Skip to main content

Full text of "Bibliografia Polska"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I Google Jest to cyirowa wersja ksi^ki, ktora przez pokolenia przechowywana byla na bibliotecznydi polkach, zanim zostala troskliwie zeska^ 

nowana przez Google w ramach projektu swiatowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zd^yly juz wygasn^ i ksi^ka stala si^ cz^Sci^ powszechnego dziedzictwa. Ksi^ka nalez^ca do powszechnogo 

dziedzictwa to ksiqzka nigdy nie obj^ta prawami autorskimi lub do ktorej prawa te wygasly. Zaliczenie ksi^ki do powszechnego 

dziedzictwa zalezy od kraju. Ksiqzki nalezqce do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszlosci. Stanowi^ nieoceniony 

dorobek historyczny i kulturowy oraz zrodio cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolunicnic, znajdujii si^ rownicz w tyrn pliku - przyporninajf^c 

dlugii podr6z tej ksiqzki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady uzytkowEinia 

Google szczyci si^ wspolprac^ z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materialow b^d^ych powszechnym dzledzlctwem oraz ich 
upubliczniania. Ksiqzki b^dqce takim dzledzlctwem stanowi^ wlasnosc publlczn^, a my po prostu staramy si^ je zachowac dla przyszlych 
pokolen. Niemniej jednak, prEice takle sq kosztowne. W zwlqzku z tym, aby nadal moc dostEirczac te materialy, podj^llsmy srodki, 
takle jak np. ogranlczenia technlczne zapoblegaj^ce automatyzacji zapytaii po to, aby zapobiegaC naduzyclom ze strony podmlot6w 
komorcyjnych. 
Proslmy rowiiiez o; 

• Wykorzystywanie tych phk6w jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usluga przeznaczona dla 056b prywatnych, proslmy o korzystaiilc z tych plikow jcdynlc w nlckonicrcyjnych 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytan 

Proslmy o niewysylanie zautomatyzowanych zapytan jakiegokolwiek rodzajii do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badan nad tlmnaczenlEimi maszynowymi, optycznym rozpoznawanlem znakow lub Innymi dzledzlnami, w ktorych przydatny jest 
dost^ do duzych iloScl tekstu, proslmy o kontakt z naml. Zach^camy do korzyatania z material6w b^^ych powszechnym 
dzledzlctwem do taklch cel6w. Mozemy hy& w tym pomocnl. 

• Zachowywanie przypisafl 

Znak wodny"Google w kazdym pliku jest niczb<;dny do informowania o tym projckclc i ulatwlaiiia ziiajdowaiiia dodatkowych 
materialow za posrednictwem Google Book Search. Proslmy go nie usuwac. Hganie prawa 

W ksizdym przypadku uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za zgodnosc swolch dzialan z prawem. Nie wolno przyjmowac, ze 
skoro dana ksl^ka zostala uznana za cz^c powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzielo to jest w ten sam 
spos6b traktowane w Innych krajach. Ochrona praw autorsklch do danej kai^kl zalezy od przepls6w poszczeg61nych kraj6w, a 
my nie mozemy Tqczy6, czy dany spos6b uzytkowania kt6rejkolwiek ksi^kl jest dozwolony. Proslmy nie przyjmowad, ze dost^pnoS^ 
jakiejkolwiek ksi^ki w Google Book Search oznacza, ze mozna jej uzjTvac w dowolny sposob, w kazdym miejscu swiata. Kary za 
naruszenie praw autorsklch mogq bye bardzo dotkliwe. 

Informacje o usludze Google Book Search 

Misj^ Google jest uporz^dkowanie swiatowych zasobow informacji, aby staly si^ powszechnie dost^pne 1 uzyteczne, Google Book 
Search ulatwia czytelnikora znajdowanie kslqiek z calego swiata, a autorom 1 w^'dawcom dotarcle do nowych czytelnikow. Caly tekst 
tej ksl^ki mozna przeszukiwac w Internecle pod adresem [http : //books . google . comTl »- # ..> vJ >' / '\ \ I • I ^J f > 

( ^ 


('} '7 o - y /'> ^' .-/ 


\ • 

C^ .^^ >'. .% - r. 
'C .% 


v-> 


V . ( ' 

'•V >- 


# 


l^n .-A V T 

X ^ \ ' -^ 'V h < ^. 


■v-' ''->': < N _ / < 'S (^ « I 


A >- .v^ \^ .X V * -I .' 

^v I- |V 


z'*- 

c^y <y. 


r^- 


w A v\ 
') • V 1^,' K. > *'". 

\/ O .n''< •„/ 'J 


vS'. \ •'-N o. vl) 


ft t * / 


' 1 c--/ I / ^^'• 

v/ x^. •v!- 
<" \ -f / • 4 


r O 


t I -'';. ^' <. '■ 4N , ♦ 


I'O -V 


v**.-, • ' > ,-> \ \ 


7 . s^ 4, S' 


N* .• > /N 
r;' 


>v -* > 


^J 


\N 


sV A V . V i; 


C i • -r // 


y 4 o \ - >. * ♦ 


<> 


•\ h 


■ * *' -^. >. 
^o <^ A , n y <•• \" 


V V-' < 


v.v - \ -^s -^ 


o r< 


^>■* .7 V. /. » 1 - ^ / vV- ■9. /N 


'<^^ u r> .1. Nw' o > 


»^/. 


o 

A <^ 


'.O V v/ "^ V* o. ' / 'O \ 


N N x<" vS^ V^*-. 


» ••» ■r- ^-S- 'i? 4\ -'.>' o 


•\ 'A NT, V V ex •^ r>^ ^^-7 i- A :■/ 


\ A I > i 


.-K- .^ 


^ ■r> \ ;> /• Y \ / . ■ . -s - "■ ^ 


V ■' 

\ O \ t i -<7 'l-zs 

-r V O. t>- -^^ 


1 KAROL ESTREICHER BIBLIOGRAFIA POLSKA 
VOLUME VIII 

BIBLIOGRAFIA POLSKA 140,000 druk()w. 

Czq66 n T. I. (Og61n©go Zbioru Tom VIII), Chronoiogiozne zestawienie 73,000 drukdw polskich lub Polski do- 

tycz^cych od r. 1455 do 1799 wt^oznie L Estreicteri Wjdisit ATraiaiBli VmleJttnoiclp stari&iem SomlisTl bibliografienej. CSaONKAMI DBUKABKI G. K. UNIWEliSTTETU JAQIELLONSKIBGO, 

pod Mn|dem Ignacego Stelda. REPRINTED WITH THE PERMISSION OF THE ORIGINAL PUBLISHERS 

JOHNSON REPRINT CORPORATION 
111 Fifth Avenne. New York. N.Y. 10005 . 

JOHNSON REPRINT COMPANY LIMITED 
Berkeley Square House. . London W.I 
V.2 FIRST REPRINTING 1M4 
JOHNSON REPRINT CORPORATION Reprinted by Pa6stwowe Wydawnictwo Naukowe 

Warsaw, Poland w 

rWk om obeenie ogtoszony jest najwatniejszym ze wzglQdo na jego pra- 
ktyczne zastosowanie , a jednak mote najmni6j znamionnjiicy nciii- 
iliwo^ pracy. Jest ta zebrana sama tre^c cato^ci; dciskana w ramy 
jak najszcznplejsze. SzYo o to, aby ksiiitka stosunkowo zwiQzta, m6wita 
wszystkiem — aby mata rozmiarem, mogta bibliografowi towarzyszyd 
wnQdzie, nie obciiitojiic go, a daji^c ma mimo tego dostateczne wyjadnienia 
w katdej chwili. 

Zawiiizek tej ksiQgi jak wiadomo wyszedt od Szujskiego, kt6ry mi 
ntatwi! opracowanie XVI wieko, dalsze 8t61eeia w ramy chronologicznego 
IMrz^dka sskicowo iiji|t ochotny pracownik P. Achilles Breza, za co ma 
nieskonczenie wdziQczny jestem. Robots jego trzeba przerabiac i w miarQ 
draka, rok za rokiem przezierac, tjrtaty dopetniac i przeistaczao w my^l 
mojego plana, napotykane sprzeczno^ci sprawdzac, zgota, nadac przedmio- 
towi jednolity charakter. Praca to ci«2ka, kt6rii na jakie lat dwa roztozyc 
wypadnie, dla tego, przed optywem tego czasa, torn ten w cato^ci akaza6 
siQ nie mote. 

Oczywi^eiei ie skoro od mniejszej lub wi^kszej staranno^ci z mej 
strooy, zawista warto66 tej ksi^gi. proszQ pomyiki wszelkie, opnszczenia, 
chronologiczne batamactwa, policzy6 na m6j karb. — B^dzie ta grzech6w 
nie mate, lecz to siQ z nich pablicznie spowiadam, dostan^ 8i|dzQ absolu- 
cyil od rzetelnego bibliografa. Ten wie dobrze, ii nie latwiejszego jak omy- 
lie siQ w natloka nazwisk i dat, wie i to, to nie latwiejszego, jak potem 
spostrzedz te omytki ...jut wydrnkowane. Jam ich teraz nie ma!o nakar- 
bowal, mimo, to jeszcze dzielo nie dostalo siQ pod jQzyk Zoila. 

A bqdsie mial ten Zoil robotQ tatwii choc nie matii. Zatopiony w ogro- 
mie materyalu, widzQ co dnia, co chwila na kalkdem kroka, jak sii nie- 
pewne, niejasne, niedoktadne podania o dzielach i ladziach. Bardzo czQsto, 
wypada 6wiadomie wt6rzyc rzecz podejrzanej pewnodci, wt6rzyc sprzecznodc, 
bo inaczij ani podobna wyjM z labirynta. — Erytyce os6b specyalnie opra- 
oowaji|cych pewne kwestye, pewnych pisarzy, pozostawio trzeba asaniQcie 
tego CO wcisn^to sii; niepotrzebnie. W obecnij pracy mogYa bye tylko kry- 
tyka w razie w^tpliwodci i rati|cych szczeg6{6w, lecz nie mozna bylo pod- IV 

dawac kaidego piszi^cego pod rozbi6r — bo na takie opracowanie, takich 
rozmiardw dzieta, nie wystarczytoby ikycie ladzkie. 

Ksi^tka idzie w swiat, labo nie wypelniona jeszcze tak , jakby nale- 
zaio. Wiele a wiele jeszcze uskutecznic wypada. — Wielu drakowanych 
zr6det nie za^ytkowatem, nawet bibliotek Akademii UmieJQtnoAci i Czarto- 
ryskich nie miatem czasu wcielic w catosci do notat moich. Czerpauie 
z biblioteki Uniwersyteta Iwowskiego zaledwie rozpoczQte, a o bibliotek^ 
wilenskil lab warszawskii, nie ma komu siQ poktonic. 

Zapewne, gdyl^ym to w8zystko z czasem przerobiY, ilezby dzieto zyskato 
na zaokriigleniu, ale gdziei tu czekac na owii doktadnosc. A wnet odezwa- 
taby siQ milcziica biblioteka kdrnicka, Przyj. Nank poznanska, mote Zamoj- 
skich i inne, 2e i one niostyby pomoc pot^dan^. 

Nie mog9 ogli^dad siQ na op6zniane pomocoi postQpqjQ naprz6d z lyn- 
sztunkiem na jaki mnie 8ta6. Marodery pr^ytiiczii siQ do sprawionego szy- 
kn. Mam nieliczny poczet Bprzymierze6c6w, publiczne dzi^ki im za to. 

Przodem idzie Ignacy Janicki bibliotekarz biblioteki Ordynacyi Kra- 
sinskich i Swidzinskich. Dawnych lat towarzysz, i dzisiaj towarzyszy. — 
Nadesla! mi katalogi biblioteki swego zawiadowstwa, spisane arcy staran- 
nie. A jakie bogate! Wiek 16 ogarnia 689 drak6W| wiek 17ty drnkdw 
2800 mi^dzy temi wiele nieznanych lab nieopisanych. 

zastadze Xdza Juliana Biergiela pisalem jnft, a wi^j rozwi6dl 
8i« tem Tygodnik illnstr. N. 814. Nie mniejszii przysiagQ wy6wiadcza 
mi pastor wilenski X. J6zef GHowacki, kt6rego ostatnia przesytka, obej- 
maje 234 drak6w z 17 8t61ecia znajdni^cych eiQ w bibliotece Synodaewan- 
gielicko-reformowanego wilenskiego. — Prof, gimnazyalny Wlad. Kisie- 
lewski skatalogowat mi wa^niejsze druki w bibliotece ko^cielnij w Dro- 
hobyczy. Bibliotekarz Xcia Cz^rtoryskiego Pan B. Biskapski niesie mi 
pomoc w miarQ mo^nosci. Czartoryskich biblioteka ma tylko katalog dra- 
k6w 16 st61ecia, ten otrzymalem. Jest nadto spisany oddziat teologii dru- 
k6w wiQcej 4000. Te mam przyrzeczone. Inne dziaty oczeknj^ wzmocnie- 
nia pomocy w katelogo wania , bo jeden pracownik nie podota im nigdy. 
i^eilaJQ mocnoi 2e maji^c takie skarby pod r^ki^, korzystad z nich nie mog^ 

Prof. J. Przyborowski od czasn do czasu wyiwiadcza mi grzecznoM 
donoszeniem o nabytkach drukdw rzadkich lub wcale nieznanych bQdiicych 
w zbiorze Ordynacyi Zamojskich. nprzejm^j pomocy P. Eonst. Pne- 
zdzieckiego ju2 dawniej pisatem. — Wiele dowod6w tyczliwo6ci doznaj^ 
od P. Bolestawa Erzepkiego we Wroclawiu, kt6ry mi nadestal wiele dra- 
k6w polsko-szl^skich zgola w nasz6j literaturze nieznanych. P. B. Twar- 
dowski z Poznania przyslal spi/s druk6w z 16 wieku z biblioteki po pra- 
!acie Kozmianie. 

Przez zgon Dra Fr. Nowakowskiego najczcigodniejszego mQia, stra- 
cilem pomoc z biblioteki Suskiej, jak r6wnie 6mier6 prof. Janikowskiego, 
przerwala przezieranie zbior6w Akademii Umiej^tnoAcL Nie 84' to dostateezne pomoce w obec mnogoAci publicxnych i pry- 
watDjch bibliotek. Po wiQkssej cs^ci nie majii one bibliotekany x zami- 
towaniem wiod^cem do oflar cxaao i pracy, dla poblicznego dobra, i nie 
najil wtateicieli z poczneiem obowii|zka przyczyniania si^ do podniesienia 
obrazo przeszMci naszej amyslowej. 

Dla tego tej matej liczbie 086b nioM|cyeh mi pomoe, winienem wyra- 
zic pabliczna podzi«kowanie. 

Oddawszy co cesarskiego cesarzowi, zwracam siQ do omowy dziela. 
— .Hoto to zbyt pr6tnotei , w katdym tomie omawia6 przedmiot Powie 
ktoA, lepiej odemnie znaji^cy rzecz bibliograficsnil , te to gadanina prMna 
na czele prostego katalogn poatawiona, lecz te przemawiam do znacznego 
poczta mniej odemnie obznajomionego z materyalem aobie podanym, wyba- 
ei^ mi lepsi odemnie znawcy, te moje popisy o rzecsach im wiadomych. 

Zreszt^ wypada samej kaii^tce m6wic o aobie <, akoro o niej tadnej 
sgota wzmianki nie ma w naszim piAmiennictwie, — ntw6r tak ciQtkiego, 
bodaj najci^tezego kalibrn, tak grnby, tak wypchany ieiiniQtym azere- 
giem wierszy, z takiem akneratwem papiern; trzymaj^ey na nwi«zi miljo- 
ay liter w jednym tomie, jeat plagii dla 6cz , poatracbem kieazeni zwy- 
Uego literata. 

Taka kaiiiikka nie dostanie 8i« na bi6rko aalonn, tern mniej na atolik 
dneBsikarski (bo daremazczyzn^ nie wciaka aiQ w tamy dziennika) ; ledwie 
brodaty Igiel popiedci J4 dla tego tylko , aby bajeczne oznaczac ceny na 
te dzieta, kt6rycb nie doatrzete w moich apiaach katalogowyck. 

Nie wazyatko jednak trwatem jeat, co ponQtne. Pi«kno66 przemQa, 
ksi^kka moja hie piQkna lecz nftjrteczna, zatem nie przeminie. Nie bqdii 
niej dziaiaj m6wi6, ale ona za aiebie atatbi^ awojil przem6wi, i to nie 
dsisiaj tylko, nie do wapMczesnych tylko. 

Dziala czy dzieta ^elkiego kalibrn, dziaiaj^ tylko na odlegtoic. Od- 
legtofei czaau irzeba aby okazaty 8i« skntki. — Dziaiaj za katdym tomem 
dezerteinjil gromadnie prenamenitorowie. Ztk to odpowiednio do ich nbytka, 
roAnie naklada cena, cena papiern i coraz wytaze &|dania drokami. Aato- 
rowi pozoatalo nie ogli^dao ai^ na jedno lab drogie, lecz nprawia6 niwQ 
dop6ki tycia starczy. 

Pomoc fandoazn Akademii Umiejqtnodci dozwoli wiedc prac« do koAca, 
ka wUanemn zadowolnienin i ka obronie zagrotonych atanowisk literatory 
ojezystej. 

Obronie TNa co zda ai^ literatnrze taka obrona goljrm apiaem tytot6W| 
pomydli aobie nie jeden, wzmazywazy ramionami. — Od tego bh dzieje 
literatory, alawa poet6w naazycb, a nie katalogi. — Katalog nie rozpra- 
wia, nie dowodzi, nie geatyknlnje. 

Zapewne! S^aprawiono naa do innej azermierki, w kt6rej wiele znfty- 
wa ait procbn, dymn i knrzawy. Jeat wielkie laram i pokanina , lecz gdy 
nn obloki rozejdii, pozoati^e po tern wazyatkiem tylko awi^d, mgta i nie- 
tkni^ nieprzyjaeiel. 6X 

Szermierkii JQzyka, rozamowaniem na wiatr i wzajemDem samochwal- 
Btwem — nie daleko za)66 moina, a jednakowoz to jest ntjzwycziyniejzza 
bo najwygodniejsza broA w rozstrzyganin zagadnieA wartotei naszego amy* 
stowego rozwojn dzisiejszego czy z wiek6w zapadtych. 

Mniemam, i% dalej dojdziemy, cyframi manewrig^c. Statystyka se 
swemi liczbami wdziera si^ w kwestye fllozofli, jak r6wnie narodowoAci, 
czemaiby i w literatarze nie mialy liczby odgrywac roll znamienitoj. 

Na to nie zwracali i nie zwracgj^ nwagi nasi historycy litoratnry, 
nie rny^l^ o torn dzisiejsi kompilatorowie i opowiadacze najnowszych prze- 
obraieA pi6miennictwa. — Nawyklifimy do og61nik6Wy motna je wypowia- 
da6 potoczy6cie, sypao iskrami f igerwerka — lecz c6t z togo na przysztoM t 
Na liczby zwracatem i zwracam uwagQ od samego zacz^tkn mej pnblika- 
cyi. — Nie zrozamiano ich my^li — nikt nie poszed! za niemi, nikomn 
nie dostarczyly dowod6w. 

A szkoda, bo niejednokrotnie byta potrzeba ich ntycia. — W cyfrach 
Jest wielka sita odporna. 

Do niedawna Niemcy wyobraiali sobie i» nasza literatora to Sto- 
wacki, Mickiewicz i Kraszewski. — O tych trzech wytsza od literatniy 
8erb6w lob Ea8zab6w. Po wydania przezemnie Bibliograflii wyrzek! otwar- 
cie Petzholdt, it nawet ani przecznwat ogromn materyata iiterackiego pel- 
skiego. Tataj przem6wiia ilo^o nie jako^o, dobre i to, skoro spQdza kata- 
raktQ z 6cz oslepionych. 

Go zrobit ogtoszony wiek XIX dla nsaniQcia uprzedzeA 6wiata nan- 
kowego zagranicznego I to winien dokoAczy6 drukigiicy si^ obeenie torn 
Bmy ogarniaJ4C}« st61ecia XV do XVIII. Za lat dwa b^dziemy mogli po« 
wiedziec tym, ktorzy rozmy^lnie czy nierozmyilnie odmawiaj^ nam ndziatn 
przy wielkim bankiecie nmyslowoici wi el kick narod6w: Otomaciecyfiy, 
por6wnajcie je ze swojemi. — Eto byt silniejszy przed laty, kto przodo- 
wal przez ci^g 8t61ecit Eto tak 2yje, tak dzi6 jeszcze rozrasta 8i« w da- 
snocie swej, ciemnicy, skr^powanin, zakneblowanin, ton nie nmrze. 

Gdzie byt materya! umystowy w krajn, tarn rosla potrzeba nanki, 
gdzie nanka wielmod^yta si^, tarn wytanii^ siQ ona miQdzy Indzi szere- 
giem dziel njiytecznych. — Im wiQc6j ich byto, im rozmaitsze, torn pot«ft- 
niejsz^ byla nmy8!owo66 i narodowo^c. — Pot^ jej znamiQ bylo torn wi«- 
kszem, im do szerszAj naakowej gromady przemawiac umiala. Uczeni pi- 
sz^cy ojczystym jQzykiem ale przemawiaji^cy takte mow4 nankow^ Enropy 
czy to po greckn czy po tacinie, czy tet ^yjc^cemi stowy zakrajowemi« sta- 
wali siQ uczonymi calego 6wiata i roznosili po calym 6wiecie rozgtos ncso- 
nodci polskiej. 

Stawato si« to potrzeb^ w zeszlych 8t61eciach, jak dingo lacina byta 
8zk6t podwalinii, jak dtogo tacina byta jQzykiem nczonych i jak dtago 
obznajamianie siQ z j^zykiem S4siad6w, nie byto potrzeb^ lad6w. Dzisiig 
stosnnki zmienity siQ. Dzi§ nikt bezkarnie odmieniao JQzyka nie motei ▼n 

jetoli nie chce byo sapmAoem. Na j^yku stoi zaranie pnyssfoAci nassoj, 
cxyli reszta naszej fortany, ocalatej z nawy skotatanej. 

Nie mam czci dla tycb, kt6rzy samochciic dla pr6inodci, zarobka 
i obcej pochwaty, w obecnyeh stosankach, endz^ przemawiaj^ mow^. Czczq 
jednak i wielbi« tych, ktdrzy niegdy^ czynili to stosiy^c si^ do obyczaju 
iwiata cywilizowanego. 

W tej ksi^ice oddajQ pokton 6wiatu nczonema w ojezystej szacie 
i w szacie taciny. Ten drnkarz, kt6ry w zawi^zkn wynalezienia drnko 
podpisnje si« w Sewilli Stuiistawem polakiem, daje 6wiadectwo wiedzy pol- 
skiej dwczesnej, w konczynach Europy, zar6wno, jak 6w Fiol, kt6ry dla 
Rosi w granicaeh korony polakiej, naktadem pan6w polakich, pierwszy 
kbd! podwalin^ pifimienno^ci matoraskiej. 

Wielkiego to znaczenia zaatanawianie si^ nad rozwojem sztaki typo- 
graflcznej w dziejach nazzego piSmiennictwa. WiQkzzego znaczenia, por6- 
wnywanie z tern co byto gdzieindziej. Historya literatary naszej, (cbo6by 
najszczaplejszy podrQcznik) nie powinna obywac siQ bez tego. Drukarstwo 
bylo g^6inu| d^wigni^ literatury. Niewdzi^czne pokolenia dzisiejsze, zapo- 
mnialy o tem. W literatnrze gtnche milczeniel Nie amiemy ntywao tara- 
b6w, choc niemi mnry barzono. Pokazywatem tQ bron od lat wieln, i niy* 
warn jej ci^gle, jak siidzQ najskuteczniej. 

Wiek XV — XVin nie matego w tym wzgl«dzie niytkn, trzeba 
mnie tylko rozomied. Aby rychlej nie§c pomoc, spieszQ siQ. DrnknjQ naj- 
pn6d rodaaj rejestrn* ale drnkiUQ catosc okn^gt^. Ta wskaie granice wspa- 
nialego obrazn amystowo^ci narodn. Stownik Lindego daje w catoici jQzyk, 
bibliografla odtwarza to , co JQzyk arobit i rozrzncit drnkiem z materyala 
narodowego. Jedno drngiem dopetnia siq dla poiytka swoich, dla ochrony 
od obcycL 

liiatem sposobno^c raz jut powiedzie6 ile ogarniam za 8t61ecie ubiegte. 
(Bibliogr. V ztr. V — YIII). Nie zaszkodzi przypomnieo, bo liczby nie 
pnem6wily dotiid skatecznie. W wiekn XV mamy drnk6w przeszio 200 
w wieka XVI przeszio 7350, w wiekn XVII przeszlo 31,000, w wiekn 
ZVin wraz z bQd^cemi bez daty, przeszlo 44,000. Rok 1500 zaliezam do 
16| rok 1600 do 17, a rok 1700 do 18 wiekn, z powodn to rok 1800 wszedt 
do wiekn 19. 

ProszQ liczb tych nie brae doslownie, bo one z pewnosci^ s^ wiQksze 
To bowiem, co mnie jest znaneig, nie stanowi istotnej snmmy. Co rokn 
co6 nowego przybywa, i b^dzie mnogo przybywac w miarQ poznawania 
ttsobdw naszych bibliotek. 

Co wiQcej, nawet liczby w T. V bibliografii podane co do luznych 
H Die zgadzaj4 814 tei61e z obecnie wydrnkowanemi w chronologii , a to 
I powodn ostatecznego wygladzenia i oczyszczenia tekstn. R62nice jednak 
i^ nie nie znacz^ce ze wzglQdn na anmrn^ og61n4. 

Zatem ogarniam do koAca 18 wiekn razem 73,000 dmk6w do konca 
18 st61eeia mnie wiadomych, ale ich naliczy! w polowie 18 wiokn biblio- vni 

gimf Zatnski do sta tysi^eyi widno te jenese iii6j ntehanek jest bardxo 
niedoktadny. 

Oyfra nioja jest wi«e nie ostatnia, i dlagi® czasy b^d^ J4 moi nastQpcy 
uopelniad. Stowem, dsisUj stanowcso twierdzi6 motoa; to cztery wieki 
ubiegte, wydaty wi^ nit 80,000 dnik6w odnosz^cych si« do polskiej bi- 
bliografli. Z tego odtr^cid trseba jakie 10000 drokdw obcych nie pisanycb 
pnes Polak6w leez odnoss^cych si^ do Polski b^dz swoj^ osnow^*. b^dz 
tei dedykacyami motnym panom. One wsi^kaji^ w wielkie eiato literatory 
naszej, bo przez nie nabieramy 6 wiadomo^ci , jakie Polacy miewali relacye 
z 6wiatem naakowym eoropejskim, i jakie byto ich powatenie. Jestto nader 
znacz^cy przyczynek do odwiaty narodn naszego, do jego styczno^d z re- 
szfai Eoropy, do jego t^czno^ci z ogdlnym pr^dem naakowym 6wiata cy wi- 
lizowanego. 

Nar6d polski pod^jiaj^c odwiafai za reszfai Baropy, nie m6gt wyla- 
mywa6 si« od obowi^zkn nprawy JQzyka naokowego. Ta nprawa odrttaia 
go od reszty Inddw pobratymczych. Nar6d ealy m6wil i pisat po lacinie. 
Umiala tez cz^ wyksztatcona narodn ntywac do nankowej szermierki j«- 
zyka niemieckiego, francuzkiego , wloskiego i greekiego, a co siQ tyczy j«- 
zyka rnskiego ten uwatany za bratni, stntyl w razie potrzeby w potocznej 
mowie, w sejmie i w religijnej rozterce. Piel^gnowano go, rozwyano, da* 
wano mn nowe formy na modlQj^yka polskiego, postQpowano sobie z nim 
po braterska. Ani razn nie by! wyklnczonym , ani razn wzbranianym. 
W Polsce rozwqa! siQ swobodnie, w Polsce rozrdsl si« do znaczenia lite- 
rackiej mowy mate i biato-raskiej. 

Jego ksi^^owy zawi^zek i rozwini^e jest wyt^czn^, niepodzieln^ 
zastag4 pan6w polskich i pisarz6w polskicli, i drakarz6w polskich. 

W owej powodzi 70,000 drak6w polskich przewatna czq^o przypada 
na draki w taciiiskim jQzykn, bodaj czy nie dwie trzecie czQ^ci, a przy- 
najmniej wi^ksza poiowa. Trzeeia cz«6c to jest okolo 20,000 dnik6w, przy- 
pada na dzieta wyl^cznie w JQzykn polskim, zai niespelna 700 dnik6w na 
rnskie czyli starostawianskie , mato- i bialo-rnskie, czyli tak zwane litew- 
sko-mskie. 

Go do dmk6w ostatniego rodzign, panijge w pojQciacli ludzi nankowych 
u nas i gdzieindziej zam«t, pomimo, to jnt w roku 1870 drnknj^c torn L 
Bibliografii rozja^nilem doktadnie odrQbno^c drnkarstwa rosinskiego npra- 
wianego n nas i przez nas, od typografii s^siedzkiej. 

Polska drokowata ksi^tki niskie tylko dla siebie, tylko dla swoich 
prowincyj i w obrQbie swoicli granic, a to msiAszczyznii (a nie rossyjszczy* 
zniO lab staroslawianskiem pismem, drnkowata dla cerkwi polsko-mskich 
gt6wnie wyznania greeko-katolickiego. Poza granic^ Polski druki te nie 
byly [^trzebne, nie byty po^dane a czqstokroc obarczano je s^siedzki^ 
kl^tw^. Halo zad ttoczono drak6w dyznnickich. Znaczn^ <^M roskich 
dziety pisali polacy cijb sami, kt6rzy jednoczednie ro6wili. pisali lab drako- 
wali po poli&a , jak Xie Ostrogski , Smotrzyeki , Baranowicz , Oalatowski, n 

Rostowski, Jaworski, Prokopowies, Sakowicz, Kopystyi&ski, Badny, Rymgza, 
Earpowiczy Maksymowicz. Ci bialo lab malornscy pisarze, przewatnie nie 
amieli nawet pisa6 j^zykiem wielko rossyjskim , bo nie mieli z nim prawie 
tednii stycznosci. 

Swlat Biatornsi byt to dwiat odr^bny, oddzielony od azyatyckich s^- 
siad6ir, a przylegaji^cy bezpo^rednio do Litwy, i atywaji^cy JQzyka tak 
zbliioDego do mowy polskiej, te choo teorya g^inatyk6w, rozdziela te j^ 
zyki, Qcho slyszy te2 same dzwi^ki i obadwa bierze niemal za jedno. 

Wszystkie wi^c te draki zacz^wszy od dmkAw Fiola (1491), kt6ry 
Barodowo^ 8W4 litewsko-rask^ zaznaczy! w pisowni przez siebie przy 
podpisach dziel uiytej, si^ bezwarnnkowo i wyl^cznie wlasno^ci^ literatnry 
polskiej, bo powtarzam, byty drakowane przez polak6w w Polsce, dla ra- 
siii6w wyzjiania grecko-katolickiego. Dla tego to nie byty w dyalekcie 
wielko roskim tloczone. 

Dnik6w polsko-rnskicb dostarczyty miejzeowosci : 1) Bignicze (w gab. 
MohQewskiej), drak. 1. 2) Czernieh6w (w dawnej Litwie) drak6w 66. Mi^* 
dzy tend 94 draki jednoczeinie po biatoraska i po polzkn ttoczone jak Ba- 
ranowicza (o piati ranach), Carica nieba Maria, i inne. S) . Czetwertnia 
(gab. Wotynska) 2. 4) Czornenski Monaztyr (pod Lackiem w Wotynsk. 
gob.) 1. 5) Dermanski Monastyr (Wotyds. gab ) 3. 6) J«wie (WileAs. 
gab.) 20. 7. Eij6w 241. 8) Krak6w 6. 9) Kr61ewiec 4. 10) KryioB (pod 
Haliczem w Galicyi) K 11) Erzemieniec (gab. WolyA ) 2. 12) Kateinzki 
Monastyr (pod Orsz^ gab. Mohilews. na Litwie) 17. 13) L^6w 121. 
14) Lack (gab. Wolyis.) 3. 16) Mobile w 23. 16) Niedwie2 na Litwie 3. 
17) Nowogr6d Siewierski (gab. Czemichowska na Litwie) 10. 18) Ostrog 
(gob. Wolynska) 27. 19) Poczajdw (gnb. Wolyns.) 2. 20) Polock (gnb. Wi- 
tebska na Litwie) 2. 2 1 ) Praga 1 (Cz«dci 22). 22) Rocbman6w (gab. Wo- 
lyns.) 1. 23) StratyA (w Brzes^skiem w Galicyi) 3. 24) Sapra§L (gob. 
(^rodzienska na Litwie) 6. 26) Ulierce (pod Samborem w Galicyi) 2. 
26) Uniewski Monastyr (w Zloczowskiem w Galicyi) 26. 27) Wilno 79. 
28) Zablndoir ig^^- GrodzieAska na Litwie) 2. 

Te 624 drnkdw wydanych a nas, przez nas, dla bialoni8in6w lab dla 
cerkwi naszych raskich przewa^nie grecko-katolickicb , ^wiat nankowy 
przez nienwagQ czy nierozwagQ zalicza do bibliografli i literatnry Wiel- 
ko-Bossyjskiejy tednej z niemi istotnej stycznosci nie maj^cej, i bez wply wn, 
bez adziatn Wielko msi wyrostych. 

W spisie tym obj^lem draki Nowogroda, Czernichowa i Eijowa. 
M6glby mi kto slasznie zarzacic, ii skoro z traktata Andraszowskiego te^ 
miasta pr4rypadly Cesarstwa Rossyjskiema, draki tychze od r. 1668 powin 
nyby bye zaliczane do rossyjskich. Nie npieram si« ich przywlaszczanie 
Polsce, bo6 mniejiza te kilkadziesi^t dmk6w. Zwracam jednak nwagQ, 
te one zatrzymaly mimo odpadniQcia od Polskii przez caly wiek 17ty swoJ4 
odrQbnodc prowiocyonaln^ polsko-rask^, z tej prostej przyczyny, it wydawcy 
i pisarze polscy, kt6rzy im pop«d dawali, zwii^zani dawnemi stosnnkami tyli jeszcze , dziatali i 4e ci2 , mimo odpadDiQcia, pornszali drokiem kwe- 
stye iywotne wewnftrze Polski, temi kwestyami 2yli, a sprawy nowej 
Bwojej ojczyzny, nie mogty ich jeszcze obchodzic. 2yli oni pr6cz tego 
tyciem swej odr^bnodci bialo i matoruskiej, jezeli dalekiej od Polski to 
jeszcze dalszej i od Moskwy. 

Tej odrQbno^ci stosunkdw prowincyi, pisarze rossyjscy nie uwzglQ- 
dniaj4, a bibliografowie niemiecoy po prosto nie rozumieji^. U nich Ras jest 
geograflcznym wyrazem a nie szczepowym. Zt(|d popadaj^ w bt«dy nankowe 
nie do wykorzenienia. 

I tak : Falkenstein w znakomitem dziele Geschichte der Bachdrncker 
Kunst. 1840. popelnia biQdy nie sprostowane przez nikogo, a kt6re staty 
siQ ewangeli^i tych, kt6rzy lubi^ na o^lep powtarzac cudze zdania. Draki 
Czernichowa rossyjskiemi zowie, i wynajdaje jakid Oktoich Jana Dama- 
scena z r. 1490 tamie kirylicii tloczony, a to w JQzyku illiryjskim. Wido- 
cznie drak Cetynii w Czarnog6rze, przeni6st siQ do Czernichowa. R6wniez 
mieSci zawi(|zek draku w Moskwie w r. 1553 to jest o jedenascie lat 
wczesniej, niz w rzeczy wistosci. Opowiada dalej» ze we wtasciwej Bossyi (?) 
pojawialy siQ drnki w Mohilewie 1617 r. (istotnie 1616), Kijowie 1618, 
Knteinie 1632 (wtadciwie 1631). Umanio (Haman?) 1685. Narwie 1701. 
Delsku (to lety na Wotoszczyznie) 1647. Zgota Falkenstein nieswiadom 
g*eografii i historyi polskich i raskich prowincyi, widzi tam Wielkorosi 
6wiatt0| gdzie go nigdy nie byto, bo te wszystkie male- i biato-roskie 
miasta dzierzyta dawna Polska. 

BtQd6w tycb trzymaj(| siQ bibliografowie rossyjscy. U nich oboj^tnem 
jest czy to drok w Rzymie, czy w Wenecyi, czy w Skatari lub Krakowie. 
Jeteli tyiko Kirylicii ttoczony, zalicza si^ do Rossyjskich, poroimo, zedruk 
ten przeznaczony byt ni^ dla prowincyj Rossyjskich, lecz wyl^cznie dla 
polskiej Biatorudi, lub dla Horwat6w, Serbdw i t p. 

Krytyka naukowa nie zgodzi si^ na ten spos6b zaokr^glania swojego 
dochowego terrytoryum, dzierxawami zapoi^yczanemi z cndzej wtasnoSci. 
Niemcy bollenderskiej, Szwedzi dnnskiej literatury nie wcie^ do wtasnq, 
bo szanoji^ wtasnoso cudz(| i odr^bnosc cadz(|. 

Bibliografowie rossyjscy szli inn^ drog^. Mote byly powody tego. 
Nar6d ten dzisiaj tak impomyi^co rozwijaj^cy sIq i przescigaji^cy literacko 
wszystkie ludy s^owianskie, wydat w ostatnicb dzidsii^tkach lat wiela zna- 
niienitych niQ£6w w bibliografii zaniitowanych. 

ZajQli siQ oni zbadaniem^ przeszto6ci literackiej swojej rozleglej ojczy- 
zny. Ujrzeli wielk^ prdioi^; Swiat naukowy wiedzial o tern, i nie tail siQ 
z tern. Stawny pisarz rossyjski Bielinski jeszcze w r. 1840 wyrzekl, it 
Rossya nie ma literatory. Sacharow gromadzi r. 1849 spisy rckopi86w 
i druk6w nawet po za Rossyi^ wysztych, nie dla niej tloczonych ateby: 
razrieszit sporoyi wopros pojawiwszysia w posliednieje desiatilietie : By ta 
li rasskaja literatura do wremen Petra Welikago? XI 

Uczeni zatem rossyjscy nie tudsili siQ owoczesnie. Kraj istotQie istniat 
do csaa6w wielkiego reformatora bez literatary, to jest do pocz^tku 
wieka ISg^o. 

Zadaniem byto bibliogrraf6w wypetnic braki sposobem poiyczki. Matka 
uie maj^c wtasnych dzieci wabita cadze i tulita, a talita je z eatem prze- 
konaniem, to przygarnia sieroty bez opieki bQdi^ce. Bylo w tftin wiele 
i zafitogi i prawdy, przynajmniej ze wzglQdn na nas, bo my nigdy nie zaj- 
mowaliimy siQ azczerze pi^iniennictwern pobratymc6wy nawet tern, kt6re 
saroi stworzylidmy. A nawet bywato, to gdy pierwszy Michat Wiazniew- 
ski m(i7i genialny i wy^szy rozumem nad sobie W8p6tcze8nych , zwr6cit 
a nas pierwszy uwagQ na tQ gat(|z polsko-raskiej literatary, krytyka wy- 
tykaia ma to jako ajemno6c. 

Nie dziwnego wi^, site dzieci cadze dostaty siQ pod macochy skrzy- 
dta, skoro ta w opaszczone wni6wita, ze jest ich matki^. 

Nie dziwnego y ze aczeni pobratymcy nie maj^c pola do uprawy we. 
wlasnej dziedzinie, rzacili siQ na pole si^siada laJU|ce odtogiem i z korzyscii^ 
dla siebie poczQli je aprawiac. 

ZawdziQczamy istotnie Sacharowowi i Kalajdowiczowi w ostatnich 
czasachy te poznali6uiy doktadnie pi^miennictwo , staroslowianskie i rosko- 
polskie jedno i dragie wcielone stanowczo do rossyjskiego. Tej ich troskli- 
wo6ci, za zte im brae nie nio^na, bo nanka zyskata na tem, a nasz^ rzecz^ 
jest, rozpatrzyo ich nabytki. powiedzieo stanowczo: Distingue. 

Obliczyli Bosyjscy bibliografowie literatary swojej od r. 1491 do 1731 
to jest do stanowczego wyparcia cyryliki z pi^miennictwa, 2e maj^ drak6w 
1593. Oto caty ich maj^tek dacbowy. Z tego jedaak krytyka icista wytr^- 
cic powinna to wszystko, co nie rossyjskie^ to jest-.draki starostowiaiiskie 
(t« cz^, kt6ra siQ drukowata dla cerkwi w Polsce i poladniowych sla- 
wian), draki polsko-rasiAskie czyli litewsko-raskie, bialo-ruskie i s?awian 
poladniowych. 

I tak: Kirylicy dostarczaly dla stawian poladniowych te miejscowo- 
8ci: 1) Bokarest dziet 2. 2) Belgrad (Zara Vecchio w Dalmacyi) 2. 3) Bra- 
szow (Korana, Eronstadt) 1. 4) Bazeo (na Wotoszczyznie) 5. 5) Dolhe Pole 
(Eimpolanga na Wotoszczyznie) 3. 6) Cetynia (w Czaruog6rze) 2. 7) Delsk 
(Da Wotoszczyznie) 3. 8) Qorazd (w Hercogowinie) 2. 9) Gradiska (w U- 
liryi) i. 10) Jassy 2. 11) Mileszew (w Wotoszczyznie) 3. 12) Myrkszyna 
(w Czarnog6rze) 2. 13) Rnjan (w Serbii) 1. 14) Rzym 6. 16) Serbia 1. 
16) Skntari (w Albanii) 2. 17) Szebesz (Mahlenbach w Siedmiogrodzie) 4. 
18) Tergowiszcze (na Wotoszczyznie) 7. 19) Tybinga w Niemczech 9. (In- 
ters. katoL i dla chorwatdw). 20) Urach (w Wirtembergii) 3. 21) Wenecya 
(Mletca, Metzie) 60. 21) Bez wyraz. miejsca 20. Miejscowodci owe wydaty 
140 drak6w. Te dmki Karatajew i inni aznaj^ za dachowei wtasnodc pracy 
ttmysta naroda rossyjskiego. Czemat dla tego, te to draki staroslowianskie. 
Odyby o dmiesznoso szto, moglibydmy i my druki na Wotoszczyzoie sobie 
Mokkapowac, z tytata 2e Wotosza od czasa do czasu, talita siQ do korony Bsecqrwista atoli eyfra drQk6w kirylie^ starosUwUnskicli i wielko- 
rnskichy drakowanych w cesantwie lob dU cesarstwa moskiewskiego i p6- 
aoiej rossjjskich dopiero od r. 1564 do rokn 1730 wynosi 866. Droko- 
wauo je w cesarstwie w piQcia miejseach, a la graaie^ w 6 miejacach. 

Dnik6w tych dostarczyt 1) Amsterdam (1699—1710) 16. 2) Haga 
(w Hollandyi 1717) 1. 3) Iwer (na jeaione Waldafskim w Archangela. 
gabernii 1657 — 1665) 6. 4) Moskwa (1664 — 1730) 758. 5) Oksford (1697) 1. 
6) Petersburg (1711 — 1730). 80. 7) Sloboda (w Moskwie w Biatogrodzie 
cxy tet Alezandrowska 1577) 1. 8) Stokholm 2. 9) Stolcenberg (nad Be- 
nem 1706) 1. 10> Antoniewo-Syjski Monaster (w Arebangiels. gab. 1670) 2. 
Z tej liezby na sam^ Bossy^ przypada drak6w w carstwie tloeionycb 845 
CO czyni na lat 166 rozkladq^ rocsnie przeci^ciowo po pi^ dnik6w. 

Zawi^zek ten dmkarstwa Bos^skiego zaezyna siQ dopiero od pierw- 
szego drakn to jest od r. 1564; kt6ry jednak nie jest zawi^zkiem literatory 
bo to byty cerkiewne dzieta. Innych drakdw, mianowide w eoropejskich 
j^ykach pisanych nie byto. Eraj caly obywat si« boz nanki, wi«c i bez 
nankowego JQzyka, jakim byla tacina. Panowata zatem wszechwladnie choo 
arcysk^po kyrylica i tylko kyrylica a to jeszcze pokroja cerkiewnego. — 
Na wielko-msk^ czyli rossyjdui literatorQ ezas jeszcze nie pr^szedt. 

Aby rozr62nienie drak6w mskich kirylie^ na trzy kategorye gl6wne 
lepiej anaoczni6 i aby je trzem odrQbnyni szczepom slowia&skim, trzem 
wtadcicielom zwr6ci6, od zabom nieaprawnionego nchroni^i podajQ ta szcze- 
g6lowy chronologiczny spis tych dmk6w a mianoincie: 

1) Folsko-ruskie, polsko-stawiaAskie prowincyi polskich. 

2) Slawian poladniowych (Serbia, Wotossa, CzamogArai Horwacya). 

3) Wielko Bnskie, Starostawia&skie Moskwy. (Bossyi). Te zai: 

a) dmkowane za granic^. 

b) drakowane w Bossyi. Oo do 1. 

Druki polsko-ruskie prowinoyj polskioh ttoozone kiryliof. B^)bIcs«. (Mohylewt. gub,). 
163& Piihir. tipogr. Spirid. Sobola. 

CTieraichow.- (dawna Litwa). 
(do r. 1667. Polaki). 

1646. Kiiyl Tnmkwillion. Perio mnohoewie- 

tnoje. 
1675. Guiortow. 

— PMKir. 

1677. Niebo nowoje. 

— Shiibft na deA Bohorodyoy. 

1680. Boftowski Dymitr, Runo ororaonnoje. 

— Bnkwar. 

— Slowo na ii«pieiiye L. Bannowieia. 

— PMhlr. 

— O piati raoaeh Christa. p. L. Barano- 
wici (malorus. i polaki tekst). 

1682: OktoidL typ. Sim. JaliAaki. 
1683. Baranowics Las. Blagodat' J. Chriatom. 
(c. Bg.). 

— Rimo oroaioimo|e. 

— Oariea nieba Maria, (po malonifkn i po 
poUni). 

1686. Tnodon wyd. Waw. Kncsonowies. 

— GalalowBki J. Oriechy roimaitiL 

1686. Triod. 

— Galalowski Jan. Bogi potfaAskie. 

1687. Galalowski J. Dauy iTadeJ nmailyelL 

— Molitwoalow. 

1688. Inekreatow Dan. i Jak. Daiy dacha Sw. 

1689. Bono. 
1691. MoUftwoalow. 

— Bono. 

1695. Moliftwoatow. 

1696. Molitwoalow. 

1696. Bono wyd. Kncaonowies. 

1697. Molitwoalow. 

— Bono. 

— ttnielmik wyd. Knesonowies. 
lesa Jawonki Ste£ Winomd Ghriatow. 
llOa Dymitr Metrop. Apologia. 
noSLBiioo. 

1706. Potaoataw. (dwio edyoye). 1704. Shiiebnik. 

1705. Makaimowios Jan. Alfiiwit lytmani alo- 
iennyi. 

— Zercalo. (s heibem Hasepy). 

1707. Katiohizit. 

— Maktimowicz J. Bogorod. dleto (rytmami). 

1708. Maksimowios J. Teatron prawoacsitel- 1709. Canky put* kresta hospodnia. (enm 
40. fig.). 

— Osm blaienstw ewangielakie. 

— Makaimowicz J. Mofitwa gospodnla. Ot- 
czenasz. 

1710. Sinaksar prawowiornym aoc Makaimo- 
wioza. 

— Maksimowics. Rassuidenije o bogie. 

1711. Bogomyslieprawowiernym. 

1712. Wienieo w Gseat' Boha. 

— Psahir 

1714. Makaimowies. niotropion. 

— Prawtto k. boies. priczaatenUo. 
^ Molitwoslowiee. 

1715. Katiehizit. 

— Prawoslawnoje wiery. 
^ Oktoich. 

1716. Psahir. 

_ Dimitr. Apologia w penali eselowieka. 

— Poucsenije o sakram. 

1717. NowyJ zawiet 

— Psahir. 

1718. Kalendar. 

1720. Psahir. 

— PrawUa k priozaazczenUu. 

1721. Csasosl6w. 

Cselwartiila. (WolyAska gab.). 

1625. Psahir. typ. Paw. Liatkowicza. 

— Czasoslow. 

CsoraoaakI Monaalyr. (Wolyi^k. gab. 
pod Lackiem). 

1629. Dialog albo rozmowa czelowleka oho- 
. roho dacEom. tip. Pawla Liatkowioia. DcmaA. H«BMiyr. (WolyAtk. gab.) 

1008. OktoidL 
leOL OktoieL 
1G06. Usty Meletift Patrimreha. 

Jvwfe. (in^leAflka gob.). 

1611. Rultir tip. TVHent. bimetwa dw. Dacha, 

koflstem Oginakiego. 
iei2. Dioptra. 

— Ciaaouow lerealo. 
1618. Anfologion. 

1616. Kasanie. Kaipowiesa, ded. A. Koreekiej. 

1616. Ewangelie. 

1618. Kinowion. 

1619. SmotiTcki. Orunmatika slawiaAakaja. 
1685. Nowt) Zawiet 

1687. PohioBtaw. 

1688. Psahir. (polaki i staroaiaw.). 
~ Ustaw litorgii (Shiiebnik). 

— Psahir. 

1641. Psahir. 

1642. PBaWr. 

— JrmotoL 

— Dioptra. 

1648. Cyryl 8w. Slowo sielo daaie. 

1644. Ewangelie kir perfenya. 

1645. CsaBoslow. 

1646. Pohutaw. 

KiJ4w. (do r. 1667 naleifcy do Polski). 

1617. Csaaoslow. 

1618. Wiserank. typ. Pecaen. Lawry. 

1619. wierie Jeanoj cerkwie. 

— Anfologion. 

1620. Nomokanon pnei KopysteAtkiego. 

— ^tebnik. 

— KopysteAski Palinodia (po biatonia.). 
1622. Sakowiei Kaa. Wiens na pogreoienie 

Pietra Konaazewicaa. 
1628. Triod postni^a. 
^ SUotonaty Jwan. Bietiedy tlom. Gyp. a Os- 

troga dla Teod. s Csartoryskich Bohowi- 

tynuwei. 

— nomokanon pnei Haraai Ziemko. (Kopy* 
stvAakiego?). 

162^ Zlotooaty. Bietiedy p. Zaeh. KopysteA- 
akiego. 

— PsiStir. 

1625. KopyateAski Zaoh. Kasanie. 

— KopysteAaki. OmilUa. 

— Slowo Sw. Ephrema. 

— Omilia albo naoka Sw. Joanna. 

— Akafisty. typ. Kijewo-Peezeraka. 

— CsaBoslow. typ. Timof. Alexandrowiosa 
Wiera. 

— Andrej. T(rfkowanie na Apokalipsiu staran. 
KopysteAskieffo typ. Lawry per Berynda. 

1626. Ot otecsnlka powiest o diawolie. 

— Caaaoatow. tip. Wera. 1627. P. Beiynda. Lexicon slaweno raaaytkij 

tip. Staf. Beiynda. 
— Triod poatni^a, wyd. Beiynda. — Triodlon od Zaeh. KopysteAakobo. 

1628. Apolle|a apologiL 

— Poacaen^a Awwy Dorofbia» typ. Lawry. 

— CHawisny diakona Agapita. 

— ]lineJl^ typ. Spiryd. Sobola. 

— Lfanonar. 

1629. Utorgarion. 

— Nomokanon. 

— Oktoich. (dwa). 

— Saeatodniew. 

— Akafiaty. 

— PaiMr. 

— Boreeki Jan Okraim^ hraoMyta. 

1680. ApoatoL koast B. Stetkiewicaa podko- 

mora. 
' Imnologia na deA Jiaoaa Ghriata, typ. 

Kiew. Pecsera. 

631. Triod Cw. 

632. Ewhariatirion ili wdiaeanoit P. Mobile. 

— Kreat Chriato Spoaitelia P. MoUly. 
^683. Enphonya P. Mobile. 

684. Bieaiedy «w. Makarija. 

— Panunythya siriees ntieezytelnyja molby. 
1636. Antologion. Petra Mobily. 

— Akafiaty. 

637. Ewangelie aodtel. ded. Bteddewieaowi 

638. Akafiat, iitie Sw. Nikofaya. 

— Sluiebnik. 

639. Slaiebnik. 

640. Paahir. 

— Triod po|atni^a. 

641. Jbnaty Okaenowicx-Stamaayca. BJaaanie 
nad tielom H. Swiat OaetwertyAakiMro, 
i „Saata«. 

642. Psaltir. 
648. Potmiataw. 

— Paahir. 

644. Pnaltir. 
-• Ewangelie. 

645. Sobranie nanki o art wiery. 

— Katychiais aoca. Pet Mobyla (po pola. 1 


po bialorna.). Ewhologion (Trebnik). 

— Triod. 

64S. Triod ded. Jda. Trysnie. 
645 -• 9. laobraienija ii Biblii (rseaany na 

dnewie). 
649. Katicbiaia. 
652. Trebnik. 
-. Paahir. 
658. Slaiebnik. 
654. Akafisty. 

657. Caaaoatow. 

— sakramentaeh. 

658. Psahir. (dwa rasy). 

^ Stq^ cnot Silw. Koaaowa. 
658. Trebnik. 

— Oalatowaki J. Kliaca raaamienUa. 

— Po8tanowlbn\je a wojakom aaporoikim. 

660. Csaaoslow. 

— Galatowaki. Kasani. 

661. Paterik. 

— Powieatwowanije o Bogomateri.. 
~ Apokalipsis. (draeworyt^)' 

668. Akafist 

— Csasoslow. XV 1664. Bokwsr aliwIiA. 

1666. Banaowies Las. M iecs daohownyi. 

1667. Ciaaoaiow. 
-PMhIr. 

— Akafisty. 

1668. Wykbd o cerkwi. 

— Ktaka o taioiaclL 
~ CzMoriow. 

1669. Gabitowiki Mesija pimwdiwyL 

— Mir 2 Bohom czelowiekii, pnea Oisiela. 

1670. Bnkwar. 

— Akafisty. 

— Oktoich. 

— Kanonmk. 

1671. Naaka o tiynie Sw. Poki^anija. 

— Shiiba S. JoannA Rylakaho. 

— Psahir. 

1672. Pohiiutaw. 

— CsaMMlow. 
1674 Akafiaty. 

~ Alezyi eaeiowiek boiy aoenicseaky cQalog 
w exeat carta Alexia ded. Georg. Petrow. 
Tmbcckiema tip. Lawxy. 

— Synopaia. 

— Bannowicz Las. Troby alowiea propowie- 
dnielL 

— Irmologii. 

— Nomokanon. 

1676. Baianowics L. PSacz oara Alexieja. 
(wierasem). 

" Radsiwifiowaki Antoni. Ogorodok Maryi 

Bohorodyey. 
~ Prawila muftnyl^jereieem. 

1677. Trcbnik. 

— Akafiaty. 

167a Paterik Pecsenky. 

— Sinopaia. 
-Paahir. 

1679. Ciaaoalow. 

— Shiiby Bohomateiy. 

— Trebiuk. 

— Tmby atowed. 

1680. Teatam. WaaUija Garia greosea. 

— Swiatey. 

— Sinopia (dwa wyd.). 

— Shiiby Nikoiaja Mirlik^a. 

— Shiiba J. Chiiata. 

— Miseja. 

1681. Eaehologion IB Trebnik. 
~ Moliebnoje pienie. (GsfAci 2.). 

1682. Pofauataw. 

— Csaaoatow. 

1685. Molitwoslowiec. 

1686. Blahowieatie w iitie Joan. Kuasnika. 

1688. Badziwiflowaki Ant Wienieo Chriatow. 

— Triw wiei&ca noolitwennyj^. 

1689. Trebnik. 

— Miseja^ 

1690. Pohmatow. 

— Paahir. 

1^1. Pohiaataw. 

1692. Paahir. 

— Sfaiiebnik Waaila W. i Joanna Zlotooa. 

1693. Paahir 

— Akafiaty. (dwojaUe). 
"- Molitwy, 1694 ApoatoL 

— Wiemee molitw. 

— Molitwy. 

— Akafiat 

1695. Mioeja. 

— Apoatof tazesanyem Melctija. Biy'akieiricza 
arcnimandr. ^ 

— Akafiaty. 
" Paahir. 

1696. Akafiat 

1697. Paaltir. 
*- Akafiaty. 

— Ewangelie. 

— Kanony. 

— Trebnik. 

1698. Akafiat Sw. Warwaro (dwojaki). 

— Molltwoaiow. 

— Irmologii. 

1699. Oktoich K^jew. Lawra pri arehim..Jos. 
Krokowakom. 

1700. Hieronim. Skasanije o judie. 
~ Skazaniji o Sw. Juliianie. 

— Shiiby Sw. Nikohya. 

— Mineja. 

— Molitworiowiec. 

1701. Skas. Cerkwi Pecsera. KiewakoJ. 

1702. Triod. 

— Paterik pecsersky. (dwie edyc). 

— Wieniec molitw. 

— Akafiaty. 

1703. Nowyj zawiet 

-* Prawila Jerejem (Trebnik). 

— Paahir. 
1704 Ewangelie. 
1706. Paahir. 

~ Tolkowanye, paalma. 50. 
~ Mineja. 

1706. Akafiaty. 

— Molitwoalow. 

1707. Jatolkow. molitwy. 

— Ewangelie. 

-• Tolkow paafana 50. 

— Molitwoatow. 
~ Akafialy. 
1706. Paahir. 
~ Shiiebnik. 

1709. Panegir. Petni L o pobiedie nad woja. 
Swiejakimi. 

— Slowo pochw. na czeit afatw. di^ Menasi- 
kowa. 

— Akafiaty. 

1710. Alfawit dachownyL aocin. Dimitria mi- 
trop. 

1711. MinejH. 

1712. Jthika jeropolitika. 

— Ewangelie. 

— Katicbiaia. 

1713. Czaaoaiow. 

— Molitwoalowiec. 

— Dimitr Mitrop. Alphawit dnchownyi. 

— Pohiaataw. 

1714 Golenkowaki BarUam. Dialogizm du- 
hnownyi. 

— Mineja. 
1715. Paahir. 
-i Triodion. XVI 1716. Kanoimik. 

— AkafiBt i sit Wannuy. 

— MineL 

— Kalendar na g. 1717. 

1717. AkAfittj. 

— Simbol prawoa. wieiy. 

1718. Minolohion. 

1720. Psaltir. 

— Kalendar. 

1721. Molitwoaiowieo. 

— Kalendar. 

1722. Aposto}. 

1724 Triod (Ca. L H.). 
1725. Paidtir. 

1727. Nowyisawiet 

— Psahir. 

— Akafiatv. 

— Triod. 

— Kalendar. 

1728. Akafiat 

— Paidtir. 

— Kalendar. 

^ Moiitworiow. 

— Kanonik. 

1729. CzAsoslow. 

— Kanonik. 

— Molitwoslow. 

1730. Jaworaki. KamieA wieiy. 

— Ottiaki is PaterikA. 

— Kalendar. 

Krakow. 

U91. Oktoich. (Otoioglaanik). Fid i Frank. 
-- Csaoaiowiee. 

— PaaHir. 

~ Tiod poatnja. 

— Triod cwieto^a. 

KrbUwiee. 

1727. Kalendar prawoal. i rima. isd. Waail 

Korwin Kwaaowski. 
1780 Kwaaowaki. Kalendar Oreko-raski (ju- 

liaAski). 

— Kwaaowaki Kalendar na 100 liet 

Kryloa pod Halirsam. (Galicya). 
1606. Ewangelie typ. Monaatyra. 

Kraainianiae. (WolyA). 

1688. Synod od Atan. Pusyny s Kozielaka 
epiak. w roku 1638 w eerkwi hickoj od- 
prawowanyi. 

— miatiriach ill tainiaeh. 

— Grammatika aiawiai^akiya. 

Kateldakl Nooaalyr (pod Orazf gab. Mo- 

hylewa. Litwa). 

1680 (?) Braaano duchownoje. 

1681 Molitwoalow. typ. Spiiyd. Sobola. 
1682. Ciaaoalow. 

— PaaHir. 1687. Didaakaliia od SQweatra Koaaowm. 

— Damaakin Jan. Zitie dw. Warlaama i Jo- 
aapha. 

1688 Teatament Garia Waailia. tip. Spir. So- 

boia (aine L). 
1689. Braaano daehownoje. 
1642. Pa^tir. 

1646. Oktoich. 

1647. Trifologion od SiL KoaaowA mitrop. 
1661. (?) Paahir. 

— Dioptra. 
1652. Paahir. 

1758. P. Berpda. Lexicon alaw. maki. 

— Didaakalya. 

1654. Dioptra ili aeroalo aiwota Boha. 

Lw4w. (Galicya, Polaka). 

1578. — 4 ApoatoL typ. Job. Fedorowiei 

ded. Gr. Al. Ghodkiewica. 
1591. Proafonema Priwiet preoawiaaaea. Ar- 
ehiepiak. kir Michaiiu. Metrop. K\j. i halieko- 

mu. tipog. Brataka. 
-- Okmaniua hramata Konatantynop. Patr. 

Jeremii. — tipog. Brataka. 

— Adelfotea Grammatica EUeno-aloweAakaja, 
Araenittsa i Smotrzyakiego. (po t^w. i 
grecku). 

1598. OtiHet patr. Meletija k Jndeom. tip 

Brataka, (grec. biiiorua.). 
1601. Oktoich. 
1608. Caaaoalow. 

— Paidtir. 

~ Czaaoaiow. 

1614 awiaazcaeAatwie Joann. Zlotooataho 
i Sobor w Wilnie bywazyi Kir. Jer. Tiaa- 
rowakoho izdiw. Alex. Balabana ataroaty. 

1615. Paahir. 

~ 1629?) Placz po Grigoriju ^liborakomn. 

1616. Wieraz na roideatwo Chriatowo. 

1630. Wieraze a tnigedyi Grigoria Bogoalowia. 
~ Oktoich Joan. Damaakina, ded. Mohyle. 

1631. Razmyazlenye o maoie Chriata. 

1682. Antologion typ. Stanropigiana. bractwa. 
1684 Paaitir. 

1686. Ewanhelie Kir. P. Mohily napreat. tip. 
Staurop. M. Slioaka. 

1637. Trobnik. 

— Sluiebnik tip. brataka Mich. Slioaka. 

— Pa^tir. 

1638. Anfologion. typ. Joan. Kanotowicz. 

1639. Paaitir. 

— Apoatol, tip. M. Slioaki. 

— Oktoich. tip. J. Kunotowica w Stauropig. 

— tainach Cerkownych. 

1640. J. Damaakin. Oktoich tip. Mich. Slioaki. 

— Szeatodniew. Lw6w, Mich. Sloaka. 

1641. Oktoich. ded. Jaaii Sulatyckiema archim. 
Uniejowa. 

— Trefologion. tip. And. Skdlaki. 

1G42. Triod pri Oeri. Wladya. lY, powelen. 
P. Mohily, dedyk. Kiaielowi Kaaztel. tip. 
Mich. Slioaki. 

— Molitwodow. 

— Pouczenye awiatitelakoje k*jereju. tip. 
Brataka. xvn — Ciaaoslow tip. brae, staarop. 

1643. Anfologion tip. bnctwa. 

1644. Danuukin. Oktoich. 

~ EwAn^Hon. tip. SliosluL 

— Trebnik. typ. Slioska. 

1645. Trebnik daU. An. teXibon. episk. typ. 
SkolskL 

1646. NomokRnoi). typ. Slioski. 

— Shiiebnik pri deiiaw. Wladys. IV. 

— Mohiia. Sobranie nanki o art wieiy. (z puis.). 

— KatichiziB. 
1661. Anphologion. 
1654. Apostol. 

1663. iClaez razninienija. socz. Galatowski. 
priwil. Jana Razimierza. 

— Triod. 

1664. Triod. (2 czeici). 

1665. Gabitowski. *Niebo nowoje ded. Annie 
Mohvlance Potockiej. 

— Oalatow. Klacz ded. Atan. ieliborskiemu. 

— PaaWr. 

— Ewangelie. 

1666. ApostoL 

— Tabhea nicwidimaja Bcrdca. typ. brats. 

— Tried, pri dertaw. Ror. Kazimira. Sliozka. 

— Shiiebntk. (Lttnrgarion). 

1667. Triod. 

— Psdtir. 

1668. Trebnik wyd. P. Mohihu 

— Czasoriow. 

1669. Czasoelow. 

1670. Uataw molitw. 

— Ewtnhelion. 

— Irmolog i Szestodniewnik. 

1671. Oktoich. J. Damaakina. 
1678. Psahir. 

1680. Shiiebnik. 

1681. Litorgiarion. 

1682. Trebnik. 

1683. Ewangelie. 

1686. Oktoich J. Damaakina. 

— Triod. 

1687. Psahir (dwojaki) typ. SznmlaAsklego, 
dmk. Baz. Stawnickiego. 

— Metrika dlia cerkwi. typ. Bisk. Sznmlaii- 
•kiego. 

1688. Triod (cs. I II). 

— Psaltir. 

— Czasoslow. 

— Stettodniew. 

— Trebnik. 

1689. Oktoich. 

— Trebnik. 

— Czasoslow. 

— Siestodniew. 

1690. Ewangelion. 

— Bukwar typog. Wojc. Nalczewskiego. 

1691. Sloiebnik. typ. Sim. Stawnicki Majster. 
OBrttska). 

1692. Psahir. 

*- Bakwar aiawiefis. 

-- Orologion. (Csasoslow). 

1693. pStir. 

1694. Anphologion. 

1695. Ewhologton alboMolitwosiow. (Trebnik). 

— Aposto}. 1698. Eirmologion. 

1699. Triod. 

— Akafisty. 

— Psaltir. 

1700. Irmologion, druk. bract w niebow. 
Marjri. 

— Oktoich. 

1701. Molitwoslow. 

1702. Siuiebnik. 

1703. Psaitir. 

1704. Psaltir. 

— Molitwoslow. 

1706. Apostohr. 

1707. Irmolohii. 

1708. Psahir. 

1709. Irmolohii. 

1710. Buhwar sUwiens. 
1712. Staiebnik. 
1715. Oktoich. 

1717. Triod postniya. 

1719. Ewchologion. 

1720. Ewchologion. 

1722. Ewangelie. 
Psahir. 

1723. Ermologion. 

— Posliedow. o ispowiedanii. 
1726. Czasoslow. 

1730. Oktoich. 

— Triod. fcack Nonastyr (Polska. WolyAs. gub.). 1628. Lament, po Joann. Wasilewiczu pre- 
zwiterio typ. Daw. Audrejewicza. 

— Pohimerkowicz Stefan. Epikedion albo 
wiersze ii^obnyja na pogrebienie Wasilisy 
Jackowny. 

1640. Apostoly i Ewanhelga. Mohllew. 

1616. Shiiebnik. 
1619. Ewangelie. 
1637. Psaltir. 
1646. Trebnik. 
1693. Akafisty. 

— Psahir. tip. bractwa Bogojawlienija Maks. 
Woazczanki. 

1695. Molitwoslowiec (dwojaki). 

1697. Czasoslow. 

1698. Dioptra. 

— Akafisty typ. Woszczanka. 

1699. Nicbo nowoje. 

-> Perio mnohociennoje sost Kiryl Track!. 

1700. Irmologia. 

1702. Mincja. 

1703. Czasoslow. 

1704. Psaltir. 

1705. Psaltir. 
1710. PsiOtir. 
1713. Czasownik. 

1716. Apologia w ntolenle czelowieka. 
1728. Akafisty. 
1730. Oktoich. xvni Nieiwlei. (Litwa). 

1562. KatichisiB lutera. litewtko-nuki (Hat 
Kawiocsyiiski, Szymon Badny, Laurent 
RnyBzkowski) ded. Radsiwifi. 

— Badny S. Oprawdanii grieasnago cselo- 
wieka pre Bohom. typ. SLawieeiynaki, ded. 
Bust wottowicsowi. 

1580. (?) EwangeUe. Baz. HapUiaki (riaw. i 
biaioms.). 

— Pierwaia czaat Now. Zawieta. typ. Bas. 
Czapij&skiego. (?) (bialoras.). 

Nowogrddek Siewleraki. (gab. CiemichowB. 
Litwa) (naleia) do Polaki do r. 1667). 

165a Psahbr. 

1668. Mineja. . 

(1674 ?) Baranowics L. Siowo na Sw. Trojca. 

— Stowo na BiahowieBscseniJe. 

1675. OiasoBlow. 

— Siowo na woBkreflenije. 

— PBaHir. Up. Sim. JahAaki. 

1676. GkdatowBki J. Skarbnica potrebniya. 
(Czttd. Bog. mateiy Jeleckqj). 

— Baranowicz L. chirotonii. 

1677. Cauda diewy Maryi lliAB-Ozemibows. 
~ Shiiby Bogarod. Kaaanakoj. 

167a Mineja. 

— Antologion Baranowicza. 

Oatrog. (na Wolyniu). 

1580. Pnaitir i Nowvi Zawiet (Jubbu Konst 
OBtrogski) tipog. Jan. Fedorowiez. 

— Miehailowicz Tymof. Kniika Bobranie we- 
BzczeJ. 

1580-1. Biblia. (dwojaka z odmian^). 

— RymBza And. Chronologia. 

1583. jednoj prawoslawnoj wierie. 

1584. PoB2an\ja konBtantynop. Patriarcha Je- 
remit (czy druk Iwowski?}. 

— kreBtnom Znamienii. 

1587. Kalendar rymaki edd. Harasim. Smo- 
tiTcki. 

1588. Sbomik. (6 oddzial) druk. X. OBtrog- 
flkiefiTO 

1594. Wasilia Wei. Kniga o poBtniczeBtwie. 
(1587--95?) Hramota danniyA Kiryfioro Ter- 

-lecklm epiBC. Luckim. 

1595. Ostrogski Kniai. Obwieazczenije o pre- 
bywanii w prawoelawii greczeBkoj cerkwi. 

1596 (?) J. ZiotouBty. Margarit. 

(?) 1598. ApokriBiB. b. I. ct. a. (Smotryckiego ?). 

— CzaBOBlow. 

— Kniiyca w 10 otdielenyacb. (Meletius). 

— Opisy ili liBty w bozie Wioleb. Otca Ipa- 
tiia. 

•— Prawito iBBinnaho ziwota chriBtiaiiBkoho. 

edd. WaBili. Jubbu Kniai OBtrogski. 
' BronBki. Opiaan\je poBtup. Sob. Florent- 

Bkoho. 
1602. CzaBOBlow. 

— (?) Dialog wierie z greczoBk. Stef. Zy- 
zani (po bialoruB. i po polaku). 1606. Trebnik. 
~ Molitwoslow. 

— Nalewijko. Testament Waaylego Gara. 

1607. Lekarstwo na ospalyi umyM (z wiers. 
polBko-mak.). 

1612. GzaBortow Jubbu Kniai. OBtrogski. 
(1614) 1640. (?) Kniga Nikpna Czemohorea. 
(niedokoAczona). 

Pocs%|4w. (gub. WolyAs. Polska). 

1618. Zercalo bogoslowu Kiryl Staarowiecki 
Trankwiliona wvdr. w Monastyru nu^etn. 
And. Firleja. Eayeye dwie dea. Jan. Jar- 
moliAskiemu, druga ErzewiiiBkiemu. 

— Orek Max. I^owo na ]atin<)w. 

P«l«ck. (gub. Witebska. Litwa). 

1697. sakramentaeh (dwie ez^i) wyd. Leon 
Kiszka. 

Praga. (Czechy). 

1517. (1519). Biblia edd. Fr. Skoryna (litews. 
ruskiO (Pars I-H a. 1517 p. 12-22 a. 1519) 
(dla Litwy Bialo- i Czerwono-Rusi). 

— Psahir' Fr. Skoryna 1517. 

RvchmaBdw. 

1619. Ewangelije sostawlen Kir. Trankwilion, 
wyd. w maJetnoBti Mich. Wiszniowieckiij 
dedyk. Sam. Koreckiemu przez Kiryfat Bta- 
wrowieckicgo. 

Stratyil. (w BrzeiaAskiem, Galicya). 

1604. Shiiebnik boiestw. lltnrgia, druk. Teod. 

Balabana. 
1606. Trebnik. druk Balabana. (Teod. Jurie- 

wicz). 
1660. Trebnik. (w^tpl.), 

Saprail. (w GrodzieAskiem. Litwa). 

1695. Min^a. 

— Shiiebnik. 

1697. PosliedowanQe postrigu dwoju. 
1722. Lexicon slawjens. 

— Sobranie pripadki^w. duchownym. 
1727. Shiiebnik. 

Ulierce. (pod Samborem w Galicyi). 

1618. Sobranie slowies. 

1620. ApoBtoly i ewangelia typ. Pawhi Lint- 
kowicza. 

Uniewski Monaatyr. (w Zloczows., Galicya). 

1670. Wykhd o cerkwL 

1674. Wykfaid o cerkwi. 

1676. CzasoBlow. 

167a PsaHir. 

1679. Zercalo Boboalowya. 1680. Zerealo wieiy. 
168L CiMOfllow. 
1683. Akafisty. 
168& Katichisb. 
1686. EwangeUe. 
1689. CsaaoAlow. 
-Pirftir. 

1692. Psahir. 

— Zerealo Bobofllowya Kiiyfat TiankwU. 8te- 
wrowieckiego za Baarl. Sseptjckiego. 

1693. Psaltir. 

— Sbomik miedacem. 

1694. Sobnmie i± boiestw. Knig. 

— M olitwodowiec 

— Miesiaooalow. 

1695. Cusoalow. 

— Zercilo. 

1696. Molitwoalow. 
~ Ewangelie. 
1698. Mofitwoslow. 

— Bnkwar sfatwiaAs. 
1^. PBaltir. Wllao. (Utwa). 

1S%. A^tol edd. Fr. Skoryna. 

— Paahin Osasoslow, Akafllstik, Szestodnie- 
wiee, iLaoony. (circa 1525). 

1575. Ewangelie edd. Pet Timof. Msdslawica. 
typ. Mamonics. 

1576. Psaltir. 

— Apotto). 

1581. Psahir. 

1582. Oktoich. tip. Was. Michanowicz Hara- 
bnrda. 

1583. Sluiebntk tip. Mamonicz. 

1585. Katiehiaia (P. Ganisina ?). 

— Sbomik. 

1586. Tribimal obyw. W. Koiaiestwa na SeJ- 
mie Warazaws. 

— Psahir. 

1588. Statut litewski (3 edvc]re). 

— Ispowiedanije o iachoiaenii. 

1589. Hnunota Polalcago korolia Sigiamun- 
daUI. 

1591. AfMMtoL tip. Mamonics, Jaaan HicE. 
Bahozy ded. Tcod. Sknmin wojew. per A. 
R. (ymaza?) litwin. 

1592. Psaltir. 

1593. Paaltir. 

1595. Ewangelie tolkowoje dmk Mamonioza, 
ded. Sym. Wojnie. 

— Unna. albo wyklad predyniej. artykol^w. 
" Paalmonica. 

1596. Molitwy tipog. Brataka. 

— Kiryll. Kazanie. 

— Paaunonica. 
1596. Czaaownik. 

^ Zyzani Liaar. Grammatiica alawiahakaja. 
typ. Brataka. 

— Azbnka. 

— Opiaanye i oborona aobom breateAakobo. 
(?) 1599. Wozraieniia na Apokrizia i otpia 

'\op^ z liata korol. miloati Zigimnnd. 
koroL polaki). 
1600. Ewangelije. 
~ Paaltir. 

1601. Ciaaoalowiee. 

1602. Molitwy. 

1604. Sobora Apologia. 

1605. Fiedorowicz. Oborona Sob. Flor. 

1607. Shiiebnik. 

1608. Harmonija wiery. 

1609. Triod owietn^fa. 
~ Triod poatnifja. 

1610. Trinoa. 

1617. Gzaaoalow. 

•— Sloiebnik nakl. L. Sapiehy. typ. Mamo- 
nicza. 

— Sloiebnik nataw liturgii. typ. Bralska. 

— Trebnik ili Molitwenii. Mamonicz. 

— Nanka Jerejam, dr. brataka. 
1617 m. finiebnik. 

1618. Trebnik. typ. Brataka. 

1620. Na AmienS fcarpowicza Leona kazanie 
aoozin. M. Smotrycki ded. J. Boreekiemu. 

-- Lament w awieta ubohieh, na L. Karpo- 
wicza. (wieras bialo-mako-polaki). 

-- Swiatogorec Filuury: Wertograd duaze- 
wnyi 

— Karpowicz Leon. Wyidad na Otcze naaz, 
Joan. Zlotouatako. 

621. Grammatika. 

622. Poluataw ili trebnik. 

623. PaiOtir. 

624. Uataw liturgii (Sloiebnik) 

626. (1627 ?) Bieaiedy Sw. Makarija Egipeta- 
kaho, typog. Brataka. 

- Czaaoalow. 

627. Paaltir. 

628. Trebnik typ. Bractwa Sw. Dacha. 

— Katichizia tipog. troick. Monaat 

620. Grammatika l^wieAakiya, p. Mel. Smo- 
trycki. 

— Paaltir. 

680. Molitwoalow typ Mamonicza. 

681. Czaaoalow. 

— Paaltir. 

634. I^oiebnik. 

635. Molitwv. 

637. Czaaoalow. 

638. Sloiebnik. 

640. Sloiebnik. 

641. Paaltir. 

— Sloiebnik. 

642. Dioptra. 
644. Ewangelie. 

— Trebnik. 
646. Pohiataw. 

651. EwangeKe. 

652. Ephimerioa ai ieat dniewnik molitw. 

— Bokwar Jazyka auiwieAaka. 

681. Kempia Tom. poalied. J. Chriatn. 

692. Sloiebnik. ded. Kar. St Radziwillowi 
przez Cypr. Zochowakiego. typ. Monaa. S. 
Trojcy. 

693. tfolitwoalow. dmk. bract. S. Dncha. 
695. Polooataw. 
697. Eichologion ili Trebnik., typ. Cerkwi 

Sw. Docha. 
B. w. r. Sobor w hradie Wilni bywazyj. Xabludow. (gub. Grodziei&BkA, Litwa). 
1509. Ewangolie uczytelnoje. typ. Jan Fedo- rowicz i Piotr. Timofl MaciBfaiwics ded. 
Chodkiewicz. 
1570. Ps^tir. dedic. Gn. Alex. Chodkiewicz. Z tych drak6w biaio i mato-roskich i staroslawianskich dla Mato- 
rusi ttoczonych wypada 550 z czasa panowania polskiego, zas 227 z czasu 
gdy Bossya zagaroQla cz^c matoruskich prowincyj. Z jednej i dragiej 
epoki te prowincye pielQgnowaly swoj^ indywidaalnodc nie zlewaj^c siQ 
z JQzykiem rzi^dowym czy to polskim czy to rossyjskim , a byly najzope}- 
niej pod wptywem o^wiaty polskiej i pisarzy polskich. Oo do f^. 

Druki stawian potudniowyoh kirylicf. 

Nie nalez^ce wcale do bibliografii rossyjskiej, a jednakowoi przy- 
wlaszczone przez uczonych pisarzy rossyjskich, to jest: draki zagraniczne, 
ttoczone dla innych plemion stowiaoskich nie podleg^ji^cych bertu b^dz Polski, 
bi^dz 6wczesnego carstwa Moskwy. Nie nale^ one bezwarankowor do ros- 
syjskiej literatary, choc do niej 84 zagarni^te. Belgrad, Zara Vecchio. (w Dalmacyi). 

1552. Ewangelie per Dmitrowicz et Trojan 
Gnndulicz. 

Braszow. (Koruna, Rronstadt 
w Siedmiogrodzie). 

— Ewangelia a. a. (XV w.). Bakareat. (Woloazczyzna). 

1703. CzaaoBlow per Antoni Jerom. 

KooBt Baaaraba. 
1726. Oktoich. 

Biizeo. (Wo^oazczyzna). 

1698. Mineja. 

1700. Oktoich. 

1701. Euchologion. 
1703. PsaUir. 

Cetynia. (Zeta, Montenegro). 

1494. Oktoich (Osmioglasnik). 

1495. Psaltir. druk. Jerem. Makarego. juasn. Do I he Pole. (Kimpolunga na Woioazczyznie). 

1635. Trebuik. druk. Tym. Alcxandrowicza. 
"343. Antolorioi 
trop. Teopnil). 1643. Antologion. (juaau Mat. Baaaraba et me- 
ihil). 1650. Paahir. tip. Melchiaedeka z lionaat 
Uapenak. 

Delski Mooaatyr. (W(rfo8zczyzna). 

1646. Shiiebnik po powelen. Mat Basaraby 
i mitrop. Tcofila. 

1647. Tom. Kempijaki. chriatow podmianiL 
1712. Oktoich (?). 

Frankfarl. (nad Menem). 

1616. AntoniUB Mar. Pricziny njechania ze 
Wlocho. 

Gorazd. (Herzogowina). 

(1529?). Psidtir. edd. Teod. Linbawiez (piaan 

Boi. Wukowicz). 
1531. Moiitwennik iii Trebnik. edd. T. Lin- 

bawicz i diakon Radoja. 

Gradiaca. (Illirya). 

1670. Siowar ili rieczi alaweAskiya per Jul. 
Habdelich. 

Jaasy w Moidawii. (Monaatyr Troch 
SwiatyteleJ). 

1643. Ewangelie 
1 1680. Psaltir. (po aiowiana i moldawaka). ■ileaiew H^nastyr. (w Hercogowinie pod 

Prijepolem). 

1544. Paaitir s Wozsliedowaniem. 

1545. MoHtweniiik ili Trebnik Jomu ignm. 
Diniil per DiaeoD Damian et MilaiL 

1557. PsaitLr {Ignm. Daniel). 

Myrkasyna Cerkiew. (Caaniogdra). 

1562. Ewangelie (jeromonach Mardari). 
1566. Tried Cwietnaja. 

B^atfski Honaatyr. pod Uiycf (w Serbii). 
1537. EwangeUe tradom Teodosia. 

Rsym. (Wiochy). 

1583. Kntka arbakwica i katolic. nauki Ka- 

nisia, thun. Szim. Badineo z Zaiy. 
- KitiehiBiB. (Naaka christ Pctra Kaniaie) 

tfaun. Siym. Bndny. 
1596. Kniga o Dowom kalendarie. tipog. 

Vitic 
1648. Ispowiedanjje wiery prawoslawnej (po 

alowiai^. i iacioie). 
1651. MoUtw:^ Bisk, bulgara. 
1690. Madewics. lapowiedanik. 1621. Serbia. 

ir. (po Berbeka). 

Skatarl. (Skadar). (Albania). 

1561. Tried postnaja. 

1563. Tried, cwietniga, drak. Kam. Zanetti. 

•lebesi. (Mfihlenbach w Siedmiogrodsie). 

1577. Paahir. 

1579. Ewangelie dmk. Koreai i Manni}. 

— Tried postnaja. 
158a Sbomik (Hineja). 

Tergawowiaseie. (Woloszciysna). 

1512. Ewangelie (jnssa Iwan Basaraba dra- 

kow. Makaiyi). 
1547. Apostol. drak. Logothety. 
1646. Stniebnik. 
1649. Tried jossn Mat Basaraba, dmk. J. 

Swatohoree. (T. L IL). 

1712. Oktoich. (po moldawska). 

1713. Eochologion. 

Tybloga. (w Niemesech). 

1561. Katichisis. (Prionas Tniber). 

— MoUtwa Otcse nass. 

1562. Dalmatyn. Artykoly prawoj wiery (la- 
teriA 

1562. Kiatki roramni naokl -— Jedni kratki naoci. (Chorwats). 
1563. Kratkoje tolkowMnio Ewangelii. 

— Dalmatyn. Prwy diel Now. Testamenta 
typ. Tniber. 

— Dragi diel N. Testam. 

— Postila. 

1697. Kanisios. Azbakwiea i kaiol. naok. 

Urach. (Wirtembergia). 

1561. Probnyj list Kiryllowskich pismien. (Pri- 
mas Tral)er). 

— Dalmatyn Azbakwar. (p. Truber). (gh^^l. 
i cyrylic). 

— Katechismas Dalmatyna, (croatioe). 

Wenccya. 

1491^3. Gzasortow. (Horologiam) Andr. de 

Asola. 
1519. Slaiebnik. (Boiydar Wakowicz). 
1519 — 20. Psaltir s Czaslowcem. 
1527. Molitwennik. 

— Eaticbizis. 

~ Slniebnik. (jassa Boi. Wakowicz per Georg. 
Linbawicz et Tcodor jeromonMch). 

1537. Oktoicb p. Boiyd. Wakowicz. impr. 

^ Oktoicb. Teodozy i Oennadii Parajekkli- 
siarch. 

1538. Sbornik. p. jerodiakon Moissie. 
1538 — 40. Molitwennik ili trebnik. 

1546. Psaltir s Wozsliedowaniem. Jassa Win- 
cent Wakowicz. 

1547. Molitwoslow. 

1554. Shiiebnik. (dwa wyd.). 

1560. Molitwoslow. 

1561. Psaitir. 

— Tried postniya. 
(circa 1561). Stniebnik. 

1562. Tried Cwietnaja (?). 

1563. Diwkowicz. Nauk karstiaAski. 

1566. Czasoslowiec typ, Jakob z Kamiena- 
Reki. (Heroogowina). 

1569. Psi^r. ^. Zag6rowicz z Kattaro i 
Kraik6w z Sopbii. 

1570. Molitwennik (Trebnik). 

— Shiiebnik. (circa 1570) (dwa wyd.). 

— Oktoich. 

1571. Swiatcy, Shiiby i Molitwy. 

1572. Bazliczniia potrebii. 

1597. Molitwoslow. tipogr. Rampazetto. 
1611. 8to czndesa 

— Katichizis. 

— Naaka karstiaAskij. pr. Diwkowicza. 

— Beside ewangelia. 
1626. Naak kristiaAski. 
1628. Obrona Mawra. 
1644. Oktoich. 

1658. PsiMr. 

1715. Zercalo cerkwie socz. Ch. Paiczin. 

1631. Placz Marie. 

1647. Cwiet od kriposti dnchowny. 

1638. Psahir. 

1639. Posilowicz. Nasligenye dachowno. 
1668. Naak karstiaAski. 

1682. Nasli^enUe dnch. 1683. Nnuk kMBtUABki. 
1698. Diwkowics. N«ik karst. 
1704. BeBide ewangelU. 
1701. Cwiet 

1707. Nauk kant 

1704. Filipowlcz J. .PiBma Koja 86 niwa. 
1701. Ifarhitiez St, Izpowid kantianB. (1 1704, 
1807, 1799). 

1708. Fala od Awieti (i 1778). 

1715. Marhiticz. Molitwenik. 

1716. Psikies. Zarei^ istine. 
1756. Cwiet od kripoBti dachownL Sine I. et bbiio. 

Trebnik. (WoloBsomna?) (circa 1534->6.). 
Ewangelie (UmwaUchia XVI wiek ?). 
Ewmngelie (WoloBBCsyziia circa 1587). Shiiebnik. (XVI w.). 

Ewaoffclic na prettolnoje (drca 1560). (Trzy 

wydania). 
Triod poBtniOa. (koniec XYL w.). 
PBahir. 

Oktoich. (circa 1575 — 80. TranBUyania?). 
Ewangelie (circa 1580). 
PBBhir. (Ugro Walachia). 
Tetro ewangeiya. 
1629. MniylowBki And. Antidot 

1637. Psahir per. Melet ICakedoAaki jubbu 
Mat. Baaaraba. 

1638. PBaltir. jobb. M. BaBaraba. tip. Staph. 
OchrydBki. 

1715. WoproBy EIIobo roBsyjakija. (po polako 

i BlawiaA.). 
(drca 1720). Sobomoje diejanie na Martina. 
(1726?) magodar k* Boga. 
(1730). SiDodik miedsior. WaaileJ Andreew. Oo do 3. 

Druki starostawiaAskie dia Rossyi Uoczone i Wielkorossyjskie 

kirylicyq. 

a) Drnkowane za granic^. Amaterdani. 

1699. KopiewicB Jiy. Wwedenije w wBiaki\}a 
iBtorija. typ. Iwan TeBing. 

^ Kopiewics. Rakow. wo Aritmetikn. 

— PowerBtanUe kraffom niebieBkim ded. Teod. 
Gk>lowina. 

1700. Sobranie Lwa Mirotworeap. Kopiewicz. 

— Kopiewicz. Slawa goBud. cana Petra. 

— Kopiewicz. Gramm. latinBkaja. 

— Kopiewicz. Pritczi Ezopowy i OmironBoj 
iab 1 mrazoL (c. icon.). 

-— Nomenklator na latina. ruBBkom i holliand- 
Bkom jaz. 

— Nomenkl. na lat ma. i niemieck. jazykie. 

— Zercalo greaznaho. (karta miedzioryt). 

1701. Kopiewicz Jl. Kniga morsk. pfawania. 
1702 Swiatcy. 

1703. Kreia KomilL Karty rieki Dona, (po 

raB. i hoUend.). 
1705. Simwoiy i Emblemata. typ. Henr. Wet- 

Bcnija. 1710. BeklemiBzew Piotr. Teatr monarchdw 
z greczeakago. typ. Henr. Broina. (po roB. 
i greckn). 

Haga. (Hollandya). 

1717. Nowyi Zawiet (po hollend. i daw.) typ. 
Van DQren. 

Okaford. (w Anglii). 

1696. Henrich Wilielm. Ladolf. Grammat roB- 
B^Bkija. (po )ao. i roBB.). 

Stocfcholni. 

1628. KatichiBiB. 

1644. KatichiBiB. (Mart-Lutheri). 

Stoleenbarg. (nad Renem). 

1706. Gramm. Shtwiano-roBsyBkija. boc. Jl 
Kopiewicza. h) Starostawiaiiskie i ross^jskie (Wielko-roskie) ttoczone w Cesar- 

stwie MoBkiewskiem. Aotonlewo-SUBki Hoaaatyr. 

(gab, ArohaDgieU.). 

1670. Swiatey a Puehalnym Krngom. (Jha- 
men Teodosy). 

— Wyplski is Oktoicha. 

IwerakI Honaat. (na WalcUdskim Oiiene). 

1667. Gusoalow. (dwojaki). 

1659. B^ myaienim. 

1660. Biauno dnenown. 

1665. Spitok I Gankoj malowannoj hramaty. 

•labada. (w Moakwie w Bialymgrodaie, 
cay tei Alezandrowska). 

1577. Psahir. per And. Timofej Niewiei. 

Moakwa. 

1564. ApostoL typ. Iwan Fedorowica typograf 
Lwowski i Pa^. Timofejew MAoialawics. 

1565. Giaflownik. 

1568. PMltir. typ. Nikof. Tanaiew i Newieia 

Timof<^ew. 
1589. Taod poatnida per Aodronik Timofej 

Niewiei. 
1591. (?) Psahir. 

— Tnod Cwietnaia per A. Niewiei. 
159iOktoich. 

— Tried Cwietniya. 

1597. ApostoL tip. Andr. Niewiei. 

1598. CiaMwiiik. 

1600. Mincga Obasczaja. (2 wydania). 

— Gsynowiiik Archierejuij. 
1602. Shiiebnik. 
-Paahir. 

1601 Tried Gwietmua. 

1606. Apestol. 

— Ewftttgelie. 

1607. Tried poBtiiiu<^ 

— Minela. 

1609. Min^ obaiesi^a. 

— Mineia atoiebnija. 

1610. Mineja shiiebnaja. 

— Ustaw uerkownyi. 

— Cxynownik archijerejekago Bwiaaaesenno- 
stoienija. 

1615. Psaltir. 

— I^niebnik. 

— Cusownik. 

1616. Kniebnik. 

— Ewangelie. 

1617. Shiiebnik. 
16ia Oktoich. 

— Mineja obsscaija. 1619. Mineja (dwa). 

1620. Psaitir. 
^ Shiiebnik. 

— Min^a. 

— Tried Cwietw^a. 

— Apostoi. 

1621. Tried Postnaja. 

1622. Mineja. (Jannar i Fewral). 

1623. Mineja. 

— Shiiebnik. 

— Potrebnik. 

— Aposto}. 

1624. Paaltir. 

— Mineja. 

1625. Potrebnik. 

— Szestodniew. 

— Mineja. 

— Psaitir. 

1626. Mineja. (Maj). 

— Mineja obezeziya. 

— Saestodniew. 

1627. Ewao^lie. 

— KatichiBiB. 

— Mineja. 

— Shiiebnik. 

— Psahir. 

1628. Czasownik. 

— MiDeja. 

— Tried poBtnija. 

— Psahir. 

— Ewanhelie. 

1629. Ewangelie. 

— Mineja. 
1680. Mineja P. 

— Tried. 

— Shiiebnik. 

— Triod Cw. 

— Shiiebnik. 

1631. Ustaw Cerkownyi. 

— Psaitir. 

— Kanonnik. 

— Czasownik. (dwa). 

— Oktoich. 

— Apostoi. 

1632. Trefologion. (Mineja). 

— Psaitir. 

— Mineja. 

— Shiiebnik. 

— Czasownik. 

— Psahir s Wozsliedowaniem. 

1633. Ustftw Cerkownxj (podwdjne). 

— I^niebnik, 

— Ewangelie nczitelnoje. 

— Potrebnik. (Junija). 
— - Potrebnik. (Martia). 

— Czasownik. 

— Ewangelie naprestolnoje. 

— Apostoi. 1684. Gzasownik. 

— Psi^r. (dwB WTdanU). 

— Psaltir B Woisued. 

— Potrebnik. 
-* Ewangelie. 

— ApostoL 

— Azbaka typ. Waeyl. Bnreow. 

-» Czyn bywajemvc w niedielu swiatyeh, s. 
1. et. a. (ante l&O). 

— Cain kako wychodit Bwiatitel b. 1. et. a. 
(ante 1650). 

— NaoBfih) indvkto oie jest nowoje lieto Sen- 
tabria w 1 deA (circa 1650). 

— Nacaalo 08wiaBzcsen\ja antimisnomu (ante 
1650) B. ]. et a. 

— Cain izpowied. Patriarohom MoskowB. (ante 
1650) B. 1. et a. 

— Czin izpowiedanii prawoslawnym Carem 
1 Wei Knias. MoBkowskim. (ante 1660) b. 
1. et a. 

1685. Slniebnik. 

— Mincja obazcsiy'a. 

— SzcBtodniew. 

— Triod poBtniya. 
^ PBahir. 

— Triod cwietnaja. 

— Czasoslow. 

1686. pBahic. 

— Minuja obszczaja. 

— Mineja aiaiebn^ja. (Septiabr. i Dekabr.). 

— Potrebnik. 

— Psaltir B WozBliedow. 

— Kanonnik. 

— PsiOtir. 

1687. Azbaka. 

— Ewangelie. 

— Shiiebrnk. 

— Tretholoi miesiaczi. 

— Treiholoi Bhiiby. 

— GzaBOBlow. 

— Mineja obszczi^a. 

— Anthologion. 

— PBaltir. 

— Trcbnit 
1638. Oktoich. 

— Trefoloi Miesiaczy. (8 tomy). 

— Apostot tip. Was. Burcow. 

— Mineja. 

— Psamr z WozBlied. 

— Triod Cwietnaja. 

— Triod postniya. 

— CzaBOwnik. 

— Psaltir. 

1689. Potrebnik inoczeB. 

— Potrebnik mirBkij. 

— Nomokanon. 

— Shiiebnik. 
•— Ewangelie. 
1689. Trefologion. 

— Swiatcy. 

— Ewangelie naprest. 

— CzaBownik. 

1640. pBiddr z WozBlied. 

— Shiiebnik. 
•— PBaltir. 

— Zitie Sw. Nikolaja. — Triod Cwietnaja. 
^ SzeBtodniew. 

•— Triod piOBtnaja. 

— Kanonnik. 

— Kanony. 

1641. Slulby Sw. Nikoliya. 

— PBaltir. 

— UBtaw Cerkownjri. 

— Prolog mtehiacy. 

— Gzaaownik 

— Margarit 

— PBMhir. 

— Slaiebnik. 

1642. Potrebnik. 

— Triod poBtn. 

_ PBaltir z WuzBlicd. 

— Sobornik. 

— Ponczenije Patr. JoBipha. 

— Ewangelie. 

— Prolog mieeiacy. 
~ PBaltir. 

1648. Shiib:^ Sw. Nikolitfa. 

— Czasownik. 

— Prolog mieeiaczy. 

— Pouczyteln. Slowa Sw. Efroma Sirina. 

— Minea. 

— Sobornik. 

1644. ApoBfol. 

— Ewangelie. 

— Ewangelie napreBtol. 

— Mineja. 
~ Oktoicb. 

— Mineja elni. (podw6jne). 

— Kirytt. Sbomik. Pouczytel. rfowa. (ant 
Stef. Zyzani. bialomsk.). 

1645. Mineja (3 tomy). 

— Miueja obszczaja. 

— Psaltir. (podw<Qne). 

1646. Czasownik. (dwa wydania). 

— Swiatcy. 

— Mineja (5 czedci). 

— Slniebnik. 

— Kanonnik. 

^ Slniba Sw. Sawwie SforoiewBkoma i iy- 
tie jego. (dwa wydania). 

— Slniby Sw. Sorgia i Nikona, Badonetokioh. 

— Trebnik. 

— Szestodniew. 

1647. Molitwoslow. 

— Kniga Joanna Liestwicznika. 

— Slowa Sw. Efrcma. (dwa wydania). 

— Potrebnik. 

— Uczenijo i cbytro&t ratnaho strojen\ja lin- 
dej. (cnm 35 tab. aeneis). 

— Psaltir. 

— Sobornik. 

— Psidtir z Wozslied. 

— Slniebnik. 

— Molitwoslow. 

1648. Ewangelie. 

— Psaltir. fdwa razy). 

— Smotrycki Mel. Grammat slawiai^akiya. 

— Swiatcy. 

— wierie' odnoj i prawoslawnoj. 

— Triod cwiet 

— Triod postn. — AposloL 

le^. Uloienlje Caria Alex. Miohailowicsa. 

— Sobranie o mi. wiery. 

— Oktoich. 

— Teofilakt ToJkowaniJe ewangelga. 

— Pnhir. (dwa wydania), 

— Trebnik. ^ 
1Q50. Kniga Konncsaja. 

— Triod. 

— Siestodniew. 

— Minea. 

— ShiiebniL 

— Psahir. 
1651. Ewanffelie. 

— Potrebnik. 

— Psahir. (dwa wyd.). 

— Ciaaowmk. (dwa wyd.}. — Ustaw Gerkownyi. 

— Shiiebnik. 
1662. Potrebnik. 

^ Poaesenija Doroteja. 

— Kmgm Efrema Sinna. (dwa wyd.). 

— Czaiofllow. 

— EwaDgelie. 

— Pfeidtir. (dwojaki). 

— Shiiebnik. 

— Kanonnik. 

— chirotonii siriecs o rnkopoloienii twia- 
titelskom, jerd. 

1653. ApoatoL 

-- Kniga Kormcziya. 

— CsaMMlow. 

— Triod. 

— Ewanhelie. 

— Mineja. 

— Shiiba Bogomat Tiehwii&akoj. 

— InnoIogiL 

1654. ELnuDOta tamoienmya Car. Alex. Ki- 
ehailowicsa. 

— Tri ezina priaiag. (sine 1. et a. circa 1664). 

— Paahir. 

— Csaaownik. 
1665. ApoatoL 

— Sniebnik. 

— Trebnik. 

— Cxyn oAwiaascz. wody w Bogojawlenija. 

1656. Skryial. 

— Ponczenije NIkona. 

— Sbomik. 

— Shiiebnik. 

— Triod. 

— Pochwala Kreeto. 
~~ Kanonnik. 

^ Czaaofllow. 

1657. Apoalol. 

— Bokwar alawiena. 

— Irmologii. 

— Ewangelie. 

— PMMr. 
165& Trebnik. 

— Poihuiije kn Nikonn. 

— Ptattir. (dwojjJri). 
-Swiatcy. — Shiiebnik. 
1659. Trebnik. 

— Micaiacoftiow. 

— Prolog miesiacy. (dwie esf^ei). 

— Anthoiogion. 
1660- Anthoiogion. 

— Mineja. 

— Ssestodniew. 

— Psahir. (dwojaki). 

— Triod. 

1661. Slowa Sw. Efrema. 

— Paahir. 

1662. Molitwostow. 

— Shiiby 8w. NikoJaja. 
^ Kanonnik. 

^ Ewangelie. (dwie cz§ici). 

— Miesiacortow (Swiatcy). 

— Trebnik. 

1663. Biblia. (a dneworyt). 

— Mineja. (3 cifici). 

— Psahir. 

— Szestodniew. 

— Triod. 

— ApostoL 

1664. Bakwar — Zlatoosty J. Besiedy. 

— AwiaszczeAstwie Sw. Joanna. 

1665. Zfattonsty. Besiedy. 

— Sw. OrigorQa Poaczen\ja. 

1666. Czasortow. 

— Psahir. 

— Oktoich. 

— Mineja. (2 ez^ici). 

1667. Pouczenije Sw. Jefrema. (dwojakie). 

— Shiiebnik. 

— Psahir. 

— Swiatcy. 

1668. Czvn archierejs. dieistwa litorgii. 

— Shiiebnik. 

— Poloeki Sim. Tri ponczenUa. 

— Czasortow. 

— Ewangelije. 

1669. Psidtir s Woaslied. 

— Psahir. 

1670. Triod. 

— LrmoIogM. 

-— Ponczenije k' Jerejo. 

— SOniebniL 

1671. Apostol. (2 wyd.). 

— Psaltir. (2 wyd.). 

— Trebnik. 

— Psahir. B Wozslied. 

1672. Triod. 

— Kanonnik. 

1673. Lrmologij. 

1674. Mineja. 

1675. Besiedy Sw. WasilUa. 
1676 — 7. Prolog. 

1675. Czasoslow. 

1676. Shiiebnik. 

1677. Shiiebnik. 
~ Ewangeliie. 

— Czinownik archierejs. 

— Trebnik. 

— Poslied. moliebnycb pienii. 

— Izwiessenye ezndes. XXVI 1678. Ewangelie. 

— Triod. 

— SzeBtodniew. 

— Pu^r. 

1679. Bakwar liowieAB. 

— Poaczenije k' jerqja. 

— Shiiba 8w. NikoJaja. 

1680. TeBtament WaBUla Garia Greosesk. ti- 
pag. Werchnei. 

— Poloeki 8im. Psahir. (dwa). 

— Trebnlk. (dwa). 

— Triod. (2 oaeici). 

1681. Poloeki Sim. Obied dnaiewnyi. 

— ^Ttie Sw. Barlaama. 

— ifwangelie. (2 es^i). 

— Paaitir. (2 wyd.). 

— Mineja. 

— OsaaoBlow. 

1682. Uwiet daohownyL 

— Sezitaaye udobnoje.* 

— Poacsen^e Patr. Joakima. 

— Ewangelie. (dwie cs^id). 

— Pohmstaw. 

— Czaaortow. 

-- Poaczenye k'jerejn. 

— Medwiedew Stlw. Priwietttwo braoznoje 
Carin Teodoni. 

— Psahir. 

— Ustaw Cerkownyo. 

— ohirotonii. 

— ApoBtoL 

1688. PoJoeki Szvm. Weczeria dachownaja. 

— Biowo Patr. Joakim. 

— Innologii. 

— Oktoich. 

1684. Slowo Patr. Joakima. 

— Psahir. 

— PoBliedowanie kako oiwiaBzczennyi. anti- 
mina. 

— ApoBto}. 

— Triod. 

— Shiiebnik. 

1685. JstorUa ewangietekie pritozi oUadnom 
Bynie. (oaia miedziorytow. z rye). 

— ApoBto}. 

— Ewangelie. 

— Prolog mies. 

— List BOBznawo pisma (miedzior. Was. An- 
dreiew). 

-— Mineja. 

— Czasoalow. 
^ Psahir. 

1686. Kalendar aBtronomiczeaky. 

— Triod cwietni^A' 

— Paahir. (dwojaki). 

— Ewangelie. 

— Oktoich. 

1687. Trebnik. 

— Triod. 

— Mineja. 

— Ewangelie (2 ez^). 
~ Kanomdk. 

~~ IrmologiL 

— Ektenii o pobiedie. 

— Pouczenye Awiatitelakoje k* jenyn. 

1688. Azbnka pienya. — Czaaortow. 

— AkaflBt 

— ApoBtol. 
^ Gain archier^B. dieistwia. 

— Szeatodniew. 

— PoBliedowanye pienya. 

1688. Moiiebnoje pienie J. Chriatn. 

— Kanon molrebien. 
^ Pouczenije Fttr. Joakima. 

— Pouczenye ot jereow. 

— Trebnik. 

1689. PBzltir. 

— Trebnik. 
-r Ewangelie. 

— Mineja. 
^ Molitwortow. 

— Oktoich. 

— Swiatcy. 

— Triod. 

— Prolog mies. 

1690. PB&ir. 

— Triod. 
1692 - 8. Mineja. 
1692. Oktoich. 

— Triod. 

— Kanon. Sw. Alexicjn. 

— Kanon. Sw. Sergnu. 
1698. Stniebnik. 

— Triod. 
~ Ewangelie. 

1694. iBtomin Karion. Bakwar afaiwieno 
BYJBlddi piimien. (miedziorytow. Leont. 
Banin). 

— Molitwoslow. 

— Psahir. 
^ Kanonnik. 

— Oktoich. 

— Shiiba, Sw. Nikol. 

— Szeatodniew. 
^ Shiiba ikon. 

1696. Slniba Sw. Joanna. 

— Ustaw Cerkow. 

— Psahir. 

— Swiatcy. 

1695. Ektenii. 

— Pentikostarion. (Triod). 

— Apostol. 

1696. Mohila Piotr Ky6w. Metr. Prawoalaw. 
aspow. wiery. (dwie edyc). 

— Akafist 

— Ewangelie. 

— Bakwar riowians. 

— Prolog. 

— Mineja. 

— Pouczenye k* jer^n. 

1697. Czasortow. 

— Ewangelie. (dwojakie). 

— Trebnik. 

— Tropar Sw. Alexyu. 
-- Osmioglasnik. 

— Psahir. ([dwojaki). 

— Antolohion. 

— Ewang. nczitelnoje. 

— Kanon. 

— Min^a. 
-* ApoatoL -LmoloffiL 

- Iiolmieiiija ii ApokaUp. (rytowal Wa^L 
Koren^ (dnewor.)* 

I(i98. Bnkwar. 

-Minarit 

~ Tf^owanQe arehiepis. 

- Ewtngelie. (dwojakie). 
-Ftahtr. 

- Kaoonoik. 

im, Triod. (dwojaki). 

- AportoL 

- Niiielmik« 

- Shiiba 8w. Nikcdi^ 

- Oktoich. 

1700. MoUtwoalow. 
~ SoboniL 

- Swiatey. 

- Shiiba JoaniuL 

- Siettodaiew. 

- Uslaw CerkownrL 

1701. Polikarpow Teod. Bokwar 8Uw. grek. 
latUakg. 

- 8ieitodoiew. 

- Kniga Ephrema Sirina. 

- Swrn^elie. 
" IGi^ja. 

- Uslaw Geikow. 

- CiMotlow. 

1702. Ucaeniie w atroj. pieaiyoh polkow. 

- ZtpowieA Boiyja. 

- bobnienye pnaaeatwla Goapod. na semliu. 

- Ektenii na aopoatati. 

- Ewaogelije 

- Cantwo miia, Qoaad. Petra. 
" Inoolodi. 

- Pnwomwnoje wiaiy. 

- Mineja. 

- Nowjj sawiet 

- Proloff. 
1708. PH^ir. 

- MaiYcki Leonl Arttmetika. 

- Tabliey lonrit 

- Jtwonki 8te£ Znam. priaaeatw. Antiobrl- 
stowa. 

- Toikowanije Teofilakta. 

- Tonestwiimiya wrata Petra. 

- Ewaogelie. 

- Treb3k. 

1703. Toneatwo min. 
170i Trebnik. 

- F. Polikarpow. Lexicon trciiasycsnyi. 

- Toneatwo Uwonii. 

- Apoetd. 

- Bnkwar abwia^ 

-- Strojenije pieasycb polkow. 

~ Beimott pi»wo«awfla. 

-Pirftir. 

-Triod. 

-MineL 

1705. Minei. 

- Itwiestie w 8hics%|ach. 

- Molitwotf ow. 

- SwoboidenUe Uwonii i Jng ermenlandii. 

- ohiiebnik. 

- Mieriaeoalow. 1706. Csatownik. 

— LrmologiL 
. Mineja. 

— Oktoich. 

— Trinmf polakoj mnsy pri pobiedie nad 
Sswedamipod &aliasem. Soca. Dan. Onr- 
cayna. (Gorcsyn?). 

— Antologion. 

— Mineja. 

1707. Ewaagelie. 

— Otwiet na podmetnoje plamo. 

— Shiibv Sw. Joanna, (dwie ed.). 

— f^iebnik. 

— Triod. 

— Priaiaga na ^}esdee w NowgorodUe goap. 
Senatory. 

^ ApoatoL 

— Kanonnik. 

— BaaanidenUe o obraaie Boiii aoc. Diml- 
trijL ndtrop. 

— Mineia. 

— Triod. 

— Kopia a diploma na kniaiea. doatoinatwo 
Menzikown. dannaho 1 Jnnia 1707. 

1706. Oktoich. 

— lUniebnik. 

— Dachownoje wooraienye prawoalawnoma. 
~ Trebnik. 

— Paahir. 

— Bnkwar afaiwiena. 

— Molebnoje pienie. 

— PoaliedowanUe moleb. pienii. 

1709. Shiiba blagodara. Bogn. o pobiedie pod 
Pohawojn. 

— PawoMawnoJe wiery. 

— Bieaiedy na poshmija Apoat. Pawla. 

— Beliadja o Pohawskiei bitwie. 

— Priaiaga< 

— Shilebnik. 

1710. Bosie nnicayietel^ gordyoh. 

— Molebnoje pienie wo wremta amierti. 

— Moleb. pienie wo wr. bolieani. 

— Irmologii. 

— Mineja. 

1711. Mineja. 

— Poaliedowanie molebnoje roaayj. woiuatwa 
na mahometan. 

— Molebnoje pienie. 

— Ewangeue. 
-^ Irmologii. 

— PrawoM. wieiy. 

— Pentikostarion. (Triod). 

— Tdkowaniie Sw. Andreja. 

1713. Paahir. 

— Beaiedy Joan. Zfattoua. 
~ OktoicL 

1718. Sseatodniew. 

— Tipiakon. 

— Paahir. 

— Pohinataw. 

— Mieaiacortow w licach. (grawir. na miedai). 

1714. Caaaortow. 

— Dimitr mitr. Baaani. o obrazie boiii. 

— Triod. 
1716. Minqja. 

— Nowyj aawiei — Priaia^ chotiaaaeaym awiaaacaeAatwa. xxvin — Antologion. 

— OktoicD. 

1716. Irmologii. 

— Ewangelie. 

1717. Ewangelie. 

^ Diinitr. RazBUi o obnizio boziu. 

— Istomin Karion. Bnkwar. 

— Shiiebnik. 

1718. Soborne diejan\je na eretika Martiiia. 
(dwie ed.). • 

— Proiog. 

— Psahir. 

1719. Baroniua. Diejanija cerkownyja. 

— ApostoL 

1720. Mineja. 

— Czyn kako priinrnd od razkolnikdw k* 
wiene. 

1721. Smotnvcki MeL Gnunm. rtowieAa. 
•— Czynownil swiaszosennoshiienya. 

— Szeatodniew. 

— Potiied. molieb. pienia o zdrawie Petra I. 

— Molitworiow. 

1722. LopatyAski T. litwln. ^owo o mir. 
(zSzwecya^ (dwie edyc. jedna z tekat niem.). 

^ Barzyi^aki G. Rliacz domu Dawidowa. 
^ Prokqpowicz. Prawda woli monanzej (grai- 
danka?) 

— Regfament dachownej. (2 edyc). 
^ Ewangelije. 

— Czinownik archil erejaky. 

•^ Ektenii o pobiedie na supostaty. 

— LopntyAaki T. litwin. Slowo w deA impe- 
rat Ekateriny L 

— Shiiba Sw. Zachariju. 

— Triod. 

— Kopia Sw. Synoda punkt 

— Ukaz awieezach. 
1728. Psi^tir. 

— Kanon molitw. o zdrawie imperat. 

— Shiiebnik. 

— Reglament duchown. 
1724. Minei. 

— Czaaownik. 

— Triod. 

— Ewangelie. 
1726. Kanon molieb. 

— Triod. 

— Nowyi zawiet 

— BarzyAaki F. Shiiba Sw. Alekaandra. 

— Psaltir. 

1726. Barzyi^ski. Stowo w deA Petra W. 

— Prokopowicz. Prawia woli monarszej. 

— Blahodars. molienie. 

— Kalendar. 

1727. Kantemir Antiocb. Simfonia i Paalmy. 

— Mineja. 

— Pohmstaw. 

— Prokop. S}owo na pogr. Ekater. I. 

1728. PoBlied. molebnH. 

— Jaworski Stef. ze Lwowa. KamieA wiery. 

1729. KamieA wiery. 

— Czasostow. 

1730. Mineja. 

— Bai^r. 

— Molienie k' Boha o wozwied. na preato) 
imper. Anny. Petersburg. 

1711. Manifeat o razryw. mira a aaltanom 
Achmetom. 

1714. ^niba kniazni Aloka. Newakomu. 

— Tropar Markn Atoi&akomn. 

1715. Sbomik. 

1717. Prokopowiez Teof. Nadeida dobrych 
liet roaayfa. monar. Petr Petrowioz. 

^ Prokopowicz. Slowo poehw. o batalii Pol- 
tawB. 

— Prokopowiez. Slowo w den rozdeatwa 
Christ 

— Prokopowicz. I^owo w niedielia 

•^ Prokopowicz. I^owo w den welikomenz. 
Ekateriny. 

— Prokopowiez. PrawoBfatwnoje wiery. 

— Molitwy rdla floty). 

^ Dymitr. Al£iwit duehownyi. 

— Bado^ownaia roapia welikich kniadej i 
oarej roaayjakich. 

1718. slowo o wlaati i ezesti carskoj. 

— Itika jeropolitika. (earn 66. tab. aeneia). 

— Testament 

1719. Nowyi zawiet (po rtowiai^B. i boUenderB.}. 

— Shiiba iw. ZacharUa. 

— Czin arcbiferew. 

— Dimitr. Al&wit dachow. 

— Molitwy dlia w wojskie Bhii. 

1720. ProKopowioz. Siowo o diele bczii. 

— Prokopowiez. Slowo o flotie roaayJB. 

-— Prokopowicz T. Slowo w deA Sw. Aleka. 
NewB. 

— Burzyi^ki G. Slowo Boga. o pobiedie pod 
Poltawn. 

— Burzyjiiaki G. Slowo o pobiedie n Anhnta. 

— Bnrzyi^. Slowo w dieA Sw. Andrea. 

— Bnkwar. 

— Objawlienije kako Pitirim epiak. (o nu- 
kolnik.). 

— T. Prokopow. Radofllawneja roapia knia- i carej roaayja. 

— Sobor na eretika Martina. 

1721. Reglament dnchownyi. 

— woznoazenii imienie ratriarazaho w cerk. 
molitw. 

— Pitir epia. Praazczica. 

— Czin Archijereiew. 

— Bnrzyi^kiG. Slowo nawziatieNottenburga. 

— Prokopow. brakaeh prawow. lie. 

— Prokopowicz. Kanon molitw. 

— Pierwoje nezenie fBukwar). 

1722. Prokopowicz. Objawlienie k narodn. 

~ Prokopowiez T. Uwieszczanije ot ainoda 
k raakolnikam. 

— Prokopowicz. oerkownom priczt. 

— Prokopowicz. Otwiety. o raakolnikaeh. 

— Prawo^lawnoje wiery. 

— Prokopowicz. Chriatowy propowiedy. (2oz.). 

— Formy o woznoaz. imien imperator. well- 
czeatwo w cerkow. ^ibie. 

— Pryaiaga awiaazczenniczeakija. 

1723. Makaimowicz Teodor. Gramm. alowieA- 
akaja. 

— Shiiba Sw. ZacharUa. - Pn>kopowicz. Slowo na mir z Szwecieju. 
* Ustiv zitia mouaclu^w. 

-Bnkwir. 

1791 Poslied. o ispowicdanii. 

- BonyABki O. Teatron iBtoriczesky. 

- Idki jeropolitika. 

- btuinoje oprawdanije ehrittiao, aocz. Pro- 
kopowicza. 

~ Ptokopowicz. kreszczenii poliwalnom. 
-Bokwar. 

- Cuaoelow. 

1735. Slowo na nowoe lieto aocz. Prokopw. 

- Prokopowiez. 8lowo na pogreb Petra We- 
lik. (dwie ed.;. 

- Czyn izbranija archijereJB. 

- Prokopowiez T. Siowo na pochw. Petra I. 

- LopatjroBki T. Slowo w prazdn. Ekaterin. 

- Kondoid Atan. Slowo panegir. Sw. Andre). — Burz>-A»ki G. Sluiba Bogu. 

— Kanon molieb. o zdrawie Ekatcriiiy T. 

— Proko)). UwicsKczanie (makolnikain). 

1726. Lcnicki Barlaam. Srowo w deii Ekatcr. 

— Pitir. PraBzczica. 

— Prokop. smerti Petra W. 

— Burzyi^ski G. Slowo na deu pominow. 
Petra W. 

— Nowyi Zawiet. 

— PMltir. 

— Prokoi)owicz. Slowo w d. koron. Ekateriny. 

— Pojasnienie na prawdu woli. 

— Apostol. 

1727. Prokopowiez. Slowo na pogreb. Eka- 
ter. L 

1730. Prokop. Slowo na wozsz. na pnaM 
Imper. Anny. Gaty ten zapas cyrylickich drak6w do konca wieka 17go, tworze^cy 
Mdro literatory i*ossyjskiej (bo innemi czcionki i w innych JQzykach nie 
drakowano) w Rossyi wynosi druk6w: w Moskwie: 534, Amsterdamie 11, 
Oksfordzie 1, Stokbolmie 2, Syjskim Monasterze 2, Jwerskim Monas. 6, 
Slobodzie 1. , 

Doliczywszy do tego Matoroskie droki w trzech iniastach od czasu 
ich oderwania od Polski to jest : w Kijowie 80, w Czernichowie 30. (gdzie 
draki mimo tego, gt6wnie z tekstem polskim ttoczone) Nowogrodzie 8. 
otrzymamy ws^cystkiego druk6w w Rossyi lab dla Rossyi tloczonycb na 
8t61ecia XV do XVII wlqcznie zaledwie 674. 

Atoli drak6w wlasciwych narodowych, to jest wielkoruskicb, czyli 
staaowiiicych podwaliiiQ jQzyka rzi^dowego, ju2 nie powiem tworz^cych li- 
teratory zawi^zek, nie ma mi^dzy niemi i czwartej cz^Sci. 

A ten drobny zas6b dmk6w, je^eli nie s^ biato i matoruskie, polemi- 
czne lab modlitewne, odnosi siQ wyl^cznie prawie do litargii kosciola, do 
stoiby bozej po cerkwiach tak, jak nasze mszaty, horologia i brewiarze 
Iftcinskie, kt6re r6wnie2 do materyatu literatury narodowej. zaliczanemi by6 
Die mogt^. Jestto materyal filologiczny staroslawiahszczyzny, ale nie naro- 
dowej raszczyzny wielkoruskiej, nie literackiego jQzyka Rossyi. Tego j^zyka* 
nie byto. Rossya do konca 17 egzystowata bez wlasciwej literatniy. Jestto 
fenomen w historyi o6wiaty europejskiej, zwfaszcza ze wzgl^du na ogrom 
tego mocarstwa. 

Bo zawsze pamiQtac proszQ, te co innego jest literatara wielko, a co 
ionego matorossyjska. 8s^ one pobratymcze , przyrodnie siostry, ale nie s^ 
jedni^ i t^z sami^ osob^. Dtugo rozwijato si^ na gruncie polskim przez 
polak6w piel^gnowane pi^miennictwo mato i biato-ruskie czyli litewsko- 
mkie, podczas, gdy wielko-ruskie^ jeszcze nie istnialo. Dz\& przewag^ osta- 
toiegO; zlamano samoistnoic pierwszego , starszego ¥7iekiem, tak, ze tema 
n&wet iyc ofBcyalnie zabroniono. Szafarsyk Pa wet J6zef w rozprawie swej : O staroslawiaoskich cyrril- 
akych tyskaraiach we stoleti XV — XVI [ (Czasop. Mnzeum Czeak. 1842 
8. 93 — 117) stnaznie odr6JbQia trzy rodzaje dawnych drak6w stawiaAskich. 

1) Olagolica 2) Cyrylika bukwic^ zwana, dla stawian tacinskiego 
obrz^dkn, i 3) Cyrylika wtasciwa dla slawian greckiego obrziidku. Bukwic^ 
drnkowano dla bodniak6w r. 1538 Postylle. Cyrylika wtateiwa slu^yta ser- 
bom, bulgarom; ni^ drukowano w Wenecyi (Benatkacb) i Krakowie. 

Zgadzaj^ siQ aczeni pisarze Sachar6w i Earatajew w t6m, 2e nov^ 
literatarQ rossyjsk^ wywodzei od r. 1731 to je8t:od zastosowania grad^anki 
do udbytkn literackiego. Starej literatury istnienie bylo problematyczne, 
otwarcie m6wi4C; nie bylo jej az do zaprowadzenia grazdanki. Nawet pq- 
kopismat literackiej nie odgrywaj^ roli. Nestor to produkt Maloraai, Jgor 
jetoli Die zfabrykowany za staraniem Paszkina a za wzorem Macfersona 
odkry6, ma biatoraskie tto. Aby go zrozumiec, musiano go iia rossyjskie 
ttamaczyc. 

Piotr Wielki stwarza monarchic z nowi| nazw^, stwarza te2 jej Jite- 
ratarQ, daje^c jej nowe pismo. OraJi^danki historya jest mo^^e dawniejszi|. 
Jeszcze w r. J 637 drak kazan Piotra Mohily w Kijowie, ju2 ma czcionki 
zlacinszczone odbiegaj^ce od starostawianskich, lecz drok czcionkami temi 
stale pojawia siq r. 1707 w Moskwie z czasopismem: Wiedomosti. Wydany 
tam^e Wojciecha DybliAskiego Astronomiczeskaja sobr. na latinskom ja- 
zykie w Wilnie (przeklad z polskiego autora; Moskwa, druk Wasyla Ki- 
prianowa, podobno takj^e wyszedl gra^dank^. Ostatecznie gra^idank^ ustala 
wydane z rozkazu Piotra W. Priklady kako piszutsia komplimenty 1708 
i Oeometria takze z r. 1708 w Moskwie. 

Te 84 pierwsze zawi^zki dzisiejszej literatury wielko-rossyjskiej ; tak 
w cyrylikQ jak i w gra^ankQ ujQte. 

Nie mogta ona formalnie istniec bo nie miata warunk6w egzystencyi. 
Tn byt stan zupetnie odmienny nidi w Europie. Europa miata przed wyna- 
lezieniem draku^ cech przepisywaczy, kt6rzy tysii^cami rozrzncali odpisy 
dziel nankowych i klassycznych. Togo ta nigdy nie bylo. Byli przepisy- 
wacze lozni klasztomi dla zakona, a nie dla og6tn, nie dla nauki narodu. 
Tak same byto z drukarstwem. Nie miata Rossya drukami samoistnych 
pry watnycb , rzeDUostowych > miata tyiko klasztorne , aprzy wilejowane i to 
dla klasztomych cel6w. Drukamia prywatna, to dopiero owoc wojen fran- 
cnzkicli z 19 wieku. Nie byto drukami, bo nie byto szkol naukowych ani 
ladzi nczonych. Byt to kraj, kt6ry nie nczyt siQ i nie umiat po tacinie, 
wiQc nie znat nankowego og61no-europejskiego JQzyka. Dopiero od Peters- 
bargskich Wiedomodci 1728 zaczyna siQ literacka era gra2danki, rozpo- 
wszechnia siQ i sama prawdziwa literatnra Wielko-rossyjska 

Ornk Cyrylik^ do owego czasn, jest ndzialem mnich6w, a pokarmem 
cerkwi. Nie a nie zgola dla nmystowego pokarmu. W calem stoledn 16. drakiye si^ w Bossyi tylko tnynatoie ksiiitek 
i to flamyeh liturgicznych, to jest: roka 1564 Apostot, 1665 Czasownik, 
1568 Psaltir, 1589 Tried postniga, 1591 Triod i podobno Psaltir, 1594 Ok- 
toich* Triod, 1597 ApoBtol, 1598 Czasownik, 1600 Mineja (dwa razy). Czy- 
Bownik Archyerejski. Wreszcie w Stobodzie r. 1577 Psaltir. 

To jest jedyna zdobycz XYI Bt61ecia. Po wydrukowania dw6ch pierw- 
wsxych dziety wypQdzono z krsja dinkarzy do Lwowa, widz^c w ich sztuce 
czarodsiejsk^ praktykQ. Frzytalili ich do siebie Wasyl Ostrogski i Aieks. 
Ghodkiewiez. Possewin kt6ry w owej epoce tyl, zapisujOy te Moskwa za* 
wdiiQesa zawii^zek drokarstwa swego Polsce, zatem wygnai&cy J. Tedoro- 
wics i Piotr Mscistewsewicz wynieili sztuk^ sw^ z Polski i do Polski 
tet wr6cili 

W wieka XVU drnkowano dla Bossyi w Moskwie, w Syjskim i Jwer- 
skim Vonasterach. Wydano p6I tysi^ca druk6w. Nie 84 to ksui^ki odno- 
a»|ee giQ do literatary, lecz wyl^cznie cerkiewne modlitewne do sprawo* 
waaia dachownych obrz4dk6w, gt6wiiie JQzykiem rytaala kodcielnego sta- 
roBtawianskim, a nie JQzykiem krajowym, diyj^cego spoteczeostwa, nie mow^ 
wielkornsk^. 

Fosa eerkwi^ niczego dopatrzec siQ nie mogQ. Ledwie jest kilka dra- 
k6w nieco odmiennych. B. 1634 wychodzi Azbuka, ponowionar. 1637, 1657, 
1664, 1672, 1688, 1696^ 1698. W r. 1647 naaka mastry wojskowej, r. 1648 
GTamatyka Stawianska M. Smotrzyckiego polskiego autora i przedruk 
X edyeyi w Polsce wysztej, r. 1649 Uiotonie Cara Alexandra, r. 1664 Hra- 
Biota tamoAennaja Cara Michaitowicza , r. 1686 Ealendarz astronomiczny, 
1693 Ulomek Biblii, r. 1694 Jstomina: Bukwar slawieno-rossyjskich pis- 
mien, (Kaliigrafia ?), r. 1696 dmk teologiczny Piotra Mohily k^owskiego 
Metrop- nalei^cego plerw do polskiej dzielnicy.. 

Wi«c nie zgota nie ma. Nie lepiej jest w XVIII wiekn. 

W T. 1707 wydajb Polikarpow: Bnkwar, r. 1702 Mnstra piechoty, r. 
1703 Motyckipgo Arytmetyka i Logaiytmy, r. 1704 Polikarpowa Slownik 
tiASKqrczny, Bnkwar sfawianski, Mnstra piecboty, Swobotdenije Livonii, 
r. 1706 pierwsza poezya polaka Daniela Gorczyna wydana po i-nskn (lecz 
nie wielkornskn) Trinmf polskoj mnzy pri pobiedie nad Szwedami pod Ea- 
iisBem. Od tego czasn spata Mnza mska jeszcze lat 19 ai J4 Trediakowski 
prxebodzit i w wielkorusk^ przeistoczyl. Prisiaga Senatory w Nowgorodzie 
r. 1707 Diploma ksi^iQce Meniykowowi, r. 1708 Bnkwar, r. 1709 Belacya 
bitwie pod Poltaw^ (z polskiego?), r. 1719 Baroninsza Dzieje koscielne, 
«r. 1721 Smotrzyckiego Orammatyka, r. 1722 Lopatynskiego litwlna Po- 
koJB ze Szwecy^. Te byly dmki moskiewskie. 

Petersbnrgskie nie lepsze. W r. 1717 nkazuje siQ rodow6d Car6w ros- 
Qjskicli pnes Prokopowlcza, r. 1723 Maksymowicza Orammatyka, i. 1724 
fion/nakiego Teatr historyczny, r. 1726 Nekrologi Piotra W., Gramatyki 
roiii^ie wyssty w Oksfordzie 1696 i Stolcenbergn 1706 a Amsterdam dostarczyl na rozkas Piotra W. ▲rytmetyk^, History^i Oramatyk« lacU- 
8k4, Homera Wojn^ tab, dwie aomenklatory j^zykowe, zztok^ teglarak^ 
a wszystko to w latach 1699 -- 1701« &brykowa{- J. Eopiewics. 

Oto caiy materyat naakowy do r. 1703 w Bossyi. Slusznie wiQC Sa- 
char6w poraszyi kwesty^ zarzatu, te Cesarstwo Wielkorossyjskie nie ma 
8wej przesztosci naakowej i literackiej, bo p6Uy8ieica M8zat6w, Spiewnik6w 
i DiarnaUw, chooby i drogie tyle, i to nie w jQzykn narodowym, lees 
w 'mowie wygastej staro-cerkiewnej , nie mog^ bye ani podwalin^ ani za- 
wi^zkiem literatary narodowej. 

Zoaj^c ten etan rzeezy, dziwie 8i« potrzeba, fs m^^ oddany nance, 
w eamem rozpoczqcin karyery swoj^ mote popetniao pomytki niczem nan- 
kowo nie nsprawiediiwione. 

EatedrQ j^zyka zlawianskiego w Uniw. waraz. obj^l Pan Bndilto- 
wicz czy wta6ciwie Bndzittowicz, bo to nazwizko rodziny polski^, znane 
w literatnrze polskiej. Umie on dobrze po polakn, (za ten^ ma cdrk^ Do* 
brzaAskiego z Galicyi) a dzienniki zapowiadaly lat temn kilka, to p. B. 
wydaje po roasyjska history^ literatnry polskiej. 

Mimo tego w swej prelekcyi wzt^pnej stawia zaioienie wcale nie 
naukowe. Wedlag sl6w Gazety Warszaw. 1881 Nr. 219 rozwijat teory^, 
to w Slawia&szczyznie jest tylko jeden JQzyk rnski a inne si| narzeezami« 
to wiQc ten powinien by6 wszechstowia&skim , to literatnra jego jest bo- 
gatszil od wBzystkich literatnr stowiaAskich. 

Nie do uwierzenia, ii z katedry nniwersyteckiej co6 podobnego wygto- 
szono. Enropejska wiedza co innego twierdzi. Teoryja nie m^^ca podstawy 
wiedzie do obt^dn. Na nieprawdzie nie zbndigem prawdy, na ciemnoAciach 
iwiatta. Urojenia nie stan^ sIq przekonaniami. Zreszt^ wyobratenia idio- 
mat6w i jQzyk6w to wzgl^dna rzecz. 2aden nar6d odr^bnoAci^ swoj^ tyj^ey, 
nie podda si^ takiej teoryL Ubotnchni praojcowie polonii nieliczni wendo- 
wie i tntycanie, chwal^ siQ jQzykiem swoim prastarym, chwal^ si^ piimien- 
nictwem bardzo skromnem bo kilkaset dziel obejmiy^cem, ale staroiytnem. 

Jencs K. A., kt6ry wyda! Pismowsto z spisowaijo delnjotntiekich 
Serb6w wot 1548— 1880. jakto domnie odrzodtby sam^ mjil pogrzebania 
literatary swojej ziotonej z pMtorasta dziel, ale maji^cej Nowy Zakon Serp- 
sky z r. 1648 a katechizm z r. 1674. Jaktoby pogmrdliwie odrzucit my61 
zlania siQ z pot^4 jednoplemienn^ Jwan Koliewiez SakciAski, kt6ry w dziele 
swem Bibliografla Horvatska 1860 wykaziqe 2606 drak6w swej ojczystej 
mowy, kt6r6j za narzecze nigdybynie nznat. Jakto 8i« on ssczyei, to wy- 
przedza ojczyzna jego Wielko-rossyi^ dnikaaii od r. 1661 id^cemi. 

Do roku 183S wykaziye Stowietoko-Windyjska bibliografla 494 dra- 
k6w, UHryjska 626, Kroatska 308, czyli razem 1424 a wras z powt6rze- 
niami do 1800 dnik6w. Mala to gromadka, a jednakowot gromadka ta za 
todn^ cen^ karkn nie ngnie i nie przyzna, to jest narzeezem bez j4qrka ILXXlil i ba litentary. Nie mote by6 inaczej, rybka mata nie p6Jdzie dobrowolnie 
■A poiaitie w paszczq wieloryba, bo ona rtwna Jema Jako stworzenie Boze. 

A e6t dopiero m6wi6 o j^zyku czeskim , kt6r7 ma dwietne przypo- 
uieiiia s XV i XVI wieka, z epoki gdy w Wielkiej Bossy i na niwie 
litenekiej widnialo pole bez granic paste, jatowe, nie uprawione. 

Ody w Wielkorossyi (zwanej 6wcza8 Moskw^), nie miano nawet pi- 
toia literackiego, bo wyr^zano si^ cyryliki^, nie miano 8zk6t ani bibliotek, 
a to przez cate p6Itora wieka od zaistnienia drukarstwa , gdy nie by lo 
roBsyan acs^eyeh si^ na zagranicznych oniwersytetach, nczeni Baropejscy 
nie znali mi nezni ani mecena86w od stron azyatyckich. Gdy przez caie 
16 st61ecie, ICozkwy drnkarnie tylko 16 drak6w i to czysto litnrgicznych 
wywiodty na ^wiat, 6wcza8 Polska liczy siq w Enropie w poczet piQciu 
iiajpotQkniejazych monarchij, jak siQ wyra^a Jan Barclijas (HiszpaniOi Fran- 
cozi, Wtosi, Niemcy, Poiacy). Eiedy o istnienia w Enropie innych naroddw 
shwiaiakich glacho jesti my slyniemy o6wiati| i na wielki rozmiar npra- 
wiamy nankowi^ i literack^ niwQ w jQzykach polskim i taci&skimi dostar- 
czaji|c iwiatu nezonemo w XV wiekn do ziedmin tysi^y dmk6w. 

W ceaarstwie Wielkorosayjskiem do roka 1616 jawi siQ wszystkiego 
dnik6w 95 i to samych starostawiaAskich , nie zgola wielkorossyjskich. 
Wtedy to polska dostarcza ich przeszf j 11.000 a mi«dzy temi samych 
w jQzyku polskim mnie wiadomych (a o ilot jeszcze nie wiemi), przeszio 
trzy tysi^ee. Wykazqj^ to liczbami, ile kaidy rok drak6w w JQzykn pel- 
sUiB dostarczyt (oposzczaj^c dmki bez daty z XYII w.)« 151fi. 


1. 


1548. 


a 


167a 


21. 


i5ie. 


1. 


1560. 


19. 


1580. 


25. 


161& 


L 


1551. 


25. 


1581. 


24. 


1690. 


1. 


1552. 


la 


1582. 


31. 


lfi9L 


5. 


1558. 


11. 


158a 


30. 


1699. 


8. 


1564. 


11. 


1584. 


26. 


1691. 


1. 


1565. 


7. 


1585. 


32. 


16B6. 


L 


1656. 


14. 


158a 


28. 


1697. 


1. 


1557. 


la 


1587. 


48. 


1698. 


a 


1558. 


4a 


158a 


40. 


1699. 


8- 


1659. 


20. 


1589. 


20. 


168a 


9. 


1560. 


la 


1590. 


54. 


1681. 


6. 


1561. 


22. 


1591. 


la 


1682. 


6. 


1562. 


la 


1592. 


41. 


1688. 


9. 


1568. 


17. 


159a 


32. 


1684. 


1. 


1564. 


29. 


1594. 


45. 


1586. 


12. 


1565. 


27. 


1595. 


53. 


1686. 


4. 


1566. 


81. 


1596. 


42. 


1687. 


2. 


1567. 


22. 


1597. 


44. 


16BH. 


5. 


1568. 


29. 


159a 


47. 


168a 


9. 


1569. 


22. 


1599. 


48. 


154a 


5. 


157a 


29. 


Razem 


iBBT 


16iL 


7. 


1571. 


11. 


B. w. r. 


304! 


1649. 


4. 


1572. 


28. 


1600. 


62. 


1543. 


10. 


1573. 


28. 


1601. 


28. 


1544. 


4, 


1574 


19. 


1602. 


29. 


1645. 


& 


1675. 


17. 


160a 


48. 


1546. 


6. 


1576. 


la 


1604. 


4a 


1547. 


5. 


1577. 


20. 


1605. 


56. 


154S. 


4. 


1578. 


29. 


1600. 


7a 1607. 


68. 


1620. 


78, 


1633. 


6a 


1608. 


94. 


1621- 


85. 


1634. 


52. 


1609. 


77. 


1622. 


82. 


16S5. 


58. 


1610. 


69. 


1623. 


57. 


1636. 


52. 


1611. 


91. 


1624. 


64. 


1637. 


47. 


1613. 


68. 


1625. 


53. 


1638. 


76. 


161^. 


59. 


1626. 


54. 


1639. 


55l 


1614 


55. 


1627. 


42. 


1640. 


80. 


1615. 


63. 


1628. 


55. 


1641. 


70. 


16ia 


7a 


1629. 


65. 


1642. 


60. 


1617. 


76. 


1630. 


59. 


1643. 


66. 


1618. 


68. 


1631. 


45. 


1644. 


74. 


1619. 


83. 


1632. 


92. 


1645. 


82. Baiem 4749. Co si^ powiedziato o dinkach, to powiedziec motoa o drnkarniach. 
Stogunek miQdsy drafLarniami w Polsce i Bossyi do koAca 18 wieka jest 
aderzaj^cy. 

Bibliograf Sachar6w zagarn^wszy drukarnie w Police i potadniowych 
stowian w poczet jeden z drnkarniami swej ojczyzny, spisige takowe 
wszystkie. Z tego okazige siQ, ze do roku 1800 w 40 miastach, bylo tak 
w Rossyi jak i w Enropie, sIowiaAsko-cyrylickich drokarA 76, jako to: 1. Amsterdamakio (1699 — 1710). 

1) L A. Teasinga. 

2) J. T. Kopiewiesa. 

3) A. Brenuuia. 

4) Gar. Wetsenya. 

5) Henr. Broina. 

2. Bnlnioka (w Mohylewikicj gub ). 

3. Belgndska (Zara Veochio w Dalmacyl). 

4. Weneoka (Benatky). 

1) Boiydara Wokowicsa. 

2) Winoentego Boiydara. 

3) Hferonima Zag^rowika. 

4) Jakdba Zo^jca. 

5) Barttomieja Diynnami. 

5. Wile^Bka. 

1} Jakdba Babiesa. 

2) Mamoniesa. 

3) Braoka. 

4) Monaatera w Jewie. 

5) WUei&akiego Monaateni 8. Dnoba. 

6) Wileiiskiego troickfego Monaatera. 

6. Goraidecka w Hereogowinie. 

7. DemaAakiego Monaatera na Wolynin. 

8. ZaiUadowBka na LItwie. 

1) Monaatera pieeienkiego. 

2) T. A. Wera. 

3) Spiiydiona Sobola. 

10. Krakowaka 8. Fiola i Franka. 

11. Knemienieeka. 

12. Kryloaka w Starjakiem. 

13. Kateinaka na BUoraai. 

1) SpL 8obola. 

2) MonaatTTBka. 
14 Lwowaka. 

1) J. Teodorowa. 

2) Biaetwa Staoropigli 8) M. SlidaU. 

4) A. Zeliborakieco. 

5) W. Maloiewanego. 

6) J. Ssnmlaikakiego. 
' onaatera w Lneka. 

la Mohilewaka. 

1) K. Trankeflliona. 

2) Makayma WoaaesankL 

3) Monaatera braotwaObJawieniaBoak. 
' oakiewaka. 15. 17. 1) Daohowna. 

2) 8lobodika. 3) Monaatera Jwerakiego 5. 

4) Werohnaja (gdraa). 

5) Wieiy (baaity) Saeharewa. 
1& NieAwieika. 

19. Nowogrodn Siewienklego. 

20. Okafordska. 

21. Oatrogaka. 

22. Pragtta. 

23. Monaatera Ri^aAakiego w Seibii pod Ciar- n^ 24 Kaohmanowaka na Wolynin. 

25. Rxymaka. 

26. Peterabomka. 

1) Peterabnigaka. 

2) Monaatera Alckaandro Newakiego. 

3) 8enataka. 

4) 87nodalna. 

5) Akademicka. 

27. 8kakari. 

28. Monaatera Antoniewo-Syakiego (w gab. 
Arofaaagielaki^). 

29. Monaatera ScMowieekiego. 

30. 8itoUiohnaka. 

31. Stolienbergaka. 3& SapnflluL 
8i ToJiiogeAskA. 
a& Ugow&ehijska. 

1) Bokarett 

8) MoBMtera Delakiego. 

8) Dtogopolaka. 

4) TfltgowiBMia. 5) Jaiski^a. 

86. Ugoretka (Uhoree) wGaIio3ri. 

87. UniowskieffO MoiiMteni w Galicyi. 

88. Uneh w Kiemoiech. 
88. Curnog^ry. 

1) GetyABkA. 

2) ZetBkA. 

8) Mokssinoi Cerkwi Opo^cil w spisie tym Gzeniich6w, HagQ, Sxebesz. 

LiesbQ tQ pomnatq^ drakarnie gratda&skie z 18 w. w nieznacznej 
liezbie. Z pocztn tego mata ledwie 0466 drakart przypada na rossyjskie 
eesarstwo, ledwo ich jest dwadzieieia i kilka, reszta drokart kirylickich 
nie nalety do Mozkwy jak to jat poprzednio wykazi^em. 

Polska zaA z owej epoki ma drakarstwo tak rozwiniQtOy it wypielQ- 
gnowata drakar6 wiqcej nift pdltysi^ca. PodajQ ich spis tymczasowy, kt6ry 
wcale nie jeat jeezcze zapetny. AtfOQowiM Iiaak w Krakowie 1571. 
Abdenii kxakowakiei drnk. (po Piotrk.) 1678. 
(po Ceunreh) 1781. 

- ZMMJtkieJ B. J. Kantego 1588 - 1748. 

- w KidleweiL (I. Weinreieh) 1524 — 1547. 

- we Lwowie. 1760 — 177a 

- w PosnaiiiiL 1695 — 1769. 

- w WUnie J. Kr. Md 1624-1794. 
Alexand. s Aogeada i wan. Behm (w Akad.) 

w Kidlewea 1531. 
AadnqjewiM Daw. w Liiekn 1628. 
ABtjtiTiiitane w W^growie. (laloi. J. Riaa- 

Amnanm w Bialymatokii (AlbUentoa) 1795— 

Anold Jan i KoroeUem Aehaeym w Elbla- 
fiil674 ^ 

Areybiakapa MohnewaUego 1783. 

AitjUikiipU w NowoghMJka 1678 — 1680. 

AiTiak (sodeeki?) w Laolawieach 1560. 

~ w Loekn (Daniel i Leeayoy, Jan Karoan) 
1670 -.1580. -^^ ^' Mm Jakob w WDnie 1025. 

Btedgalnpi Stefim w Wamawie w komiaa. 

Skirtm 1792. 
Baanahr w Elblagn 1728. 
Binadw 1620. 

But Ghiyat et Gonaortea w Krakowie 1747. 
Btftii Jan Aug. w Wiodawiu 1799. 
Biitela Jan Fryd. w QdaAaku 1766 - 1770. 
BiOBami Jeny w Wroofaiwiii. 1589 — 1607. 

- Jenego ayn i wnnk. Wroclaw do 1649. 
Baamaaa5w diiedsiee w Wroofaiwiu do 1744 

Jan Teofll Slmnbel hkior. 
Bttyiyaaie w Wihife 1628 - 1794. 

- w PMa%|owie 1789 — 1798. 

- w Sopiailo (Utwa) 1718 — 1796. Banmirarten Konrad w Gdaiiaka 1499—1504. 
Baaydk Qypiyan w BrseMa Lit 1567 — 9. 
Bekk Chiyat w Tomnin 1681 — 1689. 
Bergmann Pawe) Marynsi w Tomnin 1763. 
Berynda Stefim w Effowie 1625. 
Bemart Maciei wo Lwowie 1593 — 1599. 
Bertntowica ob. Lencxewaki. 
^OMemeaaer (Boeaaemeaaer) w Rydze 1664- 

1791. 
Bialynicse ob. Karmelici. 
Birhoa Jakdb w Bronaberga w Wafmii 1599. 
Biaknpa krakow. dr. (Seminar diee. po Ge- 

laiycb) 1685 - 1719.. 
Blaatoa Jan w Wilnie 1628. 

— Piotr w Lubeta 1614 (ob. Kmita Piotr). 

— Kmita Piotr w Wilnie 1600 — 1628. ob. 
Kmita. 

Blealer Jan Baleer w Tomnin 1690 — 1699. 
Bodenhanaen Wendel w Elblagn 1604 — 1617 
1625 — 1642L 

— Tegoi diiedaiee 1617 — 1686 1642-1660. 
Boomer w Opoln (Salfak praa. g6r.) 1750l 
Bodieaoin w XVIII w. 

Boeraer Bognmi} w Briegn (w Salaakn Bre- 
ga) 1750 - 1755 i 17^ - 1792. 

Boomer Gottfried w Saliohtynkowie w w. Z. 
PouL 1646 — 1705. 

Booaemeteer (Beaemeaaer) Jan w Gle4ni^ 
(OeUj) w dolnym Silfakn 1605 — 1689. 

— a Wdowa i Jan SeyflfiBrt (2gi mai w Gle- 
4niey (Oela) w doL Szlfakn 1644 — 1669. 

Bokahammer Henr. w Gletei^ (Oela) w doL 

Sil^aka 1692 - 1717. 
Brad caeakieh dr. Alex, a Angeadn w Saa- 

motoiaeb W. X. Poan. (Sambter) 1568. 
Braetwa S. Tr6Jcy dr. we Lwowie 1718—86. 

— S. Dnoha pray Gerkwi Stanropigialncj (po 
Mjmonicaach) w Wibiie 1628 — 165a 

— B. Krsyia dr. pray cerkwi Wniebowai^ 
N. IL P. we Lwowie 1640 - 1790. 

— Uniddego dr. pray monaaterae 8. TrdJ^ 
w Wilnie 1682 — 1672. 

Breynioa Jak5b w GdaAaka 1687. Bninsberg IGOl — 1766. 

BreeM LItewBki (lUdsiwttlowskA) 1569 — 66. 

Bneg nm Sslaska 1680 — 1789. 

Bi^jnicse w Ifohilews. (niBiAakie). 

Bndzisxyn 1674. (wend.). 

Buk Miduil w Lossnio w Wkopolsce na pogr. 

Szl^ka 1671 — 1686. 
Bytom dolny nm SsUska (Bothania) 1600 — 

1648. 

c. 

Cerkwi Stomopiniil. dr. we Lwowie 1691 - 

1790. 
Gesary Frane. w Krakowie 1612 — 1780. 

— (syn) 1675 — 1724. 
Ceaarowa wdowa w Krakowie 1661. 

— i dsiedztce 1724 - 1728. 

Gezary Jan Pawel w Krak. 1667 — 1661. 

— Michal (syn) w Krak. 1730. 
Cheftmno 1764 — 1790. 

Chojniewiea Andrsej w Kaliaaa 1660 — 1662. 
CoepselinB Jan (Koepsel) w Tomnin 1667 — 

1679. 
Cmcig^r Jan w Nissie (Sslaak) 1516 - 1680. 
Collegium Miyns Krak. 1726 — 1782. 
Czapinski Baz. w NieAwieiu 1680. 
Caamowski Ant (po Wolnej) Warsi. 1792. 
Csemichow (woj. CEemich.) 1646 — 1687. 
Ccemiowce 1780. 
Gseskieh braci (po Bzamotnfaich) loloiy) Ko- 

menius w Lesanie WPolska 16*^9. 
Csf stochowa, Clari Mantis 1649, 1698—1799. Dfbrowa w Oalieyi 16 1& 

Daniel a ^^^^ (dmk. A. 8. J.) w Wilnie 

1682 — 1600. 
-. B Leesyoy w Laaieiowie w Lnbelakiem 

1661 — 16&. 

— E L^aycy w Pii&CBOwie 1666 — 1661. 

— a L^iycy w NieAwieia 1664 — 1579. 
Daubmann Jan (Akad.) Kr61ewiec 1664—1668. 

— Boni&ey (Akad.) Kr61ewiec 1602 — 1624. 

— a dziedxioe (Akad.) Kr61ewiee 1674 
Dekker i Komp. w Poananin 1799. 
DermaABki monastyr imUk.) 1608 — 1606. 
Dietmar Wolfgang w £lblfgu 1666 — 1664. 
Dobromil 1616. 

DomaAski Jan w Krakowie 1714 — 1724. 

— KrzyBstof w Krakowie 1706 — 1714 
Dominikanie w ^ncku (WoMi) 1790. 
DorferianuB w Bytomin 1622. 

Dom Marc. Eberhiird (po Dreyerse) w Kr6* 
lewcn 1740. 

Dreyer Gabircl (po Zaenkerae) w Kr61ewca 
1728 — 1739. 

Driest w Kr61ewca 1766 — 1764 

Dufonr Piotr w WarBaawie 1775 — 1796. 

Dyassewski Mich. J6a. Ant. (3 imion) w Kra- 
kowie 1740 — 1760. 

Djrmowski Alex, w Krakowie 1688 — 1646. 

Dyon Adam we Wrodawin 1618 — 1681. 

Dsiedaicki Kaaim. w Krakowie 1774 — 1789. Daiodzieka Anna w Krakowie 1789 — 1796. 
Dsiedaicki MaoiC|i 1797. 

Elblfg 1648 - 1760. 

Elert Piotr w Waraaawie 164B — 58. 

Elertowa a Piotrkoweaykdw Elib. wdowa I 

daiedaiee w Waraaawie 1668 — 1664 
PoElertach daiedaiee (Kar. Ferd. Sareyber) 

w Waraaawie 1676 ~ 1681 - 1691. 
Ewangelieka dr. w GrodiiBka W. Ka. Pom. 

1572 — 1679. 
- w Laaaeaowie w Lnbeldi. 1648 — 1649. Fibrowiea Seb. w Kimkowie 1621. 

Faerber Aug. (Ferber) tegoi daiedaiee w To- 
mnin 1609 — 1619, 1671. 

Faleh Kar. Qottfr. w Bnegn Sal^ak (Bregm) 
1769. 

Falch Fil. Eberbard (ai^ Bognm. Boemera) 
w Braegn Salfsk. Brega 1^ — 1795. 

FiedorowicB Jan we Lwowie 1578. 

Fiedorowica Iwan w Ostrogu 1680. 

FiUpowica Jan we Lwowie 1741 — 1764 

FilipowBki Marcin w Krakowie 1681 — 166a 

Fiol w Krakowie 1491. 

Fischer w GdaAakn 1696. 

Fleischer-Christopfaor w Wrodawiu 1702. 

FOrster Jeray w OdaAaku 1651 — 1692. 

^ w Lnblinie (nakladea) 1646 — 1662. 

Francisakandw we Lwowie dr. 1772 — 1774. 

Fraaciazkanie w Wilnie 1670 — 1780. 

Frank i Fiol ob. FioL 

Fred Dawid w GdaAskn 1672. 

Freimnth Piotr Weingirtnerinn Elib. w Braima- 
bergu (Bmnaberga) w Warmii do 1660. 

Frieee Gasp, evfli Frisiaa typ. Magiatiata 
w Torania 16(iO — 1628. 

Fr5lilioh Sam Lorena w Rydae. 

Fnnke Wigaafl w Leaanie w Wielkopolaoe 
1684 - 1642, w KoAdanie 164a Gabrid Jdaef w Opawie (Troppan). 
OarwolesTk Made! w Krak. 1678 — 1686. 
OarwoliniOB Madej we Lwowie 1692. 
Oaaety narod i obcej dr. w Waraa. 1792. 
GdaAsk 1667 — 1797. 
Gedelinsa Wojc. (Albert) w Kalisan 1606 — 

1635. 
Genter Samuel (StoU Jan Zachar) w Toronin 

1697 — 1700. 
Georgi Hieron. w Kr61ewcn 1701 — 1717. 
Germai&ski SUn. w Krakowie 1606 — 1625. 
Ginber Job. Henr. w GdaAskn 1698. 
Ginter Jfdrz. Eiehom w Oleinicy (Gels, Dol. 

Salask) 1694. 
Glnael Gotfr. i Weeeli Kta. w Gleteicj (ob. 

Gnentael.). 
G}og6w 1693. 
Glog^ek cavli maly Glog6w w g6r. Salfskn Goloewski Ftw. J61. we Lwowie 1789-40. 
GofwU Wqfe. (Allft.) w Knk. 1087 - 1689. 
GnHfe Frrd Jaa w QdaikBira 1680 — 1684. 
Qneftgp F. J. ioui w OdttAsku 1684. 1686. 
Otoh Karol l^eh. w Wiociawlii 1748. 
GrObel Ignmy w Knk. 1785 — 1789. 

- Aitoid Fthm. w Knkowl« 1789 — 1799. 
Qrtblofwm wdowm w Knk. 1799. 

Grodno drak. J. K. Met 1776 — 1798. 
QnaU Midt (IfvywiL) w Wamawi« 1769— 

1799. 
GiMriMit Aug. w NiMie (SslMk) 1619. 
Gneader Au. w BnMi (Siliik) Bngm 169L 

- Gottftfed w Bnegn (8il«S) Bina 1701- 
174& 

GMBtnl Gottfr. w Oleliiiej (Odf ) dol. Silfik 
ICTO — 1691. HA Jte. ftdm. dr. bUk. wKnk. 1786-1757. 
HaDer Jn w Knkowie 1505 — 1585. 
HaJkr^ Jena wdow» 1586 - 1688. 
Hartmaiiii w Odai&ska 1758. 

- (Hartknodi) Jan Fryd. w Bydie. 1768 — 
1772. 

Hutosf Jao Henr. (po Hellene) w Kr61eweii 
1734 -- 1797. 

- Jaa Flyd. w Kr6lewea 1758. 

- Boffom. Lebteeht w Kr61ewea 1789—1798. 
Haie Jaa Gotfryd w Salichtrnkowle w W. Z 

Pttn. 1646 - 1705. 
Hebtoowiki And. Jteef w Wamawie 1618. 

- Iga. Ant w Knkowie 1718 - 171& 
Hebtaowakiego wdowa Knk. 1718 — 1719. 
Hebaaowakl Jedn. i Ign. Krakowie 1759. 

- 8eb. ¥a>. w Knkowie 1758 - 1769. 
Heboid Dr. J. K. M. w Waohow^ (Fnnatadt 

1789). 
Held trj^mk (po Boka) w Leanie (Ssl§ek) 

HeBcaowie Jan i Pawel w Knk. 1540-1541. 
Hehreeka dr. w Leamie w Wkopolace na 

pofr. Salfdui 1670 — 1710. 
Herlmrt Pel (Jan Sieliga) w Dobromiln 1612— 

1616. 
Hewelloaa Jan (lawiad. Saymon Beiniger) 

w Odatfokn 1663 — 1679. 
Hefl Karol w OMniej (Oela) w doL Silfaku 

1761 — 1777. 
HQdMn Dawid (ChileheDiiia) w Bydae 1589. 
HUaea Fryd. w Wiodawla 1789 - 1766. 
Hoehftder Kaaper a Metan w Knkowie 

1617 - 1619. 
Hnelaaer w Oleini^ (Oels) w doL Salfika 

17SL 
Htaefeldt Andr. w GdaAaku 1606 — 1675. 
Hanoldt (Hnndt) Jaa w Glogowie 170B. 
Hnaold Jaa Jdaef w Bawiean W. Ka. Pom. 

17119. 

jr. 

JikoM (Jekab) Jan Knysatof w Bnegu (Bre- 

ga^Sihsk) 1678 — mL 
JakowabKi^ w Krakowie 1768 - 1779. Jaanaaowskl Jan (w dr. LaaanoweJ) w Kn* 

kowie 1607 — 1618. 
Jaa a 8§eaa (f) w Pohnakn 1588 — 1589. 

— a Sfoaa (?) w Poanaaia 1589. 
Jannolewaki Jaa w Zamodcin 1686 — 1689. 
Jaroalaw 1635. 

Jaatnebdd Jedni(j w Zamodein 1687-1660. 

— 8eb. i Albert w Knkowie 1619 — 163L 
Jfdraeloweayk Maolei w Krakowie 1617-8& 
Jelnicki Wadaw w Taniowie 179L 

Jewie Monaater w Vowopodakiem 1611—48: 
Jeaoid w Branaabergn (Snmaberga w War- 
mil 1689 -- 169a 

— w Jaioafatwln 1689 — 1751. ob. Saeliga. 

— w Kaliaaa 1650 — 1679. 

— w LnbUnie 1688 - 1774 

— we Lwowie (Nowogdnki, KrokoeayAaU 
KaskmieeU 166(B) 16M - 1760. 

— w Nledwiediil751 — 1771. 

— w PiAaka 1739. 

— w Plotrkowie tryb.^w Wkopolaee 1714 

— w Ptoeka 1779 — 1774 

— w Poaaaain 1699 — 1770. 

— w Pnemydln 1760 — 1772. 

— w Sandomiemi 1716 — 1770. 

— w SmoleAskn 1659. 

— w Wansawie J. K* M. 1717 — 1772. 

— w Wihiie Acad. Soe. Jeaa (po Badalwli- 
lowakiej) 1606 - 177a 

— w Wrodawiu (Fnnc Hertalg) do 1782. 

— w Wiodawin 1782 — 1774 

— J. K. M. (pojeaaicka) w Kaliaaa 1774-8L 
Jonea Bar. larael w Lnbliaie 1617 — 1627. Kaliax 1604 - 1789. 

— Xda Prymaaa Areyb. GaieanieA. 1782 — 
1798. 

Kanter Fillp Krayaatof w Krdlewcn 1755 — 

1766. 
Kanter Filip Jak6b ayn w Krdlewoo. 
Kanten Jana Jak6ba daiedaioe w Kwidaynin 

(llarienwerder) Pnuy 1792. 
Kimnellcrw Berdyeaowie (Drokarnla forteey 

N. M. P.) 1760 — 1799. 
^ w Biahmicaadk w WItebakiem 1652—1658. 
Karaal Hiohal w Toranin 1648 — 1666. 
Kartaaa Jan w Loaku 1574 — 1576. 

— (VeUcenaia) w Wilnie 1581 — 161L 

— J6aef i aied Plotr Blaatoa Kmita w Wil- 
nie 1612 - 1620. 

Karweysae Jak6b (niemieeka) w Kalboign 

1515. 
KawleeayAdd Madci] w Niedwiedn 1562. 
Kaaiowieoki Piotr we Lwowie (Jeanitdw) 1666. 
Kempini Saymon w Knkowie 1601 — I6I1. 
Kiejdany 1650. 
Kieller Joann Tobiaaa w Waraa. 1698. 

B|5w 1646 - 1745. 
lowo-pieeaeraka (Lawn) 1619 — 1672. 
Kimmel A. w tonmiu 1791 — 1798. 
Drokarnia pray klaaatorae 8. Onnfrego (po 
makn) Andr. Skalaki) (Mich. 81oska) we 
Lwowie 1614 xzxvin •» przy klasitone 6w. ^nviM (po rnskn) 

w Lacku na Wohmiu 1628. 
Klein Adam w Knkowie 1763 — 1768. 

— w Pnemyila 1763 — 1766. 

Klos Baltoiar w Bnega (Brega) BzlfBk 1640. 
Kmita. Piotr Blastaa w Labecza (Lubeka ad 

ChroDom) nad Niemnem na Litwie 1613 — 

1628. 

— Jan w Lnbecsn (bnbeka ad Ohronom) nad 
Niemnenrl633 - 1668. 

Enoch Harek Jeny Maroin w GdaAaka 1742-- 

1768. 
Knyszyn na Podladn 1680. 
KobvluliBki Wojdeeh w Krakowie 1690-1612. 
Koch Mikohu w Leaznie 1660. 

— KnyBBtof W Oliwie 1676 - 1784. 
Koohan Jan (drok. Akad. S. J.) w Wilnie 

1621. 
Kolba we Lwowie 1724. 
Kolleginm LnbraAskie (po LaktaABkim) w Po- 

snanin 1689 ~ 1778. 
Konnd Pawe} w Lnblinie 1698-1680—1686. 
Conndns Paolns (wdowa Anna) w Lablinie 

1636 - 1646. 
Korell Achacy w Elblagn 1646 — 1696. 
Korelhi Achaeego dsieasice w Klblagn 1660 — 

1669. 
Korn Jan Jak6b w Wrodawiu 1749 — 1779. 
Korn Teofi] Wilholm BogDmR w Wroclawia 

1798. 
KorpoBQ Kadet6w drokarnia' (pod nadzoroni 

Dnfonra) w Wanz. 1771 — 1792. 
KoBchwald w Shickn 1676 — 1679. 
Coten (Koteninsi JedneJ) w Toninin 1698— 

1604. 
Koteninsia wdowa w Toronin 1607 - 1606. 
Kotainek 1661. 
KoibuchowBki Staniilaw w Moknku nad Nida 

1782. 
Krak6w. 
Kiak6w drok. Sakoly GMw. koron. 1776 — 

1798. 
KraniAaki Stan, w Lnblinie 1661 - 1666. 
Krembal Jan i wdowa w Niaaie na Salaakn 

1699. 
Krentzerowa J6ze& wdowa w Wrodawiu 

1796 — 1799. 
Krentzer Jan Fryderyk w Wrodawin 1766— 

1796. 
KrokoazyAaki Wilh. Fel. w Zamo4dn 1647— 

1648. 
Krokoazyitoki we Lwowie. ob. Jeznici 
Kr61ewiec 1647 — 1786. 
Drokarnia Jego Kr6I. Md we Lwowie (Je- 

zaicka Inb/ Bzliohtyna, lab Filipowicza) 

1767 — 1768. 
Drok. Jego Kr61. Hci Rzpltej w Wanza-' 

wie 1767 — 1781. 
Drak. Jego Ceaar. Kr61. Hoi n 8w. Kny- 

«a w Warazawie 1788. 
Drok. Jego Kr61. Hci i Rzpltej w Pozna- 

niu 1688 - 1778. 
Drok. Jego Kr6L Hd w PnemyAln 1766— 

1776. 
Drok. Jego Kr61. Hei w Kaliazn 1771. 
Kron Uliych w OdaAaka 1724 — 174a Kmdger Joan. Mlaaae ob. Gradger. 
Kiytowak pod Haliczem 1606. 
Krzemienieo 1688. 
Koik (Knieki — Koiek) Borhard Jaa w Ki»- 

kowie 1616 — 1622. 
Knnotowiez Jaa 1688. 
Knnzen Fryd. w Toronin 1760. 
Knpiaz Lnkaaz w KraL 1644 — 1666. 
Typ. Curiae 8. K. H. Varaoviae 179a 
Kntein pod Oraza na Litwie 1682 - 1663. 
KwaAniewaU BmU. w Krakowie 1626- 1641. Laktanaki (LektaAaki) Wojdech w Pomanfa 

1648 — 1689. 
Landdna (Leezycki) Daniel w PiAcaowie 

1669. 
Lanfohr pod GdaAakiem 1784. 
Lange Jan w Lnbeczn (Lnbecae ad Chronnm) 

nad Niemnem 1648 — 1666;. 
Langego Jana ^gmnn. wdowa (po Bddia) 

w Kr6lewca 1697. 
LapczyAaki Walentv w Halborga 1687. 
Lanrentiaa Jan w Krakowie iS^l. 
Lanrer Jan Chryyt w Toronin 1691 — 1717. 
Lebron Tom. {po Dnfonrae) w Wanzawie 

1796 — 1797. 
LecsYcki Andn^ (Leaddoa) w Wihiie 1688— 

I/enczewacy Bertutowioze (Stanid. do 1668) 

w Krak. 1688 - 1668. 
Lenczewakieh Bertatowicadw wdowa i dsie- 

dzice w Krakowie 1668 — 1674. 
Lera Wolfgang w Krakowie 1612 — 1617. 
Len Knyaz. w Niade na Szlfakn do 169a 
Leaki Mardn (Lenadn^) ^ ZamoMn 1698 — 

16ia 
Leazno 1680 — 1776. 
Leaznowaki Ant red. Gaz. W^m. (po Le- 

bronie) w Wanzawie 1799. 
Lewi Aorahamowiez Konymna w LnbUnie 

1620 — 1627. 
Lewicki Tom. (Drok. Ak. 8. J.) w Wflole 

1606 - 1606. 
UMaz Gaapar we Wroolawin 1620 — 1640. 
Lob^ednej w ZamoMn 1686. 
Lob lfik<£3 w Krakowie 1606 — 1617. 
Loteryi GtonneAakieJ (Do.)Drakania Hena- 

felto i Baodalnppi w Wanzawie 1786 — 
799. 
Lnbecz w Nowogrodakiem 16U — 1682 ob. 

Kmita. 
Lnbibi 1694 — 1787. 
Lndwig 8am. Gtottfr. w Oleini^ (Oda) w doL 

Szlaakn 1777 - 1799. 
Lnft Jan (w drok. Akad.) w Kr61ewea 1548. 
— Lwow. 
Lntkowiez Paw. w Ozetwertwi 1626 i wOnr- 

neAakim Monaat 1629. Laaar Andiychowiez w Krakow. 1660 — 1660 

Q Hadete Jedndowczyka (1616 — 1688). 
Lowicz 1770 — im. LMk MoMi^ (raiiiL) 1098 — 1640. 

IMC. 

Mai^iliit i GifluiaiTiim w TV>niiiiii 1568? 1684. 
(r. IGOe saisfdem Fritliis GmMr). 
Jaa w Knkowlci 1798 — 1799. 
i«r X. J. w Wamawie 1794. 

ToBun w Nieiwieiu 1619. 
MakeU HieraD. (Malediu) w fiiahii w Pirn 

lUiehowiei Waw. w Puiioweadi 1606-1611. 
lUidMywiei Wawn. we Lwowia 1616. 
KiBOBiei Lew wyn Koimy w ^niaie 1614 — 

1(38. 
XnoBlei Lnkan Skartmlk w WOnie 1699- 

IGOL 
IiBMniei Koima (po alowiaikalni) w WUnie 

1575 - 169L 
KiiciB 1 Kasiniefsa (dnik. AkacL 8. J.) 

w WDnie do 1576. 
llfljnmol 1786. 
Maitovki Jak6b wSeynaeh na Zmndii 1608— 

lOOi. 
Markowi«i Jak6b (Drok. Akad. & J.) w WU- 

Bie 1592 - 1607. 
Katjaadaewiei Jak6b Jdief (po Ign. Heba- 

MwiUm) w Riakowle 1708 — 1788. 
lUtnaawMkL J5i. Jeny w Itaiowie 1786- 

lediwakl Kar. WOh. w KaUm 1798—1799. 
Mflbwild Kar. WOl w Leamie w Wkopolaee 

do 1798. 
Mfliner Duiel w Odaikaka 1696. 
Meleuwiki Woje. (Ifaleiewaki) we Lwowie 

(nib.) 1684 — 1688. 
XWika Drnkania we Wroolawiii 1608 — 

lfi06 (BaiuDfarteii Konrad). 
Miekuwiki Wojeieoli we Lwowie 1684—98. 
2X. maBTonariT (Coiunr. MiadoiL in dome 

8. Gnwia.) w Wttwawie 1781 — 1798. 
ritiwa 177a 

Mitdflr de KoM w Wamawie 1766 — 1784. 
lOodaiewlflB WoJe. w KaUani 1661. 
modaiewia Woje. (n wdow/i diieds. Be- 

gnliiia) w Poniaiiia 1668 ^ 1679. 
loeDer Jed. JqL w Odaikaka 1669 — 1664. 
Moffflaay w OaUeyf 1667. 
MoGleviki Monaatyr Bnetwa Objaw. Boi. 

indL). 
Xoknas llleolaiia w Bydae 1697 — 1608. 
Xooutjr Peeaeraki w K^owia 
looailBr Kotattaki (ma). 
MooailBr w Bennaiiia na Wolynia 1606 — 

1®8. 
lonaatTT WileAaki troieU w Wibie. 
MonaitTr 8. Dneha ob. Biaeka. 
MoMidU Jak6b w Krakowie 1671 — 1674 
MoidoU Jaktfb we Lwowie 1671 — 1679. 
MUer Jaa Bbl fiyd. w Odaikaka 1770—1796. Mtiler Kaap. w Bnegv OBilfak) 1667. 
MUtt (M^kr) Oaap. Bod* we Wroolawin 

1717. 
KaiBdiBH SCaniaL w Lowioa 1666. 
Ivmeliiifli w Pidtoakn 166a 
Kai^aidni Jak^ w Kiakowie 1616. Nadwona J. K. IL w Krakowie 1783. 

Nadwoma J. K. IL i Komiaayi ednk. (pole- 
soieka) w Wanaawie 1772 — 1796. 

Vehiing Melehior w Otodiiakn w W. X. Po- 
maA. 1681 — 1689. 

Nehrinck Melehior w Tomniu 1578 — 1586. 

Neiynffk Melehior w Posnaaia 1677. 

meolai Friedrieh w Kr61ewea 1798. 

Nieolai Jan Lad. w Tomnin 1710 - 1768. 

meolana Nleolana Antrenienaia w WiJnie 
1686. 

Blohriei Dmk. Bad^wiBowaka 1669. 1751- 

>vl769. 

NieAwien dnikane: KawieayAaki MaeicJ, 
Kiytkowaki Wawn., Bndny Siymoa, Da- 
niel a Leeiyey 1669 — 1572. 

NiewieaU Stan, w ZamoMn 1684. 

mgellina Jer^ (Drok. Akad. S. J.) w WU- 
nie 1606. 

Niik^kowiea Riymon (IHaoliaa) w Zamoidn 
1691 - 1694. 

Nohxmann Jaa QaM. w ElblMrn 1768. 

Nowog5raki 8eb. Lw6w, Soe. Jea. 1642—1643. 

Nowogr6d SiewienU Qnaia.). 

Nowy Wereaaeiyn 1697. 

o. 

OIBdna Senaioa Oraaaleim) w Tomnin 1700— 

1701 
OUwa 1660 — 1700. 
Oiiwa klaastoma dr. lawiadowea Jeriy Frane. 

Fritaeh 1678 — 1681. 
Oliwa klaastoma dr. aawiadowea Johan Ja- 

k6b Textor 1688 — 1699. 
Oliwa klaastoma drakamia dmkan Krayaa- 

tof Koch 1715. 
(Nomnniec w Momwii 1698. 
Oaterfoerger Jak5b sif6 Danbmana (w Aka- 

demia) w Kr61ewea 1575 — 1602. 
Oatioff (niafaL) 1588 — 1696. 
Oasmlana dmlEaroia J. C. Mci Marasalka W. 

Ka. UtewaUego 1615. Pileeki Kravast w ZamoMn 1680* 

Paniof'ee 1609 ob Malaehowie. 

Paache Menae (oleniony a Segebadowa) w Kr6- 
lewen 1646 — 1671. 

Pater Pawel w GdaAakn 1709. 

XX. Fanlini w Oa^atoehowie 1693 - 1799. 

Pkwlowiea Aleka. w ZamoAoiu 1640. 

Peg Andrs. we Wroelawin 1703. 

Pensel Abrah. Jan (Anna Dsiedsieka) w Kra- 
kowie 1787 — 1788. 

XX. Petrinowie (exfesnid) we Wroelawin 
1774 — 1799. 

P&ff Kar. B. we.Lwowie 1790 — 1794. 

Piatkowaki Waleiyan Pawel w Krakowie 
1619 — 1662. 

PietUewiea Melehk>r i Mahohowics Waw. 
w Wifade 169a XX. PUany w Ghefamiie (Coliiia) 1709—1772. 

— w Ejmkowla 1764. 

— w Piotrkowie trybmialflkim w WkopolBce 
1792 - 1799. 

^ w WmMwia (po Elartaoh) 1688 — 179a 

— w Wilnie 1758 — 1799. 

Pillar Jan J6i. we Lwowie 1788 — 1799. 
Filler TomMi we Lwowie 1786 — 1787. 
Plllen>wa Jtee& wdowt we Lwowie 1781 — 

1786. 
Filler Antoni we Lwowie 1772 — 1779. 
Fillerowft wdowa w Krmkowie 1781. 
Flotrkowesyk AndneJ w Btnmowie w GaU- 

eji 1630 — 1680. 
Flotrkowesykowa Anna Teresa wdowa po 

Andrseju 1668 - 1662. 
Flotrkoweiykowie (wdowa Ante^f, Steoi- 

■law, Teodor ^ynowie) Krakdw 1616—1668. 
FiotrkoweiYkowie Jedriei i Anna (wdowa 

1668) w Kiakowie 1670 — 167a 
Flotrkoweijk Fiotr w Krakowie 1610. 

— Stanialaw. w Krakowie 1660 — 1673. 
Foeu^w (WolyA) 1618 — 1668. 1748 - 1797. 
Fodkoree w Uoerowskiem 1766. 

Fc^oek 1794 — 1796. 

Foaer Jan Ang. w Warsiawie 1769 — 1780. 
Frftkiewiei Ssymon w ZunoMa 1676--1677. 
Preeeer Jan Sam. w Lennie w Wkopoleee 
do 1790. 

— Wawn. w Leasnie w Wkopolaee 1777 — 
1786. 

— Miohal Wawn. (po Heldsie) w Leemie 
w WkopolMe 1749 - 1754. 

FreoM Jan GtotfcL w Elbl^gn 1710 - 1768. 

— Jan Jak6b w GkbAskn 1718 — 1784. 
-. Chr. Gaap. w Elbtam 170B — 17d& 

— Samuel w Elbl^gnTo^Y — 1731. 
Frymana Arojbiak. GnieinieA. Alex LubieA- 

akiego w Lowieni 1769 — 1779. 

— Ara Gnies. we Lwowie 1771 — 1793. 
Pnemyil (Joan (M(biowaki) 1768 — 1786. Bachmanowaka na Wcrfynin. 

Badyoki - Badiieki - Badeeki Pawel w Za- 
mo4dn 1644 - 1646. 

Badalwfflow w Nieiwieia 1761 - 1769. 

Badiiwiflowaka dmkamla w Wilnie (i fine- 
Ma Utewa.) 1674? - 1586. 

Rak6w 1661 ob. Siernaoki. 

Begnlna Wojcieeh w Pomanin 1686 - 1662. 

Begulnaa wdowa i dxiediiee w Poananiu 
1662 ~ 1676 cb. Iflodniewici. 

Beiek Jak6b (po Menaaem) w Kr61ewea do 
1690. 

Bainbardt Mioh. w Wilnie 1608. 

Beln^r Saymon (Reinier) w Gdaikaka 1666— 

— Ssymon (Beinier) lyn w GdaAakn 1662— 

1712. 
Beinkehel Jednej Fnn. Adam Kal Sigftied 

w Niaaie 1686 — 1600. 
Beyanen Fryd. dsiedsiee w Kr61ewea 1679. 
Benaner Fryd. (w Akademii) w Kr61ewen 

1728 - 1764. Beoaaner Fryd. (w Akad.) w Krdlawen 1685^ 
1707. 

— Jan (w Akad.) w Kr61ewea 1689-1M6. 
Bhet FU. Kryat w Gda&akn 1666 - 1668. 

— Dawid Fryd. w GdaAaka 1666 - 1694. 

— Jeray w GdaAakn 1619 - 1647. 

Rhetna Jersy (po litewakn) w Ki^daaaoh 

1660 — 166a 
Bbetaa Joahim w Kieidanaeh (lltewa.) 165S— 

166a 
Bhet Anna a Ricfater6w wdowa w OdaAaka 

1647 — 1667 
Bbode Mardn w GdaAakn 1608 — 1614. 

— Fnneiaa. w Gkbulkaka 1688 — 1669. 
Rhodego dsieddee w GdaArini 1699. 
Bhode Jak6b w GdaAikn 1674— 16(12-1640. 
Bhon Jana wdowa w Lnblinie 1640. 
Biehter Kaaper w Oleiniey (Oela) 169a 
BodeeU Alekay (pod paeud. TnroblAosyk 

Teod. Adamowiea. Adanddea) w Bakowie 
w Sandomierakiem 1676 — 1600. 

— Alekay w Loakn W. Ka. L. 1687. 

— Aleknnder w Krakowie. 

— Wnlenty w Bakowie 1679. 
BogaliAaU S. J. (po XX. Jeanitacfa) w Po- 

anabia 1777. 
Boaecki J5aef w Poananin 17ia 
Boaenbflchter Fiotr w Braanabeiga (Bnma- 

berga) w Wamii 1683 - 1692. 
Boaenkrana wdowa i Fnme. w Biaaie na 

SalfBkn. 
BoaenmOller w Krakowie 1764 — 1766. 
Boaaowski Jan w Waraaawie 1624 — 1634. 
BoBSOwaka wdowa w Waraaawie 1684. 
Bosaowiki Jan w Poananin 1620 — 1624. 
Boiana 1602. 

Bflger Jan Konat w Tomnin 1706 — 170a 
Byga 1724 - 1768. 

SaUewaU Jan (dnik. Akad.) w ZaaM>4efai 

ia9 - 164a 
Sambor drakarnia J. G. Ap. Mci (mi^|aea 

amyilone aamiast Krakdw) 179a 
Sandomien 1687 — 1798. 
Sawiea Kaz. w ZamoMn 1664. 
Sazo Jan w Branabermi w Waraili 1690. 
Sehedel Jeny i Mikol. Aleka. w Krakowie 

1669 - 168a 

— Knysatof w Krakowie 1620. 
Knyaatoia Saedia daiedaiee 1676 - 1677. 
Sehedel Mikolid Aleka. w Krak. 1686 -. 1708. 
Sohlieben Bogunil w Oleini^ (Gela) w doL 

Balaakn 17ia 
Sebneibola Frane. w Tonmia 1624 — 168a 
SchOnftla Jeny w Brnnabergn 1696 — 1694. 
Sarejber Kiirol Ferd. w Waraaawie 1677- 1691. 
Sareyber Tom. Jan w GdaAakn 1724 —1779. 
Sohreyber Jan Jeriy w OMniey (Oela) w doL 

Saljdca 1728 - 1780. 
Schola Henr. w Bmnabeiga 1663 — 1677. 
Seelmann w Langenforde pod GdaAaUem 

1732 — 1737. 
Segebad Wawra. (w Akadem. dmk*) w Kr6- 

iewen 1628 - i68a ZLI Seitilis Pioir w Ponaalii IfifiO — IMk 
Seriut w OMnleT 1066^ 
aiarkowiki Oomiiiik w Knkowla 17Si-i7tf. 
Siebeaercbeiowie w Knkowfo IMl— IfiSL 
Seben^jeher Jftk6b 1541 — 160ft. 
Siebenejoben Jmk. wdowa 1608. 

- Jak6kM dxiedsiee 1614 — 1681. 
Kegfried KAspar w Bnega (Bn^) Siluk 

lai - 1621. 
Skkielowia Wojc Fnmo. Albert w Knko- 

wie 1660 — 1^ 
Seniatycie, drak. pokojowa 1786. 
SblBkl Buyli (Joan ?} w Knikowle 1600 - 

1619. 
Skobki Andr. dnikan Iwowaki w Staoropi- 

giiiiiil64L 
SlMki Jan (Drnk. Akad. S. J. HikcA Kn. 

lUdiiwitt?) w Wilnie 1679 - 168a 
Sotka Michal we Lwowie 1638 — 1666. 
8toium (na Litwie) 1777. 
8hek 1674 — 1706. 
SniaKkowics w Lablinie 1622. 

- Btleer w Krakowie 1668 - 1674 na .Ka- 
Bmiem pny Kiakowie 1666 — 1670.* 

Sobol Spiryd. w Kijowie (main.) 1628 i w Ku- 

teiaie 108, w Bnjnieaaeh 1^. 
8oejBiaa6w w Zaklicaynia w Qali^ 157a 
Stediowiea Stan, w Jtekowie 1764 — 1798. 
teiiy^ki Jan W Kaliasn 1724. 
flUunmicinm W6 Lwowia (ma.). 
8tawiiidd Bai. i Ssymon we Lwowie 1687— 

1691. 
Btnn^l 1684. 

Mter Jan w Kfdlewea 1718 — 1738. 
Btenaeki Pawel w Rakowie 1683 - 1687. 

- Seb. i Pftwel w Bakowie 1600 — 1688. 

- Sebaat w Kiakowie 1688 — 1596. 
Stone Jan Dan. w Gdai&akn 1696 - 1728. 

- Jaa Zadiar w Gda& 1686 - 1696. 
BtollMo Jana Dan. wdowa w Gda^kakn 1728— 

mi 

Mianbeif pod GdaAakiem 1706. 

Stnabel Bocianii w Oiefoicy (Oela na Sala- 

■ka Majm) 1717 — 17ia 
8Ma^n6ika w OaUeyi Cmai^.)- 
BvOBMrntenoa WUh. w OdaAaka 1605 — 1606. 
Soflaontanaaa wdowa w GdaAaku 1606—1607. 
Sultamwia Ulryk i Salomon w Wilnie 1600. 
Bqmtt 1717 — 1789. 
Snrfenbener KadeJ i iona w Knkowie 

1681 — 1547 

- Karek i Mikofay mt Harka w Krakowie 
1»7-1607. 

- Blu. w Kiakowie 1567 — 1587. 

- Jaa we Wroelawia 1579 — 1588. 

- Jaa w Knkowie 1611. 

wMMfga Jasa daieddoe we Wioelawia 
1688t 

8iaifenbei«er lOkolid w Wamawie 1578 - 
1680? 

- MikoL we Lwowie 157& 

- Kiyipia we Wniebwin 1568 — 1576. Saaiftab e ig Kijipin w lliaaie do 1815. 
SiaiftMbeigeieiile ajMwie ML i SIhl w Knk 

kowie lEl8 — 1587. 
Saaiftnbergcr Karek w Kmkowie 1548— 1519. 

— Hieronia wwm MaeJala w Kmkawiel547- 
1556. 

Saeaerblea Pawel we Lwowie 1581. 
Saellca Jm w D e b tea rtla 1811 - 1615. 

— Jmk (q XZ. DoH&aikan^) w JawMOwie 
1819. 

— Jan w Kiakowie 1805 — 1822. 

— Jan w Jaroelawin 1622 — 1626. 

— Jan we Lwowie 1618 — 1686 (od r. 1627 
typoffiaf aieybiaknpi). 

SilegeT Josef w Niaaie na Salaakn 1706-178». 
SaliditTn Jan we Lwowie 1786 — 1763. 

— Kasim. we Lwowie 1774 - 1784. 
Sslicbtyna Jana asiowie we Lwowie 1764 — 

1767. 
Saliobtyn Lnkaaa we Lwowie 177a 

— LnkiMB w LnbUnie 1774 

Saobert Icn. Konat w Niaaie 1671 — 1684. 
SanmlartaB J. we Lwowie (ma.). 
Siweeko w W. Ka. Poin. 1784. 
Sayndler Jan Waelaw w Opawie (Tiopaa) 
1740. 

— i Theniik w Cjiliobowie, wiek XVHL 

T. 

Taivowiea 1798. 

TeodoTowics J. we Lwowie (rna.). 

TiapiiiBki (CUpii&aki) Basyli w Nieiwiein 

1580 (malonia.). 
Teztei Jaa Jan Jak6b w OUwie (Salaak) 

1688 - 1689. 
ToroA 1692 — 1789. 
Tiamp wdowa w Biaegn 1748 — 1769. 

— Qottfr. w Bnega 1717 — 1740. 

— .Jan Era. ayn, w Bnegu 1760 — 1798. 
Tiahtmann Samuel w Brsen 1795 — 1799. 
Tiankwillon N. w Hohilowie (main.). 
Traasler J5a. I. w Kiakowie 1796 — 1799. 
TrelpiAaki Jan w Waiaaawie 1785 — 1648. 
XX. Tiynitany we Lwowie 1724 — 1784. 

— (po jesnitacb) w Lablinie 1782 - 1799. 
Tacboin Kiyatyan w Biaega (Salaak) Brega 

1648 - leii. 

Tolcsyn 1792. 

Na Tumie drakamia we Wroelawia 1699 — 

1716. 
Twardomeaki Jeiay (Twaidonelaki) w Baim- 

nowie w Galieri 1638 - 1647. 
Tysenbaoa Ant (pny klaaatone pojeaoiekim) 

w Giodnie 1776 - 1796. 

n. 

Ungler Floryan w Krakowie 1511 — 1587. 
Unglerowa wdowa Helena 1588 — 1562. 
Uniewakieso Monaatyni w Oalieyi (niafai.). XUI Weber Oottfr. w OleAni^ w doL Silfslni 

1726. 
Wedel Daa. Lnd. tmop. Bifd. MiMte iGim 

nas. w GdaAska 1780. 
WegT^w DA Podlaain (imyAlone um. Wro- 

£w) 1788. _ 

WefaiffCrtner Kaspar w BmnBbeigu w War- 

mii 1689 — 1668. 
Weinreieh Haos w OdaAakn 1666. 
Weinreieh Hans w Kr61ewea 1644. 
Weleher Oottfr. w OleA^ 1784 
YeUeenaiB Joaones w Wilnie ob. KarCua 

(KaroaD). 
Yetterns Daniel w Leamie 1641 — 1649. 
Waeabwger Jan w GdaAakn 1700. 
Wer lymofel A. w KUowie (maUL) 1696. 
Wlehmann G. W. (po P&me) we Lwowie 

1794 - 1799. 
Wlecaoikowiea Jan (dnigi mfi Anny Kon- 

radowcii?) w Lublinie 1648 — 1666. 
Wieciorkowiciowa Anna wdowa w Lablinie 

1669. 
Wienbi^ta Maciel w Kiakowie 1668 - 1606. 
Wienehowaki Seb. w Zamoida 1608. 
Wieneiaki Stan, (a Pietkiewieia) w Wilnie 

1698. 
Wietor Hieronim w Krakowie 1618 — 1647. 
Wietoiowa wdowa w Kiakowie 1647 — 1660. 
Wilde Jan Knmit w Sdiohtynkowie w W. 

X. Pom. 1^ — 1706. 
Wilde Krsyait w WachoweJ (Franatadt) 1660. 

wano. 

Wibo drak. dyeeeiyalna 1799. 
Wilno dnik. ki^lewaka 1776. 
Winkler Jednei we WroeL 1626 — 1666. 
Witebak 1620 — 1691. WoJew6dka Bemaid sanadea dr. w Bneieiii 

Utew. 1668 — 1666. 
WolbraoMsyk Knyistof w ZamoMn 1617 — 

16ia 
•» we Lwowie 1616. 

— w yrilnie 169a — 1694. 

Wolna dmkamia (Jana PotoeUego) w War- 

aaawie 1789 — 1791. 
Wobrab Jan w POmanin 1678, 1691 i lOOSu 

— Maroin 1 Jana w Ponumia 1608 — 1606l 

— Jan CXX. JeimMwJ w Kaliaia 160S— 1606l 
^ Jan n 1610 — 1686. 

Wobrabowa wdowa i diiedilee Jana 1692 — 

1601. 
Worfbehenfel 8tan. w Tomnin (po niem.) 16G9. 
WoBicianka Maka. w HoUlowie 1698. 
Wodftaki Antoni w Kiakowie 1619 — 1689. 
Wydziala Inatrnkovi RiadoweJ dmkamia (po 

Jesnitaeh) w Wamawle llSi — 1798. 
Wyiewakiego apadkob. w Wamawie 1798. 

Zabbidow na Utwie 1668 (main.). 

Zaenker Jan Daw. (po Gtoonrim) w Kr61ewea 

1714 — 1727. 
ZamoM 1697 — 1749. 

Zawadiki Piotr w Wamawie 1798 — 1799. 
Zbom dmkamia (t J. Wolana) w Wilnie 1692-- 

1699? 
Zainer GUnther w Krakowie 1474 — 1476. 

±. 

2elaao Pftwel we Lwowie 160a 

Zydowaka drak. w Oledniej (Oela) w doL 

Sslaakn 1680 — 1636. 
-- wTataikowie do 1764. 
ZTiowiei Wojdeoh w Kiakowie 1688. Nadto: Peraiaie 1646. Honor w GdaAaknl 1668. Machndwka 1798. namer Blal w Oda&- 
akn 1668. Jaiyaa^w 1792. Z lego spiaa odtr^ciwszy drakany niemieckich w Prnsacli Polakich, 
i dmki tecu&sko-niemieckie iiiekt6ryoh drakarni ^l^skich, otnym^jemy 
mimo tego do p6{ tysi^ca drakarA wy^cmie polskich. 

T4 iniiogo6ci4 drakarA jasno osiiigamy dow6d, to podczas, gdy w Boa- 
syi nie pnyposscKano potrzeby JQzyka drakowanego, iyda naakowego, 
a nas to iyde w calym rozkwicie wybajato, niosiic iwiatio nawet za gra- 
nioQ na wsch6d i na p6lnoc xuu 

Wiedi4 tem i nsiiaj^ to prawdziwi acseni RoBsyjscy, Pro£ Pawet 
Wi8kowat6w w iwieio wydancj w Dorpacie pracy p. t. Oeschichte der 
roasischeii Literatar, wyrata .8i« atr. 12: Das in der Kaltar weiter vorge- 
rftekte Polen, dbte darch Kiew in literarischer Beziehnng Einflass anf 
Boaalmnd ans. Mit der Befreinng (?) Eleinmselands Ton der polninehen 
Herrschaft nnd seiner Anlehnang an Grossmssland, maehte sich der Ein- 
floss der Kiewer Gelehrten erst recht jE&hlt)ar. Darch sie drang ein Hanch 
enropBischer Wissenschaft naoh Moskan, and nocb Peter der Or. 
bediente sich ihrer bevor er die Lebrkrftfte direkt ans Earopa erlangen 
konnte. 

Jestto szczere wyznanie o wyt^cznyih wptywie szkAI polskieh z Ma- 

\i^ na zaszczepienie oAwiaty w Bossyi. Wyznanie tej prawdy z nst 
iego uczonego, nie nblito wcale dziMeJszej pot^dze amystowej w Bos- 
syi, tak szybko i tak iwieinie wzrastaji|cej. 

Jakie obok tego postawi6 wywody Prof. Makaszewa, kt6ry jako nro- 
dzony z Polki» i za swoich pacholQcycb lat , znaji|cy li j«zyk polski jako 
macierzysty, powinienby sprawiedliwszym byo dla tego narodo, kt6ry przez 
piQc wiek6w przodowal w stawianszczyznie o6wiati|, i reprezentowat na- 
wet w Enropejskiej nankowoici te lady pobratymczei ktdre same nie mialy 
sit do sniesienia a siebie jakiegobi|dz iwiatta. 

Makaszewowi wytkoi|t bt^dne toiy, iwiatty recenzent P. Krynski 
(w Atenenm). Zwrddlem tei Pana Makaszewowi za jego pobytu w Kra- 
kowie awagQ na to, te prawdziwa naukowo^ nie powinna opierac siQ aa 
kniehej podstawie chwilQwej niechqci pleiuiennej i i^adzitem boMowanie 
prawdzie. 

Odpart mi na to» ie on co innego twierdzit w swem dziele o litera- 
torze naszej, a co innego wmawiat w niegp P. Eryfiski, kt6ry go nie 
zrozamiat 

Ta nasza wymiana st6w, spowodowatai to Prof. Maknszew w bro- 
snrze: Otczet ordynarnego professora o nancznych zamiatijach za gra- 
niceja w 1830 g. nie przebierat w ordynamych wyraieniach o mnioi lecz 
na samodzieln^ krytyk^ mych twierdzeii postawionych w Bibliografli T. I. 
nie nmiat si« sdoby6. Zdobyt siQ tylko na powt6rzehie ast«p6w z czasopi* 
sma rosflfyjskiego : Slowo, wychodz^cego we Lwowie. 

Woialbym aby zamiast poIajaA mniej estetycznych , Otczet ten za- 
wieral sp6r jaki naakowy jako owoc kilkotygodniowego pobytu miQdzy 
nami, podczas ktdrego, do bibliotek miejscowycb P. Maknszew wcale iiie 
zazieral. 

Opr6cz tej krytyki, mego dzietai i pr6cz matego om6wienia o tomie 
yi Bibliografli w Athenenm przez Prof. Chmielowskiego , nie napotka- 
tan w czasopiamach polskieh, nawet w og61nych sprawozdaniach o stanie 
bie^dj/ Ijteratary naszcij, tem mniej w piimie specyalnem Przegl^d biblio- gimflomy, M^niijai^ wsmiukL W pttmie niemieckiem Anieigeri omawiA 
J. Petiholdl wyjide kUdego MOfytaL 

Boaq^oeqnnMe dnik pracy bibliogrmflcsnej mialem sebruyeh 1SO,000 
drokdw, obeenie pnyrosto ich.tyle, to na 19 Bt61ecie pnypada wi^eej nUk 
70,000 drnkdw i tyle* na iniie 8t61ada. Zt%d imiana w nadpiaie tytotau 
Niew^tpiQ to dori^giiQ s eiaaem liesby 150,000 drnkdw. 

Dodatki wci^gu draka przybywi^i|ce podaj«, odbQi^ Je po jednej 
stronie dia tego, iiby motoa je wyciiia6 i pod odpowiedniemi latami wlepia6. 

Dodatki te, niechaj nikogo nie gorai^ ani diiwi^ Wynikajil one i na- 
tnry prac tego rodzaja. Ukladigiicy chronologiczny spis, twonyl go i dzieta 
itotonego i przesato 160,000 luinycb kartek zawartyeh w S40 padtach. 
Pisane roimaicie i s liCEnemi poprawkami, nieras obl^dxii go mogly. Wi«c 
idanalo fd«, to pny wpiaywania opaieit w chronologii jediiQ lab dragii 
kartkQ jak up* Ope6 r. 15S2. Petrycy t r. 1624^ Okolskti r. 1641 i t p. 
EoiitroliU4C i roz8ierzaji|c zaaeznie rzecz oaIi| do drokOy nie mogtem do- 
strzedz od razu wszystkiego co spisywacz poniini|L Z tego wi^i to pod 
cbronologi^ nie znajdzie siQ jedno lab drugie dzielo, nie koniecinie wnio* 
sek, it byto mnie nieznanim, lab to jest wielki| nadko6eii|. 

Co siQ z Okolskim np. stale, mogto 8ta6 siQ i s innemii to jest nieoni- 
knionem przy takim ogromie materyalo. Wataiejszy pow6d dodatk6w mno* 
gich> jest ta dla mnie szcz^liwa okolicznoM, to p. Boledaw Erzepki otrzy- 
miU^c arkaszami drukiyiice sIq dzieto, por6wnywa je ci^gle se zbiorami 
Bibliotek wroctawskich 1 ztamt^d wydobywa setki po wiQkszej ezQfici nie- 
znanych, polsko-szliiskicb drnkdw. Odyby inni biblioflle cbcieli p6jM w ilady 
bezinteresownej nczynnoAci p. Erzepkiego. zbogacitoby siq rychto moje dzielo 
w mnogie dopelnienia, i dopiero 6wesas moglibyiimy wiedsie6 jakich roi- 
iniar6w dosiqga bibliografla polska. 
Ittl 

MftrtiittB PokMiiii. Marg«rit% Argeotiiiae. 

im. 

Gni PMrat. Metaphidea. Bhpt^ Stanis. Po- PftlentiniiB. librot da Synonymot Seyfllft, 

Unnftet liadiriam. 
Hieoiang. Defenaiones. ffiBpaU, Ungnt et 

Stinlilnn. 

1492. 

FUtIqi Jot. La gaem Jndaiem ^^logo ftl 
Int^eDa). SeirfllA, Unpit e LaoiiOao. 

Mftrtinus Poloniu. MUurgmiita. HyqMdi, M. 
Ungnt et Stttu Polouiis. 

Floreto da Sttat Fnmdsoo. SayilU, M. Un- 
gnt e Tjmyilao Polono. 

EI espefo de k eras. SeriUa, M Ung^t 
e Laaeaiao Polono. 

Lyra Nle. Tabula enper bibHor. opera. Hys- 
pallt IL Ungnt et Ladialana Polonns. 

liN 

CanUiaeo Gnido. £1 inyentaiio de la me- 
Aeiaa. Sevilla, IL Ungnt e Langalao Polono. 

liM. 

BreTiarlo toledaoo. Ungnt e Ladialao. 
— Segoriaoo. Ungnt e Eetnlfllao. 
Compendio de la Girargia. Eetasislao. 
Floretns ▼irtntom. HlmMli, M. Ungnt et 
8taa.Pdon. Oordonio Bar. Siate Ubros de Lillo de me- 
, Adna. SariDai IL Ungnt e Stan. Polono. 
LeyesdelaataatM. 8eyfl]a,]L Ungnt e Stan. 1«6. 

Boeaeio Jnan. Lm dento noyelae. Seyflla, 

Ungnt e Stanislao PoL 
Cnrtio Rnfo Qnln. BOator. de Alex. Xagno. 

SeyiUa^ Ungnt e Tian^lao Polono. 

Ii97. 

Gnillermo de Paria. Poatilla evangelioram. 
Hlapali, Ungnt et LadlaL Pol. 

1199. 

Blony Nleol. Traotatna de aaeiamentia. Pam- 
pilione, Arnaldna (MUer de Broeario. 1600. 8ta- Dagnna(?) Petr. Metaphyaiea. 

nialana Polon. 
Gni Petraa. Metaphyaiea. HiapalL Opera et 

diliffentia StaniaU Poloni. 
Martin na Polon. Tragieomedla de Caliato 

y Melibea. Salamanca (?). 

.1509. 

▲mbroaio Fr. Vita Chilati Gartnxano. Al- 
eala de Henaraai Staaialao de Polonia. 

U03. 

Qnaderno de laa ordenaniaa. Aleale da 
Henareai Lanealao Polono. 

U07. 

Valentinna. Sient PaL (wftpliwe, bo Bl- 
bliogr. wfgiera. nie mane). 

UIO. 

PloTO (Blonie) NieoL Tknatatna aaeerdotalia 
de aaeramantia. Lngranii, Arnaldna GniL 
' de Broeario. 

Seneea. Tkagoedia Iroaa. ex Avantii Anaat 
Viennae, a. Victor (Carmen Panli Cro- 
anenaia). zLvn ini 

Bebeliana. Opnaeok novm. ^ fine.; Da 
bode Bacehi, ctnod Cnooyiae oomponiit; 
£x gymnaflio Ciaooviensi 1492) Argentor. 
Sehmer. 

U17. 

DiTid. Pnitir, pnekiid Bogd. Onkowa 
s Wifaia, Pniga, F. SkoryiuL 

1619. 

Cillimaehas. Histor. Angnstae Vindelio. 

(i Hie Vindob.). 
CoFTinuB liMireot Lathmm idionuL Augn- 

itee VindeUe. Joul HOUer. 
Mieehow. Tnetelos de dumb. Sarmatiia. An- 

tutae Yindelie. Sig. Grimm ei M. Vinimg. 

USL 
Modlitwy. (Paasia. Siedm paalm6w). Ki*- 

Siriimandna L Conyocatio ad Cronyentam 
Rkytrkovie. BoaaTentura 6. tjwot Pana Jesu Kriata. 
KiakAw.Flor. Baiwar i Jan 8and6takL nakL 
J. HaUen. 

1696. 

Ferrer iua Zaeh. Hynml (HymniiB in die 
ftito Caaimiri ez regiboa Poion.). Bomae. 
Lad. YinoentinL 

Roterodamna £r. Modna orandi denm de- 
die. Hieroaiao de Laaoo Palat Baaileae, 
Fiobea. 

1697. 

Verriiina Xaro. Cannen bnoolicom. Deoem 
leeioganmi opna. GraooT. ICat Sdiarifen- 
beiger, inq^eoaia MaraL 

1630. 

BreTiarinm dioee. poanaidenaia,iU!aeaidente 
Joaa. de LaUialyoe Epia. Lypaiae , Meloh. 
Lodi'er. 

Obyesay mowyenya sottana Panny Maiyey 

(elwa 16*). 

1633. 

Maileraa Joaimea. De titnlia et dignitati- 
tNu (el eannen Chr. fiegendorfini, cann. 
Joan. Laeoa Stanialao Broehowaki). Lipaiaey 
NieoL Faber. 

1633. 
Meaiens Georg, de Fnaeo monte. Cannen de Tirginia natiy. in grni ThoDL de Bknaeh. 
CracoYiae. 

1639. 

E 1 1 e n b o g e n Erliard. Beohenbncb anff prenaa. 
mllntM, maaa n. ffewicht Bneiilialten. Dant- 
liek, Fnne. Rhoana. 

— Bnobhaiten anf pieoaaiacbe Mttntae nnd 
Gewicbt (Danzig?). 

Eraamna Roterodamna. Epistolamm opna 
(Andr. Zebrsydoyio, J. Antonino, Sigia- 
mnndo Beffi, Joan. Laaco, Chr. SiydlowieOi 
J. et St Boneria, Jna. Decio^ Pet. Kmitae, 
Pet Tomitio, Joan, et Stan. Tnrso). Baai- 
leae, Froben. 

1640. 

Fllr Jnnckfirayen nnde Fraven ein Reehen- 
bflehlein. Dantaiclc 

16«3. 

Braaaicanna Jo. Lnd. Monnmentom Sig. 

Herberatain. Neij^perg. 
Boainna Jo. Stgia. Berberatain meritorom 

ergo. 

1646. 

Nenkirch Val. Cannen enohariat Regiom, 
WeinreioL 

1646. 

Oataina Ant Aerarinm Sanitatia antore Se- 
ren. Sigiam. regie phyaico, Anguatae Vindd. 

— Ain Schatzkammer der Oeanndhcity latein. 
Hier. Ziegler. Angapnrg, Phil. Ulhard. (a. L 
eirca 15^). 

1660. 

Rheticna Oeor. Joach. Prognoatieon anf 
daa J. 1661. Hit Befieinng. kOn. H^f. an 
Polen. Leipzig, VaL Bapat 

1669. 

Fnnccina Joh. Qironologia, onminm temno- 

mm oompntatio. Commentariomm librL Re- 

giomonti, Lnfit 
Lanterwald Hath. Elbingensia. Waa nnaer 

Oerechtigkeit angezeigel wider Andr. Oai- 

andri entzflcknng. Wittemberg, Crentzer. 
Sabinna 6. Vita Hug. et Theod. Brande- 

bnrgenainm. Regiomonti. 
Thragedya iebracza nowo uczyniona ^te- 

Ja?) ded. A. Trzecieakiemn. Krak6w, Laz. 

Andryaowicz. ob. r. 1673. 
Venetua Georg, Horlin Joach. Hegemon 

Petr. Von der Bechifert k ung dea Glanbena 

wider And. Oaiandro ded. Aibrechto Magr* 

KOnigaberg. UB8. 

ilbreeht Hiin:ia£ Ton Gottei Onaden «te. 
TbeolMeii, Paih^ra. Predieanten. KOnigsb- 

UH. 

Aarifaber Aiidr. De repletione dispnt me- 

<fiea. In aead. BegiomonteiUL 
Brentiai Joh. Von der Beehtferttgnog Fllr- 

sten Albrediten. (dwie edyoye) KOnigiberg, 

JoL Dubnuuui. 
Oiiinder Andr. Von ffiUer JheBa Christo. 

KOnigBbeig. 
SireeriiiB £r. DUleetiea mnltis to viriis 

exemplis Olnttnta. Cmmot., Hier. Ssarifan- 

berg. 
Seekernwiti Job. PMlmi ftliqoot, dedio. 

StMuiL a Gorea. Wittebogae. Niemofewaki Jak. 
acEdk Oatrog. Lao. Gdrka 1B6B. Biiiaao. Diehiamtion del aroo, ded. reine 
Bona, Fadova, Grat Percaoino. 

CricoTina Georg. Ontio. (wykreilid). 

Bpiitolae diiae. altera Al. Lipomanl ad 
Rie. BadiYilnm altera D. BadivUi — leeta 
digniiitimae. Regiom. Job. Danb. 

- & AloJ. lipomaimm liberii Krada Cann. 
De eodem quod ludeoa Socbaooviae— Pm- 
tenta GolbiiiDi epig. Omen Hatb. Stoii. De 
enageL IHrilii luiaaei el^ria In Upomanom 
Erfaaidi Nial elegia. 

Tergerina Pkw. Lao Spiritoale pro edn- 
ettdli pneria, NiooL Baoiyill, et obriat re- 
ligioniB elem. (onm oannin Polon. cemL 
lai graeda) per Andr. Trioeainm et Matb. 
SiqjvnL Regiom. Danbman. 

- Uwminok, kt6r7 J. P. M ik<^ aynowi Mi- 
koL fiadiiwfflowi poahL Kr61eirieo, An- 
geideekL 

1B67. 

Prietorina Zaoh. De Jean Cbriato, oarmen 
«d Joh Gomiak et Thorn. Oknn. Viteber- 
gie, haer. Pet SoitiL 

uea. 

Hoiias Stan. Dialogoa daa iat efai frennd- 
Ueba Geapileh. Memti, Frani Bebem. 

UN. 

Line at Joannea. Algoiitlinraa linealia. Cra- 
eoT.y latL 8ld)eneyober. U60. 

Epplinna Ottomar. Manifeatiaaima aaaerta, 

2 nod aaoramentom oorpor Cbriati, ad Sigia. 
LOgoatom. KOnigab. 
— Selectiora patmm Jadioia de eyangelio. 

narrationibna dedio. Sigia. Angnato. Ke- 

giom. Danbm. 
Henrioi Hart Saganenaia. Ad illnatr. Venoea. 

et Job. de Oatrorog. et carmen Lanr. Bre- 

ainiL Wttebergae, Laor. Sohnenik. 
Holler Henr. De obitn pbil. Helanobtonia 

ad Eberardnm Roggiom in Colma oonaniem. 

Vitebergae, Job. Onto. Fabrioina Laor. Paabnna XXXVII oarmine. 

Begiomonti, Danbm. 
Krayaakowaki Waw. i Szymon Bndny ob. 

Lnter (Katidbiaia). 

1663. 

Cnrena Aebaey. Elegia deobita Ella. Pren- 

tiae. Gedani, tthodna. 
Fabrioina Lanr. Bandenaia. Elegia in nata- 

lem J. Cbria. Reg^om. Danbmann. 
Fun ok Job. Vier Predigt KOni^b. Danbm. 
Retelina Hiob. Carmen de die natali J. 

Cbr. ad Cona. Dantiscanoa. Lipaiae , VoegelL 
Urainna Zaobar. Jndicium de aoriptor. Ari- 

anomm in Sarmatia. 
Zeellina Heinr. Genoal. imperatomm a Gothia 

dedncta item Sermo Panli Scaliobii de Soa- 

ligeromm origine. Regiom., Danbmann. 
Zeitnng (wabrbaf.) von dem Feind dem 

HoaooYiter. (Erob. v. Polocko). 

1661 

(Anrifaber). Vermannng am die Pfiurer 
wegen Sterbenalenfit Job. Anrifaber Dootor. 
KOnigab., Job. Danbmann. 

KwiatkowakL Kaif^ naboino, popr. na: 
roakoasne. 

1666. 

Fnnk Job. Ein Sermon von Leiden J. Cbr. 

KOnigsb., Danbm. 
Retelina Hicb. Sittarienaia. Elegia in bo- 

nor. Nio. Doraapaobii. Gedani, Rbodna. 

— Elegia de angelor. natnra ad jndioem Dan- 
tiao. Gedani, Rbodna. 

— Elegia nnptialia Jao. Gigleri et Obriat 
Hei£e. Gedani, Rbod. 

— Epitapbinm Ambr. Stnbneri, Dorot. Heier, 
Job. ^ppii. Gedani, Rbod. 

1666. 

Bnrbard Frano. Daa Colloqninm mit Predi- 
gem an Dantsigk. Dauaigy Jao. Rbod. u Cireii Aeh. Dialoi^ de podagn. Dant, 

- De oUta WdL Handidi elegia, ad MeleL 
Heibadi. Dant. Bhod. 

Hibaer Joh. Epieediiim in obitam Frani. 

CkwalesewakL Qorlieii, Ambr. 
Ktehler Jae. BnitaL in nnptiia Joan. Boe- 

ertn el EUa. Cholaciae. Oed^ Rhod. 
Moller Henr. Elegia ad Joaelu Bendeliom 

Strigaeora. Daatiaei, Bhodns. 

U«7. 

Seilif er PiaaL Qnerela ad Begem Polono^ 
noD el ordinea aoper calnmnia. 

1669. 

CopiiiuB Oaap. Elegia ad Jae. Schachman- 

Bom. Oantiae^ Bhodna. 
Herbert J. Pimwego koMola wyw6d. (myl- 

M - wykreMid). 

1670. 

(Ckwalibogowaki Job.) Epioedia in obi- 
tm —per S. Xoaoninm, A. 8. Bnesininm 
et J. Hnbnemm Poldbergenaem. Gorlidi, 
Anbr. Frideriena. 

Fibrieins Jaeob Dantiacanna. In nalalem 
Jem Chr. eannen. Witeber., Clem. Schleieh. 

- Cinnen ooningii Hier. Senaller et Martnae 
Praeer.. a. ScUeineb. 

PrielmiAski Joan, a Heimaott Orationea 
doae aifnmenti poleberrbni qnamm una — 
atea antfaoie Joan. Teob. Potanio. ded. Alb. 
fnkr. JfaiehionL Upriae. 

167L 

KetelliiiB lOohaeL Poematon EUenikon. 
PMnutom libri dno. Dantiaci, Jae. Rbodna. 

1673. 

Tragedija o iebradeb bodngioicfa a knpei 
I Berym piktkn milL <s poiak. przea A. 
Giaadene). Litomjil. Obacs r. 16^. 

1671 

Srwdlnng (ran) dea kOn. in Polen. War- 
iiBBg an daa Landt PohL Wildtberg, Va- 
WD. Oniman. 

Zeitnng (Zir^-Newe), die erate Ton kOn. 
b Poltti, in wea Geatalt ana Polen geao- 

1676. 

Cromer VenaEpitbaL in Stan. Goldaebmidt 
el Evae Eniebia. NiaaaOi Gmoiger. 

1676. 
^postol (foak.) a. L et a. (Vilnae eirea 1576). I KiersiAaki Joh. Elegia in obitnm 

liani 11. YratiaUviae. 
MOrlin loach. Der I Th. der Predigten. KO- 

niesb. 
— Der andere Theil der Predigten. KOnigab., 

Georg Oeterberger. 

1677. 

KiersiAaki Joh. Polon. Elegia in diem na- 
talem Jean Chriati. Stania. oe Lieionicae. 

MOrlin Joach. Der m Tb. Predigten. K6- 
nigab., Oaterberger. 

1678. 

Miaocacna Wilch. Prognoadenm aof J.1579. 

Danaig, J. Rhode. 
Sabinna G. Poemata. Lipaiae, J. Steinman. 

1679. 

Calagina Andr. Generoao Paolo Naniaae- 
▼ioio et Ad. TalToia. Yratial. Joh. Scharf- 
fenberg. 

Zeitnng (Newe) eine warhafi von derFea- 
tang Polocky. 

1660. 

Calagina Andr. llllnatr. Georgio duci Sln- 
eenai, Vratial , Joh. ScliarifenDerg. 

Ewangelie (ataroah i malorua.). Nieiwiei. 
Baayli TUpiAaki (Ciapii&aki circa 1580). 

1681. 
Rymaaa Andrsej. Qhronologia. Oatr6g. 

1683. 

Meatnar Joan. Propemticon in diaceaanm 
Zach. Barachii Poloni Medic. Lipaiae, Naer 
Jae Berancaldi. 

Miaocacna Wilch. Prognoaticnm anf 1584. 
Dantzig, Bhod. 

1681 

Chvtraena Daw. Jndlcinm and Bedencken 
tlDer die Apoloffie. Cimcaw. M. Melchior. 

Jeremi P^tnarcna. Portanija Konatantyno- 
polit patriar. a. 1. et a. (Oatr6g circa 1584). 

Miaocacna W. Prognoaticnm aof 1585. 
Dantsig, Rhode. 

1686. 

Hnnniadna Fr.. Ob fielicem Stephani ad 

oppidom Miechoviam adventom. 
Kotakowaki Stan. W6a niebieaki albo ele- 

gie. Witaio. 
Pannonina Venc a 8prin|^berg. Elegia 

de miaeriia ecdeaiae. Dantiaci, Rhod. 
Widawaki Wfiyk P. (Wieraie) (Philomela, 

Morale, Roamowa BariNuy i wierai Mikol. 

Hodakowicaa) ded. Stan, Karaniekiemn. Lin 1687. 

Crimer DaiL Gntalado Joftch. Beimeken* 

doifBi Gnndentinae scholae. DantiacL , 
Dreiser Lanr. Pnblioatk) gntolfttorU dia 

ist Newer Freaden. yon kOnigl. Eleetion in 

Polen. Badiaalii, Ificfa. Wolrab. 
Zeittiing (Newe) und enchreek. Prophe- 

wYimg Oder WeiBaMuog fiber Deateehumd, 

Pweo. BiaeL Sim. ApiuriiiA. Cija wilenakaho biaostwa. WUno. drnk. 

fotska. 
Join ZMtmtr. ICargwit Wilno, tip. Bratska. 
Heine MaflL Prognosticom nuf 16w. Daniif. 
Probns Philosaniu. Qaerimoniae libertatis oe 

itataRegni Polooime. contra oalnmniam. 
8ehwilb Abnh. Wahrbaftiger Beriebt dea 

Handels mud Schlacbt inswiaehen KOn. 

Kuimiliana flir Pitachon in Scblea. xnge- 

tngen. Magdeborg, Job. Pranoken. 

15S9. 

Sigismand HI. Hramata polakabo Korolia 
k' welikema kniaieatwn litowakomu o pro- 
jeidie Konatant Pitriar. Jeremii. Wilno 
(A nie Moakwa Jak atoi na atr. .88). 

1690. 

(Bgnert Epitfaalamiiim in naptiia et epioe- 
&n in obitam Oeorg. Egnerl TomA, Andr. 
Gotedna. 

Thobolina Ad. Epitaphia Cbriatopb. Mecsi- 
bS a Knrosweki a qnibnadam viria, earn 
praet ad Anor. MeMioinm. Argentorttti, 
Anton Bertram. 

un. 

Leorinna Hier. A. Poematom volnmen. Micb. 

VenatIL Ewor devina Virginia mfhenae, 

degia MleoL Ilerina. Viennae. 
Mikary mitrspolita^ Proafonema. priwiet 

preoMaaiei — wbratakoj askolie iwowakoj 

MctawliennTl. Lw6w, Brataka. 
Wolfehnains Job. Frans. De lyoantbropia, 

ded. Petro Bronovio de Bietsasiedsa. lA- 

piiM, Abr. Lanaberg. 

1699. 

Loii Joan. Pirogjrmnaamata inatitationQm Ja- 
rii ex <iBaeat Joatinianeia Jo. lliom. Frei- 
gil De orlgine Joria, dedio. Andr. Latalaki 
et TIdem. Giaen., Mich. Kerl. Dantiaci, Bhod. 

Sideel A Ad trea libroa Lanr. Arturi de 
MeMa reaponaio S. C. Joan, de Preuwa. 

Teognidea. Tlomaca 8t Kolakowaki (nie 
Bolotowdd) dedyk. Radaiwiaowi kard. 1693. 

Herman Micb. Saganna. Ecloga in funere 
Stanialai a Oorka. Poananiae. 

1691 

Fellgibt Bait Poemation de inaignibni 

Sebachmannorom. Dantiad, J. Bbodoa. 
Fritacbina Job. Elogiae ranebrea. Additom 

eat epioedion Job. Oeorg. Dneia Sileaiae. 

^pioed. Georg. a dint) FranooH, Andr. 

Eidbom. 

1696. 

Acta et oonatitationea aynodi dioee. Yrati- 

slaviae 1692 praeaidente Andrae Episc. ma- 

aae, Andr. AeinbeckeL 
Jan SUotouaty. Margarit Oatr^g. naUadem 

kaieda Oatrogakiego (r. 1696 lab 1696). 
Rndinger Mat Franatadt Lnana anagram- 

matia in bonorem Daw. HilcbeniL Frank£ 

Sdurian. 
Terleoki Kiryl. biak. Lncki i Oatroga. Hra- 

mota atawlennycseakaia, jer^akija. (Ostrog 

circa 1687 — 1696). 
Unia albo wrklad. (w jfaykn biatomaUm 

a nie po poUkn). 

1696. 

Cbrysoatom J. Margarit Oatrog (1696). 
Francua Jak. Hiatorioae rcdationia oonttnu- 

atio. Warbafitige fieacbreibnnge Wallatadt 
Geritina Panl. Valet predigt yon der Sne- 

oeaaion Cbriati, dedic. nrblToananiae. Ihe- 

na, Tob. Steinman. 
— A Zngapredigt Elbingenala vom Geboraam 

ala er von Poaen bemfen worden. Ibena 

Tob. StehmuuL * 

Kriegabftndel (Unfferiacber) Beacbreibong 

waa bia Herbat 1^ verlotren. Frankfurt 

am Mayn, £genoll£ 
Smotrycki. Trenon. (wykreAlid). 
Turner Bob. obacs rok 1602 Mandbia (De 

foedere). 
WillricQB Dan. Ad oigia bymematia Yen- 

cea. Diraanowaki et Erae ex Poaadoviomm 

fitmilia et Wol%. Odieraky relictae vidnae. 

1697. 

M6rlin Jak. Yon dem Bemif der Prediger. 
Sampt Brieffen Mart Lutbeii KOnlgab., Oa- 
terberger. 

1698. 

Arcon Hier. Seren. deeto Poloniae Arehl- 
dud MazindUano et Adol; Scbwanenberglo 
poat Tictoribna et Hieronymo Arcono, Andr. 
Calagiaa Vratial. Georg. Banmann. 

Gal agin a. Andr. Biblidoa aive miraoul. divi- 
namm liber; ded. GniL Oppemedorfl Vra- 
tial., typ. G. Banmann. LY Freneelias SaL a Friedsndud. Glokopikaon 

ad nob. Davidem HOohen, HermaMtadii, 

baer. Jac LneiL 
OoiUwaki Ad. a Bebelno. libri primi ethi- 

eomm (Ariatotelia) com yen. graeo. HO- 

aeheUi, AQ^nstae, Mich. Mangel. 
Kir eh en Ordnnng und Ceremonien in den 

Kirehen Henogu. Prensaen. KOnigaberg, 
Otpis na liat IpatHa Poeieja, opiaanye o 

noiti WoBtocmo] Cerkwi. OaMg. 
PrawUo iatlnnaho liwota chriatianakaho 

^iiHir aliedowannaja). OaMg ob. rok 1605 

Meleqraai. 
Ziiiojski Ste£ Analeeta lapidnm vetoato- 

ram antiqait ad Wo]%. Kovachocinm. 

VM. 

Calagina Andr. Lyrienm nnptiale Panlo 
Coihio poananien. et Judifhae Pakyaeh 
a Fettenoerg. Yratial., Georg. Banmann. 

Weneelina Andr. Scriptnm in fhnere He- 
drigia Oiernikoviae (Franool) Andr Eichorn. 

Bh wjr. roka i Z7 -* Z7I w. 

Doffliniena de Baycoaa. libellna de nrina- 

ram dgnifieatione (awa wydania) ded. Sta- 

nialao Boic^ Yiennae. 
Inrmelina J. Didonarinm. Dicdonan tne- 

maj^iyki poprawiony. Craooviae. 
Polliearina Joan. Symbolnm apoatolienm, 

die Artikel erkleret dnreh F. D. KOnigab., 

Oiteibeiger. 
Pierina M. Urban. Ad Andr. et Petram 

a Giankow. Franoofiutiy JoIl Eidhom. 
Pridman Qaap. Carmen in nnpt Joan. La- 

talaU et Anne Jarant de Bmuewo. 
Kefutatio catecb. anabapt Craeoviae editL 

(okotolSGO). 
Sazo Joan. Utr. Paraphraaia paabni Davidid 

XGL Conat Ferber et Alb.Giae. Mat Wiers- 

Sealiger PaoL Epiatola ad Begem polon. 

adrenoa Alb. Traefadnm a Wdahaoaen. 
— ApolQffia ad Zoilnm, regir polon. aeenri- 

tattt. aInl Siefatenina ad enoaem. Thaminii 

Ganaen in PoroeUmn Solikowannm. De- 

•eriptio Galnmniae. 
StoUi Mat Ad aeriptmn de vapore 6ditom 

a BeaUehio. Begiom., Danbm. 
Zarnowca Gneg. Clypena apiritoalia in la- 

tiama tranatnlit Ck>nr. Naberna, eodea. dan- 

tiae. adaiater. 

IMO. 

Prdehnieki Andr. Poloniae rei. Bomae, 
GaiL Faedotoa. 

Epithalamia in honorem Alb. Frid. Sehart 
ec Reg. Weiaa. Begiomonti| G. Oaterberger. Gradvale romanirai. Graooriaay vid. ethaer. 

Andr. Petrioor. 
Jaakmanieki Job. Oratio de exedlen. deeti 

regie anpra ex aneceadone, dedie. Job. Her* 

bortho. Lngdnni, Joan. Patina. 
Mirowaki Andr. Carmen in obitnm Pet 

Miaeovii de Mirow Palat Craooviae. 
Mnaonina Joan. Carmen in landea S. Nieo- 

lai Mirinenda, ded. Stan. W^iyk Widawaki, 

eom ioone Petri Widawaki. 

1608. 

Copia der Konig. Md. inPolen daa gemdne 

in Schwed. anageg. Sehreiben. 
Cramer Dan. rommeriache Chrodoa. Hd- 

dniaehe abgOtliche Gebrftneben. Frankfhrty 

Job. Spieaaen. 
Mar eta a. Orationea, epiatolae^ hynmiqae 

aacri. Imrolatadiiy Adam Sartanoa. 
Tamer Bob. DoTonioa. Poathama. Orationea 

(epiat Andr. Patrido, Herborto, Joan. Za- 

mojacio, Stan. Hoaio, Beginae Polon. Oratio 

ad Sigiamnndam regem, Mandinae Bened.) 

Ingolatadty Andr. Angennariua. 

1603. 

Berieht waa in reform. Beligion Kirdien 

Fteoaaen biaher gdemt woraen. Hanaw, 

Wileh. Antonina. 
Dantziaa Mich. Bationea and Beweyaang, 

daa die Oatem anf SO. Martii einfiUlen. firnna- 

bergae, Georg. SdiOnfela. 
Engelke Frid. Waraehaa gana eraehredct nie 

ernOr. Newe Zdtang von groaaen Hanger 

in Lyffland. 
Gaedicena Pet Pargatoriam oder Pollier- 

mtlhl JeaaiterapiegeiB sar Yerantw. Dan. 

CramerL Leipxig, Erben Fried. Groaaen. 
Mokraki Hvao. Arbiter aeqaitatia Joanni 

Lcwzcsyitoki Sanoe. Jadid. Cimcoyiae. 
(BadiviU Chriat). Epioedion in vita fane- 

ati obitom. BaaiL Konr. Wddkireh. 

1601 

Jargiewica Krsyaxt De ezpagnatione Ce- 

atendae carmen. 
(Leazczyi&akiAndr.). Garaaa atadioram in 

gymnaaio Leanae a atod. jarent 
Mnaonina JoIl Oeia Indi leanenala Andr. de 

Leachno. LignidL Sartorioa. 
Niaoliaa Math. De nobilitate, ded. Ylad. 

Oatiorog. Thor. A. Cotenina ob. Bonagarana. 
Tarnowaki Sym. Th. Jaane oko prawdy 

a oUonf na Okahury Marc Twonydla. 

(Upita?). 

1606. 

Acta in aynodo dioec. Onlmenai et Pome- 
aaniend habita a Lanr. Gembidd. 21 Janii. 

Calagiaa Andr. Staniald atone filioram, 
praeterea Joannia Widawaki Weniykornm, 
praeceptor, adatem. a. a. Lignidi, typ. Sar- 
toriania (circa 1605). hm Efgerdes Reiah. Miftrimoiiio Andr. Ram- 

newido et Ctthar. FronekoTitia. Lignitii, 

Kit. Strtoif aa. 
Oneflser KaroL Plialaeeiiim Andr. Ntnuie- 

fick) ct Gat FrontddewicU. Lignidi, Nio. 

siitoiiiia* 
EoimiABki Pet Strena Oaap. MienieaewakL 

Fiaacofcrti, Fried. Hartmao. 
Lijpiiat Jna. Epistolanun Cent L (Ad Andr. 

Dndithinm ep. 92). Antrerp., Joan. Moretoa. 
Lanbanaa MeL Sprotavina. £poa ad Senat. 

Diatiaeaaam earn Inaerta aeu laeinia odamm: 

Daatia., Ghiilh. Gnllmontaaaa. 
Prnnner Hieion. Leiohpredigt der Bern- 

bniM Dr. Ghr. BenekendoAi. Franuhrt, 

ML Hartmann. 

1606. 

Afflbrosina et Angnataa. Cantienm aancto 

nnn, eonfeetom a Joanne Folono moaieo. 

Magdeb., Salom. Riohtsenhan. 
Diipntationea philoa. in gymn. Dantlaeano, 

sob BartiioL Keckennann. Hanov., OolL 

Antoniaa. 
Panegyriova aodalitatia Gompaaaionia Jean 

Chr. Cnuxyriae ad Siaooyiom Mart Epia. 

Cncofiae. 
Wieribif ta Biaknpaki Pet Ontio de obita 

Andr. de Leoehno. Franooftirti, Frid. Hart- Zeitnagen grflndl. ana Grftte. Wien, Poln, 
Unel. 1607. 

Herman Jan. Gonoio de probaadia apiritl- 

buB. Graeoy^ Nio. Lob. 
Lanbanaa IL Mnaa lynoa Odamm IV Para- 

diar. IIL Dantiaei, Gnilmotaana. 
Liniiaa Jnat Epiatolanun eent V. (Thorn. 

ZiBiqlaki, B. Mad^owaki, D. Hildien, D. 

SolieoTiua, L A. Proehnicki, J. Samoacina, 

Sim. Simonidea, St Knisztanowica). Ant- 

werpiae. Plantin. 
— Eptatouiiun cent IV. (ad Andr. Schonae- 

om, Enat Wcrfowia, J. A. Proohnieki). 

Antrerp., Plantia. 
Zarnowea (s) Grseg. Apokateataaia aive 

▼faidieiae pro articnlo religionia adverana 

FUiat Sochi diapnt de Jean Chr. in lati- 

nnm a Conr. Nnoero. Dantiad, vidna QnU. 

GoiUemotani. 

1608. 

Calagina Andr. De hunentab. caan Lndovid 

Cjnl Seb. Qsrro Adrocato caatri Craoov. 

Vraaalay.i Qeorg. Baaniana« 
(Chlebowaki ^or.). WolnoM koroay pole., 

dedyk. Stan. ZblUewakiemn. Krak6w, po- 

rtwn. r. 1611. 
Lipaina Jna. Diaeaia o potwanj. obb Li- 

paioa; Politiea, Mflller Seb. Eaoominm naitatia. Lob der 
Eiaigkeit KOaigab., G. Oaterberger Witwe. 

Staresewaki Leoaard. Maca. Adamo Sta- 
dolokL Gondndoaea ex pailoaophiay aab 
piaea. Stan. BoJaaeckL Craeov., Aadr. Pe- 
trieoT. 

1609. 

Boter J. Beaedna. fidatUe powaaechae albo 
aowiny pnetL Panl. Lenpidiia , ded. Mik. 
Oleaaniekiemu. ob. Beneaina. 

Lanban MeL Ad prindpem Joann. Chriatl- 
annm dncem Sileaiae GoronarinnL Lignidi 
NiooL Sertorina. 

Mancina Georg Goriidna. Prograauna L^ 
ainei Reotoria qno noUlia. PoYonlae eqni- 
tea de ano redita certiorea &dt GHogonae, 
Joach. Fnnedna. 

Neigahorn Joana. Hiatoria de Botnlo mille 
et quinqne nlnaa longo nee non de Panibna 
(qtiae Stmtilaa Tocant). Regiomonti a. 1601 
carmine. Wittebergae, Panl. Hdwilch. 

Sacrnm et poath. fiimae Andr. Rochnuuiiii 
CraooT. 

1610. 

Crttger Petr. ob. Krygier. . 

JacaxoTina Joan. Tbomaa Siomsajoki li- 

cendato, doctoratna gratnlatio. Cxaeoy. 
Maaaari Alex. Compendio dell arte di oa- 

▼alleria. Danaicha, Andr. Hnnefdd. 
— Malateata romano. Danaicha, Mart Rhode. 
Thyaenna Caaim. Beaponaio ad Morana ex 

aangnea pro Jnatia a Cnnr. Qraaero mani- 

bna Petri Artomi olim porrectae, adveraaa 

doacam. 

1611. 

AnliAakL PAadonlna, (data pewnio mylna, 

moie racad 1641). 
Enfemiai Joan. Donati Namialavienaia Si- 

leaii et Annae Streit 
Kr6tkie opiaanio wai^da SmoleAaka. Po- 

r6wn. Kn^ewaki Jan. 
Lipaina J. Epiatolamm cent IV. ded. J. A. 

mchntcki. Cent. V. ded. Thom. Zamoiddf 

Antvorpia. vidua Moreti (epiat ad E. W<rf- 

h>wica, Andr. Sehonaenm, A. Prochnicki, 

B. Madejowaki, D. Hilchen , D. Solikowaki, 

J. Zamojaki, Sim. Simonidea, St Krsiaata- 

nowica). 
Mflllor Seb. Dank Predigt Job. Sigiam. in 

Brandebnrg, wie daa Henogth. yon kOn. 

in Polon an ^araaw. yeriehnt wordon. KO- 

nigab., Joh. Schmidt. 
Piaaecki PauL Praxia epiacopalia. VenetUa, 

Societ Minima. 
Propemptica prp mnnna ecdea. inangnr. 

Joanni Donate in Neoraw. Elbingae, vea- 

deL Bodeahaaaea. 
Beyger Am. Paaeg. gratnktio Job. Sigia- 

maado March. Braadeb. in Comit Vana. uz ▼ieiia. fanrettltan eolltlo. Fnmoofortl, And. 

WangSB Pet Findelpomeiui Jesaittmm. 
OoiMiliiiiii amioo de reeapenada Pace Beg. 
Polon. ~ Jeniitee in Polonia. (ex polonies?. 

ZSU. 
Oaevara Horologlmn. Petrieoviae (wykre- 

Mflller Seb. Land Taga Predigt KOnigab., 
Sefamiedt -• --^ 

Kengebaner SaL Moaooyia dedic. Adalb. 
GeaUekL Gedaai, And. Hnnefeld. 

iei3. 

Bernat Jaeob. Ortbod. fldel defensio adver- 

laa Cbr. Ostonodi inatitationea rellg. ded. 

mb. Gedanen. Genevae, Pet et Jak. 

Cboret 
Lauban MeL Hynmodaeaiae Sionlae ded. 

Andr. Jaddo. Dantiaei, Hnnefeld. 
Piotrowaki Weap. Enoomion Tom. Zamoj- 

sUemiL Knk6w. 

ini 

Arnold! FO. Confetaio yefa et Infherana 

Oder Olanbena Bekenntniaa. KOnigaberg. 
Praetorina Ad. Befntatio paendolnfheranl 

Mart Foaselii daa ist Widerlegnng. KO- 

nigab., Oaterberg. 
Wirtb Frane. De principio yenamm praea. 

Joaefa. Olebavio. Dantiaei, Hilnefeld. 

1«16. 

Arn o 1 d i FiL Exeommnnicatio apologiae oder 

Beriebt KOnigaberg. 
Asobenborn MiekLaehrymae snper obitnm 

Sfdiy. 0Btr6g (czy lestb). 
Bieber PmiI. Anf Bcfel Berioht waa sich in 

der Kirefaen beim Altar sntragen. KOnigab., 

Job. Sehmidt 
Etbo der yon Oott hoeherleuchten Prater- 

nitft Ordens. Dantzig, And Hnnefeld. 
Finek Oaap. Leiehpredigt Bart Pilzwegii 

Biga LiyonL Oieaaen, ifle. Hampel. 
Joaeph Paul Babbi yon Hosenans Puleu. 

Speenlnm propheticnm d. i Prophotenspie- 

gel. Nfinnbeig, Bait Scheeifen. 

ine. 

Arnold! Fil. Ceremoniae Inther, daa iat Un- 

terriebt KOnigaberg. 
^ Sebola paatoralis oder Entwerfting. K5- 

nicab., Job. Scbmidt 
Bithner Xaie. Naeniae in obitnm Beginae 

Bithner. ThonuL, AvLg. Ferber. 
Oftrordg Joaanea. Blnatr. ao exoelL sena- 

toria ad fllioa admonitoria epiatoU, eontra 

•eript Monita aoe. Jean, Jnaan Job. Andr. 

Pr6ehnieki, Niaaae^ Ang.*Omnder. Bmaleini Yal. De Chriato yero Dei iUo 
eontra M..8miglednm. Baeoy., StemaekL 

leiT. 

J6sef tydowin. HIatoiya o Wojnle iydow- 

■ki^j. Chorografia to jeat opiaaaie fieaaie 

8w. Lnbecs, Piotr Bbuitna. 
Mileins Alex. Wojdeeh. Orakawer Sebrefb- 

Kalendar, sampt praetioa. Oimtlta, Panl 

Sehramm. 

UU. 

Bractwo dw. Anny to jeat Ustawy, la wo- 

la kard. Badsiwifia, i la pnyiwoi. J. Dym. 

Solikowakiego. Krak6w, Mae. J^draejow- 

cxyk. 
Freneking Fil. Satyra ad L. Oppbun. Ser- 

mo £1. Brand, ab eplat let. et polonieali- 

bna. Begiom., Job. Fabricina. 
Jan i eh ins Sim. Elegidion jnyenia Pet Opba^ 

gii Dantiso. Dantia., Hnnefeld. 
Seliga J. ob. Leopolita. 

1619. 

B ell arm! n Bob. Snmmaiynai nanki durae- 
M»An, ffwoli Wladya. kr^lewieaowi prae- 
loiony. uateebeaea albo napomnienie. Kra- 
kow, Fr. Gexary. 

Duditina And. et Eraatoa Tbom. De oome- 
tamm aigiiif. edid. Eliaa Mi^or. Breabm, 
Banman. 

Dnmatrnp Konr. Praedia ooneinnata El- 
bingae, Bodonhanaen. 

Murtinna Job. Oramm. ladna ex phil. Me- 
Unehtoue. Dantiaei, A. Hnnefeld. 

exorbitaneyaeh atann dnehownegOy 
kt6ry iwiecey ndaj^. Kaliaa, Woje. G^e- 
linaa. 

Bochowie Stan. Kaaanie pny okaekwiaeh 
Zofii Chodkiowiczow^j. Wilno. 

Zbarawaki X. Septuaginta rationea ded. 
Sigiamundo HI per D. K. obaea : Bationea, 
Motiven. 

Z r a w a k i Mik. L6dka koiciola powa. katol. 

1690. 

Bietkowiez Andr. X. Bractwo zataroda- 

wna fhndowane Naiiw. P. Maryi. Lw6w. 
Braotwo akaplerrA K. P. Maryi a Karmeln. 

Krak6w. 
Jndith ob. Bartaa. 
N age 11 Panl. Prodromua aatronomiae apo- 

calyp. Fundament der Weiaaagnng. Duit- 

zig, M. Bhode. 
Zrzenczyeki Jan. Nowiny pewne a Bakna. 

1691. 

Janioki Klem. Oaenlnm moitia nobilitate 
Cbriat. Podl^aki qni yitae debitnm aohit 
Craeoyiae. Ln Joarnil det ehosea advenns dimmt la re- 

gne da Haniy TH. 
L iBiriiis Paanoniua Jacob. Epithalamla nop- 

tfamm MatiL Oroetacbii et Enphroa. Miduip 

eiis Cofhacii fliiae. Thornn. 
ftaiiius Ad. Fimebiia Janaaalo BadivUL 

LBbeeae. 
RriiAski Sal. De obltnPrino. Jan. RadhrilL 
(Tirlowa Helena). Kaunle na pognebie..... 

iooy Mik. Tuly. Bialleeki Bib. Oatior6g. Anaframma 

tkakniain in nnptiaa Siglam. Keckryeii 

a Friedland et Mar. Sanwnann a Jeltedi. 

Bntiae, Banmaan. 
Bant na cam toreekief^o Oamana r. 16S2 

Sipagidw i Jairaiar6w. Krak6w. 
Enfemiai nnptiia Fab. Vecfanerl et Bnib. 

Tettoiia. Thornn. 
Oesehicht (Eine wahrbafHge) yon eincm 

etthoL polniaehen Bittmeiater w^loher an 

Pnge begraben. 
0itror6g WoJ. ob. Bialleeki 
Veehaer Joan. Ecloga de nadvitate noatrl 

Immaanelia. Dantiaci, Andr. Hnnefeld. 

U98. 

Boreeki Jan. Jnatifikatia niewinnoAci do 

utfw. po P. Bogn awieracbnotei od hierarcb. 

Onkwie makim. 
Corona martialla datore Sigiam. ID. Vladi- 

ilao filio dnetore. ZaaaoM. 
£festaa aiipplex Albert! Stan. BadziTilli 

pedibna. Yunae. 
Mormelina Jan. Dictlonarinm trinm. linffv. 

Dietkman tnema Jeiyki. Craeov., Ant Wo- 

ittakl. 

Fihrenhorat Chriat De bancerrottomm in 
Oennaniaaeelere diaaerf. Begiomonti, Lanr. 

^SegebwL 

Petryey J. Innoc. Palaeatra oratoria, deJ. 
Sttti. Lnbomiraki. Craeov., Fr. Ceaary. Endimema in feativit nnptiamm Jaeobi 
Hoipit et Annae Topaebeln. Bitm na we- 
aelie nesdw. J. Hoapita. Dantisei, Rhet 

Htber Daw. Chriatliche Leieb-Sermon be! 
Sepultur Mart Htlbera. Liaaa, Wig. Fnnok. 

Polsko Mieh. Hnngama. Applanana mebri- 
cas nativitatia Jean Chria. Dantiaci, Rhet Aoordnnng Bechta der Stadt Dantiig. 

Diatiig, Hfinefeldt 
CoBititntionea capit generalia Miecbo- 

TientiB. Lotna Oeorg. Med. Dr. Centorb epigr. Be- 
giom., Lanr. Sigebad. ^ .... 

Meianer Bait Prima fldeUa admonitionia 
^ctoria reportata de Job. de Oiamkow. 
Wittebergae, Sal. Anerbach. 

1627. 

Gaarnkdw Jan Paw. Fidelia peraoaaio da 

Intberana religione fitcienda. dedic. Adamo 

Niniewaki. Ologoviae, Fnncraa (circa 1627). 
Glebocki Nie. Apollo zamoacanna Prof H. 

Kolakowaki, A. Klopocki, J. Critio, M. Fol- 

tinoTio a J. Skwaraki dedic. Tb. Zaaaojaki. 

CracoY., Fr. Gaeaarr. 
Lotbna Oeorg. Enthanaaia dve ara bene 

moriendi veniboa ad Mart a Wallenrodt. 

Regiomonti, Segebad. 
Ulfeldina Jaoobna. Legatio Moacovitica 

dve bodoeporicnm Bnfhenlcnm. Franoofbrtiy 

Matb. Menanua. 
(Wallenrodt}. Entbanaaia Bbodo Frencki- 

niana a Wallenrodt ob. Lotbna. 

lesd. 

Beriobt (Warbafltiger) dea ftr Stadt Strall- 
annd Olflekatadt und Crempo bint Seblacbt 
Item Wien, KOn. in Scbweden. Veatnng 
Newbnrg eingennommen. Alt-Stettin. Dan. 
Scbampe. 

1699. 

Arbm Oeorg. Copia oder warb. Abacbrift 
dea Treifena zwiacbon KOnig in Polen n. 
Sobwed. Prflnn in Mfihren, Cbriat Hegen- 
boifer. 

Artickol dea 6 JShr. Still nnd Friedena- 
Standea zwiacben KOn. Polen nnd Scbwe- 
den. 

Bfltbner Adam. Elegia aive anapirinm. Tbo- 
mn., Fr. Scbnellboltz. 

Krnaiua Ahamot Panegyriena Ouatavianna 
ded. Jacobo Zadzik, Syrenatae. 

Milejna Alex. Kriga-Ftognoaticon d. i Be- 
achreibung vaa von 1629 biaa 1687 antra- 
gen, dnrcb-mathematicum in Craeav. 

ScnrOder. Svehake. (wykreMid wyraz : Gal- 
vary). 

Soger. Elencbna. fwykreAlid). 

1630. 

Cnnradua Caapar. Pbil. et Med. Dr. tertlo 

aponana. cum Barb. Rnmbaumia, fitutor. 

amida. (et carm. Bartol. Dibii Poloni). Bre- 

gae. OrHnder. 
Panalowaki. Tumnlua (wykredid). 
Re lacy a abo opiaanie cnadw B. Stan. Ko- 

atki, Krakow, And. Pietrk. 

163L 

Erfindnng eineraritmet Practik Jnlii Cae- 
aaria. Dantzig, Httnefdd, Lzin Wysoeki Alex. Kaozoleam albo fprdb Jana 
Badsimh^skiego Fr^kiewiczA. Wilno. 

1639. 

Komorowski Zygm. Deklaracya zlot^j wol- 

noici ii «$ z woTnoAci^ r6inego stanu zgo- 

dzi£ nie moie. Leopoli, J. Scholiga (odmien- 

u edycya). 
Soaasel Jae. Epistola ad Reip. Polon. or- 

dines in CoDyent i>artica1ariba8 per singtt- 

los districtua ooadanatos. 
— Sendbrief an die Staode der Cron Polen. 
Xylan der Em. QobioviuB. Naeniae super 

obitam Sigiam. UJ. Dantisci. 
(Zigota Pet). Applaasoa in sidns geniale 

Petri Zigotae de Slupska in Bilgierz ju- 

dicis. Dantiaci, Georg. Rhetins. 

1633. 

Drblinski Wqj. Snopek strzi^ ofiarow. 

Tom. Sapiehi. Wilno. 
Herberger Christ Giackwilnschung Joh. 

Vechnero. and Marg. Sperali. 
Michonias Mart Acroama Joanni i^lb. Po- 

Ion. Princ. Cracov. 
Moehinger Joan. Plausus urbi Gedan. su- 
per elect Vladisl. Sigtsm. Dantisci. 
Trophaenm regale Regi Vladislai IV. Crac. 

ioennti. Cracov. 
(V e c h n e r). Nnptiaram Vechneri et Speratae. 

Glogoviae, Fanccios. 
Zawadzki Jan. Pharetra apoUinowa na we- 

win AJeks. Wottowicza z Zofia Dziewai- 

towBk^ Wilno. 

1634. 

Bnthner Adam. Solomnis Vladis. IV con- 

gratolatio. Dantisci, Rhet 
lofreasas Dantisci Vladis. IV oratione ex- 

ceptns. Dantiaci. 
JonBton Job. Euchiridion ethicum in libr. 

nL distinc, Logduni, Elzevir. 
XodliAski Greg. Scenographia metaphysi- 

cte R. Koniecpolski ob. Jawomicki. 
Pi brae Faber. Tetrasticha germ, versibus 

expr. Mart OpitiH. Dantisci , Huncfcld. 
Soosdb m6wienia psaherzyka N. P. M. albo 

Ko^^i- Krak6w, And. Piotrkowczyk. 
(WYBocki Gab.). Mnsae Gabr. Wisotzki. 

iCann. Abr. Kret. Tim. Vartyaschki, Sam. 

et Mart Wysocki, Luc. Chombinsa.). Bre- 

•ue, 0. Banmaon. 

1636. 

Areas pacis novo triumphatori Vladislao IV 

in Amnrathem. Cracov. 
Boemeln Henr. Panegyr. tnlaademVlad.IV. 
ConjQgio Henr. Cllosii et Cons. Charisiae. 

Leiaae polon., Fanocina. 
Conring. Epiitola. (wykreiUd). Formula der Sturmdorffischen , Verelni- 
gungs - Artikel, darinn von bender KOnigr. 
oes Poln. und Schwcd. Commissarien. 

Fried ens Vertrag des Anstandes geschL 
zn Stumsdorff. Pacta induciamm. Kbnigs- 
berg, Lor. Segebad. 

Ha i now Math. Arnhold. Mundus faretrius 
dtis ist Leichschmnck Frawen Hel. StOsse- 
lin. Pol. Lissaw, Wig. Fnnck. 

Vota nuptialia Henr. Closio et Cons. Chari- 
siae. Lesnae polon., Funccins. 

Wolski Joan. Dispufatio de Philos. natural! 
ded. Hour. Firlej cpisc. Cracov. 

1636. 

Dnbowicz Alcxy. Pi6ro lekkie cif iki iwiat 
na pogrzebie Jana Kolendv. Wilno. 

Freudenborg Joh. Varia laude dignissimi 
memoria, ab amicis as^erta. Dantisci, Rhet 

Nicolaus Nicolaus Antverpiensis. Wladysfai- 
wowi IV Wielkiemu kr61owi (wiersz). Wil- 
no, Nicolaus. 

Opitz Mart Anf Herm Daw. Mttllers Ab- 
Bchiedt Thorn., Franz Schnellboltz. 

~ Gener. Eliae Arciszewski co^jugii causa 
in Holsatia eunti. Thorun., Fr. Schnellboltz. 

~ Laudatio Ainebris Fab. a Coma Castell, 
Culm, dedic. Sigis. Guldenstem. Thorun., 
Schnellboltz. 

— Lob-Godichtc an die KOn. Miy. zu Polen. 
Poln. Lissaw, Wig. Fnnck. 

— Toi. Dantzigk, Andr. HUnefeld. 

— Toi. Thorn, Schnellboltz. 

— Panegvricus Sneorum principis Annae; 
dedic. Vlndisl. IV. Thorun.. Scnnellboltz. 

Ossoliiiski Georg. Oratio nabita in ooUe- 
gio eloctorali (lat. et germ.). Breslau, Ge- 
org. Baumann. 

(Rudolphi Georg.). Prutenica. 111. principis 
Ducis Silesiae Consiliarii, Andreae Lncano, 
Leouh. Baadisio gratalatoria. Dantisci, G. 
Rhet 

Sarbiewski Nic. Screniss. pulonor. atque 
Succor, princeps Anna Cathar. Constantia 
Vladisl. IV sorur (carmen). Vilnae, Acad. 

1637. 

CoscliwitiuB Joiia. Dan. Miscellanearum 

Dfcadis II Exercitatio V. De doloris natura, 

praes. Henr. Nicolai. Gedani^ G. Rhet 
David. Psalmon durch M. Opitzen. Dantzig, 

A. Hunefeld. 
Gryphius Paul. Re^io Viventium des ,ist 

das Land bei Leichbestatt des Fried. 

Niemtzsch zn GrOditz in Polen. Poln. Lissa, 

Wig. Funck. 
(Jons ton). Honori nuptiali Joan. Jons^oni 

et Christina Hortensia (cum. carm. Mat. 

Gloskowski). Lesnae, Wig. Funccius. 
HondiuB Joh. Christliche Predigt von Joh. 

Fungfrawen. Poln. Lissa. W. Funck. 
Odae hymeneae nuptiis Chris. Pambii et 

Blandinae Adami Bytneri filiae (cum carm, 

Adami Gdaoli). Dantisci, 0. Rhet LXV OoitiiiB Mnt Felldtati naptiaram VUdia. 
17. 0t Caeelluie. s. 1. et ». 

- Tol GedanL A. Hunefeld. 

- GIfickwfiQSchniig mni VlmdiBhu lY fiber- 
wCst dnrch Chr. Colemm. Gedani, A. Hu- 
nefeld. 

- ProDemticon Boguslai Radziwili (nut 
Opiti?). Gedani, Hunefeld. 

Orationes IV de yariis argum. in atheneo 

gedan. Gedani, Rhet 
(Pambins). Idyllia nnptiarnm Cbria. Pambii 

el Blandinae Bythner de Schwamfebenhaim 

(Ut germ. kebr. graec.). Dantisoi, Rbet 
Patawflki Mart Virtntis proeapia Sarma- 

tiae rab aoap. JanuM. I'yszkiewicz. Lublini. 
Semprowicz. Cbaritea. (wykre&Ud). 

1638. 

Denisowicz Atan. Teratourgema albo cuda 
w Monast piecaars, Kijows., ded. Hel. Cze 
twertynakiemo. Kij6w, Lawra. 

(Eder Mich.). NnptiiB Mich. Ederi ct Barb. 
JqL Vechner., alumni acholae. 

- NnptiiB Mich. Ederi et Jul. Yechnoria. 
BegiODL, Laur. Segebad. 

- Vota hymenea nuptiia M. Ederi cum Barb. 
Vechnerea. Leanae. Funccius. 

Faost Job. Georg. Sacri Candidatia roatrim. 

Joaoni Jonstonia et Anna Roainae Matth. 

Veehneri filiae. Leanae, Fnncciua. 
OpitioB Mart Anf dea Gaorg. KOhlera von 

Hohrenieldt and Anna Ella. Heinrichen von 

Geyeraberg Hochzcit Danzigj Httnefcld. 
Bhet Jao Val. Oratio de gloria pro conae- 

qnenda emercndo in Gymn. Godan. Gcda- 

oi, Khet 

1639. 

MoUaua Joan. Apoteoaia Soph, a Sztem- 
berk Palat Thoninii. 

16i0. 

Laekl Mowa na zgon Zofii na Tamowie 
(wykreMid. Jeat pod r. 1649). 

16il. 

Aalinaki Faaciculna. Obacz pod r. 1611. 
Coatenua Joan. Vita Joann. Dnna Scot! 

Doet Subtilia. 
(Caotna) Felidtati BpooBorum Sam. Cnoti et 

Elia. Maaoeliae, (et Carm. Job. Jonatoni). 

Leaoae, Funccina. 
(Goldmeria). Mortnaria memoriae Mart 

Ooldmeriae, Mart'Zugeherii coigugia. (Carm. 

J. JoBBtovi, Job. Laubmanniy Job. Decani, 

Seb. Maori, Annaa Memoratae, Joh. Memo- 

nti.). Leenae. 
(Jonaton). An Hr. Joh. Joiiaton Phyaicum. 

Liaaa, Fmick. OkolBkl Ssymon. Orbia Polonna, ded. Stan. 

Koniecpolaki, Georg. OaaoliAaki , Vlad. IV. 

Craoov., Fr. Gaeaary. 
Opitz Mart Deutache Poemata. Dantzig, 

Hfinefeld. 
(RadziwiH). Beschreibung der Ordnnne bei 

Beatfitijronfif zum Grabe Chr. Radziwitt. 

Riga, Gercn. SebrOdem. 
Vecnner Georg. Bericht von Todesfallen 

Mathae Goldmerin, Mart. ZuffehOrs Ehe- 

genoaain, Poln. Liaaa, W. Funca. 

1619. 

Albinua Chriat Memoria Elia. Clapiae. 

Leanae. 
Arnbold Mat Guttulae daa iat Troat-trOpf- 

lein Eliaab. Klapia. des Chriat Albini Ehe- 

genoaain. Liaaa, Funck. 
(Burghard J.). Nnptiia Joh. Burgbardi et 

Mar. Mag. Baccaraliae. (carm. Sam. Specht 

Seb. Macer.). Leanae, W. Funck. 
(Dantzig). Ordnung in Kleidung. Dantzig, 

Rhot 
(Kret G.). Lacbrymae anper obitu Geortc. 

Kret (Carm. Tim. Vatyaachki, Sam. Wi- 

aotzki, Pet Cindler). Trenach, Vocal. 
(Patricina). Nuptiia Rud. Patricii et Magd. 

Schnlleriae (et carm. Annae Memoratae 

Virg. Polon.). Leanae. Dan. Vetter. 
Stange Daw. Threnoaiae oder Trawer-kla- 

geii Helenae Stangin. Pol. Liaaa, Funck. 
(Stance). Statuae, Ehrcn Sinlou Hel. Stan- 

ffin. Liaaa, Funck. 
(Wiaotzki S.). Syncharroata nupt Sam. Wi- 

aotzki et Soph. Gottwertiae. (carm. Kret, 

Mikoaza, Royko, Rounowaki, Watyjaazki. 

Lipowaki, Ez. Laaicki et:Gadka do Gotei 

awadziebn^ch Alb. Tnrcovinaa). Cracoviae, 

Pi^tkowaki. 

1613. 

(B a u d e m a n Zach.). In nominalom Zach. Bau- 

dewani et Joh. Schlichting. Liaaa, Funck. 
(Kret Joh.). Monodiae auper Joh. Kret. (carm. 

Sam. Wyaocki, Alb. Tumowitiua, Mart. 

Wyaocki) Trenchini Pannorum, Vocal. 
Okolaki g. Orbia poionua Tomua n. Craa, 

Fr. Cezarv. 
Pieftni naboine, przydane palmy Dawida. 

Krak6w. 
(Wancke D). Carmina Dan. Wanckio. Le- anae, D. Vetter. 1611. AUB Buchladen zu Brealaw, Antwortan k5n. 

in Pohlen und Erzb. in Gnieaen, auf in 

Thoren CoUoquio. 
Botheniua Mat De bello Civili in Gferma- 

nia. Dantiaoi. 
Wainlowaki Wojc. Wielkiego Boga,wiel- 

ki^ Matki ogr6dek. Krak6w, Fr. Cezary. 

I Lzvn (Leonhtrd JoL). EpaeaateriA posthama J. 

LeoBhvdL (at Gftrm. Ghr. Unrah NobiL Po- 

ioB.). Ti4^tna4^ Vettar. 
Stogim Sam. Troat Gatleht des Chr. Q^ 

(MfB TOO Hoks. la Rawiex. Lisaa, FanelL 
(Teitor Coos.) Epioedta in obitam C. Tex- 

toris (earm. Dav. Garlachii PoIoil, Sam. 

Weraeri PoL Paul. Glapli poloa. Goaf. Qa- 

wi poL Ghr. Plaor. Saitorif poloa.), Lesaaey 

roQck. 
Zfitni Ste£ KxryL Sboraik-PoaoiTtel alo- 

vi.Moakwa. 

Ui6. 

(Boekiseh B). Haptiis Bait Bookiaoh at 

Har. Kflhiia. Laanaa. 
(Gnorr). Lampadea naptialas Gasp. Gaorrlo 

«t Elis. Ziagar. Lasnaa. 
(Crasias Sam.). Applaasas Sam. Grasio at 

Bii. Tesehnar. Lasnaa, W. Faneeins. 
Hsynins Job. Offieina mrstica oder Trost- 

Apoteeka dam Fr. Stainborn. Lissa. Funck. 
Holfeld Job. Hailiffe Aafgaba aaf Stm. Dus- 

nra. Ussa, FancL 
- HaitTnim Jaaa an dan Todt Mar. Jaeo- 

bin gab. Kosskin. Lissa, Funck. 
(JoBitoQ). Hymanao Alex. Jonstoni at Dor. 

Seoltetiaa. Lasnaa, D. Vettar. (Rollins). Laemmaa fnnara Jao. BolUi Fran- 

stadiensis. Vratisl., Banmann. 
Ssarffenberiper Kryspin. Abbildang das 

Leydens Jcsn mit dentscb. B«imaa. (im 

Thoa: Rozmyilajmy krsaAciania). Tbom., 

Micb. Camall. 
Witkaa Ghrist Pranssiscber Naebimnsch, 

als Jacobus in Ltaffland, Lojrsam GharL ra 

Brandebarg sn KOnigsbarg baimfbhrta. Par^ 

scban. 
Zabesye Jan. Ethyka dworsUa. 

iMe. 

G a n t i o n a 1 to Jast plaAnl knateiaAskia s pny- 
datkiem psalm6w. TomA. Micb. Gamafi. 

(Essen AIo.). Glttokwunscne A. v. Essen nnd 
Anna PoUu^n. Llsaa, Fnnek. 

(Pontanns Tob.). (Tonjngibus T. Pontano 
Medioo et Mardalenae, Stanislai Saheflar 
Equit poloni nliae. VratisL, Banmann. 

(Sonupelius J. C.). Flores J. Cbr. Scbupa- 
Ui at Marthaa Arnold. Lasnaa, Fnnek. 

1M7. 

(Trail e a Job. A.). Votn pronuba J. Ant 
Tralles et Helenaa Wiseman ab amieis ax 
Polonia tranamissa. 1036. 

(Hofman Gasp.). Yota nnptiar. G. Hofmans 
et Hdanaa Jahniae, (carm. Maleb. Ifaronii) 
LesBse, Funadna. 

1037. 

(Htrresins Tob.). Arae exsaqniales T. Hae- 
m\ (et carm. Mel. Maronii, Wig. Fnncdi). 
Leiiise, W. Funccius. 

(Hennig Daw.). Obitnm D. Hennigi, (carm. 
JoL Ck\ Fonek. i, Daw. Grotkii). Lesnae, 1639. BOttner God. Theorem. Uranograpb , Pentas. 

Beffiom., Segebad. 
Dftwid. Psabnen nacb francoa. durcb M. Opitz. 

Dwiiig. 
JonitonJ. Ad Job. Scblicbtinff consolatio. 
LftQterbacb J. Monimentum ad J. Scblicb- 

tiag. ^#fnag, F*nnck. 
Mftronins M. Status fidelinm bei Leicbbe- 
^ gingniss And. Wlibers. Lissa, Funck. 
Opiti M. Ad. J. Scblicbtingk. 
(Sehliebting Alex.). Caprassus emortualis. 

(Gsnn. Mat Gloskowski, Job. Decanus, J. 

A Comanina. Job. Borowski, Bapb. Bu- 

«uoki. Job. Bronikowski, NiooL Twardow- ski da Skravpna. Sig. Twardowski, Vlad. 
Latalski, Andr. Sinpski). 

1611 

Eder Micb. Trifolinm, Kleabletlin des Kaa- 

par Hoffmann. Lissa, Funck. 
Maronins Melch. Kennzeicbniss bei Leicb- 

Begliogniss Gatb. Hempelin. Lissa, Funck. 
(Polluge Job.). HocbzeiUust J. Poilngennd 

Barb, fiieberin des Georg Strickers Tocb- 

ter. Lissa, Funck. 

1613. 

Eder M. Gborographia Dawidica bei Leicb- 

Bagftngniss Job. Fr. Hoffmann. Lissa, Funck. 
(Forster Anrb.). NoyIs nuptlarum A. For- 

ster et Gbr. Hempeliae. Lesnae, Funck. 
(Schelwig Sam.). S. Schelvigii et Eupb. 

Heermanna nuptiis. Tcarra. M. Maronius, Gnr. 

Albinus, Dan. Hanckius). Lesnae, Funck. 
(Scbonaich Job.). Super funore J. Scbo- 

naicb. Lesnae, Funck. 

1613. 

Eder M. Gecidit Gorona, Begr&bniss des Day. 

Hennig. (ded. Job. Jonston et Fab. Tecbner). 

Lissa. Funck. 
Holfeld J. Gillden Kleinotb Dawids bei Be- 

gftngnuss des Georg Helntzens. Lissa, Funck* DODATKI I SPROSTOWANIA 

do T. Vm, Z. 1 i 2. 

Bibliografii XV-XTO w. pnei Zaledwie ukazata si^ pofowa t VIII, jVLi urosto parQset dopehiieA, 
kUre kommnniknjQ z wyjsciem t VII. Znamionoje to, ^e niateryat rodnie 
CO dnia, a razem jest wskazdwk^, ze dzietu jeszcze wiele Diedostaje. To 
niech b^ie bodzcem posiadaczom zbiordw, aby katalogi swe i>or6wQywali 
I moj^ chronologij^ a czego brak dostrzeg^, aby oiIq celem azapelnien 
informowali. 

T4 tylko drog4 zaokr^glic 8i« moze cato66 Bibliografii polskifij. 

PrzypominaiDy co jnz in6witem, ie btQdy wszelkie 84 bt^dami raojenii, 
chocby je na karb przepisywaczy kladc wypadto. Byto nieaDiknionem, ze 
tak rozlegte dzieto, nie mogto bye wyt%cznie r^k^ aatora pisane. Masiafo 
bye konieeznie przepisy waneiu i z cadz^ pomoe^ do drukn przysposabianem. 
Ta mechaniczna, czQstokroe bezmydlna robota, os6b Die oswojoDych z ma- 
teryatem bibliografleznyui, wywolywafa btqdy, kt6ryeh ani dostrzedz byto 
moAna przy ostatecznej redakcyi dzieta. Takim sposobem nawet omytki 
wytkni^te ja^ w pierwszej edycyi wiekn XVI wiernie przepisy wacz powt6rzyt. 

U2ywaji|c laskawej pomocy osdb trzecich, do zarysowania szkieleta 
w chronologicznym aktadzie wiek6w XV — XVIII, miatem czi^stk^ mat^ 
roboty ulatwiOD^. Ale ten cbronologiczny szkic ograniczyt siQ do nazna- 
czenia tytutdw dziet dwoma bib trzema wyrazami cz^stokroi skracanemi. 
Nie byta to robota do draku przygotowana, lecz racz^j W8kaz6wka dla 
autorai kt6ry z tych dw6ch lub trzech wyraz6w, wydobyc masiat tytnf 
eatkowity. By zas tytat odpowiedni stworzyo, nmaial autor z gruntu ca!y LXX 

materyal bibliograficzny przechodzic i przerabiac. W toka tej pracy dostrze- 
ga! on braki, oposzczenia w przepisywaniu, lub let oiedoktadno^ci, kt6re 
teraz s^ przedmiotem dopelnien. 

Lobo wiQC czysto mechaniczn^ czyDno66 w zarysie uktada mialem 
ulatwionei, ta jednak przysporzyta mi pracy ponownej kontroli, a nie uwol- 
nita mnie od obrabiania z gruntu calego tekstu. Jezeli wiqc zaslugQ tej 
redakcyi wyfj|czDie sobie mogQ przyznac, sobie tez powinienem przypisac 
nawet ra^i2ice usterki, za kt6re jeszcze raz proszQ o poblazanie. 

Po wyjsciu T. VIII, Z. 1 i 2, nadesUli mi dodatki PP. Erzepki 
z Bibliotek Wroctawskich, Biskupski z oddzialu Teologii w Bibl. Czarto- 
ryskich i p. Cezary Biernacki katalog 200 druk^w kaliskich z 17 8t61ecia. 
W ostatnim znalaztem cztery nieznane mi draki. 1198. 
LudoTiens. Trilogiiini, a nie: Triloqaiam. 

1600. 

Contents in hoc volumina. Mere. Trisme- 
eiBtri liber item Crater Hermetis Jacobus 
Lod Faber Gnillemio firioonneto PariSi Hen. 
Stephanos. Becogoitoribas mendasqne ex 
offietna elaentibos Joanne Solido Craoo- 
▼iensi et V. Pratensi. 

1602. 

Krtekaw Johan. von (Sehnltis): Practica 
deotsch aaf das Jar 15(d. (b. m.). 

1607. 

Corvinns l^aur. Hortnlus elegantiamm, de- 
die. Acad. CracoT. Lipcsk, Mel. Loiter. 
Diwid ob. Gostynin. Giogoyiensis. 
ob. r. 1504. 1509. 
Coneluslones (wykrollid), 

1610. 

Cor vi DOB Laiir. Latinam idioma. Liptsk, 
Jm. Thanner. 

FftOer Jaeobns Stapnlensis: Teztas 
▼eteris artis, scilicet Isagogomm Porphirii, 
Predicamentomm Aridtotelis siuul cam dno- 
bos libris Perihermenias eiusdem. Craooviae, 
Joaa. Haller. 

1611 

Berotldus Phil. Opuscalnm eruditum qoo 
eontin. dedamatio Pbilos. Medici et Oratoris. 
dedic Paolo 8aydlowiecki. Paris J. Barbier. 

£cehins Valent Utmm prodenti Tiro sit 
dueenda oxor. Ciaeoviae, Victor. 

Hieronymos. Poenitentionarios. 

JADi Damlan. Da expeditione, ob. Piso.. 

1616. 

OtntiieoB J. Carmina de caede, ob. Car- 
nins. , 

^'logoyiensis. Donatus minor. Argent. 
KnobL 

1617. 
Fiber. Boper logicalia, ob. GlogoTiensis. 

1619. 

Simon Jol. Sicolos. Ode In laodem Insper. 
Ctroli. no line: Erasmo Vitollio ploc. Epi- 
•oopo) Bomae. 1690. 

Ecchios Val. Utrom jpradenti Tiro? edid. 
Lad. Decios — s. a. Urae. Haller. 1681. 

Dzieje poKaAskie(?) (praed r. 1622). 
Lopolos Sig. Rodimenta grammatioes (ed.I). 

(Cracoviae?). 
Samosarsios. Incension, Lominariam eoe- 

lestiom. Patavii (a nie: Venet). 
Walki Trojaiiskie(?) (przed r. 1622). 

1622. 

Horatios G. Flaccos. Epistolarom libri. 

Per Petr. Orinitom som p. Marei Scharffe. 

Cracoviae, Hicr. Victor. 
Tot per Valent Ecchinm-, impens. Joan. 

Haller. Cracov. 

1621 

Cicero M. T. Liber elegantissimos de se- 
nectote. (Cam. M. Pnnconii. Adnot. Er. Ro- 
terodami). Cracoviae, Mat. Scharfenberg. 

Hossovianos Nicol. De nova et admiranda 
(a nie: Mira et miranda). 

1626. 

Giso, sam. Gise. 
Mancinos, sam. Mancinios. 
SkOryna. Swiatcy. Wilno. 

1626. 

Rieinius, sam. Risinios. 

1627. 

Brodericos. De conflicto, sam. De const. 
Sigismondos L Litterae. ob. Litterae. 
Vincentios. Prophetic Danielia tres horri- 

biles. Cracov. Fr. Ungler. (sf dwo)akie od- 

bicU). 

1628. 

8ichardna Joannes. Antidotom contn di- 
versas haereses. Basileae, Henrlcos Petros 
(ded. Sigismondo regi Polon.). 

1629. 

Glareanns H. De geographia ded. J. aLa- 
sco. Brisgojae. 

1630. 
flonteros Joan, obaei: Gosmographia. Lxxin 1631 

Eekius Joh. Pan n openim, ded. Polon. regi. 

Konitx Bredeloph Or., zam. Breitkopf. 

UriinaaCasp. Ormtio de foelicisa. efootloQe 
Ferdioandi. dedio. Chriftt Sehidlowieeki — 
et R^ae nrbis Craeoviae defenaio. Coloniae. 

1532. 

Andreaa M. Fulvina Sabinas. laftEogicon 
litis Tenifieatoriae, popr. lamiaat: SabiiiQa. 

OmenpeclLaaiD. Groeabeck. 

Lindenaia Wolfg. Ad. J. Choynaki Epiac 
Prem. carmen, Ambr. Alantaa oarm. My- 
niams carmen. Cracov. M. Scbarff. 

Thnasynna, zam. Tiiaainua. 

1531 

Wolfhardua Adrian. Oramaticae opiia 
novom mira arte. Cracov. Micr. Viator. 1636. 

Exam en (Compendioaum) pro iia qui aaeria 
initiandi aant ordinibaa. Craeoviae, Math. 
Scfaarffenberg. 

Siamotulakl. Vincula. (dwie edyeye od- 
■ienne). 

1538. 

Olareanua H. De VI arithmet pract ape- 
eieboa. Craeoviae, haer. Scharffenb. 

0638-52). 

Lnpulna 8ig. Budinenta (aic) grammaiieea 
ab. antii. nuper revisa, aucta. dedic. Octob. 
1521. Cracov. vidoa Flor. Ungleri, a. a. 

1539. 

Sigiamund. Copey e. Brieffa. kOnig. Maj. 
an Polen an Hertaogen. In Preuaaen an. 
1539. b. w. m. dr. 

15i0. 

Catarini, ob. Politaa Ambroiy (nie And.). 
TeatamoBt (daa neue) doda4: tekat be- 
br^aU. 

1611. 

Foetnra prima (a nie: Factorae), ob. Prima. 
Biviua Joan. wykreAlid. 

1613. 
Bfllleaaniy a nte: Bellicanua. Ezamem (Oompendioaom) pro iia qui aaeria 
initiandi aunt ordinibua. Craeoviae, Math. 
Seharffenberg. 

Reiaaoher Bart. Epithal. innnptiia Sigism. 
Regie. Viennae. 

Veraeiehnnng dea Einiuga au Craeau von Poln. Majeat » 1611 Adalbertus Marebio Brandeb. Omnibiu hae 
litterae. Regiomonti 20 Jnlii. 

1616. 

Artieuli fidei — i Artie. Orthod. jeat Jedno 

i toi aamo. 
Leander Job. Epicedion elegiacum in morte 

Elisabothae Reg. Pol. Viennae. 
Lubelciyk Andrsej, zamiaat: Lublin Val. 

1616. 

Admonitio legatorum. Craeov. vidua Flo- 

riani. 
Computus (SummariuB) cum additione de- 

clarationum. Craeoviae, Math. Seharffenberg. 

ob. Summftriua. 
Seynenaia, lam. Sleynenaia. 

1617. 

Moavidiua Mar. ob. CatecLismua. 
Stanearua. lapoaiaione aam. Espoaiaione. 

1618. 

Exemplar. Ulbardua a nie Uchardus. 
Honterus Joan. Riidimentorum coamogra- 

Ehieorum Libri quatuor. Tiguri, Froach- 
ouer. , ^, 

OrzeehowBki contra Minkicium (nie Mie- 
kicium) Phaednia. Ulhard (a nie Urhard). 

2660. 

Scboteniua. Vita honeaU Cracov. Lazar 
Andreaa. 

1553. 

Sehroeter Adam. De fluvio Memela ded. 
Nie. Tarlo. Cracov. Lraxar Andr. (a nie 
Scbarff). 

1661. 

Catalogue academlarum totiusorbta. Praga, 

Joan. Cantor. 
Honter Joan. De grammatica libn II. Adi. 

vocabulia expositio polonica. Craeoviae, 

Hier. Scbarff. . ,. ^ , 

Ruthenna Joann. Consladianua. Corpua la- 

tini aermonia. Baail. Oporin. LXXV 1556. 

Codieins Joan. L. EpigrammaHeam liber V. 

GfdftDi Ft. Rhodns. 
CBlmannaa Leonh. Ck>n&bulAtio sendispu- 

tttio eYiDgvlici et papistieL Repomontf. 
Preys* Christ. PMnnooins. Ciceronis Vita, 

et stadiomiD hiBtoria. De tmitatione Cic«r. 

ded. Joanni a Cosczielieez Palat. Sirad. et 

Andr. a Ck>8czieliees. BasiL Lud. Luciua. 

1556. 

Codicius Joan In natalem Jesn Glir ad 
Cftsp. et Frid. Nosticios. Qedani, Fr. Rbod. 

y aides Joan. Lac. apirituale ob. Vergeriua 
P. (trausL). 

1557. 

Bhodns Fr. Steffrensia Michael propheta 
eann. ad Sigis. Aug. Oedani, Fr. Khode. 

— Zephaniaa propheta carm. ded. Ouil. Kem- 
pea. Dant, Khode. 

— Joel propheta eann. ded. Nieol. Radsi- 
wifi. Oedani. Rhode. 

1558. 

Sztfranieo Jeronim. Lament o Amiorcl iiyna 
jfgo. (Por6wnaj Bos. w. r.). 

1569 

Herberstatn Zygm. Dreyen Botschafften 
Meh Raysn. Wien, Raph. Hoiflmlter. 

1660. 

Apalel MadaiireDsla. Opera, ded. Stan, et 
Jotnn. Pienifiek per M. Hopperum. Baai- 
leae, Henriepetms (eirea 1660). 

Cicero edd. P. Nideclci (wykreAlid). 

Her best Bened. Orationis Ciceronianae ad 
Qnirites poat suom reditom Explicatio. 

1561. 

Cftwinns Joan. Dilnc explanatio doctrinae 

de participat. Camis Christi in Coena c. 

Uesnoaiam. Reaponsamad fratres polonoa. 

Geaeyae, Conr. Badtas. 
Hosins S. Traicte des sectea. Paris, N. Che- 

ftoeaa. 
Hoi i as. Confntatio. Antrerpiae (a nie Colon). 
Herbest Arithmetica, CracoviHO. o. dr. 
Liubicah Joan. Oratio de sacerdotali an- 

thoritate. 
SchataUaap. Fuga Absalonis, carm. Ri^giom. 

Daabtn. 

1562. 

Herbest Aeq. Judex. Crac. Soharff. (a nl 

Siebeo). H o s i u s. KsiMi o asesyrym (a nie : o jasnym). 
— Opera. Parla, G. CayelUt 
Kromor. Mitnichtischcr Volkern. 
Orsechowski. Chimera si ve de Stancari vita. 
Rosen Dawid. Propemptike in felicem dia- 

cesaum Joann. LangisU Ologov. Witeber- 

gae, Sam. Bebweock. 
Sonnts Qaap. Panegyr. in pnblicatione pri- 

vileg. Acad. Regiom., Danbm. 

1563. 

Lobwasser Amb. Propositiones ex titnio 
de justiria, in Acad. Rep^omontana 

Ooracius. Comment Lipa. Voegel (a nie 
Vcrgel). 

Schnts Gasp. Hymnna de aseensione Chri- 
sti. Regiom. Danbm. 

Syepreins Fel. Examen thematom Stan. 
Zawacii. Craeov. 

Wigandns JoL et Hath. Judex. Syntagma 
aeu corpus doctrinae Chriati. Baaileae, Jij' 
loedi, Petr. Fabridua. 1561. 

Curaeus Achaey. Paradiaua Silesiae Cister- 
cienaibus fratr. dedie. Stan. Wirsibinsky. 
Dantisci, J. Rhod. 

Kochanowski Jan. Zgoda. (ct Cautio oer 
modum praecationis contra Moscos). (owa 
odbioia) Krakbw, b. w. dr. (popr. xam. Sa- 
tyr i Zgoda). 

Steinbach Job. Ehebttchlcin KOnigab. 
Daubmann. 

ZamoyskiJ. De lynstitntionibus. Patavil, 
Graciosus Percadnna. 1566. 

Cicero Marc. Tnll. Epistolarum familiiirum 

libri XVI schollis Hegendorphini ded. Bari. 

Stanispio (?) Capit. Posnaniensis h lUeria. 

Antrerp. Loeua. 
Tuppius Lanr. Adverans Synodl Tridentinae 

restitutionem, Spiat ad. Nie. Radzlwitt. Ar- 

gontorati, Sam. EmmeL 

1566. 

Bialobrseski Marc. Catechizm albo wise- 
runk wiary chrzeAciaAskiej (et crtrm. V. 
Oreg. Samoorit in Phil. Padniewaki) b. w. 
m. (1567). 

Herbest Ben. Ciceronis vita, ded. Phil. Pa- 
dnovio, carm. Greg. Samboritani, Albert! 
Loop., Stan. Herbesti, Joan. Parvi Leop. 
Fraucof. ad Moeniim, Nie. Baaaeo. 

Kuchler Jak. fliatoria Jouae prophetae car- 
mine. Gedani, Rhod. 

1567. 
Chronica, ob. Auaaug. LXXVII Caraeaa Aebaey. Ele^U de oMte Adami 
dmeL Duitiaci, Bhod. 

1568. 

Koehanowaki Jan. Wtarniieiiie (wykreWd). 
Sickiaa Pet. Oratio de obitn Princ. Albertl. 
Marehionia Monterey, Daabm. 

1S69. 

Gabrielina Julias. Orationet et epistolae (ad 

Staiiial. Hor*am. ad Archiep. GnesD.) Ye- 

netii% Fr. ZUettL 
HasaentOdter Job. Cbronica das ist Be- 

sefarelbiiiig. KOnu^sb. Daabm. 
Jacobena Stao. Jadidom astroLad a. 1570. 

Prognoaia eedipaiom. Craeov. 

1671 

H a i a a. Opera. Antwerp. Stelsias (a nie Cholin). 
Liabieht Joan. Oratio de Sacrificio altoris. 

Niaaae, Joan. Craeiger. 
Tomeaa e Kempis. nadladowania Chry- 

atoaa. Krak6w. 
Vieenna Ang. Propositiones, quas in acad. 

Beglomontana dispatavit. 

1672. 

Confession gemeine. Kdnigsp. Daabm. 
Hosias St Opera omnia. Aotverp. haer. J. 

Stelaii. 
Krnger Oeorg. Carmen in gymn. Liasovia- 

Bo^ qao Eiisae Hannik mortem deplorat 

Danttaei, J. Rhod. 
Vitellioi ob. Alhaaenaa. 
Wei a Paal. Epoa Heroieon. Carmen in na- 

talem Cbristi. (cArm. graec. et lat). Be- 

giom., Daabm. 

1673. 

Cibotina Petr. Lemowice. Prosopopoeia 

Gallia ad Henr. Valesinm Poloniae Rsg. 

Tarts. Mich. Gadrnleais. 
Groieki Bart}. Tytoly prawa maffdebnr- 

skiego. Craooviae, Lasar Andrysowio. 
Reeea Sejma wal. koronn. 21 maja. 
Honteraa Joan. Rndimentoram cosmogra- 

phiae libri III. a. L (Tigari, Froschover}. 
Uniwersal Stanbw Rxeposp. zwoli^.'Sejm 

koron. na 1 Wraeinla. 
Warasewieki Ad. Henr. Vales. Pane. 

(i^reAHc). 

1671 

Agenda aaeramentalia ad naam dioec. Craeov. 
ed. Franc Knsinski. Coloniae, Matem. Cho- 

Ubos. 
Algoritbmum tw j. nauka liciby... ob. Wo- 

jewodka. Friceins Clem. Paraphrasis epistolae Panli 

in napt Winholdi Spebmanni et Annae 

Cramer. Dant. Jac. Rnod. 
Hesshnsins Tilem. Beweisong sampt Wi- 

derlegg. SchrifUein M. lIlyrieT a. Cf. Span- 

genbergii. KOnin. Daubm. 
^ Von fhevcrliiaDnissen. K(5Digsb« Danb. 
De Jare provincial! terrarum majoramqae 

civitatam Prossiac. Cracoviae. Nie. Saarffen- 

bcrg. 

Gaellios Val. Ad Henr. Regem Carmen. 
Paris, MorellL 

Feste datti nella Padua nella vennta di Hen- 
rico UI. Padaa. 

Toi Veneaia. 
Entrata del. Henr. DI. Venetia, Patriant 
(Henryk III.) Exemplar literaram. (dwojakie 
wydanie). 

Pompa nelle esequie di Sigis. Aogosto Ro- 
ma, Haer. A. Blado. 

Qnalonius Bart. Epithal. in Mart. Trianer 
a. Dorot Saeva. GoHicii, FriUch. 

WigandiisJoh. Historia de augastana con- 
fessione. Regiomonti haer. Joan Daubmann. 

— Erinnsrang von Bokenntniss in Meissen. 
KOnigs. Daubm. Erben. 

Zeitunge Neve von KOnig. ana Polen, wie 
aus Oesterr. Reise genoromen. 

1676. 

Groieki Bartl. Tytuly prawa magdebnr- 
skiego. Cracoviae, Lazarus Andreae. 

Hessbasias Til. Frage, ob. ein Christ mit 
Unobristen mUge essen and trinken. KOnigsb. 
Chr. Hofltaiann. 

— Vier Predikten. Kdnigsb. Daabm. Erben. 
Warszewicki. Ad Henrieam. Paris. Ma- 

mert Patisson. (a nie: Pateraon). 
Wigand Job. Compendium doctrinae aane- 

tae. Regtom., haer. Job. Daubm. 
^ De dicto I. Paralip. Regiom., Boni&cius 

Daubmann. 

1676. 

Reoes zjazdu jfdrzejowsklego 1. Lut. 
Rey. Zwierzinieo (wykreilld). 
My Rady — Uniwersal. 5. Marco. 
Warszewicki. Ad. Maximilianum. Pragae. 

(wykre61i6). 
Zu Wise en von J. ROm. kav. and zu Po- 

len orweleten KOn. (Danzig?). 

1677. 

Rogali us Thorn. Schroibkaiender auf 1577 

per UniW. Krakow. Astrologum. Breslaw., 

Crisp. Scharffenberg. 
Tnrnovias Mart. Elogia de nativ. Cbriati. 

Vratis. Oris. Scharffb. 
Wigaiid Joh. in XV Psalmos. Region. , 

Georg Osterberger. Lxxrx U7S. 

Liobieih Joan. Oratio in eleetiontm No?l 
episoopL NissM; Joan. Cnieiger. 

Sehreek Val. Hezaatielionim Ubri. Daat. 
J. Bliodiia. 

1579. 

Reszka. St. EpistoU de tranaita 8. Hoaii. 
Warasewicki Knyai. (a nie Stan.). 

1680. 

Gist a a T. ob. Gytaens. 

SehutB Gmi). Jolavianaia. Eedasiaites Salo- 

oionia carmine, Dav. Chjtraeo dedie. Vitteb. 

Clem. Schleich. 
Stefan n a Rex. £dictam ad milites. Colon. 

Cbolin. (dwie edycye) 
Tbeaanros oratiouam, nneditationum ex 

aatfaoribiia. Vilnae, Radivill (Sine a. circa 

1580-6). 

len. 

6. J. Wtar^ienie w moskiewski kraj Miko- 

faya Radslwilla Wojew. Nowogr. r. 1668. 
Koehanowaki Jan. Wtargni^cie do Mo- 

kwy Krsy8sto& Radziwilla Poln. Hetmana. 
Radii will Oeorg. Epise. Viln. (Edictam 

ad btbliop. et impres. libr.) 
Roam owa jesiiit6w poinaAs. swlaaiesa X. Jana 

Conariosa. v. Praamowiki. 
Snotrycki. Biblia, ob. Biblia. 

1688. 

Schopp Lanr. Carmen Mat Tbomae et Mag- 
dal. Maldrsik, et carm. Job. Lidoil. Vratul. 
Job. Scbarif. 

Warasewicki Chr. Ad Stepb. Reg. CracoT. 

(wybeili^). 

1683. 

Calagiaa Andr. Epigrammatum farrago. 

(Job. Kiersiftski, Job. Tomicki. OpaliAskl. 

Andr. Rosario. Andr. KorsiAski). Witeberg, 

Matb. Weler. 
Helm old. Chronica Slavomm, edita a Si- 

gia. Scborkel. Fraacof. a. M. 
Instilutionnm (Piarum et Christ.) libri III 

in osnm Sodalit B. Mariae Virginia. Po- 

•aaaiae, Joan. Wolrab. 
SloTaclua Pet Scbreibkalender anf 1588. 

Brealaw. 
Wirand Job. Urtaeben wanunb Cbriatlicbe 

Oorigkeit niobt leiden soUe. KOnigab., O. 

Otterberger. 

1681 

Koehanowaki. Foricenta (a nie Floricenia). 
Slovacias Piotr. Scbreibkalender anf J. J. 
1581 Brealaw, Job. Scbarffenberg. Trisner Mart Von AnkanlR vnd End dee 
Menschen (na agon Barb. Linde). Tboni« 
M. Neringb. 

1686. 

Am at US J. Legatio. (wykreAli^). 
Epiitola de legatione Japonicomm orien- 

taliam adventn ad Gregorium Xlll. Vilnae, 

Joan. Velieenaia. 
Japonicornm Regum legatio coram Ore- 

gorio XKI. (Orat 0. Conaalvo ct A. Bneca- 

padali.). Cracov. Laser. 
Leuffer Laur. Eine Leiehpredigt bei Be- 

grebniss. Ambr. Lobwasser. KOnigsb. Oeorg. 
aterberger. 
Manntina Paulua (a nie Aldna). 
Roaeo Mambrina da Fabriano. Dell intone 

del Mondo. Vol. II Parte III. aggtunto del 

Bart. Dionigi da Fano. dedic Stef Batory. 

V^netia, Oinnti. 
(Scboppina Lanr). Epithalamia nuptiar. L. 

Scboppii et Magdai. Wendrinaki. Vratisl. 

Job. Scbarfenberg. 

1686 

ConfAderatio aenatoram et nobil polon. 
(C r a n a Alb.). Vandaliae et Saxoniae Alb. 

Cransii Continoatio, cnm pnief. Da?. Cby- 

traei. Witteb. baer. Job. Cratonis. 
Cruger Paul. Theoremata de actiooibaa. 

Begiom. 0. Oaterber^er. 
Lippoman i UcbaAaki Jak. Copie dea lettrea 

a Saint P. 1e Pape (o iydacb w Socbacse- 

wie). Paria, Lanr. Condret 
Warasewicki K. Po taierci Stefana. Era- 

k6w. (wykre[&li<^). 

1687 

Herburt Joban. Statute. Cracoviae Laser. 

Pawlowaki Stan. Rndolphi II oratorio Ora- 
tio 14 Aag. (dwie edycye). 

Koehanowaki Jan. Proporsec albo hold 
ded. Stan. Miuakiomii Krsyastof Koeha- 
nowaki. Krak6w, *(la edycya prawdopo«l. 
wyasla Lasers 1569). 

Mazy mi Man. Prsepia popr. na Pripia. 

Uniweraal i recea kola okolo elekcyi. 25. 
Angnati. 

Uniweraal i recea. Wyhlaaeni anemu Var- 
aavakeho. LitoinvAI, A. Graudenc. 

Werbung der ROm. Keya. Abgeaandtena 
an die St&nde Polen, Eriford, J. Beck. 

1688 

Borromaena Card. Epiat ad Andr. Batbor. 

(a nie Stepb. B.) 
B n 6 e e 1 1 a. Refatatio aeripti, sam. Reaponai. 
B a d w a n. Radiviliaa (wykreilid). 
Relatio (Poatrema) historica das ist Besclirei- 

bong in Engel. Frankr. iton in Polo zuge- 

tFBgen. LXXXI NeweZeitoBf ani Folen. Bericht wegen 

poh. Koenifft Maximiliaoo. 
Wariiewieki Ghr. Oratio ad Bodolphiiai 

aPrife O. Njniaiis. 
Warsxewieki K. De ambitionis. (wykreAU^). Dialog a a de oricine. Yilnae. (wjkreAUd). 
Frisina IGeh. meaide Panio Crofaro ad 

tkaaaa raapoadabit Ragiom. G. Oalarbergar. 
Lieiaina Jan. Namyrtovina. SentODtiae ad 

eoamsiieBi Titae aavin (LatiiL at polon.) 

dedie. Joannl Rataeio, Pet et Raph. Gosais. 

Jot. et Stoa. Llaovits, Dav. Criseovio. Los- 

d, FeL Bolemoviiia. 
Warsiewieki Chr. Divarais loda at tomp. 

UnCae oratioBea. Praga. VelealaTia. 
Waraiawicki K. De Origine. (wykreilid). 

1690 

Calagiaa Andr. Dno epiihetornm torn! 

(w T. I. Carmen Pet Wfiyk junior Wi 

dswaki). Vratisl., Q. Bamaann. 
Brnti. Oratio et cenanra de rege (xam. Gens. 

4e elig.) 
Jaaaaaowaki. Poael aam. OneL 
Sokotowaki St Poae} wielkL Krak. Las. 

ob. JanDHowaki. 
Stager Tob. Unpostrenteriaebe Geaeblebta 

Sebriften eo aieb in Span., Engl., BObm., 

Pohi., Ung. iDgetragen. Straaapnrg. 
Warsiewieki K. Panurir. Bigtsm. m. (wy- 

kreilid). 1501 

Adelfonte^ ob. Granmatika. 
Artoasina. Komendator rerusBy apellationes 

lat germ, polon. expUeataa indieens. In 

asam aeholanim Boruss et Polonie. Tbomn. 

Andr. Coteoios. 
Bassengins Aegid. Meteorum V. L. I Senen. 

Maximiliaai eleeti Polontae Regis. Viennae 

L. Formiea. 
Bretknn sap. Bretoon. 

karga J. Zywoty 88. (wyfcreAU<^). 

arnowea (s) Gregor Christtiebe Postilla 

(mit 3 Ptedigten des Pauli Gilowsl^). 

Neoatadt an der Herdt Matb. Harniacb. I ControTeraiia (de), ob. Fannteua. 
Latnia na weaele (wykreili^). 
Makowaki 8eb. Oratio de SaoerdotU digni- 

tate. Vilnae. 
Sebonena. GrataUlio sam. Ode. 
Teegnidea. Kolakowaki saaL SokolowakL 
Vote naptiaUa Jnditbae Pymeaiae. Tborun. 

Andr. Gotenina. un 

Stryebnns Alb. Epieedion Greg. Sebwt- 
gon TomA. Andr. Kotenlns. 
— Glypena Splrltoalia. Pnn, J. Sebamaa. 

Warasewleki Cbr. Ad. Rnaolpbom II Ora- 
tio qna de eontim tmoaa vietotia giatobtor 
PragM (dwie edyeye). 

IBM 

BnloYias Levin. GonsiHom Sigiam. Polon. 

reg. de eonfirm. angnst. eonfeaaione. 

Stoekbolm. 
Issora sam. Isioria. 
Typotina Jae. Oratio ad Annapn SneebM 

Polon. reginam. Stoekbolm. 
Warssewieki. Ad. Sigism, — Upsalae. 

Carmine nnpt Val. Sebreekii oum Dor. 

Stembergia. uantiaei, Rbod. 
Geriola Frfd. De Coneilio et cociliarfis. ob 

Warsiewieki. Tureieae. 
Forro Paul. sam. Forroi. 
Henneberger Caap. Erklemng der Preoaa. 

Land-Taffbl. KOnigab. 0. Osterberger. 
Pawlowaki St et Veneea. de Danb. Ra- 

doipbi 11 Oratomm ad Sigia. Ill et ordlnea 

oratio in Gomit generalibos Craoov. Norimb. 

Cbrls. Loebner. 
Rndinger Mat Anagrammata Fab. a Cse- 

ma. Franeof. Andr. Eicbom. 
* GbMitnm Livonam Da?. Hilehenio. Franeof. 

Eleborn. 
Tidieaens Fr. Prodromns dispatationia. 

Tbomn. Andr. Gotenina. 
Unia albo wyklad (Jest po bialorns.) 
Warssewieki K. De eonsiliariia. (wykreAUd). 

1696 

Bedeneken ob Polen mit Keyser wider 

Tnrken einlaaaen soUe? 
Evangelia et Epistulae onae dominids et 

festis diebus reeittantnr. Aceedit Parvus Ga- 

techismos P. GanisiL Poananiae, vid. Job. 

WoiraM. 
Mandina ob. Turner Rob. 
Sseftels Abr.i JsaJtts.Eniek. Bra.(pohebr.) 

krak. Isaak Aaramowies Prustiti. (i Proaeie) 
Sigiamandus. Ifandata. 8toekliolm« And. 

Gntterwlts. 
Warssewieki K. De legadone. (wykreMi6) 

(Wiasn. IX). 

1697 

Banebinus Gasp. Anatomes Liber MI. 

dedic. Georg. Radivilo et Joan. Radivilo. 

Basil. Henrie Petri. 
Mttni-Bueh (New.) darinnen allerley Sorten. 

Dameben. in Hispan. Port Polln, Sobweden . 

MOnehen, Ad. Berg, Lxxxni Warssewieki K. De oonaillo. Witebergie 

(wyknttid). 
- De oonaifiaiiit Witeb. Rostok. (wykreilid). US7-16S8 

Jafa Marek. Lwuseh Ateret SahAW. (Ko- 
rona iloU. esyli Ob)«AnienUi do ksiegi Jore 
Dea). Knk6ir, dr. mk Arouowiox rrostita. 
(dnik hebi^k.). 

1898 

Priedens Yertrag swischen Sigiim. de 

Sdiwed. each kOn. ?. Polo. s. 1. et e. 
fieri eh t (kaixes) was Id krigswesen Schwe- 

dea sogetragen. 
Gnariai Battista. Lettero IV impreuione. 

Venetia 6. B. Ciotti. 
Kleiofeld NicoL (Gedanensis) Deelama* 

tio philoaopbica de immortaliute «nimae. 

Logaiini Betav. Plantin. 
Kracker Bern. Dor %n Krackaw. Schreib- 

kalender auf 1598. firesL, G. Baamann. 
Sierakowski Conclosionee. (wykreAlid). 
SisloTias Stan. De multipUcibiu BnffriiipU 

theol. dtspaUtio responsnnu Stan. Wen- 

ehoeensie dedic. NikoL Wolski. Wireebargi, 

Geor|f. Fleischniann. 
8 eh 1 11 s Paul. Naenia manibus Hurt Schim- 

bereky PleenenBis. Francof., Nie. Voltz. 
Warezewicki K. De ambitionis. (wykretlid). 

UM 

Aatoniue Dominieanoa Bosariuin fratem. 
B. Ifariae, dedie. J. D. Solikowski. LeopolL 

(flokendorph Lak.) Flores inspersi. Re- 
gion* Ofterb 

Laiki Stan. (KarliAaki) Spraw i poi»t$pk6w 
rjreerskieh opisauie. Lw6w, Mao. Bemath. 

Warstewieki Chr. Tnreieae trea Pragae, 
Veleala?ina. (dwie edyeye). 

B. w. roktt (r. «♦•) 

(K rook aw Em.) Hymenael ThaUmo ador* 
naat En. Kroekaw Reg. U. Polon. a Con- 
riHia el Eapbr. Sehwartawaldiaua. DantlacI, 
Rhod. B. w. r. ZVX W* 

Dawid Paahen, albo Zohan Dawid6w na 
spoedb modlitw. Paaher^k 8w. Angustyna, 
Nanka Bern. Oehhia. Krolewiee, Danbroann 
(cirea 1570j 

Hi 8 tori a delJa Re^na di Polonia mandate 
neUe i^lre ad nccidere. 

Jeekerwits Joan. Elegia do naUli Christi 
ad Georg. Sokoiofsky terrae Cnlmensis jud. 

Karnkowaki Btan. (Edykt do duchowfenB.) 
(cirea ld89). KochanowBki J. Zgoda (wykreAli6). Thre- 

ny. (wykreilid). 
Haeletina Hier. BeBchreibnng der Sadawen 

auff Sambandt, Bammt Coremonien. (Kr6* 

lewiec). 
PanegyrieuB ad. Sig. lU (wykrelH<5). 
Talaci Aadomari Rbetnriea e Petri Rami 

praelectioDibuB. Racov. Sternacki. 
Sxafraniee Jeronim. Lament o toierei syna 

ieipo. Krak6w, Mac. Siebemeycber. (^o- 

lakie wydanie. Por. r. 1658). 
WarBaewfeki R. Oratio (wykreilid). 

1600 BraBohiuB Mart. Naptiia prioe. Frideriel 

Curl. DaciB et Elia. MagdaL Roatoehi, Cbr. 

ReoBoer. 
Exeepcia pneeiw UdowiteJ AppeUaoie| 

EraamuBa Giicxaera (przei x. W. £.) Poa« 

naii, dziedaic. Jana Wolraba 
Fibingen Mat Votam. Em. ab Rodtkierch 

Tfaor. CoteniuB. 
Giovanni. Vatieinia aen praediotionoB i illuBtr. 

▼iroram. (item Aegidii Poloni) Venetia, Giov. 

Batt. Bertoni. 
PoBthnmuB. Septem morbornm. Vioentiae. 

Gksorg. GraecQB (a nie: Viteb.). 
TurnorinB Job. JBpigrammatieoram deeaa. 

VratUl. Voltx. 
WarBsewieki Chr. Omnia quot onot extant 

Opera. Geniponti. Joan. Agricola (wyaxly 

tylko 4 kartki). 
— l>ialogUB de morte (wykreAli6.). 

1601 

ArtomioBx P. KaneyonaL Torun , KoteniuB 

ob. Kancyona}. 
A Qui la aqailionis Petri Wexyk WIdawBki. 

6racov. Lasar ob. WidawBki. 
CalagiuB Andr. Anlaenm Nympbia Johanni 

EpiBc. - Gorlioii Job. Rhamba. 
Carmen in Undem Nie. MirinenaiB, ded. Rt 

W^yk WidawBkL Craeoviae. 
CroBna Wolfg. Carmine giatnl. BaltaB. Po- 

lotto SiloBio a W. Crosna et Joan, et SlgiB. 

Sehliehting. Fraocof. Frid. Hartm. 
GrochowBki Stan. Lavacram animae aeu 

exercitatorium vitae, opuB Bntiqimm. Cra- 

cov., Siebener. 
(Hoeekendorpb Th.). Carmlna in obitnm. 

Riga, Nie. MoilinnB. 
InBtrnctio exigendi thelonei novi finitimi 

CraeoTiae, Laiar. 
Maa Diego. Hiatoria deUa viu des b. S. Gia- 

cint Pollacoo. Napoli, Porta Roalc. 
Warszewicki Chr. PanegyricnB ad Phili- 

pum III. Gennae, JoBephna. 

— De vita S. Ambrosii. Mediolani, Pon- 

tiuB et PiccaleuB. 
Warszewicki K. De ambitionis. (wjrkreslid). 
YiTidarium fluram. Wirydarx kwiatkbw 

pnex I. L. N. Neogcorgiae (LicyniuBa?)* 

ded. Dan. Koraakowi. Viuiae. LXXXV MM 

CiUgins Andr. EpfgrminiDataiD Centariaa 

Sex. (ComplnM ad Polonos) Franoof. ad 

OderaiD, Sciurio. 
Dvaeina Mich. Leiohpredigt |n Begrebniss 

Mart S^gga. B^nori O. SohOnteU. 
Gelenina Aeg. ffistoria B. RieheBae Gomit 

PalaL Kheni Reidnae Folon. ded. Joan. 

Caaini. DaDiamm Regi. Coloniae, Gymnicua. 
Waraaewieki Chr Oratio ad Vino. Gon- 

lagam. Bonon. Bellaganiba. 

— Ad Vonetonun rem pnb. oialio. Venet 
aottoK 

-* Ad Mathiam Arcliid. Anatriao, Viennae 
Kolb. 

- Vitae paialellae. Craeoviae (wykreAU6). 

1603 
Artomiaa P. Nomonelator triliDguia. ToniA, Boclcelman Tob. Folon. Utram in aaera 

ooena, preaide H. Wendio praea. Sam. Bret- 

aehneiaer PolonOi Joan. Branniag Polono. 

Tonniy GTmn. 
CroanieTielna Bait Lithoan. In 8 libr. 

Ariatolelia introdnctio, dedie.- Fetro Gomj- 

aid. Korimb. Christ Loehner. 
Skarga. Zyvoty (Ed. 6.) Krak6w. Piotr- 

kowegyk, 
Wolcabalari roamaitych sfinteneyi. Toruii, 

Kotenioa. 

leoi 

Andreovia (de) Maor. Frid. Qnaestio do 

Saaotomm honore. Craooviae. 
Bodaieclci Wojdaoh. (Bodxenioa). Epltha- 

faaniiiiD g. d. Boatowaki, ZamoM, Lensoius. 
D In g o a B Jan. Vitae q>iaeop. Posnanienaiani, 

ob. Trataf • 
GroehowakL Theatram (wyluroAlid) antor 

SwifdekL 
Lacr jmae in fonere dnonun Academiae 

GracPfofaaoomin Andreae Boasantini Snia- 

doeki et Sebaatiani Lnbinii. CraooYiae. 
Loyola de Ignatins: ob. Ignatioa. 
PiaaecsyAaki Aleks. In honorera Xili ja- 

▼ODimi dnm renondarentor. * Crae. 
Powodowaki Chrialologia. Para seensda. 
Sikoraki Jan Chrya. Hiatoria 8S. Corporia 

Chriaii dedic. Lanr. Gr61ieki. Poanan. Mart. 

Woiiab. 
Bkarga. tywoty 88. (wykreilid). 

1105 

Lipaki popraw. na Lipaios. 

Lntnia ob. Jnrkowald. 

Ortmann Jaeob. Oiatio valodietoria in Oor- 

fieanainni gvmnaaio, ded. Andr. LeaaciyAaki. 

Franeof. ad Oderam, Frid. Hartnasn. SohrOter Jak. Oiattoaia inreeClYae Math. 

Landenaia adrerana teotam. iesniticani re- 

fiinctia. Bronabergae SefaOnfera. 
- Tn diseeaanm Mel. Lanbani Gym. Dantlae. 

Prof. Lignieii, N. Sariuri. 

U06 

C a I e n i u t Abr. Themata ditpntationia defend. 

eonabitnr Mieh. Faloo. Thomn. Cotentoa. 
Janiehius Petr. Caraoa philos. dispntatio 

oont Oeeonom. praeside B. Keckermano. 

Dant Bhodaa. 
Kojen Andr. Diaiogns naptiia Jae. Koien 

Thomn. et Mariae Filtier. Civ. gedan. fillae. 
' Honori J. KoJen et M. Filtaer. llionui. 

Gotenina. 
M i 8 aa e propriae patronoram. Craeoviae, Andr. 

PetriooTioa. (Na koAcu inna data im) 
Key M. Wiiemnek (wykreAlid). 
Sehlegel Jae. Ecloga Jae. Kofenn et M. Fil- 

taeria. Thomn. Cotenius. 
Warsaewieki Kr. Caesamm. Frankfort 

(wykre^lid). 
Wilhelmi Bart Oratio de vita Alex. Giaii. 

Thomn. And. Gotenina. 

1607 

Baron i us. Piotrkowcayk lam. Piotrkowiea. 
Dortensis Gsnymedes Jnl. — Martino 

Reincholdi et Annae Gisianae gratul. Dsntiaei, 

Vid. G. Gnillemothani. 
Dryovius — ex laetis. lain.: Drysovius ex 

lactia. 
Golinins. Academica (wykreAli^). 
Li pains Jost : Epiatolaram aeleetanun oen- 

turiae V. Antverpiae (Ad 111. Zamojski, Ber. 

Maeiejowski Daw. HUchen. Dem. SoUkowsId 

Jom. A Proehnieki. Joan. Samoacinm. Simo. 

dimonidem. St K rsyatsnoTieittm.) 

1608 

A Vila. Exeytari. Krakow. Lob. xam. S. J. 
Baranowaki ob. Callislannm. 
Bidgostinna Beraardin. Asaertiones theo- 

logicae, ded. Math. PstrokoAaki. Graeoviae, 

N. Ub. 
Giovio Panlo (Jovina) Delle iatorie del sno 

tempo trad, del Domeniehi. Par. I -IV (oont 

pdonica) Venetia. Goneordia. 
Harmonia (po pol i bialor.) 
Januaaowaki J. Reaaka 8t Nanka dobre- 

go umierania. Krak6w, Sseliga. 
Jnrgiewica Andr. NuUna et nemo, authenia 

trto aneiena. Paris. Mieh. Nivelle. 
Keekermann B^rth. Systema diseiplinae 

politieae. Haaoviae, Giiil. Antonina. 
M o w i n y x nowego iwiata, s Japonii. Krakdw. 

1606 

Bratkowski Alb. Panegyrieus in Joann. 
Andr RosKkowaki. Crac. ucxxrn fiilewski Martimis. QoMStio de virtadboa 

tMogieb. GnooTiM, Sim. Kempini. 
KineionftL iibo pMni dnehowne i nanka- 

■171 modbtwami. 
Keekermann Barth. Reipablieae Athe- 

Biensia et ApartMiM politiea« speelales. 

DntiaeL 
Leo Joan. Pai^pbnaia paaaionia dominiea«, 

dad. Sim. Radnieki epiae. Branaberg, SchOn- 

fels. 
(MiriaElaon.) Jntimatioln exeqniia M-Eleon. 

Btfiom. Oatorbergar. 
Mathesitta Joao. vetoria ae Not! Teata- 

neoti panlelliainiia praea. Qerr. Wendio. 

Thonm, Ball Brealer. 
Seblegel Joaeh. Hymenaena nupt Ambr. 

BioiietBarb.PachieholiieB. Tornn, Ferbar. 
Treter Tom. Sacratiaa. Ck^rjporia Chrlati, hi- 

itoria, ded. Andr. OpaliAaki. Brnoab. Georg. 

Sehdnfela. 

leio 

Bedenekan, welcher 0«atalt der Jeaaiten 

blatdandgen AnaeUlUra lu begegnen. Ad 

die Sdode der Cron Poleo. 
Bildiinkiewios Hier. Diri tatelaria Caai- 

niriemUematam adambr. Beg. Conataatiae, 

oblatnm. Viloae. 
Doblinaa Ad. Diaput de juatitia. Kegiom. 

Oiterberg yidua. 
LtnbaBQa Mel. Armonim Jadieinm Oridia- 

nnm. Dantiad, Hnnefeld. 
Schlegel Joaek Oda Saphioa in natal. Chri* 

itL ThonuL A. Ferber. 
Sehwartibaeh Chr. DiapuUtioDam phy- 

^earam QaarCa. Begiom. Oaterberger. 
Wiiehelmi Bartl. Tnnmpbua h.e. Ontionea. 

Dantiad, Rhod. 

BaliAaki Jae. Epithalamion Fab. Cxema. 

Tkor. Ferber. 
I>»vid. Paahers W. J. Koebanowakiego. (ob. 

r. 1610 w tytole daU 1610 a na koAca 1611). 
KQlsiasiViu et miracula b. Eaaiae Poloni, 

^ Th. DocL, Ord, Eremit. S. Aagtiatini. 

CraeoTiaa. 
Lo^ts Staph. Divo Sigiamundo III aacrum 

Thornn. Aug. Ferber. 

leu 

Arthaa Got Dantiaeanna. Merearii Gallo- 

belgid. Tom IX lib. 2. 
vraniewaki Anton. Voealia fiuna anb 

teiamphalia cmeia labaro Andreae de Pinki 

Pinkowakl. (b. m.) 
L»abanna MeL Laerimae parodiia Horatia- 
„oia apploratae. Dantiaei, Hfinefeldt 
Mailer 8eb. Leiehpredigt Panii Weiaaen. 

Kanigib. J. Sehnddt. 
TQceint Stef Gratio de Chriati morte. Ga- 
^|i«ii, Alb. GedeUna. 
viTaldi, Ob. SamneL UlS 

Demitrowiei Paal. Oratio de aa. theologia, 

ded. Mart Prsyhibaky. Altorpbii, Cnnr. 

Agrleola. 
JagodyAaki Stan. Ser. Epitimia Jaroaia 

w<^owieia sa atesodry wieeadr. Wilno, 

J<ys. Karean. 
Keynenaia popr. Keynenaia, ob. Alwares. 
Liaiecki And. popraw. na LiaaewakL 
Grationea ftineb. in morte (St Grseehow* 

aki, M. Cromer. Chr. Waraiewieki). Hano- 

▼iae, haer. J. Aabrii. 
Rnpniewaki popr. Rnpnowaki. 
Unpnowaki Mare. Theoremata de tripliei 

intelleetn, ded. Al. Cbodkiewies. Dobroinili. 
Rybkowicx Joan. Ang. Jean Chriato epi- 

nikion aive oratio (carm. M. Bneakowaki, 

J. Zamq)aki, J. DroiyAaki, J. Lachodowaki, 

Si. Golkowic). Crac Nie. Lob. 
Schreiter Job. Theaea theol. de Chrlato- 

maehia, i|nibua ez recent in Polon. Lith. 

arianomm eognatio ponitnr. Lipaiae, Yal. 

am Ende. 
— Theaaa theol, ortua in Polon. Lithnan. 

Arianomm. Lipa. Ende. 
Zaalaw Georgina Dox in. Univeraa Ariato- 

telia Philoaopbia propngnata. Ingolatadii, 

Andr. Angermarina. 
Zyehowies Adam. Threny iiJoanyeh ayndw 

Malgonaeie Laaaocki. 

leii 

Arthua Goth. Dantiacanua. Morcnrii Gallo- 

belglei 16U geatamm. Tomi X» lib. II. 

Franeof. 
fiieei Ign. Porz|dek pnyjmowania iywota 

lakonnego Franciaxka iw.Xrakdw, S. Kem- 
pini. 
Go Itbaeh Joach. Elegia ad Emeatum 

Melchiorem et Frid. Rnppioa. Begiom. J. 

Fabrieina. 
(Haek Kar) Nuptlar. C. Hack, at Annae Gre- 

werat, (carm. Sam. et Jao. Makowaki) Daut. 

Bhet. 
Krainocki St Fel. Qnadriga theaium jnrid. 

Gene. Henr. Ranch. 
Nacht-corter of Praetgen, tuaachen een 

Poolaehe Brooder. 
Piaoator Job. In prophetam Eaechielem 

comment, ded. Baph. de Leazno. Herbomae. 

1616 

Acta Andientiae a Panlo V. pro regie 

Vozii Japontd Legatia. (edid. Ant Burcheaio. 

Grationea Greg. Petrochae. et Petri Strosia) 

Craeoviae. 
Amatna J. Acta Andientiae. wykreAlid} 
Chabielaki Pobndka. Krak6w, Lob. 
Danecki St Aaaertionea theologicae ded. 

J. Goatomaki. 
Germannna Georgina (Bomaana). Compntna 

ecdeaiaatiena aive Calendarinm triplex. Fran- 

eofhrti Mardiionnm, Job. Eichhoro. (ded. 

Nicolao Wolaki maraehale ) 
Krajewaki Jan. Udak Koronny i wtar- 

gnlenie tataraUe do Podola. (b. m.) LXXXIX E«thmaiin Hear. 20. Phodnian. Fn^eD. 

Dnsiir- Shod. J. 
Sanbert Joh. Anti-Smaldiu. Oisste., Caap. 

Cheiulin. 
Sadet Joh. De origiue Boh. et SUYonun. 

Ups. Laur. Cober. 
^Timaena Mich.). OaoMliayiro — etRoainae 

Neonen. Tboran. A. Ferber. 

1616 

Ciartor^aki Adryan Snumariiiiu tra^ redUe 

Eaataiohiaiiae in gnttitm fiuat. Wollowiez 

Vihiaey Acad. ob. Smumariiiin. 
Lipski Andr. Epiatola Pastoral ia. Cnicoviae 

d. 20 AQgiiatl 161^. 
Kayaiauowiea Jak. Calhtdra albo kasanie. 

raydana y declaratia titewiniiofoi (driijpe 

fidiuieaiie udbide), ob. Junidlowaki J. 
Totamann Mich. Nnptiarom Mar. G waiter! 

et Cath. Karaehbergiae. Dantuwi, Uttuefeld. 
Zaleaki Bait. Chr. Mnsae luaiia ad nanm, 

qnem redneibiia orbe hiatrato Si^ia. Gar. 

aee. aon. Alex. Lndov. fUdivilit editnm. 

In typogr. Blaatiana. 

1617 

Chlebowski Wawrs. Krwawa ofiara Jesuaa 

Chrrataaa a figiiranil. KrakOw. 
Da wid. Paalmy, prsekl. M. RyblAakleiro, ded. 

Raf. LeaaesyAakiemn. ToroA, Aug. Ferber. 
Goliniaa Baailina. Aeademica, qua Martinua 

Siyaakowaki epiae. Cracov. ezceptaa fiiit 

CneoTiae. Math. Andreovienala. 
Hojer Andr. Chriatiano lectori (progr. giun. 

Damiae.). Dantiad, HQoefeldt 
Martini O. CoDcluaionea theologloae. Vil- 

aae 1917 (aiepio 1617). fol. 
Ririaevald J. Leon. Am honorea Daw. 

Uaana et Mar. Olhaf. Dant Hllnef 
Ware a Jan. Kalwarya Nowa w Kr^l. Pola. 

dedyk. Mik, Zebneydowa. -. Krakow. Sy- 

b«neicber. 

1618 

Aryatotelea. Oekonomiki kaiag dwqie, 

(tJom Seb. Petrycego). KrakOw. M. Jf- 

drxejowcayk. 
Caaaaieiiaa Jnl. sacnoAd i dawnoM 

paaa nemlenneffo. Ex Craanoatar. eoenoUo. 
Crflger Pet Berieht von dem Comelen. Dao- 

txlff. ADd. Hfladeldl 
Dialogiia in obitnoi Vslentini Fontaoi Ma- 
did et Mathenutici praestantiaalni (b m.) 
Kaaanie arcyb. Spafaitonakiego w Londynie. 

TomA, Aug. Ferber. 
M i cay AalE I Seb. Zwierciadio Korony Polakiey, 

nraay od ZydO w. Krak6w, Jedraejoweayk. 
Sumniar^naa mfki patkdad, pielmymom 

kalwama. teraa anown aplaany. KnkOw, 

And. Piotrkowd^k. 
W^gierakf 6. Joann. RegiaMO Sanitatia 

pro eenaerr. Tmletadine. Craeor. ob. Re< 

gineiL U19 

Copia e. Sehreibena von d. Tftrek. Kajraer 
an KOn. in Polen, fibergeben dnreh Mnsta* 

Eha welche Abgea. Trembowiolaky ange« 
mget 

Oorikowaki Senior. Na roanowe daehdea 
a miaiatrem ewang. i na Hat do" Ewaage- 
lik(Vw A. Chrxastowakiego odpowiedi. To 
rvdkf Ferber. 

Janasaowaki J. Reaaka St Naoka dobrego 
nmierania. Krakow, AndrxeJ. 

Lairnes popr. na: Lairvela. 

Rochowic Stan. KManie prxy exeq. Zofii 
GhotkiewiexoweJ. Wilno, J4x. Karrtan. 

Smognlecki. exorbitancyarh dedyk. Waw. 
Gembickiemn. (dwie etlycye) KnKsk. WoJc 
Oedelinsa. 

Widerlegung dea Deiitaehtn arianiscben 
Gatediisrol xii Rackaw in Polen. Witten- 
berg, Joh. Matthaer. 

1660 

Bietkowics Andr. X. Bractwo a ataroda* 

wna fuadowane Ni^iw. P. Maryi. LwOw. 
BroniuwakI Mare. Ordynek wyprawy ta- 

tarikie), ob. Pogrom. 
Exereaia hiatonca conmeuionuia eauaaa, 

amoiia Ordinea Regni Svedae proYoeati 

Sigiamnndum III R. P. Sneeano exnemnt 

diademate. Srokholmiae,iiiolybdogTaph. Ghit- 

tervldana. 
Dobroeieaki Mik. artyk. miedxy dncho- 

wnym a Awhi. Stanem. (aamhwt Dobrodedu). 
E r w egn n g deren Tbeologen Meinnng. Brieg. 

Sieging. 
Hyinenodora honore acad. Viln. Joann. St. 

Sapieha et Anna Chodkiewieiae. Vilnae. 
LeaxcxyAaki Andr. ct Raph. Orationea 

doae. De adentia politica. Elbinff. 
Liehtfnas Georv. Elegia ad Loo. Simemm 

Thor. Ang. Feroer. 
Mini Tom. Le vite del. b. Bogamilo areiv. 

de Gneana. Venetia, Modeato GioDtl. 
Rapatcki And. Gompendinm philoaophiae. 

Cdimi. 
Reiki ew lea Fr. Conclnaionaa ex uniyeraa 

philoaophia. Gdidi. 1661 

Berghaaaiua Joach. Ein ehriatliehea Gebet 
anr Zeit der Peatilena. Thorn, Ang. Ferber. 

Baowaki Jerem. Ghorfgiew Saoromaeka. 

Gnppen Wllh. Breve relatione ddla Madre 
di Ghiaromonto Geateooriense dato in Inee 
dd Giov. VannovicxL Roma, Midi. Ereole. 

KoAcioldw (aiedm) krakowakieh upravwil. 
X roakax. Marc. Sxyaakowakiego. KrakOw. 
Fr. Gexary. (b. w. r.) 

Ma ran go nj. Perly. (wykreAUd). 

Regnia y Zywot brad^ aboSiooIr 8. Fhm- 
daaka. Kiaic6w, Fr. Geaaiy. XCI HOpner Steph. Sehnliohen Verlanffen sAoh 
8dir. Ende dee Andr. Rohden. (QdaAsk?) 
Fiyd. HATtnuum. 

Litterae Seiifttas Rii^ntia ad Reg. Polon. 1623 

Daixa Anton. Historyit o jweiorkaeh nie- 
bietkieh, pnes Wino. MomwBkieffo s wlosk. 
pruilnm. Knk6w, Fr. Cesary (1624). 

Jabilas spiritnalis ad mi^. Del gloriam. 
Poanan. J. Wolnb. 

LtQrinoci«8 IHcol. Polon. Oratio faneb. 

Gre^. Nnncii Coronel. Roma, Facciotti. 
Naptiia Egg. a Kempen et Dor. Sehamann. 

DantiBci, Ehet 

Sletikowaki Seb. oatneieniu i leesenia 
morowego powietnatakiegoracsek(iwienx 
Zyg. Lankowskiego). Kaliss W. Gedelinaz. 
(ob. rok 1624, r. 1685, 1688). Zarazem : Ja- 
rae dowody, ie Die tylko dnas^ ale i ciaio 
w niebesp. wtr^e^ kt6ny Zyd6w, TaUr6w 
la lekmn6w oiywajf. Nowo wydane Kaliai. 

Sommerfeld Geo|^. Ecloga Eg. Kempen. 
et D. Schnmann. Dant Rhet 1631 

AoguaiynS. Regula. Conatitntie Siostr wi6 
rero habitn aak. kazan. przeioi. F. N. Mo 
•aeki. (eirea 1619—24. Krak6w, Cezary). 

Kegel! nt FiL 12. naboi. rozmyilania, to lest 
modlitwy przeloi. pnez Jana ThAmnitiusa 
i pieini z kateeh., oed. Annie kr6L Szwedz. 
Thonin. Fr. Schnellboltz. 

Legdnena VaL Ezamen Val. Sroaldi. Rob- 
toehi, Val. Pedan. 

Lilzner. Synebarma. (wykreAliQ. 

Loth €^rg. Ndtzliebes Bedencken bey Pest 

Zeiten. KOnigsb. Lor. Segebad. 
Pogrom tatarski albo relatia zwycieztwa St 

foniecpolakiegp (ed. odmieniia). B. w. m. 

t dr., ob. Broniowski. 
Bitterahasius Conr. Orationes panegyricae 

Beglom. Lanr. Segebadios. 
Bocbligina J. Casp. Vanitas vitae. Eigae. 

OerchachrOder. 
Soieszkowie Laur. Lilla.seu Aegloga. S. 

a. Padoae. 

-- Toi S. a. Cracovlae. 
Virtna honorata St Przyjemaki. Powioazo- 
wanie njasdn nA Wojew. — 

1635 

Behm Job. Knrzcs Bedencken welcher Ge- 
stalt Lehrer gestellet, KOnigsb. Lor. Se- 
gebad. 

Casp. Cirembergio ac. Barb. Rttdigerae 
Totum nnptude. bantisci Httneteld. 

Bern pel Job. Saeram melos Jes. Christ. Dan- 
tisei, Bhodua. Huber Daw. Leieh Sermon dee Mart. WO- 

ber. Poln. Lissa. W. Fnnck. 
Lani Jona Hnngarus. In Regis coeleatis ad- 

ventum. Dnnfisci, Rhet 
Saraclnelli Ferd. La Liberatione di Rug- 

giero baletto a) Ladislao Sigism. prine. di 

Polonia. Bali Piet Ceocancelli. 
(Schrftter Job F.). Piia nuinibas Viri — et 

Petri El. SchrOteri, AmicL Dantisci, Rhet 
Siri^atti Lorenzo. La pratica di pros- 

petisa al Ladislao Sigism. Princ. di Polonia. 

Venetia Piet Miloco. 
Swanbach Abr. Epigrtmm. nuptiamm C. 

Cirerobergii et B. Kfldiger. 
Zaieski Alb. Epaenetica graluL Jae. Nay- 

manowicRectori Cmcor.Math. Andreoviens. 

1636 

Kalwin Jan. Nanka o sakramentach, thim. 

P. Siestrzenccwicz. Lubecz, P. Blastns. 
Przemowy weselne i pogrzebowe. Krak6W| 

Ant Wosii^ski. 
Smieszkowiez pop. Smialeckl. 

1637 

Aeademiae grataL Georg. Wilchelmo Regiom. 

Lanr. Sogeb. 
Ad Princ. Georg. Guilelmom. Regiom. Segebad. 
Cluverius Pnil. Introduc. in geographiam 

lib. VI. Luffd. Elzewir. . 
(L i p t i t z Jon ). Rever. viro — ad Thorianens 

Senatu vocato. Vratisl Banmonn. 
Lothns Georg. Itinerarinm Jesu Chr. ad 

Frid. Dohna. Regiom. L. Segebad. 
MoAcicki MikolaJ. Ars bene vivcndL Nan- 
ka ostroinego iycia, ded. Annie Lubomir- 

ski^j. Krak6w, Fr. Cezary. 
— - Nanka o iwif tych Reuqviach i o odpu- 

stach, b. m. i r. (Knik6w, Fr. Cezary). 
— Przydatek do Akademiey. Spos6b dobre- 

go iycia b. w. m. i r. 
Neutralitas Regiomontana. 
(Preuss) Votiva ad Joh. Preuasium ad nnp- 

tias cum Anna Groetschea olim Mochinger. 

Thor. Franc. Schnellbotz. 
Sebacki D. AusfUhr. Bericht von. dem 

schwed. Marsche. Regiomonti. 
Thadaeus Fr. Denuicins. Nitela Franoisca- 

nae relirionis quibus earn conspuriare ten- 

tavit Aor. Bzovins, ded. Fr. Barberius. 

Lngd. Claud. Landry. 

1638 

Agricola Ad. Chr. Zions grosses Bekflm- 

merniss von Gott Danzig, And. Httnefeld. 
Blank Mich. Leich - Prediet des Herm. Rath- 

mann. Thorn, Fr. Schnellooltz. 
Blosius Math. Qnaestio theologica de Chri- 

sti Domini habitnali gratia, dedic. Mart. 

Szyszkowski. Cracoviae, typ. Math. An- 

dreovien. 
Bnrsaovio Matth. Sygcharma Martino Gi- 

lewski oblatnm. Cracoviae, Fr. Caeaaril. XCIII Daw id. Pmlnjr, pneU. M. RyUAikiego. 
GdtAsk, Httnefbld: 

GrftYina ]>om. Vox turtoris mvt de florend 
wmpm ad iKMtim temponi S8. Benedieti, 
Dommtei, Pmncisci et Aliaram Meraram 
refiffioniiBi stata. Leopoli, SzeligiL 

Modlit wy cbnaMaAflkie. GdaAtk, Hfloefold. 

Saaiaa naiiki chxveM. QdaAsk. Httnefeld. 

Taroowflki Jan. Hvmny albo pieini dn- 
chowne s Kjiocyonala. GdaAak, Httnefeld. 

Cleiaaen Wilh. Frvude das bt Predigeen. 

V&ga^ Qereh. SehrOder. 
Coaatitiones nrbanae Fratrnm Ord. Min. 

eony. 8. Franeiaei; approb. a UrbanoVIII. 

Craeoriaey Fr. Caeaan. 
Dilger Dan. Christ Leichpredigt bei Leioh- 

b^. Anhold von Holten. Danxig, G. Rbet 
Gahnaky Jo. Lex et inx Christiana sen 

Deealogns methodice propositns. (Dantisci) 

typ. Bfietianis. 
KolDina Eberh. Leichpredigt bey Begrftb- 

nisa Ella. Li^titxin. Thorn, Scbnellbolti. 
Romorowski Adamus. Oratio de praestantia 

mentia hnmanae. Coacoviae, Fnuic. Caesari. 
Litaner Niculaos. Sv^harma d. Mathtae Bur- 

saowie, Art et Phil, pro socnnda Uurea 

eaadidato. (b. m.) 
Relation d*ane jenne fille de Boheme a 

Leano en Pologne laquelle a eu revelstiens. 

Geneve, Pierre Aubert. 
Roland lis. Thesaurus hoc est Curationes 

empirieaeded. Leszcxynto: Basileae Petrinis. 
Sarbiewaki Matt Lyricorum I. Hi Epigr. 

1. 1 Vilnae, S. J. 
Schroder (wyrax: Galwary, wykreslic). 
Beger J. Elenehns (wykreslic). 
Wegner Hen. Jnstiniani analysis. Regiom. 

S^eb. 

1630 

Broniowiki Marcin. Tartariae descriptio, 

(m : Russia sen M oscovia). 
Cramer Joan. Jae. Oratio pro restanrando 

Gynn. gedanensi. Dantisci, Georr Rhet 
Koronka Uogori. P. Maryey. KniK6ir, And. 

PioCrkowcxy£ 
Kegel Fil. ZwOlff Andacht Danxig, HOnef. 
Lipaki Andr. Charitomolofia Andreae 

Lipski episeopo Crac. in pnmo adventn. 

(•.1.) 
MyAlinoski Fsb. Joseph tnmulatus in exe- 

qniia Jos. Grylli. Neapioli, Roncaliolius 
Pandiowski, Tumulus (wvkreilld). 
Ryehlowski Franc. Peregr}'nacya do 

niebieskiego Jcmxalem Anny Teof. Rupnio- 

wakidj. Kfak6w, Siekielowicx. 
Smieaskowic Laur. Andr. Lipski in epis- 

eopatom ingreasum appreeatur. 
Boosdb mdwienia psaiterxyka P. Maryi albo 

RoiaokL Krak6w, And. Piotrkowcsyk. 
Wollenberg Jak. Amuletum oder Beelen 

Artxeney naeh Th. Wioger welcher su Wil- 

da in Oraaa Uttawen gestorbeo. Riga, G. 

Sehr0der. len 

Bathnerus Ad Piis manibns Barb. Voge- 

llae J. Fr. SchrOteri nxori. Dantisci, Rhet. 
Carmina in Joan. Mochinger et Anrel. Neri. 

(lat germ. gull, aqgl.) Dsnt, Hflner 
Coldioens Chr. Newgelentertes Trimket, 

wider Jesuit Mart Schleskowski. Leips. 

Wolf. £ndrer. 
C o m e n i u s. Grammstica latina : Lesnae. 
— Janna lingnarum. 4 Mart 1631 B. w. u. i. r. 
Comenins J. A. Janna linguarum. LfOsnae. 
Hoehxeits Gedicht dem Gtoorg Preuss nnd 

Elis. Schmidt von. 8. G. 88. Thorn, Fraas, 

Schnelbolta. 
Korona Mar. Kasanie na pogrxebie Reginjr 

Wollowicxowuy Osfaphiowei Korcsow^j. 

Wilno. {popr. xam. Wolkowinski). 
Kralits Hen. Memoria vitae J. Fr. SchrOte«o, 

Bar. Vogeliae. Dantisci, Rhet 
Mochineer Jak. Eiu Trostschreiben an 

Maig. Schliewitxin geb. Schweinischin (Ge- 

dani). 
Sehnltetns Christ Mors instomm inima- 

tnra, Leichpredigt Christ Kochtisky. Dan- 

xig, G. Rhet 
Vestring Uenr. Laich Predigt bey Begrib- 

nisa Job. Derenthal. Dantsig, Rhet. 

1632 

Daw id Psalmodia adomata per Georg. Lio- 

thum. ill acad. Regiomootana. Gedani. 
Epicedium Sigisinundi 111 Poioniae 8ve- 

ciaeque regis, (b. m. i r.) 
Laudum i Kaptur wojewddxtwa Krakow- 

akiego d. 28 lipea 16S2 (b. m.). 
Rudimenta novitiorum ord. praedioaforum. 

Cracov. Mat Androv. 

1633 

Centrum securitatia to gest hlubina. Lesxno. 
Comenins J. A. Lumen divinnm, (et earm. 

Andr. Wengierski). Lipsiae, G. Gross. 
Iniormatorinm dor Lutter Schnl das ist: 

ein Bericht Poln Lisaa. 
Leg OB in acad. Regiomontana. 
Relation von d. kOnig. Leichbegr&bniaaen. 

4 Febr. 
Rioei Chr. Vindiciaruro juris praemissa. 

Gedani, Rhet 
8 1 a d I o Bzcxf tne Sam. Kalinowakiego s Urssn- 

l§Brig. Oaaolinak^ ob. Kalioowaki Virtus. 
Starcxewaki Leonard. Ordynarx albo opi- 

aanio wsdiug kt6r«go pnnny nowicyje cwi- 

cxone bydx niaji^ Lublin, Paw. Konrad. 
Vladialaua Rex. Responsnm WilcliehDi 

Marchionia Brandeb. logatis 13 Martii. 
Zimowies Bartl. Eccc Deua ooce homo 

Leopoli. 

1634 

Hake Mart. Diapiitatio de repressaliis. iMotto 
ex Joan. Zamdiski^, Regiom. Segebad. 

Hovel Joaan. Oratio fnneb. memoriae Gn- 
sUvi Adolphi. Rfgae, Gerh. Schroder. 

Religioais ehristianae brevia inatiatutia xcv 1636 

Artieal dess Still- nnd FriedensUDclena iwi- 

lehen Sehwedea nnd Pohlen, betcblotsen 

HUB Stminsdorff d. S Sept 1636, «u dem 

Uteioiaehen. Elbin^, Wendel Bodenhjiiiflen. 

- Tol KOoigBbercr- 

Creilina Jonn. Commentoriiis in Epistolam 

id Hebneos. Raeoviae. 
Cieraic Albert. Faaeicnlns wdtdxB doinini 

IGdiaeli Stan, n Tarn6w oblatna a. a. (cir- 

ea 1681). 
Forme (The) of the Agreement made at 

StamadoHTof the trnee for fix jeares. London 

Tbom. Harper. 
Grabieeki Fr. Aaaertionea theologicae de 

iaeaniatione yerbi divini. Lnblini. 
Hemaing Belfcerna. Non aemel oder Ab- 

Munnff Dinge in Georg. Lothi Hewer- 

Thdal. zn KOnigaberff auaaffeachnllttenen, 

Dedic. Denboffom i Jerz. OaaoHAakiemu. 

Elbing, Wendel. 
Loth Georg. Relation von einem abgeschiuck- 

tea iQ KOninberg, Mesaer. Dangtg, G. Rbet. 
Prateoica Georg. Rudolph! Ducia. (Carm. 

Mart. Onitz, Ad. Bflthneri) Dant, Rhet. 
SehOnfela takie Seb^tniliaaina, SchOnfleiach. 
Vladial. IV. Literae Regia Pol. ad Reg. 

Saedae (Criatinam), Thomni 30 Jiinii. 

1636 

Berber Chriat Elender Zoatand bey Leich- 

befiog. Hanaen von Loos. Polo. Liaaa. 

W. Fonck. 
Bokiej Jozafat. Skarbiec bractwa P. Ma- 

ryey, ded. Jau. Kolendsie (ed. 2ga). 
C h a r b i e k i S 1. 1 ter bonoria. Craco v. Pet ric. 
Comenitts J. A. Spiegel guter Obrigkeit 

(Leich Pr^d. Raph. LeazczyAaki) Liaaa. 
Cyaeraki Jan. Lncema anper Candelabrum 

poaiu, Martino Campio Vadovto. 
Herlieiua Dav. New nnd Alt Schreib- Ca- 
lender. Dantzig, G. Rhet 
~ ProgDoaticon aatrolog. oder groaae Prac- 

tiea, Dantzig, G. Rhet 
Hilarion de 8. Antooio. li trionfo di San. 

Caaimiro, ded. Wlad. IV. Palermo, Ant. 

Martarello. 
Haiaang Job. Friedena Prewden dea Lan- 

dea Prenaaen. Thorn, Fr. Schnellboltz. 
Jankiewicz popr. na Jaazkiewicz. 
Kan ey n a I zVi6r paalm6w, . pieini. Gdanak, 

Hfiiiefeld. 
Twardocins Paul. Anagrammatum Faaeic. 

1. Oelane, Beaaemeaaer. 

1637 

Aaimaatica aen corpna auimatum. Caliaii. 

Claveriui PhiL Introdnctionla in geogr. 
libri VI. Amater. Hondlna. 

Ceeylia Sw. ob. Pnccitelli. 

Comenina J. A. Janna lingnamm reserata 
com. gennan. et polon. indice. Dantiaci, 
Andr. Httnefeid (2 edyeye odmienne). Co a t en u a Greg. Deereta theolcfieapraead- 

entiam divinam definientia, dedte. Ab. Woy- 

na. Vilnae. 
Herrmann Daw. Manuale anat d. i. Beaehrel* 

bung aller Giieder. Danzig, Rhet 
Hopatociua Chriatoph. Trea deeadea deei- 

aionnm ex noiveraalibua. Poananiae. 
I eon votorum ob. Rywoeki. 
Krzyianowaki Joannea: Galear virtntii 

Chriatophoro Baldovino Oaaoli Aaki dnm Ratia- 

bonam diaeederet. b. m. 
Mendlna J. Chriatliehe Valet- und Leta-Pre- 

difft in der Stadt Guhraw. Liaaa 1637. 
M i ai e n t a Celea. M oviua haeretieua oder der 

crate Traotat. Elbing, W. Bodenhauaen. 
Schembek Fryder. Patronka paAatw Pra- 

akich Aw. Dorota z woli Jana Lipakiego 

Biak. (nowa edycya) Tuniili. 
Stephani Pet Deeadea Controveraiamm. 

Regiom. Segebad. 
Withunaki Baz. Wieczn«j woni^i rozk 

czyli kazanie na Bazyl. Kopcia« dedyk. Barb. 

Chotkiewiezownie Kopciow^j. Loblin, wdowa 

Konradowa. 

1638 

Caeciliae Renatae Reiaebttchlein in Polen. 

Viennae. 
Comeniua J. A. Janua linguarum. Lipaiae, 

G. Groaa. 

— De aermonia lat uan. Vratial. 
Cyneraki Jan. Acroama pietatia ad featnm 

nnpt Alb. St Radziwitt et Chria. Lnbo- 
miraka, a. a. (Crac.). 

— Caator et Pollux dnm Alb. Boroviua per 
P. Henricum inaugnraretnr. 

— Gratiae nnptialca Stan. Spinek et Hedw. 
Navmanowiciae, a. 1. et a. (Cracov, circa 

Czerniakowaki Franc. Clypena patriae 

aive Janina Sobeaciana Jhcodo Sobieaki 

dum in palat Belzenaem rennntiaretor(b. m.). 
(Gryphiua Paul). Prosfonemata aive accla- 

mationea honorlbua viri, (Vechner. Eder. 

Maronina. Albinua, RoUina, Jancoviua). Le- 

anae, polon. W. Funck. 
(Jon a ton Joh.V Votia aecundis Viri— et 

Annae Roa. Vechneria. Tper. S. Specht. 

Rolliua. Seb. Macer de Letoachitsj Leazno. 
M creator Geriird et J. Hondiua. Atlaa no- 

vna. T. I. (Infl. Pol. Lith.) Amatelod. 
Mochinger Job. Derea Biaa an der Todt 

Chriato Lebena Krone, bey Leichbeatatt. 

Heinr. Kreiachelwitz (carm. Mart. Opttz). 

Danzig, Rlief. 
Titiua Joan. Ad. Joan, von Kreiachelwitz 

in obitnm filii, carm. Dantiaci, Rhet 
Z wicker Sam. Breviarinm apodemicum. Ge- 

dani Rhet 

1639 
BOttner Godof. Theorcmatum Uranographi- 

carum Pentaa IIL Regiom. haer. Segebadii. 
Budny Bien. Kr6tkich a w^lowatych po- 

wieAci kaiegi 1111. Krak6w, AI. Dvmowaki. 
(Carm. Ad.^Bythner. Albin. Frid. Btt(hner). 

Danzig. Rhet XCVII Cosehwitsius 6. Dan. ~ Reooies Gotd. 

Spam poln. Obriaten. T5chteriein. Carm. 

Ad. Byttner. Albin Frid. Bf&thn6r. Dansif , 

Bbet 
Cyneraki Jan. Conoentoa seienHarnm vir- 

tnti Jaeobi Uatienaia. Crae. Franc Caesari. 
Damaaeen Jan. Niebieakich farb, wydal 

Sokolowaki (nie Ooafaiwski). 
Gembieki Andreas Taenia immort ex 

lawU Gembiciana elalK>rata. Lnblini. Anna 

Ytdna (a nie S. J.) 
6)oa dobrego cbraeAcianina to Jest modlitwy 

naboine praei Zak. Convent 8- Franciszka. 

Krak6w, Frane. Ceaary. 
Meta honoria. Calis. S. Jes. ob. Lipski. 
MTilinski popr. na NvMimski. 
Plinina polonicus in nonorom Steph. Le- 

BaesyAaki. Calisii, S J. (1667, 1669). 
Sokolowaki Jan Damatcen. Niebieakich 

(arb. ob. Daroascen. 

1610 

Akt tryunifalny albo tryomf Zakonu Soc. J. 

Kalias, S. J. 
Alfurkan, ob. Cxyiewski Piotr. 
Caloviua Abr. be Satisfactione Christi. 

reap' Chr. Visnaro Regiom. Reusner. 
(Cassebnric Oeorg). Cannina in fun. G. 

Caaseburgii. Regiom. Praelo Reuaneriano. 

— Gsirmina fnuebria. Reg. Keusner. 

^ Jnata funebria. Regiom. haer. Bagebadi. 

— Noviaa. pietatia officiam discipali. Regiom. 
haer. Segebadii. 

Csyiewaki Piotr. Alfnrkan tatarski to [eat 

relaeya* wyd. Cayiewski; ded. Alex. No- 

womakiema (1617>. 
Eder Mieb. Judith bey Leichproeeaaion Magd. 

Looaain. Poln. Liaaa, W. Funek. 
Heermann Sam. Libellns I anagramatismo- 

mm. Lesnae, Funecins 
Heermann Joh. Ebren-Rhum der Buchdru- 

kerkunst Litsa in Gross Pol., Funek. 
Hoi man Zach. Anagmwatismorum decaa. 

L.eanae, Funek. 
Romadaraki Hartiniis Casimims: Honos 

lanreatns Joanni Vladisl. OfmaAski. Cracoviae, 

Mart. Philipowski. 
-> Virens Mmervae laiirus ingenuis adoles- 

eentibns dnm in Art. lib. primis laureis oma- 

rentnr. CraeoYiae, typ. Franc. Gesarii. 
Lacki K. Mowa (wvkreAlid). 
Heieri Conradi -(In lauram). Regiomonti, 

Segeb. 
Monlle quo par conjugum Slupeeki cum 

Wyliaooima (a nie: per eonjugem Slu- 

peckinn). 
(Mfllohen) In obitura Barb. HfiUohen. Mi- 

diaelis Fiiesen eonjugis. Regiom. Reusner. 
(Rfl dinger Henr.). In obltum Viri — amioi. 

Regiom. Segebad. 
Sehwelttita. Dan. Penta Deeas Henenhar. 

ffe. Danxig. G. Rhet. 
(Thomaa Joach.) Ad tunns J. Thomae. 

Rafiom Segeb. 
Teebner Oeorg. Aucturitas Ohristi. Lissae. >- Dreifache Straifting oder Ueberweisung 
den Welt. Poln. Lissa, Wif. Funek. 

— Vamungsspruch Christi. Lissae. 
Wisaeus^Aug. Lessus Joanni Nimptseh. 

Gcdani, Rhet. 

1641 

(Amberle Mart). Hoehxeit Gediehte— et 

Annae Butsehkvn, Math. Seydels Wittib. 

(i wiersx po polsku). Breslaw, G. Banmann. 
Can i sins Pet InsUfntiones christianae ple- 

tatis seu Catecbissmus. Cracov., Chr. Schedel. 
Corbiniana Soph. Serenias. Frid. With. 

Marehioni Brandeb. Regiom. Reusner. 
CynerskI Joan. Atlaa i^ademicus in fiinere 

Jaeobi Neumanovicii. 
(Frid eric.) Argnroentum et inscriptiones 

portae honoris Frid. Wilhelmo. Regiom. 

Vidua liSur. Segebadii. 
Damascen Jan ob. Goshiwaki Jan Damascen. 
Eder Mich. Ehren Preiss drey Leich-Pro- 

eession Bait. Zahnii. Poln. Lissa, Funek. 
Guiewski popr. na Gmiewski. 
(H e r b e r ff e r Vai.). Ad exequias — invitat 

Rector. Kegiom. Reusner. 

— In prseroat obi turn Vsl.Ilerbergeri. Regiom. 
Reusner. 

Hon ores Nicolao Pauli. Regiom. Reusner. 
Kaldenbach K ray sz. Hold owna Klio Wla- 

dysl. IV, wxgl^em krain pruskich. Rr6- 

lewiec, J. Reysner. 
Mochinger Job. Von der Fahrt Christi, 

Predigt bei Leichbeg. Gotir. Hoffmann in 

Danxig. Breslaw, Baumann. 
MyiliAski popr. na Myilimski. 
(Seheffler Chr. Auspie. Omen Chr. Sebef- 

fleri cnm Cath. Preusaiana. Dantisci, Rhet. 
Starck Joh. Fr. Sermo funebris mem. Chris. 

RadxiwiU, ded. Janus. Radziwiil. Eibingae, 

W. Bodenbaua. 
Sulikowski Nie. Tunis Davidica Jacobo 

Vitellio erecta. Cracov. Val. Piatkowski. 
Schosser Chr. Theod. Aemiliani Lauri-fo- 

liorum. Leanae polon. Vetter. 
(Schultz) Vota ad nnptias Mart. Schultx 

cum. Barb. Bertram. Thonini. Franc. Sebnel- 

boltz. 
Wolder Mat Concionum cursiis excepit 

Chr. Caidenbach. Regiom. Joh. Reusner. 

1613 

Albinus Christ. Leich- Predigt bey Sepul- 

tttr Melch. Maronio. Liass, Funek. 
Babatius Joach. Leichpredigt ttbet Waler 

Ilertzberger Regiom. J. Reusner. 
Chronowski Casim. Joan. Immortals prae- 

eonium Sophiae Ossolitkska palat. sand 

Craeoviae, Hart. Philipowski. 
Cxechowici Jan. Gratulatio Joanni Grot- 

kowski (Carmen And. Cantelli) snno 

MDCXLXII. (=1642. tak popraw.) Crae. 

Mart. Philipows. 
Damascenns Joan. Rosarium B. Virginis 

Mariael Lublini. 
Deo et Patriae victima. Calis, S. J. XCIZ Eichitadt Ltnr. De confeotiooe alehermea, 
diiseri medioa. DantUei, Hfltnefeld. 

(HeDBig DAW.). Obttum pnematanim viii, 
(et ctnn. Joan. Cbwalkow8ky). LeiiiM, 
W. Fanck. 

- laoedic Fatam Viri— a Amicis. (Weehner, 
Decanns, Jonaton J., Seb. Maeer). Lesnae, 
Fnoek. 

Hofman Gasp. Triga theologiea, anagram. 
Lenae, W. Fanek. 

Memorata An. Adamo Orodsieekl bnmill. 
offent Lesnae, D. Vetter. 

Moaasiot Frid. Jac Joannia PrevotI ma- 
did eomponendonim medioameDtorum me- 
thodna, reeenanit. Kagiomonti, Keuaner. 

(Pfeifer) Ad iiiDaa Amandi Pfeiferi Begiom. 
VratiBL Banmann. 

-Laeramaa auperAm. Pfeiffer.Regiom.Rea8ner. 

Wfgieraki Andr. KaznodziAJa oaobnj to 
j. ipoa6b odprawow. naboie^twa, Baraodw 
Qtaj Twardom^aki. 

1613 

Ad fiuraa Chr. Klngii Begiomonti. Renaner. 
Btrdowaki. Novae sam. Nowe. 
fiiatkowaki lam. Biatkowaki. 
fiodoeki Tkbala sam. Fabnla. 
Co 01 e n i n a J. A. Janoa Ungoaram cum vera. 

mnan. M. Fabricii, et polonioo Jac. Gem- 

bidl Lipaiae, Cbr. Jacob! Vratial. 
Hoifeld Job. D^ propb. Eliae Himmelfabrt 

boy Leicb beatatt. Matb. Liebrena. Liaaa, 

W. Fmiek. 
Langiaa Michael. Ena pbyaioom cum auia 

prindDiia, canaia et proprietatibaa (The- 

Ml). Poananie, Albert Regnlna. 
Lipaki Fr. Palma (wykreilid) 
Misoae pro defanctia. Poananiae, Begulua. 
Moehinger Joan. Ezelamatio auper gymn. 

cedan. Oedani, Bbet 
ObodsiftakL Pandora monarch6w sam. albo 

xebraaie. 
TroBt Gedichte liber Gbriat, Klugen KOniga 

BeuaiL 
Tyr J h. Applaoaoa Bart HochmannL Regiom. 

P^idi MenaeiL 

lUi 

BrsotiAakL Coneentoa £unae Georg. Oeao- 

UibkL 
CaloTina Abr. Oratio haereaim Soctnianam 

fagiendam. Dantiaci, O. Rebt 
(C 1 fo V i Q a P.). Oarmina gratalatiora In nnpt 

Pot CaloTii et Dorot Fraackiae. Regiom. 

Reoaner. 
Comenina Judidnm de jndicio Valeriani 

MagnL AmaterodamL 
Corollarinm breriaril romani. Cracov. Chr 

8diedel. 
Decani in acad. Reglomontana. Regiom. 

Beoaaer. 
Odaeina Ad. Ardena brae div. ignia. Kilka 

kttaA (trsy) o ognin gniewa Boi. TomA, 

It lUnial. Hermann Job. yitertteb Liebe Samtieli 

Hermaano. KOnlgab. Reoaner. 
HermanoTillanna Didymna. DiaqniaUk>- 

nea abiquiatlcae. Vilnae, Acad. 
Hoifeld Joan. Abachied dee Oerecbten bel 

Sepultnr Frauen dea Dawid Hennigee. Liaaa» 

W. Fanck. 
Hoifeld Job. Abachied der Jnatinen Hennlg. 

Liaaa. W. Fnnck. 
Kwlatkowaki Alex. Wlad. Virtna coro- 
nate Nieolai Kroanowaki. Gracov., Mart Fi- 

lipowaki. 
Lacrymae obltom Sim. Erteliiexhib. Regiom. 

Menaen. 
MIeaskowaki Jan. Oratio in fbnere Urielia 

Krsywoefdski Poanan. Regnlna. 
Monte A. Frana Ocnlna aiderena oder Stem 

Licht Dansig, G. Rhet 
Monavina Fr. J. T. Bronebotome: nimimm 

gattoria aperiendi. MontIa Regii Acad. Job. 
;eaaner. 

Seller Jan Dan. De affectn grayiaaimo, diaa. 

med. Regiom. J. Renaner. 
(Thomaa Gerh.). Hoehseita Gedancken su 

Gefidlen — nnd Eliaab. Pnacben. Thorn. 

Mich. Camall. 
— Frenden Gedichte anff G. Thomaa nnd 

Ella. Pnachen. Thorn. Camall. 
Univeraalium S. Regiae Mi^^m** Polon. ad 

Diaaidentea tranacrlpno. 
-- Vbuiia. IV Reg. P. Literae ad ordinee 

pro unione fidei. 

Columba (Fortunate) Innocentii X. P. 0. M. 

Joannia de Torrea ventnram pronuntiat Cra- 

coTiae. 
(Coppet Bea.) Jiiata funebria 6. Coppetio. 

Regiom. Renaner. 
Creliina Job. Francua. Von dem einigen 

Qott 

Dargodski Mac Odpia albo replika prse- 

ciw dyal. ewangiel. 
GO I nits Abr. Princepaex C. Tacito. Gedani, 

A. Hilnefeld. 
(Leppner Urb.) Juata Ainera Urb. Lepnero. 

Regiom. Renaner. 
LoblyAaki Jan Dyonis. Cel. albo Krea 

atrs«le Trsebuch owakich od Boga nasna- 

csony. (b. m.) dedic. Georg. OaaoUAaki. 
(M oiler J.) Auapicio nuptiia Joan. Molleri 

eum An. Bokiaia. Leanae polon. W. Funck. 
Nieolai Henr. Irenicnm aive de differentiia 

religionnm. Dantiaci, G. Rhet 
Obnchowtcs Mich. Sacrarinm hymenaei 

Mich. Gar. Radivili et laab. Cath. Sepie- 

ianka. Wilnae, 8. J. 
Rader Job. Horologiam oder Schlaguchr. 

Poln. Liaaa, W. Funck. 
Sperling Job. Synopaia phyaica. Danftaoi. 

Hunef. V a u n t i n ff (A). Daring and a menacing I^tre 
fh)m Sultan Morat, Dv to Vladialaita King 
of Poland. London, Jamea Williamee. CI (1483-1). 

Petrns CraoovienBis. Ccimpntns occlMiMti- 
ens. Colonisie, Lndov. Reitchcn. 

un. 

Deea popr. na Desit 

1193. 
Triloginm samiaat Triloqaiain. 

1500. 

Basilina Ma^iu. Do poetaniin, oratoram 
hUtorieiiruinqao Iei;endi8 libris. Juan. Ho- 
nor. Lnbieeiisia ChrUtophoro Urainu Cra- 
coviensi. S. I. et a. (Lipstao vd Cracoviae 
circa 1500). 

Ore(gorin8) KoTitits). Tractatus 0Qccinctii0 
artia poeticao. Liptzffk. 

Giogovionsia. St&kT. popr. na 8tekel. 

1607. 

Brandapiegel (csciookami hebrejskiemi 

tekat luemiecki). Krakan. 
Corvinna LAur. Ode Saphica cndecasylla- 

biea dc Polonia et eius mctropoli Grace- 

via. Liptzk, Bac. Wolfgangns. 

1613. 

Bonawentara 8. Breviloqaiam et Carmen 

de arte Impreaaor. Rud. Agrieolae dedie. 

Math. DnewickL Cracov. Ungler (circa 

1610-12). 
Stobnieensia Joan. Generalia doctrina de 

modia aignificandi grammaticalibua. Craco- 

▼iae, Flor. Ungler. 

1611 

Padnanaa. Poenitenllonaria lam. Poeniten- 
tiaijoa. 1616. 

Oantiacna J. ob. Carmina. 
GlogoTienaia. Donatna major (! minor). 1616. 
Corvinas. Hortalua. Aiigtutae, Otmar. 

1518. 

Bonawentara. 2ywot (wykrcilid). 
Dec ins Lud. Utram. ob.: Eccliius. 
Rest 16. Bonam zam. bonam. 

1521. 

MosellanuB. Paedologia. Crac. Hier. Vic- 
tor, (a nie b. d.). 

1521. 

CAchiniiiH. I^ybisch zamiast Sybiseh 
'Cosfen. Pandecta zam. Pandectae. 

1527. 
Mnrmelins. ob : Oratiunculae 

1528. 
Szadek astrolog zam. aatronom 

1530. 

DantiBciiB Joannes. Orator. Dt nottrornin 
tempomm culaiDiUifibus Sylva. Colonisie. 

1531. 
K on its Brede-kopf zam. Beitkopf. 

1532. 

Novas orbts Regionum (Cont M. a. Hie- 
chow. De Sarmatia asiana atq. caropaea 
libri duo). Basilcae, Herwag. 

Polidamus Valent. lu hoc libcMo haec con- 
tinentar. Oratio do resorrectione ad P. To- 
miciam. Elegia de restirrec. ad Sev. Boner. 
Elegia de Vict ez Valachis. Carmen ad 
Petram (Kmita). Epigrammata. Crac. Uier. 
Victor. 

Stadek astron. pop. na astrolog. 

Wypia polaki praktyki astronom6w slawnej 
nauki krakowskiej ua rok boiego wciele- 
nia 1633. Krak6w. Gin Toeholienaia Cerviu. Ftmgo (dw* wy- 
dinia). ob.: Cenms. 

1637. 

K o T n • Orbis Kegionum. (Cont. Math, a Mie- 
ebow. De SAmuitia lib. II ). Basil. Horva- 
gins. 

1639. 
Wrandt lam. Wrandb. 

16tf. 

StratanderChriatoph. Steineniiia. Oleum ju- 
niperi qua ratione aegritodinibas medeatnr, 
dedic JMeoho pbyaico Potri Gainratl. Cra- 
eov. Hier. Vietor. 

— Krdtkle wypisanie jako ma byd olejek Ja- 
loweowy poiyw^n. S. 1. et a. 

-> Ob: Steyneosis. 

1648. 
Phaedrna. Ulhard sam. Urchard. 

1660. 

UoaellaDns Pctroa. Tabulao de scheuiati- 
boa et tropia. CracoTiae, Hieron. Scliarffen- 
berg. 

Uaenxer samiaat Ifaocet. 

1661 

Agenda. Zambnnaki sam. Zambnewaki. 

1666. 

Huttlcb J. Novas Orbia regtonum edid. Sim. 

Grynaena (Cont Math, a Mieeh6w De Sar- 

matia libr. duo). Baail. Joan. Hervag. 
Proboaxcxowics von Petraa. Kalender auf 

das Jalir 1566. Krokaw, gedr. durch Lasa 

ram Andrea 

1668. 

Lnbelesyk Jak6b. Wiridan krsoAi^yaAaki 
pifknye pnvprawiony, dedyk. Jak. Zatt- 
nerowi. (Krak6w). 

1660. 
Myliua. Praeeipna chriat sam In. 

1661. 

Pamif tka (Wieosna) a prawie oaobliwy dar 
hoity ^v kto atateczny w awoim woswa- 
oia (pieen). Krak6w, Matth. Siebeneyeher. 1663. 

Koebanowaki Jan. PMmij^tka wasyatklemi 
cnotami obdarsonomn Jaiiowi liapt na Tvn- 
cxynio. B. w. m. i r. Sperling AI>. De maieatate et praoaentia 
eornoria Christi (cum dedioat Comitibna 
Anareae in Tenczy i et Hieronymo in Box- 
draiow). Ingolatadii. 

1666. 

Placotomua Joannoa (medic. Dantiae.) 
Schola aivo Latinae Scbolao conatitiitio 
Francofnrti, hacrcd. Egenolphi (cnm dcdic. 
Conaulibna Elbingen). 

1668. 

Czckanowaki Sylweater. De corruptia uo- 
ribna utrioaqne partia pontificionnu ot evan- 
gelicornm 8. 1. et a. (circa 1668). 

Herbnrt. Loeoram (na koAcu data l.'^). 

1669. 

Pon^towski Jan. Rr6tki rseczy polakick 
aejmowych, pami^ci godnych (JoiumonfMra 
(Seym walny koronny. Mowa Stan. CzMrn- 
kowakicgo), dedyk. fiac. Zaiii'iakieum. Kra- 
k6w (Staniai. Ssarifenbergier). 

1671. 

Bete Ilia a Michael. Pojematon ellenikon bi- 
bloi duo. Poematum graecornm libri dno. 
Orationam liber L Dantiaci, Jac. Bhodna. 

1673. 

Miacoviua Petrna. Oratio qua regem Hen? 
ricum Cracoviam ingred. oxoepit. (Praef. 
Jac. Ooracii ad PaaL Glogovium). Crscov. 
Mat. Siebeneicher. (popr. sam. Ifyaskowtfki 
Oratio, i Ad regem.). 

1671 

Auratua Jo. In Henriei III. Beg. Gall, et 

Pol. reditnm verana. Paris, Fed. Morolli. 
— Obaos r. 1678. 

1676. 

Quadrautinua Fabianna. Palinodiae aive 
BecantatioDoa recitatae Brunabergae. Ve« 
netiia ap. Dominic. Nieolinum. 

Wiiniowaki Tob. a nic Stan. 

1677. 

Beckmann Mart Precatio ad filium Dei Je- 
aum Chria. in gratiam Stephani I. (circa 
1577). cy TkorDeiasen Laonh. Historia aive detori- 
ptio plaatamm onmiiim (Ut et fenD.X de- 
dyL Stol Batorema. Berlin, HentHlM. 

UM 

ChroAoiewski(Groaeenliu) Jul Demorbis 

paeroniai. Baiileae, Coiir. Waldkifoh. 
Sieherins. Gnlbe Tubing. 

Itintins PmIos (nie ▲Mot). 

1588. 

BernatKrakowcByk. Jadiclnm utrol. to Jest 

roMfdek. Knkdw. 
SlowaeynsB Piotr. Kalendvm Awifl ro- 

ciiiyek Krakdw. 
— Poatneieilia i obwieneieDia pnypadkdw 

wnelkleh. BorasBQs Frederiens Bartseii. ob.: Bartaeh. 
Fiakovins Melehior. Artes el Impostnrae 

Bori Evaiigelii magistroram praeaide Hadr. 

Jimgio. Poananiae, Joan. Wouab. (popr. la- 

muX FareoTins). 
Sabinaa Georg. Poemata. Lipsiae^ Stein* Sokolowaki StaniaL Partitionea 
cae ad Pet Coatkam. Craooyiae, Laiar. 

IML 
Udryeki (wykreili^). 

1595. 
Pbaretra apiritaallB. Vilnae. 

1596. 

Jorgewles Stan. Theaea de ortu animae. 

Norimbergae, KnfiiuuiD. 
Paaeratiaa. Moiembergero. 
Sealionaa Aegidina. 
8eheftel (aam. ScbeiTe]). 

' 1597. 

Credensaebreibeo nnd Inatrnetien waa 
▼ua wegen Fflraten Sigiaomndi mondlich 
(eworlMm. Stockholm, Andr. Outterwits. 
PorAwn. r. 1696. 

OBtro waki Jan. pupr. na (Oatrogald Janoaz). 

I 1598. 

Cilagiua Andr. Huoori Dnptiarnm Alb. We- 
fyk WidawakI cunt CbHatZyciAaka. Li- 
giidi, Sartorina. Gentnm epigrammata parentalia exeqniia 

Stasia. Pawlowaky Epiae. 
Kl em fold popr. na Kldnfeld. 
Oratio dominiea Latine, Graece et Poloniee 

ded. Thomae Zaoiojaki (a. I.). 
Sualyga. Albino popr. na Alberto. 

1600. 

Hiatorya o draewie Krsyia Sw. na Lyaej 
gdne S. Knyia (eiroa 1600). 

B. ▼• r. X7I W. 

Beekmann Mare. ProAba do ayna (wykre- 

Mid). 
Dawid. Paalm Xm Baekl nie m^dry. Kim- 

kdw, Las. Andryaowiea. 

160L 

Deaaeraoi Math. Sphraaitea in nnptiaa P. 

Haiko et virg. Chriat Odaeboviae. VUnae, 

Karean. 
M i r o w a k i Andr. Ad Ber. Haciejoyinm epoa 

cam odia et epigr. Craeov. S. KempinL 
Holler Fabian. Oratio fnaeb. ia exeqo. Mart 
u Bmnaberg. SimplyoYaas por. na Symplicyan. 
WidawakL Aqaila. Grao. Lasar. 

1609. 

Bruoo Cbr. Vier acharteoken Fragen wel- 

cben in Wilde anaffeprengt. 
Skonieeki popr. Skowieaki. 

1603. 

Jannasowaki Jan. Kr6tkie opiaanie bliako 
praeaalego mbilenasn. BLrak6w, SiebenveelL 

Potilieenaia Alb. Qoaeationea metapn. in 
Aoad. Zamoacenai. Zamodd, Aoad. 

Ribadaneira Pet Prinoepa chriatiannaad- 
verana N. Machiavellum edid. Joan. Oranua 
dedic. Poloniae et Snec. Regi. Moguntiae. 

— Obaos: Oranaa. 

(Schmiegel). Anttwordt der gemein Scbmie- 

gel auff Herm Sigm. von Schlichtiog anl 
tarpel. 
Z a w a d s k i Jan. Snoominm Orationia a Joaob. 
Frid. Brandebargenas per Vedigonem Ray- 
mamm et Joach. HnbDorom habitae Crae. 

1601 

Academiae Heidelbergenaia vota qnibna 

Jo. et And. Firleioa poat trionnium proae- 

quitiir. Heidelbergae. 
Firlej Aud. De peregrinatione oratio. Hei> 

delberg, Vocgel. 
Mniaaeic Sigiam. LAdialao Sigiam. III. filio. 

Oratio in Navarrae gymnaaiu Parisiia. Tm- 

ctataa Pacia. 
Neo inyatica Jacobo Cretzmero alamni. Brun 

bergae. evil 1606. Bielovski popr. lui 
Ctla^int. Hooori (wykreAlid). 
Dingowius popr. Dttogoviufl. 

1606. 

Nidiii Jul. Annua (wykroAlid). 

Offiei Bm qnindeeim grjidaam Fiisflionis Chri- 
Mi. Gneciviae. 

Porifdek i modonicyft tazy podlu^ ktdrej 
ptiane iih komorach G«lnyeh powinni si^ 
ipnwowiid. PosmiA, Marc. Wolrab. 

1607. 

Btronins. Piotrkowies popr. na Piotrkow- 

ayk. 
Koina Mich. Epioedium nii ^b Andr. K. 

I LettnA. (BAnnow?). 
MinatiaA P. Guillemontuii sam. Groiste- 

DOOt 

Mtrcin % Kleckii. Proea na ministry, ded. 

And. Giamkowtkienm. (ICrakdw, wdowa 

Jak. 8i«beneycherm a nie Stemaoki). 
RyblAski Jao. J. WieL P. And. R. % Leasua 

miftkiL Banuidw(?). 
TEobolski Adam, rhraaea eonioriptae. Ge 

daoi vid. Gnillemontani. ob. : Manatins. 

1608. 

Abdrnek (Warhafft.) der .Uiuiven welche 
CaroloB der IX., an dcsn ROn. an Polen cr- 
kleret Stockholm, Andr. Gotterwita. 

Biskupski Pet Wierabiota. Oratio ad Si- 

£iim. III. seripta, dedic. Miith. PatrokoAski 
ogootiae. 
Loaechins. Muaae. Cracov. Laaar. 
Memoriae Bern. Madejowski M- 1 Sty can. 

1608) lecati nati, primatis. 8. 1. et a. 
^oael a Hoskwy ktdry pnea Litwe idfc. 
Seymo domoweiro artyka)dw saeAc. 
Skytter Jouin. Oratio darinnen erklftret wird 

waa Uraach geben an Tnmolt. in Schwe- 

dea Stockholm, Andr. Gutterwita. Pordw. 

MG09. 
Valentinidea Jaeobos Opatovieo. Epigram- 

Data in honorem IX adoleaoentnm. Crao. 
WUdislawinaa Ad. NaUad iydowski to 

jeit jako aif adn^cjy podarkami i ialaxem 

Krakowianom praeeiwi<^. Rrakdw. 

* 

1609. 

Abdrnek (Wariialft) der Miaaiven welche 
iwiaehen K5nigreiche Schweden and Polen 
▼erordnet geweaeti. Gedr. dnrch Chria. Beua 
ner. 

Seatrencina. Landatio fnneb. Bart Kecker- 
ntoni. Dantiaei, Rhode. 

Uniiaatowaki popr. na Unieaxowaki. 

vvyaoeki ob.* Cepario. Vado viua. Poemata popraw. Dedic. Vartino 
V. poemata in dobaemm. 

1610. 

Chrianephorna Mikol. Ezegeaia hiatorlea 
eommemorans eaoaaa qniboa ordinea Snaee. 
Sif^amnndnm IIL exnerunt Stockholm. 

Mikoiajewaki Daniel. Sincriaia albo snie- 
aienie nanki kotoiohi rayma. ded. And. Kro- 
towakiomu (na tyt rok 1609 na koi'ieii rok 
1610). GdaAak, Httnefeld. 

Starciewaki Laurent Omoo Principi Wla- 
dialao in ex|>editione MoachoYitica (b. m.). 

Szymon % Lipnicy (wykreiliii). 

1611. 

Linowaki Lnk. Dialer, ob.: Sawieki. 
Sokoiowaki Stan. w>rae dinmae patron. 

Regoi Poloniae. Antrerpiae. 
Stephanidea Adam. Academloa ad regem. 

Cracoviae ex off. Andr. Petrlcovii (Jeat toi 

aamo co: Libellna ad> Recem.) 
W a 1 c o V i u a Nicohuia. Orano oontinena Elog. 

Joria. 

1618. 

Chrsanowaki Mart Eneomion Hler. Rse- 

csayaki Archldiac Cracov. N. Lob. 
Joannea a Jean Maria. Introdnetio othioe, 

oeconom. ao polit acripta. Cracov. And. 

Petric. 
Knnikowaki Jak6b. Daieje tnreckie, a- 

taroaki tatarakie a koaakf. obaca: Piua- 

kowaki. 
Nicolana popr. na Nicolaldea. 
Roterodamua Eraamna. Modna oraitdi Dc- 

nm. ded^ Hieron. Laaco. Lngduni, Jean. 

Maire. 
Siobenoychero.wa Anna. RosmyAlania. 

ob.: Rosm^Alania. 
Synod miniatrdw beret na kt^rym radaf o 

zgodaie a katolikami. 

1613. 

Paprocki Bart Cathalogna, to Jeat pora^- 
dne opiaanie apruw i iywota arcybibkup6w 
gnieinicAakich. Krak6w, Symon Kempfni. 

Petriciua Sebaatianna. Eioctori Grogorio 
Skrobkowicz Conauli Crae. 2U)ilo ano (Epi* 
atola) (b. m. i r.). 

Sigiamond m. Reponae a lalettre denon* 
ciatoire du Grand Turo. Paria, Floury Boa- 
roiquant 

Smieaakowica. Ad Pacium (wykreAlid). 

1611 

Acta S. R. M. a nie S. B. M. 
Moacicenaia Nicolana. Inatitntionnm logi« 

camm libri aeptem. Colonize Agripp. ap« 

Joan. Crithium. 
Wyprawa plebai&akA. ob.: Albortoa. ax 1616. Birkowaki Fabimn. Na pognebie Piotim 

Skargi kasanie. Krakbw, And. Piotrkow- 

eiyk. 
Fabrieins Abr. Diap. payholoipearam do 

anima. Kegiom. 
Frantskint O. Diapat de anlma. Regiom. 

Fabriciaa. 
Gerhardt Jacob. l)e hypothetieo ayatemate 

eoeli diaputatio publiea ia gymn. DaoUa- 

cano, prmea. Pat CrOgero. (KoUaci) Andr. 

Hflnefeld. 
GoUovtaa Lodov. Diaput paycholog. de 

aaima. BegioBL Fabriciaa. 
Hall cam aaaua (a nie Stalicarnaa). ob.: Dio- 

Bidna. 
P b Q d k a narodom chneictaAa. pnooi w nie- 

pnriacieiowi knyza. Krak6w. ob.: Cha- 

Pogrom i exekaUa w}rwolaAc6w igroma- 
uonych, pnytyin nowmy % obcych atron. 
(relaeya hetm. 2<Mkiewaktego) (b. m.). 

Stodertna Adrianua. De mota magnetia di- 
apntatio. Daotiaci, Haoeield. 

Wiersbi^taPiotr. ob.: Biakapaki. 

1616. 

Malapertina Gar. Poemata dedic. Vlad. IV. 
Miaakowaki Bait Pr6ba. ob.: Leaaynas. 
Sehalter BartL liypotheaiam •atronomica- 

mm Syntaaia altera. Diapnt pabl. in gym- 

aaaio Daattaeano praealde Petro Grflgero. 

Dantiaci, Hflnefeld. 
Smiglecki IL De ordinatione aaeerdotum 

in eedeaia adveraiia Jao. ZaboroYium. Gra- 

eov. Geiary. Obi r. 1617. 

1617. 

Crnaina Oeor^. Diapatatio de meteoria. Be- 

giom. J. Fabneiaa. 
Jannaxowacy Stan. I Mich. Liber agendo- 

ram, dedie. Lanr. Oembioki. Grao. Laiar. 
Lane ken Nia Gratalabandna Mart Ssyas- 

kowaki Graeov. 
Martini Ctoorg. Conoloaionea theologieae ad 

D. Tboniae, dedic Euat Wolowics. Vilnae, 

Soe. J. Acad. 
81eaBkowaki S. Opera mediea. Grae. 

1618. 

Bieesenaia Vineentioa. ob. : Vtncentioa. 
Boraatua Triaarolia lam. Triaalonia. 
MoasyAaki Nieol. Panegyria Yirtatia Pi- 

rawakf. ob.: Panegyria. 
Mengebaaer. HanoTiae lam. Hanover. 
Niaseiyeki Ghr. Gar. Ad MieoL FirleJ 

Orationea. Graeoviae. 
Stobenberg J. De erepoaealia eteomm di- 

■eMiooeB conaeqaenturaa. DiatiacL 16U. 

Accord faict entre le roy de Pologne etie 
roy Ferdinand contre toaa lea proteatana 
d* Allemagne. Paria. 

Gliariaterion in Gracoviam advontnm Bart 
Nowodworaki. GrkC. Mat Androov. 

Kowatachyovina Stef. Oratio ad Sigiam. 
III. reg. Pol on. habita a. 1615 nomine Gabr. 
Bethlehem et copiaslitteramiu 16 Ang. 1619. 

Kogalioiua. Mnemoa. Jac Pretfic. 

Seconra (Le grand) arrive an Gomte de 
Belquoy contre lea proteatana d* Allemagne. 
La dearonte dea Boncmea. L' arrive du roy 
de Pologne pour le accour dc rcmporeiir. 
Paria, Sylw. Moreau. 

Tidaeua Johannea. Centnria poaitionum an- 
gelicam natnram ct proprietatea explicjin- 
nnm. (Thomnii) typ. Angnat Ferberi. 

Velumina Seb. Mcdicormn tetraa opcmm, 
dedio. Sieniawakio. Graeov. Math. Andreov. 

1620. 

Deiaite (La nonv) dea troupea dn prince 
Palatitt en Silesie et Moravie, par le ae- 
conra de Pologne et par lo Gomte de Bn- 
coaoy. Paria, Ant Bmeil. 

GoliAaki Kai. Qoaoatio theol. do aatiafa- 
ctioue Ghriati. Cracov. M. Andreov. 

Leopolita Joan. Qnaeatio de merito Ghri- 
ati. Grac. Fr. C^aeaary. 
Lnkansowio Sygharma lam. Syncharma. 

Monitolre (Le) de FEmperear aignifi^ an 
comte Palatin. Deronte de Finfiftnterio et 
oav$lI. dea proteatana par Itnl. et Pologne 
aooa Gonduite da Gomte Dampierre. Paria, 
Sylw. Morean. 

No wi ny pewne a Bakua d. 12 Stycinia pny- 
nieaione 1620 (b. m.). 

— Toi (wydanie drngio pomnoione) (li. m.). 

Petrioiua Joannea Innocentina. 1 liatoria ro- 
ram in Polonia geatamm anno 1620. (Bos 
w. rokn eay 1628?). Graeoviae, Frunc. Gno- 
aary. 

Qnaeatio ex doctr. Scoti. 

Rybkovioina Joan. Ang. Diapatatio theo- 
10jB:ica de decreti divini oeconomia, dedic. 
Nie. Woldki. Graeoviae, Math. Andreovien. 

Secea ialoany kr61a Frydoryka i atolioeia- 
cn^j korony eseakiej. Z niemieck. (b. m. 
i r.). 

Skrytte popr. na Skytte. 

8 1 an i a law. Voglioina popr. nn Vaglicioa. 

Syncharma Joanni GniAaki dam a L. Qem- 
bicki conaecraretur a Javentnte. ob. : Gem- 
bicki. 

Sscsygielaki St Symbolnm amoria pere- 
ffrinae indolia Nie &amiera a eondiacipn- 
fla. Graeov. Math. Andreoviena. ob.: Kai- 
miers. 

Triaaroraa popr. na Triaaloma. CXI i6aL 

Bethlehem Gabryel. ob.: Gabor. 
Danilowici Stan. Ode in funcre Goorg. 

Zamojaki. ZamoM, Acad. 
A True copy of the latino Oration of the 

Lurd Gcorg. Oaaoliiielii Embasaadour pro- 

nnncod. (Latin, et anicl.) obaca: Oaauliiiaki. 
MstoTiua Jacobua. Eulogium cpidictieon 

Nioolai de Oleaanica OJeaki in parentalibua 

oblatmn. PosDanlae, Joan. Roaaowaki. 
Manna (wykreAlid). 
Poael 1 MoakwY (wykrcilid). 
Recit mcmor. (Tone victoire par to rov de 

Polognc et comte de Buequo^ dana lion* 

grie. ImprinM^ anr la Copio faicto u Vicniie 

(Paria), Benoit Deventribii. 
Kudnicki. Legion popr. na Loggion. 
Sleaakowaki Alb. Ara demonstrationia 50 

theaibua, dedie. Stan. Daniiowicz. Zamoic, 

Aead. (popr. aaiu. SleaakoHski). 
Sleaakowaki Sobaat Incomparabilia the- 

Murua alexiterieua in quo reincdia aolocti. 

Brunsbergae in chalcographia Gcuig. SchOn- 

fela. 
Smieaxkowic Lanr. et Boroatoa Grog. Lanr. 

Virtnti ac meritia civis. (Stan. Lubomiraki). 

S. a. et 1. (circa 1621). 
Vladialai IV. Monua (wykrcMid ob. r. 1643). 

1622. 

Chclmaki Stef. Miacellanea oeconomica ot 
P4ilitica. Horbomae Saaaoviomm. 

Pioiu o sacnym xifi^ciii Saniuolu Korec- 
kim. (b. m.). 

Radiinenaia Stanislaua. Faaciculua litania- 
mm, dedic. Nieol. Zcbrzydowski (ot Car- 
men Mat Bucakowski). Cracoviac, Mart 
norterinaa. 

SmicBzkowicx Lanr. Odo ad Andream 
Kaamiers, Lauren tii Gcrobicki pharmaco- 
paenm celebrem. Cracov. Math. Andreov. 
(popr. zamiaat ad. L. Gembicki). 

Sotomieraki Wlad. Cupreasolanma Joanni 
Car. Chotkiewicx funebri die a Stud, fu- 
ventute. Zamoid, Acad. Por6w. Dowgird. 

Triomphua thaumat vir^nis S. Torcaiac a 
Jeiu fnndatricia ord. diacalccatorum Car- 
mclitaruiD. Cracov. 

Zaeifg woienny to jeat sprawy tcrazniejaxe 
w Btronach wfgicrakich i niemieckich. B. w. m. I r. 1623. Smiesxkowie Laur. Ode ad NlcoJanm Pa- 
eittm Epiac. Samogit cum Joannoa Broa- 
ciut Doct med. renuntiaretur. Fatavii. 

1621 

Char is Skarazcwiana Nicolao Skaraxcwaki a 
filiis Stan. Sigia. et Nicol. CaliaaU. Cnprcaana exenuialis Simeon! Christ Gra- 

tiani. Thuruni, Fr. Schncllboltx. 
Diaryusx. fataraini pup. iia tatarami. 
MacxjrAsKi J. Proainata Vlad. Szoldraki. 

Calisii, Gcdcliua. 
Miotolka duohowua to jest rnchnnck suuiio- 

nia. Wiliio, S. J. 
Petricina JolKtnnra Innoccntiua. Palaestra 

oratoria aivc iniitutio Ciccronia facta per 

IV. orationea, dcdic. Stan. Lubomiraki. Cra- 

coviae, ex off. Franc. Cacaarii. 
Pcraki. Juata (wykredlid). 

1625. 

Czapioraki Gaap. Vota fanata ouina, Acba* 

cio Grochowaki. Jaroalaw, J. Szelipi. 
Officium puriaaimae Conceptionia V. Ma- 

riao. Cracoviae. 
(08tror6g). Justa funebria Sedivot^ii ab 

Oatrorog (et Carin. Pauli Peraki) Bcthanine 

(Bytom) Mart. Brfixer. 
~ Liacrymao super oliitu Sciidivogii ab Oalro* 

r6g. Bethaniao, Mart. BrfUer. 
Sarbicwski Bor Cualtcr zam. Cnahicr. 
Zarnovecius Grog. Clypcua Spirit unlis in 

lat transtulit Connulus Nuborua. Dantisci, 

llunofdd. 

1626. 

Draski zam. Dracki. 

Koronka biog. P. Maryi matki Puna nasi. 

Krak6w. And. Piotrkc^wczyk. 
Zebrzydowski Jan. Examon prutonsloy 

prawn^j 8zk6i jesuitdw przeciw Akadcmicy 

w Krakowie sine scitu K. p. wskrzeszo- 

nych. Krakdw. Pordwn. r. 1G32. 

1627. 

Bericht wrgon eingangcncr Ncntralitat der 

Stiidte. KOaigsbcrg. 
C am c r a r i i Ludov. Aliornroquo cpistolae post 

pngnaro maritiroam in sucdicii uavi capta 

a victore Poluno. 8. 1. 
Januazowski Jan. Jubilonsz. ob.: Jubi- 

leusz. 
Pifknorzocki Gratis, ob.: Szombek. 
Rocbmanius Andr. ob. Duns. 
Rosxyfiski Stan. Idea computicntia cbari- 

tatia. Leopoli, J. Szeliga. 
— I'homaa dubitana. Loop. Szeliira. 
Wfgierskl. Politicua (wykrc6lic). 

1628. 

Biedrzychowski Kaap. Jubilcuaz walny 
na instancy^ J. K. M. pozwoluny. KrakOw, 
Piotrk. 

Ilerbertus popr. llcrbcstus. 

Plichta Maks. In arma gcntil. Seb. Woluo- 
ki. Varaav. J. Kossowski. 

1629. 

Groicki B. Abro;;atio et umderatio abu- 
auum et aumptnom. Cimcov. Fr. Caesary. CXIU Herbestas Ambr. ThooremaU re< nataraliB 

el Sapematuralia. Ijeopoli, J. Szeli^. 
Jannsikowic popr. Jannssowic. 
Jarifbkowski Christ Mnnus stronale Ro- 

^nae Constantiae. Vanav. Rosaowski. 
Minerva Athruea, dissertatio qua scholarnm 

di^^itma demonstratar. Baran6w, Andr* Pe- 

tricoT. 
Pickossowczyk popr. Piekoszowie. 
SedziwoJ Mich. Cuainopolite on novclle lu* 

midro tradnit Bosnay. Paris, Hulpeau. 
Soleeki Monita popr. Monilc. 
Ssatkowaki Alb. Apenticon epenotieo jun- 

etnin qno Mart. Szyszkowaky gratnlatur. 

Cracoy. A. WoaiAakL 

1630. 

Cbemnitina (wykreilid). 
Ghistcriiia. ob.: Ghislcrius. 
Uadaliiiaki. JnwcDt. constiiuticy. Lw6w, 

Sxelipa. 
Moicieki Mik. Reliquiae quae aaaervantur 

in eecleaia Uoscircnsi. 
Oslo rod Ghriar. Das nowe Testament ob. : 

Testament. 
Przypkovius. Dissertatio de pace et con- 

ciirdiao eceleaiae. Edit II. Elcuthcropoli. 
Sxntacrucio Ant ub.: Bomati. 
Stephani J. Epiatolografla (wykre&lic). 

163L 

Ben baa. Objainienle (wykrcAlic). 
Burszowie Math. Charitos funus Greg. 60 

linski. ob.: Goliiiski. 
Korona Marek. Knzaiiie n:i po^rzebie Re- 

giny Wollo^iczowncj Oataphiowey Kurczo- 

wey stariMviney upit^kicy (poprawid z;i* 

miast: WulkowiAskiej). 
Lirycycas. llractwo chordy albo paska. 

Krakow, M. Jodrzijowczyk. 
Mod I i II a k i Grugor. Qnaeatio do vcro In mine 

naturali iguito. Cracoviae in o£ Math. An- 

dreoT. 

1632. 

Academia Cracoviensis. ob.: Appellatio. 
Applauaus Pancgyricns cum .Joan. Dani- 

tu wicz sedcm adiret. Crac. And. Potric. 
Colloquium |>oliticutn Ueber die Frag wa- 

ruuib suit ich nicht schwediach seyn. 
Bcgulus Daniel z.iin. Dorn. 
HousscI Jiic. Epiatiila kalcndis Januarii. 
— EpistoU kalundta Marti i (tij dwie edycye). 
Wegierski Andrzej. Politicus chriBtianus 

h. e. de Vita Nic. Latalski. Leaoae. 

1633. 

Be rich! von der Dautzigk Jnbclfest bey 
Kruunng ViMdishii IV. Danzig, Rhut. 

Duodcciiu Cnoaarmn. ob.: SarbieWHki. 

Nanka czytania pistna polskicgo (dla dzia- 
tck). Wlbo. Of ficlum pro octava Conccptionis B. M. V. 

Cracoviae. 
Spos Pmssiae do Nicolao Szyszkowski con- 

ceptao. (s. 1.). 
Starowolski Simon. Pancjryricus Vladi<<l:io 

Sigismundo Polon. regi. Antverpiao, Plan- 

tin. 

— Discnrs o wojnie tnreckidj. U. w. ro. i r. 
(circa 1633). 

Zimorowioz B. Ecce dcus cccc liouio. Leo- 
poll (zam. Zimowicz). 

1631 

Brzeehffa Stao. Wz<^r i wizemuek cierpli- 

wotei to jest iycie Zofii z Tylic Tomic- 

kiel 
GrodzioAski zam. GrudziAski. 
Komecki. Perichorigia zam. Perichorisis. 
Makowski. Nadzicja sto popr. swieta. 
Mi row ski F. Qu«ac8tio de process. *Spiritu8 

S. Crac. Ccsary. 
Nowiny z Moskwy {ako wojsko wszytko 

moskicwakie wedle traktat6w z Ostrog^w 

swych wyszlo die 1 Mart B. w. in. dr. ob.: 

Skupicfiiiki. 
Ossoliiiski Jerzy. Mowa kt6ra mlsil w pa- 

lacu na Watykanie d. 6 Grudma 1633. Kra- 

k6w, Ftanc. Cezarv. Pordwn. r. 1633. 
Parisio Virginio. Vera relatione della en- 

trata deir Giorgio OsaoliAski, dcd. Stan. 

Koniecpolski. Roma, Franc. Cavalli. 

— Ob.: Relation. Ossolli'iski. 
Przypkowski Sam. F. Socini Sonensis de- 

scripta vita ab Eqnite polono. S. J. 
Pudlowski, procuratoribus zam. procosato - 

ribns. 
Starowolski Simon. Epitapbinin Joannis 

Albcrti Sigis. 111. Polon. regis filii. (B. m. 

i r.). 
Tarnow Joannes Raphael Comes a: Helle- 

rophon Ssirmaticns Georgio OssoliAski The- 

saurario Curiae Regni dedichtus (s. 1. et «n.). 
Zeitnng (Frohliche) von deui VerlaufT des 

tUrckischen Anzuges auff der Chron Polen 

Grentzen. Danzig, Andr. Uanefcld. 

1635. 

Artikei der StumsdorflTisclien Vereinigung. 
Darin von beyder KOnigrciche dos poln. 
und schwed. Commissaricii. B. w. m. i r. 

Chelchowski Uenr. Uciocha bogih Par- 
naskich. Krakdw, Mac. Audr. ejowsk. (Po- 
r6w r. 1630). 

Cramer Joh. Jac. Vhadislaus rex in hiero- 
glyph. Figuren versetzct mir cingespreng- 
ten Buchstaben, als er Einzug zu Dantzi^k 
gehalten. Danzig, G. Rlict. 

Dafnis przcmieniona w drzewo l>obkowo 
apolog albo basii Owidiuszowa ktOra byhi 
ri'prozcntowana naksztiU komvd^i. (Argu- 
ment dyalogu). Warszawa, Trclpii'iski. Z;i^: 
Twardowski S. Dafnis (wykrcslic). ob. r. 
1661, 1638. cxv Fatowicz Hik. Eiidoxia inter feativfts ac- 

danuilionea. Craoov. Woainaki. 
Formula Stomadorlianorain pactoram qni- 

bua polon. et Soeeici commiaaarii XXVl. 

anoorom, reatitutaa fnerunt, Artikel der 

Staiodorffiaehcn Veroinigung. B. w. m. 
FretUg^ Adam. L' architecture militaire on 

la fortification. Nouv. edit, dedid. Vladia. 

IV. R. Pologn* Loide, Klzevirs. 
KoQiecpolaki Stan, fixemplum literarum 

ad Jacobum Zadaik. Pnettumacxenie liatu 

Kaataxe Baacho. Thorn. 
Niewiarowaki Stanifllaiin. Qiucatio do mo- 

teoria in commaui nna cum aynopsi di) me- 

teoria in apecie. Crac. in off. Fr. Caeaarii. 
Relacion de loa felicea aucceasoa quo ha 

teoido Vladialao IV. rcy de Polonia con el 

gran Turco. Madrid, Franc. Martinez. 
KOoigl Schrcibon an daa Reich Schwe- 

den und deaaeu Inwohner gegebcn in Thorn 

d. 30 Jnnii 1635 aus dcm achwediachen. 
Siemek In diluendao popr. na inatituendao. 
Traite de treve pour XXVl. ana conclu a 

Stamadorf le 12 Sept. 1635. B. w. m. i r. 

1636. 

CI 30 modes. Der allcrwehrate Trewe Hirt 

der Rron Polen. KOnigab. Lor. Scgebad. 
Comeniua J. A. Spiegel guter Obrigkeit 

Predigt bevm Leich Begilngnuaae Raph. 

LeazezyAaki. Liaaa, W. Fnnck. 
Karol i. Copia Schreibena an ROn. in Po- 

lea Tom KOnige in Engellandt aua dem la- 

tein. 1 Junii. B. w. m. i r. 
Machator. 2^jaczowaki zam. Zajfczkowaka. 
Nieolana Nicolana Antverpienaia (drukarz 

wileA.) Wladyalawowi IV. pogranicznych 

nieprzyjacibl zwyciezcy (wieraz). (Wilno). 
Otrebuas Daniel. Mercca hiatorica virtutum 

Sigiamundo Opacki obUta (a. 1.). 
Rotger sum Bergen. 
Tripndiare poeticum (wvkreilid). 
— oratorium in triumph. Vlad. IV. adventum 

m Begiomontem. Rcgiom. Laur. Segebad. 
Vladialai IV. Polono Regia in urbem Tho 

nuiam ingreaaua. Thor. Franc Schnellboltz. 
Zamoacenaia. ob.: Sitauaki. 
Zdziewojaki. Dacriaia (wykreilid). 

1637. 

Aicanio (Don) L*appUuao dltalia. Epitala- 

mio nelle nozze de Vladia. Jageilone. Mi- 

Itto, FU. Ohiaolfii. 
Beaawentura pop. Bonawentura. 
Icon Totorum. ob.: Rywocki (a nie Cyner 
,«ki). 
Jftatheaina Caap. Itinerarium ab authore 

reviaom. Dantiaci. 
oonetti per real! nozze Vladialao IV. ro di 

PoL a CeeilU Renata. Milano, Phil. Qhiaolfi. 

1638. 

Borek MicL (Patricina Juatua Veronenaia) 
Ad £li«. Aurimontani in Dantiaoanoa epi- 
■WUiBy reapooiio. B. L et a. (Daotiaoi). Chemnitiua Jan (Charino Minchotio). Re- 
fntatio discnraua dicti ncceaaarii qui in Po- 
lonia editua. ob. r. 1630. 

Oiiycki. Jacynicza zam. Janicynicza. 

Porzecki. Rojocki popr. na liajecki. 

Rolaki Andrzej. K<*ifafalk amutno inlobny 
na pogrzeb Barbary Potrycey. Krak6w, Aiit. 
Woainski. (Por6wn. rok 1639). 

1639. 

Broacina. Blaeo popr. na Gnil. Blaeu. 
Fatowicz Mich. 1639 Flellanodice zam. Hel- 

laiiodiae. 
Juata funebria Annae Cath. CorecUe do 

Leazno. Lcazno, W. Funk. 
Myiliiiaki popr. na Myilimaki. 
Oniazewaki Joannea Theophilna. Magno- 

rum manlum magno cineri Catharinae a 

liCazno Czarokowaka palat L^czyc. Man- 

aoleum. (b. m.). 
Pikaraki Adryan. Suproma in regno Polo- 

niac meta honoria Joan. Lipski. Caliaii, 

Andr. Flor. Pinger. 
Schwartzrock Adam Concluaionca logi- 

cae in Acad. Poananienai. (Poananiae). 
Zdziewoyaki Qeorg. J. a Laaco. Dacriaia 

patriae a. 1632 facta. Crac St Bertutowicz. 

Por6w. r. 1636. 

1610. 

Janthosiua Oaap. Ihr ROnig M. zn Pohlon 

Conceaaion advocationis. Danzig, G. Rhe- 

ten. 
Modniewiez. Popraw. na Modujewicz. 
P o r c a r i Aleaaandro. Panegyrico e Sonctti 

nella nativita di Sigiamondo Casimiro pri- 

mogenito della S. R. M. di Polonia. Craco- 

via, Franc. Ceaari. 
Proposition Sr. KOn. Uaj. in Polen bol 

dem Staden-Qoneral der vereinigten Nie- 

derlanden. (b. m.)- 
Sidecki Krzyaztof. Meloa Talaaai conjugi* 

bua Andr. Cieaiowic cum Cathar. Schede- 

lia Cracov. 

— Hymen na weaele A. Cieniowica s Rat 
Scbedlown^ Krak6w. 

— Propoaition KOn. Maj. in Polen Oeaand* 
ter bey Staden General der Niederlauder. 
S. 1. et a. 

1611. 

Brzckwiuaki Daniel. 2ywot i m^csc^two 
Stanialawa S. Biak. Lublin. 

— Swif te rymy do zabaw naboinych alui^- 
ce. Zamoid. 

Eder Mich. Trifolium Davidicum. Daa iat cin 

geiatlichea KleeblatUn. D. Caap. Hoffman. 

Liaaa, Funk. 
Komadarakl Kaz. Marcin (popr. zam. Mik.}. 

Votum orbia dedic. Stan. Roniecpolaki. 

Leop. Sloaka. 
Laucycy Mik. De indiciia et gradibus pro- 

fectua in virtutibua (zam. Jndiciis). CXVll MaroniuB Helchior. Warlwfitiftt Keiiiisei« 
chen aller rcchtschAffenen Cathariiui geb. 
Hmpelin. Uflsa. 

Mysliiiski pop. n» MyAlioMki. 

Nyes. Cretlao. urn. Oietliio. 

(Pol Inge Job. Bieberin UArbara). Von gat- 
tea Freaoden Uborgebene Hochieit Lost Snsia J. Phoenix (wykteiM). 
Stare woUki Sim. Inetitotornm rei milita- 
nt libii Vin. Ameterodami, Elaevir. 

Snllkowaki Nieol. Tnrris Davidica M. Ja- 
eobo YitelUo erecta. CracoviaOy Valer. Pif t- 
kowaki. 

Ssesepanowic pop. na Szapanowic. 

16ia. 

Appiaaaua genethliaeaa natalioram Chr. 
PniaimakI a A. R. N. C. T. P. Poananiae. 

Eder Micbael. Cborogmphia Davidica oder 
LandTaffei doa Job. Frid. Hoilknann. Poln. 
Liisa, Funck. 

Jon at on. Encbiridioa. Lngdani Batav. (a 

nie Raeov.)- 
Latinae lingnae janaa rcBerata. Lesnae, D. 

Vetter. 
Laterna Marc. Harfa duchowna to Jest 10 

rosda. modlitw katoliekich. Krak6w. 

No via nuptianiffl bonoribae Ambrosii For- 
ateri. Lcenao Polon. Funccias. 

Officiant parisa. Conccptionis SS. Mariae. 
Leopoli, typ. Nowodworski. 

Papaiy&akl. Aixoontinam (wykreilid, ob. 
r. 16&). 

Pikielinsx Sob. Tree divinae pereonae con- 
tra jadaeoa. arianos ex bacbroo texta. Vil- 
na, S. J. ob. r. 1643. 

Polltowics Jan Dion. Pancgyrtcoa ct roc- 
ritornm immortaliain Math. Labienaki. Po- 
anan, Alb. Rcgulaa. 

PowinnoAci bnictwa nicwolnik6w Bogaro- 
dsico Marycy. Krak6w. 

Samnolia Schelvigii ct Euphr. Ueermannae 
Nuptiia (carm. Maruniua, Albinna, Wan- 
fkiaa). Leanae. 

(SchOnaich Job.). Super Trigemino Ln* 
etnoaiaaimo fanere Job. a SchOnaiolL Lea- 
nae, Vetter). 

SleakL Do Saemetdwny PaooweJ. 

Znerina Marcin. ob.: fioxhomiaa. 

16i3. 

Biaacioni, dometrio popr. Dcmetrio. 
BodockL Fabula popr. Tabula. 

Commiaaya do pretlia rernm et induetia i 
Qchwaly aeymu 27 Mija. Warazawa, Piotr 
Elert 

Eder Michael Cecidit corona. Die Krone un- 
aera Hanpta iat abgofallen. Begriibnnaa d. 
Dawid Henningy dedyk. Jan. Jonatonowi I 
Fob. FodmtioirL Foul Uaaa. llogonitiua Chriat Protcaa aoaque conti- 

formia. Oedani, Huaefald. 
Uolfeld Job. Gnlden Kleinoth Davida. Gc- 

org Heintse. Poln. Liaaa, Funck. 

— Someatria popr. Semontia. 

J as da (Prawdsiwa) Bartosza Masura do hi- 

t^y na alnib^ podcsaa aojmu. 
Munna baailicnm Vladialai IV reria. capat 

b. Stanialal Koatka. (Oracovue), o. m. i r. 
Sail CO lo J. G. VergOttertos Danzig. 
Touakl De angina (wykreilid). 
Vbchner O. Svnodaliache Errinorungapro- 

digt Leazno, Vetter. 
Votum ApoUinia pro incolumitato Jan. Nic. 

Danitowics Theaaonirii ad araa St. Roatka 

S. J. 8. a. (eiroa 1643). Craoov. Ohr. Sche- 

del. 

leu 

Bembua Mat. Bratcrakie uapomnicnic ad 

Diaaidentoa In reb'gionc. Por6wnaj Staro* 

wolaki. 
Brsesii\aki S. Concontna famae Georg. Oa- 

aoli&aki. Komae. 
Epaeneteria poathuiua Lconhardi a D vhon 

(carm. Christophorua ab Unruh. nobil. Pol.). 

Leanae. 
L aery mac (Primao) in obitu Caeciliao Ro- 

natae ab acad. Vilucnai et Georg. OaaoHA- 

aki repracaentatie. Vilnae, S. J. 
(Mohyta Piotr). Litlioa albo kamieA na akru- 

azenie Pcrspektiw}' Kaaaiana Sakowicza 

Unita przcz Enzobia Pimina, dcdyk. Max. 

Brzozowakicuiu. Kij6w w Lawrzo Pioczer. 

dcd. Max. Brzozowakiemu. 
(Oaaoliiiaki Greorg.). Ck>ncentua. ob.: Brzo- 

ziiiski. 
P a c z o a k i Pnulns. Qiiaestio (heologica de 

acientia Dei, dedic. Alex. Denhoff. Craco- 

viacj ill off. Andr. Petricovii. 
Vladia. IV. Sacnio Kog. Najest. ad libel lum 

aupplicem ab evangclicia Orlao acriptuui, 

roaponanm. B. w. m. (dwie edycyc). 

— et Math. LiibicAaki cigcndltche Copion 
und Abachriflcn wclcho dcr Catliol. iKir- 
ebon nicht beygethan. 

1615. 

Adam. Stoncca aur le depart de la Reyne 
dc Pologue. Paria, Touaaain Qainet 

Boryasewski Kas. Jabko Raju s drsewa 
iywota od Ewy urwane. Lublin. 

Extract e. Schreibena aua Thorn, wio mit 
Golloq. charitativo abgeachaffen. 

(Marat) Letter (A vanting.) from Sultan 
Morat by ambaaaadour Gobam to Vladi- 
alaua King of Poland. London, Jamca Wil 
Hamea. 

(Najman Krzvazt.). De usurpatia in excom* 
municando clavibua ad Sedeui Apoat ap- 
pellatio. (b. m.). 

^ Aathoritaa apoatolica et Bulla Coenae Do- 
mini convobM (b. m.) (Torunii). cxxx " Contn Magiatratam CracoTiensem do au- 
tboritate apoatolica et Bnlla Coenae Do- 
mini eonynisa protestatio (b. m.^. 

Salikowskt Nicol. Leo NtseKiciorom pro- 
nnbos cniii Stophanas Nisczycki Bibi aooia- 
ret coningio CbrintiDani Szysakowska. Cra- 
coYue, Luc Ktipisz. 8. a. 

Si^ptowski popr. Szydlowski. 

Willichins Roaelinus Jodoeus. De Salinis 
Cncovianis observatio. Dantisci Funtor. 

(Vladislaus IV.). Cootract da maria^ en- 
tre Vlad. IV. Boy de P. ct la priDcesse de 
MantoTO fait a Fontaineblcan 26 Sept. B. 
w. m. 1 r. 

1616. 

Abrys (Prawdstwy) wioski Hornhauscn i w 

ni^j zr6de} na aleczenie chor6b. 
Arrest de la conr de Parleinent prononcd 

pir Mathica Mole au profit dti due de Man- 

tooc centre la regno de Pologne LouUe 

Karie de Gonzaguc. Plaidoicrs de Fadvoc. 

Bignon. Paris. 
Bern has Mat Prawdziwe objiidnienie brater 

flkic^o napomniciiia ad Dissidciitca. 
— Bratcrskie napomnieiiio ad Diaaidentcs. 

(Nieniirycz przeciw Przypkowakicmu?}. 
~- Por6wnaj Przypkowaki, Starowolaki. 
(Bortermann). Chriatl. Abdanckung Urau- 

lae Bertcrmann. Liaaa, Funck. 
Csarnocki Wojr. Na pogrzebie Thorn. Ko- 

walkow8kte^> ded. Annie Bobolance Ko- 

walkowakidj (odmienna edycya). Krak6w. 
Dccisio Hotae Romanae coram D. Cerro in 

cauaa Icop. hoapitalia. Romae. 
Excqaiia Jac. Rtidigeri. Regiom. Reoan. 
Gdacyaaz Ad. Ardena ignia., to j^at czwar- 

te kasanie o ogniu, ded. Jerz. Paczenakie- 

mn. TomA, Kamal. 
" Ardena ignis, to Jeat pl^te kazanie, ded. 

Jan. Blonkowakieron. Torun, Karnnl. 

(Zamiaat: drngie, bo to jeat z r. 1643). 
Holfeld Joan. Chriatlicher Ehegatten Au- 

genluat bey Sepnitnr Uranlao ROhlin. Liaaa. 

W. Funck. 
Honori J. Rddigeri. Regiom. Reuau. 
Inforinatio jeauitica de nes^otio per Re- 

gnnm PoIonUe obacz r. 16m. 
Innocentii X. Breve de aolvendia decimia 

VQT regnlares. d. 21 Febr. 1646. 
(Kelch) Funus Wilch. Kelch dopiorant Regiom. 

Benaner. 
Kretimer Euat Oratio de annunciatione 

Virginia, Lacae G6micki inaeripta. (Bruna- 

iiRtermann Job. De aetema Dei praedeati- 

nttione, ded. Sbig. Gorajaki. Regiom. Job. 

Reoaoer. 
*oUer Job. Sacer numema aive alvoarium. 

Be«om. J. Reuanor. 
Syilinaki popr. Myilimskl. 
raciok Mart Teatament 
Politowic Quaeatio. Obacz r. 1648. 
Bostenscher NaUn. Spea pacia Vlad. IV. 

^ Lndov. Mar. Gonssgae ezpoaita. Rutgerua zur Hornt CaDcellariaa sfve de 

cancellariomm in Pontificii curia. £ditk> 

IIL Dantiaei, G. Rhct 
Schliohting. Confeasion de foi dea Chre- 

tiena qui croyent en un aenl Dien. Amaterd. 

ob. Confeaaion. 
Scholae piae de origine Sch. Piar. ded. 

Vlad. IV. Crac. Chr. Schedel. 
Sigiamond due de Varaov. Tragi comedie. 

Paria, Tonaaaint. 
Suaanna et Daniel. Tragoedia in seeuam 

producta. Leanae, Dan. Vetter. 
Vota nnptiis Tentachmanno Amdtianis Marie- 

burgi cclebr. Gedani, D. Fr. Rhet. 

1647. 

A r n o 1 d u s. RefUtatio Beeani. FranekerM (za- 

miast: Bezani, Frankf.}. 
(B a n m a n n Casp.). Proaint ^ aponai et Oath. 

Heinziac. Leanae, Funck. 
BrudzyAaki Jak. Zaloany npadek na po- 

grzeb W}ad. WitoaUwakiego. 
Comeniua J. A. Nova Veatibuli editio, 

Chriat Libruderi cnrn cum vera, polon. Ro- 

giomonti, Job. lieusncr. 
Comeniua. Synopais liiator. peraecutionum 

ccclca. bohcmicac. Lugduni, Fr. Mos^ard. 
(D aa ]^ p o d i n a) Invttatio in funcre Daw. Daay- 

podii. RcgiDm. Iteuisner. 
Gdacyuaz Ad. Ardena inia — to jest az6- 

ate kazanie, ded. Krya. Molendzie i Jan. Ko- 

chowi. Torn A, KarnHl. 
Gronaeua Auatriua. Cautio. ob.: Spee. 
Ha i now Mat Ar. Snmmum bonum d. i 

Leich-Predigt boy Sepultur Georg Newkir- 

chcna. Liaan, Funck. 
Hartmann G. Oratio aynodica de Lacu 

Schonbornenai. Ezceptionea Jeanitae Mejeri 

diacuterentur. Leanae, Vetter. 
Ilcrcnlea monatrorum dormitor, in aconam 

productua. Leanae, D. Vetter. 
H o 1 1 e 1 d Juh. Geachichte Caleba bei Begriibn. 

Mart. Laazkca. Liaaa. Funk. 
Klag und Treat Gedichte ueber Abaterben. 

Mich. Meienreiaa. Eibin^ . Ach. Corell 
Latermaun Joh. Diaquiaitio de gratia, Re- 

giomonti primum ezcudi coepta. Roatochi, 

Nic. Kiliua. 
LobiyAaki. StrzeiDe popr. na Strzale. 
Mazurkowaki Anieet Matnrae viaionia 

fructua. Nicolao ab. Oatron>g aub aaaiat 

Cyr. Grzembaki. Leopoli, Sob. Nowogdrski. 
M^zyk. Nadlum zam. Nucleus. 
Nouvellea ordinairea du 20 Avril 1647. 
Otthon Andr. Antropoacopia aen Judicium 

de homine. Regiom. Joh. Reuaner. 
Paczoaki. Quaeatio de aeientia (wykreilid). 
Plaunitz Chr. Knd. Diaputationum ethiea- 

rum XXXI. Thorun, Mieh. Caroall. 
PruazczPiotr. Stolecz. m. Krakowa koteiotv 

(praerob. z Cezarogo) (dwa odbicia) dcdyk 

Alex. Brzeakiemn. KrakOw. Fr. Cezar^'. 
RadymiAaki Martinna. Quaeatio |>hiloao- 

phioa de primo motore sub auapioiia Jac 

Vitellii. Oracoviaa, typ. Lueae Kopiaz. CXXI (Sawer GO- InWtatio ad fnniu Oodf. Saweri. 

(Carm. Wienbi^ta Biakiipaki et Pet Koi- 

minski). B/tgiom. Reoaner. 
Sehulti Abr. Theaea do Scriptura sacra, 

sab praeaid. Petri Cziminermann. Thonin, 

Mich. Camall. 
Scaeyina Hear Ecloi^a nnptiia Job. Bot- 

temunai ac Mar. Bohm. — Reosner. 
S c h w e i n i t z Daw. Die kleine Bibol. Dantaig, 

UuuefchL 
Suriua NicoL Apllaubus connubis in Ar- 

f:cnteo Monte. Dcd. Joan. Heidenatein et 

Cath. Witoalawska. 
Thrcnna qao obitnrn Job. Cnisii proseqn.^ 

Rcgiom. Keusn. 
Weber Math. Apostolicum solatinm. Cbristl. 

Leich-Prodiict bey Bcgiingntss Ursulac Nyp- 

pin. Liaaa, Fnnck. 
Wigicermand Job Ber. Lanms Thomncnsis 

Oder Tbomer Lorbecr. Tho.m, Mich. Carnall. 

1618. 

Bodocki L. Rosa Yamiana sive Acad. Ro- 

stociiicnaia. Rostoclii, Nic. Kiliiis. 
C a 1 o V i u a Abr. TlicolojETia apost. romana ad- 

vcrsas CaJv. aocin. Dantisci. Rhet 
Cel i c h i na Andr. Lucrum christianorum dcr 

kotftliubo Gcwinn Ijcv Puneratiou Daw. 

SrbM^ra. Li ash, Wi^- Funck. 
Coat en us Mur. TubtilA naufragii sou tractn- 

tus do iKHsnitcntia juxta J. Duns Scot, dcdic. 

Jojinn. Grahinski. Sloguntiae (?) Wi^. Fnnck. 
(Cnrtius Abr.). llcliconin silentium uianibua 

Abr. Curtii ex febri dcfuncti (Ciurin. Sendiv. 

Polocki, Holfeld, Sob. Maecr, Whid. Kos- 

iniiiski, Tbcoph. S^italaki, Alex. Satidski, 

St Bieiski, Wieru:»z, Wcnc. Daubniwski, 

Ocoric Rjtniaowaki, Saiu. Bythuor.) Lesnac, 

W. Funck. 
Dach 8iin. Trewdii;keit dcr Msuria RidcHnn. 

Krmigsb. J. Reiisncr. 
Fa bar Math. S. J. Auctuarium Operis Con- 

tifinnm tripartita Pars I (Editio 3a). Craco- 

viae, Lac. Kupisz. 

Frcitaff Chr. Leich-Predi^t des Petri Cel- 

larii (Cann. Ad. Odsicii, Job. Conradi, Dan. 

Oppolii) Brieg, Clir. Tscb(»rn. 
Grvpkius And. Olivcfuui libri tros, dedic. 

(rid. Wtlh. Elcct4iri. Lcsnae, Vottcr. 
G n a I d o Piurata Cunte Giilca%zo. Dell, llistoria 

Par. Ill conaccr. iilla Viadittbio IV R. do 

Pol. — Vcnctia, Bertaui. 
lloffuian Job. Hucbzeit. Gespr. Job. Vid- 

stichii uud Mar. Ducriu. Kouigsb. Job. 

Konsner. 

U o I fc 1 d. Job. DilccU'i tabcrnacula, die Hebl. 
Wohnun^on des Herru bei SepuUur Abr. 
Curtii. LissA, Fnnck. 

(Jsltsch Luc). ParapliAriinlia nuptiis viri — 
et Annae Maria, Adauii Rosuci (ilia. Ltanae, 
Vetter. 

Kiuzewic Samuel Casiin. : Mnemosynou 
virtntia ct hoiuiris I'aulo llcrcio. Ciacovuie. 
(yp. Valor. Pii|tkowski. Latermann Job. Declaratio apologctica. 

Thorun. Mich. Kamall. 
Merfcon Sew. Cbristl. Erinnernng bey Be- 

fCriibnisa Jab. Dewallc. Lissa, W. Funck. 
Missae pro defunctis. Posnan*ic, Alb. Ko- 

Hfulua. 
(M o c h i n 8: c r) Contestandae causa erga Job. 

Mochin^rum. Gedani, G. Rhet 

— De praeporcaa Job. Epbr. Mochinger. 
Gedani, Rhet. 

^ Auf den Ehewttrdigen Job. Mohiiiger. 

Trost - Oedicbt 
Ob lad postny albo zabawoezka nim poscie 

w kucnni gotowe bedzie praes P. H. P. W. 

Krak6w. Ob. r. 1653. 
Parschwits Eliaa. Fandamenta chronolo- 

gica de anno natali Christi. Gedani, IIU- 

ncfeld. 
Pi or ins Jacobus. Ad experlentiam circa va- 
cuum Valeriani Magni responsio. Paris! is. 
(Ricdel) Schuld. Mitleiden auf Maria Ricdelin 

Scbmeissen. KOnigsb , Job. Heusncr. 
~ Honor Exequialis Mariae Ricdelin KOnig. 

Rcusnor. 
Satyr nowy polski kt6ry wrsca z Bukowi- 

ny. Pcrspcktywa po klescc. B. w. m. i r. 
To ask i Joannes. Qaaestio do angina. Crac. 

Luc Kupisz. 
Urban us. Confirmatio (wykreslic). 
(Vielstich) GlUckwnnsch auf Job. Viclstich 

und Maria Ducren. KoniK- Rcusncr, 

— Nuptiale quod J. Viclsticbius cum M. Ducriii 
colobrHvit. Ki'migs. Ueusnor. 

Vofcclbnupt Nic. Pulcberr. Con.itns, d. i. 
BemiiJiung bei Leieb-bcstattung Molcb. Ni- 
coUi Kolckwizii. Poln. Lissa, Wig. Funck. 

Vladislaus IV. Apollo mnsas, (wykrcslie). 

Zablocki Pawel. Piolgrzymstwo Abrahama 
do ziemi obiccanCj przy pogrzebie Abrah. 
Goluchowskiego, dcdyk. Mien. Zebrzydow- 
skiemu. Krak6w, Piatkowski (popr. zamUiat 
A. Wojny). 

1619. 

Apollo musas Vitovianas ad manes Vladisl. 

IV excitans, ded. Mich. Dmowski. Varsav. 

Elert. 
Articulv wojenne hetmaiiskie anni 1609. 

Lublin, Wteczorkowicz. 
(B a u m g a r d t) Vota nuptiis Andr. Baumgardt 

cum Dor. Kruger. Thor. Micb. Kamall. 

Cnorris Casp. Refrigium bei Leiclibes. 
Sigis. Mullen. Lissa. Vetter. 

Concius Andr. Excrcitatio phys. de iride. 
Rogiomonti, Paschalis Mensenius. 

Courier (Le) polonois apportant toutes les 

novclles. Paris, S. Rcmy. 
~ La scconde partie du Courier polonois au 

prince dc Conde, Paris. S. Remy. 

Depart (Le) des Allcmands ct Polonois du 
Chatoiiu dc Meudon en vers burlesques. Pnri8, 
Jacfjues Cillery. 

Doliva sive steuima ex vita S. P. Augusri- 
ni Episc Poananiae, Alb. Reg. cxxni Daaa o klimakteryka krulesiwA Pulskiego 

w r. lG9i> (tak um. l6i9) prsei J. F. 
GHAski Job. Chr. Saerm theoremAte, dod. 

Abr. Wo^nm (PoinaA). 

Gr«bieckt Alb. Compendium snpplementi 
theok>giae ab Bern. Bonioanne inenoati. Pa- 
ris. Vidoa Dion Moreau. 

Gryphiua And. Schlesiens — Stern dem 
Sigiam. MttUer. (Carm. Seb. Maoer. et Dan. 
Wanckioa.) (Liasa). 

Hayn Job. Seelen - GeaprSeh Dorot Win- 

dderin Lauterbach. Liasa, Fnnck. 
Hay now Hath. Am. Spcctihun Urs. Mar. 

Scoaefa. — Liaaa, Funck. 
Heunichiua poor, na Hennieki. 
(Hen n iff Ad.). Genio Sponsomm — et Ura. 

Weberianae. Leanae, Funck. 
Hoffman Oaap. Denarius Frid. Scnlteti. 

Leanae, Fnnctiua. 

Holfeld Job. Mora virorum bey Begriib. 
Sam. Spechtii. Liaaa, W. Funck. 

— Der Tod in Topfen bei Leichb. Hedw. LiUz- 
kea. Liaaa, Funck. 

(Jan K a a m i e r x). Dennndatio regis coronati 

Joannia Caaimiri, d. 1 Febr. 1649. (s. 1.) 
Jankowaki Jak. Ign. Novae Innae tempora 

bosse exponuntur. (Cracov.). 
(K 1 e i n w ic h t e r) Anr Abacheiden Ann. Klein- 

wichterin gcb. Matemin. Danxig, G. Hheten 

Witwe. 

L b e d a n Job. De pbilosopbia Joann. Bapt. 

Helmontii. Dantis., Rhet 
Nippina Job. Eyangel. Herzstarcknng boi 

Leichbeg. £lis. Weberin. Poln. Lissa, Funck. 
Paprocki Bart Nanka rosmaitych philoso- 

ph6w obierania iony. B. w. m. 
Paricina Abr.Ad.FunnaVladisl.IV. Vratisl. 

Baumann. 
Piotrkowcsykowa Anna. Cwiczenie ktO- 

r>m aif wsbudzad mamy do miloici Boga. 

Krakdw, wdowa i dziedz. Plotrkow. ob.: 

Cwicsenia 
Schramm Georg. Grciflfentergiscber Gruaa 

Fredigt. Lissa, Funck. 

Schaubina JuL Lachrjmae vita discess. 

Georg. ct Ant. Claureniorum. Begiom. Poach. 

Meuaen. 
iSchOnberger) Obitnm viri proscquntur. 

Begiom. Kenaner. 
Starowolaki 9zym. Chleb niezdrowy. Sta- 

eye iolnierskie ^b. m.). 

Statu ta capituH Monaat Lubinensis Ord. 

S.Bencdicti a. 1649 celebrati Stan. Mfkowski 

et Alb. Grabowski J. VI. Boniaki pracsi- 

dentibua. 
(Tschirtner) Epicedia ad Gcorff. Tschirt- 

nemm auper oUtn Martae Hartranffiae. 

Dantiad, Bhet 

(Text or God). Thalassus nuptiarum — et 
Dor. Elia. Both. Lesnac, Funck. 

— NuptiaJibua G. Textor et D. Both. Lesnac, 
Funck. 

— Sacram amoria G. Textor et D. Both, (a Job. 
Fab. a Uaae KiidUtz nob. poion. Jcr. Schcl- lero, Chris. Adol. Soultcto Wschow. Polon ). 
Leenae. 

Wasielowiez Stan. Immort. virtntnm glo- 
ria in atirpa Joan. Tarlo. Cracov. Pif tkow. 

(Winckler) Naeniae Dorot Wincklerianae. 
Lauterbachiae. 

1650. 

Akafist sive landes VIrg. Mariao orientalis 

cedes. Vilnae, Basil. 
Alexander a Joan, ob. Kochanowski. 
Boccaltni Aur. II santificator dclle regie, 

panegirieo in lode del S. Castmiro (ded. 

Stanislao Lipski). Roma. Dom. Maneln. 
Buno Joh. A. B. C. Bttchlein. Danzig. HQnef. 
Comenius J. A. Testament der Fratemltit 

Lissa. 
Decisio Rotae Romanae in cauaa dedma- 

rum monaa. Andreovienais. Romae 
Ens mobile ex octolibria Phlaicprum docei- 

ptiun, a Carmelitis diacal. Cracoviae, VaJer. 

PiftkowskL 
Exitus hilarium. (wykreMi4). 
Gerlach Sam. Sibyllen Sehwarzin vohn. 

Greiffswald aua Pommem. Gedichte. Danzig. 

Wittwe G. Rhet 
H o f m an Casp. Decaa anagrammatlca. Lesnae, 

Funck. 
Holfeld Joh. Geistl. Schwindxftclitiger bel 

Leichbestatt Roaianae Goltzin. Poln. Lissa, 

Wig. Funck. 
— Homo bekftmerter bey Bestatt Rosino 

Goltzin Lichisch. LisdO, Fnnck. 
Hdsten Gedichte anf Hochzeit des Georg. 

Em. Lichtfuess und Benigne Wedcmeyer 

von C. B. V. F. a 0. a S. Thorn, Hich. 

Kamall. 
Informatyaie Borussi, bellica expeditione 

non ligantur (ded. Vences. et Anar. Lesz- 

czyAski). S. a. et 1. (circa 1650). 
J n a t o n Joh. Histor. naturalis lib. V de avibus. 

Francof. If. Mertan. 
Kretschmerus Michael. Problemata eloc^ 

trologica, physico • medlca. Dantisd, vid. 

Georg. Rhetii. 
Markiewicz. Explicatio. Hoilsbergae. 

(Martians) Vota nupt Henr. Martini et 
Margar. Lindenoviae (carm. J. A. Comenll, 
Seb. Macri, Dan. Wanckii) Lesnae, D. 
Vettcr. 

Mucharski Petrus. De peripneumonia, quae* 
stio medica. Cracoviae, Fr. Caesari. 

Nasielski Adamns. Speculum zeli pro dero 

in materia decimarum {a, 1.). 
Ncuniarck GeorK. Die Sicben Woisen ana 

Griechcnland. Thorn. Kamall. 

f f i cy u m abo godzinki o aniele strdiu. Kra* 

kdw. 
Relation oder Beschreibuog von Vcrstoe- 

rung der Stadt Lublin. 

Ressius Gothof. An Camphora Ilippocrati 

incognita. Dant. Rhet. 
Rostkowski Jan pupr. ua Jakob. 
S. Georgiua Martyr, ob.: Tyszkiowic2. cxxv Sedziw^j Mich. A new light of Alchymie. 

London, Cotes. 
Spizftrnia aktow rozinaitych. Lablin, Jan 

Wicezorkowicz. 
S teg man Joach. ]>re\ns di.Hqnisitio nn ct 

qnomodo fivangelici pootihcioa refuture 

qn<^iit. Elcntheruuoli. 
(Tyszkicwicz) S. Georgiiis Martyr post 

in Mctropoliam iu^rcssuni Gror^it l3'fl«Kio- 

wicz Episc. Viln. in scenam datus per jii* 

ventiiteni rhctoricaiu acail. VilnetL S. J. die 

11 Janii. Vilnae, S. J. 
Weber Jan. Douiinikan ze Lwowa. Roversio 

animae. Wiederkchrung. Leipzig, Sciiieben. 

1651 

Annuli nvptialea, ob. Kanon. 

Bcaaplau. Description dea Contrees dc Po- 

lognoy dcd. a Jean Casimir. Koueu, Jacques 

CaillouiV 
He Dip el. Gotfr. Nahiuens-Tuges Ennnemng 

Hanss WoUfromb. Lias.*!, W. Funck. 
Hoifcld Job. Scrviis Doi in donio Dei bo- 
nus ct iidelis d. Chriat. Albinns. Lissa. 
Kieleuski Martin Albraclif. Amor patriae 

sen Christns Jesus incarnatus. Cracoviso, 

StinisL Lenczowski. 
Koiliiiski Alex. Otficyinn abo godzinki 

P. Maryl wcdh Karmcl. dcd. Annie Czai*n- 

kowskiej. Ed. IIL Krak., wdowa i dziedz. 

Piotrk. 
Moehinger JoIl Honumentum Mich. Blan- 

ckio. Dant. Abet. 
Nnceryn. Florcs voruantis. 
Saumier popr. na Saunier. 
T i t i n 8 Joan. Pet Alioqoium qno Joan. 

Mochingentm obitnni nxoris Angelicae Neriae 

lugentem. Gedani Khet 
Vera relatione della vittoria di Gio%'. Casi- 

miro coutro rebelli Cosacchi SO Giugno nell 

Berestcco. Koiua, beredos Orignani. 

— Toz. NapoK, Domcu. Maccarano. 

— Toz. Napoli ristauipano per Franc. Tomnsi. 

1652. 

KicleAski Mart. Albr. Pallas epithal. Ja- 
cobo Weihcr ct Job. Catli. Radiviliac. Var- 
sav. Klert. 

Kicolai Heur. prof. Gedan. De non liijucndo 
excrcitatio. Illbin^aCy Ach. CorcUi. 

1653. 

Cynerski Jan. Quaestio theol. c\ Pet. 

Lombardi (Cracov.). 
Kojalow'icz Albert. Rernrn in M. D. Li- 

thnaniac per tenipns robcUioui^ rnssicn^ 

gestanim couimentarius. Rcgioin. Job. Reus- 

ncr. (PorOwnad Dc rcbub). 
K vast 1*18 ki ITier. Folga uzbrojoncmu we^y 

iaiowi, dcdyk. Cbrapowickienni. 

Nicolai Ilenr. Dc medio rHigioso cxorclta- 
tio. Elbingae, A. CorePi. — De conciliattono ennntiatonim. Elbingae, 
Corelli. 

Pastorius Joach. Do juventutis insritucn- 

dae rationOy diatriba. Elbingae. 
^ Heroes sacri, Popluni Sarmaticntn, Musa 

por«>grinans. Editio altera. Dantisci, sninpt, 

Georgii, FOrsteri. 
Prxypkowski Sam. Faust. Socini vita (po 

angieUkn). London. 
Re^ula ct popr. Rcgula i. 
Tluszczurski popraw. Tluszczowski. 
Z i o 111 k i e w i c z Chr. Questio metapbyaica sub 

auspic. Gre^. Modliuski. Cracov. Vid. et 

huur. Fr. Cesary. 

1651 

fioym Mich. Briefve relMtion do la conver- 
sion, de la religion en la China. Paris. 8eb. 
Crainoisy. 

Naroowa ob. Cichowski r. lOGl. 

Sarnowski Paul. Dom. Caelcstis Favonins 
sivo oratio in laudcui D. Stnuislai Episc. 
Crac. ad Cardinalcs, dedic. Petro Gembicki. 
Romae, liaer. Corbelletti. 

Troiaty pruini«*ii nlbo dow6d ie s dziesi^- 
cin przykladac siy nic nale2y ducbowien- 
stwn. 8. 1. ct a. (circa 1054). 

Trzecki And Redcinptor vitae pnv wy- 
prow. ciata Em. Colmera. Gdaiisk, Jul. MOl- 
ler. 

Void ins Bait. Nuptiae (popraw na Slozoini 
in Kolza). 

1655. 

Conringius. De justitia. Lipsiae (a nie Lys- 
aiac. 

Lit era c Reg. M. (Csiroli Gnst.) Sueciae ad 
Iiupcrat. Roman urn do bello polonico. Stet- 
tin, Job. Yal. Rbet 

— llolmiao (a nic Honiiae). 

— Procerum et Ordin. M. D. Lit. literae re- 
versales de fide regibus Sueciae servanda. 
Dcr Stiinde Littawen oydlicher Revers. B. 
w. m. i r. 

Relation von Kou. M. zu Schweden Armeo 
unter Wittenberg Anfbruch von Stettin 
Marsch nach poln. Grentz. 

'■^ Relation wic KOn. zu Schweden von Ste- 
tin nach Polen gezogcn. Wie Posnolvte Rn- 
szenie crgangen. Friedens Articul unter 
Wittenberg durch Vci-mittlung 11. Radzio- 
ufsky. 

T ember ski Stan. Arista Jagellonia ex ma- 
nipulo aacro P>loDiiic ac Sueciae regum, 
cira Caroli Ferdin. Principis roaeroris, de- 
dic. Joan. Casimiro. Cracov. Luc. Kupisz. 

1656. 

Causa o ob qnas Carolus Guatavus Joan. Ca- 
aimirum bello adoriri coactum sc profitetur. 
Lublini, Joan. Wieczorkowlc cxzvn CoirtfB. Goppfo d*ttii6 relatlim de giMrre 
da mjr da Siiede eontra la Polone a Ma> 
iMhaf de Grammoni. Ferrier 16o(5. 

Literae B^^ Saeelae ae SteinbeeUi ad Kieolai Heiir. Prof. De snl^eeto et a^iaa- 
elo exereit metaph. Oedani, PhiL Chr. Rbet 

Paeianna Enietliia. Epiatola ad Chriatoplio- 
ram Pnimaki de oraaone ad Regem Boe- 
eiae (Mi habita. Hagae Comlt 

Springer popr. iia Sprenger. 

U57. 

BiOrenkloii Xath. Memorialia bliia 8. R. 

M^ Sueciae nominey prim ad eleetorem 

Mttimt poaleriiia ad imperii deputat Bla- 

tiaC Job. VaL Rhet 
PriaehmaiL Quiiae Serliana laoiiaal Ser- 

uBoa* 
Nieolai H. Prof. Gedaa. Qoadrigatus ez- 

peiiaaa. Setini, Gdti. 
OpaliAaki (Joanoi de Boln) capitaneo Ko- 

aiaenai, aee aon Sophiae Tereasae Opalio- 

akae eonjogi gratulatur Magistratiu, Popa- 

loaqne KaTicenaia. Epigramoia votiYaoi. 

WradalaviaOy typia BaaoiaDniaDia. 
Oiif dowtki popr. iia Oss^dovski. 
Prayjemtki Chriat Legatio Cabicolaria Be- 

gia Pol. ad Reg. Saeeiae peraeto Colo 'V,, 

Aug. 1696. Colon. Agrip. 
Wineler Dan. Piaatiaeher Ehren Waldt I 

Yerwaadniaa Uegnita nnd Brieg. T. I— 11. 

Brieg. 

1668. 

www 

Salikowaki NieoL Qnaeatio theoiogiea de 
nerito. CraeoTiae, tjrp. vidnae Fr. Gaeaarii. Yolekman Mart Xaw. Oloria nniYeraitatb 
Quoio Ferd. Pragenaia (earn ieone Mieh. 
miafowieeki Reg. PoL). Pragae. 

1660. 

Inatrumentnm paeia perpetoae. Eller In- 
atmmented a^ then ewiga Freden kwllken 
eneilaa of Swerigea Rifke oeh repabliken 
Pohlen. Stoekbolm, Henr. Keyaer. 

— Toi. OOCbeborg 9 Amnnd Qrefeye. 

— dee ewigen Fnedena im Ktoater Oliwe d. 
8 Mai berahmet 8. L et typog. 

Lieboniewiea. Poena (pnypada pod r. 

17tiO). 
Pax Pohmo-Sveeica per depnialoa ad id. Po- 

loBiae« STodae Ragnm legatoa eonfeeta. Oli* 

Taa 1660 b. 'm. 
Piakoraki lanreatom popr. na lanretum. 
Stawieki. Kraepk^ Prao^wakiego pop. 

na Knipkf PraeiBbiwakiego. 
Traite ae pais eatre Jean. Cadmbr Cbarlea 

X. Leopold el Fred. OoUlaame an nona- 

acaie dX>ttfa. & 1. et typ. 166L 

Giehowaki Mik. Namowa do pandw koion- 

nveb aby praeeiw Arryanom ttali. 
Informacia o kamienieaeb. ob.: ToAakL 
Stalitki popr. na Staliekl. 
Tbeophilat. Scaadalam id. e. jeadlanim 

haereeia aeenndom dennaeiationeai Yaleriano 

Magni. 
Threni beatia manibna Eliaabethae Walda^ 

gotti eoniagi<i Andreae (Carm. Gdaeii, Pol- 

lodi, Herbinii). Bregae. 
ToAaki Jan. Informaeya o kamienieaeb w 

m. Krakowie akademiekieb. B. w. m. i r. 

1668. 

Lacki Kaap. popr. nam. LaakL 

Propheceijnng (pBlne Sonderb.) daa k. Po- 
len betreflfonde. wie in demaelben ergan- 
gen. S. 1. et typ. 

Prntaci Piotr Jae. Forteea daehowna kr^l. 
Pole, a iywot6v 88. JakotM patron6 v pol- 
akieh. Dedykowal Jaaowl Kaa. KruiAtkie- 
mn« Jan KnbiAaki opioknn daiedalc6v Len- 
eaevakiego. (Dragi tytnl na ark. nastepnym 
2ywoty Xi%£|t polekich). Krakdw, daiedx. 
Stan. Lenoxewiktego. 

y orttint Ad. Diaaertationnm aaeromm L IlL 
OUvae, Tob. SUberting. 

1663. 

• 

Hiatorya neiesana o Cbarykliev kr6lewnio 

STeggeneaie. a niemieek. Krakdw, daieda. 
t Leneaevskiego. 
Oboriki Nie. (Citado anper cnlta B. 8ak>* 

meae). ChraooY. 
Praypkowaki 8. F. 8oeini vita deaeripta. 
Ryehlowiuia. Porayeiana popraw. naPo- 
tyeaana. 

1661 

Proeeaana )ndieiarina in eanaa Georg. Ln- 
bomiraki, ex inatantia Hier. Dnnin (dvie 
edyeye). 

Praypkoviki 8am. Ftaad 8oeini vita. 

Slowakowier Staniafaiw. iCalendan iwi^ 
rocanyeh na r. 1664. Kaaimlera Balcer 
Smieeakowie. 

BtawiekL Odgloa popr. na Ogloa. 

Yotnm eonnnbiale Bait 8mieazkowie typo- 
grapbo et Magd. Porebiae ab alamnia ar- 
Sa typogr. (Ut et polon.). CraeoT. 

1665. 

Lnbienieeki Stan. Morientia Poloniaeaer- 
vandae ratio oertiaaima. 8. 1. et a. (droa 
1666). 1666. 

Franeiaei Eraam. Finx.piiead. Cbriat Myn- 
debt Nener polniaober Flonu daa itt Er* sihliiiur der Kriege Job. CMimims mlt den 
CoMmoLeii 00 mit Confoederliten nod dem 
Lnbomirtki. NQniberg, Mich, and Joh. Fr. 
Endter. 

- Ob.: Mynaieht 

Joan nee Caaimlrns. Dero KOn. Ma). %n 
Pohlen denen Woywodschaften all ancb 
dem Ffinten Lnbominky nod der Confoe- 
der. Annee Declaratioii am dem pollni- 
tcheiL, S. 1. et typ. 

Lancsewski Anaelm. Messis theologiea. 
Craoov. baer. Lac. Kupiss. 

Labomirski Taboa. Yaraaviae. 

1667. 

Kojalowiea. nciyrym popr. samiaat 
iwieiym. 

Labieniecki Stan. Het stervende Polea, 
den Bjinen ende den vremden aenspreckende 
Beneiiena. In het latijn beschreeyen. Am- 
sterdam, Pieter Alckmaer. 

Relation wie den abges. Radaiewsky lo 
Adrianojpel seio Einzug and Aadienti ge- 
halten. 8. L et typ. 

Sehreiben (DeaTttrck. Kaysera) (Mahomet 
ly.) welches er an KOnig in Polen abge- 
hen laasen. S. 1. et typ. 

SoehaAski. Schalkenaorf zam. Schalkerdorf. 

UoiTeraal welches Kttn. in Polen (Joan. 
Gaaim.) an die Woywodschaft Podolien ab- 

Sben laaaen Si Octob. polnia. Breslan, 
ttfried Jonisch. 

1668. 

Bericht (AnsfUhr.) wer dee Joan. Caaimiri 

nechate Anverwandte sind* 
Joannes ob. Schroeder a nie Schrader. 
Resolation der nolnischen Keichs-Stftnde 

wftb nach lerachlagenen Beichs-Tage zn 

Waraehaa beachlossen. Im Martio 1668. S. 

I. et typ. 

1669. 

Dilger Nathaniel. Die polnisefae gttldene kO- 
aigliche Kroo welche dem Mich. Korybuth 
aufgeaetzet am Feat des Michaelis fUrgan- 
gen in einer Predict DaDais:, Dav. Fr. Rnet 

Form alar der Intimation kOnigl. KrOnang 
emblieirct 

(Neobnre). Informacya szczera o mforma- 
eyi kr6tkiej o XXtach Neoborskim y Lo- 
taryuakim Concnrrentach na kr61estwo. 

NouTolles oyt Polen over gezonden aen 
Haer Hoog Mogentheden door den P. Pels 
NeTona ayne Missive van dato November. 
Graven-Hilge, Jacob Soheltos. 

Olszowski Andreas. Censnra candidatornm 
sceptri Polonici. ejusdcm Oratio pro matri- 
monio re^ Poloniae. Recusa Viennae, Mat 
Gosmerovios. fOduienna od edyoyi t. r. w 
Wiednin wyszldi bez Oratio). 

Relation (Ansfilhrliehe) der im KQnigr. Po- 
len vorgegangenen d. i3 Jalii gescfalosse- nen KOnigl. Wahl nebst Capitulation. Bre- 
slaa (a nie Vars.), Gottfr. Joenisch. 

Rose w ski popr. na Roienski. 

Schroder Elias Const Glttckwlinsehangs- 
Ode aai Erwilhlang dea Mich. KorybatI 
zam KOnige. Danzig, Sim. Reiniger. 

1670. 

JasnoAd nleomyln. prawdy ie 8. St. Koatka 
8. J. patron ahissnie jest acaczony. Od mlo- 
dii Coll. 8. J. Lw6w. 

Miehal Wiiniowiecki. Uniwersa} albo wiei 
na pospolite raszeoie. Universal einmidil 
vor Zwey anf Pospolite rossenie oder Ge- 
meinem Aaffgebotb. 

Olszowski Andr. Censore on discoars po- 
litiqae tonehant lea nretendans k la coa- 
ronne de Pologne. Cologne, Pierre Marteaa. 

Pastorias Joaeh. Floras polonicns sen po* 
lonicae historiae epitome nova dedic. Pctro 
de Laohovce Sieniatae. 8. a. (circa 1670). 
Dandsci, Andr. Hanefeld. 

Piccinardi Gio. Loigi. Nel felicissimo ar- 
rive a Varsavia della 8. R. M. di Eleonora 
Regina di Pollonia, SonettL Varsavia. 

— Per la coronazione di Eleonora Begina dl 
Pollonia, all Francesco NerlL Varsaviae. 

Ratyborius ob. Walenty. 

Wenzl Jan Bapt Caes. Majest Consiliar. 

(Oratio ad Ordines Begn. Pulon.). B. w. ol 

I r. 

1671. 

Charzewici Marc Lylya Florencka albo 
cndowny iywot Magdal. de Pazzis, z wlosk. 
dedyk. Grvz. Konst Korybntow^j. Krak. 
dziedz. Schedla. 

— Discarsos politicas de caasis maloram Po- 
loniae. Ed. il. 

1678. 

Historya o cadownym obrazie Najs. Panny 
w klasstorze mii&skim panien zak. 8. Fran- 
ciszka. 

Philosophia (Armata scholae Aqoinaticae) 
sen Coadasiones scientiae rationalis. Cra- 
coviae, Schedel (dedic. Hyacintho L§cki). 

1673. 

Elm Ginseppe. Copia di lettera Polacca tra- 
dota in italiano, di relatione per la vitto- 
ria contro U Tarchi, venata all Gio v. Wie- 
lopolski, dedicata all Cesare Baldinotti. Ro- 
ma, Mancini. 

Krobski Adrian. Dolor ex obitu Griseldis 
Const Koirbntheae in Wisniowiec Micha- 
lis Regis Matris 17 Aprilis. Zamo66, Akad. 

1671. 

Bieganowski Mikoliy. ob. Przystalowski 
Kons. CXXXI Diplomm fiber die ergangene Wahl kOnigl. 

M|. Ton Pohlen. 
Kretiehmer Joh. Ben. Dca Landes Pohlen 

Bekefaning yoid Heyden anter Meeislei, in 

eiaer SeliAoepiele dtirch Jngend. Lien, M. 

Back. 
KrsyeUloweki (wykieilid). 
Proteelntiones pro consenrandn Inelyta 

Aead. CraeoTienai. 
PriyatalowskiKonatHeikuleapolikiMik. 

Bieganowaki, dedyk. Uraa. a Krosnowa Bie- 

Kanowakiei (popr. cam. Bieianovaki). Kra- 

k6w, daieda. Rra. Schedla. 
Bacakowaki popr. na Roaakowaki. 

1675. 

KraecaaAaki popr. na Kraealawskt. 
Kraealawaki. Epiihalamiam. Krak. (popr. 

aam. KraecaaAski). 
LilienhOck Schwed. Qeaandte. Schreiben 

an 8. KOn. Majea. in Pohlen. 
— Epiatola. 
Liber exereilationnm apiritaalium monaate- 

rii Olivenala. Olivae. 
OliTa Gian Paulo. Sermoni uella aolennita 

del B. Stanialao. Roma, Laaaari Varete. 
Redwita Joan. Ode paneg. ad Joan. Opa- 

leAaki palat cum Teresia Mieelaka matema 

▼ero GradaiAaka. Lc^nae, M. Bok. 
Stella popraw. na Styla. 

1676. 

Relation (Anaf&hrliehe) von beideraelta RO- 
nigL JIjJ. KrOhnong in Krakan den 2 Febr. 

1677. 

GorayAaki (Staroita, Stargard). Rede an 
ChnrfOrat Ton Brandenburg. 

1678. 

Janaeniua Joan. Dnella aeu luctantiam Bce- 
namm alexia. Dantiad, 8. Reiniger. 

Lnbom Iraki Stan. Her. Mowana akciewe- 
telnym w Lwowie. 

1679. 

Paatorina Joach. Stella aurea sen fax vir- 
tntia ex natara atellarum. Dantiad, DaT. 
Frid. Bhet 8. a. 

1680. 

Lndekoniui Thorn. Orationit dominicae 
Ycraionea eentnm (mledxy temi Ojcae naaa 
po polakn). Berolinif Rung. 

Poloniae nondne ad LegatL Suetici oratio- 
nem Gancellarii reaponaum. 

168L 

Boeaylowiea Jak. Wymowny polityk cayli 
weiel. i pogn. mowy. Waras. K. F. Schrei- 
ber. Cometologia abo opiaanie aatrol. komety. 
Rotsakowtki Georg. Roianciu Swenta (po 

imudzkn), dedyk. polska Samuelowi Kona- 

rzewskiemn. 
Quaettiunculae controveraae ob. r. 1682. 

Hacki. 

1688. 

Aaiertionet theol. de Christi in terriseo- 

eleaia. Posnaniae, Woln^ 
Gebri popr. Tanecken na Funke. 
Pawlowakt Daniel. Vita Gasp. Druibicki 

conacripta, dedic. Joan. Dobrayckl. Cattsii. 

1683. 

Offieia Raoehowski popr. na Raecbowtki. 
Por^fbski Joan. Scena yitae D. Matbiae Ap. 

epigrammate, Mathiae Lnkaaaewica dedi- 

cata. Cracov. Univ. 
Snmmariuta rachank6w Janowi III. i ita- 

nom na Bejm pro d. 27 JanuariL 

1681 

Sobieski Jan III. Litterae regis, polon. ad 
Persarum et Medorum regem. S. 1. et a. 
(Cracov. Febr. 1684). 

Sutaa Jak. Relatio (toi aamo pewnie co 
Phoenix). 

TopieAski popr. na Topii&ski. 

1685. 

Raaanie na Sw. Antoniego, dedyk. Dom. 

Mik. RadaiwiHowi. 
W i t tt 1 • k i J<)aef. Univeiaae theologteae theo- 

remata. 

1686. 

Gndatadaki kanonik. Vita Proaaoviani ob. 
Vita. 

1687. 
Szopowic. Bekim popraw. na Bellim. 

1688. 

P r o i e e k i Gabr. Coronamentnm J. Stan. DzU 
dowski dum per Stan. Slowakowic. medi- 
dnae doctor, renuneiaretnr. Crac. Univ. 

~- Monumentum (wykroftlid). 

— Coronamentum Dzielowtki (wykreilii^). 

1689. 

Grotiua D. Chriatna patiena dve hiatoria 
paaaionia tragieo et apectaeulo optieo re- 
praeeent. Thomn, Chr. Bekk. 

1690. 

Ciaaowaki Hart Jnbilum mentale a Sbi' 
pow Saembedannm. INL 

Alt anf dem ROn. SchloM in WAnebaa das 
Beylager HooherUachtar Penonen ange- 
■teilt wQide 3 May einen Helikonischeu 
Beiehstag. mathamatiacbe Cnriodt&ten vor- 
■teOen. llioni, Job. Bait Breuler. 

Mar|[Owakl And. Bod. Corona epiOial. bo 
nona Petro Tomieki. Poanao, Acad. 

1698. 

Frydryobowioi Dom. Traotataa de ezi- 

alentia Dd, ded ZamojakL 
— IVaeCatiia de iiatora theologiae eompoai- 

ina Dam. WItkowakL 
OasettOL De Varaoyie. Paria, Bareaa d' A- 

draaae (poar a. 1092). 
Sawetner popraw. iia. Siwertner. 

1693. 

Oasette. De Varsovie (period.). Paria, dn 
Burean d'Adreaae. 

1691 

Paty&aki Fr. Alex. Tbeaea tbeoL ex nniv. 
tiieologia jnzta m. D. Tbom. Grae. Fr. Ceiary. Ampbithefttrom fortltadinia Joan. Siekie- 
nyAaU demonatmtna. VanaT. 8cb. Piar. 

Kopia liata poala do a^aiada w ktdrym traa 
Mukeyf Sevmn opiaaje. 

Tbonaa. Unitatione popr. na imitationo. 1696. 

Sobleaki Jaknb» Proponicye kt6re pro bono 
et eommodo Raeesp. polal ofiamje. 

1697. 

Laakowaki Jerzy. Rorony i irony, beria I 
iablka laakami s§. Kasanie. 

Traebicki Andrs!^. Boxafdek vedle theo- 
lo«:ieJ o rosmeasenin na spoFiedai io^e* 
raow iprayal^lycb obacz Mafaicbowaki. 

1698. 

Lialebonne. Le Voynge dn Prince de Conty 
Oder die Beiae tiberaetit doreb Bocbano. 
Ramleniec podolaky. 

LopnaiyAaki. Boadronna Cayrzykowie, 
popr. na Andream Ciyrayczkowic 

Scbau Franc Al. BraTiam cbriatianorum be- 
roum diadema Angnato U. bomagialia en- 
comia. B. w. m. 

Wyklad al6w do wyroanmienia tmdnycb 
kt6re w kalendarzaeb poloione i progno- 
Btyk6w. ZamoM. 

1699. 

Via flamina anb Nlc Swiecieki in Dioec. in- 

greaanm. Varaay. Scb. Piar. 
WolodkowicE And. Wlad. Canonea ex 

oniyer. pbilosopbia, Conatantina C. Brso- 

atowaki. Vilnae. 
Zalaaaowski Nic Jna Begni polon. ox ata- 

totia et Conatit T. L Poanantae. 3D O ID ^ T H K: 

do 8tr. XXXV-ZLn 

0pi0ii drakani -w Polsee. aran6w r. 1007. 
Banmana Jenego dr. Jao Jftoke we Wro- Baiylitnie XX. w Uehereaeh 16ia 
Betscber Pavd a Reiralasa w Poiiuuiia 

1688. 
Biaknpi* n 8w. Jura we Lwowie 1637. 
Berdycidw, Fertalitiam B. VIrg. M. 1784. 
Bolimowina.Feliks w Loska 1589. 
Brealer (a nio Blesler) J. B. w Tomnln 

1690, 1709. 
BriQiicki Butt w Ziimote:ii 1682. 
Chojnaeki Aodnef 1669. 
Fabric! 08 Jan w Rr61ewea 1616. 
Prol Piotr w Knkowie 1768. 
Fnnke Jofteh. w Ologowie 1609. 
Fanke Winad w Koiciiuiie 1647. 
iioleiewskiego Pawfai diiedsiee we Lwo* 

wie 1764. 
Oailemoiitanat umiaat Swilmontiiniii. 
Haller Jmn i Hyber Seb. w Krakowie 1606. 
Herold w Wacbowie 1782. 
Horteryn Mmro. w Knkowie 1617-27. 
Ilaaoer Biai. w Odauakn 1668. 
Janke ob. Banmann. 
Janaen Sam. w Tonmla 1742. 
Jaryaidw 1792. 

Jangmann Jan Krsyai. w Tomnla 1764. 
Kalonymna Mardoeiial w Lablinio 1600* 

11. 

Kalonymna Abrabam 1612—20. 

Karean Teol. w Lablinle (mi^y 1622 
1680). 

Karnal Miehal w Mitawie 1668. 

Katimiercsyk Marein (dnik. Badsiwifiow- 
•ka) w Wilnie 1681. 

Komiaaya edokacyjna w Lnblinie 1780. 

Korreapondenta w Waraaawie 1796. 

Kraaanaki Stania. (a nie baniAakl) w Ln- 
blinie 1661 6. 

Kron ULryeb w QdaAakn 1724-4& 

Knpiaia Lnkaaaa wdowa w Krakowie 1667 
—1667 

- Tegoi dsiedaice 1666. 

Lirniea 1727—42. 

Lobowiei&aki Teodor w Zamoida 1666. 

Lataeadw 1608-1617. 

Lf eayck Daniel (a nie Andrsej). 

Leaki Mare. (Lenaeina) w Zamoidn 1693— 
1616. 

Lfakowaki Pfotr Mich, w Waraaawie 1692. 

Loak 1574—1587. 

Maebndwka 179& Melael Jebnda Loew w Krakowie 1670. 
MikoUjewakI Mik. AntwerpieAcayk w 

Wilnie 1640. 
Menaenina Paacbalia w Kr61ewca 1668. 
Minkowce na Podcla 1796—7. 
MiAak 1797. 

Mailer Andrxei w Odanakn 1668. 
Mnrmelinai Stan, w Bneida litew. 1669. 

Kekowiei Marc w Zamoicin 1698. 
Nenmann A. w Wrodawiu 1668. 
Niaaa 1696. 
Niiolina Simon w Zamoidn 1619. 

Oleanica (Oela) na Salaakn 1784. 
Oaterberger Jeny w Kr6]ewcn 1698. 
Oaterbergera Jenego wdowa w Kr61ew- 

en 1606. 
Peraiaje 1646. 
Pijarsy w Lowiean 1678. 
Pinger And. Fla. w Kaliasu. 

Racianek Szym. w Kaliaan 1666. 
Roatiti Ixaak 1687 ob. Aaronowici. 

Salaje Jan w Zamotein 1640. 
Sandeeki Jan w Pohnakn 1683. 
Sartorina w Ligniey 1604-19. 
Schlicbtingowo ob. Wilde. 
SchlOgel J6b. w Niaaie 1706. 
Schmidt Jan w Krt^lewen 1611—12. 
Siarkowaka Boialia wdowa w Krakowie 

1749. 
Siradienaia Stan, (n Saarffenbergera) 1543. 
Skolaki And. we Lwowie 1646. 
Slawnickij Simeon maiater (w dmk. Sw. 

Trojcy) we Lwowfe 1^1. 
SmoIeAak ob. JesnicL 
Stampf Donat (w Akademii) w Krakowie 

1620. 
StriatyA 1604. 
Siarfenbergera Hieronima wdowa w Km* 

kowie 1666. 
Say m m el Krayast J^d. lawiadowca w GdaA* 

aln 1723. 
T/aaowiee i Zamo4cia 1666. 
Waetaold Theodor Ehrenfiried w Tomnin 

1747. 
Waetzoldowa wdowa po Krayaitofie w 

Ligniey 1727. 
Werner Jak6b iaktor w OH wie 1677. 
Wiecmoraki Jan w Lnblinie (w pdowie 

17 w.). 
Wilmontanua Wileh. w OdaAakn 1606—7. 

rTachowa 1782. 
ytomierz 1764. Dodatek do T. 7IIL INl 

Lantshat Joan Rarol (Lanent). Algoritinnt 
integrDram dedic. Fr. de Konifx. Leipzig. 

1M8. 

Co r ▼ i n n a L. Hortiilus clegaiitiarnm. In fine 
deacrib. Cracovia Poloniac metrop. Lipsiac. 
Lottfaer. 

1509. 

Corvinna L/ Hoitnlns elegantiaram. In fine 
CraooTia describ. Liptzk, Letter. 

1611 

Corwinns Lanr. Hoitalna elegantiaram Li- 
paiae. Lotter. 

1616. 

Cingolariaa Dier. Anriiu. Artis gmmm. 

obieryationea ad Joan. Tnrzo, et carm. 

Lanr. Corvini. Ltpsiae, Monac. 
Lanes at Joaii. Alfforithiuus linenlis. Fran- 

cofordiae Joh. £ienhom. 

1616. 

Heiiodaa Geoigicoram liber 0. Latice- 
phaloa de Konita lectori. Lip. Lotter. 

1618. 

Eniebiaa. Hitter, eecleaiasticae lib. XIL 
ded. Stan. Tnrao Epiic. Olom. p. Besitam 
Renanam. Baaileae. 

1621 

D i n r n a 1 e joxta eonaaetadbom eeclesiae Vra- 
tiilavienaia. Baiilea. ThooL Wolff. 1623. P y r 8 e r M aeiej. Absolotiaaimaa de octo oration, 
nartinm eonstrnctione, dedia .Toh. de Ilia 
flbellus. Krak. Wietor. 

1626. 

Bionie Nicol. Tractatas lacerdotalis de sa- 
eramentia. Parisiis, Claade Cheyalion. 

1626. 

Liciniot (wykreiliii). 
Pyrter Mac. Jeanida Hieronimi Padaani. 
Crac. Vietor. 

1627. 

G 1 a r ea n o 8 H. De geographia dcdi c. Joaiin. 

a Laaeo. Baaileae. 
Nice Ian 9 de Plove. Tractatna sacerd. nti- 

lisa. do Saeramontit. Parii, Cland Che- 

▼allon. 

1630. 

Conrad. Sprawa o lokaratwa koi'iskie nowo 
pneloi Cracov. Fr. Ungler. 

1638. 

CampensisJ. Enohiridlon paalmoram, prae- 
terea Salomonis Eecleaiasticae. Lnga. 8. 
Gryphius. 

1631 

Erasmus Rot. Pargatio adv. Mart Lnieri. 
Basil. 

1636. 

Erssmas Rot. Absol. de 8 partinm. Crae. 
M. Saarff. »>•♦<» Cellar Ans. Bmopfta dateriiitlo (Pdon. Ll- 
VOB. BiiM.)> Aotrerp. Stela. 

usr. 

Willlehins J. Orthogr. Argent Jueend. 

1639. 
Corvini, Antonii, AogiuliDl, Iheolog. Halee. 

IMO. 

(Reehenbflehlelii). Ftir Junekfraweo an- 
dt Fhiwcn. Ein kartx IQsiig .... gexctxt. 
Gdauek. 

Williehini J. x Keaala. Aritmet Argent. 
Mylliia. 

IBa. 

Prasinaa Com. Saeirae aeriptarae eapita. 
Qedani, Fr. Bhod. 

Wi. 

Hill ebr and Mioli. Die erato cbristliche 
weiae wider den Tttrcken an streyton ana 
gOU. Sehrift. Croekaw, Hier. Wietor. 

Regttlae grammaticalea. Regirolna et Con- 
sntndonea. Cnie. Math. Scbarffen. PorOwn. 
GUber. 

Williehina J. Comment, in PauH epiat. 
Argent. Mylina. 

Williehina J. Comment, in artem poet. 

Argentor. 
Walenty (a Brxoaowa?). Napomnienle pol- 

ikie kn agodxie do wtaech Krae^landw, 

ded. Bton. ~ 1M7. 

Seelneian Jan. Pleini dnehowne a naboine. 
Kr61ewiee. Weynreieh. Wlldenberg HIer. Totlna philoa. In diale- 
ctieam Arlatot. epitome, dodic. Tid. Giae. 
CraeoT. Wietor. 

V i i 1 1 e h i n a J. Seholia VIrgIL fineoliea. BaaiL 

— In YligiL EpIgramm. 

Ui9. 

Beklneyan J. Catoehiamni, powtdre wyd. 

Item Occonomla. Krdlewiec. 
NaboieAstwo do iv. Anny. (Krakdw?). IBM. 

Williehina J. De methodo artinn. Fian- 

eof. Elehhom. 
— De formando Stndil Franeof. Eiehhon. 

1551. 

Sareerina Eraamna Annaemontaana. Diale- 
ctiea, mnltia aeyartta ezemplla illoatrata. 
Krak. Siarfenber. 

Villleblni J. Orthogr. inattt. Baail. Opor. 

Wllliebins J. In TaeitI Gennaalam eom- 
mentarla. Fmneo£ Elehhom. Regiomontanna Joan. Mare. Epieedion 
in^morte .... Gedani per F. Rhodnn. 

155i. 

Vergerlna P. Seholia ad Reg. Polon. ora* 
tionem. 

1866. 

Etlieher gnter tentaehor nnd polniaeher 
Tenia anf Inatrument Brealan, Cr. Sebart- 
fonb. 

Villleblni J. a Reaala. Terentil eomment 
Franeof. Eichhom. 

1556. 

Titini 81m. Practica dentaeh inEhrendom 
Albreehten den Eltem Hargraflfon. KOnlgap. 
Danbmann. 

Vergerlna P. Le trattaalone. Tnbinga. 

— De evangolii In ditione Regis. Polon. ori> 
gine ob. Mnsaena. 

1557. 

I n f o r m a 1 1 o. Vera brevia et ftindament Caap. 
de Mtinster ord. Tentonici Maresehalid. 
Regiomonti, Danbmannna. 

Niger. Dom. Marine. Geogr. Commontar, 
cnm L. Corvini Geographla. Basileae, Hen- 
rich Petri. 

Poati 11a polska. Krakdw, ¥nerabi«ta. 

1568. 

Blonie Nteol. Traetatna laeerdotalia, aceea-* 
ait confeftsiohale. Venet Fr. Bindon. 

Pie Aft o Boiym nro^eaenin naboina i bar- 
dao piekna (odmienna). Krak. Siebenej. 

Rey Jilk. Chriate qni lux et dlea (po pol- 
san). Krak. Laxara. (eirea lfi68). Hoiini St. De expreaso Dei verboded. Big. 
Angaato. Antw. J. Stela. CXLI 1560. 

Brents Job. Was die Urs«eh soi so man 

latherisch. Darbey wider Bischoffs Hosen 

von Warmients. TQwingen. 
Cjrrillaa. Myatagogicae catechesea, Joan. 

Grodecio interprete. Viennae, 8. J. 
Herberatein Sig. BcacbntzaDg der anrecht 

beMhttldigten. Wien, Hofhaiter. 
Hoaina Stan. Coofutatio prolegomenon Bren- 

tii dedie. Sigia. Aug. Lngdani. Roville. 
Ordo (Pompae fanebria) in humando cada* 

vera Stauialai Bonarii poloni. Bononiae, 

J. Kabeua. 

IML 

Cromer. Orichov. de conjng. (wykreAli<i). 
Nicola as de Plove. Tmctatus sacerdotalia, 
aocessit confessionale. Lagd. Tb. Bortellua. 
Yillichius J. Libri Erotematam. Argent. 

1562. 

Gasaiaa. Medicin. Qoaestionea. Schneberger 
Ant Catalogoa medieamentorom. Tigori. 
Gesner. 

1563. 

Ranis Georg. Kurtxe Ersehlangen der Ho- 

hemeistere deatschea Ordena... Eibiogae. 

Crumer. OrichoTios de coigag. (wykreili(S). 

1561. 

Ranis Georg. Kurtze Erxeblangen der Ho- 
hemeistoreaeatsches Ordens. Elbingae Wolf- 
gang. Dietmar. 

1565. 

Blunie Nic. Tractotus sacerdoulis N. de 

Plove. Lagd. Koaill. 
(Glodios). Epitbalamia in honorem nuptia- 

rom Paali Glodii et Urs. Bergmann. Wi- 

teb. Laar. Scbwenck. 
Sealichiaa P^aL Aaff kOnigl. Miyest so 

Poln nnd Farstl. in Preass wird in oflf. 

Drnck an Tag gegeben, aaff Schrifften v. 

Albrecbt Traehaes v. Wetzbausen. KO- 

nigtperg. 
Stop ins Zacbar. L. Scbreib calender aaf d. 

J. 1565 dnrcb Vratislaviensem, Rigischen. 

Phiaicnm. B. w. ro. i dr. 
Tit ins Sim. De veneois deqae peste. Re- 

giom. J. Daabmaon. 
Wo Ian And. Roxmowa Polaka z litwioem 

prseciw 8. Orxeehowakiego opisania ob. 

Rosmowa. 

1566. 

Th core mat A de curiositate ad Mollerum . 
RegiooL Daabm. 1568. 

Plowe Nic. Tmctatas sacerdotalis. Venet 

Geor. CabalHo. 
Wiffandas J. De Osiandriamo. 
Villi china J Erotematam. Baail. 1569. 

Vitavianaa Joan. Carmen de obitu Joan. 
Hein,Laor.Lemken, Joan. Viluerii G. Strooh 
Gedanenaia. 

1572. 

Samboroavk Gnegorz. 8amboriae Patriae 
8aae Clanaaimae . . . Datam Cracov. 

1573. 

Prisbaehiaa Wolfg. Reeponsio ad oratio- 
nem in consilio flelvctioram, Rupellae (dwa 
odm. odbieia). 

1575. 

Schlnsselbnrg Conrad. Do Jesa Christo 
Deo et homine propositiones contra nnti- 
trinitarios. Regiomonti, B. Daubmann. 

1576. 

Paprocki B. Pr6ba en6t dobrych. Ktema 
nanka do obycaaJ6w poczciwycb. Krak. 
Stemacki. 

Willi chins J. Exegosis doctrinae. Francof. 
Eichorn. 

1578. 

Steinberg Nic. Epieediam Lucae Schacb- 
manni Consalis Thorun. Vratisl. Job. Scharf- 
fonberf 

WigandusJ. De abstracto et Synod. Pru- 
ten. Regiom. 

1579. 

Agendorum cedes, in Uium Pro v. Gne- 

snensis. Colon. M. Cholin. 
Czarnkdw Petrns. Oratio faneb. in Albert. 

Palat. Rhoni. Monachti. Ad. Berg. 
Plaza Tom. Passio Jesu Chriatt conscriptM, 

nsui Prov. Gnesn. Colon. Cholin. 
Riccins Tlieod. Liber missarnm, ded. Stcph. 

Regi Pol. Regiom. Osterberger. 

1580. 

Ditmar. Chronici librr VII. Francofarti. A. 

Wechel. 
Lyra Sim. In nuptias Esajae Holdenbeichii 

et Martae JessiAski. Vratisl. Job. Scbarffenb. CZLUI Missarnm VII voeam. VI voenm. dedie. 

Ston. Pawlowski. Pnig% Georg. Nigrin. 
Psaltir. Wilno. 
Vitrelinas Alex. Defensio Fr. Davidit. 

1581. 

BreviArium pro dioee. Varmieo. Jumu M. 
Cromeri per SaooB. Woroiii. Colonine, M. 
Cholhi. 

1M2. 

2arnowe« Gnegon. Obrunn post yllc (priv 
Postylli esfA<& III). Krak. Wienb. 

1583. 

Slovaeius Pet. Almauach diircb der Uuiw. 

su Krakaw Astrologtim. Brcslaw, J. Scharf- 
. fenb. 
Zarnowoa Gneg. Antidotam albo lekar- 

stwo na odtret od ewang. praei K. Wil-. 

kowskiego. iS. w. r. 

1681 

Aniplia Juan. Ostrorogensia. Oratio qua Chri- 

8ti dnae naturae cnarr. ded. Alb. Vitosla- 

Tto. Altorpbii, Gcrlach. 
Ericus P. Carmen de obitn Cathcrinae Reg. 

Rostochii. 
EpUhalamia in honorcm nupttar. Mart. 

Rhemi. Dantisci, Rhodus. 
Her bar t FuUtin. Chronieun Polon. Basel. 
81owAcyasz P. Almanaeh auf 158}. Bre- 

slaw, Scliarffb. 

1585. 

Mfillc r Laur. Polnische, Liofriiindische, Mos- 

chowitiache llistoricu, so sich unter KOnig 

V. Polen augetragen. Frank a Main. Pcycr- 

abend. 
Praeatroga pracciw morowcmn powietrzii 

.,Zywot ten (loczesny. Poznaii, Wolnib . 
Slowacyusz P. Almanaeh auf J. 15tto. Brc- 

slau, Scharffenb. 
Wigsndus J. De Stanearismo dogmata et 

argamenta, alter raensa, ded. Nio. Firley. 

Lipaiae, Georg. Defner. 

1586. 

Hand I Jak. Harmoniarum Qiiatuor. dedic. 

Stan. Pawbwbki. Praga, G. Nigrin. 
Slowacvusz P. Almanack auf 1586. Brc- 

alau, Scharficnb. 

1587. 

Blonie Nicol. Darohuder. Rerum crim. pra- 
xia. Nie. Plovius. Franeof. Wechel. 

Boier L. Preuschoff. J, KoeL Laur., Pocicj 
IL ob. Grmtalationes. Postnlata Ordlnis Eeelesiastici in Comitiis 

Varsav. et Posna. 
Slowaeynss P. Almanack anf 1587. Bre- 

slau, Scharffenb. 
Sturtz Cbr. Altera oratio de Steph. rege 

pol. ded Stan. Pckoslawski. 
Weressczy I'laki J6t Muwazawyb. Zygm. 

ni. Krak. J. Piutrkow. 
— Zacheeenie do zgody eleko. Krak. Piotrk. 

1588. 

Laterna Marc. Uarfa dnehowna tj. lOrosdz. 
modlitw. Krakdw, A. Piotrkowczyk. 

Qneswitius Joan. Ordinis praemonstraten* 
sis Statuta «t decreta antiqua coUecta stu- 
dio Vratisl. 

Sigisronndus III. Ad mandatum Sae. Reg. 
Majest. proprinm. CranoviHC. 

SIowHcyusz P. Almantfcb auf d. J. 1588. 
Wrod. SchnrlTciib. 

1589. 

Font an us Valent. d. Univ. zu Krakan Astro- 

noin. Almanack Brcslaw, Scharffenb. 
Frencol Sal. Maximiliabi Polun. Regis 

e Sarmatia ad von t us. Pragae. 
Regius Nic. Gcrmamis. Epi»tola in qua re- 

spondet ad Christ. Vnracvicii orationes nn- 

per oditMS. H. w. m. i r. 

(Orationed wyszly: Pragso 1589). 

1590. 

Fontanus Vul. Ahnnnach auf 1590. Bro- 

slaw, Scbarfti'nb. 
(Schmidt Th.). Kpiccdia in obitum... Bruns- 

bcrgac. 
Turnuwski Tcofil Szymon. Zwierciadlo 

(wykrcslic). 
Vega Eiu. Pauli Samosatiani Dei oppugna- 

tio, cuntra HhiudrHtaro. Vienn:ic. 
Wyprawa plubiifiskH Alhcrtusa iia wojuf^ 

(0. wyr. autorM, wykrcblic pod Broscyu- 

szeuij. 
ZarntiwcH Gr. Traktacik albo 52 questyi. 

ob. Traktacik. 
Zoitung newe, was sich zwischen Moscovi- 

tern und Schwedon in Belag. Narwa zu- 

getragen. Lttbeck. 

159L 

Coletus Mich. Christliche Predigt bei der 

Leiche Job. Kittclij. Danzig, Rhode. 
Flesch Seb. Knrhol. Beknntnues, warumb 

cr die lutherischo Katzcrci verlasacn. Po- 

sen, Wolrab. 
Fontanus Val. Almanaeh auff 1591 durch 

d. Uniw. zu Krakaw Astrologum. Breslaw, 

J. Scharffenb. 
Grodzicki Stan. Prawidlo heret t j. oka- 

zanie. Wilno w r. 1592. 
Passio D. N. Jesn Christi ad eecles. Reg. 

Poloniae nsum. CXLV Kracker Bern. Allmftnach dos Doctoren zn 

Krakau. fireslaii, 6. Kaafmann. 
Excreitiiim christ pietatis c roandato Nic . 

Radivillij collcctiini. C<iion. Arn. My lias. 
Herman Mich. Epithalamion Dan. Httscli- 

malz cum Barb. Ifattio. 
Laterna M. Harfa dachowna t. J. modi ka- 

to). Krakow. 
(Socinus). Quaenain sit in Christuoi fides 

ex dispat Prosp. Desidsei. 

U93. 

Aeeiajoli Donat Annibal KartagiAski tl. 

Jer. WoJDOwski ob. Plutarch. 
Artomias Piotr. Homilia albo kazanie po- 

mebne nad cistcro senatora t praedm. do 

Jana ae Zborows. Toniii, And. Koteninsz. 
Kraeker Bern. Doctor zn Krakaw. Alma- 

nach. BresUu, 0. Baumann. 
SmoIiuB Venc. Pastor. Hymooaens nupt 

Melch. Swlnkowitz et Cathar. Prokot. Vra- 

tisl. Ocorg. Baumann. 

15M. 

Bochman Job. Elbinf?. Christus triurophans 

in honor. Bern. Habercamii. Thomn. Co- 

teniae 
Sale Franc. Opens officiorum mlssslium lib. 

I. ded. Stgism. III. Pra^s, Nigrin. 
Wereszczvnski J. Pubudka z strony faii- 

dow. szkofy ryccrskiei. Krak. 
— Pobudka do podniesienia wojny sw. Kra- 

k6w. 

1696. 

KtonowiczF. S. Victoria deorum. (por6- 

wnaj r. 1600). 
K oat Its Job. Von dem allgom. Tflrcken- 

krieg an Sigism. HI. Leytomischl, Andr. 

Grandontz. 

1596. 

Ore men Fabian. Palatinides Mariaeburgen- 

sis. Academiae cives ad celebr. invTtat. 

Francof. Scinrian. 
Crcmen Fab. Scriptum in funerc Goorg. 

llcnaei. Francof. Sciurian. 
Razzi Senif. Vita del 8. Jacinto ded. Alex. 

Camillo. Btrozzi. Fircnze, M. Sermartclii. 
Sale Franc. Officiorum missaliiim lib. II ded. 

Stan. Pawlowski. Praga, Nigrin. 
Sehober Uuldrie. Saraenensis ad Sonatum. 

Tborunii. 
W olan A. De vita beata dial. Vilnae. 

1697. 

Cnogler Kwirvn. Assertioncs ex Univ. lo 
gica. Vilnae, 9. J. Credentzsehreiben and itistrnetion waa 

von wegen Sigismundi von Schweden und 

Polen KOniga, bey Fttrsten Carln auch 

Erich Brahe und Stan. Dzialtiiski. Stan. 

Czyrowski und Nic. Sapioba goworbon. 

Stockholm, Andr. Gutterwitz. 
Joannitius Gabr. Neue Krakische Kalen- 

der. 
(Ostro^). In promotionem Job. Math. Ostrog. 

Stetini. 
Paprooki Bart. Pijsnicky dwe ku pocti- 

woBti. Praga. Anna Ssmuanowa. 
Paneratins Halt Apophoreta El is. Botgc- 

rinae. Thorun, Cotenius. 
Williohias Joh. Libel! us philosophicas. 

Francof. 

1698. 

Arfa dzlesiecioatruona po si6diny raz wy- 

dana. (Rsi§^.ka do modlitwy z rycinami). 

ob. Laterna. 
Keckermann B. Dantisc. Contcroplationum 

libri. Hanoviaa, Antonius. 
Quadra n tin us Fab. Cathu). Leich Prcdi- 

gcn nach t5dtt. Abgang. der Anna KOn. 

von Polen. Graetz, Georg. Widmanstetter. 
Rodriguez Alfons. postepowanin w do- 

skonaloAci v cnotach . . . .*t). Baltazar K. 

Dankwart. Wiloo, S. J. 
Wels And. Praccationes scholasticae. Dan- 

tisci. 
Wereszczytiski J6z. Pobudka z strony 

podniesienia woyny prseciw Ges. Tur. Nowy 

Wercszczyn. 
Wo Ian Aud. Panegyricus Nic. Chr. Radi- 

villo. Vilnae, Sal. snltzer. 

1699. 

Abschrift der Missivcn and Briefe zwi- 
Bchen KOn. v. Polen and Fiirston Hcrtzog 
Carln zu Colmar. Stockholm, A. Gutter- 
witz. 

Joannitias Gabr. Neue krakische Kalen- 
der dnrch den Uniwers. zu Krakaw Astro- 
logum. 

Wels And. Miscellanea hymnorum J. Bernh. 
Bonifacii. Dantiaci. 

B. w. r. Wlek XV- XVI. 

Clusa Jak. Ain subtil und schOn bOchlin. 

(Zapewnc Clusa Jac. Kartnz, Jest co in- 

ucgo, i obey, zad Jacubus do Paradiso Cy- 

Bters, jest polakiom, lubo obudw6ch za jo- 

dnego biora). 
Jonston Jon. Dissortatio eonsulatoria ad 

Joannem Schlicbting. B. w. m. 
Radwan Joan. Epithalamium in nnptias 

Christo. Monvidi Dorohostayski. Vilna, 

Karcan. 
Niger Fr. Ars de cpistolis. Crac. Hallor. 
Piedi^ nowa o nawrdceniu grzeszn. ozlo- 

wieka. Krak6w, Syben. 
^ krewkoact ob. Trzecieski. CXLTU Rey Mik. Senteneye % XU filosof6w wy- 

brmoe. Knk Wierzbieta. 
Rosmowy kt6re inyat kr61 Salomon z Mar- 

ehoHem grabym a sprosnjrm. 
Samosarzias Baltaz. Polonas. Judicium 

aaCronomicum an. 1521 ad Leonem X per 

.... Czychonoiiiensem de Dncatu Maso- 

viae. B. m. dr. ob. r. 1521. 
Sanato Alei. MnUiplicia mctra nurea cum 

OTiginia mundi. Cracov. Wierzbieta. 
(SehOnknecht). Hertcens Trost den EI- 

tern Sch5nknecbto. Thorn, Ramall. 
S eh mid Nie. Id mortem Nic. Schmid. Dtn- 

tiaeif Bhetus. 
Sehwab Oeorg. Auff Seeligen Hintritt des 

Job. Georff. Schwaben. Dantsi|r, Rhet. 
Scultet Fnd. Votivi applaus. Frid. Scutte- 

to ad faaces intendentiae. Lesnae, Funk. 1600. 

Fonteny Jaconea. Brief discoura de l*ori- 

gine dej Poio^ois, de restablissement de 

lenra roia. 8. a. et 1. (circa 1600). 
Karliiktkl Stan. Rokn paAs. iwietego 1600 

s praeatrogf poff^d i niepogOd opisaitie. 

Lw6w, Pawel Zelazo. 
Kraeker Bern. Philoa. doct. zu Krakaw. 

Almmnach. Brealaw. 
(Murowaki Walentin). Epieedia super fu- 

noa W. Murowaki. Rackow, Rodetzki. 
Osterod Chr. DispnUtio wider Georg. Tra- 

deliL a. a. (circa 1600). 
Regina Joli. Dantisc. Orationos duae. Do 

eompar. Schoiarum. Mulhnsii, Spies. 
Zajdlicz. Hercynia (wykre&lid). 

1601. 

Bizarns Pet Rerum pcrsic. Hist Phil. Cal- 
limachi do bello tnrcis infer. Francof. 
Wechcl. 

Hieronymi Fabricii ab Aquapendenta. De 
locutione ab J. Uraino ded. T. Zamojski. 
Venetiia J. Albertls, J. B. Majetti. 

K ra k e r B. Almanach. Brealaw. Bern. 

Tertullianus. De ^raeacriptionibus. Crac. 

i6oa. 

Oymnatii et oeconomiae achol. Tborunieo- 

•ia inatitutum b. w. ro. 
Keekerman C. Systema logicae. Hanov. 

Antonioa. 

Kraeker Ber. Ph. Dr. zn Krakaw. Alma- 

meh. Brealaw, Baum. 
W edsleki Sim. Calendar, a 1602 Horizonti 

CracoTians., Georg. Mnisch'ek inscriptum.' 

Merbipoli, Fleischmann. 
ZrzenezyAaki Jan. Mantyssa albo wrd- 

ikL KnkCw. 1603. 

Arthus Gotth. von Danzig. VI Theil der 

Indien. Frankf. Richter. 
Be sard J. B. Thesaurus harmonicns musi- 

corum (Alb. D^ug^raj) Colon G. Qruen- 

bruch. 

F I e m i n g a Kaskis. fiea in Fennia quae din- 
ts rint. 

Kraeker B. Almanach. Broslaw, Bsnmann. 
Roimann Georg. Oratio de vita Oeorg. 

Frid. Marchion, Brandeb. Kegiom. 
Talmud babylonicnm. Vol. I -XII Cracov. 

1603-4. 

1601 

Keeker man n B. Logieorum tract II Ha- 
uow. Anton. 

Kepler J. Ad Vitellionem paralipomena par 

optica. Francoforti. 
Kraeker B. Phil. Dr. zu Krakaw. Almanach 

Breslaw. Baumann. 
Pascher N. Erh'iutcrung dor Verantwortnng 

Joah. Wendlands. KOnigsb. G. Neyckon. 
Sigism. III. Cople der an die Gemelne in 

Schweden auageg. Schreiben. Cracov. 4 

Mart. Danzif . 

Zakrzewaki Wojc. (Przyplay do objawie- 
nia S. Jana.). 

1606. 

Corquer L. Nowinv (wykreilid). 
Chodkiewicz J. C. Litterae ad D. J. Fr. 

Mansfeldiae comitem. Beraonii. 
Kraeker B. Almanach. Breslaw, Baumann. 
Lirinensis Vine. ob. Viucentius. 
Martens Sew. Conr. Carmen in nuptlaa 

Andr. Namssovitii nee non Cathar. Frontz- 

kiewitziae de Radzimin. Lignitii, Sartori. 
Nen^ebauer Salom. Tractatus de peregri- 

natione dedic. Andr. Firlejo. Basil. Hen- 

ricpetri. 1606. 

Cnogler quir. Symbols tria cathol. dedic. 
ad Bened. Woynam. Colon. Gualther. 

Copia des Schreibens an J. K. Schw^d. 
Stathaltcr zu Rewel. von Russ. Woiwoden. 

Herburt Szcz^sny, Ziemecki M. Jedyny 
8pos6b przywr<>cenia Polsce pokoju Jest 
wypfdzenie Jezuit6w. 

Keekerman n B. Dantisc. Rhetoricae ec- 
cles. libri. Hanov. Antonius. 

Krscker B. Almanach. Breslaw, G. Bau- 
mann. 

— Prognosticon durch Phil. Dren zu Kra- 
kaw. Olse, Job. Bessenmasser. 

Mniszech Nic. Oratio ad Sigismundum III 
de Regno Sueciae. Psris. 

Obrona przeciw proccssowi konfeder. przed 
scjroom krakowskim. S. a. (Vilnae? circa 
1&6;. 

F cxux Or&tio iu funere Joan. Wolbrameusis irraec. 

•t UL 
Pol onus Joan. Canticnm Ambrovii et Au- 

guatini. Ma^obur^, Salom. Riehtzenhan. 
Zebrzydowski Mik. Otworzcnie praktyk 

przez Wojew. krakows. 

— Pokazanie niewinnuAei rokoasu mi^zy 
ladimi. 

Zcitang warhaftige newe aus derNarfwe. 

1607. 

Cnofpler Q. Syinbola tria ded. B. Woyna 

Moicnntiae, J. Albinns. 
Hoatiis M. De vito J. Willichii. Francof. 
Inatitutio confesaariornm. Cracov. 
Keckerman B. Sjstema ethicae. Hanov. 

Antou. 
-- Toi Londini, Norton. 
Krackcr B. Almanacb. Breslaw, Baumann. 
Scbnitzkius Georg. Sacraram cantionam. 

Dantia. Rhod. 
Surnowaki Jan. Homilia in fun. And. de 

Lessuo habita Baranoviae. S. 1. et a. (Thor. 

Aug. Ferber). 
Sendivogias. Dialogna Mercorii, Alchymi- 

stae. Colon, Eratiua. 
Szoliha Jan. Sacratiuimis primitiis Geor- 

gii Cerasini gratulatar. Cracov. 
Ziemecki Mieh. iHerbart F. Consiliam da- 
tum amico de recaper. pace. 
^ Consiliam de recaper. pace 8. 1. et a. 

— Toi. Upaalae. Olaas Nielsenias. 

1608. 

Arthna G. Dantiac Hiat. Indiae. Colon. Let- 
zenkirch. 

— liiat Pannoniae a J. Boiasardo (pag. 39 
Acta polonica). Francof. 

Butbncr Chr. Livonus. Henrico Vencealao 

Sileaiae Duci. S. 1. typis Nic. Voltzii. 
Cer^uer Lud. Nowiny pewne z Nowego 

swiata z JaponUf na pols. przez Szym. wv- 

•oekiego, ded. M.PstrokoAak. Krak. M . LoD. 
FriachTini. Nomendator trilingu. Francof. 

Becker. 
Keckerman B. Gymn. logicnm. Hanov. 

Anton. 
Kr acker. Almanacb v. Phil. Dr. von Kra- 

kaa. Brealaw, Baumann. 
Pacello Aapriglio Sigiamundi III polon. 

Moaic. Magiat. Sacrae cantionea. Venet 

Oardan. 
Teetander G. Beschreibnng der Reiss 

dorch Schleaien, Polen, Moacaw. Leipzig, 

Groaa. 
Wladialawiua Ad. Gratolatio na przyjazd 

Wojewody krakowakiego. 
-- Nowinv z Moakwy poalane wojew. S$do- 

mirakie] od Cara. 

1609. 

Abdrack der Miaaiven, welche zwiachen 
kOn. Schweden and Polen and dec Groaa- herz. Litowen RAthe gewechselt aeyen. 

(Riga) Chr. Reaaner. 
Arthua G. Dantiac. Cummentariorum. Fran- 
cof. Spieaa. 
Creba And. Trinmphua ^ubem. provinciae 

in R. Poloniae. Job. Sigiamando Region. 

Oateraberg. 
Cziczman Venc. Reditna Franoia Mathiae 

Zialkowicz. 
Januazowaki Ohm. F. Sententiae. Crac. 
Keckerman n B. Syatema logicae. Hanov. 

Antottiua. 

— Scientia metaphya. Hanov. Ant. 
Kracker B. Almanacb. Brealaw. Baumann. 
Paaaio D. noatri J. Cbiiati. Cracov. Petric. 
Radoaicenaia Paal. Pallaa Gaap. Tr^- 

koviom alloqnitar. Cracov. Nic. Lob. 
Tornarido Joan. Xeninm volgo atrena. 

Crac. 
Zalejaki Abaalon. Przeprawa Barbary hw 

do porta. Krak6w. 
Ziemecki M. Gravia deliberatio do conatu 

Jeaaitaram. 

1610. 

Keckermann B. Dantiac. Syat. logicae. 
Hanov. Antoniua. 

— Rhotoricae eccl. Hbri. Hanov. Anton. 

— Syatema ethicae. Hanov. Anton. 

~ Introdactoriam ad lectionem. Hanov. 

— De natura hiatoriae. Hanov. 

^ Syatema phyaicam edd. Gaenichiaa. Ha- 
nov. 
Kracker B. aua Krakaw. Almanacb Brealaw, 

Baumann. 
Odpuaty y laaki pozwol. od OJca S. Pa- 

wm na koronki. B. w. m. 
Locks Kilian. Perigra metrica auu Ciroinus 

Veritatia (authori Maur. Bonorelus) Thor- 

nae, Volfg. Secbrosz. 
Relation von Smalentzky and Carol! IX 

Zuatand. Wilden. 
Tyszkiewicz Jerzy. Reapona na akrypt 

cquttia aazczypliwy zakonowi. 
Ziemecki Mik. Deliberatio de compescondo 

conatu Jeauitamm. 
Zynga Jan. Kaiendarz na r. 1610. Krak. 

Kobylitiaki. 

1611. 

Keckermann B. Syatema geogr. Hanov. 

Kracker B. Phil. Dr. zn Krakau. Alma, 
nach. Brealaw, Bauman. 

Revger Am. Panegyr. Job. Sigiamando 
March. Brandeb. 

Ringiua Cona. Syuopais huroanae salutis. 
Thorun, Aug. Ferber. 

Seghei Tom.. In fel. Sigism. HI e Moscuvia 
reditum. Vilnae, Joa. n^arcan. 

Zielitiaki Nic. Cantaa primi ohori offerto- 
ria anct organario Alb. Baranowaki. Ve- 
net Vincentiua. 

— Cantaa communionea totiua anni. cu ZyngA Jan. KaleDdars ilwift rocsnyob. Kra- 
k6w, Kobylifiski. 

1612. 

Cleischy Adam. Vito di S. SUnialao di 

Cncuvia. Koiim» Egid. SpadJi. 
Gcdiceas Sim. Drey PredigtCD, Juh, Si- 

gismnndo Mar^graf. Leipsig, Grots. 
Hove J. Deliciae mnticae sive cantiones. 

(Jacqaca PoUooois). Ultngecti, Sal. Roy. 
Keekermann B. Syatema logicae. Hanov. 

Antonias. 

- Pnecogn. logicarum lib. Hanov. Anton. 

- Comment nantica edid. Ab. Wysotski 
Gorni polon. Hanov. 

- DispaUtionee (Ad Raasina Polon. Niool. 
Sicnnicki, Math. Makowski). Hanov. hae- 
red. Antooii. 

- Systema geon. Hanov. baer. Ant 
Kracker B. Almanach, Breslaw, Banmaun. 
Orationes III. Leffati R. Daniae, Hypp. a 

Callibos, Joaeh. Hnbneri, bab. oonun Si- 
giam. HI. Colon. Job. Tascbner. 
PutcaiiQs R. Epistolarnm apopbor. Centu- 
rU IV. dedic. Joanni ZOIkiewaki. Lovanii, 
rUvian. 

WIdawaki W^iyk P. Tbren. ad imit trana 

mjgr. Babylonicae. Calia. Cknlel. 
Wilentaa Bart Ewangelie i epiat (po li* 

tewakn) prxez Lax. Sznystok pnedr. 

1613. 

Fasciculns chorodianim Polniacber and 

Teulachcr Art. Nttrabora; Bait Soharff. 
Finek Sal. Danksag. Predigt nachdem Sigis- 

mund lU K. v. Pol.au Waracban Hcrrn Job. 

Jigiam. daa Lebn fiber Prcnsaen gegeben. 

BerUn G. Kangen. 
Keekermann B. Synopsis oeconom. Hanov. 
-- Syatema polit Hanov. 

p"k*.*]."llP ^ Sig. Elcgia in natalem d. 
Chnsti. Thoni. Aug, Ferbcr. 
".'*«»? wski D. Nuptiae Frankowicz cum 
Lndwikdwna. Cracov. 
bo »r**^' Stan. nadzwyez^jnycb po- 

Volckmar Nic. CoUoqnia quaodam pneri- 
» lat germ. Gamerarii adjec. interpr. po- 
lon. DantiBcl. ^ 

1611 

Broacius. Ode an N. Pacium. (wykreAlid). 

!!I[P'®/ i*^^' Metcorologia metrfke. Tho- 
nmii, A Ferber. 

IJrber ^^"'* ^'*™* ^^^^ Tborun. A. 

^^^f^*'"*"" B. Aristotelis analysis. Pran- 

Kracker B. Almanacb. BresUw, Baumann. 

1« n* Pet. Carmen in Sacros. Spirit San- 
P «ti. Daot Rhod. 

^oma vetoa dedio. Sigiamnndo HI. Roma. Socinns Faast Brevis discnrana ob qnam 

oreditnr Ewangelio per Val. Smalclum. Ra- 

oov. Sternacki 
Victorius Ad. Elegia in nativit Cbristi. 

Tbomn. Ferber. 
Wyprawa plebauska znown wydr. (Autor 

niewiadomv. wykreilid pod Brosciuszem) 
ZycbiniusNic ICalendarz iwiat doroczaycb. 

Krak. M. Ub. 

1615. 

Dupiika na replik^ Nowin pokaaqjaca. 

Fubrmann G. L. Tostndo Gallo tlerma- 
niea (ot Sigis. Polonua). Norimb. 

Keekermann B. Syatema theologiae. Ha- 
nov. 

Kracker B. Pbilos. Dor au Krakaw. Alma- 
nack, Breslaw, Banmann. 

Rector et visit Gymo. Tliorunienais actum 
scboiaat oratorinm. (tbcatr. actor. Zbaaki, 
Oziewaltowski, G6rski, Szwoykowaki, DOn- 
boff). 

Sokulowaki Aug. Merckzeicheu Vortrag 
dass katb. Kircb. Soeligkeit zu erlangen. 

Woniejski Mathias. Do plourltidc, Qaae- 
stio medica. Cracoviae, in off. Nic. Lobii. 

1616. 

Fleming. Libellus (wykre&lid, wydrnkow. 

rok 1616 zamiast 1716). 
Rejestr do porzadku y artykul6w prawa 

magdeburakiego. iCrakdw. 
Tyazkiewicz Georg. Theologia antilogica. 

Crac. And. Petric. 

1617. 

Hackenberger Andr. Harmonia Sacra. 

dedic. Sigism. Ill polon. Francof. Tampa- 

cbius. 
Keekermann B. De qualit. corporis natnr. 

Hanoviae. 
Landiamann Casp. Admonitio ad lecto- 

rem in academiis Polunicis degontes de 

exoticis Unguis. Brega. 
Slaohtare Bank. Hertig Carls (Cracov. 

1608? 1609?). 
Talmud baby Ionic. V. I -XII. Lublini. 

1618. 

A n ton i us Cbr. Tborun. Disput de affectu 
calcnlo. Baail. Genath. 

Broscius Joan. In turrim quam Coperni- 
cus redd, epigr. 

— Lectori Sal. (Epistolac Gieaii et Rfaetici 
de Copemico). 

— Kalendarz na r. 1618. 

— Cazimiria dedic. Andrz. Wolffowic. 

— In Cosmograpbiae ocellos Copemicnm 
epigr. 

Daw id ob. RybiAski. CLIII iHubner O.). Elegit ad Pnalnm Patrem. 

mAtbem. tlionin. de obitn Oeorg. Hiibneri. 

Thomn. 
Keckermann B. Dantiac. Syatema logicae. 

HanoT. Anton. 
Srateaia rhetor. Hanov. 
Ri enter Mat Pentecostos Testamenti ded. 

Nic. ChwalkowtkL Thor. Ferber. 
Uniweraal poborowy na seimie warsiawa. 

1G06 aehwalonv. 
Wei her. Mora Martia (wykreilii"*)- 
~ Obaes Csartor. r. 1611. 
Zygrowinss Jan. Katechism. 

1619. 

Art bus God. Cometa orientalia. Francof. La- 

torn. 
Can i tins Pet. Cathechismns. Brunsberg, 

S. J. 
Eiben Caap. Epos vemi temporia. Thor. A. 

Ferber. 
Freitag Ad. Antainoebe amoria pbiloao- 

phici ad Joannem Broaciam. (Thomni). 
Keckermann B. Scientia metaph. Hanov. 
— Comment ad logieam. Bcrolini* Gnttz. 
Moehinger Joh. Beatae EHaab. Dalmerio 

monnmentiim. 
Simaeos Fraastad. Carmen heroicum de 1>o- 

nia Angelia. Thomn, Aug, Ferber. 
Uniweraai poborowy w r. 1619. 

1620. 

Arthua Goth. Dantisc. Mercur. Gallobelgici 

T. I. Francof. 
Elverua Hier. Conauah'a (Dantisci 1617). 

Franeof. 
Francua Jac. Besehreibang Ilistorien in 

Tentachland, Frankr. Polen,. Wallachay. 

Frankfurt 
Genathina Joh. Jac. Decas II diaputatiu* 

uom, dedic. Sam. Makowaki. Basil. Gena- 
thina. 
Pelargus Christop. Christ!. Leich-Predigt 

bey Christiani Meienreis Begrabnisa. fii- 

bing, Bodenhaaaen Erben. 
Tide us .7oh. Carmen de missione Spiritns 

8. Thorun, A. Ferber. 
Uniwersal poborowy. 
Vadovina Mart Quaestio de mcrito Chri 

ati J. Leopulita praeaidente. Crac. Fr. Cae- 

aar. 
Woynar Seb. Naenia Sarm. in funere Ja- 

nua. in Oatrog. Cracov. Ant Wosii^ski. 
Zraenczycki Jan. Sccea aalosny kr. Fry- 

deryka a Stolice CaeskieJ. 

1621. 

Bodenaehatz Erhard. Florilegii miisici. 
Keckermann B. Systema mathcmat Hanov. 
Miechoviensia Juatinna. Atlaa Thoroiati- 
ens dedic. Joach. a Tamov. Crac. Caesary. 
Uaiireraal poborowy. Wagner Erhard. ViU LithoanorHm. Regio- 

monti. 
Z b a r a 8 k i Krcyszt. List przymierza i pokojn 

od Sultana Mustaphy do Zygm. IIL 
Zeytung (Eigentlich) von dcr That einea 

BOswIcht Bicharski (Piekarskt). 

1622. 

A m e n i t a t u m musicalinm hortulus, choreis 

polon. natiuni usitatis insertis. 
Metodynsz. Proroctwo Sw. PozoaA, Wol- 

rab. 
Metodius. Profetia cavata dn due libri 

stampata in Posnania. Genua, Franchelli. 
Odpnaty poiwolone od Grzegorza XV na 

paciorki. B. w. m. 
Re lacy a nciyniona w konsystorzu tafem- 

nym o iywocie y cndach B. Ignaocgo ^nd. 

S. J. Wilno. S. J. 
Zywot S. Iguacego i Franc. Xaw. PoznaA, 

J. Roaaowski. 1623. 

Expugnatione (De) civiutis 
Rigae. Por6w. r. 1628. 

1621 Rigensis Lauriniaa Joh. Elbing. Oratio pro magi- 
atratu. Francof. Koch. 

Sendivogus Mich. Lumen ehymicum no- 
vum. Erphord. Phil. Wittelius. 

— Epilogus in Novum lumen. 
Spcctaculum quod Ajai inscribitur. 
Uniworpal poborowy. 

Wegierski Tom. donciones de pocnifen- 
tia, de Bolaliis parentum. Baraoow. 

— Por6w. r. 1619. Kazanie o pokucit*. 
Zambkowicz St Nie zawszo wt(*rzy c ^.a)o • 

bom o ziodzicjatwach. 
Z wicker Salom. Programma ad Orationem 
IV discip. Gedani. 

1625. 

Broaoius J. Przywilej albo discurs. H lie- 
mianina. 

— Conscna albo discurs III (Obadwa nalei^ 
do Gratisa). 

Cramer Juh. A^ger triumph. Jesu Christi 

Elbing. Wendehn. 
Daw id. Psalmen in teutache durch Amb. 

Lobwaaaer. Danzig. Hunefeld. 
Officium S. Hyacinthi. Romae. Cam. Apost 
Pulsky Mich. Ilungama. In diem natal. 

Adami Colbii Prauanicensis. 
Wiszowaty Krz. Obrona wiary i ofiary.Ra- 

kow. 
Zarnowicc Grzeg- Clypena mysticns aries 

antitrinitarionim per Conr. Nuhernm. Dant 

Hunef. CLV isas. 

(Bernard Sw.). Jabiliis «bo pic&A o imienin 

BroseiaB Joan. StadioMO Javentnti Sal. 

(Problema uMthem.). 
Pieini iwyesajne Narodi. PnAskiemn pny- 

swoite. B. w. m. 
^ m^ee y iiii«rtwyehw8ttniit Piinii Jezu- 

aowym. B. w. m. t r. 
Poteanns Er. EpiatoUrum cent III ad JoHn. 

Zolkiewski. Colon. ZeUner. 
Kadawieeki Andn. ob. Acta Gapituli Lu- 

blinea. Cine. 
Uniwersat poborowy. 

1627. 
AWar Era. Dc insUt. grammatica. Crac. A. Botvidi Job. Tree Predikningcr, oat Lij- 

Hand. Sloekholui, Keaaner. 
Pieini adwcnt«>we wybr. z pie6ni roratnych. 

B. w. n. 
Kadomiez Gaepiir. Funesta liliarnin mfttnh 

... D. Stephano Pac... Vilnao. 
Uniwersal poborowy. 

1628. 

Broselns Joan. Lectori Sal. (de eloq. Ci- 

ceronia prograinma;. 
Saracinelli Ferd. Wybawienie Kaggiera 

z wyspy Aloyny ... Krak. 
Seapitta Vine. Canto vaffhi fiori di Maria 

Vergine. Venezia. Bart llagoi. 
Send It og Mieb. Novnm lumen ehymieum. 

Sw I. Typ. Joan, de Tonmes. 
U a i w e r a a I poborowy neb walony w r. 1628 . 
Wfgioraki Woje. ftozpr. o statecznoici . 

bytom. 
Woyna Jan. Ode Latir. Kraanoatawio et Ad. 

Sleradziioaki. Leop. J. Szeliga. 
Zaraki Piotr. SynebaroM in adventnm Tbom. 

Zamojaki. Craeov. Math. Andreov. 

1629. 

Exerciftia Spiritnalia (wykreili<&). 
Joanne a a Jean M. Eiereitia (wykreAlid). 
Radawieekl Andrz. Prawy Oycowic 

na pogrzebie Stadniekiego . . . Krak. Piotr- 

kowcsyk. 
RelatIo laota in ConaiaCorio aeereto .... Ur- 

bano VIII .... 163i> .... Bomae deinde Cra- 

eoviae in off. An. Petrioov. 
Szrrwid Konat Pnncta concionnm. NesTe- 

Uaiweraal poborowy ob. Konatytueye. 
Wegieraki And. Minerva 'athenea^ schola- 

rnm dignitaa. Baranoviae, Petrieovina. 
Wiiemaberg Mik. Paramyfhia Uidcrmann. 

Crac. Filipow. 1630. 

Agenda albo forma porzadkn nalugi 6wie- 

tAj w Zborach, Gdai'isk, Ilttneield. 
Broscius J. Przydatek do Geom. Grzeb- 

akiego (o iglo magn. wyiltA po r. 162!»). 
Objainienio o bractwic doetrinao ehri- 

stianae. 
Wieniawski. Cudowne weaele czy li hy me- 

neusz. Krakdw, B. Kwainiowaki (okoio r. 

1630). 

163L 

Cor leoiiia aigniim ciao Chriat NIc. Sapieha 

17 Aug. m(»rtuua (Vilnae). 
Cy rill us liter. Opera interpr. Joann. Gro- 

decii. PariB, Morell. 
Liryciuaz II. Braetwo cbordy allio paaka 

S. Franeiazka Krakilw. 

1632. 

Pnrz^dek na seimie walnym elekcyey po- 

stanowiony 27 Wrzo&nia. 
Questiunculae supra dialogum primum de 

proecssione Spiritus 8... oTiwa. 
Rudimonta novitlornm Ordinis praedicato- 

rum Kaeov. Mat Andreo. 
Wfgieraki Alb. Wieraz na Alnb Abr. Sa- 

gana. Bytom. 
— poezftkaoh Zmartwyehwa. Pu&ak. By- 
tom. 
Ziemoeki M. Gravis deliberatio de cmdeli 

conatn Jeauitarum dedie. Azelio Oxena- 

tiern. Francof. 

1633. 

Acta et decreta eommiaaiotinm. Regiomonti 

habitomm. Craoov. 
Actus coronationis Vladislai kOn. in Pol. 

24 Jan. 8 Febr. 
Aquino Tomaaz. Hymny, ktiire w koiciele 

Apiewija przetlum. Jerzy Zawadzki. War- 

szawa, Rosaowski. 
Comenina J. A. Die newe SpracbenthOr. 

Dantzig. Rhet 
(Muccius Job.). Laohrymae in obitnm Job. 

iinccii fu8a«. Thorn. 
Naymanowicz Chr. M%|orea noairi (adhor- 

tatio). Craeov. 
Regniy o moralnosci iycia. Krakdw. 
Scaceni Marc. Komtnus. Missarnm quatnor 

vocibua liber. Ucdic. Vladislao IV. Romae, 

J. B. Roblctti. 
StoiAski Jmi. Moillitwy nabo^ne u rdine 

potrzeby spisane. 

1631 

Hovel Job. Oratto funeb. Gustavi Adolplii. 

Rigae, Schroder. 
Samson Herm. Oratio de landibus Gustavi, 

Bigae, Ger. Schroder, CLvir Samson Henn. HeldoD King Oust Adolpho. 
Rigse. SehrOder. 

(SchlichtiDg Alex.). Cnpressus emoriuslis 
beads nuiDibas... Lesnae Polonorum, Wi- 
gand Fancias. 

Wegierski Wojc Wiem do Mik. Orllcxa. 

Bytom. 
(Wfad. IV). Polon. Regis Vlad. IV Dantisci 

iDgressitf orations exceptua. 

1635. 

Comenius J. A. Janua linguaruui dedic. 

Bogos. Lesxczyi&ski At Vlad. DorobustaJ- 

skl. Dant Httnefeld. 
Respoos dacbowieAstwa na raeye equestr. 

Ordinis. B. w. m. i r. (po r. 1^). 
(Vlad is la as IV.). Areus pads novo triam- 

phatori Vladislao IV. Cracoviae, Audr. Pe- 

trieovius. 

1636. 

(Htfinitz Samuel). Pruteoica in obitniu Shu. 

Hetoitsii cptcedia. Dantisci, Rhetus. 
(Modlitewnik). Krak. And. Piotrkowc»yk. 
P I e m I e c k I Dan. Pnneg. salutatio in adv en- 

torn Joan. Lipski oblata. B. m. i r. 
Rok gospodarsici praeowity i uciessny. B. m. 
ZabiAski Stan. ob. Gratulationes honori A. 

Sxoldraki. 

1637. 

Marchaut Pet. Regula et testauicntuiu cum 

declarationibus. Crac. Andr. Pctric. 
Winogradzki. Inform, (wykreslic). 

1638. 

Broscius J. Aristotelis et Euclidia defen- 

sio. Aiustcl., Blaen. 
Pabricius Joh. Dantisc. Specimen arabi- 

cum. Rostochii. 
Rawicz. Grttnduugs Uricunde Vladislaus 

des IV. K6nig v. Polen. 
Razinowski popr. na Kanizowslci. 

1639. 

Hosins St. Opers. Coloniae, Haer. Ber. Gual- 

teri (Die uA Gratter). 
lluccius Joh. Hanibtts Joann. Mylii v. MUhl- 

berg. Thoruni. 

Weebner G. Der Anfang dca Ewangelii 

Johannis. 
Vega E. Quacstionos de libertate Dei. Romae. 

1610. 

Bfithner Adam. Gedichte ttber Abschied 
der Barb. SohrOm. Danzig. Rliet. 

Lntlceman Sam. Dantisc. Contump. de ma- 
gneto. Dant Rbet. spra- (Seharsehmid Juditb). Ara manalls honori 

J. Scharschmidiae erects. Lesnae, Wigand. 
ScblosserChr. Teod. Laurifolium poet. 

mad. IV. Mat Tytlewski). Lesnae, W. 

ruuck. 
Stobaeus Joh. Ptirbild der l^rlOsung des 

Georg. Mylii. Dautzig, Rhet. 
VechnerG. Austeritaa Christi erga matrem. 

Lesnae, Funk (popr. zam. Auctoritas). 
Winogrodzki Wine. Informaeya w si 

wie konwentu z Staa. Witowskim . 
Wisemberff M. Trzy jablka ziote. Krak. 
Zenowiez Jan. Viginti laureae, ded. Vlad. 

IV. Vilnae. 
Zimorowicz Bart}. J. iywoty kozakdw li- 

sowskieh. 

1611. 

Comenius ex Anglia ubi nunc vivit ad 
amicos Lesnae in Polonia degentes. 

— Janua lingnarum reserata. Dant. Hiuefeld. 
£ d e r Mich. Der Menscbbliith auf dem Felde 

bey funeration Job. Schneider. Lisas, Funck. 
GawiAski Jan. Odac 11 ad Carolum princ. 
Polon. 

— Miasae pro defunctis. Cracov. And. Petric. 
Philaletb Iron. Rernm in reg. Scotiae hist 

Dantisci. 
(Thiel Job.). Auflf Joh. Tbielen Hochzeitli- 

bea Ehrenieat. Dantzig, Rhete. 
-> Nuptiaa Joh. Tbielii celebrandaa. Gedani, 

Rhete. 
Tachirtner Georg. Cerdoliura auper obitu 

uzoris mitigatum. Thorunii, Schnelboltz. 
Wegierslii Wojc. Ternio votorum Mart. 

C^ratiani. Bytom. 
W i t k o w a k 1 .Mich. Kulebku Jezuaa. Kralcdw, 

bcrtut. 
Volckmar Nic. 40 dialogi polon. gennan. 

cum vers. Bait. Rannengieascr. Dsntiaci. 

1612. 

Buchncr Fil. Frid. Music. Palat.de Craco- 

via. Concertati a 2. 3. 4. 5. Yoci. ded. St. 

Luboroirslci. Vcnctia. Vincenti. 
Epithalami um Alex. Nic. Stombork Ku- 

atka et Soph. Ther. Przyjemaka per A. R. 

N. C. P. Poananiae. 
Konatytucye. Krak6w^ Piotrkow. (dwa 

odu.. wyd.). 
Koronka blogoa. P. Mayey Matki P. na- 

azcgo. Krak. And. Piotrkowa. 
(Maroniua Melch.). Lacrumae ad tumulum 

Melch. Maronii effuaae. Leanae, Wigand. 
Schonaich Joh. Entaphiaarona tragrantiao 

nunquam exapiraturae. Leauae^ Funcciua. 
Tbalaaaiua PaUtino-Neoburgenaia hymc- 

naeia Phil. Wilch. et Annae Cathar. Cons. 

Polon. Principi. Jngolatad. 
Titz Joh. P. Zwey bttcher von Kunat Lie- 

der zu machen (carm. Geor^. D. Coach wi- 

tiua, Seb. Macer de Letosziez, Anna Mo- 

morata). Dantzig, Hunefeld. cux 1643. 

Comenias J. A.Pftii8ophiM dialyposis ihno* 

gnphicft. Elbinff. 
Cxetwertyiiski B. Theorem. poHtica. Za- 

moML 
ExeUmatio peDegrriea super Gymnaaii 

Gedaaenais natali. Ged. Rhet. 
Hosamann Salom. Opnaealain maaicam, 

ded. Heor. Wisenero. Polniscb LisM, D. 

Vetter. 
Obaeryationea circa ceremoniaa missae. 

Craeov. 
Owen. Florilegii centuria exprim. Job. P. 

Utio. Dantiaei, A. Hftnefeld. 
Peucer Gaap. Proteaa seeqaicenti formie. 

Dant Hfin^eld. 
Salicelo J. G. Vergdttertea Danzig. Dan- 

aig. 
Sebnlts Simon. Auff den Namenatag dea 
Abraham Rentzen. Dansig. Rhete. 

— Ode an dem Namenatage dea Mart. Kleins. 
Dantzick, Rhete. 

— Ode dem Berbard DOnhoff. Dantaiek, 
Rheten. 

Sposdb mdwienia pai^rzyka. Krak. Piotr- 

kowczyk. 
Trzepski Flor. Trina virtutum theologies- 

ram ad mentem. D. Thomae. Craeov. Sie- 

kielowicz. 
Weislica Krz. Kalendarz, ded. St Jablo- 

oowskiemn. Krak6w, B. Kwasniowski. 
Woynicz Wojc. Dei bominis elegia dedic. 

Lne. OpaliAski. Craeov. Andreov. 

— Ob. Jnelaris. 

Wysoeki S. Nauka bractwa dosswczyica. 

Krakdw. 
Zlotorowicz Fr. Conclusiones univ. pbi- 

losopbiac in Coll. Ostrog. dodio. Alb. St 

RadziwiH. Leopoli, 8cb. Nowogdrskt. 
Zymnnkiewicz Flor. J6z. Wieniec z won- 

nyeh kwlatdw Hieron. LanckoroAskiemu. 

L^polt. 

1611. 

(BObm Qeorg.). Rlag-Gedicbte ueber den Hin- 
gang Q. BOhmen. Thorn, Camall. 

Bucner Fil. Fr. Canto. Concert! ecdesia- 
•tici ded. Vlad. IV. Polon. Venetia, Vin- 
cent!. 

Lag as Conrad. Protestatio adversns impro- 
bam de doctrina iuris editionem. Gedani. 

Majestat (KOnigl.) in Polen Bernff d. 10 
Octob. in Thoren Zusammenkanfft. 

Schnltz Simon. Wanscb-Getichte zu Ehren 
Berent KOnig. Thorun. 

Titins Joan. Petr. Lanrea M. Balthas. Voi- 
dli concelebrata. Elbingae, Bodenhaos. 

(Thomas Gerh.). Freudengedichte anff Hoch- 
zeitlichea Feat des Gerh. Thomaa. Thorn, 
Karnall. 

— Hochzeit Gedenken dem Gerh. Thomas. 
Thorn, Karnall. Wastenber^ Eberh. Congratnlatio J. Wey- 
hero. Gedani, Hnnefeld. 

1615. 

Greblinger Georg. Hochzeit-Lled dem Si- 
mon Merckner. Thorn, Karnall. 

(Kronberger Mich.). Frendengedieht auf 
Hochzeitliches Fest des Mich. Kronberger. 
b. w. m. i r. 

Majestfit (ROnigl.). in Polen. Anderes Be- 
mft an evangel. Stftnde auf 28 Augnsti. 
Dantzig. 

(M e r k n e r Sim.). Liebes Gedanken anff Hoch- 
zeitliches Fest des Simon Merckner. Thorn, 

Camall. 
— VotannptialiaSimoniMereknero. Thomnii, 

Camall. 
NIcolai Henr. Michaelia h. e. de angelis. 

Dant Rhet . « «, 

Owen Florilegii centuria ezpr. J. P. Ti- 
tins, ded. Panlo B. Orzechowski. Dant 

Hflnnefeld. 
Piasecki Paul, Chronica (dwie edycye, 

627 i o 629 str/). 
Reder poor. zam. Rader. 
Schultz Simon. Truachische Ode zn Ehren 

Sim. Mercknen Thom. Karnall. 
Szydlowski. Sapientia (wvkreilid, naleiy 

do: Teresa S. Obyczaje 1690). 
Thamnitins Conr. Auspicinm anni Rosto- 

chiensis rectori J. Qaistorpio. Andr. Tham- 

nitio, Petro Zimmermano Gymn. Thoronen. 

Rostochii, Nic. Kilius. 
(Void Bait). Secundac Bait Voidii nnpUae. 

Elbingae, Bodenhausen. 

1616. 

Ilayn Job. in Fraustadt Zoologia oder chri- 
stliche Leich and Lebens Predigt bey Be- 
griibniss Gottfried Textoris. Frankf. Koch. 

Koronka blogos). Panny Maryey. KrakOw. 
wdowa i dziedz. Piotrk. 

N i c 1 a i H. Disqnisitio magnetics. Dant Rhet 

Schultz Sim. Den Liebsten Joh. Nennach- 
bar und Anna Mildiae auf Hochzeitlichen 
EhrentagilbergebeneWUnsche. Elbing, Oo- 

rell. 
Schnpelins Joh. Christ Flores Parnassia- 

cii ad tarum coniugalem Joh. Christ Sohu- 

pelii. Lesnae, Funck. 
Suspiria et lacrymae super obita Pauli W9- 

ffierski. 
Titzen Job. Peter. Ehreo Geticht an Joh. 

Neunachbar. Elbing, Corell. 
Weislica Krz. Rozsfdek abo obwieszcz. 

prsypadk6w ded. Fr. Korniaktowi. Krak. 
Zabicki Mik. Panegir. Vlad. IV et Ludov. 

Gk>nzagae. 

1817. 

(Auschwitz Georg.). Ebrengedichte anff 
den Tag des G. Ausschwitz und Barb. Rttp- 
ler. Thorn. Caroall. CLXl Cnofelius And. et Pastoriut Joaeh. Felie. 

hymenieis Chr. Paalieii et Sua. Sehurerime 

Dantiaei, v!d. Geor. Rhet Dawid Rbat 
Franena Jae. Beaebreibong Geaebiehte in 

Hnngmniy BObm. Polen, Preaaaen. Walla- 

chey verlanften. Frankfurt 
Gores yn. Kwiatki liliowe. Krak6w. 
(Hopp G.). Ehrengeticht dem Georg. Hopp. 

Elbing, Gorell. 

— Sponaomm pari G. Hoppio et UraaUe Pay* 
nine. b. m. 

— Ad Buptiaa acclamationea amio. Elbing. 
Gorell. 

— Nnptiia Gnorg. Hoppti filiae gratalantur. 
Elbingae, Gorell. 

— Ehrengedieht anflf Hocbseitlichea Freaden- 
feat dea G. Hoppen. Elbing. Gorell. 

Lainckia Gottfr. Trauer una Troatgedicbte 

liber daa Abacheiden der Dorothae Rentzin. 

Tbom, Kamall. 
M a u k i a e b Job. Jubila epitalamia Cbr. a Pau* 

litx et S. Schureria. Dant. D. Fr. Rbet. 
(Paul its). In nnptiarum C. Paulitz et S. 

Scblercria. (et Gediebt Alex. Junge Danti^. 

SieUnka na toi wesele Laun Fiaehera 

w Kr61ewcu). 

— In nnptlas B. Paulicii et S. Sehnreria 
(carm. Cbr. Wolfii, Weasolowii et Dan. 
Ursini). 

P b i 1 i p p n a Neriua . Dicta, monita, conailia. 

Lnblui. 
(Polman Abrab.). Vota gamica nuptiis A. 

Polmani. Tbom, Karnall. 
(RAacher Waet.). Votiva acclamatio nnptiia 

W. Roacbcri. Thomnii, Camall. 
Seaevina Hen. Ecloga Ganiica aacra nup- 

tiia. Lattermani popraw zam. Rottennani. 
(Scblicbting A nna). Sertnm amarantinnm 

A. Scblicbtingiae con ten turn. Lesnae, Vetter. 
(Stieglits Casp.) Ad. Casp. Stieglitz ncu- 

nympbum cum Anna Strobandin. b. w. ro. 

— FriihlingaGedieht auf deii llocbzeitl. Tag 
dea Caap. .Stieglitz. b. w. lu. 

— Anff den Hochscitl. Ehrentag dea C. Stie- 
glitz nit Anna Strobandin. (l*bom). 

1618. 

Comenina Job. Lingnamm metbodua no- 

viaaiiiUL Elblngae. 
(Hendreieb Harm.). Votivi aplanaua Herm. 

Hendreieh. Tbornnit, Camall. 
Nieolai Henr. Pantecostalla. Dant Rbet 

— Nstalitia. Dant Vid Rbet 
Orsechowaki 8. Prawy rycerz. Przydana 

Zgoda. Krak6ir, B. w. dr. (odmienn. edy- 

cya tegoi roku). 
PorsAdek ns aejmle elekcyi poatanowiony 

d. 6 Paidsiemlka. 
Poneben J. In beatum obitnm Job. Bebmi 

rlegidion. Ebling, Corell. 
Soger Georg. Tbalaaaio nnptiia Herm. Hen- 
dreieb. Tbonmiiy Camall. 
Beaciua Godofridna. Anacephaleoaia Ani- 

maatica in Academis Poanan... propoaita. 

Posh. Bagulaa. Weiebmann Job. Sorgen-Liigerin. Andacbt 

Lieder. KOnlgab. Job. Reuaner. 
Viaeher Jersy. Oratio in comitiia electio- 

nia. Varaav. 
^ Summaria demonatr. Curlandiae. S. 1. et a. 
Zam el i us Gotofr. Elegia consolatoria ad 

Jacob. Gerbardi acripta. (Tbor.). Camall. 1M9. Albertua s Wojny. Wyprawa Albertuaa. 

(Obadwa pod Broaciuasem wykre^lld, bo 

autor niewiadomy). 
(Brsoatowaki Krs.). Moraine atoAee Biel- 

akiej majf tnoaci Krzyastofa Brzoatowakiego 

objaAnione. 
Berndt Caap. Troat-ScbrifR ilher den Hin- 

riaa Job. tiarlingk. Tborn, Karnall. 

Ditmar. Chroniei libri IX. Helmatadl, Hen- 

ning Mnller (nie zai: Mader). 
Dmoaieki Kaz. Oratulatoria Pet Piaaecki 

et Barb. Piaaraka. Crac. 

— Thaumaturga manna D. Joannia in ace- 
nam. Vara. S. J. 

(Lea leu a Job. Gnaltcr). Sinecrae gratnla- 
tionea honoribua J. G. Laealai. Frankfurt, 
Koehini. 

— De aummo in pbilosopbia gradu J. Wal- 
tero Lealao gratulantnr fautorea. Frankf. 
Koehini. 

N i c 1 a i Henr. Gymnaaium etbicnm (16 dia- 

aert.). Dant. Rhet. 
P e t i a c u a Thcoph . Hodoeporicon honor! Bi- 

gac Stoacbioram. Leanae, Funck. 

(Prenaa Georg.). Troat-Schriflt an G. Prena- 

aen. Thorn, Karnall. 
Thilo Val. Vladialaua MagnuA aive invictia- 

airoa Vlad. IV magnitudo. RegiomontI, 

Renaaner. 1660. (Bergman n Piotr). Klag-Traur-Troat Ge- 
diebte Qber den Abaeheid P. Bergmann. 
Kocben. 

Borckmann Dan. Diaput de magiatratn. 

Ged. vidua Rhet 
Freudenbergk Dan. Ewangel. Haua Ge- 

aangbuch. Leanae. W. Fnnctina. 
Kleinwfiehter vident Fax nuptialia in 

bonorem Johannia Backeralii et Annae 

Mar. Pitiaeae. Leanae, Funck. 
R o i a 1 o w 1 c z. Hiatoriae litbuanae para prior. 

Lipak. 
Nanka o uiywaniu proasku tabakowego. 
Nicolai Henr. De media praedicandi. Ged. 

vid. Rhet 
Re utter Mich. Dispnt. de urlie et repnbl. 

Dant vid. Rhet 
Ti t i ua Job. P. Ariatidea juatua diaaert Dant 

Httnefeld. Giixni Albert Henr. Arien geittl. theOs wdUieher 
Befme IV Theil. (Ari» milonicA), de<L Si- 

S'a. Seharffen KOd. za Pohlen Secretario. 
ODigsberg- 
Bngaieas M«th. CooBolUtio anti papalis sWe 

tenor CoUoqaii chariUtiTi ThoraneDsis ab 

Migiut eonteaa. oppoaitua. Vttteb. Job. Fri- 

denci. 
Ginkiewics Mich. Rationea aeptem. Viln. 

ob. r. 1652, 1654. 
Jab ft Jean If aria. Zegar aerdeoany w kt6- 

rrm Jesaa godainy wrbija przez Pncoi. 

Domieebowakiego. KraL, Knyaxt Sehedel. 
LfttermftDn Joh. Bericht von ewigen Se- 

ligkeit Elbing, Corell. 
Merefcner Sim.). Traaer Gedicbte aaff den 

Hintritt S. Morcknera. Thorn, Camall. 

— Nfteniae in obitnm Sim. Bterckneri. Thorn, 
KftmalL 

Moebfnger Joan. Oratio in gymn. ged.v 
nenai ad logicea introd. Ged. Khet. 

— Lapia llteraloa Henr. Cloaii. Oed. Rhct. 
Faaltir. Kuteinaki monaat 

Zmraki Piotr. Affekt Fr. LodiiAakiemn i An- 
nie Wielowiejakiej. Krakdw. 

1669. 

(Aaaten Joannca). Sacra nuptialia a J. An- 
aten et Elia. Prcosa. celebranda. Kamall. 

. Ehrengedichte auff dea J. Auaten and 
Eliaab. Prenaaen Uochzeitl. Ehrenfeat Thorn, 
KamalL 

— Votft metrica in honorem matrim. Joan. 
Aoateo cam Eliaab. Pmaa. acripta. B. w. 

I r. Banmgarten Ant Vota naptiia a J. Au- 
aten et Etta Pmaa. conaeerata. Kamall. 

Dsikowaki Piotr. In feattviUtem Simonia 
Schnlsii. Thoran, Camall. 

Ginkiewics M. Rationea aeptem anb ay- 
Dod. Vilnen. Vilnae. 

Uilbener Ocorg. Frendengcdieht liber den 
Uochseitl. Tag. Joh. Anaten und EHaabeth. 
Prcoaa. Thorn, Kamall. 

Komeniaa J. A. Janoa lingoarnm (cam 
german.). Lipaiae, God. Groaa. 

Magnt Val. Qoinqae aetionea ooram Eraeato 
Landgr. Haaaiae. Colon. 

(Miaehke). Mantiaaa votiTa noptiia Miach- 
kiania. Leanae, Fonck. 

(Kochinger JoIl). AUoquiam Gedano. Ged. 
Tid. Rhet. 

— AoBoria teatimonia. Ged. vid. Rhet. 

— Epioedia memoriae J. Mochingeri. Dant 
vid. Bbet 

— Noniae in obitam J. Mochingeri. Dant y. 
Bbet 

— Peploa memoriae J. Mochingeri. Dant v. 
Rhet 

(Monaek Joh.). Ehren Gedichte anf Hoch- 
seitl. Tag J. Monaeken. (Thorn), Kar- 
nalL (Monaek Job.). Herzliehe Giaekwflnachang 
anf Hochxeitl. Freadenfeat J. Monaeken. 
Thorn, Karnall. 

Paatoriaa Joach. Regia Joannia Caaim. ex 
Lodov. Gonaageae principe maaculae ge- 
nethliacon. Re^om. J. Renaner. 

Pffaitir i nowyj Zawief. Kutej. 

(R e n t z Georg.). Ehrengedicht aaff den Hoch- 
xeitl. Ehren-Tag. Georg. Rentsen. Tbora, 
Karnall. 

Rieordi Franc. Peregrinationea Apoatolicae 
per Moacoviam, Polon. Hangar. Maaailiae. 

Worte (Letzte) der Jaaglinge welche aaff 
Hchiffe nach Danttig gowolTt, mit Gold ge- 
weaen. 

1663. 

(Iiahner Georg.). Chriatliche Todten-Gebflhr 

ttber don Hintritt dea Mart Schweikarta. 

Thorn, Karnall. 
lleuachel Gaap. GlUck and Segenwunach 

dem Andr. Knntaen anf Hochzeitl. Ehren- 
feat. Liaaa, Ftinck. 
(Kuntz Andr.). Aaff Henm A. Kaotzena 

ilochzeit Liaaa, Funk. 
-^ Felicitatem et honorem naptiaram A. Kant- 

zii proaeqontar votia amict. Leanae, Fanck. 
L i n e m a n n Alb. Erater Cometiacher Sende- 

brief. KOniga. Joh. Renaner. 
Reaaina Qadot CoUegii diapat do igne. 

Dant vid. Rhet 
Schlief Dan. ViUm et landea Jaati Lipaii 

proaeqaataa. Ged. vid. Rhet 
(S c h a 1 1 z Sim.). Ehrerweiaong aaff S. Schalt- 

zen hochseltli Ehrenfeat, Thorn, Kamall. 

— Lectiaaimo aponaornm pari S. Schaltz et 
Eliaabethae. Thom, Kamall. 

Thamnitina C. Thalaaaio cam taedia Sim. 

Schaltz dictaa. Thorn, Kamall. 
Titz Joh. P. Ad Adriannm von der Linde 

epieramma. Dant Moller. 
Wagnnitz Aleka. Felix omen do nuptiali 

die Eliae Uoffbiann. Branaberg, Weingar- 

tner. 
Void Bait Sponaorum paria Sim. Schnltz et 

Eliaab. Schweikartae naptiia appUadlt. El- 
bing, Corellina. 
Zebranie przywil. laak i odp. Bractwa 

Szkaplerza z gdry Karmelu. Krak. wdowa 

i dziedz. A. Piotrk. 

1664. 

(Blivernitz Aaron). Acclamationea votivae 
A. Blivernitz et EHaabeth. Leanae, Fnnok. 

— Bonnm factnm ! A. Blivernicina paator cam 
Eliaab. hymaeneia gaadiacelebrabit Kamall. 

— Florea paraasaiaci ad teram co^jagal. A. 
Blivemitzii cam Eliaab. Diriagia. Leanae, 
Fannk. 

(Bo bar t Job.). Freuden-Gedieht anf daa 
Feat J. Bobarta and Eliaab. Uphogin. Dan- 
slff. Rheton Witwe. 

•- Schertz-Gediehte anffa Freadenfeat J. Bo- 
barta and Eliaab. Uphogin. Rheten Witwe. 

H CLZV — Oer MiiMB HoehieitOaben bey VeimJUi- 
lung J. Bobftrts nod Elisab. Uphagim. D«i- 
iif, Rheten Witwe. 

— uamelia nuptiamm celebr. Dantisei. Rhet 
vidua. 

CAlmer Job. Tbil. Ebrengediebt auib Feat 

dea J. P. G5lin0r8 aad Anna Mar. Bojen. 

Dant RheteB Witwe. 
-- Ehren-Oedicht anfia Frendeofeat dea J. P. 

GOfa&era mit Aon. Mar. Bojen Rheten Witwe. 
^ Anib HoehieiUiche Ehrenfeat det J. P. 

COlmera mit A. M. Bojen. Dant Rheten W. 

Cramer J. Chr. Miaaeelhmeamm sentent Ceo- 
toriae IV Regiom. Paaoh. Mensen. 

Drejer Chriat Solida vindieatio aanctitatia 
Del RegiomontL 

Kflifiica do naboiedstwa. SapraAI. 

(Eggeb e r t Job.) Hoehseitliche Ehreo- Frende 
des J. Eggeberts nod Elitab. Darsehavin. 
Dant Rhet. 

-^ Epitiialamia nnptiamm J. Ergeberti et 
Eliaab. Daraefaawin. Dantiiei, Rhete. 

— Hymen noptiamm J. Eneberti neenon 
Eliaab. DarMhawin. Dant Rhet. 

~ Joeo-Seria anif Ehrentag dess J. Egge- 
berti and Eliaab. Darachawin. Dant. Rhete. 

Ferher Conatant. Akaiomnemonentoa eneo- 
miom Conat. Ferberi aepaltorae oonaeer. 
Dantiad, Rhet 

— KhignndTroat-SelirifftaeberdenAbacbied. 
Conat Ferbera. (Dantiad), Rhetena Witwe. 

(F r e d e r Hoiri^^. Letitea Ehrengedicht ttber 
Hintritt dea H. Fredera. Dansig, Rheten 
Witwe. 

^ Honor aapremna viio H. Fredero exhibi- 
toa. Dantiaci, Rhete. 

— Ijaevymae qoibna fmiua H. Frederi pro- 
aeqnmitar olientea. Dantiad, Rhet. 

— Thiftnen flber Hintritt H. Fredero. Dant- 
tig, Rhet 

Frevmnth Job. Epinida nuptiarum Job. 
PhiL COlmeri com Anna M. Bojen. Rhet 

l^reytag Job. Ehrencedicht anf Hochxeitl. 

Ehrentag Jaeob Sddda. Dana. Rhete. 
6a bier Lanr. Epitliaiamiam nnptiamm Job. 

Eggeberti et EUaabethae. Dantiad, Rhet. 

fiahrliep Guat Caa. Hirten-Geaprftch aoffa 

hochaeitliehe Ehrenfeat dea Job. Phil. COl- 

nier8.mit Anna Maria Bojen. Dant Rhetena 

Witwe. 
(Oflttner Conat). Honorarium Johanni a 

Bobart et Eliaab. Uphogeniapae. Dantiaei, 

Rhet 
(Ha woman Ditmar). Freodengediehte anff 

hoeltteitL Ehrentag D. Havemana. Dantsig, 

Rhete. 

— Ehrengedichte anib hoehseitl. Frenden- 
Feat dea D. Havemana. Dant Rhetena Witwe. 

Hoffmann Joh. Witwer-Natxen an hoch- 

xeitL Ehren Job. Phil. Colmera and A. 

Mar Bojeii. Dant Rhetena Witwe. 
Knanat Imdw. Kiagendea Kling Oedicht 

Qber den Hintriu Amoldt Reygera. Oansig, 

Rhetena Witwe. Kaoxewal(iAl. Konterfelct jednoid Jakdba 

Wentana i Kat. Jnroazewiciowej. ZamoM* 

Jaatra^baki 
Moereaina Job. Oeorg. Bacdna famae Ar- 

noldi Reygeri enm magno lacta elatL Dan* 

tied, Rhet Witwe. 
(Reyger Am.). Jaata fonebria, qoibna fa- 

nna Am. Reygeri alumni omare volnemnt- 

Dantlaei, Rhete W. 

— Traner-Gediehte anif daa Ableben dea Am. 
Reygera. Dantaig, Rhetena Witwe. 

Beidel Jaeob- Freudengeticht anif den hoeh- 
aeitl. EhrenTag dea J. Sddela. Dantaig, 
Rhete W. 

— Hoehaeit-Freaderof dea J. Sddela. Dant, 
aig, Rhete W. 

— Heralicher Wunaeh und Ehren-Gedicht auff 
daa hoehadtl. Feat dea J. Seidela. Danaig, 
Rhete W. 

Steger Lamb. Dantiaeum atellam Praaaiae 

piet oiHdum praeatiturua landabit Gedani, 

vid. Rhet 
Wagner Frid. Honor exequialia quo Amot- 

dum Reygeram proaeqai debebat Dantiae. 

Rhete W. 
Vogt Piotr. GewftrUe aur Hochaeit J. £g- 

gebert mit Eliaab. Darachawin. Dant RhetW. 
Wollitaioa Joh. Meloa hymeneum naptiia 

Joh. P. COlmeri et Annae Mar. Bojen. 

Rhetena vidua. 
Zimorowica Bartl. Jdxef. Roxolanki ob. 

Zimorowicx Saym. 

1666. 

Antipbonarium de tempore et Sanctlaa. 

Para Hyemalia. Cme. L. fcnpiaa. 
Bernhardt Gotfr. Der lachende Gott Co- 

pido G. Berahard und Eliaab. Schweikard- 

ache. Thorn, Kamal. 
Calixt Georg. Annotationea Thorunin in 

colloquto. Branawid, And. Duncker. 
Eicbatad Laar Couaolatio ad Joh. Mauki- 

ainm.Dant Rhet 
Heermann Ephr. Anapeatlachea Danek-and 

Ginck Geticbte Sigm. Puradiem. Liaaa, 

Funck. 
Lett re dreulaire aax commanautez dea reli- 

g'enaea de la Viait de Marie extabliea par 
eine de Pologne en Vvaraavvie. Paria. 
Lindner Abr. Anapidia exaur^t Euax. Lax 
^aa Abr. Lindneraa et Cbrutina Ederia. 
iunguntur. 

— Lapaua ab aatrifero ad connnbia caelo Abr. 
Linaneri. Leanae, Funck. 

Lohman Mart Memorial an nachdenkliehem 

Huhm. Thom, Kamall. 
Marlianna Amb. Theatrum polit Dant 

Forator. 
(Mankiaoh) Debitnm ebaritatia manibua Job. 

S. Mankiaie. Dant Rhet 

— Ultima verba J. S. Maukia. Dant Rhet 
Moereaiua J. G. Extrema valedietio J. S. 

Maukidi. Dant Rhet. 
Richter Heinr. Dyaa anagram. J. S. Mau- 
kidi Dant Rhet. CLXVII Sehlebit Daw. Qaiet beatorom bey Be- 

grabniaa des Vino. Stephani. fi. m. or. 
(Sehmiedes Joan. Eraeat). Hymenaeoa J. 

Schmieden et Adelgnndae Hoflioaaniae. 

Dantiaci, Vid. Georg. Khetii. 
(Schaltea Tob.). In obitnm T. Sehnlteaii. 

Lagdani Batav. Pbilipp de Croy. 
Seld Job. O. Kuner Bericht Yon dem Tim- 

ctitdeln. Danxig, Jak. Weiss. 
Vofft Lanr. Ehrengedicht dem Job. Zaehers. 

Tforn, Karnall. 

1666. 

Becker Q. Elbing Orator exiemp. a Mieb. 

RadaiL Lipsiae, Kirebner. 
(Blanck SiOO- ^r erblasste Mnnd dee Sal. 

Blaneken. Thorn. Karnall. 
Concine And. (K^cki) Physiscbee Diacnrs 

▼om Stein des Weisen. KOnigsb. Pascb. 
Copye Yan een Brief ult Pmyssen waer 

Papiaten aen de ewangcliscben in Polen. 
Francos Jac. Beschreibang etc. (rok 1662). 

Linda Lnc. Orbis Inmen (aucb Bescbr. nnd 

Geogr. Polen) Franco! Berlin. 
(Nennacbbar J.). Eafemeteria epithalamia 

bonoribns J. Neunachbari. Thorn. Karnall. 

Panegjriens Carolo Oastawo Sarmatiae 

victon. 
Pan Ins T. Refntatio paralogismorom Soci- 

nianomm das ist Wiaerlegnng. Amsterd. 
Regnornm Sneciae et Livoniae, Pomer. 

deeeriptio. Amsterd. Aeg. Janson. 
Zwieker Dan. Responsio ad Wittenbergen- 

einm tbeol. refnt Qedani. 

1667. 

Anscbwits Joach. Secnndis naptiis J. 

Aoscbwits et Annae Blasiae gimtnlatnr. 

Tbom. Karnall. 
BalbinasB. A. Diva Wartensis oder Ur- 

spmng. Pragae, 8. J. 
Berndt Casp. Illnstres viri Joan. Pmss. 

virtates venerabatar. (Tbomn), Karnall. 

Bucbeim Georg. Trost-Gedicht fiber Ab- 

Bcbied Cathar. Schweikarts. Danz. Rbetens. 

Witwe. 
Comenins J A. Lexicon atriale latino-lat. 

Amatelod. Janssonins. 
^ Faber fortanae. dedic. Bogns et Vlad. de 

Leasno. Amstelod. P. Berffe. 
Dfbrowski Albert Qnaestio tbeologica de 

modo inceptionia sacrament snb aospic. Fr. 

RollAaki. Cracov. L. Kupisz. 

(Hyperions Job.) In J.Hyperid eccles. Pol. 

miuistri excessnm. Tborunii. Karnall. 
Kronberger Dan. HoobaeiUiobe Ebren- Ge- 

bObr deui Dan. Kronberger. Tbom, Karnall. 
(Mem or at Job.). Ehren-Gedicht anf hoob- 

xeitlicbe Frenden Fest des J. Memo*rat. 

Tbom, Karnall. 
II a 1 1 e r o Ebernardo eeeleaiastae sponso aoci- 

nebam Thomas Polos. Thomnii. Nieolai Henr. Gedan. Pro metbodo trinitatis. 

Amstel. Fabian. 
Polo Tbom. Ehrengedicbtniss dor Cathar. 

Giescn. Thorn. Karnall. 
Ruellins Job. Lad. Literae valedictoriae 

ad magistratam Oedanensem. B w. m. dr. 
Sob off for Job. (Angelas Silesios) Heillge 

Seelen Last oder Lieder. Bresiao, Baa- 

mann. 
(SchweiokerOath.). Oath. Schweieker ex- 

solatam proseqaantnr ealtores. Dantiaoi, 

Rbet 
Vogeten Pet Selige Folge, welcbe Catb. 

Schweieker ibrem Brader bey dero Bestat- 

tang leistete. Danzig, Rbet. 

1668. 

Char Brandebar^sche an die kOnigl. Uaj. 
von Schweden verrichtung, mit Scnweden 

gegen Polen nioht wieder einlassen. Ham- 
urg. 
(CI e sell us Gotofr.). Applausos solennitati 

nnptiaram qoas celebrat G. Cleselios (ex 

Polonia). Oelsnae, SeyiTert. 
Fran ok Sam. Ebren Relme Job. Ladw. 

Raeln. KOenigsb. Hense. 
H or a tins. Carmina. Brnnsbergae. 
Jons ton Job. Enchiridion ethicam. Bregae, 

Tbom. 
Lanxmin Zygm. Praxis oratoria. Uotiachii, 

Straab. 
Linda Luc. Orbis das ist Beschreibang (anch 

Polen). Fraukf. 
(Neisser Job.). Ebren-Seule aaiT dass Able- 
ben d^ Job. Neissers. Thora, KamalL 
(Pnppe Gotfr.). Hochzeitlich Scherts Ge- 

dicht dem Kanffmann in Crakan .... 

Wroclaw, Grander faktor bei Banman. 

(Rnelios Joh. Lndw.). Elegia cam votis, 
Gedano abituriends scripta. Regiomonti, 
Menselianus. 

— Triga gratnlationum, qua J. Lnd. Rne- 
llum honoribas applaadere voluere amici. 
Regiom. Mensel. 

Sort am honoris. ZamoM. 

(Stroband Uenr.). Epicedia in obitam H. 
Strobandi. Tborunii, Karaall. 

Titius Joh. Carmen secalare gymnas. ge- 
dan. natalem. Dant vid. Rhet 

1669. 

Beckher Mich. Orator extemp. per M. Ra- 
daa (a Ad. Motkowski). Lipsiae. 

(BOhm Sim.). Ara nuptialis S. BOhm et An- 
nae Zaehers posita. Tborunii, Karnall. 

~ Hoohzeitliche Freude aufii Fest S. Behms 
als anch Anoen. (Thorn) Karnall. 

Bruckmannmit Benigna Bartram den boeb- 
zeitl. Freudentas; hielt Thorn, Karnall. 

Captiva coelestis sapientia, snb ingemo 
D. Thomae Aqain. 

Gorciyn. Kwiatki liliowe. Krak. Henderich Her. Ehien-GedlehteaiiffHooh* 
idt Henn. Henderioh. Tboro. Karnall. 

" Seeondis nnptiia H. Hendencb bona om- 
nia gntalantar. ThoniniL KanialL 

" Solenni Daptianim H. uenderioh. Thorn, 
Kamall. 

(Herd en ins Job.). Felioiter. SolenniUti na- 
ptiaram Job. Herdenii... Stef. Bojanowtky 
aeelamant amiei. Olsna. 

— VotiTa aeeUmatio in bonorem naptiamm 
Job. Herdenii. Wittenberg ae, Hake. 

(Ho If eld J.). Gamelia anapicatia noptiis J. 

(iod. Holfeidi oonaeemta. Tbomnii, Kamall. 
indicia Dei in Symmaebo sab aoap. J. B. 

KraeiAaki Vara. 8. J. 
(Kostka Stan.). Stan. Koatkae Memnoni 

eaadido vovebant novitii Soc. leon Bmnae. 

Ambergae, Haogenbofer. 
(Kennacbliar Job.). Ad Joannem Nennaeb- 

btf filioli Ebrenbold cinerea eferentem. 

Tbomnii, Karnall. 

Nieolai H. De obedientia dedic. Bognal. 

RadaiwiH. GedanL 
Paliuro Job. Troet- Rede des veratorb. Job. 

PaUnro. Tborn, Kamall. 
Privat-Sdireibea daaaROm.Kaya. Polniacbe 

MayeatiU. befngt Scbweden in bekriegen. 
SebOnwald Piotr. Letstea Ehrengediebt- 

niat dem Job. Palinro. Tbom, Kamall. 

— Olflebwftnacbende Gedanken. 

(8 c b a 1 1 s). Hoebseitl. Sommer-Gedicfate als Si- 
mon Scnnlta nod Reg. Zimmermannin ibren 
boehseitL Ehrentag begiengen. Tbom, 
KaraalL 

~ Nnptiia Sim. Scbnlx voUexhibita. Tboro, 
Kamall. 

Simon i a Joaoh. Lneemandea in monumento 
Job. Miekretiaa. Gedani, Christianas. 16M. 

(Banmgarten Dan.). Acclamatio votiva 
in bonorem nuptiar. Dan. Banmgarten nee 
non AgnetHe Anaten. Tborun, Kamall. 

^ Hodmelt-Geaebenke dem D. Banmgarten 
ndt Agnetbe Anaten. Tboro, Kamall. 

-- Heine bey Heyrstb D. Banmgartens und 
Agnetbe Anstenin. Thorn, Kamall. 

(Becker J.). Caatram dolores maniboaJoan. 
Beckeri ereetnm. (Tbomnii) Kamall. 

Femginn Andr. Hoebseitreime dec Sam. 
SebeminffB. Tbomnii, Ksraall. 

Fischer Job. Frenden nnd Wnnscb Gedicbt 
anib Mieb. Fiacbera Ehrentag. Tboro, Kar- 
nall 

Mailer Eberb. Martino Rjtonero de filia 
Mariaana, viro Matbaeo Pnscbmanno. nnpti- 
arum ritn aaaocianda. Tboro, Karnall. 

Kapaina Job. Enfemiamon et ayncbarmata 
Duptialia in featiyitatem nnpniamm Job. 
NqMii. Tbornnii, Karnall. 

(Nennachbar Job.). Yiro Job. Nennacbbar 
emn liar. Crilgeria nnptiaa celebrant!. Tho- 
nmiiy Kamall. Nieolai Hour. De pradentia tbeologiea. 

Dant Rhet. 
(Pnachman Mat). Zoraf aafTHocbaeit Ehren- 

Fever dea Matb. Pnacbmana. Thorm KamalL 
SarSiewski C. Lyricoram lib. iV. a. 1. 
Stelaer Mich. Traner Reymen fiber Hin- 

acbied dea Margar. Steltaen. Thorn, Kar- 
nall. 
Sternberg Chriat Nnptiia Christ Stemberga 

appiandebant amiei. Tbomnii, Kamall. 
SityrayAaki Mart Lanr. Enoominm in Ian- 

dem Job. Leaaeaynaki. VratiaL Banmann. 

Gottfr. Grfinden. 
(Wedemeier Emam). Epicedia in obitnm Er. 

Wedemeieri. Tbomnii, Kamall. 

len. 

(Beuck.). Lndolpbo Benckio aponao cnm 

Dor. Elia. Scbweidler. Bregae, Cbr. Tacbom. 

(Carm. Ad.. Cbwi^owita. Mar. Jaroaaowica 

Mart Araoldi.). 
Comenina J. A. De iterato aocin. Irenieo 

D. Zwiokeri trinmphna. Amat 

— Sociniami apecnlnm. Amat J. PaacoTiua. 
Drnibicki G. Vita P. Skarga. ded. Stan. 

Skaraaewaki. (Crae. Cexary? a. a.). 
Feblan Georg. Sonnen w under. Danteig, 

Fr. Rhet 
(Feldtner. Jac). Enpbemiai in bonorem 

nnptiamm Jac Feldtneri. Tbomnii, Kamall. 

— Felicitati conjnngii Jacob! Feldtner. Tbo- 
mnii, Kamall. 

— Reime anff Heyrath. dea Jac. Feldtnera. 
Tboro, Karoall. 

Gerlacb Benj. Verirattgtea Matter Herta bey 
Begrftbniaa Anna Stepbani. Liaaa, Fnnck. 

Hopp M. C, Bcfribniaa- Schriflft anf den 
Todt Reginen Schnltaena. Thorn. Kamall. 

Renner Mich. Hochaeit Ode ala Salam. 
Brflokmann mit Marg. Dor. Nndiegin ibren 
hochaeit Ehrentag begiengen. Kamall. 

S c b o 1 1 Reg. Cnpreaana piia manibna Reginae 
Scboltaii erecta. Tbomnii, Kamall. 

(Sebaeviua Henr.). Cnpreaana ex fhnero 
Henr. Schaevii erecta. Tbomnii, Karoall. 

— Rlag-Getichte den Todeafall H. ScfaaeriL 
Tboro, Karnall. 

— Monumentnm literarinm manibna Job. 
Beckeri erectum. Tboro, Karoall. 

— Snpremnm oificinm H. Schaeyio praeatitnm 
ab amieia. Tbomnii, Kamall. 

Waltber Melch. Pioram confitio, bey Beer- 
dignng Annae Stepban. Steinan. Uaaa, Fnnck. 

Wedemeier Edw. In tnmnlnm E. Wede- 
meieri. Thoro, Kamall. 

Zaborowaki Jerome. Secreta monita on 
advia de la S. Jean. Paderboroe. 

Z wicker Dan. Irenieo Maatix prior contn 
Comeninm. 

1669 

(Boldicina Adam.). Epicedia anper emigra- 
tione ex hoc mnndo A. Boldicii. Tboranii| 
Karoall. (Boldicins Adam.)- Sacmm piit maDibot 

A. BoldicU pie denati amloL Thoranii, 

KmrnalL 
Bmnii Ernest Glflck m-flDechende Oedichte 

sur bochzoiil. EhreD-Freode E. Bnumen iind 

Anna RKmpel, Thorn, Kamall. 
(Brann Ernest). EhrOIQcksRaff als Em, 

Braon Anna KlitnfMl hejrrathete. Tbora, 

Kamail. 
Comenias J. A. Admonitio III ad Zwi- 

ckeram. Amst 

— A destris et sinistris. Anisterd. 

~ Fortnnac fsber. Amsterd. P. Bergae. 

Fran ens Jae. Beschreibmig Geschicbten 
so in Teatseh. Ungam, B5bm. Polen, Prens- 
sen Moldan yerieaten 1666-1662 18. Tbeile 
Frankfort 

Hubert G. Gl&ck-Wflnsehe sis G. Huberts, 
hoc-haettl. Ehrenfest gescheben. Thorn, Kar- 
nall. 

Lomenins Lnd. Henr. Itinerarium. Paris, 
Gland. Cramoisy. 

(Meisner Christ). Als dem Chr. Meisner 
ein SOhnlein geboren. Thorn, Karnall. 

(Mailer Joach ). Zurnf des hocbaeitl. Ehren- 
fest J. Mailers. Thorn, Kamall. 

Rein hard Gotfr. Giackwanschende Ebren- 
f edichte anf G. Reinbards hocbseitl. Ehren- 
fest (Thorn) Kamall. 

— Oiack-Wttnsehnng dem Gotfr. Reinbards 
am bochzeitl. Ebrentsge. Thorn, Kamall. 

Sebrader Cons. Dan. Boleslanm Cbrubri 
memoriaqne et laude oannine recitando 
landare constitait Dant Dav. Bhet 

Sebnlti Sim. EinfiUtige Reime dem Sim. 

Seboltsen, als er Heyradi Yollsog. Thom, 
Kamall. 

Skrodiki Mat Strena snb snspi. Andr. 
OMOwski, Oelsnae, Job. Se>ffert. 

1663. 

Cleselins Gtotofr. Naptias-Cleselio-Ederia- 

nas Totiyo carmine cohonestandas voluut 

amid. Oisnse. SeyiFMith. 
^ In nnptias, G. Cleselii epithalamia. OUnae. 
D e i p s e r Zach. Disputatio thesiam de terra- 

que. Regiom. Mensen. 
(F e m g i u s Andr.). Eafeieai et aeclamationes 

in honorem nuptiaram Andr. Femgii. Thorn, 

KammU. 

— GlOck-Wunscb snff hoebseitl. Ehrentag 
Andr. Femgii. Thorn, Kamall. 

— Wolgemeinte Wansche dem Andr.. Fem- 
gio am rage dor Eheligung. Thorn, Kamall. 

Herd Jac Yota nnptialia Jac. Herden nuo- 
cnpata ab amicis. Thoranii, Kamsll. 

H i s t o r T e rzymskie rozmaite. Krak6w, Woje. 
Siektelowica. 

Historya o protiwenstyich cyrkwe ceskd. 

TUceno w Lesne 1655. a po drabe w 

Amsterd. Parkowski. 
Hobn Dan. FreadenyoUe Giack-Wttnsebnng 

anff des Job. Kisslings-Hoebseit Thorn, Kar- 

nalL (Kisslinff Joh.). Ehrcn-Seole snff den boeb, 

aeitl. Enrentag dcs Job. KissHngen. Tbora 

Kamall. 
Komeniuss ob llystorsrs. 
(Liehtfiiss Ern.). Synebarmata h^meneia 

honori nuptiaram oelebrabit E Ucbtfuss. 

Thoruu, Kamall. 
Lasso t a Mart Diy. Franc. Xayerius in sym* 

boliea decsde adumbratus. 
Moohinger Nic. Tranaigedanken aber den 

Todt des Nic Mochingers. Thom, KamalL 
Mailer Joh. Abr. Gesegnnngs-Kurs dem 

Joh. Herden in Boianowo dentsch and pol- 

nischen Prodiger. Breslaii, Joh. Chr. Jaoob 

Bsnmanns Factor. 
Reisel Dsw. Nnptiarom sollennitati Dan. 

Hauascbield in Bojanowo fautores oongra- 

tulantnr. Stenoviae, Wigand. 
SehOnwald Piotr. Klag nnd Trost-Reime 

anff den Abscbied Joh. Fried. Neuoaehbar 

Thorn, Kamall. 
(Wilde fener Joh. ChriaO. Epithalamia nu- 
ptiaram Joh. Christ Wildefener consecrata. 

Thoranii, Karnall. 

— Synebarmata gamica J. Chr. Wildefener 
eongesserunt amici. Thoranii, Kamall. 

— Votum nuptiale dicatum Job. Christ Wilde- 
feueri. Thoranii. KHmall. 

Teachinitts Jon. Epicedia in fun us Joach. 
Anschwits. Thoranii, 'Kamall. 

166i. 

(Adam Dan.). Hertsen-Berahigung aber 
Verlnat des TOobterleins Maria. Thomt Kar- 
nall. 

Baumgarten A. Applausus quo nnptias 
Ant Baumgarten cum Elis. Rechelyiliana 
prosequntur Hmicl*. (Thom) Karnall. 

• Scluildige Freud und EhrBczeugung anf 
don bochzeitl. Ehrcn-Tiig des A. Baum- 
garten mit Elis. Rechelwitzen. Thom, Kar- 
n»n. 

Crebisciiis Chr. Virtu tern Scrinianam bar- 
bsris propugn.nforibns carmine celebr. Dant 
Rbet. 

Fischer U. Sigisniundi Regis pol. memoriam 
orationo celebr. Dant. Rhet. 

Freder Cons. Vendam Principem orations 
oelebr. Dant Rhet 

Gerhard Jacob. Th^miamata hygieia J. Geb- 

hardo. Thoranii, iCarosll. 
Hahn Adam. Verba yotiva in nuptiis Qeorg. 

Segeri effusa. Thorani, Ksrnall. 
(Hendereich Herm.). Csrmina gratulatoria 

in nuptias H. Hendereich scripta, Thoranii, 

Karnall. 
^ Schnldige Reime bey dcr Ueyrath Henm. 

Hendereichs. Thom, ksrnsll. 
Latzow B. C. Alexandrum omnium darlss. 

orationo repraesont. Dant. Rhet 
Mlinnchen Jac. Christliohe Erineranff der 

Seligen Jaoobi und Joch. Minnohen* Tbonii 

Karnall. 
Maria deOrattts Ludoy. Fsutonio. Vars. Elert. I CLXXIU Melnftrd Seb. Ihrt Opftinm diieeMonu. 

Duit Rhet 
(Ntpt C. ). V«lett Bade welcfae Fran C. Napttn 

thren Eheherren eripeben UUAt lliorn. Kftrn. 
(Stadtlender Anmi Cath.). Super diseessn 

pnellme A. Cftth. Stadtlender. Thorunii, Kar- 

nalL 
Thamnitins Andr. Applaosas nnptialls ho- 

Bori Oeorff. Segeri. Thorunii, Kammll. 
yfe genet God. Deeenale elaromm virorum 

Bflgiom. Meoaen. Arendt Cbr. L. Antfaropoa oligobloa, daa 

ist TroetSchrift an fieinr. Brflckmann. 

Thorn, Kamall. 
(Ooalawski W.). Tbeatmm Virtotia Vino. 

Godewaki. Vllnae 8. J. 
(Krafft Job.) Phoebnm Jobannenm, Jayenea 

J. Krafltii exeipinnt amici. Wittebergae, 

Haken. 
(Kr ft iter Anna.). Tngendbild der Jngend, 

weldiaa A. Krttgerin anm Ehrengedlehtniaa 

▼or Angen atellei Thorn, Kamall. 
Linda Loc. DeaerlpHo Orbia. Amatelod. 
(Lnbomiraki G.). Literae eqnitia polonide 

innoeentia Lobomiracii. b. w. m. 
(Nennaehbar Job.). Troatoedichte dem J. 

Neonachbar nnd Maria. Krflgerin. Thorn, 

KamalL 
(Weiaa Sim.). Klag nnd Troat-Zeilen Sim. 

Weiaaen, ala ibr TOehterlein Dorothea atarb. 

Thorn, KamalL 
Zimorowlea BartL J. Slelanki nowe raakie 

ob Zimorowiei Siym. 

1666. 

(Blener Adam). Bellaria poetica A. Biener 

et Jndithae Roeaner exhibita. Thorunii, 

Kamall. 
— Beim Getichtauffden hochzeitliehen Ehren- 

Tag A. Bieuera et Jud. ROaanerin. Thora, 

Karnall. 
(Csimmermann Petraa). Nuptiia P. Czim- 

mennann gratulantur amici. Thoruuii, Kar- 
nall. 
Fiacher Joh. Schnldigea Ehren-Denkmahl 

dem Joh. Fiacher. Thora, Kamall. 
^ Letste Ehren and Frenndachaflfta Pflicbt 

den Job. Fiacher. Thora, Karaall. 
Fried en a Puncta in Namen k. Ma{. an Poh- 

len dem Fflrat Luboroiraky bey Plica. 
H e II m a n n Jak. Leich-Predigt Marianna Bed- 

merin. Frankfurt, Ernat 
Krflger Joh. Hochbetrachtea Klag Lied 

Heinr. Krflger. Thora, Karaall. 
Kwiatki liliowe albo modlitwy wyd.4ded. 

Lndw. Marjri kr61ow. p. J. A. GorciYna. 
Lanxmin Sigia. Praxia oratoria. FrancoL 
Roeaner Jon. Aria inm hochaeitl. Ehren- 

Tag dea Adam Bienera mit Jud. Roeaner. 

Thom, Kamall. 
Sartori J. Oratio panegyrica. Gedani, Rhet. (Teataehmana).yotannptlla Tentachmanno 

Amdtlanla Hariaebnrgl eelebrandia aaera- 

Gedani, Rhetina. 
Twaraasky El. Lyoophronticae eulogema- 

tnm gemmae. Oelanae, SeyiVart 
(Zernan Joh.) Ehrengedenkmall. dem Job. 

Zeman. Thorn, KarnalL 
— Kindliche Ehrenaenle, welche J. Zeman 

nnd Elia. Lochmannin anftiehten. Thorn. 

Karaall. 1667. 

Baranakya SchOnberjr Job. Stan. Lnthe- 

ranna non natoa aed nctoa. Lipaiae, Hahn. 
(Friaich Joach.). Enphemiai nnptiaram ftK 

ativitati Joaoh. Friaich. Thoranii. Coepae- 

Una. 
(Hermann Zacb.). Glflck wflnachang auff den 

hochaeitl. Frenoen Tag dea Zaeh. Hermaaa. 

Dantz. Rhet 

— Zu der llebrelohen Heyrat dea Zaeh. Her- 
roanna. Dans. Rhete. 

J. A. Geaprieht Fried. Sohaff and Ella. Til* 

bel. Thorn, Coepael. 
Lanclcina Mik. Gelatliche Betrachtnngen. 

Prag, Acad. 
(Meianer Chriat). Naeniae, qnibna Chriat 

Ifeiaiiemm proaeqanntur amici. Thoraidii 

Coepaeliua. 

(Pnach Lud.) Ehren-Gadicht sn hochaeltL 
Frenden dea Lnd. Pnachen. Dans. Rhet 

— Hertalicher Wnnach Lnd. Puach in Ehren. 
Thora. 

Philomenander. Grflnea Meyen-GepOache 
ala der Philomenander aein Philomene go- 
fonden. Dantsig. Rhet. 

Relation ana Waracban den Tod der KO- 
nigin in Polen betreffende. 

— Waa die a&mptl. Char. Fflratl. Geyollmficht 
bey Colin. Veraammt anf abgeaandten de 
Gemont, ziigeatatten. 

Soger Albert Affectaa in lectam genialem 

Alb. Segeri et Barb. Meyniaiae expreaaaa. 

Thora, Coepael. 
(Weiaa S.). Treogemeinfe Freaden-Wtlnache 

bey Namenatag Sim. Weiaa. Thora, Coe- 

paelina. 

1668. 

Cyprianna Joh. Polonna. Indifferentiamna 

moralia. Lipaiae, J. Er. Hahn. 
Frommen Andr. der h. Schrifft lieentiaten. 

Widerkehrnng inr catholiaoh. Rirchen. 

Llaaa, Funck. 

(Kronberger J^. Traner-Cypreaaen bey 
Beerdignng J. Kronbergera. Thora, Coep- 
aeliua. 

Prox Wlad. Troat-Getichte dem Caap. Bo- 
red. Thora, Coepaelioa. 

Benner B. Ambitionem tnrbaram, carmine. 
Dant Rhet CLXXV (8eb5iikiieeht Eliub.) Ehren-Oedtehtnlit 
bey Leiehbettattang der EUi. ScbOnkiieebti. 
Tborn, GoefMelina. 

— Klag-Reimen fiber den Hintritt der Ells. 
SebOnknechta. Tborn, Goepeeliiis. 

^ Wobl^nielnte Klftfc-R^ino bey Bettattnnc 
der Elinib. SehOnkneehts. Tborn, Coepeel. 

— Bittere KIiM^e fiber den Hintritt der Eli 
tab. SebOnknechts. Tborn, Coepaelius. 

(Tack Job). Wobliremeinte Reime aaih 
boehseitl. Feat dea Job. Tack. Tborn, Coep- Wegner Ood. Diaaert de Romnlo rege. Re- 
gionD. Renaner. 

Wei a a Sim. OUoblger Weiber-Troat bey 
Leiebbeatattang der Elit. ScbOnknechta. 
Tborn, Coepaelina. 

(Winkler Micb). Klag-Worte fiber M. Win- 
kler. Tborn, Coepael. 

WItacber A. Hymenena Dan. Sommerfel- 
dil et Catbarinae Knoblocb. Regiom. Rpo- 
tner. 

Wold T. Hersl. Glfick D. Sommerfblda a. 
C. Kooblocbin. KOnigab. Renaner. 

1669. 

Beriebt (Knrser) welcber Oeat. der K. in 
Polen Einxng an Cracan gebalten. 

Beyer Job. L^no polon. Ditpnt de febre. 
Lngd. vid. Elzewlr. 

Col a ID b Cbriat Knrtse Abdancknng bey 
Beerdignng dea Cbristiani Hylleri. Oels, 
8eyffert. 

ComeDinaJ. A. Unum neceuarinm scire 
CQin notia A. Fritacbi. Franeof. et Lipsiae. 

Extract e. Schreibena Ton d. KOq. Wabl 

io Poblen. 
Form alar der Intimation der kOnigl. KrO- 

mng. 
Friacb Job. Letate Worte dea Job. Nnao- 

idl. Thorn, Coepa. 

Frialel Joacb. Parodia in tbalamam Erne- 
at! KOnlga. Tbomnll, Coepaeliua. 

Oertlch Nie. Snmmnm Bonum daa iet Er- 
kUUrsng den Seelen. Liaaa, M. Bock. 

Grypblna Job. O. OOttlicbe Heimfllhrnng 
Anna Unmhin. Uaaa, M. Buck. 

(Hyller Cbrlat). Aram memoriae poathumae 
Chriat Hyllero, erexemnt amici. 

Hera on wilcb. Olfickes-Zumff anffbochzeitl. 
made-Tag dea Wil. Heyaon. Thorn, Coe- 
paelina. 

(KOnig Em.). Tbalaaina in nnptiia Erneati 
KOnlga exhibitns. Tbornnli, Coepaeliua. 

— Vota nnptiia Erneati ROniga. Tbornnli, 
Ooepaellna. 

— Saedia auapicatiaaimia Erneati Koeniga ap- 
plaudnnt amici. Tbomnii, Coepael. 

— Votivae vocea Em. Koeniga nnptiia ac- 
clamatae. Tbomnii, Coepaeliua. 

Rrflger Ben. Ebren-Oed&chtniaa dem Bene- 
diki Kriegen. Thom, Coepael. Manklaeb Job. Carmlna Incabrlalo obltum 

Job. Manklaeb. Dantlad, Rhf't. 
Mercnrina (Sonntagiacher) (Eintng Mifh. 

K. ▼. Pol.). 
(Man on Ins J). Lacramae anpremla bonori- 

bna Job. Knaonli. Tbornnli, Coepaeliua. 

— In obltum Job. Muaonll Inctns smicoraro 
Tboranil, Coepaeliua. 

Opita Salomon. Opfer bey der bocbaeltl 
Ebren-Frende Erneati Koeniga. Tborn, Coe- 
paeltns. 

PtaszewakI Baa. Nova plantatio Acade- 

rolca. Crae. 

Relatione dl quanto e aneceaao nelU di- 
cta dl Polonia per U elettione del M. K. 
Wianioweaki. Venet. et Bol. 

Relation (Eigentlicbare) Yon dea Micbaella 
K. T. P. In Cracan Einange. 

— Ton Sr K. May. an Poblen KrOnnng and 
SolemnitJIten. 

— (Rune iedoeb nmbstand) welcber Geat 
Pnntz Micbael au KOnige erwJiblet 

> (Ansftibri.) der in KOnigr. Polen yorgeg. 

Kftnigl. Wahl. 
Rttdomica Baa. Scopna protoaacrlficantla 

CbHat Zegockl. Cracov. Scbedel. 
(Sanfftleben Georg.). Ehren Gedanken 

fiber bochaeitl. Ebe-Begfingnlaa. Tbom, 

Coepaelina. 
Scbelgnigina Sam. Bona verba Era. KO- 

niga. Tbornnli, Coepaelina. 
(ScbAnknecbt). GIfick-Wnnacb dem Feyer 

ScbOnknecbten nnd Eliaab. Zabloaky. Tborn, 

Coepaelina. 

— Bewillkommnng dem Fever ScbOnknecbt 
ala aelbiger beyratbete. Ttiorn. Coepaelina. 

TItina Job. P. Jobanni Mankiacblo cum 
emigtaaaet. Dant Rbet. 

-> Epiatola (Sal. MOIlero). Gedani. 

(Wilier Ilelnr). Auff Helnr. Willera bocb- 
aeltl. Ebren Tag. Tbom, Coepaelina. 

— Scbnldige Reime anf Heyratb Heinr. Wil- 
lera. lliom, Coepaelina. 

Wianiowecky Mich wird KOn. In P. am 
19 Junii. 1670. 

(A da mi) Hocbzeitl. Ebren Feat Joacb. Adami 
wie ancb Roalne Kikiach. dea G fitter Ra- 
witz, Sierakowo, Pollniachen Dam Inbab. 
Brealau, J. Cbr. Jacob. 

Amandua Hocbzeitlich Ehren-Feat. Liaaa, 
M. Buck. 

Babzihn Mich. Scbertz nnd Ernat auff Zu- 
aammengebung Georg. Blfimlgka nnd Be- 
nigne Brfickmann. Thorn, Coepaeliua. 

C a t a 1 o g u a lectionum in Atheneo Ged. Dan- 
tiaci, Rhet. 

Cicero M. T. Epiatolarum a doctia vine 
libri VI. Wilao. 

DOhriag C. u. Bauer C. Erfrenrl. Roaen- 
Contect Bait Wandrey d. Stad Rawits mit 
Roaina Leuffer. Brealan, J. C. Jacob. 1 CLzxvn Fresieh Joach. Hartsliohes Mitleiden liber 

den Hintrit Christine Wittioh. Thorn, 

Coepaeliiu 
GerUoh Daw. Tnmerbild dee AbMheidens 

der Christina Wittiginn. Thorn, Coepselius. 
(Gericke Christ). In obitam Christ Geri- 

ekhen. ThomniL Coepselius. 
Gerke Christ Trauer-Cypressen bey dem 

Hintritt des Christ Gerken. Thorn, Coep- 

setios. 

— Threnodia sapra obitam Christ Gerke. 
Thoranil, Coepselins. 

(Goldammer). Herbst-Frdohte ans Abr. 

Goldammer in der Stadt Lissa and An. Sos. 

Cyprianin. Breslao, Jaoob. 
Goskv Got£ Freuden Worte sn der Ada- 

miscb Yerbindung in Rawits. Breslao, Baa- 

mann, Ch. Jacob. 
Grower Dao. Ehrengedftchtniss beyBestat- 

tang Christina Wittiches. Thorn, Coepsel. 
Heinias Job. GfUden-Kieinoth von M. £L 

lUnkisohii Wittiben. Dant Rhet 
Belli Fried. Als Zach. Heennann sn Lissa 

and Sos. Cath. Linken Ehe vollsogte. Lissa, 

M. Bock. 
Hoffmann Frid. Dies nnptialis Sam. Schel- 

gnigiL Thomnii, Coepssiios. 
Instruction Yon die Gesandten des KOnig 

in Polen abgefertiget 
K. J. Ton B. Absclirift d. Sohreiben als Z. 

Hermann mit 8. C. Unckin Hochaeits Fest 

beging. Lissa, Buck. 
Kalokstein Christ Ludoviei mores et 

fiitom. B. w, m. 
KOnig £r. Ezereitationes publicae in gymn. 

ThomnensL Thor. J. Comisel. 
(Kulmann). Liebes-Bose Eicon. Bos. Kuhl- 

maonin als sie Georg. Scholticn lu Bawits 

▼eraheliohet Breslan. Banmann Erben. 
L». T. Zncker-Bose weiche bey G. Linekens 

mit Bos. Waitherin su poln. Lissa bei d. 

Hochaeit Breslao, Banmann Brb. Jacob. 
Langius Em. Gedanum urbem pstriam car- 
mine land. Dant Bhet 
(Lehmann G.). Epithabunia Georgio Leh- 

manno scripts. Thorn, Coepselius. 

— In nuptias secundas Georgii Lehmani gra- 
tulationes. Thom^ Coepseuus. 

— HausTOtiTus in nuptias Gtoorgii Lehmanni. 
Tbonmii, Coepselins. 

Linda Luc Descriptio orbis. Jenae. 
Odpusty kt6re Klcmens IX nadal ob. rok 

(Prox M.). Gratitndinis iudicium ad nuptias 
Mart Proxii. Thomnii, Coepselius. 

— Beimc dem Mart Proxio als derselbe seine 
Heyrath YoUiog. Thorn, CoepselL 

Relation welcher msssen der prenss. Stad- 
halt Bog. Badiiwitt Leben beschlossen. 

Rim pier Daw. Klag nnd Trostreime bey 
Bestattung des D. Rimplers. Thorn, Coep- 
selins. 

-* Mitldden b^ Beerdigung des D. Rbn- 
plen. Thorn. CoepseL 

Boiteniiober Cfir. Ad pubL Pinegyrin 
A^dio Stnnohlo. Dsatisdi D. Rhet Schelguig Sam. Bellaria in niiptisr. festi- 
vitate S. SchelguigiL Thomnii, Coepsel. 

— Syncharmata nnptialis viro Sam. Schel- 
qnigio oblata. Thoranil, Coepselins. 

— Bona Yerba nnptiis S. Schelgnigii dicta. 
Thomnii, Coepselius. 

— Viro 8. Schelguigio festum nuptialo cole- 
brantii. Thomn. Coepselius. 

— Viro S. Schelguigio sponso nee non An- 
nae Reginae amici oppreeantur. Ligniti, 
Willim. 

— Vota taedis nuptialibus S. SchelguigiL 
Thomnii, Coepselius. 

(Schlacovius J.)- Nnptiis tsrtiis J. Schla- 
covii appreoatur Alius. Thomnii, Coepsel. 

Schulf Job. Schuldige Reime auff die Hey- 
rath des J. Schnlfen. Thora, Coepsel. 

Sold ate n (Einer) frensdliches Religions- 
GesprSch. Riga. 

(Walther). Uebes-Funcken bey Hochzeit 
Job. Walthers in Fraustadt und Elis. Sn- 
kerin. Breslau, Bsumann. 

— Verschmftts. Einsamkelt Job. Walthers 
als er mit Elis. Sickerin begang. Hochxett 
Bresl. Banmann. 

Wen si Joannes Bapt Oratio ad Ordines Re- 
gn\ Poloniae de institnenda militia (s. 1.). 

W i 1 1 i c h Georg. Trauer-Cypressen bey Bin- 
iahrt der Christ Wittich. Thorn, Coepsel. 

— Schuldiges Mitleiden suff den Todesfsll 
Christ Wittiches. Thorn, Coepselins. 

Wflnsche Wohlgem. bey Hochz. Alb. Es- 
sen und Margar. Suckmantelin. Thora, 
Coepselius. 

1671. Adalbertus a. 8. Theresis (Siewierkiewicz). 

Phoenix redivivus. dedic Capit Lovicensi. 

Romae. 
Grammaticae methodns, polon. idiomate 

illustr. (et Carm. Seb. Fab. Aeerni.) Cracov. 

St Piotrkowczyk. 
(Jenisius) Gymnasii EUsabethani ainmno 

Job. Jenisio Leina Polono tumulato. Vra- 

tisl. Haer. Banmann J. Chr. Jacob!. 1678. Abdrnck der kOnin. an Woywodschaften 

abgelass. UniwersalTen, zugleicn Kamieniec 

Podolski. 
Bojnnowski Ad. J. DnrchUuehs. SvlYii 

Friderici y. Wftrtemberg und Eicon. Char- 

lotta. Dels, Gflntzel. 
Epistolaram a doctis Yiris libri IV. Vilnse. 
Eckmann Gotfr. De-conhisionis lingnaram 

origins. Regiom. Segebad. 
Hofmann Gotfr. Corona Yiromm bey Leich 

Deduction Job. Nikisohen, in Rawiti. Lisss. 

M. Buck. 
Homel Dan. Dissert TheoL de Melohisedeeo. 

Dant Rhet Leboseh Bui. Alter GoUa Ende des Heinr. 

Wedemeyer der Stndt Thorn. Bresliia, 

Banmann Erben. 
Maekiewies Cypr. lo triumph Divia La- 

dovieo Bertrando et Roaao Peroaoae, dad. 

Caa. Gonat Bnoatowski. Vilnae. 
Rahniaeh Chr. Diasert de oura Tirginam L 

n. Reipom. Reaaner. 
R h 6 g i a a Urban. Formulae quaedam loqueadi. 

RegiouL Reuaner. 
Sleaiaasko Stan. Quaeationea ex theologia. 

Viloae. 
StrAueh Aevid. Die Tage Purim der evaii- 

gcdiaehen Cbriatbertien. Dantaig, Rbat 
Stnwe DanieL Diaaert. tlieol. in negotio 

aalntla hnuianae. Dantiaet. Rbot. 
(Wedemeyer). Supremummnnus Viri Era- 
ami Wedemeyeri Scabln. Tborunenaia Aaaaa. 

filio. VraUa. J. Chr. Jaeobi. 
Zimorowicx Barfl. Jox. Domna virtuda et 

bonoria fr. Ord. 8. Franc, ob Damiraki Cyp. 

U73. 

Applanaua YotiTua Ant Bmnaenil. (Oarm. 

Chr. Hittfler, Jobann Jaeobidea Dembnie. 

Polonua). Brigae, Taehom. 
Calix aanguinia Jean a |uvent. Jjowie. 8. P. 
Contlnuatio paeificadonia intomae Reg. 

Pol. Oder Friedena Handtung. 
Diaaertationnm theolog. trig>i (HickmanD, 

Croaaen. Simon). Itogioinonti et Francof. 
Francoa J. Beaelircibnng obaci r. 1694. 
GoloTina Chr. Disaertatio de Phoenice. 

Regiom. Reaaner. 
Leyd- nnd Frenden Fahue dem ROn. Michael 

dureh J. 6. H. Danzig, 8. Reiniger. 
Pohlen (Daa Schmertalich ycrletate) nach 

Abaterben 8. K. Maj. Danxig. 
RoaiAaky Mich. 8. Diiiaert in Verba Paal- 

mL Regiom. Reuaner. 
(Sehram Medic Dr.). Leihen-Beatekke dem 

Qott O. Sehrammen. Liaaa, M. Buck. 
Wiiniowiecki. Daa Teatament dea Dorchl. 

ROniga in Pohlen. 

1671 

(BotaAcna J.). Epicedia in obitum J. Bot- 

aaei aeripta. Dantiad, Rhetua. 
— Threnodiae maniboa Job. BotaacL Gedani, 

Rhethna. 
(Brnuaen) Dominae Sereniaa. Regentia, ae- 

eedente Ant Bmnaenil apprecantur. (And. 

DemblAaki, J. Ch. Piotrowaki). Brigae, J. 

Oh. Jaeobi. 
Kleaehen Dan. Warh. Beaehreibnng der an- 

aehuld. Geftngniaa In Wahlendora Polni- 

aehen Pfand-Qebietha. Dantsig, D. Fr. Rhet 
Kwiatkiewics Jan.BethOrungvonLathero. 

BayaiiySam. Bauer. 
(Lnea.). Statna bonoria Job. Lnoae (oarm. 

Staph. DemblAaki, Andr. DembiAakl.). BrI- 

gaOi J. Chr. Jaeobi. 
Neunaehbar Job. Abdankunga Rede bei 

BeiaetsuDg dea KOrpera dea Oust Helm- 

Md. TbofDy J. CoepaeL Sobleaki Jan. Copia mandatl Varaaviae 7 
Jitlil. Danzig, 8. Reiniger. 

Omuth Christ Chriatl. Leieh-Sermon bey 
Letch Begangniaa Jol). BotancL Dantaig. Rhe- 
tua. 

(St ranch Aer.). Warhaftor Bericht, waa mlt 
Aeg. Straucnen in Danzig Yorgegangen. 
Danzig, Reiniger. 

— Warhaft. Enehlung deaaon, waa nach Ent- 
laaanng Aeg. Strauehen yorgegangen. Alt. 
Stettin, Mich. HOppfer. 

— VerlauiF deaaen waa nach Bntlaaaung Aeg. 
Strauehen 4. Jan. entat Auflanff Torgeg. 
Dantzig, S. Reiniger. 

Wildegana Zach. yon Franatadt (medic. 

Job. Claim, n. M. WiAniowieckiO. Zengniaa 

Bftchlein von Kmnkheiten. COlIn, G. Schultie. 
Virgilina Pub. Maro. Opera omnia, naui 

aeholarum. Cracov. Scheael Oeorg. 
Za wadzki Ign. od 8. Stan. Saoer D. Thomaa 

Aquinaa ded. Stan. BuleAaki. Vara, Elert 

ie75. 

Eliaa Thomaa. Lampaa perenni Luea, oder 

Ehrenlicht Joh. Jonatono bey deaaen Rnh- 

Stite angezQndet Bring, Jacob. 
(J one ton J.). Leaana honori exeq. Joh. Jon- 

atoni (Carm M. Amoldua. Joh. Chiatiani. 

Jon. Riebe) Briegae, J. Ch. Jaeobi. 

— Luctua ezequiia J. Jonatoni. 

— Piia manibna Jonatoni. Brigae, Jaeobi. 
(Martini) Statna bonoria Henrici Martini exe- 

qniia (carm. And. DembieAaki, Chr. Pio- 
trowaki) Brigae, J. Chr. Jaeobi. 

(Olazowaki). Triumphatae morda manubiae 
And. Olazowaki. Varaav. Elert 

Pawlowaki Dan. Mowa Boaka do aerca za- 
konnika. PoznaA. 

Pneradultua Alex. Magnua In aeenam Mich. 
Moraztyn. Varaay. S. P. 

Relatione delta gran battaglia eontro Tar- 
tori e turchi e li Polacchi. Roma, Fei. 

Thomaa Eliaa. Lampaa oder Ehren-Licht 
Joh. Jonatono. Brigae, Jacob. 

Ty Ik wak i Adalb. Jugum graye auper fllioa 
Adam. Oliyae. 

1676. 

Ad ulta in faacea-fiiacift JoannI MalachowakI 

acenice. Vara. S. P. 
BackmannO. F. Cupreaaum funobrem Paulo 

MuBcalio. Vratial. Baumann. 
Bovkowaki Paw. Liebea Flammen Nicol. 

iLrorocka. Brealau, Baumann. 
(Brunien). Gratulatorinm Ant Bmnaenil 

Rectoria (Carm. And. Dembii&aki). Brigae, 

Jaeobi. 
Chaaaepol. Hiatoiro dea granda Viaira, de 

fflerrea de Dalmatic, et Poiogne. Paria, Eat 
ichallet 
Dyanna na lowach na acen$ Piotrowi Deu- 

hoffbwi. Waraz. Sch. P. 
Felle Gull. Ad literam Patr. Piekaraki Je- 
aultae reaponaum, Paulo Oliya direct. Lngi; CLXXXI Lindner Job. Era. Lmm Chritti Jetu ex- 

p r eee e . Leenaey M. Bock. 
Solaki 8Uo. KonnyAlaiiia eodiieone. Tom 

IIL Krmk. Fr. Cesaiy. 
Bttrowolski Sqrm. JabQenn. Knk. W. 

Qoreeki. 
Tomaes t Jeea. Modlihry wnetfiDeJ dron 

krMka. PoioaA (1679). 
Wnlther Hinchbergne lUt Optimne Chri- 

■taaorniii eominealiit bey Leleben-Beital- 

tmg Oeors. Wmltbers in Bnwiei. 
Wyeocki 8. Abiye lywotn Jann od Knyin. 

Knk. 

1677. 

Breynins Jae. Plantaram eentarin. Oedani^ 

Braynina. 
Hartmann ▲. S. Der letste Wille b^ Be- 

Snngnllaae Maria Ganitiin. liiaa, M. Bnck. 
Herrman Zaeb. Gntaiation an Frid. Vie- 

eiom wegen Veroibl. Mar. Boi. Bonr. 

lAam, M. Boek. 
JabloAaki Pad. Fortana iubriea Gaalteri 

Gaaim. KrMiAtkL Van. 8. J. 
L. ¥. H. De herniia, dieeertatio. Gedani, D. 

F. Rher. 
Movoa areopagi Lyeorgna J. Al. Paprooki 

a ColL LoTia Seb. P. 
(Pritwita). Letster Uebea-Dienst Leonb.v. 

Pritwita (Gam. Fr. G. Bojanowskii Wene. 

AefaaOT Bojanowaki). Oels, G. Gtotael. 
Sehlaent (Sehr groeee) der TOroken and 

MoaeoTiter Uvm Lemberg nnd Loblio). 
Traktaty mi^y Bogiem a e^owiekiem. 
Xielye w domo AdMnowi Sieniawikiema 

od Bilodii. Warta. 8. P. 

1678. 

Abdrnek deaiealgen Behreibens welches 
der Lltthoan Feldberr in Lifnand abgeben Aetenetfteke der Danslger Braner-Zanft 

1592—1678. Obaea pod r. 1679 Contraetna. 
A vv i 8 i de* gran danni ehe haano petito Mol- 
davia e Podolia. Pairia, Torino, Faoitin. 
Berleht (AnsAbr.) wie das Weieee Mflnoh 

Ckwter geplttndert 
Beeebreibang dee sOtterten Cloitere in 

Daaiig. 
— der Yennihlnng Verwittibten KOnigin von 

Pdlen nnd Hertaog ▼. Lottringen« Breehuit 

Gottfr. Joniaeh. 
DOpner O. De diplomatiboa et traetoriia. 

Beglofli. Renaner. 
KIraehbaeh popraw. na Kircbbaeh. 
gehnatsiger Joan. Bint-Bad bey Leicben 

Begiacnnaa Qig. RensoheL Liaaa, M. Bnok. 
Straoeb Aeg. Nene Anioga-Predigt. Dan- 

aig, F. Rbet 
Taat BLari. Gediohtniaa Bftole der Anna 

Lottgart von der LInde. Daotaigi Rhete. 
T rnaia 4 Hijob. Hangarna. Etbicae Weiaaia- 

aae opoae. Region. Haeaeh, Wnn d sch Mich. Leieh-Begangnias der Anna 
Lndgardta. Dantaig, Rhete. 

1679. 

Bay a trap Pet Articnli de notitia Dei. Tho- 

mnil, Chr. Bekk. 
Expeditio pro patria Hier. A. Lnbomiraki 

a ooll. 8. P. Varaav. 
Heyelina Job. Maehinae eoel. para poater. 

ded. J. Bobieaki. Gedani, 8. Reiniger. 
Gibaon Wil. Cbriatlicbe Anaprache an die 

Obrigkeit in Dantiig. Amaterd. Jac. Klana. 
Joannea in Vincnlia Joan. Mi^chowaki 

Gaaim. Sieaoka dedie. a Joveot Wienbow. 
Lebmann 8ani. Concentrirtea daa iat von 

Polychreatia. Uaaa, M. Bnek. 
Paradiaa raatro Caa. Sxeanka aoeniee in 

Soh. Piar. Coll. 1680. 

Grabaki Andr. Harmonia po lowaeh chwaly 

Apoilina, Marc. K^takiemn i Uraz. Denhof- 

ilftwnie. nana. Car. Bchrelber. 
Griybowaki J. Nuptlae Agni oelebratae 

in oonnnbio C L. BieliAaki cam Lud. Mar. 

Moraatynowna. Varaav. Soc. J. 
Hindenburg Sam. DerSeelen Vermiihlnng 

bei Leieh ^gnngniaa M. El. Binaweu von 

Loaain. Liaaa, Buck. 

Kreckwiti Wolf. Jean! Naehdem M. £1. 

Bnaavin ana Welt laraffen. Liaaa, M. Bock. 
Laoxmin 8ig. Praxia oratoria. Colon, Frieaa. 
(Meta.). Troat Worte Herra Daw. Metzen. 

(Carm. J. Lebmann. IL Hillebrand. El. Do- 

minik). Brieg, Jacob. 
ratio. Ad 8. R. Mai. Polociae legati 8ae- 

tici valedictoria oratio. et ad earn reaponaio. 

Socolovioa 8tan. Officia propria patronorum 

Reg. Polon. Coloo. Bait. Egmont. 
Tettau A. Cb. Got. Frid. Triumph, currna 

Frider. Wilcb. Marehionia. Regiom. Reuaner. 
Thamm Joh. Gott nnd Tngend Leben Fravea 

Mar. Elia. Bunavin geb. Loaain. Liaaa. M. 

Bock. 

168L 

Arnhold M. Bey Hochzeit. Feate J. Mavera 

in Bojanowo wie anch Jnat Arnhoidin. 

Brealan, J. G. R6rer. 
Angnrinm aortia Mart KamiAtki repreaent 

a Jnv: Lovic. (polon.). 
Bandemer Diter. Qaaeatto de legibna. Ge- 

dani. Rhet 
Crnx in D^bno familia J. Al. Potworowaki 

dedic a Jnv. Lovic Varaav. 
Griachow Rnd. Samnel peraonatoa, diaq. 

tbeoL Gedani, Rhet 
Ham men Lnd. Regie Polon. medicua. De 

heraia dlaa. Lngdnni. 
MIodaianowaki Tom. Kaaaaia i homilie 

torn IV. Poan. 8. J. (P*8toriiia.). In obitam Joftoh. Ptatorii ad 

Joan. Titiom. Gedani, Rhet 
Ring Sig. Binftlt Betraehtung der Antwort 

ChriatL KOnigs. Bevnier. 
Schmiedt D. Aenigma Simsonia diaqnia. 

Ibeol. OedanI, Rhet 
S Iran eh Aeg. Yon der Welaen aoaa Morgan- 

Lande. Dantaig, Rhet 
Tits 81m. Joh. Ma)ero et J. Amhold. Vra* 

tial, RObrer. 

1682. 

Blaeaioff Daw. De yerbo'Dei. Regiom, Renan. 
Cnof felloe Andr. Fontia iafinuae bonitatia 

acatnrigo pronunanB in viacera Neo nnben- 

tiam eirea aolenne featom A. Cnoffelii. Ge- 

daniy Rhetna. 
Dieteriol Joh. Chr. Exereitatio de morte 

Alezandri M. Regiom, Reoaner. 
Etser Job. Chr. Unrerrieht wie Unterthan 

bey Zofidlen rathen. Lisaiu M. Bnkk. 
Korn Dan. Himmela-FrenDCI, Beerdignng dee 

W. A. Storoh. Uaaa, M. Bakk. 

— Patria ioaoeasa, Schwere Reiae ina Vater^ 
land bey chriatlieher Ehren-Qediehtniaa dea 
Daw. Storch. Liaaa, Bnk. 

Lang H. Liebea Tag weiland W. Al. Btoreh. 

Liaaa, Bokk. 
Mar • polonof Bolea. Kriyooatna Jaeobi PUchta 

et Annae Zapolae aeeniee praea. Vara. 8. P. 
Officinm deftmetomm. Craeoy. Uniyera. 

(VTZY Proeeaionalo fratram. Crac. Kupiai.). 
Pfeiffer J. Elercitatio de aigntfioatione yo- 

cia. Regiom, Renan. 

— Diaaert phiiolog. de yerbis Lnoae. Regiom. 
Renan. 

Secnnda nayintio dnm Joan. OpaliAaU 
ineret aedem. Vara. F. Sebreiber. 

Spoadb ceremoniy pray ob}6esynaoh i pro- 
feaayey panien. Krak6w, Akad. 

Unna Horatina Albaniam an^ngana et Joan. 
Koa in theatr. anbjngatoa. vara. 

Wende Oeorg. snm Profeaaorem nnd Dire- 
etore in Oelaa bomffen aeine Anditorea 
(M. Amhold yon Bojanoyo; J. 8eobelin8 yon 
Liaaa,. Sam. Lautenbaeh yon Fraoatadt, R. 
Taeheming v. Franatadt J. G. Gerlaeh yon 
Bdilichtingowo) Brieg, J. Chr. Jaeob. 

y index gladina Tribon, Petrie. defenaor. per 
8. P, Coll. Petrie. 

Zawadaki Ign. Lnmina hymen. Caa. Bie- 
linaki c^ Lod. Morastyn. Vara, 8di. Piar. 

1683. 

Alberti Joh. Chr. Lineamenta aarmatiea enb 

Sraea. Sam. Sehnrtafleiaeh. Wittenb. Chr. 
ehrOdter. 
Ayyiai di Mantoya di 10 Diccmbre. Siena. 

— di Mantova di 31 Dieembre. Siena. 
Bad-Stobe ao in Wien geheitiet worden 

(KOn. y. Polen nnd Lnbomiraki). 
Bade-Stnbe tllrekiaehe yor Wien Im Se- 
ptember. Ball ma nn Joh. Ehren-Sata flber Entaetanng 

Wien, Jaoer. Oken. 
Be griff wie Jngend in Gymn. Dansig in 

Sprachen aoll nnterwieaen werden. Dants. 
Berieht waa bey awiachen Poln. nnd TOr- 

kiaeh-Aroeen yor Erobemng d. Stadt Ba- 

raean yorgelanifen. Nflrnberg, J. J. Fela- 

secker. 
Continuation and Naehrieht ana Wien 

naeh Entaetaong d. Wien. Brealan, G. Jo- 

niaeh. 
Copia di letterm del doea dl Lorena Sotto 

14 Oetob. Geneya, Franehelli. 
Diarinm and Beaehreibnng Belag. d. Wien, 

wobey Fr. Koltaehitaky can Pohl ana Sam- 

bor. 

— glanbwllr. and Beaehr. Belagernng d. Wien 
yon e. Offidrer. Regeniborg. 

— Oder Tagyeraeiohniaa, waa in Ttlrek. Be- 
lagernng Wien aagetragen. Hamburg, Wie- 
ring. 

(DOring). Ala Caap. DOhring PaatormitD. 

El. Textor Hoeha. Feyer beging. Oela, G. 

Gtlntael. 
Erzehlnng weleher Geatalt in tiirek. Bela- S^ rang ing w< 
feindl. gedntngen dareh J. Porta n a Be{mowa aa Zygm. Aog. Jerx. Bo- 
jemakiego od mlodai Coll. Lowio. 

Gehema A. Med. doct. R. Polon. Eroberte 
Gieht dnrch moxa. Hamb. Sohalta. 

Jo ban n IIL Cnrieaaea Sehreiben an kOnigl. 
Oemahlin bei Eotaetanng Wienn. 

— Copia dl lettera al Marco Ayiano. Vene- 
tia, Milano, Geneya. Bottari. 

— Copia e. Schreibena an die KOnigin 13 
Sept Brealau, Gottfr. Joniaeh. 

I a tor la doye ai eontiene preaa delia Stri- 
gonia. Laea. 

— ToL Venexia, Gina. Veronenai. 
Lanrni Chr. Obaidionia Viennenaia memo- 
rabilia. Altdorf, Meyer. 

L e r c h J. M. Warh. Eraehlang welohe Geatalt 
in tflrek. Belagernng Wienn gebraoht woi^ 
den. Wienn, J. Ktlmer. 

— Sermo quo eqnitibns Sileaiia patria eon* 
tra Tarcaa defendenda. Leanae, Bakk. 

Lea CO Albaa in acenam Cona. Walewaki 
dedie. Varaay. S. J. 

Letter a d*nn officiale del* eampo dell armata 
imper. e Polaeca. Lacea et Genoya, Ant, 
Caaamara. 

— Scritta dal maatro di Poata di Venetia 
Milano e (Jenoya. Giae. A. Pelixxa. 

— Nella liberaaione dell eitU di Vienna. 
Lncea, Genoya, Ant Caaamara. 

Lilia Biafai kn alawie Jana Giiyekiego od 
mlodai coll. 8. P. Vara. 8. P. 

M a j o 1 i Gio. Battia. Intreceio Pindarieo alloro 

a gli allori gnerri del aeren. Gioy. SobieakL 

Ode. Faenza. Giaa. Mflranti. 
Nachri«hf wie in Treffen bey Wien abge- 

lanffen. Brclau, Gottfr. Joniach. 
Patina Carola Cath. Eine Rede yonbefrey- 

ten Wien. Frankf. cuaxv Pf offer Hear. Der Seel-Sorger m Weyland 

Helchior Wftlther in Stodt Rftwits. Lin», M. 

Bakk. 
Po8t Beater na Wien, das ist: Beschrei- 

Imng wms Yorgegaogeo. 
Race on to (Vero e sinoero) dell ordinansn 

dell nmiata imper. e Polncea. 9 Oetobre. 

FirenM et Oenova. Franchelli. 
" (Sinoero e distineto) delli oonoigli et ope- 

rationi doUi armi imper. e polaoche. Von. 

et Gen. A. Caaamara. 
Ragenagli (Distincti) di qnello e aegaUo 

netToTare Y aaaedio a Vienna. Firenae e Gen. 

Ant G. FranohelU. 
Relaoion (Segnnda) do la toma dadadea 

di Eatrigonia, Bnda. Madrit, Ant. Fnente. 
Relation (}onmali6re) da al^ do la yiUe 

de YIenne. Mots, Fr. Boaohard. 

— fiber die Beligemng der Stadt Wien. 
Brealan, G. J6ni^L 

~ and Naehrioht Ton Eraata d. Wien. Bree- 

lan, G. Joniadi. 
Relaslone (altera) venata da Vienna 97 

SetteaDb. Vienna Veneaia, et Genoya, Gina. 

Battaro. 

— Toi tamie. Pranehelli. 

— Relatione (Breve) dell armi imp. anite 
eon P<rfaeea. 88 Angaato. Gonova. G. A. Pe- 
litaa. 

— diaria di qoanto e aegnito noil aaaedio dl 
Vienna. Mtlano et Geneva, Ant Caaamara. 

— (diatinta) di qnanto e aegnito tra Tarmi 
oeaaree, eon tmppe aaailiare. Milano, Man- 
tova et Gonovfl. Gins. Bottaro. 

— (diatinta) del glorioao acqniato della Btri- 
gonia. Venetia et Faligno, Mariotti. 

— (Diatinta) del glorioaa aeqniato dell' dtta 
di Strigonia, Venetia et Genova. FranohoUi. 

— (diatinta) de eontinnati progreaai dall ar- 
mi Saera Lega. Laea et Genova. G. Bot- 
taro. 

— (aaecinto) dell operation! fttte dall armi 
anailiari (aonetto al Giovanni III del Fr. 
Fatoro)y Maotova et (Geneva. Bottari. 

— (Soadnta) della prosaa dd forte di Bobenita. 
Mantova et Geneva. Ant Caaamara. 

— (Saeeinta)dinaova vittoria dal redl Polonia 
nolle d' Altembnrgo. Firenae, Laoea et 
Geneva. FranchellL 

— (vera) eontinente U ritinamento annate 
ebriatiane. Laca et Geneva, G. Bottari. 

— (van) dd combattimento dd armi oea. e 
Polaedie aotto Vienna. Vienna et Geneva, 
A. Caaamara. 

— (vera aine. e diet) dido nd eampo impe- 
riale dope liber, di Vienna. Laea et Ge- 
nova. Fraaelidli. 

-. (veriadma e diat) dell aaaedio della Btrf- 
goaia. 

— ddia Vittoria riportata in Hongaria, eon 
Paqniato di Strlgonia. Mantova et Geneva. 
G. Bottari. 

— (Sadnta) dd proaeqalmento vittorioso 
iatto del imp. Polaehi e eolegale. Mantaa 
ec Oeaora, 0. BottarL R 1 a t i o n i havate da diverse Parti, di Vienna. 

Firenae et Geneva, G. Bottari. 
(SebrOr). Ala Petro Sehroom in Zdnny in 

Polen sein Namens-Licht dnbrach. Brealan, 

ROrer. 
Saecessi (voredichi) dell armi Pollaebe 

aotto Pareham. Varaavia et Geneva, G. A. 

Peliasa. 
Thilo G, Die von dem Feinde bedriUigte ond 

erretete Wien vorgeatellt von Jngond. 

Brieg, Jaeobl. 
Weiss G. Thoranensis. De thiara doetordi 

philos. LIpsiae, Scholv. 
Wien (Daa rhumwflrdige) liber die Vietorie 

Searm. an den KOn. v. Polen). Brealan, G. 
foniaeh. 

WinelerPaal. Statna trinmphatrioi Vien- 

noDsiam posits. Lignitii, Chr. Waetsold. 
WolaAaki Joan. Rnetor Roxolanna Javont 

in CoUeg. Kijoviensi. 
Vorrstellnng des Verlanires d, Belage- 

mng Wien. Nflmberg. 
Wnnderlicb Immer. Hen und Magen Vo- 

mitio dea Gross Veaiers. 1681 

Ambitio e regno pnlsa Mart Roatoeki pro- 
dncta. Vara. Seh. P. 

An c tie coelo delapanm Lneae Cieeisaowski 
a jnvent Rhetor. Vara. Sch. Piar. 

Armatnra fortinm sen rosaria. Vilnae. 

B. J. Ehren GedSehtnasa-Rede des Ad. Los- 
sens. Lisss, M. Bnkk. 

Bade Mandd des. tflrkiseben Sultan Malio* 
meta. 

Beekher G. Orator extemp. odd. Ad. Mat- 
kowaki. Pragae^ 8. J. 

Blond i Paaq. 11 vole doll aqdle eontro 
dragone, progress! della oriat religione, 
dd vdoro sable germanae e polaecho. Vdon* 
tia, Doffl. Miloeeo. 

Camentaina Brd. De obaldiono Vienennai. 
Wittenb. Honokd. 

C a e s i a a Innoe. Paraphraatiettm doginm Jo- 
anni III ae Garolo Barberino. Mantttae.Oaana. 

GehemaJ. A. £q. polen. Feld modiena. 
Hamb. Sehdfs. 

Capitol! della aaerosanta lega fra. 8. M. U 
Re di Pol. Lneea, J. PaeL 

Effigies miraenlosae imaginis DdfArae No- 

vogrodoci, dedie. Bog. Umeehowaki. Vilnae, 

8. J. (ZaA pod r. 16S8 wvkredi6). 
Gent J. 8. The hiatory or the Gormaoa and 

Polea. London. Wil. Whitwood. 
Bailor Ph. J. Diaaort de patrieiia. Rogiom. 

Ronsnor. 
Hartknoeh Chr. Alt and Neaes Prensson. 

Frankf. and liOipilg. Job. Andreae. 
Hindenbarff Bam. Feat Grand bey Ldeh 

Begftng. Adama Loess. Lissa, Bnkk. 
Hymen (Faneatas). TulUao a Jovent pro- 

doctos Varsav. B. P. GLXXXVU Jto III. Oopia di letfenal Kiireo d' Avitno. 

Venelimy BoloKna et Laoea, Marescandoli. 
Kalte-Schdle det Oron Veaden, altar von 

Kkjn, Pohlen xnrflkkam. 
Mithridates Alex. Zftloski a javent dedi- 

catna. Vara. 8. P. 
Ntrxymaki Ant. Mik. Libertaa reatitnta in 

Samaone, Juanni Sxymanowski repnes. 

Vara. S. P. 
Relatione (Nonva) venata da Craeovia ohe 

eoDtiene battaglie tra eoaaoehi e tartari. 

Boma. A. 0. Campana. 
B el a I io n e dell operate dal Cnnixio di naxione 

Polaeea generate di Coaachi. Roma H. A. 

et 0. CanpaiiA. 
Rienier Dao. Ala der 8am. Crcllij in Lisaa 

nit Sot. Walter in Liaaa Hocba. Feat be- 

I^Mg, Brcalau, G. K5lirer. 
Sehlicb ting Jan. Diue eunaidorafionea (er- 

oiinoram de trinit 
Siberna And. De obaidione Viennenai ob. 

Camentaioa. 
Sommer Carp. Dea geiatl. Mcnaeben Seelen 

Ura. Cath Stuchin. Liasa, M. Bakk. 
Talenti. Capitolo della lettera acritta al 

Fiiense. Lnca, Karoacanduli. 
Tbamm Job. Tapferkeit Ad. Loaae. Liaaa, M. 

Bokk. 
Vaelekeren J. P. A relation of diary of 

tbe aiege of Vienna. London W. Nuttand 

G. Wefia. 
Wthl 8a). De inimieitlia eapitalibna exerciut. 

Qedani, D. J. Rbet 
W i e k 1 e r Paal. Statoa triampbatrid fortia* 

aunornm vlennenaiam. Vratial. Haer. Ban- 

nann, J. Q. Boerer. 

1686. 

BodendorfO. Diaqniaitio in verba Eaaiae. 

fiegiom, Reoaner. 
Concnaao do mnebaa victoriaa contra ol 

tareo: T batalU qae Poiacco y Litbnano 

dto. Zara. 
DentaebF. Exereitatio de propbeta. Regiom. 

Beoan. 
Divai Augnatna Joanni III regi ajayentote 

Vara. Colleg. dedieatoa Van. S. P. 
(Heermann Z.). Ueber doreb Verleiebnng 

dea BOcbaten bey Namena Tage Zach. Herr- 

oaan. Liaaa, Bokk. 
L W. L. Ala Un. Cat Stoaehin, beygentset 

vnrde. Liaaa, Bnkk. 
- Die Omckaeligkeit bel Venenknng dea 

Leiehleina U. C. Stoaeb. Liaaa, Bnok. 
Lerch Micb. Die beaigte Unrnb Ura. Catb. 

Stoacbin. Liaaa, Bnkk. 
(LeizeiyAaki). Hoch verd. Belobang dea 

Helden Raphaeli LeasciAaky nnd BognaL 

Leiexinafy, die Bttrger der Stadt Zdnny. 

Brealan, Joeb. G. RCrer. 
Naboieiiatwo kn iw. Franc. Kaaweiemn. 

Kaliai, 8. J. 
Omen fclicitatia et victorlaeanb anap. J. P. 

Sapieha accnieo porroctnm. Coll. Varaay. 

8. J. Recbta Riga Apotbeker Ordnung. Riga. NOl- 

Icr. 
Reicb Jac Lebona-Scbiifabrt Barb. Cunradin 

geb. Rambaufflin. KOnirab. Reicb. 
Relaiione delU preaa fattaanl Mar. Negro. 

Veneaii, Firense et Lnoa. Mareacandoli. 
Rom bereae dein Gt^ld nioht, daa iat wie fran- 

cox. IntriKueti interbrocben, die Ailianx 

geatiftet Leipzig, Fr. Lankiacb. 
8aloa in yeneno qnaeaita Cbriat de Wicbert 

aceniea decUmationo. Vara. 8cb. P. 
Scbaltae Job. Graodont Diapnt-jarid, de 

eivitate proficoa. 
8cbweinita G H. Herri. Wander Banm 

bei Boerdigang Ur. Cat Stoacb. Liaaa, Bnkk 
(8 ig i a m n n d i.). Criatallenea Fem-Giaaa dea 

Job. 8igiamandi wie Natb. Keblem Tocb 

tora. Liaaa, Bnkk. 
8 i glial dangere coinprocb. aiege of Vienna 
Stein Gotfr. Die Ilerrlicbkeit dea glaabitfcn 

Fran Barb. Cunradin geb. Rnmbanmin. KO 

niga. Ronaner. 
Tititia Sim. TroatScbrifffc Aber Ur. C. 8to 

acbin. Liaaa, Bnkk. 
Tyler Al. ILemorica of life an aetiona of 

the Jobn King of Poland. Edinbnrgb, A 

Anderaon. 
Wag-8cbale(Polit). dea dreyfacben TQreken 

Alliance (Kaia. Polon, Venodig). 
Vogt Conr. Elircn Bediicbtniaa Barb. Rum- 

baiimin KOniga, Renan. 
Wojei&aki St Compend. relatione di qnanto 

ba operato Tarmata del re di Poionia. Bo- 
logna, G. Monti. 

1686. Capitoloa o articnloa de U pax penetoft 
entre plenipot de Poionia y loa oomlaaar. 
de Moacovia, Zaragoaa. 

(Fecbner). Arae exequialeain iunere Joban. 
Feobneri (carm. A. Weber Bojan. Polon na. 
8am. Crntacb Polon. J. Epbr. Emeatna po- 
lon. J. G. Adolpbi Pol. Job. Moellerna 
Polon. G. Strebe Polon.). Vratial. J. G. Roe- 
rer. 

Gebema J. Ab. Eq. et Jndig. Polon. Cbimrg. 
decaa. Hamb. Scbnlts. 

- Chinca Tbea. Berlin, VOlcker. 

Hanoke G.Ala Zach. Herrmann ana Liaaa 
Namenatag. encbien. Leipzig, George. 

Logan G. A. Beinem Patron Zaeb. Herr- 
mann. Liaaa, Bukk. 

Lax inter nmbraa aiye Carlomannna ad gen- 
til. Nic Poplawaki reaplendena. Van. S.P. 

Major Job. Hue fletaa Leopold! Magni. Lea- 

nae, M. Bokk. 
P r a y w i 1 e j e i konaty tocye aejmowe ca Jaoa 

Re la alone (diatinta) della marchia del ro 
di Poionia. Venetia et Bologna, G. Monti. 

Riatretto delle operationi dell* armata del 
re di Poionia. Bologna. G. Monti. 

Sawioki Kaap. (Ciobocki). Dialog lUbo ro- 
amowa flita i Canorem. Krak. 8ehelgDig Sud. (Svei GecbuienMs Athe- 

nadntiuiptiMqiiMeam Adelgnnda Sehroe- 

derU eelebnire coutitaunt invitat 8. Sehel- 

gotfriot. Gadaniy RhetioB. 
Sehtttte Mat. Stans poat parietem dispat 

Daat Rhet 
Seltti Bart Theoeoppisohe SehHftan aono 

1596 in Klein Pohlen. 8. I. 
Tateliaa Joh. C. Praedietio aatronomica. 

OliTae, Textor. 
Tits J. P. De Jnstiniano imperatore oratio. 

Dant Rbet 
Veriftaa auo in aenia opreaao hoate triuiu- 

phana aab anapie. Stan. GalowaAaki (dial.). 
Visimiroa aab anspieiia Mich. Bojemaki 

per Lowie. culleg. prodnatua. Vara. S« P. 

1687. 

CieliAaki Car. Altera Qideonia dies, tbeol. 

Roaeoehit, Weppling. 
Frey Job. Connnbiis Georff. Hanekii et Job. 

Chr. HOlcheria. Ijeanae, Bok. 
Gabernatiaa Soapitello. Umbra illaminata 

eommentarioa Lndov. Roiycki do peoonla 

in regnia Minomin uppos. Romae. 
Ha nek and HOIacherische Hoohzeit Breslaa, 

J. G. ROhrer. 
(Han eke). Qaadiam noptlia G. Uanokio. Le- 

anae, Bok. 

— Anammooaliaeher Hoebzeit-Sebertx. Bre- 
ilao, KOrer. 

— Ala G. Hanoke mit J. Hdleher dea Jare- 
eonaolti KOn. in Polen and wie aaeb dea 
Woiv. an Kaliaeb SeereUrii Toebter-Hoeb- 
seit vollsogen (Carm. M. F. Weracban, Caa. 
Graber, Jonaa Jonaton. Gotfr. Bembardi). 
LtMa, Bakk. 

Hentaebell Sam. Dea Taaben-Obr, Unter- 

richtang yom Predig. in Lisaa. Wittenb. G. 

Riehter. 
Hermann Z. Cajna and Gorgiaa hey Ver- 

niibl. G. Hanekena. Liaaa, Bnkk. 
Hoichcr .lob. Chr. Bey Job. Clir. HOleba 

rin mit Haneken Hoebaeit Liaaa, Bokk. 
Paw low a kl Andr. Floralia apiritoalia an 

Martin Rebfelden. ala deasen COrper bey- 

geaetzt ward. Colin, Liebpert 
Pieinello Filtp. Mondna aymbolicaa dedic. 

Eleonorae Reginae Polon. Colon. Herm. 

Demon. 
Qaeeker Cbr. Dem edlen Feldban H. Job. 

Sig. Beekera mit Boa. Wiobmariii in Laas- 

ein in Groaa-Polen. Brealao. ROrer. 
8ehelgwig Sam. Sommoa Pontifez Roma- Sommer Caap. Dawida Waffen wider Feindo 

Monarcben Leopold!. Fraaatadt, J. Cbr. 

WUde. 
Stan el Job Verbalten ala Geor. Uaneke mit 

J. Cbr. HOleher in Liaaa vermftblet Brcal. 

R6rer. 
Till a a J. Deeadea Uiatoriae. Gedani> Rhet. 
— Noetiom ppette. manipnlna. Dant. Rbet 
Zawadzki Dom. Aaeonaua purpureaa ad f^r- 

eolnm Opido PaUavicinl. Van. Scb. P. 1686. 

Acta proline, eanitnli prov. Utbnaniae d.8 

JaUi oelebrati S. 1. et a. 
C h i a r e 1 1 o G. Batt Htatoria degl' avyenimenti 

del armi imper. e trattati fra Polonia, Yenetia, 

Moacov. Venetia, St. Carti. 
Falek Job. Diaaert tbeol. de apiritoali nneti- 

one. Dant. Rbet 

— Faaeienlaa congregationia Mariae Virg. 
Vara. 

(Fiek). Bey dem Fiek and Forateriaeben 
Hoehzeit Breakn, ROrer. 

Frende bey Czoremiachen Hoebzeit Liana, 
Bnkk. 

Gebema Abr. Der reform. Apotbeker. Bre- 
men, Baaer. 

— Medieiniaebe Hord. Aderlaaae. Brebmen. 

— Thee Getr&nke Cnriret Berlin, VOlker.- 

— Diaetetiea. Bremen, Baaer. 

— Feld Apotbeke. Berlin. 

Herrmann Zaeh. Daa Colleginm paapernm 

Herm George Stoltzen n. Anna Ur. Wal- 

terin; Liaaa, Bnkk. 
~ KUgo and Glflek wegen Vermlblanc Clir. 

Rieaen and A. Tb. Miiicbin. Liaaa, Bnkk. 
Scbelgnigina Sam. Divini nnminia arbi- 

trio ad inaagar. aetam invitat Gedani, Rhet 

— B^ Scblackwerderiaeben Hoebzeit Feyer 
in Rawitz. Brealan, ROrer. 

Szale Tbom. Tbeaea tbomiatleo-pbiloaopbi- 

eae, prepag. Casim. Jargiewicz. Vratial. 

ROrer. 
Polaok der naob franzOaiecber Pfeiflfon bia- 

bero tanaende. B. m. 
Werner H. H. Diaqniaitio biat de praepn- 

tio Cbriatl. Regiom. Renaner. 
(Wielopolaki Lndov.). Sidoa eacli Sarma- 

tici in Lndovico Com. Wielopolaki primo 

bonoria aditu Palatinatnm acrcnans. Craco- 

viae, ex of Nie. Alex. Scbadel. 
Vigilantina Ben. Bohomiloi aoo diaqulai- 

tio de Bogomilia. Marbarg, J. J. ICuraner. 
Wolff Konat De enria romana. Wittebergae. 
WollAaki Caa. Oetidna alea Inetna aupcr 

Frid. Wilcb. Harebio. Leanae, Bnk. 

1689. 

Engelbertz Pet Diapnt de Jnre bantiami. 

Regiom, Renan. 
Gbema Abr. SAog-Amme. Berlin, VOleker 
^ Zeit-Vertrieb. Bremen. 
Haoki M. A. Uerol Jooanni HI Rcgi Pul. 

Olivao, Abbat 
Hartmann Ad. S. Eliaaei Klago fiber Ab- 

aebeiden Joan. Bitneri. Fraaatadt, J. Chr. 

Wild. 
Jaiaebke Abracb. Der Gelatliohe Pilgram 

dem Erdman Wiedebach letzter Ehren- 

Dienat. Liaaa, Bukken. 
KaliAaki Mich^. llarrianiecben Freuden- 

Liehtea Oifenbarung. Brieg. Jacobi. 
Klepperbein. Vertraugott, Abdankanga- 

rede ala Catb. Renfltelin fnnerlret worden. CXCl Lftnoieias Nie. Ueistliehe fietnchtangen. 

BrfiD, SiiUipiiis. 
Larch Mich. Die Thrioen Jaooba ttber den 

Tod RMhelfl, der Cathar. BeniRelin. Wild. 

Ormi i&ski T. Kalendan na r. 1690. Krak6w, 

Schedel. 
Pfeiifer Job. Ph. Ubri antiquit. Graeeanim. 

Re^om. 
(PodoUki) Astraea tenia fugitiva Andreae 

Podolski pa- Coll. ReBSoviense Sch. P. 
Poradowski Hip. Poema pro die naUli 

Alezandri Prino. 
Psaltir. Uniewski mon. 
Knoo oreszennoje. Csernichdw. 

Slieff Joh. D. DiapoUtioiiia jaris pabliei, 

de Polonia nanqaam tribataria. Dantisei, 

Rhet 
(Sartorias) Tranaitiim in conjagii foedera 

Job. Sartorii et Rebecca Friedbnber. Tbo- 

ran. Chr. Bekk. 
SchelwigS. Cbristl. Predlgt bey Leich. 

Beg&ngniM J. P. Titii. Dansig, Rhet. 
8c ho Its Dnw. Das Loos einer Seelen bey 

Leichen Erdm. Wiedebach. Lissa, Back. 
Storzymowski Ad. Gas. Lax oriens Ltice- 

oriensi hemispherio gloriae Bogus. Lesz- 

esjmski applanau paoeg honorata. 

(Thilio God.) AppUnmu votivi God. Thilo 

rCarm Sam. Sassadias et Joch. Cochlovius). 

Brigae, Jacob. 
(Titz) Honor Job. Pot Titio exibitas. Ged. 

Rhet. 
(Titina Joan. Petma.). Rectori et proieaaori 

Athaenaei Gedanenaia ad Joata funebria J. P. 

Titio. Gedani. Rhetaa. 
Wolff Kona. De Photio ephemeridam invon- 

tore. Vitteb. 
Zawadzki Onufry. Fax nnptialia ex avitia 

ob. Potocki Mich. 
— Panegyria ad eelebr. nnptiaa Joan. C. Dol- 

aki et Annae Chodorowaka. Varaav. 1690. 

CeumerOaa. Theatridicon livonicnm. Riga, 

MOUer. 
Frimol Chr. Menachl. Lebena Abbildang 

bey Leich Beatatt dea G. E. Tochammera. 

Fraoatadr, Wild. 
G e h e m a Abr. J. Eq. Polon. Der Leib-medicua. 

— Der kranke Soldat 

— Chimrg. obaenrationea. Frankf. 

— Vertheid. Apotbecker. Freyatadt 

Hofmann PaoL Praecnm formulae rhytmice. 

Tborutt. J. C. r^aurer. 
Krekwitz Wolf. Ala Allea Stille wird dea 

WeiUnd 6. E. Tachammer. FrauaUdt, Wild. 
Mil Her J. Abr. Gnaden-Brief den G. E. 

Tachammer, Frauatadt, J. Chr. Wild. 
Orminaki T. Kalendarz na r. 169L Krak6w, 

Schedel. 
Promotio ad martyri lauream in Caaimir. 

8. J. oolleg acenice. 
Paaltir. Kij6w. Schmidt Daw. Vota piaGeorgiiSehradorii, 
cum ia memoriam ani nominia eelebraret. 
Gedanii, StoUiua. 

Sch On Mich. Trifolium, daa Kleeblatt bey 
Beerdig. Job. Helmig. Frauatadt, J. C. Wild. 

1601. 

Actua virtutum. Calia. Soc. J. 

BOdiker Joan. Kircbenatem mit aeinem 

Anfgang Andreas von Pawlowaki. Colin. 

Liebpert 
(C n a p i a a). Synonyma pol. lat. ox thea. Cnapii. 

Poanan. 
(Dentachlfinder) Bey J. Th. Deutachlinder 

in Liaaa Verknttpfnng. BreaUn, ROrer. 
Engelbrecht C. Diaaert de Chiromantiae 

vanitate. Regiom. Reuaner. 
Gehema J. Abr. Apologia wider Verllum- 

der. Friinkf. 
(Goaky Gotf). Daa Wort Pauli bev Lelchen- 

Begftngniaae dea Gotfr. Bleyel. Scblicbtingao 

hoioi, J. C. Wild. 
(Hock). Die GlQckaeligkeit bei Beerdigung 

Aaman Fr. Hocka von A. M. von L. Liaaa, 

M. Bukk. 
H f f ma n n J. G. Letzter Liebea Dienat Andr. 

Pawlowaki. Coin. Liebpert 
Lerchenberger Chr. Daa Yergnngen bei 

Leichenbeat A. S. Hock. Liaaa. Bukk. 
Maueraberger J. A. Daa Leben tm Tode 

bey Gotf. BKyela. Schlichtingabeim, Wild. 
M U 1 1 e r J. A. Der Sterbende bey A. F. Hocke 

Leich- Begungu. Liaaa, Bukk. 
Puachman Laur. Chriatl. Standhaitiekeit 

weiland S. C. Hcrmannin. Liaaa, Bukk. 
Pater Paul. Be> Tudea Fall. Job. Hauaena. 

Thorn, Breasler. 
Pawlowaki Andr. Minyrisniata muaarum 

in funere Andr. Pawlowaki. Coloniae, Lieb- 
pert 
Relation (Anaftlbrlicho; aowol dea Empfang 

an der Griintze J. KOnfgl. Hoch. Printzen 

Jacobi mit Amalia. Warachan 25. Mart. 
Roth Sam. Die geiingatete Fraw d. i. Fran 

Elia. Titzin geb. SchrOorin. Liaaa, M. Bukk. 
Rnno oroBzennoJe. Czernig6w. 
(Sobieaki). De gemino acuti Sobieaciani, 

Jac. Lud. Sobieaki, Thor. 
Weber Andr. Viro Chr. Biegelio. Scblich- 

tingkoviae, Wild. 
Zawadzki Igu. Rex cordium amor Joannia 

m filio. Vara. Sch. Piar. 

1693. 

Behm Mich. Diaaert theol. de praerog de- 

ricorum. Regiom. Reuaner. Suobaci, Pfoten- 

hauer. 
Langna Sig. Diaaert. de judicio Zeli apud 

Hebraeoa. Gedani. Rhet. 
Pater Paul. Traurige Laetare ala And. Re- 

chenberg bey Beerdigung. Tbom, J. Brea- 

aler. 
Paaltir. Lw6w. 
^ i nowyj Zawiet. RijOw. cxcm RtdiiwiH M.). BftdivHUs (wjrkreili^). 
Sehe1<aig Saiu. Suminiu Pondfex Bomanns. 
Sehtttler Andr. Der AofiUl dea Peladea, 

I^icb Pred. de« fi. W. Uaugwiti. LisM, Bukk. 
Thuler F. D. Das Liebet Confeit bey job. 

CuchloTii and JobI* Bichorowsky Hoelixo.t. 

JeuL Nisiat. 
Wolf t Konat De pareffrio. philolugornm. Ge- 

daiiL 

1993. 

Calistas Mart Artioitli de Deo aoalfaia. 

(et eann. Job. Beiik, Job. Dambroviua). 

Thor. J. B. Brealer. 
Ptlk Chr. Conr. Daa Dreyf. Gedacbtniaa 

d«8 Andr. NeaioAnni. Liaaa, Bakk. 
Faoha O. D e voo Salomon Hftndeii Salam.tb 

Weiebe Job. Hodw. Caettritz vun Dykera. 

Uaaa, Baok. 
Gebaaer O. 8ura Cbriati et chriatianor. 

ScblichtioKabeiiu, J. Cb. Wild. 
Olusiua Job. Hang. Artie, de Deo anatyaia 

(et earm. Kesik et Dambroviua.). Thorn. 
Horning Caap. Die Treae Adam (4all v. 

Kreekwits. Schlicbtingtfb. Wild. 

Hahn Gotf. Der Seligen J. H. Czettritsin. 

Liaaa, Bakk. 
L. F. von S. Die Tagend J. U. Csettrita. Liaaa, 

Buck. 
Lange Dan. Der Qroaagl&ubige Ad. Qall. 

Sehliehtinga. in Qroaa Polen. Wild. 
(Ken man n) Lanrua ezeqaialia Andr. Nen- 

manno. Lesnae, Bak. 
Noma Pompilina NiooUo Wiersbowaki a 

eoU. S. P. dedicatna. Varaav. 8 P. 
Oitrowaki Mart Panegyriooa Frider. III. 

Dnci Praaaiae. Halne, Cbr. SaUeld. 
Prinx (Der KOnigl.) ana Poblen Sigia- 

mnitdoa In einem Singoapiel. (aua U«>lUind. 

von Poatel). (Hamburir.). 
Ptwiowica Adam. Paradoxa pbiloaopb. 

praea. Stan. Loaiewaki bonori Alb. Snli- 

Biewski, F. Waxeborowaki. R. D. Staiikiewiex. 

D. Caa. Naroazewicx, Vilnae. 
Paaltir. Mobilew. Maka. Woaxczenko w dm- 

kar. Brae. Bogoiawlenia. 

— Toi Monaat UniewakL 

— Toi. Lw6w. 

Pnaebman Laor. Seelen-Bobe Ella. Zirekle- 

rin. Sxllehtingowo, Wild. 
Sbornik dwaaeaiati mieaiaeow. Uniew. 
Bchlichtingiaa Wolfa^ a Bukowetx. Ant- 
wort der Qemein dea Harm Jean Cbriati 

xnm Sehmiegel .... (B. m.). 
Sehlief A. Jjuniu oeolata diaaert Gedani, 

Hbet 
Scbweinichen Heinr. Die Glfickaeeligkelt 

dea G. O. GxettriCx. Liaaa. Bakk. 
Stein felt Gotfr. Exereitatio theoL de rege- 

neratione. Begiomonti, Keoaner. 
Sylveria Oonxalea. Sapientia divina a Ja- 

vent Beaaelienaia. Colleg. 8. J. 
Titiaa Caap. Bahoxa ehriatianornm M. 8. 

Kreckwitx. Scbllchtlngah. Walther Caap. Leiehen Predigt ber Beer- 
digane Andr. Neamannl. Lisaa, Bnxk. 

— Daa UnveHlpderliehe weytand Ad. Gall. 
Sehliebtin^aheimy Wild. 

Waraxewicki Stan. NaboicAatwo dla lodxi 
xabawnyeb. Poxnau. 

UM. 

Arnold! Job. Cbriati. Gedlebt Predigt dem 

G. 0. ▼. Cxettritx. Liaaa, Bakk. 
Dabm Chr. Cbriat Predigt Andenken G. 0. 

Cettritx. Uaaa, Bnkk. 
Dreaaler Dan. Exereitatio de vita Joann. 

Baptttae. liegiom. RenAner. 
F. G. von R. Ala G. 0. Cxettritx einverleibt 

warde. Liaaa, Bnkk. 
Franeoa Jae. Beaehreibung der Oeaebieb- 

ten 80 aieh in Teataebland, Ungam, Polen, 

Prenaa. , Reaaaen. Walarhoy xagetragen 

1678-79, 81, 90, 91, 94. Priinkf. Por6wn. 

laU 1K20, 1047. 1662. 
Groeben Otto. Orientalisrbe Reiae-Beaehrei- 

bnng dea Otto Friedr. v. Oroebcn. Marien* 

werder. 
Hognoviaa D. Diapntatlo legia dlTinae. 

Regiom. Reuaner. 
Laneicina Nie. Goiatlieho Betraebtungen. 

Warxbarg, Hertx. 
Ormiiliaki T. Kalendarz na r. 1695, dedyk. 

Krxeaimowsktema. Krak. 8ebodel. 
Pater Paul. Die Verlobte Vcrliebte Prineea- 

ain Cbariklea, Vermilblang mit kOnigl. Prin- 

xeaain ana Pohlen vorgeatellt. Tbom, J. B. 

Breaaier. 
Pnaebman Laor. Bey Leiob-Beatattnng Abr. 

Goldammcra. Liaaa, Bakk. 
Quandt Cbr. Diaaert theol. anper oraealo 

Jaeobaeo. Regiom. Renaner. 
Re lax lone (Saccinta) della Vittoria delle 

armi di Polon. eonfra i Tnrcbii. Loeca, J. 

Paei e D. CiniTetti. 
Banrmo E. W. Ala G. 0. Cetritx beatattet 

wnrde. Liaaa, Bnkk. 
Sebednn Tob. Diaaert. de apiritn famillari. 

Regiom. Reoaner. 
(Tacnammer). Traaer Cyproaaen bey Ab- 

leben Fried. Daw. Taehammer. Schliobtinga- 

beim, Job. Chr. Wild. 
W. H. 8eand-Rede bey Beerdignng dea G. 

0. Cettritx. Liaaa, Bnkk. 
Zawadxki Bened. a 8. Joa. Lyrieornm, de- 

die. 8t. Bxexnka (dwa odmienne wydania). 

Vara. 8cb. P. 
Zawadxki Ign. Paneg. gralnlat Andr. Chr. 

Zahiaki. Varaav. 
Zawadiki Waelaw. Panegyrca aex, inqna- 

mm Ima de laudiboa Joannia III altera M. 

Caaimbrae. Vara. 

1696. 

beeker Sam. Ala Georg. 0. Noatite daa 
Irdiache mit Himrol. verwechaelte. Bchlieh- 
tingaheimi Wild. cxcv (Berodt). JobU fiinebriA Catp. Beradtio 

eonaali. Thor, Bressler. 
(Hfibner) Viri G^r. Hfibneri tormo dietna. 

a. O. B. Thor. Bresiiler. 
Conatantinns M. Imperator in ingreaaa 

Caa. Braoatow. 
Hymen aaaptcatiaaiaiiia Maxim. Emannelia 

cam Tereaia Kiinegaode reg. Pulon. prin- 

eipe eelebratoa. Monachi, J. L. Siraab. 
1 n fa a a t A parom conaaltae adoleaeentam eon 

ailia in Jag ellone theatrali prolnsione Coll. 

Lublin. 
Kreekwitz Woll. Fr. AU G. 0. v. NoaUta 

en der Erden boataitet Sehliobtiniraheim, 

J. Chr. Wild. 
Meneatrorina C. F. Philoaopbia imaicinam. 

Amatel. et GedAni. Janaoniaa. 
Morawaki Jan. Prawdiiwv Boga nkriyi. 

obmz o mfce p«^ ded. Qembiekie}. Pox- 

na^ Koleium Soc 

Orminaki T. Hemerologejon da r. 1696. 

Knkdw. 
Oraa J. Q. £xercitatio de ezpognafta Koma. 

BegioiiL Benan. 
Palatlam prineipnm J. A. WiAniowiecki 

a eoll. Pinaoenal 8. J. Yilnae, 8. J. 
Raoeonto (8aeeinta) della Invaaiono del 

Urtari in Polonia nei borgU di Leopoll. 
San den Bern. Beantwortang der dabionim 

Job. £. Grabon. KOnigab. Banmann Erbon. 
^ Diapat. anper verba Chiiati.Regiom. Benan. 

Sebelwig Ben. Daa Ableben G. 0. Noatitz 

Bebliehtingabeim. J. Gh. Wild. 
SobOnwafd B. T. 0e iride lanari. Tbor. 

Breaalar. 
Spener Dan. Die Todoa Stande G 0. Noa- 

tita. SeUicbingah. Wild. 

Saffragia na Wbdyalawa dane 1632. Kra- 

kdw. Akad. 
Wenae Georg. Drachomira, Traaerapiel anf 

OfeotL Sehanbttne yorgeatellt Tbom, Brea- 

aler. 
(Wende G.). Pietaa veeCigalia Geor^. Wendio. 

Thornniiy Breaaler. 

— Lectori Benev, 8. 8cholarehae. Thomnii. 
Zamojaki Kaa. filogia Snpplex viria reipabl. 

YratialaYienaia. Upaiae, J.C. Brandenberger. 

Zawadiki Dom. Contraetoa apoaalitii ob. 

Sseaoka. 
Zegota All a N. B. Konknra przyjas. affe- 

ktdw ob. Grabiki. 
Zdrawaki Hlk. Craeaner Bebreib-kalender 

aof d. J. 1695 Wien, Chr. Coamerowiiia. 

1686. 

Bernett ob. Berent. 

(Breaeott). Ad Solem. nnptiamm Ephr. Brea- 

eotd Sdiolae BojanoYiaaae et El. H. Boholt. 

Tratla. Boerer. 
-- Daa Zwiachen E. Breakot n. £. Scbolti 
TerebligoBg. Brealan. 

— Beir der Breakott nnd ScholtsiKber Ye* 
rebeifhong. Brealaii. Friebe 8am. Bey Nahmensfeate Daa. Chr. 

Janitwn KOn. Poln. Poatmeiater. Thorn, 

J. B Breaaler. 
Gebet (Ein chriat) nach tOdtl. Abjaranf Joan- 

nia III Torgeleaen. Dantsig, J. Z. Stoll. 
Gehema J. A. Aphoriami oder Geanndbeita 

Begeln. Frankf. 
Gryphiai Chr. Dem Flor. Klepperbein 

Liebeapflicht SohliohtingowOy Wilo. 
Horrman El. G. Ala Tboologua FL Klepper- 
bein entachlaifen. Llaaa, JL Bakk. 
Klepperbein Joaeh. Bey der Yerbindang 

JuDgfer Braot Schlichtineowo, Wild. 
Haieataa hunoria Caroli lY trophaeia Joann. 

Ill oardinali Henr. Arqnyan propoa. 
Ohm GN>do£ Dtapnt de conflrmatione eate- 

chum. Begiom. Bensncr. 
E n d o 1 p h i C. Weiealicit an Hochseit Andr. 

Schttllera nnd Boainae Neumannin. Bchlieh- 

Ungah. Wild. 
Bcbolta) Ala Dawid Scholtena Tochter, 

Ephr, Breazkott in Bojanowa ehelich bey- 

geleget (oarm. Yalent Albert! der polni- 

aeben Nation in Leipzig.). Bojanowo, J. A. 

Zachao. 
SoholtzSam. Got Ala. Ephr. Breaakoit 

and EL Hel. Bchultz Uuchz. begiengen. Bre- 

alaOy BOrer. 

8eger J. Em. Diapntitio theol. aaper verba 

Chriati. Bogiomouti. 
(Bobieaki). Dero kOn MaJ. Johann dea IQ 

K. za Polen Todea Fall am 2 Angnati bey 

Caatro Doloria. Thorn, J. B. Breaaler. 
Thiel Job. Impietatem doctr, pontifidae 

examini aabioit Begiom. Booaner. 
Umbra aolitadinia a jnvcnt ooUeg. Yara. 

8. P. exhibita. 

Wende Georg. Ala Georg. Habener Priai- 

dent 68 Jahroa Tag begieng. Thorn, Bre- 

aler. 
(Wende). Bev glUekl. Eintritt in daa 1696 

Jahr dem Gelamrten George Wende. Thorn, 

Breaaler. 
Zawadzki Wad. od 8. Franc. Nontina pur- 

pnrae Yaticanae ob. De Yia. 
— Lacabrationea oratorlae. Yara. 1607. 

Albertna z wojny. (Aator niewiadomy, leez 

nie Broacynaz). 
Applaaana Bazooiae in Polonia triumphan- 

tia. Frendige. Bezeognng. Brealan, Beydel. 
(Aagnat II). Craeau 14 Beptemb. Einzng 

zn Kiakaa am 12 Bept Craeaa bei Job. 

Biedeln. 
_ Einzng vollen fElhrete KrOnang dea An- 
gnati U dea September von 12 zum 17 

▼ollzogen. ana pom. B. w. m. 
BeaehrelDnng wie der Chtnr-Ftirat za Bach- 

aen Friedr. in Craeaa Einzng gehalten. 

Brealan, G. Seydel. 
— polniacher Cronang. Waraohaa. 
Bftoher Fr. Chr. Myaterinm iniqoitatia dat 

iat Gebeimniaa. Danzig, Bim, Beiniger. cxcvir Cfttsander.ContiiiiuitioLderpoIn. Beg«ben- 

heHen. Bretka, Beydel. 
Binsng 8. KOn. Hm. in Pohlen xa Cr»caa 

19 Sept BreaUm, Q. Beydeln. 
Conty. MAiiifest gfgeben anf der Flotte den 

5 October. 
Emmanuel a Gonceptione. De saer. poeni- 

tontiae. VartaT. 
Coronation em (In) CraooTiaedie 15 Sept. 

Applanana TOtiYas. Yratisl. 
Dentscher Qlflokwanaeh wegen der am 15 

Sept gehaltenen kOnigl. KrOnang. Breslan, 

(KwakbollAski). Traaer-Oedanken wev- 
land Job. KwakboliAsky Paatoren. Oells, 
Helnr. Bockahamtner. 

— TrOstl. Traaer Gediehte fiber J. Kwakbo- 
liAaky. Oelt, Boekahammer. 

M a n I fe a t Aug, II. »Kiedy dotyeheaaa xapa- 

miftala*. Krakdw 6 WncAnia. 
If ann i Jan Chr. Koto wieeanoM albo esuo- 

raka prawda filoiofii. Krak. 
HeianerJ. De notabilibns et enrioais Thom- 

nenaibna. ThoruD. B. Bresaler. 
Offlcia propria 8 Patronomm r. Sueeiae 

ad inatan. Siffism. II. Colon. Egmond. 
Ohm Godof. Dispnt de imputatione fidei. 

Heciom. Rensner. 

— Diaput de excomnnnicatione. Kegiom. 
Bensner. 

Pawlowaki Dan. Locntio Dei ad cor reli 

gioai. Dilingnae. 
Ordnnng der Entree 6— 16 Sept bei Kdnigl. 

in Polen Haldignnga Empfang. Dreaden, 

Job. Riedel. 
Ormitiski T. Kalendarz na r. 1698 ded. 

SteL Cxamieekiema. Zamosd, Ratows. 
Philippns Joann. Propositio facta in campo 

eleetondi ad VarBaviam. 21 Jnnii. 
Paaltir ob. Dawid. 
Puacbman Laur. Todea Uebentebnng Andr . 

Walther. Lissa, Bnkk. 
Relation Kfinigl. Majea. von Pohlen den 

2 Sept ana Cmean eingexogen. Cracan. 
Rnno oroBxennoje. Cxemich6w. 
Sakrametach (0). Polock. Leon Kisxka. 
Schan Fr. Alex. Braviam chriBti<iDonim he- 

rtiom diadema Poloniae Angnato II. 
SehttUer And. Himmlich erlanffte Qlttck 

dea Hana Fried. Beax (Abdancknng von 

Ch. Leachenbergem.)- Sehliehtingabeim, Cb. 

Wolir. 
Wegner Godot Primitiae Regiomontanae. 

Lipriae et Regiom, F. Gleditiach. 
Wendina Q. De notabilibna Thomneaibna. 

ob. Hcianer. 
Sereniaa. Angnato n eorbnam polonieam 

impoattamgratnlabitnr.Thomnii» Bait Brea- 

aler. 
Veraio der an den polniachen KOniggehal- 

tenen Rede. Breaalaa. 
— der an KOn. von Pohlen gehaltonen An- 

rode in Tamowitx ana d. Utein. Breaalan^ 

G. Seidel. 
Wyprawa plebaAaka. (Hylnie pod Broaey- 

oaaem.). Zawadxki Wacl. Manea, eoronati Joan. HI 
dnm tnmnlo redderetur. Vara. Seh. P. ob. 
Jan m. 

1698. 

Actum in curia Varaav. feria II. My Rady, 

dygnitarxe. Lowiex 27 Lutego. (Oblata 

rokoaxu Malopola.). 
Cximmermann Job. Conjeeturae poHticae 

de Petri Aleziewiex itineribna. Tborun. Brea- 

aler. 
Cximmermann Jakdb. Memoriae Em. KO- 

nigii. Thoranii. 
Ewangelia und Epiateln. Danxig. 
Friedriehni. Capitulation ob. Elbing. 
Fryderyki Beantwortiinga Schreibung an 

KOn. in Pohlen auf die d. 15 Nov. auagegang. 

Uuiveiaalia. Ana dem Latein. 
KarcxyAaki Ston. Wyaxcie x awiata prxed 

wyaxciem Alex. Katarx. Branicki, ded. Stef. 

Branlckiemu. Warax. Pijar. 
KOnigl. MiJ: xn Polen £inxug in Danxig. 

Leopold I Handachreiben an KOn. HaJ. v. 

Ponlen 23 Sept nebat Aug. Wyganden 

Voratellnng. 
Lialebonne. Continuation dea voyagea du 

Prince de Conty en Pologne, aberaetxt 

dnrch Rochandem juniorem. Kamieniec 

Podolaky. 
M o r a w a k i Joan. Palaeatra pietatia. Poananiae. 

Nagel Job. Diaaert. de aalvo conductu M. 

Luthero. Regiom. Renaner. 
— De proceaaione apiritua S. Regiom. Reua- 
Ordnung wie und von weme der balbe 

Pfennig aoll geben. Dantxig. J. Z. Stoll. 
Pawlowaki Dan. Locutio Dei ad cor reli- 

gioai. Dillngnae. 
Radau M. Orator eztemporaneua edd. A. 

Motkouski. Pragae, S. J. 
8 H n d e r a MikolaJ. De orig. achiamatia. Accea- 

sit vito Stanialai Hoaii epiacopi Vann. An- 

tore Stanialao Reacio. Gedaui, Fiaeher. 
Salum Am. Henr. Repetitio doctrinae do 

volant Dei. Regiom. Renaner. 
Scbmid Daw. De Bretialai Dncia nummo 

argenteo. Thoran. Bait Breaaler. 
Seh u man Heinr. Diaput jurid. de dclictia 

pro amico. Gedani, Rhet 
Schreiben an Churf. in Brandenburg von 

der Stadt Elbing. B. w. m. 
^ Toi. Wie auch Bchenptung dea Brandebur- 

Siaehen Pfand-Rechta an die KOnig. Stadt 
Ibingen. Breaalan» G. Seydel. 
Umbra aolitudinia, aole publieOj acenica ezer- 

citio. Varaav. Piar. 
Warxeeha Jox. Panegyria Auguati ILVara. 

Seh. F. 
Wendina J. De imper. romanor. nnmmia. 

Thor. ^, , . 

— Conjeeturae poUticae de Pet Alexiewiex. 

Virtue poat fata perennana Eleonorae aia- 
riae Joaephae Reginae Poloniae apectaU. 
Piagae. univera. CXCIX WitsDiowski Or. Adalb. BegU inAiUti 

•olU rab tentorio Jo*. Krokowaki abbatls. 

Vntid. BAror. 
WoHAski Cfts. Oeeidaa alea tiye laeftua. 

(data mTlna. Obaei r. 1689). 
Zawadzki Wae. Mannor doloiis pablieL 

ob. Lipski Kods. 

169S. 

Beeker Sam. Fr. Den Preis der Unsterblleh- 

kett Sacken in Litaa. Sehliditingaheiin, 

Wild. 
(Berndt). Nnptiis inter Gaep.Bemdt, Cathar. 

£1m. JohanniB Wolfii filiam. Thoronii, J. 

B. Bressler. 
Broseins J. Apologia pro Ariatotele et 

Eaelide. Amstel. Valcker. 
Canones ex aniv. Phlloeophia Const Cas. 

Bnoetowski epiaeopo. 
Engel Paul Mat Oedanen. De Jadaeis. Lip- 

■iao, Biehter. 
Faiek Job. Dieaert do apiritoali onetione. 

Dant Bbet 
Fortn na Uithridati regi Alex. Lipski obligaU 

a jnvent Coll. Petrie. 8. P. prodnota. 

Priedena Scblaaa swiachen Georg. 1 and 

Czaren Hoaoov. wie anob ROn. v. Poleii. 

Angspurg. Jao. Heppmayr. 
G o e r i t a Cnr. Conr. iHaenaaio tbeol. rationam 

irrationalinin Cbriatian. Helwieh aob prae- 

aidio Paoli Pomian Peaarovii. Begiom. 

Benaner. 
Hertxog J. Chr. Paaaio Chriati in regno 

mineraiinm repraeaentata. Thoran. B. Brea- 

aler. 
Ketten Job. Mieb. Apellea aymboliena (et 

earmina varaav. Adami de la Mara, SiRiam. 

Kmger. Cbr. Egnarowicz) Amstelod. et 

Gedani. Waeaberge. 

L e b ffl a n n Job. Bonnm anpra bonam bey Lei- 
eben-Beatatt. Boalna Lampreebtin. Seblicb- 
tingabeim. 

Lettre an Serennia. Frederic Aug. Boi de 
Pol. anraa reunion a Pejs^Ilae catbo. Lettre 
anr ce anjet de la Princ. Marie Jeanne 
Badate. Paria, Venve Omiaet 

Pa'altir a woxaliedowaniem. Uniewa. Monaat. 

— a esaaoatowem. Lwdw. 
Bitnale aaeramentomm. Yilnac. 

SebOn Mieb. Todea Gedanken Boa. Lamp- 
reebtin, Scbliebtinga. Wild. 

Titina J. G. Die Hersen dea Sim. Titii in 
Bawicz nnd An. Boa. Lndwigin. Breabui, 
Job. Jancke. 

Titz Sim. Tnrciam delineandam intimat 

Vratia. Janeke. 
WegenaeilJ. Cbr. Judiacb Dentaoh Scbreib- 

art KOnigab. Bhode. 
W e gn e r God. Diapnt tbeologicamm. Begiom. 

Benaner. 

— Tractatua pbyaicna de rattia. Gedani, J Z. 
Stoll. 

WyasyAaki Wal. Politvk Awi^ty, 8w. 
raaeinek Salezyoaz. Krak<)w. Wyprawa plabaAaka. fMjlnie atoi pod Broa- 

oynazem. Antor niewiadomir.). 
Wolf Konat De aangnine Cnriatl. Oedaai. 1176. 

Craeowia Mattbena. Dialog racionia et 
eonacieneiaede nan oommnnionia. (Herbipoli, 
Beyaer). 

1567. 

Herbeatna. Libelli duo. i Bationarinm, a% 
Jednem i tem aamem dzietem. 

1681 

Uageeinaab Hagek (Ha^ok) Tbaddena. Apbo- 
riamomm metopoacopicorum lib. L (cam 
epiatolia Joaeb. Bhetici de d. Craeoviae 
16C^ et 1567.). Franoofnrti. 

1609. 

Grodsieki Stan. Coneiodeana apede pro 
feria II Paacbae. Colon. Gnalter. 

1612. 

Diaenra veritable de ce aui a* eat Pam^ 
en Ul di%te de Pologne k Varaoyle. Parla, 
Joan Berion. 

leii. 

Scbiffa-Orduung und Sccrccbt Dantzig, G. 
Bbet 

1616. 

Beaponanm Senatorum B. Polon. ad litteraa 
Gedanenaium et Tborun. Varaav. d. 25 Mar- tii. 1618. Moacicki Mik. Elomento ad S. Confeaaio- 
nea. Colona. 

1686. 

AnordnnngE. E Batba der Stadt Dantzigk 
wie die Nacht and Tage Waohen gebalten. 
Thorn, Scbmeflboltz. 

Wacbt-Ordnnngo der Stadt Dantzigb. Dant- 
zig, G. Bbet. 

1631. 

Opaoki Nicol. a Jean Mar. Apologia por- 
feotionia vitae apbrit Bavanapnrg. CCl Eztraet a. Sehreibens aui KOnigtb^ von 
WuodergaschiehtAii in Polen su Crsoov be- 
geboD. 

1631 

Rryatyna Krdlowft. Jh. KOd. Maj. lUadAt 
wBgen Fast-Tige. Elbing, Bodenbaiueii. 

Vermanung an die Gemeine der 8tadt 
Ihuizigh v»n deal evigen Friedcn. 

1636. 

Pnblieatio dos Danckfeates in Dnntxigh 
wegen dea Kriejfea zwisohen Polen and 
Schweden. Dantaig, Rhet. 

1636. 

Aeelamationea mnaarnm Elbingenaiam pro 

paee reataarata. 
My Una Mich. Sacram Deo pro pace Bo* 

raiaia reatituta. Elbing, Bodenhaaaen. 

1638. 

Gesprieh (Chriatlicbea) elnea Dantxkera 
nna Esulanten daaa reform. Ghriatgl&obiger 
Uraaefae haben. 

1619. 

Informaeya ie Bomaai bellica ezpeditione 
aoa ttgantiir. 

1660. 

(Paresewaki R.). Faaclae Parcxewianae 
deeora. P. Parciewaki epiac. dioec. anam 
ingredienti. Vilnae, S. J. 

1663. 

Diaqaislcia praw lieiii pniakich dezlziey 
Seyma Warai. na 26 Btycania podana. 

1663. 

Nicolana a Jean Mar. (Opacki). ApologU 
pecfeet vitae apirlt Qennae. 

1661 

Formula coneordiae oder Notel der Kircben 

sa Dantaigb. 
Parnaaana Soo. Jeao. Poemata patram S. J. 

quae in Belgio, Germ. Polonia etc. ezcoaa. 

Fraoeof. 

1666. 

FormnUr dea Gebetba la Elbing d.25 Ja- 
nil an gebranchen. Ordnnag wie nad too weme Sachen last 
Ordnnng d. 8t Dantaig aol gegeben. Dane- 
sig, Rbeten Witwe. 

Wacbtordnanff (RevidirCe) d. St Dantaig. 
Danta. A.HaDefeld. 1667. 

Gedenk-Zedel auf Treffen von Dcrschau 

awiaeben l>antaig nnd Scbwediacben VOl- 

ckem. d. 2 Septemb. 
Hocbseit-Ordnnng der Stadt Dansig. Be- 

griibniiu Ordnnng Dana. Dav. Fr. Rbet. 
Nachricht (Gcwiaaer) aiis nnteracbiedlieben 

Orthen als Pohlen-Prenaen. 
Notiftcatio von der an Danzig angesteilten 

Ijeib-Rento. 1668. 

Geaprftch fiber den Znstand der Stadt 
Dantzig gelialton dnroh Nicl. Einf. Wabme- 
mnnd £hrenl>erg. 

1669. 

Nepentbea (Nobile) qood Tnlneri Paatoriano 
ex filUe obita acoepto adhibnit Dant D. 
F. Rbet 

Verbael boe bet tegonwoordigb ia binnen 
Elbinffen. 

Wren Matb. Increpatio Bar Jean aive polem. 
adaertionea a. icriptnrae ab impostoria In 
oatbeebeai Raeoyiana.Londini, Jac. Fleaober. 

-^ Por6wn« r. 1660. 

1660. 

B e r i e b t (Notwend.) woleber ffeatalt in Mbii- 
sterio der Angsb. ConfeaaTon an Dantaig 
betreif Gonaiator. von Elbing verfabren. 
Danta. P. Oh. Rhet 

M a nk i a e b Job. Erlfiot dea Bericbtea welcber- 

SmL im Miniaterio Angnst Confeaaion ein 
iaveratand anfgeaetzet Gedani, Rbet 
y or t r ab wider Job. Maukiacben Erl&aterang. 
Danta. Rbet 1661. 

Ben eke Joacb. Proaperitatia Dantiaeanae 
infallibilitaa oder Mntbmaaaungen, allerband 
die Cron Polen wegen gelelateter Trene 
der S. Dantaig. Dantaig, D. Fr. Rbet 

Copia etzlicher Britfe Im Elbingiohen Re- 
ligiona-Streit ^ ^ ^ 

King Daw. Dlalyata oder Aaf lOanng dea Be- 
ricbta der Miniaterialinm an Dantaig. Alt- 
Stettin. CCIU Simonia Joaeb. Apolins dM itt Widerle* 
gmg der DialiBeoa. 1666. Nachrieht wegen eiUcher Saehen snr Be- 
ligkHia Weaen in Elbinga Klrefaan. 16a Waaaenberg Eb. Saguntna in Dantiaeo non 
deleta. FrsnooC Waechtler. Offieia propria patron. B. Sneciae ad in- 
atantiam Si^an. m. Svee. et Polon. Regia 
Antroip. OfTnkiewics Qoo. Condoaionea ei nniv. 
philoaophia praea- Zaeh. Modselewtki anb 
aoaple. Geo. Laar. Zemila. Vilnae. 

1667. 

Offieia propria Patronomm Regni Polon an- 
etorit Card. Geo. Radaivilii. Antrerpiae 
Plantin. 1601 

CIngina Sim. De meilieoria Ineidia theaea 
popoe. n Ad. Freitagio. dedio. Gerb. 
Brandealo. Tliomn. Gotenina. 

1610. 

Clnentina Steph. Polonua. Theaea phyaieae, 

de menoria anb proea. Ad. Freitagii, dedio. 

Job. Speimaono^^. Jezieraki et Job. Gray- 

bowakT. Dant Hnnefeld. 
Martini Oreg. De foadKnm metallomm natnra 

diapnt praea. Andr. Aidio Scoto dedie. Vlad. 

OBtrongf And. Borclunanno, Pet. Heniacbio, 

Jonae Belt Dant flflneleld. 

1618. 

Clnentina Stepb. Pol. Diapnt de aomnoei 
▼igiliia dedie. A. SieniiieiUki et Stan. Bogv- 
HAaki (et earmioa Er. Zahuki etPanL 
Demetrina). Beidelbergae. 

1615. 

Becker Daw. Sententiae de nan lienis ob. 01- 
ebavina. 1637. 

Frederfl. Bationea oontra telonii marini 
ezationem. Beaponaio ad rationea.Ob. Pma- 
aia. 

1618. 

floratii atqne Martialia opera omnia. Dan- 
tiael. 

1667. 

Freymntb. Elegia anper viri Jacob. Btfiven. 
Dantiaei. 

1678. 

Sobieaki Jan. Copey dea KOd. Befebia 
datirt an Grodno IB Desemb. 1689. 

Scbelgnig Sam. Cbriatl. Predigt beim Lei- 
cbenBegftngniaa dea Prof. J. P. Titina. Dan- 
teig. «^ M ocv POPHAWZl Paff. XXXV po ,Boerner Qottfried w Szlicb 

tinkowie w W. X. Posn." Skreilid daty 

1646—1705. ZamiMt tego poMi date 1738. 
Vu^ XXXVII po , Base Jan €?ottryd w Szchlich- 

tynkowie w W. X. Pozn.** Skreiltd daty 

1646—1705 Zamiaat teg^o po>6i dat^ 1714. 
Pair- XXXVII po ,Hunold Jan J6tef w Rawiczu 

W. X. Pozn.« samiaat 1759po}6i 1750 
Pag. XLpo .Preaaer Miehiil Wawrs. w Lesz- 

nie w Wielkopolace" zamiaat 1749 pel. 1717. 
R. 1532 pag. 23. sob Loviez Enchiridion- 

Teodo. Ungler popraw na Florian Ungler. 
B. 1553 pag. 41. sab Agripppa — b. m. dr. 

8kre41i6 i dodad Wittenberg. 
R. 1575. p. 66: aab Krants A — po origine 

dodaj: aec. Gromeri Poloniae Ueseri- 

ptio. opuB nnnquam ancea visam. 
R. 1577 pag. 68: sob Xasieki — po Dantiacan. 

dodai: et Praedictia Bninao Qedani 

ab Joanne D»ntiBcano. 
R. 1585. pag. 81.: snb Recieiaa — po prae- 

seriptdow: In fineepiitolae Sboro- 

viipolonice. 
R. 1S6S p. 85. aab Artomloa P. — Kazanie 

popr. na Kaaania b^dt Naaki Krze- 

iciaAakie, po TomA dodaj Kotenioas. 
R. 1588. p. 86. po Kreaychleb 8kre41 : Kaza- 

o prawie Syna Boiego. ToruA, a zamiaat 

iego wiM: patrz Artomloa. 
R. 1597 pag. lOi. anb Calagina przed Syno- 

nym»pol6i: LatinaVocam rhraaiam- 

qne optimarnm. 
R. 1599. pag. 107. Bob Kasania, opnasezono 

pned Kai. ^Slmeona Tarnowakiego. 1693 p. 206. KomeAaki — rcBerta popr. na 

reaenta. 
1642 p. 240. Vinrillna — Magerpopr. naMacer. 
1646 p. 259. Wechner — Aoanae popr. na 

Abracfaae. 
1648 p. 265. Hoffmann — Scniteli popr. na 

Senlteti. 
1649. p. 270. Mochinger ^ inangnrat. popr. 

na eleotionem; po Dantiaci dod^j Rhet. 
1^50 p. 274. Fax — fiarmannae popr. na Bau- 

mannae. 1651. p. 277. BanuB popraw naBnno. 
1651. p. 278. Hartmann — Maeei popr. na 

Macer. Wenok na Wanek. 
1651. p. 278 lentaeolom — Wareckii popr. na 

Wanokii. 
1G53 p. 284. Baatennann popr. na Berter- 

mann. 
1653 p. 285. Epithomata popr. na Epitho- 

mata. 
1654. p, 290. Votiva — bub Breithoriae popr. 

na Sub. Breithoviae. 

1658 p. 304. Camerarioa — Tolchom popr. 
na Tachorn. 

1658 p. 305. HerblnloB ~ Soleom. popr. na 
Solemn. 

1659 p. 308. Carmina — PollnelnBii popr. na 
Pollneii, Thyreaei na Thyraei. 

1659 p. 309. Feativitati — Bragae popr. na 
'Bregae. 

1662. p. 321 RoUe — po Honoriboa dodaj 

dootoralibna. 
1G62. p. 321. (Waldsgott) Threni manibnB EIib. 

Waldagott (cann. Ad. Gdacii, Pollnoii. Bre- 

gae. Cnria. Tsehom. Galy ten tytui skreilid. 

tutaj: ({ui umioBzczony pag. CXXVll). 
1663 p. 322. Rolle Honori nuptiaruni — (|>o- 

lon.. Bkreilid. WierBza polsklego tutaj nie- 

ma). 
1666. p. 328. GdaeiuB Adam — MuBcatii popr* 

na MuBcalii. 

1669 p. 336, (Bauer) — Wol-Worte popr. na 
Wolmeinende Worte. 

1669 p. 338. (Kom) Dan. Komo popr. na Dan. 
Korna, Gttaaan popr. na GttBaau. 

1669. p. 339. Pfeifer — Sorgel popr. na Sor- 
bet 

1669 p. 339. (Roge) — Olana popr.na Olava. 

1673 p. 349. (BojanowBki) — Wonadie po- 

?raw na QlUekB Wfinaohe. 
4 p. 252 (BojanowBki) - Polniaoh-Trauer 
popr. naPolniachEllgottiacheTran- 
er, GUntzer popr. na Gttntzel. 

1674 p. 353. Krotschmer — Polanekanateir in 
popraw na Blanekenstaintn. CCVI 1674. p. 864. Redwiti Joh. i^d llL Petr. Ad. 
OjMuAaki po Letsno dodftj M. Bnk. 

1676 p. 860. Lehnuuin ^ Anna Bergmannin 
popr. na Anna Kenftelin geb. Berg- 
mannin. 

1681. p. 877. Springer— in popraw na ob. 

1688. p. 886 Relation Ton der Victorie — £r- 
aati popraw na Enttats. 

1683 p. 886 Oartoriot ~ po ToruA pMi 
Christ Bekk. 

1687. p. 402. Herrmanii Zaob. — po Die TOcb- 
ter oer Armnth. dodiy:erkennend.groB- 
ee Wohlthatigkeit 

1687 p. 402. Herrmann Zacb. — po Die Danck- 
bare Armnth dodaj: preiaet die Mildig- 
keit;Bertermanuapopr.uaBertermannB. 

1687 p. 404. Puschmann Lanr. — Pferrin po- 
praw na Pfefferin. 

16890p. 409. Emeatna Johann — Vermebrter 
•krcil. po Thorn dodaj, Christian Beek. 

1689 p. 409. Ffischke popraw naJiischke. 

1695 p. 431 (KaUAski.). - po Jaoobi skreil 
Krakow. 

1696 p. 434 Klepperbein — Salichtingowo 
popr. na Scbltchtingsheim. 

1698 p. 447. Fontanus — Daw. popr. na D a n i e ], 
pomiedzy von a stndir wsnA : d. i n B o j a- 
nowa. 

1699 p.o 462. Harden Jacob — po Kenschbeit 
po}6z:d. Banise n Ballasin. 

1699 p. 454. Purebmann popr. na Pusch- 
mann. 

1652. p. XLVH. Funceioa -- compntatio popr. 
na compntatio. 

1666 p. LI MoUer — Bendelium popraw na 
Brendelium. 

1570 p. LI (Chwalibogowski) — Poldbergensem 
popraw na Ooldbergensem. 

1683 p. LI Mestnar popraw na Mestner. 

1598 p. LlII Arcon Hier skreslliS; xamiast 

tego p6k6t: Galagius Andr. 
Bex wyr. roku p. LV Zamowca — Nsberus 

popraw na Nnberus. 

1604 p. LV. Jnrgiewicz — Cestendao popr. 
na Ostendae. 

1605 p. LVIL Gnettser popraw na Or eflser. 

1607 p. LVH. Lanbanos — Parsdiar popr. na 

Parodiar. 
1609 p. LVn. Mandns popr. na Manlius. 
1611 p. LVH Enpemiat — po Streit noldi: 

Thorunii. 
1615 p. LIX. Etho popraw na Echo. 
1619 p. LIX. Murtinns poprawnaMartinus 
1622 p. LXI. Biallecki — Bressao popr. na 

Breslae. 
1626 p. LXI Lotus popraw na Loth us. 

1634 p. LXm. Wysooki Gab. — Vartyaschki 

popraw na Vatijaschki. 
1637 p. LXIII. Mondius popraw na Mend ius. 
1641 p. LXV. (Cnotus) — Manceliae popraw 

na M 6 D e e 1 i a e. 

1641 p' LXV. Vechner — Matbae popraw na 
Marthae. 

1642 p. LXV. (Patrieins) popraw na (Mauri- 
tius) Patridi na Manritii. 642 p. LXV. (Wisotaki 8.) - po Toreovioaa 

dodai: at carmen polon. Sam. Wy- 

aocki. 
644 p. LXV. Aus Buobladen popraw na Ana- 

dem Perfertiscben Buchladen. 
646 p. LXVn. Witktn popraw na Wilkau: 

Perschan na Pascben Hense. 
632 p. LXXin. Lindensis popraw na Lin- 

doner. 
564 p. LXXm. Bnthenus — ConsUdianos 

popraw nb C on s tad i an us. 
567 p. LXXV — Michael popr. na Mieheaa. 

561 p. LXXV. Cawinns popr. naCalvinna 
explanatio na explicatio. 

562 p LXXV Kosen Dawid popraw na Bo- 
ser Samuel. 

563 p. LXXV Schntx Gasp. — de asoenaione 
popraw na in ascension em. 

15G5 p. LXXV. Tuppius Laur. — po Epiat 
pMi Stnrmii Joan. 

574 p. LXXVIL Qualonius popraw na Qaal- 
mius. 

676 p. LXXVn. Wigand Job. Compendium 

?opraw na Corpusculnm. 
7 p. LXXVIL Wigand Joh. po Paalmoe 

po}6i explicatio. 
678 p. LXXIX. Scbreck Val. — po Ubri po- 

\6i 3. 
683 p. LXXIX Wigand Job. pomi^dsy nicht 

a loiden wsun: sacram. Lehre und 

Lehrer. 
589. p. LXXXI. Licinius - po polon. dodaj. 

et germ. 
B. w. r. XVI w. p. LXXXIIL Jeekerwita 

popraw na Seckerwita. 
600 p. LXXWIU. Fibingen popraw na 

Tibingen. 
600 p. LXXXUL Tumovius — pried Epi- 

grammatieorum poldi Xeniorum. 
603 p. LXXXV. BcNokelman — pried Polon 

pol6i Smigla. 

606 p. LXXXV. Scblegel — Jac. popr. na 

Joach. 
617. d. LXXXIX. Rigiaevald — bonores 

popraw na honoris, Crasus popraw na 

Craus. 
625 p. XCI. Ilempel ^ praed Jea. Christ 

pol6i in Natal em. 
625. p. XCI. Huber — W6ber popr. na Wft- 

ber. 
631 p. XGIIL Bathnerua Ad. popr. na Buth- 

nerus Ad. 
631. p. XCIIL Coldieeus — Newgelontertes 

popraw na Newgeleutertes. 

631. p. XCin. Mocbinger — Jak. popr. na 

Joan. 
638 p. XCV. Comenius — usu popraw na 

studio. 
640 p. XCVII. Schweinitz .— Dan. popr. na 

Dawid. 
640 p. XCVII Vechner — Auctorifas popraw 

na Austerltas: po Christi dodaj erga- 

Matrem. 
642 p. XCIX. Monasius popraw na Mona- 

vius. CCVII 1643 p. XdZ. Comenioa — Gembicii popraw 
mt Oaebieii. 

1646 p. XCIX. Rader popraw na Reder. 

1647 p. CL Scaevins — Rottermauni popraw 
Lat termanni. 
1648 p. CI. (Cartios Abr.) — Theoph. Satal- 

ski. Alex. SataUki popraw na Theopb. 

Latalski. Alex. Lat aUki. 
1648 p. CI. Dach Him. — Trewdigkeit popr. 

narrendiffkeit 
1648 p. CIIL Jeltaeh — Parapbarnalia popniw 

Parapbernalia. 
1648 p. cm Mocbinger — praeporesa popr. 

sapraeporera.. 

1648 p. Cin. Parsehwitz popr. Paraebitz. 

1649 p. CI II. Cnorris popraw na Cnorriua 
1649 p. cm. Scbramro — Gretffentergiscber 

popr. na GreiffenbergiBcber. 
1649 p. cm Sehaabiua — ClaareDiomm po- 
praw na Clauaeniornm. 

1649 p. dll Textor — Sacmoi popraw na 
Saeram. 

1650 p. CV. RoMiua popraw na Resciui. 
1644 p. CXVn Epaeneteria ^ Dybon popr. 

na Dyhrn. 1646 p. CXIX. Susanna — et Daniel popr. 
na ex Daniel 18. 

1647 p. CXIX. Hercules — dormitor popraw 
na do pi tor. 

1496 Plove Nic. Tractatus de sacramentis. 

Argent. 
1547 Plove N. Tractiitns deStfcramentis. Lugd. 

Frellio. 
1554 Fsalmoram Select T. III. (Schamotnllinas) 

Norimb. Montanns. 
1652 Plove N Tract, de sacramentis. Venet. 
1564 Plove Nic. Tract, de Sacramentis. Tenet 

D. Lilios. 
1607 Barszcz Thesanms precnm. (nie saA 

rertim.}. 
1633 Barszcz Fryd. Tbesaurns precnm. Mognnt 
1681 Szpotanski Raz. Mat. Fasciae Dei 

1). J osepho in fascia Ad. Jos. Zo)§dkowski. 
1687 (Radziejowski Mic. Steph.) Purpura vir- 

tutis et honoris. Varsav. 
— Koiyoki Lud. Umbra illuminata eommen- 

tarius per Dom. Gubernatis. Romae. 
1691 Radau Mich, Orator extern poranens Colon. 
1699 (Zaiuski Lud. Hart) Agnus ad aras 

praesnlei honoris. Vara. S. J. «-*i POLNISCHE BIBLIOGRAPHIE des XV. — XVII. Jahrhunderts. 30,000 Drockwerke chronologisch zusammengestellt VON Dr. Karl Estreichei^^ Bibliothektf. ■ ^ ■ K 1* a k a n, 

K. K. UNIVERSITlLTS-BUCHbRUCKEREI 

miter dor Lettmig des Ignali StoleeL JJie shmschen StftrnmOi MugenomiDcn die Polen, spielten bis zom Ende des 
XVin. Jh. in der aUgemeinen Kultargeschichte keine besondere RoUe, was 
nieht im mindesten befremden kann, denn bei sich pflegten sie die Wissen- 
sehaften %n weoig and von aossen 8ob()pften sie fast gar niebt Zaerst betra- 
ten die Ceeben die allgemeine Knltarbabn; doeh Religionskriege and politi- 
Kbe Niederfaigen verseteten nor allzabald dem nationalen Lcben den Todcs- 
stoss. Aof die Ceeben folgt erst Polcn. Dieses scbiesst mRcbtig im XV nnd 
XYI Jh. gloich einer sonnigcn Lenebte empor and erfUllt mit seinem Licbte: 
Littbanen, Liefland, Klein- and Weiss-Renssland. 

Die gesammte Kultargebabrnng der Slaven im XV., XVI. and XVII Jb. 
eoncentriert sieb in der polniseben Nation, was nocb in der langen Epoche 
des litterariseben VerfaUs im XVm. Jb. fortdanert Niemand bat Polcn bis 
xn dessen Verfall die Fttbrerscbaft entwanden, nnd w&ren niebt die nnglllekli- 
chen nnd von demselben nnabbftngigen Ereignisse eingotreten, so wftrc es bis 
bentzntage im Vollbesitze derselben. Pol en basierle gleicb anderen wcstlichen 
VOlkem anf der altklassieben Knltar, wodnrcb es von Anbeginn einen frncbt- 
baren and gedeiblicben Boden zn gewinnen vermocbte. 

Die Wabrbeit roeiner Worte erbSrtet das gegenwSrtige Werk, welcbes 
Doch keine erseb5pfende polniscbe Bibliograpbie im strengen Sinne des Wor- 
tes bietet, sondem ein bios ebronologisebes Register zn einer solcben. Aber 
sehon das, was das Werk bietet, weist deotlicb nnd znr Gtenfige naeb wie 
die gedrnckte polnisebe Litteratnr keimte, sicb entfaltete and mit andem en 
ropSliseben Litteratnren in Verbindong trat 

Wo es im Lande geistig gewecktes Material gab, dort stellte sicb mit 
Gewalt die Notbwendigkeit des Wissens ein. Wo aber das Wissen Wnrzeba 
scblng, dort debnte es seine Aste in gemeinntltzigen Werken weit in die grosse 
Meoge. Je mebr es derselben gab nnd je versebicdenartiger dieselben waren, 
desto haber stand die nationalo Knltar. Ibre Macbt wncbs mit der Masse der 
Gebildeten, an die sie ibr Wort riebten konnte. Gelehrte, die in der Mutter- 
spracbe sehrieben, dabci aber ancb die Spracbe des gelehrten Enropa, sei es 
die rOmiscbe sei es die griecbisebe, zn flibren oder einer andem der lebeu- 
den Spraeben sicb zn bedienen veralanden, warden Gelehrte der gauzcn Welt TV 

und redeten vor der grossen VOIkerfamilie der polnischen Gtelehnamkeit das 
Wort 

Es war dies nothwendig, so lange die lateinische Sprache die Grond- 
lage der Schulbildnng aasmachte, so lange sie die Spraclie der GMehrsam- 
keit abgab nnd solange sich das Bedllrfnis, die Spracfae der Nachbaro za ken- 
nen, nicht eiDstellte. Nnn haben sich die VerhsiUnisse ge&ndert. Heate darf 
niemand straflos seine Spraebe wechseln, falls er nicht als VerrlUher an der 
nationalen Sache ersclieinen will. Auf der Sprache ruht das Morgenroth nn- 
serer Znkanft^ der Rest unserer Habe, die nns naeh dem eriittenen Schiff- 
bmch verblieben. 

Die Polen, dem flbrigen Enropa in der Knltor nacheifemd, konnten nnd 
darften die Pflege der Sprache der Gelehrsamkeit nicht vcmaehittssigen, was 
sie Yortheilhaft von den anderen slavischen Verwandten nnterscheidet Die 
ganze Nation verstand in der Sprache der Bdmer sich aoszudrttcken and za 
schreiben. Der gdbildetcre Theil handhabte nebenbei znm Zwecke gelehrter 
Polcmik die dentsche, franzOsische, italienische and griechische Sprache out 
Gescbick; dagegen worde die rathenische Sprache, als die eines engverbrll- 
derten Stammes, im Alltagsverkehr, and wenn es die Nothwendigkeit gebot, 
im Land- and Reichstag and bei Gelegenheit religiOser Streitigkeiten gebrancht 
Sie wnMe gepflegt and dnrch neae der polnischen analoge FcNrtbildnng ent- 
wickelt and bereichert. Nie ansgeschlossen, nie antersagt, entwiokelte sie sieh 
nnter Polens brttderlirher Sorgfalt zor Schriftsprache Klein- and Weissreosslands. 

Den Rathenen eine Bfichersprache gezeigt and die«elbe ansgebildet za 
haben, 1st das nnbestrittene and angetheilte Verdienst der polnischen Gros- 
sen, Schriftsteller and Bnohdracker. 

Jene Masse von 70000 polnischen Dracken (menr als bis znm XVITI Jh.) 
amfasst zam gr6sseren Theile, wenn nicht za '/b ^^^ wenigstcns znr gr()S8eren 
Httlfte, Werke in lateinischer Sprache; '/, d. i. gegen 20000 Dracke entfal- 
lea aof Werke, die in der polnischen Sprache auBschliesslich verfasat worden 
sind; dagegen kommen nicht ganz 700 Dracke aaf die altslaviachen, klein 
and weiss-rassischen oder, wie man sie za nennen pflegte, Ktihanisch-rossi- 
sohen Schriftstttciie. 

In Polen warden rathenische Bticher fllr den eigenen Bedarf, lediglich 
fttr die eigenen Provinzen and innerhalb der eigenen Grenzen mit rntheni- 
schen (nicht russischen) oder altslavischcn Lettem hanptsSohlich fttr den grie- 
chisch-katholischen Kirchengebranch verlegt and gedrockt. Aasserhalb der 
Grenzen Polens warden solche Dracke nicht nur nicht gesncht, sondern sie war- 
den vom Nachbar nnr za oft mit dem Interdict and kirchlichen Bann belegt 
Disanitische Schriften warden dagegen in Ansserst apiirlicher Zahl gedrockt 
Einen nicht nnbedeatenden TheU rathenischer Werke veifassten dieselbM Po- len, wdehe m giddier Zeit polnisch sprachen, schrieben und drnckteD, ah 
da: FflTst Ostrogski, Smotrzycki, Baranowicz, Oalatowaki, Bostowski, Jawor- 
aki, IVakopowicz, Sakowicz, KopyslyABki, Badnyi BymBsa, Karpowicz, Ma 
kfljmowicz. Diese klein- oder weiaa-niBaiachen Schriftsteller veratanden znmeist 
die Sprache der Boasen nicht^ geaehweige denn dass sie in deraelben schrie- 
ben, indem sie za deraelben in fast keinerlei Beziehung standen. 

Klein-Bensaland (Weiss-Bensaland) bildete eine Welt fiir sicb, die von den 
aaiatisehen Nachbam getrennt, an Littbanen angelebnt, eine der polniscben 
so nahe slebende Sprache beaass, dass wenn anch die Grammatiker beide 
Sprachen in der Theorie zn trennen belieben, das Ohr dennoch dieselben 
Lante zn vemelunen glanbt nnd beide flr eine Spracbe anznnehmen nicht 
anateht 

AUe diese Dmeke, von Fiol (in Krakan) angefangen (1491), der seine 
litthaniaeh-mtheniscbe Individualitlit (aber keineswegs mssische) durch die 
Scbreibnng, deren er sicb bei der tTberschrift seiner Werke bedient, binlftng- 
lieh gekennzeicbnet hatte, sind ohne Widerrede nnd ansscbliesslicb Eigen- 
tam der polniscben Litteratrr, denn, icb will es betonen, sie wnrden von Po- 
len in Polen znm Oebranch und Nntzen griecbiscb-katholischer Bntbenen ge- 
dmckt Desbalb wnrden sie ancb nicht jm mssischen Sprachidiom gedrockt 

Nach den Orten, wo einzelne Schriften gedmckt wnrden, lieferte 1) Bnj- 
niese (Gnv. Mohilew) 1 Stiick. 2) Czemichdw (im frttheren Littbanen) 66. 
Unter diesen befinden sicb solcbe, die zngleicb in polniscber nnd ruthenischer 
Sprache gedraakt wnrden wie Baranowicz „o piati ranach" (Von den ftlnf 
Wnnden), „Carica nieba Maria" (Maria HimmelskOnigin) n. a. 3) Czetwertoia 
(Onv. Volhynien) 2. 4) Czomefiski Monastyr (Kloster bei Luck Guv. Volhy- 
nien) 1. 5) DemiaAski Monastyr (Gnv. Volh.) 3. 6) Jewie (Gnv. Wilna) 20. 
7) Kiew 241. 8) Krakan 5. 9) KOnigsberg 4. 10) Krylos (bei Halicz in Ga- 
Kaien) 1. 11) Krzemieniec (Guv. Volh.) 2. 12) Knteinski Monastyr (bei Or- 
ssa Gnv. Mohilew in Littbanen) 17. 13) Lemberg 121. 14) Lnck (Gnv. Volb.) 
3. 15) Mohilew 23. 16. (NieAwiet in Littbanen 3. 17). Nowogrdd Siewierski 
(Onv. Czemichow in Littbanen) 10. 18) Ostrog (Gnv. Volh.) 27. 19) Pocza- 
jew (Guv. Volh.) 2. 20) Polock (Gnv. Witebsk in Littbanen) 2. 21) Prag 1 (in 
22 Theilen). 22) Bocbmandw (Gnv. Volh.) 1. 23) StratyA (Kreis Brzetany in 
Gtalizien) 3. 24) SnpraM (Gnv. Grodno in Littbanen). 25) Uherce (bei Sam- 
bor in Galizien) 2. 26) Uniewski Monastyr (Kreis Zloczow in Galizien) 26. 
27) Wilna (Littbanen) 79. 28) Zabiudow (Gnv. Grodno in Littbanen) 2. 

Diese 624 Drncke, welcbe bei uns fllr Weissmthenen oder fttr nnsere 
vorwiegend griecbisch-katholischen Kirchen verlegt wnrden, zUhlen die Ge- 
lehrlen ana Fahrlttssigkeit oder Unverstand der mssischen Bibliographic und VI 

Litteratar bei^ obgleich sie zu denelbea ia keinem wesentlichen YeiUUtnis 
stehen und ohne Einfluss nnd Znthun Rosslands entstanden Bind. 

Ich habe ins VerzeicbniB die Drncke von Nowgorod, Cxernichow nnd 
Kiew aufgenommen. Wohl kOnnte mir jemand, nicbt ohne gewisses Recbt| 
den Vorwurf machen^ dass nachdem anf Grand des Vertrags zu Andraszow diese 
StHdte dem rassischen Kaiserreicho verfallcn warcn, aneh die daselbst seit dem J. 
1668 erscbienenen Dracke den rnssiscben beiznzftblen sind. Icb will darttber nicbt 
rechten, dcnn ob Polen einige Scbriften mchr oder wenigor zablt, daran iat 
nichts gelegen. Aber icb mache daranf anfmerkgaro, dass die in diesen Ort- 
sebaften, obwobl dieselben nicbt mebr Polen zngeb5rten, gedraekten Scbrif- 
ten das ganze XVII Jh. bindnrcb ibren provinzionellen polniscb-rathcniflchen 
Charakter bewabrten. Der Grand dafllr ist einfaeb und einlencbtend. Die Ver- 
leger und poluiBcben ScbrifUteller, welcbe den Inpuls gaben, lebften nocb und 
dnrcb frtthere Verbiiltnisse gebnnden bebandelten sie in Drackscbriften, trotz- 
dem sie abgefallen waren, die inneren Verhiiltnisse Polens und fristeten da- 
von ihr geistiges Leben, da sie die VerblUtnisse ibres neuen Vaterlandes wohl- 
wcislicb nocb nicbt angeben konnten. Ansserdem lebten sie von ihrer weisa 
nnd klcin-rassisclien Individual itHt, die, wenn sie Polen fera, so den Snssen 
desto feraer stand. 

Diese unzweifelbaftc provinzielle Sonderstellung wollen rassische Schrift- 
steller nicbt berttcksicbtigen und dentsche Bibliograpben versteben sie gar 
nicbt Ftlr sie bildet Rutbenien einen geograpbiseben, keinen nationalen Un- 
terscbied. Dies fUbrt sie zu Irrttlmerai die der dentscben Grttndlichkeit nnd 
WissenscbafUichkeit .znr Schande gereicben. 

So begebt Falkenstein in seinem sonst vorzfiglichen Werke ^Gesehicbte der 
Bucbdruckerknnst 1840" Febler, die nocb niemand aufgezeigt batte nnd die 
zum Dogma derjenigen wurden, welcbe blindlings fremde Meinuogen nachzu* 
beten pflegen. Er zUhlt die Dracke von Czeraicbow zu den rassischen nnd 
will ein „Oktoicb eines Johannes Damascenus" aus d. J. 1490 finden, das 
dort mit kyrilliscben Lettera in illyrischer Sprache gedrackt worden wSre. 
Ein Drack aus Cetinje in Montenegro wandert ohne welters nach Cseraichow. 
Ebenso setzt er die erste in Moskau gedrackte Schrift in d. J. 1653 also nm 
eilf Jahre frliber, als es in der Wirklicbkeit gewesen. Er erzfihlt welter, dass 
im eigentlicben Russland(?) Drackscbriften erscbienen zu Mohilew 1617 (rich- 
tig 1616), Kiew 1618, Kutein 1632 (eigentlich 1631), Uman (HumaA?) 168S^ 
Narew 1701, Delsk (dies liegt in der Walacbei) 1647, welcbe Oertlicbkeiten 
dem poln. Reicbe angebOrten und keineswegs Russland. Oberhanpt zeigt 
Falkenstein voUstHndige Unkenntnis der Geograpbie und Gescbicbte der pol- 
niscben und ratbenischen Provinzen und lllsst dort Russlands Lencbte schei- vn 

neii| wohin sie niemals gedningeu^ denn alle diese kleio- aod weias-rossischen 
Svadte standen anter Poleiu Soepter. 

Russische Bibliognphen haldigen solchen Irrttlmern mit Bewnsstsein. 
Ihnea iai es voUkommeo gleichgUltig, ob etwas in Rom, Venedig, Skiitari 
Oder Krakaa and in wdehem glawischen Idiome gednickt wnrde. Sobald es 
nar mit kyrilliachen Lettern gednickt encheint^ wird es flr Rassland annec- 
tierty nngeachtet dessen, dass der Drnek nicht in rossiscber Sprache nod nicht 
ftr rnssische Provinzen, sondern ansschliesslich fllr Weissreussland, tHr Cbor- 
watien, Serbien n. drgl. bestimmt war. 

Die wissenschafUiebe Kritik wird keineswegs eine derartige Abmndung 
des geistigen Territorinms billigen, dcnn das biesse fremdes sieb aneignen. 
Die Dentsoben sind gar nicbt gesonnen die niederUndiscbei die Scbweden die 
dttniscbe litterator sicb zuzaeignen, denn sie baben Aebtnng nnd GtofthI fbr 
fremdes Eigentom and fremde Individoalitftt. 

Rassiscbe Bibliographen wandeln einen andem Weg. Yielleicbt bat es 
GrOhde dafllr gegeben. Dieses Volk, das sicb beate so gewaltig entwickelt 
and in litterariscber Beziebang alle andem slaviscben YOiker ttberflllgelt, f&r- 
derte in den letzten Dezennien viele vorzllglicbe and flr die Bibliograpbie 
besonders eingenonmiene M&nner za Tage. 

Diese macbten sicb zar Aafgabe die litterariscbe Vergangenbeit ibres 
weiten Vaterlandes za erforscben. Da saben sie eine grosse Ode vor sicb. 
Die Grelebrten wnssten davon and macbten kein Hebl daraas. So liess sicb 
der berttbmte rassiscbe Scbriftsteller Bieh&ski nocb im J. 1840 vcrnebmen, 
,,Kassknd besitze keine Litteratar". Sacbarow sammelt im J. 1849 Hand- 
schrifien and Dracke and zwar aacb solcbe, die aasserbalb der Grenzen Rnss- 
lands beraaskamen and nicbt fllr dasselbe gedruckt warden, am, wie er sagt, 
„den in Rassland in dem letzten Jabrzebent entstandenen Streit za scblicbten 
ob es Yor Peter d. Or. in Rassland eine Litteratar gegeben?" (razrieszit 
spomyi wopros pojawiwszysia w posliednieje desiatilietie : Byla li rasskaja 
literatora do wremefi Petra Welikogo?). 

Die damaligen rassischen Gelebrten t&ascbten sicb also nicbt. Das Land 
biUte wirklicb bis za den Zeiten des grossen Reformators d, L bis zam Be- 
gimi des XVm Jb. keine Litteratar. 

Die Bibliognpben stellten sicb nan die Aafgabe die Lllcken darcb eine 
Anleibe za Alien. Die kinderlose Mattsr nabm also fremde Kinder aaf ibren 
Scbooss and koste sie in der t)berzeagang, dass sie scbatzlose Waisen and 
IHndlinge an ibr Herz drtlcke. Es war darin viel Verdienst and viel Wabr- 
beit, wenigstens ans gegenttber, die wir ans nic redlicb mit der Litteratar an- 
serer Stammesgenossen bescbflftigten and abgaben, nicbt einmal mit der, die 
wir selbst gescbaffen baben. Es kam sogar, dass als Hicbael Wiszniewski; vin 

ein genuUer and seine ZeitgenoMen an Wisseii ttbemgender Mann, bei hub 
zaent die AufmerkMinkeit anf dieten polnisch-niUieniflchen Utteimtonweig 
lenkfte, ihm dies von der Tageskritik Mr libel genommen wuide. 

Es darf also niefat Wonder nehmen, dass fremde Kinder onter die schllt- 
zenden Anne einer Stiefmatter kamen, nachdem dieaelbe den Yerlassenen 
eingeredety dass sie ihre echte Mntter wlire. 

Ebenso darf man sich anch nicht daran stossen, dass gelehrte Stanimes- 
geoossen, keinen eigenen Boden besitsend, fremde benachbarte aber brack 
liegende Strecken mit grossem Nntzen f&r sich an bebanen anfiengen. 

Und wir verdanken Sacharow nnd Kalqdowicx in der That eine ge- 
nanere Erkenntnis altslavischer nnd mthenisch-polniseher SchrifhrCTkey die 
sie jedoch insgesammt entsehieden fbr die mssische Litteratar in BescUag 
nehmen. Man darf ihnen diese zftrtliche Sorg&lt anch nicht so sehr yerar- 
gen, denn die Wissenschafk hat dadnrch nnr gewonnen nnd nns liegt es nnr 
ob ihre Acqnisitionen sn prttfen nnd entsehieden sn sagen: Distingno. 

Rossische Bibliographen haben ihre litterarischen Schfttse Tom J. 1491 — 
1731| d. i. bis znm ToUsUlndigen Anfgeben der kyrillischen Schrift, anf 1593 
Dmcke berehnet Dies ist ihr ganzes geistiges VermOgen. DaVon mnss aber 
die Kritik noch, wenn sie genan heissen mll| aUes, was nicht mssisch ist, 
sondem, also : altslavische (d. i. solche, welche in Polen ftlr die dorttgen Kir- 
chen nnd' bei den SttdsUven gedmckt wnrden), femer polnisch-mtheniBche 
oder htthanisch-ruthenischei weissmssische nnd sttdslavische Dmcke. 

So lieferten fUr die Sfldslaven in kyriUisohen Lettem: 1) Bnkarest 
2 Werke. 2) Belgrad (Zara Vecchio in Dalmatien) 2. 3) Brasaow (Komna, 
Kronstadt) 1. 4) Bnseo (in der Walachei) 5. 5) Dolhe Pole (Kimpolnng in 
der Walachei) 3. 6) Cetiiue (in Montenegro) 2. 7) Delsk (in der Walachei) 3. 
8) Oorazda (in der Herzegowina) 2. 9) Oradiska (in lUyrien) 1. 10) Jassy 2. 
11) Milesa^w (in der Walachei) 3. 12) Myrkszyna (m Montenegro) 2. 13) Bn- 
jan (in Serbien) 1. 14) Rom 6. 15) Serbien 1. 16) Skntari (in Albanien) 2. 
17) Szebess (Mflhienbach in Siebenbttrgen) 4. 18) Tergowisscze (in der Wala- 
chei) 7. 19) Tubingen in Dentschland 9 (Inih. kath. nnd fttr Chorwatien). 
20) Urach (in Wtlrtemberg) 3. 21) Venedig (Mietca, Metzie) 60. 22) An nn- 
bekannten Orten 20. Alle diese Orte ergaben 140 Dmcke, welche Karatqew 
und andere fUr geistiges Eigentnm des mssischen Volkes ansehen nnd dies 
deswegen, dass diese Drncke altslavisch sind. WoOte man nnsererseits sich 
Iftcherlich machen, so kOnnte man in der Walachei erschienene Drackschrif- 
ten fUr sich beanspmcheni da die Walachei Ton Zeit zn Zeit nnter den Sehnts 
der polnischen Krone sich begab. 

In Wahrheit betrilgt die Zahl der in Bnssland oder Air Rnssland mit 
kyrillischen Lettem gedrockten altslavischen, grossmssichen nnd spSteren IX 

Schrifien vom J. 1564—1730 im gansen 866. In Bnsdand aclbst 
worden sie in flinf, im Anslande in sechs Ortgchaften gedrackt 

So lieferten 1) Amsterdam (1699-1710) 16. 2) Hang (in Holland 1717} 1. 
3) Iwer (am Waldaisee im Oav. Arehangielsk 1657 — 1665) 5. 4) Moskan 
(1564^1730) 758. 5) Oxford (1679) 1. 6) Peterebnrg (1711—1730) 80. 
7) Sloboda (in Moskan, Bialogrod oder anch Aleksandrowsk 1577) 1. 8) Stock- 
holm 2. 9) Stolsenberg (am Bliein 1706) 1. 10) Antoniewo Syjski Monastyr 
(Gay. Arehangielsk 1670) 2. Von dieser Zabl cutfallen anf das Czarenreich 
selbst 845 Sehriften, was anf 166 Jahre zerlegt jftbrlicb dnrchschnittlich flinf 
Dmekatllcke betrftgt 

Es ist also der Anfang des russischen Buchdmckes erst in die Zeit 
des Erseheinens der ersten gcdmokten Sehrift also in das J. 1564 zn setzen, 
was jedoch nieht zngleich den Anfang der mssischen Litteratnr bildet, indem 
es bios kirchliche Werke waren. Anderwcittgc namentlich in enroiiliischen 
Sprachen yerfasste Dmeksehriften gab cs nicht Das ganze Land entbcbrtc 
des Wissensi somit anch der Sprache der Wissenschafty welche damals die 
Spraebe der Btfmer war. Es herrschte also allmiichtigy wenn anch nnr sebr 
spftrlieh, die Eyrillik nnd dies obendrein nach kirchlichem Znschnitt Fttr die 
mssiflehe Litteratnr ist die Zeit nocb nicht gekoromon. 

Behnfe einer genaneren Unterscheidnng der mit kyrillischen Lettern ge- 
dmekten Schrifien nach ihren drei Hanptkategorien, den gemttss sie den drei 
selbBtftndigen slayischen Stftmmen als den drei rechtlichen Besitzern znrttck- 
gestellt nnd yor nnrecbtlicher Annexion geschfltzt werden sollcn, lasse ich 
hier ein spezieOes Verzeichnis dieser Dmcke in chronologischer Ordnung fol- 
gen nnd zwar: 

1) Polnisch-mthenische, polnisch-slayische in den polnischen Proyinzen. 

2) Sfldslayische (Serbien, Walachei, Montenegro, Chorwatien). 

3) Rnssisohe, altslayische, moskowitisehe (Rassland) namentlich. 

a) gedmckt im Anslande. 

b) gedmckt in Bnssland. 

Dieser ganze Vorrath kyrillischer Dmcke bis znm Ende des XVH Jh., 
die das Mark der mssischen Litteratnr bilden (mit andera Lettera nnd in an- 
deren Sprachen wnrde nicht gedrnckt), betrftgt in Bnssland wie folgt: in Mo- 
skan: 534, Amsterdam: 11, Oxford: 1, Stockholm: 2, Syjski Monastyr: 2, 
Iwerski Monastyr: 5, Sloboda: 1. 

Wenn wir dazn die kleinrassisthen Dmeksehriften in den drei, Polen 
entrissenen Stftdten d. L in Eiew: 80, in Czemichow: 30 (wo trotzdem yor- 
nehmHch Schriften mit polnischem Texte gedmckt wnrden), Nowogr6d : 2 — 
hinsnrechnen, so erhalten wir kanm 674 Schriften, die im XV— XVU Jh. ein- 
schliesslich in Bnssland oder flir Bnssland gedrackt wnrden. Doch nicht einmal der vierte Theil der geBammten Zahl entfUIt anf 
streng nationale d. i. grosnuuische Draoke, die den Grand der Sprache der 
Regiernng, ich will nicht sagen den Eeim der Litter&tur, abgeben. 

Diescr gcringe Vorrath an Dracken, wofera rie nieht weiss- and klein- 
rassische Streitschriften nud Gebete sind, geh5ren fast ansschliesdich dem 11- 
tnrgiflcben GU)tte8dien8te in den Rirchen Ithnlich, wie nnsere Messbtlcheri Ho- 
rologien nnd lateinischen Breviere, die wohlweislich anch nicbt nnter die Scbfitze 
der Nationallitteratar zn rechnen Bind. Es ist dies das philologiscbe Material 
des altslayischeni nicht des nationalen Grossrassentnms, nicht der Litteratnr- 
sprache Rnsslands. Rnssland hatte keine Litteratardprache nnd ezistierte bis 
znm Endc des XVII Jh. ohne eigentliche Litteratnr. Es ist dies eine phtoo- 
menale Erscheinnng anf dem Gebiete der enropftischen Knltnrgeschichte, in- 
sondcrs wenn man sich die territoriale Ansdehnnng dieses Staates yerge- 
genwftrtigt. 

Ich mache sn wiederholten malen daranf anfinerksamy dass die rassi- 
sche nnd die ruthenische Litteratnr nicht identisch sind. Sie sind awar Stief- 
schwestern, aber sie sind nicht eine nnd dieselbe Person. Lange Zeit keimte 
bereits anf polnischem Boden nnd von Polen gepflegt das weiss- oder litthan- 
isch-mthenische Schrifttnm, wllbrend das rassische noch gar nfcht existierte. 
In unseren Tagen wnrde die individnelle Eigenthfimlichkeit des ersteren an 
Alter hOher stehenden von der schwer lastenden Wncbt des letzteren gebro- 
cHen, nnd dies bis znr dem GradCi dass ihm das offizielle Dasein nntersagt 
wnrde. 

Fan! Josef Szafarzyk nnterscheidet in seinem Anfsatze : „0 staroslawiaii- 
skich cyrrilskych tyskamiach we stoleti XV — XVII^ (von den altslav. kyrill. 
Drnokereien im XV— XVn Jh. Cech. Mns. 1842 s. 93—117) mit Recht drei 
Gattnngen alter slanscher Dracke : 

1) Glagolik. 2) Kyrillik, genannt Bnkwica fllr Slaven rit. lat S) ei- 
gentliche Kyrillik fllr Slaven rit. grace. In der Bnkwica drackte man flir Bo- 
snicn im J. 1588. Postylle. Der eigentlichen Kyrillik bedienten sich die Ser- 
ben nnd Balgaren; gednickt wnrde mit diesen Lettern zn Venedig (Benatki) 
nud Krakau. 

Es stimmen die Gelehrten, Sachar6w nnd Karatajew, darin tlberein, dass 
sie den Anfang der nen-rnssischen. Litteratnr in das J. 1731 d. i. in die Zeit 
der Einftlhrang der ^Graidanka^ in die Schrift setzen. Die Ezistenz der 
alten Litteratnr ist problematisch nnd, wenn man offen sein will, sie existierte 
gar nicht vor der Einfllhrnng der Graftdanka. Selbst Handscbriften sind 
von kcinem Belang. Nestor ist klein-rassisches Prodnkt, Igor, falls er nicht 
von Pnszkin nach Macpherson's Vorgange fabriziert wnrde, fiisst anf weiss- XI 

niflsiselier Grmdlsge. Urn den Inhalt zu Tentehen, mnsste man du Werk 
firUher ins Biusiflche ttberaetzen. 

Peter der 6r. wird SchOpfer einer neaen Monarchie nnter nenem Na- 
men, er wird aoch Seh5pfer der rasaiachen Litteratnr, indem er den Rnsaen 
eine neae Schrift giebt Die Oeschichte der „6raidanka^ ist wol etwaa 
filter. Bereits im J. 1637 weist der Dmck der Predigten Petera MohiUt za 
Kiew der lateiniaehen Sehrift angelUinlichte yom altslaviaehen aich ablOsende 
Bnehataben anf ; dock nacbhaltig tritt der Dmck mit dieaen Lettem zu Mos- 
kan mit dem Erscheinen der Zeitachrift ^Wiedomosti'^ im J. 1707 anf. Adal- 
bert Dybli&ski's Werk: ^Astronomiczeskiua sobr. na lati&skom jazykie 
w Wilnie (Obersetzang eines poln. Schriftstellers). Moskan gedr. bei Wasil 
Kiprianow^ ist mnthmaaslieb aaeh in der Graidanka erschienen. Endgllltig 
bringt die Graidanka zur Geltang daa aaf Peters d. Gr. Befehl gedrnckte 
Schriftchen „PriUady kako piszntsia komplimen^ 1708" and ^Geometria'^ 
ebenfalla im J. 1708 za Moskaa gedrackt. 

Daa sind die ersten Keimblfttter der grossrossiscben Litteratar, aowoU 
mit kyrilliachen Lettem alg aaeh in der Graibdanka gedrackt 

Die msaiBcbe Litteratar konnte nicht fitrmlich existieren, denn sie er* 
mangelte aller Bedingangen der Exietenz. Es herrscbten in Russland ganz 
andere Zastande, als sie im tlbrigen Earopa waren. In Earopa bestand Tor 
der Erfindung der Bacbdmckerkanst eine Abschreiberzonfty die in tansenden 
Abachriften gelebrte and altslavische Werke in die Offentlichkeit atreate. In 
Rnasland waren sie nicbt zo Haase. Es gab zwar yereinzelte Abscbreiber in 
den KlOatera ftr die EU^ster nicht flir die Offentlichkeit, nicht fllr das Volk 
and deasen Bildnng. Ahnlich verhielt es sich mit den Drackereien. In Bass- 
land gab es keine selbstandigen, privaten Dmckereien, sondem bios privili- 
gierte, m($nchische, die lediglich klOsterlichen Zwecken dienen sollten. Eine 
private Drackerei ist erst die Fracht der franzGsischen Kriege im XIX Jh. 
Es gab kcine Drackereien, denn es gab keioe Gelehrten and keine Sehalen. 
Es war ein Land, das kein Latein lemte and kannte, somit mit der earo- 
p&ischeo Gelehrtensprache nicht yertrant war. Erst seit dea „Petersbarger An- 
zeigen*^ im J. 1728 beginnt die litterarische Aera der Graidanka nnd eigen- 
tlich rassischen Litteratar. 

Die kyrilliscbea Dracke sind bis za diescr Zeit aasschliessliches Ei- 
gentom der M^nche und dienen lediglich kircblichen Zwecken. Fttr geistige 
Nabrang des Volksganzen ist nichts getban worden. 

Darch das ganze XVI Jh. werden in Rassland nnr 13 Bttcher, and dies 
laater litargiscbe, gedrackt, namentlich : im J. 1564 Apostol, 1565 Czasownik, 
1568 Fsaltir, 1589 Tried postnaja, 1591 Tried and mnthmasslich Psaltir, xu 

1594 Oktoich, Triod, 1597 Apottol, 1598 Csagawnik, ICOO Mineja (zweimal), 
Czynownik Archirejski. Eodlieh sa Sloboda im J. 1577 Psaltir. 

So viel hat du XVI Jh. anfiaweisenu Naeh dem Drnek der ersten swei 
Werke wnrdeii die Dracker aos dem Laode naeh Lemberg gejagt, denn man 
witterte in ihrer Kanst Zaaberei. Die Vertriebenen fanden bei den Poleo Ba- 
silins Ostrogski and Alexander Chodkiewicz eine Znflachtsstfttte and gastiiehe 
Anfnahme. Potsewiiiy der damab lebte, beriebtet^ dass Rnmlaod die Baebdm- 
ckerknnst Polen za danken hat ; ee baben also die Verbannten J. Tedorowiez 
nnd Peter Mfldsbwaewicz dieae Konst aoa Polen dahin getragen nnd sind 
naeh Polen wieder zartlekgekehrt 

WMbrend des XVn Jh. wnrde ftlr Rnasland gedmekt zn Moskan nnd 
im Syjski and Iwerski Monastyr. Es wnrden 500 Dmeke verlegt Es sind 
dies keine litterarisehen Werke, sondem aneschliesslieh kirchliehe, das Ritoal 
anlangende, weldie Tomehmlieh in der altslavisehen Ritnalsprache, nicht aber 
in der lebenden Volksspraohe, in der Spraehe des rnssisehen Volkes, abge- 
fasst waren. 

Ansserhalb der Kirohen herrscbt die Ode. Kanm giebt es einige etwas 
anderartige Draeke. Im J. 1634 wird die Azbnka (Fibel) heraasgegeben, yon 
der wiederholte Aatlagen erschienen in den J. 1637, 1657, 1664, 1672, 1688, 
1696, 1698. Im J. 1647 wnrde gedrackt ein Exereierreglement; 1648 „eine 
slavisehe Orammatik" yon M. Smotrzycki, einem Polen and ^ein Naehdrnek 
einer in Polen frtther ersehienenen Ansgabe; 1649 Uloienie Cara Alexandra 
(das Qesetz des Czaren Alexander); 1654 ^Hramota tamoiennaja Cara Mi- 
chailowieza (ZoUyerordnnng des Czaren Michailowicz) ; 1686 ein astronomi- 
scber Ealender; 1693 ein Bibelfragment ; 1694 Istomin's „Bakwar slawieno- 
rossyjskieh pismien^ (eine Kalligraphie?); 1696 eine iheologische Schrift des 
Metropoliten yon Eiew Peter Mohila. 

Es ist also so yiel als gar niehts da. Nicht besser stehf s im XYm Jh. 

Im J. 1107 giebt Polikarpow heraas: Bnkwar; 1702 ExerderregL f. d. 
Infanterie; 1703 Moiycki's Arithmetik nnd Logarithmen; 1704 Polikarpow's 
W^rterbuch in drei Sprachen, Bnkwar slawiafiski, mastra piechoty, swoboft- 
denije Liwonii; 1706 das erste polnische Qedicht Daniels Gorczyn in rnthe- 
nischer (nicht rnssischer) Spraehe „Triamf polskoj mazy pri pobiedie nad 
Szwedami pod Kaliszem^ (der Trinmpf der polnischen Mnse naeh der Nie- 
derlage der Schweden bei Kalisz). Seit dieser Zeit schlnmmerte die rassische 
Mnse noch 19 Jahre, bis sie yon Trediakowski geweckt nnd zn einer gross- 
rnssisehen nmgestaltet wnrde. Prisiaga senatory w Nowgorodzie (Sehwnr der 
Senatoren zn Nowgorod); 1707 Meniikows FttrBtendiplom ; 1708 Bnkwar; 
1709 Relation ttber die Schlacht bei Poltawa (ans dem polnischen?); 1719 
Baronins Eirchengeschichte ; 1721 Smotrzycki's Grammatik; 1722 des lit- xm 

thaaen LopotyfiBki „t}ber den Frieden mit Schweden". Das wnrde m Moa- 
kaa gednickt 

Nicht besaer sind die Peterabnrger Draoke. Im J. 1717 eracheint eine 
Genealogie der raaaiachen Czaren von Prokopowicz; 1723 Maksymowicz Gram- 
matik; 1724 Barzy^ki's Historiaohes Theater; 1726 Nekrologe Peters d. Gr. 
Bossisehe Grammatiken ersehienen zu Oxford 1696 nod za Stolzenberg 1706. 
Amsterdam lieferte^ anf Befehl Peters d. Gr.: eine Arithmetiky Geschichte, 
lateioisehe Grammatiki Homers Batrachomaehiey zwei spraehliche Nomenkla- 
toren, eine Sehiffmannskande — nnd dies alles wnrde in d. J. 1699 — 1701 
von J. Eopiewioz fabriziert 

Daa bildete den ganzen wissenschaftlicben Apparat Bnsslands bis znm 
J. 1703. Mit Beeht also erhebt Saeharow den Vorwarf, dass das mssische 
Czarenreich keine wissenschaftliche and litterarische Vergangenheit besitzt, 
denn 1500 Mess- and Gesangbficher and Diamale, wenn sie selbst gedoppelt 
wttrden, k5nnen weder die Grandlage noch einen entwickelnngsfiihigen Keim 
fllr die Nationallitteratar abgeben, zamal sie nicht in der Volkssprache, son- 
dem in der erstorbenen altkirchlichen Sprache verfasst sind. 

Als man in Gross-Basshmd (dazomal Moscovia genannt) nicht einmal 
eme Schrifk besass and sich mit den kyrillischen Lettem behaU, aach keine 
Schnlen and Bibliotheken da waren, obzwar schon 1 Va Jh. seit der Erfindang 
der Bachdrackerknnst yerflossen, da ttberdies keine Bassen an aosUindischen 
Uniyeraitttten stadierten, kannten die enropftischen Gelehrten weder Schtller 
noch Maecenaten yon den Grenzen Asiens. Wfthrend das moskoyitischc Cza- 
renreich darch das ganze XVI Jh. 16 gedrnckte Sehriften^ and dies lauter 
litargische, aafweisen kann, prangt Polen unter den fUnf mftchtigsteu Staaten, 
wie sich Johannes Barclajas aasdrttckt (Spanien^ Frankreiohy Italien, Dentsch- 
land, Polen). Als ttber die Existenz anderer slayischer V^lker in Earopa tie- 
fes Schweigen herrscht, wird Polen darch Bildang bertthmt and bebant im 
grossartigen Massstabe das wissenschaftliche and litterarische Feld, indem es 
der Gelehrtenwelt im XVI Jh. nahezn 7000 Dracke entgegenbringt 

In Rassland erscheinen bis zam J. 1613 im ganzen 25 Drackschriftcn 
and zwar lanter altslayische, keine rassische. Polen dagegen lieferte zar sel- 
ben Zeit ttber 11000^ wornnter in polnischer Sprache yon den nur bekannten 
(wie yiele kenne ich gar nicht!) ttber 3000. Ich weise in Zahlen nach, wie 
viele Drnckschriften in jedem Jahre bios in polnischer Sprache ersehienen, 
ndem ich die ohne Jahreszahl ttberlieferten aas dem XVn Jh. bei Seite lasse. 

Was yon den Dracken Iftsst sich aach yon den Drackereieu sagen. Das 
VerhSltnia zwischen den Drackereien in Polen and Bassland bis zam Ende 
des Xvilli Jh. ist mehr als aaflallend. (yid. Vorrede zar poln. Aasg. s. XXXIII). XIV 

Der Bibliograph Sacharow, die Drackereien Polens and der Sfldslayen 
mil denen seines Vaterlandes in eins znsammenfassend, yeneiclmet alle. Dar- 
ans kann man ersehen, dass bis zam J. 1800 in 40 Stftdten sowohl in Bnss- 
land als aaeh im ttbrigen Enropa, ansser den Orensen Bnsslands, im ganxen 
76 slavisch-kyriUische y nieht rossische Drackereien bestanden, Ton denen 
anf Rassland kaam 12 kommen. Es sind folgende: (vid a. a. o. s. XXXIV — 
XXXV), 

Diesen Verzeichniss mflssen wir nocfa die nissische (Eloster and Be- 
gierangs) Drockereien des XVED Jahrh. mit Graidanka anzaschliesseny de- 
ren Zahl nicht flber 20 flbersteigt 

Zn jener Zeit besass das Polen flber 500 Drackereien al!e in Privat- 
httnden oder Eigentbam der Corporationen. (Siehe polo. Vorr. Pag. XXXV 
— ^XLH and zn Ende der Addenda). 

Diese Menge der Drackereien in Polen spricht dentlich, dass wtthrend man 
in Rassland keine N^tbignng zam Drack yerspttrte and dadarch zar Pflege der 
Wissenschafty stand bei nns das wissenschafUiche Leben in der Fttlle der Ent- 
faltang and warf Licbtstreifen sogar flber die eigenen Grenzen nach Osten 
and Norden. 

Das wissen and auerkennen wirklich gelehrte Rassen. Prof. Panl Wis- 
kowat6w sagt in seiner anlilngst zn Dorpat yer^ffeutlicbten „6eschiebte der 
rassiscben Literatar^ s. 12 wie folgt: „Das in der Knltar weiter vorgerflckte 
Polen, ttbte durcb Kiew in literariscber Beziebung Einflnss aaf Rassland ans. 
Mit der Befreiung (?) Kleinrasslands yon der polniscben Herrscbaft and seiner 
Anlebnang an Grossnisslaod, machte sich der Einflnss der Kiewer Gelebrten 
erst recbt fUblbar. Darch sie drang ein Haacb enropiiiseber Wissenscbaft nacb 
Moskan, and noch Peter der Gr. bediente sicb ibrer, beyor er die Lehrkriifte 
direkt ans Enropa eriangen konnte". 

Es ist dies ein trenberziges ZagestHndnis des Einflasses der polniscben 
Scbnlen in Klein-Reussland aof die rnssiscbe Kaltar, die yon ibnen geimpft 
warde. Ein solcbes Zeagnis, das der Wahrbeit gegebeu wird, ans dem Mande 
eines rassiscben Gelebrten, tritt gar niebt nabe der bentigen geistigen Enl- 
tur in Rossland, die daselbst so jkhe and so ben*Iicb sicb entfaltete. 

Als icb im Begiune meines bibliograpbiscben Unternehmens stand, batte 
icb 120000 Dracke beisammen. Nan bat sicb dei^n Zahl dermassen gemehrt, 
dass auf das XIX Jh. mehr denn 70000 entfalleu and eben so yiele anf die 
anderu Jahrhanderte. Daher rUhrt die Inderong im Titel ber. Icb zweifle 
nicbt, dass icb die Zahl mit der Zeit anf 150000 bringen werde. 

Znschtlsse, die mir wftbrend des Dmckes znkommen, lasse icb anf ei- 
ner Seite dracken, anf dass man sie beqaem aasschneiden and anter die ent- 
sprechende Jahreszahl setzen kaon. 146fi. - 1480. 1165. 

Jieobus de Paradiso (de Erfordia, Carthu- 
sienals, Polonus). Sermones. Spine. 

1460 Cli 

Matthaensde Cracovia (Naymann, Polonas). 
Traetalus rationis et constancie, de samp- 
eione pabnli Balatiferi Corporis Dni nostri 
DiQ Xpi. (Mogantiae, Gattenberg?). 

1470 CO 

MatheuB de Craoovia (Naymaiin). Tracta- 
tus breyifl ac valde utilis de arte et scientia 
bene moriendi. (Argentor, Eggen. Stein). 

— Traetatns racionis et Uenrici de Haseia 
ezpositio orattonis dominicae. (Coloniae). 

— Toi. Augaburg, G. Zainer. 

lira. 

Jacob 8 de Paradiao Polonus. Sermones. 

1171 

(Calendarinni), 1 tablica, s. 1 et a. (Crac. 
typ. Zainerianis). 

Platea Fr. Tabnia restitationnm. (Crac.?). 

(Strzebski) Hartinus Polonas. Chronieon. 
Bomae. (i 1476). 

1175. 

Antonlnna Episc. Confeesionale. Vratisl., 
Elias, (1475?). 

Aagnstinus. Omnes libri (1475?). (Craoo- 
▼iae). 

Oerson J. Traetatns de modo vivendi, et 
Hieron. Epist Yratisl., Blias, (1475?). 

Hittoria de transfignrttione. Vratislaviae, 

Cssp. Sayan. 
Jacobus de Clusa (de Paradise, Polonus). 

TraetatuB de aoMritionibus animamm. Burg- 

dort 

— Sermones dominicales. Esslingen, (circa 
1475). 

Synodalia Statata Episc. Conradi, Petri et Rndolphi. VratisL (Przyt^m polskie i niem. 
Modlit^). Vratisl., Ellas Succentor. 

Turrecremata J. de. Explanatio in Psal- 
terium. CraolA. (Cracoviae), s. a. 

1176. 

Aeneas Sylvius. De situ Pmtbenorum, s. I. 

Mattbeus de Cracovia (Naymann). Dyalo- 
gussendisceptatio, s. 1. c. a. (Eystaa,Reyser). 

Strz§bski Mart Chronieon. Romae. 

N i CO laus Polonus de Btonie, (Blony, Plone, 
Plove). Summa Deeretalium. 

1177. 

Mattheusde Cracovia. Incomincia del bene 
morire. per eardin. de Fermo anno 1452. 
Florentia, Jaeobus de Ripolis. (1479. Verona, 
1477. 1487. 1488. 1490. 1513). 

— Exhortatio seu dyalogus racionis. Colon., 
Dlr. ZeU (1475 - 1477?). 

Polonus Martious Stn^bski. Chronieon Sum- 
mon Pontificum. Tkunni, Faber. 

1178. 

Antoninus Florentinus. Summa Pan I— IV. 
(Cum epist et versibus Alb. Porlesiensis 
Poloni). Edycye w latach 1477. 1478. 1479. 
1481. 1486. 1490. 

— Confessionale. Neapoli, Adamus Poflonus 
et Nic. de Luciferis. 

— Liber yulgo dictus Omnis mortalium cura. 
Neapoli, Johannes Adam de Polonia. 

Crescentiis P. de. Agricultnra. Florentiae, 
Nicolaus vratislaviensis Dioeces. 

Glogoviensis J. Cadentia eclipsis Solaris 
impressa a. d. 1478 pro Univ. Stud. Craeov. 

Mattbeus de Craoovia. Traetatns de arte 
moriendi. Venetiia, Pictor et Erhardt Batdolt 

1180 CO. 

Mattbeus ,de Craoovia. Traetatns de arte 

moriendi. S. 1. 
' Tenie. Dialogns inter racibnem et consci- 

entiam. S. 1. et a. 
(Strsebski) Martinus Polonus. Sermones de 

temp. Argentor (I 1484. 1486. 1488). 

1 1481. - 1492. liSL 

PeregrinuB Lilpiicensia Ord. Pnedie. Prov. 
Polonae. Sermones de tempore et de San- 
ctis. S. 1. et ^yp» 

lisa. 

Jneobns de Paradise de Closa (Polonns). 
Tractattts de animabos exutis a eorporibns. 
Pataviae, Mayr. 

1183. 

Breviarinm craeoyiense. Venetiis, Nieol. 

de Francfort 
Matthaens de Craeovia. Traetatas de a. 

moriendi. Paris, Meroator. 

liSl 

* 
Mar tin us Polonns. Sermones. Argentor. 
M i s 8 a 1 e Dioecesis cnie. M oguntiae, Schoiffer. 
Peregrinns Ord. J'raedic. Prov. I'olon. 
Sermones. S. I. et typ. 

1485. 

Blonie Nieol. Traet de Sacramentis, onm 

epist. Stanislai Episc. posnaniens. (VratisL 

£lias? pried r. I486?). 
Chronik Wendische. (P. Nic. Schradin) (okcrfo 

1486). 
Poggi. Facetiae. (Vrat Elias. Miedsy 1476 

-1485?). 

1186. 

Blonie Nieol. Traet. Saeerdot de Saeram. 

Argent. 
M a r t i n n s Polonns. Margarita Decreti. Argen- 
tor. (i 1489. 1492. 1493. 1494. 1499. 1500 
i t. d. Raiem 20 edycyj). 

— Sermones. Argent. 

1187. 

Bionie Nicolaus Polonns. Traotatns sacer- 
dotolis perntilis. Arirent [1490, 1491, 1492, 
1496, 1498, 1499, 1503, 1508, 1512, 1514 
(Paris), 1516 (Pariii), 1519 (Haller), 1525 
(Paris), 1528 (Paris), 1529 (Kr.), 1540 (Paris), 
1544 (Venet), 1545 (Lugd), 1553 (Lngd), 
1564 (Venetiis), 1565 (Lugd), 1566 (Venet.), 
1568 (Venet.)]. 

— Tract, de administr. Saeramentis. Argent 

Dyalogns dictas Malogranatnm. (1487?). 
Martin ns Polonns. Margarita decreti. Basil. 

Nieol. Kesler. 
Mis sale cracoviense Joannis Rzeschoffsky. 

Mognntiae, Petms Schoiifer, (1584). 

1188. 

Blonie Mtcolans de. Tractatns de Sacramen- 
tis. Argentor. Polak Marcin. Matesi\ji psano latine w nuia> 

hyoh knihach. Praga. 
Polonns Martinns. Sermones. Argent. 

Latosayn Joannes deeretonim Doetor. For- 
ma abtolutionis, sine a. (eirea 1488). 

1188. 
Martinns Polonns. Margarita DeeretL Ar^. 

UM. 

Blonie Nieol. Polonns. Traet de Saeram. 
Argentinae, Flaeh. 

Calendarinm eraooyiense. (Primns? libei 
in Polonia imprim. Tak piste Hain. Report). 

Callimachns Filip. AttlUa sen De gestis 
Attillae. TarvisU (1489-90). 

Damascen. OsmioUasnik. Krak6w. FioL 

Chronica slavica de Lnbek, Hamburg, Lime- 
burg, Wismaria. Kostok, Sundis; et Marti- 
nns rolonns (okcrfo 1490). 

Matthens de Craeovia. iSactatus de a. mo- 
riendL Paris. 

119L 

Blonie Nieol. Sermones. Argent 
Cicero. Cato maior. Crac, Haller, (midday 
1491 - 96). 

Constitiones et Statnta sen sintagmata 
B. Pol. (Cracoviae? Letter, Lipsiae prsed 
r. 1489??). Zaraaem: Stotuta provincialia 
toti prov. Gnesnensis. (Dwie edycye) (Crac.?, 
Lipsiae?). 

C a a s s 1 o w e e. Krak., $ wiftop. FVol. (1494 ?) 
D e c a Didacns. Defensorinm. Sevilla. M. Ungut 

et Stanis. Polonns. 
Joannes Cracov.deHasturt Praetiea baeea 

lanri. Lipsiae. 
Las siete partidas. Sevilla. Jjanealao Polono. 
Matthens de Craeovia (Naymann). Utram ex- 

pediat Sacerdotes Miasas continnare. Mem- 

mingen. 

Missal e posnan. Argentor (1491?). (mylne). 
Palentinus. De Synonymis. HispaU, Ladl- 

slans r^olonus; 
Psaltir sledowanniya. Krak. Fiol et Frank. 
Schynagel Marcus. Craeovien. Praetiea anf 

d. J. 1491. 
Seneca. Obras. Sevilla, Stanislaus Polon. 

(1494 i 1498). 
Stiboriensis Andr. Prognosdeon Aug. Olo- 

mnnicensis ex Oymnasio Patav. (Jon. Qlo- 

gloviensi missnm). 
Tried cwietnaja. Krak. Fiol. 
Tried postnaja. Krak. Fiol. 

119a. 

Blonie Nicolaus. De administ Saeram. Ar- 
gent, Flach. 

Guam an. Coplas. Sevilla. Lanaalao Polon. 

Joannes Cracoviensis. Prognost. a. 1494. Ju- 
die. Liptaenie w. Cracoviensis. . - 1407. 8 Jos. Flaviiu. Pn^ogo. SeyilUy Ltncalao Pol. 

et Ungnt 
Dm Leben der lelygen frawen Dorothee. Mal- 

borf , Gottamyd CTewsnerynne. 
L^ra: Tabnk. Sevlllii. Stan. Polon. 
Ml 8 sale Gnesn. atqn. Crac. eccles. Mogant. 

Schoiffer. 
Tabula super libros biblionim. SevilUy 

Ungnt et Stanislao. 

1193. 

Albertns M. Liber de nat animae. (Crac? 

Metis?) Gasp. Hoohfeder. 
Aristotes. Etieas. Sevilla. Lanzalao Pol. 
Breviarnm Segoviense. Hispali. Stanisl. Fo- 

lono et M. Unirat campaneros. 

— Toledannm. Hispali, Stanisl. Polon. 
Gerson J. Remedar a Christo. Lancislao 

Polon. et Men. Ungnt 
Jacobus de Paradiso (Polonus). De valore 

missamm. Colon. 
Ladislans de Craoovia. Jndieiim a. 1494. 

eum trium eelipsium prognostioo. 
Marcus Scbinagel de Choscbovia. Cracovien. 

sstr. Prognosticon a. 1493, Alberto Regi 

polon. 
Martinus Pol. Margarita. Poprzedza: Bri- 

xianus. Casus deereti. Argentinae. 
Nicol. de B^ouie. Sennones super evangelia 

dooinicalia. Coloniae. Critb. 

— Tractatus de Sacrainenris. Argentor., Flach. 
Padilla. £1 labirinto. Sevilla. Lane. Polon. 
Peregrinas Polon. Sennones. S. 1. et typ. 
Vratisl. Mich. Judicium Crac ad a. 1494 

K m. dr. 

1191 

Aegidius. Regioiento. So villa, Stanisl. Po- 
lon. et Meynjutl Ungut. 

Blonie NieoL Sennones. Argentor. 

Breviarium Craeoviense Friderici cardi- 
nalis. 

Breviarium tnpart Cracov. Gnesn. et Po- 
saan. (Crac? HochfederV} 

Diurnal e Cracov. Nuremb. Snlcsbach. 

Joannes de Cracovia. Prognosticon. 

, , Practica. (1494?) 

Manriques. Carmen. Sevilla. Stanisl. Polon. 

Mattheus de Cracovia. Tract de arte mo- 
riendi. Paris, Meroator. 

Mendosa Proverbia. Sevilla, Stanislaus 
Polon. 

Missale (J. Haller.) Nttremb. J. Stuchs. 

liber Processionnm ord. praedic Sevilla, 
Stanislaus Polun. et M. Ungut 

Vratisl. Mich. Judicium Crac ad. 1595. 

1195. 

Ayala Lopes. Cronica. Sevilla, M. Ungut 

et Eatanialao Polono. 
Blonie Nicol. De praecipuis Deip. festivit 

sermones decern. Argentinae. — Viridarins seu Sermones de tempore et de 
Sanctis. Argentorad. 

Boccaccio. La eaida de prindpes. Sevilla, 
Ladislao polon. 

Bocados de oro. Hispali, Stepbanus Polonus 
et Ungut 

Brudsewski. Comm. in theor. planet. Me- 
diol. Sclnslnsell. 

Jaco bus Cartbusiensis (de Clusa, de Para- 
dise, Polonus). Tractatus de arte bene mo- 
riendi. Lipsk, Ant de Colonia. 

— iSvetatus de animabus s. 1. 
Lafrancus. Cirurgia. Hispali, Estanisbui 

Polono. 
Peregrin us. Sermones. 8. 1. et typ. 
Seneca. Proverbios Sevilla. Stanislao e Ungut. 
Ursinus. Modus epistolandi. (Epistola ad 

Pbil. Callimachum a. 1494 Oratio a. 1495) 

b. m. i r. (Crac Hocbfeder?) 
Vierdunff Joaa Hasfbrdensis. Pract Crac. 

sup a. 1495. Lipsiae. 

1196. 

Bon a Ventura. Forma de los novicios. Se- 
villa. StanisUo Pol. et Ungut 

Constitutiones et Statuta vel sintagmata pro- 
vinc regni Polontae. (dwie edycye) (Crac? 
Ut videtur ante 1496 forte Cracoviae. Hain. 
Kepert) wlaidwie obaea r. 1491. 

Corvinus Laurent Novoforensis. Carminnm 
structura aug. gymn. Crac stndenttbus. b. 
w. m. (Lipsk. Ilerbipol.?) 

-> „ « „ Cracoviae. 

— Cosmographia. Basileae (czy Tftbinga 
1600?}. 

Cusa. Hist, de Alexandro. Sevilla, Stanisl. 
Polon. et M. Ungut 

Jacobus Polonns. De animabus exutis a cor- 
poribus. Lyptak, Monaeensis. 

Mattbaeus de Craoovia. Tract de a. bene 
moriendL Paris, Baliganit 

Montalvo. Bepertorium. Sevilla, StanisUus 
Polon. et Ungnt 

Nicol. de Blonie. Tractat sacerdot Argen- 
tor., Flaob. 

1197. 

Beroaldus Phil. Opusculum erudituui. Ad 
Paulum Scbidlovitium (+ 1506,) polonum. 
Bononiae, Hector. 

' Deelamatio an orator sit philosopho ante- 
ponendus, dedic Paulo Schidlovicio. (pned 
r. 1500) b. V. m. i r. (1514). 

Boetins. Los Libros de la consohMion. Hi- 
spali. Lanzalans Polonns et Ungut. 

Forma libellandi. Sevilla, Maynard Ungut 
et Lancalao Polono. 

Qlogovlensis. Quaest libr. de Anima. b. 
w. m. (Crac?) (dopisano 1497). 

Goricius. Contemplaciones. Sevilla. Stanisl. 
Polonus et M. Ungut . 

Ouilbelmus Fr. Postilla. Hispali. M. Ungut 
et Ladislaus Polonns. 

Jacobus de ParadisOj Polonus. TracUtus 1497. — 1500. de aoinmbus exiitis a corporibuB. lipiiae, 

Lotter. 
Le^enda S. Annae (per J. de Stobnieia?). 

Liptzk, Lotter. 
Mattheas de Cracovia. Tractatua de a. be- 
ne moriendj. Paris, Mercator. 
Mis sale dioecesis Warmiensia (edid. Luc. 

Watacrode) Argent., Frid. Bambach. 
(?) Petrus de Alvemia. ^aper libros Metbe- 

orum Salmanticae. 
Thomas de Cracovia. Dialogns de aeeed. 

ad altaria sacramentam. (aapewne mybie 

lamiaat Matheus de Crac.). 
Valentinns Pract anni 1497 fratris — or- 

dinis heremitamm, Sancti Angustini artiiim 

baceal. fomosiaa. 

1198. 

Alphonsus. Sevilla. Ladislans. 

Bonifacios. Peregrina Glosaa. Sevilla, Sta- 
nisIaoa.Pol. et Ungot 

fireviarium sen Viatieum oraeoviense. Na- 
remb. St(>ch8 de Salcsbach imp. J. Haller. 

6 Q i d o. Anatomia. Hispall. LanaaUos Polonoa. 

Haldenhoff de Thorn. Abano P. Libellus 
de venenia. Lipsiae. 

Ladislans de Cracovia. Judicium. Romae. 

Leymbach Georg. Bae. Univ. Cracov. Judi- 
cium pro a. 14d8 et de morbo franoorum. 

— Praktica auf 1499. Halis. Saxon. 
Lndovicus Prutenus de Prussia. Triloquium 

animae. Frater Paulinus de Lemberg, Ord. 
min. de observ. Nleolao Glasberg de Mo- 
ravia. Norimbergae. 

Nicol. de Bionie. Sermones de temp, et 
Sanctis. Argentinae. 

Randersacker Jacob. Practica Crakysch. 
Mayster und Doctor in der ertseney. 

1199. 

Abano. Lib. de Venen. per Haldenhoff de 

Thorn. Lipsiae (1498). 
Agenda sive exeauiale div. sacramentorum. 

Grdano, Baumgartnen. 
Boethius. De hebdomadibus. Crac. Haller. 

b. r. (pned 1500). 
(Galendarium) Novilunia et plenilunia pro 

mend. Gracoviensi calculata. Conjuctiones 

et opposit pro a. 1499. 
Cicero. Orationes per P. Beroaldum. Dedic. 

ad Stanisl. Ostrorium Scholast polon. Bo- 

non., Hector. 
Glogoviensis J. Liber analiticorum- Ari- 

stotelia, cum Joh. Versoris quaest. Lipsiae, 

W. de Monaco, impens. Haller Crac. 

— Exereicium novae logicae. In studio Uni- 
versit. Cracoviens. 

HeliasPetrus. Gram?jatica ed. per Sommer- 
feld. Datum Cracoviae 1497. Argentor. 
Mart. Flach. (1494. 1497). 

Mart inns polonus. Margarita decreti sen 
Tabula martiniana. Argentorati. 

— Agenda sen Exequiale sacr. Gedani, Bom- 
garten. Miss ale Yratialav. Mognnt, 8cb5ffiBr. 
— - dominorum teutonicorum , NumbergiL 6 
org. 8t5cha. 

— (tlustr. prinefpia Frideric. Card.) Cra 
imp. Hailer, per Georg. Stucha. (pne 
r. 1500). 

Monteregio (de) Joannes. Kalendarinn 
Aug. Yindel. 1499. De eversione Europa 
Ant Torquati a. 1480 conscriptum. Anto 
nio Arquato astrologo, Car. Drusianns, O- 
doar. Faunensis et .^nericus Polonus astro 
logi S. P. D. 

Nicolaus de Blonie. TractatuT de aacn 
mentis. Argent. 

P o r 1 e s i e n 8 i 8 Albr. Praecepta (wydane prse 
r. 1500). (por^wnai 1478). 

Randersacker. Practica craoovienaia. 

Sacrobusto Joannes. Opuse. sphericniv 
Liptsk, Lotter. 

Versor. Questiones sup. poster. Ariatot. pe 
Glogoviensem. Lipsiae, Sieckel. 

1500. 

Alex. Gallicus. Secunda pars doctrinalis do 

Glogov. Lipsiae. 
Bonhauer Christ Instmctio pro indulgent 

in favorem Livoniae, contra Ruthenoa he 

reticoB, tartarorum auxilio tretos. s. 1. et a 

(okolo lub praed 1500 r.) 
Caricinus Feyge Bera. Epistole exempla 

res, in studio craooviensi conscripte. Lip 

taigk, Monacensis. 
Celtos Conrad. IV libri Amorum. Vindo 

bonae. 
Cicero. Oratio pro Ligarlo, edd. Mich 

Wrancius. Crac. (okolo 1500). 

— Rhetoric, ad Herennium. C*rac. (?) Hal 
lerj Ungler (?). 

Divina patientia Abbaa prior Conventua 
Calvi Montis dioec Cracov. anno l6.. (for- 
mularz t r. 1500 lub okolo tegt> eaaau). 

Dobcayee (de) Leonard. Practica a. 15(X). 

Epistole exemplarea com. in stud. Crac. 
conser. Lips. Monacensis. 

Giustiniani Seb. Oratio coram Vbid. Re- 
ge Bohem. et Ungar. 

Glogoviensis J. Exercit. super omnea tract 
logic. Lipaiae, Stfikl (dwa odbicia). 

— Dys yst dye schycclicheyt des iares 1500 
aus der Stemen und Planeten. (Lyptaick 
mart. Landspergk). 

Hispanus P. Exercit super parvor. logical 

per Glogov. Crac., Haller. 
Petrus de Abano. Opus toxicomm per 

Haldenhoff de Thorn. Lip9iae. (1498). 
Pnlgar. Claros varones de Costilla. Sevilla, 

Stanislao Polon. 
Regiomontanus Joannes (de Monteregio) 

Dialogns inter viennensem et cracoviensem 

sen cRsputationes contra cremonensia deli- 

ramenta. — Explicit CBACO. (tak,) (w dm- 

gi^j poluwie XV w.). 
Rice old us. Improbatio alcorasL Hisp:li, 

Stan. Polon. 
Sacranus Joan, de Oawie^m. Elucidarina 1000. - 1501. erfomm ritoa nithenici. b. w. m. i r. (w Hol- 
Isndyi?) 

VeDceslaaB von Bndwds. Pnetiea (Crac.). 

1501. 

Die Ordnnng su Ofen, wider Tilrken. 
Glogov. Qoaestiones libromm de anima. Me- 

tie, Hochfeder. 
Jacobus de Closa (de Paradiao, Polonns). 

Lavaeium conscientiae. Coloniae. 
PeregrinuB Ord. Pr. Provin. Polon. Ser- 

nones de tempore et aanctis. Colon. 
PefrnSy artiam et misd. doct Compntoi ec- 

cles. et aatronomicna. (Crac), bdr. 
SacranuB J. Elneid erroram rituB mth. b. 

m. 1 dr. 1501.r?) (1500). 
Yersor Joao. (taeationeB libromm de anima 

per Ologovienaem. Metia, Hodifeder. 
Viatieum VratiBlaTienae. Yenet 
~ posnanieoBe (?) 

i5oa. 

Aesticampianas fSommerfeld.). Carmina. 
Argentor. 

Branne Caap. Praotica d. h. Univ. Krakaw, 
anf d. J. 1503. 

Breviarium Becun. mbricam. Georg StachB, 
ehiB nnrimberg. Cracoviae. 

Celtea Conrad. ProtuecioB Pikiel. Amomm 
libri qnatoor Norimbergae (1501) 

Cieero. Cato major Bive De aenect Crac.? 
Haller.? 

CorvinuB Lauren. HortnlnB elegantiar. Crac. 
HaUer. 

(1508 (Lipa.) 1503 (Wrocl) 1505 O^ipB.) 
1507 (Crac.) 1507 (Lipa.) 1506 (Hog SchAf- 
fer) 1509 i 1511 (Lipe.) 1509 (Spirae) 1512 
Argent, Lipa., Spirae) 1515 (Lidb.) 1516 
(Argen. Angiutae. Lipa.) 1518 (Cnc, Hal- 
ler, Lfpa. Argent) 1519 (LipB.) 1520 (Wie- 
deA) 1527 (Crac Scharf).) 

Egidina BomanoB. In libroB Arist interp. 
per Oloffoviena. Haller. b. w. m. 

Loeher Jacobna. Tbren. in mortem Hedvig. 
B. etc. Ingolatadt. 

— Speetacalnm de morte. 

Mia a ale Oacovienae noviter impreaBnm. 

Yalerina Maximua, edd. Aldna Manntina, 
ded. Joanni Lnbnu&aki epiac. poananienai. 

Yiatienm YladiBlavienae. Nuremberg, G. 
StOcha. 

1603. 

Agenda aeeundnm mbrieam EecL eath. Gnean. 

Lipaiaa. 
Anthonioa. Yoeabularium. HiapaH. StanI* 

alana Polonua. 
B } n i e Nieolaua. Tract Bacerd. Argent Flaeh 
Boethi ua. Liber de ebdumadibua. Crao. 
Bnehwald. SIg. Fagilaei Extemporalitatea. 

(die Hedvig. Reg* pol- logon.) Yratialav. 
Corvinua Laor. HortnL ^egantiamm. Lipa. 

Monaeena. — VratiBl. Baumgarten. 

— Carmen clegiacum. Vratial. liaamgarten. 

C r ac a u Johann de. Practica anf daa Jahr 1503 

Liptzk. 
David. Compendium metapbyaice intihilatnm : 

Autor Cauaarum. Crac., Hocbfeder. 
GIogovienBiB J. Practica ad annum 1504. 

Crac.? 
GIogovienBiB J. In minorem Donati de 8 

part orat compend. HaUer. b. w. m. 

— PronoBticon de eclipBi Innae a. 1504. 

Lectura veteria artia. laag. Porpbyrii. Crac 

Hochfeder. 
MartinuB Polonns. Lea chroniqpea Marti- 

niennea p. Wemeron. Paria. 
MiBsale craoovienae. Norimb. Stncha. 
Niger Franc. Compend. an de epiatolia. 

Crac. Hochfed. 
P ar V u 1 n B phil. naturalia. (p. J. de Stobnieia) 

Crac Hocbfeder. (1507). 
PeruainuB Matheolua. Traetatua de memo- 

ria Crac. ded. Joan. Wiewidrka. 
PliniuBlI. EpiBtoIa ad Titam Yeapaaiannm 

Crac. Hochfeder. 

160i. 

A fer DionyeiuB. De aitu orbiB coamogr. Crac 

Hochfeder. 
Agenda dioecea. CracovienBia. 
AlbertUB Magnua Teutonicua (Bollatftdt). 

De intelleeta et inteUigibili. Crac (Haller). 
Alexander (Gallus). Exere. secunde partm 

doctrin. per Glogov. Crac. Hochfeder, imp. 

Haller. 
ComputuB novna totiua fere Aatronomiae 

funoamentum oontinena. Crac. Haller. (1506 

1514, 1518, 1524 (Ntlremb.), 1524 (Ung.), 

1428 (Scharf.) 1531, 1534, 1541). 
C r V i n n B Laur. NoviforeuBia. Carminum Btru- 

ctura. Lipaiae. 

— HortuluB elegant LipBiae. Monaeena. 

D e ve r o cultn Dei (wzmian. Dnewicki i kard. 

Fryderyk). 
Dobcsyce Jan obacs Opuaculum. 
Epiatola de miaeria car. et pleban. Crac, 

tnri. 
G i J e J c z e p h Nic Expoaitio in paalm. Mar- 

aflii. Crac (i 1567). 
GIogovienBiB J. Exercitium auper omaea 

tract, logie. Crac, Haller, Hochfeder. 
— . Exercitium veteria. artiB. Argnm. in librum 

Porphirii perip. Crac, Haller. 
~ Exercitium veter. artia BUper predicabUia 

Porphirii. Oac, Haller. 
~ Conclnaio de eclipai Innae. Pronoatioon. 

Crac, Haller. 

HiBpanuB PetruB. Textua Bummalamm, 

Crac. (1514, 1519). 
HieronymuB et Pina U. In Chriati paaa. 

contemp. Crac. (HaUer?). 
Legend a der heil. Hedwigie. Breelaw, Baum- 

garden. 
Lioaniua Gra^cua. Epiatolae edd. Sommer- 

feld. b. m. dr. (Crac, HaUer) (1549). 6 1504. - 1607. Mnntttanut Bapt. Ck^ntra poetM impud« 

Crac, Hochfeder. 
Matt eat de xCracovIa. Tractatas de a. b. 

moriendi. Nuraberg. 
Opusculum de arte memorativa, (per J. 

Dobczyce Ordin. Bernard.) Crac, bdr. 
ParisieoBis Michael (de Bystny kow) Qaaest. 

in libroB Anal, et Elen. Arist Crac, Hoch- 
feder. (1505). 
Psalterinm dioces. yiadislavensiB. 
Sacrobosto JoanneB d^ AlgoriamtiB. Cra- 

coviae. 
Thessalonicensis DionysiiiB. De sita or- 

bis vel Cosmoirraphia. Crac., Hochfeder. 
Vratislav. Micnael. Conicestam logicum. 

Crac., Haller. (1509 — 11 — 15 (dwie edyc.) 

1522). 

— Epitoma figararum. (1503-1504?). 

Zaphonentis Guilh. Modus epiBtolandi. 
Crac., (Hall?). 

1505. 

Agenda latino et vulgari termone polonieo 

et alemanicu, illnmlnata. Crac, Haller. 
Beroaldns R. De terrae motu et peatilen- 

cia. Dedic Er. Vitelio episc. Plocensi. Bono- 

niae. 
Corvinus L. Carminum stmctura. Lipiiiae, 

Tbauner. 

— Hortnlos eleg. Lipsiae. 

GlogoviensiB J. Donati gmnim. docl. Lip- 
siae, Wolfg. 

Hesiodus. Georgiconim libor p. N. Valle. 
Crac, Hochfeder. 

Horatius. Ad Pisones. Crac, bez dr. 

Konitz Bred. Georg. Breitkopf a Bredekopf. 
Brevintcula, comment in parvalnm philos. 
Lipsiae, Wolfg. Molitor. 

Lu CI an a 8. Philopscndes. (£. Ciolkowi dedyk.) 
Bonon. Hector. 

Missale cracoviense. Crac. Haller. 

— vradslaviense, ed. Joh. Turzo. Crac, imp. 
J. Halter et Seb. Hyber. 

Niger. De epistolis. Crac (1503). 
Parisiensis Mich. Qaaest. in libr. Analit 

et Tojjic Crac, Haller (1504 — 1511). 
Peregrinns Polonus Ord. Praed. Sermones. 

Colon. 
Philelphus. Brev. cleg. Epistolac Crac, 

bdr. (1513 - 1517). 
J. de Stobnicsa. Legenda S. Annae. Liptsk, 

Lotter. 
y itellius £r. Obedientia Alex. R. Pol. Julio 

n die Lunae X m. marcii. Romae b. d. 

1506. 

Cicero. Cato major, Somninm, Parad. Crac 
Corvinns L. Latinum ydioma. Liptzi^ M. 
Lotter, (1507, 1513). 

— Epicedium in Alex, regem. Crac, Haller. 

Eliaeo Petrus. Tractatas super metheor. Ari- 

stotelis. Crac, Haller. (1515, J524). 
Glogoviensis. Jlntrod. in tract sfere mate- rialis. J. de Sacrobosto abbreviavit Crac, 
Haller. 

— Toi. Bez wymienienia drukami. 

— Donatus minor. Lipsie, Wol{g. 
Johannes Scultetus Cracoviens.. Judicium 

ad a. 1506. 
La SCO Joannes. Cummune incliti Polon. regni 

Privilegium. Crac, Haller. (Z r6inicami odbi- 

cia karty ostatni^j). 
Missale dioecesis Gnesn. (Crac), Haller. 
Sacrobusto Joannes. Sphera. (1513 i 1518). 

Obacz Glogoviensis. 
Vratislavienbis Mich. Introd. Astron. Al- 

manach. Crac. Ungl. (1507. 1513, 1517). 

— Computus novas astron. Crac 

1507. 

Aesticampianus J. (E^ticampianus, Som- 

merfeld). Epigramm. Lipsiae. 
Breviarum cracovien. Crac, Haller. 
Cebes. Tabulae edd. Sommerfeld. (Esticam- 

pianus). Frankf. 
Cicero. Officiorum libri TIL Crac, Haller. 

— Tusculanae ^uaestiones. Crac, Haller. 

— Ad Uerennium Rhetor, novorum ed. P. 
Illicinus? Crac, b. w. dr. (Haller). 

— Lelius Bive de amicitia. Crac, Haller. 

— Oratio pro Pompeio. Crac, Haller.. 
Constitutio a. 1507. S. 1. et a. (Crac, HmlL). 
Corvinus L. Hortulus. Crac, Haller. 

— Latinum ydioma. Lipsiae, Lotter. (i 1508). 
Eliaeo Petrus. Episc Camerae. Super libros 

Metheorum tract Crac, Haller. 
G s t y n i n (de) Jacob Theorem. David. Jadei. 

ded. Blart de likuss. Crac^ Haller. 
Gijelczeph Nic Ezpositio in passiones ter- 

minorum MarsiliL Crac, Haller. 
GlogoviensJ. Computus chirometr. Crac, 

nJler. (1511). 

— Liber horarum canonicarum. Crac, Haller, 
(1508). 

Missale cracoviense. Crac, Haller. 
Monteregio de Joan. Calendarinm. Crac(?) 

b. dr. 
Mum or Thom. Chartitudiom logices. Crac, 

Haller: 
Parisiensis Michael (de Bystrzykdw). Qoae- 

stiones vet et nov. logicae. Crac, HaU. 

— Qnaestiones in tract parv. logic Crac, 
Ungl. 

Pomponius Laetns. De romanor. inagistra* 

tibus. Crac 
Sacranus Joannes. Modus epistolandi. Crac, 

Haller, (1512, 1520). 
Sallustius. De conjuratione Catil. Crmc, 

Haller. 
Stobnicensis J. Parvulus phlL naturalis, 

ad intent Scoti. Crac, Haller, (1513, 1517). 
Yalentinus Ungarus. Seent PAl legendiya. 

Crac 
Vratislavieosis Michael. Introduetorium 

astron. de signer, naturis. Ded. Joanni Turao. 

Crac. (?). 

— Introd. astron. cracoviense elucidans Alnia- 
nach. Crac 1507. - 1510. — Gomp. totins astronoiniae. Cnie., Haller. 
Ziborowski Stan. Tract de natua jnriiiiD 

et bonomm Bagia. Crao. (Haller). 

1608. 

Albertna Magnus. Somma philos. Crae., 

HaUer (i b. w. r.) (1587). 
Aristotelea. Qoaost. in libr. Analetieoram. 

CJiac, HaUer. 
Beicbtsettel (gute nntaliehe). Cracaw, b. 

w. dr. 
Beneyentano Marcna. Sarmatiae tabula. 

(Ptolom. Cosmogr.). 
Blonie Nioolaoa. Ttaet aacerdotalia. Argen- 

toratL 
Cicero. Ad Herenninm. Grac (1507). 

— Scipionia'aomniam. Grac, HaUer? ' 
Commnna inol. Pol. reg. privilegiam p. J. 

Laaoo. One, Haller. (Bacs6i s r. 1506; 

tylko prsedmk karty oatatni^j). 
Com i> at a a novns. Gimc., Hall. 
Cory inn a L. Ganniniim atraotura. (3oloniae, 

Werden. 

— Hortoloa. Moguntiae, Sch5ffer. 

— Latinam ydioma. lips., Lotter. 
Craeovia (de) Stanialana. Ephemerldea. 

Orac, Haller. 
David. Theoremata anctoria canaanun David. 

(per Jae. de Gtoatynin). Grac, Haller. 
Doctrina de aaag. misa. ob. Miechowita. 
Donatna Minor. De octo part orationis 

agregia declaratio per Joannem Glogovien- 

•em. Lipaiae, Molitor, (1505, 1516). 
Ologovie naia Joannea. Gonelna. eclip. lonae. 

Chie. 
Hispanna Petroa. Textoa aammol. Grae., 

Haller. 
Isilsa Jacob. Jadidum craoonienae pro anno 

Chriati MCGGGGVm. . cnrrente. Graoovie. 
Komorowo (de) Joannes. Introd. in doctr. 

doetoria anbtilis. Grae., Haller. 
Lasoo Oavald. Qoartoa liber ros. theol. Hage- Liber hpramm canonicamm. Grac., Hall, 

(1507 — 8J. 
M^heoa Gelaos. Scmtatoriom eonfeas. Grac., 

Miechov (de) .Mathias. Gontra sevam pestem 
regimen. Grac, Haller. (1527 - 1585). 

— De aangninia miaaione. Grac (Haller). 

Modna eonfitendi. Grac, Haller. 

Niger. Gompend. ara de epiatol. Grac, Hal- 
ler (i b. w. r. 1514). 

Pariaienais Mich. Qnaeat vet et nov. logi- 
eac edd. Soann. de Btobnicsa. One,, Hal- 
ler. (1511). 

Polonna Adamua (de Bochnla). Dyalogns 
de qoatnor statibos ob aaaeqnendam immort 
Ad. M. DnewiekL b. m. dr. (ok(4o 1508). 

Regie Rallkeic Plotarchi Ghaer. Apophte- 
gmata, inteipret Joanni Lnbraneio posn. 
epiac ab eodem inaeripta. Yenet, Georg. 
de Rnaeonia. 

Saeranna. Errorea alroelaa. mihenor. (Eln- 
ddarina, ob. r. 1500). Stobnicensis J. Qoaestionea veteris et 
novae artis, cum resol. text. Ariatot C^., 
Haller. obacs Pariaiensis. 

Vratialav. Mich. Gomp. novas. Grac, HaUer. 

1509. 

Aretinus. Comedia Poliscene. Crac, Hal* 
ler. (i b. w. r.). 

Gorvinua L. Hortulos elegantiamm. Spirae, 
Hysch. 

— Carmen de Apolline. Norimb. , Hoelael 
(i 1508). 

— Carmen quo valedicit Prutenoa. Oac, Hal 
ler. 

Cricius. Ad Sig. post partam de Moacis 

victoriam b. d. 
Crosnensis P. Panefrir. ad div. Vladial. 

Pann. regem, cum bguris. Zeul5s. Gabr. 

Peren. 

— r> 9 9 Viennae, J. Winterberger. 

— fi 9 * Viennae, H. Doliarus-Vietor. 

— Carmina. Vien., Vietor. 
Glogoviensis J. Donati minoria de octo 

part Orat. Lips., Y. Monac (1510, 1511, 
1515 (Argent) 1516). 

— Comuus. eclip. Innae. Crac. 

— De cauais matrimonii. 

Jacobuade laala. Jadicinm Craoovienae cal- 

culatum ad a. Christi 1509 currentem. 
Ladzitkski Jos. Descriptio (Peregrinatio) 

Terrae Sanctae(?) (por6wn. r. 1595). 
Mis sale Cracoviense. Crac. Haller. 
Murner T., Chartitndium logicae. Argent 

(1507). 
Ordinarius sive Rubricella aec. notulam 

Agriensis eccl. Crac, Haller. 
Philelphua. Brev. eleg. epistolae. Crac, 

Haller. 
Saorobusto J. Algorithmns. Crac, Haller. 

(1511, 1513, 1521, 1522, 1524). 
Sober w gradie Wilnie biwszy 1509 goda. 

bdr. (?) 
Theophylactus Simocatns. Epistolae in- 

terpr. Copernicus edd. Corvinus. Crac, 

Haller. (1504). 
Tolvschow (Toliskow) Nic Jadicium a. 

1510 Crac, Uuffler, imp. Haller. 
Yratislav. Mien. Introductorium dialeotlee 

quod Congestnm logicum appel. Crac, 

Haller (1511, 1515, 1522). 

1510. 

Albert us Magnus. Philos. natur. Crac, Hal- 
ler. 

Alexander M. Doetrinale p. J. Glogov. 
Oac 

Almanack ad. a. 1511. p. J. Dantiaeum. 
Oac. Ungl. 

Ala man tselt nach Christi Geburt 1510 
(Calender). Die Stunden des czeigers nach 
gewonheit der Behmen, Polen und Schle- 
siger und ander Land. Leybsigk. 

Aristoteles. Praedicamenta. Crac, Haller, 8 1510. - 1512. -^ Analitie. libri duo, castigiti p. J. Stopn- 

leiiBem Grac., Htller. 
Avero es. De mibBtuioui orbis. Cnc, Haller. 
Beroaldns Phil. OpuBcnlum de teme mota 

et pestilentia. Argentor., M. Schurer. (ded. 

Sraimowi Ciolkowi bitk. Pbok. 
Bloni6 Nicolaus. Tnctatoi de Bacmnen- 

tia. Paria, B. Rembolt. 
BomhowerChriat Inatractio contra rathe- 

nia hereticoa. 
Cieero. Epiatolae breviorea et Compen., isa- 

gog. per. Jodocom Badinm ed. Crac., Haller. 
~ Laetioa. Crac. 
Dantiacua. De virtatia et fortanae diff. 

Crac., Haller. 
Dathna Aug. Eleganoiolae. Viennad, VIetor. 
Eatioampianua. Modua epiatolandi. 
Eatropiaa. Decern libri hiat p. Mich. Coc- 

cinium. Crac., Haller. 
Ezereltium phyalcomm exercitari aolitam 

per facultatia artium decaonm atadii Cra- 

cov. in 8 libroa Ariatotelia. Crac., Haller. 
Faber Jac. Stapnlenaia (D*Etaplea). Dialogna 

in phiaicam intr. Crac., Haller. (1522). 

— Introdnetio in libroa phyaicoram et de 
anima Ariatotelia et Greg. Staviachyn. 
Crac. HaU. (1518-22).' 

» Introdnetio in libroa Ariatotelia de anima. 

Crac., Haller. (1518—1522). 
Glofovienaia J. Exercitinm in 8 libroa 

Anatolelis. Ciac. 

— Toi. Exercitinm nove logice. Crac., Hall. 

— Exerc. aecundae partLa Alex. Gall. Crac., 
Haller. 

-^ Minoria Donati interpret. Lipaiae, Tanner. 
Lancut Joannea Algorismualu&ealia, Cra- 

COY. Hier. Victor. 
H i a a a 1 e Cracovienae. Argentor. , Knoblouch. 
Ordinariua aecun. ver. notnlam. Crac, Hal- 
ler. (ob. r. 1509). 
Parvnlua phil. ob. Stobnicenaia. 
Porphirins. Textna vetetia artta. (Ariat p. 

Stapnl.). 
Stella Eraamua. de Horoaaiae antiqntta- 

tibna. 
Stobnicenaia Joannea' Parvnlua phil. na- 

tnr. jnvenibus ingen. phiaicen deaider. ne 

cea. Viennae, Victor (1516). 
Viaticum. Crac., Haller. 
Vratialavienaia llich. Introd. dialect, 

quod Conges, log. appel. Morimb. Weyaenb. 

1511. 

Ac u r a i u 8. Adeps elegantiarium Vallao. Yien- 

nae., Victor. 
A gri CO la. Rudolph jun. De divo Caaimiro, 

carmen elegiacnm, ded. Paulo de Kroano. 

Crac, UngL 
A re tin n a Leonhard. In moralem diacipli- 

nam. introd. p. J. de Stobnic. explan. Crac, 

Haller. (dwie edycye). 
Ariatotelea. Qnaeationea in libr. poater. 

aaalet cnm rea. Scoti. Crac, Haller ob. 

Pariaienaia. 

— Textna Blenchorum. ob. Boaellua. Cicero. Partitionea ontioFae, edd. J. Solfia. 
Crac, UngL (b. w. r. 1511 A, 

— Soipionia aomninm. Vien., Vietor. 
Cleophilua Octaviua. De poetarum eeta. 

b. w. m. i r. (Crac, Viet). 

Coxna L. De homicidiia Plebejomm. 

Cracovia (de).Stan. Ephemeridea. Crac, 
Haller. 

~ Almanach ad a. 1511. Crac, Ungler. 

Diadochoa Prodna. Sphaera. Viennae, Vie- 
tor et Singrenina. 

Dioniaiua Areopagita. Alphabetnm theolo- 
gicnm. Crac 

Dlngoach (Dhigoaz) J. ViU 8. StanialaL 
Crac, Haller. 

Dubravina Rodericua. De componendia epi 
atolia et epiatolae. Viennae, Hier. Vietor. 
(Sf tu liaty do Pawla Savdiowieokiego. do 
Piotra Tomickiego, do Piotra Opali^akiego 
kan. i knat poxn., do Stanialawa Goieo- 
kiego). 

Euripidea. Hecnbe et Ifigenia, (a herbami 
Polaki, Litw^ i Krakowa). Vien., Vietor. 

Glogovienaia. Exercitinm nove logioe. 
Crac, Haller. ' 

— Compnti chirometralia opna reaolntam, 
denao reviaum. Crac, Haller. 

— Qnaeationea vet et novae logieae. Crac, 
Haller. 

— Qnaeat in libroa priomm et elencfa. Axiat 
Crac, imp. Haller, Unjf^ler. 

— Toi: in libroa poatenorum. b. w. r. (1511). 
obaca Ariatotelea. 

— Interpret Donati Minoria. Crac, Haller. 
Ilaa Jacob. Jndidnm craoov. Crac, Ungl. 
laocratea. De poetia, Rnd. Agrioola inter- 

pretc 
Landinna. Epiatolae Tnrei magni. Vien. 

Viet (b. r. i 1512). 
Pariaienaia Michael. Quaeadon. logieae, p. J. 

Stobnicenaem. Crao., Haller. 
~ Qnaeat in libroa analitic Crac 
Rose Una Petma. Qnaeat. in libroa pridr. 

analiticor. et Elench. Ariat Crac, HaUer. 
Sacrobuato J. Algorithmna ex. vetnat 

exempl. Crac, Ungler. (1513. 1517. 1521. 

1583. 1587). 
Sail ua tin a. De conjur. Catil. et bello Jngnrt 

Vien., Vietor et Singren, (a herb. Polaki 

i Akademii). 
Seduliua Coeliua. Mirabil. divinomm 1. IV 

Viennae, Viet et Singr. 
Stobnicenaia. Praxia. Crac. 1511, obaes 

Aretinus. 
Tolischow Nicolana. Judicinm ex edeber- 

rimo Craeovienai atndio editum ad a. 1512. 

(Crac, Hall.). 
Vergerins P. P. De moribna liber anna. 

Viennae, Vietor et Singr. 
Vratislaviens. Mich. Introdnct dyalectiee. 

Norimb., Weiaaenbnrger (1509). Aeneaa Sylvina. 
Ungler. 1612. 
Epitome Enropae. Crac, 1512. ^ 15ia 9 Agenda sive Obse^niAle OnaBii. CnMS UaUer. 
Agrieola R. junior. Ad pnbem liteimriam 

cannen. Gnc, Yietor. 
AddoDun. LubnAski, carmen. Crae^ Ungler. 
Amatna Joann. SUvios. Ghriat SicUoTieio 

Sylvm, ad Si^u* Beg., earm. b. w. r. 
Anaelmas. Peregrinatio. ob. Stobnloeneis. 
Ariatoteles. Libri de anima p. Agrioolam. 

Ciae^ Dngl. 

Beroaldns Fil. ModoB epifltolandi p. Agri- 

colam. Crac., Ungler. 
Blonie (de) Nicolaat. Tractat de saeramen 

tis. Argent, RnobL 
Brede de Konits Greg. TextUB parvnli phi- 

loaoph. GrachoTia, (i b. m. dr. i r.). 
Barcnard J. obaci Ordo. 

Cebes. Tabnla ed. per Esticampiannm. Lip- Cicero. Paradoza. Viennae. Yietor. 

— De officiit. Lelina. Somninm. Paradoxa — 
Ezpensis Alantsee. Yienne, Victor et Sin- 
grenius. 

Conatitntiones in binia synodia. Ed. Joan- 

nea epiBC. Norimb. 
Corvinac Latinum idioma. Liptzlc, Lotter. 

— Hortuloa elegantiarum. Lypzig. 

— Toi. Argentinae, Flach. 

Cozns Leonard. De laudibos acudr Crac. 
Crates. Epistolae. Cracov. 
Cricius Andreas. Cannen in connnbium Sigis. 
et regine Barbarae Zapol. Crac., Haller. 

— Sncom. Sig. post vi<^r. apnd Yisniov. 
Crac., Haller. 

CrosnensisP. Saphicon de infer, vastatione. 
Crac, Ungler. (takie 1513, 1514). 

— EpithaL in nnp. Sigism. Reg. PoL Trac., 
Haller. 

Dan ti sens Joannes Linodesmona. Bpithala- 
minm in nnpt. Sigism. Crac., Haller. 

Dioniaina. De situ orbis. Viennae, Yietor 
et Singrenins. 

Eckina YaL Elegiacnm carmen in landem 
Ph. Beroaldi, ad Rudolphnm snnm Agri- 
oolam. Accessit elnsdem Beroaldi, de mode 
epiatolandi a Rao. Agricola. Crac, Ungler. 

^ Paneg. in land. August. Moravii. Crac., 
Ungler. b. w. r. 

Eobanus Hessus. Encomium nuptiale Sigis- 
mundo regi. Crac., Haller. 

Garaias. Breviarium iuris utriusque. Crac, 
HaUer. 

Horatius. De arte poetica. Yien., Yietor. 

Ilea Jacob. Judicium crac Crac, Ungl? 

Komorowski J. (de Comorowo). Introd. in 
doctr. doctoris snbtUis. Crac, Ungler. 

Laud in us. Epiatolarum Turd maguL Yicn., 
Singrenius, (1513). 

Lectura super titnlo de regulis juris. Crac, 
Ungl, (152^ 1537). 

Legen da sanctissime matrone Anne. Lyptak, 
Lotter. 

Leopol. Stan. Regulae tredecim. Yiennae, 
Yiet et Singr. 

Linacrns Thorn. In ProcLDiado. ob. Agri- 
cola: Ad Pnbem. Matthena de Cracovia. Ttactatua de arte 

bene moriendi. Numberg. 
Miechow M. Oonservano sanitatiB. Crac, 

Yietor. (1522). 
Ordo misse (per Joh. Burchardum) diligen- 

tissime cor. (p. S. Zaborowski). Crac, Ungl. 

(pi§6 przebi6). 
Pannonius Joann. Panegyricus in land. Bap. 

Guarini, edd. Paul. Crosnensis. Yiennae, 

Singr. et Yietor. 
Parisiensis Mich. Qnaestiones in tract. 

parv. log. Crac, Ungl. 
Philelphna Fran. Epistolarum fiunil. libri, 

edd. Stan, de Lowics, ded. Eraamo Yitelio. 

CraCt Haller. 
Proclus DiadochuB. Sphera. Crac, Ungl., 

ob. Agricola: Ad Pnbem. 
Sacranus Joann. de Gswieeim. Modus epi- 

stoUndi. Crac, Bailor. 
Statuta prov. toti prov. Onesn., Fosn., Yrat. 

ed. J. Lasco. Norimb., HOlta. 
-^ syn. dioec Yratia. Joann. Tuno. Norimb., 

HOltaeL 

— dioeces. pro dioec. Gnesn. Crac, Hsiller. 
Stobnica (de) Joannes. Introd. in Ptolom. 

Cosmogr. »: Peregr. Anselmi Poloni). Crac, 
Ungl. (1517, 1519, 1531). 

— Legenda S. Annae. Lipsiae, Lotter. 
Tolisckow Nic Judicium in a. 1512 — 3. 

Crac, Haller. (dwa praebieia w roku). 
Tractatus contra males diTites et usnrarios. 

Crac, Ungl. 
Yegius. Philaletes, edid. Rud. Yasserburgen- 

sis. Flor. Ungler. Crac. 

1513. 

Aegidius Romanus. In theorem. De esse 
et essentia expositio. Crac, Ungl. 

Aristotelea. Trium librorum de anima 
expos. Crac, Ungl. 

B u sc h i u s. Spicilegium pbilosophomm. Yien- 
ne, Yietor. 

Celtes Conr. Gdarum libri lY. Argentor, 
Alantsee. 

Computus astronomic. Yienne, Yietor et 
Singrenius. 

Corvinus Laur. Latinum ydioma. Crac, 
Ungl. (1506, 1512, 1527). 

— Toi. Liptak, Lotter. 

Dialogue Philosophie de ritu omnL Yien., 

Yietor. 
Diccionarium trium linguarum: latine, ten- 

tonioe, boemice: potiora Tocabula conti- 

nens. (Grz^ polski, herb Litwy i Krskowa). 

Yiennae, Hier. Yietor et Singrenius. 
Esticampianus. Modus epistolandi. Crac, 

Ungler et Lem; 1515, 1518 (Hall), 1522 

(Yietor;. 
G e r a 1 d 1 n i Ant. BucoL de vita Christi. Yien., 

Yietor. 
Glogoviensis Joann. Introduet in sphe- 

ram J. de Sacrobusto. Crac, Ungler. 
Johannes Dei gratia de Lassko s. eccL 

metr. Gnesn. archiep. et primaa. (Litterae 
I pastorales). Crac, HaUer. 10 1518. - 1514 Landlnnt. Bpistolanim Turd Magiii lib. 

Cnc, Un^l. (I b. w. r.) (1512). 
Loot ore anp. arboribua oonsao^in. (p. Gar- 

sias). Crac, Victor, J. Singr. (1522). 
Leon X. Bulla een cedilla in materia fidei 
leeta per Arohiep. Qnem. oratorem Regit 
polon. 
LinacroB Thomas. Ad pnbem litt Radol- 
phas Agricola (in Procli Diad. sphaer. praef.). 
Crac., Un£l. (1512). 
Lancint Joannes de. Algoritfamus linearis. 
Crac, Ungl. (1517, 1519, 1534, 1588, 1562). 
Lasco Joan. Oratio ad Leonem X. 18 Jnn. 

1513. Grao., Un^ 
Mancicellns Ant De componen. versibns 

oposculam. et carmen B. Agricolae. Crac, 
Ungler. 
— De poetica virtate, edd. Agrioola. Crac, 

Ungl. 
Marsilias. Teztos dialectiees. Crac, Ungl. 

et Lem. (i 1514?). 
Mart inns Polonns. Margarita decretL Paris. 
Mieehow M. Contra sevam pestem. Crac 
Ovidins. Heroidnm epistolae. Auli Sabini 

epistolae tree Yiennae, H. Victor et J. 

StnsTcn., imp. L. et L. Alantsee, (s Herb. 

Rrdl. pels.). 
Pawscnner Seb. Linealis calcnl. ad mone- 

tam. Crac, UngL • 
Pb Help has Fran. Breviores elegan. episto- 
lae Crac, Haller (1517). 
Pindarns virdoctiss. Bellnm trojanom. Vlen., 

Viet et J. Singr. 
Sacrobnsto Al^rithmos. Crac, Ungl. (1504). 
Seneca L. A. Tragoedia. Thyestes. Yien- 
nae, Yietor et Singrenios. 
Statnta dioecesana pro dioec. gnesn., edd. 

J. Lasco. Crac, Ilaller. (1513). 
Stobnicensis Joann. Parvnlns phil. natn- 

ralis, cam expositione textoali. Thomas 

Posnaniensis. De phUoc ntilitate. Crac, 

imp. Haller. Ungler. (1507, 1517). 
Samerfcld. Modoff epistolandi ob. Esticam- 

pianas. 
ToliAchkow Nic Jndic a. 1514. Crac, 

Ungl. 
Yersor Joan. Qoaestiones de anima p. Glo- 

goviens. Crac, Haller. 
Yiaticum posnaniense. Lagd., Ber. Lescnier. 
Yratisla vi ensis Mich. Introdnctorinmastron. 

clucidans Almanach. Crac, Ungler, imp. 

HaUer. 

1511 Agenda latino et ynlgari sermonepolonico 

videlicet et allemanico, illuminata. Crac, 

Haller. 
Albert us. De natara locornm. Yiennae, 

Yietor. 
Algorithmas proportionam per Henr. Serip- 

torem. Cnu$., Volfiir. de Argentina. 
Ancelmns. Descriptio Terrae Sanctaa. Crac 

(1512, 1517, 1519, 1581). 
Aristoteles. De anima. CraCi HaUer. 
Beroaldns PhO. An orator sit phil et med. anteponend. edd. Bod. Agrioola. Crac, 

Ungler (1497). 
Chelidonins Bened. Passio J. Christi. Crac, 

Yolfg. PaiTenhofen (et Haller). 
Cicero. Gsto maior. Yien., Yietor. 

— Ptfadoza. Yiennae, Yietor. 

— Epistolae breyiores, edd. Bedermaon. One., 
Haller. 

Compntns novas et ecclesiast Astronomiae. 

Ciac, Ungler et Lem. (1518, 1524, 1528, 

1531, 1584, 1541). 
Cricius A. De coede moscov. carmen, (ob. 

Dantiscns). 
Crosnensis P. In reditam Sig. regis. Crac, 

Ungler. 

— Saphicon. Crac, Ungler. 

-^ Yictoria e Mosds el. Crac, Ungler. 
Dantiscns J. De victoria moseica. Crae^ 
Ungler. 

— Carmina de coede Moscovi<mim. Bomae 
(1514?). 

Dinrnale secandnm aiBom ecclesiae ciaoov. 
Crac, Haller. 

Ecchias Yal. Hymnns ezhortatorins ad ura- 
coviam ob insignem victoriam triamph. hexa- 
mebo conscr. Adnexaqae est J. Dantisci oar- 
mine hcroico extemporatio : De Sigismondi 
Begis Poloniae victoria. Crac, Ungler. 

Eliaco (de) Pctms. Tractatas meteor. Crsc, 
Yietor. 

Eobanns. Hessos Sylvae XL b. w. m. (Begio- 
monti?). 

Fa ber. ob. Stapolensis. 

Fantinas Albert Formalitates Joau. Laselo 
Archiep. Gnes. Crac, FL Ungler b. r. 

Georgjewits Bart De afflictione captivoram. 
Antwerp. 

Glogovi ensis J. Introdact Astronomiae in 
Epnemerides. Crac, Ungl. et Lem in domo 
Haller. 

— Interpret Almanach. Crac, Yol^j^aog. 

— Tract in jadidis aatroram. Ciac, Yolf- 

— Qaaestio de anima. Crac« HaUer. 
Hieronymns. PoenitentiariaSi obaca Pada- 

anas. 
Hispauas Petms. Tractatas sammoL Crac, 

Haller. 
Iiiformatoriam saeram. Crac, HaUer. 
Lavacrum conscientiae omniam sacerdotum. 

Metis, Casper Hochfeder. 
Mantnanns B. Dialogas de vita beata. Gnus., 

HaUer. 
Missae deficientea in MissaU gnean. Gnus., 

Haller. 
N i g e r Fr. Compendiosa ars de epistolis. Grac, 

impen. Haller, Ungler et Lem. (1506, 1621). 
Novadomo (do) Joan. Trsctatoa de oomple- 

xionibas. Ciac. Ungler. 
Gvidins. Libri de ponto lY. Yiennae, Yietor. 

J. Singr. 
Padaanns Hier. Poenitentiarins de eonftss. 

Crac, Lem et Ungler. 
Palaephatas. Libellas CaL fiOmlac Yien* 

nae, Yietor. 
Piso Jacob. Epistola ad Joa. Gorltiam, de 1S14. - 151& U eonfUetn Polonomm enm Moseov. b. m. i r. 

(Bomae 1616?). 
Pi 80 Damian. De ezpeditlone in Tareas. Basil., 

Froben. 
PUtarcbuB. De liberie edncandts edd. Liba- 

D1I8 Georg Legnicensis. Crac, Un^^ler. 

Sambocins Joan. Oratio in fento Trin. 
Romae? 

Die Schlacht von den KAn. n. Poln. mit 
dem Moscoviter. 

Scriptor H. Alflrorithmns proportionam. 

SIgismnndus I. Epistola ad Leonem X. 
Pont. Max. de victoria contra haereticos et 
BciamaticoB Moscovios. b. w. m. i dr. 

Spiegel (der) bochlobl. BruderschafTt det 
Bosenkrants Marie, ufT begere f^rstin Bar- 
bara gebor. aaf kAn. Stamm czn Poln. 
Leipsig. 

Bach ten Christopb. De nobili victoria p 
Sigism. a MoBcis rep. Crac, Hsiller. 

StapalenBis Faber. Introd. in phiBican. 
Aigent, Beck. 

Tolischkow Nicol. Judicium colcbratiss. 
UniverB. Cracov. b. m. dr. i dr. (Dwie cdycyo). 

Urbacb Joan. ProceaBUsJadiciariaB ct Agri- 
oola, Elegia. Crao., Unglor. 

Yell as Caapar UrainnB: Ad Sig. I. Mobc. 

vict carmen. Crac, Ungler. 
VerBor Job. QuacBtiones de aniroa per Glo- 

govienBom emendate. Crac.. Hochf. (anno 

Lvxrai). 

(YratiBlavienBiB Mich.) Compntns novns. 
One., Ungler et Lem. ob. CompntnB. 

1616. 

AeBticampianuB (EBtieampianuB). Modns 
epiBt. ot Agricolae Epiat ad Marcnm Scharff. 
Aeatie. diaeipnlum. Crac., Ungler. (Haller). 

~ ed. Agricola. Yiennae, Yietor Hier. 

Agrioola Jan. Elucidarine dyalogicoa. Yien- 
nae, Yietor imp. Alantsee. ob. Anselm. 

— Oimtio ad P. Tomicinm nomine Univ. Yien. 
et Cannen ad Mich. YratiBlavienB. Yieime, 
SingreniuB. 

— Ad J. Vadiannm epiBtola. Yien., Singr. 
(nusdj VadianoB ad Agric. ob. Yadianua). 

AlbertQB MagnoB. PhiloB. natural. iBagoge. 

Crac, BCaller. 
Alliaco, ob. Eliaco. 
Anman Er. AYn btipBcber Spmch von Max. 

nnd den Knnigen. ?Wieo). 
AnBelmas Divua. Elnddar. theol. edd. Rnd. 

Agrioola. Yien., Singr. 
A ret inn 8 Leon. Isagoge in pbiloB. mor. ed. 

YadianoB. Yien., Yietor. 

— In moral, diedp. introd. p. J. de Stobni- 
csa. Yien., Singr.. (1511). 

AnreliuB Pmdentiua. Oitbemerinon, edd. 

Agrieola Rnd. Yiennae (1526). 
BartbolinuB Riccardus. ^odoeporicon, id 

eet: Itinerarinm conventua viennenBiB 1515. 

Yienn., Viet. 
BochjrA Ad. Judicium de scientiiB, ad J. 

Stobnicenflem. Crac. I Carmina de memor. coede BdBmat Moaeor. 

edd. Joannes Lbboo. b. w. m. (Rooae). 
Cicero. Dialogua de partitione oratoria edd. 

Tbom. Bederman. Crac., Haller. 

— LaeHuB aive de nmicitia edd. Agrioola 
Rud. Yien., Yietor. 

— To*. Cracoviae, Haller (1635). 
CorvinuB. HortuluB. Liptak. Letter. (1518). 
CraoovieneiB YenecBlaua. Introdnct AstroL 

Crac, Ungler. 
CraBBUB Cbr. Ad CaBimirum Brandeb. Yien., 

Singr. 
CritiuB And. Ad Sigis. Reg. post partam 

de MoBCov. victoriam. Crac, Haller. (dwa 

odbicia). 

— Deploratio mortis Barbarae reginae. Crac, 
Haller. 

Cuspinianus. Congressus trinm regum. 
(Yien., Singr. et Yietor). 

— Die namhaftigen dreycr kunigen Znaamen- 
kumung. Wien. 

Damianns Sen. Ad Leonem X. de exped. 

in Turc. Basil., Froben. 
DantiBcuB. Poema de conventu regum. Yien. 

— Sylva de clade Moschorum ad Borysthe- 
nem sub Sig. I. Bomae. 

DonatuB. De octo part. Crac, Haller. 
DubraviuB Rod. De Compon. epistolis. 
Yien., Victor. 

EcchiuB Val. De versif. arte, opusc. Crac, 

Ungler. (1521, 1539). 
Eliaco PetruB. Tract meteor. Ed. 2da. Crac, 

Haller (1506, 1524). 

FantinuB Alb. Introd. in termin. cognit. 

Crac, Ungler. (1519). 
Florns Luc Jul. Bellomm Rom. libri IV, 
. per Val. Ecchium. Crac, Haller. 
C^logoviensis J. Donatas maior. Argent., 

Rnoblouch. 

— Exercitinm secundae partis Alexandri. Crac, 

Haller. 

Hi story a um§csenia Pana nasxego Jexusa 
Chrystusa na pienie polskie wydana. (Cay 
przed r. 1516? bea w. r. lecz ze znakami 
Hallera 1 Hochfedera praed r. 1516 nty* 
wanemi)?. 

Jani Damiani Senensis ad Leonem X. de 
expeditione in Turcas Elegia. Epistola Piso- 
nis ad Jo. Coritinm de conflictn Polonomm et 
Lituanorum cum Moscouitis. Epistola Sigis- 
mundi regis ad Leonem X. de uictoria con- 
tra SchiflmaticoB Moscovios apud araa Ale- 
xandri Magni parta. Basilea, Froben. 

Introductio in doctrinam doctoris subtilis. 

Crac, Ungler. (1512). 
Joannes Stobnicensis. Doctr. de modis signi- 

fie Yiennae, Singrenius. 
L a n c a n t Algor. lineal. Crac, Haller, b. w. r. 

(1517). 
Mar BUS Joan. Comoedia Stephanium per 

Rud. Agricola. Yien., Victor. (1617). 
Missale cracoviensis dioec Crac, Haller. 
Mutius Mac Heroicum de triumpho Cbr. 

p. P. Crosnensem. Crac, Ungler. 
Peurbaoh. Algorithmua. Viennae, Victor. u Iftlft. - 1517. Pito Ja. Eptst ad J. Coiitimn de oonflietn 
Polonor. (ob. DamUn: Ad Leonem) BasUea. 
•- Tol Romae. (1614?). Ob. JaoL 

Siffismnndas I. (Ck>iivocatio oomit). 
S pi e gf I. HochlOb. Bradenchaft Letps. Letter. 
Spiesshammer. ob. dupinianuB. 
Stella clericoraiD enilibet derieo neeeaaaria. 

Vien., Vietor. 
Stobnicensia J. Gen. doetrfaia de media 

aignif. pttm. Crac., Haller. 
Sgnezd Cyaara. Wielebn. Praga. 

Tolisehkow Nic Judicium a. 1615. Crac. 

V a d i a n n a. De Vadianoram familiae inaigni- 
bns a Sigiam. I. Pol. Rege donatia. H. Vietor. 

y adianuB jMch. Epiatola ad Rndol. Agriool., 
de locomm nonnalloram apnd antorea vet. 
obscur. Vien., Singr. et Viet. 

— Oratio coram Sig. 1. nomine Univ. Vienn. 
Vien., Victor. 

Die Verainignng kajs. Maj. mit d. Kaaig 

T. Polen. (dwa wydania). 
Vratislav. Mich. Introductorium dialectice. 

Argent., Knoblonch. 

— Toi. Crac, Haller. 

Wie nnd welched geatalt k. Maj. mit Knni- 

gen verlanffen hat 
Windert Seb. Oratio ad Card. Gnrcena. 

Vienn. Vietor. 
W o ond Wie kaj. Maj. and Knnig Ton Ungem 

Polen zoaamen knmen. Nflmberg, F. Gat- 

knecbt 
^ To*. Wien, F. Singrinner. 
Tnreitnng kaj. Majea. zn Wien, mit dem 

Kunig v. Polen. 
Zeitnng (Neve) wie kaya. Mayeat aampt 

K6n. V. Polen, an Wien emgerltten iat Nam- 
berg, Peypna. (dwie edy<^e). 

— Toi. Nflmberg, Gatknecnt. (dwie ed^cye). 

— Toi. pied edycyj bex wyraienia miejsca, 
z tych jedna ma mylnf dat^: am 6. Juli, 
zamiaat 16. Jali 1515. 

1516. 

Albertna Magnna Phil, natar. Isagoge. Crac, 

Unrier. (1515, 1541, 1648). 
Bartnolomens Colonienaia. Dialogoa mytho- 

log. Crac, Haller. 
Biblia ruska. Praga. 
Blonie (de) Nicolaoa. Tractataa. Paria. 
Cholber Chr. Orat. Vien. ad Max. alioaqae 

Principea. Vien., Vietor. 
Cicero. Cato maior vel deSeneetate. Crac, 

Haller. 
^ De ofificiia libri IH. Jo. Camera ded. Joach. 

Vadiano. Crac, Haller. 

— Paradoxa. Crac, Haller. 
CorvinnaL. Hortalaf. Lipaiae, Thaaner. 

— Toi. Angaatae Vindelic, SyL Olmar. 

•— Hortalna Elegantiaram. Argentinae, Kno- 
blonch. 

^ Dialogua, cannine et de mentia aalabenr. 
peranaaione. Lipaiae. 

Coxna B. De huidibaa Acad. Crac Crae., 
Vietor. Dantiacaa J. De prof. Sig. I. it Hnng. Crac 

Ungler. 
Donati minoria de octo partibns otmtioiiui 

per Job. Glogovienaem interpretatio. Crac, 

unp. Haller. 
Epiatole septem. ob. w oddaiale bes daty. 
Faber Stapolenaia. Textoa voter, artia. Crac, 

Haller. 
Glogovlensia J. Argam. in libr. Porphyrii, 

Crac, Haller (1504). 

— Minoria Donati iuterpr. Argentor. 
Grnssenina Gandolphna. PrognoaHcon vra- 

tislavienae ad a. 1516. Ungler, expen. Haller. 
Kalendarx po polaku. Crac, Hall.? 
Miaaale Crac Crac, Haller. ^ 

Nicolans de Ramicnicc. Expositio in bul- 

1am Leonia X. cam declar. pro inataor. 

Caatri Kaminiecz. Crac, Ungl. 
Orationea Viennao Austriaehabitae. Vienn., 

Vietor. 
Polonas Martinna. Chronicon. Colon., Gra- 

venbuch. 
Porphirins. Tcxtna veteria artia. Crac, 

Hall. ob. Glogoviensis, Faber. 
Parvaliia phil. natur. ingeniis phiaicen deai- 

derantibus, necesa Viennae, Singren. 
Stobnicensia Joannes. Parv. phil. nator. 

cam expositione, ad inten. Scoti congeata. 

Thomas Poananiensis. Do philoa. utilitatc 

Baail., Petrus. 
Snmmarium bullae Leonia X. pro inatanr. 

Caatri Camyenveca. Crac, Ungler. 
Toliachkdw N. Judicium univ. crac in 

a. 1516. Crac, Haller per Unglerium. 
Ul vsais prudentia in adversia. Crac. 
Ustngen Bartholomens. Dialogua myth. Crac, 

Haller. ^^ 

Vialicenaia Jo. Bellnm prutennm. Crac, 

Haller. 
Vratislavienais Mich. Expoaitio et inter- 

pretacio hymnorum. Crac, Haller. 
Wr6bel Wal. obacz: Poananienaia Parvuloa. 

1517. 

Allenateyr Joannea. Textna parv. phil. 

Crac. Pordw. Breda. 
Alexander Gallicna. Doc^n. seeand. para 

p. Glogoviensem. Crac. Haller. 
Aretinaa Leon. Introa. in moral. 

edd. Stobnic Crac, b. dr. 
Baptiata karmelita. ob. Mantoanus. 
Brede de Konita Georg. Textos parvoli 

philoa. mondis. Gracchoviae. 
Cicero. Oratio pro Archia. Crac, Vietor. 

— Rhetoricorum lib. IV. Crac, Haller. 
(Joch. 507, mylnie dwa wydania). 

Croanenaia r. De nnptiis Sigiam. Reg. et 

Bonae. Crac, Haller. (ob. r. 1518). 
Datua Ang. Sen. Elegantiolae. Crac, Haller. 
Dinrnale aecundnm mbricam ecclee. cath. 

Cracov. Venetiia, P. Liechtenatein, impen. 

Alantaee Viennae. 
DreviciuaM. Universia et alngnlia (ok61nik). 

Crac, Haller. 1517. - 1518. 13 Faber StainilenBis. Utilissitiui introdnc. Crac., 
HaUer. 

— Toi; Arg., KnobL 

— Super parva logicalia Petri Hiapani. Arg., 
Knobloach. 

Felatin (de) Seb. Opuaculam moaieea. Crac, 

Ungler. 
Glogovienaia J. Exereit. anper logic. P. 

Hyapani. Argent., Knobloach. 
» Bxeroitiam vet. artia. Argent., Knoblouch. 

— Toi. Crac, Haller. 
GregoriuaKiBsenua. Liber utillaa. de vitae 

peni Yien., Vietor. 

H e • i o d u a. Georgicorum liber, (praef. G. de 
Konhi). Lipa., Schamann. 

Introdnctoriam aatronomie cracovienae, 

ob. YradalaTienBia. 
LancsQt (de) Joannea. Aliroritmna linealia. 

Crac, Haller. (17. 19. 34. 38. 48 (dwie). 56. 

58. 62). 
Leand er Alb. Bononienaia. Vita a. Hiacinthi (?) 
Legende Sanctorum: Adalb., Stania., Floriani. 

(jrac, Haller. 
MantuanuaB. Dialogue de vita beata. Crac, 

Haller. 
Miechov. M. Tract de duabna Sarmatiia. 

Crac, Haller. (1518. 21). 
MurmelinaJ. Pappue puerornm. Basileae. 

(obacx r. 1526). 
Ovidii Metamorphoaia, edid. R. Begins; ded. 

Joanni Lubrm&aki ei>iac posn. Venetiia. 
PhilelphuB Fr. Epiatolae. Item duae epi- 

Btolae J. Pico Mirandulo. Crac, HaUer. 

a505. 1512? 1513). 
Sacrobuato J. AlgoriamuB. Yiennae, Victor. 
SalluBtiuB Cr. Bellum Catil. et Jngnrt, edd. 

Bait FideliB. Crac, Haller. (Ungler). 
Sperulua. Orado. 
Stapnlenais, ob. Faber. 
Statnta aynodalia pro dioec Vladialav. Crac, 

Haller. 
Stobnicena. J. Introd. in Ptol. ooamogr. 

Anaelmna. Terra Sancta. Crac 

— Parvulua philoB. naturalic Crac, Haller. 
ToliBcbkow Nic Judic 1517. Crac, Vietor. 
Vratialav M. Introdnctorium astronom. Alma- 

nacfa. Crac, Haller. 
Tailsa Jac Judiciale pronoaticon pro Chriati 
anno 1517. Crac, Joann. Haller. 

1518. 

Agenda sen obaeqniale. Crac. 
Algorithmna linealiB. Crac, Vietor. 
ArlatotelcB. Analit libri duo, p. StapnlenB. 

Crac, Haller. 
BeroalduB Modna epistol. Crac, Haller. 
Blonie Niool. Tract de aacram., edd. Agri- 

eola Rudolph Crac , Haller. 
Bonaventura. Zywot J. Chrystuaa. iL Oped. 

Krak6w, wyd. Hallera, druk Unglera. (7) 

Catonia Praecep. mor ab £r. Roterd et 
laoeratia paren. Rud. Agricola interpretc 

Cieero. no Arohia. Crac, Vietor, imp 
Hatter. •/ — pro Rege Dejotaro oratio, edd. Agricola R. 
Crac, U. Vietor. 

— pro Anlo Licinio, edd. Agricola- Crac, 
Vietor. 

Computus novuB et ecdcBiaBticns totius 
astronomiae fundam. Crac, Haller. ob. Vra- 
tlslavienaia. 

~ Toi. Crac, Vietor. (dwa pnebicia). (1514 
— 1541). 

CorvinuB L. Hortulna. Crac, Ualler. 

— Toi. Lipa., Lotter. (1515). 

— Toi. Argentor, Knoolouch. 

— Epital. in nup. Sig. Crac, Vietor. 
CoxuB L. De laudibuB. Crac Acad. Crac, 

Hier. Vietor. 

Crates Theb. Cvnieue. Epiatolae, edd. Agri- 
cola. Crac, Haller. 

CriciuB Ephithal. Sig. et Bonae. Crac, 
Haller. 

Croanenaia Paul. De nuptiia Sig. R. et 
Barb. Crac, Haller. (1517?). 

— Ob. Mutins. 

DantiacuB Joannea. Soteria. Agricola ad 

SigiBmnndum Herbentein et Sigta. regem. 

Crac, Haller. 
DeciuB. Diarium et carum, (jnae memor. 

digna in Sigia. et Bonae nuptiia. Graccho- 

vie, Vietor. 

EcchiuB. Ad Zlpszernm, carmen de amie. 
et Concordia. Crac, Haller. 

— Utrum prndcn. viro, carmen. Crac, Haller. 

— Ad Sigiam. Reg. Threni. Crac 

Emser Hier. Opnacula. Crac, Haller. (1528. 

1532). 
EaticampianuB. Modus epiatol. Crae., 

HaUer. 

Faber Stapnlenflis. Introd. in octo phis, libroa 
Arist, edd. Georg. de Stawissyn. Crac» 
Viet (1522). 

Florua R. et S. Rnfus. Crac. 

FraneoniuB. Declam. fanebris. b. w. r. 

GlogoviensiB J. Introd. in tract afere mate- 
riiuis. Argent, Knoblouch. (1506). 

— Phisionomia ex illnstr. script. Et Agricol. 
eleg. Crac, Victor. 

— Exercicium Bccnndae partis AlexandrL 
Yien., Singr. 

Hieronymus. Epistola ad Ruaticum Monach., 

p. Er. Rotteroa. Crac, Vietor. 
Jani Quinque ecdea. epiac Epigrammata. 

Crac, Victor. 
JoanncB de Nova-Domo. Ubell. de cona. 

corpor. Crac, Vietor. 
K rants A. Vandalia. Colon. 
LaetuB PomponiuB. De Romanorum magiatr. 

Crac, Viet., imp. Haller. 
Martialis. Xenia atq. Apophoreta, edd. Joan. 

Arbiter, ded. Sev. Boner. Crac, Vietor. 
Miechovita (Mathiaa de Myechow.). Tn^ 

ctat V. beiden Sarmatien. Augsb. 

— Tractatus de duabua Sarm. Augsb. 
Modus regnlariter accentuandi lectionea mata 

tinalea. Crac, Haller. (1525. 1528;. 
MonetariuB Steph. Epithoma mnaicea. Crac 
Ungler, b. w. r. (okolo 1518). u 1518. - 15S0. Psaltcrium seeondain morcrn ecdesiae Crac. 
dyoec One, Haller. 

ReBtio Ludov. Ontio ad bomuo Univ. vienn. 

Viennae, Singr. 
Roterodamaa £r. Querela pads undiq. 

ejectae. Crac, Scharff. (dwie (Kivcye). 
Rod ri eel la poftnaaienB. Crac, Ungler. 

SacrobuBto J. AlgorithmuB, edd. AlantBee. 

YioD., Victor. 
S t a t n t a provinc. gnean. (Stat. Nieolai Trf ba), 

rR. Agrieola et J. Lasco. Crac., Haller, 
w. r. 
Stella. De BoroBsiae antiqoitatibuB. BaBil., 
Froben. 

ToliBchkow Nieolaas. JadiciQm a. 1518. 
Crac., Vietor. 

VadianQB. De naptiis SigiBmandi et Bonae 

carmen. Crac., Vietor. 
^ Toi. Viennae, Singr. 
VeliuB Caap. Ephital. in napt Sig. I. et 

Bonae. Crac., Haller. 
Vi tell ins Eraa. Orat. in celeb. Augoflt. conv. 

ad Caea. Maxim. Ang. Vind., J. Miller. 

(dwie edycye). 
VratifllavienBiB Mich. Epitome figur. in 

libroB phya. et de anima Arist. Crac., Haller. 

— Computus novuB. Crac, Haller. 
ZaborowBki Stan. Ortographia Beu Modua 

recte scribendi et legend! polonicum ydi- 
oma. Crac, Haller. 

— Rudimenfa grammaf. (V) (1519. 152<j. 1.521). 
1536. 1560). 

1519. 

Agricola R. Himmus de divo praesule Sta- 
niBlao. Crac, Vietor. (dwa odbicia). 

— Inatitutio vitae. Crac, Haller. (ob. Euro* 
modiuB). 

Arifltotelea. Libri octo, per J. Argyropy- 
lum. Crac, Haller. 

— De anima, per Agricolam. Crac, Haller. 
Biblia, ob. Skorvna. 

Blonie Micol. Tract, aacerd. de Sacramen- 

tia, edd. Agricola. Crac, Haller. (1529). 
Breviarum ecdeaiae plocensis. Venetiis. 
Breviarium sive Viaticum gnean., per J. 

Lasco, edid. Decius. Lugd., Saeco. 
Callimachus. Histor. de rebus VladiBl. HI. 

Vindob., Grim, et Virsung. 
DantiscuB J. Ad. M. Herberstein, Soteria. 

Cracoviae. 

— Elegia amatoria. Crac, Haller. 
EcchiuB Val. De Thursonorum origine. Grac- 

choviae, Vietor. 

— An prudenti viro sit due uxor. Crac, Hal- 
ler. (1514). 

— De mundi contemptu et virtute, dialogus. 
Crac, Haller. (1520). 

Esticampianus. Modus cpistolandi. Crac, 

Haller. 
EuromodiuB Robert. Institutiones vitac, 

per R. Agricolam. Crac, Haller. 
Exam en pro initiandis saeris ordin. Crac, 

Haller. (1529. 86. 41. 54). Fabor, ob. Stapuleuaia. 

Fan tin us. Inttod. in terminomm cognitio- 

nem. Crao., Vietor. (1515). 
Felstinensis (Felsztyn) Seb. Opuaenlnm 

musice. Cnc, Ungler. 

Glogoviensis J. Exercic veter. art Aigom. 
in libr. Porphyrii. Crac, flafl. (cay r. 1517?). 

Hieronymus Eusebius. Aliquot epiatolae, 

edd. Xgrioola. Crac, Vietor. 
_ De custodia virginitatis. Crac, Vietor. 
Hispanns Petrus. Dialectiea. Crac 

— Textus summularum. Crac, Haller. 

Us a Jacob. Opusculnm aurei tract in ast. 

Crac, Haller. 
Joannes Glogoviensis. Quaestionea, libr.de 

uiima. Crac, Haller. 
Komorowski (Comorowo, de) Joaonea. 

Introd. in doctr. Doct Bnbtilis. Crac, Vietor. 
Krantz A. Vandalia. Colon. 
Lapide (de) Job. Resolutorium dnbiorom 

circa celebr. missae, ed. Agricola. Crae., 

Vietor. 
Lavacrum conscientiae. B. m. dr. 
Lancut Joannes. Algorithmus lineaUa. Grae., 

Vietor. 
Miechov Mathia8(de}. Chronica. Crac, Vie- 
tor. (1521). 
Mis sale Vratislaviense. Crac, Haller. 
Novadomo (de) Job. Libellus de conatit 

humani corporis. Crac, Vietor. (1523). 
Resolutorium, ob. Lapide. 
Roterodarous £r. De ratione studil lib. 

aur. Crac, Vietor. 

— Familiar. coUoquior. Crac, Haller. 
Rubricella posnaniensis. b. w. d. 
Shadek (Saadek) Niool. Pronostioon aoci- 

dentium. CVac, Vietor. 

— Pronosticon indiciale. Crac, Vietor. (dwa 
przebicia). 

Skoryna. Biblia ruska, wedle Wnlgaty. 

Praga. (1517. 1519). 
Stapulensis J. Fabcr. Introd. in Ariatot 

octo phisic. libr. Crac, Vietor. 
Statuta provinciae gnesnensis. Impr. per 

Henr. Bran in oppido Hagenow. 
Stobnicensis J. Generalb doctrina de 

modis signific. grammatic Crac, Vietor. 

— Introduct in Cosmogr. Crac, Vietor, (lab 
1517). 

Thomas do Plaza. Passio J. ChristL Col., 

Cholin. 
Tolischkow Mic Jud. 1519. Crac, Vietor. 

Vadianus Joachim. De magn. Sigiamnndo 

ad L. Decium elegia. Viennae, Singr. (1525). 
Vitellius (Ciolek) Erasmus. Orationes ad 

S. Sedem apost. Romae, Mozochius. 
2^aborowski Stan. Rudimcnta grammatices. 

Addita est Ortographia sou modus scrib. 

et legend! polon. ydioma. C^rac, b. dr. 

1520. 

Agenda. Crac, b. w. m. i r. (ukohi 1520). 
Agricola Rudolph. Passio dominica. Crac, 
Vietor. 159D. - 1521. 15 Albinna Staa. Exordia epittoUmim. Crae., 

Floriaa Ungler. 
Alf^orithmuB linealia. Grac., Yietor. 
Benedictna Poamui. S. Stanialai Vita. 
Biblia, Testament stary i nowy. Krak., 

naklad Hallera, Ungler. 

Breviarino In nanm ecel. ploc. Yenet, Lich- 
tsDStetn. 

Contemplatio salntifera, |»S8. Chr. (aot. 

J. Leopolito). Crac, Yietor. (J582). 
Gorvinna L. Hortnloa eleg. Yien., Htngr. 
Gritina, ob. Satyra. 

Don at 08 minor. (1520. 1525?). 

£e China (Ekina) Yal. Ad Alex. Thnrso, 
Gar., de Chr. nat Oae., Yietor. 

— De reipnblio. adminiatracione dial, (ad 
Alex. Thnnonem de Bethlem Falva). Grae., 
Yietor. 

^ Threni norieetae religionia. b. r. d. m. 
" Ad Alex. Thnrsonem de mnndi eont Crae., 

Yiet (1519). 
Ferrer! na Zaeh. Yita b. Gaaimiri oonfeaao- 

ria. Crac, Haller. (1521). 
Hegendorfinaa. Drogmataindial. P.Hiapani. 

BaaiL Cartand. 
Heaiodna Georg. liber (praef. G. de Konitz). 

■ • • #wva. ^^ 

Lipaiae, Thanner. 
Hymnna de d. Stanialao. Crae., Yietor. 
Jot! anna Joannea. ob. Fontanua. 
Leo Vwpk. Bnlla oontra error. Lntheri. Crac, 

Yietor. 
Leopolitn, ob. Contemplatio. 
Liber horamm eanonieamm. Crae., EKaller. 
Mi a a ale dioeoeaia ploeenaia, ed. p. BiliAaki. 

tec, Haller. 
Novinianna. Element, hebr. Lipaiac 
Paaaio a. Bedimini. Crac (?) 
Pontanna Joan. Jovianna. De landlb. divi- 

nia ^[raaenlam. Crac, Haller. 
Rndnieenaia. Compendioaom examen. Crac, 

Halier. (1529. 36. 41. 43). 
Saeranaa Joan. Modna epiatoUndi, ed. Stan. 

de Lowici (et vita a. Joannia Caatii). Crac, 

Haller. (15(n. 1512). 

— y\tik J. CaatU. Cimc, Haller. 

Satyr* in exerdt anxUiarem a prineipibna 

Germaniaa Alberto miaaun. (Prsea Knyc- 

kieffo). b. m. dr. 
Shadek (Scadek) Nie. Jndieinm aatronomie. 

Crac, Yietor. 
YalU Georg. De expedita argumentaadi 

ratione libeTlna. Crac. Yietor. 

— Toi. Crac, bee w. drukarza. 
Wernherua Geon. De Thnrzonia epiaeopi 

YratialaT. obita. Crac, Yietor. 

un. 

Albinna Stan., ob. Lowics St 

Antonin Jan. Sejm swiersft Krak6w, Un- 

Ariatotelea. Textna elenchomm, p. Stra- 

taader. Cnc, Haller. 
Afltexanna. Canonea poenitentialea. Crac, 

Yietor. (1534 i 1538). Benedietna Joan. De peatilentia. Crac, 

Scharff. 
Cicero pro Q. Ligario. Crac, Scharff. 
CorvinnaL. Cniana a. BonAventnrc YratiaL, 

A. Dio. 
Crioina. Chronica Polonomm. Crac (ob. 

Miechowita). 
DemoBthenea. De libertate Bhodiomm, edd. 

Ant Mela. Crac, Yietor. 
Deciua Jodoena. De vetoatate Polonomm, 

ed. M. de Miechow. Crac, Yietor, (Haller). 
Decreta in conventn Cracov. omnium ordi- 

num. 
Dnbravlna Joan. C!onailinm animalinm. Car- 
men. (Edd. Joann. Antoninua Caaaovienda, 

dedie. Jac Areiaaevio. Crac). 

— Theriobnlia, de re^. praecep.; ed. Joan. 
Antonin. Caaaovienaia. Crac, Ungler. 

Eechiua Y. De veraific arte opuaeulnm. 
Crac, Yietor. 

— Ad majpi£ d. d. Alexinm Thnnonem de 
Bethlem&lya, de divo Alexio Patricio romano 
hymnna aaphicna. Ctac, Hier. Yietor. 

Faber Hnlderic Rhetna. Epicedion in mor- 
tem Amcolac Crac, Yietor. 

Faber otapnlenaia. Dialog, in phiaic Crac, 
Haller. 

— In libr. Ariatot de anima. 

^ In artinm diyiaion. introdnetio. Crac, Yiet 
Ferreriua Zach. leg. Oratio ad Sig. contra 

errorea M. Lntheri. Crac, Haller. 
>- Oratio pro radone Alb. et Sig. Crac, 

Haller. 

— Orationea habite Thoranii ad Ser. pol. 
Regem Sigiam., pro eodem Rege et magno 
Prnaaie Mi^atro recondliandia. Crac, Haller. 

^ Pro belli mthenid anspenaione gratiamm 
actio acripta Yilnae (?). 

— Yito b. Caaimiri, acripto Yilnae ThomnL 
b. w. m. (1520). 

Heaiodna. Georgicomm liber, per NicoL 

de Yalle conv. Crac, Haller. 
Hiapanna Petma. Textna aeptem tractatnnm. 

Crac, b. d. 
Holnatei M. Enchiridion logicae et dialect 

Crac, Ungler. 
Horatina Flaccna. De arte poetica, edd. Y. 

Ecchina. Crac, Haller. 
Roaayczek (a) Jan. Roxmowy Salomona 

a MarchoHem. Krak., Wietor. (dwa prae- 

bieia). 
Lowica Staa. De arte compon. epiatolaa. 

Crac, Ungler. 

— Exordia epiatolarnm, Albini Stan. reooUe- 
cta. Crac 

Melanchton Philip. Syntaxia emendata. 

Crac, Scharff. 
Michael Yratialavienaia. Bpithoma concln- 

aionnm. Cnc, Haller. (dwie edycye). 
Miechow (de) Hathiaa. Chronica polonomm. 

Chrac, Yietor. (1519). 

— Deacriptio Sarmatiamm. Cnc, Haller > 
(iednocaeinie Jeat data rokn 1512). 

Moaellanna Petma. Paodologia. Crac, b. dr. 
Niger Fr. De confic epiatolia. Crac, Victor 
et Mar. Schar£ 16 1681. - 1688. ParTuluB phil. oAtanlis. 

Pinder Udalric. Obacs: Zwiereiadlo. 

Sabellloas M. Antonias. De reram et ftrciam 

inventorib^^B. Cnc., Vietor. 
SaeranuB J. Modiu epUtoUodi. Crac, Uofpler. 
SaoroboBto J. AlipbrithmaB. Crao., Haller. 

(1622). 
SamoBarsioB Bait de Ciechan6w. loeen- 

Bion et opoBit. Venet.? 
•— Judiciam aatronom. anni 1621, ad Rraa- 

mam Bpiac. plocenBem. 
SigiBinnnduB L Ediotum contra Lutheram. 

Crac., Haller. 
StapalensiB, ob. Faber. 
Siadek (de) Nieol. Jadiciam aatronomicuni, 

ded. P. Tomieio. Crac., Victor. 

— Toi. Crac, imp. Haller et Mar. Scbar£^ 
apnd Viet 

VirdanguB J. ProRnoBt. ad a. 1622. Crac. 
y ratislavienBiB Mich. £pitoma cond. the- 

olog. pro introd. in Petri Lombardi Sen- 

tentiar. Crac., Haller. 

iwiereiadlo nmecaenia PaAskieiro. (prsed 
r. 1622. Pordwnaj rok 1616 i 1539). 

1622. 

AeatieampianuB. Modna epiat Crac, Vie- 

tor. 
AriBtoteleB. Libri de anima philosopho- 

rum peripatice famili^ principiB sub genni- 

na translatione. Crac., Haller. 
Arytmetyka (Algorytm). Krak. 

BaailiuB Chryaoa. Damaacen. Sym. Oratio de 

oommnnione, per Gundelium. Crac, Vietor. 
Bonaveatura. Zywot WBaechm. J. Chr. (tl. 

Opec). Krak., Wietor. 
Bovadilla Fran. Oratio in conven. Boh. 

Crac, Scharff. 
Brigitta S. Libelliu de futuria. Crac, Uogler. 
Camera VarinuB. Apophtegmata. Cmc, Vie- 

tor. (1638). . 
CebcB. Tabulae, per LignicenBcm. Crac, Flor. 

Ungler. (1524). 
CompntuB Summarius ox variis Compntu- 

alibna recollectuB. Crac, Haller. 

— Toi. Crac, per Floriannm. (1628. 1634. 
1638. 1541. 1516). 

Critins And. Relig. et reipub. querimonia, 

Carmen. Crac, Victor. 
Csimmermann JoBcphuB CraoovienBiB. Con- 

aervatio Banitatia. Eaitio in candorem Mathie 

de Myechow. Crac, Vietor. 
Deeina J. Do vetustat, de Jagel. familia, de 

Sig. fiege. Crac, Vietor. 
Faber Jac Stapnlenaia. In artium divia. intro- 

dnctio. Crac. Vietor. 

— Introd. in lior. de anima. edd. Henr. Stro- 
mer. Crac, Haller. 

— TextoB vet artis. Crac 

— Dialoe. in phiBic introd. Crac, Ungler. 
«— Introductio in Aristot 8 phiaicor. libroa. 

Crac, Haller. 
FelatinenBia Sebaat Aliqnot hymni ecd. 
Crac, Vietor. Oaraiaa. Leetaiae arboria oonaaagniiL (per 

SiamotnlBki?) Crac, Ungler. 
Gnilhermna. PostUUi. Crac, Scharff (?) 
GnndelinaPhil. SaaetiaB. patmm oralioiiea. 

Crac, Hier. Vietor. 

Homeraa. Batrachomyomachia. Crac, Ungler. 

Horatina Flaccna. Epiatolamm libri H. 

recogn. per Val. Ecchiom. Crac, Scharff. 

Rmitta Matena. SamotalienaiB. Introdoeto- 
rinm in Sphaeram de Sacrobosoo. ob. Saero- 
buBto. 

Libellna de revelationibaB 8. Brigitae. Crac, 

Ungler. 
Locher Jacob. Judicium Faridia de porno 

aureo. Crac , Ungler. 
» Spectaculnm, in quo regea adv. Torcaa. 

Crac, Ungler. 
Lucaa de Nova Civitate. Compendioaa in 

modnm conBtmendamm epiatolamm mann- 

dttctio. Crac, Ungler. 

Macer Flor. De viribna herbamm, per Sim. 

de Lowici. Paria. 
Miechovita. Conaervatio aanitatia. Crac., 

Vietor. (1612. 1635). 
MontanuB JacobuB. Rhyt Jamb, in landem 

S. Annae. Crac, Vietor. 
M sell anuB PetruB. Paedologia. Crac, Scharff. 
PorphiriuB. Textua vet artia. Crac, Vietor. 
Regulae grammaticalea. Crac, Haller. 
SacrobuBto Joannea. Algoritlimna. Crac, 

Ungler. 

— Sphericum, opuao. p. Math. Shamotoliena. 
collect. Crac , imp. Haller, Flor. Ungl. (dwa 
odbicia). 

Salomon. EcclcaiaateB xy^, pnekl. Hier. 

B Wielunia. Krak., Wietor. 
Sxadek (de) Nic. Jud. aatronom. Crac, 

Haller. 
Toliszkow N. Judicium 1623. Crac, Vietor. 
UrBinuB Joannea CracovienaiB. Modna epi- 

Btolandi. Crac, Haller. 
UaigenBarthol. Regnke eongniitatia. Crac, 

Un^rler. (1627 i b. r.). 
VadianuB Joach. In Pompon. Melam com- 
ment (Accedit com. de Baliafod. vielieena.). 

Baail., Cratander. 
VarinuB. Apophtegmata, ed. Deeina. Crac, 

Victor 
VeliuB UrainuB. De trium Kegnm oonventn 

ad J. Tursonem. Baail., Froben. 
VerdnnguB (Wirdung) Jo. Pronoat a. novla 

coniunc ("rac, Vietor. 

— Toi. b. m. i dr., imp., M. Scharff. 
Vratialavienaia Mich. Introd. dial Cong. 

logicum. Crac, Haller. 

1523. 

BaaoniuB Valent Oratio in landem b. Gathar. 

Crac, Vietor. 
Bricsmann Em. Sermon. Ronigab., Weyn- 

reich (ok. 1623). 
By n wait Math. Daa Vater unaer angelegt 

ROnigab., H. Weynreich, b. w. r. (ok^o 

1523). 1583. - IfiM. 17 Cemft FftbiasuB. Epit Jobi de Dobeaek ep. 

IKMn. Grao^ Vietor. 
Chelidonina. Pasdo J. Ohristi. Ormo., Vie- 
tor. (1636. 1586). 
Chritostomnt. De digne amiL Each, eonc, 

intonpr. £. Roterdftm. Cime., Yietor. 
Glaudianaa. De rapta Pioaerpinae. Crae., 

Vietor. (1524). 
Criciaa J. De Sehiamate Lntheri epiatok 

ad Sigia. Argent, Henyag, (raos^j moie 

1524). 
Donatua. Barbarismoa. Ant Napaohania 

Nebreaainenaia. Denominibna. Crae.. Ungler. 
Dabraviaa Bod. De oompon. epiatolia. CSac, 

Vietor (1524). 
Eeebina V. De ratione legendi aaetoreai 

libeUua. Grac, Scharif. 
Emaer Hier. Oppaeola. Grae., Vietor. 
Grammatieea Radimento aen Bxuaen octo 

partiom orationia. Grac. 
Gnndoliaa Philip Patovinua. Jnria ntrina- 

qae leet Grac., Vietor. 
^ Liber de potoat Vicarii epiae., dedic. Joan. 

Oonaraeio epiae. et Petro Tomicio. Grac, 

Un^er. 
Hiatoria pnlehra et Stop, de imag. Hartae 

in Oi^ (p. P. RyaiAaki). Grac, Ungler. 
Haaaoyianna N. Garmen de Biaonto. Grac., 

Vietor. 
Liliaa Gail. Abaolatia. libellna de octo part. 

orat Gme., Vietor. 
Miaaale Dioec Oneanen. p. S. de LeAniew. 

Qrac. Haller. 
Noyaaomo (de) Joaanea. libelL de eonat 

horn. oorp. edd. Agriool*. Grac, Vietor. 

(1519). 
Paraeieaia L e. adhort ad chr. phil. atad. 

Grae^ Vietor. 
Pyraer Kac Ad D. Gatharinam eleg. Oac, 

Vietor. 
Biainiaa Pet. J. Heaaii ayeoph. reapon. 

Grac, Ungler. Obaoi: Hiatona. 
Roterodamna Br. De Terbonun oopia. 

Crae., Vietor. 

— Gpna de oonacrib. epiatolia. Grac, Vietor. 

— De octo orat partiom oonatroctione. Grac, 
IHetor. 

Seneca. l>e moribna libeUna, cora T. Sche- 

nopiL Grac, Uuffier. 
Bigiamandaa L Edictmn reginm contra 

Uitfaemm. (1521). 
Stobnicenaia J. Hiat. yitae et paaa. J. 

Ghiiat Grac. Haller. 
Snetonina Tranqaillna. Liber illnatr. yiro- 

nun. Grac, Vietor. 
Bhadek (de) Nic Jndidani aatronom. Grac, 

Ungler. 
Shamotnlienaia Greg. Enchiridion. Grac, 

(1529). 
Toliachk6wNic Jndiciam Gel. Uniy. Grac 
Vapoyina Bernard. Oratio c Sereniaaimo 

D. Sig. L in redito ex Litminia. Grac, 

Ungler. 
Wernheraa Georg. Elegiamm liber anna; 

dedic Lad. Saleano Bpiac Rogni Hung. 

GBDcellario. Grac, Vietor. Virdnngna. Prognoatioon ad a. 1524. Grac 
Vietor. 

1621 

Adrianua GardhL Una com acholiia Leon. 

Goxi Brit Venatio. Grac, Vietor. 
Breyiarnm dye yiaticnm. Grac, Haller, Mar. 

Scharffenb., EL Vietor. 
Brieaamnnn Joh. Kin Sermon. KGuigab. 
^ Troataprache, ded. Alb. Will. Mttntmeiater. 

ROnigaberg. 
Gachiniac Petro Riainio pro J. Heaaio. 

Vratia., Sybiach. (Por6w. r. 1523). 
Gallimacnna PhiL Ad Innocentinm. P. Max. 

de belloj oratio. ed. Gridoe. Gnu)., Haller. 

(Dwa odb.). 

— Garmen in landem 8. Stanialai. 
Gebec Tabule. Grac, Vietor. (1522). 
Glandiannc Dernpto Proaerp. Gnc, Vie- 
tor. (1523). 

Glicbtoyenc Artif. introd. in X. Ubroa 
Ariatotel. Grac, Vietor. 

Gochlaena Joan. Gonftitatio abbreyiata. 
adyerana Di^jrmnm Fayentinnm, Philippi 
Melanohtonia olim acripta. Dedic. Lncae 
Gom. a Qdrka Gaatell. PoananienaL Lipaiae, 
Mich. Blam. 

Gompntns noync Grac, Ungler. (1514 — 41). 

— noyna reyiaoe et recoUectiu. Grac, imp. 
Haller. (imp. Math. Scharff). 

— Nnrembergenaia. Grac, Ungler. 
Gonatitntio qnaedam, per apoatoL Nun- 

iiom Ratiapone edita. Grac 

Gontarini Ambr. Itinerario nel a. 1472 (da 
Veneaia) ad Uannoaaan Re de Peraia Nel 
qual ae eouden tatto le citta, caatolli, yille 
et lochi poatL Videlicet Alemagna, Pollo- 
nia, Litaania, Roaaia. Vinegia, Bindoni. 

Go at en W. Pandectae aacceaaionnm. Grac, 
Ungler. 

Gray n a (de) Alb. Judicium aatrol. Grac, 

Griciua A. Ad Petr. Tomicium. Grac 

— Epiatola Gridi et Edictam Regia in Mart. 
Lutherum. Romac 

— Religionia et reipnblicae quaerimonic Grac, 
Vietor. 

_ Encomia, ob. Encomia. 

(Donatua). Stanialaua que para? eatnomen. 

(wyd. Mymer, ded. Stan. Bonerowi?) Grac, 

Victor. 
Dubrayiua. De compon. epiatolia, p. Pyr- 

aerinm. Crae, Vietor. 
Ecchiua. Utmm prud. yiro ait dncenda uxor. 

Crae, Vietor. (1514). ob. Pyraer. 
Eliaco Petr. Comment auper libr. metheo- 

rum. Grac, Vietor. 
Encomium Sigiamnndo Regi. Grac. 
Encomia Lutori (Gridi, Dedi, Bulla). Grac, 

Vietor. 
•— Toi. Bea w. m. i dr. 
Faber Jac Stapulenda. In artium diyia. 

introd. Grac, Vietor. 
Faber Ulderich In reaurrecttonem Dom. 

carmen. Grac, Ungler. 18 1524. - iaa$. Flore • legam. Cime., Flor. Ungler. 

GiraB emticanim ridemm. drac., FlorUii. 

Oloroviansit. De oeto ptrtibiiB orat Do- 

nati. Crac, Soharff. 
HieroeleB jphilot. Stoiena. In aor. Pyth., 

pree. ed. Rieinlas (RiainioB). Orao.. Ungler. 
HnsBoyianae. Mira et mirmnda ae Tareia 

vietoria (De Yietoria Sigiemiindi) carmen. 

Crac., Vietor. 
Inatraetio exigendi theolonei antiqoi. Crac, 

Yietor. 
Lectnra anger titolo de regnlia inria, libro 

YL Grae^ Ungler. (1687 i b. w. m.). 
Miaaale Craeovienae. Crae., Haller. 

— poananienae. Crae., fiaUer. 
Moaehna. Carmen elegana. Crae., Yietor. 
Ploniaco Jo. Jndieinm Maina. Crae., Ungler. 
Polenta GkKirg. Biaehoff. Ein Sermon. U- 

nb^b. W^ynreieh. 
— > sermon, tamie. 

— Sermon am Pfinatag. kOnigab. 
Pyraer Mae. Ad. praea. Andr. Crioiam epigr. 

Callimaehi ad Jnnoc. YIH Crae., Haller. 

— Ad Yal. Eekiom epiatola. Eekina: Utntm 
pmdj Tiro. Crae., Yiet ob. Moaehna. 

Bhenina T. Grammatiea graeea. CoL, Be- 

giom. (YUnae IGOO). 
Boinoid (fortuny i cnoty,) w hiatoryi o 

mtodsieAeBU nkasana. Krak., Wietor. 
Byal&aki P. Cenanra in axiom. Joannia 

Heaai. Crae. 
Sabellioaa Ant Ad intemeratam Chr. ge- 

nit Crae., Yietor. 
Saoroboaeo (Joann. de Halifiut Saerobnato). 

J. Algoritmna (1511. 1522). 
Seneea. Epiatola ad Lneiliam. Crae., Ungler. 
-* Fdrmolae. Crae., Ungl. 
Sigiamnndna I. StatnU Crae., Yiet (aseM 

Btapnlenaia ch. Faber. 

Btromer Henr. Aigorithmoa linealia. Crae., 

Yiet (1526). 
Snetonina. Liber illnatr. yiror. Crae., Yietor. 
Baadek Nle. Jndieinm aatronomieum In atu- 

dio Crae. Crae., Haller (dwie edyeye). 
•- Judioium aatronom. Coninnotionia miaoria 

Batumi Crae., in aed. Hallar. 
Bhamotulienaia (Biamotolaki) Qieg. Pro- 

eeaana inria breTior. Cnc^ Ungler. (1581. 

1587), 
^ Bnchirldion impedlmentonim. Crae., (1589). Aetna atatUieb. der Holdignig Big. L m 

Daniig. Krak6w, Wietor. 
Alexander. Prima para doctriaalia p. Ok>- 

govienaem. Lipalae. 
Apoatol. Wilno. ob. Skoryna. 
Arnold! Val. Prognoatieon aatrononieim. 

Crac, Yietor. 
Blonie Nle. Traotatna aaoerdot edd. Bad. 

Agricola. Crac, Seharff. (1529). 
Orieina A. Ad. Pulleonem epiatolae de neg. 

pmthen. Crae. Yietor. 
'— Bationea Bigism. Begia. Crae , Yietor. Dobrogoat M. Gimtionea YI c Lntherum. 

Crae , Seharff. 
Donatna minor, b. o. m. I dr. 

Eecbina Jan. Enchiridion loc o. Luther. 

Crac, Yietor. ^wie edyc). 
Eoohiua Yal. De reanrr. dominica carmen 

Al Thnraoni nnncupatnm Crac, Yietor (1534). 
E g i d i n a. De nrinamfn iudioiia. Oac, Yietor. 
Epithalamium in Luth. connub. Udeno- 

polia, (Kcak.), Yietor. 
Expoaitio quadruplex miaaalia. Crac 

Felatinenaia Seb. Opnaculnm mnaice. Crac 

Yietor. 
^ Modna regular, aecentuandi lectionea. Crac 

Hier. Yietor. 
Floretua theologicuc Crac, Yietor. 

Giae Tid. Centnm et deoem aaaert Crac, 
Yietor. 

' Floacnlor. lutheranor. De fide Crae., Yie- 
tor (1527). 

Guglinger quam emendatiaaime impreaaua. 
Crac (1526). 

Gundeliua Philip. Oratio in mortem J. 
Conaracii. Crac. Ungler. 

Hegendorf. Chr. Lndi de dnob. adol. et 
de aene amatore. Crac, Yietor. 

HoaiuB St CJarmina. Crac, Yietor. 

Hnaaovianua. De vita et geatia Divi Hia- 
ointhi. Crac, Yietor. 

Hntten Ulrie. Liber de arte yeraific Crac, 
Yietor. 

Januaaina Dux Maaoviae. Deer, contra Ln- 
therum. Crac, Yietor. 

Joannea Chriaoatomnc De orando Denm. 
Eraam. Boterod. Modua oraadi Deum. (De- 
die. Hieron. de Laako Polontae Baroni). 

Kanonik ily Akafiat, wyd. Skoryna. Wilno. 
ob. Skoryna. 

Manoiniua Dom. Paaaio Dni J. Chr. Cnc,, 
Yietor. (dwie edyc). 

Melanohton. Grammatiea. (1525-1585?). 

Miaaale pro itinerantibna. Crac. Haller. 

Modna regulariter aceentnaadi leetionec 
Crac, Yietor (1518. 1528). 

— , « ^ Crac, Haller (?). 

Pyraeriua M. Ad Chr. Sidlovieinm epiatola 

eona. Crac, Yietor. 
Begnlae grammaticalea, regimina et eon- 

atruetionea. 
BoterdamuaEr. Moduaorandi Deam. Crac, 

Yietor. 

— , « , dedic Hieroalao de Laako Ptfati- 
no. Norimber., Petr^na. 

— Praeeatio dominica, (dedic Jodoeo Lnd^ 
Wiaaenbnrg, Seer, pctoi. regia 1523) Gratio 
domin. inverana add. p. Caap. Urahinm. Crac, 
Yietor. 

Sanetionea eecleaiae ex pont deer, et 

Sekanpeehinalleleh. Compntna inaatnm. 

Crac, Ungler. 
Sehadek N. Jadkiun aatrologienm anai 

1525. Crac, Yielar. (dwto edv^ye). 

— Naanamionowaaie diiamm ■Memeidw no- 
wyeh, peiayek. (Kmk^). 1625. - 1527. 19 Skoryna Fmoe. Apottoh Wiino, Biibicat. 

— , , , Psal^r. Wiino. 

— , « . Akanstnik. Wiino. 

— n » n Czasostow. Wilno. 

— n , « Szestodniew. Wilno. 

— n 9 9 Kanony. Wilno. 

— Kntkie swiatiy i paschAlin. Wilno. 
Stanislaus Gracoviensis ob. Hosins Stan. 
Statnta Synod, diooc. edd. Kn>cki. Craa, 

Scbarff. 
Statnta Cracoviae. (editio jossu J. Laski). 

Crac, Scharff. 
Stobnicensis Joan. Historia vitae et pas- 

aio. J. Chr. Crac., Haller. 
Usingen Bartb. Interpretatio Donati min. 

scolastioe. Crac., Scharff. 
Yadianus J. De Sigi9 I. ad Lnd. Dccinm 

elegU. Crac., Victor. (1519). 
Vert rag zwiscb. Sigismnnden n. Albrecbten. 
Yirdungus. (Hasfurt). Prognosticon. Crac., 

Scbarff. (dwa odbicia). 

1526. 

Actus dcr Huldigg. von Sigism. K5nig. 

Crac, Victor. 
Algoritbmas novus de intcffr. Crac, Victor. 
Artikel aos gcmein. Landsordnung. K5- 

nigsb., Weynreich. 

— der Oeremonien and Kircb. ord. Kdnigsb. 
Ccporinns. Comp. mm. graccae. Crac. 
Coxns Leonardos. Metbod. humanior. Crac.^ 

Victor. 

— De emdfenda invcntnte ad. P. Tomicinm. 
Crac., Victor. 

Eccbins Joannes. Ad. Sig. 1. c. Lutbcranos. 

(fi, epist ad. Jod. Decium.) Colon. Sotcr, 

Qnentel. 
^ n m P Ingolstadt 

— ^ 9 a sine a. ct I. (dwie edycyc). 
Gammari Petr. Andr. Legal is aialectica. 

Crac., Haller. 
Gnndelius Pbil. De S. Adalb. gest. Crac, 

Victor. 
Kaminto K. D. Praescrvationcs a pestilen- 

tia. Crac., Viet 
Leo X. Bnlla contra err. M. Lntberi. Crac. 
Licinins (Risinios?) Petrns. Ad Sigism. 

Aognstiim cathol. sclent, institntio, cleg. 

cann. Crac., Victor. 
Lntbeins M. Epistola ad Henr. VIII. ot 

reap. Crac. Victor. 
Hnrmelius J. Diecionarios. Crac., Victor. 

(1538. 1583. 1541. 1566). 
Paduanus Hicronymns. Jcsuida ed Pyrse- 

lios. Crac . Victor. 
Plinias. Libcr VIL natur. bistoriae, edd. 

Gn^linger. Crac., Victor. (1525). 
Pradentins Anr. Liber peristepbanon edd. 

Agiicola Rnd. ct Carm. V. £ckii. Crac., 

Sduirff. (1515). 
R is in i as P. Ad ill. Sig. Aug. cath. pietatis 

mstit Crac. Victor, ob Licinins. 
Roterodamus £r. Hypcraspites, diatribe. 

Crac, Victor. 

— Lingua, opus noyum. Crac, Victor. — Lingua, ded. K. Schidloviclo. Baaileae. 
Bttbricella diocc. Cnc 
Sigismundtts. Statuta ct laudab. ordinat 

Gcdan. Crac, Victor. 

Shadek (Szadok) (de) Nic. Judicium eraco- 
vien. astron. Imp. J. Sandccensis. Crac, 
Victor. ' 

Statu ten (Sigism. I. fiir Danzig). Crac, 
Victor. 

Strom cr llcnr. Algorithmus lincalis. Crac, 
Scbarff. (1524). 

Underricbt aus gottl. und gaystlichcn Recb- 
ten, aucb aus den flayscbltcbon Bcbstlicben 
Unrechten, ob ein Pnester ein Eewaib oder 
Concubiu das ist : ein Bevscblaff babcn mO- 
ge? von cinem Ainsidcl lango Zoit in pol- 
nischen Hejd gewobnet. b. w. m. 

Z ab or owaki Stan. Ortbograpbia. Crac, Victor. 

— Grammatices rudimenta. Cnc, Vietor. 
(1529. 1536. 1560). 

1527. 

Almanacb f. das Jabr 1528. 
Andrelinus Faustus. Bpistolae provcrbiales. 

Crac, Hatb. Scbarff. 
Bentik Franz. — Apborismi. Crac 
Brodcrieus. De const Hung, ad Mocbacz 

Crac, Victor. 
Cicero. Comment. Rbctoric ad Herennium, 

ed. J. NeoBoHonsis. , ded. A. Cricio. Crac 

imp. Scharff. Mar., typ. Unglor. 

— Dc inventione et srte rbet. cd. Neosolcn- 
sis. Croc, Scharff. 

— Paradoxa. Crac, Scharff. 
CorvinuB Lanr., Latinum ydioma. Crac, 

Scharff. 
>- Hortnlns elegan. Crac, Scharff. 
C r i ci u 8 And. De afllictionc ccclessiac. Crac, 

Vietor. 
Daniel. Profecie de rnina vite spiritnalis. 

Crac, Ungler. (dwa odbicia kart tytulo- 

wycb). 
Decius. Lud. Scndscbrift von dcr gross. 

Schlacbt. Crac, Vietor.(?) 
Deer eta in conventu gen. Cracov. b.w^m. 

i r. (Crac, Viet.)^ {tray wydania). 
Eckius J. Ap Sigismundum I. de sacrif. 

missac. Colon iae. 
Erasmus Rother. Do ratione stndii. Crac, 

Scharff. 
Ferdinand 11 8. Edictum adv. anabapt. Lu- 
ther. (Crac, Victor.). 
Gize Tidem. Floscui. Luther. Crac, Vietor., 

(1525). 
Gnndelius J. Dc Chr. dni passione et re- 

surr. Crac, \'ietor. 
Hey den Scb. Pncrillium colloquior. formu- 
lae german. polon. ac un||^arico idiomate 

illustr. dedic. puero Ludovici Decii p. Ant. 

Eporinum. Crac. Hier. Vietor. 
Horatius. Epodon. Crac, Scharff. 
Li tt crac contributionum in conventu craco- 

vien. gener. 
Luther M. Epistola ad Oenr. VUI. Crac, 

Victor, 90 1087. - 1088. Mieebow M. (Miechowita). Contia p«ttem 

regimen. Cnc, UB|rler. 
MikoUJ I Sadln. W ytlowyenie BMkdw nie- 

bioskych na rok 1598 alonme. Kiakdw, 

Hier. WIetor. 
Motellanas P. Paedologia p. Hefendorfi- 

num. One., Rebarit (i b. r.) (1628). 

Oratinnoale varie: pneronim iiaai expo- 
site, lat germ, polon. Krakdw, J. Yietor. 

PliniUB MoToeomeniia. In libroe. biat na- 
tor. prae&tio. edd EpboHena. Crae., 

Scbarit (15^* 
Pyrser IL Epiat ad Al. Tnnonem. ob. 

tfroderieoa. 

Roterodamna Er, Conlie. epiatolanim for 

mala. Crae.| Sehurff. 

— Spiatola ad 8ig. L (edd. Hoaina). Crae., 
Vletor. 

Sanromanaa Georg. Ad cbriatianoa prin- 

cipea de ooncordla oratio et Pyraer it. ad 

A. Ciicium epiat. Crac, Yietor. 
Beneoa. Epiatolae. Crac, Haller. 
Bperalne F. Oratio in Clem. VIL One. 

Yietor. 
Statins Papinins. SyWae. 6ne. ICatfa. 

Scharff. 
Statnta nova indyte proy. Ghiesn. (J. a 

Laako). Crac., Scharff. 
-* prov. Qnesn. antiqoa, reviaa ed J. LaakL 

Crac, Scharff 
Ssadek (de) Nic Jndidam aatronom. Crac, 

Yietor. 

— Toi. CIrac. Math. Scharff., imp. lUreL 
Usingen Barth. Begnlae oongrnitatia. Chrac, 

Scharff. Math. 
Yinoentins. Prophetie Danielia tree bomi- 

biles. Crac, Ungler. 
Zeyttnng newe ana Polen. (dwa wydania). 

1628. 

Abecadlo polskie. CtdaAsk. Rhode 
Aristotelea. Problemata. Crac, Math. 
Scharff., imp. Marei. 

Cad r as Ant Ureena. Hymnas faeedia ple- 
naa. in hon. Baeobi. C^ac, Yietor. 

Calendariflm p. a. 1528. 

Cato. Disticba moralia, interpr. Eraamo Ro- 
terodamo. Crao., Mar. SchanT. 

Chrysostomus J. LibeUas eleg. faiterpr. 
St Hosio. Crac, Scharff. 

Cicero Ad M. Brutum. Crao., Scharff. 

— Pro Mareo Marcello ed. NoToaolensis. 
Crac, Scharff. 

— De amidtia ed. E. Roterod. Crac, Scharff. 

— Epistola ad Quintam ed. NoTOSolenaia, 
ded. J. Tano. Crac, Scharff. 

— Epiatola ad Q. fhttrem Joannia B. NoToao- 
liensis carmen (ded. Joan. Taoraooi) Crac 
per Math. Scharfenb. 

— Offida per Melanchton. Crac, Yietor. 
Compatas sammarins oastig. drac, Sdiarff. 

Math. (1522). 
Compatas novas. Crac, Scharff. (1514). 
Consentias. Disdplin. liber. Badl., BebeL — GramflMtica. ded. Joan. Sickaidi, Andreae 

Zebraydowakio. Baailea. 
Criciua A. De ratioiia et aacrif. wiaaaa 

Crac, Sebarff. 
Deapaaterias J. Exerdtationea poerflea 

de gramma.icae partiboa. Craoov., Sebarff (?). 

Eccbias. De eontemptn mondi ad Torao- 
nem. Crac, Scharff. (1519). Eraamns Boterodamoa. Preeatio ad Virgi- 
nia iUiam Jeaam. edd. Ant Eporinoa; ded 
Andr. Yogelwdder. 

— Opaacnla aorea. Apopbtegasata graec fan 
tevp. Roterod. Aosonioa earn aeboliii In- 
smi. Crac, Scharff. ' 

-- Breviorea et elegant epiatobM. Crac, 

Scharff: 
-- Epiatola eonaolatoria in adverala. Ciac, 

Yietor. 

Hosias St In paalmom 50. Parapbiaaia ear- 
mine eonacripbi. Crac 

Introdactoriam in verb, et nom. c graec 
Crac, Math. Scharff. (b. w. rokn.) (1586). 

Li ban a a J. De gandiia domia. raamrac 
Crac 

Liber boramm canonieanim eedaaiae Plo- 
cenaia. Crac, Bailer. 

Laskl J. Sanetionea eedec Giac, Seharit 
Math. 

Marei 8. Evangelion earn adnot Chriat He- 

gendorfini. Hagenoc 
Modas regolariter aeeeatoaDdt Crac, Yietor. 

(1518. 1525). 
Moaellanaa P. Paedologia p. MyaMmm. 

Crac, Yiet (1527. 1529). 
Marmelias J. Diedoa. variarom renua 

earn cermaniea atqoe poloniea interpr., de- 

die Jac et Sever. Boner, anno 1896. Crac, 
Yiet (1526.) (1538, 1540, 1541, 1546, 1560, 

1565 ,1566). 
Mymer F. Dietionar. trinm liagoannn* ded. 

Joan. Boaero. (1541. 1592). 

Nonniaa Poeta. in evaag. parafr. a C He- 

gendorpbino. Hagen.. Secer. 
Osadsenie spraw niebieakyeh alawne na- 

akv Erakowskie na rok 1589. Krakdw. 
Palfavieinas. Elegana poeaui in eroeem. 

Crac, Sebarff. 
Piatarohaa. De Hberoram edocat. Crac, 

Yietor. (1586). 
Ricinias (wiaAdwie Riaiaias) Petroa. Ad 

Sigis. Aag. II. Crac. Scharff. (1586). 
Roterodamaa Er. od. Eraamoa. 
Sibilla Erythrea. Carmina, interp. Libaaoa 

Oeorg. Crac, Ungler. (1586-45). 
Statu ta prov. gnean. antiqaa et nova. Orac, 

Scharff (1527)7 

— dioeeeaia vilnensia sab Joanne de dndboa 
Lithaaaiae. Crac, Sebarff. 

Sammariaa compatoa. Orac, Yietor. 
Scadek Nic. Jodidam astron. Crac Sebarff. 

M., imp. Mard. 
-- , „ „ Crac, Yietor. 
Tabala sarmat regni polon. et hvagar. 

Crac, Ungler. 
Zaborowski 8. De eodibata. Crac, U«gL 16i9. - 1680. 91 AirrieoU ob. Bhmle. 

Aristoteles. ProblemaU. Cime., Sebarff. 

— Do divinatione per loiiuilam add. Jot. 
StrotiduB PMiuuiieniia. One., Sebarff. 

AofattiBni Aorelioi. De moribaa eeelealae 
eiUh. edd. J. Cervoa Tacbolienaia. Chraa, 
Uagler. 

— De vita ebriatlaiUL ad aororem auam liber 
moa. edd. V. Beebina, cam praef. ad Miob. 
de TiatialaTia Grae.. Hier. Vietor. (1586). 

Anaaaiigk ettUeber Artlkal Laadesordnnng 

KOafiab. 
Benedietna Joan. De morbo aanlioo. Grae., 

Vietor. 
Blonie (Bloiiie) Nie. Traetatna. Parla. 

— Tkaetatoa de aaeram. ed. K Agricola. 
Cnc^ Maie. Sebarff. (1685). 

Bnreard. Ordo miaaae aee. inatit Eeel. 

Bool Crae., Sebarff (1613). 
Camera Oiiaiiai. A popbteffiiiata.Crac., Sebarff 

(1699. 1688). 
Cieero. De adminiatranda provia. Crae., 

Sebarff. MaL imp. Marei. (?) 
Crieiaa And. De fatione et aaer. miaaae 

ed. p. Hoaiim. Crae , Sebarff. 
Cnaanna J. Textna leetore 4 arb. eonaan- 

foin. Crae., Sebarff- 
Dantiaeia Joaanea. De noatromm tem- 

pomm calamit Sylva. Bonon , Pbaellna. 

Examen eoaipendieaam Crae., Sebarff. 
Franeonina Halb. Ad Inelyt Big. Ang. 
eiegia Grae., Vietor. 

— In Lnlber. elefia, Praefixa Stan. Zaboro- 
wii: De eoelibatn obristlanoram. Crae., 
Ungler. 

Olareanna H. Gtoognpbla, ded. Joann. a 
Laaeo. Venetiia. 

Gloifoyienala Joannea. De eanaia matri- 
monii 

Hei^endorfinai Cbr. Oratio de Jnriapru- 
dentia. Hacenoe. 

Hegendorfinns. De inatit vltae jnTentn- 
tia. (ad M. Drewies). Hagenan, Seceriaa. 

— De artiboe jnraiconsnlto neeesa. Hagen., 
Secerina. 

Jnatinianna Imper. Aogaatoa. Antenticao 
de rebna aacria per Ck>mpendiam a Joan- 
ne Coebleo eommemorate. Epitomea liber 
L Parapbraaeoa eoabtitntlo nltima(?) Cra- 
eoriae. 

JuTenalla. Satirae decern et sex. Crae., 
M. Sebarff. 

Kiraateln Cer. prawaeb i foldrowanin. 
Krak6w.(?) 

Logna O. Sileaina. Elegiae et epigrammata. 

?Stan.. Joan., Alex.. (>eorg. Taraonoa. 
L. Decinm, Joan. Ckmtinm, val. Beebinm, 
Sigiam. Aug. Bonam, Begin.) VIenn., Vietor. 

— Ad Ferdinandnm Pannon. Begem. Vien- 
nae, IHetor. 

Lombardna Petma. Theologlae volnmina. 
Cmo^ Sebarff (Lib. IL m. 1680). Laaki Hier. (?). Jobanni Beg. Hong, literae 

ad priaeipea, ad Carolnm caea. 
Mannale aaeeriotam' p. J. Laaki. Crae*, 

Sebarff. 
Modna ordbi. eelebrandae miaaae. Crae., 

Xatii. Sebailt 
Moaellanna. Paedelogla. Crae., Sebarff 

(1597. 1698). 
Ordo ob. Bnreard. 
OTidina Baao. De trialibna L. V. ep. Ant 

Mela. Craon Sebarff 
Plinina. Praef. in blat nat Crae, Sebarff. 

(1697). 
Bemedinm (daa) wider die Engl. Sehwed. 

Crakaw. 
Bndnieenaia Mieb. Compend. examen. ob. 
• Examen. 
Strntbina Joe. Ad aMd. aua. Cypr. de 

Loviea, de med. artia exeelleneia. Crae., 

Sebarir. 
Saadek Nie. Jndie. aatroloi^ Crae., Vietor. 
^ n 9 n Matb. Sebarff. imp. Marei. 
Saamotnlaki Oreg. Enchiridion impedi- 

mentomm, jnxta eanonieaa eoaat in ma- 
trim. Crae , Ungler. (1624). 
Tract de officio aacerd. Crae*, Sebarff. 
Ungler F. Ephemer. ad a. tree ventnroa 

1629 et 80 ae. 81 anppntatae. Ck«c., Ungler. 

— Ephemeridea in annnm 1699. Crae. 
Zaborowaki Stan. De coelib. cbriatianomm 

et praeaertim aacerd. Crae., Ungler. 

— 6ramniatieeBmdimenta.Orlographia.Crac., 
Scharff- 

Zywot Mog. Alexego apowiednika. Krak., 

M. Scharff. 
Zywot iw. Anny. Krak6w. (cay 1629--82?). 

1830. 

Amasaena Eomnlna. De pace. Crae, Sebarff. 

Mat. 
Anguatinna Anr. De moribna eecl. ed. 

Cenma Tnchol. Crae., Ungl. (1629). 
Anrimontanna. De peatilentiiL Crae., Vietor. 

BaliAaki Joann. et Stanial. ob. Oratio. 
Benedietna J. Begimen de novo inaad. 
morbo. C!rac., Vietor. 

Carolaa V. Epiatola. Crae., Vietor. 
Cieero. Oratio pro Milone. (3rac., Scharff. 
Compntna Crae, Scharff. 
Comographiae libri dno. Crae. Scharff. 

(1684. 1546. 1578). 
Cricina A. Oratio in poatnl. Sig. Ang. Crae., 

Vietor. 

DantiaensJ. Sylva. Crae., Vietor. 

^ Sylva. De noatromm temporam calamit 

Bononiae (1529). 
^ Toi Antverpiae, Orapbena. 
Ecchina. Ad Ferd. Hnng. Beg. epiatola. 

Vien., Vietor. 
Franeonina M. Ad Sig. Ang. Elegia. Crae, 

Vietor. (1529). 
Graaa ob. Honiema. 

Hegendorflnna. De recta atndendiralione. 
(Jne., Vietor. 22 1680. - 1631. — Deolamatio gnit ad Sig. Aug. Crae., 
VIetor. 

— Encomlam terre Polon. Crac , Vietor. 
HesioduB. GeorKicorum per Nic de Valie. 

Crac., ScliarfT. 
Hooter UB CoronensiB. Gramm. libri duo. 

Crac, Scharir. (1632. 1635. 1638. 1639. 

1641. 1648 i 1668). 
1 B t o r ia o i. J6zefie Patryaaxe. Rrak., Wietor. 
(Raleudarz Bcienny na r. 1631). 
LombarduB Petnis. Senten. Tbeologiae. 

Vol. II. — IV. Crac, Scharff. (1629). 
Lozanu B. Hodeporicon Carol! V. Crac. Hicr. 

Vietor. 
Manuale Bacerdotam (J. Laski). Cracov., 

Scharffenb. (1629). 
Marian UB Joan. OrationeB. Crac, Vietor. 
Mela PomponiuB. De Bitn orbis cam com- 

ment Joacq. Vadiani. Lutet Paria. 
MojieBz. Pentateach (po hebr). Krak. 
MoBellanuB. De primiB apnd rbet exerci> 

tat. Crac, Scharff. 
Novenianas Philip. Eiementale hebraicnm 

per Leonardum David. Crac, Math. Scharff. 
ratio (J. et S. Balitiski^ in enoomioo Sir. 

I., Bonae, Petro Tomicio, edidit Ursoa J. 

Crac, Vietor. 

— „ „ 9 Crac, Mathias Scharff. 
Parmeno W. De triumpbo ad Obertioum 

(1631). 
Peaerbach. AUorithrauB. Crac, Scharff. 
Plant as. Araphitnio (ed. Mymeri). Crac, 

Scharff. 
Plinini. HiBtoriae nat. lib. XXIX. Crac, 

Vietor. 
PlntarchnB Apopbteginata interpr. Baph. 

Reij^o, dedic Joan. LubraAaki. Parib, S. 

Colin. 
PnblicinB Jac Ars conlic. epiat edd. Al- 

binua G^r^. Crac 
Puncta plebiaciti urb. Cracoviae. 
Renachiua Jo. Tabula de inventionibua 

locorum, qnibaa thema rhetor, ait ezponend. 

Crac, Scharff. 
Roterodamua Er. Dialogua feativiaa. de 

contrah. matrimonio. Crac, Sandcciua. 
-^ Epiat contra quoadani, qui ae jactant 

Evangr. Crac, Scharff. 

— Lingua (ded. Chriat. a. Szydlowiec) Colo- 
niae, Hittorp. 

Schanpechiua. Computua ampliatua in aatr. 

Crac, Scharff. 
Struthiua. Ad Joan. Latalaki Epiac Poan. 

Elegia. Crac. Vietor. (przy: Hegendorfinua 

Declamatio.) 
Szadek Nic. Jud. aatrol. Crac, Scharff. 
Szamotnlaki 6. Oratio ad Sig. I. nomine 

atudii crac Crac, Ungler. 
Ungler Fr. Ephemerides in a. 1630. Cracov 
Uraua Joan. Oratio paneg. Petro Tomicio. 

Crac, Scharff. obacz Oratio. 
VarinuB Camera. Apophtegmata. Crac 

(1622. 1629). . 
Vert rag uffgericht zwiachen Sigiam. and 

Albrecht v. Brandebarg. 1626 b. m. dr. 
Vratialav. Mich. Proaarum dilucidatio, ded. 

Petro Tomicki. Crac, Ungler. 153L 

Agndda (liber talnmdicua cum indica) Crac. 
Al binua Georg. Decaaticha natali Chriato 

M. Crac, Vietor. (1632?). 
Ariatophanea. Plutua, S. Bonero ded. No- 

rimb. 
Ariatotclea. De jnventa et aenectute, cum 

acholiia Epheaii. (lub 1632?). 
Anrimontanua. Pro Colm. gym. inataur. 

Oratio. Crac, Vietor. 
Byliiiaki Jan. Defenaorium ecdeaiae contra 

Laur. Corvinam. Crac, Scharff. 
Caffman. Ephemeridca ad annoa 6. Crac, 

Ungler. 

— Ephemeria ad. a. 1632. (Crac) 
Carolna V. Epiatola de cony, cono. ad 

Clem. VII. Crac, Vietor. 
Cervua Tucholienaia. Farrago aetionnm d- 

viltnm., Crac, Ungl. (1632. 1636- 1689. 1640. 

1642. 1646 i 1668). 
Cicero. Pro lege Manilla. Crac, Vietor. 

— Pro Milone. Crac, Scharff. 

— Pro jege Deiotaro. Crac, Scharff. 
Computua novua. Crac. Scharff. 

C r i c i n a A. Threnodia Valachiae. Crac, Vietor. 

— Sigiamundna ejna nominia primua. Crac, 
Hier. Vietor. 

Dantiacna J. La trea fnokd victoire dn roi 
de Pologne. Anvera, Pieteraaen. 

— Victoria moldavica. Lovanii, Reacioa. 

— La grande victoire du roy de Poloine oon- 
tre Dayevode due de Muldavie. Paria, a 
reacu do Baale MDXXXI w 4 K. 4. 

David. Paalmdw (parafraza). Krak., Wietor. 

— Paalm 60 od J. Sadoleta wyloiony. KraL, 
Ungler. 

Demoatenea. De pace (edd. Ant Mela). 

Crac, Vietor. 
Deacriptio certaminum Sigiamandi com 

Ivone. Crac, Vietor. 
Dlccionarina, latine, germ, polon. et Un- 

garice. (Joann. Sylveater Pannonina ad Mich. 

Getzki). Crac, Hier. Vietor. 
Donatna. Methodua. Crac, Scharff. 
Franconiua Mat Epitome quae Rhetorea 

adaenmt ex Cicerone Ded. Joann. Sylvio. 

Crac, Scharff. 
Hegendorfinua Chr. Oratio in laudem ar- 

tium liber. Crac, Vietor. (1629. 1630 ib.w.r.) 

— Libri dialecticae. Lipa., Faber. 

— Conacr. epiat ratio, ad M. Lang Dantiac 
Lipaiae, Plum. 

Henrichmann. Gramm. polonica. (okolo 

1631-32.) 
H e y d en Seb. Pnerillium colloquium formulae 

groprimia tironibua, ex comicornm campo 
inc inde coUectae, ac germanico, polonioo, 

ungarico, idiomate illuatnte. Crac Hier. 

Vietor. (1552) 
Ronitz Brede Breitkopf. Textna parv. pkil. 

Crac, Mat Scharff. 
Lectura auper titulo de regulia juria. Crac, 

Ungler. (1612. 1624. 1637). ob. Szamotolaki. 
Leopolita Stan. Proceaa. utriua. juria. Ciic, 

Ungl. (por6w. 1624). IfiSl. - lft32. 23 La ei an at Samosatonsu. Astrologia £r. Ro- 
ter. interp. p. StnithiiiiD Gnie., Scharff. 

^ Dedamaeto lepidisatma (jadieiam Vocal) 
ed Strathioi. Grac, SehariL 

Miasale seeundam omia dioeees. Graeovien- 

sia. Venet Liehtenstein (1583). 
Parmeao. De triumpho ad ObertinaiD. b. 

m. dr. (1380). 
Parynlnii pbilos. moralli. Orac., Scharff. 
Perottaa Nic Oramaiatiea denao cafCigata. 

CfM^ SehtfiL Hal. imp. Karei. 
Peatt Oaipar. SerawHiet azhortatorii ad vi- 

roa religmoa. Crae. 
Plantaa. Comoedia Merealor. (edd. Mymer). 

Crac^ Scbar£ 

Regiomoatanui J. Arehitypiu aolariam 

AsCrolabiam. Crae., Un^ler. 
Rabrieella hor. can. Seel. Crae. Crac, 

Ungler. 

Sacharinat Stanitl. Deseriptio eert earn 

Petro pal. Mold. b. m. dr. (1635). 
Baidbrieff. (eia) dea Tttrkisehen kaisers 

ktaigL Maj. an Polen im 1631 cuffeschrie- 

ben. (Leipiiff (1581). 
Sern. ad viroa saerae relig. deeore omatos. 

Crae., Ungler. 
Sommerfeld Jan. Ein troitlieh RegimoDt 

wider Peetilena. Danzuc. 
Stanislaw a Boehni. Fortana aboBzcz^Acie 

b. r. (Da lyetnie fok 1581). 
Stobnieensis J. Introd. in Ptolom. oo- 

amogr. Crae., Scharff. 
StrntliiasS.J. Laski Arehiepiae. epicediom. 

Crae^ Scharff. 
» Ad bonae iMBtia adoieseentem paraenesia. 

Orao, VieCor. 
Saadek (de) Nie. Jadidnm at aignifioatio eo- 

mele. Gh»., Un^er. 

— Praetlea yerdeateeht d. Fr. Mflmem. Crae., 
Seharff. 

— Pronoatvka w nmeni hweid. KraL, Scharff. 
Ssamotilski Georg. Procesaoe jaris bre- 

yior. Crae., Ungi. por6w. Leopolita. 

— Leetora super nt. de regulis jnr. Crae., 
Ungl. (1534) ob. Leetora. 

Ungler Fl. Kphenerides in a. 1531. 
Victoria S. Regis c Voyyod. Valach. Lov., 

Reaefaia. ob. Dantiseas. 
Vislieensis Michael. Ephemeris cum elec* 

tkMdboa pro a. 1633. Crae. 

1632. 

Albiana O. Decaatichla. b. r. i m. (1533 7). 
Ariatotelea. 

— Do Jvvent et senectnte edd. M. Cromer. 
Crae., Victor. 

Caff man J. Ephemeris. Stoefleriri. (1531. 

1588). 
Campensia. Pialmomm paraphrasUca in- 

lerfffet. dedie. J. Dantisco. Oac., Ungl. 
~ » « « ^<1* J- Petrejns. Norimbergae. po- 

r6wnat Dawid. 
Cato. Distieha moralia. Gsthonowe wierase 

obyeaalne. Krak., Wietor. Cicero. Inveotiyamm in Catiliaam edd. G. 

Albinos. Crae., Victor. 
Compendiom directorii in yisit fr. here- 

mitarum. Or. S. PaoH. Crae., Ungler. 
Const! t. conyentos Cracoy, (dwa pnebicia 

w roku). 
Constitntiones synod! lancic. a. 1537. 

Crae., Ungler. 

Dantiscos ob. Encomiom. 
Day id. Psalmi p. J. Campensem, dedic. J. 
Dantisco. Norimb. 

— Psalterz albo koicielne ipiewanie. Krak., 
Wietor. 

Despaaterius J. De accentibos et pro* 
nunc. edd. G. Albinos. Crae., Victor. 

Emser H. Oposcola. Crae., Math. Scharff. 
Encomiom yini et eeryisiae (per J. Dan- 

tiscnm?). Crae , Victor. 
Gostinios Andreas. Oratio de perpoliendis 

principibos Poloniae libeiis. Crae. 
Groenoeck Joseph. Prognostieom. Polto- 

yiae, Sandeclos. 
Qnillermos. Postilla sop. Epist. et Eyang. 

Crae., Math, et Marc. Scharff. 

Hegendorfinos. Leges et instit. noyae 

Acad. Posnaniensis. 
Hippocrates. Aphorismomm . Crae., Victor. 

— Praesagiorom liori III. Crae. Victor. 
Honteros Grammat edd. Mymer Crae., 

Scharff. (35. 38. 39. 41. 43. 48. 58. 59) 
(dwa prseb. w. r. 1533). 

Leo poll en sis. Viylfica passion. Christi ex* 
planat. Crae, Ungl. (1520. 1537). 

Loyica (de) Simon. Enchiridion physiognom. 
Crae.. Ungl. 

— Eneniridion chiromantie compendiosom. 
Crae. Teod. Ungler. 

•— Oposeolom de praeseryatione a paste. Crae., 
Ungl. 

— Centiloqoiom de med. et infirmis. Crao , 
Ungl. 

Macer Aem. De herbarom yirtotibos aoctore 
S. de Lowicz. (ded. Venceslao Czirks). 

Missale Cracoyiense ed. p. Tomicki. venet 
Liehtenstein. 

Mymeros. In miserr. fratris. germ, oaedem. 
Crae., Scharff. 

— Regimen sanitatis. Dobrego adrowia rsf- 
daenie (po polsk. niem. lac). Krak., Mac 
Scharff. 

Oposeolom ob. Lowicz. 

PestiGaspar. Compendiom directorii in yi- 

sitatione fratmm. Crae. 
Pi ein o Bolem omecsenio. Krak6w, Wietor. 
Plotarchos. Conviyaliom qoaestion. Crae, 

Victor. 
Pol id am OS Valent Do laode Medicin. (qoae- 

dam E. Roterodami). Crae, Scharff. 

— Contenta in hoc libello. De kode medi- 
cine. Roterodamos Declamatio. Ded. Pet 
Tomicki. Crae , Victor. 

Pribenios Vine. De orgine Slayorom. Ve- 

netiis. 
Prossoyianos Simr. Ad Petr. Tomiciom 

ep. CraCy b. w. dr. 24 158S. — 1588. Beffimen SanHatiit aaleniitaimoi (Joan de 

Mdioluio) Crao. Ungler. ob. Mymenu. 
Bnbrieella dioecesia PoBnanienaia ad a. 

1688. Crac Ungler. 
— eecleaie metropoUtane Qnaanenaia ad a. 

1682. Crac, Ungler. 
Sabinns Fnlvina. Ara metriea per 8. Proa- 

aoYianun. Crac., Ungler. 
Seneca. Formula honeatae vitae p. Myme- 

mm. Crac., Mac Scharff. 
btatnta regni Pol. recena reoogn. et emen- 

data (per Tasz^jrcki). Crac., Victor. 
Saadek (de) Mic. Jadicinm aatron. Crae., 

Scharff. 
Ssamotnlski G. Sermo de indolgentiia. 

Crac, Ungler. 
Taaiycki. obacs Statnta. 
Terentias. Comoediae edd. £r. Roteroda- 

mna. BaaiL, Froben, 1532, fol., ded. Joanni 

et Stanialao Boneris. 
~ Toi. Francof., Eichhord. (dedic per Era- 

amnm Boner). 
Troper And. Oratio ad pnbem atadioaam 

polonam. Crac. 
Tn^ecieski A. Powsaednya apowiedi Kra- 

k6w, Lazarz. (draeworyt a dat^ 1532, leca 

dmk. b. d. p6iniej8zy). 
Tncholienaia Cenroa J. Farrago actionnm 

Crac (1531). 
TnsBinns A. Jadicium et aignif. cometae. 

Crac. Ungler. 
Ungler. Ephemeridea ad a. III. Crac. 
Ubub. Almanack sen Ephemeridea. Crac, 

Ungler. 
ViBlicia (a) Michael. Judicinm de comet 

mense Sept Crac, M. Scharff. 
(Yocabnlarium?) latine, italice, polon. et 

fferm. Crac, Flor. Ungler. 
Wlceliua Geonr. De doctrina et mor. ae- 

ctae Lnther ead. Cervns. Tnchol Crac, 

Ungler. 

1533. 

AesticampianaB. Agenda eccl. poanan. 

Lipsiae. 
Agenda Bccnn. rubric, eccl. Cath. posn. 

Lipaiae. por6wnaj. AcBticampianaa. Latal- 

ski. 
Bed a. Anctoritatea Ariatotelia. Crae., Scharff. 

Math. 
Bona Ventura. Zywot P. Jeauaa ti. p. Ope- 

cia. Krak., Wietor. (1532) 
Brandoliaus Lippua. Oratio de paaaione 

Chriati. Poltoviae, Sandecina (1561). 

Caff man n Joan. Canon. Sandom. Ephemeria 

ad Joan. Borek. anno 1533. Stoeflerini. 

(1531. 1582). 
Callimachna. De bello Tnrda inferendo. 

Hii^genov. Secerua. 
Campenaia J. Enchiridion paalmomm. Ant- 

verp. (1534. 86. 37.). 
— Paalmomm interpret Antverp., Hillen. 

(1532). 
CervuB Tuchol. Instit grammatice. (polon 

et germ.). Crac, Ungler. — Qnaeationea de decUnat (a eleaieBtanem 
polakim). Crac, Ungler. 

— Syntaxia. Crac, Unaler. 
Cicero. Topiooram. (>ae, Vietor. 
Compendioaum examen pro iia qni aaeria 

initiaadi aunt ordinibua. Ciac, Sctaarffl 
Copia lit a Vicerege neap, ad oool Ciik- 

entea per And. de Anria. Crac, F. Ungler. 
Cracovia (de) Mathaeua. An mwiendi 

Crac, Scharff. 

Dantiacua ob. Encomium. 

Donatua Aellua. De barbariamo. Germa. 

Syntaxia Crac, Ungler. 
DreTel M., Secret Albert! Seg. Pol Epiat 

de bello Tnrcia infer. Hagenoae. 

Encomium yini et cereTiaiae. (per J. Dan- 

tiacum). Crac, ^etor (1582). 
Evangeliat. qnat paaaion. in ecdea. po- 

ananienai. Lipa., Letter. 
Franconiua M. Epitome eoram omniiim 

ect Crac. 
Funk. Wahrhaft. Bericht K5nlga. 
GlareanuB. De geographia. Friboig. (1588. 

1538. 1548. 155^. 
Gundelina Philip. Juria utrinaque leetio- 

nca Crac. Victor. 
Hegendorfinua. De edncandia puerianob. 

Crac, Vietor. 

— Rudimenta pietatia ehrlat Lipa, Fkber. 

— Stiehologia, aeu Batio acriDead. Terau- 
um. Ad Job. LeaacayAaki. Yitebergae. 

— Ckimpendioaa eonacribendarum epiatc^lanim 
ratio. Crac, Victor. 

— MethoduB eonscr. epiat Argentoratia. 

— Bapaodia conacrib. epiat b. m. i dr. 
HippocratCB. Do diaeta humana, lib. HI. 

Crac, Vietor. 
Hortulua anime cum aliia oral Crae, 

Scharff. 
JoanncB Capiatranua. De efficatia aquae 

benedictae. Crac, Vietor. 

Kan on Andr. Poemata. Crac 

Komjathy Bened. Pauli epiatolac Paal le- 

▼eley magyar nyelyen. Krak., Vietor. 
(Rromer) Cromer. De aplendid. Chriati trium- 

pho carmen. Crac, Vietor. 
Langua J. Encomium vini. obaca Eneomium, 

Gazii A. (r 1536). 
Latalaki G. Agenda poanan. Lip jiac Lotter. 
Lippua ob. Brandolini. 
Lucanua. Pharsalia (wyd. Albinua Georr. 

a Koimina). Crac, Scharff. 

Manuale aacerdotum. Crac, Scharff. 
MurmeliuB Joan. Diction, var. remm. Crac, 
Vietor. (1526. 1528). 

— Lexicon aeu latina reram yoeabnla earn 

ferman. et hunjcar. interpr. ded. M. et F. a. 
eren. Crac. Vietor. 
NepoB Coraeliua. Vita Pomp. Attid. Crac, 

Ungler. 
Philaret De pulauum acientia. Baail., Petraa. 
Poadrowienie calonkdw Jeauaowych. Krak., 

Ungler. b. w. r. (okolo 1533). 
Boterodameayk Eraam. Modlitwa paAaka. 
Crac, Ungler. isn.^ lUL Babrieella eraooT. Gnc., Unglar. 
Saerobaito J. Algorithmiis. Drae., Seharff. 

(1511. 152S). 
Sftleroitanai Andr. Gmmmatioa opus do- 

▼nm. One., Viet (1534). 
Svlpioiai Jotn. Yenilaiiat. De moribiiB 

paaionim, canneii, edd. Ft. Mymar, ded. 

bcml Boneio. (polonioe at genu). CnCt 

Sdyurflt 

Tftresa dachowna. Krak., Uiucler. (esjr 1583?). 
Tarreerementa (de) J. De effieatia aquae 

benedietae. Crac, Vietor. 
Tnsainaa Ad. Jadiciam et dgnid eometae. 

One., Ungler. 

Uehwala eejnui pfotrkowaUego. 
Vergerina P. CondL nonmodo Trid. aed. 

onme pap. iogieiidiuii. b. m. 
Yialicsa (a) Mich. Pionoatie. ad a. 1583. 

Crae, Math. Scharfll 
Wyprawa dasay na tamten iwiat (po pola. 

nc. iitew. i niem.) Wilno., Lecaicioa. (?). 

1534. 

Arrippa. GoDtra pestem antid. Crac. 

Aarianas Albinus. Miuaram nutrix Sarma- 
eia. Crac., Vietor. 

Aatexanas. Canones poenitenc. Crac, Un- 
gler. (1521. 1535. 1538). 

— n m n CnMS., Math. Seharff. 

Baa ill us. M. Homelia de inyidia p. Hegen- 
dorfinmiL Lipsiae. 

— De evolvendia libria soriptomm gentilinm. 
Crac, Vietor. 

Baailina. Homelia Cai aoceaaere carmina 
ad Chriatom D. Joanni Stratio dicata. Oda 
gratalatoria ad Glaaias. virum Dom. Bar- 
tholomeom Stanitzky, Magni Dom. Lucae 
Comitia a Gorka. Capt Posnan. etc. Cancel- 
lario ob natam filiolam primogenitam Chr. 
Hegendorffino autore. Lipaiae, Lotter. 

Caffmann J. Ephemerid. ad a. 1534. 
CampenaiB J. Commentariolaa in doaa Paoll 

ep. Crae., Seharff. 
— • £x Joan. Eliae grammaticonim oongeat 

Crac., Ungler. 

— libeUna de natora literarum. Crac., Seharff. 

— Praecationea. Crac, Ungler. 

— Paahn. interpr. Colon. Gymnic. (1532. 1533). 
Canon e a ob. Astexanoa. 

Ceryna Tucholienaia. Epitome pontificii jn- 

ria de cognationiboa (dwa przebicia). Crac, 

UngL (iSd?). 
Cicero. Liber elegantiMimoa: De aenectate 

edd. Math. Franconioa. Crac, Seharff. Math. 

(1524). 
Coehlaena J. Velitationea^ ded. A. Krzycki. 

— Philipiea IV. in ApoL Mielanchtonia. 

— Confutatio adrers. D. Faventinam, ded. 
L. G^rka. Lipaiae. 

— De yener. Sanctorum (ded. Joan, epiacopo 
Poaa). lipaiae. Nic Faber (droga data: 1532) 

-^ Adver. reformationem aenatoa Bemenaia, 
esq>oatiiIatto (dedic Joanni Epiac premi- 
aUenai) Lipaiae. Faber. Compntna novna Cimc, Mac Seharff. ( 1514). 
Compntna rea ad eeeL cnltom compL Crac. 

Seharff. ^ 

Cromer Mar. Biecsenaia. obaca Kromer. 
Datns Aug. Elegantiae minorea. Chrac, Scharfll 
Durenia. Portae Saharae (hebr.) Cimc, Ben 

Aaeer. 

Elie Jndena. libelL de nat litt hebraic 

Crac, Seharff. 
Faber Andr. Polonoa. Liber advere. Lntheri 

et Zwingli haereaes m (okolo 1584). 
Falimiers Sto&nek. (Phalinnroa St) sio- 

lach i mocy ich. Crac, Ungler. ob. Glaber 

pod r. 1535. 
Felstinienaia Seb. Opnacnlnm mnaicac 

Cromer. Mnaiea fignrata. Crac, Vietor 

(1519. 1525). 
FranconiuB Mat Elegantianmi praeeepta 

Crac, Seharff. 

Guarna ob. Salemitanua. 
Hegendorfinna. Stichologia aen ratio acrib. 

verranm (ad Leezeaininm Joannem). Viton- 

berg., Rhao. (1533). 
Heliodorns. Aethiopicae historiae, S. War- 

saewicki Jntepr. BaaiL, Oporin. 
Hontdrna. Rncumenta Cosmogr. Crac, Seharff. 

Math. 

Joannea de Laf^cnt Algoritmoa linealia. 

Crac 1534. 
Joannea Campenaia. Enchiridion, (ded. Daa- 

tiaco). Lugd., Gryph. 
laoorate b Jlreopagiticaa(Hegendorfini).Crac, 

Vietor. 
Kromer (Cromema). Conaolatio Joann. Choi- 

nio Episc Crac 

— De splendid. Chriati J. trinmpho. Crac, 
Vietor. (1533). 

— Elof^. de Taletad. Siria. L Vllnac 

— MuBiea fignrata. Crac, Vietor. ob Felstinenaia. 
Lowica (a) Simon. De praeaenratione a pe- 

atilen. Crac, Ungler. 

Ma r eh eve t hamiaanej. Cnnnia Becondarina. 

Crae., b. w. dr. 
Mikrakodess. (kai^gi prorok5w po hebr). 

Crac 
Moibanns Ambr. Cathechiami capita X. 

Juvent Vratialayienai propoa. Vitoub., Veiaa. 
Moaellanna. Protog. paedologia et Hegen- 

dorfinna. Dialogna. Crac, Seharff 
Opna novum grammaticac Crac, Vietor. 
Polidamus val. Querela de pace et Er. 

Koterod. de pace (ad Tomicki). Crac, 

Seharff. 
Posnanienaia Val. (Wrdbel) Opnacnlnm 

quadraffesim. lips. b. dr. 
Roterodamua Er. Liber, de praep. ad mor- 
tem. Crac, Seharff. 

— Querela pacia. Crac, Seharff. ob. Polidamua. 
Rubrioelfa Cracovienaia. Crac, UngL (1586. 

37. 39. 40. 41. 76). 
Salernitanua. Gramm. opna novum. Crac, 

Vietor. (1633). 
Salomo. Proverbia p. J. Campenaem (ad P. 

Tomicki). Crac, Ungler. (1547). 
Stichologia ob. Hegendorfinua. 

4 26 1534. -- 1535. Stoeflcrinus. Eplieuieris a. Clir. 1584. (Criic., 

Unglcr). 
Taszycki NicoUus. ProcoBsua judickriiu. 

Crac., Victor. 
Thiczcnsis Oeor^. Elcgiiicoa ad diyiim 

Nicolaum pracsiilcm inclitissim. Crac, Victor. 
Tusflinius a Thamow. Judicium astrologi- 

cum ad. a. 1534. (dcd. Pet Tomicto) Crac 

Unglcr. 
ValcrianuB Hattiaa. Concio de divo Tho- 

ma Aquioate. b. m. i r. (rok praypiflania 

Vio Thorn. Adverana Lather, opuscula. Crac, 
Ungl. 

IMS. 

Antoniui Joannes Cataavieniis. De tnenda 

valctud. Crac, Victor. 
— In mortem P. Tomicki. Crac, Victor. 
A pell i Johan. Hethodica dtalcctices ratio, 

ad juris prudentiam accommodata, dedic 

Joh. a Chojen Episc PrcmisliensL Norim> 

bergao, Frid. Peypua. 
Acistoteles. Oadki z pisma wiel. philoso- 

pha. Krak., Unfl. (trsy edyc). 
*~~ fi fi 11 Krak., ScharoL 
Astexanus. Canonea penitentialea, per va- 

rioa caaoa expreaai. Cnc, F. Un^er. (1521. 

1534. 1538). 
Auguatinna. De vita ehriatiana. Crac, 

Victor. ' 

B i e 1 a k i M. 2 vwothy philoaoph6w, ded. Kmicic* 
Krak., Unglcr. 

Caffmann J. Ephemeria anni 1535. 
Carmina et acripta mtulatoria in nuptiaa 

Joachimi D. Brandeourg. c Hedviga, filia 

Sigiamundi Reg. Pol. 
Cato. Diadcha moralia polonicia et germ. 

rythmis cxomata p. Mymerum. Crac, Vic- 
tor. (1544). 
Corvus Tucholiensis. Farrago actionum ci- 

Tilium. Crac, Unglcr. 
Cicero. De amicitia edd. M. Franconins ad 

Fr. Bonerum. Crac, Scharff. 
Ciiwicki Petras. EpistoU et poema adver* 

sus barbas. Crac, Victor. 
Confessio to jest: wyznanie wiary(?). 
Cosminensis Bcnedictus. Epit Joachimi 

ob. Kotmin. 
Criciua And. primaa. Cantica aacra. Crac, 

Unglcr. 
— Epitaphium Petri Tomicki. Crac, Unglcr. 
Cromer BL Dcliberatio Lucredae poat vim 

Tarquinii. b. w. r. (Crac, Vict) (1541). 

Daw id. PsaHerz, albo kodcielnc toiewanic 
Krak., Wietor. (dwie edycye w 8ce i w 12ce). 

Demosthenes. Or. pnilosophicae. (edd. 
Hegendorfl) (ad A. de Odrka) I^en, Bru- 
bach. 

Donatus minor. Crac, Victor. 

Eobanus Helios Hessus. Sylvarum libri VI. 
nuper primnm aediti. (dedic Joann. Dan- 
Hsco Episc Culm. Liber L Sarmaticus ad 
Sigism. regcm). HagenoCi Brubacchius. Gal onus. Astrologiai, trad. Scnitliii prot. 

Vcnet, Patavintts. 
— De nrinis, trad. Strudiii prof. Vcnct Patav. 
Glabcr. pnazcxaniu krwi. Krak., Ungler. 

(tlom. z Hicchowity? ob. r. 1506). 
Glogovienaia J. De octo pardboa orat 

(Donatna). Crac, Victor. 
Gregoriua IX. Rcgolae juria ed. Adal. de 

Pilzna. Crac, Victor. 
Hegendorfinua Ch. Adagia adeeta. Crac, 

\aetor. 
Hcnckcl Joan. Soliloq. aive precado ad D. 

Crac, Ungler. 
Hey den. rormnlac pneriL coUoq. Crac, 

Scharff 
Hippocratea. De morbia vulgmribna p. Ve- 

aeucium. Crac, Victor. 
Hiapanua And. Contenta in hocHb. Modna 

confitendi Crac , Scharff (1540 — 41). 
Honterna. Grammadca. Crac, Scharff 
Jaakier Niool. Juria prorinciaNa Sax. libri 

UL Promptuarium jivia prov. Saxooid. Crac, 

Victor. 
Introdnetorinmelementale. Item Hleronymi 

Aleandri Moteikaia tabulae gneeonim mnaa- 

rum, edd. Mare. Scharff. Crac, Math. Scharff. 

obacs Libuiua. 
Judicium eraoovienae. Crac, Victor. 
Kalendar (po niemieckn). (Probo«MM>wi- 

caa?). Crac, Scharff. 
Koimina(i) Ben. Epitalamion Joaeh. Bimn- 

deb. Crae^ Un^er. 
» Epithalamion. Crac, Math. Scharff. 
Libanna Georg. In Tomicii obitnm. Crac, 

UngL 

— Introductor. in nomi. et verb, declin. grae- 
caa. Crac, Scharff. 

— In aponaalibua Princ Joaeh. Brandenbor- 
gen. Oratio. Crac, Unglcr. 

Micchovita Maci^j. De praeaer. hominnm 

aanit Crac, Scharff. (1512). 
~ Polakie wypiaanie dwoj^ krainj, tl6m. 

And. Glabcr s Kobylina. lumk., Dngler. 
Moavidiua Marc Biblia tai ead Wiaaaa 

Sxwcntaa (?) 
Murmclina Joannea. Diodonarioa. (1526. 

1528). 
Oiorai Imre. Ar And kriastu ardl ea aa 

5 Ekkl^ziilrol. Krak., Victor. 
Perottua Nic Grammadca denuo caatig. 

Crac, Math, et Mar. Scharff. 
Pilzna (z) Wojc Regule juria. obaca: Gre- 
goriua. 
Polidamua Val. Hiat de rebua Bohemo- 

mm. Crac, Vietor. 

— Oratio de rege regum Chriato. 
Prompt uarium ob. Jaakier. 
Proaaovienaia Mardn. Gallinina. Ad Yen. 

M. Bened. Coaminium epiatola. Cimc, Vietor. 
ProazoTianua Simon. Epit in nap. Joaeh. 
Brand. Crac, Ungler. 

— Ode de inferorum demolitione. Crac, Ungler. 

— Lyrica de annnntiat B. V. Mariae. cSac, 
Victor. 

— Ad Andream de Thenciyn. Caat. crac 
Crac, Vietor. 1530. - 1536. 27 — Ode de uinnneUtione concept Jesu. Cni- Sacharinni Stan. Deserip. dnor. certain. 

enm Petro, p. Mold. Crac., Victor. (1531). 
SiffiBmandi I. Mandatam, ne aliqnos dif- 

ndatorea pablioosqae gravatorea aokNiiatere. 
Stoeflerinas. Ephemeris a. Chriati 1535. 

(Crac., Ungler). 
Sybilla Erythrea. Carmina, edd. Libaniu. 

Crac, Flor. Ungler. 
SsamotuUki Greg. AnacepbaleosU floscalos 

monogrammoa ex Projgn^mnaamatis Endor- 

finia complec. (przeciw Hegendorfinowi). 

b. m. dr. 
Thar now (a) Adam. Ephemeris sen diarinm 

ad a. 1536. 
V i t e 1 1 i o. Perioptike libri X. Norimb., Petrejns. 
Wrandt Michael. Elegia in obit. P. Tomi- 

cii. Crac, Victor. 
Xiegi Jeznsa syna Syrachowego, Ecclesia- 

sticoa rzecaone. th Piotra PoznaAczvka. 

Krak., Wietor. (1541). (Dedykacya z r. 1535). 
Zaborowaki Stan. Gramm. mdimenta. Crac, 

Seharff. 

153G. 

Antoninus J. Elegia in mortem Er. Roter- 

dami. Crac, Ungler. 
Augnatinna Aur. De mnsica dialog! VI edd. 

Seb. de Felstln. Crac, Victor. 
Blaaina. Salutares paraenescs de cpistolis 

et evangcliis. Crac, Seharff. (1542). 

— Toi. Crac, Ungler. 
Brndzewski A. Ephemerides. Crac 
Caffmann J. Ephemeris a. 1536. 

Cam pen sis. Enchiridion psalmomm, ded. 

J. Dantisco. Lugduni. (15312). 
Chelidonius Ben. Passio J. Christ!. Crac, 

Scharir. (1523). 
(Const itutiones fratrum ordinis Praedi- 

catomm, regnlae B. Augustini). (bez tytidu). 

Crac, Victor. 
Cricina And. Ad Clemm de novis libris, 

regnlae pastorales. Crac, Ungler. 
Cromer M. Anrea carmina. Crac 1534, na 

koAca r. 1536. Ob. Pythagoras. 
Dal mat a Diogenea (An. Critins). In yulga- 

tam Asianam diaetam. Dialogns. (Cracov.). 
Droschius Vol^. Hirschbergensis Silesins. 

Epitaphia. II. Rev. D. D. Thomitii Episc 

Crac. Crac, Hier. Victor. 

— Ein Sermon vom Abendmal. KOnigsb., Wein- 
reich. 

Erasmus Bothered. De praeparatione ad 

mortem. Colon., Cerricom. 
Enripidea. Tragoedia Hecnbe. Crac, Math. 

Seharff. 
Ficinus Marsilina. De cura valet ct epist. 

Simonia de Lowics. Crac, Ungler. 
Oalenna. Opera p. Struthinm. Basileae, 

CLarandrns. 
•— Antidotarins, per Struthinm. Venet (?) 

(1537). 
Galsadcai IstvAn. Enekes k5nyo (Kantyczki 

wfgienkie). Krak. Gazsi. De vino et cerevisia. Crac, Victor. 

(ob. r. 1533: tit Enoominm Lang, i r. 1586 

tit Kirstein). 
Gnapheus F. W. De filio prodigioso. Elbin« 

gae. 
Hegendorphinus. Ad rev. Latalski ep. 

p. Epistola. Crac. 

— Querela Eloq. contra G. Schamotulski. 
Vitembergae. 

H en dor f Christ Galeni Helleborum, dedic 

Stan. Brochowski. (Contra Gr. Shamotulski 

Anacephaleosis, pro Luthero). Por6wniJ 

Hegendorphinus. 
Kopp J. (iruntowny regiment, dedyk. Zyg. 

Ki6l Praha. 
Lectura super tit de regulis juris. Crac, 

Unji^ler. 
Lovicz (de) Simon. De cura valetud. Crac, 

Ungler. 
Major Georg. Sententtae veterum poetar. 

dig. Crac, Seharff. 
Narratio randationis monasterii Montis Calvi 

Fratr. Ord. S. Benedict!. Crac, Ungler. 
Odrow^i Stan, i Laski Stan. Dialogns 

de asiana diaeta, h. e. de comitii Potrico- 

viae habitis. obacz: Dalmata. 
Paraenescs, ob. Blasius. 
Pern us VaJer. Quaestio cum haec tria insunt 

animae. 
Phocilides. Poema praecopta vitae dig. 

cent p. Cromerum. Cnc^ Victor. 
Plinius Sec Panegyr. Trajano Aug. d!c. 

Crac, Victor. 
Plutarch us. De liberis educandis. Crac, 

Seharff. (1528). 
Polidamus. De rebus gestis hungar. Crac, 

Victor. 
Poananienss Val. (Wr6bel). Opusculum 

onadrages. Lipsiae, Lotter. 

— Propugn. Ecclesiae a. sectas. Lipsiae. Lotter. 
Powieid rzeczy iatej o saloileniu klasztoru 

na Lysdj-G6rze. b. w. m. i r. 
Pythagoras. Aurea carmina, per Cromerum. 

Crac, Seharff. 
Rubricella Cracov. Crac, Ungler. 
Rudnicensis. Examen (compendiosnm). 

Crac, Seharff. (1520). 
Sab in us G. Erotica (ad p. Bcmbum, A. Cri- 

cium). Viteberg., King. 
Samuela iyda list ku Rabi Isaakowi, ti. 

Piotr PoznaAczyk. Crac, Ungl. (dwa przeb.). 

(1538. 39). 
Sententiae vet poet per locos comm. dig. 

Crac, Seharff. 
Stoeflerinua. Ephemeris a. Christ! 1536. 

(Oac, Ungler). 
Stromer Henr. Algorithmus linealis. Crac, 

Seharff. 
Syl va sententiamm ex Ovidio. Crac, Seharff. 
Szamotulski Gr. Vineula Hippocratis ad 

alligendum caput Chrfi. Endornni. Crac, 

Ungler. 
Tectander Jos. Morbi gallic! enrandi ratio. 

Basil, Bebel. • 

Valcrianua Math. In laudem A. de Then- 

csyn. Crac, Victor. UM. — IMl Wrdbel, ob. PoraaaleiisiB Yaleat 
ZaborowBki S. GmnniaiieM nidiB. CkM^ 
Sehurff. 

— Oithognpliia. Grae^ Seharit 

1S97. 

Aeademia enooTioniit, dlalocnt. 
AlfforithmnB, to jest: Nankmlieibjr. (Tom. 

KloM?) Knkdw. (XSSS). 
Arittoteles. Oeeoii. Uber, m. LnNuras G. 

Cimc, Bcluurff. 
CampenBia Joann. Enebiridion paalmomm. 

Lofdnni, Grypbiiia. 
CerviiB TQcbolienaiB. Methodna aaeranian- 

toram. Cne^ Unigfler. 

— EnchariBtiooii JT Chojenio. Crae^ Ungler. 
Cicero. Oimtio pro Arehia poelai edd. Q. 

Albiniia, ded. And. Bonero. Gn&, Beharit 
Madi. 

— Or. pbiloaophieae. Crac.. Yietor. 
DeBpaateriuB Job. Rndimeiit n. ed.Grae. 

Scbarff. 
Eeebins V. Epigr* aaeronim Uber, ad Tar- 

aonem. Grae., vTetor. 
FraneoniuB If. Eraami Boterod. et P.Toini- 

di epitaphia. Crac., Scbarff. 
OalennB. De differentiiB morbommt ed. Stmi. 

Crac, Vietor. 

— De antidotiB a J. Strotbio. Venot, NieoU- 
DiiB. (1586). 

HegendornnuB. Epiatolannn eonaerib. ratio. 

(mc^ Vietor. 
Innovatio fractifera c omniB utrinaqne 

aexuMi de poenit et remiaBione. (ed. B. 

ProBBOTianuB). Crac, Ungler. 
Kwiatkowalci. OpiBanie aiemi korowaki^j. 
Lectnra anper titmo de regnlia jur. Crac, 

UDgler. (1534. 1581. 1586. 1541. i b. w. r.). 
Leopolienaia J. Viyifieae paaa. Cbiiati 

explan. Crac, Ungler. (1520. 1582). 
LibanuB O. De pbiloB. landibna, Cratlo. 

Crac, Scbarff. 
LoviCB Sim. Enebiridion medieinac Crac, 

Ungler. 
Maeer Aem. De berD»mm virtot per Sim. 

de Lowica. Crac, Ungler, b. w. r. (drea 

1687). 
Melanobton Phil. Diap. Or. Cieer. Pro 

Arehia. Crac, Scbarff. 
Miecbow M. Sarmatia. Badleae. 
M o i b a m n B Amb. CatecbiBmnc Viteberg., 

WeiBB. 
Moaellanaa P. Tabnlae de achematibiu. 

Crac, Scbarff. 
Nagonina Mich. Oral ad Petr. Vaporinm 

et elegiae« edd. Mat Franconinc Crac, Vie- 
tor. 
Penrbaoh V. Algorithmna. Crac, Scbarff. 

— ob. AlgoritfamoB. 

PbilippQB. Adhort. ad Tbeododnm JndaeimL 

Crac, Vietor. 
Pbocylidec Poema. Crac, Vietor. (1586). 
PoBnanienaia Val. (Wr6be]). Opnaeidnm 

qnadiageaimalc Upalae, Lotter. 
ProeeaanB joria canonid. Crac Bnbrieella Craqpr. Orac, Uajrier. 
SaeroboBio J. Algoritlimiia. Aac, SekarIL 
Staalalaiic ffi^oria iaug. CB{afeDdMiT. 

Crac, Ungler. 
Saamotnlaki (Bhamotolaaoa) Georg. Pro- 

eec Jnrla brerior. Crac, UngL (1594. 1581). 

Tieaenala Georg. De diva Salomea. Crac« 
Vietor. 

— Vita divae Baibarac b. m. dr. 
Taebovigena Jac Fhictif. imoif. eaaonia. 

Crac, Ungler. 
ValerianniB Mat Hiatoria ono pacto magna 

portio cmda Cbriati in Lnbun perronit 

dedic Thorn, ab Ukoaa. CI rrdaf a r. 1589). 

Crac, Vietor, b. w. r. (1587?). 
V ergerina P. Cnr et qnomodfo deoo^Jorat 

Papiatamm aeatiendnnL Vitenbergac 
Wraniina And. Dalmata. Elegiae (T<NDiek! 

et Knyeki). Crac, Vietor. 

IMS. 

Agrieola G. De bdlo ady. Tnreac Baafl. 
Ariatotelea, obaea: Glaber. 
Are moriendi. Crac, Scfaarffl 
Aatexannc Canonea poenlten. Oac, UngL 

(1521. 1584). 
Beda. Elenebna contentoram in boo endd- 

ridio. De glorioc Vii«. Mariae eonceptionei 

aaaertio per Stan, de Lowiea. Crac, ungler. 
Bellieanna Theo. De partinm oratioaia 

inflexioniboc Crac, Vietor. 
Bonawentnra. 2ywot J. Cbiyatnaa, ti. Oped. 

Krak., Wietor. 
Breviarinm Craeoyienac Venet, Liefaten- 

Btein. 
Caeaarina Joan. Dialectiea (et MnrmeUna). 

Crac, Vietor. (1589). 

— Bbetorica. Crac, Scbarff. 

Camera Varinna. Apopbtegmata. edd. Dednc 

Crac, Vietor. (1522. 1529). 
Cato. Diaticha moralia polon. et german. 

lythmia exom. p. Mymemm. Crac, vietor. 

(1585. 1544. 1554. 1582. 1588). 
CbroaeeTaki. In mortem Joannia de dnd- 

bna Uthoaniae ep. Poan., ded. Andr. Gdrka. 

Lipa, Schumann. 
Compntna anmmarinc Crac, Math. Scharit 
Conatit convent (}rac, b. w. m. i r. (dwa 

odbida). 
CnlmiBcbeaBecbt Gedani, Bhodc (15887). 

DantiaeuB. Epitaphia Tomido. Crac, Scbarff 
Decreta et conatit in cony. Petricoy. b. w. 

m. i r. (Crac, Wietor). (estery edym). 
DemoBthenec ProBnoa. lib., eda.Hegen- 

dorf. Crac, Vietor. 
Diapntacio, obaca: Paryc 
Diurnal e bor. ecd. Poan. Upaiae, Letter. 
EckiuB V. Explan. paahnL Angnatao, Wey- 

Benbom. 
Elenchna, obaea: Beda. 
Ephorinnc De ntOitate artia medicac b.m. 

idr. 
Farkaa And. (Lmyoa). Croniea de Introdiio- 

tione S^tanun in Ungariam. Graooviac 


Frankottlnt IL Ad Pol<Mk regni proe. 
eoBOord. deelain. Gno., Scharff. 

— Dedm. in dbftum Join. epis. Pon. Cne^ 

Galenas. De firaetarii, ed. StnitldL Yeoet, 

ZanettL 
OiUi^eai'IstviiL A kerewMnf tadomany- 

M Tilo lOTid Kta^raotke. Krakdw. 
Olaber. ProbleiiiataAriatoteli8.Krak.,Ungl6r. 
Olareanai H. QeograpUa Joann. Lateo. 

Vanet, Lobia. 
OrammatieeB nidimenta. Grae., Seharif 

(Haelict). 
Gnarna Ant Salernft Qrammatieaa opus 

noTun. Crae., Hier. Yietor. 

Heff endorfinns. Epistolarnm oonserib. ratio. 

(^ac, Yietor. 
Honterns. De grammat libri n. Crae^ 

Yietor. 

Janieki Klem. Qnaerela reipab. polon. b. m. 

i r. 
Klos T. Algorithmos t J. naokalieaby. Kmk^ 

Un^er. 
Leopolienais Joaa« Yivif. passionis Chr. 

explaa. Grae., Ungler. (1687). 
Libanns Georg. Ad mi. et magn. Fran. 

Bonenim. Orae., Sebam. 
Literae ecmtrib. eon. 1588. b. m. dr. 
Lanent J. Algoritmos llnealis. CSru., Ungler. 

— Toi. Crac, Yietor. 

Lowies Btan. Elenehns, ob. Beda. 

^ Eaehiridion de immae. eoneept B. Yir. 
Mariaa. Crac, Ungt 

MosellanaaPetnis. Paedologia. Crae., Yie- 
tor. (1628). 

Mnrmelias, ob. Caeaarios. 

Mymerna. In salvom reditam EphorinL (}rao., 
Yietor. 

Nanseana Blaneieampianna Fr. Pro Job. 
Ferdia. Caesaris filio natali geaethliieani. 

SigiaoL Angosto B. Polon. dieatnm). Lips., 
olrab. 
Pnblieins Jae. Ars oonfic epist. per Adalb. 
Cosminensem. P. Mosellanas. Bnetor. exer- 
dt Crae. 
Babrieella ad a. 1689. Crae., Ungler. 

— Toi. Crae., Yietor. 

Sarmata Albert Epieedion in mortem Annae 

Manafeldensis. Witteberg. 
Salomon. Cantica cantioomm, ed. G. Sta- 

wiasyn. Grae., Ungler. 
Samnel BabL List kn dmgiema Babi. Krak., 

Ungler. 
Sannasarins. De morte Cbristi carmen. 

Ciae., Yietor. 
Sigism. L Constitotiones. Grse., b. dr. 
Scekely Ste&n. Istenes Enekek. Krakkdban. 

— Kalendariom magxyar nyel ven. Krak. 

— A Kerestytet^ nek fnnclamento mAr6l vald 
Tannsag. Krakkdbaa, Ir. Benaddi Si^kely 
Istvin. 

Spangenberg J. Bellnm grammaticale. 
Ckae^Math. SeharA 

Tieainensis Georg. Bath. De Crae. earmen 
eieg. Grae., IHetor. Yalentia Jaeobos (de). Theologiealis qme- 
stio nniversalis, praemt Georg. Staviaqm. 
Crae., Sebarif. 

Yiaticnmeraeoviense. Yenet, Llehtenatein. 

Wi8licse(s) MicbaL Diiennik wyb. s ewaa- 
geliami, kn btn paAsk. 1688. (Kalendara). 
Krakdw. 

Wrdbel Wal. Propng. eedesiae. (1686—87). 

1S89. 

Ad qnaerelam mercator. CrseoTiens. respon- 

snm de mercatnia. 
Aiehler Stan. (Glandinns. 2o)«deL Dfbek). 

EpithaL Isabellae. Grae., Yietor. 

— Epigrammata (ad J. Dantisc). Grae., ^etor. 
Antidotnm advers. pestilentiam Chr. Hegen- 

dorfino paratnm, Ltpsiae. ob. Bensehins. 
Anrifaber. Sebola dantiscana. Gedani, Fr. 
Bbodtts. 

Bariensis Jacob. De eonnnbio Joannis et 

Isabellae. Crae, Scharff Math. 
Basil ins. Orationes, per Gundelium. Grae, 

Hier. Yietor. 
Bonawentnra. 2ywot CKrystnsa. thim. B. 

Oped, (na rycinacn Jest data 1689 r.). Kra- 

kdw. (1618. 1622. 1688. 1638. 1668). 

Caesar ins J. Dialectica. Crae, Yietor. 
Camera Yarinns. A^phtegmata. Crae. (1688). 
Canones pocnitentiaies. Crae, Ungler. 
Cervns J. Tnchol. Farrago aetionnm civi- 

linm, item Libellns de eognationibas. Crae, 

Math. Scharff. 
Constitntiones eonv. gener. Crae e 1639 

edebr. Crae, Yietor. (dwa pnebicia w rokn). 
Copey eines BrieflGi K6n. May (Sigmnnd) an 

Folen an Hertxog in Preussen, dc date Era- 

kan. 

Dantiscne Carmen ad AUeopagnm (Kno- 
belsdorf). Grae, Yietor. 

— Carmen parenaeticnm jnvenibns et Aych- 
leri carmen. Crae, Yietor. 

David. ZoHars Wal., Wr^bla wyd. Glaber. 
Krak., Ungler. 

— Toi KnL, Scharff. (1640. 48. 47. 61. 67). 
Donatns minor, (p. Zaborowski St). Grae, 

Yietor. 
Ecchine De versificandi arte Crae, Yietor. 

(1621). 
Eo banns Hessns. Gpera i Sylvamm lib. I. 

Sarmaticns. Halla. 
Fignry i modlitwy o umQcaenin J. Chr. 

(Sae, Siebeneycher? 
Glaber Cobylinos. Logice Encydop. Crae, 

Ungl. (1649). 
Gnndelins rilip. Garminmn Libri IL (ded. 

Jodoco Lnd. Decio). Yiennae 
Honterne De Gramm. Grae, Scharff 
Klerik Stan. Na wesele kr. IsabeUi. Krak., 

Wietor. 
Knobelsdorf E. De bello tnrdco, eaim. 

Yittenbergae 
Libanna Georg. Lign. De aeeentnnm eecle- 

siastie rations. C!rae, Scharff. 
Lirinensis Yine Pro cath. fidei aatiqnitale. 80 1539. — 1540. adv. haer. libelliu. (Er. Roter: De n. eccl). 

Cnc.y Victor. 
Literae nnivenales contrib. in conv. Crac. 

b. m. 
Lo^ice comp. ob. Glaber. 
Lowicz Stan. Car. S. Bepiilcbri. Regiilac 

vitae monasticae. Crac., Vietor. 

— Judicium Paridis. Crac., Victor. 
Marasewaki Seb. Epith. in nuptiis Joannia 

ree. Himgariae. 

— De ludis cquestribua in nnptiia la. et Joan, 
cann. Crao., Vietor. 

Melanchton Phil. S3mtaxi0. Crac., Scharff. 
Mnrmelius. laagofro in praedicamcnt« Ari- 

atotelia. Cracov., Vietor. 
Pie A A maU. kn^lewny Izabelli. p. S. W. 

KraL, Wictor. Ob. Klcrik. 
PoBuaniensia Gaa. Oba. in bullae Leon. X. 

Francof., Roberger. 
RenscbiuaJ. Antid. adv. peatil, ed. Hogcn- 

dorf. Lipaiae, Faber. 
Rubric el lae perennca dioec. crac, (edd. 

Virpkovicina). Vietor, imp. Mar. Scharff. 
SabinuB B. Examen dc pharmaco cxhibcndo. 

Crac, Vietor. 
Samuel Rabbi. Liat Krak., Scharff. (i Unglcr?) 

(1638). 
Sigis. 1. Gopey eincs Bricfa. obacz: Copey. 
SpangenbergJ. Computua. Northuaiac. 
SsamotuIakiGrzcg. De eontractibua deq. 

nauria licitia. Crac, Vietor. 
Szamotnlaki (Shamotulienais) Vcnceslaua. 

In nuptiia reg. Joann. et laab. Crac, Ungl. 
Tobiaaz, Patryarcha atarego zakonu. Krak., 

Oatrogtiraki Maci6j. (pon^^naj r. 1551). 
TorinuB Godofr. Aeailoqiiinm acu diaticha 

patribna aedinm inacribenda. Crac, Helicz. 
Turobinina Jan. Enchir. juris pontificii ct 

eaeaarei. Puhuak, J. Sandecki. 
Wid pierwaza krblewaka, obacz: Litcrac. 
Will I chin a Jodoc Varmienaia. Comment 

in artem poet. Argent 
Win cent V Francuz. ob. Lirincnaia. 
Wokabnlarz rozmaitych t potrzebnych acn- 

tencyj. Krak., Wictor. 
Wirpkowicz Jan, ob. Rnbricellae. 
Wrandl Mich. Epithal. regia Joannia L 

Crac., Vietor. 
Zaborowaki Stan. Gramm. rudimenta. Crac., 

Vietor. (1529. 1564). 

1540. 

Andr. Hiapanua. Mod. confit Crac. 
Articke von Erwelung. KOnigab., Weynreich. 
A r t i c k e 1 durch ftiratliche durcmeucntigkeit. 

KOni^b. 
Baailiua. Oratlonea devotiaa. de Euchar., 

per Phil. Gundelium. Crac, Ungler. 
Bfbliai ob. Harzuge (Herzuge). 
Billicanua Theob. De orationia inflectioni- 

bua. Cracov., Vietor. 
Blonie Nic. Tractatua. Paria. 
Buezaoki. Enchiridion juris pontif. Puhoak, 

Sandeciua. 
Bochnenaia Andreaa. ob. Lubelczyk And. Breviar. acu Viat Gncanenae. Venet, Lich- 

tcnatein. 
Carvaltua. AfMlogia dilucna nngaa Eraami 

in aacraa rcligiones. Crac. 
Caatanedulo. Officium b. Jacintl. Crac.| 

Helicz. 
Catarini. Speculum. Crac, Victor. 
Cervua Tucb. Farraginis libri VH Crac, 

Unglcr. 
(CcrvuB?). Tractatua doccna modum legendi 

abbrcviaturaa. Crac, b. w. r. obacz: Tra- 
ctatua. 
Cuspinianua Joannes. De cacaaribus, (et 

Congr. trium regum). Argent (1515). 

— Diarium dc congrcssu Maximiliani cum 
Vlad. ct Sigiamundo. BasiL Oporin. 

Da thus Sen. Carmen de off. cancellar. cdd. 

Libanus G. Crac, Helicz. 
Daw id. Zoltarz, przez mistrza W. Wrdbla 

z Poznania. Knik., Scharff. 

— To*. Krak., Wietor. 
Dicsthcmius P. Homulua, comocdia. Crac, 

Unglcr. (1541). 

Domini CUB de Castan., obacz: Caatanedulo. 

Erasmus Rotherodamus. Abaolutisaimua de 

octo orationia partium Conatructione libel- 

luB omcndatua. Crac, H. Vietor. 

Galen us. De articulis tr. Struthina. Venet, 

Zanctt 
ITeggendorfinns Chr. Epitome tyrocinii. 

Oratio, dcdic Stan. Myazkowaki. Baailea, 

Wcsthcmer. 
Hcrzuge J. Nowy testament (po hebrej.). 

Krak6w, Pawe) Helicz. 
Hippocrates Coi. Enistola moral. Joannea 

BcnedictuB, dedic Joan. Tamovio. Crac, 

Helicz. 
H 08 ins. Hymni aliquot Crac (?) (1548). 
Imre Noam, (po hebrejsku). Crac 
Is tori a o aw. J6zene patiyaraze. Krak., 

Ungler. (1530). 
Langua Joan. Ad Christum Jeaum Oratio. 

De Tutela contra Turcaa. Ad Anael. Epho- 

rinum elegidion. Crac, Vietor. . 
Libanus (ieorg. De muaice laudibua. Crac, 

Helicz. 
Lowicz Stan. De Maria Virgine Deipara. 

Crac;. Vietor. 
Lubelczyk A. Tnmultuaria reap, in P. 

Melanch. Crac, Helicz. 
Lupuli S. Erotemata. Crac, Vietor. 
Marszewfiki Seb. In aer. Hungar. Reg. 

Joann. 1. obitum. Crac, Vietor. (1540?). 
Mielieski Aug. Rot Inanguratio D. Sam. 

MaciejowsU. Crac, Helicz. 
Murmelius. Dictionar. var. rerum. Grac, 

Ungler. 
Philoponua J. In evane. dominicalia. Baail. 
Polidamna Val. Diatnbe de pulaibna et 

urinis. Basileae. 
~ Libri de re medica. ded. Andr. de Valen- 

tinis Sigis. Regis physico. Epistolae, ad. 

Gamratum,. Dziaduaki, Laaco. Elegiae ad 

Luc. Gk>rka. b. m. dr. (1532). 
Politus Andr. Speculum haereticonim, ded. 

Gamrato. Crac, Helicz. 1540. - IMl. 81 — „ 2, „ (edd. Mart Sporn). Cme., Victor. 
PowieAd o satoienia klasstoni na Lvb^j 

Gdrze. Krak., Ungl. (i Marok Scharff.) b. 

w. r. (okolo 1540). 
Rhetieai Joan. Ad A. V. J. Sohonemm 

do Libria Copemd. Gedani/Rhodua. 
Roterodamus £r. Civilitas morum in inc- 

einctas quaeat digesta. Crac, Scharff. 

— Praeparado ad mortem. Crao., Scharff. 
Kotandns Ang. Inangoratio ob. MielieakL 
Rnbricella Crac. Crac. Victor. 
Seklncyan. Wyxnanie wiary. (okoio r. 1540). 
Sporn Mar. Speculam haereticomm Crac., 

Holies. (1546). ob. Catarini, Politoa. 
StrnA (Stntthioa) J6z. Are aphygmica. Baai- 

leae (1555). obacs Gralonna. 
Saamotalski Grzcg. Oratto ad Sigis. I. 

gratolat Crac 
Saamotalski Waclaw. In natiy. Sigis. filii 

Regia Joannis et Isab. Crac., Victor. 
Teatament (das neue), (tium. M. Lntra). 

Krak., Holies. 
Tractatut praecl. et insignia, docons mo- 

dum lep^endi abbreviatoras. Crac, Ungl. 
Tncholiensiia Cervua. obacz Ccnou. 
Turobinins Joan. Examen iis, qui ad sa- 

croa ordincB niajorea sunt aaaamendi. Pui- 

tuak, Sandecki, chalcogr. Poananiensis. 
Wrandt Mich. Divi R^a Joannia I. epice- 

dion. Crac, Victor. (15^). 

1541. 

Aaron rabin a Kazimierza. Scphir Hemis- 

aoth. (Talmnd). Krakdw, Helicz. 
Albertns Magnna. laagoge philoa. nator. (od. 

m.). CnusiT^cha^^ Mik. (1548). (1516). 
Andreaa mapanoa. Modna connt Crac, 

Victor. 
Aatcxanna. Canonca. Crac, Victor. 
Caeaar Joann. Dialectica, a4jccta Murmclii 

ingoge. Crac, Mat Sdiarff. 
Chryaostomnt J. De adv. valctadine M. 

Cromer trad. Crac, Victor. 

— Do divitiia et paupcrtate M. Crom. Crac, 
Victor, (dwa odolcia). 

— De non contemncnda ccclcaia M. Kromcr. 
Crac, Victor. 

— De anima M. Kromcr. Crac, Victor. 

-> De hnmilitatc M. Krom. b. w. m. Crac, 
Victor. 

— Do infflnvic ct ebrictatic oratio p. M. Krom. 
Crac, lector. 

Cicero. Dc natuw Stormina dcdic Joann. 
Bonero. Argcntorati. 

— Libr. philoaoph. b. w. r. 

^ Rhetorica aa C. Hcrcnniiim. Oraccoviac, 

H. Victor. 
Compaina Mimmar. caatig. Crac, Victor 

Hier. (1514). 

— , „ , Giac, Scharff. Math. 
Conatitntionca dcr Landc Prcuascn. 

Danslg. 

— tenanim Prnaaiae. Gedani. Rhodua. 
Copcmieaa Nicolaoa. Dc libria rcTolntio- 

nom, odd. Rheticaa. BaaUcac. Cromer Mar. Dc splcndidisaimo Christi Jc* 

an trinmpho. Crac, Victor. 
Diction, trium linguarum tent lat nolon. 

Crac, Victor, (poruwniy Mynicnia Fr. r. 

1692). 
Dicathcraiaa. Homolna, comoedia. Crac, 

Victor. (1540). 

Facturac primac Elbing. Scholac. Gedani, 

Rhode 
Franconina Math. Oratio. ad Chr. orbia 

principea contra Turcaa. b. m. dr. (dcdic 

Graccnoviac). 

Gnaphacaa Guil. Hagcnaia. Moroaophoa dc 
aimicntia, comoedia. Grcdani, Rhode. 

— Trinraphua cloqncntiac Gedani., Rhode 
Gorinaki P. Statata dncatua Maaoviac. 

Crac, Victor. 
G n i 1 1 e r m n a. Poadlla auper epiatoUa. Crac, 
Scharff. (1532). 

Hontcrna. Dc grammatica. Crac, Scharff. 

Kalw Conrad. Tractatoa. obacz Szamotolaki. 

— Ratio tractatua dc cmptione ct vend. 
Crac, Viet 

— Rcpetitiocapitnlidc cmptione. Crac, Victor. 
Kromcr M. Dcliberatio Lncrctiac rom. 

Crac. Victor. (1535). 
KobyliAaki Andrz^j. Nanka ratowania po- 
ioinic Krak5w (czy s Zielnika?) (1589) 
ob. Glabcr (r. 1542). 

Langna. Dc Chriato patientc clegia. Crac, 

Victor. 
Lnbclczyk Andr. Oratio paracnetica ad 

£p. Lcopolicn. 
Lnpulua Sig. Rndimenta grammaticca. Cra- 

coviac. 

Micchowita. Wypiaanic dwojej krainy. 

Krak., Wictor. 
Modrzcviua And. Laaciua, aivc de poena 

bomicidii. Crac^ Victor. (1543). 
Modua confitendi intcrrog. Crac, Ungler. 
Moibanaa A. Dc eonaccratione palmamm. 

Vratial., Andreaa Ungler. 
-^ Epiatola dc eonaccratione Vitcbcrgae,. A. 

Ungler. 

— QuacationcB dc cmptione ct vcnditionc. 
Crac. 

— Rationea (bia 124) dubitanti acu argumenta. 
Mnrmeliua. Dicton. var. remm. Crac, 

Scharff. (1526). 

Opua hiatoriamm. Baaiica, Wcathmer fFftber: 
Moacovitarum rcligio. Dantiacua. Victoria 
contra Voycvodun. Callimachna. Attilla.) 

Perotti Nic Grammatica. Crac, Scharff. 

Prima Adbingenaia achola. Sylva carminnm. 
Gedani. 

Rheticna J. Dc ..bria Copcmid. BaaUcac, 

Winter. 
Rivina Joannca. Maricnbnrgi deacriptio. Li* 

paiac Wohrab. 
Rubricclla. Crac, Ungler. 
Rndniccnaia M. Compcnd. examcn. Crac,, 

Victor. (1520). 
Schotcniua Herm. Vita honcata, Crac, 

Scharff; 2541. — 1548. Seneea L. A. FocmolM hooestae tHm et 
ritfami femuui. ae. polonica liagoit edd. 
Mymor Fr. ded. 8. Booero. Grae^ Yietor. 

Seklaeyan Jan. Wysaaiiie wiary (ok<^ 
1640-41?). 

— KatecWim. Kr61ewiee. (1547 --6^. 
Spangenberc. EiDtemata. Crac., Seharff. 
Syraeh Jenu Aiegi Eodeaiaatieiu necaoiie. 

rdedirk % r. 1586 Piotra PoioaAca.) Krak., 

Ssamotnlfki G. Bapetitio capitnli da emp- 
tione. Crae., Yietor. 

— Coniadi de Kaiw. Traotatna de eniptione 
et Tenditione aooommodatiu. One., Yietor. 

Yerini Mich. Diaticha de moribna. Crac., 

Yietor. 
Yirit Joan. Preeea et meditaoionea dinmae 

•elect YratiaL, Winkler. 

1S4S. 

Blaiina Panlin. Paraaaesea aalntaiea. Grac, 

Seharff. (1636). 
Borbonina N. Paedagogium tea momm 

pnerilinm praecepta, com sehoL Oreandri. 

Crac., Seharff. 
Breviarinm Wladialavien. ecclea. atndio et 

cora Rndi. dni. Luce Gorcani epL eiuadem 

ecclea nnper defnnoti caatigatem^ dedic 

Nic Dsiersgoweki epiac Crac 
Brieafmann Joh. Zwo predi^ aoa d. m 

capit Gene. K6ni^b. Wejmreioh. 
Caeearina. Dialectica. Crac., Seharff. 
Caprinus Albert Judiciom^ aatrologicnm, 

dedic. S. Maciejowfkl. Crac ' 
Cervna T. Farrago actionnm. Crac, Ungler. 

(dwa odbicia). 
Copernicne N. De lateribna. Yittenb., Lnfft 
Coetensis. Examen apiritanm et viaionam 

com paraenesi ad poenit Crac, Yietor. 
Cromer a 8 ICartinoa. Sermo de taenda di- 

gnitate. C*rac, Ungler. 

— « „ „ Crac, Yietor. (dwa pnebicia w See 
i 4ce). 

Ephorinuf. Medicinale compend. Crac, 

Yietor. 
Fran con ins Mat Oratio protreptica ad 

Chriatiani orbit principea contra efferatoa 

Turow, dedic. Alberto Marehion. Princ de 

dato. uracoviae, 1542. 

— Ad procercf Hongariae pro taenda patria 
contra Tareac Crac, Seharff. 

— - EpiatoU de perfidia Torcarom. (Crac). 
Glaber Jedr. a Kobrlina. Nanka o poazczanin 

krwL UngL (takie r. 1585 pny Zielniku). 
^~ morowem powietrso. Knk., Ungl. (przy 

Zielnikn). 
» (Gramatycxae regoiy) Cracov. Math. 

Senarffenb. 
Hillebrandna. Epiatola advarBaa Moiba- 

mnm. Crac 
Janicioa. Triatinm 1. L Epigr. L Crac, 

Ungler. 
^ Epithalaminm. Crac, Ungler. (ob. r. 1543). 
Knobeladorf Eoa. Ad J.]>uitiacnm. Lo^an., 

Qravioa. Kobylinaki ob. Qiaber. 

Langna. In aapolt Domini elagia. QEac, 

Yietor. 
Lectnra anper titolo de regnlia Jnrla. Gnc, 

Ungler. 
Literae nniveraalea contribotionnnL Datnm 

Yifaiaa. 
Lnpnlnf Sig. Erotomata oeto part Ont 

C^ ^etor. (1550). 

Miechow Matfaiaa. De Saimatia aaiaM at 

enrop. Yenet 
Miaaiye Yier waihafftigB, e^ der ftaTcn 

laabella aoa dem latein. (dwie edyeye.) (An 

Ser. Boner von Balicae). 

Kenna GioTaabattiata. D nennio, dadk. 
alia Bona Sfona reina di Pokmia. Yine- 
gia., Andr. Yavaaaorc 

Paraeneaea aalntarea. ob. Blaaiaa. 

Plntarchas. Dicteria laconica edd. Myma- 
ma. Crac, Yietor. 

Porphyrins. Teztna vet artia. Crac, Yie- 
tor et Mar. Seharff. 

.Roaenheim. MnamocbiblionmL Crac (1560). 

Roterodamna Er. Cirilitaa momm. Qiaacko- 
Tiac, Seharff: Mat 

— De contempto mnndL Crac, Yietor. 

~ Kaieffi kt6re aowf J^yk. Kiak., Wiator. 

Rnbrioella. Crac, Yietor. 

Spangenberg. Compotoa eeeleaiaatieoa. 

Crac, Seharff. 
Spicavnaki Hier. aiolach toteea. i la- 

morakich Krak., Unglarowa. 
Sudolaki Stan. Benedictio contra Tannea. 

Crac, Yietor. 

Tectander Job. (Zimmermann). ¥2iiMpae 
UL de pereffrinationibaa aaia ad P. Kjni- 
tam. Crac, Ungler. 

Tractatua praecl. et insig. docena modum 
legendi abbreviatnraa. Oac, Ungi (b. w. r). 

IS43. 

Agryppa H. Kom. Kr6tlui nanka o powie- 
trzn. Krak6w, Seharff. Mac. 

Alberto 8. Recesaoa illostriaa. prindpia Al- 
bert! coi parochi obediant Regiomonti, 
Daobmann. 

Barienaia Jacoboa. De regimine a peatc 

Crac, Ungl. 
Besehreibung dea Einanga der Kflnlgin 

BO Cracaw. b. w. m. 
Bellicanoa. De partiom orationia inflezio- 

niboa. Crac, Yietor. 

Caeaarioa Joan. Dialectica 10. ed. p. c 

Rndolphi. Crac, Yietor. 
Cernota Chriatophoroa. Appaiatoa mqn 

ciarom Si^. Anaiiati. Yenetiia, Sabio. 
Cicero. Liber de amieitia Grach., Matthiaa 

Scharffenb. 

— Pro M. Marcello. Oac, Seharff. 

— Rhetorica ad Herenninm. Crac, Yietor. 
Copernicoa. De reyolotioniboa oibiom coeL 

Norimb., Petraina 1548.-1541 CosteniiB Mat CrohorUcio samutt EoeL 

ad antiauae religionia obeery. (i Bogaro- 

dzica % Komment). Crae., Vietor. 
Cromerna M. Sermo de tuenda dignitate. 

Crac, H. Scharff. (1542. 1550. 1566). 
David. PsaiteTB Wn^bla. (po pol. i po lad.) 

Krak.y Scharff. 
Diarnale Vladialav. Crac^ Vietor. 
Einxng zu Krakow als Elisabeth eingeho- 

let worden. ob. Beschreibunr. 
Eobanns Heaana. Epiatolae. Marburg. 
Ephorinaa Anaebnua. De aalinia craoov. 

obeervatio. Crac. ob. Willichtiia. 
Ferraria Hieronim. Expositto in paalmum. 

GedanL 
Franconiaa. Epithalamion Sig. Aug. et 

Eliaab. Crac., Victor. 

— Declamatio de peste qua a. 1543. Crac. 
afflig. Crac., Schanf. b. r. 

Glare a nil 8. Geographia, ded. J. Lasco. Fri- 

buTg.j Gravtos. 
Herberatein. Geneal. Tafei der oeater. pol- 

niachen nnd moakov. FttrBten. Wion, Wie- 

tor czy Syngriener. 
Honterna. Do Grammatica. Crac., Vietor. 
Janicina Clemens. Epital. Sig. Aug. edd. 

Mieleains. Crac., Victor. 

— „ „ „ Crac. Ungler. 

— De bello adversua Turcaa auacipiendo ora- 
tio. Crac. 

Kai^cia (OAwiec) przvkas, w kt6rym be- 
dzie napomniany lua. Kr61ewiec, Weynreicn. 

Langua J. De bello Tore, deoemendo. Crac., 
Vietor. 

— In nupciaa Sigis. Aug. Crac., Vietor. 
Leopolienaia. De aanctia interfectia a Ja- 

da^ Crac., UngL 
Leopolita S. Bogarodztca. Krak., Ungl. 

(oMcz Coatenaia). 
Lib an a a G. ob. Zonobiua. 
Maciejowski Sam. Oratio ad Sigia. Ang. 

sponaam. 
Mannale sacerdotum per. J. LaakL Crac., 

Mar. Scharff. 
Marszewaki Seb. Ad eqnitea pol. de bello 

Torcia inf. Crac., Vietor. 
~ Vita et martyr. S. Stanial. carmen. Crac., 

Un^er. 
M i 1 i n aki Krz. Gratnlacio Maciejowaki. Crac, 

Ungler. 
Modrzewaki FricinB. Laacias sen de poena 

homicidii. Crac, victor. (1541). 
Mymer. Regimen sanitatia. Zdrowia rz^dzo- 

nie. Krak., Scharff Mac 
Kanka kr6tka rzadzenia. ob. Mymer. 
Orzechowaki S. bello adv. Tnrcaa aa- 

sdp. Crac, Ungler. (dwie edycye). 

— - „ „ (ed. dcia) Crac, Victor. 

~ mazenin ziemie przeciw Thurkom, Krak., 

Ungler. 
Pietoriua. Epigrammata sacra et satyrica 

ad Bonemm. Cnc, Vietor. 
Plantua. Comoedia Caasina. Crac, Schaff. 
Platarchns. De liberia ednc. Crac, Scharff. 
Pomylil ale spytacz ale doktor6w priawa. 

Kri, Wietor. (?) P ma am an n K. Hiator. o atworzenin nioba 
i riemic (1543?). 

Regimen sanitatia. ob. Mymer. 

Rey M. Kr6tka rozprawa mi^zy panem, 

woytem i ulebanem. Krak., Mar. Scharff. 
Rhegitts Urb. Cathecheaia Blri. Principi 

Fran. Othoni dicata. Lipaiae, Wob»b. 
Roysina. Carmen ftinebr. in obita GamratL 

Crac, Ungler. 

— De apparatn nnpciamm Eliaab. Crac, 
Ungler. 

— , „ „ Crac, Vietor. 
Rnbricella. Crac, Vietor. 
Rudimenta aapputadonia eocleaiae. (Joan- 

nea. Spange (berg?) (ded. Joan. Holbegel). 
Crac. Vietor. 
Rndnicenaia M. Compendioanm ezamen. 
Crac, M. Scharff. (1520. 1529. 1586. 1541). 

Sabinna Georg. De nupciis Sig. An^. et 
Eliaae. Dedic Stanialao Dziadoski. Crac, 
Vietor. 

— et Ecloira ad Stanial. a Laaco. Franco- 
farti ad Oderam. 

— Poemata (ad A. KrzyckL Hosinm, Knobela- 
dorfimn, St Laaco, J. DantiaconL J. Pre- 
rembinm, J. Bogum. etc.) Lipaiae, Vogelina. 

Savonarola H. Expos, et med. in psaL 

Miserere. Gedani, Rhodna. 
Schottenins Herm. Vita honeata, Graccho- 

viae. Math. Scharff. 
Spangenberg J. Compntoa ecclea. Crac 

Victor. (1546. 1552. 1554. 1572). obacz 

Radimenta. 
Stan car ua Franc. Mantoanna. Ex Seder 

01am, id eat: Ex serie vel hiatoria mondi, 

traotatna de deoem captivitatibna Jndaeo- 

mm. Venet 
Szamotulski Venc. In nnpttia Stgiam. Aug. 

et Elis. Cnc, Ungler. 

Ticzinensis. In aug. nnptiaa jun. regia 
Sigiam. Crac, Vietor. 

Wicelina Georg. Cathechiaticae Qnestionea. 
Crac, Scharff. 

Willichina Jodocna. De aalinia crac ob- 
servatio, ded. Sev. Bonero. Crac, Vietor. 

V ran c ins Ant Gratolatio in nuptiis Sigia. 
Anguati. 

Wyloienie flPaAski^j Modlitwy krzeioiaA- 
skie). Krak., Wietor. 

Zen o bins Sophista. Epitome paroemiamm, 
cum scboliis Geor. Libani, ded. Sever. Bo- 
nero. Crac, Math. Scharff. 

1544. 

Agricola. Elucidarius theol. Crac, Vietor. 
Beschreibung d. Hochz. Sigia. Aug. mit 

Elisab. 
Caesarins. Dialectica. Crac^ Math. Schaiff. 
Cato. Disticha moralia £r. Roterod. caatig. 

Katonowe wiersze obyczajne. Crac, Victor. 
Confessio fidei Acad. Colonien. ed Dzierz- 
gowski. Crac, Vietor. (1657). 
C re ben i us. Hist nativ. J. Christi. CraCy 

Vietor. ob. Sybilla. 

6 84 ISO.- IMS. Doer eta eC coustitutiones eynodalee, tem- 
pore presidentie Petri Archiep. Onee. One- 
ehow., Mat Scbarff. 

Deere ta et eonatitut sjmodi proT. Petrie. 

i redact per M. Cromemm). One., Scharif. 
ivai Hatyis. Aztia paranceolatnak a hit 

igaiatinak a miatyikiuuc, es ahit peca^tiiick 

rSviden val6 Ifagyarisatja (Knk. okolo 

1544) b. m. i r. 
Domenichi Lndoy. Rime (ded. alia Bona 

reina di Polonia) Yenegia, Gabr. Ferrari. 
Eek Val. Pannoniao luctoa. obaci Lnctna. 
Elncidariae dial Uieol. stad. peratilis. 

Crac.. 8charir. (154S. 1555). 
Elncidariae dialofficne (J. Wolacii?). Crac., 

Victor. (1555). 
Feletin Seb. Directionea mneicae. ded. Ni- 

eoL Herborto. Crac., Victor. 
Oeorgiewicc fi. De afliotione tam c^>ti- 

Tomm. Antwerpiae. 
HegendorfinuB. Stichologia. Crac, Ungler. 

(1634. 1535). 
Historia nativ. ob. Crebenins. 
Hoiynsa. Hymny dnchowne. Krak., Wietor. 

wdowa. (?) 
Joannes Antoniua CassoTienaifl. Epigram- 

mata in Antonium patrem auum civem cae- 

•aTiensem tnqne patemos amicos. Crac. 
Jrcnena Joannes. Apologia pro sexn foemi- 

aeo. versa per Joan. Broscinm. Tded. Jadw. 

kr61ewnie pol.) Francof., Brubacn. 
Knobelsdorf. Eu. Ad Tid. Oisinm. Paris, 

Wechel. 
Laetns Pompontos. Dc Romanomm magistr. 

p. Avohlerum. Crac., vidua Ungler. 
Lamenonius J. Oposo. de oausis eclips. 

Crac., Scbarff. 
Langns J. De Virgine Deipara. Crac., Vie- 

tor. (i 1543?). 
^LnbelcxykA. Baptismns Armenomm. Crac., 

Ungler. 

— Anna s^ritualia contra Turcaa. 
Lnctus Pannoniae. (Carmina.) (pisali: J. 

Lan^ps, J. Camerarins, Jac Piso, CI. Ja- 

nicki i inni). Crac, Victor. 
Menno Sim. Een korte Beiydinghe. (prae- 

eiw J. Laskiemn). Emden. 
Oricho vine Stan. Baptis. Rathenomm. Crac, 

Victor. 

— Ad Sigis. Turcica secunda. Crac, Ungl. 

— , „ , Crac, Victor. 

— Oration an Sigis. die Krttgsrflstung w. 
Tlircken. b. dr. (dwie edycye) 

Perottus De componendis eptstolis libellus, 

edd. Mymer. Crac, Victor. 
Plntarcbus Cheroneus. Libellus de liberie 

educadia plane aureua Guarino Veronenai 

interprete. Gracchoviae in offic Matthiae 

Scharffenberg. 
Proboazczowics Piotr. Praejraenie pray- 

gdd Awiatowych na r. 1544. Krak5w. 
Rubricella. Crac, Victor. 
Sabinna. Poematum libri tree ad. And. 

Critium. Argent, b. dr. (1543). 
Sarcer Eraamua. Aunemontania. Dialectica. 

CraCy Spangenberg J. Qoaeationea mnaieae in 
Qaam acholae Normoaiaiiae. Gracchoviae, 

Math. Seharffenbenr- 

— Tenie. Trivii Erotemata. Crac, vidua 
Ungler. 

Sybfila Eryth. De Chriato carmen edd. 

Crebenina. Crac, Victor. 
Synod na Gneanenaia. Crac, Scharff. ob. De- 

ereta. 
Szekely latvaa. A' kereazty^na^ fonda- 

mentom4r6l vald rOvid Tanuaag. 11 EJa- 

daa. Krakoban. Bendaedi Szekely Istvan. 

(1538. 1546). 
Uatawa o ehwale boi^J X. Pruak. Kr61e- 

wiec Weynreich. 
Wernherna Georgina. Epigrammata. Crac 
Wicolina G. Quaeationea catfaechiaticac 

Crac 
Vida M. Heronim. Poeticarum libri m. ad 

Sev. BonerunL Crac, Vietor. 
Vio Cajetanua Thom. Adveraua Lntheruioa 

opuacula. Crac, vidua Ungler. 
Wolaki M. Oratio ad Carol V. Caea. nomi- 
ne laabellac Spira. 

1545. 

Andronicua Tranquilllna Dalmata. Ad o- 
ptimatea pol. admon. ad St de Gorka. Crac, 
Victor. (1584). 

— DialoguB philoaophandnmve ait Crac, 
Vietor. 

Archintua Philipp. Chriatiana expl. defide 
cum praef. Stan. Hoaii. (Z rozkazu Dan- 
tyazka przedrukowane). Crac, Vietor. 

Articnli fidei Univ. Lovanienaia. Crac, 
Vietor. 

Articuli Orthod. relig. reapic Crac, Vietor. 

Bembua P. Carmina non impr. RegiomontL 
Benedictua J. De visionibna et revelat 

Ded. J. com. in Tamov. Crac.^ Vietor. 
B ionic Nic Tractatus. Lugduni. 

Caesarius. Dialectica FV. ed. Cr. Viet (1546. 

(Scharff.) 50 (Ungl.). 58 (Sybeneycher). 69 

(Scharff.) 
Carmen funebre prindpis Elisabeth. Crac, 

Vietor. 
Catechismus in preuss. Spraehe. (d nieuL 

i staropnisku). Krdlewiec, Weynreioo. 

— fi fi « (poprawny). Kr61ew., weynreich. 
Chrisostomus J. Oratio de avaritia Mar. 

Cromero interpr. Cracoviac 
-^ Orationes duae de hum., uzore. Crac, 

Vietor. 
Cicero ad Herennium. Crac, Vietor. 

— Epistolae breviores. C^mc, Scharff. 

Dantiscus. Christiana de fide et saoramen* 
tis. Crac, Viet 

Ecchius. Ad Benedictum S. L med. elegise. 

Crac, Vietor. 
Epicedia de morte Elisab. b. w. m. Pragae 
Explanatio de fide Christ (Dantiscus et 

Uosius). Crac, Vietor. 
Franconius Math. Carm. grat Sam. Ma- 

dejovio. Crac (Victor?). 1546.-1540. 35 — Dedamatio de pestilenttae elade. Omc., 
Mat Scharff. 

-- Qratio in obitmn divae Principia Eliaa- 

betliae. Crac, Scharff. b. w. r. 
GTurg^ewitB. De afflictiono captivorum. 

Vonoatiae. 

HillebrandnB. Exhortaeio ad oonaaoerd. 

Gne^ UngL vidua. 
Holtorpiua B. Ele^ de obita Stan. Ba- 

pa^lanL Regiomonti, Weynreieh. 
Inttitntione (de) puerorom. Crac, yid. 

Ungler (?). 
Joannes Campenaia. Enehir. PBalmoram. Pa- 

ria, Jac Bogardua. 
Kemp IB (a) Tom. naAladowanin Chryst 

it. ka. Aaryan Zak. S. Franc Krak., Unifier. 

(1561. 1568). 
Keifg^i proDowane przez doktory i Indzie 

nanczone koi&ci(^ rzymakiego, dedykowane 

Hedwidze Marehiancze brandcb. oImcz Wy- 

w6d. Krak.. Unglerowa wdowa. 
Langua J. Ad S. Maciejovium. Crac., Vietor. 

— In divam principem Elisab. Crac., Victor. 
Li ban us G. Paraclesis ad grace, lit stndio- 

8oa. De gandio domin. resnrrectionis, sermo 
habituB 15%. Crac, Vietor. 
Lublin Val. (Lubelczyk). De impotentia et 
caoaia ineptiae? 

— Bellnm theol. c. Torcaa. Crac, UngL, vidua. 
Laako J. Defensio verae doctrinae de Chr. 

incam. Bonae, Mylins Laur. 

Marazewski. Epitaphium Gamiato. Crac, 

Vietor. 
Methodni confeaaionia. Crac^ Ungl. 
Miechowita Mac Wypiaanie dwoj^j Sar- 

macyi. Krak.^ Mar. Scharff. (1535). 
Miasale pro itmerantibus. Crac, Mar. Scharffl 

(Dwa przebicia). 

— To*. Crac, Vietor. 

Modrzewfki Fr. Ad archiepiscopos, epiac, 
preab. De poena homicidii. Crac, Vietor. 
(1541. 1543). 

— Ad Senatom, addita est Oratio Philaletis 
perip. Crac, Scharff. 

Monwid. Kancyonal (po litews.). Kr61ewiec. 
(1545?). 

Naaaeas Frid. Condo fhnebris Elisab. Regi- 
nae Polon. Viennae. 

Prndentins IHc Restit doctr. ad sens, prist 

Crac, Scharff. 
Przykazanye boie IQro. Crac, Vietor. 
Przvlnski Jak. Ad eqnites pol, pro tare 

beunm. Crac, Vietor. 
^ Ftoebre carmen Elisab. Crac, Vietor, (dwie 

edjreye). 

— Gratni. carmen Madejovio. Crac^ Ungler. 
Rap age I an. De ecclesia ejnsqaenotis. Regie- 

Bonl. 
Renins J. Ben. De visionibos, obacz: Bene- 

dictaa. 
R e j M. Zywot J5zefiL Krakdw, Ungler. 
Royzias P. Ad £p. Crac Sam. Madejovinm. 

Cnc, Vietor. 

— Caimen Amebre in obitam Pet Ghunrati. 
Crac, vid. Ungler. RozmyAlaniaoboiym omfczeniu. Krak6w, 

b. r. (ok<^ 1545), Hel. Floryanowa. 
Rnbrioella. Crac, Ungler. 
Salblingen. Concentas: 4, 5, 6 et 8 vocnm, 

gft Henrid Findri, mosici Alexandri Regis 
olon.). 
Schotenius Herm. Vltahonesta. Gracchov., 

Math. Scharff 
ScultetuB Alex. can. varm. Chronographia. 

Romae, Cartolar. 
Seklucyan Jan. Oekonomia albo Gospo- 

darstwo, jako sie kaidy chrzedc czlowiek. 

Krdlew., Heinr. (i 1546 razem). 
Sibilla Erythrea. (Sarmina, per Libanum 

Georg., eda. G. Przeworsdos. Crac, Unffler. 
Szamotalski Venc In fnnere Elisabethae. 

Crac, vid. Ungler. 
Torentins. Comoediae, dedyk. Boncrom. 

Francofordiae, Eichhom. 
Ticzinensis Georg. Ad Sig. R. Polon. in 

fan. Elisabctae. carmen eleg. Crac, Victor. 
Tobiasz, z iac. na polsk. przeloi. (przez 

Bialobrzeskiego??). Krak., Bcharff. Marek. 
Trzciana (de) Joannes. Vita Mich. Gedroid. 
Valcntinus Cantias. Expabl. Terentii come- 

diis coUoq. formulae, yoiom. polonico dona- 

tae. Crac, Mat Scharff. 
Valcntinus Lublinensis. obacz: Lubelczyk. 
Willicbius Joan. Comm. in artem poet 

Argentinae. (1539). 
Wyw6d prawdy pnez przykhtdy. obacz: 

Ksi^gi probowane przez doctory. 

1549. 

Admonitio legatorum. 

Azonnak azon k5nyve (O kiadis). Krak- 

koban. 
Caesarius. Dialectica. Crac, Scharff. 
Camerarius J. De invoc sanctorum, conv. 

M. Isinder, ded. J. Dantisco. Regiomonti, 

Wcjmreich. 
CervusTuchoIiensis. Farrago actionum. Crac, 

Scharff. 
Cicero. Gratio pro Qulntio. Crac, Ungler. 

— Epistolae. Crac, Scharff. 

Co en leu 8. Novae opiniones luther. Crac, 

ad S. Bernard. 
Compendiosum examen, maxime necessa* 

num. Crac, Haer. Marci Scharff. 
Demosthenes. De pace, S. Maricio interpr. 

Crac, Ungl. 
Diurnale. Crac, Scharff. 
Erazm Roterdamczyk. Anatomia Marc. Lutra, 

tl. Zrenczycki. b. w. m. 
GnapheuB Fult Wilch. De disorimine doctri- 

nar. Regiomonti. 
Hesiodns. De insomnio a Chr. Heyl. Gedani, 

Rhodus. 
Holtorpius Bern. Ele^a de obitu Rapa- 

gelani, ed. H Regiomonti, Weynreieh (1545^. 

— Epicedion in lunere Elisabethae conjugis 
Sig. Aug. reg. Pol. Regiomonti. 

Honterus. Rudim. cosmographiae. Tignri. 
Langus. De se ipso ad J. Anton, elegia. 
Crac, Scharff. . - 1M7. Lasoo J. De fog, Twj^. illicit saeriB. (1646?) 
LncianttB. Dc inaomnio m. vitfti eDOomiam. 

Gedani, Rhodos. 
Lnpalna 8if. Rndtmenta graniinattoMi ab 

Mtliore najper revisa. Crac, MatL Seharff. 

(u pociftka data 1545, na koAco r. 1546). 

obaei: HUidinanta. 

Methodas ConfeaaioiiiB. Crac^ vidua Ungler 

et I^newondiia. 
Modreyias A. Ad Sigia. L de ooateBptkme 

lefis. h. au i dr. 
•— Ad poDoliim querela de eontenp. legia. 

Crac, SehaHT 
^ Ontio de legatto ad eoaeiliaL One., 

SeharC 
Mnrmelliiia. Dietion. var. revo. Oae^ 

Scharff. (1526). 

Orseehowaki SI. Eeeleaiae eontra M. Lath., 

delenaia Cnc^ Yietor. 
^ Pro eccL Ghr. ad Sam. Mad^. et Jae. Pri- 

laaina ad Mail Lndier. ad consor. host 

Orac^ Yietor. 
Oaorai Emer. A* Kriatoardt te aao SkkM- 

ai^JML Kiakkdbaa, Ir. Oiorai Imre. (De 

Qmato ^uaqve ecdeala). 

Prilaacina J. Canaea bort ad M. Latfie- 
nun. Crac. (?V ob. Oraechowaki St 

Proboaieaowica P. AlaMaarh mt mmpt 
dea Evaag. Cvac, SebarC 

— Pia^neaie pnjg6d aa r. 1547. Krakdw. 

Rabricella. Qrae., Vietor. 

RadiBeata grwrnintic^^ (Zaborowakiego). 
Seklaeyaa. Oecoaona. Krtleviee. (i 1545). 
<- Cate()u8B«a. Krdleviee, Danbia (1541. 

1546. 154& 1569). 
Sleyaeaaia tStratander). Oieoi jaaqMii 

oaoawido e4e. tec^ Vieior. 
<— VTypinaie krddcie^ iak aabj^ el^ek jalov- 

eo«7 poijvaa. Kiaikdw, Winor. 
Spaageaberg J. CbBpatM 

Vieior. (l&T^^ 
^ ToA. Q«e^ fficr. SebarC Ki56»\ 
(I K r.^ vl5i^V 
S«BBari«a CoBHMtML CWr., ScbaiC 
SiekelT Eslwaa. A kenexlreBi 

aMalan^ ralii taaaaaig. Kiakow ^I 
WildeaberfT H. PbikML epiume. 
Zaborovaki S^^ ob. RadiBMaca. 1544V 
Bub. Erasmna Roterodauma. Ungiia, dedic. Cfeu 
Ssydlowiecki. Basil., Fraben. 

Ermannangen, Ralbaeblige mid Werbmi- 
gen Ton TOrekenkrieg. (D. Rapragi Abge- 
aaadter In Polen, Chr. Warhowitsy). (drel 
Oralionen). Frankf., Job. CoUita. 

Groieki, ob. Abrogalio. 

Hojppina J. Oratio in obUmn Abr. Colmen- 

Bia litboaaL RegUMBontL 
IllieiuB P. IdilHnm In tendem Samnelia 

(Madejowaki). Crae., vid. Ungler. 
Marieias Sonon. In Cieeroneni aanot Crae., 

Sebarit 
Melancbton FbIL Rbetorieae Inatttntionea, 

ed. Georg. l^jor. (Ciac^ Sebarff?). 
Mode ratio sompdinm judleiaiiam. Crae, 

Ungler. (1547?). 
Modraewski rryex. Qoereia de eontemp. 

legia dhr. ia bomic Crae, Sebarff. 
— De legatia ad eoacO cbriatianam mit Orac, 

SdHuff (?) (1546). 
MoBellanna P. Tabulae de aebenalibiiB, ed. 

G. Muor. Crae., Sdiarff 
Moavidins Marc Mokab krikaacaionaika 

(LoliaV Kr61ewiec 
OraecbowakL Ad KicoL RadlTiIL b. m. i r. 
ProboBiciowici. Pvaejraeaie piiygAd awiai- 

akieb. Knk., WIelor. (1546). 
Rensner JerHn.Ennannimgen,obaca: Ennaa- 

nimgea. (1595^ 
Royalna. Inclyto Qalr. Rcgi FerdmaDdo. 

CncL, k dr. 
Rabricella. Crae, Tidaa Ungler. 
Sabinna Georr. Oialio babita in firaere 

Dorolbeyp eo^. pime. ARwrtL Regioin., 

vv eynmeb. 
Salomon. ProTctbia, p. J. Seklacyan Jan (cay tH Lakaaa K.). Rot- 

■K>wa o pognebie liifiAiiBABiiBi i pnpie- 

Bkila. KnUewice 
^ CatbecbisBM t L Nanka. KrdL, Weyn- 

mnL 
Seaeea. Fonanlae vilae 

Vietor. 
Spangenberg. OMBpateB 
Jaeobi?) 
et AbrogalioabasnamiajodScabinali. pLGroi- i 

riaaiL Cmc^ rid. TairW. 
Camptpasis Ji^aa. IYM<mik>»M ad J. Utu- > 

tkM«Hu K V. fliu. J5:H .. 
Caf^cbiswtts a pnstr suui^;, asokalM ak^ 

tiaia i.prur Motfrniiasi^ . K.anL.Aacici. 
I>avid Z<^han. p. Wat WnMOa. Krak.. 

$<baHr UV^V 
P«aio»tb<aeai Pt» li}v KboviMnHa. edd. 

MarKiwik i.rae^ $«rb*rtf 
Dabraviaa J. IV pbwiaH^ Ft. Tan»u epi 

•(«>PM aitr. Vrau Yu — Dialectiea. C^ac^ SckarfL 
Stanearaa Ftane 

Kxonni 

BattL. Panrw. 
^ De d<i<ipfli eapdricadboB 

gaiih^ Zacbariae. B&nU ~ 
-- £hr«*e graaua. iasdtnciow ded. J. F^iggero. 

Ba^L Panrtts. 
~ L5CK^:s>>«K de la epUaoia eanoaica de San. 

— Oi>efa a».k\^ drIU rrf n na fniT BaaiL, 

— Eixpluratio ((^Kstv^C^ae Di JaeobL BSMiL, Pftr- a Gdika Sacbtea AWx. 

Cm. Pvxn.. de^&. Regie 
Triceaias Aait In 1547. ^ 16^. 87 Wildenbergini H. RatioiwliB philos. in 

diiL Arist, epitome; dedie. Tidem. Giaoni 

^ise. Cne., Tidiu Vietor. 
Woezeliovias. Ooniilia adv. pettem oolle- 

cCa. Crac 
Wolslfci Hue Gratalatio Gaes. Garolo Y. 

nonuBe Sigimn. L 

1548. 

Albertni Manias. iMuroge. Crac, Scliarif. 
Almanaeh f. d. J. 1548. Crac, Vietor. 
Billieanai. Epitome dialecticea. Crac., 

Scharff. 
Camp en til Joannes (van den Kampen). 

Endiiridion psalmoram, ded. Joanni i>an- 

tiseo (J. v(m HOfen). Basileae. 
DantisciiB. Hymni ad imit Pmd. edd. Ho- 

aiua. Crac 
Daw id. Solt4r. thim. Szelcelv Istvan. Krak. 

Jer. Vietor. felesighe hizahU. (n wdowy 

Wietora dmk. Marelc Stijkov). 
Erasmus Rotherod. Civili^as morom. Crac, 

mer. Scharff. 
Exemplar pads J. Beg. Pol. et M. Prus. 

Aog. Vindef., Vchardas. 
Franeonins M. Nachr. vom tOdtiiehen Ab- 

gukg, Si^. I. Krak., Seharff. Hier. 
~ Otmo in mortem Sigism. Crac, Scharff. 

Hier. 
Fnncken, Der CHI psalm geprediget 

Kftnigsb. We]rnr. 
Oeorgiewics. De sancta Trinit Viennae. 
~ Pro fide Chr. oam Tnrca disp. Crac, Ungl. 

— Dispntationis cum Tnrca descrip. Crac. 

— Prognoma in praesaginm Mnsniman. Crac, 
vidua Ungler. (1561). 

— Bosmowa s Tnrczynem. Krak., Ungler. 

— Wieeicsba tureck. obnesaAo6w. b. m. i r. 
GnndeliuB. In mortem Sig. Regis Pol. 

Crac, Un^er. 
Honterus. Qrammatiea. Crac, Scharff. 
Hoppius J. De obitu Cunradi Lagi. Regio- 

monti. 
Hottorpins. De peregrinacione 8. de La- 

SCO. Reffiom., Weinreich. {1577). 
Hymni auguot eodesiastici cum epig. Roy- 

zii edd. Hosius. Crac, Vietor. 
Jus terrestre nobU. Pnusiae. Lubl. (?) 
Knobelsdorf. PoL Sig. L epioedion. Crac, 

Vietor. 

— Dantisd epieedion. Gedani, Rhode. 
Kromer. Oratio in fun. Sig. L Crac, Vietor. 

(1550. 58. 68. 82. 89). 
La ng Joan. Cuminum lyr. lib. Aug. Vind., 
Uibard. 

— In obitom Sig. L Crac, Scharff. 
Leopoliensis Joan. De recte cur. ovibus 

Chr. Crac, Ungler. 
Llebler Georg. Philos. natur. Isagoge. Crac, 
Lancnt (a) Joannes. Algorith. lineaiis. Crac, 

Hier. Seharff. (1556. iSs. 1562). 

— » » • Crac, BL Vietor. 

Laski St Innoeentia Alberti I. exposita. 
Maeiejowski S. Sermo in fun. Sig. Crac, 
UngL? Maricins Simon. In M. Tulii Cic annot 

Crac, Scharff. (1547). 
Moschns. Epitaphium Bionis interpr. Petro 

niicino. Crac, vid. Ungl. 
NovicampianuB. De accentibns. Crac, 

vidua Un^. (1551. 1567). 
Nuptiis Adr. Pauli etBarb. Dresler. GedanL, 

Rnodus. 
Orsechowski. Diatribe contra calumn. ad 

And. Mielkicium, ded. Jac PnyhukL Crac, 

vid. Ungler. 

— Funebns oratio Sigism. Crac, Ungler. 

— Omata et copies, oratio in fun. Sigismundi 
Venet, b. dr. 

— Pro exequiis Sig. Jagell. b. m. dr. 

— Oratio de lege c. Turcas. Crac, vid. 
Ungler. 

Phaedrns Sir. Epiced. in mortem Sig. L 

Aug. Vind., ifrchard. 
Prilusius Jak. Statuta r. Pol. method, disp. 

Crac, vid. Vietor. 

— Epitaphia divo Sigism. scripta. Crac, Ungl. 
Roterodamus Erasmus. Absolntiss. de 8. 

orationis construct libellus. Crac^ Scharit 
Roy si us. Hist funebris, in obitu Sig. Crac, 

Ungler. 
Rubricella. Crac, vid. Ungler. 
Seklucyan. Catechi8miis.Kr<)lew.,Danbmaim. 
Sig. Aug. (Zwd. sejmu) b. m. dr. 
Spangenberg J. Dialectica. Crac Hier. 

Scharffenb. 
St an car. Gramm. inst ling. hebr. sumpt 

Sam. Maeiejowski. Crac, Joann. Helicz. 
Stetkiewicz Wojcieeh. Medicinalia prae- 

cepta. Crac, Scharff. 
Ticzinensis Oeorg. Ad Sig. Aug. in fun. 

Sig. I. Crac, Victor. 
Tricesius And. El. in mortem. S. L regis 

Pol, ded. Jod. Lnd. Decio. Crac, Scharff. 
WildenbergiuB Hier. Aurimontanus. Na* 

turalis philos. epitome. Crac, vid. Vietor. 

— Moralis philos. epitome. Crac, vid. Vietor. 
(1549). 

Wolski Ifarc Oratio in fun. Sigis I. (dmk?). 

1549. 

Agenda sive obseqniale edd. Dziengowski. 

Crac, Scharff. 
Agricola. Elucidarius dialog, theolog. Crac, 

Scharff. 
C a 1 V i n u s Joan. Comment in epist ad Hebr. 

dedic Siff. Aug. IV. ed. Geneva, Gtorard. 
Can tins Yal. £x Terentii eomoeliis coUo- 

quiorum formulae, cum sententiis idiomi^ 

polonico donatae. Crac, Scharff. 
Chrysostomus. Oret VIU ed Cromer. 

Mogun., S. Vietor. (czy 1550). 
Cicero. Ad Herennium Rhetor. Crac, vidua 

Vietoris. 1549. 
Cobylinus. Compcnd. logicae encycl. Crac, 

Ungl. (1539). 
Cosmins Jo. Epistola ad concionatores. 

Crac, vid. Ungl. 
Oresoentyn. Aiegi o gospodaratwie. Krak., 

Ungl. (ICTl). N 1549. * 1660. DeTfti Biro lUtyis. Ortbomphia angarioft. 
AxMz igiz inks ma4Jirol valo tademAa Mm- 
gyta nelvena imtUtott Mofltau pedig njeu- 
DAu meg igazittatett e kinyomtatott (edy- 
cya dniga) Krak. (1559). 

Dabravius J. Oratiuncala in naptiis Slgism. 
Prottannae, Gunther. 

Fran eon iu 8. Paraenesis Christiana qnomo- 
do Divinnm Numen placandum sit Crae., 
vid. Vietor. (1551). 

Galenas. De venae seetiono, Jos Teotan- 
dro Cracovien. interprete. Lugduni. 

G a s i a 8 Ant Physicos Sigism. K. P. Aerariom 
sanitatis. PataviL Fabrianas. 

Glareanus. De vL aritm. speoiebns. Crae., 
Seharff. (tnne b. r. 1538). 

Grammatica Orac, Seharff. 

Hegendorfinns. Stichologia. Crao.. Seharff. 
Historya o iywoeie i sprawach Alex. W. 

Krak. wdowa Unglerowa. (1550). 
Hosins Stan. Veraechrist doctr. prop. adv. 

Brent Antverp., Stelsins. 

Igaz Ivas mo^arol valo Tndomany msgyar 

Nyelven Krakkoban. 
IllLeinns Petms. Praefatlo de homine et 

diseiplinis. Grae., Ungler. 
Introdnctio (Arithnietices) Crac, Seharff. 

(1556. 1565). 

Janicki Klero. Tristium liber I. bcz w. m. 
i r. (1549 lab 1550?). 

Koncianin Valent obacs Cantias. 
Koimin Jan. ob. Cosmins, Myon. 
Kromer (Cromeras). Oratio m synodo no- 

per habita. Hog.. Behem. (1550). 
Knpiees to jest ksztaH a podobicAstwo sf- 

da boiego ostatecznego przez Seklaoyana. 

Kr6]ewiee. 

Lang J. in obitum Sam. Maeiejowski. Ciae., 

Lazar. (1550?). 
Las CO Joannes. Brevis de sacr. eocles. tra- 

eUtio. Londini. (1552). 
Lesiozye Jan. Orationes Regoi anreae. b. 

m. dr. 
Litnrgia sea missa obacs Lubelczyk. 

(1549). 
Labelczyk. Litargia sea missa Armenoram 

ded. a. 1549. Crac, vid. Ungl. b. w. r. 
Lwowczyk Jan. De matrimonio neqae llei- 

to neqae valido inter haer. et eath. 

Magyar Ab^eze. (elem.). Krak. 
Moalitwa do Tr^Jee Sw. przeeiw nieprz. 

koAc. 4w. (z drzew. z r. 1532) Krak., Wietor. 
My on Seb. Elegia de bono. 0>sinias J. Epist 

ad ministros. Orac., Ungler. 

Narzekanie smatnej matki korony Polskidj 
przez Scklacyana. Kr6Iewioc. 

Orzechowski S. Epistola de coelibata. b. 
m. dr. 

Rozmowa nowa (wierszem). Krak6w. 

Rnbricella premisL Crao. 

— qaot CraooY. Crac., vid. Ungler. 

Sehotenios Herm. Vita honesta. Crae., 
Seharit (1541). Seklaeyan. obacs Kapieei, Nanekaaie. 
Szezodrkowicz Stan. Boimowa nieUdre- 

go pielgrz. z gospod o obnfdk. koM. 

przeeiw Loteranom. Krak., b. dr. 
Underriohtange: wie roan sich in den 

Artickeln der Colmeschen haadttete hal- 

ten sol. Dantzick, Rhodas. 

Vicelins Georg. Cathechisticae qnaest Crae., 

Seharff. 
Wildenbergias Hier. Aorimontaaos. Mora- 

lis pbil. epitome. Dedio. Udem. Gise. Crac, 
V. Vietor. (1548). 

1550. 

Appaohanie. (ezy z Napaehania Ant?) An 
licet Regi Sig. Ang. incorpor. Dacat Li- 
thaan. (?). 

Batizi Andn&s. Kerez^eni tadomaarol valo 
kOnyvcczke. Cracov. Stricokovia beli Lasar. 

Benedictas Jan. Libell. de visionibas. Mo- 
gun., Behem. 

Bojas Conr. Mnemosynon biblioram. Crae., 
vid. Hicr. Vietor. 

Caelins Seoandiis Cario. Sehola sive de 
pcrfccto grammatico libri III., dedic. Jo- 
anni Comiti Thamovio Castell. C^nMOV. 
Basileae, Oporinas. 

Caesar J. DialecUca p. G. Rodolphi. Crac, 
V. Ungler. 

Chrysostomns. Orationes octo p. M. Cro- 
mer. Mogantiae, Behem. 

Cicero. Epistolae breviores edd. Mat Fran- 
eonius. Crac, Seharff 

Cochleas J. De votis ad Nic arohiep. gnesn. 
Mogunt, BeheoL 

Cos mi us J. (a Koimin) obaez Oratio. 

Cromer Mar. Oratio in Synodo eraeovianBl 
Mogantiae. (1549). 

— De Sig. I. paneg. Mogant, Behem. 

David. Psalm. CXXIX. (mnzyka C. G.) Krak.. 
Laz. (okolo 1550 do 1556). 

— Psalm LXX. S. K. mazyka C. G. Krak., 
Laz. (okolo 1550 do 1556). (Pordwniy rok 

Diotionarins triam lingnarom: Latino, 
Thcntonioe, Polonice. Craoooie apad hare- 
dcs Marci Scharffenb. ob. Marmefios. 

Finekias Henriens masieos Alexandii Re- 
gis Polon. Schoene Lieder s. I (eirca a. 
1550).Por<)w. Salbingensis 1545. 

Forma absolntionis (pro fratemit Eoeleaiae 
in Czjmnno). Crac 

Herberstein. Commentarii della Moaoovia. 

Viennae, Skrzetaski. 
Historya o iywocie Alexandra W. KraL, 

Unglerowa. (15«). 
Hocbmeistertham des tentseL OideBsin 

Preussen. 

Konstitatia sejmowa. ob. Potwierdaenic 

Lescinias Joan. Orationes eonsiliomm re- 
gni ad Sigismundam Aog. de haeresL Orac 

Lupalas Sig. Radimenta gramm. Onc^ 
Vietor. (1542). 1660. - 1661. L^czyeki Scbutyan. Sofrona tng. 
MaeiejoYias Sam. et Cromenu. De Sig. 

I. Paneg. ftinebres. Mog., Behem. 
M o d 1 i t w a Indn pospolitego (i natami). Krak., 

Lasan b. r. (oWo 1550—66). 
Modrevius. Dialog! de otraqne specie ooene 

Domini, b. dr. 
Munces And. Elegiarum liber. Begiomonti. 
Marmelliufl. Diction, triom lingnanun. 

Crac, Scharff. (1526). 
M nr ST no wski St fliatorya o Franc Spiene. 

Kr6Iewiec, Alex, s Litomyila. 
Oliwinski Ign. Pieini nowo wybrane kn 

niytk.- sbor6w. (sf i a Prudencyiuxa prse- 

klady.) b. m. dr. 
Oratio dominica. To vest modlitwa pai&ska, 

b. m. i r. Krak. (15fiO lab 1556). 
Oratio ad Jnlimn m. de ooncilio. Epist 

ad Fr. Stanearom. (Ant Joann. GoemiuB??) 

Crac., vid. Ungler. 
Oratio de inangnratione Barbane Beg. 

Crac, rati one 8 Contil. Regni ad Sig. Aug. de 
fhaeresi tollenda. (Drat And. Zebrzydow- 
ski). Crac por6wnaj Lescininc 

PieiA o boiym omeesenia (a nut) Krak., 
Laian. (okolo 1550 do 1556). 

Piein o narodzenin padsk. (z nntami). Krak., ~ n ,1 n J. H. Krak., cjaz. 

Pie Ad o przeciwnoiciach iywota cA. chrz. 

(z nutami). Krak., wdowa Wietorowa. 
Pie Ad nowa kt6ra zawiera w sobie modli- 

twe. Krdk., Laz. (okolo 1550). 
Piesd o Sw. Krzysztoforze bardzo piekna. 

(ok<^ 1560). 
Pieid dmga o przyjAcin padskiAm. Krak., 

(Lasars). 
Pyoanka na dzied narodzenia pads, (z nut) 

Kiak., Lazarz. (okolo 1550). 
Plntarchtts. De liberis educandis. Crac 

Scharff. 
Potwierdzenie praw koronnvch. 
Przestraeh na z}e sprawy Indz. ijrwota. 

(m nutami). Kiakdw, ijazarz b. r. (okolo 

Boaenhaim Petms. Mnemosinon bibliomm 
memoriale, edidit. Conr. Bojos (Bovams) 
Monorens (Norembergensis). Ded. Joanni 
de Baellec Crac, Hier. Victor. (1542) 
obaes Bojns. 

Boy at as. Naenia in fan. Maci^owski. Crac, Bubrieella crac. Crac., v. Ungler. 
Sabinas G. De nnptiis Albert! Marchion. 

Begiom. 
Sangaszko KowelskL In nuptias Leo Sa- 

pinae. 
Schneberger Ant Medicamentomm sim- 

pUdom cathalogua. 
Safer IGmotli. CSac, Izaak Aar. 
Spangenberg J. Computos cedes. Crac, 

Scharff. 
<— Qaaeat masicae. Crac, Scharff. 
— CoBipeDdlam ecclesiasticam. Crac, H. 

Scharff ~ Bhetorica. Cracov. 

Sylvias Const Comment regiae pompae in 

coron. Barbarae. Crac, Lazar. 
Sztaray MihAly. Comoedia lepidisaima de 

matrimonio sacerdotam. Crac., Kerekotzki 

Ferenz. 
Vergerias P. Dodeci trattatelli. 
Vergilius. La georeica tradntta dal Mar. 

Negricoli Oentil. delJa Bona Sforza Beg. di 

Polonia. Venezia., Baacarini. 
Wapowski B. Kronika polska ob. Bid- 

ski Mar. 
Zebrzydowski A. Oratio de haeresi tol- 
lenda. b. m. dr. ob. Orationes. 
Zygmnn. Ang. Prr^fga na sejmie b. m. 

dr. ob. Potwierdzeme. 

1551. 

Arundinensis Joannes De natara ac di- 

gnitate hominis. Crac ri554). 
Aajezdecki obacz SeUncyan. 
Aarifaber And. Snccini historia. K5nigsb. 

Bielski. Kronika Awiata. Krak6w, Florya- 

nowa wdowa. 
Ballingeras. Tract de coena Domini edd. 

J. Laski. Londini. 

Calay^ Mich. Paulas Polonus. La^ueus ye- 
nandom^ ad Calvinistam instructio. Patav., 
PasqaatL 

Chrisostomas J. Orat grace et lat in- 
terpr. Cromerus etVt Amerpach. Wit Ba- 
silcae, Oporin. 

Cicero. Ad Herennium Khetor. Crac, Scharff. 

Cochlea s. De votis disceptacio. Mog., Be- 
hem. (1550). 

Cachlerus Jac Histor. Jonae Prophetae 
carm. scrip. Posnan. Begiomonti. 

Daw id. Psalterz Wn^bla. Krak6w, Ungler. 
(1589). 

— Psahir. Wihio, Skoryna. 

Diccionariam triam lingnarnm. Crac, 
Laz. (1550). 

Eobanas Hessas. Begiomont proff. De ta- 
end. valetadine. Francof., Egen. 

Franconias. Paraenesis chnst Crac, Vic- 
tor, (i 1549). 

George wits. Prognoma in praesagiam Me- 

hemetanoram. Vien. (1548). 
Gelasinas Nic De ordinibus in philoso- 

f^horam scholis. Crac. 
areanas Henr. Aritmet Fribnrg., Qra- 

▼ias. (1549). 
Heliodoras Aethiop. histor. interp. War- 

szewicki. Basil. Opor. 
Berbers tein. Berom moscov. commentariL 

Basil., Oporin. 
Hob cry n. Spos6b pocieszenia. ob. Bhegius. 
Honterus Joan. De grammatica libri duo. 

AcUecta est vocabalis ezpositio Polonica. 

Cracoviae, Scharff. 
Horner. Livonia i Meletias J. De sacr. et 

idolatria Boross. Begiomonti. ri563) (1582). 
Is o crates. Oratio conv. a G. Cracovio. Yi- 

tebergae. 40 itfi. - vm. Kempis (a) Tom. iw&Ud. J. ChryttuBa. 

KiaL, b. dr. 
Kromer Marein. Bosmowa dworxanioa s 

mnicliem. KralL, Lasan. 
Kriyeki Ant £pitaL de nnptiis Gaap. Ni- 

felii. 
Lubelcijk J. Psafan XXXVl. Krak., Laz. 

(po 1550). 
~ Psalm LXXIS. Rrak., Lax. (po 1550). 
Laski J. Comp. doctr. de Dei eodea. Lon- 

diniy Mirdmann. 
~ Een cort Begryp. der leeringhr. London, 

llFerdmann. 
~ Gatechismiui major. Londhii. 
" De Catech. oft. Kinderieare. Lond., My- 

erdmann. 
MaciejowskL Ein Epistel y. SigLMogun. 
HariciQs Simon. De Bcholis. Ded. Yal. 

Heibnrt et And. Zebrzydowski. Crac, Scharff. 
Hatetiasa 8. evang. ob. Seklneyan. 
Modrzewaki F. £[i. Gomm. DeJGtep. emend. 

Crac, Laz. (1554-^). 
Narzekanje kr61ow^i na nyeszcze^e po 

Amierci (f 1551). Krakbw, Lasan (bez daty, 

lecz zapewne 1551—2). 
Novicampianus W. De accentibos ot pro- 

nuntiatione. ( rac., SchufT. (1548. 1567). 

— De laude physices. ( rac., Laz. 

— Fabricatio hominis, a Cicer. descrip. Crac., 

Oricliovias. Delcgc coclibatas contra Siri- 
cinm. Basil.. Oporin. 

— Oratio de lege contra Tnrcas. Basil. 
Prussmann. Historjra bardzo cudna o stwo- 

rzenin nicba i ziemi. Crac., Scharif. 
Reinholdas E. Pruthcnicae tabulae. Tubin- 
gen. 
R h e g i a 8 Urban. Lekarstwo dnszno a przypr. 

myili ku dmierci, po \rt6ro wytJocz. tram. 

Jana Frediy (Fredera). b. w. r. (1551 ? 1554?) 
Rothes P. Liber ftmeram domus lltamov. 

Vien., Aonila. 
Roysius P. Ad inclyt Sig. Aug., carmen 

cons«>l. Crac., Jjizar. 
Rnbricella crac. Crac, Lazar. 
Seklucyan. Ewan^lia dwieta P. .J. Chr. 

i naului czytania i pisania.' Kr6!ow., Al. 

Behcin. (Aujczdccki). 

— Tcstanjontu nowi^go czeM pierwsza. Kr6- 
low., b. dr. (Aujczdccki).^ 

Stancarus. Disp. dc Trinitate liabita 20 

Jun. 1.%1. b. lu. dr. 
TerentiuSj ob. Cantius. 
Ticzincnsis G. Oratio inter cxcquiarum 

solcronia retinae Barbarac. Roniac, Bladus. 
Vitcllio. Libri X do natuni radior. Norimb., 

PetnyuB. 
Warszcwicki St. Oratio dc Stan, a Lasky 

Palat Siradicnsi, Wittembcrgac, Job. Oato. 
Werncrus Goorg. Do admirandis Hung. 

iquis. Viennae, Aquila. 

W tymic roku pozostaly po Smicrci Ungle- 
row6j nastepne, dzis nie znane dziola: 

Diurnale cracovicnse. 
Kupiec polski. Sposob ivwota chrzetfteiaAakiego. 

Ezop polikL 

Woythdw. 

Hiatorye rzjrmakie. 

Kuchmistrzostwo. 

Tobiasz polski (1538?). 

Passye. 

Hortnlns polski. 

Obycza^ (stary) wiaiy. 

Katechizm polskL 

Pieiik de passione Dom. 

Karta Polski. 

Historye czestochowskie. 

Cromer. Phistonomia. (Glogoviensis r. 1518?) 

ISSt. 

Albreoht L Ansschreiben der Expedition. 

a. 1552. 
Arithmeticcs introductio ex variis autho- 

ribns concinnata. Crac., Hier. Scharff. 
Benedictus. Libellus de pestilentia. Crac^ 

Scharff. 
Bilaw Stanislaus. Ein Bekennteuss wieder 

Osiander. 
Borbonius Nic. Paedagoginm. Sev. Orean- 

der, dedic a. 1542 Severino Bonero. Crac, 

Hier. Scharff. (1542). 
ChrysostomuH J. Aliquot orationes, M. 

Cromero intcrpr. (Zarazem: Epiphaniua. 

Suida). Basileae, Oporin (1521) (1550). 
Copernicus. De lateribus et ang. triangn- 

lorum. Vittenb. 
Ad vencrab. Mart Cromemm. Querela. Gedani, 

Rhodus. 
Dub ravins Jan. Histor. reg. Bojemiae. 

Postrannae, Ounther. 
Epistola expostulatoria ad Laz. Bonamieum, 

jocosa. b. m. dr. 
Formulae puerilium colloquiorum germ. 

ungar. polon.^ idiom. Crac, Laz. Ob. Heyden. 
Gadki rozmaite, kt6romi rozum moie byd 

zaostrzon. Krak6w. 
Oeorgiewicz B. Libellus. Romae. 

— Lik^llus res Turcarum tradens. Roma, Bla- 
dus. 

Glareanus H. De ratione syll^b. isag. per 

A. MancincUo. Crac, Scharff. 
Ilcydcn Sebald. Puerillium colloq. formulae, 

lat. germ, polon. ungar. dcnuo anctae (1531). 
HcHodor. Aetiopicac hist L X., intcrpr. 

St Warszcwicki. Basil., Opor. (1556. 1596). 
Kromer M. Rozmowa wtora mnicha z dwo- 

rzanincm. Krak., Lazarz. 
La 8 CO J. Brcvis de Sacr. Eccl. tractatio. 

Londini. 

— Conscnsio mutua in re sacramentaria. Lon- 
dini. 

— Euistola do coena Domini. Londini. 

— Len corte undcrsouckingo dcs gheloos. 
Eiiidac, GelliuB. 

Moller Ilonr. Poemata. Gedani, Rhode. 

— Carmen gnit. in advent Stanislai (Hosii). 
Gedani, F. Rhodus. 

Mnrzynowski Stan. De justiBc et justi- 
cia. Kcgiom., Weinrcich. 1662.-1668. 41 — Ad magn. d. Joan. Ocziesky Regii. Pol. 

Cancel. Elegia. Gedani, Franc. Rhod. 
Begin 8 J. libell. de pestilentia. Crac., Boterodam Erazm. Nowy testament, t). 

Meletina. Lyccae (Eik), b. dr. 
Bnbricella crac. Crac., Lazar. 
Schmeckbier. Kdnigsb., Wevnreich. 
Seklncyan. Nanka chrzeteiaiuka. Kr61cwiec. 

— Eancyonai z melodyami i nOtami. (1559) (?). 

— Testament nowy znpelny, w Kr61ewcn 1553 
drnkowii Aleks. Czech 1552 (ma zatem dwic 
daty). 

— Testament noTvr, cz^id wtdra. Kr61ew., 
Czedi. (Ai^esdecla). 

Spangenberg J. Trivii Erotemata h. c. 
Grammaticae, j>ialeeticae,Bhetoricae. Crac., 
Hier. Scharff. 

— Compatns ecclea. Crac, Scharff! (1543 ^ 
1572). 

SpijczyAski Hier. ziolach. Crac., haer. 

Maic scharff. 
St an car. Canones reform, ecd. polon. Fran- 

ool, Einchom. 

— Ad venerab. Oregon Weidnenun. Gedani, 
Bhodns. 

Westphalns Joach. Farrago confliseana- 
rom et inter se dissidentium opinionum de 
coena Domini, (contra J. Laski). Magd. 

Widerlegung: der Antwort PhiL Melanch- 
tonis sammpt Dr. Joh. Pomerani nnd Joh. 
FOrsters wider mein Bekanntniss, Andreas 
Osiasder. KOnigsb., Weynreich. 

1563. 

A gr i p p a Wac Oral fun. de J. Badziv. vita. 

b. m. or. 
Beschreibnng (Eurtze) der Hochzeit des 

ROnigs ans Polen. b. w. m. 

Campensis J. Psalm David, et Cone. Salom. 

paraphr. Basil., Episc. 
Colosvarinns Emericns. De Tamoviensi-* 

bus nupciis oracio. Crac., haer. M. Scharff. 

— De terdo matrim. Sig. Aug. oratio. Crac., 
Lazar. 

Corcephicins Yitns. Rozm. polskie o podcie, 
pop. Lntrze, czyszco, klatwie. Krak., Xazar. 
^ Kozmowa wt6ra. Krakow. 

Dersznyak. £p. Petri Cmitae. Crac., Lazar. 

Exemplnm dennnciadonis Alberto Har- 

chioni. 
Fnnk Joh. Wahrhaftiger Bericht Kunigsperg, 

Winreich. 
Gel as inns Nic. Orationes duae, ded. Ociesio. 

Crac.. Lazar. 

— De lectionis orationum nsu. Crac. 
Georgiewicz. De turc. moribus. Lugd., 

Batavor (mote 1555?) 
Hadamacyusz. Somm. dziesi^tego boiego 

przykaz. B. d. 
Hanalnng eudes weiten Bats. KOnigsperg, 

H. Loft 
Ho si as. Confesio fidoi caUi. syn. prov. Petric. 

CraCy Scharffl J ad ok. myncy Ces. Ferdyn. B. m.? 

Korczcwski Wit., ob. Corcephicius. 
Kromor. Mnich. wierzo. Ko;nnowa trzc- 
cia. Krak., Lazar. 

LangusJ. In nnpc. Sig. Aug. ct Cathar. 

CiTic., Lazar. 
Lauterwalt. Bcdcncken v. Tcmlcrs Offenb. 

Wittem., Crentzer. 
Lindan Wilhelm. prawdziw6j drodze zbaw., 

it, J^drz<^j Zbyszcwicz. Wilno, Badziw. 
L an cut J. Algorithmus lineal. Crac. 
La ski J. Een cort Begryp. London. (1561. 

1566). 

— Brevis fidei exploratio. 

— Cathechis. oft Kinderleare. London. 

Holler H. Elegia ad Nic. Bichavium. Gedani. 

Nowopolski Wojc. (Novicampianos). Sco- 
pus Bibl. V. et Novi testam. Crac, Lasar. 

Orzechowski S. Paneg. nape. Sig. Aog. 
(Ded. Joan. Tamovio). Oral And. Trzy- 
cieski. Crac., Laz. (Dwie odyc). 

Paracelsus Thcophr. Labyr. medicor.. 

Norimb. 
PiedA o weselu Niyj. Syg. Aug. Krak., Lasar. 
Porz^dck Sfd6w na Seimie postanowiony. 
ProboBzczowicz Piotr. Almanach mit sampt 

den Evangelic und Aspecten anf d. Janr 

1554. Krakow. Lazar Andr. 
Przyluski Jak. Leges seu statuta, omnia 

hact confhsa. Oac., d. w. dr. 

Bada niektdrych biskup6w r. 1553. B. w. m. i r. 
Beichsacher Bart Epith. Sig. Aug. et 

Cath. Vien., Zimmermann. 
Boterodamus Er. De construct libellus 

c. schoUis H. Primaei et G. Listrii de figtt« 

ris. Crac., haer. Scharff. 
Boyzius Petr. Ad proceres poL de matrinu 

KofAs, Crac, haer. Scharff 

— Ad Sigismundum An/?. Sarm. Beg. Carmen 
consolat Crac, haer. Ifar. Scharff. 

— De apparatu nupciarum. Crac, Scharff. 

Bnbricella crac Crac, Lazar. 
Schroeterus Ad. De fluvio Hemelo per- 

meabUi fkcto. Crac, Scharff. 
» De nupciis Si^. Aug. et Cath. Crac, Lasar. 
~ Salinarum vielicensium descripcio. CraC| 

Lazar. (2 wydimia). 
Seklucyan. Testament nowy zupefaiy. Priy- 

t^m nauka czytania i pisania. Kr61ewieo 

(zarazcm z data r. 1552). 
StancaruB. Canones ret Eccles. polon. 

Frankf. ad V., Eichhom. 
Staphylus Fred. Syn. SS. PP. c dogOL 

Andr. Osiandri. Nonmb., Fabric 
Teokryt EidUlia, trad. £ob. Hessi. Frankf., 

Brubachius. 
Westphalus Joach. Becta fides de coenn 

et verbis Apost Pauli. Magdeb., b. dr. 
Wingler. Elegiacum carmen graecoUt in 

nat J. Christ ad S. Dominam Cath. Studios. 

hominum fautricem. B. dr. 
Wojew6dka Bernard. Aleorytm., ded. Spyt« 

kowi Jordanowi z ZakI Krak., Scharff. 

(1574). 

6 42 1664. "-• lo66. 1U4. 

Agenda ecclesUst Catfaedr. PlooenfiB cnra 

Andr. Noscowski episc. (z irc. s r. 1539). 

Wrd. Waw. Zambrzewaki. Knk., Scharff. 

(i 1550). 
ArttndineiiBis J. De natnra et dignitate 

hominiB. Crac., Scharff. (1551). 
Biblia, ob. Seklacvan. 
Bielski H. Kronika Awiata. Krak^ Scharff. 

Hier. (Obacz rok 1551). 
Brzozowa (z) Wal. Cancional albo Kaif^ 

chwal. boskvch t. j. pieAni dnehow., deo. 

Zjf. Attg. KrOlew., Augezd. 
CoeliuB Sec. Curio. De amplitadine Regni 

Dei (Ad Simm. Aug. do S<H»ino). Basileae. 
Cornelias Yalerias Ultrajeetiiiiis. Qramma- 

ticamm institotionum llDri IV. Racoviae, 

Stemacki. 
Dawid. Psalm 102, tL WapowskL Krak., 

Lazarz. 
Declaration wider Marggraf Albrechten. 
Glareanns H. De Aritmet specieb. Crac. 

(1538. 1549). 
Halicarn. Dion. Besp. ad Cn. Pomp, epi- 

stoL, ed. S. Covins. Paris. 
Hey Michal. Pieiini dnchowne, nowo ntzinione 

na noty, kt6rych przi dworzech uijwaj^ 

Kaida s nich na czterzi glosy. Dmkowano 

w Kro(lewcii) (Pm)skiem przez A(affezd). 

(Dedykow. Maleherowi z Mortagk podkom. 

ziemie pomors.). 
Hoppitts F. Forma veteris gymn. colmensis 

recens instanratl VratisL, Scharff. 

— Oratio in instanr. Gymn. cnlmens. Vratisl. 
H o s i a s. Confession a. i. Bekanntnis. Ingol- 

stadt (1560. 1581}. 

Kancyonat, ob. Brzozowa (z). (1544. 1569). 

Kromer. Rozmowa 4ta (Mnicn). Ajak., Lazar. 

Krowicki IL Chrzeid. a ii^obL nap. Mag- 
deb.? Loiter. 

Langns J. Joannes Bapt DecoUatns, car- 
men. Crac.| Lazar. 

Lnblinus Val. In Bap. Mont explanat 
Venet 

— Exphin. I libri. Avicennae. Venet 
Lwowianin Stan. Apol. t J. Obronienie 

Wiary iw. chrzeic. Krak., H. Scharff. 
La ski J. De chrystlike ordinancien. London, 
Collinus. 

— Catechismus Emdanos (minor). 

<-- Catehismns effte Kinderiehre. Emden. 
^ Confessio de communione. Emdae. 
*- Een corte ende dare bekentenisse. Emdae. 
Modrzewski Fricins. De RepnbL emend. 

Basil., Oporin. 
Holier H. Elem. religionis. Gedani. 
Montanus Consoltationam med. cent prima. 

Venet, Valgris. 

— De excrementis (Val. Lnbl. Pol.). Ven., 
Constan. 

— In Galenom explan. (V. LnbL). Venet, 
Constant 

— In novum libr. Bhasis. Ad Mansnr (V. 
LnbL). Venet, Const ^ In 3 primi EpideoL oxpL (V. Lublin). Venet, 
Const 

— Opnscula. Venet, Conitaatinna. 
M5riin J. Histor., wie die Schwermer zn 

Prenssen erfaoben. Braunschweig. 
Nanka o pnszczanin krwie. Proboszczo- 

wicz Piotr. Praktyka na rok 1555. 
Ordinationes decarpen. mnrnt ac b^iicid. 

B. w. dr. (Crac., Lasarz?). 
Pi so Jak. Schedia. Viennae. 
Prognosticon astrologicnm. Crac, baer. 

Mar. Scharff. 
Promptnarinm astrologicnm in eocL Lunae. 

Crac., Scharff. 
Recessns illnstr. principis Albert! Sen. Mtr- 

chionis I^uss. Ducis 1554. Regiomonti, Danb- 

mann. 
Rhodns Fr. Hortus. Const FerberL GedanL 
Boterodamns. De construetione, libellns. 

Crac., M. Scharff. 
Rnbricella. Crac, Lazar. 
R z e c z pana Tana ksi§i. Nortumberg. w AngliL 

Krak., Lazarz. 
Schneberger Ant De bona militom valetad. 

Crac., Andr. 
Seklnoyan. Nowy testament Krdlewiee. 

(1552). 
SpiezyAski. Zielnik. KraL, Lasarz. (1548. 

1556). 
Spangenberg J. Quaestiones mnsicae. Crac, 

Hier. Scharff. (1546). 

— Computus eocles. Crac, Lazar. 
Synod us dioee. Premisl. Crac. Lazar. 
Testament nowy, obaes: Seklucyan. 
Vergerius P. Athanasii scholia ad Begif 

Polon. orationem. 

1555. 

Abschrifft (Kurtse) der Bekenntaiss dm 

Glanb. auf d. Landtag zu Peterkoi£ 1565. 

B. w. m. i r. (KOnigsb., Daubm.). 
Agricola. Elucidarius dial theolog. Crac, 

filer. Scharff. 
Andrz^i s I^eezycy. nauoe miemici^j (?). 
Arnolaus valent Judicium astrolog. in 

a. 1555. Crac, Scharff. 
B a s i 1 i n 8. Ont devotis. de Euch. Crac, 

Scharff. 
Basilius M. et Chiysostom. Ontiones. Crac, 

Scharff. 
Bo emus J. Mores gentium (Russia, Liv., 

Polon.^. Lugdnni. 
Cisvicins. Epistola et poema adv. baibaa. 

Crac, Scharff. 
Coelius Secundus Curio. De perfecto ^nm- 

matico, ded. Joann. Tamowski Cast C^ac, 

Basilea. 
Dawid. Psalterz, tf. M. Reja. Krak., Wiers- 

bi^ta (1555? 1560?). 
Davides Franc. Dialysis seripti StanearL Clan- 

diopoli, Hoffgrevius. 
Georffiewicz B. De Turoarum moribuc 

Lugdnni. 
Hegendorfinus. Epistolarum oonserib. ratio. 

&MC^ SchariL 105S* ^ 16M« 48 Herbertt Ben. Svnodiea ontio. Niiaae. 
Historic ttopenai minMmli in Sacramento 

fiieta, ae de aaera Hostia reperta. Crae. 
Hnttieh. Novus orbia. Math, a Miechow. De 

Sannatia. Baail., J. Eerrag. 

Jtn a BoehnL Naoka kn lutnei. powietna* 

Riak., Wierabifta. 
Jiizef Zydowin. HiBtorya, tl. p. Lonarta 

t Unfdowa. Knik6w, Scbarft (1588). 

Kromer. De origino et rebus gestia Pol. 
Bas., Opor. (58. 68. 82. 81 89). 

La SCO J. Confcssio de conununitate. 6. m. 
dr. i r. 

— Een undersouckinge dcs gheloosa. London. 

— Brevia calumnianim refiitatio. 

~ Forma ac ratio ccclos. ministr. B. m. dr. 
i r. (dedic. Francof.). 

Mi 8 Bale eccles. et prov. gnean. Mognn., 

BeheuL 
MnrmelinB. Diction, trinm lingnar. Crac., 

Laa. (1526). 
NovicampianaB A. AsBertio cbaritatem non 

6B8e praeat fide. Crae^ H. Scharff. (1557). 

— ScopuB biblicnB N. et v. TcBtam. Antverp. 
OchinuB B. De Pnrgatorio. Tignri. 
OcieBki Kanclerz. Kanka o granicach. (Czy 

wydana?). 
PiBtoriua Joannes. Elegia in diem aseen. 

J. Chr. Ged.| Rhode. 
Probosscsowicz Peter. Kalender mitt Evan- 

gelion auf d. J. 1555. Krokaw. Lazar Andr. 
Boterodamna. De eonstmct libellns. Crac., 

Scharff. a55^* 
Bnbrieella. Crac. Laaar. 
Sabinus O. Oviffii interpreUtio. Viteberg. 
Schottenins Herm. Vita honcBta. Crac., 

Scharff. 
Schroeterns Ad. De natali J. Chr. Balvat 

nos. Carmeh aaph. Crac, Lazar. 
Sines in a Cyren. EpiBC Oratio interprete 

JoacL Camerario, deoic Joann. Bonar. Lip- 

siae. 
Stan cams. Ebree gramm. instil Basil., 

Parens. 
Stigelina (Ssezygielski) Joan. In nnpi Frid. 

IL epital. Jenae (?). 
Strntnins Jos. Sphygmieae artis libri Y. 

Bas., Oporinns (1573). 
Testament nowy, p. oeklncyana. Kr6lewiec. 

(1552. 1654}. 
Trzyeieski A. Lac. spiritoale. Regiomonti, 

Danbmaan, b. w. r. (1555). 
Wannins Wal. Praktyka o Mssy. Erdlewiec, 

J. Danbmann. 
Wolff Fil. Spiegel der Jnden. Danzig, Weyn- 

reicb. 
Zevtnng (neflwe) nnd Bekannt dcs christl. 

ulaabraa. Straabnrg, Bergen. 

1S56. 

Alithophilns Callinder Sannata. In senat 
loYic, cni i»aefiiit Aloj. Lnppomanns lega- 
tns AntyehristL (Carm.;. 

Anseignng (grttndl.) nnd Eiselnng eines Iflraeles. A. Dzyergono Erzb. Gnesen, datnm 

Lowicz. 
Aritmetices introdnctio. Crac, Scharff H. 

vidna. 
Barth. Dysticha ad Sigismundnm Angnstnm. 

(Por6wiu^ 1557). 
Basajr z Szczebrzeszyna Wojc Wyprawa 

niewinnego czlowieka. Krak., Math. Sieben- 

eychcr. 
Brencynsz J. Cathechism, t j. Nanka Chrys. 

Kr6]ew., Danbmann. 
Caelius Secundns Cnrio Pedemontanns. Seho- 

la, ded. Joann. TamowskL Basileae, Opo- 
rinns. 
~ In Ciceronis Partitiones ezplicadoneB, dedic 

Stan. C. Tf czyAski. Basil, Oporin. 
Catalogns haeret, editns Yenet Deoomm. 

s. Ing.. ed. Yergerius. Kr61ew., Danbm. 
Cathecnismns. Nanka potrzeb. chrzeAdan. 

Krak., Scharff. 
Cracovins Georg. Oratio de dignit stndii 

jnris. Yitebergae, Bhavy. 
David. Psalm 50, tl. WapowskL Krak., — Psahn 45, (tl.) A. P. (t nntami). Krak., 
Lazarz. 

— Psahn 70. Krak., Lazarz. 
Elegia contra Lippomannm. 
Epistolae daromm yiromm. (Miedzy innymi : 

Lazar Bonamicns Hosio 1535. Stanisl. Ori- 

chovius Panlo Rammosio 1549. Possevinns 

ad Lippomannm). Yenetiis, Panl.' Manntins. 
Finckius Hermannns. Mnsica practica exem- 

pla variomm signomm, dedic Lncae et Stan. 

a G5rka. Wittebergae, 1556. 
Grates t j. Dzi§kowanie z Narod. Synabol 

(z nnt). Krak., Lazarz. 
Grotto. Orazione nella vennta di Bona. 
Halicarnass. Dionys. Nonnnlla Opnscnla, 

ed. S. Uovins. Paris, Steph. 
Heliodorns. Aethiop. hist (tl. Warezew.). 

Antwerp., Nutins. (1596). 
H el mo Id. Chronica Slavomm, edit stndio 

Sgm. Schorckelij. Francof. 
Herberstein. iferam moscov. oommentarii. 

Basil., Oporin. 
HonteruB. De ^prammatica. Cracoviae. 
Ho si us. Confession catholiqne. (1560). 

— Toi, po holenderskn. 

Kirsteyn Joan. Cerasinns. Enchir. Jnr. 

Magdeb. Crac, y. H. Scharff. (1586). 
Kromer. Apologia c obtreetationes. B, m. dr. 
Las CO J. Ad vis s'il est licitd assister. (w Lea 

conseils). Gr^ndve. 

— Epistolae tres ad Regem, Senat et Ord. 
Pol BasU. 

Lipomanns Alois. Dnae epistolae adRadziw. 
Kegiom., Daubm. 

— Copia d* una lettera ingeniosissima. 

L n i c e r. Chronicon ; et Callimachns. Hist 

Casimiri Regis. Basil. 
Lntomirski Stan. Confessio t J. Wyznanie 

wiaiy Arevb. Bisk. Kr6lew., Danbmann. 
Lai&cnt J. Algorithmns linealis. Crac, Scharffl 
Laski J. Epistolae tres lectn dignissimae. 

fias., Oporin. 44 1006. - 1567. ^ Fonna et ratio eoelee. ministr. Londini. 

— Porgatio minifltromm in eedei. per^gr. 
Basil., Oporin. 

— Catechesis ecdeaiae Emdanae. Aembdae. 

— Een ondenuckinge dea ghelooa. (Ed 4). 
London. (1553). 

— Tottte la fonne da miniateie ecelei. Emdeiii 
Ctematiiia. 

Melanchton. Postilla. Ub. Seklacyan. 
Misaale gnesnense. Mogont 

— craoovienriB dioecesis. 

Montana 8. Conanlt medic, p. Lublin. Venet 

— Oposcola. Venet 

~ In Gal. explan. (Val. Labi. edid.). Lngd., 
Frellonina. 

— De characterismis febriom. (V. LnbL). Yen., 
Conat 

MnsaeuB. De seed Erang. origine, elegia. 

Begiom., Danbmann. 
Mnsealns Andreas. Cathechesis Sanctonun; 

ded. Lnc. Gk^rka, Stan. Miszkowski et Stan. 

Ostrorog. Francoforti. 
Orichovias. Ad Begem, proc. etc., in oom. 

Vars., b. m. dr. 
P i e i ifi nowa o nawr6conin graesxn. cilow. 

(z natami). Krak., Lazan. 

— nowa. w kt6r^j jest daiekowanie P. Bogn 
(Oieimcka); muzyka C. G, Kiak., Lasarz. 
(Pordw. rok 1550). 

— ' nowo aozyniona na wesele Jana Kostki 
(przez) M. fi. (z nntami). Krak., Laiarz. 

Proboszcaowioz. Wypis komety. Krak., 
Scharff. 

— Judieiam oomoetis. Crao., Scharff. 
Bubricella. Crac., Luar. 
Sohneberger A. Medicamentomm Gathal. 

Crac, Lazar. 
Seklacyan Jan. Postylla dom. Kr61ew. 
Spiezynski H. zioiacb tatecznych. Krak., 

Scharff. 
Szepsios QeoTg, Ifaier. Canae sea in Nat 

Domini odae. Crac, Lazar. 
Testament nowy, pol. jfz. wyloiony. Kiak., 

Scharff. 
Trepka. Catecbismas. Ob. Brencyosz. 
Trzycieski And. Doae epistolae de sacro 

Evangelii orig. Begiom., Daabm. 

— To4. Crac, Wierzbifta. (1556?) 
Yerfferias Paalas. Ad ill. magn. Senatores 

Polon., carmen paraenet (Contra Lippoma- 
nam). B. m. dr. 

— De Gregorio Papa ejas nominls prime. 
Begiom., X)aubmann. 

— Formola fidei in Syn. prov. Lovic Be^om., 
Daabm. 

— Scholiae in binas Pauli lY literis. .B. m. dr. 

— Daae epistolae Badziwitt. Dcfcnsio relig. 
adv. Lippomanom. Begiom., Daabm. 

^ sochaczowskim wymeczonym na Zydzie 
Bogn. Begiom., J. Daubmann. 

— Cathalogas haereticorum. Bcgiomonti. 

— Sochaczowskim wym^czunym na iydzie 
bogu. Begiom., J. Daubmann. 

Wilucnbergias. Philosophia. Basil., Opor. 
Wirtenberg Christ Confcssio fidei. Begiom., 
DaaboL Zebraydowaki A. Kr6tka edpow. na art 
oU^ Krowiekiego. Krdc, hutinL 

1U7. 

Aristoteles. Politieomm trad. SigonL Crac 
Arsacyasz. Pierwsza cz^ PostilM. Kr6lew. 

— Wt&ra cz^ Postille, p. Trepkf. Kr61e- 
wiec, Danbmann. 

Barth Hichal. Annaeberga libri tres, nrbia 

Annaebergae in Misnia descrip. Eob. HesaL 

JoacL Ciuneraril elegia. De Poloniae regi- 

bos diaticha, dedic otanis. ZbfskL Baallea, 

Gporin. 
Bericht (Knraer) von d. hitiigen sehweren 

Senchen so in Prenssen regieren. KOnigs- 

beig, b. w. m. dr. 
Bielski M. Komedya Jostyna i Konatan- 

eyey. Krak., Wierzbieta. 
Br en tins Joan. Libeflas aarens (de officio 

principom saec. in EeeL Dei de anct 8S. 

etc). Kr61ew., Daabmann. 
Brnschinns Gas. Element introdnelor. in 

declin. grace, ded. A. SopiechowakL Lip- 

siae, HimtscL 
Cochleae Joan. De eath. nan oommonionia. 

Niasa, Craciger. 
C o n f e s s i o t j. Wyznanie chrseM. Krak., 

Wierzbieta. (1^). 
Constitacye sejma 1557. 
Corvin Ant Postilla, cz. I, tL Trepka. Kid- 
lew., Danbmann. Ob. Arsacyoai. 
Czary i czarownicc Krsk., Wierzb. 
Gijelczeph. Expos, in passion, tennln. Mar- 

silii. Crac (?) 
HerbersteinSig. Mosoovia. Yioinae, Hich. 

Zimmermann. 

— Bernm moscoviticaram. Antveip., Steelsins. 
Herbart J. Statota Regni Polon. (1557?) 

(1563). 
Hosins. ConflBssio fidei eathoL Hogan., Behem. 

— Tol Posnaniac 

— Toi. Dilin^ac 

Introdactoriam in nominnm etverb. dedin. 

(J. Libana?), dedyk. Alb. Sapiechowski. 

(B. w. r. i 1585). ()b. Braschinas. 
Kirstein Cer. Enchiridion jaria magdeb. 

Crac, vid. Hier. Scharff. 
Knobelsdorf. EccL cath. aiScta. Nissae, 

Craciger. 
Kopernik. De Angelis, carmen. Witembergae. 
Kromer Maroin. Ad Begem, proc eqoites, 

in com. 1557 epistola. Carmen ad a. Aag. 

B. m. dr. (1564). 
Lip p Oman. Zwei Sendbrieffl KOnigsperk, 

Daabmann. 
Lublinas Y. Explan. in 2 cap. L 1. Avicen. 

Ycnet 
Laski J. Pargatio Ministroram. 

— Het ghevoeten, of hat den christenen etc 
Emda, Gellias. 

L 9 c z y c k i J^. Naaka miemicza (?). 
Maren An. Assertiones tiieologicae, ex T. 

Scoto. Yilnae, Karcan. 
Hodrzewski. Yon Yerbess. dea gem. Nnta, 

Y. Backer. BasU., Brylinger. 1567. - 166a 45 MoselUnQB. TabnUie do SchemAtibna. Crae., 
Sefaarff: 

NapomiiL do ehne^ Indiy siomle proBk. 

Kr61ew^ Daalmuum. 
NoTicampiaiins A. Oratio in com. Colos- 

▼arini de corrupt Baccoli hniiis moribiu. 

Grae^ Seharft (1661. 1572). 

— Aaacrtiones qaomndani, ana inter oeteraa 
non paneas amnnant (156d). 

Nowiny, kt6re sie miedzyCoa. a Pap. przy 
Belliano staly. B. dl dr. (Kr61ew., jAaih- 
man?). 

Orsechowflki Stanialaw. Nanokanie z wyma- 
niem wiary niebosscsyka lea. Bisknpa k^jaws. 
Jana Droiowakiego, kt6re cayni} prxod Amier- 
ei^ (t 1557). B. w. m. i r. (Krakdw, WIen- 
bifta, po r. 1557?). 

Phalerena Demetr. De clocatione liber. 
(F. IfaaloT. interp.), ded. Joan. Pner§baki. 
Padna, Perehaeinaa. 

— interp. St Hoyio. Baail.^ Oporin. 
PieiA Pann Jezn Chryate. Krak., Sieben. 

— o limie. Krak., SieMneycher. 

Pieini Braei czeakich (lUy zbidr). Krak., 

Math. Siebenevcher. 
Plntaroh. Po^rtek z nieprzyJalnL Bei w. 

m. i r. (Krak., Scharff). 

— Przyjae. od poclilel)ee Jak rozr6inid. Krak., 
Scliuv. 

Propheaeynng (Eine graoaame) fiber Pol- 
lerland. Baael, Apiazo. 

Bey M. dwietych al6w ... poatilla. Krak., 
Wierzb. am. 1556. 1571. 1694). 

Bbodna Fr. Helacliiaa propheta, ad Joan. 
Conradnm. Dantiad. 

Boyziua. Chiliaatichon (c Lipom.). Grac, Bozdraiow J. Speeulnm liberi arb. c liaer. 

Crao., Siebeneyen. 
Bnbrieella. C&ac, Lazar. 

Sohneberger A. Catalogna atirpium latine 

et polon. cor., ded. Hier. BnieAaki Grac., 

A. JLazar. 
Statata Scjmn warazawakiego. Krak., M. 

Scbarff. 
Szepaina Georg. Mao. Lanroa in landem 

Almae Univ. Grac., Lazar. 

Trepka Oataphi. Kai^ki o t^m, zkfd wzi^o 
poczatek Slowo boie. Kr61ew., Danbm. 

~ PoatiUa, ob. Araacynaz. 

TrzycieckiA. De Lippomani ingreaau. Bez 
w. r. (1557). 

Yergerina Paul. Actionea dnae Seeretarii 

pontificiL Be^omonti. 
^ Zwei Sendbnef. Kdnigaperg. 
~ Gathal. liaereticonun. Begiom. 
— Gur concilium dcbeat ease libemm. Begiom. 
Vernerua Joan. De triangolia aphericia, 

ded. P. J. Bheticua Ferdinando Begi. Grac., 

Lazar. 

We'atphalna Joach. Juata def. adv. men- 

dacia J. Laako. Argentor. 
~ Epiatola qua reap, ad eonvitia GalvinL 

Yenetiia. Zobrzydowaki Andrz. Pro aua et oolleg. 
religione oratio poatrema ad Begem habita. 
A(^ epiatola (Nidecki Patricii) (1567?). 

1558. 

Arty kuly prawa maydebnrakiea^o, kt6re zowf 
Speculum Saxonnm, nowo drakowane. (Gro- 
ickiogo). Krak6w, Lazarz. 

— Bejeatr do artykid6w. Krak., Laz. 
Gaeaar. Dialectica. Grac, Siebeneycher. 
Gorvua Tuch. Fanago. Grac., Sieben. (1581. 

1535. 1589. 1540. 1542. 1546). 
Ghronicon mundi. Kronika ez Yilagnak 

jelea DolgairoL J. Bentaedi Szekely mvan. 

Ajrakkoban. 
Goeliua Seeundua Gnrio. Select epiat libri 

n, cum epiat ad Abr. Zb^aki. Baail., Gporin. 
Gonfeaaio baronnm regni Bohemiae anb 

a. 1535. in regno Poloniae nuper. 8. L 
Gontra Ghiliaatichon pro Lipomano, Boyzii. 

Mona caeena. 
Gontareni Gard. Gateoheaia. Grac. Scharif. 
David. Paaherz, tidm. Jak6ba LuDelczyka. 

Krak., Wierzb. 
Dawid. Paafan XLY A. P. Krak., Sieb. 

— Paalm GXXDL Kn^ Sieb. 
GXXYU B. W. Krak., Sieb. 
GXYL Krak., Sieb. 

. ff LXXIK, tl6m. Labelozyk. Krak., 
Zybeneycher. 

L B. N. Krak., Sieben. 
LXX S. K. Krak., Sieben. 

— „ „ GU. Krak., Sieben. 
Deoalogua tojeat Dzieaiedoro przykaaanie 

dla dziatek. Krak6w, Sieoeneycner. 
Droiowaki, ob. r. 1557 (Grzeehowaki S.). 
Encnyridion, ob. Napaonania. 
Faletua Hier. Orationea in ftan. Sig.L Yenet 
Galenua. Duo libri. Daatiaoi, Bhodna. 

— De plenitudine tr. HeyL Dantiac Dant, 
Bhode. 

Qeorglewioz BartL De Tnrc moribua. Lug- 
dun. (1566 i 1578). 

— TttroLenbUoble^ libera, von Job. Zachom. 
rDedyk. Adam. Konarakiemn 1555). Straa- 
Durg, Paul Heaaeracbmid. 

Qliozner. Nanka y praktyka, teraz nowo 
wydana. 

— fcai%iki o wYchowanin dzieci. Krak., Sie- 
beneych. (1580). 

G6raki Jac De periodia et numeria oratio. 

Chnc, Siebeneyen. 
Goatinina And. Gratio in Acad. crac. pro 

Nobil. Grac. Laz. 
Gratea to jeat Dzi^owanie z narodzenia. 

Krak6w, Siebeneycher. 
Grodeciua W. in tabulam Polon. nnncn* 

patoria. P. Melancht Epiat Baa., Opor. 
Groicki B. .Prawa nufdzy goapodarzem 

a komomikiem. Krak., Laz. 

— Uatawa placei. Krak.. Laz. 
Quilandini. De atirpibua epiatolae. Prae- 

&tio Ant Pat Nidedd. Patavii. 
Herberatein Sig. Actionea auae a puero. 
Yienn, 

46 1666. "* 1669. Honterns. De mminat Gric, Seharft 
Ho si a 8 St Cau. fidei propn^iatio. Colon., 
Cholin. 

— De expreaso Dei verbo iibellna. Dilingae, 
Mayer. 

— Goniutatio proL BrentiL Colon. 

— Confeasio. Antwerp. 

-^ DialogUB de eo, nam laicia. (1659. 16G0). 
Isokratea. Oracia, ob. Loriehina. 
JoBtyna iw. Filos. iywot, tl. Waw. Krzyss- 

kowaki i Sz. Badny (1658?). 
Kirehenordnnng in Heraog. Prenasen. 
KobyliAaki Christ Epigr. libeUna (Mota- 

morphoseos pnellae). Crac., Lasar. 
Roleda s ewanieliey iw. Lokasaa. Krak., 

Sieoenoycher. 
Kromer M. Do origine et reboa gest Pol. 

BaaiL. 0pm. 

— Sendbneff an die kfinigl. Wttrde and die 
von der Landschaft der Kron. Pol. Ingol- 
atedt, Weissenhom. 

Krxyszkowski Waw. Bosmowa 4 braldw. 
Szamot, Angesd. Lorichiasza Ksiegi o wychow. p. Kossae 
klego. Krak.. Scnarff. 
1555). klego. krak., S<»arff. (Przedmowa s rokn Lasko (a) J. Responsio ad artienloa Hodi. 

Pinczow., Daniel. 
Lnbelozyk J. PielA o niebezpieeze^iatwie. 

Krak., Mat Siebeneycher. 
Laski J. Catechismas of Kinderleare. Emb- 

den. 
~ De obriatlidLe Ordinancien. London, Colli- 

nas Volckwinners. 

— Een korte ondersoeklng des ghelooa (Ed. 
5). Emdae. 

Meneelius Hier. Responsio ad calomniaa 

Osii. Islebii, b. dr. 
Modlitwa kr6eiaehna kn Pann Bogo. Krak., 

Siebeneych. 

— ladtt pospolitego. Krak., Siebenevcher. 
Napachania (z) Ant Encmridlon t J. Ksi^iki 

naaee chrzeie. Krak., Scharff. 

Napis nad grobem zacn^j kr61ow6J Barbary 
Badziwittowny (Beja?) Krak., Mat Sieben- 
eycher. 

Nidecias And. Patryc^. Obacz: Gailandini. 

Ninicki (Ninincius) Wojc. De yiolato atqae 
everso in eccl. Ksiainensi colta. B. m. dr. 

Ochin. Zwierzchnoiei papieski^J przez 
0. Trepk§. Szamotaly, Aagezd. 

Orzechowski. Panegiricns napt J. Com. 
TamoT. Crac., Scharfl. 

Pieih a proiba do Boga. Krak., Sieben. 

— draga o przyicia. Krak., Sieben. 

— na wesele Jana Koatki M. H. Krak., Zyben. 
~ nowa, w kt6r6j jest dzif kowanie. (Por6w- 

n^ 1556. Oleinicka). 

— kt6ra w sobie zamyka nankf. Krak., Sieben. 

— czworaki^m przyicin. Elfak.^ Sieben. 

— o boiym am$czenm. Krak., Sieben. 

— narodzenia. n(owski?) Kri^, Sieben. 

— narodzenia Pai\ski6m. Krak., Siebenevch. 

— o przeciwnoiciach iywota. Krak., Mat. 
Sieben. 

Piosnka na dziei^ narodzenia. Krak., Sieben. PiotrcoT. Thomaa. De cometae 1666 AjstioL 

jnd. Crac» Scharft 
Primata (De) Papae (Modrzewaki). Pinezdw, 
ProDoszczowicz Piotr. Almanach. Krsr 

kaw. (1546). 
Prophezeyung wie ea Polen ergehen wird 

V. einem Ifanne 1558 za Krakau. 
Przestrach na z}e sprawy. Krak., Zyben. 

Rey Mik. Wizernnek wtaany iywota ezL 
poczdwego. Krak. (1560). 

— Podobiei^stwo iywota. Krak., Siebeneych. 
Roterdam Erazm. Ricerstwo chrzeiciamie, 

wydai Seklnoyan Jan. Zarazem list do M- 
macza Wojc. z Nowego Miaata. Kr61ew., 
Danbmann. (1585). 

Roy si us. ob. Contrachiliaatichon. 

Rabriceila. Crac., Lizar. 

Sabinas G. Poemata. Lipsiae. 
Seklncyan Jan. Przyg. ehrzeic. kaimierci. 

Kr61ew. 
-r Modlitw^ naboine. Kr6lew., Daabmann. 
Spiewanie KoAc. krze4ciaikskiego. Krak., 

Sieben. 

Tarnowski Jan. Cons, rationia bellieae. 

Tam6w, Lazarz. 
Terentius earn oommentariis, edid. £r. 

Roterodamoa, ded. Joan, et Stan. Boner. 

Basilea, Froben. 
Trzeeiecki A. Naboina pioanka. Kiak^ 

Sieben. 

Vergerias P. Ad Sl^ de legato Papae at 
eolToqaiam Regiom., I>aabm. 

— Formola fidei. f? czy r. 1656). 

— Confessio fid^ Ecdeaiae qoae amt in 
Regno Poloniae. Tabingae(?) 

— Actiones doae. Rc^om. 
Wildenbergina. Philoa. digeatio. BadL, 

Opor. 
WjszyAski And. Powinno4ci mv Zborsedi 
jednoti braterskiij. (cay wyaalo?). 

1U9. 

Akta, ob. Proszowic. 

Botticher. Gratnl. de conn. D. A. Opalulk* 

ski. Frankof. Eichom. 
BuUinfirer Hen. prawdz. prz^mowanin 

ciala. Brzeid, S. Murmeiina. 
Carmen exempt Splavius in advent Stan. 

SplawskL w otoka napis Joannea Cornea 

in Tam6w. B. w. m. 
Cheimski Rem. Epistola scripta Locini. 
Cicer o M. T. Fragmenta coll. Car. Sigonina, 

ded' Mariano Lezentio Polono. Venet, Zillo- 

tos. 
Confessio (KalwiAska), ob. Heltoa. 
Careus Achacios Elegia ad J. UchaAakL 

Dantisci, Rhode. 
Def. ortodoxe sententiae decoenaDni. dan- 

diop. 
Devai Biro Matyaa. OrthograpUa angarica. 

Crac., 1549. 
Didaacalns (zwolennik Stancara). De tn- 

bas dys SandciL B. d. 1B69. 47 Dominicius. Libellus de arinarniii signifie. 

Cnu)., Lasar. 
Dominiia, ob. Baygosa. 
Dndith A. Epiat ad J. Wolfimn Tlgur. 

eodea. minist Crac. 
Dsiersgowski (?). Confessfo, ob. Hoaius. 

Erizso Seb. Diacono Bopra le modaglie anti- 
che. Hieron. Biucilliiia dedicat Sigiamando 
An^nsto Begi Pol. Yenetia, bottega Val- 
griaiana. 

Ex em p. literanim eccleaiae Tignrinae ad 
eccL Pol. Pinczovie, Lanciciua. 

Glogov. J. De 8 partibaa orat poL lat Crac. 
66raki Jac. De generibua dicendi. (^rac., 
Sieben. 

— GomsL artia dialecticae (?) 

Groicki Bar. Pieini duchowne. B. w. m. i r. 

— Aitykniv prawa magdeb. Krik. 

— Poatfpek a praw ceaara. Krak., Lazarz. 

— Uatawa piacej. Kxak., Laz. 

Heltua Caap. Confeaaio de Hediatore. Pm- 

caow, Landdaa. 
Herbeatna B. Scholae apnd S. Hariae tem- 

plnm inatit Crac, Sieben. 

— Compntna artia. B. d. 

Herbeatna B. Calendarii eompendioaa do- 
acriptio. SqnemovidL 

— Orationia Cicer. ezplicatio. Crac. 
HonterJ. De grammatica. Crac.. Siebeney. 
Hob in a. Catech. parvna. Ob. Szaaek Nic 

— Chriat doctrinae propngn. Antverp., Stel- 
aina. 

— Ain Christ Bericht Dilingae, Mayer. 

— Wamungaschrift ad Sig. A. Ingobt, Weia- 
aen. 

— Von dem beUen d. Zeit Ingolst 

— De expreaao Dei verbo. Bomae. 

— Toi. LovaniL 

— Toi. Dilingae. 

— Drey chriat Geaprfich. Dilingae. 

— Confeaaio. Antverp., Stelzina. 

— Dialogoa de calice et nxoribna. Dilingae, 
Mayer. 

Hozeaaz. Komentarz na proroctwo. BrzeM, 

Badziw. 
Joba derpliwoid y wiara z P. i&w., p. J. 

Lnbelczyka. Krak., Wierzb. 

Kirchenordnnng in) Herzogth. Preuaaen. 

K5nig8^rg, Danbmann. 
Kiraztein Ceraainns. Enchiridion aliquot 

locomm jnria maydenbnrgenaia. Crac. (1566 

1586). 
Kroner. De fidaa Lutb. religione. Dilingae, 

Mayer. 
Lippoman Alorzy. Dwa liaty na polaki j. 

Brzej^ Mormei. 
Laaki J. Beaponaio c S. Hoaii artic. Pin- 

czoY., Lfczyc, b. r. 
Martinna Polon. Hiatoria (et Mariaoi Scoti 

Chroni ca). BaaiL, Opor. (1574). 
Melanchton. Beaponaio de eontrov. Stan- 

carL Pinczow, L^isycki. 
Metthioli Pietro Andr. Senenae. J. diacorai 

(dedic al la Beina Calerina reina di Polo- 

Dia). Yenet, Yalgrial Michalowicz. Terminoa contra proteat Yil- 

nae. 
Modrzewaki. De rep. emend. BaaU., Oporin. 
Montanna J. B. Conault medic, p. Lubli- 

non. Yenet (1554). 

Niger Fr. Liberom arbitrium, tragoedla, dedic 
Nicol. BadziwiU. Pesclavii. 

Niazczycki K. Prawo bartne. 

Nowopolaki (Novicampianoa) Alb. Apo- 
logia pro cath. fide ot epiat ad Joan. Sigia. 
Hung. Re^. Crac, Laz. 

— Scopua biblicua. Antv., Beller. 

Orationea claromm hominnm (OrichoTii). 
Yenct 

Porzadek a^6w i apraw (p. Groiekiego). 

KraL (Dwa odbicia). 
Proazowieo^z) Szymon. Akta. tj. Sprawy 

Zbom wil. oa 155?. Brze^ Mormeliua. 
Praznyaza (z) Wawrz. Naoka o prawdz. 

i fi^z. pokucic B. m. dr. 

Baygoza Dominicna. De nrinaram aignific 

Crac, Lazar. 
Bhodna Fr. Epital. in nnpt J. ConradL 

Gedani. 
Bubricella. Crac, Lazar. 

Sabinna J. Poema denuo edita. B. w. r. 
Schreckiua Y. Triumphua ChriatL Bcgio- 

monti, Daubmann. 
Schroeter Ad. Solinm caoaarenm in bono- 

rem Ferdinand! L Crac 
Seklncyan J. Modlitwy naboine. Kr61ew., 

Daubm. 
~ Pietoi chrzeic dawne i nowo. Krdlew., 

Daubm. (1552). 
Solitaryuaz, ob. Hozeaaz. 
Spangenberg. Comp. ecclesiaat Crac, Sie- 

Deneych. 
Stancarna Franc De dictione exclusiTa 

tantum in cauaa mediatoria. Dubedi in Bua- 

aia. 
Statoriua P. De Jeau Chriato, ode dicoloa. 

Pinczow, LfczYcki. 

— Apologia ad dilnendaa Stancari calnmniaa. 
(Pinczoviae). 

Stawiaki M. Hey. Boswaianie iywota. Kiak., 
Sieben. 

— Wiara doskonala. BLrak., Sieben. 
Szekely Estvan. Chronicacz vilagnak Ydea 

dolgairol Krakoba Stryjkoniai. Luar (r. 1558, 
edyc druga). 
Szilchow uruch. Rrak6w. 

Talmudu czfdc Lublin. 

YergeriuB. Dialog! quatuor de libro quem 

Stanial. OBina contra Brentinm et Yerger. 

B. m. dr. 
Weidner PanluB. Loca praecipua fide! chri- 

atianae coUecta. Yiennae, Hothaltcr (Skrzo- 

tnaki). 

ZacyuBz Simon. poicioch. BrzeA<^ Mur- 

meliuBz. 
— ' Confeaaio fidei eccL vUnenBis pro paedo- 

baptiamo. Brze^d. 
•^ Wyznanie wiaiy Zboru wileAak. BrzeM. 

Ob. ProBzowic* 4B 156a 1560. 

Albinas Oeorg. Piae meditatioDiB ttidiolo- 

ei, ded. Joaani de Ociecki. Cima, M. Sie- 
neych. 
Andreae Jacob. Bet contra Hosimn, non 

solam Prologomena J. BrentiL Frankf., Bra- 
bach. 
Artykuly pr. ma^ebiiT8.y p. Groickiego. 

Krak., Laxars. QOwa odbicia) (1559). 
AthaniQB (pBeadon.). De Stan. Homo apoat 

nnntio, per Genn. B. m. 
Basaeus. De orthographia. 
BasBano. Dichiaratione delario in Padova 

nella vennta della reina Bona di Polonia. 

Padova, Percadno. 
Benediettts J. Nanatio hiatorica. B. w. m. 
G ar m i n a Jocosa non moroaa. Pidtoviae, Mor- 

melina. 
Chelmski M. List do ks. Bnechwv m. na 

'^cn. (Krak., Wienbi^). 

— PieAA lotrowskim stanie mniohdw. (Erak., 
Wienb.). 

Cicero. Oratio ad Qniritea. Crae. 

— Fragment, ed. NideckL Venet, Ztlet (ObC 
Herbest). 

Cromer, ob. Kromer. Statorina. 
CnlmannB Leon. Donatoa de 8 part orat 

Crac, Sieben. 
Cure US. Carmen de fonnando studio liber 

artinm. Gedani. 
Cyrillns S. MyBtagogicae cath., p. J. Gro- 

decki. Viennae. 
EobanuB HeL Hessna. De valetadine, edd. 

J. Platocomna. Francoforti. 
Georgewioa B. De origine Tnrcanim. Vite- 

bergae. 

— Enehlnng der Tftrck. KayBor mit Voir. 
Melanchton. Wittenberg. 

Glogov. J. DonatuB. De octo part orat 

Cnc., Sieben. 
G6r8ki J. De fignria gramm. et ret Crac, 

Sieben. 
GradowBki Marc. Elegia de reaurectione 

Domini. (1561). 
Groicki B. Post^pek % praw cesars. Krak., 

Lazan. Ob. Artykuh^. 
Herberstein S. JBrevia commentarioInB. 

Vienn., Skrzetnaki. 
Herbert OrationeB Ciceron. explic. Francf. 

— Mazy. B. Ochina. Pinczow. 

— Vigilanti Samboritani TheoresiB m. Crac. 
Historya o Papiein Janie VIll. B. w. m. 

(Krak., Wierzbifta). Obacz: WypiBanie. 
HoBiuB St OpoB yarias Bectas et haer. rec 
PariB, Foucher. 

— De calice et nxoribna. Dilingae, Mayer. 
(1559). 

^ DO niem. Tamie. 

— De ezprcBBo Dei verbo. Tamie. 

— Confessio cathol. fidei. Viennae. (Dwa prae- 
bicia). 

— Tol PariB, Tremy. 

— Tot Paris, Jac Pateanna. 

— Tol Paris, Parvna. — Confiitatio proL BrentiL Colon., GhoUn. 

— To*. Puria, Deaboya. 

— Bekenntniaa. Confeaaion. In^latad. 

— Drey ehriatl. Gesprich. Dilingae. 
Kromer (Cromerna) M. ChrisUiche getrewe 

Ermaimnng verteoach. AgricolaStept Dilin- 
gen. 
— ' De &laa Lutheran, religione. Paria, GnU- 
lard. (1559). 

— Von den fidachen Relig. Cbr., libera. J. 
Fickler. Dilingen, Schik. 

— Obacz: Statorina. 

KrowickL Obrona nauki prawdz. PincidWy 

Daniel z Leczyc. 
Lutomiraki. Kpiat ad Utenhofen. 
LaakL Do chriatliche Ordinancien. Emden. 

— Reaponaio ad epiatol. Joacb. WeatphaliL 
BasiL. Oporin. 

Malecki Hier. Kazania katechizm. w Krd- 

lewcn. Kr61ewiec. 
Mylina J. In Epiph., ele^ Crac, b. d. 

— In chriatianae piet capita. Crac., Lasar. 

c h i n. Tragedya o Mazy. Pincz6w, L^czyckL 

Obacz: Herbeat 
Orzechowaki St Mediator S. de eocL Ghr. 

B. dr. (przeciw Stankar.). 
Przechadzki Krzyazt Okazanie ii Kry- 

atna poazrednikiem jeat Boga. (PiAci6w, 

Lfczycki). 
Poatepek ten wybran jeat (p. B. Groickiego). 

Kiak6w (1562. 65. 82). 
Rebiger Mart Edoga grat in ingreaanm 

Bern. Benioannia, dedic ad Nic Szadek. 

B. w. r. (Crac 1560). 
Key M. Sentencye z jSH filoioftw wybrane. 

&ak., Wierzbieta. 
>- PostUla. nL557. 1566. 1571. 1594). 

— Wizerunec wlaany iywota czlow. poeidw. 
Krak., Wierzbieta. 

Rubricella. Crac, Lazar. 
Samboritanna Georg, VigiL Amyntaa in 

mentem fil. Lig. ep. Leop. et Herbeat B. 

ExpoBitio ecloffae. Crac Sieben. Ob. Herbeat 
Sarnicki Stan. Mowa na zgon Jana Laakiego. 
Schreokiua Y. De Angelornm natura. 

Regiom. 
Stankarua Fr. De Sacramentia ▼eteria et 

novae legia. Pincz<)w. 
Statorius Petrua (ojciec). Brev. ApoL ad 

diluendaa Stancari calumniaa. Pinczow. 

— In clar. viri Joannia a Laaco obitum. Pin- 
cz6w, Lfczycki. 

— In Cromen dialogos de religione, animadv.. 
Pinczov, Lanciciua. 

Stefanowski H. Odp6r powieiciam. Wilno. 

Sylviua Abel. Friao. Oratio fun. in ob. J. 
de Laaki. Pinczow, LfczyckL 

Szadek Nicol. Catechiamua parvua cathol. 
Crac, Laz. Ob. Rebinger. 

Triceaiua. Joannia a Laaco epicedion. Pin- 
czow, Lfczyc 

TroperuB Andr. Crac colL min. Ad pubem 
atud. oratio. Oac, Laz. 

Uatawa albo Porzad. koAciolny w Xtwie 
prnsk. (T16m. Hier. Midecki). Krolew., Daub- IM). -. 1561. 49 Ustawa i^Beey y 8ad6w, p. B. Groiekieffo. 

(155a 1559. 15G0. 1562. 1565. 1567. 15%). 
UtenhoTiuB J. Namtio de Bel^^amm in 

Angiia eedena et Pne£ J. Laski. Basil., 

Opor. 
U ton of en Ear. Epitaphium in mortem Hon- 

riei CMlor. Regis, duodecem linguis. (Z wicr- 

Bsem polikim na Henr. lY). Paris, Rob. 

Estienne. 
Wigandus J. Do neutralibus et modiis 

libellos. Frcf. a. M. 

— Syntagma sou corpus doetrinae Christi. 
Basil (1585). 

Wypisanie o Papie^a : Joannes Angolus, 
i csego od Piusa iV. 8podziewa<^ sie. B. w. 
BL i r. (Krak., Wierzb. okolo 1560). Ob. 
Historia. 

Zaborowski Stan. Ortographia. Crac, Sieben. 

— Gramm. radimenta. One., Siebeneych. 

1561. 

Akta mod. w Kotminku b. m. dr. 

Aaj ez decki Aleks. KancyonsI ewangiel. (wyd. 
^e). Szamotoiy. 

Bassens Alb. Do vera Christi ecclesia ad 
Joann. Christoph. Comitem in Tamov. Car- 
men. B. m. dr. 

Bib Ha, ob. Leopolita. 

Biedriyeki Jan. De oo^jonct fidelium. 
Crac, Laz. 

Bran do lint, ob. Lippus. 

Cicero. Fragmentorum, ed. Nidecki. Venet, 
ZUet (1550. 1560. 1570. 1578). 

— Epistol. libri IV, p. Herbest Crac., Sieben. 

— Epistol. lib. L Crac., Siebenej. 
Confess io Augnstana, obaez: iCwiatkowski, 

Radomski. 
Cytardns. Sermo de processione. Crac., 

Lazar. 
Csechowicz Stan. Apol. con. Defensionem 

Brzozow. Crac Sieben. 
Dluski Nic Oratio de praestantia hnma- 

nae naturae, b. w. m. 
Dziki Jan. Wyeczna pami^tka, dar boiy. 

Krak. Mat Siebeneicher. 
Epistolae duae ad ecol. pol. de negotio 

Stancariano. Tignri, Froschover. 
Genealog. et snccesio Mart Lutheri, de- 

dic. Ant Przer^bski Archiep. gnes. b. m. 

(Crac), b. dr. 
Gradowski Mar. Elegia de Resurectione 

Jesu. Vilnae. b. d. (1560). 
Herbest B. M. Tullii Ciceronis vita Crac, 

Siebeney. 

— Arithmetica linearis, b. d. 

— Aliquot epistolae (de relig.) Crac, Sieben. 

— Computus max. eccles. b. w. m. i r. (1561 ?). 

— Disput an Gramat periodos disting. con- 
tra (idrskL Crac, Sieben. 

~ Eoistolarum Ciceronis ezplanatio. Cracov. 

Sieben. 
Historye meki Pana. Krak., Wietor ob. Po- 

stilla. 
Hosios. Des sectes et heresies. Paryi, Va- 
(1568). — De ezpresso Dei verfoo. Paris. 

— ConfhUtio Brentii. Col., Stelsins. 
~ Confessio. Antverpiae (1562). 

— - » - Paris, Fremy. 

— Toi viennae Austriae. Mich. Zimmermann. 
Jovius P. Moschovia. Basileae. 
Kochanowski Jan. i&mierei J. Tamow- 

skiego. Krak. Lazarz. 
Kromer De iaisa Lnt religjone, coUoq. 
lib. IIL ded. Jacobo Puteo. Dilingae. 

— De coiyugio ad S. Orzechowsld. 
Krowicki M. Obras a Conterf. Antykrysta. 

Krak., Wierzbieta. 

Krzyianowki Uier. Kraed6. przyprawienie 
ku przyjmowaniu Ciala i Krwi F. Krak., 
Lazan. 

Ksi^iki o prawdz. naboi. z czeskich pne- 
pisane. Kozminek., b. dr. 

Kwiatkowki M. Confessio Aug. iidei tj. 
wyznanie wiary knoM. Kr6lew., Daubm. 

Leopolita. Biblia tj. ksiegi Krak., Szarff. 

Lippus Aurelius. Oratio ae passione Domi- 
ni' Crac, Lazar. (1533). 

Luther M. Enchiridion, (po niem. i prusku) 
K5ni^berg. 

Maciejowski Samuel Oratio in exceptnm 
Petri Gamrati. Cracov. 

Major QeoTg. Enarr. in duas epistolas Paul 
ded. M. ZTOrovio. Wittenb., Lufft 

Malecki Jan. Catheehismus albo dziecinne 
kaz. b. m. dr. (ob. r. 1560. Mai. Hier.). 

Mikanns (Miluu&ski). Steph. Dialecticae et 
rhetoricao praelectiones ed. Casparus Joan- 
nes. Crac, Laz. (1568 — 70 — 81). 

Miechowita. Historia delle due Sarma- 
tie. Yen., Giolito. 

Modrevius. Narratio simplex, de iiyuriis 
cum S. Orichovio. Pincz6w, Leczyc 

— Narratio eorum quae per Fr. Stancarum in 
Pinczovia sunt acta. Pmczow, Lancicius. 

MrowiAski Jan. Stadlo maliei^kie i gron 

slowa boiogo. Krak., Laz. 
Mylius. Carmen in Nativ. et Circumcisio* 

nem J. Christi, dedic Nicol. Trzebucbow- 

ski. Crac, Laz. 

— De coiyunctione fidelium cum Salvatore 
ded. Joann. Piaskowski. Crac, Laz. 

^ Praeeationes baud inelegantes. Crac, 
Scharff. 

— Ta to christianon katechoseos: Crac, Laz. 
Nazianzenus Greg. Graeca quaedam et 

sancta carmina, Joanne Lango interpr. 

et Joannes Baptista decollatus, ad Cerasi- 

num praetorem cracoviensem. Basil., Opor. 

Neogeorgins Seb. Predigt fiber Jon. XV. 

Elbing. 
Novicampianus A. Oratio de corruptiss. 

saeculi hiy. moribus. Colon., Cholin. (1557). 
Orichovius S. De lege coclibatus oratio 

Ad Jnlium IIL supplicatio. Basil., Opor. 

— Fidei cathol. confessio. Crac. La^. (po 
dwakro6 drukow. karta z herbem Pneslaw- 
skiego). 

'^ a n jL ^^^9 Birkmann. 

— In van. syn. Pro dignitate saoerdot 
Crac, b. dr. 60 iML-ises. — LiBty o pmwdi. koAdele (wyd. Jak. G6r- 
ski). &nk. b. ,w. r. i b. dr. 

— Orado ad Bonioannem. Grac 

— Oratio NiooL Volado. 

— Apolo^ contra Bnosovii defenaionem. 
Gnc Siebeneyeher. 

Palczowaki J. ob. Ustawy. 
Pieiti aimie r. 1567. nowo ueaTnioiia Crae. 
Sieben. 

Pyesnie ehwa} boakyob (po caeaka)/ Saa- 
mot, AugesdeokL 

Po8tilla polaka Krak., Wierzbieta. 
Pndlowski M. Eleg. in mortem J. Tamow. 
Crae., Laaar. 

— Lament i npomn. Raplt^j pola. Kral^ 
Laaarz. 

QniatooTioB. ob. KwiatiLOwaki. 

Badomski Jan. Artikidy wiaiy kraeid. Pne- 
}ol na J^syk poL Kr6Iew., Danbm. wla^ 
Confessio. 

— Confessio Angnatana ij, wyananie. Kr6- 
lew., Danbm. Jeat toi co: Artiknly. 

Bodzaj albo potomatwo M. Lutera. b. m. dr. 
Boyains. Gumen in. obltnm C. TamoviL 

Grac., Laz. 
Bubricella Crac, Laaar. 

Sadoletns. Elennt orat dnae de emen- 
dandia vitiia cnnae rom. Grac., Laz. 

Samboritanns Greffor. Apod Ghr. matrem 
tfaeoresia. Grac, Sieben. 

— Ecloga Paulo Tarloni expL B. Herbest 
Grac., Sieben.? 

— Ecloga Elegiac IX. Grac Siebeney. 

Scebrcflinensia ob. Baaaeua. 
Si ml ems Jos. Epist ad polon. in eontrov. 
Genevae. 

Span gen berg. Erotemata. Grac, Scharif. 

8taiicaru8. De trinitate et mediatore do- 
mino no8tro J. Ghr. ad magn. et gener. 
DD. nobil. Polonoa. DubeciL 

Statorins Fetr. Epiat ad Bum. Chelmium. 
Pinczow., Lancic 

— Emanael, sea de aetemo Dei filio homini 
&cto. Pincz6w. 

SzczawiftskL Garmen ad ill Gom. in 
Tamow. 

UnctoriuB Mac Elegia de glor. reanrr. D. 

J. Christ Grac, Laz. 
Ustawy prawa pols. dla pami^ci wypisane. 

(przcz J. Palczowskiego) b. m. dr. (1663). 

W^drogovius Alb. Catechiamna elementa 
pictatis Christiaiiae continens. Grac, Laz. 

-— Epitome totius vet. et nevi testam. carm. 

cleg. ded. Taiilo Chovnacki. Crac, Laz. 
Wigandus J. De clave ligante in eccl. 

Cnristi. Frcf. a. M. 

Wizcrunek falcczneg^ v ducba y nanki 
novo Ewangcl. Krak., Scnarff. 

Zeitung (Sehr grewliche) T^ranney der 
Hoscovitcr an Christen aos Lyfland. Nflm- 
berg, Kreydlein. tun. 

Algorithmna lineaL Grac. SehaHE 
Barten Jan. Kirehen Notnla albo Foimnla 

Conoordiae, w ktordj nanka o wieoaeray 

PaAaki6J wedle konfeasyi Angab. podana. 

GdaAak. (ob. r. 1667 Apologie). 
Bielski IL Kronika iwiate. Knkdw. 
Bened. Joaan. Hiat narr. renun varianim 

in hae sexta mnndi aetata. Grac, Las. 
Bndny. oprawdanii griennago eaelowieka. 

NieAwiei, KawiecayAud. 
Gastaldl D deaigno di geogr. ded. B. di 

Polonia. Yeneala. 
Cicero. Grationes. Baaileae. ed.. Stormina, 

ded. filio Joaan. StaraecbowskL 
Fabricins L. Piabni XV. Begiom. 
Georgewica. De orig. Toroonim. b; w. m. 
Qolitz Seb. Elegia in natalem Jean Ghriati 

Elbinff. 
Goniadza (z) Piotr. Praeciw chratowi daiec 
Gorski Jac Diapnt de period, contra B. 

Herbeat b. dr. 
GostyAski A. Gratnlatio PbiL PadniewiL 

Crac ingresa. b. m. dr. 
Groicki B. Poraadek aaddw. Krak.. Laaara. 

(1666). 

— obacz Ustawa. 

flerbestus B. Diapntatio periodica. Crac, 

Sieben. 
~ Aeqnna judex, dialog. Crac, Sieben. 
Honter Joannes. De grammatica libri dno, 

a^jecta est ezpositio polonica. Grac, Scharff. 
Hosins St Opera card, eppi vara. Paria. 

Egid. Gorbius. 

— « . a Paria Deaboys. 

— fi[ai$gi o jaanym slowie Boiym. Krak„ 
Laz. 

— Epistola elegans et pia ad jnv. Grac 

— Gonfessio. Paris, Pnteanns. 

— Confesrio fidei. Lugdnni, GniL BovUlna. 

— Wyananie wiary kat przeL H. Krayia- 
nowski. Krak., Lazara. 

Karten Jan. czterech ostatecanydh rao- 

czach. Krak., Scharff. 
Kromer. Mitemftchtischen V6lker Hiatoriea 

ilbera. Pantaleon. Basil., Petri. 
Lenkopatrens Cesar. Oanajm. prawd. 

biegu. tL Maelecki ob. Malecki. 
LeszczyAski Baia}. Bzeca na wmL b^vl 

1662. Krak6w, Wierzbi^ 
Later. Katech vzya, nauka starodawnaia chry- 

Btftm p. Bndnego, dedyk. Mik. Badaiwi^ 

Wi. Niedwici, Dan. L^ycki. 

— Enchiridion. Catechismus. tl. J. Badomaki. 
Kr6lewiec J. Danbmann. 

Laificnt Algorithmua linealis. Crac, Scharff. 

Maori Panegir. obacz Szepsins. 

Malecki H. Ozn%)mieni i objaw. Boga a 

aklonn. nieb. Kr61ew., Danbm. 
Mencelius Hicr. De coiyogio sacerd. ob. 

Bapagellna. 
Miechow M. Sarmatie due. Veneaia. 
Modrzewskl Orichovina, sive depnlaio ca- 

lomn. IMS.- Ifitt. 51 — De mediatore 1. HI. b. m. dr. 

~ De peoeato originali. Basil.., b. d. 

— Libn tres. De peecato. De lib. arbitrio. 
De pioTidentia. 

Mollerns H. Elegia de Joannfa dneis ad- 
▼entu in Prassiam. Regiomonti. w 4ce. 

NoTicampianofl. Scopiu bibL Antver., 
Bellerna. 

Orseehowski S. Chimera b. m. (Crao. Lai.). 

— De Staneari ftraesta vita. 

— Liat do M. Badziw. pray konklnzyaeh 
praeeiw heretykom. b. dr. (po r. 1562). 

— Friciiu rive de majcBtate. Sedis Apost 

— Ad Jae. Uohanicimn. Crac, Sieben. (pne- 
eiw M odnew). 

— Wymanie wiary na syn. w Piotrkowie. 
ihim. Kizyianowski. Hier. Krak., Laxan. 

Paali Orzeg. z Brzezin. Epistola ad Bnllin- 
gemm. (rekop?). 

— Wypisanie sprawy. NieAwiei, Leczycki. 

— Tabula de trinitate. (1562?). 
Pndlovias. Oratio b. w. r. i m. 
RapagellDs Stan. Duae dispntationea dc- 

dfe. Nic. Radziwitt. Islehii. 
Reinhardns G. Zn Ehrcn dem Ffiraten nnd 

Herm Johann. Ein Lied wcnn 8. F. D. zn 

Marienbnrfrk ankomroen soy. Elbingen. 
Bey M. Zwierzeniec, w ktiirym rozmaitych 

8tan6w i zwierzat ksztaly^ przyp. i oby- 

etiye. (1574). ^ 
Rnbrieella. Grac., Laz. 
Sebneeberger A. De mnltiplici salia nan. 

Ctm., Laz. (1561). 

— Catalogna mcdicamentomm. Tignri. 
Sehrecklna V. Paalmi XXII interpretatio. 

R^om. 
Solikovina J. D. Poe-nata. Crac. b. w. di. 
Span gen berg Or. Wider die b5ae Sieben. 

Wider Stan. Honnm. Eialeben, Oaubiach. 
Stanearna Fran. De Trinitate etMcAatore. 

Crac, Sebarff. 

— Examinatio pinezoviana. Cne., Scharff. 
Strotaki (Stnaza). Ebrahim. Anbrin^en tor 

Uacher Legation, Ebrahim Strotachi, geb. 
Poleken, zn Frankf. Job. Berg nnd Ulrich 
Newder. 

— PredloienJ toreckebo legata. Praga Gi- 
^Hiaky. 

— Taiklaehe Botacbaft zn Frankfurt Frank- 
fbrl G. Rahen n. S. Feierabeiid. (jednocze- 
faie praeUad polaki i iacijUaki.} 

— apoatate. Oratio lingua slawonica. b. m. d/. 
Sol em an SuJtanna. Literao ad Ferd. Imp. 

ab Ebr. Strotachio Polono. Patavii. 
Syeprciua. Ezamen thematnm. Crac., b. dr. 
Ssepaina Georg. Macer. De vera gloria 

libellQa. ded. And. Szadkowaki. Crac., t). dr. 
~ Panegirioorom carmen in liceno. magiaterii. 

b. dr. 
Tragua Bock An. Querela de Livonien. 

elade ad P. Miakowald. Regiomonti. 
Ustawa plaey ti. Groicki. Krak., Lazan. 

a560. 1565. 1568). 
Wildenbergina Hier. Phil, totina in trea 

partea digMtio, ded. Tid. Giaoni epiac. 

y annieiL BaaiL, Opor. — Philoaopbia. Lngduni. 

Wyznanj wiry bratake. ded. Zygm. Angn- 

atowi (okoh) 1562; 
Zamojaki Joanea. Oratio. in fun. Gabr. 

Fallopii. Patavii. 
^ m 9 9 Venetiia. 

156S. 

Abachrifft, kurtze nnd Verzeichniaa dea 
groaaen und gewaltigen Feldzuga ao der 
Moachcowlter fOu Polotzko d. 31 Jan. 1568 
gebracht hat a. 1. (1563) 4o. 

Andryaiewicz. Nauka leczenia. Krakdw. 
Por6wnij Siennik. 

Arnndinenaia. De roligicne aacroaancta 
Dial., ded Paulo Tarto epiac leopol. Co- 
lon., Birken. 

Bcachreibnng d. Einnahme v. Poloczko. 

Biblia RadziwiUowaka. BneM lit Wojew6d. 

— obaez Teatament 

Caeaariua Jan. Dialectica. in Comp. red. 

per Caap. Rudolph! et Murmeliua laagoge. 

Colonia. (1542. 1545. 1546. 1550. 1558. 1269). 
Calvinua Admon. ad fratrea polonoa. Crac, 

Wierab. 
Camerariua L. Praeeepta vitae, dedic. 

Chodkievicio. 
Conatitueye Sejmn piotrkowakiego. 
Cromer. Oreehoviua aive de conjugio. Colon. 

Cholinua (1561. 1564). 
Ein Nye Leidt Van veynde dem Muacoviter 

wohe d. K5nige nth Palen-unde Polotzk. 
G r i t i u 8 Sim. pilnenaia. Hoecenatea. (Circa 

1563). 
Goraciua Jac Comm. artia dial. Lipa. 

Vergel. 

--,»,« Ctm. 

G o a k i Kaap. Dzienne aprawy na r. 68. Wrocl., 
Kryapin Szarff. 

— Przepowiodnie preyg6d. Wrod., Szarff. 
Graniua J. Carmen de incar. Jean Chriati 

Dant 
Gravingelliua J. R. Erachr5ckenliche Newe 

Zeitung. (Nitrnberg) 
Her be at Ben. Arithmetica linealia. b. w. m. 

dr. (1563) 
Herberatein Z^g. Moacov. wunderb. Hiato- 

rien. Baailea bei Brillin^r. 
Her hurt Statuta regnr Pol. Crac, I^az. 

(1567. 1597). 
Hiatorya bano pifkna (o 'wojnie trojaiti.). 

Krak., Wierab. 
Hoaiua S. Conf. cath. fidei. Antverp., 

Stelaiua. 
Janioki Clem. Vitae rcgnm Pol. Antverp., 

Sylv., (1665). 
Koehanowaki J. Satyr b. w. m. ir. (1563? 

1564). 
Rai^iki poijrteezne albo napomniauie od 

atanzych. Krak., Wienbieta. 
Kwiatkowaki M. De utilitate linguae alav. 

von. Regiom. 
Laaki J: Catechiamna of. Kinderleare. (1551). 
-* De ehriatliehe ordinancien. (Holladdya). IMS. — 1M4. Maeletins Joanit Libelhit de mcMcuB et 

idolalr. Tetsniiii Boraaaonim. 
MartYlogiQm Dabieckie, gwM 8t 8ta- 

dDickiefO ipiBaiie. Pnemyil? (miejaee my- 

Alone). 
Morgenstern B. De Bchiwmate Valden- 

rinm. (ToruA?). 
Karratio de eradeli MoMoritamm exped. 

Diiaei, Boeotfdiis. 
Niger Stan. De tfaennamm farolinanim 

natnra et oso, elegia. Posnaniae. 
Nowinv hrome o knizete Moak. Praga, 

Seb. Oka. 
Ochinns. Dialog! 30 in 2 libr. divia. BaaiL, 

Patr. Pema. 
Orsechowaki St Fide! eatfa. eonfl Cok>n. 

Birkmaan. (1552). 

— Chimera. Col., Cbolin. 

^ Dialog okolo exekacyi. b. m. dr. (1564). 

— Pro dignitate aaeerd. in ayn. Prov. Col., 
Birkmann. (1561). 

— obaca. Siradienaia. 

Palczowaki Jan. Ustawy prawa polskiego. 

(1561. 1565. 1569.) 
Panli Gneg. Antidotom e. articulos fidei 

Samidi. Nie«wiol Lancic. (1578). 

— Kr6tkie wypia. aprawy o wyznaniti i wic- 
rae. Pinesdw. 

— Ukazaaie wssyatkieb wiar. 
" Epiatola monftoria. (1564 ?). 

— Carmen ad J. Calvinnm. (1563?). 
~ Revelationea Nieanecenses. (1563?). 
~ Tnrris Babel. Frankf., Sciama. (1563). 
Pencer Caap. Oratio de clade Vamensi re- 

eitata a. 1563. Vittebergae. 
Por. Pogradoa Stania. Carta OAwiecim. (map- 
pa) Venezia. 

Reces Sejmn Warazawakicgo w sprawie 

Unii litewa. 
Royzius Maiireoa, Celtiber, (Alcagniccnaia. 

RttitiuB. Ruiz de Mores). Dccisioncs de 

rebus in sacro auditorio lithnanico. Crac., 

Sieben. (1570 — 72). 
Rubricella crac. Crac, Lazar. 

S a b i n u 8 G. Poemata. Lipsiac (dwa odbieia) 

(1544. 1550. 1551. 1558. 1578. 1581. 1597). 
Sarnie ki S. Judicium et ecns. ccclcsianim 

de dogm. Crac., Wierzb. 
Scalichius Paulus. Satyrae philosophicae. 

Regiomonti. 
Schutzius C. Prussiae liber I. Rcgiom., 

Daubm. 
Simler J. Responsio ad Fran. Stancari libr. 

Tiguri, Froacnovcr. 
Siradiensis Laur. (Stan. Orzechowski). 

Dissert. Philosophi super Gorae. et Her- 

best Crac 
Sleupneriua Seb. Orat in oath. VratiaL 

Nissa. b. dr. 
Stoius M. Heditatio. ^egiom. 
Strotschen £br. Relatio sive sermo (acta et 

gesta. Colon. Birkmann. 
Sue r in J. Elegia et Eidyllion. Regiom. 
Symona a Lipnioe iywot b. m. Syneaina Epiaeopna Gyrea. Ad Aread. Ja. 

de regno bene admia. 8t DoTiiia edidit 

Yen., Somaaeua. (1548). 
Testament nowy s grecki6|o {woepdatm^ 

NieAwiei, Daniel (1566 — ffi). 
Theognides llegarenaia. Sententiae elegia- 

eae A. Hier. Otto tmingo. BaaOea. Fian- 

eof. Lnd. Imeiua. dedic. Conaoliboa. Daotiae. 

— Uatawy prawa obaea. Paleiowaki. 
Vigandns Job. De Deo e. Arianoa. Begma. 
Warasewieki Knyaa. De eona. et eoaai- 

liarii off. Baail. 
Wincenty Frmncna. Kai|iki o dawiioM 

wiary krzeMi p. Heibeat d. m. dr. 
Zamojaki Jan. De Senatn Romano. Venet, 

Jordan. Ziletd. 
Zawacins St Coadna. sen Tbeoreaea. Crae., 

Laaar. 

15M. 

Baefart (Bekwark. Onew.) Val. Lirre de 

tablatnre. Paris. 
Basilins M. De Moribns oimt XXm ed. 

Ilovius. Vcnet, Ziletua. 
Bencdietus J. De humaeione corp. ex 

anim. refrig. Crac., Laa. 

— Narratio rcram ¥ar. Ed IL CkaCf Laa. 
(1562). 

Biblia. Nowy testament kat poL Krak. 
Bielski. Kronika tho jest hlatoiya iwiata. 

Krak., Sieben. 
Bredenbach. Belli liYoniei deaerip. Ant> 

vcrp., Silvins. (1565). 
Brendenbacb T. Belli Uvoniei 156a Oolo- 

niae, Mat Cholinna. 
Bretsehneider Jan. Libell. de ackolia la- 

tinis. Gedani(?). 
Caspar Joann. ob. Micanna. 
Compendium grammaticea. Regiomonti^ 

Danbmann. 
A d A d. Conaraki Episc Posn. carmen b. m. dr. 
Confessio tj. wyznanic wiary b. r. Krak., 

Wierzb. (1564?) (1661). 
Copey des Brieflfes, wolchen der Cyttawi- 

Bchc Haubtmann gen Warschaw, dem Hem 

Radziwill zugeschickt Angspuig w 4ce edy- 

cy^ w Norymbordze obacz pod: Radaiwffi. 
C u r a e u 8 Achacy . Threnodia. Uedani, Rhodna. 
Cyryllus. Cathecheses inter. Grodecki. Col., 

Cbolin (1540) takie 1664 Antwerp, i Paryi 

(3 edvc. w rokn). 
Cytaraus. Kazania o proc. z cialem Bo- 

iem tl. Plaza, b. w. m. 
Dawid. Ksiegi psalmbw. BreM. lit n. Rads. 
Dokret na S^y nowe przyazle. 
Dona t us minor, ob. ZatxirowskL 
Eobanua Hesaoa. De tnenda bona valetad. 

Frank. 
En elides. Element geometriae, dedic. IHc. 

RadziwiUo. Ar|rentorati — 
Glareanua H. I)e VI. arithmeticae apede- 

bus. Crac., Math. Scharff. (1538. 1549. 1664). 

Gliczner Er. Libellna brevis contra eir- 

cumcisorea eceleaiae, dedic. Andr. Jankow- 

ski Fraakoibrdiae ad Oderam. 1064.- Mb. OoAlleki Lrar. De victorU Sig. Aug. reg. 

PitiTiL 
Oostinias A. SpUvins, eannen eztemp. 

die, Lai. 
Orim alias Lanr. De TietoriA Sigism. An- 

giutL (PataTii) ob. Goalicki. 
Her best us St De predosissiina Chr. pass. 

deg. Yratisl. 
Herbest Ben. Synodica oratio. Nissae, Cm- 

dger. 

— Arithmetica linealis et comp. prosod. b. 
w. m. 

Ho si as et Cromeros. Epistolae ad Bransv. 
dae. CoL, Cholia. 

— Epistolae duae. Paris, Nivell. 

Ho sins St Opera omnia. Lnffdoni, Junta. 
*- Dea sectes et heresies. Pans, Dosbois. 
JnstTna i&w. m^. rozmowa z Trrfonem 

Zyaem ti. Krzysxkowski i Bndny. NieAw., 

lifcsyeki. 

Katechixm wiekszy. Krakdw. 
Kazanowski Jan. Na npominanie J, Kal- 

winm b. m. i dr. 
KnobelsdorfE. Ferdin. I. epicedion. 
Koehanowski Jan. Satsrr i Zgoda. Krak., 

Sieben.? 

— Zoaanna. b. w. m. i r. 

Rromer M. Epistola ad Regem, Proc. Pa- 
ris, NlTelUns. (1568). 

— Oriehovins s. de conn, et coel. CoL, Cholin. 

— De Origine et rebns gest (mylne, racs^j 
1568). 

Krsysskowski Ldnr. Bosmowa czterech 

brat^w pewnoAei sbawienia s eaeskiego. 

(r. 1564 Inb wciefoi^j). 
Kwiatkowski Marc. Plachta z Rdiyc 

Ksifiecski nabotne o poczciwem wych. 

dziatek (tinm. z Ubertina). Kr61ew., Danbm. 

Lavas. Convirinm maslcum. Ged. 
Liaieins J. Elegia Gothardi in Livonia. 

Region., Danbm. 
La sat as Jan. Hist narratio remm var. Crac., M acsYiiskI Jan. Lexicon lat pol, Kr6lew., 

DaoDmann. 
Magi as Hier. Variae lectioneSj ded. Adamo 

Conarscio Episc posn. Venetiis, Zilet 
Meletins J. Libell. de sacrif. Bomssor. 

(1563). 
Mieanus Steph. Dialectieae et rfaetorice 

praec Crac. ocliarff. 
Moller H. Libri IE carminnm. Gedani. 
MyJias J. Victoria S. Ang. de Mos. report. 

Viennae. Zimmerm. 

— EpitaL in nnpt Kmitae. Crac., Laz. 

Nowlny s seme litewske Fhiga. Seb. Olcsa. 
Orseohowski. Dialog o exekneyL dwie 
edyc) Krak., Las. (1563). 

— Qmneonz to jest ws6r. b. m. dr. 
Panlas S. Epistola ad Leodicenses (Nic. 

OroehowskQ. Crac. 
Panll G. &r6tkie wypisanie sprawy etc. 
ineiwiei, Daniel. 

— wysnaaia wiair ks. Samickiego. Brae^., 

— Wiani sabelliafisfca b. dr. Plat arch as. De liber, edacatlone dedie. 

Lneae G^rka. Frankfort! ad V. 
Plasa Tomasz. Kazanie o processyi s ola- 

lem Botym ob. Cytardns. 
Polancns J. Direetioram ad eonfessarii ma- 

nns. Lovicii, Stan. Mnrmelins. 
Protons albo Odmleniec (wyd. Solitaryss). 

b. m. dr. 
BadziwiH M. Copey d. Briefee v. dem 

Siege 26 Jan. 1564. Nflmb., Know. 
Besponsnm cony, trinm ord. Bnrg. de 

edieto pacis nnper in cansa rel. factae ad 

Chr. R Gall. Carolnm. Crac., b. dr. 
Rom an as Clemens. De constit apostolids, 

interpr. C^. Bovio, ded. St Hosio. Paris, 

Dnpais. 
R6inoi6 wiary aczni6w Stancarowyoh. 

Nieiwiei, D. iJi^zyeki. 
Rnbricella crac Crac., Lazar. 

Samboritanns. Polymnia. Crac, Wierz- 

bi^. 
Sarnicki Stan. nznanin P. Boga Wszeeh- 

mog. Crac, Wierzb. 
Scbncberger. De bona milit valetndine. 

Crac, Laz. 
Schroeterns Ad. Psalmas XCL Crac, Laz. 

— Salinamm Vielic descripcio. Crac, Wierz- 
bi^ 

Siennik M. Lokarstwa doiwiadez. Krak., 

Lazar. 
Sierpski Felix. mor. zarazie. Krak., Laz. 
SI ok Jan. Historya bardzo cndna o przyjwfcni 

Tjrtnsa z Gysipnsem, dedyk. Jan. NaropiA- 

sldemu. Krak., Wierzb. 
Solikowski J. D. Hamaxa. Crac, Las. 
Stanislaw s Rawy. Przepowiedzenie przy- 

g6d z bieg6w niebieskich. 

Testament nowy. Krak., Scharif. 
Tilmannns. Historia belli Livonici. 
Ubertyn ob. Kwiatkowski. 

Wigandns J. Syntainna sen corpus doctri- 

nae Dei. Basil. 
Wypisanie sprawy, kt6ra byla o W3rzn. i 

wierze Boga 7 oct w Krak. 9 — 14 oct 

w Pinczowie. Nieiwiei, Lecz. 
Wyklad s)6w Pawhi iw. \Jeden jest B6g. 

b. w. m. 

Zaborowski. Donatns minor ad caloem 
Zaborovii gram. b. m. i r. 

— Gramm. mdimenta. Crac, Sieben. 
Zamojski J. De constitntionibas nnivers. 

gym. Patav. 
Zeytang Warhafftige neve von dem Sieg. 

von dem Littawischen kriegsvolck wider 

die Muscoviter dieses 1564. J. b. w. m. i r. 
Zygm. Aug. Ustawa poborn na s^ijmie w 

iCorcz. b. m. dr. 

15tt. 

Od Arcybisknp6w Radv kor. pels, odpo- 
wiedi St Samicki. Sylvias. Przasznikowi. 
b. m* i r. (1566. 1567). 

Artyknly prswa Magdeborskiego p. Groi- 
ckiego. Kr&. (1568. 1560. 1562. 1568). M IMS. Anjesdeekl Aleks. KronikA tnreeki. LI- 

tomlenyee. 
B*efart V«l. (Bekwark). Hannoniae muBi- 

e«e. One. (1568). 
Bozo la. Roncyl. tryd. wyroki i natawy HL 

M. Sicnnik. Krak., Las. 
Bredenbach Mt Tllmanniu. Belli liv. 1568 

descriptio. Niaaae, Cracin^r. 

— De saerileff. vindictis b. m. w. (dwa odb.). 
Calvinns ob. Kalwin. 

Can lain 8. Catholicorum cathechiBmna. Crac., 

Sieben. 
Caper (Kozielski) Dial, de coena domini. 
Catholici ctynad. jndidiiin do Judido mi- 

niatrorum Tignrinornm, de dogmate in Po- 

lonia spareo. Colon., Cholin. 
Cicero. Fra|i^ent IlIL cum Patridi adnot 

Venet, Zilet 
Cnraens A. Mimeda Xenophontia Hercnlia, 

ab Aehatio Curaeo Mariaebarg. Dantiad. 

(Jacobna Rhodna). 
Falconins (Sokolowics) Tom. Sprawy i 

alowa Jez. Chrystusa. Bnei&6. 
Oeaaner Conrad. De nirnm foasil. liber, 

ded. And. Szadkovio, Salinamm Crac. no- 

tario. Tignri. 
Oliciner £r. Breve colloquium c. J. Ca- 

prum. Frankof. 

— De sancta Trinitatc. Francof. 

— Socictaa et Symb. Frankf. 

Ooaki Kaaper. Opiaanie, jezli be. wolny od- 

pow. Rrak., SchaHT. 
Oroicki. Porzfdek aad6w prawa magd. 

Krak.. Laz. (dwa przeoicia). 

— Artykuly prawa. Krak. (1568) (tray odbi- 
da tcgo roKu). 

— Poatepek z praw Ceaarakioh. Krak6w, 
Lazarz (dwa przebicia). 

— Uatawa phu^y. Krak6w: 
Herb eat B. Artykuly wiarv. 

Her bur t Wal. Oratio in Cone. Tridentino. 

Coi., Birkmann. (worationea in Concilio Trid). 
Hoaius. Of the expreaae word of god. Lovan., 

Bognrd. 

— De expreaao Dei verbo. Antverp., Stela 

— Confesaio cath. Romae, P. Manutiua. 

— Antverpiae, Stelsius. 

— A most excellent trcatiae of hereayea. Ant 
verp., Diest 

— Catholici cnjusdaro et ortodoxi cenaura. 
Colon., Cholin. 

JaniciuB. Vitac regum Pol. Crac, Laz. 

(1563). 
IloviuB Stanial. De laudibua juriaprad. 

Bonon., Rosaiua. 
Jntroductio Arithmet Crac., Sieben. (1549 

1556). 
Joannes CampjenmB. Enchiridion (ded. Dan- 

tiaco). Paria, Juvenia. 
Judicium de dogmate contra Trinitatem 

in Polonia. (jolon., Cholin. 
Kazanowaki J. Elucidationea. 
Kochanowaki. Zgoda. Krak., b. d. 
KouBtytucye trzech 8ejm6w. Krak., SchariF 
Kuchler Jac. Epicedion in fbnere Joan, a 

KoAdelec YitenD., Schwench, Lanrentina La. ReapoDdo ad eirorea 

F^ Bohem (pnedw Morgenaleniowi) 

a565?). 
LeovieiuB Cvp. Praepowiedsenie pmgdd 

a bieg^w niebieakicb, it Stan, a Sawy. Krak., 

Sieben. 
L i a m a n i n Fr. Brevis explicatio doet de 

SS. Trinit B. m. dr. 
Laaki Jac. Een kort. begrip. Embden. (1561. 

1553). 

— Kirehenordnung. Heidelberg, Mayer. 

MorgenBtern Ben. Errorca ftatercnl. Bobe- 

micorum. 
MuBceniuBz Jan a Knrs. Praktyka a bie* 

g6w. nieb. B. dr. 
MyliuB. Ad b. Sig. de Herberatein, eam. 

Yiennae, Zimmermann. 

— Jeronikai Sanctorum militum Triumpld. 
VIenn., Zimmermann. 

NaaianzenuB Greg. Duo poemata, ed. Gnep* 

aki. Craa, Laz. 
Opiaanie zlfrzcnia planet6w we 20 Ut, p. St 

a Sawy. Krak., Sieben. Mat 
Orzcchowaki St Anti Babilon kr61. pol. 

— Zlemianin, ob. Ziemianin. 

Pane era Franc Heraillua (ad An. Sapleeha). 

Padua. Parchacinna. 
Pauli G. Oratio de orig. dogmatia de Tri- 

nitate. 
Rey. Apokalipaia, t j. dziwna aprawa tijemnie 

paAa. Krak., Wierzb. 
RegeBtr do pora^dku i art prawa magdeb. 

Ob. GroickL 
Rozmowy polaka a litwinem. 
Rubricella. Craoov., Laaar. 
Schneeberger A. medid phya. Gemma Ame- 

thyatna. Cnc, Wierab. 
SchroeterA. Salinarum Yielic deacriptio. 

Crac., Wierzb. (1553. 1564). 

— PaalmiiB XCI. in honorem Alb. Laaco. Crac, 

Semuaoviua Joann. Panegyr. L. Prioli. 

Bonon., Benatiua. 
Siereki Math. Propemptikon in diaceaanm 

Alb. et Joannia KamienieczkioB. Witeber- 

gac, Joh. Crato. 
Societaa et eymb. doctrinae et morum Ari{ 

et Tridentinarum, ())er Er. Gliczner?, decL 

Mart Niegolewaki). B. w. m. i dr. 
Stanialaw z Raw^. Przepowiedzenie przy- 

gt>d. Obacz: Leoviciua. Opiaanie. 
Triceaiua And. Epigramm., liber I. Crac, 

— Toi, liber U. Crac^ Laz. 

Tuppiua N. Advera. Synod. Trident Sturmina 

Joan. Epiatola ad Nic Radziwiit. Argento- 

rati, Emmel. 
Uatawa poboru. 
Uatawy prawa polakiego, kri^tko wybrane 

napotrzebniej. p. J. Puczowakiego. B. m. 

dr. (Por6w. 1561. 1563). 
Volan A. Epiatola quae exnlieat controv. de 

S. Trin. motam. Regiom., d. dr. 
Ziemianin, albo ^zmowa oica a arnem 

o aprawie poL (Oneehowakiego). Krak. p. Or. urn. 56 Albo J. KimlniB D. Argmnenta. ParisiiB, M. 

JuYonis. 
Bassay Wojeiech. Wypmw» niewinnego cdo- 

wieka. Roimowa o Knyiu. Knk6w, Mat 

Siebeneicher. 

— Pociecha cslowioka strapionego. Dyalog 
c^owieka niewinnego I Aniola boiego o 
KnytvL 

— Nowe latko albo Proiba. Krak., Mat Sieben. 
Biblia Soc^aAska. (1563) (1568). 

B I o n i e Nie. Tractatua de admin. Sacram. 

Venet 
Centnria poetica liccntiam inilitis Polont 

impagnana. B. m. d. 
Chronica. Anszng dor prenu. Ghroniken. 

KOnigabcrg, Daubmann. (Autor Daubmann). 
Colloquium jpiotrkowskie, t j . Rozmowa 

p. Sarniek, Praimow, Sylwiusza. Krak., 

Wiensb. 
Copernicus. De revol. orb. ooel. Basil, 

Henricpetms. 
Curaens A. Praecepta de regno. Gedani, 

Bhodus. 
CytarduB Kaz. procesyi, p. Tom. s Pfaay. 

Krak., Szarff. (1564). 
Dictionarins sen Nomenclator. Wokabu- 

larz lac-wk>s. niem.-pol8. Krak., SzarfT. 
Falcon ins Tomasz. Sprawy i siowa J. 

Chrystnsa. Brzeid. 

— Wt6re ksifgi Lukasza iw. Dzieje albo spra- 
wy apoetola. Brze^ 

— Harmonia evangelica polonica. BrzcM. 
Georgewicz. De Turcanim moribus. 

— Specchio di Terra sancta. Roma, Bolano. 
Odrnicki. Dwonanin. Krak., Wierzb. 
Groicki. Porz^ek saddw. Krak., Lazarz. 
GrsepskL Geom. t j. Miomicka nauka. Krak., 

Las. (Dwa wydan.). 
HerbestusB. Arithmetica linealis. Crac., 
Sieben. 

— Periodicae respons. Libri V. Lips., Voegel. 

— Naaka prawego ohrzeM. Krak., Sieben. 

— Opisame i wyklad Mszy iw. Krak., b. d. 
Herbest Jan. Khetorica ex omn. rhet M. T. 

Cieer. Crac., Sieben. (1567}. 
Herman D. EpithaL Gotnardo Curl. duel. 

Bepom., Daubmann. 
Ho SI us 8. Opera omnia. Antverp., Stelsius. 
^ Conf. catholique. Paris, Fremy. 
Janicki Klem. Vitae regum pol. Crac. 
Kromer. Sermones tres synodioi, ed. T. Plaza. 

Col., Cholin. 

— Poema de Christ! resuigentis trinmpho. 
(1533). 

Krzyianowski H. Kazania. Krak, SzarflT. 
Krsyitoporski Jan. ViMk a proiba czlow. 

chneieianskiego. Krak., Siebeneych. (z dat§ 

myln^ 1546). 
Laski Jan. Catechisis ecclesiae Emdanae. 

Aembdae, Joh. Gaudanus. 
Melanchton Phil Examen theolog. albo 

Doiwiadesenie w nauoe kaznodz., IL Jan 

BadomakL Kr61ew., Daubmann (1566). Mieanus 8. Dialect Cne^ Nie., Szarff. 
Mizaldi AntonL Sekieta leeienia, IL Knnn- 

szowski Jan. 
M oiler Henr. Imaginum liber. Gedaai. 
Motzarns M. Oratio de excubiis. Regiom., 

Daubmann. 
Mnrmelins. Dictionarium trinm lingnarum. 

Kr61ew. (1566). 
Marlins J. Jeronikai. Viennae. (1565). 
Niemojewski Jak. jednotei bosid^j nie- 

rozdzielon^J , przeciw bledom aria^skim; 

wydal Krz. Trecy. Krak.. Wierzb. 
Nonius P. Opera. Basil., Henricpetr. 
Novicampianus A. Scopus bibltc. Antwerp., 

Bellerus. 

— De accentibns et recta pronunciatione opn- 
senium. Cracoviae, Schsxifcnbcrg. 

Ostrowski Daniel Bemardyn. (Kip. na list 

przeciw Ofierze iw. (Z przedm. Stan. War- 

szewickiego). Krak., Sieoen. 
Pac M. biskup k^ow. Ortodoxa fidei confes- 

sio. Regiom., Danbm. 
Penatins Stan, bucov. Pietatis puerilis tibri 

II. B. m. dr. 
Pius V. List albo bulla o reform, zakonnic 

B. m. i r. 
Plaza T. Ob. Cvtardus. Kromer. 
Pol an ens Jan. Breve direct ud conf. munus. 

Lovicz, Mnrmclius. 
Rcj M. Postilla. (1557. ir>60. 1571. 1594). 
Retell! us M. Symhola chriat Hd^i. Rcg^om. 
RoBolerus M. Paraphrasie in Knaiae c. LIIL 

Regiom. 
Roye Evangclicy naszcgo wickn rozmnoi. 

Krak., Nik. Szarff. 
Samboritanns Vig. Georg. Bihliados Seria L 

Crac, Wierzb. 

— Alexis, Edoga Stan. Sloniovio. Cnc, 
Sieben. 

Scheyk J. Contra Antitrinit Tubinga, Mor- 

Siennik M. Spos6b a porzadck slusznego 

modlenia. KralL Sieben. 
Si ff on ins Car. De binis comitiis disputatio, 

dedie. Nicolao Firiej. Bononiae. 
Sokolowicz, ob. Falconius. 
Solikowski. Prussia reg^ Optimo. 
Stan, z Rawy. Przypowiedz. za<imienia od 

1567. LoMricz, Murmeliusz. 
Testament nowy. Krak., Scharff. 
Trecy KnTsztotl jeanoici boskiij. Ob. 

Niemojewski J. 
TrioesiusA. Ad Sigism. Aug., carmen. 

Crac., Laz. 
Ulrichus Joan. Psalmns proph. Davidis. 

Crac, Scharff. 
Vic tori us Petr. Epistola Jac. Gk>ncio PoL 

Firenze. 
Yigandus. De Deo c Arianos. Bmbachius. 
Wildenbergius Hier. Phil, in 3 p. digest 

et diser., ded. G. Tidemanno epis. \arm. 

Basil, Oporin. 
Wobeser Pawel. Querela ad regem Polon. 

super calumnia. B. w. m. 
Wo}no.wski JeremL Carmen ad Jacob. 

Ostrorog. B. nu 1666. - 1667. WokabnUri pol. i niem. leiiteneyi (Mar- 

choH). Kr61ew., Daubnuum. (1639. 1566. 

1680. 1695). Ob. MonneUiu. 
WykUd Creda tadsiei Modlitwy pai&fl. Knk., 

IL Surff. 
Z y g m u n t Aug. etc Uniwenal poborowy 

lS66u B. dr. 
~ Konstytacya? 1566. IL Szarff. 

1S67. 

Acta synodi Skryninensis ed. S. Cikowaki 
Adnotatio naevoram et verbor. in Confess. 

Valdensi per Monfcnstern. Tonuii? 
Apologie, Oder Uegcnbericht der Historie 

des Streits. (contra JoL Barten). Danzick 

(Ob. 1562). • 

Arcybi8knp6w (od) odpowiedi ob. Odpo- 

wiedl 
Anszug der preussischen Chroniken. bei 

Job. Daabmann. (obaez rok (15€^. 
Baksiaj Abr. Cbron. de regibos Hang. Alb. 

de Lasco. Pal. sir. Crac, Sieben. 
Basaeus. Obs. grammaticaram libri V. Crac., 

Sieben. 
-- Obs. gramat obacz Scebresinensis Alb. 
Bazylik Cypr. Historya o przesL K. bo4e- 

go Hist, o bostanow. koiciol6w nad kt6- 

remi byl Jim Laski (p. UtenchoYiosa). 

Brze^ Bazvlik. 
Bialobrzeski M. Katech. prawej wiaiy 

chrze^d., ded. Padniews. Kiak.. Szarff. 
Blandrata. Refutatio scripti P. Melii, qao 

docet Jehowalitatem et trinitatariam Denm. 

Albae Juliae. 
Brettschneider ob. Placotomus. 
Brzozowski. synu boiym wydanle dru- 

gie. Bne^ litcw. 
Canisiufl Parvus cathech. Gath. Crac., Sie- 
ben- (1570 — 81). 
Chyczewski Stan. Physica experimentalis. 

Lublini. 
Coolins Secundus Curio. In CSceronis ex- 
plicate ded. StanlB. Teczyi&ski. Franeo£ 
C o n f e s 8 i o oder Bekanntnuss. 1530. KOnigsb., 

Daubm. 
Cnraeus A. Argnmentum de fabricatione, 

destnictione atque discessa concordiae. Dan- 

tisci; Jac. Rhoaus. 

— Epicedion de morte, Henrici Molleri Hess 
poetae. Dantisci, J. Khodus. 

Daw id. Zoltarz W. Wr6bla. Crac., Szarff. 
Dekalog wi^tszy. (Diakon Grzegorz.) Krak. 
Lazarz. 

Dyakon Gra ob. Godzinki, Lippus. 
Georgiewicz. Poreg. Bart. I)e turcarum 

moribus. Lugduni, Joan, 'ramcslns. 
Goritius S. Qucrimonia Eccl. Christ, ad 

V. Herburt. Crac, Sieben. 
Godzinki male o Kryst krzyia p. Gra. 

Diakona. Poznan, Pakus. 
Grenada. Przewodnik grzosznych p. War- 

szewickiogo. Krak., Sieboneycb. (1570). 
Groicki B. licgcstr do porz§dkn prawa 

magdeb. Krak., Lazan. (dwa odbicia). 

- ob. lytuly. ' Herberstein. S. MoscoTit wnsderb. Hlsto- 
rien. Basileae. BrilUnger. 

— To4 Praff. 

Herbest Jan. Rhet Oomp. ex M. T. Cieer. 

V. w. m. (1566). 
Herbest B. Chrzeteiai&skA odpowiedi na 

konfcs. Krak., Sieben. 

— Confiitatio Picarditftf. haeret 

— Libelli duo hor. canonic Col., Cholin. 

— Rationamm horamm canonicaram Colon. 
Herburt Statnta. Crac., Lazar. 

H i s t o r i a Val. Gentilis snppL affectL Qeney. 
Historia Suzannae ob. Wcnnowski 
Horatins. Poem. Index. T. TreterL Ast- 

verp., Plantin. 
Hosius. De loco et author. R. Pontif. CoL 

Cholin. 
Hozcasz Prorok z wykladem Wita Teodo- 

ra. BneMi (1550) (Tytol tylko i dedyk 

dodiJ do dawnej edycyi Wienb.) 
Konstytucyc s^. Aotrkow. Knd^, Szarit, 
(Kromer Marcin?). Se{mow» rada albo na> 

pominanie poboine ku sejmowi piotAow- 

skiemn roku 1567. Krak6w, Mat Sieben(^'. 
Krzyianowski H. Roam, o chncie dzia- 

tek. Krak., Szarff. 
Kwiatkowski M. Inflantsk. siemi o] 

Kr61cw., b. dr. 
Lauren tins Jan. Resp. firatr. Yaldens. ad 

naevos ex apol. 
Lauterbach. Polon. Epimmm. Francof. 
Lippus Aur. Passio abo kasanie pnez Urt 

Dy^kona. Poznaii. 
Laski Alb. Exhortatio ad milites. Crac Sie- 
boneycb. 
Morgenstern B. Widerleg. der Dasziger. 

Notel. Eisleben. 
~ Apologia grttndl. Gegenbericht Danzig. 

Rhodus. 
Morgenstern Jan. Corpus doctr. ecclesiast 

Regiomonti. (1568). 

— ob. Adnotatio. 

Muretus. Ad Pium V. P. M. Oratio Sig. A 

nomine hab. Romae, Bladius. 
Muscenius. Minutia pronostica k*leta 1668. 
NoTicampianus. Deaccentibns etpronunc 

Crac, Scharff. (1548. 1551). 
Nowinv Lubelskie. Lublin. 
Odp. oa Arcyb. bisk. S. Samickiemu i kac 

Krak., Szarff? (1565). 
Pauli G. Ukazanie wszystkich wiar. 
Placotomus Brettschneider J. Dialectics 

in gymnasio Dantiscano. Francof. 
Polcmannus J. De passione Jcsu ChristL 

Rcgiom. 
Przestroga w Wierze. (Diakon Graogorz) 

(z nufami (Kralc, Lazarz). 
Repetitio corporis doctrinae. KOnigsberif. 
Richius A. Oratio de incamatione Fllii 

Dei. Regiom. 
Rubricella quotid. crac. Crac, Laiar. 
Samboritanus G. Coll. Crac ColL maL 

Elegiac et Epigr. ded. M. Biaiobneski 

Crac, Sieben. 
SoebreBinensIs Alb. Basseiii. Cbaerrat 

giammatieanim libri Y. Ciac, MaO. Siebeii. 1M7. - 166& 57 Schreekins V. GarmeD in festo Penteoo- 

•tea. Regiom. 
Sif ismundns IL Litene eoneilio triden- 

tino. Lovanii. 
Sob or Sknynski nowy. Rrak. 
Stanearas Fr. Si hominibiu placorem Chri- 

ati aenma non easem. b. m. dr. 

— De trinitate .et tmitate Dei deqne incar- 
natlone. 

Strnthiua Joa. De ptdaiboa morbi gallici. 

Yenet 
Trzycieaki A. Epigrammatum liber II. 

One, Lazar. 
Tytoly prawa magdebar. wyd. OroickL 

Krak.. iiaz. 
Utenenoviua Jan. Hiatorya ob. Bazylik. 
Vigil ian tins ob. Sambontanua. 
Wojnowaki Jeremi. Uiiopognatio per Her. 

cnlem, cannen. Frankfurt 

— Hiatoria Snaannae. heroi-cannine. Frankf. 
Wojek Jak. Poatilla katol. tj. kazania. 

Krak6w. 
ZorawiAaki Mi. Praktyka bano potnebna. 
Krak6w.9 Scbarff. 

1M8. 

Antychymn, ob. Faoli O. 
Arcncina Neap. Odarom libr. H. ad Sig. 
Aug. Neap. Boyoa. 

Bacfart Y. Hannoniae miiaioae. Crac. 
Bib Ha socynUAaka. (1563. 1566). 
Bibl. Evangelie uczytehioje. Zabhid6w. 
Blandrata. De mediatoris J. Chr. divinit 

Alba Julia. 
-— Aoqnipollentea de J. Chr. phraaea. Alba 

Julia. 

— Enarratio diaputationia Albanae de Deo 
trino. Alba Julia, Hofbalter. 

Bredebaohiua. Antiperaapiatea in S. Hoaium. 

Coloniae, Galenius. 
Bretachneider J. Dialectica. Francof. (1567). 
Br en Mac Noyae acholae thorunensia ratio. 

Dantiaoi, Bhodua. 
Brioiowaki WaL Kancyonal (dmgie wyd.) 

(1554). 

Caapar Joann. Dialectica. Crac. 
Conatitutionen an Elbing. Crac., Scbarff. 
Corpua doctrinae eccleaiaaticae. Reborn. 
C a c n 1 e r J. Carmen in obitum Albera Senio- 
ria. Dantiaci, Bhodua. 

Dawid. FaaHen w. S. Cone. Tryd. Krak., Franckenberger And. Conatitutio nova gvmn. liaatiacani. DantiacL 

— Orationea doae. Dantiaci. 

Ooreeki P. De morte Jacobi Oatrorogi. 

Francof. 
Oorieina Sem. Pan. De diva Anna. Crac., 

Sieben. 
QoilickL De opt Senatore. Yenet, Ziletti. 

(1569? 1598). 

— The aoompliacbed Senator. Tl. Oldiaworth. 
London. 

OrolcJii B. Uatawm plaoej. KraL, Las. Orsepski Stan. De aido et talento hebr. 
AntT., Plantin. 

Herbest St Zdrowe lekaratwo albo Chratu 

wyUad. Krak., Siebcneych. 
— De Chriflti Paasiono. Yratial. 
Herbeat B. Arithmctlca. Cracov. 
Herburt S. Loconim dc fide, liber L Artyk. 

wiorze. Krak. (1569). 
Hiatorya, kt^ra nif stala w Landzic niem. 

mieicie. (Krak., Wierzb.). 
Homer. Ranarum ot murium pugna, latine 

versa a J. Siemuszowski. Romae. 
Hoaius. Des seetea et hereaiea. Paria, Nivelle 

(1561). 
JanickL Yitae Polon. princ. Crac, Laz. 

Karnkowaki St Napominania dla pleba- 

n6w. Krak., St SzarlT. (1569. 1570. 1577). 
Katechism, t J. Kr6tka auma naboiehatw. 

B.dr. 
Knyha Jewanhetyjo. Zabhiddw, Iw. Fede* 

rowicz. 
KobyliikakL Epigramm. Metamorphoaeoa. 

(1558). 
Kochanowski J. (?) Wtargnienie do Moakwy 

Badziwitta r. 1568. 
Kromer. Colloquior. de relig. Colon. 

— De origine et reb. g. Pol. Baail., Oporin. 
^ Monacnua 8. coll. ubri EL Col., CInolin. 

(Dwa odbicia). 
Kuczboraki Wal. Katechizm. Krak., Szarff. 

Lettera circa, i aucccBai: in Fiandria, Yienna 

et Polonia. 
Lippua Aur. Brandolinua. Oratio de paa- 

aione Dondhai. (3rac., Lazar. 

— De paaaione Domini. Crac., Scharff. (1561). 
Micanua St Dialect et rhet praec, ed. J. 

(Jaapar. Crac., Scharff. (1561). 
Mylina J. Libenrodenaia. Cato graecolatinua, 
impena. Andr. et Alex. Choduewicz. Lip- 
aiae, iUiambo. 

— Poemata (de regibuB polon. de Jac. UchaA- 
aki, Petr. Myszkowski, Mik. Radziw., ad 
(3eorg. Hier. Alex, et Andr. Chodkiewicz, 
PhU. Cmitam. Joann. Benedictum, Phil. 
Oundelium, AId. Laaco, Karnkowaki . Fr. Kra- 
aiAaki, Jac. Uchaiiaki, Euat Wolowitium, 
Joann. Bonerum, Stan. Myszkowaki, Stan. 
Maciejowa., Gaap. Maciejowa., Hieron. Buzi- 
ninm, Andr. Szaokovium, Joan. Piaskovium, 
N. Trebuchov., Alb. W§djregov« Pert Poana- 
nionsem, Andr Sapieha, Kat WiAniowiecka, 
S. Herbcrstein. Yal. DembiAaki, Petr. Barao, 
Joann. Lutomurski, An. Lubenskam, Eliaab. 
Radziw., Jan. Zeslawa., Nicol. Chlebovicium, 
QeoTg. Outherer Senat Crac.. Stan. Qot- 
acium, Luc. Lagiewnicki, Nicol. Wrowiciua, 
Stan. Zaremba, Nic Sulima, Seb. Dybowaki, 
Hier. Korycki). B. w. m. (Lipaiae). 

Nicolana de Blonie. Tract die Sacramentia. 

Yenet, Caballio. 
Opacki Bait (Oped). Meditacye o iyda 

Chryatnaa do Elibiely c6rki Zygm. 1. 
Pauli G. Dowody kt6re dzieci krzeat zbi- 

Jai). B. w. r. (Naleiv do dziela: Ukazanie). 

— Sposoby m6w. o Jeznsie. B. w. r. 

8 66 156a - 1669. — mwdiifmn nma Jes. Kfyt. B. w. m. 
i r. (Nftleiy do ddela: Ukaiaaie). 

— WyUad mi^ac Sttr. i Now. Test PUoi6w. 
» Antyhymn wigardionyeh ilii^ Ghfyititaa. 

B. w. r. (Naleiy do dsiela: Uuianie i ibo- 
nenie wur. Obacs: Ukaianie). 

— llieses impreiaae. C^ao. 

— Boidiial Starego Teat od Nowego. 

— Ukaiaaie i zbonenie waiyatkieh wiar. Bea 
m. dr. 

— Obaea: Sooyn. Serwet 

Piaanaa Al£ Explioatio eapitia 20 Exodl 
PiaaY. Bulla oonfT ord. mendicantiiuiL Grac. 

b. dr. (15d2). 
Poatilla polaka. Kr61ew., Daabmann. 

Bey. iKwierciadlo abo kaitah. Krak., Wienb. 

(1667). 
Bnbrioella. Grac., Lasar. 

Samboritanna Y. G. Genatochova, poema. 
Grac. Sieben. 

— De St Herborti in praef. Samb. ingr. Grac., 
Wienb. 

Sehrek WaL Parentalia prindpi Alberto 
&eta. BegiomontL 

— Garmen in natalieiia GfarlatL Begiomonti. 

— Elegia ad Plaootomom. Bei^om. 
Seklncyan. Gatech. t J. Nanka dsiec. Kr6- 

lew., DaabmaiuL 

SemnaoYina StarfkoA J. Gonflietoa ad Neve- 
lam Polon. com Moachia. Bononiae, Beaaiua. 

Serwet Okaianie Antychryata, 0. G. Panli. 
B. w. r. 

Siennik. Nanka Jako bnem. panie. Krak., 
Oatrog6rakL 

— Herbars t J. Nanka riol. Krak., Scharff. 
Simler Joa. De etemo Dei fiUo. Tigori, b. dr. 
Soeyn. Wvkiad na capita Jana aw., tl6nL 

Panli. Krak., Bodeeki, b. w. r. 

Spangenberg. Gompntna. Grac., Siebeneyoh. 

Stankarna. Omnia, qni tranagreditnr, non 
habet Denm (Apologia). B. dr. 

Statorina P. Polonicae gramm. inadtntio. 
Grac, Wierzb. 

8tryJkowaki M. Hymn. Por6wn^: Anti- 
hymn. 

Teatament nowy. Krak., Scharff. 

— Tol Nieiwiei, Daniel. (1568). 
Theodoretna Beatna. Dialogi trea interpr. 

Yiet Strigelio. Lipaiae. 
Theaea impreaaae Graooviac Grac Ob. Panli 

(1598). 
Treter. In Horatii poemata index. Antverp. 
Tricesina Andr. Sylvamm lib. L Grac, 

Scharff. 

— Sylvamm lib. II. ad St Oatrorog. Grac, 
Scharff. 

Ukaianie i zborsenie. Obacz: Panli. 
Wingler And. Propheta Sophoniaa. Grac 
Woinik (i) Jan. De apoatolica J. Ghriati 
B. m. dr. doctrina. 15W. Aaaertioneaprobaptiamoinfantinm. ToniA. 
Ob. Glicsner. Barleeyuaa. tywoi J. Kaatiyoty, Mul Basy- 
lik Cyp. Briedii., Baiylik. 

— Hiatoiya o dobyw. m. Sikondry, U6nL Basy- 
lika. BneAd, BmmjI 

Bielaki M. Sprawa ryoeraka. Krak6w, Sieben. 
Blandratf G. De regno Ghriati liber L 
Alba Jnlia. 

— Befht Ob. Dawid Fr. 

Gaeaarina. Dialectiea et Mnrmelina. Giac, 

Scharff. (1550. 156^. 
Gantional albo Pieini dnchownc (WaL 

a BnKMowa). Krak., Wienb. (IbiL 1564). 

— (wyd. braoi czeakich). Krak., 1569. 
Geleatinna J. F. Anatomia dea Papatnma. 

Servetianeni in Polen. 
Gentorio Hor. Aac Gommentar. delle gnene. 

Tomo n. Yeneiia, Ferrari. 
Geniara albo Kosa^ek katolika mlniatrdw 

tignrakich. B. m. 
Goncertacio eath. etaeetarii. Grac, Scharff. 
Gonatitncye i pnywileje od roku 1550— 

1569. Krak. 
Gonatitntionea (nenen) Geaetse etStatnt- 

ten. Krak. 
Gonatitnoya S^mn wain. Inbelakiego. Krak^ 

Scharff. 
Gnrena Achaoy. Elegiae dnac Dantiad, 

Bhodna. 

— Elegia de paaaione, morte et reaurrectione 
GhriatL Dantiaoi, Rhodna. 

David Fr. Beftatatio acripti Georgii Maioria. 
Evangelie nciytelnojc Zabhiddw, Federo- 

wicz. 
Fridewaldna Mich. Inatig. Aeona. contra 

rebellea Elbinff. et Gedan. Grac, Scharff. 

Pordwn. Orsecnowaki. 

Gentilia J. W. De trinitate. Paria, Bene- 

natna. 
Gliczner E. Aaaertionea pro baptiamo infimt 

Toruniae, Stan. Wnrifochaufel. 
Goraki J. Index enorum Thidm. Grac, Laa. 

Herbeat Arithmetica lin. Grac, Keben. 

— Gomputna ecclea. Grac, Sieben. 
Herbeat J. Ftewego koidc^ wywdd. Krak., 

Sieben. 
Herburt Locomm de fide comm. 1. 1. GMw- 

nych o wierze art L 1. Krak., Sieben. (Ma 

dwie daty Jednoczetoie r. 1568 i 1569). 
Hiatorya o zwyc Kr6la Fr. nad Sakramen- 

tarzaml B. m. i r. (Krak.). 
Jarech Salam Haaaechet Abotfa. Grac 
Ineorporatio Dnc Guriandiac Lublin, bea 

w. dr. 
Index erromm, ob. Goraki. 
KarnkowakL Napominania. Krak., Saarff. 

(156& 1570). 
Koehanowaki Jan. Proporzec (?) (i 1587). 
Kromer. De fidaa Lut religione. B. dr. 
Kwiatkowski Mar. Libell. aureua de ntilit 

linguae alav. Regiom., Daubm. 
Meluzyna. 
Muaceniua Jan. Kalendarz Swift dorocz- 

nych na r. 1569. Krak., Mik. Saarffenb. 
Niemojewaki J. Odpow. na kaifiki X. B. 

Herbeata. Krak., Wierzb. Km. -101D. Orseehowskf 8. Aeeof. e. ElhiiigeDMS. 
Cnc^ Seharff. 

Palesowski J., ob. Uitawy. 
ParAeelaQS" ArohJdoxe llbri X (SebrOter). 

Crac, Wienb. (1589?), b. r. 
— De pnepftntioiiibiis (ed. SohrOter). One, 

Wienb. 
Pograbias (Pogonelaki) A. Tkb. polon. 

Yenesift. 
Ponetowski J. Krdtki neesy Mjinii komen. 

Senn walny labelaU (wieniem). Knk., 

Badomskl. firaetfdo eoiporis doctr. ecde- 
siastie^ albo Powt6nenie summy. Kr61ew., 
J. DanbmaniL 

Bsessowski H. Gatholiei et seetarii. Crao., 
Scfaarft 

Samboritanas. Theorasla secniida. Crac, 

Sieben. 
Sehneeberger A. KBifiki o each, idro- 

wla, tL Jan Antoiiiniis. Kiak., b. dr. (81e- 

beoeicher). (1668). 
Schreck W. Cfaarites in honor. J. G. Hei- 

decken. BegiomontL 
Schnbbeus Lneu. Hist reram gestanim 

Gedeonia, cann. Thorn. 
Sehflts Cupar. 8ermonam liber et Ach. 

Cniaei Elegia. Gfedani, Bhetos. 
Selim Saltan. List do Zygmnnta Angnata. 
Terpsichore. Crac 
Ustawy poboni 1569. Krak., Laz. 
Ustawy prawa pol.y wybrane (prses J. Pal- 

csowskiego). B. m. dr. (1561, 1563—1565 

i bes w. r.). 
Walenty s Bnsosowa, ob. Cancyonal. 
Wenzeliqs Job. Der 91 Psalm Davids. 

Tonu&. 

1570. 

AthanasiuB. Dialori Y. Basilins libri im. 
(Dedvk. Besa Teod. Omnibus in Polonia 
beroibna). 

Bassaens Alb. Scebresin. Emtome ex Xeno- 

dochio p. reform. HospitaJia edit Crac, 

Sieben. 
Biblia socyn. Bndnego. NIeAwiei. Dan. i 

L^csycy. 
Brandenbnrgensis Adrianus. Figliki. Ob. 

Bey. 
Bndny. Nowy Testament NieAwiei, D. 

LcNsycki. Ob. Biblia. 
— nnedn. artyk. wiaiy. Bneeid litewskL 

(1576). 
Carncovias. Oratio in oomitiis. 
Cathechismns ad Parochos. Nissae, Cni- 

CifBT. 

Cat ho. Distieha pnes Klonowicza Seb. Krak., 

Wienb. (1586). 
Chroseevins. Libell. de hnmoribos. Crac, 

PetricoY^ b. w. rokn (1570?). 
Cicero. Fragmen. T. iV, com Nideeki adn. 

LngdiiD* 
Cirembergius J. Praetoris orbani descriptio. 

Obaci: Dantiscos. Conediius Petr. (s Oonifdia). Doetr. de 

duist relig. artieiuis. YegrovMC 
Confessya albo Wyanaaie koAd. chrseid. 

poL Krak., Wienb. 
Cuchlerns Jacob HirsbeigensiB. Caimen in 

obitnm Catfaar. a Gtorea. (Dedic Lncae a 

Oorka). 
Corens Achacy. EpithaL in honor, nnptia- 

ram Aehatii a Zema. DantiscL 

— Diadema reginm. Dantisd. 

— Elcffia in memoriam obitos spectabilis. 
Jacom Hnfheri, reap, gedanensis Senatoris. 
Dantisd, Bhodus. 

Ciechowici Mac Enistominm na w^dsidlo 
X. Hier. PowodowsneKO. Lock. 

— Apolog. Dom. Ostafl. Woflowics. Losk. 
Dantiscos Joach. Cirembergins. Praetoris 

nrbani descriptio. Begiomonti, Danbmann. 
Decisiones in audit liraoanico. Ob. Boydns. 
Doctrina eccL Prassiac Ob. Bq>edtio. 
FirleJ J. Elegia de resnirectionc Lipsiac 
Frankenberger And. Norma enairandi Cicer. 

et Demost Gedaai. 
Gonifds Piotr. ponoraanin chrseteian 

Wfgrtw. 

— Synn boiym, ii by} od pocs. Werrdw. 

— traech, t j. Bogo, Syno, Dncho iw. W^gr. 

— Obacz: Ck>nedaias. 

06rka S. Bosnmienie wprsedniqf. cifddach 

wiaiy. B. w. m. 
Grenady (s) Lod. Prsewodnik grsesa. Indzi, 

tk6m. Warszewicki. Krak., S&ben. (1567. 

1587). 
Grod'ecins Wac. Tabula polon. (w OrteL 

Theatr.). Antwerp. 
Grotowski Jan. Diosymposeos albo Bie- 

dada Awi^ch. Krak6w, Wienbi^ 
Grsepski. Pr^osticon. 
Henning Sd. KnrlSndische Kirchenordnung. 

BostocL 
Herburt Statota i pnyw. koronne. Krak:, 

Seharff. 
Historya o pnygodde ksifieda finlands- 

kiego Jaaa. Krak.. Mik. SssdAnb. 
Kanlayuss P. Ifducski katechixm dbo 

Nauk. krzcM. pobol, tl. J. Wi\}ek. Krak., 

Siebeneych. 
Karnkowski. Napominania potirseb. i zbaw. 

dla pleb. Krak.. Ssarif. (1568). 
Kromer. Catheeneses s. instit 12 de J. Sacr. 

Crac, Seharff. (1571). 

— Zw51f Christ Unter. Krak., Seharff. 

-— Gatecheses, to Jest Napominanie i nanki. 

Krak., M. Seharff 
Libellus supplez nomine Belg. ezhib. 
Litania o tw. Frandssku. S. w. m. i.r. 

(Krak6w okolo 1570). 
Lubolmczyk Sever. Cannen super stemma 

Jos. WroniL B. w. m. i r. (1570?). 
MaczyAski. malicAstwie kaplandw. (Kr6- 

lewiec?) (w^toliwe, czy nie Malecki?). 
Mi can us Steph. Didoct et Rhet (1561). 
MioiAski. iwieiopach i ograch (?). 
Moerlin J. Trewherdger Bericht K5nigsb. 
Portantins Jan. Livonlae descriptio (w ada- 

de Orteliusa). 00 UnOl — 1571. Postfpek pmwa csartowskiego. Biieidi 

Cypr. Sas. 
Prnssiae verm descriptio. Antrerp. 
Psaltir. Zftbhiddw, Fe&erowiei. 
Rej. Figliki. One, Wierabi^ti. 
Reiaeya spimw gdnAakich na 8c|}iiil6 warn. 

B. dr. 
Repetitio oorporis doetr. eodes. in August 

oonteaione. neffiom., Daubm. 
Royzyus. DedaioneB in saeio and. litL 

Fnnk., LoohL 
Sambo ritanus. Divi Stan. GcMtaU vita. Crac., 

Sohuit 
Sansovinns Frane. Gl* aanali d* prindpi 

della easa Othomaaa. (Dedie. Petro Zbo- 

low^d)* Veneiia, Jao. SanBoyini. 
Sanntna AlekBander. Reverend. Martino Bia- 

lobneBkiy earmen. Gracoviae. 
Samarynsi wBaytkiego N. Tettant QL 

Ciedhowics). KriOL, Wiersb. (Ded. prses 

M. Wienbi^ Enst W<^wiciowi). 
Synod sgodne rosomienie w pnedn. cifAciach 

wiary Cnetdiuliaki^J na Synodsie sandomir. 

B. m. dr. 
Tnrriani Fr. Contra A. Yolannm. Fuia., 

NiveD. 
Yereiniffang der Lntheraner nnd Galvini- 

Bten in Folen. . Warsiewicki Stan. Pnewodnik gntenych. 

Obaei: Grenady. 
Wnjek J. Xalncski kateoliism. Ob. Kaoiiyiisi. 
— jQdidiun albo rocsfdek o Gonfeniey sfdo- 

miraki^j. Krak., SzaHT. Mikol. 

1571. 

Aychler St Gatagraphe Nuptianun Garoli 

Arehid. 
Bartholomaeas Job. LibeUna poematnm, 

ded. hon. Alb. de Lmoo. Qorliei. 
(Broniowski). Beschrevbong einee BayM 

e. poln. Herm nach (Jonst n. Ttetarey. 

Nflmb., Geriats. 
Bngenharen. PSMsya to jeet Hist o ilmn. 

Jems.; u. B. Groicki; wydal Jan MalecM. 

Kr61ewiee. 
CalagiuB, ob. Vocabnlarinm. 
Crescentyn. Ksifgi o pomnoi.jpoivty prses 

And. Trsedeskiego. Knik., Scharlr. 
Cure us. Qends STiesiae Annales. Wlttonb., 

Crato. 
Cnraens JoaclL Schlesische nnd der Stadt 

Breslaw (General Chronica. Wittebetgae. 
Cnrseloviensis Stan. Kalendarioln. As 

dgnek ibrgaasabnl meg ismert Bees. 
Dndith And. Epist ad Pet Melinm Saoer. 

Debrecs. Chus. 
Ein Lied von der Tyresmei so der Moseo- 

viter in Lieflfland. Straasburg. 
Ein SchOn new Liedt von der Geaddcht 

in der Stadt Gnissen su PoUe. Franekfort 

a. 0. 
Fleischer J. De iridiboa doetrina Ariato- 

telia et YitelUonia. Witeb. 
Friceiaa Klen. Cannen in reditom in patriaa. 

GedanL ^ Cannen noptiale Dioniaio Bnnavio et Dorot 

Helingiae. Daatiad. 
Gamerafelder Seb. Beehenbqeehlein. Dan- 

Big, b. w. dr. (Rhode) (1581). 
Grisella. poalnas. atamd raalionkL B. m. 
Groioki B., ob. Bngenhagen. 

Herbest Ben. Prodromns adv. J. NleoMjew. 

an>o Pisealanie prsedw Niemoj. Craeov., 

Scharff (ibU). 
Herberstein. Renun Moaeovit BaaiL, Oporia. 
Herbart Chronica polon. BaaiL, Oporin. 

(Dwa odbicia). 
Heyden Sebaldoa. Formulae pneriUimi eoBo- 

qniomm pro primia tyronibuB. (PraetAoaeL 

Bphorini). CSnac, Math. Siebeneycher 1571. 

Hiatorya o prsygodsie Jana X. Finland. 

i Katarsyny. Ed. n. Krak., Ssarff. Mik. 

(1570). 
Hoaina. Opera omnia. Antverp., Cholin (1573). 

Ilovanna Bened. Epitalamiom Nadaadi et 
Eliaab. de Bathor. C&ae., Mat Sieben. 

Innocentins IIL wsgardsie ftwiata. (11 
St Lwowcsyk). B. w. m. dr. 

Kromer. Cathechesea. CoL, Cholin. (1570 
i bes tX 

— Tol CnCf Scharft 

Laski AlbertoB. De novia rebna poL ad re- 
lif . pertinentibna epiatola. Dilin., Mayer. 

Matecki Hier. Uatawa albo porsfdek ko- 
Acielny. (thim. Matecki s niem.). Krdtow., 
Daubm. (1560). 

— U prawnto matteAatwie biakapdw. 

— Agenda polonica prses plebaaa leekiego. 

Niemojewaki J. ^idromua. Crac, HHefsb. 

(1572). 
Oratio de autiior. et oH aaoerdot NiBsae, 

Cmdger. 

Quadrantini F. PaUnod. com. ex Loth. 

eath. eaaet et epiat HosIL CoL, Chofin. 
Bamnit Jt De aacim poenit et ^jua paitiboa. 

Dial Crac., b. dr. 
Bey M. Switch Mw poatUa. Krak., Wwnh. 

a557. 16«). 
Rnbrieella. Crac, M. Sieben. 

Samboritanna Yig. Greg. Gann. in grat 
S. Baisy, ded. Nie. Herborto. Crac 

^ Theoieaia tertia et (3annen Joan. Ftovi 
Leopolienaia. Crac, MatL Siebeii. (1561). 

Sanutna Alex. E^oed. in mortem Nie. Ko- 
ricsinald. Crac, Wiersb. 

^ De victoria ex Torela a.1571. 

— In feL ingreBBom St BaraL Crae. 

— De oonaulum oraoov. eleetione. Crae., 
Wiersb. 

Sieniiiaki Panioa. DeallavionibiiBdiaa. Crae. 
Simoniua Sa. Ad andeom epiatola. Paria. 
Stancarua Fr. Tria papiatamm ftmdam. 

ad. ^borovium. Crae., Wieisb. 
Stanialaw se Lwowa. ob. Innooentiiia. 

Threnologia in obitnm Euat a Knobeb- 

dorff. b. w. m. i r. 
Yoeabularium variamm aententiamm in 

grat pol. et germ. jQventatia. (per Gala- 

gium) D. dr. 1071. -^ 1579. n Wijcandus Joan. Histor. deaogiutaiia oon- 
feaskme. Regiomonti. Joan. DauibmaniL 

WildenbergiuB. Phil in 3 partes dig. 
Baa., Oporin. 1573. U., EpiBCop. ob. Alhaien. Opticae tlies. 

Titelio. 

Amieinns. Gratnl. moBanim. Crao, ScbariF. 
Apologia Confessyey (pneciw Wi^kowi). 

ob. NiemojewBki. 
Armamentarium eath. ex monimentis ex- 

cerptom (p. F. C. 6. ded. Alberto Laski). 

Crae., Si Siradiensis. 
B alas 8 a Baling (Walenty) Beteglelkeknek 

valo fiiyes kertecske. Krak6w M. Wienbieta. 
Bialobrieski M. Kasanie po sg. Zyg. An- 

gnsta. b. w. m. i r. (1574). 
Bndny. Biblia (datowana i Zaslawia). Nie- 

iwieSy L^ezycU. 

Chrystqporski Mikofa^. Niniwe miasto. 

Krak.. Wiersbi^ 
Ciesielski Andn^j. Ad Eqnites legates ad 

Convent Varsay. design, explicationes. 

Crae., Wierzb. 
Colloquium varsav. oon. Fraae. Toletnm. 

et Joannem Niemojewski. (wyd. 8. J.) b. 

m. w. 
Constitutiones in Dioee. syn. Vlad. Cam- 

oovs. edit p. s. KrasiAski. Col.. , CboUnus. 
— Prassiae. Ged. Rhode. 
Cnreus Joach. Libellus physieus. dedie. 

Abneh. Sbonsio equit pol. Witeb. Job. 

Sdiwertel. 

Donatus Ael. Methodus Scholiis H. Olare- 

ani illnstrata. Crac, Sieben. 
Dndith A. Epist ad Pet Karolium Condon. 

Yanuun. urae. 

Fama posthuma Sigism. Begis itemm recusa. 
(Oiat 8t KamkowskL 1^. KrasiAski). b. 
w. m. i r. (Gedani). 

Gliciner £r. Comm. in epist PanlL Oro- 

diisk. 
66 r ski Jacob. Prael. plocens. Col., Cholin. 

Herbnrtns J. Chronica. Basil, Opor. 
Historye meki pana naszego ob. Postilla. 
Historya o Heliaszu proroku. Krak., Wierz- 

bifta. 
Ho si us. Confession, ilbers. J. Fiekler. Di- 

lingen, Mayer. 

Jakobeius Stan. Curzeloviensis. Dziennik 
iwift rocznych na r. 1572. Krak. Stan. 
Szarir. 

» Kalendarinm. Azegnek forgasabnl megh 
imert Bees, Gasp. Stainhofer. 

Karnkowski Stan. Admonitiones quinque 
circa Sacr. administr. Col., 'Cholin. 

^ Ob. Constitutiones, Fama. 

Kozlovius. Oratio ad exercitum Cosatium. 

Lasioius J. Ingressus Polonorum in Vala- 
chiam. 

Latos J. Obwieszczenie przypad. Krak., 
Scharit Membra FiL Prawdziwe wypisanie jako Tnr- 

cy wysep Kr6l. Cypru oblegli. ded. J. 

Cnodkiew. przez Paw. Fabrycego bibliop. 

Krak. Wierzb. 
Musaons. Leandor i Hero tl. Wal. Jaku- 

bowski, Krak., SchariH 
Niemojewski Jacob. Epidromus albo Po- 

gonia za goAcem X. Herbestowym. b. m. 

Wierzbieta. (i 1571). 

— Diatribe albo kollaeva. Pozn., Nehring. 

— Apologia, tho Jest aowody y obrona Con- 
fessyey. Krak./Mac. Wierzb. 

Nowopolski W. (Novictmpianns) Oratio 
in Com. Colosr. de eormpt moribus. Lugd., 
A. de Marsiliis. (1557. 1561). 

— Scopus biblicus. Antrerp.^ Bellems. 
~ , . n Lngduni, de Marsiliis. 

Oratio ad S. Regni PoL Senatum de const 

rege. Crac., Wierzbietz. 
L'Orde tonn et garde par les seign. Polo- 

gnois en Telection de due d^Aidou. Paris, 

Nyverd. (1573). 

Pon^towski J. Kr61eBtwo bez kr61a b. d. 
Postilla polska. Hist m^ki P. J. Chr. Krak., 
Wierzbieta. 

Bad a bisknp5w z Bononiey. Krakdw, Wierz- 

bi^ (okolo 1572). 
Rosarius. De victoria ex Tnreis ad Ecld- 

nadas Or. Crac^ ScharflT. 
Royzins P. M. Dccisiones. Yen., Rubin. 

(1563. 1570). 
Rubricolla. Crac., Siebeneych. 

Samboritanus. Naenia do morte Padnie- 

▼ii. Crac. , Sieben. 
Sickins retrus. Ontio de statu eccl. pm- 

ton., c. Scalichium. Regiom., Daubm. 
S 0*1 i s Francos. Lettres — en Pologne. 
Spangenberg. Comp. eccles. CrM., Sieben. 

S t r y j ko w s k i. Wiersze przeciw nowochrzceA- 
com. Lublin. 

— zdrow^ poradzie. 

Synod us moec. VladisL Colon, ob. Constit 
Turrianus Fr. S. J. Adversus magdeb. 

centuriatores pro canon. ApoAt libri V., ded. 

St Hosio. Flor. Sermatellus. 
Trzyciecki A. PyeAA statecz. krzeid. pa- 

niey. Krak. 
Yittelio Thur. Polonus. Libri X optices. 

Bas., Episcop. 

Waiss Mik. Prognosticon z nauki gwiazd. 

Krak., Wierzb. 
Warszewicki K. Yenecya (poem.). Krak., 

Siebeneych. 
WereszczyAski. Passio albo kazanie o 

m$ce Panski^. Krak6w, SchariF. 
Wigandus. Historia de augustana confes- 

sione. Regiomonti, haer. Daubmani. 
Wiszniowski Stan, z Lnczslawic. Okaza- 

nie sfabzow. nauki Chr. b. dr. m. 
Wo Ian. A. De libertate politica sen dvili. 

Crac., Wierzb. 

— Ontio ad Scnat regni Pol. (okolo 1572). 
Wypisanie jako Turcv ob. Membra. 
Zwyci^stwo krzeicians. obacz Membra. 15m 1S79. 

Advertissements de Yienne nir TAetion 

d*Henii d'A^fon. Lyon, Riniid. 
Ambrosias. AnnA sive inngnift r. Pdoniae 

^{nsq. fiaDiliannn. (Firis) (b. w. m. i r.) 
— LA Polone. Puis. Denis da Fr^ 
ApostoL Sjryei dijanya. Lw6w, Feodoro- Artykaly pnwB magdebonk. (Groiekiego) 

Knk., LuAH. 
Aaratas. Csniien ad reg. PoL Fstis, Morelli. 

— Speetacoli in Henrio. Beg. gratolationenL 
Paris, MorollL 

Baldainas Frane. (Baadoain). Delegatione 
pol. Orado. Paris, raaillier. 

— Ad aeadem erac dispat Pluis, l*Haillier. 
Baldoinas ob. Heri>art 
Benedictas Joan. Solpha. Ptaieg. in fiunil. 

Transorthiam alq. OaroYonsiam. Ferrara. 

b. dr. 
Binet CI. L*Adiea aa loi de Pologne. Pa^ 

ris, Gadoalean. 
Bo. Stan. Samma obacs Samma. 
Bonefonias. Ad Enrioom Beg. Polon. pa- 

negir. Paris, a Prato. 
Boterias Joannes. In Henr. Val. carmen. 

edd. Math- Piskonewski. Crac, Sicbcneych. 

b. w. r. 
Callimaehas. De rebus Vlad. III. Franoof. 

(1519. 15«2). 
Card in. LoUuuringi Practicao do oxtirp. hae- 

ret legato gallioo commanic. b. m. i dr. 
Carsi Charles^ Hanuigae trad, da latin par 

J. Bodin. Pans. 

— Ad legat polon. Metis nab. oiatia PAris. 
L^Hailller. 

CbanoUet Henr. Begisnaper elee. triomph. 

Paris, Prato. 
Christoporski mkol. Szlachdc. Krakdw,. 

Wiersbifta. 
Chytraeus Daw. Hodeporioon. Sabinas 

Stan. Oeorg. In peregrin. Stan, a Laseo. 

Franoof. baer. Chr. Engenolph. 
Co etas Bacoviensis nomine adv. Paleologam 

(aator Paoii Grseg.?). b. m. i dr. 
Commendoni Irane. Oratio ad Senat 

Crac., Scharff. (dwa odbicia). 
Confeder. Articai der poln. Stilnde. b. w. m. 
Confessio fidei et relig. Ferdinando 1685. 

et Maxim, n et regi Pol. Sigismando obla- 

ta. Witebeigae 1573. 
Crassinias Joan. ob. KrasiAki. 
Crittonias Oeorg. In polon. Begis inaagar. 

congratal. Paris, Prato. 
Deelaration des seign. de Pologne. Paris. 
De la Disconrs sar Thist de Polognois. Pa- 
ris, Nyverd. 
Descripeio vera tamuLgallici.Crac^ Scharff. 
Description briefre da B. de roloigne. 

Lyon, Kigaad. 
Desportes. Lesprenderte oeavres. Aa Boi 

de Pologne. Pans, Bob. Etienne. 
Diseoars de Tentrte da Boi de Pologne 

fidcte a Qritens. Orleans, Gibier. Dissertatio in qva eontrorertitor. 

Elekcya kr61a kneteiaAskiejSO. KraL, Laut. 
£1 ezsione fimsta di Enrico UL YeiL. Deboeh. 
Esionissance sar Teiection de Henri P^ 
lis, Bigand. 

Falkenberg Jacob Milicliias. In reginm 
Henricom IIL Lat Pisris. ingressom. Paris, 
MoreL (Ibli). 

— De Polonia in herois Fraaoonmi regie 
Caroli IX elegiac Paris. 

Fa ma posthama Sig. AngnstL 
Farnovias Stan. xnjyomoid i wixnania 

Boga lawdi Jedn. b. d. 
^ Okasanie snlssowama nanki m. b. d. 

— Naaka o kamoici christiaiis. 
Forcatalas. Henr. Yalesio. Lacd., BoniDaB. 
Fox Mart phil. et Med. Dr. Qaaestio pro 

incoipor. sai inter prot medic, ded. Petro 
Posnaa. Crac, Scharfll 

Germanornm (fllastaiv) carminam liber 
(prseciw obior. Henr. Wales.) Vilnac (1575). 

Ghtzner. Taniec Irosmowa o nim w ktho- 
lY si^ to samyka skfd possedl taniec Gro- 
(uisk, Glitsner. 

Herbart J. ffistoire des Boys, tradaet par 
Fr. Baldain. Ptek L*Haillier. 

— Chroniqaes ob. Vigento). 

— Hist 00 rois et des princes de Pologne 
PAris, Hnillier. 

— Ad Saxoniae dncem oratio. Parisiis. (1674). 

— Oratio qaa viatores expostalat CraooY. 
Nic Scharff. 

Heshassias Tilemann. Oratio de oonoordiae 

fandamento. Begiomonti, J. Daubmaan. 
Hieronium S. Usty. (ded. Annie Odiowfi). 

Rrak. Scharffenb. 
Honnears aa roi de Pol. Henri, k Miedae- 

ris. Paris. 
Horatias. Poem. Index Th. Treteri Antr., 

Plantin. 
Hosias. Opera omnia. Venet, NiooUnos. 

~ . „ . Venet, Francisd. Fr. 

— Confessio cath. fidei. Col., Chdin. 

Hymne triomphale sar Tentrte Henri IE. 
Lyon, Bigaod. 

— Toi Paris, Gail. Nyverd. 

Janicins. Vitae regam Pol. (et Trsydeaki) 
Crac, Scharff. (15^-- 5). 

Jehosas Aben. Crac 
Isac Pachod BschaL Lubl? 
Ralendariam. Krakk6i atin. Bees. (Wie- 

do&) 
Karnkowski. Modas et ordo elect novi- 

regis. Oac. Scharff. ob. Kromer. 
RlodxiAski Mac De Henrid Valesii loan- 

gur. Bononia. Q574). 
Kosobneski Nicolaos. Modas et ordo ele- 

ctionis novi regis, apad Yarsayiam habitae 

1573. Crac jx)r6wn« Karnkowski. 
RrasiAski Jan. Oratio de electione Henrid 

Begis, Bononiae, Peregrinns Bonardna. 
Kromer M. Agenda ed. S. CamcoTiaa. 
Krowicki M. List o orifdaie do Stan. Ba- 

dsyikskiego. (? por. Badny 1688.) 16m - 1574 La QoBsee J. MavYOflinols. Lea sonpin de 

U Fnuioe ma le depart dn Boi de Poloigne. 

PariB^OiUes Blaise. 
Legatio S. M. eatholicae in eonv. orat b. 

w. m. (Kiak., Seharff). 
Manolesaa. La fiuista e felice eleu. de 

Henrie. Venet, Dehachino. 
Martinus Polonaa. Ghronieon de rammis 

pontif. Antverpiae. 
Micanus S. De peate. Crac, Seharff. (1578) 
Mod tine. Harangue faiete 10 Av. raria, 

Rieher. 
-^ - , , JjjoUf M. Jone. 

— Legaeya na elekcyoy. Krac, 8zarff. 

— Onem pierwsza poala frano. Krak., Ssarff. 

— Orada wt6ra. KraL, Ssarff. 

— Oratio nomine Hennd. Paris, Richer. 

— , , ,1 (z textem pols. i box). Crac, Seharff. 

— Epistola de Andiam duee eli^endo. 

— Oratio nomine Galliamm regis, b. m. i r. 
Myeielski Piotr. Przestroga ti. pokasanie 

npadk6w. b. w. r (okolo 1573) por6wniy 
nieatroga. 
Myszkowki Piotr. Oratio ad R. PoL or- 
dinea. 

— Ad regem Henrienm. 

Naprawa Rpt6J do elekcyi nowego kr61a. 

b. m. dr. 
Odrowai ob. Benedictns. 
Opisanie Wiaryiw. chrseicia^ki^j. Krak., 

Wierzbieta. 
Oratio £leetonim nomine habita pro eli- 

gendo rege. b. m. i r. 
Ordre tenn par les Polog. p. Telect b. m. 

— To* Paris, G Nyverd. 

— Toi Lyon B. Rigand. 
Paleologos. Ady. sententiam coetos. 

Obaei wjUi Goetns. 

— liber de mag. polit cor. S. Bndneo. Losk^ 
Karean. 

Pavilion. Epitre presents a Henri HI. Lyon 

Rigand. 
PieiA o plagach terainiej. Krak., (Szarff). 
Prisbachins Yolf. Resp. ad or. habitam 

nnper in cone. HeWet pro def. caedinm 

in Gallia. Rnpelle. 
Protestaeya Wojew6dstwa plock. przeciw 

Ronfeder. dmgie wyd. (Krak., Laz.). 
Przestroga s pokazania niepotytkdw z wzi^- 

cia Pana. ob. Myeielski. 
Pnss Jersy. komeeie widziandj r. zeszl. 

1572. tfaim. Stan, z Rawy b. w. m. i r. 
Qnadrantinns. Palinodiae ob. Hosins. Opera. 
Rescins S. De rebns in eleet Henrief ge- 

stis. Romae. 
Bo ceo Bened. Diseonrs des triomp. de Henri. 

Lvon. 
BnDrieella. Crac, Siebeney. 
Seneca L. Aenn. Opera. Ooelins Secundns 

dedic. Joann. Lutomirskio Castell. Ravensi. 

Basilea, Herweg. 
Sententia eninsdam de electione r^s Po- 

Ion. (po polakn) b. w. m. i r. ob. Solikowski. 
Simonetto de Fano Ces. D Protheo canz. 

dd feL et prog, awenimenti del Henr. IH. 

B. d. F. et P<3. Padova. Lor. Pasqnati. Skarga P. Proces na konfederaey^ s po- 

praw$ przeeiwnika. b. w. m. 
Solikowski J. D. Rossfdek o warssawskieh 

sprawaeh na elekeyey. Krak., Sieben. 
SoTpha Jan. Bened. ob. Beneaietns. 
Spectaenli a regina in hortis editL (na 

przyje. posMw polsk.). Paris, MorelU. 
Stramienski Olbr. sprawie staw6w. KraL, Struthins. Artis sphymicae lib. Y. Venet, 

Anelli. 
Stryjkowki. No wo • chrsoeAcy. Lablin 

(1572). 

— wolnoici sarmackity. Lnblin. 
Snmma naboienstwa i powinowactwa krsedd. 

Wro(^., Ssarffenb. 

Thevenetus Steph. De folioi regni poloni 

snccessu congratnl. Pans, Dionys. 
TrzjTcieskL Encominm Sig. Ang. ob. Ja- 

nicius. 
Turrianus Fr. Pro canonibns apostolonun 

ad St Hosinm. Lntetiae, Niyellins. 
Tytnly piawa magdeb. pries Groiddego. 

Krak., Las. (1575). 

Uniwersal poborowy. 

Yal (dn) Victor. Congratnl. et rejoniss. snr 

la grande nonvelle de Telection. Lyon, 

Tigand. 
Vigendre de Blaise. Deserip. de Poloigne. 

Paris, Richer. 

— Chroniqnes et Ann. de Poloigne. (s Her- 
borta) Paris Richer. 

Waisselins Matthaens z Pmss Polskieh. 

Cantiones i^ 5 et 6 vocum testndini apta- 

tae. Franoorarti. 
Warszewioki Chr. Ad Henr. HI orat 

Crac., Sieben. 

— 9 f, n Pftrisiis. 

Wnjek ks. Jak6b. Postilla catholica. Crac, 
M: Sieben. (1582). 

— Postylla katfaollczna. Krak6w, Sieben. (od 
1673 — 1575 i 1567). 

Zamojski. Oratio ad Henr. UL Paris, Mo- 
rellL 

1574. 

Agenda Sacramentalias dioec Yarmiens. ed. 

M. Cromer. Col., (Jholin. 
AUegrezze fatte in Crac (Henr. Yaloz.). 

Roma, Ant Blado (1575). 

— , , , Yitterbo. 

Alexsvang Mar. GratnL de adven. e Polo- 

nia M. Fndevaldi. Crac, Sieben. (1579). 
Amioinus Stan. Elegia in solennem ele- 

ctionem et adv. Henr. YaL (1574?). 
~ Carmen in elect adventomane nee non 

ingressnm Henrici Yalesy, dea. Stan. Kam- 

kowski. Crac. Stan. Seharff. 
Apostol. nga ed. Lw6w, Fiederowicz. 

Bazylik C. ob. Kallimach. 
Beschreibnng der Bayse des KOn. Hen- 
rici ni. b. m. dr. 

— „ „ , der KrOnung zn Polen, so den 21 
Febr. 1574 zn Craokaw gesohehen. 64 1574 BUIobnteski. Km. na p. Zyg. Aiur. Knk., 

Ssarft (1672): 
BiblU Le<^L Knkdw. 

— ob. Badny. 

Badny. De dnabna nataris in Chrialo. 

— BibliA, stary i nowy testament mown 
pneh>l Zaalaw Losk.), Daniel i L^esyev. 

— Befiitatio arg. M. Cseobowieil. Lotk, 
Karcan. 

Carncovius ob. KarnkowsU. 
Cathechesis et oonf. fid (per Georg. 

Beboman vel. Oreg. Panli). Orae., Torobin. 
C b o i 8 n y n. Diacoor san Boy . Paria. Cbesnean. 
_ Memoirea. 
Cbristoporski Piotr. Colloquinin Mnsantm 

Henr. vales. Grae., Scharff. Stan. 
Cicero. Libr. philosop. odd. J. Stormins, 

dedio. Sever, et Joan. Boner. Argentormti. 
Cielo Mereuiio. La oorona d*Arrigo m re 

di Francia. Venetia. 
Clodinins ob. KlodziAski. 
Composisioni volgari fiitte nelia ven. 

Henr. lU. Venesia, Farro. 
Confessya. Wynanie wiary. Krak., Wien. 

bi^ 
Constitntiones Metrop. ecd. gnesn. Crac. 
GrasiAski M. obacs Agenda. 
CnneliusBartl, AdP.RostkamEpise. b.w.m. 

Dantiscns. Victoria Sigism. 1. Baslleae. (?) 

(1614. 1681). 
Declaration snr le retonr de Henri iH. 

Paris, Pr«. 

— « » » Lyon, Bigaud. 

^ 9 n 9 Itonen. Mesginier. 

Desportes Fil. Adien k la Pologne. b. w. m. 

Diejanije ss. Apost Lw6w, Fiederowiez. 

Disconrs d*enterr. do feu roy de Pol. Si- 
gismund (cay J. D. Solikowskiego ?) Rou- 
en, Hallaid. 

^ n ff fi Lyon, Bigaud. 

— d*un Polonais sur la ftiite do Henry. Pa- 
ris, Coq. 

— fiuet sur le Boyaume de Poloigne trad, de 
Yitalien. Paris. 

— sur l*histoire des Polognois. Paris, Bigaud. 

— „ „ „ Lyon, B. Bigaud. 
Dorronius. Narr. rerum memorab. Henr. 

nL Yen. 

Entr4e (L.) sacre de Henry Boi de Polo- 
gne. Paris. Denis de Pr4. 

Ex trait des lettres d*un gent deBambouil. 
Paris, Pr«. 

Falckenberg Jac. Henriei HI ex Polonia. 

in Franc reditus, descrip. Paris. 
Forcatulus Steph. Polonia foelix Henrico 

Franco Valesio regnante, tantopere exo- 

ptato. Lugduni, Gnflel. Bouillius. 
Fumaeus 01. Daphnis ad Henricnm Fran- 

ciae et Polon. regem. Lugd., Tornaesius. 
Gentillet Jnn. Itemonstrace an Henry HI. 

d. Fr. et de Pologne. Francfort 
Oorecki Leonh. Descriptio belli Jvoniae 

Frankfort (1678) 
Orochowski Stan. Wierss na pnyjazd 

kr61a Heniyka. Krakdw. — Odpowiedi na Echo po koronapyL b. w. 
m. fr. 

Oroto wski J. Apophtegmatum florea. Grae., 
Sieoen* 

Henrict IIL ad ord. poL epistola. PiriSi 
MorelL 

— Exemplar literamm ad Senatnm PoionnnL 
b. m. 1 r. 

Herbest B. Arithmet linear. Grae. (i 1561). 

— Prodromns albo praeslanle naprMclw J. 
Niemojew. (1571). 

Herbort J. Ad Saxoniae dneem Orat Grae., 

Scharft (1678). 
Heshusius. Adsertio 8. Testam. e. Galv. 

Begiom., Daubm. 
Honnours fiutes au roy de PoL Paris, de 

Pr6. 
Hozyuss St rzetel. stanie boiym s lao. 

Hostowski Bal. LitomisL 

• 

Jakubowski. TebaAska dsiewica Antigona. 

Krak., Siebcn. ob. Sofoklea. 
Janicins. Yitae Archiep. gnesn. ed. Tne- 

cieskL Crac^ Scharff. 

— Yitae regum pol. Ohms., b. dr. (1585). 

Ingressus Henr. HI Grae, b. m. dr. 

Kallimaoh. Historya spraw Atylle kr61a 
Wfffiersk. tl. Gypr. Baiylik. Krak., Wierab. 

KarnKOWski. Harangue publlqne de bien- 
venue au Boy Henri Paris, Yascossan. 

— Ad Henr. UL b. m. dr. 

— Ad Henr. Yalesium panegyricns. Paris, 
Mich. Yascosanus. 

— Panegjrricus in Henr. Yalesium. PiriSi 
Morell. 

— Tol Paris, Mich. Yascosan. 

— Tot, Gracoviae. 

— Oratio 1670 in senatu habita. Gra&v b. w. dr. 

— De iure provincial! terramm Prassiae, dod. 
Hennco Regi Pol. Grae., Nic. Scharff. 

KlodsiAski M. (Klodnioki) In obit Sig. 
Aug. Bononiae, Bossius. 

— De Henriei vales, inaugur. or. Bononiae. 

(1673). 
Kontrvfes sboru krakowskiego. b. w. ul 
Krasinski Jan. Polonia. Bonon., Bonardus. 

ob. GrasiiiskL 

Lauterbach J. Garmina ad coron. Maxim. 

n. Basis. 
L'entr4e et couron. de Henir. Paris, dn Plrd. 
Leonfiero. Omori fatti nello stato di Ye- 

netia al. Enr. UL Be di Polonia. Yenea., 

Acolto. 
Lncangeli. Succcssi del visjggio di Enr. 

in. Yones.^ Giolito de Ferrari. 
Luter. Postilla. ob. Borer. 
Lutomirski. Scriptnm de questionibus. 

— Epist ad. Nic. Parutam. 

Malombra Bartol. Al magno Henr. IIL di- 

tens. di S. Ghiesa di Fran, et di Polonia. 

Yenesia. 
Malecki Hier. Postilla Jomowa ob. Borer. 

Luter. 
Manzini (Bolog)- Appar. iatto d. Bep. di 

Yen. Enr. IIL Yenesia. 1674 - 1075. 65 MartinuB Polonns. Gronioos opera Petri 

LemardienBis. Antverpiae, PlantuL 
Men echini Andr. Gi^itolo nel qnel la re- 

tiffion catholica e introdotta a favellan 

Henrico IE. Yin. 
Meninna Octav. In Henrici IIL Galliar. et Sar- 

matiamm Regia ad nrbem YeneUm adven- 

tnm. Yen. 
MiBcovinB P. Oratio ad Bef^. Henr. p. J. 

Ck^rsld. Crac, Sieben. 
Holler Albtn. Wend^'Bki Eaneyona}. Bu- 


''end. katechizm. BadyBzvm. 
Montlnc. Election du R. Henri lY. Boi do 
PoL PariB. 

— EpiBtola ad PoL ordineB. LoBiniani Pi- 
ctonmn, DuerBioB. 

— Epistolae et orationeB. LoBignan, Picton. 

KamoBBinB. EpiBtola ad Stan. OBinm Card. 
Grac, Sieben. 

— « « s Bomae. 

— « « « PariB, Dion, a Prato. 

Nereo — .Canto die — Beeondo Timtica ma- 
niera di Pindaro. In lode del re dL Fr. 
et Polonia Henr. EL Yenezia. 

Obe^^ueB (Lee) de SigiBm. AuguBt PariB, 

Denia du Pr^ 
Oelinger Albert Undericht der Hoch Tent- 

Bchen Bprach'Gramatica. Joann. St^nnioB, 

ded. Canr. Preslawsky Begni polon. Secret 

Argentor., Wyriot 

PartheninB. Henr. IIL ad. orb. Yen. advent 

Yen., b. d. 
Paaohali Car. Ad Henricum IIL oratio Yen. 
(Pauli Orzeg. csy Schoman Jerzy). Catho- 

eheflia et conf. no. Crac., TnrobmuB (Bod). 
PiBkorsewski Mat Oratio in inn. Sig. Ang. 

ded. Franc Krasinio. Crac, Sieben. 
PolonoB Mart Chron. expeditiBBimom. Obaea 

Martinaa. 
Porcaehi Tomm. Le azadoni di Arrigo IIL 

Yen., Angelieri. 
Pro rege coUeeta, decreta, complenda. b. 

w. m. (Crae.). 
QnintiannB J. Plai). Felio. Adv. Henr. de- 

seriptio. Yen., YitaliB: 
Bamult S. Henrico Crac ingr. gratoL Crac, 

Sieben. 
RechI; (dae oalnuBche). 
RetellinB M. EpimTtliia in hiBtorias et &- 

bnlac Dant, BhodoB. 
Bey M. Zwieizyniec Krak., YHerzb. Q662}- 
BeBika S* De rebu in elec coron. Henn. 

B. Bomae. Ant 

— IMchiarasione della fig. della chieBa cat 
Boma, Blado. 

Bocohegiano. Canzone al. Chria. re di 
Fran, et di Polon. Henr. HL Yenet O. A. 
Bindoni. 

Bo ceo. ob. BenedittL 

Borer J. PoBtilla dom. H. Maiecki. Kr61ew., 
DaobmamL obaea Luter. 

Schoman J. CathechcBiB. Crac, Tnrob. 

obacz Panli. 
SofokleB. Antygona. ob. JaknbowBki. SolikowBki J. D. Urania Sire coelen. 
elect Crac, Seharif. 

— In inn. SIb". Ang. orat Crac. Scharff. 
StatiuB AcnilleB. Sermo de electione Hen- 
rici III. Bomae, BladiuB. 

StrotBcheritiuB £r. Polon. Belado, Bive 

Bcrmo ad Ferdin. BbbIL 
StrvjkowBki M. Goniec enotv do prawych 

8ziacheic6w. Krak., Wierzb. (i b. w. m. i r. 

wcze^nieJBze). 

— Pizeshiw. wjazdu HenrykaWal. w. opiBa- 
nie. Krak.. Wierzb. 

TerentittB. Comoediae. Yratisl., Scharff. 
TcBtament (nowy) tium. Stan. Murzynow- 

BkL Kr61ew. (przed r. 1574). 
To mi tan UB. ThetiB in adv. Henr. IE. Yen. 
Trionfi nella citta di TreviBO nella venuta 

di Enrico. Yen. 
Trz]|rcie8ki A. Carmina qnaedam gratnla- 

toria de Adventu Henr. YaleBii. Crac 

Sieben. 

— Syhranim liber HL Crac, Wierzb., b. w. r. 

YerzeichniBB Stat and NachtUiger deren 
Bich die kOnigl. Wttrde in Polen. etc. 

YolanuB A. Vera EccL eententia. CaBtnun. 
LoBcenBC 

WalezY Henr. WBzem. w obec i kaidemn 

z OBOona. (UniverBa}). 
WiganduB J. Oratio de area Noach. Bepom., 

haer. J. Danbmann. 
Wojewodka. Algorithm tj. naoka liczb. 

Krak., Szarff. (1553). "^ 

Wo re in Slunaon ob. Agenda ^armiene. 

Zambone NadaL ^ Canzone al Henr. 0. re 

di Fr. et di Polonia. Yinezia 
ZamoJBki J. OraiBon an roy eln Henry. 

PariB, YaBCOBan. ^ 

— Oratio qua Henr. Val. rennnc Pane, 
MoreL 

— , „ « Bomae. b. dr. 

Zawaczki Jan. Henr. YaL ingr. Crac. et 
coronatio. Crac, Sieben. 

1575. 

Allegrezse in Cracovia nella coronat del 

Henrico. Yiterbo b. w. dr. (1574). 
(Bruti J. M.). Ad pol. Benatom Clem. Se- 

verinianr oratio. b. m. r. i dr. 
Catho. DiBticha moral, p. Boterod. Crac, 

Wierzb. 
Cicero. powinnoteiach tt. S. KoBzntBki. 

LoBkJ 
Commendoni Fr. Oratio ad Senatom. 
Czechowicz. Bozmowy chryztiaitokic Losk, 

Bodecki. 

— De paedobabt error, origine. (edidit Cze- 
chowicz. Antor F. SocinuB?) typ. T. Ada^ 
mjdiB. 

Epicedia in obitnm Ad. Konarski, ep. 

gOBn. cnm ded. Joannis Mlodniewski. Krak., 
ieben. 
Ewanigelie naprestolnoje (cztery). Wilno, 

Mamonicz. 
Ezop. Bajkl KrakOw, 

9 66 1075. — 1576. Odrski Jte. Annobit In (Seeron. Gne., M. 

Ganrolin (1586). 
^ De Periodis. Cnc^ Siebeneych. 

Henri cl m. Eplstolne. Paririio. 

Hermnn D. Garmen de vita Ilttenta. Renom. 

Janicins. Vitae reg. Pol. One., Scnarff. 

i bez dr. (dwie edyc^. 
Karnkowski S. Ad fifenr. m. Paris, Yaseo- 

▼anus. 
KorneliusB. Oplci niewieM^j. thun. Wierz- 

bifta. Krak., Wienbi$ta. 
Koaaobucius Nic. Psalmi LXVIIL explan. 

Colon., Aquenaia. 
Kranti A. Vandalla. De Vandal origine. 

Franoo£, WecheL 

Leopolita Jan. BIblia. Gme., Scharif. (toi 

aamo co 1 r. 1577). 
LiDDua Anr. Oratio de paaai DoodnL Crae., 

Maliijiaki Kaap. latroteologonomlcomachia. 

Axjgent^ Jobinma. 
Mitia Tom. Narratio de P. Dnnini geatia e 

M. Cromeri hiat deanmp. Pngae, Nigrin. 
Mymer Fr. Regimen aanit Zdrowia nadse- 

nie. Krak., St Scbarff. (1532. 1542). 
Oratio n6mine eleetonim S. R. J. in Oo- 

mit varaav. b. m. r. i dr. 

— Probi et GJalliae et PoloniM amantia viri. 
Baaileae. 

Oriffine (de) paeado baptialanim. Lnblin 
Adamidea (Rodeeki). ob. Oiedx>wici. 

Paprocki Bar. Dsieaifdoro pnyk. m^wo. 
Krak., Wienbi^ 

— Hiatonra o ftaloan^ pr^tkoAd tetarak. Krak., 

— Opia wjechania do Woloeh (?) (por6wn%j r. 
1576. Beacbreibang.) 

— Panoasa Jj. wyalowienie. Krak.. Wienbifta. 
Pieini nlekt6re i kaneyonafu wybrane 

Krak., Wienbieta. 
Paaltir. TTilno, Mamoniea Q 1576). 
Rad koronnych i rye. pod Wj lebranyeh 
Konf. b. m. dr. 

Richnaliua St Sententiae poetarnm. Crao., 

St Scharflf. 
Rozmowa o asoser^j in^om. Bon OJea 8. 

i D. (prses St Wianiowak. osy St Taaayo- 

kiego). 

Sarnicki. Oratio pro lege eleetlonia. Grae. 

Wienb. » 

SoeinuB F. ob. Csechowics IL 
Solikowaki Jan Dym. Probi et GalUae ao. 

Pol. amantia viri orat Baaileae. 
Stryjkowki. wolnoAei korony polak. a 

o arogiem iniewoleniu innyeh kitUeatw 

pod jarzmem turec. Krak., SuviF. 
Treter Thorn. Index loenpletiaa. in Q. Hor. 

Flac. poem. Antwerp., Plant (1579. 1600). 
— Typna Ecclea. eathol. Romae. 
Tnrrianna Fr. S. J. De Sanetiaa. Enohar. e. 

Volanom. Floren., Sermatellna. 
Warazewicki ELn. Ad Henr. c|jaa nominia 

HL Paria, Pateraon. 
Wia^d kr61a Henryka Wales, do Renaa na 

koronaey§. b. w. m. Wlgandna J. De Servetianiamo. Regiom., 

hMr. Danbnann. 
*- Argnmenta aaenunentariormn refiitata. b. m. 

— ExpUc. in 16, 22, 11(^ 118 paalm. Dantiael 

— Neonlae Ariuae. RegiomontL 

— Qnaeatio de dicto Panli Coloa IL Regiom. 

— De hiat patefiustionia div. Regiom^ Drabm. 

— De Deo nno eaaentia trino. Regiom., Daub. 

— Oratio in Acad, regiom. Cont oonlea. Re- 
giom., Oaterberg. 

Wliniowaki Stan. ob. Roimowa. 
Wujek J. Pasaya, tj. hiatoiya M^ Pana 
Zbawid. Krak., Sieben. . 

— Poatille katolica. es. IIL Krak., Sieben. 

1576. 

Annania (di) Lorenao. L* oniveraale fidwica 
del mondo overo Coamomfia. Dedie. Kat 
Jagiell. kr61. azwedzk. Nikolana SeeoTina. 
Epigramma. Venesia, Vidnli. 

Aaaertionea theoL de aaero aaorifieio. Vil- 
nae, Lancicina. 

Beachreibung (Warehaftige) dea Kricma 
welchen der Wojewod Iwon mit Ttlreken 
gefthrt Nach e. poln. Edelmann HPaprocki?) 
in poln. Sprache in Crakaw 1875 anage- 
gangen. 

— Toi, welchen der Wojew. Iwon mit den 
Tflroken gofflihrt (Odmienne). 

Bielaki Joach. latnlae conyiTiom in naptOa 
Annae et StepL Regie- Crac^ Scharlt 

Bogoria Petroa, ob. SkotniekL 

Brutna J. M. Gratol. Stephano Bather. Ctao. 

Bnocio. Coronaaioni di Enrico IH Piadorva, 
PaaqnidL 

Bndny. flinrach abo and. francos. Loak., 
Karean. Ob. Fris. 

— praedni^gasych dm. wiaiy art Leak, 
Karean. 

(BnieAakiP.). De gener. PMiIi Bosenii orto. 

Crao., Wiersbiete. 
Caniaina P. Pftnma cathechiamna. Orac, 

Sieben. 
Carpentarina Jacob. Deaeriptio nniy. nato- 

rae, ex Ariatotele edidit Joaim. Wldogor- 

aki. Crac., Stan. Scharft 
ChroiciewakL De ligno Oni^ad. Crac 
Cicero. [K>winnoAciach 1575, ma dedyka- 

eya Janowi Chodkiewieaowi s datf 1576 

s Lubczy. 
Copey and Abdmck sweier warhafltigen 

Schreyben ana der Wilde in Uttaw. B. m. 

— Tol Gedmckt su Breaslaw dorch Kriapi- 
nnm Scharffenberg. 

Daw id. Paidtir. Wilno, Mamonica. 
Declaratio qoibna de canaia Ord. Geda- 

nenaea com Stephano Rege P. pertraeti annt 

Gedani, J. Rhodiua. 
Declaracya pririL ka. areyb. gnietik. o koro- 

now. knUa polak. B. r. i m. 
Fris Er. Naram. asaleAatwach. Ob. Bndny. 
G r i c i n a Sim. Ortographia. Crac.. Scharn. 
Goaki K. Dsienne aprawy 157& B. d. (1563). 
Grodecina W. Tabula Poloniae (w Orte- 

lioasn) (1580 1590). 1579. - 1677. 67 Onmowski Thorn. Ei6l6iw i luUiiat polo. 

pon^d nowo oesyniony (wiemem;. Bes m. 

I dr. 
Handlnag poliiiBehe Artickl, von den Hem 

Woywoden. 
HennenbergerK. Orooiepreiitsitfcfaellap- 

pe Oder LandtftfeL Kbrnghherg, 
Herberstein. Moicovit dffoniea. Fnuac- 

fart, Schmidt 
HesshnBins. Ondo do rineeritate docendi 

Yeibnm DeL Begiom., Otterberg. 
Horatius. Index stadio T. Treten. Antverp., 

Plant 
Jaeobna. Deaeripiio tmiyersae naturae ox 

Aristotele. Crae. 
Jovina. Die moacov. Chroniea. Franoof. 
Katalog kr615w, ob. GnmowskL 
Konstytnoye 167& Krak., Laz. 
Lied von Nioderlag des KOnigs von Polen 

in Frankreich (Henri HI). Straabnrg, Bern. 

Jobin. 
Litterae convoe. (oblatae Andreov. 8 Jonii). 

B. m. i dr. 
Maximilian 8 U. Edietiim ad ordinea et 

Btatxu regni Poloniae. 
Nidecki A. Paralella ecd. cath. earn hacr. 

Svn. Cdon., Gholin. 
OcKo Wojc. In opera Panli Novicampiani, 

eann. Crac 
Paproeki. Kolu iToenkie. Krak., Piotrk. 

(i b. w. r.j dwie edycye). 
Pieini nowe (o kr61a Stei. I.) i o knil. Annie, 

p. F. B. G. C. B. w. m. i r. 
Po00evinas A. B aoldato criatiano (Zycie 

Ste£ Bator.). Maecrata. 
Rady (my) koronne dachowne i iw. (o wsifp. 

Batorego). B. m. dr. 

— Toi (de praeadto joramento). B. m. i dr. 
Bam nit Jaa s Zablojca. Compendioaa inati- 

tnendomm noblliom liberomm ratio. Crae. 
Rej M. Zwieniniee. Krak., Wiersbi^ 
Rnbricella Crae., Biebeneyeh. 
Scotnioiaa Petma Bogoria. Politieae vitae 

reete inatttnendae via. Crac 
Simler Joa. Aaaertio Orthodoxae doetrinae, 

de lopfaiamatibnB Sim. Bndnei. Tignri, Fro- 

icliover (1676). 
Simonina Simon. Artifieioaa rnrandae peatia 

methodna. Lipeiae. 
Skarga Piotr. Contradictionea et antil. echo- 

Ue calviniaticae. YUnae, Radivil. 
~ Pro sacr. Euch. c. haer. Zvingl. Yilnae, 

Radziw. 
Storm i us. De univ. ratione elocot rhet 

libri lY. Argentor., Jobinoa. 
Torrena (Torrianoa) Fr. De a. Eoch. adv. 

Yolanom. Bomae. 
Uchaikski Jak6b. Uat o miloAciw^m lecie. 

WUna M. Badaiwifi. 
~ De Jobileo, literae promolgationis. Wilno, 

LtQcieioa. 
Vigandos JoL De J. Chrieto Deo et homine. 

Regiom. (Prsec. Budnemn. Ob. 1674). 

— Ondo de eaoaia. Begiom. 
Warsevieioa CSir. In mortem Maxim, imp. 

emtio. Batisb., b. dr. — Ad Maximil. Caes. in Comitiia Batisbonen. Zeitong aoa Wien. 28 If&rz. welcher Geatalt 
Bom. K. Xiy. (Max. U) die poln. koenigL 
Waal neberantwort hat Francf., Lcchler. 

— (wahrh. newe), welchermasaen die rOm. kaj. 
Maj. fMax. H) von den poln. Abgesandten 
in n len aoageschrien worden. B. m. i dr. 

— Toi, von den iK>ln. Abgeawdten in Wien 
an emem K6nig in Polen declarirt Leipsig. 

— Toi. Frankfort am M., Georg. Baben. . 
Zoleinios Jan. Or. in fan. Sig. Aog. Kea- 

poll, Caeehioa. 

1577. 

Alvar. Gramm. inatit., lib- 8. Poen., Nehring. 
Anhang der Declaration der Staat Danzig. 

Danzig, b. dr. 
Apologie der Stadt Danzig wegen der 

Streitigkeiten mit KOnig v. Polen. 
Appendix declarationia ordinum CSv. Gred. 

de praea. rerom atato. Gedani. 
Ariatotelea. De arte rhctoriea libri HI. 

Carolo Sigonio intorpretc, ded. Luciie Podo- 

aki, Crac, Scharff. Stan. 
Aaacrtiones philoa. menatniae. Yihuie. 

— de oao a. Eachar. Poan., Nehring. 

— de vera praeaentia. B. w. dr. i ui. 

— philoaophicac. Yilnae, Nic. IjanciciiiH. 

— m gymn. vilnenai Theolog. Pbilos Kliotur. 
Yilnae, D. Lancicins. 

Aaaertio (miaaae e. Stancariuu) J. Uchaibiki. 

Coloniae, Birkm. 
Aaacrt' theolog. in Coll. S. Jean. Puan., 

Nehring. 
Bialobrzeaki M. Cenaiira de raptu in coe- 

lom poellao conficto. Crac. 

— Brevia refbtatio fabolae de raptn pucllac. 
B. w. m. Obacz: Prawdzicki. 

— Orthodoxa oonfeaaio e. haer. Crac., Piotrk. 
(1679). 

Biblia kat pola. (LapczyAakiego?). 
» Nowy Teatament aoc. Czechowicza. Kakdw, 
Bodeeki. 

— Nowy Teatament kat pol. Leopolity. Krak., 
SzaHf 

— to jeat Xiegi atarego i nowego 21akonu. 
Krak6w, Szarffen. 

Bielaki J. In qucndam Dantiacanom S|;ityra. 

Ob. Laaicki (Cladea). 
Bornbach. Comm. de tomoltn gedanen. 

Mariaeb. 
Breve apoatolicom Clericia Begni Poloniae 

de procnratore in crim. Bomae. 
Bodny S. Odpow. Simlerowi (po lac?). Loak., 

Karean. 

— Zalecenie dziel And. Fivcza. 
Cato. Diaticha. Regiom., (isterberg. 
Candianoa. Caatellom aive duellum obla- 

tom Sam. Sborovio. Roatochi. 
C e n a n r a acad. Utopiensia adv. Aretium Lev- 

coochtannm (de raptn poellae CracQviae, 

per G. S.). B. m. 
Cioero. Epiat Hbr. 14 16. Poananiae. 
Compend. reatit Calesd. Bomae, Blad. eg 1577. — 1578. Confes. fidei cum pnief. Wig^ndi. Regiom. 
DaDtiBcus. Jonas propheta, ob. Samostne- 

liciuB. 
Declaraoio vera GredancnBinm. GMani, 

Rhode (1576). 
DesportcB Ph. Lcs proinierB oavres. Aa 

Roi de France et de Polo^c.. Anvers. 
Election e (De) Lucao Koiciclski cpia. Posn. 

Posnaniae, M. Neringk. 
Erklarung (Griindl.) aiifl was Ursaeh. Dan- 
zig in Minevers, geraten. Danzig. 
Farensbftch Geor. Mik. in Ungem. Hiato- 

ria der polnischen Belag. von Daniig. Bei 

w. r. (okolo 1577). 

— (Na to odpis Btelskiego J.). 
Goinolinski Andreas. Pronuneiata ex phil. 

Dilingae, Mayer. 
G6recKi Leon. Oratio ad Gedao. at bello 

nbstineanty sesc Stephano dedant Poan., 

Nehring. 
Gosiawski Franc. Paraenesia ad Steph. 

Regcm. Posnaniae. 
Granada Lud. Zwierciadto czlow. chrzeM., 

tl. St. Warszewicki. PoznaA, Nehring (1584) 

(1585) (1598). 
Grvnaens J. J. Skiagraphia theologiae, 

(ded. Joh. 08m6l8ki a. 1577). Baaileae, bes 

w. r. 
Henricpetrns A. Histor. in Italien^ Frank., 

Polon, Basel. 
Her best Arithm. lineal. Crac, Sieben. (i 1561, 

1564, 1574). 
H i s to ri a d. Belagening, ob. Farensbach. B. dr. 
Holtorpius B. Peregrinationnm Stan de 

L^co. Rostok, Ferbcr (1548). 
Hyperaspistes Irenaeus. Adversns prae- 

stigiatorem de raptu puellae. B. m. dr. i r. 
Karnkowski S. Napominanie. Ob. Napomi- 

nanie. 
Katechizm. Poznan. 

Knoff G. Beschreib. des Danzig. Kriegea. 
Konstytucya 1578. Krak., Szarff. 
Kromer. Polonia sive de situ. Col., Cholin. 

(1578 — 89). 
Kwiatkowski H. LibcHus in Jagell. gene- 

alogiam. Regiom., Osterberg. 
Landcsordnung aes Herzo^ums Prenssen. 

K5nier8b. 
Lasicki Jan. Glades Dantiscan. Pom., Neh- 
ring. 

— De diis Snmofrit. caeter. Sarmat B. w, r. 
(okolo 1577, 1582). 

Littcrae elect, novi regis. B. o. m. r. i dr. 
Martinus Polomis. Chronicon. Taurini 
May en. Warch. newe Zeyttungen zu K5nigs. 

u. Danzig. Franco f. 
Meier beu Gabaj. (Po hebrejs., dzieio kaba- 

listyczne). Krakau. 
Mciz Fil. Gabac Avodat. Hakodesch. Crac. 
Modrzewski. poprawie Kzeczpospol. 

ksiag czworo, tl. C. Bazylik. Losk., Karcan. 
Moses Uorle. Tonis. Cracov. 
Napominanie do wszystkich chrzcid ludzi. 

Kr61ewiec (1557). 

— potrzebne dia j)ieb. (p. Karnkowski). Krak., 
Szarff. (1568. 1569. 1570. 1577). Nidecki And. Patrie. Comment de tamnKQ 

Gedanenai. Mariaeborgi. 
Orationes clar. hominom. Paris. 
PieiA nowa o Gdai^n znowa acsynkNUL 

B. m. i dr. 
Platocomns Joannes Dantiflcaniia. Gannen 

ad Frider. II. Rostoch, Jac, Lnciaa. 
Powodowski Hier. Skarbnica Biblii Awift^j. 

Pozn., Nehring. 

— Brevis et met inatractlo. Posn., Nehring. 
(1586. 1692. 1697). 

— Catechizm koiciola powszechnego. PomaA, 
Nehring. (1679). 

Prawdzicki Teof. Befbialio eenanrme de 

raptu puellae c. corp. in ooeL B. m. i r. 
Prophezeyhnng fiber PoUerland u. Teotsch- 

land. Basel, Samoel Apiazio. 
Rehagius Nic Bomssos. Oratio wSnen. 

Philipp. Ciceronis. RegiomontL 
Samostrzeliciua Thom. Ormtio ad Gedan. 

Posn., Nehring. 
Skarga P. jednoiei Koteiolm. fnino. M. 

Radziwill. 
Slowacki Piotr. Praktyka o komeeie i 10 

Listopada. (Ded. Piotr. Wolskiemn). 

— To^ DO iMinie. 

Stefan Batoij. Uniweraal dan b Wrodmwia 

d. 1 Kwietnia. 
Strubicz Mac Descriptio Livoniae. B. m. dr. 
StryikowskiM. 2wierciadh> Kroniki litewak. 

Lubcza. 
Stnpanna J. N. De holometri ^rica et qso. 

Basileae, Pema. Dedic Joanni Oamolaki. 
Talmudu cz^. Lublin, Kalonymos. 
Testament nowy (z L A. Jaglell.). KimL, 

Szarff. Ob. Biblia. 
Tomicki Pet. Ad Sig. Aug. epist, ed. Miea- 

nus St Francofor. 
Tnrrianus Fr. S. J. Pro s. Enchar. eontn 

A. Volan. Paris, NiyoUiuB. 
Uchanski Jak. Brevis venerandi miaaae 

sacrificii contra Stancarum. Colon., Birkman. 

— Ob. Assertiones. 

Ujasdovius Mart De Aristotella arte rhe- 
torica. Crac 

— Comment in orationem Cic post reditma 
in Senatu. Crac, S. Scharff. 

U r s a c h c griindL und wahrh. des Kriegea 

V. Danzig*. 
Warszewicki, ob. Granada. 
Wartenbergensis. Assert philos. ex libr. 

Aristotclis. Vilnae, Radziwilh 
Widzoniu (o) Komcty. Krak., Szarff. 
Wilkowiccki Mich. Panie Boie w Imie 

Twojo. Hist, o 6w. Annie. Kr., S. Scharff. 
Zeitung aiis Danzig. Danzig, J. Roda. 

1578. 

Acta ct Const s. Prov. Gnesn. 1577 Crac 
Agenda caeremonialia dioec. Varmien., ed. 

Cromer (cum cpistola ad Stan. Hosinm). 

Colon., Cholin. (1574). 
A 1 V a r u s. De gramm.- construct Posn., Wolrab. 
Amicinus S. Fax nuptialis. Dzieworifb 

na wesele Jana Chawalibogowikiego. Grae. 157a ArtomiuBz Ploir KneBichleb. Kancyonal, 

t j. Piefoi chrzedd. Toruik, (1587^ 1598). 

(Na 244 pieini jest 215 wzi^tych b Sekln- 

eyuA pieini 1559). 
ArjBteas. Kronikk o rozmowach Ptolomea 

nlidelfo, Mm. Wojc. Rzymski, ded. G^r- 

kom. B. w. m. TnrobiAczyk. 
Assert pbilos. de phiL Aristoi Yilmie, Lui- 

deino. 

— de anfma. Vilnae, Lsncicins. 

Bajns Mich. Epistola regii in sacra theol. 

prof, de statanm inferioris germaniae unione. 

Crac- Andr. Petricovfiis. 
Bericnt der ZwitrachC d. Liffl. u. Moskov. 
Bernard z Lnblina, obacz: Zywot 
Beroaldns PhiL Testament Ob. Paprocki. 
Bielski Joach. Carmen in ingr. Ploc Petri 

Donlni WolskL Crac., Scharfl^ 

— Satyra in qnendam Dantiscannm. Franco- 
ftrti, Wechel. Ob. r. 1577. 

Brnttas Mich. Praecept coiyng. liber. Crac., 

Petric 
~ De histor. landibns. Crac., Petric. 
B n d n y S. niywanin miecza. Losk. (?) 

a683}. 
Gandianns. De ingressn et regressn St 

Bathor. B. m. 
Cicero. Fragmen. c. adnot Nideckl. Lngdun. 
Confessia wiary powszech. (Kalwim^w). 

Krak., Wierzbi^ 
Constitatie sejmn warszaw. r. 1578. (Dwie 

edycye). 
Cons tit synodi dioec Crac. 1578. Crac., 

Lazams. 
Czechowicz. Trzechdniowa rozmowa o wie- 

rze. Losk., Karcan. 

— dzieciokizczeAstwie. Losk. 

Daw id. Psaherz, Mm. J. Kochanowskiego. 

(Trzy odbiciflO (1580. 83. 85. 86. 87). 
DUgosz J. Historya o iv. Stanisiawie, th 

M. z Wilkowiecka. Krak., Szarff. (1585). 
Epithalamia Berzevicio. Crac., b. d. 
Exemplar. lit Bathor. Gredanens. dat warsz. 

B. d. (Ob. r. 1577. Commentarii). 
Eson. Przypowieto. Tl. Bemarda z Lnblina. 
Friaewald Ifich. Die gem. Apweychnng 

der Lande Preussen den &entz Hcrm wegen 

T^ranneien. Crac., Scharff. 
Fax nnptialis, ob. Amicinus. 
Gemma Kor., obacz: Wyobraienie. 
Georgiewicz B. De Torcar. moribns. Lngd. 
G6recki Leon. Descr. belli Ivoniae. EtLasicki. 

De ingressn in Valach. Frank., Wechel. 

(1574}. 

— (3eaan. secnnda oratio (et Mat Nadolii, 
el^pa). Posn., Nehrlng. 

^ 'Walach. Kriegs- oder Geschichten-Beschrei- 
bnng and Polenzng in Walachey. ans Lasi- 
do von HOniger. Basely Seb. Henricpetri. 

Go ri tin 8 Simon. Panegyncns de (UvaAnna. 

Ooslawski Fr. De bcllo c. Mosc, oratio. 
Posn.^ Neringk. 

" De jadiciis et moribns. Posn., Nerin^. 

Gwagnin. Sarmatiae enrop. descrip. Crac, 
Wiersbieta. 

Healer Jan. De logistica medica. Janitins Rlem. Vitaeregnm polon. (et Seb. 

Klonowicz). Crac, Scham. 
J n ra mnnicipalia terr. Pmssiae. (Sedani, Rhode. 
Kallimach Phil. De VUdislao Rege (w. Loni- 

cera Phil. Chronic. Tnrcicoram). Francofnrti. 
Karnkowski. Epistolae illnstr. virorum. Crao. 
Kochanowski. Odprawa ][K>sl6w. Wanzawa. 

— Dryas Zamchana polonice et latine. Pan 
Zamchanns. Lw<^w. 

Kromer. Polonia sive de sitn. CoL, Cholin. 
(1577). 

— Ob. Agenda. 

Lasicki (Lasicins) J. Clades Dantiscanon^n. 
Frankf., Wechel. 

— Der Danziger Niderlag. Krdlewiec, b. dr. 

— De ingressn Pol. in Valach, Francof. 
Lncvan. Kur z greckiego przeloi. Krsk., 

Sieben. 
Laski Alb. Responsio haeretic B. w. m. 
Micanns Steph. De peste. Francf., Egenolf. 

(1573). 
MoUer Albin. Kancyon., ELatech. i Agenda. 

Bndyszyn. (1574). 
Nazi an z. Greg. Sententiae et reg. vitae. 

Ob. Sambuccus. 
Niegoszewski St Prostcjon. Sigismondon 

triton ton Polonon Basilca aniketon etc. 

Roroac, Zanncti. 
Niemojcwski. Diatribe albo Kollacya z Jezn- 

itami. Grodzisk., Nehring. (1579). 
Nowacki Jan dc Dys. Sententiae. Obacz: 

Sambnens. 
Novina o obl^icnin ro. GdaAs. B. m. dr. 

— Toz, (po czesku). 

Ocko. Cicplice. Krak6w, Lazarz. 

— Opera medica. Crac. 

Paprocki B. Gniazdo cnoty. Krak., Piotrk. 

— Hetman albo Ronterf. hetm. Krak., Sieben. 

— Krotki opis wjecbania do Woloch Iwana 
Podkowy. Krak. 

~ Ksiegi kr^la nanczaj^cc. Krak., Garwolczyk. 

— Testament starca jcdncgo. Krak., Sieben- 
eyeher. 

Plaza Tom. Passio D. n. J. Christi nsni 
dioec. varmien. accom., edid. M. Kromer. 
Colon., Cholin. 

Powodowski Hieronim. Conciones piae et 
emditae. Posn., Volrab. 

— Kaz. szcz^r^m slowie boi^m. Pozn., 
Wolrab. 

— Korab potopu. Krak. Scharif. (Dwie edycye). 
Powodowski Joannes. Oratio in primo ad 

ecclesiam ingressn Lncae a Koscielcc. Poena- 

niae. 
Preces sen Snpplic. dicend. pro regno Pol. 

Crac, Petric. 
RnssovBalthas. Nye. l3rflB. Chronika. Rostock, 

Ferber. 
Sambnccns Joan. Sentenciae ox Greg. Nazi- 

anz. scriptis collectae, intcrprete Joanne 

Novacio de Dys, dedic. St Karnkowski. 

Crac, Laz. 
Schntz G. De gedan. negotio. 
Scri^tnm c hos, qni praeexistentiam filii 

Dei propng. B. dr. 
Sermones variae et orationes Varsnv. habitae. 70 una - 1679. SoeietAB b. Annaa inttitiita (wntL Sim. 

Hagonau lab na iae. tl6in. Jul MvBiaw?) 

(iSo. 1698). 
Sokolowski St Condo de Testita e fin- 

ctn haereeoon. Nisflae, Graciger. 
<— Toi. Leopoli, b. w. dr. (M. Sehaiff). 
— Condones dnae. Loop. Scharif. 
Stefan Batoiy. Unedom pnrioionTm do 

wydawania podw6d Konnydi i pienifiDycb 

nMe^cym, osm^migemy. W nansawie. 

Obaca: Exemplar. 
Tvranney (MoBoovitisdie). Beaohreibong der 

Handelatatt Bevel in Liffland. Nllrnberg. 
Uniwersal poborowy. B. w. m. i r. 
Uraacben waramb der Flint iii Brande- 

borg bewegt worden bd der kron Pohi 

umb belebnnng anzoaaohen. 
Vifandas J. De coningio doctHna. Jena, 

Ricbtsenheim. 
W i d B e n i a (0) komety w roka pneazlym 

1577. Krak., SdiaHT. (1573). 
Wyobraienie trojga diied bardso atra- 

Bznych. B. m. dr. (1596). 
Zeitung (Newe) von der yictori nnd sieg 

bei Wenden. Dantz., Rhode. 
2 y w 1 Ebodb Frysa medrca. (Tldm. Bern. 

z Lublina?) (Krak., SduuiT). Pordwnij: 

Eiop. 

1579. 

Akiba Rabbi. Interpret mystieae. (Po hebr.). 

Crac. 
Al ex8 wan g Mart Gratnl. de fel. e. Polonia 

adven. in PrnBaiam Micb. Fridewaldi. Crac., 

Mat Siebeneych. (1574). 
AflBertioneB de charitate ex divo Thoma. 

S. J. VUnae. 
— De vera Chriati EccleBia. S. J. VQnae. 
Batory Ste£, ob. Edictom. 
Beachreibang. eigentlidie, warfaafftigcr 

nnd gantz grancUiche der Stadt Dantzig. 

Kunigsberffk. 
BialobrzeBKi Mar. Orthod. confeario. Colon., 

Choi. 
^ Kazanie o prz;nmowania eiala i krwi p. J. 

poatada. Krak., riotrk. 
BiUki Joachim., ob. Haynovienaia. 
Calagiaa VratiBl. Synonyma latina vocnm 

5hra8ianiqiie orationis, dedic. Joan, et Andr. 
omicki. Vratial., Szarffen. (1595. 1597). 
Camerarins Joach. Commentoriancula. (Ded. 

Joanni a Cracov.). Lipsiae, Steinmann.. 
Can i si as. Parvus catecnismus. Crac., Sieben. 
Ceriolan. Senator, ti. Paprocki B. Krak., 

Crarwolczyk. 
Chronica oder Handbflchlein. KOnigab. 
Cicero. AratoB a J. Kochanowski. Crac, 

Petric 
Constitucye atatuta i pnywileje na aej- 

mach od r. 1560 — 157a Krak., 1579. 
Constitutiones terrarum Pruaaiae. Dan- 

tisd, Rhodoa. (1572. 1595). 
Czecbo wicB M. Respona na script St Famow- 

akiego przeciw z^odzie lidawaki^j, dedyk. 

Stan. Szafra&cowi. Dawid. Paalten, pnekL J. Kochaaonrakiego, 

ded. Piotr. Myazkowaktemii Biak. kr. Km- 

k<>w, Lazarz. 
De transitu et dormit S. Hoaii (Reaaka?). 

Romaa 
Diction, germ., lat, poL VratiBL (CalaAinaaf) 
Dudith Andr. De cometarum signit. Bra- 

tOB ad Nic Mielecki. Baaileae, Perna. 

— CommentarioluB de cometarum 8i|[nifiea- 
tione. Crac (Przedrak odycyi bazylejaki^j). 

Edictum Regium de dato ultimo Aug. ex 
Oaatro Polock. Polociae Walonty Lq>eByi&akL 

— Regium de suplicationibua ob rem adver- 
sus Moscum gestam. Crac, Nic ScbaHF. 

— Regium Svirense ad militea, ex quo canaae 
belli cognoBcentnr. Varsaviae, Nic Scbarft 
(1580). 

Ewangelie i epistoly, ob. Wi^jek. 
Farnovins St Libn contra pacific Lada 

viensem. Ob. CzcchowakL 
Franc ken Christ Breve coUoqu. jeBuiticom. 

LiDsiae, Steunman. (1580. 1581). 
Friaevaldus Mich. Aapioe ergo calumniap 

tor Nicolae Scholz. (Elbingae), b. dr. 

— Daa Anderbuch. Anschreibungen waa nach 
Stcphani K. zu Pol. Kronungon zugetragen. 

Gilowski P. Wykbd kat. w. chneAd. Krak. 

(Dwie dedyk. r^s&ne). 
G 1 i c z n e r Er. Odp6r queatil o mBzaeh za 

dusze zm. przeciw Jez. Grodziak. 

— Chronicon vitae Jeau Chriati. (Po polakn). 
Granada L. Przewodnik grz^^nyeo, tldm. 

S. WarazowickL Krak., Sieben. Ob. Prze- 
wodnik. 
Gratulationes Stephano L Vilnac 
Haynoviensis Casp. Lnd. et Joach. Bil- 

sdua. Encomiaaticon. Gorlidi. 
HencejuB Laur. Geneticon ChriatL Dantiad, 

RhoduB. 
Herberstein S. Moacovit Historien, Frank- 
furt 
Hermann D. Musae ex capta Poloda. 1^- 

nae. Editio 2da. VratiBL J- Scharff. 
Horatius. Opera. Index Thorn. Treteri. Ant- 

verp., Plantin. (1600). 
Ho si us. C^nfesdon catholiquc Paria, Che- 

Buac 
Jekutiel Salman (dddo hebr^aUe). Ki»- 

kan. 
Joannes Chryaoatomua. Adversna gaoti- 

lea demonstratio, quod Chiiatna dt Dcoa. 

Posnaniae, Wolrab. 
Judicium de invoc J. Chriato. (Grzeg. 

Paulego?) B. r. m. i dr. (ok(rfo 1579). 
Karnkowski Stan. Conatitutionea Synod. 

Gnea. Crac. Piotrk. 
Kochanowski Jan. Siedem Psahndw pokn- 

tnych. Krdc, Lazarz. 
Konstitucye za pan. kr61a Stefima. Krak., 

Szarff. (Dwa odbida). 
Lasitius. Der Danziger Niderlaf i Dantiacoa 

J. Vom Untergang der Danug. KOnigab. 
Liber agendornm ecdeaiaat in nsum prov. 

Gnesn. Col., Cholin. 

— Colon., bez dr. 

Luter. MokBia krikBzcuonaka» wyd. IHUeotaa. 1579. - 1680. 71 Nideeki A. Ptttr. Pnep. Van. Ad Steph. 

Oiat Crac, Lai. 
Niederlag (MosooTitiseher). Nfimberg. 
Niemojewski J. Diatribe albo KoUacya 

I XX. Jesait Ghrodz., Nehring. (1578). 

— Vita Bened. HerbettL Grodzisk, Nehring. 

— Spoogia pneciw X. Hier. Powodow. Oro- 
dxbkTb- w. r. (15B1). 

Novina o dobyti Poiocka. Praha, Petrle. 

Oderbom Paw. Reges poloni poema. Begiom., 

Oatcorberger. 
^ Panegyr. ad Joannem HI et Sigismimdiim 

HL Rigae. 

P a e ICk. EpUtola ad veros Christi fidelea. 

B. m. dr. 
Paprocki B. Kr6L KimL, Garwolczyk. 

— Obaei: Ceriobui. 

Paiili Greg. Antidot c artic fidei Sarnidi. 
NieAwiel 

— Ob. Jodicinm. 

Pee si Lakacs. Kalendarinm. Irta Slovacicns 
Peter Craocai AatrologuB. Nagy, Ssombat 

Piotrkowita M. Pneciw morow. powietnn 
jinestroga. B. m. i r. 

Pieaniis Alt De oontinentia et abstin., ad 
A. Opalena. Col.. Birkm. 

— Toi. Bei w. mieJBca. 
FowodowBki H. Skarbniea bibli^' Awietej. 

Pool, Nehring (1577). (Obaea pod r. 1577 : 
Kalediiim). 
Praewodnik grseainycL Ob. Granada. 

Besaka St ob. De tnnaita. 
Boterodamns E. Anatomia Mar. Lutra 

prsei J. Znenczyddego. b. m. i r. 

(tab po 1579). 

Sehneeberger A Nuptialium namt pri- 
ma, ad Alex. Pipan. et Gathar. Gaeciot 
Crac, Seharff. 

Skarga Pfotr. Zywoty iwiftydh. Wilno, 

SocinQB F. Beep, ad paraen. VolanL 
Stephani Bathory EdiHiim de eanais belli 
contra Moseov. varsaviae. 

— Epiatola hiatoriam ansceptae adv. Moaohiim 
expeditionia recitana. Aa ordineft B. PoL 
b. w. BL dr. 

Tarnowaki Jan. Uatawy prawa siemaL Treter Tom. Oratio hab. In exeqmia 8. 

HofllL Bomae. 
UchaAaki Panlua. prae£ drohob. Oratto ad 

Greg. XnL b. UL dr. 
Uncina Leonch. Poematmn de reboa him- 

garieia libri YIL Grac, Lazar. 
Uatawy pnwa aiemakiego pol. dla pamifci 

a Statatow i Konat lebrane a pnyd. 

obronie Tamowakiego. Krak., Laa. 
Valerianna Fr. 0. P. Aorei florea diale- 

ettoea. Grac, Laa. 
Yitrelinna Alas. Judieinm ecdea. polon. 

y. in. ayn. celebr. in Beizyn. Antverp., Helti. 
Yolaniia A. De£ ooenaeDni ad Steph. Bap 

toty. LoacL 
Waraaewieki Stan. Pandoxa ad Steph. 

Begem. YilnaCi Joannes SleekL Wilkowiecki Mik. Flores Sermonnm. 

Crao., Ganrolinna. 
Willenta B. Ewangelias bel epiatolaa. Kr5- 

lowiec 

— ob. Later. 

Wnjek J. Ewangelie na niedaiele i Awieta 
WUno. 

— Defensio sacr. miasae c. Stancarum. 

— CayAciec nauka o maxach i jalra. Posn., 
Wolnb. 

— Postylli mnieJsE^j cs^M L Posn., Wolnb. 

Zeitung (warh.) wie die k. Majestft die 
Vestong Polotzko erobert Dansig, Bhod& 

— (New gate glttckL) von d. tOrkischon Nider- 
lag sampt Bericht der Niderlag des Mosco- 
wttten Yor Wenden in Lifliand. Niirnberg, 
Leonch. Heoasler. 

1580. 

Absag Brief k5nig.' Mig. in Poln. Nflrnb., 

Haoazler. 
Assert theolog. de Sacram. Eaohar. Po- 

snaniae, Wolnb. 
Batorv Stef. obaca Edict, Zeitang. 
Bialobrzeski. Sacr. officii missae aasertio. 

Grac Lazar. 
Biblia raska. Ostrog. ob. Kniha. 
Bndny Szym. Defensio sententiae de magi- 

stnta poutico in Ecclesiis. Losk, Karcan. 

Ghronick d. jfldiachen Geschichte, ▼. Abr.* 
Sacnto (po hebrejsku). Knkau 1580 — 14. 

Ghwaikowski L. Gonvivium musaram in 
nnptiis Joan. Leszcziiiski radeov. pnefecti 
Posn., Wolr. 

— Uczta max na wesele Leszczyi^kiego i 
Opalii^kidj. Pozn., Wob*. (?). 

Ghytraens Daw. Ontio de statu ecclesia- 
mm. Bostochi, Bensner. 

— Toi. Vitebergae, J. Lofft 

Dndith. Epiatola ad F. Socinum. (1583). 

Edict kr61a JegomoM od Wielkich Lnk 
z Moskwy. KraL. Szarff. Nik. 

— Toi drok w Wielkich Lnkach, Lapczy^. 
Edictnm Ser. P. Begis ad milites. Edic. 

de snpplic Epist ad comit post captam 

PolocunL Gomment remm a Steph. m^s^ 

gest edd. Faminios. ^mtto) Golon., Gho- 

fin. (1579). ob. Ste&n 
E p i c e d i a in fnnere Valeriani (Protasiowicz) 

episc. ViL Goll. Soc Jes. Wilno, Badziwiil. 
E ras tu s T. Dodithina A. Decometis. OBtenios. 

(1579). 
Ez moBtani Viszszavonasokrdl. Grac, Karolyi. 
Fabricins B. In nnp. P. Janeinii. (>ac., Laz. 
Fanntens. Asserdones de Ghr. cedes. Posn. 

Wokab. 
Francken Ghr. Bektor szkohr w Ghmielni- 

ko. GoUoqninm jesniticmn. basilea. b. dr. 

(1579. 1581). 
Georgiewicz Berth. De origine Torcamm 

impent Gni a^ieotna libellns de Turcaram 

moribns. Wittebergae. 
Glicaner Er. wychow. dziecL (1558). 
Qolinensia BaalL ob. Fabricins. 73 lOOU. Oomolka. Mdodie nft pnhen DtwidA 

thiin. J. KoelumowBkiego. Kimk., Lfts. 
Oonifdsa (i) Piotr. synii boiTm. Wf|nrdir. 
GorsciuB. Pneleet plocenB. (liber fi. et 

m.) Crac^ Las. 
Qrajewski. Epicedion in exeqnias V. Pro- 

tasiewicz. Vilnae, S. J. 
Oratian A. M. Sprawa o rosmowie Niemo- 

jewBkiego i Toletem. Posn., Wolrab. 
Oregorins Papa Xm. Bulla eonfirmatioiiia 

privilegioram CiBtersii ordinia. Crac 
QyaaenB (Giaias) Seer. B. M. Ghriatiiia Ba- 

divill. KniBchiniy b. w. m. i dr. 

Haslobins A. Mie. De vita et obita Ge- 

orgii Sabini, carmen. Fnmcof. 
HenceJaB ll De promnlgatione legia divi- 

nae. DantiBci. KhodoB. 

— Epitalamion in Cornel. Lofeen. Dantiaci, 
BhodnB. 

HerberBtein Sig. Comment d. Moscoyia. 

Venetia. Pedreazano. 
OBoBiUB). De obita 8. Hoaii. Crac, Lasar. 
HyacinthluB. Panegyr. in exoid. Poioo. 

Patav.9 Paaquat 

JanQBzowBki J. Kwiat ra)8kL K6ianka. 
b. m. i dr. 

Karo Joe. Ssolehan. Asnch. Krak., Aaron. 
Karoiyi Andras. Ez nwstanie wiaza wona- 

aokrwl valo kis koavecke. Cracoba. M. 

Wierzbietfa. 
Kniha nowoho zawieta. Ostrog, Jan Teodo- 

rowicz. 
Kochanowski J. De expognatione Polot- 

tei. Varsay., Scharff. 

— Lyriconim libelluB. Crac., Laz. 

— Treny, Krak., Laz. 

— PieAni trzy. wzlecia Polocka. BtaL 
Bhidze nczciw. roalionce. dcdyk. Jano- 
wi ZamoJBkiemo. Warsz., M. Scharffenb. 

— PieAni trzy. Krak<>w. 

KonBty t od 1560— 1570. Krak., Szarff. 
Krantz A. Vandalia. Frank., Wechel. 

Lament Hrehora PAcika. b. dr. (Wilno?). 
Lawentotter. Das andere Budi preoBS. 

Geach. Grodzisk., Nehring. (ob. Fridev. 1579). 
Liber precnm hebraeic. Crac. (1580?). 
List od krale polskeho. Pra^ ob. Stefan. 
Lubicz Joann. Oratio non minna brevls. NIb* 

Bac, J. Cmci^er. 
Niemojcwski J. Vita Ben. Herbesti. (wier- 

Bzem). GrodziBko. (bkolo r. 1580). 
Nowiny z Mo8kw)r 1580. GrdaiiBk, b. dr. 
Ode lugubriB in obitum S. Hosii. Crac.. Laz. 
Officia propria Sanctor. Pol. Yen. 
Pachalowiecki St. Carta topogr. Polo- 

ciae Boma. 
Palaelogns Jac. Defensio verae zent 

ded. KiBzka. ob. Budny. 
Piein czasn proceesyi z cialem pai^ki^m. 

Krak., Laz. 
PoBsewin Ant Epistola de reb. Snee. Liv. 

Poloo. ad Eleonor. DucIbb. Mantua. 
P Baity r. Ostrog, Federowicz. 
Kezzka. Epiatola de tranBitu et dorm. 8. 

HoaiL Boma, Bladina. (1579. 1582). Boiprawa o koMele Pttaa dkiyitoaow. 

Pozn., Wolrab. ob. Wi^ek. 
Sacro Sancti lacr. Miaaae aaaeitia Gne., 

Lazar. ob. Bialobrzeaki. 
Salomona kniha, pMA pietoiim wyloiena 

na maki Jazyk Fruic Skorynoin. Iraga. 
Sohneeberger A. Medicam. aav. artieolor. 

doloree. enum. ded. Petro Posnanitae. Gnus^ 

Scharff. 
Schrek V. Bemm ruaticarom Bylyolae (ad 

Andr. Gradovium polon). Dantiaci, J. Bho- 

dua. 
Sententiae et loci inaiffn. Poan., Wolrab. 
SokolowBki Stan. Epittalainion EpiBCopi 

cum Bua BpoDBa Eccleaia, in conaecr. Joan. 

CaligariL Crac., Lazar. 

— . n II NiBsae, Cmciger. 

~- CenBura orient eccleaiae. Colon. Cholinna. 
(1582}. 

— Excidinm HieroBolymitannm. Grae., Laz. 
Stefan Batory. Liat odpoweacci MoakowL 

Praca, Walda. 

— Edictnm de cans, belli c. Moak. Colon. 

— Litterae ad ord. B. Pol. de rebna adv. 
MoBOOB. (b. a.), obacz: BMict 

SudroviuBz St Naukai ntwierdzenie. Wil- 
no, Karcan. 

— Wyklad na modlitw§ PaABk4. Wilno: 
Karcan. 

Teetament nowy (BOcyniai^Bki). Wilno, 

Karcan. 
Treter Th. Pontificnm rom. effigiea. Romae, 

BaasiuB (1591). 
TriceeiuB Andr. Epith. Petri Bnienii Crac., 

Laz. 
y a 1 e n t i a Greg. Disputatio theologica, dedic 

AlekB. Xciu Shickiemu. Bespond. Chr. Sella. 

IngolBtadt, SartoriuB. 
Vega Em. De vero et unico primatu Petri. 

Vflnae, Badziw. 
WanigiuB Joann. G^edanenaiB. Canttones 

Bacrae 4 5 Yocnm. Norimbergae. 
Warszewicki K. Dial, de origine gen. et 

nominis Pol. Vilnae (1589). 

— PanegyrieuB ad B. Stephaaum. Yilnae, Lan- 
eiciuB. 

Wokabnlarz polakich i niem. aentencyi. 

Kr61ew., Oateroeiver (Danbmann?) ,(1566). 
Wr6blew8ki Jak6b. Phonaacua Chdralinm. 

(Przeciw Jeznit) B. ro. dr. 
Wuj ek. PoBtille nmi^. Cz. U, wyd. Jan Cona- 

riua. Posn., Wolrab. 

— Dialysia aaaercyi J. Niemojowakiogo. Pozn., 
Wolrab. 

— Sprawa o dyapntacyi, kt6r| mlal Niemo- 
jowaki. Pozna^, Wolrab. 

— koiciele Pana Chryatuaowym. PoznaA. 
ZacbuB Abr. Jnchaain. Crac. 
Zarnowca (Z) Grzegorz. Poatilla. Cs§M L 

i wt6ra, wyd. P. Gilowaki. (W drzeworycte 
tytdta data r. 1556. Drzeworyt jeat wziety 
z Reja Postylli). 

— Toi. Krak.. Wierzbieta (1582). 
Zeitnng, welchermaaaen kOn. Miy. y. Polen 

bewogen Krieg g. Moao. vorzondunen. Dan- 
zig, Jac. Bhode. 158a - 1681. 73 — peniache, tfliek. and moscov. Oopi des 
Schreibens so die moscov. KniMch an die 
Woiwoden der Cron Polln gethan. Ndrn- 
berg, Henssler. 

— Toi. Folget Schreiben an die Woiwoden 
der Cron. roln. 

— (Newe) von der Ergebnng der Ve«tang 
Vasinatt/ ana dem lager bei Vilikielutki. 
Ana dem Polniachen verdentacht (Z liitami 
Sftef. Batorego). 

Zeittnng (Pollniache), aumme Beachroibung 
▼on iungater Bekriegong. Nttmberg, Leonh. 
Henaaler. 

1581. 

Aeroatichia wfaianego wyobr. ksiecia moak. 

B. w. m. i r. 
Amaaki (Zamaaki) Baz. Interrogationea, ob. 

Scholarioa (15a3). 
Artomina (Krzeaichleb). Roz8§dck na wyU. 

Katechizmu X. P. Gilowakiego. Rrak., Turo- 

biAczyk. 
Aaaertionea de trino et nno Deo. Poan., 

Wolrab. 

Bartholomaeua Job. Libcllua poematam, 

ded. Alb. de Laaoo. Gorlici. 
BialobrzcakL Poatilla orthodoxa. Krak., 

Lazar. 
B i b 1 i a (z przemowf Hcraaima Danilowicza). 

Oatrog, F%derowicz. 
Breyiarinm varmienae, ed. M. Cromer. (Opra- 

cowal Worein). Colon., Cholin. 
Brutna. Conaol. epiat ad Stef. Bath. R. P. 

de morte fratria. Crac., Lazar. (1582). 
Badowitz Venc. Hiatoria renim a polon. 

rege in Moacov. geatamm. B. w. r. 

Caniaina. Parvna cathechiamua. Crac, Sieben. 

Cebeaa Tablica, ob. Tebea. 

Clavina Bambergenaia. Gnomonicea, ded. 

Stephano Pol. Kegi. Romae. 
Con a tit S<gma warazawak. 1581. 
Conatytucye od 1550 — 1581. Krak.^ SchaHT. 
CzechowicaM. Odpowiedi Jak6bowi iydowi. 
~ Rozafdek na wyiuad katech. Gilowakiego. 

Krak., Tnrobinczyk. 

— Reapona na akiypt (argument) Famow- 
akiego (1579). 

Don in a An^. De natnra hom. ad Steph. 
Begem. BaaiL, Froben. 

Elchanon Panll yon Prag, der bey den Jnden 
iat ein weit berflhmter Rabbi geweaen and 
wonderlieh za der Erkenntniaa dea Herm 
Cfariati gekommen, getauft worden in Landt 
sa Polen in der Stadt Chelm. Wien. 

Eatropiaaz. Kronika p. £. Glicznera. Gro- 
dziak, Neringk. 

Gamerafelder S. Rechenbttchlein. Danzig, 
Hunefeld. 

Goraciaa Jac. Apol. pro Acad. crac. Crac., 
Laiar. 

G r a t a 1 a t i o n e a Georgio Radivilo vilnen. Ep. 
Vilnae, Kazymirienaia. 

GraazciyAaki Jan zUpna. Powinn. dobr. 
towan. Krak^ Sieben. Gwagnin. Geata praee. Moaoov. Joan. 
liL spirae. 

— Sarm. Europ. deacriptio. Spirae, Albin. 
Gyalai. Comm. reram a Steph. Rege. Claa- 

diopoli (Koloawar). 
H e 1 m o I d. Chron. Siavoram. Francof., WecheL 
Hiatoria rerum, obacz: Budowltz W. 
Hoaina S. Confeaaion, das iat: Bekanntnuaa. 

Diling., Mayer. 
Jak6b Zyd z Beliyc. Odpia na dyalogi Cze- 

ehowicza. Rak^w, Adamowicz. 
Kochanowaki J.(?^ Wtargnienie Radziwiila 

w moakiewaki kra). (Na koAcu poem, pod- 

pia J. G.). B. m. i r. 
Loria Sal. (Po hebreja. awagi nad Talma- 

dem). Krakau. 
Meir. Tolaat Jacob. Crac. . 
MicanuaSt Dialec. ot Rhetor. Crac., Piotrk. 
Michaiowaki Tom. Na pamiftk^ amierci 

L. Modlickiego. Krak., Laz. 
M i 1 e a 1 u a A. Rot Epiatola ad Georg. Radziv . 

Ep. Vil. Vilnae, Kazimierzewicz. 
Moral i a Seb. iywocie i imierci ka. Par- 

menaki6j. Krak., Laz. 
M y 1 o n i u a. Reaponaionea ad intcrrogat Wi Ino, 

Radz. 
Neothebel Walenty. Raphaelahi, to jeat: 

Lekaratwo boakie 2ydom i Nowokrzczenc. 

(Przeciw Czechowiczowi). Toruh, Nering. 
Nidecki And. Patr. Gratnlatio II. pro clero 

Vara. Ad Regem poat victoriam Vclcola- 

cenaem. Vara., Scharlf. 
Niegoazewaki. Xenium in expod. c. Moac. 

B. n^. dr. 
Niemojewaki J. Dispatatio cam Jeaaita. 

— Spongia naprzeciw pisania nowotncma i 
kazaniu Hier. Powodowakiego. Grodziak, 
(1579). 

Ocko Woj. Przymiot Krak., Laz. 

— Deacrip. hertiarum. Crac (?). 
Odpowiedi kaznodzieie na kazanie St Soko- 

iowakiego, ktdre miat'o poacie r. 1581. 

Oatror<>g Joan. Oratio in val. Argent Acad. 
Argent, Wyriot 

AdPaleologi Jac. librnm cui titulua: Defen- 
aio verae aententiae, pro Racoviena. reapon- 
aio. Racov., Tbeof. Adamidea (Stemacki). 
Obacz: Socinna. 

Piaanaa Alph. Nicacnura Concil. Dedic. Steph. 
Batory R. Polon. Colon., Birkmann. 

Poaaevinaa. Reaponaionea ad interrogatio- 
nea. Vilnae, Radivil. 

P'owodowakiH. Skarbnica bibliey §. PoznaA, 
Neringk (1577). 

Praetoriua Petrus. Aaaertio ort doctr. de 
peraona filii Dei. Dantiaci. 

— De anica Dei eaaentia. Dant, Rhodua. 

— Dnamm natnr. unionia teatimonia. Dant, 
Rhodua. 

— Teatimonia Deitatia Domini J. Chr. Dant., 
Rhodaa. 

Praimowaki And. Rozmowa Jezait6w pozn. 
z X. A. Praimow. (Konarinaa?) ToroA, 
Nering 

— Qneatia o koiciele boiynou (Tonui, Nehring), 
Paaltir. Wilno, Mamonicz. 

10 74 1577. — 1578. PsAlteri (rorioiony pontdkieiii koidelmii 

pnes wydawc$ w r. 1582 Oodihiek). Sjft- 

k6w. Lasars. 
Sarnickl Alb. Trimnphns L e. Detoriptio 

moris yetenim. Cnc^ Petrio. 
Sohneeberger A. Mediettiient enmnentio. 

Fmnc, Wechel (1580). 
SchoUrins Genu. Inter, et lespon. de Spirita 

sftnct, edd. AniMki Bm. (A. FoMerin?) 

B. w. r. Vilnae, lUdi. 
Schoenens And. AdoniB, edogm. Cnc, Las. 
Seneca. Formula honestae vitae. (Popolska. 

niemieeka 1 lae.) (15d2. 154L 1547 I pned 

r. 1582). 
Sepher Nahaasidion. CrM. 
SocolowBki Stan. Diatriba evangeliea. Ook>- 

niae. 

— TraetatoB ordiodoxas de aanetonim reli- 
qolifl. Coloniae. 

Socinas Fanatiu. Ad J. Paleologi Ubmm, 
responaio. RaooYiae, Adamides. Ob.Paleolog. 

— Apolog^ia. 

Sqnarcialapi M. De ooeli ardore in Dacla. 

Typ. Alex. Rodecii. 
Statnta refonnationis monasteriomm ord. 

Cister. Crac 
Stephani Reg. Literae poeteaptum Vielico 

Ldkam. Vilnae. 
Stnrmins. Epist ad illnst principem Ale- 

xandnim Ducem Sluoenaem de edncatione 

principnm. Argent, Wyriot 
S z a m o t a } (Z) Seb. DiBpntacya H. Powo- 

dowskiego z Janem KrowicynBsem. Pozn., 

Wolrab. 
Siczerbics Pawei. Job mnnicipale. Lw6w, 

Szczerbicz. 

— Prawo aaakie i magdebarakie. Lw6w, Szczer- 
bicz. 

Taszycki St Oratio (?) Lndawioe. 
Tebes Tebanski philozof. Tablioa na J. pol. 

frzrtoi. Krak., Wiersbifta. 
eses ex sacra acientia. Vilnae, Radziw 

VidaTins Valent Gathedi. grammatioe latin* 
Crac., b. dr. 

Warszewicki K. Dial, de morte. Vilnae 
Radziw. 

Wigand J. De Juatificatione miseriae peeca- 
toris. Lipsiae. 

Wo I an A. Ad nova c Ebronitanun parae- 
neaim obj. Spirae. 

Wolf. Elcgia in obitnm adol. Nie. Gzemy 
in opp. Plescov. B. m. dr. 

Zakrzewski Filip. Odp. na aseercye now. 
kolL pozn. B. m. dr. 

Zey tang (Newe) von der Schlacht and Scbar- 
mtttzel in K. M. zu Polln. gegen den Erb- 
feind dem Mascoviter. Marbarg, Aug. Col- 
ben. (Czteiy odmienne edycye). 

158t. 

Artomius Piotr. Kuania nad cialy Jana 
Ostroroga i Halazki Swierczown^J (1582). 
B. w. m. i r. 

— Kazanie pogrzebowe Jana z Ostroroga i 
Katarz z Olcnowea. B. m. i dr. Aasertionea rlietoricae et philoa. in eoXl, 

S. Jean. PoinaA, Wolrab. Ob. Ftantena. 
Avvisi di Polon. et di LiTonia (p. Sayin. 

Oenga?). 
Brntto (Brntas) Joann. IGehaeL (pseod. 

Flaminina Nobilis). De rebna geatia Stepli. 

Regis contra M. Mosch D. narratio. Romae, 

Bladins. 

— De historiae laadibns. Crac (1578). 

— Ad Stcph. Pol. Reg. epiatola conaolatmria. 
Crac, Lasar. (1581). • 

~ Praeceptonun coiOvgaUiun liber L Giac, 

(1578). 
Callimachas. De reboa gestis a Vladial. 

Crac, Lasar. 
Cato. Disdcha. Crac, Scharff. (1538. 154i. 

1570. 1588. 1598). 

— Disticba^ przekl. Seb. Klonowiesa. B. w. m., 
Stcmaclu Seb. 

Chy traei. Davidis Impostarae, Mylonii. Ingol- 

stadt, Sartorias. Ob. Mylonius. 
Conditiones pacis a M. Duce Mosc Magdeb. 
Czechowiez. 2wierciadlo panienek chrzeM. 

Rak6w, Adamowiez. 
Dec ins Jod. De vetostadboa Polonomm. 

Obacz: Pistorias. 
Diploma fondat ooUegii PoUocensis. 
D y a 1 g u 8 katolicki o kompozycyej dzie- 

sifcin. (Dobrocielskiego?) 
Dzierzek Krz. Descrip. ladoram Constan- 

tinop., ed. Oeor. Lebelski. ToraA. Por6wniy 

Lebelski. 
Enigramm. gratalat Sim. Seldleri. Torafi, 

Neringk. ^ . . , 

Faanteas L. Assert theol. de Christi eodea. 
Posn., Wolrab. (1580. 1584). 

— Assert rhetor, ac phil. Posn., Wolrab. 

— Assert de Christi in terr. eecles. S. J. 
(1580. 1588). . ^^ 

Flaminius. De rebus gestis Steph. Obacs: 

Brutus. 
Gennadius. De primatu Papac VUnae, 

Radziw. j. 

Gilowski P. Postilla, czeM IV. Obacs: Zar- 

nowca (Z) G. (1583?). 
Gliczner. Odpoma odpow. kwestyL Posn., 

Nering. 
Godzinki i ciemne jutrsnie na w. tydsicA. 

(Krak.), b. dr. . 

— na wszystkie Swifta, tj. : Jutrsnie primac 
tertiae. (Z Brewiarza). Krak6w, Laaarz. 

Goebelius Sev. De suceino libri duo, ded. 

Joh. Kiszka. Regiom., G. Osterberger. 
Gorscius Jacobus. Prael. ploc lib. IV. CoL, 

Choi. 
-- Oratio gratulat ad Steph. Bathorenm. Crac. 

— Orationes gratnlatoriae. Crsc, Las. 

~ Oratio gratul. ad J. Zamoscium. Crsc, Lasar. 
Gradovicius Fr. Hodaeporicon Mosch. 

Radziv. Vilno, Leucicius. 
Grochovius Stan. GratuL Kamkovio. Posn., 

Voliab. 

— Toi. Cracoviae. 
Groicki, ob. .Post^pek. 

Grzegorzz Zamowca. Postylle kneieiaA- 1502. 75 •Uey Gi. I, (dad. Staf. BAtoremn). Knk., 
Wienbl^ 
Gwsgnin. De Kmaorum rellgione. Bpirte. 

— Dednetio ei origo gentis Lithnanomm. 
Obaez: Pistorins. 

— Etliche Hiatorien v. Ivan. Speler, Dalbin. 

Herman Daniel. Stephan^ino80oyitiea.Geda- 

niy RhoduB. 
Hieremias P. Conat Genanra orient EocL, 

p. Sok(rfowa. CraCf Laa. 

— Toi. Dilingae. 

Iteletec As eg fbrgasa sxerint: As krakai 
Aatrolognsa Slovacina Petenec Galgocz. 

Janitiua G. Vitae et anccea. princ. Polon. 
BaaU. 

Katonowe Wieme obyoaajne, ob. Gato. 
Klonowiea Seb. PhUtron, qiiovia Gbarita- 

tia Cbriat exprimitnr. Crac, Piotrk. 
Konatytncye (od r. 1660—1681). Krak., 

Latalaki Georg. Oratio ad Stcph. Bat, ded. 

Stan. Carncovio. B. dr. (Baaileae? Tiguri?). 
Latoain J. Qnaeatio pro incorporationc. 

Crac, Las. 
Lebelaki Georg. Deaeriptio Indomm Con- 

atantinop. in ceiebrit drenmcisionia a. d. 

1682. B. w. m. i r. Ob. Dsieriok. 
Legatornm nobllit Ducatna Pniaaiac lit- 

terae. 
Lew a ben Beialol. (Wyklady po hcbrejskii). 

Krak6w. 
Lilia P. De Deo iino ct trino, Oratio. Crac., 

Lasar. 
LitanUe J. Chr, B. Mar. Virg. Vilnac, 

BadziwiU. 
Littcrac annuae S. Jean. 
Loevenclayiua. De Moacborum bcllia. Ob. 

Piatoriua. 
Laaicki Jan. De Roaaomm, Moscov., Tar- 
tar., relig. Snirae, Albinos. (Dwie edycyc 

w r. 1682 w 8ce i w ice) (1677). PorOwnaj : 

Oderbom P. 
Laaki J. De chriatliche Ordinanden (ed. 4ta). 

Antveipia. 
MaginnaJ. A. Novae ephemeridea annor. 

40 (1681 — 1620) aeeundum N. Copemici 

hypothesea. Venet 

— Ephemeridea seenndnm N. Copemici hypo- 
theaea. Venet 

Me le tin 8. De relig. ritib. Bomsaor. Regiom., 

Steph. Myliander. 
Miechow M. De Sarmatia. Basil. 
Mielesina. De dignttate ord. ecdesiaat 

Crae.^ Las. 
Mnrinms. Kronika Miatrs^^w pmakich.. ToniA, 

Nehrin^k. 
MyloniQB Nic Reaponaionea. Ingolst, D. 

sartorioa. 

— Davidia Chytraei Impostorae, addita epi- 
atola ad Steph. Pol. R. Ingolst. Sartor. 

Nar ratio de reboa g. Steph. Regis c. D. 

Moae. Romae, Bladioa. Obacs: Bratiis. 
Niemojewski J. Replika na kaifiki S. J. 

o ksM, hot Tonulk, Mehring. 
Mobil iua Flaminioa, ob. Brutto. (Oderbom^ PaoL De Rnasoram religione. 

£t J. Meletia. De aacrific Boroaaonun. S. loco 

(RoatochU) (edit 1. 2.) 
Okrnciei^Btwa kacerakie prsedw kat w 

AngliL B. m. dr. 
Oktoich wyd. Waia. Harabnrdy. Wiko. 
Or do div. officii redtandi in alma eeelea. 

metrop. per totam provinciam gneanenaem. 

£x nova ealendarii correctione, in annum 

D. 1683 dilig. conacr. Cracov., in oiL Lasari 

1682.. 
Paprocki. Trynmf satyrdw s powrota 8te- 

wna kr^la. Krak., Garwolii^ 
~ Bics na sle ieni, tl. Rseasatko. Praga. 

— Tryumf Planet Stefanowi Kr^lowi, po 
wynrawie moskicwski^j. Krakdw, Garwol- 
csyk. 

Passya t J. Hist m^ki J. Chr., wyd. Pobie- 
dsinski Panlin. PoznaA, Wolrab. 01mu»: 
Wmek. 

— t J. Mf ka J. Chr. Bes wyr. m. i dmk. 
Piatorins. Polon. hiator. corpna. Basil., 

Henricpetms. 
De Flescoviae obaidione, nanrationea ex 

Lithuania. S. 1. 
P a a e w i n. Reaponatoncs. Ingolstadt, Sartor. 

(1583). 

— Opera. Ingolat, Sartorins. 

— Eptstola ad Stoph. I. Ingols., Eder. 
Postepek ten wybran jeat Krak., Lasars. 
Powoaowski H. Wedsidlo na bif dy Arya- 

n^w. Poan., Wolrab.*' 
Praetorius P. Hist praec. de persona filii 

Dei certaminuui. Dant, Rhode. 
Przechacki Krzysz. trojak. powin. Pan6w. 

Krak., Wierzb. 
Radaiwill Jersy. Ad parochos dioec. Viln. 

epiatola. Vilnae. 
Rcgulae Soc. Jesu. Vilnae. 
Resska. Do transitu et dormit St Hosii. 

Paria, Cluiudicrc. (1580. 1581). 
Reusner Hier. Lcopolitanns. Urinanim pro- 

bationes. Basilcae. 
Runau. Hist dcs 13 Jahr. gr. Kriegca. Viten- 

berg, KraiR. 
Rye hard a S. Victore. De potest lig. et 

solv. wiadzy y mocy etc Krak., Las. 
SacranuB J. Can. Crac. Elnc. Errromm ritua 

ruthenici. Spirae. Ob. Piatoriua. 
8[arnicki Stan. Annalium Hbri octo. Crac, 

Wierzb. 
Scholarius Germ. Patr. Conat De Primatu 

Papae. Vilnae, N. Radiv. 
Schreckius Val. Charitea sive gratiarum 

acdo. Dantiad, Rhodus. 
Secovius Nic. Regni Pol. brev. et oomp. 

descriptio c Cromero. Neap., Salvian. 
Seneca Ludua Annaeua. Formula honcatae 

vitac ^0 lac. pols. i niem.) (1581). 
Skarb duazny cnrze^. Cviczonia. B. dr. 
Skarga Piotr. Artes 12 Sacrament sen Zwin- 

gUoodvinistarum, quibus etc. Wilno, Mik. 

Bads. (Z trzema odmiennemi tytubuni w r6i- 

nych egsemplarzach). 

— Siedm filardw, na kt6rych stoi kat nanka. 
Wifaio, Mik. Radsiw. 76 IMS. - 1588. — Septem eolnmnae. Wilno. 

— Appendix de RuBsomm errorilNU et de 
eaoBia propter quas Graeci a ronuma eeele- 
Bia defeeenmi Spine. Ob. Piatoiyuss. 

SlovaciuB Piotr. Schrcibkalender. Breslan, 
J. Soharf. 

— Ephemeridea ad a. 1588. CraooY., Andr. 
PetricoTins. 

SokolowBki Si Gomp. me pro dote eode- 
aiaatiea ad Ord. Pol. ooncio. Grae., Lai. 

— Cenanra oriental Ecclenae. Colon., Cliolin. 

— Toi. Grae., Lazar. 

— Tol Dilingae, Mayer. 

— Pro enlta et ador. Cbr. eoncio. Grae, Las. 
Sol ikowaki. Comment reram polonicamm. 

DantiscL 
Stryjkowski M. Kt<)ra prsedtem etc. Kro- 

niiuL. Kr61ew., Ostorb. 
Sadrowinss. Nanka i utwierdsenle, a cs^m 

Bif ma pokaaa6 przed Mi^est boj^ nie- 

mocf sloiony. Wuno, Karcan. (1580). 
Tractatio de controveraiis inter Ora. Eeel. 

et aaec. Grae. (Ob. r. 1592). 
TricesinaAndr. Triomphoa moBoov. Steph. 

Crac, Lu. 
Turnowski Teof. Kacanie o Btaro- i nowo- 

sakonnych ftryseuasach. B. dr. 
Yalentia Greg. Contra dnar. seetar. IngoL, 

Sartor. 
Yerini. Diaticlia de moriboa. Thomnl. 
YiffandnB Joan. De Anabapt maaante in: 

Germ., Polon., Boh., Belg., locibna. Lipaiae, 

Defnema. 
YolannB A. De libertate polit sen civili. 

Grae, Wierab. 

— Paraeneaia ad omnea in regno Polon. Samo- 
satenianae yel Ebionitieae doctrinae profea- 
Borea, dedic. Joann. Ostrorog. Spira, AJbinna. 

Waraevicina Ghriat Ad Steph, R. Polon. 
oral qna pacem gratolator. Magdeburg, W. 

ROBB. 

^ Toi. Toni]&, Neringk. 

— Toi. Yilnae, b. w. dr. 

— Toi. Cnooyiae. 

— sgodzie, kt<)ra aie stala a K. M., thtan. 
LebeiJeny. Toruii, Nehring. 

— An Stophan K5n. v. Polen Oration. Nflm- 
bery. 

WoBii&Bki. Ganninum libri dno. Grae, off. 

Laaari. 
Wolf Samuel Sylwester. Stephani L adver- 

808 Joannem basilidem expeditio carmine 

elegiaco descripta. DantiBci, Khodus (i 1588). 
Wujek Jak. Paaaya, t j. Histor. mfki P. n. 

J. GhrvBt. PoznaA, Wolrab (1575). 

— Poatilla catholiczna mniejsza. Poznain, Wol- 
rab (1579). 

--- Apologia, t J. Obrona Postylli. Krak6w. 

Zarnowca (Z) Graeg. PoBtylle krzeician. 
Cz^ 8. Krak., Wierzb. (1597). 

(WarBzewicki Krz.?). Newe Zeltung waB 
Bich des kriegeB and darauf erfolgten Frie- 
denahandlong zwi8chen Polen and MoBcaa 
begeben. (Aub d. Latein.). Maffdebnrg. 

Zeitung (Newe) von der Schlacht konigl. 
M»i, za Polen gegen Moaooyiter den 90 October 1581. Mailmrg, Ang. Colbeo. (1 wyd. 

1581). 
Zeitungen (Poln. and reoaaiaehe). Aaeh die 

Belager. Statt Pleazkaw. Nflmberg, Leonh. 

Heuaaler. 
-* Ton Kriegsrttat deB K. Stephan. Aogalmrg, 

Mich. Muiger. 

— Toi. Speyer, Leonh. Dalbin. 

I58S. , 

AmaBki Baa. Interrogationea, ob. Scholarina. 
Assertiones theol. PoBn., Wolrab. 
Beschreibang dea TriomphB yon kon{^. 

Maj. ▼. Polen wegen moeeoyftiBchen Ylctona. 
Blandratam (Ad) Steph. Becia Arehiiatnim 

epiatola. B. w. m. i r. Ob. Socinna. 
BotBok Hier. Zywot J. Kalwina, (tL Wyaodd 

Sz.). Krak., Plotric. 
Bndny Sz. katyehiais. 
~ urzfdzie miecza oiywi^KT^ wyaoanie 

ZbOHL 

BrutuB J. Mich. Praeeeptonnn eoigagaliiim 
liber, ded. J. Zamojado. Grae« Petrie. 

— Selectanim epiBtolaram lib. v., ded. Joan. 
ZamoJBcio. Grae.. Petrie 

CaniaiUB P. Cathechiamoa. Grae, Laa. Ob. 

PoBsevinoB (Epiatola). 
Garaffa, ob. Moicick]. 
GavalleriiB J. B. Romanorum, obaea: Tre- 

tor J. 
GhomentowBki Al. Eneomion albo PochwaU 

orzfda zloAci. Ob. Budny. 
ChroBceviue De morbiB paerorum. Yenet, 

Mejet (1584). 
Chrzastowski J. Perla z Habakoka, ded. 

J. Chlebowicz. Wilno, Karcan. 
ChvtraeuB D. Oratio de Btata eccleaianun. 

Frank., Wechel. 
Cicero. Ogdoetichon polski. powimM>- 

iciach, t). Stan. Koszntski. Wilno, Karcan. 

— Obaez: Libri. 

ConBtitntioneB Livoniae. Grae, Seharff 

(1589 i bez w. r). 
Czechowicz Mar. Epiatonunm na ^■'fdii- 

dio Hier. PowodowBkiego. List Paw. One- 

chowBkiego do Jana ZamoJBkiego. B. w. r. 

(ded. 1583). (Rakdw, Rodecki). 

— LiBt do Pawla Orzechowakiego. 
Dawid. PBaherz p. Kochanowakiego. Krak., — De nuptiiB J. Zamojaki. Grae 
Differentiarum juna civilia et Baxon. libri 

III. Toraniae, Neringk. 
D o n a t a 8 Ad. Elementa, cum trad, polonica ; 

edid. F. Mymer. 
Dysidaens (Socinus). De loco Pftnli diap. 

Crac, Rodedd. 
Epiatola de nupciia, ob. Heidenstein. 

— dcploratoria, oo. Moicicld. 

— Toi, ad B. Ochinum. Crac, Laa. 
Fama novaegabem. Livoniae. 
Faunteaa naw. Art. Disp. de rom. Ponti- 

ficia principata. Posn., Wolr. 
F I a 8 c h i a 8 Seb. Profeeaio cathol. Poan., 
Voir. (1588). 1060. 7T Oiardino di Poeti in lode del Steph. Bathori 

Re di PoL Yenet 
OiebnHowski W. Morphiens. Knk. 
66rikL Praeleajplocena. lib. V. CoL, Cholin. 
GratuUtio d. FianciBco Sacholewski. Vil- Orenady (Z) Ladw. BMnaeo NMP., Mm. 

X. Antonin b PnemjrAla. Ponadek iii6wieiiia 

wianka. Knk., Laz. (1590). 
Orodecki W. Tabula Polon. (w Bpecnliim 

OMm Teme). Antverp. 
OnbernationiB Livoniae (nova) foima a Ste- 

phaDO rege iastit B. w. m. i r. 

Heidenatein. Epiatola de nnptiia J. Zamoj- 
BkL Crac., Laa. 

— De bello moaeovitioo. Basileae. 
Herman Dan. De lana et lacerta, Canaen. 

Hieremiaa Petr. Ckmat Centara orient 

eeelOB. a Stan. Socolovio in lat conversa. 

Col., Cholin (1582, 1584). 
Hi story a krotofilna o kapcn <dodawana do 

Bndne^ Powie^). Rrak., Wienbifta. 
HoffgerichiBordnnnic des Hersth. Preua- 

sen. KOnigsberg. 

Jndicinm. Magyar nyelven Eitend5re 81o- 
▼adoB Peter az Rrackai. Bartla, Dawid 
Ontgea. 

Jnnga Ad. Artea novi evang. miniBtromm. 
Poan., Wolrab. (Por6wn. 1595. 1597). 

Kalendariam gregorianam perpet Crac., 

Laiar. 
Kampianna. Diieaied dowod6w, p. P. Skarge. 

B. w. m. (i 1584). 
KatechiBmik. Tontik, Melch. Nehring. (Podo- 

bne do Seklomna: Pieini). 
KatichisiB. Wi|no, ob. Bndny. 
Klodsii&Bki M., ob. SirinoB. 
Klonowici Seb. Roxolania (i 1584). 
Kochanowaki Jan. In nnptiaa ZamoJB. epi- 

thaL Crac, Laa. 

— Jaida do Mo^wy. Krak. 

— Threny. Knk., ija. 

— Ad Steph. Bathor. epinicion. Cnc., Las. 
Koiakowaki Stan. pnwdaiw. Baezeili- 

woM i Uogoe., z Piama iw. Wilno, Mar- Leva Jndaa. Gneberet Haacheni. Cnc 
LibrI piamm fnatitut Sodalit. B. Mariae Virg. 

Poan., Vokab. 
— aontentiar. ex Cicer. et aliia aelect Poan., 

Yobab. 
Lindan. Dabitantina. Wilno. Ob. Zbyszewiez. 
Lojola (de) Ignacy. Exercitia Bpiritoalia. 

Yilnae. 
Later M. Katechizm. Torun, Nehring. 
Mambrino Roseo. Historicf delMondo, Tom 

5ty; ded. Stef. Batoremu. 
Mercnrialia Hierbn. De morbia pnerorum. 

Yenet, Miyetaa. 
M A c ] c k i M. i Quaffa (Pawel Y). EpiBt. deplo- 

ratoria ad Ber. Ochinnm, edd. Moicicki. 

Cnc. Laz. (1589). 
Nideeki Andr. De eocl. ven et falaa. Cnc, 

Las. (1585). *- Notae in doaa Cicer. oration. Pro Poatomo 
et Mareello. Crac, Las. 

— Pro Ligario. Crac, Laz. 

— Gntnl. triumph, ex Moboot. Ont HI. (Crac) 
B. w. r. 

Niemojewaki Jakob. Antw. a. d. Badi 

Bened. Herbeat B. m. dr. 
Niemojewaki Jan. Obrona pnedw potwa- 

nom H. Powodowaldego. Rak6w, BodeeU. 

— Okazanie ie ko4ci<tt n. nie jeat apoatolaU. 
A. Rodecki. 

— Odpowiedi na potwarsy WllkowBkiego. 

A. BodeckL 

-> (Obiedwie pnce takie wydaae af rasem). 

B. w. nL dr. i r. 

OrzechowBki Paw., ob. Czeebowics. 

wiri jeduoj iatinnoj pnwoalawnoj. Ostrog. 

Pallavicini Fabr. De perfec religioaa. 
Philopolitea, to jeat MiloAnik ojczymy. 

Krakdw, Wienbifta (1588). 
PilgrzymowBki El. Panegyr. i^^toBtrofe. 

Cnc, Petric 
Piakorzew^ki Math. Ad Zamojadom de 

nnptiiB c Griaelda. Cnc, Lazar. (Dwa prae- 

bicia). 
PoBBCTinuB. Epiatola ad Steph. Bator. 

c. Yolanum, edid. Plaza T. Ingola., Eder. 

— Detectio impoBtunnun D. Gbytnei Ingola., 
Eder. 

— De Bocietate Jean ad Steph. Regem, epi- 
atola. IngolB. 

— Toi. Cnc, Lasar. 

— Epiatola de neccBBitate docendi Catech. 
Crac, Laz. 

— Tol Ingolatadt, Eder. 

— ReaponBiones ad nob. viri interr. Ingola., 
Eder. 

— Scriptum M. D. Moacov. traditum. NiBaae, 
Cntciger. 

— Interrogationea de proceaa. apirit Ingol- 
atadt 

Praetoriua Ad. Herculia interlocutorium ad 

jnvenem Ostrorog. Yntial. 
PropositioncB ex M. Tnllii Cicer. topioor. 

Posn., Yolnb. 

Rabe J. Disputatio de divi Petri et rom. 

pont prineipatu. Posn., S. J. 
Ramuaio J. Navisazione e viaggio (Sanna- 

tia Gwagnini. trad! d. Dion da Fans) Yol. H. 

Yenezia. 
Reces sejmn warsz. albo Dyalog o Bejmie 

r. 1583. 
ReruB Tomaaz. Biatorya o nalezienia ciala 

hotego w Poznan. Krak., Szarff. 
ReBponaio proteat ad censuram Patriar. 

Const. Crac. 
RogaliusT. Judicium albo RozB^ek. Krak. 
Rybinaki Jan. Hymn. Appolims de reditu 

Joann. de Oatrog. Wieraz do Zoiii z Ten- 

czyna Ostroroffow^j. (Po }ac. i pola.). Yn- 

tisl:, Scharif. Joann. 
-^ Wieraze na iywot i apnwy Jana Oatroroga. 

TomA, Nehring. 

SadeciuB Gab. Entrop. Apologia pro Coll. 
Jea. de trino et ano Deo. Poan., Wolnb. 78 1588. — 1584 Sftdeel Anton (de b Roehe Gindien). Potnan. 
aasertfoniim S. J. de Chriiti ecolesb refntat 
GenevBO, Chovet (1584. 1591). 

SchoUrins Gennadliu Patiiar. Conftantino- 
pNol. Interrog. et reap, de proeeadone Spi- 
ritua sancti, detnmptae ab Ant Poaaevino, 
in rratiam Rnthenomm. Ingolatadt, Eder 

Schreok W. Carminam libr. m. Gedani, 

Rhodna. 
Sententiae et loci inaigniorea ex poetia. 

Poan., Volrab. (1580. 1586. 1588). 
Simonins S. Hiatoriae aegritut v. IHemata. 

Grac, Laa. 
Sirinns Hier. Liber de modo acqnir. div. 

grat, per Mat Clodininm. Crac.^ Las. 
SlowacYuaa P. Kalendars iwift (ded. J. 

Zamojakiemu). Krak., M. Sieben. Obaea: 

Jadieinm. 
SIniebnik ezyli Litnrgia. Wilno, Mamonics. 
Socinna Fauatoa. Animadveraiones in aaaer- 

tiones de trino et uno Deo?? 

— Ad O. Blandratam. B. w. r. (1583). 
Sokolowaki Stan. Conoionea qoataor. Col, 

Cholin. 

— Cenaor oder UrtheU der orienthal. Kirehc 
fiber aagaborg. Confeas., ilbera. J. Ficklcr. 
Ingolfltaat 

— C^naura orientalia ecclesiac. Coloniao, Cho- 
linna. 

— De verae et falsae eccl. (liscriminc. Crac, 
Laaar. 

~ Ultima reaponaio protest, c. annot Crac. 
Laaar. 

— Epithal. episeop. Crac., Lazar. 
Stephanna Rex, obaea: Constitiitiones. 
Straawik. Dialogua de unione in Christo. 

Geneva. 
Saeliga Wojc. Censura de Hippocratis ope- 

riboa. Venetia. 
Saymonowica Sz. (Simonides). Dicta de 

mUo c. Torcam. Colon. (?) 

Trefer T. Romanorom Imper. effigies, ded. 
StepL Bathori. Roma, Accolutus (1590). 

U r 8 i n u 8 Zaeh. Siles. Doctrinae chriatianae 
compend. ad G. Latalski. Genevae, Vignon. 

Viridarium poetarum torn latino, t graeco, 
tmn vnlgari eloqnio acrib., ded. Stephano 
Regi per ZucconeUi. Venetiis. 

V.olanas A. Idolatriac Lojolistarum vilnen. 
oppugn. Vilnae, Karcan. 

Warszewicki K. Orationes III. Pro Christi 
fide et Petri fide (ad J. Zamojski). Crac., 
Petric. 

— De factis et dietis J. Christi. Crac, Lazar. 

— Oratio ad Stephanum K. P. 1583. 
Weleslawin Rseszatka. Rosacia, bicz na 

iony. 
Wiersze na iywot Jana Ostroroga. Obaca: 

RvbiAaki J. 
Wiikowski K. Przyczyny nawn^ccuia do 

wiary powssechn^j od Sekt nowo-krzesc. 

Wilno. 
Wolf. Steph. Bathor. exped. c J. Baailid., 
eann. Gedani, Riiode. ZbyszewicB J. Dnbitantiiia, t J. O sbsvie- 

nia drodze. Ob. Lindan. 
ZebrzydowskI Bartl. De persona Christ 

adveraua Ubiqnitarios, ded. Slq[ih. Bathory. 

Mog., G. Behem. 
2arnowca (Z) Grzeg. Poetylle krieid. ez. 

IV, wyd. P. GilowskL Knk., Wienb. (Ob. 

r. 1582). 
Zncconelli Hipp., ob. Viridariion. 

1584. 

Acta et oonstitationes synodi dioec. leopo- 

liensis. Crac, Lazar. 
Acquaviva. Epiatolae ad patrea et fi«trea 

Soc J. Vilnae. 
Agenda. Crac 
AndronicQS Tranauillns. Ad optim. Pokn. 

admonitio. Crac, Las. (1545). 
Anschel Rabi 8epher Schel. Craoov. 
Apologia wi^taza, wyd. NiniikskiS. Wilno. 

Ob. Krowiekt 

Biblia Vandalica. Wittenberg., Kraff. 

Bohoriah Adam. Aretieae nomlae sooeea- 
sivae de latino-camiolana literatnra nude 
moshov. ruten. polon. lingnae com dalma- 
tica deprehenditur. Witebergae. 

CHllimach. De rebus Vlad. m. Crac (1519. 
1582). 

— In Syn. Episoop. de contrib. Cleri. Crac, 
Lazar. 

Cavalleriis Job. R. De ccclesia anglic 
Dedic Thorn. Tretem. Itomac, B. Grassi. 

Chroscicjowski J. II. De morbia puero- 
rum. Fnittcof., Wechd. (1583. 1588). 

Chrsastowski. Obr. tiyem. Chrzta. Wilno, 
Karcan. 

— Sicdcm kazai'i. Wilno, Karcan. 
Cicero. Consolatio. frsgmcnta a Sigonio et 

Nidocki exposita. Norimb., Gerlach. 
Circinianus Nic. Ecdes. anglic trophaea 

(ded. Thom. Tretero). Romae, GraasL 
Commcntariola medica. Vilnae. Kartaan. 
Cyganski. MyAliwstwo ptaaze. KraL, Sieben. 

Daw id. Psalmy na modlitwy ohrsefeiaAa., 
prseloi. przez Pawla Milewakiego. Aleka. 
Itodccius. 

Dicius Nic. Concl. ex nnlv. theol. Wilno. 

Dudith A. Epist de hacret scripts a. 1570. 
Christiingae. 

Epicedia in obitum Catharinae Reginae. 

(Brunsbcrgae). 
Euchcrius J. Gratiao Vit etFabin. miniatr. 

Krak., Lazar. 
Faun tens Art. Waw. De Christi in terris 

cccl. Posn., Wolrab (1582). 

— Doctrina do Sanctorum invocationc Poan., 
Wolr. 

Fran ken. Disput cum F. Socino. 

G<)rski J. Pracmnnitio contra insanum dogma 

Christiaui Francken. Crac, Laz. 
Granata Ludw. Wizerunek iywota ckiae- 

dciaiiskiego, teraz powt6re wyd.; ded. Jan 

Leopolita Katarz. OpaUnski^J w r. 1581. 

(1677. 1585. 1598). 1584. 79 Gro8ce8ki J. De pnerorum morbis tnet 

P^ojL Por6wiuy: ChroidejowBki. 
Gaagnin. £er. jpoL libr. UL Franc, WecheL 
Qaillotiere franc. La description de tout 
le royaume de Pologne. Paris (?) 

Heidenstein. De bello moscoY. Crac., Laz. 

(1588. 1589. 1600). 
Hennenberger Kasp.. Beschreibnng des 

Landes an Prenssen. Kftnigsberg. 
Herenliana Camilla. Lettere di Filoz., ded. 

alia Re^. di Polon. Crac., Las. 
Hieremias. Censora orient eccl. p. Soko- 

lowski. Paris, Sittart (1582. 1583). 
HosinsSt Opera omnia. Col., Cholin. (1562. 

156& 1571. 1573). 
~ De ezpresso Dei yerbo. Colon., Choi 

— Krestanske odpowiedx na otaiky, tl. Bal. 
Hostowsky. Praga^ Nigryn. 

Hugo. Expositio niissae. Ob. Moicicki. 
Hyper ins Andr. De publics beneficentia. 
TomA. 

Janicki CL Vitae Regum pol. 
Johannes £r. Seriptum aa F. Socinom. 
Jnrgiewics A. De pio imaginum nsu. B. m. 
Jas colmense. Thorn. 

Kalendariom. EsstendOre. Mapyarra fordi- 
tatott Slovacins Peter. Krakkai Astrologus- 
nak. Nagy, Szombat 

Kampianus Edm. Dziesi^ dowod5w, ie 
sdwersarze koAciola w dysp. npaAd mnszs, 
t}6m. Gasp. WilkowskL (WUno), b. dr. (ded. 
1584). 

— Dnesifd wywoddw, dla kt6rych heretyki 
na dysputacya wyzwal ..... T16m. P. Skarga. 
Wilno, Radsiwitt. 

Klonowics Seb. Roxolania, carmen eleg. 

Krak., A. Piotrk. (1583). 
Koehanowski Jan. Eleg^amm 1. lUL Eins- 

dem: Floricenia sive Epigramm. Crac., Laz. 

— Frasski. Krak., Laz. (dwa prsebicia) (1590). 
~ Cannen macaronicnm (16(X)?) 

— Epital. na wesele Radsiwilla Krz. Krak., Koehanowski Mikoli^. Rotoly. Krak., Laz. 

(1585). 
Kolakowski St Wiek ludzki. B. w. m. i dr. 

Kromer. Polonia. Colon. 
Krowicki Marc. List o nrzfdzte. Ob. Budny. 

— Apologia wietsza, t j. Obrona starodawn^j 
wiary, wydal i ded. Jan. Chlebowiczowi Stan. 
Nini^ki. Wihio. 

— Apologia przeciw Zobrzydowskiema, dm- 
gie WYCL Losk. 

Kurzeiowczyk Malch., ob. Owidius. 

LascoTins Petms M. (Laskowski). Examen 
et reihtatio theorematum novae societatis 
Jndae de verbo Dei scripto et non scripto. 
Cknevae. 

Lehre ^ine schoene) (poln. n. dentsch). Crac., 

Leopolita Jan. Wizemnek, obncz : Granata. 

Lilia Petms. Responsio ad Epistolam Nico- 
lai Regii qua Christ Yarsevicit pro Christi 
fide et Petri fide Orationes reprehendit, ded. 
Alb. Baianowski. Vilnao, Kartzan. Lasicki J. Hist de ingressn Pol in Yalach. 
Franoof. 

— Pro Yolano et pnrior. relig. adv. Posseri- 
nnm. Ob. Yolan (Libri quinqne). 

Mann tins Aldns. Ad J. Zamoiski epistola. 
Mathesins Johann. Zwo Predigten. ToiuA, 

Nering:. 
M e r c ur i al i s H. De morbis pneromm. Franoot 

— De venenis et morbis yen. (A. SaeUgae). 
Yenet, Mijet 

Michael a iyda ochrzczonego list, wyd. Were- 

szcsydski. Krak., Piotrk. 
Mieenow M. Histor. delle due Sarmatde. 

Yenet (1561). 
MoAcicki Melchior Proy. Ord. Praed. Exp. 

missae Hugonis Card. Crac., Las. 
Niegoszewski St Innomen Yenetom argn- 

mentnm. 

— Ad Petmm Miscov. Epigrammata Joaani 
Kochanovio. Crac, Las. 

— (Afisz Niegoszcw., improw.). Yenet? 
OrzechowsKL Fidelis subditns. C^rac, Las. 
Ovidins albo Prsedw i^mienist^j miloAci 

Xi^ dwoje. krak.. Wierzb. (i b. w. r.). 
Paprocki B. Herby rye. poL Krak., Mae. 

GFarwolczyk. 
Parthenius Bemardinns. In Horatii Carmi- 

na, comment; ded. Steph. Bathoiy. Yenet, 

Piccolini. 
Plotkowski Jersy. Alleg. o labedsin herbie 

Mik. Talwosza kasztel. Wihio, LeczyckL 
Powodowski H. Poehodnia KoiciM boiy 

pokaz. Pozn., Wolrab. 
Postille katoliczn^J na niedziele, Cz. I. i IL 

Krak., Sieben. Obacz: Wigek. 
Praeceptiones de ntraque copia yerbor, 

Gymnasii S. J. Yilnae^ Karcan. 
Recht (Das site Colnusche), ed. Stroband. 

TomA, M. Nehring. 
Rosellns Pymander Mercurins Trismeg. De 

8. Trinitate. de Spir. sancto, de ente. mate* 

ria, de coelo etc.; ded. Stan. Karakowski 

Steph. Batory. Crac., Laz. 
Russow B. Lifflfind. Chronica. Bart, Leitner. 
Sadeel Ant Posn. Assert de Christi ecL 

refut Geney., Choyet (1583. 1591). 
Simonins Sim. Dispnt de putredine. Crac, 

— Commentariola med. ad scr. SqnareialnpL 
Yilno, Karcan. 

— De yi qainq. amygd. in ebrietate retart 
Yilno, b. dr. 

— Primus triumphns de M. SquarcialnpL 
Clandeop. b. dr. 

Skarga Piotr. Bractwo milosierdzia. b. m. 
dr. (1598). 

— Dziesie^ wywod6w ob. Ejimpianos. 

— Siedm filar6w (?) (1582). 
Skarzyi&ski ks. Szczfsny. Kazanie na ob- 

seqniach Ejit Jas;ellowny. Krak., Laz. 

Sloyacius P. Kslendariom obacz Kalenda- 
riom. 

Sluiebnik. Wiko, Mamoiiicz. 

Sokolowski Stan. Ad Wirtemberg. theol. 
inyect responsio, ded. Jac. GOrsld. CrsCi 
Laz. (1586). 1081 — IMS. ^ De vene et fidiae eecL diaorinL, pi»e£ 

ad Steph. Regem. Col., Cholin. 
^ . « » In^laUdt, Eder. 

— Pro ettltu et adoratione J. Chr. eondo. 
Crac, Las. (1582). 

— Cenanra obaes Hieremiaa. 
Spanyenberg. Qnaeationes nmaicae. Krak., 

Garwolesvk. (1546). 
Sqaareialupi. Commentaria Modica. Vil- 

nae, Karean. 
StarmlnaJ. Poetiisain primum. TotuA, Neh- 

rin(fk. 
Saeliga W. De yenenia dedic. Stoph. regi. 

Francoforti, Wechel 

— « , « VeDet,MeJetiu(1586).ob.Merciirialia. 

Tannet Wawn. De ehristi ecelesia eontra. 

Sadeelinm. Pom.,, Volrab. 
Thevit And. Pourtraits (ded. An roi de Fr. 

et de Poloiflie). Paris, kervent 
Trisner. Schnlpredigt be! C Friaii Rennn- 

elation. Thorn. 
Turrianna Frani. Responsio apologetica 

eontra Petri Panli Vergerii libmm de idolo 

Lanretano Ingolatadt 

Unci u 8 Leon. Elegia de morte Christ. Ba- 

toiy ad J. Zamoiski Crac., Laz. 
y iga n d Q 8. Joan De Sacramentariamo. Lipaiae 

O. Deaner. .^ 

Vol ana 8 A. Libri qainquc c. Scargae libros 

aeptem, adjecta c. Posaevinum defenaio. 

VUnae, D. Lancicius. 

— Omt gratuL ad Christ. RadivHl. Vilnae, 
D. Leczycki. 

— Oratio funebria in landem Nic. Radziwilh 
Wilno, Lfczycki. (1592). 

Warszewicki Krz. Apologia. Wilno. 
Wereszczytliski. Instnictia o spowiedzi. 

Krak., Piotrk. 
Wilkowski Kasp. Odpowiedi ob. Kampian. 
Wujek ks. Jak. Postilia catholica (pu lac). 

Krak., Sieben. 

— PoatiUa catholica ^wielka) tj. kazania na 
ewangelie niedziel. i oddwiftnc, ded. Stef. 
Bator. Krak., Sieben. (1574). 

— PoatiJla katoliczna o Awietych, czei6 laza 
osimia dedyk. do kr6low^f Anny rolcu 1575. 
Czei6 wt6ra letnia ma drzeworyt z dat% 
15^9. Przemowa z r. 1583. Krak., Sieben. 

Znamenii (o kreatnom). Ostrog. 

Agenda administ olomucens. per St Pa- 

wlowski. Crac, Laz. 
Amatna Jan. Japoniorum refi^um legatio ad 

Greg. Xni. Crac, Lazar. 
Appar. aacerd. Posn. 
Artionli orthodozam relig. respicientes a 

Sacr. TheoL Prof. Lovaniensis Univera. 

editi. 

Bolo^netti. Oratio habita Varaaviae in co- 

mitiia. Posn., Wolrab. 
Brandolini Lippna Aur. Oratio de passio- 

ne dom. ed Jac Qoraki. Crae., St Scharff. 

(1583-1561). Bratua. Seleetar. epiatolamm libri V. Crae^ 

Petric 
Brseinicki Jak. ob. PoatiUata 

Cayalieriia Joann. et Nic. CiroiniaaL Ee- 

eleaiae militantia triamphi (miedsior. dedyk. 

Stan. Reaeio deeano varsayietiai). Boma, 

Bart Graaa. 
Chrzftowski An. Obrona pewnoAd dn- 

aznego zbawienia. Wilno, Karean. 
C arena. Schlea. Chronica, aoch BOhm., Po- 

len., Wittemb. (i 1587). 

Daw id. PaaHen p. J. Kochaaowakiego. 

Krak., Laz. a 1586). 
DlngoBS J. Hist o Aw. Stanialawie p. 10- 

k(rf. z Wiikowiecka. Kr., Seharff. (1578)^ 

Emporvn Wojciech. Famine iyeia chne- 

AciaAsK. PoznaA, Wolrab. 
Epicedia in obitam Joannia Sirobandi Tho- 

runii. 
Epicedion, to Jest: wiersz o Wch. Wi- 

iniowieckim. Krak., Wierzbifta. 
Explicationea eontrov. hi eoUegio poanaa. 

ea. Jnaan Kamkovii. Colon., CboliiL 

— „ ,» n Posnaniae, Wolnb. 

Ezop to jcst opisanie iywota m^rea. Krak., 
Szarff. (t b. wV r.). por6wn. Zywot 

Franc ken Ch. Libri c trinitatem. Crac, 

Rodecki. . 
Gerinas An. ep. Vrat Xeirotonia aive mi- 

sticum connabiam. Crac, Laa. 
Goli Aaki Bazyll. Alberto Baranowaki (Ode). 

Crac, Laz. 
G5rski Jak. Cmaioa aen animadv. Colon. 

~ Pro tremenda Trinitate, adversna Fraa- 
cken. dedic ad Steph. Batory. Col., Cholin. 
(1570). 

— Annotat in Ciceronem. Crac, Garwolesyk. 

Grabowiecki Seb. Martiniia Lanter ejoa- 

que levitaa. (w> pels, i po hui.) ded. Steph. 

Kegi. Crac, Laz. 
Granata Lndwik. Zwierciadlo czK>wieka 

ChrzeilciaA. tl. J3t Warszewicki, dedyk. 

Kat Opaliiiski^j. PoznaA, Wolrab. (1577). 

Hap Caspar. Deacriptio vitae Andr. de G^^r- 

ka. Posn., Volrab. 
Helicon! us. De legatis ct fidei eomm. (et 

Jpann. KybiAaki). Heidelb., Spies. 
Herbest M. Cicer. vita. Crac, Sieben. (i 

1561). 
Herbnrt Panegyr. Zamoiscio. Ingol., WclHg. 
Hieronymum (ad) et Bait Povodovioa la- 

etus. Posn., Wolrab. 
Hilchen D. Dispntatio de legatis. Heydel- 

bergae. 
His tori a Tanricae Cherson. a Tiircia occn- 

patae. De Sam. Zborovio supplicio affecto, 

et motibas inde secutis. Vitemb. 

Janicki Klem. Vitae regam. pol. Crac, 

Lazar. 
Jannszowski Jan. Trzy bractwa Iwow. 

Krak.. Laz. 
Jeremi. Poslanija. Ostrog. 
Johannes Fr. Antithesis dootr. Christ!. 

Raoov.| RodeckL (158Q. 1586. 81 Kalendarimn. (KnUud ssorent GyuUi mod- 

jAn). Magno-Vandini, 
Katychyzis ily aaoka wsim ChrystiaD. 

WQno. 
K em pi 8 (a) Thomas De imitatione ChrMti. 

Vilnae, Karoan. 
Klonowtcz S. Zale nagrobno mi J. Ko- 

chanows. Krak., b. dr. 
Kochanowski Jan. Krak., l4iz. (dwie ed.). 

— Krak., Piotrkowczyk. (?). 

— Epithalain. in nnpt J. Zamojs. (? 1583). 

— Szachy. Krakow, Wierzbieta. 
Kochanowki Mik. Botul'y. Krak., Laz. 

(1&54). 

LaaeoviuB Petr. M. De homtne et parti- 

bus ejus essentialibus lib. II. Witebergae. 
Lanretanns. Epistola de legatorum japon. 

advento. Vilnae, Karcan. 
Legatorum nobll. Praasiae literao insinua- 

toriae. InBtractiae legatorum nobilitatia. 

b. m. dr. 

Martin us episc. Statuta synod, ob. Statuta. 
Manutitts Aldus. Liber antiquitatum, dod. 
Steph. Batoiy. Bolonia. 

— De oomitiis dedic. ad Steph. Rcgem Polon. 
Mercurius Trismcgistus Pymander cum 

oommento Hann. Rosolli. Crac, Laz. (do 

1590). 
Mieanns. Dialectica et rhetorica. Crac., 

b. dr. 
M fl 1 1 e r. Lifflandische Histor. Frankf, Sanhler. 

— Toi. Leipzig, Uch. Berwaldt. 
Mnretus A. Oratio habita ad ill. cardin. 

ed. Warszewicki. Crac., Laz. 
Mnrlnius Marcin. Inwentarz dla znalezie- 
nia miejsc Pisma Swi^tego, ded. Mik. Fir- 
lejowi. Krak., Wierzb. 

Nidecki Petrus. De ecclesia ed. IIL Crac, Oderborn Paul. Joh. Basilidls vita. Wittenb. 

Palaeol ogns. Scriptum fr. Transsyly, ad NN. 

Crac., Rodecki. 
Pilgrimovius Helias. Do heroibus in eel. 

L L Crac., Siebeneych. 

— Paneg. apostrophe. Crac, Petric 
Pisaaus Alph. Kesp. catnol. ad epistol. J. 

Niemojews. Pozn., Wolrab. 
PlemieAski Fab. In mortem Gregorii Xlil. 

Bomae, 
Podlfbski Raf. Ad Hier. et Bait Povo- 

dovioB Inctus. Posn., Wolrab. 
PosnaniensiB CoUegii controv. expli- 

tiooec 
Possevinus. Capita quibns Gracoi a Lai 

disadn. Posn., Wolr. 
Postulata Ord. £co|. in comitiis 1585. 

(edd. Jac Brzeinicki). Posn., Volrab. 
Powodowiki H. Poroziiroienie K Jilwinist6w 

fr. z protest Niom. i lacii^ Posn., Voir. 

obaea Hieronymns. 
PraimoYius And. koiciele boiym i o 

znakach jego. Kr^lewiec, Osterbeig. 

— Ad. caL blasph. An. PHscii. b. ro. dr. 
Preskowski Ad. Pro Polonis eplntola in 

Aldnm Manutinm (?). Prinoipaiu (de) Petri et Pontifids. b. dr. 

Qoaerimoniam (contra) Cleri in oomitiis. 

Recicius And. De fide pnbL De pracscrlpt 
Crac, Lazar. 

— Accusationum in Chr. Sborovium act III. 
Crac, Lazar. 

Reguly Soc. Jcsn Coll. Caliss. b. m. dr. 
Rcy Mik. Wizemnek wlasny iyw. pocz. czl. 

Krak., Wierzb. 
Reszka Stan. Przestroga pasterska do mla- 

sta Warszawskiego. Pozn., Wolrab. 
Rodriguez Alph. OfSc. couccp. Virg. Mariae. 
R OSS ell i H. Liber L dc Spiritu S. Crac, 

Lazar. 

— Liber L De S. Trinitatc. Crac, Laz. ob. 
Pymander. 

Roterodam. Erazm. Rycerstwo chrzeAd. 
tlum. Wojc z Nowego miasta, z listem J. 
Seklttcyana. wyd^ Wal. Kownacki. Wilno. 
Karcan. (1558): 

Rymsza And. Dziesifcioroczne powiedci wo- 
jennych spraw. Krzyst Radziw. Wllna Da- 
niel LeszczyAski. 

Sarnicki. Descriptio vet et novae Polon. 

Sbornik. Wilno. Mamonicz. 

Sohober Huldr. Elegia de emigratione J. 

Sirobandi. Torunii. 
Schoneus An. Cheirotonia An. Gerini Flor. 

epis. vrat Crac, Laz. 
Beprcius. Annot in M. T. Cicer. Venem. 

Crac, Garwols. (dwie cdycye). 
Simonius. Suplex ad incomparab. viram 

Marc. Sqnarcialnpi, Crac, Rodecki. 
Skarga F. Zyw. Swictych. Krsk., Piotrk. 

(1579). 
Slowacki Piotr. New. o. altes SchreilikaL 

Wroclaw. J. Scharff. 
Sokolowki Stan.... ad Yirtenbergensoa. 

Ingolst, £der. 
Statuta fratrum S. Sepulcri Conv. Mie- 

chow. Crac, Laz. 
Statuta cathedr. ecclcs. Yratislav. Vratislav. 

Taroagnota. Delle istorie del mondo ded. 

Stef. Batory. Yenez.. Ginnti. (1583). 
Tasayoki. Oratio ad Steph. Reg. in cansa 

A. Kodecki. 
Test amenta now. czeM pierwsza i wt6ra. 

(Soqmia^ki, wvd. Zenowicia Mik. Jurie- 

wicza). TomA, Ncring. 

— . , „ Wilno. Karcan. (1580. 1593). 
Trisnerus Mart Budiss. Leichenpredigt 

axd Stroband Bfkigerm. Thorn. Toruu b. dr. 
Tuccius Steph. Or. in exequiis Greg. XOL 

Crac, Laz. 
Turnowski 8z. Teof. Poznaczeuie niekt6- 

rych kwesM o koA<i. Boiym. 
Yartensis Mich. Yitae ct gesta pontificum 

Lutheran. Yilnac, Yilicensis. 
Yega Emmanuel. Assertiones theolog. Yil- 

nae, b. dr. 
Warszewicki Krz. De factis et dictis J. 

Chr. Crac. Laz. 

— De laitdiDus Jo. Tamovii. Crac, Wierzb. 
>- Memorabilium remm coaev. descriptio, 

ad J. Zaniojski. Crac, Wierzb. 

U 82 1585. - 1586. WereszezyAski. Goiciniec moozygebom. 
KraJc, Piotrkow: 

— Instrnkcyaalbo nanka do spowiedzi. Knk., 
Piotrkow. 

— Kazanie przy przyJmowaDfu 6w. malieiia. 
Krak., Piotrk. 

— Kazanie na dzie^ zadnazny. Krak., Piotrk. 

— Wizeninek o wzgardzie imieroi. Krak., 
Piotrkow. 

WesseliDi Ferench. A Bolvanio zasroL 

Cracoban, Lazar. 
Wigandus Joh. et Mth. Judex. Synta^a 

seu corpus doctrinae ChriBti Basil. (1560). 
Wiszniowski Tobiasz. Threny. dedy£ Dor. 

Kadlubski^j. Krak., Garwolczyk. 
Wolan And. Oratio ad incol. regni Polon. 

immin. belL' Tare. Yilnae. ELarcan. 
Wysooki Sz. Zwierciadio cz^ow. chrze^ 

Wilno. obacz: Granata L. Q1594). 
Zamojski J. Acousatio ob. KzeczyckL 
Zborowski Antoni. De Samnele Zborow- 

skL ob. Historia. 
Zbvlitowski A. Epithal. na wesele J. Dol- 

sKiego. Krak., Laz. 
Zeitung aus Venedig, Polln. Mflnchen. 
Zeitung neve aus ^torff. C5lln. 
Zenowicz Mik. Novitestam. pars I. Nowe- 

go Test cz. L ob. Testament (1593). 
Zwierciadio ob. Qranata. 
Zywot Ezopa Fryga (wierszem). Krak., 

Scharff. 

1586. 

Acta interregni post obitnm Stoph. Regis. 

Crac. 
Acta et constitui Syn. Vladislav. 
Agenda caerimonialia Olomucens. ed. Pa- 

wlowski. Crac., Lazar. 
Al var. De instit gram. Posn., Vokab. (1577. 

1592). 
Bachus przy nim na ostatnie trzy dni szalo- 

ne kazanie dworskie. 
Bellarmin. Judic de lib. eoncor. Crac, 

Lazar. 
Bielski M. Sen miyowy pod gajem. Krak., 

Siebcneycher. 

— Sejm niewiedci. Krak., Jak. Siebenejch. 
Br act wo boiego ciaia przez B. H. (erbe- 

sta?). Lw6w. 
Buscovins J§d. Epigrammata quatuor de 

obelisco. Bomae. 
Camerarins Joach. Disciplina puerorum 

item praocepta vitae Dantisci, Rhodus. 
Cholidonius. Passio J. Chr. Krak. Scharff. 

(1614). 
Chiakor. De obitu S. Bator. Clandiop. (ob. 

r. 1587). 
Confocderatio Senatus. 
Consensus Sandom. sancitus (edd. £r. 61i- 

czner Jan Laurencyusz. et Paul. Gilowski). 

b. w. m. i dr. (Thorunii). 
Co pie des iettres au S. P. sur un miracle 

en Pol. Paris. 
Corbo C. Justa Mart Humnecio ad Hier. 

Godzotkovicnm. Ingolstadt Cureus J. Schles. Chronik. Frankfurt (1587). 
Czernius P. Ad Marcellum Prae£ patav., 

ded. J. Zamojski. Patav. 
Daw id. Psaherz p. Kochanowskiego. Krak., 

Laz. (dwa przebicia). 
Epiceaia in obitum J. Stroband. Thomn. 
Epistolao clarorum virorum seleetae. (S. 

Orzechowski et alior). Col. Agrip. 
Faunteus Art Waw. Coenae Luther, et 

CSalv. pars. L et IL Posn., Volrab. 
Gennadius. jednym prawdz. pastenni tl. 

Stan. Radziwilf. Wilno. 
Geschichte (moerderische) der Jesuit 

Danzig. 
Gli czner. ob. Ck)nsensus. 
Gorscius Jac Animadv. contra theoL Yi- 

tenberg. Colon., Cfaolin. 
Gregorius de Yalentia. Libri V. de Trini- 

tate, in quibus refutantnr blasphemiae 

libri in Polonia editL Ingolstadt, Sartorius. 
Gruszczyi&ski. YaL Lament oica. 
Hap. GtLBp. Epicaed. in fun. N. TomickL 

Posn., WoLrab. (1587). 
Herbest Ben. S. J. Wlary rzyms. wywody 

a ffrec. niewolstwo. Krak., Piotrk. 

— ob. Bractwo. 

^ Za wiare koA6. rzym. dowody Leopoli 23 

Jan. 
Herman Dan. In mortem Steph. L YUnae, 

Karcan. 
Hramotika slowensk. jazyka. (W. Osfrog.). 

Wilno, Mamonicz. 
Hunniadinus Fr. Ephem. seuitin. Bathor. 

Crac.. Las. 
Janicki Kl. Yitae regum poL b. w. r. (Krak. 

1563. 1565. 1586. 
Januszowski Jan. Kopia list6w Ges. tnr. 

do kr. Hiszpan. Krak., Laz. 
Jeremias Oonstantinop. Sententia de doctr. 

Yiftemb. a St Socolovio ed. Aug. Trevir, 

Hatoli. 
Institutiones litoratae p. Sturm J Tomn. 

(T. U i m 1687 - 8). 
Johannes £r. Antithesis doctr. Christ! Neo- 

stadii (1685). 
Isselot M. Comment remm a. 1585. 
Jurgievic J. De sacr. imaginum nsn ad 

vers. Yolanum. Yilnae. 
Kalendar rymski. ob. Smotrycki. 
Kempis (a) Tom. nadlad. Chiyst Krak., 

Siebeneych. 
Kirsfetcin Stan. W6z niebieski. Wilno, b. dr. 
Kirstein Joann. Cerasinus. Enchiridion 

aliquot commun. Jur. Magdcb. (et J. Lang: 

De vino et cerevisia) (ob. r. 1533). 
Kochanowski J. Elcgia. 
Kochanowski Jan. 1585—86). 

— Piedni ks. U. Krak. Lazarz. 
Laubanus Melch. Specimen ccrtaminum di- 

scipulorum. Gorlidi. 
Littorae processus Sixti Y. Crac^ Laz. 
Mi^czyAski Jan. Lament Matki korony 

polski^j z Amierci Stefana Batorego b. m. 

dr. (Plock?), 
M o d i u s Franc Pandectae triumphales. Frank, 

Feyerabcnd. KW6. - 1587. 88 Mailer. LUflaend. HlBlor. Fninlc, Schmidt 
Niemojewski Jan. Soriptum polon. ad- 

▼emu Emaa. Ye^ theses do tnossab- 

stantione. Antverpiao. 
OrseehowskL no dignitato saeerdotali 

oratio. Crac. 
Peripateticns Chr. (Pnechaski). Seeandi 

praeeeptt explieatio, qua Iconoplastarum 

imagiaes profligantor otpraecipno Jesuita- 

mm objeraones. Crae., nienbi^ta. 
Piskorzewskf Mat Oiatio in fiinere Ste- 

phaai Regis. Crac., (1687). 
PossevinaB Ant Atheism! Lut, Melancht. 

Gatvini, Besae. Vilnae, Velioensts. 
— * De seetariomm nostn temporis atheismis. 

Colon., Birekmann. 

— Jndidiim de oonflMsione angostana. Posn., 
Volrab. 

— Mosoovia. Vilnae, J. Velioen. 

— 999 Colon. 

— Notae diyini Terbi. Posnaaiae, Voirab. 

— • • « Colon. 

— Antver., Plaatin. 

Powodowski H. Brevis. sen methodica in- 
straetio confess. Crac., Las. (77. 92, 97). 

Prosper Gratian. Instmmentam doctrina- 
nnn Aiistotelic Losk. 

Psaltir. Wilno, Mamonica. 

Pndlowski M. Frasaek X. pierwsza. Krak., Pyrnusins Dan. Craooviens. Theses de ce- 
rebro homano. Basil., Opor. 

Babe Jostos. De summo et uno guber. bre- 
vis Concert b. m. dr. (Labi?). 
Bo sell! Hannibal. Liber de dementis. Crac, — liber m de Ente. Crac., Laz. 

Schober. Elegia de Jo. Stroband. Thomn., 

Ndiring. 
Scholarins Gennad. Jednjin prawdsi- 

wym Boga tl. Badziwitt. St Wilno. 
Schreckfus Val. Aldenbiugen. Periochamm 

et hvmnonim libri ni Herbonae, Christ 

Corvin. 
Sententiae et looi inslniiores. Posn., Volrab. 
Simonides Simon. Naenia fhnebiis ad S. 

Socol., de morte Jacob! G^^rski. Crac, A. 

Petric. 
Sixtas V. Literae proeessos contra exer- 

centes AstroL artem. Crac., Las. 
^ Lit process, lectae de ooena dominL Crac, Smotrsyeki Baras. Danilowica. Kalendar 
lymsJd nowy 1586. Lw6w, Stanropig. (po- 
f^. 1667). 

Sokolowski S. Ad. Virtemb. invect Aog. 
Trey., flalot (1684). 

— Sententia deflnitiva Jeremiae Patriar. Const 
de doctr. Virtemb. Trev., Halot 

— De verae et fidsae £ccl. discrimine. In- 
golst, Eder. 

— Jastos Joseph. Crac, Lasar. 

Statnt W. Kniai. Litow. Wilno, Mamonicz. 

Stnrm J. ob. Institationes. 

Synod as dioec VladisL Posn., Voirab. Sxcliga W. De Vonenis. Basileae, Waldkir- 

chen (1684). 
Tafin Jan. Piatno syndw bo^vch. thim. 

Henr. Girk z cpigramm. Tnmowskiego. (cay 

1686?). 
T h e 8 e 8 de pio imaginam nsa adver. Volanum. 
Trisnerus. Leiehenpredigt. Thorn. 
Trybiinal obvwatelom Wclik. kniaiestwa. 

wilno Mamonicz. 
Vega Eman. De pio sacrarnm imag. osa. 

b. m. dr. 

— De prindpijs fidei. Vilno. 

~ Evang. et apost doctr. de diyin. Missae 
sacr. Yiln., M. Badziy. 

— De enlta et invocadone sanctor. contra 
Volannm. Vilnae. 

^ De yita et mirac Lutheri. Vilnae. 
-^ De distribntione S. Encharistiac Vilnae. 
Vitrelinas Alex. In Eyang. sec Joh. ca- 
put medit Load, Bolemoyius. 

— tamie wjrdane w Jezyku i)olskim(?). 
Warssewicki K. Po toierci Stefana na 

sjezdsie mazowieckim mowa. Krak., Laz. 

(1587). 
W^iyk Piotr. Widawski. Philomela. 
Wilkowiecki Mik. Msz^j iw. opisanie. 

Krak., S. Scharflf. 
Wojnoyins Jer. Dcscriptio trojanae oppu- 

gnationis (ad Nicol. Jaztowiecki) Crac. Lazar. 
Wolan A. Defen. coenae Dni Libri III. b. 

m. dr. (1579). 

— NowokrzozeAstwo czyli zwierdadlo wiary 
i poboinoid NowokrzczeAcdw. Wilno, b. JiA ibell. Jnrgeyitii responsio. 

ZeugnisB warhaft wider die ausgebreitete 
Zeunng darmit etliche Patr. S. J. za Krakow 
in PolTn geftnglieh eingezogen. Mog., C. 
Behem. 

Zengnnsi wider die newe Zeytung, dar- 
mit Patres S. J. zn Cracaw inn Poln ge- 
finglich eingezogen. Ingolstatt 

Zeytnng ^newe) mOrdtuohe Thaten dnrch 
me Jesnwitter geschehen sn Crakaw in Po- 
len gefimgen nach Nilo gefthrt Danzig. 

— Toz. Danzig, Jac Both, (inna edycya). 

— To2. Danzig, (inna edyeym). 

1587. 

Accord et capital, entre B. de Mayarre et 

le due C^mlr. Strasbonrg. 
Albertus Magn. Snmma philos nat ed. 

Schoneas. Crac 
Alphabetnm graeco iatinnm. Tomtk, M. 

Mehring. 
A p a 1 ej n s. Opera, edd. Marc Hoppenu, ded. 

discip. sois, Stan, et Joann. Pieniaszek 

(Pieni^k). Lngdnni. Sib. a Parta. 
Artykuly bractwa wianka. Wilno. 
Becxmann Martin. Carmen de 8. Joanne. 

(ded. Sigis. IlL Annae reg. et Nic FirleJ) 

Crac 
Bielski M. Bozmowa nowjreh prorok6w. 

dwa baranOw o Jednej glowie. Krak. , Sie- 

beneych. 84 1587, — KnMiika swiafii. Krak., Siebeti. 
Bolo(;iictti. PostuUtii oitliiiis ccclesiMti. 

Vaniav. 

— „ ,, „ Posnaniae. 

Bronovius M. Ad Stan. Carncovinm taper 

obitam Steph. L b. w. r. 
Brunns. Do eligendo rege oi*atio. 
B nee I la M. ob. Chiakor. 
Buchanan Jephtes it, Zawicki. Krakow 

Lazars. 
Capua Annib. Oratio ad senatura. Roma. 
Catena Girol. Vita del Papa Pio V. Romae. 
Chiakor. De morbo Steph. Regis. Clau- 

diopoli. 
Chronikon Arctoe. b. w. m. 
Cbwalkowski Luk. De princii>e Sveelae 

pcrficiendo. praeoeaserunt carmina in obi- 

tum regis Stephani. Posn., Wolrab. 

— Na taierc^ Stefana kr6Ia. Pozn., Wolrat). 
Confedoracya generalna. b. m. r. 
Confoederatio senatorum palatinatuam. 

8. 1. et a. 

Confliotus gallopolonicus d. i. ein Nider- 
lag. KOln, Kempen. 

Consensus in nde et religione. (po polska 
i lacinie) b. m. 

Cons tit gener. Capit Miechoviae celebr. 
Crac., Laz. 

Curens J. Schlesische und Bresslaw Chro- 
nica. Auch was mit Land em Polen Lithan- 
en begeben. Vertcutsch durch H. Rfiteln. 
Wittenberg. (1586.) 

Curtius Simonius modicus. Responsom Chia- 
ooro. b. m. 

Daw id. Psalmv na modlitw^ chrsei&d. tl. 
Paw. IGlejewski. dr. Rodecki. 

— Psatterz Kochanow. Krak., Laaarz. (dwa 
przebicia). 

Dabkovins Jo. Theses ex philos. pro gra- 

au magist. (Vilnae). s. 1. e. a. 
Dfbowski A. Atalanta. Kmk., Wierzb. 

— Izmonda. Krak., Wicrzb^ta. 

— Historya o Magielonie. Krak., Wierzbieta. 

— S§d o zbrqie Achilesowf (ded. Laskiemu 
OX Krak., Wierzb. 

— Tyzbe z Pyramem. Krak., Wierzb. 
Denunciatio re|[i8 coronati. b. w. r. 
Electyey przyszl^j Warsz. przestroga. b. m. d. 
Evangelia et epistolae. Acccd. catechis. 

P. Canisii. Posn., Volrab. 
Ewangelias bei epistolas (po lotewsku). 
Eyzinger M. Pacis angurium. 
Faunteus Wawrz. Artur. De controv. inter 

ord. eccles. et secul (1592). 
Gi^antomachis. s. a. (circa 1587 pro Ma- 

ximiliano). 
Gonzalvez Gasp. Japoniorum regum Icga- 

tio. Crac.y Laz. 
G6rnicki L. Wloch. albo dyalog Polaka 

z Wtochem przez Andrz. Szuskiego. Krak. 
Goilicki. Witanie Rad i standw koronnych. 

Krak.. Laz. 
Gratulationes in promotio nc Val . D^bko- 

▼ii. Vilnae. 
Grodzicki St popr. kalend. wydiU Hlo- 

decki St WUno, b. <fr. (dwie edyc.) (i 1589). Hap iluBXh Epiccdion in funerc Nic. Toinicki. 

Posn., Wolrab. (1586). 
Ileling Ifaurielus. Colloquium inter Nori- 

cum ct Polonum de pqtna Zachariae ROdt 

et Cathar. filiae Stan. Babelovii. Norimb., 

Heusler. 
Icones virorum illnstrium Argentorati. 
Ilowski Tom. Theses ex universa phi- 

losophia. Viln. S. J. 
IngressuB Sigismundi IIL Crac, Sieben. 
Institutioues literatae. ThonmiL (1586. 

1588. 1598). 
Jnrgiewicz A. Responsio ad Volanilib. L 

b. r. Vilnae. 
Kanciona} abopieini dueh. wyd. Artomius. 

ToruA, Nering. 
Kmita J. A. Psalma prsyjszdu Zygm. IIL 

Krak6w. b. w. dr. 
Kochanowski J. Wn^iki. Krak., Laa. 
Konfederacya wojcw. krak. b. m. dr. 
Konwokacya warszawska. 
Kovaciocus Volf. Ad Ordines Regni P. 

emtio. Crac., Laz. 
Kromer. ob. Missalc. 
Laudum convcn. proszovicensis. 
Le^ationes, epistolae, reap, de elect 8i- 

gism. Crac, Laz. 
Maxvmilian. Przcpis mandatu k'atanom 

krol. pols. b. ui. dr. 
Maxyniilianz Boi^ci laaki kr61 obrany pol- 

ski. (Uniwersa}). b. W. m. i dr. 
— archid. Maximilian! ad capitulum Crac 

cpistola. Crac., Lazar. 
Mikolaiewskl D. Carmen Hel. Przyjem- 

sciae. Frankofhrti. 
Mi sale Varmiense cdd. Cromema M. Crac, 

Lazar. 
Modi it wy naboinc. krakdw. Scharifien. 
Mojiesza Pentateuch (po hebr.). Krak. 
Morales Seb. iywocie i toierci Maryi 

X. Parm. Krak., Laz. 
Niegoszewski. St Pros tejon Sygmondon. 

Roma, Zanetti. 
Niemojewski Joannes. Epistolae dnae de 

SHcrif. et invoc. Christi, et rcsp. F. Sodni. 

Rakow, Stemacki (?). 
Nolde Magn. Memoriae duels Cuiiandiac 

Rostochii. 
Ob lata przysiegi krdlcwskifj. 
Oratio ante a()ventum Sigim. in ii& Tlioran. 

Thorun., Cotcnins. 
r d i n u m Regni Pol. de elect Sigia. HL ad 
diversos epistolae. Crac, Laz. (dwie edyc). 
Pap rock i B. Dzicsi^cioro przyk. m^wo. 
Krak., Wierzbieta. 

— Upominek albo Przestroga na interregnum 
(przeciw J. Zamojs. za Zborowskiemi). Bes 
m, dr. 

Pawlowski. Ad ind. R. Pol. eqoites orat 
(Crac, Lazar). 

— Werb. S. R. M. a. d. Stande u. Ritt Gdr- 
liz, Fritscli. 

Pi Dan us G. Carmen lugub. in obitum Steph. 

Keg. Crac, Ijiz. 
Pisanus AJf. Confut 113 error, eirea Ecd. 

sacr. Posn., Vohrab. 1587. - 158& » PiBkorzcwski Mnt Oi-atio in ftinere Steph. 

Regis. Lcopoli (158G). 
Podworzocki Jan ( Jannszowski ?). Sion 

pochylony. Krnk., Laz. 
Polonica (ilc) clcotione. Rostoohi. 
Poparcie woln<!j dckcyi Zygmnnta III. 
Pose let wa stanow Kr61. pol. Krak., Laz. 
Poaacvinus. Moscovia. Antvcrp.j b. dr. 

— MosooTia et alia opera. Col., Birckman. 
Poatilla polaka, to jest: Lokcya, Epistoly 

i Ewangelie. W KrOlewcn, b. w. dr. (Daub- 

mann). 
Potulicki Jan. Thcorcmata philoe. natur. 

Bened. Bngneri. Patavii. 
Protestatio in oonventa sznedensi. 
Przostroga przyszl^j clekcyi. B. w. m. 
Psalma, ob. Kmita. 
Rabba. Liber Rabboth. Crao., Prostitz. 
Reces Warszaw. okolo clekcyej. B. w. m, 
Rcazka S. Hosii vita. Roma, Zanetti. 
Ruasov Baltasar. Chronik dor Prov. Liffl. 

Bart, Seiter. 
Salomon. Przyslowia p. Mardo. Jak6bowicza 

(po hebr.). K!rak.« b. dr. 
Sarnicki Stan. Annalcs, libri Yin. Crac, 

b. dr. 

— Toi. Raeoviae, Rodecki. 
Schlachcinius. In fel iceiu ingrcssam Sig;ism. 

UL, cannen. (^c., l^az. 
SehwArtsbach Mart. Cannen in obitum 

Stepb. Reg. Gcdani, Uhodus. 
Scrip ta inter Archid. Maximillannm et Ordi- 

nes Polon. postcriora. Crac., Laz. (Dwie 

edycye). 
Severinus Clem. Ad polon. Scnatum oratio. 
Sfortia Matins. Oratio ad Regni Polon. 

electores. Vcnctiis, Rampazcttns. 
Sigism. m, obaca: Ingressns. 
Simon ins. Sanitas, vita, med., aegritas, 

mors Stephani R. Nyssao, Reinheckel. (Ob. 

r. 1&88 Buccclla). 
Sirakowski Mart de Bognsfatwice. Oratio 

ad StfdiB* ni. in campo prope Toruniom. 

Tommi, Cotenins. 
S i r i n Hieron. Wizerunck laski boi^j, t}6m. 

Ktodziifkski. Krak., Laz. 
SlAehcinius Mart De advonta in Crac. Sig. 

UL Crac, Laz. Ob. Schlachcinius. 
Smotrzycki Harasym Danilowicz. Kalendar 

rymski. Ostrog. (Ob. r. 1586). 
SoKolowski St Orat eccies. septem. Col., 

Cholin. 
Spnrre £. Oratio nomine Joann. III. Crac. 

(Dwie edvc). 
Stan<^w Kt6i. pol. o elekcyi Zyg. IIL listy. 

Krftk., Lazarz. 
Strattmann Melch. De adventu in Pmss. 

Sig. IIL, Carmen. Dant, Rhode. 
Stryjkowski M. wolnodci korony polsk. 

KnL, Stuff. (1575). 
Szymonowicz Sim. Castas Joseph. Crac., 

— Mains daemon. Crac., iMua, 
Thnrnejser Leonh. Historia plantamm (dedic 

Stephano Batbory R. Pol.). Colon., Joan. 
Gymnicns. Tractatio do contruvcrsiis int4;r ordineui 

eccies. ct p;iccu1:irctii in Pol. B. m. dr. 
Undentsche Psalmon (po lutcws.). 
Verger in 8. Cnr ut ijtioniodo de conj. papist 

scucicndum. Rcgiom., Daubra. 
Victoria oder Zcyttimgen so die Christen 

a. 1587 in Ungcrn dcm Tttrcken aberholtcn. 

Augsburg. 
Volanus A. Apologia ad calnmnias pestifc* 

rae hominum scctac, qui sc false Jcs. vocat 

Vilnae, Lancicins. 
Warszowicki R. Post Steph. I. in conv. 

Mas. oratio. Crac., Las. 

— In obitam R. Steph. oratio. Crac, Las. 

— Toi. PozmulL Volrab. (1589). 

— Po Aroierci Kr61a Stcf. na zjeidzie maso- 
vicc. mows. Krak., Laz. 

— K. W. mdwifCf w wodzi Wenocy^ Krak., 
Lazarz. 

Wereszczynski J.. Regnia iycta Krdla 
chrzeic. Krak.. A. Piotrk. 

— Adhortatio aa concord, amplect, tl. Klono- 
wicz. Crac, Petric. 

— Kazania albo Cwiczcnui chrzcAc. Krak., 

A. Piotrk. 

— Suffragium p. eligendo Rege, ti. Klono- 
wicz. Crac, Petric 

Witanic Rady 8tan6w koronnych. 
Wokabularz ruzmaitych sentcneyj. Kr6le- 

wiec, Osterbcrg. 
Zawicki Jan. Jephtc8, obacz: Buchanan. 
Zbvlitowski A. Witanio kr^la Zygmnnta 

III. Krak., Laz. 
Z eb r an i kr6tkio rzeczy potrzebnych z strony 

wolno^ci. B. m. dr. 
Zeitung von der Wahl Sigm. III. 
Zeutung (Ncwe) and Propheccyang uber 

Teutsch., Polcn, Niederlandt etc 
Ziemianin iyczliwoici^ cnotf, prawda (sa 

wyboru Zyg. 111.). B. w. m. i r. (1587). 
Zwo Ncwc Zeitung von dem Ijandtage in 
. K5nigr. Polcn 1587. Praga. 
Zarnowca (Z) Grzcg. Postilla oder Ausleg. 

B. m. dr. 

A^yas Ayas. A Discourse of a greate and 
nirious Biittailc fought ncore to Cracovia 
in Polo^e, the 25 December last betwcene 
Maximilian Archduke of Austrich the Empe- 
roure^s Brothcn and Sigismnnd Sonne to 
the King of Sweden. 

A 1 b i n u 8 Pet Vita (Jeorgii Sabini. Vitten- 
bcrgac. 

Alvar. Graram. instit Posnan., Wolrab. 

Amaski (Zaraaski) Baz.. Ispowiedanfe o 
izchoid. Aw. Dncha. Ostrog. 

Artomins P. Kazanie o Personie Syna 
boie^. ToruA. 

Bauhinus. Dc corporis humani partibus. 
Basileao. 

Beckmann Mart Ourmen d. s. Joanne Bap- 
tists; dedic Sigis. UL^ Nicol. Firl^. Cracov. 

Berioht (Kuizer) wie sich zor Zeit der 
regier. Pestilenz verhalten. Fflr die Einwok 1M8. der Stadt Thorn durch Doetores. Tbonii 

Koten. 
fieBchreibnng des Begrobniss Sleph. Bftthor. 

KOnigsberg. 
Bielscins Joach. Ganninam liber. Cnc, 

Siebonev. 

— Monodui DA pogizeb 8te£ BatoregOy dedyk. 
kr61ow4j Anme. Rnk., Sieben. 

— Naeniae in fiinere Steph. Regit. Grae., 
Sieben. 

Book Am Gurmen gmtol. de Sigm. IH ooio* 

nut. Rigae. 
BoromaeuB. Epistola ad Steph. Batbor. 

Regis Polon. nepotem. Romae, AeeoltL 
B n c c e 1 1 a. Stepnani L Banitaa, vita, mora. 

Crae. (Por6wniy r. 1587. Simonins). 
•^ Refhtatio responai Simonia. Crac, Itodedna. 

Capna AnnibaL Oratio pro regis elect Ne^»., 

Owieer. 
Carmina in landem A. Gretsehii. Thomni, 

A. Gotenios. 
Gate D. Disticha moralia. Katonowe wier- 

see podw., tl. S. Klonowiez. Dmk Stemaoki 

(16TO). 
Ghiakor 0. Epistola demorbo etobitu Ste- 

El R. P. ad Volfff. KoTasBovinm snpr. 
i Trasyl. GancelT. B. w. m. dr. 
iewiez A. De commanibns natara- 
limn remm piindpiis. Ingolstadt, W. Eder. 
Ghroiciejowski. De morb. pneromm. Venet 

(1684). 
Ohwalkowski L. De principe Sueciae 

(1687). 
Ghytraeus D. Vandalia regionum Pmss., 

Livon., Polon. Rostochii. 
Gorbo Gom. Polonia laeta in Ser. et poten. 
Sigis. m. Pol. Reels, Mag. Due. Lit et 
Dom.. anspieatam eiecHonem et ereationem 
a Polon. caimine celebratam. Venet 

Election e (de) polonica 1688. B. m. dr. 

(Dwa odbicia). 
Flagellum livoris, ob. Szymonowics. 
Fl as eh ins Seb. Philosophia luther., edd. 

Mart Pilsnensis. Crac., Petric. 

— Professic eatholica, edid. M. Pilsnensis. 
Grac., Piotrk. (1583). 

FridewaldM. Gratolatio de felici in Arcem 
cracoviensem adventa Sigismundi UL Elbin- 
gae, w 4ce. 

Gam bar a Laor. Carmen ad Petnim Dunin 

Volscinm Epis. Ploc. ab Greg. Xm. oratore. 

Romae. 
GoltAski Bas. Sig. III. advent Grac Crae., 

Lazar. 
Gostomski Anzelm. Gospodarstwo. Rrak., 

Sieben. (1596. 1598). 
Grochowski St. Kalliopea slowieAska. 

Krak., Sieben. 

— Hohibek. Krak., Siebeneych. 

— Pieini Ralliopy. Krak^ sieben. 

Gissa (Gysaeus) Jan. Cnarites Annam saln- 
tant Grac., b. d. 

— In obitum Stcphani Regis. Crae., b. d. 

Heidenstein. De bello mosoov. Basil, 
Waldk. Herberger. In Joaon. Capnim paatoraniy qni 

a. 1588 mersns est 
Hermann D. Panegyris in eoron. Sigis. m. 

Crac, b. d. 
Homer. Batrachomyomachia, ob. Zaborowaki. 
Hnnniadinus. Versus lu|nibres piis maai- 

bns Steph. Bathor. Grac, Las. 
J 6 1 e f Flavins Zydowin. wojnie ost iydows., 

tl. Lenarth. Krak.. Sieben (1655). 
Institutiones liteiatae. ThomniL (1687. 

1698). 
Ispovidanye sw. Dacha, obacs: Awiaski. 
Jnrgiewicz A. Mendaoia et oonvieia evaa^. 

An. VoUui. Vilnae. b. d. 
Kasania badft Nanki krzeMaAskie. TonulL 

(Ob. Krsedchleb?). 
KmitaAchacy. L^wDyanny. Eiak., SeharC 

— Threny na toier^ Kat Branieki^j. B. dr. 
Kochanowski Jan. Odprawa posMw gr. 

Krak., SsariT. 
Kohen Ber. Index do Sohar. (Po hebc^s.). 

KnJuui. 
Konstitucye s. 1588. JCrak., Siarff. 
Krosychleb. Kasanie o prawie Syna boiego. 

ToniA. 
Kromer M. Descripcion de Polonia de K. 

Cromcro oolejda por Nic Secovio. Madiid, 

Sanehes. 
Kryski Fcliks (csy Orsechowski Stan.). Phi- 

lopolit t j. Mlloinik ojcsyiny. Krak., Wien- 

bi^ta. 
Lament ehtopski na pany. B. m. dr. i r. 

(okolo r. 1588). 
Laterna M. S. J. Oratio in exeq. Stet Bat 

Grac, Piotr. 

— Oratio in exeq. Y. Protasiewics. Grac, 
Piotrkow. 

Leiniowolskl. Opis posel. do SiweeyL 

Krsk., Scharff. 
Lilia Petma. Salomon sive de ret ealfaoL 

Grac, Las. 
Mathesins Jan. Regiment in Steibenagefidir. 

•Dansig. 
Mercurialis Hier. De morbis pnercmim. 

Venet, .Meietos. 
Niderlag (Polnisehe). Basel. H. FrOlidL 
Niegossewski St Ad Sigism. UL Komae, 

Zanetti. 

— Ad J. Zamojseinm. B. w. m. i r. (Venet?) 
Niemojewski J. wieeseny P. J. B. d. 
ObratkowicB Mich. Peregrinado hominis. 

Grac. 
Ostrowski S. Kstegi o prawdi. b^stwie 

J. Chr. PosnaA, Wolrab. 
Owidyuss, ob. Zbylitowski. 
Pap rock i B. Na harde, Apiew Bielakiego 

o Bycsynie. B. m. dr. 
~ Pamie6 niera^du w Polsee 1687. B. m. dr. 

(Pn«*)- 
Philopoliies, abo powinnoM obg^wat, 

tt. J. Mossoizewski (Moskonewski). fcraL, 

Wicrsb. (PorOwnaj r. 1597). Obaca: Kiyaki F. 

Pilsnensis Mart Phil. lath. Ob. Flasehios. 

Pom pa ingressas Sigis. IIL Myliaader. 

Poselstwo do Zygmonta IH. Jana Hlebo- 
wicsa. Krak., Scharff. 1688.-1689. 87 — ToL Wilno, Jan Karaan. 
Powodowski. Na pogneble 8te£ kr61a. — Wedridlo na ht^j aiyaAak. Sink., Las. 

PrKyesyny(?)sgabyPaAstw. Erak., Wien- 

bi^ta. 
Przywileje i conatftatie s^mn. Krak. 
Radvan Jan. Badiyiliaa aive de vita et reb 

Nic BadiYiliy ed. J. Abramowics. 
Beligio Simonia Simonii Romani, Calv. Luth. 

aemper atheL Grae., Rodecki. 
Remonstrances an roi de France et Polo- 

ne Henri IH 
Ribadaneira. Zywot iw. Ignaceffo Lojoli. 

Cn. Wysocki Sz.). 
Rnff Marcin. Jadowit^j mocy pestilen. 

Krak., ^ohyL 
Rogalinas Tom. Prognosticon albo Prze- 

atroga na aseM lat 
Sbornik. Oat^6|^ druk Xeia ostrogs. 
Schonens Andr. Daphnis de fim. Steph. 

TCff. Crac^ Petrie. 

— Odae UL ad Joann. Zamojsciom. Grac, Sehwalbe Abr. Bericht des Handela wegen 
der Krone Polen. Magd., Franken. 

Secovins Nic Polonia, ob. Kromer. 

Sententiae et loci ex poetis. in nsom Jnv. 
poananien. Colon. (158a 1683. 1686). 

Sepher hachajem. Crac 

Sigismandns III. Obacz: Electione. Pompa. 

Simonias. Responsom ad reftitat acnpti 
de obitn D. StepnanL OlomnneiL 

— Ob. Religio. 

Skarffa Piotr. Kaaanie na pogrs. Ste£ Bator. 
KraL, Laz. 

— Braetwo m&osierdsia. B. m. i dr. (Krak6w) 
(1598). 

Socinns Fanatoa. De J. Chr. filii Dei natora 
adyer. Volannm. B. w. m. ' 

— Reaponaio ad Paraen. A. Volani. 
^ Altera reaponaio. 

Soke low ski Stan. Jostos Joseph. Crac, — Kontins Salntis. Crac, Las. 
Sqnarcialnpi M. Sim. Simonii anmma reli- 
gio. Crac, Rodecins. 
Statnt Wielikago Kniaieatwa litows. Wilno, 

Xamonics. 
Sy nodus dioecesan. Vladislaviensis. Posn., 

Volrab. (1687). 
Sseliga. De venenis. Venetiis (1687). 
Ssymonowicz Szymon. Flagellnm livoris. 

Crac, Lasar. 
Tobolaki Ad. Ecloga nnptialis Math. Cho- 

csnwia et Elisab. LatalskL Posn., Volrab. 
Treter Tb. Theatnun virtatom St Hosii. 

Poan., Volrab. 
Undeutsehe katechiami (po lotewskn). 
Uniwersa) poborowy, ob. Konstytncye. 
Virgin US. Pasterskie PnbL V. rozmowy 

p. Kmit^. Krak., M. Scharff. 
Volan A. Paraenesia. Spirae, Albinna: 
Warakewicki Krs.. Paradoza ad Steph. 

Begem PoL Pragae (1679). — Vita, res gestae et obitoa St Batfaor., em- 
tio ftmeb. BaaiL, Ostenins. 

— De ambitionis vitio. Praga (1698). 
WereszczyAski J.. Reguia vitae regia 

Christ p. iClonowicz. Crac, A. Petrie 

— Regnla iyda kr61a chrzeicianskiego. Krak., 
Piotrkow. 

Wojnowski Jer. In discordiam ettumnltns 

elec rea^am subseaaentes. Crac, Laz. 
Wnjek. bdstwie Jezosa Chrystosa. 
Wysocki X. Szym. F6rtka niebieska, t J. 

cwiczenia dachowne. Wilno (1599). 
Zaborowski Paweh Batraehomyomaehia, 

ded. M. Radziwitt. Krak., b. dr. 
Zawicki Jan. Charites slowieiiskie. 
Zbylitowski A. De yictoria reportata 24 

Jan. ad Sigism. III. Crac, Laz. 

— In obitom Steph. regis epigr. Crac, b. dr. 

— Actaeon (z Owidynsza). 

Zeitnng (Polniscne) yon der Wahl ond 
KrOnong dea K. Sigmond IIL Magdeburg. 

1M9. 

Acta coronat Sigism. Stockhobn, Sueyriges. 
Adolescentes Sigm. IIL adyentnm gratu- 

lantur. Vilnae, Jeauit 
Artemedes Seb. De Sigismundo IIL epigr. 

B. m. dr. 
Artickul des Vertrags swischen kayserl. und 

poln. Commiasarien. Schlesingen. 

— des Vertrages zw. Maximilian und Sigm. 
Nttremb., Heussler. 

Bartseh Fryd. (Barszcz, Barscius). Andr. 

Volani orationi responsio. Ob. Borussns. 
Beneficiumprimnm inyestitnrae Bomsaiac 

Crac, Scharff.? 
Bielski Joach. Pamiftka Jakdbowi Stru- 

siowi. Krak., Sieben. 
Bisens Mos. Erklirung yieler Aggada-Stel- 

len (po hebnusku). Krakan. 

— Homilien (po hebnysku). Krakau 1589. 
Boissard J. Poemata (Laricio Heidenstein, 

Oliyeris, Rokossoyio). Metis. 
Bornssns F. Responsio orationi Andreae 

Volani Archimin. Zwingjianorum, (per Fr. 

Bartseh). Crac, Petrie 
Callimachus. be rebus gestis a Vladislao. 

Col., Agrip. Birckmann. 
Caraffa Pawe}, ob. Epistola. 
Carmina in festiyitatem Ah. Cotenii et E. 

Butner. Torunii, Cotenius. 

— in honorem Joan. Corbachii. Thomnii, Cote- 
nius. 

— ad 6. Siofert et An. Gretsch. Thoruni, 
Cothenius. 

Carncoyius St Demodo et ordine electio- 

nis regis 1573. Col., Agrip. Birckman. 
Chytraeus D. Vandalia. Rostock. 

— Lobrede d. Fflrst Gtothardt Rostock. 
Cicero. Fngmenta ab Andr. Patricio colL 

Francof., Wiechel. 
Constitutiones Synodi proy. gnesnensis 

(1590). 
Constit IJyoniae. Crac, Scharffl (i b. w. r. 

Cracoyiae, Oedani). 88 1589. Cromerus, ob. Krouier. 

Desiderosns, Mm, O. Wilkowski. Enk., 
Piotrkow (15d9). 

Edict urn reginm Snirenae. Vanaviae, Nic. 

Scharff. 
Epistola ad Ochinmn. Crac., Lacar. (1583). 
EqnitiB in Jesuit, actio, p. Klonowicz S. 

Fauntens L. Apologia libri soi de invoca- 

tione Sanctor.i dedicat. Stan. KarnkowskL 

GolonV Birckmann. 
F i z e n tr i nu s. Deraach MoBche, concio Moais. 

Crac, A. Proatitz. 
F on tan Wal.. Kalendan Swift rocznych. 

Krak., Piotrk. 
Friesius Gas. M^ologia gratiaram. Tho- 

mniy And. Cotenioa. 

Gamers fold or. Rechenbtlchlein. Danzig. 

G i s ae u B Jan. Charitea Annam Ref. salutant 

Gdrnieki Luk. Rozmowa Wlocha z Pola- 
kiem o wolnoici, o prawio i obyczi^ach pol- 
akich, wyd. Piotr Szuski. Krakow (1587). 

Gotheske. Seren. Sigism. IIL gratulantar 
nonnuUi. Vilnae. 

Oratulationes ser. ac potentissimo prin- 
cipi Si^smnndo IIL D. 6. Regi Poloniao 
in optatissimo et fclicissimo S. R. M. suae 
Yilnam advcntu factac, ab Academia vil- 
ncnsi S. J. Vilnae, typ. Radziw. 

— Ob. Adolescentes. 

Grodzicki Stan. jedndj osobie w uiywa- 
Bin Sakrani. Ciala PaAs. Wilno, b. dr. 

— poprawie Kalendarza. Wilno (1587). 
Heidenstein. De bellomoscov. a Steph. I. 

Rege Polon. Colon. 
Henninff Sal. Bericht in Religionssachen in 

Knrland. Rostock. 
Herberstein S.. Moscovitische Historien. 

Frankfurt 
Hermann Daniel Bomssns. Stephano I. Rogi 

P. morte lachmnae. Viluae, Voiicens. (1586). 
Hilchen Dan. Oratio qua Commissariis rcgiis 

nomine civitatis rigensts rcspondet Rigae, 

Mollinus. 
H ram Ota. Wilno, Mamonicz. Ob. Sigismund. 
JnngiuB Adrian. Artes et imposturae. Obacz: 

Parcovius. 
Jnr^iewicz Chris. In Uudem Petri Borow- 

ski carmen. Cracov., And. Pctricovius. 
Robylina (Z) Andr. Nauka ratowania polo- 

inic Krak., Piotrk. (1541). 
KochanowskiJ. Czechn i Leclm hi8tor)'a. 

Krak., Laz. (Drukowany od r. 158b). 
Konstytncyc scjmu warszaw. Krak., SchariT. 

(Dwa odbicia). 
Kromcr. Epistola ad rcgcin ct proc. Colon. 

— Polonia ncc non oratio funebris. Colon., 
Agrip. 

— De origine et rebus gostis Polon. Colon., 
Birkmann. 

K r z e w 8 k i Abraluun. Sigismundo 111. foli- 
ciss. Vilnam ingress, gnitul. Wilno, S. J. 

Magi n us J.. Coelest orbium theor. cnui 
observ. N. Co)>cmici. Venet, Zcnarius. 

Mora Dom. 11 Cavaliere. Wilno, L^czycki. 

Mordeliei M. Clinsde Adonai. Crac. Nowiny hroine a ialosliwe o Turk. Praga, 
Sedlcan. 

Oderborn PanL Paneg. ad Joan. IIL R. 8. 
et Sig. in. Riga. 

— Wunderb. Gcschichte Joh. Basilides, aus 
d. latoin. vom Rhaeteln. GOrlitz. 

Otwinowski Er.. Sprawy znacznych nie- 
wiast, z Pisnia iw. (zuowu wydane), dedyk. 
Annie Lasocin^j. £dycya druga b. m. dr. 
(Rak6w). (Krak()w, u Wierzbifty?). 

Pac Nic. Oratio ad Sigism. IIL cum Vilnam 

adiret. Wilno, S. J. 
Paprocki B. Oratio pro felid statu Anstr. 

domus. Praga, Schuman. 

— Oratio ad regni Bohem. viros. 
Parcovius Melchior. Artes et imposturae 

novi Evang. thesibus comprehensae. Posnan., 

Voliab. 
Pawlowic J. Zaiosne opis. o upad. kr. hisap. 

B. m. dr. 
Podworzecki Jan. Wr6iki. Krak., Lazan. 
PonetowskiJ. Sejm walny koronny lubelski. 
Przestroga R. P. 1589. 
Przywileje i konst sejmu koronnego. 

Ratcln H. Wunderbare G<^schichto. Gdrlita. 

(1591. 1596). 
Responsio orationi A. Volani, ob. Boma- 

sus F. 
Rosellus Hannibal. De septem Sacramen- 

tis. Posn., Wolrab. 
Rybinski J.. Oratio de linguamm prae- 

stantia. Gedani (czy 1590). 

Sch liter. Exequiae gener. adolese. Gaspari 

Olesznicio. Linsiae, Lamberg. 
Schoberus Huldr. Threni et epicedia Joan. 

Sturmio. Toruii, Coten. 

— Symbolum Jacobi Moravii. Toimnii, Cote- 
nins. 

Scholz L. Aphorismomm. Yrat, Seharft 
Schoncus A. Phil, in Ac C*rac Prof. Odae 

II. de pace Sarmat Crac, Las. 

— Palacmon seu Promnicum crassiaianum. 
Crac, Piotrk. 

8 c h u 1 z Laur. Anatom. medicin. lection. Vra- 

tisl., Scharff. 
Seneca. Troas, tragedya. TL Lnk. GdraiokL 

Krak., Laz. 
Sixtus V. Bulla de non ooron. regibna haer. 

B. m. dr. 

— Bulla super rege cath. in Polon. elig. Bes 
m. dr. 

Sigism. III. Uramoty polskaho korola Sig. 

III. ku kniaiestwu ktowskomu. Modtwa. 

— Ob. Adolescentes. 

8 i m o n i u s 8. Scopae ^uibus Veritas N. Bue- 
collao cmiss. Olomunci, Mildstaller. 

— Appendix acopamm. 
Sokotowski. Szafarz abo poham. ntrat 

niepotrzeb. Krak., Januasows. 

— Quucbtor slve De parsimonia. Crac, Laz. 
Solicovius D. In funere Sigism. Aug. Col., 

A^'ip. Birckmatm. 
Squarcialupi. Comment medica. Vilnae. 
Studiosi Posnaniac ob pestilentiam cxnles 

a Alb. Z«<yaczkowski accept, amoria ergo. 1688. - 1500. 80 Synodus dioecosana vUdiBUviensifl 1586. 

Pcwo., Volrab. (1588). 
Tenaeynsz Jan. Kalendan swift roesnych. 

Kiak., KobyliA. 
Theatridion poetienm: Poetae d. Caaimiro 

Acad, parthen. Vilnae monumentum. Vilnae. 
VapoYiuB. Fragmentam cont rea gostae. 

CoL Ob. Kromer. 
Varaevicins Chr. In obitnm Stephani regis 

oratio. Col., Apip. Birdunan. 
VolanusA. Detensio verae orthodoxae vote- 

liaque sententiao de Sacr. Corp. et Sang., 

libri 3. Rigae, b. d. 

— Oratio ad ill. Principes R. Imp. et P. Regis 
legates ad Bendzinum congregates. B. m. dr. 

— Oratio ad spect senatum et civ. rigensem. 
Riga, Nic. HoUinus. 

— Ad scurrilem et faji. libellum Jesuit scho- 
lae viln. responsio. B. m. dr. 

— Abflcheidt womit KOn. zu Polen Commis- 
sarien gesegnet Riga. 

Warszewicki K.. De engine gener. et 
nom. poloni. Grac. (1580). 

— In ODitum StepL L Ob. Kromer (Polonia 
1588). 

Wujek Jak. De transsnbstantiatione. Posn., 
Voirab. Ob. Ziy§czkowski. 

Zaifczkowski Wojc. transsubstanciacicy. 
De transsubstantiatione. Pozn., Wolr. 

Zbylitowski A. Pisanio satyrow do Anny 
kr6lewny szwedzkidj o lowach. Krak.. Laz. 

Zeitung (Newe), was in dem polnischen 
Wesen seit K. Steph. tOdtl. Abg. sich zugetr. 
B. m. dr. 

Zoittang (Newe), warhafftige nnd crberm- 
liehe Beschrcibung, so sicn in Polin dem 
Land Podolien hat zugetragcn ncwiich in 
Angusto 1589, wie unmonschlich die Tttr- 
ken and Tartam mit den Polln umbgogan- 
gen. Dantisci. 

— Toi. Niimberg, Heussler. 

1500. 

Actio in Jesuit ob. Caliissios. 
Almoming Mos. Religions philosophische 
and ethische Betrachtungen (po nebrej) 

Balwoohwalstwie (o) i obrazach ob. 

Naoka. 
Bernardus Episc Luceoriens. Sigis. III. 

PoL R. orator. Oratio obedientialis coram 

Sizto v. in consist publico d. 7 Julii 1590. 

Bomae, Paul. Bladns. 
Bilcias. Naeniae in funere Stephani t Cra- 

eov. 
Boromaeus Garolus. Ad Cardin. Bathorenm 

de vitae rationc epistola. Romae, Boufandini. 
Broscius J. Wyprawa plebanska Albcrtusa. 

(1690 — 95). 
Bruti J. M. Ad Pol. et Lith. Senatum de 

fiuniL Anstr. laudibus orat Florentia. 

— De Emesti laudibus oratio. Frankf. 

— Censura de ellgendo rege contra ChwiU- 
kvwiki Fnmk£, Wechel (dwa wyd.}. de Triade opist Gale pin us Amb. Dictionarium nndccim 
linguarum. Basileae, Henrie Petnis (?) (1594. 
1598). 

Galissins Wojc. Speculum Jesuitarum. 

— In Jesnitas actio prima (dwic edyc. w roku) 
porOwniy: Klonowicz. 

Ganisius ob. Evangeliae. 

Garmina inscr. G. Apano Polou. lugolstadt, 

Sartorius. 
Garmina in nuptias 0. Ackerbaum. The- 

nini, Gotenius. 
Ghytraeus D. Sylva eronici Saxoniac. Ar- 

geutinae. Jobimv'. 
Ghytraeus Natoan. Hodeporicou itineris 

DantiscanL Rostochii. 
Golosvarus Jerem. Epicedion Jac. Strussi. 

Grac, Laz. 
Gonfoederatio generalis PandwRad. kor. 

b. m. dr. i r. 
Gonstitutiones in prov. Synodo Gnesn. 

Pragae, Otmar. 
Gonstitucya S. WaL kor. Warsz. r. 1590. 

Krak. Piotrkowezyk. 
Gzechowicz M. Winek to jest odpis na 

pisanie o b6stwie J. Ghr. b. d. (Lublin). 
Dabrowski J. Fnnebr. laudatio J. Barszcz. 

Vilnae. 
D%browBki Szym. Opisanie wiek6w ostatc- 

cznjch. Krak6w, KoDjlinski. 
Dudithius. Ad J. Lasicium de 

scripta 1571. 
Equitis Poloni in Jesuitas actio I a. 1590. 

ob. Galissius. Klonowicz. 
Evangel, et epistolae bt Gathech. Gauisii. 

Posn., Wolrab. 
Faunteus Artur. Refutatio descrip. coenae 

domin. contra Dan. Tossanum. Posn., Wolrab. 

— Assert Theolog. Posnan.^ Wolrab. 
Formula precandi. Posnaniae. 

Forro P. De admiranda Jobi toler. Brunsb. 
Fredrus Herm. Vita Garoli IX. Galilarum 

regis. Ad Sigism. Hi. P. R. GedanL 
Gannersdorf Ghrist Vilnensis. Votum con- 
tra Tiircas. Rigac, Mollineus. 
Gerson Josef, b. Mord. Responsen u. Gomm. 

(po bebny.) Krakau. 
Gobel Severin. Polonia ad Gtermaniam de 

brllo suscipiendo contra Turcas. b. w. m. 
Gospodarstwo dla nowbtnych gospodarzy 

b. w. r. (Wierzbi^ta?). 
GostomskL Gospodarstwo dla mlod. go- 

sped. b. m. dr. 
Grabowiecki Seb. Setnik rymdw duchow. 

Krak., And. Piotrkowczyk. 
Grenady (z) Lud. Roianiec pospol. Krak. 

(1583). 
Grodzlcki Bt Ewangielik albo rozmowy. 

Wilno, S. J, (1592). 
Grzegorz z Ziumowca. Postille Gz. I. 
Gwagnin. Kronika Mozkowska. Praha. 
Hariot Tom. Narratio a Richardo Grainvile. 

Francofurt, typ. Wechel. dedio. Maximil. 

RegL Pol. 
Heidenstein. Warhafte Beschroib. desKrie- 

ges welchen St Batbori gefUhret fibers. H. 

Rl^ CfOriits, Frilvoh. (091). 

12 90 1690. Henning. liffl. Ciui. Chron. Roetoek. 
Hosias. De expresso Dei yerbo. netdl- 

nem riown Boiim knijika tL B. Hortow- 

ski. LitomyAI. Qnmdenc 
Januazowski J. Onet wieUd. Knk., Lax. 

— Kopia liBt6w dw6ch. (? 1586). 
Jurglewict Andr. Queatiey kilkadaiesift 

Knk., Las. 

— Quaestiones de haereaibns. Viln., b. d. 

— Seeponaio ad And. Volani libeU. (Vilnae), 
b. d. 

Isdbiei\8ki. Kr6ikie opiaanie sjaidn Kol- 
Bkiego b. m. i dr. 

Kaal Wilh. ^ebraesy pbascz lutenki. Po- 

znan. Wolrab. 
Karnkowski St Synodua prov. gneanena. 

a. 1589 celebr. Pragae. 

Klonowioi S. Victoria Deorum. (ob. r. 

leoo)- 

— In Jeanitaa aeCio I (i 1589) ob. Actio. 
(por6wniJ: Caliaaiua r. 1591. Zawadski). 

Kochanowaki Jan. Fragmenta. Krak.y'LaK. 

— FraazkL Krak., Laa. (1584}. 
Konaraki Jan. Kaianie wyd. Lilia. PosnaA, 

Wolrab. 
Konatvtucye 1590. Knk., ScharfF. (dwa 

odbicLa). 
KraiAaKi i Tnmovioa. Kancyona}. 

La deffaite dea Tartarea port^wnaj : Zamojaki. 
Lana J. Nobilia Pol. pro S. Jeau oratio. b. 

b. m. dr. (1592), (dwa odbicia w 4oe i w 12ce). 

— Toi bigolatadt, Eder (1592) 
Letanije o Pannie Maiyey. Krak6w, Koby- 

liAaki. 
Mardochai. Schecrit Joaeph. Crao. 
Memoriae Nieol. QoniaeL Progranunata. 

BoatochiL 
Mercuriaa Triamegiatna Aaelepiaa. De im- 

mortalitate animae. Grac., Laz. 
Mikolajewaki D. aakramende ciala i 

krwL b. w. m. i dr. 
Modrevina Frycs. Sylvae qaataor. Bak6w, 

b. dr. 
Moaea Iphilla. Chrao. 

Nanka o bahrochwalatwle i obraaach i pi- 

ama atarego i nowejro teat b. m. dr. (Na 

to odpiaal Jonga 1593). 
Niger Daniel Polonna. Oratio in comitiia 

provinoiaL a. 1590. 
Nowiny le Francyey. wybaw. Parjria. 

Krak., Sieben. 

— K Bakoa o monatrancyi Inter, (o predy- 
kande Bibeixe). Krak., Sieben. 

— apraw ^azdn Szwedzkiego elekcyi depn- 
tackidj. PoznaA, Jan Wolrab. 

Opiaanie toierci Henr. lEL Krak.. Scharff. 
Opiaanie ziazdn azwedzkieco elekcyi de- 

pntacki^^ roznaA, J. Wolrab. 
Oratio prima nob. PoL ob. Lana. J. 
OrzeohowakL Okaza na Tnrka przekL J. 

Jannaaowa. KnJL, Laz. 
Oatrorog Stan. Com. Prima para de prinr 

dpiia belli. Argent, Bertr. (i d. r.). 
Oatrowaki Jak. Epith. na weaele J. Bra- 

nio. i A. Myazk. MtL, Laz. Pacificationia inter DOTinm Anatr. ae 
Beg. Polon. acripta. edd. J. ZamojakL b. 
w. m. (Ciac. Inb ZamoM?). 

Paprocki. 

— nanka filozoii)w obierania iony. b. a. dr. 
(Krak., Wierzb.) (i b. w. r.). 

Pipanna 6. ob. Garmina. 

PooOr poglOwuy na Scjmie nehwalony. 

Pokora wilcza kt6ra cIhmS chytra. wi^ 

kaza chjrtroM ftydowa. b. m. i r. (okolo r. 

1590). 
Polon or nm regnm ae prinipnm imaginnm 

ad vivnm cxprcsaio et deaeriptio. 
Pr6ba cn6i dobrych. b. w. r. 

Reacina St Epilogna de operia et parcen. 
ad eqn. Polon. Neapoli. 

— Spongia. Crac., Petric 

Romer Adam. De ratione recte eleganter- 
qnc acribondi L IIL (Crac., Wierzb.). 

Roaellua. Pymander. obacz Hercnriua. 

Rybii'iaki Jan. Kanclerza J. Zamoys. Trinm- 
phy. Krak., b. w. r. 

— Paedotribia heroida metria comprehenaa 
in gymnaa. propoa. Gedani. 

Rymaza Ana ^endarzyk na r. 1590. 

Salomon. Ekkleziaatea Xi^ga Salomona tL 

Jan z Sanoka. 
Schoneua Androaa. Navia munifica ad 

Petnim Coatkara. Crac., Laz. 
Setnik rym6w ob. GrabowieckL 
Sierakowaki Steph. Aaaertionea de ordin. 

Hin. Lnther. Poen., Voliab. 

Sigoninaz D. Naprzedw dziaiej. wiekn 

S^dom kazanie przel. St Sokolowaki. Krak., 

Kobylin. 
Skarga ka. rz§dzie i Jednotei koM. Boi. 

Krak., Piotrkow. 
Sooietaa S. Annao per Poloniam. Art^kniy 

bractwa S. Anny (i odezwa J. D. Soukow- 

akiego). Crac., Laz. (1578). 
Socinna F. De atatu primi hominia ante 

lapanm. Racoviae, Stemacki. 
Sokolowaki St ozd i chwale P. Jesnaa. 

Krak., Kobylii&aki. 

~ Qoaeator. Crac., Laz. (1589). 

Syreniua Simon. Qnaeatio pro inoorpora- 

tione aive inter proffeaaorea Med. Fao in 

Uniw. Oac. Crao. 
Syrua Pnblina M. Mimua onm pan^hr. Eia- 

ami Roterod. Crac., Petric. 
Szpot Petnia. Dunin cap. petricov. Deelara- 

no (inali Polonia incugeat Rege. Ptaga, 

Nigrinua. 
Szyazkow.aki H. Pro religioaia S. J. con- 
tra ficd eqnitia Poloni actionem. Crac, 

Lazar. 

Teofii Szymon (Tumowaki). Zwierdadb 

naboi. krze^iaua. Wilno. (1594). 
Traktacik albo 52kweBtyi o koA<S. Boiym. 

Jezuitom kn rozw. podane p. ewang. b. dr. 
Treter Tom. Roman. Imper. efifigiea. Rumae, 

Coatinoa (1583.) 
Verepaeua S. De epiatolia latine conacri- 

beucua libri V. Brunab., Saxo. 100a -KM. n yirglHni. Aeneldft tl. A. Koohanowski. 

Knk^ Lm. (dwa odbloU). 
Warszewicki Kn. Paneg. Sig. m. et An- 

nae, Crac., Las. (16d5). 
WereBzozyABki ks. Knyszt Droga pown. 

do pr^sego i snadniejuego (waaaenia 

pnatjrA. Krak. 
widawski P. Weiyk. Filomela Owidyiuia. 
Wigand. De herfcis in Bonuaia. J. Stein- 

mann. 

— Historia de saoeino Bonusioo. Jenae. 
Wokabularz polflkich i niem. aentencyi. 

Tonu&, KoteniiiB. 
Wojek Jak. bdstwie syiut Boiego. Krak. 

— Aatjra. (1676 i 1682). 

— Poatilla katolicka mniejsza po tneeie wy- 
dana, ded. Zygm. IIL Krak., And. Piotr- 
kow. (1679). 

Wyprawa plebaAska obacz Broadnss. 
Zamojaki Jan. obacx. Paoificationia. 
Zawadski 8t Eanitia Pol. in Jeanit actio 

I. pori'iwnaj. Caliaiiia, Klonowics, Lana, 

Szyazkowaki. 
2o}nierz r. 1690. 

1591. 

Actio ccfiiitia Poloni in Jeanitaa -- longc 

emcndatior (cd. tcrtiji (b. m. i dr. (od. 1600 

Caliaaiaa, Klonowicz). 
Agenda ecclesiaatica ob. PowodowakL 
Alnpeck J. Carmen ad Q. RadivilL PataviL 
Apoatot. Wilno, Mamonicz. 
Araeniua ob. Grammatika. 
Aaaertionea ex oniv. Phil in ColL poana- 

nien. 
Bechinaa Olatn. Crac. 
Bielawaki Tom. Procoaaya wieikanociia. 
Brant Jan. Diapntatio thool. dc joatificatione. 

Posna^ 
Bretcnn Jan. PostiUa tatiy oati trnmpaa. 

Kr^lewicc, Ostcrborgor. 
Cbajut la. Compendium d. Vorsohriftcn d. 

Tnr Jore Dca tit ciiicm Conim. (po hcbny) 

Krakan. 
Cliytracna. Sylva chronici Snxoniac. Ar- 

gentor. (1690). 
Ciappua Marcantonio. Compcndio dolle 

asioni di Grog. Xlll. (e dc Stcph. Batory). 

Roma. 
Cieaielaki Mart Oratio gratal. ad Gcorg. 

Radziwill. Patavii. 
Cornelias Val. Grammat inatit libri IV. 

Cracov. Petricoviua. 
Coatcnaia Joan. Diaacrt tlicolog. do ju- 

atificatione poccatoria. Poan., Wolrab. 
Criatinina. In dlcm P. Weniyk. b. w. m. 
Epicediain obitom Petri Tuczyi^ki. Bruna- 

oergae. Sazo. 
Epitnalamia nnptiar. M. Sollini et Gertr. 

Schnltz. Thomn. Coteniua. 
Forro Panlna. De admiranda Jobi toloran- 

tia. Bmnab., S. J. 
Grammatika elleno-alow. jazika ( Araenina i 

Smotrsycki wedhig Laakanaa.) Lw6w, brat- 

aka drokar. Grammatloa Adelfotea. Lir6w, droL brat- 
aka. Oeatto tot aamo co G^. elleno atow. 
JasyuL Gram, ayntetesa). 

Grammatike avntctoza. Lwdw,dnik.bnitaka. 

Grntinins And. Solua phil. aeu novae me- 
dioinae refiitatio. dedic. Gabr. Andr. et 
Joaiin. Tenciniia. Padua, MarineUna. 

Jeremii. Okminija biamota. LwOw, typ. 
brataka. 

Jnrgiewiez. Anatomia iibelli fiunoai A. 
Volani. YUnac. 

— Quod evangolid fidao gloriantnr. Vilnae. 
Kancyonal pioini duchownydi. TomA, 

Ferber. 
K m i t a J. Zywoty krdl6w polak. Krak. Scharfll 
Konatytnevc 1691. Krak., Scharff. 

— n ,, I, Krak., I^azarz (dwa odbicia). 

— aeymu walncgo warazawa. 1691. ZamoM. 
Mik. Szarff. 

Lana Jan. Schutzrcde t Soo. J. Diling., 
Mayer. 

— Nobilia Poloni pro Soc J. cicricia Oratio 
I. In ficti cqnitia Pol. in Joa. actionem L 
Ingolst, Edcr. (1690). 

Lntcr M. Katcchizmik t}. K. Geancr. TomA. 
Machiavclli. De rcpublica, ad G. D.Joan. 

OsmolakL Mompelgarti. 
M a c i c 1 o w 8 k i Bcr. Oratio obedient Romae, 

Accolt 

— „ „ , Crac, Lazar. 

Nicoviua Szym. Martyrologinm koid(^ 

rzymak. Krak., Piotrk. (1693). 
Obitnm (in^ P. Tnczinski epicedia. Bmnab., 

J. Sazo. ODacz: Udrycki. 
Oderborn Paul Tier Prodig. in Riga. Ri- 
ga, MoUyn. 
Oatrowaki Jak. Epicedion na imieni Jana 

Myazkowa. b. m. dr. 
Oatrowaki Stan. Abb. prim. De Trinitate 

lib. I. Poan , Volrab. 
Petricina Sebaat De natora moibi gallicL 

Crac, Laz. 
Pomenay St Chr. In diem fiiOBtam nuptia- 

nim P. widawski. b. w. m. 
Powodowski Hier. Agenda aen ritna. Crac, 

Laz. (1696). 

— Manimlc septcm Sacram. Poan., Volrab. 
P r i w i e t Kir Michaihi. Lw6w. 

Kftctel n. Warchfiftc ErzRhl. v. 1684. GOrlitz, 

Fritach. (por6w. 1696). 
Rcszka »Stan. Grilndlich. Beaclir. dea Le- 

bcna S. Hosii flbera. Job. Fickler. Ingoat, 

Edcr. 

— MiniBtromachia in qna etc, Crac, Laz. 

— Paraphraaia in 7 paalmoa. Crac, Laz. 

— Spongia, qua abatergnntnr convitia. Ingola., 
Sartor. 

Richlicina A. Divna Panlua. WircebnrgL 
liomulua Fr. Reaponaio ad praec. capita 

thool. Crac, Laz. 
Rybiiiaki Jan. Powitanie Anny kr6low6J. 

Gdansk. 

— AuguBtMe beroidi Annae, Dantiad. 

Sad eel ^t Poan. Aaaertionom reftitatio. 

Geneva, Chovet Q683. 1684). 
Schevet Jebuda. Oracoviae. 99 10H* — 10M« Sehllehting Sigmnndi Von dm* wahr. Ge- 

genwart d. Leibes Chritti etc Frankf. 
SchoneuB. Conventas daomm viromm 

AndrMe VratiBlaTienBis et Hieronjrmi a 

Rozdraiew: 
S k a r ga P. Zywoty Swietyeh. KrakMA. Piotrk. 
Skorecki Wl. Deklainacye na Wielkaooc 

dia dwiczenia pacholat rakolnych. Krak., 

KobyliiiBki. 
SociniiR (Tnipio) Jnatif. synopsia. G«rapoIi. 
Sokotowski. Opera. Crac., Iaz. (Tom Ilgi 

r. 1598). 

— Epitalamion. Crac. (ob. r. 1592). 
Syren ins S. Qnaestio pro inoorp. aai. Crac. 

Treter Thorn. Pontif. Rom. efSgies. Romae, 
Basins. (1580). 

— Regnm Poloniae ieonea. b. d. 
Turnowski Jan. Epope{a de exped. germ. 

gall. Henr. IV. Tignn, "Froechover. 
Udzielanin (o) sakramenMw. Krak., Laz. 
Ud ry ck i St Carmina in obitnm P. Tnczynii. 
Umiastowski z Klimont Nanka o moro- 

wem powietrzn. Krak., Piotrk. 

Vidaviensis Val. Lanr. Generalia eontmv. 

de indnlg. Crac, Laz. (1593). 
Vol an A. Dirae in obtrectatorea (Carmen). 

Vilnae, Volan. 
Wirgilinsz. Eneaszn troJaAsk. kaifgi 

trzynaste thim. Kmita Acbaey. Krak., Laz. 
j^arnowca (zj Grzegorz. Traktaeik albo 52 

kwestyi. 
>- ObronaPoBtille ewangel. Wlhio, Ciazkowaki. 

15M. 

Abramowicz ob. Radwan. 

Agenda ob. Powodowski. 

Alwarez E. De instil gramm. Vilnae, S.J. 

(dwa odbicia) (1577). 
Antipas Francns. Divinorom charactenim 

Halecum in littore Nertvegico a. 1587 ca- 

ptamm vera lectio. 

Beckmann Hart. Carmen in novi anni an- 
spicinm ad Sigismnndnm III. Reg. Polon. 

Beschreibnng d. Rrbnnng Sig. III. Wien, 
Nassinger 

Bielscins Joach. Epitbal. Sigis. III. Crac, 
Siohen. 

Brae two Iwowskie Boiego ciala. Lwdw. 

Breviarinm indaieum. One, 

Bnccins Thorn. Encharistia Polocciae do- 
mino Joa. Zamojs. Crac 

Bnlla ob. Pina V. 

Calagius And. Hortns Lanr. Scholzii. Vra 

tisl., Banmann. 
Calissins W. Oratio adv. Jesnitaa (zniem.) 

(poTt^wnaJ r. 1580. 1591. Actio). 

— Schwann des h. r5m. Bienenkorbs. obacz: 
Pistander. Schwann. 

Chrzastowski. Psy chotopia X. Grodzickie- 
go zagaszona. Wilno, Markowicz. 

Clemente VUI Jndnlgenze ad inatanza 
Card. Radziwill. Roina, Panl Boldo. 

Consensns Sandomirienais (po polskn i po 
lacinie). Toruik, b. dr. Cnpina Joan. Coneentaa nnaantm Hnlder 

Schoberi et Evae Pymeaiae. Thonmil, Co- 

tenins. 
Dispntatio Levartoviae a. 1592 habita. 
Epitalamion s. bened. nnptialea ad Sig. 

III. n. Felstin ct Stmonowicz. Crac, Las. 
Encholcins J. Oratio in exequlis A. Ko- 

wnacki. Vilnae, 8. J. 
Fanntens W. De oontroy. inter ord. eedea. 

ct saec. in Polonia (ob. r. 1587). 
Georgrewicz B. De orig. Tnreaium. Wit- 

tenbergae. 
Gislo Jacob. Chronologia (dedic Sigiam. Ill) 

Stokholmiae, Andr. Gntterwitz. 
G 1 i c z n e r. Consensns. Thoruni. ob. Conaeiiaiia. 
Grenada Lndw. Zywot P. Jeznsa. Sieben. 
Grodzicki Stan. Eyanielik albo roimowr 

Ew. z Hinistrem Wilno, S. J. (1590. 1S97?). 

— Centnira albo sto falsz. 

— Kazanfe na pogrz. Katarzv. Radsiwfflo- 
w^l o czyscn ded. St Grochowakienin. 
W!lno, Leczycki S. J. 

— Tmtina Psychotopil. Wilno, 8. J. 

— Prawidh wiary heretycki^J. WHno, 8. J. 
Grntinins A. Cons, in febnbns peat Crac, 

Lazar. 
Heimfllhrnng in Polen Frenlein Anna En- 

herzg., mit ^cht vom Sigism. K. in Poi 

empf. gen. Cracaw. gebr. 
Hilcnen Daw. Ad Theod. Rigemannnm e^- 

atola. Rigae, Mollinoa. 
Jnnins Fr. J. Defensio doctr. de 8. Trini- 

tate. Heidelb. 
Jnrgeyits. Ad quinqnaginta dnaa qnaestio. 

Zaniovitae. Bmnsb., J. Saxo. 
Lans J. Nobilis Pol. pro Soc Jea. Neapol. 

(1590. 1591). 
Lauterbach Polon. Lobavienais. De reboa 

gestis. Frid. U. Frankf. 
Leges in schola Mariana Dantisci. DantiacL 
Lexicon talmndicnm eompendioanm (hebr. 

et germanice). Cracoviae. 
Licinins J. Namysl. Schol. Riszkae Oast 

Viln. Anatomia et Oekonomia czlow. ehrze- 

iicianskiego. Wilno. (por<)wnaJ r. 154^ Se- 

klncyan). 

— T^ctatio de dispntatione Vilnenal cnm 
Jesuit 

Lipski A. Dispntatio de defensione contra 

vim et injuriam Dei. Agent, Marten. 
Li twin fcnotliwy) podaje, {akie prawo nm 

nar6d litcw. do zicmi infl. b. m. dr. ob. 

Woiodkowicz. 
Lnblina (z) Wal. n^inyeh chorobaeh i 

leczeniu. 
Lutnia na wesele Zygm. IQ. b. m. i r. 

(1692 czy 1605?). 
Marin pino Romano. Ilsncesso delle nozae 

di Sigismundo III Re di Polonia. Udine. 

Gio. Batt. Natolino. 
Mimerns (Mymerus) Franc Diction. 3 lln- 

guar. Kr61ewiec, Osterberger. (pordw. r. 

1541. Diet i r. 1526. Mnrmelins). 
Mirolick^r Joh. Ueber die Herscfaaft der 

Tfircken in Enrojpa. Ana dem Lateinischen. 
Moczarski An. Odae nnptialea Sig. IQ. 1099. Obreehtm Oeon?. (Sfemiek Jra). IMtp. de 

milltarl ditdplina, ded. Joanni Sknmin' 

Aifientor., Bcrtnunns. 
Opisanie dyspntocyey w Lewartowie 18,14 

Styez, w ktdr^j X. BtadzimiABki theses dal. 

b. m. Sternacki. 
Osterod Kny. Dyspiit. zboni Szmigieltkie- 

gp, kt6rA mial z X. Hier. Powodowskim. 
Peinins Josch. Gratnlatio in nnptiis Sigim. 

ni Dant Rhodns. 
Piotrowskl. Pogrom Lewartowski tj. zwyc. 

X. RadzimiAs. na dyspucie z NowoteczeA- 

eami. Krak., Siebeneycher. 
Pistander Mik. Niemiecki przeM. RIono- 

wicza In Jesnit actio I. 
P I n s y . Bulla confirm, ordinom mendicantinm. 

Cnc, Scharir. (1568). 
Poggins Onccio Floretinns. Facetiamm 

liber. Crae. 
Porembins Jo. Prosfonesis in Annae adven- 

tnm. Crac., SchaHT. 
PoBsevinns. La Hoscovia. Fcrrara. 
Powodowski Hier. Dispntacia wt<\ra z 8mi- 

gielskimi roinoboiany o trzech personach 

w jednymie bosztwie. Pozn., Woirab. (Ed. 

2ga ob. Szamotnlski). 

— Agenda pars II. Crac., Laz. 

— Mannalo septem. Eccles. Poimaniae. 
PreusschofJ. Epigr. do morte Alber. Ra- 

dziwilli. Crad., Schnrif. 
Proteus Tiresias polski. z r. 1592. b. w. ro. 
Przylepski Jan. Disp. lubclska X. A. Ra- 

d3rmin. 8. J. z Statoryuszem. Krak., Siebon. 
Psaltir. Wilno, Hamonicz. 
RacoTtUB Nic. Oratio in exeq. G. Ursini. 

Pragac, Ntgrin. 
Radvan J. Radivilias d. vita et gestis Nic. 

Radziwitt (addita Oratio J. Volani) edd. 

Abrahamowicz J. Wilno, Karcan. (1588). 
RadzymiAski And. Dispntacya Inbclska 

ob. Przylepski. 
Reap cm sin ad 52. qnaostiones Greg, ^r- 

noy. Brunsb., J. Saxo. ob. Jnrgevits. 
Respons w porywcza dany na Upominanir 

(Skargi) do Ewanyelik^w o zburzenie zboni. 

b. w. r. 
Re 8 ska Stanislans. Dissidiiim Evangelic. 

Colon. 

— Ministromachia. Colon., Falkcnberg. 

— Spongia. Noapoli, Caccliins (1591). 
Romer Ad. Coiumna in ingrcssnm Radivilli. 

Crac., Lazar. 
Rozmowa o konfoedcracyi przez P. M. 

?Motr Markowski, wcdhig innych Marcin 
aszkowski?). Krak., Laz. 
Ruff Marcin. Prognosticon albo przestroga 

na r. 1593. ToruA, Kotonius. 
RybiAski Jan. Hodoeporicorum lib. I. ToruA, 

Gotenius. 
Sapiecha Jed. Slawa na zwyciestwo Mich. 

Radziwitta. Wilno. 
Schlichting Sig. Warchaftiger Bowcis des 

ap. Glaub. 
Scnober. Poematum libri III. TomA. 
Schoneus A. Ode ad Georg. Radivill. 

Card. Crac, Laz. Sehreck Wal. Leges offiela doeenttmn in 

scbola Mariana IHnttsd. Rhodns. 
Schiltz. Historia rerom pmssic. Zeibtt 
Schwarm des heil. rllm. Bienenkorbs w. d. 

Jesnitem b. m. dr. ob. Calissins. 
Sieprcins Alb. Exhort, in congr. Univ. de 

cansis mal. Crac., Ijaz. 
Skarga P. Czyt br. milosierdzia. PoznaA, 

Wolr^b. 

— Tot Wilno, b. dr. 

— Zywoty Swietych. Krak<>w, Piotrkowczyk. 
(1591. 1693). ' 

— Upominanie do owangelik<>w. Krak., Laz. 
^ o skaieniu zbor6w ewangel. PoznaA, Woi- 
rab. 

8ocyn. Refntvya X. J. W^jka. b. m. Seb. 

8temacki. 
Sokolowskl 8. Epitbal. ad Sig. m. Crac., 

Lazar. 
Sprawa Kterak Anna Arejkoeia Rakonska 

do Krakowa priwecena gest W Prase w Bur. 

Waldy. 
Stoinski Jan. De his qui Christum Deum 

esse nogarnnt Regiomonti. 
Stoinski Piotr. Disputatio quam a. 1592 

habnit 
Szamotulski X. Seb. Disputacya wtdra 

X. Hier. Powodowskiego o trzech perzo- 

nach w icdnemie Bi^stwie. Pozn., Woirab. 

(dwic edycye. Edyeya Isza obacz Powo- 
dowski). 
Szymonowicz Szjrmon. Epithal. Ser. Sig. 

III. ct Annae. Lw<)w, Garwolin. 

— Ropotia Samosciana. Leopoli, Garvolinns. 

Tenacins J. Kalendarz iwift roeznyeh. 
Krak., KobyliAski (1598). 

— Przestroga wszeUkich przypadk<>w. Krak., 
Kobyl. 

Teognides. Wybranych zdaA ksiega (So- 

kolowski). Wilno, Leczvcki. 
Term tins. Comoiediae Sex. 
Thesanrns orationnm, meditat. etc. Bmnsb., 

Saxo. 
Threni in oxoqniis Cathar. Radiviliae de 

llicnczyn, Vilnae, Markowicz. 
Traktat r62nych poselstw lubelskich i od- 

prawa ich, przez jcdnego szlachcica. Krak., 

Siebeneych. 
Tworzydlo Marc. kontradykcyaeh Chrzf- 

BtowsRiego. Wilno, Leczycki. 

Upominanie ob. Skarga. 
Ursinus J<ian. Loop. Grammat meth. 1. IV. 
Lwow, Garwolezyk. 

Vcrzcichniss dcr Vermilhlung Sigis. III. 
mit Anna. Wien, Nessinger. 

Vi scar do Gio. And. La coronatione d* Hen- 
rico Re di Polon. Bergamo, Ventura. 

Vol an us A. Epistolae aliquot ad refellen- 
dum Samosatcnianae doetrinae errorem, 
ded. Joch. Schemot Vilnae. 

— Mcditatio in Epistolam D. Pauli Apostoli, 
dedic. Joann. Dawid, Gasp. Szwejkowski. 
Wilno Markowicz. 

— Psychotopia. Kazania na pogrz. Radziwil- 
low^j Grodzickiego. Wilno. Um. - 1608. — Ont ftmebrls ob. Rudwaii. 

Tot a nnptinUji Huldrieo Sohobero et Evue 

Pynieaiae. Thor., Cotenins. 
Waisselias Mat Tabnlatura oder Tjinteii- 

bnch (zarazem: Preludya i taAco pulskie 

i niem.). FranoofortL 
Wereszczyftki J. Exevtan do podn. 

wojny pneoiw Tarkowi. KralL, Piotrk. 
Wolodkowicz Chryz. Cnotliwy Lttwin 

ob. Litwin. 

Wol'owiez P. Dytpaticya Smjgleekiego. 
WnchaliuBz Leopolita Jan. Zywot P. Je- 

zoBdw. ob. Gnuiaoa Lod. 
Wajek Jak. Postilla aneb kazanL Uto- 

niysl, Grandenc 

— bdstwie Syna BoHego. Krak., PlotrL, 
a 1690). ^ ^ > -1 

Zbrozins Jacob. TmeL de Tieario episc. 

Vonetiifc 
Zenowiez Jnrlewiez Mik. wydawea. Nowy 

Testament b. w. m. (WiliK>, dmkan S.). 

(ob. r. 1685). 

15M. 

A eta synodi Dioec. Loopol. 15U8. Leopoli, 
Benath. 

— D ,1 ,, Grae., Petrieovius. 

Agenda odd. Powodowski H. Crae. (1691). 
Aagastinas Aur. De grammattca lib. Za- 

mo^ Leski. (1694). 
Bartholanns Stan. In obitiun Alb. Radzi* 

vill oratio. Grac., A. Potricov. 
Biblia ob. Wi^ok. 
Brunus Jerzj. Thoatram nrbtum (w tern 18 

miast polflkich opia i ich widoki). Goloniao. 
Bndny B. ob. Giccro. 
Gall 881 ns AlbertuB, Schola Lovartov. ro8ti- 

tuta. Raeoviae, Riidcciiis. 
Garniina in nnptiie Ad. Thobolii. Thornnli, 

AnJ GotcntiiB. 
Gato. Distidia op. St. Patridi. 
Ghovas hailov8V(»B. Crae. 
Ghrzi^stowski V. Gontnidie. in Bullamiin. 

index. VilnNo, Karcan. 

— Bellnm Jesuitic. Basil., Wald. (porAwn. r. 
1694). 

Ghytracns. Ghronicon Saxoniao. Lipsiac. 
Cicero. Fragmentor. per Nidocki. Lipslao. 

— Ksiegi o starodci, thim. Budny B. Wilno, 
Karcan. (1696). 

— powmnuHciach tl. Koszntski, Wilno, 
Karkcn. 

G o d i c i u 8 Pn icvitanns Mart polonns. Do Ga- 

tarrbo. Basil. Waldrich. 
Gonstitutiones diocccsanao Gracoviens. in 

dvversis Sinodis sub Goorg. Radziwitt, Bern. 

Maci^owski ct Petro Tyncki. b. w. m. i dr. 
Gonst Synodi diocces. Gracov. 1693 sub 

Oeorgio Kadziwitt. Crae., Lazar. 

— Seymu Wal. kor. warsz. Krak. Piotrkow. 
Gontroversia do indulgcntiis. (Orationcs 

VaL Vidaviensis, Mart Pilsnen.). Grac., 

Distelmayer Gleoph. Scbnts wider polni. 
Edebnann. Dilingen, Mayer. Dnditb. A. Epist ad Theod Beiaiii de ee- 

elee. aerip. Grae. 1670. Heidelb. 
Epicedia in obitum Andieae OpaleAakL 

iedd. Lne. Sierakowaki J. BoreL eta). 
*osn., vidua Volrab. 

Erklftr. warb. ob. Smaleins. 
Evangelie tolkowyje. Wibo, Mamonies. 

Oesner Kaspar Modlitwa naboina kn Pann 

Bogn. ToruA. 
Giebultowski W. Morpheus na tolerft 

kit^U SzwedzUego, wydi^ Jan JannaiowakL 

Krak., Las. 
Gilowski Paw. Gensnra disoeptationia. Boi- 

sadek rozprawy Jezutty. b. w. m. i r. (1698). 
Ooslieki Laur. De optimo Senatcre. Basil., 

Ostcnius. (1668). 
Gratnlationes M. Andr. Sendiyojo S. J. 

Nissa a696?) 
Gratulationes stndofeiae invent 8. J. in 

Ad. a Czamk6w advcntn. Posn., Volrab. 
Gratulationes Hier. Gostomski. Posn^ 

Volrab. 
Grodsieki St ezyseu kasaoie II. (Olbr. 

Radziwitt). Wilno, S. J. L^ezyeki. 
Grutinins A. Theorem, medica. GraCyLas. 

Honricpotrus A. Gencr. Histor. in Jtal., 
Frankr. Polon. Basel. 

In prime Adami Sendivoii a Csamkdw obacs : 

Gratulatitmoa. 
Institntio Christiana in nsum olem. 8a- 

ino^d., Loski. 
In wen tar z d<)br metropolii kifows. eras 

ccrkwi picczarski^j. 

Judicium mag^r nyoWen. Tenaeius Janoa. 

M. as Krakai. Dcbrcczen. 
JnngiuB Haar. Epistolae Joannis GaprI 

psoudomlnistri. Posn., Volrab. 

— Rozwifzanie 62 quostiv i odpis na Xifik^ 

icdnogo Kalwinifity, dca. Stan. Kamkowski. 
'oznaii, S. J. Wolrab. (1699). 

Kar II k o wsk i 8. De primatu Scnatorio. Posn., 
Volrab. 

— Dc mtiono eligondomm reguni Pol. Posn.. 
b. dr. 

— Sent^^ntia o odjeidzie khMa J. Model do 
Szwecyi. b. dr. 

Karo Izaak. Komment do i)entctonchn (imi 

hcbrejskn) Krak. 
Kant ski Krzyss. Vitse Archiepp. et Episc 

{hueoviensium. Crae., Lax. 
Kolakowski St Cathcmeiinon Xi^atwa 

Sluckiogo. Wilno, Mamonicz. 

— prawdziwdj szczfiliwoAci. Wibio, Mar^ 
kowiez. 

Komparski Jan. Seipionis Gampo Prodro- 

mu8 Lcthi. Vilnao. 
Konstytncye 1698 r. Krak., Sxarff. 
Konterfokt Jczuit6w. (1698?) 
Koppolman. Omek halaha. Krak6w. 
Koronka blog. p. Maryi. Krak., Laa. 
Kodciola S. katol. nauka. Poznaii. 
Krzewski A. Evodicon Sigm. m. Bnins- 

borgae. 1693.- 1694. 96 Krzuski Joann. Vindiciae quiboB Gail. Phi- 

UletM responflio ad HmiBtromaehiam Sta- 

nis. Rescii vindicmtar. Dedic. Svientoalao 

Onelski. b. dl i dr. 
Laterna M. Coneio ob. Acta syn. loop. 
Later M. Katechizui lualy. KnUow., Ostcr- 

berger. 
Katechism wiekassy tlam: Hior. Malecki. 

Kn^lcwicc^ Ostorberffcr. 
Makowski Seb. OraBo de sacerd. dignitato. 

Viln., b. dr. 
Mogiser Hier. Verdolm. dca Vatemnaera. 

Frankfurt 
Meletiua. ehriBtiaoskoni blagoczoatii. 

Lw6w, dr. braeka. 
Mikolajewski Dan. Roaponsio ad Mini- 

Btromoehiam ob. KrziiBki «ian. 
M d 1 i t w a naboina. Torun. obacz Gcsncr K. 
Moreenstorn Beu. Predigt von dcr Anfer- 

Bteaung. Thorn. 
Nova tarciea, polonica. dantiacana. 
PaprockiB. Zrcadb slawneho Markrab. 

MorawB. Oiomuniec, Milichthaler Dzicdaicc. 
Parentalia in ob. Georg. Chodkiowicz. 

Vilnae, S. J. 
Pi a 8 V. Inatitatio cliriBtiana. SamoBcii, Len- 

BCXOB. 

PliBoina Andr. Sermo Bynodicna. Posnaniao. 
Pin tar h. Annibal Kartag. i Scypio (tl. Jere- 

mi Wojnowski). Dedyk. Jacob. Putfic. Mi- 

kolajowi Jaaiowieckiema. Lw(>w, Bemath. 

b-,w. r. 
PowodowBki ob. Agenda. 
Paaltir. WUno, Hamonicze. 
Prseworazezyk Jan- Kazania. 
Radeke Mat Antwor. do Gcmeine ob. 

Schlichting. 
— UrBachou wesah. b. R. v. Danzig aufgem. 

Rakow. 
RadziwiH G. Epiatola pastoralia. 
Rakwic Joan. AIco aiye in obitam Alb. 

RadziwiL Wilno, S. J. 
Respona na kaiailu jednego Kalwiniaty. 

Pozn., Wolrab. ooacz: Jungiaa. 
Bibadaneira. Zywot b. Ign.Lojoli tL Szaf- 

fitfzy^ki. Krak., Siben. 
Bogalski Ben. In primo Ad. Sendivogii a 

Csamk6w advento. Posn. vidua Volrab. 

(1594). 
Bomer Adam. De informando oratore libri 

UI, ded. Stan. KrasiilkBki. Crac., b. dr. 
R y b i A B k i Jan. Geali r6inobarwnych 1ui?gi^ L 

ded. Stan. Sierakowakiemn. Wieraz. £r. Gucz- 

nera. Tonu&, Koteniua. 
Schlichting Wolf. Antw. der Gem. y.Schmi- 

gel Sig. V. Schlichting. Rakow.? 
Schober M. H. Naeniae de obitu Oath. Pe- 

leliae. TomniL 
Sohonena. Odae funebrea St Socolovii. Orac, 

(ob. r. 1605). 
Schulz Nic. Apolo^ Nic. Schnlzii contra 

oalamniaa Mich. FnedowaldL Magdeb. (ob. 

r. 1579). Friedewald). 
Sendivoina a Ozamkdw ob. Gratolatiouea. 
Seneoa. Riecz o dobrodl pjnekL L. Gdr- 

niekL KraL, Las. Sierakowski Lok. Epiced. in obitam A. 

OpaliAiki. Poan., Volrab. 
SocinuB FauBt Refutacya kaifiek X. Jak. 

Waika tl. Stoi^k P. mlodBzy. Rak6w. 
S male in 8. Walirhaftigc Erklaening von J. 

Chr. Gotthoit auf Grand der heiL Schriit 

Rakow, b. w. r. 

— Uraachcn warumb aich Math. Radeke, sich 
andore Ort hcgebcn hat Raokow. 

StatoriuBZ Piotr. Disimtacya lubolaka a ka. 
Andr. l^ulzimiAskim .Ich. b. m. Rodocki. 

— Refutacya J. Wujka (Ed. 2} ob. Socinna. 
S y n o d a B diocceaana GneenenBiB a. 1593 (i littt 

pastor. Stan. RarnkowB.). PoBU., Volrab. 
Synod us diocc. Ploconsia celebrata pracBid. 

Alb. BaraiiowBki. Crac., I'ctric. (1597). 
Szvmonowicz Sxy nion. JoiSl propheta ad 

(;Iem. VIII. Crac., Jmi. 

— Sliub opiBanij przez — na fcBcio Adama 
Hier. Sieniawskicgo. Lw6W) Mac. Bcmat 

TonatiuBz Jan. Kalcnd. ^wi^t rocznych. 

Krak., Kobyliiiski. (1502). obacz Judicium. 
Teatamentu nowcgt) Cz. I i II (Boeyniana. 

wyd. Zcnowicza) Wilno (?) (1585). (obacz 

r. 1592). 
TeBtament nowy (Wiyka). Krak6w, Piotrk. 
Threnodiae in ob. principia Alb. Radzi- 

will. Vita., S. J. 

— in oxcquiiB Albcrti ZajaczkowBki. PoBn., 
Volrab. 

Tidieaeus Fr. In Jatromaatigaa do ubu et 

abusu medic. libelluB. Torun. Cotonius. 
Vida Elias. ReBchit Choehmaeh (hcbreja). 

Crakov. 
VidavieneiB Val. Laur. Gcncr. controv. de 

indulgent Crac.. Laz. (1G91). 
VolauuB A. Juaicium do libcllo St Roacii 

(Ministroni.). Wilno. 
Waclawowici Joa. Diaput phil. do elcm. 

In^lBt, Wolfg. 
Wujek J. Ewangolio i epiBtoly. Krak. ob. 

Toatamont 
WvBOcki Sz. Kazanio nap. X. Szym. Olel- 

kow. Wilno, 8. J. (Krakdw) 
ZbvlitowBki A. Lamenty na pogrzeb Eli- 

blety Lig^zianki z Bobrka. Knik., Laz. 
Zeitungen Zwo warhafte newe. Die erste 

von aufruhr zu Danzif. In Ankunft kOn. 

Sigiamund in Polen. Wien, L. RafRnger. 
Zeitun^ Warhafftige und frOhliche Meuwe. 

Wie em Megdlein von 18 Jahr zu Danzig. 

spazieren gengen. Prag. 
ZydowBki Math. Llbelli pseudoevang con- 
tra Miniatromachiam. Poan., b. dr. 

1594. 

Acadomiao Samoscianao intimatio c. Her- 

mani carmine. Riga, Molinoa. 
Accolti Hier. Vita di S. Uiacinto. Roma, 

b. dr. 
Acta coronationia Sig. IIL Stockholm. 

— ob. SynoduB. 

Alexander ab Alexandre. Genialiom die- 
ram libri VL edd. Goleroa. ded. Venoea, 
et Raphaelo Leaoiniia. FrankofortL 169A. Arnoldns. Oimtio pro Univ. Puis, oontn 
Jesctit, missa ad Senatum Vilnensem. Lngd. 
Batav., PretoioB. (15d5). 

AugUBtinas Aur. De ^rammatiea, edd. J. 
UninoB. SamoBcii, L^ski. (1583). 

Basil! as. De rooribus orat, ed. UoviuB 
(i 1564. 1598). 

— Kniha vze wo swiatych otea naazeho 
Wasyla. Ostro^, dr. X. Ostrogs. 

Bee car i a. Ordinat. pro ref. provin. polon. 

Crao., Petric. 
Biblia. Nowy teatament z i^ckief^o (Bocy- 

niaiiBki, Czechowicza). Rakow, Rodecki. 
B Ian CUB Guilelinus. Hyacinthus sive de beat 

Hvacintho Polono. I'aris, Morelli. 

— Toi Ron^e, Domin. Baaa. 

Br act wo 8w. Anny w Krakowie. Krak., 
Lazar. 

CalepinuB Ambr. Dictionar. 10 linguanim. 
DictinnibuB nunc primo ct polonieae, Hun- 
garicae ac^ectae Bunt b. w. m. (1590. 1598). 

Garmina honori Mar. Codici Polon. BaBiloa. 
Chronica oder HsJidbUchlein. Gedani, 

RhodiuB. 
ChrzaBtowski An. Bellum jesuiticum sive 

905 contradic. Basil., Valdkirch. 

— Obrona szaf. wiecz. paiisk. Wilno, Mar- 
kowicz. 

— Praxis de caeremontiB. Basil., Valdkirch. 

— Duo libelli de opificio inissac. Basilcac 
ded. Nic Nanissevicio. 

ChytraeuB N. Itinerum dcliciae. llerbom, 
(1599). 

Clemen tis VIII. Rclatio de Henrico ct 8i- 
gismnndo Poloniae. 

G o n f e 8 B i a augustiaiiska ir>38 i>. £. Gliczne- 
ra. Kr61cw» Osterbergcr. obacz Gliczner. 

CareuB J. Kiiteln H. MUller L. Pcccustein L. 
Jezt erst gedruckt Rcrum silcsiacaruin chro- 
nica, darin Beschreibung Polon, Licfl. Lit- 
thauen, Eisleben, Grossc. (1594?) 

Czechowiez M. Plastr na wyd. N. Test 
Wiyka. RakOw, Siebcnoych. 

— Testament nowy (przoklad). ob. Biblia. 

DabroviuB J. ot Practorius. In discosB. 

Ven. Leszczynski. Heidelb. 
David. Psaiterz tl. X. Wuika. Krak., Piotrkow. 
Dfbrowski X. Sz. Wierszo ryinowno o 

przeAciu Tat do W^gier. Krak. 
Debolecki Andrz^j. Otucha na pogany ob. 

Otacha. 
Dfbowski A. S^ o zbroje Achillowe (0- 

widyuBza) dcdyk.01brycht LaBkiemu. Krak., 

Wierzbif ta b. w. r. 
Don at us. Grammatica, edd. Joan. UrBinus. 

Zamolld, L^ski. 

£ log la in cxcquiis Alb. Kadziwill. Wilno, 

». J. 
Epithalamia in nuptias Guor^. Chodkie- 

wicz et Soph. Radziwiliac. edit 8eb. Ma- 

kowski. Viluac, Acad. 
Erzehlung etlicher Sachen so sich bci der 

Krdmmg SigiBmundi, KOnigs. in Schwedeo 

yerlaofen. rag. EueholciuB Jacob. Oratio in exegoiis Ad. 

Rownacki, ded. Lud. Weicher Valentino 

Kownacki. Wilno, S. J. 
Falco HicL Sententia de salutifera ascen- 

sione Jesu Chris, ad Georg. Amaadum. 

Torui\, Cotenius. 
Fidlerus Fel. Gratul. Si^ IIL 
Friedensvertrag Sigis. ELI. mit C. v. 

Schwed. b. dr. 
Prisius Gasp. Orationes de Bcholis ob. Ora- 

tiones. 
Ghisi Cybo In. Vita di S. Giadnto. Vero- 
na, DiBccpolo. 
Glicznor £. Konfessya wianr Augostyai^Bk. 

Gdaiiak. Rhode, obacz Conrossia. 
Golinius B. Academica. Crac ob. Palinodia. 
Gornicki L. Ortografia. ob. Janoszowski. 
Gorzewski Nic. Gamclia in Stan. Goliiiski 

et Cath. GorzewBka. Frankofnrti. 
Granada L. Zwierciadlo czlow. chrs<*i6. tt. 

St Warszewicki wyd. Sz. Wysocki, Wilno. 

(1577. 1586. 1598). 
Grutynski Jfd. Scopus philosoph. Patavii. 

Henning. LiefHaend. Churl. Chronik 1554 — 

1590. Leipzig, b. d. 
Hilchen Daw. Oratio de magistratua in edn- 

candiB liberis officio. Riga. 

— Acadcmiae Zainoscianao intimatio. Rigae, 
Mollinus. 

JansoniuB D. M. Mercurius gallobelgicoB 

(in Polonia). Colon. 
Januszowski. Nowy karakter polski i Or- 

tografia polska Jana Kochanowskiego i Lu- 

kasza (j6mickiego, dcdyk. Hiac. Hlodziejowi. 

i Mik. Kor^cinskiomu. Krak., Lazarz. 
Jasnianicki. Theses physicae de gcncr. et 

intcritu. Heidelberg, Smesmann. 
In primo Adami Sendtvoi adventu, a Soc 

J. Posn., Volrab. (ob. r. 1593. RogaskL) 
Isioria Mik. (Marcin Laszcz, czy Mikofay 

LaskiV). Judicium o kontcrfecio Jezttit6w, 

z Equesa iaciiiskiego. Wilno, Lanciciua. 
Jurgicwicz An. Bellum qninti Evang. 

Viin. Chris. Volbram. 

Kalkstein Jan. Postilla. Zbior kazaii z r6- 
inych autorow. Toruu (V), Koteniua. 

Rmita J. Ach. Trymacliia J. Szemeta. Crac, 
Lazar. obacz Thrcui. 

Kniga i2e wo swiatych. ob. Baailius. 

Kochanowski Jan. Ortografia polska ob. 
Januszowski. 

La to a J. Prognosticon do regnomm muta- 

tiouibus. Cr:iO, 
L c s c i n i u s Venccs. Disputatio de virtutibuB 

ex Aristotelis cthiconun libris. Argentor., 

A. liertrani. 
~ Epithal. ad Scndivogiuni comitem ab Ostro- 

ruf^. Argcrtor., licrtraui. 

— liicscs do deAnitiono ct divisione phiios. 
Argentor., Bortranius. 

Licinius Jan. Disp. Nowogrod. cum M. 

Smiglecio. 
Lirycyusz Ilipol. Wzory on6t albo iywot 

A. FranciBzka, dedyk. Mik. Badaiwifiowi. 

Krak, b. dr. 1684. 97 Loeehins And. Epitd. in naptiM Joannis 
Oangielovies (DftnflowieK). One. Sieben. 

— DiBdehon Nob. Frid. Lukomflki ot Bar- 
bane Weiyk. Cra&y Las. 

— Ttopbaeum pads in roditnm Sigia. IIL 
CraCy Lazar. 

LnbomliuB Severinna Craoov. Do vita S. 

Hyaeinthi ob. Severinna. 
Laazes Mar. Okniary na swienS. naboieii- 

atwa. Wilno, Wolbromcsyk. obacz laaioni. 

Tnmowski. 

Montalicino Au^. Snminario delta vita di 
S. Giacintho. Roma, b. d. Laigi Zannotti. 

— Snmmiuriaui vitao »S. Iliacintlii. Bcri^omi. 
Mylina Arnold. Principum ct Ro^niui P. 

imagines Colon., Kcmpcnsis (dwa przebicia). 

Naborowski Dan. Do vcnonis thcorcmata 

ded. Nanuzewiciia. BasiLi GomuBcius. 
Naldna. Do landibna Augustao bibliothecae. 

Tomni. 
Niemojcwski Jan. Contra cxccrptnm ex 

diapnt F. Socini do Servatore J. Christo. 

Rak6w, Stcmacki. 
Ni^roni Jul. S. J. Orat in laudem s. Uya- 

cinthL Romac, Zanctti. 

Ogrddcczok rajaki (Amdta?) (z figurami). 

ratio germanica Eqaitia adv. Jcanitaa. Bez 

m. dr. 
OrationoB in argentinonsi Academia. (Andr. 

Lipski. Nif . Latalski. Fd. Zglobicki. Joan. 

Cnlebowicz. Christ Drohojowski. Abr. Sba- 

ski. Vcncesl. do Leszno ct Goluchow. Rapn. 

I^eszcz^'i'iski. Scb. Bronicwski. Joan. Wil- 

kowski). Argcntinac. 
- in gynjn. tnorunensi (et orationes G. Fri- 

m IL Nizolii). B. w. m. (1595). 
Orzcchowski 8t Turcicae tluac, odd. S. 

Niogoszcwski. Rom., haor. Lilioti. 
Oslrowski Htan. Refntatio ozam. PanBti 

Soeini. Posn., Volrab. 
Otucha na pogany potentalom chrze^, przez 

J. S. (liwskii?). Knk., b. dr. 

Palinodia aive Revocatio Academ. Crac, 

Lazar. Ob. GoliilkakL 
Paproeki. Napomennti proti pohannm. Lito- 

myil, b. d. 
Partheniae Sodalit in Acad. viln. in ezeq. 

Las. Czamobvlski. Vilno, S. J. 
Peregrinns Laelins. Oratio ad Clem. VIII. 

com Stanisl. MiAski obedientiam praeataret 

Bomafti Liliotti. 
Philaletea E. P. (Pielgrzymowski Eliasz?) 

Dyalog sslacheiea litewskiego z ksi^dsem 

moakiewakiin, dedyk. J. HlcTOwiezowi. Wil- 
no, Markowicz. 
Pinelli Lnc. Med. praec. mysl. Vitae Domini. 

Cnc, Sicben. 
Pllacina Andr. Sermo aynodicus. Posn., 

Volrab. 
Poklateeki St. Sndw dobrych obrona. 

Kxak., Siebeneych. 
Poaaevinna A. Capita ^bna Oraeei a lati- 

nia diaaenaenmt Posn., woliab. 
Poatilla, obaoi: Kalkstefat Powodowaki U. Weryflkacya dyap. wt6r^J 
Szmigelaki^j prseciw wydanin ftdznoboia- 
n6w. (Ob. r. 1590 Oaterod). Pozn., b. dr. 

Praetorins, ob. Dabrovina. 

Prakovius. Artea et impoatorae novo-evan- 
geL Posn., Volrab. 

Rakwic J. Elegia in exeqniia anniveraariis 
Alb. RadsiwiU. VUno, S. J. 

— Ode dieolos distrophoa. 

Rognla i kywot braei Aw. Franetaska. Kiak., 

Ijazarz. 
RoJ Mik. PosCilla polska. Wilno, Rarcan. 
Rescins Stan. Epiatolarom liber L Neapoli, 

Salvianns. 

— Piamm medit Progimnaamat Neap., Sal- 
vianns. 

Rozmyilania m§ki P. Jczusa. Krak., Laz. 
RttdingerM. Lusus anagram, in honor. Daw. 

Hilchenil Franeoforti. 
Rwaczowsky. Neuo tflrkische Chronik. 
Rvchlicki A. Divus Paulus et Judaa Iscar. 

Virccb., Afiucns. 
Sarnicki. Statuta i metrica. Krak., Laz. 
Schober M. Paraltpomena. Thorunii. 
Soraphicae in D. Francisci vitam, dedic. 

Goor^o Mniszoch. Crac. 
Severinns Lnbomlins. De vita et mirac 

D. Hiacinthi. Romae, Gabian. 

tkarb doszny, chrzei^. cwicz. Krak., Piotrk. 
miglecki M. Opisanio dispntacicj nowo- 
grodzki<3j. Wilno, Zau|czkowski. 
Socinns Fanstus. De J. Christi Servat. 
Rak6w, Rodeeius. 

— Rof. libellij quem Jac. Vtgecns etc B. m. dr. 
SokolowskL J6zef sprawiedliwy, tl. J. Bogn- 

slawski (1596). 
Statuta dioeces. pro dioec. Varmien., ed. 

Treter Th. 
Stella JnL Caea. Carmen in s. Hyacinth. 

Romae, Gablano. 
Swiniarski Ad. Teoria Calendar. Wirce- 

bnrg, Fleischmann. 
Symbolatria: catholienm, calvinianam, luthe- 

rannm. Vilnae. 
Synodns dioee. Leopol. Crac., Petric 
Szemet Jan. Trimaehia. Kxak., b. w. dr. Ob. 

Kmita J. A. 
Tarnowski Jan. De bello cum Tnrcis. 

Wirzbnrg, Fleiscbm. 
Terentins. Wy}%tki pneUada Walent z 

Kent Krakdw. 
Testament nowy (ka. J. Wi\jka). Krak., 

Piotrk. 

— Tol Poznan. 

■— nowy z greekieco. Ob. Biblia. 

Theopil Szym., ob. Tumowski. 

Threni in obitu Laz. Philonis Kmitae. Wil- 
no, S. J. 

Trophaenm pacis in reditnm Sigismnndi IIL 
Ob. Loeehins. 

Tumowski Teofl Sz. ZwierdaiUo nab. chrae- 
AciaAsk. w Polsce od pnystania Polaki na 
wiarg. Wilno, Markowicz. 

^ Obrona oonsena. sendomirakiego. 

Twardowski J. Ezamen fidei Seetariomm. 
WOno^ 8. J. 

IB 98 1684. — 1695. TwoTtjdlo Mar. passes). Oknlary da iwier- 
ciadto naboi. chneM. w Poboe. Wilno, 
WolbnaDCi7k'(1697). 

— Wieczem eyangielicka w obronie suf. 
wieczeny MinisMw iwypiBana i Odpowiedi 
na contradictie Chra^stowskiego. Wilno, 
Lfczycki. 

Tyzenhanz 6. Livonlae provtn. rainae. 
Riga. 

Yolk mar N. Dictionarinm qnadrilingne lat., 
germ., gnec, pol.. Gtedani. 

— Compendium linj^iue polonicae. Oedani. 

— Ck>lloquia puerilu lat. germ. Joach. Came- 
rarii et J. L. YiviB, acyecta interpret, polo- 
nica. Dantisci, Rhodns. 

Warecki Malch. Bractwo Imienia boiego 
w Wilnie postanow. Wilno^Wolbramczyk. 

WarBzewickL Ad Sigism. III. R. Pol. ora- 
tio. Stokholm. 

— Paneg. Stokhobn. 

Was! 11 a Wielibabo knif 4. Ob. BasilioB. 
WereszczyAski J. Pablika. Rrak., A. Piotr- 
kowczyk. 

— Pobudka na Jego Ces. Uiloi6 Ces. chrzoid. 
Kr6la pol. etc. Krak., Piotrk. 

Wilkowski Kasper. Desiderosus (z biszp.). 

Krak.. A. Piotrk. 
Wirgiliasz. Eneida, tl Kochanowakiego. 

Krak., Laz. 
Witoslawski Mich. Lntnia na wesele J. 

Chodkiewicza. Wilno, S. J. 
Wujck, obacz: Testament. 
Wydzycrzcwsky Luc. Polon. De anima. 

Zaj^czkowski W. Opisanic dysputy nowo- 

grodzki^j. Wilno. 
Zamojski J. De trans. Tartar, per Poccutiam. 

Epistola ad G. Cynthium. Crac, Laz. (1596). 
Zbytniewicz Adam. Ilaslo albo Chorfgiew 

duchowna chraeSc. Krak., J. Sicbenoycn. 

i&wierciadlo czlow., ob. Granada. 

1695. 

Abrahamowicz Jan. Zdanie o kupczy zboia. 

Angclus, ob. Engel. . 

Anzelm J. Chorografia. Wilno, Karcan. Ob. 

Rymsza. 
Apokrisis (Brouski, Smotrycki). B. w. m. 
Arnoldus Aji. Oratio contra Jesuit missa 

ad pop. vilncnscm. Lugduni, Elzevir. (1594). 
Artomiusz Krzesichlcb Piotr. Sermon, to 

jest Kazanie. ToruA, And. Cotcnius. 
Bello (do) Bociali turcico. Per orationes: J. 

Kostitz. Konkendorf. Rcusnor. Crac^ Laz. 
Bcnkendorf Jan. Dc bcllo soc. turcico ad 

Sig. IIL Gcdani. 
Bosch roibung Geschichtcn. COlln. 
Bielawski Tomasz. Mysliwiec. Krak. 
Biclski M. Seym niowicsci p. J. B. wyd. 

Krak., Sielion. 
Boter Jan. liolazioni univcrs. (Opia morza, 

ded^k. St. Kostcc). Vcnozia. 
Broniowski. Tartariae descriptio. Colon., 

Myl. 
Brussiua, De bello adv. Turcas. Crac., Laa. BnloYia Levin. GonailiiimSigiamiuidoIIL Cra- 
oovlae in oomitiiB reoena exhibitom. Roato- 
chii. 

Calagina A. Synonyma latioa, ao aaaer. phra- 
aea polonieae (dedic. Tomieki). VratiaL, Ban- Cbajjm b. B. (po hebn^skn). Kiakan. 

Charviniua. I)e mmmatieia. 

Chryioatom. Knyha otea naazego Chr. 
Oa&og, X. Oatroff. 

Cicero. ataroM, tk, Badny. Wibm, Kar- 
can (169a^. 

Goletna. Betbflchl. w. d. Tnrken. Gedaai. 

Conatit terraram Pruaaiae. 

Daukaza Mik. Katechiamoa arba mokalaa. 
Wibio. 

— Trumpaa budaa. Wilno. 
Dabrowaki X. Sz. Zaloane opiaanie wie- 

Uw oatat Krak., KobyliAski. 
Dabrowaki Georg. Funebria laudado inexe- 

quiia Job. Baracif. Vilnae, Soc J. 
Deliberacya o apoQni v zwi^zku Kor. pola. 

z P. chrzeiiL (z Hoz. i Kromera). Bea dl 

(Dwa odbicia) (1596). 
Dilbaum Sam. Quadripartita Uatoria anno 

14S4. Hiatorien in Hungem, Ttirggen, PoUn., 

Attgq>urg. 
Dtugoaz. Hiatoria von dem beiL Stanialao 

dnreh B. Lanbich. Gr&tc, Widmanatett 
Dy ay dent od[>owiada na Piamo: Rozmowa 

o Confoederacie^. Ob. Podpora. 
Dzlerianowski And. Manea Jasloweciani, 

ded. Hieron. Jaaiowiecki. Crac, Siebeney. 

— Genethliacon Poloniae principia. Crac, Lu. 
Elijah miarachi. Crac. 

Engel Krz. Enchiridion de acnsn relig. Rus- 
siae. Gedani. 

Evanholie tolkowoje. Wilno, Mamonicz. 

For r 01. Generoao Domino Nicolao Zokoli, 
legato ad Sigiam. Crac 

Franci Jacob. Der Hiatorien Liebhabcr. Rela- 
tio quingnennalia 1590—5 in Tentachland, 
Polen, walUchqy, Moldan, Podolia. Frank- 
furt am M., P. Braohfeld. 

Goaualdua Phil. Oifioinm quindeoem gra- 
dunm a Mart Szyacovio introdnetum. 

Grabowaki Piotr. Zdanie ^yna koionnego 
o piaciu rzeczach. B. m. 

— Annatach. 

— Poapoltte mazenie. B. w. m. 
Grodiiecki X. A. Hiat kanon. iw. Jaoka. 

Krak., Kobyliiliaki. 
Happ Caap. Diapnt thooL de gratia div. 

Diling.. Mayer. 
Hennenberfl^orKaap. DerStrOmo undFlfiaae 

Namcn in d. prenaa. Mappen. KOnigaberg, 

Osterberger. 
Henning Sal. Septcntrionaliachc Hiatorien. 

Ambergac 
Hermann Dan. Gratiarum actio ad Deum. 

Rigao. 
Hilchen D. Nomina regia inter litter, nai- 

tata. Crac, Soharff. 
Hilohoa deoa. Crac 

H outer J. Rudim. oosmogr. Praga, Sehom. 
Hungaria, ob. Napragina. UB& Jab Zlotontty. Knilift lie ivo ftwialyelL 

Ottrog. 
JAimtBOwtkl Jan. PomMitis ob. Kapitfl. 
Jowlo FmiL TttrddMhe Kriefrtordnmig. Itsn 

EnnakniiDi^ Bart Oeorgiewies. Fhmfchrt 
Jelranlielyle, ob. Erafiielie. 
J6%et Wktaju Jdse& syna Gkiryoiiowego 

o wojnie iydowaU^j. (Koiakowiei). Wlfaio, Jnni^a. Synopslt novl Evang. Posn., Volrtib. 
JnrjriewloB. BeDnsi qomti Eraog. CoL, 

Faikenberg. 
Jnrowinas A. Pogneb IQk. Paea. Krak., 

b. d. 

KiernowakL EpHfaalaminm na weaele Pfotra 

KioaiyAtkiego i Anny BokolMakl^J. Wifaio, 

b. dr. 
KloBOwles 8. Flis. (Knkdw) Stemaeki 

a 1598?). 
KmitB Aehae. SpHanomegaraiioinaeliia. Krak., 

Siarff. 
KoDStytncye acjmn 1596. Krak., Las. (Dwa 

odUeia). 
Koatits Joannea. De beflo soe. Tare Crac, Kosmkowies, obaci: Jdaef. 
Krmkowesyk Bemat Jadicinm na r. 1596. 

LadsiAaki Jdae^ ob. Rymsia. 

Lmt o a. Pneatroga raaesnego na Meele odmie- 

nienia, a to a aiiakdw nieba. Krak., Sieben. 
Landmtio fimebria Joan. Baracii. Yilno, 8. J. 

a 1596?). 
Lew Conr. EigentL Bericht, waa in Frankr.^ 

Polen, Tttrcken xngetragen. Gftlln. 
Li pains J. Politika paAskie, tl. Sacserbics. Lipaki And. De rebna geatis Sig. m. Bomae, 

Zanett 
Liaeoyitina Vine. Crao. Theaea phya.. 

Argent.} Bertr. 
Loeehina. Epithalaminm in nnptiaa Chriat 

Prayjeinaki. Crac., Sieben. 

Mif davboi And. Tren do Zofii Radaiwil- 

lown^. Wilno, Jecniei. 
Mo}ytwy powaaednyfe. Wilno. 
Morm Dom. Praef. mtl. Poloc. Sitne Tnreis 

belhmi infer. Viln., S. J. 
Moakoraewaki Hier. Oratio eontin. caln- 

mnianun depnlaionem. 
Mil Her Lanr. 8eptontrionaliache Hiatorien. 

Amberg, Forater. 
My] in a. Beantwortnng der ISat Sendtaelirift 

dea Mylins anf die £▼. in Polen. Wilde. 

— Chria&iche Sendbriofe an d. Evang. in Lieff- 
lasd ele. 

Napragi Dymitr Nikol. Zakolina et Mich. 
Kelemeaaina. Poaelatwo wegiersk. poridw, 
pra^. J. Jannaaowski. Krai., Laa. 

— Hnngariae perielitantia legatomm ad Sig. 
IIL oratio (hong. ieg.}. Crac., Laa. 

— Toi. Dantiaci, Rbodina. 

— Toi. Horimberg, Locher. 
Nanntelina Rem. Bationale Jeanit Ged., 

Gerard. 
Nowiny a Kiakowa (?) a a Tokaye eo ael gli na dile meai lidem kreat* walecznym 

a Tnrky tokolo 1595 r. ?ehehlo. Praga, Waldy. 
Obrona breatakago makago aobom. (Obaci: 

1597). 
** prae^w Procoaaowi Confederaeyey. B. w. 

m. i r. (okdto 1595). 
Oratio oontr. Jeanit ex HaaenmHUeri Hiatoria. 

— qna eontinetor eahtmniatomm depnlaio. 
Orationea X habitae in gymnado thora- 

nienai 1594. Thonmii (1594).. 
Oatrogski Xie. Obwiencaenije o preby- 

wanii. Oatrog. 
Paprocki. Ghralt na pogmy. B. m. dr. 

— Toi, po eaealni. B. m. dr. 

— Pr6ba enM dobryeh. Krak., StemacU (i b. 
w. r.). 

Parentalia in obitam Geonr. Chodldewica, 

edd. Lneaa Kraanodomaki. Wilno, S. J. 
PayloTBki X. S. Ad Sigiam. m. oratio 

a. 1593. Crac, Laa. (Dwa odbicia). 
Peregrynacya oirisania Ziemi iw. 
Philetaerna. Jaalis aivedemorte N. Jaalo- 

▼icii. (In: Daierianowski. Manea). 
Pliseins BaayH. Eneomimn Rif^ae. Lipaiae. 
Podpora Konfederaeyey pneciw wieraaom 

w Roamowie aiemianina. d. m. dr. 
Poklateeki Stan. Pogrom caamokai^atwa 

i alchem. ftha. Krak., Sieben. 
Ponf towski Jan, obaca: Deliberaeya. 
PoBseyinns A. MoBcovia et alia opera. In 

ofBc Birkmannica. 

— Toi. Coloniae, b. w. dr. 
Powodowski H. Propoayoya a wyr. Pia. iw. 

aebrana. Krak., Sieben. 
P r i b e y o Vine. Delia orlgfaie degli SlavL 

Yenezia, Aldna. 
Proces Confederacgrey. Obaca: Skarga. 
Protaaewfca Jan. P^ranimphna na wea. 

Sknmina. Wilno, Karcan. 
Praeiegnanie odn owion e krdla nawar- 

akiego. (Ob. Clemen^ YIII. r. 1596). 
Paalminea. Wilno. 
Radwan J. Epithalaminm in nnptiaa Doro- 

hoati^iaki. S. 1. 
Relacion del Sig. Batori. Sevilla. 
Respona na kaifild Kalwin. praeciw obr. 

Pozn., Volrab. 
RiyiuB Jan. Oratio de Joann. Zamojacil 

Academia. Riga, Mollinna. 
Rog*liu8 Tomaa. Progn. naazeftdlat. Krak., 

Kobyl. 
Roamowa aiemianina a kai^dzem o konfe- 

deracyi. Ob. Podpora. 
Rozprawa przygody atarego iohiierza. Bea 

w. m. 

— Toi. Krakdw, b. dr. 
Roiniatowski. Funebris oratio et tliren. 

J. Barazcz. Wilno. (Pon^wnij rok 1590 

Dabrowaki). 
Rdiniea aekty Interow^J. B. dr. 
Rndinger M. Lnana anagramm. in hon. 

D. Hilchenii Reg. Mjj. seer. Frankf. 
Rndolphi H oratomm ad SigiaoL IH ora- 

iio. Cnc, Laa. 
Bymaaa A. Chorografia albo Topografia 

Ziemi iw. Wflno. 100 lo96« — * loM. Sohimeoii ftlknt Cime. 
Sobober Hnldrieh. De eaiiBit diiaeiiBionain 
ad Proc Bjtgni pol. ToroA. 

— Pwraenesii ad Senatam. Thorn (etj 1506?). 
Schonens A.. Natalia Vladia. filil Sigiam. 

m. Crae., Las. 

— Nikespaeaii (de Stan. Sok<^wik!). Crae., 
Lasar. 

— Tres fhnebrea in ob. 8. Sokolowski. Crae., 
Laz. (Ob. r. IMS). 

Sonltetni T. Ulysaea, ded. Yen. LenesyA- 

ski. Afj^entorati, Bertram. 
Severinus Lnbomliua. iywoeie L Jacinkta, 

H. A. GrodziecU. Krak., Kobrliikski. 
Skarga Piotr. Kai. na medzlele i Swifta. 

Krak., Piotrk. 
7- Proeea Confederaeyey dlaaident6w. B. w. m. 
Smiglecki M. bdatwie prsedwleesnto. 

Wilno, Soc Jea. 

— jedn^J widom^J glowie Jcoiciola. Wilno, 
8. J. 

Sooinus Fanatna. Diapntatio inter Er. Joban- 
nia. Rakdw. — De J. Cbriati inv. diapnt, typ. Rqdecki. 

i. BaaU. 

— Defennio dispntationia. B. dr. ^ De J. Christo Serratore. (1594). — De unigeniti filii Dei exiatentia. B. m. dr. 
Strasz Jan, ob. Tamowski Jan. 
8umn]a Jnbil. Clem. YIII. Crae, Laz. 
Symbol atria: catholicnm, calviniannm, lutbe- 

rannm. Vilnae, 1505. 
8zezerbiez Pawe}. Politika paAakie, ob. 

Lipaiua. 
Tarn ow ski J.. De bello enm Jnratiaaimia 

chriatianae fidei hoatiboa diaput aapient 

WOrzbnrg, Fleisebm. 
Unia albo WyUad przedniejazyeb artykn- 

I6w ku zjednoczenin Grekdw z Koici<dem. 

Wilno, Huunonicz. 
Urzedowa(Z) Marcin. Herbarz polaki, przes 

Fiflewicza. Krak., Laz. 
Warazewieki Rrz.. Turcicae 14. Crae., 

Lazar. 

— De conailiariia et conailiarii oft Crae 

— Paneg3rricn8 Sigiam. HL (na iirodz. Wlad. 
TV). Crae., Laz. (1590). 

Wereazczyiiski J. Spos<)b osaay nowego 

Kijowa. Krak., Piotrk. 
Wokabniarz pol. i niem. sentcncyj. Kr61ew., 

Oaterb. 
Zbylitowaki A. Na krzciny Whidysl. kr6- 

lewiczowi. Krak., Jak6b Si^beneieher. 
Zebrowaki Stef. Kfkpl, kt^iy rozaiewa 9t 

^ezania w Cerkwiacb makieh w Wilnie. 

wilno, b. dr. 
Zygmunt m. Uniweraa} poborowy na aej- 

mie 1595. Krak., b. dr. 

1596. 

Abanrda ob. dmiglecki. 

A eta et conelua. synodi gener. tbomnen. 

SprawY i nchwaiy Synodn tor. 1595. Tho- 

rnA, Cotenina. 
Agenda p. Powodoyiun. Crae., Laz. 
Agricola J, Bechai de ratione Vitae. LablinL Albertna z Wojny. Krak.* Lu. 

Ammnde golah. Cmooy. 

Azbnka. Wilno, typ. brataka. 

Baehia ben A$eber. (Wyklady abeeaifiovo 

po hebrafa.). Lnblin. 
Be mat ob. Krakowa (Z). 
Bialozor 0. Epieedinm na pogneb Doro- 

boatajaki^l. Wilno. 
Birkowaki. Laebrymae in fimere Annae 

Jag. Crae., Lazar. 
Borkowaki Nie. Diap. etfa. de fortitnd. 

Argentorati, Bertram. 
Borkowaki Petnia. De beatndine. Aigen- 

torati. 
— De temperantia. Argent 

Brake Erie. Mandata 8eren. Sigiam. Snee. 

et Pol. Reg. 
Brant J. 8. J. Kazanie przy pogrzebie Jen. 

Cbodkiewieza. Wilno, Golda. 
BrnaaiuB. Adprineipea de bello adyer. Tor* 

cas. Crae., I^z. (1595). 
^ Tot. Gorlicii. 
Bnrnomiasa Jerzy. dobywanin Agry, Hat 

B. m. dr. 
Bzowski. Triloginm b. Virg. p. aing. feat. 

Yenet., Zalterina. 

Can i sin 8 P. Capita doetrinae cbriatiaaae- 

Posnaniae. 
Carolns Prineepa. Reaponaum ad DzyaliA- 

aki. Stockholmiae. 
Cbronik v. Geda^a Tbn Jaehja (po hebn^- 

skn). Krakaa. 
Cbronioa (Sybenbnrglaehe). [Beaehrelbimg 

Moldan, Walaebei, Podolien). Nflmbeig, 

Heoaaler. 
Cbytraena D. Memor. event a. 1695 et 

epiat ad Sig. in. 
Ciranns MaUiiaa. Aaaertionea de exiat DeL 

Poan. ^^ 
C 1 e m e n a YIIT. Papiei. Przeieg* odnowione 

kr61a nawara. B. w. m. 
Clement De negotio moldavioo epiatolae. 

Roatoehii. 
Conelusionea aalutarea in Clar«»m. p. P. 

00. 8. P. Crae., Siebeo. 
Con 80 nan a. Tormi, b. d. 
Credenzacbreiben n. Inatraction wegen 

dea Herm Sigiamundi und Stinde K5nigr. 

Polen, nnd Apologia dea SttderkOpingiaehen 

Abscheidta. Stockholm, Gnttewitz. 
Cyryl tw, Kazanie o Antychr. p. Oatrogak. 

(p. 8tef. Zyzaniego). Wilno, b. d. (i Oatrog^ 

[Tekat pol. i bii&oruaki]. 
Czaaownik. Wilno. 
Czeraki Mat In ob. Nic. Psc Snee. Breat 

Yilnae. 

Dominaena Peregrin, ob. Peregrinna. 
Deliberacya o spHtku korony polaki^J 

(i 1595). 
Dreaaer M. SScha. Chron. der itsige Haadel 

mit Unff., Polen, LiflB. Wittemb. 
Dnbravina Janna. De piacinia, enm Amsta- 

rio Joadb. Camerarii; dedie. Yeneea. Iton- 

kowaki et Ant Fnggero. Norimb., Psol Kanf- iMe. 101 DsialyAski Bt. Ontio nomine Senatas 

habitn. Stockholm. 
EpltaUmia nnptitram Simonis Bobemi enm 

Agn. Rfin. Thoitmi, Cotenins. 
ETontas mem. umi 1595 ad 9ig. m. B. m. 
Exorbitaneye i naprawa kola poaeli.^ Ob. 

KarnkowskL 
Franc! Jac Relatio bistorica. Bescbreibnng 

aDer to in Poln, Behem, Moldau, Podo]il^ 

sngetnMfen, 1795 bis Martins 1569, i Con- 

tinnat bii 1597. 
Gemma Kom. Wyobraienie trojga dsied 

(po r. 1596). Pon^wni^ r. 1578. 
Glicner Er. CoDsenras sandomiriensis. Tho- 

ran., A. Cotenins. (1586. 1592). 
Oorscins F., ob. Lanclcins Joann. 
Ooslawski Ad. Deveritate. Arfcent, Bertr. 
Oospodarstwo ob. Wiersbi^. 
Oo a dins Dan. Dispni etbiea. Ar^nt, Mart. 
Grabowski. Polska niina albo Osada pol- 

ska. B. w. m. i dr. 
Gramatika slowenski^a. Obaez: Zyzani. 
Grocbowski St Zal pogrzebny Anny kr6- 

low4j. 
Handlnnicen (Uil)rerische, BObem., Polhii- 

icbe). Nflmberg, Hensler. (Briefe: Zamoj- 

aki Sigismnnd, Bathory). 
Easier. Pandoins annomm. Vilnae, Snlser. 
Herman Dam. De monstroso partn. Rigae, 

A. MoUinns. 

Hileben Daw. Oratio ad Senat rlgensem. 

RIgae, MoDinns. 
Historia eonfbeder. ob. PoL 
Hnlsins Leo. Chronologia, in qna provineiae 

seqnente pa^^ nominatae breviter descri- 

bnntnr (Austria, Bessarabia, Bomia, .... Podo 

lia, .... pars Bnssiae, .... Tartariae ....) Norim- 

bergae, 1596. 
Hyllensbergb Th. Thesinm centnriae ad 

Joan. Tarh) et Raf. LesacsyAski. Ai^nt, 

Bertram. 
Jaabel. Disp. de simplieii natnra Dei. Lnblini. 
JannsBOwski Jan. Praeparationes ad t>ene 

eommnn. Crac, Las. 
Jessod HaamnnaclL Lnblini. 

— Or. Habanm. Lnblini. 

lAStrnetio exigendi thelonei novi finitimi. 

Crac, Las. (1524. 1598). 
Karnkowski. Exoibitancye i napr. kola. 

B. m. dr. (Dwa pnebicia). 

— Kasanie o dwQiakim koteiele. Krak., Las. 
Ronstyt 1596. Krak., Laaan. 
KosmopolskL Absnrda ob. Smiglecki M. 
Krai A SKI Krz. Katecb. k<M. apost Krak. 
Krakowa (Z) Bemat Obwiessczenie pny- 

padkdw slfcaenia dwn plane^ ded. Stan. 
KncskowsUemn. Knk., KobyliAski. 

— Rossadek astrolon^w o komecie, ded. Leon. 
Sapieie. B. m. i dr. 

KnrsenieccyMar. i Jeny. Zatoba na pogne- 
bie Stef. Bielawskiego, dedyk. Prokopowi 
Bielawskiemn. ^Hlno, b. dr. 

Latos Jan. Kometa r. 1596. Krak., KobyliA. 

— Strainik opowiada przypadU rosmaite, eI%- 
caenie Satnrna i Marsa; ded. MicL Zebrsy- 
dowaUemn. KraL, KobyliA. Lancicius Joan. Generoso FeHeisiio Jaro- 

ski STnnenlo sno, Foelix G^rsU poeflttttoa 

J. Laneieii in landem dedicat Crae. 
LesKczyAski RafijLl. Disp. etbb de beatn- 

dine. Argent, Bcrtramns. 
Lilia P. Actio m. pro domo ad Praelatos 

et Canon. Eccles. Posnan. Posn., haer. Joan- 

nis Wolnb. 
Lipsius Jnstns. Epistola qna Brentio reje- 

ctam a se doctrinam perseribit, edd. Niego< 

szewski. Crac, Laz. 
Loecbins A. Sacerdotinm J. Sadecio. Crac, 

Lazar. 
Lnbieniecki And. Odpow. na artykidy, 

kt^re rozsiewa Johannes Petricins z Cbom- 

nnic. B. m. i dr. 
Malaspina Oennan« Oratio olidze, ti. Jann* 

Bzowski. Krak., Laz. 

— Oratio de focdere. Crac, Laz. 

— To*. Romae. 

— Orazione si Re di Polonia nelia regal, con- 
gre/ratione. Verona, Vergagno. 

Man data Sigismnndi Snec et Pol. reg. ad 

Carolnm Snec. princip. 
Mandina Benedictns. De foedere c. Tnrcas. 

Nissse. 

— Toi. Crac, Lazar. 

— To4. Coloniae, Hoberg. 

— Tol Pragae, apnd Yenc. Marinnm a Gemzie. 

— Oratio ad regem Senatnmqne Polon. DiHn- 
gae, Mayer. 

Margarit. Ostrog. 

M i r o w 8 k i Andr. Thcoria ventomm. Win- 
bnrg, Fleisebmann. 

— Theses do donat inter vivos. Winbnrg, 
Fleischm. 

— Theses de jnstitia. Hcrbipoli, Fleisdnil. 
Molitwy powszednenije. Wilno. 

My 1 ins Jerzy. Przestrbga albo Napomnienie 
listowne do ewangiol. aby dziatek do Jesn- 
Hdw nie pos^lad. B. m. i r. 

— Sendbriefe an die Cbristen in Liffl., Polen, 
Prenss. Ihena, Richtzenhan. 

Nauka kn czjtanin pisma slowieAs. Wilno, 
w dmk. bratski^J. Obacz: Zyzani. 

Niegoszewski St. Epistola c Fr. Brentinm. 
Crac. 

Nowiny z Krakowa, Tokaye. Praga. 

Obrona Konfederacyey i Processu (pnedw 
P. Skardze). B. m. dr. 

Officia ob. Sokolowski. 

Pancratius Joan. Ode Andr. Morembnrgo 
et Joanni ROtgero, nt feliciter in Poloniiun 
commigrent Regiomonti, Osterberger. 

— Schediasma Th. Roti. Dantisci, Rhodns. 
Paprocki. Pamatka Cechnm pobitym. Praga, 

Schnman. 
Peg as Meletns. Ortodoxos christianos, dialog. 

vihiae. 
Peregrin Damian. Liga z Zawad§ kola posel- 

skiego ^ed. L. Sapieie). 
Plewy Stefimka Zyzaniey beretyka z cer- 

kwie mski^J wykl^go. Wilno. 
Pociei Hipacy. Synopsis. Wilno. 
Pol Klemens. Historia oonfoeder. polonieac 

Debredni. 102 lllOe.- 1097. Posseyinni A. Reksloiii o aimo C di 

MoseovliL Maotna. 
Praeparationes derotae ob. Jaoimowsld. 
Pro4t6ii na koniM^niey^ ob. Skarga. 
Przestroga ob. Mylins. 
Prxeiegnanle na \a6\. Fr« kr61a nawar. 

ob. Clem. Vin. 
Psa^omnfca. Wlino, drakar. braeka. 
PsaHir. Wlino. 
Pfizenlea Jak. Pf«wy Steflmka ZTcaoiey 

heretyka. Ob. Plewv. 
Raetel H. Warhaftiche Historieii. OArliti 

(1591). 
Ranttenstrancb Wine. Waibafltiehe Kewe 

Zelttnngr ana Wlldaw der Haii|Hiitedt in Lit^ 

tawen, eine» Bflr^n 8ohn. Dresden, Beriren. 
B 1^8 ska. De atheismis et pbalarisraia eTao. 

Neap., Gaelin. 
Rensnei^na M. Oratiooimi yolmnlna TV. (T. I. 

r. 1695). Lipeiae. 
Romaons Adrian. Ventorom nans, ded. N. 

Coryeinfo. Wiroeb., Flelacbman. 
Seal I onus Aeidol. (Sarmata). Ad bfd. Sam- 

blatdiim Consentinmn. Pernsii, P. Oriando. 
Behalecheles hakkabatah. Ciaeoyiai*. 
Sebeffel Abr. Emek Braha (bebr.). Krak., 

Isaak Prnstits. 
Sebylban Arba. LabHni. 
Seripta dao de cansis et rmnedila diss, in 

rel. Cfar. ad Proeeree Rer. Polon. B. m. dr. 
Sepreias Alb. De horis C^non. libell. Crae., 

b. dr. 
Sifriimnndna ob. Mandata. 
Skargra Piotr. Synod btzeaki (1697). 

— Pnieea na konfederatia s TK>prawf. B. w. n. 
S>nika Alexander. Eoieedinm na pogmbie 

MIeh. Paea. Wilno, b. dr. 
Smigrleeki M. Abanrda Synodo torm&akie^. 
B. m. dr. 

— liebwie i Wyderkaeh. Krak., Lasar. 

— liffiwie i tnsech prxedniejaiyeh kontrak- 
taeb. WDno. S. J. 

^ Zachariae Proph. pro J. Cbr. div. teatino. 

Wilno. 8. J. 
Smotrycki'M. Trenon, to Jeat Kaplan woato- 

eanoi oerkwi. 
Soko^owski. Officia propria patr. Poloniae. 

Crac., Las. (1599). 

— SprawiedliwT JiVsef, prsez ka. Boirnalaw- 
skieiro prseloiony (1594). 

Spdlee (0) pan<)w prseeiw Torkowi. B. m. 
Stnreina. De nef^o moldavieo. Roatoehii. 
Synod brseaki od. Skan^ 
Threni in obitnn nobilia adol. NIe. Ssyma- 

nowaU; ded. a Stan. Dowaki Matfaiae Klo- 

dshiaki. \nino, Chriat Patro in off. S. J. 
Vietoria (Ne'vre aybenbfirfriaehe). Zn Ende 

die polniaeben nnd tartariaehen Handlnngen. 

Ntlmberg, Henaater. 
Vokabnlar mancber Sentensen (potaiiaeh 

nnd dentach). Thorn (1580). 
Volan A. De vita beata dialoinia. Wilno. 
Yolkmar. Dietion. trilingne tripart GdaAak, 

Rbode. 
Votnm aslaeheiea polaldego OJesysne mihi- 

Jfcego. Krak., b. dr. Waraiewieki Kn. De lecatkme. 
(Wiersbi^ta M.). Goapodantwo dia iplo- 

dveb i nowotnyeh i^oapodany. B.^ m. dr. 

(1598); (tenie dank i oidoby, eo w Faiiroe- 

kie^ : Pr^ba ondt, Hanka fil.). 
Wnjek. Poatnia eatboUeka nmielasa, edye. 

4ta. Krak., A. Piotik. a579. 1580. IW. 

1590). 

— Poatilla katol. (wiek.). Krak., Piotrk. 1M7. 
1589. 1584). 

— PieAni naboine. 

Wyobraienie prawdziwe dsied ob. Genraia. 

Zaehariae propbetae pro Cbriati diy. teste. 

ob. Smiicleeki. 
Zamojaki J. De tranaito Tartaromm. Up- 

aiae a594). 
Zeitnnir kwo (Newe), wie sn K5ni^benc 

der b5ae Geiat binweggeftbrt Dansi|^, Jakob 

Rbode. 
Zeittnn^e (Warfaafltifre), waa swiachen Sle- 

benbflrirem nnd 6roaa.-Gants1er in Pokoi 

sngetrami hat Hamburi^. 
Zysani (Tnatanowaki) Jjanrenty. Asbnka alo- 

wenakaja. Wilno, Bne^o klaast. 

— Grainatyka alowenaai^a. Wilno, bes dr. 
(Mamonics). 

— Obacz: Cyry] 4w. 

1597. 

Abraham fHina Kattani. Praeeepta in monte 
Sinai, tranalata per Phil. Ferd. Poloniun. 
Cantabri^. 1597, 4. 

Acta iSynodi Yratialaviae. Niaaae, Rdnheekel. 

Alb. Ikkarim. Lnbtini. 

Alphea Sephcr Rabb. One. 

A Ware a. Inatit. Onmmat PosnaA (159S). 

A r t o no i n fl P. Krzeaichlob. Nomenclator rernin, 
lininiiB lat. fr^rm. polon, explic. Tbomnii. 

Banhiniis Caa. De eorporia hnm. uartibna, 

(dedfc. S. OatromfT). Baaileae 0588). 
B^nedykt iw. Refrola ob. Klonowicx. 
Bernaf X Krakowa. Kalendars na r. 1598. 

— Prr.eatrofra I dokret atrologaki na r. 1598. 
Krakdw, Kobyliiiaki. 

— Oalendarion) 6a es montani. Nairy Ssombat 
B i c 1 a k i J. Kronika polaka. Krakdw, Sie- 

beney. 
Bochnenaia Andr. Bellnm ob. Lnbelesyk. 
Borkowaki P.. Diap. ethiea do actionnm 

prine. Arfrentorati. 
(BroAaki) Krsyaztof Philalet Apocriais ob. 

Smotrzyeki. 
Bnrnomiaa Jersy. dobywanin Afpn. Bex 

w. m. 
Boaberirina A. Drofci trsy, tl. N. Namyalo- 

vina. Wilno, Karcan. 

CaUffrio" An. Synonyma. Yratial., Banmann. 

Ceriola Fnlyinas. Rada paAaka, tl. Jak. G^r- 
akieiro. Krak., Lazars. 

Chwaliboaki. Odpia na ryeeratwo jesnl^e. 
PosnaA. ^^ 

Clemena Vm. Papa. Ad Pokm. et Snec. 
regem Sixain. UI. dnae epiatolae, duae Tar- 
taromm GhamL ll»7. 108 CsahrowBki iu Threi^ i naeiy romtite. 

Posna^ Volimb. 
CsaDlie Kare. lliMet. Norimb^ Kwifiiiaiiii. 
Ektnesis, albo Korotkoje aobranie spnw 

DA synodi beresteAakom. B. m. dr. (Obacz: 

SkAfga). 

— abo CMtkie lebranie spraw na aynodie 
w Bnetein litews. Krakdw, b. dr. 

Epithalaminm in nupt J. GoatomakL Crac. 
Filalet Apokriflia ob. 3roi&BkL 
Glicaner Er. Chr. regom PoL ThomA, Cote- 
niua. 

— E^nika polska. 

Oorajiki Ad. Epia. in eanaa nrntand. reliff. 
((^olo 1597). 

66raki X. Bada paAaka ob. Ceriola. 

GorsewskL Gamelia Stanlalao GoliAakL 

Qoalawaki* Gaatos Joaeph ob. Ssymonowicx. 

Grochowski Stan. Bellam theofogiciim ob. 
Lubelcivk. 

Grodsicki Stan. Ewanielik. B. w. r. (1597?). 

Gratinina. Melanchol. descriptio, ded. Nic. 
Cbriat Badziwii) et Fab. Burkowaki. Car- 
men. Crac., Petric 

Herb art Statata. Samoacii, Lenaoiaa. 

Hilchen Daw. ob. Orationea. 

— livoniae Snpplio. in comitiia. Crac., Laa. 

— Toi. Bigae. 

Hiatorya bardao pocieazna. zburKenin 

miaata trqjauakiego. Krak., Wiersb. 
Hurwitz Abr. Ob. Segenaprttche. Krakau 

(hebnjj.). 
Ignation. Epiatolai, per Fab. Birkowaki. 

ZamoM, Lenacioa. 
In promotionem Job. Math. Oatrog. Stetini. 
Inatrnctio perbrevia auper ritibua Graec. 

Bomae, Capl. 
Junge A. Sjrnopaia evang. Poan. (1595). 
Karnkowaki 8. Meaayaaz albo Kaz. o upadku 

rodz^ju Indzk., dedyk. Zygm. III. Pozn., 

b. dr. 
K at hay Flanc. de Lngaa. Elogia verau et 

proaa in laudem Sigia. Bathoni. Olomncii. 

— Byncharma in vellua anream Sigis. Batbori. 
Klonowicz. Poiar, npom. do gaazenia. Bez 

BL dr. 

— Begula dw. Benedvkta, dedyk. J6z. Wore- 
ascayiltokiemiL KruL Fiotrk. 

Koryciiiaki A. Embl. VIL artoa lib. decl 

Otom., Handel 
Kronn-Wegweia. Biga, Narva, Wilna. CdUn. 
Kraeaichleb ob. Artomiua. 
Latoa J. Zadm. rionecznego na r. 1598 opi- 

aanie. 

— Przeatroga. Bez w. m. i r. (Krak6w). 
Lilia P. Or. ad Sig. HI. in reditu ex Saec. 

Poan., Volrab. 
LiToniae aapplioantia ad Reg, et Ordin. 

oratio. Ob. Huchen. 
Lnbelczyk. Bellam theoL adv. Tarcaa. 

Crac, Lai. (1545). 
Labomliua Boxolanaa Cracovienaia Seve- 

rinoa. T)ieatr. ooncionat V^net, Minima. 
Laazcz Mar. Okulary, ed. 2ffa. Krak., Laz. 
MadaleAaki MicoL Oratio m nuptiaa Nic 

Naniaaovioii et Cath. BadziTiliae. Vilnae. Meditatio Pinlmi 67 ad Caid. Badziv.. 

Crac, Lai. 
MIodecki St Odpnaty nadane od Syztoaa V. 

B BO. i r. Krak5w (na koiioa r. 1598). 
Montana a Fr. Apologia pro S. J. Crac, Morochowski. Obrona breateja. raa. aobonu 

Wilno (1595). 
Mnaonina J. Prognoatieon aolia et lanae 

eelip. Krak., Kobylin. 
Mylina G; Sendbr. an Chriat in Liffl., Polen. 

Leipzig. (? Por6wn. r. 1596). 
Myrecina A. Eaterpe aive Naptiae Janoa. 

Oatrog. CraCj Sieb. 
Namyalowaki Lioynioai. Pinieneaia do min. 

Ewan^eL Nowomdek. 
Nazwiaka z OBj. iw. Jana Chryatoaowi, 

aborom, nanci. afaiiaoc B. dr. 
Odpuaty ob. Miodecu. 
Oliva pacifiea miaaa d. A. Gon^ski. B. m. dr. 
Olivarins Razzalii. BeL de canon, a. Jacinti. 

Boma, b. dr. 
Orationea trea (Nic Eckii, Hilchen, Biyii). 

Bigae, Molinoa. 
Oatrowaki Jan. EpithaL Janoaaii Oairog. 

et Cath. Labomiiaka. Crac. Sieben. 
Paprocki. Nowa kratochwile. Dil I: Praga, 

Anna Szomanowa (1598. IGOO). U: u D. 

Sedlaczai^k. lU: u Dziedz. Szumana. 
Paaaensia Jode. Comp. 'Thalmudia. Crac 
Pa'terilc Oatrog. 
Pax 11 laa Adam. Lizydzie, komedya. Krak., 

Kobylii&aki. 
Philopatria ad Senatum et pop. litoanam. 

Mlloanik ojczyzny do Senatu i Baplt^j Utewa. 

(Aator Wojnowski J. ezv Pielnzymowaki 

El.. For6wnig Wojnowaki i Orzechowaki 

r. 1588). WUno. b. dr. 
Piskorzewaki M. In m. Annae Jag. fimebf. 

laud. Crac, Laz. 
Pius V. luatitutio Christiana. Zamoic, l^aki. 
Plautns Potr6jny, t). Piotra Ciekliiiakiego. 

Zamoic, Lfaki. 
Pan era till a Bait Apophoreta Ella. Bo%er. 

Toroni, Coteniua. 
Powodowski H. Brevis inatrnctio. Poan., 

Wolrab. (1577. 1586). 
Precationes alicmot aelectae. Crac, Petric 
Proteaowicz (Protaaowicz) Jan Benedy* 

ktowicz. Jatmuinik ex opere Jalii Faloi. 

Wilno, b. dr. 

— Konterfet czlowieka atarego, tudziei o at** 
roi&cL B. m. dr. 

— Epicediom na tolerd Maruazy Wojni& 
Wilno, Karcan. 

Przestroga i obrona do obywateMw koroi^ 

B. m. dr. 
Begula 0. Benedykta. Ob. Klonowicz. 
Beusner Jer. Ermanungen. Frankfort (i 1598) 

(1647). 

Bicheome Lud. Ob. Montanoa. 
Samboria Camillaa. Aaaertiones ex moral! 

et apecul. theol., ded. Vlad. Bekeaia. Crac, 

Petnc 
Severinua Frater Polonua. Theatmm aea 

0£Boina coneionatomm« Venet 104 KW7. -159a Sereriniis obaes: Loboaliiii. 
SislowBki Staa. Wanoliooenaii. Do niffra- 

gfia, qaibni qiiiitas dflfbnetonnn Jmnntiir. 

£t Otfiiien Ad. WolakL Wiroebvrg, Fteiaeh- Skarff a. KaMoia na Niediiele. Knk^ Piotrk. 
(i 1695). 

— Odpowiedi na kaifiki o Synodsie bneakim 
Imieniem luda ataroiyte^/ reUgii greoki^J. 

^ Synod bneaki y lego obrona. &ak., Andn. 

^ Piotrk. 

Smiglecki Har. Abauda (obaes r. 1596. 

^ynod). 
Smotryoki M. i BroAaki Kn. FUalet Apo- 

krisia, abo Odpowied na kniaiki o aoboiu 

breatina. (Plnyp. J. Zamojakiema). B. w. 

m. i r. 

— Apokriiia abo Odp. na xlfiki o aynodxie 
bfieaklffl. 

Solikowski Hier. Meditatio sen ExpUeatio 

paafani LXVIL Grao.. Siarfll 
SosBviiakL Thesea ae lue peatifera. BaaiL, 

Waldk. 

— Oratio de natnra aqoar. BaaiL, Waldk. 
Synodua dioee. pk)oenaia, praeaid. AL Ban- 

nowaki (ed. IL). Crac., And P^trio. 
Synod bneaki pod Mich. Bachoia (p. Smi- 
gleokiego). Wilno ^?). 

— Tol Knk6w. Por^wniy Skam. 
SsTmonowicB Ssym. Caatna Joa., tl. Stan. 

GoabwakL One.. Laz. 
Tamnieina Ana Tnktat albo Boapnwa 

kr6tka na csaa pami^tki Narodsenia J. Chr. 

Torad, Cotenioa. 
Teeno Joann. Beantwortnnge dea offenen 

Sendbriefea Or. Myliua (g. die Jeaniten). 

Bninntnit, Schmitt 

— Tol WUde (Wilno). 
Tirna J. Minhagim. Cnc 

Tworaydlo Mar. (Laaaca). Okulary na iwier- 
dadlo nab. du%M. w Polace. &rak., Ijaa. 
(1594). 

Waostawowici J. Aasertionea phiL de 
meteoria. Grac, Petric 

— Pyroteoria (et elegia Eraami Sixti). One., 
Piotrk. 

Wariehina W. Kateehism wendyJakL Budy- 

aayn. 
WarasewickL De oonailiariia et oonailiarii 

offieio. Wittenb. 

— Toi. Boatok, Beoaner. 

— De ooncilio. De legatia. Acoed. Hip. de 
Gollibna. Conaili«rina. (N% koi&eu rok 1598). 
Boatook. 

Weresscayiiski J. Votum ae strony podn. 

woiny. Wereaacsyn. a592. 1594). 
Woinowski Jer.. Philopatria ed Senat 

litnnannm. Obaca Philopatria. 
Wnchalins Jan Leopoiita. 2ywot Panny 

Mariev a lacu&ak. prseloiony, ded. Jadwi- 

dae Muaakow^. KnL, Sieben. 
Wnjek J. Zywot J. Chryatoaa. Krak.| Sie- 

beneycher. 
Zaremba Joannes de Bnin Can. Strig. On- 

tio paneg. in aognat eonaecrationem BL et 

Bev* D. Joannia KntaaaL OlomntiL Zbylitowaki And. Droga do S a we cy e y. 

KraLy Sieben. 
--- Zywot ealaehdea we waL Knk., b. dr. 
Zarnowea (Z) Gnegora. Upomn. pioate 

1 ki^tkie. 

— Poatilla albo Wyklady. Knk., Wienbieta. 
(1580. 1582). 

Zebrowski Saea. Beoepta na plaatr Oae- 

chowicaa. Kiak., Laa. (1594). 
Zdrawiiiski M. Pnk^ka proata. poapoL 

eiiowiekowi bardao potnebna. iLiiik., St 

Scharit 

ift9a 

Amplina Joannea. Pinegyiiena ad Jaeobnm 

Ostrorog. LngdnnL 
Antirobesis (prseoiw Apokriaia). (Aikn- 

dinaa P.V. 
Anzelm X. ob. Bymaaa (Cborografia). 
Apokriais (Smotiycki, BroAaki). Wilno. 

(1595. 1597). 
Artominas (Krsesiohleb). KaneyonaL 

ToroA, Kotenina. 
Ansa Caroli Snderm. Prindpia adr. Sigia. 

m., edd. Stnrtaina. Dantiaci. Bhode. 
Baronius Caeaar. Hiator. relatio de Bnthe- 

nonun ongine et converaione. Colon., Stein. 

— Vita b. Eaaiae BoneriL Boma. (? PorOwnju 
160U). 

Bart Zach. De epidemia sive febri peatilen- 

tiali, ded. Adamo Sendivoio. Poan., Voln^. 
Bartlomiejowies Prokop. Cenaon onomi- 

naovi biak. wileAakiego. Wilno. 
Basil! us AUgnaa. De moribna oral, edid. 

S. Uoyina. rankf., Bassaes. 
BeokmaiL Carmen de obitn Annae Anatr. 
Botero J. Belaaioni (dedio. Staa. Kostka 

Stomal). Breacia. 
Brnssius. De Tartaria diarinm. Fraakf, 

WecheL 
Baovins Abr. Condones IV. Venetiia. 

— De jnre statna aive divino. Colon. 

— Seitum gloriae s. HiadntL Venet, Zalte* 
dna. 

— Theaanrna landnm a Ddparae 40 eondo- 
nea. Venet, Soe. Minima. 

Calepinus. Dietionarinm 11 lingnarnm Bad- 

leae, Henriepetrus. 
Capitnla pokoju Henr. IH i FOip. IL, 

tkduL % wloa. Jan Bapt Ceki podaapek. 

Krak., Laaara. 
Carolidea. Ad M. Sendivoginm. B. w. m. 
Cato. Diatioha. Katonowe wienae, p. Klono- 

wicsa. Krak<)w (1570). 
Oieglerna Georg. De inoertitadine r. him. 

Bigae, MoUinna. 
Oiophani Herettlea. Scholia in (Mdinm, 

decL Paulo Uchanaki leg. Bom. Venetiia. 
Clypeus spirit, ed. 4ta. Orao., Sieben. Ob. 

Waraaewicki Kn. 
Constit in gen. Capitulis Ord. Canon. Cnato- 

dnm a. SepuL Hier., eddid. And. Batoiy. 

Bmnab.| SohOnfels. 
Constytnoie 8.. WaL Kor. War. Knk^ 109a 106 Gopey eines Sehreib. des H. St too Zwn- 

kow und J. ZamoJBki an Henog. Carl. 
Gsagoslow. Ostrog. 

Dawid PsaHen, tl6iiL X. BybiAskiego Mae. 

— TehUlim. Krakdw. 

Epicedia ia obitam Andreae Opaliikski. 

roan., Vobab. 
Evangeliae et epistolae eecl. cath. Crao., 

Siebeneych. 

Fabrieius Tim. ElegU in natalem Christi. 

Reffiomonti. 
Foedifl jugalibus L. Kiotrowski cum Magd. 

Ifarcinowska (Cnogler, Moller, Cimmeraian, 

Csapliikski). Vilnae. 
Fredz-FOrdrag emellan Stgismandas od 

Herr Carl. StockholnL 
Fridewalt J. EpithaL J. TneiAski. Crac., 

Petric. 
Friedensvertrag zwisehen Siffismunden 

der Schwedon anaCarln der Reicne Schwe- 

den. Stockholm, Andr. Gnttenritz. 

Geppelius Mar. Hymeneus Georgii Wedori 

et Sophiae Gracvii. Dantiaci, Rhodns. 
Glicznor Fr. Apellacya konfed warsz. Kr6- 

lew., Ostorb. 
Gorecki L. Historia do bello hungar. wala- 

ehico. 
G6rnicki L. Raczyh Krak., Laz. 
G d r a k i Sz. Ckwala iw. i blog. Polak6w. 

Krakdw. 
Granada L. Zwicrciadlo czL chrzettd, tl6m. 

S. Warazewicki. Krak., Piotrk. (1577. 1585. 

1594). 
Grochowttki S. August Jagidlo. 

— Skarga snn nocnego. Warszawa. 

— Uymuy koacicliie. Krak., Sicbeu. (1599). 

— R^tm^ o zacnotei M. P. Krak., Sieben. 
Grntiniua And. Medicua dogmaticua, dedic. 

Leoni Sapichae. Et Carmen Eras. Syxti. 

Crac^ Piotrkow. 
He Hod or. Aethiop. Hist interpr. St War- 

asewicki. Heidelberg (1556). 
Henning SaL Tabulae geuoal. famiL sar- 

matie. Bohemiae, Poloniae. 
HolsBchuher Bait Ode ad Job. D. Soli- 

kowski. Riga. 
Homer. Ob. Wolthazy. 
HOniger N. Hofhaltung d. tttrkischcn Kay- 
sera. Georgewitz Barts. Tttrck. Tyrenuey. 

Baael, Honric Potrus. 
Hurwitz Abr. Coipm. v. Jak. Hloscas (hebr.). 

Krakao. 

Institutiones litcratao. Thorunii. (1586. 
1587). 

Janidlovius Jak. Bodzantiucnsis. Dispnta- 

do (ded. Georg. RadziwiU). Romae, Bom. 

Baaa. 
Johannes Wohlgemut von Hcilsborg (Ludo- 

vicus de Prussia). Trilogium aiiimao. Norim- 

bergae. 
Janins M. Orationes ex hbtoricis. Partes 

EL (Orat Ad. Lasco, M. C^mer, J. D. 

Solikowski, Er. Cioiok, Chris. Warszewicki, 

St Kamkowskl). ArgentoraiL Kaezorowski. ffisCor. epitome paasionis 

Alberti. 
Karnkowski Stan. Inatmkeya na sejmiki 

elekcvej depatacki^J. B. m or. 
Katecnfzm polski z litews., nakhid Meleh. 

Pietkiewicza. Wilno, Wierscjski S. 
~ Ob. Sudrowiiisz. 

Klemfeldins Nic. Pathologia. Lugd., Plant 
Klonowicz. Flis. Krak.. Steru. (1595). 
Kmita J. A. 2wiereiaalo rzeezp. polski^J 

na poczftkn r. 1598. 
Knyzyca (listy Malecynsza patryar. alex.). 

Ostrog. 
Kochanowski Jan. Krak., Laz. 
Konstitucye(od 1550 — 1598). Krak.,Laz. 
Koryciuski Krz. In felicem redit Radziw. 

Crac., Laz. 
K rain ski K. Katechizm ap. z piein. Krak., 

b. dr. 
Krz;^ekl Jan (Krznski). Vindieiae ob. Vin- 

diciae. 

Laterna M. Harfa duchowna. Lwdw. 

— Toi. Krak5w, Piotrk. 

L a t o s. Przcstroga rozmaitych przypad. na 
r. 1599. Krak5w. Obacz: Zebrowski. 

— Nowa poprawa Kalendarza. 
Lcgationes Alezandr. et Ruthcn. ad Clem. 

\ail. Ingolstadt 
Leges ct statuta congreg. beatae Virginia. 

Crac., Petric. 
Licjnius J. Catalvsis albo Zkaza. 
Lilia P. Oratio ad J. Tamowski ep. 'posu. 

Posn., Volmb. 
Lubomirski Nicol.. Hymenaons Juniis. 

Ostrog. ct Cath. Lubomirska. C'rac, Ijiiz. 

— Tcchnopaegion sacropoeticum. Crac, b. d. 

Laski J. IHurgatiou d. i. oin Vonintwortung. 

lloidclberg. 
haszowski Jan. Picsi'i iy wota pobozn. Krak. 

Malachwieiowicz Wasyl. Obacz: ika- 

•nowca (z) G. 
Manatius Aid Eiegantiae. Wilno, S. J. 
Mart inns. Prima par. decl. graecae ling. 

Dantisci. 
Mislanitts J. Sociotas s. Annae. Zamoici. 
Mojecki X. Przeclaws. 2ydowskie okra- 

cietist¥ra. Krak., Sieben. 
Mordechaj gadol. Crac. 
Morgenstern. Tractatus de eeclcsia. Franc. 
Mnsar Sefer hamusar. Crac 

Niegoszcwski St Epithal. Januss. Ostrog. 

ct Cath. liUbomirs. Crac., Lu. 
Niger Dan. Cracovionsis. Catcgoria ante 

disputationem do S. Ench. Sacramento. Roma, 

Zanott 
Nizolius Mac. Oratio do vita Schobori. 

Thorunii. 
Olewinski Gabr. Bcllum mysticum obacz: 

Vidaviensis. 
Opys o nizuosty wostocznoj cerkwy. Ostrog. 
stored Chr. Disput wider Georg. Tradeln . 

Rak6w, RodeckL 

— Compendium doctrinae ohriatianae. Hoi* 
landia. 

— Annotata in aliquot looos. 

U 106 109B. Ostrowski Jan. Epithalamion in nnptiM 

Sbig. LanokoroAski et Cath. Komorowska. 

Crac. 
— De bello dialvsis aurea. Crac, Piotrk. 
Oatrogski K. Otpia na list Ipada (Podeja). 

Ostrog. 
Odpnsty nadane od Syxtaaa V. Krakow, 

Lasan. 
Panegyricon Adami Qor^skl de GonJ. 

Crac, b. dr. 
PaneeyricQi ad Joan. OtCrorog. Logdnn. 
Paradoxa diyenis lods edita, dedic Niool. 

ZebnydowskL Crac, Laz. 
Paprocki B. Nowa kmtoehwile. DO IL Prags, 

Scdieanski (1697). 
Paprocki. Diadoefaoa. Praga, 
Podkanie Jonasa a Gregor. Kleeha i ros- 

mowa trznadla s idetrsepielem o oaenienin. 

Erak., Lasarz. 
Polibiasziliwiiui. Dwsbimty iotnierakie 

aakaradnc b. w. m. 
Polos Klem. Ad Paoliim apoat de foro eom- 

pet, ded. Chria. Kaddw. Wibio, Snloer. 
Powodowaki H. Bythmv ob. Rythmy. 
Praetorlna Martfama S^dideenna. Poenuk 

torn 1. y. Aigent, Knifer. 
P r i n a de la yilloe de Bode en Hongric 

Le malheor. anceea de Roi de Polongne en 

Suede. Paria, Denya Dnval. 
Privicki Georg. Epithalaminm in eeleb. 

nnptias gen. Zbignei LanckoroAaki de Brae- 

lie et Cathar. Komorowaka. Celebrataa Cra- 

eoviae. 
Przestroga do Eyangelikdw, abr Nowo- 

krzczeAcowie na #iar§ namawiao 819 nio 

dali. Wilno, b. dr. 
Psaitir. Oatrog. 

Qnadrantinna. Palinodlae. Colon. (1671). 
KadziwiH Biak. krak. Agenda. 
Raphael de Lesno. Qnaeationea politicae 

(aedic. Niool. Firlej). Aigentorati, Ant Ber- 

tnun. 
Raschina Valent Inat dialect libri V. 

Regiom.. Osterberger. 
Reacius Stan. Epiatol. para posterior. Neap., 

Carlinna. 
Reineliua Joan. Leieh Predigt bey Beaing- 

knnsa Anna KOnigin m Pulen. Gritz, Wild- 

manstitter. 
Retkiewicz M. Polski z Utewskim kate- 

ehizm. Wilno, WierzeJskL 
Renssner. Epistol. Taroicaram Libri V. 

Frankf., Ck>Uitina. Lib. VI — XVI (1699 — 

1600). 
Riceins J. ElcMpia. Rcgiomonti. 
Rotta nuova che ha cbtu U Re di Polonia 

al principe dd Tartari. Fironze. 
Rozinowa Gregoryaaa z Bartosom (okolo 

1698). 
Rymsza And. Chorografia i opisanio ziemi 

«w. (1596). 
Rythmy o Pannie Maryoy, tL Powodowski. 

&iak., Siebon. 
Bbornik. Oatrog. 
Sienlus Math. Assert metheorol. ad Andr. 

Bathorenm epii Varaden. Bmnab., SOnfela. Sierakowski. Condnsiones. Crac 
Skarga Pio^. Bractwo niilosierdzia. Krakdir. 

— Zvwo^Swiftyeh. Krak., Piotrk. (1679. 

Skorawiec Woic. Fanata gratoL Hier. 
Chodkiewicz. Wilno, S. J. 

— Winazowanie Karolow^j Chodkiew. Zofii 
z Mielea syna Hicron. Wilno, b. d. 

SI nek ins Gnil. Sacronim gentium deaeri- 

ptio. Tignri. 
Sokolowski St Opera omnia. Crac, Laz. 

— In eyang. Matthaci notac. Crac, Laz. 
SokollAski Dnicki. Condnaionea Jnridicae 

Romae, Mutina. 
Sturtziua ob. Ansa. 
Sndrowinsz St Nanka i atwierdzenie etc 

\nino, Karcan (i 1680). 

— Katechizro albo zebr. wiary krzeicia^ 
Wilno, nidcfaul J. Abrahamowicza, Karcan 
(1600). 

Snaly^a Lanr. Reverdhdiaa. in Cbriato Franc 
Lacki mtul. Crac., Laz. 

— Tecbnicometria I>omino Albino Clotnaea 
Crac, Alb. KobyliAski. 

SzvszKOwski Martin. De obitn ser. Annac 
Crac, Laz. 

Testament nowy, p. Czechowieza. Rakdw, 

Rodecki. 
Theses 20 do Trinitato etc propositac Raoo- 

viae (1668). 
Transactio inter Sigism. Poloniae reg. et 

Carolnm prineipem. Stockholmiao, Ant Grot- 

terwits. « 

Typo tins Jacob. Thronns Polon. (na zgon 

Anny). HuUe, Greber. 
Tyrigotes Janns. Toehiiopaognion aacro 

Met voiierab. Corp. Chr. feato eonaecr.. 

Crac, Laz. 

Vidaviensis Gabr. (Olewiiiski). Bellum 

mysticmn sapientiae hiyiis saocoli c div. 

sapientia. Posn., Volrab. 
Vindiciae, qnibus GnilL Pbilalctao ad Mini- 

atromachiam Rescii resp. Yindicator. Bez 

m. dr. 
Volan A. Pancgyricns Nic Christ Radiwillo. 

Wilno, Snlzer. 

Warazcwtcki Krz.. In mortem PhiL IL 
orat Crac, Andr. Potric (Jjuar). 

— Paradoxa. Crac. Lazar. (1579 i 1588^. 

— Clvpeus spiritnans edidit — Crac, Sieben- 
oyclier. (Cztcry wydania). 

— be optiroo atata libcrtatis. Crac, Lai. 
~ In mortem Ucg. Annao. Crac, Lai. 

— De ambitionis vitio. Crac (1588). Obaci: 
Granada. 

Wiclopolski Alex. Epicodinm na pogn. 
Zofii Gostonis. B. ro. dr. 

— Theos^uclittiB s. cfMisll. Dcomni dc Ooorg. 
Radziwilt. Crac, Siebcn. 

Wierzbieta. Gospodarstwo (? 1996). 

Wo It hazy. Ilipothczis llliadi ksiag Homc- 

rowych, ded. Hier. Jazlowieckiemo. Lw6w, 

Bemath. 

Zaidliczins Daniel CracoYicns. Polonua. 
Hercynia idyllia virtoti et emditione, Con- 1006. - 1609. lor mdo Erphordicnfti Turingo. dedieata. Olo- 

muneii, hMcr. MilehtalerL 
Zamojftki Th.. Indyto filio J. Zamoyski 

acadcmia crao. quiidriino pncllo mncmosy- 

non. B. w. m. i r. 
Zbi6r dekrot^w tryb. labclskicgo pneoiw 

Zvdom. 
Z o D e 1 1 i u s Chr. Differentiae Juris civ. et 

saxon. Ldpsiae. 

^wierciadlo Rzpl. polski^j. B. m. dr. 
Zarnowski Graogorz. Clypons a tares dneho- 

W1UI z bI<)w. Ap. Pawta. Wilno, dnik Was. 

Malackwiejowicza; \v druk. M. Pulkiewicza. 
-r Apokatastasia. B. in. dr. (Wilno). 
Ze brow ski Szcz. Pr6ba minucyj Latosowyoh. 

Krak., Las. 

— Probacya pn)by na minueyo Latos. Krak., 
Lazars. 

Anton in X. Sprawa dobra o zakonnt^j pro- 
wincyi Jacka i&w. Lw6w, Bcmath. 

A r t o m i n 8 Piotr. Kazanio na Synodzic w 
Toruniu 1.595 mianc. Ob. Kazania. 

Aulenm nnptialo acad. sanioscicnsis. 

Basil i en 8 nob. Polon. llicBcs dc boatitndine 

ex V lib. Aristot. ethic. Basil., Waldk. 
B c r n a t z Krakowa. (Kalcndarz). Wroclaw. 
Bertelli P. Theatnim nrbhiani, doflic. Hier. 

a lUizraicw. Venetiis. 
Biahiski Jan. Lnpieie martwo skqrptn M. 

Graciana. Wilno, L9czycki. 
Biblia przekJadn Wujka. Krak., Lazars. 
Broifiski Krz.. Opisanio postupkdw sob. 

florentskoho. Ostrog. 
Badny B. Krutkich a w§z}owatych powieici, 

kt6re no flnrecku zow^ Apophthegmata, ksie- 

gi nil. Wilno, Karcan. 
Bsovins. Kosarinm sen exerc. pietatis. Posn. 

Caterla Paul. Cbonis nuptiarum Cvr. Mol- 
Icri et Annac Gaterluc. Hcginnionti, G. Ostcr- 
bcrgcr. 

Chytraens. Chronicon Saxoniac. Lipsk. 

— Variornm in Enropn ifin. dcliciac in ...., 
Anglui, Pnlonia. Kd. IT, apiul Clir. Corvinnm. 

Codurua Flani. In fiinere Scr. Annac. Bc% 

w. m. 
Cnrickcn J. In snllcnnit. Aug. Loiclitfnss 

et El. Stroband. Thonin., Cotcnius. 
Czachrowski. Rzcczy w Wegrzccb 1588 

— 1696. Lw6w, Bemat (1597).' 
Czahrowski Ad. Threny. PoznaA, Wolrab 

(1699). 

Dambkowski Grog. Lacr, in mortem St 
Badziw. Crac., Petric. 

Danksza. Postilla katol. po imudzko. Wil- 
no, S. J. 

Discurs iind Yerlauf dcr jetzigen schwe- 
dischen Sache, was sich vom 1594 znge- 
trageii. Stockbolm, Jurcnvitz. 

Domaniewski St Luct in ob. Stan. Radziw. 
Crac, Petric. 

Donsa G.. De itinere constantiDopolitano 

' (epiat polon.). Lngd., Batav. Epitalamia in festum Nie. Mochinger et 

Ells. Kriger. Thomnii, Cotenlua. 
Fabrus IJlr. Deseriptio Indiae. B, w. m. 
Freneelins Sal. Livonia 8. B. A. et Ordln. 

Polon. precatnr. Riga, MoUin. 
Gemma Joan. B. Sigism. UL med. De rat 

curandi bubonis. Dant. Rhode. 
(G e r 1 i c h) Gracyan Maroin. Proteataeya prze- 

ciw. disput Smigleckiego. Wilno, b. r. 
Grochowski St Hymny i Cantiea. Krak., 

Sieb. (1598). 
>- Pogrsebowe plankty Anny kr61ew. B. d. 

— Sw. Cecylia panna. B. d. (Ifi05?) 

— Trenopis na Anny areyka. s AnstiyeJ kr61. 
pols. pogrseb. B. d. 

— Wielxiemu Monar. Sygm. IH Kolenda. B. d. 

— Wloskie miasta. Kni6w. 
Grotfaasen Otto Livonns. Fabnla de diis 

legentibna. (Dedie. Levino a Bolow Beg. 
polon. Consil.). Rostochii, Mylander. 

Hagonovins Szymon obaes: Mislandni 
(Myslawa). "" 

Herlicias. Erklftmng Sonnenftinstem. Alt- 
Stettin. Rheten. 

Herennins ph. Enarratio in Metaph. Zamoid? 

H i 1 ch e n Daw. Trostbricf an den G. Farens- 
bach. Riga. 

— Epistola consolatoria ad Georg. Farcnsbaeh. 
Riga. 

— Epistola gratnlatoria ad L. Sapieha. Riga. 
Hosius. Orationes IV. Grac, Petric 
Hatter Elias. Novmn testamentom syriee, 

ebraice, gracce, latino, germ., bohem., polon. 

etc. Norimbern (folio 1 w 4ce). 
Janiciusz. Kotpr. o zwiersohn. bisknpa 

rsymbkiceo. 
J n n g e Adr.. Roswias. 52 questyi. Krak., 

Piotrk. (i 1693). 

— Odpow. na ksiaike jodn. Kalwinisty. Kra- 
k6w. (1593). 

Junius Mclchior. Orationnm ex historieis 

veter. quam recentior.. in doqu. studios. 

gratiam partis L (Nowy: Marc. Kromera, 

Krzyszt Warszewickiego, £r. Ciolka, Stan. 

Kanikowskicgo). Argentinao, Zetzner. 
Jurgiowicz A. Quiriti Evangelii professo- 

rcs. Nnllus ct Nemo. Wilno, Lancicins. 
J n 8 tciTCBtre nobilitatis Pnissiae. {\]\oL Mik. 

Kicwie&ciiiski). Tomn, Cotenius. 
Kalwin Jan. z^nerzchn. i\nccki(\j, >vedhig 

Pisma dw. opis. B. w. m. (Tonni). 
Karl i Ask i St. Spraw i postopkOw opis. 

Obacz: Laski Stan. 
Kazania synodowe na gen. evang. synod 

w Toruniu, wyd. Tumowski. Torui^, Nerinff. 
(Kaz. Grz. z Zamowca, P. Artomiusza, Ana. 

Chrzastowsldego). 
Knoff Jerzv. Beschreib. des Krieges wider 

Danzig. Ob. Sehlits (Histor. rerum prussio.). 

Eisleben. 
Konstytucye 1599. KraL. Ssarfll 
K r ai A s k i K. Pon§dek nabos. koAd powsseeh. 

Torun, b. dr. 
Kreusa L. (Odpis BroAskiemu o sob. fior.). 
Latos. Kalendjtfs na r. 1599. Krak., Koby- 

UAski. 108 ion. L*iibaiiiis MeL Vnl w GdaAikii. Onftio 

de BtaltitfaL Ugpi. 
L I c i D i n s J. N~ KataUds. Skasa tareiey 

Gneg. z Zaniowea. Haklad Hrehon WilanU. 

B. r. 
Lipiins Jnatua. ataloM, Ktifg dwoje. 

wlno. 

— Von der Beataendlgk. Danilg, Rhode. 
LoechioB. Epital. in nnpt Leonia Sapieha 

et Eliaab. Badzhrifi. Vibae, Snltser. 
Lnbomirski Mik. Sertom aoidemieam. B. m. 
Lnria Salomon* Comm. d. Jiich. ana Dflren 

(bebraj.). Krakao. 

— Retponsen deaaelben (po hebr.). Knk&w. 
Laski Stan. Spraw i pottepkdw nreer. opia. 

Lw6w, Mae. Bernat. Ob. KarUi&akL 
Maehiawel. Dispntationnm libri m, ded. 

Joaan. Osmolakio. Unellia. 
Madzinins S. In obitmn Rapb. RntafaioTii 

elegia. TonA. 
Martin OB. Notae in offlda Cieeronia. Oedani. 
Mikolaiewski Dan. Diapntam wfleikaka 

M. Smtgleeklego a Mikohoewskim. TornA, 

Ck)tenias. 

— Cenanra dyapntacyi wileAaki^J, podana praes 
Wihio. 

Minadoni Tom.. De morix) eirrehonmi. 

Patayii. 
MislaniuB Joan. (Myabw). Sodet a. Annae. 

Pnekfaul c Ssym. Harenovinaa. ZamoM., 

Akad. 
NaboroTini Dan. Deveneni& Baail., Gemn- 

saens. 
Nengebaner Sak>m. Oral de palaeatrae 

literariae diniitate. Crae. 
NiegoBzewsai St Latemae polonieae sive 

LMhrymae in mortem Mart Latemae, dedie. 

Andr. Bobola. Crae., Las. 
Niger D. Oratio ad Sig. IH Romae, Mntina. 

— De landibna s. Joann. Bapt, ded. Andr. 
Tenezynski. Romae, Mntina. 

Oehrona powietrza morowego. Krak., Piotrk. 

And. 
Opisanie Zwierzcbnoici Awieeki^j ob. Kal- 

win J. 

— spraw i poetepkdw rye. LwiVw, Bernat 
Ob. Laski St 

Ostrogski Kleryk ob. Broi&ski. 
Otwinowski Er.. Przypowietoi J. Chiyst 

B. m. dr. (Rakdw?). 
Paprocki. Ogr6d krdlewsky. Praga, Sedl- 

ezansky. 
Pass io Domini J. Christi (z nntami). Crae., 

Lazar. 
Plemieiiski Fab. In obitnm Raph. Rnaai. 

noTii 
Przywitanie Pana Jeznaa. Bmnaberg% J. 

Birchns. 
Psalterinm seenndnm ritnm ofBdi romani, 

jnssn Cardin. Radivili editnm. Crae, Andr. 

PetricoYins. 
Psaltir. Ostrog. 
Rottendorf Krzyszt Epit St Vlodek et 

Hedj. Olefoieka. Lw6w, Bernat 
Rybii&ski Jan. Wiosna anno 1599 ^edie. 

Jan. Dfbrowddemn. B. m. dr. Bapieeba Jaa. EpitiiaL na weaele L. Bapie- 

ehy. Witeo, Karean. 
Behoeneni Andr. Ad Fiaada. D d trle ha tein 

gratnL Remae, Mntina. (1600). 
Sebnltei Jsc. Qnaeatio an rex fideoB bae- 

ret serrare teneatnr. B. m. dr. 
Sebntze. Hlat reram pmadearom. Elateben. 

Danzig, Hornigk. 
Sikoriki Job. Chr. KaafanieraU Epiae. kQor. 
^ gratnl. Crae. 
Smigleeki Mar. Diapntaeya wfleAaka. Krak^ — Toi. Wlho. 

Soeietai a. Annae. Obaea: Miafandna Jan. 

Hagenow. 
Solikowiki J. D. Ad Uvonea patenia et 

amiea peraeneaia. Riga. 

— Toi. SamoaeL 

— Pnuaia regi Optimo. Edid. Herman. Dan. 
Riga. (IJm). 

Sokolowiki Stan. OiBda propria Pokm. 

Crae., Lazar. 
Sprawa dobra o lakonn^j prowlne. Lwdw, 

Bernat 
Statorins. De deo mediatore. Pfaieadw, 

Landdna. 
StefanowskL Termin ob. ZagieL 
S y r n i Pnblins Mimna. Bdeetae aententiae, 

p. Er. Sixtnm. Crae., Petrie. 
Szymonowiez Szym. Ad Hie. FIrieinm PaL 

Qrae., Samosd. 

— Alyenm nnptiale fai n. P. Flri^ et Bed. 
Nodieae. B. m. dr. 

Szvazkowski Mart De obitn Annae Beg. 
Epiatola. Crae, Las. (? Por^. IfiOS). 

— In ftinere Ser. Annae. Crae., Las. (Dwa 
odbieia). 

Tnrnowski Hi. ob. Kaaaaia. 
Waiiielins Mat Cbroniea alter preoaa^ 

lieiiandiaeher nnd enrilnd. Hiat Ktaigab., 

Oaterberger. 
Warszewicki Kr. De eqgnitione ad ipdna 

libri m. Crae., Sieben. (?) (1600). 

— De mortc et immortalitate aaimae (tnddei 
laeznie z De eognitione) (1600). 

— Oracya o toierei Anny Raknasanki. Sink., 
KobyfiAskL 

— Turcieae tree. Praga, Dan. a. Velidao. 
Wfpierski Scb. ()dprawa rozprawy nie- 

prawdziw^j p. Maci^ Janieynaaa. Krak., 

Sieben. 
Wielopolski Alex. TlieoByndetas de G. 

Radivilo. Crae., SehariT. 
Wierszycki Adam. Wieniee pamadii na 

weaele Al. Psdeeldego i Anny Komorow- 

ski^J. Wilno. Karean. 
Wilkowski Kaap. Dedderosna. Crae., A. 

PiotricoY. (1588). 
W i 8 z n i e w s k i Tobiaaz. Prawdy. chrzeM. 
WoHowiee Paw. X. Diapnt Smigleekiego 

X. Mare, z Min. evang. w ^Inie 2 Jnnti 

15d9. Ded. Mik. RaddwifiowL Wilno, b. dr. 

(Dwa praebieia). 
Wozrazenija na Apokrida i otpia. Oatrog. 
Wnjek J. PsaHerz z trfbami i dopidcami (j). 

Krak.i b. dr. 1599. "~ Bei wynianim roku i nie wjkryU. 109 PMtOla eiHioUeka Hii est fiiml(UinAa Ewan- 

geUa. Wflno, 8. J. Ob. D«ik«uu 
WTBoeki X. Sivm. Fdrtka nleUetkA. Kimk., 

A. Pfotik. (16^. 
Zbylltowski A. Historya iw. Genowefy. 

Knk. 
Z»|^iel Marefai. Temiiii naprotettftcy^Jedne- 

go evBiig. minittr. Wilno, 8. J. 
Zariiowca(Z) (Kosianki) Qneg. Kasanie 

ob. Kasania. . 

B#s wyraiaMla rolta I •!• wykryte. 

Abiehrift der Bekanntnls des Glaubens. 

(KOnigibeiff, Daubmanii). 
A b I e b r i f t des Ck>lm. Beobts. Krak., Viator. 
Aestieampianiis. Com. in giaimn. Ca- 

pellae et bonati. 

— Modna epittol. Crae. 

— , , « Cnc, Hallcr. 

AffricoU R. nirae Bonae Paraeelenaii ad 
& Ep. Ploc Laxar? 

— tnterpretadoneaaomnioramDaitfelia. (Grac ?) 

Agrippa Hear. Cornel. Contra pettem an- 

tidota. Crae.. Ungier. 
Akta ibom krzeicitiAskiego. Bneid, Miir- 

melinn. 
Albert a 8 Magnni. Philos. iaagoge. Crae., 

Hier. SebariT. 

— Dc dnabiiB sapientiif. 

Albertns Prineeps. Brandeb. Beeeasna. Koe- 

nigsperff, Danbm. 
Algoritnmns noms. (Crae, Viet?). 
Alfforismos novna. Crae., Haller. 
AlfeUya (M. Beya). 
A m a 8 k 1 Bas. Interrogr. et responeionea. Viln., Badiiw. (ob. r. 1588). 

Ambroiini Mare. Anna Regni Poloniae. 
a. 1. et a. 

Andryeiewies lekan ca Zygm. Angnata. 
leesenin i laebowania sdrowia. 

Andsiejowiei. De fbedore Dei enro bo- 
mine. 

Animadvere. in M. Oromeri dialogoii: De 
fiilea Lntheranomm religionc. 

Antidotnm do cyangclik6w. 
Apoetropbe ad seronin. Poloniae candi- 
datos. b. w. m. i r. (1573?). 
Appendix albo sawieaz. wyinania. 
Arbor Conaangnineitatie. Crae., Ungler. 
Areybisknpdw jOd— y biskopi^w kor. pol. 

odpowiedi Samickiemn, Sylwioszowi i Trzc- 

eieakiemn (1567?). 
Aristo teles. De pbysicis libri oeto. Crae. 

— Oeeonomieomm. 

— Qnaeation. in libr. anallt Crae.. Bailor. 

— Textas elenebomm ob. Stratanaer. Crae. 

Arma Regni Polon. (za Zygm. Aagnst). ob. 

Ambrosins. 
Artominsi. Kazanie pogrsebowe Jana z 

stroroga. 
Artyknly sejmn w Przesiborkn Jak wf gier- 

aWJ siemi ostatek sinie. 

— igody E^ang. a sen^ Arnndinensis Jan. Do enehart 

eontra haereaea. (ob. r. 1554). 
Aaseriioiies de Eneharistia 8aer. 

— pro babtismo intotinm eontra eatabapti- 
smnm in Polonia exortnm. 

— - Toi, bez osobnego tytnhi. b* w. m. drakn 
i dmk. 

Balinski. De praestantia medidnae. b. w. 
m. i r. 

Baptista X. Poetae clarissi. eontra poetaa 
bnpodiee loqnen. carmen. Crae., Ungler. 
(ob. r. 1517). 

Bari.ensis Jae. Epistola de Sigis. II. eon- 
tra Vslacbos expeditione. (ob. r. 1589—48). 

— ob. Ode. 

Barklains. Wlzemnek albo opis animoaadw. 
Bartboian Stan. Sig. ID. insignis ex Car. 

victoria. 
Basilins Magnns. De legendia Hbria com 

eommen. Job. Bon. Lnbieensia. b. m. 
Berard Bonioannea Epis. Ad Palat Vilnena. 

de doetrina. Camerini, Ant. Giyioana. 
Bernard z Krakowa. elekeyaeb po sej- 

sein Zygmunta Ang. 
Bernard z Lublina. Zywot Exopa Fiyga 

b. w. m. i r. (1529?). 
Beroaldus P. De tenre moto. Paris. 
(Berzevitsins\ Cumen dialogienm a ge- 
net, adoleseentibas Joanne et Christ fritr. 

Borzevitsiis , Polonis bonamm artinm in 

aead. Mognntina stndiosis. 
BeschreJbnDg der KrOnnng an Polen so 

21 Febr. zn Cracaw. (ob. r. 1574). 
Bialobrzeski Mar. mszy iw. (oie znsne). 

— tnreckiej sekcie i jej progresaeh. « 

— Tobiasz wiersscm (nie znane por6wniy 
1545). 

— Job wierszem ^nie znane). 

— (Tobiae et Jobi drammata saera). 

— Katechiam. 

Bielski J. Sstyra in Dantiseannm. b. w. m. 

(porrtwnaj 1577, 1578). 
Bland rata. Zgodno w pidmie S. sposoby 

nN^w o Jeznsie tl. Grz. Psnii. 
Bobola Jan. Ad. Orst Andr. Yolani in A. 

S. J. rcsponsio. 

— Oratio c. Yolannm (Roiciszewski 8. J.). 
Boo thin 8. Do helidomadibus. Crae., Hallcr. 

(przc4l 1500). 

— Do cons, philosophiae ad Jar. de Bm- 
dzewo. 

B o n i 1 1 n 8 Carol. Libcllus dc construe. Paria. 
Bonaventnrs. Breviloqninm. Crae., Ungler. 
Better J. In Honr. Valesinro. Crae., Sieb. 
Brcviar. cccles. Venet, Liehtonst 
Bronovius M. Ad 8. Cameovium epistola. 
Broscins. Programma in Cieeronem. 

— Lectori Saint 

— In Cosmogr. epigram. 
Brndzewski Alb. Introdnctorinm astrono- 

momm Cneoviensinm. 

— Tabellae pro snppntatione motanm eor- 
pomm ooelesdum. 

Brnnns. Ad 8enat et Ord. Po). oratio. 
Bndny Sz. Defensio probationis. 

— Kr6tkich powieiei b. IV. (ob. r. 1599). 110 Bes wynseiiUixAa i oie wjluyte. Budowits Veos. Hittori* a Potoniae R. in 
Jf oscovia geatonfan. b. w. m. 

— Histofya nenr pnes polsltiego kr6U 
w Polsiose iddJanyeh (Tekit hcloaki 
wyszed} r. 1681). 

Caesar. Diiileetiea. Crac, Rhodedua. 
Caietanns. Crac, Uagler. 
CailimaelL Canneo ain^hie. ed. libanna. 

Grae.) Haller. 
~ Cannen in vitsm Stanialai epiac Crac. 

HaUer. 

Camerarina Pabeperg. Hiat narr. de fra- 

tnim ecel. in Bohem. et Polonia. Heidelb. 

(eiy po 1600?). 
Candianns P. W- In ingreaan Staph. Ba- 

tbor. b. w. m. i dr. 
Carmen Maearonieiini. Vilnae. (ob. IGOO). 
C»rniina in hon. S. Sohnlphii et A. Caeaa- 

ria. Thomnii, Ferbor. 
Caroli Roman. Reg. oratio. (prawdopod. 

Craeov. Vietor ok(^ 1526) 
Cato Ifi^or. Crae., Haller. 
Censnra livonira car Li v. Carolum Snd. 

relin. debent. 
Cervns Taeh. .). Epi^mo pr»ntiil ae eaea. 

Jnria. 
Chalotski Nie. AHcgoriao. Vilnae, Mamo- 

niea. b. w. r. 
Chlebifias Miniater protoa. Victoria verl- 

tatis. Heidelbcrgae (przod r. 1590). 

— Liber de cocna. 

~ Aaaertiones de eontroveraia aaeraf ayna- 
xifl. (przed r. 1590). 

Chriate qni Inz ea. Crao., T^is. 
Chrysostom. Oratiouca. Mogon., Beebem. 
Chri^stowaki. Obrona dnssDego zbawienia. 
Chytraeua Nathan. Monumenta variomm 

regioniun (Pulon.). Brak. tyt. 
Cicero. Epiatolamm libri aVL com prae- 

fiidone Chr. Hegendorphini et Stawian. 

— Paradoia. Crac, Haller. (oko)o 1600). 

— Somninm Seipinnia. Crac. Haller. 

— Pro Q. Ligario. Crac, Scnarff. 

— Partitionea orat Crac., Ungl. 

Col la 1 10 Neatorii cnm Stancaro. 
Commiaionia (de) gedanenaia ncgotio (p. 

G. Schfltz?). b. w. m. 
Compntna Snmar. ex var. compntiboa. 
Conatit LivoniHe. 
C order ill a. CoIUki. acholaatiea. Raoov., Stcr- 

nacki. 
Corvinua. Latinnm ydioma. Mognntiae. 
Craeovia (de) MaflL De arte moriendi? 

(1490?) 
Cromer Mart Anotable ezemple ot God*a 

Vengeance nppoa a murdering King. Tm- 

eby lianalatea according to the Latine. 

London, John Daye. (0 kr6ln Popie n). 

obaes Kromer. 

Crotna Joannea. Ad apologiam reaponaio. 
Croanenaia. Paneg. aa dlvnm Stanlalaam. 

Crac., Ungler. 
Cnra eqoomm. Crac., Unffler. 
Csechowics. De paadooapt erromm ori- 

^ne. CaekanoTina Syhr. De tan. moifbna pon* 

tif. et evang. (po 1569). 
Dama dla adeehy ndodaie&eom i paanom. 
Dan ti a en a. De interitn civ. Gedan. 
Dathna Aog. Carmen de ofBeiia Canceilar. 

Crac, Helics. 

— Praecepta elegantionim. 8. L (Crac, Hoch- 
feder). 

Dawid Paahn I (Laa.) XIV (Laa) XXXVL 
(J. Lubelctyk). LVIIL (Ungler) 

— Paiilm tYytt (j. Labdeayk) LXXXV 
(Rel). 

— CXH (Rej) CXnr. (M. Rey. (Krakow. Mat, 
Siebeneycber.) 

, « CXXVn. B. W. Kxak., Laaan. 
p 9 CXZIX Krak., Laaan. 

— Patten J. Kochaaowakiego. KndL, Laa. 

— Mikol^ja Reya % Naglowica paahen Dap 
wyduw nowo pazdoionyy a modlythwami 
tegoi wydany. (?) 

Df bowaki And Atalanta. Krak., Wlersbifta. 

— Sfd ibroje Achillowe. Krak., WIenb. 
~ Tvat)e a Pyfamnaem. 

Declaratla nowego prawa Confoederatiey. 
Dietionariam trinm Hngoanim. Crac, 

Vietor. 
Dieiaa Nicol. Gonelnaionea. 
Diaciplina aive Inatitiitio pn6r(»mm. Ciac, 

Vietor. 
Donatna. Compend. graannatioea. Cimc, 

Vietor. 
Dowody kt6ro ehraoat aby^f. 
D roach Wolfgang. Elegiac Crac, Victor. 

(miedzy 1584 a 1588 r.). 
Dya&on Gregarx. Dekalog wietaay. 
Eckiua VmI. In land, dria Aug. Moravi. Ciac, 

Ungl. et Lem. (1512). 

— Hyinniia exhortat ad Craooviam ob. 
SiciaL 

— (Sinn, de coede Moaeovior. ad Sigm. 

— Ad Joan. Benedietum Canon. Oac eplat 
(dwie edyc). 

E dictum regium do anpj^licationibuc Crac, 

L* Election dc due d*Anjon en Roi de IV 

loigne. Lyon, Bcnalat Uigaud. 
Knhanna. VMlctudtnia eonaorvaiidac oratio- 

nca. b. w. m. (Crac). 
Ep is to la de Miaeria curatonini aeu plebn- 

nonim. Crac, Ungler. 
Epiatolac duac, altera Lippomaiii. Regioni., 

Daubman. 
Epiatolac aeptem canonteae. Crac, Ilallcr. 

(okolo 1516). 
Epithoma concl. P. LombardL 
Eraamaa Rothorod. De llbero arbitrio. Ii. 

w. nL (Crac, Viet?). 
Eaticampianna. ob. Aeatieampianiia. 
Ewangeiie i epiatoly na Awift dni. 
Exhortatio aa veram aapientiaoL Crac, 

Ungler. 
Expoaitio canonia miaaae (Oac, HaUer). 
Eaop. PraypowieteL 
Faber Ad. Carmen de jucnndisa. feativitatc 

Crac 
Fantini. Introd. in terminormn oogn. Crac, 

Ungl (1527?). Bez wynienia roka i nfe wykryte* 111 — Fomialitatea aecundimi viam looti. ded. 
Joann. Lmoo Archiep. Orao^ ^%^* 

Farnoviufl Sv. Libii contra- pacincatianem 
LiicluvienaeiiL Stan. Ssafrancio inicripti. 
(1679?). 

Fanntens A. De prineipata Petri. 

~ Do invocadone Banctonun. 

Feist in do. Opiisculum musioe mensnralis. 

(1519?). 
Ferber Maar. M.ind pastor, e. Lntheri sect 
Ferrari us .F. Bap. Orationes Viln. S. J. 
Ferrerius Zach. ViU b. CasimirL 

— Oratio ad Sigism. L 

Fcrro P. Oionoscopia lllrmi Card. Batlior. 
F idler. De rebus i^stis re^is Sigis. III. 
Flinsspechius. Dzieii s^dny i iLoniee iwia- 
ta. Krolew., Daubm. 

Fons vitae. Crac., Upgler. 

Formulare reeept in fratem. S. BenedictL 

b. w. m. 
Forro P. Ojonoskopia And.. Batborei. b. m. 
Franconins M. In brmeneos Sev. Boneri 

et Hedvigis carmen efeg. b. w. m. 
Gentilis Conf. de Trinitate. 
Goorgiewics. Wiesaciba obneaaiio6w. b. 

w. m. 
Oilowski. Postylla krzeieiaAska (obacs 2ar- 

nowca (z) Oraeg. 1580. 1673). 

— Wykiad katechtamu (i w r. 1679). 

— Traktat o wierse. 

6 labor. Raadsenie pneciw mor. powiotrzo. 
Glicznor Cnron. Christi. 

— Apellacya ktdra si^ popiera. 

Glareanas. De VL Aritmeticae. Spec Crac., 

Saarff. 
iTloger Jan (z Glogowy). KeooH. Chiro- 

mantiae. 

Godziuki P. Marvoy. ob. Grochowsski ? 
Goliuitts. Palinodia rov. Acad. 
Go ri tins Simon. Ad Potr. de I^osnanta elo- 
gia. Crao., Seharff. 

— Elegiae dnae in lantern heronm Camene- 
domm et in laudem Clirist Gttova. 

— Meooenatea. b. m. dr. i r. 

Goraeins J. De Mereurio Trismegisto. 
Goapodarstwo dia mlodyoh i nowotnych 

go8podara6w. teraz znown poprawione i 

rozszerzono. b. w. m. i r. (Wierzbi^). 
Gretser Jak. Instit linguae graec. lib. 3. 

Vilnae, Karcan. 
Grochowski Stan. Wiorsz do Rzpospol. 

Fob. na przyjazd kr^la. 

-- Bogn tablica na powr6t Stan. Gthow- 
skiego (Cikowsklego) posla z AnglieJ. 

— Godziny N. Panny Mariey. Krak., And. 
Piotrkowezyk. 

GrodziekL Ewangielik. Wilno, S. J. 
Groicki Bartl. VieM duohowne. ob. r. 1659. 

— Prawa miedzy gosp. a komorn. 
Grotowiki J. Sokratea abo o szlaeheetwie 

roimowa, do MsTelna Bialobrzeskiego bi- 
iknpa. rsicam. Crac., Gruenpeck J. Prognostioiim doctoris ab a. 

82 usque ad a. 40 imi>eratoris Garoli Y. 

plerasquo fbtnras bistorias eontinens. Pol- 

toviae apud Sandecium. 
Grnszezyi\ki J. Naboina dewoeya. 
Grzegorz z 2amowea. Apokatistasis. b. 

w. m. (1696). 
Gnndelius Fil. De Cbrist D. passione. 

Crac, Victor. 
Gutkowski Franc Religionis Anneniese 

in I'olonia origo ct progrcsiius. 
Hallcr J. (?) Exeroitio in physic 

Haller. 

Harlemons Theodorieus. Crac, Victor. 
Hegendorfinus. Oratio de ardbus jnris- 

cons. neressar. 

— ad Barthol. Stawiski. b. w. m. 
Heimftthrung in Polen fix)wlein Anna Erz- 

herz. Garoli. b. m. 

Henrichmann. Gnuum. polonica (Cr%c 
przod r. 1532). 

Henricns Grallo-Polonus. b. w. m. i r. 

Herbest B. Computus. Acoes. Dialogns. 

^ Summa doctrinae do periodis. 

Herborstein Sig. Mosco^iter Historien, Ba- 
sel, Brillinger. (obacz 1689.) 

H e r e n i u s. Enaratio per Sim. Simonid. 

Herman Dan. Joanm Samoscio trophaoum. 
Crac, Wierzbieta. 

— De Livonie statu. 

Hilchen Daw. Uuderthon. Werbnng wegon 

Liefflandt 
Hippocrates. De urinarum signifieationo. 
Historya o Poncyanio. 
Historya o szpetne^ wdowio. 
Historya nm^czouui Pana J. Ckrystnsa. 

Krak. (lub Ungler ob. r. 1515. 1621). 
His tor va o ks. Salorski<y Gryzelli b. dr. 

— o oorazie w Czfstochowie (Zwier. A : 
Pograbiiisa.) 

Ho on And. Colloquium Veneris cum Cupi- 
dlne. in iinpt D. Bulneri cum El is. Schu- 
mann. Gedani, Hhodus. 

Homulus. Comoedia. Crac, Ungler. (Obacz 
Diesthemins 1610). 

Hon terns. De grammatica. A^jec expos, 
polonica. 

Ho si us St Kelchbttchlin. Dilinguc 

Hubicki S. A. Zydowskie okrucieus. nad 
Sakram. 

Hyperaspistes adv. praestigiatorem (de 
Diptu Virginia; (1577). 

Jacschovius Joann. Gratulatio Thomao 
Siomszycki. Crac, Siobon. Jacob. 

Janicius M. liozprawa o zwierzch. Papies. 

— Tristium liber 1. (Crac, UngL?). 

— Vitae rogum PoL olog. 
Januszowski Joannes. De {qjuniis atqno 

cibis votitis. Laz. 
Jarosiawicki M. Elcgia pestif. lutiioranao 

sectae, dedic Andr. Czamkowski epis. Posn. 

Crac, Victor. 
Illcinns P. Juriscons. Satyra ad S. Xade- 

Jow. Crac, vid. Ungler. 

— IdyUium in 1. S. Kad^w. (1647— 16G0?). 

— Prarf. in laudem Regis PoL eC Stiii, Madq. 113 Bes wjmieiilA rokn I nie wykiyte. — Pftraenetioon ftd haaretloos. 
Introdaetoriam elementile in declinftt 

gneeas (Ubana J.) Cnc, Scharff. (1528?). 

Jacobus de CltuaCCarthuBiensiSy Jonterbaek, 

von Ornitrude, de Paradiao, Polonna). Tra- 

ctatoB de aninutbua exntia a eorporibus 

Sim, Hohenwang ante a. IdOO). Norim- 
rgae Stacha) (Eaalingaa Fyner). 

— Sermonea dominicales. (ante 1500). 

— Sennonea. (Argentor. Hnaner). (Spine, 
Dracli.}. 

— Qaodlibetam. (Ealingae. Fryner). 

— De veritate. (Baaileao, Kichel). 

— De arte corandi vitiiL (Lipaiae, Herbipo- 
lenaia) (Ltpaiae, Thanner). 

-^ De arte bene moriendL Uptak. 
~ De meehilinia. 

— De contnu^dbua earn pacto ad vitam. (Co- 
lon., Therhoem). 

Joannes de Sacroboato. Algorismos. b. w. 
m. (Crac, Hochfeder) 

— Algorithmns. b. w. m. (Crac, Hochfeder). 
Joannes Erasmna. Antithesis doctr. Cliristi 

Racov., RodeckL 
Joannes Glogoyiensis. Tnustatus in Jndie. 

astrorom. 
Joannes do Lancut Algoritlimas. 
Judicium de dogmate c. ad. Trinit Crac, 

Wiersb. 
Jnngins Adrian. Spongia Stan. Uoscii pro 

Societate. 
JunterbnclL Jacob. Sormonos notabiles de 

Sanctis. Altort 
Jnrgiewicz. Quod evangolisti false do bar- 

monia gloriantur. 

— Besponsio ad fiuu. A. Vokini libollum. 
Kalkowski Jan. Cliiromsuitia albo prakty- 

kowanie z n|k. (moie z XVII w.). 
Kalnicki Tnumphua Christi. 
Karnkowski St Fama posthnnui S. Aug. 

— Ad Henr. Valesium paneg. 

— Oratio in Com. Varsav. 1570. b. m. dr. 
Karnkowski 8. PowinnoAci bractwa Boie- 

go Ciala w Uniejowio. 
Katalog kr6I6w i ks. pol. albo ordunk. 
Katechism Kzymski za rozk. Kamkow- 

skiego. Krak.. Scharff. 
Kaidy przediye. (satyra przeciw Orzechow- 

bkiemn). b. m. dr. 
Kleoka (z) ICarcin. Proca na ministry. 
Kl i an Jan. Frasaki nowe sowizdrzalowe. b. dr. 
Klonowicz Scb. Pamietnik kr616w i ksif- 

i§t b. dr. 

— Victoria dcorum Tobacz r. 1600). 

— Worek Judaiszdw b. w. m. dr. u Scb. Stor- 
nackiego. 

Kmita Achacy. Poczet Icr616w rzym8kich. 

b. r. m. 
Knobelsdorf. Ferd. I. cpiccdium. 

— De bello turcico elogiacum. 

— £cclo8ia cath. afflicta. 

— Ad Tidem. Gisium Lutetiae deser. Paris, 
Wechel. 

Kochanowski Jan. Zgoda (dwa pnebicia 

Knk<>w, Lasan, Wiersbi^y)* — Carmen maearonlenm. b. m. (ob. r. 1600). 

— Pieifi o potopie. (dwa odbicia) 

— Ssachy. Krakdw, Wienbieta (pned r. 1567). 

— Sat}T albo dsiki mft. (przed r. 1572). 

— Fenomena (Aratusa). 

— Zuzanna. b. dr. m. (Krak., Wienb.). (dwa 
przobioia). 

— Thrcny i epitajphium Hannie. 
Kolakowskl. Wioia Dawidowa. b. dr. m. 
Kolo ptactwa niebieskiego. b. m. dr. 
Kowacciocius V. Oratio.. a. 1587. b. w. m. 

(ob. r. 1587). 
Krakowczyk Bemat elekcyl po imierci 
Zyg. Aug. (przed r. 1596). 

— elekcyi po taierci Balorego. (praed r. 
1596). 

— zlaczenln g6nych p]anet6w (pived r. 
1596). 

— cworgolicznym sloiicu (prw&A r. 1596). 
Krasinski J. (Jomm. belli hyon. 
KrasiAski Stan. Compendium dyarynna. 
~ De controversiis. 

Kromer. Deliberatio Lncretiae Romanae. 

— wierze i nance luterski^J. Krak., Laa. 

— Cathechesis. Crac, Scharff. 

— De tumnltu Oedanensi lib. L 

Kryski Fel. PhiUpolites tj. milotaik ojciy- 

zny. Krak., Wierzb. (ob. r. 1588). 
Krzycki. Dialo^is de Asian* Diaeta. 
Krzyianowskt II. Kaiania b. m. dr. 
Kuclilor Jac. £pital. in nupt S. Micaiii et 

Ann. Wilcz^uska. 
Kuczborski. Kazania. 
Laetus Poni|)onius Do liom. magistratibus, 

sac. ot logib, Cnic., Ilalier. 
Lamcut chlopski na pany (Baduni) (1588). 
Lamcut Urehora Oscika 1580 osadzonegu. 

b. m. dr. 

Langhaus. PostilU dla dziatek. Kr^lcwiec 

(czy z XVI V). 
Lang us. Haiidecasyllabon in Drosdnm. b. m. d. 
Laud inns. Epistolarum libellns. Brixae, de 

Misintis. 
Lantorna Marcin. Xi^ga modiitw. 
Lebclski Ign. Descnptio ludorum in Con- 

stantinop. 
Lectura super titulo de regulis Juris libro 

VL Crac., Ungl. 
Legatio sacr. caes. M^jest cathoL Varsa- 

viae. Crac., Scharff. (dwa odbicia). 

Lckarstwo duchowne przeciw moro^wemu 

powictrzu. 
L k a r s t w o koi^kie doskonale doi wiadezone. 
Leon X. Bulla contra orrorcs M. LutherL 
L i b a n i u 8. Epistulae p. Sommersfold. (149..?). 
Li ban us Geurg. £pistola ad amicum. 

— De accentuuin ratioue. (dcd Petro Gamrato 
cpiscopo (ukolo r. 158^.) 

Libri trcs dc comuiiss. gedan. negotio. 
Libro en quo estan bullas. AlcaU de He- 

narcs, Lanzalao poiuuo (okolo r. 1500) 
Licinius Joan. i^amysloY. Ad fratrea mini- 

stros pro ineunda cone, panenesis b. m. dr. 
~ Objeotiones contra Georgii ZamoYioli Qy- 

peum. Bes wjmienU roka i nk wykiyte. 113 Lippu Anr. Pk«faL PonyulL, Peftnu. 
Livonia boo est rosponsiim Begni Pdlon. 

ad Gte. SndonD. Htor. Yilnaa-^eoo?). 
Loeher. Jndidnm Pteidis. 8. 1. (circaa. 1693). 
Loeeher J. Threnodia in lauoem Hedvigis 

ox Polon. stiipe. 
Loeehins Eadoxia (anagrammata). b. m. dr. 

— EkM^nm. 

Lnbelesyk Jak. Pialm 86. Krak., Laa. 

— Psalm 79. Kiak., Las. 

— DobrotawoM paAska. Krak. Mat Siebe- 
neveher. 

— FMj^ nowa kneteia&ika, Kiak. Siebe- 
nerehar. 

— PieAA o smartwyohwstaniu PaAsk. (Krak., 
Siebenejoher). 

— Dmga pieAii o imartwyehwstania Pa^k. 

— Ezamen Spiritmim. obacs Hatooss a Koift- 
dana (1548). 

Lnblina (i) Samuel Oomp. Vlnoen. Ferrar. 
Lncianus. ob. Vegios. 
Lakreora nTmskiL (ob. r. 1600). 
Later iL Maty catechismns. b. w. m. 
Lntnia na wesele Zygmunta HL 
Lntomirska G. Sdagraphia artieoloram 

ftmdamentaliam. 
Lask! Jan. Oratio ad P. Leonem X. 

— Confessio de nostra e. JL comm. b. m. dr. 

— De opresso Dei verbo. 

— Tractetos de ecclesiac Sacramentis. 
^ Emdemi superin. Scripts omnia. 
L^csyoki Nic. Opttscufiim spirituale. 
Lowics St De arte compouendi epist 
Macer. De herbanim vtrtutibus. b. w. m. 

(1587?). 
Machiavelii. De republics, ded. J. Osmol- 
ski (1591, 1599). Monpelgarti per J. ToU- 
leitouL 

Maciejowski S. Sermo in fun. Sigism. L 
M a 1 i A s k i Kasper. Panegyris. ad Zunoscinm. 
Malecki J. (Meletias). Litsnia polska dla 

kxMUMm MM. X. Proskiego. 
Mantnani a. Carmen contra poetas impu- 

pudice loqaentes. Crac, Ungler. 
Mapheus Gels. Modos confitendL 

— ob. y^os. 

M arancya. Komedia mi^sopostna. 
Marsilias. De oonsequentiis. Orsa, UngL 
et Lem. (por^wn. Oyeicseph 1507). 

— Teztos dialectieae de snpposltionibas. 
Ckae., Unci (1507). 

MarsaewsKL In obitom Josnnis regis Hnn- 

gariae. Crao.| Victor. 
Martinus Polonos. Ghronicon. Colon. Agrip. 

Mari^tai Basiieae, Kessler. 
MasloTlns Polonos. Scbolia in Demetrii 

Ubrnm. 
Matatias. Com. in tract thalmnd. Lublin. 
M attbaens de Cracovia. (Polonus, Navmsn.). 

— Speculom artis bene moriendL S. 1. (ante 
1600). 

— Trastatna de arte bene moriendL 8. L (ante 
160(y). 

— I^actatas laeionis et oonsdentiae. (ante 
UOO). — Dyak>giu inter rseloDcm et consdentiam. 
(ante 1500). 

— Utrom expediat (deeeat) saeerdotes mis- 
sss continnare. (ante 1500). 

— Ars moriendi cum iconibus. 

— Ars moriendi ex vsriis sententiis. 
M edytacye. Krak., Unglor. 
Melanchton. Grammatica p. Leon. Coxum. 

(Crao, Viet?). 

Meletitts P. Alex. Dyalog o prawoslawn^j 

wirL Ostrog. 
Methodiuss S. Proroctwo ob. Stawicki M. 
Metbodus Oonfessionis. Crac.,. Ungler. 
MiechoT Mat Regimen contra sevam pc- 

stem. Crac^ Hsller. 
Miediybosius (Roicissewski). Disput de 

lloclesia contra Fanst Socinum. 

— Ad Thom. Zsmojski oratio. 
Misssle CracoTiense. 

Modlitwa, gdy dsyatki spa6 id^ Krak., 
Lasan. 

— Indn pospolitego na pany krzefoiaAskie. 

— paAsKs, I lyc. M. T. 

Modlitwy kursowe. 

Modrevitts. Orichovius. Pincz6w, Leczycki. 

— Oratio de Icgatis. 

Monetarius. Epitome utriusqno . music, dc • 

die. Tbunoni. Grae.?. Unf^ler. 
Mosellanus P. Paoaologia. Gnic., Scharflf. 
Mnrsynowski Stsn. NowyTestamont. (iin&c- 

kfaul). 
My ci el ski Piotr. Przostroga tj. pokazame 

npadk6w naszych stem. 
Mymerus. In magistri Ephorini disceMum 

ad S. Bonemm. 
Myiliwstwo ptasse. 

NamysloYios. Ad fratres. Min. cvaog. pro 

incnnda cone, paraenesis. 
Napominania X. b. Krak., wiorsz przo- 

ciw Zebrsydowskiemo. Pincaow., D. L^* 

czyckL 
Nar a e ka n i e krdlowey na niesacxecye po imier- 

cL Krakdw, Laaars. (po r. 1561). 
Narsekanie a wyananiem wiary. 
Nauka ku nstrseieniu od sarasy pow. 
Naswiska a objawienia Jana 6w. 
Nidecki A. Orat Or. m. de Mosc. 
Niomojewski X. Art pneciw Jezuitom. 
Niger Dsn. Oratio in ninere (kor. Badziw. 

Cardin. (1600). 
Niger Fr. Modos cpistolandL 
Obrpna posbrlle ewangelicki^J. (Grzegor&i 

a 2«amowcar obacz r. 1591). 

— Obrona prseciw Processowl confederacy^, 
b. dr. 

Ochinus B. De porgatorio dialogus. Tiguri, 
(Ressner. 

— swiencbn. Papieskiej prseiozyl Pawet 
Liamanin. 

Ode ad Ferd. Bariensem physic, b. dr. 
Officiom 8. Vladimiri (a Dnew.) Zamoid. 

L^kL 
Okolary na warok sfaiby. (pneciw beret), 

b. dr. 

15 114 Bei wynienia roka i nie wykryte. Oleski Jul Seym panieAtki tlbo roiiDOwm 

o biesiadach. 
Oliwinski Jga. VMn\ dnehowno. Knk6w, 

(u Wietora exy LasanaV). 
Opacki Ifik. Gremitus Columbaa Romae. 
Opisanle luuiki kneid. i an^kryst b. dr. 
Optflanio wvobraienia Kniazla Moskiew- 

skioffo z potipiscni A. T. P. b. dr. 
rat 10 domica tj. Modlitwa paAsk. Wy- 

znanie wiary^ krzo^niaAskioj (z nntaini). 

— Dl. Principum Elcctomm in comit. pro 
elieend. Kegc. (Cmc., Las. 1573?). 

— aa Senatum Korni Pol. (ohtucz r. 1572). 

— qua oontinetur orovis caJuin. repnlsio etc. 
(czy nrzcd 1(500?). 

— de Sancto Staniiilao Martyro. Crac., Gasp. 
Hochfcdcr. 

— in funuB Stephaiii. 

Orichovins. Frioius a. do &Ly. ScdU Apo- 
stoL b. dr. 

— DiBttcrt. de disputationo periodica. 

— Concluaiones pro sal. luitriae. b. dr. 

— LiBt do Mikot. RadziwiHa z lad. pnel. 
Gate rod Kr. Dysputacya zboru Bmigielsk 

z H. PowodowBkim (159S?). 
Ostroroff J. Disputat tones II. jnrid. Argen. , 

Bcrtramufl. 
Otwinowftki Erazin. glowarh i monarch. 

KoBciola rzym. (?). 
~ bohuterach chrzeikslaiiBkich. (wierszeni 

polskini). 

— DyBputicyc z Jcziiitimi (?). 

— DvBputji picluinui z uiahuViCiii. 

— WBzyBtkio nicwijvsty Btar. i now. Tcsta- 
mentu cuotl. i bczbozno wicrbxem niuHanc. 

OwidiuBZ p. Kuncolowczyku. Krak., Wicrz- 
bit'ta. 

— 8'i^d o zbrojf^ Acliilowo. tl. l)iMiibow»ki A. 
Knik.) Wiftrzfiirfa. 

Pacific:itioni» Kcripta. 

Pacta BubjcetioniB Sig^iti. Aiijc* ct Onl. Mvon. 

Pal II dan 118 Htcph. 8f:uiiR. EpiKnuiiiimUi di; 

Banctis. dcdyk. Joann. MbUtvit). 
Pamiatka cnotainl obdarz. Janowi Bapt. 

Ilrabl uu Tenczynic. 
Paprocki B. racccyc pohkio '2artow. a 

trefne. Krak. (?). 

— poczatku Slowakdw. 

— Przypauki ludzktc z hcrbuuii. 

— Kolo rycerskic nowo wy(Line. 

— Nauka filozof^w obionuiia zony. (dwu od- 
bicia) (1590? 1G13. 1619). 

— nawnkoniu S. Haiyi Magduleuy. 

— DzteHJecioro przykazania idozuwo. dcdyk. 
Andrzcjowi Taranowskiciou. Rrak., Wicrzb. 
(1575. 1587). 

— Pr6ba cn6t dobiYcb. (1595). 

— Tryuuif planet (Stan. BatonMiiii) (15K2). 
ParacelsuB Pb. Archidoze. Cnic, Wicr/.b. 

(1569). 
Pardoffflky Franc Car. DialuiruB muMk-Uh. 
Par mo no. De glor. triuuipho act Obcrtiniuu. 

(1530?). 
Parvulua philoB. morails. 
Parvulns tractatui logioae. Passia albo kaaanie o in^ee paAa. (Lippu- 

sa?). KiaL, Scharff. 
Panli O. Wyklad miejao Plana St i Now. 

Testam. 

— Turria BabeL Fruikfiirt 

— Okazanie Antykrysta. (tl. Serveta). 

— Wyklad na I. Cap. Jana Sw. 

— De Anttchristi ossentia. 

— Contra boa qui propuipi. 

— Judicinin de invocando. 

— Tract, de regno Cbr. 

— Zgodne sposoby mow o Jeziuie. 

— Rozdzia} atar. Teatamontu. 

— KrOtkie dowody, ktorc krzcBt zbyijf. 

— prawds. Hmierci J. Chiya. 

— ReveUt. NicBwiezenbCB. (po polakn?). 
Peregrinaa Ligiiieenaia. Ord. praedte. (prov. 

polon.). Sermonea de tempore et de San- 
ctis (circa 14.. typ. Reysenania). 

— Toi. (Ulmae Job. Zaiuer) (Ang. VindeL 
Otinth. Zainer). (ante a. 1500). 

Porottua Nic. Dc compon. epiatolia. Crac., 

Scharff. 
Petrua Hispanus. Exercic logic, per Glo- 

gov. LipsUe, imp. Uallcr. 
Philalet Krz. (Smotr>'cki). ApokriBia na 

ksiaiki o Byn. brzeskim. b. m. dr. (1597). 
Philalet Oxon. Arnica ad Rcsd Mintatni- 

machiam responaio. b. dr. 
Pie 6 11. Jui poczniem tcdy. 

— Chwalclc Pana. 

— przyjtoin piuiflki^m. 

— inamoiciach swiata. 

— Nowa, kt^ra zamyka modi, kn P. Uogii 
Krnk. 

— Boieui imiocacuyu b. nab. Krak., l«-i- 
zarza. (i l.'V5H.)'' 

— loti-owskim atanio iiinieh6w. 

— naro«lzeii}'ii imnskii'iii. haz. 

— potopie(Koclianowskic|(o).Kiak.,8cliaHr. 

— Angnytyiia i Ainbn>i. biskiiiM^w. 

— B. Krzv8ztofoi*zo (okido 155...). 

— wyjuzdzie Warszaw. 

— ziiiartwychwBtaniu P. Krak., Las. 

— przcciwnoMciach iywota. Krak., Wietor. 

— Przy (Nigrscliie czlow. krzoBc. Krak., l^aa. 

— <) przikazuniu liozyiii. Krak. Mat. Siebe* 
noychcr. 

— Na KUiierc Laskicgo. 

— Nivliozna z pisiua Sw. Krak. Mat Sioben. 

— Tnccia o pnsyiciu PaiiBkicm (por6w r. 

I5r>8). 

— iMiBicdzciiiu fticinio wogierakiej. Krak. 
Sicbcni'ychcT. 

— O zni:irtw}'cliWHtiiniii I'miib. i Ptmlm CXXIIi 
Krak. Sii'ben. 

— AugUittyna i Auibro^go binkiiiiuw. 
- (Jz;iaii morn. 

— Nowa ktiira w Bobit; Ziiniika nioillitwe. 
Knik. iSiebtMi. (iuim t'dyrya \i l^-izarzH). 

-~ Z wiiiBzow:uufm krulcuiuo Annie, weaiM*il 
i kn>ln\vi Stcfamiwi I. Pii*.-*!'! n«\v;i z wii»- 
Sixowaiiiom kn'il. Stcfaiiowi I i krulei^nio 
Aiiiiio z d/.irkowauieiu Panu Bogii. 

PicBni nowe o krOlu Stefanie i Aimie. 

PieBui postne. Bes wyrtiiouiii rokii i nie wykryte. 115 Pilsna (de) Martin. DiBcnmu ct eiam. spi- 
ritaam. 

— De corona militis. 

Piosnka naboftna (A. Tnyeie^kiego). 

— na dzioii Nannhcnia PanA. Ki-ak.. Lax. 

— barxo pif kna o narmlzoniu G. S. (onepaiua?) 
Rrak, Siehoncyclior. 

Piotrkowita Harek. Pneeiw morow. po 

wietrzu. b. dr. (ob. r. 1679). 
PiskorxuwBki Mat (List do P. Kostki 

kanrm. Wamiins.). 

— 0«<^iinomiconini Ii)»el1us. 

Pi so Jao. EpJHtola w\ J. Coritinm de oon- 
flictu Polonorum et Litbitanonim enm Mo- 
aeovitis (IdU). 

PlemicAflki Fab. In piam mortem Greg. 
XHI carmen. Romac. (1585?). 

— Vox Icchica (in J. Zamojnki). b. m. dr. 
Pliniofi. Liber ilhistrinm viromm. b. m. d. 

(.'rac., Hallor. 
IM n f a r c h n R. Do HlM*riff dlncand. Crac, Haller. 
Pobor }Mi;c(6wny. 
PodobioiiNfwo xywota cxb>w. krxod<^;. (M. 

Kiiy) (x nntnmi). Krak., Lax. 
Pom poni lift \Ait\in, De mm. m»gifttnifil>U8. 

Crar., IfalliT. 

Polaka iipomnionic. 

Poll damn 8. Oratio de re^c ad Sig. 

Pol on US Mart Marfpirita dccrfti hou ta- 
bula nuirtfniana. b. m. dr. 

Poloni Mmfcasion propter Parochos (pncKl 
r. 1578). 

PolubiAski A. Ad victorlam Steph. Be^ 
oblatio. 

Porembski Jan. Sccna Vitao D. Mathlae. 

Porpbyrins. QnaestioneB in pracdicabilia. 

Posnanitannfl Val. Do sacnimontis. 

Posaovinna. Interrog. ot rcsponsiones. Vil- 
nac, liailxlw. 

PowlcMC o xatoi. kinhxtorii na Lya^j (i^rxe 
b. m. dr. Un^:]. 1 Mar. HoharlT. (I &!()). 

Pbwodowski If. De Siicnnn, Knctuiristiae. 
Posn. 

-^ De aancto Caaimiro. 
- Doctrina circa agonixantCH. 

— OdjMiw. na list, ktiiry p. f. Matkt Hoiej 
napiaa} Hehcmot kaiiclerz liiicypora. 

— Ki*ccpta duBxna praeciw poHii.'trzn nioro- 
mmn. Pozn., Wolrab. 

~ Zyivot Awif tobl. Tom. Zicb'i'takiego. b. dr. 
Pozdro wienie cxionknw P. Jczuaowych. 
Krak., Ungler. (1531V l.'>33?). 

Prawowiarski Gab. Wyprawa za odpra- 

w% WapierBkiego. b. m. or. 
Prawdx'ie x JaanuJ Gory. Konterfet Jezm- 

tfiw mnichiiw (tium. z dodat dziela Alb. 

CaliaiL Equitis Poloni in Jesoltaa oratio (?)). 
Praimowaki A. Katcoh. heidelbergskL 
P r i I n 8 i n a Jeaaovina Jacobua Polonua. Mar- 

tinoa Lutberaa ad &ciend. concordiam hor- 

tatur. 
Privll. et deereta civit Leopol. 
Proboazczowiez. Ephemeris cum electio- 

nibtu. Crac., Vietor. 
Procea konfederaeyi 1595. b. m. dr. Pro&ba Ducha &w. i Psalm 40. Krak., Lai. 
Proaaovianna Simon Ad P. Tomicium de 
ledltu eiuB. elegia. 

— Ode dieolofl de annnnclatlone, concep. et 
natiyttate J. Chr. Carmen ad J. L. Decinm. 
(1535?). 

PrndentiuH. Cathemerinon ed. Rnd. Agri* 

cola. Crac, Vietor. 
Pruflflmann Kr. Hintorya bardzo cndna. 

(i r. 1551). 
Przochaeki. Okazanie ie P. Chr. w jedn6j 

peraonie B6g i rzlow. 
Prxestrach na zlo Hprawy ludzk. iywota. 

Krak., Laz. 
Przcatroga z poknzaniem poiytk6w wzif- 

cia pana z poinnlka siebie. b. m. dr. 
PrzcBtroffa tj. pokazanie npadk/iw naflzych 

ziom z nbicrania pana z poMn>dka sieoie. 

(1573). 
Przowodowski Flier, z Brzan. Judasz z po* 

toinstwem nwoji'm albo kronika ministiViw 

lieretyo. i LiHf Orxtcliowskicjfo do Stan. 

Stiulniftkieiro. 
P r xyk axMii i c lM)xe o thy mi blogONlawioiiHtwy. 

Krak. Mat Sicbtjiii^yflicr. 
P r X y w i 1 e j a c h (o) nd Nay, krolow polnkich, 

ktore S. tinie xalccaja. 
PiidlowHki Ael. Oratio pro re)iub. (;t rcli- 

gionc, ded. Nicol. Wolaki a. IN\2. (.-annina 

l^uir. Gottlieki. 
Push man 11 ob. PrUKftmnnn (1551).^ 
Querela orfth. cedes, contni haeresini. (Clem. 

.binicki?). 
Qiiaerimonia calami tost Due. Lithuaniae 

ad Si^iH. Ait^iistiim. 
QuacHtioiios in libros po8tertor. analet. 

et topic. Aristotelis CMicb. Parisiensis? J. 

de Stobnica?). Crac., Ifallcr. (i 15f).5). 
Uabc JuBtuH S. J. Kazania 2 touiy. Krak6w. 

— Przeklad pism. dw. na polskic. 

l^ada nfrktoryeli bisk, dana w Bononiej Pa- 

wtowi IV. Krak., Wicrxbiyta. 
R a n i z o w 8 k i Sbin. Katolilc przeeiw ovange- 

likowi Rtaii. Grodxickicgo. 
RatiborienHis Val. l*rakfyka ducliowiia. 
Rat lone 8 septmiginta ob qiiaM Regcm Po* 

loniae non adveniari dcoet 
Rawy (x) Stan. PrxeiKiw. z skntkow zadiii 

Bloneczn. Lowicz, Mumiel. 
Recenta na to abyAniy si^ w xirmi ojez. 

oBicaxieli. (ob. r. 1597). 
Rcgu}a S. Bonedykta. b. dr. (ob. r. 1597). 

— Reaorvatio a pcBte. Crac, Ungler. 
ReJ. PBalm Dawidow 85. Krak, fjkz. 

— Psalm 103. Krak., Laz. (dwio edyc.) 
-^ ChriBte qui lux es. 

— Przyczyna gniewu pannkiego. Krak. Sieben. 
-^ Psalm Dawid6w ll.!i in exercitu. Krak., 

Lazarz. 

— Psalm Dawidow 75 Inelina domino. Krak., 
Limirz- 

— Ksiogi o potoi)ie. b. dr. 

— PieBu o b^Btwie Syna Boiogo. 

— Zatargnienie fortnny z cnot^. 
•— Spectrum albo nowy czvAciec. 

— Podobieiiatwo iywota cmwAt, Krak., Laz. 116 B«s wynteniA roku i nie wykiyte. — KatechlniL 

— Nanekanie da niersfd PoliU, 

— Alleluia. Krak., Lu, 

— De neutnlibuB. 

— Heynal switluL na raniie powstanie, Krak, 
Lasan. 

— Ewangelie i epiitoly w 8oe. 
Respons duohow. na raeye eqaest ord. 

Zyinn. III. b. dr. 

— na discnrs przeeiw konfederaeyi. b. dr. 

— na respona anonlma prseciw oaehow. 

— na Qponain. Evang. o zbaneniu abom 
ewang. 

Responsio ad vimlentos artie. aive erro- 
res XVI contra fratorea Bohemoa. b. dr. 

— fratram Unitar. a Volaiio. b. dr. 

— ad Palaeoloffam. 

R e 8 p o n B u m Fhilaleto. 

ReBz ka St Paraen. ad eouite^ 'pol. b. m. dr. 

— Roamowa o imierei catowieka z daehem 
a lad. preel. M. A. S. 

— Spongia. 

Reuscbins J. Tabula de inventionibns. 

Crar., Scharff. 
R h e g i n B Urban. Lekaratwo dnsane ka imierei. 

b. m. dr. 
RisiniuB Petr. Cachinii Sveopbantiaa reap. 
Rog}&Iiu»z Tom. PrognoBtfcon (na 6 bit) 
Ro Belli Piotr. QnaeBt in libroB analit Art* 

Btot Cmr., Hnller. (dwa wydania.) 
Rotate ixilBkie. 

RoterodamnB Er. Anatomia M. Lntra. b. 

dr. (po 1579J. 
RoyziuB. Ad Nio. Radiv. epithal. Krak., 

Scharff. 
-r- Carmen tomnlt in astrolognm. b. m. i dr. 

— Ad S. MaciejowBki de S. Stanislao carmen, 
(dwie edyc). 

Rozmowa fMiAska z Btworzeniem Bwoim. 
Rozmowa rolaka z Litwincni przcciw Orze* 

chowskiciDO. (1565-6?) 
Rozmyblanie o Boiym unieczeniu. Krak., 

Flor. Ungler. 
RoiiiicH 8ekty luterow^j. Knik., Laz. 
RozBBdek o zliorze her. w Pozii. Pozii., 

Wolfiib. 

RoBprza P(*tr. Acad. Crac. Origo, gratiac 
uiagnaliu divae Claromontanae (dedic. tv\ 
Cririum u. 1524?). 

Ryb iirski Jan. Kn czci JanaSapicby. (IGOO). 

Sab in II B Georg. Ad Stan. HoBium. 

— Poemafa. Crac., b. dr. 

— Addita ct aucta. 

SacraniiB. Erroroa atroeiBB. Ruthenonim. 

(15a)?). 

— ModuB epiBtolandi. 

SacrobuBto Joann. Introd. in tractat Spere. 

— AlgurithmuB. Crac, Hall. Ungler. 
SallnstiiiB. De conjur. Catif. et bellum 

Jttmirthinnm. Crac., 
SamboritanuB. Elegiac diiae. Una de Mo- 

Bconun Btrage. Altera de Petri Barzaei be- 

neficentia. 
SanutttB Alex. De orig anlmantinm, pec- 

cati, mortiB et poenitentiae. Crao., Wienb. — De Tietoria ex Tureia. Crae^ Slebeneyeher. 
Barnleki St Oratio pro lege elect, ad 

Steph. Bath. Crac., WIenb. 

— TntunphnB moBcovitleiia Stephani B^gia, 
carmine heroico. 

Schober Udabric Trinmphiia Sigiam. IIL 

BOriptOB. 

SoholariuB Gennad. (PoBBevinoa A.) Inter- 
rog. et reeponB. de proeeaBione Splr. Baacti. 
VlTnae, Radziwill. (1583). 

Sehomann J. Contra vnlg. doctrinam. 

SchoneuB And. Oratio in ob. ZamoBcii. 

— In Ingreaa. B. MaciejowBki, P. TylidL 

— Paneg. Garolo Anatnae. 

— Paneg. ad T. Dittrichatain Crae., Petric 
(por^wn^ r. 1569.) 

SchotcninB. Vita honeata Bive yirtatiB. 

cnoeie albo iywoeie. (1543). 
SchrenkiuB (Schenkiiu) Jacob. latnla nnp- 

tiallB (na Mub ZamoiB. z Bator^wnf). 
SchroeteruB. Elegtarom lib. aniu. Crac., 

Laz. (dwa odbicia tytulu). 
SzczawiAzki S. Jezn. Zuaanna z kai^ Da- 

niela wierBzem polskim. (moie racz^j Ko- 

chanowaki lub Klonowicz). 
Seklncyan Jan. Wyznanie wiary chraeM. 

Krrtlew. (1.540?). 

— Rozprawa kr6tka o niekt6rych ceromo- 
niach a ustawaeh koicielnych. (wierszem). 
Krolewiec 

— Kancyoualy z melodyami i nntami. (Do- 
tfd nieznany. Moie to Walentego z Brzo- 
zowa z r. 1554). 

— Wiatik to jcBt kazania we dni SS. VtA- 
akich. 

SemuBcoviuB Jo. In leg. poL ad Pinm 

V. Carmen. Bonon. 
Seneca. EpiBtolae ad Lucillium. Crac, Flor 

Ungl. 

— ad Pauliim. Crac, Lem. 

— Formulae honestae vitao juxta Er. Rote- 
rod. AcceB. Rythmi gcrmanica ac polonica 
linguiB cditi per M (ymemm) F. b. w. m. 

Sener Pawel. Nowiny o znakach niebieakich 

(1564, 1570). b. dr. 
Sententia cnjnsdam do elect Reg. Pol. 
Sententiac ct loci inBigniorcB ex ant po- 

etis pro dAl. Posn. S. J. 
Sept em canon. opiBtolo. ob. EpiBtolae. 
Servct Okaziiiiio AntychryBta. tl. G. Paiili 
Setiiik rymrtw diichownych. (Stan. Grochow- 

Bki). b. m. dr. (1590). 
SeverianuB Clem. Orat ad Pol. et Lit 

Senat b. dr. 
SeverinuB Dominik. Geneali^a Christi, 

aenea tabnhi depicta. 

— Tabnla Bummae S. Tbomae. 

— l\irriB Babel bcu haereaiarchamm omnium 
cathaloguB. 

— LibelluB contra RoxolanoB. 
SeverinuB Lnboml. Carmen heroic Buper 

Btemma Job. Wronii (1570). 
Skarga DiBkurB na konfed. warsz. b. m. dr. 
SocinuB. Obrona aenteneyei U. StoiAaki. 
Sowizdrzal (nowy) albo Nowysraal. 
SpoBoby sgodneljednf neeamamionidiee. Bm wynilenU roku i nie wykiyte. 117 Stapnlensit. Introd. in llbr. de tninm 

Arist (1 r. 1510). 
Statorias Joan. Oymnasli Pfneiow. instit. 

b. m. dr. 

— Odpowiedi na ksi^gi ks. Mar. dmigle- 
ckiego. 

Statu ta proT. prov. Gnean., Posn., Vra- 
tislay. CracoTient. edita (dwie edycye) (oko- 
}o r. 1491). 

— Tenie tytol tyiko w tjtale edida. (e gz. 
na pergam. okolo 1491). 

Statu ta proY. toti prov. Onean. valentia. b. 

m. dr. (cztery odbieia). 
Statu ta Vihiensis dioeeesia. b. m. dr. 
Stawick{ Mich. Proroctwo Metodiussa. 

Knk., Scharff. 

Stephanns Rex. Decas epistolarum. Lipsiac. 
Stobnieensis Joan. Gen. doctrina de mo- 
dfa significandf gramaticalibn^. 

— Introdncdo in Ptolom. eosmogr. 

— Tii'genda sanctfasimae niatrr)nae Annac. 
Crac., Scharff. (ob. r. 1512). 

— Utrum in ab8tnu>ti(i ait aliqita prodirat o 
vera. (Crac., Hallor oknlo 15ir>). 

StoiAaki, Paraencaia albo npominanie (oko- 
}o 1600). 

Stratandcr Slcynenaia. Tcxtiia elonch. Ari- 

atotolia. Crac. (1531). 
Strada Pam. Urbano Ptmtifici Max. dtim. 

Romae Cf>l1. S. J. inviaerct Vilnae, S. J. 
Sturm ina. Adv. aynodi trident (acc«rlit 

epiatola ad Nic. Radziwitt). 
Stnrtzina K. Oratio dc principe Sigia. 

Augua. 
Strvjkowaki. Na herb XX. Shickich. 

— l^a herb Pogonia. 

— Rotundi veraiculi. 

— Drzewo knVlcwakie (goiioil. plakat). 
Snchteniua C. Carm. do coede. Moacov. 
Szafarniaobrok^wdiirhownych. (Paw. Szym- 

plicyana) (2ga cd. 1602 r.). 

Szafranice Jeron. Lament o Mniierci ayna. 

Krak. Sicbeninrcher. 
Szymanowaki. Piedliatnik (%vieraz). 
Szymonowiez Szjrmon Aolinopaean. Za- 

raoM, l^yzki. 
Tarcza diichowna. Krak. Ungl. 
Theaaiirna orationinii, roeditat ex variis 

anth. coll. Wilno, N. Clir. Radz. 
Theaea theologicae tj. conclave aynodalne 

zbom wileAakiego. Poznaii?, Wolrab? 

Thomaa. De ente et eaaentia. (Crac, Hoeh- 
Mer). 

Tractatna praecl. et inaignia, modua le- 
gend! abbrev. Crac., Ungl. 

Trzeeieaki A. Pyeiti nowa o krewkoici 
wyelkyey kaidego czlow. Krak., Laz. 

— Modlitwa gdy dziatki id^ apad. Krak., — Poawarek wina z wodf. 

— Powaaednya apowyedi. Krak. Laz. 

— Pnejicie Fokuela od Tatar6w. 

» Sylyamm liber' III. ad S. Bathor. Crac, 
Wienb. — Naboina pioanka modIL cztow. chrzeid. 

— De Lippomani ingreaau et progr. in Po- 
Ionia. 

— V\Mi krewkotei. Krak6w, Siebeneycher 
(inna rdi u Lazarza.) 

— PieM przy pogrzebie czlowieka krzeiciaA- 
akiago. Krak. Slebeneych. 

— PieM o iywocie krzeileianakita. Krak. 
Siebeneycher. 

— Lac apirituale. Regiom. Daubmann. 
Turreoremata Joannea. Paalt Cracia. 

(1475). 
Urbach Joan. Proceaaua Judiciariua. Crac, 

Ungler. 
Urainna Joan. Modua epiatolandi. Crac, 

Hochfeder. 

— „ „ « Crac, b. dr. 

— Ariatotelea Topicorum. (Zamoid?). 

U a i n g e n Barth. Regulae congmitatia. Crac, 
Ungler. 

— Bcrmo dc matriroonio aaccrdotnm. 

U a f awy prawa polskiogo p. J. P. (1565. 1569). 

Vadianna J. Salia fodin. Bochcnais narratio. 

Vapolinnn. Libollna dc S. Ench. adv. 
hacrctV 

Vega. Diflp. toolog. dc distrihnt Ench. Vilnae. 

Veglns. Pliilalctca (ex Luciano). Crac, Un- 
gler. 

Vergoriiia PP. Catalogue haeretic«>rum (De- 
dyk. Ostrorogowl). 

— Pro alondia et educandia Chr. nueria. Lac 
apirifnalo z wicrazami Trzecieakiego, de- 
dyk. Mik. Radziw. Kn'ilew., Daubm. 

V i g i 1 a n t i n a Samboritanna. Theoreaia aecun- 
da. b. w. m. i r. (por6wnaj rok 1569). 

Vi tell ina Er. Ad Alcxandrum VI Pontifi- 
cum Max. in prcatita obedientia. Oratio. 

Vratialavia (de) Michael. Epit. figurarum 
in lib. phyaic. Crac, Hallcr. (ob. r. 1518). 

— Proaannn dilucidatio. Crac. Ungl. (ob. r. 
1530). 

— Epith. condna. theologiae. Crac, Hallcr. 
Warazcwicki K. Ad Henr. Valcainm ora- 
tio. Crac, Sieben. 

— Oratio in obitum Stcph. I. 

— Ad Maximil. Archid. Vialunii Orat. Praga. 

— Ad Maxim in Mogillano mimasterio. Pn^ 

— Ad Caea. Rudolphnm oratio. Praga. 

— Ad Caea. victoriae nomine oratio. Praga. 

— Ad Sigiam. III. panegyr. in partu filiae. 
Stockholm. 

Wartenaiua Hcnr. Diap. dc foedere Dei c 

hominc 
Wapoviua. Fragmentum de Sigiam. I. re- 

bua geat. (ob. r. 1589). 
Wencealaua Cracov. Introduct Aatrologiae. 
Wendlerua J. Chr. Diaaertatio contra St 

Reacium, Baronium etc Lutheranoa neque 

aupprimere neque corrumpere acriptorea. 
Wicelina G. Poatilla. Ungler. (?) 
Wieia Dawidowa na turecka wojnf. 
Wif cki Jak. S. J. i. Sakramencie prze- 

ciwko Kalwiniatom. 
Wildenbergiua. Phil, in m partea digeat. 

et deacrip. dedie. Tidem. Qiaoni. Lugdun., 

Barbien (1571). 118 B«s wyimienU roku i nie wykiyte. Wilkowieoki Mik. Hist o imartwyeliws. 
paAskita. 

Wisniewski Wal. PfoM fidosnA P. Bogm 
cbwalfcft pnes iMmow. Zygm. IH i pne- 
mown do KT. Anny. 

WoUn A. Oratio ad Senatam R Polon 

— ObrufMi pmwddiNy obeeno4ci ciafai i knri 
Pina nasseico na wiocaeny. 

Wosiif^ski Bruno. Siclanki. 
Wr^bel Kaxania. PoznaA. 
Wnjek Jak. Godainki o NaJA. Pannic. 
W^^pisanie o papieiii nowoobranym Pin- 
816. Krak., Wieno. 

Wyobraienio dsieci (1586?; 
Wyinanie wiary braei ezeakich. 
Zamoj ski J. Fpitaphium pro cxequHs Stepb. 
I. LeopoH habids. 

— Opus ieeum et instit Acad. Patav. ? (po- 
r6wn$i 1564). 

— Ad cives 'Polonos de Acad. Zamoscensi 
prophasis. 

Z a n c h i u 8 Basilius. Epistola. ad Petnim Bern- 
bum libri n et Sev^r. Orcandri nd Doin. Paulmn de Wola deajgnatmii episeopum 
posn. Crae.. VieCor 
Zawadaki Jeny. Pietel nabotee (? sa Zygm. 

m.). 

Zawadzki Stanislans EiammdeAatrolggia, 
Zawicki Jan. Cbarites slowieAakio, d^ayk. 

J. Zamoiskiemu. (1600). 
Zb6r wileDski stopnie doskonidoM later- 

ski^j. b. m. dL 
Zbylitowski Andr. Aetoon b. m. dr. (t588). 
Zebridovins A. Oratio pro sua et collcg. 

religione ac. jurisdiedone, edd. And. Palri- 

tius. (1557?). 
Zimnosa respons Latoeowi na Jego disknr- 

^y % Btrony kalendaraa. b. dr. (cty s ZVI 

wieku?). 
Znzcmborti. Wyklad msiy. 
Zwierciadio Soe. J. 
Zarnowski Gnegon. i^katastasis ^. nar 

prawa artyknhi naprae&i^}a8ego o doay6 

ucaynieniu. b. m. dr. 
~ Obrona postylle ewangeUeU^j na apol. 

joziiick%. b. ro. dr. (1591). 
Zywot sw. Anny. (okolo 1682)* 1491. - 1521. 119 1491. 

Gai PotroB. MetaphUiea. Hisiwli, Stanis. Polo- 

DUB. 

14M. 

Flavins Jos. La guerra judaica (Prologo 

al Isabella). Sevilla, Un^ e Lanzalao. 
Mart inns Polonns. Margarita. Hyspali, M. 

Vngnt et Stan. Polonns. 
Ploreto dc Sant Francisco. Sovilla, M. Ungut 

6 I.«an^]ao Polono. 
El cspejo de la cms. Sevilla, M. Ungut 

e Lan^alao Polono. 
Lyra Nic. Tabula super biblior. opcrc. Hyspali, 

M. Ungut et Ladisiaus Polonns. 

14M. 

Cnttlhiaco Gnido. £1 invontario delamcdi- 
etna. Hovilla, M. Ungut c Lan^alao Polono. 

14IM. 

Floretui virtaturo. Hispali, M. Ungut et 

Stan. Polon. 
Mann ale hispalense. Hispali, M. Ungtit et 

Stan. Pol. 

1495. 

Oordonio Ber. Siete libros de Lilio de modi- 
cina. Sevilla, M. Ungut e Stan. Polono. 

Leves de las rentas. Sevilla, M. Ungnt e Stan. 
n>lono. 14M. 

Bocacio Juan. Las ciento novelas. Sevilla, 

Ungut e Stanislao Pol. 
Cnrtio Rufo Quin. HIstor. de Alex. Magno. 

Sevilla, Ungut e Lan^lao Polono. 

1407. 

6 n i 11 e r m o de Paris. PostiUa evangeliorum. 
Hispali, Uiigut et I^adisl. Pol. 

14M. 

Blony Nicol. Tractatus de sacramentis. Pam- 
pilone, Amaldus Guillcr do Brocario. 

15W. 

Gui Pctnis. Metanhysica. Hispali. Opera et 
diligentia Stanlsiai Polonl. 

ism. 

Anibrosio Fr. Vita Christi Cartuxano. Aleala 
do Henaros, Stanislao de Polonia. 

1510. 

Plove (Blonie) Nicol. Tractatus saeerdotalis 
de sacramentis. Lugrunii, Amaldus Guil. de 
Brocario. 

1521. 

Sigismundus I. Con vocatio ad Conventnm 
Piiotrkovio. WIEK XVII. 1600. 123 IMO. 

A otas in sehola Muriaiui babitiu. Dftntisd. 
ArkadyusE (Hin. Podoi?). Antirriiisis albo 

Apoloi0a pnoeiw K. Fhualctowi Smotrye- 

kiernn. Wimo, LecsyekL 
Artominss Plotr. TlumatomaehUL B6\ % 

taierdf. Tondt^ Cotoniut. Ob. Panaediu. 
Anetoret remm moacoviticanuD: (Herbest 

Goftgn. Math, a Mioeh. Heidenttein). Franeof. 
Baronius. RelatioDoa dnanun logationam. 

Colon.. N. Stein. 
BasTlik C. xaenotei horbn Warnia, a o 

dxielnoAd ludd pan^w GnoiiVskieh. Krak. 
Braaebitts Prof. Ac Rostok. Ad Sam. 

Laaki legatnm Sig. IIL ad D. ot N. Kcgom. 

Boatoek, Myliander. 
Barsains Clom. Mnaarom gratalatio. Danti- 

ad, Rhodna. 
Bsovina. De joro atatoa a. d. Jnro divino 

et natnnili occlca. lib. ot pot Coloniae. 
— Rotoiiec Fanny Maryoy. Krak., KobyKAs. 
Carmen maearon. de elig. vitao gen. (Jana 

Kochanowskiogo ?). Crac. 
Cieklii^ski Piotr. 8w. Wojeiccha apostola 

Bogarodxica y hymny. ZamoM, Lesxi. 
Clenardna. Inatit in grace ling^ Wilno, 

Karcan. 
Cmita Joann. Achaey. Simbolae. Sim. Kern- 
pinna. 
Collo Fnin. Pace colU Tiirc. e Polonia. 

Padova. 
Dfbrowaki Maeiej. RecepU na Tlianato- 

machiii. 
Dcbolccki Woj. Ad B. Macicjovium gra- 

tul. Crac, Lazar. 
De bow ski And. ob. Owidynsz. 
Dccretnm rcgitmi inter Dav. Uilchen. Vilnac. 
D o b r o c i 8 k 1. Or. in adv. Bern. Mnciejo- 

Tii. Crac, Petric 
Dnbrawinss J. rybnikacli i ryliach. Krak., 

Siekielowicz. (ISi*/). 
Dzif kowanic ob. Skarga. 
Emporyn. Excopcya przeciw. Glicznerowi 

ErasmuBOwi. Pozn., Wolrab. 
E w a n g e 1 i naprcstolnojc. Wilno, Mamonicz. 
Exorbitatncye, kt6re 8ie dzfaly przcz osobe 

kanelera. J. Zanioiskiegfb (okoio IGOO). 
Forma obacz: Saurovins. 
Ooapodarstwo Jezdi., mysliwezc, strzclcze. 
Gratnlatio Bend. Woyna £p. Viln., S. J. 
Gregoryanki. B. pa. 
Groehowflki St Scieika poboin. clirze»d. 

Krak., Siebeneych. (Ihvic edycyc). 

— Szczu<lry dziei'i J. K. M. £d. 2. (1599). 
Groeki Jan. Pocliw. Akad. krakows. 
Hap Caap. Responsio Math. Dressero de R. 

Biolhinnino et PoBsevino. Pora. 
Ilermann Dan. Ad illnat Job. deZamo^cie. 
Riga, Mollinns. 

— De lana et laeerta. Rigae. 
Iloratins ob. Treter. 
Jannazowski Jan. Statnta prawa i konatyt. 

Krak.. Laz. 
JoanniceoB. Depeate diapnt Crac, Petric Jodeo Lithnanui. Gurmen polako latinom 

eeehu pHackieco. Krak. 
Jurgiewloz. Oialio de vita et nor. Geor. 

Radziv. Romao. 

Kalnieki. Trinmphns ChristL 
Kateohism ob. ondroviua. 
Klonowicz. Worek Jndaszdw. Krak. 
^ Vietoria deorum. Rak6wy SteraaekL (1687?) 
Kmitaob. Cmita. 
Koohanowaki Jan. Krak.. Lazars. 
Koryeiiiaki Andrz. In obttnm 8er. Ansae. 

Crae., Lazar. 
Krakowozyk B. Pneatroga i zadmienla. 

Krak^ KobyL 
Kresyehleb Piotr. ThanatomaeUa. Ob. Arto- 

mina. Panaetina. 
Krzifltanowioz Stan. Diep. eanon« deqwn- 

saliboa. Wirebmrg, Fleisenmann. 

— Diap. de nanris. Wircb., FleiiehnL 
Knleoki B. GratnUtio ad (%r. OlendaU. 

Rcgiom., Otterberg. 

Laelina Lneiua (Jul. Reealchi). De sarma- 

tica lue. Ferrara. 
Lapis angnlaris s. Casimiro. Viln., 8. J. 
Latofl J. Prognostik r. 1600. 
Libellns ad Sen. primarios R. Pol. do atata 

tempi, pmt lliigae. 
Lipsiusz Jiistua. staloSci kaicgi dwie. 

Wilno, Karcan. 
Lnkrceya J. D. S. Obacz: Solikowaki J. 

Milopolski Jan. Verificacia art ua rokosz 

podanych. B. w. ra. 
M in a d o u 8 J. T. Do nova aflfectione, quam 

plicam ot sarmaticae Goidziee die. Patavii, 

Uolzel. 
Mirowski (Mirovius) And. Monom. J. Chri- 

ati cnm Dialiuh). Crac, b. dr. 

— Poema sacmm de J. Chriati Bacrifieio. 
Crac, b. r. 

— In natalitia Jesn Chr. carmina. Crac 
Moskorzewski Jur. Okaumie, ii ludzie 

w Knil. pels. Krak. 
My 1 ins Jan. Duae orationea. Dantisci, Jac 

lihodus. 
My Una Mart Komencl. rerun) achol. Gorlic 

Dantisci, J. Rho<lns. 
Myreccns. Samuel iiaciiictts. Crac, Petrie. 

Niewiorski Stan. Postilla. (Angsb.) (IGOO?). 

Niger Dan. In fun. Gcorg. Kadivill. Yen., 
Angler. 

Odpowiedi katolieka nn pyt herot Pozn., 
Woirab. 

Okazanicii Ewang. ob. Stoiiiski. 

Oknu. Chwaly Zygmmita Aug. nowo prze- 
dnikow. Krakow. 

OrationcB duae Iwbitae in gymn. elbin- 
gcnsi. Dftnt. Rhode. 

Osterod Christ et Voidovins Andr. Apolo- 
gia ad docret ordin. Bellgii. 

— Apologia ofte Vcrantwordinghe. Rakaw. 
Owtayusz. Tysbes z IMramusem, t}. Debow- 

ski A. Krak., Wicnbieta. 
Panaetius Bart Itccepta na Tanatomaehif 
albo pilule dla X. P. Artomiusza. Pozn., 
Woirab. Ob. Kresyehleb. 124 im). Pmprocki B. Nowa kn>tocliwi1e. Dil 1. r. 1597. 

Dil IL i lU. irm, l*Tn^, Sniiuin. (Id9d). 
-- Ka:iflit ete. PragB, dxicdi. J. Szaimuui (1600 

— IGOl). 

Peealidet (Pckulskl) Sim. Dc bcUo ostro- 
f^ano ad Pianieos emn Mizoviis. Crac, Potric. 
Andr. 

P^kalski Biymon. De bcUo ob. Pccalidos. 
Petricina Jan. Kit^tka pncstroea do brnci 

zboru ewang. przeciw. nicwstya. aryausk. 

B. m. dr. 
Petkowski Gaa. Swiety a pow. Sobor wo 

IflorencvL Tl. Krak6w. 
Plomienski Fabian. In obitom Rnastnovii. 

B. m. dr; 
Pocioj H. ob. Arkadynsa. 

— przywilejach nananych Unii. R m. i r. 
Podkaiiski krz. Do vanitate mundi. 
Posthnmns And. Soptcm morboram, ad 

Sarmatas dialogos (dc Sarm. luo?) Witob. 

— De sarmatica Inc. Vicentiae. 
Proccs na konfedoracya oh. Skar^ P. 
Pr6chnicki J. Andr. ^olon. brcvis notitia. 

Konuus, Faccio. 
PrzYwilojo koronne. KrakOw, Lazarz. 
Psaitir i no^i^J zawict. Wilno. 
Pudlowflki Mclch. Dydo do Encaaza. Krak., 

Wierzb.V 
Pocalchins Liicins Laoliiu. De sarmatica 

luc Ferrarac. 

ReyMik. Poatilla liotuwiszka tatay C8 izgul- 

dimas cwangcHu. Wilno. 
Ri alt us Ant, EncooL pocticum Maciejowski. 

Bononia, Rcnatius. 
Rogeriusz Ludw. Apologcticus pro Card. 

Bdlarmin. con. Dresser. Posn. Ob. Harp. 
Rybiiiski J. Witanic do Andrz. Krotoskiego 

wojow. inowroclaws. ToruA. 

— Wifanie J. Sapiechy. Tomn Kotenius, 
b. w. r. 

Rytgier Kasp. Wizemnek mynio eudzoz. 
Krak., Laz. 

Saxonia Hercules. De plica polon. Patav., 

Pasquatus. 
Sehonous A, Panegyrieus ad Fr. Dittrieh- 

stain. Crac., Petrieovius (1599). 
Scieszka poboin. ob. Grocbowski. 
Siatittus luLt Luetns in obitum Hier. Roz- 

raiow. Romae. 
Skarga P. Dziekowanie na zwyo. mnltaii- 

skie. B. m. dr. " 

— Kazania o 7 Sakram. Krak., A. Piotrk. 

— Kazania sejmowe. Krak., b. dr. 
•* Pobndki do modlitcry. ICrak. 

— Proces na konfederacya. Krak6w. (1596). 
Skidziikski P.. In adv. Bern. Maciejow. 

Crac., Sieben. 
Bmigleoki M. Proca na ministry. (1600?). 

— Rozsadek katolicki (1600). 

— iedn^j widom^j giowie koiciofau Wihio, 

D. V. 

Solikowski J. D. Ad Livones. Samosci, 
Acad. 

— Lukrecya rzymaka i cbrzeieiafiska. B. w. m. 

— Do objTwateli inflants. Lwdw. I Sowinski. Quaestiones etIiioM. Argent. 
Stephanowski. Odp6r ob. Zagiel. 
8 1 o i u s k i P. Paracncsis albo Uiwminanie. 
(1600?). 

— Okasuite, ii Indzio cwaniclikami z^-ani 
powinni do Aryandw przylaezyc sie. (Autor 
wedhig W. llacicjowsk. ^auatyn* Socyn). 
Rak6w, b. dr. 

Stnroius Christ Ontio de vitse deoorc. In 
qua Sig. IIL pruden. commend. RostodiiL 

— Oratio in oUtnm Daw. ChytraoL Rostodili. 
Sndroyiusz St Forma albo Poizfdek spra- 

wow. iwietoid. Wilno. 

— Objal Ifodl. paus. (bez daty). 

— Katechism. Wilno, Markowicz. (1598). 
Svenkfeldiua Jean Polonoia. Sommaire 

discours dc 1* abjuration. A 1* arehev. de 

Gnesne. Lyon^ Bon. Nngo. 
Syrobola immaeuL Viiginem dedarantia. 
Syr ins Publius Mimns. Sdee. aententiae. 

Crac, b. dr. 
Ssymottowicz Szjrm. Philenon Arae ad 

Adamum Ilier. Sicuiavinm. SamoscL 

— Philaenarc ad Ad. H. Sieniavium. ZamoM 
(odm. edycya od Philenon Ane). 

Treter. In Qmnti H. Fhied p. index, ded. 

St Hosio. Franco^, Vecfaelii haered. (1579). 
Tumowski J. Centnriao earminum. VratiaL, 

b. dr. 

Warszewicki Krz. Deeognitlone ani, libri 
m. Crac., Sieben. (1599). 

— Gmnia, quae extant opera, 1. VIIL Crac, 
Sieben. 

— Oratio ad Guil. V. Bayar. ducem. Aug., 
Vindel. 

— De fact Christi pro Chr. fide, jest wraz 
z De cognitionc 

Wasowski. Uwagi rolnicse. 
Wizerunek i szacunek mynic ob. Rytgier. 
Wojcieoh iw. ob. (yieklinski. 
Wolan A. Orat ad illuatres RadiviOoa et 

Chotkiewic Vil., Sal. Sultser. 
Wysocki Szymon. Monstnmcya zh>ta (okolo 
Zaidlioz Dan. Cracoviensis. Hercynla idyl- 
lia. Conr. Rischio. 

Zamojski Jan. IJttecse, quibua Senatnm 
regentem hortatnr. 8. 1. et a: 

Zbylitowski A. Wietoiak albo Goapodar* 
Btwo. Krak., b. dr. 

Zbylitowski Piotr. Przygana strojom bia- 
logL B. dr. 

^ Rozmowa szlachcica i eudzoa. Krak., b. dr. 

ZieliAski Jan. Centum excursus polit mora- 
les, ded. Joan. Zamojski. 

2agiel ks. Marc Censura disput wileA., noda- 
n^j pr. Daniela Mikohyew. Wilno, b. or. 

— Odp6r przedniejssym powieMam EwangeL 
o Sakr. Ciala i Krwi. Wihio. b. dr. 

— Termin na pioteatacyf. Wilno (?) (obaca 
1599). 

Zarnowoa (Z) Grsecon. Apomaxia albo 

Zniesyenie nieslaszD^J skaay J. Licynii 
, B. m. dr^ 
Zywoty 8w. zaakomifesaych. B. dr. 1601. 135 1601. 

Androoius F. X. Sdeaika ebnetey«iiiUL 

Knik6w, Sicbenoicker. 
Arystotolesa Ekonomiks. Luan. 
Ar to mints P. Diiictft diusiui potraw. TomiL 

— Kjuumie o wcseln w Kanio GalliL (TomiL) 

— obaes Kancyonid. 

Bartolan H. Sigismnadi lU. victoria. Craoov, 

Petricoviiu. 
(Brnnsberg. Col. 8. J.) Propemptlea N. Ba- 

dsiwil}. Brnnsbcrg. SchOnfeb. 
Bncio T. Oiatio m annivenario. Craooviae, 

Kempinioa. 
BarayAski Vincnlnm gonth. Mielocki. Olo- 

miinci, Handel. 
Baowins A. Florea anrei ex paradiao. Vene- 

tiia, Soc Minima. 

Callimachns Ph. Hlatoria Gasimiri Begit. 
Fnmkf. 

— Libellnm do hia contra Tnrcoa. Frankf. 
Cerasinns Epos trinodis HerbostL Leopoli. 

— Do Paaaione domini (Lw6w) 
ChUpowaki St Epithalaminm. Krak., La- Cbodowaki F. PieM: Tobie Pteiie gneeh 

m6j. 
Chroioiejowaki J. Do morbia pneromm 

obaca Mercnrialia. 
Csaaoalowiec. Wihio, Mamonica. 
Gaeehowica IL I. Poomata Taria. Leopol, 

Pegowski. 

Conatitutiones Synodi dioceaianaa Cm- 
oov. Laaar. 

Dreaner T. Procesana jndiciarins Beg. Pol. 

ZamoAdy Lenaeina. 
Dnnoins M. X. Gratnlatio P. Tylicky. Bnma- 

beig, SchOnfels. 
Daiekcsyikski J. Orado ad Goilicki. 

Poinan. Ctodel. 
Daiennik modlitwy, psafany etc Krak., 

Piotrk. 

Epigrammata in landem vironun. Gracov. 
&0mpinina. 

Foxiua L Orotio in landom G. Badaivili. 
Gracoviae, Petricovioa. 

— Oracia na rocznioy J. Badaiwila, Krak. 
Sjrbeneycher. 

Fniyius A. Scieszka poboinego chrzote^a- 
nina. Krak., Sibeneycher. 

Goapodarstwo ducliowno. (Bobola J. Skar- 

ga P.) Krak^ Laaarz. 
Grfdaki H. Ode panegyrica (na Herboatdw.) 

Lw6w. 

Gratiae Deo actae ab ecclesia. ob. Skarga. 
Groobowaki Stanislaw. Opna antiquum. 
Cracov, Sibeneycher. 

— Scteika poboinego Chrzeteijanina. obaca 
Androcy. 

— Traetatoa directorii Horar. Can. Crac, 
Svbeneycfaer. 

Heliodori Aetiopicaa Hiatoriae libri deeem. 
p. a. Warasewicfci Uraellis, Sutor. Siorboat J.) ob. Poomata. 
erman D. Meditatk) militia chriatiani. Bi- 
gae. 

— Uvoniae afflictao aapplicatio. Bigae, Mo- 
linna. 

H ilch en D, Pioafoneaia ad nobiloa Livoniao. 
Jaskior Promptuarinm juria. Samoeci. 
Joanniciut Gab. Kalendarinm ad a MDd 
Orao^ Petricov. 

JoTiua J. Bosmowa J. Cseatochowcsyka. 
Krak., Kcmpini. 

Kanoyonal t}, pietoi ehraeteyaiiakie. To- 

ruA. 
Karukowaki St Proceaant snpplicat pro 

bel. Liv. Craoov. Petricov. 
Kiszka L. Yito Hipp. PocieJ. 
Kmita J. A. Procea aprawv BocheAaki^iJ. 
Conatitncye seymn walnego koronnego. 

Krak., Laun. 

Kreayeheb Ar. P. Diaeta dnasna. Tonu&. 

— Kaaanie o weselu w Kanie. TomA. 
Krz^satanowicz. Diapnt de teatamentia. 

Wirceburgi, G. Fleiaehmann. 

Lavacrnm animae sen oxereltatorinm Cmr 

cov. Sibeneycher. 
Livonica, hoc eat responanm. Wilno, SaL 

Snlzer bez wyr. r. 

— To*, b. m. 

Maciejowski B. Epistola paatoralia. Crae. 

— GratuUitio in fel. mgreaaum. Crac, Kem- 
pinius. 

Madrowicz Stan. Carmen nuptiale. J. Her- 

hurt 
Mercarialia H. De morbis pneromm. Ye- 

netiia, Junta. 

— De vonenia et morbia. Yenetiis, Junta. 
(Mnltanna Michael) Gratiae Deo actae ab 

eccleaia pro victoria. 
Muscenius J. £pi|ptunmata in landem vi- 
ronun. Crac, Kempm. 

(Novicampianus P.) ob. Szarfenberger. 

Lw6w. 
Nowowiojski Luk. Arthierenthica. (w tern 

aa wierszo jego) Bmnabcrg, SchOnfela. 
Oktoich. Lw6w, Bratska. 
Orbini M. II regno delli Slavi. Pesaro. 
Otfinowski JaroBZ. Powodzenie niebeapiecz. 

woyaka. Krak., Lazan. (1600—1.) 

Paprocki B. Ecclesia to geatQyrkew. Pra- 

ga, Szuman. 
—- Pnst telosny potrebny. Praga, Suman. 

— Ksaft ioni Dyl od etaroc Praga, Suman. 

— Staw Manzelaky. Praga. Szuman. 

— Trinaatce tabuli wekn hdakeho. 
Paradoxa quae etiam prodiemnt ded. N. 

Zebrzydowski. Bomao. 
Pascha M. Widerlegung der WiderhJMifer. 
Pecalidea S. Epithalaminm innnptiaa Her- 

bort Leopoli. 
Pecarowicynsz Stan. Wiaerunek ealo- 

wieka w bogomyilny iywot Knkdw, Ko- 

bylinakL 
Pooiey Hip. Odpowiedi Toeieya patryarsze 

Aleziuidr. 186 1601. - 1G02. Poomata wU la ftmero HerboilL LeqwL 
Polonnt An. DMorhytfo temo aaaete In- 

golitadt 
Pontannt Dinlogi 80 ex ProgynmaiinntQnL 

Nina SigfHd. 

Prooestut Jndidarinf Begni Pokmiao. Za- 
moid. 

— rapplicationonL Crac, PetrieoviL 
Promptnarinm jam provineialis MXonicL 

Zamosd. 

RadziwiU M. Kn. Pkopemptiea diot: 
Bmnsberg, ScbOnfela. 

— Percgriuatio Hi