Wiekenbaoser Fr. AC 

(Bochotin 1874). 

Czeniiakew ob. WarniiskI J. a86l). 

Czerniocy ob. RadziwUłeiMa 8. (1822). 

Czerniehśw ob. SzalcAekl M. 

(Czerniewce). JuTcntus caesareo-regii gy- 
mnasii CzeraoTłcensis e moribus et program- 
su in literis censa ezeunte anno sckolastioo 
1842. Czeraovicii, typis Jeaanis Eckhardt, 
w 4ce, k. uL 11. 

Czeralewiecfca kolej ob. ErMt Wł. (Sekweotr 
1873). 

CZERNICKI- Oustaw. Co się dniło pewnego 
razu panu Grelinkiewiczowi w Krakowie (a 
co pan Laboulaye autor francuaki zaałvazaw- 
szy gdzieś, kazał śnić Anglikowi jwiemuś 
Jodocusowi w Londynie) (odbitka). Kraków, 
nakładem wydawnictwa Kraju, 1873, w 12ce^ 
str. 50. 

Ozeraioki Mieczysław (a nie Kioh^> ob. 
Millner. 

CZERNY Franz dr. Entdecknngflffesehichte 
der Gabun- und Ogpwe-Lander una die Ogo- 
we-Quellen (Separatabdrack aus d. ZMtadirift 
der Gesellschi^ £ Erdkunde, Bnd XI). Bei^ 
lin, 1876, w 8ce, str. 209-288 i 241 — 279. 

— Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra 
Jagiellończyków (1492 — 1506), spisał na pod- 
stawie źródeł Dr..... Kraków, nakład autem, 
druk. Czasu, 1671. w 8ce, str. YI i 14^. Cfeciló 
egzemplarzy na ostatniój stronicT ma mylnie 
wydruxowMi% Umh^ 61.) 82% kop. 
A\ • ■ (ńHsitA - cźtiftwiŃst^ i4i m i -■ " <— Bie Wirirangea der Windę aof die Ge- 
M i sm t i ier Erde. Ein Streiftag in Gebiete 

łet physikaliBehen Oeognphie voii Mit- 

^ea der k. 1l Geograph. Gesellseliaft in 
Wien. IGt einer Kartę. Ootha, Jostus Perthes, 
1876, w 4ee, atr. lY, 58. (Petermaim Mitthei- 
hiBifoa ana Jastna Perthea Geogr. Anatalt. 
Erfiiaonngaheft Nro 4a) 

— O w^twonenia się gór. (Odbitka z III 
tMDii Famłetnika Towarzystwa tatrzańskiego.) 
Kiakdw, drak. WŁ L. Anczjrca i Sp., 1879, 
w 4ee, sCr. 16. 

— Zawifski państwowe i kościelne Czech, 

PdUi i Węgier, opracował Kraków, aator, 

drak. Czaao, 1872, w 8ce, str 178 i I. 1 mb. 

— Znieiuiość kliiiiat« i jój przyczyny na- 
pisał ...... rosprawa odczytana aa poaiedaeniti 

Wydziałn amtematyczno-przyrodnicaego Aka- 
dfloA U«!eJ« w Krakowie, odbytom dnia SD 
^pca 19n. (Odbitka z tomu IV Kozpraw Wy- 

dńałn mstam. przyr. Akademii Umiej.) Kra- 
ków, druk Uniw. Jag., 1877, w 8oe, str. 63. 

*- ZnaoBenie lasów zwłaszesa w górach i 

dla gdr, skreśla .... pro£ geografii pny Uniw. 

Jy. (Odbitka a m toma Rocznika tatrzań- 

skMgo). Kraków, druk. WŁ L. Anozyca i Sp., 

1878^ w ice, str. 19. 

uomia ob. Lubamirskl Ta4. (Najda- 
1879). 

GZnSKI laa. Garibaldi und dIe freireligio- 
se Beform m Italien. SchneidemUhl, 1861 (Lei- 
piią, Friaae), w 8ce, str. 31. 6 sgr. (4 wy- 
daaw w tym r(Aa.) 

— Die Hexenprozes8e; tamie, 1863, w 8ce, 
tf^. 4Ł 6 sgr. <3 wydania.) 

— Die Jeaniten und der Jesuitismus. 4te 
Anfli^e. Magdeburg, 1870 (Leipzig, Friese), 
w See, atr. & 4 sgs. 

^ Der Kadilasa des sterbeaden Papstthums. 
10 mYorfaderte Auflaee. Schneidemfthl (Leip- 
xig, Friese;, 1867^ w 8ee, str. 44. 5 sgr. 

— Tol ISto Anflage. Tamie, 1870, w 8ce, 
atr. 44. 60 fen. 

— Offaner Brief an den Erabteehof von Po- 
mm woA Gnesen, Hemi Graf Ledoehowaki 
ala Astwort auf seinen Hirtenbrief yom 17 
tepŁ 1872. SchneidemtthL 1873 (Berlin, &u- 

r), w 8ee, atr. 12. 80 fen. — Dla •wiga Eiiiaohaft; tanie, 1872, w 8ee, 
atr. 6i. 75 Sn. 

— Sśiamen der Todten aua der spaaiscben 
IngnisitiOT Tamie^ 1862, w 8oe, str. 48. 6 sgr. 
(4 wydania.) 

— Tiartea olfenes Sendsefareiben an Papst 
Fina OL an asinera 25 jfihrigen Jnbilfium am 
16 Ani 1871. 8 Aufl. Tamie, 1871, w 8Ge, 
sfr. M. dOfen. 

^nbu tsaftird Fr. (1845), Hang^l K. 
CmiSia %t Analeeti eonim quae diatare* 
rstC?). T1Ibm» Ml9y ^ 8ee. 


CZERTKOW. Opisanije drewnych ruskilsh 
monet Moskwa, w typografii S. Seliwanow- 
skago, 1834, w 6oe. 

CZERWnAKOWSKI Iga. Rateł I SCHWARZ L 

Index seminum, quae hortus botanioas c. r. 
Cracoviensis mutuo commutanda offert e col- 
lectione anni 1871. Oracoyiae, typ. Univera^ 
1872, w 4ce, str. 20. 

— Toi, a. 1872. Tamie, 1873, w 4ce, str. 19. 

-- ob. Bill Jan iar2| (Nąjwainiejsze grzyby 
1860). 

Caerwitkaiirski P. A. ob. Kraatiana w Polssie. 

Czsrwiaa mały. Naboieóstwo do Nąjsłod^ 
szego Serca Jezusowego. Warszawa, druk. 
Czerwińskiego i Sp., 1»72, w 16ce, str. 120. 
15 kop. 

— ob. DsąjariUas E. (Wiązka 1872), Fraaoa 
0. 8. (Miesi%c 1877). 

CZERWIEASKI BalasTaw. A]iquid przez .....^ 
Lwów, nakładem autora, a drukarni A. J. O. 
Bogosza, 1874, w 8ce, str. 46. 

— Na 60-letni jubileusz literacki J. I. Kra- 
szewskiego. Lwów, z drukami K Winiarza, 
1879, w 8ee, atr. 4. 

— Uczony, poemat Lwów, nakładem redak- 
^ iiI^yS^M^iA^ nakład w księgami polskiej, 
drauem A. J. O. Bogosza, 1875, w 8ce, str. 
la 25 cnt 

— Kilka uwag nad „Od^ do młodości^ Ada- 
ma Mickiewicza. (Baecz odczytana na uroezy- 
stym obchodzie rocznicy śmierci A. Mickie- 
wicza, dnia 28 Listoinda 1873.) Lwów, naUa- 
dem Towaa. bratniei pomocy Akademików 
lwowskich, 1874, w 8cą str. 23. 32 ont 

Czarwiask ob. Piaśa (1879). 

CZERWIŃSKI Alb. Die Tfinze dea XVI Jahr- 
hundertes und die alte franzósische Tanzschn- 
le vor Einfhhrang der Menuett, nach Jean 
Tabourofs Orchósographie herausgegeben, mit 
dem Portr. Thoinot Arbeau*s 34 Fig. in Holz- 
schn. und 72 l^otenbeispielen und Tanz melo- 
dien. Danzig, Saunier, 1878, w 8ce, str. Vin 
i 140. 15 marek. 

— Oontretans-BocUein. Theorie der Menuet 
der Lanziers, des Prinae Impórial, und der 
Yarlśtós Pariaiennes, nebst Contretanz-Com- 
mando. 3 yerm. Aufl. Danzig, Saunier, 1875, 
w 64ce, str. 43. 1 mrk. 

CZERWlASKI Jabanaas L (ur.l847).Beitrft- 
^e zur Pseudo leukaemie. Inangnral-lHsserta- 
tion zur Erlangnng der DoctorwUrde in der 
MedieŁo, Clhirurgie und Geburtshfllfe, welche 
nebst beigefagten Tliesen mit Zustimmunf^ 
der Hohen medidnischen Facultftt der Um* 
yersitilt Greićswald an 15 August 1879 Mit- 
tags 12 Uhr óffentlich vertheidigen wird..... 
Westpressen. Greifswald, Druck der Uniwer- 
sitftts Buchdrackerei von F. W. Kunike, 1879, 
w 8ee, atr. 25. 

— Ćompendinm der Tbermothenple (Waa* 
serknr.) yon Dr. ..», Dfraktor der Tbernotb^ 14^ ćżEftWiNsm - cźmńsni ^■* -^. - ^^- p- ■ a ■ ^ . din I rapeutisohen Wiuserheil-AnBtalt nachst der 
Wien-Triaster Bahnstation Rappenberg (Stel- 
nerhof) in Steiermark. Wien, Commisions-Yer- 
lag von Karl Czermak Buchhandlung itir Me- 
dicin und Naturwissenschaften, 1875, w 8ce, 
k. 1, 8tr. 175. 2 złr. 

— Begalamln ol>owi§zaj§cy w zakładzie 
leczenia wodf FUrstenhof w pobliżu miasta 
Kapfenber^ w Styiyi. Warszawa, w drukarni 
M. Ziemkiewioza Krakowskie Przedmieście 
Nr. 415^ 1877, w 16ce, str. 8. (Na końcu: 
Właściciel 1 Dyrektor zakładu Dr. Czerwiń- 
skL Lekarz pomocnik Dr. Kupferschmied.) 

— Toż. B. w. m. i r. (1878), w 16ce, str. 8. 

— Separat-Abdruck des vom Gefertigten 
an Dr. Schlechta... und an Dr. Wintemitz... 
gerichteten und von Ihnen in der Wiener 
balneologischen Zeitung „Cur-Salon^ ais offe- 
nes Schreiben verOffentlichten Briefes. Yerlag 

ides Grafen von Zedlwitz, Druck der typo- 
graph. Oiłcin des Ernest Titze in Freiwalden 
1869, w 4ce, k. nlb. 2. Na końcu podpi8anv 
autor: Dr. Czerwiński Badeant in Freiwal- 
walden (Grafenberg). 

CZERWIŃSKI Józef. Technika materyałów 
budowlanych, na podstawie specyalnyoh źró- 
deł ułożona przez Warszawa, A. B. Bo- 
gucki, druk. okręgu nauk. warsz., 1878, w 8ce, 
str. 52, 1 ni. i 1 tablica. 30 kop. 

CZERWIŃSKI Ks. M. Mowa wypowiedziana 
w kościele 00. Karmelitów dn. 19 lutego 
1873 we Lwowie w czasie uroczystego nabo- 
żeństwa z powodu 400 letniój rocznicy uro- 
dzin Mikołaja Kopernika z portretem. Lwów, 
1873, w 8ce małój, str. 32. 

Czeić Boga w Błogosławionói Bronisławie 
zakonnicy Świętego Norł>erta klasztoru zwie- 
rzynieckiego przy Krakowie Profesce dla 
wygody pobożnych i pomnożenia Chwały Pa- 
na Boga staraniom najprzew. w Bogu Imć 
Panny Ewy Stobiecki^ Xieni jpomienionego 
klasztoru nowo wydruiowana. Wydanie trze- 
cie. Kraków, drukiem Stani^wa Gieszkow- 
skiego, 1841, w 12ce, str. 83 (I). 

— Boża, albo krótki sposób nabożeństwa 
codziennego. Wydanie siódme, powiększone 
dodatkiem nieszpomycb psalmów, gorzkich 
żali i pieśni nabożnych. Mikołów, T. Nowac- 
ki, 1871, w 12ce, str. 336. 4 sgr. 

— boskiemu sercu Pana Jezusa. Warsza- 
wa, Czerwiński i Sp., 1870, w 16oe, str. 56. 
10 kop. 

^ młodzieży ob. Dmochowski F. S. (1830). 

•-> wisielcom (wiersz). (Bez miejsca, daty i 
autora) (1863) w 8ce, kart 1. 

Czeskie (artykuły) ob. Jetinok Ed. (Biblio- 
grafia 1877). 

CZESŁAW. Poesye. zeszyt L Warszawa, M. 
Orgelbrand, druk. EL Kowalewskiego, lo79, 
^ IMf 9trr M i U. GO kop. Czostoehewa obaca DmechowtM WMyslaw 
(Widoki), Feliński 8t. (Obraz), firthowt ki Br. 
(Kalendarz 1877), Kalendarz (1875), Kerdecki 
ks. (Pamiętnik), OpisaRije Ikona (1877), PIao 
(1813), Podarek (1862). 

Czetwertyński Jan Józ. ob. Ducnie (Diseours 

1837). 

CZETYRKIN Roman. PoiAśnienie k |. 48 
ustawa dlia Farmaceutów. Wyjaśnienie §. 48 
ustawy dla Farmaceutów w Warszawie dnia 
7 (19) Czerwca 1839 r. Z upoważnienia Dy 
rektora Głównego E^zydnj%cego p. o. Głó- 
wnego Inspektora służby zdrowia. (Podpisa- 
no) Koman Czetyrkin, w 8ce, str. 7. (Po ro- 
syjsku i po polsku.) 

CitJZ Janos. Bem Ersdlyi hiuijarata 1848— 
1849. Irta Cróto Janos tobarnok farditotta. 
Komarami Iwan. Pest, 1868. 

CZEŻOWSKI Jwon. O. T. J. Koronacyja cu- 
downego obrazu Najśw. Mar^i Panny pod 
wezwaniem Matki Miłosierdzia, w kościele 
00. Jezuitów w Staraj wsi pod Brzoioweni. 
Lwów, 1877, w 8ce, str. 87. 20 cnt 

— Wianuszek majowy, uwity z pobożnych 
westclinień i krótkich modlitewek odpusto- 
wych z dołączeniem aktu heroicznój miłości 
ku świętym duszom w czyścu cierptfcym. 
Lwów, 1877, w 16ce, str. 64. 15 cnt 

— Żywot błog. Jana Bercbmansa anielskie- 
go młodzieniaszka Tow. Jezusowego przez.... 
Lwów, z druk. zakł. naród. im. Ossolińskich, 
1866, w 8ce, str. IV i 83. 

CZIEDEKOWSKI Anton k. k. finana-Wacho- 
Respizient. Wein und Fleisch - Yenelinings- 
Steuer ais Pacht-Objekt am offenen Łande 
und in nicht geschlossenen Stadten. Handbuch 
fur Yerzehrungs-Steuer, Pacbter, dereń Be- 
stellte und Au&ichts Organe, so wie filr Pacht- 
lustige und Geschaftsleute Galiciens sammt 
Bukowina, Bdhmens, Schlesiens, und M&hrens 
bearbeitet auf Grand bestehender Gesetze. 
Wadowice, Drack von Franz Foltin, 1874, 
w 8ce, str. 103. 

CZIKEL Teofil. Hodowla jedwabników w ma- 
łych ilościach, napisał Stanisławów, z dru- 
kami J. Dankiewicza, 1872, w 8ce, str. 8. 

Człowieka (Od) do ludzL Lipsk, 1863, w 8c^ 
str. 46. 
Człowiek ob. Bętkowski Jan (1852), Bock dr. 

i 1872), Darwin Karol (O pochodzeniu 1875)^ 
lobickl WłidysłAw (O zasadniczych 1876), 
Htiziey T. H. 0. (Stanowisko 1874), Prawa. 

CZORNOHORA Fedor. P^śmo narodowciw 
ruskich do redaktora pohtycznej czasopisy 

„Ruś" jako protest i memorvał spysał 

Wiedeń, tyskom Sommera, 1867, w Sce, str. 15. 

CZUBlASKI P. Trady etnografiezesko-statis- 
ticzeskoj ekspedvcyi w zapad no-rossky kraj, 
snaijałennoj J. K. Oeograficzeskim Obszczeet^ 
wom. Ju^ sapadnyj otdieL Materjały i is- 
sledowaiya sobrannyje ..... 1872. Zeszytów 8« 
(Zapowiedziano zeszytów siedm*) amaia ^ cMtmAŚdKt liK Mąj^r t (OiarakteryBlyka 1879), 

Itiu Śpiewnik pokki dla ochronek, 

wych 1 wydiiałowych, ułoiył 

ny c. k. seminaryum nanezyciel- 
iem we Lwowie. Cześć Isza dla 
klasy iBi^j. Lwów, nakładem To- 
Pedagogicznego, 1880. 40 oni. 

JWICZ. Ueber CerozydolBalze, 1865. 
ionea Tnbingensea praemde Hoppe- 

^WSKI J. proi akad. umiej, w St. 

irodkł ochronne od dżnmy, przekład 
I piwawii ago drogiego niskiego wydania 
praez atad. ces. warsz. Uniw. Warszawa, £ 
£. Wende i Sp., 1878, w 16ce, str. 64. 30 kop. 

CZOŁOSTKIEWICZ. Pocieszenie smutnjrm po 
wyMdiie Stadiona. Podpis A. Czułostkiewicz 
(wten). Lwów, 1848, w 8ce, k. 2. 

CZWKUNA Jul. De Earipidis studio aeaoa- 
ystófiim. BerUn, Calyary et Co, 1868, w 8oe, 
k. nL S i sbr. 60. 10 sgr. 

Ciy mówisz po i>olska? oder poln. Dol- 

■aiS Me r enth : polnisch*dent8che Gesprftche, 

Badeoftrten nnd Yocabeln nebst grammat. 

Aad&ataBąfm nnd Regeln ttber die Ansspra- 

efte. 9 Aid. Thom, £. Lambeok, 1873, w 8ce, 

ilŁ lY i 184. 1 m. 25 fen. 

— Toi. Zehnte Auflage. Thom, E. Lambeck, 
1876, V 8ce, str. 184. 20 sgr. 

— Toł. 11 yermehrte An£age. Thom, £. 
Lambed^ 1878, w 16ce, str. l88 i lY. 1 mk. 

Csy będzie Polska? ob. Warsiawiak. 

Czy to prawda f i Na przedburzn, Odpowiedi 
na reeensye ksifźki pod tytatom : Irlandya i 
Polaka. Kraków, druk. i nakł. Wł. Kornec- 
kiego, ia76, w 8ce, str. 71 i 92. 1 zfar. 25 ot. 

ttfMiaiOi urzędowe pełni^yeh obowiązki 
Mknatoryi rz§dow6i przy Sf dach powia- 
timiL Wiedeń, w drukami Nadw. rz%dow. 

tinSKI Jean. A. B. C. D. de Forguiisa- 

tioa ia travail, par Paris, imprimerie de 

LasMB, 1848) w 8oe, str. 15. 

— tet kobiet, powieśó historyczna przez 
.^ Aiyź, w Nowdj księgarni Polskiej, Rue 
PkTóe St.-Aiidró 18; 1844, w 16oe, 2 kartki 
^ alb. fltr. 119. 

-^ Ceaarzewicz Konstanty i Joanna Gru- 
IriAaka czyli Jakubini Polscy. Lipsk, drn- 
UflD P. A. Brockhausa, 1876. w 8ce, str. XII 
i m. OBtblioteka pisarzy Polskioh, Tom 73.) 

^ Jós^ Kozłowski. Głos na obchodzie 

■ e c aystym 29 listopada 1832 r. w Paryżu na 
mM Jozeta Kozłowskiego, członka Towa- 
a|Mn patryotyccnego w Warszawie. Paryż, 
w InkAnii A. Pinard (1832), w 8ce, str. 11. 

^ huM en Pologne. Let^ adressóes aux 

inlhrea lara^tes, par (Extrait des Ar« 

diroa Janftłłtes Nos de Juillet, Ao^t^ Se- 
plmbrei Oetohre et NoTombre 1861.) raris^ 


anx Bureauz des Archi ves Israfilites (impri- 
merió de A. Wlttersheim), Editeur Isidor Ga- 
hen 1861, w 8oe, str. 54. 

— La Pologne catholique et la Pologne 
liberale. Paris, imprimerie de Lacour, 1848, 
w 8oe mał6j, str. 8. 

— Deux mots sur les AUemands. Metz, 
impr. S. Lamort, Septembre 1832, w 8ce, 
str. 26. 

— ob. Almanach (1870), Carraapendance 
1837), Sarmt Q. (1836). 

Czynta ob. BillAaki Laon (Procent 1872). 

GZYRNIAliSKI Emil. Dr. i Profes. Chemii 
Uniw. Jagiell. Chemija nieorganiczna mniej- 
sza ułożona dla szkół realnych przez Knr 

ków, nakładem autor a, w druk. Uniw. Jag., 
1874^ w 8ce, str. Vm i 347, z 1 tabl. 

— Chemij[a nieorganiczna ułożona dla Uni- 
wersytetów 1 Akademij technicznych, przez ..... 
prof. Chemii Uniw. Jag. Wydanie trzecie, 
kraków, nakładem autora, w druk. Uniw. 
Jag., 1874, w 8ce, 1 tyt, str. XXiy i 490. 
Zarazem: rrzewodnik przy rozbiorze iako- 
ściowym ciał nieorganicznych, str. 21, z jedn^ 
tablica 4 rubl. 

- *- Odpowiedź na ocenę chemiczno! teoryi 
opartój na ruchach wirowych niedziałcK, przez 
Dra Bron. Radziszewskiego, napisi^ Kra- 
ków, druk. Uniw., 1871, w 8ce, str. 29. 40 et. 

— ■ Przewodnik przy rozbiorach Jakościo- 
wych ciał nieorganicznych ułożył (Odbitka 

z Chemii nieorganicznój wydanie 3.) Kraków, 
nakładem autora, czcionkami druk. c. k. Uniw. 
Jagiell., 1874, w 8ce, 1 karta tyt., str. 21. 

— Rozbiór chemiczny wody siarczanój Lu- 

bieńskiój, uskutecznił u Prof. Uniw. Jag. 

(Osobne odbicie z Rocznika Tow. naukowe- 
go). Kraków, druk. Uniw., 1860, w 8ce, str. 31. 

— O ruchu chemicznym, wyprowadzonym 
bezpośrednio z &któw dokhufnie znanych. 
(Odoitka z tomu YII Rozpraw Wydziału ma- 
tem, przyr. Akademii umiej.) Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 22. 

— O rtownictwie chemicznem polskiem przez 
..... (Odb. z Bibl. umiej, pnyr.) Kraków, na- 
kład A. Dygasińskiego i W. Tomaszewicza, 
druk. W. Komecłdego, 1872, w 8ce, str. 16. 

— Theorie der chemischen Yerbindung auf 
der rotirenden Bewegnng der Atome basiit, 
yon..... Prołessor der Chemie an der Jagieł- 
lonischen Uniyersit&t. Krakau, in der Buch- 
druckerei der k. k. Jagiellonischen Uniyersi- 
t&t, 1863, w 8ce, str. YI i 54. (Odmienna edy- 
cya od mi^^j str. 44.) 

— Chemische Theorie auf der rotirenden 
Bewegnng der Atome basirt, kritisch entwi* 

ckelt yon Prof der Chemie an der JagieU. 

Uniyers. Dritte yermehrte Auflage. KrucaUj 
Uniyer8.*Buchdrn 1872, w 8ce, str. 46. 

-^ Toż. Yierte yermehrte Auflage. KrakaUj 
TJniy. Bqchdr., 1878, w 8ee^ L 4, str. 62. 

19 i^ óinrsłowicż - czytelna — Hechamscb-cbeuiische Theorie der Hinn- 
iicfaen Wt^lt. Krakau, Yerla^ des Yerfussers, 
in der Buchdr. d. k. k. Uniyersitfit, 1876, 
w 8oe, 1 Titelblatt, 8. S8. (Freie Utbersetzung 
der polniftchen Abluaidliiiig , welche in d«r 
Sitzung Tom 20 December 1875 der Akade- 
noie der WissenBchAft zu £r«kMi yorgetragen 
wwrde.) 

— TeoryJR mecbaniczno chemiczna oparta 
na ruchach wirowjreh niedciidek |H'zez Kra- 
ków, w druk. Uniw. Jagieł., 1876, w 8cet ^ 
kart. tyt, str. 38. ^Osobne odbicie z Sprawo- 
zdań Akademii Uiniejęt. w Krakowie.) 27'/, k. 

— Niektóre uwagi nad Teory^ chemiczna, 
oparte na ruchach wirowych niedziałek, od- 
czytane na posiedzeniu Tuw. naukow. krak. 

dnia 14 Grudnia 1B67, przez Kraków, druk. 

c. k. Uoiwergytetu Jajg^iellońskiego pod za- 
i3f dem Konst. Mańkowskiego, 1867, w 8ce, 
Btr. 8. 

eZYSTOWICZ I. Notice n<scro1ogique sur le 
doetour Jean-Diendonnć-Thćophile-Emmanuel 
de Seblegel, pr^ident de TAcadómie de Mć- 
dMne et de Chirargie de St. Pćtersbonrg. 
Paris, 1857, w 8eo. 

Czyszczenie obrazów zabrudzonych obacz 
8iirtyni. 

CZYSZKOWSKI Stephen. £xploration gćolo- 
gique de la rćgion ferrifóre dn Canigou (Py- 
rónóes-Orientales), ayec carte góologiąue an 

district do Pmdes, par ingćnieur ciyil. 

Alais, imp. Martin, 1879, w 8ee, str. 31. 

P^eytaaia katoliclde z róiaych ińaarzów Tow. 
Jezusowego. Wyd. X. Henryka Jackowskie- 
go S. J. Pelplin, druk. J. h, Romana, 1870— 
1871, w 16ce. Serya I. Zeszytów 12, ark. 80. 
2 talary. 

Serya I. obejmuje : 

Nauka o dobrćj spowiedzi, przez Pawła 
Segneri. 6 sgr. 

Prawdy wieczne, przez K. (Gr. Rosignoliego. 
Tomów Ii. u sgr. 

Namowy ducha świętegp, przez J. Moraw- 
skiego. Tomów III. (Serya 1. Tom VI.) 15 sgr 

Nauka o przygotowaniu sie do świftobli- 
wój ńmierci, przez J. Drużbickiego. (Serya I. 
Tom VIII.) 4 sgr. 

Nauka o częstem używaniu najśw. Sakra- 
mentu i sto sposobów uczczenia P. Jezusa 
w Przenajświętszym Sakramencie, przez 6t. 
Solskiego. (Serya I. T. VU.) 5 -sgr. 

Harfa dnchowna. Ksi^ka do nabotoństwa, 
przez M. Latemc. (Serya I. Tom IX.) 1 tal. 

Serya druga: 

O siedmiu słowach Pańskich na krzyiu po- 
iHedzianych, przez Roberta Bellarmina, tło- 
naczeoie X. Piotra Fabrycego z 162'J roku. 
(Tom L) 

Ozy&ciec, pnę% Marcina Boa. 

KAtochism dla W|rgodj tak tych, któnj 
fbą rocnmieć te neesy, Uóre pfhńriek^wt cLrzeócIauskiemu wiedzieć należy, j^o i .si- 
wych, którzjr innych nauczać mają, pr%es To- 
masza Łęckiego. (Tom H — IV.) 

Skarbnica ludzi pobożnych, przez C^icaiia 
Wysockiego. 

O wif])Qrze stanu* pisez Aofa^njioto 
ezyńskiego. 

Uwagi i (pizyaliigi Ba ró^n^ świ^ 
Maryi Panny, przM Japa Korsaka. 

Żywot Św. Alojzego Gonzagi, przea Wir- 
nliusza Ceparyna, ttomaczenia ka. Sarmona 
Wysockiego z r. 1609. 

Czytania majowe ob. łfotyńailti fHlo (1873). 
Z. 8. M. (1879). 

Crytani^ ob. Bogdan ^an (Polskie 1871), Ca- 
tlehowski A. (Nauka }877), phmielowfkl P. 
(Ksiaźiia 1875^ tlaHtk (Ksifżka 1871), ^aaka 
A. (Początki 1878), Konstantyn o wicz M. (i pi- 
sainie 1879;, Kaiąieczka (Polskie 1874), fro- 
styAski «. (Pierwsza 1873), TrybiHaki W. (Sto- 
pniowana 1878). 

C^ytanka ruska dla wyższoho gimnazii* 
Czast n i in. Lwów, 1872. 

— riiaka dlą ayższy^^h klaa sei«diiyoh. Cil 
I. Lwów, 1872. 

^ ob. Romańczuk Jatian (1879), Toroiaki A. 
(Ruskąja 1868^ Jało^ttDU W. (1874). 

Czytelnia akademicka ob. BoroAsI/ Lesław 
(Dziesięć lat 1876). 

>- chrześciańska z łona Towarzystwa 6w. 
Wincentep k Paulo. Nr. 1—8. Poznań, T. 
Daszkiewicz, 1869 — 71, w 8oe. Kaśdy numer 
1 sgr., ii5 egzempl. 15 agr. 

Nr. 1. Ki]iftK>wicz, Ojciec św. Pius IX. 2. 
Słomińaki, O soborze powazeehaym. 3. -pra- 
wa Barbary Ubryk. 4. Akoszewski, Wzrost 
koódoła ów. 5. Biliński, Klasat^ry. 6 I 7. 
Stolz T. Alban, Krótka nauka o TowanyaMa 
ów. Wincentego a Paulo. Przekład a uieiaiee- 
kiego, druk. Tytusa Daszkiewicza w Paaiar 
niu, 1870, str. 35. 8. O relikwiach męki Pań- 
skiej. Poznań, u Tyt. Daszkiewicza, 1871, 
str. 35. 1 srb. 

-^ Kubpwic^ Staa. (1869). 

— domomra. Obejmiue: 1) Straeeni, powle^id, 
przez Sabowskiego; 2) Przekle^fao^ wiaraa, 
przez Oumowskiego; 3) Julia, dramat, praas 
Feuilleta, przekład vVł Swie8zewskie|»>j 4) 
Dzika różs, nowella, prz^z Al. Osipowicaą. 
Warszawa, 1870, w 12ce, str. 2 i 624. 

~ dla Łdraalitów połakich. Lwów, nakład 
M. Malza, druk. Poreml^, J86a 

— dla ludu. Serya U. Ksiąieczt^a 6ta za- 
wiera: Michna ks. W. Obrazki hiatoryczna 
z iycia świętobliwych, błogosławionych i za- 
sluionydi krafowi, cnotą, naulsj^. odwagą i 
męstwem polaków i polek. Zyetoryay neao- 
Bveh męiów, mieszcaan, kmieci i paaów. 
KiakóWy A. aowoleoki, dńik. Anasfea i l$m 
191% w 8q«, Hr. 106. 40 OBt, ŁÓ» — CZTŻCWICZ CzfWBikdw (Do) Diiennilu PosnatiskieKO. 
Oro&isk, cECionUkml dnikarai Tygodnika 
katofiekiego, 1862, 1 kart. tyt., Btr. 13. (Prae- 
di«k X Tygodnika katolickiego.) 

CnŁ BelacTt do genenlnego ZgromAdie- dU gubernti Utewako-Wil 
dnia 7. Januaryi 1809 roki 
gnbernialnego, fol., ark. 1. 

CZYŻEWICZ A. Pn>r. Di 
k. krajowej rady zdrowia 
wotnych (ialicyi aa rok li 
Dra A. C^ytewicu.) Lwót 
O. Rogogza, 1BT6, w 8ce, i 

— ob. Spramidanle (18' 148 n. - DĄBROWSKI ID D. ob. Synodieen (1880). 

0. A. Odpowiedź na odpowiedź ftrh^ki^ 
K La Salle. w Nrze 28 Gazety katoUckidj 
mnieszczoneffo: Uwa^a nad en^lik^ ojca 
Św. Leona XTTT, miłość Piusa tS. dla pol- 
skiego narodn, ojcowska opieka Grzegorza 
XVI. New York, 27 Lutego 1879 (1880), 
w 12ce, str. ni. 12. 

•— Poradnik kucharski, obejmt^^cy prze- 
pisy przyrządzania różnych potraw, marynat, 
soków, das^ konserwów, sosów, z«)rawy wó- 
dek, likierów i t. p. przez A. D. Lublin, 
w drukami Rządu gnbemijalnego Lubelskiego, 
1874. 50 kop. 

— obacz. Collins Włikio (O zmroku 1871), 
Dąbrowski A. (W niebie 1870); Diteduszyckt 
A. (Kilka myśli o wychowaniu), Edwardt 
A. B. (tysiąc 1880). 

D. C. Demokrata polski. Polacv w Wiedniu, 
komedya parlamentarna w 6 odsłonach bez 
zakończenia, przez G. D. Lwów, nakład K. 
Gromana, 1871, w 8ce, str. 15. (Pierwsza bro- 
szura wyszła z podpisem A. B., trzecia z pod- 
pisem E. F.). 

D. E. L^Empereur, la Pologne et TEurope. 
Paris, 1863, w 8ce, str, 29. 

D. J. Jałmuźnice Wielkiego tygodnia w War- 
szawie 1839. (Na końcu J. D.), w 4ce, 1 kart- 
ka ni. 

0. K. Uwag kilka o stowarzyszeniach spo- 
żywczych u nas przez K. D. Warszawa, 1874, 
w 8ce. 

0. L, Śpiewka bankietowa L.*. D.*., w 4ce, 
(massońsaa). 

— ob.: DelaYoau Ludwik. 

D. 0. La princesseSobieskaouramourdans 
le grand monde par la Comtesse O. D. Tom 
n. Paris, 1842, w 8ee, str. 4 i 346 i 1, str. 4 
i 350. 

D. T. Pisma rozmaite wydawane przez T. 
D. Wilno, druk Blumowioza, 1838, w 8ce, 
k. 1. IV. 128. 

— Naszi proświtni poczynki krytyoznjj 
ozyrk. Lwiw, nakł. T. ZAWistiaka, druk. im. Szewczenki, 1878, w 8ee, str. 56. 

0. Z. Wielka rodzina w wielkim narodzie, 
przez Ludwika Piotra Leliwę (Odbitka z Pne* 
glądu lwowskiego). Lwów, druk. Ludowa, 
1880, w 8oe, str. 4. 

0. Celina, ob.: DelaoMir (Zaraato 1878); 
Oominikowska Ceł. 

D. Henryk (woźny Tow. mnz^. Powinaio- 
wanie. Lwów, druk Winiarza, 1871, w 8eo, 
k. 1. 

D.... Tadeuti. Kometa na rok 1856. Poznań, 
drukiem i nakładem K. Beyznera, 1856, w 8oe^ 
str. 19. 

D....a Zofia. Pamiętnik Ewuni, z opowiada- 
nia spisida Zofija D. a. Warszawa, 1874. w 12ce, 
str. 146. Kop. 60. 

DĄBROWSKI A. W niebie i na ziemi. Obra- 
zek przez A. D. Kraków, autor, druk Czasu, 
1870, w 8ee, str. 10. 15 cent 

Di^BROWSKI Edward Józef. kaad. nank. fi- 
zyko-matem. Przewodnik dla ślusarzy (Bi- 
bliioteka rzemieślnika polskiego). Warszawa, 
Gebethner li Wolff, 1876, w 8ce, str. 862. 
Bs. 1 k. 50. 

DĄBROWSKI Franciszek. Z powinszowaniem 
Nowego Roku, 1873. Kraków, druk Unlwers., 
w 8ce, k. 1. 

(DĄBROWSKI Jan Henryk generał}. Odpo- 
wiedz na artykid umieszczony w piśnaie pe- 
ryjodycznem niemieckiem pod nazwiskiem 
„Histoiyczno- polityczny dziennik* dla Nie- 
miec wydany przez p. Friedricha Bndioltz, 
w Berlinie. Rok U. Nro 3 z r. 1816, b. m. 
i r. w 8ce. 

— Obacz: Chodiko L (1830); Keźnian Ka- 
jet (Pochwała 1874); MotskI Marę.; Pamiętniki; 
Siedziba (1879). 

Dąbrowski Jan Henryk, dowódzca lefpjo- 
nów (1869); autorem jest Skałkowski Tadeusz. 

DĄBROWSKI Jan Kaaty. Ksifika do nabo* 
źeństwa. Wydanie nowe; (z dizewoi^ftami 
w tekście, wizerunkiem Matki Boskiój i tyt. 
litogr.) Piekary niemieckie, nakładem W. Lan- 
gego, drukiem T. Henneczka, 1869, w 16ce, 
str. 12, 486 i YIIŁ 
DĄBROWSKI *- DAMBBOWtKI lii «»1M. Wydanie mnicjsae. Tamże, 1869. 

^ Htaika krótka^ o uAimmencie bienmo- 

% modlitwami preed i po pra^ęciu sa- 

bmmeata tego, i polecenia arcybiskupa gnie- 

jaieńakiogo i poznańskiego ks. Hiircina Du- 

BiiB» nloAcMia pnes — Wrocław, £. Ofinther, 

1867, w 24ee, atr. 86. 2 sgr. 

Mfftwakf Jaresłiw (f 1871) ob. Woław- 

DABMW8KI Jónf Antoni. Mowa przy wst^ 
irtejm aa nnędowanie 1 Gaerwca 1815 miana 
w ZytMniersii w 4ce. 

04MIOW8ICI KansŁ adwokat Odpowiedź ze 

atnoT JW. Karola Fh)zora Oboź. W. X: L. 

OrŁ Pol. Kaw. w sprawie z Amdusz. ednkac. 

Ukfw. f Jego plenipot. W. Tad. Knkiewiczem 

kolleakim Bowietniki^n. B. w. m. (Wilno, 

189B}» IbL, ark. niel. 4. 

-^ Frdoźenie (tak) interessu JW. Karola 

'Proion Oboinego b. W. X. Lit z W. J. P. 

TikA. Kokiewiesem Kolegskim Sowfetnikiem, 

lako prokniatorem fanduszn edukacyj. Wileń. 

ona dalaicHi w pozwach i aktorataeh wyra- 

Bi osoianoL B. w. m., 1822, fol, ark. AAI80W8XI Lud. Kwestya gorzelnicza ze 
np^o n» nowf ustawę, która od 1 Cfpca 
wąjone w wykonanie, z wykazaniem raohun- 
kornym wptfwa gorzelnictwa na podniesienie 
bem pomocy kapitito, zaniedbanego gospo- 
darstwa beał^eanego. Warszawa, autor, M. 
GlOeksberg, 1871, w 8ce, str. Vm i 248. 
1 rab. 

^ ob. laretaewtlcl Zyg. (Przegląd 1874.). 

MrawaU Staalaław, ob.: SlaMeweki (Pięć 

WąnWUMI Toniaai ics. Historya 0. k. gi- 

■uaąyiuu wrźazego w Stanisławowie, skreślo- 

mfnes.^.. katechetę gimnazyafaiego. (Odbitka 

la Sprawozdania szkolna za roił 1878.) 

I«tw, I awi§zkowa drak., 1878, w 8ce, str. 48. 

— ab. BiMfotalca kaznodziejska (1877), Jan 
L. 0161), Sprawozdania (1878). 

;l Wł. ob. Bniicowiec (1834). MMy (Z) Górniczćj Ależ. Fab. ob. Hoh 
TaodL (Fiśyka 1880). 

Ani lizaki ob. Dorn J. T. (1837). 

04eifTELBERQ J. Seiner Hochwiirdigen dem 
GeJatSchen Herm Canonicos Felix łomnicki 
VB Neaen Jahre 1873 aus Freundsenaft und 
Dimkbarkeit gewidmet (Lwów) w 4ce, 1 k. 

•AHUIANII Piotr. Nouyeaa dictionnaire de 
Mla polonais-francais et francais-polonais. 
1 ImnOy 3 ćdition revne et considćrablement 
aafląaatde. Berlin (Sthletter), 1860, w i6ce, 

ob. Naoalolcl T. .«iVM.»^.<«i Wład. Dr. Dzieje filozofii pra- 
*^fpańatwa przedstawione na tle dziejów 
tj w tbMc yl Tom I, TH zeszytów. Kraków, nakład, antora, druk. Krafn, 1876, w 8cei atr. 
720. Zeszyt o 6 arkuszach po 1 zhr. 26 cnt 
(T. I pod tyt: Dzieje filozofii nowożytni).) 

— Filozofia Leibniza. Napisał Dr. Kra« 

ków, nakładem autora, w drukarni Dra Lu- 
dwika Gnmplowicza pod zarządem Stanisła- 
wa Gralichowskiego, 1875, w 8ce, 1 kartka 
tyt, str. 287. 1 zfar. 26 cnt 

— O dzisiejszych prądach filozoficznydi, 

napisid dr. praw i fil. docent fil. i hist filoz. 

w Uniw, Jag. Kraków, w druk. Uniw. Jag., 
1876, w 8ce. Część L Ogólny pogl^ na filo- 
zofię duchowego rozwoju w obec innych filo- 
zoficznych prądów, 2 kartki tyt., str. 204. 2 ^. 

— ob. Brandowaki Alfr. (Die literarische 

1878). 

OALATKIEWiCZ W. Hirsch-Album. Oedichte 
und Scherze in jttd. Mundart. Berlin, Lassar, 
1876, w 8ce, str. 42. 1 mk. 

DALEKI i. ks. wik. przy kat pozn. Mowa 
pogrzebowa na oześó śp. Józefy z hr. Gru- 
azmskich hr. Gutakowskiój miana nad zwło- 
kami podczas uroczystego żałobnego nabo- 
teństwa w kościele w B^biniu, dnia 4 Lute- 
go 1861 roku. Poznań, czcionkami A. Popliń- 
skiego, 1861, w 4ce, ser. 16L 

DALKIEWICZ Julien Wladialaa. Gćnćralites 

sur la goutte et son traitement, par do- 

cteur en med. de la facul de Paris. Paris, 
A. Parent, imprimeur de la Facultó de Móde- 
cine (29—31, rae Monsieur le Prinee, 29—31), 
1873, w 8ce, str. 91. 

Dałkowski ob. Dobarbo (Katechizm 1864). 

Dalnaoya ob. Mierosaewakl 8t. 

Danalanty ob. Lu bon Iraki Józ. (La comtesse 

1878). 

Damalowica Stefan obacz Cbodyaoki Adam 

1876). 

Damaokin ob. Raka (1830). 

DAMBR0W8KI Ssmuol ka. Vauki i pociechy 
zbawienne dla uczciwych niewiast brzemien- 
nych i rodzących, zebrane od a teraz 

znowu wydane przez ks. dra K. F. Wilh. 
Altmanna. (Lekarstwa dusznego cześć in.) 
Syców (Poln.-Wartenberg), nw. i arak. E. 
Heinzego, Commissionsyerlag J. Wartenberg 
in Medzibor, 1880, w 16ce, str. 67 i wizera- 
nek autora. 

— Pasterza kościoła ewanielickiego Nieodm. 
Augsp. konfess. w Wilnie dozorcę zborów 
Bożych w Litwie, we Zmoydzi eto. Kazania 
albo wykłady porządne świętych ewanieliy 
niedzielnyoh przez cały rok. Z pisma świę- 
tego i doktorów kościelnych, według staroiy- 
tney nauki porządku prawdziwego chrześciań- 
skiego kościoła. Na cześć i chwałę Wielkie- 
go Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa ze- 
brane a znowu w drak podane. Edycya VI 
w Brzegu, nakładem i typem €. G. Wolfiurta, 
1824, w 4oe, 1 karta tytułowa i przedmowa 
X. Jana Chiystiana Bochskammera (28 Mar- 
ca 1772), raaem str. VI tekstu 671 i 1 nlb. 160 DAM0ZBW8KI ^ DAmBŁtWSKI -> Kttftnk albo wykb^f pon^dne iwie- 
tf ek ewantolfy święteemydb tndsiei i fnnycD 
świętych, które kościół Bosy w Polsce, w Pni- 
stech i indsiey zwykł obekodzić przez cały 
rok. ZnaydzieBz też kazanie o męce Zbawi- 
ciela naaze^o Jezusa Chrystusa i pięć tu na 
to miejsce wtrąconych kazań, a na ostatek 
naśladują, potrzebne, kazualne i pokutne ka- 
zanie, z risna świętego i doktorów kościel- 
nych, według staroi^tney nauki i porz^ku 
prawdziwego ohrześeiańskiego kościoła. Na 
cześć i chwalę Wielkiego Boga i Zbawiciela 
Jezusa Cihrystusa zebrane i znowu w druk 
podane. Edycya YI poprawiona i pomnożona. 
W Brzegu, nakładem i typem G. J. Wolfarta, 
1824, w 4ce, 1 tytuł, str. 586. 

^ Kaaania pokutne. Przydatek do Poatyli 
Dambrowskiego. W Bnegn, nakładem i ty- 
pem K. B. Wolfiirta, 1820, w 4ce, str. 56. 

— Toż. 2 ozęśd. Toruń, 1866, w 4ce. 

~ Toi. Szóste wydanie. (Trzecie z pomię- 
dzy drukowanych w Toruniu.) Toruń, nakl. 
i druk. Er. Lambeck, 1873, w 4ce, X, 576, 
k. 1 i 595, k. 2. na niedziele i święta całego 
roku, na zażycie,* tak w domowśm naboMk- 
stwie, jako i w kościele ku ogóln^ wyrozu- 
miałości odmienione, oczyszczone z makaro- 
niamów łacińskich a na cześć i chwałę wiel- 
kiego Boga i Zbawiciela Jezusa COi^stusa 
zebniae i znowu w druk podane. We Łku 
(tak ! zam.: w £^ku), druk. i nakł. W. Men- 
ela, 1858, w 4ce, str. 2 i 891. (Druk gocki, 
wydawca ks. A. W. Czygan.) 

— Lekarstwo duszne w chorobie, zebrane 

przez a teraz znowu wydane przez ks. 

dra Wilh. Aitmanna. Syców (Poln.-Warten- 
berg), naU. i druk. E. Heinze^o, Commissions- 
verlag J. Wartenberg in Medzibor, 1880, 
w 16^, str. XIII, 1 ni., 226 i wizerunek autora. 

MMCZEWSKI. Jśsef Kalasanty S. B. Aryt- 
metyka czyli nauka rachunkowa dla użytku 
sposobi%cycfa się do nauk matematycznych 

zebrana I ułożona przez Wilno, u XX. 

Pijarów i JP. Marcina Dymińskiego, typogr. 
wUeńs., 1808, w 8ce, str. 248 i tablica wzo- 
rów liczenia. 

— Kazanie pogrzel>owe miane w kościele 
parafialna Rówieńskim po skończonym na^ 
Dożeństwie Aalobnćm przy przeprowadzeniu 
zwłoków śp. JW. JX. Józefa Junosza Pias- 
kowskiego, proboszcza katedralnego Łuckie- 
go, Dziełbana prz. kol. Oh^ckiey, Proboszcza 

Bowień^ego, przez linia 10 Marca 1803 

roku, w 4ee, kart nielicz. 8. 

DamcBrieflB einer polnischeB Damę (1840— 
1846). Leinzig, dr. sreftkopf, 1846, w 8c6, 
str. 321. 25 sgr. 

DAMROTH KdASlanfy X. Dziąje starego i no- 
wego testamentu dla szkół katolickicn. Pel- 
plin, J. N. Roman, 1876, w 8ce, str. 176. 
ppnawna 80 fen. ^ Obrazki tti^f}aa i wsay^OMi ksą)ów i 
wieków nakreślił .... Poznań, w komisie księ- 
gami M. Leitgebra i sp., czcioi^ami H. F. 
Boeniga w GMańskn^ 1873, w 8ce, str. 324 i 
2 ni. rejestru. 15 sgr. 

— Opis Ziemi świctój^ do użytku szkolne* 
go i prywatnego, nakreślił Dyr. sett. na- 
uczyciel, w Kościeszynie z mmgi^ Paleatyny 
planem. Gdańsk, u r. A. Webera w (Miunku 
1 Leitgebera w Poznaniu, 1870, w 8ee» sir. 
116. 15 sgr. 

— Toś, tamie, 1873, w Sce,. str. 1^ i fej. 
Spis nazwisk geomflcznych, 2 kartkL Pale« 
styna za czasów Jezusa^ mapa. ftytowi^ Wi« 
ktor Baumann we Fryburgu W' Badenii. 15 sgr. 

— Wianek z gór Szlaska. Ch^mnOi Danie- 
lewski, 1867. 

-^ Prosty wykład dziąjów starego i noiw«* 
go testamentu luteeketom* naucayoieWm i 
rodzicom chrześciańskim ofiarnie..... Pelplin, 
czcionkami i w komisie Stanisawa Romana, 
1876, w 8ce, str. 720. 

— Żywot Pnebłogosławion^ Ditewiey Bo- 
garodzicy Panfiy Mwyi, tudziei cuda i łaski 
jakich wierni wszystkich wieków za ieli wsta- 
wieniem doświadczyli Wydanie traeele. Kró- 
lewska Huta, aak&dem K. Miarki. 1870/71, 
w 8ce, str. 211 i DI. 7'/, sgr. (Wybito lOOOO 
egzem, o trzech edyoyach w d§ga czterech, 
miesięcy.) 

DAM8C ióaaf (nr. 1788). Wszystkie śpiawki 
miotJarza teraźniejsze i dawne z malodramy 
Chłopa milionowego. B. w. m. i r. (Warsaa- 
wa, 1830), w 8ce, str. 16. 

-- ob. Rajmund (CSiłop mi)jonowy 1829). • 

DANIEL. Proroctwo Danielowe. Do BibHi 
w Warszawie 1824 roku wydanśj uzupełnie- 
nie w 8ce. 

DANIEL W. 0. Historia Uogosławionó) Mał- 
gorzaty Maryi zakonnicy Nawiedzenia Naj- 
świętszej Maryi Panny, tudziai początków 

nabożeństwa do Serca Jezusowego, przez 

Kraków, druk. Czasu, 1871, w 8ce, str. 360 i 
VI. 1 złr. 

DANIELEWSKI Ignasy. Historya o rycerzu 
złotoskrzydłym^ o porwanój dziewicy z dro- 
gim klejnotem i o złotym zamku^ opowiedział 

Majster od Przyjaciela ludu. Wydanie 

drugie. Poznań, nakładem księgami J. Choci- 
szewskiego, czcionicami H. Scunaedickiogo, 
1875, w 16ce, str. 32. 

— Kazimierz Wielki, król Polski po pięciu 
wiekach a grobu do nas przemawiający. Ksią- 
żeczka dla luda przez lujstaa od rrzyj. Lu- 
du. Chełmno, nakład, i druk. Ignacego Da- 
nielewskiego, w komisie T. Sniegoddego 
w Bydgoszczy, b. w. r., w 8ce, str. 24. — Nowa nauka o wyborach do 
Niemieckiego przez Majstra od Prajppaoiela 
ludu. ChemmO} druidem i w komisie Ignac 
Paaielewskiefo^ b. r. (1871)^ w 8ce, str, 40* 
I - bAŃlSitiSON - OASOWSKl 1^1 iiH»l I re. Bjdgoszcc, nakładem ft«i4;ara, 
utloato mf Crmeoaaen, 1866, w 8ce, 2 kart. 
iR»^ air. 106, przypisy 2 ptroBj i^el. 

— O Unii Lubelskiej. Napisał Majster od 
Prsyja«ie1a ludu na pamiątkę traechsetletnići 
roeaiii^ w dnia 11 Sierpnia 1669 r., wydanie 
dnigie. Cbełmno, druk. i nakład. Iirnaoego 
Paniml— yklego, w komisie T. Śniegockiego 
w Bydgoasczy, b. w. r., w 12ce, str. 81. 

^ ok. Gazeta (1871 -^ 77), Kalendarz (1868), 
PriiiaiiBl (Pismo 1877). 

OAfllCLSON Jch. Rich. Zor Geschichte der 
Sitihńeheii Politik 1706^09, academisefae 
Aftiuiidlung, welche mit Granehmigung der 
pkiknopbiaeben Facnlt&t der kaiserl. Alezan- 
aer-UaiYersitat in Finnland óffentlich verthei- 

digen wird Gand. pkilos. im historisch- 

pbik>logitchen Aaditorinm den 27 April 1878 
Y -- IL 10 Ubr. Helsingfors, J. C. Fraenckell 
et Soku, 1878, w 8oe, str. 109 i 1 ni. 

DAMUmiTSCH Iwan. Lettre a son Altes- 
se impeiiab le Grand-Dae Alesandre Ale- 
kaandroTJfiMii Tzarevitcb de tontes les Ros- 
siea. Pttis, imprimerie de £. Martinet Rue 
Mignoą % 1873, w 8ce, 2 kartki tyti]^owe, 
str. 5L 

OsafcadresM der polnischea Studirenden in 
2MA. O^arieb, 1866) w 4ce. 

DANKOHriCZ Szymon Dr. Podręcznik do na- 

oki religii Mojieazowój ułożył Dr kazno- 

dsicja, fiauczyeiel religii w c. k. seminar. pe- 
dag. w c. k. gimn. św. Jacka i św. Anny i 
wek. wyisz^j szkole realnej, oraz były dy- 
T^^ szkoła głównój izr. a następnie miej- 
ń^) na Kazimierzu w Krakowie. Drugi ty- 
tał: Dzieje bibUjne ułożone na podstawie 

pkrwotworu Pisma dw. przez Dra Z doła- 

ciemaai tablicy cbronologficznćj oraz geografii 
Pstealyu y. Kraków, nakładem autora, w drak. 
Ufiiw. ^., 1876, w 8ce, str. XU, 376. 

OAIMENBERG H. Pommems HllDzen im Mit- 
telalter. Berlin, F. Sdmeider, 1864, w 4ce, 
str. IV i 82 (z 4 tabl). 1 tal. 15 sgr. 

Dante ob. FaleńskI F. (Przekłady 1878). 

Oantyszak Jan ob. Finkel Jan, Liake (Yląjes 
1S79}. 

QA9iYSZ AatoniM Posnaniensis (ur. 1863). 

De acriptorum iiaprimis poetarum Bomanorum 

stadils Catnllianis. Dissertatio inauguralis phi- 

kłogica qiiam consensu ot auctoritate ampłis- 

aań philosopłiorum ordinis in alma littera- 

rma uiuTersitate Yiadrina Yratislayiensi ad 

BoanoB in Philosophia bonores rite capessen- 

doa Au D. lY. Idus Julias 1876 bora XII in 

aida Leopoldina publice defendet auctor 

Posnaaiensis. Adyersariorum munere faogen- 
tar: Bolealans Sikorski. Gand. Pbil. Yladl- 
alaoa Iiebiiiski, Gand. Pnil. Stephanus Gram- 
km$a, Ctad. Pbil. Posnaniae, typ. J. Leitge- 
hmty im, w 8o6. 

ffMBEER Mtont F. Dembiński in Ungam, 
0Hh des UsterlMMooii P»pier«n dei wat* rals von T. 2. (Odbitka z der Kamerad.) 

Wien, Yerlag der Oesterr. ungar. Wełir-Zei- 
tung. drack yon A. Enrieb^ 1873, w 8ee, str. 
303 I 228. 6 mark. 

ia^zig ob. Artpia (d') (1823), Brandstaoler 
Fr. Aug. (Land 1879), fiarbo (Sagen), Gelosior 
Paul (1880), Handbuch (Topograpbisch 1869), 
Hirscb T. (Gescbickte 1846), Hoburg K. (Die 
Bekgerung 1858). 

Danzigor Scbfiffeobaab ob. Toopjiin M. (1878). 

DAPP R. Kazania dla Gbrześcian na wsiach. 
Na polski Język przetłomaczył X. Jerzy Ole^. 
3 ty. Królewiec, 1803 — 22, w 4c6. 

Dar boży, czyli nauka obne&ciańska. Rzym 
1866. (Przez autora dzieł Rodowody Sławian 
1861. Luttes des peuples lechites. Autor zmaił 
około 1870 r.) 

0ARA8Z Woioiocb. Mickiewicz. De la Łitte- 
rature slaye. Paiyż, w drukarni Bourgogne i 
Martinet przy ulicy Jaoob 30, 1846, w 1200, 
str. 49. (Tekst cały polski.) 

— ob. Co przed nami (1860). 

Darbpy Jerzy (t 1871) ob. Forster Kar. (1868). 

DAREWSKI KonoŁ (Werycha Miaseemris). 
Dissert. inaug. medieo-praot. de pecipneumo« 
niarum varia sede, qnam in eaes. titt Univers. 
Yilnensi etc. submittit Yilnae, typ. dioooes., 
1822, w 8oe, str. 25. 

Oarlogunu des Rechts- u. Thatbestandes mit 
autbentischen Documenten, ais Antwort auf 
die Erklarung der k6nigl. preussischen Ee- 
gierung in der Staatszeitung Yom 31 Deoem- 
Ber 1838. Wortgetreue Uebersetzung des zn 
Rom in der Druckerei des Staats-Se^tariats 
im April 1839 erscbienenen italieniscben Ori- 
ginald. Augsburg, K. Kollmann, 1839, w 8ce, 
str. 114. (W przedmiocie religii katolicki^ 
w państwie pruskiem i uwięzienia arcybii^u- 
pa Danina.) 

Darowizny ob. Szateński A. (Uwagi). 

0AR0W8KA łlelena. Sprawozdanie z czyn- 
ności Towarzystwa św. Salomei w Krakowie 
od d. 16 Listopada 1877 do 18 Listop. 1879. 
Kraków, nakład Towarzystwa, 1880, w 8ce, 
str. 12. 

DAROwSKi (Darowoki) Aleksander Wery- 
eha. Dyaryusz podróży do Warszawy, po- 
przedzony Ińlkoma słowy Stan. Kunasiewiczą 
(o Stan. Krzyżanowskim). Lwów, kaęg. pol- 
ska, druk. K. Pillera, 1873, w 16ce, str. 41. 
30 cent. 

— Gfaweda o swojaku itd. Mohylew, Za- 
wadzki, 1858, w 16ce, str. 68. 

— Trzój królowie itd. Lipsk (1862), w 8ee, 
str. 7. (Inna edycya od mąjącój str. 14.) 

— Książe Jeremi Wiśniowiecki. Lwów, 
druk. Zakładu im. Ossol, b. w. m. i r. (oko- 
ło 1862), w 8ce, str. 21. (Recenzya dramatu 
Drzewieckiego, przedrak z Dzień, warszaws.* 
1864, Npów 12 — 16.) 

— Mała rerba proyocaut...* Bnaella, w dru^ 
kmi J. E Deboo, Orando He 6, 1869, w 9^^ 162 DAfiSfELŁtm^ - tJiW&t! — • -- *■ — — t - - - - * • ^ iij-r str. 8. (Jestto odpowiedź na odezwę Karola 
Hiknlicza w Nne 129 Gaz. Wanz. z r. 1859). 

— Młodoió Stanisława Bohnsza Siestneń- 
cewicza. Kraków, nakład Dra St. Krzyianow- 
aki^o. 1872, w 8ce, str. 16. (Odbitka z Ro- 
cznika dla Arcłieol. za r. 1870.) 

— Przysłowia Polskie odnoszące się. do 
nazwisk szlacheckich i miejscowości spisał i 

objaśnił Poznań, nakładem księgami J. 

K. Żupańskiego, drukiem Metzgera i Wittiga 
w Lipska, 1874, w 8ce, str. Xii, 2 nieliczb., 
str. 219, 1 niel. 

— Wojna Chocimska 1621 roku. Wydanie 
drugie. Lwów, nakładem autora, z drukarni 
Zaiuadu naród. im. Ossolińskich, 1864, w 8ce, 
str. 15. 

Darstellun^ der wichtigsten statistischen 
Yerli&ltnisse des Bomster Kreises mit Berttck- 
sichtigung der Besultate der Kreisyerwaltung 
in den letzten Jahren. Gelesen an der am 18 
Februar 1840 stattgehabten Kreisst&ndlichen 
Yersammlung. Opis najwałnieiszych stosun- 
ków statystycznych powiatu Babimostskiego 

1 uwzględnieniem rezultatów administracyi 
powiatowej ostatnich lat. Odczytany na zgro- 
madzeniu powiatowem dnia 18 Lutego 1840 
roku. Posen, Gedruekt bei W. Wecker et 
Comp. KOnifi^liche Hofbuchdrnckerei , 1840, 
w 8ce, str. 74. (Po niemiecku i polsku.) 

— (Statistische) des Kreises Mogilno im 
Anschlusse an dle statistischen Aufhahmen 
fUr das Jahr 1864. Trzemeszno, Oławski, 1868, 
w 4ce, str. 52. 

DARWIN Karol. Dobór płciowy. Przetłuma- 
oiył z angielskiego za upoważnieniem autora 
Ludwik AUsłowski. Lwów, księgarnia polska, 
z I Związkowo) drukami Hotel Żoria, 1875, 
w 8ce. Tom I, str. 202. Treśó na lój kartce. 
Tom II (1876), str. 813. Treść na lój kartce. 
8 złr. 

_ O pochodzeniu człowieka. Przetłomaczył 
z angielskiego za upoważnieniem autora Lu- 
dwik Masłowski. Lwów, nakładem księgarni 
Polskimi, 1875, w 8ce, 2 kartki tytuł, nlb., 
8tr. 256. Spis rzeczy i omyłki 5 str. nlb. 

2 rsr. 70 kop. (Zeszyt I str, 170 wydany nakł. 
druk. Kraju w Krakowie 1873.) 

— O powstaniu gatunków drag^ natural- 
nego dobom, czf li o utrzymywaniu się do- 
skonalszych ras istot organicznjrch w walce 

o byt przez Przekład z dzieła: On the 

Origin ot Species by means of natural selec- 

^ tion. or the preseryation of favoured races 
in tne struggle for life. (Sixth edition London 
1872.) dokonany przez Dra Wacława Mayzla. 
Warszawa, nakl. red. Niwy. druk. Józefa Si- 
korskiego, 1873, w 8ce, str. od 1-228. 36 złp. 

— Wykaz uczuć u człowieka i zwierząt 
przez .... Przekład dzieła pod np. The ex- 
pression of the Emotions in Man and Ani- 
Bials by Charles Darwin. London. 1872, do* 
k<mw7 pnea Dr»KpnradaDobrski«go. War- szawa, nakł. red. Niwy, druk. Jóaefii Sikor- 
skiego, 1874, w 8oe, str. 321 i 2L a rub. 

— O zmienności roślin i zwierzft pod 
wpływem hodowli, przekład Józ. Antoniewi- 
cza (zapowiedziany r. 1872). 

— Obacz: Bibliotaka (1860—71), Cte«M- 
tiwski S. (Homo 1874). 

Darwinizm, ob.: Humlsclci M. (1878), Pa- 
wlicki 8. (Studia 1876), Sehinidt 0. (nauka 
1876). 

DASZKIEWICZ Placyd. Polak w maju. War- 
szawa, b. w. r., w 8ce. 

DASZKIEWICZ Tytus. Katalog dzieł nakła- 
dowych i komisowj^ch księgami. Poznań, 
czcionkami N. Kamieńskiego i Sp6ł., 1874, 
w 8ce, str. 7. 

— Obacz: Marcin (Wykład 1876). 

DASZKIEWICZ Hsrybutt Wacław. Ueł>» die 
Degeneration und Regeneration der mariLhal- 
tigen Nerven nach traumatischen Lfsaionen. 
Inangural-Dissertation zur Erlangung der me- 
dicinischen Doctorwiirde der medecinischen 
FacultSt zu Strassburg im Elsass yorgelegt 
von ..... aus Lithauen. Strassburg, druck tou 
Gu8tav Fischbach, 1878, w 8ce, str. 88 a If 
tablic§. 

DASZYŃSKI Władysław. Rzuty środkowe, 
czyli nauka wolnćj perspektywy, dla szkół 
niższych, arcliitektów i rjrsowuików tom I 
z atłasem z dod. 4ch' tablic lit<]^raf. z 136 
figurami. Lwów, Gnbrynowicz i Schmidt, 
1878, w 8ce. Ks. 2 kop. 70. 

D AUBIGE Kiirol. Arab Taib, tłumaczył z fran- 
cuskiego M. K. Poznań, naldadem Edmunda 
Calliera, drukiem J. I. Kraszewsidego (Dr. 
W. Łebiński) w Poznaniu, 1874, w 8oe, 1 ty- 
tuł str. 25. 80 cent. 

DAUDET Alfons. Baronowa Hirodl. pnekład 
z francuskiego. Warszawa, nald. i druk. J. 
Kaufmana, księgarnia O. Cientnerszwera, 1879, 
w I6ce, str. 144. 45 kop. 

— Na zgpbn^ drodze, powieść, pneUad 
z francuskiego. Warszawa, Gtobetlmeri Wolff, 
Piotrków, druk L. Chodźki, 1879, w 16ce, 
str. 285. 75 kop. 

— Henryka, fragmenty z dziennika Mar- 
kiza de Boisguery deputowanego, zebrane 
i ogłoszone, przekład z francuzkiągo Adeli 
Bnr^rńskiśj. Lwów. nakładem własnym, 1878, 
w Sce, str. 185. Kóp. 82*/,. 

— Jack, powieść, tom I-->III. Warszawa, 
nakł. i druk. Przeglądu tygodniowego, 1878, 
w 16ce, str. 128, 128 i 228. 

— Królowie na wygnaniu, powieść, tom I 
i II. Lwów, Księgarnia polska, I zwi^kowa 
druk., 1880, w 8ce malój, str. 250 i 200. 
3 złr. 

— Ten mały, powieść, przekład Wincenty 
Limanowskićj. Lwów, Księgamia polska- druk* 
Diiennika polskiego, 1880^ w 8oc mał^ str. 
862. 1 afar. 50 ont DAUBtOlfAC - t>^t(Xt m — Meoennik onfloAd^ pnekład Stefiuia Ba- 
■ mjA Jdcyo. (Biblioteka nowośd, tom I.) 
Lw&Wf BMU. K. Łakaaiewicsa, drak. Dsien- 
liks 9olaki«g9, 1880, w 8oe małój, str. 198. 
1 ik. 40 eat. 

OADIUGNAC. Hifltorya Towanyitwa Jezu- 
■owego, pnetł. s frane. Matylda Ciszewska. 
To«6w 2. Kraków, 1872. (Drak. rospocs.) 
8 dr. 

MVIO. Siedm {Malmów pokutnych, pne- 
Uad Vr. Karpłńakiego. Lwów, nakładem W. 
S 187^ w 8ee, atr. 27. 26 oeni -<- Paalmy pokutne przekłada Wacława 

Eiewnddofl^ H. W. K. K. K. I iycioiys te- 

goŁ wcięty s Żywotów Hetmanów Królestwa 

Polakijego i Wgo księstwa Litewskiego przez 

Zegote Pmnli oraz z kroniki Podlioreckiój 

pnea u, B(zewaskiego) ..... z dodaniem listu 

AAama Wmwrz. Bzewoskiego K. W. do króla 

polsikiBgo Stanisława Augusta. Berlin i Po- 

%mh^ w księgami B. Benra w drakarni Ja- 

Kmba KttssMda w Berlinie, 1860, w 8ee ma- 

ML afer. 6a I wizerankiem Wacława Baewu- 

ansia (Na pi^wszój stronie list: „HedTige 

OfMMiaka n^ Bzewuska k Monsienr Ivan 

O^knm k Oen^e^ w obronie przodków swo- 

Uk i aęśa przeciw zdairiom umieszczonym 

w broasane Gk>łowina „La Pologae et la 

Bxmne\) 

— PflttłftsB przełoion^ wiersaem polskim 
pnea Fusiwlirza Buinickiego. Toruń, tłomaoz, 
1878, w 8ee» str. XXIV i 303. 1 rs. 25 kop. 

— Pisalterz Jana Kochanowskiego (z doda- 
lieBi €NbK>wied]iich melodyi ewangielicko-pol- 
lU^go soidoła przez Aitmanna). Icrfumnis- 
bog^ 1859 (wyczerpane). 6 sgr. 

— Paalten Dawidowy przekładania Jana 
Kodumowskiągo. Drukowany pierwszy raz 
V Krakowie około 1577 r. a teraz na nowo 
yrdaiiy. Poznań, staraniem i nakładem J. 

Chsdaaewtkiego ulica Wodna Nr. 15, ezoion- 

ki^ H. Sohmadiekiego w Poznania, 1877, 

V ttes, atr. 224. 

IMUt J. E. GIrammaire fraacaise. l^re Par- 
litL flimnufyka franeuska Cz. L Lwów, au- 
tor, 1873^ w 8ee, Z. I, str. 16. 

MM0 Łafcasz. Hof-gerichts-raihs zu Kó 

aigśbeig unter dem ICarggraf en Albrecht preus- 

siselie duronik nach der Handsclirift des Yer- 

BeifUgung historischer und ety- 

Anmerkungen. Mit allergn&digster 

_ I Sr. MajeatiS des Kónigs von Preus- 

wm anf Yefanstartung der Ritterschaften der 

HiDg t fa ftaaer ŁiT-fiair- und Bhstlaiłds ans 

Uaht gebimeht dorób iłiren iMYollmfichtłgten 

Dinktor des Kopirangs-G^ch&fts der Urkun- 

daa a Kdnigaberg: Henn M. F. Fr^hern 

fw ffi^fam oteraberg Łandrath des Herzog- 

U^łand, des JELaiserlichen Livl. Ho^ 

-Bsth. Obeskirohenrorsteher Bigaschen 

M UM Bitter des St Annen-Ordena zwai- 

lar ktaaaft aIbm jsaluanr gtlthrlsp fiasalliflhaf ten ordentliehes und Eliren-Mitglied ; md he- 
ransgegel>en yon D. Ernst Hennig. kónigl. 
preuss. geh. Arehir-Direktor^rofessor d. hi- 
stor. Hiłlłswissenschaften, Wallenrodtschem 
Bibliothekar, beat Sekretftr d. kOnigl. deut- 
schen Oesellsch. zu KOniffsl)erg, Korren>. u. 
Mitgl. mehr. gel. Gesellsehaften. Erster Band. 

Si non yalet arte polita 

al eerte Taleat pietate probari. 

Tit Calph. £cl. IV. 
Kónigsberg, in der Hartunmhen Hotbuch- 
druckerei, 1812^ w 4oe. str. XX i 178. Zwei- 
ter Band Kónigsberg, bel Greorg Karl Elaber- 
land, 1812, w 4ce, str. YIU i 210. Dritter 
Band KOnigsbc]^ in der Hartun^chen iSof- 
buchdmckerei, 1813, w 4ce, str. A i 166, na 
końcu: Anhang yon XIX pomemschen Ori- 
ginale-Urkunden zur Oeschichte Swantopolka 
und seiner Brilder aus den Jidiren 12^ bis 
1276, w 4ce, str. 37. Yierter Band tamie^ 
w 4ce, str. Yl i 138. na końcu ; Anłiang. Ur- 
kunden zur Geschicnte der Btadt Kónigsberg 
mitgetheilt yon Friedrich Wilhelm Zeist, w ice, 
str. 44. FOnfter Band tamie, w 4ce, str. 246. 
Sechster Band tamże, 1814, w 4ce, str. IV i 
158. Siebenter Band tamże, 1815, w 4ce, str. 
IV i 252, na końcu 1 k. niel., donosząca o 
żmierci wydawcy Henniga. Achter und letz- 
ter Band herausgegeben yon D. Daniel Frie- 
drich Schiltz kónigl. preuss. geh. Archiy-Di- 
rekto^ profesBor d. histor. HOifs-Wiasenschaf- 
ten, Kóniglichen Bibliothekar und Mitglied 
der kOnigL deutschen G^esellschaft zu Kónigs- 
berg, hn Veriage der Hartungschen Hofbuch- 
drackerei, 1817, w 4ce, str. YHI i 224. 

Oawison Bogumił ob. Estreicher K. (Teatra 
w Polsce tom Sd), Goplana (1871). 

DAWISON Jerzy Jdzaf. Nabożeństwo 1840, 
wydał Paw^ Bedeckir 

DAY W. A. The mssian goyemment in Po- 
land; with a narratiye of the polish insurre- 
ction of 1863. London, San, 1867, w 8ea. 
5 marek. 

Debatten (die) flber die ludenfrage in der 
Session des galiziaehen Ldmdta^es yom J. 
1868. Ubersetzt aus dem polnisehem nach 
den Amtlichen stenographisohen ProtokoUeiL 
Herausgeeeben vom Vontande der Israelita* 
schen Kultusgemeinde in Łemberg. (Der Bei- 
nertrag ist woUt&tigen Zwecken gewidmet.) 
Lemberg, aus der Stauropigiamschen Insti- 
tnts-Buchdruckereł, 1868, w 8ce, 2 kart alb., 
str. 122. 

— flber die Besolution und die Adresse Im 
galizischen Landtage. Wien, Druck u. €om- 
miB8ions-Verlag yon Carl Gerold*s Sohn, 1868, 
w 8ce, str. 378. 1 fl. 10 kr. 

DĘBICKI Klemens dr. Iwonicz w roku 187& 
Lwów, K. Wild, 1879, w 8ce, str. 2 uL, 46 i 
1 karta. 50 cnt. 

— Iwonicz, zakład zdrojowe -k^pielow^i 
szoaawy słone jodowo-bromowe. Lwów, I zwia« 
akową druk, (1880), w 16oe| str. 10 i 1 ni, 

BO 1^ bĘBicki ~ DicusjLftoH* DĘBICKI Ludwik ZygaiunŁ Alexander Wie- 
lopoiBki, tom lY. (OdUitka z Czasu.) Kraków, 
druk. Geasu, 1879, w I606, str. 47. 

— Andrz^* Zamojski. Cmty dochód - na 
kor^ó ubogich pod opieK§ Towansystwa 
ńw, Wincentego a Paulo loataj^cych. Kraków, 
w drukami Leona Pasakowskiogo pod zarzą- 
dem J. Łakocińskiego, 1874, w 8^ str. 45. 
(Osolmę odbicie z Czasu.) 

•— Adam Potocki (nekrolęg). Kraków, druk. 
Ptozkowskiego, 1872 (Odbitka z Czara), w 8ce, 
str. 58. 50 ont. 

— Bronisław Zaleski (Odbitka z Czasu). 
Kraków, druk. Czasu, 1880, w 8ce mi^ćj, str. 21. 

— Europa w chwili pogromu. Lwów, 1871, 
w 8ce, str. 36. 

— Jerzy ks. Lubomirski. Nekrolog. Kra- 
ków, druk. L. Paszkowskiego, 1872 (Odbitka 
z Czasu), w 8ce, str. 29. ^ cnt. 

— Łucyan Siemieński. Wspomnienie po- 
&niertne przez L. Z. D. Kraków, nakładem 
księgami J. M. Himmelblaua, w drakami 
Czasu, 1878, w 8ce, str. 69. (Osobne odbicie 
z dziennika Czas.) 

— Ks. Biskup Łętowski. Życiorys według 
pamiętników pozostałych po nim w rękopi- 

śmie przez (Odoruk z Przegl. Iwows.) 

Lwów, 1873, w 8oe, str. 154. 1 złr. 25 cnt. 

— Maurycy Mann. Pamiętnik dla przyjaciół. 
Drukowano jako manuskrypt w Krakowie, 
nakładem i czcionkami drakami Czasu, 1877, 
w 8ce wielkiój, str. 28. 

— Piotr Ni^^cz łir. Moszyński (t 18 Sier- 
pnia 1879), wspomnienie pośmiertne (Odbitka 
z Czasu). Kraków, drak. Czasu, 1879, w 16ce, 
str. 23. 30 cnt 

— Słowo o biednych i o dobroczynności 
w Krakowie (Odbitka z Czasu). Kraków, na- 
kład, autora, druk Czasu, 1880, w 8ce małój, 
str. 48. 50 cnt Czysty dochód na ul>ogich 
Towarzystwa św. Wincentego a Paulo. 

— Widmo zdrady przez (Przedrak 

z Przeglądu Lwowskiego). Lwów, nakładem 
redakcyi Przegl§du Lwows., z drukami ludo- 
wój, 1876, w 8ce większój, str. 28. 

— ob. Czas (Gazeta 1871 ^ 79). 

DĘBICKI M. Myśl i słowo, logika i grama- 
tyka. Warszawa, autor, 1876, w 16ce, str. 32. 
30 kop. 

OęsICKI Wład. Mich. Biesiada u milionera 
rzymskiego za czasów Nerona, według saty- 
rykonu Petroninsza Arbitra przez War- 
szawa, nakł. N. Złowodzkiego, Gebethner i 
Wolf^ drak. J. Noskowskiego, 1879, w 8ce, 
str. 108. 1 rs. 

— O zasadniczych różnicach psychicznych 
pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Szkic lin- 
gwistyozno-psychologiozny. Warszawa, skład 
główny u £. Wendego i Spółki, 1876, w 6ce, 
irtr, 38. 40 kop. — Soczinitoll attyl. I Filochor atinsJU; iato- 
rik, boffortow końca IV a naeiala Ut stal. 
do r. Chr. biografija, Hteraturayje tni^, pe- 
rewod i obiasnienie gławniejszyoh otrywkow 

§0 otnoszeniju k'atinsk]m gosudarstweDnym 
rewnostiam. Warszawa, druk. J. Noskow- 
skiego, 1877, w 4ce, str. 94, k. 1. 

— ob. Zeissbeni H. (Dziejopisarstwo pol- 
skie). DEBREYNE 0. i. C. Semiotyka czyli wia- 
domości praktyczne o chorobach eięśkich i 
śmiertelnych przez ..... doktora Medycyny Fa- 
kultetu paryzkiego. byłego profesora Medy- 
ccy praktyczno}, kapłana i zakonnika Tra- 
pisto. Z drugiego francuskiego wydania na 
)ęzyk polski pnełożvł i wydał swym nakła- 
dem ksiądz t?ładys}aw Magnuski kandydat 
świętśj teologii. Warszawa, w drakarni Oier- 
wińskiego i Spółki ulica św. Krzyska Kr. 
1325, 1872, w 8ce, str. XI, 276. 90 kop. 

DĘBSKI J. X. Nepoipncea. Kazanie o sluu:- 
bie równie wielkim Jak rzadkim na świecie 
iakim jest dobra niewiasta, mlane na pognę- 
Die śp. W. J. Pani Joanny a Jawoniddi 
Bardzki rotmistrzowój byw. W. P. pnes 

w Poznaniu w kościele hroym św. 

Staniriawa d. 5 Września r. 1800. Poznań, 
drak. Sam. Bog. Presser J. K. Md opr^nr. 
typograf., w 12ce, str. 16. 

DĘBSKI Micioi. Kalendarz zwifnnny kra- 
kowski na rok p. 1801, przez . . .W ni. D. Q. 
P. Kraków, w drukarai Jana Maja, w 4ce. 
(Zawiera w sobie sekreta gospodarskie.) 

DĘBY J. Spis okazów odnoszfcycfa się do 
pszenicy przedstawiono) pod względem nau- 
kowa i gospodarskim przez Wyższa szk<rfe 
rolnicza imienia ,»Haliny' w Żabikowie poa 
Poznaniem na ogólno] wystawie płodów rol- 
niczych w Warszawie 1874 r. Poznań, drak. 
W. Łebińskiego, 1874, w 12ce, str. 45 i k. I. 

Decaana ob. Ifnaoy. 

Deeimae ob. Exptsitls (1820). 

Decisisnos super gravaminibus a nobflłtate 
(Gurland) propositis. Im J. 1717 publidrte 
Entscheidungen tlberaetzt yon F. Klopmaim 
Mitan, 1817, w 8oe. 

DECKER. Erkl&rang einiger telempL Ap- 
parate (w Progr. gimn.) Sambor, mS, w 4ce^ 
str. 16. 

DECKER C. Nauka wojowania jazdy wsp^- 
nie z artylery§ konnf . Wyif tek przetłoma- 
czony z dzieła w Niemieckim Jm^"^ pnet 

Majora napisanego przez J,lL ki^itani^ 

Artyleryi konnój PoiskióJ z tablioami. War.^ 
szawa, w drakarni wojskowój, 1828, w 8oe, 
str. 240. 

— Bassembiement campement et grandea 
manoeuTres des tronpes rasses et prassiennes 
róunies k Kaliseh, pendant VM de 1885. Thk 
duit de TaUemand par C. A. Haillot JM$. 
1886, w 8ce. 

DNiiiiMIoii ob. iMklw A« CHBfl9), fiEGBETAŁSfi - DSŁATIOKS 155 Snmmonmi Postifieiim pro Be- 
^ Poloniaa et GonstitiiticmeB Synodorom 

S^lneialinai et dioeceaaiuumm Regni ejiie- 
I ad Bommam colleetae. Cum annotatioiii- 
bns, dedmimtioiiibiu, admonitionibus et addi- 
tioiiibiia ex historia, jue ecdesiastico uoiver* 
ndi et jnre dviii Reffni. Carantibiu pleriagne 
BaeeidotibnB. Poraaniae, typis August Schraae- 
ffieke, 1869. ▼ 4ce. Tom L k, 1, str. m i 
361, ladez etr. XVI; 4 złr. (Wydawca Cho- 
dyńiki Zeoo.) 

dmgmf ob. BanyAsld Pittr (1878). 

BaefMz JmI L ob. Hirtekfeld Alex. (O iy- 
śa 1874). 

DEFOE. Bobinson Kmzoe nowy, osyli skut- 
U aiepoełinaeńatwa, supełoie nowo i treści- 
wie dtt nirtkn polskiój młodeieiy ułożopy i 
do oryghuifa saatósowany. Wadowice, Fołtyn, 
1^ w 8oe, atr. 168. 65 kop. 

D»UERRy kt. M. (1791 ł 1871). Kazanie 
nda&d w kościele św. Magdaleny w Paryża, 

ptiei ^boszoaa przy tymże kościele, 

z okofiezDości atuletniój rocznicy konfedera- 
cji fiinJdćj, przełożył Xaweiy Grodebski b. 
potei iDckL (!&strzega się prawo przedrukn.) 
Lw&w, aakł. Zelmana Igła (Bjnów), drak. Za- 
kUa naród. Im. OfiBoL, 1868, w 8ce, str. 16. 

OEHARBE I. Soc. Jesn. Katechizm rzymsko- 
łstołfeki dla dziad, tiómaczył X. £. L(ikow- 
ski). Wirdanie drugie poprawione. Poznań, 
1866. 

_ Toś, dla młodzioty doroślejsz^f przeło- 
iooy na Język polski przez ks. E. Łikowskie- 
go, lie. 6w. teof. i naucz. rei. przy król. gimn. 
ftv. IL MMgćail&ay w Poznaniu. Poznań, .1864, 
w 8ee, odr. ni. 4 i 207. 10 sgr. 

— Toś, pisez ks. Dałkowskiego. Poznań, 
« ttśBiiesa, 1864, w 8ee. 7 sgr. 

— reli^ katolickiej dla dyecezyi chełmiń- 
itóA, Wydanie drugie. Pdplm, J. N. Roman, 
TSĄ w 1206, str. 110. 30 fen. 

- Toi, polsko-niemieoki. Drogie wydanie. 
Peim Boman, 1874, w 12ce, atr. 202. 50 fen. 

- latechizm rzymsko - katolicki ks. . . . . . 

I^zeiklid polski ks. Henijka Biegi, katechety 

•eninsriiim nauczycielskiego i szkoK^ wydzia- 

^cwiśj ieńakłói w Przemyśla, nakładem auto- 

la, z drakami L. D. Stoegera w Jaśle, 1877, 

w 8ee, atr. LU, 207 i lY. 

— Katechismus der katholischen Beli^on 
%r daa Biatham Culm. Yierte Auflage. Pel- 
Al J. N. Roman, 1877, w 12ce, str. 103. 

lEHNIKE It Der Polenbraut Zeitnoyelle. 
Bedin, 1863, w 8ce. 

Mlanim względem stosunków towarzy- 
itndemokmtycznego polskiego i jego człon- 
Uv z obeenf emigracif polskę, raryż, 1833, 
^ ooe. 

OsUinatiaH ob. Cara D. (Die polnisohe 1831). 

Dekr«t kongregacji św. rzymskiój i pow- 
snebp^^ hikwizycyi zabraoiajfoy używanif^ języka rossyjskiego wis. katoliddem nabo- 
żeństwie dodatkowśm, wydany na zaniesionf 
w tój mierze do Ojca św. Piusa IX prośbę. 
Daa 11 Lipca 1877. B. m. dr. i r. (Lwów, 
1877), w 8ce, str. 2 ni. 

— trybunału handlowego miedzy Bankiem 
polskim a domem handlowym Draci Lubień* 
skich i współki etc. 1844, str. 37. 

DELACOUR i PAUL R06ER. Zarzutka balo- 
wa, komedya w 1 akde pp. ..... przełożona 

z ^ancuskiego przez Celinę D(ominikow8kf). 
(Biblioteka teatrów amatorskich^ Ner 8). Lwów, 
F. H. Bichter, drak. Gazety narodowój, 1878, 
w 8ce, str. 18 i 1 ni. 40 cnt 

DE LA T0R6E ANATOLE. La Pologne en 

1864. Lettres a M. Em. de Girardin par 

Paris, E. Dentu libr., impr. L. Tinterlin et 
Cie, 1864, w 8ce, str. 31. 

DELALLE Lala Augusta, ev^ue de Rodez. 
Nr. 52. Lettre pastorale et mandement de ..... 
en layeur des incendióa de Limoges et dea 
rófhgi^ polonais. Rodez, impr. de £. Carre^ 
re, 1864, w 4ce, od str. 624 ~ 628. (nb. nie 
jest wycinkiem.) 

DELAMARRE Kazimiori. Un peuple europóen 
de ąuinze millions oublió deyant lliistoire. 
Petition au sonat de Tempire demandant une 
reformę dans Tenseignement de Tbistoire par 

officier d'acadćmie etc. Paris. Amyot 

editeur, imprim. A. Chaix et Cie, 1869, w 8ce, 
str. 24. , • 

— Extrait de l^Etendard du 31 Octobre 
1868.) Inauguration du monument polonais, 
w 4ce, str. ni. 2. 

DE LAVEAUX Ludwik. Obraz pięknośd na- 
tury, wyszedł 1828 a nie 1848 r. 

— Pamiętniki wydał z rękopismu Ł. De 

L(aveaux). Kn^ów, czdonkami drakami Cza- 
su, pod zarządem Józe& Łakodńskiego, na- 
kładem Tadeusza Dyakowskiego, 1879, w 8ce, 
str. Yin, 344. Omy&i na 1 stronie. 3 złr. 

DELAYEAU Ludwik II. Historya kraju rodzin^ 
nego dla klas niższych o. k. szkół średnich 

Gaficyjskich przez Kraków, w drakarai 

Leona Paszkowskiego, pod zarządem Józefii 
Łakodńskiego, 1875, w 8ce, str. 189, 1 nieł. 
i VII. 80 cent. 

— Zaburzenia w Rzymie spowodowane 
przez Graccbów, skreślił Ł. D. L. Stanisławów, 
czcionkami Jana Daszkiewicza, 1875, w 8ce, 
1 kartka tyt, str. 54. 

DELAYIGNE (J. Fr. Gaa.). Nieszpory Sycy- 
lijskie. Tragedya w 5 aktach napisana po 
francuzku przez nowo przełożona na pol- 
skie przez, wydawcę Pszczółki krakowskiój 
(Majeranowskiego Kons.) Wystawiona pierw- 
szy raz na Teatrze Narodowym Krakowskim 
d. 27 Kwietnia 1820 w Krakowie, naUadem 
redakcyi Pszczi^ki, w drakarai Józefa Ma- 
łeckiego, w 8ce, str. 98. 

— Śpiew pod Midem Warszawianka prze- 
kład Karohi Sienkiewicza, muzyka ^ Kur- 
pińskiego, Wiurszawa, 183). 166 DKŁECfTOB ^ TfOtBOSSKl D«leet09 seminnm tn hatio BotA&ieo Vm- 
BOTiensi anno 1878 eoUeetonim, qiiae pro 
mntiia eommntatione offerentor, podpisy: 
Ttof. Dr. A. Fischer de Waldheim, horti Di- 
rector H. Cybnlski bortnlanne primArins War- 
nukwa, dmk. Kowalewskiego nlioa Królewska 
Nr. 28, w 4ee małój, sta*. 27. 

Delegaci Towarzystwa wzajemnych ubezpie- 
czeń w Krakowie fwedłn^c sadowych powia- 
tów). Kraków, w dmk. Leona Paszkowskie- 
gOf nakładem towarz., 1874, w 4ce, str. 21. 

— Toi. Kraków, w drakami Leona Pasz- 
kowskiecro, pod zarządem Józe£i Łakodń- 
skiego, 1875, w 4ce, str. 20. 

Delegaeyt fnoin dąśacych do organizowania 
oipółn wyehoditwa. Wszystkim bez wyjątkn 
współtowarzyszom tolactwa pozdrowienie i 
braterstwo. Faryż, dnia 25 Lutego 1869 (au- 
tografowane), iol., 1 karta. 

— Deleiracya ustanowiona przez komitety 
krafowe do rozdziału funduszów zebranych 
w Galioyi w Wielkiem Księstwie Poznańskiem 
do wychodźców polskich. Paryi, £. Martinet, 
1871, w 4ee, str. 8. 

^ ob. Mieraiiewelil 8ob. (1867). 

DELERT X. J. B. Hlstorya kościoła święte- 
go katolickiego, napisana przez ..... Wydanie 
trzecie znacznie pomnoione, w dwóch tomach, 
Poznań, Żunański, 1872. w 8ce. Tom I. str. 
470 i lY ; Tom IL str. 828 i lY. Prenumerata 
4 tal.; cena księgarska 6 tal. 

— Modlitwa jako wielki środek zbawienia. 
Poznań, u Tytusa Daszkiewicza, 1859, w 8ce, 
str. 82. 10 srb. 

— ob. LIauori AKent 8. (Moc 1874), (Sze- 
snaśde 1875). 

De r^tat actuel de la Pologne. Ddcembre 
1883. (Paris) 1833, w 8ce. 

DELICOURT L A. Essai eritique sur Tedu- 
eation que Ton donnę dans la Prasse mdri- 
dionale autrefois Pologne, par..... mattre des 
arts. Semper et nbique veritaa. Yarsoyie, 
1800, w 8ce, k. 2, str. 64. 

DEULLE Jakób. Ditjnramb o nieśmiertelności 
duszy z przydatkiem przejścia przez górę św. 
Ootliarda poematu tłómaczonego z angielskie- 
go przez ..... z franouzkiego na język polski 
Srzełoiony przez X. F. L(gockiego). Kraków, 
rak. Jana Maja, 1804, w 8ee, str. 24. 

— Lobgesang an die Schónheit, aus dem 
FranzOsischen des ..^. (ilumaez Mart Knralt). 
(Lwów, 180...) w 4ee, str. 7. 

DELKIEWICZ Jśsef. Praelectiones ez histo- 
ria ecdesiastica in c. r. Franciscea uniyers. 
Leopoliensi, Leopoli, 1870, w 4ce, około 900 
str. (Kurs autografowany.) 

(Delkiewiez.) Wykłady historyi kościelnój 
na wszechnicy lwowskiej przez K. Delkiewl- 
cza (przedruk z Przeglądu lwowskiego). Lwów, 
nakł. X. Ott. Eolskiego, drak. ukl. im. 
OssoM., 1878, w 800, 1^. ^ k. 2. 86 cest DCLPOT P. Straaiaa ia)efluiiea, p&wUU o- 
SBUta na tle najnowHyoh spekulaeji baaUep- 
akieh, z francuskiego oryginała mtMmth 
czona przez hr. z G. M. . . .ą, ezęśó I, Posaań, 
w komisie i czcionkami W. SinMma, 1879, 
w 8ce, str. 143. 2 maiki 

DELSOL Jan Jśief. Zasady kodeksu napo- 
leona w zwi§zku z naukf i Juryspradeney% 

przedstawione przez doktora prawa, ad« 

wokata przy s^zie apelacyjnym w Paryiu, 
przekład z francuzkiego dopełniony pod re- 
dakcy^ Mścisława (Godlewskiego według dro- 
giego wydania przejrzanego poprawionego i 
znacznie powiększonego. Warszawa, itaranieoa 
i nakładem Bedakcyi BibUoteki l7mi6|citao4ci 
Prawnych, drak. S. Orgelbr. synów, io78 ^ 
1874, w 8ce. Tom L 4 kartki niel, str. 497, V« 
1874. Tom H. 2 kartki tyt, str. 621, V (!)• 
1874. Tom m. 2 kartki tyt, str. 557, XXL 
Biblioteka Umiejętności prawnych Serya I, 
Nr. 8, 5, 8. CHumacze T. I: OołemberskI B^ 
Płocki Ark- Przyrembel Br., Turowicz Mar^ 
Powichrowski. T. n. Grochowski Wład., Sa- 
dowski T., Przyrembel Br., Gk>dlewBki Mke. 
T. m. Ostrowski St, Suligowski A., Woro- 
niecki Mieć. ks., Turowski Henryk, Sunder* 
land St, Oraowski N., Godlewski Mis., Tny* 
rembel Br.) 

— ob. Blblieteka (1876). 

OENBCZAK Yalorian aus Schlesieo. Expe- 
rimental-Studien liber Parenchy nuitoese m- 
jectionen yon Argentnm nitricum. Inaugural- 
Dissertation znr Erlangung der DoefeorwfMe 
in der Medidn, dhirurgie und Geburtabttkfb, 
welche nebst beigeftifften Thesen mit Zustim- 
mung der hohen medieiniscben Faeoltitt yer- 
theidigen wird ..... aus Schleden. Opponenten: 
R. Pnewoski Cand. Med., L. Miehalski Caad. 
Med. Greiftwald, Drudc yon Gail SeU, l^% 
w 8oe, str. 42. Thesen 1 strona. 

DEMBlASKA Ludwika. Rozmowy uiedztehie, 
Kraków^ 1867. M^ie pod Dembińsh* Hele- 
na umieszezone. (T. L str. 297.) 

DeiRbiAskl Boiea. ob. Pel W. (Pieśń 1879). 

DEMBlASKI Folix. Wojsko polskie, dywizym 
draga. (Odezwa) Dao w obozie pod Sliawro- 
wem d. Igo Lipca 1809, fol., 1 karta ni. 

DEMBiliSKI Henryk. Pamiętnik .....Jenerała 
wojsk Polskich. Z rękopismn wydał A B(asa- 
czyński). Poznań, nakładem i czdonkuni Lu- 
dwika Merzbacha, 1860, w 8ce, str. YIH, 224. 

— Jenerała Pamiętnild o powstaniu 

w Polsce r. 1830 — 81. Kraków, skład główny 
w księgarai A. Nowoleckiego, w drakarai Le- 
ona Paszkowskiego, 1875, w 8ce. Tom L 2 
kątki tyt., str. 366. Tom U. 2 kartki fyt. 
str. 480. (Osobne odbide a Czasu.) 

— Toi, wydanie drarie (tytułu). KrakówL 
nakł. i drak. Czasu, 1877, w 8ce, str. 866 I 
480. 4 złr. 

— Kochani Rodacy! Odezwa d. d. Paryft, 
1 Stycznia 1849, w drakami L. Martinst 
przy ulky Mignoa, w 4o6, air. 7. nutrisKi — onm itf 
lUtLU-MH ■*■ A den Hem Semifg^ber dei Bertobtet liber 
i^B«n UttlMiiiadMii TMwmf:. ]>re«d6m den 
^JOr% 18S2, Draek tou F. C. Hnts In Strti- 
ImiB^, w 8e6. 

-^ Kilka Aów o bankiede dla śp. Cue- 
Uefo. yujiy drtik. Ł. Martinet, 1^ w 8ee, 
rtr. 7. 

— ob. BalertkI i«f ef (i^Sil Danier A. aB73>, 
Uliwri iMieiiln fl859), Nabielak Luil. (1882), 
Ptai^WIti a844 — 45). 

KilBlAMf MacMI orranista w Poznaniu 
(IM ł 8 Mansa 1878) wydi^ Gantlonale. 

^ OCMOWiez W. Do luda polskiego. Sbef- 
SM, 1861. 

OmOWMI Hmh. dr. Die Onellen der 
c^iMidieii Apologetik des 2 Jahrbunderte, 
ITMl: Die Apolo^e Tatian*!. Lelpaig, BAb- 

«M et Dreaehor, 1878, w 8oe, str. 96. 1 mk. 

WiRńg. 

DEHBMSKI Leen, Kateto^r randkieh dtieł 
peUciflii j obeych s keięgosbiom ..... w 8ce. 

(NWOWSKi Tadensł.) Inetrnkeya do wy- 

■tal xboia laak^y koreową swan^; a 4 ta- 

UnnL Wanmawa, draldem N. Glttcksbeifra, 

beg foko, w 4oe, str. 20 i 1 nieliezb. (KB. 

wyAuile róine od podanego ▼ T- L bibliO' 

gnSL) 

Dw a trl ut ob. Snippe (1861), Hanll (1869), 
Mitol (1864), Legendę (1806), Ureatf Fr. 
(der fkiKhe 1862), Oteroff Wład. (1823), Pler- 
ilBi P. (Borne 1877). 

BiwacraHe (A la) enropeenne. La Dtooera* 

4e fraaeadae. Parie, łmprimerie de Bonić, me 

Oeq-HeroB 8, bea roku (1846), w 4ee, 1 kart 

(Aa nom dee denx Goniit4s de la R4forme et 

da yaHfltial, les membree de la Commiflaion 

ii6eiiiive : F. Lamennais, Bn Gourtais, Ledm, 

loDin, A. Goinard, Gondchaiu, Ferdinand 

TloeoDy Annand ManasŁ) 

Ufafcrawja ftaaeaaka do Demokraeyi £a- 

ro^MIdj. tComiaya wykonawcsa, podpisani: 

F. laioeoDaiB, De Courtaia, Ledru ttollin, 

' ChoBttd, Gondcbanz, Ferdinand Flocon, Ar- 

awDd llamist W tyinie arknazu. Do Demo- 

kne^ibtticnzkiój Polalca demokratyczna. Cen- 

trmam Tow. jOem. Polskiego, podpiaani: 

Wysocki Józe^ Heitmann Wiktor, Zienkowicz 

ŁeoD} Daraaz Wojcieeb, Mazurkiewicz Win- 

fusuty, Piarjri, drok. L. Martinet, w 4ce, atr. 4. 

— polaka do Europy. Aryi, w drakami 
L Karfinet, 1847. w 8ce, str. 16. (Na końcu 
^ odeswy podpisani całonkowie C^ntraliza* 
91 Towaraystwa demokra^canego polskiego: 
WjBoeiri JózefjHeltman Wiktor, Zienkowicz 
Laon, Daraaz Wojciech, Mazurkiewicz Win- 
•laly.) 

— ob. M. T. (1856). 

— polska XD[ wieku. Paryi, drak. i Htogr. 
Kadfe i Benoa, ed Marca 184l» do 9 Maja 
mL itok I--n. NN. 16. Bok m od N. 18, 
"7 40^ atr* tti (MiiiMfpite anripi^te f wcielt^ ae do Demokiaiy pMaUe^.) Wriaw«a 1^ 
fil Januasewica, redaktor Jan Ordfga. Za 18 

półark. 4 frank. 

Oemakrata polski. Poitiers od fO (Herwea 
1887, w 8ce, T. I. str. 196. Tom II. str. 288. 
T. ra. str. 288. Do 21 Mała 1841 wycbodatt 
w Poitiers. Bok IV, Paryi, 1842, str. 288. 
T. V. od 20 Czerwca 1842, w 8ce, str. 28a 
Tom VL r. 1843, w 4ce, str. 192. T. VIIL 
1845, w 4ce, str. 196. Tom IX. str. 194. T. X. 
str. 196. T. XI do 80 Gmdnia 1848, w 4ce, 
str. 192. T. Xn. do 28 Lipca 1849, w 4ce, 
str. 122. T. Xin. Braxella. 1851, do 9 Gm- 
dnia NN. 49, w 4ee, sfr. 196. Wydawca W. 
Hehmana. Łata od 18 Paidsieroika 1852 r. 
do 20 Gmdnia 1862, tomów 3, w 4ce, str. 
228, 2S2 i 150. 

— polski w r. 1849 — 60 w d%ga dalszym 
wycbodził w formacie broszur, w 12ce, pod 
nazwami: Prawo a wiara. Paryi, L. Martinet, 
1849, w 12ce, str. 35. 50 cni; Bewolucya ł 
Polska, 1850, śtr. 47. 60 cnt; Prawda a pra- 
c^ 1860, str. 56. 70 ceni; Co przed nami, 
str. 56. 1 frank. 

— polski, pismo czasowe, Londyn, 1862 — * 
1860. Boczników 9. Arkusze Nra 57, 63, w 4ee, 
str. 328, 252 i 2. 

— polski, pismo czasowe. Londyn, 1860, 
1861, 1862. Nrów 86, w 4ce, str. 140. 

^ polski. Lwów, nakładem 1 czcionkami 
J. DobrzaAakiego i K. Gromaaa, 1871, w 8ea. 
Obejmuje: 

Bozbitki, przyczynek do bistoryi naazych 
stronnictw politycznych, przez A. B.; Polacy 
w Wiedniu, komedya parlamentaraa w pięeiu 
odałonaoh bez zakonczenia, przez C. D.; Fraa* 
^a i Polaka i przyczyny ich upadku, przea 
E. F.; Kto jeat naazym wrogiem r przez G. H.; 
Bewolucya i reakcya, czyli Paryi i Wersal, 
przez J. J.: Kampania ostatnia delegacyi na- 
szej w Wiedniu, przez K. L.; Zjazd polaki 
przez Ł. M.; Bankmctwo naszych firm poli- 
tycznych, przez N. O. Zeszyt po 10 cnt. 

— ob. D. C. (1871), 6łea (1865 — 66). 

Demokratyczne towarzystwo ob. Deklaracya 
(1838), Odpowiedź (1869). 

Damek ryt ob. Bykowaki Ig. (1808). 

Demonolooia ob. Podbereaki Andr. (Materya- 
ły 1880). 

Oemenomania ob. Treatewaki B. (1854). 

DemisaatratieRS ob. Miekiewiez Adam. 

DENAR0W8KI Kareł. Die Mineralouellen in 
Doma-Watra und Poiana-Kegri in der Buko- 
wina. Wien, Braumliller, 1868, w 8ce, str. Y 
i 88. 10 sgr. 

— Sanitits-Karte der Bukowina. Wleń (Czer- 
nowitz, Pardini), 1880, w 8oe, str. IV, 210 i 
2 karty chromoutogr., w wielkiem fol. 10 mk. 

Denia z Pokutia ob. Jinioki Baa. (Damnok 

187J). 

— 9b pad Ser^ta ob. iWrti Baay&i. 158 DEHK8CBBIPT ~ i^strrsiiAim wmmtmmi DMiMiirm derJiiititib6ftfflteik in Knkan. 
Krtkiin, Bnchdniekerei des Kn|f, 1871, w 8e6, 

— des praHsischea LiiiidesMissehasses flber 
den k. k. K^lizischen Landessohulradi. Lem- 
benr, urn 12 Fehnuur 1875, w 4ce, sir. 90. 
Beilifre 1. Befls^ 9. Bellśffe 8. Memorysł 
ITslieyJskie^o Wvdzisła kr^owefco o c. k. Ra- 
dzie ffiskolnó) ^lioyjskidf. Lwów, dnia l2 Łn- 
teiro 1875, w 4ce, str. 90 (po niemiecka i po 
polsku). Załącznik 1, str. 5. Załącsnik 2, str. 
5 (Spmwoidanie Dietla). Załącsnik 3, str. 3. 

^ tlber den nenen mssisch polniscbeu Zoll- 
tsrif. Wien, 1851, w 4oe. 

^ ob Belcredi (1866), Bstachewski A. (1866). 

DsnkwOrdiqkeitsn ans dem Leben det Kai- 
sers Peter des Orossen nnd dessen Gemahlin 
Katbarfna, nebst elner knrsen Bescbreibnnff 
des Znstandes ron Bnssland nnd Polen im 
Anfange des achtzehnten JahrlinDderts. Frank- 
fhrt a. d. O. nnd Berlin, bes w. r., w 8ce. 

— ans dem ablanfenden Jabrbnndert bei 
bistoriscb-statistiscber Darstellnnir der mssi- 
schen Monftrebie nnd der BeToIntionen in 
Ftankrelch nnd Polen. Berlin, 1800, w 8oe. 

— einer dentscben Erzieberin in Be^cien. 
IbirUmd, Spanien, Portugal, Polen und Dent- 
sohland. Berlin, 1861, w 8ce, str. n, III i 357 
1 tabl. 15 sgr. 

De« srratias. Lwów, tłnmacsenie i nakład 
Zgrom. PP. Franciszkanek Praenajśw. Sakram., 

1877, w 8ce, str. 56. 

Dsffrtaeyt galieyjska ob. Ksimian Sttn. 

DEPUTOWSKI Lesn. Du traitement de la 
fi^vre łntermittente basd snr les indieations. 
Montpellier, 1872. 

DERBLICH Staatoartt Dr. W. Die Feld Sa- 
nitfit. Zwei Yortriige, gebalten im milit&r-wis- 
sesebaftlichen Yereine in Lemberg. Cieszyn, 
Prochaska, 1876, w 8ce w., str. 42. 1 mk. 

— Die Militftr-G^snndheitspflege, dereń 
Werth n. Bedentnng. Wien, (>eroId*s Sohn, 
1876, w 8ce w., str. lY i 71. I mk. €0 fen. 

DerdackI Dsminik ob. Roniaekl E. (Drobne 
1878). 

OiROULĆDE Ptul. L'HetnMUD, dramę en dna 
aetes en yers, 14e 6dition (Tnófttre national 
de rOdóon, premióre reprósentation le 2 fó- 
yrier 1877). Pftris, imp. Hartłnet, lib. Calman 
L6vy, 1877, w 32oe, str. 154. 2 franki. 

^ Toi, 19e et 20e ćditfons. Paris, imp. 
Usinger, lib. Galmann Lóyy, 1877, w 32ce, 
str. 154. 2 franki. 

DERYN6 Emil. Dramaturgia praktyczna. 
Lwów, 1874, w 8ce, str. 62. 75 ont 

DE8BUARD8 E. J. F. La Pologne. imprtoi- 
tion. Paris, 1831, w 8ce. 

DE8CHAVANNE8 H. Grammatyka polsko- 
franenzka. Część I. Lipsk, F. A. BrockbaWi) 

1878, w do^ SU. Vii i 808* 1 tsL ••ii^a DESCHERELLE I. DnA o^idEiiAeijr (OmL 
M. Skoinieki). Wamawm, 1848. 

DE8C0UR8 de TOURNOY Idief Dr. Zsdania 
fllozofii w naszych czasach. Poznań, 187S, 
w 12ce, str. 54. 30 kop. 

DESIAROINS E. (ksiądz). Wif zka dncłwwna 
dla Najświętszego Serca Jezusa. esyH Miły 
mięsie C!zerwiec. Przekład z franenakiego. 
Tomń, dmk. J. Baszczyńskiego, 1872. 

~ Toż, tamie, b r., w 12ee, atr. 67. 

Desinf ekeya, tabelarycznie ułośona inetmk- 
cya do odwietrzań pokoi, sal szpitalny^, 
stajen i t. p. podczas grasi\jacych zaraz. Lwów, 
nakłiid Piotra Mikolascha, 1872, 1 tabL i^a- 
kat 10 ent 

Desinfeetlentniitlef ob. MlerzyMi SUurisfhw 

(1878). 

0E8LY8 Kareł. Siedemnasta wiosna Msrty, 
przekład Maryi Orabowskiśj (Dodatek do Ty- 
godnia). Piotrków, dmk. L. Chodiki, 1879, 
w 8ce mniejszej, str. 191. 

— ob. Biblisteka (1873). 

Despin ob. SersdyAski Wł. (O psydiioniem 

1878). 

DE88EWFFY Andrzdi (Deiefi>. De fore Sa- 
crae regni Hunguiae in terras Rnssiae mbrae. 
Pest, 1831, w 8ce (z natchnienia rzfdn pisane). 

0E8T0UCHE8 Filip. Powrót niebosMfjka. 
Komedya w 5 aktach z francnzkiega Lwów, 
Karol WUd, 1874, w 8oe, str. 266. 46 kr. . 

— Toż. Tarnopol, z dmkamł J. Pawłow- 
skiego, 1874, w 8oe, str. 266. 

De-sscts pro świt bośy{. IzdAniie wtoroje. 
Kiiw, w dmkami Fedorowa, 1871, w 8ee, 
str. 127 (po małomskn). 

DESZKiEWICZ Jan Rep. Odpowiedź na za- 
>znty mojój gramatyce uczynione przez FeL 
Zochowskiego. B. m. dr., 1847, w 8ee, str. 
118. (To samo przedrukowi^ w „Zbiorze od- 
powiedzi recenzentom gramatyki Języka pola. 
Lwów, 1858", od strony 75 — 173.) 

Detaties sobre la toma de YarsoTia por el 
ej^rcito ruso al mando dei Feld-Mariseal Con- 
de PaskeTitch de EriYan, Principe de Yarso- 
via; Tradncidos del Frances por nnos ofida- 
les de la inspeccion generał de milieiss pro- 
yinciales. Madrid, 1832, w 4ce. 

DeulachsI (Odezwa niemiedLiego komitetu 
berlińskiego odbtdowania Polski) dd. Berlin, 
den 3 Bfai 1848, das Berliner deutsche 0>mi- 
t6 flir die Wiederherstellnng Polens. (Berlin, 
1848) w 4ce, str. 1 ni. 

— Sprache ob. Fsobt W. (Theoretisch 1871), 
Hruslk A. (Det einzige 1838). 

Deutsches Reich ob. Nausnsr 0. (Dentaołi* 

tum 1880). 

Deirttehtam ob. Htusner 0. (1880). 

DEUTSMANN 8. ModUtwa do NiyśwlętBS^ 
Pannv^ a towarzyszeniem fortepianu, nshar- 
nurniki lub aiganui skom|^nowima do ^iewn • » DBVEŁOIVElt£HT — DIE i«d I Mfc fci foa & Deatodmianna, organista i przewo- 
inka ididru anuitonkieffo pny kośeiele Aw. 
Jfee& OblaMeńoa. (Wansawa, Unger i Ba- 
auMj 1876) fol^ atr. 5. 22% kop. 

IMyabppeaiairt de la piotestation de 3076 
ćmigrte polonaia contro nmmizioii da prince 
Ad. Gsartoryski dana les afl&uros de Pologne. 
Tiadut da jounial polonaia publik k Paria, 
aoniB \» titre: Wiadomości polskie. Bmzelles, 
1866, w 8ee. 

Dtitir COo) de la France et de la potition 
de la Ronie Yit-a-Yis de la Pol<Mnie. Paria, 
1818 w ~ 
Dr.. 

8tr. 63. 40 cnt. 

— Sekreta dla doraatiyfcego n^odzieńca. 
Pta^kroffi i ndy. Lwów, nakł. F. H. Bich- 
ten, IfflÓ, w 8ce, ttr. 59. 50 kr. 

OUiL Itok IV. od 7 Lipca 1872 do Gaer- 

wca 1873^ od N. 78 — 96, w 4ce. każdy po 

8 atr. Knkćm, cscion. ILrąju. -wydawca^odpo- 

irieddaiaj Stan. Straeszyńaki. Właściciel Ark. 

KleammkŁ Rok Y. od Lipca 1873 do 22 

OMfwea 1874^ N. 97 do 119. Sok YL od N. 

JiU- 138 do 16 Łłpoa 1875. Bok YH Beda- 

łfor Kas. Bartoesewioa, Kraków, w dmk. Wł. 

Anesyea. Do Nr. 140 w litMprafii A Pmazyń- 

akiefto. Od N. 141 dmk. Ft, Ks. Pobudkie- 

wiectt. Rok Ym. 1876, NN. 24, drak. W. 

Komaddogo* Od Listopada 1876 nabywca i 

vjrd»irea Borkowaki. Kok IX. 1877. Odpo- 

wiediłałny redaktor i wydawca St. Strseaayń- 

aki w Kimkowie. NN. 24. Bok X. 1878. NN. 

H. Redaktor i nakładca Borkowski. Bok XI. 

1879. NN. 24. Bok Xn. Bocznie 4 słr. 

DiaUik pomański wychodzU 1 i 15 każde- 
9> irieaiaca. redaktor odpowiedzialny i wy- 
terta Władysław Pudalik. Bok L 1874-75, 
Hk. 1— 7 ^od 1 października 1874 do 1 Lu- 
tego 1875). PomaA. nakł. Wład. Padalika, 
«sdflBkaaii H. Schmaedickiego, w 4ce. str. 34. 
Kwaiohie i taL 

^MasMUikft ob. Naukausr (mocz), Taeaa- 
9mnm I. (Laryngoskopia). 

D Uh Ętm polon, franc. et allem. dme 4dit 
ISie, w 8ee. 7 zir. 

— oh. BeHlofer (1878). 

DfilflAND Dawid M. Die Frage ob eine Jn- 
diaehe Unterschriźt die gesetzliche Beweises- 
kraft eiser Urkande be^Onden, oder ob eine 
solehe Unterschrift bloss ais Handzeichen be- 
trachtet werden k5nne. Mit vorzflglioher Btlck- 
aicht anf das Kseisschreiben yom 18 NoYem- 
ber 1814; sum ersten Hahle grttndlich beant- 
wottet Ton «... lUt BewilUgang der k. k. Ceif- 
tni-BUeberOenznr in Wien. Lemberg, gedr. 
bel Peter Pilier, 1841, w 8ce» str. 11. 

OtariMa sejsro abdieationis króla Jana Ka- 
1868. Obaei w T. Y. Zbiór Pftinift Oichter. Dem {^rossen G^ste der Freiheit 
am Bheinfall bei Sehafliaiisett gesongen von 
enrem Alsadschen Dichter; sar Unterst&snng 
geflflchteter Polen. Znrieh, 1881, w 8ee, str. 89. 

DICKENS RarsI. Z głębi morza, powieść, 
z angielskiego tłumaczył Jan Lun. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, 1876, w 8ce, str. 166. 
1 ałr. 12 cnt 

— Wigilia Bożego narodzenia, przekład 
z angielskiego, wydanie ozdobione 7 drzewo- 
rytami. Poznań, nakŁ i druk. J. Leitgebra, 
1879, w 8ce małśj, str. 114 i 1 ni. 1 marka 
50 fenig. 

— Zemsta Królowój, podług Dickensa na- 
pisała Potworowska. ^ Skarbek Fr. hr. Ka- 
sztelan, opowiadanie. Poznań, druk. W. De- 
ckera i Sp., 1871, w 16ce, str. 44. 

— Dzwony cudowne. Warszawa, nakład. Fr. 
Spiessa, drukiem J. Tomaszewskiego, 1846, 
w 8ce, str. 203. 

DICKENS i C0LUN8. Bez wirfścia. powieść, 
pra^ożył z angielskiego Stanisław Bodusiyń- 
skL Warszawa, 1871, w 8ce, str. 135. 90 kop« 

— ob. Oikens. 

Diekstsin S. ob. Clerk MaJiweil I. (Mateiya 
1879), Rieaian B. (O hypotesaeh 1878). 

Dictiennairs polonais-francais et francais-po- 
lonais. Słownik polsko-francuski i francusko- 
polski. Nowe wydanie. Berlin, Behr, 1863, 
w 8ce, str. YI i 1128. 8 taL 

^ ob. Repelawski i Kazlmirskf. 

Oietionary ob. Benlowikt (1845). 

Oictisnarium Latino - Polonicum ad usum 
Scholarom Publicarum. In Typographia Aca- 
demiae et Universitatis. Yilnae, 1805, w 8ce| 
kart nieliczb. 4, str. liczb. 439. 

Did. Kołomyja, czerenkami i nakładom M. 
Biłousa, 1876, w 82ce, str. 8 (wiersaem). 

OiDYCKiJ Bshdtn (Dsiodaic). Navodni|ja hi- 
storya. Busi. Lwów, 1871. 

Die XXIY Mąji. In festo B. M. Y. Titulo 
auxilium christianorum. Oracoyiae, typis C. K. 
Uniyersitatis, 1854, w 8ce, str. 8. 

— 16 Junii. In Festo Beatae Jolentae yi- 
duae ordiois 8. Clarae. Craooyiae. typia C. 
K. UniTCcsitatis, 1854, w 8ce, str. 8. 

^ Prima non impedita post lY Januarii 
In Festo Sancti Titi episcopi confessoris. Gra< 
coyiae, Qrpis Typographiae Czas (1854), w 8ce, 
1 kartka. 

— 1 Junii. In Festo B. Jaoobi de Strepa 
episcopi et confessoris. sine loco et anno. 
(Oracoyiae, typis Fr. Kaw. Pobudklewici) 
w 8ce, str. 8. 

— XXI Februarii. In Festo B. Andrese 
Martyris (Bobolae). Cracoyiae, typis Fr. Xaw4 
Pobndkiewioa (b. w. roku), w 8oe» str. 8. 

^ onomastioo ob. AMitiidor I*. RttU WiitlN 1A» biź^ttlBkai -* DtUtofofinftf OlEFENBACH Urenz. Yergleiohendes WOr- 
I5rbadi der germ. l^rBeheii mit besonderer 
Berfickiłehtigiing der romaniiehen, lithaiiiBch, 
•lawiiehen n. keltischen dpnohen u. mit Za- 
Eiehung der finnischen. Frankfurty a IL, 1851, 
w 8ee. 

INEHL A. fct. Hiaorfe biblyne opowiedsła- 
ne słowami pisma św. dla imodiieiy ewaii* 
fddteki^. Warsiawai 1874, w 8ce, str. 159. 
Oprawne 35 kop. 

Dieaft-Yorsolurift d«r Carl- Ludwig -Bahn 
Wien, 1868, w 8ce, str. 245. 

OIEPENBROCK Melehier kardyni^ (bbkup 
wroc). Swojemu Wielebnemu duchowieństwa 
chra. List pasterski, dd. Wrocław, 6 Listopa- 
da 1851, fol., str. 8. 

OIERŻAWIN. Na narodienie Nayjaśniejsze- 
go Cesarza Alexandra L Wilno, w 8ce. (Tłd- 
maca Wincenty Zgierski, przytem tekst ory- 
ginalny.) 

— Na narodsenie Wielkiego Xi^ęeia Mi- 
chała. Wilno, w 8oe (s testem oryginalnym). 

— Na zgon Wielkiej Xiciny Olgi Pawłó- 
wny. Wilno, 1823, w 8ce. (Tłómacs tenże, 
1 testem oryginalnym.) 

Diesbaeli ob. Ferster ChaHes (Episode). 

METL Dr. iteef (t w Stocznia 1878). Die 
HeflqaeUen von Iwonicz m GMizien, nadi 
ihrer neaen Einriehtanff and wiederholter che- 

mischer Anaiyse beschrieben Yon emer. 

ł^rofessor der piaktiachea Mediom in Krakau. 
Deatsch herausgegeben yon Dr. B. Lutostań- 
ski in Iwonicz. (Autorisirte Ausgabe). £ra- 
kiML Veriag and Drack von WŁ L. Anczyc 
et <}omp., 187(>, w 8oe, etr. 60. Infaalt 1. 

— Zur Diagnose des Typhus, wyszło w r. 
1856 a nie w r. 1846. 

— Odpowiedź Prezydenta Miasta na Inter- 
pelacyc JEtadcy M. Dra Warschauera w spra- 
wie li|K>rzadkowania miasta odesytana na po- 
siedzeniu Kady miejskiej d. 15 Czerwca 1874 
r. Kraków, nakład, gminy miasta Krakowa, 
druk. W. Korneckiego (1874), w 8ce, str. 22. 

— Odpowiedź prezydenta Miasta na iifter- 
pelaeyf tMcy iŁ Dr. Bochenka w sprawie 
tmdowy kanała w olicy Bogaokiój, oMzyta- 
na na posiedzeniu Bady miąfskińi 7 Maja 
1874. Krakdw, nakładem Pawła Barańskiego, 
druk. W. iŁonieckiego, 1874, w 8ce, str. 32. 

— Projekt aporz|dkow»Qia m. Krakowa 
w ogólnych zarysach skreślony przez ..... Pre- 
»denta mmata, odczytany na poaiedaeniu 
Bady mieiekiój w dnia 6 Stycznia 1871 r. 
•dt^tem. Kraków, aator, ezeiooluuni dnikanii 
Czaso, 1871, w 8ce, str. 20. Gratis. 

^ Ftojekt zaradzenia brakowi mieszkań 
w Snakowie ekreiUony przez Prezydenta mia* 
ata, -edciytany na posftedaenia Bady miejskiej 
46 (tapFWca 1872 r. KnM«r^ w didnnd 
CkasaTlSfa^ w 8ee, itr, 60* — Les souroer minórales dlvoaitclie mpśB 
leor rtoiganisation et la aojawile aoa^r»e 
chimiqae dterites soos le point ds Toe medi- 

cal par le Dr. ancien profbssenr & Wwd- 

versitó de Craoovłe, traduit da poloasis par 
le Dr. A. Kremer. Imprimó chez W. Kornec- 
ki k CFacovie, Aax 6ais de retablissomeoi 
des bains d'Ivonitche, 1875, w 8ee, str. 50. 

— Einige Worte aber den dermaligin La- 
stand der k. k. medicinischen Akademie in 
Warsehao. Yon Ptofessor DieU in Kcakaa 
(Ans der ^Wiener medicinischen Wochea- 
schrift 1859** besonders abredrudct) w 8oe, 
str. 21. (Odmienna edycya od maj^cd) str. 11.) 

•^ Zdroje Iwonickie po nowem ich arm§- 
dzenia i powtórnym rozbiorze chemianym 

opisał pod względem lekarskim Dr emer. 

pro£ Uniw. Jag. Wvdanie dragie poprawne. 
Kraków, w drakami W. Korneckiego, obia- 
dem Zakłada zdrojowo-lc^pielnego w Iwom- 
czu, 1875, w 8ce, str. 48. — ob. Bhimenttsek L. (1878), Oettfager JAz. 
(1878), Pelczar x. Jói. (Mowa 1878), Sclbemw- 
ski W. (Wspomnienie 1878). . OI£TRICH Nowa metoda medianicaaa w 6 
oddziałach, zastosowana do naaoaenia ai^ 
w Icrótkim czasie pisania cłiarakterem pię- 
knym, ezjrtelnym, icaligrafieznvm, sioiaiea tek 
dla dzieci poozynaifcych pisać, jako dfa osób 
doroełych, pragn^ych zmienić, nksztidcić i 
udoskonalić charakter swego pisma. Wanza- 
wa, A. Chodowiecki, 1876, w 4ce, eddmałów 
6 po 4 arkusze. Oena zeszyta 7Vt kop. 

OtETMCH Antoni. O wewnętrznym spokoju 
duszy, z frapcuzkiego przeł. ks. Antoni Die- 
tridi. Warszawa 1873, w 16ce, str. 86. 50 kop. 

Oletrichswald ob. NiborskI ilsoii (Ein neaes 
1877). 

OIMMEL Władysław kt. Kazania przygodne. 
Lwów, nakł. autora, druk. Gazety nanKlowóJ, 
1878, w 8ce, str. 85. 40 cnt 

Dlaamik ob. Baboąyński Tytas (1872^. 

Dioecesis eraooTiensis ob. Netifieallsnea. 

Olonislea ok Merawtki Kaz. 

Oiplena WladisbM Kegis ¥dh%iM M. D. 
lity. qno viliaa Wysokin et 8tadaioDa Ik>- 
brogostio Nigro Capitaneo Radomiensi ą^ia- 
qae successoribus óonfert In Bnescie A. 
i411 die 14 Januarii (s. 1. et a.). (LeopoU, 
1848) w 4ce. 

Diplomatie rU) et Topinion pabliqae dans 
la ąuestion połonaise. Paris, £. Denta, libraire- 
editeur, imp, de L. Tlnterlin, 1863| w 8ce, 
str. 81. 

- ob. Caarleryskl Adam (JBlssai 1830). 

* filresleFf un horaram oanonieamiii SacaMi^ 

1860. 

— Offiefi Dirmi ac ffissanim ad osna dloe* 
oesis Łooeorieosis, pro Au. D.MDGCGXKVIL 
Bab reyimtoeM aóipiaiis lUnstris. fisoeteilie. 
ae Bęrer^adii D* waparl Casimłd CMmaan DmECTORlOM — DLA lei isiH et 2fto- 
irstoriae Clni- 
is LiterarUe 
Iri NeveaBU 
'.t 3. Stanialai 
Ronuini con- 
1, typis PP. 

V &«, ostatni arkasi druku. uioaczony litera 
H. BS ^Iko 3 kuty, na driigiśj jest tabola 
<icn— aolia pro horisoote luceorieuBi. 

— boraram canouicarum et misBarum pro 
dioecMt Łnceorienai et Z)^nimen3i in anoiim 
DoBŚi 1879. Żytomir, typ. Brodowicz, 1BT8, 
*flc», Btr. 76, 115 i t ni. 

— offidi divEiii recitandi sac. perag. Id 
I>iom«u Cameneceiui in a. d. 1863 eta anb 
reginuna Ex. itl. ao Bev. D. Ad. Fiatkowaki 

ete. Eoise. Camen. etc. editum. VilDae, typ. 

Zanfłki, ISei, w Sce, str. 108. 

— >A Ti*Q legmidas horea canonicas, miMM- 

ndas juxta normani bceTiarii et 
■ani pro anno Domini iffli, ad 
ciyitatis et dioeoesis Plocensia. 
icinnatan]que opera Jullani Ołda- — diTini officii ad usum dioeceiis Lubli- 
aeuds pro anno domini 1871. Lublin, p. a. d. 
18TĄ w 8ce, atr. 73. 

peraolvendi ucriąne cela- 
l CracOT-Kielecensi, jaxta 
}t mitsaiiB atqae S. R. oon- 
>. Pro anno poat bisBeitilem 
unzawa, typia CierwiAfki in. UHum dioeces. Tamo- 
1806 coDScriptom. Tarnu- 1873. Tamie, w Soe, atr. 

— diriiU ofScii reoitandi, miBBaeque oele- 
hiadae justa Bubricaa Roman, ac Proprias 
bnelitamm Discaloeatorain !□ Provinoia Po- 
Mm S. Spiritus, pro anno 1873. Cracoviae, 
tJiia Tincentil Kornecki, i873, w ISoe, Btr. 30. 

— Ttoi, pro anno 187i. CraooTiae, typ. V. 
Koe^i, 1871, V 8ce, str. 31. 

— hoiBnim cauoniearam et miasaram pro 
WwiMi Telaeori in A. i). 184fi aucturitat« 
•t aMMUto niuBtr. et Rot. Dni J. Cb. Otn> 
Q4k. YilDM, ^p. A. MaroinkowBki, v liiae. — Toi, Telaenii eeu Samogitiensi in A . D. 
1860. yilnite, typis Jos. Zawadzki. 18A9, 
w 8ce, Btr. 148 1 Ubl. 

— divini officii et miiBamm ad uaum F. 
Fr, Hioonim de obseryKutia nec non Sti Ho- 
nialium 3 ordinia S. P. N. Francisci Serapbioi 
Almae prOfinoUe S. Hariae AaKelorum p. a. 
post bisaeititem 1876 dispoeitum. Vargaviae, 
w 8ce, Btr. 72. 

— ofGcii divini dioeceeis Camenecensis Po- 
doliae ao ecolesiamm in Bessarabia io A. Xti 
1311 , primnm post bisseitilleui authoritate 
Borgias Hachmcz Mackiewicz Gpisc. Caue- 
nec. editum. w 8ce, k. ni. 90. 

— divini ofGcii eccIOBiae et dioecesis Yar- 
miensiB juita mbr. g«ner. breviar. et miBsal. 
Eloman. atque decreta sacr. ntuum congregat; 
JuBBu et auctoritate illustr. ac revcrendiBB. 
DD. Josephi Ambrosii (łeritz Epise. Varmien. 
ad aonum 1865 editnm. Brauna bergae, impr. 
C. A. Heyne, w 12ce, str. 72 i (Elenchne) 26. 

— Toż, ad annum 1867 editnm, tamte, 
w 12ce, Btr. 66 i 81. 

— Toł, ad an. i868 editnm, tamie, w 12ce, 
■tr. 73 i 86. 

— Toi, JDBBU et anctoritate łlluBtrias. ao 
reverendiaB. DD. Pliilippi Krementz Episo. 
Yarm. ad annum 1869 editum, tamże, w 12ce, 
Btr. 68 i U. » 

— Toż, ad annum 1871 editum, tamże, 
w ISce, Btr. 63 i 10. 

Dlsserlalian bistoriąne sar les fumi^tiouB 
mAdicalea en gśnśraL Yaraorie, de 1'imprim. 
rue Nowolipie, 1816, w 8ce. 

Ditmar ob. Hołubawikij P. (cłiroaica P. 1878). 

DITTRICH F. Dr. Mittheilnngen des Erm- 
Undischem Ennstrereins. Braunsberg, A. Hey- 
eu, 1870, w 8ce, zeaiyt I, str. 81. 

— Toł, leazyt U, Umie, 1871, w 8ce, atr. 99. 
DIXON Hapmirth. Nowa Ameryka. Pneklad 

przei Rozalje Boczarak^ i tamy razem. War- 
szawa, red. Przeglfdn tygod., 1873, w 16ce, 
Btr. 151, 158. 111 i 118. 1 mk. 

— Szwajoarra i Sswajcarowie, podług fian- 
cuzluego pneUadn M. E. Barbićra tłumaczył 
J. Kotarbiński. Tom I-IL Warszawa, nakł. 
Przegl. tygodn^ 1873 — 74, w 16ce, Btr. 156, 
151. 80 kop. 

— Ziemia świgta, pra^otyl b angielskiego 
StanisUw BoduazyAskL Tom L Warsaawa, 
1871. 1 rab. 60 kop. 

— ob. Biblieteka (1873). 

DlauegB nie mogły się do teraz dwa dzien- 

"-' —'-tyczoe we Lwowie uti ■' ' '-'■'— 

przyszłość zaradzić. - daiewci^tek. Ksi^lka praktyczuśj pra- 
Awiozeń i ubaw dla panienek od G ih DŁUGOBORSKi - DMOCflÓWSKl do 15 roku życia. Wydanie drogie z 60 drze- 
worytami i 14 tablieami w tekście. Warsza- 
wa, nakł. Przegl. tygodn,, 1875, w 8ce, str. 
267. 75 kop. 

DŁUGOBORSKI M. Gospodarstwa włościań- 
skie okolicy Poznania. Rzecz napisana w ce- 
la pozyskania ówiadectwa z nkuńczonych nauk 

w szkole rolniczej Imienia Haliny przez 

Poznań, nakładem autora, księgarnia rolnicza 
i nankowa K. Reyzner ulica wodna 15, drak. 
I. J. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński w Po- 
znaniu), 1874, w 8ce, str. 43. Tezy na lój 
stronie. 30 kop. 

DŁUGOSZ Joannls Senioris Canonici Craco- 
yiensis Opera omnia, cura Alexandri Prze- 
żdziecki edita Tomus X i XI. Drugi tytuł: 
Joannis Długossi seu Longini Can. Grac. Hi- 
storiae Polonicae libri Xli ad veterrimoram 
. librorum manuscriptorum fidem recensuit, va- 
riis lectionibus, annotationibusąue instruzit 
Ign. Żegota Pauli, cura et impensis A1exandri 
Przeździecki. Gracoyiae, ex typ. Rirchmaye- 
riana, 1873, w 4ce: Tom I, kart 4, str. Yll, 
Xn i 565; Tom U, Libri V, VI, VII, VIII, 
3 fol. non num., kart 3, str. 545. Tom po 5 złr. 
Tomus III, Libri IX, X. Gracoyiae, ex typo- 
graphia Ephemeridum Gzas, 1876, in 4to, 2 
titul p. 596. Tomus IV, Libri XI, Xli. (Ope- 
ra omnia Tomus XIII.) Gracoyiae, ex Typo- 
graphi# Ephemeridum Gzas, 1877, w 4ce, 2 
kartki tyt, str. 733 Tomus V, Liber XII (Xm). 
Gracoyiae, ex Typographia Ephemeridum Gzas, 
1878, w 4ce, 2 kartki ^, str. 702. 4 rs. 50 kop. 

Długosz Jan (1415 ~ 1480), wjrdanie Kon- 
stantego i Gustawa hr. Przezdzieckich, po- 
święcone pamiątce ol>chodu czterechsetletućj 
rocznicy zgonu Długosza w Krakowie dnia 
19 Maja 1880 r. Kraków, nakł. K. i G. hr. 
Przeidzieckich, druk. Gzasu, 1880, w 4ce, str. 
8 (Iszy arkusz). 

(Jan Długosz, jego życie i stanowisko w pi- 
śmiennictwie, przez li. Bobrzyńskiego i St. 
Smolkę.) 

— ob. Głrgsnsohn I. (Kritische 1872), Herda 
R. (Quaestiones 1865), Polkowsici Ign. (1880), 
Prohazka A. (1876). 

DŁUGOSZEWSKI Łucyan. W sprawie zało- 
żenia dla emi^acyi osady polskiej niezale- 
żnej w Oceanii, jako dodatek do Listu otwar- 
tego Korczaka, wydanego w r. 1875 w Kra- 
kowie w druk. W. Korneckiego. Gromada 
wysp oceanu Spokojnego w Melanązyi, wy- 
jątek ze znakomit. dzieła: Das neue Buch 
der Reisen und Entdeckungen Yon Fr. Ghrist- 

mann und Bichard Oberlander, przełożył 

Kraków, A, Dygasiński, nakł. A. Korczaka 
(druk. i nakł. W. Korneckiego), 1876 (1877), 
w 8ce, str. 81 i mapa Nowój Gwinei. 60 cnt 

— ob. Cbrittmann. 

DŁUGOSZOWSKI Stanisław. Wiązanka z lat 
dziecinnych, Kraków, nakł. autora, drak. Wł. 
hf Anciycu i ISp., 1880) w 8ce loiiłój, atr. 4S« DŁUSKI K. Równość (czasopismo soeyalf- 
stów). Od Października 1879 w Genewie. Bo- 
ku 1880 (w Nrze 1 i 2 w artykule o kraiu I 
w kn^*u, sponiewierani są Kraszewski, Siemi- 
radzki, Miłkowski, Sewer.). Wydawcy K. Dłu- 
ski i B. Limanowski. 

DŁUSKi ks. (z Nowogródka na Litwie). Pa- 
roles adressćes par un prStre polonais a ses 
compagnons d'eiil. Marseiile, M. Olive, 18il» 
w 12ce, str. .24. 

DŁUŻNIEWSKI Marcelu. Poradnik domowj 
homeopatyczny, podający wskazówki leczenia 
chorób na podstawie homeopatyi w nieobe- 
cności lekarza, podług najnowszych dzieł Jah- 
ra, Lutzego, Possarta, Hansmana i innych. 
Lwów i Poznań, nakład. Richtera, druk. Ma- 
nieckiego, 1872, w 8ce, str, 357. 1 rs. 65 kop. 
(Odbito 1500 egzem.) 

DŁUŻNIEWSKI Wiktor. Powtórny pogl%d na 
dzieje ludzkie, przepołowienie 80iy, na 152 V4 
letnie epoki, czyli Promienie równol^łe wzglę- 
dem siebie, — 12 epok przedchrześciańaĆcii 
z których 6 wykazane były w Gzęści I, a 6 
pośrednich obecnie w Gzęści II, oraz zjedno- 
czenie promieni świata przedchrześciaiiskiego 
i odcyfrowanie tajemnic mvtologiozno-aato- 
nomicznych. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 
1870 — 71. w 8ce, str. lU i tabl. 8, Zeszytów 
5 z 1 tabl. Zeszyt po 20 kop. 

DMITRIEW J. J. Mollevant Kaiol Ludwik. 
Apologi cztero- wierszo we z dzieł J. J. Dmi- 
ti-iewa z Rossyjskiego na polski język prze- 
tłomaczone przez Bogusława Beutta w Stuoktr 
Petersburgu, w drukarni Karola Kraya, 1827, 
w 8ce, str. 123. Rejestru str. IV, po lój atro- 
nie drukowane, len tytuł rytowany z twarze 
kobiecf w zasłonie. 

DMITRIEW Mikoł. (t w Listopadzie 187i)« 
Słownik 1840. 

— ob. Słownik. 

DMOCHOWSKI Franc. Salezy. Gzytełnia naj- 
nowszych powieści rozmaitego rodzaiu i przed- 
miotu. Przez F. S. Dmochowskiego. T. I— YIH. 
Warszawa, 1834, w 12ce. T. I. Czerwona go- 
spoda, pow. z Balzaka, str. 72, b) Julia Mor- 
ton, pow. z Ancillona, str. 72, c) Uczciwy 
człowiek, pow. Mich. Masson, str. 74. T. if. 
d) Kilka kartek z dziennika biednego Wika- 
rego z Wiltshire, pow. Henr. Zschoke, str. 
74, e) Niebezpieczeństwa płochości, pow. 
Balzaka, str. 106, c) Świat taki jakim jest, 
str. 107 - 144. T, Ul. f) Blanka de Baulieu 
pow. z franc, str. 71, 'g) Pan Marbel czyli 
dziura w łokciu, pow. ^nr. Zschoke, str. §7, 
h) Nieszczęśliwa kobieta, pow. £. Sue, str. 
99 — 150. 1\ IV. *; Dwór króla Artura, pow. 
fantast z dzieł Hoffinana, str. 40, j) Haryai 
Róża, pow. pani de Bawr, str. 41 — 182, k) 
Obł^kuia. pow. z wojny 1812 r. Balzaka, atr. 
96. T. V. 1) Tomasz Walker, pow. gminna 
z pism Wasyngtona Irwinsa, str. 48, i) Za- 
wsze i wazędzie, pow. Mica. MaaaoBf str. 206« 
T. YI. m) Okreiy iydiA kobiet , pow« fi« 
• ł mtOOHOWfiKI ^ DKIEgtB 168 ZMkokt, 0tr. 84, n) Bafhika t Sleelediowa, 

r r y itotm Pojftty (Benmtowioza), str. 70. 
VII. oj Milionowy, pcw. e dzieł P. Zselio- 
kiL 0tr. 96, p) Dtieoic pneklęte, pow. Bal- 
saka, 8tr. 82, r) Pan Mikosza czyli o pieozo- 
ii4j giew le^ pow. z Bałamuta Peterab^ str. 84. 
T. YUL s) Domgry, pow. PP. L. Jakób, atr. 
2^ f } Naazyjnik z pereł, pow. z angiel., atr. 
€^ w) Kukałka wróżka albo historya mćj 
lałodttłd B dzieł Augasta Lafontaine, atr. 78. 

— GłoB na zebraniu członków gwardyi na- 
rodowej. Warszawa, 1831. 

^ Historya starego i nowego teatamenta 
opowiedziana w sklecenia. Z dodatkiem wia- 
domości o pierwszych wiekach ohrześciaństwa 
ai do Konstantyna Wieliuego. Wydanie dru- 
gie. Warszawa, nakład, redakcyi Roczników 
fcospodantwa krajowego, skład f^ówny w księ- 
Rand G«betlinera i Wolffii, druk. Iguncego 
KiokoKsytekiego, 1863, w. 4ce mało}, 2 kart- 
ki tyl., str. 129, rejestru str. 2. 

— Kroaika wiadomości krajowych i zagra- 
niezoyck Warszawa, wydawana od I Kwie- 
taia lasą nstała 30 Grudnia 1860, łoi. 

^ Jfasnr Dyktatora Gbłopickiego w scenie 
łirycsBćf. Powstanie narodu, kompozycyi £1- 
snare. Warszawa, 1831. 

— Mnaeam domowe itd. Warszawa, 1835, 
atr. 415 ; r. 1836, druk przy ul. Nowo-Sena- 
torakiM. str. 413; r. 1837, druk Chmidew- 
S 8^- ^4; r. 1839, str. 286 i 286. — Powieóei i romanse zebrane z najnow- 
isfck i najoelniejszych autorów. Warszawa, 
w drakami przy ulicy Nowo-Senatorskiój (bez 
roku), w 8ce. Tpm I 1) Bułharyn. Trucizna 
czyli . JjLrmark w miasteczku 1 łiartka tyt, 
str. 40. 2) IDododó, pustota i przypadek, str. 
^ 3) Zachocke, Czarownik powieść, str. 66. 
Tok U, 1 kartka tyt. 1) Balzak, Sfaiwa i nie- 
ae, str. 136. 2) Jakob. Poeta w wieku 
powieść (z francuzkiego), str. 44. ^ ftozmaitości warszawskie. Pismo dodat- 
i» Korrespondenta. Warszawa, 1826, 
w 4ee^ Irów 49, str. 384; r. 1827, Nrów 50, 
str. 400; r. 1828, Nrów 51, str. 408; r. 1829, 
IMw iSŚ, str. 392, w 8ee. Ustało d. 30 Mar- 
ca 1839. 

— Pierwsze wojny krzyżowe, z dodaniem 
bćtid^J wiadomości o następnych. Staraniem 
tcdakeyi Biblioteki warszawskiej. Warszawa, 
tak. Gaz. polskiej, 1862, w 8ce, k. 1, str. 
88! lyc 

— Krótki zbiór historyi Starego i Nowego 
Tiaiimiintn. KsifAka polecona do użytku szkół 
doMatamych niezkich i żeńskich przez Ko- 
ahyy rządowa Oświecenia publicznego. Wy- 
dań czwarte. Warszawa, 1869, w 12ce, str. 
9k 10 kop. 

— Toż. Wydanie piąte. Warszawa. A. J. 
JBtezkowaki, 1871, w 12ce, str. 99 i U, — Toż. Wydanie szóste. Warszawa, 1874, 
w 16ce, str. 99 i U. 10 kop. 

^ Toż, tamże, wydanie 7me, 1877, w 32ce, 
str. 99. 10 kop. 

— Toż. Wydimic ósme. Warszawa, nakŁ 
J. Blaszkowskiego , druk. A. Oinsa, 1S79, 
w I6ce, str. 99 I 2 ryciny. 10 kop. 

• 

-- Krótki zbiór historyi polskiój opowie- 
dzianej podług najnowszych źródeł history- 
cznych przez..... wydanie nowe, poprawione 
i uzupełnione spisem dironologicznym i wy* 
kazem księżąt z plemienia Piastów i Gedy- 
minów. Warszawa, nakł. Alex. Lewińskiego, 
drukiem J. Jaworakiego, 1866, w 8ce, atr, 
198 i 1 ni. 

^ Toż. WTdanie nowe poprawione, rozwi- 
nięte i uzupełnione spisem chronologicznym 
i wykazem książąt z plemienia Piastów i Ge- 
dyminów. Warszawa, nakład. Gebethnera i 
Wołffa, druk. Wł. Ł. Anozyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1878, w 8ce, atr. 361. 75 kop. 

— O życiu i pismach Kaz. Brodzińskiego. 
(Odbitka z Biblioteki warsz.) Warszawa, Go> 
bethner i Wolff, 1871, w 8ce, str. 44. 40 k. 

— ob. Hanaras (Powietrze, 1823\ Krasicki 
J. (Bajki, 1862), Pfeifer Ida (Podróże). 

DMOCHOWSKI Władysław. Widoki Czesto- 
cłiowy i Jasnój Góry z opisejn (Bronisiawa 
Grabowskiego). Warszawa, nakł. D. Langego, 
w 4ce, str. 24 testu i 22 widoków rytowa- 
nych w drzeworytni warszawskiój, litogr. u 
Wil. Kohna i A. Oderfelda w Częstochowie. 

OMUSZEWSKI Ludwik Adam. Aktorowie na 

Solach Elizejskich. Dzi^ teatralne Ł. A. 
^muszewskiego. Edyaya druga. Warszawa, 
nakładem M. Melchin, 1804, w 8ce, str. 52. 

— Pieżnie z komedyio-opery siedm razy 
ieden i innych oper polskich przez Po- 
znań, 1805, w 8ce, str. 16. 

— ob. Krasiński i^z, Waw. (Zamek 1819). 

DMYTRO (z nad Dnieatra). Łuć Podhorbo- 
czny naczainyk hromady, człen Bady powia- 
towej i bywszyj posoł sejmowyj, napysaw..... 
Kołomyja, czerenkamy i nakładom Mych. Bio- 
łousa, 1871, w 8ce, str. 15. 

— Stara prawda spysana. Lwów, 1872. 

Doewnyk ustaw Państwa dla okruha admi* 
nistracyjnoho wo Lwowi. Perewody iz Wi- 
stnyka zakoniw derżawnych; Rik 1860 — 69, 
w Ice. (R. 1860 kart 132, R. 1861, str. 163, 
R. 1862 str. 320, R. 1863 str. 334, R. 1864 
str. 276, R. 1865 str. 502, R. 1866 str. 544, 
R. 1867 str. 542, R. 1868 str. 566, R. 1869 
str. 689.) 

— (1867) ob. Ko]ałowlcz M. 0. 
Oni ob. OziadoszyckI Maur. 

Dniepr ob. PodbareskI, Turbin 8* (1879). 
Dniestr ob. Ryohter lan. 164 DNISTRJANKA ^ D0BB0W0L8KI Diiittr)aiika, almantch a kalendarom na rik 

KwycwŁJnyj 1877, wydasz) nakładom rnskoho 
towarystwa Akademicz. Krnźok n Łwowi a 
sachodom Iwana Bołeja, Antona Dolnickoho, 
Wołod. Irewickoho i Iwana Franka. U Lwo- 
wi, z druk. Tow. imeni Szewczenka, 1876, 
w 8ce wickszćj, str. YI, k. ni. 8 (kalendarza), 
i str. 128.'' 50 cnt. 

Dniewnfk Łiiblinskaho Selma 1569 iroda. So- 
Jedinienie Wielikaho Eniażestwa Litowskabo 
B Koroletwom Polskim. 8. Petersburg:, ple- 
czatnla W. Golo wina u Wladimirskoi cerkwi 
Nr. 16, 1869, w 4ce, 1 kartka tyt., str. XVn, 
786 (II). 4 tal. 

Do broni. Lwów, E. Winiarz, 1877, w 8ce, 
Btr. 27. 25 cnt. 

— braci w Galioyi. Lwów,*1880. 

D03IESZEWSKA Józefa z Śmlpfeltkleh. Od- 
czyty publiczne w sali ratuszowej miasta sto- 
łecznego Lwowa miane na wezwanie sekeyi 
lwowskiej Towarzystwa peda^gicznego f^- 
licyjskiego. Wychowanie kobiet w obeo dzi- 
siejszych d^eń społecznych. Lwów, E. Wild, 
1871, w 8ce, str. 173. 1 złr. 30 cnt 

— Ealendarz dla gospodyń na r. 1867. 
Warszawa, w 8ce, str. 20, 140 i 2. 

DOBIESZEWSKi Zygmunt. Choroby nerwowe. 
Tęiec ze szczękościskiem (Tetanus c. trismo) 
powstiJy skutkiem nadużycia wódki, uleczo- 
ny wstrzykiwaniami moreny. (Odbitka z Me- 
dycyny Ńr. 28 i 29 z r. 1874.) 

— Earlsbad, jego lecznicze znaczenie, jak 
się w nim zachować i jak się urządzić nale- 
ży. (Opis zdrojowisk obejmujący celniejsze 
źródhi mineralne Europy: Źródła mineralne 
Europy: Źródła mineralne czeskie, tom n. 
Earlsbad.) Warszawa, nakł. i druk. J. Nos- 
kowskiego, 1879, w 16oe małój, str. 100, m 
i 1 rycina. 60 kop. 

— Listy o szpitalach w ogólności i o szpi- 
talu powszechnym lwowskim. Lwów, E. Wild, 
1870, w 8ce, str. 32. 20 cnt. 

— Marienbad, jego lecznicze znaczenie, jak 
się w nim zachować i jak się urządzić nale- 
if. (Opis zdrojowisk obejmujący celniejsze 
źródła mineralne Europy: Źródła mineralne 
czeikie, tom I. Marienbad.) Warszawa, nakł. 
i druk. J. Noskowskiego, 1879, w 16ce małćj, 
str. 96, 2 ni. i IV, z rycinami w texcie. w 
kop., opr. 60 kop. 

— Medycyna społeczna. Prace komissyi 
przeciw cholerycznćj Berlińskićj z 1873 roku. 

«Plan poszukiwań naukowych, w celu wyśle- 
dzenia przycz^ cholery i zapobiegania ta- 
kowym. Ogłosił i uwagami odnośnemi do -sto- 
sunków krajowych dopełnił. Warszawa, 1874, 
w 8ce, str. 27 i 2 tablice szematów. 20 kop. 

— Przewodnik do klimatycznego leczenia 
obejmujący stacye klimatyczne Włoch, Sy- 
cyhi, Korsyki, Hiszpanii, Portugalii, Egiptu, 
Algerii, Francyi, Szwajcaryi, Tyrolu, Styryi^ 
Bawaryi, Góroćj AustiTi, Szląska, Węgier i Gftlicnri, ich topoffnfią. meteorol^igią, .wImoo- 
ści klimatyczne i zastosowanie leesniese, we- 
dług najlepszych Łtóćti i osobistych spo^ 
strzeień. Warszawa, antor« 1878, w Bee, atr. 
565. 4 rs. 

— Stan szpitali powszechnych Galieyi w r. 
1871. Sprawozdanie. Lwów, E. Wild, 1871. 
w 8ce, str. m, 131. 1 złr. 

— Uwagi Tifld wskazaniami do uiycia ftró- 
deł Marjenbadzkich i sposobami ich stosowa- 
nia. Warszawa, red. Medycyny^ 1875. 

— Zdanie sprawy z dwuletniego urzędo- 
wania w Wydziale krajowym galicyjskim "Dra 

Med Lwów, autor, dmi. J. Dobrzańskiego 

i E. Gromana, 1872, w 8ce, str. 54. 

^ Źródła mineralne Marienbadzkie ze wzglę- 
du na ich historyę, skład chemiczny, działa- 
nie 1 rozsyłkę. Opisał Dr. Med Lekan 

zdrojowy w llarienbadzie. Kraków, nakładem ■ 
autora, w druk. Uniw. Jag., 1875, w 12c^ 
str. 40. 

— ob. Bławatek (1870), Brown Steuard C. 
E. (Wykłady 1875). 

DOBINSKI G. Kilka szeregów gonjometiy- 
cznych jako dodatek do trygonometiy!. War- 
szawa, nakładem autora, 1875, w 4ce, str. 33. 

DOBiiiSKI Włodzimierz dr. Zapiski psychia- 
tryczne prymaryusza oddziału męiczyzn 

w zakładzie psychiatrycznym w Kulparkowie 
(Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, 
druk. Uniw., Jag., 1880, w 8ce, str. 18. 

DOBKIEWICZ Julian X. Troistość w naturze, 
czyli nowy systemat filozofii oparty na do- 
gmacie o trójcy pTzenaiświętszdj. w krótkich 
zarysach wyłożony. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1878, w 8ce, str. 71. 60 kop. 

Dobór naturalny ob. Bagebot Walter (1875). 

— płciowy ob. Darwin Karol (1875). 
Dobra koronne ob. Królewszozyzny (1879). 

DOBRJAKOW A. Karta Rusi moskowskoj i 
litowskoj. Petersburg, lUn, 1877, 4 karty. 

DOBRIISKIJ F. Katalog priedmietow Muzeja 
driewnostiej, sostojaszczago pri wilenskof pa- 
blicznoj bibliotiekie. Wilna. tip. Blumowicza, 
1879, w 8ce. 

Dobroczynność ob. Dzieje (1823), Instrukcya 
(1817). 

Dobrowolska Izabella ob. Gotzozyiski S. 

(Przemówienie 1872). 

DOBROWOLSKI Erazm. Powstanie powiatu 
latyczowskiego na Podolu, pamiętnik Erazma 
Dobrowolskiego (1831), umieszczone w piśmie 
p. t. Pamiętniki polskie Xaw. Bronikowskie- 

fo: Paryi, 1844, w 800, Tom 2gi od str. 180 
o 144. 

DOBROWOLSKI Franciszek. Przedstawienie 
publiczności intereasu JP. Każyńskiego o te- 
atrze Wileńskim, przez wiadomego rzecz- 
uczyniona. WUno, w drukami Imper. Wilen, 
Uniwer., 18U, fol. 1 ark. 
I* * DOBROWOLSKI - DOBBZTCKI 166 «igN •OBMWOLSKI fćtef. Panowanie Stanisława 
Augusta Poniatowskiego ostatnieg^o króla poU 

M^KO n7B4 t 17d5), napisał Kraków, 

Bsklad W. Tomaszewicza, drak. Korneckiej, 
1A72, w Sce, str. 75, 1 karta i 8 drzeworyty. 
36 eent. 

— Życie i Liryzm Szekspira przez ..... Kra- 
ków« w drukarni Wincentego Korneckiego, 
nakkdem Stowarzyszenia Gwiazda, 1875, w 8ee, 
str. 45, 8 str. nief. 80 cnt 

— ob. Bonedii (1872). 

008RSKI Konrad. Dopełnienie do przekładu 
tMme^o wydania Patologii i terapii szcze- 
gitfowój Dra T. Niemeyer^a według ósmego 
wydania oryginału niemieckiego z roku 1871. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. 29 i II. 40 kop. 

— Pielęgnowanie chorych czyli krótka na- 
uka iak sie obchodzić z chorymi. Warszawa, 
uikL Pnegl. Tygodn., 1876, w 8ce, str. 29. 

* ob. Darwin K. (Wykaz 1874), Emmert 
Kar. C^^ład 1874), Pamiętnik (1879). 

(DMiSKI Malcsymillan.) Upominek z piel- 
fnj^^ Poezye Ludmiła Prostackiesro. Lon- 
dfyi,' 1859, w 8ce, str. liczb. 44, nieliczb. 4. 

-• ob. Biblietelta (1860 — 71). 

Dfbrzański ob. Meninewicz Teaffil (1877). 

OOBRZAASKI Antoni. Bnkwar Ruskij dlia 
sikół w Galicii. Ułożenyi swiaszcz. Ant. Do- 
brBaóaldn] titni. sowiet. Peremyskim Dieka- 
nom i nadziratielem szkół narodnych, Paro- 
ehom w Baliawe. Nakładem katolickoi raskoi 
Maticie wo Lwowie, tipom Institnta Stauro- 
plgialnoho, 1849, w 8ce, 1 ksrtka tytuł., str. 86. 

OOBRZAAŚKI AHaott. Do Administratorów 
Stowarzyszenia podatkowego (List) Itiro 602, 
6 Grudnia 1867 r. Paryi, drakarnia £. Marti- 
net 1 1867), w 8ce, str. 2. (Na końcn tego Li- 
stu obejmującego zapis 6000 franków na fun- 
toa Stowsrzyszenia, podpisany: Dobrzański 
Aagmt były Oficer wojsk pol., kawaler krzy- 
ii wojskowego i^otego Virtuti militari.) 

Dibrzańaici Jan ob. Cimmermann J. (Dyre- 
ktor 1865), Gazeta narodowa (1877), Rogosz 
A. 1 (Usty 1873), Tygodnilc (1877). 

OMRZAASKI Mirosław. Wstępne akordy. 
Wamawa, 1871, w 8ce, str. 84. 60 kop. 

— Poezye. Kraków, naU. autora, druk. Wł. 
L. Anezyca i Sp., 1879, w 8ce małój, str. 87. 
80 oent. 

DOBRZAASKI Piotr H. Zdania z różnych ga- 
1^ prawa i umieiętności politycznych. Obro- 
ża BJfc stopień Doktora Praw. Kraków, nakł. 
wtóra, 1872, w 8ce, str. 7. 

OOBRZAASKI Stanisław. Podejrzana osoba, 
komedya w 1 akcie (w środku: Onufry ko- 
■adlya w 1 akcie). Na oUadce tymczasowo) : 
Podejrzana osoba, Onufry, dwie komedye. 
I^ów, nakład. (>ubrynowicza i Schmidta, 
dmk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1673, 
W 8ce, 8tr. 40. 54 cnt — Kilka słów o teitrze, Lwów, u 8eyfar- 
tha i Czajkowskiego, 1874, w 8ce, str. 82. 
80 cent. 

D06RZYCKI Dr. Henryk. Von der Benutzung 
der Hospitftler fUr die Statistik, Meteorologie 
und Geophysik in ftrztlicher Hinsicht oder 
das Projekt zur Organisation der Yertheilung 
der Arbeit ftir die Sammlung statistischer 
meteorologiscber und Geophysischer Materia- 
lien mittelst Hospital - Anstalten. Yorgelegt 
anf den Ul intemationalen medicinischen Con- 

gresse in Wien von Dr Hospital-Arzt in 

Mienia bel Warschau. Warseb&u, Druck tou 
Joseph Berger Daniłowiczowska 6trasse Nr. 
619, 1873, w 8ce, k. 2, str. 11. 

~ Czterdziedci jeden przypadków zakaże- 
nia jadem węglikowym (infectio carbuneulo- 
sa Yulgo pustula maligna Milzbrand-Krankheit) 
spostrzeganych w szpitalu w Mieni. Warsza* 
wa, 1876, w 8ce, str. 22. (Odbitka z Medycy- 
ny Nro 1 — 5 z roku 1876.) 

— O kołtunie, pospolicie „plica polonica^ 

zwanym, napisał lekarz szpitala w Mieni, 

członek Towarzystwa lekarskiego Warszaw- 
skiego i Wileńskiego. (Praca uwieńczona na- 
groda konkursowa imienia hr. £. Tyzenhausa 
r. 1876.) Warszawa, druk. Sikorskiego, 1877, 
w 8ce, str. 1 ni., 300 i 1 ni., z 24 drzewo- 
rytami. 2 ruble. 

— Ob osnowach izliedowanija priczin ho- 
licznej woobszcze. Riecz czitanaja w pierwom 
obszczem sobranii Yho sjezda russkich je- 
stestwo! spytatielei ..... wraczem ł>olnicy w luę- 
nie czlenom Warsz. i Imperatorskaho Wilens. 
Medicin Obszczestw. Iz Trudów Yho Siezda 
russkich jestestwoich spytatielei i wraczej- 
protokolj i Rieczi obRZczych zasiedanii. War- 
szawa, tipografii K. Eowalewskaho, Korolew- 
skaja Nro 23, 1877, w 4oe, od str. 21 — 42. 

— Przypadek stwardnienia tętnic (arterios 
clerosis) c^ego ustroju, z wysoko posuuięte- 
mi nastepowemi zmianami w sercu, spostrze- 
żenie. A^arszawa, druk. M. Ziemkiewicza, Kra- 
ków. Przedmieście Nr. 415 (1875), w 4ce, str. 
6. (Odbitka z Medycyny Nr. 51 z r. 1875.) 

— Rozbiór pracy prof. N. A. Andrefewa 
;,0 kołtunie i tak zwanym kołtunowym sta- 
nie oraz odpowiedź i na zarzuty poczynione 
przez tegoi aut. rozpr. p. t. Kołtun ze stano- 
wiska histologji i poszukiwań doświadczal- 
nych'*, pomieszczony w NN. 4, 7, 8, 15, 21, 
26, 27 i 82 Medycyny z r. 7. Napisał autor po- 
słanśj na konkurs ^ ileński rozprawy „O koł- 
tunie'* opatrzono) znakiem „Salya meliori**. 
Warszawa, 12 (24) Maja 1876 r., czcionkami 
M. Zienkiewicza Krak. Przedmieście Nro 415, 
w 4ce, str. 47. 30 kop. 

— Spostrzeienia ze szpitala św. Józefa 
w Miem. Gsstromalaoia anto mortem. Spo- 
strzegał i opisał lekarz tegoż szpitala. 

Warszawa, oruk. J. Jaworskiego, 1873, w 8ce, 
str. 15. 

— Sprawozdanie z czynności chirurgiczno- 
l^araktcb szpitala iw* Józefo w Mieni za la* 


lee DOBRZTCM - D0KA2T ta 1867, 1868, \ 1889, napttftł lekan ropf. 

tala w Mienł ^z dwoma drsseworytami). War- 
szawa, w drukarni Jana Jaworskiego, ulica 
Krakowskie Przedmieście Nr. 416, 1870, w 8ce, 
1 kartka tytułowa, (1867) str. 36, (1868) str. 
17 (odbitka z Kliniki) i 1868 sir. 27. 

OOBftZYCKI Mikołaj. Pamiętnik (Więzie- 
nie w Zamościu i w Gdrze Kalwarji?. Lwów, 
nakładem redakcyi Gaz. Naród., z drukami 
J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1875, w 8ce, 
Str. 53 (wydawca Józef Radomiński). 40 cnt. 

Dobrzycki Wojciech ob. Kirtezyusz Renat 

(Rozprawa 1878). 

Dobrzyńska ziemia ob. Palr6w Alex. (Lud 
1878). 

Dobrzyński ob. Jachowicz SSan. (Pieśń 1831). 

Dobrzyński Józ. ob. Gautier Jan (Bocznica 
1870). 

ODBRZYliSKI 0. Tabellarische Uebenicbt 
der franzOslscben nnregelmassigen Yerba zur 
Erleichterung der Einiibung und Wiederho- 
lung. Berlin, Kobligk, 1879, w 8ce, str. 15. 
20 fenig. 

Dochód publiczny ob. Gliszczyński A. (Uwa- 
gi 1810). 

Documants officiels concemant le royaume 
de Pologne. St. Pćtersbourg, 1866, w 8ce. 

— officiels ćmanćs de la secrćtairerie d'ótat 
du Saint-Sióge au sujet de la perR^cution des 
catho]iques en Pologne et en Russie et de 
la rupture, des relations avec le gouTcme- 
ment msse. Avec une próiace. Zurich, imprim. 
F. Schulthess, 1878, w 8ce, str. 28. 

— officiels: Publiós par le gonyemement 
anęlais an sujet du traitement barbare des 
Uniates en Pologne. (Traduit de Tanglais) 
avec une próface. Zttrich, C. Schmid, Libraire 
Imprimerie J. Suremann, 1877, w 8ce, str. 68. 
(Przedmowa przez Władysława Platera.) 

Dodatek drugi do Pamiętnika pomnika Ko- 
ściuszki, obejmujący czas od 1 Lipca 1852 r. 
do końca r. 1876. Kraków, nakł. Komitetu 
pomnika Kościuszki, druk. Czasu, 1878, w 8ce, 
atr. 48. 

— miesięczny do (Jazety Iwowskiśj. Lwów, 
druk. E. Winiarza, 1872, w 8ce: Rok I. (Red. 
Ad. Rudyński. Główni współpracownicy: Stan. 
Nowiński, Antoni Schneider, Łuszczyński): 
Tom I, str. 246 i H; Tom DL str. 263; Tom 
III, kart 2, str. 256. Rok II : Tom I, Zeszyt L 
Styczeń, w 8ce, str. 64; Zeszyt II i następne 
wychodzą p. t. Przewodnik naukowy i lite- 
racki. (Nakład w 1000 egzempl). Rocznie 4 złr. 

— do książki p. t. Miesiąc Maryi czyli mie- 
8i§c Maj (pieśni). Warszawa, druk. S. Orgel- 
branda, 1869, w 12ce, atr. 7. . 

— - do ogłoszenia o czasopiśmie Dzień. Kra- 
ków, w druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce. 1 kart 

^ "~ do powszechnój ustawy kamśj Austryac> 
kiój z 27 Maja 1852 r. Kraków, nakładem 
iC9icgami J, M. Himmelblatia, z drukami Wł. hi Anesyea i Sp., 1880, w 8ea« atr. 208, spi- 
8)1 2 kartki. Himmelblaua Biblioteka pramd- 
cza, wydanie kieszonkowe T. IIL 

— do mapy pocztowi) podróinćj Królestwa 
Polskiego. Warszawa, J. Zinberg, 1878. 

— do stronnicy l07 i 108 tomu II, Histo- 
ryi Dowstania narodu polskiego w roku 1880— 
1831 Maurycego Mochnsckifgo przez..... War- 
szawa, 1844, w 12ce. (W obronie Skiybickie- 
go naczelnika pro^iantskiej kommissyl.) 

Doellinger ob. Anczyc Wł., PrzeidaieeU A. 

dOriNG 8. Dreissig slayische gcistliche Me- 
lodien ans dem 16 u. 17 Jahrłiundert Mit 
yierstimmigem Tonsatze yersehen und naeh 
den Qnellen heraUsgegeben von..... Deutiehe 
Textilbersetzung yon H. Nitschmann. Leipzigy 
Verlag y. A. DOrffel, Druck y. 3reitkopf n. 
HSrtel, 1868, w 8ce, XVI i 40 (tylko polskie). 

DOERING Henryk. Józef Haydn iyciorya i 
charakterystyka, przełożył s niemieckiego H. 
Bartsch. Warszawa, B. Wende i Sp., 1876, 
w I6ce, str. 144. 50 kop. 

DOGIEL 1. Drogi, jakiemi dostaje ue do 
ustroju ludzkiego zaraza morowa i środki ja 
niszczące, lub ochraniajice od nićj. Po<£b} 

prof. z Kazania. Warszawa, druk. IL Ziem- 

kiewieza i W. Noskowskiego Krak. I¥aedm. 
Nr. 416, 1879, w 8ce, str. 7. (Tłumaczenie % na- 
desłanego rossyjskiego rękopisma.) Odbitka 
z Medycyny T. VŁ Nr. 12 i 13 s r. 1879. 
10 kop. 

Dogmaty katolickie ob. Laforet J. N. (1875). 
Dogmatyka ob. Martin Konrad (1868). 

OOHM Krystyn Wilchełm. Denkwfirdigkei- 
ten meiner Zeit oder Beitrftge zur Oeschicfate 
yom letzten Yiertel des achtzehnten und yom 
Anfang des neunzehnten Jahrhnnderts 1778 

bis 1806, yon Gonsilinm mihi pauca de 

Friderico et extrema tradere; moz cetera, 
sine ira et studio, quorum eansas prooul hai- 
beo, Erster Band, Lemgo im Yerlage der 
Meyerschen Hofbuchbandlung und Hannoyer 
in Gommission der Helwingschen Hotbuch* 
handlung 1814, w 8ce, przecSnowy str. XLIV, 
spisu 2 k. ni. i 590 stron, na końcu Łem^ 
gedruckt mit Mejerschen Schriften. W To- 
mie Iszym opisuje pierwszy podziid Polski 
(od 433 do 614 str.) i wi^yw Fryderyka II. 
Tom U, tamże, 1816, w 8ce, XLVni i 490 
stron, w nim wyjaśnia prawa Prus do Crdań- 
ska. Tom Ul, tamże, 1817, w 8ee, z przo- 
du 2 k. nL i 368 stron, w nim ostatki życia 
Fryderyka II skreśla. Tom IV, tamże, 1819, 
w 8ce, str. XXn i 652, z portretem Fryde- 
ryka n. Tom V, tamże, 1819, w 8ce. str. 616, 
\^licza dzi^ do historyi Fryderyka II się 
odnoszące i własne jego pisma. 

Dokąd idziesz. Cbicago, druk. Wł. Dynfe- 
wicza, czcionkami Gazety Polskiój (^880). 5 et. 

Dokąd idziesz ob. Ciemniewska M. (1870). 
Dokazy dalazii ob. Biłoiia T. I. (1878). 


* DOKtJMENT -. DOMEYKd m m\ s rękopiama or^frinalno^O) cUtt4>- 

Wilnie w i>oniedzuil6k po gnromni- 

L555 r. (s podpis. Andr. Stnałkowsky). 

^ »k s t 2: vizeninków.) Wilno, w 8ce, 

8tr: 

« 

^ Widma fragment (przez autora Testa- 
menta Gara i Roses matinales.) Berlin, 1861. 

Ottkmiienta dotyczące nadania dróg żela- 
znych w Królestwie Poiskióm. DocumeDts con- 
cermŁ la concession de chemins de fer dana 
le royaume de Pologne. (Warszawa, 1857.) 
w 4oe (po pols. i franc.) 

- Toi, tekst polski (1857) w 8ce. 

-- dotyczące nadania drogi ielaznój fabry- 
erao^iodzkiej w królestwie polskl^in. (War- 
niwa, 1865), w 4ce. 

Dskunanly i akty otnosiaszciejesia kistorii 
gorodow Kalbzkoj gabemii. Otdiel III, w 8ce, 
Itr. 3Ł (Oddmk z Bocznika Kaliskiego 187..). 

— k polskoma zagoworii. Wilna, typ. gn- 
ben. pianm., 1866, w 8ce, str. 19. 

DOUNOWSKi Jan ks. (1814 t 10 Stycznia 

1975), Psezolnictwo praktyczne czyli chów 

pnaói w ulu ramowym zastosowanym do 

BUią^ klimatu, z alepszeniami jH^aktycznych 

pBMcmMm. Wydanie drugie opracowane siłą 

lUbrowf kilka pszczelarzy polskich (z wielu 

jydnaau w tekście i na oddieielnych stronnU 

óeh). Warszawa, J. Korzeniowski, 1875, 

w 866, str. 260. 1 rs. 20 kop. 

DOUlilSKI G. Zk^d sie bior§ choroby i jak 
się od nieh ochronić. (>dczyt popularny wy- 
powiedziany d. 4 Maja 1873 r. Nakł. A. Ma- 
kowiecki. Warszawa, 1873, w 8ce, str. 32. 
5 cent . 

Ooiaetscher ob. Kasprowicz E. L. (Tornister 
J878;. 

Dolaioki Żegsta ob. Mueaster Rsnat (Dzwonek). 

DOŁCGA ŻegaU (Danielewski?) Konrad Wal- 
lemod. Rozbiór krytyczny z etycznego i este- 
tyem^go stanowiska napisany przez..... Po- 
znań, nakładem i czcionkami Ludwika Merz* 
baeha. 1873, w 8ce, 1 tytuł, str. 46. 

DOŁMRUKOW Piotr (książę). Michaił Niko- 

łuewin Morawjew, socz. kmazia fiiogra- 

poie de IL Moiuayiew. Łondres, imprimerie 
da prinee Pierre Dolgoronkow, 14, Panton- 
Street, flaymarket, 1864, w 16ce, str. 62. 

OOŁKOWSKI Edward. Beitrag zur Histologie 
der Tiracheobronchialschleimhant nebst Be- 
merknogen fiber ihr Yerhalten bel Katarrha- 
lentzUnciang insbesondere aber bel der Tu- 

berenlcwe yon Stud. Med. an der Uniy. 

Ztridi. Mit einer titpgr. Tafel. Łemberg, Ver- 
lag deo Yerfassers, Druck yon K. PlUer, 1875, 
w 8ee, str. III, 1 ni. i 52. 

Mobowsey ob. Radilwilło^na S. (1822). 

Dm Inwalidów ob. Ustawa (1880). 

^ wioski ob. Mojnaoki Korol (1877). 

•* itrobkowy w <A>eo istaieifcego porzad- 
ta okowaimiogo. K^ów, 187«^ w ^ otr, 68i • (OOMAGALSKi X.) Irlandya i PolBka. Kra- 
ków, drukiem W. Korneckiego, 1876, w 8ce, 
str. 278, omyłki 1 str. 

DOMAŃSKI Stan. O chorobie Basedowa skre- 
ślił docent Uniw. Jag. (Odb. z Przegl. le< 

kars. z r. 1872 i 1873.) Kraków, druk. Czasu, 

1873, w 8ce, str. 8. 

— Przyczynek do terapii mieiscowój cho- 
rób narządu oddechowego, skreślił dr. do- 
cent w wydziale lek. Uniw. Jagiell. (Osobne 
odbicie z Przeglądu lekarskiego 1874 r. Kra- 
ków, druk. Uniw., 1874, w 8ce, str. 6. 

— Przypadek urazowego porażenia nerwu 
współczulnego na szjd (paralysis neryi sym- 
pauici ceryicHlis traumatica). Postrzegiu i 
opisał Dr Docent nauki o chorobach ner- 
wowych w Uniw. Jagieł, (b. w. m. dr, i r ) 
(Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876), w 8oe, 
str. 10. 

— O rozpoznawaniu i leczeniu porażeń, tu- 
dzież o znaczeniu przypadów im towarzyszą- 
cych. (Osobne odbicie z Przeglądu lekarskie- 
go 1874 r.) Kraków, w drukami Uniw. Jag., 

1874, w 8ce, 1 kart tyt., str. 35. 

— O zastosowaniu elektryczności do dya- 

faostyki, skreślił Dr docent Uniw. Jag. 
cz miejsca druku i roku (w Krakowie, 1874), 
w 8ce, str. 10. 

— Wykład Elektroterapii do użytku Le- 
karzy prak^cznych zastosowany, skreślił.... 
Dr. Med. i Chir., Magister Aknszeryi, Docent 
nauki o chorobach układu nerwowego w Uniw. 
Jag., członek Tow. lek. w Krakowie i we 
Lwowie (z 51 drzeworytami w tekście) (Bi- 
blioteka umiejętności lekarskich) (wydanie Ke- 
dakcyi Grozety Lekarskiej). Warszawa, w dru- 
kami Gazety Lekarskiój ulica Sto iLrzyzka 
Nro 1343 (9 nowy), 1876, w 8ce, 1 kartka tyt., 
str. 822. 5 fi. 25 kr. 

DOMARADZKI. Wykopaliska Nadziejewskie. 
Poznań, nakład. Towarzystwa, druk. N. Ka- 
mieńskiego i Sp., 1871, w 8ce, str. 16. 

DOMASZEWSKI Ylctor vod. Das Wasser ais 
Quelle der Yerwtlstungen und des Beichthnms, 

nach der Natur ffeschildert yon Agricul- 

tnr- und Wasserban-Ingónienr. Wien, K. yon 
Waldheim, 1879, w 8ce, str. 127 i 1 ni. 1 złr. 

— Was kostet der unyermeidliche Wasser 
Krieg im ósterreichisch-ungarischen Donau- 

gebiete, yon Agricultur- und Wasserban- 

Ingónieur. Wien, Yerlag und Druck yon R, 
yon Waldheim, 1879, w 8ce, str. 14. 20 ont 

DsfflbrowskI ob. Henin Feliks (Joumal 1801). 

Dombrswski Jarosław ob. RoiałowskI Wł. 

(1878). 

DOMEYKO Ignacy. Estudio sobre las aguas 
minerales de Chile, par..... rector de la uni- 
yersidat. Santiago, imprenta national, calle de 
la Moneda Nr. 46, 1871, w 8ee, str. 62. (Stro- 
na 56 dwa razy.) 

— Filareci i Filomaei. List. (Odbitka z Boora. 
Tair. hiBlor. liter, na rok 1878.) Potnań, b«« ■1 168 DÓMlEiCHOWSKl - DONNET kład. J. K. Żupańskiego, drakamla Kratsew- 
skiego, w 8ce, Btr. 28. 10 Bgr, 

— Resena de Iob Trabąjos de la Uniyerai- 
dad desde 1855 hasta e1 presente, Memoria 
presenUda al Consejo de la UDiyersidad en 
seaion de 4 de Octobre de 1872 por el Sen- 

nor Rector, Don Santiago, Imprenta Na- 

cional, Calle de la Moneda nnm. 46, 1872, 
w 8ce, p. 107. 

— Rzut oka na Kordyliery Chilijskie i za- 
warte w ich łonie pokłady metaliczne, przez 

ogonka czynnego Akademii. (Odbitka 

z tomn V Rozpraw Wydziału matem, przyr. 
Akad. umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jagieł., 
1879, w 8ce, str. 114. 

— Tratado de ensayes tanto por la yia 
seca como por la via humeda, de toda clase 
de minendes e pastas de eobre, plomo, piata, 
oro, mercurio etc. eon description de los ca- 
ract^res de los principales mmerales i produ- 
otos de las artes en Amórica e en particular 

de OhOes por Tercera edition, aumentada 

e correida Santiago de Chile, imprenta na- 
cional, Calle de la Moneda N. 46, 1873, w 8ce, 
Btr. VIII, 483 i 4 Ublic (litograf, w 4ce po- 
dłui.).. 1 edycya w r. 1844, 2ga 1858 r. 

DOMIECHOWSKI Przemysław (Prawdzie, Prze- 
or klasztoru Mogilskiego, zakonu Cysters.). 
Matka Bolesna Panna Marya, Historya Męki 
Chrystusowej opisana i do druku podana za 
pozwoleniem starszych, w drukami Collegium 
Kaliskiego Societatis Jesu 1686, a teraz na 
nowo wytłoczona. Poznań, Tytus Daszkiewicz, 
w drukami A. Schmaedicke, 1872, w 16ce, 
Btr. 128. 7V; sgr. 

• 

Domingo St. ob. Landmosser Teofil (der Po- 
le 1858). 

Dominikanie ob. Baracz (w Podkamieniu). 
Capltuluro (1835), Chodźko D. (Aglona), Gorz- 
kowtki Mar. (1876), X. Y. Z. (1879). 

» DOMINIKOWSKA z Treterów. Celina z Orel* 
ca (w Wyrdnem w Pow. Lisldm). Pieśni po- 
wstańcze 1»69, ob. Celina, Orelea. 

— Zapiski z powstania 1863 — 1864 roku. 
(w Mrówce 1869 od N. 4.) Wys^ ogłoszone 
przez J. Gordona pod tyt.: Obrazki Galicjrfskie. 

— ob. Delacour. 

DOMINIKOWSKI X. Kazanie na uroczystość 
świętego Franciszka Serafickiego. Bawicz, 
1824. 

Domino, czyli mały architekt. 27 domin do 
ustawiania 37 różnych figur. Warszawa, M. 
Orgelbrand (1871). 1 rab. 

DOMKOWtCZ W. Do ludu polsyego! (wiersz, 
na końcu: Scheffield dnia 1 Lutego 1861). 
Paryi, w drukarni i Iltogr. Renou i Maulde, 
w boe, Btr. 4. 

Domu (W) najlepiej. Powieść dhi ludu pol- 
skiego, napisana przez autora „Sąsiadów na 
granicy** uwieńczona na czwartym konkursie 
rospisanym z daru W. Konst Zakrzewskiego^ Poznań, nakład. K. Bażyńskiego, dmL JMerz- 
bacha, 1872. 

Domu (Z) i ze świata, pomieści oryginalnie 
napisane. Z rycinami koloroWanemi. Warsza- 
wa, 1875, w 8ce, str. 449. 

Domialski Walenty ob. Dr. F(r). X(aw). (We- 
stchnienia 1830). 

Don Juan, czyli gość kamienny, opera w 4 
aktach z muzyką W. A. Mozarta. Lwów, Gu- 
brynowicz i Schmidt, 1879, w a2ee, atr. 101. 
25 kup. 

DONALEITIS Cbr. (Donalitlus). ŁitanUche 
Dichtnngen. Erste Yollst&ndifife Ausgabe mit 
Głossar von August Schleicher. St Peters- 
burg, 1865 (Leipzig: Yoss), w 8ce, str. 636, 
1 tal. 13 sgr. 

DONATI Caaar. Biedne życie, powieść, pnw- 
łożył z włoskiego Edward Suiicki. Tom I. 
Warszawa, redakcya Bluszczu, 1876, w 8ce, 
T. I, str. 133. 40 kop. 

DONDERS Prof. Dr. F. C. Fizyologia. Prze- 
kład dzieła Prof. Dra F. C. Oonders*a: Phy 
siologie des Menschen 1850 przez Drów A. 
Fabiana i A. Stockmanna. Uzupełniony przez 
Prof. Dra H. Hoyera. Warszawa, w drukami 
Józefa Bergera przy ulicy DaniłowiezowskióJ 
Nr. 619, 1872, w 8ce. Tom pierwszy (s vA 
drzeworytami w tekscie),8tr. II, 5d4. (Biblio- 
teka umiejętności lekarskich. Wydaue Be- 
dakcyi Gaze^ Lekarskićj.) Za 2 tomy 8 mb. 
50 kop. T. IL ob. Wundt. 

Doniesienia handlowe, przemysłowe i rolni- 
cze, oraz licytacyjne, kommisowe i informa- 
cyjne, maj§ce na celu ułatwienie interesów 
wszelkiego stanu osób. Warszawa, 1836, w 4ce, 
po pół ark. (Dodawane bezpłatnie do Gazety 
Warszawskiśj. Numer pojedynczy 8 grpoU.) 

-> warszawskie. Warszawa, od d. 15 Listo- 
pada 1879 (Czasopismo). 

— z pola bitwy, z d. 16 Lipca, z d. 8 Sier- 
pnia. Druk. rz^u narodowego, 1863, w 4ceJ* 

— z placu boju, z d. 20 Maja, 10 i 12 Sier 
pnia. Druk. Bz%du narodowego, 1863, w4ce. 

DONIMIRSKA Helena. Ochrona Buchwałdska. 
Instrukcya do zakładania, utrzymywania i pro- 
wadzenia tanich ochronek ludowych, wyprą* 
cowana z polecenia Dyrekcyi Towarzystwa 
nauk. dla dziewcjt^t polskich. Toruń, F; T. 
Bakowicz, druk. J. Buszczyńskiego, b. w. r. 
(1871), w 24ce, str. 16. 

Donimiroki Edward ob. Gotpodan (1872). 

DONIZETTI. Linda, opera w 3ch aktach. 
Lwów, lb72» Btr. 86. 20 kop. 

— Lukrecya Borgia, opera w 3ch aktach. 
Muzyka Donizettego. Lwów, 1873, w 16cay 
str. 71. 20 kop. 

DOUNET. Allocution de Son Eminence Mon« 
selgneur le Cardinal Donnet, Archevdque de 
Bordeaux k Toccasion du Mariage de Mr le 
Prince Ladislas Czartoiyski et de Madame 
la Comtesse de Yista. Alegre, cólóbró dana 
la Chapelle du Chateau de Malmaiaon le leir DOfiAT - DOSTRZBŻENU 169 In I856u (Pam) Autog. Park, Uth. Appert 
«t Yinneiir, foL, ing. 8. 

DOMT. Odpowiedź Abelhurda z Uasztora. 

Wołne thuBacieiiie z fMUia Wijslek (tł. 

T..... Z....). Ufoniaek na r. 182d. War- Bzaira^ w 8oe, str. 11. 

IhH fi. ob. Biblia (1872), Lafontalna, Wujilt 
I. (Pinio 1879). 

DtaNB. Ostrolenkaofferet eller fiunilSen Ko- 
toeko. Norelle fra den polskę Frlhedskrig i 
Aaraae 1830 og 1831. Oyersat af A. G. Han- 
Boa. T. 1 — 2. fioeakilde, 1886, w 8ce. 6. a) Choralknnde In drei Bileheni 
Ton..... 8. X. 500 (od str. 428 Anhang: Der 
evaagdiaehe Geaang in Polen nnd in den preuss. 
LaadeelłiaUen polnlscher Zunge). b) Siel^n sla- 
wiadie Mdodien aus dem 16 nnd 17 Jahrhnn- 
dert Harmoniairt nnd mit dentschen Texten 
yttwŚMa Ton ..... 1. Psalm 133 (Jako rzecz pię- 
kna etc) Wie fein nnd lieblich, 2. Psalm 6 (Czasn 
n&ewn ete.). Ich tief gebeugter fleh zn dir, 
3. DemniL (Mel. des Pomożysz nam etc.). 
Unier Alei nieh sn sehmiegen, 4. Pieiń o 
mkaoidkh iwiliti tego. Solldicli anf Erden, 
& CMei (Aye gratiosa^. T5ne« Lied des Fle- 
hau, B, ChristUches. rilgrinulied (Kach : Je. 
iteB na drodze etc). Nnn bin wicn auf dem 
Fegą, 7. Der Lobgesang l^meons (Jni W Po* 
koja Panie). Non lass, o Herr mein uort 
Ais YoiłSnfer einer grOssem Sammlnng sla- 
TJadiep geiatliolier Melodien and Lieder ans 
ałter Zeit mit Original-Texten nnd dereń den- 
tschen Ueberselznngen. Beigabe zn G. DOring^s 
ChoraUcmide* s. 8. Danzig, Yerlag von Th. 
Berdin^ 1865, w 8ce. 

DOiMM Henryk dr. Józef Haydn, życiorys 
i chafakteiTatyka, przełożył z niemiecldego 
B. Bvt8ch. Warszawa. £. Wende i Sp., 1876, 
V I6cey str. 144. 60 kop. Edm. J. Gesehichte des Kreises 
j. Nach Quellen nnd Urknnden. Mit 
182teg«Bton nnd Urknnden. Danzig, Kafe- 
1862y w 8ce, str. YIII i 193 20 sgr. L F. i RICHTER 1. H. Przewodnik do 

nowiq^ ipoaobn pokrywania {^łaskich dachów, 

laklarfanii Bztacznycb ścieszek i t d., przez 

.^ J. F. Dorna, króL-Prusk. Badzcę kommi- 

gfi ihbfyk. Wras z rysnnkami i nwagami 

nad wiffluiiem' takichże dachów przez J. H. 

Hefateimy cieżlę miejskiego. Przrtoiył po<fing 

%e wydania niemieckiego A. Krzyżanowski, 

cWla. Foanań^ naltładem Teodora Boherka 

kiMraa, oacionkami W. Dekern i Spółki. 

IwTw bce, str. lY i od m-YI, 41. Albert Finie Poloniael Historische 
KcTeOen ans den Zeiten poloiscber Herrschaft 

ia Weat-Prenssen. Heransgegeben von 

Bcrin, Yerlag von Ernst Bergemann, Dmck 
Toa A. J. Obst, 1861, w 12ce, str. X1Y i 
Mt (M przedmowie 2gi tytnł: Foitaager- 
JUs^l^kaki eder die CoafoederMfon in Wei^ DORII Bomb. De affinitate lingnae slarieae 
et sanscritae. Charków, 1833, w 8ce. 

OORfiFELD Fr. Rsaw. Rekurs Jnstyny z Szym- 
kowiczów Lndwika Ermich, Sekretarza Komis- 
syi nadzom bndowl korony, mi^onka, w assy- 
stencyi i za upoważnieniem męża swego czy- 
niącej w Warszawie w zamku królews. za- 
mieszkały, prseeiw wyrokowi S§dn appel. 
kr. Pol. d. 20 Września 1823 r. między t§ż 
Jnstjjrna Ermich a Magdalena z Kadłnbow- 
skicn Sz]pikowiczow%, po niegdv Józelacie 
Szymkowicza pozostała małżonk§ wdow^, 
w Warszawie przv ulicy Bonifraterskiój pod 
L. 2170 zamieszkała zapadłemu do S§du najw. 
instancyi KróL Pol. uiłożony, folio, str. 17. 
Zarazem: Summaryusz dokumentów str. 2. 
Eeplika str. 8. W3rrok str. 4. 

DORNFELD i PIĄTKOWSKI Paweł, patron. 
Wywód aprawy ze strony Fr. Sal. hr. Kra- 
sickiego i 1^. hr. Komorowskiego, zawiera- 
jący odpowiedź na skargę W. Konstancy! 
z Kyminskich łych żlnbów Giżyckiej a po- 
wtórnych Gorąjskiój o zaprzeczenie dziedzic- 
twa oóbr Hicnuowa i Palczewa itd. Warsza- 
wa, 14 Wneeśnia 1819, fol., str. 22. Summa- 
ryusz dokumentów str. 32. 

Darpins Eraim ob. RolerdanalKl E. (1875). 

Oeresaenko ob. Akta. 

Deroinik zapadu, pocztów, okruga (Warsz, 
Kalisz. Kielce. Łomż. Lubi. Piotrk. Badoms. 
SnwiA. i Siedlec.) s priłożeniem numem. 
Icarty dlia otyskiwanija aorog. Izdan poczto- 
wawo Departamenta. Petersburg, 1869. 

DORST Leonard. Schlesisches Wappenbucb, 
od d. Wappen des Adels im 8ouverainen 
Herzogth. Schlesien, der Grafach. Glatz u. d. 
Oberlausitz 3 Abthląn. m. 180 TAd. in Buntdr., 
nebst herald. BeschrDg. d. Wappen u. kurzeń 
histor.-genealog. Notizen. Gdrlitz 1842 — 48. 
Onart-Form. Eieg. Łeinwdbd. mit Goldpres* 
snng. (Snbserptpr. ohne Einband 30 tir.) 30 tal. > 

DORSZEWSKI Kazimierz ks. Uc. św. teol. 
Howa na cześć Jana i Andrzeja Śniadeckich 
ze Żnina na dniu 24 Maja 18^ r. w kościele 
żnińskim z powodu o^słonienia pomnika po- 
wiedziana i objaśniona. (Odbitka z roczn. tow. 
przri. nank pozn.) Poznań, nakł. towarzystwa 
..... (m, Łeitgeber w kom.), 1866, w 8ce, str. 
29. 7V, sgr. 

— Zapiski i wrażenia z podróży do ziemi 

Św. i Egiptn, odbytój w r. 1872 przez lic. 

Św. teologii, kanonika metropol. poznańskie- 
go. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 
1878) w 8ce, str. YI, 309 i 2 ni. 4 marki. 

Dość dwie słowie. Poznań, nakł. i czcion- 
kami H. Schmaedickiego, 1879, w 8ce mi^ćj, 
str. 28. 

Destrzeionia meteorologiczne w obserwato- 
rium astronomicznem warszawskiem , w 8ce, 
1841 , Grud. 24 kart nlb. i 1 in folio. 1842 
do 1862 włócznie, w 8ce, po 24 k. (Kkidbitki 
z Bibl Warsz.) 

i» 170 i)O^WlAi)CŻENli - DREZIŃSBa Doświadeienia jakie srobił Willems obacz 
Wiiłems (1852). 

DOSYNCZUK Teodor (z Nadworny). Kazki, 

napysaw Kołomyja, nakładom awtora, 

czerenk. M Biłoufia, 1876, w 8ce, str. 16. 

(Bajki ludowe: O bohatim Fyłypi, Babasia 
z toho świta, Did i wnuka, Cyhany, Dawnyj sud.) 

DOTTER. En Polens. Novell ai FOrf. Ul! „Po- 
sitiYspelarens son**. Stockholm, 1863, w l2oe. 

Douch Franc. ob. Mickiewicz Ad. (1874). 

DOYER Lord. Lires of thc most eminent 
80vereigns of modern Europę : Gustayus Adol- 
phus, John Sobieski, Peter the Great. Frede- 
ric the Great. Ais Lesebneh fiir die englische 
Klasse deutschor Schulen' eingerichtet von 
Beaumont and 8ydney Smout. Hambnrgh 
(1838), w 12ce. 

Dowgiałłowie ob. Wilczyiiski J. K. (Herbarz). 

DOWGIRD, HERBURT, BOBROWSKI. Zbiór 
mów żałobnych na pogrzebie ś. p. X. Filipa 
Keryusza Golańskiego Scholar. Flar. zasłużo- 
nego w Cesarskiem Uniwersytecie Wileńsk. 
Professora, mianych w kośdele Akademickim 
Św. Jana w Wilnie. W Połockn, w druk. XX. 
Pijarów, 1824, w 8ce, str. 49. 

(Jest tu exnorta przez X. Anioła Dowgir- 
da, Kazanie pnez J. X. M. z Falsztyna Her- 
burta, kan. katedr. Łuckiego, Bejensa główne- 
go duchów. Seminarium, Przemowa przez X. 
M. Bobrowskiego Prof. Pisma św.) 

Dowody (bez osobn. t3rt.). Bez m. dr. i r. 
(1830 lub 1831 r.), w 8ce, str. 108. (Tyczy się 
kongresu Wiedeńskiego.) 

Dozory kościelne ob. Nompel A. (Uwagi 1879). 

Dr. F(r). X(aw). Westchnienia cieniom ś. p. 
Referendarza w Badzie Stanu Walent Dom- 
żalskiego poświecone przez F. X. Dr. War- 
szawa, druk. J. Wróblewskiego) 1830, w 4ce, 
niel. k. 4 (wiersz). 

DRABA lan. Z powinszowaniem Nowego 
roku 1879, woźny Towara. akc^nego war- 
szawskiej fabryki machin^narzędzi rolniczych 
i odlewów. Jan Draba. Warszawa, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1878, fol., 1 str. (wiersz). 

DRAGOMANÓW M. Hafycko ruskie pyśmen- 
stwo. Lwiw, z drukarni Towarystwa imeni 
Szewczenka, 1876, w 8ce, str. 38. 

— Hromada ukraińska, zbirka wporiadko- 

wana Ner I: Perednie słowo do Hromady. 

Gen^ye, H. Georg. libr. editeur, 1878, w 8ce, 
Btr. 101. 1 firank 50 centimow. 

— Literatura ukraińska proakribowana ria- 
dom rossyjskim.... perekład z francuskoho. 
(Biblioteka dribna, TL) Lwiw, druk. im. Szew- 
czenka, 1878, w I6ce, str. 48. 

— Toż, Nr. 2: Zwistki pro Ukrainu, 1876 
do 1877; Tamże, 1878, w 8ce, str. XIV, 586 
i 4. 8 franków. 

— Niewolnictwo wewnętrzne i wojna za 
oswobodzenie, przekład z rosyjskiego. (Oso- 
bne odbicie z Czasu.) Kraków, nakł. i druk. 
Ciasn, 1878, w dce, str. 54, . ', — Ukraina, monimento łetterarło ntteno in 
Rnssia e Galizia. Firenae, Loescher, 1873. 1 fr. 

Dramaturgia ob. Deiyng Emil (1874). 

DRAPER J. Wilcbelfli. Dzieje nmysłowego 
rozwoju Europy, tłumacz, z angiels. T. Konon. 
Warszawa, M. Orgelbrand, 1872— -73, w8ee, 
str. 374 i 347. Za dwa tomy oprawne 4 rab. 
50 kop. 

(Draper W.) Rozbiór krytyczny dsieła W. 
Draper*a pod|ty tulem : „Historya zi^gu Religii 
z nauk^" (z Civitta Cattolica 1877). Kraków, 
w drukami Wł. L. Anczyca i Spółki, nakła- 
dem autora, 1878, w 8ce, str. 173. Spis rze- 
czy na l^J stronie. (Przedruk z Przeglądu 
katolickiego.) 75 kop. 

DRDACKI Maurycy Ton Ostrów (1787 1 w Kwie- 
tniu 1874). Lexikon der politischen Gesetae 
des Kaiserthums Oesterreich, von Moritz Rit- 
ter von Ostrov k. k. Finanzrath. Wien, gedr. 
bei L. C. Zamarski, Univ. Buchdr., 1857, w 8ce, 
2 tomy. Tom I, str. 726. T. U, str. VIII, 4 
ni. 727 - 1124 i CLXXVL 8 zhr. 

Dręczenia zwierząt ob. Głes (1871). 

DRENHa Rajmundus z Galicyi. Hepar grana 
latum cum ascite effeetivo. Dissertatio inaa- 

guralis auctore Medicinae Doctore. Yindo- 

bonae, typis Caroli Ueberreuter, b. w. roku, 
w 8oe, str. 28. 

Drescher Stef. Aug. ob. Goniec (1877). 

Oreyjaner ob. Hilfording (Die sprach^chen 

1857). 

DREWNOWSKI Franciszek. Piwa krajowe. 
Rozprawa ekonomiczna. Wyd. Tyg. przemysł.- 
handlow. Warszawa, nakł. Brunona Ciemniew- 
skiego, 1873, w 8ce, str. 25. 15 kop. 

— Poglfd na wyrób i konsnmcyc piwa 
w Królestwie Polskiem. Warszawai, 1871, w 8ce, 
str. 44. 75 kop. 

— Pogląd na przemysł browarny w Kró- 
lestwie Polskiem ze stanowiska ziemiańskie- 
go i rolniczo-fabryoznego. Warszawa, 1871, 
w 8ce, str. II i 89. 60 kop. 

DrewROSti izdannyja wremiennoju komissieja 
dlia razbora drewnych aktów. 3 Tetr. na russ. 
i franc. jaz. S risnnk. Kiew, 1846. 5 mb. 

DREX£LLIUSZ Jeremi. Zodyakus albo droga 
do wieczności czyli : Dwanaście snaków przej- 
rzenia do nieba. Przez wielebn. ojea..... soc 
Jesu łacińskim językiem wydana a r» 1632 
na polski przetłumaczona przez pewnego ka- 
płana, teraz zaś przejrzana i na nowo wyda- 
na. Cieszyn, K. Prochaska, 1870^ w Soai atr. 
344. 54 cnt 

— Toż. Wadowice, nakładem i czcionkami 
Franciszka Fołtyna, 1874, w 12ce, 1 kartka 
tyt., str. 341 (I). 

DreadeAskie notatki ob. Engestroem W. (No- 
tatki 1879). 

OREZItoKI Aleks. Teoretyeana i prak^- 
czna nauka raohunkowośoi dla rgkoosielni- 
ków, I dodatkiem wzorów róinyoh Harespoi^ ' l^SOB - DBO(»A 171 inejif porómumb monet, miar I wa^r ob- 
tjetky tudzież Pnwa wekslowe^ro i irfownika 
uwierającego wyrażenia obce, używane w je- 

lykn pcAftkim tal^ w interesach knpieckicn, 

jak i przemysłowych, przez Rzeszów, J. A. 

Petar, 1872, w 8ce, str. 93. (Odb. 1000 egz.) 

80 eent 

^ Podręcznik kieszonkowy do zamiany 
wiedeńakicfa I polskich miar i wag na metry- 
ezae wras z rednkcyf cen. Rzeszów, druk. 
i BiUad. Pelara, 1876, w S2ee, str. 13. 

~ Wielki nowo-obrazkowy Sennik egiptski 
eiyff wykład snów na przeszło 1700 wypad- 
iów pors§dkiem alfabetycznym dla zabawy 
I oiy^ nkładasia numer do stawiania na 
lote^ (120 tyein). Rzeszów, druk. i nakład. 
J. A. PellftiE. 1868, w 8ee, str. 112. 60 cnt 

— KiUca słów o kasaeh oszczędności przez 
A. B — Ossesędnośó i praca ludzi zbogaca. 
BiMiAw, «seiookami J. A. Pelara, nakład 
1^ omsi^ośei, 1874, w 16ce, str. 14, 2 

str. mei 

Dl* ok, Leśniewski P. (Wiadomośei 1887). 

OfOMCH W. M. Statystyka moralności. 
WinzBWB, Red« Bibl. Um. praw., 1874, w 8ce, 
śtr,m, 1 złr. 60 cnt. 

— oli. BAKoMa (1876). 

Orsgft do zbawienia, ksifżka do nabożeń- 
stwa. Kraków, nakład. 6. Glebethnera i Sp., 
Naumlmrir, druk. G. PStza, 1879, w 16ce, str. 
362. 50 cnt 

-• ob. Palkowtki Ign. (1863). 

— krsjiowa, eiyli ołKkhód stacyi dla po- 
tftku dnas ludzkich, s polecenia XX. H. 6uł- 
ttiego i H- Górskiego. Chicago, drukiem 
WŁ^Dynlewicza, czcionkami Gazety Polskiój 
a^. 10 cnt. 

— krsyiowa do nieba wiodąca. Nauka o 
asboieAatwie drogi krzyżowej i o sposobie 
OD^ oA>ywania, "t^cta z pobudki do życia 
ehneśeiańskiego. W Berlinie, u B. Behra, 
w l«ee, gtr. 36. 10 sgr. 

-^ lozYżowa, najprzód krwawa Zbawiciela 
-Wiata Jezusa Chrystusa, śladami uprz^wile- 
/owanSy potem w kościołach braci mniejszych 
Św. f^uieiszka obserwantów i reformatorów 
dU po^tku dusz ludzkich, za pozwoleniem 
zwieisehnośei, na nowo do druku podana. 
SyeóWy dmie F. Heinae, nakład. F. Scholze 
w KohflAj irórze, 1865, w 8ce, str. 82. 

— krzyżowa najprzód krwawemi Zbawiciela 
świata śladami uprzywilejowana, potem w ko- 
śdolieh Biaei mniejszych świftego Francisz- 
ka Eeformatów prowincji Niepokalanego po- 
częcia Najśw. Panny Maryi. Fundowana dla 
pożywni dusz ludzkich. Biate wydanie. W Bro- 
dnicy^ w drukami C. A. Kohlera, bez roku, 
w ijee, str. dl. 

— (święta) krzyżowa Jezusa Chrystusa, to 
Jest święte ćwiczenie i pobożne odwiedzenie 
ow^ fmii boleści drogi, któr% nasz Pan i 
Zbawiciel J Aus Chrystus w wielki pi|tek pod ciężarem krzyża od izby sądc>wćj Piłata ai 
na górę Kalwaryi odprawił. Podzielona na 
14 stacyj aż do grobu świętego, z dostiple- 
niem wsz^rstkich odpustów tak jak w Jeruza- 
lem. Stanisławów, druklom i nakładem Jana 
Pawła Pillera, 1835, w 12ce, str. VI i 58. 

« 

— krzyżowa, święta, Jezusa Chrystusa t. j. 
nabożeństwo podzielone na 14 stacyi, które 
kto niibożnie odprawi, otrzyma te same od- 
pusty, jakie otrzymuje nawiedzający miejsca 
święte w Jemzalem, z dołączeniem pieśni. 
Brześć Litewski, 1860, w 12ce, str. 64. 6 kop. 

— krzyża świętego, z obrazkami. Cieszyn, 
E. Prochaska, w 12ce. 7 et 

— ■ krzyża Jezusowego z odpustami, które 
sa w Jemzalem a raz w miesiąc codzień to 
odprawująo i czynie spowiedź zupełnym. 
Brak miejsca dmku i roku (drak. Gieszkow- 
skiego w Krakowie po 1890), w 8ce, str. 15. 

— krzyża Pana Jezusowego czyli Nabo- 
żeństwo, które kiedy kto nabożnie odprawi, 
otrzyma te odpusty, które otrzymują nawie- 
dzaif (^ miejsca święte w Jemzalem. Jak po- 
zwolili niektórzy Ojcowie święci Papieże, a 
osobliwie Ojeiec święty Papież Klemens YII 
to potwierdził i odpnwować zalecił. Kraków, 
w orukami Stanisława Gieszkowskiągo, 1844, 
w 6600) str. 31. 

— krzyża Jezusowego czyli stacye Jerozo- 
limskie. Kraków, F. Pobudkiewicz, 1863, w 8ce. 
10 cnt., z obrazkami 20 cnt 

— krz3rżowa okropnój męki Chrystusa Pa- 
na, przes XX. Bernardynów lubelskich po- 
wtómie wydana. Lublin, w dmkarai Józ. Kos- 
sakowskiego, 1859, w 12ce, str. 31. 

— - krzyża świętego czyli pobożne rozmy- 
ślanie męki Chirstusowćj podzielone na sta- 
cye. Lwów, 1806. 

-- krzyża temi co i w Jemzalem odpusta- 
mi od Ojców Św. Papieżów zbogacona dla 
pobożnych Chrześcian, w kościołach Braci 
mniejszych Reformatów prowincyi N. P. Maryi 
Bolesnej Galicyi. 2a pozwoleniem Zwierzchn. 
duohownćj przetłoczona. Ejmków, nakład. 00. 
Reformatów z Wieliczki, 1872, w 8ce, str. 47. 

— krzyża Chrystusowego albo nabożeństwo 
przy odprawianiu stacyi na Kalwaryi Pacław- 
skići w dyecezyi Przemyskićj u 00. Fran- 
ciszkanów we Lwowie, w 8ce, str. 80. 

— krzyżowa dla użytku dusz pobożnych. 
Pelplin, J. N. Roman (1872), w 24ce, str. 32. 
1 sgr. 

— Toż. PelpKn, J. N. Roman, 1877, w 12ce, 
str. 24. 10 fen. 

— krzyżowa albo nabożeństwo do męki 
Chrystusów ćj. Na 14cie stacyi albo miejsc 
podzielone: to jest od domu Piłatowego aż 
do Grobu Pańskiego, temiż samemi odpusta- 
mi, które otrzymuje nawiedzający miejsca 
święte w Jemzalem uprz3rwilejowane do ko- 
ścioła poznańskiego Franciszkańskiego wpro- 
wadzone. Roku Pańskiego 1752, w Poznaniu, 178 0BA6A ^ DfiOfl] w księgiuiii i drnkarni K. Reymena na ulicy 
Garbarakiój, 1844, w 8c6, ttr. 82. 

_ Toż, tamże, 1860, w 12ce, str. 83. 3% sgr. 

— krzyżowa albo nabożeństwo do Męki 
ChrystoBowój. Na eatemaście stae^ albomiejae 
podzielone: to jest od domu Pilatoweiro, ai 
do* Grobu Pańskiego ; temiż samemi odpusta- 
mi, które otrzymuje nawiedzający miejsca 
żwiete w Jeruzalem uprzywilejowane do ko- 
ścicKa poznańskiego Franciszkańskiego wpro- 
wadzone. Roku Pańskiego 1752, w Poznania, 
nakład i własność księgami i drukami Mor- 
gensterna dawniój E. Reyznera, 1875, w 8ce, 
str. 32. 

— krzyżowa Pana naszego Jezusa Chry- 
stusa w czternastu stacynch. Za pozwoleniem 
duchownśj zwierzehnodei. Rzeszów, drak. i 
nakład. Inięgaroi J. A. Pelara (bez roku), 
w 12ce, str. 52 (z drzeworytami). 

— święta krzyżowa Jezusa Chrystusa. To 
jest nabożeństwo podaielone na 14 ftaeyi, 
które kto nabożnie odprawi, otrsyma te aame 
odpusty, jakie otrzymuje nawiedsąj^cy miej- 
sca święte w Jerozialem, z doł%o9Beniem pie- 
śni (ozdobiona 16 drzeworytami). Sambor, 
naldadem i drakiem Franciszka Xawerego 
Pobudkiewicza, 18G0, w 13oe, str. 44^ 2 kart- 
ki z drzeworytami. 

— krzyża Jezusowego czyli staeye Jero- 
zolimskie. Wadowice, drukiem i nakładem 
Jana Sabińskiego, 1868, w 8ce mał^ str. 28 
(I) z drzeworytami). 

— krzyżowa Zbawiciela świata Jeaosa Chry- 
stusa czyli staeye rsymskie podług od stole- 
tnich, trzecie wydanie przez J* O. poprawio- 
ne. Wadowice, F. Fołtyn, 1870, w 12oe, sir. 
72, z ryc. stacyj, 15 ont 

— Toż. Warszawa, drukarnia Banku Pol- 
skiego, 1861, w 16ce, str. 82. 

-— krzyżowa w trzech sposobach do od- 
prawiania podana. Pierwszy z dzid ks. Li- 
guori Alfonsa wyjęty; drag^ przez ks. Hono- 
rata kapucyna; trzeci przez ks. Prokopa ka- 
pucyna. Warszawa, M. Orgelbrand, 1868. 80 
kop., na zwycz. pap. 20 kop. 

— krzyża, temi co i w Jerazalem odpusta- 
mi od Ojców ŚS Papieżów zbogacona i wy- 
dana dla użytku polM>żnych chrześeian. War- 
szawa, 1874, w 16ce, str. 29. 10 k(^. 

— Toż. Warszawa, Fr. Czerwiński i Sp., 
1880, w 16ce, str. 29. 10 kop. 

— do nielui czyli pnewodnik dla duizy do 
ojczyzny niebieskiój, oraz poznanie serea 
człowieka, czj Bóg w nim mieszka, czy sza- 
tan? w dziesięciu obrazach zmysłowo przed- 
stawiony. Rozprawa zbawienna o powstaniu 
upadłego grzesznika, westchnienie duszy skra- 
szonój i dwanaście znamion, po którycn ludzi 
do żjTwota wiecznego wybranych poznaó mo- 
żna. Nowe tłomaczenie z niemieckiego zna- 
cznie pomnożone, przez Z. S. J. Kraków, J. 
Bensdorf, 1873, w 12ce, str. XXiy i 306, z 11 
drzeworytami. 80 cnt. ^ do piebt przez kmyl męka i serse Je- 
zusa, oraz przez serce najboleśniejsze l&uyi. 
Kriażka do nabożeństwa dla wygody wier- 
nych zawierajfca w sobie : Modlitwy poranna 
i wieczoroe.przy Mszy Św., przy Spowiedai 
i Eommunii Św., Godzinki, Koronki, Bóżańee, 
Staeye, Gorzkie żale, nieszpory i pieśni na- 
bożne. Za upoważnieniem Konsystorza bisk. 
w Wrocławiu. Mikołów, T. Nowacki, 1871, 
w 12ee, str. 480. 6'/, sgr. 

— do nieba. Książka do nabożeństwa dla 
dzieci katolickich ofiarowana przes X. Fr. 
Bażyńskiego. Poznań, u Tytusa Daszkiewiesa, 
1872, w 8oe, str. 128. 8 srb. 

*- osyli rozpamiętywanie ofki ftoui Jesu- 
BOwój i innych tigńnnie świętych (Kalwv3r)- 
ska). Kakład XX. Befonnażów z Węlharowa. 
Pelplio. J. N. Bomaa, 1877, w Ifice, §tf. 418. 
1 mar. 75 fen. 

— do szczęścia prawdziwego. Książka do 
nal>ożeń8twa dla wygody katolickic£ chrze- 
śeian. Zawieral^ca: Modlitwy, nauki i pieini 
na cafy rok i do każdśj potraaby sastoaowar 
ne (Wydanie drugie poprawne). Nowy-Sąas, 
drukiem i nakładem Józe& Pisza , 187 6, w Soe^ 
str. I — Xn, 13 — 822. reiestr XVnL 

— wiary chrześoiamna. Byga, tM, w 16ee, 
str. 48. 10 kop. 

— wieczności, albo nabożeństwo brackie 
do śś. Aniołów stróżów i opiekunów dusz 
ludzkich ułożone a dla większego nabożeń- 
stwa i uszanowania tychże śa. Stróżów naszyć 
za pozwól, zwierzch. do druku podane r. 1770. 
Nowy naUad. Chełmno, drak. J. Górowskie- 
go, 1854, w 8oe, str. 78. 

^ do zbawienia. Lwów, GulHynowicz i 
Schmidt; 1868. Opr. w pł. ang. 1 fl. 60 et« 
w skórkę 2 fl. 15 cnt 

— jaka powinien iść chrześdanin katolicki 
czyli zbiór modlitw, godzinek, litanii, koro- 
nek i pieśni najużywańszych dla pobożnych 
dusz zebrany i wydaiky. Jasło, L. u. StO^r, 
1860, w 8ce, str. 235. 

— żelazna Warszawsko -Terespolska. In- 
strukcja użycia pedard jako ąygnałów. War- 
szawa, 1873. 

— żelazna Warssawęko - Terespolska. In- 
strukQ}a użycia i obsługi sygnałów dyskowych 
przy stacjach. Warszawa, 1873. 

~ żelazna Warszawsko - Terespolska. In- 
strnkcya o sygnidach elektryoznych dzwon- 
kowyen. Warszawa, 1867, w 8ce. 

— żelazna Warszawdko - Tereapolaka. In- 
strukcya dla zawiadowców stacyi. Warszawa, 
1867, w 8ce. 

— żelazne ob. Bfeeh J. (w kwestyi 1874)« 
Bretsznajder (Projekt 1886), Dekret (1839), 
DoiKumenla (1857). 

Drogi żelazne pc^dniowćj Rossyj. (Paryż, 
1842) w 8ce. 

~ gminne ob. Hanusz Mstf (Pomdnik 1872) DBdeOlflB - DWBtmttOKl m DffHMiir JPB ob. «iW*Mivtlil*WM. (jDnBwo 

IMilez3f« ob. Caroll (Mową 1808). 

DroNOiOWSKA Antonina z domu 8YM0N 
i% LATREICHE. La chaBae aa bonheor, par 
Ume la comtease. Lille, impr. et librairie Le- 
foft FniiSy mSme maison, 1876, w 32c6, str. 
€2, 1 lyciBAmL 

— La nudaon btoie, par Mme la comteaae 

lalle, Impr. et libr. Łefort Paris, mtoe 

ntkoaiy 1876, w d2ce, str. 62, z rycinami. 

— Łea cbrMeiines de la eour par ...*• Parls, 
a DiEet, libnire-Mitetir, impiim." Balitont, 
Oaestroy et Ce, 1865. w 8ce, atr. 879 i 1 ni. 
Od Itr. 1 — 67 o MBryi Leteesyiiskiój. 

— De Ddvonement d*nn fila. Hiatoire oon- 
tenponfaie par — 8me śdition. Pana et Lille, 
Lebrt, 187ą w Igoe, str. 144, z ryc. 

— De U politeaae an penaionnat. 7me ddi- 
tioa. ?ttk, Sailit, drak. C&6t^ w Gorbeil, 1878, 
w 1€m, Itr. 216. 

— Li Pologne eatholiąoe, nne aemaine k 
Oaeofk, par ...^ 3e Mition. Lille, imp. et lib. 
Mm Park m6me maiaon, 1878, w 8ce, atr. 

ASOmiEWSM Maaf z Mie w Przemyakiem. 
i«i vie de Cteir czyli nieazozędliwe akatki 
oałoieL Tragedya w 1 akcie z epilogiem przez 
mego tanego napiaana. Przedstawiona w Kry- 
lewicach d. 31 Gmdnia 1865. Przemyśl, druk. 
IGch. Dsikowakiego, 1866, w 8ce, atr- 28. 
(Z te) myftli napiw Leop. Starzeńakl Zycie 
■e Cesara.) 

NOMOIOWncI JAief. Pielgrzymki do Ziemi 
i*^ Eicipta, niektóryeh wschodniob i połn- 
4iio«ych krafdw, odbyte 1788, 1789, 1790 i 
1191. ToiDów 2. Berdyczów, druk. 00. Kar- 
adit6w boayeh, 1829, atr. 10 i 229, 6 i 208. 

-Toi. Wilno, 1822, w 8ce (wedłng bibliogr. 
^^^cckiego). 

MMOIOWSKI Marceli. List otwarty do Wp. 
I'*c;iBa Tatomira, autora Geografii Galicyi, 
obcóle redaktora pisma „Szkoła^ we Lwo- 
ró. Knków, nakł. autora, drak. Czasu, 1880, 
£>!, atr. 2 ni. 

Arwf Dr. Jśzef (1809 t 1876) ob. Majer 
Dł zdanie 1859). 

M0Y8EN Jan Guataw. Beitriige zur Kritik 
Mendorfa, umieszcz. w piśmie p. t Berichte 
fter die Yerhandlungeo der kOnigl. si&obsi- 
idieo Geaellacfaaft der Wiaaenachaften zu Leip- 
^ 1884 jphilologisch. hiatorische Classe I, 

MOZ fiiistaw. Babolain, powieść, przełoiył 
&Oivow^. Warszawa, H. GlUcksberg, 1874, 
vSee, atr. 516. 1 rab. 

-- Notatki Adeli, spisane z pozostałego po 
Bi^ błęktoego kajetu. Wolny przekład J. 
PUf. I¥ar8zawa, Gebethner i Wolff, 1871, 
w i2eey atr. 299. 75 kop. — ob. Mbllilatai <!««)), Feratar Kaial <Kla- 

aom 1870). 

DROZO Jan. Pamiętnik ewangieUoki^* szko- 
ły ludowej w Grodziszczu. Cieszyn, 1872. 

OmieULIN w. Leipziger Eunst-Auotion. L. 
YI. Hehrere werthwoUe Kupferstichsammlun- 
gen, wobei eine Partie Russica und Poloni- 
ca. Yersteigerang Montag den 11 Mai 1874, 
Leipzig, Drack yon Drognlin, 1874, w 8ce. 
str. 104. 

Druk (Hromadskij) miaiacznyk literatura^ 
i politycznjrj ; własi^l, wydaweć i widpowf- 
dafuczyi redaktor Myefaaiło Pawłyk. Kik L 
1^78,^ Kr. II, za misiać maj. Lwiw, u perazi) 
zwiazkowij drukarai pid zariadom A. Mań* 
kowskoho, 1878, w 8ce, od atr. 97 — 186. 
Nr. I za miesiąc Kwiecień został skonfisko* 
wany. 

DRUŻBiCKI Gaapar. Lapis lydius boni spi- 
ritus 8ive considerationes de soliditate verae 
yirtutis. £d. noya emendata, cni accesserant 
sententiae et docnmenta S. Pbilippi NeriŁ 
Regensburg, Coppenrath, 1876, w 16ce, str. 
IV i 286. I mk. 80 fen. 

— Meta-cordium cor Jean. Opera R. P 

Eublico proposita amori permissu superiorum. 
•eopoli, snmptibus R. D. Sułczyński, typia 
drukaraia Ludowa sub directione Stan. Bayli. 
1875, w 82ce, str. 1 ni. (dedykacya Piotrowi 
Beckx 8. J.), str. VIII (przedmowy wydawcy 
ks. Stan. Stojałowakiego T. J.) i 66. 

— Przemsrai^ zyaku duchownego albo na- 
uki do prędkiego w drodze boió| poate^u, 

niet^lko ludziom duchownym, ale i świedcłm 
o zoawlenie dbającym przyzwoite. Poznań, 
nakł. ks. Chwaliszewskiego (T. Daszkiewicz 
w kom.), 1866, w 8ce, str. 187. 10 sgr. 

— Bzkoła doskonałości chrześeiańaki^j,pvze- 

tłomaczył z łacińskiego na polski język aai^ 
Antoni Brzeziński. Poznań, narad Koofreg. 
XX. Filipiaów, czcionkami T. B- Daszkiewi- 
cza, 1871, w 8ce, str. XXVII, 348 i 4. 1 tal. 
10 sgr. 

Druibioki J. ob. Ciytania katolickie (Nauka 
1871). 

Ormea (pseudonym) ob. Radiimiaaki Z. 

(1878). 

DRYGALSKI A. veR. Bchattenbilder aus Rua- 
aland. Charakter und Schilderangen nach raa- 
rischen Originalen zusammengestelt Stuttgart, 
Anerbach, 1877, w 8ce, atr. III i 196. 1 mk. 
80 fen. 

— Toż. Nene Folgę. Tamie, w 8ce, str. III 
i 186. 1 marka 80 fen. 

— ob. Iwanów D. (Die Russen 1876). 

DRZEWIECKI Karał. Pisma, zebrane i wy- 
dane przez J. I. Kraazewakiego, tom I U. 
Poznań, nakŁ J. K. Żupańskiego, drak. J, I. 
Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1880, w 8ce 
małój, str. ISlJJiy 359 i 1 ni., 1 ni. i 415. 
9 marek. 174 DBZEWIEOKI «- DtJGH DRZEWIECKI probosMi s Dobrowa w dyeee- 
iri Kaliskiej. Żywot Bł. BognmfhBk Arey-Bi- 
•kupa Gniesnieńflkieffo a potem poBtelnika 
w Dobronie z dodatkiem wiadomości o ou* 
dach. Warszawa, w druk. Czerwińskiego i 
Spółki, 1873, w 8ce, str. 48. 

Driewe ob. Bcehm W. M. ^tabellaryozny 
przegląd 1866), Gretschel Kar. (Tablice 1876), 
koblmann W. (Tabe11el873),KreinerAI., Sobmidt 
A. (Owocowe 1878). 

OUBICKiJ I O Kopernika kak Sławianime 
(2 broszury). Ryga, 1873, w 8ce. 

DUBIECKI Muryan. Historya Stanów zjedno- 
esonychf tom lY: Rys dziejów od r. 1788 do 
r. 1865, opnoowany podług najlepszych iró- 
det przez uzupełnienie polskiego przekła- 
du HIstoryi Stanów zjednoczonych Edwarda 
Laboulaya. Warszawa, wydawnictwo M. Glfieks- 
berga, druk. S. Orgelbranda synów, 1878, 
wSee. str. 384. 

— Kudak, twierdza kresowa i jój okolice, 
monografia historyczna poówięcona J. L Kra- 
szewskiemu. (Odbitka z Przegl^n polskiego 
w dziesięciu exemplarzach). Kraków, druk. 
Czasu, 1879, w 8ce większo), str. 91. 

-^ Kudak, twierdza kresowa i jój okolice, 
monografia historyczna nagrodzona przez Aka- 
demia umieictności w Krakowie (poświęcona 
J. L Jl^raszewskiemu). Warszawa, nakł. Ge- 
l>etiinera i Wolffa, Kmków, 6. Gebethner i 
Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce 
małój, str. 139. 90 kop. 

— Pole bitwy u Żółtych wód stoczonój 
w maju 1648 r., sprawozdanie z poszukiwań 
i dokonanego dnia 19 paździemilca 1878 r. 
odkrycia pobojowiska pod Żółtemi wodami, 
wraz z planem pola bitwy i obozUj tudzież 
z maok^, złożone Akademii umiejętności 
w Kraaowie. (Odbitka z tomu Xn Rozpraw 
Wydziału hist. filoz. Akademii umiej.) Kra- 
ków, drak. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 24. 

DUBIECKI Mateusz. Adresse a S. £. Mon- 
seigneur le Comte Wodzicki President du 
Senat de la Republique de Cracoyie, pour 
sottłuiiter la nouvelle annóe 1821. Par le Se- 
nateur..... (Cracoy.) w 4ce, 1 karta (wiersz). 

^ Przymówienie się kand. katedr, krak. 

członka RzptóJ krakow. na sejm w lutym i 
marcu 1817 delegowanego, miane nanadawy- 
czajnem zawołaniu d. 20 pażdź. tegoż roku. 
(Kraków, 1817) fol., % ark. 

dUBIECKI Teapezyusz Pogończyk, Śpiew 
na cześ<( nowożeńców Witołda Zięcia Czar- 
toryskiego i Maryi z hr. Grocholsaich Xic- 
źn^ Czartoryskiej. Paryż, w druk. Maulde i 
Renou, b. w. r., w 8ce, str. 3. 

DUBIECKI Tobiasz (Wicegubemator Psko- 
wa). Mowa miana w Dubnie 1813. Druk 

Krzemieniecki lub Poczafowski, w 4ce, kart 
4. O^ochwała Bartłom. Giżyckiego gubernato- 
ra Wołyńskiego.) 

DUBIN8KI Jsn, Mowa pogrzebowa na cześć 
łur. Gntakowskiój. Poznań, 1861, Dttbiawi ob. Bttfzyithi IflR. (18?!). 

Dublany ob. Regulamin (1861). 

Du B0I8 de MONTPĆREUX Frśdśrie. Gon- 
chiologie fossile et apercu góogn08tique des 
formations du Plateau Wolhyni-Podolien. Avec 
huit planches et une Carte. Berlin, chez Si- 
mon Sehropp et Comp., de IMmprimerie de 
TAcadómie, 1831, w 4ce, atr. lY, 76. 

Du BOIS-REYMOHD. Historya cywilizM^ i 
nauki przyrodnicze, przekład I. J. Bognskie- 
go. Warszawa, nakł. redakcyi czasopisma 
Zdrowie, A. B. Bo^cki, drok. Ziemkiewicza 
i Koakowskiego, 1879, w 8ce małćj, str. 68. 
30 kop. 

Dubois H. ob. MareiMd Ant. (Przewodnik 

1877). 

Dubowaki) W. ob. Pagedia (1843). 

DUBROWSKI Piotr. Jan Gutenberg. War- 
szawa, 1846, w 8ce, str. 19 (beit osobn. tyt.). 

— Książka do czytania, polecona przez 
JW. Ministra Oświecenia narodowego do użyt- 
ku w zakładach naukowych Królestwa pol- 
skiego. Oddział I. Wydanie 7me. Warszawa, 
1870, w 12ce, str. 106 i 5 tabl. wzorów. 25 kop. 

— Nowyje materyały dlia biografii Miókie- 
wieża. Petersburg, 1869, w 8ce. 1 rab. 

— Dokładny słownik języka polskiego i 
ruskiego ułożony przez P. DoDrowskiego 
Członka korrespondenta Cesarskiói Akademii 
Nauk. Czcóó polsko-ruska. Warszawa, nakład. 
Ferdynanda HOsick, w druk. Jana Cotty przy 
ulicy Danielewiczowskiój Nr. 495 a. Folnyi 
6łowari polskaho i russkaho jazyka sosta- 
wlennyi P. Dubrowakim Caienom-Korreapon- 
dentom Imperatorskoi Akademii Nauk. Czast* 
polsko- russkaja. Warszawa, izdanie kniłiopro- 
dawea Ferdynanda Hezilui, 1876—77, w 8ce. 
Zeszyt I>->y, w 8ce, 3 kartki niel., str. 608. 
6 rublL 

Duch pocieszyciel. Książka podręczna dla 
wszystkich, którzy^ światła , uJgi, pociechy 
w życiu potrzebuje, zawiera nowennę do 
Ducha przenajświętszego, oraz litania f roz- 
mjrślań trzy na świąteczna Niedzielę, Ponie- 
działek i wtorek. Warszawa, 1874, w 16cey 
str. 70. 10 kop. 

— Toż. Ofiicynm święto} miłości czyli psał- 
terz Ducha przenajświętszego. Warszawa, druk. 
F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1878, w 32ce, 
str. 128. 12 kop. 

— polski, wiersz do polskiój młodzieży. 
(Z przedruku wrocławskiego czcionkami Neu- 
manna.) Paryż, drukarnia L. Martinet^ 1861, 
w 8ce, str. lo. 

— Toż. Przedruk z wydania wroelawskie- 
ęo^ czcionkami Neumanna. Paryż, w drukar. 
1 litogr. Benou et Maulde, 1861, w 8oe, str. 16. 

— i świat Kraków, druk. W. Korneckiego, 
1879, w 8ce, str. 382. 2 złr. dO cnt 

— ob. Chantal Pr. de (1878), Kowalski lqa- 
caaty (187d)« 
3 bt (^AtLLĆ - Dtf fttŹSM 145 — święty ob. Maniiing Henr. Edw. (O spra- 
nefa 1877). 

0« CHAiLLU Paweł. Pnygody podróżnika 
; ny&liw^o w Afryee zachodniej pnyttępnie 
opowiedsume, pneioiył A. Wneśniowski, z 4 
ryctnaaiL Warsaawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
Knk6w, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, 
w 8ee maićj, sir. 301 i V. 

DUCNEK. Biblioteka um]e|ętńości lekarskich 
(wydanie Gmzety Lekarski^). Patologia i Te- 
rapia szczegółowa, Choroby narz^u oddecha- 
nia 1. Jamy nosowój, 2. Krtani i tchawicy, 
Z. Gracze^ tarczowego, 4. Grasicy. Pr^^ekłiia 

(Ldela Prof. Handbuch der speciellen Pa- 

diolo^e and Therapie. Erlangen, 1875, przez 
Dn Lddwikja Pogorzelskiego, Lekarza ordy- 
nnj^eego w szpitala Dzieciątka Jezus w War- 
tzawieu Warszawa, w drukami Gazety Łekar- 
eki€i olica Śto KrzYzka Nr. 1343 (9 nowy), 
1^1, w 8cey str. 210, 2 niel. 2 mb. ^ 

OndiMka Seweryna (Prutzakowa) z Żoehow- 
skjch obu i||iila2 L. (1877;, Hervet Emil (Etno- 
graphie (im), Lewiński W. (Obraz 1878). Fr. H. Kijowianin. Dopełnienie 
do trseeft części Zasad dziejów Słowian i Mo- 
skaiL i>ogmata o narodowości polski^ przez 
Kijimiiłina ..... Paryi, w drakami i litografii 
ip. R&aaa et Maalde, 1863, w 8ce, str. XXXI. 

— Introdnction a Tethnologie des penples 
nages ma nombre des Shiyes par ..... (£xtrait 
des Bolietins de la Socióte a'anthropologie 
t n, awril a juillet, 1867.) Paris, typ. Hen- 
layer et fiis, 1867, w 8ce, str. 16. 

>- Łe Monament de Novogrod, ^tades snr 
Va penples Indo>£urope4ns et Toaraniens et 
ca ftrtienUer bot les Slayes et les Hoscovi- 

ttt par « Yingtióme sejmee du 3 ao^t 1862 

tieo^e des Sociótśs sayantes, Qaai Mala- 
<p9ii Nr. 3 (i 2 heares de Taprós Midi). (Pa- 
iW) fitti. Martinon, 17 r. d. Boalevard (Batig- 
H1862; w 4ce, str. 2 ni. (litogr.). 

-Us Moseovites Grandę Rosses, d'apr^s 
leiir«agme ólómens et tendanees. Premierę 
^terisoM.parties. £xtrait du Journal de Gon- 
. rtastiioi^ avec Remarąues et Carte (Constan- 
^^Mple), inpriinerie da Joaraal de Constanti- 
Aoptfer i^54^ W 8ce, str. 78 i od str. 5 ~ 75, 
' IBSPI geograf, litograf, in folio. 

~ Odezwa do ziomków. (Paryż), w drokar- 
ti pp. Renoa i Maalde, 1861. w 8ce, str. 4. 
Q%cąy otwarcia kursu wykładów.) 

- Odezwa do ziomków Kijowianina 

ly^ w druk. i litogr. pp. Beoou et Manlde 
Pny ałiey Bivoló 144, 1863, w 4ce, str. 3. 

-^ Odpowiedź dsiennikowi Czas Professora 
^bielińskiego. Konserwatora Muzeum narodo- 
^^ w Bapperswyl. Zurych, drak. J. Ros- 
•o6dikieKo, 1872, w 8ce, str. 14. 

— Polagr w Turcyi. Londyn, drak. Bypiń- 
ikiąiD, 1856, w 8ee, str. ^.. 

^ Polssa. Bossilą, Małorossiia. IssUedowa- 
fii> iatoH<se8kya?1^«ryi, 16G0v<#i8ee, kan4 i mappa geograficzna in łoi. (autógrafuwane, 
litograficznie). 

— Sprawozdanie z lekejH Historyi Polski 
mianycn przez pana Duohinskiego 1860 roku. 
Paryż, w drakami Ł. Martinet (1860), w Sce, 
str. 15. (Whiściwa autorka panna Marczyńska 
Emma dziś nauczycielka we Lwowie.) 

— Treść lekcyj Historyi Polski wykłada^ 
nych w Paryżu 1860 r. przez ..... (B. m. i r.) 
w 8ce, kartka 1 i str. 26 (końca brak) (auto- 
grafowane litograficznie). 

— Zasady Dziejów Polski i innych krajów 
słowiańskich i Dziejów Moskwy. Czeć trzecia. 
Paryż, 1860, w 8ce, str. IV. (końca brak) 
(autografowane litograficznie). 

— Pologne et Ruthenie. Paris, 1861, obaes 
właściwie autorka Oaryuszowa Peniatewska. 

— ob. Congrśs (1874), Lefer (le premier 
1874), Lewicki F. (1874). 

Duchewieństwo i agitacya wyborcza. Poznań, 
1871, w 1.6ce, str. 16. ly, sgr. 

— w sprawie wyborów. (Odbitka z Tvgodn. 
katol. Nr. 7.) Poznań, nakł. Eedakcyi, 1871, 
w 8ce, str. 16. '/, sgr. 

— Toż, n. Tamże, 1871, w 8ce, str. 55. 
2 sgr. 

— ob. Lex (1864), Zola E. (Typy 1878), 

— polskie ob. E. z T. (Wspomnienie 1B75). 

DUCRUC. Discours prononcÓ aux obs^ues 
du prince polonais Janus Joseph Swiatopolk 

Czetwertyński, par inspecteur primaire 

aux Hautes. Pyrćnees, Tarbes, impr. F. La- 
vigne, 1837, w 8ce, str. 4. 

Oudlej-Stuart ob. Czartoryski Adan (Lettre 

1854). 

0«dyeb Jotepii ob. Ambadi Edward (1856). 

DUFLOS Adolf. Farmacya, przekład dzieła 

prof. Dra „Theorie und Prazis der in 

pharmac. Laboratorien yorkommenden phar- 
mac.. techn. und anaL chem. Arbeiten. (Che- 
misciies'Apotheker Bach.) Fttnfte Bearbeitung, 
Breslan, 1867 % przez Dra Aleks. Fabiana. 
T. L 1 115 drzeworytami w tekście. Warsza- 
wa, w drakami Józ. Bergera, 1871, w 8ce, 
str. X2LII£, IX, 556. (Wydaw. Bibliot Umiej, 
lekars.) 6 rubli. 

— Toż. Tom n. Warszawa, 1874, w 8ce, 
str. 54. 5 rab. 45 kop. 

— Toż. Tom m. przez Piotra Piaseckiego 
(z 73 drzeworytami w tekście). Warszawa, 
drak. Gazety lekarskiej, 1878, w 8ce, kait 2, 
str. 666 i XX. 6 rab. 50 kop. 

Du FRESNE Rafał. Rozprawa o malarstwie 
wydana w Paryżu w r. 1651 przez Rafaela 
du Fresne, z portretem Leonarda da Vinci i 
rysunkami objaśnia}§cemi, przełożona na język 
polski przez Wojo(eeha Gcnrsona w Warszawie 
r. 1874. Warszawa, Gebethner i Wolff. 1876. 
w 4oe, str. Wł V. I n, 90 kop. « ' ' • ^ 176 DtfaANiBS - DUNAJEWSKI MMtaMrfteM*^ab^M OUGANI£S AiMlrzsj pijar (1740 -1818). Yan- 
da Krakói herczegasszany nagy Bzerelem 
&ldozat|a. 2 tomy. Foson, 1809, z dwiema 
rycinami. 

— Toż. Trzecie wydanie, 1818, w 8ce. 
(Wanda księżniczka krakowska czyli ofiara 
miłości.) 

DUHAUT Cbariet. Platerliska oa le 80ul6ve- 
mentde la Pologne, tragedie en cinaactes. 
Lnzenily imp. Bonnet, 1879, w 8ce, str. m, 77. 

DUHEM E. Le Polonais de Pamela, chan- 
sonnette, paroles d'£. Malteau, avec accom- 
pagn^ement de piano. Paris, Smith et Co, 
1878. 

Duivelt. De twee. Treurig klnchtspel, bij 

Seleeenheid van der Franscben aftogt nit 
^nsiand. Een pendant tot den stroomgod Nie- 
men; door A. y. Kotzebne. Amsterdam, s. 
a^ w 8ce. 

DUKAT. Choroby w Oalicji w Utaeh 1866 — 

1876 podpatrzone i opowiedziane przez 

Zeszyt Iszy. Lwów, 1876. 

•— ob. Regosz. 

Dumanie prawego Polaka. Śpiew. Śpiewka 
szpiega. Oyczenasz szpiegów. (Warszawa, 
1831) w 8ce. (Antor Tomaszewicz Julian.) 

DUMAŃSKi J, Z. Nieśmiertelni czyli Pow- 
stanie nad Bajkałem roku 1866. Lwów, M. F. 
Poremba, 1871, w 8ce. 50 cnt. 

DUMAS Aleksander I. Neron, romans histo- 
ryczny. Warszawa, 1851. Jestto nib>r dragie 
wydanie powieści Aktea, a właściwie tytuł 
nowy do dawnój edycyi. 

-^ Pamiętniki d'Ajitony ..... tłumaczył Felix 
W(^czaski. Nakładem Rubina Da jena. Wilno, 
drukiem Józefa Zawadzkiego, 1840, w 8ce. 
w 8ce, 4 kartki nlb, str. iSs, spis na 1 str. 
Tomik U, str. X, 1 kartka nielicsb., str. 126, 
spis na 1 str. 

— Hiszpania i Afryka wydane 1649 a nie 
1851 r. 

— San Felie^, romans, tom I do X. War- 
szawa, nakł. i druk. Przeglądu _^godniowego, 
1877, w 16ce, T. II str. 188, I\ łU str. 189, 
T. IV str. 189. T. V str. 188i T. VI str, 194, 
T. VII str. 194, T. Viii str. i8a 3 rs. 

— Wybór powieści, tom I i IŁ Hrabia de 
Montecłurysto, przekład z trancuskiego. War- 
szawa, nakŁ Biblioteki romansów i powieści, 
druk. J. Kaufmana, 1879, w I6e6, str. i70. 
T. U od 161 - 288. 

-* Życie jenerała Tomasza Dumas. Wyda^ 
ne przez syna iego. Warszawa- niddadldm S. 
M. Merzbacha księgarza przy ulioy Miodowój 
N. 486, w drukami J. Ungra, 1853, w 8ce, 
str. d8a 

— • Benyennto Cellini, Mistrz Adam^ tłuma- 
czył Józef BlizińskL 

DUMM Alekaawltr H (syn). Antonina, pnse^ 
łofył Si Bełza. WiEnnnJwa, księg. £. Kierer, 
1871| w 16ce^ stt*. 200i 67Vy kop. — Dama w perłach (powieść). Waranawa^ 
nakład. J. Kauimana.' druk. A. Fsfcwnki^o, 
1872, w 8ce, str. 527. 1 mb. 20 Irop. 

— Mciczyzna i kobieta przez ..... pnekład 
a francnzkiego. Kraków, nakład. Łudw. Stshla, 
w księg. J. Czecha, 1874, w 8ee, str. 72. 

— Biok we Florencyi. Warszawa, Grebelhner 
i Wolff, druk. J. Kaufmana, 1879, w 8ce ma- 
łój, str. 360. 1 rabel. 

— Kosmar A. a) Saracen, tnyediji w Y 
aktach (Or3rginał francuski Alezanora Dumas). 
Z niemieckiego p. Henryka Schmidta, prze- 
tłumaczona przez Jana A Sulkowskiego, art 
dram. teatru pol. Wilno, drokaraia A. Marci- 
nowskiego, 1841, w 8ce, 8 k. nlb., str. 112, 
z litogr. kolor. 

b) Michał w narożnym domu, komedya w 2 
aktach, z niemieckiego A. Kosmar przetłuma- 
czona przez Jana Aśnikowskiego, art. dram. 
teatra pol. Wilno, 1841, w 8ce, od str. 113— 
216 z litogr. kolor. Na okładce teatr wOeAski 
oddział in. Saracen i miłość w naroinym domu. 

— ob. Biblioteka (1870) (1872). 

Dumas Tomasz ob. Dumas A. (tyde 1B53). 

Dumka (chmurna). Bez wyr. m. i r. (Paryi, 
1860), w 8ce, k. L 

Dumki ob. M. i. (1874). 

Dumont Prosper ob. Forster Karol (1868). 

Duaajowski Albin Biskup krak. ob. Dakow* 
oki ittliao (Kąsania 1879), Konoplcowoa h. 0)0 
1879), PopławoM Joannoo (Ode 1879), PotalWki 
A. (1880). 

DUIMEWSKI Julian. Kurs ekonomii poHty- 
cznój, część teoretyczna i historya, wyuada- 
ne Ola michaczy Ul roku w półroora 1872/73 
r. w Uniw. Jag. (antografowany, bez tg^nłu 
jako rękopis), w 4ce, str. 276. (W Krakowie 
antografował Meizner.) 

— Toż. Cześć druga. Polityka ekonomiczna, 
w 4ce, str. 104. 

^ Mowa Poeła miana dnia 6 Cirndnia 

1875 w rozprswie ogólnój nad budietem w Iz- 
bie Deputowanych Kady Państwa w Wiedniu. 
Kraków, nakładem druKami Wł. L. Anezyca i 
Sp., 1876, w 86e, str. 32 wraz z tytułem. 15 kop. 

— Mowa przy dyskusji nad wnioskiem Ko- 
misyi budżetowćj o udzielenie rządowi kre- 
dytu 60 miiionów na cele mobilizacji armii, 
na 12' posiedzeniu delegacyi austiyackićj Ra- 
dy państwa w dniu 4 Czerwca 1878 r. (Od- 
bitka z Przegl^u polskiego). Kraków, druk. 
Czasu, 1878, w 8ce, str. 11. 

— • Przemówienie rektora Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego ..... na immatrykuhioyi uczniów 
lO Stycznia 1880 (Odbitka z Czasu). Kmków, 
druk. Czasu, 1880, w 8ce małój, str. 8. 

DUNAJEWSKI Jul., KOPF Wiktor, SKARZYfi- 
SKI Dionizy. Projekt Zaiys organizacyi włada 
administracyjnych dla Gaiicyi. Kraków, druk. 
Cnra, 1871, w 8ee, karta 1^ stt^ 41. ^bito 
5600 egaenpiaiajE.) 
DUNCKEB - DUTKIEWICZ 177 MINCiCEIt Ai8X. Die landlichen Wohnaitze, 
tdilOaser and Resindenzen der ritterschaftli- 
ćnm Gnmdbesitzer in der preassischen Monar- 
diie, Uefarung V6^\5, 66—67. Berlin, A. Dun- 
eker, 1879, podk, folio, 3 ohroinotitogr. i 3 k. 
texta. Po i marki 25 fenig. 

OUNKCKI Pawsł (Dr). O gospodarstwie sol- 
ota w GhUieyi. Lwów, nakład antora, druk 
Gaaefcf narodowej, 1880, w 8oe, str. 30. 25 cnt 

DIMRO)¥SKi Emil (Dr. Prof). Das Gebiot 
des Strypaflnases in Galizien, von ..... AbbI- 
steaften der geologisehen Lehrkanzel am k. k. 
Polfteehnicnm zn Lemberg (Jahrbnch der k. k. 
ReichManatalt, 1880, X;CX. Band 1 Heft). 
rien, A. H(»lder, 1880, w 4ce, str. 26 (43 
-68j; 

DiMilll I. M. Krótka nauka o Sakramencie 
Bieirmowasia wraz z modlitwami przed i po 
pnjj^u Sakramentu tego. Wrocław, Giin- 
tb«r, iSSi, w 16ce, str. 36. 2 sgr. 

• _ 

IWMI Uroi. Prawo właanoiei, rzecz eko- 
BomieziKhpnwna dla nieprawników. Warsza- 
wa, inki. Noskowskiego, 1879 (1880), w 8ce 
mti^ ttr. 1 ulel. i 161. 

(Bim Marcin). Krótki lys żjcia Jego arcy- 
fmtOBkiłj Mości Marcina Dunina arcybiskupa 
^ueiDieńakiego i poznańskiego itd., zgasłego 
chia 26 Oradnia o godz. 3 z południa 1842, 
a iłoioB^go w grobie swycłi poprzedników 
2jgo tjtyesnia w południe 1843 r. (Wiersz. Na 
końea podpisany W. Badowski). 

— Obacz: Darlegung (1839); Dąbrowski J. K. 
CKanka): IUi%żka (i869, 1874); OItzcwtki i. 
Oywa, 1943). 

Boaifl Boteiłiw, obacz: Hoffmann Fr. (Boie 
Vm, Sierota 1874). 

Biaia T«odor, obacz : Luy$ J (Mózg. 1879) ; 
tai Il0f fnaiin (Biblioteka, 1878) ; Zieoptsen 
(te^, 1880). 

J., obaoz: KorrotpoiulORł (1877). 
obacz: Boarnior (1857). 

HKlLOUP Foilx (BUknp). Dziócie. Prze- 

^Biń ilniacz dzieła Demaistrea: O Papieiu 

Mm Hi&owski). Warszawa, nakład M. 

OmiaBdft, druk 8. Orgelbranda Synów, 

i^ V 16ce, str. 365. 1 rub. 20 kop. 

— Matteńatwo cluraeściańskie. Przełożył tłó* 
iKz dilfiła Demaiitrea: O Papieżu. War- 
■MB. nakiad M. Orgelbranda, 1B72, w 16ce, 
m.m i YL 90 kop. 

- Ponr la patrie sil tous plait Odezwa 
^ Duchowieństwa francuzkiego, tłómaczył 
U^ OatrowioK. Poznań, Żupański, druk 
Mtaedikego, 1872, w 8ce, str. 14. 2'/, sgr 

•- O wykształceniu kobiety, La ferome stu 

A^ praes Biskupa orleańskiego. Człon 

ki^nmiadzenła narodowego. Spolszczył ka 
ijamat Chełmieki. Warsaawa, druk F. Cser 
wifildego t 8. Ntemiery, 1880, w 8ce mał^j, 
#tr. 176. 90 kop. — Obacz: Forao Anatol (Łettre, 1861) ; Saw- 
ozyński Z. (187d); Slemieński J. (1879).' 

DUPIN Charles. Ghambre de pairs, session 
de 1845—1846. Opinion sur la Polegnę et sur 
les persócutions religieuses de la Russie, par 

pair de Franc«. Seance du 15 janvier 1846. 

(£xtrait du Monitenr unirersel du 16 janv. 
1846). Paris, imprim. de Panconcke, w 8ce, 
str. 3. 

DUPRAY. Materyalizm tegoczesny. Przekład 
z francuzkiego Bonifacyusza Nemo. (Zapowie- 
dziano druk w r. 1874). 

DUROIK Józef (Dr.). O yelikćm hvezdari 

Ropemikovi, vyklddś Dr (Fredneseno 

V Osyete dne 18 ńnora 1872). V Praze tiakem 
i nakl. Jana Otty, 1872, w 8ce, str. 46. 

DUSCHAK Babiner. Dr. M., Kede gehalten 
am Geburtsfeste Ser Majestat des Kaiscrs Franz 
Josef L am 18. Auffust 1878 von lUbiner Dr. 

in Krakau. Krakau, in Commission bei H. 

Herzog in Krakau, Buchdruckerei Fr. Ksav. 
Pobudktewicz, in Pacht A. Koziański, 1878, 
w 16ce, str. 14. 

Dusia ofiara wespół z ofiara najsłodszego 
Serca Jezusowego za grzeszników. Poznań, 
u Tytusa Daszkiewicza, w 8ce, str. 48. 10 srb. 

— przy żłóbku Chrystusowym. Warszawa, 
XX. Misjonarze, 1862, w 16ce, str. 87. 10 kop. ; 
na Welinie 15 kop. 

— Toż. Warszawa, Czerwiński i Sp., 1869, 
w 12ce, str. 95. 15 kop. 

— Toż. Warszawa, 1876, w 16ce, str. 119, 
15 kop. 

Dutra ludzka, obacz : Biblioteka (1872—74): 
Dietrioli A. (1873): Istnienia (1876) Masaltki 
E. J. (O naturze, 1878). 

DUTKIEWICZ Szpon (t 1879). Zbiór pomni- 
ków i napisowych nagrobków w główniej- 
szych kodciołsch krakowsluch. Kraków, w dru- 
kami L. Paszkowskiego, 1872, w 8ce, str. 22, 
z herbem miasta Krakowa. 

— Obacz: Pol Winc. 

DUTKIEWICZ Walenty. O mniemanym prawie 
zwyczłijowóm w Polsce, napisał .... Warszawa, 
staraniem i nakładem Bedakcyi Biblioteki Umie- 
jętnodci prawnych, 1876, w 8ce. str. 71. (Bibli- 
oteka Umiejętności prawnych. Serya U., Zeszyt 
85, Nr. 25. 1 zb-. 

— Słowo o stosunkach maj§tkowych mie- 
dza małżonkami i w prawie zwyczajowem pol- 
skióm, napisał ..... b. Dziekan Wydziału Prawa 
w b. warszawskiój Szkole głównój. Warszawa, 
staraniem i nakładem Uedakcyi Bibl. Umiej, 
prawnych, drukiem 8. Orgelbranda Synów, 
Bednarska Ner 20, 1877, w 8ce, 2 kartki tyt., 
str. 46. (Biblioteka Umiejętności prawnych, 
Serya II., Rok V., Zeszyt 50). 50 kop. 

— Uwagi nad dziełem Prawo polskie pry- 
watne przez Piotra Burzyńskiego, napisał 

b. Dzi^CAii i Prof. Prawa polek, w b. Szkolę 

28 178 DUTKIEWICZ - DYAKYttSŹ! głównćj warszaw., Członek uąjwyższ^j Komisy! 
egzaminacyjnej. Warszawa, staraniem i nakła- 
dem Eedakcyi Biblioteki Umiejętnoioi pra- 
wnych ^ w drukami S. Orgelbranda Synów, 

1873, w 8ce, 2 kartki tytuł., str. 83, omyłki 
dmkn L (Biblioteka Umiejętności prawnych 
Serya I. Ner 1.)- 3 złp. 10 gr. 

— Zbiór praw sadowych przez ex-kanclerza 
Andrzeja Zamojskiego ułożony i w r. 1778 
drukiem ogłoszony, a teraz przedrukowany 
z domieszczeniem źródeł i uwag tak prawp- 
znawczych jak i prawodawczych. Warszawa, 

1874, w 8ce, str. XI i 964. 5 rub. 

•— Obacz: Biblioteka umiejętności (1875). 

DUYAL ftl6xander. B6niowski. on les exilćs 
du Kamcłiatka^ opora. Paris, d. wyr. r., fok 
(Odm. edycya od r. 1802). 

DUYAL Henryk Lud. M. Historya naturalna 
dla dzieci. Wilno, 1844. Tekst Józefa Jun- 
dziłła. 

DUYAL Juliusz. Spółdzielcze stowarzyszenia 
kredytowe. Warszawa, S. Orgelbranda syno- 
wie, 1874, w 16ce, str. 40. 16 grp. 

— Stowarzyszenia wytwórcze... Warszawa, 
nakład i druK S. Orgelbranda synów, 1874, 
w I2ce, str. 46. 

Owa razy dwa, czyli Mnożenie, gra- towa- 
rzyska. Warszawa, nakład Mullera, 1872. 

DWERNICKI Józef (jenerał). Do PoUków 
w Paryżu i okolicach. Paryż dnia 7 Marca 
1848. Paryż, w drukarni L. Martinet, 1848, 
w 4ce, str. 4. 

— Toż. Paryż dn. 10 Marca 1848. Tamże, 
1848, w 4ce, str. 4. (W sprawie wyboru Człon- 
ków do Komitetu emigrac.). 

— Do szanownych rodaków emigracyf pol- 
sk§ słdadajacych. Wersal, E. Kiefer, 1835, 
w 8ce, str. 4. 

— Głos jenerała w dniu 29 Listopada 

1842 r. w Paryżu. Tamże, 1842, w 8ce, str. 3. 

Dwie Zakonnice, zdarzenie prawdziwe. War- 
szawa, £. Wende i Sp., 1876, w 16oe, str. 12. 
20 cent. 

DWORSKI Waleryan. Głos przemysłowca pol- 
skiego w dniach opamiętania narodowego. 
Lwów, 1872. 

— Obacz: Gruszecki Artur (1878). 
kazim. Grabowskiego i Boi. Lutostańskiego. 
Rok 1872. Kraków, czcionkami drukami Czasu, 
1872, w 4ce, Nrów 26, str. CIY. Bocznie 2 złr. 
30 cent. 

— liigijeniezny. Orgmn Towarzystwa lekar- 
skiego krakowskiego i Towarzystwa lekarzy 
{^licyjskich we Lwowie^ poświęcony Higije- 
nie puolicznćj i prywatnój, oraz sprawom orga- 
nizacyl służby zdrowia i stosunkom sawoau 
lekarskiego. Wydawany pod redakoy§ Doc. D. Grabowskiego i Prof. Dra Janikowskieg-o 
w Krakowie. Kraków, nakład Redaktorów, 
w drukami Uniw. Jagel., 1876, w 4oe, Nrów 
24, str. 204. (Stanowi Dodatek do Pnegifdu 
lekarskiego). Rocznie 2 złr. 

— Medycyny publicznój. Organ Towarzy- 
stwa lekarzy galicyjskich, poświęcony: 1) Spła- 
wom zawodu lekarskiego I organizaoyi tAn^^f 
zdrowia, 2) łligijenie publicznej i prywatnej, 
i 3) Medycynie s&dow6j. Wydawany pod redak- 
cy§ Doc. Dr. K. Grabowskiego i Profl Dra 
St. Janikowskiego w Krakowie, oraz Prym. 
Dra J. Różańskiego we Lwowie. Rok I. z 5 
drzewor. i 1 tabl. Kraków, dmk Uniwers., 

1877, w 8ee, Krów 24. str. 448; Rok II. roku 

1878, w 8ce, Nrów 24, str. 396. (Od Nra 13 
w drakami Koziańskiego. Od Nm 6 redakeya: 
Grał>owBki, Janikowski, F. Caesinai L. Fei^i). 

— Toż, pod redakcyf Doc. Dra K. Gra^ 
bowskiego i Profes. Dra St Janikowsld^ 
w Krakowie, oraz Dra L. Feigla we Lwowie. 
Rok III. KriAów, drak Pobudkiewicza (A. 
Koziańskiego), 1879, w 8ce, Nrów 24. 

— Toż. Rok lY. 1880. NN. 8. Rocznie 3 słr. 

— naukowy, poświęcony archeologii, histo- 

Siri i lingwistyce, wychodzący 1 i i^go każ- 
eeo miesiąca pod redakeya T. Ziemięckiegp 
Członka Komisyi archeologicznój AŁademii 
Umiejętności. Tom I. Kraków, drok WŁ L. 
Anczyca, 1878, w 8ce; Tom II. 1879, w 8oe, 
str. 602, 694. Odp. Redaktor Jan Gadowski. 
Współpracownicy: M. Chyliński, Człon. "Kom. 
histor ; Dr. J. Karłowicz : A. H. Kirkor, 
Członek Akademii; Dr. Kopemicki, Czło- 
nek Akad.; Wł. Niedżwiecki; W. Mikrot; 
G. Ossowski, Czł. Kom. arch. Akad. Umiej.; 
Dr. Fr. Piekosiński, Czł. Akad.; Tytut Pilecki, 
ks. I. Polkowski, Czł. Akad. ; Prof. J. Pny- 
borowski; I. Radliński; Wł. Rupniewaki; Z. 
Radzimiński, Czł. Kom. arch.; J. N. Sadow- 
ski, Czł. Akad.; Prof. Dr. A. Sokołowski; 
Prof. L. Szczerbowicz- Wieczór; S. Zaozyiikski; 
M. Żmigrodzki. Rocznie 6 złr. 

— polski, czasopiamo politycsii6« wycłiodzi 
w zeszytach obejmujących po 2 arkusze druku 
Igo i 16-0 każdego miesi^oa. Wydawca i redak- 
tor odpowiedzialny Antoni Mańkowski. Rok I. 
1877-1878, Ner 1—12 (od 1 Listopada 1877 
do 16 Kwietnia 1878). Lwów, adminł8tracva 
i skład główny w księgami Wład. Bthy, I-a. 
związkowa drukarnia we Lwowie, w 8ee, rocz- 
nie 4 złr., na prowineyi 5 iłr. — Nr. 1 str. 
84; Nr. 2 str. 31 ; Nr. 3 str. 32; Kr. 4 str. 82; 
Nr. 6 str. 28; Nr. 6 str. 82; Nr. 7 str. 28; 
Nr. 8 str. 32; Nr. 9 str. 85; Nr. 10 str. 28 ; 
Nr. 11 str. 32; Nr. 12 str. 36. — Po Nne 12 
przechodzi ba pismo miesłęozne pod tyt Kro- 
nika polska). 

Dyary«8X prawdziwój relacyi praeolare gesto- 
rom Wojska JKMci i Rpiit^ na Kampanii in 
a. 1685 po wielu miejscach, a osobliwie w Woło- 
szach. (Z rękopisu) wydrakował Wójcicki 
w BibL star. pis. pol., T. Y, str. 239 do 261« 

— Obacz: Szujski J. (1518-53-70;. 


DTBER - DTMNICKI 179 m0 Wł. (Dr.)* Terapift ogólna, etyli 
dlf^lBa teoiya praktyesnego leciniotwa. (Diie* 
h ttCBętoiy leea aie akończone). Warszawa, 
KbL Urn. lek., 1872, w 8oe, Btr. 96. 

DylMsU, obacz: Polisk (1838). 

DYBMfSKI Baaadykt. BeitrSffe sar nlheren 
Kemitiilas der in das Baikał<See yorkommen- 
dn Mederan Krebse aus der Gmppe der Oam- 
auoiden. Petersburg, auf Kosten der entomoL 
Q«adbeh»il , 1875 , z 14-a tablio. kolorów., 
ijBOw. przez Wrońskiego i Złenkowicza, lito- 
gnlMnmeiDi w Paiyźu ł Lipsku. 

(Ztaiyt dodatkowy do X. T. fiorae Bodę* 
Mli «Btoiiiologioae rossłoae). 

— Bei&«^ znr Pbyllopoden-Faana der Umge- 
mod Berlina* nebst kurzeń Bemerkungen tlber 
(^mer paindosus MUIl. y. Dr. Med. Banedict 
Dybowski, (Wiegm. irehiy. 18G0, str. 195— 
^ kieira Taf. X). 

— Biltniff znr Kenntniss der Wassermol- 
tte SilMai0 (ibid. Jahrgang 1870 besonders 
sbgednKkł, mit I Tali). 

Tm Artpfiansungsgescbichte des Knckuks 
(JbsnaJ Ar Omiib. 1871 str. 393). 

— Bflriekt liber die omithologiscben Unter- 

tnAmtĘS^sk des Dr in Ostcdbirien yon L. 

ncttaowski nach Notioe das erste abgesncht 
(JomiMl fUr Omitbologie 1872; S. 340—366, 
133-454 nnd 1873 S. 81-112). 

— 2mx Kenntniss der Fisefafirana des Amur- 
Gebietes. Aus den Verhandlungen der k. k. 
soologiHBch-botanisehen Oesellscbaft in Wien 
(Jahrgmag 1872) besonders abgednickt Vor- 
cełegt in der Jabressitznng am 3. April 1872. 
Sl n. I r. (Wien), 1872, w 8ce, str. 14. 

— Notiz iiber ostsibiiisohe Pyrrbale-Orten. 
Jsam. flir OmitL, 1874, str. 39. 

— Znr Hatnrgeecbiehte der Baikalrobbe. 
AMa bsdealensis noy. spee. Beioherts Arehiy 
m, mit 2 Taf. 

*- Nene NatnTgesebiebte des Gomeploms 

Uaieasis, mit einer TafeL (Das Mannscript 

Berlin abgasohiekt). — Yersuch einer Monographia der Cypri- 

Ttól ŁlTlands, 1862. Dorpat, mit 6 Tafeln. 

— Terzeiehniss der im Gebiete yon Dara- 

- fa Dhanrien beobaehteten YOgel. Journal 
Ar Ornithologie, v. Dr. J. Cnbams 1868, str. 
880--Ma 

^ Torlftufige Mittheilnngen tlber die Fisch- 
fama des Orónflusses und der Ingoda in Trans- 
ykaKen. Yerbandlungen der k. k. zoolog, 
btte. Oesellschaft in Wien rjahrgang 1869) 
knondera abgedruekt, mit 5 Tafeln.. 

lYBOWSKi WM. Honographie der Zoan- 
tkarla sclerodermata rugosa ans der Silurfor- 
Miim Efftlands, Nord-Liylands und der Insel 
Oolteid. Młt 2 Htb. Taf. Dorpat, Schnaken- 
Idf , 1873, w 8oe, str. 156. 8 m. 

^ IMe mit Łungen yersehenen Fische, yon 
Ih^. ....• Aus de)^ 90 Sitzungsbericht der Dor- pater Natnrforseher-Oesellsehaft, 1878, w 4ee, 
,1 str. 

Dyok Anita, obacz: 8iw|kti(aki J. (1859). 

DYDYASKI Maryan (z Raciborska). Sprawo- 
zdanie z czynności Sejmu krajowego podczas 
sesyi w r. 1877 wyborcom swoim przedkłada 
...... z Raciborska, Foseł z mniejszej wlasnośoi 

okręgów: Wieli(^ego, podgórskiego i dob* 
ezyckiego. Kraków, w drukami Wincentego 
Korneckiego, nakładem autora, 1877, w 8ee, 
str. 11. 

— Toż, podczas sesyi w r. 1878, wybor- 
com swoim przedkłada ..... Pos^ z mniejszej 
własności okręgów: Wielickiego, podgórskiego 
i dobczyckiego. Kraków, nakład autora, druk 
Czasu, 1879, w 8ce małej, str. 15, 

DYDYASKI Teodor. Zalog po rimskomu pra- 
wuy Soczinienie ..... Warszawa, w tipografii 
S. Orgelbranda, 1872, w 8ce, 6 kart nieliczb., 
str. 27o. 

Dyetetyica, ob. Badoar Alojzy (1873) ; Bibli- 
oteka (1873). 

Dygasiiiska Natalia, obacz: Flaubert Baal. 
(Córka, 1876). 

DYBASlASKI Adolf. Katalog księgami ..... 
Kraków, nakładem autora, w dmkarui Wł. Ł. 
Anczyea i Sp., pod zarządem St. Gralichow- 
skiego, Kraków 1875, wSce, str. 14, 2 nieliczb. 

— Katalog dzieł nakładowych i niektórych 
komisowych. Kraków, Dygasiński, w drukami 
Czasu, b, w. r. (1876), w 4ce, str. 1. 

•— Logika podług Johna Stuarta Milla, 
streścił ..... Warszawa, nakład i drak Prze- 
glądu tygodniowego, 1879 (1880), w 8ce więk- 
szój, str. 854 i n. 2 rab. 

— Nauczanie bez ksi%żki, czyli Wskazówki 
teoretyczno-praktyczne, odnoszące się do pier- 
wszego nauczania, z piśmiennictwa angiel- 
skiego zebrane (£. A. Youmans, J. Payne, 
Al. fiain). Warszawa, w druk. Ziemkiewicza 
i Noakowskiego, 1880, wl6ce, str. 76. 40 kop. 

Ob. MOIIer Mazym. (Wykłady, 1874). 

Dylowaki Mar, obacz: Borkowski Less. Alex. 

(Sejm, 1850). 

Dymitr Sanoawanloi^ obacz: Falkowski luf. 
(1876); KaotOBurtw; Ooorow W. (1872). 

DYMNICKI (Dr.). Sprawozdanie Xy. z cho- 
rób leczonych u zdrojowiska w Busku w cza- 
sie pory k^pielowój 1872 roku, przez Dra ..... 
lekarza zdrojowego w Busku. Warszawa, druk 
Jana Jaworskiego, Krakowskie przedmieście 
Kro 415, 1873, w 4ce, str. 71 i karta 1. 

— Sprawozdanie X'VX z chorób leczonych 
u zdroiowiska w Busku w czasie pory kapie- 
lowój 1873 roku , z szczególnym uwzględnie- 
niem przymiotu. Warszawa, 1874, w Śce, str. 
97. 45 kop. 

— Sprawozdanie X^. z chorób leczonych 
u zdrojowiska w Busku, w czasie pory kapie- 
lowśj 1874 roku, z szczególnym uwzględnie- 
niem przymiotu. Warszawa, 1875, i 180 DYMNICKI .^ DZIEDUSZTCKA lat^^m Dymntcki Fetix, obacz: Dacbtelbari J. (Sei- 
ner, 1873). 

Dynamika, obaea: Nltw^ław s kł 8. H. (Kun, 
1878). 

Dynasowska posiadłość, obacz: Butla^uiii. 

DYNIEWiCZ Wł. Arye polskie, zebrane od 

Polonii w Ameryce przez ChicaKO , drnk 

Wład. Dyniewioza, czcionkami « Gazety pol- 
skiej*', 1880.25 cent. 

— Elementarz polski, czyli Naaka czyta- 
nia, pisania i rachowania, dla Szkół katolicko- 
polskich w Ameryce, wypracował..... Wyda^ 
nie trzecie. Chicago, drnk Wł. Djmiewicza, 
czcionkami „Gazety polsld^j*^, 1880. 

— Mały elementarzyk eolski, wypracował 

Chicago, drnk Wł. Dyniewicza, czcionkami 

Gazety polskiej, 1880. 8 cent. 

— Pośrednik polsko-angielski. Ksi§żka'dla 
Polaków w Ameryce, dla łatwego nauczenia 
się po angielsku ; z opisaniem każdego wyrazu, 
jak się ma wymawiać; wypracowi^ ..... Wyda- 
nie drugie, przejrzane, poprawione i znacznie 
powiększone, a mianowicie dodane s^ roz- 
mowy i różne listy w polskim i angielskim 
języku. Chicago, nakład i druk Władysława 
Dyniewicza redaktora i wydawcy ^ Gazety pol- 
8kićj^ 1880, w 12ce, str. 224. 65 cent. 

— Ob. Gazeta (1873). 
Dyokteeyan, ob. Histonra (1871). 
Dyplomacya, ob. Zamorski Br. (Dzieje, 1864). 

— polska, ob. Mierosławski Lud. (1875). 

Dyplomatyczna korespondencya, obacz: Zbiór 
(1831). 

Dhfrekcya generalna Towarzystwa oimiowego 
w Królestwie polskićm. Na końcu : Warszawa 
dnia 5 Grudnia 1833 roku. — Die General- 
Direction der Feuer-Societftt im Kónigreich 
Polen. Wflrschau dęn 6. December 1833. Pre- 
zes Czempińftki, Sekretarz generalny Dziar- 
kowski ; fol. 3 kartki. Na końcu Tai^fa opłaty 
składek na r. 1834 od zabezpieczenia własno- 
ści ruchomych, fol. arkusz cały. 

— Toż. Warszawa dnia 29jQnidnia (10 Sty- 
cznia 1837 (8) rokn. Podpis: Prezes Czem- 
piński, Sekr. gen. Dziarkowski; fol. str. 8. 

Taryfii opłaty składek na rok 1888 , folio, 
1 Icartka. 

Dy9senterya, ob. Siemaszko. 

(DZBAASKI L.). Pieśni żalu i rozpaczy po 
stracie córki, przei L. D. Bzeszów, nakład 
autora, z drukami J. A. Pelara, 1863, w 8ce, 
str. 12. 

Dźedźałyk Duma etc. 1878 ob. Franko Iwan. 

Dziady (Na), wiersz ku pamięci 24 rocznicy 
skonu ś. p. Adama. Lwów, z drukami Dzień, 
pols., 25 Listopada 1879, w 8ce, str. niel. 3. 
(Podp.: Stanisław ....)• 

Działalność (Dziesięcioletnia) Stowarzysze- 
nia spożywczego „Merkury*^ w Warszawie. 
Warszawa, drakiem Alexandra Pajewskiego, 
rok 1879, w 8ce, str. 27, tablica 1. DziałoMSki idi^l, obacz : Kruszyńakl L (Głos* 
1806). 

Dzittawski Zyimuiil, obacz: Ckilfciiiifrl W. 

(Mowa, 1878). 

DZIAŁYASKA Nelly mile. Mtooim d* un 
damnó. Gen^ye, impr. Oh. Pfeffnr, 1879, wSce, 
str. 15. 30 cent. 

Działyśski Tytus, ob. OrzeahawoM StaM. 

(Annales, 1864). 

Dzianet Ig., ob. Stawarekl fg. (Mowa). 

DZIARSKI I. E. O niektórych ogólnyeb whi- 
snościach rosnących latorośli i stcaunka ich 
do chyżości wzrostu w kierunku podłainym. 
Rzecz napisana w celu pozyskania świadectwa 
z ukończonych nauk w wyiszój szkole rolni- 
czej imienia Haliny, przez ..... Poznań, w Komi- 
sie J. K. Żupańskiego i M. Leitge1>era 1 SpOłki, 
1874, w 8ce, str. 37 i k. 1. 

Dziatek (Dla) nauka czytania Pisma ś;wię- 
tego. W Wilnie roku 1638, w 8ee. kartek 24. 
(W litografii Pruszyńskiego, w Krakowie, w 16 
egzemplarzach, r. 1880). 

DZIATZKO Karl. Caspar Elraa, Brealau^s 
erster Drucker (Zeitschrift des Yereina ftr Ge- 
sehichte und Alterthnm Schlesiens, tom Xy. 
zesz. 1 z roku 1880). Breslau, Druck von R. 
Nischkowski, 1879, w 8ce, str. 32. 

Dzisiaj przez autora pieśni Moje sny. Poznań, 
nakład J. K. Żupańskiego, 1874, w 8ee, str. 
31. (Autor ma być Sutczyński, brst powie- 
ściopisarza). 

Dzfaoi (Dobre). Ksiaieczka obrazkowa z 
powiastkami. Kraków, J. Wildt, 1870, w 4ce, 
6 kartek. 50 cent 

-- Ob. Bednar Al. (1873); Biblioteka (1876); 
BarzyAokI P. (nieślubne, 1878); Dapanioiip F. 
(1872); Grainsrt lóz. (dobre, 1876); Kacikow- 
aki Ant (Poradnik , 1874) ; Pawlikowaki Dr., 
(Śmiertelność 1877); Skifflborowlezawa (Sojec- 
kićj, 1876). 

DZIĘCIEL8KI Józef Marcelll (biskup Inbel 
ski). Pozwolenie iedzenia % mięsem w csaaie 
40 dzień, postu. Dan w Lublinie 1826 r., fot^ 
Y, ark. (Szemat). 

— Rozporządzenie pasterskie na Dyeeesyf 
lubelska Na końcu: Dano w Lublime dnia 
19 Marca 1827, Pasterstwa naszego piórwszwo 
roku, Józef MarcelUn biskup ; w 4ce, str. 23. 
Przv stron. 12 in folio: Hethodua pen^endae 
Yisitationis Decanalls, 1 strona. 

— Całemu Duchowieństwu tak świeckiemu 
jako i zakonnemu zdrowie i pasterskie bło- 
gosławieństwo. O opowiadaniu słowa bożego. 
W Kumowie dnia 31 Marca 1832 roku, fot, 
str. 4. 

Dzieciobójstwo, ob. Blumenstok (O wpływie, 

1869). 

DZIEDUSZYCKA Anastaztfa z JEŁOWICKICH. 

Gawędy matki. Lwów, nauad Gubiynowicza 
i Schmidta, drnk K. PiUeia, 1872, w 16oe, 
str. Yin i 173. (Odbito 500 egiempl.). 1 złr. 
80 cent 
183 DZIEDZIŃBKI - DZIENl^K « DZCDZlASKI (R8. Dr.). KBi«źkA jabilen- 
iBOwa czyli Nauka o odpnśoie i JaDilemsu 
ogłostoDym pnez papieża Leona im, d. 15 
Lutego 1879 r., z dodatkiem odpowiednich 
modlitw przy odwiedzania kościołów, napi- 
sana pnez prof. teol. w seminarynm dncho- 

wn^m poznańskiem. Wydanie draicie popra- 
wione. Poznań, nakł. T. Daszkiewicza, druk 
H. Scbmaedickiego, 1879, w 16oe, str. 64. 

Daiefliecki B., ob. Hallegasr 0. S. J. (Daleka, 

1879). 

Dzieit, ob. Hagen K. (1877). 

— Św. Apostołów. W Wiednin, nakładem 
A. Beiebarda i 6p., 1867, w 82oe, str. 103. 
Opr. 4 kop. 

— . budownictwa, ob. PsdeiatiyAsIti B. 

— dobroczynności krajowśj i zairranicznśj, 
z wiadomościami ku wydoskonaleniu jśj riu- 
żacemi. Pismo peryodyczne z pornezenia JW. 
Rimskięi^o Korsakowa g^nbematora wojenneg^o, 
litews. jenerała pieehoty i kawalera; na dochód 
domu ubogich towarz. wileńs. dobroczynności. 
Wilno, Józef Zawadzki, r. 1823 ; Tom I— UL 
r. 1824; Tom IV— VL w 8ce; Tom L str. VI, 
kart 5, str. 416, 1 ryc, 1 tabl.; Tom II. kart 
4, str. 400; Tom III. kart 5 str. 454; Tom rV. 
kart 8 str. 392. Zarazem : Zdanie sprawy rachun- 
kowe wileńs. tow. dóbr., str. 14 i 15; Tom V. 
kart 3 i od str. 393—776; T. VI. str. 416. 

— inkwizycyi hiszpańskiśj. Tłómaczenie z 
ftaneuzkiego. Warszawa, 1871, w 16ee, str. 
281 i m. 75 kop. 

— Kościoła, ob. Dziaduszycki Maur. (polskie, 
1872); RIV80X (Opowiadanie, 1879). 

— ludzkie, ob. Dłttżniewski Wiktor (Powtórny 
1870-71). 

— narodu polskiego, ob. Chooiszewaki Jśzeff 
(1878); Morawski Teodor. 

— powszechne, ob. Glndoli Ant (1879) ; Wol- 
ter (1879). 

->- starego i nowego Zakonu, dla uiytku 
rodziców i tych co uczą małe dzieci. Poznań, 
wydawnictwo imienia ks. Franciszka Bażyń- 
skiego (WładyriaW Simon), 1876, w 16ce, str. 
64. 26 fenik. 

DZIEKOASKI Tomasz. Histotya retoryki. 
0][)acz: Popis Liceum warsz. 

— Początki jeografii wyszły 1824 r. a nie 
1864. 

— Powieści starego nauczyciela dla swoich 
młodych przyjaeióŁ Wydanie nowe poprawne. 
Warszawa, nakład i druk J. Noskowskiego, 
1880, w 8ce, str. 226, 1 niel. i 12 rycin kolo- 
rowanych. Oprawne 1 rubel 50 kop. 

— Wiązanie dla moich wnuków, przez ..... 
Wydanie nowe. Warszawa, nakład i druk 
Ungra i Banarskiego, 1874, w 16ce, s^. 249 
i 24 litogr. 1 rub. 20 kop. 

Dzioła ludowe ilustrowane z dziedziny gospo- 
darstwa rolnego i leśnego. Numer Iszy^ za- 
wiera: Sposób wytępienia Komika świerko- 
irojgfo (Kózki). Wydawnictwo c. k. llpuiater- atwa rolnietwat s 4 drzeworytami Wiódeń, 
nakładem księg. Faesy et Fnck, 1676, w Soe, 
str, 15. 20 cent. 

DZIEMBOWSKI Sigism. do. De bona fide in 
usucapione. Dissert. inaug. Berlin, Pottkam- 
mer et Hahlbrecht, 1870, w 86e. 1 m. 20 £. 

Dzień chrześcisnina katolika, poświęcony 
na chwałę Trójcy przenałświętszó], najświęt- 
szej Pannie Maryi i Swi^ym pańskim. Zebra- 
ny, starannie ułożony i do druku podany. 
Wydanie nowe. Nowy-S^cz, nakładem i dru- 
kiem Józefii Pisza, 18 71, w 8ce, str. I--Xn 
i 13—424, rejestru str. VIII. 

— (Piórwszy) Zielonych Światek w War- 
szawie. (Wiśrsz). Warszawa, 1841, w 8ee. 

— dzióoięey, podarunek dla ddeełt w wier- 
szykach, z 12 obrazkami. Warsaawa, 1874, 
w 4ee, kart 12. 80 kop. 

— najszczęśliwszy, ob. Clomaiowtkft (1874). 

— uświęcony, ob. Glźyoki. 

— (W) narodzin Cesarzewicza. Lwów, dnia 
22 Sierpnia 1858, nakład Redak. ..DzieBnika 
domowego^, Lwów, druk Kor. Pillera, 1^8, 
w 4ce, k. 2. 

Dzionniozok albo Krótki sposób nabożeń- 
stwa dla małych dzieci, przedrukowmy w fier- 
dyczowie 1840. 

Ozieniiik chrześciański, ob. Rogalski L (1862). 

— jarmarczny , wychodził w Warszawie 
w roku 1829 podczas walnego Jarmsiku w Li- 
stopadzie , odbytego dwa razy w tydzień , i 
obejmuje wszelkie wiadomości Jarmarku do- 
tyczące. 

-^ katolicki o^li Łatwy sposób naboień- 
stwa. Warszawa, 1868. 

— Toż, codziennego, w modłach, pieśniach 
i naukach katechizmowych i moralnych, dla 
ludu katolickiego, szczególniśj dla stanu rol- 
niczego zastosowany ; z dodaniem żywot a Św. 
Izydora patrona rolników. Nakładem W. Lange 
w Warszawie. N. Piekary, druk T. Heneczka, 
1869, w 12ce, str. XX, 480 i. lY. 

— cztU krótki sposób odprawiania codzien- 
nego nabożeństwa. Rzeszów, Pehir, 18.. (Wyda- 
nie w 1000 egz. i zaraz rozsprzedane). 

— katolicki czyli łatwy sposób nalMżeń* 
stwa codziennego w modłach, pieśniach i nau- 
kach katechizmowych i moralnych, dla ludu 
katolickiego, szczególniój dla stanu rolniczego 
zastosowany, z dodaniem żywota Św. Izydora 
patrona rolników. Niemieckie Pieksry, nakład 
W. Lange, druk T. Heneczek, 1872. 

— lwowski. Lwów, 1873. Redakoya: Jan 
Lam, Henryk Bewakowicz, JS^ol Pieńkowski 
sprawozdawca teatralny. 

— mód, pismo dla Polek. Wydawca J. Wild, 
Redaktor Wł. Sabowski. Kraków^ 1872—73, 
fol., Nrów 24 rocznie. Kwartalnie a ircin. 
kolor. 3 złr. , bez koTor. dodat. 2 zb. Ner 1 
dnia 1 Października 1872, w drukami Kraju 
(wydawane dwa razjr w miesiąc). W rokii bŻlENŃIK - DZIENNI- m ^^^ i«7? v^- Korneckieco; Rok IV od 

.^r ^ =»«»?<*, pieśnUch i imnkłch k»te- 
chnmowyeh i monUnyeh, dla ludrkaSte- 

MW. Z dodaniem źtwoU Św. kytó»' patro- 

187L •'^^Ifrt- C^CBtochowa, Leop. Kohn, 
60 Łj ^P' "^ '**^- ''™«* opntwDy 

rfiw.lS^ft^l'**^ **£" %**» pobożności Da 

si^^^RW^^Sr*' ?"'•" * l^»ff« w War- 
W T» SI?' ^ *'■'■ ^^- ^ •'P"'"^ 

-i23!S!!?' "^' ««"• KewaLołJicz: druk 
JŁ^-SSf »'^'J«"!. L. Zubalcwicaa. Od 8 

j«75,- Eok IX 1876. Toż. RikX 1877 W 
d.irc Jan Lap. Redaktor Henryk ReWako 
^we Lwowie. Wychodzi codzie^nnie P«5d- 
g«ta całoroczna z przesyłka 24 zlr. Rok XI 

IMl ?«ŁW„"/'°^/.-'"''-i?V- Warszawa, 1830, 

SLif^IiLf'** ^'i^*'' P- */t- Gazeta 
J^w» Knłieatwa polskiego, 1&», i84a_ 

taTJ^S!?*^^ (wychodzi codeiennio). Redak- 
wtoieyi 1 Redakoyi, St Marcin Nr. 62, 1872 7ft Łi ^^"•^'^J''* o«- marcia JMr. 62, 1872 

P<^JnSs!^ Jekaraem ehordb apółecanych. 

- 06. H«i WflJfiiMii (1871)5 K. K. (1868). 

wóm^^t J^A^'"^\^^'^^'^''- Warszawa, 
In^sL^r^Ll^*" Bankowego, 18^ 
US 'nf.^ ♦ .*^^*' '',*»• Tom 71 str. 
w. (Na tym tomie przestał wychodzić'. 

•W TO KS' '^""''''' -^^ U»«"/l872, 

- na rok 1876. Warszawa, J. Unger, 1874 

»T6? S Jl^-sJ^k?"^ •'• ^"*«'' !«'«' 

j^ ^, na rok 1878. Tamże, 1877, w Sce. wTcerkIrtT ^»'»^-*. J- Unger. 1880, 

ko;a.TTzlXzt Lut '';£^'- "''«"« Kra- 
K«»k6^, nakTad Sny mfS^^^Sw Tr 
neckiego, 1880, w 4ce, str/lS ■ '" 

70^. "*''°'^- *^"**'' ^«44. (Bito egzempl. 

i m^^'Ji"'l^YA ^^' * 8ce. (Bito 710 
' 'M egz., z tych 10 na weUnie). ^ "*' "" 

patena rol^k... Csc,toKl. ^71,^^^^^' 

Ig^ Toż. wydanie ósme. Mikołów. T. Nowacki 

„^iZ*^]^"?*' sposób nabożeństwa codzinn 
nego. Wydanie szóste, powiększone IoKpI" 

Sieice?7lfrw £!'"*"""'"" "««««W««o. 

6ie^ce,"?jf6-f83"t"^r"'' '""^««»- 
185-."'S,"74c^'''™" ^'^'""^J- Siedlce^ 
Lomż^lffirw Jr**'»«°t" łomżyńskiego. 

io^^o?78&^^)HlSt--I,S?; ' 

18^-l'8lf,T4??.^"" krakowskiej. Kielce 

-WiaTt S""* '"'«"»««««>• Lublin, 1818 
Unri8^!^18^rf £?^*'«««Wdego. Lub. 

wiiiJSJri^eg^ttlS;.""^''^'^**''*"' 

-iilTw ^."'""'^"'^'^j- ''^"""wa, 1838 184 DZmmnK - nZlERZKOWSKI i — arsędowy województwa saDdomierskiego. 
Radom, 1817—1836, w 4ce. 

-> urzędowy gubernii sandomierskiej. Riidom 
1887-18i3, w 4ce. 

-— urzędowy województwa augustowskiego. 
Sttwiaki/181 9-1^7, w 4ee. 

— urzędowy gubernii augustowskiej. Suwał- 
ki, 1838~18<)5, w 4ce. 

— urzędowy kościelny dla archidyecezyi 
gnieinieńskiój i poznańsKićj. Ner Iszy d. 30 
Listopada 1867 r. Poznań, Ner 2 i 3 roku 
1868. 

— urzędowy kościelny niemiecko-polski. 
Poznań, 1871—72. 

. — ustaw i rozporz^zeń krajowych dla Król. 
Cralicyi i Łodomenri wraz z W. Ks. Krakow- 
kióm. Rocznik 1871. Lwów, druk E. Winia- 
rza, w 4ce. Części XXX, str. 156 i Spisów 
str. Vni i XV. 

— Toż. Rocznik 1872. Tamże, w 4ce, Czę- 
ści XXXVIU, str. 165, XIII i VU. 

— Toż, r. 1873, druk Rogosza, Cz. XL, str. 
286, XXXV i XXIII. 

— Toż, r. 1874. Lwów, druk A. J. O. Rogo- 
sza, Cz. XXXVII, str. 208 i XIX. 

— Toż, r. 1875, Części XXXn, str. 265, 
XI ł XII. 

— Toż, r. 1876, Cz. XXI, str. 235, X i IX. 

— Toż, r. 1877, Cz. XXVIII, str. 130, IX 
i VI. 

— Toż, rocznik 1878. Lwów, druk Dzien- 
nika polskiego, w 4ce, str. IX, VI i 143. 

— Toż, r. 1879. Lwów, druk Wł. Łoziń- 
skiego, 1879, w 4ce, str. XIX i 220. 

— ustaw Państwa dla Królestw i krajów 
w Radzie Państwa reprezentowanych. Rocznik 
1871. Wiódeń, w e. k. drukami nadw. i rz^., 
w 4ce. Zeszyt LVI str. 439 i Repertorium 
str. XXIII. 

— Toż. Rok 1872, w 4ce. Zeszytów LXV, 
str. 664. 

— Toż. Rok 1878. Zeszyt. LXII, str. 701 
i Repertor str. XX. 

— Toż. Rok 1874. Części LH, str. 499 
i XIX. 

— Toż. R. 1875. Części XLVni, str. 865 
ł dwa Repertoria. 

.- Toż. R. 1876. Części XXXVm, str. 341. 

— Toż. R. 1877. Cz. XLn, str. 239 i XVL 

— Toż. Rok 1878. Wiódeń, z c. k. druk. 
nadwomój i rzadowój, 1878, w 4ce, str. XVIII 
i 484. 

— Toż. R. 1879. Wiśdeń, o. k. druk. nad- 
worna i rzędowa, 1879, w 4ce, str. XIX i 538. 

— dla wszystkich. Odpowiedzialny za redak- 
eyę F. Kuczka. Redaktor M. D. Chamski (Dzi- 
j9f Rok Q 1979, Od Km 50 drak K. FUlera. — drugiego zjazdu lekarzy i przyrodników 
polskich. Lwów, wydawca: Wydział grwpod. 
II zjazdu, I związkowa drukarnia botcJ Zorza, 
odpow. Red. Pruf. Dr. B. Radziszewski, 1875, 
w 4cc, Nrów 4, str. 36. 

DZIERŻANOWSKI Wiktcr. Przewodnik war- 
szawski informaoyjno-adrASOwy na rok 1871. 
Rok 111. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 4, nie\. 
184, 142 i 60 ogłoszeń. 1 rub. 50 kop. 

— Taryfii domów ro. Warszawy i przed- 
mieścia Pragi. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 
140. 

— Warszawskij sprawocznyi Adres Kalen- 
dar. Warszawa, 1870, w 8ce. 1 rub. 25 kop. 

Dzierżawa, ob. Jasieński Henr. (stóletaia, 
1871); Mejer Kazimierz (O wieczvstćj, 1873;. 

DZIERZKOWSKI iÓ2. Król dziadów, powieść. 
Wyd. drugie (tytułowe). Lwów, nakł. F. H. 
Richtera, 1878, w 8ce, str. 167. 1 złr. 25 cnt. 

— Krzywda i odwet, dramat w 4 aktach. 
Wydanie wznowione. Lwów, nakł. Wł. Bełzy, 
1876, w 8ce,^str. 111. 30 cent 

— Kuglarze, powieść. Wydanie 2-gie. Lwów, 
P. H. Richter, 1878, w 8ce, str. 125. 67% kop. 

— Kuglarze, po rusku (w czasop. Slayia, 
1877). 50 kop. 

— Palec boży, powieść. Wydanie dmgie. 
Lwów, F. H. Richter, ltt78, w 8ce, str. '263. 
50 kop. 

— Dla posagu, powieść. Wydame 2-gie. 
Lwó% F. H. Richter, 1878, w i^ce, str. I5Ł 
82 Vj top- 

— Powiastki (wydanie tytułowe). Lwów, 
nakł. F. H. Richtera, 1878, w Hce, atr. 206. 
60 cent. 

— Powieści, w piórwszśm znpełnóm wrda- 
niu, z portretem autora. Lwów, nakład i drak 
Rogosza, skład u Richtera, 1875, T. I, w8ce, 
str. VUI i 377. 

Tom I : Kuglarze. Szpicrut honorowy. Salon 
i ulica. Jutro. Portret i życiorys autora. 

Tom II str. 395: Serce kobiece. Slizka do 
przepaści droga. Zemsta pana Bolesława. 

Tom III str. 376: Król dziadów. Lekftra 
magnetyczny. Stłuczone okno. Dwa zdybania. 
Próżniak. 

Tom IV str. 360: Dla posagu. Uśmiech say. 
derczy. Bale na wsi.^Leśniczy. Stary komor- 
nik. Wielkie nadzieje życia polskiego aktora. 
Bałaguły. Suknia balowa. Nowy rok. Hogar- 
towskie obrazy. Rezydent Wieśniak podolski. 
Przez ulicę. 

Tom V str. 356: Rodzina w salonie. Ludzie 
dobrzy na jednym wózku do sfdu jeidif . 
Szlachecka szlachetność. Płacz i śmiech. Dwie 
łzy. Znajda. 

Tom VI str. 319: Szkoła świata. Wy kra- 
dzenie. Palec boży. Cmentarz wiejski. Fol* 
bluty. Pan kapitan. 

Tom VU str. 377 : Wieniec cierniowy. Wigi- 
lia Bożego narodzenia. Skarbiec. Dwą| bli* 
żnicta. Żeby choć raz w życia. lEtZiLOWSKI - DZlKOffSEI liweruł het- 
ft węgierska, 
fciyny. Epl- 
im po 2 UT. 

OpowitUnie 
pum lyzierzKowBEODu. ilubiwui i zachodom 
towar^Btwa „E^rońwiU* knjiocika 4B. II Liro- 
wi, X drak. tow. im. SiewcMnka pid zariudoiii 

¥t. Saruickoho, 1877, w 16oe, itr. lU i I ni. 

W kr. 

— Pr6ioiak, powieić. Wydanie dragia (tytu- 
ttwł). Lwów, 1878, w 8ce, str. 251—376. 
Went. 

— Rodstna w salonie, powieśó. Wyd. dru- 
gie (tytułowe). Lwów, 1878, w 8cc, btr. 132. 
M ccnL 

— 8amiit:l ZtKirowski. (Odbitka i BiblioŁ. 

w, naU. J. Sziachtowskiego, o, powieść. Wydanie 2-gie. 
ner, 1878, w Uce, str. 286. 

~ Sikoła świata, powieść. Wydanie drugie. 
Lr6w, F. H. Riohter, 1878, w 8ce, nr. 109. 
61'- ' I ">V- , 1B78, 
Wl— 3Ó6. 50 kop. 

DZIERZKOWSKI i. I SABOWSKJ Wł. Chrzest 
foUki, powieśii, le tdameA ostatnich, w trzech 
otiditcb. Lwów, nakładem księgwni polski^, 
i trakami .DzieuDikit polskiego", 1877, w8ce. 
1 1 ta. 191 i T. II 1 kart. lyL, od sh. 193 
HU9; T. 111 1 kart tyt., od str. 411-«24. 
3 dl. 60 oent. 

- Ob. Kalenriarz (1877). 

Dtiitięć tywotów śv. rioiebnic, jako wiór 
i |*i]U«d dia dziewcząt rinłuyoh. Poinań, 
naUM J. Chociszewskiego, lH7f, w Sce, str. 
U. tt fen. 

faJBSJfoinjr, ob. Burzyński Piotr (O decy- 
■sdi, l»78j; Kłuciioki J. 

DZItSZKOWSKI Damian. Na popis pubUczny 
■Kłoiów słkoł}[ wydziałowej Xa. Domiuika- 

b6w wwBzftwikioh 1827 r. zaprasza rektor. 

Vtnuwa, 1827, w 4ce. 

~ Zbiór Dsbołeństwa itd. (mylnie w fiibli- 
ognGi tuaieszczory pod Dziasakowskim, który 
jot Kanonikiem warsz. i tylko pod jego kie- 
nuUeBi wydano: Prośba do Boga). 

— Zbiór naboieAstwa kn czci Boga, najiw. 
lisiyi Panny i Świętych pańikich, dla wygody 
neńyeh Chrystusowych, a mianowicie w arcy- 
tnactffie róiańca iw. zostających, przez Wydanie aaóste pomnoione. Lublin, w dru- 
ksrtii i litogr. Józefa NowaczyAskiego, 1862, 
w ac«; Itr. XVI, 8d6 M ni., i 3 Utosr. — To*. Wyda 
BUWK, 1871, w 8i 

— Tol. Wydali 
Tomasuwaki, 187 
76 kop. 

— Ob. Dziauki 
1837). 

OsiewtnswtW, < 

DiiewczyiM z ^ 

i broni WBzystki 

Wydanie pierwazt 

ry i Spólti, bez DZIEWOiłSKi. i 

denni^ues do bn 
de qniaine. Thćsi 

DZIEWULSKI C 
Tatrach polskich, 
tnika Towarzysti 
dnik. Wł. L. Al 
str. 9. 

— Morskie ok 
w Tatrach polski 
Towarzystwa tati 
Wł. L. Anczyca i 

DZIKOWSKI Aw 

stóletnićj pami^tl 
Maryi, miane w 

1863 przez k 

tac Lipsk, w kOD 
Itam i Hermanna, 

— Mowa przy i 
ś. p. Marcina Ia 
ko wnika wojsk p 
szowie dnia 26 V 
w Sce. 

DZIKOWSKI W< 
Wurazawa, nakłai 
go, druk J. Psun 
60 kop. Sienna Ner 2 non 
gratii Ch. Keitera, 
1671, w 8ce, Zei 
str. 41-81. 

— Kosa, Eartl 
pod ledakcya i 
ulica Sienna Ner 
i litografii Ch. K 
1871, w 8ce, str, 

— Ostroga, K 
czne. Redakcya 
ulica Sienna Ker 
Jana Psurskiego, 
1871, w 8ce, str. 

— Ob. Chamih 
K«lc« (1872). Oili ŹOiSKl - DŻEDŻAŁYlf len auf •/, 
talBbetrmK 
bU 10.000 
>erg, 1868, jconti littt- 
wii knjo- 
}m 1 i II. 
(nakładca kW.Kor- 

ga impra- 
ae. Wilna, 

inickungn 
)9, waSce, 
iBtto 2gie ińczoDYCh 

Kaklatlom 

V. Redak- 

Wycho- 

rard Hep- 
ka; Jóżer 

lolitechni- 
ftor kolei 

liariewicz, 
dr. Wta- 
ktriy poU- 
■: Lnaffik 
inumerata Diwłpia, 

Nrów 12, 
: Wyrwy HI (1B68). 

J. (1878). 
i poświc- 
siiowego 
\'U 1860. 
1), T. m 

Wydaw- (1859) Tom I Nii^w 18 ud 1 Lij>ca do Ul 
Grudnia, ^tuł i spis sir. SI i 288. 

(1860) Tom U Nr4w 18 od 1 Styenia do 
21 Cierwca, 'i kartki atr. 288. 

(1860) Tom 111 Nrów 18 od 1 Lipca do 21 
Grudnia, 2 kartki ntel. str. 388- 

1861 Toni IV Nrów 18 od 1 Styccn. do 31 
Csenrca, 2 kartki niel. itr. 288. 

1861 Tom V Nrdw 18 od I Lipc» do 21 
Grudnia. (Wydawca odpowiediialny zaRedak- 
cy§ E. Winiarz), 2 kartki niel. str. '.J88. 

18G2 Tom VI Nr6w 18 od 1 Stycsaia do 21 
Czerwca^ 2 kartki nib. str. 288. 

1862 Tom VII NróT 18 od 1 Lipca do 21 
Grudnia, 2 k. n. atr, 288. 

1S63 Tom VIII Nrów 18 od 1 Stycanw do 
21 Czerwca, L' k. n. gtr. 288, 

1863 Tom IX Nr6w 18 od 1 Upca do 21 
Grudnia, 3 k. it. str. 386. Redaktor B. Kalicka, 
odpow. wyd. E. Winiarz. 

1864 Tum X Nrdw 16. Od 1 Stycsnia do 
21 Czerwca, 1 kartka tyt str. 388, oa końca 

fia. Odpowiedzialny Redaktor i Wydawca 
Winiarz. 

1864 Tom XI Nrów 18 od 1 Lipca do 21 
Gradnia, 2 k. nIb. str. 288. 

1865 Tom XII Nniw 18 od 1 StyeanU do 
21 Lipca 2 k. nIb. Str. 888. 

186.5 Tom XIII Nrów 18 od 1 Upcs ioSl 
Gradnift, 3 k. ulb. str. 388. 

1866 Ton XIV Nrów 18 od 1 Styerais do 
3L Czerwca, 2 k. alb. str. 2^. 

1866 a) Tom XV Nniw 19 od 1 Upca do 
21 Grndnia, 2 k. nlb. str. 288. 

1866 b) Praktyki !ji;^mka z diabłem (Gawęda 
wiecsonia), we Lwowie, bez roku w 8ce atr. 
31j z 10 litografiami (w litogntfii H. Jabloii- 
akiBKO. 

1867 Tom XVt Nrów 18 od 1 Stycutia do 
31 Czerwca, 2 k. n. str. 368. 

1867 Tom XVII Nrów 18 od 1 Lipca do 
21 Grudnia, 2 k. n. str. 288. 

1868 Tom XVIII Nrów 18 od 1 Stycznia 
do 21 Czerwcu, 2 k. n. str. 2Sa 

1868 Tom XIX Nrów 18 od I Lipca do 91 
Gnidnia, 2 k. n. str. 288. 

— pod rcdakcy§ ks. Berarda Bulsiewicza 
Tarnów od 2 Stycznia 1876, w4ce. Rok XVI 
r. 1876 w4cQ. Właściciel i wydawca Jan Łaski, 
druk Józ. Btymy. (Wydawany 2 razy w tydzień 
po 1 ark.). Rocznie 4 złr. 

— i młotek. Gra towarzyska, z 5 tabHeami, 
18 kostkami. Warszawa, drak i nakład Juliana 
Mullera, 1879, w 8c«, Btr. S. 

DZWONKOWSKI A. Gwiazdka, ciyli Kolęda 

\ r. 1868-69. Rok Vn. WarsMwa, w 8ce. 

Dzwany, ob. Siarktwski W. (1878). 

DŻEDŻAŁYK (paendonym). Dama pro Vtia- 
dykta Płoakołoba, iz starych paperiw wypor- 

paw Łwtw, 1 zwiaik. drak., 1»78, w 16oe, 

atr. 16. 

Dama pro Ninma Beiamowycia, odeń 

łystok s iBtorUi BĄj<=I'B'*tii Łwtw, I swiask 

drnk., 1979, w 16cą itr. 14. E. I & - ECOLE El daohowieńiŁwIe 

rgnuiin w S^be- 
Dinaiiio, nakłftd 
ikiewicsB, dmk 
Bce, 2 k. tytuł,, 

ciyaek Ho aii4- 
mcta pynmida- 
-t, paw ...„ uoa«ii yryaiiala lekankiefi^o. 
(UW I hkikdn patol. anat. w Krakowie, 
piAite na pofliedzeniu s dnia 20 Lipca 
1371 4 I tablica 1 Wrdz. matem. pnfTod., 
»*ło<J Btr. 199-22Y. (Odbitka). 
om 6. <Dr.). Córka króla Sf^pskleiro, 
fowkti tłdinaeaona » orygrtnahi pnex p. Wil- 
ońtłf. Lwów, GnbiTiiowics i Szmidt, w Sce 
itBłij. 3 tomy. Tom I ilr. 1S2, Tom II gtr. 
iiS, Tom m 8tr. 177. 2 rab. 20 kop. 

Ecti. Wydawca i redaktor Zyg. Sarnecki, 

^iniawa, druk J. Noskowskiugo. Rok I od 

IStfrania 1877 |iałe folfo. Rok n. 1878, 

ff- 293, numer po 8 Btr. Rok Ul, fuiio doźe, 

n.292,po4BtrOTi sdodatkami. Kok IV 1880. 

wy ctaodi^ce dwa raiy 

B wyf^oEnie utworom 

eh jak i zagra nicEnych 

»W8, Wyd. i Red. W. 

w 4ee, Nrów 34. 4 nib. k J. Sikorskiego, 1680, 

1 literaturze, teatrowi 
aków, Redaktor odpo- 
kef UopcBs ] i 2 Nra, 
taiaki, w drukarni Wł. 
Rok I NrtJw 62 od 6 
Września 1876. Rodak- 
Główny wspólpraco- 

rydawane co Sobota). 
B. Redaktor R. J. Ja- 
peuera et Picker. 
iae 1846. Dłeeotin pro- 
ibution soIćuDelle des 
de r Education uatio- 
itagiia polouais, anx 
; Aodt 1846. DiflCouTB rle de L. Marti 
1847. Disooiu 
bntion Bolenoel 
seil de 1' Ednci 
R^giśi polon 
14 Aoflt 1847, 
Discoura de M par . :. HaliDOK 
1848-1850. * 
laire 1860 Biiivi 
et 1849. — Szl 
idauie z roku 
dwóch lat popi 
polskićj, me de 
62 (!)• 

-1858— 1859. 1 
les elĆTea de I' 
clOtare de 1' ani 
imprimerie de I 
p. 24. 

1859—1860. 1 
les el^YCS de ł' 
clfiture de I' an: 
impr. de L. Mi 
p. 16. 

1864-1865. ] 
annće ecoltire 
Julian Klaczko 
stration de I' ei 
A. Grćard inapt 
Dmgai da Min 
Paris, imprimer 

1865, pag. 31. 
18S5— 1866. I 

Dlatribatlon soli 
1866—1866. Dis 
ski prćBideiit di 
r Ecole polonai 
nel, Inspecteor 
gai du Ministr 
Paris, impiim. i 

1866, p. 32. 
1666-1867. I 

Aunće scolaire 
Eaitache Jan ob: 
d'AdminiBtrat{oi 
de M. £. Bendo. 
tion pablique ; I ECOLE - EEENPEtJC Piins, Imprim. de E. Hartioet, 
1SG7. p. 55; 

et NonrfnAtions mriritói p&r Im 
Ektole polonaiae de Bati^olles 
le r annśe irolaire 1B68—186T. 
;ne de £. Hsrtinet, p. 16. 
DiBtribntion iolennelle dei Prix, 
B 1667-1868. DiscDurB de H. 
ski, membre dn Conaell d' Admi- 
1' Goole polonaise. Disconrs de 
, Inapectear de I' Academie de 
iś da Miniitre de )' luatmctlon 
ia, imprim. de E. lUrtiiiet 1868, 

Ecole. Compte Renda dea Prii 
IB móritćB par les ćl6vea pendant 
re 1669—1870. Pana, imprimerie 
it, 1870, p. 24. 

H Mlii. PowieJci dii młodaińj 
kład Jana Chęcińakiego, z 9 ijcf- 
awa, Gebethner i Wolff, 1876, 
m. 1 lub. 

i (Tnici- cb. Delloeurt L A. (Eanii criU- 

eniiu. 

1} pnblicinćj i jij ndoBkonaieniu 

lym. Wareuwa, 1815, w 8ee, 

b. Ciartaryshi Mam (ZbiAr 1834), 
IW. (od 1613-21), Janswiki ian 
1815), Kanim (Fandnn), Koryt- 
(O edukaoyf 1670), Kncifiakt 
SurawłaDki W. (L>st 1806). 
tu la Ottawa. Wspomnienie o dncho- 

r5. 

rtkowakl Edward ks. 

Unelta 8S- Prayaicg:* Debenhama, 

igielgkiegu tłómaciona, w dwóch 

razawa, nakład S. Ban^ńakiego, 

Btr. 362 i 362. 3 £łr. 

A. B. TysifC mil nn fWlach Nilu, 

Dgtelakiego hr. A. D. Tom I i II. 

lowicici, podrAł;, pamiętoikAw Satherland. The Polisli captiY-ity: 
the preaent position of the Poles 
im of Polana, and in tbe Polish 
^OBtria, PrnsBia and RubbIb. Vo1b. n. Uczisenie Józefa Ignacego 
^ z powoda 60 - letnich jego 
; na poln literackićm i saDkowćm 
eśnia 1879 r. (Wierazem). War- 
I^zerwińakiego i Niemiery ul. Sw.- 
>, 1879, fol., pAłarknBt ToiłoioDy, 
m J. I. KniBzewakiego. 50 kop. ERFR A 
Wapółczei 
tywiimn. 
n 0«bethi 
ekiego, If 
Gra 
skich par 
nitra, Pai 
Eizierrck 
nona de I 
Beniowak 

nalenia b) 
nakład A 

w 8ce, Bti 
— Szti ne dla młodych osób. Warszawa, 1 
1875, w Fce. Btr. 1S6. 1 zlr. 25 oenL 

— Katechizm dogmatyciDo-biatoryemf, czyli 
Przewodnik nanki relitriinij, młodemu wiekowi 

poiwięoony preet Warazalra. dmk J. Kanf- 

mank, 1878, w 8ce, etr. VIII, 437 i m 1 mb. 
50 kop. 

E6ERMANN Ipnae* (c. k. aoBtijacki feld- 
maraz^-lientnant). Oznajmienie. Dm we Łwi>- 
wie dnia ^ Czerwca 1R09 r., kartka 1 oiel. 
(W dwóch koinmnach po polakn t po oie- 
mieckn). 

— Uwiadomienie. Dtn we Lwowie 21 cmiw- 
ca 1P09 r., fol., karts 1 ni.. (W dw«eb kolu- 
mnach, po polekn i po nienieckn). 

Egipl. ob. DararewtkI Kazin. (Zapiski 1878), 
Jahras-Berełit (1878). 

EgIIse, ob. łanitzawskl (hlBłoire 1870), Let- 
ooeur L (en Łithnanie 1873). 

EGUILAZ Lais. Gtazalema. drunat w 3 aktacb. 
Przekład Seweryny z Zoehowskich Dncliiń- 
skićj. Warazawa, wydanie Biblioteki waraz., 
dmk J. Bergera, 1877, w 8ce, atr. 123. 1 xłr. EHRENBERG Gustaw. Renta traydaleatoletnia 
zastosowana do emerytury. Kraków, nakład 
i drok Wł. Ł. Anciyoa i 8p., 1877, w małdj 
8ce, Btr. 82. 

_ Ob. Szekspir (Zimowa 1879). 

ERENFEUCHT Feliks. Falmywr kieronek, 
komedya w 6 aktach, orygjnałme nspisana. 
(Odbitka z Tyg. powazechnego). Warszawa, 
B. CaBiDB, 1877, w ISce, sir. 228. Kop. 60. 

— Warszawski rocznik nt)ezpieczeń na rok 

1878, nłoiony przez Wanuwa, niklad 

i drak J. Goldmana, Gebethner i Wolff, 1872, 
w Sce, Btr. XXXVI i 158. 6 z^. 

— O prawdzie w ULeratnize. Odczyt miany 
13 LiBtopada 1872. Warazawa, nakład J. Dngra 
i Banarskiego, 1873, w Sce, str, 35. 20 kop. KTROHOUBOPAnA - ELBMENTASZ iłl«l e. (Idw 1S79). 
AtU 8. (Wf kM 

■ki Staa. (O roi- 
iim W. A. (Cennik 
1879), Obledzińaki 

nifl leitondi idioma 
rriencle 8ftcrificio 
ionibtu pDeriB eon- 
. Zawadki, 11875, 

entUe Aindsinenta, 
iłoi m^ki^^. War- 
iego i S. Niemiery, ri»6 na nim. War- 
Irak. K. Kowalew- 
sklad w księgami 
strona 1 na wiel- 

. Wydanie siódme. 
T. 92. 5 kop. 
rautwa, Oebetiiner 
93. 5 kop. 
każone. Waraiaira, 

drnk. F. Kroko- 
r. 100. 6 kop. 

1871, w 16ce, etr. 

onakiego, nioioD^ 
ly. Wydanie dni- 
\9. 10 kop. 
ileokiego, nłołony 
, wl6ee. 7Vt kop. 
nieckiego, z doda- 
ik, z przepolezcze- 
itzez L. S(łyllera). 
tr. 31. 7'/, kop. 
,nie drngie po^ra- 
r, druk A. Ginsa, 

iwione. Warszawa, 
kop. 

prawione. Tamie, 
ra, 1876, w 16ce, 

fBzawa, L. Siyller, 
kop. 

nieekiego nlotony 
f. Warszawa 1873, 

J.Breslaner, 1877; 

Tarszawa, J. Bres- 

kop. 20. 
kiego ułoiony po- 
E>Md. Warszawa, 
a Brestauera). — n^DOwny jcoyka polskiego praktyeinle 
nłotony. Warazswa, Cb. Kelter, 18T?l, irSee, 
Btr. IS. kr. 10. 

— języka polskiego nłotony weiSog nąf- 
praktycznięjazych zasad, edycyja 4ta, Tar- 
Bzawa, J. Breilaner, 1877, 16-ce, str. 81: kop. 6. 

— najnowszy języka polskiego 1 &aneni' 
kiego, ałoiony podfng Dajłatwtefszój metody. 
Wydanie drugie. Warazawa, 1866, w 16-ee, 
Btr. 7d. kop. 15. 

— najnowszy języków : polskiego, finncns- 
klego i niemieckiego, nłoiony podnig n^ła- 
twidazśt metody. Wyd. 3 popraw. Warssawa, 
nakład J. Breslanen, 1873, w 16oe, Btr. 120. 
35 kop. 

— Tot, wydanie 6te poprawne, 187.. 16 kop. 

— najnowszy Ję^ków: polskiego i niemiec- 
kiego, nfolooy pndłtig najtatwiejsićj metody. 
Wydanie 8cie. Wsrszawa, nakł. Brealaneń, 
1873. 15 kop. 

— Toi, wydanie ite poprawne. Wamawa, 
J. Brcalaner, 1876, w 16ce, Btr. 79, k. 00. 

— albo Eat^eczka nłatwiaj^ea czytanie 
i pisanie w 40 lekcyach bez sylabitowania, 
nlotony przez K. J. U. P. R., dla Zosi i HelcL 
Badom, aator, 1879, w 16ce, etr. 39. 5 kop. 

— a naatępnj%c$ po nim kslaik^ dla pooif t- 
kowego czytania, ułoiony weatag nąjlepeiycli 
podręcznihów now^j nauki czytania i poiwię- 
cony dobrym dziatkom ku wibndzsBiu w nicn 
stopniowego roiwojn nwagi i pilnotcł. Wilno, 
autor, 1879, w IGce, str. 172. 40 kop. 

— do nauczenia się w sposób praktycany 
i przystępny śpiśwu i teoryi muzyki, poświę- 
cony wszystkim zakładom naukowym i ało- 
warzysieniom muzycznym. Drugie poprawne 
wydanie. Cz. 1 i 2; 1875, w dni. Bce, str. 31 
litografowanych. 15 ceni 

— niemiecki dla sikół ludowych w Cesar- 
stwie austryackićm. Wićdeii, w skiadKie ksią- 
żek szkolnych, druk Karoia Groriszki dawniej 
L. Gninda, 1862, w 8ce, str. 89, treić (m). 

— Tot. WićdeA, nakład c k. ks. szkoln., 
1873, w IGco, str. 93. Zbrosznipw. 13 cent. 

— z obrazkami dla dzieci. Po polskn, frane. 
i niem. Edycya nowa. Lwów, nakład Kar. B. 
PfaSa, 1803, w 8ce, str. 103 i na 8 kartkach 
rycin 48. 

— z obrazkami. (Drezno, nald. G. Szwagra, 
1878), w 16ce, str. 32 obrazków kolorowanych. 
20 cent 

— m^ obrazkowy dla grzecinych dziecL 
Warszawa, 1863, w IGce, str. 15. 26 kop. 

— Toż. Warszawa, nakład Zakłada litogra- 
ficKnego Jul. Hllllera, 1872. 

— Toż. Warszawa, Jtd. MUlIer 1877, w IBce, 
str. 16. 30 kop. 

— To*. Częstochowa. Kohn i Oderfeld, 1879, 
w 16ce, str. 93. 10 k. 

— polski. Warszawa, 3. Noskowski, 1879, 
W ece, Itr. 30. 60 kop. ELEiNCflOS - fiMlORACTI non Sorornm punim 
sis WnnDi«Dsit, con- 
Boibria 1^7t(. BnanB- 
ce, Btr. 34. ] murku. 
Pożegnalny i oeUtni 
Iskiego. Poznań, druk 
'biński), 1>>77, w 8ce, 

radłuff słów stiirego 
aChęcińskiesn, iddi^' 

tboly. W Wa, ■" 

12ce, Btr. 12, w Tatiy, z 4 miedzio- 
•belc. Poinań, nakład 

czcionkami J. Herz- 
Itów, nakładem autora, 
rśkie^, 1874, w 8ce, 

282. I rub. HO kop. 
i a saaiadów, skreślił 
mca lviii w,, czgść I 
ytował Artnr Napier- 

aiitora, O. Gcbetlioer 
(, w 4Ke wielkiej, atr, 
gsemplarE koiorowitny 

Wi. (MęcBcnnicy). 
fflierz. Rok 1872. Ilii- 
I i narzędzi rolniczych ea von nebat BlUm- 

h. Waracliau, GlUcks- 
t 9, Btr. I3^ i II. 6 zip. 
O ćwiczeoiucb styli- 
iftkowśj. Wykład mia- 
p)wij nauczycieli kra- 
aieJBkiei^o. (Przedntb 
ładem To w. pedagog., 
, w Mce, Btr. 64. 
jfńskl Ign. S. (Powaie- 

r P. Fr- (Samoia 1876). 
ifil. Doctrina Perves», 
onego praktyki > dane 

-szawa, H. Orgelbi 
!0 kop. ob. KoHmannF. 
lalzko K. (1880). 
Biblioteczka popularna 
i. Warazawa, S. Orgel- 
(Zapow.). Zeatyt po Ksi|łka do czytania, zawierająca pned- 
mioty dsiociom naj potne bniejaie. Wydanie 
czwarte powiększone. Warszawa, 187:J, wBcc, 
Btr. ]9'.j. 25\op. Toż, wydanie 6 powickazone. Warszawa, 
S. Orgelbrand, 1878, w 8ce, str. 204. a5 kop. 

Modlitwy dla dzieci wyznania mojirazii- 
wego, wydanie '2gie, Aarasawa, GoldauiD, 
1877, w l6co, Btr. 143 kop. 40. 

— Powieści z IHsma 6w. Starego Priymie- 
a dla młodzieży wyznania Hnjieszowego. 

Wyd. nowe. Warszawa, H. Olilckaberg, druk 
Goldmana . 1»72 . w I6ce , str. 152 i k. f. 
50 kop. 

— Przewodnik religijny dla młodzieży wy- 
anią mojżeszowego. Wydanie pifte popra- 
wne. Warsaawa. 18łi7, w 12c«. str. 70. aOkop. 

Elsner, ob. Krasicki Ignacy (Hymn 1831) 
Spless K. (Empfindungen 1835). 

Elf ob. Asnyk. 

Elibieti (Jagiełłą) , ob. KantecU KI. (1874). 
Procha-ka A. (Długosz i876). 

Elibiea iw. ob. MonlalembeH (Zbiór IS76^. 

Enibiyologia, ob. Schenk S. L. (i877> 

EMERSOft Ralf. Waldo. Frzedstawiciełe ludz- 
kości , Uomaczył Józef Siellawa. Wstszawa, 
nakład diimacza, Gebethner i Wolff, dmk J. 
Uugra. 1871, wl6ce, str. 2U. 76 kop. 

— Roboty i dni, przełożył (z angielskiego) 
T. J. Hola (Piekarski). Warszawa, nakł. T. 
Osieckiego, druk. J. Sikorskiego, 1879, w Itice, 
Btr. IV i 36. 15 kop. 

Emeriitnlne kasy, ob. leleniM J. (w kweatyi 
Xh76j. Objiiinienia, 1S75. 

Eniery:ira. ob. Ehrenberg G. (Renta 1877). 
Benta (ls77). 

Emlcb Jistyna, i Szynkeisicztw ob. Domfel4 
Fr. Xftw(ry (Rekurs). 

Emigracya. Co będzie jak wyarie emigra- 
cya? Parył, druk. Boargogne et Martiaet, b. 
w. r. (po I. 1832), w 8ce. str. 8. 

~ polska V SchefFeldzie. Odeaira dd. 
Dzido się na ogółnóm zgromadzenin Po- 
laków w... d. 2 Stocznia 1861. B. w. m., 1861, 
w 4ce, str. 4 ni. (litogr.]. 

— polska. Stowarzyszenie podatkowa, Mr. 
10. Sprawozdanie z fundoszAw za rok 1S66. 
Paryż, druk. £. Hardoet, w 8ce, str. 24. 

-- Toż, Nr. 11. Sprawozdanie a fandnazAw 
za rok lc67, tamże, w ece, str. 24. 

— Toż, Nr. 17. Instytncya czci i chleba. 
Sprawozdanie z fnndnszow za rok 1873, ta.ta- 
że, w 8c«, str. 2y. 

— To2, Mr. 18- Inetytucya itd. Sprawozda- 
nie z obrotu fiinduszów w r. 1874 ; tamże, 
w 8ce, str. 8l. CntACn — EKC7KL0PEDTA ISS 1 na pomnik 

ikiego). Poi- 
wSoe, str. 4. 
LDteKO 1846. 
ki Sylwester, 
Sochaczewa Li 
tr Jóieł, So- 

lont - Femnd 
[Odezwa w o- 
oDBfco o kra- 
Tiuid, dnia 17 
co, Btr. 4 bL 

Hsltmam W. 
liejne 1846); 
HCkiJ. i;Opo- Dfniowa n nas 
tielnlk straty 

a z „Ccaso"). 
w Bce, Btr. 39. 
i Wł. (1849). 
chowanie, cel 
w profeBorów 
ifuaaiia, Heniry, Pedgeta, Era- 
Mit'!, Hassona, Faraday 'a, na obron§ wrcho- 
mńi gankowego nłożonj. Przeloty) I. B.. 
"miawa, 1871, w eoe, Btr. 196 i IL 1 rnb.. 
EUEnCH A. K. BolesDa m$ka Zbawiciela 
■^ w^dle rozmTilań. Przekład z francuz- 
B<|o prsez X. T. B. Waraiawa, 1878, w 8ce, 
* 309 i UL 45 kop. 

-Tai. Warszawa, dmk F. Czerwińskiego 
if Bemiery, 1880, w Sec oial^, Btr. 2S8 i UL 
wiop. 

BiiieRT Karał. Wykład chirurgii siczegó- 
**(j prefaaora zwyczajnego uniwersytetu w 
wn. Pnekład z 8go wydania dzieła pod napt- 
■jnu: aLelLrbucb der speciellen Chirur^e*, 
wkotany przez Kon. Dobrakieg o, Kaz. Tili- 
ficza, Jak. Gntweina, Jana Kisiela i Wad. 
g*!*- Tom I : Cbinirglctne dioroby g^owy, 
*fi i pienrl, iwieloma drzeworytami w teks- 
^'Tarszawa, nakładem ttAmaczy, Rklad gtó- 
*>T « księgami Gebethnera i Wolfia, 1874, 
» 8«, T. 1 »tr. 666, Tom U str. XVIII 1 774. 
„^ Tot. Tom m r. 1875, w 8ce, kart 2, str. 

^ m I xvn. U nibii. 

(Tłiłmaoc^ takie i Wiktor Eonnowski, Jan 
Aode, Apof. Thieme). 

tmHH (na Fmch) and the Foles. Dedi- 
Mtd to tbe ^«tt(m of nfiifMtt*. ittattr, unirsnal Frinting EeŁai)liBbeitieBt, 1653, w 8oe, 
Btr. 24. (W przedmiocie emigneyi polskiej). 

EHAULT Lud. Prze^aaczeDie. powieść, napi- 
sana według orygioatu fraucazkiego. (.Bibli- 
oteki najciekawszych powie6ci i romaosOw 
Tom XXXU1). Lwów, nakład wydawnictwa 
„Biblioteki Powieid t RonunGÓw", czcionkami 
Kornela Pillera, główny skład w księgami 
Oubfynowicza i Schmidta przy placu Św. Ducha 
1. 43, 1872, w 8oe, str. 847. 1 dr. 40 cent. 

Encycltifae (U') dn Tsar. Le droit de U Rus- 
sie et le tert de la Pologne. Traduit da nuse 
avec une Introduction et des notes par L. 
Leger. Paris, I""' " "- Encfklspsdya (Psdr^ni) handlowa, wydana 
staraniem redakcyi Oaz. handL Warsauwa, 
nakład redakcyi Gaz. handlów^, druk J. Gold- 
mana, 1872, Z. I— IV, w 8ce, str. 526. 2 rub. 

— kodcieloa podług teologiczn6j en^klo- 
pedyi Wetzers i Weltego, z liczoemi jćj dopeł- 
nieniami przy współpraco walet wie kilkunastu 
duchownych i świeckich osób, wydana przez 
X. Hichala Nowodworskiego. Warszawa, wdru- 
karni CierwińBkiego i Sp. ulica Św.Krzyika 
Ner 1325, 1873, w 8ce; Tom I (A — Baranek), 
str, XV, 630 (U) ; Tom U (Baranek — Brzeskie 
biskupstwo), Btr. IX (skrócenia I, omyłki I), 
i str. 624, 1874 ; Tom lU (Brzoski— Czyiewski), 
Btr. JX (Ij i 68»; Tom IV ID— Blibieta t ScbO- 
nau), str. Vm 590 (U) ; Tom V (Emanacya — 
FUrstenberg), str. XI (I) 676, 1875; Tom VI, 
Gabss — GyroTagl, str. IX (I) 606, omyłki 
dmkn I; Tom VU Haas — Hyrkan, str. IX 
(U) 603 IV, 187e; Tom Vm r. 1870 Ibsa — 
Jezuad, str. VUI 627 i 2 kart nielicib.; Tom 
Uf (Jezuici — Kapucyuki) 1877 ; Tom X r. 1877 
(Kwaici — Kongregacye dekańalne), str. VU- 
i 636 ; Tom XI r. 1878 (Kongregacye - Łaska. 
rys), str. VUI i 612; Tom XII r. 1879 (Lato- 
raneńskie Sobory — Łyleeik*), atr. Vm 634. 
Tom po 2 ruble. 

— Ob. MMrWwtraU Web. 

— rotnictwa i wladomoici zwi|zek z ntemi 
mających, wydawana pod redakcyi i. T. Labo- 
mirskiego, Ed. Stawiskiego i bt PrzystaA- 
skiego, przy wspAłudaiale L. Krasińskiego 
h. Ktonenberga, J. Zamoiskiego. Tomy I— V. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, w drukami J. 
Bergera: Tom I r. 1873, w 4ce, kart 2, str. 
XX i 769; Tom II str. i219, kart 2, Łabl. 6j 
T. m r. 1876, w 8ce, Btr. 432; T. IV r. 1876, 
k. 2, str. 877, tabl. 4 1 próbki wdny tabl. I; 
T. V r. 1879, k. 2, str. 913 1 XCVIL Cało 
diieio mbli 20, z przesyłka 23 rab. 

— ogólna wiedza ludzkiej, wydawana pod 
kierunkiem redakcyi Tygodnika illuBtrowasego 
i Wędrowca (F. H. Bobleszczańskiego). War- 
saawa, dmk i nakład J. Ungra, Łb72, w 8ce; 
T. 1 str. 480; T. II str. 488 i U; T. lU str. 
478: T. IV r. 1S73, atr. 478; T. V str. 480; 
T. Tl Btr. 480, r. 1874; T. Vn str. 480; T. 
Vin Btr. 480 r. 1875; T. IX str. 480; T. X 
r. 1876, Btr. 460; r. 1877 T. Xl, Ur. 480; T. 

,X£I«tr.4W. — WapMpTMownioyi B««weiił 294 ENCYKLOPBDtA - EŃGUSTRÓlł Fel, Bielecki Edw^CKeniicki 6as., Deike Kar., 
DuewalBki Eag.^ ćk^embereki Br^ 6r§bczew- 
ski Ad.y Grosglik Isr. Leon, Jakobson Kar., 
Jenike Lad, E^amiński Jan M., Korotyński 
W., Kośmiński St., Olszewski Eonr, Radliń- 
ski Jan, Roszkowski Gub , Rzetkowski Stan., 
Sttlimirski Ant. Sokołowski Alfr., Szokalski 
Fel. Wiktor, Ślósarski Antoni. Tecazzo Fr., 
Wichrowski Teodor, Wilkoński Jozef, Zera 
Teofil. Tom po 1 rab. 25 kop. 

— powszechna S. Oriirelbranda. Warszawa, 
nakład i druk S. Orgelbranda Synów, 1872, 
w 8ce; Tom I kart 2, str. 480; T. II k. 2, 
str. 480; T. Ul str. 484; T. IV r. 1873, str. 
480, k. 2; T. V str. 494; T. VI r. 1874, str. 
480; T. Vn str. 480; T. Vm str. 480; T. IX 
r. 1875» str. 484; T. X str. 4S0; T. XI str. 
528; T. Xn r. 1876, str. 451, k. 3. Tom po 
1 rub. 

(Redakcy^ tworzyłi : Stan. Kramsztyk, Józef 
Krzywicki, Stan. Mieczyński, Adolf Nakeski.. 
Współpracownicy: Wład. Nowca, Bron. Cłile- 
bowski, Karol Mlessing, tjwieiawski, Zygmunt 
Kramsztyk, Izaak Kramsztyk, Aleks. Wei- 
nert, Zyg. Gepner, Ad. Rz^żewski, Ad. Beł- 
cikowski). Tom po 1 rs. 

— powszechna S. Orgelbranda: Suplement. 
Warszawa, nakład i druk S. Orgelbranda, 1^579, 
w 8ce większej, str. 248. 1 rubel. 

— (Podręczna) powszechna, wydana pracf 
i staraniem Ad. Wiślickiego redakt. Przeglądu 
powszechnego, w 3 Tomach z atlasem. War- 
szawa, nakhMi i druk Przegląda tygodniow., 
1873-4, w 8ce; Tom I r. 1873, str. 946; T. U 
str. 480; T. m r. 1874, w 8ce, str. 920 i 21. 

— wychowawcza^ pod redakcv§ J. 1'. Lubo- 
mirskiego. £. Stawiskiego, S. Przystaóskiego 
i J. K. Plebańskiego. Tomu I zeszyt 1 (Abe- 
cadło — Agnrkola). Warszawa, Gebethner i 
Wolf^ druk J. Sikorskiego, 1880, w 8ce wiek- 
8zój, str. 80. 

— Toż, tomu I zeszyt 2. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk J. Sikorskiego, 1880, 
w Sce wickszój, str. 81—160. 

— ' Toż, tomu I zeszyt 3 (Akademie— Ame- 
nrka). Warszawa, Gebethner i Wolf^ druk J. 
Sikorskiego, 1880, w 8oe większej, str. 161 
—240. 

ENDLICHER Stefan. Synopsis coniferarum. 
Sangalli, apud Scheltlin et ZoUikofer, 1847, 
w Sce, str. IV i 368. Przedmowa datowana: 
CraooYiae, XIV. Maji 1847. 

ENGEL Andrzej. Arehiw wileńskago gene- 

rał-gubematorstwa. Izdał pń eodi^stw^ja 

K. fiomolickago.. T. II.. Wilna, 1870, 3 rub. 

— Obacz: Wilnt (Opisanije dieł). 

ENGELHAROT. Prachtwerke der Unterwelt; 
Seltenheiten in oesterreichischem Ungam, Sie- 
benbtirgen, Pohlen. Wien, 1828» w Sce trzy 
tomy. 

— Einige statistische und topographische 
jtłlH4mchte9 yom KOnifteiehę Ppfe^ — luaie- szczone w Aonalen der Erdkunde 1831. Tom 
m str. 649. 

ENGELHAROT Lew Miktłajewicz. Pamiętniki 
jenerała .....; z rosyjskiego oryginału przeło- 
żył, notami i dokumentami co do rzeczy pol 
skich objaśnił P. K. Stolnikowios Ghełni^ 
(Konstanty Podwysocki). Poznań, nakładem 
ksieg. J. K. Żupauskiego, 1873, w Sce, str. 
VIII i 202. <Pamict z XVIII w. T. XIII). 

EN6ER Robert. Gramatyka grecka ^^ na 
polski język przełożona, do użytku młodzleżr 
polski^ zastosowana, przez Dra Ign. Zwoi- 
skiego. Czwarte poprawione i pomnożone wy- 
danie. Ostrów, (Wrocław, księgarnia J. Prie- 
batscha), czcionkami Th. Hoffmanna, 1868, 
w Sce, str. Vn i 207. 

ENGESTROM Lars. Minnen och Anteeknin- 

garaf Utgifuaaf ElofTegnór. FOrstaBan- 

det med Fdrn samt fyra fargtryckta Plancher. 
Stockholm, F. et G. Beijers fbrlag, 1876, w Sce, 
1 kart tyt., str. 360, z portretem autora i 4 
obrazkami. 

~ Toż, andra bandet Stockolm, F. et G. 
Beiiers fórlag, A. L. Normana bocktryokeri- 
aktiebolag, 1876, w Sce, str. VI, 434 i 1 ni. 

ENGESTROM Wawrzyniec. Bukiet Haliny, 
obrazek dramatyczny, w jednjrm akole. Uło- 
żył ..^. Poznań, w księgami Jana Konstan- 
tego Żupańskiego, 1875, w l2ce, str. Ś2. 

-^ Henryk Ibsen, poeta norwegskL Szkic 
literacki, przez , z portretem poety. War- 
szawa, nakładem redakcri Kroniki rodunnćji 
druk M. Ziemkiewicza Krakowskie-Przedmie- 
ście Ner 415, 1875, "w Sce małój, 1 karL tyt, 
str. 95. 1 złr. 

~ Jan Jakób Berzelius, życiorys z portre- 
tem (poświęcony J. I. Kraszewskiema). Kra- 
ków, nakład i druk Wł. Ł. Anezyca i Sp^ 
1879, w Sce, str. 103. 1 rUb. 35 kop. 

— Karol Lineusz, przez ...... życioiys z por- 
tretem. Warszawa, nakład redakcyi Kroniki 
rodzinnej, druk Jana Jaworskiego, 1874^ w Sce, 
str. 85 i portret Lineusza. 25 kop. 

-- Karł Linnej. Biograficzesky Oczerk, napi- 
sał , pierewieł G. Kotłubąj. C.-Peterburg, 

tipografia Eduarda Goppe, 1876, w Sce, str. 
VI i 122. 

— Karta jubileuszowa dla J. I. Kisssew- 
skiego. (Bez osobnego zatytułowania), dd. 
Drezno 1 S^cznia 1879, w 4ce| z złoconymi 
brzegami, o marek. 

— Kongres antropologii i archeologii przed* 
historyczno) w Sztockholmie 1874 r. i Spra- 
wozdanie , Członka Tow. przyjaciół nauk 

poznańs.. Poznań, druk J. I. Kiaszewskiego 
(Dr W. ŁebiAski), 1875, w 8ee, k. 2, str. 101. 

— Notatki drezdeńskie, rok XI 1879 rKalen* 

darz na r. p. 1879). Drezno, nakład nr 

Poznań, w druk. J. I. Kraszewskiego (Dr W. 
Łebiński), w 82ce, str. 98. 

-- Obrazki z podróży, Szwecja. Odczvty 
li^acl^e . ouaaę w Cifesme, (Oąpitka % f^^ IM EBOMSBUN& ^ MTBSIOBEB Efftkóv, drak. Leona Patikowftkieiro. Imów, 
8efi%hH i O^ąjkowskł, 1873, w8o6, atr. M. 
60 cent 

Erttbering PreMsent ob. Ewald A. (1872). 

Erattinoe des Silles elni^er ZOglin^e der 
Hnmanitfits - Elassen , nebst einem Anhan^re. 
T. I i n. Łember^, «rednidEt mit Pillerlscłien 
Schriften, 1820, w 8ce, str. XXII, 23 — 218. 
labalt-Dnickfehler (ITH, II. B&ndcben Sefte 
I — VI » 7 — 286 , obejmąle praee : Józefa 
Bieleckiej, Bittnerów, Badera, Jana Blaby, 
Jana Brydy, Leopolda Edera, Edwarda Jo- 
seba, Brane Klisbnrskie^ , Winę. Elu^ra, 
KrŁeira yon Hocbfelden, Wacł. Kolowrata, Jó- 
zefa Mały, Józ. Matecbeko. Tf^. Nowaka, Edw. 
Poha, Franc. Herzo^irai Józ. Bemaka, Jana 
OszfesiawBltieflro, Karola BaraAakfeiro, Włnc. 
Barfiissa, Frań. Fimirera, Kar. Łaoicba, Jana 
Gromnidcie^, Alojz. Kriefr^babera , Frane. 
Oblnbna, Kar. Sedlaezki. Kar. Riscbem, Ksaw. 
Scbmitzbanzena, Józ. Wolfa, Franc. Ńenban- 
aera, Aleks. Priesterberffera, w ko^n dodana 
Roma TelichowskieKO Oratio. Podobna łaciń- 
ska oracya jest Józ. llatsebeko. Tych I kilku 
jeszcze Niemców galicyjskich wiersze ! prozę 
wydał zapewne Wincenty Bittner, pod przed- 
mową podpisany literami W. B. 

ERTELLasp. O tiiycia cementów w ogólno- 
ści i opis cementów krajowych. Wiadomo&ci 
zebrane z pism i akt urzędowych. Warszawa, 
1871, w 8ce, str. 89. 60 kop. 

ErwelteruRf (Dla) der Geaetzgebuniis-Initla- 
tive der Łandtan^. die SondersteUung Gali- 
zlens und die wahlreform. In medio virtns, 
Wien, Yerlag y. Morii Perlea, Druck y. Wil- 
helm Kohler, 1871, w 8ce, sir. 22, 2 niel. 

Erzibluni (Karze) liber Urspruo^r nad Ent- 
stehunfir cler neu erbauten Ifarieakirche lu 
Dentsch-Piekar bei Beuthen in OberscblesieD. 
Erstes Heft. Znm Andenken an den Tai? der 
feierlichen Consecratlon dieser Kirche am 22. 
Au^st 1849, herausge^eben yom Ban-Unter- 
nehmer. Nebst efnemAnhange enthaltend die 
Beschreibung der Oeremonien dereń Dentun^, 
sowie die Kirchengebete, welcbe bei der fei- 
erlichen Gonsecration einer Kirche yerrichtet 
werden. Der Erłrair ist zum Besten d«r Kir- 
che bestimmt. Breslau, Dmok yon H. Bichter, 
1849, w 12c9, str. 82. 

Eaajat ob. Hymaut. 

Esekenbach Walfr. ob. Sprawaatfanie (1877). 

E8CHYL0S. Aischylosa Persowie, tragedia 
w przekładzie Józefa Szujskiego, w Krakowie, 
czcionkami drukarni „Gzasu** pod zarządem 
Józ. Łakpcińskiego, 1879, w8ce, str.87. "^Oso- 
bne odbicie z „Przeglądu Polskiego'' nakła- 
dem Redakoyi. 

— Tragicy greccy. Przekład Zyg. Węclew- 
skiego. T. I. Tragedye Eschylosa. Poznań, 
nakład BibL kórnicki^. Druk J. I. Kiassew- 
skiego (W. Łebiński) 1873, w8oe, k, 4, od 
fltr. lY do Xy i 4da 2 rab. K9eulM»8. Ema XIZ wMm. PnaUidSo- 
lalii B(oczar8ki<>j?) Tomów 2. WaramoM^ na- 
kład redakcyi Przeglądu tygodniowefa* Ge- 
bethner i Wolir, 1872, wl6ce, Tom I «tr.S04; 
Tom n str. 136. 1 rab. 

Eąulsea polonaisaa ob. BiałapiatraateaMB, 
Ghsdżka L. 

E$8 Laandar. Głos donośny ojców f nau- 
czycieli kościoła do pilnego czytania biblii 
chrześcijan wzywają^, przekład z Łeaodra 
yon Esa. Warssawa, wandei Sp. 1877, w 16ce, 
str. 91. kop. 6. 

^ Zdania Św. (>|eów Kościoła *o OBytanin 
Biblii (przekład z Łeandra yan Eos). War- 
szawa, druk Ginsa, 1872, w 8ee, alr. 88L 
Ib kop. 

Eaaard Alfr. ob. Wanluaiks Stan. (Eeh^). 

Esaa Teador ob. Kailsaantn (i877). 

Estetyka ob. Lemka Karał (1874); Ubtf la- 
ra! (filozofia 1874—75). 

E8TK0WSKI Ewamt. Elementarayk lAoio- 
ny wedle metody praania i czytania. Pocnaft. 
nakł. J. K. Żnpańskiego, 1876, w 8ee| atr. 49. 
18 kr. 

— Pisma dla dzieci i młodzieży. Tom I i EL 
Szkółka dla dzieci. Poznań, naknd ksfęgmf 
Józefii Chociszewskiego , druk DassUaMesa, 
1870-1871, w 800, str. 200 i 200. 

E8TK0W8KI Ewaryst i SIEMlAsia kt. Szko- 
ła polska, pismo sześciotygodniowe solwię- 
cone pedagogice, redagowane przez .... Bok 
yty, Poznań, czoion. W. Deekera i Sp., 1853, 
w8ee, str. V 421. 

ESTREICHER Karpi. A]exander Kromer, 
przez... (Odbitka z Gazety lwowskie. Lwów, 
drak. Wł. Łozińskiego, 1880, w 16m, atr. 15. 

— Bibliografia polska, 120,000 druków. 
Część L Stulecia XIX. Katalog 50,000 dru- 
ków polskich itd. Wydanie Tow. Nauk. » D. 
E. Friedlein, drukarnia UniwArs., 1870~-1878, 
w 8ce. T. I k. S, str. XVin I XVI i od 
XVn-LVni, 628, 46, k, I i str. 01^ Tom H. 
Kraków, D. E. Friedlein, 1874, w Sce, atr. IV 
834; Tom HI, 1876, str. V 608 i H; To miy , 
1878, str. IV 659; Tom V, 1880, atr. Vin, 
Vn i 335; Tom VI (dopełnienia), 1881, tom 
po 10 złr. 

-- Bibliografia polska XV - XVI sidlecia. 
Zestawienie chronologiczne 7,200 draków 
w kształcie rejestra do Bibliografii, tadaiaż 
spis abecadłowy tych dzieł, k^re doełiowały 
się w Bibliotekaeh pohikick, przez ^. Wyda- 
nie Akademii Umiejętności, staraniem Korni- 
syi bibliograficznój. Kraków, czcionkami dru- 
karni c. k. Uniw. Jagiell. 1875. D ragi muł: 
Polnische Bibliographie des XV— XVI Jabr- 
hunderts. 7.200 Drackwerke, dironologiaeh 
und alphabetisch zusamnengestellt yoa Dr. .... 
Bibliothekar. Krakau, k. k. Uniyersitata-Buoli- 
druokerei untar der Leitung dea Igaaa SM- 
cel, 1875, w 4oe, dwie kart tytuł. Praadmowy, 

dwie po polskn i po aiemiecka atr, XVI, pf> UTBBICHER - ETWAS MT ?Nił! I WykftS ekrcmoloirioiny 
XVI aióf«cia 1455*- 1600 po 
ironia 119. Wyka^ abecudłowj draków, 
r 8ee, stronnic 22S i k. I. 

— J«a Kanty Sslacktowski. Bzecx ezytana 
na pofliedzenin o. k. Tow. Nauk. Krak. d. 5 

Lutego 1872 praez (Oddrnk z Tomu n 

,Ka dziś** w 100 egz.). Kraków, drak. Kraju. 
1S72, w See, atr. 90 i rycina. 60 cent 

^ Jteef Ignacy Kraasewaki. Pnypomnie- 
ńe csterdzleatoleda saaług piśmieDoiczych i 
fney. Krakdw, dmk Kraju, 1871, w 4cc, atr. 
li (OdMtka % feulet Kraju). 80 cent 

— Jnbilenas Józefa Ignacego Kraasewskie- 
|DprM0 ^*» walATOwie, zdrakanii Wł. Ło- 
itótkitc^ 1878, w 8ce mal^j. atr. 24. (Odbit- 
ka 1 Oątmty Łwowakićj v 100 egzempl.). 

— Uat do Redakcyi w aprawie recenzyi 

dilMa Brm Zeisaberga. (podpis) l^r. Estreicher. 

OdpQi«ladi Dra Llśkego we Lwowie 16 Lip- 

ca nm T., w 6ce, 2 k. n. (z Przeglądu Pol- 

— FMfzieaiąt lat pracy J. I. Kraaaewskle* 
ico (lS9i^l919t\ abecadlowe i chronologiczne 
sfiidYMnie pięćdziesi^letniój działalności nau- 
hfw^ i Hterackidj jubilata, z wymienieniem 
aspnfti^ wydań ozieł jego i przekładów na 
0&ee jęsyki. Kraków, nakł. i praca zarzfdu 
drakmi i secerów „Czasu** na pamiftkę uro- 
czystości }nbileu8Zowój wr. 1879, w8ce, atr. 
58 z portretem i wierszem. 

Odbito: 15 ezemplarzy na płótnie 9 metrów 
Angiśm , 70 ex. na papierze tójże długości, 
SO ezenap. w fbrmacie plakatowym łożonym 
itrzeołi arkuszy, i 300 ex. w8oe. 

— To*. Wydanie dragie (czwarte) pomno- 
ione. Kraków, nakł. i prac§ zarządu drukar- 
ti i zeeerów „Czasu'' na pamiątkę nroczy- 
Md jubileuszowej w r. 1879. zwój 9 me- 
trtv i 25 centim. długi. 1 złr. 50 cnt. 

OdMto 3 exemplarze na płótnie w dwóch 
* I 100 ex. na papierze. ~ 1400 pism peryodycznych i zbiorowych 
abeeidłowo zestawił .... Wydanie w 80 exem- 
plmclL Kraków, 1871, w 8ce, str. 27. 45 kop. 

— Sapeitoar 3,800 utworów scenicznych 
od r. 1750 do 1781. Pisarze i Uumacze sce- 
aiezni zestawieni abecadłowo. Kraków, nakł. 
•atom. D. £. Friedlein, druk. Uniwers., 1871, 
▼ dee, str. 76. (Wydanie w 50 exempl.). 

— Spis abecadłowy do dzieła A. Jochera: 
Obraz nteratuiy i nauk w Polsce, Tomów III, 
ustawi! .... (Odbitka w 200 egzemplarzach 
t Bibliografii polskićj). Kraków , druk Uni- 
wenyteta, 1873, w8ce, k. 2, str. 77. 1 złr. 
25eiit. 

— Bpiwwozdanie komiayi łconkuraowćj o 
fozdzaio nagród za utwory sceniczne w roku 
1873, Bok llŁ Nag^y hn Łubieńskiego, 
Zamojakiego oraz Dyrekcyi. (Osobne odbicie 
I Ąmtwiki^ Czaa). furaków, druk L. Paszkow- 
akśęga« 1379, w 8oe, ^tr. 12. (Wybito 50 ^ TcAw rokn I9fn^ rok V. Nagrody krt- 
Mów Franolszka Łubieńskiego » Artura Po« 
tockiego, P. Ludwika Oraczewskiego i Dv- 
rekcyi Teatru krakowskiego. W &rakawie, 
w drakarnl Leona Paszkowskiego, 1875^ w 12ce, 
str. 33. 

— Toż 00 do nagród za utwory scenicjsne 
w roku 1876, Rok VI. hadgrody hr. Artura 
Potockiego, hr. Franciszka Łubieńskiego, ks. 
Marcellego (Czartoryskiego i łu*. Jana Zamo|- 
skiego. W Krakowie, nakładem redakcyi Afi- 
sza teatralnego, czcionkami drukarni .Czasu,*' 
w 8ce małój, str. 24. 

— Spi^wozdanie komiayi konkursu drama- 
tycznego krakowskiego z r. 1877. Bok YIL 
(Nagrody) Franciszka hr. Łubieńskiego, Ar- 
tura hr. Potockiego, Jana hr. Zamojskiego, 
Marcellego ks. Czartoryskiego i Dyrekcyi tea- 
tru), w Krakowie, czcionkami drak. „Czasu** 
1877, w 12ce, atr. 18. (Osobne odbicie z „Afi- 
sza teatralnego." Nakładem redakcyi). 

— Teatra w Polsce. Kraków, nakładem Re- 
dakcyi „Afisza teatralnego **, w drakarai Leo- 
na Paszkowskiego, 1878, wl2ce, Tom I 1 kart- 
ka tytuł., 1 kartka przedsłowia, str. 427 (I), 
(wydianie w 100 egzemplarzach). 

— Toż tom n, przytóm: Sprawozdanie ko- 
misy! konkursowóf o rozdaniu nagród za u- 
twory sceniczne w roku 1876, rok Y. Nagro- 
dy hrabiów Franciazka Łubieńskiego, Artura 
Potockiego i p. Lndw. Oraczewskiego. Kra- 
ków, D. B. Friedlein, czcionkami drakami 
„ Czasu ^ 1876, w 8oe, str. 718 i 88. Ra. 2, 
kop. 60. 

— Toi tom m (wydanie w 100 ezempla- 
rzach). Kraków nakł. autora, drak. „Czasu," 
1879, w 16ce, str. 741, 1 nL, 24114. 5 złr. 

— Zestawienie przedmiotów zawartych w 
136 tomach „Biblioteki Warazawskiój" z lat 
1841—1874 przez ... w Krakowie, w drakarai 
Leona Paszkowskiego, nakładem Redakcyi 
Biblioteki warszawskiej, kosztem Aleks. Kur- 
ca; 1875, w8ce, 1 karta t¥t od Redakcyi 
str. VII, od autora str. 2, tekst str. 819. 

— Zestawienie przedmiotów i autorów, w H2 
tomach Tygodnika ilustrowan^o z lat 1859 
—1875, przez ..... Warszawa, nakład i drak 
Józe& Ungra ulica Nowolipki Ner 240$ (3), 
1877, w 8ce, str. 276. 

— Ob. AfIfZ teatralny (1872-.1877). 
Etery, ob. Or4owaki Maryan (1875). 
Etgena Wład., ob. Znicz (1863). 

Etnogratitzeakll atlas, obaez: Battaazicow J. 

(1874—5). 

Etnagraficzeaka karta carstwa polskago, ob. 
Gałldn (Objaśnitelnaja 1870). 

Etnographie Polens, ob. Henret Emil (1871). 

Etnoioq1a, ob. Fliegier Con, (1877), Peschti 
Oskar (Nauka 1876), Hymarkiawicz I ^ótkie 
1848). 

Etwaa ftlr Alle. Post- Almanach fUr das Jakr 
1875, dem ^fcohrten PubJicnm ^ewidmet Togi iM JBTWAB -- BWAKOEŁIB k. k Briefpost-BrieftrKffer in Łemberff. 

Lwów, drakarnia ludowa (1874), w 8ce, str. 24. 

— zum neuen Jahre; gewidmet allen hohen 
Tind gnfidi^en GOnnern yon den Brieftrfigern 
des k. k. OberpoBtamts za Lemberg. Lwów, 
1800, w 8ce, k. ni. 17. 

EUCLIDES. ElementorniD libri IV ad fcraeei 
textu8 fidem recensiti. Cracoviae, typ. Traas- 
lerianis, b. w. r. (180.), w 8ce, atr. 108. 

EUFROZYN (Kapneyn). Pociecha konąifoych 

czyli Akty na godzinę śmierci, zebrał 

Warszawa, Czerwiński i Sp., 1871, w 16ee, 
•tr. 62. 7y, kop. 

EUGEti Franz. Polin nnd Deutsche. Ein Zelt- 
bild ans nnseren Tagen. Kassel, Landsiedel, 
1871, w 8ce, str. 174. 8 m. 

EURYPIDES. Alcestys, dramat przedstawiony 
w roku 438 przed Chrystusem. Przekład Z. 
Weelewskiego. Poznań, nakład Biblioteki kór- 
ntCKiój, druk J. I. Kraszewskiego (Dr. W. 
Łebiński), 1880, w 8ce, str. 60. 

— Andromache, tragedya napisana w czasie 
pierwszej połowy wojny peloponezkiój. Prze- 
kład Z. Weelewskiego. Poznań, nakład Bibli- 
oteki kórnickiej, druk J. I. Kraszewskiego 
(Dr. W. Łebłński), 1880, w 8ce, str. 58. 

•— Medea, tńtgedya. Przekład Stanisława 
Grabowskieiiro, magistra nauk. filolog, histor. 
b. Szkoły głównój warsz., b. nauczyciela gimn.. 
Warszawa, nakład tłómacza, druk J. Ungra, 
1880, w 8ce małój, str. 68. 25 kop. 

— Ob. Czwalina J. (1868), ŁabuJewtkI ioan- 
naa (Quaestiones 1874). 

Europa, obaez: Anna 2 Poddória (1874); 
Buazcayński Stefan (Pamięci 1876, Eintracht 
1872); Dębicki Ludwik Zyg. (1871); Kiepert H. 
(1875); Przewodnik (1874); Strojnowski (1879). 

— wird nfichstens republikaniscb oder kosa- 
kiseh eine zum letzten Hale in der Wfiste 
erschallende Stimme. Ziirich, Druck der Scbu- 
thesz*schen OfBz. (1864), w 8ce, str. 44. 

(Wydała redakcya pisma: Der weisse Adler). 

— w obrazach, ob. Strojnowski Stan. (1879). 

Eustachy, ob. Kalkstein Edward (Echo 1872). 

EUTROPIUS. Breviarium historiae romanae 
ad Yalentem Angustum, ab urbe condita ad 
illins usque et fratris Yalentiniani tempora 
deductum. Editio duodecima. Yilnae, typis J. 
Zawadzki, 1821, w 8ce, str. 73. 

EWALD Albert Ludwig. Die Eroberung Prens- 
sens durch die Dentschen ; erstes Buch : Beru- 
fung und Ortindung. Halle, 1872, w 8ce, str. 
Vra i 241. 

— Ob. Kętrzyński Woj. (Przegląd 1872). 

Ewangielia według św. Jana. Drukowane 
kosztem komitetu składu biblijnego w kryszta- 
łowjrm pałacu w Londynie. Berlin, u Trowi- 
cza i Syna, 1870, w 16ce, sfcr. 62. 

— według ów. Mateusza. W Wićdniu, nakła- 
dem A. Beicharda i Spółki, drukiem Adolfa 
Oolzhausena, 1867, w 32ce, str. 100, ^ Toi, wodłufr iw. ICaika. Tamie, 1867, 

w d2oe, str. 68. 4 kop. 

— Toi, według ów. Łukasza. Tamtej 18^, 
w S2ce, str. 108. 4 kop. 

— Toż, według Św. Jana. Tamie, 1867, 
w 32ce, str. 79. 4 kop. 

— Ob. Mateusz iw. 

Ewaagaliarz, ob. SzujaU J. (1879). 

EwangeliSt lekeye i listy na wszystkie nie- 
dziele i uroczystoftci całego roku, z dodatkiem 
męki Zbawiciela naszego. Wiódeń, c. k. nal^ 
ks. szkol., druk Kar. Gorysska, 1870, w 8ce, 
str. 216. 84 nkr. 

— i epistoły na wszysOJe niedziele i iwfęta 
całego roku, z dodatkiem modlitw koloietnyeb. 
Wydanie nowe! Warszawa, druk F. Czerwiń- 
skiego i S. Niemiery, 1879, w 16ce^ str. 360. 
60 kop. 

— 2yednoczonych, na czeó<( i chwałę cara 
moskiewskiego, z Luł>eckim i Roinieekim w 
trójcy jedynego, na dzień 10 Sierpnia (1881). 
Warszawa, w 8oe, k. 1. 

— na święto najświętszej Maryi Panny 
Róiańcow^j. Dostać można w księg. i druk. 
K. Reyznera w Poznaniu, na uli^ Garbaiy 
w narożnym domu, b. w. r., w liiee, str. a 

— lekeye i listy na wszystkie niedziele 
i uroczystości całego roku. Wi^eń, nakład 
wyd. książek szkoln., 1871, w 8M| str. 216. - 
Opr. 34 cent 

— Pana naszego Jezusa Cłuryatusa na nie- 
dziele i wszystkie urocz^rte ftwięta całego 
roku, według. obrządku kościoła św. raym- 
skiego-katolickiego rozporządzone, z przydat- 
kiem ewangelii o męce Pana naszego Jezusa 
Chryatusa, o śśw. sakramentach i innych świę- 
tych; tudzież ze zwyUf od plebanów do ludu 
swego mówiącą się nauką. Wilno, druk Zyme- 
lowicza, 1861, w I2ce, str. 213. 

— i lekeye na wszystkie niedziele i święta, 
podług przekładu ks. Jakóba Wi\)ka T. J., 
stosownie do mszału rz^mskietf^. Nowe, zupeł- 
nie przerobione wydanie. Wrocław i Lipsk, 
F. Gtinther, 1870, w 8ce, str. IV i 324. 1 tal. 

— Toż. Tamże, 1870, w 12ce, str. IV i 801. 
6 sgr. 

— na niedziele i święta ci^ego roku, na 
post wielki i dni kwartałowe, na msze przy- 
godne i procesye uroczyste, w rzymsko-kato- 
lickim kościele używane, a dla nauki ducho- 
wnśj wiernym do pobożnego czytania zalecone. 
Wilno, druk Blumowicza. 1861, w 12ce, str. 
250. Opr. w skórkę 30 kop. 

— Obacz: Dorszewski. 

-* i epistoły na wszystkie niedziele i święta 
całego roku, z dodatkiem modlitw kościelnych. 
Warszawa, XX. Miayonarze, 1862, w 12ce, str. 
334. 60 kop. 

— lekeye i listy na wszystkie niedziele 
i uroczystości całego roku ; z dodatkiem męki 
Zbawiciela naszego. Wićdeń, e. k. dyrekcya *. -PASIAS iF F. obaCE Natlce. 

F. A. ob. Fr^cikiflwtu A. (goomika 1819). 

— Ealsndmra Płocki ns rok cwycujny 1876. F. E. Francya I Polska i przyczyny Ich n- 
padkn, przez E. F., Lwów, K. ttroiMn, 1871, 
w 8oe, atr. 15. 10 cent 

F. 6. Jfm Kiliński siewc w&TBzaweki, obrus 
dramalfczny miesECzański w pi;ciu aktach a 
Biedmin odsłonach, napisał G. F., Lwów, nakł. 
i druk B.. Pillera, 1878, w 16ce, str. 171. 
90 cent. 

F. I. Biurokrata! (J. F. wierez). Bez miejsca 
drnko i rokn. (Lwów 1848?), w 8ce, k. 1. 

F. J. A. Gramatyka jeżyka niemieckiego 
w zaiysie przez J. A. F. Wydanie dnigie, 
V Ostrowie, nakładem J. Priebstacha, czcion- 
kami T. Hofftaanna w Ostrowie, 1856, w 8ce, 
k. 1. B. 66. 

F. I. 0. O choriwci; chemicseskoje jej zło- 
ienue bo wzhiadom oa jeji prymiszky itd. 
napysał J. D. V. Csemowci, typobr. wdowy 
Josyfy Fetrowskoj, 1878, w Hce. 

F. H. Harins Tagebuch. Eeisebilder ans 
dem Schwarzwalde vom Bodeosee, Yorarlberg, 
Tyrol, sus Salzbnrir, Wien, HiihreD, Polen 
and RnsBland von M. y. F. T. I— U. Plora- 
heim, 1841, w 8ce. 

F. R. X. Pami|tka kanoniza^ i. Jozafata 
Kuncewicza, patrona PolsU, Litwy i Busi, 
arcyb. Potockiego i bisk. Witebskiego obra, 
unickiego za jednośd zś. kościołem rzymskim 
przez scbizmatyków dnia 12 Listopada lf)23 
w Witebskn aczczonego. Wydanie drogie przez 
X. B. F. zdraewor. Tarnów, 1861 (?). 5cnL 

— (Fi. R. ka.) ob. Filicbowiki Roch. (Kate- 
chizm 1873). 

F. W. ks. O iw. Piotrze i pierwszych latach 
koicioJa boiego na ziemi, przez kB. W. F. 
Warszawa, nakł. Przeglądu katolickiego, druk 
F. CzerwiliBkiego i 8. Niemieiy, 1879, vl6ce 
pwł^, Itr. 84. 6 kop. F. lakAfa i S. hilhiłi. Barw) 
LwAw, 1860. (Felaz^yAski i J 

Starkel). 

FABER Fnriar. WNokalni. C 
czyli nwagi o wdzigcznoici 
wyjęte z pisma Ojca W. Fab 
Gniezno, nakład J. B. Lang 
wl6ce, Btr. XVI, 316. 15 sr. _ 

— Krew prsen^droiiiza oz; 
nia naszego przez .... Doktor 
płana OraCoryum śgo Filipa 1 
szawa, w drukami Institutu j 
i ociemniałych, 1874, w Sce, t 
eent. 30. 

— Wszystko dla Pana Jes 
drogi do miłoici Boiój, nsjtis 
.... Oratorym. W przeHadwe i 
drugie poprawno. Kiakdw, 
gititi G. Gebethnera i Spółki 
dzieł katolickich, w druumi 

i Sp., 1876, w 8ce, Btr. XVm 

FABIAN Alaxaad«r dr. Przyczynek do lecse- 
nia chorób gor^czkowyob chłotuiemi kipiela- 
mi, rzecz napisana na temat konkursowy War- 
szawskiego Towarzystwa lekarskiego pod ty- 
tułem: .Bozebrać wpływ kipieli podawanych 
celem obniżenia gorączki. " (Odbitka ■ Pamin- 

— Ob. Dondara F. C. (Fixyologia ISJS). 
FAHAN Oskar (Dr., o. k. Prof. hr. Wszech' 

nicy}. Matematyka dla szkół trednioL napisa- 
na wedle systema i z współudiiałem WawńyA- 
ca Żmnrki c. k. Prof. Iw. Wszecłin. i Akadem, 
techn., czynn. Członka krakow. Akad. Umiej, 
ete.. I. A. Geometra na klasy nitsze. Zeaa. 1. 
na L i IL klasę. Lwów, SeyJarth i Czajkow- 
Bki, 18T6, w 8ce, Btr. IV 104 i 103 dnewor„ 
75 cent. 

•— Prayci^iiek do poznania kaitaltn linii 
pręinoici wody nasyeonćj, napisU ..... c. k. 
Prof. Wszechnicy IwowskiSj. Kraków, b. w. r., 
V Sce, atr. 16. (Odbitka ■ IH T. Spraw. wydz. 
mat-prayr. Akad. Vndtj. vr Krakowie). 'PSŚUJS - FALEŃSKI 201 I « ^ O tosd^ralnośei i sprężystości lodu. 
pbH&a i "t. lY- Bozpraw. y^^yffziąłu uiatęm-- 
iBTroNiL Afcid. Umiej.). Kraków, druk Uniw. 
fet 1877, w 8ce, str. l8 i 1 tabńca. 

— tTginanie się Awifttła.i odległość fal. Na 
podstawie ^Mdeł ppracował i nło^l sYstema- 

trcsnie Z 1 iM, ryc. Lwów, naKiad autora, 

Ł WM, 1871, w 8<9d; str. ^2, tabi. 1. 1 «b.. 

— O zbfeinośbi i rói/bie&tiości isżere^óHe nie- 
^BOeionyth, (Osobne ódbicSe t U Toma Bocz- 
«bTi»w. techn.). Lwów, K. Wild, 1871, w 8će, 
*.a 22% kóp. 

ttfUlN kar^l (X.), Kazania na niedziel6 
akgo lokuy dla oiytkn JJ. XX. Kaznodzie- 
jo u nowo do druku podane przez X. £ugen. 
BknMiAiego dziekana i proDęszcza , w L^b- 
BŁoL Tom it. Brodnica, nakładem i drukiem 
a A. t^era, 1866, w 8ce, k. ni. 2 i str. 320. 

" IBagra apostolska, do pokuty i powsta- 
li 1 j^afiehów prowadząca, iist thj 'części 
|Md^^f i»o różdych Miejscach mówiona 
1 do Ifn podana w Kaliszu 1783, a teraz 
]ianofi»Htilai*anietn kb. J. StagrAczyńSkiego 
w MHHk wydana. Cz^ść I Poznań, 1871, 
w k^J^. 276. 75 kóp: 

- HA, w Kaliszu 1783. Wydanie trzecie. 
Mi »^w, nakład Dra W. Miłko^ś&iego, 
M: W. KtMTrfeckiiśgd, 1877, W 8ie, str. 375 
ii A ! fuli. 27V, k. 

— fpL tjź^ii druga. Ńauki i przykfl^ań 
boaŁi&. Q powinńolciacn iyćia cnrzećciań- 
•Mi«b. Póziua, 1872, ^ 8ce, sfr. IV i 271. 

FWUiUtoKI (RadoK Erazm). W Paździem. 
U^ i^life w^ść V Wilnie jego Album wido- 
^Jifiwy p. t Teka rysunków z natury. . 

WH Ąiitoai (ks., tłóniaoz). Katecłifsm dla 

Skapłamów, metrów oauczajicych i 
ptawowiemyc^, tak dla dzieci jako 
— ^yełi, 2 francuzki^go na' polfirki język 
MUmy. Berdycizów, w (łrukariłi ^X. Kar- bosych, 1816, w 8ce, Btt. 6 i 202. 

CIIZ Paiir0^ Władysław.. < De arehiepistso- 

I fyjfe naBJensi (1821—1867). Commenta^o 
SW ift a .....y pecanp kempńensi consbripta* 
""■fca typis A'. Ludwig, 1867, w 8ce, str. 84. 

^ Kitechfeib katolicki. Oleśnica, czcion- 
*■■» A. Ludwiga, 1858, w 12ce, str. 12: lÓ fen. 

""^iCfta dekatialna keiknińoka^ pzez X. 
r^ V Wrocławiu, nakłkdbm autora, czcion- 
^ B. Nischkowskiego, 1856, ^ 8^, rtr. 
bjj^' (Na końcu :.. Statystyka d0kanatu 
r^pmskiegó na r. 1855 i mappa dekanatu 
«Bip.). 

"p Ottis liistoryćzny' kóściołk w Ostrowie,. 

^. ^^mami, przez Ostrów, czcionkami' 

p: Baflian»niML.i875, w 8c^,'4 kartki nieliczb. 
' «fc 76. 

— PitysłcNda* polskie, ddnosza6e się do 
<^WUik' Bzlabheckfeh' i miejscowycn. Pozhań, 
i874, w8ce, str. XII i 21^ 

— IPTiśaoibbśa- o sitMnófici kalolićktej' w' 
oekanade koźmińiklnf i o glniiiazyaiD kat<>- lickióm w Ostrowie. Ostrów, 1874, w 8ce, 
str. 73. 66 kop.. . , 

)^ab'mv Piotr, obaez: Czytania katolickie 
(o siedmm 1871). 

Palirykk tytoniu, ob. poft^owieipia (1877). 

. Fabryki w Polsce, ob. Kołaczkowski J. (Wia- 
domość 1880). 

FAtolEJEW B6$t. Der KHegsschauplatz am 
schwarzen Meere. Auli dem Kussischen fibet* 
setzt Yon Ludwig Simbratowicz. (Ans: „Oester- 
tdchtsche mUit&r. Zeitschrift*'). Wien, Seidel 
et Sohn, 1871, w 8ce, str. 48. 1 m. 50 f. 

Faets and arguments on the subject of Po- 
land. B. w, m. dr., 1863, w 4ce, od str. 15— 
58: na koiicn 2 kartki z tytułem „Bise an^ 
Fali of Poland an historfcal rósumó showing 
how Polaijd attained its frontiers of 1772; hów 
it eame to be disniebered, ana what its posi- 
tion is nnder the present publie law of Europę.. 
Na jednój z kartek jest litografowaiia mapa 
Polski ,;PoIand as it ezósted lefore 1772**. 

Faelscherbaifde (Die polńisćhe) und die rus- 
sischon Staatdrftthe und dereń Agenten. Zur 
Aufklarung der Offentllchen Meinung heraiK- 
gegeben Yon der Gesammtheit der in der 
SęhWeiz ańs&isig^n Polen. ZUricb, im October, 
Yertag von Stan. Krupski, 1874, w 8ce, str. 
96. 25 Sgr.. 

— Obaćz: Ki^tfjiskl (1874). 

FAHNE A. Liyland. Ein Beitrag ^ńr Kir- 
cben- und Sitten-6e9clLichte ; mit yielen Aólz- 
schnttten (kuf 7 Taf.). Dflsseldorf, Schaub, 
1875, w 8ce, str. Vni i 240. 4 m. 50 f. 

— Forschungen auf dem Gebiete der rheir? 
nischen und westphSlischen Geschicbte, T.IY 
— Y; Liv1and una sein^ Geschlechter. KÓln. 
Heberle, 1875, w 8ce, str. lY, 198 i 120. 8 m^ 

faiff j;TJn), ^pbacz: .Jar^yn^ Konstanty (184^^. 

Faleńska Marya, ob. Braddon M. E. (Czy nie 
zapóżno? 1876). 

FALENSKI Felicyan. Odgłosy z gór. Poezve 

przez Warszawa, autor, Gebethner i Woiflf, 

1871, w 8ce, str. 88 i 1 k. 50 kop. 

— Felicyna. Przekłady obcych poetów: 
Hezyod, Horacyusai, Wirgiliusz, Juwenalis, 
Jaeopone % Todi, Dante, Petrarka, Szekspir, 
Waitei^lSkott, SzyUer, Wiktor Hugo, Heine, 
Alfced de Musset, Bśranger. Warszawa, nakła- 
dem autora, w drukarni J. Skiwskiego ulica. 
Mazowiecka Ner 6 (nowy), 1878, w 8ce, 3 
kartki nlb., str. II i 156. -^ (Wydanie w 100 
eg^empl. nie było w handlu). 

~ Sama jedną, opowiadanie. .WarszaW> 
Gel)6thner i wolflF, druk J. Sikorskiego, 1877, 
w 8ce, str. 200. 76 kop. 

— Swistki.Sylena, pozbler^a Et cetera Bom- 
ba, także Meandry. Poznań, drukiem J. 1. 
KrtUBzewskieffO (Dr. W. Łebfński), 1876, w 8ce, 
str. 160, 2 nfelic2^b. 75 kóp. 

— Syn gwiasdy, dramat w S aktach, przes 
302 PAŁEŃSKI - PANKIDEJSKI Felicysna. (Osobne odbicie z Przeglądu pol- 
skiego). Kraków, 1871, w 8ce, str. 77. 60 kop. 

— Obacz: Petrarka (Pieśni 1680), Przekład 
(1866). 

FALK Franc. (dr. ks.). Przyjaciel młodzieży 
katolickiej, czyli Przykłady czerpane z dzie- 
cięcych lat żywota różnych świętych pańskich 
jako wzory do naśladowania, praca znanego 

za zezwoleniem autora dla użytku dzieci 

polskich przetłómaczona przez Ks. W. S.. 
Poznań, nakład wydawnictwa ks. Fr. Bażyń- 
skiego (W. Simona), 1880, w 16ce małój, str. 
Vm i 104. 

FALK Christoph. Elbingisch-prenssische Chro- 
niła Lobsprucn der Stadt Elbing und Frag- 
mente, herausgegeben Yon Gymn. Dir. Dr. M. 
Toeppen. (Die preuss. Geschichtsschreiber des 
XVI u. Xyil Jahrh., herausgegeben y. dem 
Yerein fiir die Geschichte der Proyinzen Ost- 
und Westpreussen). Łeipzig, Dunckerund 
fiumblot, 1879, w 8ce, str. VI i 230. 6 marek. 

Faike. J., obacz: Preisschriften der furstlich 
Jabłonowskischen Gresellschafk (1868). 

FALKIEWICZ Lucyan Łuka«z. O poznawaniu 
temperamentów dzieci w zastosowaniu do wy- 
chowania dla rodziców, opiekunów, wychowań- 
ców i nauczycieli szkół ludowych. Ułożył 
i napisał b. nauczyciel prywatny w War- 
szawie. Kraków, druk L. Paszkowskiego, 1874, 
w 8ce, stron, nieliczb. XII, stron, liczb. 129. 
70 kop. 

— Szkice charakterystyczne lwowskie z nie^ 
dawnój przeszłości, czyli Los szulera, napisał 
..... (Odbitka z Tyg. ilustr.). Warszawa, druk 
J. Ungra; Kraków, Friedlein, 1872, w 8ce, 
str. 139. 1 złr. 

FAŁKOWSKA C. Z pracy r§k. Opowiadania 
powieściowe o niektórych rzemiosłach dla 
młodocianego wieku. Przekład z francuzkiego 
przez C. Falkowskf. Warszawa, 1873, w 12ce, 
str. 205. rub. 1. 

FALKOWSKI Jakćb. Kazanie na pogrzebie 
W. Maryanny ze Skażyńskich Pohoskiói , sę- 
dziny Witkomirskiego Pttu. Druk. w Wilnie, 
w drukarni P. Żółkowskiego, 1821, w 8ce, 
str. 16. 

•— Kazanie przy objęciu władcy gubema- 
torskićj w Grodnie przez JW. Stanisława de 
Ursin Niemcewicza, miane w kościele XX. Do- 
minikanów przez ... r. 1816, drukowane w Gro- 
dnie, w bce, str. 8. 

— Ogród różany, w którym zawiera się 
duch nabożeństwa i religii ku pożytkowi du- 
chownemu wszystkich pobożnych katolików 
służący, przez .... ułożony. Wydanie nowe po- 
prawne 1 pomnożone. Wilno, J. Zawadzki, 
1871, w 8ce, str. XXIV, 671 i 2 stalor. 1 rub. 
20 kop.; na pap. lepszyin 1 rub. 50 kop. 

— Toż. Nowe wydanie. Warszawa, Neu- 
man, 1879, w8ce, str. 672 ^ po I ta, 50 kop., 
W oprawie 3 rs. (Fałkowaki iakób). Obchód setnój rocznicy 
urodzin ks. Jakóba Fałkowskiego, ialoiycielA 
i pierwszego rektora Instytutu cłuchooiemych 
i ociemnii^ych. (Odbitka z Pamiętniin z roku 
1875). Warszawa, Instytut głuch, i ociemn., 
1876, w8ce, str. 22. kop. 10. 

— ob. Nowicki Wład. (ksiądz 1876). 

FALKOWSKI Juliusz (nr. 1815 w Dnbolrczy. 

ku na Podolu). Na chwilę Carem. Dramait 
wi)icciu aktach i ośmiu obrazach. Wzięty 
z historyi Polski i Rosy i (1605—1606) przez ... 
Poznań, nakładem księgarni Jana iCantego 
Żupańskiego, drukiem J. I. Kraszewskiego 
(Dr. W. Lebiński) w Poznaniu, 1876, w 8ce, 
str. XXI, 179 (o Dymitrze Samozwańca). 3 złr. 

— Koniec Stuartów, dramat historyczny 
w 5 aktach a 7 odsłonach. Kraków, nakładem 
autora, G. Gebethner i Sp., druk. C^asu, 18S0, 
w 8ce, str. 2 ni. i 104. 1 złr. 25 cnt. 

— Un moment de Toute-Puissance. Dramę 
en cinq iictes et neuf tableaux tiró de This- 
toire de Russie (1605—1606) par Joles F. .., 
Parisy librairie du Luxemborg 16, Rue de 
Tournon, 16, imprimerie de b. Martinet, Rue 
Mignon, 2, 1873, w 8ce, 2 litres, s. 178, Er- 
rata L 

— Obrazy z iyeia kilku ostatnich pokoleń 
w Polsce. Tom I (poświęcony córce wielkiego 
wieszcza Przedświtu, pannie hrabiance M^ryi 
Krasińskiej). Poznań, nakładem ksifgarm' J. 
K. Źupańskiego, drukiem J. I. Kraszewskie- 
go (dr. W. Lebiński), 1877, w8ce, 2 karty 
ni. i str. 344. 6 marek. 

— Wspomnienia z roku 1848 i 1849, przez 
autora „Obrazów z życia kilku ostatnich po- 
koleń w Polsce*^ (w hołdzie Józefowi Ignace- 
mu Kraszewskiemu na uczczenie pięćdziesię- 
ciu lat genialnych prac jego na wszyaikicn 

Jolach literatury poświęcone;. Poznań, nakł. 
. K. Źupańskiego, druk. J. I. Kraszewskie- 
go -(dr. W. Lebiński), 1879, w 8oe, atr. 2 ni 
i 390. 6 marek. 

FALKOWSKI Wł. K. Chów kur swojskich, 
krajowych i zagranicznych , z 5 litograf, ta- 
blicami i drzeworytem. Chów swojskich, kra- 
jowych i zagranicznych gęsi, łabędzi, kaczek, 
panterek , indyków , bażantów i pawi z natu- 
ralno-historycznym opisem z 3ma litograf, ta- 
blicami, 2 części. Lwów, Bełza, drak M. Po- 
remby, 1876—8, w 8ce podłużuój. str. 46 i 31. 
2 złr. 50 cnt 

Fallaui Cornellus ob. Hohanegder Ludwik 

(Geognostische 1867). 

Familiennamen ob. Hoppe Ferd. (Ortsna- 
men 1877). 

FANKIDEJSKI ka. Obrazy cudowne i miejsca 
w dzisiejszo) dyecezyi chełmińskiój , podług 
urzędowych akt kościelnych opisał ... Św. teo- 
logu licencyat, wikaryusz Tumski i profesor 
przy Collegium Marianum w Pelplinie. Pel- 
plin, J. N. Boman , czcionkami St. fiomamii 
1880, w 8ce; »tr, XVl i 257, PANTAZYA - PEIGEL 203 Fantasya ob. Cbmlelowskf Piotr (Geneza 1873), 
Dzfedfifzycki Woj. aB71}, Mańkowski Boi. (1880). 

Faraday ob. Chłapowski Franc. (Wapółdsia- 
bmie 1872). Emmons E. (Najnowsze 187]). 

Farenabaeh Beorgius ob. Hilcben Dawid 

(Vita 1809). 

FARfNO SaWatore. UkiTte skarby, powiećć, 
przekład Alesandry Oalher. Lwów, Księgar- 
TÓA polska , dnik. Dziennika polskiego, 1880, 
ir Bee małój, str. 310. 1 złr. 50. 

FanaaceuGi ob. Kalendarz (1879). 

famacya ob. Daflos A. (1867). 

Farmakognozya ob. Wąsowicz M. D. (O stanie). 

Farma zony i konserwa^ci, drukowane jako 
loaniiskrypt (Georgios Michałow, Die geheime 
WerkstStte der polnischen Erhebung yon 1830). 
Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1877, w 8ce, 
str. 26 i 1 ni. 

Farys ob. Krzywicki Teod. (Pustynia). 

Fauna ob. Jelski Kost. (1862) , Król iegota 
(fieitng 1878), Taczanowski W. (1877). 

FAUPEL H. Die jod- und bromhaltieen Kooh- 
8alzwa88er-QQellen in KOnigsdorf-JaJstrzeinb 
and ihre Wirkungen. Nacb eigenen Erfkhmn- 
gen mitgetheilt Breslau, Kem, 1867, w 8ce, 
str. dO. 16 srg. 

FMRE L dr. Le matórialisme deyant la 

science et la Idgiąue, róponse aux deux mó- 

moirea de M. le dr. Stański sur la spontanóitó 

de la matićre dans les manifestations physi- 

ąnes et vitales. (Extrait de la Gazette mćdi- 

cale de PAlgórie). Paris, Ub. Ulmer, imp. Col- 

lombon et Brflle, 1878, w 8ce, str. 54. 

Faaal Jan ob. Marbach (Życie 1875). 

F4WCETT. Ekonomia polityczna, (Wydaw- 
nictwo popularne Tygodnika Frzyroda i Prze- 
mysł, toouk U). Warsz.. 1874, w 16ce, str. 
88. kop. 30, w oprawie Kop. 35. 

FAY Karol. Dziennik oficera armii nadreń- 
skiój, z map% wykaznj$c% wojskowe działania 
pod M6tz'em. Podług trzeciego wydania prze- 
bił £dmund Callier. Poznań, Merzbacb, 1871, 
w 8ce, str. YIII i 282. 1 rab. 60 kop. 

FECHT W. Theoretisch-praktisches Lehrbuch 
der dentschen Sprache von ... Erster Cursus. 
Funfte Anflage. Warschau, Drack und Yerlag 
^on S. Orgelbrand , 1871 , w 8ce , 2 k. , str. 
Tm, 164. 

— Toż, 9te Auflage. Warszawa, S. Orgel- 
brantfs SOhne, 1879, w 12ce, str. 168. 22% k. 

- ob. Jakobs Chrys. F. W. (Wypisy 1862—63). 
Fockten obacz Udryeki. 

Fodeii Fortunat ob. Blumenatock L (1873). 

FEDKOWiCZ Józef. Lubazhuba, powist^Osy- 
pa Fedkowycza; peredrukowano z „Weczer- 
nyć" kosztom raskich seminarystów. Lwów, 
w drakami M. F. Poremby, 1863, w 16ce, 
str. 46. — Poezii, ezast* perwaja. Lwów, typ. in- 
styt. staurop., 1862. w 8ce, str. XVI i 148. 

— Jak kazam rohy pryprawlajut! Fraszka 
w 1 widsłonl, wilno za Szekspirowoju dramo- 
ju: „Jak pnriawych uchowkujut'"; napysaw ... 
Lwiw, z drakarni instyt. stawrop. pid zaria- 
dpm Stef. Huczkowskoho, 1872, w 8ce, str. 28. 

— Farmazony abo jak to tryjciat* sribna- 
riwskich hospodariw zapysi^o sia czortowy i 
jak to ony za sim lit, simmisiaciw i sim ne- 
dil duże zabohatiły. Krasna i prawdywa po- 
wisf dla rozumnych hospodariw, napysaw .... 
U Lwowi, z druk. towar. itn. Szewczenka, pid 
zariadom Fr. Saroickobo, 1874, wl6ce, str. 
80, 12 kr. (drukowano w 50(X) egzempl. ; tytuł 
okładkowy: Seło Farmazony itd. nakład dra- 
hyj kosztom i zachodom towarystwa n^O' 
świta«). 

FEDOROFF Basil.. Samobójstwo czyli Skutki 
wynioirfości i uwiedzenia, drama, tiómaczona 
przez Mich. B. Tomaszewskiego. Grodno, 1807, 
w 12ce. 

FEDOROWICZ Jan. Aforyzmy. Wydanie po- 
śmiertne. Kraków, Friedlein, drak L. Pasz- 
kowskiego, 1873, w 8ce, str. XLm i 211. 
1 złr. 80 c; na welin. 2 ur. 

FEDOROWICZ Władysław. Studya polityczne, 
historyczne i filozoficzne. Lwów, nakład Gu- 
brynowicza i Schmidta, drak K. Pillera, 1879, 
w 8ce, str. 301. 2 złr. 60 cent. 

— Szkolnictwo ludowe w Anglii. Lwów, 
nakład Gubrynowicza i Schmidta, drak Os- 
solińskich, 1873, w 8ce, str. Xm, 188 i re- 
jestr. 1 złr. 60 cent. 

Fedro, ob. Rasyn. 

FEI6EL Longin (Dr.). Kazuistyka rzadkich 
wypadków chorobowych ze stanowiska pato- 
logiczno-anatomicznego i klinicznego. Zeszyt I. 
(Odbitka z Przeglfdu lekarskiego, Dwutygo- 
dnika medyc. publicznćj i Pamiętnika U zjazdu 
lek. i przyrodn. polsk. we Lwowie). Kraków, 
drak Uniw. iag., 1878, w 8ce, str. 2 ni., 121 
i Xyill, z 9 rycinami w texcie. 

— Otracie gazem tlenku węgla a w szcze- 
gólności gazem świetlnym, ze stanowiska s^do- 

wo-Iekarskiego, opisał prorektor szpitala 

powszechnego i lekarz sadowy we Lwowie 
(Z dedykacyf Dri St Janikowskiemu). Lwów, 
I związkowa drak., 1878, w 8ce, str. 147 i 2 
uiel. 1 rab. 20 kop. 

— Poród nagły w wychodku czy dziecio- 
bójstwo? (Odbitka z Dwutygodnika medycyny 
publ.). Kraków, drak Uniw. jag., 1877, w Bce 
większej, str. 8. 

— Uwagi nad przypadkiem zadziergnienia 
(Strangułatio) jelit w worku przepuklinowym. 
Kraków, 1873. 

— Nie zwykły wypadek wady utworowój 

serca, opisi^ , Prorektor szpitalu powsz. 

lwów.. Kzecz przedstawiona na posiedzeniu 
naukowóm U. zjazdu lekarzy i przyrodników 
pols. we Lwowie dnia 23 Lipca 1875 r. Lwów, 204 ł^ PĘnOJlJCH — EEli^OH, I. związkowa drukar. Hotel Żorźa, 1876, w 8ce, 
Btr. XVIII. (OsobDd odbicie ie Pamiętnika H. 
zjazdii lekarzy i przyroda, poI.)« 

FEINTUCHStan. Cennik (Preis-Conrant) towa- 
rów kolonialnych, herbaty i win w handlu 

vr Krakowie w rynkn ifłównyni Nęr 46 ^Sżara 
kamienica". Firma ta istnieje w tćm sarnim 
miejsca od roku 1853 i ntrzymnje również 
kantor interesów bankowych. Kraków, nakła- 
dem Stan. Feintucha, w drukami Pobudkie- 
wioza (w dzierżawie A. Koziańsklego), w 8oe, 
str. 12. 

Feith L., obacz: Bęslęr P. (Katechizm). • .». FEITZIN6ER. Kalendarz kieszonkowy na rok 
I876v'« feMografi^ Cfesżyii, £. Feitźłnger:' 
20 eeni; oprtiwny w skórka '40 .cent. 

Feitzinger EdwaM, ob. Ewangfolfk (PiBa}o). 

Felczer, ob. JerzykowskI Stan. (Przewodnik 

18771 '• ' ' » -•■ ł f, ■> '^r .. •' » ,1 ł 

FELOM AN!l(:KaroL Nowa orycnl^alna metoda 
nauki pisania do użytku szkolnego i do^io- 
wego, na podstawie taktowo-gruppwegp SYcte: 

mu stopniowo pn^eptó^adzona przez kali^ 

grafit, wydanie pierwsze (w przekładzie Fran- 
ciszka Poppera). Kraków, nakł. autolra, druk 
Fr. Fobudkiewicza (A. Koziańskiego), 1879, 
w 4ce podłużnej,, atr. 1 ni. i 45, kart 8 12 
mól.« I złr. 25 eęnt^ 

— Toż, w jeżyku niemieckim. Tamże, 1879> 
w 4ce, str. 45 i i ni., 16 tablic. 

FELDMANOWSKI Hieronim. Katalog dnpU- 
kató^ z^febfiotótl ToWtóystwa Przyjaciół 
Nauk ii Bibliotekarza Towarzystwa H. Feld- 
manowskiego w Poznaniu, B&zaf S5. -^ Kata- 
log Yon Duplikaten aus der Bibliotbiek 'des 
Yet eins der Freuńde der Wissenschaften beim 
Bibltothekar des Yereins H. Feldmanowski. 
Posen, im Bazar 85 Nt 1. Poznań, dmkiem 
J. I. Kraszewskiego (Dr. W« Łębiński), 1872, 
w 8oe, str. 32. 

>- Wykopalisko pawłowickie, z 8 tablicami 
litografowanemi (2gi tytuł niemiecki). Poznań, 
J. K. Żupański, druk J. I. Kraszewskiego 
(Dr. W. Łebłński), 1877, fol., str. 9 i karty 
A— 'F, oprócz tablic litografowanych.. 8 marek.' 

FEL1CKENFELD Loevy S. Elegia ną. zgon 
wiekopotntićj ]^Hmicci A1exati4rą I. Warszawa, 
1826, w 4ce. 

FELICYAN. Przekłady obcych poetóif^^ War- 
szawa, autor, 1878, w 16ce, str. ,155. 

— Obacz Faleński. 

FELIŃSKA Ewa. Ecyelations of Sibena. Bv 
a hanished lady. Edited by colonel <Lacn 
Szyrma. 2meed.. T.l— 2. London, 1853, w 8ce. 

— Toż, 3me ed. T. 1—2. London, 1854;, 
w 12ce. 

— Sibirien, skildret af en forviist polsk 
Damę. Oyersat efter det tredie engelske Oplag 
af Ferd. C. Sórensen. T. 1—2. Kjóbenhayn, 
1855, w 8ce. tragedii' w ^ arack^wiec^em. ^ffiSSoteka 
Mrówki, Tom 77). Lwów, ijaąłacl Knęgarni 
poUki^j^ I zwi4zkowia druk., 1879, v IScę, 
str. 94. 20 cent. 

~ Ob. KanteckI KI. (Dwaj 1879); Pi»$k| 
Alojzy. (Kazanie 1820). 

FELIŃSKI Stanisław, (ka.). Kasu^iit na nie- 
które 'nie<kiele I nroczystóńd^ z dodaniem 
iyeta Chrystusa Pana. przez ...... kapelana 

wojsk cesarsko-rosjnsklch)' kanonika honoro- 
wego. Warszawa, fil Ttenkler, czcionkami M. 
Ziemkiewicza i Wv Noakowakiegę, 1878, w 16e, 
str. UI^ 1 ni, i 153. 60 kop., 

— Majowa nowenna,^ c^li Dzięwiędod Mp wp 
nabożeństwo, dfo najśw. Panny MąryL Ylmp^ 
w druk Dworca, Mińsk, 1^1, wl2oe, sfr 66. 

— Krótkie opisanie pooz%^9 obraza Msatki. 
boskiój częstochowskiej ' na Jasii^«-Goiiie» z 
dodameic modlitw. Wydanie drugie. Wacasar 
wa, autor, 187^, w iGce, str. 22. \sO kop.. 

— Toż,, wydanie trzecie. Warszairia. aDlor, 
1879, w 16ce, str. 27. 15 kop. 

^ (pisanie ikony Czenstochpwskoi Bożiei 
Materi, pokrowitiemky^ wsieoh GhnsOjan na 
Jasnej Gorie. Pierewiedieno s polskaho Kape- 
lianom 5-ol i 6-oi kawaler^skien diwizj! poeze- 

tnym Icanonikom Tretie izdanie. Warszawa, 

w .tipografii M. Zienkiewicza i W. Noakow- 
skal^o, Krakowskąje Predmiestie Nro 415 (15) 
1879,,.w.l6ce, str. 15. 

— Powiedli: 1) Czyn.azlaehetny, 2) ZSoty 
medalik} 3) Chciwość ukarana , 4) Zemsta. 
Wydanie tniecie. Wars;Eawa> D. Lange, 1878, 
w i6ce, str. 120. 20 kop. 

FeliAskł Zyg., ob. MUcamwfkl Kar.. (Gloa 
1863), Polkowski Ignacy (Wsponinienie 1866). 

FELITpWtCZ Zygpuiit. Żandarm, obraaek 
z 1863 r., napisał ..... Paiyi, nakjiad autora, 
w drukami polskiój, 1864, w.8ce, str. 38 

F£lIX. ĆYĆąue d*Orlćans, Rćponse ilalet- 
tre d^-'Mr. !fi. Quinet. (En fayeur de la Polp- 
gne). Paris, 1863, w 8oe. 

FelłK Św., ob. KoDSfytMGyą (1877), Leazc?y9i- 

ski P. (1880). 

FEI,$ZTYŃSKIJak6h.,ZorzapółnQena(wi0r82). 

Lwów. 1848, w 8ce, k. 1. 

— ob..F Jakob, (Barwy 1850).. 

FENELON. B^ki, tłumaczone przez 8. hr. 
Rzewuskiego. Warszawa, nakł. tłumacza, 1875, 
w 8ce, str^ 166. 1 złr. 25 iu. 

FENELON Franc. deSolionac. Podróże i przy- 
padki Telemaka, syna Ulisesowego, z dzieł 
Fenelona, na nowo przełożone przez J. Sta- 
wiarskiego, w Wrocławiu u Wiln. Bog; Kgr- 
na 1810* 2 tomy, 8, XLIV, 338 i 373 str. o- 
zdobione ośmif (sic) koperszlychami i portre- 
tem autora. Ka przodzie 1 Tomu s§ dwie^e- 
dykacye, jedna do cesarza Aleksandra, pisa- 
na w r. 1805 i w pierwszój edycyi nmiesz- 
czpna, druga do kń^ccia Ad. Czartoryskie- FBHICBA ~ FIAŁKOWSKI », Ż- P. który. pq wyj*<rfB-pi«n™ii*j 
I przeałał. tłnnuicłowi Bwojei nmd Uomir 
. _ _ „_fH uwagi i DOt?; Pray obu tomach zną}- 
dnff el§ pnTpisy krytfezne i hietorjrcuM, 
Dftdto na pnodzie wierBi tłómacza: O piękso- 
jel i dobroci monhtćj dileła Pen^iu. 
rentckikaHunob.ZIamlteUT. (TeoiyklSTS). 
reRDYNMK) I. Dstanowa bankowych not 
na jed« i u dw« xh)te reńskie. Wiedeń 3 
Cienrca 1848, fol> 

— Do wiernych mieiduuicdw m^ reiydon- 
17Ł InBbmk 3 Czerwca 1B48, wue, (obok 
jw nionieokc). 

-- Manifest t dnia U Listopada 1846 po 
ujęcie 10. Krakowa ijego okręgiem, fol. str.8. 

— Manifest o^aszajfcr zrzeczenie sie tro- 
nu n« -necł Franciatkti JdzeftL Ohnimueo 9 
GmdnU 184a fol. 2 k. ni. 

T- (W0I09M drakn. gwsrdn i sejm). Wie- 
deń 15 Harca 1S4B. fol. (obok po niemisckn). 

— (O pańszesyinie). Wiedeń 17 Kwietnik 
1848, fol. (obok po ntemieckn\ 

— Heibr i 'T^"^ ■'^(^ ''^- ^'^- *9^^ 
Ho&ci Ferartianda PierwszeKo. cesarza an- 
Btryaekiego: Wappen nnd Titehi Hr. k. k. a- 
poat. HsjełOt Ferdinand des Ersten Kaisers 
Too Oertendch. Lwów, 1886, in fol., str. S8. 

— Obam Kmt Ałltan> (Mowa 1846), L»n- 
bt»skf SM. (1875), Smsłht 8. (1878), Wim- 
terłicfc K.' (Anetryi 1645). 

Farę Oktn*. oh. BWMekt (l&TS). Polaka, pooBiot J. C. Fetgiis<wk, poe- 

" " ■ ' " ■■ ' ' ndyn, 18&2. (myl- 

Feiwaoa Bobert Uid AJ. Rypińskiego itd. Londyn, 18&2, (myl- 
') w Bibliograf stoi pod FeiyfMit Boberl CottUr). 

FER6US80N CułUr R. IMbata de U ohtm- 
bre des conucunes dans la seaoce du 9 joil- 
let IB33, BOT la natton fiiite par .... membre 
dn pATlement poar le Comtd de Kirkenbrigh- 
tshim -(ćcoMe) de Toter one adresse an roi la Połogne. (Eitraitsda Hirror ofParliameDl). 
PariB, imprim. de H. Fonmfer, 1833, w 8ce, 
«r. 78. 

FERNAKO ]acqiea. Cbant V. U TaraoTi- 
me 1863. Ant anneal Mnsiąae de*. Paris, 
typ. de Val1^e, w 8ce, od str. XIII— XXXIL 

— Eoclayage - seryage , ómancipation gn- 
bdle.^ ŻmancipalLon des serfslll (Bussie). 
9( hi. (nierss). Paris, 1861, w Sce. 

— Oetmea. Pstrie et liberio.... Prenrea hi- 
lUmane*. PrAcód^ de la Polegnel 1. Parls, 
1863, w8ce. 

Fermoei Luiu CriM«ł«m» obacz Knlcinkl 
Wł. (1874). 

Fut (Da*) der fraien Preisa zn Weinbelm 
an der .Beiśatnoae gefefert von H&nnera ans Bsden, aua den beiden Eesaea, Bueni, Fiuik- 
fbrt nnd voii eioigen Polea ondGriechen am 
1. April 1832. BeBchriebeT> "™ "'"'"" *"""- 
selgen. Heidelberg, gedn 
chard, 1632, w 8oe, str. 81 

FftłB offbrte par 1'allia] 
Tersetle le 35 Septembre : 
M Allemand Lndwig Wit 
llanoe polonalBe de tonta 
li^enses k H. Lndwig W 
diant ponr la Fologne. P 
teste et Co. Bue dee deiu 
23, 1864, w 4oa, k. 2. 

FEU1LLET Oktaw. JnUi 
thiiDaoiył E francnikiego 
kład Merzhacha L. , 1872 
12 sgr. 

— PanldePahne (Łap 
Uad Karoliny Bianiawtakid 
jewski, 1876, w 16ce, str. 

— Ob. Ciyłelnli denew 
FEWALPawet. Czarne si 

łołona z franeiukiego pn 
perta, tom 1 i 2. Warazaw 
w 16oe, atr. 471 i 491 n 

— Łowy krAIewaUe. y 
tinmaciył Józef Bllslńak 
Chodecki. 

— Ob. Bibltottka (1873; 
FEYDEAU. Brriiiiia Cb 

praez W. G<6rakfego). L* 
nowicza i Schmidta, 1871 
(Odb. 600 egz.). 1 ib. 

FEY&EM E. i RBOUT I 
kład K. 8ł Wastai wsi 
Edmnnda Abont, przrtot' 
ChŁ... Warasawa, nakład 
domowego , w dmkami 
Krak. Pned. Nr. 415, 18' 
tyt., etr. 98 i 42. 

FEYERABEND Karał (I 
PanDT Haryi w (Mański 
Wanaemngen durch Preu 
land, Litbanen, Yolhyniei 
nnd Schleslen in den Ja 
in Briefen an einen Pren 
Dien (DaDztg) 1798—180 
numien (Odańsk), I79S 1 

T. n, 1800, w 806, in 

1801. w 8ce, XV i 936 ał 

w 8ce, VUI i 488 atr,; 06 

FIAŁKOWSKI Ani. Biski 

Carski z powodu inetal 
ienieekie. Wilno, 186 

— Akt poDtyfikaloóJ i 
: f Ilkowskiego na biakni 

odby^ 8 Września 186 
w 8ce. 

— ob. Pint rx (Liaty 1 
FIAŁKOWSKI Mikoła]. I 

Khen Ort der Theilnng m FIAŁKOWSKI - PIL0CH0W8KI traDaTersalen. Ais Beitrag zur Geometrie. 
Wien, Sallmeyer et C, 1869, w 8ce, str. 25. 
4 0gr. 

— Elemente des Situations-Zeichnens, nebst 
Anleitung zur Koloriren , yerfasst im Auftra- 
ge des H. k. k. Ackerbaa-Ministeriums. Wien, 
Pichlers Wittwe et Sohn , 1880, w 8ce, str. 6 
i 9 tablic. 60 cnt. 

— Die zeichnende Geometrie oder Anlei- 
tung zum Zirkel-Zeichnen fiir Aekerbau-Schu- 
len, yerfasst im Aoftrage des H. k. k. Acker- 
ban-Mlnisteriums. Wien» Pichlers Wittwe et 
Sohn, 1880, w 8ce, str. 33 i 20 tablic w tekś- 
cie. 60 cnt. 

Fibicki Zd. ob. Yeseli (1878). 

FICHERT Luigi. La Stella di Yarsayia. Nuo- 
yi canti. Trieste, 1863, w 8ce. 

Fieberlehra ob. Grochowski L J. (1879). 

Fietions et Bćalitós Polonaises , (podobno 
pióra Tołstoja). S. Petersburg, 1864, w 8ce, 
str. 12J. 

Fidorer Edw. ob. Sprawozdanie (1877). 

FIEDLER Józef. AUianz zwischen Kaiser 
Maximilian und Yasilii Iwanowicz GrossiUrst 
von RuBsIand. (Sitzberichte der k. k. Akad. 
der Wissensch. Wien, 1863, Juliheft). 

— Beitrtige zur Geschichte der Union der 
Ruthenen und der Immunitet des Clerus der- 
selben yon .... Wien. Hof- u. Staatsdruckerei, 
inCommis. bei Karl Gerold'8 Sohn, 1862, w 
8ce| Btr. 46. 

— Ein Yersuch der Yereinignng der rus- 
sischen mit der rOmischen Kirche im XVI. 
Jahrhundert (Sitzungsberichte der k.k. Akad. 
der Wissensch. in Wien. Band XI, w 8ce). 

FIEDLER K. A. Towar*śnj spewnik na serb- 
ski lud zebrany przez Bndziszyn, nakł. 

Maciej Serbskiej, 1878, w 16ce, str. 192. 

FIEDLER It* Kazania na wszystkie ówicta 
roku kościelnego. Wrocław, 1844. 15 sgr. 

— Yademecum pastorale, cz^li ksi§ieczka 
dori^czna dla pastorów ewan^ielickich , obej- 
mująca mowy przygodne, formuły i modlitwy 
potrzebne przy różnych sprawach kościelnych, 
ułożył .... powtórne i pomnożone wydanie. 
Syców (Wartenberg) , nakładem i drukiem 
Fryderyka Heintze, 1866, w 12ce, str. 183 i 
k. 1. Dodatek (Wyj§tki z Agendy pruskiej) 
str. 46. 

FIEDOROWICZOWA A. Kolenda dla Marylki, 
zbiór wierszyków. Warszawa, druk. J. Ungra, 
1880, w 8ce m^ój, str. 104, 1 ni. i 1 rycina. 
60 kop. 

FIERICH prof. Postępowanie sądowo -cywil- 
ne austryackie (autografowane), w Krakowie, 
1876, w 4ce, str. 128. 

FI6vre ob. Barankiewicz L (1809), Bobowicz 
A. L. (Ib78) , Deputowski Leon (du traitement 
1872). FIE6IETTI M. Obseryations sur une senten- 
ce a rendue le 7 Septembre 1809 sur une ac- 
tion possesoire intente, par .... au sujet de la 
terre de Kenszyce, fol., str. 17. 

FIGUIER Ludwik. Historia roślin. D&eło o- 
zdobione 415 wizerunkami z natury wykona- 
nemi. Z francuzkiego przełożył, objaśnił i 
licznemi dodatkami powiększył Autor Flory 
polskiej (JakóbWaga). Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk J. Ungra, 187lr-72, w8ce. T. I 
str. XXm, 322 i XIV; T. H str. 742 i LX; 
T. m str. 258, LXXm i 20. 6 rub. 

— Najważniejsze odkrycia i wynalazki w 
dziedzinie nauk, sztuk i przemysłu. Warsza- 
wa. J. Noskowski, 1876, w 8ce, str. 297 i 
y kartonowane, rub. sr. 2. 

— Nazajutrz po śmierci czyli życie przy- 
szłe według wskazań nauki. przcKład Ant 
Nalepińskiego. Warszawa, redak. Przeglądu 
tygodn., 1873, w 16ce, str. 137 i 148. 80 kop. 

— Ziemia i morza, czyli opis fizyki kuli 
ziemskićj, przełożył W. Niewiadomski. 5 to- 
mów w jednym. Warszawa, red. Przegl. tyg., 
1873, wl6ce, str. 165, 188, 192, 134 i lOB. 
75 kop. 

— ob. Biblioteka (1873). 

FILANOWICZ (Zastępca nauczydela 3^^ 
rossyjskiego w szkole wojewodzĆej Kaliskiej). 
Krótki rys historyczny literatury ross^ń^^j 
do dni naszych, (rozprawa umieszczona w Pro- 
gramie szk<Ky wojewódzkiej Kaliskiej 1827 r.), 
w 4ce, str. 27. 

Filantropia ob. Horbiirt Mammert (Prawdzi* 

wa 1842). 

Filar przy drodze itd. (1814), po ded;^kaeyi 
podpisany jest X. Baltazar Nowca , więc on 
podobno autorem; jestto 2ga edycya. 

Filareci ob. Domejko Ig. (1872). 

Filarów pięć ob. KIełbaszewIcz A. 

Fllasiewicz Hll. ob. Gwiazdka (1875). 

Filewicz Jan ob. Guttmanii Paweł ^Nauka 1877). 

Filipowicz Atanazy ob. Lewicki] Orast (1878). 

FILIPOWICZ J. Elementarz polski bez zgło- 
skowania, czyli przewodnik do nauki czyta- 
nia, z dołączeniem krótkiego katechizmu i 
sposobu służenia do mszy. Wilno, 1862, w 
12ce, str. 106. 10 kop. na pap., białym 15 kop. 

FILIPOWICZ Kazimierz. StreitsStze, welche 
zum Behufe der Erlangung der Doctorwtirde 
in der med.-chir. und GeburtshUlfe unter dem 
Yorsitze des Herrn Dr. Adolf Fick und unter 
dem Decanate des Herm Dr. Friedr. Wilchelm 

Scanzoni von Lichtenłels Herr aus War- 

schau, Samstag den 26. Juni 1870 Yorm. 10 
Uhr in der acad. Aula OfTentUch vertheidigen 
wird. Wttrzburg, Druck C. J. Becker, 1870, 
w 8ce, str. 5. 

— Ob. Emmert Kar. (Wykład 1874). 

FILOCHOWSKI Roch (X., z Dyecezyi płoc- 
kiej). Eiótki Katechizm w celu przygotowa- -rr: ^•*%.: .-. ^ • « ■ » I FTI-iOCHOWSKI — FISCHER 30T nia dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii 

świetćj, ułożony i praktykowany przez X 

Warszawa, w druk. Czerwińskiego f Spółki, 
1873, w 16ce, str. 32. 

— Toż, przez X Wydanie drugie. War- 
szawa, druk Czerwińskiego i Spółki, 1874, 
w 16ce, str. 32. 3 kop. 

— Toż, wydanie 3cie. Warszawa, C. Lewicki 
i Sp., 1878, w 16ce, str. 32. 6 kop. 

— Ciekawe opowiadania pielgrzyma o miej- 
taeh cudami wsławionych. Warszawa, nakł. 
Pnągladu katolickiego, druk F. Czerwińskiego 
i & Niemiery 1880, w 16ce, str. 136. 12 kop. 
= 24 groszy. 

— Rozmowy o Panu Jezusie. Warszawa, 
<inik F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1878, 
w l6ce, str. 90. 7V, kop. 

FILIPOWICZ i.. Przygody Jasia, syna rybaka. 
Powiastka ludowa. Wydanie drugie. Wilno, 
nakładem J. Krasnosielskiego , drukiem A. 
Syrkina, 1863, w 8ce, str. 60. 

Wydanie pierwsze, obacz pod: F. J. 

Fillette = Loraui. Lodoiska, ob. Modę (Opern 
= Text =: Bibiłothek). 

Filomatyczne Towarzystwo, ob. A. B. (filo- 
techniczne 1812); L. R. F. (Apercu 1804, Schat- 
tenriss 1801); Statut 

Filomena (Św.). (Zarazem : Litania i Pieśń). 
Lwów, druk Piotra Pillera i syna, 1866, w 8ce, 
k. 2. 

FifOR, ob. Ćcole nationale (1860). 

Fłlotea d' Andres. Wiązanka poetycznych 
^ordw na korzyść pewnój osoby ubogiój, 
Ofłosił Wład. Tekieliński. Wilno, druk Syr- 
m, 1872. 60 kop.. 

— Ob. Franciszek Salezy iw. (1872). 

Filozofia praktyczna wiejskiego gospodar- 
stwa, 1845. Obacz: Mańkowski F. 

~ Obacz: Bericht (1867); Bibtioteka (1872 
-3); C. D. M. (1879), Deijsenberg W. (Prawa, 
Dzieje 1875); Deacours deTournoy Józ (Zada- 
m 1873) ; Oobkiewicz Julian (Troistość 1878; ; 
6oldb ig H. (pesymizmu 1873) ; Krtpińskl Franc. 
(Przyszłość 1864); Laforet (starożytna 1874); 
lowitieux Henryk (natury 1874); Libelt Karol 
(1874—76); Manni Jan (Prawdy 1876) ; Molicki 
A. Z (Wykład 1875); Morawski Mar. (1877); 
Ocborowłcz Jul. (Wstęp 1872); PawiicM Stef. 
(Kilka 1878); Straszewski M. (o zadaniach 
1877); Walter F. (Prawa 1879). 

— duchów, ob. Kardeo A. (1880). 

Finansowy świat, ob. Jeleński Jan (Nasz 1874). 

Finanzgesetikunde des ósterreichischen £ai- 
sentaates. Ob. Konopasek A. et Mor you Dr. 

(1880). 

Finie Poloniael Bmzelles, Leipzig, Gand, 
1861, w 8ce. 

FINKEL Ludwik. Poselstwa Jana Dantyszka, 
napirn^ ..... ak. wydz. liloz. Uniw. lwowskiego. 
(Odbitka z „Albmna ncz^cój si^ uiłodzieźy polskiśj, poświęconego J. I. Kraszewskiemu**). 
Lwów, druk Gazety narodowej, 1879, w 8ce, 
str. 58. 

FINKELHAUS I. J.. Bohater wieku (lord Bea- 
consfield), szkic z życia spółeczno-poiitycznejgo 
Anglii. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk 
Przeglądu tygodniowego, 1879, w 16ce, str. 
140. 50 kop. 

— Ob. La Rochefoueauld (1880). 

Fioł Sweipolt, ob. Golowatiklj J. F. (1876). 

FIRGANEK Wawrzyniec. Nieco o słownictwie 
i treści leśniowiedztwa skreślił c. k. nad- 
leśniczy. Kraków, autor, D. E. Friediein, druk 
Uniwers., 1872, w 8ce, str. 24 i k. 1. 50 cent. 

Firmen (Die gerichtlich protokollirten) des 
Krakauer Handelskammerbezirks vom Juli 1863 
bis Miirz 1867, alfabetisch geordnet und mit 
e. Anh. Uber YermÓgens-Konkurse und Aus- 
gleichs-Yerfahren yersehen. Krakau, (Breslau, 
Priebatsch), 1867, w 4ce, str. 65. (Odbitka 
z „ JahrbUcher d. Handels- und Gewerbe-Kam- 
mer"). 20 sgr. 

Fisoher, ob. Forster (Neuer 1878). 

Fischer A.» ob. Delectus (1878). 

Fischer 6. W. Th., ob. Łukaszewicz j. (Yon 
den Kirchen). 

FISCHER Engelbert (ks., kanonik w Eloster- 
neuburg). Sakrament bierzmowania. Książecz- 
ka do nauczania w szkole i w domu. Za pozwo- 
leniem autora na język polski przełożył ks. 
Jakób Jordan Bozwadowski. W Krakowie, 
Wł. Miłkowski, 1876, w 8ce, str. 90. 15 kr. 

— Szkoła, dom i kościół. Za zezwoleniem 
autora w wolnym przekładzie wydał ks. Jakób 
Jordan Rozwadowski. W Krakowie, w kosu- 
sie u Wł. Miłkowskiego, 1876, w 8ce, str. 96. 
40 kr. 

— Poświęcone Sercu Jezusa i Maryi I Zwier- 
ciadło duszy, czyli Rachunek sumienia dla 

dzieci szkolnych, przez , kanonika w Klo- 

stemeuburgu, proboszcza w Neustift am Walde. 
Za aprobata naj prze wielebniej szych arcybisku- 
pich i biskupich Ordynaryatów w Wiódniu, 
balcburgu, Lincu, Briksen, St. POlten, Budzi- 
szynie i Tarnowie. Z upoważnienia autora 
przełożył ks. Jakób Jordan Rozwadowski, pro- 
boszcz w Zakliczynie nad Dunajcem. W Kra- 
kowie, skład główny w wydawnictwie dzieł 
katolickich Dra Władysława Miłkowskiego; 
w Tarnowie, w drukami J. Stymy, 1876, 
w 16ce, str. 22. 

— Toż, wydanie drucie. Kraków, nakład 
wydawnictwa dzieł katolickich Dra Władysł. 
Miłkowskiego, druk W. Korneckiego, 1876, 
w 16ce, str. 30. 

— Toż, wydanie czwarte. Kraków, Wł. Mił- 
kowski, 1880, w I6ce, str. 80. 5 kop. 

FISCHER Karol II. Należt^ do wydania dziełka 
p. t. D' Alembert k Tradevie U sur le deman- 
bremeut de to Polog^e. Amsterdam ęt Foto* M Fischer - fligieb ri6 chez Hammer, 1806, w 8ce, str. XCV 
185. (Po francnzka i po niemiecku). 

FISCHER Karol ks. Histoiya cndownćj sta- 
tny N. F. Maryi znąjduji^cej aię w kościele 
parafialnym w Tarnowcu, z dodaniem iiabo- 

zeńatwa, napisał pleban w Tarnowcu. Ja^ 

ało, nau. autora, druk L. D. Stoegera, 1877, 
w 16ce, Btr. 88. 25 CDt. 

Fischer KornBl, ob. Jahre«-Berloht (1877). 

FiMker Theodor, ob. ŁukMzewiei ios. (Von 
den 1877). 

FITZIN6ER Dr. L. J. Wócieklizna u psów. 
Lwów, Wł. B^za, 1876, w 8ce, str. 31. 30 k. 

Fizyk (Mały). Opis najprzeróżniejszych do- 
świadczeń fizycznych oraz sztuk i zabawek 
bardzo łatwych, objaóniony 125 drzeworytami 
w tekście. Warszawa, nakład Przeg. lygod., 
1871, str. 216. 1 rub. 

Fizyka w p)rtaniach i odpowiedziach czyli 
Popularne wyjaśnienie najważniejszych zja- 
wisk fizycznych. Dziełko przeznaczone do 
użytku matek, nauczycieli i nauczycielek do- 
mowych, ze 114 drzeworytami w tekście. War- 
stwa, Bedakcya Przyrody, Gebetiiiner i Wołff, 
1873, str. 202. 1 rub. 

— ob. Boguoki J. Jerzy (Najnowsze 1879), 
Crueger J. (1871) , Kauer Ant. (Na«k» 1874), 
Kramsztyk Stan. (i876), Kunzek Aug. (1875), 
Kuryłowicz Si (nauka 1878), Kwłatkowskf Wł. 
(Może 1879), Piiffke Em. (1873), P. L (1873). 

FizyoJogła ob. Bucbnor (Obrazy 1874) , For- 
ster i#. (Początki 1876). 

Fizyognomika ob. Lavater (Zasady 187^). 

Fizyogralia ob. Sprawozdattie (1878)« FLAMMARION KamH. Bór w- przyrodzie. 
Przekład z francuzlrfego. warszawa, M. Or- 
gelbrand, 1875, w 8ce) str. iV. 46!^. (Tłuma- 
czyli St. Ad. i Kajetan Kr.). 1 rs. 65 kop. 

* Opowiadania o nieskończonością Prze- 
kład i wydanie Hieronima Kuczalakiego. Lu- 
men. Histonra komety. W nieskończoności. 
Warszawa, M.Giack8ber^ 1874, w8ce, 1 rub. 
60 kop. 

— Vie de Copemio et histoire^ de la d6- 
oouy^rte du systeme du monde. Paria, 1872, 
w 8ce. 

— Vida de Copemico e historia del des- 
cubrimiento del sistema del mundo, obra escrita 

en franćee por y traducida al oastellano 

ppr. D. Mariano Urrabieta. Paris, imp. Motte- 
roz, lib. Bouret, 1878, w 18ce, str. 229, z ryc. 

— Wielość światów zamieszkiwanych. Stu- 
dyum. w którćm wykładają się warunki za- 
mJeszkalności ziem niebieskich, roztrząsane 
ze stanowiska astronomii, fizyologii i filozofii 
naturalno]. Z 2 wyd. firanc. przełożył na pol- 
skie J. waga. Wydanie dragie. 2 Tomy. War- 
szawa, nakład Gebethnera i Wolffa, druk J. 
Ungra, 1873, w 8ce, T. I str. 308 i IV; T. II 
8tr. 285 i Rejestr, z 5 tablic, fig. a«(tronom.. 

I mb* 50 kop* — życie Mikołaja Itopemfka t powodu ju- 
bileuszu 400-letniój rocznicy urodzin 1478 
—1878. przełożył i przypisami dopełnił F. Su- 
limierski. Warszawa, księg. Ungra i Banar- 
skiego, 1878, w 8ce, str. viii, 176 i rejestr, 
z 4 litogr. 75 kop. 

FLAUBERT Gustaw. Córka Hamilkara ..... 
Przekład na Język polski przez Nataii§ Dyga- 
siński. Kraków, nakładem księgami Adolfa 
Dygasińskiego i Spółki, w druiuumi Wł. L. 
Anczyca i Spół.; Warszawa, księgarnia Gebeth- 
nera i WolfEa, 1876, w 8ce, i kartka tytuł., 
str. 319. 2 złr. 50 eent. 

— Pani Boyary. Przekład z ostatniego wyda- 
nia L. Kacz. Warszawa, nakład i- druk I^e- 
gladu tygodniowego, 1878, w 16oe, str. 448. 

Flawia ob. Hurel A. (1877). 

FLEURiOT Zeneida. Orzdt i Gołąbka, po- 
wieść przez ... Dzieło uwieńczone przez Au- 
demię francnzka. Przekład H. K. Warszawa- 
w drukami Emila Skiwskiego, ulica Elelctoma 
Nr. 75« (28 nowy). 1875, w 8ce, 2 kartki tyt., 
str. 833 i k. 1 spisu. kop. 75. 

FLEURY Robert Twiy. Hommace de Pendi- 
gration polonaise. Paris, 1866, fM. 50 feti. 

-^ ob. Ostrowski Kryot. (1866). 

FLłOIER CornefłBO z Poznania dr. Zur prae- 
historischen Ethnologie Italiens. (Aus ^em 
Jahresberichte der Offentl. Oberreaiscbnle in 
der Josepfastadt in Wien, 8cfauljahr 1876/77). 
Widu, A. HOldner, Drock yon L. C. Zamanki, 
1877, w dce, str. 55 i 1 ni. 

— Beitriigie zof yorl^torisoheii V5lkei^u]i- 
de Europaa. Czeniowitz, Szegierski, tSTSj w 
Seoy str. 28,. 1 m. 

— Zur praehistorischenBtimologie derBsS- 
kanhalbins^ yon .... MitgUed der antvot>olo- 
glschen Gesellschaft in Wien. (Separat-Ab- 
druck aus den Mittheilungea der antropoloni* 
schen Gesellschaft in Wien, Band VI). Wien, 
A. Hólder, Drack yon P. Jasper, 1877, w 8ee, 
str. 4 ni, 65 i 1 nL 

— - Zur Ethnographie Noricums. (Separat- 
Abdruck aus Nr. 10, Band VII, dep MitOiei- 
luogen der antropologischen G^eseUschaft ia 
Wien). Wien, Selbstyerlag des VerfiMUier% 
Drack yon A. Holzhausen, 1877, w8ce, str. 16. 

— Ethttologloehe Sntdeeknngen imRhodo- 
pe Gebirae. (Separat-Abdruek aaa Nr. 7—^ 
Band IX der Ikuttheilnngen der antit>pologŁ 
Gesellschaft in vvien). Wien, Selbatyeriag^ 
Stem, 1879, w 8ce, str. 34. 1 marka; 

— Neuere ethnologische Entdeckunsen auf 
der Balkanhalbiiisel. (Aus „Mittheilungea der 
antropologischen Gesellschaft in Wien**). Wien, 
C. Helfs Antiąu. u. SOrt., 1880, w 8ce, str. 
28. 80 fenig 

— Zur prShistorischen Ethnologie der py- 
renaischen Halbinsel. (Separat- Abdmck ans 
Nro 7—9, Band Vin der „Mittheilungea der 
antropolog. Gesellschaft in Wien"). Wien, 
Druck yon A. HólżKaasen. 1878, w 8c6; sti-. 11. 

•^ ob. Bbuntomtr Alfred (Etnolog. 1678). PLOBA - POHTBHAT flora ob. Bnuitz C. (1365) , Uhminn E. 
(Cutlud 1869) , Link t{>oloTiiiise 1822) , Rogs- 
■ieiA. fWołyAaka), Sw-aMiduit (1877, i878), 
TUmraki T. (1878). 

Fltrmz JÓ2Bf, ob. Jtshierekt Kaaftaity (Cen- 
lik 1874}. 

nirencya, ob. Dumu Al. (Bok 1879). 

Fbrełta, obacs: Bpoilly, WidulińSka. 

FLOSKłEWrCZ iNlluii. Liat otw&rtj do sia- 
Nfiićj redakoyi Czasn. Kraków, czcionkuni 

E^ 1872, w 4ce, k. 1. 

•- Traktat o maJieńatwie domnleiiuui^m. 
AikAw, w adminiatracyi Erajn, 1871, w 8ce, 
*. 15. 25 cent.. 

FlirfeiiHiouwi Marcjanna i Habomkicb, ob. 
Bt|lw>hl I. (W diien 1812). 

FLORYAN Jan Piotr Dzieło przez X. Kr. 

Soraetue weki ego wytlómaczone po poUku. T, 
Ł. Kitowa, n J. P. Steff.inhagena, If 02, w 8ce ; 
T. I 8tr. LXII i I2:i; T. U Btr. 210. 8 złp.. 

~ fistella. Srakóit, 1806, w 12c«, atr. 237. 

— WMieha Tell 18M, wyd. ataraniem Cypr. 
GodetwkieKO. 

Fłłrjttfcznfl atoaunkt, ob. Krupa ). (1879). 

Flitaa Frrdarjfk, obacz: Friedrich W. (Harta 
1879, Kató J872). 

FLr-9KETS, Tacker>s poliłicsl. ContaininK 
Płlmerston aod Poland. War for Rnasia-not 
1^031 Ruseia. Lonia Napoleon-Rnsaia-CircaB- 
UŁ..... The inraaiun of the Crłmeii..... To wbich 
U appeclded reporta of the anb-comimttee of 
fteŃewcaatte-oo-TyneasBociation forwatcbing 
4awar. T. 1, Ser 1-11. T. 2, Ner 1-8. 
Woo, 1855, w 8ce. 

fOCK Otto. EIlgenach-poDunerache Ctoscłuob- 
tea w aieben Jabrhnnderteii. Bd. 3—5. Lełp- — Der Sociniuniamna nach aeiner Htellun^ 
in der GeaamiatentwicklunK dea obriatl. Oei- 
atta, Dsch aeiiieiD faiator. Yerlasf o. uaob aa- 
Ma Lehi4)egriff. 2 T.. Kieł, 1817, w 8oe. 

F0£ Daaiel. Bobinzon Krnsoe (Nowy) czyli 
Skutki itepodoaieńatwa znpriole nowo i tre- 
^*ie dU otytkR pobki^ ńłodzieiy ułoiony 
i do orygiiuda zaatósowauy. Wydacie drugie. 
Wadewioe, nakład i diuk Fr. Fołtyna, 1880, 
» sce, Btr. 167, a 7 litograf 

— BobinsoD na wyipie. Lwów, nakł. księ- 
unii polakidj, 1877, w I6ce, atr. 101. 30 kr. 

nER8TEItH«nr]rk(I>r.). Homilie naNiedziele 
^•lego roka kościelneKO , miane w kościele 

utedraluym przez banonika katedralnego, 

iMlzeę ku^ęeo-biskupi^o ^Vikaryatu w Wro- 
^nia.PnałuioDezoitiniieckiego przez Oaory- 
el) HaUnowika. W dwóch Toatach. lieazu* 
i Oniezno, naKładem i czcionkaiai £rDesta 
gantben iM8; Tom pierwszy w 8ce, atr. 
^m^Wb, lV«iólkank»iilb.; Tgaa dn«i, (Faerater Henr.), j 
kowakioh (po łacini< 

Wrocław akiego Henr 

druk Czasu, 1878, w 

- Ob. Kaifiauka 

FOGT Flor. Karol. 
Teniijnria ac scienda 
pro oonaeąaaDda U 
w 8ce. 

FOLKIERSKI W. 2 
kowego i eidkowego 
iyl w sposób pr 

Soh. Tom II. Radl 
i kowanie ró^tiiczeli 
teoryi funkcyi, oblia 
i objętości, rachonk) 
metody najmnii-jazyc 
kładem J. Dzialyńsl 
w 8ce, atr. Xm, 78ti ie50, ' 
Fonseca, obaez: W 
Fontaine A., ob. Ri 
Fonlanna do piecii 

łów, T. Nowacki, l87 
~ purpurowa z mi 

Pelar, 18..? (Wyda 

roku 1873. Sprzedał 

FOHTELiyE Ver«ni 
Asoagne, conte en 
de Louis Mersba^ifa, 

— La Comtesae S 
ąuia d' O*** k aes 
philoBuphiane et poat 
de LoUia Menbach 
b. w. r., w 8ce, str. 

— Histoire du m< 
imprimerie de A. £ 
w 8ce, Btr. 76. L 
d' Orient (de 476 k 
Royaume dea Oalro 
Byzance Boua Juatii 
truieieme: BdiBaire 
roi des Lombards (( 

— Jeau IIL Pob 
guerres d' Orient au 
Poaen, imprimerie < 
-1872, w 8ce. Chan) 
troiaićme str, 63— 9; 
avee un argument e 
r. 1871. Chant dou 
et dea notes, et nue 
318-341, r. 1872. C 
(aTec.an argament e' 

FOiiTENAY (Cte d 
oroyant en &Teui d< 

i 18^ V 8oe. P0KVENT — POSSTEE HoBcotł, 1816, w 8c& 

_ FONYtLLE. Cnda świata niewldcialoef^. 

~ ■ - - — nakład redakcri 

r i Wolff. 1872, 

1 śydowBkim w 
Tećciańakim po- 
mSj. Warszawa, uionem S.Hya- 
irdiuis Pnedica- 
a., 1BT3. w 8ce, er Spracbenfilh- 
and deutBchen 
[tend GeaprSche 
jpfechiffarth etc., 
nnd diejenigen, 
n wollen , nene 
lin, Behr, 1878, 
u 50 fenig, 
17U pod Odań- 
Fujtu). Brief- 
richten voii sei- 
iTh.H.2Theile 
39, w Soe. 7 tal. 

rzez jeeo eótkę 
E lat 1783-90). 

iesbaoh, oa lea 
. Paris, imprim. 
str. 16. 

lei Dlesbach on 
de la fondadon 
Italie en 1796, 
oste polonaiB a 
, cher lea prin- 
er B. Behr (E. 
lewsŁi (Dr. W. 
M. 
anatryitckleeo 
. 1818/49. Ro- 
larodowćj mlj- 
]T7skiii) a bra- 
tków .... (Teka kim BBeić ksif- 
n^adel Karol Forster. Pifte wydanie. Berlin, a. wydawor 
34 Leipsiger Straaae, czcionkami Jnl. Sitten- 
felda w Berlinie, 1869, w l3c& 

Ssi^eczka I. Zdanie poczciwego Bysaarda. 
Droga do majątku. Str. TIU 30. Bei^jamio 
Franklin. 

Esi^ecska £1. Robotnik w pośycia domo- 
wśm. Praca zaszczyca. O izczgściu criowieka. 
Str. 36. A. Compagnon i Karol Forster. 

Ksiaieczka 111. Franklin jako przykład o- 
azczęanoici. Sheridan. 

Ksifieczka IV. Cel ekonomii polityranćj. 
O pracy. O osiczędnodd i kapitałach. Ubó- 
stwo — jego przyczyny. Berlin, 1870, w 12ce, 
str. 40. Jrtief Dros. 

Książeczka V. Przewodnik ewangeliczny 
wolności, nłwności i braterstwa. 4te wydaaie. 
Berlin, 1868, atr. in 38. De GStando. 

Kri^eczka Vi, Zk%d lie wypływa. O wy- 
chowaniu publicznśm. 4te wydJuiie, 1868, itr. 
26 VIII. ^rol Forster. 

Drugie szedć ksi^ieczek: 

Esi^ika Vn. Religia. Poti?eba i wai- 
noAć ubowi^kn. HitoM prawdy. 2al i popra- 
wa. O Iragactwacb, 3cie wydanie, 18^ atr. 
VI (H) 24. Silvio Pejlico. 

Esiałeczka VUi. Zycie w rodzinie. Sukl 
wiek 1 rodzina. 3cie wydanie, 1868, str. 32. 
Pawet Janet. 

Ksiłłeczka IX. Do matek Polek. Rady dts 
moich czytelników. Scie wyd., Ib68, str. 34. 
Karol Forster. 

Esisłeczka X. O przeznaczenia kobiet Pne- 
mysłowe wychowanie kobiet w ParyłiL Sue 
wydanie, 1868, str. 28 i 2 kart nlb. Pr<»per 
Damont 

Książeczka XŁ Kwestye pieniętne. Gdo- 
wiek jest kapitałem , zabezpieczenie (awekn- 
racya). 3cie wyd., 1868, str. IV S8. Edmnnd 
Abónt, Michel Cheralier. 

Książeczka XII. O losie klaa roboccy^ 
Miłość ojczyzny. Prawdziwy patryota. Scie wy- 
danie, 186^ str. 28 m. M. £. Meiieres, 80- 
łio Pellioo. 

Tniecie sześć ksi^czek : 

Eii^ecska Xm. Do przyjaciół Indn pol- 
skiego. L Wieś nbOga. utwiała pawszeennm 
Berlin, 1868, etr. Vm 26. Karol Fonter, Ba- 
pet, Efmil de Olrardln 

Esi^czka XIV. II. Wieś w stanie prae- 
myślnym. Wybór stanu. Cześć kobiecie. Ber- 
lin, 1868, str. 32. Rapet, Sityio Pellioo. 

Książeczka XV. O zyakaeh i o płacy. O wła- 
sności. Str. 32. Jdzef Droz. 

Książeczka XVI. O spoaobacłi zbogac«iU 
się. Bola gospodyni domo. Szacunek dla ro- 
zama. Str. 32. M L. Mezierei, Silvio Pellioo. 

Esi^eczka XVIŁ Ojczyzna. Cześć dla star- 
ców i dla przodków. Berlin, 1868. Emil Sou- 
Ycstre, 8ilvio Pellioo. 

Ksi^czka XVIII. Stan obecny społecsed- 
Btwa. Wysoka myśl o lycin i moc dus^ pny 
śmierci. Str. 26. Karol Forster, Silno Pętlico. 

Czwarte sześć książeczek: 

Ksifieczka XIX. Oświata Indu. Dm^e wy- 
danie, fierlln, 1670, str.YISa. Piotr Tempeb. KriftiMskk XZ. BibHoteki i odeirt; ludo- 
we. WalooM niok moralnych. Drn^e wyda- 
nie. Berlin, 1870, str. 82. Ju Uwe6, Karol 
Porater. 

KBJtłecika XXŁ Zan^d siimeKO aiebie. 
2t^ wydanie, 1870, Btr. 40. J, E. Mr Darboy 
rbiskr- " Udwik Wołowski. 

Kfli^ieocka XXIII. Potneba rospowBiech- 
łUoia tnatomoAd praw. Sgie wydanie, 1S70, 
tt. 34. Piotr Tempela. 

Ksi^ieczka XXIV. Słowo o wolnoicidrnku. 
Sgie wydanie, 1870, str. 37 i 3 nlb. Karol 
forater. 

— fiodakom dobro kr^n mającym na celu 
kalfleczke tę XXV poświęca Karol Forster. 
Bześere słowo. Wychowanie ludn. Obowiuek 
kaldero Polaka. Odezwa do rodaków. Ber- 
Un, 1870, w I2oe, str. 30. 

— Ładowi polakiemn sdrowe rady, z pola 
myilieleli zebrane, przynosi szczery jego przy- 
iMieL Wydanie drogie. Uerita, 1871-, w 8ce, 
atr. Vm 1 164. 

(W dodatkn: Darbejr, Zarząd wunego siebie). 

— Kiifżka rodziny; Zdrowe rady z pola 
■iiYilieieli sebrane , w celn rozwoju praktycz- 
ni oiwuty. 3cie powiększone wydanie, ^ar- 
asawa, drak. J. Noskowskiego, 1877, w 8ce, 
■tr. 3 hL, n i 167. 1 zb. 25 cnt. 

— Odsłona przeszłości, z powoda dzieła 

p. Teodora Morawskiego, przez ciedd L 

(Teka narodowa . pisma nistorycino-polityoz- 
ne. Ner VI). Berlin, wydawnictwo polskie, 
falk. J. Ł Kraszewskiego (dr. W. Łeoiński), 
wFosnanin, 1879, w8ce, str.72. Imarka50fen. 

— Przez oświatę do wolności. Słowo o roz- 
woju praktycznej oświaty 1 uUoieoia stn bi- 
bliotek powiatowych, gminnych i miejskicb 
publicznych, w różnych częściach Polaki. Ber- — Powstanie naroda polskiego w r. 1880 
i 1881. Hys historj^czny poparty papierami 
frenerała hr. Krukowiecktego, przedoslatniego 
Preaesa tzada narodowego, akreślii Karol For- 
ster były Major sztabo głównego w. P. kaw. 
kr*. Virtuti militari i in ord. Członek Insty- 
tatn hietoryczneęo Tow. fitotechniczne^ i 
Ateneum sztnk pięk^cb w Paryfn. ^Teki na- 
rodowej Tom lU). Berlin, autor, Łeipziger- 
Słnuse 24, drak J. Sittenfelda, 1873, w 8ce, 
■tr. ZZilV i 258. 2 tal. 

— Teka narodowa. Pisma hietoryczno-po- 
tttyeane. Tom IL Sprawa polska ze stanowi- 
dś europejskiego. (Drogi tytoł:) Teka naro- 
dowa. Sprawa polslia, ze staoowiska enropei- 
akiego przedatawiooB; z przedmowa Karola 
Foratera. Własność wydawcy. Berlin, a wydaw- 
cy, czcionkami Jutineza Sittenfelda, 1872, w 8ce 
Btr. XVm 261 i IV. 

(Sf to artykuły poliWozne łłóntaczone, anto- 
ićw: Sdwdo-Fenoti, S. A. Bakanln, Henryk nueffi — PBAintE AnUag^Aktes gugea die polciactaeD EliivtA- 
ser des GroieherzofcthniDR Foten, we|ceti ■ei- 

;r herzn- 
■d. 1847, 
Die Uit- 
Sznąjiie, 
ricz,Vik- 
. August 

es, dnas 1 łiiaton- 
noR jonn 
reaboDrf^, 
issenr de 
hp. 164. 

EBśInbin 

Kwietnia. 
Wiśdeó, ,Oncliak 
ici 1879), 

[>rogB do 
na jeżyk 

■tr. vni d a Porto 
>rrtop O. Ii aktach. 
t. 

;1879). Dieliczb. (Po polska i po nieatieekn}. 5 oeaŁ 

FRANCO 0. S. (Tow. J). HieBi^ OMndec, 

potwiecoDjr Saren P. Jemsa, pnm TiA- 

TDAttyi E włoskiego X. W. Hrowińakl, Tow, J. 
Kraków, nakład X. F. KberhardH T. J., dnk 
-CiaBn", 1877, w ratlij 8ce, str. lY i 186, 
Spisu 1 kartka nib.. 

FRAHCONI ifluae et yiLLIERS P. Ponialoir- 
ski oa le passaKS de I' Elster. Mimo-dratue 

militaire en trois actea, par Hiuiqiie de 

H. SergeDt; DiverłJHement par U. Cbap; 
Dścore par Hra Juatin et ****. BeprńeentA 
au Ciraue oljmpiqae, le U Dćcembre 1819. 
Paris, cbei Fagea, libraire au niagaaiD de 1^6- 
cea de Thć&tre, imprimerie de Delagnette me 
Saint-Meny, 1819, w 8ce, słr. 82. 

Franeuzi, ob. Odwrót (1813). 

Francuzka mowa, ob. Ollwiderf H. 8. (<eo- 
retfcino 1676). 

Francuzka gTamatTka, ob. Dairiil J. E. (tS78), 
DmotiavBnnea H. (1879), HełibWflez Uc. W. 
(praktyczna 1873). 

Fmtya, ob. F. E. (I87ł>, fierM M. (Htoto- 
rya 187fi). 

Franak s Wielkopolakl ob. Slinn F. <Ki- 
bn6 1876). 

FRAHK Piotr łan. Dlo Joanni Petn Fiank 
Imperatoriae UnfTersitstia YIlDeii. in llerapiae 
et Hedioinae Clinices Profraaor P. O. eto. an- 
ditoree; prins D D. D. d. XXXIX. Henk Jn- 
nil HDCCCY. Anno fol. ark. 

— ob. Cnppelll L (1804). 

FRANK Ittef. O ma^etyzmie iwierzMym 
przM .... Wyjątek z Dziennika Medycyny, Oii- 
ruririi i Farm. H. U. przez cea. tow. lekar. 
w Wiednio wydawanej. Wilno, typofjT. DnHr. 
imp. J. Zawadzki, 1822, w8ce, itr. 24. . 

FRAHK nnd WAHEK. Km ^fuate Gniii&- 
tik der polnischen Spiache. Pn^, 1838, w&oe. 

FRAHKE EdM. dr. Deber die raomptnBcIie 
Łage nnd Bntwickelime der Stadt Benthon 
in Oberecbleałen. BeutEen , Ckłrlłdi «t CoA, 
1877, w 4ae, atr. 20. 1 marka. 

FRANKĘ Jin Hea. CzaBopismo TowararatwM 
technicznego we Lwowie, Eedaktor Jan Fraa- 
ke. EocEDik I , teszyt 1. iPrzeaień 1874 Ao 
1880. Wychodzi w zeezytachdwumieBi$cznych. 
Preuninerata roczna 3 i^b. 

— Przyra^y nmkowe I InatrmBeate ns- 
zyczne na wyrtawie krajowći, grupa 89, opi- 
sał .... profesor ezki^ pmi technicznej we L«»- 
wic. (Sprawozdanie zwyatawy rolniczej i prse- 
inyflłowćj we Lwowie 1877 r., wydane t po- 
lecenia Wydiiahi krajowego, zeazytlO). Lwów, 
nakł. Wydziału krąj., druk. Wl. Łozińskiego. 
1879, wSce, atr. 2 ni., 16 i 5 tabUc, w4ee. 
40 cnt. :■' '» FSANCB ^ FBSDftO m t^AnkuAiy* Lwowie. lOMbM odbicie t ?» • 
»l$lafka Wjrdz. mAtem.-filozof. Akad. Umiej.) 
T. L 66-100. Kraków, 1874, w 4<3«, itr. 86. 

— O wystawie szkolnój w Londynie w r. 
1871. Lwów, 1872- 

— O niektórydi zagadnieniach kinematyki 
na aaaadzie rnchu powierzchni skośnych, na- 
piaał .... prof. Akad. techn. we Lwowie. (Od- 
Keie B Pamięt Akad. Umiejet. Wydzii^ lU, 
tom m). Krak<Jw, dmk. Uniw. Jag. 1877, w 

fRAflKł J. N. i MKUBOWSKI A. Madej 
fiłoako^wski, matematyk polski XYn wiekn, 
skreAlOi Ja& Nep. Frankę, prof. szkoły poli- 
teehniczttćj we Lwowie i Antoni Jakubowski, 
p. o. kustosza biblioteki t^że szkoły. (Od- 
bitka z V tomn Bozpraw Wydz. mat.-przyr. 
Akad. umiej.). Kraków, drak. Uniw. Jagiell., 
1878, w 8ce, str. 84. • 

— ób. eaatopitmo (1874), Pamiętnik (1877). 

FRANKLIN Benjamin. Pamiętniki przez nie- 
go spisywane. Pnekład z francuzkiego. War- 
szawa, 1871, w 16ce, Btr. 221. 75 kop. 

— Uwagi nad powiększeniem zapłat, 1814, 
thunaezył St. Kłokocki. 

— Ob. FSrtfer K. (Klasom 1870), Kłokocki 
(Uwagi 1814), aawczyński Z. (1876). 

Frink-Masaonfi, obacz : Korseniewsicl Alojzy. 

FRANKO Iwan. Damy i pi&ni ni^znatnijezych 

ewraJ>ejokich poetiw, wybraw i wyaaw 

I (fiiołioteka dribna, V). Lwiw, druk im. Szew- 
czenka, 1879, w 16ce, str. 30. 10 cent 

— IVśma. (II). BoiTsław; kartyny z żytia 
tiiflhiraioho naroda. Łwiw, z drukami tow. 
tt. Ssewczenka, 1877, w 8ce, od str. 35—80.' 

— Toź, (III) Nawernenyj hrisznyk. Tamże, 
1877, w 8ce, od str. 81—171. 

— Obacz: Haecfcel. 

Fiimtoyak (Sto) z południov4j ceeśij Pomo- 
isa kasznbśkjego, osobliyje z ziemj syjeckj^j, 
Krajni, Koczeyja i Boróv. S donatkjem trzech 
prosb na yesele. Do nabicia w Sviecju (Schwetz) 
Mid yisłt n rjęgana J. Hanffe, d. w. r., w 8ce, 

ser. ^R/. 

Franzehabsd, ob. Boschtn Fryd. (Wskazówka 
1870), PrtitfzieckI H. (Środki 1878). 

FBANZOS iter. EmU. Ans Halb-Asfen. Onl- 
torbilder am Galizlen, der Bukowina, Sildmss- 
laiid und Riunfinieii. 2 Bde. Łeipzig, Dnneker 
et Hamblot, 1876, w 8ce, str. XKXYh 386 
I 331. 10 m. 

— Toź, 2te rey. Anflage. 2 Binde. Leipzig, 
Dnneker «t Hambtot, 1B78, w 8oe, str. KYU 
i 365. 10 marek. 

— ^ Dia Jnden yon Barnów, Geschicbten yon 
..... 3te yermehrte Anflage. Leipzig, Duncker 
nnd Hnmblot; Alteuluirg, Fierersche Hofbnch- 
draekerei, 1879, w 8ce małćj, str. X, 1 niel. 
i 332. 5 marek. 

— HoBołiko Ton Parma, Geschichte eums edisćheH Boldaten. Leiucig, Duneker etłfaml- 
ot, 1880, w 8oe, ntr. 811. 5 marek. 

FNAUENDOflF de ftlYAlIĆIIE. Przewodnik 
rzymsko-katolickiego Kdściioła, przez K. B. 
S(p5ir8ldego) D. T, 1— II.. Warscawa, w dru- 
kami Jana Psurskiego, 1865, w Soe; Tom I: 

1 k. tyt., str. 181, Spis 1 k.; Tom II: 1 k., 
str. 130, Spis 1 k. 

FRAZIĆRE De. Letter to theEmperer of the 
French on the Eastem qiieatlon, and the re- 
e^tablishment of the independence of Polsnd. 
Trauslated from the French. London, 1854, 
w 8ce. 

Frebel Frtna., ob. Goldkammar (1872), ŁaaN- 
główU (1877), Nowtsielski T. (Pokój 1877). 

FREORO ian Aleaander. Obecna chwila, przez 
, byłego posła na sejm krajowy, w Kra- 
kowie, czcionkami dni karni j^Ozasu*^, nakła- 
dem H. Mfildnera, 1878, w 8ce, str. 27. 

— Indyanin przed sadem Amerykanów przez 

We Lwowie, nakładem księgami Seyfar- 

tha i Czajkowskiego; w Krakowie, czcionkami 
drukami „Czasu*', 1876, w 8ce, str. 29. 

— Na jedlika pust, na lenocha tu§. (Consi- 
linm facuk.), k. 1 a. (grana 1874 r.), a Tłóm. 
J. Bittner; 

— Posaftna jedynacdca. Tlóm. na czeskie 
J. Bittner. (Grana 1874). 

— Kalosze, komedyjka w jednym akcie. 
Lwów, F. H. Richter, 1878, w 8ce, str. 16. 
35 kop. * 

— Kalosze, komed.. Przekhid na rosyjskie 
przez Andrejewa (1879). 

— Komedye. 2 Tomy. (Zawierają: Przed 
śniadaniem; Drzemka pana Prospera; Piosnka 
Witaszka; Poznaj nim pokochasz; Poeazna 
Jedynaczka; Mentor; Ćonsilium fiusultatis). 
Warszawa, nakład Gebethnera i Wolffa, druk 
J. Ungra, 1872, w 8ce, z portretem autora: 
T. I: str. fili; T. II: str. 343. 2 rab.; opraw. 

2 mb. 60 kop. v 

— Stara liSka nad mladon (Mentor), k. w 8 
a.. Przeł. Jerzy Bittner. (Sbirka spisa dratic- 
kich I. r. 1874). 

— Do tołoddeży, wierss. (Odbitka z Prze- 
gl0u polskiego). Kraków, drak Czasu, 1878, 
w 8ee, str* 4. 2 cent 

— Przed śniadaniem, komedya w 1 akcie, 
prozf. Wydanie dcie. Lwów najJ. Wł. Bełzy, 
1877, w I6ce, str. 32. 30 cent. 

— Toś, po czesku. Przekład Fr. Szlamy, 
1872. 

— Toż, po węgierslm, 1873. 

— Pnlda. Pan Yydrziduch. (PrzeUad czeski). 

— Die einzige Tochter. Lustspiel in 2 Akten. 
Deutsch yon Alex. Rosen. (Wiener Theater- 
Bepertoir Nr. 79). Wien, Wallishausen, J875, 
w 8ce. str. 29. 60 cent. 

— Obce żywioły, komedya w 5 aictach. 4Nry- 

ginaldie proz^ napisana przez (Ocibitka 

a tntogl po4s ). Kraków, antori drak L. Paaa- FKEDBO — FRIEDLANDES (OjclBC). Damen nnd 
3 AufźUg^ itRch dem 

1 Fredro. (W BBhoen- 

dea). In Uebereetzun^ 

V. Both. Berlin, 1830— 

1 Nr. 45. 

le Ztmmermanna, (graae 

ndnia 1634), 

m autora. Tom I— XIII. 

Detiinerai Wol&) Era- 

D.. drak Wł. Ł. Anczfea 

!6i, Btr. 283 i 1 nL, 2U 

174 i 1 Dl., 323 i I ni.. 

, 246 i 1 nl., 236 i 1 nt.. 

1., 245 i IV, 247 i HI. 

idzosefemcsyzna; Damj 

przekora. 

Bt; Nowy Don-Kiszot; 

dki i poeta. 

ałtD, eo etę dzi^e; Nikt 

B; Pan Jowialekl; Noc 

>: Doirwooie- 
Dfńe Witay: Koncert; 
tyna. 

[ do m^oh Interesów; 
an Benet ; Litft et Comp. 
Ostatnia wola; Jestem 

DytUaDB; Z jakim się 
jesz. 
i Swiecika zgaria; Bry- 

bplaki Btarncba. 
;ęścia najsiczęiliwszego Satyry i epi- 
gnańca. 

I. Pneklad franc. Eal. 
rae p. t. Collection deB 
lieltre europśen. Faris 

I. Pnektad Em. Yarry, 

rht, 1873. 

Jowialski po węgierakn ned r. 1878). 
filh. (Entlegene 1877), 
■tam Fr. Cl»76', Peetes 
beater-Repertołr (1875). 
LCtical treatisa on bnsi- 
handlowego- Spoleiwyl 

b. uczeń nikoij han- 
iem i nakładem Redak- 

Wanuwa, wdrnkani J. Ooldmanu (Haunowski Nn 24), 1878, 
w 8ce, a k., Btr. 187 , Treid str. 1. 80 kop. 

Fremlotłi J. Fnmi , abaa : PaptamU Aleks. 
(1880). 

Frendler, ob. Rałohmana (1880). 

Freotlagla, ob. Uvat«f Cara) Bali (Zaiady 
1876). 

FREPPEL (kB.). Eonfercnoye o bóstwie Jem- 
sa Chrystusa, mówione do młodiie^ nkol- 
n^. Tłćm&czooe praei ks. K. WnorowBkiego. 
Warszawa, nakład ttómaesa, drak J. Sikoi- 
skiego, 1672, w 8oe, str. III i 237. 75 kop. 

FREUDENSON (Dr. Pbil.) V. D.. Von dem 
Oeiste der polnischen Dichtkanat der enten 
H&lfte des XIX. jNhrhundertB. Inaognral-Dis- 
sertation der philoBOphiBchen FakoItSt der Uni- 

yereitjit Eostock, yorgelert vod BoBtock, 

Carl Boldfs Bucbdruckerei 1873, w 8oe, Btr. 27. 

FREUDENSON D. pod pseudonymem ZGUA- 
SKIEGO piszaoy '" Bibliografii w T. V. omyłka 
podano : EHRENFEUCHT. 

Freund' Wilhelm ob. BrafldaiNaki Atf. (Trien- 
nium 1876). 

Fravet ob. Tomaszewski (i808). 

FRET Gabnrala. W^b eztacinycli kwiatów, 
ze 170 drzeworytami w tezcie. Waraaawa, 
nakł. i drak. J. NoekowekieKO , 1680, w 8oe 
maWj, Btr. 2 nl. i 100. 1 rabel. 

FREYER Antoni. Cennik matery^w ipteci- 
nych, towarów kolonialoych i farb malarakieh 
w Radomin. Badom , w drak. Jana Tnebiń- 
skiego, 1870, w l2oe. kop. 16. 

FREYER August. Główne zasady bannoniL 
Diielo przyjęte przez Instytut muzyc^y war- 
szawskL Wydanie Scie, 3 oddzi^. Warsza- 
wa, w 8ce, str. 34, 36 i 28. rab. 3. 

FREYER Jan. Wykład przTctyn snaczn^ 
imierteloości rooiniaków z wskazaniem zarad- 
czych irodków. Badom, w drak. przy Bajdzie 
gnbera. radomsk., 1858, w 8ce, Btt. 160 1 ni. i. 

Freznel ob. Sprawozdania (1878). 

FRIC loB. VbcUw (Frycz). Bub a lio t«elo- 
wanskó wvpravy na Rai. (N^Tice dle nuk][cfa 
pramenn k objasneni ayobodomylanosti naa icfa 
pontnikn a prBvdomlavnosti nagich ■ pravo- 
dajn sestaveno) od Job. VaeslaTO Frice. Sae- 
dmi piilochunl. vPraze, nakładem opisora- 
telowym t konussl A. G. Steinhanaera. Tiak 
Steinnaneera a NoTako w Frazę. Itj67, w 8ce, 
Btr. 42. 

— Bnd Jasno mezi nami ! Obrana tdch si- 
sad a nitbledi], kterycb t otevI«nóui liató arem 
k redakósm Teikerycb novin fieakj^ob TyaloTil 
Job. VAcBlay Frifi. V Praze, n&kfadem spiso- 
TatulOTym, t komlai A. Q. Steinbanaera iSGS, 
w 8ce, 2 kartki. 

FRIEDUNDER R. et 8ohn. 18S8 BQdier-Ver- 
zeicbniss Ton .... Berlin, Draeger. 1866, w 8ce 
Btr. 66 1 1 niel. (Od str. 38—42 .Ruasland n 
Pttlen"). FftiBDLZnł — dtmiKIN FRIEOUIN 0. E. (i Sartyimnkl WM.) Ka- 
talog kal^iek, rfkopiaów, rycin, litograSi, 
mipp, rysunków, monet i meaau polakicb, cfcb się. Knk., drak. UDiw.,18T3,w8ce,BtT.19< 
~italog rycin, litografii, mspp i ryi 
»nyo]i polikich tadziei obcych do Katalog rycin, litografii, mapp i rysan- 
— . recznyoli polikich tadziei obcych do rze- 
txj polskich odooBi^ych się. Mr.S. Kraków, 1ST3, w8ce, ttr. 

- Katalog monet i medali polskich taAtiei 
iói do numizmatyki polskiej odnoszących 
B{, Sr. 3. Kraków, 1873, w 8oe, str. 24. 

- Katalog ksi^iek polskich tud^iei w ob- 
cfik jęiykach do rzeczy polskich odnosi^cyoh 
ai, które nabyć moina w księgarni ... w Kra- 
łowis. Nr. 4, 1874, w 8ce, str. 14 i 1 k. 

— Katalog ksi^łek, rycin i monet polskich, 
hr. 5. Kraków, druk. Uniw., 1874, w8ce, (tr.ie. 

— Toi, Nr. 6, tamie 1874, w 8oe, str. 16. 

— Toł, tamie, 1874, Hr. 7, atr. 16. 

— To*, tamże, 1875, hr. 8, Btr. 24. 

— Toż, tamie, 1676, Nr. 9, str. 40. 

— To*, tamie, 1875, Nr. 10, str. 54. 

— To*, tamie, 1876, Nr. U, str. 48. 

— Katalog monet i medali polskich, N. 13, 
lamłe, 1&T6, itr. S8. 

— Katalog Nr. 14 ksi^ek, rycin 1 monet 
polakicb, kt^ nabyć można w składzie sn- 
n-kwarsklm księgarni .... w Krakowie, rynek 
Ser 11. Kraków, drnk. Uniw. Jagiell., 1879, 
iSee, str. & 

- Ksienraia, poszukuje. Kraków, drak. 
Cunra., 1874, w 8oe, k. 1. 

~ To*, tamie, 1875, k. 1. 

FOEDRICH Antanl. Skazówki ircia. Boz- 
iriiinia dla młodych i atatych. Wiedeń, w ce- 
strsko - królewskim nakładzie ksiaiek szkol- 
nych. C. k. nadwornej i rzadow^ drukami, 
1864, w 8ce, 2 kartki nlcz., str. 127 (I). 

FREORICH F. H. ErklSrang der Kupfertatel. 
Der Trhimpbzog von WiloA naoh Posen (za 
Kapoleona 1} b. w. m. i r. v 8ce. 

FMEDfHCH W. Harta czyli Uermaac w Ry- 
nmondiie, opera w 4 aktach, poe^a .:.. ma- 
1^ Fryderyka Flotowa. Lwów, druk. J. Do- 
tnańakiego i K. Oromaoa, 1879, w l€oe ma- 

iti, str. m. 

- Kłiń Leonory. Wyjątek ze -Stradeia" 
Flotowa, rtowa .... przeloiył Z. L. Kozłowski, 
Stkw. Tow. mDzya. ,Huza.* Krakdw,aaUaa 
To*. muŁ „Mnza*. drak. Dnlwere., 1872, w 
Set, k. 2 (po pols. I po nfem). 

- Einige Urthelle der Presse tlber Heinrich 
Nit»dinann's blsberige Uebersetzungen (Nene 
Verke auslfladiNcher Dichterj. Leipzig, W. 
fViedrieh, 1880, w 8ce, str. 34. 

(Zbiór zdań o dziełach -Der Polnische Par- 
naas' i ,Albam ausl&ndiseher Diobtnng)." 

- ob. Ermani(iorftor B. (Urkonden 1864). 
Friadrlłfe II. ob. Ster AdoH. (1878). * FRINGS. Rozmowy ; 
łycia towarzyskiego mt< 
iytkn szkół panieńskie 
polskim, franc, i niemiei egzempL). GO oenL 

FRtTSCH£ Gustaw, Can 
Ueber die Zuckerbildani 

Jaral-Dissertation der m 
ena, druk A. Neuenhal 

FRITSCHE Karol. O i 
prawy stanu sanitarne; 

napisu b. naczelnik 

w b. administracyi zakłi 
dowych. Warszawa, dr 
1878, w 16ce, str. 109. 

FRITZ I. H. Element! 
Sprache zum Oebmuchi 
Realschuten. 1. Cursus. 
beitete Aufla^e. fireslai 
str. IV i 76. 8 sgr. 

FRirZ Chrlstophorut 
Sigismnndns imperator q 
tom Teotooicornm a Pol 
tempore proelii TannenI 
seryare stndtierit. Ulusta 
stochcienstom ordinis s 
nem sul^ecit .... Norimt 
sit Th. Haesalein (187.), 

Fraebel Frjid ob. Gol^ 
1672), Plecionki (1879), i 

FROEHICH F. Pochói 
oika, obraz historyczny : 
skiego, podług .... woln; 
Wagnera. (Wykłady po 
dawane przez St Wagn 
i czcionkami W. Simon: 
1880, w 8ce, str. 24. 

FROELICH X. Oeacfaj 
Kreisee. Zweiter Band. 
geschicbte. Ans Yorhai 
archiyalischen Nacłiricbt 
Grandenz, im Selbstverla 
tbe, 1872, w Sce, str. 26 

FROMMEL. O knyio' 
jowćj z buhajami pólkn 
odbicie z Czasu). Krakó 
w 8oe, str. 7. 

FROHLINGMkhał. Kat 
Michała Frtihiinga w W 
1874, w Bce, str. 48. 

FRUHKIH Anatsl Awn 
nn^a 3ho dekabra 1878 
nienija jemu 13 liet. ki 
obriadu, on dostih wozraE 
{Miedoriownyi iperewod 
Bzawa, w tiprografil Ale 
cielnąja w 97, lti79, w 8 

— Toi po bebnyskn PBYDBBYK — FODAKOWflEl FftYDERYK II- kr. pr. Puuętnłk od pokojn 
huberUburgBkiefcu t. 1763 ni do podziwu aa- 
boru krajów Polski t. 1775; z trmcazkibgo 
im uoislti język praelożony, po »e pierweiy, 
drukowMiy w Bwegu l789r. Wydanie dra ««' 
Poznań, M. Jagielski, cicioaluuiii IL Marsa, 
ISStt, w I2ce, k. ni. 1 (dedykacyi) i Btx. 96. 

_ ob. BoiąndMi K. (1876), Kaouilar (Siki- 
ce 1878). 

Frjderyk Augitst ob. Jarwiałki FftL (Howa 
I81U), KDpoz|iii>kt 0. (ReligioneB 1809). 

FRYOEBYK Auguat II. hr. polski. GUnbeoB- 
BekeDntaiea und ibechwOrangB-ForiBuUr Frie- 
dricli Aut;uBC IL KOniss Ton Polen u. Kur- 
fUwten von Sadisen , oei eelnem Uebertritt 
voD dur LudieiisdioD lor rOmiscłi-kathoUBcIieii 
£irche fibgelegt am 2. Jnli 1697 inBaden bel 
Wien gcjfen den ISischof &u Eauli. Nach ao- 
UientiNcbcn Qaellen and mit Angabe dersel- 
ben. Gera, Verli»g von K. Kanitz. gedrackt in 
in der Hofbuohdnickerei, 1845, w I6ce, str. 13. 

FRYDERYK August kr. aatkl. Wypis % pro- 
tokołu Bskretaryata sUtiu: dd. ir Dreźnie 1^ 
Grudnia 1810 r. (l'oBtępowanie ty0ł%C6 8i§ 
utworienia biletów kaaowycb), fol. k. nL 4. 

Fryderyk laaiellsnciyk ob. Pap6a Fryd. (Eaii- 
dydatara 1879}. 

FRYDERYK Piotr b. Radca bndowoiczj. Er- 
klininf; der Proiekte einer Ackerbau u. Land- 
irirthechiift-Einnchtung mittebt Bahn-System 
1 den Dtlnger. Objaśnienia do Pru- 

j inweKO sysiemu uprawy roli i raeez 

I n. Warszawa, w drukarni Jtizeft, Si- 

I ulica Siocala Nr- U, 1873, w 8oo, 

itlllit i CHODOROWCZ Igna!^. Przo- 

I Wamawie i jśj okolie&cti na rok 

EiB^% niiaata, mapami koiri te- 

i dneworytami, ałoiony i wydany 

Waresawa, m73, w 16ce, str. XIV, 

>8, ŁXlVili!-i. cena zniżona 60 kop. 

. ob. Siewruk. 

FUQHS MicttBł Bogumił. Kactiricht Ober die 

ksiiigl.-prenMisebe Besitenahme dor Stadt El- 

bing, 1772, den 13. SepUtnber zm Eninne- 

rung naeh 50 Jahren von .... Elbiug, 1832, 

gedtuckt bei Friedrich Traugott Hartmann, 

w 8ce, 10 str. 

FUDAKOWSKłHBrman. Uiber die Anweodung 
der Spcctralanalyso zur Diagnose der Gelb- 
aucht. Na końcn: Sep. Abdr. a. d Centrul- 
blatt f, d. med. wissenBch. 1869, Nr. 9. Bur- 
He, Dnick Ton H. ti. Hermami, w Sou, k. 3. 

— Badania nad aieaskodliwoiis^ ipitowych 
nakrywek, k wylotnemi cewkami, a syfonów 
ulywanyca do sodowćj wody. Na końcu : Odbi- 
(ne a Oaa. l«k. Nr 46 z r. 1880. W drukarni 
Ouety poiBkiśj, w 8ce, str. 6. 

— Bine Bei<bachtnng sls Beittag zur Kennt 
nłss der Wi^ang dea rankreitsButes. (Separ, 
Abdr. •. d. CentialUatt £ d. mwl. WiaMtuob. 1867). Beriin, Drank H. 6. Henuao, w 8oe, 
1 k.. 

— O bifdaezce pod wsclędem patologicsno^ 
chemicznym i o wynikaj|cćj zfad mośnośd 
znanych Jśj postaci. Na końca ; Odbitka z Gaze- 
ty l8"kar»kiśj Nr 87 i 38 z r. 1869. W dni- 
karni Gazety polskićj, w 8ce, str. 10. 

— ZuT Blnt-Aualyse. von ...- Na końcu; 
Separ Abdrnok a. d. Oenttalblatt f. d. med. 
WiBsenach. 1866 Nr 46. BorUn, Dnu* von 
Hermann, w 8oe, str. S niel. 

— Chemia zastosowana do fizyologii i pato- 
logii, czyli Chemia lekaiaka. Zetićytów IL 
(BibltotekA umiejętności lekarakieh). Wsraia- 
wo, wydanie i druk Gazety lekargkiój, 1877, 

8ce, str. 320. 3 rabie. 

— O cukrAub, pocłiodzytyok ■ onkra mleoa- 
nego, napisał ...,- profesor adjk. chemii Iłsy- 
ologicznej i patoloEicznój w szkole głAwnćj 
war8zawa'ki6j. (Odbitka z Pamiętnika Tow. 
lekar. warsz. Toin LVI Poszyt 7 i 8 1866), 
w 8c«, str. od 55—69. 

— Disiioisitiones pharmacologicae de Semia. 
Diseertatio inangoratis, ąatm eonsenan at wi- 
ctoritate ordinis in Universitat« literarum oae- 
aarea dorpatensi ad gradum doctoris medicinae 
rito adipiscendum loco consuetA publice defen- 

detauctor Polonus, adversantibns : KadoJ- 

pho Bachtieim, prof. phannacologiae et dioe- 
tetices; Victore Weyrich, profess. aerapiae 
Bpecialis ; Paulo Uhle, prof. tfa«iapiae spedalis. 
Dorpati Livonomro, typie vidiiae J.L. 8ch6n- 
manni et C. Hathieseni, i859, w Boe, str. 29, 
1 niel. 

— Zur Lehre von den AktrvwerieB doB 
Sanerstoffs bei langłamen Oiydationen. Berieli- 
te der deutschen diemischea Oesełlschafc sn 
Berlin. (Abdmck auB Jahrg&ng VI Hefl III 
8. 106—109). Berlin, Ferd. DUmmIor's Ver- 
łagsbuchhaudlung, Harrwitz und Goasmaiin, 
1873, w 8ce. 

_ O mięsie, bullionach i eztraktach mtęB- 
nyełi. Rozbiory bnilionów pana W. Rlecz- 
kowBkiego w PInedie (guberaii Arohangiel- Warezawa, w drakaroi Jana Jaworskiego, ulica 
Krakowskio-Przedmieście Nr. 415, 1874, wSce, 
Btr. 17. '25 cent. — Poszukiwania nad wyjątkowa nieaskodll- 
.0^ atropiny. Na kuńcu: Odbitka z Gazety , 
lekarskićj Nr. 37 z r. 1869- W drakami Gaael? polskidj, ' 

— Z pracowni chemii fizyologitsnćj ces. 
Uniw. warBZ.. Indygo w ustroju zwiónceym, 
Bp^czesne tłómacienie tego zjawiska, wsparta 

klinicznemi postrEeteniami, przez docenta 

Uniwersytetu i T. Beringa. Na końcu: Odbi- 
cie z Gazety lekarskićj, 1874, Kr. 5. W dra- 
kami lekarskiej, nlica Sto-Knyska Nr. 1343 
(nowy 9), w 8ee, str. 10. 

— Prtyciynek do rozwiązania zadania: Csy 
oUonienie iMci ot mitjjMe w praewodiłe po- ^m"--' PUDAKOWSKl - FILOZOFIA uŁołj K<<)wu«j wanzawBkiĆj. Na koAca: Odbi- 
cie 1 G«Mty lek. Nr. 19 s r. 1869. W dni- 
kłnii Gazety polBkidj, w 8ce, Btr. 4. 

— Sikodliwy przemy-. Na końcu : Odbł- 
ds i Głuety lekarskimi, i■^^^, Nr 9. W drn- 
bni Oftzety lekarskiej, uUch StoKnyskA 
Nr 1343 {nowy 9), w 8ce, itr. 3. 

— Kilka awag o foeforytach i o kości mie- 

M naasego handlu, przei (Odbitka 

iT^^dnika rolniczego 1873, Ner 28), fol., 

'lartiiuE rozłożony. 

~ Ob. Kramutyk J. (Życie 1879). 

Fulirmsił Elizabet, ob. Kreoziwir Ed. (Oda 

FUHUHANN Wilhela. SUtiBtiBohe Dustełlung 
dra Ereiees Eonitz. Nacb HmtliclieD und ande- 
rtn laybrlSMigeii Qi)eUeD im AnAnge dea 

kCnigl, Landratłu-AinteH bearbeitet voa 

Bfl^flnaeiatar in P. Konits. Dmck nnd Yer- 
Ug Ton Fr. W. Oebaner, 1671, w 8oe, 6 kar- 
tek nieL, str. 240; OitscbafŁs-YerMichniBS dos 
KnUei Koniu atr- 86. I tal. 16 egr.. FunduK amortyzi 
(1880). 

— edukacyjny, ot 

— izkolny galie; 
■łoneczDy 1^70. Łd 
1869, w 4ce, atr. U 

FORSTENAU Mai 
Hueik nnd dea The 

aten von Suchaen an 
rich August I (Augu 
II (Augoet IlIJ, TOi 
Knd. Kuntze, Drn 
Sohn, .86a, w 8ce, 

rorilenhol, ob. 
1878), Sawicki E. (! 

FurkatD, broszuri 
myją, z peczHtnt i n 
w »ce, atr. 28. 

Fylazolła, ob. Źh G. A. - GACBJ C3- tts Adim (ochronki 1660-61). 
Frutce 1863 (autor Griaon). 
a 1861} ob. Gordon Jiktb. 
f. Poesye : Liście wioBemie (po- 
Kraszewskiema). Krakóir, Q. 
)., druk. Wł. L. Anczyca i 8p., 
T. 187 i 3 ni. 1 Or. 
JSiel dziatek, 1863 (autor Gold- 

E korony natchniony rokiem 
Wydanie druKie. Kraków na- 
ikiego, drak W. EorneekicfO, 
. 87. 40 cent. (Właściwie jut to 
ca ze zmieniona kart) tytatow;. 
sm wzbroniła proknratorya z po- 
fenienia nakładcy). 
U Chrześciaoie za Domicyana 

lalna pTzea KrakAw, Wl. 

, w 8oe, atr. 247. 1 ib, 25 cent. 
i. (Hrabia 1876), Gtrikowslci 

o Beligii, do J. W. Alojzego 
trcy - biaknpA lwowskiego , z o- 
^ liatD pasterBkiego piaany. 
irów), 1818, fol. arkusz (wiersz). 
idnj^ się głoski: w. G,)- 

Crose Albert (C6rka 1875). 
:vanuh (Natalia) , Janet Paweł 
378). 

Fr. ob. laworaky W. (1871). 

mil. BinraliAci. Utwdr bumory- 
ad St. 0.(rnowBki7) Warszawa, 
i Sp., 1873, w8ce, str. 176. 

iza intiyga, przekład Włodz. 
dw dwa. Lwów, :h74, w 12ce, 

1 rob. 65 kop. 
Contancean , raowiadanie .... 
Tańcu aki ego £. Earczewaka. 
ygodnia). Piotrków, druk Ł. -- Niewolnicy paiys^, powieM. Tom6v 
rV. Lwów, Gubrynowics i Schmidt, dmk £. 
PiUera, 1872, w 8ce; Tom I, str. 265; Tom H, 
Btr. 314; Tom m, Btr. 338; Tom IV, Btr. 913. 
S rir. 80 cent. 1874, w 12ee. T. i Btr. 477, t. h atr. 297. 

1 rs. 80 kop. 

— Nad przepaścią. Romana kryminalny. 

2 tomy. Warazawa, 1875, wSce, str. 518 i 336. 

1 nib. 80 kop. 

— ^ta Szatka, powieść wll tomach. War- 
szawa, nakładem J. Kaufmana, w dmkaini 
A. Fajewskiego, 1873, w 8ce; Tom I, atr. 411-, 
Tom II, Btr. 266. 1 rub. 60 kop. 

— Upadek, powieść prxez .... (Przekład 
z francuzklego). Tomów 6. Warsiawa, nakład 
i druk J. Kanflnana, 1878, w8oe. T. I str. 303; 
T. U Btr. 305; T. III str. 304; T. IV Str. 325 
T. V atr. 297; T. VI str. 821. 4 mb. W kop 

— ob. Biblłoleka (1872). 

6ABRIAC (Hrabia da). EumoiystycKna wę- 
drówka po Wschodzie przez Przekład 

z francuzkiego. Warszawa, dmkiem Jó>e& 
Ungra, ulica Nowolipki Nr 2406, 1874, w 6ce, 

2 kartki tyt nlicz., str. 320. (BibUotekk naj- 
nowszych podróły T. V). 

Gabnrella, ob. imłchomka. 

GABRYELSKI Edward. Wady w obecnym 
ustroju szkół ludowych. Odczyt nauczy- 
ciela przy c. k. wyiszćj szkole ludowej i kur- 
sie pedagogicznym, misny na walnćm Zgro- 
madzeniu nauczycieli d. 4 Kwiet 1871 w Tar- 
nowie. Cześć I i n. Tarnów, czcion. Anast. 
Rusinowskiego ; Lwów, u Wilda, 1671, w 8ce, 
Btr. 22 i 22. 16 i 16 cent.. 

GACKI lizet (urodź, w Pęsacłi 1806). Ołoa 
do Boga. NabośeńBtwo domowe i kościełne 
dla Indu katolickiego, z modlitw i śpiewów 
n^używai^zych w Polsce. WwszawiL Mich. 
GlDcksberg, 1863, w 12oe, str. 522 i XII. GACKI ~ GALfCIA 219 ^ Toij wydanie drogie poprawne i zna- 
eznie pomnożone. Warszawa, nakład M. GlUcks- 
hetn, 1872, w 12ce, atr. 592 i IX, z ryc. 
90 kop.. 

— To*. Wydanie 3cie. Tamie, 1876, w 16ce, 
Btr. 692 1 LIa. Na zwyczajnym papierze kop. 
45, na wolinie kop. 90. 

— Toż. Wydanie 4te poprawione i znacz- 
nie pomnożone. Warszawa, M. Glilcksberfc, 
1878, w 8ce, Btr. 622 i XI. ^op. 60, na papie- 
ne welinowym kop. 90. 

" Toż. Wydanie 6te. Warszawa- M. Glticks- 
berg, 1880, w 8ce, etr. 701 i XI. 60 kop. 

— Jedlnia, w niój kościół i akta obelnego 
prawa, przez ..... Badom, w drukami Jana 
Kaniego Trzebińskiego, 1874, w 8ce, str. 278 
in i 8 niel.. 2 złr. 

— Benedyktyński klasztor w Sieciechowie, 
wedłng pism i podań miejscowych. Radom, 
drak J. Trzebińskiego, Gebethner i Wolf, 
1872, w 8ce, str. 299. 1 rnb. 

— Benedyktyński klasztor ów. Krzyża na 

Łysój-Górze, przez Warszawa, druk J. 

Sikorskiego, 1873, kart 2, str. 316 III i IV. 

— Ob. Szepiński Bon. (1861). 

Gtdki rozmaite i powiastki. Książeczka trze* 
cifly dla tych, co lubię czytać pożyteczne rze 
czy. Warszawa, 1862, w 16ce, str. 111. 12 V, kop. 

6AEII Karol. Dobywanie i przerabianie torfu 
podług Karola Gaera, R. Gyssera i innych. 
(Z II drzeworytami) £d. W(cży)k. Warszawa, 
red. Tylcodnika rolniczego. 

GAGARIN J. de la Comp de Jśs. L' impć- 
ratńce Annę et les c&tnoliques en Russie. 
(Eiteait des Etudes religieuses). Lyon, imp. 
Pitnt ato^, 1878, w 8ce, str. 26. 

-^ Ob. Branieki Ksaw. (Les nationalitós 1879, 
Narodowości 1880) ; Hazthausen Aug. (La que- 
stion 1877). 

GAJEWSKA Sepbia (n^c de 8CHER). Pension 

francaise dirigće, par L^pol., imprimerie 

de V Institnt national Ossoliński, 1852, w 4ce, 
Btr. 8. 

Gajewski, ob. Engestroem (Książka 1869). 

GAJEWSKI du BOSOUET G.. An essay on 
criticiam; by Alezander Pope. Edition classi-* 
que areo nne notice bipgraphique sur Pope 

et des notes philologiqueB et uttćraires, par 

profeasear de langue anglaise au lycće Louis- 
ie- Grand. Paris, Delagraye, impr. Slartinet, 
1876, w 12ce, str. 48. 

(!£aitions nouyelles des classiąues anglais). 

6AJKIEWICZ Władysław (Dr.). Obecny stan 
wiedsy o umiejscowieniach czynności i zbo- 
czeń mózgowych. (Odbitka z Medycyny). War- 
azawsi, druk H. Ziemkiewicza i W. Noakow- 
skie^o, 1879, w 8ce większej, str. 189, z 20 
drzeworytami w texcie. 1 rubel. 

Gttlsnik, obacz: Jakubowski Gabr. (1801). 
G AJ V8 Tytus. Instytucye, przełożył T. Dydyń- ski. Zeszyt 1 1865, czcionkami T. W. Jungfera. 
Zeszyt II 1867, druk Gaz. polskiój. 

GA LEN Filip. Czarodziejka z Argentióres, 
powieóć. Przełożył z niemieckiego £dwara 
Rulicki. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 288. 
90 kop . 

Galerie des contemporains illustres, par un 
homme de rien. 29-e lirraison: M. Mickiewicz. 
Paris, 1841, w 12ce. 

•— slaye. Composće des portraits des per- 
sonnages les plus cól^bres des pays slayes, 
tirós de la grandę collection de J. Krasicki, 
enrichie d' un grand nombre d' autographes 

inódits par A. S.. (Prospekt). B. w. m. i r., 

w 4ce. 

Galerija polskich pisatelej T. S.. T. I Kra- 
szewski: Budnik. Tom II tegoż: Ostrożnie 
s ogniem. T. III— V Korzeniowski: Kolloka- 
cija. Perewod A. Afanasiewa. Kiew, 1852. 
Cena 3 ruble. 

Galerya kandydatów do małżeństwa. War- 
szawa, nakład i druk A. Pajewskiego wydawcy 
Kolców, 1878, w 8ce małój, str. 162. 30 kop. 

— polska, ob. Behr B (1862). 

Galerye włoskie, zbiór celniejszych obrazów 
w kopiach na stali, z dodaniem ^su dziejów 
sztuki włoskiój, przez A. S. Warszawa, H. 
Gmcksberg, 1876, w 4ce, T. I; komplet 16 
zeszytów stron 128 i 33. 6 rub. 40 kop. 

— Ob. Muzeum sztuki europejskićj. 

Galicia. Zeitschrift zur Unterhaltung, znr 
^nde des Yaterlandes, der Kunst, der Indu • 
strie und des Lebens. Redakteur Jos. Mehof- 
fer. Lemberg, mit Pillerischen Schriften, 1840, 
od d. 1 Lipca. — R. 1840 Nrów 76, str. 304; 
r. 1841 Nrów 113, str. 432. — Detah) pismo 
d. 14 Października, wedłng twierdzenia redak- 
cyi z powodu nadsyłki papieru zepsutego i nie 
do użycia. Nr l z r. 1841 omyłka jako Ner 
7d podany i mylnie stronnicowano go 310— 
312. Prenum. półrocznie 5 złr.. 

Obejmiye: R. 1840 wiersze pisali: Joh. Car. 
Klemsch, Joh. Langer, Jakób Dimbock, A. Au- 
lich, Edw. BadenfeJd, J. P. E, Weiner, Edw. Sile- 
sius, F. C. Weidmann.— Pisali prozj|: J. £. Rnp- 
precht, Franz Schuselka. Wohlthatigkelts Yer- 
ein in Lemberg, Skałka bei Szaflary Sandec. 
Kreis. yom J. C. Klemsch.. Bilder aus Gali- 
zien (Das Mecrauge in Karpathen), Concert 
des Jos. Baschny in Sambor, Todes-Urtheile, 
Kuhn jedwabnikarz w Przeworsku, Kalwarya, 
Statistik yon Galizien, Biecz, Tanbstnmmen- 
Institut in Lemberg, Tartarenhiłgel bei Sądowa 
Wisznia, Kleinkinder Bewahr-Anstalt in Gali- 
zien (w Srokach^ Das Denkmal in Zakopane, 
Ausflug nach Galizien yon J. G. Elsner.. (Kra- 
kan, Wieliczka), Karpathen yon Wilh. Rich- 
ter.. Constant Fel. Szaniawski 1720 yon J. 
W....a, Lipiński C. Concerte, Musik- Yerein- 
Concert in Lemberg. 

R. 1841 pisali ci: Th. Heli, L. Solbert, D. 
W. Hesse, Fr. Walter, Rud. Puff, M. Biener, 
Franc. Isid. Proschke, Levitschnigg, Jos. Kai- 220 GALICYA - GALLURA ser, Wurzbach W. (Die Rose^ nowella w Nrze 
109), Ofen von Zink' in Bochnia. ' 

Obejmuje nas obchodzące : Fabrik ftir Fnss- 
boden, Tischplatten, Heiz-Kleinkin4er-BewĄłir- 
anstalt in Lemberg v. Dr Fein. R5pel. Geschich- 
te Polens (recenzya) von L'. U. B.. Polnisćhe 
Literatur (Kraszewskiego Twardowski), Poln. 
Zeitmigen von Laertes. Das Jahr 1449 in Lem- 
berg, vom D. Magnnszewski, ilbers. von A. 
Aalich. Griech. kat metrop. Kirche in Lem- 
berg, Todesurtheile, Der Schleier der Elise 
Radziwiłł voq Wilkońska — tlbersetzt von 
J. V. M.. Raise in die Karpąthen des Sandeo. 
Kreis., Am Grabę Locian Hippol. Krumko^- 
ski von Tristan, Kaiser Jos. II Reise nach 
Russland 1780 von Franz Kalatay, Wohltha- 
tigkeit8verein in Lemberg, Gemalde In der 
Kirche zu Żółkiew, Grabowskiego Starożytno- 
ści historyczne (rec.), Neumarkt (Nowy-larg), 
Sparkasse in Galizien von Pr Hillbricht, Kodex 
dyplomat. W Polski (rec), Odrzykoó, Podhor- 
ce, Mineralwasser in Podgórze, Stwoszowice, 
Wieliczka und Iwonicz v. Torosiewicz. Nekro- 
logia: Jan Grounwink, Franc. Babel Profes., 
Eug. Krawczykiewicz, Donigiewicz prof. reli- 
gii w Czemiowcach. Der Stein bei Bndni- 
Bzcze, Galiz. Musik -Yerein , Kleiakinder-Be- 
wabr-Anstalt in Lemberg, Tniskawiec, Szczaw- 
nica von H. Kratter, Die Belagerung Lembergs 
1672 V. Alois Uhle, Krynica v. Alex. Zawadzki, 
Kraszewskiego Historya o bhidćj dziewczynie 
(rec), Grosses Concert des Musik- Ver. von 
J. F. V. P(aumann?), Kloster der Clarisserin- 
nen zu Alt-Sandec, Pożar bursy jerozoliips. 
w Krakowie, Dr Sławikowski, Die ungebethe- 
nen Hochzeitsgilste (opryszki w Suchodore)^ 
Die Contracte des J. 1841 in Lemberg, Tanb- 
stnmmen Institut, Olesko von Al Zawadzki, 
Schwimmanstalt in Lemberg, Eisenblech Walz- 
werk im Stryjer Kreise, Próbny występ Dawi- 
zona na niemieckiój scenie 2y Lipca W roli 
oficera Stemholma, w sztuce Das letzt^ Abeh- 
theuer. Jesu Kindlein in Warschau, von Wilh. 
Waldbruhl. Die HOhle bei Stracz von J. F. 
V. Pcaumann?), Das addige Convict in Lem- 
berg, Wasserfall des Pruth bei Dora, Dukla 
von Alex. Zawadzki.. Brody, Złoczów, Brze- 
źany, Tarnopol, Podolien, Czortków, Czerniow- 
ce, Śniatyn. 

Galicya z W. Księstw. Krakowa, i Buko- 
winą. Druk zakł. Edw. HOlzla w Wiedniu, 
nakład Edwarda Hoelzla w Ołomuńcu, litogr. 
Koka w Wiedniu, b. w. r. (1872), w4c6, 1 kar- 
ta (mappa). 

— i Wystawa powszechna w Wiedniu 1873 r. 
Łużne myśli rzucone ludziom dobrćj woli. 
Lwów, nakładem Gubrynowicza i Schmidta, 
w drukami K. Pillera, 1872, w lCce, str. 3o. 
Id cent. 

— pod względem geograficzno - statystycz- 
nym, politycznym i topograficznym, opisana 
przez Ł. i B. dla użytku zakładów naukowych. 
Kraków 1861 r. obacz Łepkonrski. 

— ob. AIth Alojzy (1872) , Attat (1875), A- 
vril (D*) baron, Banseiher Jan X^87l Pro- 1 dukcya), Bodyńaki M. (Mapa 1879), Boelmi 
W. HI. (tabella^czny przegląd 1866), Cyrfile 
(Galicie 1876) , Czyiewiez A. (Sprawozdania 
1876), Gniewosz )an (O potrzebie 1878), IMili 
Andr. (Przyczyny 1880) , Holowkiewlci Cmii 
(Flora 1877), KatpAfCtk ian R. (Zbiór 1876), 
Kasparek Fr. (Broit 1874), Kąmuikomki i. 
(Pytanie 1867), Koziobrodzki Wł. (i Austrya, 
Bendlikon 1866), Koźmian S. (1877), Utiaik 
Ant. (Geografia 1874), Łubieński, Rojgferhr. (Nie- 
urodzaj 1^80), W^arasse MUczyaław (Gospodar- 
cze 1874), Mayer Otto (O^sterreichisches 1875), 
Merunowicz Teof. (Wewnętrzne 1876), Oiiheii- 
krwski Wład. (ziemska 1874), przochowUci K. 
(Przewodnik), f^amiętniki (1844—45), Reoapi- 
tulatioo (1847), Rehman A. (1879), Rogoak A. J. 
(Choroby 1R76) , Sacher (Geachicfaten 1877) 
(1880), Schmedea (Geog. Stat.-Ueber8ichtl867)^ 
Simenenko 6. (carstwo 1878), Stupnicklli (186^), 
Czematyzm (1879), Szmedes. (po rosa^lakii), 
Wiadcmfiri (1880), Wii0(iW9.ki W. (czyU rak 
1863, Lipsk 1865), Zadaaie (1379). 

*6alickl L ob. Jaworsky W. (1871). 

GALICZ Jan (ksiądz). Szkoła na organy. 
(Włocławek ?) 1873. (Zeszyt I do HI wyize^ 
w Wilnie 1861-63). 

— Muzyka organową, nowa metoda z nut 
literalnych z inforlnaeya użycia takowych, 
zbiór preludyj ze wszystkich tonów, ha ciobe 
i głośne granie po kościołach podczas na2M>- 
żeństwa. W^no, nakł. autocą, 1879, w 4ce, 
str. 34. 1 rubel. 

Galizien (Das KOnigreich) und das Her- 
zogthum Bukowina. (Kozenn Schulatias l!(r. 
U). Olmlitz, Yerlag E. Hólzel. b.w.r. (1372), 
w 4ce, 1 karta (mappa). 

— ob. Beamten - Elend (1875), Bev6ikaraii9 
(1871), Blick (1877), Enzman M. (kurzer 1876), 
Erweiteruna (1871), FrąpzDS Fr. (Aus Halb- 
Asien 1878), Goess Peter (An den Adel 1813), 
Miklosich Fr. (Ueber 1876), Mittheilungen (1877), 
Rpjchmann (1880), RasD K. W. (Historisch 1862), 
Sacher (Geschichte 1846), Scheda u. Steinhao- 
ser (1876), Schmid (ErdOl 1866), Schulz H A. 
(General 1879), Silesia (1864). 

Galizlache Geschichten ob. Sacher Masoeb 

(1877). 

GaMleo-Galilei ob. Wptyński. A. (Nnovi 1878). 

GALLE J. G. Ueber die Bahn des lon da Jan. 

1868 beobachteten und bei Pułtusk im Kónig- 
reich Polen ais Steinregen niedergeialtenen 
Meteors durch die AthmosphSre. Breslan, 
Max et Comp., 1868, w 8ce, str. 43. 10 ngr. 

GALU Giifseppe. Per le felicissimę n<^e di 
S. £. ii Signbr Conte Boi. Potozki,' eon Si A. 
la Signora Principessa Maria Stiltlooff. So- 
netto. Pietroburgo, 1826, w 8oe, 

Gallois ob. Correspondence (18jl3). 

GALIURA Bernard. Galerya światyeh obrar 
zów, k' ulekszeniju obuczanija w szkołach, 
cerkwach i. domach. Wiedei , w dyrekąy^i 
nakładu szlcolnych kBi§żek, ^rnk. nidaira, GiULLUEA - GAŁ]^OWSKI 821 1860, w Cce, kart 60 i str. VIII 2 rycmami 
w tekseie. 

— Teologia cfarześciańsko-katolicka podług 
Id^i Q Królestwie boióm przedstawiona przez 
ks. .... Odbitka z ^ Warty." Poznań, w komisie 
wy^ftwn. Wład. Simona, 1876, w8ce, str. 77 
\ 3 61. 

GALLUS Marcin. Kromka przełożona na ję- 
z;^k polski i objaśniona nrzez Z. K omamie- 
kiego. Warszawa, w driikarni Józefa Sikor- 
skiego, ulica Niecała , 187S , w 8ce , 1 karta, 
Bte. X— U— 249, IV. 1 rub. kop. 20. 

— Ob. Wf uMewskfJ A. (Swiedien^a 1878): 

fiALLUZI (fiąleazzi). Vota di S. S. Kostka. 
Koma, 1826, i^rła^ciwie 1727. 

Galwaniczna baterya ob. Olszewski Kar. 

G2|lw8no - m^gnitne lec«epie, ob. Bi^lawfki 

Fr. (1846). ' ^ ' 

GAtECKA A. Wykłttd kroju sukien dam- 
akidi i innych iasonów na sposób irancuzki. 
Warszawa, drukiem S. Orgelbranda Synów, 
nlica Bednarska Kr. 20, 1874, w8ce, str. 16 
z tablica litograf. 1 rub. 

GAŁECKI Antoai luna^^za S. T. D. z Bo^ój 
i świct^i Stolicy Apostolskićl łaski Biskup 
Anaatejski etci Wielebnemu Duchowieństwu 
świeckiemu i zakonnemu oraz wszystkim wier- 
nym wspomniano) częóci Dyecezyi krak. po- 
afi^rowieiue i błogosławieństwo w Panu. (Ode- 
zwą z powodiji 25-letniój rocznicy wstąpienia 
na tron N. C. Franciszlća Józefa I). Kraków, 
drak. Uniw., 1873, foL, 1 karta. ^ 

— Z Boiój i świętój Stolicy apostolskiej 
laski biskup amatejski, wikariusz apostolski 
cze^i dyecezyi krakowskiej w państwie au- 
stiyackiem lezącej, assystent tronu papiezkie- 
gp, prałat domowy Jego świątobliwości, hra- 
bią rzymski, kawaler orderu żelaznej koron^r 
IIćj klasy^ poseł na sejm krajowy Galicyi i 
Lodomeryi wraz z W. Ks. krakowsKiem. Wie- 
lebnemu duchowieństwu świeck, i zakon, i 
wszystkim wiernym .... pozdrowienie i błogo- 
sławieństwo. (Otwarcie Jubileuszu). Kraków 
14 Kwietnia, w druk. Uniw. Jag., 1875, folio, 
str. 7. 

— Ex Consist. gener. dioec. Oracoyiensis, 
Notificationes ad uniy. yener. Clerum, tam 
aaecularem quam regularem, partis dioec. Cra- 
eoyiensis in eiyilibns imperio Caes. Austriaco 
saljjectae. Cracoyiae, typ. Uniy. Jagiell., l87l, 
w. 4ee, str. 24. 

— Z Boiój i świętej stolicy apostolskiój ła- 
ski biskup amatejski, wikaryusz apostolski 
cz^i dyecezyi krakowskiej w państwie au- 
st^ackiem leżącej, asystent tronu papiezkie- 

fo, prałat domowy jego świ%tobliwości , łura- 
ia rzymski, kawaler oderu żelaznój korony 
Ggiej klasy, poseł na sejm krajowy Galicyi i 
Lodomeryi wraz z W. Ksif stwem krakowskiem 
wielebnemu duchowieństwu świeckiemu i za- 
konnemu i wszystkim wiernym wspomnianej 
ożęśd dyeces^yi krakowskiej pozdrowienie i błogosławieństwo. Ogłoszenie jubileuszu z p- 
knzyi wstąpienia na tron apostolski Ojca i,, 
który trwać będzie przez 3 miesiące t i. oą 
2 Marca do 1 Czerwca. Kraków dnia 6 Marca 
1879, w drukarni uniwersyteckiej, fol., str. 4. 

— ob. Adres (18T4), Prawdzickl F. (Illustra- 
cye 1878), Serwatowski W, (Kulturkampf 1878). 

GAŁĘZOWSKI Józef; CBxtrałt du Spectateur 
Milifftire. Noyembre 1871). Bevue debtPres- 
se Militaire etrangóre. Paris, £. Martinet, 1871, 
w 8ce, str. 16. 

GAŁĘZOWSKI Ksawery dr. Des ałterations 
de la vue dans la fieyre typhoide, memoire 
lu & la Societe medicale d'emu1ation de Paris 
dans la seance du 5 mai 1877. (Extrait de 
rUnion medicale, 3e serie an. 1877). Paris, 
imp. Malteste et Cie, 1877, w 8ce, str. 7. 

— Des amblyopies et des amauroses toxi- 
oues, par lo .... professeur de oliniouo oph- 
tliHlmologiąue. Paris, imp. Parent, 1879, w8oey 
str. 184. 3 franki, 50 centim. 

— Cliniąue Ophthaknologiąue du Dr. Des- 
marrcs. De la pupille artificielle et de sea 
indicjitions par Xavier Galezowski Docteur 
en Medlcine et Chef de la Cliniąue Ophthal- 
mologiąue du Dr. Desmarres. (Extrait desAn- 
niLles a'0culi8tiqne). Brnxelles, typographie 
deVe. J. Van Bouggenhoudt rue de TOrange- 
rie 22, lb62, w 8ce, str. 54. 

— Qnelques considerations sur I* hygiene 
de la yue chez les enfants, memoire lu a la 
Societś medicale d' emulation de Paris le 3 
mars 1877. (Extrait de 1' Union medicale, 3e 
serie annee 1877). Paris, imp. Malteste et Cic, 
1877, w 8ce, str. 8. 

— Obseryations cliniques sur les maladies 

des yeux, par , Docteur en Medecine et 

Chef de Cliniąue ophthalmologiąue du Dr Des- 
marres. Premierę liyraison. Paris, typographie 
de Henric Plon, imprimeur de V Empereur 8 
Rue Garasciere, 1868, w 8ce, 2 ksrcki niel., 
str. 46; Table des matieres na 1 stronie. 

— Traite des maladies des yeux. Paris, J. B. 
Bailliere et Flis, 1872, w 8ce, str. 895 ł 416 
drzeworyt.. Cena 20 vr.. 

— Traite iconographiąue d* ophtalmoscopie, 
comprenant la description des differents 0];)h- 
talmosćopes, V exploration des membrancs in- 
temes de V oeil et le diagnostic des affections 
ceiebrales et constitutionelles, par profes- 
seur librę d* ophtalmologie. Corbeil, >mp. Cretó 
fils; Pariś, Ubr. J. B. Bailliere et fils, 1877, 
w 8ce dużej, str. Vin i 286, 30 figur w tex- 
cie i 113 figur na 20 kartach chromolitogra- 
fowanych. 

— Ob. InauguratfoD (1879), Klimaszewski H. 
(Protestacya 1853), Zaleski Br. (1879). 

GAŁĘZOWSKI Maciej. Dissertatio inauguralis 
medico-practica de haemorrhoidibus in geneee 
et praecipue de oura haemorrhoidnm coeca- 
rum, qnam in caesarea litterarum Uniyersitate 
Yilnensi annuente inclyto medicorum ordioc 222 GAŁĘZOWSKI ~ GASPAEY pro grądu doctoris medicinae obtinendo publi- 
ce defendet ...., Lithuanus, medicinae magister, 
anno MDCCCXXU die XX. mensie Junii. Yil- 
nae, typis dioecesanis, w Bce, str. 26. 

Galęzowakt Seweryn, obacz: Kołakowski KI. 

(1878). 

GAŁKIN N.. ObjasDitelnaja zapiska k etno 
graficzeskoj kartie Carstwa polskago. Polska, 

1870. (Wybito 100 egzemp.). 

GAŁKOWSKI Leon. Zjawisko (wiersz). Tar- 
nów, dnik A. Rusinowskiego, 1866, fol., k. 1. 

6AMBERT Zygmunt (z Weisskirchen). Sfitze 
aus allen Zweigen der Rechts- und Staatswis- 
senschaften. Krakan, Uniyerśitats-Buchdmck., 

1871, w 8ce, str. 6. 

Gambetla, ob. Piotrowski J. K. (1880). 
Gangrdne, ob. Benni Karol (1862). 

GARBE E L. Danziger Sagen. Poetisch bear- 
beitet Danzig, Saunier, 1872, w 16ce, str. 
YUI i 133. 2 m.. 

GARBIŃSKI Andrzej. La France et les Polo- 
nais. Apercu historiqae depais le dixieme sia- 
cie jusqn'i nos jours, par un ami de deux 
nations. Paris 1875. 

6ARCZYŃSKI Stef.. Oda na jeniusza. Prze- 
łożył na czeskie Fr. J. Burian. (W czasop. 
Svetorov 1874). 

— Ob. Tarnowski 8. (1872). 

6ARGULSKI Stanisław. Gramatyka jeżyka 
polskiego, dla użytku młodzieży. Warszawa, 
autor, 1879, w 16ce, str. 126 i m. 35 kop.. 

GARKAWI (HARKAWI) A. j.. SkazaJiija musuł- 
manskich pisatelei o Sławianach i russkich 
(S połowiny VII wieka do końca X po R. Cb.). 

Sobrrf, pereweł i objaśnił Petersburg, 

1870. (Odbito 1010 egz.). 1 rab. 60 kop.. 

GARLICKI T. Este^czne ocenienie i ozna- 
czenie czasu powstania Tracliinek Sofoklesa. 
(Odbitka z „Albumu uczac^ się młodzieży 
polskiój, poświęconego J. I Kraszewskiemu"). 
Lwów, księgarnia K. Łukaszewicza, w dra- 
kami Gazety narodowej, 1879, w 8ce, str. 27. 

Garnison (Die) zu Taraow an die Oaraison 
zu Lemberg am 28. Mai 1848. Tarnów, ful., 
str. 1. ' ' 

GARNYSZ iózef Do ogółu Towarzystwa de- 
mokratycznego polskiego jego Członek. Poi- 
tiers d. 3 Czerwca 1839, w Ice, str. 8. (Auto- 
grafowane). 

GARRA Martin. Gratulations-Telegramm. Mar- 
tin Garra, k. k. Teleffraphen-Amtsdiener. Tar- 
nopol, gedrackt bei J. Pawłowski, 1863, w 12ce, 
na Uj stronie. 

Gartliner, ob. Zakrzewska. 

Ganrcki Bonif., ob. Stróiecki M. (Odpowiedź), 
ozembek J. (Stan.). 

GAZDA Aug.. Quaestione0 Charitoneae. Dis- sertatio philologica. Oelss (Oleśnica), 1861, 
w 8ce, 2 kart i str. 38. 7*/, sgr.. 

G4SI0R0W8KI Albert. Adam Mickiewicz i 
Pisma jego do r. 1829, przez ..... (Odbitka 
z Kraju). Kraków, nakład Wydawn. Kraju, 
1872, w 12ce. kart 2, str. 303. 1 iłr. 50 cent 

— Adam Mickiewicz od wyjasdn z Peters- 
burga i Pan Tadeusz, przez T. I. \Vado- 

wice, autor, czcionkami Franciszka Fołtyna, 
1874, w 8ce, str. 192. 

— Nauczyciel dzieci początkujących. Prak- 
tyczny poradnik dla nauczycieli, ułożony po- 
dług niemieckich pedagogów, a w znacznej 
części podług jpism F, Wedemanna. Część I. 
Wadowice, nakład autora, 1875, w 8ce, str. 
110. 50 kop.. 

G/^SIOROWSKI Antoni. Marcin Luter, doktor 
słowa bożego, reformator wiary św. ewangie- 
licki^j, tudzież początek prześladowania, roz- 
krzewicnia, i zwycicztwo augsburgskii^j kon- 
fessyi, czyli prawaziwego chrześciańskiego 
kościoła, z dodatkiem 1) X. Samuela Dąbrow- 
skiego kazania na dzień św. Marcina etc., 
podług prawdziwych dziejów. Wydanie drn- 

§ie. Królewiec w Prusach, druk i nakład H. 
artunga, 1861, w 8ce, str. 117. 

GASIOROWSKI J. Kazanie w czasie pogrze- 
bu cialti W. J. Pana Pawła Bielskiego^ Pcd- 
stolego hełmskieco , w kościele parafialnym 

Hełmskim XX. Piarów, miane przez X 

Pijara dnia 16 Marca roku IdOB. W Lublinie, 
w drukami XX. Trynitarzów, w 8co, kart nie- 
liczb. 13. 

Gi^SiOROWSKI Wilhelm. Kościół archiprea- 
biteralny N. P. Maryi w Krakowie, opisał we- 
dług źródeł archiwalnych tegoż kościoła .... 
w Krakowie. Czcionkami drukami „ Czasu, *" 
1878, w Bce, str. 108. Spis na 1 kartce z 2 li- 
tografiami: 1. Kościół Panny Maryi w Krako- 
wie; 2. Ołtarz wielki w kościele ranny Maryi 
w Krakowie. (Odbicie z Kalendarza krakow- 
skiego na rok 1878 znacznie powiększone. 
Nakładem wydawnictwa kalendarza). 

— Z powodu recenzyi w Grazecie narodowój 
(Nr. 50 i 52) „O historyi literatury polskiój 
Dra Karola MecherzyńsKiego.** (Osobne odbi* 
cie z dziennika Czas Nr. 80). Kraków, czcion- 
kami drukarni L. Paszkowskiego, 1873, w 8ce, 
str. 8. (Przeciw Kanteckiemu). 

Gi^SOWSKJ E. Bilder aus der Hohen Tatra 
und den Pioninen (Seperat-Abdruck aus der 
„Kaschauer Zeitung**). KaschaUiYerlaga-Comp- 
toir von K. Werfer, 1879, w 8ce, str. 32. 
40 cent. 

— Obrazki z Tatr i z podgórza tatrzań- 
skiego , odczyt .... wygłoszony w Tarnowie 
dnia 20 kwietnia 1879 r. (Odbitka z Gwiazdy). 
Tarnów, nakł. i drak Wł. Angelusa, 1879, 
w 8ce mał^, str. 41. 15 cnt. 

GA8PARY Wład. Instrnkcya o obowiązkach 
jakie z ustawy wojskowój wynikają. Do u- 


6ASSNER - GAUHE 323 I żytka w szkole podoficerów i szeren^owców, 
oraz wiemy poradnik dla wszystkich do woj- 
skowo! rtazby zobowifzanych, tłumaczył z nie- 
mieckiego .... w 55 pnłka piechoty. Lwów, 
nakładem autora, 187G. w 8oe, str. 16. 20 cent. 

6ASSNER. Katalog muzeum .... sztuki i umie- 
jętnoóei, broni, wyrobów: sztuki, mechaniki, 
medal!', narzędzi inkwizycji, anatomicznych 
i t d.. Warszawa, 1875, w 8ce, str. 32. 10 kop. 

^aSZCZYASKI Stanisław. Rady dla mło- 
dzieły. Warszawa, 1870, w 16ce, str. 39. 

fiASZTOWTT George. Des accidents prómo- 
nitoires de la goutte et du traitement prćven- 
tif de cette maladie. Th^se pour le doctorat 
en módecine, prósentóe et soutenue devant la 
&eultć de raris. Paris, imp. Parent, 1878, 
w 4ce, str. 44. 

— Du rótrócissement acąuis de \ art^re 
pulmonaire. Paris, lib. Rey, imprim. Parent, 
1879, w 8ce, str. 33. 

GASZTOWT Jan. Pan Sedzic, czyli Opowia- 
danie o Litwie i Żmudzi, roitiers, w drukarni 
F. A. Saurina, 1639, w 12ce, str. 102 i k. 1. 

GASZTOWT Yencesl. Notre espórance. Lagny, 
imp. Aureau, 1877, w 8ce, str. 8 

— Ob. Słowacki Jul. (1879). 

GASZYiteKI Kenatanty. Oswobodzona Polska. 
Pieśń na nutę barkaroli, z opery Niema z Por- 
fid; słowa ...... z towarz. fortepianu. War- 
szawa, 1831. 

— Pieśń Powstańców przy zimowym ogni- 
ska 17 Grudnia 1863 r... Paryż, drukarnia £. 
Maztineta, ulica Mignon 2, w 8ce, 1 kartka. 

— Pisma prozaiczne. Lipsk, F. A. Brock- 
baus, (Biblioteka pisarzy polskich, Tom LXIX), 
1874, w 8ce, str. VII, niel. 1 i 279. 

— Wiersz z okoliczności wejścia w szeregi 
walczących Emilii Plater i Maryi Baszanowicz. 
Przejście Niemna przez wojsko polskie. B. w. 
m. i r. (1831). 

— Ob. Biblioteka (1880). 

Gatttafciy ob. Broc P. (O przemianie 1872), 
Darwia Karol (O powstaniu 1873). 

GAULTIER Alojzy Edward Kamil. Geografia 
powszechna, podług tłómaczenia H. Witow- 
skiego, na nowo przerobiona i poprawiona, 
dol^dniejszćm opisaniem ziem polskich uzu. 
pehuona i do uiytku niższych zakładów nau- 
kowych polskich prywatnych i publicznych 
zastosowana, liżecie wydanie polskie Lucy> 
ana Tatomira. Lwów, naldad K. Wilda; Sanok, 
czcionkami K. Pollaka w Sanoku, 1863, w8ce, 
str. Vra i 229, 1 tabl.. 

— Toi. Wydanie szóste, na nowo przej- 
rzane i t. d. przez L(uc.) T(atomira). Lwów, 
Wild; Sanok, druk K. Pollaka w Sanoku, 1872, 
w 16c€, str. 240. (Odb. 2500 egz.) 90 cent. 

— Toż. Wydanie siódme, na nowo przej- 
rzane i poprawione, z uwzględnieniem najnow- 
szych zmian politycznych i oo użytku niższych zakładów naukowych polskich prywatnych i 
publicznych zastosowane przez L. T. Z tablica. 
Lwów, nakład Kar. Wilda; Sanok, druk K. 
Polkka, 1873, w 8oe, str. IV i 240. 90 cent 

— Toż. Wydanie ósme przejrzane i popra- 
wione, z uwzględnieniem najnowszych zmian 
politycznych i metrycznego systemu miar, do 
użytku mższych zakładów naukowych prywa- 
tnych i publicznych zastosowane przez L. Tato- 
mira. Z 1 tablica litografowana. Lwów, K. 
Wild, 1876, w 8ce, str. 244. 90 cent 

— Toż. Wydanie dziewiąte, przez L. T.. 
Lwów, nakład K. Wilda, druk &. Pillera, 1880, 
w 8ce małćj, str. 256 i tabl. litogr.. 90 cent. 

GAUME bracia. XX Listów o wytrwałości, 
po pierwszój komunii Św., przydatne dla dzie- 
ci i wszystkich osób, tak duchownych jak 
świeckich, poświęcających się chrześciańskie- 
mu kształceniu młodzieży, z piątego francu- 
skiego wydania przełożył ks. Jul. Smoleński. 
Warszawa, druk. A. Pajewskiego, 1880^ wl6ce 
str. 283 i 1 ni. 50 kop. 

GAUME kf . J. Cmentarz w dziewietnast3an 
wieku czyli ostatnie słowo solidarnych, prze- 
łożył na język polski i wydał ks. Wł. Mag- 
nuski. Warszawa, (Gebethner i Wolff, 1878, 
w 8ce. kop. 60. 

— Katechizm mi^ zebrany z dzieła: Zasa- 
dy i całość wijuy katolickiśj. Tom IX. Prze- 
kład z francuzkiego podług szóstego wydania 
paiyzkiego. Kraków, Jaworski, 1871, w 8ce, 
str. 372. 

— Krótki katechizm wytrwi^ości, czyli wy- 
kład historyczny, dogmatyczny, moralny i li- 
turgiczny religii, od początku świata aż do 
dni naszych. Wydanie drugie, 2 tomy w je- 
dnym. Warszawa, lb74, w 12ce, str. XV i 456. 
po 1 rubl. 

— • Przewodnik dla Spowiedników, dziełko 
ułożone przez .... z pism najcelniejszych, naj- 
doświadczeńszych i najświ%tobliwszych Spo- 
wiedników w Kościele, iako to : 

1. „Kapłan uświctobiiwiony ojcowskiem i 
roztropnem sprawowaniem Sakramentu Po- 
kuty.** 

2. „Praktyka Spowiedników,*^ S. Liguorego. 

3. „Przestrogi dla Spowiedników i Traktat' 
o spowiedzi z całego życia," fiłog. Leonarda. 

4. „Instrukcya dla Spowiedników,'' S. Ka- 
rola Boromeusza. 

5. ,,Prze8trogi dla Spowiedników, ** ». Fran- 
ciszka Salezego. 

6. „Rady dla Spowiedników," Ś. Filipa Ne- 
reusza. 

7. „Przestrogi dla Spowiedników," S.Fran- 
ciszka Salezego. 

Przełożył z francuzkiego X. Urban Rokicki. 
Wydanie drugie. 2 Tomy w jednym. Wilno, 
naKładem i drukiem Józeći Zawadzkiego, 1873, 
w 8ce, str. 491. 

— Suema niewolnica afrykańska żywcem 
pogrzebiona, powieść współczesna, przełożył 224 GAUME - GAZ z f nmcuzkiego Wacław Szadkowski. Warsza- 
wa, 1873. 

— - Woda święcona XIX. wieka przez .... 
protonotaryusza apostols.; z drugiego franc. 
wydania na język polski przełożył i wydał 
ks. Wład. Magnuski. Warszawa , w drukami 
Czerwińskiego, 1«72, w 16ce, str. XVI i 368. 
60 kop. 

~ Zasady i ci^ość wiary katolickiej, czyli 
Wykład jćj łiistoryczny, dogmatyczny, moral- 
ny, liturgiczny, apologotyczny , filozoficzny i 
Bocyalny, od stworzenia świata aź do naszych 
czasów i^Cntćchisme de pers6vdranee). Prze- 
kład z fr^nenzkiego podług szóstego wydania 
paryskiego, ostateczpie poprawnego i znacznie 
pomnożonego. Wydanie trzecie. Kraków, Ja- 
worski, 1870—71, w8ce; Tom I, str. niel. VI 
i CXXVIII, 225 i IV: Tom II, str. VII i 310; 
Tom III, str. VI. i 418; Tom IV, str. 6)i0 i 
V1U; Tom V, kart 2, atr. 391 i VII; Tom VI, 
str. 330 i VI; Tom VIŁ str. 368 i spisu str. 
VII ; Tom VUI, r. 1871, str. 327 i VII ; Tom 
IX, r. 1871, str. 372. Za 8 Tomów 6 rub. 
75 kop. (12 złr.). 

— Znak Krzyża św. w XIX. wieku, tłuma- 
czenie z francuzkiego przez Kolę, z pi^zedmo- 
w^ Ojca Prokopa (Leszczyńskiego). Warsza- 
wa, M. Glucksberg, druk S. Orgelbanda, 1873, 
w8ce, str. 131. 75 kop. 

— Życie nie jest życiem, czyli wielki l)ład 
XIX. wieku. Przekład X. W. M(agnuskieg6). 
Warszawa, M. Orgelbrandt, druk 6. Paetza 
wNaumburgu, 1872, wl6ce, str. 260. 60 kop. 

GAUTk€R Jan. Rocznica dobrego czynu. 0- 
brazek dramatyczny, z wierszami Wołodego 
Skiby (Salmwskiego Wład.) i Gomulickiego, 
z muzyk^i Wład. Wiślickiego, Józefa Dobrzyń- 
skiego (syna) i Kruzińskiego. (Odegrana przez 
dziatki uczęszczające do Ochrony X. Bau- 
douina w r. 1869). Warszawa, 1870, w I6ce, 
str. 23. kop. 10. 

Gadtier Leon ob. Gazeta (1870—73). 

' GAWALEWICZ Maryan. Żyje!.... Pobudka 
do młodzieży. Kraków, w drukami Ł. Pasz- 
kowskiego, nakładem A. Dygasińskiego. Bez 
w. roku, w 8ce, 2 kartki. 

-— Ob. Andersen łl. C. (1875). 

GAWARECKI Hip. Wincenty. Opis miasta Warki 
nad Pilic§ położonego. Warszawa^ 1845, w 8co. 

GAWARECKI ZyfOiunt. Notatki agronoma pod- 
czas dwu oblężeń Paryża. Warszawa, nakł. 
Bibl. roln., 1873, w 12, str. 326. 2 rub. 

— ob. Biblioteka (1860-61). 

Gawęda przy miodzie. Kraków, 1848. Autor 
Gadomski Władysław. 

Gawędy. Poznań, drukiem W.Stefańskiego, 
1850, w 12ce, str. 35. (Zawiera następujące 
gawędy wierszem: Wróżbita; Jan Kanty or- 
ganista w Chochołowie r. 1846; Kotlarczyk). 

GAWlASKI Jan z Wielomowic. Pisma pozo- 
etałe .... z autografu wydał dr. Władysław Seredyński. (Odbitka z II toma Arcłiiwum 
dla dziejów oświaty i literatury w Polsce). 
Kraków, wydanie Akademii umiej., drak Cza< 
su, 1879, w 8ce większej, str. 248. 2 zir. 

GAWLIK. Książka do początkowego ćwicze- 
nia dziatek polskich wczytaniu ł pisania pól- 
kiem i niemieckim Fibel filr den potni- 

schen und deutschen Schreib- und Lehr-Ue- 
bersicht in den Schulen Mazurens, im An- 
schlusse an die vom Regierungs- und Sehul- 
rathe Bock heransgegebene d6ut:iche Fibel, 
von .... Regierungs- und Scholratfa zu KOnigs- 
berg in Preussen. Kónigsberg, Druck und 
Verlag von H. Hartung, 1871, w8ce, str. 87. 
Kartonów. 6 sgr. 

— Fibel f&r den polnisoh-deutsch Bchreib- 
Lese-Unterricht in den Schulen Mazurens Im 
Auschlusse an die vom Eeg.- und Scfaulr. 
Bock heransgegebene deutsche Fibel ł>earbei- 
tet. 2. Auflage. K5nigsberg, Biartung, 1873, 
w 8ce, str. 87. 40 fen. opraw. 60 fen. 

— Polnische Scłireib-Lese-Tafeln. Tanoże, 
1872, imp. fol. kart 9. 3 mark. 

GAWROŃSKI Andr. B. W. P. Upominek dla 
braci pielgrzymów polityczno-polskieh. Lyon 
dnia 22 Listopada 1846, w 8oe, kart 4 (lito- 
graf, autograf) wierszem. 

-— Nekrolog. (Przedruk z Numeru 114 dzien- 
nika Ojczyzna). Paryż, drukarnia £. Mardn- 
net, 1864, w 8ce, str. 4; obaoz Polom (Jour- 
nal 1863). 

GAWROlkSKI FeKks ka. dr. Socyalizm, jego 
historya i zasady, przez .... Lwów, nakł. dru- 
kami ludowój, Seyfarth i Czajkowski, 1879, 
w 16ce, str. 50. 25 cnt 

GAWROŃSKI Franciszek ks.dr. Nauki w cza- 
sie rekoUekcyi czyli ćwiczeń duchownych. 
Lwów, nakł. autora, druk. ludowa, 1879, w 
8ce, Btr. 350 i 2 ni. 1 zlr. 50 cnt 

— Ob. Horsky F. (Kazania^ 1878). Martinet 
L (Nawozy 1874), Maynard (Życie 1876). 

GAWROŃSKI Stanisław generał. Szanowni 
rodacy !...... (Odezwa do składki oa pomnik 

ś. p. Konstantego Parczewskieffo zmarłego 
w Auxerre dnia 8 Września 18^). Paryż, d. 
10 Grudnia. Paryż , w drukami L. Hartinet, 
1855, w8ce, str. 1. 

GAWRYŁÓW Dymitr. O zaprowadzenia, u- 
trzym^aniu i użyteczności owiec rasy roma- 
nowskiój , ze szczegółowym opisem przymio- 
tów tój rasy. Przekład J. Nasalskiego. War- 
szawa, 1874, w 8ce, str. X 85. 1 rub. 

GAWRZYJELSKI Paweł. Wyprawa po żonę, 
wedle opowiadania starego organisty Fran- 
ciszka Gaczarzewicza spisał .... Chicago, druk. 
v\ł. Dynie wicza, czcionkami „Gazety Polskiej*' 
1880. 10 et. 

— ob. Schmidt K. (Stanisław 1878). 

Gaz ob. Wróblewski Z. (O prawach 1878 i 
o istocie 1879). 


OAZBTA - GAZETA 225 ob. Nayka (1872). 

Ga20ta snonsowa (wydawana oodsiennie) od 
Łotągo 1871. Wansawa, red. Wędrychowski, 
drak S. Orgelbranda, w 4oe. Nr pojed. 1 kop. 

— anonsowa. Red. Czeaław Kamieński. War- 
nawa 1875. Ustała d. 7 Gserwca. 

— codsienna. Warszawa, 1838, w 4ce, od 
Nni 2007 do 2855: roku 1839 od Nra 2356 
do 2702. 

— eómoszlj^ka. Od 1 Lipca 1874. Bytom, 
(^rfiodnik) folio. Kwartalnie 10 sr.gr.. 

~ handlowa i przemysłowa.' Warszawa, 1843, 
w 4ee. 

-^ Toi. r. 1844, w 4ce, od 3 Stycznia 1844 
do 30 Marca tegoi rokn Nr 1—25 po 2 kartki. 

Następnie pod tyŁ: G. handlowa, przemy- 
dowa 1 rolnicza, wydawana do roka 1849. 
Poeato p. tyl Uazeta rolnicza, przemysłowa 
i liaadlowa, 1850-54, w 4ce. . 

— haadlowa. Pismo poświęcone liandlowi, 
przemysłowi fabrycznemu i rolniczemn. Redak- 
tor B. Okręt Warszawa, nakład redaktora. 
Wydawana codziennie, w 4ce, od 1 Paździer- 
nika 1864—1879. Bocznie 9 rab.. 

— kielecka. Od 1 Paidzieraika 1870-73, 
w 4ce. dwa razy w tydzień. Kielce, wydawca 
Miehał Goldhaar, red. Leon Gautier, drak £. 
Kołakowskiego. Kwartalnie 10 słp. 

— Toź. Bok ym. Wydawca i redaktor St. 
Sienicki w Kielcach. Wychodziła co środę 
i niediiele 1877. Przedp&ta roczna 4 rab.; 
1 pfseaylkf pocztowf 5 rab. 40 kop. 

— Bok IX 1879. 

— - krajowa (wznowiona literacka). Lwów. 
1873^ w 4ce. (Obejmuje Czajkowskiego powieść 
Wenyhora. Z premiami losów po^czki Sta- 
nisławowa). 

— leeb^ prawdziwy przyjaciel Indn^ wycho- 
dzi eo piątek. Bedaktor odpowiedzialny M. 
Oeras, w Lecą we wschodnich Prasach, dra- 
Idem i nakładem J. yan Biesen 1875—1879, 
w 4ea. Gwierórocmie 1 grzywna i 25 feników 
(12% trojaków). 

Bok I 187ft, Nr 1—52 (od 1 Styca. do 31 
Gmdnia) Btr. 200. 

Bok n 1876, Nr 1—52 (od 7 Stycz. do 
29 Gradnia) str. 208. 

Bok m 1877, Nr 1—52 (od 5 Stycz. do 28 
Omdnią)^ str. 208. 

Bok IV 1878, Nr 1-52 (od 4 Stycz. do 27 
Gradnia) str. 20a 

Bok y ia79. Nr i— 52 (od 3 Stycz. do 26 
Gradnia) str. 208. 

Odcinek zawiera następujące artykuły, tłó- 
maezone z nleodeckiego Inb obrabiane przez 
Gerssa, Bok 1875: Bcmipsinit, z Herodota po- 
dłag Przjdaeiela lada z Leszna; O dziewczy- 
nie w szafie zamkniętój ; Powieść prawdziwa 
o straszydłach (spak) ezvli dachach omarłych 
się pokaz^^cych; O sklepie dla nmailych w 
Kolonii; Iismo hańbiące, powieść; Jest Bóg, 
powieść. Bok 1876: O dwu wielkich nieszczęściach 
na wodach; Kopacze stadni w Ponikowie; 
O bogatym rozbójnika; Cokolwiek o boju z 
Indyanami w Ameryce; Małpa jako pośre> 
dniczka w rzeczach ożenienia się; O morder- 
stwie w Salonice ; O rzeczach tureckich ; Serbia 
i Serbowie; O śpuku czyli straszydle skute- 
cznem; O jabileuszu 200-letnim w Wielicz- 
kach w Kreyzie Olechowskim ; Mądry sędzia ; 
Cudzoziemiec w Kłajpedzie czyli w Hemlu 
i dwaj monarchowie; Niewieraość karze wła- 
snej pana swojego; Bój straszny człowieka 
z wilkiem; Nie ujdzie karze złoczyńca; O zbój- 
ca i rabuśniku; O strassnśm morderstwie we 
dworze Aziendzie w Wiódnia 18 Października 
1876; O osadzenia Franceskoniego na śmierć; 
Jeszcze ooKolwiek o Franoeskonim ; O stra- 
sznÓm zdarzenia w Bengalii, przez uragan 
uskutecznionóm; Duch w