Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska: Wyd. Tow. Naukowego Krakowskiego"

See other formats


Google This is adigiial copy of a bix>k thal was presen-cd for generał ions on library shekes before ii was carcfully scanncd by Google as parł of a projecl 

to make the world's books discovcrable onlinc. 

Ii has survived long enough for ilu- copyright lo expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one ihal was never subjecl 

Ui copyright or whose legał copyright term has e.\pired. Whelhcr a book is in the publik domain may vary couniry loeouniry. Public domain books 

are our galeways lo the pasł. represenling a weallh of bisiory, cullure and knowledge lhat's oflen diflicull to discover. 

Marks, notalions and olher marginalia presenl in the original volume will appear in this lile - a reminder of this book's long journey from the 

publisher lo a library and linally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner willi libraries lo digili/e public domain malerials and make lnem widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their cuslodians. Neverlheless. this work is e\pensive. so in order lo keep providing this resource. we have laken steps lo 
prevent abuse by commercial parlics. iiicliiJiiig placmg Icchnical reslriclions on aulomated querying. 
We alsoasklhat you: 

+ Make non -commercial u.se ofthc files We designed Google Book Search for use by individuals. and we reuuesl that you usc thesc files for 
pcrsonal, non -commercial purposes. 

+ Refrain from imtomuted t/ncrying Do not send automaled i.|ueries of any sorl to Google's system: If you are conducting research on machinę 
translation. optical characler recognilion or olher areas where access to a large amount of te.\l is helpful. please conlact us. We encourage the 
use of public domain malerials for thesc purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you sec on each lile is essenlial for informing people aboul this projecl and hclping them lind 
additional malerials llirough Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legał Whatever your use. remember thal you are responsible for ensuring ihal whal you are doing is legał. Do not assume that just 
bccausc we believe a book is in the public domain for users in the Uniied Staics. thal the work is also in ihc public domain for users in other 

counlries. Whelher a book is slill in copyrighl varics from country lo country, and we can'l offer guidancc on whclhcr any specilic usc of 
any specilic book is allowed. Please do nol assume ihal a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the worki. Copyrighl infringcmcnl liabilily can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google 's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discoYcr llie workfs books whilc liclpmg aulliors and publishcrs rcacli new audiences. You can search 1 1 inni, u li I lic luli lc\l of this book on I lic web 
al |_-.:. :.-.-:: // books . google ■ com/| Google Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznych pólkach, zanim została troskliwie zeska- 

nowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stalą sic częścią powszedniego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego 

dziedzictwa to książka nigdy nie objęta, prawami autorskimi lub do której prawa, te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 

dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota, do przeszłości. Stanowią nieoceniony 

dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują sic również w tym pliku - przypominając 

długą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady użytkowania 

Google szczyci sic współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniaińa. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a mv po prosili staramy sieje zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 
Prosimy również o: 

• Wykorzystywanie tych plików jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Seareh to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych 

celach prywatnych. 

• Nie automatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysyla.nie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tłumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków lub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dosl.ęp do dużych ilości tekstu, prosimy o koniaki z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym 
dziedzictwem do takich celów-. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisań 

Znak wodny"Google w każdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania, dodatkowych 
materiałów za pośrednictwem Google Book Seareh. Prosimy go nie usuwać. łganie prawa 

W każdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana książka została uznana za część powszedniego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób traktowano w innych krajach. Ochrona praw- autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych krajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jc-t dozwolony. Prosimy nit 1 przyjmować, że dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Seareh ozna.cza. że można jej używać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Seareh 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Seareh ułatwia czytelnikom znajdowanie książek / całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst 
tej książki można przeszukiwać w biternccic jod. ado -'■u Ti ttp ://books. google. comTl 'I' I ' . l / II M l i ll l j /.HH IIIII I I / l . Jfj 

^..■,.tvi.h..i 1 .i./.i/i JM 


J j)lll!lillHIillim .lllUlIUUIllUlti 
h i i MHrm nn ii ii i i H i m iii m ii i i r Ulimillllll!l!lllHII!HllTnMnt,1 : i ,ij i ui i l w l ifMiU)WiiM l i i i *> l mui l u i | i uiM.><<i i iKu; i l ii i^i i 
t 
/" BIBLIOGRAFIA POLSKA 

XIX sim Tom X. Spis chronologiczny. ?* 
F! STREICHERA. • • ♦ ■ Wydanie AfradinnH Umiajętnoiol, staraniem komisji blbliografioniój 1 la udiiałem fanfasm 

kasy Imienia ip. Jói. Mianowskiego. Kraków, 

CZCIONKAMI DRUKARNI C. K. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, 

pod zarządem Ignacego Stelcla. > J POLNISCHE BIBLIOGRAPHIE 


n5 des XIX Jahrhunderts 

bis sum Jahre 1870 chronologiach geordnet und mit Nachtragen 
znr chronologischen Bibliographie des XV bis XVIII Jahrh. YERSEHEN VON Dr. Karl Estreicher Bibliothektr. KfiAKAU, 

K. K. UNIVEBSITATS-BUCHDRUCKEREI 

unter der Leitnng des Ignatz Stelcel. as icb in diesem Bandę biete, fasst den Stoff der Bandę I — VII bis 

znm Jahre 1870 inhaltlich znsammen. Die darauf folgenden Jahre sollen 

den Inhalt des XI Bandes bilden. 
I Gewflhnlich wird die Chronologie der Bibliographie in Werken 

dieser Art nnbertlcksichtigt gelassen, trotzdem sie dem Monographisten 
and Literarhistoriker ansgezeichnete nnd nicht genug hoch anznschlagende 
Dienste leistet, indem sie den Forscher auf einen Wurf liber literarisohe Rich- 
tnngen in bestimmten Zeitlauften anfktórt. 

Eine Znsammenstellnng der Chronologie der Bibliographie aller euro- 
piischen Literatnren wttrde erst ein richtiges nnd tlbersiehtliehes Bild des 
Fortschrittes nnd der Cnltnr in der ganzen cmlisierten Welt an die Hand geben. 
In Ermangelnng eines solchen Werkes besitzen wir bis znm Angen- 
blicke eine kaum lttckenhafte nnd abgerissene Kenntnis einzelner Epochen 
in der Entwiekelnng einzelner V6lker, ohne ein harmoniach geordnetes nnd 
zwrerlUssliches Gem&lde des geistigen Fortschrittes nnd der geistigen Ent- 
wiekelnng zn haben, wie dieselben in Enropa in bestimmten Richtnngen und 
Strfrnnngen von einem Yolke znm andern hinfibergleiteten. 

In nnserer Literatur, da wir nach EinbuOe der nationalen UnabhUn- 
gigkeit nnter dem raffiniertesten Drncke in allen Theilen der ehemaligen 
Krone Polens lebend, infolge dessen nnr ablehnend nnd fltlchtig mit Aufopfe- 
rang der persftnlichen Sicherheit arbeiten konnten, spiegelt sich der Einflnss 
der enrop&ischen Cnltnrstrtimnngen, denen oft auch ein politischer Beweggrnnd 
zur Seite ging, besonders dentlich ab. 

Das GroOherzogthum Warschan hnldigt dem franztisischen Geschmacke, 
ais in Galizien nnd Posen zn eben derselben Zeit der dentsehe Einflnss sich 
unbeschr&nkt ansbreitet. Von Galizien nnd Prenflen yerpflanzt sich der 
deuteche Einflnss nach Litthanen nnd ruft daselbst die Epoche Lelewel'8 nnd 
Mickiewicz' ins Leben. 

Ala nach dem nngllicklichen Jahre der Beyolntion von 1831 die 
Nation von einem lethargischen Schlnmmer befallen wnrde, bildet Posen, wo 
im Augenblicke grttfiere Freiheit herrschte, den Herd der Cnltnr. Es gewinnt 
daselbst die ganze Literatur, die gesammte yon der dentschen Philosophie IV zehrende Cultur ein bisher angekanntes Leben. Das Jahr 1848 schlltteltieau 
grofle Proyinz wach. In Galizien erstehen Dichter and Historiker and es bildet 
bis zam Aagenblicke die Rttstkammer, der die polnische Wissenschaft die 
Waffen zur Bewehrung der erstehenden Streiter aof dem Gebiete der natio- 
nalen Cultur entleiht. 

GroOe YOlker haben ihre grofie Ideen, welche an einem Orte nnter- 
drtickt, an einem anderen desto tlppiger aofschięOen ; von ihrer g&nzlichen 
Yernichtong lasst sich nicht reden. Trotz and Aasdaaer sind lebendige Kr&fte 
and ansere Brtlder in Btfhmen ein sprechender Beweis. 

Noch bis zam Aagenblicke steht die polnische Literatur darch ihre 
Ursprtinglicnkeit, ihren Ideenreichtham and ihre Lebensftllle anter den sla- 
vischen Schwestern obenan. Einer hohen Ktfnigin nicht unahnlich, blickt sie, 
in ihr Witwengewand gehtillt, majestatisch and Achtang gebietend am sich. 
Es mass sogar wnnderbar erscheinen ; dass sie inmitten der angttnstigsten 
Bedingangen nicht verfóllt, nicht dahinsiecht. Sttlnden ihr Bedingangen za 
Gebote, wie sich solcher andere V0lker erfreuen, sie wtlrde fllrwahr nicht 
hinter denselben zurtickbleiben. 

Um einen Begriff von der stnfenweisen Entfaltang der polnischen 
Literatur za geben, lasse ich die Zahl der Drucke, wie sie Jahr am Jahr 
erschienen, folgen: Jahr. erachienen Drucke 1460— 1 

1470- 3 
1472- 1 

1474— 1 

1475- 8 

— 6- 4 
-7-3 
-8- 6 
1480- 3 
-1-1 

— 2- 1 
-3-3 
-4-4 
-5-3 

— 6- 3 

— 7-5 
-8- 4 

— 9-.1 
1490— 6 
-1-21 

— 2—19 

— 3-16 
-4—20 

— 5-17 

— 6—14 

— 7-16 

— 8—12 

— 9-21 
1500-27 
-1—9 
-2-14 

— 3—23 

— 4-30 
-5-18 

— 6-13 1507-35 

— 8-34 

— 9-24 
1510-37 
-1-35 

— 2-56 
-3-3« 
-4-60 

— 5-74 
-6-37 

— 7-41 

— 8-64 

— 9-55 
1520-55 

-1-51 

— 2—36 
-3-64 

— 4-59 
-5-33 
-6-47 
-7-52 

— 8-50 
-9-60 
1530-58 

-1-64 
-2-69 

— 3-61 

— 4-64 
-5-71 

— 6-59 
-7-44 
-8-69 

— 9-60 
1540-64 

— 1-65 1442-46 
-3- 78 
-4-50 
-5-80 
-6-50 
-7-44 
-8-66 

— 9- 49 
1550- 70 

— 1- 76 
-2- 47 
-3- 53 
-4— 63 
-5- 53 
-6- 84 
-7— 72 
-8-105 
-9- 58 
1560- 92 

— 1-96 

— 2-92 
-3-90 

— 4- 99 
-6- 87 
-6- 87 

— 7-85 

— 8— 97 

-9- 65 

1570- 71 

-1-58 
-2- 70 
-3-143 
-4-162 
-5- 66 
-6- 76 
-7-104 
-8- 99 
-9-104 
1580-111 
-1— 94 
-2-144 
-3—148 
-4-134 
-5-138 

— 6-128 

— 7-162 

— 8—147 

— 9-125 
1590—142 
-1— 93 
-2-142 
-3—127 
-4-166 
-5-174 
-6-184 

— 7-147 
-8—203 

— 9-141 
1600-167 

— 1—142 

— 2—162 

— 3-162 
-4-214 
-5-285 
-6-249 

— 7-210 1608-247 * 

— 9-217 
1610-208 
— 1-269 

— 2-191 

— 3-210 
-4—203 

— 5-255 

— 6-204 

— 7-269 
-8-260 

— 9-261 
1620 + 273 

— 1—262 

— 2-275 

— 3-167 

— 4-240 

— 5-203 

— 6-168 
-7-185 

— 8-208 

— 9-241 
1630-208 
— 1-161 

— 2-251 

— 3-269 

— 4-272 

— 5-238 

— 6-294 

— 7-240 

— 8-273 

— 9-263 

1640-280 

- 1-289 

— 2-275 

— 3—283 
-4-361 

— 5—327 

— 6-407 

— 7—289 

— 8-402 

— 9-339 
1650—312 

— 1-240 
-2—205 

— 3-198 

— 4-217 

— 5—231 
-6—293 

— 7-243 

— 8—261 

— 9-284 
1660-252 

— 1-201 

— 2—136 

— 3-136 

— 4-177 

— 5-147 

— 6-188 

— 7-162 
-8—207 

— 9-352 
1670—263 

-1-266 
-2-180 

— 8-149 ▼I 1674-264 
-5—191 

— 6-286 

— 7-179 

— 8-176 

— 9 -167 
1680-249 
— 1—231 

— 2—266 

— 3—444 

— 4-344 
-5-302 

— 6-236 

— 8-258 

— 8-250 

— 9-229 

1690-230 

— 1-240 

-2-183 

— 3—237 

— 4-217 

— 5-167 

— 6-242 

— 7-520 
-8-388 

— 9-296 

Im V Bandę (pa* IV) der Bibliographie, 
Btellte ich nacn Decennien die Zahlen der 
mir bekannten Polnischen oder Polen be- 
treffenden Drucke zusammen. 
Die Materialien, welche ich im Jahre 1800 
zur Disposition hatte, vermehrten sich seit 
dieser Zeit ungemein, bo, dąsa gegenw&r- 
tig die Bticher-Fluctuation folgende Zahlen 
darstellt 
Vom J. 1456 bis 1499- 220 
1500 — 1509- 225 
1510 — 1519- 507 
1520 — 1529- 482 
1530 — 1539— 589 
1540 — 1549- 591 
1550 — 1559- 625 
1560 — 1569- 891 
1570 — 1579- 963 
J580 — 1589-1241 
1590 — 1599-1518 
Die Drucke ohne datum XVI Jhrhr. 789. 
Zusammen im XV— XVI Jahrhundcrts 8425 
Drucke. 

Im XVO Jahrhd. 
Vom J. 1600 bis 1609 erschienen 2005 Drucke 
1610 — 1619 , 2320 „ 

1620 — 1629 „ 2222 „ 

16H0 — 1639 n 2739 „ 

1640 - 1649 „ 3142 „ 

1650 — 1659 - 2474 „ 

1660 - 1669 „ 1958 „ 

1670 - 1679 , 20->l „ 

1680 — 1689 „ 2809 n 

1690 — 1699 „ 2720 „ 

Zusammen im XVII Jahrhunderte 23,410, 

polniache oder Polen betreffende Drucke. 

J. 1800 ereehienen 274 Drucke 

-1 . 232 , 

-2 , 258 , 

-3 287 „ J. 1804 erschienen 


269 E 


)ruc 


— 5 


n 


355 


u 


— 6 


n 


376 


'» 


-7 


n 


363 


* 


-8 


ff 


387 


f| 


— 9 
455 


91 


1810 


VI 


383 


91 


- 1 


n 


316 


9) 


— 2 


D 


351 


91 


— 2 


D 


230 


9} 


— 3 


n 


349 


91 


— 5 


ii 


373 


fi 


— 6 


n 


434 


fi 


— 7 


ii 


453 


91 


-8 


n 


559 


91 


— 9 


u 


477 


91 


1820 


w 


583 


9) 


-1 


ft 


494 


fi 


-2 


n 


467 


91 


-3 


n 


489 


91 


-4 


n 


427 


n 


-5 


9 


476 


u 


-6 


r 


525 


91 


-5 


» 


453 


91 


-8 


» 


540 


91 


-9 


n 


567 


91 


1830 


9) 


567 


1) 


— 1 


n 


564 


fi 


— 2 


u 


614 


* 


-3 


» 


586 


91 


-4 


yi 


663 


91 


— 5 


n 


627 


91 


— 6 


91 


652 


91 


— 7 


91 


643 


91 


-8 


f) 


673 


91 


— 9 


91 


616 


91 


1840 


■ 


693 


91 


— 1 


n 


705 


91 


-2 


9) 


686 


ff 


-3 


91 


767 


9) 


— 4 


91 


827 


* 


-5 


91 


914 


91 


— 6 


91 


825 


91 


— 7 


91 


767 


91 


-8 


91 


1537 


9) 


— 9 


9! 


751 


Ił 


1850 


91 


876 


fi 


-1 


91 


723 


f| 


-2 


f| 


754 


f| 


-3 


91 


784 


91 


— 4 


91 


814 


91 


-5 


9) 


817 


91 


-6 


91 


891 


f) 


— 7 


f| 


947 


91 


-8 


91 


1059 


91 


-9 


91 


1053 


11 


1860 


9| 


1320 


9 


— 1 


w 


1558 


fi 


— 2 


91 


1656 


f| 


-3 


91 


1672 


f| 


— 4 


91 


1131 


9) 


— 5 


91 


1104 


f| 


-6 


9f 


995 


f| 


-6 


tł 


1139 


91 


-8 


f9 


1211 


91 


1870 


f> 


13« 


!> VII J. 1870-1907 

Yom Jahre 1871 bis 1885, in den letzten 15 
Jahren gegen 20,000. Drucke. Zusammen im XIX Jahrhnndert circa 67,000. 
Nach Dezennien gerechnet, stellt sich die Zahl 
der Dmckc im XIX Jahrhd. also dar. Vom J. 1800-1809 - 3 256 

1810-1819 - 4,007 

1820—1729 — 4,921 

1830 -1839 — 6,805 

1840—1849 — 7,082 

1850-1859 — 8,718 

1860—1869 - 13,134 

1870 — 1,307 Zusammen 49,228 Die in diesem Bandę zum XV— XVII Jh. gebotene Nachlese, die dnrch 
eine bedentende Anzahl lateinischer nnd deutseber Druckstttcke die Aufmerk- 
Bamkeit auf sich lenkt, rerdanke ich den Nachforschungen der Herren Anton 
Bederski nnd Dr. Boleslaus Erzepki, welche sie mit liebenwlirdiger Bereit- 
wiUigkeit nnd Sorgfalt nnter den Breslaner Bticherschatzen angestellt haben. 

Genannte Drucke stehen oft in einer sehr entfernten Beziehung znr pol- 
nischen Literatur, konnen somit nicht in die Geschichte derselben aufgenom- 
men werden, desto mehr aber yerdienen sie in der Darstellung der polnischen 
Coltnrgeschichte ihren Platz auszuftlllen. 

Man inuss sich namlich erinnern, dass bis znm Ende des XVIII Jh. die 
Scheidung in Nationalitaten und sprachliche Gebiete in der Literatur keine 
solche BoDe spielte, wie dies zu unseren Zeiten der Fali ist. Sociale und po- 
fitische Verhaltnisse erkl&ren diese Erscheinung. Die Staaten, selbst ein Ag- 
glomerat von den verschiedensten Landem, bildeten zugleich ein Agglomerat 
der yer&chiedensten Sprachen. Nicht Nationalitaten gruppierten sich neben ein- 
ander, sondern yerschiedensprachige Volkerschaften. Politische Umtriebe im 
Namen^der Nationalit&tenfrage waren unbekannt. Die Umgestaltung der von 
dem abeoluten Willen eines Einzigen gelenkten gesellschafflichen Verhaltnisse, 
musste nothwendig auch die Umbildung des Begriffes von dem Rechte der 
Yulker nach ihrer ethnographischen ZugehCrigkeit nach sich ziehen. 

Bis zu jener Umgestaltung der politischen Verhaltnisse war die Bedeu- 
tung der Sonderstellung einzelner Literaturen eine ganz yerschiedene. 

Die Gelehrten reprasentierten nicht so sehr ihr Volk ais sie yielmehr 
in Europa ein Volk, einen Staat fllr sich yorstellten. Die Trfiger und Pfleger 
der Sprache des Volkes sind lediglich die Dichter. Das yerknttpfende Band 
nnter den Gelehrten von einem bis zum andern Ende der Welt bildete die 
lateinische Sprache. Polen, Ungarn, Deutsche, Ćechen — die dazumal rohen 
Russen ausgenommen — arbeiteten gemeinsam in dem grofien Laboratorium 
des Wissens. 

Neben dem Latein wagte sich gar schtichtern die Volkssprache an die 
Wissenschaft. Es kam in Polen nicht selten yor, dass ein und derselbe Schrift- 
steller in einem und demselben Buche sich der lateinischen, polnischen und 
deutschen Sprache bediente. Geborene Deutsche bekannten sich ais Polen 
md suchten sich mit Gewalt die polnische Literatursprache zu eigen zu 

machen. tut 

Die sprachliche Toleranz in den Schulen gestattete freie Entfaltung dem 
deutschen Idiom in Thorn, Danzig, Schlichtingsheim and anderen Stadten, 
was jedoch nicht hinderte, dass Apostel des Dentschthnms polnischen GroGen 
ihre Werke widmeten and ais zweier Nationen Zugehflrige sich geberdeten. 

Der Entwickelang des literarischen deutschen Elementes in den ehema- 
ligen polnischen Provinzen naehzngehen ist von Interesse and Bedentang 
sowohl fllr die Caltargeschichte des alten Polen ais auch des jnngen Deutsch- 
land in diesen Gebieten. 

Wenn also Drucke aas Kttnigsberg, manehe wieder ans Breslau, Lissa, 
Oels fllr die Geschichte der polnischen Literatur gleicbgiltig sind, ktinnen sie 
mit nichten bei der Darstellung der Cnlturentwiekelung in Polen auOeracht 
gelaśsen werden, sei es nar am den Zeitpankt bestimmen zu konnen, wann 
und auf welchem Wege ein fremdartiges Element in die yaterlandische Cultur 
sich eindrangte. 

Es ist also nicht za ycrwundern, dass wenn die polnische Bibliographie 
in ihre Spalten einen Helyetius einreiht, sie mit demselben Rechte einen Ar- 
tus, Comenius, Heinrich Nicolai, Kellermann und andere , dereń Werke der 
deutschen Literatur zur Zierde gereichen, mit einbegreift. 

Ich yerfolge damit nicht im geringsten den Zweck, fremde Fracht ein- 
zufechsen und selbe dem nationalen Genius zuzusprechen, doch kann ich 
wieder an ihnen nicht stillschweigend yorbeigehen schon aus. dem G rundę, 
weil sie innerhalb der Grenzen des damaligen Polenreiches reiften, sodann die 
Yerfasser mit dem damaligen Polen in politischer Beziehung standen, schlieB- 
lich die Errungenschaften ihres Wissens, wenn auch im Gewande einer frem- 
den Sprache zum Nutzen und Frommen der Polen darbrachten. 

Mag nun der polnische Literarhistoriker dergleichen Werke aus der pol- 
nischen Geistesarbeit ausscheiden, der Bibliograph darf es nicht unter keiner 
Bedingung 7 selbst wenn er sie personlich der polnischen Literatur nicht 
zuerkennen mochte. (Składał czcionkami: Jan Karaś). ►om tea streszcza chronologicznie te, oo ogarnęły tom I do VII. lecz stresz- 
czając powiększa osikowe dopełnieniami urosłemi po wydrukowaniu dzieła 
i posuwa praeę do ostatniego reku. — Zdawałoby się, że posiadając abe- 
cadłowy spis, układanie chronologicznego jest zbytecznemu Nie mają go 
bowiem zagraniczne literetuy * obchodzą się bez niego. Atoli codzienne 
doświadczenie osób zajmujących się studyami ptśmienniczemi uczy, ii podrę- 
cznik według lal jest nieoszaeowanym towarzyszem. O ile katalog abecadłowy 
oddaje eodrienne usługi księgarstwu, o tyle chronologiczny oddawać je będzie 
literatom. 

Spis, aby nie powiększać jot i tak zbyt obfitego materyjału, wypadło 
ująć jeszcze w zwięćtejsze ramy niż chronologiją XV do XVIII w. Można to 
było uczynić, skoro 'już cały XIX w. jest wydrukowany, więc jego chrono- 
logiją służy tylko jako skazownik do abecadłowćj bibliografii. 

Zajęty opracowaniem da druku XVIII stólecia, nie miałem czasu kiero- 
wać tgęoiem wieku XIX w chronologią, i spisaniem tejże pod moim okiem. 
Praca ta zamierzona, leżała odłogiem i musiałaby wiele lat przeczekać, gdyby 
nie beontoesowna życzliwość dla mego wydawnictwa okazana przez komitet 
funduszu kasy pomocy naukowćj imienia ftp. Józ. Mianowskiego. Pragnący 
ukągania się co ryohiój spisu chronologicznego pan Piotr Chmielowski wy- 
świadczył mi grz^czaoAć, że nie tylko zajął dwóch pracowników robotą 
streszczenia chrowlogieznego tytułów, ale i pokrył koszta tój czynności fan- 
doazem kasy śp. Mianowskiego i pracę posuniętą do roku 1881 do użytku 
ud przysłał. 

Bobota streszczania chronologicznego trwała w Warszawie 14 miesięcy. 
Przeglądanie manuskryptu, przerabianie go, dopełnianie i porównywanie 
s oryginałem trwa ciągle i postępuje w miarę druku. Cała ta czynność acz 
mechaniczna, wymagała uwagi wielkiój, moaolnój pracy, dokonaną więc została 
stosunkowo bardzo szybko. ' Pośpiech ten i okoliczność, że użyte do współpracy dwie osoby podjęły 
ją bez dokładnego między sobą porozumienia się, sprawiły, iż wkradły się 
tn niejakie pomyłki i niedokładności. Tych jednakowoż nie przyganiam, bo 
wiem iż pracownicy chcieli zrobić jak najlepićj. Pominąć ich jednak dla tego 
nie mogę, bo one wytłumaczą nie jedną nieprawidłowość jaką mogą napot- 
kać ci, którzy będą korzystać z tego dzieła. 

Jeden pracownik pojmował dostatecznie zadanie swoje, lecz zbytnie 
trzymając się zasady zwięzłości, tak skracał tytuły, że nieraz wyrozumieć ich 
nie można było. Wpół przerywane wyrazy, pisanie „Dissertotio inaug. u zamiast 
podania osnowy, wskazanie: Toż po francuzku, Toż po niemiecku, Toż pod 
rokiem 1820 i t. p. zamiast podania zwięźle tytułów w odpowiednich języ- 
kach, były to błędy które należało sprostować. — Zdarzały się także mylne 
przestawienia dat i miejsc, ale nie często. — Gorzćj było z samćm pismem 
pracownika tak pospiesznóm i przez to nieczytelnćm, że je wypadło przero- 
bić dla użytku zecera. 

Drugi pracownik pragnął szczerze wywiązać się z obowiązku. Choć od 
wiersza płatny, wiersze te rozciągał niepomiernie, bo nawet czasem zapisywał 
i format i drukarza i liczbę stronnic. Tu znowu zbytek sumienności, narzucił 
mi zbytnią obfitość materyału. Wypadło skrócić całą jego robotę. Najgorszem 
jednak było, że pracownika tego, widocznie wzrok zawodził. Bardzo często 
mieścił druki pod nieodpowiedniemi datami. Co wyszło np. w r. 1804, 1814 
itd. znalazło się pod r. 1874, 1854 i na odwrót Tych mylnych umieszczeń 
moc była wielka, trzeba było ciągle daty sprawdzać i prostować i przerzucać 
tytuły pod właściwe lata. Z dziełami bez daty postępował gorzćj nikogo nie 
radząc się, popełniał błędy trudne dziś do dostrzeżenia. Dzieła bowiem wydane 
bez daty umieszczał bądź pod dowolnym przez siebie obranym rokiem, bądź 
pod przypadkową datą innego dzieła, druk ten w bibliografii poprzedzającego 
lub po nim idącego. Ztąd powstał chaos dat błędnych, i trzeba było wiele 
dołożyć uwagi, aby wybrnąć z zamętu. 

Tenże przepisywacz opuszczał bardzo wiele dzieł. Opuścił kalendarze, 
czasopisma, wszystkie drugie i następne edycye dzieł, katalogi książek, 
i pewne ustępy z liter jak np.w Hterze K. S. cała literę J. (z dodatków). 
Są i opuszczenia pewnych dzieł w pewnych autorach. Tak np. połowa dzieł 
Kraszewskiego i Szmida Krzysztofa była pominiętą. 

Przygotowując rękopis do druku, wypadało cały ten materyał przejść, 
uzupełnić i przerobić, bo inaczój byłaby książka nie wystarczającą do lite- 
rackiego użytku. O zupełnem sprostowaniu pomyłek mowy być nie może, 
ale co dostrzegłem błędnego, to wszystko naprawiłem. Ci więc, którzy z książki tój korzystać będą, niech autora nie winią 
skoro znajdą coś rażącego lab eoś pominiętego. — Niech raczćj uznają to, 
że dostają mateiyał pełniejszy aniżeli był w siedmiotomowem zebraniu. 
Dodaję bowiem do chronologicznego spisu około 10,000 druków, których tam 
nie było. Rzecz bowiem drukowaną, ciągle uzupełniam, aby osiągnąć możliwą 
całość bibliograficzną. Mianowicie od roku 1880 dopełnień jest moc wielka. 
Po wydrukowaniu form, jeszcze napotykam to i owo co należy sprostować. 
Te sprostowania umieszczam w formie dodatków. 1800. 1900. 

Adressbuoh. Dmocig. 

Anleitung. Danzig. 

Brisson X Traktat fayki. Wil. 

Brać 8. B. Katechismus. Wildau. 

Bukowski. T. Elegia ad J. Ałbertrandi. 

Wat. 
Bvkowski. J. Emma i Lemozow. War. 
Chacbnlski. Ignacy. Kazanie, (B. w. m.). 
Chodani ka. Do B. Trzebińskiego (wiersz) 

& w ta. 
Chraczyński. A. Elementarz. Lublin. 
Cointereau F. Szkoła budowli. Połoek. 
Cadnioki J. Kazanie. Łowicz. 
Cyt-kularz o uwoln. od praw małżeńskich. 

Lw. 
Czaeki T. O litewskich i polskich prawach. 

2 t War. 
Czarnocka S. Zbiór modlitw. Królewiec. 
Czekieraki J. Disert inaug. Frankfurt 

nad Odra. 
Dam o b ław. (B. w. m.). 
Danpmartin A- Rysy piana edukaoyi. Kr. 
Dęba ki J. N. Mowa żałobna. KalUz. 

— Toi po niem Łw. 

— Tez. Kalendarz. Kr. 

— Toż. Kazanie. Pozn. 

De derka S. Kazanie na Piusa VIL Połook. 

— Kazanie o obrządku. Połoek. 
Delicourt L. Easai crittyae aur Tedueation 

pnbL War. 
Denkwf&rdigkeiten aus dem ablaufenden 

Jahraandert Berlin. 
Directoriam ctiv. ofti. Pozn. 

— Tbż. Lw. 

Dmochowski F. Ksaw. Pamiętnik waraz. 

(prospekt). 
Doświadczeniem wskazany sposób na 

pruskwy. Kr. 
Dowód rocznego postępu w naukach. Wił. 
Dyaezyński P. Bositioaes e* unłv. jur*. 

Dziennnik nabożeń. Gzęstoch. 

Sdictorum (continuatio) in Regno Galiciae 
et Lodom. Leo. 

Einholm E. Oteaaizacya dla szpitala. Wil. 

Elsner J. Am reate Job. des TaHfhrs. Łw. 

Epigrammata. War. 

Estko P. Institntiones. Połook. 

Ezercitium (Pium) formułas fieum oolenctł 
eoaiinena. Leo. 

Filipowicz J. Kazanie o godności kapła- 
nów. Leo. 

Fleury K. Katechizm histyozny. Lw. 

Gazeta krakowska. Kraków. 

— warszawska. Waroa. 

— ksrresppndenta. Warszaw. 

— południowo praska. 

Gellert C. T: Przyj. dz. poema (tłóm.). 

War. 
Gessner S. Sielanki (tłóm. Cbodani). Krak. 

— Śmierć Abla (tłóm.). Krak. 

Glaize EU. Bie Scbtofong, ein Orat. Lwów. 
Godziny kosc. nowe (fco. r. J800). Wroeł. Górski F. (ka.). Zebr. wiad. o obr. Gary 
1 steaa. Krak. 
Gra bogów Olimpu Lwów. 
Gramatyka rosyjska. Wil. 
Grat i en J. W. (bis franć.). Nauka o bezie*. 
Grebel Ant. Ig. Suplement księg polskich. 
Gród dek G. E. Antiąuar. Versuche. Lemb. 
Grzesznik nakł. mowa, J. Chryat. War. 
G nr 8 ki W. Tryumf cnoty komed. War. 
G. (ks.). Nowa pieiń plon. Jambork. 
Haefteri Bencd. Królewska droga. Krak. 
Herouwille N. ó? (ka.). naśladow. (T. M. 

P. Połoek. 
His tory a o ? mędrcach. 

— o cudownej odm. księżny. 
Hołowczyc Szczepan (bis.). Odezwa do 

duchowieństwa. War. 

Hołyński Kelat. de voyage. Biga. 

HjoJr a cly.. Satyry przez Bonaw. Stan/Szaferań- 
skiegb. Piotrków. 

Horodyski And. Komedya na prędce. War. 

(Hoym). Regestr czarny dóbr koron, w Pra- 
sach. 

Hu fe land Krz. W. Prawidła zdr. Lwów. 

Institutiones styli. Poloniae. 

Introduction i Pusage des langues franc. 
et pol. ed. 2 War. 

Intelligenzblatt (Wancaau). 

Jacob (An den avmen). Stuttgart. 

Jakubowski Gabr. Sermo sacer dictnsPe- 
remisliae. 

Jaroński Feliks. Raz. nad. Kiepok. Poczę- 
cia N. M. P. 

Jung (Joung) Nocy (tłóm. Fr. ks. Dmochow- 
ski). Lublin. 

Jus borus. brondeb. Berolini. 

Juventus gymn. and. Leopol. 

N. D. X. UkKd kalend, do r. 2400. Krak. 

Kado Michał. O kam. wapien, (tłóm.) Wiln. 

Kalend, astr. i dom. War. i Pozn. 

— dla Galioyi Zachód. Kraków. 

— polit wileński Wilno. 

— prasko-połaki. War. 

— berdyczowski. 
Kalendarzyk kieszonkowy. Warsa. 

— krak. kościelny. Krak. 

— polit-chronol. Warsz. 
Kałwa rya domowa. B. w. m. 
Kamieński Kąj. (pijar). Gram. jęz. niem. 

War. 
Kampe Joach. ksiaż. mor. wyd. 2 Wrocł. 

i Lissa. 
Kantyczka, Ęfafc 
Kat ech. hist. Warsz. 

— Nauka chrzęść, katol. War. 
Kazanie przy po wit. sadu. Grodno. 

— za Pjusa. Połoek. 
Kicki (Cajet. Gózd). In diem uniyersariam 

Eect. uniyera. Josephinae. Leopoli. 

Kniaziewicz Kar. (jen.). Czy Polacy mo- 
gą wybić się. 

K o d e 8 c h von Trauenhorst Fr. Abhandl. neb. 
d. Zinn&rechnung. Lemb. 

K o z i e w i o z And. Opis powietrzopisu. Wilno. 

Kopczyński Onuf! (pijar). Gram. dte sśk. 
nar. wyd. II. War. 

i 1800. — O duchu języka pol. War. 
Korzeniewski Krz. Cnota uwieńczona. 

dram. grana r. 1800, w Łankodiach (Mi- 

tawa). 
Kosiński J. Kośnik. Zyczl. imien. Podbo- 

jowiczowej. Kalisz. 
Kotzebue Aug. Gount Benyowsky, drama. 

— Graf Benjowsky. Gr&tz. 

— La Peyrouse, drama (tłóm.). War. 
Krajewski Marcin (ks.). Naboż. paraf. War. 
Krasicki Ign. Bajki i przypowieści. War. 

— Satyry (bez os. tytuł.). War. 
Kucharz dosk. WrocŁ 

Kukolnik Baz. (prof. zam.) Zbiór prawid. 

ekon. Zamość. 
Kur alt Mart. Am fest. Joh. d. Tftuf. ein Pro- 

vinziallied. Lemb. 

— An Minerven. Lemb. 

— Das Kennz. eines Osterr. Patrioten. Lemb. 
Kury er litewski. Wilno. 

Kutsch Jan. Poln. Sprachl. Bresl. u. Lisza. 

Lekarz koni. Krak. 

Lemaitre. Hist. star. i now. test. (przekł. 

ks. Kam. S. P.). War. 
Lesznowski Ant. Gazeta warsz. 
(Leopolis). Juven. Gym. leop. in classes. 

distr. 
Lisowski Al. Kaz. miane w koś. Wisze- 

nice Łuck. 
(Lipskich rodzina). Aktenstttcke in Rechts- 

sache wider d. Fisc. Cam. Kalisz. 
Lu żerne (La) Cezar. Naukapasterska. Krak. 
Łabęcki A. Epigramnta. War. 

— Życia Papieżów. War. 

Łańcucki J. Kazanie na pogrz. Biskupa 
Turskiego. War. 

Mai J. Kalendarzyk. Krak. 

Małowiecki B. Pisma różne. War. 

Marcinkiewicz Baz. .Wiersz do A. Czar- 
toryskiego. Lwów. 

Markiewicz A. Merces litteraria. Kr. 

Markwart J. Duae. ode. War. 

Meisner A Lebensgem&Ide. Wien. 

Męka P. Jezusa. Kr. 

Męki P. Jezusa rozmyślanie. Łuck. 

Mercede Jan. Uwiad. o statui P. Jezusa 
w Antokolu. Wilno. 

Metzburg D. W Oeatgalizien Wien 

Mi che lis J. Nauka dla akuszerek. Supraśl. 

M i e 1 c k e C. Lithauische Sprachlehre. Kónigs- 

berg. 
Mineja obszczajn. Poczajów. 
Modlitwy podczas mszy 8. War. 

Molier C. Point de Paix solide. Paris. 
Mrungoyius C. Wybór piosnek naboż. 

Gdańsk. 
Murray £. De Tetat des etudes en Pologne. 

W*r. 
— Eiamen publ. de lalangne franc. War. 
Muśnicki N. Dziwak, kom. Połock. 
Nabożeństwa różne. Poczajów. 

Nanke K. Wanderungen dnrch Preussen. 

Hamburg. 
Nauka rachunków. Wil. 
.— robienia syropu. WrocŁ — o suszeniu roślin. Wil. 
Nauki i modlitwy. War. 
Obseryations du froid. Wil. 
(Machowski. Nowa Sybilla. Wil. 
Odae. duae. War. 

Oedmann L. Resa frau Warsau. Upsala. 
Pauliska. Erfurt. 
— ■ Toż. Chemnitz. 
Pigault Lebrun. Metusko. Paris. 
Pi U er J. Kalendarz. Lw. 
(Piotr W.). Anegdoty. War. 

Pius IV. Modlitwy. War. 
Postanowienie konsulów Rpltej franc. 

Paryż. 
Powinności chrześciań. Kr. 
Prospectus lectionum in Univ. Yilnen. 

Wil. 
Przybylski J. Kalendarz. Krak. 
Przyjaciel ludu. War. 
Pszczelnik doskonały. Lw. 
Publikacya względem dzieciobójstwa. War. 
Beddig Józef. Mowa w czasie prof. Kuneg. 

Zalutyń. w kość Mińskim. 
Reg u lam en seuordin. pro Cl. 
Rekollekcye duch. Wilno (około 1800.). 
(Rottmann). An Ign. Rottmann. Praesid. 

Lemb. 
Royaument. Hist star. i now. testam. War. 
Rozmowa 13 mężatek. 
Rozmowy pol. tran. niem., wyd. 2. War. 

— bardzo łatwe pol. i niem. Wil. 
Rozwadowski Ant (tłómacz). Manualik 

pocz. człow. Lwów. 
Rubricella dioec. Cracoy. (Wyd. co roku, 

zmieniają od r. 1811 tyt na Ordo off. divi.). 
Sad ok) jego życie i męczeń. 

al tz mann Chr. Konstanty. Ciek. hist 

życia. Kroi. 
Samobójstwu (Przeciwko) wiersz. 
Sarbiewski Kaz. Mac. Lyrische Ged. Bresl. 
Satryan Jeż. Mowa na pogrz. Erazma My- 

ciel. Kalisz. 
Schematismus fur das kónig. WestgaL 
z Krak. 
Segur Louis Phil. Prińc. óyenem du regne 

de Guil. H. 
Selectae ex prof. serii), hist Tar. 
Sennik 1 o te ryj. B» w. m. (r. 1800). 
Siarczyński Fr. Listy moralne Krak. 
Siekierzyński Mich. Mowa przy złóż. ciała 

A. A. Zamojskiego. 
Sielanka. Wyrzynek na Piasku. 
Sierakowski Wacł. Hist kościeL (1799— 

1800) Kr*k. 

— IgrnszkL uczonego dowo. Krak. 

— Szkoła fortep. (B. w. r.) Krak. 
Siestrzencewicz Boh. Stan. (metrop.). 

Hist. de la Tauride. Brusw. 
Skierniewski Mich. ks. Kaz. na wybory 

sędz. doż. (Łuck.). 
Skoro w. kal. 100 let od r. 1800—1900. 
Śniadecki Jedrz. Mowa o niepewn. zdań. 

Wil. " 

— Początki Chemii. Wil. 

Soł tyk Mich. Coup d'oeii sur le cab. des 
cunoa. Krak. (po r. 1800.). a 1800 - 1801. 8 — Brat oka na\ zbiór gabinetowy. Krak. 
Sotzmann Fryd. Dan. Kartę von Preussen. 

Berlin. 
— Plan de la ville de Warachan. Beri. 
Sowa, aiemba i krogulec, bajka. 
Spiritus (Octiduana) ezercitia. Lovicii. 
Sposób doawiad. okaz. przez który muchy. 
Krak. 

— łatw. ruchów, rzeczy sprzed. (Krak.?). 

— robienia mydlą, świec. 

— służenia do mszy ś. 

(Soed Preussen). Einige Gedanken. Jena. 
Sylfida nowa. Wilno. 
Szczepański Mac. Suplement katalogu. 
(Szołdrski). Beantw. der Recbtfertigung. 
Posen. 

— Szołdrskische Successienssache Erkennt. 
Posen. 

— Układ pomiędzy opiekę Wikt. Szołdr. 
Ssopowicz ftr. Życzenia ks. And. Trzciń- 

skiemu. Krak. 
8zymak M. Uwagi o konduktorach. Wil. 
Thaer Albr. Gospodarz galie. 
Th om a i Melchin. Katod, ksiaż. pol. War. 

— Supplement do katalogu. 

Titz Kar. Teod. Beschr. des korsower Was- 
sers. Lwów. 

— Opisanie wody min. korsowskiój. Lwów. 
Tłómacs (Maty) pol. Wokab. fran. pol. 

War. 
Tłómaczenie Pisma ś. na jęz. pol. w XIV 

i XV w. 
Tras sl er Józ. Jerzy. Catalogus librorum 

catholicorum. Cracor. 
Troe (Trotz) Abrah. Nouv. Diet fr. allem. et 

pol. Lipsk. 
Ty Hi Kubin. Mowa na pogrzebie Józ. Bu- 
czyńskiego. (Wilno?). 
Uteeka hresnikow aneb horauca nabożn. na 

czeski gasik. Częstocb. 
Uwagi za cierpiąca ludzk. poema r. 1800. 
Używaniu (O) barom, termom. War. (około 

1800). 
Wędrychowski L. Skorowidz ustaw cy- 

wiL Łw. 

— Toż po niemiecku. 
Vers chantós i Połook. 
Wiadomość o loteryacb. Berlin. 
Wielfdko W. Kucharz doskonały. War. 
Wiersze dawniejsze. War. 

Wilhelm A. Der polnische Gil Blas. Lipsk. 
Wohlfeil K. Deutsche Sprachhhre. Lw. 

— Prowadzenie dzieci. Lw. 
Yolney C. Opis Egiptu. Kr. 
Wolski K. Ksiądz małżonek (b. w. m.). 
Wolter F. Dzieje Karola XII Kr. 
Woronicz J. List biskupa Miaskowskiego 

(b. w. m.). 
Wroński B. Le bombardier polonais. Mar- 

seille. 
Wstęp do wieczności. Wilno. 
Wujek J. Ewangelia. Wil. 
Zabawa duchowna (b. w. m.). 
Zabawnicki w posiedzeniach. Wrocław. 
Za borek T. Nabożeństwo do S. Anny. War. 
Zbiór części matematyki (b. w. m.). — wierszy. Lublin. 

Zdanie o dziele: Ksiądz małżonek. War. 
Zdanowicz M. Kazanie przy powitaniu 

Houwalta. Grodn. 
Zeftunę (Krakaner). 
Z er bo ni J. Aktenstiicke (b. w. m.). 

— Einige Gedanken. Jena. 

Z u bo w s ki X. Wiersz żałob, dla Aleks. Za- 
mojskiego (b. w. m.). 

1801. 

Abry A. Gramatyka jeżyka francus. 4 cz. 

Wil. 
Albertrandy Jan, Discours prononce* a la 

lre seance de la societó literaire de Var- 

sovie. Vars. 

— Mowa na 1 posiedzeniu Tow. Przyj. Nauk. 
War. 

— Mowa na posiedzeniu Tow. Przyj. Nauk. 
War. 

— Mowa przy odnowieniu posiedzeń Tow. 
Przyj. Nauk. War. 

— O muzach. War. 

— De musis. War. 

— Oratio. War. 

Al ter P. Beitrage zur Diplomatik fur Sla- 

▼en. Wien. 
Arnand F. Anna Bell. War. 
Bencliawski Josua. De morborum semi- 

niis. Trajecti. 
Benisławski J. Rozmyślania dla księży. 

8 t. Połock. 
Berends J. Dissertatio. Frankfurt 
Bid on L. Owińska, dram. Paris. 
Bogusławski J. K. Mowy i wiersze. Wil. 
Bourdalou. Myśli święte. Połock. 
Bouhours ks. Uwagi chrześoiań. Połock. 
Bystrzycki J. O fizyce Osińsk. War. 
Bzinkowski ks. Kazanie. Kr. 
Caroli ks. Odpowiedź prostaka. War. 

— Doctrina de ooelibato. War. 
Christ J. O migdałach ziemnych. Kr. 
Ci e ciszo wek i K. Mowa. Łuck. 

Cl ery J. Śmierć Ludwika XVL Kalisz. 
Corday K. Zabicie Pawła Marata. Kr. 
Crasset J. Uwagi cbrześciańskie. Kr. 
Czacki T. Dimes (Les). War. 

— O dziesięcinach. War. 
Czarnocka S. Modlitwy. Wil. 
Czartoryski Ak. Myśli o pismach polskich. 

Wil. 
Człowiek kochający się. War. 
Czytania zabawne. War. 
Dębski j. N. Kalendarz. Kr. 
Demetrier (Die beideo). Danzig. 
Di cci on. lat. polon. Viln. 
Di rec tor i urn, off. diviui. Kr. 

— Toż. Pozn. 

— Toż. Lw. 

— Toż. Tarnów. 

Dmochowski F. Ksaw. Pamiętnik warsz. 
(czasop.). War. 

— Uwiadomienie. War. 
Doświadczenia w gospodarstwie. Kr. 
Dowód rocznego i ostępu w naukach. Wil. 1801. Dykcyonarzyk franc. Wilno. 
Dziennik zdrowia p. Lafonten. 

f dieto rum (continuatio). Lw. 
i u lei tu ng zur christ. kathol. Andiieht 

Łowicz. 
Elsner J. Friedens-Gesang. Lw. 
Enoch H. Dissert inanL r . Trajccri. 
Ewangelie (cztery) po sławiańsku. Poczaiew. 
Ex amen publ. io Ścholis Piis VarsnV. War. 
Feyerabend K. Kosmopolitische Wandę 

rungen. Gdańsk. 
Floryan J. Galatea. War. 

— Numa Pompiliusz. W ii. 
Oaz eta krakowska. 

— warszawska. 

— korespondenta warsz. 

— Prus południowych. 

Glaize El*. Pierwiastki mojej Muzy. Lwów. 

Glotz K. Anekd. gen. Bonaparte (tłóm.). Ka- 
lisz. 

Golański f. N. (ks.). Allegorye staro*. Wil. 

Gołaszewski A. (bisk. preem.). Literae past. 
Przemyśl. 

Grammaire pol. et fran. {freslau. 

Gramatyka łacina, jęz. Lublin. 

— polsko-niem. Połock. 

Hauenstein J. Fryd. Catalogos librorntn. 

Thorunii. 
Hebdowski do Tow. prz. nank. War. 
He Id Hans. Die wahren Jacobiner. BerL 

Henin Fel. Journ. hist du siege de Pesehiera 
. Genes. 
Hoffmann Fr. Henr. Senno ad ttnd. Cracov. 

Crac. 
Homer. Iliada przez Fr. Dmochowskiego. 
. War. 1800-1801. 
Hubę Mich. J. Vollst Unterr. in d. Natur- 

lehre. Leipz. 
Hufeland Kra. W. sztuka <prz*dhiz. tycia 

(tłóm. Baudouin). War. 
Httlfsbuch zur neuest fran. Geschichre. 

Bresl. 

Hurwitz Zalkind. Polygraphie. Paris. 
(Intel ligenzblatt (Warschauer); 
Jakubowski 'Gab. (ta.). Przem. ó nnęd. 

Geisruka. Lwów. 
Jekel Fr. Jos. Dissert. juridieae. Vindob. 

Jonap azaz imadsagor kvenvctske Mellybeh* 

Krakoban. 
Jundziłł Bonif. St. ftyssert. o szarańczy. 
* Wfl. 
Juszyński Hier. (ks.). Kaz. na pogrz. ks. 

Flor. Janows. 
Juventus gymn. Leopol. 
Kabała (z grec). War. 
Kalendarz warsz. na r. 1801. War. 

— berdyczowski. 

— ścienny. Krak. 

— astronom, gospod. Krak. 

— kieszonkowy. Krak. 

Kalendarzyk polak, cbron. Warsz. 
(Kicki). Elegia archi, presb. et rectori uni- 

vers. dicata. Lwów. 
Klonowicz Fab. Fortuna czyli odm. szcz. 

War. K niaziewiez Jerzy fi. J> Mozw. o konduk. 

wa. 

— Dziennik gospod. Wil. 
Kochający się w nieszoz. różne wprow. 

War. 
Koćmierówski Fel. (ks.) Mowa o skat. 

nieoswiec. Wil. 
Rodziewicz (ks.). Opis powietrz jpisu. Wil. 
Konarski Stan. (pijar). Gram. lat (Gram. 

łać.). War. 
Koronka żiwota Jez. Grista Pana. Wil. 
Kofres£ondencya miłoś. Likandra. War. 
Koźmiński Jerzy. Diet lat pol. War. 
Krasicki Ign. Prfcyp. Mik. Doświad. War. 

— Wojna Ghocimska War. 

— Pan Podstoli. Wilno. 

Kras set Jan. Uwagi chrzesc. Krak. 
Kuhpocke (Die). Ospa krowia. Krak. 
Kuralt Mar. Claris. viri A. Pfleger (wiersz). 
Leopoli. 

— In inang. archiep. arm. Symonowicz. Leop 

— 111. D. UrmenJ-i coneiL (wiersz). Leop. 

— Epigramma. Lwów. - 

— Namentagslied JosepUs. K. Lemb. 

— Epitaphiuin Ign. Zergoll. Leop. 

— Joan. Jacobi Gaiaruck. Leop. 

— In Jos. U. Leop. U. Franc. H. Leop. 
Kurcyusz. Opis. chorób pfed. rat Wart 
Kury er litewski. Wilno. 

Kwintyn. Messyusz czyli słów. mai kocha- 
nek. War. 

Lacroix J. Lodouiski et Florisks, Parts. 

LSfontaine LeoJx Dziennik zdrowia. War. 
lgQl 2. 

— Prospekt do dzieła Dziennik Zdrowia. 

L a m o n t ag n e J. L. L' orphelin polon., trag. 
Paris. 

— Les polonais trag. Paris. 

(Lewar to we ki Bern.). Pam. jego ilułm 

(wiersz). Krak. 
Lgocki Fr. W dzfeH im. bis. krak. Oleohowt 

Krak. 
Lhuillier Szym. Algebra (tłóm. ks. Gawroń). 

Wilno. 
Lipowski Józ. Argula v. Grumb. Ełne hist 

Abbandl. Miinch. 
Loewenholde Chr. Latóon's zw. Feldz. d. 

J. 1800 in Deutsch. Lemb. 
Loke Jan. O ednkacyi dzieci. Warsz. 
Ławrowski J. Dissert ttieologica. Lw. 
Łęski J. Darsteltanc der Matheinatik. Kr. 
Madalinsky Albertine. Lipsk. 
Maci er A. O próbach wódek. War. 
Maj J. Kalendarzyk. Kr. 
Mannhart X. Thebaida. Pozn. 
Manni J. Aziomata filozofii ohrzesciańs. Prze- 
myśl. 
Marmontel J. Jnkasy. War. 
Memoriale vitae sacerdotalis. Lublin. 
Metastasio P. La passione di Gesu Glisto. 

War. 
Mickiewicz J. O piecach. Wil. 
Mietelski T. Kazanie. Supraśl 
Milet M. Podróż P. La Pirouse. Kr. 
Mureau. ob. Milet. 
Nauka moralna. Poczajów. 1801 — 1802. Officinm eodsrftjn. Wrócł. 

— To*. Poczajów. 

(Olechowski J.). Do ks. Olechowskiego 

(wieraz) b. w. m. 
Ordinatio div. off. Kr. 
Osiński A. Hanka ojca fena synowi. War. 
Osiński J. Fizyka. War. 
Osowicki Dr. Capa krowia. Kr. 
Pamiętnik nowy. ob.: Dmochowski. 
Pac ci K. Żywcem pogrzebioua Henryets 
0>. w. m.). 

Pienia święte- Wil. 

Pijany. Katalog ksieg. 

Piller J. Kalendarz. Lw. 

Piosnki i aiye. War. 

Piramowicz G. Powin. nauczyciela. Wil. 

Pius VII. Litterae apostoł (b. w. m.). 

Piaaicki M. Kazanie (b. w. m.). 

Porsf dek lekcjj akadem. Kr. 

Potocki S. Pochwała J. Szymanowsk. War. 

Powinności chrześciań. Wil. 

-*• Toi. Łuck. 

Prawo duchowne konfessjtf ewangiel. War. 

Prospeetns tecttonnm Ih Univ. Yimen. Wil. 

ProTinzial-fieeht Berlin. 

Przepis musztry. Wał*. 

— postęp, w sadach. Wiedeń. 
Radliński Salw. Chain, łacin. Lublin. 
Raggnalio istor. sulla vita di Paoio 1. Vara 
Reayn Jan. Ifigenia (orzekł. Rzyszczew*). 

War. 
Richardson J. Obr. życia rożnych nar. 

(tłóm. Szee&jcra). Krak. 
Kopiński Józ. Kazanie w dzień ŚW. Woj- 

decha. Ławica. 
Rozpór z. c k. gub kraj. zach. GaL Lwów. 
Rmdecki Jak. Mowa na powitanie Ankwiez* 
Ryazkowski. Kalend, dla GaMayi. Krak. 
Saint-Foix (de). Gzaczerca oka*. War. 
Sapieha Alek Tabl. oow. mflsr lkrij. 
Sefctmatismns f West Gal. Krakad. 
Sehmidburt; €h R. Chart* von Ost- and 

Westgal. Weimar. 
S eh rand Fr. Gesch. der Pest in Syrm. Peszt. 
8«*mr Łonis Phil. Tabl. de rBurepe. Paris. 
Seaaya uniw. wileń. Wilno. 
(Si ©mień* ki M.). VmŁ eeeleaiar. 
Sie r ako wski Wad. ks. Upomin. prs* spadku 

XVI4I wieku. K*ak. 
Skierniewski Mich. ks. Zabawa wiersz. 

(Krak). 
Sokołowski Woj. ks. Prolog, ad Mart. 

Siem. Vratisl. 
Sposób na wyg. much. 

— robienia mydlą. Lwów. 
S t a c y e Jerozolim. Łuck 
Staniszewski Józ. ks. Mowa na urocz. ega. Statnt polskij. Petersb. 

Staunton. Podróż lorda Makartneya. Krak. 

Strojno wski Hier. Mowa na obch. koron. 

Wil. 
Stnmmer Jan. Powinsz. od Justyny i Jana 

StotDm Krak. 
dflsfprenaaen. Das gehOrlge, Posn. Kammer 

Depart Suetonius De Caesaribus. Poloc. 

Szacfaier Waleń. Wiersz na dz. imien. Ces. 
Franciszka. Krak. 

Szczurowski Tym. ks. Pieśni pobożne. Lu- 
blin. 

Szulc Mich. Mowa o architekturze. (Wilno?). 

Szymanowski Józ. Wyprawa na wojaż. 
Wawi. 

(Tarnów). Nomina juv. in gymn. Taraoviae. 
Tarnów. 

Tomasz z Kempie. De imit. Cbr. Polociae. 

— Módl. do Najsw. Panny ostrobr. Wil. b 
w. r. 

Tomaszewski Dyz. Bon, Rolnictwo, poema. 
Lwów. 

Towarzystwa (Do) przeświet. przyj. nauk. 
War. 

Trassler Jót. Jędrz. Poseł Gal. zaok (krak. 
kalen.). 

(Trautmannsdorf) Galiciae oecid. a Frań. 
II. Carmen. 

Trosohek. Dfa beiden Demetrier. Daazig. 

Tyssot (Tissot) Szym. A. Rada dla liter. 
Warsz. 

Upominek. Przy spadku wieku XVIII ro- 
dzicom. 

Ustanów. To warz. war. przyj. nauk. Projekt. 

Uwaga na koszta pogrzeb. Krak. 

Uważa) to dobrze. Pozo. 

Wiadomość o letargach. Berlin. 

Wild Kar. Catalogae des livres. Leop. 

Villemontez E. Owińska. Paris. 

Winkler K. Dykcyonars niem. polski. Lu- 
blin. 

Wojda K. MarAu. Tubiagen. 

Wolski K. Układ edukacji. War. 

Wolter F. Zaira, (rag. War. 

Wróblewski K. Modlitwy i neaki. Kr* 

Wroński H. La critifue de la raison. Mar- 
seille. 

(Zamość). Nomina jurenum in gymn, Zamo- 
sbensi Samośó* 

Zderkowicz P% Kazanie na aegia. bisk. 
Turskiego. Łowkz. 

Zeitnng (Krakauer). 

Zgierski W. Kazanie na pogrz* Gaizeruka. 
LW. 

180*. 

Abel K. Powinszowanie. Kr. 

Ackermana J. Winkę. Posen. 

Acta Soćletacłs Jablonoviaiiae. Lipsk, t 8 i 3 

do r. 1812, t 4. 1832, t 5—7 1830. 
Aleksander Ł Manifest o ustanowieniu Mi- 

nisteryj. (b. w. m.). 
-r- Manifest (toż po rezYJska). 
Altorius duchaunas (b. w. m.). 
A mm on K. Caafmir Łyazezyński. GGttmge*. 
Anleitung. War. 
Antklng T. Histoire des campagnes. 8 t. 

Paris. 
Bachem K. Chronologie dtor Hochmeteter. 

Mftnster. 
Ban dt kie J. S. Historison.4Lfttfffme 4«ale- 

oten. Breslan. 1 6 1802. — Ueber d. Bauernstand in Polen. Breslau. 

— Heinrich n. Breslau. 
Bauer J. Karl der XII. Lipsk. 
Beniowski W. A. Hwtorya podróży. 4 t. 

War. 
Berquin A. Oeurres. 2 t. Wil. 

— Teatr dziecinn. Wil. 
Bogusławski W. Henryk VI na łowach. 

kom. Łuck. 

— J. K Do ks. Kossakowskiego. Wil. 

— Pieśni. Wil. 

Bonn ot Stef. Logika. Wilno. 
Korne J. Discours. Elbing. 
Bouilly J. L'abbó de l'Ep4e. War. 
( B r i s s o n ). Historya niewoli p. Brisson War. 
C. J. D. D. Rozkosze małżeństwa. War. 
Catalogus Soc. Jesu. Polociae. 
(C h an c i e r g e s). Przypadki Neoptolema. War. 
Chodani ks. Cieniom B. Trzebińskiego 
(b. w. m.). 

— Natura i sztuka. Kr. 
Choromański S. Mowa na* pogrzebie Glin- 

czyny. War. 
Chromiński Kaz. Do Ma. Stryjeńskiej. 

(Wilno ?). 
Clement D. La jourrnće du Chretien. Po- 

łock. 
Cnota uwieńczona, dramat. Mitawa. 
Condillac. ob.: Bonnot. Kondyllak. 
Coxe W. Travels in to Poland. London. 
Crusius C. Post-Lexicon. Wien. 
Cud rzadki w świecie. Kr. 
Czacki M. O prawie przyrody. War. 
Czacki T. O dziesięcinach Kr. 

— Dyssertacya o dziesięcinach. War. 

— List o Koperniku. War. 
Czarkowski J. Przemowa podczas pogrzebu 

A. Krasickiej. Zamość. 
Direotorium off. divi. Kr. 

— Toż. Pozn. 

— Toż. Lw. 

Dmochowski F. Ksaw. Mowa przy obch. 
pamiątki Krasickiego. War. 

— Pamiętnik warsz. (czasop.). War. 
Dmuszewski L. A któro wie na elizejskich 

polach. War. 

Dowód roczn. postępu w naukach. Wil. 

Duval A. Beniowski, opera. Paris. 

Dziarkowski H. Pisma w materyi szczep. 
* ospy. War. 

Edictorum (Continuatio). Lw. 

Ekartshausen K. Samuel. War. 

E lem en ta puerilis institutionis. Częst. 

Eliza War. 

Elsner K. Reise duroh Russland. Hamburg. 

Ewangelia. Kr. 

Ex amen publ. in Scholis Piis Vareavieni. 
W*r. 

Eysmontt X. Nauka reguł, proporcyi ry- 
sunków. Grodno. 

Ezop. Bajki. War. 

FauDlas. Lodoiska. Heidelber. 

Fietta L. Catalogue des Livres. Dubno. 

Floryan J. Dzieła. Mitawa. 

Franciszek I. Patent loteryjny. Lw. 

Fredro J. M. Przysłowia. Wrocław. Freyer J. DisserU inaug. Gettynga. 
Gazeta krakowska. 

— warszawska. 

— korrespondenta warsz. 

— Prus południowych. 

Gertner Franc. Catalogus librorum latino- 

rum. Crac. 
Gheerades Erazm (Roterd.). Bunt w An- 

tyochii (tłóm.). Krak. 
Gilly. Spec. Kartę v. Stid.-Preuss. Berlin 

(1802-3). 

— Kartę v. Ost.-Preuss. (1796). Beri. 
Gracian Balt T. J. Doskonal, dworak, czł. 

p. 300 maks. (tłóm.). Krak. 
Grammatyka fran. (przez Kundzicza T?). 
Wil. 

— Toż dla poczyn. Połock (b. w. r.). 
Groblo w a Tekla. Katalog ksiąg. 

— Supplement ksiąg nowych. Krak. 
Gresset J. Ch. Wiersz o osobności (tłóm.). 

Wilno. 
Guiglaris L. (ks.). Szkoła prawdy, wyd. 

w Wenec. r. 1665 (tłóm ). Krak. 
Haccauet Balt. Abbild. d. Wenden. Leipz. 
Hann W. O dawaniu nauk pry w. Lwów. 
Heunig J. E. De rebus. Jazygum. Regio- 

monti. 
Heume Jan (ks). Józef we śnie. Krak. 

1801—2. 
H i 1 c h e n David. Clypeus innocentiae. Rurni. 
Hildenbrand J. Wal. Institutiones pnar- 

macologiae. Viennae. 
Holtay Fr. InbegrifF d. neu. Stempelpat. 

Lemb. 
Her ner Thom. Compend. histor. LWoniae. 

Ruini. 
Horo dyski And. O składaniu się mąjat- 

ków. Warsz. 
Instruk. dla magist. kraj. 
Intelligenzblatt (Warschauer). 
Jakubowski Gabr. (ks.). Poohw. połącz. 

z hań. dla rodź. i mł. Przemyśl. 

— Pochw. kapł. na pogra. ks. Hoszows. 
Przem. 

(Jan Kanty). Naboż. do ś. Jana. Kant 
Krak. 

Jennings Soume Daw. Widok rzeczyw. re- 
ligii. Wiln. 

Juvenalis Dec. Jun. Wiersz o żądzach. 
Wil. 

Juventus gymn. Leopol. 

Kalendarz astr. gospod, po przestępnym 
szósty. Krak. 

— ścienny. War. 

— dla Galicyi. Kraków. 

— kieszonkowa. Krak. 
Kalendarzyk pol. chroń. War. 
Kamieński Kaj. (pij.). Gram. jęz. fran. wyd. 

2. War. 
Kancyonał pieśni nab. katol. Częstooh. 
Kanty czka. Częstoch. 
Karamzyn Mik. Listy pew. wojaż. ras. 

(tłóm.). Wil. 
Kazanie na św. odp. i pogra. (tłóm.). Łow. 
Ki taj bel Paw. U w. tycz. Bardyow. wody i 

min. Krak. 1802. łl 

i 

■ Klauiowicz Woje. (ks.). Kaz. do st rycer. 
Krak. 

Koch Jan L. Katalog Książek. Warsz. 
Kondyllak Ste£ Logika (przez Jana Znos- 

\& Wi\. 
Kornel (Corneille) Piotr. Horacyusze, trag. 

pnekŁ Osin. War. 
Ko t z ab u e Ang. Najpamięt rok mego życia. 

"War. 
— Watyd fałszywy, drama. 
Kt asie ki lgn. Dzieła przez Dmochów. War. 

— Historya. Warsz. 

— Myszeis. War. 
Książka do czyt War. 

— ogniowa. Królewiec. • 

— drogiego wieku (z hist. nat). Wroeł. 

K n koln i k Baz. (pro£). Sadownictwo. Zamość. 
Karoaza Hiac. (ks.). Kaz. w d. im. Frań. 

IL Lubi. 
Kury er litewski. Wilno. 
Launitz J. M. Gohda plaemonna. Mitau. 
Lafontaine L. i Dziarkowski H. W mat. 

szczep, ospy kr. War. 
Legi oni Pofocche ammesse al soldo delia 

Rep. Cisalp. Mi lano. 
Łęgów i cz Józ. (pleb). Kaz. o potrz. relig. 

Wil. 
Lesebuch (Poln.) fur Schftler d. deatsch. 

Schulen. Krak. 

— for elem. Schulen. 1 Th. War. 

Lh u Uli er Szym. Arytmetyka. Poczajow. 
List córki do ojca (z niem). 
Lobenwein. Diss. de praejud. contra anat. 
(Luchaczowice). Opis wód Lochacz. i Sel- 

cer. Krak. 
Laaiński. Wiad. o dom. w Lorecie. Wil 
Magier A. O używaniu barometrów. War. 
Maj J. Kalendarzyk. Kr. 
MangelsdorfC. Oeschichte v. Polen. Halle . 
MarmoDtel J. Nowe powieści. War. 
Marya. Nabożeństwo. War. 
Męeiński J. Kazanie na pogrz. Dembiń- 

akiój. Kr. 

— Toż. M. Sołtyka. Kr. 

— Nauki wiejskie. Kr. 

Meli to K. Lekarstwo domowe. Kr. 
Mierzwiński B. Książka do czytania. War. 
Moeller J. Reise von Wolhynien. Hamburg. 
Monatschriłt Sfldpreussische. Poseu. 
Muller K Ladusky. Lipsk. 

— Wftaaehe eines Patrioten. Lipsk. 
Murę aa. Podróż P. La Perouse. Kr. 
Możnie ki N. Podejrzliwi, kom. Połock. 
X. W. Wiersz w dzień imienin T. Jundziłło- 

wej (b. w. m.). 

Naonricht allgemeine. Berlin. 

Nauka obycząjna. War. 

Na w ars ki Walenty. Katalog książek pol- 
skich. Warsz. 

Nestor. Rusaische Annalen. Getynga. 

Neuhauser F. Co jest ospa krowia? Kr. 

— Toż edycya 2. 

Nowicki J. Głos rozumu i ludzkości. Kr. 
Obchód imien. (wiersz). Kr. 
Odyniec C. Exorta na pogrz. A* Chrapo- 
wiekiej. Połock. Officium codz. Częst. 

Opis migdałów ziemnych. War. 

Ordo div. off. Kr. 

— praelec. Coli. moralis. Kr. 

— physici. Kr. 

Osiński A. Kazanie na pogrz. Lenczow- 

skiego. Krzem. 
Ostrowski T. Ciyilrecbt der poln. Nation. 

Lipsk 
Owidiusz P. Wiersze na wygn. pisane. Kr. 
P. F. X. K. K. P. Z. Modlitwy nabożne. Kr. 
Patent stęplowy. Lw. 
Pi 11 er J. Kalendarz. Lw. 
Piramowicz G. Nauka obycz. Wur. 
Pfaff Freder. Catalogue des livres. 
Pismo miesifcz. Prus połudn. Posn. 
Platon Rozmowy. Grodno. 
Podanie sposobu używ. książki element 

War. 
Podróż przez Szwajcaryą. War. 
Poleński. Przypowieści. Pozn. 
Popławski P. Directorium div. off. Pozn. 

Potocki J. Histoire des peuples de la Rus- 
sie. Petersb. 

— S. Pochwała Piramowicza. War. 

Propositiones theologicae. Kr. • 

Prospectus lectionum in Univ. Vilnen. Wil. 

— lect Collegii moralis. YiJnae. 

Proyart B. Vie de Marie Leszczyński. Pa- 
na. 

R. S. Dowód przychyl. Józ. Steckiemu. Lubi. 

Reddig Józ. Kaz. w rocz. wstąp, na tron. 

Reguła i życie br. mniej. War. 

Rejestr ss. ewang. 

Rosbierski Ant. Von den Verlassenschafts- 
Abhandl. bey der Armee. Wien. 

Riem. Opis torfu. Lublin. 

Rituale sacram. Połock. 

R(odakowski) G. Kand. Med. Do hist. m. 
Krak. Krak. 

Rozmowy (bardzo łatwe) pol. niem. War. 

Ryszkowski Fr. Ksaw. Kalend, krak. 
1801—2. 

8. J. W. Nowa sybilla. Przemyśl. 

Sa lutatio Frid. Gedike a Schol Loviciens. 

Sapieha Aleks. Tables de reduct. des nouv. 
poids. Vars. 

— Tablice stos. now. miar. War. 
Sarbiewski K. M. Lyr. Ged. Bresl. 
Schemat f. Westgal. Krak. 
Schlesiens Gesch. Bresl. 

Sc hi oz er Aug. Lud. Russische Annalen. 

Góttingen. 
8chmid. Berg. Process-Mandat. War. 1713. 

Freib. 
Schroetter. Kartę von Ostpreussen. 
Schulz Joach. Reise ein Liefland. nach War. 

Wie . 
Schwarz J. L. O dniu ś. Jana w Pozn. 

i syst. pożyczki. Pozn. 

— Ueb. a. Johannistag in Posen. Poznań. 

— Pismo miesięczne Prus połud. Pozn. 
Sen osobliwy czyli odkr. XIX wieku. War. 
Siarczyński Fr. ks. Sztuka ogrodnicza. 

Krak. 8 1802 - 1808. Siewert Fiied. Gotth. Qa£ Sfeonnigzins \i. 

Strohwischrecht Halle. 
Skarb duszy poboż. zbiór. najboft. Przemyśl. 
Sn i a decki Jan. Kopernika. War. 

— obserw. astron. War. 

— Obaerwacye o nowym plan. Cererze. War. 
Souvenir pour l'arrivóe k Yilna 4ę Ąloz. I. 
Spangenberg Aug. Bogujn. Idea fratrum, 

z niem. Królew. 
Speiser A. Bibliotheca Ossotiniąna. Crac. 
Sprawa z eduk. publ. w szk. Zabiał. 
Stan ces lues le 18 juin devant S. M. 1'Emp. 

a Vii. 
Strojnowski Hi er. Mowa przy ofiar, (Jzieła 

swego. Wil. 
Struensee J. F. BUoke auf Sfid-Preussen. 

Posen. 
S i b e r ie n. Allg. Nachr. Uber dio ans d. preusa. 

Staaten. Beri. 
Szaniawski «tyz. Kai. Co jest filozofia? 

Wars. 
Szantjrr Stan. Kaz. na pogrz. Anpy Cb rako- 
wickiej. Połock. 

— Kaz. w dz. odkrycia gub. Mohil. Połock. 
Sztuki nadzw. i aprob. dla uciechy. War. 

Tomaszewski Dy z. Bon. Rolnictwo, poemą. 
Krak. * 

Trassler Józ. Jed. Der Bpce aus Węstgall. 
od. Kalend. Kra|c. 

(Trzciński). Cieniom Beue(J. Trzcińs. 
Turgpt Anna. ckład. i podziel, maj§t. 
War. 

Ty s so t Szym. And. Onanizm. War. 
Ustawa wekslowa dla Galicyi. Krak. 

— To w. war. przyj. nauk. War. 
Uwagi polit. (Mało wiejski). 

Wening J. Beitrag zur Naturkunde. Prze- 
myśl. 

Williams H. Podróż przez Szwajcary%. 
War. 

Witunski S. Filon y Chloe. Wil. 
Wojda K. Briefe uber Italien. Lipsk. 
Wójcicki S. Do JW. Szembeka. (b. w, m.). 
Volney E. Podróż do Syryi. Kr. 
Wolter T. prawie przyródzonem. Kr. 

(Zamość). Nomina juvenum in gymn. Za- 

moscensi. Zamość 
Zeitung (Krakauer). 
Ze i ten (Die) &ndęrn sich, Lw. 

1803. 

Abrąs sewin P. Wszyscy btftdza. Kr* 
Abrógó de toutes les sciences. Varsovk. 
Ackermann J. Winkę. Leipzjg. 
Akafist Wil. 
Akt kapituły łuckiej. 

— potwierdzenia Uniw. w Wilnje. Peterab. 
Aleksander I. Ukaz (o zało&nia seaina- 

ryum). 
Alletz A. Albert nowy czyli teraźniejszy. 

War. 
Angiolini G. Gnidą al cięło. Petersburg. 
Anot P. Łes deux yoyageurs. 2 t Paris. Antonowicz A. Mowa (b. w. mA 

Argens P. Niestałość w miłości. War. 

Amand F. Darnin vitfe. War. 

Arye nowe. War. 

Bacz ko L. Handbuch der Geschichte. Koe- 

nigsberg. 
(Bar). Popis roczny. 

Bauman n J. F. DarstelluRgen. Kónigsfcerg. 
Be cu A, wakcynie. Wił. 
Bergmann G. Vi ta D. Hilchen. Buyni (in 

Livonia). 
Bertrand £. Tewenon. War. 
Bogusławski J. K. Do ks. Ad- Csuirśo- 

ryskiego. Wil. 
Borniers S. Adwokat czyscowy. Kr. 
Buf fon J. Epoki natury. Kr. 
Bykowski X Kokietka. War. 
Car o li 1. Mowa przy poświęć, cmentarza 

(b. w. m.). 
Catalogus Soc. Jesu. Poiociaa. 
Catalogus der Yorlassensohaft des Casteil. 

Podoski. Warach. 
Cezar J. O wojnie francus. War. 
C heni er A. Fenelon, tragecfra. War. 
Chrześcianin pielgrzym. Wil. 
Chuć J. Książeczka do czytania. Brzeg. 

Cieszkowski K. Mowa. Łuck. 

— Protokół obrady duchownych w Łucku. 
Cl ery J. Śmierć Ludwika Xvi ib. w. to.}. 
Cyc ero. De offreiis. Połock. 

Czacki T. O gimnazyum w Wołyń. £uber- 
nii (b. w. m.). 

— Mowa na zjeździe dnchowień. łuckięgp 
(b. w. m.). 

— Działo sie w Łucku (b. w. m.). 
Czartoryski A. J. ob. Bogusławski. 

Czeretowicz A. Diasert. inaug. Wil. 
Człowiek kochający się. Wąr. 
DamalewiczS. vita S. Bogumili. Kalisz. 
Damozewski J. Kazanie Pogrz. (b. w. ni,). 
Dapp R. Kazania. 3 t. Królewiec. 

Demoustier K. Listy o mitologii. 2 i. 

War. 
Directorium off. divint Kr. 

— Toż. Pozp. 

— Tq*. Lw. 

Dmochowski F. Kaaw,. Pamiętnik wars*. 

(czasop.). War. 
Dowód rocznego postępu w uuikaah. Wil. 

Drozdowski J. Bigos hultajski, kom. War. 

— Toż. Kr. 

Dykcyonarz czyli słownik praw. Połoofc. 

Dziarkowski H. Wybór roślin krajowych. 

War. 
Dziennik ekonomicz. zamojski. Zamość. 

Dzikowski J. W dzień imienin Stradoma- 
kiego. Toruń. 

— Toż Szczepkowskiej. Toruń. 
Edictorum (Continuatio). Lw. 

Eckhard A. Historia Cochinohinąe. Norym- 

bergae. 
Elementarz franc. i niem. War. 

— Toż. Lwów. 

— Toż. Wrocław. 1808. Elsner J. Wybór dzieł muzycznych. War. 

— ToŁ N. 2. War. 

— Toż N. 3. War. 

Ewangelie polskie i litewskie. Wil. 
Fe dr. Bajki. Połock. 

— Fabulae. War. 

Flory a n J. Gonzalw z Korduby. Wil. 
FrezierA. O ogniach ochotnych. Wil. 
Galara. Katechizm*. Krak. 
Gazeta krakowska. 

— warszawska. 

— korreepondenta warsz. 

— Pros południowych. 

Gebhardi L. A. Geschichte d. Grossher. 
Siebenb... Pesth. 

Geometrya. Wilno. 

Gillet (pani). Sto myśli Angielki. Wrocław. 

Glos ku pam. ks. J. Mickiewicza. Wil. 

Gnie w czyń 8 ki P. Kaz. na pogra. Tar- 
nowy. War. 

Golański F. N. (ks.). Mowa na potwier. 
Akad. Wil. 

— Mowa o zakł. i wzr. Akad. Wil. 

— Mowa na d. urodź. Aleks. 1. Wil. 
Grimm, na ki. UL Wilno. 

G u ii bert de Pizereconrt Les Mines de 

Pologne. Paris. 
Haan. Gedichte polnisch. nnd deutsch. Wien. 
Heinike Chr. Fr. Elem. Unterricht fur 

Yolksschulen. War. 
Hermes. Ucina książka rei. Jezus. Brzeg. 
Hirnheim Hier. (ks.). Medytacye na wsz. 

dni. Krak. 
Hi Ich en David. Vita Georgii Farensbach. 

BuynL 
Horacy Flakkns. Quintns. Carmina. Polo- 

niae. 

— List do Pizonów przez Przybyłe. Krak. 
IdsL Kaz. o końcu edukacyi. War. 
Index legnm ad cod. judiciarium. Lwów. 
Instit jur. canon. Yilnae. 
Intelligenzblatt (Warschaner). 

Jabłonowska). Gatalogue des lfores. Var. 
akubowski Gab. (ks.). Analog, między n. 
Ewang. i rozsad. PrzemyśL "*" 

Jaru oł owi cz (ks. S. J.). Kaz. na pogrz. 
Zenowiczowej. Połock. 

Jekel Fr. J. Dissert jur. wyd. 2. Vindob. 
J nn g(Jonng). Sad ostateczny (Fr. ks. Dmoch.) 

wyd. 1. War. 
Juyentus gymn. Leopol. 
K. W. Cnota w drodze do szczęścia. War. 
Kadłubek Winc. Hist. pols. (przes ks. Czaj.). 

Łowicz. 

Kalendarz astron. gospod. Królewiec 1 
Gdańsk. 

— ścienny. Krak. 

— dla Galicyi. Krak. « 

— kieszon. Krak. 

Kalendarzyk polit-chron. Warsz. 

Kandyd. wszedob. (z Woltera). 

Karoli Teof. Mowa przy pośw. cmen. w Dro- 

falez* 
Karpiński Fr. Zab. w. i pr. War. 
Kirscbbanm. Milit Zeitachrift. Lemberg. i- Kluk Dykcyoft. roślin (i 1805). 
Kochający się, wyd. nowe. Warsz. 
Kochanowski Jan wyd. Tad. Most. War. 
Kokietka czyli przyp. Iryssy. War. 
Komarze wski J. Chrz. Beschr. e. z. Be- 
huf d. Bergb. Winkelm. Paris. 

— Memoire on a subterran. graphom. Paris. 
Ko misy a dworów do upadł, banków. 
Konezewicz Innoc. (basyl.). Kazania* na 

św. i niedz. Kraków. 
Kopczyński Onuf. Gram. na ki. I. War. 
Koronka arcykonfr. Krak. 
Kotzebue Aug. Bracia niezgodni. War. 

— Korsykanie (tłóm.). War. 

— Nieszczęśliwi (tłóm. Hiżdewa). Łuck. 

— Ofiarowanie się na śmierć, dr. (tł. Hiżd.). 
Łuck. 

— Pisma wsz. dram. (tł. Hizd.). Łuck. 

— Pokrewieństwa. 

— Powrót Polaków, opera. 

— Trzpiotj kom. (tłóm. Hiżd.). Łuck. 
Krasicki Ign. Dzieła wyd. Dmoch, t 3— 6. 

War. 

— Pan Podstoli. War. 

Kratzar Kaz. (tłóm.). Katech. nauka chrz. 

Krak. 
Kruzyusz Chr. Postlezieon von Galizien. 

Wien. 
(Krzeszowice). Opis. wód. min. Krzesz. 
Ksi§ żka dla dz. Wyobr. ogól. i odistocze- 

nia rzeczy. War. 
Kury er litews. Wilno. 
L. A. (tłóm.). Podwiązka, wyd. nowe. War. 
L e g o w i o z Józ. (pleb.). Chrzęści anin, pielgrz. 

do nieb. ojczyzny. Wil. 

— Kazanie o potrzebie. Wil. 

Legouyó Gam*. Zalety kobiet, poem. War. 

— Toż, tamże, inne wyd. 

Liesganig Józ. Ost Galiz. nach gross. 
Kartę. Wien. 

Losów 90 służ. loter. 

Maciejowski M. Mowa w gimn. Białostoc- 
kim. Białystok. 

Maj J. Kalendarzyk. Kr. 

— dla płci pięknej. Kr. 

— w drukarni wyszła Henryada. Krak. 
Maleszewski F. Mowa na obch. pamiątki 

J. Zaborowsk. War. 

Mański G. Leben eines Danzigers. Breslau. 

Markwart Gram. niem. Warsz. 

Marmontel J. Poranki wiejskie. War. 

Matuszewski. Zbiór wierszy. War. 

Maeror W. The history of Russia. London. 

Medem S. Kazanie. Kr. 

Meier J. Popiel Kónig v. Pohlen. Frankf. 

Metzburg F. Westgalizien. Wien. 

Melchini Mich. Yerzeichniss einer Lesebi- 
bliothek Warschau. 

Messager de Vilna. 

Miączyńska C. Essai sur 1 'influence des 
moeura. Paris. 

Michaud J. Wiara Indyan. Lipsk. 

Michel i s Jl Wiadomość w czasie ospy. Su- 
praśl. 

Mietelski T. Kazanie. Białystok. 

Monatschrift (Sfidpreuss.). Posen. 

2 ■ 10 1803. Monitor (b. w. m.). 

Mostowski T. Wybór pisaraów polsk. War. 
Mrongowius £. Anleituug zum Ueber- 
setzen ans dem. poln. KOnigsb. 

— Polnisches Handbuch. Kónigsb. ' 

— Pieśni z ksiąg. Gdańsk. 

— Polnisches Predigtenbuch. Kónigsb. 
Mnreau. Podróż P. La Perouse. Kr. 
Matni cki N. Pułtawa, poema. Połock. 
Naruszewicz A. Historya narodu polsk. 

War. 
Niemcewicz J. W. Pisma rozmaite. War. 
Nomina juyenum gymn. Cracoy. Kr. 
Nowowiejski J. Mowa w dniu pamiątki 

J. Dobieckiego (b. w. m.). 
Odpowiedź stolicy apostolskiej (b. w. m.). 
Ora o praelect Coli. moralis. Kr. 

— physici. Kr. 

Osiński A. Kazanie na pogrz. Radzimiń- 
skiej. War. 

— J. Fizyka. War. 

Ostrowski J. Pacierz wierszem. Lw. 
Oszmienieo T. £xperyment z całorocz. po- 
stępu nauk. Mińsk. 
Patent stęplówy. Lw. 

— o zapob. zarazie bydła. Pozn. 
Pfaff Fred. Catalogue des livres. 
Pijarzy. Katalog książek. Waraz. 
Piller J. Kalendarz. Lw. 

(Pil oho w s ki D.). Głos sierot. Wil. 
Plutarch. Sławni ludzie. Wil. 
Poczobuf M. O dawności zodyaku egipsk. 
Wil. 

— Toż po franc. Wil. 

Popis uczniów szkoły barskiej (b. w. m.). 

— Toż Pijarów. War. 

Porter J. Thaddeus of Warsaw. London. 

Potocki J. Dynastiesde Manethon. Florence. 
Potocki S. O sztuce dawnych. War. 
Powinności chrześciań. Wil. 
Prawa dla kompanii muzycz. War. 
Prawidła nauki obycz. War. 

Preussen. Wanderungen durch Preussen. 
Germanien. 

Prospectus lectionum in Uniy. Vilnen. Wil. 
R. S. Chęci życzl. uprzej. ks. Lenczow. Lubi. 

— Elegia na Józ. i Teklę Steckich. Lubi. 
Ramsay And. M. Podróże Cyrusa wyd. 2. 

War. 
(Rasslas) Hist królew. Abdosynu. War. 

Regeln der Bruders. d. heilig. Herzen Je- 
sus. Połock. 

Reglementfttr d. Sttdpreuss. Stądt (towarz. 
ogn.) . 

Ritter Józef Ąloj. Index legum. Leopoli. 
S. S. Magazyn anegdot. War. 
Sarbiewski Kaz. Mac. Carmina. Argentor. 
Scbema in Gal. befindl. Poststrassen. Kr. 
Sejmik zwierzęcy od baw. łow. złożony. 
Opis. woj- żydów. 

Seweryn Wasil. Zapiski putesz. po zapad. 

prow. Ross. Gos. St Petersb. 
Siarczyński Fr. ks. Sztuka ogród. Łuck. 
I9kar£a Piotr. ks. Areopagus. Połock, Skóraszewski J. M. Geografia. Łowicz. 
Śniade cki Jan. Chrz. Un tribut a lamom. 

de Copernic. Var. » 

Speiser Anz. Biblioteka Ossoliana. Crac. 
Sposób rozmn. konicz. Krak. 

— budów, z ubitej ziemi. Lublin. 
Staruszkiewicz Leon. Kaz. na pogrz. Ant. 

Sobolew. Łuck. 
Stein er Chr. Ueb. Pfaffdes-Verschr6ib. aut 

edliche G ii ter. Toruń. 
Stroński S* L. Uwagi nad eduk. 
Szaniawski Józ. Kai. System cbrystyanizmu. 

War. 
Szymanowski Józ. Wier. i pr. pisma róż- 
ne. War. 
T... M. Rys życia ś. Józ. Kalasan. Wilno. 
Tacyt. Kronika przekł. Kaz. Kojałowicza. 

War. 
Teatr polski czyli zbiór dram. kom. trag. 

War. 
Tieffenbach C. (y.). Krót. traktat nad tak 

z w. wakcyną. Grodno. 
T o d t e n-Tanz bei Ismael (przeciw Suwarowo- 

wi). Petersb. 
Ty buli u s Albus. Carmina. Polociae. 
U. J. W. S. Zimowa powieść. War. 
Ukaz Rządź. Sen. Zasady oświeć. 
Uniwersytet wileński. Catalogue des liyree. 

Wilno. 
Unterricht (eyangelischer) tib. d. Confirm. 

Lemb. 
Uroczystość (Na) otwar. Liceum . War. Bog. 

Linde. 
Ustawa Sąd. dla Galicyi. Wiedeń. 
Ustawy czyli postan. wil. Uniw. (Wil.). 
Uwagi nad dziesięcinami. War. 

— nad uwagami o dziesięcinach. War. 
Wailly N. Zbiór gramatyki franc. Wil. 
Vandelaincourt A. Początki mitologii. 

Wrocław. 
Waniek J. Informator stęplówy. Kr. 

— Patent stemplowy. Lw. 
Węgierski Jk. Wiersze. War. 
Wiadomości o loteryach. Berlin. 
Witaczek V. O ospie krowiej. War. 
Vogel M. Veritates aeter. Poloc. 
Wonlfeil K. Deutsche Sprachlehre. Kr. 

— Bandbuch filr Lehrer. Kr. 
Wolter F. Babuk. War. 

— Henryada. Kr. 

— Toż. War. 

— Kandyd. Wszędobylski. War. 

— Meropa, trag. War. 

Woronicz J. Mowa na pogrz. P. Tarnow- 
skiego (b. w. m.). 

— O pieśniach naród. War. 

(Voss). Na bytność bar. Vossa uczniowie 

liceum. War. 
Wroński H. Philosophie critiąue. Paris. 
Wybór pisarzów polskich. War. 
Wypis z pamiętnika praw rosyj. Grodno. 

— z instrukcyi wzgl. pomoru na bydło. War. 

— rozporządzeń. Lw. 
Wzory do pisania. Wrocł. 

— w druk. na Nowolipiu. War. 
Zabawy przyj, i pożyt Warsz. 


1803 — 1804. 11 (Zakrzewski J.). Mowa na pochwalaj. 

Zakrzewskiego (b. w. m.). 
Zan xi ty o rzeczach tego świata. Berdyczów. 
Zasady powazechn. oświecenia (b. w. m.). 

Zbiór praw o naborze rekruckim. Grodno. 

- wierszy. War. 

Zebranie wszystkich nauk. War. 

Zeitung (Krakauer). 

Zgierski W. Kazanie przy pośw. kościoła 
iulińskiego. Lw. 

1804. 

Abecadaire polonus ^francais, allem ind. 

Leopol. 
Avise-Tarii. Berlin. 
Adwokat krajowy. Kr. 
Algebra. Wilno. 
Arna ud F. Nancy. War. 
Arnold J. Rozprawa o monecie polskiej. 

War. 
- Arye nowe. War. 
Arytmetyka dla szkół. Wilno. 
Auswanderung (Ueber die) der Schwaben 

(b. w. m.). 
Azoletta Zadoski 2 t. Paris. 
Bacz ko L. Geschiehte Koenigsberg. K5- 

nigsberg. 

— Vitold. Hamburg. 
Bajki i krotofile. Wil. 

Bart hele my J. J. Kanta i Polidor. War. 
Beanmont J. Magazyn dziecinny. War. 
Bietsch J. F. Catalogue des livres elemen- 

taires. 
Birkel H. Statnta curlandica. Mitau. 
Bogdański J. Wiadomości. Kalisz. 
Bonafont C. Pa tkał. Stuttgard. 
Brandt F. Dissert inaug. Hal la. 
Briefe eines rass. Kolonisten. Traaenfeld. 
Budowania (0) pieców. Lnblin. 
Bykowski J. Emma i Lemozow. War. 
Cadeau (Un petit). Wrocław. 
Cadet. Sposób wygub, kretów. Lublin. 
C aro li ks. Kazanie. War. 

— Odpowiedź prostaka. War. 
Ca tal o gna Soc. Jesu. Polociae. 
Capelli A. Sonetto. (Wil!). 

Cho romański S. Mowa przy pogrz. Zam- 

brzyckiej. War. 
Cheze J. Kancyonał ewanielicki. Brzeg. 
Cieeboniewski K. Oko. Hieroglifik. War. 
Cici szowski K. Mowa (b. w. m.). 
CoDScription s- Patent. Lw. 
Czacki T. List doX. Stroińskiego (b. w. m.). 

— Działo się w Kamieńcu podoi 8. (b. w. m.). 
Dampmartin A. kształceniu rozumu. Kr. 
De Foe D. Robinson Kruzoe. Kr. 

Deli He J. EH tyram b o nieśmiert. duszy. Kr. 

Demian J. Darstellung der oaterreich. Mo- 
narchie. Wien. 

DeTonshire ks. Dityramb o nieśmiertel. 
duszy. Kr. 

Die mer Ii. Joannes Georg. I. Elec. Sax. et 
Frid. Aug. I. Rex Poloniae. Lipsk. 

Dtrectorium diy. off. Pozn. 

— Toi. Lw. — Toż. Tarnów. 

Dmochowski F. Ksaw. Pamiętnik warsz. 
(czasop.). War. 

Dmuszewski L. Mistrzowie aa elizej. po- 
lach. War. 

— Oblężenie Odessy. War. 
Doświadczenia w gospodarstwie. Kr. 
Dowód rocznego postępu w naukach. WiL 
Dubiecki M. Kazanie. Kr. « 
Dziennik ekonom, zamojski. Zamość. 
Edictorum (Continuatio). Lw. 
Elemens de la geographie modernę. Dubno. 
Ex amen roczny w szkołach Pijarów. War. 
F er ber J. Relation von der mineralog. Reise. 

Rudolfstadt 
Fielding. Podrzutek. Wrocław. 
Floryan J. Gonsalw z Korduby. Kr. 

— Wilchelm Tell. War. 

Frank J. Reise nach Paris. Wiedeń. 
Fryderyk H. Anekdoty. Wil. 
Galizien (Beider) Allg. Charte. Wien. 
Gazeta krakowska. 

— warszawska. 

— korrespondenta warszawa. 

— Prus połud. 

Gebhardi L. A. Gesch. des Kónigr. Gal. 

Pest. 
Gellert C. F. Pis. morał. (tłóm.). Wrocł. 
Ge o metry a. Wilno. 
Gesangbuch. Połock. 
Godebski. Zabawy przyjaciół. Warsz. 
Golański F. N. (ks.). Łiety, memor. Wil. 

— Kaz. na przen. zwł. D. Pilch. Wil. 
(Górski J. A.) Carmen admin. epis. Kielc. 

d. fest. 
Gottstein Nat. Catalogus bibliotecae ioonum. 

Gedani. 
Gottszed J. K. Gram. niem. War. , 

Grabowski Ig. Postać Chrystusa. Wilno. 
Gramatyka łac. ob. Konarski. 
GrObel Tek. Katalog książek polskich. 
Gro na u. Ueb. Verf. d. Warschau. War. 
Guerinniere (de la) Apt. kon. (tłóm.). 

War. 
G u ii lot. Carm .in ingr. epis. crac. Gawroń. 

Vindob. 
Guli i w er) Uw. n. Gulliwerem. Krak. 

u r sk i W. Dzieła róż. Krak. 
Gutkowski W. Dz. ekou. zamoj. Zamość. 
Hann W. Ycrroischte Versuche. 1 Th. Lem- 

berg. 
Hautepierre. Zb. encyklop. waz. umiej. 

Wrocł. 
Hilchen David. Livoniae supplic. Ruyni. 
Homer. Iliada przez Fr. Dmochowskiego. 
Hi story a powszechna. Wilno. 
Ind ex plantar. hort. botan. Univer. vil- 
• nen. Vilnae. 
Inatit. juris canon. Yilne. 
Intelligensblatt (Warschauer). 
Juventu8 gymn. Leopol. 
Jan z Koszyczek. Hisf. o 7 medr. 
Jerozolima nowa albo Kalwarya. Racibórz. 
Jundziłł Ben. Początki botaniki. War. 
K. Ant. Wyjątek z dzieł: Syst nat, o wpływ- 

relig. i t. d. Krak. g 12 1804. Kalend, dla Gal. wach. i zach. Krak. 
•*» astron. gospod. Królewiec i Gdańsk. 

— gospod, warsz. War. 

— krak. nowy kiesz. Kra*k. 

— pol. niem. fran. rus. astron. i as troi. ks. 
Ryszk. Krak. 

— ścienny. Krak. 

Kalendarzyk polit. chroń. Warsz. 
Kamieński Kaj. Gram. niem. War. 
Katechismns. (Der kleine). Czerno witz. 

' Kani fus s Joh. S. Geist d. poln. Spr. Halle 

— Dla czego niem. język i liter, kształcą. Pozn. 
Kayssarow And. Yersuch e slav . Myttho 

logie. Góttingen. 
Konarski Stan. Gram. łac. War. 
Kopczyński Onuf Gongr. et disp. fratribos. 
, Var. 

— Gram. na ki. 2. War. 

— na kL 3. War. 

Ko rewa Lud. Mowa na pogrz. de Rzęsowej. 

Kort urn K. L. O zakł. konduktorów. Warsz. 

(Kowalów) Sprawa ... kupca m. Grodna. 

Krasicki Ign. Dzieła wyd. Dmoch, t 7—10. 
War. 

Krzyżanowski Adam. Posit ex univ. ju- 
rę. Crac. 

Księga ustaw o cięż. przest. Krak. 

— na zbrodnie ... Krak. 

— - toż. (w 2 tomach). Lwów. 

Kucharka mfejska, wyd. 2. War. 

K u k o 1 n i k Baz. Dzienn; ekonomiez. Zamość. 

Kunowski G. A. Predigten auf aL Senni 

Kury er litews. Wilno. 

Langres (De) bisk. Nauki post. (tłóm.). Pozn. 

L e g o w i c z Józ. (pleb.). Nauki o sakram. wyd. 

3. Wil. 
L e s ag e Allain Renę. Diabeł kul. (tłóm.).War. 
Le u w r y Sam. Niestatek szczęścia ludz. War. 
Lhuiller Szym. Arytmetyka. Wil. 

— Geometrya. Cz. 2. (praekł. Gawr.). Wil. 
Linde Sam. Bog. Anz. meines WOrt. d. poln. 

Sprache. War. 

— Słown. jęz. pol. (prosp.). War. 
Lipiński Józ. Wybór pow. i rom. tomów 

20. War. 1804-5. 
Liwińsz Tyt. Dzieje rzym. War. 
Loewenholde Chr. Laudons Feldz. in 4 

Gesang. Lemb. 
Lado weki R. Historya natural. Kr. 
Maj Jan. Katalog książek polskich. Krak. 

— Dodatek. 

Maj J. Kalendarzyk. Kr. 

— dla płci pięknej. Kr. 

Maku lak i F. Przyjaciel i nieprzyjaciel ko- 
biet i mężczyzn. War. 

Mar chocki J. Prawo szlacheckie Minko- 
wce. 

— Ustawy rolników. Minkowce. 
Marmontel J. Nowe powieści. War. 

— Zabawka wieczorna. War. 
Melcbini Mich. Katalog książek polskich. 

(Miaczyński J.). Wiersz do Lw. 

Moeller J. Reise von Warschau. Hamburg. 
Monatschrift (Sttdpreuss.). Posen. 
Montesąuien K. Arsaces i Izmenia. Kr. 

— Listy perskie. War Moreau J. Mowa na sessyi Sadu kry min. 
Mostowski T. Wybór pisarzów polskich. 

War. 
Muśnicki N. Zabawki poetyckie. Połock. 
Narada o zaprow. szkółek. Łuck i Kamień. 
Naruszewicz A. Historya narodu polsk. 

War. 
Nauka o uprawie lnu. Lw. 

— obyczajowa. Wilno. 
Nauki o sakram. Wilno. 
Nepos C. Yitae. Polociae. 
Neujahra-Wunsche. Lw. 
Niemyski M. Kazania. War. 
Niestatek szczęścia ludzk. War. 
Nomenklator 4 jeżyków. War. 
Nomina juyenum Gymn. CracoY. Kr. 
Noticia de mandatis imperatoris. Mohilow. 
Okólnrk względem soli. (B. w. m.) 
Olimpia i Alfons. Wil. 

Ordynacya dla Tow. ogn. War. 
Oszmiemec F. Wypisy z autorów klassycz. 

Łuck. 
Owsienicki P. Kazania anti-filozoficzne, 

Gdańsk. 
Palatium reginae coeli. Wil. 
Petis de la Croix. Tysiąc dni i jeden. War. 
Piec razem z kominem. &r. 
Pijarzy. Katalog książek. 
Pi ller J. Kalendarz. Lw. 
Pius VI Życie ... Lw. 
Podarunek dla dzieci. Wrocł. 
Pohl J. Katechism. Wil. 
Popis szkoły Pijarów w Warsz. 
Potocki J. Histoire du gouvem. de Chersoń. 

Petersb. 

— Manuscrit trouvć a Saragosse. Petersb. 
Praktyka gospodarska. Przemyśl. 
Przyjaciel kobiet i mężczyzn. War. 

ruj o wu lx J. Książka do młodoc. wieku. 

Wrocł. 
Rado wiek i Jerzy. Prawa rzymskie drama. 

War. 
Ranft Mich. Leben des kón. Stanislai. Leipz. 
Regeln der Bruderschaft. Połock. 
Reise-Gefahrte nach Sildpreus. Bresl. u 

Leipz. 
Reuschel L. F. Aper. d. 1. volhyn. et d. 

PUkr. Petersb. 

— Schattenri88 d. Prov. Volh. u. d. Ukr. Pe- 
tersb. 

Ricoboni M. J. Kobieta jakich mało, War. 
Rituale sacr. Wil. 

Rohrer Józ. Abriss d. westL Prov. d. Oesterr. 
Wien. 

— Bemerk. auf e. Reise. Wien. 

— Yersuch iłb. die slav. Bewohner. Wien. 
R u 8 8 o c k i Tom. ). Ku czci tegoż, jako pis. 

ziem. krak. Krak. 

Ryszkowski Fr. Ksaw. Kalend, pol. Krak. 

Sarbiewski K. M. Poemata. Lipsk. 

Satryan Józ. Mowa w konw. war. ks. Pija- 
rów War. 

Satzenhowen Fryd. Zwet GhOre (Dwa chó- 
ry Akad. muzyk.). Krak. 

S enema der Poststrasse. Krak. 

Sekreta ciekawe i doświad. War. 


1804 — 1805. 13 Sendoral. Lodoiaka. Leipz. 

Skoraszewski J. M. Donieś, o dziełach. 
Piotrków. 

Skrzetuski Kaj. Hiat. powsz. dla szk. nar. 
(Dzieje assyr.). Wil. 

Skrzyński Win. Wiersz w dz. im. Grze- 
gorz. Skrzyńs. 

Sniadecki Jan. Jeografia. War. 

— Ciąg dal. obazerw. astron. War. 

— RefleŁ sur lea passages rei. a V hist de 
PoL dans oeuv. ae Villers. Paris. 

— Uwagi nad dziełem p. Villars, przeł. prz. 
Z. Hołowiń. Warsz. 

Saiadeki Jfdrz. Teorya jest organ. War. 

Sokolnicki Mich. (gener) Notioe sar le ean. 
de dessech. exec. en Pol. jen 1780. Paris. 

Sołtyk Stan. Mowa na pamiątkę ks. Osińs- 
kiego. 

Stein er Chr. Ueb. Annos Majorenn. nach pol. 
Bechte. Thorn. 

Stroński J. N. Wiersz w imien. Aleks. -1. 
Wilno. 

Sn et on iu s Cajns Tranąu. De XII* Caesari- 
bus. Poloeiae. 

Swiderski Jędrz. Zabawki. Wił. 

Swift John. Podr. Gnlliwera (z ang.). Krak. 

Szubin Pr. Sokół.' Muza pol. człow. utrać, 
wzroku. Wilno. 

— Do Ces. Alei. 1 (wiersz) b. w. m. i r. 

— Do Jana Śniadeckiego, z okol. śm. Fr. 
Smagłe wicz a. 

— Witasz lir. w okol. ocal. życia Jędrzeja 
Sniad. 

Ssnhin Marc Jen. gubern. Magnusowi Esse- 
nowL MInkowce. 

8saniawski Józ. Kai. Rzut oka na dzieje 
filoz. War. 

Sitaka leczenia chorób bydlęcych. Wil. 

Tacyt Dzieła. Przekł. Narusz, t 4. Warsz. 

Ttktik-Spiel. Krak. 

Taksa medic. in Pharmac. galie. Łemb. 

Tomaszewski M. Olimpia dr. Wilno. 

Traisler Józ. Jęd. Kalen. krak. na r. 1804. 

Trasler Józ. Jerzy. Katalog książek pol- 
skich. Kraków. 

Trzebuchowaki Józ. Rękop. życia stoi. ra- 
dziej. War. 

Tygodnik wil. nar. 1804, redakt Izbicki. Wil. 

Ueb wała duchów, łuck. wzgl wyoh. publ. 

Uniwersytet wileński. Katalog książek 
pols. Wilno. 

Urządzenie (Reglemeut) król. Liceum, war. 
War. 

— Towarz. ogniow. w Prus. połud. War. 
U i ta w a dla cenzury. Ustaw o cenzurze. 

— rolników. Mińkowce. 

Wiiliy N. Zbiór gramatyki franc. Berdy- 
czów. 

Wanda Fttrstin v. Krakau. Wien. 

Wtsiiński F. G. J. Kant. Koenigsberg. 

Werbusz K. Wzory pism polsk. War. 

Veri dedieea a 8. M. Aleksander I. Peters. 

W et ter A. De plica semilunari. Kr. 

Wieladko W. Do ks/Konst. Czartoryskie- 
go. War. 

Wilburg A. Leczenie chorób bydła. Kr. Winkler K. Dykcyonarz niem.-polaki. Lu- 
blin. 
Wolff A. A vis aux beau seze Yars. 

— Toż. po niem. Berlin. 

Wolfram £. Nachricht von dem Gymn. zu 

Pob. Pozn. 
Volney C. Rozwaliny. War. 
Wy b i oki J. Moje godziny szczęśliwe. WrocL 

— Pierwiastki wieku dziecin. Wrocł. 

— Początki jeografii politycz. Wrocł. 

— Rozmowy ojca z synami. Wrocł. 
Wybór pisarzów polsk. War. 

— powieści. War. 

Wyję tek z dzieła Systema natury. Kr. 
Wypis z planu gimnaz. 

— rozporządzeń. Lw. 

Z. G. Podarunek dla dam. War. 
Zabawa nowomodna. War. 
Zach araki S. O tajemnicach męki P. Jezu- 
sa. Przemyśl. 
Zaproszenie na popisy publ. Kr. 
Zbiór rozrywek. Wil. 

— wszystkich umiejętności. ^Wrocław. 
Zebranie słów: War. 

Zeitung (Krakauer). 

Żółkowski A. List do Dmuszewskiego. War. 

1805. 

Akt konsekracyi katedry Żytomierskiej. Wil. 
Aleksander I. Reskrypt do Tad. Czackiego. 
A lv ar e z £. Gramatyka jęz. łacińs. Połock. 
Angełłowicz A. List pasterski. Lw. 

— Kto jest powodem do wojny. Lw. 

— Kto jeBt stron$ zaczepiająca (b. w. m.). 
A rei u la J. Kurze Darstellung. Lw. 

— Opisanie żółtej febry. Wiedeń. 

Arnold J. Wiadomość o życiu Jonstona. 
War. 

Ba den i Icn. Powitanie A. Gawrońsk. bisk. 
krak. (wiersz). Kr. 

Bandtkie J. S. Commenii orbis pictus. Wro- 
cław. 

— J. W. Słownik franc. polsk. niem. Wrocł. 

— yerzeichniss der alten Lastendienste. Bre- 
slau. 

Barruel A. Tajemnice Massonii. Lw. 
(Beck H.). Gaweł na księżycu, kom. War. 
B e g r i f f aller Wissenschaften. War. 

Benningsen L. Gedanken. Wil. 

Bentkowski F. W. O stanie pensyi brzes- 
kiej. Wil. 

Berard J. Steganografia. War. 

Ber«gmann B. Historische Schriften. 2 t 
Lipsk. 

Biblioteczka dziecinna (b. w. m). 

Bi eta eh J.. F. Supplement au Catalogue. 
Bo es er C. Grundwesen. Wil. 
Bohomolec F. Życie Ossolińskiego kancle- 
rza. War. 

— Życie Jana Zamojskiego. War. 
Bojanus L. Eduaid Colemann's Grundsatze. 

Giessen. 
Bo i lea u. Satyry. War. 
Bos io. Fundamenta rysunków. War. 14 1805. Bredetzky S. Zwei Gelegenheitspredigten. 

Kr. 
Brodowski Ig. Gram. rotm. Wilno. 
Brobm K. Handbuch der Geschichte. Pozn. 
B r y d o n e P.. Podróż po Sycylii. War. 
Ba eh o z P. Wiadomość t> kawie. Kr. 
Byron. Podróż około kali ziemskiej. 2 t. 

Warsz. 
C. J. D. D. Rozkosze małżeństwa. War. 
Catalogus Soc. Jesu. Polocfae. 

— praelectionum. in univ. Vilnensi. 
Carter et F. Podróże. War. 
Chodkiewicz A. Mowa przy otwarcia gimn. 

Wołyńsk. (b. w. m.). 
Cieciszowski K. Mowa. (b. w. m.). 
Clagiasz T. Opisanie miejsca święta Lipa. 
Conscriptions-System. Kr. 
Corteret F. Dalszy cięg podróży naokoło 

ziemi. War. 
Cycero. Cato Major. Połock. 

— Rozmowa o przyjaźni. Połock. 
Czacki T Mowa przy otwar. gimn. wołyńs. 

Krzemieniec. 

— O prawie szynkowania (b. w. m.). 

— Pytania do ułatwienia podane (b. w. m.). 
Czartoryski J. Kazanie na pogrzebie ks. 

Kierskiego (b. w. m.). 
Czartoryska J. Myśli o sposobie zakład. 

ogrodów. Wrocław. 
Czytania zabawne. War. 

Dąbrowski J. A. Mowa w Żytomierza. 
Dcklaracye między dworami wiedeń.-pe- 
tersb. i paryskim (b. w. m. 

Delacroix. Tysiąc dni i jeden. 3 t. War. 
Dictionarium latino-polon. War. 

Directorium off. divi. Kr. 

— Toż. Pozn. 

— Toż. Lw. 

— Toż (b. w. in.).- 

Dmochowski F. Ksaw. Pamiętnik warsz. 
(czasop.). War. 

Dmaszewski Ł. Siedm razy jeden. War. 
Dowód rocznego postępu w naukach. Wil. 

Dubiecki M. Kazanie w czasie wstęp, na 

stoi. bisk. A. Gawrońsk. 
Dubois J. Staniałaś roi de Pologne, melodr. 

Paris. 

Dziekoński B. Rolnictwo i ogrodnictwo. 

Kr. 
Dziennik wileński (czasop.). 
Edictoruni (Continua tio). Lw. 
Einladung zu den Prilfungen. Kr. 
Elementarz. War. 

— Toż. Wrocław. 

Elementaire trancais et polonais. War. 
Ewangelie polskie i litewskie. Wil. 
Ex a men roczny w szkołach Pijarów. War. 
Faust B.- Katechizm zdrowia. War. 
Fenelon F. Dowody bytności Boga. War. 
Fetter F. O &łdziku w sercu ludzkiem. Kr. 
Floryan J. Galatea. War. 

Frank J. Prospekt szkoły klinicznej. Wil. 
(Frank P.). Jlfust. o J. P. Frank auditores. 
(Wil.). Gatterer J. C. Abh. tib. d. Basa. Polen. 

Brem en. 
Gawiński J. Sielanki. War. 
Gawroński A. (bis. kr.). Ad clerum dioec. 

Krak. 

— List paster. Krak. 

— Ode a scholis piis. Krak. 
Gazeta krakowska. 

— warszawska. 

— korrespondenta warsz. 

— Prus południowych. 

— warsz. Katalog Ksigg Warsz. 

Genlis S. F. Henryk VI pow. (tłóm.). War. 

— Dwie matki ryw. (tłóm.). War. 

— Myśli i maksymy (tłóm.). Wrocł. 
Geometria. Połock. 

Gierykowski T. (S. P.). Nauka o ułom. 

War. 
Gillet (pani). Sto myśli Ang. wjcz.fr. i pol. 

Wrocł. 
Godebski C. Grenad, fil. War. 

— Toż wyd. Machnówka. . 

— Wiersz do leg. pol. War. 

Godebski C. i Kossecki Ksaw. Zabawy. 

Machn. 
Golański F. N. (ks.). Kaz. na przen. zwł. 

Pilchów. Wil. 
Gołębiowski F. (ks.). O rzędzie Opatrzą. 

Beri. 

— Tenże tytuł ze zmiana. Kalisz. 
Górnicki Ł. Dzieje w kor. Pol. War. 
Grafigńy F. Listy peruw. (tłóm.). War. 
Gramm. dla szkół. Wilno. 

Greblowa Tekla. III me Notice (i po pol- 
sku). 

— Catalogus librorum latinorum. 
GroddekG. E. Adeun. mun. prof . alloc. Viln. 

— De scena in theatro Graec. Vii. 
Harasiewicz Jan. Positiones theol. Leopoli. 
Hebdomadale stud. theol. Var. 

Hen NephtaH. Sepher zachar rab. Szkłów. 
Hilchen Dawid. Honori herois Zamościu 

Helmst. 
(Hoffmann Jan Fr.). Powit. archid. lwów. 

J. F. II. Krak. 
Intolligenzblatt Lemberger. 

— Warschauer. 

Jarkowski Ant. Mowa przy odebr. dypl. 

Krzemieniec. 
Jarkowski Woje. Mowa przy rozpoczęciu 

kursu. Poczajow. 
Jaworski Amos Jan. Disput. saper thes. ex 

jurę. Leopoli. 
Jedność trzech dekan. ku rat. dusz zmar* 

Pozn. 
Jeografia elem. Wil. 
Jung Ed. Sad ostateczny. Machnówka. 
Jnventus gymn. Leopol, 
Kalend, dla Gal. wach. i zach. Krak. 

— asłron. gospod. Królew. i Gdańsk. 

— ścienny. Krak. 

— krakowski nowy. Krak. 

Kaliński Wilh. (ks.). Kazania i mowy. Wił. 
Kamieński Bart Mik. Istor. izw. o woznik. 

unii w Polscie. Moskwa. 
Kamieński Kaj. Gram. fran. wyd. 2. War J805. 15 Kamieński Tad. W d. La. marazał. Lubo- 

mirskiej. Krak. 
Kampe Joach. Książ, mor. (tłóm.). War. 

— Zbiór podróży (tłóm.). Wrocł. 
Kancjonał pieśni nab. obrz. łacin. Krak. 
Kantyczka, wyd. 2. Krak. 
Kascnnitz A. V. Prak. Bem. z. Veredl. der 

Schaafz. in Gal. Krak. u. Brfinn. 
Kazanie podczas naboż. Daw. Pilchowskie- 

ffo. Wilno. ob. Bandtke. 
Kluk Krzyszt. Dykcyonar/, roślin. War. 

(1»03~5). 
Koch Jan L. Katalog książek. 
Komenius Jan Anios. Świat mai. rzeczy 

wid. Wrocł. ob. Bandtke. 
Konarski Stan. Gram. lat. ed. emend. W ii. 
Kook Jak. Podróż około ziemi. War. 

— Dalsjy ciąg podróży, t. 2 i 3. War. 
Korn Wiln. Bog. Neue Verlagsbucher. 
Kotzebue Aug. Niewolnicy murzyni, drama. 

Lipsk. 

Krajewski Mich. D. Hist. Stel Czarniec- 
kiego. War. 

Krasicki Ignacy. Przypow. i bajki nowe. 
War/ 

(Krasicki Ign.). Catalogne des tableaux. 
Var. 

— Gallerie slave. Var. 

Krumpholz J. C. Deutsch. pol. Gram. Bresl. 

Kory er litewski. Wilno. 

Koszell Fr. Pieśń dla Gawrońskiego w Wie- 
dnia. 

Lafontaine Leop. Mowa na pochw. Gagat- 
kiewicza. War. 

Lange A. Beductionstabel* der in Pren. 
Schles. n. Litthan. Feldmaasse. Beri. 

Lange Woje. (Alb.). Architec. Bemerk. bei 
d. Stadt Kaliach. Kalisz. 

Lehmann. Lemb. Tbeat. Tascbenb. Lemberg. 

Lehrgegenstando nebBt ein. Lectionspl. 

Danzig. 
Lernet Jan. Mowa przy otwar. gimn. wołyń. 

Krzem. 
Lgocki F. Oda na wjazd ks. Gawrońskiego. 

Li bo szyc Józ. Diss. de morbis nerv. Dorpat. 

— Opis roślin w Litwie. Wil. 

Linde Sam. Bog. Mowa na popis Liceum 
War. 

— Na urocz, otwar. Liceum (progr.). War. 
Lisowski Wal. Uwagi w spr. Skrzy pińskiej 

(po r. 1806). 
Listy Peru wianki, wyd. nowe. War. 
Łabęcki A. O powrocie. Jezuitów. War. 

— Tul Książka 2. 

Łtbeński F. Gallerie de 1' Ermitage. Pe- 

tersb. 
X. B. Dzień wielkopiątkowy. War. 

Maciejowski M. Mowa przy rozpoczęciu 
Iekcyi (b. w. m.). 

— Praefatio. Białostok. 

Mackay-W. Wiadomość o rozbiciu okrętu 

w Indyacb. War. 
Maj Jan. Katalog książek duchownych. 
Max y my z filozofii morał. War. Ma kułaki. Przyjaciel i nieprzyj. kobirt i 

mężczyzn. War. 
Malawski A. Mowa naucz, w gimn. 

wołyńs. Krzemieniec. 
Mański G. Der Feld- Wiesen- und Gar ten- 

bau. Posen. 
Marciszewski A. Mowa duchowna. War. 
Markowski J. Dissertatiun sur la criticjuo. 

Paris. 
M&rmontel J. Belizar. Pozn. 

— Kelizaryusz. War. 

-- Szczęśliwa familia. War. 

— Powfeści moralne. War. 

Ma-teriac publici ex amin i a in Gymn. Za- 
moscensi. Zamość. 

— al tero semestris aimi 1805. Zainuść. 

— supreinae classis. Zamość. 

— in suprema grammati. classe. Zamość. 

— infimae classis. Zamość. 

— al tero semestris. Zamość. 

— Rhetoricae. Zamość. 

— poeticae. Zamość. 

— altero semestri. Zamość. 

Mayer P. Excell. A. Gawroński Ode. Kr. 

Męcin s ki J. Nauki wiejskie. Kr. 

Medytacye na niedz. Wil. 

Me rei er L. Olind i Sofroni. Wil. 

Michałowski J. Mowa na pogrz. S. Potoc- 
kiego (b. w. in.). 

MiBsae propriae. Kr. 

Mniszech W. Kazimierz W. War. 

Modlitwy. Rawicz. 

Monatscnrift (Stidprens.). Poaen. 

Moneta J. Polnische Grammatik. Breslau. 

Montesquien K. Świątynia Wenery. War. 

Mostowski T. Wybór pisarzy polsk. War. 

Mrongoyius £. Polnische Grammatik. Kró- 
lewiec. 

Mungo-Park. Podróż do Afryki. War. 

Muśnicki N. Zabawki teatralne. Połock. 

(Nagurski). Na marszałka Nagurskiego. Wil. 

Naruszewicz A. HistoryaJ. K. Chodkie- 
wicza. Wil. 

— Tauryka. War. 

— Wiersze różne. War. 
Nauka czyt. War. 

Nepos C. Vitae ezellen. imperatorom. War. 
Niemcewicz J. U. Pisma rozmaite. War. 
Niemcewicz S. Zbiór praw o prerogaty- 
wach szlachty. Grodno. 
Nomina juyenum gymn. Cracoy. Kr. 
Okólnik cesara. gubernium. Lw. 

( n e i d a ). Podróż do jeziora Oneida. War. 
Opis 9 missyj saratowskich. Wil. 
Ordo div. off. Kr. 

Orzechowski S. Kroniki polskie. War. 

— Żywot Jana Tarnowskiego. War. 

Owidyusz P. Elegie miłosne. Kr. 

— Abregó des Metamorphoses. Vars. 

Paterculus V. Hist. romanae. Poloc. 
Patte P. Starość szczęśliwa. Kr. 
Pessyna J. Sposób leczenia morowćj zarazy. 

Zamość. 
Płaff Fred. Catalogue des liyres. 
Pictet K. plodozmianach. War, l 1 16 18^. Pierożyński L. Na ślub J. Sapiehy (b. 

w. m.). 
P i e tr a szkiewiczA. Apteczka końska. War . 
Pili er J. Kalendarz. Lw. 
Piotrowi W. Oda. Wilno. 
Poczobnt M. Recherches sar 1' antiquitć du 

Zodiaąue. Wiedeń. 
Pol b fu 8 8 A. Polnisches Lesebuch. Glogaa. 
Popis szk. Łowickiej. 

— liceum warsz. 

Popławski P. Directorium div. off. Pozn. 
Porządek leśnictwa (b. w. m.). 
Potocki A. Mowa na popisie uczniów. War. 
Potocki J. Atlas archeologique de la Rus- 
sie. Petersb. 

— Chronologie de Manethon. Petersb. 

— Histoire du gouyern de Podolie. Petersb. 

— Toż de Volhynie. Petersb. 

Potocki S. Mowa na popisie Liceum. War. 

— Mowa przy otw. Liceum. War. 

Pr ii fu iig der Schiller. Eiamen 1 w szkołach 

X. X. Piiarów. Warsz. 
(Radziwiłł). Do podkom. W. ks. L. wcz. 

jego przyb. do Nieś w. 
Reddig Józ. Kaz. na wyborze urzęd. gub. 

Wil. 

— Kaz. podcz. konsekr. koś. żytom. Wil. 
Reyre Józ. (ks.) Bajkopisarz (po pol. i po 

fran.). WrocŁ 
Rekollekcye duch. Wilno. 
Rozkosze i troski małżeń. War. 
Rozmowy nowe w jęz. fran. i pol. War. 
Rożancius Szwęuciansios Mary os Pannos. 

(Wil.). 
Różaniec Maryi Panny. War. 

Ryszkowski. Kai. na r. 1805. Kr. 

S. J. Do mec. Sta wiar. w dn. jego im. 

S. J. N. Dziecię w popiele od serc cz. polit. 

god. War. 
S. Walenty. Obr. życia różn. naród. 1804—5. 
Saint-Foix (De). Oszczerca, wyd. nowe. War. 
Saint Pierre. Paweł i Wirginia. Krak. 
(Sapieha L.). Jego życie. War. 
Saroiewski K. M. Lyr. Gedich. Bresl. 

— Poemata omnia. Strassb. 

Seume J. Gotf. A tour trogh part of Germa- 
ny. Poland. Lond. 1807. 

Siarczyński Fr. Ks. Listy mor. tomów 2. 
Krak. 

— Sztuka ogr. Krak. 

Sielanki czyli pieśni pasterskie. Przem. 

— polskie, wyd. Mostów. Warsz. 
Skarga Piotr. Kazania o siedmi Sakram. 

Połock. 
Skóraszewsski J. M. Egzam. z półr. nauk 
klas. Gdańsk. 

— Gram. pol. łac. Gdańsk. 

— Hist dla kan. kol. nobil. Gdańnk. 

— Magaz. lit pols. Gdańsk. 

— Paweł i Mary a, kochankowie. Warsz. 

— Kozm. pol. i niem. Gdańsk. 

Słownik roitol. z fran. War. 
niadecki Jędrz. Rzecz o rozpuszczeniu. 
Wil. 
Sniadeeki Jędrz. Jundziłł Stan. i Kossa- 
kowski Józ. (redak.). Dziennik wileńs. S ołty k Mich. ks. Powit Andrz. Gawrońskie- 
go. Krak. 

— Saldtatio Andr. Gawroński. Krak. 
Sposób mów po pol. fran. i niem. War. 
Staszic Stan. O ziemiorodztwie gór Sarma- 

cyi. Warsz. 
Stawiarski Ign. Fr. Droga do znajom. in- 

ter publ. w Prus. War. 
Stroi no w s ki Hier. Nauka prawa przyr. 

Wil. 

— Toż. War. 

Strzelecki Ant. Mowa przy rozp. nauk w 
gimn. woł. 

— Reskrypt J. C. M. Aleks. I do użyt szkół 
gub. woł. 

Swirszczewski Jędrz. S. P. Medytacye, 

wyd. 2. 
Szaniawski Józ. Kai. Rady przyjąć, mł. 

czcicielowi. War. 
Szekspir Wil. Hamlet, trajedya przekł. J. 

N. Kamińskiego. Mińkowce na Pod. 
Szumski Tom. Poln. Lesebuch. Beri. 
Tarenghius Paul. Rom. Liter, latin. in imp. 

viln. Uniy. prof. Vilnae. 

— In occas. delia partenza da Yilna per BerL 
deila sign. Ter. Jundził sonetto. w. m. 

— Elegia rectori. Vilnae. 

Thomas a K. De imitatione. Polociae. 
Tirocinium (Deutsch pol.). Breslau. 
Tomaszewski Dy z. Boń. Pierwsza miłość, 

kom. Lipsk (Krak.). 
Trassier. Poseł Galicyi. Kraków. 

— Bote. Krakau. 

Trudy komiss. zajmującej się ukł. pr. Petersb. 

Turner Samfel. Poselstwo do Teschou, La- 
ma, Thibetu. War. 

Tupalski A. Kazanie przy wejściu J. Buł- 
haka. Wilno. 

Ty aso t. Rada dla literatów. Warsz. 

Uniwersytet wileński. Catalogue d. liyres. 
Vilno. 

— Toż. po polsku. 

Unicki Leon. Pierwiastki mej muzy. Wil. 

— Pieśń do Jana Sobieskiego z włosk. 
Urządź, konwiktu szlach. Pijarów wil. 

— porząd. egzek. ziem. powin. Petersb. 
Ustawa dla gimn. wolyń. b. w. m. i e. (Pe- 
tersb.?). 

— To warz. Kasyno. Wilno. 

— dla uczniów król. Liceum war. War. 

— osnowy ustawy towarz. Kasino szczegól- 
ne. Wil. 

Ustawy To w. War. P. Nauk. War. 
Uwagi o ksiaż. do naucz. jęz. pol. Rawicz. 
Wal kur. Dwie siostry. War. 
Vandelaincourt A. 'Początki mitologii. 

Wrocław. 
Węgrzecki S. 

Vetter A. o fałdzikupółksiężycowym. Kr. 
Winzory zabawne. War. 
Vii li era P. Les cosaąues. Parts. 
Wirgiliusz. Bucolicon. War. 

— Bukoliki. War. 

Wochenblatt Sttdpreussisches. Ranig. 
Wolfram E. Uwagi nad instrukcyą w szko- 
łach. 1805 — 1806. 17 WoliekiT. Dumania samotnego młodzieńca. 

Kr. 
Wolter F. Henryada. War. 
WołczyńskiJ. Positiąnes ex uniyerso jurę. 

Yiennse. 
Woronicz J. Aasarmot (b. w. m.). 
Wórterbuch poln. deutsches. Breslau. 
Wskazówki do zakład, szkółek owocowych. 

Pozd. 
Wybicki J. Godziny sicze śliwę. Wrocł. 
Wybór modłów. Wrocł. 

— nabożen. (b. w. m.). 

— pisarzów polskich. War. 

— podróży. War. 

— powieści. War. 

Wzór i porządek nauk w gimn. wołyń. (b. 

w. m.). 
Zabawy przyj, i poi. Warsz. 
Zadania do nagrody. Wil. 
(Zamojski S.). Wiersz w dzień imienin S. 

Zamojskiego. Zamość. 
(Zim ość). Nomina juvenum in gymn. Za- 

moscen. Zamość. 
Zaremba. W dzień imienin Belakowicza (b. 

w. m.). 
Zasady powszech. oświecenia. Wil. 
Zbiór pieśni. War. 

— piosneczek. War. 

Ze oranie wszystkich nauk. War. 
Zaitung (Krakauer). 

1806. 

Abecadło nowe. Wrocław. 

Atlas kieszonkowy. Wrocław. 
A vi la F. Excytara duszny. Kr. 

Bsndtkie J. 8. Słownik polsko-niemiecki. 

Wrocław. 
Bandtkie J. W. De studio juris polonici. 

Wrocław. 

Barthelemy A. Jean Sobieski. Paris. 
Beanmont J. Magazyn panieński. War. 
Beanrains Z. Sposób ćwiczenia w czyta- 
niu. Wrocław. 
Beniowski Hat. Historya podróży. War. 

— Beisen durch Sibirien. Berlin. 
Beobachter (Der) an der Weichsel. Pless. 

Bernard A. Medicinische Beobachtungen. 

WU. 
(Bielawski Józef). Obraz życia ... War. 
Bielski S. Arytmetyka. War. 

— Wybór poezyj. 3 t War. 
Biesiekierski J. Jenerał Szlensheim, dra- 

ma. Wil. 

— Melina, jpow. Wil. 

Bi wal di P. Arytmetyka. Wrocław. 

Błażowski M. i Górnicki Ł. Mowy i listy. 
Lublin. 

Bogusławski J. K. Mowy i wiersze. Wil. 

Bohusz M. początkach narodu litewskie- 
go. War. 

Borsewski A. Wiersz. War. 

Bo u don L. Lettres Lithuanie nnes. Wil. 

Buf fon dla młodzieży. War. 

0nki*t imienin Ł Ogińskiej. Wilno. Buk war. Wil. 

B u r i a n M. Diss. historico-critioa. Karls')urg . 

C. A. Oratio. Wil. 

Calabro. La morte d'Achille. Wil. 

Cataloguedes livrea. Varsov. 

Gatalogus Soc. Jesu. Polociae. 

— librorum latinorura. Varsay. 

— plantarum horti Univ. Cracov. (b. w. m.). 
Catalogus praelectionum in Uniy. Vilnon. 
Cap s ki A. Oratio nabita Vilnae. Wil. 
Cazotte J. Djabeł rozkochany. War. 
Chanssart P. Les Antenors moderncs. Pa- 
ris. 

Chromiński K. Do biskupa Kossakowskie- 
go (b. w. m.). 

— Rozprawa o liter, polskiej. Wil. 
Coelln F. Beitrag zur Geschichte d. Krie- 

ges 1806-1807. 

Collaud F. Nachricht von der Lehranstalt. 
Wiodeń. 

Compendio delia vlta del Franc. de Gero- 
nimo. Połock. 

Crouzet. Ode sur la bataille d, Jena. Pa- 
ris. 

Cyc ero. Orationes. War. 

— De partitione oratoria. Połock. 
Cyrkularz względem podatku. Lw. 
CzackiT. Mowa o pożytkach z wychów. 

publicz. Krzemieniec. 

— do nauczycieli i młodzi szkół (b. w. m.). 

— Odezwa do uczniów (b. w. m.). 

— Plan szkoły mechaniki (b. w. m.). 

Dąbrowski J. H. i Wybicki J. Odezwa do 
Polaków. Berlin. 

Damalewicz S. Historya życia błog. Bogu- 
miła. Kalisz. 

Directorium off. div. Kr. 

— Toż. Pozn. 

— Toż. Lw. 

— Toż. Tarnów. 

— Toż (b. w. m.). 

Dmochowski F. Ksaw. O cnotach i występ- 
kach. War. 

Dobrowski J. Slayin. Praga. 

Dodatek do gazety poznańsk. Poznań. 

Dowód roczn. postępu w naukach. Wil. 

Droga krzyża S. Lw. 

Dykcyonarzyk kieszonkowy. Wrocław. 

Dziej opis dla młodzieży. Wrocław. 

Dziubiński W. Odpowiedź na 100 propo- 
zycyj. Tarnów. 

Dziennik wileński (czasop.). 

— cospodars. ob. Radwański 
Edictorum Continuatio). Lw. 
Ekartshausen K, Bóg jest najczystsza mi- 
łością. Wrocław. 

— Modlitwy. War. 
Elementarz rossyj. Wil. 

— polski. Wil. 
Elisa pow. War. 

Eutropius. Breviarium historiae romanae. 

War. 
Ewangelias Hetuwiszkas. Wil. 
Fedr. Fabulae. Pośn. 
Fenelon F. Podróże Telamaka War. 

9 18 1806. Fleury K. Histotya święta. War. 
Floryan J. Estella. Kr. 

— Bat, sielanka (b. w. m.). 

Frank J. Disco ar sar la police medicale. 
WiL 

— Disc. lea deroirs des medeciens. Wil. 

— Prospekt szkoły klinicz. Wil. 
Gacon-Dufour H. A. J. Dziełko doręcz, d. 

gosp. Wrocł. 
Galletti J. J. A. Poczat .w nan. histor. 

Wrocł. 
Gasiorowski J. H. (ks.). Kaz. d. pogrz. 

Węgleń. Krak. 
Gazeta poznańska. 

— krakowska. 

— warszawska. 

— koresp. warszawa. 

— Pras południowych. 
Gebettsbach kathol. Wilno. 

Genlis S. F. Adela i Teodor, (tłóm.). Krak. 

— Duch dzieł jej przez Demonceauz. Wrocł. 

— Elżbietki (tłóm.). Wil. 

— Książeczka d. podróżn. Wrocł. 

— Szafir cudowny. Wil. 

Gentz F. Fragen aus Gesch. d. Gleicbg. 

S. Petersb. 
Geografia elementarna. Wil. 

— Toż. wyd. Machn. 
Gesangbuch kurzes. Wilno. 
G e s a n g e katech. Krak. 

(Girolamo) Compen. d. vita B. Fr. di Gi- 

rol. Połock. 
Glaise £lż. Bóg najw. dobro. Wrocł. 
Gliszczyński Ant Prokl. do rycer. kat. 

Kalisz. 
Głos wdzięcz. Polaka. War. 
GlUcksberg Natan. Catalogae des livres 

franc. Vars 
Gmeiner F. (ks.). Inst hist eccl. Vii. 
Godlewski F. (ks.). Kazania świat Wil. 
Goldsmith O. Wieś opuszczona, poema 

tłóm.). War. m 

Gottszed J. K. Gram. niem. War. 
Gra pytań z geogr.pow. Wrocł. 
Gramatyka ang. Wil. 

— grecka. Wil. 

— franc. Wilno. 

Greblowa Tekla. 4 me Notice (i po polsko). 

Grel Mich. Trzy katalogi. 

Grodek G. £. Sophoclis Philoctetes. Vii. 

— Gazeta pow. liter. Wil. 
Guessefeld Fr. L. Charte v. Polen. Wei- 
mar. 

Gutkowski W. Katech. ekon. War. 
Haberkant Ferd. Książka niem. do czyt. 

Wrocł. 
Hacq u e t Balt Bemerk. ub. d. Enst d. Feaer 

od Flinst Beri. 
Hau s tein Ben. Fryd. Gramatyka ang. Wil. 
Hautepierre Jan C. Zbiór, encykl. wsz. 

umiej. Wrocł. 

— Gram. fr. i pol. Wrocł. 

— Sztuka pis. listów. Wrocł. 

Hauiy Ren. Inst. Traktat pocz. fizyki. Wil. 
Hertz Naphtali. Canticum. laudis com. Mich. 
Piński, Histoya polska. Wrocł. 

Ho I and J. Daw. Traktat o praw. szt. muzy- 
ki. Wrocł. 

Hoszkiewicz Kaz. (ks.). Mowa w koś. Do- 
minik, w Pozn. Kalisz. 

Instit jur. canon, Vi)nae. 

Institutiones patrologiae. Viłnae 

— hemeneaticae. Vii. 

Instraction zur Reguł, der Unterthan Ver- 

haltnisse. Białystok. 
Inteligenzblatt (Warschau,). 
Jabłoński Paw. Ern. Opuscula. Łagdani. 
Jeografia elem. wyd. 2. Wil. 

Juszkiewicz Kar. Hist życia gen. Moreau. 

Wil. 
Juyentus gymn. Leopol. 
'Kac ki W. Kazania podwójne na niedzielę. 

Gdańsk. 

Kalend, astr. i gospod. wKrólew. i Gdań. 

— Krak. nowy. Krak. 1806. 

— polski, niemiec... na r. 1806. Krak. 

— ścienny. Krak. 

Kamieński Tad. W d. im. marsz. Lubomir. 
Krak. 

Kampe Joach. Robinson le nouveau. ed n. 
(z niem.). Wrocł. 

— Nowy Kobinson (tłóm. z fran.). Wrocł. 

Kancyonał do ażyw. przy naboż. dom. 
Rawicz. 

Kapeli i Aloizy. Oratio habita. ąuibus criro. 
occurri potest Vii. 

Karpiński Fr. Dzieła w. i pr. War. 

— Judyta, trag. Pozn. 
Karpowicz Mich. (ks.). Kazania. Krak. 

— Katalog książek polskich. Warsz. 
Kiryat Ambr. (ks.). Theol. dogm. retor. Vii. 

K o e h 1 e r Grzeg. Nauka prakt dla past dasz 

ladz. Krek. 
Komeniusz Fran. pol. War. 

Konczewicz Jan (bazyl.). Zbiór kazań i róż. 
klas. ant Krak. 

Kopczyński Onuf. Gram. na ki. 1. Wik 

— Toż na ki. 3. War. 

— Prawa stud. pijar. War. 

-- Toż. z podp. prezyd. Hoyma. War. 

— Prawidła przyst. i obycz. War. 

— Treść gram. pol. Wil. 

Kom Wilcb. B. Nowy katalog książek pol- 
skich. 

Krajewski Mich. Dym. Leszek biały, ks. 
pol. Krak. 

Krasicki Ign. Bajki, przyp.tadziezbaj.no- 
we. War. 

Krzysztofowicz. Katalog książek różnych. 
Poznań. 

Książeczka modlitewna dla posp. lądu. War. 

Ku b 1 i c ki Stan. Koszula damska, pow. z rosa. 
Wil. 

Kucharz nowydoskon. (z fran.). War. 

Kulczycki T. J. (ks.). Sekr. w róż. wiadom. 
i ciekaw. 

Kulczycki Jak. (ks). Zwierciadło panien, 
Berdycz. 


1806. 19 (K u I i g o w a k a przeł. s. mil. w Żytom.). Kaz. 

na jej pogrz. Wil. 
Kary er litewski. Wilno. 
L(egowicz). J. Katech. dla ludzi. Wilno. 
Laiontaine Aug. Arystomen i Gorgus. Krak. 
Langsdorff C. Chr. Instit. technolog. Vii. 

— Pnncip. statitae. Vii. 

Lathy Tom. Pikę. The iuvisib. enemy ef Kie- 

litka Romanę. Lond. 
Lauber Kar. (past). £inlad. d. neu. luth. 

Stadach. War. 
Lectionspl. rur das Gymn. zu Posen. Po- 

sen. 
Liboazye Józ. Beschr. ein. neue Pilzes. 

Waen. 

Linde Sam. Bog. Mowa na popis Liceum. 
War. 

— Na otwarcie Liceum. War. 

(Linowa ki Zygm.). Ad exim. Patrem dig. 
L pnmnc. S. P. War. 

Lubelski Fr. (ks.). Do biskupa wil. Wil. 

Łabęcki A. Przemowa (b. w. m.). 

Łańcucki J. Kazanie w czasie pogrz. Ur- 
banek. Kr. 

— Przemowa (b. w. m.). 

Maci e jo ws k i M. Zasady nauki język, greek, 
i łaeińsk. Białystok. 

Micąuer F. Dzieje Rzeczyposp. rzyms. 2 t. 
War. 

Maj Jan. Katalog książek duchownych. 

Majewski B. Kazania o przyczynach upad- 
ku narodów. War. 

Mar es. Wynalazek celownicy. War. 

Markiewicz O. O stopniowaniu natury. Wil. 

Matecki J. Kalendarzyk. Kr. 

Materye z nauk w gimn. wojyńsk. (b. w. m.). 

Meltzer A. Opisanie machiny do siania zbo- 
ia. War. 

Meraier L. De rimpoasielitć du systeme 
de Copernic. Paris. 

Michalewski J. Wiersz żałob, na śmierć 
Lewińskiego (b. w. m.). 

Mię kina ki 1L Carmen onomasticum. Kr. 

— Ad And. Gawroński Kr. 

Milhaud. Rozkaz w imieniu Ces. Napoleo- 
na. War. 

Minderer J. Geschichte der Pest. Berlin. 

Mi as a e propriae. Wil. 

Modlitwa dla chorych. War. 

Monatachrift (Sudpreuss.). Posn. 

Monćeanx (De). Treść dzieł P. Genlis. 
Wrocław. 

Mostowska A. Matylda i Daniło. Wil. 

— Moje rozrywki Wil. 

— Strach w zamczysku. WIL 

— Zamek Koniecpolskich. Wil. 

— Nie zawsze tak się czyni. Wil. 
Mowy wyborne. Lublin. 

M ronco v i u s E. Ewangelie i lekcye. Gdańsk. 
Mysłkowski Ks. Przydatek do kroniki 

braci mniejszych. S. Frań. 
Mapo 1 eonl. Program względem przyjęcia . . . 

Keujars-Wunsch. Lw. 

Komina ,avennm gymn. Cracov. Kr. 

Officia propria. Wiedeń. Orchowski A. Śmierć rym otworki Safo. 

War. 
Ordinatio div. off. Kr. 
Osiński A. Kazanie na pogrz. Mniszcha. 

War. 

— Słownik mitolog. War. 

— J. Fizyka. War. 

Pani win F. Gramatyka franc. War. 

Pf aff Kar. Bog. Haus- und Landwirtschafts- 

Hochbficher (po r. 1806). 
Pierwiastki wieku dziecin. Wrocł. 
Pieśń poranna. War. 
Pili er S. Kalendarz. Lw. 
Piosnki i arye. War. 
Pi stor G. liemoires. Paris. 
Pius IV. Modlitwy. Wil. 
Plenk J. Początki nauki położu. Wil. 
Płomiński K. Pamięci domu Rapackich. 

Kalisz. 
Początki jeogr. politycz. Wrocł. 

— życia nieoies. Przemyśl. 

Podarunek dla dzieci Wrocł. 
Pohl J. Kazania. Wil. 
Popiel B. Wykład psalmów. War. 
Popis szkoły Pijarów w Warsz. 

— liceum warsz. 
Praelećtionesin univ. Yilnensi. Wil. 

Prawa studentów pijarskich. War. 
Praktyka gospodar. Kr. 
Prospekt lekcyj w Univ. wileń. Wil. 

Pni o ul x J. Książka do młodoc. wieku. 

Wrocł. 
Rad et Jan Chrz. Frozyna cz. siedm razy 

jedna. War. 
Radkiewicz Jan. Posit ex Jurę. Crao. 

Radwański Felix. Dzień. gosp. krak. Krak. 

— Prospekt dzień. gosp. Krak. 
Radzimiński Józ. Universał. Pozn. 

Ra syn Jan. Tebaida, trag. (przekł. ks. God- 
lew). Wil. 

Red dig Józ. Kaz. na pogrz. Kuligo wskiej. 
Wil. 

— Jfow/ przy rozp. nauk. 

Reflexions sur les canses de Tunion. Pa- 
ris. 
Regulamen musztry. Rawicz. 

Reinbeck G. Reise nber Grodno, War- 
schau. Leipz. 

— yiutige Waarnem. op cenę Reise... Ha- 
arlem. 

Rituale sacramentorum. War. 

Robertssohn. Uzdrów, lekarz koni. Krak. 
Roczniki tow. ekonom. Prus połud. Pozn. 

Rozmowy (bardzo łatwe) poi. fran. jęz. 

War. 
Ryszkowski Fr. Kai. na r. 1806. Krak. 

Sadkowski Józ. Budowla dachu popr. Ber- 
lin. 

(Sangusżko "Konst.). Wiórsz na zaśl. z Kat. 
Branicka. 

Sanhedryn (Wielki) paryzki. 
Sceny małżeńskie w awóch pow. Wil. 
8 che ma der post str. Krak. I 20 1806 - 1807. Schematismus fiir d. Kónig Gal. Lemb. 

Schlegel Just. Fryd. Ueb. Urs. des Weich- 
selzopfes. Jena. 

Schuster Gotfr. Wutroben lk Jezusei wy- 
chowania. Budischin. 

Scypion W. Dzień, naboż. powszed. War. 

— Zabawy plantacyi. wiej. War. 

Seibt ks. Kar. H. Książ, nauk i módl. kat. 
Wrocł. 

Sekreta najtajemn, w róż. wiad. War. 
Serponti Zuzanna. Zwierzenie i pouf. ład. 

kob. War. 
Serra Jan Kar. Comment. de bello sarm. 

Dresd. 

Se a me Jan Gotf. Mein Somruer (z niem.). 
Lwów. 

Siestrzencewicz Boh. St. Istoria o Tau- 
rii. Petersb. 

Sili ery Stefania. Genlis. Hist księż. de Ce- 
rifalco. Krak. 

Skarb niebieski w palest. roli. Wrocł. 

Skrzetuski Winc. Historya powsz. Wilno. 

Sofo ki es. Philoctetes, edidid. Groddeck. 
Vilnae. 

Staszic Stan. Carta geologica totius Pol. 

Statuts de la eociet. de med. Wil. 

Strój nowski Hier. Odezwa jego, jako rekt. 

Stroński J. N. Absalon, trag. War. 

Stubielewicz Stef. Posiedź, półrocz, do- 
skonal, się młodzi. 

Stidpreussisches Wochenblatt. 

Sumarokoff Alek. Demetrius, trag. Lond. 

Swirszczewski Jedrz. Uw. i nauki duch. 
Wil. 

(Symonowicz Bom.). Uw. nad jego pi- 
smem o minerał, przez Jund ziła.' Wil. 

Szadkowski Józ. Jerzy. Budów, dachu. 
Beri. 

Szczepański Mac. Katalog. 
Szaniawski Fr. ks. Kaz. na nab. rozważ. 

Męki Jez. Chr. War. 
Szkoła mechaniki prakt. 
Szymkiewicz Jak. Nauka chirurgii. Wil. 
Ta bies gram. ąuatre. Wrocł. 

— Toż po pols. 

Tarenghi Paulo. La morte di Achille. Vii. 
Traffarski Łuk. Mowa do rycerz, wojew. 

sierad. War. 
Traktat o grze wiska. Wrocł. 
Trassler. Poseł Galicyi. Kraków. 

— Bote. Krakau. 

Trembecki Stan. Pisma rozmaite. Lipsk. 

— Zofijówka. Lipsk. 

Troć Abr. Nowy dyk. t. ). mownik pol. niem. 
tran. 

Ty aso t. Onanizm. Warsz. 

Uniwersytet wileński. Catalogue. Wilno. 

— Katalog książek polskich. Wilno. 

— Dodatek do katalogu.. 
Ustanowienie rekruta. War. 
Ustawa przystojnej obyczajn. Połock. 

— Towarz. med. wił. Wil. 

Uwagi o kandydatach do stanu duch. Ło- 
wicz. 

— wzjgl. poddanych w Polsce. 

— nad stosunkiem mowy poL do fran. Krak. — i nauki duchowne. Wilno. 

Waga T. Historya polska. War. 

Wailly Abr. De la gramm. Wilno. 

Yandelaincourt A. Początki mitologii. 
Wrocław. 

Warschauer Intel ligenzblatt. War. 

Waydner F. Stosunek mowy polak, do 
franc. Kr. 

Wazgird M. Życie Sokratesa. Wil. 

Weinreich F. Kazanie na pogrz. ks. Ro- 
gowskiego. 

Yerzeichniss deutscher Httcher. Warschatu 

Wild Kar. Catalogue des livres franc. Leop. 

Wiliński P. Kazanie (b. w. m.). 

Winkler K. Dykcyonarz niem. polski Lu- 
blin. 

Wizgird S. Życie Sokratesa. Wil. 

Wochenblatt Sttdpreussisches. Ranig. 

Wodociągu (O) nieprzestannym. Wil. 

Wodziński F. O kandydatach do stanu 
duchów. Łowicz. 

Vogel Z. Widoki pamiątek naród. War. 

Wolfram E. O dawaniu fizyki. Pozn. 

Wolfgang J. O gazie wodorodnym. Wil. 

Woliński P. Kazanie przy zwłok. Jawor- 
nika. Berdyczów. 

Wolter F. Sierota chińska, trag. War. 

Woronicz A. Początki muzyki. Wil. 

Wujek J. Biblia sacra. Wrocł. 

Wybicki J. Godziny szczęśliwe. Wrooł. 

— Pierwiastki wieku dziecin. Wrocł. 

— Początki jeografii. Wrocł. 

— Do publiczności . Drezno. 

— Mowa na sessyi sejm. (b. w. m.). 
Wybór poezyi. War. 

— pieśni. Częst 

Wybranowstti. Wiersz na przybycie Na- 
poleona. Pozn. 
Wykład snów. War. 
Zabawy przyj, i poż. Warsz. 
Zabawnicki. War. 
Zaborowski J. Geometry a. War. 

— Logarytmy. War. 
Zasady obyczajności. Wrocław. 
Zawadzki Józ. Kalendarzyk. Wil.* 

— Catalogue des livres. 
Zbiór pieśni i aryj. War. 

— Toż. War. 

— piosneczek. War. 

— przypadków i żartów. Supraśl. 

— wiadomości o wielkiej armii. Pozn. 
Zeitung (Krakauer). 

Zygmunt X. Abecadło dla głuchoniemych. 

Zygwarka klasztorne przypadki. Wrocław. 
Żukowski S. Początki jęz. greek. WiL 1807. 

Abecadlnik gimnastyczny. Wrocław. 
Abecadło nowe. Wrocław. 
Abecedaire gymnastique. Wrocław. 
Abriss kurzer der Gcschichte Polens. Pless, 
Albertrandy J. Zabytki staroży tn. rzym- 
skich. 3 t. War. 
A lei da la z Zelidą (Historya). War. 1807. 21 (Aleksander L). Do Aleksandra I. przy 
złoienin przysięgi. 

— Toż w aniu urodzenia. Białystok. 

— Wiersz z okoliczności przysięgi. Białystok. 

— Ukaz (o Komisyi sadowo-eaukacyjnej). 

— Toż (o funduszn eon kac.)- 
Algebra. Wilno. 
Aokfindigung. Łemberg. 

Anąnetil L. Polska, historian. Stokholm. 
Antonowicz Jal. Kazanie w kość. Horo- 

drawskim. 
Amand F. Łorezzo i Nina. Kr. 
Arnaold P. Początki czytania. Wrocław. 
Arnold J. Commentatio de historia medi- 

rinae. War. x 

— Directio medica. War. 

— Rozprawa o hojności królów. War. 

— i Wasilewski Przepisy ratowania bydła ro- 
gatego. War. 

Astolda powieść. 2 t 

Baka ks. Uwagi o śmierci nieochybnej. Wil. 

Bandtkie J. W. Słownik franc polsko- 

iiiem. Wrocław. 
Bankrut, dramat. War. 
Bateliers (Les) da Niemen. Paris. 
Ban er J. Ofiara łez (b. w. m.). 
Basy li S. Ustawy. Połock. 
Bem A. O doskonałości szpitali. Wil. 

— ntrzymyw. szpitali. Wil. 

Beitrige znr Geschichte des Krieges in 

Preossen. Amsterdam. 
Beniowski M. A. Reisen dnrch Sibirien. 

Berlin. 
Beobachter. Pless. 

Bielawski G. Projekt do konstytucji. War. 
Bietsch J. F. Katalog nowych ksiąg. Wil. 
Birkel H. Formuła regimims. Mitau. 
Boduszyński A. Positiones. Kr. 
Bóg jest miłość. Wilno. 

Bogusławski W. Henryk VI na łowach. 
Kr. 

Bredetzky S. Relse in die Karpaten. Wien. 
Brez* 8. Obwieszczenie. War. 
Brodziński A. Zabawki wierszem i prozą. 

Kr. 
Brown e W. Podróż do Egiptu. Wrocław. 
Buffo n J. Wybór z dzieł... War. 
Buk war jaz. słowenskaho. Łw. 
Bulletin. Vars. 

Catalogms Soc. Jesu. Polociae. 
Cbrestomatia grecka. Wil. 
Chrseliftski C. Kazanie. War. 
Coelln F. Yertraute Briefe. Lipsk. 

— Neue Feuerbraude. Pozn. 
Collegium ecclesiasticum Archidioecesis 

Hobilew. Połock. 
Crasset J. Słodka i święta śmierć. Łuck. 
Ciacki T. Rozpr. o żydach. Wil. 

— komisyi eauk. w Litwie (b. w. m.). 
Czarnecki £. Kazanie. War. 
Czartoryska J. Myśli o sposobie zakład. 

ogrodów. Wrocław. 
Czech J. Wykład matematyki. Wil. 
Człowiek w nieszczęściu. War. 
Danzig wihrend der Belagerung. Hamburg. 

— kleine Chronik der Stadt. Berlin. Dawid. Psałterz. Połock. 
Demoustier K. Listy o mitologii. War. 
Diertmar. Chronicon. Drezno. 

— Toż. Norymberga. 
Directorium off. diyini. Kr. 

— Toż. Pozn. 

— Toż. Lw. 

— Toż (b. w. m.). 

Dmuszewski L. Okopy na Pradze, kom. 
Pozn. 

— Pospolie ruszenie, kom. (b. w. m.). 

— Toż. War. 

— Siedm razy jeden. War. 
Dobrowolski T. Król zawojowany. Wil. 
Doniesienia (Dzienne). Warsz. 
Dowód rocznego postępu w naukach. Wil. 
Dziennik praw. War. 

— pospodar. Krak. 
Edictorum (Gontinuatio). Lw. 
Euchologion si jest Trebnik. Wilno. 
Eu ki id es. Początki jeometryi. Wil. 
Fabian i K. Kazania. Racibórz. 
Fedorow B. Samobójstwo, dramat. Grodno. 
Flory an J. Eliser i Nafcali. Wil. 
Forster, Banks i Johnson. Podróże do An- 
glii. Wrocław. 

Franciszek I. Patent o porządku leśnym. 
Frank J. Sur les etablissements de Vilna. 

Wil. 
(Fryderyk August). Kantata. War. 

— Oda z okoliczności przybycia. 
Gawroński A. (bis krak.). Epist past 

Krak. 
Gazeta poznańska. 

— rządowa. Warsz. 

— krakows. 

— Warszawska. 

— Korrespondenta Warsz. 
Gazette de Varsovle. 

Genlis S. F. Wieczory zamkowe (tłóm.) 

— książeczka dla podróż. Wrocł. 
Geografia powsz. Posn. 
Gerlach. Ułamek z star. liter. Rawicz. 
Gertner F. Stóletni kalend, od 1807 aż do 

1907. Krak. 
Glticksberg Nat. Catalogue de livres frac. 

Vars. 
Godebski G. Przep. musztry dla piech. tran. 

(1807-1808). War. 

— Wiersz do gen. Dąbrowskiego. 
Gottsched J. K. Gram. niem. ed. 4. Wrocł. 
Gramatyka łacińs. Wilno. 

— na ki. 11L Wilno. — języ. franc. Wilno. 
Greblo owa Tekla. Katalog ksiąg. Kraków. 
— Catalogue des liyres franc. Cracov. 
GuesscfeldFr. L. Kartę v. Preus. Nttrem- 
ber*. 

Guilbert Ph. J. Essai sur la Pologne. Ro- 
uen. 

Gustermann A. W. Oesterr. Kirchenrecht. 

Wien. 
He Id Hans. Das schwarze Register. (Ams- 

terd. ?). 
Hi Ich en Dawid. Epicedium Magn. Schenking. 

Ruyni. I 22 1807. — Honori herois Zamoscii. Ruyni. 

H ols che Aug. C. Geogr. u. Statist v. West- 

Sttd u. N. Ostpreus. Beri. 
Horacy. Wybór pieśni. Wil. 
Hutter Fr. Polen nach letzter Theilung. 

Poznań. 
Instrukcya dla komor, celnych. War. 

— w układ, rachunków roozn. War. 
Instruktarz jener. celny, (dwojaki). Warsz. 
Iwański Sebastyan. Eaz. na dzień ś. Wita. 

— Trzy przybytki dla Napoleona. Krak. 
Jak ob b Chr. F. W. Chrestomatya grecka 

(przez Żukowskiego). Wilno. 
Jan s cha Ant. Łehre v. d. Bienenzucht. 

Lemb. / 

Jaubert. Hist. pol. des revol. de Pol. JPa- 

ris. 
Jundziłł Bon. Zoologia. Wil. 
Journal de Varsovie. 
Jnventus gymn. Leopol. 
K. M. (pułk. w pol.). Krótki zb. istotn. wiad. 

woj. War. 
Kacz orkiewicz Ant. (ks.). Kaz. z okolice. 

zwyc. pod Eylan b. w. ni. 
Kalend, adresowy dla wydz. uniwers. Wil. 

— astr. i dom. dla Prus. połud. b. w. m. 

— i gosp. na r. 1807. War. 

— krakowski nowy. Krak. 

— stóletni (1807-1907). Krak. 

— nowy damski. Wil. 

— politycz. i gosp. War. 

— polit. chroń, i nist przez J. Kocha. Wil. 
Kamieński Tad. na d. ślubu star. zamich. 

Pugetówny. Krak. 
Kampe Joach. Podr. Barringtona do Bot 
Bay. WrocŁ 

— Podróż Mungo Parka. WrocŁ 

— Poselstwo Hugona Bogd. Wrocł. 
Kampenhausen P. Der letzte poln. Krieg. 

B. w. m. 

Kandiani. Kalend, polski. Kraków. 
Karm owaki Kaj. Kazania. Toruń. 

Kaulfuss Aleks. Prak. Ant. zu Gesch&f. d. 

Gerichtsb. Posen. 
Koch H. Kalendarzyk. 
Kodeks cyw. (tłóm. Szaniaw.). War. 

Kodeks Napoi, księga dr. War. 

— postęp, sad. cyw. tran. (fłóm.). War. 
Komarzewski J. Chr. Coup d'oeił sur la 

deccad. de 1. Pol. Parie. 
Kóok dla młodzieży. Wrocł. 

Kopczyński Onuf. Essai de Gram. pol. 
Vars. 

— Gram. na ki. 1. Wil. 

— Toż na ki. 2. Wil. 

— Toż na ki. 3. wyd. 8. Wil. 

— Nauka o dobrem piśmie. War. 
Kornel Piotr. Cynna, trag. (ks. Godlew.). 

Wil. 
Kotzebue Aug. Hrabia Beniowski, drama. 
War. 

— Gołąbek, pow. Wil. 

Kozłowski Kaj. Drugi gł. w spr. J<Jz. Rau- 

tenstr. (War.? 1814?). 
Krasicki Igo. Wiersze. War. Kratter Fr. Aleksander Menżykow, trag. 

Wil. 
Książeczka do sylabizowania. War. 
Kubeszowski Kaz. (ks.). Kazanie przy 

okol. przyłącz, obw. Białostoc. 
Kub lic ki Stan, Kalend, nowy dom. Wil. 

— Powieści mor. i anegdoty. Wil. 

— Zabawy wier. i prozą. Wil. 
Kuralt Mart. Bienenzucht. Lemb. 
Kury er litews. Wilno. 

Legowicz Józ. Traktat o mił. Boga. Wil. 
Lelewel Joach. Edda. Wil. 
Leopold (karm. b). Edukacya kat. Lubi. 
Łesebiichlein (poln. und deutsch.). War. 
Lewicki And. Mowa w dz. koron. Alex. 1. 

Wil. 
Lhuillier Szym. Algebra. Wil. 
Linde Sam. Bog. Mowa na popis Liceum. 

War. 

— Słownik jez. polak, tomów 6. War. 
Li 8 ty liter. XLIX. War. 
Łabęcki Ad. Epigramata. War. 
Łabęcki Ant. Kodeks postąp, sądów. War. 
Łańcucki J. Cieniom W. Szuj skiej (wiersz). 

Kr. 

— Modlitwa ubogich. Kr. 

Łęski J. List do Szaniawskiego. (War.). 

— List XXV do Orchowskiego. 
Łopieński K. Powitanie Kickiego Arcyb. 

lwów. Lublin 
Malte-Brun K. Tableau de la Pologne. 

Paris. 
Małachowski S. Ewalucya pieniędzy (b. 

w. m.). 

— Odezwa Komisyi rządowe) (b. w. m.). 

— Uchwała Komisyi rząd. War. 

— Uniwersał o ustanów. Komisyi rządowej. 
War. 

(Małachowski S.). Do JW. Małachowskie- 
go .. . (b. w. m.). 
Matecki J. Kalendarzyk. Kr. 
Ma tery e z nauk w gimn. woł. (b. w. m.). 
Męciński J. Dzieło homilijno-kaznodziej. 

Mehee J. Memoires. Paris. 
Męki Jezusa Chrystusa rozmyślanie. Pozn. 
Merz K. Disser. medica. Wil. 
Meisner. Koszula damska. Wil. 
Mianowski M. Dissert. medica. Wil. 
Moll J. Wiersz na powrót do zdrowia Jęd. 

Sniadeck. Wil. 
Monier F. Histoire de Pologne. Paris. 
Montecucoli R. Opera di strategia. Milano. 
MontesguieuK. Świątynia Wenery. Panna. 
Moore. Podróż do Wfoch. Wrocław. 
Moreau. Les bataliers du Niemen. Paris. 
Mostowska A. Astolda, pow. Wil. 
Mrongoyius *E. Polniscbes Handbuch (b. 

w. m.). 
Mungo -Park. Podróż do Afryki. Wrocław. 
Muratowi cz S. Relacya. War. 
Napoleon I. Historya .. . War. 
Nauka czyt. War. 

— Toż. Częst. 
Nauki powszechne. Lw. 
Neujabrs-Wunsch. Lw. v 1807. 23 Komina juvenum gymn. Cracov. Kr. 
Obwieszczenie o podziale ks. warszawa. 

Jl). w. m.). 
ficium codzien. Kr. 
Ołtarzyk złoty. Wil. 
Opolski A. Historya święta. Pozn. 
Opis zaprow. orła biał. na ratusz grzybów- 

aki (b. w. m.). 
Ordinatio div. off. Kr. 
Ordo div. off. Kr. 
Organ izacya notary uszów. War. 
— sklepu Tow. Dóbr. War. 
Osińsici A. Mowa przed rozp. popisów. Pękalski W. Rotmistrz Górecki. War. 
Pen eh et J. Compagne des armees franc. 

Paris. 
Pfaf f Kar. Bog. Katalog księg polsk. Lw. 
Pic ho u J. L/annnrrersaire da couronement 

de S. M. l'Emp. Napoleon. War. 

— Vandeville. War. 

Pijarzy. Katalog książek. Warsz. 

Pili er J. Kalendarz. Lw. 

Piramowicz 6. Dykcyonarz starożytności 

Połock. 
Pi stor 6. Memoires. Lipsk. 
Plater L. Gospodarstwo leśne. Wil. 

— Rzecz gospodar. leśnem. Wil. 
Pobudki do czci Boskiej. Wrocł. 
Pochyla ki T. Kazanie. Częst. 
Pociecha czyli godziny szcześ. Wrocł. 
(Po czaj ów). Góra poczajowska. Poczajów. 
Początki czytania. Wrocł. 

Poinsot G. Przyjaciel gospodarzy. Wrocł. 
Pol en zur Zeit der letzten Theilungen (b. 

w. «.). 
Polen. Gescbichte Polens. Pless. 
Pologne. Compagne de la grandę armee. 

Paris. 

— des armees francaises. Paris. 
Polonia. Storia delU Polonia. Firenze. 
Polsfuss A. KBiażka do czyt. Wrocł. 
Poniński X. Ekonomika polska. War. 

Poniatowski J. Obwieszczenie (b. w. m.). 
Popis szkoły w Bojanowie. Rawicz. 

— Pijarów w Warsz. 

— liceum warsz. 

Porter J. Le polonais. Paris. 

Potocki A. Obwieszczenie Komisyi rząd. 

War. 
Prospekt lekcyj w Uniw. wileń. Wil. 

Przedstawienie szkoły dla jeometrów. 

Pnjonlii J. Naturalista dla młodzian, wie- 
ku. Wrocł. 

(Radziwiłłowie). Do książąt od Domini- 
kanów. 

Rakowiecki Ign. Ben. List w cela roztrz. 

■kster. nar. rozjaśń. War. 
la syn Jan. Berenika, trag. przekł. Molla. 

Wil 
Kegolamen musztry. Jasna Góra. 
lenne viii e Mar. Staniałaś, Roi de Pol. 

Paris. 
iotpor z. Cesar, dla Gal. wzgl. porz. utrzym. 

Jasów, folio. — Guber. Gal. zach. wzgl. gasz. pożuów. 
Krak. 

Rulhiere Cl. Car. Hist. de 1'anar. de Pol. 

Paris trzy odbicia. 
Rutkowski Rom. Małień. nieszcz. Dramat. 

Lubi. 
Rybicki Hier. Pochw. Napoi. I. 

— Encomium Napoleoni. 

Sadebeck Aug. Polen z Zeit d. zw. letz. 

Theil. b. w. m. (Lipsk). 
Saint-Pierre. Voyage en Silesie. Paris. 
Sal wio. Trawels in the year. 1806 trough 

. . . Poland. Lond. 
Schematismus Galizien. 
Schreiter Christ Beitr. z Gesch. d. Wen- 

den. Zwikau u. Leipz. 
S eh ul ter Jos. Aug Brief tiber Ostgaliz. 

Wieu. 

— Sur les eaux minor, de Krynica. Yienne. 

— Ueb. d. Miner. Quellen zu Krynica. Wien. 
Schulz Joach. Yoyage en Pol. Brus. et Par. 
Scrofani Ksaw. Pour. do Grecyi. Wrocł. 

S cv pion W. Elementa chrześcijaństwa. 

Sejm piekielny. 

Siemieński Mar. Zaleć. bisk. dyec. wrocł. 
Sieinoński Lud. Kaz. na urocz. Zesł. Du- 
cha ś. War. 

— Kaz. na urocz. ś. Józefa Kai. War. 

— Mowa za duszę Jan. Bielin. War. 
Skarb duszy poboż. Wilno. 
Skirniewski Mich. Kazanie z okol. zapo- 
wiedzi D. Radziwiłła wOłyce. 

Słowniczek podr. w trzech jęz. Wrocł. 
Słownik ob. Bandtkie. 
Sniadecki Jan. O Koperniku. War. 
Sniadecki Jędrz. Poczat. chemii. Wil. 
Sobolewski Piotr. Mowa dd^ubl. przed 

ratusz, zgrom. 
Sposoby leczenia koni. Berdyczów. 
Staszic Stan. Coup d ł oeil sur la statistiqne 

d. 1. Pologne. 

— O statystyce Pol. War. (dwie edyc). 
Stawiarski Ign. Fr. Mowa z pow. zasadź. 

orła biał. War. 

— Ordynacya ogól. sadowa. 
Stawski. Mowa w dz. nowego roku. 
Stefanowski T. Kazanie na naboź. Jadw. 

Osińskiej. Kalisz. 
Surowiecki Waw. List do przyj. "nad War- 
ta. War. (dwie ed.). 

— Uwagi względem poddanych. War. 
Swiderski Jędrz. Muza pol. War. i Wie- 
deń. 

Swirszczewski Jędrz. Spos. kształ. umy- 
słu. Wil. 
Symes. Poselst. do król. Awy. Odpr. Krak. 
Szaniawski Fr. Ksaw. Kodeks cyw. fran. 

— Organizacya notaryuszów. 
Szaniawski Józ. Kai. Korespon. w mat. 

kraju. War. 

Szczepański Franc. Katalog książek pol- 
skich. Warsz. 

Szumski Tom. Rys hist. i liter. pol. Beri. 

Szwejkowski Woj. Mowa do nowo-zacieś, 
obrou. ojcz, 24 1807 ~ 1808. Tam broni Giuseppe. Historia di Polonia. 

Milano. 
Tabella ile na rok 1807 dodatku zapłać. 
Taryfa cz. opis. mlas. Warsz. 
Tetmajer Fel. Kaz. na pam. koron. Aleks. 

I. W ii. 
Tractatus de leg. rom. in Pol. 
Trassler. Poseł Galicyi. Kraków. 
Troć. Neues u. vollst. deutsch pol. Wórterb. 

Lipsk. 
Trzecieski Stef. Mowa d. 15 Sierp, w Miń- 

kowcach 
Tukałło Mac. Zb. życia Józ. Kalasantego. 
Uebersicht (tabeli.) der Bestandth. galiz. 

Staatsgilt. 
Uniwersytet wileńs. Catalogue des liyres. 

Vilno. 
Urządź, aktowe cz. przep. postęp, w dzia- 
łaniach sadownictwa. (War.). 

— Moratorii. War. 

— skróć, postęp, sad. War. 
Ustanów, nżyw. papierń stępi. Warsz. 
Ustawa konst. ks. war (War.). 

— Toż. Toruń. 

— Toż po pol. i po fr. (Statut Constitution- 
nel du Duchó de Var. 

— Kom. Rz. wzgl. pospol. ruszenia. War. 
Ustawy dla szk. parał, w gub. Woł. Kijów. 

i Pod. 
Węgrowski M. Kościół Temidy. War. 
Warszawa. Taryfy domów. War. 
Waszyngton J. Wiadomość o życiu .... 

War. 
Yater J. Abriss der poln. Orammatik. Halle. 

— Toż po franc. Halle. 

— Nowa gramatyka niein. Halle. 
Vautrin ^)L'obscrvation en Pologne. Pa- 

ris. 
Wegrzecki S. Obwieszczenie Magistratu 

(o. w. m.). 
V er i te" defendue Polozk. 
Wieland K. Posąg i salamandra. Wil. 
Wiersz z okulicz. przysięgi. Białystok. 
Wigura F. Cud Napoleona. War. 
Witttig K. De pertractanda haereditate. 

Lw. 
Wohlfeil K. Deutsche Sprachlehre. Lw. 
Wolter F. Rzym wybawiony, trag. War. 

— Setni mm is, trag. Wil. 

Woronicz J. Głos przy odczyt Lechiady. 
War. 

— Kazanie przy pośw. chorągwipolsk. War. 
Wrażali. Podróż do Francyi. Wrocł. 
Wybicki J. Odezwa (b. w. m.). 
Wybór poezyi. War. 

— modłów. Wrocł. 
Wykład snów. War. 
Wypisy franc. Wilno. 

Wyszyński J. Człowiek w nieszczęściu. 

Zach ars ki S. Kazań 31. Przemyśl. 

Zakonnik. Wil. 

(Zamość). Juventus gymn. Zamoscensis. 

Zamość. 
Zan non i Rizzi. Polcn in den dermaligen 

Besitzungen. Wien. Zasady dla Komisyi rządowej. War. 
Zawadzki Józ. Katalog książek. 
Zbiór nabożeń. War. 

— Toż. Wil. 

— pieśni i aryj. War. 

— praw o naborze rekruckim. Wil. 
Zeitung (Krakauer). 

1808. 

Abancourt Fr. Adina, powieść z fran. Wat. 

Abeoadlnik gimnastyczny. Wrocław. 

Acta ob. Frank. 

Adamczewski J. Achilles, opera. War. 

Administration (de 1') prussianne. (B. 
m. dr. 

AlbertrandyJ. Mowa na posiedzeniu Tow. 
. Przyj. Nauk. War. 

Aleksander I. Reskrypt To warz. Dobro- 
czynności w Wiluie. Petersb. 

— Ukaz (dyplom dla kupców). 
Alembert J. A. Frederic H. Amsterdam. 

— An Friedrich II. Łeipzig. 
Ancz W. Progułka. Petersb. 
AngełłowiczA. Ordnung and Ceremonien. 

Wiedeń. 

— Porządek i ceremonie. Lw. 

A r c h i v fttr das Grojsherzogthum Warschau 

Lipsk. 
Arendt K. Kazanie (b. w. m.). 
Arnaud F. Adelson i Salwini. War. 
Arnold J. Wasilewski. Przepisy ratowania 

bydła rogatego. War. 
Artykuły wojskowe. Wiedeń. 
Bachstrom J. Sztuka pływania. War. 
Baka J. Nabożeństwo. Wil. 
Bandtkie J. S. Gramatyka polska. Wrocł. 
Bandtkie J. W. Vindiciae juris romani. 

Wrocław. 
Bartolozi F. Avis aux meres. Vilna. 

— Traitó. Wil. 

Ba ta ii le de Strelna. Petersb. 
Beniowski M. A. Historya podróży (po 

czesku). Presburg. 
Biblioteka jeograficzna. Wrocław fc 12. 
Biernacki A. P. Zamianie (O) zaciągów. 

Wrocław. 

fiiesiekierski J. Francuzi w Tyrolu. Wil. 
Bocheński ks. Mowa (b. w. mX 
Bogusławski J. K. Kazanie. Wil. 
Bohuszewski J. Kurs moralności. Grodno. 
Boirie J. Bataille (Lm) a Pułtawa. Paris. 

Bole sławi usz ks. Przeraźliwe echo (b. 

w. m.). 
Bonnot St Logika. Wilno. 
Bornschein £. Ges chi eh te d. Polen. Lipsk. 
Bortkiewicz W. Różaniec. Wil. 

Burnett E. Yiew of the praesent state of 
Poland. Londyn. 

Bykowski J. Demokryt filozof, kom. Wil. 

— Wenera z piany morsk. opera. 
Calabro. I quattordeci canti. Wil. 
Catalogus Soc. Jesu. Polociae. 

— plantarum horti Univ. Cracov. 
Cesarotti M. Saggio sulla filosofi* Wil* 
1800. 25 Charannes D. Wykład metody Pestaloz- 
zego. Wil. <• 

Choromański S. Mowa przy pogrz. Ry- 
dzowskiego. 

Chrestomati* niemiecka. Wił. 

Chromiński K. Wiersz o zgonie Kossa- 
kowska Wil. 

C bracki J. K. System banka kombinowa- 
nego. War. 

Cieciszowski K. Mowa. Krzemieniec. 

Coelln F. Feuerbrand ans Polen. Pozn. 

Collignon H. Disscrt. inaug. Wił. 

Coli i n J. Dobrogost, komedya. War. 

Condillac ob. Bonnot. Kondyllak. 

C ram er J. Nieszczęśliwy flćtrowersista. Ka- 
lisz. 

Curelier J. Los Francais en Pologne. Pa- 
ris. 

Csaeki T. Odezwa do uczniów (b. w. m.). 

— Obwieszczenie (b. w. m.). 
CzarnieckiJ. Zabawa ogrodnicza (b. w. m.). 
Damczewski J. Arytmetyka. Wil. 
De!aveaux J. Nocy wiejskie. Lipsk. 
Derotio sacerdotum. Yilnae. 
Directorinm off. div. Kr. 

— Toi. Pozn. 

Directorinm div. off. pro dioec Kielens. 
Kr. 

— Toi. Lw. 

— Toi. Kr. 

Dmnszewski L. Piosnki z kom. opery. 
Pożegnanie (b. w. m.). 

— Dykeyon»rzyk teatralny. Pozn. 
Dambrowski X. Kilka kazań przygodnych. 

Łuck. 

Doświadczenia w gospodarstwie. Kr. 

Dowód roez. postępu w naukach. Wil. 

Duisburg F. Geschichte der Belagerung 
Danzigs. Danzig. 

Dykeyonarfyk jpolsko-fran. niem. Warsz. 

Dziennik praw. War. 

Ebert J. Początki kunsztów i umiejętności. 
Kr. 

Edictorum (Continuatio). Lw. 

Eka r ts h a o s e n K. Bóg jest najczystsza mi- 
łością. Wil. 

Elementarz. Wrocław. $ 

— dla szkół. Wilno. 

(Er furt). Der Congress zu Erfurt. Drezno. 
Ewangelie. Kr. 

Faenrich A. Wynalazek w rolnictwie. Kr. 
Floryan J. Elizer i Naflali. Kr. 

— Numa Pompiliusz. War. 

— But, sielanka. War. 

Foarcroy Fr. Filozofia chemiczna. War. 
Frank J. Acta instituti clinici. Wil. 

— Discours. Wil. 

— poznawaniu choroby Krup. Wil. 
Fryderyk August. Dekret (b. w. m.). 
Gssiorowski J. (ks.). Kaz. na pogrz. 

Bielsk. Lubi. 
Gazeta krakows. 

— warszawska. 

— korespondenta warszaws. 

— poznańska. 

Oembicki M. Dissert. de pil. yeget. Erftirt. Genlis St Fel. Wład. Bliński (tłóm.). Wroc. 

— Wspom. Felicyi L. (tłóm.}. Wroc. 

— Wyspa dziec. (tłóm.). Krak. 
Gerlach. Pia desid. Rawicz. 

Gilbert N. P. lab. hist. des mai. intlr. 

Beri. 
Go la oski F. N. (ks.). Pacierz. Wil. 

— Pamiątka T. Husarz, prof. uniw. Wil. 

— Wykł. N. Testam. Wil. 

— O wym. i poez. 

Górski A. (bisk. kieł.). Mand. past. Kielce. 
Górski J. A. (ep. kielc). Wsz. wier. Chryst. 

list. past. Kiólce. 
Grabowski A mb. Eucykl. komiczna. Krak. 

— Toż wyd. War. 

Gramatyka fr. dla dam. wyd. 4. Krak. 
Greblowa Tekla. Katalog książek polskich. 

Krak . 
Groddek G. E. Sophocl. Trachin. Vii. 
Hassę Fr. Chr. Aug. Not. f. Reisende nach 

Warschau. bresdtu. 
Hermsbstadt Z. Fryd. Rozpr. o garbars. 

War. 
Hermes. Uczna ksifż. relig. Jeż. Brzeg. 
Hennig J. E. Ueb. d. versch. Namen des 

Memelflusses. Petersb. 
Heyman H. Disc.lors del'm stall, de Pinst. 

de Vaccination. Viln. 
Hryniewicz Kaz. Edw. Maskarada. Wil. 
Hufeland Krz. Wi Rada dla matek. (tłóm. 

Jonas Majer). Kalisz. 
Ignacy (arcyb.). Odezwa do dziek. archid. 

i dyecez. war. 

— Toż do przeł. zgrom, zakon, 
lndez plantaram horti vilnen. Vilnae. 
Instrukcya dla dozorców szkol. 

— przep. prawid. dla wojskowych. 

— ułóż. księg obywat. (Warszawa). 

— dla wydz. powiatowego. Lwów. 
Jakubowski Winc. Kazanie. War. 
Jeziorowski Józef. O urzadz. Semin. nau- 

czyciels. Posn. c 

— Nachricht. v. d. Einricht. des Schulleh- 
rer-Semin. Posen. 

Jo eh er Leonard. Catalogue des livres. Vil- 

no. 
Journal de Babel dedie a Mmo Concordia. 

Wil. 

— de Varsovie. 
JuTentus gymn. Leopol. 

K. T. Dykc. nowy fran. pol. War. 
Kale no. krakowski nowy. Krak. 

— pol. rus. Krak. 

— polit. War. 

Kaliński Wilh. Kazania. Krak. 
Kamieński Jan. Mowa w d. wprow. Kod. 

Nap. w Łomży. 
Kamieński Kai. Gram. jez. fran. War. 

— Toż popr. Wil. 

Ksmpe Joach. Bibliot. jeogr. z róż.»jez. Wroc. 
Kandiani. Kalend, polski. Kraków. 
Kapnist Baz. Jabieda t. j. Pieniąc two, kom. 

Mińsk. 
Karpiński Fr. Wiara Indyan. Lipsk. 
Karpowicz Mich. Kazania. Kr. 
Kaulfuss Alek;. O sprawach gran. Posn. L 26 1808. K a ż y ń s k i Dyon. Francuzi w Tyrolu Wil. 
Kluk KrzYBzt. Dykcyonarz rośl. x War. 
Knigge Adolf. Idzi Blas niem. Krak. 
Knolle de Knoli Catalogus libr. rariss. 
Rawicz. 

— Katechizm leśny. Rawicz. 
Koch Lud. Kalendarzyk polit. Wil. 
Kodeks cyw. fran. Was. 

— Nap. z przypisami. War. 

K o e r b e r Kar. Rada dla przyj, rolnictwa. 

Krak. 
Kołłątaj Hugo. Uwagi nad poł. ziemi pol. 

(Warsz.). 
Komeniusz mały. Lwów. 

— zbiór najpotrz. nazw. Krak. 
Konarski St. Gram. łac. Berdyczów. 

K o n d y 1 1 a k Stef. Logika (przez Żnoskę). Wil. 
Konsygnacya dóbr kamer, galie. Lwów! 
Kopczyński Onuf. Elemen. dla szk. pa- 
raf. Wil. 

— Gram. na ki. 2. War. 

— Poprawa błędów w mowie pol. War. 

— De Vars. conwictu. Var. 
Kotwica w ostatniej toni. Krak. 
Kotzebue Aug. Preusseiis altere Gesch. 

Riga. 

— Organa mózgu, kom. Krak. 
Kowalski Kaj. W. d. poświęć, koś. w Wie- 

trzychow icach. 
(Krzemieniec). Mateore nauk w gimn. 
Wołyń. War. 

Kucharz. War. 

Kuntze Jan. De amput. auxilio. Francof. 
ad Yiadrum 

Kuryer litewski. Wilno. 

Lafontaine Aug. Marya Mężyk ówna. War. 

Lafontaine Leop. Traitó de la pliąue pol. 
Paris. 

Lantier E. F. Podróże Antenora (tłóm. Girt- 
ler). Krak. 

Lasteyrie Charl. Rzecz o hiszp. owcach. 
Lubi. * 

Laube J. G. Ueb. Napoleon's bttrgel. Gesetzb. 
Bresl. 

Lego wic z Józ. Obów. człow. chrześ. i o- 
bvw. wyd. 2. Wilno. 

Lelewel Joach. Rzut oka na tow. litew. nar. 
i związki ich z Herul Wil. 

Leroy A. J. Księże de Turenne. Wilno. 

Linde Sam. Bog. Mowa na popis Liceum. 
War. 

Listy i Ewang. Krak. 

Litwiński Tad. Grobowce w koś. Aleksandr. 
Petersb. 

Lubelski Fr. Wiersz na zgon Jana Kossa- 
kowskiego. Krak. 

Łabęcki A. Rys procesu do kodeksu Napo- 
leona. War. 

Łap iń 8 ki D. Kazanie (b. w. m.). 

Łubieńska T. Karol W. i Witykind, dra- 
ma. War. 

Mądrość do ludzi. Wrocław. 

Magier A. O próbach wódek. War. 

MaiewBki W. 8. Kodeks handlowy. War. 

Małachowski S. Discours. War. 

*- Redę. War. Marciszewski J. Rej estra, dochodu i 'roz- 
chodu. War. » 

Marie P. Nauka ukrzyżowanego. Pozn. 

Markiewicz A. Do JW. Horodyskiego 
(wiersz). Kr. 

Materye z nauk w gimn. wołyńsk. (b. w. m.). 

Męcin s ki J. Dodatek do dzieła homilij. Kr. 

— Dzieło hómiliino-odświętne. Kr. 

— Mowy kaznodzicj. Kr. 
Mewius. Elementarz. Wrocław. 
Mietelski T. Kazanie (b. w. m.). 
Montesąuieu K. Arsaces i Izmenia. Kr. 
Nabożeństwo do P. Jezusa. Częstoch. 
Nauka chrześciań. War. 

— czyt. Wil. • 

— ukrzyżowanego. Pozn. 
Nauki o katechizmie. Łowicz. 
Neumann A. Dissert. medica. Erfurt. 

N e p o s C. Vitae excell. imperatorum. Wił. 
Ne ujahrs- Album. Lw. 
Niemcewicz J. M. Giermkowie króla Jana. 
War. 

— Mowa na pochwałę Kochanówek. War. 
Niemeyer A. Zasady edukacyi. War. 
Nom i na juvenum £ymn. Cracoy. Kr. 
Nowicki T. Bramin, natch. sentymen. mo- 

' ralności. Wil. 

O. J. Mowa (massońska). War. 
Objaśnianie obowiąz. chrztu św. (b. w. m.). 
Obserwacye dla gospodarzy. Wił. 
Obwieszczenie względem dzierżaw. War. 
Odmiany w Radzie Uniwers. Wil. 
Ordinatio div. off. Kr. 
Ordnung der Vorl<.'sungen. Lw. 
Ordo difoff. Kr. 

— praelect. in Univ. Cracoy. Kr. 
Organizacya instytutu wakcynacyi. WiL 
Osiński A Kazanie przy otw. nauk w gimn. 

wołyńsk. (b. w. m.). 

— Mowa przy rozp. popisów (b. w. ni.). 

— Słownik mitolog. War. 

— Andromeda, drama. War. 

— Zabawki wierszem. War. 

Ostrowski K. Bramin natch. Bentymen. 
Wil. 

Otwarcie Komisy i sądowej edukac. (b. w. m.). 
O terb erg B. Ratol. Unter. Buch. Połock. 
P. M. Zbiór wiadomości wojen. War. 
Pasławski A. Poczciwki, kom. Wil. 

— Awantury filutów. Wil. 

Pfaff Kar. Bog. Katalog książek. Lw. 

Piątkowski A. Gorzelnik i piwowar. Kr. 
Pilarzy. Kalendarzyk. War. 
P i 1 1 e r J. Kalendarz. Lw. 
Piotr.. ..szewski Opisanie życia ces. Jó- 
zefa II. Wiedeń. 
Piramowicz G. Elementarz. Wil. 

— Nauka obycz. War. 

Początki ekonomii politycz. War. 
Podhorski A. O architekturze (wiersz) 

Wil. 
Pohl J. Medytacye. Wil. 
P o 1 e n s Untergaug. KOI ler. 
Po len. Beitrag zur Geschichte des Krieges 

in Preussen. Amsterdam. 1606. 27 Polon ais. De radministration prussienne 

(b. w. m.). 
Popiel B. Rozmowy sokrat Łowicz. 
Popis szkoły w Bojanowie. Rawicz. 
Popis szkoły Pijarów. War. 

— liceam warsz. 

— Kandyd. stanu naucz. Wil. 
Popławski P. Directorium div. off. Pozn. 
Potoeki J. Esamen critiąae du fragment 

Egyptien. Petersb, 
Potoeki 8. Mowa w Tow. Przyj. Nauk War. 

— Odezwa Izby edukacyj. 
Praeieetiones in Univ. Yilnen. Wil. 
Praktyka gozpodar. Przemyśl. 
Preusens (Ueber) Yerwaltnng. Berlin. 
Prospekt lekcyj. w Uniw. Wileń. Wil. 

— szkoły Brzeskiej. Wil. 

— dla urzędn. stanów cywil. War. 
Przestroga dla współziomków. Wrocł. 
Raczyński Ign. (arcyb.). Epist. encycl. ad 

derom Gnesn. et Yars. 

— List past o zaen. rei. Jez. Chr. War. 

— Odezwa do dziek. archid. 

— Odezwa do przeł. zgrom, zakon. 
Rada dla przyjaciół roln. Krak. 
Ragoezy. Katalog książek polsk. Warsz. 

— Catal. libr. latin. Yar. 

— Yerzeicbniss dentscher Biicher. Warsz. 
Reddig Józ«Kaz. na zaczęcie wybór. gub. 

Woł. 

Reguł amen sak. elem. (podp. S. Potocki i 
Iipiń.). War. 

Rozmowy pol. fran. niem. wyd. 2. Wrocł. 
Korn. 

Rousseau Jan Cbr. Ody święte (tłóm. Za- 
leś.). War. 

Rozmowy (bardzo łatwe) dla chcących się 
uczyć jez. fran. War. 

— niemieckie. War. 

— pols. fr. niem. Wroc. 

— sokratyczne, ob. Wernet. 

— stołowe. 

Rozprawa o okoliczn. zmniej. karę. War. 
Rulbiere Claude Carl. Gescb. d. Anarchie 
hi Polen (aus d. Franz). Hamb. u. Leipz. 

— Hist de 1 unar. de Pol. Paris. 

— Tłóm. z fran. Hist. bezrzadu Polski. Dzieło 
pośm. War. 

Ryszkowski Fr. Stan czł. zdrów, naturalny. 

Krak. 
Sapieha Aleks. Lettre sur le bord de l'A- 

driat a M. Gilbert. Paris. 
Schlózer Ang. Lud. Początki ekon. polit. 

tłóm. Ant. Gliszcz. War. 
Sehema der Poststrassen. Krak. 
Schemat i smus f. Galizien. 
Sen ul t es Jos. Aug. Catal. plant. hor. botan. 

Univ. Grac. Crac. 
Sekreta najtajem. w róż. wiad. świeżo wyd. 

popr. Wil. 
Sc Ti U e Armand. Metusko ou le Polonais, 

melodr. Paris. 
Siarcz yńsk i Fr. ks. Listy mor. (z niem.). 

oryg. ang. wyd. 4. Krak. 
Sino er Ant Hist. powsz. do pok. tylźyc. 

(pntsp.). Wrocł. Skarga Piotr ks. Kazania przyg. z inn. 

drób. pracami. Połock. T. I— V. 
Skirniewski Mich. Kaz. na urocz, konsekr. 

bisk. Hier. Strojn. w Łucku. 

— Kaz. w dz. pośw. nowo wybud. koś. przez 
Waler. Strojn w Horochowie. Łuck. 

Słowacki Euzeb. Mowa przy rozp. popis. 

rocz. w gim. woł. B. w. m. 
Sniadecki Jędrz. Rozpr. o nowym metalu 

w sur. piat. odkr. Wil. 
Sofo ki es. Trachiniae. graece inus. lect ed. 

Gf. E. Groddeck. Vii. 
Spis łacin. duch. mohil. Arch. Diec. Hohi- 

Iew. 
Starzec (mądry) i familia jego. Wrocł. 
Stawiarski Ign. ' Fr 4 Orayn. ogól. hipot 

dla państw pruskich (z niem.). War. 
Strojnowski Waleń. S trzem, z Strojn. Duch 

pr. o bankruct. i dawn. ziem. Łuck. 

— O ugodach dziedziców z włość, na hrab- 
stwie -Horoch. Wil. 

Sułkowski Jan. Jnstific. compl. d. 1. cond. 

et 4es oper. mil. Dresde. 
Symes (major). Opis. ambas. maj. Symes do 

król. Ann. Wrocł. 

Symon Jan Kr. In form. prakt o paleniu 
wódek. Krak. 

Szaniawski Fr. Ksaw. O usposób, potrze- 
bnych do uczenia się prawa b. w. m. (War.). 

— Kodeks cyw. franc. 

Szaniawski Józ. Kai. O naturze i przezn. 
urzęd. w społeczności. War. 

— O znamion, system, morał, staroż. War. 

— Ustawa konstyt. król. pol. War. 

Szukiewicz Fab. Wiersze. Grodno. 

Szumski Tom. Polnische Gram. nebst Le- 
sebuch. Posen. 

— Lesebuch pol. czyli ksiai. dla Niemców, 
wyd. 2. Pozn. 

— Lesebuch dessen Mater. in Gespr. Billets, 
Brief. mit pol. Gram. entw. 

— - Lesebuch welches das znm Ubers. nóthige 
Wórterb. enthalt (1821). 

— Plan do peryod. pisma Koresp. pozn. Pozn. 

— Zasady życia szczęśl. i szlach. spos. myśl. 
Pozn. 

(Szwecya). Hist. ost. w Szw. rewol. War. 

Szwejkowski Woj. (prof. szk. płoc). U w. 

nad wyż. szk. pol. w por. do niem. War. 

'Tabel la tymcz. sum wynik, z szao. dóbr 
dawniej jezuic. w gub. wołyń. pod. i kij. 
fol. 

— statystyczna Depart. kaliskiego. 
Titz. Opis wody mineralnej. Lwów. 

Tański Ign. Wiersze i pisma różne, dzieło 
pogrob. War. 

— Tenże tytuł, nowe wyd. War. 
Tokarzewski II. Karaszewicz Piotr. Mowa 

pożegn. zwł. księcia Ksaw. Sapiehy. 
Tomaszewski Aug. ks. Kaz. na pogrz. 
Ludw. Tyszkiewicza. Wil. 

— De rinauffisance de la phil. pai. avant la 
yenne de J. C. i rad. par M. 1' Ab. Harm. 
a Połock. 28 1808 — 1809. 


— Kaz. na urocz, ś Jana Kant. w czasie 
otw. głów. Semin. VVH. 

— Rozpr. o niedost. filozofii pogan przeciw 
Freretowi. Wil. 

Tras8ler. Poseł Galicyi. Kraków. 
Ukaz Rzadz. Sen o ustaw, kat. Semin. pny 
Uniw. Wil. (1808?) fol. 

— zarazem Kom. -sąd. eduk. do litew. , bia- • 
łor. i miń. gnber. Wilno. 

Uklansky Emil. Briefo tiber Polen Oesterr. 

anf ein. Reise. Gz. I— II. Niirnberg 
Uniwersytet wileński. Katalog. 
Unterricht wie sich in Ansoh. d. mit dem 

abtret. Besitzer. zu ben eh men sey. Lemb. 
Urzędz. dla w&zel. miast w monar. pras. 

Wrocł. 
Ustawa 8 tanów, komissye egzamin. War. 

— nowego zakł. Dobrocz. pod nazw. Insty- 
tut macierzyństwa. Wil. 

Ustawy tow. Dobrocz. (wileń.). Wil. Przy 
tćni mowa bisk. Kossakowskiego. 

Waga T. Historya polska. War. 

Walter F. De plica polonica. Marburg. 

Warszawa. Taryfa domów. War. 

Węgrzecki S. Magistrat policyi. War. 

Wernet J. Rozmowy sokratyczne. Łowicz. 

Wężyk F. Msza Ś. (b. w. m.). 

Wieladko W. Kucharz doskonały. War. 

Wiesiłowski K. O staroży tn. numismatacb. 
War. 

Yillemain F. Adina. War. 

Vi s men ii A. Lettres particulieres. Paris. 

Wirgiliusz. Opera omnia. Wilno. 

Wohlfeil K. Deutsche Sprachlehre. Kr. 

Wolfram £. O poprawie szkół. Pozn. 

Wolski J. Rozpr. o człowieku. Wil. 

Wujek J. Ewangelie. Czest. 

Wybór modłów. Czest. 

— Toż. Wil. 

— pieśni. Czest. 

Wypisy z autorów klasycz. Wil. 
Wzory czynności Sadu. War. 

— polskie (kaligrafia). Wiedeń. 

— do czyt. Wrocł. 
Zabawa ogrodnicza (b. w. m.). 

Zabawy przyjemne. Wrocł. 
Zacharyasiewicz G. Kazanie. War. 
Zalewski A. Rocznik teatru naród. War. 

Zapytania Towarz. Przyj. Nauk. War. 
Zbiór wierszy i mów patryotycz. War. 

— przepisów o przewinień, urzędników, 
naraz. 

Z e i t u n g (Krakaner). 

Ziegler J. Litterae pastorales. Kr. 

Zubowski K. Dziełka wierszem. Wil. 

1809. 

Abecadło nowe polskie. Wrocław. 
Addisson J. Katon, tragedya. Wil. 
Angełłowicz A. Bemerkungen (b. w. m.). 

— Obserwations d'an patriotę. Łw. 

— Uwagi patrioty austriackiego. Lw. 
Artykuły wojskowe. War. 

Becker Dr. Rady dla małżonków. Lipsk. Bellarmin R. Nauka chrześcijan. Wil. 
Bess er W. Primitiae florae Galiciae. Wiedeń. 
B es son J. Monsieur. Oudit War. 

— Couplets. War. 

Bielski A. Sposoby do ocalenia majątków. 

Kalisz. 
Bi elski S. Historya kościoła powszech. War. 
Biener C. Deorigine feudorum. Lipsk. 
Błeszyński II. Odezwa. Lw. 

— Zalecenie. Lw. 

Bobrowski J. Przygody Arystoneusza. 
B o u d o n L. Les Annopolmes . Wil. 

— Lettres Lithuaniennes. Wil. 
Bredetzky 8. Reise Bemerkungen. Wiedeń. 
Burgsdorf E. Umiejętność losowa. Prze- 
myśl. 

Buto wek i M. Gramatyka jęz. rossyjs. Po- 

czajów. 
Bychowiec J. List o wojnie (b. w. m.). 
Byszewski T. Głos na sejmie (b. w. m.). 

— Toż (b. w. m.). 
Catalogus Soc. Jesu Polociae. 
Chmielewski M. Zbiór wierszy i mów. 

War. 

Chromy T. Dostrzeżznia nad choroba kołtu- 
na. Kr. 

Coli i n H. Pieśni austryjackiego ludu. Za- 
mość. 

Congregatio Benedictina in Oucatu Varszav. 
Rawicz. 

Conteur. (Le) de societó. Wrocł. _ 

Cotte L. Lekcye fizyki. War. 

Cuvelier J. Graf Ołhoruski Janów. 

Cycero. Ad Marcum Brutum. Wil. 

Cyrkularz o sadzeniu drzew. Lw. 

Cza c ki T. prawie rzymskiem. Wil. 

— Ustanowienie szkoły ogród. (b. w. m0» 
Czartoryski A. J. Kopia listu do Czac- 
kiego (p. w. m.). 

Czech J. Wykład matematyki. Wil. 
Czermiński J. Do A. Horodyskiego. Kr. 
Czołhański P. Jakim sposób, u wstrzymać 
w kraju pień. War. 

Czyż. Relacya do zgromadź, guberni! wi- 

leńsk. (b. w. m.). 
Dąbrowski A. Kalendarz. War. 
Dąbrowski Ksaw. Recherches polit, sur la 

aecadame de la Pologne. (b. w. m.). 
Dambrowski S. Kazania. Brzeg. 

Dederko J. List. Biskupa Mins. 
Deklaracya dworu wiedeńs. b. w. m.). 
Dembowski J. S. Manifest przeciw zwiaz. 
kowi targ. (b. w. m). 

— Uwagi nad pismem: statystyce Polski. Kr. 
Dembiński F. Wojsko polskie (odezwa). 
Diccionar. lat pol. Viln. 

Directorium off. divL Kr. 

— Toż. Łowicz. 

— Toż pro diae Kielcens. Kr. 

— Toż. Lw. 

— Toż. Kr. 

Disconra prunoncć p. le Ministre de 1'inte- 
rieur. War. 

Dmochowski F. Ksaw. O cnotach i wy- 
stępkach. War. * 1809. 2fr , Dmochowski L. Dworek na gościńcu. 
War. 

— Gadała nad gadułami. War. 

— Pospolite roszenie kom. op. War. 
Dowód rocz. postępu w naukach. Wil. 
Dnisbo rg F. Yersnch einer Beschreib. der 

Stadt Danzig. Gdańsk. 
Du gamie s A. Wanda (po węgiers.). 2 t. 

Poeen. 
Dworzecki J. Początki jez. rosyj. Wil. 
Dykcyonarz łacińsko-polski. Wil. 
Dy r ełccy a lekarska. War. 
Dsisrkowski H. Fizyologia. War. 
Dziedzic ki. Kalend, gospod. Kraków. 
Dziejopis dla młodzieży. Wrocław. 
Ed i eto rum (Continnatio). Lw. 
Egermann. Obwieszczenie jenerała ... (B. 

w. m.). 
-^Oznajmienie. (Lwów). 

— Uwiadomienie. (Lwów). 
Ekartsbansen K. Bóg jest najczyst. mi- 
łością. Wrocław. 

— Podróże młodego Kostysa. Białystok. 
Elementarz. Lw. 

— Toz. Wil. 

— Toz. Lw. 

Ezop. Bajki. Wrocław. 

Faber. Sposób nauczania się gry tarok. Wro- 
cław. 

Faber K. Preassisches Archiy. 3 t. Króle- 
wiec 

Ferdynand d'Este. Do obywateli Warsza- 
wy. War. 

— Odezwa. War. 

— Proklamacya. 

— Pieśń o ucieczce Ferdynanda (b. w. m.). 
Feyerabend K. Geschicbte des poln. Staa- 

tes. Lipsk. 

Fiałkowski M. O geniuszu. Kr. 

Fielding. Sposób nauczania się gry w sza- 
chy. Wrocław. 

Fijałkowski J. De fistula ani. Wiedeń. 

Fischer 8. (jenerał). Rozkaz dzienny. Lw. 

Flatt B. Opis ksiaż. warszaw. Pozn. 

Fleury K. Katechizm historycz. Wil. 

Fredro J. M. Przysłowia. Wrocław. 

Fryderyk August Mowa przy otwarciu 
sejmu. 

— Zbiór przepisów i ustaw. 

O. J. (tłómacz) Karolina. Krak. 
Gazeta poznańska. 

— krakowska. « 

— warszawska. 

— korrespondenta warsż. 

Gedike. Wypisy z rozm. aut. Warsz. 
Genlis & F. Nowy Belizar. 
Gessner S. Pierwszy żegl. War. 
Giżycki Fr. X. Podróż w górach Miodob. 

Krzem. 
Glaize Elżb. Bóg najw* dóbr. nowa ed. 

Wrocł. 
Godlewski Fr. X. Kazania (nowe) świąt. 

Wfl. 
Golański F. N. (ks.). Katech. czy li, wy kł. 

pac Wil. 

— Kopia auten. pew. konferen. Wil. Go li cyn D. (książę). Prokl. na wej. w. ros. ' 

do Gal. Lwów. 
Gorzko wski Fr. Une erreurde geom. Yar. 
Gospodarz dosk. Krak. 
Grabowski Amb. Encykl. kom. ed. 2. Kruk. 
Graifenauer J. F. Lettres ecr. en Allein. 

R. et Pol. Paris. 
Gralichowski W. (ks. Piar). Do aut. dod. 

do popr. bł. Pozn. 
Gramatyka jez. łacin. Połock. 

— nowa poL-wloska. Wrocł. 

— języka wlosk. Warsz. 

Guthrie (pani). Listy z podr. do Krymu. 
Krak. 

Handbuoh (kleines) d. gebrfiuohlichsten 
Wórter in deutsch. jran. u. pol. Sprache. 
Bresl. 

Hautepierre J. C. Ćwicz. gram. dla Pola- 
ków. Wrocł. 

— Tabl. histor. de la vie des Rois de Pol. 
(1807-9). Bresl. 

Haydn Fr. J. Stworzenie świata z tekst. pol. 

(ks. Chodaniego). Wil. 
Hebdowski Kaj. (gen.). Rozkaz dzienny. 

Lubi. 

— Instruk. dla kommedantów placu. War. 
Hirschfeld J. B. Begebenheiten ans d. 

Theater-Welt. Lemb. 
Hi s to ri en (L') d. 1. jenuesse (tłómacz. pol. 

obok). Wrocł. 
His tory a powsz. dl. szk. nar. Wił* 

— rosyjska, krótko zebr. (tłóm.). Wil. 

— krótka rosyj. dla szk. nar. Państwa ros. « 
Wil. 

Ho rany j Aleksy. Scriptores piarum schol. 
Pars II. 

Hószkiewicz K. Kazanie w rocz. zejściu 
Fr. Pruskiego. Rawicz. 

H urn bo Id Fryd. Alek. Podróż w koło ziemi. 
Wrocł. 

Institutiones theol. dogmat. Yiln. 

— morales. Vii. 

J. F. N. Bracia! Polacy (odezwa do Pola- 
ków, wierszem. B. m. d. (Jaroński Feliks). 

Itinóraire d. 1. Russie, de THongrie et de 
Constantinople av. I. paiz. de Tils. Weim. 

Instrukcya dla inspekt, wydz. (Warsz.?). 

— objaśn. organiz. prefektur. 

— dla rewizorów jen. miejskich. B. w. m. i r. 

— wzgl. rewizyi regestrów podat. patentów. 
B. w. m. 

Intencya do odpraw, godzin, klęczenia. 
War. 

Jabłoński Szczepan. Gantate comp. a Thon. 
du Prieur Konkow. Lwów. 

JaniszowBki Erazm L. Do Polaków (wiersz). 
B. w. m. 

Jasnueger J. N. Doświadczenie chero. Lw. 

Jato w t T. Kazanie w czasie przysięgi. 

Jaworski Kaz. Oda na cześć urodzin Na- 
poleona. Lublin. , 

Jekel Fr. Jos. Polens Staatsyerand. u. lefz. 
Yerfass. Wien. 

— Galiz. Strass. u. Brttckenbau. Wien. 

— Polens Handelsgesch. Wien u. Triest. 30 1809. (Jezus). Żyje Jezus, drzewo żywota wieczD. 

Wil. 
Jundziłł Ben. Rozpr. o przym. potrzeb. 

w sztuce ogrodn. B. w. m. 
Jung Edw. Listy moralne (tłóra.). Lublin. 

— Nocy (tłóm. Dmoch.) wyd. 3. Lublin. 
Juventius Józ. Append. de diis et heroi- 

bus poct. Polociae. 
Juyentus gymn. Leopol. 
Kalend, gosp. Krak. 

— krakowski nowy. Krak. 

— polski, ruski... Krak. 

— polit. chroń. War. 
Kalendarzyk polityczny. Wilno. 
Kamieński Kai. Gram. tran. wyd. 3. Wil. 

— Oram. niem. Wil. 

Kamieński Tad. W d. im. Napoi. Krak. 

— Wiersz w pam. pokoju do wojsk i obyw. 
Ks. War. 

Kamieński Winc. Gaj, poema b. w. m. 
Kamieński Jan (poseł Dabr.). Odezwa do 

izby pos. fol. k. 1. 
Kampe Joach. Ribl. dziecin. Wrocł. 

— Książ, morał. wyd. nowo. Wrocł. 

— Odkrycie Ameryki (dal. c. Now. Robin.) 
tłóm. Wrocł. 

Kandrani. Kalend, pols Kraków. 
Karnkowski Stef. (pos. depar. płoc. Uwa- 
ga podana Stanom sejm. str. 1. 

— Odezwa tegoż do Senatu fol. str. 4. 
Karol (arcyks.). Odezwa do wojska w Wie- 
dniu. Lwów. 

» Karski Józ. (pos. radziej). Odezwa do Ra- 
dy st. War. 

— Dalsze tłóm. myśli tegoż, do współk. 
War. 

— Zbiór myśli tegoż. 

Kastille (Castille) J. B. Treść gram. fr. 

Wrocł. 
Kat ech. dogm. o religii w powsz. Wil 

— narodowy. War. 

— do użytku koś. pań. fran. (tłóm.). Łowicz. 

— toż na żari. Ciechanowskiego bis. chełm. 
obrz. unie. Łowicz, (tłóm.). 

K a u 1 fu s s Joh. S. Polens Untergang, ein cha- 

rakt. Gemalde Cóln. 1808—9. 
Kazania dwa żałobne. Rawicz. 
Koberwein Wac. Magistrat do obyw. Iw. 

Lwów. 

— Odezwa do mieszk. m. Lwowa. 
Koch. Kalendarzyk polit. Warsz. 
Kodeks. Napoi, z przyp. War. 
Kolanowski Kaz. Do Izab. Lubomirskiej 

na r. 1809. War. 
Komarzewski J. Ign. Carte hydrogr, d. 1. 

Pol. Paris. 
Komenius J. Amos. Świat mai. z ryc. Wrocł. 
Konkurs do kat. wym. i pocz. w uniwers. 

(sekr. Malewski) Wil. fol. 
Kopczyński Onuf. Rei. et sap. Frider. 

Augepigr. War. 

— Epigr. na cześć Fryd. Aug. War. 

— Gram. na ki. 1. Wil. 

— toż wyd. 10. Krak. 

— toż na ki. 2 wyd. 6. Krak. 

- toż wa, — toż. na ki. 3. Wil. 

— toż. Krak. 

Kopia powet. wil. uniw. czło. wstup. w cza- 
iła woj. terp. n. bud. fol. 

Korczyński Mich. (ks.). Posit a. disc. 
theol. Wiedeń. 

Korn Jan Bog. Annonce des livres. Breslau. 

Kościuszko T. Monoeuvres. of Horse ar- 
tillery. London. 

Korzeniewski Al. (domin). Frankmaso- 
nia (z fran.). Paryż. 

Kotzebue Aug. Romans (tłóm. z niem.). 
Paris. 

— Spowiedź małż. kom. b. m. i r. 

Ko z mian Kaj. Oda na pokój r. 1809 (od dr. 

z gaz. war.). War. 
-wd, zawiesz. orłów fran. czyi na posiedź. 

w Lubi. Zamość. 
— - Toż. B. w. m. * 

.— Uczniowie szk. kad. do ks. Ad. Czart. 

(wiersz). Puławy. 
Koźmiński Jerzy. Diet. lat. pol. Vii. 
K rai e wek i Mich. D. Pochwała St Konar. 

(właściwie wyd. z r. 1783). 
(Krzemieniec). Materye z nauk na popis. 

gim. woł. B. w. m.). 
Ksenofont Rozdz. z Cyrop. (tłóm.). Rawicz. 
Ksifdz dobroczyn., drama. Wil. 
(Kuczyński Dom.). Kopia listu o podat- 
kach prus. War. 
Kury er litews. Wilno. 
(Lachnicki Ant.). Głos marsz, przy zagaj. 

elek. pow. wileń. Wil. 
Lekcye elem. fizyki, hydrost. War. 
Lelewel Joach. Wzmianka o najdaw. dzie 

jop. pol. War. 
Le r n e t Jan. Fund. na 4 ucz. przy gimn. wo- 

łyń. Krzem. 
L'Homond K. F. Epitome historiae sacrae 

wyd. 8obolewski. Wil. 
Lhuillier Szym. Arytm. z dod. o nowych 

miarach i wag. War. 
Ligne de (prin.) Charl. Oeuvres litt. choi- 

sies. Paris. 
Linde Sam.' Bog. Mowa na popis Liceum. 

War. 
Lipiński Józ. Zbiór uchwał Izby eduk. 

Łańcucki J. Wiersz. Kr. 

Łapiński D. przyjaźni. Wil. 

Łopaciński J. Rys szczęścia naród. War. 

Łuszczewski J. Mowa na sesyi sejmowej. 
War. 

Małachowski H. Mowy i pisma politycz. 
Wrocław. 

Małachowski S. Manifest przeciw związ- 
kowi Targowic. Kr. 

Marciszewski J. Przydatek de rejestrów 
folwarcz. War. 

Markiewicz A. O miłości ojczyzny. Kr. 

— Moralność w wykładzie prawa przyrodz. 
Kr. 

_ Do rycerzów odrodzonej Polski. Kr. 
Masach (O) czyli wpływie na ubiór wojska. 

War. 
Materye z nauk w gimn. woł. (b. w. m.). 1809. 31 Ucciński J. Kazania i mowy. Kr. 
Molski M. Do wojska naród. (b. w. m.). 
Moneta J. Polniecbe Grammatik. Breslau. 
Mostowska A. Zabawki w spoczynku. Wił. 
Mulzoff A. Kazania. Pozn. 
Nachricht Kr. 
Napoleon I. Codex Napoleonis. War. 

— Odezwa do Węgrów (b. w. m.). 

— Proclamation. Lw. 

— Ilistorya .... War. 

— Oda w dzień urodzin Kr. 

— Wiersze na dzień imienin. 
Nauka o pszczołach War. 
Nestor. Lietopis, Petersb. 
Nicolas J. Histor. natoral. Wrocł. 
Niemcewicz J. M. Pieśń wojenna. (War.). 

— Pochwała Ign. Potockiego. War. 
Obserwacye ekonomiczne. Berdyczów. 
Obwieszczenie komissyi do przyjm. ofiar 

(b. w. m). 

— o skład, podatków (b. w. m.). 

— względem soli (b. w. m.). 

Odezwa do obywateli m. Krak. (b. w. m.). 
Officiam codz. Częst. 

— dla M. Panny. Wil. 
Opłacie (O) od. pap. stepl. War. 
Ordinatio div. off. Kr. 
Ordnung der Vorlesnngen. Lw. 
Ordo div. off. Kr. 

■ i ń s k i A. Kazanie przy rozp. nauk w gimn. 

wołyńsk. (b. w. m ). 
Osiński L. Wiersz na powrót zwycięsk. 

wojska. War. 
Orerberg B. Kath. Unetrrichtsbnch. Połock. 
Psin vi n TY. Gram. franc. Wrocł. 
Pamiętnik warsz. War. 
Parny K Baj utracony. Wrocł. 
Pfaff Fred. Catalogue des livres. Vars. 
Pfaff Kar. Bog. Catalogue des livres. Lwów. 
Piątkowski A. Zoonomia. Kr. 
Piekarski F. Ziemiaństwo krajowe. Kr. 
Pieśni dla żołnierzy. War. 
Pijarzy. Kalendarzyk. Lw. 
PillerJ. Kalendarz. Lw. 
Piosnki. Łowicz. 
Poczet j. ross. Wilno. 
Poelitz K. Geachichte des KOnigr. Sachsen. 
Pohl J. Theologia dogmatica. Wil. 

— Katechizm. WiL 

— Mowy. Wil. 

Pol en s neues Łeben. Cóln. 
Pol en. Die chemalige Beamten. Gliwice. 
Pologne. Itineraire de la Rnssie. Weimar. 
Polska. Do rycerzów odrodź. Polski (b. w. 

m.). 
Poniatowski J. Proklamacya. Lw. 

— Do obywateli galicyj. (b. w. m.). 

— Toi w Puławach. 

— Rozkaz dzienny. 

— Rozkaz dzienny w Trześni. 

— Toż w Puiówie. 

— Konwencya. War. 

— Dekret króla (b. w. m.). 

Popis szkoły w Bojanowie. Rawicz. 

— Toż Pijarów. War. 

— liceum warsz. Popisy kandyd. stanu naucz. Wił. 
Popławski A. Nauka morał. Kr. 
Poprawa młodego, kom. War. 
Porzędok n&boż. Zamość. 
Potocki A. Opis anglizowania. War. 
Po to c ki S. Odezwa Rady stann. War, 

— Odezwa do obywateli. War. 

— Uchwała Rady stanu. 
Praelectiones in Univ. Viln. Wil. 
Preiss H. Kazania. War. 
Principes de morale, breslau. 
Prospekt lekcyj w Uniw. wileń. Wil. 
Przeczytański P. Kazanie przy ogłosz. 

pokoju. Piotrków. 
Przybylski J. Do ks. Józefa Poniatowsk. 
Kr. 

— Wieki uczone Greków i Rzymian. Kr. 
Przygody Arystoneusza. ob. Bobrowski. 
Pytania na popis publ. w szkole Bydgow- 

skiej. 
R. A. Intencya do odpraw, godzin, klęcz. 

War. 
Rasy n Jan . Brytanii, trag (przekł. Zambrzyc) 

Wil. 
Regulamin kasowy, wyd. przez Fryd. Aug. 

ks. War. 
Rejestr medyków w Rosy i (z dod.)nar. 1806. 

Wil. 
Rembieliński Rajm. Obwieszcz. wzgl. re- 

kwiz. d. 15 lip. 
Renneville M. Zofia. Stanislao Re di Pol., 

romanzo stor. (trąd.). Livorno. 
(Renszvce) Sent du Trib. de Yars. au su- 

jet d. 1. terre de Rensz. Wiedeń. 

R. F. Wiersz na dz. imieniu W. Napoleona. 

Krak. 
Rocznik teatru nar. war. War. 1806—9. 

Rosbierski Ant. Commet. theor.-pract in 

patentale tabulare. Lwów. 
Rosyjska historya dla szk. naród, (z ros.). 

Wil. 

Roszkowski Wal. (tłómacz). Angelika cór- 
ka band. Odoardo (z niem.). Kalisz. 

— Toż, dzieło pobocz. do Schillera „Ducho- 
widza b (z niem.). Kalisz. 

Rozkaz do armii w Wiedniu (arcyks. Kar.). 

— dzienny w Kwaterze Cesar. Szenbrunie. 
Rozmowy pol. fran. niem. wyd. 2. Wrocł. 
R o z n X e c k i Alek. (generał). Odezwa do Lwo- 
wian z Żółkwi. 

— Oznajmienie zajęcia Galie, przez wojska 
pol. Lwów. 

— N. 36, wyj. z Kur. litew. Wilno. 
Runowski Porfiry. Allocutio in Cap. prov. 

Russiae Ord. Praedic. 
Ru 880 u Step. Wołyńskie zapiski soczynen- 

nya w Ritamirie. Petersb. 
Rutkowski Waleń. (ks.). Kaz. w czasie 

powst. obudw. Galie. War. 
Rychter Józ. Kmotr Maciej (z niem.). Krak. 
Rz§d cent. wojsk, pod prot Napoi. W. tymcz. 

postan. Lwów. 

— toż w osobach : Stan. ord. Zamojski. 

— wojsk, centr. tymcz. Odezwa Lwów. 7 
czerw. 32 1809. — toż 19 czerw, tamie. 

Rz e wus ki Wacław, Mines de POrient.Vienne. 

S. F. Urywki godzin moich. Wil. 

Saint- Jullien. Odezwa do prefektów księ. 

War. 
S a 1 1 o s t i u s. Historia. Polociae. 
Sandomierzauów (Do). Wiersz. B. w. m. 

i r. 
S cel ta di poesie italiane per aso di coloro 

che si dedicano allo st. delia ling. i tal. Wil. 

Schematismus fUr Kdnig Galizien and 

Łod. Lemb. 
Schtttz J. B. Lander u. Vólkergem&lde. 

Wien. 

S eh ul te s Jos. A ag. Lettres sar la Galicie. 

Ttibingen. * 
Sejmy, prawo uchwal, d. 13 Maja 1809 

w War. 
Selectae en prof. script. hist. Yar. 

SettegastJ. P. Nauka o pszczołach (z nfem.). 
War. 

SćYigne* Mar. de Rabutin i Grigrzan Fran- 
ciszka. Korespond. fran. (tłóm.). Wrocł. 

Siemianowski H. Obwiesz. z urzędu po- 
licyi kr. co do rus. fałsz, wieści. Lwów. 

Skorupka Mich. Głos miany d. 15 Sierp. 
1809 w Krak Krak. 

Skotnicki Onufry ks. Odezwa do litości 
Polek. Zamość. 

— Mowa z okazyi powst. ojcz. d. 28 Maja 
1809. Zam. 

Skrz et uski Kaj. Historya jjowsz. Wilno. 
Słowacki Kuz. O potrz. doskon. jęz. nar. 

i używ. mowy ojcz. w wykł. nauk. 
Słowniczek Wyr. najuzyw. w niem. fran. 

i pol. jęz. Wrocł. 

Sniadecki Jan. Jeogr. mat fiz. wyd. 2. 

Wil. 
Soczyński Kar. i Majeranowski Konst. 

Pieśń huz. węg. o kamp. r. 1809. Krak. 

(Sokolnicki Mich.). Wyj. z raportu gener. 
bryg. pod d. 16 Czerw. 1809 z Sandoin. 

Sotzmann Fryd. Dam. Polen nach dem 
Frieden von Wien 1809. Nttrnb. (mapa). 

Sposób nauczenia się gry wista. Wrocł. 

— nauczenia się gry bostona, pikiety i ka- 
syno. Wrocł. 

Stadnicki And. (pijar.). Mowa przy otw. 

ezk. w Łomżce (sic) miana. 
Stadnicki Ant. Donieś, o mających się 

otworzyć szk. norm. wzór. Krak. 

Staszic Stan.. Do sejmu. Co się z nami sta- 
nie?... War. 

— Toż. w in. formacie. 

— O statystyce Polski. Krak. 

— Zagajenie posiedzenia Tow. nauk. Warsz. 
Stawiarski Ign. Fr. Rzecz o potrz. przy- 
sposób, kod. nandl . fran. (War.). 

— Ordynacya sadowa. 

Strojnowski Hier. Nauka pr. prirod., po- 
.lit. Pereweł s pol. Anastazewicz. Peters b. 

Strojnowski Waler. O dogoworach po- 
miess. z krest. (perew. s pol. Anast). Wil. Suetonius C. T. Jul. Caeaar et Caesar Oet. 
Aug. Posn. et Łips. 

Szaniawski F. K. Uwagi o hipotece. Ło- 
wicz. 

Szczepański. Kalendarzyk. 

SzemBler Jan. Kr. zbiór wiad. prakt. arty- 
leryi. War. 

Szkoła organistów kraj. (rekt. ks. Izyd. Cy- 
bulski). War. 

Szulczewski Paweł. Dwa kazania żałobne. 
Rawicz 

Szumski Tom. Dokł. nauka jęz. i styla pol. 
części 2. Pozn. Cz. 1. . 

— Toż cz. 2. Sztuka pis. w rozm. mat 
Tamże. 

Tabele służące do przep. musztry i manewrów 
piech. d. 1 sierp. 1791. War. 

Taryfa racyi żywn.* i furażu, należ, ofic i 
osób. przy admin. woj. 

T eo legia pastoralna z fran. 2 tomy. Łowicz. 

Tomaszewski Aug. ks. Kaz. pogrz. Eleo- 
nory. Wil. 

Traktat o grze. Wrocław. 

Trassler. Poseł Galicyi. Krak. 

Tri 11 er Dan. Cominent. de pleuritide. Wil. 

Tyssot Szym. And. Tajemnice płci żeń., 
jej choroby i lek. na nie. Lipsk. 

Uebung (prakt.) in d. deut. u. poln. Spr. 

Uklansky Emil. Brieven over Polen, Ooster- 
rijk nour bet Hoogt. t. 2. Harlem. 

Unicki Leon. Czekino czyli łapka na grosze, 
kom. Wil. 

— Pochwała sejmików. Wil. 

Uniwersytet wileński. Catalogue des livres. 
Vilno. 

— Katalog. 

— Dodatek. 

Untórricht ub. d. Auferziehungsart u. d. 

Verhalt. der Tflllen. Lemb. (przed r. 1809). 
Urząd z. Szkoły głów. krak. r. 1809 (Krak. 

dr. 1810). 

— Szpitalów dla wojsk pol. Ks. War. War. 

Ustanowienie szk. ogrodn. przy wołyó. 
gimn. 

— Tow. Brzeskiego dobrocz. War. 

Uwagi patryoty austr. nad niekt artyk. 
w zagr. gaz. b. w. m. 

Uwiadom, o szkol, nauczy cz. Łowickiej. 

przez które na popis zapr. J. Siewieliński. 

Łow. 
Waga T. Historya polska. War. 
Vandelaincourt A. Mentor. Wrocław. 

— Szkoła cnoty. Wrocław. 

Wasilewski F. Przepisy dla pospólswa. 
War. 

Węgrzecki S. O prawach dla księstwa 
warsz. War. 

Wężyk F. Oda na powit. wojska (b. w. mX. 

— Wiersz na śmierć T. Dembowskiego. (B. 
w. m.). 

Wiersz na dzień im. Napoleona. Kr. 
Wilcke J. Miner. Wasser in Zamość. Za- 
mość. 
Wirgilins. Eneida. War. 1809 — 1810. 33 Wojak o ws ki H. Kazanie w czasie powst. 

Galicyi. War. 
Wolaki K. F. O książkach elementarl War. 
Wolter F. Wolter dla młodzieży. Wrocł. 
Woronicz J. Kazanie przy otwarcia sejmu. 

War. 

— Toż po franc. War. 

— Toż po niemiec. (b. w. m.). 
Wybór powieści wier. i proz§. Wars z. 
Wydział sprawiedliwości. War. 
Wypisy s autorów klasycz. Kr. 

— Toż. Wil. 

— Toż. Krzemieniec. 

— Toż niemieck. Wil. 

W y szczegó 1 n ie n i e straty wojsk austryac. 

(o. w. m.). 
Wzór i porządek nauk w gimn. wołyńsk. 

(b. w. m.). 
Z. Bankrut, kom. Wil. 
Zabawnicki w posiedzeniach. Wrocław. 
Zach arie Faeton, poema. War. 
Zalewski A. Rocznik teatru naród. War. 
Zallinger F. Algebra seu arit. Połock. 
Zasady obyczajności. Wrocław. 
Zawadzcy. Katalog ksiąg polskich. Warsz. 
Zbiór przepisów dla władz skarbo. War. 

— uchwal izby edukacyj. War. 

Zdanowicz M. Tablica chronol. historycz. 

WiL 
Ziegler J. Oratio funebris. Kr. 
Żukowski S. Początki jęz. hebrajsk. Wil. 

1810. 

Abecadło dla młodzieży. Wrocław. 
Acte de ceasion demarcation. Lw. 
Adamczewski J. Papirius, opera. War. 
Adelung F. Abentheuer in der Sierra Mo- 
rena. Lipek. 

Adwokat krajowy. Kr. 
Arytmetyka dla szkół. Wil. 

Bandkie J. S. Dzieje król. Polak. Wrocław. 
2 t. 

— Ueber die grStliche Wtirde in Schlesien. 
Wrocław. 

Barthelemy A. Stanislas Zamojski. Paris. 
Beck J. Manuel dn Yoyageur. Lipsk. 
Be U ar min H. Nauka chrześcijańska Wil. 
Benedykt XIV. O obrządkach mszy. Wil. 
Bemerkungen, Lw. 

Bergonzoui. M. Przepisy lekarstw. War. 
Bess er W. Catalogue aes plantes. 
Besso n J. Homage a Tarmóe. Var. 

Biblia. Berlin. 

Bielski A. Ułatwienie przeszkód system, 
kredyt Kalisz. 

Biesiekierski J. Historya jenerała Des- 

saiŁ Wil. 
Bniński A. O ćwiczeniach piechoty. War. 

Bogdański M. Hołd Fryderykowi Augusto- 
wi (wiersz). Kalisz. 
Bojtnns L. Anleitung. Biga. 
-? Ueber die Ansrettung. Riga. 

— Q zarazach bydła. Wil. Bornsohein £. Geschichte der Ereignisse 

in d. J. 1806—1810. Eisenberg. 
Boudon L. La piótó fi Hale. Wił. 
Brandt F. Nauka o muskułach. War. 
Br i et e des Eipeldauers an semen Yetter in 

Krakau. Wien. 
Brohm K. Geschichte v. Polen. Posen. 
Catalopus Sue. Jesu. Polociae. 
Catechisme morał, et politiąue. War. 
Cezar J. Almanach dla grających w karty. 

Wrocław. 
C o m p e n d. geometri ae. Połock. 
Czacki T. List do A. Osińskiego. 

— Do uczniów. Krzemieniec. 

— Uwiadomienie. Krzemieniec. 

— Odezwa do nauczycieli (b. w. m.). 
Czartoryski A. K. Myśli o pismach, pol- 
skich. Wil. 

Czermak J. Bemerkungen. Lw. 
Czerwiński J. Cenzor w ojcu. Lw. 

— Przewodnik testatora. Lw. 
Dąbrowski Ksaw. Eecherches polit. sur la 

aecadance de la Pologne (b w. m.). 

Dama. Nabożeństwo. Wil. 

Dambrowski S. Postylla. Brzeg. 

Dambrowski J. J. Pamięć jednego z wy- 
chów, szkoły rycersk. (b. w. m.). 

Dembowski J. J. Wanda, tragedya. Kr. 

— T. Instrukcya do wymiaru zboża. War. 
Directorium off. div. Kr. 

— Toż. Pozn. 

— Toż. Lw. 

DmuszewskiL. Gaduła nad gadułami. War. 
Dubiecki M. Kazania w dzień imienia Na- 
poleona W. Kr. 
Dubois L. Llieritiere polon. Paris. 
Duval A. Les faux Stanislas. Paris. 
Dyk J. Sachsen und Polen. Lipsk. 
Dziennik dekretów sadu kassacyj. War. 

— praw. War. 

Edictorum (Continuatio). Lw. 
Elementarz. Wil. 

— Toż. Kr. 

Eou de Beaumont. żebrakach. Krzemie- 
niec. 
Fe dr. Fabulae. Wars. 

— Toż. Poloc. 

— Toż. Wil. 

Fenelon F. Podróże Telemaka. Wrocław. 

Flatt B. Topographie des Herzgsthums 

Warschau. Lipsk. 
Fleurigeou. Wyjątek z kodeksu administr . 

Kr. 

Franciszek I. Patent względem podatku 

spadkowego. Lw. 
Frank J. Annalen des klinisch. Instituts. 

Berlin. 

Frankowski J. Na examen w kalisk. kor- 
pusie kadetów. Kalisz. . 

Friebe W. O owcach. Wil. 

Fryderyk August. Dekret stanowiący bile- 
ty kasowe. 

— Powitanie Fryderyka Augusta. Kr. 

— Na przyjazd Fryd. Aug. do Krakowa psalm 
córek Syońskich. Kr, 

5 L 34 lbM. Gazeta poznańska. 

— krakowska. 

— warszawska. 

— korespondenta warszawa. 
Gedzwiłło S (ks). Kaz. na pogra. Wań- 
kowicza. Wil. 

Genlis S. Książ. d. podr. wyd. 3. Wil. 

— Myśli i maksymy wyd. nowe. Wrocław. 
Geometrya dla szkół nar. Wil. 
Gerlach. O bibl. przy szk. Bojanów. Ra- 
wicz. 

Gerthner Franc. Księgarnia dostarcza książ- 
ki. Krak. 
G i ż y c k i F. K. Myśli o popr. bud. wiej. Krzem. 

— Rys Ukrainy zach. ob. Hammara. 
Glaize Elż. Bóg najw. dobro. Krak. 
Gley G. Rapport o ks. Łowick. Skierniew. 
Gliszczyński Ant Uwagi n. dochód, pnbl. 

War. 
Goertz J. F. Memoires et actes s. le parta- 

ge de Pol. Weimar. 
Gola ń s ki F. N. (ks.). Literatka chińska. 

Wil. 
Grabowski P. (gener). Pisemko b. tyt Krak. 
Gram mai re franc. Połock. 
Greblowa Tekla. Catalogne des livres franc. 

CracoT. 
Grammatyka franc. wyd. 10. Kai. 

— Toż. Połock. 

Grebel J. Wzory char. w drukarni Groebl. 
Krak. 

Grindel D. H. China zastępcza. Wroc. 

Grzymała W. Mowa przy ur. przys. Fr. 
Aug. Zamość. 

Guessefeld Fr. L. Charte v. Herz. Warsch. 
Nttereinb. 

Hammard. Rvs Ukrainy Zach. przez Ks. 
Giżyckiego, b. w. m. 

Haus (Das schwarze) in Weiss Russland (Ro- 
man). Heidelb. 

Haus tein Ben. Fryd. An exact acount of. 
the engl. litter. Yilno. 

— Samml. deutsch. auserl. Stttcke in gebun. 
u. ungeb. Redę. Wilno. 

Hautepierre J. C. Sztuka pis. listów. 
Hebdomadale stud. seu Compend. Patro- 

logiae, Hermen. ao Litur. Var. 
Hecker Aug. Fryd. Gedanken tib. d. Natur 

u. d. Urs. d. Weichelszopfes. Erfurt. 
Herfurt J. Zyg. De medjci off. in dijudio. 

lethi gener. Dissert. Francoiurti. 
Heroina chrzęść, i duma pokut b. m. (Czę. 

stoch. ?). 
HertmanA. Do pnblicz. (Warsz.?). 
Hirschfeld J. B. Die Kinder d. Phantasie. 

Lemb. 
H i s t o r y a odległ. pod pan. rossyj. narodów. 

Krak. 
His tory a powszechna. Wilno. 
Hoek Wilch. van der. Niesczęśl. żeglarz. 

Krak. 
Hufeland Krz. W. Dobra rada dla matek 

(tłóm. Szumski). Wroc. 
HussarzewskiTh. Lectio literalis Psalmo- 

rum. Vii. 
Jndex plantarnm borti botan. Umv. Vii In for macy a prezyd., burm. wójtom, przy 
układ. ksi§g md. b. w. m. 

Instructio de sacra scriptura. Vii. 

Instrukcya dla dyrekt skar. depart. War. 

— dla komendan. placu b. w. m. (War.?). 

— dla komor cel. i konsum. księstwa. War. 

— wzgl. konfront kw. cel War. 

— dla kontrol. kas cel. 2. (War.?). 

— (tymczasowa) do czynności miej. 

— dla offic. komor ceL przy plomb. tow. 
War. 

— szczególna dla offic poczt. War. 

— wzgl. pob. i kontrol. cła tranzyt War. 

— dla prefektów ks. War. 

— dla rewirów gener. miej. wyd. 2. (War.). 

— dla wydziału sol. przy AUoist skarbu. 
(War.}. 

Iwanek Jerzy (S. J.). Filiatio mariana. Po- 
lociae. 

Jaroński Feliks. Jakiej filozofii potrzebuje 
Polacy? Krak. 

— Mowa na urocz, imienin Fryd. Aug. ks. 
war. Krak. 

Jedeu raz jeden, wystaw, na wid. łatwiej- 
szy. Wrocł. 

Jasiński Filip. Kodeks postęp, sad. krym. 
War. 

K. F. X. Mowa przy otw. w Krak. na przywr, 
domu ś. Jan. Krak. 

Kalendarz polski, ruski. Warsz. 

— połit chronol. War. 
Kalendarzyk krakowski. 

— polityczny. Wilno. 

Kamieński Tad. W d. im. ks. Józ. Poniai. 
Krak. 

— Powitanie Fryd. Aug. w d. przybycia do 
Krakowa. Krak. 

Kamieński Wino. Przypadki lubel., poema 

b. w. m. 
Kat ech. mor. polit (po fraa. i po poL). 

War. 

( K 1 i c k i ). Wy w. spr. suko. po Józ. KI. prze- 
ciw Staniał. B. w. m. 

— Odpow. ze str. Staniał, podobnież. 
Koch. Kalendarzyk polit Warsz. 

Kochanowski Mich. Głos do Fryd. Aug. 
Krak. 

Kodeks Napoi, z przyp. ksiąg 3 w 1 tomie. 
War. 

Kołłątaj Hugo. Porzad. fiz. mor. Krak. 

— Uwagi nad połóż, księstwa warsz. Lipsk. 
Ko ok dla młoda. wyd. nowe. Wrocł. 

Kopczyński Onuf. Element dla szk. paraf, 
wyd. 2. Krak. 

— Gram. na ki. 1. wyd. nowe. Krak. 

— Gram. na ki. 2. Wil. 

— Prawidła przyst. i obycz. wyd. 4. War. 

Kowalski J. K. O potrz. nauki pr. kra). 

B. w. m. 
Ko zmian Kaj. Oda na zawiesz. orłów tran. 

przedruk. War. 
Koźmiński Jerzy. Diet lat pol. wyd, 3, 

Krat tao. 35 KreUchmar Edw. Ode ad laades imp. Ale- 
landn 1. b. w. m. 
(Krzemieniec). Materye nauk w gimn. 

woły*. 18"A t . 
Kurnatowski Wład. Piosennik jednoty 
\ ewang. Królewiec. 

i Kur y e r lite w . -Wilno. 

Labę r i Aug. Diss. de plica pol. Gonuae. 
Lafontaine Ang. Romulns załóż. Rzym. 

Krak. 
Laharpe J. Fr. Zbiór podróży do Afr. i 

Aayi. Krak. 
La Maiaonfort L'hćritiere pol. Paris. 
La Roehe Fil. Frćderic de Miński melodr. 

Pana. 
Lekarstwo sympatyczne, komed. Krak. 
Lemontey Piotr. Czy pojedziemy do Pa 

ryła? romans. Krak. 
Lenartowicz B. Kazanie w Sittkowte. 

Wilno. 
Lhuillier Szym. Arytmetyka, wyd. nowe. 
Wil. 

— Geomerrya, tamże. 
Liboszyc Józ. Deser, des mousses aux en- 

vir. de Petersb. et Moscou. Fetersb. 
Lipiński Ang. (ks.). Kaz. na pogrz Stan. 
Małachowskiego. Krak. 

— Toż b. wym. miej. 

— Kąsanie w dz. ś. Stan. bisk. w przy tom. 
Fryd. Ang. Wrocł. 

Lipiński Józ. Regulam. dla pensyi i szk. 
żeń. War. 

— Sprawa z 51et nrzęd. Izby eduk. War. 
Listy moralne między rodzeń. War. 
(Lodoiska). Les soirees de la jenne Lod. r 

i Łabęcki A. Kodeks postęp, sadów. War. 
Łapiński D. Kazanie. Wił. 
Łuszczewski J. organiz. prefektur. War, 
M. ksiądz. Kazanie przy obchodzie po śp. 

S. Maiaebowsk. War. 
M. B. Mowa przy otwarcia w Krakowie. Kr. 
Magazyn dnehowny. Poczajów. 
Malinowski S. Graf o wie Walbergowie, 

drania. Żytomierz. 
Msłowieski B. U waci politycz. War. 
Mareiejewski A. Kazanie za duszę S. 

Małachowskiego (b. w. m.). 
Markiewicz A. Wiersz na obchód roczn. 

oawobodz. Krakowa. Kr. 

— Wiersz na przybycia Fryder. Augusta do 
Krakowa. Kr. 

Matecki J. Kalendarzyk. Kr. 

Materye z nank w gimn. wołyńsk. Berdy- 
czów. 

Matuszewski. Zbiór wierszy. Lublin. 

Meidinger J. Gramatyka franc. Wrocław. 

(Miaskowski). Dowód przywiaz. W. Mia- 
skowsklemnfb. w. m.). 

Modlitwy. Wrocław. 

Mo laki M. Na przyjazd Fryderyka Augu- 
sta (b. w. m.). 

— gpiew historycz. na dzień imienin jen. 
Roiaieek. (b. w. m.). 

Mowa przy otwarcia w Krakowie. Kr. 
K. W. L. Kantata (b. w. m.). Nabożeństwa różne. Poczajów. 
Nauka reguł i proporcyj. Grodno. 
Niemcewicz J. M. Mowa na obch. pogrz. 

Małachowskiego (b. w. m.). 
Nowowiejski J. Kazanie na pogrz. Cieci- 

szewsk. War. 
0. P. Pamiętnik br. Olizarowej na dzień imien. 

(B. w. nf.). 
Obwieszczenie. Prefekta Depart. Pozn. 

— o repartycyi produktów (b. w. m.). 
Odezwa do oby wat. m. Krakowa (b.w. m.). 
Ogłoszenie prawideł o handlu. Kr. 
Ordnung der Yorlesungen. Lw. 
Organiz. Tow. gospod. War. 

Osiński A. Mowa przy ukoń. roku szkół 

(b. w. m.). 
Osiński J. Fizyka. War. 
Owcach (0) nauka. Wil. 
Owidiusz P Elegie miłosne. War. 
Palafoz J. Le voyage da pastear. Yilna. 
Pamiętnik warsz. War. 
Persius A. Satirae. Wilno. 
Pfaff Fred. Cafalogue des livres. Yars. 
Piskorski F. Ekonom kolegom kraju. Kr. 
Pieśni światowe. War. 
Pić te (La) filiale. Wil 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 

— Katalog książek. 

Pi ller J. Kalendarz. Lw. 
Piramowicz (i. Elementarz. Kr. 

— Nauka obycz. War. 
Pisma patryot. War. 

Pi u* IV. Modlitwy. War. 

Pol en. Feldzug Frankreichs im J. 1809. 

Meissen. 
Położenie. rozgranicz, gub. wileń. (b. 

w. m. 
Przenoszeniu (0) fabryk sukiennych. Wil. 
Popis szkoły w Bojanowie. Bawicz. 

— Toż Tomickiej. 

— Toż Pijarskiej. War. 

— liceum warsz. 

— kandyd. stanu naucz. Wil. 

— gimn. wileńsk. 
Popławski A. Nauka morał. Kr. 
Posiedzenie Tow. Przyj. Nauk. War. 
Postanowienie policyj. o bydle (b. w. m.). 

— o rozgran. guber. wileńsk. 

Potocki J. Abentheuer in der Sierra Mo- 
rena. Lipsk. 

— Principes de chronologie. Petersb. 
Potocki 8. Odezwa do sadu appel. Warsz. 

— Pochwała walecznych Polaków. War. 
Praelectiones in Univ. Yilnen. Wil. 

Prażmowski A. Kazanie na pogrz. S. Ma- 
łachowek. War. 

Prochaska J. Zasady fizyologii. Wil. 
Program gimn. Poznańsk. 

— opery: Julia i Romer. Wil. 

Prospekt lekcyj w Uniw. Wifóń. Wil. 
Przepisy ubiorów dla wojsk. War. 

— dla urzędn. stanu cywil. War. 

— Toż. Kr. 

Przesmycki L. Mowa na ezekwiach za A. 
Felińsk. Krzem. 36 iaio. Przybylski J. In memoriam Frid. Augusti 
(b. w. m.). 

— Toż po polsku. Krak. 
Rachunek jener. kasy gimn. wołyń. 
Rada dobra dla matek. B. w. m. 
Rafałowiez Rab. Uwiadomienie księgar- 
skie. Wilno. 

Rago czy. Katalog książek polskich. 
Re fi ex i on s sur les Orares relig. War. 
Regnlament pensyi i szk. płci żeń. (B. m. 
i r.). 

— słnżby -obrz. dla wojsk. fran. w r. 1809 
wydany (tłóm.). Krak, 

Rej es t modyków w Rosy i. Wilno. 
Rendziny Stan. Carte de la Pologne selon 

les nouv. divis. de la Paix de Tilsitz. Yienne 
Robertssohn. Książka wewn. i zewn. wad 

koni. Krak. 
Roczn. teatru war. War. 
Roili n dla młodzieży (z fran.). Wrocł. 
Rozbierski Ant Annales Jurisprud. Leo- 

poli. 
(Rulhiere). Memoires soumis a 1* Inst. sur 

T oenvr. ae Rulh. De V anar. d. 1. Polog. 

Paris. 
Russocki Mik. Mowa do Fryd. Aug. ks. 

war. na gr. pow. krak. w jęs. fran. Krak. 
Rutkowski J. Gabinet figur wosków, ko- 
ni edya. B. w. m. i r. 
Rutkowski Waleń. (ks.). Wiersz z okaz. 

przyi. Fryd. Aug. Krak. 

S. kapitan. Wiersz w d. imienin ks. Józ. Po- 
niatów. War. 
S. M. Przywit. Fryd. Aug.' Krak. 

— Na pam. bytn. tegoż w Krak. Krak. 

Sardagna Kar. (jezuita). Theologia dogm. 
polem. Polociae. 

Schema raportów wojs wszel. stopnia. War. 
Schematismus f. Galizien. 
Sierakowski Józ. Ektonon, literae vet. 

lingo. Goth. (b. m.). 
Sierakowski Seb. Urzadz. szk. głów. krak. 

Krak. 

SiestrzencewiA Boh. St. Sommaire de 
rech. sur les orig.... Mohilew. 

(Siestrzenc ewicz S.) Encharist. Stan. E- 
pis/AIbae Rus. pro tyr. S. J. Wil. fol. (b. 
w. r. 

— Oda do St. Siestrz. arcyb. mohil. od Colleg. 
Pijar. Mohilew. b. w. r. 

— Powit. tegoż przez ks. Franoiszk. Pro w. 
Białros. 

Simon Kar. Ant. Nauka grania na organach. 
War. b. w. m. 

— Krótka nauka pozn. Reguł. Hann. czyli 
Generał Bassu. wyd. 2. Pozn. 

Skarb nowy, łaska Jezusa. War. 

Skrzetuski Kaj Historya powsz. Wilno. 
Skrzetuski Winc. Hist. powsz. na ki. 4. 
(Dzieje greckie). Wil. 

Słonczyński Fr. Odpuw. ze str. St. Klic- 

kiego czes. ziemi Rożań. War. 
Słowacki Euzeb. Mowa przy zakon. r. szkol. 

w Gim. woł. Krzemieniec. . Słowaczyński Winc. Kolenda na nowe lato 

b. w. m. dr. 
Słowar (ruczsoi) iii kr. soderz pol. i litza- 

konow. Petersb. 
Śniadecki Jan. Zag. sea. publ. uniw. wil. 

Wil. 

— Żywot ucz. i pub. Mar. Odlanie. Poczobu - 
ta* Wil. 

Śniadecki Jędrz. Theorie der organ. We- 

sen, aus d. poln. von Moritz 1 Th. K8- 

nigsb. 
Sołtykpwicz Józ. O stanie Akad. Krak. 

od załóż, jej w r. 1347 aż do ter. czasu. 

Krak. 
Specyfikacya ogól. przych. Ks. Warsa. 

z wyszcz. depart i roaz. podat. 
Spiess Ghr. Hen. Kramarz szczotek do lnu 

i łapek na myszy. Z niem. Krak. 
Śpiewnik. Krak. 1802, wyd. Pankr. Folwar- 

ski bern. z Kalw. 

Sposób łatw. naucz*, gry szachów. Wrocł. 

— leczenia chorych skutecz. kraj. krzew., ko- 
rzonk. i ziółk. 

Srzedziński F. P. Urzadz. policyi i pora. 
w sadach ape. i trybunałach z fran. War. 

Stacye drogi krzyż, z nad. odpust Berdy- 
czów. 

Staszio Stan. Zagajenie posiedź. Tow. nauk. 

War. 
Stawiarski Ign. Fr. Prospekt do ds. sta- 

tyst. ogóln. krajów Pol. i Lit War. 
Śtoever. Landers Inkrfttning utan Krig... 

Stokholm. 

S urowiecki Waw. upadku przem. i miast 

w Polsce. War. 
Świat dziecinny w obraz. Wrbcł. 

Swiderski Jędrz. Galicya oswob. w 6 pieśń. 

Krak. 
Swirszozewski Jedrz. (pijar). Wykł. ob- 

rząd. powsz. koś. fcatol. Wil. - 

Sybilla cz. nowa kabała mor. żart Wil. 
Szaniawski Fr. Ksaw. O prawach handl. 
Rzecz czyt napos. szk* prawa. War. 

— Kod ex cyw. firane. 

— O rządzeniu i radzeniu. War. 

Szczepański Mac. Supplement do kata- 
logu. 

Szczepkowski Józ. Sto i jedna bajek. b. 
r. Pozn. 

Szczepkowski Józ. (II.). Mazur śpiewany 
w Pozn. przez B. Beckm. Poz. 

(Szembek Win). Oda dla uwielb, jego pa- 
miątki przez życzl. sługę. Krak. 

Szumski Tom. Katalog książek polskioh. 
Pozn. 

— Wzory pisania, char. pol. fran. niem. i ros. 
Pozn. 

Szymkiewicz Juk. Nauka o chorobach 

ófzieci. Wil. 
Tarnawski Maryan. Kaz. w dz.. pośw. ks. 

Ferd. Ciechanowskiego na bis. chełm. Lw. 
Taryfa opał. i światła dla ofic. -podoi iżoł. 

na kwat 1810 - 1811. 37 — ogólna zmian korsa bankocetli wied. z kur- 
sem słota porów. B. w. m. i r. 

Tsuryka. Hiat* odL pod panów. ros. beda- 
eyeh nar. mianow. Tauryki cz. Krymu. 

Te i tam (Nowy) P. N. Jez. Chr. b. w. m. 

(Berlin). 
Textor. Beschreibting Ost-Preussen, Berlin. 
Tło mac zenie znaku czł. Pol. zjedn. pod 

Wach. War. Kr. 

Tomaszewski Aug. (prof. teol. dom.). 

Kaa. na pogrz. ka. Marc Poczobuta. Wil. 

Traaaler. Bote ans WesUraliz. Kalend. Kr. 

Treac nauk daw. uczn. szk. dombrowic ka. 

Pijarów. 
Trzciński Jędrz. Pismo z pow. oryg. Katu 

(Ign. Miączyn, komis. rząd. ros.). Krak. 
Tnraki Winę. Powieści moralne. Krak. 

— Wiersz d. 15 Sierp. Krak. 

— Niektóre wiersze. Krak. 
Tymowski Kanterb. Dumanie żołn. pol. na 

wałach starci, zamku Maurów w Hiszp. B. 

w. m. i r. 
Umiński Jan N. (gen.). Kr. zbiór uwag. dla 

ofic pul. 10 jazdy husarzów b. w. m. i r. 
Ustanów. Tow. dobrocz. powiatu Nowogr. 

- b. w. m. (Wil.). 

Ustawy szczególne L. BB. PP. Zjedn. pod 

Wach. War. 
Uwagi kryt. nad dochodami publ. ob.: 

Gliszczyński Ant 
Uniwersytet wileński. Catalogue des li- 

vres. Vifno. 

— Katalog. 

WmeehterJ. Christliches Gesangbuch. Wien. 

Waga T. Sodierzanie polskich i litewsk. za- 
konów. Petersb. 

Waliły N. Zbiór gramatyki franc. War. 

Walbergowie grafowie, dram. Żytomierz. 

Vandelaincourt A. Początki mitologii. 
Wrocław. 

Węgrzecki S. professyach i professyo- 
niatach. War. 

— Uwagi nad moratorium. War. 
Werner F. Wanda, trag. War. 
Wojnicki 8. Oda dla W. Szembeka. Kr. 

— Oda dla J. Szembeka. Kr. 

— Wiersz do P. de Yernoi. Kr. 

Wo ronie z J. Mowa na pogrz. ka. Józ. Czar- 
toryskiego. War. 
Wybór modlitw. Zamość. 
Wydział sprawiedl. War. 

Wykład materyi w szkole miedzyrzyck. b. 
w/, m. 

— snów. War. 

Wypisy z autorów francuz. War. 

— z autorów niemieck. Wil. 
Wyszyński J. Wiersz z powit ks. Józ. 

Poniatowskiego. War. 
Wzory czynności sadowych. War. 
Zabawy przyjemne. Wrocł. 
Zalewski A. Rocznik teatru naród. War. 
Zawadzki Józ. Jeografia powszechna. Wil. 

— Rejestr książek. 
Zbiór krótki ob. Benedykt. Zbierzchowski F. Na przejazd N. Pana 

(b. w. m.). 
Zbiór materyj uczniów szkół luterskich (b. 

w. m.). 

— wierszy. Lublin. 

Zebranie nauk w szkołach połockich. Po- 
łock. i 

Ziabło^wskij £. Jeografia pańs. rossyj. 
Wil. 

1811. 

A. B. C. Fur gute Kinder. Lemberg. 

Abecadło obrazkowe. Łw. 

Abeeadaire francais, polon, et allemand. 
Lwów. 

(Aleksander I.). Porządek obchodu imie- 
nin. Wil. 

Arytmetyka praktyczna. War. 

Baliński S. fabrykacji cukru. War. 

Bandtkie J. W. Obrona Jana Zamojskiego. 
War. 

— Słownik franc. polsko-niem. Wrocław. 
Bathyany W. Reise. Pesth. 

B es ser W. Catalogue des plantes. Krzemie- 
niec 

Bielkiewicz F. Dissert inaug. Wil. 

Bielski S. Arytmetyka. War. 

— : Bistorya kościoła powsz. War. 

Blesensky M. Ladislas. Paris. 

Bniński A. jeździe. War. 

Bogusławski W. Henrich VI. na ochotie. 
Moskwa. 

Bohusz M. budowli włościańskiej. War. 

— Zdanie sprawy. War. 

Boirie J. Stan. Leszczyński. Paris. 
Bousmard A. Roboty artyleryi. War. 
Bredetzky S. Die Deutschen in Galizien. 

Brttnn. 
Briefe (Yertraute). Górlitz. 
Brzostowski P. Kościoły. Wil. 

— Pawłów. Wil. 

Buczyński A Obserratio medica. Wil. 

Bystrzycki J. Instrukcya o załóż, sale- 
trami. War. 

Byszewski T. Głos w sejmie (b. w. m.). 

C. H. Materialen zur Gesohichte v. Polen. 
Germanien. 

Canta te (masson. po niem.). War. 
Catalogus Soc. Jesu. Polociae. 
Celiński J. Farmacya. War. 

(Chełmski biskup). Wiersz do F. Ciechan. 

bisk. chełmsk. War. 
Chodkiewicz A. Nauka rob. piwa. War. 

— Tablice stosunku miar i wag. War. 

Christian u s devotus. Yilnae. 
Cioero. Laelius. Vars. et Vii. 
Ciechanowski F. Mowa w senacie. (War.). 
Consbruch. Nauka ekonomii. War. 
Cuyelier J. Stan. Leszczyński. Paris. 
Czacki T. Odezwa do uczniów. Krzemie- 
niec. 

— O prawach mazowieckich. Krzemieniec. 

— Tłomaczenie sie tajn. konsys. . (b. w. m.). 
Czajkowski J. Dissert. inaug. Wil. 38 1811. Czartoryski A. J. Instrukcya dla dozor- 
ców szkół (b. w. m.). 

Czech J. Wykład matematyki. Wil., 

Czerwiński J. Okolica Za-Dniestrska. Lw. 

Dama cnotliwa. Wil. 

Dembowski J. S. Rozbiór projektu Wyci- 
chowskiego (b. w. m.). 

— Wniesienie na sesyi (b. w. m.). 

— Hr. Tyniecki, tragedya. Kr. 
Dembowski W. Wzory pism. Warsz. 
Diehl K. Głos deput. m. Warszawy. (War.). 
Directoriuni div. off. Pozn. 

— Toż. Lw. 

Dodatek urzęd. do gaz. kr. Lw. 

Dowód rocznego postępu w naukach. Mińsk. 

— Toż Wil. * 

Dubiecki M. Religiosus Fridcricus Augu- 

stus (b. w. in.J. 
Duchowieństwa (Do) b. w. ni. 
Dworzecki J. Gramatyka jęz. rosyj. Wil. 
Dybek A. Dissert. inaug. Frankf. 
Dziennik decyzyi Rady stanu. War. 

— dekretów sadu kassacyj. War. 

— praw. War. 

Edictorum (Continnatio). Lw. 
Elementarz. Wil. 

— Lw. 

— War. 

— rossyj. polski. Wil. 

— rossyj. Wil. 

Elkan M. Hymne adressee a Alexandre I. 

Mnnnich. 
Ewangelie i epistoły. War. 
Falkowski J. Mowa duchowna. War. 

— Mowa o pamięci na śmierć (b. w. m.). 
Fe Ib er E. Lemberger Theater Verzeichniss. 

Lw. 

Fenelon F. Podróże Telemaka. Kr. 

Fijałkowski J. Początki chirurgii. Wro- 
cław. 

Fischer J. Farmacya praktyczna. Wil. 

Fleury K. Katechizm his tor. War. 

Frank J. Praexeos medicae praecepta. Lipsk. 

Fryderyk August. Dekret egzekucyi po- 
datków. x 

— Epigram ma (b. w. m.). 

Fttger M. Darstellung der Hauptpunkte des 

Finanz-Patentes. Lw. 
Gen lis S. F. Godziny nowe. Wrocł. 
Geometrya płaszczyzn i pow. krzyw. Wrocł. 
Gliszczyński A. Uw. n. proj. amort dł. 

ziem. Bydgoszcz. 
Glotz K. Przyj, wiejski czyli rady i lek. 

Kalisz. 
Godebski C. Przep. musztry dla piech. fran. 

War. 
Golańskl F. N. ks.). Kazanie nad ś. Ka- 

zim. Wil. 

— Filozof i Antifilozof. Wil. 

Goldoni K. U. matrim. p. conc. coinedia. 
Wil. 

GottholdFr. Aug. Ueber d. Fttrsten Radzi- 
wiłł. Compos. Konigsb. 

Grabowski Amb. Cuda i osób. natury. Krak. 

Graffenauer J. F. Berufsreise aurch.... 
fi. Herzogt Warschan. Chemnite, Gramatyka fr. wyd. II. Wil. i Wat. 

— łacińska. Wilno. 

Greblowa Tekla. Katalog książek. Krak. 
Groddek E. G. Antiąuit roman. ViL 

— Graecorum liter. Vii. 

Harl J. P. Nauka policyi, tłóm. A. Glissoz.). 

Bydgoszcz. 
Ha nr. Jak. Kaz. Ekonomika lekarska Berdy- 
czów. 
Hec ker Aug. Fryd. Patologia (dób. p. 

Dziark.). War. 
He i mann N. Patbologiae med. elementfc. 

Wil. 
Hi 8 tory a krót. ros. Wilno. 
Hurwitz Zalkind. Lacografie ou entret. 1»- 

con. Pari8. 
I. F. N. (Jarocki) Głos Krakowa do wojaka. 

Kr. 
Ind ex plant, horti bot. Univ. Vii 
Instructiones tyronum pro sodal. B. M. 

V. Poczajowiae. 
Instrukcya dla hon. czł. dozoru szkol. 

Wil. 

— dla dozór, magaz. chleba, i trunków b. m. d. 

— do spisania kadastru koni b. w. m, 

— wzgl. panującej krwaw, biegunki. War. 
Instruktarz celny generalny, wyd. 8. 

War. 

Jakubowski Józ. Wyjątki z dzień, parys- 
kich. War. 

Jasiński Filip. Kod. postfcad. krym. wyd. 
2. War. 

— Kodes przestępstw i nar. War. 

Jamin D. M. Myśli ściągające się do błę- 
dów tegocz. War. 

Joujou de nouy. facon. War. 

Judycki Józ. Kai. Dissert de hepatittefo. 
Vii. 

Jundziłł Ben. Opis roślin wedł. Lineusza. 
Wil. 

K. Polen und die Polen aus d. poln. Maira- 
scr. 

K. M. Hist ros. krótko zebr. Wil. 
Kabała mor. sawier. zagad. War. 
Kalend, gospod. Krak. 

— pol. rus. Krak. 

— nowy pol. rus. Lwów. 

— krakowski. Krak. 

— polit pijarftki. War. 

— tenże powtórnie, tamże. 

Kamieński Kaj. Gram. niem. Wil. i War. 
Kanty czka pieśni naboi. Przemyśl. 
Karski Józ. Ofiara do wiad. publ. War. 
Katechizm missyon. tow. Jez. Krak. 

— do użytku koś. państwa fran. War. 

Kluk Krzysztof. Dykcyon. roślin. War. 
Kodeks Napoi, (orzekł. Szaniaw.). War.] 
Komar Erazm. Wiersz, do St Wodiiekiego. 
Krak. 

X 

Konkowski Al. Nauka matem. War. 
Kopczyński Onuf. Gram. na ki. 1. 2. 3. 
Kopni a Lud. Kartę von Weichsel Niejierung. 

Elbing. 
K o ż m i a n Kaj. Mowa o życ. i pis. J. Nagurc*. 

War. 1811. 39 K oii owak i Wal. Kas. w roczu. śmier. Łuk. 

Sczanieo. Pozn. 
Krakowskie szkoły dep&rt Popis z półr. 

drag. 
Kratoohwil Win. D. Ueber die Meth. d. 

Brandw. diatillieren. Wien. 
Księga nstaw cywil. Wiedoń. 
Kucharka miejska i wiejska. War. 
Kwiatkowski Jerzy. Zapiska kasatelno 

ciasto, pansionow. 
La er o ix Svlw. Geometrya. Wroeł. 
Lelewel Joach. Uwagi nad Mat h. Cho- 
lewa. Wil. i War. 
(Lernet Jan). Jego fund. na 4 uczniów. 

Krzem. 
Lesage A. R. Hist. Idziego Blassa. War. 
Lesebuch (Polnisches). Thorn. 
Lewkowicz Sykst Nov. aux. ezped. cale. 

in collo vesicae urin. Valdoliti. 
L'Homond K. F. Epitome, ed. nova. Wil. 

i War. 
Lhnillier Ssym. Arytm. Wil. 
List do matki o dóbr. wychów, syna. War. 

— do pewnego młoda, o niedowiarstwie. 
War. 

Liata posłów i deput na sejm. War. 
Livres polonais. raris. 
Łabęcki A. Przypisy do kodeksu postęp. 
sadów. War. 

— Rys procesu stosów, do kodeksu Napoi. 
War. 

Łańcucki J. Kazanie przy otwarciu sejmu. 
War. 

Ł opacki J. Mowa na pogrz. Rottermunda. 

Łuszczewski J. Mowa na sesyi sejm. War. 
Majewski W. S. Kodeks handlowy. War. 

Malinowski. Opieka podług kodeksu Na- 
poleona. Pozn. 
Markiewicz A. Wiersz. Kr. 

Markiewicz R. Paryż uważany co do nauk. 
Wil. 

Marmontel J. Zabawka wieczorna. War. 
Mateoki J. Kalendarzyk. Kr. 

Materye z nauk w gimn. wołynsk. Krze 
mienieo. 

Matussewio T. Mowa w izbie posels. War. 

— Posiedzenie W. .Wachodu. War. 
Męcin s ki J. Kazanie o nauce życia i śmier- 
ci. Kr. 

Mercier L. Dziki człowiek. Kr. 
Mifezyński J. Uwagi nad projekt, syste- 
mu kredyt War. 

— Uwagi nad stanem rolnictwa. War. 

— Zdanie o powszech. moratorium. War. 
Michel i s J. Rozprawa o szt położn. Wi{. 

Mierzwiński B. Jeografia ogólna. War. 
Mi od u s ki J. Mowa na posiedź, sejmowe m 

(bw w. ul). 
Mowy parochialne. Wilno. 
MrongoyiusE. Polnische Formenlehre. K5- 

nigsberg. 
N. W. L. Kantata. Kr. 
Nabożeństwo dla dzieci Csęst Nauka esyt Kr. 

— pisania. Wrocł. 

— o spowiedzi. Łuck. 

Nieohwiedowicz 0. Dissert medica. Wil. 
Ob er maj er F. Arytmetyka. War. 
Obraz urzędników wsch. franc. (b. w. m.). 
Obwieszczenie o uregul. podatku (b. 

w. m.). 

Odezwa posła pow. Wachowskiego (b. w. m.). 

Odmiany nowe w jeografii. Wrocław. 

Officium codzien. Wił. 

Olędzki F. Mowa w gimn. wołyus. Krze- 
mieniec. 

Ordnung der Ybrlessungen. Lw. 

Osiński A. Kazanie na obch. pamiątki Cze- 
cha. Krzem. 

Ostaszewski T. List pasterski (b. w. m.). 

Otwarcie szkoły prawa i adniinistr. War. 

(Owaniszewski). Głos synogarlicy. Częst 

O widz ki J. Głos .... posła lubels. (b. 
w. m.). 

— Spostrzeżenia i uwagi. Lublin. 
Pamiętnik dla admin. ekonomicz. Łowicz. 
Pękalski W. Mowa przy obch. pamiątki 

zeszłych braci. War. 

— Motiwa kodeksu franc. War. 
Piekarski F. Gospodarz krakowski. Kr. 

— Kmieć proszowski. Jtr. 

— Ks. pleban i wikary. Kr. 
Pijarzy. Kalendarzy*:. War. 

— Katalog książek. 

Pi U er J. Kalendarz. Lw. 

Piramowioz G. Nauka obycz. War. 

PI ich ta J. O papierowych pieniądzach. 

Płock. 
PI ot ho. Die Kosaken. Berlin. 
Podróż Stasia. Wrocł. 
Pohl J. Kazania. Wil. 

— Konferencye. WiL 

Po lin s ki M. Recenzya matematyki Konkow- 

sk\ego. Wil. 
Położenie guber. Grodzień. Grodno. 
Popis szkołv w Bojanowie. Rawicz. 

— szkoły lubelskiej. Lublin. 

— szkoły łowickiej. 

— gimn. w Mohylewie. Mohylew. 

— szkoły Pijarów. Warsz. 

— liceum warsz. 

Postanowienie o rozgran. gub. wileńsk. 
Grodno. 

— Toż. Wil. 

Potocki A. praeprow. wojsk przez rzeki. 

War. 
Potocki S. Rozprawa o jez. pola. War. 

— Rozprawa o krytyce. War. 

— Rozprawa o ćwiczeniu się w ojczyst. mo- 
wie. Warsz. 

— Rozprawa o sztuce pisania. War. 
Powinności wójta (b. w. m.). 
Praelectiones in Univ. Vilnensi. Wił. 
Prawidła życia zakon. Wil. 
Prażmowski A. Kazanie na pogrz. L. Gu- 

takowsk. War. 

— Kaz. na pogrz. F. Potockiego. War. 

— Wiadomość- o najdaw. dziejopisach polek. 
War, 40 1811. Program o ułóż. książki do czytania. Ra- 
wicz. 

— szkoły depart. poznańsk. 

— sosyi sejmowej. War. 

— zakończ, sejm. War. 

Projekt do ustanów, kasy amortyz. Rawicz. 
Prospekt dzieła peryody cz. Tow. rolnicz. 
War. 

— lekcyj w uniw. wileń. Wil. 
Przepisy dla nauczycieli. War. 

— dla kadetów. War. 

Pułaski F. Wiadomość mineralna. War. 
Rachunek kasy gimn. wołyń. 
Raczyński Ign. Epistoła comm. ad dec. 

Var. 
Radomski Pasch. Kaz o rzecz. bytn. ciała 

Chr. War. 
Rakowiecki Ign. List do matki o wychów. 

syna. War. 
Razumowski hr. Zaleć, dane uniw. wileń. 

Wil. 
Recueil des pieces choisies. Połock. 
Reddig Józ. Kaz. na zacz. wyb. gub. Woł. 
Reglement sur l'exerc. de la lanoe. Paris. 
/ Rejestr trzech części pr. cywil. Wiedeń. 
Re kle w s ki Win. Pienia wiejskie. Krak. 
Rekollekcye. Wilno. 
Roboty artyleryi i fbrtyf. (b. w. m.). 
Roczn. teatru nar. war. War. 
Rfodakowski) G. Wiersz na przyb. Min. 

St. Potockiego. Krak. 
(Romfeldowa). Powin. i wróż. cygan. 

Krak. 
Rosbierski Ant Ann. Jurispr. Leopoli. 

— Comment. in patent, tabul. Viennae et 
Leop. 

— Koment. patentu tabular. Lwów. 
Ros.e Fryd. Msza pols. na 4 głosy. Płock. 
Rosyjska hist. dla szk. Wil. i war. 

— Tenże tytuł, wyd. 2. Wilno. 
Rozmowy (bardzo łatwe) fran. Krak.. 

— pol. fran. niem. Wrocł. 

Saków s ki Woj. Sur les imperf. de la chau- 

ssure. Paris. 
Sapiecha Aleks. Podróże w kr. słowian. 

Wrocł. 
Sardzino czyli uczeń miłości, opera. 
Sarnio w i cz Jan. Diss.de debilit. in morb. 

spuria Viennae. 
S c h i m m e r Karol. Ueb. den Endzweck offentl. 

Prtifungen. Thorn. 
(Schlesien) Fragm. aus d. Gesch. derklo- 

ster. Breslau. 
Schneider ks. Jan. Al. Książ, do naboż. 

Wrocł. 
Sierakowski Seb. O pospóls. kraj. Krak. 
Skarb duszy poboż. Przem. 
Słotwiński Fel. Lei. Trisc 

angoli. Crac. 
Słowacki £. Wiersz do Aleks. I. 

— O życiu, i pracach Józ. Czecha. 
Smith Adam. Nauka ekon. polit. prz. Zno- 

skę. Wil. 
Smolikowski. Na popis szk. dep. Lubel. 

Lubi. 
Pniadeeki Jan. Mowa o religii. War. 'nsectioms. cujusc. — W d. 15 Wrześ 1811 r. zag. posiedź. Uniw. 
(dwie edycye.) Wil. 

Sniadecki J ędrzej. Teorya jestestw. Warsz . 
Sobański Bern. Głos. wspr. Tad. Wierzbo- 

wicza. 
Sod en Fryd. Urzadz. banku hipot. (przekŁ 

Plichty). Płock. 
S o kol ni oki Mich. Mr. le sónn. Fossonbro- 

ni. Paris. 

— Lettre sur. un, pont. mil. esecutó a Grod- 
no. Paris. 

— Lettre sur point de 1 hydrodynamiąue. Pa- 
ris. 

— Mahomet legist. des femmes. Paris. 

— Notice sur un canal ezecutó A Grodno. 
Paris. 

— Propos faite a Mr. Girar ing. Par. 

— Opuscules sur parties de Pnydr. dynam. 
Paris. 

— Recherches sur points de Thydrauliąue. 
Paris. 

— Recherches sur les lieux ou pórit Varus. 
Par. 

Soł tan W. Brief ofwer Ryssland. Stockholm. 

— Briefe tlber Russland. Berlin. 
Sposób łatwy rachow. rzeczy sprzed. Wilno. 
Starzeński Hyacynt Devotus Chris tianus. 

Vii. 

— Institutum ord. praedicatorum. Wil. 
Staszic Stan. Zagajenie posiedź. Tow. nauk. 

^Tarsz 
Statut Wiel. ks. lit. Pietierb. 
Stawiarski Ign. Fr. Inwent kod. cy w. franc. 

— Powsz. prawo krymin. War. i Wrocł. 
Stefazyusz. Tiroc. ling. lat. Vars. 
Surowiecki Waw. O rzekach i spław. Ksics. 

Wars. 

S w i ę c k i Tom. Wiad. o ziemi pomors. Gdańsk, 
i War. 

Szacfajer Waleń. ^Geogr. poczat Wil. i 

* War. (dwie edycye). 

Szaniawski Fr. Ksaw. Przepisy kod. Na- 
poi, o rozwodach. War. 

— Kodez cyw. franc. 

— Rozb. dziełka Upomin. pogrob. Pliszki. 
Szkoły przygłówne akad. depart. krak. 

— krak. depart. Popis półrocza H. 
Szumski Tom. Polniscne Gramm. Beri. 

— Myśli o polepsz, handlu. Pozn. 

— Katalog książek pols.* Pozn. 

— Dodatek do katalogu. Pozn. 
Szyrmer Kar. Niekt uwagi nad urzędz. 

popisów w szkołach. Toruń. 
Tabele do wymiaru beczek służące. War. 
Taitahalska Józ. Pieśń w imien. brata 

Józ. Krak. 
Taxe (Neue Apothek). Lemb. 
Tetmajer Kar. Zgoda w oberży, kom. Krak. 
Thomas J. G. The Britisch Negotiater. New- 

castelle. 
Thuiskon. Eine Zeitschrift. Red. Czarnowa. 

Ryga. 
Tourneuz i ks. Fleury. Hist. testam. przes 

ks. Bielskiego (dwie edycye). War. 
T r e i i h a u d. Powody kod. przestęp. PrzekŁ 

Osińskiego. War. 18JJ — 1812. 41 Treść nauk w szk. pow. Słuokiej. Wil. 
Tremsdorf J. fiartł. Chemiczay gabia. tttm. 

&L Nowicki. • r., i 

-^'Szkoła* farmaceuty prz Wojnie wiem. Wil. 
Trteiftskt Jędrz. Nad TOtprJ <u >krytyce 

(przeciw. St. Potoc). Krak. 
(Torffiele). Rozmyślanie na wsi. Wil. 
Turski Winc. W dzień imienin St Wodzic- 

kfego. .*..'.•; ... 

Ucieczka grzeszników. Czestoch. 

Układ wzgfc <«arzad* żup Wieliczki. 

Urządzi rzezi bydła. War. 

U z. G. F. Charte von d. lluss. Poln. Besitz. 
Nurnb. '' 

Uwagi nad amortyz. długów ziemian. Byd- 
goszcz. 

Wailly N. Zbiór gramatyki franc. Wrocł. 

Yater J. Wypisy hebrajskie. Wil. 

Wazgird M. Rozprawa o lulce. Wil. 

Węgleński J. Instrukcya dla pisarzów 
celnych. War. '.•*-. » :, 

— Instrukcya dla kontrolorów celnych. War. 

— Instrukcya dla inspektorów ' wydziałów. 
War. »».,». 

— Instrukcya dla nadstrainików. War. 

— Instrukcya dla rewizorów. War/- 

— Regulamin kasowy. War. 

Weiss Cbr. Geschichte Friedrich Augusti. 

Lipsk. «♦.'.!• 

Wengersky. Catalogue d' une belle collę- 

etion de Iivree. Breslau. 
Verderam«yE. Dissert medica. Wil. 
Wężyk T. Rzym oswobodź. War. 
Wiadomości dla gospodarzy. Wrocław. 
Wieliczka. Staatsvertrag des Kóuigs v. 

Sachsen. Drezn. 

— Toż po polsku. 

Wilmsen F. Przyjaciel dzieci. Wrocław. 
Wilson R. Acount of the campaings in 

Poland. 
Wirgiliusz. Eneida. Kr. 
Wodziński M. Mowa na. sejmie (dwie). 
Wójcicki 8. Oda dla Florkiewiczowej. Kr. 
Wolff A. O sztuce lekars. War. 
Wolski K. Nauka ezyt. War. 

— Przepisy dla nauczycieli. War. 
Wolter r. Zadyk. War. 

Wroński II. łntrodnction a la philosophit*. 
Paris. ••...• 

— Introduct. de mathematique. Par. 

— Programme do cours de philosophie. Paris. 
Wujek J: Epistoły. War. 

Wybicki S. Początki jeografii. Wrocł. 
Wyczechowaki O, Projekt utwórz, syst 
krśdyt. War. . 

— Proj. umórz, długów pryw. War. 
Wykład materyj W szkole ' międzyrzeckiej 

(b. w. in.). 

Wypis z protokółu, sekretaryatu Stanu (b. 
w. m.)~* ■ -. 

Wypisy z autorów klassycz. Krzem. 
Wtór i porządek aaok* w glam< wołyńsk. 
*(b. w:<nk); : --' 
Zabaw* nowo-modna. War. ' 
Zslęwj^kS- Al 'Bocznik teatru naród. War. *> (Zarzecki). Do JW. Zarzeckiego w dzień 

imienin. Kr. 
Za«wadzki J. Kalendnrzyk. Wil. ^ 

— Rejestr książek. Wilno. 

— •» Katalog ksiąg polskich. Warsz. 

— Dodatek do katalogu. 

Żółkowski A. Dziedzic tronu rzymskiego. 
War. 

1813. 

A. B. K. N. towarzystwie tilotechnicznem. 
Peterab. 

Abecadlnik gimnastyczny. Wrocław. 

Aigner P. Rozprawa o guście w architektu- 
rze. War. 

Akt konfederacyi jeneralnej. 

Aleksander I. Proclamation. Yilno. 

— Augustissimo Alexandro I. Polociae. 

— Ukaz (o amnestyi). 

— Przywilej na jezuicką akad. 

B a c z k o L. Historische Unterhaltungen. Halle. 

Bandtkie J. S. De priscis incunabulis. Kr. 

B a n di k i e J. ' W. Zbiór rozpraw o przedmio- 
tach prawa polak. War. 

Bariaud J. Le possage du Niemen. Paris. 

Bark mann K. Dissert. medica. Wil. 

Barruel A. Historya Jakobinizmu. Berdy- 
czów. 

Beaurains Z. Sposób ćwiczenia w czyta- 
niu. Wrocław. 

Bentkowski F. Wiadomość o najdaw. 
książkach. War. 

Bergonzoni M. Rzecz o Fr. Szeidt. War. 

Bess er W. Supplement au catal. des plan- 
tes. Krzemień. 

Bielski 8. Historya kość. powsz. War. 

— Pieśni narodowe. War. 

— Vita e congreg. Schol. Piar. War. 
Biernacki J. 6. Uwagi. War. 
Blumenthal A. Dissert. inaugur. Berlin. 
Bohuszewiez L. Dissert. de urticaria. Wil. 
Boniuszko J. Dissert. inang. Wil. 
Bossuet J. Kazania. Wil. 
Buczyński J. Dissert de hydrocelte. Wil. 
Bundę smann A. Am Grabę des S. Bre- 

detzky. Lw. 

Gampe. Pologne et Russie. Paris. 

Caesar C. De bello gallico. Yars. 

Gatalogus Soo. Jesu. Polociae. 

Chantreau P. Wyciąg bistoryi element, 
wojsk. War. 

Ghazet A. Moskale w Polsce. Lipsk. 

Chodźko J< Litwa oswobodzona, kom. Mińsk. 

Ghrzczonowicz J. Dissert. inaug. Wil. 

Ciechanowski F. List pasterski (b. w. m.). 

Gormenin L. La Polocne rezeneree. Paris. 

Gyrkularz względem jarmarków. Lw. 

Czacki T.« Mowa przy otwar. gimn. w Ki- 
jowie. Krzemieniec. 

*— Odezwa do uczniów. Krzemieniec. 

— Uwiadomienie o konwiktach. Krzemieniec. 
Czartoryski A, EL Głos marszałka sejmo- 
wego (b. w. m.). 

— Myśli o pismach polskich. Wil. 

— Odezwa sonfeder. jenerał. War. fit 42 1812. — Konfederacya jeneralna. War. 
Czartoryski A.\J. Mowa marszałka sejmu. 

War. 
Czerwiński J. Prawa rządu wiejskiego. 
Przemyśl. 

— Skazówka listowa. Przemyśl. 

Dawid L. Preussische Chronik. Kónigsberg. 
DecorB. Entree de la M. 1'Emper. Napoleon 

dans Vilna. Paris. 
Dembowski J. Głos na sesyi sejmowej. 

War. 
Dembowski J. J. Elegia na śmierć M. 

Dembowsk. 
Directorium off. div. Krak. 

— Toż. Pozn. 

— Toż. Lw. 

— Toż Mohilew. 

Dłuski M. Kazanie w dzień imienin Napo- 
leona I. Wil. 

Dobrowolski J. Kazanie. Warsz. 

Dodatek do przepisów mustry. 

Dowód postępu w naukach. Mińsk. 

Drohojowski J. Pielgrzymka do ziemi S. 
Kr. 

Duchnowski J. Mowa na pogrzebie J. N. 
Łuszczę wsk. 

Dupercbe. Romanowski ou les Polonais. 
Paris. 

Dyaryusz sejmowy. War. 

Dziennik dekretów sądu kassacyj. War. 

— depart. królewski. 

— depart łomżyński. 

— rolniczy. War. 

— konfeder. król. Polsk. Warsz. 

— praw. War. 

— Tow. gospod, roloicz. War. 
Edictorum (Continuatio). Lw. 
Elementarz. WiJ. 

— Toż. War. 

— łacin, polski. Wil. 

Engelhardt F. Kartę v. dem Kttnigr. Po- 
len. Berlin. 

— Kartę vom Herzogthum Warschau. Berlin. 
Examen (Na) publ. kadetów. Bydgoszcz. 
Fleury K. Historya święta. War. 

— Katechizm histor. War. 

— Toż. Wil. 

Frank J. Acta instituti clinici. Wil. 

Gałęzowski M. Disser. de cura haemorrh. 
coec. Viln. 

Gawroński A. (bis. krak.). List past z okol. 
wskrzesz. Polski. 

Gedike. Wypisy franc. (podwójne). Wil. i 
War. 

G e r t n e r Franc. Katalog ksiąg polskich. Kra- 
ków. 

Ges sn er S Dafhis siei. Wil. i War. 

Glotz K. Rozpr. o przycz. częs. pomoru 
w Pol. War. 

Godziemba A. Tentamen diagn. typhi si- 
stens. Vii. 

G r e b 1 o w a Tekla. Dodatek do katalogu ksią- 
żek polskich. Krak. 

Grand -Maison. Mała wojna. War. 

Guidotti J. J. Juris can. digestae. Vii. 

(Helena). Opis cierpi. Hel. córki Anton. H*lms A. Z. Voyage dans 1'Amer. merid. 

Paris. 
Hen ni g J. E. De rebus Jazygum. Regiom. 
Herberski Winc. Wł. Diss. med. de hydro- 

pe. Vii. 
Herouville N. (ks.). naślad. N. M. P. 

War. 
Hildenbrand Fr. Ksaw. Diss. med. de ca- 

tharris. Vien. 
His to ryj 50 ciekawych. Krak. 
Hoffmann J. Chr. De util. ex studiis te- 

chnicis. Crac. 
Hogendorp Rozkaz dzienny. Wil. 
Horain J. N. Pomimo dawne (Ogłoszenie). 

Wil. 

— Frawidła polic (Wilno?). 
HorstyuszJ. Merlo. Psałterz podczas wojny . 
Instrukcya dla nauczyciela (w Król. Pol.). 

War. 

— wźgl. opłat od uczniów. 

— wzgl. podat. patent od kunsztów. (War.?). 

— dla Rad departam. 

— dla władz skarb. wzgl. czopowego. War. 

— do układania po gimn. zapisów. 
Jankowski Józ. Dissert. de calculis. Vii. 
Jaroński Feliks. O filozofii. Krak. 
Juris Canonici instit. Vilnae. 
(Kajetan ś.) Nabożeństwo. War. 
Kalend, pol. ras. War. 

— kieszon. na rok przest. War. 

— kieszon. dla dam i kaw. War. 

— krakowski na r. 1812. Krak. 

— polit, pijarski. War. 

— spraw... i dosk... ś. Jana na W. Kalisza. 
Kamieński Winc. Bajki. Lwów. 

K a r n o t Łaz. Nic. Z dzieła : O obronie twierdz. 

War. 
Kłossowski Boi. De carie columnae yerteb. 

Vrat 
Knittel. Carte milit. d. 1. Pologne. 
Ko des eh von Fr. Dankrede fiir s. Dekorir. 
, Lemb. 

— Gegenrede des Prof Pol lak. Lemb. 
Komissyi (Od) rządu tymcz. ks. lit (Wil.). 

— Odezwa do obyw. Wil. 

— Odezwa do Pol. w służ. ross. Wil. 
-— do administr. dyec. wileń. Wil. 

— odezwa d. 10 Lip. 1812. Wil. 

— dla sądownictwa prawidła. Wil. 

— dla wybór, deleg. na sejm prawid. Wil. 

— Jeżeliby kiedy i. t- d. d. 31 Lip. t r. Wil. 

— Jeżeliby kiedy i. t d. d. 1 Sierp, t r. Wil. 

— O podziale pracy podpref. pow. Wil. 

•— wezw. osób. st. duch. do opłaty od prz^- 
wil. Wil. 

— tabela ewaluacyi pień. zł. i sr. Wil. 

— tabela ewaluacyi pień. zagranicz. Wil. 
Kondyllak Stef O nauce historyi, Turski. 

War. 
Konfederacya gen. kr. Pol. War. 

— do wojska naród. War. 

— uniwersał o rozpocz. jej czynności. War. 

— d. 1 Lipca t r. Zaledwie wskrz. Pols. War. 

— do Polaków, w służbie inosk. War. 

— akt konf. gen. sejmujących w War. 

— akt na sesyi d. 20 Grud* 1812. 43 Kopciy ński Onuf. Zbiór nauki chrzes. Wi!. 
Kora łan Bog. Katalog książek polskich. 

Wrocław. 

Kotacken (Die) oder Hist. Darst. ihrer Sit- 
teu. Bamberg. 

Kosielski Kaj. Uwiad. od. komend, g. nar. 
Wil. 

Kowieński Filip. Uwiad. tyczące się wo- 
dy Krynic. 

Krysiński Dom. O ekonomii polit. War.* 
Krzyżanowski Mich. Dissert De bubono- 
cele. Wil. 

Kucharz w wybór, guście. War. 

Kury er litewski. Wił. 

Lacnnicki Ign. Rozpr. o rozpuszczeniu. 
Wil. 

Lang Hyac. Diss. de blepharophtamia. Vii. 

Łapie A. Tardien. Carte de la Russie. Var. 

Laskowski J. Ohr. Dtes. de exostosi Vii. 

La u ber Kar. Predigt. z Aiidek. d. polu. Na- 
tion. War. 

Le Fort Jan. Gram. fran. Krzem. 

Linde Sam. Bog. Mowa na popis Liceum. 
War. x 

Lipiński Józ. Instruk. dla naucz, co do kam. 
■ak. War. 

— Plan nauk dla szk. depart. War. 

— Rechenschaft von d. 5 Jahr. Aintsftihr. 
War. 

— Wewn. urzadz. szk depart. War. 

— Wewn. urządź, szk. wydział. War. 

— Toż połwydziałowych. War. 

— Wspomn. o życiu Fel. Potockiego. War. 
Li i sty litewskie XII. (Niemcew. Jul). 

(Li a blin). Pieśni uczn. szkoły depart. Lubi. 

Łańcucki J. Kazanie na pogrz. Włodzim. 
Potockiego. Kr. 

Łuszczewski J. Mowa przy zapr. Dyr. 
edukacyj. War. 

(Łuszczewski J. N.). Mowa pogrzeb. . . . 

Maciejowski M. Na popis ginin. Blałost 
Białystok. 

Magazyn zabaw. Wil. 

Mai ar me K. Staniałaś, roi de Pologne. Paris. 

Markiewicz A. Wiersz na obchód roczuicy 
oswobodź. Krakowa. Kr. 

Markwart J. Gramatyka niemiecka. Kr. 

Matecki J. Kalendarzyk. Kr. 

Materye z nauk w gimn. wołyńsk. Krze- 
mieniec. 

Matuszewic T. Vortrag tiber das Finanz- 
geeetz. Dresden. 

— Mowa. War. 

— Prześwietny senacie! War. 
Męciński J. Kazanie na pogrz. hr. Moszyń- 
skiej. Kr. 

Medem S. Kazanie na pogrz. Kniaziewiczo- 

wej. Kr. 
Mieroszewski H. Mowa. Kr. 

— Mowa z <Ł 25 Lipca 1812. Kr. 
Modlitwa powszechna. War. 
(Mobile w). Materye na popis. Mohilew. 
MontgaillArd M. Secónde guerre de Po- 
logne. Paris. 

(Moskwa). Odwrót Francuzów z Moskwy. 

WiL MrongoviusC. Polnischer Wegweiser. Kró- 
lewiec. 
Myśli nad aktem konfederacyi jenerał. 
N. L. Suliotowie. Wil. 
Nabożeństwo krótkie (b. w. m.). 

— dzienne. War. 

— katolickie (b. w. m.). 
Nahumowicz L. Dissert. medica. Wil. 
Napoleon I. Codex civilis. War. 

— Rozkaz dzienny. 

— Napoleon zwalczy Moskwę. War. 

— Program na uroczyst. imienin .... War. 

— Odezwa do wojska. 
Nauka czyt. Zamość. 

Niemcewicz J. M. Listy litewskie. (War.). 

— Pieśń wojenna. Kr. 

— Oda z okolicz. ogłoszenia Polski. War. 
Oborski A. Przepisy polowe. War. 
Odezwa komisy i księstwa Litewsk. d. 7 

Lipca. 

— komitetu religii i ośw. W. X. Litewsk. 
Wil. 

— do Niemców. Wil. 

— do obywateli. Wil. 

— rossyanina. 

— do dam. War. . 

Ofiara osobist. podatku. Wil. 
Ogłoszenie lekcyj w uniw. wileń. Wil. 
Ordnung der Vorlesungen. Lw. 
Organ i z. notaryuszów. War. 
Osiński A. Słownik mitolog. War. 

— życiu Skargi. Krzem. 

— Przemowa przy objęciu gimn. wołyńsk. 
przez Sciborskiego. 

Paprocki F. Wojny przed narodź. Chry- 
stusa. War. 
Par vi li era X. Nabożeństwo. Łowicz. 
Pieśni dla uczniów. Lublin. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 

— Katalog książek. 

Pi ller J. Kalendarz. Lw. 
Poczet braci fmassonów). 
Podręcznik dla podoficerów. War. 
Pohl J. Kazania. Wil. 

— Scriptura sacra. Wil. 

Pol en. Geschichte des Kónigreichs Polen. 
Lipsk. 

— Schauplatz des Krieges in Polen. Lipsk. 
Polska. Zbiór przyczyn rozb. Polski. War. 
Poniatowski J. List okólny. War. 

— Rozkaz dzienny. 

Popis szkoły kaliskiej. Kalisz. 

— szkoły Pijarów. War. 

— liceum warsz. 

Posiedzenie nadzw. Wsch. narodu. (War.). 
Posiłek zbawienny. Częst. 

Potocki S. Mowa przy wypr. zwłok A. Po- 
tock. War. 

— Urzadz. szk. pod wy dział. Wat 
Powinsz. War. 

Pradt D. Hi stoi re de Tambassade. Paris. 
Praelectiones in Univ. Vilnen. Wil. 
Prawa małżeńskie. Wiedeń. 

— o opłatach stępi. War. 
Program szkoły wydział. War. 44 1812. Prospekt lekcyj w Uniw. wileńsk. Wil. 

— z nauki chrześciańs. Wilno. 
Przybylski J. Na ślub Grynfelda. 
Przywilej na akademia połocka. 
Rachunek roczny kasy wileń. To w. Dóbr. 

(Wil.). 
Rada praw. przyj, o uszczęśliw, ozłow. 
Radziwiłł Albr. St. Żywot przecz. Panny 

Maryi. War. 
R a p p o r t Rady Min. do króla. Listop. 
Rechberg Gh. de et Depping. Les peuples 

de la Russie. Paris. 
Regulamen admin. doch. skarb, z monop. 

tab. • 

Reinsperger And. De uau et abusu phar- 

mac. Vii. 
Rektor i zgrom, prof szkół Lubel. na pub. 

pop. uczniów zapr. Lublin. - .\ ' « 

Rektor gimn. Płock. Msza polska przez te- 
goż. Płock. .■-:••«- 
R o c h e f o u c a u 1 d (de la) Fr. Maksymy (przeł. 

8t. Baliń). Wil. 
Roczn. teatru nar. war. War. '< 
Romer Mich. Ogłoszenia itp. Wil. 

— (Następnie ogłoszeń różnych)/ 11. < .• - 
Rosbierski Ant. Annalen d. Rechtsgelehr. 

Wien u. Lemb. •» •» > 

— Rys ułóż. księgi Ustaw cywil.; Lwów. 
Rozkład nauk w szk. im. Zataoj. Lubi. 
RusBes (Les) en Pol., tabl. hist. depuis 1762. 

Paris. ". > i ■■ i« 

Rzewuski Adam; Mowa przy otw. gimn. 

w Kijowie. Krzemieniec. *. ?■■•. 

SJaint-tfrsin Marie. Sen Owid. u Sann. sc. 

liryczna (z firan.). Wil. : 1 

Sallustyusz. CóhiWK CaftflUkt Var. 
Schauplatz in.Poieri. Leipzig. 
Selectae ex sorip*. War. /. i . .« n 

Serre J. J. J. (dent.). Przestr. dla zachow. 

w czvst. zębów. Berlin. » /i - 
Sierakowski Józ. Głos zaprasz. do Aktu 

Konf. (dwie edycye). (Wil.). \ 

Sierakowski Seb. Architektura. /Krak.i : <. 

— Podanie do Uniw. Jag. tycz. Lankastra.- 
Skórkowski Józ. Tad. Oda z okol. ogł. 

Król. Poł. Krak. > . 

Skrzetuski Kaj. Historya ppwsz. WUno. 
Słotwiński Fel. Rozpr. o hist. prawa nat. 

Krak. / 

Słowacki Euz. Oda na obcb. urocz. d. 15 

Sierp, w Wil'. Wilno. vi.». 

Słowniczek podróżny; Wrocław. - 
Sokolnicki Mich. A Mr. le sen. de Fos- 

sombroni. Paris. 
Spiess Fryd. Hen. Podróże przez lochy nie- 
szczęścia przekł. Gnoiń. Krak. 
Sposób śpiewania podcz. mszy '£.. JCrak. 
Staszic Stan. Zagajenie posiedzenia To w. 

nauk. WaTsz. 
Stawiarski Ign. Fr. Myśli nad Aktem. kont. 

gen. 

— Droca do znajom. interesów, publ. Prospekt. 
- Wojna na północy. 

Sulietowie drama. Wil. 

Tabela ewaluacyj. zagr. pień* War. ,. 

— zamiany grunt ornych pośled. na lepsze. li — zamiany miar ter." i daw. jeora. w Król. 
Pol. 

— zamiany miar i wag. pol. i zagr. 
Te t mai er Kar. Bajki. Krak. 
Theaufon Małg. Staniałaś en voy. vaudev. 

Paris. 
Troć Abr. nouv. diet. fjjan- poj. Letpz. -• A 
Trzciński And. ks. Rzut oka na Anglię. 

Krak. ' .<t 

— Myśli ekonomiczne, Krak.^. ,, .< . * . A 
Tymowski Kanterb. Do braci w służbie 

moskiew. . .>. rut c- • i\. t 

— Oda z pow. ogłosz. aktu konfed. Krak. 

— Wiersz, do litwinów. .'■ i . > «> r. 3 - s • 
Uniwersał oznacz, dzień, na rozp. oorad 

sejm.. War. h< > .*•• t •■■'•: z. » 

Urządź, wzgl. oclenia tow. poczta/ przesyŁ 
War. . t ■> 

— wewa. szkół depart. War. . . 

— wewn: szkół podwydział. War. 

— wewn. szkół. wydziaL War. . 
Uetawa dla nczniów^z^ółipObl^Wac.^ 
Wailly N. Zbiór gramatyki franc. War. 

— Toż. Kr.. ;» ■ i : • sr . *. .3 
Wałecki G. Posiłek zbawienny. .Oz^st* * 
W ar n ery K. ftemarques sur le militaire de 

Tnrcs. Paris. u » • ;. i 

Warszawa. Taryfa domów. War. . :i • 
Wężyk Fr. Na dzień urodzin Napoleona W. 

Kr. i * . -a- ..v : . ■ .'.v/ "^ - 

— Wiersz z okołieenu offłoaaenia Polsku War. 
— . Wiersz do wejaka polak, (b, w. m^ 

~ do Kajet Kożmtana w dzień imienin. 
V>ialar. Konstytucja. ihisapańoJca. Wil4 
Wielędko W. Kucharz doskonały. War. 
Wielhorski J. Do wojska polak. »* > 
( W id n o ).. Materye na popis gimnaz* WUh, , 
Wiśniewski B. Odpowiedź kolonistów. 

. War. - ' .: •»;' . ti ,t 

V>o c a b u la i n irancais-*usae.> Wroeł, • <» , 
W o j n i e w i c z W. De carbunculo.feoiei* W.il. 
Woronicz J. Kazanie przy otwarciu sejmo. 

War. 
-f Toż po faane* .Wara . .. : * . i , , f - ,. 
Wroński H. Refutation da la theorie des 

funetions analyticuo*,. Patia. .... • 

— Resolution des eąnatioita. Baria. 
Wybicki J. Mowa do Napoleona I. 

— Discours (b. w. m.). 

-*- Mowa prezesa konfedev. jen. . 

Wykład materyi w szkole taiędzyrzeck. 

Wypisy z autorów franc. WiL te . •/. 

Wypis uczniów szkół, kopnywańskioh. 

Wyrachowanie prooeaftówi War. i • - 

Wyszyński W. Powinsz. dla zgrom. Pija- 
rów. War..- . . v 

Zabawki światowe (b. w. m.). 

Zabłocki F. Zołta asiafmyca. Wil. 

Zach ars ki K. Nabożeństwo, Lw* , ... 

Zajączek J. Zbiór przyczyn rozb. Polaki. 
War. ■ 

Zalewski A. Rocznik teatru naród. War. 

Zamojski Stan. Kon feder. generalna. Mani- 
fest 1 Lipca. , ,. 

Zarzecki S. Głos przy installaeyi Rady mu- 
nicipal. Kr. 1812 - 1813. m Tiwaaiki J. Jeogr&ha powszechna. Wil. 

- Katalog książek. Wars*. 

(Zbat*i5. Juyentua Scholarom Zbarayien. 
Krzemieniec 

Zbiór pism tyczących się powstania Król. 
Polak. Kr. 

Zbv szewski A. Wiersz na slab Oraczew- 
skiego (b. w. m.). 

Zenowiez O. Delense de la Pologne. Paris. 

— Morale. et politiaue russe. JE?aris. 
iemia św. do Polski przeniesiona. Płbck. 
ebr owaki D. Pieśń .0. Żebro wsk Połock. 
eglicki A. Schela pielahs. War. .... . o 

ółkpwski A. Wkroczenie do Litwy, kom. Żuków s a i' M 4 . De anesthesia. Wil. 

1813. 

Adle^N. Dissertaiio de haemornoidis uteri. 

(Aleksander f.). Do Aleksandra I. w dniu 

imienin (wjęjraa). ,Wil ,.,. 
Alwar. Gramatyka^ P$Qck. ., , . ( 

&& eł }?A Wią *J? ***** .M*»1":a . ri 
B. W. Odpowiedź na pytanie: Co się dziś 

Ban dt kie J. S. Słownik niem. pblsko-franc. 
,»WxocŁ vp , K < . „,. , 
Barre. Elegie. Paris. , u . 

BMM.apAJBmMt IM*,. ., , 
Baszmanski J. Mowa. Krzemieniec. 

Biur S. GemiJde^TJlm, d * 

BUJ&waki G. Pamiątka zasług T. Czac- 
kiego. 

Biernacki X P. Kalendarz* kieszonkowy. 

BTfTrdi P. 

Bogusław 

Boains L T; Ąątiąujttfw. 

Brojfóińaki Ł Wiersz na pogrzeb, ks. J. 

Poniatowsk. War. 
-^•- Wiecss. < Kr. m /. „ t .... »i» i . 
B u gaj a k i Sw rDiasert. inatig. Berlin.. „ i 
0*i41er Pi (Słot wioski J. Pram. natury. Kr. 
Cezar J. De bello gallico. War. 
Chęć pokorna. Berdyczów. 

Chołoniewski J. Mowa na pógrzibte T. 
Czackiego. Krzemieniec. 

C&otyniecfei £. Dissert. ina% Wiedeń. 
Chromy T,.Neneate Ansicht des Weićn&l- 
zopiea. Freiburg. 

Ci aj w,i D^aki. J. kwokał., przemyśl. 

— Katechizm wiejski. Przemyśl. 

Dawid Ł. Preuasische Chrqmk. Jtfnigsberg. 
Djcijpnajre fianc^ęt .p^ron.^opk, 
Dietfto,n a^yi n^ la^no-polonicum. Połock. 
^..lajfop-gennantćnjn. £płócs\ 
Directonnm div. officii. Kr. 

— Wezbranie Wisły, kflm^ opara, War. 
Dobrowolski A. Kazania. War. 
i. (Dobrzyńska ziemia)^ Wiadomość w obra- 
zie M. Panny. War. . 

D o ś w i ad o z e n i e m sposób na płuskwy. Kr. 

Dubiecki M, Uwiecznienie nagrobku w Be - 
resteczku rt>. w. m.). 

Dubiecki T. Jdowa(b. w. m.). 

Dupa ty L. Le comp de Sobieski. Paris. 

Dworzecki J. Gramatyka jęz. polsk. Wil. 

Dykcyonarzyk nowy. Wrocław. 

(Dział yńska G.). Wiersz na pamiętke ... 
(b. w. m.). 

D ziarko w s ki H. Biografia Spaetha. War. 

Dzieła zbawienia naszego. Kr. 

Dziennik nabożeństwa. Częst 

— depart krakowski. , 
Dzierżyński D. Instrulcya o urzędn. 

atanu cywij. War. 
£ di c tor urn (Cpntinuafio). Łw. 
£pger A. Metbo.de. Paris. 
Eichel Ą. Gebete der Juden. Wiedeń. 
£ 1 e m e n tar z. Połock. 
Giesmesapo Szwęc. Panna M. Wil. 
Go es P. Odezwa do szl. gal. Lwów. 
— ' Aufruf an den Adel Gal.. Lemb. 

— Redę b. Dekor. vom. Bekt. Univ. Lemb. 
Golański F. N. (ks.). Mater. kazn. Wił. 
,— gaz., za dusze T. Czackiego. 

Goujon A. Butlet d. 1. Gran. Armee. Paris*. 

Gramatyka łac. wyd. 4. War. 

Grócfdek G. ES. Aleksander V. Maced (Hiisr 

Latein). ViL 
Hejmbsta.dt Zyg. Fryd. Nauka ó rozbiorze 

rosi. War. , , . 

Huettersthal Jutius. bankrede rur d. t>o- 

Jf0.r. des Prof..Kodesćh. Lemb. 
Hu i son Toni Dissert meft. de tfypóchondr. 

Jakubowski Józ. Wy)4tki z dzień, pkryz. 

War. 
Kaeafpcir and Kralitzky. Bussiścher Dbl- 

metscher. 
K a I e n d. (nowy lwowski). Lw. 

— krakowski. Krak: 

— polit pijar. War. 

— pol. rus. War. 

Kamieński Kąj. ('pnar): Gram. fran.^War. 
KamfeffSti Tdd. WieWz do narodu pol- 
skiego. KrAk. 
Kappelli Luifei. łn occaslone delie vtttorie. 

Katehizmdla horpnsów kadećkich. #ar. 
Kaulfuss, Joh. Ś. Wfaa. ó szkole założonej 

w Poznaniu* ^ • 

KawiecttiFr. B. Mowa ha pogrz. Zakrzew- 
skiej. Htin. 

Kodeks Nap. pol. fran. i łacin. (tłóm. Sza- 
niaw.). 

Komar Erazm. Dubieckietnu wdzięcz, publ. 
(Krik.). ' 

Kopczyński Onujl Gram. na W. 1. Wil. 

— Gram. na ki. 3. Wat. 
Koziebrodzki J#z. Wyjątek z (iugflaresoW. 

T mAnr 

Kunjcki i^iotr. StatiA. yptó. iAftfełfrów, 
obTasfe. ^etersbttrg. 46 1813. Ku tu z o w. Objaw, polecenia zostania uczn. 

z Kb. W. na miejscu. Wil. 
Lamontagpe. Les polon ais, trag. 2 edit. 

Paris. 
La u ber K. Gedaehtn. Pred. auf d. Fiirsten 

Jos. Poniatowski. War. 
Legouvó Gabr. Zalety kobiet, poem. War. 
Lipiński Józ. Instruk. wzgl. opłat od uczniów. 

War. 

— Katechizm dla korpusów kadec. War. 

— Mowa na zakon, popisu konwikt. Zoliber. 
War. 

Łańcucki J. Pochwała Bugajskiego Kr. 

Łapiński D. W dzień pogrzebu Ważyń- 
skiego. Wil. 

(Mączyński W A Woj. Mączyńskiemu 
(wiersz). Kf. " 

Majewski W. S. Rzecz o* archiwach. War. 

Manifest cesarza Anstryi. Lw. 

Markiewicz H. Redę. Petersb. 

MarmaroB J. Dissert. medica. Wiedeń. 

Mat ery e z nauk w gimn. wołyńsk. Krze- 
mieniec. * 

M e i d i n g c r J. Gramat. francuzka. Wrocław. 

Mellin K. Lekarstwo domowe. Kr. 

Mickiewicz J. O meteorologii. Wil. 

Modlitwy chrześciań. War. 

Molski M. Na "śmierć -ks. Józefa Poniatow- 
skiego. 

Morawski F. Mowa przy pogrzeb. Józ. Po- 
niatowsk. Par. 

Morfeusz. Wrocł. 

Narol s ki J. Teologia moralna. Poczajów. 

Nauka o rozbiór, wód. minerał. 

— o szczep, ospy Wił. 
Niemcewicz J. U. Coup d'oeil sur la eon- 

duite de coalisees. 
(Niemen). Ruckzug der Francozen. Wil. 
Nikiński A. W dzień imienin ks. % Dembka. 

War. 
Nowicki £. Nauka o rozbiór, wód minerał. 

War. 

Obwieszczenie o ustań.' Rady Na j w. ks. 
Warsz. (b. w. m.). 

— dla wsi. depart. Poznana. 
Odwrót Francuzów. Wii. 

Ogłoszenie lekcyj. w Uniw. wileń. Wil. 
•Opis obejścia się z Piusem VII. (b. w. m.). 
Ordnung der Yorlesungen. Lw. 
Pa i uwiń F. Gramatyka franc. Wrocł. 
Passy a. Wil. 

Pfaff Fred. Książki polskie. 
Pfuel E. Odwrót Francuzów. Wil. 

— Retrait des Francais. Braunschn. 

— der Rttckzug der Francozen. Petersb. 

— Toż. Warschau. 

— Toż. Wil. 

— Toż. Germanien. 

Piekarski F. Zbiór praw. pola. i W. ks. 

litewsk. Kr. 
Pigault Lebrun. Pan Bott. Wil. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 
Pili er J. Kalendarz. Lw. 
Piotrowski J. Wymiar czasu. Kr. 
Pod oski A. Przewodnik dla woźnych. War. (Poniatowski J.). Do ks. Józ. Poniatowa, 
(wiersz). 

— Lebens-Schilderung. Praga. 

— Mowa i wiersze na zgon (b. w. m.). 

— Mowa na zgon. Łomża. 

— Wiersz na śmierć 

— Wiersze na pogrzebie. War. 
Popis szkoły kaliskiej. Kalisz. 

— trakowa. Kraków. 

— lubels. Lublin. 

— Pijarów w Warsz. 

— liceum warsz. 

— szkół ewang. Warsz. 
Potocki J. Avadero. Paris. 

— Principes de chronologie. Krzemieniec. 
Potocki St. Mowa najp. i najws. W. M. W. 

(noassoń.). Kr. 

— O sztuce u dawnych. War. 

P o u 1 1 i n. Teorya przeć, ostrokr^g. Wrocł. 
Powodu (Z) wyparcia nie przyj ac. (wiersz). 
Praelectiones in Univ. Vilnensi. Wil. 
Prażmowski A. Kazanie na pogrz. Józefa 
Poniatowsk. War. 

— Mowa na posiedź, szkół pilarskich. 
Przewodnik dla woźnych. War. 

R. J. X. Kar. na pogrz. Tad. Czackiego. Po- 

łock. 
Rachmistrz do ułóż. rach. między wierzyć. 

Krak. 
Radzimiński Adam. Mowa na uczcz. Tad. 

Czack. Krzem. 
Raport królów* szwedz. o stos. polit. Szto- 

kolm. 
Ra syn Jan. Berenika; trag. Wil. 
Reddig Józ. Kaz. na obchód T. Czackiego. 

Połock. 
Regulamin tycz. wolnego hand. sola, w 

Ksics. War. War. 
Richard Dezyd. S. J. Hist. monar. Assyr. 

i Pers. Połock. 
Roczn. teatru nar. wars. War. 
Rosbierski Ant. Annalen. Wien u. Lemb. 
Rozmowy nowe w jęz. fran. i pol. War. 

— i wokabuły fran. niem. i pol. Pozn. 
Rudnicki Ad. Ant. O powietrzu bydl. Kr. 
Rueckzug der Franzosen. War. 
Ryszkowski Fr. Kalend, na księstwo war. 

Krak. 
Rzewuski W. Se w. Pytania do rozw. 
S a i n t-Ursin. Marie de. Elćgie du com. de Dante. 

Vii. 
Sierakowski Seb. Systematyka dziecinna 

Krak. 
Siestrzencewicz Boch. St. Rech. sur To- 

rig. des Sarmates. Petersb. 
Słownik kieszon. fran. pol. niem. (Bandt. 

J. S.). 
Soł tyk Mich. ks. Obwieszcz. o zgonie ś. p. 

Anarz. Gawroń. 
Sposób doświad. przez który muchy. Kr. 
Spotkanie oby w. z przedm. Krakowa. 
Stawiarski lgn. Fr. Prawo kryminalne. 

Stein i Galleti. Nowy dykc. jeogr. Wrocław. 
Sułkowski J. A. M. An account of the ci- 
ty of Moseou. Lond. 1813 - 1814 47 I -Hi&tory of Rnssia. Lond. 

Sutowiecki Kur. Odp. na. pyt.: Co się 

SyWibaire now. col. et fran. Var. 
SyUłbiiowłłnie i pocz. czyt (War.). 
ftiiuia^waki Fr. Ksaw. Kodeks cyw. franc. 
Snuty r Stan. Naboż. do serca Jezus. War. 
SiWkow. (Ogłosz. co do zarazi, chorób). 

m\. 

Szala. Ueber d. Vorkommen des Bleiglan- 

zea. 
Szumski Tom. Dialognes et mots faciles. 

Pozn. 

— Einmal eins Rechiiungs Arten. 

— Gram. fran. dla Polaków. Kawicz. 

— Grammaire franc. Rawicz. 

— Recueil des meilleures anecd. Rawicz. 

— Rozmowy i wokabuły łatwe. Pozn. 

— Rusaischer Selbstlehrer. Posen. 

— Wypisy fran. Rawicz. 
Terencyusz. Adelphi, kom* przez Schulza 

(Leon Borowski). 
Tomaszewski Jan. Diss. chirur. prac. de 

cataracta. Vii. 
Towarzystwach (0) bibl. Wil. 
Trzciński Jędrz. Dach księgi nat. Krak. 
(Trzecieaki Aug.). Mowa nad Ang. Trze- 

cieskim. Lrak. 

— Nekrolog. Aug. Trzecieskiego. 
Wailly N. Zbiór gramatyki franc. Wil. 
Wiadomość o obrazie Maryi Panny. War. 
Wieladko W. Głos prawdy. 
Wiersz na pamiątkę G. Działy ńskiej. 
Wild Kar. Yerzeichniss deutscher Bttcher. 

Lwów. 
Wirgiliusz. Jeorgiki. Kr. 
W odzie ki S. Katalog roślin. 
Wolf J. Maimoniana. Berlin. 
Woronicz J. Pochwała bisk. Kossakowsk. 

War. 

— Wiersz na pocrz. Józ. Poniatowsk. War. 
Wykład materyi w szkole międzyrzec. Krze- 
mieniec. 

— w gimn. wileńskim. Wil. 

— w szkole zbarazkiej. 
Wypisy angielskie. Wil. 
Wzory biletów. Połock. 

Zalewski A. Rocznik teatru naród. War. 
Zawadzki Józ. Katalog książek. 
Zeitschrift Posener. Poznań. 
Zeitnng (Lemberger). 

1814. 

Abicht J. H. Initia philosophiae. Wil. 
Aleksander I. Do Tajn. Radcy Łanskiego. 
War. 

— Angnstissimo Alezandro L (wiersz). Polo- 
ciae. 

— Die onomastico (wiersz). 

— W dnia imienin (wiersz). Kr. 

— W dzień imienin (wiersz). 

— Kantata (b. w. m.). 

Alphons A. Journal historiąue. Paris. 
Appeal in behali of Poland. London. 
Appel aux allies. Taris. Arytmetyka dla szkół. Wilno. 
Bacz ko L. Ueber d. Yerhaltnisae. KOnigs- 
berg. 

— Wodurch entstanden Ostpreussens Leiden. 
Królewiec. 

Bandtkie J. S. Miscellanca Cracoviensia. 
Kr. 

— De septem missalibus. Kr. 
Bandtkie J. W. Jus Culmense. War. 

— potrzebie nauki prawa. War. 
Baron K. Ueber Gerechtigkeit. Wiedeń. 
Barthelemy A. Les deux Casimirs. Paris. 
Bentkowski F. Historya literatury polek. 

War. 
Bergonzoni M. Leop. Lafontainie. War. 
Bessę r W. Catalogus plantarum. Krzem. 

— Supplementum ad catal. plantarum.. Krzem. 
Bieg roku całego. Częstochowa. 
Bielski S. Wybór poezyj. War. 
Biernacki A. P. Kalendarz rolniczy. Wro- 
cław. 

Bogusławski J. K. De studio theologicae. 
Wil. 

— Życia sławnych Polaków. Wil. 

— Prospectus. Wil. 
Brandt F. Osteologia. War. 
Brodziński K. Wiersz na sprow. zwłok 

ks. J. Poniatowak. War. 
Buffon J. Wybór z dzieł. War. 
Cap o d' 18 trias. instytucie w llofwyln. 

War. 
Caroli ks. Ad Alexandrum I. (wiersz). 
Catalogus Ordin. S. Pauli (b. w. ni.). 
Chmielowski B. Bieg roku. Częstochowa. 
Chrzanowski P. Kazanie o dobroci Boga. 

War. 
Chreptowicz J. prawie natury. War. 
Clement D. La journóe du Chretien. War. 
Conspectus praelectionum in Acad. polo- 

censi. Polociae. 
Cottin J. Julia. War. 
Czartoryski A. J. Myśli do polepsz, bytu 

włościan fb. w. m.). 
Czermiński J. De studio philosophiae. Kr. 
Dąbrowski J. H. Bukiet w oktawie uro- 
dzin ien. Dąbrówek. 
Dawid. Ł. rreussische Chronik. 6 Band. 

Koenigsb. 
Directorium off. divini. Kr. 

— Toż. Pozn. 

— Toż pro dioec. Kielcen. Kr. 

— Toż. Lw. 

Dobrowolski A. Kazania. War. * 

Do hm K. Denkwttrdigkeiten meiner Zeit. 

Lemgo. 
Dubiecki M. Sub effigie Alexandri I. Kr. 
Dwernicki J. Zbiór komend, dla iazdy. War. 
Dziej opis dla młodzieży. Wrocław. 
Dziennik departam. krakowsk. 
Edictorum (Continuatip). Lw. 
Eichhorn J. Rinaldo Rinaldini. War. 
Elementarz polsko-niem. War. 

— pols. franc. niem. War. 
Empfindungen der Israelit. Gcmeinde. Lw. 
Ep stein J. Dissert. inaug. Wiedeń, 
Ewangelie. War, 48 1814 Eysymont M.^Joh z grantu nieszczęśliwy. 

Facciolati J. Oratio. W U. 

Filar przy drodze. War. 

Filipowicz A. Do J W. ka. Woronicza. War. 

— Ad lllustriss. G. ZaoharyaBiewicź. War. 
Fleury. Katechizm hist. Wilno. 
Franciszek I. Patent o mielnikach. Lw. 
Frank J. Sur P influence de la revoL franc. 

Wil. 

— Memolre sur l ł origine. de la pliąue polon 
Wil. w 

Franklin B. Uwagi nad powiększ, zapłaty 
robotnikom. War. 

Frankowski. J. Na examen w korp. kade- 
tów. Kalisz. 

Fanko P. Technologia. War. 

Gadowski W. J. Dissert. s. 1. pliąue pol. 
Paris. 

Gellert Cb. T. Listy akad. lipa. prof. Wro- 
cław. ' • * *-.-'*>* 

Gen lis S. F. Książ, do podr. w 9 językach. 
Lipsk. 

— Manuel du voyag. Leipsio. 
Godlewski J. Głosy na sejmie. War. 
Gol ans ki F. N. (ka.). Przy mów. s. wysłuż. 

prof. Wil. 
Gold8mith O. Historya rzymska. Wil. 

i War. 
Gołaszewski J. KI. List past. War. 
Górecki A. Duma o geu. Grabowskim. 

War. •' 

Gram. łacius. Wi)no. 
GroddckO. E. -Ad somnium. Scip. mon. 

Viln. ' ,7r 

Historya powszechna. Połock. 
Horn. Obraz spal. i zrąb. Moskwy. Wil. 
Horacy. Listów księgi 2 (Fr. Dmoch.). War. 
Hubę Kar. De ińtegratione fuuctionnm. Cra- 

coviae. 
Ind ex lectionum in Uniy. Jagiell. 18 14 / lfi . 

— plant, horti botan. Univ. vilnen. Vii. 
Ja c oby. Chodowiecki *s Werke. Berlin. 
Jais Aloiz. P. Lehr. u. 'Gebetsbttctil. Lemb. 

Jan i ts eh Aein., Gesch. N <J. Crięgsfal. t m Pol. 

Wioń. 
Janowski Jflik. Kaz f na dz» Młodzianków. 

Krak. 

Jarocki Feliks. Pow. do .Antonina Malinows. 
bisk. 

— Obrona zadań: o .mach. Watta, Srak. 

— Rozpr. o machinie Watta. Krak. 

Jarouski Józv. Proj. o polep, losu włość. 
Krak. 

Jurkowski BJich. O demonach czyli geniu- 
szach. Krzem: ' ' ,ł '' ' sl 
Kalendarz astr. i gpBp. War. 

— kieszon. pijarskl. War. 

— dla dam i &aw. Wił. 

Kaliński Hier. Na wprow. zwłok Poniat 

War. 
Kamieński Jan. przedaw. wedł. prawa 

fran. Łomża. 
Kamieński Tad. Ka przyb. Aleks. I. Krak. 
Sand i a ni Piotr. Kalend, krakowski. Krak. Kap pełli Luigi. Per ii ritorno Alezandro L 

Wil. 
Kami fu 8 8 Joh. Sam. O filologii. Wrooł. 
Kawalewski Konr. Kazania iriddzielne. 

Przemyśl. ' ' ^ •' '•' • . •■ . 

Kazański Mac. Ojciec ojjcz., komed. Wil. 

Kłokocki Stan. Uw. tiacf powiek, zabł. ro- 
boto! War. 1 • * <" ł 

Kolędado A. K. Bieńkowskiego. 

Konarski 3tan. Gram. lat. ed. emencLWil. 

KotistantyW. toji^żc. Rozkazy dziett/do 
wojska pol. 

— Do Kbnst Pawłów, na przyj, do War. 
Kopczyński Onuf. Ad Congr, Vindobo- 

nensein. • - 1 J u * • iU * - 

— Do Kongr. wiedeń (tłóm. Minasowicza). 
Kor n Jan Bpg. Katalofc kBtyiefc^oTHkich. 

Wrocław. t.i Kosić ki Vit. M. De stad. philos mor. in 
Pol. Crac.' " • • ,:ł - * "' *>*• • 

Kotowski Paw. Hist. powsz. War. 

Kozłowski Kaj. Drugi głos W sprawie jen. 
Kautenstr. ' ^ n ' ^ 

Krysiński Dom. O arytm. polit. War. 

(Krzemieniec). Materye ^'nautt^w gimn. 
woŁ Krzeńi. ' ' l ' - « " • •• u • 

Legóuve Gabr. Zalety kobiet poem. War. 

Lelewel Jbach: ; Historya "geografii;' War. 

— Stosunki handlowe Fenicyan. Wat: 

— Wiadom. o nar. do końca w. X. War. 

L e,r*n fc t Joari. Ad propos, de peste Cremencii. 

— Rozpr. o marże (przekł. Sóczyń.)' i Rocz. 
tow. U XL War. " ' l ' 

Leszczyński Stan. Proces verbal da la 
ffcte a Nancy. . n '• 

(Leszn owska A.). Śpiewka w d. jćj imie- 
nin. ■ r.i». 

Lhuillier Szym. Arytm. Wil. 

Li dl Alb. Nauka szt. rachhn. Lwów. 

Linde Saln. Dog. Mowa na popis 1 Liceum. 

War. •»"« 

Lt^p i ń sk i Aug. (ks.). Mowa do . Górskiego 

bisk. 1 Kielce. ' ' " Jl * • 

Lista osób ze zgrom. Miłos. i Banku pob. 

Krak. .•"!/.. -i. ... u 

(Lublin). Popis szk. depart Lublin. 
Łącki M. Kazanie, padom. 
Łańcucki J. Do P. K Aweryna (wiersz}. Kr. 
Łęcki J. Rozpr. o nauce przyrodzenia. "Kr. 
Magier A. próbach wódek. War. 

Majewski T. Kazanie na 3 króle. War. 
Markiewicz R. Zasady fizyki. Kr. 
Matecki J. Kalendarzyk. Kr. 

Materye z nauk w gimn. wołyńsk. Krze- 
mieniec. r . . • 

Miko rs ki D. Mowa przy zwłokach ka.. Jó- 
zefa Poniatowsk. (b. w. m.). 

M i n as o w te z' J. D. Świątynia nadziei (wiersz). 

Mignę (De) Discours. Nancy. 

Miscellanea Cracortensia. Kr. 

Missyonarze. Katalog* książek. Warsz. 

Młodecki K.O polepsz . śtanta • włościan. 
Radom. 

Mochnacki B. Dissert. de , pharmacopolls. 
Wiedeń. j ' ! ■ • 1814 49 i 


/ ilolaki M. Na obchód imienin Aleksandra 
I. (b. w. m.). 

— Kolęda obywatelska (b. w. m.). 

— Do jen. Dąbrowskiego (b. w. m.). 

— Do senatora Łanskiego (b. w. m.). 

— Dj Teresy Jabłonowskiej (b. w. m.). 

— Na przyjazd. Korist. Pawłowicza (b. w. m.). 

— Z pow. imienin jen. Kosseukiemu (b. w. m.). 

— Do arcyb. Raczyńskiego (b. w. in.). 

— Bukiet dla Zofii Zamojskiej (b. w. m). 
(Moskwa). Obraz spalenia Moskwy. Wil. 
Mosin ks. Rozmowy polsko-franc-niem. Lw. 
Mnnsterfeld F. Empfindungen. Lw. 
Napoleon L Copie de la lettre (b. w. m.). 
Nauka obyczajpwa. War. 
Niemcewicz*). M Jadwiga, drama. War. 

— Napomknienie względem dobra publicz. 
War. 

— Samolub, kom. War. 

Nongaret P. Beantóa de 1' histoire de Po- 
legnę. Paris. 

N owak i e w i c z K. Marsz tryumfalny (wiersz). 
Kr. 

Odezwa Rady departaro. Sekwany. Mińsk. 

Ofiicium codzien Częst. 

Ogłoszenie lekcyi w nniw. wileńsk. Wil. 

OłdakowskiJ. O prawodawstwie Justy- 
niana. Krzemieniec. 

Ordnnng der Yerlesangen. Lw. 

Ossoliński J. M. potrzebie nauki prawa. 
War. 

Oseyan. Bitwa pod Lora. War. 

P. J. F. Modlitwy nabożne. War. 

Fałat i mu reginae coeli. Vilnae. 

Pe k a 1 s k i W. Wiersz do P. Rej cha (rntssoń.). 

Plaff Kar. Bog. Catalogue des livres. 

Piekarski F. Rys bractwa miłosierdzia. Kr. 

— Wzory rachunków domowych. Kr. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 

— Katalog książek. 

Pi U er J. Kalendarz. Lw. 
Piramowicz G. Nauka obycz. War. 
Pius VII. Constititio. Romae. 
Poczet braci (masson.). 
Podróż Stasia. Wrocł. 
Podziękowanie publiczności. Kr. 
Pohl J. Kazania Wil. 

— Mowy. WiL 

— Powinności chrześciań. Wil. 

— Rachunek sumienia. WiL 

Polluge K. Tirocinium fur Deutsche. Bresl. 
Polonorum oratio (b. w. m.). 
Polsfuss A. Książka do czyt. Wrocł. 
(Polska). Oda przy powr. wojska polsk. (b. 
w. ni.). 

— Uda na przybycie wojska pols. (b. w. m.). 
(Połock). Conspectns praelectionum. Po- 
łock. 

(Poniatowski J.). Elegia in obitum 
Kalisz. 

— Programma obrzędu żałob 

— Wiersz na wy pro w. zwłok. War. 
Popis. Nadzieja, pisemko. Rawicz. 

— Szkoły kaliskiej. Kalisz. 

— w korpusie kadetów. Kalisz. 

— szkoły krakows. Kr. a ■ • • — szkoły lubelsk. Lublin. 

— szkoły poznańsk. ' 

— Pijarów w Wars z. 

— liceum warsz. 

— szkół owang. warsz. 
Potocki A. rolnictwie. War. 
Potocki J. Dix journćes do la vie d'A. Van 

Worden. Paris. 

Powinsz. Kr. 

Prawie (0) natury. War. 

Program szkoły depart. poznańs. 

Przepis służby dla szpit. War. 

Przybylski Jac. Za pomyślność Aleksan- 
dra I. Kr. 

— Psalm der 12 Stamuae Israels. Kr. 

— Podziękowanie. Kr. 

Przybylski Ign. Na popis szkoły poznańs. 

Pozn. 
Pstrokoński. Hołd pamięci Poniatowsk. 

Kalisz. 
Paczkowski K. Kazanie o ciekawości. 
Pujoulx J. Książka dla młod. wieku. Kr. 
Rafałowski Pacyf. Mowa na pogrz. Mur- 

czyńskiej. War. 
Rakowiecki I^n. Kede tiber den Krieg. 

Dorp. * 

— Redę am Friedenfeste. Dorp. 
Reddig Józ. Kaz. na ś. Ignacego. Połock. 
Regulamin podat. od mięsa koszer. (War.). 
Reichert J. Gesang des Friedens. Lemb. 
Rennenkampf Aleks. Rzecz o Piusie VII. 

pap. War. 

Ricnardt Dez. (S. J.). Uist. grecka. Połock. 

Roczn. teatru nar. war. War. 

Rogniat Jos. Relat. des sieges de Saragos. 
Paris. 

Rozbierski Ant. Instruc. pro Camer. gra- 
nic. Leopoli. * 

Rościsz ewski J. K. Mowa na powrót wojsk 
pols. War. 

— Głos podczas przyjęcia zwłok Poniatows. 
War. 

Rozprawa o handlu zbóż. War. ob. Smith. 
Rudnicki Ad. Ant. Sposoby zabezp. ed go- 
rączki. War. 
Rychło w 8 ki Wład. Tab. proc. od den. do 

mił. zł. p. War. 
Ryk as z ewski Grz. List do Przybylskiego. 

Krak. 
S a c k Joh. Ed w. Rebb Schloime Klappzymbels. 

Lemb. 
S a m e 1 s o n Marcin. De vita vegetativa. Re 

giom. 
S arb i ewski K. M. Poemata omnia. Dresden. 
Sawicz ewski Józ. Mowa w kol. Nowod. 

Krak. 
Say Jan. Chrz. Prosp. dz. Ekon. polit. (Dziero- 

żyńskiego). Bydg. 
Schngt. Aleiandro triumph. in itin. Vindob. 

Crac. 
Skarga P. Obrona Jezuitów. War. 
(Skarżyński). Zbiór mów na pogrz. w Łomży. 
Skórzewski Fryd. Uw. nad polep, stanu 

włos. Bydg. 
Słotwinski Fel. Lei. odpow. na zdanie 

Trzcińs. Krak. 

7 1 50 1814 - 1815. Smith A. Rozpr. o handlu przekł. Kłokoc. 

War. 
Sniadecki Jan. Pisma rozin. Wil. i War. 

— Żywot Piotra hr. Zawadowskiego. Wil. 

— Żywot liter. Hugona Kołłątaja. Wil. 
Sokolnicki Mich. Coup d'oeil sur le Pon- 
ton d'Elberfeld. Paris. 

— Disc. a Tou. d*un senrice. Nancy. 

— Disc. a Tov. de la cer funer. Leipz. 

— Journ. hist. des oper. milit Paris. 

— Toż de cav. legiere pol. Paris. 

— Mowa w koś. po naboi, za Poniatowe. 

— Mowa z okaz. obch. pogrz. za duszę ś. p. 
Leszczyńs. 

— Mowa przy odd. zwłok J. Poniatów. War. 
Śpiewka w dz. im.Adel. Leszno wskiej. War. 

— wesoła na powit. wojów. pol. War. 
Sposób zabezpieczenia się od gorączki. War. 
Starzeński Hyac. Zbiór poczat i praw. rei. 

kat Wil. 
-Staszic Stan. ortografii. War. 

— Przemowa człon. dyr. eduk. nar. War. 

— Ostatnie do współrodaków słowo. War. 
StefazyuszJ. Antiąuit graecae Bosii, Ktip- 

kii. 

— Gram. graeea. Var. 

Stritter Jan Gotthilf. Gesch. der Slaven. 
Surowiecki Kar. Missya lożow. apost Ber- 
dyczów. 

— Odp. na blużnierstwa Weishaupta. 

— Cudowny schyłek, w. XVIII. Wrocł. 

— Tragiczne śpiewy masońskie. 
Świątynia nadziei, wiersz (aut. Minaso- 

wicz J.). 

Symonowicz Roman. Uwagi nad jego pi- 
smem. 

Szemega Jędrz. O spos. uczenia rys. topogr 
Krzem. 

Szrek J. M. Hist. powsz. (przez ks. Pawła 
Kotowskiego). Wilno. 

SzybińskiD. Wiad. o znakom, monarchiach. 
Wil. 

Taksa lekarstw. War. druk. ks. Pijar. 

Trzciński Jędrz. Pieczęć na usta lekkow. 
duchów. Krak. 

— Znasz pismo Boże. 
Ty pik. Lwów. 
Ubiory różnych narodów. 
Uniwersytet wileński. Katalog. Wilno. 
Urzędz. kasy wdów dla ks. ewang. War. 
Ustawy War. To w. Przyj. N. War. 
Wahlzeberg G. Flora Corpathorum. G&t- 

tinga. 
Yannoti J. O szczepieniu ospy. Lw. 
Wazgird Al. Sposób zachowania drzew. Wil. 
Węgrzecki S. Głos prezydenta miasta (b. 

w. m.). 

— O włościanach polskich. War. 
Wiadomość o narodach. War. 

Wi erzchaszewski P. Wiersz żałobny dla 

K. Potockiego. Lw. 
Wilno. Rtlckzug der Franzozen. Petersb. 
Włodek J. O naukach wyzwolonych. Wro- . 

cław. 
Włościanach (0) polskich. War. 
YoJgt M. Źródła spokojności duszy. Kr. Woronicz J. Kazania na pogrz. ks. Józefa 
Poniatowskiego. War. 

— Toż po frasc. War. 
Voyage en Russie. Paris. 

Wroński H. Philosophie de 1' infini. Paris. 
Wujek J. Ewangelie. War. 
Wybór poezyi. Cz. I— HI. War. 
Wykład materyi w szkole międzyraeck. 
Krzemieniec 

— materyi w gimn. wileńsk. Wil. 

— w szkole zbarazk. (b. w. m.). 
Wyrachowanie procentów. War. 
Zabawa nowo-modna. War. 
Zagadki różne. War. 

Zawadzki J. Do miłośników literatury (b. 

w. Ul.). 

Zawadzki Józ. Katalog książek polskich. 

Warszawa. 
Zawadzki M. Quodlibet. War. 
Zbiór prawideł rei. katol. Wil. 

— nauki chrzęść. Wilno. 
Z e i t u n g (Lemberger). 

Ziemięcki F. Odpowiedź ze strony Około- 

wicza. War. 
Z nos ko J. Programa. Wil. 
Zoologia. War. 
Ż ó ł ko w s k i A. Kasperek w szczęściu. War. 

— Śpiewy z opery: Szarlatan. War. 

181*. 

Abecadło dla młodzieży. War. 
Aleksander I. Odezwa do Polaków. 
(Aleksander I.). Dank-Lied dem Kaiser 
Aleksander I. 

— Ode a F Empereur Alexandre (b. w. ni.). 

— Odgłos od Polki. 

Alvarez E. Gramatyka języka łacińsk. Po- 

łock. 
Ankwicz A. Epistoła pastoralis. Lw. 
Ap pen dix indicis plantarum. Wil. 
Arnold J. Historia medica polona. Kr. 

— Rozprawa o hojności królów. War. 
Arytmetyka prakt Warsz. 
Autentyk w przedmiocie objęcia części ks. 

warszaws. Pozn. 

Bajki (b. w. m.). 

Iłandtkie J. S. Historya drukarń krakow- 
skich. Kr. 

— De Missali Norimbergensi. Kr. 
Barankiewicz M. O wakcynie. Wil. 
Barruel A. Histoiya duchowieństwa. Kr. 
Baudouin J. Version des vers latins. Vars. 
Bentkowski T. Pamiętnik warszawski. 
BergonzoniM. Per felice ingresso di Ales- 

sandro I. (b. w. m.). 

Berichterstattnng. Altona. 

Besser W. Catalogus plantarum. Krzemie- 
niec. 

— Supplementum ad catol. plantarum. Krzem. 
Bielski S. Arytmetyka, war. 
Biernacki A. P. Dziennik rolniczo gosp. 

Kalisz. 
Blesansky M. Christine. Paris. 
Bogatko M. Nomenklatura minerałów. Wil. 
Bogorski P. Polak dla rodaków. Paryż, 1815. 51 Boja on 8 Ł. Dea jprincipales causes. Wil. 

— Dócouvertes. Wil. 
Brandt F. Splanchnologia. War. 
Brodziński K. Śpiew (massoński). War. 

— Wiersz (massoń.) War. 

— Wiersz obrzędowy (massoń.). War. 
Bukowiecki J. Dissert inaug. Wil. 
Ceiller F. Prawo natury. Kr. 

Cezar J. Commentarii de bello gallico. War. 

Chodkiewicz A. O stosie elektrycznym. 
War. 

Chojnacki W. Zasady pedagogiki. War. 

Chromiński K. Do jen. Stryjeńskiego (b. 
w. m.). 

Ciechanowski F. Porządek naboż. cer- 
kiewnego. War. 

Codez judiciarins. Wiedeń. 

Constitutio Soc. liter. Cracov. Kr. 

Conventionen zwischenden llofen. Wien. 

Cyc er o. De oratoribus. Wil. 

Cyrknlarz o posta-pieniu z obcymi. Lw. 

— o preskrypcyi. Lw. 

— względem niekatolików. Lw. 
Czartoryska J. Książka do pacierzy. Wro- 
cław. 

Czartoryski A. J. Discours dans la salle 

da Senat. 
Dąbrowski Ksaw. Mowa przy złożenia ho- 

macium Aleksandrowi I. 
Dawid Ł. Preassische Chronik. Koenigsb. 
Dzieriawin O. De deo. Yilnae. 
Directorium off. divini. Kr. 

— Toż. Pozn. 

— Toż. Lw. 

Dmaszewski L. Oblężenie Warszawy, dra- 
ma. War. 

— Śpiew na imieniny J. N. Potockiego. War. 
Dobrowolski J. Dissert inaag. Wiedeń. 
Dobro wski J. Slovanka. Praga. 

Do hm K. Denkwttrdi^keiten. Lemgo. 
Damher A. Dissert. maug, Wil. 
Dowód postęp, szkoły Datnowskiej. Wil. 
Dubiecki M Carmina. Kr. 

— LessDs in obitum M. Sołtyk. Kr. 

Da petit Merc. Voyage en Pologne. Paris. 
Dyrwiański J. Dissert inaug. Wil. 
Dziekan owi cz F. Popis uczniów 

kaliskiej. Kalisz. 
Dziennik departam. krakowsk. 

— departam, radoms. 

— departam. warszawę. 

— Towarz. Dobrocz. War. 

— wileński (czasop.). 

— urzęd. depart. siedlec. 

— urzed. depart łomżyńs. 
Dzień szczęśliwy. Lublin. 
Edictorum (Continuatio). Lw. 
Edukacyi (0) publicznej. War. 
Eichhorn J. Rinaldo BinaldinL Warsz. 
Elementarz. Wil. 

— niem. pols. War. 

Elsner J. Post eelebrem victoriam. Lipsk. 

Fedr. Fabulae. Wil. 

Fleury K. Katechizm histor. War.' 

Frań co ni. Poniatowski, mimo drama. Paris. 

Frank J. Toksykologia. War, szkoły Friedlein Fryd. Verzeichniss der Unterhal- 
tungsbttcher. Krakau. 

GawareckiW. H. Kozpr. o prawie wŁ obro- 
ny. War. 

— Wiad. o Sadzie Pokoju. War. 

Gen li s S. F. Oblężenie Roszelli. Krak. 

Glinka S. F. Niekt. rysy życia T. Kościuszki. 
Petersb. 

Gliicksberg Nath. Catalogue des liyres. 

Godebski C. Przepis mustry i manewr. 

Golański F. N. Kaz. n. exekw. H. Stroj- 
no w. Wil. 

— Rys Mojżesz, prawod. Wil. 
Gonssauft. Rozpoznanie poczciwego czło- 
wieka. Kraków. « 

Groddek G. £. Observ. s. dissert. au eon- 

cours. Vii. 
Grzymała W. Głos przed wyk. przys. Lubi. 
Guebner F. Neujahrgeschenk. Brody. 
Guenćc A. Lettres de Juif a M. Voltaire. 

Lyon. 
Haberkant Ferd. Książka niem. dla mł. pol. 
. Wrocł. 
Heinrich Albin Beschaff. u. Natar Prod. 

in Galiz. Wien. 
Herzmann Lud. Orbis pictus in 8 Sprachen. 

Pest. 
Homer Batrachomyoraachia (tłóm. Kiciu.). 

Lwów. 

— Dopełn. Iliady (tłóm. Przybyls.). Krak. 

— Iliada (tłóm. Staszica). War. 

— Odysseja (tłóm. Przybyls.) Krak* 
Homolicki Mich. Dissert med. deyasorum 

sanguifer. Wil. 
Hreczyna Tad. Dissert. med. de exanthem 

mercuriali Vilnae. 
Hu on Jan Chrz. Dissert. s. 1. congelation a 

Vars. Paris. 
Ind ex lectionum in Univ. Jagiell. 18 "/ J6 . 

— plant, horti bo tan. Yilno. 
Instrukcya co do uporządkowania towa- 
rzystw, ogn. War. 

Jaeck C. Fartage de la Pologne. 
Jakob L. H. Zasady prawod. (tłóm. p. Plichte). 
War. 

Jarocki Feliks. Bajki i przypow. Pozn. 
Jaroński Feliks. De Michaele Vratislavien. 

Crac. 
Johnston Robert. Travels throug part of 

the Rus8. Empire. London. 
Jurkowski Mich. Antologia grecka. Wilno. 
Kabała moralna. Wil. 

— czyli zabawka rozrywkowa. Wil. 

Kado Mich. Recen. architektury Sierak. War. 
Kamieński Kaj. Gram. niem. Wil. 
Kamieński Tad. W d. im. ks. Mich. Soł- 
tyka. Krak. 

Kanizyusz Piotr. Katech. poezgt Krak. 

Kapeli i Al. źródłach prawa kanon. Wil. 

Karczewski Win. plamach na słońcu. 
Wil. 

Karta carstwa polskaho. 

Katalog różnych książek. Kalisz. 

Katechizm przedruk z Kaniz. przez Sie- 
raków. Krak. 52 1815. Kau lf nas Joh. Sam. Einigc Bitten an d. 
Eltern. Posen. 

Kowalewski. Kazania. Przem. 

Kiersnowski L. De ingenio antią. Viln. 

Kochanowski Wac. Mich. Prosp. dz. too- 
ryi dział, ludzk. Wrocł. 

Kodeks krym. dla wojska pol. War. 

Komar Erazm. Wiersz na pochw. ks. Du- 
bieckiego. 

Kopczyński Onnf. Gram. na ki I. Krak. 

-— Zbiór nauki chrzcś. War. i Wił. 

(Kraków). Podział miastu i jego okręgu. 
Krak. 

Krasicki Ign. Bajki i przyp. Wil. 

— Mysziada z pol. prel. od Rożnacho. 
(Krzemieniec). Materye nauk w gimn. 

woł. 
Krzywkowski Hen. Mowa w Łowiczu. 
Krzyżanowski Adr. Mowa na zacz. szk. 

w Płocku. 
Krzyżanowski Paw. Animadv. nexum 

elementor. concern. Grac. 

— Zamiana czasu prawd. słoń. Krak. 

— Sposób nakręć, zegarków. Krak. 
Kuczkowski." Rozpoz. poczc. człowieka. 

Krak. 
Kwiatkowski Jan Fel. Disser. aethiol. 

morbi caerul. Vii. 
L a c h n i c k i Ign. Biogr. włość, nad brzeg. 

Niemna. War. 
Lelewel Joach. Początki geo^r. star. War. 

— Historyka tudzież o naucz. hist. Wil. 
Lelewel Karol. Uiniarkow. wyd. względnie 

do przych. Wilno. 
Letourneaux. Hist. st. i now. testam. W. 
Lewkowicz Sykst. Novum aux exped. reim- 

pressum. Grac. 
Liboszyc Józ. Tableau botan. en Russie. 

Petersb. 
Lindo Sam. Bog. Mowa na popis Liceum. 

War. 
Lipiński Józ. O edukacyi pubi. War. 

— Projekt do urządź, hicrar. akad. w kra- 
jach ks. War. "War. 

— Wiad. o życiu księcia Józ. Poniatowsk. 
War. 

(Litwiński Wal.). Wiersz na jego imie- 
niny. Krak. 

Łukoinski L. Dissert iri&ug. Wil. 

M a c i ej o w 8 k i M. Mowa przy otwarciu gimn. 
Podolskiego. Krzemieniec. 

Magier A. O używaniu barometrów. War. 

Majewski T. De lectione bibliorum. Kr. 

— Kazanie na pogrz. Bogatkowcj. War. 
Marczyński W. Manualik histor. Wrccł. 
Maruszewski F. O wydobyciu włościan 

z teraz, stanu. War. 

Materye z nauk w gimn wolyńsk. Krzem. 

Meister J. Poetische Wicsenblumen. Lw. 

Micczyński J. Głos na posiedź, konfra- 
terni i. Kr. % 

Miklaszewski J. dłos (massoń.) b. w. m. 

Mil lot K. Historya rzymska. Kr. 

Miód u szowski M. Poczatk i jeografii. War. 

Miscellanea Cracoviensia. Kr. 

Mł.. K. Lubeckiemu w dzień imienin. War. Młodecki K polepsz, etanu włościan. 

War. 
Modlitwa wojenna (b. w. m.). 
Mogilnicki J. Nauka christianskaja w Bu- 

dyni. 
M ols ki M. Na przybycie Aleksandra I. do 

Warszawy. 

— Do A. Czartoryskiego. 

— N»i dzień imienin arcyb. Rt>czyńsk. 

— Na dzień imienin wojew. Wawrzeckiego. 

— Święto naród, z powodu przywróć. Król. 
Polsk. Lublin. 

— Święto narud. i mowa Wegrzeckiego. 
Morski T. Lettre a Mr de tradt. War. 
Nałogi cnotliwe. War. 
Naruszewicz Ad. Satyry. Połock. 
Neumann J. Plan de la cmlisation. War. 
Niemcewicz J. M. Pan .Nowina. War. 

— Dwaj Sieciechowie. War. 
(Nikorowicz J.). Wiersz z okoliez, imienin. 
Nomen klator 4 języków. War. 

N o w o w i c j s k i J. Kazanie na uroczyst. S. 
Józefa. War. 

— Mowa na pogrz. K. Swidzińskiego. War. 
Gbchód uroczyst. hołdu w Pozn. (b. w. m.). 
Gfficyum żywota S. Onufryusza. Warsa. 
Ogłoszenie lekcy j w Uniw. wileń. Wil. 
Ogrodnik doświadczony. Wrocław. 
Ordnung der Vorlesungen. Lw. 

Organ i z. Król. Polsk. 

— s§du najw. instancyi. War. ' 
Orzechowski S. Fidei cathol. confessio. 

War. 

Ostaszewski T. Do duchowieństwa. 

Owidzki J. Głos posła ... Lublin. 

Palczewski T. Pathologia yomituB chro- 
nić! Wil. 

Pal mer A. Memoirs of J. Sobieski. London. 

Pałac milczenia. War. 

Pasławski A. Rozrywka dla kochanków. 
Wil. 

Patent do mieszkano, ks. Poznań. Berlin. 

— względem zajęcia ks. Warsz. Wiedeń. 
Patyński S. Kazanie. Wil. 
Piekarski F. Projekt rolnictwa. Kr. 
Pieniążek S. Mowa na sejmiku. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 

Pili er J. Kalendarz. Lw. 

Piotrowski J. Opisanie obrzadk. religii. 

Kr. 
Pohl J. Kazania. Wil. 
Pop 18 szkoły kaliskiej. Kalisz. 

— korp. kadetów. Kalisz. 

— szkoły krakows. Kr. 

— szkoły lube lak. Lublin. 

— szkoły poznańsk. 

— Pijarów w Warsz. 

— liceum warsz. 

— szkół ewang. warsz. 
Porządek naboż. War. 
Postanowienie o rozgran. gubernii wileń. 

Wil. 
Potocki J. Principes de chronologie. Kree- 

mieniec. 
Potocki S. Discours. Vars. 

— wymowie i stylu. War. 1815. 53 \ — iSarowiecki. Projekt urządź, hierarchii aka- 
demie. War. 

Pradt D. Histoire de Tambassade. Paris. w 
Praeleetionea in Uoiv. Vilnen. Wił. 
Prawo względem mennicy. War. 

— Reprezentacji naród. War. 
Praimowski A. Kazanie na pogrz. Pocie- 

jowej. War. 

— Kazanie na uroczyst ogłosz. król. polsk. 
War. 

Program uroez. hołdu ks. Pożnańsk. 

— ogłosz. bytu Krakowa. 
Prospekt nauki chrzęść. Wilno. 
Przepis mustry. War. 

— porząd. dla wojska. War. 
Przepisy gry Wista. Wrocł. 

— dla szkoły katol. War. 

— dla szkoły batalionu. 
Ra eh. kasy gimn. Wołyńs. 

Bad o m i ń s ki Jan Aloj. Kurz. Abriss d. Lehr. 
n. Erzieh. Anstalt 

— Proj. pensy i panien. Toruń. 
Radwański Feliks. Myśli o wyprow. ludu 

wiejs. Krak. 
(Radziejów). Mowa przy skł. przysiąg 

w Radź. 
Radzimiński jen. Głos przed wykon, przys. 

w Lubi. 
Rad z i w i 1 1 Ant. H. Namiest. Konwen. z Ludw. 

i Stefania z Radź. Witgenst. Pozn. 
Reibnitz Ern. Wil. Yorschl. z Orundeigenth. 

Beri. 
Rembieliński Kajm. Proj. polep. et. włość. 

Płock. • 
Rigaud. Le sergent. pol. melodr. Paris. 
Rituale sacramentorum. Wil. 
Roczn. teatru nar. wars. War. 

— teatru pol. we Lwowie. Lwów. 

— Tow. Dóbr. warsz. War. 
Rościszewski J. K. Rozrzedź, uroczyst. 

wjazdu cesarza. 
Roaignoliusz K:ir. Prawdy wieczne, (tłóm. 

ks. Brzozów.). Połock. 
Rota przysięgi na wierność. Wars. 
Rozpór z. co do urocz, oczekiw. wjazdu N 

ces. War. 
Rudnicki Ad. Ant. przy cz chorób, bydła. 

War. 
Ruf u a Seztns. Brev. rer. gest ed. Guil. Mttn- 

nieb. Hanno via e. 

— De region, urb. Romae. ed. Guil. Mfinnich. 
flannoy. 

Rząd tymcz. króL pol. Organ. min. spr. wew. 

War. 
Rzut myśli bezstronnego postrzeg. War. 
Sanguin. Pet i te dialogues (Rozmowy małe). 

Lwów. ' 
Saplii rs tein Herm. Mowa z okaz. ogł. bytu 

Król. Lublin. 
Sarnecki Dan. Kaz. podczas kapit prowin. 

Kali a z 
Saunders Józ. Wiad. o życiu Szym. Cze 

chowicza. 
Sawicki Stef ks. Rys chroń. hist. pow*z. War. 

— Toi Krak. dr. Uniw. 

Say Jan Cors. Katech. ekon. polit. War. Schindler Kar. Geogr. Bemerk. tib. d. Kar • 

patischen Gebirge. Wien. 
Selmours. Dafnis i Pandroza, Spódniczka 

zielona. War. 
Se u me Jan Godtr. Mein Sommer. Lwów. 
Siemiątkowski Piotr. Bajki w 3 jęz. War. 
Sicmieński Marcin. Monum. Eccl. metrop. 

gnesn. Częst. 
Sierakowski Seb. Do senatu W. M.Krak. 
Słotwiński Fel. Lei. De necessit praescript. 

Crac. 

— Prawo natury rządowe. Krak. 

— Rozpr. o met. matem. Krak. 

— Rozpr. o potrzebie i celu rzędów. Krak. 

— Theses, quas defendend. propon. Krak. 
Słykowski Just. Conclus. theolog. de sa- 
cra script Var. 

Sołtykowicz Józ. ó przycz. nędzy naszych 

włos. Krak. 
Śpiewy (trag.) masońskie. 
Sposoby łatwe upr. roli. War. 
Staszic Stan. Myśli o równowadze polit. War. 

— ziemiorodztwie Karpatów. War. 
Statut tow. nauk z uniw. krak. złącz. Krak. 
Stenzel Gust. Ad. Einfl. d. Deutschen auf 

d. Cultur Polens. 
Strumień8ki Józ. Diss. de manu uti signo 

in morbis. Vii. 
Sumieński. Proj. polep. st. włos. Płock. 
Surowiecki Kar. Problema ascetyczna. 

— Przypis, do książ. pod ty t. Cudowny schyłek. 

— Sąd bezstrom. jed. damy fiioz. 
Suszyć ki Tom. Kaz. na urocz. śś. Piotra 

i Pawła. 

Symonowicz ob. Bogatko. 

Szaniawski Fr. Ksaw. Przem. Zj po w. po- 
święć, chorągwi. 

Szczepański Mac. Supplement książek pol- 
skich. War. 

Szkoła żołnierza konnego. War. 

Szumski Tora. Wiersz do ludu przy złóż. 
hołdu. Poznań. 

Szwencki Fr. De anevrysmatis structura, 
diss. Halae. 

T. E. (Tyszkiew. Eust). Brzekadła od ojca 
synowi. Wil. 

Toinorowicz Jan. Opis. Ustaw. wydz. le 
kar. tow/Dobrocz. war. War. 

Toast. Es blilche die Freyst. Krakau. 

To war z. war. przyj, nauk (0 składki na po- 
sąg Kopera.). 

T o w a r z. (0) biblijskiem, mianowicie w Rossy i. 

Traite do paix et d'amitić entre V Emp. et 
le Roi de Saxe. 

— additionel relatif ń Cracovie. War. 

— d'amitić conclu & Vienne etc. Var. 
Traktat między ces. W. Ros. i królem prus. 

War. 

— dodat. tyczący się m. Krak. (Krak.). 

— przyjaźni zawarty w Wiedniu. War. 
Trembecki Stan. Sophiowka, poeme trąd. 

par Lagarde. Vienne. 
Trzciński Jedrz. Dekada burszów. 
Turski Winc/Oda do Ant. Radziwiłła. Pozn. 
Uchwała Rady najw. wzgl. «praw z rząd 

prus. i austr. (War.). 


M 1815 — 1816. Uebersicht (Kunę) des in der Tarnopo- 
len israel. Schnie Lehrpl. Tarnopol. 

U klan e ky Emil. Travels in Poland. Lond. 

Urmowski Leon. Almanach lubels. Lubi. 

Ustawa konst Charte unatit. du Boy. de 
Pol. (po pol. i fran.). War. 

— Towarz. król. gospod, roln. War. 
Ustawy tycząc. Bibl. Uniw. wileń. Wil. 
Uwolnienie od przysięgi mieszk. ks. War. 
W. J. W dzień imienin ks. Kaczorkicwicza. 

Kr. 
Warschau. Conventionen zwischon den Hó- 
fen. Wien. 

— Toż po franc. Vienne. 
Wawrzecki T. Mowa w dzień ogłosz. Król. 

Polsk. War. 
Wazgird M. Tryumfująca cnota. Wil. 
Yauducourt W. Relation du passage de la 

Berezina. Paris. 
Węgrzecki S. Mowa prezydenta miasta. 

War. 

— Toż. Lublin. 

Yerhaltungsregeln. Tarnopol. 
Wesołowski J. O opiece męża nad żona. 

Krzemieniec. 

Wezwania Towarzystwa Dobrocz. Lublin. 

Wierzbowski G. De oxygenia. Viennae. 

Wigura F. Przechadzki. War. 

(Wilno). Opis położenia Wilna. Wil. 

Wojtkiewicz S. Mowa na po... S. Kata- 
rzyny. Sarmatici. 

Wolter F. Śmierć Cezara. Lublin. 

Woronicz J. Obwieszczenie o objęciu bi- 
skupstwa. Kr. 

Wróblewski F. De caninomate bulbi oculi. 
Wil. f 

Wroński H. Philosophie de la smmmalgo- 
rithmigne. Paris. Wujek J. Nowy testament. Petersb. 
~ kłaf 
Rrzem. Wykład materyi w szkole międzyrzeck. — Toż w gimn. wileńsk. Wil. 
Wzory do pisania. Wrocław. 
Zaborowski J. Geometry a. War. 
Zasady konstytucja Król. Polsk. 
Zbierzchowski F. Do JO. ks. A. Czarto- 
o. Zbiór komendnych wyrazów. War. 
Zegarek czyszczowy. Pozn. 
Zimmermann J. De uteri putrescentia. 
, Lipsk. 
Życzenia w dzień imienin R. Potockiego. 

1916. 

Abecedaire utile. Lipsk. 
A b i c h t A. De inteatinorum coaretione. Wil. 
Abrógó de la grammaire francaise. Yarsoy. 
(Aleksander L). Ad Alezandrum I. (wiersz). 
Vars. 

— Z okoliczności imienin Aleksandra I. 

— Orationes in laudem. Połock. 
.Anakreon. Pieśni. War. 

Ankwicz A. Clero saeculari. Lw. 

— List pasterski. Lw. 
Apteka domowa. Poczajów. Arye i śpiewy. War. 

Arytmetyka. Połock. 

Auszug. Lw. 

Bailly S. O pożytkach z nauki astronomii. 

Wil. 
Bandtkie J. W. Lineamenta juria romanL 

War. 
Bentkowski F. Pamiethik warsz. 
Besso n J. Almanach. War. 

— Le troubadour de la Vistule. Vars. 
Biblia (litewska). Królewiec . 
Bieńkowski A. Mowa. War. 

— Uwagi nad moratorium. War. 
Bogucki F. Do K. Wielogłowskiego. Kr. 
Bohusz M. O budowli włościańskiej. War. 
Boucher P. Ode anacreontique. Kr. 
Brandt F. Angiologia. War. . 

— Newrolo^ia. War. 

Brose K. Obraz stanu społecz. Europy. War. 
Buffo n J. Epoki natury. War. 
B u k w a r sławensk. jazyka. Berdycz. 
Burzyński F. Trędowaty. Wil. 
Bychowiec J. Słówko o filozofii. War. 
Caroli ks. Ad Alexacdrum I. (wiersz). 

— Kazanie. War. * 
Catalogus sociorum Soc. Jesu. Polociae, 
Cep ar i M. Yie de St Stan. Kostka. Paris. 

— Toż. Brux. 

Charte constitutionelle du Roy. de Pologne. 
War. 

— Toż. Petersb. 

Chateaubriaud F. Duch wiary chrzęść 

Wrocław. 
Chłędowski A. Pamiętnik Iwowsk. (czas.). 
Chodkiewicz A. Chemia. War. 

— Teona, tragedya. War. 

Choński M. wpływie systematów podat- 
kowych. Krzemieniec. 

Chrzanowski P. Wybór różnych gatun- 
ków mowy. War. 

Co chin ks. Homilie. Łowicz. 

Coli i n J. Zamki na lodzie, kom. War. 

Czech J. Wykład arytmetyki Wil. 

Czerwiakowski R. Narządy opatrzenia 
chirurg. Kr. 

— Prospekt chirurgii. Kr. 
Czerwiński J. Rys dziejów kultury polak. 

Przemyśl. 

Dąbrowski ks. Uwagi nad sposobem da- 
wania matematyki war. 

Dąbrowski J. H. Odpowiedź na artykuł 
Bucholza. 

Dialogu es polon, franc. Breslau. 

Directorium djw- off. Pozn. 

— Toż pro dioec. Kielcens. Krak. 

— Toż. Lwów. 

Dissertation sur les fumigations. Vars. 
Dmochowskiego (Za) Aioj. Mowa żałob. 

w Drui. Wilno. 
Dmuszewski L. Nagroda, opera. War. 
Dominik S. Wiek VII zakonu kaznodsiej. 

Petersb. 
Dorat C. List Bernawenta. War. 
Dostrzegacz ekonomiczny. 
Dowód rocz. postępu w naukach. Wil. 
Dr ze wińsk i F. Początki mineralogii. WIL 1816. 55 Dziennik depart. krakowski. 

— Toż radoms. ' 

— Toi wanzawski. 

— praw. War. 

— rosporzad. m. Krakowa. Kr. 

— rządowy m. Krak. 

— rzędowy woj. August Suwałki. 

— rządowy woj. Kalisk. 

— wileński (czasop.). 
Bdietorum (Gontinaatio). Lw. 
Elementarz. Warsz. 
Endris P. Ode. Lwów. 

Etat (De V) da credit dans le Roy. do Po- 
locie. 
Fabin A. Katechizm. Berdyczów. 
Falkowski J. Trzy kazania. Grodno. 

— Kazanie. Grodno. 
Feliński A. Pisma. War. 

Fel len ber g F. Zdanie sprawy o Hotwylu. 

War. 
Fenelon F. O czytania biblii. Wil. 
Fiałkowski B. Dissert medica. Kr. 
Fischer F. Fizyka mechaniczna. Wil. 
Flenry K. Katechizm histor. War. 

— Toż. Wilno. 

Floryan J. Powieści. Warsz. 
Frankowski J. założenia szkoły kalis- 
kiej. Kalisz. 
Freyer J. Formoiare. War. 

— Materya medyczna. War. 

Gacki Tad. Kaz. na pogrz. Wasowicza. 
War. 

Gacon-Dufour H. A. J. Dziełko d. gospo- 
dyń. Wrocł. 

Galletti J. J. A. Rys hist. powsz. Wrocł 

Gani hi K. O dochodach pabl. War. 

Gase Cb. Mem. s. 1. pliąue pol. Pari*. 

Gedike Fryd. Poczet, czytania. Wil. 

Geometry a. Wilno. 

Giedrayt J. A. Naujas istalimas J. Christ. 
Wil. 

Gerlach. Zadanie w cela rozbadz. rodź. 
młodz. Rawicz. 

Gesange bei Einweih. der Kirche. Krak. 

Grabowski Amb. Cnda nat i sztuki. Ber- 
dyczów. 

Giżycki B. Nacz. gnber. wdz. Wołynianin. 

Giżycki F. X. Pamiętnik zagr. nauk. War. 

G la ve- Kol bielski K. F. Gedanken tłb. d. 
Thener. Wiedeń. 

Gley G. Yoyage en Allem. et en Pol. Paris. 
Glinka 8. T. Pisma roask. offia o Polszie. 
Moskwa. 

Głażewski A. Wiersz na imien. sędz* Mło- 
dzianów. War. 
Glflcksberg. Catalogue des livres. Vars. 

Gołnchowski J. Ans. d. Einfl. d. Mathem. 
a. d. Bild. Wien. 

Górecki A. Krakowiaki. War. 
Gottszed J. K. Gram. niem. Wrocł. 
Groddek "G. E. De theatri graeci partibas. 

m 

Gródecki T. Odpowiedź ze strony Tyszkie- 
wicsowei. 

— Przełożenie interesu Tyszkiewiczowej. Hayne Jacob Dissert. de haemoptysi. Vin- 
dob. 

Henning Teof. Powinsz. hr. Żeleńskiego. 

Hempel Fr. Pasztet nie z truflami. War. 

Horacy. Ody wybrane Kantorb. Tymows.). 
War. 

Horodyski Ign. Listy do Jana Węgleńsk. 
War. 

Ind ex lect. ui Univ. Jagiell. Crac. 

Instrak. dla deleg. cyrkuł, do uregul. kwa- 
ter. War. 

Jabłoński Henr. Wiersz na ś. Jana. Łomża. 

James J. T. Journal of a tour in Ruseia, 
Poland. London. 

Jaroński Feliks. De Frid. Wilb. III. rege. 
Crac. 

Jaworski Kaz. Ąnnibal, trag. Lublin. 

Jekel Fr. Jos. Galiz. Strassen (Ant. Glisz- 
czyń.). War. 

Johnston R. Travete. New Tork. 

Kaczkowski Stan. Rzut oka na Żydów. 
Kalisz. 

Kady Jak. Głos poboż. czyli pieśń za ce- 
sarza. 

Kalend, nowy lwów. Lwów. 

— pol. ras. Pozn. 

— pol. rus. War. 

— pol. rus. Kalisz. 

— polit. pijar. War. 

— polit. uniwersyt Wil. 

Kamieński Jan. Obrona ze str. Bog. Mir- 

skidgo. War. 
Kamieński Tad. Ku pamięci Iz. Lubomier- 

skiej. Krak. 

— Po wit. bisk. Woronicza. Krak. 
Kamieński Tom. Specim. de philos. juris. 

Vii. 

Kampe Joach. Gry towarz. uczące. Wrocł. 

Kapituły (Do wielkiej). Zakonu Smorgońs. 
Wilno. 

Karczewski Winc. gwiazdach ikonstell. 
Wil. 

Katechizm katol. Połock. 

Klopstock Aug. Fryd. Pieśń Messyady 
przez Jaślik. 

Kochanowski Jan. Wybór, rymów. Połock. 

Kochanowski Wac. M. Teorya działań 
ludzk. Wrocł. 

Konkowski Alek. z pow. recen. Arytmety- 
ki. Wil. 

(Kopczyński Onut.). a S. Andrea S. P. 
gratiss. scholae piae. Yars. 

— Mowa na urocz, oddania mu medalu. War. 
Kopernik Mik. Rozpr. o urzadz. monety 

(Bantk.). War. 

Kom Jan Bog. Katalog książek polskich. 

Wrocław. 
Koronki żywota Jez. Chr. War. 

Kozłowski Mat. De effectibus. .. per scienc. 

in Theol. Var. 
Kożuchowski Al. Polak ocucony, wiersz. 

War. 

Krasicki Ign. Monachomachia. War. 
Kreisschreiber von gal. Landes Guber, 
Lwów* 56 1616. Kroinpolz Konst. Sposób, urz. włościan. 

Ad Czartor. 
(Kzcmieniec) Materye nauk w gimn. woł. 
Krzyżanowski Adr. Teorya liczb równ. 

War. 
Kucharka miejs. i wiej. War. 
Kudrewicz Flor. Rys tnstrukcyi porz. fiz. 

Krak. 
Kukiewicz T.id. Do komis. fund. educ. Wil. 
Kwintus Dopełn. Iliady (Przybył.). 
Lab a u me Eug. Rei. de la carap. de Russie. 

Paris. 
Laharpe J. Fr. Wolter między prorokami 

(Surowiecki Kar.). 
Ledochowski Ant. br. Do bisknpów o star. 

matce Babilonu i Massonii. 

— do kanonika światowego. 

— do plebana święcie przep. Ewang. dopeł. 
Lhuiller Szym. Ge om. Wil. 

Lin da u Aug. Ferd. Briefe ttb. Sarmatien. 

Bresl. 
Linde Sam. Bog. Mowa na popis Liceum. 

War. 

— statucie litews. War. 

Li 8 ta osób ze zgrom. Banku poboż. Kran. 

Lobenwcin Jan And. Zagaj, przy otw. tea- 
tru anatom. Wil. 

Losrios Karolina. Magaz. pow. i nauki mor. 
Wrócł. 

(Lublin) Odezwa do mieszkań. Tow. Dóbr. 
Lubi. 

— Popis publ. szk. depart Lubi. 
Ł. moratorium. War. 

Łęski J. Nadzwyczajne zaćm. słońca. 

Łętowski L. O poezyi. War. 

— -*0 żydach w Polsce. War. , 

— O moratorium. War. 
Maciejowski M. Wykład nauk w gimn. 

Podolsk. Berdyczów. 

Majewski W. O Słowianach i ich pobra- 
tymcach. War. 

Maistre X. Trędowaty z Aosty. Wil. 

Malczewski F. List pasterski War. 

Marcinowski A. celu Towarz. biblijn. 
Wil. 

Marczyński W. Manualik. historycz. Ber- 
dyczów. 

— Toż. Wrocław. 

— Podróże do Niemiec. Berdyczów. 
Matakiewicz F. Dissert. medica. Wiedeń. 
Materye w gimn. wołyńsk. Krzem. 
Mechwald. Kalendarz. Kalisz. 
Meidinger J. Gramatyka franc. Wrocław. 
Melesyille. Bolestas, melodrame. Paris. 
Meyer K. Disseit. medica. Wil. 

31 i ą c z y ń s k i J. Rozprawa o dziesięcinach. 
Kr. 

— Pismo z powodu listu Miaczy ńskiego. 

M i n a s o w i c z J. D. Mowa massońska. War. 
Molski M. Do A. Bieńkowskiego. 

— Na dzień imieuin Raczyńsk. 

— Toż jenerała Zajączka. 
Moniuszko K. Rzut oka na prawo rzym- 
skie. Wil. 

Moratorium (0). War. 

Morski T. Lettre de Pradt Lipsk. Mowy na pochw. Aleks. I. Połock. 
Mrongovius C Polnischer Wegweiser. 

Królewiec. 
Nabożeństwo podczas missyi. War. 
Nauka czyi Wil. 

— przygot. do pokuty. 
Newton J. Teorya równań. War. 
Niemcewicz J. M. Mowa na popisie u Pi- 
jarów. 

— Pan Nowina, kom. War. 

— Śpiewy histor. War. 

No se wic z B. Mowa za dusze A. Dmochów. 

Wil. 
Nougaret P. Piękności historyi polskiej. 

Wrocław. 
Nowiński T. W dzień konsekracyi 

(wiersz). 
bwieszczenie tyczące się młodzieży po- 

znańs. Poe. 

— tycza.ee się utworzenia siły zbrój, w Pozn. 
Pozn. 

Odezwa do mieszkańców Lubi. (b. w. m.). 
Ogłoszenie lekoyj w Uniw. wileńsk. Wili 
Ogonowski X. Światło św. Otylia. War. 
Ordnung der Vorlesuiigen. Lw. 
r 1 o a n s ks. The life ot Stan. Kostka. Kich* 

mond. 
Osiński A. życiu Czackiego. Krzem. 
Oszmieniec F. Duch Rosyan. Moskwa. 
Pamiętnik zagraniczny. War. 
Paritius F. Commcntatio ex historia liter. 

Krak. 
Parmentier A. Rada dla gospodyń. War. 
Pauliska. Chemuitz. 
Petri K. Hymne an Alexander I. War. 
Pierwszy (Kto) ton lepszy. War. 
Pieśni i arye teatral. War. 

— narodowe. 

— dla studentów. 

— wolno-mularskie. 

Pietraszewski Fr. Głos ze strony Zawi- 
szów. 

— Prośby ze strony Zawiszów. 

— Sprawa Chodkiewiczów. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 

— Katalog książek. 

Pi ller J. Kalendarz. Lwów. 

Plebana (Do) b. w., m. 

Pliniusz. Wyjatici. War. 

Początki jeografii. Wil. 

Pol ej o ws ki A. Mowa przy otwar. szkoły. 

War. 
Po liński M. geodozyi. Wil. 

— Początki trygonometryi. Wil. 
Politowski W. Jeografia Królestwa polsk. 

War. 
(Polska). Zbiór jeografii polsk. Wrocł. 
Pope A. Wiersz o człowieku. War. 

— Wiersz o krytyce. Berdyczów. 
Popis szkoły hrubieszowskiej. Lublin. 

— szkoły kaliskiej. Kalisz. 

— szkoły kadetów. Kalisz. 

— szkoły krakows. Kr. 

— szkoły lubcls. Lublin. 

— szkoły łęczyckiej. ^ 

— szkoły płockiej. 1816. 67 — gimn. Poznansk. 

— liceom warsz. 

— szkół ewang-. wam. 
Postanowienie o zgromadź, rzemieeln. 

War. 

— Rady o uraads. rzemiosł. 

Potocki S. Iłowa pogra, X. J. Poniatowa. 
War. 

— Pochwały i rozprawy. War. 
Powinności bractwa Maryi. Częat. 
Powinszow. Krak. 

Pradt D. Geschicbte der Botschaft. im War- 
tcbaa. Wien. 

— Hittoire de V ambassade. Paris. 
(Pradt). Leltre d'an polonais. Góttingae. 

— Ob. Morski. 

Praelectiones in Uoiv. Vilnen. Wil. 
Prechamps. Dissertation sur les fumiga- 

tions. War. 
Proyart B. Marie, reine de France. Paris. 
Przeczy tańsk i P. Lolka. War. 
Przepisy o kontroli dochodów. 

— o opłatach stempl. War. 
Przybylski J. Ambr. Grabowskiemn. Kr. 

— Szczep. Hołowczycowi. Kr. 

— Na ślub W. Zielińskiego. 

— Kincs staroświatniczy. Kr. 
Pnibnsqne M. Lettres sur la guerre de 

Rossie. Paris. 
Pukszta Jós. Katalog książek polsk. War. 
Rachunek gimn. woł. 
Raczkowski Józ. De chorea S. Viti. Diss. 

va. 

Raczyński Igo. Korespon. władz, dachów. 
War. 

Rsda o pieczenia chleba. War. 

Radwański Fel. O gospodarstwie krajowym. 
Krak. 

(Radziwiłł Dom.). Organiz. komitetu Ra- 
dziwiłłów. Wil. 

Rakiety Edw. Na pożegn. Fr. B. Nakwak. 

Rasyn Ludwik. Religia, poeina przez Sta- 
szica. War. 

(Rautenstraoch Józ.). Senten. w lego 
spraw, z Okołowiczem. 

Regulamin rozp. remisyi dla dzierż, dóbr. 
nar. War. 

— solny. War. 

ReinbeckG. Yiaggio de Pietroburgi. Mi- 
kso. 
Reitter. Ad araic. Falkowski. Lincii. 
Rektor szkoły kaliskiej na popis zaprasza. 
Reuter Ferd\ Uet>. deu Ackerbau. Lemb. 

— Nauka o rolnictwie. Lwów. 

Rhesa Lud. Gesch. d. litthau. Bibel. Kónigsb. 

— Philolog. krit Anm. sur Bibel. KOoigs. 
Rich ardt Dezyd. (3. J.). Hist. Assyr. i Pers. 

Połock. 
Rocznik teatru nar. warsz. War. 

— teatru pol. we Lwowie. Lwów. 

Roger i Creuse. Odwet czyli Barbara Zapol- 
ska. War. 
Rozmowy pol. fran. niem. Wrooł. 
Rozprawa o przycz. ciemnoty duchów. Krak. 
Rudnicki Ad. Ant O fuszerstwie lekar. War. 

— zarazie pyskowej u bydła. War. Rzecz o komit. kredy torów. Radzi w. Wil, 

— (Na) ubogich T. Dob. Wilno. 

S. A. P. K. Wiersz na wjazd Woronicza. 

Krak. 
S. S. Pieśń w roez. urod. ces. Aleks. L 
Satryan Józ. Kaz. na urocz. Joz. Kalaa. 

War. 
Saunders Józ. Pamiętnik magnet. Wil. 
Schirmer Kar. Zu der Prirfung d. Gima. 

Thorn. 
S c h 1 ó z e r Jan Adam. Diss. de somnstnbulis- 

mo. Vii. 
Siemiński Mart Inuotescentia offiicial . gen. 

Gnesnae. 
Sierakowski Józ. Recit dc deuz mois d Y em« 

prison. Dresd. 
Sierzpntowski. Sprawa Zawiszów. 

— Powit. ze strony Chodkiewiczów. 

— Odpowiedź ze strony Chodkiewiczów. 
Skrzędziewski Józ. De prudeotia Alezandrl 

I. Polociae. 

Służbie (0) garnizonowej. 

Snarski Jan Błaż. ks. Porzad. naboi, paraf. 
Pozn. 

Sniadecki Jan. Mai wina list stryja do sy- 
nowca. Wilno. 

— O obserw. astronom. Lwów. 
Sniadecki Jedrz. Początki chemii. Wilno. 
So ko laicki Mich. Rozpr. o śmierci Prze- 
mysława króla. War. 

— Rozpr. o zaprow. kół o szerok. dzwonach. 
• War. 

S o oi er Daniel (polonus) Anevrysmatis ca- 
sus. Berol. 

Śpiewy i arye teatr. War. 

Sprawa zdziałań tow. dóbr. w Lubi. 

Sroczyński Jak. Sztuka polepszania na- 
biału. War. 

Staszic Stan. Dzieła. War. 

— Pochwała Andrz. Zamojskiego. War. 

— Pochw. Ludw. Gutakowskiego. War. 

— Do sejmu r. 18u8. War. 

— O srodk. uspos. żydów. 

— O statystyce Polski. Warsz. 

— Uwagi nad życiem Jana Zamojs. Warsz. 
| — Zagajenia Tow. przyj. nauk. War. 

— Zbiór pochwał Marka Aur el ego. ^ar. 

— Po zdobyciu Krak. War. 
Statut. Societ. pres byt. galiciensium. Wlect 
Stawiarski Ign. Fr. Uwagi nad mora- 
torium. War. 

S tir ba Fr. Die Minerał Quellen zu Krynica. 
Lwów. 

Strojnowski Waler. Ekonomika narodów. 
War. 

Stubielewicz Stef. Zbiór poczat. fizyki. 
Wil. 

Stttrmer L. Reise. nach Konstantinopol. 
Pest 

Swiderski Jędrz. Pustelnik naród, wier- 
szem. Płock. 

Świecki Tom. Opis. star. Polski. War. 

Szwejkowski Woj. O znam. pisar. nad aa* 
mógł. War. 

Szczepański Franc. Suplement ksiąg. Waf. 

— Supplement des livres. Yar. 

8 S8 1816 — 1817. ? Tabel la jurium stollae). Taksa opłat Kr. 
Tabele dwie, forma charak. pol. i fran. Lw. 

— do wyrachow. miąższości drzew. War. 
Tęgoborski Waler. Coujp d'oeil sur les 

causes de la rev. franc. Var. 

Thomas Ant Leon. Pochwała Marka Au- 
rel. War; 

Towarzystwie (O) biblijnem wiadom. Gro- 
dno. 

Trębicki Ant O ospie owczej. War. 
Treść nauk w gimn. Grodź. daw. Grodno. 

— nauk w gimn. (Swisłoczy) gub. gród. Gro- 
dno. 

Troubadour (Le) de la Yistule. Almanach. 
Tar. 

Trzciński Jedrz. Solennis protestatio. 

— Requete a S. M. le Roi de PniBse. 

Tygodnik wileń. wyd. Szydłowski. Wil. 

Unicki Leon. Diss. de febrę. Regiomonti. 
Urz%dz. wzgl. wząj. obrach. skarbu. War. 
*- roczn. poręb, w lasach rząd. War. 

— konwiktu Pijarów wileń. 

Ustawa konst Król. Pol. Krak. 

— Odezwa rządu tymcz. War. 

— Toż. Petersb. 

— konstytucyjna Król. Pol. 

— o wykon, wyrok, sędziów pok. War. 
Uwagi nad moratorium, ob. Stawiarski. 

— gospodarskie. Wrocł. 
WaecnterJ. Christliches Gesangbuch. Wien. 
Waga T. Historya polska. War. 

— Toż. Wilno. 

Wailly N. Zbiór gramatyki franc. War. 
Yandelaincourt A. Poczftki mitologii. 

Wrocław. 
Wegrzecki S. odmień, stanu Król. Duń. 

War. 
Wiadomości brukowe (czasop.). Wilno. 
Vi al. Kto pierwszy ten lepszy, war. 
Wie land K. Stilpon. Wars. 
Wielers K. Konstytucya miast wolnych. 

Kr. 
Wiek 7 zakonu kaznodziej. Petersb. 
Wikie J. Chirurgia. War. 
Wirttfmberska M. Malwina. War. 
Wiśniowski F. Pisma pośmiertne. Wars. 
Wodzicki S. Uwagi o żydach. Kr. 
Wolff A. Rys sztuki leczenia. War. 
(Woronicz J.). A seu Excell. Woronicz. 

Crao. 

— Ad illustrissimum 

— Na wjazd do katedry. Kraków. 
Wybicki J. Listy obywatelskie. War. 

— Do publiczności warszawskiej. War. 
Wy borek naboż. Opole. 
Wykład materyi w szkole kowieńsk. 

— materyi w szkole poniewieskiej. Wilno. 

— materyi w gimn. wileńsk. Wil. 
Wypisy z autorów klasycz. Kr. 
Wyrok w spr. Okołowicza. War. 
Wyżycki J. Miłostki Mirty la. Wil. 
Zadornowski. Odpowiedź ze strony Ra- 

jeckiego. 

— Przełożenie ze strony Rajeckiego. Założeniu (O) szkoły kaliskiej. Kalisz. 
Zawadzki i Węcki. Katalog książek pol- 
skich. Warss. 

— Dodatek do katalogu. 

Zbiór jeogratii król. polsk. Wrocław. 
Zieliński J. Gramatyka (rano. Warsz. 

— Rozmowy potoczne. War. 

Zn o s ko J. ekonomii politycz. Wil. 
Życki T. wykładzie nauk matematyczn. 

Wil. 
Żydach (0) ob. Łętowski. Wodzicki. 
(Żytomierz). Materye na popis uczniów. 

1817. 

Adamowicz A. F. An Socrates cicuta ne- 

catus. Wil. 
Albertrandy J. Katechizm. Wil. 
Amtsblatt Posen. 
Andraszek £. Oratio. 

— Oratio. Vars. 

Angiolini G. Gnida al ciclo. Rzym. 
Apollinis oraculum. Vars. 
Ar son P. Document G. H. Wroński. Paria. 
Atlas kieszonkowy. Wrocław. 

— histor. von Russland. Lipsk. 
Badeni J. Nekrolog H. Kołłątaja. Kr. 
Balczewski. Budowle gospodarskie. Wił. 
Barankiewicz M piśmie Dra Becu. 

War. 
Barruel A. Helwienki. War. 
Barthelemy A. Isabelle de Pologne. Paris. 
Baszniański J. Mowa. Berdyczów. 
BaudouinJ. Mali protektorowie, War. 
Be cu A. łączeniu medycyny z c n irur. Wil. 
Ben Moszech. Odpow. Abrah. Bear Mahason. 

Wil. 
Bentkowski F. Pamiętnik warszawa. 
Bibrowicz. Kazanie za duszę Kościuszki. 

Kalisz. 
Biec roku. Pozn. 

(Bi Ile wic z). "Wywód sprawy. War. 
Bobrowski J. Uwagi nad pisownia. Wil. 
Bohusz M. Prośba za ubogimi. War. 
Borkowski S. Geognost Beobachtungen. 

Wiedeń. 
Borodzicz S. Tabela wyrazów franc. Lu 

blin. 
Bray F. Essai critiąue. Dorpat. 
Brodowicz J. Dissert inaug. Wiedeń. 
Brodziński K. Śpiew (massoński). War. 

— Wiersz (massoń.;. War. 

— Oda. War. 

Bromirski J. Spostrzeżenia. Płock. 
Brynkowa T. Moralność damska. Wil. 

Buchholtz PA Odpowiedź. Berlin, 
uttmann F. Grammatica graeca. Wil. 
Bychowiec J. Rzut oka na Rosyf. War. 
Capelli A. Petrarch. Wil. 

Gap i tul urn prov. lithuanae. Vii. 
Celiński J. Rozbiór wód Nałęczowskich 
War. 

Chateaubriand F. Atala Kr. 
Chevalier (Le) errant (czasop.). War. 
Cbłędowski A- Pamiętnik fwows. (czas.). 8 ^ 1817. 59 Chodkiewicz A. Katon ji Wirginia. War. 
— Piżma wierszem I proza. War, 

Ciesielski M. Do M. Dubieckiego (wiersz). 
Kr. 

Co mm entationesin conaeneu professorum. 
Wam. 

C om pen di urn vet. et novi foederis. Kr. 

Convention zwischen Oesterreich u. Preus- 
sen. Wien. 

CourtWron L. O gatunkach rudy żelaznej. 
War. 

Cycero. Rhetoricae compendium. Połock. 

Czaeki M. Rzecz za księga czarna,. Krze- 
mieniec. 

Czekierski J. Cliirnrgia. War. 

Czerwiński J. Sposób szczęśliwego poży- 
cia. Przemyśl. 

— Syn cnotliwy. Przemyśl. 

— Uwagi rozumu. Przemyśl. 
Cześć i chwała Trójcy. Wrocław. 
(Częstochow aj. Opisanie koronacyi obrazu. 
Czynność 1 sejmu. Lwów. 

Dawid Ł. Preussische Cbronik. Konigsb. 
Deeisiones super gravaminibus. Mittau. 
Delii le J. Człowiek wiejski. Wil. 
Diecion latino-polon. Poloc. 
Directorium aiyini off. Pozn. 

— Toż. Lw. 

— Toi. War. 

Dłuski H. List rabina lizbońskiego. WiL 
Dmochowski F. Ksaw. cnotach i wy- 
stępkach. War. 
Dobrowski J. Dissert. inaug. Wiedeń. 
Do hm K. Denkwtirdigkeiten. Lemgo. 
Do wód. rocznego postępu w naukach. Wil. 
Dubiecki M. Carmen epitaphicum Kr. 

— InnoYatio Reginae Pol. Marne Virg. 

— Kazanie na koron, obrazu na Jasnej gó- 
rze. Krak. 

— Napis w ogrodzie A. Dubieckiego. Kr. 

— Fraymówienie sie na sejmie. Krak. 
Dykcyonarzyk Francuzki. Wil. 
Dziennik departam. krakowsk. 

— praw. Warsz. 

— rozporządź, m. Krakowa Kr. 

— rządowy m. Krakowa. 

— nrzed. wojew. Augustów. Suwałki. 

— nrzęd. wojew. kaliskiego. 

— wileński (czasop.). 
Edictorum (Continuatio). Lw. 
EinladungsschrifŁ Posen. 

El em en ta puerilis institutionis. Wil. 
Elementarz polsko* łaciński. Wil. 

— polsko-franc. niem. Wil. 
Euklides. Początki jeometryi. Wil. 
Eatropius. Romanae hist. breviarium. Bia- 
łystok. 

Fe dr. Fabulae. Wars. 

Fenelon F. List o czyt. pisma ś. Wil. 

Festgesang zur Feyer der Reformation. 

FI e ary K. Historya św. War. 

— Katechizm histor. War. 
(Franciszek L). Mowy przy wprowadź. 

Uniwersytetu. Lw. 
Fus ii Mme. Llncendie de Moscou. Paris. G. F. Oratoryum siedm słów (Haydna). Wil. 

— Geografia poczat War. 

Galicia. Const. Statuum Regni. Viennae. 
Gaultier A. £. K. Traits caract. d'one 

educ. War. 
Ga warecki W. II. Oblężenie Płocka, dram. 

War. 
Gedike. Wypisy z rozm. pis. Wilno. 

— Wypisy francuzkie. Wilno. 
Geografia poczat Połock, Wilno i War. 
Gintyłło J. Chr. Nauka czyt. d. starozak. 

Wil. 

Godlewski Fr. Kazania niedz. i przygo- 
dne. Wil. 

Goldsmith 01. Zb. historyi rzyms. Wil. 

— Obywatel świata. Warsz. 
Gość w ciążeniu, wiersz. 
Grabowiecki Józ. De fluore-dissert Viln. 
Grabowski Kaz. Czuły człowiek. War. 
Gramatyka fran. War. 

— Toż. Połock. 

— inflantsko-łotewska. Wil. 

— niemiecka. Pozn. 

Gran di. uregul. rzek. War. 

Gresset J. Ch. Pulpit żyjący, poema p. 
Chotoms. War. 

Groke G. W. Tabela. Uebers. d. poln. De- 
clin. Bresl. 

GroddekG. E. Praelect. de hyposc. in theat. 
Graecor. Vii. 

Haberkant Ferd. Wypisy z aut. niem. Wilno. 

Hah n Karol. Meine Reisen. Eberfeld. 

Held Fryd. Kalendarz zatrud. leśne. Byd- 
goszcz. 

Herbestus Joan. Rhetoricae compend. Po- 
lociae. ' 

Historya o Magiellonie królewnie. War. 

— powszechna. Wilno. 

H orać y. Progr. na nowy przekład p. T. Szo- 
staków. Wil. 
Horchlad Józ. Prawo krym. ros. Wil. 

liuettner K. Józ. Ueb. d. rttckwirkende 
Kraft. d. Gesetze. Wien. 

H u r y n Winc. Dissert. circa peripneum. Vii. 
Index lect in Univ. Jagiell. Crac. 

— plant, horti botan. Vii. 

Instruction ftir die fiehor. (Instr. dla władz 
sad.), Posen. 

— rur d. Landesauschuss d. Galiz. Wien. 

Instrukcya dla aptekarz, i materyalistów. 

— dla naucz, szkol, poczatk. Warsz. 

— dla opiek Tow. Dóbr. Wil. 

— dla kraj. wydziału Galie. Wiedeń. 

Instrukcye do układ, po gimnazyach. Wil. 
Instruktarz dla ofieyahstów pocztów, w Kr. 
Pol. War. 

In wal id ruski (gazeta). Peters. 

Jak ob s Chr. F. W. Wypisy greckie (Fel. 

Żukowa.). Wil. 
Jakubowski Gabr. Kaz. za duszę Izab. 

Lubomirs. Przemyśl. 
James J. T. Journal. Lond. 
Jankowski Józ. Eman. Theses ex jurę univ. 

Crac. 


00 1817. VV Jasiński X. P. T. Mowa na zgrom. gmin. 

w Kalia. 
Just Karol. z (Międzyrz.). Diesert de cerę- 

bro. Vratisl. 
K. L. Odgłos po wszech, radości z wskrzcsz. 

Stali, galio. Lwów. 
Kalend, nowy lwowski. Lwów. 

— polit piiar. War. 

Kamieński Ant. Cbryst Oblężenie Ama- 

zyi, pow. War. 
Kamieński Kal.Grflm.fr. Wil. i War. 

— Gram. niem. Wił. 

Kam pe Joaeb. Ksias. mor. dla dzieci. Lwów. 
Kandiani Piotr. Kalend, krakow. Krak. 
Kan 1 1 o w Thom. Pomeranien. oder Ursprung 

d. Vólker. Greifsw. 
Kapę Hi. Scelta di prose i tal. Vii. 
Kani fu ss Job. Sam. Einricht d. Oymn. in 

Posen. Posen. 

— Die Erziehung. fur d. Staat. Posen. 

— O urzadz. gymn. rozprawa. Poznań. 
Kiciński Brano i Brykczyński red. Tygod. 

warsz. 
Knigge Adolf Jak sony zachować się mają. 

Przem. 
Kolankowski J. K. Skrzynka miłosierdzia. 

Pozn. 
Kolberg Jul. Mapa poczt. Kr. Pol. Oleśnica. 
Komeniasz mały minc. Krak. 

— Zbiór najpotrz. nazwisk. Krak. 
Konarski Stan. Gram. łac. ks. Pijarów. 

War. 
Kopczyński Onnf. Urocz, doręcz, ma złot. 
medalu. War. 

— Mowa na tęś. urocz. 

— Gram. jęz. pols. War. 

— Zbiór nauki obrześ. Krzemieniec. 

Ko pyski J. Pusitwyje zapiski w projezdie 

Polszi. Petersb. 
Korycki Mich. 0. J. Carmina. Poloeiae. 
Kossakowski Józ. Ign Przeczucie, pow. 

War. „ 

Kowalski Józ. Diss. de metastasi. Crac. 
Koziebrodzki Józ. Quot capita, tot sen- 

sus. Lwów. 
Krasicki Ign. Bajki i przyp. Wrocł. 

— Lhistoire, trąd. en fr. par Lavoissier Paris. 

— La Souriade trąd par le-meme Vilna. 
Krysiński Ildefons. Diss. de frigoris in 

typho usu. Var. 

(Krzemieniec). Materye nauk w gim. woł. 

(Krzywoszewski). Odpow. Adama Mędrzec- 
kiego na rekurs. 

Ksi%żka zaświadczeń, w obow. zostające- 
mu. War. 

Księga czarna, druga. War. 

— ustaw. Wiedeń. 

Kuberski Fr. Rys historyi natural. Lublin . 
Kubeszowski Kaz. Na pogrzebie Maryan - 
ny Brock. Białyst. 

— Mowa przy otw. komit. biblij. Białystok. 
Kucharz nowy dla łakotniaiów. Wrucł. 
Kudrewioz Flor. Compend . hermenenticae. 

Crac. 
Kurpińki Kar. Kzut oka na morał, atan 
człow. War. Laclinickl Ign. Pam. magnet. wileńs. Wil. 

Lachnicki Ant. Dyz. Przemów, na pogrz. 
T. Wawrzeekiego. Wil. 

La gar de. Le Troubadour au tombeau de 
Poniatów. Paria. 

Ledóch owaki Ant Do braci ciemno wi- 
dzący eb. 

— Ropr. o ateizmie i deizmie. 
Lelewel Jo a eh. Śpiewy hiator. Nieincew. 

pod wzgl. historyi. Wilno. 
Lgocki Fr. Odgł. wdzięcz. Galicyi na Franc. 
I. Krak. 

— Wiersz do gubern. Haura. Krak. 
Lhnillier Szym. Arytmetyka. Wil. 
Linde Sam. Bog. Mowa na popis Liceum. 

War. 
L i n o w s k i, Niemcewicz i Szaniawski. Mowy 

na pogrz. T. Ostrowskiego. War. 
Lipiński Józ. Idda z Togenburgu. Rotm. 

Górecki, historye. War. 

— Instruk. dla naucz. szk. poczet War. 
Lucas Dawid. Preussiaebe Chronik. Kónigs. 
Łagiewnicki J. Gębacz, tygod. bumoryst. 

Wil. 
Łańcucki J. Kazanie w czasie obrzad. za 
duszę Kościuszki. Kr. 

— Kazanie przy pogrz. X. Józ. Poniatowsk. 
War. 

Łęski A. Wzrost Kartagi. Wil. 

— Wzrost Aten. Wil. 
Maciejowski M. Projekt do polepszenia 

gimn. Podolsk. Kamieniec. 

Maczuski A. O przyjaźniach i przyjacio- 
łach. Wil 

Magier A. O próbach wódek. War. 

Malarz azyli zabawka pozytecz. Wrocław. 

Marczyński W. Rys historyi powszeeb. 
Poczajów. 

— Manualik historycz. Wrocław. 
Matakiewioz A. Dissert juridioa. Kr. 
Materye z nauk w gimn. wołyń. Krzem. 
Mazurkiewicz A. Mowa. Lublin. 

M e d a i 1 1 e s (Que1ques) rares. Geneve. 
Metastasio P. Łaskawość Tytusa. WiL 
Mieroszewski Jan.- Hymn powitawczy 

zwłok X. Józ. Poniatowsk. (b. w. m.). 
Mierzwiński B. Jeografia. War. 
Minasowicz D. Pamiętnik rolniczy. War. 
Moszech J. Odpowiedz rabina Brzeskiego. 

Wilno. 
Nabożeństwo różne. Poczajów. 
Napoleon I. Kodeks cywilny. War. 

— Rekopism z wyspy ś. Heleny. War. 
Nauka czytania. Warsz. 
Niemcewicz J. M. Bajki. War. 

— Jan Kochanowski, kom. War. 

— Dwaj Sieciechowie. War. 

— Mowa przy zwłokach Tom. Ostrowa. War. 
No rb li ii J. Ubiory polskie. Parys. 
Nongaret P. Beautós de Phistoire de Po- 

logne. Paris. 
Odpowiedź obywatela gubernii wołyńsk. 

Krzemieniec. 
Ogłoszenie lekcy j w Uniw. wileńs. Wil. 

— miesięcznika potockiego* Połock. 
Okraszewski 8. Piosnki. Warsa. 1817. I ,* rv 61 01 tan słoty. Bertlyozów. 
Oratorium 7 słów. Wilno. 
Orchowski A. Choix des poesies polon. 
Getynga. 

— Lettre an R. Pinkerton. Getynga. 
Ordnung der Ybrlesnngen. Lw. 
Organisacya opiekunów. War. 

— sadów ziems. War. 

— Tow. Dóbr. Kr. 

Osiński A. Przemowa do M. Bkiewieza. 
(Ostrowski T.). Discours pronon. aux ro- 

nerailes de T. Ostrówek. var. 
Osa mień i ee F. Oteczestwiennyj pamiatnik. 

Moskwa. 
Pajgert J. K. Sielanki. Lwów. 
Pamiętnik gospodar. Lublin. 

— rołsitozy. War. 

Piaf f Kar. Bog. Katalog książek polskich. 

Lwów. 
Pbarmaeopea Regni Poloniae. War. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 

— Katalog książek. 
Piller i. Kalendarz. Lw. 
Piotrowski E. Rzecz o patronach (b. w. m.). 
Piramowicz G. Instrnkeya dla nauczycieli. 

War. 

— Powin. nanezyc. War. * 
Plan pisma. Pamiętnik roln. War. 
Pohl J. Odpowiedź cbrseśoianina. Wil. 
(Po len). Reise ans Polen. Meiningen. 
(Poniatowski J.). Hymn na obch. zło*. 

zwłok 

Popis uczniów w szk. titewBko-brzeskiej. 

mi. 

Popis szkoły kaliskiej. Kalisz. 

— korpusu kadetów. Kalisz. 

— szkoły krakows. Kr. 

— szkoły łubeltk. Loblin. 

— szkoły płockiej. 

— Pijarów. Warsa. 

— Kęsom warsz. 

— szkoły ewang. warsz. 
Posiedzenie wileńsk. Tow. Dóbr. Wil. 

— Uniw. warsz. War. 
Posiedzenie Tow. Dóbr. Wił. 

Po stanowień ie rady o służących (b. w. m). 
Potier M. Wykład jeometryi. Wil. 
Potoeki S. Mowa przy odd. medaln Kop- 
czyńsk. War. 

— Pochwała T. Czackiego. War. 
Powinności poddanych. Lw. 

Pradt D. Histoire d. rambassade. Paris. 
Praelectiones in Univ. Yilnen. Wil. 
PriTilegiis (de). Vars. 
Program gimn. poznańsk. 
Przybylski J. Do M. Dubiecki. Kr. 

— Na ślub W. Sołtyka. Kr. (wiersz). 
Pnibnsaue M. Lettres sur la gnerre de Bas- 

ne. Paris. 

Pa a si ta J. Kalendarzyk. War. 

(Rabio). lost rabina lizbońskiego do Brze- 
skiego. 

Ra eh. kas. gimn. Wołyń. 

Rada do doświadcz, gospod. Wroeł. 

Radwański Fel. O gospodarstwie krajowym. 
Krak. Rappaport Jak. Aufford. Schrif an d. ierae- 

lit Galiziens. Lemb. 
Recneil de pieces choisies. Połock. 
Reddig Józ. Kaz. na wyb. urzędu, gub. 

Woł. w Żytom. 
Re i b nit z Ern. Wilh. Aphorismen. Bresl. 
Reuter Ferd. Opis. aparatu do pędź. wódki. 

Wil. 
Rocznik teatru pol. we Lwowie. Lwów. 

— teatru warsz. (Brodziński. Piękne sztuki). 

— wojskowy Król. Pol. War. 

Ronili er. Camnagnes des Francais. Paris. 
Rozaven de Liesseąnes Jan. Li veritó de- 

fendue. Połock. 
Rozmaitości. Lwów. 
Rudnicki Ad. Ant. Proj. zaprow. instytutu 

weter. War. 

— skul grzybów iadow. War. 
Rzecz nad pis. za księga, czarna. Krzem. 
Rzewuski Wacł. Lettre a collabor. des 

Mines de 1* Orient Opole. 
Sawicki Stef. Mowa na odd. medalu 0. 

Kopozyńs. War. 
S c mi 1 1 Edw. Gefuhle bei dem Feyer d. lemb. 

Univ. 
Schneider Sam. Książka do nabożeństwa. 

Wrocław. 
Seja Józ. Diss. de tabe dorsali. Vienne. 
Sekreta ogrodn. potrzebne. Krak. 
Selectae ex auctoribus lal Crac. 
Sennik loteryi. Lwów. 
Sierakowski Seb. Proj. do zgrom, repre- 

zent. Krak. 

— Rzecz o murów, w Krak. domów. Krak. 
Sierpiński. Na popis szkoły Zamojskich. 

Lubi. 
Simon Ara. De trismo natorum. Berol. 
Skład towars. warsz. przyj. nauk. 
Słowa reskr. imper. do rzeczyp. krak. 
Sniadecki Jan. Jeograf perew. Pan. Kawe- 

neckij. Charków. 

— raefiunku losów. Wil. 

— Trygmometrya kulista. Wil. 
Sokołowski Stan. Partitiones eceles. Po* 

looiae. 
Sołtykowlcz Józ. Uwagi o podał, kon- 

snmp. Krak. 
Sprawa z roczn. czynn. Tow. Dobrocz. War. 
Stan sp. i d. A. Jana wschodzącego słońca. 

Łomża. 

Statut urzadz. szkoły poczat. w Krak. 

— uniw. krak. 

— urządź, zgrom, polit. (Krak.). 

— urządź żydów w Krak. 

Stefanowiez .Sam. Cyr. Allocut. praep. 
Capit Lwów. ' 

Stein Chr. Jeografia. Wroeł. 
Stern e Waw. Podróż sentymen. War. a 
Stoy. Książ, elementarna. Wroeł. 
Strojnowski Waler. Wsieobszczaja ekon. 

Petersb. 
Stroński J. N. Szkoła madr oszczęd. War. 
8 1 u m m e r Mac. Organizac. Tow. Dóbr. Krak. 

— Mowa na posiedź. Tew. Krak. 
Snlzer Jeny. Wypis a dzieł nienu War. 62 h / 1817 ~ 1818. Surowiec ki Kar. List prowinc. do wara. 

filoz. Wilno. 
Kwietnie a duchowna, Jasna Góra. 
Świątobliwości (0) i obow. kapłan. Wilno. 
Swiaziński P. (Nos na posiedź, połącz. 

równości. 

— Głos w czasie obch. imienin. 
Swirszczewski Jedrz. Medytacye. Wilno. 
Szacfajer Waleń. Geografia poczatk. Krak. 
Szaniawski Fr. Ks. Wiadomości poczet 

w nauce prawa. War. 

— Mowy na pogrz. Tom. Ostrówek. War. 
Szkoła pobożności. Warsz. 

Szumski Tom. Katalog książek polskich. 
Poznań. 

Szustowski Piotr. Wyraz przed ślub. pa- 
nien GObel. (War.). 

Szwejkowski Woj. Mowa z powodu Onof. 
Kopczyńskiego. 

— Rys życia Onufr. Górskiego. Warsz. 
Tabela eduk. publ. w Król. Pol. 

— obejm, stan fund. kom. rząd. spr. wewn. 

— proporcyi pol. miar w Prusach połudn. 
Tham Kar. lgn. Lehrb. fttr Anfang. in d. 

bóhm. Sprache. Prag. 

Thomas. Mowa przy obi. kat w Akad. fr. 
Wilno. 

Tomaszewski D. Jagiellonida, poema. Ber- 
dyczów. 

Trębicki Ant. In form. wzgl. uprawy traw. 
War. 

Treść nauk w szk. Połockich. Połock. 

— nauk w szk. Żyrowickiej fiazylian. Wil 

— nauk w szk. Słuckiej. Wilno. 

— w gimn. w Swisłoczy. Grodno. 
Trzciński Jedrz. Demande en complainte. 

Krak. 

— Kopia listu do przyj, prawdy. Krak. 
Turczynowicz S. J. Wypis z ustaw pa- 
nien Marywitek. Wilno. 

Tygodnik wileński. 
Tymieniecki Konst. Pisma. War." 
Uczniach (0) i karności. War. 
Urz§dz. towarz. ogniow. dla miast Warsz. 

— domów ustroń, dla mał. dzieci w Krak. 
Krak. 

Ustawa wil. towarz. dobrocz. Wil. 
Uwagi nad pisownią. Wilno. 
Uwiadomienie na rat m. Wilna. 

— wyr. śmierci na Ant. Ludw. i Janie 
Stan. Streibel. Krak. 

W. A. Skrzypki wędrowne. War. 
Waga A. W. ks. Bystrzyckiemu. War. 
Wailly N. Zbiór gramatyki franc. Wil. 
Walewski K. Karol i Marya. Wrocław. 
(Warszawa). Taryfa domów. War. 
Węgierski W. Kronika zboru krak. Kr. 
WęcrzeckiS. znaczeniu władzy duchow- 
nej. War. 
Veritć (La) dófendue par les faits. Połock. 
Wezwanie senatu w. m. Krakowa. Kr. 
Wiadomość o towarz. biblijn. Kr. 
Wiadomości brukowe. Wilno. 
Wild Kar. Catalogue des livrea rares. 

— Katalog ttber die Leihbibliothek. 

— Katalog książek polskich. Lwów. Wirtemberska M. Malwina. Wars. 

— Malwina (po franc). Wars. 
Witkowski W. potrzebie dawanych nauk. 

Lublin. 

Włyński Z. Prośba do Komisyi organiz. 
Kr. 

Wolański T. Pieśni wolno- mularskie. Wro- 
cław. 

Wolski J. Fizyka. War. 

Woronicz J. Kazanie przy egzekwiach ks. 
Lubomirskiej. War. 

— Toż. Kr. 

— Przemowa przy grobie Józ. Poniatowskiego 
(b. w. m.). 

— Elegia. Romae. 

Wróblewski T. Pantea, trag. Wil. 
Wroński H. Philosophie de la technic al- 

goritgmique. Paris. 

Wy baranowski. Wiersze. Lublin. 

Wykład materyj gimn. Białostock. Biały- 
stok. 

— w szkole boruńskiej. Wil. 

— w szkole rawieńsk. 

— w szkole nieświeskiej. Wił. 

— w gimn. wileńsk. Wil. 
Wypisy niemiec. Wilno. 
Wyrwalski Fr. Obywatelom powinszowa- 
nie. Kalisz. 

Zakrzewski H. Mowa na obch. żałob, za 

Kościuszkę. Pozn. 
Zan T. Taryfa komor państwa rosyj. WiJ. 
Zawadzki J. Kalendarzyk. WiL 
Zawadzki i Węoki. Dodatek do katalogu. 
Zbiór nazwisk pod zmysły podpadających. 

Kr. 
Zdzitowiecki S. Zasady oryktognozyi. 

Lublin. 
Zgierski W. Oda do N. Puzyny. Wilno. 
Ziegler F. Honor kobiet, trag. Lublin. 
Zieliński J. Ogrodnictwo. Łomża. 
Ziemięcki F. Duplika ze strony Karskiego. 

War. 
Z in Berling A. De interpretatione locorum 

Virgiiii. War. 
Zn osko J. Instrukcye dla gimnazjów. Wil. 
Żeglicki A. Szkoła pobożności. War. m ko wek i A. Los na Tyszowce. War. 

1818. 

Abbadie J. Wywód prawdy religii chrześ. 

Łowicz. 
Abecadło nowe polskie. Wrocław. 
Adelung F. Sigis. Freiherr v. Herberstein. 

Petersb. 
Adresse presentee a la Majestć V Empe- 

reur de Russie. Varsovie. 
Akt ogłoszenia W. Wschodu. 
Aleksander L Discours. Vars. 

— Mowa przy otwarciu sejmu. Krzemieniec 

— Mowa przy zamknięciu sejmu. War. 

— Riecz pri otkritii sejmu. 
Andrzejowski A. Czackia. Krzemieniec, 
Arnold J. De monumentis historiae natura- 

lis. War. 

— Oratio. War. im. 6Ś ■ Ar bod P. Appel i 1* humanistę. Paris. 
_ Documeat Paris. 
Atlas nowy. Wrocław. 

Augustyn S. Reguła Warsz. 

Bandtkie J. S. Gramatyka polska. Wrocł. 
Barthelemy A. Stanislas Zamojski. Paris. 
Baszniański J. Mowa. 
BeaurainsZ. Sposób ćwiczenia dzieci w czy- 
taniu. Wrocław. 
Bentkowski F. Pamiętnik warsz. 
Berezwek. Materye na popis publ. W ii. 
Bernstein J. Dissert inaog. Berlin. 
Bielski &. Pieśni narodowe. War. 

— Wybór poezyi. War. 

Bniński A. Tablice logarytmów. War. 

Bojanus L. Sendschreiben an G. Cuvier. 

Boilean. Satyry. War. 

Bokacyusz J. Gryzelda, pow. Wilno. 

Borzewski A. Idylla. War. 

Bosi n s L. Antiguitates. War. 

Bredetzky S. Die Deutschen in Galizien. 
Lipsk. 

Brodziński K. Rozprawa o metryczności. 
War. 

Br o hm K. Kurze Nachricht. Toruń. 

Brzeziński E. Carmen. 

Brzostowski P. Wiadomość gener. o Brzo- 
stowskich. Wił. 

Bo eh mili er A. O skutkach kipieli paro- 
wej. Lw. 

— Darstellung*. Lw. 

By c ho wiec J. List do JW. Prąd ta. War. 

Bystrzycki J. Popis publiczny. War. 

C. £. ks. Przemowa. War. 

Cela (0) ros. to w. biblij. W ii. 

Cepari W. Vie de St Stan. Kostka. Paris. 

— Capitnlnm elect prov. lith. Polociae. 
Cezar J. Almanach dla grających w karty. 

Wrocław. 
Chłfdowski A. Spis dzieł polskich. Lw. 

— Pamiętnik lwowski (czasop.). 
Choiseal. Gouffier Z. Le polonsis a St. 

Domingo. War. 
Choisnin J. O elekcyi H. Walezyusza. Wil. 
Cbotkowski ks. Dziennik chrześciański. 

Częstochowa. 
Chrystus przyszedł. War. 
Chrzanowski P. Wybór różnych gatunków 

poezyi. War. 
Ciampi S. Feriae Yarsarienses. War. 

— De ludorum historia. War. 
Condran J. Geometriae elementa. Połock. 
Consistorium (Das eyangel.) okólnik. 
Constitntio liberae urbis Cracoy. Kr. 

— Soc liter. Cracov. Kr. 
Constitntion de la ville librę de Cracoy ie 

(b. w. m.). 
Correspondant (Le) francais (b. w. m.). 
Coup d'oeil sur le Royanme de Pologne (b. 

w. m.). 
Ćwiczenia naukowe (czasop.). War. 
Cyeero. Epistolarum libri IV. Połock. 

— Orationee. War. 

— Ad somnium Scipionis. Wil. 
Czajkowski P. Elegia o T, Kościuszce. 

Kr. — Majówka na Bielanach krakowskich. Kr. 
Czarnecki £. Kazanie. War. 

— Do JW. Prażmowsk. bisk. płockiego. 
Czartoryska J. Pielgrzym w Dobromilu. 

War. 
Czartoryski A. J. Mowa przy rozd. nagród. 
Krzemieniec. 

— Mowa przy rozd. medali w Krzemieńcu. 
War. 

— Zdanie o raporcie rady stanu. 
Deli He J. Człowiek wiejski. Wil. 

— Wiersz o nieśmiert. duszy. War. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

Discours pron. a la sćance de St. Jean. 

War. 
Dmochowski F. Ksaw. Notitia de vita S. 

Konarski. War. 
Dołasiński R. Dissert. inaug. Krak. 
Donalitius S. Das Jahr in Gesangen. Kó- 

nigsberg. 
Dowód post. szkoły. Wil. 
Dubiecki M. Piis manibus T. Kościuszko. 

Kr. 
Dugamies A. Wanda (po węg.) b. w. m. 
Dupa ty K. Listy o Włoszech. Wil. 
Dyaryusz seimu z r. 1818. War. 
Dybek A. klinice chirurg. War. 
Dy.siewicz J. Dissert. inaug. Berlin. 
Dzieło religijne. War. 
Dziembiński. Nauka poczęt. czytania. 

Pozn. 
Dziennik depart krakowsk. 

— praw. War. 

— rozporządź, m. Krakowa. Kr. 

— rządowy m Krakowa. 

— urzed. wojew. August. Suwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toż lubels. 

— Toż mazow. 

— Toż płock. 

— Toż podlas. 

— Toż sandom. 

— wileński (czasop.). 

Eck T. Dissert. inaug. Berlin. 

Edictorum (Continuatió). Lw. 

Elsner J. Rozprawa o metryczności. War. 

Etienne K. Dwaj zięciowie, kom. War. 

Extrait des Journaux de Paris. (Paris). 

Falkowski J. Kazanie. Wil. 

Fedr. Fabulae. War. 

Fischer L. zaprowadź, gospodar. płodo- 
zmiennego. War. 

Franciszek Salezy S. Droga do życia po- 
bożnego. Wil. 

Fredro K. Kazania. Przemyśl. 

Fuchs M. Beschreibung der < Stad t Elbing. 
Elbing. 

F fig er M. Dem Gubernialrathe v. Tortemps. 
Lw. 

Funke P. Technologia. War. 

Fus ii Mme. L'incendie de Moscau. Wilno. 

G. W. List o religii. Lwów. 

Gadowski W. J. Hommage aux m&nes de 
Kościuszko. Paris. 

Galateusz czyli ustawy obyczaj. War* 64 1818. Gales J. C. Wyw. użyt lecz. p. kadzenie 
siar. Lwów. 

Gawarecki' W. H. Wiad. o życiu P. G. Bo- 
duina. War. 

Geografia. Wilno i War. 

Glttcksberff Natbao. Nowy katalog ksią- 
żek polskich. Warsz. 

Golański F. N. (ks.). Eaz. przy obcb. za 
duszę T. Czack. Wil. 

Grabowa ki Józ. Głos na ses. sejm. 

Gram mat łacińska. Wilno. 

Gravin F. Ode i V Em per (Ależ. 1.). Var. 

Grevenitz F. A. Włościanin w Polsce. 
War. 

Grud dek G. £. Praelect. de nuperis invent. 
Mediol. Vii. 

— Praelect. de tmmort. Getis. Vii. 

Hau er Fr. Serafin. Zagaj. pier. sejmu postu- 
lat. Lwów. 
Hawry łowicz P. O potrzebie greckiego 

języka. Połock. 
H e c h e 1 1 Fryd. Bog. Dissert med. de zostere. 

Vii. 
Heinrich Alb. Geschichte d. Herzogth. Te- 

scben. Tesch. 
Herbestus Bened. Ciceronis epistoł, illust. 

Polociae. 
His tory a o Magiellonie króle w. Warsz. 
Horacy. Poezye przeł. przez Fiałkowskiego. 

Wrocł. 
Huryn V. Disserr. med. circa peripneumo- 

nias. Vii. 
Ind ex lect. in Uniy. Jagiell. 18'y,,. 

— praelect. in Univ. regia Varsoyiensi. Var. 
lnstruction ffłr d Hypotbeken-Behórd. 

— dla władz hipot. W. ks. Pozn. Poznań. 
I n w a 1 i d ruski. Peters. 

Jabłoński Bartł. Katalog książek polskich. 

Lwów. 
Jakubowicz Zachar. Verzeioh. all. Ortach. 

Galiz. Lęmberg. 
J a 8 i ń s k i Józ. Antropologia. Wil. 
Jerobaał czyli Izraelita. War. 
Jodziewicz Dam. Katichizis dla dietej. 

Petersb. 
Johnson John. Journey from India to En- 

gland. . . , Lond. 
J u 1 1 i e n M . A. Notice sar Thadće Kościuszko. 

Paris. 
Jundziłł Bon. Początki botaniki. Wil. 
Kalend, nowy Iw. Lwów. 

— pol. rus. Lubi. 

— pol. rus. Pozn. 

— astr. gospod. War. 

— polit. pijar. War. 

— polit. uniwersyt. Wił. 

K am i e ń sk i Kaj. Na popis konwiktu warsz. 

War. 
Kanoyonał pieśni naboi. Brzeg. 

— albo pieśni pobożne. Kraków. 
Kandiani P. Kalend. Krak. 
Karczewski Winc. Gnouuraika. Wil. 
Kasperowski Ad. gorzelń, parowem. 

Lwów. 
Kataloc. Verzeichniss von fiuchern. Posen. 
Katecbismus (Der kleine). Lwów. Kaulfass Joh. Uw. nad, temu. prowadź. 

młod. Pozn. 
Kiciński Br. Tyg. pol. i aagr. War. 
Kiełczewski Ign. Kozpr. o arystokracyi. 

War 
Kluepfel Engelb. Iust, Theologiae. Vii. 
Kochemens Marc. Mszał współkapł. Częst, 
Kodesch von T. Elem. mathesis. Vięnnae. 
K o m e n i u s. Orbis sensual quadriliogn. Wroc. 
K o m i s y a rządowa (Urządzenia dla Pijarów) . 
Konarski Stan. Gram. łao. War. 
Kopczyński Onuf. Gram. na ki. 1. War. 

— na ki. 2. Tamże. 

— na ki. 3. Tamże. 

— Zbiór nauki ehrześ. War. 
-- Tenże powtórnie. War.' 

Kom Jan Bog. Katalog ksigżak polskich. 

Wrocław. 
(Kuryzna) Interes z Uniw. wil. w sfdzie. 

Wilno. 
Kotowski Paweł, fiiat. staroż. War. 
Kotschula Ant. Gram. niem. Wrocł. 
(Kowno). Materye nauk. w szk. kowieiL 

Wil. 
Kożuchowski Al. O sejmie Król. Pol. War. 
Krasicki Ign. A v entures . de N. Doświadcz. 

p. Lavoisier. Paris. 

— Bajki i przyp. Krak. 

— Toż. Warsz. 

Krasiński Win. Korw. Apercu sur lea 
lufs dc Pologne. Paris. 

— Toż Var«ovie b. w. miej. 

— Mowa przy odebr. laski marszałk. War. 

— przy zagaj, sejm War. 

— w przedm. kodeksu kar. War. 

— na zakon, sejmu. War. 

— przy otwar. izby pos. War. 

— przy czwart sesyi sejm. War. 

— toż. d. 9 — d. 18 i d. 27 kwiet. 

— Odpowiedź oficera na Apercu. War. 

— Rzut na wieszczów.prowincyi. War. 

— Sposób na żydów. War. 

— Uwagi pewn. oficera. War. 
(Królikowski Józ. Fr.). Uwagi nad rozpr. 

metryczn. p. K. Brodź. War. 
Kruczkowski J. Rachunek kasy gimn. 

woł. Krzemieniec. 
Krueger Dsn. Pobudki do czci bos. Wrocł. 
Krysiński Głos na sesyi sejm. War. 
Księga. O występkach. (Grabowski Fr.). 

War. 
Kucharz dosk. wied. Wrocł. 
Kuchcieński Józ. De plica pol. Disser. 

Landisbuti. 
Ku cień s ki Woi. Zdanie sprawy o inter. 

krajowych. Kras^ 
Kuczewski Izyd. Disser. De cozarthorace. 

Vii. 
Kułakowski Ign. Współwyd. miesięcznik* 

warsz. War. 
Kurowski Stan. De diff. hypoch. et hysteris. 

Vrat. 
Kurpiński Kar. Nowa oąada Ter psy eh. 

nad Wisł$. 
Kwaśniewski J. T. Dias. de funct partus, 

Landisch. 1818. 65 L. (le Comte). Tableau de Cne. rondeau chante. 
Laoroiz Sylw. Algebra. Wił. 

— Początki algebry. War. 

— Geometry* % trygonomet Krak. 

Lat Cases Em. Zycie towarzysza Napoi. War. 
Lagarde Aug. La harpe da barde. Ghant. 

Vars. 
Ledóehowski Ant do Lanckorońskiego. 
Lelewel Joach. Badania starożyt. geogr. wil. 

i War. 

— Atlas do badań. Wil. 

— Dzieje staroi. Wilno. 

Lesage A. R. Historya Idziego Blassa. Wil. 
Lesebneh for SchfUer. Lemberg. 
Lewiński Maur. Katalog książek polskich. 

Warsz. 
Linde Sam. Bog. Mowa na popis liceum. 

War. 
Lista posłów i deput na sejm. War. 

— represent. na nadzw. zgrom. Krak. 
Lokman el kakim. Podobieństwa czyli baj- 
ki Wilno. 

iLublin). Popis uczn. szkół wojewódzkich. 
» a ń c u c k i J. Kazanie w czasie obrzęd, pogrz. 

Łęski J. Poznawanie gwiazd. Kr. 

Łobarzewski J. Respect dn a la tóte cou- 
ronnee. Petersb. 

Łoboiko J. wydaniach Herbersteina (po 
rosyjs.). Petersb. 

Łukasiński. Uwagi nad potrzebę urządze- 
nia żydów. War. 

Maeharzyński. Głos Polaka (b. w. m.). 

Maciejowski W. A De vita Q. Messii Tra- 
janL Gettynga. 

M a i e w a k i w. S. Rozkład dzieła o początku 
słowiańskich narodów. War. Males W. Dissert medica. Berlin. 
Malletski Nauka o piorunociagaoh. War. 
Marcinkowski K. Zabawy wierszem. War. 
Marczyński W. Wybór poezji. Wil. 
Markiewicz A Nauka obyczaju. Kr. 
Markiewicz R. własnościach fizycznych. 

Kr. 
Massillon J. Kazanie na środę. Wil. 

— Kąsanie o liczbie. WiL 

Matecki J. Wspomnienie o grobach królów 

pola. Kr. 
Matery e z nauk w szk. lubelskiej (b. w. m.). 

— w gunn. wołyńsk. Krzem. 
Metastasio P. Dzieła święte. Łowicz. 
Mieczy ński J. Mowa przy instalacyi Uniw. 
Mianowski M. Sztuka połozn. Wil. 
Mieroszewski St. Głos. Kr. 

— Przymówienie się. Kr. 
Miesięcznik połockf. Połock. 
Miklaszewski J. Mowa. War. 
Modlitwy chrześcijańskie. Wil. 

— Toś. Berdyczów. 
Moliere J. Amfitryo, kom. Wil. 
Moliki M. Bukiet na dzień imienin Dąbrow- 
skiego (b. w. m.). 

— Wiersz na obchód weselny Jordana. 

— Do Kaj. Kozmiana (b. w. m.). 

— Na dzień, imieniu Małachowska — Do księcia Zajączka (b. w. m.); 
Morawski T. Gazeta codzienna. War. 
Moses A. Głos luda izraelsk. War. 
Mostowski T. Discours. War. 

— Mowa na sesyi. War. 

— Rachunek z administr. funduszów. War. 
Napoleon I. Sam przez siebie odmalowany . 

War. 
Nauka czyt War. 

— o piorunocięgach. War. 

— religii. Lw. 
Nauki moralne. Wil. 

Ne ale A. Voyage en Allmagne. Paris. 

— Toż po angiel. Lond. 
Nędza z bieda, z Polski ida. Kr. 

Nick F. Nadzwyczaj, skutki magnetyzmu. 

War. 
Niemcewicz J. U. Śpiewy historycz. War . 

— więzieniach publicz. War. 
Niemojowski W. Głosy posła Kaliskiego. 

Pozn. 
Nowaki ewicz K. Rym liryczny. Kr. 
Nowicki £. Tentamen medico-chirurgicum. 

War. 
0. J. Mowa z powodu zejścia Kościuszki. War. 
Obchód inaugur. Uniw. warsz. War. 
Objaśnienia fund. eduk. gimn. wołyńsk. 

(b. w. m.). 
Obraz spr. i dosk. ś. Jana. Suwałki. 
Officium codzien. Kr. 
Oficer. Uwagi o urzadz. żydów. War. 
Ogłoszenie rady m. Wilna. Wil. 

— lekcyj w Uniw. wileńsk. Wil. 
Ogiński M. Głos na sesyi To w. Dóbr. Wil. 
Ordnung der Vorlesungen. Lw. 

Or^ ani z. Tow. przyj, muzyki. Kalisz. 
Osiński A. Pochwała Kopczyńskiego. War. 
(Ostrowski A). Wyrok sadu apel. 

— Wyrok trybun, instancyi (b. w. m.). 
Pamiętnik Tow. lekars. Wil. 
Pansmouser. La partage de la Pologne. 

Berlin. 
Pawlikowski. sprawach krymin. War. 
Pawłowski A. Gramatika małorosij. narie- 

czia. Petersb. 
Pfaff Fred. Catalogae des lWres. Yars. 
Pfaff Kar. Bog. Katalog ksiaiek polskich. 
Pijar z v. Kalendarzyk. War. 

— Katalog książek. Warsz. 
Pi 11 er J. Kalendarz. Lw. 

Pius VII. Clero dioces. Ploecensis. Romae. 
Poczet braoi (massonów).' 
Pohl J. Kazania. Wilno. 

— Nauki moralne Wilno. 

Po len. Reise aus Polen. Erfurt 
Polka młoda. Kolęda. War. 
Pologne. Resume (Tobservations. Romę. 
„ (Pol on ais). Convention entre L' Emper. 

d' Autriche. Wiedeń. 
Poniatowski St Etablissement du cena 

generał. Romę. 
Popis szkoły kaliskiej. Kalisz. 

— korp, kadetów. Kalisz. 

— szkoły krakows. Kr. 

— szkoły lubelskiej. Lublin, 

— szkoły płock 

9 ] 66 181S. — szkoły Pijarów w Warsz. 

— liceum warsz. 

— szkoły wydz. w Warsz. 
Poroyanko K. De cancro labiornm. Wil. 
Posiedzenie Uniw. warsz. War. 

— Tow. Dóbr. Wil. 

Postanowienie o szkole leśnej. War. 
Potocki S. Discours pron.le 29 Mars.Yar. 

— Mowa przy otw. sejmu. 

— Mowa na 2ej sesyi. 

— Mowa na sesyi senatu. 

— Mowa na sesyi poselsk. 

— Mowa przy zakon, sejmu. 

— O duchu pism Machiawela. War. 
Powinszow. Kr. 

Praelectiones in Univ. Vilnen. Wił. 
Prawa na sejmie Król. Pols. War. 
Prawidła dla uczniów. Wil. 
Prażmowski A. Kazanie przy otwar. sej- 
mu. War. 

— Na zaczęcie sejmu. 

— List pasterski. War. 
Program Uniw. warsz. 

— gimn. w Winnicy. 

— sesyi sejmowej. Warsz. 

— Toż po franc. 
Projekt kodeksu cywil. Kr. 

— kodeksu postęp, sad. Warsz. 

— kodeksu względem małżeństw. War. 

— urzadz. aktów stanu cywil. War. 
Projekta do praw. War. 

Prospekt uczniów szkoły Zabilskiej. Wil. 
Przebiegi nasze. Krotonla. War. 
Przeczucie powieść. War. 
Przedstawienie o funduszach pojeżuic- 

kich. 
Przepis porządku przy złóż. konstytucyi. 

Kr. 

— frontowej służby. War. 

Przepisy o bibliot gimn. wołyń. Krzem. 

— o obozowaniu. War. 
Przybylski Ign. Arytmetyka. War. 
Przybylski Jac Matthaeo Dubiecki. Kr. 

— Illo Miaczyński. Kr. 

R. F. Wiersz na przyb. St. Potockiego. 
Rachmistrz do rach. z wierzyć. War. 
Rachunek z adm. skarbu Kr. Pol. 

— kasy gimn. woł. 

Raczyński Ign. List past 
Radcliffe Anna. Barbarinski ou les brig. 
de Wissegr. Paris. 

Radwański Fel. gospodarstwie krajów. 
Kr. 

SŁadziwiłł Mich). W dzień jego im. 
akowiecki Ign. Zasada urzadz. dóbr ziem. 
War. 
Rap port gen. du Conseil d ł etat a la dióte. 
Yar. 

— o czynnościach dwulet rządu. 
Ra syn Jan. Fedra, trag. War. 

Re es T. The Kacosian Catechisme. London. 
R e i b n i t z Ern. Mowa przy instal. rady uniw. 
Krak. 

— Mowa przy oddaw. konstyt Krak. 
r- Bede bei Uebergabe. Berlin. — Red* bei Elnftihr. d. Univ. Krak. Berlin. 

— Uwagi nad układ, kodeksów. Krak. 
Reichard Henr. Guide des voyag. du Nord. 

Weimar. 
Renneyille M. Zofia. Staniałaś roi de Pol. 
Paryż. 

Richard t Dez. Wiad. o życiu Nikod. Mu- 
śnickiego. 

— Wiadomość o Połocku. Tamże. 

Rocznik teatru pol. we Lwowie. Lwów. 

— Tow. Dóbr. w. m. Krak. Kraków. 

— wojskowy. War. 

Rob 1 we s Jan Mik. Nowy lekarz koni. Wrocł. 

Rosołowski Stan. Diss. de polypi genera- 

tione. Vii. 
Royzyusz Piotr. Decisiones de rebus judi- 

catis. Wil. 
Rozmaitości. Lwów. 
R o zwinie nie ustawy na okr. w. m. Krak. 

War. 
Rnbricae breviarii romani. Vii. 
Ruhlióre CL Car. Hist de V anar. de Pol. 

Paris. 
Sack Joh. Die Polonaise. Eine dram. Lemb. 

— Ode zu Ehren Trantmannsdorf. Krak. 
Saint-Aubin Camille. Siege de Danzig. Pa- 
ris. 

Saint-Pierre Jak. Oeuyrea. Paris. 
Salomoński Henr. Głos wolnych Krako- 
wian. Krak. 

— Wiersz na St Wodzickiego. Krak. 
Sammlung der allg. Patente fur Gallisien. 

Lwów. 
Sapał s ki Fr. Rozpr. o teoryi Stereotomii. 

Krak. 
Sawicki Stef. Rys hist powsz. War. 
Sawiczewski JuL Józ. De ferro, diss. Lan- 

dishoti. 

— Positiones ex medicina. LandishutL 
Schlegel Christ Hier. Reise aus Polen. 

Erfhrt. 
(Schmith Ant). Użyt leczeń, przez kadź. 
siarcz. Lwów. 

— Bericht iib» Schwefelrauchs Meth. I^emb. 
Schoen fe Id Joh. Adam und Eva. Krak. 
Seyjgnó. Koresp. franc. Wrocł. 
Siarczyński Ant Dietę du royaume de 

Pologne. Yar. 

— Daryusz sejm. król. Pol. War. 
Sierakowski Seb. Zachęć do naucz, dzie- 
ci czytać. Krak. 

— i Matecki J. O grobach katedry krak. 
(Sierakowski Seb.). Wiersz do niego, jako 

do rekt akad. krak, 
Siestrzencewicz Boh. St lar. o proiseh. 
rusB. nar. Petersb. Skarszewski Woj. Pismo o małżeństwie, 
kibiń 
Siegla. Skibiński Józ Woj. P 
. Kaz. Repl. w spj. sukc. Skomorawski Fr Ćwicz. nauk. Odd. ma- 
tem, fiz. Warsz. 

Skrodzki Józ. Kar. Porówn. st meteorol. 
Paryża. Warsz. 

Sleczyński W. Na przypad. żniw. dośw, 
gosp. War, 1818. 67 Słot wiń aki Fel. ŁeL O zas. nauki skarb. 

Kl*k. 

SneU Fr. WiL Psychologia. War. 
Sniadecki Jan Chrz. Un trib. d'eloges ś 

\a mćm de Copernic. Var. 
Sińguraki Jan, bisk. Jeografia. Wilno. 
Sposób krót. naboż. codz. Częstoch. 
Sposoby -prakt. leczenia defektów koń. 

Berdycz. 
Spiawa* warsz. Tow. Dobrocz. z doch. 
Stachowski Fr. ks. Rozbiór dzieła Soko- 
łowskiego. Połock. 
Statut urzadz. Uniwersytet, krak. 
Sta w i arak i Ign. Fr. Mowa na pogrz. me- 

cen. Jana Z wierzchów. War. 
Steinbeck J. A. Verzeichniss der Bficher. 

Posen. 
Styczyński Jan. Dodatki do hist. lit. pol. 
Sumlasiński And. Przebakn. afiszera. 
Snrowiecki Kar. Elektyk zimno-krwisty 
filozof. 

— Frank-Masonia mcz. i kobiet. 

— Głos Indu israel. fWar.). 
Swerts-Spork Józ. Mowa przy odd. konst 

Krak 

— Redę bei Uebergabe der Verfass. Urkun. 
Krak. 

Swiderski Jedrz. Józefada w 5 pies. War. 
(Symonowicz H.). Wiersz w dzień jego 

im. War. 
Szacfaier Waleń. Geogr. poczętk. Wilno. 
Szadurski Józ. Do komis, dla litew. gubernij. 

— Odpow. na przymów. plenip. fund. eduk. 

— Odpow. tegoż na głosy produktowe. 

S z as ter Ant. Rozpr. o terapii natury. Kr. 

Szczucki Win. Krót zb. medycyny prakt. 
War. 

Szemega Jędrz. Rysunki topogr. Poczajbw. 

Szóst akowski Tad. Pieśni i anakreontyki. 
War. 

Szwejkowski Woj. Na urocz, inaugur. Uniw. 
War. 

Szyli er Fryd. Pieśń o dzwonie. Lwów. 

Szymkiewicz Jak. Dzieło o pijaństwie. WiL 

Tableau composant la d. Bouclier du Nord. 

Technologia o rob. pap. ze słomy. 

Th oma A. Ueb. d. bauerl. Einsassen im Po- 
sen. Berlin. 

Tomasz a Kempis. naśladowaniu Chry- 
stusa. Warsz. 

Tow ar z. dobrocz. (Bilans doch. i roz.). War. 

Treść nauk w szkole Nowbgrodz. ks. Do- 
minik. WiL 

— nank w szkół. Żytomirs. 

— w gimn. w Swisfoczy. Grodno. 
Trzciński Jędrz. Rozwiń, pisow. i slowozg. jez. pol. War. 
— Rów swin. ustawy na okręg w m. Krak. War. 

— Uwaga nad miejscem na cment. powsz. 
Krak 

Tugendhold Jak. Jerobaar cz. mowa o ży- 
dach. TCar. 

Tybullus Albus. Carmina. Polociae. 

Tygodnik wileński. 

Tymieniecki Kaz. Dzieło pod tyt. : Przy- 
szedł Messyasz. War. Urządź, rachunkowości. 

— szpitala ś. Łazarza w Krak. Krak. 

— (tymczasowe) wewn. Uniw. król. war. War. 

— Uroczystości ogłosz. ust. konst 
Ustawa dla Tow. przyj, nauk. Lublin. 
Uwagi o konwikcie pdłoc. jezuic. Połock. 
Waga T. Ilistorya polska. War. 

— Toż. WiL 

Ye^rzeichniss aller Ortschaften Galiziens. 

Lw. 
Wiadomość o To warz. typogr. wileń. WiL 
Wiadomości brakowe (czasop.). WiL 
Więckiewicz J. Mowy pasterskie. Kwi- 
dzyn. 
Wiersz na obchód weselny H. Jordana. 
Wild Kar. Supplement au catalogue. Leop. 

— Verzeichniss deutscher BUcher. Lwów. 

— Katalog książek polskich. Lwów. 
Witowski G. Pustelnik Krak. przedmieś- 
cia. War. 

Wodzicki S. O hodowaniu drzew. Kr. 
— ^ Mowa przy katafalku Kościuszki. WiL 
Wolański T. Pieśni wolno * mularsk. Wrocł. 
Wolski K. Nauka czyt. War. 
Wolter F. Rzym oswob., trag. Kr. 
Woronicz J. Assarmot. Lw. 

— Przemowa przy zwłokach KościuszkL Kr. 

— Przywówienie się. War. 

— Sybilla. Lw. 

Wroński H. Declaration concernant le scien. 
Arson. Paris. 

— Introduction a un ouvrage. Paris. 

— Reponse an memoire. Paris. 
Wybicki J. Mowa w izbie poselsk. War. 

— Toż senatorskiej. War. 

— Redę ExceUenz War. 

Wybór poezyi. War. 

Wyczecno^wski A. Projekt do prawa o hi- 
potekach. War. 

Wykaz przychodów i wydatk. (b. w. m.). 
Wykład materyi gimn. Białostock. Biały- 
stok. 

— Toż mińskiego. Mińsk. 

— Toż w gimn. wileńsk. WiL 
Wypis z protek. sckr. stanu. 
Wypisy niemiec. War. 
Wystawienie instytucyi przysięgłych. 
Wyszkowski M. Przy mówienie się na po- 
siedzeniu senatu. (Warsz.). 

Wzory pisma polak. War. 
Z. Al. Opisanie obch. żałob, za duszę Ko- 
ściuszki. WiL 
Zabawa postna. War. 
Zaborowski T. Aniela. War. 
Zachęcenie do nauki czytania. Kr. 
Zajączek J. Raport o czynn. rzadn. War. 

— Raport o wydz. administr. War. 
Zakrzewski II. Mowa na pogrz. Dąbrow- 
skiego. Pozn. 

Zasady do urządź, szpitali. War. 
Zawadzki Józ. Kalendarzyk. WiL 

— Powinszowanie Nowego roku. (WiL). 

— Dodatek do katalogu. 

— Catalogue de musique. Wilno. 
Zawadzki i Węcki. Katalog książek polsk. 

Warsz. i 1 68 1818 - 1819. — Catalogue de granda ouyrages. Vara. 

— Catalogue des livres franc. Vars. 

— Spis książek polskich. 

Zbiór nauk w akad. połockiej. Połock. 

— w szkole teofilpolskiej. Krzemieniec 

— urządzeń o administr. dóbr rząd. War. 
Zdziel) łowski F. Nowy Galateusz. War. 
Zenowicz M. Opisanie obchodu za duszę 

Kościuszki. Wil. 
Zgierski W. Oda do M. Platera. Wil. 

— Złota wolność, opera. Wil. 
Zieliński J. Gramatyka franc. War. 

lOliborz). Popis uczniów. War. 
iwatas Jezusa Chr. Wil. 
ó łk o w s k i A. Nasze przebiegi. War. 
Żyd nie żyd? War. 

1819. 

Abeeadlnik gimnastyczny. Wrocław. 
Abecadło. Wrocław. 
Alyarez £. Gramatyka jez. łacin. Połock. 
Andró R. Nauka o pielęgnowaniu owiec. 

War. 
Andrzejkowicz M. O szkole Lankastra. 
Angiolini J. Institutiones philosophiae. Po- 

lociae. 
Arnault W. Germanik. tragedya. Wil. 
Auersbach Ch. Agenda dla kościołów ewa- 

nielickich. Oleśnica. 
B. M. Eleonora. War. 
B alb i ani K. Dissertatio zootomica. Wil. 
Balicki W. Nadużycie weterynaryi. Lw. 
Bardo H. Carmina. War. 
Bard polski. War. 
Barthelemy J. J. Podróż Anacharsysa. 

Wil. 
Bel lar min R. Nauka chrześciańska. Wilno 

i War. 
Bentkowski F. Pamiętnik warsz. 
Bernard J. Betrachtungen. Wil. 
Berąnin A. Przyjaciel dzieci. Lw. 
Bielecki W. Erstlinge. Lw. 
Bielski S. Historya kościoła powsz. War. 
Biot J. Jeometrya analitycz. Wil. 
Bojanus L. Anatomen testudinis. Wil. 
Bractwo miłosierdzia. Kr. 
Br o hm K. Geschicbte des Thornsch. Gymn. 

•Toruń. 
Bronikowski A. Myśli. War. 
Brykczyński J. Kantata. War. 
Buk war jaz. sławenskaho. Lw. 
BurgsdorfF. Umiejętność lasowa. Przem. 
Campe. Przypadki Robinsona. Wrocław. 
Catalogue Soc. Jesu. Polociae. 
Chen-Uei. Rozprawa chińsk. mandaryna. 

War. 
Chłędowski A. Pamiętnik lwów. (czasop.). 
Chodkiewicz A. Rozprawa o gazie. War. 
Choiseul Z. Polak na wyspie ś. Dominga. 

War. 
Christian! F. Prawidła do ułóż. anszlagów. 

War. 
Ciampi S. Feriae Varsavienses. War. 
Commune sanctorum. Polociae. 
Condrau J. Elementa geometria*. Połock. Convention zwisohen S. M. dem Kaisery. 

Oesterreioh und S. M. d. Kaiser aller Rena- 

sen. Wien. 
CyprysińskiM. Jan. Bystrzyckiemu w dnia 

imienin.. 
Czarnecki E. Kazanie. War. 
Czartoryska J. Pielgrzym w Dobromilu. 

War. 
Dąbrowski Ksaw. Recherches sur la deca- 

dance de la Polognc. 
D elille J. Człowiek wiejski. Wil. 
DerszkoffF. Disser. inaug. Wił. 
Dierżawin G. De deo. Vilnae. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lw. 

Domach (0) spustoszahroh (b. w. m.). 
Dohm K. Denkwurdigkeiten meiner Zeit. 

Lemgo. 
Dorn J. piwowarstwie. Pozn. 
Dowód rocznegd postępu w naukach. WiL 
Drakę J. Uwagi nad myślami w Pamięta. 

Warsz. 
Dubiecki M. Festivum poema. Kr. 
Dziarkowski EL Poradnik domowy. War. 
Dzieła sztuk pięknych. War. 
Dziennik depart. krak. 

— praw. War. 

— rozpora, m. Krakowa. Kr. 

— urzęd. wojew. August Suwałki. 

— urzęd. wojów, krak. 

— urzęd. woiew. lubels. 

— urzęd. wojew. masowiec. « 

— urzęd. woiew. płockiego. 

— urzęd. wojew. kalisk. 

— urzęd. wojew. podlas. 

— urzęd. woiew. sandom. 

— wileński (czasop.). 

Eiehhorn J. Rinaldo Rinaldini. War. 
Ei chwal d E. Dissert inaug. Wil. 
Ekartshausen K. Samuel. War. 
Elementarz. War. 
'— Toż. Wil. 

— Toż. War. 

(Elsner J.). Założycielowi (wiersz massoń- 

ski. 
Engelhard t F. Kartę v. dem Kftnigr. Po- 

len. Berlin. 
Essai L. potrzebie czytania pisma św. 

Wil. 
Ewangelie. Wil. 
Fabian X. Katechizm. Kr. 
Faleński J. Historya polska. Wrocław. 
Fenelon F. Przygody Telemaka. Wrocław. 
Fijałkowski J. Rozprawa. War. 
Fel i ca ja V. Poesie toscane. Firenze. 
Fleury K. Katechizm histor. Wil. 

— Toż. War. 

Fraczkiewics A. gnomonice analitycz. 

Franconi. Poniatowski, mimo-drame. Paris. 
Friedlfinder D. Ueber die Yerbesserung 

der Israeliten. Berlin. 
Fryderyk W. Odezwy pasterskie. Łowicz. 
Funke P. Technologia, Kr. 
Galichet P. Rys gorzel. izdeb. War. 
Gall and A. Tysiąc nocy i jedna. Wil. 1819. 69 Q & z d o w i c z Aug. Oda bis. Gołaszewskiemu . 

Przemyśl. 
Gedike. Wypisy franc, Wilno. 
Genlis S. F. Dwie matki ryw. Lubi. ' 
Girtler Seb. Ant Niedzielski D. M. insign. 

prop. Crac. 
Glficksberg Nat . Catalogue des liyres franc. 

Krzemieniec 
Goldsmith 0. Kr. zbiór hist grec. Wil. 
Grabowski Amb. i Juszyński H. Apoph- 

tegm. Krak. 
Gramat łacińs. Wrocł. 
Groddek G. £. Roztrzas. żarz. przeciwko 

tez. staroż. Wil. ' 

— Praelectio de vet. lingu. studio. Vii 
Gross Fr. Gazeta wiejska. War. 

Haas Mik. Gesehichte des Slayenlandes. Bam- 
berg. 

Haust ein B. Fryd. Gescbichte d. deutscb. 
Literatur. Wil. 

Hedoin J. Chrs. Zasady wymowy s. War. 

Herma t ad t Zyg. Fryd. sztuce farbow. 
materyj. War. 

Heyn Jan. Gram. rosyjs. Wrocł. 

His tory a iw. Połock. 

Ho Ib erg Lud. Podroż do krajów podziem- 
nych. Lubi. 

— Dubieckiemu kancel. kat. krak. (List). 
(Hołowczyc 8.). Ode in asoensu ArchicaŁ 

metr. Yars. Var. 
Horacy. Pieśni wszystkie. War. 
Humnicki Ign. Goworek drama. Krak. 
Hypothekar-Ordn. f. d. KOnigr. Pol. Beri. 
Huettner K. d. Entwick. d. Lehre von 

Erbfolge. Wien. # 

Ind ex leet. in Univ. Jagiell. Crso. 

— praelect. in Univ. reg. Varsayien. Var. 
Instrukcja dla dominiów. Lwów. 

— dla posiadaczy dziesięcin. Lwów. 
Instytucie (O) głuchoniemym warsz. War. 
Interprete (L.) des 4 langues. Bruz. 

In wal id ruski. Peters. 
Inwentarz książek. Kraków. 

Jabłoński Bart. Katalog książek polskich. 
Lwów. 

James J. T. Journal. London. 

— Reise in Nordelijk Duitsohland, Zwed. 
Russl. en Polen. Haarlem. 

Jankiel o wicz Mowsza. śród., aby refor- 
ma żydów. War. 

Janocki Jan Daniel. Jnnociana. Yar. 
Janowski Lndw. Jeografia. War. 
Jarocki Feliks. Spis ptaków, w gab. zool. 
War. 

Jaroński Feliks. Quadragesima tertia nat 

Alezandri I. Kielciis. 
Jekel Fr. Józ. O Polsce jej dziejach i konst. 
Johnson John. Yoy. de 1'Inde Rus., Pol. 

Pana. 
Józef H. ces. rzym. i Fryd. II. Wrocł. 
Jullien M.A. Rys życia Kościuszki. Wrocł. 
Jundziłł Ign. Wiad. o czynn. wil. Tow. 

Dóbr. Wil. 
Jo ssie u Wawrz. Pan Maciej z Jedry chowa. 

War. Kalendarz nowy lwowski. Lwów. 

— polsko-ruski. Lubi. 

— pol. rus. Pozn. 

— pol. rus. War. 

— rzecz yposp. Jtrakow. Krak. 

— nowy polit War. 

Kamieński A. Ghr. Cajetano Kamieński 
rect. Colleg. Yars. 

Kamieński Jan. Środki, aby reforma ży- 
dów. War. 

Kamieński Kaj. Gram. niem. War. 

Kant Immannel. pedagogice. Wil. 

K a p e 1 1 i Alojzy. Manuale juris canonioi. Wil . 

Karpiński Fr. Pieśni naboż. Wil. 

Karty magiczne. Lw. 

Kat ech. dla nań tran. Łowicz. 

— wojskowy ala obr. kr. Pozn. 
Kaulfuss Joh. S. De studio graec. liter. 

Posn. 

— Warum ist d. deutscbe Spr. yorzuziehen? 
Posn. 

Kiciński B. Gaz. cod. nar. War. 

— Orzeł biały (czasop.). War. 
Kiełczewski Ign. Skarbek. Wiad. o życiu 

Stael. Warsz. 

Klingemann Faust, trag. War. 

Kłagiewicz And. Naukę dla pewn. kate- 
chumena. Wil. 

Kochański Marc. Oda w d. imien. marsz. 
Górskiego. Wil. 

Kodeks szubrawski z rycinami. Wil. 

Kolberg Jul. Porówn. miar i wag. War. 

Konarski Stan. Gram. łac. Krak. 

Kondyllak Stef. Logika. 

Kopczyński Onuf. Gram. dla szk. naród. 

— Gram. na ki. 1. Krak. 

— Zbiór nauki chrześ. Warsz. 

Kom Jan. Bog. Katalog książek polskich. 

Wrocław. 
Kotschula Ant Azytm. Wrocł. 
Kotzebne Aug. Wolny mularz, kom. War. 

— Hrabe Benowsky. Praha. 
(Kowno). Materye nauk. Wil. 
Krasicki Ign. Bajki Krak. 

— Kazania arcyb. gniezn. War. 
Krasiński J. W. Zamek na Czorsztynie, 

opera. War. 
Kronika (czasop.) red. Kiciń. i Morawsk. 
War. 

— Toż pod tyt. Drugiej poł. r. 1819. War. 
Krzyżanowski J. K. Uwagi nad instyt. 

Pestaloz. Lublin. 
Krzyżanowski Laur. Kaz. na pogra. Wie- 

logłowskiej. Krak. 
Kuczkowski Thom. De magnet. anim. Dia- 

ser. Krak. 
Kukolnik Baz. Prawo cywil. pryw. pań 

ros. Wil. 
Kurpiński Kar. Myśli urywkowe. War. 

— Zamek na Czorszt.^opera. War. 

— Wykł. zasad muz. War. 
Kuszeński Al. Urzedn. zdr. st. małżeń. 

Wrocł. 
Kwiatkowska Józ. Hedwig od. Die star- 
ken Frauen. Roman. Wien, 70 1819. Kwiatkowski Fr. Inwcn. do kodeksu kar. 

L. C. Rzecz o wprow. i użyciu kartofli. Wil. 

Lacroix Sylw. Algebra. Wil. 

Lagarde Aug. S2r les obseques de Ko- 
ściuszko. Mftnieh. 

Landenet Piotr. Rzecz o jezuitach. War. 

LankasterJ. Sposób wzHJemn. uczenia. War. 

Las Cases Em. Projekt prośby do parłem, 
ang. War. 

Ledóchowski A. Mowa na konsekr. Prosp. 
Burzyńskiego. Krak. 

— BI owa przy wprow. ks. Stan. Jastrzęb. 
Krak. 

Lelewel Joach. Dodatek do Hist. Wagi. 
War. 

— Panowanie St. Aug. War. 

— Rozbiór Pielgrz. w Dobrom. War. 
Lenartowicz Bened. Wykł. miejsc, pisma 

ś. Wil. 

Lewestam Mac. Nauka dla ojców i matek. 
War. 

Lnu ii li er Szym. Geometrya. Wil. 

Lisicki. Dom. Tygodnik polski i Wanda. 
Warsz. 

Linde Sam. Bog. Mowa na popis Liceum. 
War. 

Lista reprezentan. na zgrom. Krak. 

(Litwiński Wal.). Rektorowi Uniw. ucznio- 
wie Krak. 

Loudon John Claud. O zakładaniu folwar- 
ków. Berlin. 

Łobarzewski J. Obseryations politiąues. 
Petersb. 

M a c i ej o w s k i M. Kazanie na pogra. R. Cho- 
łoniewsk. Kamieniec. 

Madurowicz M. Theses. Lw. 

Maje ran o w sk i K. Pszczółka krakowska 
(czasop.). Kr. 

Maltitz F. Demetrius. Gratz. 

Marcinkowski K. Upominek dla młodzieży. 
War. 

Markiewicz R. Początki fizyki. Kr. 

Markowski J. wpływie chemii. Kr. 

Matecki Józ. Kalendarzyk politycz. Kr. 

— Katalog książek polskich. Krak. 
Materye z nauk w szkole brzeskiej. Wil. 

— z nauk w gimn. wołyńsk. Krzem. 
Mędrzec ki. Śpiew na obchód mstallacyi 

(b. w. m.). 

— Do stałości matki Minerwy. Warsz. 

— Poezya (b. w. m.). 

Metastasio P. Demetrio, drama. Parigi. 
M i c h e 1 i s J. Nauka położn. Wił. 
Miklaszewski J. Jeografia. War. 
(Mo hi lew). Zebranie nauk. Połock. 
Moliere J. Urojona niewinność, kom. War. 

— Szkoła kobiet, kom. War. 

Molski M. Z powinsz. imienin D. Borakow- 
skiemu. 

— Na dzień imienin ks. Lubomirskiej. 

— Do biskupa Malinowskiego. 

— Do H. Małachowskiego. 

— Wiersz posłany H. Małachowsk. 

— Z powin. imienin sędziemu Plichcie. 

— Na dzień imienin £ Raczyńsk. 
~- Do ministra Sobolewsk. — Podziękowanie p. Szulcowi. War. 

— Do ks. Zajączka. 

Monita ad confitend. mores. Yilnae. 
Mont i N. Lettre a lir. Bezżuoli. Var. 

— Riposta d'anonimo. War. 

— Toż di N. Monti. War. 
Morawski T. Gazeta codzienna. War. 

— Kronika XIX w. War. 

— Orzeł biały (czasop.). War. 
Nabożeństwo domowe. Łowicz. 
Napoleon I. Codex ciyilis. War. 
Netto. Kalendarzyk politycz. War. 
Niedzielski A. Dissert. medica. Kr. 
Niemcewicz J. M. Dzieje panów. Zygmunta 

III. War. 

— Śpiewy histor. War. 

— Zbigniew, trag. War. 

Obraz członków spr. i dosk. ś. Jana. Nie- 
śwież 

— Toż. Włocławek. 

Oc&apowski M. Zasady agronomii. Wil. 

— Zasady chemii rolnicz. Wił. 
Odezwy pasterskie. War. 
Ogłoszenie lekcy), w Uniw. wileńs. War. 
Olimp gra mytol. Lw. 

Ołtarzyk złoty. Wił. 
Opie A. Wyznania dziwaka. Wil. 
, O r d n u n g aer Vor1esungen. Lw. 
Orzeł biały (czasop.). war. 
Osiński A. Pochwała Kopczyńskiego. War. 
— ' Mowa przy objęciu Liceum wołyńsk. 
Ossoliński J. M. Wiadomość hfśtor. kryt. 

Kr. 
Ostrowski P. Wypisy z autorów rosyjek. 

Wil.* 
Pa ban G. Les soirćes. Paris. 
Pamiętnik nauk. War. 

— Tow. lekarz. Wil. 
Pantomina (gra). Lw. 

P f a ł f Kar. Bog. Katalog książek polskich. 
Lwów. 

— Dodatek. 

— Uwiadomienie literackie. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 
Pilichowski Aleks. Oswobodź. Poznania, 

dr. Kalis*. 

— Katalog książek do czytania. Kalisz. 
Pi U er J. Kalendarz. Lw. 

Pilpaj. Powieści. Wil. 

Piramowicz G. Wymowa i poezya. Kr. 

Pisarz listów. Wrocł. 

Pockels P. O towarzyskości. War. 

Poczet braci (massonów). 

Pohl J. Medytacye. Wil. 

Polit A. Mowa o uczeń. jęz. greek. War. 

Politowski W. Jeografia Król polsk. War. 

Poniatowski St. O ustanów, czynszu. War. 

Popis szkoły kieleckiej. War. 

— szkoły krakows. Kr. 

— szkoły lubels. Lublin. 

— szkoły płockiej. 

— Pijarów w Warsz. 

— liceum warsz. 

Porter A. Kawaler maltański. Wil. 
Posiedzenie biblij. Wil. 

— Uniw. warsz. War. i *i 1819. 71- Postępowanie z majątkiem. Kr. 
Potocki F. O instyt. sądów przysięgłych. 
War. 

— Projekt polepsz, stanu więzień. W»r. 
Praelectioues in Univ. Vunen. Wil. 
Prawidła dla gimoazyów. Wił. 

— dla Wydz. iarmaceut Wil. 

— o wynoszenia do stopni rozm. Wil. 
Prechamps. Fumigations medicales. Vars. 
Program gimn. w Winnicy. 
Pro^ramma na posiedź. Iow. w Krzemień. 
Projekt polepsz, stanu więzień. War. 
Prośba Indu star. testamentu. (War.). 
ProyartB. Histoire de Stanislas L Paris. 
Prs odstawie nie do statutu o sadowni- 
ctwie. Warsz. 

Przemowy pasterskie. War. 
Przepis frontów, służby. War. 

— o uzyw. tiralierów. War. 
(Przesad) B. B. Skład spraw, i dosk. św. 

Jana. Krak. 
Przybylski J. trepanacyi czaszki. War. 
Pszczółka krakow. (czasop.). 
Bach. kas. gimn. woL 

— z admin. skarb. Król. Pol. 
Badowski Hundt Hartw. J. Irnthanen (Rom. 

satyr.). 
Radwański Fel. gospodarstwie krajo- 

wem. Kr. 
Radziwiłł Bog. szamn. masy Radziwiłłów. 
(Radziwiłłówna Stef.). Do sadu Kom. Ra- 

dziw. Wil 

Raynouard Fr. Templaryusze, trag. War. 
Religi oni s (De) in lithuar. gente primordiis. 
Kegiomonti. 

Retsbach Joh. Mich. Taschenb. d. Lemb. 

Unrrers. 
Reuter FercL Opis. n. apar. do pędź. wódki. 

Wilno. 

Riehardson Mrs. The ezile of Poland. 

Lood. 
Risl Jan. Fer. De cordis dilatatione. Diss. 

m 

loezaik Tow. Dóbr. N. 2. Krak. 
- wojskowy. Warszawa. 
lek (Nowy). 1819 obejm. rząd. od roku st. 
1818. Lwów. 

Ittsseau J. Jak. nierówności stanów. 

War. 
losmaitości. Lwów. 

Iszprawa o odwołalnosci ursędn. War. 
Rys pierw, do proj. o skł. praysięgł. 
iisei o wprow. i użyt kartof. Wij. 

Hwicz Ant. Diss. de diaphragmitide. Wil. 
tesftnborn Jul. Catech. der mosaischen 
Refig. Brak. 

fltkwabenaa J. Fried. Ueb. d. altesten 

t&aa. 8Iaven. 
iMwartz Joh. Caj. Diss. de yitand. et vi- 
Mteperic. Yindob. 

[Weetae ex scriptoribus. latinis. Wilno. 
*weiy ńs ki Fr. ks. Sztuka ogród. Krak. 
[ntttrzeńcewicz Boh. Stan. Kazanie mia- 

HwWil. Wilno. — Toż. po ross. Petersb. 
Siewieluńsfci J. N. O szkole naucz, łowic- 
kiej. Łowicz. 

Skarga Piotr. ks. Żywoty świętych. Połock. 
Skomorowski Luci. Hrabia Ostroróg, pow. 

War. 
Skrzetuski Kąj. Historya powsz. Wijno. 

— Toż w Krzemieńcu. 
Sławikowski Ant Abh. ttber d. Wttrmer 

in Menschen. Wien. 

— Diss. de yermibus in corp. hum. Yiennae. 
Słotwiński Fel. Lei. Do kom. kwalif. na 

urząd. sędz. 
Słotwiński Konst Lei. Potok, ksiaż. i kró- 
lów pol. Lwów. 

— Prospekt dzieła o Pols. Lw. 
Słownik pol. łac. (Trojański Wil.)* 
Smolikowski. Na popis uczn. szk. woj. 

Lubel. Lublin. 
Sniadecki Jan. filozofii, rzecz. Wilno. 
Sobolewski Lud. Katal. dzieł do hist. lit 

pols. 
Sokołowski Józ. Diss. de lithotomia. Vii. 
Sprawa war. tow. dóbr. z. doch. 
Środkach (0) do reformy żydów w Polsce. 

War. 
Stan spraw, i dosk. ś. Jana. Łomża. 
Statut W. ks. litew. Wil. 

— welikawo kniażestwa litowskaho. 
Stecki Walenty. Betracht ttber d. Urs. d. 

Hartnfick. Heil. 

Stein Chr. Jeogr. matem. Wrocł. 

S t e u e r Wilh. (Polonus). De mercurii in morb. 
infl. BeroL < 

Stubielewicz Stef. Wpływ elektr. na eko- 
nom, zwierz. Wil. 

Sulcer Jan Jerzy. Słów. niem. pol. 

Styczyński Jan. Dodatki do hist liter, 
pol. 

Swiderski Felic. Diss. de curyza. Vii. 

Szacfajer Waleń. Geografia poczat Krze- 
mieniec. 

Szaniawski Fr. ks. Kazania. War. 

— Andrzeju Fryczu Modrzewskim. War. 

— Przemowa na pogrz. Fr. Malczewskiego. 
War. 

— Statyka prawa. War. 
Szumski Tom. Piotr W., trag. Pozn. 
Tarantoni A. Conzonetta in occasione delia 

Madonna di Zirowice. Koma. 

Tarnowski Jan Fel. Badania o wpływie 
mniemań ludów wach. War. 

Thaer Albr. Zasady roln. przez Oczapows- 
kiego. Wil. 

Therese Aubert, par 1'auteur de Jean Sbo- 
gar. Yar. 

Thiebaut Ars. Pielgrz. do grobu J. Jakuba. 
Wil. 

Tomorowicz Jan. Diss. de usu phosphori. 
Crac. 

Torosiewicz Mich. Wywód ze sir. Wielo- 
polskiego. 

— Wywód ze str. Rzewuskiego. 

— Odpow. sukces. Ign. Rudnickiego. 

— Resurs ze str. Izab. Ogińskiej. 
Trembecki Stan. Poezye. Warsz, « 1819 - 1820. Treść lekcyi daw. uczn. szk. lłłuksztańskiej 
przez ks. Missyon. Wil. 

— lekcyi daw. aezn. w szk. Krożskiej. 

— lekcyi daw. uczn. w gimn. Mińskiem. 181 8 / 19 . 
Mińsk. 

— lekcyi daw. uczn. w gimn. w Swisłoszy. 
Grodno. 

— lekcyi daw. uczn. w szk. Traszkuńskiej ks. 
Bernard. Wil. 

— lekcyi daw. nczn. w szk. pow. Widzkich. 
ks. kan. reg. Wil. 

Trojański Józ. Kai. Gram. łacina. Wrocł. 

— Słownik pol. łac. Wrocł. 
Trompete (Die) a. die Sammlangen bflchse. 

Lemb. 
Trzciński Jędrz. Kopia porady o prost 
kanale. Krak. 

— Do zgrom. Reprezent okr. krak. Krak. 
Twardowski Józ. O stanie pospóls. tud. o 

szk. paraf. Wil. 
Tygodnik pol. i zagraniczny kod. red. Bron. 
Kicińskiego. War. 

— wileński Wilno. 

Tykel L. Dzień życia Józ. Poniatowskiego, 
warsz. 

Uebersetzung der f. das Konigr. Polen 
Hypoth. Ordn. Berlin. 

Uldyński Józ. Geogr. staroż. Poczajów i 
Krzem. 

Urmowski Kłem. Bozpr. o śród. nad pra- 
wom pow. War. 

Urz§dz. o włos. guber. Kurlandz. Wil. 

— chłopów estońskich. Wil. 
Ustanowienie nagród dla nczn. Uniwers. 

War. 

— kom. eduk. naród, stanu akad. Wilno. 
Uwag kilka nad konstrukcya. jęz. niem. Wil. 
W. T. L. Powinszowanie Now. roku. ' (b. w. 

m.). 

W aga A. Rozprawa o naukachprzyrodz. War. 

Waga T. Historya polska. War. 

Weissenthnrm J. Marya królowa szwedz- 
ka. War. 

Werner A. Zasady geognozyi. Lublin. 

Wiadomość z nauk w szkole lubartkiej. 

Wiadomości brakowe (czasop.). Wil. 

WięckiewiczJ. Mowy pasterskie. Kwidzyn. 

Wigura F. Iskierka. War. 

Wild Kar. Supplement au catalogue. Lwów. 

— Yerzeichniss deutscher Biicher. Lwów. 

— Katalog książek polskich. Lwów. 
Wirgiliusz Georriki. War. 
Wittig Ł Euchiridion codicis. Leopoli. 

— Toż. Yiennae. 

— De galioiensi tabula* Yiennae 
V o c ab ul a r i u m polono-latinum. 
Wolff M. De usu kali arseniati. 
Wolicki A. O wzroście arytmetyki 
Wolski K. Nauka czytania. War. 
Wroński H. Critiąue de la theorie des fon- 

otions. Paris. 

— Le sphinz. Paris. 

Wujek J. Nowy testament. Moskwa. 

— Ewangelie. Czest. 

Wybicki J. Godziny szczęśliwe. Wrocł. 
t— Zbiór myśli politycznych. War. Wybór modłów. Wrocł. 

Wykaz przych. i wydat. (b. w. m.). 

Wykład materyi gimn. białystok. Białystok. 

— materyi w cimn. wileńsk. Wil. 
Wyłczyński J. N. Uwiadom, o konwiktach. 
Wypisy niemieo. Kr. 

Zaborowski T. Aniela. Minkowoe. 

Z a c z y ń s k i J. W. ks. Kamieńskiemu (wiersz). 

Zaleski M. Do sadu komisyi Radziwiłłow- 

skiej. 
Zawadzki J. Kalendarzyk. WiL 

— Catalogue des livres franc. Yllno. 
Zawadzki i Węcki. Catalogue des livrea 

franc 

— Dodatek do katalogu. 
Zbiór naboż. War. 

— Toż. Czest 

— prawd dla król. polak. Berlin. 

— mów wyborowycn. Połock. 
Zebranie nauk uczniów w Połocku. War. 
Zieliński J. Gramatyka franc. War. 

Z ora im. Kr. 

Życki T. O stanie szkół, w gub. wileń, WiL 

Żydach (O) Warsz. 

1890. 

Abecadło dla młodzieży. Wrocław. 

— dla małego naturalisty. War. 
Abregó de usage des cufauts. War. 
Adamowicz A. F. Nazwania części ciała 

końskiego. Wil. 
Ago s ti ni F. Epitre a 8. M. VEmpereur de 

Russie. Paris. 
Alexander I. Disoours. Yars. 

— Mowa. War. 

— Mowa przv otwarciu sejmu. War. 
Alphabet du petit naturalische. Yars. 
Andraszek E. Ode (b w. m.). 
Ankwicz A. Carmen. Lw. 

A p pert K. Książka dla gospodarza. War. 
Argir dowieź F. Żywot Bemiligiusza Pam- 
fila. Wil. 

Arnauld P. Początki ozytania. Wrocław. 

Arnold G. Elegie. Lw. 

Arnold J. Rozprawa o hojności królów. 

War. 
Artois A. Handel na żony, opera. Lublin. 

(Ba de ni M.). Skarga przeciw M. Badeniemu. 
(War.). 

Balicki W. Nadużycie weterynaryi. Lw. 
Bandtkie J. 8. Dzieje król. PolsL Wrocł. 

— Słownik niem. polsko»franc. Wrocław. 
Bandtkie J. W. Słownik franc. polsko-niem. 

Wrocław. 

— Słownik polsko-niem. franc. Wrocław. 
(Baron B.). Nekrolog .... Lw. 
BaudouinJ. Rzut oka na Mesmerytm. War. 
Becker Dr. Rady dla małżonków. Lipsk. 
Bee r J. Nauka pielęrn. oczu. Lw. 

Ben J. Erfarungen. Weimar. 
Bentkowski F. Pamiętnik warsz. 
Berlińskij M/ Opisanie Kijowa. Petereb. 
Bernatowicz F. Nierozsądne śluby. War. 
Berndt 8. Die deutsche Bprncbe. Boro* 1820. 73 Ber tu eh F. Opis przedmiotów historyi na- 
tura!. Wil. 

Be eaer W. i Andrzejowski A. Uwiadomie- 
nie. Przem. 

Bielawski 6. Kuneguuda, tragedya. 

Bielski S. Wybór poezyj. War. 

Bismark F. Służba polna jazdy. Warsz. 

Bobrowski J. Moralność dla panien. Wil. 

Bogusławski W. Dzieła dramatyczne. War. 

Bojanns L. Anleitung. Wilno. 

— aendschreiben an U. Cuvier. Jena. 
Bonawentura 8. Żywot Jezusa Chrystusa. 

Częstochowa. 

— Toż. Mińsk, 

Borkowski S. Podróż do Włoch. War. 
Borowski L. Uwagi nad poezyą. Wilno. 
Boru sławski J. Memoirs. Durhatn. 
Boszniak A. Drewnyja -zapiski. Moskwa. 
Brodziński K. Pieśni do mszy ś. Warsz. 
Brohm K. Dissert* tio. 
Bromirski E. Dissert. inaug. Lw. 
Bronikowski A. Mowa (b. w. m.). 

— Nooveau systóme du flux. Var. 
BueschingJ. G. Die Alterthiimer Schlesiens. 

Lipsk. 
Byron Lord. Mazepa (po niem.). Lipsk. 

— Poemat*. War. 
Bystrzycki- J. Fizyka. War. 
Bystrzycki emu Jan. w dzień imienin. 

Warsz. 
CL A. Recenzya. Er. 
(Campi A.). An Mme Campi. Lw. 

— An Frań. Campi. Lw. 
Cenner J. Dissert. inaug. Krak. 

Ce par i W. Vie. de st Stan. Kostka* Paris. 

— Toż. Lyon. 

Chłędowski W. Pszczoła polska (czasop.). 
Chodkiewicz A. Portrety wsławionych Po- 
laków. War. 
Chodynicki J. Dzieje Europy. Lw. 
Choiseul Gouffier Z. Barbe Radziwiłł. Paris. 
ChristianiF. Nauka dla konduktorów. War. 

— Przepisy o szarwarkach. War. 

— Notions elementaires a 1'usage des conduc- 
tenrs. Var. 

— Wzory do instmkcyi szarwarku. (War.). 
Chrzanowski P. Wybór poezyj. War. 
Ciampi S. S. Feriae varsavienses. War. 

— Łettre & M. Wiesiołowski. War. 
Cu vel i er. Machabeusze, dramat. War. 
Czacki M. Rozpr. o rozwodach. War. 
Czarnecki E. Kazanie. War. 

— Pieśni w dzień ingressu arcyb Hołowczy- 
ce. WJar. 

Czermiński W. Dissert. inaug. Wil. 
Dambrowski S. Kazanie. Brzeg. 
Dębsk L Zdanie sprawy ze składek. Kr. 
Delavigne K. Nieszpory sycylijskie. War. 

— Toż. Krak. 

Delrien F. Demetrius, trag. Paris. 
Demetrier (Die falschen) Torgau. 
Dictionaire franc. polon et aHcm. Wrocł. 
Directorinm div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

— Toż p. diaec Sandom. War. 

— Toi Gdańsk. Dmochowski F. Ksaw. Sztuka rymotworcza. 
Wil. 

— F. S. Lisiecki, Wanda (czasop.). War. 
DmuszewskiL. Gaduła nad gadułami. War. 

— Piec sióstr a jedna, kom. War. 
Dowód rocznego postępu w naukach. Wil. 
Droga krzyżowa. Kr. 

Dubiecki M. Ad S. Hołowczyc (b. w. m.). 

— Monimentum T. Kościuszko. Kr. 

— Wiersz przy załóż, pomn Kościuszce. Kr. 
Dunin A. O ziemskim system, kredyt. War. 

— 'Wykład sztuki wyrąb, spiritusów. War. 
Dy ary u sz sejmu. War. 
Dynnebier G. Dissert. inaug. Berolini. 
Dzieduszycka L. Filozotka europejska. 

War. 
Dzieje dobroczynności. Wilno. 
Dzieła sejmu w Galicyi. Lw. 
Dziennik depart. krakowski. 

— praw. Warsz. 

— rozporządź, m. Krakowa. Krak. 

— rząd. m. Krak. 

— urząd. woi. August. Suwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toż. krakowsk. 

— Toż lubels. 

— Toż mazowiec. 

— Toż płock. 

— Toż podlas. 

— Toż sandom. 

— wileński (czasop.). 

Ebermajer J. Wykład lekarstw. Wilno. 
E lem en ta puerilia. Kalisz. 
Elkana M. Strftusschen Warsz. 
Erstlinge des Stiles. Lw. 
Ewangelie i epistoły. Lw. 

— Toż. Lwów. 

E z p o s i t i o jurium cleri latini. War. 
Falkowski J. Kazanie. Wil. 

— Zegar dusz czyscowych. Wil. 

Fayot A. Essai histor. sur Kościuszko. Par. 
Feliński A. Barbara Radziwiłłówna, trag. 

Krak. 
Ferrand A. Histoire des trois demembre- 

mens de la Pologoe. Paris. 
Funke K. Historya naturalna. Wrocław. 
Gacki Tad. Kaz. n. ur. Józefa Kalas. War. 

— Przem. przy zaw. ślub. Suchodoi. War. 
G a 1 e r y a narodów. Wrocł. 

G a s p a r y J. J. Descrip. iridis anatom. Berol. 
Gawdzicki F. Pieśni wol. mnlar. Radom. 
Gazdowicz Ąug. Oda na im. Mniszkowej ; 
Przem. 

— Oda na im. Mniszka. Przem. 
Gertruda ś. Modlitwy. Krak. 
Głos B. mówcy Kazimierz W. War. 
Gltfcksberg Nat. Catalogue des dernieres 

livres. Warsz. 

— Książki nakładowe. Warsz. 
Godzina św. przep. przed N. Sakr. War. 
Gorczyczewski J. K. Wiersz na jub. 

kon. Zychm. 
Gram. francuz. Wil. i War. 
GroddekG. E. Fabuła Gr. de Zamoia. Wil. 
Gruenberg L. de caloro animali (Koree. 

Ruth.). Berol, 

10 74 1820. Grzymała W. Mowa iia plogrz. Lfriówskie- 

go. War. 
Hans tein B. Fryd. Gesch. d. deutsch. Mter. 

Krak. 
Ha u tp o ul Beaufort Les habitans deNJferai- 

ne. Paria. 
Heinitz Kar. Nauka szt friywA&ia. Lwów. 
Hempei Fr. Pismoprzez P. P. P. P. War. 
Hi story a dowbz. Wilno. 
Hi8toire des demembremens.PariB.ob. Fer- 

rand. 
(Ho U en der). Akt oskarż, w spr. Bfollende- 

ra. Krak. 
J. żydach i judaizmie. Siedlce. 
Ind ex leet in Unlv. JagielL 

— praelect. in Univ. reg. VarsavienBi. VaT. 
Instrukcyado rozpozn . śmierci prawdz. Wft. 
Instytut głuchoniemych zaprasza na egza- 
min. War. 

In wal id ruski, (gazeta). Petfersb. 
Jabłoński Bart. Katalog ksifżek polskich. 

Przemyśl. 
Jachimowicz Jan. Disserł. de lactstlone. 

Yindob. 
Jachimowicz Grzeg. Liczbowanie astronom. 

Lwów. 
Jacy na Ad. Ant. Obsery. de stad. Hnguse 

lat War. 
Jagielski Józ. De fistulis urinartis. Dissert 

Berolini. 
Jakob L. H. Zasady ekon. naród. Krzem. 
Janczewski Kaz. Glinka. Sylwan, dżien. 

nauk leśnych. War. 
Janowski Lud. Mowa mowfcy i roprezent 

War. 
Jarkowski Ant. Mowa przy odebr. dyplo- 
mu. Krzem/ 
Jekel Fr. Józ. Polsce jfej dziełach i konst 

Lwów. 
Jourdan A. J. L. Traitó de la pliąue pol. 

Paris. 
Jundziłł Bon. Opisy róż. przedni. hWt. na- 
tur. Wil. 
Juszyński Hier. Dykcyonarz poetów pols. 

Krak. 
K. J. O duchu czasu i duchu wieczn. Pozn. 
Kaczkowski Ad. Disser. de yaria ctiran- 

di methodo. Vii. 
Kalend, gosp. litewski. Wił. 

— spr. ... i dosk. . . . ś. Jana pod im. Heepe- 
ras. Kai. 

— nowy lwowski. Lwów. 

— pol. rus. Lubi. 

— Toż. Pozn. 

— Toż. War. 

— nowy polit. War. 

Kał aj dowieź Ant. Swieden o trudach Swaj- 
polu Feolja. Moskwa. 

Kai w ary a arbu kialey kriżans. Wil. 

Kamieński A. O. Głos zwłokom. Mik. Wa- 
za. Krzem. 

Kamieński Kaj. Gram. fran. War. 

— Gram. niem. Krak. 

Kaplińśki Jak. De digitaK purp. disser. 

Berolini. 
Karpiński Fr. Niekt. zab. tbtor. Wil. Kar ster. Zas. kaligr. na spos. amer. 
Pozn. 

, . księstwa" 50-let 

Klaproth J. H. Ńotice sur 1'Archipel de 

Potocki. Paris. 
Kłodziński Jan. O potrz. prawa cyw. Lubi. 
Kniażnin Fr. D Poezye. Wil. 
Kochemens Marc. Mszał współkapł. Czest. 
Ko czarski W. Zimnochówki szklarni Niedź- 
wiedź. 
Komeniusz. Sarami, d. nftthigst. Benennun- 

gen. Lwów. 
Kongrew William. Krót opis. parowych 

machin. War. 
Kontryn J. Kaz. Dzieje dobrocz. kr. i zagr. 

Wil. 
Kopczyński Onuf. Elem. dla szk. paraf. 

Wil. 
Kom Jan Bog. Katalog książek polskich. 

.Wrocław. 
Korn W. T. Bibl. chosie on Catal. de» ouvr. 

sur. Bresl. 

— nowy katalog ksiaż. pol. Wrocł. 
Korwin Gracyan. Izyd. War. 
Korzeniowski Alojzy. Frankmasonia sym- 
bol. Wil. 

Korzeniowski Józ. List do Osińskiego 

War. 
Kosztulski Jan. Diss. de castratione. Vii. 
Kotzebue Aug. Switrigaił. Beit zU d. 

Gesch. von Lłthauen. Leipz. 
Kowszewicz Jak. Diss. de leucorhea. Orać. 
Krasicki Ign. Bajki. Warsz. 

— Bajki . . . fiakł. tow. topogr. Wilno. 

— Dzieła. Wilno. 

Krasiński Józ. Waw. Guide du yoyageiir 
en Pol. War. 

— Wilia nowego roku, kom. op. War. 
Krassowski Kaj. nawozach. Wil. 
Krassowski J. Porządek w konwikcie. 

(Wilno?). 

Kronbach Eman. Darstell. ans d. KOnigr. 
Gal. Wien. 

Kropi u sk i Łud. Mowa przy rozd. med. 
nczir lic. Krzemieniec. 

Kruger Dan. Pobudka do czci bos. Wrocł. 

Krzyżanowski Paw. Gnomouika. Krak. 

Księż. nowa do syllab. War. 

Kurpiński Kar. Mars i Flora, balet War. 

Kuszański Alek. Diss. de yitalibus. Crac. 

Lacroix Sylw. Geometrya. War. 

Lange Woje. (Alb.). O przyczynach upad- 
ku kredytu. War. 

Langiewicz Woje. Diss. medica de hepa- 
te. Wrocł. 

Las CaseB Em. Z pamiętników. War. 

( L a ty cz o w ) Materye z nauk. w Między bożu. 

Ledochowski A. Zbiór pism. Kraków. 

Lelewel Joach. Dzieje staroż. Indy i. War. 

— Historya pols. 

Lepitre Jak. Hist bogów, półbogów. Wil. 
LetronneH. Projekt spółki komandyt War. 
Letourneauz. Hist. star. i now. testam. War. 
Lewi Hirsch Dawid. Mowa rabina obw. ka* 
zimir. Krak. iw. 75 Lisiecki Dom. Tygodnik polski i Wanda. 

War. 
Lista członków tow. przyj. nauk. War. 

— posłów i depo*, na sejm. War. 

— represeiL na awyoz. zgrom, wybór. 
Love Alek. Essai sar Tbadee Kościuszko. 

Parie. 
Lunatyczka, kom. opera. War. 
Łańcucki J. Do cieniów T. Kościuszki. Kr. 
Macharzyński. Głos rolnika, (b. w. m.). 
Maciejowski W. A. Principia juria.ro ma- 

oL War. 

Magier A. O próbach wódek. War. 
Majeranowski K. Pierwsza miłość Kościu- 
szki Krak. 

— Opis załóż, mogiły Kościuszce. Krak. 

— Pomniki AJezastfra. Krak. 

— - Pszczółka królewska (cpssop,). £r. 

Majewski Tad. Diss. de doctr. virorum. Vii. 

Makólski F. Kozprawa o aerolitacb. Kielce. 

Malewski 8. Zagajenie posiedź. Uniw. wi- 
leń. Wil. 

Marciejewski A- Mowa w kosjciele w Su- 
wałkach. Warsz. 

Marcissewski J. O sposohach podniesie- 
nia rolnictwa. War. 

— Zasady do ocenienia dóbr. siemsk. War. 
Marczyński W. Opisanie gober. podolskiej. 

Wil. 
Mackiewicz g. .0 naturze sił. Krak. 
Markowski P. Rozprawa o ludu polskim. 

War. 
Mary a. Historya obrazu na Jasnej Górze. 
Matę c ki Jan. Catalogue des livres fraac. 

CracoY. 
Mai^rye z nauk wgimn. wołyńsk. Krzem. 
Meidinger J. Gram. francuz. Wrocław. 

— Toż. Lwów. 

Me rabach £. H. Strauschen. Warsz. 
Miesięcznik płocki. Płock. 
Miklaszewski J. Głos (masoński). 
Missyonarze. Katalog książek. ModJjtwy. Kalisz. 
MoJiere J. 
War. iKto kocha ten się kłóci, kom. Kolski M. .Na dzień imienin Alezandra J. 

— Ha powjusz. imienin Mar. fiadeniemu. 

— W dzień imienin A. Bieńkowsk. 
Momns. Warsz. 

Monge G. Wykład statyki. War. 
Monumentum Th. Kościuszki. Krak. 
Morawski T. Orzeł biały (czasop.). Warsz. 
Moritz K. Mitologia. Wrocław. 
Mostowski T. Discours. War. 

— Mowa na sesyi. War. 

Muc akowski J. Powieści starego i no w. 
testamentu. Pozn. 

NakumowtczJ. O stosunkach cheinicz. Wil. 

Karbnt T. Rys narodu litewsk. Grodno. 

Hanka rozmnaż. owiec. Wil. 

Neale A. Reise durch einige Tjbeile v. Po- 
jeń. Pesth. 

Nennich P. Waaren Lericon. Hamburg. 

Netto. Kalendarzyk pohtycz. War. 

Niemcewicz J. M. Bajki. War. 

— Do J. U. Niemcewicza. Nowakowski S. Mowa (masońska). 
Nowiński K. Oblężenie m. Mińska, trag. 

Wil. 
(Nowy Sącz). Iuventus gymn. Neo Sandec. 

Toruń. 
Obniski F. Dziennik posiedź, izby poselsk. 

War. 
Obraz spr. i dosk. Jana pod wach. Lublina. 

— Toż Łomży. 

— Toż Wilna. 

— Toż Mińska. 

— Toż Warszawy. 

Odmiany przez Radę stauu przyjęte. 
Oebschelwitz D. Uwagi naa stan. politycz. 

król. polsk. 
Ogiński M. Zagajenie sesyi Tow. Dóbr. W|il. 
Ogłoszenie akcyj w Uniw. wUeńsk. Wil. 
Oiiaar Q. Do przyjaciół A. Felińskiego. 

Krzem. 
Ołtarz złoty. Grodno. 
Opis działań W. Wschodu. War. 
Opisanie figur w fizyce. War. 
Opisy przedni, historyi natural. Wil. 
Ordnung der Vorlesungen. Lw. 
O r gani z. komisys. do elekc. szlaohc Wil. 

— szkoły Gorzkowskiej. Lublin. 
Orzeł biały (czas.)' War. 

Osińek4 A- Kazanie na pogra. Felińskiego. 

Krzem. 
Ossyan. Karton, poema. War. 
Ostrowski P. Teorya statystyki. Wil. 

— Wypisy rossyj. Wil. 
Pamiętnik farmaceutycz. Wil. 

— tow. lekars. Wil. 

Paritius F. Notata de episcopatu Vratislav. 

Krak. 
Pfaff Fred. Catalogue des livres. 

— Katalog książek polsk. 
Piechowski J. Skorowidz dziennika praw. 

War. 
Pieka-r.sk i F. Wzory przemieun. roln. Kr. 
Pieśni i arye. War. 
Pi i ar z y. Kalendarzyk. War. 
Pili er J. Kalendarz. Lw. 
Piotrowski K. Oda na śmierć Felińskiego. 

Krzemień. 
Piramowicz G. Elementarz. Wil. 

— Piwinn. nauczyć. Kr. 
PI autu s. Amphitrio. Wil. 
Pofbutfki do czci Boskiej. Wrocł. 
Poczet braci (massonów). 

— członków (massonów). 
Podróżny w Poczajowie. War. 

Pop.e A. Listy Heloizy do Abelarda. War. 
Popis szkoły kaliskiej. Kalisz. 

— Kieleckiej. Kielce. 

— krakows. Kr. 

— lubels. Lublin. 

— łukows. 

— płockiej. 

— Pijarów w Warsz. 

— liceum warsz. 

— szkoły żyrowickicj.,Wil. 
Posiedzenie Univ. warsz. War. 
Po tako w s ki A. O wściekliźnie. Lw. 
Potocki M. Uwagi rolnika. Kr. 76 1620. Potocki St. Na chwałę W. d. B. Warsz. 

— Discours. Vars. 

— Mowa na posiedź. Izb. 

— Mowa przy zamkn. sejmu. 

— Pochwała T. Matuszewicza. War. 

— Podróż do Ciemnogrodu. War. 
Praelectiones in Univ. vilneu. Wil. 
Prawdy stare. War. 

Prawidła dla uczniów. Wil. 
Program gimn. w Winnicy. 

— sesyi sejm. War. 

— Toż po franc. 

Projekt do kodeksu kam. War. 

— do kodeksu postęp, sąd. War. 

— do onzac. dóbr. War 

— do statutu organicz. War. 

— do zmian w statucie organie, (b. w. m.). 
Przedstawienie projektu o hypotekach. 

War. 
Przemowy pasterskie. War. 
Przepisy obrotów liniowych. War. 

— frontowej służby. War. 
Pszczoła polska (czas.). Lw. 
Pszczółka królów, (czas.). 
Rachunek izby skar. lifewsko-grodzień. 

— kasy liceum woł. 
Radach (O) oby watels. Warsz. 
Radwański Fel. O gospodarstwie krajowem. 

Krak. 

Rad om i ńs k i Jan Aloj. Co wstrzymuje refor- 
mę żydów ? War. 

Rakowiecki Ign. Prawda ruska. War. 

— O stanie cywilnym dawnych Słowian. War. 
Raport rady stanu. War. 

— O stanie kraju, zdany cesarzowi. 
Rasyn Jan. Pieniactwo, kom. War. 

— Pieniacze, kom. War. 

Red dig Józ. Kaz. na wyb. urzędn. gub. woł. 
Rogulamen wzgl. podat. od miewa. 
Reismann. Bezbożność tegoż. Opole. 
R e i i g i o n i s (De) in lithuanorum gente pri- 

mordiis. Regiom. 
Rembieliński Rajm. Discours a Touvert. 

d. 1. dietę. (Var.). 

— Głos marsz, izby posels. 

— Mowa w izbie poseł. 

— Mowa przy zamkn. sejmu. 
Retzbacn J. M. Taschenb. d. Uniwers. 

Lemb. 
Rieselbach. Nauka dla chodnj. tytuń. Kr. 
Roczn. Tow. Dóbr. Krak. 

— wojskowy. Warsz. 

Rogalski J. Akt oskarżenia. (Wilno?). 
R o g o j s k i Fr Mowa na pogrz. Wydżgi. War. 
(Rosy a). Topogr. Karta. Petcrsb. 
Rozmaitości. Lwów. 
Rozprawa o rozwodach. Krzem. 
Russów Stefan. Obozr. krityki Chodaków s- 

kawo. Pctersb. 
Rycerze łyżkowi. Romans. Warsz. 
Rys historyi obrazu na Jasnej Górze. Częst. 

— jeocr. dla ucząc, młodz. War. 

— proj no w. do procedury cyw. 

Rzut oka na stan. kraju naszego. Warsz. 
S. Jedyny sposób na żydów. War. 
S. J. (ob. Stiwiarski). Sachs S. Opis budowy dachów. War. 
Sack Jan £d. Schreiben des Reb Josael 

Pippik. Lemb. 
8 a koski Woj. Nouv. geure de bottes. Paris. 
Sarbiewski K. M. Lyr. Ged. Bresl. 

— Niekt. ody i pieśni. 

Schmid Krz. Hist. bibl. dla dz. Wrocł. 
Schneider ks. Jan Al. Książ, do naboż. 

Wrocł. 
(Schneider Józ.). Wiersz w dz. jego imien. 
Sejm4k zwierzęcy. 
Seyfartb. O treści zwoju papyrusowego. 

Krak. 
Skarbek Fryd. Gosp. nar. Warsz. 
Skarszewski Woj. Ezpos. jurium cleri lat 

in regno Pol. Var. 

— O władzy duchownej. Warsz. 
Skolimowski Rafał. Diss. de motu plane- 
ta ram. Vars. 

— Toż pod in. tytuł. Var. 

— O wpływie nauk. matem. War. 
Słowaczyński Win. Życz. afiszem. 
Słownik kieszonkowy. Wrocław. 
Smolikowski F. Almanach Mac. hist. du 

Roy. des Pays Bas. Brux. 
Ś n i a d e c k i Jan Chrz. Discours sur Nic. Co- 
pernic. Paris. 

— Przyd. do pisma o filoz. War. 

— Trygonom. kuli. Wil. 
Sokołowski Łuk. Awantury arabskie (Gal- 

land). Wil. 
Sowiński Jan. Mowa przy wprow. zwłok 

Alojzego Feliń. Krzem. 
Śpiew 1. studentów lic. krak. Krak. 
Spis nasion o\ Szubert 
Spokojność kto tę ma? (wierszem). War. 
Sprawa na pop. rocz. szk. wojew. Płock. 

— wars. Tow. Dóbr. z doch. 
Sroczyński Jak. Sztuka polepszania nabia- 
łu. Warsz. 

Starczewski Wł. Oda do infułata łańcuc- 
kiego. Krak. 

Staszic Stan. Ród ludzki, poemat. Warsz. 

Stawiarski Ign. Fr. Wiersz do Szym. Wi- 
szniew. War. 

Strumiłło Józ. Ogrody północne. Wil. 

Stulgiński Jan. Dissert. inter ohristianam. 
Wilno. 

Styczyński Jan. Dodatki do histor. lit pols. 

Surowiecki Kar. Komentarz księgi objaw. 
War. 

(Suwałki). Mowy rozm. na zał. kat. do Su- 
wałk. Suwałki. 

Swiftnica dnehowna. 

Sylwan. Dziennik nauk leśnych. War. 

Szaniawski Fr. Ks. Kaz. przy zagaj, sej- 
mu. Warsz. 

— Uwagi o zabezp. na dłużn. dla wierzycieli. 
War. 

Szaniawski Józ. Kai. Wniosek wzgl. po- 
stęp, sądowego. Warsz. 

Szaniecki Jan Obr. Historya prawa własn. 
dziedz. War. 

— De linguae bohem, in pol. usu. . 
Szczepański Mac. Katalog książek pols- 
kich. Warsz. 1820. 77 Szczucki Wio. De viribua naturae. War. 
8skoła cnoty czyli Powieści. Wrocł. 
Si tok a rysunków. 

Siubert Mich. Spis nasion w ogrodzie bot 
war. 

— Spis roślin ogrodu bot. Warsz. 

— Dodatek do spisu rośl. 

Siumski Tom. Katalog książek polskich. 

Poznań. 
8sydłowski Ign. Horodnica. Oda Ant. Ty- 

senhausa. Wilno. 

— Oda na pam, urodzin doktora Jennera. Wil. 
Siyller Fryd. Ballady i pieśni J. N. Kamień. 

Lwów. 

Tarif f Alm&n tiir alle sijech lannt . . . Abo. 

Tarnowski Jan. Mowa na pogrz. Felińskie- 
go. Krzemieniec. 

Taryfa jen. cel. król. pol. ~ 

TassoTorqu E. Jeruz. wyzw. przek. P. Ko- 
chan. Wrocł. 

— Do księcia Ferrary. 

— Marzenia z rękop. Kompanioniego. War. 
Terencyusz. Anaryanka przez Sobolews- 
kiego. Wilno. 

Thier Ąlbr. O nawozach. Wil. 
Tomasz z Kempis.. O naśl. Chr. Wrocł. 
To mi i Leontyna, ballet War. 
Tomicki Jan. O przycz. attrakcyi. Lublin. 
Topolski Józ. Quantum Oermani ad cultum 

PoL eontulerint. 
To nr (la) de Bog. Paris. 

Towar z. miłosier. szk. Płock. 

— naukowe przy szk. wojew. płockiej. Płock. 
Trembecki Stan. Poezye. Warsz. 

Treść materyi na popis szk. Chwałoczyńs- 
kiej. Wilno. 

— nauk w szkole klewańskiej. Krzem. 

— nauk w gimn. w Swisłoczy. Grodno. 

— lekcyj szkoły krożskiej. Wilno. 

— lekcyi w gimn. Mińskim. 

— lekcyi w szkół. gimn. Widzkich. 

— z nauki chrzęść, w Swisłoczy. Wilno. 

Triplin Fryd. Fasciculi annotationum in 
Aeneida (progr. Kalis.). 

Tupalski Ant. Nałęcz. Kaz. na konsekr. 
Oaiełło Martusewicza. 

Tygodnik muzyczny pod. red. Kar. Kur- 
pińskiego. 

— polaki. 

— wileński. Wilno. 

Tyński Aleks. Theses pro obtin. in theol. 
gradu. Wiedeń. 

Urza,dz. stypendiów przy Uniw. war. 

— służby wewn. Koszar wojsk. War. 

— wewnętrzne szk. kraj. War. 

— ezk. paraf. (Wilno). 

— wewn. szk. wojewódz. War. 

— wewn. szk. wydz. z instruk. co do karn. 

Ustawa dla uczniów szkół publ. Warsz. 

— Cerery. Minkowce. 

— Towarz. Dobrocz. w mieście stół. War. War. 

— konsŁ wol. malarstwa pol. 

— dla tow. przyj. nauk. Lubi. 
Ustanowienie Tow. brzesk. Dobrocz. Uszozapowski Leon. Specim. inaug. med. 

de enteritide chronica. nil. 
Uwagi kryt. nad duchami mocnemi. 

— nad kodeks, cywil, pruskim i fran. 

— nad proj. o włas. włość. dóbr. nar. 

— nad rysem działań W. W. P. 

— o zabezp. na dłuzn. ob. Szaniawski. 

— rolnika do sejmujących. (Krak.). 
W. T. L. Powinszowanie now. rokta. 
Waga A. O zwierzętach p. poetów zmyślo- 
nych. Warsz. 

Wanda tygodnik. War. 

V ar rot. Łański. Paris. 

Warszawa. Taryfo domów. War. 

W a z g i r d M. Cztery wieczory w stolicy. Wil. 

Weiss J. O obrazach Smuglewicza. Wil. 

Westphal J. Joh. Heyelius. Kónigsberg. 

Wezwanie od towarz. biblij. Wil. 

— Toż. Petersb. 
Wężyk F. Okolice Krakowa. Kr. 

Wężyk G. Organizacya szkoły gorzkowskiej. 
Wiadomości brukowe (czasop.). Wilno. 
(Wilno). Materye na popis gimnazyum. Wil. 
Wodzioki S. O hodow. drzew. Krak<i 
Woelke F. De graecorum sillis. War. 
Woitkowski W. De pulide. Wil. 
Wolicki J. N. Projekt do kodeksu. 
Yorgesetzte uud Beamte. War. 

Wróblewska T. Narymund, trag. Wilno. 
Wroński H. Adress of ... to the britisch 

board. of longitude. London. 
Wujek J. Nowy testament Pozn. 

Wutzke. 'Beschreibung des Bugflusses, Ber- 
lin. 
Wybór pieśni. Częstooh. 
Wybranowski. Pamiętnik chronol. War. 
Wyjątek z regulaminu dla komór. War. 

Wykaz przychodowi wydatków (b. w. m.). 

— składek dla Tow. Doprocz. War. 

— spraw dzierżawczych (b. w. m.). 

— pogorzeli przyznanych po ogłoszeniu sta- 
nu funduszów. Warsz. 

Wypisy niemiec. War. 

— rosyj. WUno. 

Wzniesienie myśli do Boga. War. 
Wzory kaligrafii. Wrocł. 

Zabłocki F. Fircyk w zalotach. Wil. 

— Sarmatyzm. Wil. 

Zaborowski J. Geometya. War. 

ZajfezekJ. Raport rady stanu. ^Tar. 
Z*awadzki J. Kalendarzyk. Wil. 

— Powinszowanie now. roku. (Wil.). 

Zbiór praw dla król. prusk. Berlin. 

— wszystkich umiejętności. War. 
Zdanie sprawy tow. biblij. Wil. 

Zenowiez G. Opinion sur 1'affaire de Wa- 
terloo (b. w. m.). 

Zgierski W. Proces kanoniczny. Wil. 

— Śpiewy. Wil. 

Z gro ma dz. nauczycieli szkoły płock. Płock. 
Zmiany artykułów kodeksu cywil. War. 
(Zymchanowski M.). Na 50 rocznicę kapłan - 
I stwa. Pozn. W 1820 - 1821. Z eg l i ck i A. Sakoła pobożności. War. 
Żółkowski A. Momua. War. 
Zycki T. O życiu Narwoysza. Wil. 
Żywot Jezus* Chrystusa. 

l*ttl. 

A. B. C. Buch. Breslau. „ 

Abecadł* nowe. Wrocław. 

Aksamitowski W. Odezwanie sję z ka- 
tedry. 

(Aleksander I.). Do .... w rocznioę uro- 
dzenia. 

Alienacyi (O) funduszów instytowych. Kr. 

Ankwicz A. Kaiaftka zawierająca modli- 
twy* Lw. 

Arlincourt W. Samotnik, romans. War. 

Arna ul t W. Mąrynsz w JUinturjjie. War. 

Arnold J. Physiker zu Lissa. War. 

Astrea (czasopismo). Warsa. 

Auguis P. Notice sur la yie de Chauwetou. 
Paris. 

Bacz ko F. Reise von Posen. Lipsk. 

Bandtkie J. S. History a biblioteki Uniwec. 
Jagiell. Krak. 

Bando urn J. Dokończenie mesfneryzmu. 
War. 

— Odpowiedź na cecenzyę. Warsz. 

— Głębsze uważanie mesnieryzmu. War. 
BaumS. Odpowiedź. Kr. 

Bem A. O towarz. biblijnych. W U. 
Beniowski S. Dissert. medica. Wil. 
Bentkowski F. Pamiętnik warsz. 

— Wstęp, do hist powsa. War. 
Berres J. Antropotomie. Lw. 
Bieracka K. Zabawa polki z synami. Wroc. 
Bojanus L. Pacergon. Wil. 
Borowski J. Kazanie. Wil. 

Brinken J. Rozprawy o leśnictwie. War. 
B rocki E. Królestwo Galicyi. Lwów. 
Brodziński K. Pism*. War. 
Broeder K. Gramatyka jęz. Jacińs. WiŁ 
Bukojewski S. Dissert. inaug. Wil. 
Burger J. Agronomia. Przemy Al. 
Byron Lord. Mazepa. Zwikau. 
Gapi tal. elect. Lithuan. Vii. 
C a s i m i r des heiligen Lobgeaang. Augsburg. 
Cepari W- Vie de Stan. Kostka. Lyon. 
Cesar J. Almanach dla grających w karty. 

Wrocław. 
C barczewski. Zasady nauki dla saperów. 

War. 
Charles. Stary komendant w kłopotach. War. 
Chłędowski A Gazeta litewska. War. 
Chmielowski J. Dissert. inaug. Wrocław. 
Chotoniski F. Pamiętnik galicyjski. Lw. 
Ciamski S. Ezamen loci Liyiaui. Wil. 
Collin J. Niestały, komedya. War. 
Conspectus scientiarum. Vilńae. 
Cottin J. Elżbieta. Wrocław. 
Credit Or^nung. Pozn. 
Czncki M. Bozpr. o potrzebie metafizyki 

War. 
Czajkowski P. Pochwała J. Przybylskiego. 

Krak. 
Czaplowie. O chowie pszczół. Lw. Czarnecki B. Kazanie. War. 
Czartoryska J. Krifżka dopacfcrzjr. Wat- 

— Pielgrzym w Dobromira. Wir* 
Czerwiński J. Panicz wojaier. Lw. 

D a n n e m a j e r M. Institutiones historiae eclje- 

siasticae. Wil. 
Dawidowi cz J. Dissert. inaug. Królewiec. 
Dekada polska (czasop.). War. 
Dembowski L. Pisma. Kr. 
Daierżawin G. Oda, Ęóg. Wilno. 
Directorium div. off. Pozn. 
— "To*. Lw. 

— qiv. off. diaec. Sandom. War. 
Dmochowski T. S. Lisiecki. Wanda. W»r. 
Dj«u szewski L. Dzieła (framajyoz. WrocŁ 
D.owgird A. O losie. Wil. 

Dowód post. szkoły Datnows. WiL 

— rocznego postępu w naukach. Wil. 
Dubiecki M. Aa J. Łęcki. Kr. 

— Adresso a Comte WodzickLKrajfc. 
Duval A. Chciwosław, kom. War. 
Dworski K. DUsert. inaug. Wiedeń. 

D ziarko wak i H. Wybór roślin kraj. War. 
DziaszkowskiD. Zbiór nabożeństwa. War. 
Dzieje dobroczynności. Wilno- 
DziennJJc praw. Warsz. 

— rozporządź, m. Krakowa. Kr. 

— *Hł- ui. Krakowa. 

— rz£d. wojew. Ajuguat Suwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toż krakowsk. 

— Toż lubels. 

— Toż masowiec. 

— Toż płock. 

— Toż. podlask. 

— Toż sandom. 

— wileński (czasop.). 
Dzismies ewatus. Wil. 
Ekartshausen K. Bóg jest miłości*. Wrocł. 
Elementarz. Wil. 

Enumeratio semkuim. Krzemieniec 

Eu trop jus. Breviariura historiae romanae. 

War. 
-- Toż. Wilno. 
Ewangelie. War. 
Ezop. JJajki. Wrocław. 
Falkowski J. Kazanie. WU. 

— Ogród różany. Wil. 

— Kazanie. Wil. 

Fayot A. Conjuration de Maciejowice. Paris. 
Feliński A. Pisma. Wil. 
Fleury J. Historya święta. Krak. 

— katechizm histor. Krak. 

Fen"berg J. Wykład teoryi gorzenia. WU. 
Fontanna albo nabożeństwo. Częstoch, 
F r i e d 1 ei a Fryd. Verzeichniss der Unleraal- 

tungsbiicher. Kraka u. 
Galiński Józ. Moc edukacyi. War. 
Gallus Mac. Hist. Bolesł. JII. War. 
Ga** zyński G. Górka. Dissert. de orig. 

stipulat. Yratisl. 
Gęsiorowski J. K. Przem. przy wyprow. 

zw*. Stan. Potock. War. 
Ga warecki W. H. Wiad. o mieś. Płocku. 

War. ' 
Gay Zofia. Anatol. Wil. 1621. 79 V 
i Gemilde zum gut flirt, im. Orient. Wił. 
Gillet Sto myśli Ang. Wrocł. 
Girtler Seb. Br. praef. ad Jakubowski. Kr. 
Glinka S. T. Lettres d'un off. ras. Mrcou. 

— Pisma o wojen, proiz. 1812 g. Moskwa. 

— Rysy żyeia T. Kościuszki. Wil. 
Glficksberg Nat. Katalog książek. 
Godebski C. Dzieła. War. 

Gram al łacina. Wiłno. 
Grap^ś H. T. Abr. de 1'hist. grecąue. Posen. 
GraTina W. J. Inst canon. et pol. Var. 
Groddek G. £. De Auleo et Proedria Grae- 
oor. Vii. 

— Initio hist. Graee. liter. Vii. 
Grom ot a Łyugszonu. Wil. 

Gross Kiyst Dissert de artuum anipat. Vii. 
Grossheim £. L. Dissert. de ven. absorb. 

Berol. 
Grotkowski L. De astkrn. Vilna. 
Grzesznik praynm az. Częstochowa. 
Grzymała Fr. Sybilla nadwisl. War. 
Gnenee A. Lettre de Jtrifs a Voltaire. Lyon. 
Hanka Waeł. Igor SwatosIavić. Praha. 

— Ceske predpisy (recko , polsko , ruskę). 
Praha. 

flassel. Das Earop. Ruasland. Wein ar. 
Heltmann Wiktor. Dekada polska. War. 
Histor. krót rosyj..Wil. i War. 
Homnicki Igu. Żółkiewski pod Cecorg. War. 
Ind ex lectiorrum in Univ. Jagiell. Crac. 

— praelectionum in Univ varsav. Var. 
Instytut głuchoniemych. War. 
Intimatów (Zbiór). Lwów. 

Jscyna A. Proj. statutu Uniwersytetu. War. 
Jais A. P. Jezus i jego kościół. Wrocł. 

— 52 powieści z porównaniami. Wrocł. 
Jakob Aug. L. W. Sophocleae quaestiones. 

Var. 
Jakubowski Józ. Comment. de hydropho- 

bia. Crac 
Janików a ki Jędrz. Dissert. de arthritide. 

Crac. 
Janiszewski Al. M. Nowe wzory pol. fran. 

War. 
Jarosz Fr. Flantae novae Capenses. Vars. 
Jaworski Kaz. Annibal. Lublin. 

— Zbiór wierszy. Lubi. 

Jekel Fr Józ. O Polsce i jej dziejach. 
(Jezus). Żyje Jezus! Wil. 
Jony Wikt. Westalka, trag. War. 
Jas sen J. F. Ueber die Ańlagen d. Kinder. 
Krak. 

— Orationea de civit. sub. liberia vaccinaJio- 
ne. Crac. 

I. J. Spoko jność, kto tę ma? War. 
Kfcki Wal. Nauka około pasiek. Wil. 
Kaczanowski Kom. Mowa na pogrz. chor. 

OJszewa. Krzem. 
Kaczkowski Kar. Diss. de plica polon. 

Yihi. 
Kalend, nowy lwowski. Lwów. 

— pol. rns. Krak. 

— Toz. Pozn. 

— Toz. War. 

— ścienny. Krak. 

— poht pijaraki. War. — nowy polit War. 

Kałajdowicz Konr. Istor. opyt. opor.dn, 
nowogr. Moskwa. 

— Pamiat. rus. słowies. XII stoi. 

Kami ńs ki J. N. Zabobon, opera. Lwów. 
Kampe Joach. Wiad. dla młodz. bezdoświad. 

Wil. 
Kanter. Kartę v. Pohlen. 
Karge J. b. Gedacht. auf d. Tod. Alex. I. 

War. 
Karty magiczne. Lwów. 
Kasperowski Ad. Żale Elwiry. War. 
Katalog dz. szt. pięknych. Wars. 

— wyrobów krajów. War. 
Katechizm czyli nauka chrz. War. i Krzem. 
Ka teizm rzym. kat. Pozn. 

K aulfus-s Joh. Car lingua graec. polon, ad- 

discenda. Pozn. 
(Kaz im. Jagieł.). Oasimir d. heil. Lobgesang. 

Augsb. 
Kiciński Br. Wanda (czasop.). Warsz. 

— Walentyna czyli pastor protest. Warszawa. 
Kisielewski Fel. Oda w im. Piusa Gintowta. 

Kielce. , 

Kłokow Teod. De Fallagi decimaria pnlm. 

Berolini. 
Koepke G- G. Atitiąuit. rom. Crac. 
Koeppeu Piotr. Nachr. von Alterthiim. in 

Ung. Wien. 
Komarnicki Aleks. Abecadło polskie. Lw. 
t- Toż wyd. nowe. Lwów. 
Komeniusz mały. Le petit Com. d'apres 

le grand. Lwów. 
Komis. rząd. Projekt do stanu uniw. war. 

War. 

— Wyzn. i ośw. Organizacya. (War.). 

— województwa Sandom. do dzierż, dóbr. Ra- 
dom. 

Konarski St. Gram. łac. Wil. 

Kontry n Józ. Kaz. Dzieje dobrocz. kr. i zagr. 

Wilno. 
Kom Jan B. Catalogue des livres. 

— Katalog książek. Wrocław. 
Korwin Gracyan. Izys. Warsz. 
Koncewicz Lud. Zdanie o dopcł. Tacyta 

przez Brotiern. War. 

Koysiewicz Fer. Wspomn. Szopowicza. Kr. 

Kotowski Ant Kaz. na ob. pogrz. Mokro- 
nowskiego. Warsz. 

Kotzebue Maur. Podróż do Persy i. Wil. 

Kożmian Kuj. Mowa przy żałob. obch. Mo- 
kronows. War. 

Krasick i Ign. Bajki. Wilno. 

K r a s i ń s k FJ. W. Przewód, dla podróż, w Pol- 
sce. War. 

Krassowski Kai. Ogrodnictwo. Wilno. 

Kretosz kom. Warsz. 

Królikowski J. Fr. Mrówka, pismo ku zab. 
Pozn. 

— Prozodya polska. Poznań. 

Krug Wiln. Odrodzenie się Grecy i. Wars/. 
Krzyżanowski Adr. De comstr. camaris 
elipsoid. War. 

— Z czyjej winy upadła Polska? Kielce. 
Ksifżka zawierająca modlitwy. Lwów. 

— sznurowa od to*, wsparć, uczniów, Wilno, 80 1831. Kuberski Fr. Kai. gosp. Lublin. 
Kucharka miej. i wiej. War. 
K ud lic z Bonaw. Ofiara Abrahama, dram. 
War. 

— Upiór melodr. War. 

Kudrewicz Flor. Introd. in libros N. Test. 
Crac. 

Kul es za J. Fil. Diss.de phtisi laryng. War. 

Kurowski Fr. Kaz. na pogrz. Stan. Potoc- 
kiego. Warsż. 

Kurpiński Kar. Tygod. muz. i dram. War. 

— Zasady harmonii tonów. War. 
Kury er warsz. red. Kicińskiego. Warsz. 
Kwestye licealne. Krzemieniec. 
LachmannJ. KarzgeflUnter. judisch-deutsch 

Schreiben. Wil. 
Lachnicki Ign. O spos. lecz. wścieklizny. 

Wil. 
Lalande J. Astr. dla płci piękn. Warsz. 
Lam e na i s H. F. Wstęp o obojętn. w przed. 

religii. Petersb. 
Lelewel Joach. Ostat lata panów. Zygm. 

Star. War. 

— Odkrycia Kartagów. Warsz. 

— Pisma pomniejsze. Warsz. 
Lelowa ki Ant i Korwin Gr. Izys. War. 
(Leo pol). Juventus Gymnasii. Lwów. 
Letourneaui. Hist. star. i no w. test. Krak. 
L'Homond K. F. Epitome historiae sacrae. 

Vilno. 
Linde Sam. Bog. O języku Prusaków. War. 
L i 8 i c c k i Dom. i Kiciński Bruno. Tygodnik 

pol. i Wanda. War. 
(Lisiecki Szym.). Wiersz na ślub z pan. 

T. Racibor. War. 
Lompa Józ. Wyobr. hist. Szlazka. Opole. 
Lubomirski Edw. Groby w dniu ómier. 

Kościuszki. Warsz. 

— Obraz Wiednia. Warsz. 

Łabęcki A. Kod ex postęp, cywil. War. 
(Łęski J.). W. Łęskiemu ... Kr. 
Mani M. Upominek dla rodziców. Lw. 
Majerowski K. Burmistrz oberżysta. Kr. 

— Kościuszko nad Sekwanę, opera. Kr. 

— Pszczółka krakows. (czasop.). Kr. 
Malcz W. De machina Graenana. Berlin. 
Marcinkowski K. Rozrywka w samotno- 
ści. Warsz. 

Materye z nauk w szkole latyczowskiej. 

— z nauk w gimn. wołyńsk. Krzemieniec. 

— z nauk w gimn. wileńsk. Wil. 
Mentor polski (b. w. id.). 
Miklaszewski J. Rys nistory i polsk. War. 
Miliot K. Historya francuzka. Wil. 
Minasowicz J. D. O orderze orła białego. 

War. 
Mittler E. S. Katalog. Spis polskich ksią- 
żek. 

Moksłas Kriszczienisko. Wilno. 

Moliere J. Małżeństwo przymuszone. War. 

— Miłość doktorem. War. 

— Natręty. War. 

Molski M. Na dzień imienin Alexandra I. 

— Toż. Konst Pawłowicza. War. 
Mosch K. Wody szlazkie. Wrocław. 
Jioeing G. Dissert, medica, Wien. Myśli polaka konstytucyjnego. Warsz. 
Nabożeństwo do ś. Grzegorza. Lwów. 
Nakwaska A. Trois nourelles. Vare. 

— Suitę des trois nouyelles. Vara. 
Na#er J. Modlitwy. Wrocław. 
Neale A. Reis uit Engeland. 

Nepos C. De vi ta imperatorum. Wrocł. 
Netto. Kalendarzyk politycz. War. 
Neubauer J. Zbiór funkcyi gospod. Wrocł. 
Niemcewicz J. M. Lejbę i Siora. War. 
Nougaret P. Beautes de 1'histoire de Polo- 

gne. Paris. 
Objaśnienie ustawy konstytuc. 

— ala grając, w loteryę. Wars. 
Obraz spr. i doak. św. Jana. 

— spr. św. Jana na wschodzie Nieświerza. 

— Toż Płocka. 

Officium codzien. Poczajów. 
Ogłoszenie lekcyi w Uniw. wileńsk. Wil. 

— komisyi edukacyi w Krzemieńcu. 
Ołtarz złoty. Grodno. 
Ołtarzyk złoty. Wilno. 

— Toż. Wrocław. 
Opisanie wn>ń. zamku. Wilno. 
Ordnung der Yorlesungen. Wil. 
Ossoliński J. M. Uwagi nad recenzja hist. 

bibJ. 
Owidiusz P. Metamorphoseon. Wil. 
P. Paul. Ezcl. du Benyowsky. Paris. 
Pamiętnik farmaceuteczny. Wil. 

— galicyjski. Lwów. 

— tow. lekars. Wilno. 
Pelletier P. Zbiór myśli. Warsz. 
Pfaff Fr^d. Catalogue des livres. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 

— Katalog książek. 

P i 1 1 e r L. Kalendarz. Lw. 

Pius VII. List apostolski. Petersb. 

— Toż po łac. Rzym. 
Poczet członków (massonów). 

— braci (massonów). 
PodczaazyńskiK. O piękności przemysłu. 

Wilno. 
Podróż z Berlina do Lipska. Lipsk. 
Pohl J. Rubricae breviarii. Wilno. 
Po liński M. Początki trygonometryi. Wilno. 
Popis szkoły kalisk. Kalisz. 

— kieleckiej. Kielce. 

— krakows. Krak. 

— łukowskiej. 

— płockiej. 

— pułtuskiej. 

— Pyarów w Warsz. 

— liceum warsz. 

Porcyanko T. De encephaloide. Wilno. 

Posiedzenie Uniw. warsz. Warsz. 

Potakowski A. Nauka jak radzić bez le- 
karza. Lwów. 

Potocki S. Lettre d ł un połónais. Vars. 

Pot-pouri. Warsz. 

P o t z X. Theses ex iure universo. 

Praelectiones in Univ. Yilnen. Wilno. 

Prawidła dla sztabsoficerów. War. 

Prażmowski A. Kazanie na pogrz. 6. Po- 
tockiego. War. 

Program gimn. w Winnicy. 1821. fc Projekt statutu Uniw. warsz. Warsz. 

— ustawy woln. malarstwa. War. 
Prospekt dzieła: Monamenta [Poleniae. 

War. 
(Przemyśl), lurentus Gymnas. Przemyśl 
Przybylski J. Do prnny GrOblówny. 
Przyjaciel dzieci. Wrocław. 
Pszczółka krakowska. 
Pnkszta Józ. Katalog książek. Warsa. 
Bachanek kasy liceom. Wołyń. 

— kasy wileó. Tow. Dobrocz. 
Raczyński Edw. Dzień, podróży do Turcyi. 

Wrocław. 

— Pomnik pierwa. monar. pols. Pozn. 
Rado miński Jan Al. Zasady arytm. War. 
Radwański Feliks. O gospod, krajowem. 

Krak. 
Radzi wiłłó wnaBarb. Romans hist. Wrocł. 
Rasyn Lud. Zbawienie, poema. Wars. 
Rautens tnucfaowa. Emmełina i Arnolf. War. 
Becenzya. Podróż do Ciemnogrodu. 

— Pamięt tarmae. wiL Wil. 
Begestrom Bnrsae Cracoy. Bndae. 
Begnanlt Fr. Gatal. dtatampea, da cab. 

P(otocki). Paria. 
Regulament kred. aiems. Pozn. 
Reiberrer Antlnst. etb. christ Wil. 
Rocznik wojskowy. War. 

— Tow. Dóbr. Nr. 4. Krak 
Bohlwes Jan Mik. Lekarz koni. Wrocł. 
Bosignolinss Kar. Prawdy wieczne. War. 
Rothe A. B. Ustanów, władzy pojednaw. 

w Danii. (Biern.). Wars. 

Rozmaitości lwowskie. 

Rozprawa o potrzebie metafizyki. War. 

Bozprawy o leśnictwie. War. 

Rymkiewicz. De morbo qmi croup dioitor. 
Yilnae. 

Sailer J. M. Uw. w róź. mater. Lwów. 

Say J. Cbr. Wykł. ekon. polit War. 

(Schiff-Haosen). Opis plastra. Wars. 

Schneider Fryd. De fuogo haematode. 
BeroL 

Sehwantberg Ign. Diagnoz, morb. pect. 
Yindoh. 

Schwartz Job. Theater Almanach. Lemb. 

Schwartz Jan Wilh. Nauka o ciałach nie- 
bie*. Wrocł. 

Siemiątkowski Piotr. Dzieła, Warsz. 

— Dzieła. Nauki. Wars. 

— Ogrodnictwo, alfab. nłoż. 

Silberstein Ema*. Jnstitia et rttiam. Krak. 
Skarbek Fryd. Gospod, nar. Wars. 
Słotwiftski Fel. Głos a* radzie Uniw. Jag. 
Krak. 

Smolikowski.Na popis uczniów szkół Inbel. 
Sniadecki Jan. Pisma o filozofii Kanta. Kr. 
Sniadecki Jedrz. Theorie d. organ. Wesen. 
Norymb. 

Sobieski Jak. Bada dana synom. 
(Sopbokles). Quaeet Praemittuntur disput 
(Jacob). War. 

Spis reprezent. kapitał massońskich. 
Sowiński Jan. nczonych polkach. Wars. 
i Krzem. Sprawa war. Tow. Dóbr. z dooh. 

— na popis szkół wojew. Płock. 
Sroczyński Jak. Nowy piwowar. War. 
Starm Edw. Adol. De nlceribas artificialibas. 

Diss. Berol. 

Styczyński Jan. Dodatki do histor. lit. pol. 

Sumarokow Aleks. Dymitr Samozw. trag. 
Wilno. 

Sorowieoki Kar. S wistak war. wy świstany. 

Sybilla. Nadwisl. (dzień.) przez Fr. Grzy- 
małę. War. 

— wieszcza czyli kabała. Warsz. 
Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 

S z a n i e c k i Jan. Utwórz, kompan, roln. handl. 
Sznajder Józ. Kai. gosp. gal. Lwów. 
Szumski Tom. Słownik mały pol. niem. 
Wrocł. 

— Wypisy pol. Wrocł. 

— Polnische Grammatik. Breslan. 

— Recueil meuilleres anecdot. Bres. 

— Spis książek. Poznań. 

— Katalog książek polskich. Warsz. 
Szwejkowski Woj. Sprawa o stanie war. 

uniw. Wars. 
Szyli er Fryd. Ballada. Warsz. 

— Demetriufl, ein Traaerspiel. 

— Dziewica orleańska. Warsz. 
Tarnowska Walerya. Nauka chrzęść. War. 
Taryfa domów. Warsz. 

Telegraf. Czasop. Krak. 

Terajewica Tad. Gram. frao. pol. Wilno. 

Testam. nowy. P. J. Chr. War. 

Tirocinium ling. lat Vars. 

To war z. wspier. uczniów. Wilno. 

Trembecki Stan. Poezye. Wars. i Wil. 

Treść z nauk w szk. pow. klewań. Berdycz. 

— lekcyi w jjimn. mińskim. 

— bauk w giain. w Swisłoozy. Grodno. 
Tygodnik polski. Warsz. 

— muzycz. i dramat Kurpińskiego. Warsz. 
""■"• wileński Wilno 

T y m o w s k i K. Do St hr. Potocki ego. (War.). 

— Rym do Ludw. Osińskiego. 

(Ty as ot). Wypisy wzgl. zdrowia. Krak. 
(Tyzenhauzowie). Produkt przeciw Kun- 

dziczowi. 
Uchylenie moratoryi. Krak. # 

Unicki Leon. Arystobul, trag. Berdyczów. 
Urmowski K. Rzecz o Sal. Maimonie. War. 
Urz§dz. dod. dla kom. wojew. Warsz. 

— ogrodu botan. w Warsz. 

— pesyi dU płci żeńs. War. 

— towarz. resursy kupiec. Warsz. 
Ustawa towarz. lek. warsz. War. 

Waga A. Do Kar. Lipińskiego. Lipsk. 

— Podróż z Berlina do Lipska. 
Wanda tygodnik. Warsz. 

— (wiązanie). Warsz. 

Warszawa. Taryfa domów. War. 
Verzeichniss Hitglieder der St. Juh. Loge. 

War. 
Wężyk F. Gliński, trag. Krak. 

Wiadomośćo postępie tow. nauk w Płocku. 
Wiadomości brukowe. Wilno. 

— dla dzieci. Wrocław, 

11 82 1821 - 1822. Wiesiołowski K. Do prokuratorii król. 

pols. Wars. 
Wilia nowego roku. Warsz. 
(Wilno). Materye na popis. Wil. 
Winnicki A. De catarrho. Berlin. 
Wirgiliusz. Georgiki. Wilno. 

— Skotopaski. Wrocł. 
Wirtembergska M. Malwina. Wars. 

( W o d z i c k i 8.). Do J. W. Wodzickiego. Kr. 
Wolickl T. Nauka dla włościan. War. 
Woronicz J. P. Ślubny przypominek. (Kr.). 
Wroński H. A course oimathematios. Lon- 
don. 
Wujek J. Biblia. Warsz. 

— Toż. Moskwa. 

Wykaz przy eh. i wydatków. 

Wykład materyi w szkole traszkuńskiej. 

Wyleżyński J. N. Uwiadomienie o konwi- 
ktach. 

Wypisy niemiec. Warsz. 

Wypis z protok. sekretaryatu stanu. 

Wyszyński J. Wierzyciel przeciw dłużni- 
kowi. Warsz. 

Wzory kaligrafii. Wrocł. 

Kigżeczka sznurowa. Wilno. 

Zacharyasiewicz G. Książka zawierajęca 
modlitwy. Łw. 

— Wykaz konstytucyj. Warsz. 
Zajęcie własności. Krak. 
Zasady szacowania dóbr. Poznań. 
Zawadzki i Wecki. Katalog książek pol- 
skich. 

Zbiór historyi natural. Warsz. 

— nabożeńs. War. 

— praw dla król. prask. Pozn. 

— zabaw. Wrocław. 

Zdanie apr. Towarz. biblij. Wilno. 
Zdanowicz P. Burmistrz oberżysta. Krak. 
Zegarek czyscowy. Częstoch. 
Zeitung (Lemberger). 

Zgierski W. Chodkiewicz pod Chocimem. 
Wilno. 

— Wyzwolenie Izraela. Wilno. 
Ziemkiewicz J. Krytyka na list Klemensa 

XIV. 

Zubelewiez A. O zasługach Platona. War. 
Zubrzycki D. O uprawie koniczyny. Lw. 
Żółkowski A. Momns. War. 

— Pot-purri. War. 

18». 

(Abel son). Głos w sprawie Abelsona. Wil. 
Abrahamsohn B. De cauteriis. Berlin. 
Ancillon F. Stosunek wynalazcy nowego 
świata. Wilno. 

AntoszewicrfP. Kategoryczne objaśnienie. 
Arlincourt W. Samotnik. Warsz. 
Arnold J. Rozprawa o hojności królów. 

War. 
Aureli us S. De viris illustribus. Pozn. 

Azais P. Przyjaciel dzieci. Warsz. 
Barth J. Gewerbs und Handelsgesetzkunde. 
Łw, Bartoszewicz A, Rzecz o matematyce. 

Siedlce. 
Baszko G. Kronika Łechitów. Warsz. 
Beauphin A. Drewnyja zapiski. Moskwa. 
Bernat S. Die Yerwandschaft Bonn. 
Be ss er W. Enumeratio plantarum. Wil. 
BeudantF. Voyage mineralogique? Paris. 
Błachowicz P. Kazania. War. 

— Kazanie. War. 

Bniński A. Arytmetyka. Płock. 
Bobrowski F. Słownik łacińsko-polski. Wil. 
Boniuszko J. Disserf. inaug. Wilno. 
Brodziński K. Pamiętnik warsz. (ezasop.) . 

— Rozprawa o elegii. War. 

— O satyrze. Warsz. • 
Brom IŁ Książka elementarna. Pozn. 
Bronisława (Zbiór). Warsz. 
Brzozowski R. Dissertatio. Romae. 
Buchowski K. Początki analizy. Pozn. 
Buerger G. Myśliwiec, ballada. Wilno. 
Burger J. Nauka ekonomii. Lwów. 
Oantionale ecclesiasticum. Warsz. 
Chefs d'oeuvre des Thóatres. Paris. 
Chen-Uei. Rozprawa mandaryna. War. 
Chłędowski A. (Gazeta literacka. War. 
Chotomski F. Górno uczone ob. Molier. 
Conspectus scientiarum in Semin. Vil- 

nensi. Wil. 
Czarneoki £. Mowa na pogrz. Wichiiń- 

skiego. War. 
Czartoryska J. Pielgrzym w Dobromilu. 

War. 
Gzelakowski F. Sloyanske narodni piśnie. 

Praga. 
Czerski S. Słownik łacińsko-polski. Wil. 
Czynności sejmu. Lwów. 
Dgbrowski K. Przełożenie interesu K. Pro- 

zora. 
Daniłowicz J. O życiu J. Ołdakowskiego. 

Wilno. 
Darowski K. Disser. inaug. Wilno. 
Dierżawin G. Bóg, oda, Wilno. 

— Lira. Oda. Bog. Wilno. 

— Nieśmiertelność duszy. Wil. 

— Oda: Nieśmiertelność duszy. Wilno. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

— pro diaec. Sandom. Warsz. 
Dmochowski F. O cnotach i występkach. 

Warsz. 

— i Lisiecki. Wanda (ezasop.). Warsz. 
Dmuszewski L. Dzieła dramatyczne. War. 

— Kuryer warsz. 

Dozór pensyj żeńsk. w Warszawie. War. 
Droga krzyżowa. Wilno. 

— Toż. Warsz. 

DrohojowskiJ. Pielgrzymka do ziemi ś. 

Wil. 
Dumowicz C. Memoire. Paris. 
Dużański A. Dissert. inaug. Krak. 
Dziarkowski H. Wyjątek z gazety kor- 

respondenta. Warsz. 
Dzieje dobroczynności. Wil. 
Dziennik medycyny. Wil. 

— nadwiślański. War. 

— praw. Warsz, 1822. 83 — rozprzad. m. Krakowa. Kr. 

— rządowy Rpltój. Krak. 

— orzed. woj. August Suwałki. 

— To*, kalisk. 

— Toź krakowsk. 

— Toż lubels. 

— Toś masowiec 

— To* płock. 

— Toś podia*. 

— Toź aandom. 

— wileński. 

Diwonkowski J. Cieniom S. Mokronow- 
stieto. War. 

Ermolof f A. Obeeryationsstrategiąues. Krze- 
mieniec. 

Entropi na. Breyiarium hist romanae. Wrocł. 

Fayot A. Conjnration de Maciejowice. Paris. 

Fedr. Fabulae. Wrocław. 

— Tol Pozn. 

Fenelon F. Dowody bytności Boga. War. 

Fieyee J. Wiejski posążek. Wil. * 

Fischer G. pellegrynie. Wil. 

Flora. Rocznik. War. 

Frank J. O magnetyzmie zwierzęcym. Wil. 

Gałesowski JdL Dissert de haemorrh. Vii. 

Gsroiński K. Wyki. synt. wł. powierz, skos. 

War. 
Glaksberc Nat Catalogne des livres franc. 

— Katalog książek polskich. Wam. 

— Katalogrksi§żek (dwa odm. egz.). 
Gobdela Keaw. i J. M. Tygod. mod. War. 
Goethe J. W. Cierp. Wertera. Warsz. 
Golański F. N. Rys słown. pol. Wil. 
Goldsmith 0. Obyw. świata. War. 
Gołownin Baz. Japonii. War. 
Gołnchowski Józ. Die Philosopbie. Erlan- 

gen. 
(Gorzeński). Do arcyb. Gorz. w dnia wz. 

pall. Poznań. 
Gon U on H. C. L. De plica polon. BeroL 
Grabowski Amb. Opis Krakowa. Krak. 
Grabowski M. ntw. maj. Karszozyzny. 
Gród dek G. £. Praed. de fine Trag. gr. 

y*. Vii. 
Grzymała Fr. Pielgrz. nadwiśl. War. 
Haller Lad An s. Famil. nm ihr s. Rttkker 

z rOm. Kirche. War. 

— Ust o powr. na łono katol. War. 

— Z powt ed. paryz. Wil. 

(Han er). Elegie ttber Gonyernears v. Galiz. 
Lwów. 

— Empf. am Grabę des Gony. v. Galiz. Lwów. 

— Na grobie Fr. Bar. Hauera. Lwów. 
Hantepierre Jan. C. Ćwicz. epos. ukł. listów. 

Wrocł. 
Heyn Jan. Gram. rosyjs. Wrocł. 
Hoge Ezechiel. Modlitwy izraelitów. War. 

— Nauka religii. Warsz. 
(Hohenlohe). Rzut oka na leczenia księcia. 
Horn stein Ant Sposób, rachow. podŁ kur : 

su. Lwów. 
Ind ex lectionum in Uniy. Jagieł. Crac. 

— praelec. in Univ yarsay. Var. 
Instrukcya dla lustracyi dóbr rządowych. 

Warsz. 
Jakobs Chr. Wypisy greckie. Wilno. Jakubowicz Ant Arytmetyka. Warsz. 
Jankowski J. Rys logiki. Krak. 
Jekel Fr. Józ. Polsce jej dziejach. Lwów. 
Jelski Kaz. związku architek. i malars. 

Wilno. 
Juli en M. A. porrz. edukacyi. Lubi. 
Jus sień Wawr. Pan Maciej z Jędrych. War. 
K. Prtituug d. yom Krąg abgef. Apologie. 

Warsz. 
Kaczanowski Rom. Zaprósz, na popis 

uozn. Krzem. 
K a i n k o Ed. Wal. Człowiek światowy. Wrocł . 

— Spos. zach. zdrowia. Wrocł. 
Kalend, pol. rus. Krak. 

— Toż. Lubi. 

— Toż. Pozn. War. 

— Toż. War. 

— ścienny. Krak. 

— nowy polit War. 

Kaliński Jos. Tractatus de form. pupilam 

methodo. Pefrop. 
Kamieński A. Chr. Mowa na pogrz. Mar. 

Molskiego. 
Kapę U i Alojzy. Ad trąd. tironibus hisf . ju- 

ris rom. Wil. 
Karczewski Win. Poczat arytm. Kielce. 
Karnot Łaz. Don-Kiszot poetna. Warsz. 
Karwouski J. Nep. De literar. graec. util. 

Warsz. 
KaulfussJoh. Die Monarchie u. Schnie. Po- 

sen. 
Kazania czyli nauki. Wrocł. 
Kielcze wek i Ign. S. O szczęśliwości pub. 

War. 

— klasyczności i romantycznośoi. War. 
Kleist Chr. Edw. Wiosna, poema. Lwów. 
Kł§giewicz And. Mowa przy otwar. semi- 
narium. Wilno. 

Kłamstwa nad kłamstwami. Wilno. 

Knussmann D. Fabr. toutes sortes d'effects 
en bronze. War. 

Koozarski W. Rośliny szklarni w Nie- 
dźwiedziu. 

Ko mis. rząd. (Attrybucye naucz, religii). 

Konarski St Gram. łacin. Berdyczów. 

Kontryn J. Kaz. Dzieje dobroczynności. 
Wil. 

Kopczyński Onuf. Przyp. do gram. na ki. 
2. War. 

— Toż i' tablica. War. 

— do gram. na ki. 3. Wars. 

Kopp e J. G. Nauka w roln. i chodów, bydła. 
Wrocł. 

Korwin Gr. i Lelowski. Izys (czasop.). War. 

Kotsehula Ant. Wzór listów. Wrocł. 

Kotzebue Ang. Hrabe Benowsky Hrad. 
Kralowe. 

Kozłowski Wikt. Poczat terminologii, ło- 
wiec Warsz. 

Kożmian Kaj. Mowa przy obch. zgonu Stan. 
Mokronow. Warsz. 

Koźmiński Jerzy. Diet lat. pol. Wilno. 

Krasiński Józ. W. Leśniczy w Kosieniec- 
kiej puszczy. W. 

— Lis w obrotach, kom. War. 

— Sputnik w Carstwo Polskoje. Petersb. 84 1823. Kreinpowiecki Tad. Dziennik nadwiśl. 

War. 
K r ó 1 i k o w s k i J. Pr. Mrówka (czasop.). Pozn. 

— Rozpr. o zas. jez. i pisow. pola. Pozn. 
Kruczkowski Stan. Diss. obstetr. praet 

Vii. 
Krnedner J. Waler, czyli listy Gust Li- 

nar. War. 
Krueger £. Landschaft lnstitut. Posen. 
(Krzywo błooki) Kat. spraw, braci rodź. 

Wil. 
Krzyżanowski Adr. Oeom. analit. War. 

— O życiu uczonem Stan. Solskiego. Warsz. 
Książeczka dla dziecin, wieku. Wrooł. ' 
Kuberski Fr. Kai. gospod. Lubi. 
Kucharka wiedeńska. Wrocł. 
Kuczkowski Tom. O epidem. zapal, oczów. 

Warsz. 
Kulewski W. O stanie języka grec. w Pol- 
sce. Krak. 
Lamartine Alf. Dumania poety. War. 
Lelewel Joach. Nauki dające poznawać 

źródła hist Wilno. 
(L'Epóe Kar. M). Pochwała założyciela pierw. 

Inst. głuchon. War. 
Lepitre Jak. Historya bogów, półbogów 

War. 
Leckzinski (Leszczyński) Stan. Bot de 

Pol. Maximes et reflezions. Parma. 
Loeschin Gottf. Gesch. Danzigs. Neue 

Ausg. Danzig. 
Lubowiecki Ign. Opis hist. stat wojew. 

lubel. Lublin. 
Ł. E. Przyjaźń i miłość. War. 
Łęski J. Rozpr. o konstellacyach. Kr. 

— Rozpr. o zaćmieniach. Krak. 

Ł ob oj ko J. Rzut oka na liter, skandynaw- 
ska Wil. 
Magier A. O próbach wódek. War. 
Majeranowsai K. Bałamut (czasop.). Kr. 

— Kazim. W. i Brózda. Kr. 

— Krakus (czasop.). Kr. 

— Pszczółka krakows. (czasop.). Kr. 

— Ali Basza Janiny. Krak. 
Małecka W. Bronisława (czasop.). War. 
Marochetti M. Wodowstręt War. 
Meluzyna, romans. War. 

Mickiewicz A. Do J. Lelewela. Wilno. 

— Poezye. Wilno. 

Miklaszewski J. Rys historyi polsk. War. 
Mile J. Opis nowych narzędzi. War. 
Miniewski W. Życie Sieciecha. War. 

Min ter W. Opisanie sposobu nakr. duchów. 

War. 
Mischke L. Ordo div. officii. Pozn. 
Misce] len zur Belehrung und Unterhal- 

tung. Lw. 

Moliere J. Doktor z musu. War. 

— Górno uczone kobiety. Lw. 

— Wykwintne panienki. War. 

— Skajrfec. War. 

Monte sąuieu K. Świątynia Wenery. Wil. 
Mroziński J. Zasady gramatyki pol*. War. 
Mucha warszawę, (czasop.). 
N. J. Rocznik Tow. Dobroczyn. Kr. Nahumowicz L. Rnkowodstwo k« łeezoniu 

ran. Petersb. 
Nauka czyt Wilnow 

— religii dla izraelitów. War. 

— zdrowia. Warsz. 
Nauki początkowe. Lwów. 
Netto. Kalendarzyk polityoz. War. 
Niemcewicz J. U. Gliński, duma. Peters. 

— Zbiór pamiętników o Polsce. W. 
Niemirowslti A. Wiersz do ka. Dąbrow- 
skiego. War. 

Nowakiewicz K. Kantata. Kr. 
Nyilassy F. Curriculum yitae. Krzem. 
Ogłoszenie lekeyj w Uniw. wileńs. Wił. 
Ołtarzyk złoty. Wil. 
O ny m u s J. Rzut oka na uzdrów. Hohenlohe. 

War. 
Ordnung der Vorlesungeu. Lwów. 
Osipow M. Kłamstwa nad kłamstwami Wil. 
Ossoliński J. M. Yincent Kadłubek. War. 

— Wiadomości histor. kryt Kr. 

P. F. X. Skarbniczka dla ziemianina. Pozn. 
Palkę. De hydrope. Wiedeń. 
Pamiętnik farmaceut. chirurg. Wil. 

— warsz. War. 

— zagrań. War. 

Panna pułkownik huzarów. Warsz. 

Pasztet nie z truflami War. 

Pawłowicz M. O własnościach bazaltów. 
War. 

Peżarski B. Stan sprawy J. W. Prezeso- 
wej. Wilno. 

Pielgrzym nadwiślański. War. 

Pieśń o tajemn. masy ś. 

Pieśni naboi. Wilno. 

— z tow. organów. Lwów. 

— na codzienn. nabożeństwie. Lublin. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 

— Catalogus librorum. Vars. 

Pi Ig er (Der) von Lemberg. Lwów. 

Pi ller J. Kalendarz. Lw. 

Piotrowski K. Elegia na sprowadź. San- 

guszkowej. War. 
Pismo miesięcz. poznań. Pozn. 
Pistoryusz J. Nauka gorzelnictwa. Lw. 
Pius IV. Towara. karbonarów wyklina się 

Litterae apost. Petersburg. 
Pollack J. Mowa nad grobem Htittnera. 

Lw. 

— Toż po niem. Lwów. 
Pope A. Wybór poezyi. War. 

Popis uczniów szkoły bialskiej. Siedlce. 

— Toż kieleokiej. Kielce. 

— Toż krakows. Krak. 

— Toż łukows. 

— Toż płock. 

— Toż pułtusk. 

— Toż w Teofilpolu. Krzem. 

— Toż 'Pijarów w Warsz. 

— Toz liceum warsz. 
Poradnik zdrowia. Wrocł. 
Posiedzenie Uniw. warsz. War. 
Potocki. Sur le congres de Verone. Paris. 
Powinszow. Kraków. 
Praecationes antę missam. Yilnae. 
Praeleotiones in Univ. Yimen. Wil. .1822. 86 I Program gimn. w Winnicy. 
Projekt statutu tow. krecm. Wam. 
Przeeaytnieki P. Kąsania. Warw. 
Przesmycki A. Wspomnienie 

War. 
Priesmy cki L. Abgar. trag. Warsz. 

Przyjął* 1 miłość. War. 

Pszczółka krakow. (czasop.). 

(Pułtusk). Popis publicz. War. 

Pustelnik londyński. Warsz. 

R. K. X. Tłóm. tajemnie, ob. Surowieeki. 

Baehnn. kasy liceum Woł. 

— kasy wił. Tow. Dóbr. 
Radwański Fel. Rys ogól. obecn. poł. rze- 

czyp. krak. 
(Radziwiłłówna Stef.). Wywód sprawy. 

— Produkt przeciw, prokur, masy. 

— Katego. objaś. spr. Tarasewiczów. 

— Produkt w kat Mokrego. 

— kateg. Krzywobłoekieb. 

— 8pr. Połobow. i Pisanki. 

— Prod. w spr. Kosiłów Czarnickioh. 

— Prod. kateg. Krsywobłot 

— Głos ze str. posiad. dóbr Sielee. 

— Odpow. ze strony masy. 

— Replika ze str. pozwanych. 
Rakowiecki ten. Prawda ruska. War. 
R ape ayński Jf. Krotki), ryms. kat-katoch. 

Wilno. 
Rausebnik. Denkwurdigkeiten ausd. Gesoh. 

Marburg. Warsz. 
Re mer Jul. Hist Jjowsz. staroż. Wroeł. 
Renner D.K.L. wzór dla dziewcząt. Wroeł. 
Retzbaeh Job. Mich. Tascbenb. d. Lento. 

Usłrers. 
Reiter Fetd. bydle w swiaz. z rola. War. 
Roczn. Tow. Dóbr. Krak. 

— wojskowy. Warsz. 

Rostkowski Szczep. Zbiór uw, o stylu. 

Wais. 
Rozmaitości lwowskie. 
Rnstkowicz Hip. O porządkach architekt. 
Rzymski Paweł, Cantionale. Yars. 
8. A. Dziełko prawod. cywil War. 
8. ML Nauki do wojska. War. 
Sarnin Woje. Kas. pogrz. War. 
SapalskiFr. Oeom. wykreślna. War. 
(Sapiecha Fr.). Jego obr. przeć. zam. gen. 

Cichoc 
(Sapiecha Janusz). Szczery wyr. zokazyi. 

zaśL Młed. 
Sartory M. Memoir. du duo. Loruzum. Par. 
Schneider Józ. Kalendarz gosp. gal. 
Segur Louis Phil. TabL de 1'Enrope. Paris. 
Siarcsyński Fr. ks. Mowa na zgon Ad. 

Czartor. Lwów. 
Siemiątkowski Piotr. Bajki. Warsz. 
Skarbek Fryd. Chwila wesołości pow. War. 

— Popr. wiaowaj. War. 
Skład osób przy kasie. Krak. 
Skott Walter. Pani jeziora. Warsz. 
Słotwiński Fel. Prawo narodów. Krak. 
(Słuck). Obrzad. otw. człekolnb. towarz. 

Wilno. 
Smieszkiewicz Wawrz. Dwie fundacye 
fiartł. Nowodwór. Kraków. Smolikowski rektor. Na popis uczniów. 

szkół lubels. 
Sniadeoki Jan. Filozofia urn. ludz. Wil. 

— Pisma rozmaite. Wil. 

— Treść pisma o filoz. umysłu. Krak 
Sobolewski Ludw. Wiad. o Feriae Varaav. 

Wilno. 

— Wiadomości do liter. pole. 
(Sobolewski Ign.). Do J. S. ministra na 

dz. imienin. 
Sokołowski Ant Dziełko prawod. cywil, 

Wars. 
Sposób predk. raehow. podł. kursu. 
Sprawa war. Tow. Dóbr. z dochód. 

— z rooz. czynności warsz. Tow. Dobrocz. 

— na popis szkół wojew. Płock. 

Stan obecny instytutu głuchoniemych. War. 
Stempkowski. Not Sur les medailles de 

Rhadameadis. Paris. 
S tę szewski Felir. De pathematibus morb. 

Yratia. 
Stich Ant Józ. Diss. de enoephalitide. Wien. 
8trangu, The geology of Russia. Lond. 
Stroński Kar. Ign. De sanoti Yiti ohorea. 

Yindob. 
Strumiłło J. Katalog roślin. Wilno. 
Styczyński Jan Gw. Dodatki do hist. liter. 

pol. r 

Suchodolski Jul. Opis Oceaniki. Wilno. 

— Zbiór jeogr. polit Wilno. 
Surowieeki Kar. Homilie rymowane. War. 

— Python. lipsko-war. diabeł. 

— Tłomaezenie tajem. nowej, wiary. 
Surowieeki Waw. O chanat pisma, runicz- 
nego. War. 

Suwarow Alek. J. Listy do nr. Fersena. 

r. 1794. Petersb. 
Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 
Szamberski Jan. Nauka ieografii Królewiec. 
Szaniawski Fr. Ksaw. Sześć kazań. War. 

— Kaz. na Józefa Kalasantego. Wars. 

Szaniawski Józ. Kalasanty. Mowa o duchu 
klasyczności. Wars. 

— Pochwała Cypryana Godebskiego. Wars. 
Szczepański Jan Jul. Co dziś gotować? 

Lwów. 

Sztek Konst Pustelnik londyńs. Wars. 
S z t o o h e 1 And. Rozpr. o ortogr. pole. Łowicz. 
Szubert Mich. Dodatek do spisu roślin. 
Szumski Tom. Dodatek I. U. Poznań. 
Szwaj nic Jan. Animadwer. in princ. jnris 

roin. Yiln. 
Szydłowski J. Dobroczynność, oda. Wilno. 
Szymanowski Józ. Poezye. Wil. 
Tajemnice (Dwie), kom. War. 

— mszy św. 

Thiroel J. B. Mes souvenirs en Pol. Paris. 
Tłomaezenie tajemnic ob. Surowieeki. 
Tomaszewski Dyzm. Pisma. Warsz. 
Torosiewicz Daw. O powoł. obrońcy sad. 
Wars. 

— Odpow. Nikoroniczów Popławskiej. 

— Duplika Nikorowicz. 
Tow. wspier. uczniów. Wilno. 
Trembecki Stan. Poezye. Wilno. 86 1822 — 1828. Treść nauk w szk. kalwaryjskioh. Wilno. 

— nauk w szk. pow. między bożskiej. 

— nauk w szk. podubińskiej. Wilno. 

— w szk. klewańskiej. 

— lekcyi w szkole krożskiej. 

— lekcyj w gimn. w Swisłoszy. Wilno. 
Tygodnik wileński. Wilno. 

Urban Wład. Dissert. de Pemphigo. Yiennae. 
Urządź, szkoły w Marymoncie. 
U 8 p e ń s k i Gabr. Starożytnośoi rosa. Wilno. 
Ustawa słuokiego komit uboc. Wil. 

— podols. Tow. Dóbr. w Kamieńcu. 

— Obszczestwa wraozej. Kamieniec. 

— czyli organizacya Tow. Dóbr. 

— Tow. Dobrocz. w Lublinie. 
Ustrzycki ks. Feliks. Kaz. w dz. Zmartw. 

Pańs. Wars. 
Waga T. Hiatorya polska. Krak. 
Wall i eh E. O zapaleniu krtani. Lwów. 
Wanda tygodnik. War. * 
(Varsovie). Plan de Vareovie. War. 
Warszawianin. War. 
Weidenkeller. Die poln. Pferde. Niirnberg. 
Weimar L. De tumoribns. Wil. 
Wendel. Von Aenlichkeit des Volksdialec- 

tes. mit dem im Posen. 
Westphal J. Nic. Copernicus. Konstanz. 
Wężyk T. Barbara Radziwiłłówna. Krak. 

— Bolesław Smialy. Krak. 
Wężyk G. Nauka religii. Lublin. 
Wiadomość o towarzystwach płockich. 
Wiadomości brukowe. Wil. 
Wiesiołowski K. nieprzyzwoitych wyra- 
zach. War. 

Wild Jul. Dodatek do katalogu 
(Wilno). Materye na popis. wil. 

— Widok dawnego Wilna. Wil. 
Wirtemberska M. La Polonaise trąd. Nak- 

waska. Paris. 
Witkiewicz J. Replika Andrzejkowiczów. 

Wil. 
Witkowski W. Na popis publicz. uczniów. 

Lublin. 
(Wodzicki S.). Do J. W. Wodzickiego. Kr. 
Wohlfeil K. Gramatyka niem. Lw. 
(Wo rowie z J.). Carmen gratulator. Kielce. 
Wroński H. Lettres a Humphry Davy. Lon- 

dres. 

— Petitron au Parlament. London. 
Wybór modłów. Gzęs 4 .. 

- Toż. Wrocł. 

Wyjaśnienie modlitwy. Częst. 
Wykaz przych. i wydatków. 

— zatrudnień gospodar. Wrocł. 
Wykład nauk w szkole berezewskiej. Wil. 

— nauk w szkole lubieszowskiej. Wif. 
Zabawa dla dzieci. Wrocł. 
Zaoharyasiewicz F. Kazanie przy zwło- 
kach A. Czartorysk. Lw. 

— Toż F. Hauer. Lw. 

Zappe J. Książka do naboż. Lw. 
Zawadzki i Węcki. Katalog ksi§g polskich. 

— Dodatek do katalogu. 

Zbiór nauk w szkole żytomierskiej. Żytom. 

— praw dla król. prusk. Pozn. 
Zdanie o stanie m. Krakowa. Krak. Z e b r a n ie nabożeństw. Częstochowa. 
Zeitung (Lemberger). 
Zgierski W. Biblija dla dzieci. Wilno. 
Z legi er J. Oratio academica. Wiedeń. 
Ziemkiewicz J. Dissert. de indulgentłia. 

Posen. 
Zienkowski J. De hermaphroditis. Kr. 
Z igra J. Sposób ochron, od pożarów. Ryga. 
Zumsteeg. Trauer Gesang. Lwów. 
Związek ku rozszerz, chrześciaństwa. 
(Żyrowiec). Materye na popis uczniów. 

1883. 

A. Z. R. T. Zabawka rozrywkowa, Wil. 
A. B. C. w futeraliku. Lw. 
Abecadło polskie, francuzkie, niemieckie. 
Lwów. 

— w tabliczkach. Lw. 

Abicht A. Tablica synoptyczna trucizn. Wil. 

AlbertrandyJ. Panowanie Walezyusza 
i Batorego, war. 

Ancewicz B. Mowa przy żałob. naboż. Wil . 

Andrzejowski A. Kys botaniczny krain. 
Wilno. 

Appendix indicis plantarum. Wil. 

Arka pociechy. Warsz. 

Art o i s. Relation de la defense de Danzig. 
Paris. 

(Audikowski R.) Wieniec z serc życzli- 
wych. Lwów. 

Bacewicz J. Dissertatio chirurgica. Wil. 

Baer C- De fossilibus. Królewiec. 

Bandtkie J. S. jSłownik niem. pols. Wrocł. 

Becker. Ewanielia. Wrocław. 

Bess er W. Apercu de labotaniąue. Krzem. 

Beton rnó A. La patrie. Paris. 

Biblia. Królewiec. 

Biernacka K. Podróż z Włodawy. Wrocł. 

Biernacki A. P. Wzór stodoły. Wrocław. 

Błotnioki F. Rocznik teatru. Lwów. 

Bobrowski M. Mowa za Piusa VTL Wilno. 

— Kazanie. Wil. 

— Wyobrażenie Boga. Wil. 

Bo janus L. De Merycotherii. Wil. 
(Brodowicz M.). Cud rzadki w świecie. 

Wilno. 
Brodziński K. Pamiętnik warsz. 

— idylli. War. 

Brown J. Historya poezyi. Wil. 
Buchowski K. Grundlehren. Pozn. 
Bunge C. Opisanie choroby owiec. Wil. 
Buttmann F. Gramatyka grecka. Wil. 
Catalogus Ord. Praedicatorum. Wil. 
Cesao J. Służba oficerów. War. 
Cno da ni ks. Nauka religii. Wil. 
Chodźko A y Przypomnienie wiersz. Wil. 
Chodźko J. P. Jan zą Swisłoczy. Wilno. 
Cieciszowski K. List pasterski. 
Codzie nnik (czasop.j. War. 
Commard W. Probfemes du jen. Paris. • 
Czajkowski P. Mowa na pogrzebie Litwińsk. 

Krak. 
Czarnowski S. Dissert inaug. Wil. 
(Czerwiowce). Juventus gymn. Czerniowic. 

Czerniowce. \ - 1833. 87 Ciłowiek wielkiego świata. Lwów. 

Ci w al i ii a. Anleitnng zur pbys. Geographie. 

Pora. 
Dąbrowski K. Odpowiedź ze strony Prozora. 

Wfl. 
Dagnrow. Mowa o kierunku wykładu nauk. 

Delille J. Ziemianin. Krak. 
Dzier zawiń G. Bóg. oda. WiL 

— Obraz. Felicyi. Wił. 

— Piotrowi Wielk. Wil. 

— Na śmierć hr. Rumiancow. Wil. 

— Oda i arna. Wilno. 

— Narodzenie purpur, dziecka. Wil. 

— Na zgon. W. X. Olgi. Wilno. 
Dielafoy M. Odwet, komedya. Wara. 
Direetorium div. off. Pozn. 

— Toi. Lwów. 

— div. ont p. diaec. Bandom. Wars. 
DmnazewBki L. Dzieła dramat. War. 

— Kuryer. War. 

Dobrowaki J. Cyryl und Method. Praga. 
Dolner F. Diasert inaug. 
Drzewicki H. Diasert. inaug. Wił. 
Drzewiecki J.Mowa na exekwiach A. Czar- 

torysk. Warsz. 
Drzewin tki F. Kurs fizyki. 
Dupetit-Mere. La bataille de Poltawa. Paris. 
Dzieje dobroczynności. Lwów. 
Dzieła sztuk pięknych. War. 
Dziennik medycyny. Wil. 

— praw. War. 

— rozporządź, m. Krakowa. 

— rząd. Rpltej krak. 

— urzed. wojew. August Suwałki. 

— Toż kaliak. 

— Toż krakowak. 

— Toż lubels. 

— Toi mazowiec 

— Toi płock. 

— Toi podlas. 

— Toi aandom. 

— wileński. 

Dzier swa. Kronika polska. War. 
Eisenbaum A. Dostrzegacz nadwiślański. 

War. 
Elementarz. Warsz. 
Enumeratio seminum. Krzemieniec. 
Falkowski J. Biblioteka kaznodziejska. 

Wfl. 

— Kazanie po zejściu Piusa VII. Wil. 

— O początku instyt. głuchoniemych. War. 
Feliński A. Barbara Radziwiłłówna. Kr. 

— Toi po franc. Paryż. 
Feli er F. Itineraire. Liege. 
Fenelon F. O wychów, młodzieży. War. 
Fijałkowski J. Głos przy objęciu katedry. 

Wars. 

Fleury K. Katechizm. Wilno. 

Franciszek Seraficki. Sposób życia po- 
kutnego. 

Galland A. Turczyn wojażujący. War. 

Oalletti J. J. A. Rys og. nistoryi powsz. 
War. 

Garbińaki K. Rys filoz. rachun. losów. 
ffar. s Gawarecki W. H. Mowa przy export. Du 
czymińs. Płock. 

— Oblężenie Płocka. War. 

— Opis ziemi Wyszogr. War. 

— Rozpr. o opiekach. War. 

Gen lis S. F. Inez de Kastro. War. 

— Oblężenie Roszelli. Krak. 
Gnoinski P. Diasert de asph. neonat Vii. 
Gorzeński T. Proces obwieszcz. śm. Piusa 

VII. 

Gostkowska Teof.). Wiersz na śm. tejże. 

"ra w żartob. pyt i odp. Lwów. 
Grabowski Joach. Stan semin. kijów. Wil. 
Grabowski St. Szaniawski. Mowy. War. 
Grecz M. Rys liter. ros. (Linde). Wars. 
Gród dek G. E. De fontibus Argonautii. Vii. 

— Initia historiae graecae. 

Gutt Ferd. Dissert. de morb. colum. Vii. 
Hauenschild Fr. Quid deeccl.gr. Vien. 
Heiliński J. Melodye pieśni. Pozn. 
Hen ar os P. Powietrze w Barcelonie. War. 
Herbnrt Mam. Kaz. po ś. p. Piusie VII. 

Wil. 
Herman Jan. Ziemianin albo gosp. Mińsk. 
Heroina chrześ. Częstochowa. 
Hil arion. Relacya o oud. obr.. N. M. P. na 

Ostrej Bramie. Wil. 
Huettner K. J. Roczniki pielgrzyma (der 

Pilger w przekł. niem. rok drugi Lwów. 
H urn polec. Gram. polska. Wiedeń. 
Ind ex lect in Univ. Jagieł!. 18*V t4 . Crac. 

— prael. in Univ varsav. 18*% 4 . Yar. 
lnstrukcva wzgl. wyd. świadectw pochodź. 

na wyrobki do pań. Ros. War. 
Instytut głuchoniemych zapr. na egzamin. 

War. 
Izy s polska. Dziennik red. Korwin. 
Jackowski. Wzory pis. polskie. War. 
Jakubowicz Maks. Gram. jęz. pol. Wil. 
Janicki Stan. machinach parnych. War. 
Janowski Mik. Kaz. na egzekw. Piusa VII. 

Krak. 

Jarosz Fr. Ed. Opis żółtej febry. War. 
Jekel Fr. Józ. O Polsce jej dziejach ikonst 

Lwów. 
Jerzabek Lemberger Miscellen. Lemb. 

J orni ni Henr. Obserrations strategiques. 

Krzemieniec. 
K. M. Głos kruszący serca ludz. Krak. 
Kabała dla rozr. dam i męż. War. 
Kain ko Ed. W. Swiatorys* dla użyt. dzieci. 

Wrocł. 

— Zdarzenie najznakom. w dziejach Król. 
Pol. Wrocł. 

Kalend, galie. Lwów. 

— pol. rus. Krak. 

— Toż. Lubi. 

— Toż. Pozn. 

— Toż. War. 

— Toż. Kalisz. 

— ścienny. Krak. 

— nowy polit War. 

Kalendarzyk kieszonkowy Pukszty. War. 

Karnawał wiersz. Wil. 

Karczewski Win, Poczat geometry!. Kielce. 88 1898. Karpiński Mich. Głos boski do czyt 

Krak. 
Kartusz Lud. Dom. sław. bandyta we Fran- 

cyi. War. 
Katalog szt ptaku. War. 
Kaulfuss Joh. Uwagi nad teraz. wyoh. młod. 

Pozn. 
Kazanie na obchód. Wil. 
Kiciński Br. Pamiętnik zagr. War. 
Kiełczewski Ign. Skarbek. Traktat o szczęś- 
ciu. War. 
Klap rot h J. H. Voyage au mont Oauoase 

et en Georgie. Pans. 
Klonowski Piotr. Disser. de paracentesi. 

Vii. 
Kluk Krzyszt Hist. natur. War. 
Kłagiewicz And. Kazanie na obch. zgonu 

Piusa VII. Wil. 
Knothe Adolf. Rhinophlartiees ars. Diss. 

Vii. 
Knothe Ernest Diss. de cholera verną . Vii. 
Koch. Tabella na klarynet War. 
Koeppen P. Eine biogr. Skizze Sam. Gotl. 

Wien. 
Konarski Stan. De arte rethorica. Var. 
Konopacki Szym. Trzy krzyże pod Bryko- 

wem. Krzem. 
Kopczyński Onuf. Zbiór nauk chrześ. Lubi. 
Korczyński Mich. Katech. dla dz. wiej. 

Lwów. 
Korn Bogum. Katal. ks. pol. Wrocł. 
Kosacken (Die) Eine kurze Sohilderung. 

Dresden. 
Kotach u la Ant Gram. teor. prakt. niem. 

Wrocł. 
Kowalewski Józ. Obj. do metamorf, Owi- 

dyusza. Wil. 
Krassowski Kaj. Ogrodnictwo. Wil. 
Kronika codz. redak. Majeranowski. Krak. 
Kropi nski Lud. Mowa na egz. Ad. Czar- 

torysk. War. 
Krueger Daniel. Rozmyśl, bogoboj. Wrocł. 
KruegerJ. F. LandscbafU. Inst fttr Posen. 

Posen. 
Krytyka dzieł szt. piękn. War. 

(Krzemieniec). Poczet nauk w lic woł. 

Krzem. 
Krzyżanowski A. zabytk. mowy słów. 

War. 
Kuberski Fr. Kai. astron. gosp. Lubi. 
— Rys hist natur. Lubi. 
Kury er dla płci pięknej. War. 
Kue-zański Alek. Urzędnik zdrowia. Lubi. 

Kuszelewski Sam. Dziękczyń, głos prez. 

Obuchowicza. Wil. 
Kwiatkowski Kaj. Dzieje pols. za Wład. 

IV. War. / 

Łabanoff Aleks. Catalogue des cartes geogr. 

Paris. 
Lafontaine Aug. Julia S. (Jurkowski). 

Wil. 

Lagneau L. Edw. Viv. Wykład zjawień we- 

ner. (Wiln. Malca). War. 
Lelewel Joach. 3ibliograficzuych ksifg 

dwoje. Wil L' Ledebour Leop. Beleucht in d. Felda. Karla 

d. Berlin. 
Le Poitivin. Staniałaś, comódie yauder. Paris. 
Leszczyński Stan. Yoyage de Danzig. 
Lettres on Poland. London. 
Lewestamm Jeny. Diss. de liąuore Amnii. 

Kieliae. 
Longin. górnoścL Wiln. 
Loreto). Spos. czczenia N. Maryi. Wara. 

ucas Christ De bellis Suantopolci.Regio- 

mont. 

— Chronik des Wigand von Marburg. Kttnigab. 
Luechesini Girol. Sulle cause delia confe- 

der. Firenze. 
Łady sław Błogosł. Nabożeństwo do ... . 

War. 
Łobarzewski. J. L'autel et le tróne. Petersb. 
M a c i ej o w s s k i W. A. Opusculorum sylloge 

prima. 
Maieranowski K. Kronika oodsienna. Kr. 

— Muza nadwislań. Kr. 

— Niedowierzenie i przekora. Kr. 

— Pielgrzym z Tęczyna. Kr. 

— Wesele na Pociesze©. Kr. 

— Pszczółka polska (czasop.). Kr. 
Małecki K. Codziennik (prospekt). War. 
Małecki Józ. Katalog książek polskich. Kr. 
Marcinkowski Kaj. Rzut oka na stan oświe- 
cenia. War. 

Marcinkowski Kar. Dissert medica. * 
Mary a. Sposób ćwiczenia. War. 
Massalski J. Karnawał (wiersz). Lw. 
Matecki Józ. Katalog ksifg pola. Krak. 
Metzger J. Medycyna sadowa. Wil. 
Mielżyński J. Memoire sur une«larve. 

Geneve. 
Mieroszewski Jan. Nekrolog X. Jerz. Mie- 

roszewsk. Kr. 
Miklaszewski J. Rys hiatoryi połsk. Wil. 
M i 1 e w s k i K. Historya Władysława UL War. 

— Rozprawa o historyi powsz. War. 
Miniewski W. Kamma. War. 

M i s c e 1 1 e n. zur Belehrung und Unterhaltung. 
Lw. 

Missyonarze. Katalog ksiaiek. 

Modlitwy codzienne. Lw. 

(Mohilew). Wiadomość archidyee. mani- 
le wskiej. Mohilew. 

Moli er e J. Mieszczanin szlachcic, kom. War. 
Morawski S. Disser. medica. Wil. 
M orfeusz. Wrocław. 

Motty J. Książeczka do naboż. ś. Jadwigi. 
Pozn. 

— Wstęp do historyi natural. Pozn. 
Mowy przy install. kuratora instytut nauk 

Mrongoyius C. Słownik niem. polaki. Kró- 
lewiec. 

Mil nn ich W. Geschichte der poln. Litera' 
tur. War. 

— Toż Poesie. Góttingen. 

N. J. Rocznik Towarzystwa Dobrocz. Kr. 
Nabożeństwo codzieanc. War. 

— w czasie służenia do mszy. Krak. 
Nauka ohrześciań. Wrocław. 
Netto. Kalendarzyk pol. War, 1828. 89 ,i l 

I 

i / Kewerani P. Ozdoba kościoła katol. Ber- 
dyczów. 
Hieiabitowski K. Differents obsenrations 

gar lee abeilles. Wil. 
- To* po litewsko. Wil. ' 
Kosewie* B. Mowa na naboi, za fundato- 
rów. Wilno. 

— Kazanie na naboź. za Piusa VE. Wil. 
Humań Oorn. Star. Comment. de poesi atque 

Sarbievio. 
Odyniec A. £. Kasino (wiersz). Wil. 
Officium codzien. Lw. 

— Toż. Czest. 

— Toi. Wil. 

Ogłoszenie lekcyj w Uniw. wiłeńsk. Wil. 

Ołtarz złoty. Częst. 

Opis żółtej febry. War. 

Opisanie choroby owiec. Wil. 

Ordnung der Vorlesungen. Lw. 

Osiński A. Kazanie na X. Ad. Czartorysk. 
Warsz. 

Ostrowski FJ Widok historycz. nauk ma- 
tem. Lublin. 

Ostrowski P. Wypisy rosyj. Wil. 

(Owczarek Józef) Historya prawdz. Berlin. 

Owi di as z P. Metamorfozy. WiL 

— Objaśnienia dó metamorfoz. Wil. 
Pamiętnik fannaceuŁ chirurg. Wil. 

— warsz. War. 

Pawłowski K. Edward, romans. War. 

Pawłowski T. Powinszowanie ks. Niewia- 
rowskiemu, Wil. , 

Pelikan W. Myologia. Wil. 

Petri B. Chodowanie owiec. Wrooł. 

Pfaff Kar. Bog. Katalog książek polskich. 
Lwów. 

Pieard L. Próżniaki miejskie, kom. War. 

Piecnlewicz H. De hernioteomia. Wil. 

Pielgrzym nadwiślański. War. 

— z Teczyna. Kr. 
Piiarzy. Kalendarzyk. War. 
Pilger (Der) Lemberg. Lw. 
Pili er J. Kalendarz. Lw. 

— Snls dzieł. Lwów. 

Pin aa r. Oda pithyjska. Wil. 
Pin s IV. Modlitwy. War. 

— Toi. Krzemień. 

Pius VII Obchód żałob. WiL 
Plantu s. Miles gloriosus. Wil. 
Podczaszyński K. Żywot W. Oacewicza. 

WiL 
Poirson K. De Paris a Yarsoyie. Paris. 
Porno na i flora. Wrocł. 
Poniatowski J. Zbiór pism rozmaitych po 

.... (b. w. m.). 
Popis uczniów szkoły bialskiej. Siedlce. 

— szkoły kieleckiej. Vii. 

— szkoły krakows. Kr. 

— szkoły lnbelsk. Lublin. 

— szkoły łęczyckiej. 

— szkoły łukowe. 

— szkoły pińczowsk. 

— szkoły płock. 

— szkoły siedleck. 

— szkoły w Teofilpolu. 

— szkoły Pijarów w Warsz. — liceum warsz. 

— seminaryum nauczyć. Wil. 
Posiedzenie Tow. Dóbr. WiL 

— Uniw. warsz. War. 

— Uniw. wileń. WiL 

Potocki J. Archeologiezeskii atlas. Petersb. 
Powinności chrześciań. WiL 
Praelectiones in Univ. Vilnen. WiL 
Prawo o egzekuoyi sadowej. Kr. 
Prażinowski A. List pasterski. 
Programma I. de primiB reformator, in 

Prussia. Regiom. 
Prospectus lectionum in Univ. Yiinen. Wil. 
Przepis szykn batalionu. War. 
Przepisy o obozowaniu. War. 

— racnunk. kas obwód. War. 

— dla uczniów. Pozn. 

Przy by U ki J. Jeometrya. War. 
Pszczółka polska. Kr. 
Pusilie J. Chronik. Konigsberg. 
Ra eh. kasy lic. woł 

— roczny wil. Tow. Dóbr. 
(Raczyński Ign. arcyb.). Ostat dni jego 

życia 
Radwański Feliks. Rozpr. o trytwach. Kr. 
(Radziwiłłówna). Barbe Radziwiłł. Paris. 
(Radziwiłłówna Stefania). Odp. ze strony 

Kosiószczyzny. 

— Odpowiedź w kat maj. Krzywobłot. 

— Toż w maj. Mokrego. 

Reiff Gharl. Gram. ros. (Hlebowicz). Wil. 
Rekolekcye 10-dniowe dla kapucynów. 

War. 
Relacya o obraz, matki B. Ostrobramskie]. 

Wil. 
Rocznik Tow. Dóbr. Krak. 

— wojskowy. War. 

Rohfwes J. M. Nowy lek. koni. Grodno. 
Rosenzweig Hen. De apoplezia. Diss. 

Berol. 
Rosienkiewiczowa. Nauka moralna. War. 
Rozmaitości lwowskie. 
Rozmowy pol. i rran. Wilno. 

— pol. fran. niem. Pozn. 

Rupejko Józ. de Russel. Jonas in Swisło- 

cze, krominikas. Wilno. 
(Rzeszów). Iuyentus reeov. Gymn. Przem. 
Rzewuska Alek. Roz. Jadwiga, kr. pol. 

War. 
S. H. J. O zeps. zębów. Pozn. 
Sakowicz L. Praestantium chirur. Petersb. 
Sarnie ki Stan. i Długosz. Wandalach 

(Kown). War. 

Sauyan Lud. De femoris ezstirp. diss. Vii. 
Schneider Józ. Kalendarz gosp. gal. 
Schader J. Nep. Teodora. Wrocł. 

Schmidtner L. Celniej, gmachy Warsz. 
War. 

Schottky J. M. Yorzeit und Gegenw. Ein 
period. Werk. Posen. 

Siarczyóski Fr. Wiersz w dz. urodź. Lu- 
bomiro. Lwów. 

Siem i eński Marc. ks. Monum. eccl. metrop. 

Gnesn. Pozn. 
Skarb duszy pob. Lwów, 

12 90 1823. Skarszewski Woj. Zalecenie za dusze 

Piusa VII. War. 
Skidełł Jan ks. De eminen. episcoporum. 

Vii. 

— De Simoniae crim. Vii. 

— Katech. wiek. WiL 
Skolimowski Raf. Kurs rachunk. wyż. 

War. 
(Słnck). Posiedź, imper. człekol. tow. słuc- 

kiego. WiL 
Sniadecki Jan. Eztrait de ses ecrits divers 

(J. Fluget). Paris. 

— Essay on the liter, of Copern. Dublin. 
Sobieski (Jan III). Listy z pod Wied. War. 
Spasowicz Daniel. Diss. de labroraphia. 

Yilnae. 
Sposób czczenia N. M. P. Loretań. War. 

— spieszania dla jazdy. Wars. 
Sprawa na popis szkół, woje w. Płock. 
Staniewicz E. Pieśni ludu litew. W ii. 
Stein i Oalleti. Nowy dykc. jeogr. Wrocł. 
Strumiłło Józ. Ogrody półn. Wil. 

Su ropieć ki Kar. Anttdot ascet cz. niezaw. 

lekar. relig. na umysł. War. 
Swiatorys w obr. i opow. Wrocł. 
Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 
Synopis. O naozalie ros. nar. Kijew. 
Szaniawski Fr. Ksaw. Mowa na pogrz. 

Hołowczyca. War. 

— Mowa naboż. za Piusa VIL War. 
Szaniawski Józ. Kai. Bady nauk i filoz. 
Szeleski. Kaz. na Wniebowst. Pań. War. 
Szemiot Aleks. Hist Abbasidarum. Paryż. 
Szklarski Wal. Diss. de trichomate. Beri. 
Szkoła żołnierza konnego. Warsz. 
Szopowicz Fr. Rozpr. o znacz, ilości. Kr. 
Szubert Mich. Spis nasion z ogród, bot 

warsz. 

Szumlasiński And. Powinszowanie. Krak. 

Szumski Tom. Dodatek do katalogu. Po- 
znań. 

8zwaynic J.. J. De historia ingenuitatis. 
War. 

Szydłowski Ign. Dobroczynność, oda. Wil. 
Szyrma Kryst L. Letters on Poland. Edin- 
burgh. 

— Home life of Russia. 

— The moslem and the Christian. 

— Revelations of Siberia. 

Tarnopoli ta ni (Juyeutus) relig. S. J. 
progr. Lwów. 

Taro ni J. De sensibilitate diss. med. Beri. 
Taryfa opłat celnych. Krak. 

— jener. cel. Król. Pols. 

Theaulon Lamb. Małg. Owińska, dramę. 

— Dzwonek czyli djabełek, opera. War. 
Tomasz a Kempis. O naśladowaniu Chry- 
stusa. Warsz. 

Tomicki Jan Baz. Rzut uwag przyrodni- 

ctwa. War. 
Treść nauk w szkole Szcznozyńskie). Grodn. 

— lekcyi w szkole krożskiej. 

— nauk w glmn. w Swisłoczy. Wilno. 
Trojanowski Leonard. Gram. jęz. niemiec. 

yrcino. Tucydydes. Pensóes, trąd. par Sk(órzew- 

ski). Bresl. 
Tugendhold Jak. Siedm modlitw. War. 
Uchwała podatku podym. Krak. 
Układ handl. z rząd. Król. Pols. Krak. 
Urządź, o hipot Kraków. 

— szynków. Krak. 

Urzędach (O) lekars. w Król. Pols. War. 
Ustawa na załóż. fund. uposaż, wdów. Lw. 

— Casino wileńs. w r. 1823 zaprow. Wil. 

— teatru narodowego. War. 

— Tow. Dóbr. w War. Wars. 
Użyteczność kartofli. WrooŁ 

Walnik Winc. M. Kantyczskas Żemaytysz- 
kas. Wilno. 

Wanda, tygodnik. War. 

Wernik T. Rachunkowość gospodarska. 
War. 

Wężyk F. Okolice Krakowa. Kr. 

Wężyk R. Elegia w dzień pogrz. A. Czar- 
torysk. War. 

Wiadomość o Towarz. nauk w Płocku (b. 
w. m.). 

yilicaja W. Pindarische Ode. Gmunden. 

(Wilno). Materyena popis publ. WiL 

Wincenty S. Pamiętnik. Wil. 

Witkiewicz J. Odpowiedź w kategoryi ma- 
jątku Mokrego. (Wil.). 

— Toż. Krzywobłot 

Yoigt J. Geschichte der Eidechsen. Gesell- 

schaft. 
Wolfgang J. O chlebie zbożowym. Wil. 

— O herbacie. Wil. 

Woronicz J. Kazanie na pogrz. Ad. Czar- 
toryskiego. Krak. 

— Toż. Warsz. 

Wroński H. Apercu des causes de la spo- 

liation. Paris. 
Wybór modłów. Warsz. 
Wykaz przych. i wydal 
Wykład materyi z nauk. Grodno. 

— Toż. Wilno. 

Wykrycie oszustwa w karty. Warss. 
Wynagrodzenie komisyi budown. Kr. 
Wypisy rosyjs. Wilno. 
Wyrok w spr. masy AL Potockiego. 
Wzory kaligrafii. Wrocł. 
Z. F. Ogródek. WiL 
Zabawki dla młodzieży. Wrocł. 
Zabiełło F. Dissertatio de hepatide. Wil. 
Zakaz żydom nabycia domów. Kr. 
Zaleski fl. Kuryer dla płci pięknej. War. 
Zasilenie Towarz. Dobrocz..Kr. 
Zatorski F. Ogródek, wiersz. WiL 
Zawadzki Józ. Katalog książek. Wilno. 
Zawadzki i Węcki. Catalogue des lfrres 
franc. 

— Katalog książek polskich. War. 

— Dodatek do katalogu. 

— Drugi dodatek do katalogu. 
Zawieszenie opłaty taksy szkolnej. Kr. 
Zbiór piosnek. War. 

— praw dla król. prask. Pozn. 

— reguł gry w bilard. War. 
Zdanie spr. o stanie Krakowa. Kr. 

— spr. Towarz. Dobroć*. War, 1828 - 1821 91 Zeitung (Lembergerj. 
Zieliński J. Conrs de la litterature franc. 
Wara. 

— Gramatyka frano. War. 
Zoieaienie Subsidii eharitativi. Krak. 

1824. 

Abecadło polskie. Lwów. 

Adamowicz A. F. Dissertatio inaag. med. 
▼eteriiL Wił. 

Andraszek £. Ode honoribus Skarszewski. 
War. 

A śd i ko weki J. Wójt sędzia, krotofila. Lu- 
blin. 

Anerabach Cb. Katechizm. Wrocław. 

Baezko F. Reiae v. Posen. Lipsk. 

Bandtkie J. Gramatyka polska. Wrocław. 

— Słownik franc. polski. Wrocław. 
Bariatinskoy A. Quelqaes heures a Toul- 

ehin. Moskwa. 
Bellarmin R. Nauka cbrześcijań. Krzem. 
Bentaloa. Pułaski. Baltimore. 
Biesiekierski H. Wiersz. Wil. 
Błotnicki F. Rocznik teatru we Lwowie. 

Lw. 
B óg jest nadzieja nasza. Kr. 
Borkowski A. Mowa. Kr. 
Borowski L. Retoryka (b. w. m.). 
BruenninghansenH. amputacyaeh. Wil 
Bnchowiecki K. Ezamen in gymn. PoBna- 

niensi. Pozn. 
(Bucząc z) Gymn. Buczacz (popis szkół). 

Lw. 
BueschingJ. G. Sagen aus dem Schlesier- 

thale. Wrocław. 

— De sigillis silesiacis. Wrocław. 
Cepari W. Vie de st. Stan. Kostka. Paris. 

— Toż Avignon. 

Chłedowski A. Monitor warszawski, (czas.). 
Chodźko J. P. Jan ze Swisłoczy. Wil. 
C h o i s e ii 1-Gouflfier Z. Vladisl. Jagellon. Par. 

— Władyał. Jagiełło. War. 
Christiani F. Wzory na domy zajezdne. 

War. 
CapiŁ elect proy. Lith. Vilnae. 
Ciampi 8. Notizie delia Polonia. Bolonia. 
Co kto lobi. War. 

Czajkowski P. Wiersz do Nikrowicza. 
Czartoryski A. K. Prawidła dla szkoły 

rycerskiej. War. 
(Cz e r n i o w c e). Jureńtus gymn. Czerniowce. 
Czynności sejmu. Lwów. 
Dama szara. Wilno. 
Dambrowski S. Kazania. Brzeg. 
Daniłowicz J. O cyganach. Wil. . 
Dicti onaire franc. polon. Wrocław. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

— Toż p. dioec. Sandom. War. 
Dmuszewski L. Kuryer warsz. 
Dobrowolski A. Kazania. War. 
Dominikowski X. Kazanie. Rawicz. 
Dostrzegacz nadwiślański. War. 
Dowgird. Zbiór mów na pogrz. Golańsk. 

Połock. Dur a s K. Uryka, po w. War. 
Dworzecki J. Gramatyka jęz. polsk. Wil. 
Dziarkowski H. Pomnóż, dykeyonarza ro- 
ślin. War. 
Dzieje dobroczynności. Lw. 
Dsiekoński T. Początki jeografii. War. 
Dziennik praw. War. 

— rozporządź, m. Krakowa. Kr. 

— rząd. Rpltej krak. 

— urzęd. woj. August. Suwałki. 

— Toć kalisk. 

— Toż krakowsk. 

— Toż lubels. 

— Toż mazow. 

— Toż płock. 

— Toż podlas. 

— Toż sandom. 

— wileński (czasop.). 

E i c h w a 1 d E. Disauisitio phisiologica. Kazań. 
Eisenbaum A. Dostrzegacz nadwiślański. 

War. 
Elementarz. Wrocław. 
Engelmann G. Sposób palenia węgli. Wil. 
Estreicher A. Seminum enumeratio. Kr.fj 
Ezamen (Ad) Solenne in gymn. Posnan. 

Pozn., 
Falkowski J. Wzniesienie myśli do Boga. 

War. 
Fayot A. Notice sur la vie de T. Kościuszko. 

Paris. 
Fleury. Zeliska. Paris. 
Fleury K. Katechizm historycz. Berdyczów. 
Franciszek Seraficki. Kazanie. Rawicz. 
Gadowski. W. J. Cann. in laud. Lud. XVIII. 

Parisiis. 
Gallus Mart Chronicon ed. Bandtkie. Var. 
Gałęzowski Sew. Dissert. de yariola mitig. 

Vii. 
Gawarecki W. H. Pisma hist. Płock. 
Giftschfltz Fr. Teologia paster. Wil. 
(Go Kański). Zb. mów ob. Dowgird. 
Grabowski Stan. Urzadz. bud. kościół. War. 
Grauert Arnold. Deutsoh. Leseb. Wil. 

— Gramatyka niem. Wil. 

Gregor ii Th. List past. ad el. Tynec Vind 
GrygorowiczJ. Biełorus. arch. drew. hram. 

Moskwa. 
Hedoin J. Chrz. Zasady wymowy. War. 

— Toż. Wilno. 

Hein K. B. S. Mimili, powieść Klaurena. 

Lwów. 
Heinrich Teod. De aneyrysmate. Viln. 
Historya polska. Wars. 
H o 1 1 u n d e r Chr. Beschr. des in Konigr. Polen 

ZinkhUttenproc. Leipz. 
Holman Jan. Travels tnrough Russia. Poland. 

London. 
HorwathDom. Applausus Alb. Skarszewski. 

Vars. 
Hufeland Krz W. Zasady wychów, młodz. 

War. 
Ind ex lectionum in Univ. Jagiell. Crac. 

— praelect. in Univ. varsav. Yar. 

— plantarum horti bo tan i ci Univ. yilnen. Vii. 

— seminum horti bota nici Uniy. yilnen. Vii. 
Instrukcya obowiaz. doz. Uni wersy t War. 92 1824 Izy s polska. Dziennik red. Korwin. 

Jabłoński Bart. Katalog książek ducho- 
wnych. Lwów. 

Jachowicz Stan. Bajki i przypowieści. Płock. 

Jakubowicz Ant. Wiad. ściąg, do pal. broni. 
War. 

Jankowski J. Em. różu. między filozo- 
fia. Krak. 

Janowicki Paweł. Dissert. de eztirpatione. 
Vii. 

Jarocki Józ. Dissert. de genesi verminm. 
Crao. 

Jasiukowicz Józ. Dissert. de carebri com- 
motione. Vii. 

Jeżowski Józ. Dodatek do Horacyuaza ód. 
Wil. 

Jouy Wikt Więzienie w New-Jork. Wsr. 

ijózef Kalasanty fund. szkół). Żywot. Płock, 
utrzenka, rocznik poezyi. Warsz. 
Kaczanowski Bom. Zapr. publiczność na 

popisy. Krzem. 
Kaczkowski Kar. Dzień. podr. do Krymu. 
War. 

Xdłubek Win. Res geatae Pojonjae ed 
owalski. Vars. 
Kain ko Ed. W. Zdarzenia najznak. Wrocł. 
Kalend, galie Lwów. 

— pol. niem. fran. Krak. 

— polit pnar. War. 

Kamieński B. Istoria małoj Rosyi. Moskwa. 
Kamieński Jan. Diss. de odontalgia. Vii. 
Kanap tz. Literatur Ost. u. Westpreus. Beri. 
Kannegiesser Kar. Geschichte von Poin- 

mern. Greifswald. 
Karczewski Win. Dod. do nauki o niebie. 

Krak. 

— Nauka o niebie. Krak. 
Karczewski Józ. Replika fund. Stefanii 

Radziwił. Wilno. 
(Karski Mich.). Suromaryusz dokumentów. 
Katechizm dla uiyt. szkół. Krak. 

— nauka wiary i obyczajów. Wrocł. 

— większy dla u żyt szkół. Krak. 
Kazania świat i przyg. wydr. Wil. 

Kiewlicz Stan. O żród. poczat. dziejów 
rzym. przez Wachsmntha. 

— Historya liter. rzym. przez Dunlopa. 
Kolberg Jul. Spos. doch. powierz, płaskich. 

War. 

— Wzory rysowania map. War. 
Kolenda. Nowe śpiewki. War. 

Kopijewski Ad. Nauki w szk. żytomier- 
skiej. Żytom. 

Kom Jan Bog. Katalog książek polskich. 
Wrocław. 

Korotkiewicz Apol. Naj. spos. p§c]z. go- 
rzałki. Lwów. 

Kostycewicz A. Przem. do ludu przy włóż. 
do grobu ciała ś. p. ks. Cyr. Bobrowskiego. 
Wil. 

Kowalewski Jul. Nauki wyłożone uczniom. 

Międzyboż. 
Kowalski. Na popis ucz. szk. pińczowski<*j. 

War. 
Kowalski Kaj. Wiad. o bursach, w Krak. KożmKnn Kaj. Mowa na pogrz. Badeuiego. 

War. 
Kralewski Tag. Elegia na śmierć arcyb. 

Wolickiego. War. 

— Wiersze oryginalne. War. 
Królikowski J. F. Rozrywki lit w. i prz. 

Pozn. 
Kropi ńs ki Lud. Julia i Adolf. War. 

— Adolphe et Julie par d* Maury. Parts. 
Krynicki Jan. Opis inst. gosp. w Hohen- 

heim. Wil. 
Krysińki Ksaw. Prawo karzące wojskowe. 

War. 
Kuhn i Milikowaju.. Katalog ksi#£ połeMeh. 

Lwów. 
Kurzewski J. Rocznik damski. War. v 
La ero ix Sylw. Traktat rach. różniczk. Wil. 
Lafontaine Leop. Hinterlass. medio. Schrif- 

ten. Bresl. 
La gar de Aug. Todtenf. Kośpiuazko's. Hei- 

delb. 

— Voyage de Moscou a Vjenne. Paris. 
Lange Woj. Rys kredytu publ. War. " 

— Przypieki do dzieła o kred. War. 
Laptiew Jan. Opyt rusk. diplora. Petersb. 

, Lelewel Joach. Do dziejów staroż. Wilno. 

— Księgi ustaw pol?. Wil. 

— Przydatek do żródł. histor. (WiU. 
Le-Poitivin. Staniałaś, com. vaud. Paris. 
LessebrothB. Gram. polska w jęz. żydowa. 

niem. War. 
Leszczyński Stan. Niedowiarstwo rozu- 
mem pokon. Krak. 

— Opis podr. z Gdańska. War. 
Lubowiecki Ign. Stastyka wojew. lubel. 

Lublin. 
Maso eh F Dissert inaug. Wiedeń. 
Mat ery o z nauk w szkole łuckiej. Łuck. 
(Mieroszewski St). Na śmierć .... , 
M łocka J*. Aepazya i Perykles, opera Lw. 
Mnemosyne. Lw. 
Mokrzycki P. Dissert medica. Wil. 
Moliere J. Pan Gapiełło, kora. Lw. 

— Grzegorz Fafuła, kom. Lw. 
Monitor warszawski. 
Morfensz. Wrocław. 

Mos8e J. Sztuka podob. się. Wrocław. 

M o 1 1 y J. Pręcie de 1'histoire de la liter, franc. 
Posen. 

Mroziński J. Odpowiedź na receozyę gra- 
matyki, polsk. War. 

Munk J. A. Spis ksiaiek- 

M fi nu i eh W. De poesi persica. Kr. 

— Ueber die krak. Universitiit Helmstadt 
Myszkowski F. Zbiór czynów prawnych. 

War. 
Naruszewicz A. Historya narodu polak. 

War. 
Nauka czyt Pozn. 

— Toż cześć 2. 
- Toż. War. 

Nestor. Lietopis. Moskwa. 
Netto. Kalendarzyk politycz. War. 
Ne y h o f T. Uprawa chmielu. 'Lw. 
Niemcewicz J. M. Demetrius. Hamburg. 
NiewiarowiczJ. Sposób palenia węgli. Wil. 1824. 93 Niezabitowski K. Nauias .mokłas skąjti- 
maa. Wtt. 

— O literaturze litewsko-źmudzk. Wil. 
Obwieszczanie wyroku na Wolińskim. Kr. 
Ocsapowski J. Diasert. medica. Wil. 

— De stethoscopii usu. Wil. 
Oficia propria. Wiedeń. 
Olszewski M. Brama otwarta. Wil. 
Olszewski W. O prawnictwie cywil. Płock. 
Ordnung der Voriesungen. Lw. 

Ordo praełectionum. Lw. 

Ordynacya sadowa. Poznań. 

Osiński A. Mowa do Kaszubskiego. Krzem. 

— Mowa przy wyjściu z obowiązków. 
Ostro wski P. Historya państwa. rosyj. Wil. 

— Jeografia rosyjs. Wil. 

wid fu 8 z P. Metamorfozy. Wił. 

— Objaśnienie do metamorfoz. Wil. 
Pa mięt umiejet. sztuk. War. 
Pawłowski K. Stałość charakteru. Wars. 
Pelet J. Memoires sur la guerre de 1809. 

Paris. 

— Toż po niemiec. Stuttgard. 
Percy Notice. sur Copernic. Paris. 
Pfaff Kar. Bog. Catalogue des livres frano. 

Leopoli. 
Pieroźyński M. Dissert. medica. Wilno. 
Pieśni naród. Pozn. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 
Pili er J. Kalendarz. Lw. 
Pindor. Ody. Wil. 

Plany przepisu służby dla artyl. Wars. 
Pohl K. Gramatik der poln. Sprache. Bresl. 
Pollaschek F. Moralis Christiana. Wil. 
PoławińskiJ. Katechizm dla ludu zmudzk. 

Wil. 
Popis uczniów szkoły biała. Siedlce. 

— Toż w Bojanowie. Rawicz. 

— Toż kieleckiej. Kielce. 

— Toż krakows. Krak. 

— Toż. liceum wołyńsk. Krzem. 

— Toż szkoły lubelsk. Lublin. 

— Toż szkoły łęczyckiej. 

— Toż pińczows. 

— Toż płock. 

— Tqż pułtusk. 

— Toż radomsk. 

— Toż siedleck. 

— Toż zamojsk. 

— Toż w Teofilpolu. 

— Toż Pijarów w Warsz. 

— Toż Włocławek. # 

Posiedzenie Uniw. warsz. Warsz. 
Powstań sk i A. O archiwum kraj. król. 

polsk. Kr. 
Praelectiones in Univ. ViInen^Wil. 

Prospectus lectionum in Univ. Viln. Wil. 

Przemyśl. Juventus gymn. Przemyśl. Przem. 
Przeoisy kam. uczniów Uniw. War. 

— rachunk. fund. emeryt War. 

— o nżyt. z lasów. War. 

— dla nczniów (b. w. m ). 

Pnkszta Józ. Katalog książek. War. 
Pasch X. Geognosti8che Keise. Lipsk. 
Pjseh J. Ordo div. off. War. Baczyński Edw. Reise in d. Osmanen- 
Reich. Bresl. 

— Beise in Osmanen Reich. Bresl. 
Rachunek kasy Tow. Dóbr. Wil. 
Radecki Konr. Disser. de delirio tremente. 

Dorp. 

(Radom). Rektor szkół Ant. Wolicki zapra- 
sza. War. 

Radomiński Jan. Rocznik instyt relig. 
War. 

Radziwoński Jan. Diss. de ophtalmia. 
Yiodobonae. 

(Radziwiłłówna Stef.). Sprawa z Mik. 

Myszkowa. 
*— Zbiór najkr. zasad praw. 

— Pisma obrończe. 

Razsumowski. Ladowid i Miliada. War. 
Regestr do zbioru praw prus. Pozn. 
Register fiir Gesetzkunde. Lemberg. 
Reich ard Chr. Ogrody warzywne. Wil. 
Rezultat z bilansu handl. 
Resoyiensis gimn. juventus. Premiśl. 
Rhesai Lud. Dainos Lithauische Volkslie- 

der. Leip. , 

— Anmer. zu litth. Bibel. Kónigsb. 
R i tu ale sacram. War. 
Rocznik wojskowy. War. 

— Tow. Dóbr. Krak. 
(Rosie ń). Rozkład nauk w szk. Pijarów. 

Wilno. 
Rostkowski J. N. O przeszk. dóbr. eduk. 

Pułtusk. 
Rożancius Szwęc. Wilno. 
Rozmaitości lwowskie. 
Rymkiewicz Felix. Rys nauki lek. Wil. 

— O sposób, używ. stetoskopu. Wil. 
Rzewuski Stan. De Jonica philos. Parisiis. 

— De la poesie lyrique. Paris. 
Salustyusz. Tłóm. wojny katyl. (Sierociń- 

ski). War. 
Salomoński Henr. Śpiew na urod. Maryi 

Czech. Krak. 
Sarbiewski Kaz. Garmina. Budae. 
Sastrowens Bart Herkom. Oeb. Greifswald. 
Sawiczewski Flor. Diss. de struma. Crac. 
Schneider Józ. Kalendarz goep. gal. 
S c h a r f f Gottfr. Uebersicht des Copern. Welt- 

syst Thorn. 
Schlemlein J. Opis prawdz. wagomiaru. 

Lwów. 
Sękowski Józ. Supplem. a 1' hist. des Huns. 

Petersb. 
Siar czy ński Fr. Kaz. na zgon Goła- 

szews. Lwów. 
Siestrzeńcewicz B. Hist. du roy. de Cher- 
soń. Peters. 

— Precis des rech. sur Slaves. Petersb. 
Sittenbtt chlein fiir die Jugend. Lemb. 
Skarbek Fryd. Pan Antoni, pow. War. 

— Podróż bez celu. 

— Rys nauki finansów. War. 
Skarszewski Woj. List pasterski. War. 

— Myśli o stanie duchowień. w Polsce. 
(Skarszewski). Concentus clcri in ba sil, 

metrop. Vars. 

— Ogłoszenie jubil usz . Wars 94 1824 - 1825. Skolimowski Raf. Nauka mechaniki i hy- 
drauliki. War. 

— Początki astronomii. 

Skorowidz przedstaw, co do niedost. fund. 
stów. emeryt War. 

Skórzewski Heliod. Du mariage entre pro- 

ches parens. Par. 
Służba oficerów w polu. Crac. 
Służbie (O) garnizonowej. Warsz. 

Smaczniński Win. De scepticismo, diss. 

Crac. 
Sobieski Jan. Listy z pod Wiednia. War. 

Soczyński K. Ferd. Sposób rob. wody ży- 
wicz. Krak. 

Sokołowski Paw. De mathesi. Dorp. 
Sosnowski Platon ks. hierar. kościoła 
rusk. Wilno. 

Staniewicz Szym. Apcy durima walge. 

Wiln. 
Star Numan. De latina poesi. Lovami. 
Statut inst. opatrzn. Wiedeń. 

Stawiarski Ign. Wiersz do Bog. Korna. 
-- Mowa na pogrz. Ign. Dzianotta. 
Stein Chr. Atlas mały kiesz. Wrocł. 

Surowiecki Wawrz. Sledz. naród, słowian. 
Swiderski Jędrz. Syn marnotr., poema. 

War. 
Sylloge oratiuncul. sacr. usui. Viln. 
Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 
Szacfajer Wal. Nowa geogr. powsz. Wil. 
Szadbej Igo. Theses ex jurę. Lwów. 

Szamborski Jan. Ansprachslehre d. poln. 
Sprache. 

Szaniawski Fr. Mowa na pogrz. Czy- 
żewskiego. War* 

Szaniawski Józ. Kai. Mowa na półr. egz. 
War. 

Szarff G. O wyst. na widok system. Koper. 

— Wiad. o systemie Koper. Toruń. 
Sztuka podobania się. Wrocł. 
Szubert Mich. Catal. des plantes. Vars. 

— Rozpr. o składzie nasienia. War. 

— Spis roślin treibh. War. 

— Spis nasion ogrodu bot warsz. 

— Spis roślin ogrodu bot warsz. 

— Dodatek do spisu roślin. 
Szumlański And. Powinszow. afiszera. Kr. 
Szyller Jan Fryd. Deraetrius. Carlsruhe. 
Szyrma Kryst Theses z pisma wstęp do 

filozofii. War. 
Taryfa jen. cel. król. pol. 

— nagród tow. ogniow. (Lwów?). 
Tarnopolitani juventus relig. 

Th al sen D. Odo Jos. de Pauer, epis. Leop. 
Thiesse Leon. Resumó de 1* hist de Polo- 
gne. Brux. 

— Toż. Paris. 

Thomas Jeh. Literatur Gesch. von Schle- 

sien. Hirschberg. 
Thtlrnagel. Bemerk. iib. d. Galimeybergb. 
Trębicki Ant. O gospod, w ugorze. Wil. 
Troć Abr. Nowy dykc. pol. niem. Lipsk. 
Trojański Józ. De facult lat. loquendi. 

Posn. — Gramatyka łao. Poznań. 
Tugendhold Jak. Przedm. do tłóm. dziełka. 

War. 
Turski Winc. Niektóre wierszo Pozn. 
Twardowski Józ. Zagaj, posiedź. Uniw. 

wileń. Wilno. 
Ty 8 so t Szym. Rady lekarskie. Wrocł. 
Ucieczka grzeszników. Częst 
U rm owaki Leon. Rozpr. o wpływie rei. 

chrz. War. 
Urządź, pensyi szk. wyższych. War. 

— polic. wzgl. służących. War. 

— wewnętrzne szkół elem. 
Ustawa* tow. woln. ekonom. Wiln. 
Ustrzycki Fel. Kaz. na urocz. N. M. P. 

War. 
Uwiadomienie towarz. ogniow. Wiedeń. 
Waga A. Wzniesienie myśli do Boga. War. 
Waga T. Historya polska. Wil. 
Werbusz K. Wzory pism polskich. War. 
VerdeletJ. Odezwa do serc.wspan.(b. w. m.). 
Widulińska J. Henryk i Floretta. War. 
Wielopolski A. De idea aeternitatis. Get- 

tingae. 
W i Ima en F. Przyjaciel dzieci. Wrocław. 
Wizgird R. Życie Sokratesa. Wilno. 
Wit wieki S. Żal za gazetę literacka. War. 
Wodzicki S. O hodowaniu drzew. Kr. 

— Kantata na cześć Wodziokiego. Kr. 
Woelck P. De ligatura arteriae. Vii. 
Voelck P. De aneyrismate arteriae. Vii. 
Voigt J. Geschiohte Marienburgs. Ktraigsb. 
Wolski S. De hydrophobia. Petropoli. 
Wołkońska Z. Tableau slaye. Paris. 
Woronicz J. Homilia. Kr. 

— Mowa przy pośw. Zglenickiego. Kr. 

— List pasterski. Kr. 

Wyrachowanie procentów. Berdyczów. 
Wysocki J. De morbis testium. Wil. 
Wzory na domy zajezdne. War. 

— kaligrafii. Wrocł. 
Zakon nowy Jezusa. Berlin. 
Zaleski H. Co kto lubi. War. 
Załęski A. Chrestomatia grecka. War. 
Zasady moralnego wychów. War. 
Zawadzki A. Mnemosyne (czas.). Lw. 
Zawad z ki i Węcki. Nowe książki. 

— Nowy dodatek. 

Zbiór mów żałobnych. Połock. 

— praw dla król. prask. Pozn. 

— widoków ogrodów w Polsce. Lw. 
Zdani e spr. o stanie Krakowa. Kr. 

— Towarz. dóbr. War. 

Ziegler Z. Litterae pastorales. Wiedeń. 
Zinserling A. Histoire romaine. Vars. 
Żdżarski A. Dziedzilia. Płock. 
Żółkowski A. Momus. War. 
Życki. Powinszowanie. Kr. 

1825. 

Abecadlnik gimnastyczny. Wrocław. 

Abecedaire gymnastique. Wrocław. 

Apenda kościelna. Pozn. 

Alg ner P. Budowy kościołów. War. 

Akt stowarzyszenia kompanii młynów. War. 1825. % Albertrandy J. Katechizm. Wil. 

— Toż. Berdyczów. 
Aleksander I. Discours. Vars. 

— Mowa przy otwarciu sejmu. 

— Mowa przy zamknięciu sejmu. 
Anastasewicz B. Izwiestije o złotoj gri- 

wnie. Petersb. 

Andraszek E. Oratio. 

Ąndrzejowski A. Nauka wyrazów bota- 
nicznych. War. 

Arlincourt W. Renegat. Wil. 

— Samotnik. War. s 
Atlas nowy (b. w. m.). 

— powszechny. Wrocław. 
BandtkieJ. W. O poważaniu prawników. 

War. 
Baraniecki T. De morbis sacci. Vilnae. 
Barthelemy J. J. Zbiór kart jeograf. Wil. 
Barto li D. Vita del B. St. Kostka. Torino. 
Bartynowski P. Theses. Cr. 
Bedeutung des Ablaases. Warschau. 
Bell K. Traktat chirurgiczny. Wil. 
Bierkowski J. Abbildungen. Berlin. 

— Mydlarz domowy. Pozn. 
Bigel Cr. Iustitication. Lipsk. 
Biot J. Początki geom. Wilno. 
Bo as S. De yomitor. Berlin. 

B obiaty ński J. Nauka łowiectwa. Wil. 
(Bochnia). Juyentus gymn. Bochniae. Tar- 
nów. 
Bo er n stein H. Worte. Lw. 
Bojanus Ł. Deuro (b. w. m.). 
Boss u et J. Mowa pogrzebowa. Kr. 

— Rozmyślania. War. 

Br ink en J. Wykład węglarstwa. War. 
Bronikowski A. Hip. Boratyński. Paris. 

— Kasimir der Grosse. Dresden. 

— Schriften. Dresden. 
Brzeziński £. Dissert inaug. Kr. 
Budziński ks. Nabożeństwo. Lw. 
Cantionale eclesiasticum. War. 
Car o C. Słownik polsko-niem. Poz. 
Catalogus Soc. Jesu. Lw. 

— Ordlnis S. Francisci. Wil. 

Cep ar i W. Vie st Stan. Kostka. Paris. 

— Toż. Mana. 

Cbłedo wski A. Rozmaitości literackie. War. 

— Monitor warsz. 

Chłedowski W. Rozbiór uwag Philopol- 

skiego. Lw. 
Chodorowski A. Dissert. inaug. Wil. 
Chodźko J. P. Jan ze Swisłoczy. Wil. 
Christiani F. Rysy postawionych pomników. 

(War.). 
Ciampi S. Ob. funus Aleksandri I. Floren- 

cira. 
Coli et P. Uczeń chrześcijański. War. 
Co tret P. Rozprawa o religii. War. 
Coulomb K. Pamiętnik o sile ludzkiej. Wil. 
Cyce r o. Libri de republika. Getynga. 
(Ćzemiowce). Juyentus gymn. Czerniow. 

Czerniowee. 
Cz wal i n a. Abhandlung liber das Schulwesen. 

Posen. 
Czynności sejm. Lw. 
J>tf óran do J. Opiekun ubogich. War. Dzierżawin G. Lira. Wil. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Przemyśl. 

— Toż. Lw. 

— div. off. p. diaec. Sand. War. 
Dmochowski F. Biblioteka polaka (czasop). 

War. 
Dmuszewski L. Kuryer warsz. 
Dobrowski J. Kirył i Metodij. Moskwa. 
Dodatek do przepisów służby frontowej. 

War. 
Do ni h er J. Dissert. inaug. Wił. 
Dorat. Odpowiedź Abelarda. War. 
Drzewin ski F. Fizyka. Wil. 

— Toż na klasę H. Wil. 

— Toż na klasę III. Wil. 

— kamieniach meteorycznych. Wilno. 
Dzieła sztuk pięknych. Wars. 
Dziennik naboż. Częst. 

— praw. War. 

— rozporządź, m. Krakowa Krak. 

— rząd. Rpltej. Krak. 

— urzęd. woj. August Suwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toż krakowsk. 

— Toż lubelsk. 

— Toż mazowieck. 

— Toż płock. 

— Toż podlask. 

— Toż sandom. 

— warszawski (czasop.). 

— wileński (czasop.). 

Eisenfels A. Theater Almanach. Lw. 
Elementarz polsko-franc. War. 

— polsko-ruski. Kamieniec. 

— Toż. War. 

Fal z E. Gesetz wegen Errichtung einer land- 

Bchaftlichen Credit Gesellschaft. War. 
Fiałkowski B. Dissert. theologica. Wil. 
Flatt B. Ceres, dzień. roln. War. 

— Stan szkoły agron. w Marymoncie (b. 
w. m.). 

Fleury K. Katechizm histor. Wil. 
Fonberg J. Słownik wyrazów chemicznych. 

Wil. 
Gawareoki W. H. Opis ziemi Dobrzyńsk. 

Płock. 
Gedroyo W. Comment. de sacram. alt Vii. 
Genlis S. F. Znma czyli odkr. Chiny. Wil. 
Giraud G. Philosophia. Vii. 

— Vocabul. hebreu.-fr. Vii. 

Glitzke E. N. De bonis eocles. Regiom. 
GlUcksberg Nat Catalogue des liyres fr. 
Vars. 

— Katalog książek. 

Goldsmith 0. Wikary Waksfild. War. 
Górski M. Wiersz na im. Woźniakowskiego. 

Krak. 
Gramatyka fr. krótko zebrana. Wil. 

— Toż łacińs. Połock. 
Grzymała F. Astrea pam. nar. War. 
Gum pert Łazienki Hermannsbad. Pozn. 
Gutkowski Woj. Obrach, kórz. z roi. przem. 

War. 
Ha gad a eh Schel Pesach. (Hist Paschy). 
Wil 96 1825. Hamilton Ant. Tarar czyli piękne oczy. 
War. 

Hedoin J. Chrz Zasady wym. Wil. 

Hein. Piorw. i ost miłość. Lwów. 

Herburt Mam. Kaz. na egzekw. T. Ujej- 
skiego. 

Indictio jabilei. Viln. 

Ind ex lect. in Univ. Jag. Crac. v 

— prael. in Univ. viln. Var. 

In s ty t. głuchon. egzamen. War. 
Izys polska. Dziennik red. Korwin. 
J a k o w i c k i Ign. Wykł. oryktognozyi. Wil. 
Jakubowicz. Ant. Słowa rosyj. pols. War. 
Jakubowicz Maks. Gram. łacin, na ki. I. 
Wil. 

— Toż na ki H. Wil. 

— Toż. na ki. 3. Wil. 
Jarocki Feliks. Zoologia. Krak. 
Jaskinia Strozzi. Wilno. 

Jęło wiek i Stan. Dykc. przysłów, francuz. 

War. 
Jeżowski Mac. Wiad. o życiu Szym. Maryc- 

kiego. War. 

— języku nowogreckim. War. 
Juchniewicz Win. Dissert. de arachnitide. 

Vii. 
Jundziłł Bon. Zoologia. Wil. 
Jung Edw. Sad ostateczny. Wil. 
Jutrzenka roczn. poezyi. 
Kagnimir. Kronika. War. 
Kai dano w Iwan. Hist powsz. 
Kalend, gosp. Berdyczów. 

— galie. Lwów. 

— pol. niem. Krak. 

— pol. ruski. War. 

— polit. pijar. War. 
Kaligratija pol. fran. łac. Wrocł. 

Kamieński Kaj. Gram. niem. Wil. 

— - Catal. cleric. reguł, scholarom Piarum. 
Vars. 

Kantata podczas wiecz. muzyk. Krak. 

Karczewski Win. Sposób rysów, kompa- 
sów. Krak. 

Katalog dzieł szt. pięk. Warsz. 

Kazanie pogrzebowe And. Pohoskiego. Wil. 

Koch Joan. Diss. de trichiasi. Viln. 

Kochanowski Jan. Dzieła. Wrocł. 

Kochówna Tekla. Cecylia czyli niedobrane 

małż. Krak. 
Kolenda. Śpiewki, bajki. War. 
Komar Erazm. Na odgłos zgonu Aleks. I. 

Krak. 
Konwencya handl. cesarza Ross w Berlinie. 

Kook J. Opis podróży. Wrocł. 

K o o k Jak. Banks. Podróż około ziemi: War. 

Korn Jan. Bog. Katalog książek. Wrocław. 

— Catalogue des liyres. 

Kostrzycki Mich. Odpowiedź na appela- 

cy§ Nikorowiczów. Warsz. 
Koszutski L. Vom Geldmangel. Bresl. 

— Ueb. Geld. u. Abgabewesen. 
Kozicki. Rozmyślania. Warsz. 
Kozłowski M. Rozpr. o dziele prawa nat. 

Krak. 
(Koźmian Józef). Oda in solcun. advent. Kożuchowski Alek. więzieniach, zagr. 

War. 
Kożuchowski Ant Nauki majowe. War. 
Krat ter Hen. De metheorolythis. Vindobon. 
Krzyżanowski J. Kan. Wykład fizyki. 

War. 
Kuhn i Miiikowski. Dodatek do katalogu. 

— Catalogue des liyres. Leop. 
Kundzicz J. N. Kazanie o celu człow. Wil. 
Kurzewski Józ. Miłostki Franusi. War. 
La place P. Hist astronomii. Wil. 

La wal. List. b. pastora. War. 
Legendre Adr. Początki geometryi. Wil. 
Leopold A. C. Mazepa ou le cheval. Paris. 
Leszczyński Stan. Oeuyres choisies. Par. 
Lewis M. J. Okno w poddaszu. War. 
List Wielopoleskiego. Poznań. 
Lotz Jan. Myśli o domach roboty. Krak. 
Lubowiecki Ign. Rozpr. o wychowaniu. 

Lublin. 
Łańcucki J. Głos . . . Krak. 
Łużyński B. DiBsert de orig. evang. Vii. 
M. A. uprawie koniczyny. Lw. 
Maciejowski W. A. Historia juris romani. 

War. 
Magier A. Fizyka dla dzieci. War. 
Malcz W. -Wiadomość o wodach mineraln. 

War. 
Malczewski A. Marya. War. 
Manuel de la lecture. Vilna. 
Matecki Józ. Supplement książek. Krak. 

— Katalog książek polskich. Krak. 
Mecherzyński K. Dissert philosoph. Kr. 
MeciszewskiF. Fortyfikacya polowa. War. 
Meidinger J. Gramatyka frano. Wrocław. 
Meisner A. Klara Alben. Lw. 

Mentor nowy. Wil. 

Mianowski M. Sztuka położnicza. Wil. . 

Mikołaj I. Manifest. 

Milewski K. Wyniosłości ziemi. War. 

Minasowicz J. D. Pieśni nabożne. War. 

Mi recki F. Trattato agli istromenti. Mtlano. 

Mnemosyne (czasop.). Lw. 

Modły chrześcianina. Wrocł. 

Monitor warszawski (czasop.). 

Montolieu P. Najładniejsza kobieta. Wil. 

— Saint Clair. Wars. 
Mostowski T. Discours. Yars. 

— Mowa na sesyi. War. 

— Przy mówienie się w izbie. Wars. 
Motty J. L'histoire de la liter, franc. Pozn. 

»Mowy sejmowe. Wars. 
Muczkowski J. Gramatyka polska. Pozn: 
Muller J. Gesetze und Anordnungen. Lem- 

berg. 
MUnnich W. Ciceronis libri. Gettinga. 
Myszkowskich ordynacya. Rozprawa. War . 
Nabożeństwo za dusze w czyscu. Połock . 

— do św. Patronów. War. 

— Bractwa św. Trójcy. Lw. 
Nauka obyczajowa. Wil. 

— służenia do mszy cerkwi św. Wil. 

— zdrowia. War. 

— życia szczęśliw. 'War. 
Nędzyński A. Atlas orbis antiąui. War. 
Netto. Kalendarzyk politycz. War, 1826. 9? Xotto F. Teorya rysowania gór. War. 
(Niedźwiedź). Spis roślin (b. w. m.). 
Niemcewicz J. M. Jan z Tęczyna. War. 

— Łevi und Sara. Berlin. 

— Toź po holendero. Amsterdam. 

— 'W). Rozbiór uwag Philopolskiego. Lw. 
Niewiaro wicz J. Gospodarstwo wiejskie. 

WiL 

Niezabitowski K. Dziennik naboż. War. 

Nowicki J. Wypis z nauki poczftk. czyta- 
nia. Toruń. 

Oczapowski M. roli i jej uprawie. Wil. 

— Sposób klasyfik. gruntów. Wil. 
Odyniec A. £. Poezye. Wiln. 
Officium codzien. Czest. 

— Toź. Lwów. 

— Toź. WiL 

— panrum. Lwów. 
Ołtarz złoty. Częst 
Ordnung der Vorlesungen. Lw. 
Ordo praelectionum. Lw. 

Or Lechowie z J. De eutropio. Wil. 
Owidiusz P. Przemiany. War. 
Pamiętnik budowy pomn. Kościuszki. Kr. 

— amiejętn. szt. i nauk. Wars. 
Pan Habakuk. War. 

Parczewski S. Dissert. theolog. de nexu. 

Wil. 
Pasławski A. Rozrywka dla kochank. Wil. 
Pawłowski K. Błażej z Tarczyna. War. 
Petri B. Jak najdrożej sprzedać zboże. War. 
Pienia nabożne. War. 
Pili er J. Kalendarz. Lw. 
Piramowicz 6. Nauka obycz. Wil. 
Pismo Piekarskiej przeciw Popławskiej.' 
Piwnicki S. Głos na zakończ, sejmu. War. 

— Toż po franc. War. 
Piwocki £. De chlorosi. Wiedeń. 
Planard F. Weksel. Komed. War. 
Planson K. Gramatyka franc. Wil. 

— Manuel de lecture. Wil. 

Plater L. Głos przy wprowadź, systematu 
kredyt w 

Plater St Jeografia części Europy. Wrocł. 

Pobudkiewicz A. Do biskupa Burzyń- 
skiego. 

Pochwała nieumiejętności. Wars. 

Początki jeometryi. Wil. 

Pogonowski S. Rys związku istot fizy- 
cznych. Kr. 

Popis szkoły kalisk. Kalisz. 

— szkoły kieleckiei. Kielce. 

— szkoły krakowsK. Kr. 

— szkoły lubelsk. Lublin. 

— szkoły pińczows. 

— szkoły sejneńsk. 

— szkoły siedleck. 

— szkoły zamojsk. 

— szkoły Pijarów w Warsz. 

— liceum warsz. 

— szkoły włocław. 

Poreayanko K. Żywot A. Becu. Wil. 
Porter A. Graf Sobieski. Dresden. 
Posiedzenie Tow. Dóbr. Wil. 

— Uniw. warsz. War. 

— Tow. kredyt. War. Postanowienie o loteryi. Kr. 

— o urzadz. gieł. Wil. 

Potocki B. Yoyage dans une partie de lita- 

He. Posen. 
Po u met. Instruotion sur la balistique. War. 
Powinności chrzęść. Wilno. 
Powstański A. Wiadomość o arch. kraj. 

Kr. ę 

Pradt D. Histoire de 1' ambassade. Paris. 
Prawo o ustań. Tow. kredyt War. 
Program sesyi sejm. War. 

— Toż po franc. 
Projekt kodeksu kam. War. 

— do prawa sejm. War. 

— O Towarz. kredvt. War. 
• uposaż: duchowień. War. 

— urzadz. szkół. Wil. 

Pro kos z. Kronika polska. War. 
Prospeotns scienc. in Univ. Yilnen. Wil. 
Proyart B. Histoire de Staniałaś I. Paris. 

— Yie de Marie Leszczyńska. Lille. 

— Toż. Paris. 

— Marm Leszczyńska. Krak. 
PuellenbergJ. Modlitwy. Wrocł. 

Rab be Alf. Hist d. 1. Russie, de Pol. Paris. 
Raczyński Edw. Maler. Reise. Bresl. 
Radwański Feliks. Głos deleg. sen. w izbie. 
Krak. 

— Mowa przy katafalku Bartscha. 

Rain er J. E. Die Yorschriften fur Cayalerie 

(N. Antoniewicz). Wied. 
Raszek Wacł. Kancyonał muzyki. War. 
Rawski K. Uwiad. o obozach żółk. Lwów. 
Register zur Gesetzsamml. Posen. 
Reg nar d Jan Fr. Powrót nieprzewidziany, 

kom. 
Reiohardt Chr. Ogrody owocowe. Wil. 
R e s 8 o v. gynin. juyentus. Premisl. 
Reszek Wacł. Kancyon muz. koś. War. 
Rhesai Lud. Dainos od. Litth. Yolksl. ge- 

sam. Kónigsb. 
Richter Fr. X. Cyryl und Metod d. slav. 

Apost. Ołomuniec. 
Roczn. Tow. Dóbr. Krak. 

— wojskowy. Warsz. 

Roe steli Frid. Guil. De bonie, eccles. Re- 

giomonti. 
Rottermund. De successione. Góttingae. 
Rouget Mik. Dykcyonarz dla inżyn. Wars. 
Rousseau Jan. Piginalion. Krak. 
Rozmaitości liter. War. 

— lwowskie. Lwów. 
Rozrywki liter. Poznań. 
Rządu centr. odezwa. 

S. P. Pelanidas ob. Szczygielski. 
Sallustyus. Catil. et Jugur. bella. Yar. 
Schmid Krz. Hist bibl. dla dz. Wil. 
Schneider ks. Jan Al. Książ, do nab. Wroc. 
Schneider Józ. Kalendarz gosp. 
Schola pietatis. Połock. 
Sejmik zwierzęcy. Krak. 
Srękowski Józ. Collectanea tureck. War. 
Schwarc Roch. Jcogr. matem. Wiln. 
Siedmiogrodzki J. R. Sylloge doctr. mcd. 

Bcrol. 
Sieinuiiski Adam. Anarchia domowa. Kr. 

13 98 1825. \ Sierociński Teod. Pamiątka po ojca. War. 
Skarszewski. Rekollekoye. Połock. 
Skorowidz alfab. o tow. kr. ziem. Wars. 
Słotwiński Fel. Lei. Prawo natury. Krak. 

— Rozpr. o poczat w nauce prawa. Krak. 
ISniadecki Jan i Mollet J. Jeogr. fizycz. 

Wiln. 
Sniadecki Jędrz. Theorie des fctrea organi- 

ses. Paris. 
Sobolewski Lnd. Wyp. łacin, na ki. II. 

i na ki. 1U. Wil. 
Sosnowski Platon. Kaz. o tajem. relig. Wil. 
Spansta Fr. Diss. de dyssenteria. Wien. 
Śpiewki wiejskie krakow. 

— z kom. op. Suplikant Kalisz. 

— krakowiaków (b. w. m.). 

Spis płodów kraj. przemysłu. Wars. 

— Toż w pkżd. 

— nasion ogród, botan. Warsz. 
Spór między chwalcami miodu. Wars. 
Sposób czczenia N. M. P. WaMz. 

— klassyfikowania gruntów. Wn: 
Sprawa na popis szkół, wojew. Płock. 
Stan szkoły agron. w Marymonoie. (War.). 
Staniewicz Eust Biesieda na grobie mła- 

denca. Petersb. 
StegemannC. F. Wanderung durch Deutsch. 

Polen. Danzig. 
Stein Chr. Atlas nowy jeogr. Wrocł. 
Stras s. Potok czasu albo obr. hist. Wars. 
Strumiłło Józ. Katal. roślin. Wiln. 
Struve Aug. nasi. wód miner. War. 

— Wiad. o wodach miner. War. 

S t y c z y ń s k i Jan. Gwalb. Mendog, król. litew. 

Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 
Symonowicz Mich. Opis koś. ś. Krzyża. 

War. 
Szacfajer Wal. Geogr. krót. zebrana. WiL 

— Toż nowt Wil. 
(Szczebrzeszyn). Popis uczn. szk. zamoj. 

War. 
Szczucki Win. Ogól. rys. wiad. lekar. War. 
Szczygielski P. Pelamidas i Leonilda. 

War. 
S z t e b 1 e r Zyg. Katalog ksiąg polskich. War. 
Sztek (Stek). Konst Elegie sur la mort 

d'Alex. I. Petersb. 
Szubert Mich. Spis nasion ogród, bot war. 
Szumlański Andr. Powinszow. afiszera. 

krak. 
Szybkobieg. Wiersz. War. 
Szymański Paweł. Kaz. na przen. obr. N. 

SOL* Jr. 

Tabela poczt w Król. Pol. 
.Targach (O) na wełnę. 

T ar n o p o 1 1 1 a n o. (In instituto) ordo praelect. 
Lwów. 

Taryfa jen. cel. Król. Pola. 

Ta s so Torquato. Armida, ustęp z Jeroz. 
wyzw. Wil. 

TedeschiA. Nauka rob. Tholard. kondu- 
ktorów. Lwów. 

(Tekla święta). Naboż. do ś. Tekli. Wars. 

— Obrona w każdej potrzebie. Tekla ś. Częst. 
Treść nauk w szkole grodź. Gród. Turski Winc. Weteran poznański. Pozn. 
Uhle A. Bundige. Denklehre. Lemb. 
Upominek. War. 
Urządź, pensyi męzk. War. 

— rachunk dyrek. artyl. War. 
Uwag kilka nad rozwodami. War. 

— gospodarza ściągające się do budowy sto- 
dół. War. 

Waga A. Rzecz o piórze. War. 

Wanda (wiązanie). Wars. 

Wannowski A. Initia theoriae casus. Ra- 

stemberg. 
Warszawa. Taryfa domów. War. 
Weteran poznański. Pozn. 
Wiadomośóo towarz. wyrobów zbożowych. 

War. 
Wielopolski A. Wywód apelacyjny. Kielce. 
Wierzbowski M. Kazanie w Płocku. War. 
Wilchelm B. Uwagi gospodarza. War. 
Wilgockich rzecz z Al. Karminem. WiL 
Witruwiusz. O budownictwie. Kr. 
Wittig K. De jurisdiotione civili. Lw. 
Wit wic ki S. Ballady i romanse. War. 
W o d z i c k i 8. O chodów, drzew. Kr. 

— Szklarnie ogrodu -Niedżwiedzkiego. Kr. 
Woelke F. Linguae grecae elementa. Vars. 

— De Sarbieviana poesi. Wars. 

W oj Ciechowski B. De encephalocele. WiL 

Worowi es J. Wiersz z okohczn. wyst ko- 
ścioła. 

Woźniakowski J. De testamentu. Kr. 

Wretowski P. Skorowidz dziennika praw. 
War. 

Wunster K. Obersohlesien. Liegnitz. 

Wybór naboż. Częst 

Wyczechowski A. Projekt, do kodeksu. 
War. 

Wyr wici A. Początki jeometryi. Wilno. 

Zabawa duchowna. Częst 

Zaborowski S. Ortografia polska. War. 

ZambrzyckUF. Kazanie na exekwiach 
Ujejskiego. Wil. 

Zamojski S. Mowa na I. sesyi sejmowej. 
War. 

— Toż po franc. War. 

— Mowa na ostat sesyi sejm. War. 

— Toż po franc. War. 
Zapowiedzenie jubileuszu. Wil. 
Zawadzki i Węcki. Katalog książek dru- 
kowanych. 

Zbiór powieści. WiL 

— praw dla król. prask. Przem. 

— praw o towarz. kredyt. War. 

— urządzeń leśnych. War. 

Zdanie sprawy towarzystwa wyrobów zbo- 
żowych. War. 

— o stanie Krakowa. Krak. 

— Towarz. Dobrocz. War. 
Zegarek czyscowy. Częst 
Ziegler J. S. Petrus. Toruń. 
Zienkowski J. O wełnie i owcach. War. 
Z igr a J. Ogrodnictwo. WiL 
Zubrzycki D. Nauka robienia konduktorów. 

Lw. 
ZdżarskiA. Pisma rozmaite. Płock. 

— Wiersz z okolics. zwłok Władys. Hermana, 1825 - 1826. 99 i eg Kek i A. Sobola pietatia. Płock, 
ółkowska K. Powieści. Wil. 
Żyliński W. Kazanie na naboż. za Aleksan- 
dra I. Mińsk. 

1826. 

Abeeadło dla młodzieży. War. 
Abendblatt warschaner. Warschau. 

Adamski M. Historia rei herbariae in Polo- 
nia. Wrocław. 

Albertrandy J. Panowanie Kazim. Jagiel- 
lończyka. War. 

(Aleksander I.). Program obchodu żałob- 
nego. War. 

— Oda na śmierć Aleksandra I. Wil. 

— Westchnienia czułego Polaka. War. 

Allocutio. Cracoyiae. 

Ambroży ś. Hymn Te Denm. Bochnia. 

Ance) ot J. Cantate. Waraż. 

— Toż. Moskwa. 

Ankwicz A. List pasterski. Lw. 
Arendt M. Nauki, chrześcijańskie. Berdycz. 
Arlincourt W. Nieznajoma, romans. War. 
Astronomia. Wilno. 
Bamberg H. Dissert. medica. Berlin. 
Bandtkie J. S. Historya drukarń. Krak. 

— Ojcze nasz. Wrocław. 
Barbara S. Nabożeństwo. . . . Częst 
Bell ar min R. Nauka chrześciań. Wil. 
Berdyczów f e (O odpustach w . .A Berdycz. 
Bernatowicz F. Pojata, rom. War. 
Bescbreibung des Jubeljjahres. Wil. 

B es ser W. Przepisy do układu zielników. 

Wil. 
Bielski B. Nowy elementarz. Warsz. 
Bierkowski J. Anatom, chirur. Abbildun- 

gen. Berlin. 
Błaehowicz P. Kazania. War. 
(Bogdsszewski J.). Kilka ballad. Wil. 

Boileau. Sztuka rymotworcza. War. 
Borowski L. O poszanowaniu zdoln. umysł 

(b. w. m.). 
Boblewicz ks. Rozumowanie wiejskie. Wil. 
Bratkowski S. Bielany (wiersz). War. 

— Elegia. War. 

— P. Władysław. War. 

— Rozpamiętyw. chrześctjana. War. 

Brodziński K. powołaniu młodzieży. 

War. 
Brunnow £. Reforma sztuki lekars. War. 

Brzezina A. Katalog książek i nut Warsz. 

Budny S. Buehalterya. Wil. 

Cadet A. O podagrze. Kr. 

Cep ar i W. Yie de St Louis. Paris. 

Chi ar in i L. Funerali (Dei) degli Ebrei po- 
lach!. 

— Gramatyka hebrajska. War. 

C błędowski A. Rozmaitości literackie. War. 

— Monitor warsz. 

Chmielewski B. Bieg roku. Częstochowa. 
Cfaodasiewicz M. Dissert. inaug. Wil. 
Choiseul-Gouffier Z. Liebe und Entsagung. 
Wien. ChwalibogowskiL. Usprawiedliwianie się 
Krak. 

— Akt oskarżenia. . . . Kr. 

Ciampi S. Osservazioni sopra la Polonia. 
Florencya. 

Czajkowski P. Pochwała St. Mieroszew- 
skiego. Kr. 

Czapczyński W. Carmen (b. w. m.). 

Czarnecki E. Mowa na pogrzebie Bielskie- 
go. War. 

Czartoryska J. Pielgrzym w Dobromilu. 
War. 

Czynności sejmu. Lwów. 

Dancel T. Sposób hodowania owiec. War. 

Dawid. Psalmy. Wrocław. 

Dekert J. Kazanie. War. 

Deklamacya w teatrze krakow. Kr. 

Devotio.communi8. War. 

Dictionaire franc. et polon. Wil. 

Diehl K. Kazanie po Alexandrze i. War. 

Dzierż a win G. Bóg, oda. Wiloo. 

Diesing K. Dissert. inaug. Wiedeń. 

Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lw. 

— div. off. p. diaec. Sand. War. 
Dmochowski F. Ksaw. Pisma rozmaite. 

Warsz. 

— Sztuka rymotworcza. War. 

— Biblioteka polska. War. 

— Gazeta korrespondenta. Warsz. 

— Rozmaitości warszawskie. 
Dmuszewski L. Kuryer Warszawski. 
Dni (15) naboż. jubil. Wil. 
Dobrowski J. M&hrische Legendę. Praga. 
Dodatek do ustaw To w. Dobrocz. War. 
Dodatki w instrukcyach dla dyrekcyów. 

War. 
Doerne F. Thorns Schrekenstage. Gdańsk. 
Dowgird A. Dissert theolog. Wil. 

— Kazanie o niedowiarstwie. Wil. 

— O posłuszeństwie. Wil. 

Drakę A. Polnische MisceJlen (czasop.). War. 
Drozdowski J. Theses ex jurę. Lw. 
Dubiecki M. In obitum Aleiandri I. Krak. 
Da ras K. Edward, poem. War. 
D z ic cielaki J. Pozwolenie jedzenia z mię- 
sem. Lublin. 
Dzieło o zarazie bydła. Suwałki. 
Dziennik naboż. Ejt. 

— praw. War. 

— rozporz. m. Krakowa. Kr. 

— rząd, Rpltej krak. 

— urząd, wojew. August. Suwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toż krakowsk. 

— Toż lubels. 

— Toż mazowiec. 

— Toż płock. 

— Toż podlask. 

— Toż sandom. 

— warszawski. 

— wileński. 

Ele men ta puerilis institutionis. Częst. 
Elementarz. Częst. 

— rosyj. polski. Wił. 

Engel mann G. stawianiu spichrza. Wil. 100 1826. Extensio universalis T ubilaei. Pozu. 
Falkowski J. Nabożeń. jubileuszowe. Wil. 

— Wzniesienie myśli do Boga. War. 

Fal z E. Der civil Codex fttr Polen. Wrocł. 
Felczerowski Ks. Po zgonie Aleksandra 

I. War. 
Felichenfeld S. Elegia na Alexan. I. War. 
FrayssinousD. Mowy o wychowaniu. War. 
Fredro A. Eomedye. Lwów. 
6. A. z E. Myśli moralne. War. 
Galeazzi F. M. Vita di 8. Stan. Kostka. 

Roma. 
Galii G. Per le nozze d. ContePotozki so- 

netto. Petersb. 
Garbiński K. Obr. życia ks. Dąbrowskiego. 

War. 
Gaszyński Konst. Wiersz na zgon Staszy- 

c*. War. 
G e b e t b n c h zur Feyer Jubil. War. 
Gedike. Wypisy franc. Wilno. 
Gesang bei Trauer-Diens. Alex. I. Płock. 
Giedroiciowie. Odpowiedź przeciw Radzi- 
wiłłównie. Wilno. 
Gierdwiło M. Kaz. na Boże Nar. w Kra- 

sławiu. Wiir 
G i rand (l'abró). Instr. et prierćs pour I. Ju- 

bilo. Var. 
Girtler Seb. Głos przy swej instal. Krak. 
Glom. Rckurs sukc. Meissnera. War. 

— Rekurs na odpow. snke. Krajew. War. 
Gluecksberg J. Przewodnik warsz. War. 
Godzina św. przep. z przyd. nab. uwiel. 

Częstochowa. 
Gołębiowski L. O dziejop. pol. War. 

— Op. hist m. Warszawy. War. 
Gondulicz J. F. Ziwo. Osman spiaw. vites- 

cko. Dubrown. 
Gram. łacin. Wilno. 

Grisot J. U Hist młodości J. Chr. War. 
Grzymała Woje. Głos na nab. żał. za Sta- 

szyca. War. 
Heln. Trzy dni, pow. Claurena. Lwów. 

— Lizli, pow. szwajc. War. 

— Najczyst. mił. ofiara. Lwów. 

— Zielony płaszczyk z Wenecyi. Krak. 
Heltzl Jos. De ani fistula. Yiln. 
Herkel J. Elem. linguae slavicae. Budae. 
Hohenlohe i Falkowski. J. Wzn. myśli do 

Boga. Wars. 
Hryniewicz Win. O szkar. obłudy Kaz. 

Wiln. 
Humnicki Ign. Edyp. War. 
Hus sen. Uwagi nad wakcyna. Grodno. 
I. S. I. Juliusz i Laura, rom. War. 
II gen Chr. Fr. Symbolorum ad yitam Soci- 

ni. Lipsiae. 
Index lect. in Univer. Jag. Crac. 

— praelect. in Univ. varsav. Var. 
Instruotio pro confessariis. Radomiae. 
Instructions et prieres. 

I n strukeya dla dyrekcyj tow. kred. War. 

— dla wydziałów hipotecznych. War. 

— wzgl. dawania nauk. War. 
Jr.wing W. Przygody człowieka. War. 
5—: Rozbójnicy we Włoszech. Wars. 
lz'ys polska. Dziennik red. Korwin. Jachowicz Stan. Bajki. Wars. 
Jakubowicz Mak. Gram. łac. Wilno. — O uczeniu języków. Krzemieniec 
i Feliks. " 
I. ces. War. Jaskólsk Wiersz na zgon Alex. Jastrzębski Win. FI. Powieści. Wil. 
Jaszowski Stan. Zabawki rymotwórcze. Lw. 
Jubileuszu (O) w dyecezyach. Wil. 

— powszechnego w Rzymie. Wara. 

— wielkiego pamiątka. Berdyczów. 
Jurkowski A. J. Juliusz albo nierówność 

losu. Wilno. 
K. P. Wieczory w zamku nadreńskim. War. 
Kaczkowski Kar. Lekcye Hygienv» Wars. 
Kagnimir. Chronicon Polonorum. Yare. 
Kajdan o w Iwan. Hist. powsz. Wiln. 
Kain ko E. W. Kazania. Wrocł. 
Kalend, pol. niemiec. Krak. 

— polit. pilarski. War. 
Kamieński Ant. Odr. Arytmetyka. Wil. 

— Jeografia. Wilno. 

— Tablice, podział świata. Wilno. 
Kandia E. Elegie auf Alei. I. Wars. 
Kantyczkos Ziematyozkoa. Wilniuje. 
Kapel li Alojzy. Rozbiór Maciej o ws. Princ. 

juris. Wiln. 
Karczewski Win. Astronomia. Wiln. 

— O kometach. Wiln. 

Karpiński Fr. Dzieła wier. i prozf . Wrocł. 
Karwowski J. N. De Virgilii Ecloga. 
Kasperowski Ad. Rolnictwo. Lwów. 
Katechizm krótki. Lwów. 
Kan 1 f u s s Joh. S. De aevi nostri vitiis. COslin. 

— Wie muss alte Liter, gelehrt. Cóslin. 
Kawalewski Konr. Kazania. Przemyśl. 
Kazania w czasie jubil. Wilno. 

— różne. Przemyśl. 

— Toż. 'Wrocł. 

— niektóre przez Dominikanów. -Wiln. 
Kazimierz Jagieł. Statut. Wiln. 
Kirchenverordn. d. evang. Gemeinde. 

Wars. 
K 1 a p r o t h Jul. Hen. Mćmoires relatifs a 1'Asie. 
Kodesch Fr. Abb. uber Zahlaogs. Lemb. 

Koeppen Piotr. Ueber d. Urspr. d. Spr. d. 

lith. Wilno. 
Kolenda. Wara. 
Ko li oki Mich. Oda na Kar. Lipińskiego. 

Wrocł. 
Komeniusz mały. Lwów. 

Kom i s sy a wojew. Lnbel. War. 
Konarski Stan. Gram. łacin. Wiln. 

— Opera lyrica. Yara. 
Konstancya. Zasławska, romans. Wiln. 

Konstantynów J. Hist p. Ros. Wilno. 
Korczyński M. PoczaŁ gram* pols. Lwów. 
Koro wiek i Aleks. Proces cywil, litew. 

Wil. 
Kosiński Jan. Instrukcya fabykacyi prochu. 

Warszawa. 

Królikowski J. F. Wzory estetyczne. Pozn. 
Bydg. i Leszno. 

— Proste zaś. stylu pol. Pozn. Bydg. 
Korn Judes Labę*. Hebr. deut Hanwórterb. 

Wil. 1836. 101 Krzyżanowski Adam. Wyw. rekursuz str. 

Potockich. Krak. 
Kuhn i Milikowski. Dodatek do katalocu. 
K d m e 1 a k i Norb. Ąlf . Rys o skamieniałościach. 

Wilno. 

— Wykł. mineralogii. Wilno. 

Kun dzicz J. Nep. Oda na śmierć Ależ. I. 
Wilno. 

Kurzewski Józ. Wierzba płacząca wiersz. 
Krak. 

Kuźmiński Józ. O przekleństwach i złorze- 
czeniach. Wiln. 

Lachnicki Igń. Eman. Pamięt magnet. Wil. 

Lacroiz Sylw. Geometry a. war. 

— O solidometryi. Wars. 

Lamenais Hug. Fel. Niebezpiecz. świata dla 

młod. Kraków. 
La Motte Fryd. Undina, romans. Krak. 
Lang i er A. Glltaliani in Russia. Firenze. 
Legendre Adr. Geometrya. Wilno. 

— To* na ki. 7. i 8. Wilno. 
Lelewel Joach. O historyi. Wars. 

— Bibliograficznych ksiąg dwoje. Wilno. 

— Stare pieniądze w Trzebuniu. Wars. 
Leszczyński J. N. Elegia na zgon Staszica. 

Wars. 
Levezow Konr. De nnmmia graecis. Berol. 
Li p 8 k i Ign. Prawidła ohodowania owiec. Poz. 
Łańcucki J. Głos .... Kr. 
Łątkiewicz. Książka dla dóbr. chłopca. 

Wars. 
Łuczyński B. Kazanie podczas j ubił. Wil. 
Mach wic z B. Jubileusz. 
Maciejowski F. Dissert. medica. Wiedeń. 
Majeranowski K. Rozrywki prayjem. i po- 

iyt. Kr. 
Marcinkowski K. Rzeki polskie. War. 
Marcinowski A. Opis obch. po Alexand. I. 
Massillon J. Mały post. Wars. 
Matecki Józ. Katalog książek. 
Me h li ss F. Listę militaires francais. Paris. 
Meizner J. Elegia na Alezandra L War. 
M el e v i i 1 1 e. Kaplica w czarnych skałach. Wil. 
Meltzer A. Opis machiny do siania. Wars. 
Mickiewicz A. Sonety. Moskwa. 
Mikołaj 1. Obrzęd koronacyi. Wars. 
Mile J. Mowa przy pochow. F. Dybka. War. 
Min ter K. Zbiór portretów sławnych ludzi. 

War. 
Mnemozyne (czasop.J. Lwów. 
Moliere J. Kobiety filozoiki. Wilno. 
Monitor warszawski (czasop.). 
Montolien P. Rycerze łyżiowi. Wars. 
Moore T. Lalla Rukh. Wars. 
Muller S. Słownik franc. polski. Wiln. 
N. Wiersz z okoliczności wieży ratusz. Lw. 
Nabożeństwo w czasie jubileuszu. Wil. 

— o szczęśl. śmierć. Czesi 

— Bractwa ś. Trójcy. Lw. 
Nahumowicz J. Dissert. med. Wil. 
Naruszewicz A. Dzieła poetycz. TCrocł. 
Nauka czy t. Wars. 

— jubileuszu. Częstoch. 

— Toż. Krak. 

— Toż. Bochnia. 

— Toż. Lwów. — Toż. Warsz. 

— przygot do pokuty. Krak. 

Nay lies (De) J. Pamiętniki o wojnie hiszpań. 

Wiln. 
Netto. Kalendarzyk politycz. Wars. 
Neve* J. Początki gramatyki franc. Wiln. 

— Gramaire francaise. Wil. 

— Lexiographie. Wilno. 
Nie wid anią pow. Wars. 
Noel A. Wykaz chorób. Lw. 
Notitia deorum historiae. Wars. 
Nowiński A. Pałac Lucypera, melodr. Wil. 
Obwieszczenie o jubileuszu (b. w. m). 
Oda na śmierć Alezandra I. Wilno. 
Odpust (Co znaczy). War. 

O iii ci u m codzien. Częstoch. 

— Toż. Lwów. 

Ogiński M. Memoires sur la Pologne. Par. 
Ogłoszenie jubileuszu. Krak. 
Ołtarz złoty. Częstoch. 
0no8zkiewiczX. szacunku najwyższ. 

dobra. Wil. 
Opis wypadku w Petersburgu. War. 
OrańskiB. Na zgon Staszica. War. 

— Mokotów. Wars. 

Ordnung der Vorlesungen. Lwów. 
Ordo div. on*. War. 
Organizacya tow. kredyt. War. 

— Uniw. krakow. (b. w. m.). 
Orzechowski S. Dzieła. Wrocław. 
Osiński A. Przemowa po examinie. 
Ostrowski P. Wypisy rosyj. Wil. 
Ostrzykowski B. Przymówienie w dzień 

Alezandra L 
Pamiętnik umiejęt. sztuk i nauk. Warsz. 
Pan Unterleitnant Wojciech. War. 
Panna de Clermont. Wil. 
Pawlicki J. Nowenna. War. 
Pękalski P. De Petri militis resucitatione. 

Krak. 
Pelletier P. Zbiór pięknych myśli. War. 
(Petersburg). Opis wypadku. War. 
Pfaff Kar. Bog. Spis książek polskich. Lw. 

— yerzeichniss von BUchern. Lemberg. 
Piekarski F. De maxillae amputatione. Wil. 
Pieśni naboż. War. 

Pi ller J. Kalendarz. Lw. 

Piotrowski J. boskiem po woł. człowieka. 

Krak. 
Piramowicz G. Nauka obycz. Wil. 
Pius IV. Modlitwy. War. 
Platon A. Widoki pomników Polski. Kr. 
Pleszkowski S. De lesionibus capitis. 

Grodno. 
Pobudkiewicz A. Wiersz na zgon Alexan- 

dra L 
Początki jeometryi. Wilno. 

— gramatyki franc. Wil. 

Poczet nauk w liceum wołyńsk. Krzem. 
Podołaniu. Notatki. War. 
Popis szkoły kaiisk. Kalisz. 

— Kieleckiej. Kielce. 

— krakows. Kr. 

— lubelsk. Lublin. 

— łęczyck. 

— łukowsk. 102 1826. nad skonem H. Marnotwardy. — pinczowB. 

— płock. 

— pułtusk. 

— zamojsk. 

— wachockiej. 

— Pijarów w Warsz. 

— nowej Częstochowy. Jasna Góra. 

— liceum warsz. 

— szkoły wydz. warsz. 
Porządek jubileuszu. Kr. 
Posiedzenie Uniw. warsz War. 
Potocki S. Redę am Grabę des J. Ponia- 
towski. Oppeln. 

PóźniakJ. Żalu 

Lwów. 

Praktyka gospodar. (b. w. m.). 
Prawidła dla żołnierzy. War. 
Prawo powiz. krajowe. Pozn. 
Prażmowski A. Mowa za duszę Zajączka. 

War. 
Program instyt. politechnicz. Wars. 

— szkoły. Wrocław. 
Prograina liceów k rakowa. 

Proyart B. Histoire de Staniałaś I. Paris. 

— vie de Marie Leszczyńska. Lille. 
Przepisy dla szyków jazdy. War. 
Przewodnik obchodzącym pamiątkę. Wil. 
Puszkin A. Fontanna w Bakczyseraju. Wil. 
Rab be Alf. Hist d'Alex. 1. Paris. 
Rachunek kasy tow. Wil. 
Raczyński Kłem. Theses ex jurę univ« Lw. 
Rajszel Lud. Elegia na zgon ces. Alex. War. 

— Toz tamie inne odbicie. 
Raport petersb. kom. śled. War. 
Reichardt Chr. Skarb. roln. i ogr. Wil. 
Rembieliński Lud. Toorya krzyw. iloczyn. 

War. 
Rocznik wojskowy. War. 

— Tow. Dobrocz. Krak. 

Rogalski Leon. Nowe wypisy ros. Wil. 
Rozancius szwęciansios Maryos Pannos. 

Wilniuy. 
Rozkaz do wojska o Murawiewie. 
Rozmaitości lwowskie. 

— literackie. 

Rudnicki Ad. Ant. Głos przy rozp. kursu, 
weter. War. 

— Mowa przed otwar. popisu, publ. War. • 
Ruffin Fryd. O chowie owiec. Pozn i Bydg. 

Rutkowski Józ. Zygm. Elegia na zgon 
Staszica. War. 

Ry eh t e r Ign. Loj. Andreas Patricius Nidecki. 
War. 

— O życiu J. A. Bardzińskiego. War. 

— O klaszt Dominikanów wars. Wars. 

Rzesiński J. K. De Iustino Trogi Pomp. 
Crac. 

— De usuris. Crac. 
Schematismus v. Galiz. Lemb. 

S chi ech t Fr. Ksaw. Limburga Minuesspiel. 
Wien. 

Scblesinger N. Nauka pisania. Wiln. 

S chm id Krzysztof. Henry ś. pow. mor. Płock. 

— Toż. Warszawa. 

Schneider Józ. Kalendarz gosp. gal. Sękowski Józ. Wierne odbicie papirusa. 

Krak. 
Siarcz yńs ki Fr. ks. Wiad. o Jarosławiu.^ 

Lwów. 
Sidorowicz Fr. Die Krankenh. Gebtthren- 

arst Wien. 

— Diss. obstetricia. Viennae. 
Sierooiński Teod. O szkodl. miedzy nau- 
kami. War. 

Siestrzencewicz. Beschr. des Jubeljahres. 

Wiln. 
Skarbek Fnrd. Głos przed wpusz. do grobu 

Staszica. Wars. 

— Pan starosta. Wrocł. 

— Szwejkowski ks. Zbiór mów pogrzeb. Sta- 
szica. War. 

Skott Walter. Czarny karzeł. War. 

— Matylda Rokeby. War. 

— Pan dwóchset wysep. War. 

— Ryszard, Lwie serce, F. S. D. Wars. 

S kr i be Mellesville La lunę de mieL eona. 

Paris. 
Sławiński Piotr. Poczat astron. Wiln. 

— Summary of the observ. Vilna. 
Słotwiński Fel. Odpow. Samelsona Potoc- 
kim. Krak. 

— Programa juris eccl. Crac. 
Słowacki Euzeb. Dzieła. Wilno. 

— Prawidła wymowy. Wilno. 
Słownik nowy fran. pol. Wil. 
Sniadecki Jan. The Summary of Copernie. 

Calcuta. % « . , 

Sobieski Jan III. Lettres du Roi de Pol. 

Paris. , , ' 

Soli w a C. Messę funeb. pour Alei I. Yars. 
Sposób słuch, mszy ś. Warsz. 

— uczenia się języków. Wil. 
Sprawa na popis szkół wojew. Płock. 
Staczkowski Józ. Śpiewy romansowe. War. 
Staniewicz M. Słownik rosa. pol. Wil. 
(Staszic S.). Na zgon Stan. S. 

Stein Chr. Jeografia matem. Warsz. 

S tojo wski Jord. Nachr. v. J. M. Graff Osao- 

Stóger Józ. Opis obr. machiny Kubigraf. 

Wars. 
Stolzman Kar. Bog. Zasady rostaw. dział. 

Warsz. m . _ 

Su piński Józ. Obrzęd, pogrz. Staszica. War. 

Swetoniusz K. Fr. Dziele. Wrocł. 

Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 

Szaniawski Fr. Ks. Kazanie na Józ. Kala- 
santego. Wars. m % wtt 

Szawlewicz Ant. ks. O pijaństwie kaz. Wil. 

Szumlański Andr. Powmszow. anszera.Kr. 

Szubert Mich. Spis nasion ogrodu. Warsa. 

Szwejkowski Woj. Kaz. na pogrz. Staszica. 
Wars. ^ % 

Tarczewski M. Rekurs z strony Popław- 
skiej. Wars. 

— Odpow. tejże na apeli. War. 
Taryfa jen. cel. król. pol. 
Tasso T. Godfred. Wiln. 

Thalson Capeli. Elegia ad com. de Orsini. 

Leopoli. 
Tomasz Grseg. List past jubll. Tarnów. 1826 — 1827. 103 Torosiewicz Dawid; Sumarittm w spr. 
Nikorowiczów. War. 

— Skarga restitat ks. Kamionow. Wars. 
Tuliński Mich. O chowie pszczół Lwów. 
Tyczyński Seb. Theśes ex theol. Yiennae. 
Ul pi a ni s D. Fracm. ed. Rom. Hubę. Yar. 
Unterr. tib. das Jubilaum. Leraberg. 
Uprawie (O) szczeci. Wars. 

Urządź, egzaminów w Uniw. wars. 

— Instytutu wychów, płci żeń. War. 

— kantora służących. Krak. 
Ustawa warsz. tow.dubr. War. 
Ustawy wileń, to w. dóbr. Wil. 

W. L. F. Elegia na zgon Dybka. War. 
Waga A. Książka dla chłopca. War. 

— Wiadomości z nauk przyrodz. War. 
Walicki L. De fractura colli. Wilno. 
Waniek F. Ode in honorem Francisci I. 

Tarnów. . 

— Toż Ant Baum. 

Wa n n o ws k i A. Theoria casus. Rastenberg. 

Warschauer Abendblatt Wars. 

Yaucher J. Monografia skrzypów. Wpl. 

Werner J. Dzieło dla ekonomów. Suwałki. 

Wężyk Fr. Wanda, trae. Kr. 

Wężyk Raf. Hołd Ossolińskiemu. Lwów. 

Wiadomość o odpustach. Berdyczów. 

Yieilh de Boisjoslin. Biographie Univ. Pa- 
rła. 

(Wielopolski A.). Wywody ze strony. . . 
Kielce. 

Wiersz o upadku wieży we Lwowie. 

(Wincenty S.). Nowenna. War. 

Winiwarter J. Handbuch der Gesetz- 
kunde. Lw. 

Wit wieki S. Notatki Podolanina. 

Wokurko. De diarhoea. Yiennae. 

Wolicki A. Na popis uczniów kalisk. za- 

Wprasza. Kalisz. 
ołkońskaZ. Ladowid i Miliada. Wars. 
Woroniez J. Kazanie w czasie pogrz. Ale- 
ksandra H. 

— List pasterski. 

— Mowa przy obrzędzie żałoby. Wars. 

— Ogłoszenie jubileuszu. Wars. 
Wszelaki T. Zbiór nauki chrzęść. Wars. 
Wutzke. Beschreibung des Narewflusses. 

Berlin. 
Wybór modłów. Wilno. 

— naboi. Czest 

Wyjątek z ustaw To warz. zabezp. Krak. 
Wykaz listów zastaw. 
Wykład nauki rysunków. Wars. 
•Wypiski iz pisatelej w Polsce (pols. i ros.). 

Połock. 
Wypisy łacin. WiL 

— rosyj. WiL 

Wyrok w spr. Nikorowicza. 
Wyrwicz A. Początki algebry. Wilno. 

— Początki jeometryi. Wilno. 
Zabiełło K. De pedis ezterpatione. Wil. 
(Zabłocki S.). Dział 5. czynności. Wars. 
Zakrzewski A. Wzory pism polak. War. 
Załuski J. Głos przy instalacyi Girtlera. Kr. 
Zapowiedzenie jubileuszu. Mińsk. 
Zawada ki Józ. Dodatek do katalogu. WiL Zawadzki i Węcki. Katalog ksiąg polskich. 
Warsz. 

— Dodatek do katalogu. 

— Zupełny dodatek do katalogu. 
Zbiór kazań. Wilno. 

— praw dła król. prask. Pozn. 
Zdanie spr. o stanie Krakowa. Krak. 

— Towarz. Dobrocz. Warsz. 
Zegarek czyscowy. Warsz. 
Zenowicz J. La Russie en deuil. Petcrsb. 
Zieąler J. Hirtenbrief. 

— • List pasterski. Tarnów. 

— Litterae pastorales. Bochnia. 
Zieliński J. Gramatyka frano. War. 

— Rozmowy potoczne. War. 

Z otta M. De eolice saturnia. Wiedeń. 

Zsohokke J. Jasnowidząca. Wilno. 

Żaba N. Elegia pogrzeb. Aleiandra I. War. 

— Lilia. Warsz. 

— Romans w. listach. Wars. 

— Rozrywka moja. Wars. 
Zugarzewski J. O dyamencie. Wilno. 

1827. 

Abecadło obrazkowe. Warsz. 
Abendblatt warschauer. Warsohau. 
Akt zawiązania towarz. oszczędności. War. 
Albertrandy J. Panowanie Kazim. Jagieł. 

Warsz. 
A mm on A. Dyetetyka. 
Andrć R. O pielęgnowaniu owiec. War. 
(Anioł z Akry.). Zbiór życia Anioła z Akry. 

War. 
Ann al es militaires. Paris. 
Armiński F. Rys historyi astronomii. War. 
Atlas statyczny Polski. Pozn. 
Av6e A. Dissertatio medica. Wiedeń. 
Bandkie J. S. O psałterzu polskim. Kr. 
Ban dt kie J. W. O Macieju Slinnickim. War. 

— Słownik franc. polski. Wrocł. 
Barbault A. Nauki dla dzieci. 

— Rozmyślania religijne. War. 
Bartoszewicz J. A. Dissertatio chirurg. 

Wil. 
Bartoszewicz Z. O hieroglifach. Wil. 
Baumarchais A. Matka występna. Wiln. 
Bemerkungen (kritische). War. 
Berends A. De tumoribus. WiL 
Bericht der Uiitersuchungs Comission. War* 
Bess er W. Nekrolog barona Bibersteina 

WiL 
Bieńkowski A. Upominek pogrobowy. War. 
Bierkowski J. Anatomisch-cnirurg. Abbil- 

dungen. Berlin. 

— ErU&rung der Abbildangen. Berlin. 
Bigę) Dr. Egzamen de la mettode curatire. 

Yar. 

— Continuation de l'examen. yar. 
Birger T. De antiąuit. runicis. Mediolan i. 
BorrettiP. Alfons zakonnik Trapistów. War. 
BossuetJ. Wykład nauki kość. katol. Lw. 
B o u i 1 1 y J. Powieści. War. 

Bouring J. Specimens of the polisch poets. 

London. * 

Brard C. Mineralogia. Wil. io4 1827. Bratkowski S. Pieśni narodowe. War. 
Brochowska P. Charitas. Drezno. 
Br o ze wilki S. Mowa. Wilno. 
Brodziszewski ks. Mowa żałobna, Wroch 
Bronikowski A. Die Geschichte Polens. 
Drezno. 

— Mausetburm am Goplo. Drezno. 

— Myszą wieża. Wil. 

— Toż. Wrocław. 

— Zawierzy ce. Wil. 

Bndik P. Leben der latein Dio ter. Wiedeń. 

Buk war rosyj. Wilno. 

Bychowiec J. Rady dobrej matce. Wil. 

Catalogue des livres. Cracovie. 

Cesar J. Commentarii de bello gal lico. War. 

Ghateaubriand F. Wspomnienia Włoch. 

War. 
ChłędowskiA. Rozmaitości literackie. War. 

— Monitor wara z. 

Chodźko L. Obsertations sur la Pologne. 
Paris. 

Choisenl Z. Le nain politique. Paris. 

Chrzanowski P. Przemówienie na obcho- 
dzie Wąso wieżowej. Wars. 

Chwila spoczynku. Wars. 

Ciampi 8. La Demetriade. Florencya. 

— Esame delia storia de Demetrio. Florencya. 

— Rerum polonicarum ab excessu Stephani. 
Florencya. 

Cieci szowski K. List pasterski. 
Cottin J. Amalia Mansfield. War. 
C ram er J. Szkoła na pianoforte. War. 
Czajkowski P. Pochwała życia M. Stacho- 
wicza. Kr. 
Czapski A. O użyteczności szkół. Kr. 

— Urządź, tyczące się nauczycieli. Kr. 
Czech J. Wykład arytmetyki. Wil. 
Czynności sejmu W. X. Pozn. Pozn. 
Daniłowicz J. Latopisiec Litwy. Wil. 
Delestre. Journal d'un voyage. Paris. 
Devotio commnnis. Wil. 

Din ter (Van). Opisanie menażeryi. War. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

— Toż. War. 

— Toż. Krak. 

— Toż. Łuck. 

Dinitriew J. Apologi. Petersb. 
Dmochowski F. S. Gazeta korrespondenta. 
Warsz. 

— Pisma. Warsz. 

— Rozmaitości warszawskie. 
Dmuszewski L. Kuryer warsz. 
Dobrowolski J. O związku małżeńsk. War. 
Doniesienie sledstwennaho komiteta. War. 
Drakę A. Polnische Miscelleii. War. 
Dupin K. Jeometrya i mechanika. War. 
Dyaryuss sejmu krakows. Krak. 
Dziccielski J. Rozporz. pasterskie. Lublin. 
Dziennik naboż. Częst. 

— podróży. Wars. 

— praw. Wars. 

— rozporządź, m. Krakowa. Kr. 

— rządowy. Krak. 

— urządź, wojew. August Suwałki. 

— Toż krakowsk. — Toż lubels. ' 

— Toż mazowiec. 

— Toż płock. • 

— Toż podlask. 

— Toż sandom. 

— Toż. kalisk. 

— warszawski (czasop.)'. 

— wileński. Wilno. 
DzieszkowskiD. Na popis uczniów szkoły 

Dominikanów. War. 
Elementarz. Wil. 

— rosyj. Wil. 

Eschsenlser P. Geschichte der StadtBre- 

slau. 
Es8 v. L. Dajoie ludowi biblie. Darmstadt. 
Falkenstein K. Tad. Kościuszko. Wrocł. 

— lhaddaus Kościuszko. Lipsk. 
Falkowski J. Dzieło kaznodziejskie. Wil. 

— Na Podolu w czasie jubil. Wiln. 
Filsjean J. Wypisy frano. Wil. 

F i 1 an o w i c z P. Rys literatury rosyj. Kalisz. 
Floryan J. Kamire. Wil. 
Fon ber g J. Chemia. Wil. 

— Wiadomość z chemii. Wil. 
Frączkiewicz A. Dowody podań z try- 

gonometryi. Kr. 
Franciszek Salezy. Droga do życia. WiL 
Francoeur L. Początki rysunku. Wil. 
Franklin B. Nauki Ryszarda. War. 

— Zycie i pisma. War. 
FraysinousD. Obrona chrystyanizmu. War. 
Friedrich J. Statuta syuodalia. Wrocław. 
Gacki J. Zabawa hist z dziejów. War. 
Gaj u s T. Iostitutiones ed R. Hubę. Vars. 
Ga warecki W. H. Groby król. w Płocku. 
Giżycki Fr. przyozd siedl. wiej. War. 
Glilcksberg Nat. Katalog książek. Warsz. 
Go er t z J. Euat Denkwiirdigkeiten. Stuttg. 
(Godkowski J.). Wyrok tryb. w jego spr. 

Krok 

Go leń s ki F. A. Dissert de trib. in Pol. 

Krak. 
Gołębiowski Ł. Opis Warszawy. Wara. 

— Wind. z hist pola. Wars. 
Gołuchowaki Józ. Głos nad grobem Zie- 

lonkówej. Wars. 
GonduliczJ. E. L'Osmanide poema. Ragusa. 

— Raźna diela. Triest. 

Gosselin R. Edgar. nouv. pol. Paris. 

— Olesia ou la Pologne. Paris. 

— Olesia oder Polen. Stuttę. 
Gross J. Waliz. Strassen. Łemb. 
Gurski Wal. Bajki i pow. Lwów. 
Haberlin K. L. Gr&fin Orzelska. Braunach- 

schweig. 
HalpertowaL. Familija Riqucburg, kom. 

War. 
H e e r e n Aro. H. L. Rys system, państw. War. 
Helbieh Ad. Bog. De carbunculo. Berolini. 
Hołd błog. cień. Alezandra I. Płock. 
Horoskop czyli wróżby ze snów. Wara. 
Ind ex lectionum in Univ. Jagieł. Crac. 

— praelec. in Univ varsav. Var. 
Instrukcya dla agentury tow. ubezp. 

— zasad przy rekrutacyach. 

— dla zdających rekruta. i 1821 10$ 


Izy 8 polska. Dziennik red. Korwin. 
Jachowicz Staw. Bajki. Wars. 

— Pamiątka dla dobrych dzieci. Płock. 
Jak o wiek i lgn. Mineralogia. Wilno. 

— Wykł. oryktognozyi. Wiln. 
Jakubowicz Maks. Gram. jęz. pol. Wiln. 
Janowski J. N. Thema Loci Juris Rom. 

in Cadłub. Yars. 
Jarocki Feliks. O pająkach. Wars. 

— O szarańczy. Wars. 

i Jaroszyński S.). Todesurtheil. Wien. 
askólski Feliks. Pasterze na Bachorzy. 
Jundziłł Bon. Zoologia. Wilno. 
Jurkowski A. J. Takie sa kobiety, pow. 
WiL 

— Łęczycki albo najście szwedów. Wilno. 
Kaczkowski Stan. Dziwak. Wars. 

Kai dano w Joan. Hist powsz. Wilno. 
Kalend, berdyczowski. 

— pol. niem. Krak. 

— na południk krak. wyrach. 

— polit pijar. War. 

Kamieński Ant Odr. Arytmetyka. Wil. 

— Tablice arytmetyczne. Wil. 
Kamiński J. N. Pieśń z pow. załóż. kam. 

węgieln. Lwów. 

— Sonety. Lwów. 

Kamieński Kąj. Gram. jęz. firan. Wil. 
Kam pan Joan. Bady dla dziewcząt. War. 
Kapę Mi Alojzy. De Y enseignement du 
droit Yiln. 

— O wykładzie prawa rzyms. Wiln. 
Kara Mustafa Wezyr Ottomańs. War. 
Karamzyn Mik. Hist. pań. rosyj. War. 

— Marta Borecka. Wil. 
Karczewska Józefa. Myśli i zd. Wil. 
Karta topogr. czasti Wołynii. 
Kasperowski Ad. O pługu popr. Lwów. 
Katechizm biblijny. Wrocł. 

— rzymski. War. 

Kawalewski Konr. Kazań odświęt. Przem. 

Kazania na Podolu. Wil. 

Koczarski W. Dod. do spisu zimochow- 

ków. Krak. 
Koeppen Piotr. O proizch. jazykie litów. 

Petersb. 
Koisiewicz Ferd. Theses in utroąue jurę. 

Crac. 
Kolberg Jul. Atlas król. pols. Wars. 

— Der Genius der Freudscnaft. 
Kolenda. War. 

Koncewicz Lud. De usu musices. . 

Korn Jan Bog. Katalog książek. Wrocław. 

Korniłowicz Ant O życiu Fr. Karpiń- 
skiego. Wil. 

Korowicki Aleks. Porządek sadz. spraw. 
Wil. 

— Proces graniczny. Wil. 
Korrespondent war. 
Korytkowski Fried. Zum neuen Jahre 

Wars. 
Kosie ki Mod. Wal. Katechizm rzymski. 

War. 
K o ś m i ń s k i Ant Władysław Dobromir. War. 
Kotowski Ant. Kaz. na nab. za Józ. Cze- 

Jtierskiego. Wais. Koźmiński Jerzy. Diction. cum yocibus 
primit. Yars. 

Krecho wie cka A. Kazimierz i Jad. pow. 

Lwów. 
Kretowicz Zyg. Pisma. Lwów. 

Krummacher Fryd. Katecb. biblij. Wrocł. 
Krzyżanowski J. K. Poczat. chemii. War. 
Kumelski Norb. Al. Ośm chwil ob. Lafon- 
taine. 

— Opisanie mach. Laforesta. Wil. 

— Zasady geognozyi Wernera. Wilno. 
Kuhn i MiTikowski. Spis książek polskich. 

Lwów. 

Lafontaine Ang. Ośm powieści przez N. 

Kumel. Wiln. 
Laupmann Henr. O kuciu koni. Wil. 
Legenda przy lulce. Wars. 

Legendre Adr. Pocz§ tki ' geomet. przez 
Wyrwicza. Wil. 

Lelewel Joach. Dzieje bibliotek. Warsz. 
Łabeński F. Poesies. Paris. 
Łaszkiewicz J. Mowa na pogrzebie Sie- 

strzencewicza. Płock. 
Ł o b o j k o J. Sobranie stichotworenije. Wil. 
Mably G. O moralności. Lw. 
Maciejowski W. A. Ezcursus ad Aeneid. 

Vars. 
Magalon J. Gampagne de Pologne. Paris. 
Maksimowicz M. Małorosyjskija pieśni. 

Moskwa. 
Małecka W. Wybór romansów. War. 
Markiewicz L. Dissert. medica. Berlin. 
Massalski J. Poezye. Wil. 

Mas sillon J. Kazania. War. 
Meizner J. Bronisława. War. 

— Poema religijne. War. 

Mickiewicz A. Wybór pism. Lw. 

— Twardowski. Petersb. 

Miechowicz F. Teorya machin. Krzem. 
Mikołaj 1. Wypis z sekret stanu. 

Mi kuc ki W. Okólnik. WiL 

Milewski K. Wiadomości z historyi. War. 

Mnemosyne (czasop.). Lwów. 

Mol nar. Uwagi nad instytutem zaopatrz. 
Lwów. 

— Zarysy instytutu. Lwów. 
Monitor warszawski. 
Montolieu K. Hrabia Ludwik. Wars. 
Myszkowskich ordynacya. Warsz. 
Nauka bicia się na bagnety. War. 

— budownictwa. War. 

— czyt. Częst. 

— Ob. Piramowicz. 
Nazwiska roślin. Wilno. 

Netto. Kalendarzyk politvcz. War. 
Niemcewicz J. U. Johana v. Tenczyn 
Berlin. 

Nona na oktawa Bożego Ciała. Kr. 
Officium codzien. Częstoch. 
Ogiński M. DenkwUrdigkeiten liber Polen. 
Lipsk. 

— Obseryations snr la Pologne. Paris. 
Opisanie owadów szkodzących. Wars. 

U 106 18& Ordnung der Ybrlesungen. Lw. 
Parni 9 tka dla dobrych dzieci. Płock. 
Parczewski A. Mowa nad grobem Sie- 
8trzeńcewicza. Wil. 

— Toż po franc. Petersb. 

Pfaff Kar. Bog. Dodatek do katalogu ksiąg 

pols. Lwów. 
Piatkiewicz L. Pątnik narodowy. Lwów. 
Pieśń na Boże narodź. Bochn. 
Pi ller J. Kalendarz. Lwów. 
Piotrowski J. Kazanie o niedowiarstwie. 

Kr. 

— Toż a cudach. Krak. 
Piramowicz G. Nauka obycz. Wilno. 
Plater S. Atlas hi stor. de la Pologne. Pozn. 
Początki gramatyki rosyj. Wil. 
Pollaschek F. Keculao pas to rai es. Wil. 
(Polska). Tabela miast polsk. War. 

Pop i 8 szkoły kalisk. Kalisz. 

— szkoły kieleckiej. Kielce. 

— szkoły krakows. Kr. 

— gimn. w Lesznie. Leszno. 

— szkoły lubelsk. Lublin. 

— szkoły łęczyck. 

— szkoły w Łomży. War. 

— szkoły pińczows. 

— szkoły sejnenś. 

— szkoły zamojsk. 

— szkoły szczuczyńsk. 

— szkoły Pijarów w Warsz. 

— liceum warsz. 

— szkoły wydz. warsz. 
Porządek jnbileuszu (b. w. m.). 
Posiedzenie Uniw. warsz. War. 
Potocki J. Voyage a Ąstrakan. Paris. 
Powieści i romanse. Wilno. 
(Poznańskie). Postępowanie na 1 sejmie. 
Pradt D. Histoire de 1' ambassade. Paris. 
Praelectiones in Uniy. Vilnensi. Wił. 
Program gimn. Leszczyńsk. Leszno. 

— Instyt. p o li te eh n. Wars. 

— Instyt. wychów, panien. Wars. 

P r o k o s z. Chronicon slayo-sarmaticum . War. 
Przepisy instyt politechn. Wars. 
Rado mińsk i Jan Al. Rocznik instytutów. 
War. 

— Zasady arytm. War. 

Rap port du comite* d'enqu6te. Vars. 

— Toż. Paris et Leipz.. 
Reichardt Chr. Skarb rolo. ogród. Wil. 
Ressig Ign. Exposit. aąuar. miner. Galiz. 

Vindob. 
Rhesai Lud. Litewskie narodni pisnę. Praga. 
Ricardo Daw. O zas. ekon. polit. War. 
Rocznik korpusu leśnego król. pol. War. 

— instyt. rei. i eduk;. w Król. Pol, War. 

— Tow. Dobrocz. War. 

— wojskowy. Warsz. 

Rode Piotr. Metoda na skrzypce. War. i Wil. 
Rohlwes J. M. Nowy lek. koni War. 
Romantycznośó ob. Witwicki. 
Rości u s z. West-Preussen yom J. 1772 bis 

1827. 
Roszkiewicz X. F. Powinszow. imien. 

proboszcz. 
Pouget Mik. Nauka budowo, prakt. Warsz. Rozmaitości liter. Warsz. 

— lwowskie. Lw. 

— warszawskie. Warsz. 
Rozrywki przyjem. i pożyt Krak. 
Ruchacz Wilcti. Plan m. Warszawy. War. 
Rudnicki Ad. Ant O wodach w Gożdzi- 

kowie. War. 
Rudnicki A. O zarazie bydła. Wars. 
Rumbowicz Hip. Początki linear. rys. Wil. 
Rys hist komp. wach. indyj. Wars. 
S a tor i J. Pnlawsky u. Korinsky. Leipz. 
Saucerotte Konst Nowe rady dla' kobiet. 

War. * 

Schacfaier. Geografia krót zebrana. Wil. 
Scheraatismus dioec. tarnoyiensis. Tarnów. 
Schneider Józ. Kalendarz gosp. gal. 
Siemaszko Aleks. De dissenteria, dissert 

Viln. 
Siwicki J. J. Książ, do naboż. Wrocł. 
Skarb duszy pob. Czest. 
Skarbek Fryd. Damian Ruszczyć. Warsz. 
— . Tarło, pow. Warsz. 

— O ubóstwie i ubogich. Warsz. 

(S kęp*). Wiad. obr. N. H. P. w koś. Bernar. 

w ziemi Dobrzyń. War. 
Skott Walter. Kwentyn Durward. War. 

— Więzienie w Edyuiburcu. War. 
Skribe Eug. Kochany dziadunio, kom. War. 

— Mefćsyllle. La Inne de miel. Paris. 
SłotwińBki Konst Darstellnng der Unterth. 

Ges. in Galiz. Berno. 
Snopek mirry z ogr. getsemań. 
Sobieski Jan UL Briefe ins fran. yom Gr. 

Plater. Heilbronn. 
Sobolewski Lud. Wypisy łacińskie. Wil. 
Soliwa C. Szkoła śpiew. Wars. 
Spitznagel Lud. £xped. d'Alexandre le 

Grand contrę les Russes. Petersb. 
Sprawa na popis szkół wojew. Płock. 
(Stanisław Kostka ś.). Leben und Verehr. 

des heiligen . . . Wien. 
Statut der ókonom. Gesells. von Cujayien. 

Bresl. 
Stein Chr. Jeogr. matem. 
Steyen. Nekrol. Marschall. y. Biberst Wil. 
Stoc M. Allg. Erzieh. Grunds. fiir das Gymn. 

zu Pósen. 

— Tablica hist. powsz. Pozn. 
Sylwan dziennik nauk leśnych. 

Synakiewicz Jan. Sielanki i inne zabawki. 

Poznań. 
Szacfajer W. Geografia. Wil. 

Szafarzyjc Paw. Gesch. der slay. Spr. Ofen. 
Szali er K. L. Zasady poezyi. Warsz. 
Szaniawski Fr. Kazanie na naboż. Wrocł. 

— Kazanie na jubil. Warsz. 

Szarzyński Sęp. Mik. Rytmy. Poznań. 
Szopowicz Fr. U w. nad samogłos. i spółgł. 
Krak. 

Szostakowski Jak. Sonety. Petersb. 
Szpor W. i Rogalski Ign. Wyrok tryb. I. 

w spraw. Godkow. Krak. 
Szubert Mich. Opis drzefw król. pol. Wars. 

— Spis roślin. Watsz. , * 
Szumlański Andr. Powinszow. afisz. Krak, 1827 - 1828. 107 S sn m t k i Tom. Mowa o najważ. powintL młod. 

Poao. 
Szydłowski Ign. Przykłady styla. Wil. 
Tabela miast, wsi król. pol. Wars. 
Taryfa jen. cel. król. pola. 
Thaer Albr. O szarańczy i wygub. Wars. 
Th ul li e Wio. Bocznik dramat Lwów. 
Thfirnagel. Wieliczka u. Bochnia. 
Tkany A. Mithologie der Slayen. Znaim. 
Trzecieski And. Żywot Mik. Reja, Warsz. 
Ty bu Hus Albus. Elegie. Wrocł. 
Urządź, naucz, domów. Krak. 

— cenzury ustaw o cenzurze Wil. 

— rosyj. tow. ubezp. od ognia. Petersb. 
Uwag kilka nad przeł. {almtidu babilońs. 

Warsz. 
Użyteczności (0) szkół poczętk. Krak. 
Waga A. Opisanie zwierzak War. 

— Pobyt w ojczyźnie. Warsz. 

— i Falkowski X. Wzniesienie myśli. War. 
W ni 11 y N. Zbiór gramatyki franc Wil. 
Walewska T. Ostatnie słowo ojca. Wil. 
Wanderer A. Grobowiec matki. Płock. 
Warschauer Abendblatt. Warsz. 

V ełde (von der) Arwed. Gyllenstierna. War. 

— Kawaler maltański. Krak. 

— Zdobycie Meksyku. Wars. 
Wiadomość* o obrazie >Mary i Panny w Skę- 

pem. War. 
Wielopolski A. Odp. ze strony... Kielce. 

— Bepfika ze strony . . . Kielce. 

— Wyrok trybunału cywil. Kielce. 
Wierzbowski M. Kazanie na pogrz. W. 

Skarszewskiego. Wars. 

— O wpływie religii na edukacya,. Wars. 
Wild Karol. Dodatek do katalogu. 
Witwicki M. Ratowanie pszczół. Wars. 
Wit wieki S. Romantyczność. Warsz. 
WodzickiS. hodow. drzew. Krak. 
Voigt J. Geschichte Preussens. Kónigsb. 
Wolf A. Precyoza dr. War. 
Wolfsohn Ben. Katalog ksiąg polsk. Wil. 
Wolter F. Magellona. Warsz. 
Yontier. Wiadomość o Grekach. Warsz. 
Woźniakowski M. De taenia humana. Kr. 
Wroński H. Logarithmes. Paris. 
Wujek J. Ewangelie, Krak. 

Wybór naboż. Czest 

— pieśni. Gzest 

Wy kas listów zastaw. War. 

— miast i wsi w król. polsk. 
Wy pi a y franc. Wars. 

— łacin. Wilno. 

— niemiec Wilno. 

Wyrwicz A. Poczi tki geom. Wilno. 

— Przepisy do algebry. Wilno. 
Zabawa duchowna. Częst. 

— dla płci pięknej. War. 
Załoziecki K. fiielany. War. 
Zawadzki Józ. Rejestr książek. 
Zbiór pieśni. War. 

— praw dla król. prask. Pozn. 
Zdanie sprawy delegacyi. Kr. 

— komitetu śledczego. Wa*. 

— o stanie Krakowa. Kr. ' 

— Towarz. Dóbr. War. (Żoliborz). Popis uczniów. War. 

Żaba N. Godebski J. iMochnacki M. Chwila 

spoczynku. War. 

ochowska K. Saint-Clair. Warsz. 

ółko.wski A. Śmieszek. Warsz. 

ukowski W. Las Maryi. War. 

i y c z e n i a woźnych. Lwów. 

IMS. 

Abecadło nowe polskie. Lw. 
Abłamowicz J. De vertigine. Wil. 
Ąbschrift aus dem Prutokolle des Staats. 

Secretariats. 
AdeLa. Dorsange, pow. War. 
Agenda dla wyznań ewangelickich. 
Albert P. 8posób urządzenia gospodarstwa. 
Antoniewicz K. Sonety. Lwów. 
Archenholz J. Włochy. Płock. 
Atticus. Lettres. Krak. 
B. F. Olimpia i Alfons. War. ob. Bernatowicz. 
Baka ks. Uwagi o śmierci. Warsz. 
Bal as s a K. Okucio koni. Lwów. 

— podkuciu kopyt Wrocław. 
Bandtkie J. S. De psalterio davidico. Kr. 

— Słownik niem. pol. franc Wrocł. 
Baranowski A. Dissert. chirurgica. Wil. 
Barto li D. Vita,del. B. Stan.Kostka. Torino. 
Bartoszewicz. Hi story a liter, polsk. Wil. 
Bernatowicz F. Nałęcz. Warsz. 
Bernholz Ą. uprawie trufli. War. 
Bess er W. Pomnożenie dykeyonarza roślin- 
nego. Wil. 

— Rzut oka na jeogr. Wołynia. Wil. 
Bieliński P. Discours. Yars. 

— Głos . . . Warsz. 
Bierkowski J. Dissert. inaug. Lipsk. 
Bobrowski L. Nekrolog P. Sosnowskiego. 

Wil. 
Bog F. Olimpia i Alfons. Wars. 
Boissel T. Mon theatre. Paris. 
Bond i £. Pathologie des Weichaelzopf. Beil. 
Bonifacy S. Nabożeństwo. War. 
Borkowski A. Mowa. Kr. . 
BornhoUtz A. uprawianiu trufli.. War. 
Borowski J. Dissert inaug. Wil. 
Bractwo 5 ran P. Jezusa. Wil. 
Brankowich J. Precis. 
Bratkowski S. Helena i Kazimierz. War. 

— Sonety. Warsz. 

Brinken J. Memoire sur Białowieża. War. 
BrodowiczJ. instytutach klinicznych. Kr. 
Broeder P. Gram. łac. Wilno. 
Broniewski W. Podróż do Tauryki. 
Bronikowski A. Erzahlungen. Lipsk. 

— Hip. Boratyński War. 

— Moina. Wrocław. 

— Olgerd u. Olga. Drezno. 

— Kazimierz W. i Esterka. War. 

— Więzienie Jana Kazim. Warsz. 

— Zawieprzyce. Warsz. 
Buchowski K. Logistioa. Pozn. 
Buk war rosyjsko-polski). Poczajów. 
Bur don P. Zasady algebry. Płock. 
BurnoufJ. Gramatyka grecka. War. 
Byron Lord. Dziewica z Abydos. War. 103 1S28. — Powieści. Waraz. • 
C. B. O kościach. War. 

Canaval M. Zum Gebutsfeste S. Maj. Franz. 

I. Lwów. 
Ch. Dwie przyjaciółki. Warsz. 
Chateaubriand F. Przygody ostatn. Aben- 

seraga. Warsz. 
Chłędowski A. Monitor warszawa. 
Chód ani ks. Kazania. Wilno. 
Christiani F. Zdanie sprawy o postępie 

szkół. Warsz. 
Ciechanowski W. Bukiet kwiatów. Wil. 

— Elementarz Wilno. 

— Wzór cnotliwej duszy. Wilno. 
Cieciszowski K. Wizyta dyec. wileńskiej. 

Wilno. 

Clement D. Rozmowy duszy z Bogiem. War. 

Coli et P. Uczeń chrześcijański. War. 

Considerationes ad utilitatem sacerdo- 
tum. Warsz. 

Cul loch M. Rozprawa o ekonomii politycz. 
Warsz. 

Cyc er o. Orationes. Warsz. 

Czartoryska J. Poczet pamiątek w Pu- 
ławach. Warsz. 

Czech J. Wykład arytmetyki. Wilno. 

Czynności sejmu. Lw. 

Dąbrowski T. Kazanie na naboi. Dr. Dziar- 
kowskiego. War. 

Decker K. Mała wojna. Warsz. 

— Zdania o tegoczes. wojowaniu. Warsz. 
Delaveaux L. Obrazy natury ob. Sulcer. 
Dembek ks. Czynności . . . Warsz. 
Denop K. Dlssert. inang. Berlin. 
Dictionaire alem. polon. Wrocław. 
Diehl K. Mowa przy instal. konsystorza. 

War. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

— Toż. Warsz. 

— Toż. Wilno. 

Dmochowski F. S. Biblioteka narodowa. 
Warsz. 

— Gazeta korrespond. Warsz. 

— Rozmaitości warszaw. Warszaw. 
Dmuszewski Ł. Kuryer warszawa. 
Dobrowolski K. Dissert. inaug. Wilno. 
Dodatek do spisu płodów przemysłu. War. 
Dowgird A. Wykład prawideł myślenia. 

Płock. 
Droga krzyżowa. Lwów. 
Ducange W. Trzydzieści lat. melod. Wars. 
Dyaryusz sejmu Kpltej krakowsk. Krak. 

— senatu sejmu król. polsk. Wars. 
Dziekoński T. O wychowaniu dzieci. War . 
Dzieła sztuk pięknych. War. 
Dziennik rozporzad. m. Krakowa. Krak. 

— rządowy Kpltej. Krak. 

— urzęd. wojew. August. Suwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toż krakowsk. 

— Toż lubels. 

— Toż mazow. 

— Toż płock. 

— Toż pod łask. 

— Toż sandom. — warszawsk (czaaop.). War. 

— wileński. Wil. 

Dzierożyński D. Rzecz o sądownictwie. 

Warsz. 
Elementarz. Warsz. 

— Toż. Lwów. 

E n g e 1 m a n n G. Opis sposobu pędzenia wódki. 

Wiln. 
Engelhard t. Prachtwerke der Unterwelt. 

Wiedeń. 
Erzbrildersohaft des Rosenkr. Wilno. 
Estreicher Al. Rzecz o stanic ogrodu bo- 

tanicz. Krak. 

— Zdanie sprawy z zjazdu uczonych. Kr. 
Exercices de lecture. Wilno. 
Falkowski J. Ogród różany. Wrocław. 

— Rozmaitości. Warsz. 
(FederównaJ. Elegia na zgon Maryi Fede- 

równej. Wars. 
Feliński A. Barbara Radziwiłłówna. War. 

— Polska bohaterka. Grodno. 
Ferdynand i Agata, pow. Wilno. 
Filzjeau J. Wypisy nranc Wilno. 
Fleury L. Katechizm historycz. Wilno. 
Frączkiewicz A. Dissert inaug. Krak. 
Frayssinous D. Obrona Chrystyanizmu. 

Warsz. 
Gani hi K. Dykc. ekon. pol. War. 
Garszyński G. Górka. Słown. łac. pol. 

niem. Wroc. 
G a ul 1 i e u r THardy. Portf. iconogr. Bordeaux. 
Ga warecki W. fi. Pamięt. hist płoc. War. 

— Przywileje . . . miast. płoc. War. 
Gesftnge b. d. Messę. Lemb. 

Go sławsk i M. Oda do Kar. Cipiń. War. 

— Poezye. War. 

Gossefin Rozyna. Edgar. lir. Gordon. 
Goszczyński Sew. Zamek kaniowski. War . 
Grabowski A. Obrona Zabłoć Warsz. 
Gran vi Ile A. B. Journal of travels. Lond. 
Gromada (wolna), pow. wiersz. Krak. 
Grum. O kołtunie. Mobil, biełorus. 

(Grzymała Woj.). Czynności b. refer. G. 
Gussmann. Dissert. de apoplexia. Vindob. 
Gutkowski Bł. Anatomia teor. Krak. 

Hanczewski Józ. Kazanie na primieyach. 
Pozn. 

Hazzi P. O gonitwach końskich. Wil. 
Hedinger K. F. H. Observ. intestin. partia 

intus suscep. Berolini. 
Hel cel A. Z. Dissert. de ąuerela inoffic. test 

Crac. 
Hybel F. F. Theat Alman. Lwów. 
L S. I. Obłąkany z miłości. War. 

Idżkowski Adam. Proj. drogi pod rzeką 

Wisłą. War. . 
I lk i e w i c z MichaŁ Theses de nymphomania. 

Erlangae. 
Ils. Fxa. Wieczora wiosenne. War. 
Index lect. in Univ. Jag. Crac. 

— praelect in Univ. varsav. Var. 
Instrukoya policyjno-lekarska. War. 

— Do wyciągania intraty z dóbr. War. 
Izy s polska. Dziennik wyd. przez Korwina ■« j 1828. W Jabezyński J. N. Raz. na Primic. Jak. 

Szntkow. Pozn. 
Jahresbericht d. Prov. Bibel. Gesellsch. 
Jakubowicz Ant Katalog dzieł słowians. 

Wara. 
(Janczar Konst M.). Pamiętniki, przed r. 

1500. Warsz. 
(Jan Kanty). Naboi, do ś. Jana K. Krak. 
JankowskiJ. Em. Snccincta logioes historia. 

Krak. 
Jaraczewska Elzb. Upom. dla dzieci. War. 

— Wieczór adwentowy. Waraz. 

Jarry A. et Chodźko Leonard. Esquisse de 

liter, polon. Paris. 
(Jaworski Amos J.). Kwalifikacye, los życia. 

Krak. 
Jelski Lad. Głos d. 6. maja. Warsz. 
(Józef Kalasanty). Naboi, do ś. Józ. Kai. 

Wiln. 
(Józef ś. z Kopertyna Desa). Maksymy. 

Wars. 

— Nowenna do ś. Józ. z Kop. War. 
Jandziłł Bon. Początki botaniki. Wiln. 
Jung Edw. Joanna Gray, poema. Warsz. 
K. J. Nanka wojowania jazdy. War. 
Kabath Dominik. Handb. a. galiz. Gesetze 

Bochn. 
Kabath Józ. Wypis z historyi i. Wroeł. 
Kalend, litew. Wil. 

— na południk krakow. Krak. 
Kamieński Lad. Produkt ze strony . . . 

Wilno. 
Kamieński J. Nep. Przekłady i ulot. wier. 

Lwów. 
Kamiński Kaj. Gr. jęz. franc. Wilno. 
Kam pa n Joanna. Rys moralności dla panien. 

Wars. 
Kantata z pow. naczeln. rządu. Krak. 
Karol (arcyfcs.). Prawidła strategii. Wars. 
Karpiński Fr. Naboi, codzien. Wilno. 

— Katalog książek. Lublin. 
Katechizmu s. (Powinnastes krikszczionis- 

kos). Wilno. 
Kie wlicz Stan. Doctr. prosodiae graecae. 
Ki liński Jan. Nieszcz. przyp. dostania się 

w niewolę. Brzeg. 
Kłfgiewicz. List do dziekanów. Wilno. 
Kog en Teod. Teor. jeżdi. na koniu. Krak. 
Ko i b i e w i cz Fr. ks. Obrona do wyr. w spr. 

hr. Męcińskiego. Wars. 
Kolenda. Warsz. 

Komeniusz. Zbiór najpotrz. nazw. Krak. 
Konstantynowicz. ram. Janczara. Wars. 
Korn Jan Bog. Katalog książek polskich. 

Wrocław. 
Korytkowski Gram. jęz. łacin. Warsz. 
Kosie ki Ludw. Rozprawa o heraldyce. Kr. 
Koimiński J. P. L. W. Karta Królestwa 

Pol. Warsz. 

— Mapa ogólna Europy. Warsz. 

— Mapa średnich krajów Europy. Warsz. 
(Kostka Stan. św.J. Żywot św. Stan. Kostki. 

Wrocław. 
Kostrzycki Mich. Obrona And. PI i eh ty. 
Warsz. 

— Duplika przeciwko And. Plichcie. Warsz. — Wyszczególnienie obrony And. Plichty. 
Warsz. 

Krasiński Zygm. Grób rodź. Reichstalów. 

Warsz. 
Kronika liter. pol. Warsz. 
Kozłowski Kaj. Obrona za Rom. Załuskim. 

Warsz. 

— Duplika Rom. Załuskiego. 

— Zbiór pism do obrony tegoż. Warsz. 
Kozłowski Waleń. Kaz. na prym. ks. Hań- 

czews. Poznań. 
Koimian And. Ed. Dwa dni w Szwajcaryi. 

Warsz. 
(Kraków). Głosy tyczące się 19. art. Konst. 

Krak. 
-— Rzut oka polit. na stan miasta. Krak. 
Krauz Ant Matematyka. Warsz. 
Kreyczi Fr. Anleit. znm Stud. d. Philos. 

Wien. 
Królikowski J. F. Rys poetyki. Poznań. 
Kropi ńs ki Lud. Adolpne et Julie. Paris 

et Vars. 
Krzywoszewski Dom. Obrona za Sew. 

Krzyżanowskim. Wars. 
Kuczyński Jan. Wypisy niem. Wil. 
K u m e 1 s k i Norb. Alf: O gonitwach końskich. 

Wil. 
Kuszański Al. Aforyzmy flipokratesa. Kr. 
Lafontaine Aug. Dowcip kobiet w miłości. 

Wil. 

— Pastor protestancki. Wil. 

L e i n n i n g W. L. Marsche Kriegsereign. franz. 

Armee. Bautzen. 
Lelewel Joach. Edda. Wil. 

— Atlas do hist i geogr. staroi. Warsz. 
Leszczyńska Marya. Morale de jeunes prin- 

ces. Paris. 
Leszczyński Stan. Rys iycia i wybór pism. 

Warsz. 
Lewicki Józ. Poema do Józ. Brodowicza. 

Krak. 
Lewocki Onuf. Jeometrya. Warsz. 
L i s t Fr. L. Spicilegium botan. stirpes Lithuan. 

Tilsae. 

Literaturze (O) romantyczne). Warsz. 
Loeffler N. Przep. zdr. utrzym. zębów. Wil. 

Lo es chin Gotth. Danzig und s. Umgeb. 

Danz. 
Lubecki Ksaw. Mowa do banku pol. War. 

— Mowa przy otwar. bankir pol. War. 

— Bank pol. wyp. z sekretaryatu stanu. War. 

— Toi po franc. Warsz. 
Lubecki Włodz. MotyL Warsz. 
Łaniewski A. Dissert. inaug. Wil. 

Łapiński J. Wiersz dla Girtlera. Krak. 

L a wieki M. Dissert inaug. Wil. 

Ł opack,i J* Kazanie na pogrz. Gorczyńsk. 

Turnów. 
Łuczakowski F. Theses ex theolog. Wied. 

Magendie P. O piasku i kamieniach. Wil. 
Magier A. Objaśnienie dometeorol. Warsz. 
Mahomet Koran. Poznań. 
Majewski W. S Gramatyka języka Skuthó w . 
Warsz. 

— Zbiór rospraw. Warsz. 110 1S28. Małecka W. Wanda (tygod.). Warsz. 
Manes. Notice geolog, sar la Silosie. Paris. 
Markiewicz R. Głosy tyczące się konstytu- 

cyi. Krak. 
M ar k o n i H. Porzf d. architektoniczne. War. 

— Zbiór ozdób staroiytn. War. 
Mechcrzyński K. Świadectwa o stanie 

nauk w Polsce. Krak. 
Mędrzecki J. O prawie rzeczowero. Warsz. 
Mellin.J. Sposób pokryw, domów. Waroz. 
Mianowski J. Dissert medica. Wiln. 
Mickiewicz A. Konrad Wallenrod. Peters b. 

— Toż. Krak. 

— Poezye. Paryż. 

— Toż. Poznań. 

Miechowicz F. Teorya inacbin. Wars. 
Mi eros zew ski Jan. Rzut oka na stan w. 

Krakowa. Krak. 
Mika J.. Złoty ołtarz. Bochnia. 
Mikołaj I. Manifest. Warsz. 

— Uniwersał. 

Mile J. Projekt no we i machiny. Warez. 
M i n a s o w i c z J". D. Otello, trag. Warsz. 
Mi nie wek i W. Bajki. Warsz. 
31 i s sy o nar ze. Katalog ksiąg. 
Mnemosyne. Lwów. 
Mochnacki M. Theses juridicae. Lwów. 
Modlitwy dla chrześcijan. War. 
Moksłas skajtima. Wil. 
Molo L. Barbe Grabowska. Paris. 
Monitor warszawski. 

Moszyński A. Kazanie na pogrz. F. Czar- 
neckiego. Połock. 
Motyl (czaaop.). Warsz. 
MrongoyiasG. Katechismas Lutheri. Stettin. 

— Polniseher Wegweiser. Gdańsk. 
Msza św. Lwów. 

Mii Hor S. Słownik polsko-rosyi. Wilno. 
Mtinz J. Sposób wypalania wódki. Warsz. 
Nauka o odpustach. Częstocb. 

— religii. Lwów. 

Netto. Kalendarzyk politycz. Warsz. 
Niemayer A. Starzec do młodzieńca. Wil. 
Nikle wic z J. Dissert. medica. Jena. 
Nowenna do ś. Józefa. Warsz. 
Nowiński J. N. Rys ż/cia Horacy usza. Kr. 
Objaśnienia do użycia karty meteorol. War. 
Obłąkany z miłości. War. 
Oczapowski M.Rzut oka na stan gospodar. 

Wil. ^ 

Odpowiedź prokuratoryi na wywód Meciń- 

skich. Warsz. 
Ołtarz złoty. Częstoch. 
Ordnnng der Vorlesungen. Lwów. 
O r do diy. off. Warsz. 
Osiński A. Przemowa do Maryanitek. Wil. 

— do seminaryum głów. Wil. 
Pamiętnik lekarski. Warsz. 
Parny E. Przemiany Wenery. Krak. 
Paulizki F. Medycyna dla luda. Wil. 

P f e i ff e r A. Vertheidigung sus Rechts Wiss. 

Lwów. 
Pieśń do żaln za grzechy. Bochnia. 

— o podległ, rządowi. Bochnie. 
Pieśni naboż. Warsz. 

— o Zmartwychwst. Pańsk. Bochr. Pigułki przeoiw złemu hi\morowi. Lwów. 
Pi 11 er Franc. Bucher-Verzeichniss. Lwów. 
Pil I er J. Kalendarz. Lwów. 
P io tr o w s k i J. Kazanie na dzień 7. boleści. 
Krak. 

— Myśli chrześoiańs. Krak. 
Piśń narodnaja, Lwów. 

PI a cer J. De cataracta. Berlin. 
Plater S. Plans des sieges. Wrocł. 
PleszkowskiS. Projekt dzieła o chorobach. 

Wil. 
Poczet nauk w liceum wołyńsk. 
Podczaszyński K. Początki architektury. 

Wil. 
Poliński M. Początki trygonometryi. Wil. 
Pologne. Yoyage en Pologne. Paris. 
Popis uczniów szk. bialak. War. 

— kieleckiej. Kielce. 

— k raków. Krak. 

— liceum wołyńsk. Krzem. 

— lubelsk. Lublin. 

— w Łomży. Warsz. 

— łukwwsk. 

— pińczowsk. 

— siedleck. 

— zamojsk w Szczebrzeszynie. 

— Pijarów w Warsz. 

— wojew. W.arsz. 

— liceum warsz. 

— szkoły wydz. warsz. War. 
Posiedzenie uniw. warsz. War. 
Powieści i romanse. Wilno. 

— hist i mor. Wilno. 
Praelectiones in Uniw. yiln. Wilno. 
Program szkoły woje w. w Łomży. 

— Instyt. politechn. Wars. 

— uroczy st załóż. Uniw. Wileńsk. 

— szkoły. Wrocławs. 

— wyboru Arcyb. Gniezno. 
Projekt reorgan. wydz. miejsk. Lwów. 
ProyartB. Vie de Marie Leszczyńska. Lyon. 
P u k s z t a Józef. Katalog ksia£ polskich. War. 

— Książki nakładów. Warsz. 

Puszkin A. Fontanna Bakczyserajska. War. 

— Jeniec Kaukazu. Wars. 
Regestr minerałów uniw. wil. Wil. 
Rękopis z ost. lat 18 w. War. 
Rendziny Stan. Carte von Polen. nach d. 

Friedenschl. Wien. 
Rest aut Piotr. Gram fran. Wil. 
Rocznik Tow. Dobrocz. Krak. 

— wojskowy. 

Rohlwes J. M. Nowy lekarz koni. Wrocł. 

Konthal Walem Diss. de iritide et pnpilla. 
Cracow. 

Rouget Mik. Budown. wiejskie. War. 

Rozbiór dzieła : „Upominek Pliszki ". suk - 
ccssyi. Warsz. 

Rozrywki dla dzieci przez Tańska,. Wara. 

Rzymski Paw. Wykł. obrz. kościel. Warsz. 

Sąd sejmowy. Warez. 

Saint-Maunce. Z 4 przyj, zostało 3. Lwów. 

Sakowicz Korn. Kaz. o obow. ku cesa- 
rzowi. Wilno. 

Saltzmann Chr. Ludwik i Emilka, pow. 
Warsz. i8s«. lii Schemat i 8 ma 8 d. KOa. Gal. 

Schmid Krzyszt Historya bibl. Warsz. 

S.ehnajder Józ. Kalendarz gosp. gal. 

Sc ba Iz R. Rosenkranz. Wilno. 

S eh a Iz Jos. Sfitze d. Offentl. Yertheid. Lem- 

berir. 
Scott, Walter, ob. Skott 
Segur Louis. Tabl. hist. de 1' Europę. Paris. 
Sękowski Józ. Lettre de Tutundju-Oglov. 

Petersb. 

— Obsenr. d'un philologue. Petersb. 
Siarczyński Fr. ks. Obraz wieku Zygm. 

III. Lwów. 
Siemoński Adam. Intrygalska, kom . Krak. 
Sierociń8ki Teod. O wpływie wzaj. nauk. 

Wamz. 
Skarb domowy rady gospod. Warsz. 

— duszy pobożnej. Częst. 

Skott Walter. Anty kwaryusz, rom. Warsz. 

— Dugalt-Dalgetty, romans. Wil. 

— Guy Hannering. Warsz. 

— Kenilworth, rom. Warsz. 

— Narzeczona z Lamermora. Warsz. 

— Pary tanie szkoccy. Warsz. 
Skrodzki Józ. Raport o cyrklu Ant. Krauza. 

Warsz. 
Sławę cki Ign. Ogród Antoniński, poemat. 

Petersb. 
Słownik ros. pol. Warsz. 
Śmiechu pół godziny. Warsz. 
Śniade cki Jan. Sphftrische Trigonometrie. 

Leipzig. 
Sokolski Kar. Szanowna Dóbr. (wierszem). 

Krak. 

— Wy łaskawy Panie! (wiersz). 
(Sołtyk Stan.;. Dział II czynności Sołtyka. 

Warsz. 

— Obrona za St. Sołt. o zbrodnię. Warsz. 

— Wyrok sadu sejmów. Warsz. 
Sołtyko-wicz Józ. Rozpr. nad przycz. 

uwłaczających nauk. Krak. 

— Uwagi nad pismem : Kzutroka polit. Lipsk. 
Sparks Jared. The life of John Ledyard. 

Cambridge. 
Spis płodów krajowych. 
Sprawa na popis szkół wojew. Płock. 
Srzedziński F. P. Ustawy depozytowe. 

Warsz. 
Stadnicki Ant Wspom. cnót Anny Jabło- 
nowskiej. Lwów. 
Staniewicz Modest. Ros. pol. słów. Wil. 
Stawiarski Ign. Fr. Ordynacya krym. 

praska. Warsz. 
SteckerM. Beschreib. einer Dreschmaschine. 

Lwów. 
Steczkowski J. K. De longit. geograph. 

Orać. 
Stroje w Paw. Słowar ros. pol. Moskwa. 
Sal cer Jan Jerzy. Obraz pięk. nat. Krak. 
Sn piński Józ. Arces, trag. Warsz. 
Snrowiecki Waw. Ueber die Abkunft der 

Slayen. Ofen. 
8więcki Tom. Opis staroż. Polski. Warsz. 
Sylwan dzienn. nauk leśnych. Warsz. 
Szaniawski T. Upominek pogrob. Pliszki. 

Warsz. Szacfajer W. Geografia. Wilno. 
Szaniec ki Jan Olrych. Duplika czyli obro- 
na. Warsz. 
Szarkiewicz Jak, Stan. Hozynszu kard. 
Szczepański Jan Jul. Poły hymn i a. Lwów. 
Sztuka destyl. różn. wódek. Wrocł. 

— Odinładniania drzew. Lwów. 
Szumlański Andr. Powinszowanie afiszera. 

Krak. 
Szum li (Plan) z objaśnieniami. Warsz. 
Szyrma Kryst. L. Książ, wypis. ang. War. 

— Rozprawa o związkach myśli. Warsz. 

— Słownik ang. polski. Warsz. 
Tableau des opór. de la Banque de la Pol. 
Tarczewski M. Obrona za Stan. Sołtykiem. 

Warsz. 

— Drugi głos za tymże. Warsz. 

— Sumaryusz dowód. Sołtyka. 
Tarczyński H. Sto wzorów kaligr. Krak. 
Taryfa jen. cel. król. pols. 
Terajewicz Teod. Gram. rranc. dla pola- 
ków. Wil. 

Te s tam. nowy. J. Chr. z grec. Beri. 
Tiballus. Garmina. Polociae. 
Tomosziausa Kempis. Apey sek. Wylnin je. 
Torosiewlcz Teod. Analys. d. Schwefeląuel. 

in Lubień. Wien. 
Trembecki Stan. Dzieła poetyczne. Wrocl. 
Tretiakoff Kat. Romans w romansie. Wil. 
Trojański Józ. Ka). Zadanie do tłóm. na 

łac. Pozn. 

— Tychże cz. U. Bydg. 
Trzetrzewiński Win. Zbiór praw stempl. 

Warsz. 
Turcja. Mapa. Warsz. 

— Zbiór przepow. państ. turec. Wiln. 
Tykiel Ben. koniach. War. 
TymkowBki Jerzy. Podróż do Chin. Lwów, 
Urządzenie cenzury. 

— resursy kupieckiej. Warsz. 
Uniwersytet wil. obch. pamiątki. Wilno. 
Ustawa tow. oszczędn. War. 

Waga A. Teorya gospodarowania. Warsz. 

Wanda tygpdnik. Warsz. 

Węgrzecki S. Rozbiór dzieła: Upominek 

Pliszki. Warsz. 
Weinert A. Text zur Cantate. Warsz 
Weiss. Dem schónen Polen-Lande. Warsz. 
Velde (Van der) Patrycy usz. Wa;ez. 
Werner A. Regestr minerałów. Wilno. 
Wężyk F. Wład. Łokietek. Warsa,. 
Wiadomość o Towaiz. oszczędności. War. 
Yiator X. Naboż. do ś. Feliksa. Warsz. 
WidnlińskaJ. Powieści z dziejów polsk. 

Warsz. 
Wieland K. Libussa. Wilno. 

— Wędzidło z muła. Krak. 
Wiersz do Woronicza. Krak. 
Wilson. Travels in Russia. London. 
Yirey J. Historya zwierzak Warsz. 
Wirtemberska M. Halwina. Warsz. 
Witowski G. Opisanie obchodu po Ale- 
ksandrze I. Warsz. 

— Pustelnik z krakow. przedmieścia. Warsz. 
Wit w i cki S. Pamięci Józ. Lipińskiego. War, 
Wizyta dyecezyi wileńs. Wilno, m 1828 - 1829. Wodzie ki S. O hodow. drzew. Krak. 
Voigt J. Geschichte Prussens. Kónigsb. 
Wolicki T. Odezwa. Pozn. 
Wolstein J. O chorobach bydła. Warsz. 
Woronicz J. Homilie. Warsz. 

— Świątynia Sybilli. Krak. 

— Carmen (b. w. m.). 
Wroński H. Loi du hazard. Paris. 
Wybór pieśni. Częstooh. 

— - naboi. Częstoch. 

Wyczechowski A. Głos prokuratora je- 
nerał. Warsz. 

— Skarga prokuratora jenerał. Warsz. 
Wykaz listów zastaw, (b. w. m.). 
Wypisy niem. Wilno. 

— z Krasick. Podstoli. Wilno. 
Wyrwie z A. Początki algebry. Wilno. 

— Przypisy do algebry. Wilno. 
Wysokiński A. De cholera. Wilno. 
Wzory pism drukarni banku. Warsz. 

— pism drukarni Gieszkowskiego. Krnk. 
i Zabawa duchowna. Częstoch. 

Zabawka. Warsz. 

Zakrzewski A. Plan Dardanelów. Warsz. 
Załuski R. Czynnośoi R. Załuskiego. War. 
Zawadzki Józ. Opis machiny do żęcia 
zboża. Warsz. 

— Katalog książek medycznych. Wilno. 

— Katalog księg nowszych. 
Zawadzki M. O wodach w Gal i by i. Lwów. 
Zawadzki i Węcki. Katulog ksialek. War. 
Zbiór praw dla król. prusk. Pozn. 

— przepowiedni o upadku tureck. państwa. 
Wilno. 

— rzeczy ciekawych. Wilno. 

— urządzeń banku. Warsz. 
Zdanie spr. tow. dobrr Warsz. 
Żółkowski A. Szarlatan. Warsz. 
Żyszkowski Ant. Dissert de matrira. Vii. 

1829. 

(Aleksander I.). Opis obchodu po Aleksan- 
drze. I. Warsz. 

— Description de la ceremonie. Vars. 
Alfabet historyczny. Warsz. 
Andraszek £. Ode. Yars. 
Andrychowicz L. Anna Alwados, romans. 

Wil. 
Antoniewicz K. Ausflug in die Karpa- 
then. Wien. 

— Bielany. Lwów. 
Arlincourt W. Samotnik. Warsz. 
Bartoszewicz Z. O kalendarzu dawnych 

Rzymian. Wilno. 
Beaupró A. Specimen inaug. medic. Wil. 
Bełza J. O wodach mineralnych. War. 
Bem J. O machinach parowych. Lwów. 
Bergson G. Zabezpieczenie dożywotne. War. 
Bernatowicz F. Pojata. Puławy. 
Biblioteka dla dzieci. Warsz. 
Bielski M. Kronika polska. Warsz. 
Biernacka K. Opis stu nagród Pawlunia. 

Warsz. 

— Rozmowy Pawlunia. Kalisz. 
Biernacki J. Zeitwort (das poln.). Wrocł. Blanchard P. Powieści. 

Bohusz M. Rozmyślania wieśniaka. Warn. 

Boiste P. Dykcyonarz trndności jęz. fran. 

Wilno. 
Borkowski K. Głos (b. w. m.). 
Borkowski S. obowiązkach bibliotekarza. 

Lwów. 
Bronikowski A. Elekcya, po w. Warsz. 

— Olgierd i Olga. Wrocław. 

— Zamek zawieprzycki. Wil. 

— Pretendenci. Warsz. 
Budny 8. Nauka handlu. Wil. 

B uff on J. Wyciąg z dzieł . . . Wrocł. 
Buk war rosyjs. Warsz. 
Bułharyn T. Esterka. Warsz. 

— Jan Wyżygin. Wil. 

— Iwan Yyiighine. Paris. 
Canawal M. Redę. Lw. 
Cantica et hymni. Lwów. 
ChiariniŁ. Observations sur un article. Var. 

— Słownik hebrajski. Warsz. 
Chłędowski A. Dziennik powsz. Warsz. 
Cho dynie cki J. Historya m. Lwowa. Lw. 
Chodźko A. Poezye. Petersb. 
Chodźko L. Esąuisse de 1'hUtoire de la liter- 

polon. Paris. 

— Histoire des legions. Paris. 
Choisseul G t Memoires sur 1'Erap. Aleksan- 
drę. Paris. 

Ch omiń 8 ki A. Loklin. Wil. 

Christi ani F. O postępie robót około dróg 

bitych. Warsz. 
Chwalczewski S. Kronika polska. Warsz . 
Ciampi S. Narratio rerum, quae gestae sunt 

Florencya. 

— Ragionamento del A. Posseyino. Modene. 
Cieciszowski K. List pasterski. 
Corde J., Dissert medica. Krak. 

Córka dobra. Wił. 

Constitutiones clericorum. Wars. 

Czajkowski C. Dissert medica. Moskwa. 

Czapski A. Przepisy dla uczniów, Krak. 

Dawid. Psałterz. War. 

Dembowski J. S. Uwagi nad arty k. w Kur. 

— Toż w Pamięt warsz. Krak. 
Dietl J. Dissert inaug. Wiedeń. 
Directorium div. on. Pozn. 

— • Toż. Lwów. 

— Toż. Warsz. 

— Toż. Wil. 

Dmochowski Fr. Sal. Biblioteka naród. 
Warsz. 

— Gazeta korespond. Warsz. 

— Kataloc dzieł. Warsz. 

— Odpowiedź na pismo Mickiewicza. Warsz. 

— Podarunek dla dzieci. Warsz. 

— Przewodnik polski. Warsz. 

— Rozmaitości warszawskie. 
DmuszewskiL. Cecylija Piaseczyńska. War. 

— Kuryer warsz. 

Dobrowolski K. Dissert inaug. Wil. 
Dowód z pism proroków. Warsz. 
Drohojowski J. Pielgrzymka do ziemi ś. 

Berdyczów. 
Dubiecki M. Flosculus lachrymis irriguus, 
Krak 1829. 113 Dąb ran fu ar t Ą. Sztuka robienia cukru 

ż buraków. Wil. ~ 

Ducia J. Otello, trąg. Wilno. 
Dyakowski M. Siiinaryusz okazyi wie<J,ens. 

Wilno. 
Dziennik naboż. Csest 

— doniesień. Kraje 

— poważ. Warsz. 

— roznorz. m. Krakowa. Krak. 

— rząd. Ępltej krak. 

— urząd, wojew. August Suwałki. 

— Tożlubefek. 

— Toż masowiec. 

— Toż płock. 

— Toż podlask. 

— Toż aandomlera. 

— warszawski. 

— wileński. 

— jarmączny. Warsz. 

— orzęcL woj. kalisk. 
Edgeworth M. Sieroty, pow. Wil. 
Ekarishausen K. fcóg jest nąjczyst. mi- 
łością. Wroc). 

Elementarz. Warsz. 

Elsner J, Opis gospodarstwa. Warsz. 

Eurypides. Oreatea. Wilno. 

Extrait da Journal militaire. Paris. 

Ewangelia J. Cbr. Wil. 

Esop. Bajki Wrocł. 

Falkowski J. Ogród różany. Wil. 

— Wielki tydzień, WiL 

Fauat 3 Katechizm zdrowia. War. 
Featenburg E. Theses ex jare. Lwów. 
Filar&Ł Rozmowy o prawowiern. kościoła. 

Petersb. 
FI a wina z J. Starożytności żydowskie. War. 
Friedlein Dan. Nowe dzieła. JŁrak. 
Fnndacya Leopóldyńska. Wiedeń. 
G. E. Eriunerjingen an Puławy. Leipz. 
Ge di ko. Wypisy z rozm. ant. Wilno. 
Gen li s S. F. Bandb. f. Reis. Wrocł. 

— Książka dla podróż. War. 

— Kwiaty albo artyści pow. Warsz. 
Gerini Ab. Em. Memofre storióbe. Massa. 
Glaize Elż. Bóg najw. dob. Krak. . 

G obi net Kar. Przew. mł. chrześ. Warsz. 
Godlewski Fr. Kaz. na urocz. śś. Pań. W}). 
Gortilande F. M. Myśli moralne. Wil. 
Grabowski IŁ Flora Silesiae. Vratisl. 
Granati ca br. lingaae Ikbuan. Vii. 
Gr orno ta brolisties. Połock. 
Gałkowski M. De homoepat Crac 
Gnmiński W. Do W. Knapczyńakiego. Kr. 
Halevy Leon. Le czar Dómetrius, tirag. Par. 

— Toż tamże. 

Heimann Beaed. Disacrt de medendi meth. 

revuls. Vii. 
Hein Moja w świat wycieczka. Krak. 
Herbelot Alfons d\ Des causęa d.J. decan- 

dence. d. L Pologno. Paris. 

Soge Ezechiel. Nauka religii dla izrael. Wil. 
olman Jan. Reisen durćh Russland, Polen. 
Amsterdam. 
Hołowiński. De ictero. Vilnae. 

Sołubowicz. Dissert. detSacrameirtis. yu. 
orwart Lul Wzory ryeuakawe. yrariz. Hymn do Boga z powoda koronacyi. Wara- 
Bubę Romuald. Uw. n. aystematem kodeksu. 
Warsz. 

— O zemście i pokorze. Wąrez. 
Hugo Wiktor. Bug-Jarcal, pow. Warsz. 
Ibnątowicz Konst. Dissert. theol. de acco- 

modatione. Vii. 
llkiewicz Michał. Dissert de nymphomania. 

Paris. 
ln£ex lect in Univ. Jagieł. Crac. 

— praef. in Uuiv. varsaviensi. Var. 
Illaazuk Joan. Bukov. Dissert. de scorbuto. 

Vindob. 
Innocentiua Papa X. Breve apostoł. Romae. 
Instfukcya dla kom. tow. kred. War. 
Ir win g Waszyngton. Galerya obrazów życia. 

Wilno. 
Jachowicz Stan. Bajki, przypow. Warsz. 
-rr Nauka w zabawce. Warsz. 
Jahn Jan. Archeologia biblica. Vii. 
Jakukiewioz fi. P. Elegia. Żale ś. Piotra. 

Wilno. 
Janikowski Jędrz. Choroby weneryczne. 

Warsz. 

— Choroby oczów. War. 
Jaraczewaka Elż. Pierwsza młodość, pow. 

Warsz. 
Jarry A. La Ruasie et le*s Polonais. Paris. 
Jasiński Jan Tom. Przyjaźń i zbrodnia, 

pow. Warsz. 
J a s i ń s ki Leon. Dissert de gener. aneyrism. 

notione. Jfoaąuąe. 
Jastrzębowski Woje. Descript duacia- 

graphe astrom. Paris. 
Jażwiński AJL Ąnt. Metodo gener. d'insigra- 

menfo. tfilaoo. 
Jędrzejowski Romuajd. De balneis diss. 

Pata vii. 
Jeżowski Józ. postępie badań filolog. 

fioakwa. 
Jurysta do przyj, o swojej inetamorf. War. 
Kaczkowski Mich. Di aa. de hydrophobia . 

Vii. 
Kalend, dom. Warsz. 

— krakowski. 

— pol. rus. Warsz. 
Kalendarzu (0) dawnych Rzymian. Wil. Kalendarzyk pojit Warsz. 
r (HaushattungB). ¥ 
— fur das Kónigr. Pol. War. K a 1 e n d e r (Haushal tungB). Kalisz . Kamiński Jul. Al. Na skon Siarczyńskiego. 

Lwów. 
Kamieński Raj. Gram. niem. Wilno. 

fampenen Fr. Mieszkanie wiej. Warsz. 
ana wal Mich. Redę beim Yerlas. zu Przem. 

Lemberg. 
Kitto T. Recueil. des traits en anglais. Var. 
Klingę hol z Leop. Diaa. circa act yentri- 

culi. Vindob*. 
Klon owi cz Pab. Seb. Dzieła. Krak. 
— Flis (Mrongowiusza). Gdańsk. 
Kłodziński Adam. Mieszkaniec Krak. do 

Warsz. Krak. 
Kniażnin Fr. D. Dzieła wyd. Fr. Dmoch. 

WiATfiZ 

Kochanowski Jan. Elegie. Wam. 114 1629. Kochański J. W. Opis. zwycz. i obycz. 

Europy. Lwów. 
Kochański Wikt. Specim, de voce. Vilno. 
Kolenda dla małych dzieci. Warsz. 
Kolumb, pamiętnik. Warsz. 
Konstanty W. książę. Rozkazy dzienne do 

wojska. 
K oo per lak. Szpieg, romans. Warsz. 

— Toż. Wilno. 

Ko pff Wikt Diss. de donat. inter virum et 
uxorein. Crac. 

Kom Jan Bog. Katalog ksiaiek polskich. 
Wrocław. 

Korniłowicz Ant. O życiu i pis. Kaliń- 
skiego. Wilno. 

Korytkowski Fried. Zum neuen Jahre. 
Warsz. 

Korzeniowski Józ. Kurs poezyi. Warsz. 

Kośmiński Józ. Potok hist. księża, t i kró- 
lów pols. Warsz. 

— Karta ogólna Azyi. Warsz. 

— Karta Turcy i europ. Warsz. 

— Portrety królów pols. i ludzi sławnych. 
Warsz. 

Kotschula Ant Gram. niemiecka. Wrocł. 

Kozłowski Mat. Rozpr. między ojcem Mat 
a Słotwińskim. ^Wrocł. 

Krassowski Apol. Słownik dla inżynie- 
rów. Petersb. 

Kretowicz Zygm. Na skon Maryana Potza 
słuchacza po wszech, lwów. Lwów. 

— Szydło wieccy, po w. hist. Lwów. 
Kropiński Lud. Ludgarda. Trauerspiel 

u ber 8. v. Job. Malisch. Krak. 
Krueger. Prawidła dróg. Wilno. 
Krynicki Jan. Enumer. coleopteror. Ros- 

siae merid. Moscou. 

— Literae entomologicae. Charków. 
Ksenofon. O wypr. Cyrusa młodsz. 
Kuczyk Fr. ks. Disser. de cyanosi. Berol. 
K u m e 1 s k i Norb. Alf. Dykc. trudności jęz. 

fran. Wilno. 

— Opis. pierw. wyst. publ. wyrobów rękodz. 
w Petersb. Wilno. 

L. R. Żoko, zdarzenie indyjskie. Warsz. 
Lassu Istran. A lengyel kiralysag es a Kra- 

kai. (Pest). 
Lauber Kar. Mowa na obch. zgonu ces. 

Aleks. I. Warsz. 

Laupmann Henr. O wypychaniu zwierząt 

Wilno. 
La vi ssę Ern. Rćcits de Thist de Prusse. 

Paris. 
Lehmann Mac. Przepisy o strój, fortep. 

Warsz. 

Lelewel Joach. Dzieje Polski. 

— Dziesięć wieków Polski. Warsz. 

Leo Leop. Magazin Mir Heilkunde. Warsz. 

Leonhard Jan M. Nauka chrz. dla młod. 

postęp. Warsz. 
Leroy Lud. Medycyna wytaczająca. Warsz. 

Letronne Ant. Wykł. elem. geogr. Warsz. 
Letteris Maks. Gedichte. Lemb. 
Lewicki Józ. De stethoscopi et plessimetri 
ustt. Krak, Lube oki Ksaw. Mowa przy install. korni ss. 
Warsz. 

L ubecki Włodz. Motyl (czasop.). Warsz. 

Lubomirski Edw. Rys stat. i polit An- 
glii. Poznań. 

Łabeński F. Empedocle. Paris. 

(Łańcucki J.). Powinszowanie • . . Krak. 

Łapsiński J. Poezye. Krak. 

Mac-Farlane K. Turcya europejska. Warsz. 

(Macartn.ey J.). Wypis z podróży. Wilno. 

Magier A. Karta meteorolog, stolicy. War. 

Majeranowski K. Przypadki pana Czer- 
wonki. Warsz. 

Małecka W. Rozrywki dla dzieci. Warsz. 

Maleszewska J. Notice sur P. Maieszew- 
ski. Paris. 

Malewicz M. Dissert. medica. Wil. 

Monasterski A. Theses theolog. Wiedeń. 

Marylski E. Wspomnienia zasłuż. Polaków. 
Warsz. 

Meidinger J. Gramatyka franc Berdyczów. 

— Toż. Wrocław. 

Mendelsohn M. Fe don o nieśmiert. duszy. 

Warsz. 
Mero E. Sw. Wincenty a Paulo. Wilno. 
Mickiewicz A. Poezye. Paryż. 

— Poezye. Petersb. 

— Sonety krymskie. Petersh. 

— O nowem wydaniu poezyi A. Mickiewicza. 
Mika J. Ćwiczenie się w naboi. Bochnia. 
Mikiewicz A. Homilie. Lwów. 
Miklaszewski J. Rys historyi pols. War. 
(Mikołaj 1.). Hymn w dniu koronacyi. War. 

— Uczucia obywatela. Warsz. 
Milewski K. Wiadomości z hiBtoryi powsz. 

Warsz. 
Milly A. Hommage a S. M. Nicolaus L 

Paris. 
Miłków ski F. Ferdynand i Ewelina. Kr. 
Miscellanea Cracoyiensia. Krak. 
Mnemosyne (czasop.). Lwów. 
Modlitwy dla nawrac. żydów. Warsz. 
Mohr M. Dissert medica. Krak. 
Moke H. Bitwa pod Nawary nem. Warsz. 
Monti N. Poliantea. Lwów. 
Montolieu P. Djabeł. Warsz. 
Moore T. Epikurejczyk. Warsz. 

Morawski F. Klassycy i romantycy. War. 
Motty J. Leitfaden der Botanik. Posen. 
Motyl (czasop.). Warsz. 
M ttl fer J. Elementarz niem. polski. Brodnica, 
MA n ni eh W. O poezyi perskiej. Wilno. 
Mttnz J. O uprawie chmielu. Warsz. 
Mujszel K. Dissert. medica. Wil. 

Mur et M. Wiersz do synowca. Wilno. 
Myciu (O) owiec. Warsz. 

N. J. Poezye. Krak. 
Nazwania części ciała ludzk. Wilno. 
Netto. Kalendarzyk pólityoz. Warsz. 
Niemcewicz J. M. Johann Tenczyński. 

Amsterdam. 
Niezabitowski K. Rozrywki z hist. natur. 

Warsz. 
Noel i Laplace. Lekcye łacin, literatury. Wil 
Nojart Powieść histor. Wilno, 1829. 115 Nosarzewski M. Ainelioration dana la fa- 

brication. Paris. 
Nowakowski P. De Demetrio I. Berlin. 
Nowakowski K. O spirytusie z kartofli. 

Warsz. 
Obrzęd koron. Mikołaja I. Warsz. 
Odezwa do całego plem. Izraela. Warsz. 
Odyniec A. £. Izora, dr. Warsz. 

— Melitele, noworocz. Warsz. 
Offieium B. M. Virgiuis. Lublin. 

— defunctorum. Viln. 
Ołtarz złoty. Częst. 

— Toż. Mińsk. 

Orchowski A. Ueber das Ende der Welt 

Cassel. 
Ordnung der Yorlesungen. Lwów. 

Owidiusz P. Metamorphosen. Warsz. 
P. K. Dzień 1 Kwietnia. Warsz. 
Pamiętnik lekarski. Warsz. 

— sandomierski. Warsz. 

Passy X. Rady do rachun. po spowiedzi. 

Warsz. 
Paszkiewicz D. Rozmyślania wieśniaka. 

Warsz. 
Pawłowski K. Recepta na robienie octu. 

Warsz. 

Phil ar et. Rozmowy o wschód, kość. Peters. 
Pichler K. Oblężenie Wiednia. Wilno. 
Pi er er J. Chiromancya. Warsz. 
Pieśń wielkopostna. Bochnia. 
Pieśni ranne. Bochnia. 

— naród. Poznań. 

Pi U er Franc. Katalog książek polskich. 
Piller J. Kalendarz. Lwów. 

(Pińczów). Popis uczniów szkoły wojew. 

pińczow. Warsz. 
Piotrowski H. De gfavitate oraculi del- 

phici. Lipsk. 

Piotrowski K. Władys. Warneńczyk, oda. 

Petersb. 
Piramowicz 6. Nauka obycz. Warsz. 

(Pol en). Reise in Polen. Amsterdam. 
(Pologne). Memoires sur la Pologne. Paris. 

P[olonais. Un mot sur la ąuestion polon. 

Paris. 
(Polska). Znakom, wypadki w Polsce. War. 

Poniatowski St. Quelques obserrotions. 

Florence. 
Popis szkoły kalisk. Kalisz. 

— kieleckiej. Kielce. 

— krakowsk. Krak. 

— w Łomży. Warsz. 

— łukowsk. 

— pinczows. 

— piotrkowsk. 

— płock. 

— radomek. 

— zamojsk. 

— Pijarów w Warsz. 

— wcjew. warsz. 

— liceum warsz. 

— szkoły wydz. warsz. 

Popliński J. Auswahl v. Mustern. Lissa. 
Poprawy statutu Senatu. Krak. Posiedzenie To w. Oszczędn. Warsz. 

— Uniw. warsz. Warsz. v 
Potocki J. Istoria wolyńs. guber. Peterso. 

— Yoyage a Astrakan. Paris. 

Potocki S. Obwieszczenie o koronacyi. 
(Warsz.). 

— Toż po franc. 
Powieści i romanse. Wilno. 
Powinszowanie. Krak. 
Powstański A. Uwagi o bibliogr. statutu 

litew. Wilno. 
Praełectiones in Univ. Yilnen. Wil. 
Presiowski J. Gramatyka łacin. Warsz. 

— Rys jeografii. Warsz. 
Procesya (b. w. m.). 
Program instyt politechn. Warsz. 

— szkoły wojew. na Lesznie. Warsz. 

— szkoły włocławs. 
Przepisy o strój, fortep. Warsz. 
(Puławy). Erinnerungen. Lipsk. 
Pupkę H. De plica polon. Halle. 

R. T. Pani. Zbiór myśli dla mł. przyj. Wil. 
Radeliffe Anna. Puslcza cz. Opactwo St. 

Clair. Warsz. 
Rady (nowe) dla kobiet. Warsz. 
Radziwiłł Ant. H. Konwencya. Warsz. 
Rajmund Ferd. Chłop milionowy. Warsz. 
Rajszel Lud. Wiersz na przybycie ces. 

Mik. I. Warsz. 

— Wiersz z po w. koronacyi. Warsz. 

— "Wspom. o maskaradzie. Warsz. 
Reiner i Goldreich. Wiersz na iuiien. Wo- 

dzickiego. Krak. 
Reis in Polen en Russland van Danz. Ain- 

sterd. 
Rękaw rozpruty. Berdyczów. 
Renouard Theod. Lettres sur 1' Orient. 

Strasb. 
Rocznik To w. nauk. Krak. 

— Tow. dobrocz. Krak. 

— wojskowy. 

Rogron J. A. Kodeks postęp, cywil. War. 
R o Er er Maur. Diss. de sterihtate. Vindob. 
Romanowicz P. Gegenstande óff. Vertheid. 

Lemberg. 
Rozkład godzin lekc. w Uniw. wil. 
Rozmaitości. Lwów. 
Rozmowy Pawlunia z babunię. Kalisz. 

— polsko-rosyj. Wilno. 

— między wątpiącym. Petersb. 
Rufus S. Breviarium rerum. Viln. 
Rumbowicz Hip. Georoetrya wykreślna. 

Wilno. 
Rumbowicz Szczęsny. O przyrodzeniu sin- 

nika. Wilno. 
Russie (La) et les Polonais. Paris. 
Rychter Jan Paw. Bolesław krwawobój. 

Warsz. 
Rydzewski Paulin. Hugo von Bracht Duma. 

Warsz. 
Rylejew Konrad. Dumy hist. ros. Wilno. 
Rzędy naprz. rzędom, warsz. 
Rzewuski Stan. fabryce prochu w Nissie. 

Warsz. 
Rzut oka na przyczyny ciężkich czasów. 

Warsz. 116 1829. S a c h 8 S. O stawiania budynków. 
Salvandy Narc. Hist. de Pologne. Paria. 

— Polen und Konig Joh. Sob. Stuti. 

S a n i e w 8 k i Fel. Prospekt da dzieło : Jeogr. 

Warsz. 
Sanocki Ant De morbis aaditas. Grac. 
Sancerotte K. Rady dla kobiet. Warsz. 
Sawicki Ant. Kalbas dusziu iszimtaa. Wyl- 

nuje. 
Saxe Manr. Rozporz. batalionu. Warsz. 
Sav Jan Chrz. Listy do Malthusa. Wil. 
Schnajder Jdz. Kalendarz gosp. gal. 
Schneider. Ueb. d. Struktur des Sandomirer. 

Gebirg. 
Schoen Jan. In rem numm. antią. Rossiae. 

Vratisl. 

— Novae quaedam in rera numm. Yratisl. 
S eh ul z 0. kalend, daw. Rzym. Wilno. 
Schweitzer. Mnemosyne galtz. Abendblatt. 

Lwów. 
Sc upo li Waw. poskram. nam. Wilno. 

— Woina duchowna. Wilno. 
Sejm W. Kg. Pozn. F%znań. 
Siarczyński Fr. ks. Nowy kalend. Lwów. 
S i e c k f i e 1 d Ed w. Sztuka poznaw. lodzi. War. 
Sienkiewicz Jan Kar. Katalog duplik. Pu- 
ławy. 

Skarbek Fryd. inst morał. zeps. dzieci. 
Warsz. 

— Popas, kom. Warsz. 

— Theone des richesses sociales. Paris. 

Skarżyński Alojzy. Na dz. im. Józ. hr. 
Załus. Krak. 

— Młodość moja. 
Skorowidz alfab. miast. Warsz. 

Skott Walter. Hetman z Chester, rom. War. 

— Iwanhoe, rom. Warsz. 

Słonimski Józ. ułamkach ciągłych. Ka- 

UBZ. 

Słoniński Ant/ Diss. de morb. olfactus. 

Krak. 
Słoniński Józ. Specim; de patria potest. 

Crac. 
Słotwiński Fel. Lei. Rozprawa z ojcem 

Mateuszem. Wrocł. 
Słotwiński Konst. Czasopism nauk ksie- 

gozb. im. Ossol. Lwów. 
Śmieszek, pismo period. War. 
Sof o ki es. Edyp. w Kolonie, trag. Wilno. 
Sprawa na popis uczniów. Płock. 
S t a c h o w s k i J. Fr. ,Kaz. przy złóż. zwJok 

Woronicza. Krak. 

Staniewicz Szym. Dainos Zomaicziu. Wił. 

— Gram. ling. litnuanicae. Wilno. 

— Szeszes Pasukas Zemazcse . . . Wilno. 

— Hist szwenta ysz łatińazka . . . Wilno. m 
Stapf Fr. ks. Materye do kazań. Wrocł. 

Steinbttchel. Satze d. Offentl. Yertheid. 

Lemberg. 
Stern Abrah. Hymn. w dniu kor. ces. Mik. 

I. Warsz. 
Stille Karolina. Marya Leszczyńska Hamb. 
Storch Henr. Uwagi nad dochód, nar. Wił. 
Streibel Stan. Katalog książek. Lublin. 
Strojew Paw. Opis ttaropeczat knig. Mosk Stryjeńska Mar. Dziedzic i poddania pow. 

Warsz. 
Suehorowskł Mich. Ańleit. znm Untericht 

in poln. Spr. Lenib. 
Swiderski Adam. Wykł. zgody imiesł. jęz. 

franc Warsz. 
Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 
Szahin Ant Geodezya wyższa. Wrl. • 

— Miernictwo.. 

Szamberski Jan. Lehrb. der poln. Spra- 

che. Kónigsb. 
Szaniawski Fr. Ksaw. Prawo pol. kisi 

soboru tryd. Warsz. 
Szanieoki Jan Olr. Spis dow. ze strony 

Szaniaw. Warsz. 
(Szczebrzeszyn). Popis szkoły zaanoja. 
Szczegłow Mik. bogać, kopal Bosyi. 

Wilno. 
Szczurowski Grzeg. Diss. de erysipelate. 

Moskwa. 
Szubert Mich. Raport o, ogród. bota*. War. 
Szulc D. Gram. jęz. łacin. ob. Broedaf. 
Szum śle i Tom. Kurze Beaehr. eines Sćhau- 

fel Beils. Posen. 

— Grammaire franc. Posen. 

— Wypisy franc. Posen BerL Bydg. 

S z w aj n i c Jan. De causis ratione tribun. plebi. 
Erlangen. 

— De tributo, quod Athenienses pendebarit. 
Warsz. * 

Szyrma Lach. Anglia i Szkocja. Warsz. 

— Pamięt. warsz. urn. czystych i sfera. War*. 
Tabela zamiany miar i wagi Watbz. 
Taryfa jen. cef. król. pola. 

Teraj ewicz T. Gram. franc. Wilno. 
Tetmajer P. Józ. Pieśni. Lwów. 
Thieriot Alb. Notwend. wissensoh. A*eb. 

fur die Forstmann. Gotha. 
Ti U i er. Allg. Gesch der siar. 6tamme. 

Frankf. 
Tołstoj Jacq. Lettre d'un Russe. Paris. 
Tomaszyński G. Modeles d , ecriture fran. 

Petersb. 
(Tomaszów). Priv. Mitih. in Befr. der in 

Tomasz. Masoy. Ansiedelungen. 
Tomorowicz Jan. klinice uniw. war. 

Warsz. 
Tor osi ewicz Daw. Sumar. dok. w spr. ks. 

Pijarów, war. 

— Wyrok w tejże spr. 

Trojański J. Zadania do tłamacz. I. Krak. 

— Toż cz. U. Poznań. 

Tuozyński Joan. De eftusis plicae pol. 

Patavii. 
Turcy a europ. Konstantynopol. Warsz. 
Turowski Kaz. Józ. Pierwiastkowe płody. 

Przemyśl. 
Turysta do przyj, o sw. metamorfozie. War. 
Tygodnik dla dz. red. Chrzanowski. Wara. 
tJiazdowski Tom. Pamięt Sandoim Wara. 
Ubrieh Wilh. Todten GraW. Wir. 
tTłanowski Józ. Powieści Z podali Mn. 

Warsz. 

— Prospekt. Obraz dziejów. Warsz*. 
Umiński Jan Memoire sur les operat, tife 1« ' 

Grandę. Armóe. PaJris* 1829 ~ 1830. 117 Upominek dla dzieci Htew. Wilno. 

— dla Polek. Wam. 

Urban Ant. Job. De haembrragiis generatim. 

Disser. Pałavii. 
W. K. O upominku Pliszki. Wam. 
Wagner Kar. De acirrho. Hallae. 
Yałentini J. O wojnie tureckiej. Want. 
Warschauer Bote. Waraz. 
Weiase M. Coordinatio Mereurif. Krak. 

— Correctiones temporis. Krak. 

— Latitudo geogr. Craeoyiae. Krak. 

Vel de (Van der). Horoskop, pow. Wilno. 
Welke F. Zbiór postanów, względ. kupie- 

ctwa. Kalisz. 
Wężyk F. Mieszkaniec Krakowa. Krak. 
Wężyk R. Splew na nozcz. Poniatowskiej. 

Lwów. 
Vi dal H. Henryk, pow. Waraz. 
Wielopolski A. Ekspedycya wyroku ... 

(b. w. m.). 

— Wyrok sadu apelaeyj. Warsa. 

Wiła Kar. Yeneichniss von Bticbern. Lw. 
Wiśniewski F. Commentarii in Demosthe- 

nis orationem. Minster. 
Wirgiliusz. Bncolika. Warsz. 
Witgenstei nów głos przeciw Giedroyciom. 

Wilno. 
Witkowski O. Zycie Joanny d'Arc. War. 
Wittig K. Supplementum codiois judiciarii. 

Yiennae. 

— Das allgemeine Gesetzbnch. Wleń. 
Witwieki W. Pszczelnictwo krajowe. War. 
Witwieki S. Edmund. Warsz. 
Wodzicki S. Dodatek do spisu roślin Nie- 

dzwiedzkich. Kr. 

— Dziennik ogrodniczy. Kr. 
Wojciechowski R. De stoioismo. Krak. 
Wolicki T. List pasterski. Poznań. 
Worowi cz Ji Kazania. Krak. 
Wręczycki F* Bistorya jeometryi. Warsz. 
Wroński H. Machines a yapeur. Paris. 

— Probleme de la politiąue. Paris. 
Wrotn owaki F. Rozmowy polskie t rosy i. 

Wilno. 

— Upominek dla dzieci. Wilno. 
Wspomnienie o T. Wawrzeckim. Wilno. 
Wszelaki T. Zbiór nauki chrzeseiań, Częst 
Wu aster K. Polentf ausgezeichnete. Mftnner. 

Glogau. 

Wybór naboi. (b. w. m.). 

Wyrok w apr. A. Wielopolskiego. 

Wyrwicz A. Pocz^tkijeometryi. Wilno. 

Zabłocki F. Dzida. Waasa. - ' 

Zaborowski C* O rzeczach ruchomych. 
Warsz. 

Zaremba J. Planimetr. Puławy. 

Zastrew A. Opis zarysów fortyfikacyjnych. 
Warsz. 

Zatorski S. Polowanie/ poema. Wilno. 

Zawadzki Józ. Dodatek do katalogu. 

Zawadzki i Węcki. Nowy dodatek do kata- 
logu. 

— Dragi dodatek. 

Zbiór książek pożytecznych. Wars*. 

— powieści. Wildo. 

— praw dla król. Prask. Poznań. Zdanie sprawy z funduszu bractwa miłosier* 
Krak. 

— Towarz. Dobrocz. Warsz. 
Zdanowicz A. Dykcyonarz francnzki. Wil. 
Zeiszner L. Ueber den Dolomit. Warsz. 

— O powstaniu fonnacyi bazaltowe]. Wars. 
Zabrzycki D. Uprawa lnu. Lwów. 

Z wy c z aj u (O) używ. merkuryutzu słodkiego. 

Warsz. 
Z d żarski A. Książeczka dla dzieci. Płock. 
Zochowska K. Saint* Clair. Warsz. 
Żółkowski A. Momus. Warsz. 
Żuchowski J. O wydaniu dzieła Łomonda. 

Warsz. 
Żugarzewaki S. O uprawie lnu. Wilno. 

— Rozmowy pola. franc. i rosyj. Wilno. 
Życki Wincenty. Głos w sprawie z Józ. 

Billewiczem. Wiltfo. 

1830. 

A. L. Przygody mojego gospodarza. Wilno. 
Abbadie J. Sztuka poznania samego siebie. 

Wilno. 
Abecadło czyli nauka. Wilno. 
Albertrandy J. Katechizm. Wilno. 
Alfabet historyczny. Warsz. 
Ali em and A. Wykład działań wojennych. 

Warsz. 
Andró R. Zbiór nauki o chorobie owiec. Lw. 
Andrzejowski A. Rys krain między Bo- 
hem i Dniestrem. Wilno. 
Anleitung. Lwów. 
Antoni i Antosia, kom. Warsz. 
Artois A. Papugi naszej babuni, opera. Wil. 
Aśnlkowski J. Popiół. Lwów. 
Bajer J. własnościach liczb. Warsz. 
Balicki M. Rys życia Jana Śniadeckiego. 

Wilno. 
Bałamut petersburski. 
Band ki e J. 8. Istorla gosudarstwa polskaho. 

Petersb. 
Barbauld P. Nauka dla dzieci. Warsz. 
Barthelemy A. Mery. L'insurrection. Stutt. 
Batory Stef. Pamiętniki. Warsz. 
Beauclere A. Podróż do Maroko. Warsz. 
Becker W. Ueber die frótzgebirge in Polen. 

Freiburg. 
Bal lar min R. Nauka chrześcijan. Wilno. 
Bellizard. Spis książek polskich. Petersb. 
Bentkowski F. Spis medalów polskich. 

Warsz. 

— O znakach pisarskich. Warsz. 
Beyle L. Trzy powieści. Petersb. 
Bieńkowski A. powszechnym pokoju. 

Warsz. 
Bierzyński S.» Procia sur Vladislafl IB. 

Petersb. 
Blatt (Warachauer). Warsz. 
B 1 o e d e G. Ueber Gebirg«»formation. Wrocł. 
Błachowicz P. Nauka chrześcijańska. War. 
Boczkowski Dr. Dissert. foaug. Wiedeń. 
Boencourt. Voyage. Edinburgb. 
Bohatk iewica A. Rzecz o bibliografii pow. 

Wilno. 
Bochdanowiea J. Diftsertatior Witoe, 118 1890. Bohomolec F. Życie Jana Zamojskiego. 

Radom. 
Bojanus L. Anleitung. Lipsk. 
Borodzicz S. Gramatyka. Wilno. 
Bossange. Catalogue relatifs d 14. Pologoe. 

Leipz. 
Bourg (Du) La revol. de Pologne. Paris. 
Boznański F. Pisma. Lwów. 
Bruhma-Waiwarta (Majewski). Warsz. 
Bratkowski S. Ja i on, kom. Warsz. 

— Teorya pisania listów. Warsz. 
Brodziński K. Mowa. Warsz. 

— Pisma rozmaite. Wcrsz. 
Bronie A. Poezye. Wilno. 
Bronikowski A. Jan liii dwór jego. Wro- 
cław. 

— Toż. Warsz. 

— Joannes III Sobieski. Lipsk. 

— Staniałaś Poniatowski. Paris. 
Brougham P. Rozprawa o korzyściach 

z umiejętności. Warsz. 
Brzezina A. Katalog ksiąg polak. (War.). 
Bułharyn T. Dymitr Samozwaniec. Warsz. 

— Geschichte des J. Wyżygin. Lipsk. 

— Iwan Wyżygin, Warsz. 

— Toż. Petersb. 

— Piotr Wyżygin. Warsz. 
BurmajsterJ. Commentatio de systemate 

Sociuianorum. Rostok. 
Burney F. Ewelina. Wilno. 
Byron Lord. Giaur. Puławy. 
Bystrzycki J. Fizyka. Warsz. 
O aro P. Słownik pola. niem. Pozn. 
Catalogus cleri Diaeces. Praemisl. 
Chamski T. Wiersz na Mikołaja I. Warsz. 
Chi ar i ni L. Le Talmud. Paris. 

— Odpowiedz na recenzyę słownika hebrajs. 
Warsz. 

— Theorie de Judaisme. Paris. 
Chłędowski A. Dziennik powsz. Warsz. 
Chłędowski W. Haliczanin. Lwów. 
Chłopicki J. Odezwa dyktatora. Warsz. 

— Toż. Warsz. 

Chłopiec stodukatowy, fraszka. Warsz. 
Cbodyniecki J. Geschichtl. Tagebuch 

Lcmoergs. Wien. 
Chodźko A. Le Ghilau. Paris. 
Chodźko L. Carte des etata de Pologne. 

Paris. 

— Carte generale de 1'Italie. Paris. 

— Description du Palatinat de Troki. Paris. 

— Les Polonais en Italie. Paris. 

— Tableau de la Pologne. Paris. 
Chotomski F. Opis ptaków król. polak. 

Warsz. 
Ciampi S. Flosculi historiae polonae. Pu- 
ławy. 

— Lettere del Giov. 8obieski. Florencya. 

— Notizie di medioi. Lukka. 
Ciechanowski W. Uwagi nad pomorkiem. 

Wilno. 
Cieszkowski A. Śpiew na nutę piosnki 

o Maju. (Warsz.). 
Clemendot J. O wyrobie cukru. Warsz. 
Cooper. Dziki wyspiarz. Pozn. 
Cuda i naboż. obrazu P. Jezusa. Lwów. Cybulski A. Theses. Lwów. 
Cycero. De offlciis. Warsz. 
Czajkowski P. Pochwała Arnolda. Krak. 
Czak i A. Wzory budowli wiejskich. Warsz. 
Czapski L. Szpieg ukarany. Warsz. 

— Wspomni nia z lat dziecinnych. War. 
(Czarnecki £.). Ode Rev. E. Czarnecki. 

Warsz. ' 

Czarnowski O. TrSunie. Hadamar. 
Czartoryska J. Książka do pacierzy. Pu- 
ławy. 

— Pielgrzym w Dobrom ii u. Warsz. 
Czartoryski A. J. Essai sur la Diploma- 

tie. Parts. 

— Głos w izbie poselskiej. Warsz. 

— Pochwala Woronicza. Puławy. 
Czasopism księgozb. Ossolińskich. Lwów. 
Czech Józ. Kalendarz. Krak. 

— Katalog dzieł polskich. Krak. 

— Dodatki do katalogu. Krak. 
Czerski S. Opis dyecezyi żmudzkiej. Wił. 
Czynności sejmu. Lwów. 

D. S. Elegia na zgon Woronicza. War. 
(Dąbrowski J. H.). Dąbrowskiego mazurek. 
Warsz. 

— Pieśń na nutę Dąbrowskiego. Warsz. 
Damse J. Śpiewki miotlarza. (Warsz). 
Daniłowicz J. O medalach Radziwiłłów- 

skich. Petersb. 

Dekameron polski. Warsz. 

Delacroix J. O hemoroidach. Warsz. 

Delayigne K. Da -Napoleona. Warsz. 

Dembiński M. Wybór podróży. Warsz. 

Dembołecki W. .Przewagi Elearów pol- 
skich. Puławy. 

Dembowski J. S. Trzy rozprawy. Krak. 

(Deybel). Wiadomość o instyt. żeńskim. 
Wilno. 

Dierżawin G. Bog, oda. Lwów. 

Directorium div. off. Poznań. 

— Toż. Lwów. 

— Toż. Warsz. 

Discours du president du Senat. War. 
Dmitriew J. Jermak. Petersburg. 
Dmochowski F. S. Biblioteka naród. War. 

— Nocleg w austeryi, kom. opera. Warsz. 

— Odpowiedź na pismo Mickiewicza. War. 

— Wujaszek z Ukrainy. Warsz. 
Dmuszewski L. Kuryer warsz. 
Dmuszewski J. Dissert. inaug. Krak. 
Dr. Fr. Westchnienia cieniom Dom żalski ego. 

Warsz. 
Du Bourg. La reyolution de Pologne. Paris. 
Ducange W. Doktór spowiednikiem. Wars. 

— Leonida. Warsz. 

Duwal A. Wet za wet Warsz. 
Dworzaczek F. Dissert inaug. Wilno. 
Dyaryusz sejmu. Warsz. 
Dziennik damski. Warsz. 

— dla dzieci. Warsz. 

— medycyny. Wilno. 

— powsz. Warsz. 

— rozporządź, m. Krakowa. Krak. 

— rząd. Rpltój krakows. 

— urząd. woj. August. Suwałki. 

— Toż kalisk 1830. 119 — Toż lubelsk. 

— Toż mazowieck. 

— Toż płockiego. 

— Toż podlask. 

— Toż sandoiniers. 

— wileński (czasop.,. 

Dzień poboż. chrześcijanina. Warsz. 
Dziewoński Z. Conspect. nosolog. Wilno. 
Eichwald £. Natarhistorische Skizze v. Li- 
thanen. Wilno. 

— Zoologia specialis. Wilno. 
Elementarz. Lwów. 
Elwira, romans. Warsz. 

Ew ans 6. Podróż do ziemi Van Diemen. 

Warsz. 
Falkenstein E. Tad. Kościuszko. Radom. 
Fiałkowski P. Dodatek do gram. Kamień s. 

Krak. 
Filsjean J. Wypisy franc. Wilno. 
Flatt B. Wiadomość o instyt w Marymoncie. 

Warsz. 
Flenry K. Katechizm hiśtorycz. Warsz. 
Fonberg J. Wiadomość o cholerze. Wilno. 
Forbin. Wspomnienia Sycylii. Warsz. 
(Franciszek z Assyżn). O znalezieniu ciała. 

Wilno. 
Fredro A. Komedye. Lwów. 

— Damen und Hnsaren. Berlin. 
Frey J. Disaert inang. Berlin. 
Friedlein Dan. E. Yerzeichniss. neuer Btt- 

eher (katalogi lipskie). 
(Friedrich). Wyprawa satyryczna. Warsz. 
Frydrych W. Odezwy pasterskie. Przem. 
FulgenceGh i Sowiński W. Chants polonais. 

Paris. 
Funke P. Technologia. Warsz. 

G. N. Złota ksiaż. cz. nauka pokory, Warsz. 
Gacki Józ. Dzieje inst. eduk. w Piotrkowie. 
Gajecki A. Gazeta ogrodu^ Lwów. 
Gaszyński Konst. Dwaj Sreniawici rom. 
hist. Warsz. 

— Warszawianka. Warsz. 

— Waryat z potrzeby. Warsz. 

— Wiersz do H. Sontag. Warsz. 
Geografia dla dzieci. Warsz. 

— hist i nowoż. War. 

Gibbon Edw. Rys prawa rzyra. Krak. 

Gierdwiłło M. Mowa w czasie sejmików. 
Grodno. 

Giustiniani P. Della storia Yeneziana. Ve- 

nezia. 
Gliicksberg Nat. Katalog książek. 
Godlewski M. O. Melodye. War. 

— Przekleństwo na Pelikana. Warsz. 
Goldberg J. Dissert de coffea. Yindob. 

Gołębiowski U. Lud polski. Warsz. 

— Spis rzeczy. War. 

— Ubiory w Polsce. Warsz. 
-■ Wiad. z hist poL Warsz. 
Gra w młotek i dzwonek. War. 
Grabowski Amb. Kraków i okolice. Krak. 
Grecz M. Zas. pocz. ras. gram. Petersb. 
Grose W. Die antiphlog. in 8yphil. Berol. 
Grou J. M. O duchu prawdz. poboż. War. 
Gueyara. Zegar mouarchów. Wiln, Haering W. J. H. Walldemar, romans. 

Warsz. 
Haimberger Ant. Jus Romanum. Lcopoli. 
Halko L. Szczęsl. miasto dr. Wilno. 
Heilman Aug. Jeziorański. Themis polska. 

Warsz. 
Herb el ot Alfons. Notice sur la vie d' A. 

Mickiewicz. Paris. 

— Le royaume de Pologne. Paris. 
Hermbstadt Halle. Środki wyniszcz, plu- 
skiew. Warsz. 

Hoge Stan. O ruchu ciał niebieskich. Wars. 

— Tu Chazy o żydach. Warsz. 
Hoherilohe i fałkowski. Wzniesienie myśli 

ku Bogu. Wnrsz. 
Hoffman Kar. B. Wielki tydzień Polaków. 

Warsz. 
Horae diurnae Breviarii Romani. Var. 
Hubę R. Zasady nauki prawa karn. Warsz. 

Idżkowski Adam. Nocy Rzymian. Warsz. 
Index lect. in Univ. Jagieł. Crac. 

— prael. in Univ. varsav. Var. 
Instructionhlr d. Sanitftts-BehOrden vor 

Cholera. Wien. 
Instrukcya dła oby w. kosa uzbr. 
Ir win g W. Rysy moralności i literatury. 

Wilno. 

Jachowicz Stan. Rozmowy mamy. Warsz. 

— Pieśń narodowa. 

— i Chrzanowski Ign. Dziennik dla dzieci. 
• Warsz. 

Janicki Stan. Pamiętnik fiz. matem. Wars. 
Janicki Józ. Rzecz o kwadratach magicz- 
nych. Warsz. 
Jan s sen J. Herm. Hermeneutica sacra. Vii. 
Jarocki Feliks. Pisma rozmaite. Warsz. 

— Żubr oder Auerochs. Hamburg. 
Jasiński Jan. Tom. Kawiarnia, komedya. 

Warsz. 
Jaślikowski J. K. Wiad. o życiu Kwinty- 

liana. Warsz. 
Jaszows-ki Stan. Powieści historyczne. Lw. 
J aż wiń 8 ki M. Ant Chronologia papieżów. 
Jeaąain Gomez. Antologie univ. Leipz. 
Jędrzejewiczowa Lud. Podróż Józia do 

wód Szlaz. Warsz. 
Jeografia Kr. Pol. Wars. 
Józefowicz P. O teoryi prawa krym. War. 

J und z ił ł Józ. Opisanie roślin w Litwie. 

Wilno. 
Jussieu Waw. Anzelm i Łukasz. Warsz. 

K. F. Ucieczka moskala. 
K. S. C. Wiersz do Heoryety Sontag. War. 
Kabath Józ. Wypis z hist św. Wrocław. 
Kaczkowski Mich. O pozn. lecz. chor. oho* 

lera. Warsz. 
Kai en. gosp. Berdycz. 

— krakowski. Krak. 

— pol. rus. Warsz. 

— polit pijar. Warsz. 

Kampe Joach. Przyp. Robinsona. Warsz. 

— Toż wyd. 2. Warsz. 

— Teofron czyli doradca dośw. Wilno. 
Karnkowski Stan. Sententia albo- zdnnie 

o odj. króla. Warsz, 


lpo 1630. Karpiński Fr. Dzieła. Wars?. 

— Wiersz. O powin. obyw. Krak. 
Karpowicz Mich. Kazanie poatne. Przem. 
Kani fus s Joh. S. Ueber Meth. die Liter, za 

lehren. Góslin. 

— Nachr. v. Gymn. i a Neu-Stett. Cóslin. 

— Die Keligien in d. Gymnasien. Ćóslin. 
Kawalewski Konr. Homil. niedz. Przem. 
Kawiecki Borg. Kolenda ifa poż. ubogich. 

Poznań. 
Kazania i mowy na pogrz. Woronicza. 

Krak. 
Każdy swój towar chwali, krotof. Warsz. 
Kecht J. S. Prakt. chód. wina. Poznań. 

— Toż. Warsz. 

Kellermann Edw. DJss. de odoribus. Vind. 
Kiciński Br. Wiersz do wojsk polskich. 
Warsz. 

— Do dyktat. Chłopickiego. Warsz. 

K i t a j e w s k i Ad. Maks. Sławianin, tyg. dla 

rzem. Warsz. 
Klimaszewski flip. Noworocz. Wilno. 

— Rozbiór poezyj Tremb. Wilno. 
Kłągiewicz. Do dziekanów. Wilno. 
Klonowie z Fab. Seb. Flis albo spuszcz. 

statków. Warsz. 
Kniażnin Fr. D. Oda do zgody. Warsz, 
Knigge Adolf. O wychów, dz. Warsz. 
Knotne Lnd. Diss. de plica. Vii. 
Kocebue. Roztargnieni, kom. Wilno. 
Koehemens Marc- Mszał na 40 mszy. Częst. 
Kodeks cyw.fr. Warsz. 

— karzący dla król. pol. Warsz. 
Koehler. De retfecissemens de P uretre. 

Paris. 
K o 1 1 a r Jan. Gzitanka. Praga. 

— Rozpr. o gmenach nar. Slawskeho. Budin. 
Kołłątaj Hugo. O ustań, i upad. konstytu- 

cyi. Warsz. 

Końce w i-c z Lud. Nauka o pow. wzgl. sie- 
bie samego. Warsz. 

Kopczyński Onuf. Gram. na ki. 1. Warsz. 

Ko oper Fen. Ostatni Mohikan. Wilno. 

Kopernik Mik. (Z powodu jego pomnika). 
Warsz. 

Koppe J. G. Nauka chód. merynosów. War. 

Kom Jan Bog. Katalog książek polskich. 

— Catalogue des livres. 
Korsak Jul. Poezye. Peterab. 
(Kościuszko Tad. And.). Anniveraaire 84-e 

de la naissance de Thadóe Kościuszko. 
Paris. 

Kosiński Ąd. Amil. Go robić ze szpiegami. 
Warsz. 

Koś mińsk i J. P. L. W. Portrety królów 
pol. i ludzi sławnych. Warsz. 

Kotowski Ant. Mowa na nab. za duszę La- 
sockiej. 

Kozłowski Fel. cywiliz. Grecyi. Warsz. 

Kożmian Kaj. Ziemiaństwo polsk. Puławy. 

— Toż. Wrocław. 

— The georgies of Poland. London. 
Kożmian Stan. Egb. Wiersz do Sontagowej. 

Warsz. 
Kraszewski J. J. Kilka obr. towarzys. 
Witoo. Krauz Ant Doświadcz, nad siłą koni. War. 

— Enoyklop. popul. Warsz. 

— Solidometrya. Warsz. 

Kreyczi Fr. Eine akad. Redę. Przemyśl. 
Królikowski F. BiblioŁ konwersacyjna. 

Pozn. 
Kroplewski Aug. Oda do Henr. 8ontag. 

Warsz. 
Krueger Kar. Kupiec. Warsz. 
Krug W. Polens Schicksal. Loipzig. 
Kuczyński Jan. Wyp. niemieckie. WiL 
Kuhn i Milikowski. Yeraeichniss der Bttcber. 

Lemb. 
Kurbski Andr. Skazanija. Peterab. 
Kurkowski. Wspomn. o Mult. i Wołoazcz. 
Kurowski N. Dod. do kalend, roln. War. 

— Poznaki wściekł, psów. Warsz. 
Kwadrupani K. J. Bogobojność chrzęść* 

Warsz. 
L. J, Listy czyli spostrzerzenia o rządzie 

w król. pol. Warsz. 
La gardo Aug. Les obseąnes de Kościuszko. 

Paris. 
Lamartine Alf. Oda. Warsz. 
Lan tier E. F. Podróż do Hiszpanii. (Dmoch.). 
Lebel Ign. O kuracyi wiosennej. Warsz. 
Legionista (polaki). Warsz. 
Lelewel Joach. Dzieje Polaki potoczn. War. 

— Toż tamże. 

-r Essaj sur la legisl. de Jagellons. Paris. 
Lemercier Jan. Nep. Les 'serfa polonaia. 

Paris. 
Leopold A. Duma o Generale Grabowskim. 

Warsz. 
Leroy Lud. Medycyna, wytaczająca. Warsz. 
Lesmann Jan Biogr. GemJUde. Beri. 
Leszczyński J. N. Oda dekJ. w teatrze. 

Warsz*. 

— Proklamacya do Polaków. Warsz. 
Leszczyński Stan. Filozof chrzes. Wars?. 
Letourneaui. Hist star. i now. test 
Lewicki Jos. Sćhemajismus Cleri. Praetąislit 
Lewocki Onuf. Jeom. element. Wars. 
Lista imien. oficerów. Warsz. 

— osób trudniących się jęczeniem. 

— uczniów kr. war. uniw. Warsz. 

Lope de Vega. Don Feliks gę Mendoza, kflns. 

Wilno. 
Lo tery a klasyczna. Gra. Warsz. 
Lubecki Ksaw. Mowa na zdania spr. Banka 

pols. 
Lubowidzki Józ. Discours a la dietę. Yars. 

— Głos na posiedź. Izb. połącz. Warsz. 

— przy zakończeniu sejmu. Warsz. 
Lutskay Mich. Gram. slavo~rnth£na. Badae. 
Łapsiński J. Elegia aa zgon Woronicza. 

Krak. 
Łętowaki L. Książka do naboż. Krak. 

— Mowa na nab. T. Małachowskiej. Krak. 

— Mowa przy ślubie A. Krasickiego. Krak. 
Łubieński P. Zdanie sprawy. Warsz. 
Maciejowski Fr. De condictione. Warsz. 
Maozakiewicz X. Mowa przy złożeniu 

zwłok Małaehowsk. Krak. 
Magier A. O próbach wódek. Krak. 
Mag nie n. Sierota i Duukarowie, Wilno, 1830. 121 Magnusze wski D. Dzień 29 Listopada. 

Warsz. 
Maj (trzeci) wiersz. Wara. 
Majestat w ubogim domu. Pozn. 
Majewski W. S. brahma-Wai warta Puranam. 

Warsz. 
Maistre X. Trędowaty z Aosty. Wilno. 
Malte-Brun K. Tableau de laPologne. Par. 
Malce q H. Bibliothek der Weltkunde. Aarau. 
Manifest izb sejmowych króL polsk. War. 

— beider ĘLainmem. Wars. 
Marciszewski J. Wzór opisu stanu dóbr. 

Warsz. 
Masse £. Ossoliński. Paris. 
Matuszewicz R. Pamiętnik patryot. Wars. 
(Mazepa J.). Mazepa, roman. Paris. 
Mazurek ofiarowany tchórzom. (Wars.). 
Mendelsohn M. Obrzędowe ustawy żydów. 

Warsz. 
Miasto ucieczki. Warsz. 
Michalski F. De epilepsia. Wrocł. 
Mickiewicz A. Śpiew strzelca. Wilno. 

— Konr. Wallenrod:. Paris. 

— Toż. Paryż. 

— Poezjre. Paryż. 

— Poesies. Paris. 

Mika J. Groszówka. Bochnia. 

— Hymni et preoes. Bochnia. 

— Nabożeństwo. Bochnia. 

— Ojcze nasz. Bochnia. 

— Officium. Bochnia. 

— Wybór naboż. Bochnia. 

— Zabawy duszy młodocianej. Bochnia. 
Mikiewicz A. Nauki parafialne. Lwów. 
Mikołaj L Discours le 28 Maj. Yars. 

— Manifeste (b. w. in.). 

— Mowa 28 Maja. Warsz. 

(Milatyn). Cuda i naboż. obrazu P. Jezusa. 

Lwów. 
Min as. Iter in Poloniam. Wenecya. 
Minasiewicz F. Gegenst&nde der OffentL 

Yertheid. Lwów. 
Ministrantura. Wadowice. 
Mnemosyne f czasop.). Lwów. 
Mochnaoki B. Sprawa Birnbauma. Warsz. 
MochnackiL. Czy może być kontrę wolucya 

w Warsz. 

— Co rozumieć przez rewolucya, w Polsce? 
Warsz. 

— O literaturze polak. Warsz. 
Modlitwa Polaków do Boga. 
Mo 16 L. Barbe Grabowska. Paris. 
Montolieu P. Karolina Lichtfield. Wilno. 
Morawski Fr. Mowa przy pogrz. Poniatowa. 

Warsz. * 

Morawski T. Letters of Poland. Londyn. 
Mostowski T. Discours. Warsz. 

— Mowa nar sesyi. Warsz. 
MoszczeńskiE.A. Rozmowa Bożnieckiego. 

Warsz. 
Motty J. Muzeom historyi natural. Poznań. 
Motyl (czasop.). Warsz. 
Mowa w czasie sejmików. Orodno. 
Ho wy na posiedź. Banku polsk. Warsz. 

— na sejmie. Warsz. 
Muzeum dla dzieci. Warsz. Mydli o zastos. fizyoL do historyi. Warsz. 
Naboż. codzien. Przem. 

— do N. Sakramentu. Warsz. 

Narbutt T. Rys histor. ludu cygańsk. Wil. 
Nauka czyt. Warsz. 

— o jubileuszu. Toruń. 

— obyczajowa. Wilno. 

Netto. Kalendarzyk politycz. Warsz. 
Neuhauser F. Dissert. medica. Wiedeń. 
N i e d o bW s k i J. Wykład jeografii. Lublin . 

— Toż. Warsz. 

Ni ed mann. Demetrius. 
Niemcewicz J. U. Zbiór pamiętników. Pu- 
ławy. 
Nodier K. Jan Zbogar. Wilno. 
Noel A. Spis dochodów Sióstr Miłosier. Lw. 
Noel i Chapsal. Gramaire francaise. Wiln. 
Nowakowski J. N. Miotełki (śpiewki). War. 
Noworocznik kieszonkowy. Warsz. 
Obraz politycz. król. polsk. Warsz. 
Oda do zgody. Warsz. 

— na cześć obrońców warsz. Warsz. 

— do Różnieckiego. Warsz. 
Odezwa do narodu polsk. Mikołaja. 

— Rady administr. Warsz. 

— Rządu tymczas. Warsz. 

Odyniec A. E. Melitele. noworoczn. War. 
Officium codzien. Mińsk. 

— albo naboż. Wilno. 

O la vi de A. Tryumf ewangelii. Warsz. 

Ołtarzyk mały. Piekary. 

Onoszko J. Poezye. Płock. 

(Opole). Popis szkoły XX. Pijarów. 

Orda N. Litwin do Polaków. Warsz. 

Ordnung der VorIesungen. Lw. 

Ordo diy. offi. Pozn. 

Ordynieo J. K. Dekameron (czasop.). War. 

— Życie Napoi. Bonapartego. Warsz. 
Organizacya gwardyi m. Krakowa. 
Orzechowski Ign. Specimen medico pract 

Yilnae. 
Orzechowski S. Zycie J. Tarnowsk. Ra- 
dom. 

— Toż. Warsz. 

Orzeł biały (czas.). Warsz. 

(Ossoliński J. M.). Wjazd ... do Rzymu. 
Warsz. 

Ostrzykowski B. Wiadomości o wymo- 
wie sw. Warsz. 

Pamiętnik nauk i szt. pięk. Krak. 

— dla młodzieży polBk. 

— Sandomirs. Warsz. 

Pan cer F. Wiadomość o mostach. Warsz. 
ParcoBflius. De orthogr. polon. Pozn. 
Parys J. Myśli religij. patryot. Warsz. 
Paszkowski F. O topografii gór. Krak. 
Paszkowski J. Nauka kanoniera. Warsz. 
Paterkul K. Historya rzymska. Warsz. 
Patryota (czas). Warsz. 
Patryotyzm. Warsz. 
Pawlicki F. Medycyna dla ludu. Wilno. 
Pawłowicz M. Pamiętnik fizycz. matemat. 

Warsz. 
Pelouze P. O budów, kominów. Warsz. 
Pernot T. Biedny rybak, kom. Warsz. 
Pierwszeństwo religii chrzęść. WarBz. 

16 


122 1880. Pieśń podczas mszy św. Bochnia. 

— du Boga. Krak. 

— o Maryi P. Sokalskiej. Wadowice. 
Piiarzy. Katalog książek polskich. Warsz. 
Pili er J. Kalendarz. Lwów. 

— Katalog księżek. 

Pin eh es Lajbusiowic. Warsz. 
Pi net. Le reveil d'une merę. Paris. 
Pinnock. Początki logiki. Wilno. 
Piotrowski £. Mowy pogrzeb. Warsz. 
Piotrowski W. Mowa religijna. Warsz. 

— Oraison rćligieuse. Yars. 
Piramowicz G. Nauka obycz. Wilno. 
Pin 8 IV. Wyjaśnienie modlitwy. Częst. 
Płaksin P. O różnicy między klassyczno- 

ścic. Wilno. ' 

Pławski A. Słownik wyrazów botan. Wil. 

Podczaszyński M. Fragments sur la lite- 
raturę de Pologne. Paris. 

Pod owak i H. De oateo steatemate. Berlin. 

Poezye patryotyczne. Warsz. 

Polak sumienny (czasop.). Warsz. 

(P o lo g n ej. De causes de la dócadance. Paris. 

Polski nadzieje. Warsz. 

(Polska) ob. Manifest. 

— Obraz polityce, i statyst. Warsz. 

— Oswobodź. Poleki (wiersz). Warsz. 
Poniatowski St. Observations. Florence. 
Popiel M., Uwagi nad system, rolnictwa. 

Lwów. . ' 
Popis szkoły kalisk. Kalisz. 

— szkoły kieleckiej. Kielce. 

— szkoły krakows. Kr. 

— szkoły lubelsk. Lublin. 

— szkoły w Łomży. War. 

— szkoły łukowe k. 

— szkoły w Opolu. 

— szkoły piotrkowsk. 

— szkoły płockiej. 

— szkoły radomsk. 

— szkoły sejnenś. Suwałki. 

— szkoły siedleck. 

— szkoły zamojsk. 

— szkoły szczuezyńsk. 

— szkoły Pijarów w Warsz. 

— szkoły wojew. warsz. 

— liceum warsz. 

— szkoły wydz. warsz. 

Pop li As ki A. Przykłady do tłóm. Pozn. 
Popliński J. Auswahl v. Mus tern. Lissa. 

— Wybór bajek. Leszno. 
Postanowienie Rady admin. o strażach. 

Warsz. 
Potocki Art. Marina Mniszech. Paris. 
Pouget F. Nauki katolickie. Warsz. 
(Poznańskie księstwo). Postępowanie na 

sejmie. Pozn. 
Praelectiones in Univ. Vilnensi. Wil. 
Prażmowski A. Kazanie przed zaczęciem 

sejmu. Warsz. 
Prek ks. Wizerunki znak. ludzi. Krak. 
Program instyt. politechn. Warsz. 

— sesyi sejm. Warsz. 

— Toż po franc 

ProyartB. Leven van Stanislaus I. 
Przepis musztry, Warsz. Przepisy aktów stanu cywil.' Warsz. 

— o nadzorze kopalń. Krak. ' 

— o znaku honorowym. Warsz. 
Przewodnik fortyfikacyi polowej. Warsz. 
Przybylski J. Kazanie na pogrz. Woroni- 
cza. Krak. 

— Arytmetyka. Warsz, 
Przygody mojego gospodarza. Wilno. 
Pukszta J. Kalendarzyk. Warsz. 
P u 8 c h J. Rys geognostyczny Polski. War. 
Pysch J. Ordo div. officii. Warsz. 
Rada admin. ustawy o straży bezp. Warsz. 
Radecki J. Słown. ophtalmologiczny. Prosp. 

Wilno. 
(Radom). Popisy szk. wojewod. wars. 
Hadomiński Jan. Roczn. instyt Warsz. 

— Rys planu eduk. Warsz. 
Radziszewski Fr. Rocznik polit polski. 

Warsz. 
Rajmund Ferd. Chłop milionowy. Warsa. 
Rakowiecki Ign. O epos. kształć lado. 
Raport rady St d. 12 Maja. 
Rautenstrauchowa. Raguna cz. płochpść. 

Warsz. 
Recenzya dzieła p. t Słown. hebr. Warsz. - 
Regulamin zasady szacow. dóbr. Pozn. 
Rejestr alfab. do prawa kr. dla państw. 

prus. Pozn. 

— ksiąg. Częst 

Ręka Damascena z prochu wydob. Lwów. 
Rocznik wojskowy. ^ 

Roczniki warsz. to w. przyj. Warsz. 
Rosenberger. Formenlehre der lettischen 

Sprache. Micau. 
(Roż niecki Aleks.). Powinszowanie dla, 

Różn. Warsz. 
Różycki ob. Pamięt sandom. 
R i 1 1 e r Marcus. Diss. de martialibns. Yindob. 
Rocznik tow. dóbr. Warsz. 

— instyt eduk. w Król. pols. Warsz. 
Roczniki tow. warsz. prz. nank. Warsz. 
Rodecki Fr. Obr. jeogr. statyst Król. pol. 

Warsz. 

— Wiersz do J. U. Niemcewicza. Warsz. 
Rogalski Leon. Nowe wyp. ros. Wilno. 
Rossini Joachim. Recitatiw i arya z opery 

Tan kred. Warsz. 

— Z opery Cyrulik śpiew. Warsz. 

— Toż. Warsz. 

— Piosneczka z opery Kopciuszek. Warsz. 

— Arya: Na jęki wskazana. Warsz. 

— Z opery Sroka śpiew. Warsz. 

— Z tejżtj opery śpiew. Warsz. . 
Rostkowski Jan Nep. Teologia o bytności 

Boga. 

— Rzecz o styla. Pułtusk. 
Rozkład godz. lekc. w Uniw. wileń. 
r- poboru na oświeć, ulic w Wilnie. 
Rozmaitości. Lwów. 
Rozmowa dwóch mazurów. Warsz. 

— między dwoma obywat o rewol. Warsz. 
Rozprawy i wnioski o ortografii. Warsz. 
(Rożniecki). Anegdoty prawdz. Warsz. 

— Obrona i nagroda. Warsz. 

— Śpiewka żyaka. Warsz. 

Ru obu (O) ciał nieb. i ziemi, Warsz, 1830. 128 Rudnicki Ad. Nauka zapob. wodowstrę- 
towi. Warsz. 

— Projekt organiz. szpitalów. Warsz. 
Russów Stepan. Opyt o podlinnosti Nestor. 

Petersb. 
Rylski Lud. Jener. brygady (wiersz). War. 
Rymkiewicz Feliks. O cholerze. Wilno. 
Rys kr. jeogr. Warsz. 
Rzewuski Stan. Myśli o zastos. fizyologii 

do historyi. Warsz. 
Rzut na stan gospodarstwa. Warsz. 
S. F. Wiersz do Dybicza. 
Salustyusz C. C. Bellum Catil. Wilno. 
Salwandy. Históire de Pologne. Paris. 
8 am po liński Jan. Nagrobek szpiegowi. 

Warsz. 

— Odezwa do Polek. Warsz. 

— Rożnieoki. Wiersz. Warsz. 

— Rok szczęścia Polaków. 

— Wiezienie stanu w Warszawie. Warsz. 
Saniewski Fel. Geogr. poczft. Warsz. 
Sarbiewski Kaz. M. Carmina in usum juv. 

Vars. 
Sarmatka, pismo dla Polek. Warsz. 
Sartory Fr. Uebers. der Cultur d. Kaisertb. 

Wien. 
Smrtoriusz. Zbójca śpiący, po w. Wilno. 
Sawiczewski Flor. Aparat farmaoeut Kr. 
Śchematismus univ. cleri. Praemisliae. 
Sc h legę l A. W. Kurs liter. dram. Warsz. 

— Porów. Fredry Kasyna z Euryp. Warsz. 
Schmidt J. (ł. Rys używ. k$p. parów. War. 
Schmidt Kar. Wil. Nauka warzenia piwa. 

Warsz. 
Schneller J. Jetzt! Taschenbuch. Drezno. 
8 c hu Iz Glo. Astron. per Nic. Coper. Budy- 

szvn. 
Seifer Andr. Gram. d. Serben Wend. Spr. 

Budissin. 
Sekcya duch. rzym. kat. wzywa do błog. 

Boga. Warsz. 
Sękowski Jós. Bałamut petersb. Petersb. 
Selectae ex auotoribus lat. Warsz. 
Siarczyński Fr. i Słotwiński. Czasop. nauk 

Ossolin. Lwów. 
Siekaczyński Waleń. De morbo Croup 

dieto. Berol. 
8ienkiewioz Jan Kar. Wiad. o dziś. Grecyi. 

Puławy. 
Sierakowski Józ. Sul ma^pamondo di Fra 

Mauro. 
Sierociński Teod. Pam. po dóbr. ojcu. Pu- 
ławy. 
Skalski Jan Cbr. Diss. de plica pol. Yrat. 
Skarb nowy najśw. Serca Jez. Warsz. 

— duszy pobozn. Częstoch. 

— To*. Przem. 

8karbek Fryd. Zdanie spr. z podróży. War. 
Skarbiec dla dzieci. Puławy. 
Skórkowski Kar. Win. Saryusz. List past. 
przy obj. bisk. Warsz. 

— Mowa w czasie ingresu do kość. 
Skott Walter. Bibl. now. roman. Warsz. 

— Klasztor, rom. hist Warsz. 

— Opat, rom. Warsz. 

— Bob Roy, rom. Warsz. — Rozbójnik morski, rom. Warsz. 

— Wawerley, rom. Warsz. 
Skowroński Kar. Wykł. syntet. linij epi- 

cykloid. Opole. 

Słowacki Jul. Oda do wolności. Warsz. 

Słowaczyński Jędrz. Marsz na cześć Chło- 
pic. Warsz. 

— Słowa do ma z. zwanego Ghłopic. Warsz. 
Słowaczyński. Antoni i Antosia, kom. 

Warsz. 

— Chłopiec studukatowy. Warsz. 

— Kucharki, krotof. Warsz. 

— Waryat z potrzeby, krotof. Warsz. 
Słownik sławiańsko-pol. Lwów. 
Słuck. Posiedzenie tow. Błuckiego. Warsz. 
Służbie (O) garnizonowej. War&z. 
Smitt K. Sturm v. Jsmaił. Wilno. 
Sniadecki Jan. Di Nic. Copern. astron. pol. 

trąd. Zeydler. Pisa. 
Sobieski (Jan Ul). Lettere militari. Firenze. 
Sobolewski Józ. Wykł. wiary mahom. Wil. 
(Sosnkowski Ign.). Wyrok sadu naj. w jego 

spr. Warsz. 
Sotzmann Fryd. Kartę v. Kttaigr. Polen. 
Sowiński Jan. Śpiewy o kanap, turec. War. 
Sowiński Woj. Chants polon. Paris. 

— Choeur des moisBonnenrs. Paris. 
Śpiew powstańca pol. Warsz. 

— Dalej bracia, dalej żywo. Warsz. 
Śpiewy nar. na pam. 29 list. Warsz. 
Spitznagel Aleks. O urzędzie sadowym. 

Wilno. * ' * 

Sposób czytania pisma pol. Warsz. 
Sprawa na popis szkół wojew. Płock 
Środki wyniszczenia pluskw. Warsz. 
Starzeńsći Stan. Śpiewki Podolanina. War 

— Mazur trzeci Maj. Warsz. 

Statuts de la societć philomatiqne. Yars. 
Stawiarski Ign. Czem się objawia wola 

w naród. Warsz. 
Stern Abr. Recenz. dz. Słown. hebr. Chiari- 

niego. Warsz. 
Steygentesch. Fraszka, kom. Warsz. 
Strahlheim Kar. Czas obecny cz. rzut oka 

na wypad. 
Streit J. Das KOnigr. Polen. Krak. 
Streitern (Den tapfern) Pol. 
(S t r ó j n o w s k i H.). Wiad. o pomniku w kość. 

ś. Jana. Wilno. 
Strumiłło Józ. Rocznik ogrodniczy. Wiln. 
Suchodolski Raj. Dalej bracia do bułata 

Warsz. 
Suknie pożyczane,, kom. Warsz . ' 
Sumiński Rajm. Warszawiak na nutę* 

A biśdaż. Warsz. 
Sybilla sarm. dziennik. Warsz. 
Sydow Albr. Betnerk. auf Reise durch Be- 
skid. Beri. 
Sylwan. Dziennik nauk leśnych 
Szczątki izraelitów z niem. Warsz. 
Sznajder Józ. Kalend. Lemb.' 
(Szulc). Katalog książek. Warsz. 
Szumlański Andr. Powinszow. afisz. krak. 
Szumski Tomasz. Not. sur les arantages 

d'une haehsbSche . . . Paris. 
(Szwecya). Hist królów szwedz. Warsz. 1 124 1630. Szydłowski Sew. Cnotom Dom. Boczar- 

skiego. Lublin. 
Szyli er Fryd. Marya Stuart, trag. Warsz. 
Szyrma L. Pamięt. um. mor. i liter. Warsz. 
Tabela ksiaż. i król. pols. Warsz. 

— porów, gór, rzek. Warsz. 
Tablica przypadkowania. Wrocław. 
Tarnawie ck i Mar. Gegenst&nde ans all. 

Theil. des Rechts. Lemb. 
Taryfa jen. cel. król. Pols. 
Testament nowy Jez. Chryst. 
Tetmajer P. Józ. Poezye liryczne. Lwów. 
Themis pol. pis. nauce i prakt. pr. pośw. 

Warsz. 
Toepliz Maks. De hydrocele, diss. Berol. 
Tomaszewicz Jul. Krakus (wiersz). War. 

— Rozmowa Paszkiewicza z Krakusem. (War.). 

— Wiwat szkoła podchorążych! Warsz. 
Torosiewicz Teod. Anal. der Drobob. Bo- 

lechow. miner. Lwów. 

— Ueb. das Schulig. Miner. Wass. Nftrnb. 
Trnka. Gram. d. poln. Sprache. Wien. . 
Trzy powieści. Petersb. 
Tugendhold Jak. Dum. izrael. na warcie. 

— Der Menach, ein Ebendbild Gottes. Wiln. 
Turowski Kaz. Józ. Żal nad zgon. Lwa 

Krajewskiego. Przemyśl. 

T y d z i eń Wielki Polaków. ( WarJ. 

Tymiński ks. S. Życie księcia Zbigniewa. 

(Tyszkie wieżowa). Odp. na rekurs Tysz- 
kiewiczów. 

Tyzenhaus K. Rozprawa o sowie Lapońs. 
na Litwie. Wilno. 

Uchwała rady admin. d. 1. Grud. War. 

Ucieczka moskala. Warsz. 

Uhle Alojzy. Tagebuch Lembergs. Wien. 

— Oldrich und Bożena. Epos. Wien.. 
Układ syst formy w konjug. greo. Wilno. 
Ułanowski Józ. Hymn na cześć ojczyzny 

Warsz. 

— Wiersz z powodu śm. J. P. Woronicza. 
Warsz. 

— Ułomek pow. z hiszp. 
Urządzenie wizyty jeneralnej. Wilno. 
Ustawa konstytut. król. pol. Warsz. 
Uwagi nad morow% zarazę. Warsz. 
Uwiadomienie rządu d. 19. Grud. Wars. 
W. S. Do Boga ob. Witwicki. 

Wanda, tygodnik. Krak. 

Warschauer Blatt. Warsz. 

Waschek N. Was bindet den kathol. Chri- 

sten. Lemberg. 
Waszkiewicz J. Nauka o handlu. Wil. 
Vel de Van Kawaler maltański. Krak. 

— Paweł Laskaris. Wilno. • 

— Powieści historyczne. Warsz. 
Wezwanie Senatu Król. polsk. Warsz. 
Wężyk F. Gliński, trag. Krak. 

— Zygm. z Szamotuł. Warsz. 

— O życiu T. Małachowskiej. .Krak. 
Whrigt J. Podróż do Ameryki. Warsz. 
Wiadomość o biurze informacyjn. Warsz. 

— o cholerze. Warsz. 

— o piśmie egipskiem. Krak. 

— o pomniku w kościele św. Jana. Wilno. 

— o instytucie Dej belo w. Wilno. w Solcu. Wiadomości handlowe. Warsz. 

— o wymowie świętej. Warsz. 
'Wielogłowski W. Plan kąpieli 

Krak. 
Wiersz do wojsk polsk. Warsz. 

— na dzień 3 Órudnia. Warsz. 

— do J. U. Niemcewicza. Warsz. 

— z powodu sejmu. Warsz. 

— do dyktatora. Warsz. 
Wirgiliusz. Eneida. Warsz. 
Witwicki S. Do Boga (wiersz/ Warsz. 

— Piosnki sielskie. Warsz. 

— Poezye biblijne. Warsz. 
Witwicki M. Nauka o pszczołach. Warsz. 
Wiwaty cztery. Warsz. 

Włościan (Do) polskich. Warsz. 
Wodzicki S. Dziennik ogrodniczy. Krak. 
Yoelk A. O użyciu bromu. Wilno. 
Vo<elker. Technologia. Wilno. 
Yoiart A. Le monastere de Sandomir. Paris. 
Wójcicki K. W. Guślar gwardyi. Warsz. 

— Pieśni ojczyste. Warsz. 

— Przysłowia narodowe. Warsz. 
Voigt J. Geschichte Preussens. Kttnigsb. 
Wolfgang A. O uczeniu głuchoniemych. 

Wilno. 
W o lic ki K. Relation d*une entrevue. Paris. 
Wolicki T. Nauka dla włościan. Warsz. 
Volkslieder Slawische. Halle. 
Wolski K. Nauka czytania. Warsz. 

— Toż. Krak. 

Wolter F. Semiramis, trag. Warsz. 

(Woronicz J.). Kazania na pogrz. Woroni- 
cza. Krak. 

Wroński H. Complement de lą nouyelle 
theorie. Paris. 

Wszelaki T. Zbiór nauki chrzęść. Puławy. 

Wujek J. Nowy testament. Lipsk. 

Wyoór modlitw. Warsz. 

— nabożeństw. Bochnia. 

— Toż. Warsz. 

— wyjątków z autorów. Wilno. 
Wykaz listów zastawn. Warsz., 
Wykład działań wojennych. Warsz. 
Wyrok sadu sejmowego. Warsz. 
Wysłobocki H. Gegenst&nde der Verthei- 

digung. Lwów. 
Wysocki P. Wiadomość o tajn. Towarz. 

Warsz. 
Wyszkowski M. Poezye. Warsz. 
Wyżewski St. Wiersz do dyktatora. Wars. 
'Wzniesienie duszy do Boga. Warsz. 

— myśli do Boga. warsz. 
Z. A. Abecadło. Wilno. 
Zabłocki F. Dzieła. Warsz. 
Zaborowski T. Dumy podolskie. Puławy. 
Zagoskin M. Jerzy Miłosławski. Warsz. 
Zakrzewski A. wzory pism gotyckich. 

Warsz. 
Zakrzewski M. Geschichte des Weichsel- 

zopfes. Wien. 
Zaleski J. B. Duma o hetmanie Kosińskim. 

Moskwa. 
Zamojski S. Mowa na sesyi sejm. Warn. 

— Mowa przy zamkn. sejm. Warsz. 
Zatorski T. Triolety. Wilno. 1830 — 1831. 125 Z aw ad xi A 8 ki K. De bydrarcyrosi. Krak. 
Zawadzki Józ. Katalog ksiąg polskich. 
Wilno. 

— Katalog książek duchownych. Wilno. 
Zawadzki i Węcki. Rejestr książek. Wars. 

— Katalog keicg. polskich. 

— Nowy dodatek do katalogu. 

— Dragi nowy dodatek. 
Zbiór książek poiytecz. Warsz. 

— modlitw. Krak. 

— pieśni. Warsz. 

— książek. Wilno. 

— praw dla Król. prusk. Poznań. 

— urządzeń banku polsk. Warsz. 
Zdanie spr. towarz. kredyt. Warsz. 

— Tow. Dobroczynności. 
Zdanowicz A. Elementarz. Wilno. 

— Gramatyka franc Wilno. 

— Wypisy francuzkie Wilno. 
Zen owi cz J. Imionnik. Petersb. 
Zieliński J. Histoire de Pologne. Paris. 
Zieliński L. Gonzalw z Konduby. Przem. 
Ziemomysł (czasopA Warsz. 
Zienkowicz Z. i Gaszyński K. Pamiętnik 

dla płci pięknej. Warsz. 
Znos ko J. Wiadomość o pomniku Strojno w - 

skiego. Wilno. 
Zschokke J. Gryzoń. Warsz. 

— Upiór zaręczony. Warsz. 
Zubrzycki D. Die stauropigianische Kirche. 

Wien. 
(Zygmunt August). Porządek pogrzebu. 

Warsz. 

>ygm. Znam iestyński, po w. Warsz. 
a ba N. Bracia żeglarze. Warsz. 
id żarski A. Wypisy polskie. Warsz. 
ugarzewski S. Powieści. Wilno. 

— Pustelnik tajemnego grobowca. Wilno. 
Żukowski J. L- O pańszczyżnie.^. Warsz. 
Żywot Jezusa Chrystusa. Czestoch. 
Żywoty sławnych Polaków. Warsz. 

1831. 

Ab i eh t A. Praelect pathologiae libri. Viln. 

Adres Litwinów. Warsz. 

Ahlefeld K. Hedwig Kónigin v. Polen. 

Quedlinburg. 
Aigner P. Nauka o pikach i kosach. War. 

— Toż. Krak. 

Akt w gimn. wojewódzkiem warszawsk. 
Almanach ukrainsky. Charków. 
Altpreuss. Kalender. Mohrung. 
Andre e K. Polen in geogr. Hinsicht Łeipz. 
Anthologie (Polnische). Leszno. 
Antomarchi F. Memoires sur le cholera. 

Paris. 
Antoniewicz K. Stanzen. Wien. 

— Mik. Bymy zbrojne. Warsz. 

Ap pen dix ad officia Sanctorum. Krak. 
Atlas nowy. Wrocław. 

— powszechny. Wrocław. 

A ort wabi v. Mustern. Pozn. 
A v ocal Opinion sur la guerre. Paris. 
B. W. X. Modlitwy patryotyczne. Warsz. 
Balansa J. La Polonaise (wiersz). Toulouse. Balicki W. ks. Miasto Tarnów. Tarnów. 
Baliński M. Wspomnienie o Janie Snia- 

deckim. Wilno. 
Bałamut petersburski (pismo czasowe). 
Bandtkie J. W. Jus polonicum. Warsz. 
Bank polski, projekt pożyczki narodowej. 

Warsz. 
Barach A. Dissert. medica. Viennae. 
Bartoszewicz Z. De latina orthographia. 

Wilno. 

— Wypisy łacińskie. Wilno. 

Bas ile. Nouvelle Lithuayienne. Paris. 
Becker G. Die polit. Sttirme Europas. Lipsk. 
Bedenkingen. Haga. 
Bemerkungen. Berlin. 
Beranger P. Poniatowski (wiersz). Paris. 
Ber ich t liber den Aufstand in Warschau. 
Bermann J. Warschaus val. Zierikzee. 
Berres J. Odezwa w czasie cholery. Lwów. 

— Prakt. Erfahrungen. Lemb. 
Betrachtungen liber die poln. Revolu- 

tion. Petersb. 
Beuf C. Les Polonais, poeme. Clermont. 
BiałopiotrowiosK. £sqnisses polonaises. 

Paris. 
Bieg nabożeństwa. Bochnia. 
Bielski B. Nowy elementarz. Warsz. 

— Toż. Warsz. % 

Blatt (Warschauer). Warsz. 
Blau. Notice sur Stanislas bienfaissnt. Paris. 
Bogusławski J. K. Życie Józefa Ponia- 
towskiego. Warsz. 
Bois de Montpereauz. Conchyliologie. Beri. 
B or o d z i c z S. Rozprawa ortograficzna. Wil. 
Borek J. Handbuch. Królewiec. 
Brachmann C. Bilder des Krieges. Lipsk. 
Brandt. Wiadomość o cholerze. Warsz. 

— Toż. Kalisz. 

Bratkowski S. Les Krakuses. Lyon. 

— Piosnki narodowe. Warsz. 
Bressy A. La Pologne. Lyon. 
(Brinken). Skarga przeciw . . . 
Brodziński K. O narodowości Polaków. 
Bronikowski A. Almanach. Halberstadt. 

— Moina. Wrocław. 

— Toż. Warsz. 

Bronikowski G. Franciska. Celle. 
Bronikowski K. Polak wolny (czasop.). 

Warsz. 
Brougham. Polen. Bruksella. 

— Polska. Warsz. 

— Precis historiąue. Paris. 

— Ueber den Zustand v. Europa. Bruzella. 
Brunona kapłana przypadki. Wilno. 
Brzozowski K. Stanislas nouyelle. Tou- 
louse. 

Buczkiewicz W. Życie św. Antoniego. 

Lublin. 
BułharynT. Piotr Iwan Wyżygin. Petersb. 
Burger J. Początki gospodarstwa. Wilno. 
Busset F. Le desastre de la Pologne. Paris. 
But te W. Die poln. -russische Angelegen- 

heit. Lipsk. 

— Die Kriegsfrage. Berlin. 

C. Hedwig Kónigin v. Polen. Quedlinburg. 
Campbell T. Poland a poem. London, 126 1831. Caro D. Die poln. Deklinationen. Posen. 

Catalogus cleri diocea. Praemislien. 

Cenzura (wiersz). Waraz. 

Chant uational. Paris. 

Char te constitntionelle de Russie. London. 

Cherry W. Wanda Wielopolska, pow. Stut- 

gard. 
Chłapowski D. Lettre sur les eyenemens 

militaires. Pari*. 
(Chł opieki J.). Obraz czynów wojennych. 

Waraz. 
(Chmielowski B.). Bieg roku. Bochnia. 
Chodźko L. Carte geogr. stutist. de la Po- 

logne. Paris. 

— Esąuiases ob. Białopist. Grabowska. 

— Histotre de la Lithnanie. Paris. 

— La Pologne et le congres de Yicnne. Paris. 

— Relazione storica, geogr. Livorno. 

— Obraz życia Dąbrowskiego. Warsz. 

— Wyjątki z historyi legionów. Warsz,. 
Chorobie (O) wołów. Warsz. 
Ciampi S. Viaggio in Polonia. Florencya. 
Ci vi li 8 J. Bilder des Krieges. Lipsk. 
Clairville Ł. Anx Polonais. Paris. 
Clement D. La joumee du Chretien. War. 
ConstantB. monarchii konstytucyjnej. 

Warsz. 
Cottin J. Matylda. Warsz. 
Coup d'oeil sur la question polon. 
Cr a mer F. Denkwurdigkeiten der KOnigs- 

mark. Lipsk. 
Cr e vel Z. La revolution. Paris. 
Cywiński J. S. Litwinka (śpiew). Waraz. 
Czasopism księgozb. Ossolińsk. Lwów. 
Czyń sk i J. Dzień 15 Sierpnia. Warsz. 
D. Cause polono-europ. Lyon. 

— Influence des cabinets de 1'Europe. War. 

— O wpływie gabinetów na sprawy. Waraz. 
D. N. Dwernicki], krotofila. Moskwa. 
DanilewskijH. Głos umierającego Polaka. 

Moskwa. 
Dekert J. Hola! War. 
Delavigne K. Dies irae de Kościuszko. 

Paris. 

— Les Polonais immortels. Paris. 

— La Varsovienne. Paris. 

— Warszawianka. Warsz. 

— Niema z Portici, opera. Warsz. 
Desnoyer K. Le Polonais. Paris. 
Dessaix D. Cause polono europeenne. Lyon. 
Desbuarda £. La Pologne. Paris. 
Dialogues polon. Wrocław. 

Di eh ter. Dem Geiste der Freiheit. Zttrich. 
D i p 1 o m a t Wiederheratellung Polens. Nttrn- 

berg. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

— Toż p. diaec. Sandom. Warsz. 

— div. off. Wilno. 
Długoss J. Kronika. Waraz. 
Dmochowski F. S. Cześć młodzieży pol sk. 

Warsz. - 

— Niepodledłośe (czasop). Warsz: 

— Powrót jen. Dembińskiego. Warsz. 

— Powstanie narodu. Warsz. 

~- Jaka Biła usadziła rewolucya Polaki? War. — Głos na zebraniu gwardyi naród. Warn. 

— Mazur Chłopiokiego. Warsz. 
Dmuszewski L. Kuryer waraz. 
Dni ostatnie sejmu. Warsz. 
Dodatek do dzień. rząd. Waraz. 
Dorantowtcz J. De clissenteria. Berlin. 
Dozór szpitali wojsk. Waraz. 

Dra eh ni J. Febris neiroaa. Krak. 
Dubois F. Conhyliologie. Berlin. 
Ducange W. Wychowanka w Tonnigton. 

Warsz. 
Damami a prawego Polaka. Waraz. 
Dwernicki na Wołyniu (wiersz.). Warsz. 

— Śpiew o Dwernickim. Waraz. 
Dyaryusz izby poselsk. Warsz. 
Dy bicz. Proclamationa. 

— Dybitsch Klage in Elisium. Augsburg* 
Dziennik gwardyi honorowej. Warsa. 

— powsz. Warsz. 

— rząd Rpltej. krak. 

— urzęd. wojew. August. Suwałki. 

— Toż krakowsk. Kielce. 

— Toż lubelsk. 

— Toż mazowiee. 

— Toż płock. 

— Toż podlask. 

— Toż sandom. 

— wielopolski. Kalisz. 

— urzęd. woj. kalisk. 
Dzierożyński D. Rzecz o wolności druku. 

Warsz. 
£. A. Początek uwag. Krak. 
Eichwald £. Plantarum fasciculi duo. Wiln. 

— Zoologia specialis. Wiluo. 
Engelhardt E. Kartę v. KOnigr. Polen. 

Berlin. 
Ewangelie zjednoczonych. Waraz. 
Ex trakt walki między patryot§ a zdrajef. 

Waraz. 
Ezplications donnees a la chambre des 

deputes Paris. 
Eitrsblatt zur Warachauer j&eitung. War. 
Ezop. Bajki. Wrocław. 
Falkenstein K. Tad. Kościuszko. WrocŁ 
Fayot A. Histoire de Pologne. Paris. 
Feliński A. Furatin Radziwiłł. Berlin. 
Feni x (tygod.). Waraz. 
Fletscher J. The history of Poland. Lond. 
Fleury K. Katechizm histor. Waraz. 
Fon tan L. La Polonaise (stances). Paris. 
(Frankreich). Stimmen aus Frankreich 

und Polen. Leipz. 
G. J. MuBtasz, pudel normand. Warsz. 
Galiois Jos. A. Statist d. r. d. Pologne. 

Paris. 
Gaszyński K. Oswob. Polaka pieśń. 

— Przejście Niemna. Warsz. 

Gerlach A. Kaz. o zmartwychw. Brodnic*. 
Glinka S. N. Blahodar. pieśń. Moskwa, 
Gliński J. C. Dwernicki na Woł. Warsa, 
Glticksberc Aug. Verzeichniss der Bficher. 
Głuszyński P. Rys dz. dyr. ed. naród. 

Waraz. 
Gnuschke J. E. die Chol. in P. Berlin. 
Godebski J. K. Wiersz Mickiew. Chwila 

zemsty. Waraz. 1881. I2ł Godlewski M. Mazur do śpiewu. Warsz. 
Go era J. £. Zbiór korres. dypl. Warsz. 
Gore Montagne, A Letter to . . . Palmer. 
Lond. 

— Lettre aa vieom. Palmerston. Lond. 
Górecki A. Cienie wal. ryc. pol. Warsz. 
Górski T. Orthod. ecei. dogmata. Moskwa. 

— Orthod. orient eccl. Moskwa. 
Goszczyński Sew. Pobudka poezye. War. 
Gott (was h&lt nns). Warsz. 

— erhalte Franz. ó\ Kais. Lemb. 
Grabowska. Escmisses polon. Paris. 
Grabowski K. M. Dzień, powszech. War. 
Graefin (die) ais Amaz. Ilmenau. 
Gredler J. U w. nad urzędów. P. Michałow. 
Gressin. Tableau d. Thist. de Pol. Lille. 
(Grochqw). Charte zur Schl. v. Gr. Beri. 

— Wiersz pośw. walecz. Warsz. 

Grohe L. F. Uebers. d. Gesch. Polens. Karls- 
ruhe. 
Grosse £. Kosciuszko's Zuruf. Lindau. 
Grzymała Fr. Głos woln. Pols. Warsz. 
Gnarda (Un) alla Pol. ed al la Kusa. Lugano. 
Gum pert cholerze. Pozn. 

— Toż po niem. 

Górowski Ad. La cause polon. Paris. 

H. L. Śpiew żołnierski nad koleb. dz. Wars. 
(Haebnel)« An Amalie H. bei Abschied. 

Lemb. 
Halevy Leon. Le czar Demótrius, trag. 

DessajL 
Hann An(. U w. nad gałęz. przemysłu. War. 
Harring Harro. Mem. ud. Polen unter russ. 

Herschaft. Warsz. 

— Memoiren Qb. Polen. Warsz. 

— Poland under the domin of Rusią. Lond. 

— Der Pole. Ein Gemjllde. Bayreuth. 
Heilmann Aug. wolności druku. (War.?). 
Heine J. J. Katalog książek polskich. Pozn. 

Hel big G. A. W. Uwagi nad stos. Polski. 
Lipsk. 

— Remerk. ub. d. Zustand Polens. Leipz. 

Herbich Fr. Add. ad Floram. Galiciae. Leo- 
poli. 

— Ueber Szczawinicer-Gesundbrunnen. Wien. 

— O źródle' w Szczawnicach. Tarnów. 

Hermanson Gust Die Griinde des Unter - 
g&ogs y. Polen. Mtlnchen. 

— Ueber die polnische Frage. Paris. 
Hillbrieht Kar. S&tze ans Rechts - Wissens. 

Lemberg. 
Hille K. Chr. Beobach. Ub. die Cholera. 

Leipz. 
Hoffmann Kar. B. Polens Befrielsa-Yecka. 

Stokholm. 

— Polens Befreiungs-Woche. Warsz. 

— Rzut oka na stan Król. pols. Warsz. 

— La grandę Semaine des Folonais. Paris. 

— Die grosse Woche der Polen. Leipz. 
Hoffman Lud. rękojmi praw. Warsz. 
Hola! Warsz. 

Hol lok Emeryk. Nezus Hung. cum Polon. 

Cracor. 
Hordyński Józ. Hist of the Polish tevoL 

Boston. Horo dyski And. Charte constitutionnelle 

de Russie. Warsz. 
I. L.-H. K. Śmierć Dybicza. Warsz. 
Index lectioouui in Uniy. Jagiell. Crac. 
Instrukcya do wyrabiania saletry. War. 

— dla komendantów partyz.' Warsz. 
Izraelita polski (czasopismo). Warsz. 
Jacoray P. Guerre ou la Pologne. Paris. 
Ja ko ba Fr. Constance of de Verdeling v. 

Polen. Leenn. 
J a k o w i c k i Ignacy. Obserw. geogn. w gub. 

zach. Wilno. 
Jakubowski Fr. Poezye. Warsz. 
Janowski Jan Nep. Gazeta polska. War. 
Jarry A. de Mancy. Esquisse des revol. de 

Pol. Paris. 

— Tableau des rev. de Pologne. 

Jas noski L. H. Meteor widz. na horyz. 
warsz. Warsz. 

— Spowiedź Rożnieckiego. Warsz. 
Jaszowski Stan. Bitwa pod Stubnem. Lw. 
Jaworski Stan. Wyjat z rękop. bibliot. 

Puław. Warsz. 
Jelski Lud. Lettre de Junius II. Paris. 

— La Pologne. Paris. 

Jezus przyjaciel dzieci Warsz. 

Jullien de Paris. Les deui Polonaises. 

Paris. 
Jurkowski Michał. Słownik* greoko-pol. 

Krzemieniec. 
K. J. R. H. Obraz życia jen. Dabrow. Wars. 
Kai siewie z Hier. Boże zbaw Polskę. War. 
Kalend, gospod, litewski. Wilno. 

— gospod, wileński. Wilno. 

— nowy świetnik. Lwów. 

— krakowski. Krak. 

— polit. pijar. Warsz. 

Kamiński J. N. Kosynier, komed. Warsz. 
(Karski Kar.). Opis pogrzebu. Warsz. 
Katalog książek. Warsz. 
Katechismus (der kleine). Lemb. 

— polit. dla sejmujących stanów. Warsz. 
Kaulfuss Jon. S. De authoribus veter. 

Cóslin. 
Kiciński Br. Dwa dni pod dowódz. Skrzy- 
neckiego. Warsz. 

— Hymn wojen. Marsyl. Warsz. 

— - Trzeci Mai na znaną nutę. Warsz. 
~ Śpiew żydka o Rożnieckim. (Warsz.). 

— Nowa wiara (wiersz.). Warsz. 

— Zbiór poezyj. Warsz. 

— Pieśń wieśniaków pols. Warsz. 

— Pieśń żołnierska. Warsz. 

— Oda do ziomków. Warsz, 

Kiecki Wal. Rozpr. o amputacyach. Waroz. 
Kłągiewicz And. Ben. List pasterski. Wil. 
Kod ex krym. dla wojska. 
Ko eh lor Gust. Bourbons. u. drei Theilun- 

gen Polens. Annaberg. 
Koehler J. K. Hat Poppo v. Oster. an d. 

Schl. 1241 Theil genom. Liegnitz. 
Koerner Teod. Modlitwa przed bitwę. War. 
Kokarda polska. Warsz. 
Kolenda Polaków czyli Muza. Warsz. 
Kołłątaj Hugo. Fragment biblii. Warsz. 
Komitet nar. pol. do wojew pols, Paryż, m l&i. Ko ust W. ksiaże. Posłuch, posłom i dep. 
woj. kalis. Warsz. 

Kopelent Beschr. d. Steinsaltzb. za Wie- 
liczka. Erfurt. 

Kopfrechungą Tabellen. Bochnia. 

Korabiewicz Edm. Wezwanie Litw. do boja. 
b. m. d. 

Korn Jan Bog. Katalog książek polskich. 
Wrocł. , 

— Catalogne des liyres. 

K o r o w i c k i Aleks. Porzad. sadu krym. wedł. 

pr. ross. Wilno. 
Korwinowski Kai. maj 4 pałka lin. Mowa 

na jego pogra. Paryż. 
Korzeniowska Mar. Reg. Atlas hist. geneal. 

Warsz. 
Kosiński Ad. Amil, Kassyda zawiślańska. 

Wrocł. 

— Wiersz do X. Mich. Radziwiłła, nacz. wojsk. 
Warsz. 

Kossakowski Kol. Dissert. de perfect. 

Viln. . 
Kowalski Fr. Miecz i lutnia. Warsz. 
Ko zmian And. Edw. Coup d'oeil sar la 

quest. pol. 
Koźmian Kaj. Wyjaśnienia o Alojz. Stank. 

zaskarż, do cesarzewicza. 
Krajewski M. D. Hist. Stef Czarneckiego 

zbawcy PolJki. Radom. 
(Kraka u) unt d. Pr&sid. des Grafen Wodzie. 

Krak. 

— Mapa wol. m. Krak. Krak. 
Krasicki Ign. Hymn! Święta miłości ojczy- 
zny. Warsz. 

— Inyocation a la Patrie par L. Lamaitre. 
Paris. 

Kraszewski J. J. Pan Walery, powieść. 

Wilno. 
Kretowicz Zygm. Puławy. Lwów. 
Królikowski Kar. Lad. Bard. oswobodź. 

Polski. Warsz. 
Krop i ńs ki Lad. Julia i Adolf. Petersb. 
Krug Wilch. Fflr Polenfreude u. Polenfeinde 

letztes Wort. Leipz. 
Krukowi ecki Jan. Do mieszkańców War. 

— Zdanie sprawy z urzęd. b. Prez. rządu, 
naród. Warsz. 

Krupski J. Rozm. kraj. i zagr. Warsz. 

K r y n i c k i Jan. Enumeratio coleopteror. Char- , 
kow. 

K rzyżanowski Adam. O gran. niepodległ. 
sądownie. Krak. 

Ksenofont. Słowo o wypr. wojen. Cyrosa. 
Gdańsk. 

K al i k J. F. Lehrb. d. hóheren Analysis. Prag. 

Kazmiczew L. Wlublennaja Polianka. 

Kwadrapani K. J. Przew. do prowadź, ży- 
cia po chrześ. Krak. 

Lafayette M. P. Discours a la Chamb. d. 
deput. Paris. 

— Toż, a l'occ. d f une allocat. de 500,000 fr. 
Lafresnay M. Triamphe d. la Pologne. 

Paris. 
Lainweber Ant. De meth. inhib. in operat 

Beri. * 
lambert J. A. La Pologne cbant. Lyon* Lardner Dion. History Polan ds. London. 
Lech i ta. Śpiew na nutę: Do broni. (War.). 
L' Echo de la Pologne (czasop.). Var. 
Legendę heroiaue de Polonais. Paris. 
Legi 8 Alcana. Nordische u. nordslayische 

Mythol. Lelpzig. 
Lelewel Joach. i Wysocki Piotr. Polska 

(Nowa) gazeta. Warsz. 
Lelewel Joach. Disc. a la celebr, de la re- 

vol. de Juillet Vars. 

— Discours a la celeb. da 29 Novemb. Paris. 

— Die Entdeok. d. Karthag. von Prof. Rit- 
ter. Berlin. 

— Geschichte Polens - ilbers v. A. Drakę. 
Braunschweig. 

— Trzy konstytucye polskie. Warsz. 

— Toż. Lipsk. 

— Panów. St. Aug. Poniatowskiego. Warsz. 

— Histor. paralella Hiszp. z Polskę. Warsz. 
Lemaitre L. La gaerre, cbant oational. 

Paris. , 

— Jeszcze Polska nie zginęła. Paris. 

— Mazurek Dombrowski. Paris. 

— Święta miłości kochanej ojczyzny. Paris. 
Lem er ci er Jan Nep. Voeu d'un Membre 

du Comitó polon. Paris. 
Lettre aa yicomte Pulmerston. London. 

— de Junius II sur le ministere fran. Paris. 
Lewald Aug. Warschau, ein Zeitbild. Ham- 
burg. 

Li 8 ta wyłącz, z pod przebacz. Warsz. 
(Lithuame). Histoire polit de la Lithuanie. 

Paris. 
Litwa). O powstania Litwy. Paryż. 
" och ner Jerzy. Ueb. d. Antheil Joh. III 

Sobieski. Nttrnberg. 
Lohse J. Plan von Warschau. Hamburg. 

— Kartę von KOnigr. Polen. Hamburg. 

— Kartę des Kriegsschauplatzes. Hamburg. 

Łażeczuikow J. Poslednij nowik. (Zawo- 
jowanie Inflant). Moskwa. 

Łętowski L. Mowa na naboż. za Aleks. 
Potockiego. Krak. 

— O sprawie narodu polsk. (Krak.). 

Łopaoiński J. Jerzy Lubomirski, traged. 

Kalisz. 
Łubieński L. Lettre 4 Sebastiani. Paris. 

M. J. G. Schreiben aas Warschau. Tttbingen. 
Maciejowski J. Śpiewka kacapa. Wars*. 
Mahlen Dr. Polens Kampf. Stuttgart. 
Malcz W. O cholerze indyjskiej. Warsz. 

— Komitet zdrowia. Warsz. 

M al te- Br u n K. Abriss der Geschichte Po- 
lens. Stuttgard. 

— Tableau de la Pologne. Bruxella. 

— Polen in geograph. Hinsicht Leipzig. 
Maltitz G. Polonia, ein Gedicht Paris. 
Mały J. Dissert. medica. Wiedeń. 

Manasse B. Obrona izraelitów. Warsz. 
Manifest komitetu francuz. Warsz. 
Manifeste du peuple polonais. Paris. 
Manzoni A. Piaty Maja, oda. 
Marchand E. Essais poetiąues. Alencon. 
Markiewicz R. O ruchu ondulacyjn. Krak, 
Marsz polski. Warsz, E 1831. 129 M a es on M. La yieillesse de Staniałaś, dramę. 

Paris. 
Mayer. La Pologne et la Russie. Paris. 
Mazur ex-dyrektora. Warsz. 
Melaye J. La polonaise. Paris. 
Mekaraki W. Notizen ttber Oymnastik. 

Wien. 
Merkury (czasop.\ Warsz. 
Merzbaeh S. H. Catalogne des liyres franc. 

Varaov. 
Messager (Le) Polonais. Journ al. Warsz. 

Mickiewicz A. Dythyrambe a lajeunesse. 
Paris. 

— Hymn do młodości. Warsz. 
Mieroszewski Jan. Obrona Stan. Wodzie- 

kiego. Krak. 
Mika J. Dziennik naboż. Bochnia. 
Mikołaj I. Manifest 1 Listopada. 

Milewski J. Ostatnie rozporządź. Dybicza. 
Waraz. 

— Rycera polski w Olszynie. Warsz. 
Milton J. Lycidas. (Lenartów.). Wilno. 
Miłkowaki F. Dzień 29 Listop., dramat. 

Waraz. 

— Zmiany w operze Krakowiacy. Warsz. 
Minaaiewiez F. Gegenstande der Yertheid. 

Lwów. 
Minister. Zbiór korrespondencyj dyplomat. 

Warsz. 
Mnemosyne (czasop-.). Lwów. 
Mochnacki M. Do rodaków. Paryż. 

— Rocznica 29 Listopada. Paryż. 
Moczaraki J. Dissert medica. Wiedeń. 
Modlitwa (b. w. m.). 

Modlitwy odpustowe. Bochnia. 
Mo e ller K. Skiasbne. Kopenhaga. 
Mola ki M. Stanislaida. Warsz. 
Montemont A. La Nymphe de la Yistule. 
Paris. 

— L'affranchi8sement de la Pologne. Paris. 
Motyl (czasorj.). Warsz. 
Mnczkowski J. Powieści z teatam. Pozn. 
Mn star z pudel normandzki. Warsz. 
Myśli o romantjrczności. Kalisz. 

Nabożeństwo w czasie wojny. Warsz. 

— z ksiąg św. MechtykJy. Wilno. 
Nachricht liber die Cholera. Kalisz. 

— Toż. Danzig. 

Nadużyciach (0) w stanie duchów. War. 
Nagel E. Die preussische Proyinz. Leszno. 
Nagroda szpiega. Warsz. 
Nakwaaka A. Aniela, pow. Warsz. 
Napieraki K. Lettische Literatur. Mitawa. 
Nauka dla pospólstwa. Wilno. 

— czytania. Mińsk. 

— prawa dla płci pięk. Wilno. 

— zachow. zdrowia. Poznań. 
Neumann 6. Sposób odegn. cholery. Gli- 
wice. 

Niekel B. Kriegsspiel. Breslau. 
Niemcewicz J. U. Fragment biblii targo- 
wickiej. Warsz. por. KołłaUj. 

— Nadzieja (wiersz). Warsz. 

— Podejrzliwy, kom. Warsz. 
Niemojowsai W. Głos na sesyi. Warsz. Niepodległość (czasop.). Warsz. 

Niezabitowski A. Sen patryoty. Warsz. 

Noel i Chapsal. Grammaire franc. Wilno. 

Nothwendigkeit (Ueber) die Herstellung 
Polens. Nttrnberg. 

No a ve II es de Pologne. Paris. 

Nowa Polska (czasop.). Warsz. 

NowakowiczA. Wiersz po bitwie pod Gro- 
chowem. Warsz. 

Nowicki E. Odejmowanie członków. War. 

Noworocznik dla dzieci. Warsz. 

Obraz szpiega. Warsz. 

Obywatel. Uwagi nad rewol. polską. Petersb. 

Oda do obrońców ojczyzny. Warsz. 

— do ziomków. (Warsz.). 
Odezwa oficerów. Warsz. 

— do Polek sandomierzanek. 

— z piekła. Warsz. 
Odezwy do do narodn. Warsz. 
Ogiński M. Beitr&ge zur Geschichte des 

Anfstandes. Leipz. 
Okólnik do władz. Warsz. 
Ołtarzyk złoty. Wrocł. 
Opis wypad, wojen, w Polsce w r. 1809. War. 
Orchowski A. Lettre. a. S. E. Diebitsch. 

Cassel. 

— Ueber d. Wiederherstellung. des Friedens. 
Cassel. 

Organ i z. gward. mieis. m. Krakowa. Krak. 
Ortlepp E. Polenlieder. Altenburg. 

— Polens Sterbelied. Altenburg. 
Orzeł biały (wiersz.). Warsz. 

— biały i pogoń (czas). Warsz. 

— licejski (wiersz.). Warsz. 
Ostrołęka. Plan zur Schlacht v. Ostrołęka. 
Ostroróg J. Pamiętnik dla naprawy rze- 

czypospol. Warsz. 
Ostrowski J. B. Le colonel Kozakowski. 
Paris. 

— O naturze opozycyi. Warsz. 
Otucha Warszawiaka (wiersz). Warsz. 
P. J. X. Prawidła moralne. Krak. 
Pacierz polityczny. Warsz. 

Pajgert J. K. Wyimki z antologii greek. 

Lwów. 
Pa i Het J. L'ombre de Kościuszko. Paris. 

— Auz polonais. Paris. 

Parszow. Rossijskomu woinstwu. Petersb. 
Paszkiewicz J. Rapport adr. aS. M. l'Em- 
per. Petersb. 

— Rapport an den Kaiser. Warsz. 

— Spotkanie się Paszkiewicza z Krakusem. 
Patryota (czasop.). Warsz. 

(Paweł I.) cesarz. Opisanie zgonn. Warsz. 
Pawlicki J. La journee du Chretien. Yar. 
Pfeiffer L. Ueber die Cholera. Kassel. 
Pharmacopoea castrensis. Warsz. 
Pieśń na dni krzyżowe. Bochnia. 

— o Najśw. Sakram. Bochnia. 

— żołnierska. Watsz. 
Pieśni ulubione. Warsz. 

— nowe ulnbione. Warsz. 

Pietra szewski B. Chwila rozrywki. War. 

— Na łonie rolników. Warsz. 

Pijarzy. Dodatek do katalogu książek. War. 
Pillard H. La Pologne affiranchie. Besancon. 

17 130 1831. Pi U er J. Kalendarz. Lwów. 

Piramowicz Grz. Powinności chrzęść. War. 

(Plater E.). Histoire d' Emilie Plater. Bor- 
deaux. 

Plater S. Le polonais au Tribunal. Paris. 

Podchorąży fczasop.) Warsz. 

Podczaszynski M. La revol. polon. Paris. 

Po do li er Ereignisse in den.russ. Provin- 
zen. Ntirnberg. 

Polak sumienny (czasop.). Warsz. 

Polaka patryoty myśli. Warsz. 

Polaków listy. Krak. 

Polan d a patriotio ode. London. 

— History ot present wrongs of Poland. Lond. 
Pol en. Der Polen Anfttand. Petersb. 

— wie es war und ist. Hamburg. 
Polenskampf. Stuttgard. 
Polens Schicksale. Paris. 

— Freiheitskampf (Der) der Polen. Altenburg. 

— Geschichte der Yerbindungen. Lipsk. 

— Kartę v. Polen. Stuttgard. 
t- Toż. Wien. 

— Toż. Karlsruhe. 

— Toż. Magdeburg. 

— Toż. Ntirnberg. 

— Noch ist Polen nicht verloren. 

— Ueber die Herstellung Polens. Ntirnberg. 

— Plan der Schlachten. Berlin. 

— Resultate des Wiener Congresses. Neu 
Ruppin. 

— Schicksale (Die) Polens. Altenburg. 

— Stimmen aus Frankreich. Lipsk. 

— Wiederherstellung (Die) Polens. Ntirnberg. 
Polnische (Die) Frage. Paris. 
Pologne (La) et la France. Paris. 

— et la Russie. Vars. 

— Influence des cabinets. Yars. 

— Legendę heroique. Paris. 

— Notę au cabinet de Berlin. 

— Nouyelles de Pologne. Paris. 

— Obseryations sur la reyolut Berlin. 

— Toż. Petersburg. 

Polonais (Les) disnerses en Europę. Paris. 

— evenement8 histon^ues. Paris. % 

— Cause (La). Polonaise. Paris. 

— Comite central. Paris. 

— Coup d'oeil sur la question. 

— Proces du polonais. 
Polonia (La). Yenezia. - 
Polska nowa (czasop). Warsz. 

— O sprawie nar. polsk. Warsz. 

— O wpływie gabinetów Europy. Warsz. 

— Nieskolko zamieczanij. Petersb. 
Poniatowski J. Opis wypadk. w r. 1809. 

Warsz. 
Popis szkoły kieleck. Kielce. 

— szkoły krakowsk. Krak. 

— szkoły wojew. Warsz. 

— liceum warsz. 

— szkoły wydz. warsz. 

Porter J. Thaddeus of Warsaw. London. 
(Pośpiech). Co jest lepszego? Warsz. 
Postanowienie o wyborach. Wilno. 
Postępski L. De sassaparilla. Wiedeń. 
Pot i er E, Anx Polonais. Vars, 

— folskie wiarusy. Warsz. Potrzebie (0) poprawy duchowień. 
Poulain M. La varsovienne. Paris. 
Powinności cbrześciań. Warsz. - 
Powinszow. Krak. 
Pożegnanie (wiersz). Warsz. 
Praelectiones in Univ. Vilnen. Wilno. 
Prikazy po diejskojuszczej armii. Petersb. 
Projekt wiecznego bezkrólewia. Warsz. 

— do uchwały sejm. Warsz. 
Protokół posiedzeń izby poseł sk. Warsz. 
Przedstawienie religii chrzęść. Warsz. 
Przepis front, służby. Warsz. 

(Psar s ki). Beitrage und AktenstUoke. Lipsk. 
Pułaski A. Przemowa w ozasie pośw. cho- 
rągwi. Warsz. 
Pu ach J. Pamiętnik górnictwa. Warsz. 
Puszkin. Der Folenaufstand. Petersb. 

R. M. Testam. Konst Pawłowicza. Warsz. 
Rab aut. Uwagi polit nad okolica. Warsz. 
Ra b b e Alf. Resume geogr. de Pologne. Paris. 
Rachunek ogól. przycn. i rozch. Krak. 

— kasy wil. Tow. Dóbr. 

Ra c i b o r s k i Adam. Precis du diagnostie. Par. 
Ra;dowski Hundt Polen und Reyolation. 

Stuttgardt. 
R am o r i n o Girol. Der Kampf des poln. Vol- 

kes. Augsburg. 
Raport kom. rząd. wyz. rei. Warsz. 

— komitetu do papierów polit Warsz. 

Ra u te nstr ano h o waŁucya. Przeznaczenie. 

Warsz. 
Re dec ki Paweł. Dzień, nabożeń. Warsz. 
R e g o 1 a m. gjudic gener. per la Gallicia. Yien. 

Rein J. Beobaeht tib. d. Cholera. Leipz. 

— Die orient Cholera. Jena. 

Rem er CarLBeob.fib. d. epid. Cholera. Bresl. 

Rhin (Le) Chant patriot au benef. des Po- 
lonais. Bourges. 

Riso (De) Taner. Parole sul culto delia Yer- 
gine. Firenze. 

Ritterbrandt Lud. (Polen). De litothomia. 
diss. Berolini. 

Rocznica 29 list Paryż. 

Rocznik Tow. Dóbr. Krak. 

Rohrer Maur. Die epidem.Brechrur. Brfinn. 

Ross i. Beniowski. Melodrama. Yenezia. 

Rousseau Jan Jak. Betr. liber die Yerfass. 
Polens. Leipz. 

— Odpow. na krytykę o wolności czlow. 
Rozmaitości. Lwów. 

— naukowe, red. Załuski. Krak. 

— krajowe i zagranicz. Warsz. 
Rozmowy pol. tran. niem. Wrocł. 

R o z t r z § ś n i e n i e prawa do korony pola. War. 
(Rożniecki Aleks.). Rożniecki wiersz. War. 

— Odezwa portretu wiszącego. Warsz. 

— Odpow. R. do króla. Warsz. 

— List z piekła. Warsz. 
Russie (La). Charte constit Yars. 

Rybiński Mac. Oświad. nacz. wodza. 

— Rozkaz dzień. nacz. wodza. 
Rys dział, dyrek. ed. naród. Warsz. 

— Teatru nar. Warsz. 
Rzecz o woln. druku. Warsz. 
Rzut oka na izraelitów. Warsz, 1881. 131 8. F. W. Przem. na pogra. EL Kamieńskiego. 
S. W. Arabella i Matylda. Warsz. 

— Cztery wiwaty. Mazurek. (Warsz.). 

— Rozmowa między orłem i Polakiem. 
8aint-Finnin (De). La qnestion polon. Parifl. 

— Encore la ąaest poL Paris. 

Saint Hilaire A. Cn de la Pologne. Pana. 

— La yieiHesse de Staniałaś, ob. Masson. 
Sampoliński Jan. Marsz szp. na sznbien. 

wier. (Warsz.). 

— Wiersz do bohat mł. pol 
Saniewski Fel. Polak sam. dzień, polit 

Warsz. - 
Sarbiewski K. M. Anserlesene Odeń. Grfitz. 

— Lobgesang vom Wernsdorf. Helmst. 

— Poemata omnia. Gratz. 

— Przekł. pieśni. Warsz. 

— Przekłady Wiesioł. 
Sawaszkiewicz L. L. Sprawozd. tow. br. 

zjednocz. Warsz. 
Schaff er Aug. Der Fali von Warschan. 

Gmnnden. 
Schalern. Charte v. Polen. Mfinchen. 
Scheller F. C. Schilder d. poln. Natioń. Ulm. 
8chellerns F. De latina orthographia. Vii. 
Sehematismns univ. Cleri. Leop. 
Schlegel Fryd. Obraz literarury. Warsz. 
SchlOtzer tihr. Der Bnsse und Pole. KOln. 
Sohmid Krz. Gołębek, powieść. Warsz. 

— Jakim spos. -Henryś poznał Boga. 
Szmitt Józ. Her. Zgodność między kościo- 
łem. Warsz. 

Schnitzer Ad. Die Cholera. Bresl. 
Schnitsler Jan. Henr. La Pol. et la Bas. Par. 
Schroeter 6. A. Heil. der Cholera. Leipz. 
Schutswehr gegen die Cholera. Zullich. 
8ervane Piotr. Heveil de la libertó. Paris. 
Sestini Dom. Descriz. d'alcune medaglie. 

Firenze. 
Siemiginowski Maks. Gram. pols. jaz. Kiew. 
Sierota, po w. Zakroczym. 
Silberstein £. Elegie auf d. Wożniakows. 

Krak. 
Skarga Piotr. Kaz. sejmowe. Krak. 
Skiaebne Polens frn. 1763. Kiobenhayn. 
Skórkowski. list past 

— Odezwy do dięcezan. 
(Skrzynecki J.). Dwa dni zwycięztw. War. 

— Mazurek Skrzyneckiego. 
Słowacki Jul. Bogarodz. hymn. Krak. 

— Kulik Polaków. Warsz. 

— Pieśń legionu. Warsz. 
Słowaesyński Jędrz. Marsz obozowy. War. 
8obieski Jan HI. Brieven van d. Koning 

van Polen. Gravenhager. 

— Entsetzung Wiens. Nttrnberg. 
Sokalski Józef. Tak należy, kom.' Krak. 
8ouvestre Emil. Cantate polonaise par 

Pilate. Nantes. 
Sowiński Woje. L'affiranch. de la Pologne. 
Paris. 

— L'appel de la Pologne. par. Lem&itre. Par. 

— Święta miłości trąd. de Lem&itre. Paris. 

— Jeszcze Polska par Lem&itre. Paris. 
Spazier Richard. Die Ereignisse in poln. 

ProTinzen. Iłuraberg. — Geschichte des poln. Yblkes. Anspach. 
Śpiew. W kontusza bracia. Warsz. 

— Krakusów. Warsz. (Krak.). 

— o Dwernickim. (Warsz.). 

— Gwardyi naród. Warsz. 

— na nutę : Polak nie sługa. Warsz. 

— na nutę: Jeszcze Polska. Warsz. 

— dla polaków. Warsz. 
Śpiewka szpiega. Warsz. 

— Warszawianów. Warsz. 
Spiewv burszów pols. 
Śpiewki rozmaite. Warsz. 

Sp o er lin B. Spos. przyklej, obić. Warsz. 
8posób naucz. czyt. Warsz. 

— duchowny odegn. cholery. Gliwice. 
Sprawozdanie banku pols. Warsz. 

— Rady najwyższej. Warsz. 
Środki przeciwko zarazie chol. Krak. 
Starki Józ. De oeconomiain medic. Patayii. 
Statut urzędz. dyrek. rannych. Krak. 
Stawi ars ki Ign. Fr. List 2. ziemianach. 

Warsz. 
Steoher Heń. Diss. de hist. medic. Yindob. 
Stecka J. Słowik, śpiew. Warsz. 
Stoli e Ferd. Gebeth. fur Polen. Leipz. 
Suchodolski Bajm. Ulub. pieśni. Warcz. 

— Dod. do pożegn. Warsz. 

— Śpiew naczeln. wódz. Warsz. 
Sur la guerre de Pologne. Warsz. 
Suchorowski Mich. Zabawki dram. Wied. 
Sybilla czyli gra. Lwów. 

— wróżgca. Warsz. 

Sybillen (Der). Weissagungen. Hanau. 

Syderowski Wład. Powmszow. now. rok. 

Sylwan. Dzień, nauk leśnych. 

Szanowski N. Pieśń patryot. (Warsz.). 

Szaniecki Jan. O potrzebie duchowień- 
stwa. 

Szczerbiec. Śmierć albo zwycięztwo. War. 

Szostowicz Urb. Wiersz na popielec. 

Szotarski Jul. Merkury, czasop. Warsz. 

Szpieg i poeta rywale. Warsz. 

Szydłowski Ign. Der Laberant aus Biesen- 
gebirge. Breslau. 
Szymanowski). Testam. Szymanowa. War. 

JZyrma Lach. Dzień, gwardyi. Warsz. 

— Uczta dana przez gwardyę. Warsz. 
Szyszków. Wiersz na wzięcie Warszawy. 

Moskwa. 
Taryfa jen. cel. Król. pols. 
Th i er s Ą. Discours concern. la Pol. Paris. 
Tomaszewicz Jul. Dum. praw. Pol. War. 

— Hura, śpiew. 

— Eksped. do Dybicza. Warsz. 

— Gwardzista nar. (Warsz.). 
Tomasz J. Zbiór maksym morał. Wilno. 
Tomasz a Kempis. O naśladowaniu Chryst. 

Warsz. 
Tombeau (Le) des Polonais. Paris. 
Tugendhold Jak. Ben Jakir. Warsz. 

— Odpow. na uwagi p. J. G. Warsz. 

— Bozpamięt z Izrael. Warsz. 
Turowski Kaz. Józ. Kilka pieśni. Przem. 
Ubiory wojska nar. pol. Krak. 
Ujazdowski Tom. Tandeciarz, pismo. War. 
UngewitterFtH. Polens letzte Anstreng. t 132 1831 - 1882. Urz§dz. posp. ruszenia. Warsz. 
Ustawa to w. przyj, włościan. Warsz. 

— komit nar. pols. Paris. 

— kościoła powsz. 

— towarz. drukarskiego. Warsz. 

— towarz. patryotycznego. Warsz. 

— towarz. pol. Paryż. 

Uwag kilka o terazn. rewol. Potersb. 

— nad st. włość. pols. Warsz. 
Uwiadomienie towarz. patryot. 

U z. G. F. Special-Karte von Pojeń. Narnberg. 
W. . . . cki. A. Wiersz do ziomków. Warsz. 
W. A. Wiersze wolne. Warsz. 
Waga T. Historya polska. Wilno. 
Walewski A. i Campbel F. Poland. London. 
(Warschau). Grundriss der Stadt Warsz. 

— Toż. Augsburg. 

— Erstiirmung (Die) von .... Posen. 

— Ordre de Bataile. Berlin. 
Warschau er Blatt. Warsz. 

— Zeitung. Warsz. 
Warszawianka. Warsz. 

Was i li e w H. Opisanie carstwa Polskaho. 

Moskwa. 
Yelde (Van der). Korsarz amerykański. Wil. 
Wendt J. Wykład chorób dzieci. Wilno. 
W e i s s e M. V erhaltnisse (Litthauens) zu Polen. 

Petersb. 
Verri P. Nocy Rzymian. Warsz. 
Westchnienia Polaka. Warsz. 
Wę ży k F. Przemowa na pogrz. Kamieńskiego. 
Wiadomość o cholerze. Warsz. 

— o instyt głuchoniemych. Lwów. 
Wielopolski A. Constitutional charter. 

London. 

— Memoire presentó a lord Palmerston. Vtr. 

— Toż po polsku. Warsz. 

W i ers z z okazyi wzięcia Warszawy. Petersb. 

— do ziomków. Warsz. 

— Do hr. Dybicza. Warsz. 

— tryumfalny dla Polaków. Warsz. 
Yilleneuye T. La vieilesse de Stanislas. 

Paris. ob. Masson. 
Wincenty S. Modlitwy. Warsz. 
Wirmański J. De cranii trepanatone. Beri. 
Witschel. Modlitwy wierszem. Warsz. 
Wittig K. Enchiridion iudicis. Lwów. 
Witzleben F. Geschichte Polens. Berlin. 

— Toż. Halberstadt. 
Wiwaty cztery. Warsz. 

Wodę Aug. Polish melodies. London. 
Wodzi cki S. Dziennik ogrodn. Krak. 

— Krakau unter Wodzicki. 

Woelke F. Słownik łacin, grecko-pols. War. 
Voiet J. Herzog Albert v. Preusseii. 
Wodzicki J. Uwagi o brukowem. Warsz. 

— o składce osobistej. Warsz. 

— o służących. Warsz. 
VoIksmarchen Russische. Lipsk. 
Wolny Polak (czas.). Warsz. 
Wołanie do Boga. Warsz. 

Wołków A. Oda na uśmierz, rokoszu. Mo- 

skwa. 
Woronicz J. Kazanie przy pośw. chorągwi. 

Warsz. 

— Poezye. Krak. — Poezye patryotyczne. Warsz. 

— Sybilla. Krak. 

Wroński H. A. Sa. M. Temper. Nicolas. Par. 

— Messianisme. Paris. 

— Metapolitiąue messianique. Paris. 

— Aux Souyerains de TEurope. Paris. 

— Union antinomiene. Paris. 

Wutzke. Ueber die liithauische Niederung. 

Berlin. 
Wycia^gz protokołu opiek. Krak. 

— Toż. Warsz. 

— z wiadomości dla wojskowych. Kalisz. 
Wyj%tki patryotyczne. Warsz. 

Wykaz postanowień co do cholery. Poznań. 
Wypisy łacin. Wilno. 
Wyprawa na wojnę. Warsz. 
Wyrok sadu sejmowego. Warsz. 
Z. A. Hola! (b. w. m.). 
(Zajączek). Śmierć X. Zajączka. Warsz. 
Zajączkowski A- Gramatyka polska. War. 
Zakrzewski A. Mapa Król. polsk. Warsz. 
Zakrzewski J. Wypisy polskie. Warsz. 
Zakroczymska gazeta. Zakroczym. 
Zamieczanija polskaia rewolucju. Petersb. 
Z a p p e F. Anerbieten eines Weltotreites. Lw. 
Zasady obyczajności. Wrocław. 
Zawadzki Józ. Rejestr ksigżek. Wilno. 
Zbiór pism rozmaitych. Warsz. 

— praw dla Król. prusk. Pozn. 

— przepisów mustry. Warsz. 

— uchwał sejmu. Warsz. 

— korreepondencyj dyplomaty cz. Warsz. . 
Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 

— funduszu bractwa mitosier. Krak. 

— braci zjednoczonych. Warsz. 

— komitetu krakowsk. Krak. 

— rządowi naród. Warsz. 

— Tow. mińskiego dobrocz. Mińsk. 
Zdrowaś Polsko. Warsz. 

Zedlitz L. Polen. Taschenbuch. Berlin. 
Zeitung (Lemberger). 

— (Warschauer). 

Zeltner F. Serrice funebre de Kościuszko. 

Paris. 
Zjednoczenie (czas.). Warsz. 
Zieliński L. Panowanie Władysł. Hermana. 

Krak. 
Złodziej polityczny (czas.). Warsz. 
Żaba N. Głos Kościuszki. Paryż. 
Żdżarski A. Akademik krakowiak. Płock. 
Żukowski J. L. Nowa Polska (czas.). War. 
Żukowski. Stichotworenia. Petersb. 

1932. 

Abecadlnik polski. Lwów. 

Abecadło nowe. Lwów. 

Abramowski. Ueber die Gemeinheitsthei- 

lung Methode. Berlin. 
Actensttickftrdiepoln. Revol. Geschichte. 
Actenstilcke des Ćomite der poln. Emi- 

gration. Paris. 
Ad dres s the literary Association. Lond. 

— of the men of Birmingham. 
Adler (Der weisse) b. w. m. 
Adresse de la societe liter. Paris. 1832. 183 — des polonais refugićs. Paria. 
Aktenstttcke und Beilagen. Ftirth. 
Altpreuss. Kalender. Mohrung. 
Amanton C. Yladislay dnc de Kujayie. 

Dijon. 
Anekdoten and Zftge. Ulm. 
AnniyerBaire de la reyolution. Paris. 

— de la revo1. de Jaillet. Paris. 
Arrćte de la societe litteraire. Paris. 
Aśnikowski J. Karczma na granicy, opera. 

Lublin. 
Association. London. 

— Birmingham polish. Birmingham. 

— the literary. London. 
Atrieszkow P. Skazanie o Swiatopołkie. 

Petent). 
Auto era te (l ł ) et la constitution. Brux. 
Awenioński zakład. 
Babin na obcej ziemi (b. w. in.). 
Bałamut petersburski (czasop.). 
Barthelemyet Beranger. Poniatowski. Stutt- 

gard. 
Bartoszewicz Z. Gramatyka łacińs. War. 
Beauplan W. Ukraina (po ros.). Petersb. 
Becker F. Chanson. Pans. 
Bernatowicz F. Pojata. Paryż. 

— Toż (po rosyj.). 
Biblia. Lipsk. 

Białopiotrowicz K. Skizzenbuch. Fllrst. 
Bierkowski J. Rocznik kliniki chirurg. 

Krak. 

— Ustawy. Krak. 

Bigel Dr. Makdies (Des) chroniques. Lyon. 

Biliński F. Pieśni patryot Lipsk. 

Birmingham ob. Association. 

Blin P. Regeneration francaise et polon. 
Paris. 

Bog J. B. Zadania rachunkowe. Wrocław. 

Bojanus L. zarazie bydlęcej. Warsz. 

Boisseau Dr. O goraczkacŁ. Warsz. 

Bopp F. Harfenkl&nge Polens. Darmstadt. 

Bosso wski M. Satze. Lwów. 

Bowkiewicz J. Disser. de processus mo- 
rał. Vii. 

Brand on. Poland (oda). Londyn. 

Brandt H. Der Feldzug der Russen. Gło- 
gów. 

Bratkowski S. Kościuszko (czasop.). Avi- 
gnon. 

— Polacy we Francy! (tygodnik). Ayignon. 

— Scenes politiqnes. Ayignon. 

Brierre A. Relation hist. du cholera. Paris. 
Bronikowski A. Die Frauen .fcraiecpol- 
skie. Lipsk. 

— Stan. Poniatowskij. Moskwa. 
Bronikowski K. Meine Auswanderung. 

Paris. 

— Nouyeaux griero. Paris. 

— Polnische Miscellen. Ntirnberg. 
Budberg L. Reisen. Zerbflt. 
Bułharyn T. Demetrins. Petersb. 
Burchard. Dissert. inaug. Berlin. 
Burkhardt D. Geschichte der Reyol. Leip- 

zig. 
C. M. Kościoły Krakowa. Krak. 
Campbell T. Polonia (czasop.). Londyn. Gannabich J. Gemfilde des europ. Russ- 

lands. Wien. 
Gatalogus cleri archid. Łeopol. Lwów. 

— dioeces. Premisl. 

Chłapowski D. O r. 1831 (po szwedzku). 
Stokholm. 

— Lettre sur les eyenemens. Paris. 
Chód ani. Kazania. Wilno. 
Chodźko L. Skizzenbuch. Ftirth. 
— - Tableau de la Położne. Brux. 
Cholera morbus. Paris. 

Choński H. Comptes rendns du comite cen- 
tral. Paris. 

Chrzanowski W. Trahison en Pologne. 
Chalons. 

Ciampi S. Necrologia del L. Chiarini. We- 
rona. 

Colau P. Les derniers soupirs de la Polo- 
gne. Paris. 

Co mi te central en faveur des Polonais. 
Paris. 

Correspondent (Der warschauer) (czasop.). 
Warsz. 

Cypcer Józ. Katalog książek polsk. Krak. 

Cywiński J. Wiersz od uczniów. Wilno. 

Czapski L Przebaczenie Cara. Bourges. 

Czasopism księgozb. Oasolińs. 

Czech J. Kalendarz. Krak. 

— Katalog dzieł polskich. Krak. 
Czetwertyński J. Uwagi nad broszurą 

J. B. Ostrowsk. Paryż. 
Czynności sejmu. Lwów. 

— Toż. Poznań. 

Czyński J. Die Ereignisse zu Warschau. 
Zweibrtłcken. 

— Józef Kozłowski, głos. Paryż. 

— Mots sur Allemands. Metz. 

— La suit du 15 Aout 1831. Paris. 

— Preussen im J. 1831. Ftihrt. 

Delert J. Uwagi nad rappor. Fr. Skarbka. 
Dembiński J. H. Feldzug nach Lithauen. 
Lipsk. 

— Sur la campagne de Ljthuanie. Strasb. 

— Schreiben liber lithuan. Feldzug. Strasb. 
Destylacya zimna. Pozn. 

Detali es sobre la Varsovia. Madrid. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

Dmochowski F. S. Nagroda dla dzieci. 
Warsz. 

D musze wski L. Kuryer warsz. 
Dodatek do ustaw Tow. Dobrocz. Warsz. 
Do e ring J. Das Opfer v. Ostrołęka. Franki 
Dom ej ko J. De Temigration des Allemands. 

Paris. 
D r d a c k i M. Lexicon der polit. Gesetzkunde. 

Wien. 
Dnbs Ł. Dissert inaug. Wiedeń. 

Ducange W. Oblubienica z Lammermooru. 

Warsz. 
Dy bicz. Dibitsch Klage in Elisium (wiersz). 

Augsburg. 
Dyrmont J. Rachmistrz gospodarski. Wil. 
Dzię ciele ki J. O opowiadaniu słowa bo- 

%ego (b. w. m.). 


IM 1882. Dziennik powsz. Waraz. 

— Toż praw. Waraz. 

— nad. Bpltej. Krak. 

— urzed. wojew. August Suwałki. 

— kaliak. 

— krakowak. 

— Iubelsk. 

— mazowieck. 

— płockiego. 

— podlaska 

— sandomirak. 

Dzierożyński D. Tygodnik polski. War. 
Egida (czasop.). Petersb. 
Ehrenberg J. Dissert inaug. Berlin. 
Einladung zu den Prflfungen. Tarnów. 
Elementa puerilis instit Warsz. 
Elementarz. Warsz. 

— niem. polak. Warsz. 

E łkana J. Metoda do jęz. fran. i niem. War. 

— Toż pol. fran. i niem. Warsz. 
Ellendt Słowniczek łacińsko-polski. Beri. 
Einpereur (L') Nicolas et la constit polon. 

Paris. 
Erdmann F. De griyna. Kazan. 
Estreicher A. Głos rektora Uniw. Jagiell. 

Krak. 

— Zdanie sprawy z czynn. Tow. nauk krak. Kr. 
Fayot A. Histoire de Pologne. Paris. 
FergussonJ. Compte rendu des debats.Paris. 

— Poland. London. 

— Report of the debatte. London. 

— Spech deliverad in the house. London. 

— Zdanie sprawy z rozpraw. Paryż. 
Fest (Das) der freien Prease. Heidelburg. 
Fiałkowski P. Htilfs-Buch zur Spracblehre. 

Wrocław. 

FletcherJ. Histoire de Pologne. Paris. 

Foy F. De cholera. Paris. 

Franciszek L Uniwersał o przysłaniu Fer- 
dynanda. 

Fredro A. Nieszczęścia męża. Lwów. 

Funck F. Bem. Hanau. 

Gaimard G. Du cholera en Rus. Prus. et 
Autr. Paris. 

Gał ez owaki A. Katalog książek rozmai- 
tych. Warsz. 

Gosiewski H. De inflam. artic Wuerzburg. 

Gazeta lwowska. 

— warszawska. 

— krakowska. 

— W. ksiez. Poznańskiego. 
Girard J. Les factions, poeme. Vars. 
(Glucksberg J.). Plan i obr. Warszawy. War. 

— Taryfa dom. Warszawy. Warsz. 
Głady szewicz M. Zycie ś. Aurel. Aug.Krak. 
Gołota P. Iwan Mazepa. Moskwa. 
Gorzkowski. Das Leben d. gen. Tauen- 

zin. Tempel. 
G o s s e 1 i n Roz. Ołesia o la Polonia. Firenze. 
Goszczyński Sew. Das Schloss ▼. Kaniów. 

Mariahelden. 
Grabowski Ambr. Katalog książek. Krak. 

— P. Kaz. na pogrz. Oskierki. Wilno. 
Gran i er F. Appel au peuple polon. Lyon. 
Grecz M. Klucz gram. mak. Petersb. 

— Prakt uroki rus. gram. Petersb. Gross Fryd. Vier Gesfinge dem Polen. Leipz. 

— Thrfinen. Leipz. 

Gruel et Danne. L'orphelin polon. Paris. 
Grzegorz XVL List do arcyb. Bawarak. 
Romae. 

— Epist encykl. Romae. 

— Encykl. czyli list 
Gumiński W. Moje rozrywki. Krak. 
Gnrianow. Maryna Mniszech. Moskwa. 
Gur owaki Ad. List do Bema. Paryż. 

— Rusaland und CrWlisation. Halla 
Harfenklange durch Polens Schlachtge- 

filde. Schneeberg. 

— Polens Erinnerungen. Darmstadt 
Harring Harro. Der Grossfurat Constantin. 

Warsz. 

— Memoirer ófver Polen. Stockholm. 

— Der ruasische Unterthan. Strasburg. 

— Wiirdigung der Schmachschrift v. H. H. 
Altenburg. 

Haug J. K. F. Przekl. bajek Kraaick. 
Hermippus edidit Adalb. Łożyńaki. Bonnae. 
Holtey k. Edw. Arien. Berlin. 
Hoffmann Kar. B. Sur 1'etat polit de Po- 
logne. Paris. 

— La nationalitó polon. Paris. 

Hopp van Warscnau. Dichterlijke. Amsterd. 
Hubę Mich. Russischea Yerfofgungssystem. 

Paris. 
Idżkowski Adam. Kroje architektury. War. 
Ind ex lect in Univ. Jag. Krak. 
Insel (Die) ErzahL aus Kussl. u. Pol. Von. 

Weimar. 
Inatrukcya dla sekwestrat Waraz. 
Ja c obi Filius. Polonia minessipor. Stookh. 
Jacobins (Les). A les Polonaia. Paris. 
Jacobiner (Die) und die Polen. Carla. u. 

Bad. 
Jahrbuch d. kón. Gymn. zu Posen. Posen. 
Jan z Dukli błogosł. Lwów. 
Januszkiewicz Eust Jan Gdańszczanin 

(czasop.). Paryż. 
Jarry A. et Chodźko L. Tabl. hist Paris. 
J ażw i ń s ki M. Ant Methode polonaise. Lyon. 
Jerlicz Ign. Wspomn. J. Michałowskiej. 

Wilno. 
Jutrzenka (die Morgenróthe). Pismo liter. 

Warsz. 
Kabalarka czyli nauka wróżenia. Krak. 
Kajdanow Iwan. Rys hist powszech. Wil. 
Kalend, aatron. Warsz. 

— dom. rok. przest wyd. Gałez. Waraz. 

— goap. wileń. Wilno. 

— krak nowy kieszon. Krak. 

— lwów. powsz. Lwów i Tarnopol 

— pol niem. fr. rns. Krak. 

— kiesz. war. (Warsz.). 

Kamiński Jul. Ad. Elmira, pow. Lwów. 

— Modlitwy. Lwów. 

Kampf u. Liebe des schón. Polenm&dch. 

Neunalden. 
Kant J. Wy obr. do hist powsz. Wrocł. 
Kaszowski. Pszonka, Babin. Paryż. 

— Katalog książek. 

K a te eh. (kleiner) von der Erfurcht Wilno. 

— o czci cesarza Rosyi. WiL 1832. 155 — dla szkół nar. Lwów. 

K a walewski Kon. Kazań niedziel. Przem. 
Kern er And. Just Jasnowidząca zPrevost. 

Wam. 
Kock Kar. Eugenia. Warsz. 
Kodzyński G. Cholera- Knall. Beri. 
Kónigsberger Stef. flelft den Polen! MOn- 

chen. 
Kolberg J. Cantate zur Jubel-Feier. Wars. 

— Podział miar i wag. Warsz. 
Komitet do tułaczów pol. Paryż. 

— do ziomków we Francyi. Paryż. 
Kooper Fenim. Pijonierowie. Wilno. 
Korab iewicz Edm. Notice sur le Cholera. 

Strasburg. 
£orn Jan fiog. Katalog książek polskich. 

Wrocław. 
Kosicki L. Zadania na reguły konstrukcy i. Kossakowski Kalikst Gram. jęz. żmudź. 

Wilno. 
Krakuse8(Łes). Cayallerie polonaise. Lyon. 
(Krafcau). Korreepondenz Nachricbt. Bresl. 
(Kraków). On the necessity. London. 
Kraszewski J. J. Wielki Św. mał. miast 

Wilno. 
Krug Wilch. Beleuchtung der Schrift: Ub. 

d. poln. Sache. Altenburg. 
Kruszyński J. Memoires sur 1. Pologne 

Paris. 
Kurohanowicz Tom. Gramatyka pol. Wil. 
Kurowski J. M. Spostrz. nad chorobami. 

Warsz. 
Kury er litewski. Wilno. 

— warszawski. 

Kurzewski Józ. Diabeł, powieść. Krak. 

— Echo, powieść. Krak. , 

— Krakowianka, powieść. Krak. 

— Powieści romant. Krak. 

— Smutek, sielanka. Krak. 
Kwaśniewski Jan Mich. Diss. de scorbuto. 

Halis. 
Labrousse Fabr. Loge de trois jours. Par. 
LabuńskiF. Powietrze w Warszawie. War. 
Lafaytte. Discours. Paris. 
Laloue Ferd. Lokaj w zalotach, kom. War. 
Lam e na i s H. F. Hymne a la Pologne. Ayign. 
L e be 1 Ign. Uw. nadpismem Dra Malcza. War. 
Lelewel Joach. Worcell S. Voix (La) du 

peuple. Journ. Brux. 
Lelewel Joach. i Chodźko L. Adresse. des 

Polonais ref. en France. Paris. 
Lelewel Joach. Trzy konsty tucy e polek. Par. 

— Au peuple d'Jsrael. Paris. 

— La Pologne et 1'Angleterre. Paris. 

— La Pologne, la Russie. Paris. 

— Les Polonais dispersćs. Paris. 

— Proclamation au peuple russe. Paris. 
Lemaitre L. Chants de la revolution. Par. 
Leo Leopold. Ueber die Natur der Brechruchr. 

Warsz. 

Le Poitiyin. Les Polonais, eyenom hist. Par. 

Lewald Aug. GrafLowsiński. Nowelle. Ham- 
burg. 

— Przebracki, der Polizeispion. Hamb. 
Łippoman Jan. Zastań, nad mogiłami Wil Liszka Ant. Mowa na urodź. Franc. I. Bochn. 

— Toż w jez. niem. tamże. 

Lochner Jerzy. Dist. de quaest Quantum 
Poloni. Lipsiae. 

— Entstehung d. Brtidergem. in BOhm. Yind. 

— Fata car. fam. christ. in Pol. Leips. 
Lohnau Rich. Myzieiski u. Wassiley Roman. 

Quedlinburg. 
Lubiawa A. G. Wiązanie Olesia. Warsz. 
Łańcucki J. Bajki. Krak. 
Łętowski L. Mowa na naboż. za Potock. 

Krak. 
Lubiński L. Lettre d'un Polonais. Paris. 
Łukaszewicz J. Wiadomość o dyssyden- 

tach. Poznań. 
M. J. X. Drogowskaz dla wędrowników. War. 
M a c i ej o w s k i W. A. Historya prawodawstw. 

Warsz. 
M a j e w s k i A. Satze ans Rechts- Wiasenschaf- 

ten. Lwów. 
(Malcz W.). Uwagi. ob. Lebel. 
Maleszewski P. Essai sur la Pologne. 

Paris. 
Malgaigne J. Sur la medecind. Paris. 
Małachowski K. O rozkazach korpusowi 

Ramorina. Paris. 
Manifest zakładu aweniońskiego. Avenion . 

— des Adels. Petersb. 

Manifesto of the polish nation. London. ' 
Manuale eccleslasticum. Warsz. 
Marguery W. Les Polonais. Paris. 
Mar koni H. Ornamenti antichi. Warsz. 
Martin. Lectionum Sophocleamm. Pozn. 

2 [ary a). Koronka. Warsz. 
assalski E. Pan Podstolic. Petersb. 
Mazoyer W. Eloge des Polonais. 
Medaille polonaise. Paris. 
Meizner J. Wiersz na 29 Listop. 1830 r. 

Paryż. 
Mickiewicz A. Dziadów część 111. Paryż. 

— Księgi pielgrzymatwa. Paryż. 

— Do matki polki. Drezno. 

— Poezye. Pozn. 

— Toż. Warsz. 

— Reduta Ordona. Drezno. 

— Ucieczka. Warsz. 

Mieses H. Schreiben eines lsraeliten. Bre- 

slau. 
Mikiewicz A. Kazanie. Lwów. 
Mikołaj I. Statut organiczny. 
Mnemosyne (czasop.). Lwów. 
Modlitwy. Lwów. 
Moltke U. Darstellung der Yerhfiltnisse. 

Berlin. 
Morawski T. Reclamation. Paria. 

— Au redacteur de la Tribune. Paris. 
Mosen J. Die letzten Zehn vom 4 Regi- 

mente. Fttrth. 
Mot (Un) sur la question polon. Paris. 
Mot sur le statut organique. Paris. 

— sur l'etat de la Pologne. Paris. 
Muczkowski J. Zasady jęz. łacińs. Krak. 
MUller J. Polonia, Dichtung. Lipsk. 

— Ftir Polen. Altenburg. 

Nabielak L. Trois jours du Dembiński 
Paris. 136 1832. NapierskiK. De diplomate Alberti episc. 

Kiga. 
Nauka czyt. Warsz. 

— moralna. Warsz. 

— o poznaw. liczb. Warsz. 

Newelski K. Elegia na pochwałę Lipskiego. 

Wilno. 
New era ni P. Ozdoba kość. katol. Pozn. 
Neyfeld K* Polens Revolution. Frankf. 
Niemcewicz Jul. Ur. Katalog książek 

w różnych językach. Poznań. 
(Niemcy). Przewód, podróżny. Wrocław. 
Niemojowski B. L' autocrate. Brux. 
Niezabitowski K. Dziennik naboż. War. 
Nosarzewski M. Methode de constitution. 

Paris. 
No u ve 11 es de Pologne. Paris. 
Nowotny F. Jubelgrass Ferd. d'Este. Lw. 
Ode aux m&nes des heros. Paris. 
Odezwa do żołn. polskich. 
Odyniec A. E. Poezye. Pozn. 
Officium codzienn. Krak. 
Ogół polaków aweniońsk. Awenion. 
Okólniki To w. demokrat. Paryż. 
O leszczyński A. Yarietćs polonaises. 

Paris. 
Ollenroth Dr. Die Cholera. Brnnsberg. 
011ivier A. O gangrenie. Warsz. 
O os ten. De poolsche broeders. Loyd. 
Ortlepp E. Frankreich u. Polen łLimburg. 
Ostrowski J. B. Fr. Kozakowski. Paris. 
Pajgert J. K. Ballady. Lwów. 
Pamiętnik emigracyi. Paryż. 

— roln. teclmol. Warsz. 

Pap i on F. Messeniennes polonaises. Paris. 
Pa ti 8 si er F. Opis chorób. Warsz. 
Patriots (The polish). London. 
Pawlicki J. Wybór modłów. Warsz. 
Petition To the king of England. Derby. 
Peyson B. Amputationes. Berlin. 
Pielgrzym polski (czasop.). Paryż. 
Piepes 8. De paedestrophia. Wiedeń. 
Pietkiewicz M. La Lithaanie. Brux. 
Pi 11 er Franc. Catalogae des livres frano. 

Lwów. 
Pili er J. Kalendarz. Lwów. 
Pis tek F. Litterae pastorales. Praga. 
Plater A. Kzut oka na Inflant. Wilno. 
Plater L. La Pologne. Paris. 

— Les Polonais. Paris. 

Pleyer F. De plica polon. Weimar. 
PI i eh ta A- Fenix (czasop.). Paryż. 
Podczaski. Snr la revol. de Pologne. Avi- 

gnon. 
Polacy we Francyi (czasop.). Awenion. 
Polen (Die) bei Elbing. Halle. 

— vom J. 1772 bis 1830. Freiburg. 

— Feldzng der Rnssen. Glogan. 
Po lin. Skizzenbnch. FUrth. 
Polish exile (czasop.). Edinburg. 

— Manifeste. Lond. 

— record. Hall. 

Polka młoda. Wiązanie Olesia. Warsz. 
Polnisch. Anekdoten und Zflge. Ulm. 
Pologne (La) et Y intenrention. Paris. • 

— et la Prusae. Paris. — A Mess les pairs.et deputes. Paris. 

— Mots sur Tetat de Pologne. Paris. 

— Nouvelles de la Pologne. Paris. 
Polonais (Les) & Elbing. Paris. 

— Lithuaniens. Paris. 

— Adresse des Polonais. Pąjris. 

— des refugićs polonais. Paris. 

— de la Societó litteraire. Paris. 

— Comitó central. Paris. 

— Intentions {Sur) de lą revol. Paris. 

— La nationahtó polon. Paris. 

— Protestation da comitó. Paris. 
Polonia (czasop.). London. 
(Polska). Dyskusya o Polsce. 

— Pochodnym zapiski. Petersb. 
Popis szkoły kieleckiej. Kielce. 

— szkoły krakowsk. Krak. 

— szkoły sieradzk. 

— liceum warsz. 

— szkoły wydz. warsz. 

(Po s en). Der 2te Landtag, tosen. 
Postanowienie o zaciągu do woiska. 
Potocki Art. Marina Mnlszech. Yenezia. 
Potulicki K. Sur la revol. de Pologne. 

Avignon. 
Praetorius C. Beschreibung der Stadt 

Thorn. Toruń. 

— Thorner Ehrentempel. Berlin. 
Presiowski J. Jeografia. Warsz. 

— Rejestr do jeograf. Warsz. 

— Rys jeogratii. Warsz. 

— Wypisy greckie. Warsz. 
Preussen und Polen. Danzig. 
Protestation dn comitó polon. Paris. 
Puissances (Les) europóennes. Besancon. 

Rachmistrz gospodarski. 
Radomiński Jan Al. Zasady arytm. War. 
Rakowiecki Ign. O potrzebie pisma. War. 
Ran mer Fryd. Polens Untergang. Leipz. 
Rechnung ttber Einnahme des Vereins. 

Leipz. 
(Record). The Hull Polisch Record (czas.). 
Redecki Paweł. Litania. Warsz. 
Reglement de la societe litteraire: Paris. 

Regulations of liter, assoc. of Po land. 

London. 
Relation hist du cholera. Brux. 
Report on tharuday. Glasgow. 

— Kurs jęz. francuz. Ayinion. 
Riedel Józ. Die asiat. Brechruhr. Prag. 

Robinson F. The last days of bishop. 

Warsz. 
Rocznica 29 list. Lipsk. 
Roczn. Tow. Dobrocz. Krak. 
Kousseau Jan Chrz. Wyborowe ody, Wil. 

— Poezye. Wilno. 

R o n 8 s el i n Omer. Memoires de Sulkowski. 

Paris. 
Rozkaz Naczel. gward. Krak. 
Rozmaitości. Lwów. 

Roz pisań ja dla wospit. med. chir. acad. 

Wilno. 
Różycki Kar. Powstanie na Wołyniu. Bour- 

ges. 
Rudziński A. Diss. do hydrocephalo. Vinci, 1832. 13T ^m (Bussland). Geschichtl. Darst. Altenb. 
Rylski Ant Scenes d. 1. Eevol. pol. Lyon. 
Sadowski Woj. De typho contag. diss. Crac . 
Salgat D. Aux rófngies pólouais. Paris. 
Sal z a Carl. Polen nnd die Offentl. Mein. 

Altenb. 
San dr as Kland. Dn chol. morb. en Pol . . . 

Paris. 
Schnitiler Jan. Briefe aus Paris. Stuttg. 
S eh n bert Henr. Die gesegn. Feier. Warsa. 
S chi uch Fr. Jos. z Sandom. Die Brttste. 

Begensb. 
8 e d 1 1 1 o t Chr. Conside r. sur la plique. Par. 
Siarcz yński Fr. Kazania. Lwów. 
Siedmiogrodzki B. De cicatrisatione non- 

nulla. Berol. 
S i ero ci ń s ki Teod. Nowy elem. Wars. 

— Nowy spos. ucz. czytać. Warsz. 
(Skarbek Fr.). U w, nad części§ wyj.: O 

więzień. Warsz. 
Skizzen aus Polen. Frankf. 
Skorowidz poczt Warsz. 
S kr i be. Szpital waryatów. Wilno. 

— Terenia, kom. op. Wilno. 
Sławikowski Ant Ueber die Cholera. Lw. 
Słotwiński Konst Katech. poddanych. Lw. 
Słowa zamieczat iz drew. pam. pols. Peters. 
Sociótó (la) demooratique pol. Paris. 

— des amis du progres. Paris. 

Sommerlatt C. Beschreib. d. poln. Krieges. 
Freiburg. 

S ophiopuolo D. M. Bel. des epid. du cho- 
lera. Paris. 

— La cholera observada y tratada. Paris. 
Sowiński Woj. Chants de la revol. Paris. 

— La patrie paroles de Bótourne. Paris. 

— La nancee de Palerme. 

Spazier Bich. Ueb. d. letzten. Ereignisse 
in Polen. Altenb. 

— Gesch. d. Auf8tandes des poln. Yolkes. 
Altenb. 

— Die Wiederherstellung Polens. NUrnberg. 
Spis męczenników pols. Lipsk. 
Stachowski Fr. Mowa za duszę ś. p. Jana 

Śniadeckiego. Krak. 

S tai n es Wiliam. A word for Poland. London. 
Stapf Fr. Nauka pasterska. Wil. 

Starzyński And. Alf. Bard. nadwiślańs. 

Avenion. 
Stattler Woje. Projekt do urzadz. akad. 

szt Krak. 

— Stanów, artyst Czechowicza. Krak. 
Statut organiczny dla Król. pol. Warsz. 

Steczkowski Jan. De longitudine geogr. 
CracoYiae. 

(Stein Chrz.). Bejestr do jeografii Steina. 

Warsz. 
Stoeber Gottl. Dem Helden-Tod der Polen. 

Strasb. 
StrahL Gesch. d. russischen Staaten. Hamb. 
Straszewicz Józ. Do ziomków. Paryż. 

— Die Pohlen in der Bevolution. 
Stuckard G. Das KOnigr. Polen. Schweidn. 
Sturmer Theod. Der Tod des Diebitsch 

Zabałk. Beri, r 

Stummer Jan. Głos na pogrz. Józefa Celin - 

skiego. Warsz. 
Suchorowski Mich. Wanda Potocka melodr. 

Lwów. 
Sued A. Tad. Das Hans des Owiński. Leipz. 
Sułkowski Józ. Descrip. d. 1. route du 

Kaire a Ssalehieh. 

— Memoires hist. polit. et milit. Paris. 
Sumiński Leop. O przyp. 6 bezwzgl. War. 

— De aceus. cum inhnitivo. 

— Loci in, Iliadę et Odys. Homeri. 

— Dubia ąuaedam de eąuestri ord. Roman. 

— Juris nontif. yocabula. 

Sumiński Bajm. Zmartwychwst wiersz. A vi- 

nion. 
Świątkowski Stan. Nowy russ. pol. elem. 

Wilno. 
Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 
(Symson). Dalsza obrona masy po A. Sym- 

sonie. Wilno. 
Sza cf aj er. Geografia krótko zebrana. 
Szotarski Jul. Skizzen aus Polen. Frankf. 
Szumski Tom. Polnische Grammatik. Posen. 
Taryfa jen. cel. Król. pol. 
Terlecki Ign. Heroldya. Petersb. 
Tótard J. Varsovienne franc. Paris. 
Tomorowiczówna T. Wypisy. Wilno. 
To war z. demokr. pol. Paryż. 

— do oby w. żołn. raryż. 

— toż odezwa z d. 6 rażd. Paryż. 

— toż wniosek do zgrom. Polaków. Paryż. 

— toż odezwa do emigr. pol. Poitiers. 

— literackie i ziem. rus. 

Trómadeur Sophie. Eliska ou les Franc. 

Paris. 
Troć Abr. Diet. fran. allem. et pol. Bresl. 

— pol. allem. et fran. Bresl. 

— Słownik pol. niem. fran. Wrocł. 
Truszkowski Kaz. O lecz. wściekł. Wiln. 
Tngendhold W. Freudenhymne Nicol. I. 

Wilno. 
Tygodnik awenioński. Avignon. 
Twardowski Kaz. Karta poczt Król. pol. 

Warsz. 
Tzschope Gust. Ad. Urkundesamm. zur 

Gesch. Schles. Bresl. 
Umiński J. N. Becit des óvónem. milit Par. 

— Bel. de V attaąue de Varsov. Paris. 

— Do W8półtowarzyszów broni. Paryż. 
Ustawa arcykonfrat. liter. War. 
Ustawy dotycz, lecz. chorych, w -klinice. 

Krak. 

— towarz. liter. pol. Paryż. 

— towarz. li te wat. i ziem. rus. Paryż. 
— . tow. polskiego. P*ryi. 

— zgromadź, resursy. Wilno. 
Walicki A. De Cornello Nepote. Dorpat. 
(Warschau). Nachtrag zur Ersturmung von 

Posen. 

— Ordre bataille. Berlin. 
Warschauer Zeitung. Warsz. 
(Varsovie). Prise do Varsovie. Paris. 
Wczelka E. De lepra. W|lno. 
Weinrot A. De hepatide. Wien. 
Vel de (Yan der). Nowellen. Lipsk. 
W er busz K, poznaw. liczb. Wars. 

18 133 1832 — 1833. \ Verhandlungen (Die) des poln. Reichs- 
tages. Stuttgard. 

Werner F. Rozbiór wody pod Buskim. 

Warsz. 
Wid mann 6. Der Yolkstribune. Wttrzburg. 
Wiązanie Olesia. Warsz. 
Wigura A. Słownik prawniczy. Berdyczów. 

Vilain. Le dcmiercri de la Pologne. Paris. 
Wochenblatt Militar. Berlin. 

Wodzicki S. Dziennik ogrodn. Krak. 
Yoigt J. Geschichte Preussens. Konigsb. 

Wolf Al. Diagnosis bronchitidis. Halis. ' 
Woliński F. Nauka pasterska. Wiln. 

Wołowski. Dociimens sur le cholera. Par. 
Wołowski F. L'empereur Nicolas. Paris. 

Woronicz J. Kazania. Krak. 

— Pisma. Krak. 

— Poezye. Krak. 

Wroniecki A. Mecanisme des manoevres. 
Paris. 

Wujek J. Testam. Lipsk. 

Wybór modłów. Warsz. 

Wyciąg z protokołu archikonf. miłosierd. 
Krak! 

Wy piska iz wojennych zakonów. Warsz. 

Wyrwa lski J. Mowa przy wypr. Suchoc- 
kiego. Warsz. 

Zabawa dla dzieci. Wrocław. 

Zahkowski F. Teorya sztuki drukarskiej. 

Warsz. 
Zachler L. De camphora. Wiedeń. 
Zadań (100). rachmistra. Warsz. 

Zakrzewski J. Wypisy polskie na ki. II. 
Wilno. 

— Toż na HI. Wilno. 

Załuski J. J. Biblioteka historyków. Krak. 

Zapiski pochodnyja. Petcrsb. 

Zatorski F. Wiersz o dobroczynności. Wil. 

Zawadzki i Węcki. Katalog ksiąg polskich. 
Zbiór nabożeństwa. Warsz. 

— podróży. WarBZ. 

— praw dla Król. prusk. Pozn. 

Zborzewski W. Observations microscopi- 
sques. Moskwa. 

Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 

— fund. bractwa miłosicr. Krak. 

— komitetu naród. Paryż. 

— z rozpraw w Izbie niższej. Paryż. 
Zdanowicz A. Dykcyonarz franciuki. Wil. 

Zdzitowiecki S. Uwagi nad nomenklaturę 

chemiczną. Warsz. 
Zeitung (Lemberger). 

— (Warschauer). 

Z ę i e r s k i W. Komerczeskij nkazatel. Petersb. 
Ziembicki G. Do mania. Yiennae. 

Ziemomysł (czas.). Paryż. 
Zschoke J. Powieści. Warsz. 
Zuccani J. De abortu. Wiedeń. 

Zwierzchowski W. Trahisons en Pologne. 

Bourges. 
Żaba N. Polak w wiezieniu. Paryż. 
Żukowski M. Historia cholerne Moskwa. , 1833. 

Abecadlnik gimnastyczny. Wrocław. 

Agaciński J. (Broszura). Besancon. 

Akt przeciw mającym udział w r. 1830 - 31. 

Warsz. 
Ancelot M. Karolina, dramat. Warsz. 
Andrzej owski A. Coąuilles. Moscou. 
AnkwiczA. Pożegnanie z duchowieństwem. 
Anniyersaire de la revol. polon. Agen. 
Ansart K. Rys jeogratii powszechnej. Wil. 
Antoniewicz K. Wspomnienie Mi kuli- 

czyna. 
Appel du peuple polonais., Paris. 

— aux peuples ciyilises. Paris. 

Ar ca de L. La Stanislaide ob. Corintio. 
Association. London. 
Augustynowicz T. Instrnmenta chirur- 

gica. Wilno. 
Auswahl von Polenliedern. Altenburg. 
Badenfeld W. Erinnerungen an Galizien. 

Troppau. 
B a 1 1 i n S. Observationes de cholera. Hafhiae. 
Balzac H. Niebezpieczeństwo płochośei. 

Warsz. 

— Snopek nadwiślańskich plonów. Wilno. 
Bałamut petersburski (czasop.). 
Barciński A. O rachunkowości kupieckiej. 

Warsz. 
Bartoszewicz Z. Wypisy łacińskie. Wil. 
Bem J. Odezwa. Lwów. 
Bern fc Id J. Dissert. inaug. Ticini. 
Beto urno A. Melodies polonaises. Paris. 
Bielecki K. Rocznik Tow. Dobrocz. Krak. 
Bielowski A. Wyprawa Igora. Lwów. 
Bierkowski J. Choroby syfi lityczne. Kr. 

— Rocznik klin. chirurg. Krak. 
Biernacki J. Unterricht in der poln. Spra- 

che. Wrocław. 

Bigel Dr. Manuel dićtitique. Vars. 

Blumenfeld J. Percnna. Dijon. 

Błachowicz P. Kazania. Warsz. 

Bogusławski S. Adwokat, kom. Warsz. 

Hossange Hektor. Zawiadomienie o zało- 
żeniu księgarni. 

Bot hm er b. Geschichte v. Polen. Erfurt. 

Bratkowski S. Devoueement des fammes 
polon. Mont de Marson. 

— Rys jednoroczn. tułactwa. Awenion. 
Brinken J. Ausichten iiber die Bewaldung. 

Braunschweig. 
Bronikowski K. Pismo nowe emigr. pols. 
Paryż. 

— Projct. Paris. 

Brzeziński P. Przemowa. Krak. 
Brzozowski M. La guerre de Pologne. 

Lipsk. 
Byron Lord. Lara. Wilno. 
Callenius G. Der Tod des Małachowski. 

Weimar. 
Ca bet. La revol. polon de 1830. Paris. 
Catalogus Soc. Jesu. Lwów. 

— cleri archid Leopol. Lwów. 

— diaeces. Premisl, 
Catechlsram (Blbllsober), Wam, 1888. 18^ Celiński M. Dissert łnauc. Borlin. 

Chalmers. Angl. Hall polish record. 

Chodynicki J. Dykcyonarz uczonych Po- 
laków. Lwów. 

Chodźko A. Poęzye. Pozn. 

Chodźko L. ~ Coup d'oeil histor. sur la guerre 
actaelle. Paris. 

— Tableau hietoriąue des revolutions de Po- 
logne. Paris. 

Cholera inorbus. Paris. 

Chomiakow A. Dimitrij samozwaniec. Mo- 
skwa. 

Chołoniewski 8. Nauka przy pogrzebie 
Grocholskiego. Berdyczów. 

Cboński H. Collection de voyage de Sta- 
niałaś. Paris. 

Chrap owicki A. Zagajenie posiedź. Tow. 
'Dobrocz. Wilno. 

Christiani F. Zdanie o robotach komuni- 
kacyj. Warsz. 

— O postępie robót około dróg. Wars. 

Ci a m pi S. Notizie dei secoli XV e XVI. 
Florencya. 

Ce mit 6 en faveur des Polonais. Avignon. 

Correspondent (Der Warschauer). Warsz. 

Corrintio L. Stanislaide. Roma. 

Correspondence entre Galio i s et Lebeau. 

Cramer F. Nachrichten von der Gra fin KO- 
nigsmark. Quedlinburg. 

Cruse R. Curland. Mittau. 

Czartoryski A. J. Dem i er mot sur le sta- 
tut organique. Paris. 

Czas. Mont de Marsan. 

Czasopism Księgoz. Ossolińskich. Lwów. 

Czech J. Kalendarz. Krak. 

Czerwiakowski J. Dissert. inaug. Krak. 

Czerwiński H. These. Moutpelier. 

Czyński J. Cesarzewicz Konstanty. Paryż. 

— Que*tion des Juifs. Paris. 
Dar macierzyński. Warsz. 
Darowski W. De mnnere j u di cis. Krak. 
Debats de la chambre des comuiunes. Paris. 
Deklaracya Tow. demokr. polak. Paryż. 
Dembiński J. H. Quclque* mots sur ćvć- 

nemens de la Pologne. Paris. 
Devouenient des Polonais. Mont de Marsan. 
Directoriuin div. offic. Krak. 

— Toż. Lwów. 

— Toż. Wilno. 

Dmochowski F. S. Rozrywki niedzielne. 

Warsz. 
Dmuszewski L. Kury er warszawski. War. 
Do bek A. Dziennik powszechny. Warsz. 
Dobrowolski A. Kazania. Przemyśl. 
Dower Lord. Liwes of the most eiuine So- 

vereigns. London. 
Drdacki M. Darstellung des Verfahrcns pul. 

BehOrden. Wien. 
Ducange W. Trzy córki wdowy. Warsz. 

— Jest temu lat 16. Warsz. 

Ducor H. Aventures d'un marin. Paris. 
Dudrewicz J. Dissert. inaug. Krak. 
Dyaryusz sejmu m. Krakowa. Krak. 
Dyrekcya Towarz. ogniowego. Warsz. 
Dziennik naboi. Czest. 

— powsz. Warsz. — praw. Warsz. 

— rozporządź, m. Krakowa. 

— rząd. Bplte). Krak. 

— urzęd. woj. August. Suwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toź krskow. 

— Toż lubelhk. 

— Toż mazow. 

— Toż. płock. 

— Toż podlas. 

— Toż sandom. 

— wyroków rady stanu. Warsz. 
Dzierożyński D. Noworocznik polski. War. 

— Tygod. polski. Warsz. 

— "Wybór powieści. Warsz. 
Egida (czasop.). Petersb. 
Element a puerilis instit. Częst. 
Estreicher Al. Głos rektora Uniw. Krak. 
Exile (L 1 ) de la Pologne. Dijon. 
Falkenstein L. Der Vcteran. Berlin. 

FergnsBon J. Speech delivered in the ho- 
use. London. 

— Debats de la chambre. Paris. 

Flizę. De l'art de conserver la vie. Wilno. 
Freudenre^ch. A. Dissert. inaug. Berlin. 
Frezer J. bursztynie. Krak. ■ 

Galitzin Aug. Epitre an pr. Paskewicz. S. 

Petersb. 
Gar' czyński Stef. Poezye. Paryż. 

Gasiorowski Fr. Andrzej z Tęczyna. Kr. 
Gaszyński K. Notę. ofiar, pols. Paryż. 

— Pleśni pielgrz. pols. Paryż. 
Gazeta krakows. 

— lwowska. 

— warsz. 

— korresp. Warsz. 

Gerlach A. Badajcie się. Toruń. 

— Chrystus najw. Kapłan. Toruń. 

G e r v a i 8 a i 8 De la rostanr. de Pologne. Par. 

Glaise Elz. Bóg najw. dobro. Wrocł. 

G 1 o 8 w sprawie Nadj. Platonówny Mengden 

z Zubowaiui. Wilno. 
Glilcks borg Jan i Kaczanowski J. Rejestr 

ruskich k.sigg. Warsz. 
Glttcksberg Teof. Katalog ksiąg. Wiluo. 

G o d e b b k i Ksaw. Otw. kursu histor. Bonrges. 

— Słowiańszczyzna. Paryż. 
Godzina powiastki. Wrocł. 
Gosławski M. Poezya ułana pols. Paryż. 
Gosse L. A. Kapp. s. cholera Geneve. 
Gruenberg L. Yers. neb. d. Pest-Contag. 

Leipz. 
Grzymała Fr. Sybila tułać. pol. Paryż. 

Hageineiater Aug. Ueb. d. Zigeuner in 

Livland. Dorpat. 
Haller J. Okóln. do właśc. domów. Krak. 
H ar ring Ilarro. Hem. s. 1. Pologne. Stras - 

bourg. 
Heerdegen Fryd. Verzeichniss einer Btt- 

chersammlung. 
Hoffmann Kar. B. Debats d. la Cha mb. des 

Comm. sur Fergusson. Paris. 

— Lettre d ł nn Polonais a M. M. les Pairs. 
Paris. 

— Mot sur la statut organique. Paris. 140 1838. Hopp van. Varaovie, tableau* p. Clayareau. 

Maestricbt 
Hordyński Job. Hist. of Polish. revol. 

Boston. 
Hoffman owa El. Małe powieści z pisma ś. 

Wrocł. 

— Wiązanie Helenki. Wilno. 

— Wybór pism. Wrocław. 

Iii ńs ki Jan St Elmirę, roman. Paris. 
Ind ex lect. in Univ. Jag. Crac. 
Institationes theologiae dogmaticae. Vii. 

— móralis. Viln. 

InBtrukcya dla wójtów gmin. Krak. 
Iwanowski Ign. R. De libera mereatura. 

Dorpat. 
JakuDowicz Z. Consign. bon. terrest Ga 

liciae Leopoli. 
Janowski J. N. Krótki katecb. polit Bour 

ges. 

— Les derniers mom. d. 1. revolut. Conde 
sur Noirean. 

— Toż. Paryż. 

— Prawa człowieka. Paryż. 

— Sur la Położne. 

Januszkiewicz Eust Pielgrz. pols. Paryż. 
Jasiński St. Dissert. de auro muriatieo. 

Yiennae. 

Jaszowski Stan. Mulatka, pow. Lwów. 

Jato w t Thom. Capit. elect. ord. Praed. Vii. 

Jęło wic ki Aleks. O towarzystwie wzajem- 
nej pomocy. Paryż. 

— Toz. Lwów. 

Jenisz T. J. Spis książek polskich. Kalisz. 
Junot Laura i Strasżewicz J. Les femmes 

celebres. % Paris. 
Kaczkowski Kar. Lekeye hygieny. Lwów. 
Kai ser A. Gesch. d. poln. revol. Leipzig. 
Kajsiewicz Hier. Sonety. Paryż. 
Kalend, n. dom. Kalisz. 

— krakowski nowy. Krak. 
Kaligrafia dla niłod. pols. Wrocł. 
Karśnicki Ant. Pisma. Lwów. 

— Wyspa św. Heleny, poemat. Lipsk. 
Kasperowski A dam. Spos. warzenia piwa. 

Lwów. N 

Katechizm kr. polit. Bourges. 
Kazania czyli kr. nauki. Warsz. 

— Toż. Wrocław. 
Kerey i KalHroa. Grodno. 

Kiltński Teod. Wiadom. o obiorze Papieża 

i dworze jego. Krak. 
Kiecki Jan Ant. Hydropum descriptio. Kr. 
Kluk Krzysz. Botan. dla szk. pub. Warsz. 
Kłęgiewicz .1. Całemu duchowieńs. Wiln 
Koch C. W. Tafereel d. omweteling. in Eu 

ropa. Amsterdam. 
Koch Rudolf. Kai. pol. rus. Krak. 
Kock Kar. Paw. Hrat Jakób. Wilno. 

— Dom biały, tł. Kraszewski. Wilno. 

Ko marnieli Alek. Abecadło pols. Lwów. 
Komeniusz. Orbis pictus W. H rad ci. Krak. 
Komitet nar. emigr. pol. do Polaków. Paryż. 
(Konstanty W.). Rys życia {ego. 
Konstytucya wolnego m. Krak. Krak. 
Kom J. B. Katalog książek. Wrocław. 
Korsak Jul. Poezye. Pozn. K osiek i Ludw. Wiadomość hist. o kościele 
św. Anny. Krak. 

(Kosicki Mod. Wal.). Uwiadomienie o Kod. 
W. Kos. z zapowiedzią dzieła. Warsz. 

Kotschula Ant Gram. niemiecka. Wrocł. 

Kozłowski Ign. Szkoła na fortepian. Mo- 
skwa. 

Kozubowski Ant De uloeribus plicosis. 
Wflrzburg. 

Kraszewski J. J. Kościół ś. Michalski. Wil. 

— Pan Karol, pow. fantast. Wilno. 

— Rok ostatni panów. Zygm. HI. Wilno. 
Krosnowski Adolf. Prosp. na dzieło: Ka- 
lendarzyk. Paryż. 

Kruszewski Józ. Diss. sur rencephalite. 

Montpellier. 
Kubraki e w icz Mich. Uwagi nad konst 

3 Maja. Bourges. 
Kucharka miej. i wiej. Warsz. 
Kulawa ki Wal. O Szl&zku. Krak. 
Kunatt Stan., Bronikowski Feniks. Dzień. 

emigr. Paryż. 
Kunisch J. Tb. Deser. Vratislaviae a Bar- 

thol. Steno. Breslau. 
Kurowski Fr. Wykład licz. daty. Warsz. 
Kurowski J. N. Poznaki wścieklizny. War. 

Laczyński- Theonie de l'aeronantique. Moh- 
rung. 

— Abweichnngen der Magnetnadel. Mohrung. 

— Lehrbuch der ebenen Trigonometrie. Mon- 

rung. 
Lafaylle M. P. Diss. de la loi contrę les 
refug. polit Paris. 

— Discours a la Chamb. des dep. a propos, 
Bem. Paris. 

La Gerraisais. De la restaurątion de la Pol. 

Paris. 
Laube Henr. Das neue Jahrhundert Polen. 

Furth. 
Lavillenić J. i F. R. Les Polonais fugitifs. 

Warsz. 
Lebel Ign. O wpływie zimna. Warsz. 

Lelewel Joach. Myśli z powodu pisma Ku- 
brak. Paryż. 

— Protest contrę le statut org. 

— Traveauz de toute 1'annee. Paris. 
Lemaitre. Księgi narodu polskiego. Ewan- 

gile de la nat pol. Paris. 

— Sur les poćsies de Słowacki. Paris. 
Lemansoir Dupró Le Polonais, joumal. Par. 
Leonhard Jnn M. Nauka chrzęść. Warsz. 
L esl i e Kar. The Truth of the scripture. War. 

Lewestam Jerzy. Przepisy dla brzemiennych. 

Warsz. 
Lewicki Jo.<. Schematismus. Praemislii. 
Lista cudz. z ees Rob. wysłanych. 
Lompa Józ. Zbiór pieśni podcz. Bożego 

Ciała. Gliwice. 
Lngot. Rapport. Affaire d. 1. Baiiąue de 

Pologne. Paris. 

Łańcucki J. Kilka słów przy pochow. Mar- 
czyńskiej. Krak. 

ŁazowskiJ. Recueil dcs"procódóschimiquea. 
Tonlon. 

Łopuszański A. Co jest szuler? Warsz. 1888. Ul Mackiewicz T. A. Dwa śpiewy z A. Mic- 
kiewicza. Wilno. 

— Śpiew doktoroczek. Wilno. 
Magazyn powszechny. Warsz. 
Maj (Trzeci). Paryż. 

Majer J. Commentatio medico-praotica. Kr. 
Majewski W. Gramatyka Sknthów. Waraz. 

— Przedmowa gramatyki sanskryckiej. War. 
Maleazewaki P. Essai snr la Pologne. Par. 
Malinowski J. Calcnl. chinois. Dole. 

M a r c i ń s k i F. Gramatyka Litwinów. Suwałki. 
Markiewicz R. związku między ciepłem. 
Krak. 

Massalski E. x Pan Podstolic (po rosyjs.). 

Petersb. ^ 

Mąż mimo wiedzy, kom. Warsz. 
Mecherzyński K. Histarya jęz. łacin. Krak. 
Mec i szewski H. Projekt do ustań, banku. 

(Krak). 
Me <Ty liski N. błonie oka. Krak. 
Meidinger J. Gramatyka franc. Avignon. 

— Toż. Wrocław. 

Meisner J. Traduction des vers polonais. 
Besancon. 

— Tygodnik bezansoński. Besancen. 
Menzel W. Geschichte des Jahres 1831. 

Stnttgard. 
Mickiewicz A. Die Biicher des poln. Vol- 
kes. Paris. 

— Toż po angielsku. London. 

— Lc cnant du cbassenr. Paris 

— Dziadów cześć III. Paryż. 

— Farys (po franc). Petersb. 

— Księgi pielgrzymstwa. Paryż. 

— Toż Avenion. 

*— Toż po franc. Paris. 

— Toż w skróceniu. Paryż. 

— Poezye. Warsz. 

— Rnssland. Paryż. 
MiefriyńakiM. Bemerkungen an H. Spatzier. 

Strasburg. 
Mierosławski L. Tableau de la rcvol. de 

Pologne. Besancon. 
Mili evoye K. Miłość macierzyńska. Warsz. 
Mnemozyne (czasop.). Warsz. 
Mochnacki M. Revolntion in Deutschland. 

Glogau. 
Montolieu P. Człowiek tajemniczy. War. 
(Morawska Anna z Jundziłów). Replika. 

— Replika przeciw Morawskiemu. 

— Sprawa przeciw kredytorpm. 

— Uwagi, przyczyny i prośby. 

— Prośba do masy K. Morawskiego. 
(Morawski Karol). Obroną od stosunków 

J. Samonowicza. Wilno. 

— Sprawa z Kredyt. Jundziłów. Wilno. 
Morawski T. Quelques mots sur paysans. 

Paris. 
Morozewicz K. Lettre d'un Polonata. Par. 
Moszyński A. Kazanie w czasie instal. 

Lipskiego. Mińsk. 

— Kazanie na pogrzebie Pusłowskich. Wiln. 
Mots snr le gouwern. de la Pologne. Leipz. 
Nakwaska A. Angelique. Paris. 

— Toż przekład niem. 

— Odwiedziny babuni. Warsz. Nak wąski H. użyciu czasu w emigruc. 

Paryż. 
Napierski K. Index corporisdiplom. Livo- 

mae. Riga. 
Nauka czyt. Warsz. 
Ney field C. Polens Revolution. Hanau. 
Niemcewicz J. Geschichtliche Ocsange. 

Leipzig. 

— La vieille Pologne. Paris. 

— Zbiór pamiętników o dawnej Polsce. Lw. 

— i Mickiewicz A. Ostatnie rymy. Lipsk. 

— Toż. Lwów. 

NiemojowskiB. Do współrodaków. Paris. 

— rewol. polsk. Paryż. 
Niezabitowski K. Dziennik nabożeń. Wil, 
Noel i Chapsal. Gramatyka franc. Warsz. 

N oi r o t L. Dictionaire de la mythologie. Dijon. 

Nowicki £. złamaniu kości. Warsz. 

Noworocznik polski. Warsz. 

Oestermann M. Żołnierz, broszurka. Be- 
sancon. 

Officium codzien. Częstoch. 

Ogiński M. Memoires sur la Pologne. Par. 

Okólniki To*v. dcmokr. polsk. Paryż. 

Olszewski A. Do nonnullis anomafiis. Re 
giomonti. 

Opisy okolic Król. polsk. Wrocł. 

Opłacie (O) na budowę gościńców. (Krak.). 

— podat. podymnego Krak. 
Organizacya inżynioryi. Warsz. 
Orkisz J. Poradnik lckarsk. Warsz. 
Ossoliński J. M. O następ. na tron za Pia 

stów. Lwów. 
Ostrowski J. B. Nowa Polska (czasop.). 

Paryż. 
Oświadczenie Towarz. litewsk. Paryż. 
Pace F. Istoria del p. Andr. Bobola. Roma. 
Pairs (Les) et deputćs polonais. 
Pamiętnik eraigracyi. Paryż. 

— roln. technol. Warsz. 
Pawłowski. La conversion. Paris. 
Pełka £. Essai sur le rachitis. Montpellier. 
Peterka J. Wykład zarazy bydlęcej. War. 
Petrowicz K. De aniuii delignis. Wina. 
Piekarski F. Wzory rachunków domowych. 

Krak. 
Pielgrzym polski (czasop.). Paryż. 
Pjetkiewicz M. Gramat. jez. franc. Bour- 

ges. 

— Prawidła pisowni franc. BourgeB. 

Pi ller Franc. Katalog książek polsk. Lwów. 
Pi II er J. Kalendarz. Lwów. 
Plater Ł. Wł. Le Polonais (czas.). Paryż. 
Poklękowski E. Akt przeciw mającym 

udział w r. 1830-31. (Warsz.). 
Pol W. Pieśni Janusza. Par^ż. 

— Volkslieder der Polen. Leipzig. 
Polacy w Oporto. Paryż. 
Polaków korrespondencya. Lipsk. 
(Polan d). Rules of the literary association. 

London. 
(Polen). Actenstiicke und Belege. Fttrth. 

— Briefe eines Yerschiedenen. Glogau. 
(Polnisch). Geschichte der poln. RcyoIu- 

tion. Lipsk. 
Pologne (czasop.). Paris. 143 1*88. — La Pologne. Paris. 

— et la Franca. Paris. 

— Do Tetat de la Pologne (b. w. m.). 

— Exile (L*) de la Pologne. Dtfon. 

— Quelques mots Bur puysans. Paris. 

— Mots quolques sur le gonverneinent. Leipz. 

— Mot sur le statut organique. Paris. 

— De la restitution de Pologne. Paris. 

— Souvenirs de la Pologne. Paris. 
Polonais (Le) czasop. Paris. 

Pol ona i s (Les) en Prusse La Haye. 

— Coniite" polonais. Avignon. 

— Devouement des Polonais. Mont de Mar- 
san. 

— A. MM ars. les paira. Paris. 

— Petition des refugićs oolon. Paris. 
Polska nowa (czasop.). Paryż. 

— Powstanie polskie. Paryż. 

Po maski. Czas (czasop.). Mont de Marsan. 
Pontanns J. Woina gramatyczna. Krak. 
Popis szkoły krakows. Krak. 
Porter J. A fragment nf Poland. London. 
(Portu'galia). Pisma tycz. się legii. Paryi. 
Postanowienie o kwaterunku. Waraz. 
Powieści nianiek. Wrocław. 

— z pisma św. Wrocław. 

— żółte. Warsz. 

Praniewicz T. Remarqucs sur la 1 Pologne. 

Paris. 
Prawidła przy cxaintnac.li lekarzy. Warsz. 
Prek K. Wizerunki z u ?:<mi. ludzi. Krak. 
Projet dn demembremeut de la Turquie. Par. 
Prospectus alumnorum seminarii vnrsav. 

Warsz. 

— Le Polonais (journal.) Paris. 
Pułaski C. i Worcel. Aux refngica. Paris. 
Radziszowski Fr. Kalendarzyk polit. War. 
R a j s z e 1 Lud. Dymissyonowany kawaler, kom. 

Warsz. 
(Raumer). Auch ein Wort flb. Friedr. U. 
Leipzig. 
'Reeburann Józ. Wybór przykł. dla ludu. Kr. 

— Rejestr ksiąg. Częst. 

Religi on icuposee aux Polonais. Vi Ina. 
Reiner Carl. tteob. iiber Cholera. Bresl. 
RetzbacbJ. M. Taschcnbnch. d. Uniw. Lemb. 
Ricard Ang. Julian więzień, pow. Warsz. 
R u c h e t i n Wikt. Trąd cios vera polon. Be • 

sancon. 
Rocznica rewolucyi pol. Agen. 
Roczn. Tow. Dobrocz. Krak. 

— Tow. nauko w. Krak. 

Rogu s ki Jan. Od pow. Kasperowskieuiu o no 

wy ni apar. 
Rości szewski Adam . Przestr. i zapyt matki. 

Lwów.. 
Rosnę G. Rosaia i Batory, drama. Petersb. 
Rozmaitości. Lwów. 

— Gazety Warsz. 

Rozwiązanie pyt. o naturalizacyi. Krak. 
Różycki Kar. ber Aufstand in Yolhynien. 
Leipzig. 

— Powstanie na Wołyniu. Bourgea. 

R u e i ń s k i Waw. Przemowa na pogr. Niko- 

rowicza. Krak. 
Rylski Ant Scib. Diction. fran. pol. Avign. Rzesińsk J. K. filozofii. Krak. 
'Rzymski Paweł. Cantionale. Yars. 
S. L. Hist de Pologne. Paris. 
SalmonowiczJ. Głos massy po Radzi wille. 

Wilno. 
Saniewski Fel. Mćm. d'un połou. Paris. 

— Tabl. geogr du roy. de Pol. 

San son A. J. Le soupir des braves. Paria. 
Saulsohn Zygm. De nrethrae stricrurie. 

Beri. 
Sawinicz Jan. Polskaja gram. Petersb. 
Sayve Aug. Souyenirs de Pologne. Paria. 
SchematismuB cleri. Leop. 

— d. Kttnigr. Galizien. 

Schepeler i Oberst Wort iiber Fried. II. 
4* Aachen u. Leipz. 
Scbmid Krz. Róża na Tanen bergu, pow. 

Warsz. 
Sohneider Jan Al. Książka do nabożeńst. 

Krak. 
See-Capitain (Der) G. oder d. Abentcur. in 

Polen. Helmstcd. 
Siemoński Adam. Anarchia, drama. Krak. 
Skarbek Fryd. Czemuż nie była sierota! 

drama. Warsz. 
Skarga Piotr. Kaz. przygód. Krak. 

— Kazanie o siedmiu sakramentach. Krak. 
Skobel Fryd. Kaz. Cominent uieth. tract. 

syphil. Crac. 
Skórkowski. Facult. dispens. ab impedim. 
Skott Walter. Obraz rew. franc. 
Słotwiński Konst. Konfederatka (czasop). 

— Lelluni-Polellum, kom. Lwów. 

— Rysy projektu tow. kred. Lwów. 

— Zbiór pamiet. hist. Lwów. 
Słowacki Euzebiusz. Prawidła poezyi. Wil. 
Słowacki Jul. Poezye. Paryż. 
Słowaczyńaki Jedrz. Melodies polon. 
Służewa ki Stan. Józefie 'z Zawada. Gost- 

kowakiej. 

— Rozbiór głosu JW. Alojz. Estreicher** 

— Wychowanie środek uszcześL Krak. 
Smitt Fryd. Suwarowa Lebeń. Leipz. 
Sniadecki Tom. Filozofia uniiejetn. luda. 

Warsz. 
Snopek nndsekw. plonów. Wilno. 
Sobieski Jak. Dwie podr. Jak. Sob. ojca 

kr. Jana UL Pozn. 
Sobieski Jan i Lubomirski St. (autografy 

ich). Lwów. 
Socićtć de la cmlisation. Paris. , 
Soczyński Kar. Uniw. Jagiell. zreorgani- 
zowany. Solura. 
(Sokrates). Życie sław. filozofa. Wilno. 
Sosnowski Fel. Adserta e disciplinis theol. 

Vindob. 
Sostmann W. Der polu. Jn*V Roman. 

Braunschw. 
Souvenirs de la Pologne. Paris. 
Spazier Rich. Atlas de cartea et de piana. 

Leipzig. 

— Hist. powst. nar. pol. Paryż. 
Sposób wygr. na loteryi. Warsz. 
Spotkanie się wygnańców (poezya). Be- 

sancon. 

Środkach (0) repar. budowli. Krak. 1853 - 1884. 143 Stacye drogi krzyż. Dunajowice. 
Statut do podżw. kość. św. Katarz. Krak. 

— licenm św. Anny. Krak. 

— tow. strzelec. Krak. 

— organ. Uniwers. Krak. 

S te ller Karl. Das Niemirower Bad. Lemb. 

Stoeger Mich. Darst. d. galiz. Judenschaft. 
Wien. 

Straszę w icz Jos. I Polachhi delia revolu- 
zionę. Capolago. 

(Stuart U.). Pismo komit. wychodź, polsk. 
Londyn. 

Snchorowski Mich. Gram. jęz. niemieck. 
Lwów. 

Switkowski Tom. wzięciu Woli. Paryż. 

Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 

Siad bej Ign. Poezye. Lwów. 

Szpor. Rekurs Józ. Luter przeciw M. De- 
ry chowej. Krak. 

Szotarski Jul. Skizzen aus Pohl en. Heidelb. 

Szyling J. C. Discour sur l'anniv. Geneve. 

Szymański J. Satyr czyli marzenia. Peters. 

Szymkowicz Józ. Obseryationes de cho- 
lera. Wilno. 

T. D. P. (Tow. dem. pol.). Paryż, 

Tański józ. Tableau du syst. militaire. Pa- 
ris. 

Taryfa jen. cel. Król. pols. 

Tereni (Do). Wiersz przy ofiar, bukietu. 

Terlecki Hip. De cholera. Cracoy. 

Th i s Aleks. Precis sur Corps des lois rus- 
scs. Petersb. 

Thullie Winc. Komedye. Lwów. 

Tob en z. Instit. thcolog. Vilno. 

Tomasz a Kempis. naśladowaniu Chrj^st. 

Torosiewicz Teod. O cukrze z buraków. 
Lwów. 

— Ueb. d. Melonenwurzel. 

— Rozo. źródeł w Konopko wce. 
Trudy komit. nar. pols. Paryż. 
Trynkowski L. G. Mowa na pogrz. Za- 
leskiej. Wilno. 

Tugendhold W. Der Denunziant. Wilno. 
Tułacze w Polsce. Wystaw, dram. Poitiers. 
(Turą nie). Projot du dćmembr. Paris. 

— et du refabl. de la Pol. Paris. 
UniwcrBał zwuł. zgrom, reprezent. Krak. 
Urbanowski Lud. Cztery nauki jubil. War. 
Urządzenie służby duchowieństwa. Wilno. 
Ustanowienie mennicy. Krak. 
Ustawa o emeryturach. Krak. 

— stoplowa. Krak. 

— karna Uniwers. Krak. 

— dla wileń. duch. akademii. (Petersb.). 

— dla uczniów Uniwers. Krak. 
Ustriałow Mik. Skazanija o Dimitrii Sa- 

mozw. Petersb. 
Waga T. Historya polska. Wilno. 
Waugenheim F. Die Polinn. Braunschw. 
Warachauer Correspondent. Warsz. 
Wathon M. Pulish melodies. London. 
Weis8enthurm J. Die Bestflrmung von 

Smoleńsk. Wien. 
Wendt J. Choroby weneryczne. Warsz. 
Werner F. Uwagi nad cholerę. Warsz, 
Yernier H. Arytmetyka. Wilno. Wężyk F. Okolice Krakowa. Krak. 
Vis s. Robinson szwajcarski. Warsz. 
Wit wieki 8. Moskale w Polsce. Paryż. 
Wizerunki i roztrzęs. naukowe. Wilno. 
W odzie ki S. Dzienn. ogrodn. Krak. 
- Adres reprezentantów. Krak. 
Vojart A. Córka, siostra i matka. Warsz. 
Worcell S. et Pułaski A. Aux refugióspo- 

lonais. Paris. 
Wróblewski S. De piło humano. Krak. 
Wroński H. Instructiou pour 1'Anneau arith- 

metiąue. Paris. 
Wrotnowski F. Pamiętniki o powstaniu 

Litwy. Paryż. 
Wujek J. Nowy testament. Lipsk. 
Wybór modlitw. Lwów. 

— powieści. Warsz. 

— przykładów dla ludu. Krak. 

Wy rzykowski W. Gospodarstwo wiejskie. 

Berdyczów. 
Wysocki F. De venae sectione. Krak. 
Zabawka z obrazkami. Wrocł. 
Zagórski J. Theses theolog. Lwów. 
Zakrzewski J. Wypisy polskie. Warsz. 
Zaleski W. Pieśni ludu galicyj. Lwów. 

— Muzyka do tychże pieśni. Lwów. 

Z al i w s ki J. Rewo lucy a polska 29 Li a top. 
Paryż. 

— La reyolution polon. Paris. 
Zaporożskaja starina. Charków. 
Zasady nauki chrześciań. Krak. 

— wista. Wrocł. 

Zatorski F. Pisma liryczne. Warsz. 
Zawadzki Józ. Katalog ksiąg pols. Wilno. 
Zawadzki i Węcki. Katalog' książek polsk. 

— Katalog książek nowszych. 
Zawiązanie To warz. emery tal. 

Zaydler B. Alcune dissertationi. Firenze. 
Zbiór praw dla Król. prusk. Poznań. 
Zdanie sprawy banku polak. Wars. 

— Towarz. Dobro cz. Warsz. 
Zciszner L. Systemat minerałów. Krak. 

Zen owi cz J. Defence de la Pologne. Paris. 
Zgierski W . Egida (czasop.). Petersb. 
Zieliński L. Satyry. Lwów. 
Zschokke J. Kreol. Warsz. 
Zubelewicz F. Przewodnik giełdy. W.usz. 
Zwierkowski W. O czynnościach sejmu 
polsk. Paryż. 

Żaba N. Polak w wiezieniu. Lwów. 

— i Zaleski P. The pulisch. exile. Edinburg. 
Żebrawski T. Karta okręgu m. Krakowa. 

Krak. 
Żółkiewski S. Historya wojny moskiewsk. 

Lwów. 
Żołnierze (czasop.). Besancon . 
Żonaci bezżenni. Warsz. 
Życie W. ks. Konstantego. Warsz. 

1834. 

A br ant es. Biographie de Marina Mniszech. 

Paris. 
Account of the receptę. Paris, 
I Aotion polit. de 1'egnse russe. Parie, I 144 1881 Akt w szkole ob w. Hrubieszowskiej. 

— Toż Łowickiej. 

— gimn. w Łukowie. 

— w szkole obw. Opolskiej. 

— w gimn. Piotrkowskim. 

— szkoły obw. w Sandomierzu. 

— szkoły obw. w Szczuczynie. 

— szkoły obw. w Wąchocku. 

— w gimn. warszawskie m. 

— w gimn. wojewódzk. Warsz. 

— w szkole obw. wieluńskiej. 

— Toż w Włocławku. 

A mm on A. Przepisy przy użyciu wód mi- 
nerał. Lwów. 
Ankwicz A. Ad clerum saecularem. Praga. 

— Epistota pastoralis. Praga. 
Ansart K. Rys jeografii. Wilno. 
Antoniewicz K. Listki palmowe. Wiedeń. 

— Wander-T8ne. Wiedeń. 
Arnt J. Rajski ogródeczek. Pozn. 
Baierski J. Odpowiedź. Paryż. 
Balzak H. Obrazy z życia. Warsz. 

— Powieści. Warsz. 

— Dziecię przeklęte, pow. Warsz. 
Bałamut petersburgski (czasop.). 
Bandtkie J. SrSłownik polsko-niem. Wrocł. 
Barciński A. Buchalterya. Warsz. 
Bartol i D. Vita del B. Stan. Kostka. Brescia. 
Bartoszewicz A. Na popis uczniów w Sie- 
radz. Kalisz. 

Bartoszewicz Z. Gramatyka łacińs. Wil. 

— Toż. Warsz. 

— lloczas jęz. łacińsk. Wilno. 

— Wypisy łacińskie. Warsz. 

Be lir A. Rcise dnrch Schlesien. Leipz. 
Bem J. Anx Rćpresentants. Paris. 
Bercnds A. Busko. Warsz. 
Bernatowicz F. Nałencz. Lipsk. 

— Pojata. Lipsk. 

— Powieści z podań ludu. Warsz. 
Berliński M. Dissert de nascentium nu- 

mero. Berlin. 
Berres J. Antropotomie. Lwów. 
Besser W. De abrotanis. Moskwa. 

— De seriphidiis. Moskwa. 
Bielecki K. Rocznik Tow. Dóbr. Krak 

B i c 1 o w s k i A. Zie wonią, noworoczn. Lwów. 
Bierkowski J. Koczuik klin. chirurg. Kr. 
Biernacki A. P. Głos na posiedź, banku. 

Warsz. 
Biografia powszechna. Paryż. 
Biura a ner A. Eneida przewrócona. Krak. 
Blumenbach C Gcinalde der Lander Po- 

len. Wiedeń. 
Blumenfeld J. Polonia ł s Seufzer. Paris. 

— Soupirs de la Pologne. Paris. 
Blumenhagen W. Rycerz Sierzpa, pow. 

Wilno. 
Błażek J. Spis roślin. Lwów. 
Bogusławski S. Urojenie, kom. Warsz. 
Borkowski S. Psałterz Małgorzaty. Wied. 
Bo vi He J. List pasterski. Krak. 
Brand J. Nabożeństwo. Wrocław. 
Bratkowski S. Discours. Poitiers. 
B redo w G. Historya poważ. Wilno. 
Breza E. Illuntratlons łsroelltes, Pnrii. Brodziński K. Jutrzenka. Warsz. 

— Magazyn powsz. Warsz. 
Bronikowski A. Court of Sigism. Aug. 

London. 
Bronikowski W. Der blutende Kozak. 

Nordhausen. 
Brougbam Lord. Polen. 
Brfiner J. Dissert inaug. Berlin. 
Brukowiec (czasop.). Paryż. 
(Bu o zacz). Gymnas. Bucząc. Lwów. 
Bukaty T. Sprawa Polski. Paryż. 
Bulikowski F. Dissert. inaug. Krak. 
Bułharyn T. Mazepa. Warsz. 

— Piotr Wyży gin. Lipsk. 
Byron Lord. Paryzyna. Wilno. 
Carmouche P. Pokoik Zuzi. Warsz. 
Catalogus Soc. Jesu. Lwów. 

— Cleri Archid. Leopol. Lwów. 
— - Toż dinecesan. Premisl. 
Catcchisme abrógó. Wilno. 
Gayallarius D. Institutiones jnris canon. 

Pozn. 
Gcl8us G. De medicina. Wilno. 
Ch ambrę (La nouvelle). Paris. 
Chmielowski B. Bieg roku. Częst. 
Ghodźko L. Notice biogr. sur J. Lelewel. 

Paris. 
Ghoński H. Do Aleks. Jełowickiego. Paryż. 

— Zdanie sprawy komitetu ziem ruskich. 
Paryż. 

Christ i ani F. Zdanie sprawy o robotach 
koraunikacyj. Warsz. 

Ciampi S. Bibliografia critica. Florencya. 

Compte rendu de la Soc. polon. Paris. 

Correspondent (Der warschauer) czasop. 
Warsz. 

Gottin J. Elżbieta. Wrocław. 

Czartoryska J. Pielgrzym w Dobromiłu. 
Wilno. 

Czasop. Księgozb. Oftsolińs. Lwów. 

Czech J. Kalendarz. Krak. 

Gzertkow. Opisanie drewnich monet Mo- 
skwa. 

Gzetyrkin R. Rozsużdenie o wojen, medi- 
cinie. Warsz. 

Człowieka (Niema) bez grzechu. Warsz. 

Gzyński J. Gzarewitz Gonstantin et Gru- 
dzińska. Paryż. 

— Północ (czasop). Paryż. 

— Systeme pćnitentiaire. Paris. 
Dąbrowski W. Brukowiec, broszura. Paryż. 
Daniłowicz J. Blick auf das lithuan. Sia- 

tut Dorpat 

— hipotece w pols. ustawodawstwie. 
Declaration de la sociótó polon. Paris. 
Delafaye J. Rady dla dzieci. Warsz. 
Dembiński J. H. Do kapit Bajerekiego. 

Paryż. 

— Mowa na obchodzie po M. Mochnackira. 
Paryż. 

Diament. Dissert. inaug. Wiedeń. 
Dictionaire polon, allera. Wrocław. 
Directorium div. off. Poznań. 

— Toż. Lwów. 

Dmochowski F. S. Czytelnia powieści. War. 

— Gabinet czytania. Wmms, 1834 146 — Wieczory w domowem zaciszu. Waraz. 
Dmuszewski L. Kwyer warszawa. Waraz, 
Hpbek A. Dziennik powszechny. Waraz. 
Dobrowolski A. Kazania. Stanisławów. 
Domański L. Dissert. inauc. Krak. 
Ducange W. Artysta i żołnierz. Waraz. 
Ducor H. Aventnres d'un marin. Bruzell. 

— Toż po włoska. Milano. 
Damanoir F. Dawne grzechy, kom. War. 
(Dwernicki J.). List do . . . Paryż. 
Dworski J. Dissert inaug. Wiedeń. 

D siennik gospodarski. Pozn. 

— muzyczny. Wilno. 

— poważ. Warsz. 

— praw. Warsz. 

— rozpora, m. Krakowa. 
— «rzad. Rpltej. krak. 

— urzęd. wojew. August. Snwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toż krakowsk. 

— Toż lnbelsk. 

— Toż mazowiec. 

— Toż płock. 

— Toż podlask. 

— Toż sandom. 

— wyroków rady stanu. Warsz. 
Dzień chrzeeoianina. Lwów. 

— 15 Maja. Warsz. 

Ebers H. These. Montpellier. 

Ehestaedt E. Spis narzędzi w biurze tech- 
nicznem. Warsz. 

E i eh w al d E. Discours sur les richesses mi- 
nerales. Wilno. 

Ekartachanaen K. Bóg jest najczyst. mi- 
łością. Wrocław. 

Ekeit W. Dissert inaug. Krak. 

Ele men ta puerilis institutionis. Krak. 

Elementarz ros. Wilno. 

Elkana J. Nowa metoda. Warsz. 

Elsner J. Nauka chodowania owiec, Wars. 

Eudoksya księżna Mazowiecka, pow. Wil. 

Fali ńs ki J. These. Montpellier. 

Falkenstein K. Thad. Kościuszko. Leipz. 

Falkenstein L. De Yeteraan. Delft. 

Faucher L. Beponse a Mr. Tęgoborski. 
Paris. 

Fe dr. Fabuła*. Wilno. 

Fergusaon J. Sprawa Polski. Paryż. 

Fiałkowski B. wpływie histor. fcośoieln. 
Wilno. 

Fiałkowski J. These. Montpellier. 

Fleury EL Katechizm histor. Warsz. 

Forster K. L f hotel Diesbach. Paris. 

Frankę L. Lekarz przyjaciel domowy. Wrocł. 

Fredro A. Komedye. Lwów. 

F r e y J. Kasper Hauser. Wrocł. 

Fr ey er J. Sprawozd. szpitala kieleck. Kielce. 

FriederichA. Darstellung Alt und Neu Po- 
lens. Berlin. 

Friedlein Dan. E. Katalog książek nakła- 
dowych. Krak. 

— Katalog książek polskich. Krak. 
Friese A. These. Montpellier. 
Fryderyk II. Instrukcya dla oficerów. Par. 
Galiński Lud. Pas Kónigr. Galizien. Lemb. 
G j sioro wski F. Kmita i Bonerówna. Krak* Gazeta W. X. Poznańs. 

— warszawska. 

— krakowska. 

— lwowska. 

Germais L. Słownik hebr. ros. pol. Wilno. 
Glaize Elżb. Bóg najw. dobro, rrzem. 
Glttckaberg Teof. Katalog ksiąg. Wilno. 
Gnoiński M. Satze d. Off. Vertneid. Lemb. 
Goldoni K. Mirandolina. Warsz. 
Gołota P. Chmielnickii, istor. rom. Moskwa. 
Gore-Montagne. La reyolnt. de la Pologne. 

Bordeaux. 
Górecki A. Poezye Litwina. Paryż. 
Goszczyński Sew. Uczta zemsty. Paryż. 
Grabowski Fr. Powody dotyt. kodeksu, 
G rangę J. Józ. Nowy pług rranc. Lwów. 
Grecz M. Pocz. prawidła ros. gram. Warsz. 
Greuvó K. Essai sur 1'ascite. Montpellier. 
Grimm F. M. Nony. mem. seer. et ineditis. 

Paris. 
G u r o w s k i Ad. La yerite sur la Russie. Par. 

— Bussland u. Ciyilis. Halle. 

— Przyszłość (czasop.). Paryż. 

Halperl B. Kto wie na co się to przyda? 

Warsz. 
Halpertowa Leont Familia Riąuebourg, 

kom. Warsz. 

— Księżna i paż, kom. Warsz. 

Hanka Wacł. Krakowiaky aneb piane. Praga. 
Hau ber M. J. Naboż. di. chrześ. katol. War. 
Haydn F. J. Stworzenie świata, oratoryum. 

Waraz. 
He ii mann Aug. O sadownictwie. Warsz. 

Hermanowicz Fel. Becherches sur malad. 

yenór. Montpellier. 
Horaczek Paw. Józ. Disser. sistens praepa- 

rator. hydrarg. Vii. 
Hoffman owa Klementyna. Rozrywki dla 

dzieci. Paryż. 

— Wiązanie Helenki. Warsz. 

Ilmensee J. M. Mowy żałobne. Wrocł. 
Ind ex lect. in Uniy. Jag. Crac. 
Instrukcya dla -naucz, matem. (Warsz.). 

— dla naucz, rysunków. 

— dla naucz. Jęz. niemiec 

— więzienna, fcrak. 

'Italie). Memoires sur la jeune Italie. Paris. 
Iwanowski. Nouyeau syst d'eacrime. Par. 
Jab lónoyiana Acta. Lipaiae. 

Jabłoński Ern. Dissert. exhibens form. med. 
Viennae. 

Jachowie zowa A. Ciotka dobra. Warsz. 
Jakubowicz Ant. Gram. rosyjska. Warsz. 
Jakubowa ki Józ. De cholera. Crac. 
Jakubowski Mac. Józ. De calculis urin. 

Crac. 
Janowski J. N. Extrait de diac. a Fanniy. 

d. 1. reyolut. 

— Prawa człowieka. Paryż. 

Jan s en Stan. Sur la pliąue pol. Montpellier. 
Jarmusiewicz Jan. Chorał gregoryańaki. 

Wiedeń. 
Jasieński Ant Mowa na zakończ, kursu 
* nauk. Krak. 
Jasiński J. T. Z a rap a, opera kom. Warsz. 

1? : 146 1834. Jaślikowski Al. Kon. De lamenorchee. 

Montpellier. 
Ja zwiń s ki M. A. Eiplic. d. 1. carte chroń. 

Paris. 

— Mćthode polon, application. Paris. 

Jęło wiek i Aleks. Kilka słów z powoda 
Dwernickiego. Paryż. 

— Pismo przeciw J. B. Ostrów. Paryż. 
Joann. Hroznyj i Stefan Batoryj, istor. 

roman. Moskwa. 
Jacewicz Lad. Ad. Pisma. Wilno. 
Jussieu Wawrz. Pisma pozgonne. Wilno. 
Jutrzenka, noworocznik p. Brodzińs. War. 
Kabała czyli sztuka wróżenia. Pozn. 
Kajdan o w J. Rys hist poważ. Warsz. 
Kain ko Edw. Wal. Nowe kaz. na niedziele. 

Wrocł. 

— Kaz. na święta. Wrocł. 

— passyonalne i pogrzeb. Wrocł. 

— Węzeł małż. czyli pożycie. Wrocł. 
Kalend, dom. i gosp. Warsz. 

— gospod, galie. Lwów. 

— gospod, wileń. Wilno. 

— nowy dom. kaliski. Kalisz. 

— krakowski nowy. Krak. 

— ścienny. Krak. 

— polit. rzeczyposp. Krak. 

— polit. Warsz. 

K aleś ki Józ. Hist. d. 1. revoi. Toulonse. 
KamińskiJ. N. Hymn o panów. Franc. I. ces. 
Kamiński Jul. Alfons i Julia, pow. Lwów. 

— Kochany braciszek, frasz. Lwów. 

— Śmieszek. Lwów. 

Kamieński B. Ziżn Mazepy soczinenie. Mo- 
skwa. 

Kamiński Jul. i Julia Adela. Pisma. Lw. 

(Kandler). Wspom. zgonu ś. p. A. Kandl. 
Wilno. 

Katalog książek. 

— czytelni. Warsz. 

Kat ech. krót dla mł. rzym. katol. Wilno. 

— większy dla młodzi. Wilno. 
Kerndtirfer. Sztukmistrz . czyli zbiór sztuk. 

Wrocł. 
Kisiel. Polska i Rosya, raport. Londyn. 
Kleymann Marc. Sur les hćmorrhoides. 

Montpellier. 
Kłęgiewicz. Duchowieństwo. Wilno. 
KnorringTh. La Russie et la Pologne. Beri. 
Kock Kar. Paw. Cyrulik paryzki. Warsz. 

— Poczciwy koleżka. Warsz. 

Koenik. Alpbab. Yerz. Ortschaf. des Bezir- 
kes Bremberg. 

— Toż des Reg. Bezirkes Posen. 

Korne ni u 8 z. Die kleine Bilderwelt. Świat 

mały. Krak. 
Ko misy a fund. eduk. emigr. Paryż. 

— Toż. Okólnik. Paryż. 

— Korrespondenc. emigr. pol. Poitiers. 

— dla ogółu zakład, zwiazk. Poitiers. 

— rząd. Ustawa szkolna. Warsz. 
Komitet central, do Polaków. Paryż. 
Kopczyński Onuf. Oram. dla szkół publ. 

Warsz. 
Kopitar Bartł. Anti-Tartar in Sachen der 
ooln. Spr. Stockholm. Korczyński Mich. List pasters. Wiedeń. 
...Toż po łacinie. Wiedeń, 

— Toż z 29 Wrześ. Wiedeń. 

— Toż do dycezanów. Wiedeń. 

Kom Jan Bog. Katalog książek. Wrocł. 
Kossecki Ksawery. Rys wiadom. zbioru 

praw. rosjj. Warsz. 
Krasiński Henr. Le cólebre Vitold. Paris. 
Krasiński Józ. W. Piast czyli Pamięta. 

technol: Warsz. 
Krasiński Zygm. Agay-Han, pow. Wrocł. 
Kraszewski J. J. Improwizacye dla przyj. 

Wilno. 

— Cztery wesela. Wilno. 

Krater Franz. Circulare. Czerno witz. 
Krauze Aug. Litthauen und Bewohner. KO- 

nigsberg. 
Krebs Julian. Der poln. Phozion. Roman. 

Berlin. 
Krebs i Schultz. Uoczas jęz. łacińs. (Bar- 

toszew.). Wilno i Warsz. 
Kronika emigr. pol. Paryż. 
Krynicki Jan. Noyae species ant min. cogn. 

Moskwa. 
Krzeczkowski Józef. Znicz. Wilno. 
Książka kucharska. Warsz. 
Kuczkowski Jan. Chronol. biblij. Tarnów. 
Kurchanowicz Tom. Gram. pols. Wilno. 
Ku rowski Fr. Ksaw. Quatuor Eyang. Var. 
Kurowski J. N. Kalendarz rolniczy. 
Kury er litewski. 

— warszawski. 

Lam en ais H. F. Dzień chrześcianina. Krak. 

— Hymn: „Dors o ma Pologne ! a 

— Słowa wieszcze. Paryż. 

— I Wendzaunikos. U Jounas kosotojus. Par. 
Lankaster Józ. Wykł. sposobu uczenia. War. 

— Tablice Lankastra. Warsz. 
Laponneraye Ąlb. Kurs historyi franc. 

Agen. 
Ledóchowski Jan. Do Fr. Wołowskiego 
i B. Niemojowskiego. Paryż. 

— Na kilka słów Jełowickiego. Paryż. 

— Uwagi nad listem o Polsce. 
Lelewel Joach. Polska i Hiszp. Stuttgard. 

— Całoroczne trudy. Paryż. 

— Compte de recettes du Com. nation. pol. 
Brux. 

Leonhard Jan M. Z dzieła na fund. inst 

głuchon. Warsz. 
Leopold Feliks. Ueb. die Resection. Wflrzb. 
Leroy Lud. Medycyna wyleczaj. Warsz. 
(Leszczyński Stan.). Rei. des cerem, de 

1. inaug. de la statuę. Nancy. 

— Relation d'un yoyage a Marienweder. Poz. 
Lerezow Konr. Ueb. im Grossher. Posen 

gefun. gr. Munz. Berlin. 
Lewicki Jos. Gram. d. ruthen. Sprache. 

Przemyśl. 
Libraire polonaise. Paris. 
Lista oficer, b. wojsk polsk. Warsz. 

— oficerów b. armii. pol. rewoluc. Warsz. 

— osób trud o. się leczeniem. Warsz. 
Litaney (Die) der engl. Kirche. Warsz. 
Las chin Fr. List pasterski. Leopol. 
Łańcucki J. Pisn?a rozmaite, tisuk, 183*. 147 Łuszczkiewicz M. Wiadomość o szkołach 

przemysŁ Krak. 
Łuszczkiewicz S. These. Montpellier. 
Marczyński J. Wspomnienia Krak. Krak. 
Magazyn powsz. (ezasop.). Warsz. 
MagendieF. O piasku i kamieniach nry- 

wnych. Warsz. 
Majchrowicz S. Początki życia niebiesk. 

Przemyśl. 
Majeranowski K. Rozmaitości krakowsk. 
t (ezasop.). Krak. 

Majewski W. Kodeks handlowy. Warsz. 
Malcz W. Bady dla matek. Warsz. 
Malewicz H. These. Montpellier. 
Malinowski Mik. Przełożenie z K. Bystra- 

mem. Wilno. 
Markiewicz B. Początki fizyki. Krak. 
Marzanna noworocznik. Wrocław. 
Massalski E. Tablice monet Petersb. 

— Toż po rosyj. Petersb. 

Mas son M. Zawsze i wszędzie. Warsz. 
Matuszyński J. Inaug. dissert. Tubinga. 
Maurice J. Emilie Plater, elegie. Paris. 
Meciszewski H. Kilka słów do F. Gasio- 
rowsk. Wrocł. 

— Tygodnik krakowsk. (ezasop.). Krak. 
Medyński N. Opis karlicy. Krak. 
Michaelis Z. These. Montpellier. 
Mickiewicz A. Les Ayeux. Paris. 

— Toż 3 partie. 

— Konr. Wallenrod (po niem.). Leipzig. 

— Księgi pielgrzymstwa. Paryż. 

— Toż po franc. Brux. 

— Nordlichter. Stuttgard. 

— Pan Tadeusz. Paryż. 
Mikiewicz A. Kazania. Lwów. 
Mikoszewski L. De sigmę morborum. Kr. 
Minsberg F. Uebungsbuch. Glogau. 
Missyonarze. Katalog ksi%g. 
Mnemosyne (ezasop.). Lwów. 
Mochnacki M. Pismo okólne oficerów. Par. 

— Powstanie narodu polak. Paryż. 
Modlitwa przeklinacza. Warsz. 

— za Monarchę. Wilno. 
Modlitwy do spowiedzi. Warsz. 

— Toż. Tarnów. 

Mori 80 1 G. Pierre, comedie. Lyon. 
Muchanow P. Świadectwa o stosunkach 

miedzy Bosyf. Moskwa. 
M fili er J. Polnisch-deutscbe Sprachlehre. 

Berlin. 
MnrzynowskiA. Gegenrevol. in Warschau. 

Stutgardt. 

— Grfifin Albino. Stuttgart. 
Myśli o Tow. agronom. Pozn. 
Nabielak L. Do M. Mochnackiego. Paryż. 
Na akt uroczysty w Łomży. Suwałki. - 

— Toż w Łowiczu. Warsz. 

— Toż gimn. warsz. Warsz. • 
Nagrodzki E. Dissert. medica. Berlin. 
Nakwaska A. Odwiedziny babuni Warsz. 
NarbuttT. Uprawa lnu. Wilno. 
NarkiewiczR. Du cancer de 1'uterus. Mont- 
pellier. 

Natter J. Modły dla katolików. Wrocł. 
Nauka ozytania. Qro4no. Nauki z teologii. Wilno. 
Nestor. Chroniąne. Paris. 
Neustadt B. Ben Dawid, dramę. Warsz. 
Niemcewicz J. U. Johann v. Tenczyn. 
Berlin. 

— Do jen. Kniaziewicza. Paryż. 
Niemojowski B. Reclamation. Paris. 
NieszokoćW. Szkoła bombardyerów. Mont 

de Marsan. 
Niewęgłowski H. Postęp. Paryż. 
Niezabitowski A. These. Montpellier. 
Noel i Chapsal. Zbiór gramatyki rranc. Wil. 
Nowotny T. Dem Andenken des Stttger. 

Lwów. 
Objaśnienia co do ubezp. ruchomości. 

Warsz. 
Oczapowski M. O nauce gospod. Warsz. 
Ode sur la colonne a Alexandre I. Paris. 
Officium codzien. Częst. 
Okólniki Tow. derookr. Paryż. 
O k u n i e w M. Histoire de la campagne 1831. 

Petersb. 
Ołtarz złoty. Częst. 
Ołtarzyk złoty. Wrocł. 
Organlsation de jeune Europę. Bern. 
Osiński A. Mowa przy otwar. Akad. Wil. 
Ossakowski J. Wykaz zwichnień w ciele. 

Krak. 
Ostrowski A. Discours a Paris. Yersailles. 

— Pomysły o potrz. refor. towarz. Paryż. 
Ostrowski J. B. Nowa Polaka (ezasop.). 

Paryż. 
Otwarcie akad. duchów. Wilno. 
Pajgert J. K. Bajki. Lwów. 
Pamiątka misyi. 
Pamiętnik rolo. technol. Warsz. 
Passy a. Krak. 

Paterkul K. Historya rzym. Warsz. 
Pędowa ki K. Żywot Win. Kadłubka. Kr. 
Perkowski J. Modlitwy i pieśni. Tarnów. 

— Powinności chrześciań. Tarnów. 
Pteffel K. Matylda. Lwów. 

Pi as e oki F. Dissert. sur la peritonite. Mont- 
pellier. 

Piątkowski F. Dissert de aquis terratis. 
Wien. 

Piasecki X. Mowa na naboż. za Prezesowf 
Witkowska. Warsz. 

Piekarski F. Powinności czeladzi wiejsk. 
Krak. 

Pilarski F. Du catharre. Montpellier. 

Pi ller J. Kalendarz. Lwów. 

Piotrowski J. Drugi rok, kom. Warsz. 

Pismo ogólne oficerów. Paryż. 

Planard F. Maż po śmierci, kom. Warsz. 

Plater W. Le Folonais (ezasop.}. Paryż. 

Podozaszyński M. Dalszy ci$g korres- 
pondencyi. Paryż. 

— O projekcie wyrzucenia emigrantów. Par. 
Podymowicz A. Botanika dla płci piękn. 

Wilno. 
Pohl K. Grammatik der poln. Sprache. Bre- 

slau. 
Poklękowski £. Akt oskarżenia. Warsz. 
Polacy w departamencie des Landes. Mont 

de Marsan. 148 1884. — z zakłada Caen. 

— w St. Hilaire. Martain. 
Polak. Poezye. Wrooł. 

Po land. Journal of a Nobleau. London. 

— Report of the gen. meeting. Lond. 
Pol en gcograph. a. historiach. Stnttgard. 

— Das Kónigreich . . . Leipzig. 
Po li 8 h assooiation. Paris. 
Pologne (La) avec les partages. Paris. 

— Considerations sur les institutions. Paris. 
Polonais (Le) (czasop.). Paris. 

— Compte rendu de la Societó. Paris. 

— Sympathie dn peuple. Paris. 
Polska nowa (czasop.). Paryż. 
Ponińska H. Yanda, roman. Paris. 

— Wanda, rum. Wrocł. 
Popis szkoły krakowsk. Krak. 

— siedleck. 

— sieradzk. 

Pop liński J Wypisy polskie. Leszno. 
Postanowienie o księgach knpiec. War. 
Postęp (czasop.). Paryż. 
Powinszow. Krak. 
Pożniak J. Pieśń na powit. F. Lnschina. 

Lwów. 
Pr a de 1 E. Sztuka podobania się. Warsz. 
Program ukończ, gimn. w Kielcach. 

— Toż szkoły w Pińczowie. 

— des gymn. zu Posen. 

— szkoły w sejnach. 

— instyt. głucbon. Warsz. 

Projekt organiz. Akad. duchów. Warsz. 
Pr oj et d'un manifeste de Temigr. Paris. 
Przepisy słuchania egzaminu. Warsz. 
Przestrogi o zachow. się między ludźmi. 

Warsz. 
Przyjaciel ludu (czasop.). Leszno. 
Przyszłość (czasop.). Paryż. 
P u s z k i n A. Fontanna w Bakczyseraju. War. 
R. F. Nowy elem. ros. pol. Wilno. 
Raciborski Adam. Essai sur le danger et 
, les tum. stereor. These. 

— Memoire sur 1'applic. des módicam. 
Radomiński Jan Al. Zasady arytm. War. 
(Radziwiłł Michał). Spis medali i mon. 

Warsz. 
Rakowiecki Ign. Pisma rozmaite. Warsz. 

— Poczet chroń, panujących w Rosyi. 
Ramorino Girol Prccis des dera. evene- 

ments. Paris. 
Rap port au Grand Conseil. Lausanne. 
Relstab Lud. Ein poln. Ulane. Roman. 

Leipz. 
Retzbach J. M. Taschenb. d. Univ. Lemb. 
Re woliński Leon. Śpiew o Paskiewiczu. 

Warsz. 
Rhesai Lud. Nachr. von d. Predigern in 

Westpr. Kónlgsb. 
Rob i n 8 n Ter. Alb. Histor. view of SlaVic 

language. Andover. 
Roczn. Tow. Dóbr. Krak. 
Roussel Piotr. Fizycz. układ kobiety. War. 
Rozmaitości gazety warsz. Warsz. 

— krakowskie. Krak. 

— krajowe i zagr. Warsz. 

— lwowskie. Lwófl^ j Rożniatowska B. Pokłon w affekUeh. 
Kamieniec. 

Różycki Samuel. Kriegsoperationen d. Krie* 
ges 1831. 

Rudnicki Kaz. De legibus Polon, antiąuis. 
Krak. 

Russów Step. O sagach w otnosz. k'rusak. 
istorii. Petersb. 

Rychter Jan. O lnie towarnym litew. WiL 

Rydzek Bern. Diss. sur la variole. Mont- 
pellier. » 

Rys hist ludu ob. Stadnicki. 

— o ukł. zbioru praw. ros. Warsz. 

— wypadk. emigr. pol. w Lond. Paryż. 
Sadowski Kar. De absces. metast. Berol. 
Sawicki Ferd. Que1q. prop. sur l'hepatie. 

Montpellier. 
Say ve Aug. Souvenirs de Pologne. Paris. 
Schaedler Aleks. Elegie am Grabę Prot. 

Stóger. Lemb. 
Scherk. Verlagsbericht Poznań. 
Schematismus cleri archidioc Leop. 
Schletter Zy g. Catalogue livres polon. Bresl. 
Schmidt i Erdin. Słownik pol. ros. Wrooł. 

— Słów. pol. ros. niem. Wrocł. 
Schneider Jan Al. Książ, do nabożeńs. 

WrocŁ 
Schubert i Kórner. Trzy powieści. Wilno. 
Sekcya T. D. P. w Poitiers do ogohL Poi- # 

tiero. 
Seydlitz Jerzy- Myśli do tow. agronom. 

Poznań. 
SiUer Edw. Beschr. d. Apotb. Dampf. Appar. 

Warsz. 
Skarb duszy poboż. Lwów. 
Skarbek Fryd. Bióraliści, kom. op. Waras. 

— Nieproszeni goście, kom. Warsz. 

— Intryga w straganie, kom. Warsz. 

— Po pijanemu, kom. Warsz. 

— Tarło, rom. trąd. par. Forster. Paris. 
Skiba Joan. Diss. zoo tom. de osse. Yilna. 
Skórko wski. Literae pastorales. Orać. 

— Odezwa z d. 8 Sierp. 

Skribe Eug. Dla czego? kom, Warsz. 

— Kwakier i tancerka. Warsz.. 

— Ona go nienawidzi. Warsz. 
Skromnenko Sierg. O niedostowier. drew. 

rus. istor. Petersb. 

Sławecki Mich. Consid. sur le cancer. Mont- 
pellier. 

Słot wiń ski Konst Swiętnik czyli kalend. 
Lwów. 

Słowacki Jul. Kordyan. Paryż. 

SniegirewW. J. Małoross. posłowioy . Char- 
ków. 

Soczyński Kar. Upominek zawiad. kliniki. 
Krak. 

Soł tyk Roman. Polen, geogr. und histor. 
Stuttgard. 

— Polen und seine Helden. Stuttgard. 
Spazier Kich. Karten u. Scnlachtplane. 

Altenb. 

— Hist polit. de la rćvol. pol. Paris. 
Spis obrazów ob. Strzelecki. 
Sposób naboż. śpiew. Warsz. 
Sprawozd. stów. nauk pomocy. Paryż. 1834 - 1835. 149 Stadnicki Ant Rys loda źydows. Krak. 
Statut urządź, szkoły starozak. Krak. 

— senatu urzadz. szkółki paraf. Krak. 
Stille S. J. Antekningar under en resaoch 

Warsch. Lnnd. 
Strumiłło Józ. Słownik kwiatowy. Wilno. 

— Ogrody północne. Wilno. 
Stryjeńska. Dwanaście dni rodziny chińs. 

Strzelecki Ant. Spis obrazów w galery! 
wilanow. Warsz. 

Studencki Mat De lingnae infantis abnor- 
mitate. Berol. 

S tam mer Fr. Diss. proponens Hartmanni 
prael. in pathologiam. 

Sulkowski Leon. Essai sar rurethrite. Mont- 
pellier. 

Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 

Sypniewski Dom. Ogł. ogółu Polaków 
w Limoges. Limoges. 

Systeme penitentiaire en Pologne. Paris. 

Ssałajkowski Alojzy. De escam. in morbis 
infantum. Krak. 

Ssmajkowski Jan K. Sfitze. Lwów. 

S znajdę Fr. Wypisy do teoryi jazdy. Par. 

Siotarski Jul Puławy (ans dem pol. Frei- 
heitskr). Heidelb. 

Sztulc Wacł. Na mładost 

Szyli er Fryd. Hist zamieszek we Frane. 
Wilno. 

i— Wallenstein, poemat (Kamińs.). Lwów. 

~ Oz. I. i D. p. t Dwaj Pikkolominowie. 

Szyller Jan. Kucharz wyborny. Przem. 

Tabela wszelkich traktatów. 

Tacyt. O krasomówcach. Lwów. 

Tarszeński Lad. Odp/na żarz. w piśmie 
Nowa Pol. Paryż. 

Taryfa jen. cel. Król. pols. 

Te cła w Fr* Próceptes higien, pour les fem- 
mes. Montpellier. 

TennekerS. Wyjaś. spos. jakich haudl. koń- 
mi uiyw. Warsz. 

Theaulon (De) Lamb. Komornik poeta, kom. 
op. Warsz. 

Towarzystwo dem. pols. Odezwa. 

T r e m b i c k a Fr. Le dernier des Oibelins. Par. 

Tri mail Szczep. Gram. fran. Pozn. 

— Próba fran. wymaw. ortogr. 

T rynko ws ki Lad. Mowa na pogrz. Pa- 
sło wskich. Wilno. 
Taro ws ki Sew. Stworzenie świata. Warsz. 
Turowski Leopold. Poezye. Mont de Marsan. 
Tygod. emigr. pol. 

— krak. 

Ujazdowski Tom. Rozm. krak. czasop. Kr. 
Ukase (V) da 16 sept. Paris. 
Układ handl. miedzy Król. Pol. a Krak. War. 
Ulrych Leon. Powstańcy pol. obr. dram. 

Agen. 
Urządź. (O) szkół począt Krak. 

— zmieniające tyt. a. instruk. wieź. Warsz. 

— oznacz, wysokość składek od ubezp. 
Ustawa dla gimn. Król. Pol. Warsz. 

— dla szlach. nensionn. (Wilno ?}. 
Uwiadomienie. Komis, do zbier. głosów. 

Agen. Wacławski A, nieśmiertel. duszy. Lwów. 
Wądołowski F. Elementarz. Warsz. 
Warschsuer Correspondent. Warsz. 
Weiss F. i Lewkowicz. Dziennik muzyczny. 

Wilno. 
Wężyk F. Sigismnnd aos Samtor. Zwikau. 
Vigny A. Henryk d'Effiat Wilno. 
Wilkoszewski. Odpowiedź na skargę. War. 
Wilmsen F. Dziełko dla młodzieży. Wrocł. 
Winarzjrcki K. stanie literatury czesk. 

(Maczkows.). Krak. 
Wirtembergska M. Malwina (po rosyjs.). 

Moskwa. 
Wiszniewski M. Motoda Bakona. Krak. 
Wizerunki i roztrzaa. naukowe. Wilno. 
Wniosek Polaków w Poitiers. 
Wodzicki S. Dziennik ogrodn. Krak. 
Wójcicki K. W. Kurpie. Lwów. 
Voigt J. Oeschichte Preussens. Kónigsb. 
WołońBki. Witold, pow. Poznań. 
Wołowski J. Dowody w spr. Karcze wsk. 

Warsz. 
Woźniakowski L. De remediis anthelmin- 

ticis. Krak. 
Wroniecki A. Sprawa piesza. Paryż. 
WrześniowskiM. Latheinische Gramatik. 

Lwów. 
Wspomnienie zgonu Kandlera. Wilno. 
Wybór modlitw. Poznań. 

— nabożeńs. Czest 

Wyleżyński J. Wiersz na skon Art Po- 
tockiego. Krak. 
Wypisy francuz. Warsz. 

— niemiec. Warsz. 

Wysocki W. Rady ojcowskiej. Warsz. 
Wzory kaligrafii. Krak. 

— prozy i poezyi niemiec. Warsz. 
Zacharyasiewicz F. Kazanie. Lwów,. 
Zakład żołnieizy polsk. 
Zakrzewski J. Wypisy polskie na ki. I. War. 
Zaleski J. Histoire de la revol. polon. Tou- 

louse. 
Zaleski W. Krakowiaky. Praga. 
Zatorski F. Siedmioro dziatek. Warsz. 
Zawad zk i i Wecki. Katalog nowszych ksiai. 
Zbiór modlitw. Krak. 

— praw dla Król. prask. Pozn. 

— urządzeń Banku polsk. Warsz. 

— urządzeń instytutu dobroczyn. Warsz. 
Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 

— z czynności emigr. Paryż. 

— rady instytów dobroczyn. Warsz. 

— stowarz. pomocy nauk. Paryż. 

— To warz. Dobrocz. Warsz. 

— z użycia funduszów. Paryż. 
Z e i t u n g (Lemberger). Lwów. 
Zieliński J. Histoire de Położne. Paris. 
Ziewonia noworocznik wyd. Bielowski. Lw. 
Złotniki, pow. Leszno. 

Zschokke J. Powieści. Warsz. 

1835. 

Abecadlnik obrazkowy. Warsz. 
Ackermann F. In troduotio in libros foede- 
ris. Wilno. 


uo 1885. Adamowicz A. Ewo światłości Paakiewi- 

czu. Waraz. 
Akt uroczysty w szkole obw. bialskiej. 

— szkoły hrubieszowskiej. 

— szkoły kaliskiej. 

— w gimn. Lubelskiem. 

— gimn. w Łomży. 

— w szkole obw. łęczyckiej. 

— w szkole łowickiej. 

— w gimn. w Łukowie. 

— w szkole obw. w Mławie. 

— szkoły opolskiej. 

— szkoły pińczowskiej. 

— w gimn. piotrkowsk. 

— w gimn. w Płocku. 

— w szkole obw. w Pułtusku. 

— gimn. w Radomiu. 

— szkoły obw. w Sandomierzu. 

— szkoły w Siedlcach. 

— szkoły sieradzkiej. 

— szkoły w Skempem. 

— w gimn. w Szczebrzeszynie. 

— w szkole obw. w Wąchocku. 

— w gimn. warszawskiem. 

— w gimn. wojewódzkiem warsz. 
-•• w szkole obw. wieluńskiej. 
Angleteirre (1') la France. Paris. 
AnnWersaire de la revol. polon. Paris. 
Anniversary ofthe poliah revolution. Phi- 

ladelphia. 
Ansart K. Rys jeografii powsz. Wilno. 
At la 8 H. DiBsertaJio therapeutica. Wiedeń. 
Augustyn S. mieście Bożem. Krak. 
Bacewicz A. Dissertatio medica. Krak. 
Balicki W. Kazania. Lwów. 
Baliński M. Opis statyst m. Wilna. Wilno. 
Balzac H. Eugenia Grandet Warsz. 

— Obłęd namiętności. Warsz. 
Bałamut petersburski (czasop.). 
Bałwan ski Dr. Dissert. medica. Krak. 
Bandtkie J. S. Dzieje narodu pols. Wrooł. 
Barciński A. Arytmetyka handlowa. War. 
Bartol i D. Yita del B. Stan. Kostka Parma. 
Bayard P. Lektorka, kom. Warsz. 
Beales E. The polish question. London. 
Beiser M. Dissert. inaug. Wien. 

Bem J. Rapport. Paris. 

— Statut de la socićtó politechniąue. Paris. 
Bentkowski F. Encyklopedya obrazowa. 
Besser W. De dracunculis. Moskwa. 
Białobłocki F. The chronikles. London. 
Blank A. Catalogue des tableauz. Vars. 

— Katalog galeryi obrazów. War6z. 
Błachowicz P. Nauka chrzęść. Warsz. 
Błażek J. Spis roślin. Lwów. 
Borecki K. Dissert inaug. Krak. 
Borkowski S. Zur Geschichte des poln. 

Psalters. Wiedeń. 
Brandt J. Dissert inaug. Berlin. 
Bratkowski S. Soirees d'hiver. Paris. 
(B u c z a c z). Gymnaz. Buczacz (popis). Lwów. 
Bukowski J. Dissert. inaug. Wiedeń. 
Bulw er E. Młoda dziewczyna. Warsz. 
Bułbaryn T. Piotr Wyżygin, pow. 
Byron Lord. Giaur. Paryż. 

— Korsarz. Wrocław. — Manfred. Wrocław. 

— Mazepa (po franc). Paris. 

— Poezye. Paryż. 

C. Pleban. Wzór plebanów. Warsz. 
Garey. To the polish nation. commitee. Fi- 
ladelfia. 
Catalugue des livres. Paris. 
Catalogus Soc. Jesu. Lwów. 
~ cleri Archid. Leopol. Lw. 

— diaeces. Preroisl. 

Capi tul urn electionum prov. S. AngelL 

Wilno. 
Carrey. To the polish committee. Filadelfia. 
Celebration (The) of the Sabbath. Warsa. 
Chłapowski D. O rolnictwie. Poznań. 
Chodźko L. La Pologne dediee i la France. 

Paris. 

— Pologne historique, litteraire. Paris. 
Chodźko M. Wyprawa do Polski. Paryż. 
Chodżkowa O. Recueil d'articles tirśs de 

la Pologne. Paris. 
ChońskiH. Co sadzić o paszkwilu Jeło- 

wickiego. Paryż. 
Chrzanowski W. wojnie partyzanckiej. 

Paryż. 
Comptarendu de 1'Assoc. de Bienfaisance. 

Paris. \ 

— de la Soc. polon. Paris. 
Correspondent (Der warschauer) (czas.). 

Warsz. 
Cybulski. Gliński, dramę. Paris. 
Czajkowski M. L'influenoe des Koaaks. 

sur litterat Paris. 
Czarnocki A. O słowiańszozyżnie przed 

chrześciaństwem. Krak. 
Czartoryski A. J. Discours. 
Czech J. Kalendarz. Krak. 
Czvnności sejmu. Lwów. 

— 5go sejmu. Poznań. 

Czyński J. Le Kozak, roman hist. Paris. 

— Do Towarz. demokr. Paryż. 

Czyża Kasp. (Na) pogrzebie kazanie. WiL 
Damse J. Śpiewka z kichaniem. Waraz. 
Da ras z P. These. Montpellier. 
Decker G. Truppen-Yersammlung bei Ka- 

lisch. Kónigsb. 
Delafaye J. Zapusty dziecinne. Warsz. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

— Toż diaec. Sandom. Warsz. 

— Toż. Wilno. 

Discours le 29 Noyemb. Brux. 
Dmochowski F. S. Gabinet powieści War. 

— Muzeum domowe. Warsz. 

■— Obrazy obyczajów i podróży. Waraz. 
Dmuszewski L. Kuryer warsz. 
Do bek A. Dziennik powszechny. Waraz. 
Dohn A. Ueber die diplom. YerhaUtniase d. 

Fiirsten. Leipzig. 
Droga krzyżowa. Stanisławów. ' 
D u bo wiek i R. Reproduction dea disens- 

sions. Paris. 
Duczyński J. Satze aus der Mathematik. 

Leino.. 
Dufranoy A. Książeczka dla młod. wieka. 

Waraz. 1S35. 161 Dumont. Podróż malownicza. Waraz. 
Dwernicki J. Do rodaków emigr. Wersal. 
Dziecię zabłąkane. Waraz. 
Dziekoński T. Expose des motifs. War. 

— Toż po polska i po frano. 

— Nauka moralna. Waraz. 
Dziennik naboi. Czest 

— powsz. Warsz. 

— praw. Warsz. 

— rozporządź, m. Krakowa. 

— rząd. Rpltej. Krak. 

— urzęd. woj. August. Sawałki. 

— Toż krakow. 

— urzęd. woj. lubelsk. 

— Toż mazow. 

— Toż. płock. m 

— Toż podlas. 

— Toż sandom. 
~ Toż kalisk. 

— wyroków rady stanu. Warsz. 
Eiehwald E. Catalogus masaei. Viln. 

— Memoria L. Boiaui. Wilno. 

Ele men ta puerihs institntionis. Cracov. 
El en eh a s masaei Acad. medic. Viln. 
Elsner J. Nauka owczarska. Wrocł. 
Estreicher A. Dodatek do Gaz. krak. 
Entropia s. Breviarinm hist. roman. Wrocł. 
Exttuvillez F. Ksiądz pleban. Wilno. 
Extrait da Journal des Debats. Paris. 
F a b r i c i u 8 Dr. O kuracyi zimnę wod%. War. 
Feier (Die) des Sabbaths. Warsz. 
Forster K. L'hotel Diesbach. Paris. 
(Franciszek I.). Traaer Andacht Lemb. 

— Peczatnyja czawstwa. Lwów. 

— Gefflhle der Gesellschaft Jesu. Lwów. 

— Hołos Haliczan. Lwów. 

— Mowa nabóż. za Frano. I. Stanisławów. 

— Senat m. Krakowa względ. naboż. Krak 
G. J. Opis m. Jeruzalem, warsz. 
Gabinet czytania. Warsz. 
Gadowski A. H. Arcyksiaże d'Este. Lwów. 
Gad ob Wład. Reforma izrael. w Pols. Paryż. 
Galiński L. Obraz. Galie. Lwów. 

Gall. L. Spos. wyrąb, słodu. Warsz. 
Garnier K. De Pepilepsie. Montpellier. 
Gąsiorowski F. Szwedzi w Krak. Krak. 
G^siorowski L. Rei med. in Pol. Krak. 
Gazeta krakowska. 

— lwowska. 

— warszaws. 

— W. X. Poznań. 

Gin et M. De Phomorragie. Montpellier. 
Glinka Dym. D'une theor. da droit Brjmb. 
Gliicksberg E. A. Rozm. pol. ros. Wil. 
Glficksberg Teof. Dodatek do gazety. 

Wilno. 
Gollenhofer J. Spos. do zroz. natury. Kr. 
Goszczyński S. i Malczewski A. Ukra- 

iniennes. Paris. 
Gra rycerska. Warsz. 
Grabowski J. S. Le Czar. Nic. et 1. Pologne. 

Paris. 
Grecs M. Prawidł. rossyjs. gram. Warsz. 
Gródecki Cyr. Die Rolle der Diplom. b. d. 

Falle Pol. St Galleri. 
Graenbaum K. De anevriematibue. Berol. Grzymała Fr. Sybilla tuł. pols. Paryż. 
Grzymała Woj. La yóritó sur Pierre le Grand. 

Paris. 
Haczewski Józ. spławie drzewa. Warsz. 
Ilalpern H. Diss. med. de canero. Vindob. 
Hanie ki Ant. Commentat. de febrę. Crac. 
Holenz J. W. Die deutseh. Spr. in d. Ele- 

mentarschulen. Brieg. 
Heilman Aug. Wyki. postępów, w sadzie 

appel. Warsz. 
Heinrich Theod. Darstel. der Heiląuellen 

bei Busko. Warsz. 
Heinrich Theod. i Fabian S. Farmacya. 

Warsz. 
Hel cel A. Z. Odpow. na art. w gaz. Krak. 
Her z J. J. Darst. der Gesetze in Galizien. 

Wien. 
Holly Jan. Cirillo-Metodiada basen. Budin. 
Horacy Flakkus. Ody. (Wilno?). 

— Sztuka rymotwórcza. Wilno. 

— Wiersze o sztuce rymotwór. Wilno. 
Hoffman owa Klementyna. Powieści dla 

dzieci. Warsz. 
I. E. (Izopolski Erazm?). Poezye. Petersb. 
I liński J. St. Le solitaire. Paris, 
Index lect. in Univ. Jag. Crac. 
Instrumenta chirur. Vilno. 
Instrukcya dla delegat, obywatela. Wars. 
Isambert Chambre des deputes, touchant 

rasso-pol. Paris. 
I s m a e 1 Bey. Conte orient. Vars. 
Jabłoński E. Dissert cxhibens formulas 

medicas. Vindob. 
Jachimowicz Grzeg. Słowo w dzień upok. 

d. Ffan. Kesara. Lwów. 
Jahołkowski Piere. Diss. sur le cancer. 

Montpellier. 
Jakubowicz Ant. Początki jez. ros. War. 
Jakubowski J. Kai. Giftptlanzen, Gift- 

schwemme. Posen. 

— Spis roślin jadowitych. Poznań. 
Janicki Stan. Kalen. kleszon. Warsz. < 

— Prawidła pisowni. Warsz. 
Jankowski Placyd. Chaos, szczypta ka- 
dzidła. Wilno. 

Jankowski Piotr. Diss. de creosoto. Vi en. 
Januszkiewicz Eust. Kilka słów drukarni. 

Paryż. 
Jażwiński M. Ant Atlas pour la meth. 

polon. Paris. 

— Boite de 200 jetons. Paris. 

— Móthode polon. Paris. 
Jogomość (stary), kom. Warsz. . 
Jelski Lud. Histoire de la revolution de Po- 
logne. Paris. 

• Catalogue de la libraire. Paris. 
Jęło wic ki Aleks. O powstaniu oraz o par- 
tyz. Paryż. 

— Wiadom. kraj. i emigr. Paryż. 
Jeziorski Jan Kaz. Essai sur les fract du 

fómur. Montpellier. 
(Jezus). Żywot J. Chrys. Krak. 

— Maria, Josapas Szwętas. Wilniuje. 
Jomini Hen. Obraz kombin. wojny. Paryż. 
Junken J. K. O glicznoj boliezni. Warsz. 

I Jan ot Laura. Les femmes celeb. Paris. 152 1835. K. P. Manija fantaaticzeskaja powiest Wiln. 
Kaczanowoki Józ. Cataiogue des livres. 
Varsov. 

— Spis dzieł polskich. Warsz. 

Kajdan o w Iwan. Rys. histor. poważ. Wars. 
Kain ko Edw. Modlitwy. Wrocł. 

— Cześć Boża t. j. zb. modlitw. Wrooł. 
Kajsiewicz Hier. Rzecz do braci na wygn. 

Paryż. 
Kalend, astr. gosp. warsz. nakł. Jawor. 

— dom. nowy. Warsz. 

— gosp. galie. Lwów. 

— gosp. wileń. Wilno. 

— krak. nowy. Krak. 

— scieony. Krak. 

— polit. rzecz. krak. pod tyt. Przewodnik. 
Krak. 

— polit. pijarski. Warsz. 

— polit. Radzisz. Warsz. 
Kalender (Haushalt). Kalisz. 

(Kaliach). Die Reise nach Kaliach. Berlin. 
Kamiński J. Nep. Haliezanka ez. zbiór 
wier. Lwów. 

— Wiersz na ukoń. wieży m. Lwowa. 
Kamiński Julian. Poczet ks. i kr. pol. 

Lwów. 

— Ziemianin galie. Lwów. 
Karpiński Fr. Dzieła (Bobrowicz). Lipsk. 

Karwowski Jan. Główne cechy wyobr. nar. 
Paryż. 

Kawalerski Stan. Essai sur l'aQtrax. Mont- 
pellier. 

Kępiński Jul. Reflex. sur les epidera. et 
cholera. Montpellier. 

Kirchhof F. zupeł. gospod, wiejs. 
Pozn. 

Klembowski. Na akt zakon. rocz. kursu 
nauk w szk obw. w Skempem. Płock. 

KI uczyć ki Jak. F. Pamiątki w Wiedniu. 

Krak. 
Kochanowski Hyac. Rady ojca syn. Krak. 
Kochanowski Jan. Dzieła. Lipsk. 
Kock Kar. Paw. Jedynak. Warsz. 

— Sabaudczyk. Warsz. 

— Siostra Anna. Warsz. 

Koehler Lud. Zdanie spr. z szpit staroz. 
Komeniusz mały w trzech jeżykach. War. 
Komissya fund. emigr. pol. Paryż. 
Kopf Wiktor. Rys organ, sadown. cywiln. 
Krak. 

— O system, karnym. Krak. 

Korn Jan Bog. Spis ksifżek polskich. War. 

— Katalog książek. Wrocł. 

K OBie ki Ludw. Zdanie sprawy z czynności 

szkoły krak. 
Kowalewski Józ. kalendarzu chińskim. 
Kozłowski Felic. Dissert. de HeJiad. ju- 

dicio. Lipsk i Warsz. 
Kozłowski Ign. Podróż muzyczna. Petersb. 
Kraj i emigracya. Zbiór pism. Paryż. 
(Kraków). Relationa (Diplomatic). Cracov. 

London. 
Krasiński Ad. Noworocznik lit. Petersb. 
Kraszewski J. J. Raj i piekło. Wilno. 
(Krauz F.). Kilka sł. o dziele Krauza, Kronenberg Henr. Ezperimt in ranae 

plexu facta. Berol. 
Kronika emigr. pol. Paryż. 
Krupski Jan Nep. Światowid. Warsz. 
Kr z eczko w a ki Józ. Znicz. Wilno. 
Książeczka mor/ dla dzieci. Wiedeń. 
Kuczyński Ign. Dissert de secleto eon- 

struendo. Yilno. 
Kuczyński Salezy. De dysphagia. Budae. 
Kulawek i Wal. Henryk U Pobożny. Krak. 
Kurowski J. Tygod. roln. technolog. War. 
Kury er krak. Krak. 
— ' warszawa. 

— litews. 

Kur zer Hen. Dissert sistens. hist erysip. 

Patayii. 
Lebel Ign. kąpielach wiślanych. Warsz. 
Ledóchowski Ant Odezwa do redakt nie- 

przyj, kościołów. Krak. 
Langie Kar. Falkland. Lwów. 
Lelewel Joach. Numismatiąue du moyen 

&ge. Pana. 

— Toż. Bruksella. 

— Objaśn. pieniędzy Sammanidów. 

— Observ. sur le type du moyen age. Paris. 

— Parallele entre L'Esp. et la Pol. Paris. 
Leyezo w Konr. tłb. die Aechtheit d. Runen- 

denkm. Beri. 
Lipski Ignacy. Zapobież. kołowr. Poznań. 
Lista osób mających udz. w rewolucyi. War. 
Liszka Ant Lat deut. poln. Wflrterb. Prag. 
Łętowski L. Mowa po zgonie Franciszka 

1. Krak. 
Łoziński J. Ruskoje wesile. Przem. 
Łubkowski. Słownik roayj. polski. Warsz. 
Łukaszewicz J. O kościołach braci czesk. 

Poznań. 
Maciejowski W. A. Slavische Rechtsge- 

Bchicnte. Stuttgard. 
Magazyn dla dzieci. Warsz. 

— poważ, (czaaop.). Warsz. 
Majchrowicz S. Początki życia niebies. 

Lwów. 

Majer J. i Skobel F. Uwagi nad wyrazami 
lekars. Krak. 

Majeranowski EL Przewodnik krakowsku 
Krak. 

Malinowski J. Staniałaś le lancier. Tou- 
louse. 

Maltitz F. Demetrius. Berlin. 

(Małachowski O.). Mowy przy złóż. do 
grobu G. Małachowsk. Paryż. 

Małpa w wesołym humorze. Warsz. 

Manifest ludu polskiego. Portsmouth. 

Markus fe Id S. Dissert. medica. Berlin. 

Mass on M. Szyld czyli sierota. Warsz. 

Meci szewski H. O potrzebie zaprow. ban- 
ku w Krakowie. Krak. 

— potrzebie uposaż, banku. Krak. 

— Projekt do ustanów, banku. Krak. 
M e 1 1 e s v i 1 1 e. Łucya, kom. Warsz. 
Meyera Uniwersuoi. Warsz. 
Michałowski F. De la parole. Montpellier , 

— Zbiór pieśni naboż Płock. 
Mickiewicz A. Kurze Gedichte. Leipzig. 

— Der polnische Parnas*. Leipzfy 1836. m Mierosławski L. Bitwa Grochowska (wier.). 
Paryż. 

— Uistoire de la revol. de Pologne. Paris. 

— Szuja (wiersz). Paryż. 

Min aso w i o* F. Die Zivil-Gerichtsbarkeit. 

Lwów. 
Mieroszewski W. Hiator. Erinnerungen v. 

Kaliach. Kalisz. 

— Toż. Warsz. 

— Toż po rosyj. Kalisz. 
Mnemosyne (czasop.). Lwów. 
Modlitwy. Leszno. 
Modły chrześcianina. Wroeł. 
Morier J. Ajesza dz^wioa. Warsz. 
Mosin g M. Dissert. medica. Wiedeń. 
Mowa przy załóż, kamienia węgiel, w szpik 

żydows. Warsz. 
Mowy za d. Łopacińskiego. Wilno. 
Mrongoyias O. Słownik polsko-niemiec. 

Gdańsk. 

— Zbiór kazań. Królewiec 
Mnchanow P. Sztorm Pragi. Moskwa. 
Muczkowski J. Pauli Paulirini codez. 

Krak. 
Muzeum domowe (czasop.). Warsz. 
Na bielak L. Konfederacja barska. Paryż. 
Na akt uroczysty w Łomży. Suwałki. 

— Toż w Mławie. Płock. 

— Toż w gimn. warsz. Warsz. 
Nakwaś k i H. Oświadczenie moje-^aryż. 

— O nadaniu własności włościanom. Paryż. 
Napierski K. Est Liv uod Lettendische 

Geschichte. Biga. 

Napoleon L Listy do Józefiny. Wars. 

Narbutt F. Dzieje narodu litewsk. Wilno. 

Naruszewicz A. Poezye. Lipsk. 

Natanson J. Chemische Abhandlung. Dor- 
pat % 

(Nauczyciele). Gramatyka niem. Leszno. 

Nauka czytania. Warsz. 

— Toż. Czest 

— religii. Wiedeń. 

(Nicolas L). Le czar et la Pologne. Paris. 
Niemcewicz J. M. Biographie du A.Czar- 
toryski. Paris. 

— Au gener. Kniaziewicz. Paris. 

— List do Kniaziewicza. Paris. 

— Śpiewy historycz. Krak. 
Nieszokoć W. systemie wojny partyz. 

Paryż. 
Niezabitowski K. Kalendarz powsz. War. 
Noel i ChapsaL Gramatyka franc. Warsz. 
Ocsap owaki M. Gospodarstwo wiejskie. 

Warsz. 

— O nawozach. Warsz. 

— Uprawa gruntu. Warsz. 

Odezwa do towarz. demokr. polek. Jersey. 
Oettinger A. Dissert. medica. Berlin. 
Officium codzienn. Przem. 

— Toż. Czest. 

— Bakoczianum. Lwów. 
Ojcze nasz Polaka. Paryż. 
Okólniki Tow* demokr. polsk. Poitiers. 

kunie w M. lstoria polsk. wojny. Petersb. 
Ordyuiec J. K. Pospolite ruszenie. Paryż. 
Qsipski A- Łza i nadzieja. Wilno. Ostrowski A. Głos na obch. roczny 29 

Listop. Paris. 
Otremba C. Einige Forderungen des Chri- 

stetums. Krak. 
Pfgowski A. Essai sur la diagnostic des 

tumeurs. Montpellier. 
(Paszkiewicz J.). Ewo świetłosti kniazin. 

.... Warsz. 
(Paweł ś.). Uwaga nad proroctwem 

Kwidzyn. 

— Toż. Morąg. 

Pełli co S. Obowiązek ludzi. Wilno. • 

— obowiazk. człowieka. Krak. 
Pieńkiewicz A. Wybór poezyi. Wilno. 
Pigault Lebrun. Miłość i rozsadok. Wars. 
Pili er J. Kalendarz. Lwów. 

Pi pies S. De regimine infantom. Ticini. 
Plater W. Le polonais (czasop.). 
Poczet książąt i królów polsk. Lwów. 
Podczaszyński M. La nuit du 29 1830. 

Paris. 
Podgórski J. Satze aus Bechts - Wissen- 

schaften. Lwów. 
Podróż muzyczna. Petersb. 
(Pol en). Die Kolie der Diplomatie. St. Gallen. 
Polis h. The remembrances. Philadelphia. 
Pologne (La) histurique, litteraire. Paris. 

— Histoire de Pologne. Paris. 
Polonais (Le) czasop. Paria* 

— Compte rendu de la societó polon. Paris. 

— Manifest© du peuple polonais. Paris. 
Polska historya. Paryż. 

— Manifest komitetu francuz. 

— Manifest ludu polsk. Portsmouth. 

— Tabella traktatów. Warsz. 
Północ (czasop). Paryż. 
Pomarnacki H. Bozpr. o muzyce. Wilno. 
Popis szkoły krakows. 

Pop liński A. Gramatyka łacińska. Pozn. 

(Popowicz W.). Piśń radosti. Lwów. 

PorazińskiS. Essais d'un proscrit. 

Posiedzenie archikonfraternii. Krak. 

Po sp i sil Jarosl. Poznamenani wesskerych 
kneh. 

Pospolite ruszenie (czasop.) ob. Ordyniec. 

Powieści starca. Warsz. 

Pradel E. Sztuka podob. się żonie. Warsz. 

Praelectiones in Acad. medico chi rur. 
Yilnen. Wilno. 

Prawidła dla szkoły żeńsk. Wilno. 

Program aktu uroczyst w gimn. w Kiel- 
cach. 

— szkoły w Piotrkowie. 

— des gymp. zu Posen. 

— szkoły w Sejnach. 

— instyt. głuchon. Warsz. 
Prophezeihungen (Haupt). Warsz. 
Przepisy dawania pomocy lekars. Warsz. 
Przesiedlenie włościan. Krak. 
Przewodnik kuchenny. Warsz. 

Przyj aoiel ludu. Leszno. 
PuksztaJ. Kalendarzyk. Warsz. 
Putiatyoki A. Katechizm. Warsz. 
Putsche W. Nauka chodów, pszczół. Krak. 
Raciborski Adam. Nouv. manuel. d'ans- 
cultat. Paris. 

20 154 1835. — Neu and complet Manuał. Cambridge. 
Radeliffe Anna. Pustelnik z czarnego gro- 
bowca. Warsz. 

R a i 8 b o n Horac. Nap. Kodeks gotowalniowy. 

Warsz. 
Redecki Paweł. Sammlung der Kirchenlie- 

der. Wars 
Reise (Die) nach Kallach. Beri. 
Relacye o Czerkasyi. Paryż. 
Relations(diplom.) with theCracow. Lond. 
Remorobrances (the) of a Polish ezile. 

Philadelphia. 
Robert Cl. Les Ukrainiennes de Goszcz, et 

Malozew. Paris. 
Rocznik Tow. Dóbr. Krak. 
Rog Nina. Patkul, Roman. Leipz. 
Rogalski Leon. Wypisy ros. Warsz. 

— Magazyn dla dzieci. Warsz. 

R o 1 1 f s J. C. P. Rys badań sad. lekarek. War. 
Romanowski Winc. Zbiór wierszy. Wilno. 
Rosenkranz Daw. De extirp. colli uteri. 

Diss. Berol. 
Rozmaitości. Lwów. 

— warszawskie. 

Ruciński Waw. Howa na pogrzebie Pie- 

karsk. Krak. 
Sachregister zur deutsch-poln. Gesetzsam. 

Posen. 
Sammlung der Kirchenlieder. Wars 
Sawiczewski Flor. Pamięt. farmac. Krak. 

— Wiad. o własn. rośl. zw. Gutta. Percha. 

— o toczydze w ogól. Krak. 

— o wodzie słonej krak. 

Scheel Hen. Hist. Erinner. ob. Miero- 
szewski. 

Schemati8mus cleri leop. 

Schletter Zyg. Verzeichniss slayisch. Lite- 
ratur (katal.). 

Schlttzer Aug. Wstęp do hist po wszech. 
Wilno. 

Schmid Krzysz. Życie ś. Genowefy. Cheł- 
mno. 

— Kanarek, pow. Wilno. 

Schneider. Gebirgsbild. des Karpat. Ge- 

birges. 
Schneider L. Kaliach im Septemb. Berlin. 
Schnitzler J. Hen. La Rus. la Pol. et la 

Finl. Paris. 
Schónborn Kar. Ad exam. publ. cum di- 

scip. inyitat. Vrat. 
Schwartz Baz. De hydrophobia diss. Crac. 
Sękowski Józ. Wielkie posł. u Lucypera. 

YTarsz. 
Ser roni Józ. Rozmowy duszy. ICrak. 
Sie ma 8 z Stef. Peczalnoje słowo. Lwów. 
Skarb duszy. Przemyśl. 
Skarga Piotr. Wzyw. dojcdn. zbaw. wiary. 

Krak. 

— Na moskiewskie zwycięstwo, kaz. Krak. 
Skidełł Jan. Celniej, praw. homiletyki. Wil. 
Skribe Eug. Mai wina, kom. Warsz. 
Skrzynecki Jan. Mes erreurs. Paris. 
Skwarcow i Komp. Katalog ruskim kni- 

gom. Warsz. 
Sławiński Piotr. Notice sur lesobserw.de 
Yilna, YUno. — Remanques sur les obsery. de Vilno. 
Vilno. 

Słotwiński Fel. Lei. Themis (czasop.). 
Krak. 

Słów kilka drukarni polskiej. ?aryi. 
Słowaczyński Jędrz. Praga, rys hist. 
Paryż. 

— Praga, esquisse hist. Paris. 

— Tygod. emiffr. pol. Paryż. 

S o ci 6 te (la) demoer. & M. le min. de Fin- 
terieur. Poitiers. 

Soł tyk Roman. Odpowiedź Mochnaokiemu, 
Paryż. 

— La Pologne, precis. hist Paris. 

— Polen historisk skildring. Stokholm. 

— O spiskach przedrewolucyjnych. Paryż. 

Sonety (trzy) Edwardowi i Leokad. Warsz. 

Spazier Rich. Ost- u. West-Reisen in Po- 
len u. Frankr. Stuttgard. 

Spiess H. Empfind. beitn Anblick der Be- 
gr&b. Capelle. Warsz. 

Spis bielizny przy każdem praniu. Warsz. 

Srezniewski Izm. Zaporożskaja starina. 
Charków. 

Stenzel G. Scriptores rerum Silesiacanim. 
Bresl. 

Stoc M. Ueb. den Einfl. d. Luzus auf Athen. 
Posen. 

Strasz#wicz Jos. Armóe polon. ReroL 
Paris. 

— Emilie Plater, sa vie. Paris. 

— Les femmes celóbres. 

— La nuit du 29 Noyembre. Paris. 

— Omrrages publiós. Paris. 
Stronozyński Kaz. Rozrywki entomolog. 

Warsz. 
Sumiński Leop. Książ. czyt. i rach. War. 
S upiński Leop. Odp. na restyt. przeciw hr. 

Wielopole. 

— Dupl. ze str. prokura! jener. Warsz. 

— Odpow. w spr. skarbu przeciw hr. WielpoL 

— Sprawa o ordynacya. 
Surowiecki Waw. Chodakowski o Sło- 

wiańs. przed chrzęść. Krak. 

Światowid. Czasop. pod red. K. Krup- 
skiego. Warsz. 

Sybilla tułactwa polsk. Dzieło. Paryż. 

Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 

Szaniecki Jan O. Mowa przy obch. 5tej 
roczn. powst. 

Szaszkiewicz Marc. Gołos Galicyi. Lwów. 

Szejblerowa Zofia. Doświadcz, gospod, 
i kuch. 

Sztulc Wacł. Duma o Żułkowskóm. 

Szu Iz. Diss. sur la pneumonie. Montpell. 

Szydłowski lgn. Wizer. i roztrz. naukowe. 
Wilno. 

Szyli er F. Deraetrius Trauersplel. Berlin. 

Szytler Jan. Kucharka oszczędna. Wilno. 

Tabela wszelkich traktatów. 

Taryfa jen. cel. Król. pols. 

Tel akowski Olimp. O własn. wody min. 
Ruskiej. Warsz. 

Terlecki Hip. Rady zachow. niewiast Kr. 

Tb ul U* Win. Rywalka samej siefejp. Lw0w, 1835 - 1836. 155 Toepfer Karol. List polecający, kom. War. 
Tołstoj Jac Esaaianr le feldm. Paskieyksoh. 

Paria. 
Torosiewicz Teod. Die §chwefelqu. aa 

Szkło. Lwów. 
Tri pp lin Ład. Sprawa poruczn, d. 1. Ron- 

dere. Warsa. 
Turowski Kaz. Jós. Pisemka. Lwów. 

— Poczet księż. i król. pol. Lwów. 

— Uwagi nad pismami poetów loda. Lwów. 
Tydzień wielki i święty. Wilno. 
Tygodnik emigr. pojs. Paryż. 

Ty m o w s k i Kantob* La Pologne, la Russie. 

Paria. 
Ujazdowski Tom. Pomnik rycerstwa polsk. 

Krak. 
Ukaz o rozstrzygnieniu względnie nabyw. 

majątków. Wilno. 

— o obowia>z. assesorów do sądów. Wilno. 
Układ z król. wirtembergskiem co do opłat 

Krak. 

— towarz. petersb. urządź, szkół. Lankastra. 
Urządź, instyt gosp. wiej. (Warsz.). 
Uściński. Pamiętnik dla gwardyi. Warsz. 
Ustawa cła i monop. Lwów. 

— karna na przestępstwa dochód. Lwów. 

— tow. politechn. pola. Paryż. 

Uwaga nad proroctwem Pawła apost Mo- 
rang. 

— nad ppdat za bolend. * 

W. G. Die Scblaoht bei Leipzig. Posen. 
WannowskiA. Syntaxis Graecoram. Leipz. 
Warkulewicz A. Capthrite des Polonais. 
Paris. 

— Dix milles Polonais. Troyes. 
Warnery K. Uwagi nad kawaleryą. Paryż. 
Warschauer Correspondent. Wars. 
Wesołowski J. Uczacia w dzień urodź. 

Ferdynanda. Stanisławów. 

— Pożegnanie. Stanisławów. 

Yidal Ł. Człowiek wielki do małych intere- 
sów. Warsz. 
Widulińska J. Magazyn mód. Warsz. 
(Wieliczka). Wiadomość o kipielach. 

— Uwiadomienie o kąpielach. 
(Wielopolski A.). Skarga restytucyjna. 
victinghof£ Herbstbltlthen. Wars. 
Wiszniewski M. Pomniki bistoryi i liter. 

polsk. Krak. 

Witkowski K. De Tendocardite. Montpell. 

Wit wiek i M. Pozełowodstwo. Petersb. 

Wizerunki i roztrząs. naukowe ob. Szy- 
dłowski. 

Wodzicki S. Dziennik ogrodniczy. Krak. 

Yolkshymne. Stanisławów. 

Wolaki K. Nauka czytania. Warsz. 

Wroński H. Nonveaux systómes. Paris. 

Wrotnowaki F. Pamiętnik. Paryż. 

— Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy. 
Paryż. 

Wszelaki T. Zbiór nauki chrzęść. Warsz. 
Wybór pieśni. Gliwice. 
Wykaz listów zastawn. Warsz. 
Wyrok sądu najw. instanc. Warsz. 
Wysłouch W. De Tenoephale. Paris. 
Z. Pamiętnik upiczanina, Paryż. Zabawa duchowna. Częstoch. 

— w pytania i odpowiedzi. Warsz. 
Zakrzewski J. Wypisy polskie. Wilno. 
Zambrzycki F. Przemowa w kość. kamie- 
nieckim. Wilno. 

Zamieczanija prakticzeskija. Warsz. 
Zaremba F. Der grose Yersóhnungstag. 

Bazylea. 
Zatorski F. Nowy Abelard. Warsz. 
Zawadzki A. Enumeratio plantarum Gali- 

ciae. Breslau. 
Zawadzki i Węcki. Nowe książki. 
Zbiór pieśni. Płock. 

— praw dla król. prusk. Pozn. 
Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 

— fund. bractwa miłosier. Krak. 

— instytutu morał, zaniedb. dzieci. Warsz. 

— Rady instytutów Dobrocz. Warsz. 

— Towarzysz, pomocy nauk. Paryż. 

— Towarz. Dobrocz. Warsz. 
Zebranie nauki chrzęść. Wilno. 
Zeitung (Lemberger). 

Ze lin er K. Kromka. Krak. 
Zieliński J. Gramatyka frauc. Warsz. 
Zieliński L. Lwowianin, czasop. Lwów. 

— Zbiór pism. Lwów. 

Zienkowicz L. Pamiętnik nauk i umieję- 
tności. Krak. 
Zimorowicz B. Historya m. Lwowa. Lw. 
Zwierkowski W. Głos oby wat ela. Wersal. 

— Toż. Paryż. 

Znaser. Jaromir. Nordhausen. 
Żółkiewski S. Kukopis Zołkiewskaho. Mo- 
skwa. 

1036. 

Adamowicz A. F. Nauka utrzymywania 

zwierząt domowych. Wilno. 
Adress to the Britsch nation. London. 
Akt oskarżenia towarz. demokr. Portsmouth. 

— zwołujący zgromadzenie o biorcze. Krak. 

— uroczysty w szkole ob w. Bialskiej. 

— Toż hrubieszowskiej. 

— Toż kaliskie}. 

— w gimn. lubelskiem. 

— w gimn. w Łomży. 

— w szkole obw. łęczyckiej. 

— w szkole obw. łowickiej. 

— w gimn. w Łukowie. 

— w szkole obw. opolskiej. 

— w szkole pińczowskiej. 

— w gimn. piotrkowskim. 

— w gimn. w Płocku. 

— w gimn. w Radomiu. 

— w szkole obw. w Rawie. 

— w szkole obw. w Sandomierzu. 

— w gimn. sejneńskiem. 

— w szkole obw. siedleckiej. 

— w szkole obw. sieradzkie). 

— w gimn. w Szczebrzeszynie. 

— w szkole obw. w Wąchocku. 

— w gimn. warszawskiem. 

— w gimn. wojewódzkim warszawskiem. 

— w szkole obw. wieluńskiej. 

— w szkole obw. w Włocławku. 156 1836. Akt konfederaeyi narodu polak. Wersal. 
Akty sobrannyje w bibliotekach. Petersb. 
Andraszek E. In inauguratione Fr. Pa- 
włowski. 
Anniver8aire de la revol. polon. Brux. 
Ansart K. Rys jeografii powszech. Wilno. 
(Antoni S.). Nabożeństwo do . . . Krak. 
B. K. A. Gawęda Litwina (wiersz). Wilno. 
Bałamut petersburski. Petersb. 
Baliński M. Historya miasta Wilna. Wilno. 
Barciński A. giełdzie paryskiej. Wars. 
Barto li D. Yita del B St. Kostka. Firenze. 

— Toż. Napoli. 

Bartoszewicz J. Gramatyka łacina. Wil. 

— Wypisy łacińsk. Wilno. 

— Wypisy polskie. Wilno. 

— Wypisy dla płci żeńsk. Wilno. 
(Be a I es). Do E. Bealesa. Poitiers. 
B o g r i f f o liber die Cholera. Warsz. 
Bem J. La Pologne. Paris. 
Bentkowski A. Analecta de morbis. Kró- 
lewiec. 

Berres J. Anatomie des Kbrpers. Wien. 

Bess er W. Supplementuin de abrotanis. 
Moscon. 

Betko X. Dissert. de erreipelate. Wilno. 

Biblia. Wrocław. 

Bieg roku. ob. Chmielowski. 

Bielecki K. Rocznik Tow. Dóbr. m. Kra 
kowa. Krak. 

Błock W. Uwagi gospodarskie. Poznań. 

Boczek A. Codex diplom. Horayiae. Oło- 
muniec. 

Bogdziński S. Dissert. de juramento. Kr. 

Bonfall Stan. Głos w sprawie po D. Ra- 
dziwille. Wilno. 

Boąuillon M. O ruchu płynów. Warsz. 

Borzemski A. Wiano uczucia Zachariasiew. 
Lwów. 

Bretschneider D. Projekt der Wiener- 
Bochnia Eisenbahn. Wien. 

Brtlner E. Dissert. medica, Berlin. 

Buchner A. Katechizm dla izraelitów. War. 

(B u c z a c z) Gymnas . Bucząc. Lwów. 

Buf fon J. Wybór z dzieł . . . Wrocł. 

Byron Lord. Mazepa. Getynga. 

Canning J. Occupation ofCracoy. London. 

Catalogus cleri diaeces. PremiBl. 

Chaudoir St. Apercu sur les monnaies rus- 
ses. Petersb. 

Chmielowski J. Bieg roku. Częstoch. 

Chodźko A. Poezye. Paryż. 

Chodźko M. 6me anniyersaire de la revol. 
pol. Paris. 

Cholerze (O). Warsz. 

Chrząszcz M. These. Montpellier. 

Cichocki J. Pamiętnik muzyczny. Warsz. 

Cliffe-Leigh. The expatriated. London. 

C o m p t e rendu de TAssoc. de Bienfaisance. 
Paris. 

Córka mleczarza, pow. Warsz. 

Cz.. Ch. Teorya szyku wyrazów niem.War. 

Czajewski C. De Taneyrysme. Montpellier. 

Czajkowski A. Rozprawa o prawach ko- 
biet. Krak. 

Czajkowski J. S&tze. Lemb. Czech Józ. Kalendarz. Krak. 

— Katalog dzieł polskich. Krak. 

— Dodatki do katalogu. 

Czetyrkin R. Opisanie wócl kaukaskich. 

Warsz. 
Czynności sejmu. Lwów. 
Czyń s ki J. Biographies polonaises. Paris. 
Dar s tell ung der Beweggrflnde flber die 

Schulzucht. Warsz. 

— des Plans der poln. Anleihe. Berlin. 
Decker C. Rassemblement campement et 

manoeuyres. Paris. 
Dembiński J. H. Considerations sur la 

guerre. Paris. 
Dialogu es polon. Wrocław. 
Directorium diy. off. Poznań. 

— Toż. Lwów. 

— Toż. Wilno. 

— Toż. Kraków. 

Dmochowski FI. Muzeum domowe. Was. 
Dmuszewski L. Kuryer warszawski. 
Dobek A. Dziennik powszechny. Wani. 
Dowgird A. Wykład ewangelii. Wilno. 
Doniesienia handlowe.- Warsz. 
Drdacki M. Leiicon der foterreich. Finans 

Gesetze. Wien. 
Droga krzyża. Warez. 
Dr oz J. Droga do szczęścia. Krak. 

— Toż. Warsz. 

Dudeyant A. Uskok, pow. Wilno. 
Dupró. Dwie zbrodnie. Wilno. 
Dzianot A. Dissert inaug. med. Crac. 
Dziennik poważ. Warsz. 

— praw. Warsz. 

— rozporz. m. Krakowa. 

— nad. Rpltej krak. 

— urzęd. woj. August Suwałki. 

— Toż kali ek. 

— Toż krakowsk. 

— Toż lubelsk. 

— Toż mazowieck. 

— Toż płock. 

— Toż podlask. 

— Toż sandom. 

— wyroków rady stanu. Warez. 
Elementa puerilis institutionis. Częstoch. 
Elementarz. Warsz. 

— polsko- niem. Warsz. 

— polsko- franc. -niem. Warsz. 
Elenchus cleri. Vilnae. 

Elkana J. Metoda do jęz. polsk. franc. 
i niem. Warsz. 

— Nowa metoda. Warsz. 

Elsner J. Nauka cbodowania owiec. Wrocł. 

— Opis gospodarstwa. Warsz. 
Emancipation of the people in Poland. 

London. 
EngelhardtF. Kartę v. Ost-Preussen. Beri. 
Estreicher A. Dodatek do Gaz. krakows. 

— Spis akacyi w ogr. botan. Krak. 
Ezauyillez F. Dobry wieśniak. Wilno. 
Falkowski J. Ogród różany. Wilno. 
Fe dr. Fabulae. Warsz. 

Fenelon F. Księga do modlitwy. Krak. 
(Ferdynand I.). Herby i tytuły J. C. M. 
Ferdynanda. Lwów. 1836. 157 (Filomena S.). Wiadomość o S. Filomenie. 
Krak. 

Flizę. De Part de vivre. Wilno. 

FoersterF. Die Httfe Europas. Berlin. 

Friedlein Dan. £. Katalog książek polak. 

Gaik J. Humor. Postbttchl. Bochnia. 

OaillardetJ. Memoir. dn cheval. d'Eon. Paris. 

Gerlach A. Liturg. w kość. anglik. Lond. 

Glaize Elż. Bóg najw. dobro. Krak. 

Glinka S. N. Zapiski o 1812 godie. Petersb. 

Gliński J. De la myelite, thóse. Montpell. 

Godlewski M. G. De la leucorhóe, tnóse. 
Montpellier. 

Gogolewski A. L. De la perit puerp. 
Montpellier. 

Grabowski Amb. Krak. i jego okol. Krak. 

Grabowski 8. S. De la peritonite. Mont- 
pellier. 

Grantoff F. H. Histor. Schriflea. Lnbeck. 

Grecz M. Gram. ros. Wilno. 

— Pocz. praw. grtfm. ross. Warsz. 

G r u e n fe 1 d Kaz. De cholera m. Montpellier. 
Grontkowski J. Wieniec lit. Wilno. 
Gross F. K. Rekurs Rudnickiego. Warsz. 
Groza S. W. Poezye. Wilno. 
Grzymała Woj. Disc prep. s. L tombe de 

Cl. Potocka. Geneve. 
H. Ang. Ojcze nasz, ułóż. wier. Warsz. 
Hanka Wacł. Rękopis królodw. Krak. 
Hann s eh Ig. J. Hycek. Prochasky po oborę 

mluvo-zpytu. Prana. 
(Harasiewicz). Sleza na hrobi archipr. lwie- 

horod. Lwów. 

— Nekrolog Harasiewicza. Lwów. 

Hasło (nasze).- Ośm strof zachce, do rzezi. 

Portsmoth. 
Hańb er M. Moje zbawienne godziny. Krak. 
Hedenns A. G. In mortem Cland. Potockiae. 

Drezno. 
Heidenreich Józ. Dn malyertebr. dePott 

Montpellier. 
Heigel G. M. Plutarch d. Buhne (dramolet. 

Sobieski). Stuttg. 
Hel cel A. Z. Rys postępów praw kar. Krak. 

— Kwartalnik naukowy. Krak. 

Herb ich Fr. Selectns piantarum Galie. Czer- 

noTicii. 
Herbinins Jan. Konferencya auspurska. 

Brzeg. 
Hnsson. Panna znakom, rodu. Wilno. 
I r w i n g Waszyngton. Wycieczka na stepy. Wil. 
Index lect. in Univ. Jag. Crac. 
Jachimowicz Grzeg. Abhandl. ttb. d. Re- 

geln, nach w. d. Slav. d. Ostert ber. Lwów. 
Jahn Jan. Archeologia bibl. ed. Bobrowski. 

Wilno. 
Jak ob K. I stało się, że umarł ów żebrak. 

Warsz. 
J ak o w i c k i Ign. System, opis. minerał, gabi- 

neta. Wilno. 
Jakubowicz Ant Historya st i now. test. 

Warsz. 

— Poczat jez. ross. Warsz. 
Jakubowski Jan C. De Rhachitide disser- 

tatio. Yindob. 
Jakubowski Józ. De la phthisie. Montp. Janicki Stan. Kalend, dom. i gosp. Warsz* 
Janowski J. N. La politiąue du cab. de 

Petersb. Poitiers. 
Janowski Lud. Historya powsz. Warsz. 

— Propedeutyka. Warsz. 
Jarocki Feliks. Chłopiec okrętowy, pow. War. 
Jastrzębski Win. FI. Du cancer des ma- 

melles. Montpellier. 
Jaworowski Leon. Historya litew. dla dzieci. 

Wilno. 
Jażwiński M. A. Met ucz. chronoL War. 

— Methode polon. Paris. 
Jędrzejowiczo.wa Lud. Pan Wojciech 

czyli wzór pracy. Warsz. 
Jęło wic ki Aleks. Rocznik emigracyi pols. 
Paryż. 

— Oatalogue Polonaise. Paris. 
Jenny Rudolf. Handb. fttr Reisende. Wien. 
Jones Jakob. The anglo-polish Harp; a psal- 

ter of the Poles. Lond. 
Juzwikiewicz Julian. Polacy w Ameryce. 

Paryż. 
Kajsiewicz Hier. Nunc dimitte Domine. 

Paryż. 
Kalend, planet astr. Wars. 

— krak. nowy. Krak. 

— pol. rus. Wilno. 

Kaliski Fel. Theses theologicae. Yratisl. 
Kamieński Mik. Zizń Mazepy. Moskwa. 
Kamieński B. Dym. Słowar. dostopam. 

liud. rus. zem. Moskwa. 
Kamiński Jul. A. Pismien. roln. technol. 
Lwów. 

— Wiersz z pow. skonu Ziętkiew. Lwów. 

— Ziemianin galicyj. Lwów. 
Kapuściński Mat De fiat. urin. Vars. 
Karśnicki Ant Przypom. wojen, nad Re- 
nem. Lwów: 

Kasperowski Adam. Katech. przep. podat 
Lwów. 

— Rozb. apar. gorzel. Lwów. 
Katalog dz. szt pięk. wyst Warsz. 
Kaufmann Fr. Obw. o zajęciu Krakowa. 

Krak. 
Kazimierz ś. Jagieł. Hymnus. Ratisb. 
Kennedy M. G. The polish str. Lond. 
Kirchhof F. roli. Poznań. 
K 1 i e n. Heut. Wenden in Lausitz. 
Klonowi cz Fab. Seb. Dzieła. Lipsk. 
Kock Paw. Żona, maż i koch. Warsz. 
Koehler Lud. Zdanie spr. z czyn. roczn. 

w szp. staroz. Warsz. 
Kolenda dla dz. czyli nowy elem. Warsz. 
Ko mi s.. fund. emigr. pol. Paryż. 
Koncewicz T. Jan. O potrz. stos. w bud. 

do klimatu. Kielce. 
Kopff Wikt Organis. de 1. Republ. de Grac. 

Paris. 
Korczyński Mich. Kaz. za duszę Fajgla. 

Lwów. 
Korecki Leon. Satze. Lemberg. 
Korkorewicz Onut. Poezye. Petersb. 
Korn Jan Bog. Katalog książek polskich.' 

Wrocł. 

— Spis wyboru książek. Wrocł. 
Korwell. Wianek noworocz. Warsz. 158 ias& Kory b ki Ludm. Nefelonikones z dzienn, 
Marewicza. Paryż. 

Korzeniowski Leon. Mowa na pogrz. Ma- 
dejskiego. Lwów. 

Kościakiewicz Ant. Essai sar 1'hypochon* 
drie. Montpellier. 

(Kościuszko), llontagne de Kościuszko. 
Paris. 

Kowalewski Józ. Mongolskaja chrestom. 
Kazań. 

Kozaryn Józ. De la pustule malignę. Mont* 
pellier. 

Kozel Theod. Dissert. medica. Vindob. 

Kozłowski Józ. Kaz. podcz. konsckr. koś- 
cioła. Poznań. 

Kraj i emigracya. Zbiór pism. Paryż. 

Krasiński Henr. Bataille de Kirchholm. 
Paris. 

Krasiński Zyg. Irydion. Paryż. 

Kraskowski Tom. Patii, o powst. biało - 
wiez. Paryż. 

Krawczykiewicz Szym. Nauka chowu pi- 
ja w. Lwów. 

— Przepis rob. octów. Lwów. 
Kreusch W. Nowy elem. pol. Warsz. 
Kreyssig W. A. Skazówka do upr. rze- 
paku. Leszno. 

Kronenberg H. Ezperimenta. Berlin. 
Krupski J. N. Strat, szachowa. Warsz. 
Kubalski Mik. Ambr. Mem. sur l'exped. 

des refug. Polon. Paris. 
Kuderkiewicz Alek. Animi sensa introd. 

Fr. Pisztek. Leop. 
Kuhn Anna J. Lembergs Umgeb. Lemb. 
K u k o 1 n i k Nestor. Gram. ros. Wilno. 
Kulik Jak. Tafel d. Inhalt. cylind. Geffisae. 

Lemb. 
Kułakowski Ign. Wspom. Piorrogradu. 

Petersb. 
Kunisch J. Th. Deser. Silesiae. Breslau. 

— Wiad. o kość. Jezuitów. Warsz. 
Kurowski J. N. Choroby zwierz, dom. 

Warsz. 

— owadach lasom szkodl. Warsz. 

— O jedwabniotwie. Warsz. 

— Wiadom. gospodar. Warsz. 

K w a s i b o r s k i Kar. Des Prolapsus d. 1. ma- 
trice. Montpellier. 

La men ais H. Fr. Przestrogi dla szukają- 
cych szczęśl. Krak. 

Lebowski Oswald. karach na zabójstwa. 
Krak. 

Lebrun Alek. Ant. Zd. spr. z czynn. w szpit 
Dziee. Jez. Warsz. 

— Pamięta, szp. dzieo. Jez. Warsz. 
Lefobure Lud. Stef. Trygonometrya. War. 
Lelewel Joach. Obliczenie komit. naród. 

Bruksella. 

— Polska odradzająca się. Bruks. 

— Pytheas de Marseille. Paris. 

— Toż. Bruks. 

— Klei nerę Schriften hist. geogr. Leipz. 
Lengnich Bognm. Prawo pospolite. Krak. 
Leonhard Jan M. Nauka chrzęść. Warsz. 
Leonowicz Cypryan. Towiany, ogród li- 

tew. Warsz. Leśniewski Paw, Porad, dla gospodyń. 
Warsz. 

Lista osób trudn. leczeu. Warsz. 

Longchamps Boguał. Diss. de cyanosi car- 
diaca. Pragae. 

Lu bański Aleks. De Pamenorrhee. Mont- 
pellier. 

Lud polski. Gromada. Paryż. 

— Toż. drugim projekcie. Paryż. 
Łubkowski. Słownik polsko-rosyjs. Wares. 
Łukaszewicz L. Rys dziejów pismien. 

polsk. Krak. 
Maciejowski W. A. Kozakach. Krak. 
Magaziner M. Lexicon medioam. Warsz. 
Magazyn dla dzieci. Warsz. 

— powieści. Poznań. 

— powszechny (czasopA Warsz. 

Majer J. i Skobel F. Spostrzeżenia nad wy- 
razami. Krak. 

Malczewski A. Marya. Londyn. 

Manifest To warz. demokr. Poitiers. 

Maramaros A. Powinszowanie F. Pischtek. 
Lwów. 

— Laur z samych cnót uwity. Lwów. 
Marcinkowski K. Uwagi nad historya. 

kołtuna. Krak. 
Mazurkiewicz K. De signis ex urina. 

Berliu. 
Mecherzyński H. Wiadomość o literat 

rosyj. Krak. 
Merzbacb S. H. Katalog nowszych książek. 

Warsz. 
Michałowski L. Sobiesciada. Lwów. 
Mickiewioz A. Konr. Wallenrod (po fran.). 

Paryż. 

— Herr Thaddeas. Leipz. 

— Wiersze różne. Paryż. 

— Werke. Berlin. 
Mierosławski L. Pugaczew. Paryż. 

— Ąpercu sur 1'histoire. Paris. 
— ( Żelazna Maryna. Paryż. 
Mika J. Groszówka. Tarnów. 
Mirski. Discours. Marseille. 
Migiarski £. Rys historyi roślin. Krak. 
Mnemosyne (czasop.). Lwów. 
Mochnacki M. Pisma rozmaite. Paryż. 

— La politiąue oriento merid. Poitiers. 
Mohr M. Przepisy przyrządź, lekarstw. Kr. 
Mokrzycki N. Theses. Lwów. 
Montagne de Kościuszko. Paris. 
MontesąnieuK. Świf tynia Wenery. Lipsk. 
Morel. Dissert. medica. Berlin. 
Morozewicz K. Memoire sur republ. de 

O raco vi e Paris 
Morska M. Zbiór rysunków. Wiedeń. 
Mosoczy C. Dissert. medica. Wiedeń. 
Moszyński A. Kolęda dla dzieci. Wilno. 

— Odpowiedź na recenzyę. Wilno. 
Mots en faveur des proscrits. Losanne. 
Motty J. Leitfaden der Botanik. Posen. 

— Muzeum historyi natural. Poznań. 
Mnchanow P. bbornik. Moskwa. 
Muczkowski J. Gramatyka polska. Krak. 
Mułkowski A. De vita Libani. Krak. 
Muzeum domowe (czasop.). Warsz. 

N. J. Sposób oczyszczania kilsztoka. Poza. 1Ś86. m Nabożeństwo codzienno. Przem. 

— całoroczne. Warsz. 

— różne. Przem. 

— na post Krak. 

Na akt uroczysty w Łomży. Suwałki. 

— w Łowiczu. Warsz. 

— w Rawie. Warsz. 
Nałęcz ob. Ropelewski. 
Naród polski (czasop.). Paryż. 

— Toż. Bruella. 

Naruszewicz A. Dzieje narodu polsk. Lipsk. 
Nauka obyczajowa. Wilno. 

— czytania. Czestoch. 

Nepos C. Vitae imperatorom. Warsz. 
Niedzielski J. Szkoła na flecik. Warsz. 
Niemcewicz J. U. Panów. Zygmunta III. 
•Wrocł. 

— La yieille Pologne. Paris. 
Niezabitowski K. Dziennik naboż. Wilno. 

— Kalendarz powsz. Warsz. 

Noel i Chapsal. Gramatyka franc. Warsz. 
Nowack K. J. 8. Bandtkie. Wrocł. 
Objaśnienia spostrzeż, nad wyrazami. Kr 
Oboma kij. Supraslskaja rukopis. Moskwa. 
Oczapowski M. Gospodarstwo wiejskie. 
Warsz. 

— Uprawa roślin. Warsz. 

— Uprawa zbóż. Warsz. 

Odezwa i akt konfed. nar. pol. Paryż. 
Odrzywolski W. Dissert. medica. Berlin. 
Oificia propria. Warsz. 
Offioium codzienne. Przem. 

— Toż. Częst. 

Ogłoszenie senatu m. Krak. Krak. 
Okólniki centralizacyi Tow. demokr." Poi- 
tiers. 
Okuszko W. De la tympanite. Montpellier. 
Oleśkiewicz Ł De PAngelus. Paris. 
Olizarowski T. A. Poezye. Krak. 
Ołtarz złoty. Częst 
Ołtarzyk polski. Paryż. 

— mniejszy. Paryż. 

On trup. Początki religii. Wrocł. 

Opis załóż. kość. ewang. Wilno. 

Ordiński J. De dysenteria. Moskwa. 

Orłowski F. De l'eyolution du foetus. Mont- 
pellier. 

Oszkowski J. De impchiginibus. Krak. 

Ostrowski A. Żywot T. Ostro wsk. Paryż. 

Ostrowski Kryś. Nuits d'exil. Paris. 

Ostrowski P. De bubons syphilit. Mont- 
pellier. 

Pacewicz P. De 1'erysipele. Montpellier. 

(Paganini). Wiadomość o mieszkańcach 
morza. Krak. 

Panna podstarzała, kom. Warsz. 

Pasek J. C. Pamiętniki Poznań. 

(Pawłowski F.). Do J. W. biskupa. 

— Wiersz na objęcie dyecezyi. Warsz. 
Pelouse P. O budów, kominów. Warsz. 
PfeiL O owadach szkodliwych. Warsz. 
Pieńkiewicz A. Odpowiedź na recenzyę. 

Wilno. 

— Wybór poezyj. Wilno. 

Pili er Franc. Katalog ksiaiek polskich. 
Lwów, Piller J. Kalendarz. Lwów. 
Piotrowski K. Poezye. Berdyczów. 
Pi stek F. List pożegn. Tarnów. 

— Toż po niem. Tarnów. 

— Ad yenerab. clerum. Lwów. 
Planard. Błyskawica, opera. Warsz. 
Plater W. Le Polonais (czasop.). Paryż. 
Poezye. Petersb. 

Polacy w Ameryce. Paryż. 

(P o 1 a n d). Lays of Poland. Lond. 

— Hungary a Switzerland. Lond. 
(Po I en). Erinnerungen. Hamburg. 
Pol es (The) und the czar. London. 
(Polis eh). The remembrances. Albany. 

Politiąue (La) ob. Mochnacki. 
Pologne (La) historique. Paris. 

— et Russie. Paris. 

Polonais (Le) (ozasop.). Paris. # 

Polska (czasop.). Paryż. 

— Akt konfederacyi narodu polsk. Paryż. 

— Manifest tow. demokr. Paryż. 
Polski naród (czasop.). Paryż. 
Popis szkoły krakows. Krak. 

— gimnaz. Warsz. 

P o p 1 i ń s k i J. Gram m. der polnisohen Spra- 
cne. Lissa. 

Possart F. Lehrbuch der slav. Sprachen. 

Stuttgard. 
(Potocka KL). Notice sur Claud. Potocka. 

Hrux. 
Potocki H. Sonety. Leszno. 
Potocki L. Wiersze. Poznań. 

Prędzyński F. Versuch einer Kriegstheo- 

rie. Bielfeld. 
Praelectiones in acad. medic. Wilno. 
Prawidła żywienia ubogich. Wilno. 
Prawo o małżeństwie. Warsz. 
Presipwski J. Gramatyka łacina. Warsz. 
Program popisów szkoły wydział. Krak. 

— szkoły w Mławie. 

— gimn. w Płocku. 

— szkoły pułtuskiej. 

— instyt. głuchon. Warsz. 
Przewodnik rolniczy. Leszno. 
Przeżdziecki A. Don Sebastien de Por- 
tugal. Petersb. 

— Szwecya. Warsz. 
Przyjaciel ludu (czasop.). Leszno. 
Przyłuski Ł. Kazanie na ingres. Pawłow- 
skiego. 

Pnkszta J. Kalendarzyk. Warsz. 
Pnrkynie J. Badania w przedm. mowy. 

Krak. 
Putiatycki A. Katechizm. Warsz. 
Ra eh. roczny kasy Tow. Dóbr. Wilno. 
Raciborski Adam. Uandb. der Auskultat. 

Leipz. 
Baczyński Atan. Geschichte der neuer. 

deutsch. Kunst. Berlin. 
Radziszewski Bartł. Ordo officii diyini. 

Vars. 
Rakowiecki Ign. Odezwa do miłośń. jez. 

słowian. Warsz. 
Ramble-Kacoord. Opinions in Russia and 

Poland, London, m im. Ha to w t. List o ulepsz, w rolnic. Wilno. 
Han mer Fryd. Polens Undergang. Jonkó- 

ping. 
Re fugi es polonais aux chambres franc. 

Paris. 
Reguła ś. Augustyna wraz z ust. zak. War. 
ReTstab Lad. Ein poln. Uiane. Leipz. 
Report of the procedings of meeting. 

Lond. 
Reuter Otto. Quaestio de restimentis. Vrat. 
Revue des ótats dii Nord. Paris. 
Richard Townsend. Uebersicht d. Zeich. d. 

Auskult. Darmstadt 
Riepenhausen. Mazeppa. Gttttingen. 
Rijneweld van J. C. Omwenteling in Po- 

len. Breda. 
Rituale sacramentorum. Vars. 

— Toż. Krak. 

Rogalski Leon. Hist. bibl. Wilno. 

— Wypisy ros. Warsz. 

Rohlwes J. M. Nowy lekarz koni. Warsz. 
Ropelewski Stan. Wiersze Nałęcza. Paryż. 

Rouillon-Petit F. Campagnes móm. des 

Franc. en Pologne. 
Royaumont. Hist. star. i now. t es tam. 

Warsz. 
Rozmaitości. Lwów. 

— do gaz. codz. Warsz. 
Rudawski L. De chorea S. Viti. Crac. 

Rudnicki Jak. Głosy obrończe ze strony 

Kapliń. Warsz. 
Rychter Józ. Dziki wyspiarz morza. Pozn. 
S. M. A Letterto the Carl. of Durham. Lond. 

Saint-Muure. Dwie zbrodnie, powieść. Wil. 
Saint-Ouen. Hist de Staniałaś roi. Nancy. 

Sarrut Germ. Biographies pol. Paris. 
Schels Jan Chrz. Die BestUrmung von War- 

schau. Wien. 
Schematismus cleri. Leop. 

Schenk Jerzy. Opis żyw. płotu. Wilno. 
Schenschine. Móm. s. 1. syst des flam- 

mes. Vars. 
Schmidt Jan. Słów. ros. pol. niem. Wrocł. 

Schmid Krzysz. Genowefa. Przem. 

— Jakim spos. Henryś. Przemyśl. 

— Hist bibl. dl. dz. Lwów. 

— Koszyk kwiatów. Wilno. 

— Obraz Bogarodzicy. Warsz. 
Schneider Geogn. Bemerk. auf Reise von 

Warschau. 
Schreiber B. O użytku gipsu. Poznań. 

Schulz A. F. Tani spos. zacier, dla gorzel. 

Poznań. 
Se min. Sleza na hrobi Harasiewicza. Lw. 
Skarb duszy. Krak. 
Skazówka do stos. upr. rzepaku, rzepniku 

i in. Leszno. 

Skarga P. Kazanie o sakram. Krak. 
Skott Walter. Córka lekarza. Warsz. 
Skribe Eug. Estella cz. ojciec. Warsz. 

— Kotka przem w kobietę. Warsz. 

— Uczony czyli recepta, warsz. 

— Dziesięć lat życia kob. Warsz. 
Skwarcow. Rejestr ruskim knigam. Wars. Słotwiński Fel. Lei. Ustawod. Rzeczyc. 

krak. Krak. 
Słów kilka naprz. partyom. Paryż. 
Słownik nowy pol. ros. Warsz. 
Służba wojska. Paryż. 

Smolka Fr. Satze aus Rechts Wiss. Lem- 

berg. 
Socićtó du bazar polon. Lyon. 

— politech. polon. Paris. 

Soł tyk Roman. Napoleon en 1812. Paris. 
S pa eh ta Dom. Mluwnice jaz. pol sk.* Praga. 

Spencer Edm. Sketches of Germany at Po- 

land. London. 
Spindler Kar. Żyd cz. obr. Niemiec. War. 

Środki, jakie powinny być celem, zapob. 

chol. Warsz. 
(Sta naw s ki). Wiersz pożegnał. Lwów. 
Stawiarski Ign. Fr. Listy o rządzie w króL 

pols. Warsz. 

— Myśli o statystyce Pol. i Lit. 
Struszewicz Jos. Les Polonais et les Po- 
lon aises. Paris. 

Sukiennice. Odbudowanie. Krak. 

Sulikowski Teof. Essai sur les plaies de 

tóte. Paris. 
Suzanne H. Zasady ekon. przem. Wilno. 
Światowid. Czas. poświecony nance. War. 
Święcenia sabbatu cz. ani niedziel. Warsz. 
Sylwan dziennik nauk leśnych. War. 
Szabrański Ant Panorama lit kraj. War. 

Szafkowski Rufin. De la raccine. Mont- 
pellier. 

Szaniecki Jan Olr. Polska. Dzieło pośw. 
niepodległ. Paryż. 

Szaszkiewicz Marcian. Asbuka i abeca- 
dło. Przem. 

Szostakowski Jak. Polska gramat. Trze- 
mesz. 

Szumkowski. Akt urocz. szk. w Szczucz. 
Suwałki. 

Szymanowski Józ. Pisma. Lipsk. 

Taryfa jen. cel. król. polsk. 

Ta tarę Ant Pamoskłaj iczminti es. Suwałki. 
Terenia, kom. opera. Warsz. 
Tessarczyk Ant Kury er krak. (czasop.). 
Th ein er Fel. Diss. de testis morbis. BeroL 
The mis pol. Spis rzeczy. Warsz. 
Th i s Alex. Legislation de l'Emp. de Rus- 
sie. Paris. 

— Sur le pouyoir social. Paris. 

— Notice sur la coordination des lois. 

Toasty w dz. imienin Jełowickiego. Parys. 
Torosiewicz Józ. Theses ex uniyers. jurę. 

Lwów. 
Torosiewicz Teod. Analyse d. Mineraląu. 

Truskawiec. Mitnchen. 

— Anylum ais Heilmit 
Trembecki Stan. Poezye. Wilno. 
Trojański Fel. Spostrzeżenia nad lekar- 

skiemi wyrazami. Krak. 
Trojański Józ. Gram. niem. Poznań. 

— Polsko-niem. słów. Poznań. 

— Gramatyka łacińska. Warsz. 
Tygodnik emigr. polskiej. Paryż. 1886 - 188?. IM Uohy len iu (O) ari$6 airaeda. sadownictwa. 
Krak. 

Uniwersał Ra. Sen. Krak. w cela wydal, 
oeób. 

Upoważnienie do pryw. naucz, stasozak. 
Krak. 

Ustawa dla giełdy stnetoebiej. Powi. 

U^fcawy tew. dobrecz. Wilno. 

Uwagi kryt o oeutraUz. Poitiers. 

Wadłowski F. Skorowidz ortiyaaoyi kry- 
minał. Warsz. 

Waga A. Wstęp do nauki gospodar. Warsa. 

Vaudooxo«rt W. Wojna polska. Parys. 

We ni and W. O npr. aioniczyny. Leszno. 

Wiadomość o akutkaon medala. Wilno. 

— o poznaw. choroby. Warsa. 
Wiadomości gospodarskie. Warsa. 
-rr jaandlewe. Waran. 

Wianek noworocnnik. Warsie 
Widuliaska J. Magazyn nrtd. Warsz. 
(Wieliczka). Bade4jftete ta W. 
Wielopolski A- Wyrok sadu aa/w. iastan. 
W i era 4> Ac ki B. Ma akt bse. obw. w Rawie. 

Warsz. 
Yietinghoff. Elbę nnd Flnth. Waraa. 
Wild K. Paklieasions aouvdles. Lwów. 
Yiflhehon. Prawdziwa przyjaciółka. Waran. 
Winiewicz K. Rozprawa o występk. Snric. 
Wiślicki J. Karol i Maiya. Warsa. 

WUnłewsklT. Okólniki Towarz. demokr. 

Poitiers. 
Włtttnaa J. Akt nroezysty -szkoły Łowkk. 

Warsz. 
Witwicki M. Upominek ojca. Fetersb. 
Witwicki 8. Poezye. Paryi. 
Wizerunki naukowe (czasop;). Wilno. 
Wodzicki S. Dziennik ogrodn. &t»k. 
Wójcicki K. Pieśni ludu. Warsz. 

— Starożytne przypowieści Juda. Warsa. 
V«łgt J. Gudes diplom. prasftiens; Kónigsb. 

— Gcschichte Prenjisens. Konigsb. 

Woliński P. itowa na J>ogrs. Gołębiow- 
skiego. 
Wolter T. Katylina, trag. Wilno. 
Wronie oki A. Sprawa piesza. Paryi 
Wroński H. Trafte de metepaysiąue. Par. 
Wttrth A. GeóUckte. Lwów. 

— We fira/eji v. Ehrbach. Lwów. 
Wujelt J. Mowy testament. Lipsk. 
Wybór pieśni. Cfcest. 
Wyjątek s ustawy ubozj). Peterrfb. 
Wyrocznia. Wilno. 

Wyrok w sprawie Meisels i Horowicz. Knak. 
Wysocki W. Bady ojcowmkie. Warsz. 

— Pamiętnik o głuchoniemy oh. Warsz. 

— Tablice ticaeAia miar. Warsa. 
(Zaeharysejewicz F.). Oznajmienie" o wy- 
nieś. 

— List pasterski. Tarnów, 

— Wiersz z okolicz. ioatallaeyi. Tarnów. 
Zajączkowski T. Tabela tozioologioa. Ta- 

ZakrsuskiiN. Oczerk istorii Kijewa. Rewal. 
Zatorski F. Warszawski karnawał. Warsa. 
~- Pienia religijne. Warsz. Zawadzki i Lisewski Lud potoki. Paryi. 
Zawadzki A. Flora der fitadt Lemborg. l«w. 

— Die Pilsner Hełlquelle. Lwów. 
Zawadzki J. Noureautes. ^Tilno. 

— Wyciąg z katalogu. Wilno. 

— Nowości w księgarni. Wikio. 
Zbieracz literacki. Krak. 

— Zbiór budowli w wojew. lubelsk. Warsz. 

— modlitw. Krak. 

— praw dla Król. Prask. Poznań. 
Zbrodnie (dwie) Wilno. 
Zdanie sprawy banku polak. Warsz. 

— towarz. kredyt. Warsz. 

— Towarz. Dobrocz. Warsz. 
Zebranie nabożeństw. Warsz. 
Zeitung (Lemberger). 

Z e u g n i s s e (Die) 4er cbmstl. Religion. War. 
Zgierski W. Tergowyj adres. Kaiendar. 

Peterab. 
Zieliński J. Rozmowy potoczne. Warsa. 
Zieliński L. Lwowianin (czas.). Lwów. 
Zimo r.e w i e z 8. Sielanki. Lipsk. 
Zmintowski ▲. Bitae aua ReohtswJsseo- 

schaften. Lwów. 
Zubrzycki D. Badania o drutazuach w*3a- 

Jicyj. Lwów. 

— Nekrolog des Harasiewicz. Wien. 
Zwierfcowski W. Uposażenie obłopów. 

Wersal. 
Z nas er L. Der poln. fiatber Hasjplmann. 

Nofdbaus. 
Zebrawski T. Dopełnienie bibliegr. Keak. 
Żółkowski A. Motane. Krak. 
Zuchowski J. O wyrąb, papieru. Badani. 

1831. 

AfiGda cbieeł. Krak. 
Abecadło oboazkewe. Warsa. 

— nowe. Lwów. 

Akt uroczysty w szkole obw. hrubiesaowsk. 

— askoły kaliskiej. 

— w gimn. w Kielcach. 

— w szkole iobw. w Końskich. 

— w gima. Lubelskiem. 

— gimn. w Łomży. Suwałki. 

— w gimn. w Łukowie. 

— w szkole obw. opolskiej. 

— szkoły pialczowskiej. 

— w gisuL pktfrkowsk. 

— w gimn. w Płocku. 

— gimn. w Radomiu. 

— 'szkoły dbw. w Sanddmierau. 

— w gimn. aejueńakiem. 

— w szkole obw. w Suwałkach. 

— w gimn. w Szczebrzeszynie. 

— w gimn. warazawakiem. Warsa. 
Aktactk (O) stanu cywilnego. Warsa. 
Am*eli.a (Saska). Kłamstwo i prawda, kom. 

Warsz. 
Aaeelot Jf. Marya, dramat Warsz. 
Andrnszek JBL Ode. Warsz. 
Angel. Bebe, comedie. Paris. 
Anger £. De amore. Patavii. 
Anniversaire de la rewl. Parts. 
Ansart K. Rys jeografii. Wilno. 

21 162 1887. Appeal (An) to Englishmen. London. 
Auswahl v. Mostem. Warsz. 
Bachmatowicz Eaz. Souvenire pittor. de 
Ruatem. Wilno. 

— Orłosiady kopie z rysan. Orłows. Wilno. 

— Przypomn. Wilna. Wilno. 
Balcerowski G. Biblioteka kaznodziejska. 

Pozn. 
Baliński M. Pamiętniki o Barbarze. Wars. 
Bansemer J. M. Atlas of Poland. Łond. 
Baur A. Fryderyka Brown, kom; Warsz. 
Bell J. Podróż w Czerkasyi. Londyn. 
Bełza J. O wyrąb, cukru. Warsz. 
Bem J. Supplement a la listę. Paris. 
Bennie A. A sermon of polish refug. Edym- 

burg. 
Bergson J. Dissert. medica. Berlin. 
Biblioteczka dla dzieci. Warsz. 
Bielecki K. Rocznik tow. dóbr. Krak. 
Bierkowski J. O ważności gimnastyki. 

Krak. 
Biernacki A. P. Association. Paris. 
Biernacki J. Grammatik der poln. Sprache. 

Breslau. 
Blumengarten S. Dissert de tetano. Beri. 
Bobrowicz J. N. Melitele, noworocznik. 

Lipsk. 
Bobrzyński J. Dissert de asphyxia. Kr. 
Boozkowski Dr. Kurze Anzeige. Wien. 

— O kipielach słonych. Krak. 
Bodianskii O. O naród, poezyi. Moskwa. 
Bóg jest nadzieja nasza.. Warsz. 
Bohomolec F. Życie Ossolińskiego. Lipsk. 

— Życie J. Zamojskiego. Lipsk. 
Bourienne. Kronika Napoleona. Lipsk. 
Brandtst&tter F. Scythica. Królewiec. 
Breitkopffi H&rtel. Katalog książek. Lipsk. 
Bukojemski A. These. Montpellier. 

Bul w er £. Eugeniusz Aram. Wars. 
Bułharyn T. Rossija w istor. otnoszenii. 

Petersb. 
Burkhardt D. Geschichte der neuesten 

Zeit Leipz. 
Catalogus cleri dioeces. Premisl. 
Chmielewski R. Manifestacye tow. demokr. 

Poitiers. 
Chodkiewicz A. Rozprawa o ciężarze 

światła. Wilno. 
Chodźko J. Pisma rozmaite. Wilno. 
Chodźko L. Biographie du Kościuszko. 

Paris. 

— M. i Rogiński F. Polak (czasop.). Paryż. 
Choński K. Dissert. inaug. Berlin. 
(Choromański S.). Ode Excel. Choromań- 

ski. Wars. 

— Carmen Illustr. Choromański. 
Christomatia francuzkaja. Wilno. 
Chrzanowski W. Rys taktyki. Paryż. 
Cichocki J. Projekt Towarz. muzycsn. 

Warsz. 

Clausewitz K. FeldzUge y. Sobieski. BerL 

CherioettiG. Francia, Italia, Polonia. Pa- 
ris. 

Colin P. These. Paris. 

Compte-rendu de FAssoc. de Bienfaisance. 
Pftns. — de la Soo. polon. Paris. 
Consignatio cleri diaeoes. Cracoy. 
Conspectus praelectionum in teol. WtL 
Correspondance (Une) a propos de U 

Russie. Paris. 
Ćwiczenia religijno-moralne. Warsz. 
Cybulski A. Dissert inaug. Krak. 
Czajkowski M. Powieści kozackie. Paryż. 
Czartoryski A. J. Portofolio. Paryż. 
Cze oh Józ. Kalendarz. Krak. 

— Katalog dzieł polskich. 
Czeczot J. Piosnki wieśniacze. Wilno. 
Czernichowski L. Dissertation. Paris. 
Czerniewicz P. These. Montpellier. 
Czetyrkin R. Pest in russ. Armee. Berlin. 
C z wali na. 8chnlen in Posen. Pozn. 
Czynności sejmu. Lwów. 

Czy ós ki J. Dziewica i starzec, pow. Paryż. 

— De Kozak roman. Bonn. 

— La rewoltę des Circassiens. Paris. 

— Russie pittoresaue. Paris. 

— Stonko, le rebelie. Paris. 

D . . . a. Kucharka doświadczona. Warsz. 
Daniłowioz J. Rzut na prawod. litews. 

Wilno. 
Darowska J. Nagroda dla dzieci. Krak. 
Dembiński J. H. Rzut oka na wypadki 

rewol. Paryż. 
Demokrata polski (czasop.). Poitiers. 
Dero me T. Dzieje star. i no w. testamentu. 

Warsz. 
(Deutschland). Skizzen liber Deutschland. 

Lipsk. 
Directorium div. off. Posen. 

— Toż. Lwów. 

— Toż. Przemyśl. 

— Toż dioec. Sandom. Vars. 

— Toż. Wilno. 

— Toż. Krak. 

Dmochowski F. Czytania przyjemne. War. 

— Muzeum domowe. Warsz. 

— Podróż malownicza. Warsz.. 

— Włochy. Warsz. 

Dmuszewski L. Kuryer warsz. Warsz. 
Dobek A. Dziennik powszechny. Warsz. 
Dobrzański A. Gramatyka języka staro - 

sławiańsk. Przemyśl. 

Donat S. Nabożeństwo. Wilno. 

Dorn J. Przewodnik do pokryw, dachów. 
Pozn. 

Drużbacka E. Poezye. Lipsk. 

Ducange W. Pierścień, dramat Warsz. 

Duniecki J. Gegenstfinde der Yertheid. 
Wien. 

Dwernicki J. Odpowiedź na pismo Różyc- 
kiego. Londyn. 

Dyaryusz sejmu m. Krakowa. Krak. 

Dyrekcya Tow. ogniowego. Warsz. 

Dziaszkowski D. Zbiór naboż. Warsz. 

Dziennik praw. Warsz. 

— rozpora, m. Krakowa. 

— rząd. Rpltej. krak. 

— urzęd. wojew. August Suwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toż krakowsk. 

— Toż lubelek. 1887. 168 — Toś masowiec. 

— To* płock. 

— Toż podlask. 

— Toś Mndom. 

El en eh o 8 cleri. Viln. 

Emaneipation of the people in Poland. 

London. 
Epagny J. Złe wychowanie, kom. Warsz. 
Exanvillez F. Piotr Jaśmin. Wilno. 
Fe dr. Fabnlae. Yars. 
Filomeny S. Żywot .... Lwów. 
Flamerand. Mateusz i Wiktor. 
Florkiewios J. Potrzeba zakład, banków. Franciszek Salezy S. Droga do życia. 

Warsa. 
Frankę X. Słowa pokoju i miłości. Pozn. 
Frankowski K. Paris. Brnz. 
Fredro J. Tragedye. Lipsk. 
Friedlein D. Ed. Katalog ksiąg polskich. 

Krak. 
Fnnt cukru. Poznań. 

Galewski Herm. De anaestesia faciei. Berol. 
(Galia i en). In d. 8trasswesen eingetr. Ve- 

r&nd. Krak. 
Ganltier A..E. K. Stopn. czyt dla dzieci. 

Warsa. 
Gefechte d. gen. Rttdicer. Wien. 
Glats J. Duval hist yentable. Tours. 
Gliński J. O. L'heroine polon. Havre. 
Glucksberg Ang. Spis niektórych dzieł. 

Warsa. 
Glucksberg Teof. Katalog księgarni. Wil. 

— Katalog książek. 

Godlewski o. De la necrose, these. Mont. 
Grabowski A. M. Dnrachitis. Montp. 
Grabowski M. Literatura i kr. Wilno. 
Greil J. A. Nauka kroju. Warsz. 
(Grodek). Plan d. Umgeb. von Grodek. 

Lemb. 
Gromoff J. Medycyna sad. Warsz. 
Gross K. Diss. ae plica. Yiennae. 
Grundlinien zur Kreditanst in Galiz. 
Gray mała W. La verite sur Pierre le Grand. 

Paris. 
Grsymałowscy W. K. i J. Poezye. Pe- 

tersb. 
Gnmplowicz A. Catalogue des ouvrages 

franc. Crao. 
Gnzowski And. Sur le genie dans la poe- 

sie. Poitiers. 
Hamel P. J. Wiad. histor. o czerwcu. Wil. 
Hazzi P. Nauka chowu bydła, Warsz. 

— O nawozach. Pozn. 

Heli mann. Elegia na zgon Wilczyńskiej. 

Warsz. 
Herby poL i litew. w bibl. uniw. Krak. 
Herc ok Ign. Opis budowy szkół poczatk. 

Krak. 
Hdlzl. Die Grafen Osiński. Bamberg. 
Hoffmann Kar. B. Cztery powstania, Paryż. 
Hubę Ksaw. Diss. de morbo scrophuloso. 

Berolini. 
Ind ex. lect in Univ. Jag. Grac. 
Instrukcya dla rodziców życz. umiesz. 

Petersb. — dla żandarmeryi. Krak. 
Jabozyński Jan. Archiwum teologiczne. 

Poznań. 
Jabłonowski Feliks. Nonnulla de scirrho. 

Berolini. 
Jachowicz Stan. Zabawki dla dzieci. Warsz. 
Jacobson Heinr. Quellen d. kat. Kirchen 

d. Prov. Pos. Kónigsb. 
Jahołkowska Cec Edgar i Cecylia. Lw. 
Ja i s Alojzy. Kazania. Warsz. 
Jakubowicz Ant Gram. ros. Warsz. 
Jakubowski Aug. Ant Remembr. of a po- 

lish eaile. 
Jankowski. Nowa kucharka. War. i Wil. 
Januszewicz M. Starożytności Wilna, Wil . 
Januszkiewioz Fr. Wiersz przy załóż. 

szpit Stanisławów. 
Jażwiński M. A. Nowa met. ucz. chronol. 

Wilno. 

— Methode dite polon. Paris. 
Jełowicki Aleks. Pisma hist. i liter. Paryż. 

— Eztrait du catalogue. Paris. 
Jezierski Michał. Poezye. Wilno. 
Jezierski Hier. Em. Des mammelles. Mont- 
pellier. 

Jo Hi v et. Móthode ob. Jażwiński. 

— Chronologie de Phistoire de France. Paris. 
Journal des operations militaires. Yarsoy. 
Jurkowski F. Uni rersitó de France. Poitiers. 
Kaczanowski Józ. Kalend, informao. War. 
Kalend, gosp. litew. Wilno. 

— na południk kaliski. Kalisz. 

— krakowski ścienny. Krak. 

— krakowski nowy. Krak. 

— lwowski powsz. Lwów. 

— ścienny polski i ruski. 

— tualetowy. Warsz. 

Kałussowski Henr. Ziemianin Wszerada. 

Bruksella. 
Kamiński Jol. Ziemianin pismo pośw. gosp. 

Lwów. 
Kaminsky Krzysz. De causis morb. Berol. 
Karasiński Wład. Disquis. de scirrho. 

Lipsiae. 
Katalog der Gem&lde. Lemb. 
Kobyłecki Józ. Wiad. o Syberyi. Warsz. 
Kock Kar. Paw. Kawaler do wzięcia. Wafs. 

— Władysław i jego kuzynki. Warsz. 
Kolberg Wilch. "Wzory rys. map. Warsz. 
Komis. fund. emigr. pols. Paryż. 

— korrespond. Poitiers. 
Komitet centr. ogółu emigr. Paryż. 

— trudn. zbier. składki. Krak. 

Kopee Józ. Dzień. podr. przez Azyc. Wrocł. 
Kurkunow Mich. Karta wojenna w 1579 
godu. Petersb. 

— operaoyj. Wrocł. 

Kom Jan Bog. Katalog książek. Wrocł. 
Korsak Józ. Opis zburz. Jerozol. poema, Wil. 
K orwell K. wianek no worocz. Warsz. 
Korzeniowski Józ. Desmurgia. Yilnae. 

— De ossibus fractis. Yilnae. 
Kosiński Franc. Dissert inauc. med. de 

methodis taeniam ezpellendi. Viennae. 
K rai t sir Ch. V. The Poles in America. 
Philadel. m Krakowów* Paul. Fieirvfo**eJ( i*wqrooz» 

W**** 

Krasicki Marc. Pisma rozm. Wiln*. 
K>r*«*ń*ki A* SŁ Gram. pele. WiL i Wen 
Krasiński Zygm. Nieboska komeU, Paryż. 
ImMe^rti J. J. Maj^er ttaiitaaiej. Will 

— Dwa a dwa. Wilno. 

Kremer Ależ. Rasom doctrin. Crae. 
&remev Jo*. Rys fenomenologii. Krak* 
Krosnowski Adotft Almananh biat Parła. 
Krupeki J. Nep. Światowid Wara*. 
Krurtfenatern Ale*. Próoia de 1'inatn p*Wi 

KrtfSzewsJci Jan. Pamiętniki Wtt. 
Ktfyniek? Jan. Amboograpkia* Beat de- 
cha. Moskwa. 

— Conchylia Imp. Russ. 
Krse«zkow»ki Jo*. Birata. Wilna 
Krzyczkowski Jul. Ce la valeur des 

preuves. Mont 
Ru eh nas* Lad. Kirvhenłieder in Potopi 
Rastenburg. 

— Histor. Nachriohtea* Berlin. 

Kulik Jak, Fil. Biogrąptte d<* Mart, Aloia 

Dayid. Prag. 
K niwie c Biniek De la dysaaaterie. Mojitpj 
Kurhanu wic* Tom. Gran). poJ. Wilno. 

— Gram. łae. Wilno. 

Kurowski J. N. warzeniu piwa. Wam* 

— Wiadomości geass Warcz. 
Kużmierski MicŁ Esaai sur las fievr*s> 

Montpellier. 
Kwiaty i owoce* Lfp*k» 
La Loinia X. B. Wapom*. a podsdiy na 

Wschodzie. Wars* 
Łan be Hen. Das junga Europa. Mannheim. 

Lelewel Joach. La legttmiWdcr hvnat poł. 
Rouen. 

— O monetach błaznów. Brnks. 
— • Pelafaa *d*ad*?j*/Hi s*e> Paryż* 

— Monnaie de fous. Lille. 

— La oowonae de Połogu*. Boue*. 

— Dzieje- Polakt Bruka. 
Leokadya i Robert, powieść. Warsa. 
Leśniewski P^. Rybactwo kraj. Warsa. 

Lestrelfa Achille. Lew Moscorites. Olesia. 

Paris; 
Lewicki Jdz. Gedicht *u« Ehr© Job. Sni- 

gnrsKf. Przem. 

— Stych wo czest Snitinrakomtf. Lwów. 
Lewocka Ęar. Powiastki dla dzfeti. Wars. 

Lis eh Fryd. Ueb. Grabalterthumer tfeklęm- 
buwfs. Rostock. 

— Fnderico-Francmeouni. Lefpe. 
Lisicki ft. De 1'emploi du galvąn. danapa- 

ralysis. Paris. 

LisfrF. L. Plaatae Uthnauae. Titeiti*. 

Lo es chi a* Getthitó Zur Oesoh. Danaig*. 

Danaig. 
(Lad polski). Grom. Gradzjjda. O central. 

emigr. Portsmouth. 

— Toi. Do enugr. poJs. Portsm. 
Lutomtiski Stan. De sputis et ajgnist Be- 

roliai 
Łapatyński S. These. Montpellier. Łoziński Teod. Powieści 

autor. Wilno. 
Łukaszewicz L. Pamiętnik 
M. Wiadomość o początku nawago ntedalo. 

Krak. 
M. «ł. Przyozdabiania wiejskie. Leszzftn 
M. J. 8. Zbiór na&ożeń. Warsz. 
Maektewtcs Ad. Tad. Tray spławy 9 fer> 

tep. Wiln* 
Magazyn powieści. Pozna*. 

— powss. (esasop.). Wara** 

Majer J. Roabid*' objawów aywotayekł Kr. 
M*k»im0>wie* M. Ob nesaalti BHew* 

Kijów. 
Malczewski A* Mary* Ag£n, 
Malinowski Mik. Replika w spr. a< Ty*z- 

ktew, Wita*). 

— Sprawa .... maasy po EadfciwiUey a Ty- 
szkiewiczami. Wilna. 

— Stmwa a Gra£ Merftwahkmi WUaoi 
Mai lian J. Włóczęga, dramat. Wars*. 
Manifest polaków w Belgii* 

— o# tha poliaeh aoeietj. Lajaton, 
tta/n*f*a4atie.»»de# Ancłais, 
Memoires an camp de Kalisz. Pettrabi 
Markoai H Gpowadkaeli ajehtteklpfr W«* 
Matuszyński J. De 1'influence dft tMtt 

Paris. 
MaztirkUwi-c* W. Aete< pear U lista**, 

Poitiem 
MeUes^iUe. Zachód słaAoa, kenk War*. 
Mes licz K. Głos Aleksandrowiczów a Ma- 

ótf saewsfciau Wdau 
Metzig J. Das Kleid der Soidate*. Uh*v 
tttatf owaki A O ałamaalacfr hoiak WflaA. 
Miob*lrki A. MaahodlB p*loAatoe~ Barik 
Michałowice T. Iłtóae. Mattpalftw. 
Michniewaki J. T^eae. MeJtpetUer. 
MicktewUz A. Kear. WaUanfod* Pr*gja> 
Mit tle r. Nauka czytania. Poznań. 
Mnemosyne (cafuop>). Lwó<K 
Modlitwy do 1T. Trójny. VaaaE 
Moroaewiez JL Maatfea^oa dfis Angiata>> 

Paris. 
Mots sur le ąueation polon. Paris. 
Mrongoyias Cl PoWsohe Foloi**4ehaz& 

Kónigsberg. 

— GraiamatUB dar pfchfc Spzacfce. Danzig, 

— Słownik niemiec. i polski. Króiewiee* 
Moahanow P. Rękopis Filarata> Maakwa> 
Muelhausen J. Dissert medioa> Liplkr 
MtVller lk Lndwika. KopeiAsga, 
Muzeum domowe (oaaaopw). Waraz. 
Myśli o handlu do Gdańska. Wata** 
Nnleieniu (O) do Towar*. ząbe*#iA*HA» 

Krak. 
Nałazetia fftuntw pod biwaki. Wars*. 
(Napoleon I.). Dowódr ob. Fera*. 
Narbutt T. Dzieje narodu li te wek. Wiłf». 
Naruszewicz Ai. Życie J. K. Chodk*6w#- 

eaa, Lipsk. 
Nauk* anodowani* daabitti Wara** 

— czytania. Berlin. 

Nędza i miłośe synowska* Wgra*. 
Neuh-ef F. O wypalenia wdóki Lfeosr, 
Niemcewicz J. M. Lejbę i Sióra. Uft — Od* a* podniecenie eMiaka. Pary*. 

— Zofia Zamojska. Parys. 
Biosattrowsfei K. tiodziny nabeśa. roz- 
myślania. Warsz. 

— Kaftendar* newsa* Wasza. 
Noakowski F. Gramatyka resyjs. Lipsk 
Noel i CaapsaL Ałirflgfr de 1» graieeire fraa* 

Warsa. 

— Gramaire franc. Warsa. 

Nowitki V. O wjfiahiaata eakt. Wita*. 

Obchód 20 Listopad*. Poza. 
Ocwapowslf M. Gospodarstwo wiejskie. 
Warsa. 

— Uprawa baraków. Wam. 

— mus roMtt Wani. 
Odbicia drzeworytów. Krak. 
Odwoływania (©) się w sprawaea kąm. 

Krak. 
Ogóła (fle) emlg*. polek. Pary*. 
(Nt*liri*fow. Aemokr. polak. Poitiers. 
01 bert £. Uebersioht ąer slav. Sprafefeen. 

Ołtarzyk złoty. Wrocł. 

0nao*wie* ; A. Bw ściekła. Wimo. 

Ordo div. o<Rc. Yars. 

-~Te4. Foawa*. 

Orłowski X. Boga łristorya. Warsa. 

frr**eh#w*6Z A. Dii Toneni* Weneeyat 

Osieeki Ł. Qaelqaet mota sar 1* seoftaŁ 

Montpellier. 
Ostrowski Oi Asm. empHali proyin. Foto- 

niae. Yare, 
da*r##skt Kr.. Semaiae e?e*fl. Parła; 

— Ud joor de maasacre. Paris. 
Ostrowski F. Wypisy iwy). Wlljnfc 
6t#wia44«ento- a pow. piętna R. Batyc- 
kiego. Londyn. 

Otto £. Uebeiaiant der siar. Bpiacb*. Lfpsk. 

P. t*. Wiadomości dta gospodarzy. Warsz. 

Pamiętnik tow. lekars. Warsz. 

Pan aac&ia. Wilno. 

PątaEJ. C. PamietnUtl Pozna*. 

Pet Hero 8. O obowiązkach Indzf. Lwów. 

— Moje więzienia. Wilno. 

Peres, bo wód, że Fapoleon nie iatoiall 
Poza. 

Perkowski J. Zebranie tajemnie wiary s. 

Lwów. 
Pieczyński T. Essai snr la fiakra. Paria, 
Pietrusiński L. Pieeń aa poewiae, sapik 

Warsa. 
PiUer Prane. Katalog Wazek. 
PiLUi X P. Kalendarz. 8tanist 

— Tbi. Lwów.. 

PŁanyo towara. demok. Poitiers. 
PHiuiua. Listy. Wrocław. 

Bad* I*k i X daJałaaia magnesów. Srak. 

Podróż obrazowa. Warsa. 

Polate-y w BrnfceellL Brnkaatta, 

Polak (czaaop.). Fary*. 

(Polon*. &scs*hte ust J. 1ML Monster. 

(Polish). Manifeate of the poliah Pologne (La) Chansonnier aationah Paria. 
— Compte rento da> (a* toalet Paria, Pap ia szkoły- krakowsk. Krak. 

— gimnaa. Warsa. 

Popliłskt A. Hementertnek der nota. 

Sprache. Posen. 
Popliński J. Answakl v. Mastera. 
Poprawy w stattteie organ. Krak. 
PospisilJ. Zpominka na Halicz. Praga. 
Powiastki. Warsa. 
Powieści dla dzieci. Warsz. 
Po w insi. Krak. 
Pi aniewiea T. Catechisme polemiaue. Paris. 

— Dialogoe snr la tombe da Pr. Poniatow- 
ski. Paris. 

— Marehe a- la bataille d'0a*oł;ka. Paria. 

— Le paroiasien et Teglise. Paris. 
Prawe o szlachectwie. Waras. 
Prima Donna, kom. Warsa; 
Programm ees Gyata. a* Brombei*. 
Program popisów w instyt. tecbn k Kmk. 

— w szkole mławt. Płock. 

— w gimn. w Płocka. 

— szkoły pałtnekiej. 

Projekt do ustawy dla emigr. Paryl. 
— * Tow. mosycn; Wam. 

— do zjednać* emfgiaeyk Lyon. 

Pro spoć ta s alaomoraas semiaariL Warsa; 
Proyart B. Histotre de* 8taaialaa L lew* 
Praaglad dziejów; aolsWcbY Boittemi 

Przemyska drukarnia. Spis różn. ksiaiak, 
Przewodnfk rolniczy. Leszno. 
Przyjaciel hidtr. Leszno. 
Pasoń J. Geognottischi Beschrejbunf r. fo- 
len. Staftgar^L 

— Poleos Palaeontojbgte. Stuttgart. 
Pnterniekł J. Opiapłeedw. Warsr. 
Patiatyeki A. Katechizm. Warsa. 

Bach. wił. Tow. Dóbr. 

Baczyński Edw. Poselstwo otf Zygm* Ł|L 

Wrocł. 
Radwańaki And. Zaaa4f fis. doiwia/Icjs. 

Warsz. 
Radwański F. Proga. pop f w laat. toeka. 

Krak. 
Badzi kor Kat. Wto4a» 9% apiefi, yeaUaas 

Berolini. 
Radziszewski Barti. Ordo cat dit. Yaw. 
Bapczyński Kona. Antał w ciele, Wł§- 

centy a. Wilno. 
B&ss 4*. i Weiss di. BfcHot kaanoda. pooa. 
Baumer Fryd. La chftSe de la Pajfgpe. 

Paris. 
Bedeaki Paweł. Off. Pate. »egai PoL Yar. 
Befntation de U Bulla da Papę. Bor- 
deaux. 
Regulaa>ent Kadaad. Tow. ItradL Wiła©* 

Report of the prececHnga ofmeeting. Lond. 
B e p n b 1 i k a n i n piamo nfepasyodyozae. Lood. 
Retzbaeh Joh. AL Taackenb. d. Uaiwtw. 

Lemberg. 
Rklicki M. Baz. Bnsskaja Christem. Wata. 

— Poczat. jeayka ros. Warsz. 
Rdoaa. Tow. Uoftr. Krak. 
Rodziewicz Adolf. Wiersz na imien. Mik. 

L Warsa. 
Bościszewski Adam. Przepióreczka. Prafa. 1 186 1887. Rosenbach W. De capitis doctoribus. Ti- 

cini. 
(Roesya). Skorow. topogr. cesars. Wara. 
Rozmaitości. Lwów. 

— warszawskie. 

Różycki Kar. Uw. nad wypr. Dwernickiego. 

Bruks. 
(Ruediger Teod.). Die Oefechte des Gen. 

R. Wien. 
Rusałka dniestrowaja. Bndzyń. 
Rnssia in auswer to a Manchester. Lond. 
Rn s tern Jan. Souvenir par Baehmatowicz. 

Wilno. 
S a eh aro w Iwan. Putieszestwia Ras. ludej. 

Petersb. 
Sachs Gost Theatr. Angedenk. Krak. 
Samelson Szym. De iure fisci. Crac 
Sawicki Szymon. Thćses de mecanique. 

Toolonse. 
Schematismns cleri leop. 
-— univ. cleri. Premisl. 
Soherbel Henr. De Coxarthrocaces explic. 

Berol. 
Schmid Krzysz. Baranek, powiastka. Wars. 

— Dzieje star. i now. test. Warsz. 
Schnee G. H. Poczat dzierżawca. Krak. 
Schneider. Fels-Bildungen . . . bei Skole. 
Schneider Ant. Behandl. d. Sprachanter. 

Lemb. 
S eh a eh Adolf. Chodów, baraków. Warsz. 
Schumacher Car. Ern. Diss. de hydrope. 

Yilnae. 
Schwartz Baz. Wiad o upływach. Krak. 
Schweiger Józ. Essai sur 1. pliąue. Paris. 
Seidl J. H. Schwefel-Quelle za Niemirow. 

Wien. 
Sekcya Tow. dem. pol. w Bordeaux. 
Sękowski Józ. Gedenksschr. von einem 

Kobold. Groning. 
Serang. Łes prisonniers. en Russie. Paris. 
Serwatowski Wal. Łeitfad zur Belehr. der 

Nichtuniten. Wien. 
Siedmiogrodzki Józ. U censigliero, oper. 

Roma. 
(Sieradz.). Progr. szkoły wydz. Sier. 
Skarb duszy. CzęsŁ 
Skobel Fryd. pojęcia choroby. Krak. 
Skorowidz miast gnber. Warsz. 
Skott Walter. Woodstock, pow. Wilno. 
S kr i be. Nawet w chatce byle z nim. tyars. 

— i Delavigne. Robert djabeł. 
Sławecki Ign. Poezye. Lwów. 
Słowaozyński Jęcfrz. Suitę d'uue oorres- 

pond. d. 1. Rossie. Paris. 

— Baletyny (tygod.). Paryż. 
Słowniczek: nowy pol. niem. Pozn. 

— wyrazów rosa. Warsz. 
Słownik do wyp. pol. Pozn. 

— nowy pol. niem. Pozn. 

Słażewski Stan. Odpow. „Tygodnikowi 

emigr." Paryż. 
Śmiał owaki Feliks. Theses ex jurę uniy. 
S o c i ó t ó pour la propag. de la mnemoniqae. 

Paris. 
Soł tyk Roman. Napoleon im Jahre 1812. 

Wesel. SpachtaDom. Pokus cecha o gram. jaz. 

polak. Praga. 
Spausta Raf. DarstelL einer Prophyiaie 

der Karpathen. Wien. 
Spencer. Skizzen ttber Deatschland mit Po- 

land. Leipzig. 
Spis dzieł kasyna w Gostynia. Leszno. 
Sprawa między Senat Krak. z własc jatek. 

— Toż z własc. sklepików. 

— Aleksandrowiczów z Hinoza* Wilno. 
Sprawozd. rady opiek, szpit. Warsz. 
Stadnicki Ant. Postrzel nad wiekiem XIV. 

Krak. 
Starzycki Fr. O obywatelstwie. Krak. 
Statut a du cercie polonais. Ustawy towari. 

pol. Paryż. 
Straszewicz Job. Die Polen a. d. Pollinen. 

Stuttgart. 
Strumiłło Józ. Pszezelnictwo. Wilno. 
Strutyńaki Baz. S&tze aas Rechts Wissens. 

Lemb. 
Strzecki Win. Apercu stat sar Russie. 

Limoges. 
S t U r m e r Theod. Zar V ermittlung in <L Heil- 

kunde. Leipz. 
Stygarowski Jan. Oda w dz. imien. Zafeha- 

ryasiew. Bochnia. 
Sukiennice. Na zadanie Senatu, działać 

będzie Strózecki. 

— Wyrok Trybun. Krak. 

Suski Feliks. De la nourriture d'hopital. 
Montpellier. 

Świątkowski Stan. Nowy pola. rua. ele- 
mentarz. 

Światowid. Czas. poświęcony nauce. 

Święcicki Kar. De la cistite, thśac Mont- 
pellier. 

Sylwan. Dziennik nauk leśnych. 

8 zad bej Ign. Poezye. Lwów. 

S zer lec ki Wład. Diet therapeatiqae. Brąz. 

Sztambuch nowor. pol. ros. Warsz. 

Szyller Fryd. Hist wojny 30 let. Wilno. 

Szymanowski JuL Der Gypsverband. Pe- 
tersb. 

Szymonowicz Szym. Sielanki. Lipsk. 

Taryfa celna Król. pola. 

Tarzeński Lud. Kilka słów do rodaków. 
Paryż. 

Te nisze w. Opis zan. wojsk iiap. pri gor, 
Kaliazie. Petersb. 

Tennemann Wilh. Rys hist fil. Krak. 

Terleeki Hip. Zyg. Essai sur Thydroce-, 
phale. Montpellier. 

Tettau W. F. A. Die Yolkasagen. Ostpreua. 

Te x tor. Typogr. Kartę Ost-Preus. 

Toman ek Józ. Diss. de dyssenteria. Yind. 

Topoli K. Czary Niskolko scen. Moskwa. 

Torosiewicz Teod. Ueb. das Salmiako 
za Jabłonow. Nttrnberg. 

— Ueb. Quelsauren in Zamarstynów Lemb. 
To war z. przeciw pożarom. Krak. 
Trentowski Teod. Grundl. der Philos. Carla- 

ruhe. 
Treskow A. Zur Gesch. des poln. Revolu- 

tionsKrieges. Berlin. 
Tripplin Lad. Korrespondent. 1837 — 188& 167 Tugenhold Jak. Modły dla mł. wyzn. mój. 
Warsa. 

Tugenhold W. Stiinmung d. Hebr&er. Wil. 

Tyszkiewiczów głos przeciw. M. Mali- 
nowskiemu. Wilno. 

Tyssyński Aleks. Amerykanka w Polsce. 
Petereb. 

Ukaranie czyli Arist i Lucyna. Warsa. 

Uroczystość pośw. szpitala. Warsz. 

Urzadz. wewn. duch. kat Akademii. 

— służby żandarm. Krak. 
Ustawy dotycz, pism. lekars. Warsz. 
Uwagi domu handl. Łubieńscy. Warsz. 
Waga A. Teorya gospodarowania. Warsz 
Wagner J. O chodowaniu meryuosów. Pozn. 
Wale w s ki A. Un mot sur la question d'Afri- 

que. Berlin. 
Węgierski K. Poezye. Lipsk. 
Werę sz czy ński M. De diagnosi morbi. 

Viennae. 
Wiadomość o załóż, akademii warsz. War. 

— dla gospodarzy. Warsz. 
Wiadomości handlowe. Warsz. 
Wianek noworocznik. Warsz. 
Widulińska J. Magazyn mód. Warsz. 
WielogłowskiW. Oświadczenie. Bordeaux. 
Wilczewski A. De colica saturnina. Beri. 
Wilczewski K. De cerebro Cyprini. Berlin. 
Wierogórski J. De diabete mellita. Beri. 
Wiśniewski L. De apoplezia. Berlin. 
Wiśniowski T. Demokrata polski. Poitiers. 
Wiszniewski K. Metoda uczenia. Wilno. 

— Descriptio raphaniae. Wilno. 
Wiszniewski M. Charaktery rozumów. Kr. 
Witwicki J. Theses. Pata vii. 
Witwicki S. Wieczory pielgrzyma. Paryż. 
Wizerunki naukowe (czasop.). Wilno. 
Woda zimna. Lwów. 
Wójcicki K. W. Klechdy. Warsz. 
Wójcikowski A. Actionis publicianae «ex- 

positio. Wiedeń. 
Wolski H. Essai sur le trichoma. Paris. 
Wroński H. Avis aux ingenieurs. Paris. 

— Raiła mobile*. Paris. 
Wrotnowski T. Powstanie na Wołyniu. 

Paryż. 
Wrseśniowski M. Lateinische Oramatik. 

Lwów. 
Wypisy niemiec. Warsz. 

— rosyjs. Wilno. 

Wyrabianiu (0) cakriL Wilno. 
Wsory pisma. Warsz. 

— prozy i poezyi. Warsz. 
Z. M. L. R. Pan Sędzia. Wilno. 
Zaborowski D. De jodio. Warsz. 
Zajączkowski T. Cnolera. Zttrich. 

.Z a k r z e w s k i J. De la chlorose. Montpellier. 

Zaleski P. Atlas ob. Bansemer. 

IZ a sady wista. Wrocław. 

•Zawadzki i WęckL Katalog ksiąg polak. 

Warsz. 
Zbieracz literacki. Krak. 

biór praw dla KróL Prusk. Pozn. 
nowy śpiew. (Aubera). Wilno, 
ustaw Towarz. demokr. Poitiers. 

danie sprawy baoku polak. Warsz, 


— bractwa miłosier. Krak. 

— Towarz. demokr. Poitiers. 

— Tow. Dobrooz. Warsz. 
Zdanowicz A. Objaśnienie chronolog. ta- 
blicy. Wilno. 

— Tablice konjugacyi łacina. Wilno. 
Zeitung (Lemberger). 

Z górski A. Des places de tóte. Montpellier. 
Zieliński L. Lwowianin (czaajp.). Lwów. 
Zieliński W. Mowa przy zwłokach Sali- 

scha. Warsz. 
Ziemianin Wszerada. Bruzella. 
Zimmermann W. Galizien und Lodome- 

rien. Leipzig. 
Zmiany statutu zgrom, politycz. Krak. 
Zubrzycki D. Rys histosyi nar. rusk. Lw. 
Zwierkowki W. Maiimam. Bruksella. 
Żaba N. Two latowes of the history of Po- 

land. London. 
Życia sławnych Polaków. Lipsk. 

1838. 

Abecadło obrazkowe. Wilno. 

— nowe. Lwów. 

Abicht A. Collectanea medico-chirurg. Wil. 
Ab ran te 8. Hedvigue reine de Pologne. Par. 
Adamowicz A. F. panowaniu chorób 

zwierząt. Wilno. 
Akt uroczysty w szkole obw. bialskiej. 

— hrubieszowskiej. Lublin. 

— kaliskiej. 

— gimn. w Kielcach. 

— w szkole obw. w Końskich. 

— w Lipnie. Płock. 

— w gimn. lubelskiem. 

— w Łomży. 

— w szkole obw. Łęczycy. 

— łowieckiej. 

— w gimn. w Łukowie. 

— w szkole obw. opolskiej. 

— pińozowskiej. 

— w gimn. piotrkowskiem. 

— w Płocku. 

— w Radomiu. 

— w szkole obw. w Sandomierzu. 

— w gimn. seineńskiera. 

— w szkole obw. siedleckiej. 

— w sieradzkiej. 

— w Suwałkach. 

— w gimn. w Szczebrzeszynie. 

— w szkole obw. wileńskiej. 

— w Włocławku. 

Andre £. Nauka uprawy koniczyny. Wars. 
Anniyersaire de la re>ol. pol. Bruzella. 
Ansart K. Rys jeografii powsz. Wil. 
Aśnikowski J. Figle młodości, opera. Wfl. 
Au er Fr. Ogłoszenie (towarz. asekur.). Wil. 
Auswahl v. Mustern. Pozn. 
Aymon. Czaty powstańca. Parys. 
BachmannM. Anleitung zur Auswahl Sehglfi- 

ser. Warsz. 
Baczyński A. Commentatio pathologica. 

Turini. 
Bakowski J. N. Przyczynianie drzewa. Lw, 

— Sposób oszczędzania drzewa. Lwów, w 1888. Balsa o. U. Lekarz .ob/w. Wat 

— Po cóż chciał wiedzieć? Warsz. 

B and t kie J. S. Słownik frano. pols. niem. 

WrocŁ 
Baranki owies L. Poestes. Paris. 
Baranowski W. Przemówienie. 
Barthel K. Nanka katolickiej religii. Leszno. 
Berliński) M. Oaisanye Bielickaho njezd*. 

Petersb. 
Białobrzeskl M. Wykład iw. ewasgalii. 

Wilno. 
Biblia. Lipsk. 
Bielkiewicz A. Colleotanea meóUoo~ohiriirg. 

Wilno. 

— i Siemieński L. Domki. Praga. 
Bie t k o w s k i J. Uwiadomienie. 
Biernacki Ą. P. Ogłoszeni* o To w. fiiote- 

ohnicznem. Paryż. 
Biernacki J. Aofgaben. Wrooł. 
Biernacki &. IJhese. Montpellier. 
Biographie der Polen. Hamburg. 
Błam J. Die Kopfreohnung. Przemyśl. 
Błock W. Prowadzenie rachunków. Warsz. 
Błażek J. SpU roślin. Lwów. 
Bobrowski J. Kazanie na Wołłow. WiJao. 
Boełiwic F. Obca* myśli. Wilno. 
Boduszyńeki A. Physik. astronom. Yer- 

snch. Lipsk. 
Bogucki J. S. Zalotna, pow. Warsz. 
Bogusławski 8. Stara romantycaka, kom. 

Warsz. 
Bonawentura ś. Żywot P. Jezusa* Czait. 
Borkowski J. Prace literackie. Wiedeii. 
Borowski J. Kazanie. Wilno. 
Bo s su et J. Mowy pogrzebowe. Krak. 
Brach vogel £. De pliea polon. BerUn. 
Brise (LaT du nord. Paris. 
(Brpdowicz M.). Cud rzadki. Królewiec. 

— Życie . . . Wilno. 
Brodzińąki K. Poselstwo. Paryż. 
Broeder K. Gramatyka łacUL WiŁne. 
Bronikowski A. Kwiatek wielkopolski. 

Wrocław. 

Buozyński W. Ćwiczenie sie w naboż. 
Lwów. 

Budzyński M. Quatre aaneee dana la ha- 
licie. Brus. 

— Cztery lata w Gralicyi. Brus. 

Byron Lord. Tłumaczenia Odyńea. Lipsk. 
Oatalogus cleri diaeces. Premisl. 
Cen trał i żacy a Tow. demokr. Paryż. 
Chodźko L. Polaka malownicza. Paryż. 
Choński H. O dodatku do broszury: Kor- 
respondeneyu. Paryż. 

— KomepondeacTa. Paryż. 

— uo korrespoadAntów Polski malowniczej. 
P«*. 

Chuć J. Kancjonał ewanielioki. Oleśnica. 
Cichocki J. Śpiewy kościelne. Warsz. 
Cieszkowski A. Prolegomena sur Histo- 

rioaogtfiie> Berlin. 
Conspectus praelectionum in Acad. vil- 

Compte rendu de 1'Assoo. de Bienfaisanoe. 

Pana. 
Cybulski W. De bello SnHano. Berlin, Cy<cero. Kocprawa o stylu. Wilaa. 
Czajkowski M. National-Sagen der 
ton. lipsk. 

— Weraynora. Paryż. 

Czartoryski A. J. Mowa w Tow. filar. 

polak. Paryż. 
Czech J. Kalendarz. Krak. 
Czetwertyński J. O zastosowania pasy 

do użycia wojen. Paryż. 
Czetyrkia R. O esumie. Warsz. 

— o wodzie buskiej. Warsz. 
Czynności eejmu. Lwów. 

— Toż. Poznań. 

Czyński J. Histoire de Pologae. Paria. 
D. T. Pisma ob. Dobkiewioz. 
Dabkiewicz J. Spiżarnia wiejska. WiL 
Daniłowioz J. Kniga polskaja. Meakwa. 
Demokrata polski (czesop.). Poitiers. 
Deftnoyer K. Szpada mojego ojca. Wasaa. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Xoż. Lwów. 

— Toż. Wilno. 

— pro diaec aandom. Warsz. 
Dłuski O. These. Montpellier. 
Dmochowski F. 8. Czytania prayjealne, 

Warsz. 

— Muzeum domowe. Warsz. 

— Podróż malownicza. Warsa. 
Dmuszewski L. Kmryer warsz. 
Do bek A. Dziennik powss. Warsz. 
Dobkiewioz F. Fiama jozteaite. Wilno. 
Dorn i. Uwagi o dachach. Leszno. 
Dover Lord. Łtoea of the aoyerernga. LodŁ 
Drdaeki M. &ie Frdtmpatente GaMaians. 

Wien. 
Droga krzyżowa. (Brodnica. 
Dropsy L Dissert mettiea. Berlin. 
Dunin A. Odpowiedź ma pamięta, eiaisjt. 

Londyn. 
Dworzecki J. Poezye. BrukaeUa. 
Dyaryusz sejmu m. Krakowa, Krak. 
Dybowski A. The potish magaałne (eaa 

sop.). Londyn. 
Dziekoński T. Nauka anorałoa. Wam. 
Dziennik praw. Warsz. 

— rozporządź, m. Krakowa. 

— nad. Bpltej krnk. 

— urzęd. woj. August. Suwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toż krakowsk. 

— Toż lubelak. 

— Toż mazowieck. 

— Toż płock. 

— Toż podlaak. 

— Toż sandom. 

Elementarz i katechizm żmodakL Witasa. 

— Slem. Warsz. 

— Toż. Częst. 

Elsner J. Męka Jez. Chrystusa. Warsa. 

Encyklopo.aya nowa. Warsz. 

Engel ha rdt 3. Kartę vom Preussiaohon 

Staate. Berlin. 
Exauvillez F. Ulryk, pow. Wilno. 
Falkowski J. Trzy Juzania. Wilao. 
Farmakopea szpitalne. Wam. 
Fascicilus epirtŁualium, V&am 1838. 169 Fene lon F. Rozmyślania w czasie choroby. 

Lwów. 
Ferdynand d. Este. Jubelgruss der Stadt 

Żółkiew. Lwów. 
Filipecki A. Kazania. Wilno. 
Filozofia i zasady wista. Wilno. * 
Fonberg J. OpUanie wody Drnskienick. 

Wilno. 
Fr. Ar. błędach w budownictwie. Warsz. 
Frank nnd Wanek. Gramm. der poln. Spra- 

che. Prag. 
Fredro A. Ciotunia, kom. Lwów. 

— Dożywocie, kom. Lwów. 

— Zemsta, kom. Lwów. 

— Komedye. Lwów. 

Gańs Edw. Scholie do Gaja. Krak. 

Gf siorowski J. K. Dwa kazania. Warsz. 

— Kai. w kość. XX. Pijarów. Warsz. 

— tyowa na pogrz. W. Szwejkowskiego. Wars. 
Qazeta krakowska. 

— lwowska. 

— W. X. Poznańsk. 

— warszawska. 

Glińskj J. 0. La loi d'avri} on pos. des 

proscir. Havre. 
Goethe J. W. Erlkónig kleinruss. von J. 

Lewicki. Przem. 
Gomółka Mik. Śpiewy. Warsz. 
Gorczyński Ad. Powieści Jadama. Krak. 
Gore K. F. Some rem. on the for. rei. Lond. 
Górecki A. ósmy rok od woj. nar. Paryż. 
Gorsk owaki L. zw. elektr. z magnat. 

Grabowski M. Koliszczyzna i stepy, po w. 
Wilno. 

— Literatura i krytyka. Wilno. 
Grabowski S. A. Thtae ponr 1. doct en 

med. Paris. 

Gradowicz E. J. Ueb. d. SchwefelwSss. 
Galisiens. Wien. 

Graf A. Erzbisch. v. Koln. nnd Posen. Leipz. 

Grass J. Kuchnia zdrowia. Wilno. 

(G r e f e n be r g). 8pos. lecz. koni i bydła. Krak. 

Grosa A. Rusałka. Wilno. 

GrncfnerJ. Dissert. de opio. Yindob. 

Grzegorz XVL Okólny list do patryarch. 
Poitiers. 

Grzybowski Al. Dn croup, thóse. Hontp. 

H. H. F. La Bussie, la Pologue, gortofolio. 
Paris. 

Haczewski Józ. bursztynie. Warsz. 

Hawryłowicz Piotr. Jan Zfotousty: O ka- 
płaństwie. 

Hercok Ign. Opis budowy szkół poczatk. 

* Krak. 

Herder Jan. Pomysły do fil. dziejów. Wil. 

Horn o lic ki Mich. Katedra wileńska. Wiln. 

Hoffmann Kar. Commerc relat. England 
and Poland. London. 

H o 1 b e i n Fr. Ign. Gonitwy w Tenczynie. Wil. 

Hrusik A. Deutsche Sprache unter d. Poln. 

* ' eHńzu£ Oppel. 

Hoffmanowa Klementyna. Powiastki, po- 
wieści. Wrocl. 

— Próbki literatury wieku XVI. Wroćł. 
•— Zycie i. Elżbiety. WrocŁ Ind ex lect in Univ. Jagiell Crac. 

In 15 n der Ign. De glossttide, dissert. Ticini. 

Instrukcya dla akaszera miejs. Warsz. 

— dla akuszera gnbernialnego. Warsz. 

— dla akuszerek. Warsz. 

— kontrolna pasu graniczn. Warsz. 
Instruowaniu (0) spraw defraud. Krak. 
Intriguesd 1. Russie en Valach. Paris. 
Iżycki Wład. Nowy sposób uczenia dzieci. 

Krak. 

Jabłoński Jak. Les ąuatre ąuest. These. 
Montpellier. 

Jakubowicz Ant Poczęt. jez. ros. Wars. 

Jakubowski Józ. Choreae- 8. Viti. Crac. 

Janikowski Stan. Nauka moraln. Warsz. 

Janikowski Jędrz. Skrzywienia kręgosłupa. 
Warsz. 

Janikowski Teofil. Towarzystwo Dobro- 
czynności. Warsz. 

Jantzen Ghr. Tilbageblik ouver Polens pol. 
KjSbenh. 

Januszewicz Teof. Mota sur Toccup. de 
Crac. Strasbourg. 

Januszewski N. De la phlebite aigiie. 
Montpellier. 

Januszkiewicz Fr. Głos przy odsł. pom- 
nika Franciszka L Staniał. 

Jarocki Feliks. Zoologia. Warsz. 

Jastrzębski Mik. Kurs mechaniki. Petersb. 

Jedna za druga, kom. Warsz. 

Jełowieki Aleks. Kalendarzyk pielgrz. pols. 
Paryż. 

— Catalogne de la libraire polonaise. Paris. 
Jezierski Józ. Polskie jedwabnictwo. War- 
szawa. 

Joly Klaud. Kazania parafialne. Warsz. 
Junot L. Hedyige reine de Pologne. Paris. 
Kabat Maur. Satze. Lemb. 
Kaczkowski Józ. Kai. inform. Warsz. 
Kajdanow Iwan. Rys hist. powsz. Warsz. 
Kajetanowicz Aut. Dis9. de quassia. Vind. 
Kaiser A. Geschicbtg der pol. Keyol. Leipz. 
Kalendarz dom. i gosp. Warsz. 

— kaliski. Kalisz. 

— krakowski. Krak. 

— lwowski po wszech. Lwów. 

— ścienny. Warsz. 

— toaletowy. Warsz. 

Kaliga Kar. Deber die Krankb. der Zahne. 

Wien. 
Kamieński Józ. De la pericardite these. 

Montpellier. 
Katalog dz. szt. pick. Warsz. 
Katarzyński Adr. De meth. enderm. diss. 

Crac. 
Kaubek Jan. O pol. liter. Praga. 
Kisielnicki M. Maruzza, rom. Paris. Klaczko Jul. Moja pierwsza ofiara. Wilno, 
limas 

?"?*•_. _ .... ^ Klimaszewsk Moia p 
i Hip. Skład i rozkł. mowy. KI o ss Kar Zbiór modlitw. Oleśnica. 
Kochanowski Jan. Śpiewy kościelne, ob. 

Gomółka. 
Kochański T. W. Tygod. roln. i przem. 

Lwów. 
Kocbemens Marc. Mszał. Czjst 

23 m 18& Rodziewicz Adolf. Wiersz z powoda imie- 
nin Mikoł. Wilno. 

Koisiewicz Pr. Ks. Duplika Józefr Wie- 
lopole. Warsz. 

— Bekurs hr. Tarnowskich. Warsz. 
Kolberg Jul. Porówn. miar i wag. Warsz. 
Kołatanie Zbawiciela u drzwi lodź. Wars. 
Kopczyński On uf. Gram. na kL I. Wilno. 

— Toż na ki. II. Wilno. 
Korczyński M. Przyj. chrz. prawd] (czas.). 

Przemyśl. 

Korn Jan Bog. Katolog książek. Wrocł. 

Korrespondent warszawski. 

Kor we 1 Kar. Niezapominajka, nowor. Wars. 

Korzeniowski Ign. Sonety z mnz Jubi- 
lewskiego. Warsz. 

Korzyści pijaństwa. Warsz. 

Kosmorama Europy (czasop.). 

Kotta Henr. O uprawie lasów. Poznań. 

Kozłowski. Rys statys. ogóln. Warsz. 

Krasiński Ad. St. Noworocznik liter. Peters. 

Krasiński Waler. Prosp. an essay of re- 
form in Poland. 

Krasiński Zycm. Agay-Han, po w. Wrocł. 

Kraszewski J J. Poezye. Wilno. 

— Wędrówki. Wilno. 

— Wilno od jego poczat do r. 1750. Wilno. 

— Historya o bladej dziewczynie. Wilno. 
Krogulski Józ. Zbiór śpiewów. Warsz. 
Krosnowski Adolf. Almanach. Paris. 
Krupski J. N. Łaźnie par. Warsz. 
Krusenstern Al. Rys oświeć. publwRo- 

syi. Warsz. 
Kubalski M. A. Statist. de Temp. de Rus. 
Paris. 

— Histoire de Russie. 

Kucharski Jędrz. Fr. Pomn. prawod. sło- 
wian. Warsz. 

Kuchnia warsz. nowa. Warsz. 

Kuczyński Fel. Essai sur le tetaoos. Mont- 
pellier. 

Kulesza Jan. Fil. Opisanie cholery. War bz. 

Kulik Jak. Ueber die Kettenbrttcken. Praga. 

Kurowski J. Nep. Kalend, roln. gospod. 
Warsz. 

— O urzadz. gospodarstw. Warsz. 
Kury er wileński. 

— warszawski. 

Kurzewski. Bajki, i powieści. Warsz. 

— Smętarz, poema. Warsz. 
Lafontaine J. 100 bajek. Lipsk. 
Lamenais H. F. Księgi ludu. Poitiers. 
Lang L. Les Polonais. Paris. 
Lebrun Al. Ant Sprawozd. Warsz. 
Lelewel Joach. Pytheas und die Geogr. sei- 

ner Zeit. Lcipz. 

— Revne dn cab. de madaill. Bruxella. 
Leman C. K. Das alte kulm. Recht. Beri. 
Leśniewski Paw. Teatr dla dzieci. Warsz. 
Leuwen de. Pocztylion z Lonjumeau, opera. 

Warsz. 
Lewicki Jos. Stych wo czest Lewyckomu. 
Przem. 

— WierBze na cześć J. Snigurskiego. Przem. 
Lewoc k a Kar. Bal w resursie, pow. Warsz. 

— Głos matki do córki. Warsz. Ławrowski J. Elementarz. Przem. 
Łukaszewicz J. Obraz Poznania. Posn. 
Łukaszewicz L. Ryspiśmien. polsk. Krak. 
M. Wiadomość o początku medalu. Warsa. 
Mackiewicz Ad. Tad. Trzy śpiewy na 

fortep. Wilno. 
Magazyn powsz. (czaaop.Y. Warsz. 
Magy A. Sekretarz dla młodzieży. Warsz. 
Majer J. różnicy osobniczej. Krak. 

— Słownik anatomicz. Krak. 
Malczewski A. Marya. Lwów. 

— Toż. Lipsk. 

Malczewski, ksiądz. Homilie. Lwów. * 

Manifest der poln. Yerbindung. 

Mar koni H. Zbiór projektów architekton. 

Warsz. 
(Mar ya). Na część . . . Warsz. 
Maskiewicz S. Pamiętniki. Wilno. 
(Ma so eh Dr.). Zur Jubelfeier * . . Lwów. 

— Pieśń przy złożeniu puchara ... Lwów. 
Mechwafd. Kalender. Kalisz. 
Meciszewski H. Dyaryusz sejmu m. Krak. 

Krak. 
Meidinger J. Gramatyka franc. Wrocł. 
Me Ido n S. Mowa o wskńesz. Polski Paryż, 

— Discours. Paryż. 

— Odes politiąues. Paris. 

Meli es vi Ile. Dwa pojedynki, kom. Warsa. 
Memoire presente a la oommision. Paris. 

— presentć 19 Avril 1838. Paris. 
MiaskowskiF. Korrespondent (gaz.). Wars. 
(Michał ś.). Nabożeństwo. Lwów. 
Mickiewicz A. Poezye. Paryż. 

Mi Ilkowski Jan. Y.erlags Yerzeichniss. 
Mierosławski L. HiBtoire de la reyolution. 

Paris. 
Miłkowski L. Deklaracya wystąp, s to- 

warz. Paryż. 
Mioduszewski J. Śpiewnik kościelny. Krak. 
Missyonarze. Katalog książek. Warss. 
Mnemosyne (czasop.). Lwów. 
M o e 1 1 e r H. Podręcznik leczenia psów. Wrocł. 
M o k s ł a s skajtima. Wilno. 
Montalember t K. Żywot ś. Elżbiety. Wrocł. 
Morawski T. Powstanie Kościuszki. Parys, 
Moreau C. Annuaire statistiaue. Paris. 
Morretti F. These. Montpellier. 
Mo sing O. Andeutungen. Lwów. 
Mosto wski T. O wyrabianiu cukru. Warsa. 
Moszyński A. Kolęda dla dzieci. Wilno. 

— Łukasz HtUpl- Wilno. 

— Żywot M. Dogiela. Wilno. 
Mots sur la guestion polon. Paris. 
Mujszel K. De medicinae conditione. Yilnae: 
Munda K. Opis Grefenberga. Krak. 
Muzeum domowe (czasop.). Warsz. 

N ab o żeń. do serca Maryi. Warsz. 

— Bractwo ś. Trójcy. Lwów. 

Na akt utoczysty w Łomży. Suwałki. 

— w Łowiczu. Warsz. 

Nagel £. Elementarbnch der poln. Sprache. 

Braunsberg. 
NakwaskiH. Notice sur lTnstitut des En- 

fkntp. Yeyey. 

— O demokracyi. Paryż. 

— Zdanie spr. z pieniędzy. Paryż. 1888. 171 Narbutt T.. Dzieje nar. litewsk. Wilno. 
Naszberg 6. Sen, pow. Wrocław. 
Nauka czytania. Częst 

— Toż. Grodno. 

— O małżeństwach mieszanych. Pozn. 
Nauka katolickiej religii. Leszno. 

— uprawy koniczyny. Warsz. 
Neronowicz J. Obrazcy czistopisanya. 

Lwów. 
Nenbof F. O warzenia piwa. Lwów. 
Newelski E. Kaz. na urocz. Dmochowsk. 

Wilno. 
(Niedźwiedź). Spis roślin. Krak. 
Niemcewicz J. u. Dzieła poetyczne. Lipsk. 

— Jan z Tęczyna. Lipsk. 

— Zbiór pamiętników o dawn. Polsce. Lipsk. 

— Odezwa Wydziału bistorycz. Paryż. 
Niezabitowski K. Kalendarz powszeohn. 

Warsz. 
Niezapominajki noworoczn. Warsz. 
Nowenna do M. Panny. Krak. 
Noworoczn ik dla dzieci. Warsz. 

— polski. Paryż, 

Nntt T. Metoda cbown pszczół. Warsz. 

0. M. Poids de la Moldovalachie. Paris. 

Oboleński M. Zbornik. Moskwa. 

Obwieszczenie magistratu m. Wieliczki. 

Oczapowski J. O uźyw. wód buskich. 
Warsz. 

Odyniec A. E. Tłomaczenia. Lipsk. 

Ofncium codzien. Lwów. 

Okólniki tow. demok. polek. Poitiers. 

Olszewski M. Oświata sławian. Krak. 

Ołtarzyk zloty. Suwałki. 

Opinion de la» Presse. Paris. 

Opis galem figur. Krak. 

Opłacie (O) od mięsa. Krak. 

Orański Ka. L*avenir de la Russie, Paris. 

Ordęga J. Deklaracya wystyp. z towarz. 
Paryż. 

Ordo div. off. Yars. 

Orlicki D. Mnożenie liczb. Wilno. 

Orpiszewski L. Wędrówka po Wielkopol- 
sce. Paryż. 

Ostrowski A. Do rodaków w tułactwie. 
Paryż. 

Ostrowski J. B. Mistakes about Poland. 
London. 

Ostrowski K. Frahc. Rimini. Paris. 

— Hymne a Kościuszko. Paris. 

— Un jour de massacre. Paris. 
Otwinowski £. Pamiętniki Poznań. 
Pamiętnik polski. Paryż. 

— Tow. lekar. Warsz. 

Pasek J. C. Denkwfirdigkeiten. Breslau. 
Paszkiewicz J. Tagesbefehl an Armee. 

Yars. 
Pauli J. Pieśni ludu polsk. Lwów. 

— Starożytności galicyj. Lwów. 
Perkowski J. Ćwiczenia sie w naboi. Lwów. 
Pfau Dr. Zasady sztuki poiożn. Lwów. 
Pieńki ewicz A Boian. Wilno. 
Pietraszewski J. Zend-Avesta. Berlin. 
Pi II er Franc. Katalog książek. Lwów. 

— Kalendarz. Lwów. 

Piller J. P. Kalendarz. Staniał. Pisma komisji korresp. Poitiers. 

Pismo tow. demok. Poitiers. 

Plater W. Opinion de la Presse. Paris. 

— Les Polonais. Paris. 

— Biografia Józ. Straszewicza. Paryż. 
Podobieństwie (O) wygrania na loteryi. 

Warsz. 
Pohl K. Lesebucb der poln. Sprache. Bresl. 
Polak (czasop). Paryż. 
Poland. Report of the 6 meeting. London. 
Polacy na tułactwie. Bruks. 
Po lis hu The polish magazine. London. 
Pologne (La) historiąue, litteraire. Paris. 

— illustreć. Paris. 

— Discussion sur les affaires de la Pologne. 
Paris. 

— Manifestations des Anglais. Paris. 
Polomsky E. De plica polon. Berlin. 
Polonais. Opinion de la presse. Paris. 
Polska młoda (czasop.). Paryż. 

— Tabela traktów. Warna. 
Popis szkoły krakowsk. Krak. 

Pop liński A. Wybór prozy. Poznań. 
Pop liński J. Wypisy Polskie. Leszno. 
Porządek aktu uroczyst. Warsz. 
Posen <Die Provinz). Rawicz. 
Posiedzenie Archikonfratcrnii. Krak. 
Praniewioz T. Posiedzenie tow. lit. Paryż. 
Prawo o udziel, pożyczek. Warsz. 
Presiowski J. Gramatyka łacin. Warsz. 
Program popisów w instyt. techn. Krak. 

— w gimn. w Płocku. 

— w gimn. poznańsk. 

— szkoły pułtuskiej. 

— instyt. głuchon. Warsz. 
Proniewicz W. Rozprawa o stylu. Warsz. 
Przegląd dziejów polsk. Poitiers. 
Przepis czynn. w urzęd. lekars. Warsz. 

— w radzie lekars. Warsz. 
Przepisy dla lekarzy wojsk. Warsz. 
Przewodnik katolicki. Lwów. 

— obchodzącym pamiątkę Zbawiciela. Wiln. 

— do wychowu kont Poznań. 
Przeżdziecki J. Biographie de J. Cze- 

twertyńaki. Tarbes. 
Przyjaciel ludu. Leszno. 
Rachunek wil. tow. dobrocz. Wilno. 
Ra eh. z rund. pod żarz. kom. korrespon. 

Poitiers. 
Raciborski Adam. Precis du diagnostic. 

BruŁ 
Raczyński Kar. Znaczn. ubiory star. pol. 

Wilno. 
(Radawozyk). Gefechte (Die) bei Radaw. 

Wien. 
Radwański Andrz. telegrafach. Warsz. 
Rafn Kar. Chr. Sur la dócouy. de 1'Ameri- 

que. Paris. 

— Wiad. o odkr. Ameryki. Krak. 
Raport z głosów, na ustawy emigr. Poitiers. 

— Toż dodat Poitiers. 

Rechowicz Kaz. De usu aquae therapeu, 

Crac. 
Redę oki Paw. Nab. do serca N. M. Warsz. 
Red I i eh Bern. De Elephantiasi scruti. Be 

rolini. 172 1*88. Re mak Robert Obsenr. antt et microscop. 

Berol. 
Report of the procedings A. Holinarl. 

Lond. 
Retzbach J. M. Tascbenb. d. Utiiv. sn 

Lemb. 
Ricard Aug. Odludek, rom. Warsz. 
Rklicki M. B. Ras. Christom. Yars. 
Robert Cypr. 11 mondo slayo (roltato in 

idioma ital.) Harseille (AU. Garelli). 
Rocz. tow. dobrocz. Krak. 

— władz, dachów, w król. poi. Warsz. 
Rok ósmy od wznowienia wojny nar. Paryż. 
Rozmaitości. Lwów. 

— warszawskie gaz. codz. 

— wars. dod. do korresp. War. Warsa. . 
Rozwadowski Ferd. Ueb. die B&der znm 

diatet Gebranch. Wien. 

— Diss. de balneis. Yindob. 

Różycki Kar. Odpow. na rozbiór artyku- 
łów. Bruks. 

Rymkiewicz Feliks. O chorobach pijawek. 
Wilno. 

Rynkiewicz Fr. Wyrocznia losów. Wilno. 

— Śpiewy najnowsze. Wilno. 
Rzesiński J. K. Odpow. na san. Żochow- 

skiego. Krak. 

S. W. J. Swaty prowineyon, krotofila. Kielce. 

S a c c h i d i Frań. V ita de Stan. Kostka. Roma. 

Sagatowski Jan. De la Carie, these. Mont- 
pellier. 

Salvandy N. A. Hist. de Pologne. Paris. 

Sawaszkiewicz L. L. TabL hist geogr. 
Bruks. 

Schemat ismaB cleri leop. Leop. 

— universi cleri praemisl. 

Schenk Jerzy. ObstbSnme ohne Ptthle. Dro- 
hobycz. 

Schmidt Denkwflrdig. ans d. Leb. Sybilla. 
Brieg. 

Schmid Krzysz. Eos&chinsż. pow. Gniezno 
i Leszno. 

— Historya bibl. Warsz. 

— Mały Henryś, pow. Warsz. 

— Wielkanocne jajka. Chełm i Tornń. 
(Schneider £dm.). Leichenfeier. Lemb. 
Schulze Karl. Wunsohe znm Weihnachtsf. 

Wilno. 
Schwartz Gust Katechismns. Beri. 
Sekcyi (Do) tow. demokr. Paryż. 
Sennik loteryi. Lwów. 
Serwiczkowski H. Winecwo cześć Ferd. 

I. Wiedeń. 
Siemiątkowski Piotr. Nowy układ roślin. 

Warsz. * 

8ierociński Teod. Pam. po dóbr. ojca. 

Warsz. 

— Gram. jęz.' pol. Warsz. 
Sierzputowski Marc. These pour le do- 
ctor. Strasb. 

Skalkowskij Apol. Obów. istorii nowo 

ros. kr. Odessa. 
Skarbek Fryd. Zycie i przyp. Dodosińsk. 

Petersb. 
Skórzewski Jan. Wyzn. wiary wychodźca. 

Paryż. 8kórieweki Rajm. Spoś. chodów, owfe*. 

Poznań. 
Skott Walter. Dziewica z Jeziora (Odyniec). 

Lipsk. 
Skribe i Delavigne. Robert djabeł. Warsa. 
Skribe Eug. Konstancy*, komed. Warsz. 
Sławiński Piotr. Eitrait des obterr. i P ob- 

eerv. de Vii. VII. 
Słobodzki. Arytmetyka na szczotoeE Wfi. 
Słotwiński Fel. De immnnft eedfes. Krak. 

— O Inryzd. cyw. zewn. Krak. 

— joryzd. kar. zewn. Krak. 
Słowacki Jul. Anheli. Paryż. 
Słowaozyński Jedrz. Pamiet pol PWtfŁ 

— Statist de la Pologne. Paru. 
Słowaczyński And. Stat de FEnlttpe. 

Paris. 

— Annuaire stat Paris. 
Słowikowski. Yindiciae pro Corn. Tidto. 

Krak. 
Słownik kiesz. fran. pol. niem. WrocŁ 

— podr. pol. niem. Krak. 

Sn fadecki Jan. Dzieła. Warsz. 
Sniadeeki Jedrz. Teorya jestestw. Witóó. 
Sooietó de colonisation de 1'Algerie. Mar- 

seille. 
(Sokalskt Józ.). O przyczynie, lbóetw*. 

Krak. 
Spis płodów kraj. 
Sposób leczenia chorób koni. Krak. 
Sprawozdanie rady opieki szpital. wBu- 

sku. 
Sprawy emigracyi. Brnks. 
Środki dżwign. rolnie. Warsz. 
Stephen s J. L. Incldens of travels te KdaV 

sia and Poland. 
fltiegler A. Fr. Die Geisterkomedie. Lata- 

berfir 
Stowarzyszenia (0) ka zapob. zarazy ni 

bydło. Krak. 
Stratyński Jol. Les destras, inspir. ipłrlt 

Vilno. 

— bydia, dediś a ma soenr. Yiln. 
Strzelbicki Maro. De probatione per te- 

stes. Cracov. 
Sttlrmer Teod. wodach min. Wars*. 
Światowid. Czasop. poświecony nanca. 
Swobódski. Arytmetyka na szczotach. WIŁ 
Sylwan dziennik nauk leśnych. 
8 zad bej Ign. Hannibala Tod. Ein Trauersp. 

Paris. 

— Sophonisbe. Ein Trauersp. Paris. 

Sz ej felerów* Zofia. Doświadczenia gospo- 
darcze. Wrocław. 

Szklarski Waleń. leczenia hemoroid. 
Petersb. 

Szkoła tow. dóbr. Pow. 

S z najdę Fr. Służba lekkiej jazdy. Paryż. 

Szreiberówna Lad. Ostat. cnw. Maryi 
Stuart. Krak. 

Szwemiński J. Ein Beitr. znr Pfidafogik. 

Szymanowski Woj. Alfabet pola. histor. 
Warsz. 

— Świat dramatyczny. Waraz. 
Szymański J. D. Mnemosynen. Gedichtft. 

Berlin. 1888 - 1889. 178 Birmański Paweł. Kas. na urocz. ś. Jana. 

Wata. 
Szyli er Jan. Kneharka oszczędna. Wilno. 
Tarnowski WhuŁ Kreutz nnd Halbmond. 

Brettin. . 
Teatr dla dzieci. Warsz. 
Tbeiner Aug. Yersuehe die Schisma des 

Kord. wieder sn Yerein. Angsb. 
Thnllió Win. Pożegnanie Kar. Lipińskiego. 

Lwów. 
Tokariew K. A. Samouczitel ros. i pol. 

jazyków. Warsa. 
Toro siewie z Teod. Rafiner, oleju. Lwów. 

— O źródł. brom i jod zawierajęcych. Lwów. 
Trentowski Ferd. De vita hominis aeteraa. 

Friburgi. 

Tripplin Lad. KorrespondenŁ 

Tromlitz A. Yiellibchen, hist rom. Leips. 

Taerk P. uprawie morwy. Warsa. 

Tyehomirow Piotr. Arytm. ob. Swobodzki. 

Tygodnik literacki. Pozn. 

Tyzenhauz Kon. O gąsienicach szkodli- 
wych. Warsa. 

— Postrzel, nad gatun. ryb. Wilno. 
Uatawa kompanii wyrobu oukru. Wilno. 

— emigr. pol. Poitiers. 
W. J. Głos radości. Lwów. 
Walewski A. Mot sar 1'alliance anglaise. 

Paris. 
Waszkiewicz J. Historya banków. Wilno. 
(Wer ki). Przewodnik dróg Jerozolim. Wilno. 
Wesołowski J. Wdzięczność przy wyst 

pomnika Franc Staniał. 
West-Etlin. Das 8chnhmaohergeselL BerL 
Wiadomość o skutkach medalu. Krak. 
Wiadomości handlowe. Warsa. 

— historycz. i literackie. Paryż. 
Widnlińska J. Magazyn mód. Warsz. 
Wieczorkowski M. De morbo maonloso. 

Crae. 
Wiedomosti wileńs. gubern. Wilno. 
Wild Kar. Katalog książek. Lwów. 
Winiars Edw. Spis książek. Lwów. 
Winnicki P. Kazania niedzielne. Warsz. 
Wiśniowski T. Okólniki Tow. demokr. 

Poitiers. 
Wiszniewski K. Artis yeterinariae condi- 

tio. Charków. 
Wiszniewski M. Pamiątka po ojcu ob. 

Sierociński. 
Wit wieki 8. Podarek ślubny. Paryż. 
Wizerunki naukowe. Wilno. 
Woda zimna. Lwów. 
Wójcicki K. W. Klechdy. Praga. 
Yofgt J. Geschiohte Preussens. Kónigsb. 
Wojnicz W. Essai sur Perysipele de la fece. 

Montpellier. 
Woliński P. Homilie. Poznań. 
Wolski F. Pisownia polska. Londyn. 
Wołowski F. Biografia ks. Czetwertyńsk. 

Panrż. 
Wróblewski. Kalendarz. Warsz. 
Wroński H. Petition aux deuz chambres. 

Paris. 
W sie lak i T. Zbiór nauki chrzęść. Czesi 
Wujek J. Nowy testament Lipsk. Wypisy franc Warsz. 
Wyż! Wyży ck i J. Nauka hodowli zwierząt War. 
Wzory pism druk. Gieszkowskiego. Krak. 

— rysunkowe. 
Zabawa wiejska. Londyn. 
Zacharyasiewicz F. Przemowa do ludu. 

Tarnów. 
Zaleski J. B. Poezye. Lwów. 

— Toż. Wilno. • 

— Rusałki. Praga. 

Zaremba F. Der grose Yersfthrungstag. Ba- 

sylea. 
Zawadzki i Wecki. Dodatek do katalogu. 
Zawiadomienia. Paryż. 
Zbieracz literacki. Krak. 
Zbiór praw dla król. prask. Poznsń. 
Zdanie sprawy banku polak. Warsz. 

— bractwa miłosier. Krak. 

— Towarz. demokr. Poitiers. 

— Bady instyŁ dobrocz. Warsz. 

— Towarz. dóbr. Warsz. 
Zeitung (Lembergeri. Lwów. 
Zgromadź. Pijarów ks. Kurowskiemu. War- 
szawa. 

Zieliński L. Lwowianin. Lwów. 
Zieliński W. Nowy komeniusz. Warsz. 
Zienkowicz L. Lcs costumes du peuple 
polonais. Paris. 

— Odprawa posła. Strasburg. 

Z i e w o n i a noworocznik. Praga. 

Złotniki po w. Leszno. 

Zmiany iw statucie akadem. Krak. 

Zniesieniu (O) księgi ingrossaoyjn. Krak. 

— - zaostrzenia kary. Krak. 

Żdżarski A. Zbiór poezyj. Płock. 

Żochowskl F. Części mowy. Warsa. 

1889. 

Abecadło nowe. Lwów. 

Abgarowicz J. Dissertatio yermium cor- 

poris. Yindobonae. 
Aaditamentum ad brayiarium. Leopoli. 
Akt przeciw Czartoryskiemu ob. Gucki. 

— uroczysty w szkole obw. Bialskiej. 

— Toż hrubieszowskiej. 

— Toż kaliskiej. 

— w gimn. w Kielcach. 

— w szkole obw. w Końskich. 

— w szkole obw. w Lipnie. 

— w gimn. lubelskiem. 

— w szkole obw. opolskiej. 

— w szkole pińczowskiej. 

— w gimn. w Płocku. 

— w szkole obw. w. Pułtusku. 

— w gimn. w Radomiu. 

— w szkole obw. w Sandomierzu. 

— w gimn. sejneńskiem. 

— w szkole obw. sieradzkiej. 

— w szkole obw. w Suwałkach. 

— w gimn. w Szczebrzeszynie. 
— ' w szkole obw. wieluńskiej. 

— w szkole obw. w Włocławku. 
Andraszek £. Gramatyka łacińsk. Warsz. 
Anniyersaire' de la reyol. pol. Bruxelles. 
Ansart K. Bys jeografii. Wilno. 174 1889. A pp en dix ad Missale. Lwów. 
Bachmann M. Rady dla dobierania okuła* 

rów. Warss. 
BakowskiJ.N. Reprodact. des forćts. Paris. 
Balicki W. Notfcen. Darmstadt. 
Baliński M. Żywot Jana Śniadeckiego. 

Warsz. 
BandtkieK. W. Numizmatyka kraj . Warsz. 
Beck s P. Miesiąc Maj. Lwów. 
Bellinghausen F. Uryzefiła, dram. Lwów. 
B em J. Expose* de la methode polonaise. Paris. 
Bentkowski W. Yicissitndines comitiorum. 

Lipsk. 
Bernatowicz F. Pojata. Wilno. 
Białobrzeski M. Homilie. Wilno. 
B i e 1 o w s k i A. Scena na murowanym mostku. 

— Ziewonia, noworocznik. Strasburg. 
Bielski S. Historya kościoła. Warsz. 
Bigel Dr. Avenir de la medccine. Paris. 
Bo te (Der Warscbauer) (czasop.). Warsz. 
BourgnonA. Pranie za pomocę pary. Lwów. 
Boyer-Niocbe. La Pologne litteraire. Paris. 
Boznański F, Żal i wzniesienie się ducha. 

Lwów. 
Braunstein S. Dissert inaug. Berlin. 
Breitkopfi Hfirtel. Katalog książek polak. 
Briefe eines Yerscbiedenen. Głogów. 
Brise (La) du Nord. Paris. 
Brodowicz J. Żywot J. Badurskiego. Krak. 
Brzeziński £. Tironi medico trames. Vii. 
Budzyński M. Poezye. Bruks. 
Bułharyn J. lstorija smutnago wremeni. 

Petersb. 
Byron Lord. Poezye. Wrocł. 
Catalogus Soc. Jesu. Lwów. 

— cleri diaeces PremisL 

C bant b ćxecute* le 29 Nov. Paris. 
(Chmielewski T.). Ode £xcell. T. Chmie- 
lewski. Warsz. 
Chodźko A. Derar, poem. Petersb. 
Chodźko L. La Pologne illustree. Paris. 

— Polska ozdobnicza. Paryż. 
Choiseul Z. Halina Ogińska. Paryż. 

— Toż. Bruks. 

Choński H. Uwagi nad wyrokiepi trybunału. 

x ary z. 
Chrzanowski W. Służba wojskowa w polu. 

Paryż. 
Cieszkowski A. Ein Blick auf die Errei- 

gnisse. Berlin. 

— Du credit et de la circulation. Paris. 
Cieszkowski L. Dissert. inaug. Wił rzburg. 
Cl. M. Oraison funebre du carnaval. Vars. 
Conspectns praelectionum in Acad. Viln. 

Viln. 
Compte de TAssoe. de Bienfaisance. Paris. 

— de la Soc. polon. Paris. 
Czajkowski M. Kirdgeali. Paris. 
(Czartoryski A: J.) ob. Akt 
Czech J. Kalendarz. Krak. 
Czeczot J. Piosnki wieśniaeze. Wilno. 
(Czerniowce). Cavallerie Feld-Maneuvre. 

Lemberg. 

— Divisions Exerzier Disposition. Lemb. 
Czetyrkin R. Wyjaśn. ustawy dla farma- 
ceutów. Warsz. Czynności sejmu. Lwów. 

Czyński J. Avenir des ouvriers. Paris. 

— Colonisation d'Alffer. Paris. 

— Le nouveau monde (czasop.). Paris. 

D. J. Jałmużnice wielk. tygodnia. Wani. 
Dąbrowski J. H. Wyprawa do Wielkopol- 
ski. Poznań. 
Darlegnng des Rechts- u. Thatbeataodes. 
Decker P. Belgiaue et Pologne. Brux. 
Demokrata polski (czasop.). Poitiers. 
DesveauxF. La Nicolaide, poeme. Paris. 
Dictionaire franc polon. Paris. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

— p. diaec. Sandom. Warsz. 

— div. oflF. Wilno. 

D m o o h o w s k i F. Czytania przyjemne. Warss. 

— Nowy Kolumb. Warsz. 

— Muzeum domowe. Warss. 
Dmussewski L. Kuryer warss. 
Doroszko. Recherches sur rhomeopathie. 

Paris. 
Du Plan Carpino. Relation des Mongoła. Paris. 
Dziennik praw. Warsz. v 

— rozporządź, m. Krakowa. 

— rząd. Rpltej krak. 

— •, urzęd. woj. August Suwałki. 

— Toż lubelsk. 

— Toż podlask. 

— Toż krak. 

— Toż kalisk. 

Dzimski C. Die Statuten der Renten- Versi- 

cherung. Berlin. 
Dzismies swatas. Wilno. 

Eichhoff F. Histoire de la langue des Sla- 

ves. Geneve. 
Elementarz. Krak. 

— Toż. Wiedeń. 

Elsner J. Złote runo. Warsz. 

Em i gracy i (Do) polskiej. Odezwa. 

Fahl M. Skorowidz dziennika praw. Warss. 
FalkensteinK. T. Kościuszko. Lipsk. 

— Toż. Paris. 

Fein E. Dissertatio medica. Ticini. 
Fel ker. Elementarz polski. Krak. 
Fi lipę ok i A. Kazania. Wilno. 
Forster K. La vieille Pologne. Paris. 
Fo urn i er. Prawo angielskie, drama. Warsz. 
(Franciszek Karol). A son Altesse Frań- 
cois Charles. Lwów. 

— Fest Oedicht Lwów. 

— Prywytanie radostnoje. Lwów. 
Fredro A. Komedye. Lwów. 

Frings J. Rozmowy w 3 językach. Lwów. 

Gad on Włod. Statys. ks. Zmudz. Paryż. 
G al i t z i n Aug. Epitre an Paskewicz. Petersb. 
Garny 8 z J. Do tow. demokr. pol. 
Gosiewski H. De la fissure th. MontpelL 
Gasztowt J. Pan sędzia, opow. Poitiers. 
Gasztowt M. De 1'aff. crophul. th. Montp. 
Gaszyński K. Nord et midi. souvenirs. Ais. 
Gazeta krakowska. 

— lwowska. 

— W. X. Poznańsk. 

— warszawska. 1889. 175 Gieszkowski L. De port uteri mutand. 
Wiceburg. 

O odlew sk i Ł. Ludwika, powieść tał. 

Goedsche Herm. Schlesis. Sagen. Meissen. 

Oo lachowski Agea. S&tze aas Rechts Wiss. 
Lwów. 

Górecki A. Bajki i poezye. Paryż. 

Grebitz K. £. Rządna gospod. Wilno. 

Grecz M. wym. jęz. ros. Warsz. 

Gro mota Łyngszonu. Wilno. 

Groza A. Rusałka. Wilno. 

Gacki Leop. Akt przeciw Ad. Czartoryskie- 
mu. Poitiers. 

Gumplowicz A. Catalogue des ouvrages 
franc. Grac. 

Haller J. Statut nrzadz. to w. dóbr. Krak. 

Hanka Wacł. Mlawmce pols. jazyka. Praga. 

Ha ae C. Zwci ErzbischOte. Leipz. 

Hasło (Nasze). Londyn. 

Ha ach J. C. En polsk lamii i e. 

He che U F. B. Hist medycyny sad. Krak. 

Hirschfaenger J. De paerperarum me- 
trorrhagia. Yratial. 

Horne. A selection comment. of Psalms. 

. Warsz. 

Hryniewiecki Jan. Des ćpidemies. Montp. 

Hoffmanowa Kłem. Karolina, pow. JJpsk. 

— Książka do modlitwy. Lipsk. 

— Wiązanie Helenki. Krak. 
Index led in Univ. Jag. Crac. 
Instrukcya dla assesora larm. Warsz. 

— dla asses. weterynaryi. Warsz. 

— dla człon, honor. nrz. lekar. Warsz. 

— dla felczerów. Warsz. 

— dla inspekt, gabern. lek. Warsz. 

— dla inspekt lek. w Warsz. Warsz. 

— dla komniis. do loteryi. Krak. , 

— dla kontro), przędzy. Warsz. 

— o sejmikach, Wilno. 

— dla weterynarzy. Warsz. 
Jachowiczowa Antonina. Nauczki dla Ta- 
dzia. Warsz. 

— Przewodnik dla wieku dziec. Warsz. 
Jadwika Jagiellonka, pow. Wrocł. 
Janikowski Jędrz. Przepisy ratowania osób. 

Warsz. 

Januszkiewicz Eust. Spis nakładów. Pa- 
ryż. 

Jasiński Jan T. Prace dram. Warsz. 

Jastrzębski J. Le texte slavon du Sacre. 
Paris. 

Jaszczurówek i Józ. De somnio comm. 
Crac. 

Jaszowski Stan. Sławianin. Lwów. 

Jełowicki Aleks. Kalend, pielgrzym. Paryż. 

— Moje wspomnienia. Paryż. 

.— Catalogae de la librairie polonaise. Paris. 
K. A. Tablica wynaid. sześcianu. Pozn. 
K. F. Zebr. mitol. Greków. Lwów. 
Kabat h Dom. Handb. der proyinz. Gesetze. 

Bochnia. 
Kaczanowski Joz. Kalend, inform. Warsz. 
Kalend, gosp. Berdycz. 

— Toż. Wilno. 

— kaliski Kalisz. 

** krakowski nowy. Krak. — lwów. powsz. Lwów. 

— pielgrzym, pol. Paryż. 

— kieszonkowy. Warsz. 

— toaletowy. Warsz. 
Kai en der (Berliner). 

— fLemberger). 

Kalinka Aleks. podżegaczach. Krak. 
Kamiński J. N. Die Madchen von Szkalm. 

Lemb. 
Kamiński Tyt Disser. de febri. Yiennae. 
Kantyczka. Krak. 

Karaciński Wł. De la chaleur anim. Montp. 
Karta topogr. carstwa pol. Peterab. 
Kasperowski Ad. Dzień. roln. przem. 
Katullus Q. Valer. Poezye przeł. przez 

Baranowskiego. 
Kaubek J. P. pols. liter. 
Kazimirski Alb. Diet fran. pol. Paris. 
Kerstenberg Feliks. De ifeotypho. Er* 

langae. 
Kniaziewicz Kar. Czy Polacy mogą się 

wybić? Poitiers. 
Kock Kar. Zuzia, rom. Warsz. 
Ko dek 8 karny wojsk. Krak. 
Kołłupajło Wino. Obrazki z życia. Warsz. 
(Konarski Szym.). Pamiętnik obchodu. 

Strasburg. 
Kont rym J. Podróż po Polesiu. Pozn. 
Korrespondent warszawski. 

— eroigr. pol. Paryż. 

Korwell Kar. Niezapominajki. Warsz. 
Korzeniewski Iga. Kilka miejscowych 

ballad. Wilno. 
Korzeniewska Marya. Tablice geneal. 

Wilno. 
Korzeniowski Józ. Dramata. Kijów. 
Korytko Emil. Slovenske peśni. Lubiana. 
Kosmorama Europy (czasop.). 
Kotowski Aut Głos na pogrz. Grenćowej. 

Warsz. 

— na pogrz. Fr. Ryksa. Warsz. 
Kowalski Fr. Fraszki. Lwów. 
Kraków owa Paul. Pierwiosnek. Warsz. 
Kramarkiewicz Victorinus. De amenorrhea, 

Diss. Berolini. 
Krasiński Józ. Rozrywka na wieczory 

Warsz. 
Krassowski Kaj. Sposób staw. budowli. 

Wilno. 
Kraszewski J. J. Popta i świat, pow. 

Pozn. 

— Wędrówki lit. Wilno. 
Kretschmar Edw. Gedichte. Warsz. 
Kronika emigr. pol. Paryż. 
Krzyżanowski. Thomas. Acte pour. la Li- 

cence. Poitiers. 
Kubę Rudolf. Diss. de yaricibus. Yindob. 
Kubraki ewic z Mich. Uwagi polit. i relig. 

Bordeaux. 
Kulczycki Tom. Rozprawa o kroju sukien 

męz. Lwów. 
Kulikowski Jan. Instruk. o sejmikach. 

Wilno. 
Kuńzek Aug. Die Lehre^om Lichte. Lemb. 
(Kurnatowska). Une fleur sur sa tombe, 

Vars. 176 1889. i Kury er wileński. 

— warszawski. 

Kwiatek wielkopolski (poezje). Wrooł. 
Lange na u Fried. Cavallerie-Divi8ions-Exer- 
cies. Lwów. 

— Dispos. zum Feldmanóyer. Lemb. 
r~ Kirchenparade. Lemb. 

— Lager- und Ęxercier-Platz. Lemb. 

— Scnlachtordnung. Lemb. 

Lelewel Joach. Dzieje Litwy i Basi. Paryż. 

— Panów. Stan. Aug. Pary i. 
Lewestain Fryd. H. De Physiocratum sy- 

stemate. Beri. 

— Poln. Volkssagen. Berlin. 
Lipowski Józ. Gospod, wiejski i miejski. 

Strasb. 
Lista lek. i aptekarzy. Warsz. 
L o eh ner Józ. Pielęgn. owiec. Lwów. 
ŁyszkowskłS. Nauka oho wn owiec. Warsz. 

— Poradnik weterynaryi. Warsz. 

Maci e jo w s k i F. Nabywanie skradzion. rze- 
czy. Warsz. 

Maciejowski W. A. Pamiętniki o dziejach 
Sławian. Warsz. 

M§czyński J. Zbieracz rozrywek. Krak. 

Mac azyn jjowsz. Warsz. 

Majer J. Wiadomości z dziejów wydz. lek. 
Krak. 

Majerczak M. Mowa na pogrz. M. Bo- 
cheńskiej. 

Małżeństwo mieszane. Lipsk. 

Marchand li. Zasady chemii. Warsz. 

Marciszewski «J. Zasady do ocenienia dóbr. 
Warsz. 

Mary Ib ki Jul. Libraire polonaise. Paris. 

Mas eh A. Poły gl otton medicnm. Wiedeń. 

Medyński N. These. Montpellier. 

M en de J. Dissert. inaug. Turici. 

MerzbachS. H. Spis dzieł nakładowych. 
Warsz. 

Michalski J. De inflammatione. Oryphiae. 

Mickiewicz A. Drei Gedichte. Berlin. 

Mika J. Pustelnik ria Podkamienin. Lwów.' 

Ministrantura. Lwów. 

Mirecki F. Koncert szkoły śpiewa. Krak. 

Mitnrzyński S. Mędrsze jaja nii kury. 
ChateaurouŁ 

Mityng przyjaciół Polski. Paryż. 

— spr. polskiej. Londyn. 
Mnemosyne (ozasop.). Lwów. 
Mohyła A. Damki i pisny. Charków. 
M o 1 1 J. La liberte en Befgiąue. Brąz. 
Morisoniana. Krak. 

Mo t s sar la ąuestion polon. Paris. 

Mów 16. Warsz. 

Monde K. Opis zakłada w Grefenbergu. 

Krak. 
Murzyn nawrócony. Warsz. 
Muzeum domowe (czasop.). Warsz. 
Myło £. Dissert. medica. Warsz. 
N ab o żeń. albo droga krzyżowa. Poznań. 
Napierski K. Monumenta Livoniae. Riga. 
Narbutt T. Dzieje narodu litewsk. Wilno. 
Nauka czrt. Wilno. 

— o spowiedzi. Warsz. 

NenneL 12 Blatt. Yortcbriftes, Lemberg. Niemcewicz J. U. La yieille Pologne Paris. 

— Uwiadom, o zamiarach wydz. histor. Paryż. 

— Zbiór pamiętników. Lipsk. 
Niesiecki K. Herbarz polski. Lipsk. 
Niezabitowski K. Kalendarz powszechn. 

WarsŁ. 
Niezapominajki noworocz. Warsz. 
Nil on E. Powieści. Wilno. 
Nowakowski K. hodowaniu baraków. 

Warsz. 
Objaśnienia nad ustawa emigr. Poitiers. 
Oczapowski J. Wykład chorób kotono- 
wych. Warsz. 
Oczapowski M. Uprawa roślin. Warsz. 
Odmiany gramatyoz. imion. Warsz. 
Officia 8alvatoris. Yilno. 
Oficera (Do) hr. B(ystrzanowskiego). Lond. 
Ogół londyńs. do emigr. polskiej. Paryż. 
Okólnik tow. demokr. polak. Poitiers. 
Olizarowski T. A. Exercycye poetyckie. 

Lond. 
Omieciński J. rozprawie: Dynasty* 

w Polsce. Paryż. 
Opis galeryi figur. Wa/sz. 
Orda W. Rysy oświecenia w Rosyi. Kijów. 
Organizacya Tow. Dóbr. Warsz. 
Oroszko J. Recherche8 sur rhomeopaihie. 

Parts. 
Orpiszew>ki L. Trzeci Maj (czasop). 

Paryż. 
Orzeł biały (czasop.). Bruka. 
Ostrowski K. Affaire d'Orient. Paris. 

— Chants ezeentes. Paris. 

Palioki B. De musculari cordis struetnra. 
Wrocł. 

Pamiętnik tow. lekar. Warsz. 

Pan Sędzia ob. Gasztowt 
•Pa u li J. Pieśni lada rusk. Lwów. 

Pawłowski J. List pasterski. Petersb. 

Pawłowski K. Zbiór myśli. Warsz. 

Pellico S. powinnościach człowieka. 
Krak. 

Perkowski J. Powinności chrzęść. Leszno. 

Petrowicz W. Tractatuade los taucia. Wie- 
deń. 

Pietraszewska. Księga kucharska. WUbo. 

Pietrusiński L. Mowa przy pogrz. Teieh- 
manna. Warsz. 

— Odpowiedź prokuratoryi. Warsz. 
Piller J. P. Kalendarz. Staniał. 

— Kalender. Staniał. 

— Kalendarz. Lwów. 

Pisma komisy! korresp. Poitiers. 

Pismo tow. demokr. Poitiers. 

Plany arystokracyi. Poitiers. 

Plater J. Rocznik gospodarski. Wilno. 

Plater S. Encyklopedya polska. Leszno. 

Podolski J. składzie miechów. Krak. 

Pogodin M. Nestor. Moskwa. 

Pohl K. Grammatik der poln. Sprache. Bre- 

slau. 
Polacy w Orleanie. Paryż. 
(Po land). Meeing of the friends of Poland. 

London. 

— Report of the meeting. Lond. 

— Report of the proceding of meeting* Łou& 1889. IW Pologne (La) illustree. Paris. 

(Pol ona i 0). Compte rendu de U soc. polon. 

Paris. 
Polska młoda (czas.). Paryż. 

— i Rosya. Londyn. 

Połftkiewicz W. Elegia na zgon Lc- 
N fewra, Warsz. 

— Noe nadwiślańska. Warsz. 
Położenie ob uprawi, medicin. czasti. War- Popis szkoły krakows. Krak. 

Popliński A. Elementarbuch der poln. 

Sprache. Pozn. ' 

Poprawa konstytucyi o milieyi. Krak. 
(Po s en). Ueber die óffentl. Zustande. Halle. 
Postanowienie o świadectwach. Warsz. 

— rady administr. Warsz. 

(Potocka KI.). Akt załóż, pomnika .... 

Genewa. 
Ponlain H. Un episode de 1'insurrection de 

Pologne. Paris. 
Powiastka dla dzieci. Warsz. 
Praelectiones in Acad. medico-chirurg. 

Wiko. 
Praniewicz T. Association de bienfaisanc9. 

Paryż. 

— Promotion an yicariat Paris. 
Prawidła egzamin, w wil. Akad. Wilno. 
Preis s F. Eiumen ordinandoram. Yars. 
Presiowski J. Gramat łacin. Warsz. 
Program roczny instyt technicz. Krak. 

— roczny szkoły mławskiej. 

— w gimn. w Płocku. 

— instyt. głacbon. Warsz. 

— do ustawy inst. kredyt Lwów. 
Propercyusz. Elegie. Wrocław. 
Przegina dziejów polek. Poitiers. 
Przepisy egzaminu na stopnie lekarek. 

Warsz. 

— dla lekarzy. Warsz. 

— o obłąkanych (b. w. m.). 

— o rewiz. aptek. Warsz. 
Przepisy dla urzędu lekars. Warsz. 

— lekarsko- policyj. Warsz. 
Przyjaciel ludu. Leszno. 
Pszonka (czas). Strasb. 
Pustelnik gór. Wilno. 

Putsche W. Nauka chodów, pszczół. Krak. 

Rachunek wil. to w. dobrocz. Wilno. 

Raciborski Adam. Nouv. man. d'auscult* 
£rux. 

Radliński And. De 1'empioi des prepfcr. 
coduróes. Montpell. 

Radliński Jak. Oktawa Boż. Ciała. Warsz. 

Radwański And. Początki fizyki Warsz. 

Radziwiłł Alb. St. Pamiętniki. Pozn. 

Rafa łowicz Rub. Książki wydane. Wilno. 

Raf n K. Chr. Memoria sulla scoper. deli Ame- 
rica. Pisa. 

Rai s ze 1 Lud. Bajki i przypow. Warsz. 

Rakowiecki Ign. istot, i natur, człow. 
Warsz. 

Raspail Fr. Win. De la Pologne. Paris. 

Rautens tran chowa Łuoya. Wspomnienie 
o Franeyi Krak. 

Reg ni a min dla milieyi krakow. Regulation des bttrgerl. Scharfsschtttzen- 
Corps. Lwów. 

ReichenbachA. B. Galerya zwierząt War- 
szawa. 

Report of the seyenth ann. meeting. Lond. 

Revue slaye red. Bońkowski. Paris. 

R k 1 i c k i M. Baz. Poczęt zas. jf z. ross, Warsz. 

— Rus. Christom. Warsz. 
Roczn. Tow. Dóbr. Krak. 

Rodaków (Do) trudn. umiesz, dzieła : Polska. 
Paryż 

Rogalski Leon. Encyklop. powsz. Warsz. 

Rogowski Kłem. Na zaślub. Maryi Mikoła- 
jów. Warsz. 

Ropelewski Stan. Słowo. tran. pol. Beri, 
i Lipsk. 

Rośeiszewski Adam. Na arcyks. Fr. Ka- 
rola. Lwów. 

Rosenberg H. De natura phtisis. Jenae. 

— Homoeopat. diaetord. Stuttgard. 

— Weichselzopf, Mttnch. 
RousseauJ. Jak. Umowa towarzyska. Agon. 
Rozmaitości. Lwów. 

— warszawskie. 

R o z p o r z. tyczące się wyż. stop. lek. Wsrsz . 

Różańcu (0) z fran. Krak. 

Rud o mina ign. Żywot Hier. Strojnowskie- 

go. Wilno. 
Rtths Fryd. Rys wieków śred. Wil. 
Rutko wski Rom. Des homorragies cerebr. 

spont. Montpellier. ' 
Rymkiewicz Feliks. Morbis cutis descrip. 

Yiinae. 
Rynkiewicz. Nowy zbiór śpiewów Wilno. 
Rytm do P. Jezusa. Wadowice. 
Rzymski Paw. Wykł. obrz. kościel. Warsz. 
Salwandy Nar. Hist. de Pol. Paris. 
Sam ter S. Baterya Greneta. Pozn. 
Sanguszko WŁ chowie koni. Lwów. 
S a p a 1 s k i Fr. Zastos . Geometr. wykr. Krak. 
Schematismus uniy. cleri praenrel. 
Schiffer B. Diss. de morbo scropn. Yind. 
Schmid Krz. Koszyk kw. dla dziew. Chełm- 
no i Tarnów. 
Schnę e G. H. Poczat. dzierżawca, Warsz. 
Schneider Jan. Książ dla chrzęść. Krak. 
Schiltz Wllh. Zdanie w spr. arcyb. gniezn. 

Lipsk. 
Schultz J. H. Opis sztucz. galem. Warsz. 
Schweikart Kar. Diss. de scropnulis. Yind. 
Sennewald Gust. Spis dzieł. Warsz. 
Sienkiewicz Jan. Kronika emigr. pol. Pa- 

ryż 
Sierociński Teod. Gram. pol. większa, 

Warsz. 

— Gram. pola. w skróceniu. Warsz. 
Sierpiński Sew. Obraz. m. Lublina. Warsz. 
Simon Hen. Schadzka, kom. Warsz. 
Siostry rywalki, pow. Warsz. 
Sitarski Tom. De examine infantum. Yind. 
Skarb duszy poboż. Wilno. 

Skarbek Fryd. Małe przyjem. pożycia. War- 
szawa. 

Skimborowioz Hip. Pismo dod. do Gaz. 
porań. Warsz. 

Skórzewski Jan. Zjednocz, emigr. Paryż. 

23 178 1889. S kr i be Eug.- Koń spiżowy, opera. Warsz. 

— Zoc czyli kochanek. Warsz. 
Sławiński Józ. De inoculatione siphil. Vien. 
Słotwiński Fel. Inst. jaris eccles. Krak. 

— Replika Nawroc. przeć. Florkie wieżom. 
Krak. 

Słowacki Jul. Balladyna, trag. Paryż. 

— Piast Dantyszek. Paryż. 

— Trzy poemata. Paryż. 
Słowaczyński Jędrz. StatiflŁ de la Pol. 

pruss. Paris. 

— Statist. de la Pol. russe. Baria. 

— Statist. d. 1. yille Cracoy. Paris. 
Służewski Stan. Discoors pron. le 15 Feyr. 
Smitt Fryd. Gesch. d. poln. Aufstand. Beri. 

— Gesch. Plfine zam 8 Ban. d. poln. Anfst 
Smoleński Mich. De la chlorose. Montp. 
S nar Bk i Stan. Stuletni pusteln. gór. Wilno. 
Sokolnicki Fr. De secali cornuto, diss. 

Crac. 
Sołtyk Rom. Napoleon im Jah. 1812. 
Spis zwierząt ob. Stronczyński. 
Sprawozdanie komis. rand. emigr. pols. 

Paryż. 

— rady opieki szpitaln. w Busku. 

— kom. fund. emyjr. pol. z inter. Polski ma- 
low. Paryż. 

Srezniewskij Izmaił. Obozn. ustrój, sło- 

bod. Ukrain. Charków. 
Stachowski Fr. K. Rys życia Stan. Sie- 

strzencewicza. Krak. 
Stań s ki G. Du ramollissement des os. Paris. 
Statut urządź, towarz. dobrocz. Krak. 

— tow. wstrzemięźliwości. Krak. 

— tow. drogi żel. między Warsz. i Wied. 
Stein Chr. Jeogr. matem. Wrocł. 

8 te 8 k al J. WT De aąuis muriat. salinis. 

Krak. 
Stoc M. Von d. poln. Mttnzwesen von Prof. 

Popliński. Pozn. 
Straszewioz Mich. These pour !e doct en 

med. Strasb. 
Stronczyński Kaz. Spis zw. ssać. król. 

pol. Warsz. 

— Wzory pism dawnych. Warsz. 
Strumiłło Józ. Ogrody północne. Wilno. 
Sumiński Rajm. Głos wieszcza, wiersz. 

Poitiers. 
Supiński Józ. Dwa wiersze. Poitiers. 
Sus sex J. K. M. X. Mityng przyj. spr. pol. 

Lond. 
Sylwan dziennik nauk leśnych. 
Szaniec ki Jan O. Odpow. na 5 pisemek. 

Paryż. 

— Okólnik kom. fund. emigr. pol. Paryż. 

— Do Bust. Januszkiewicza. Paryż. 

— Do szan. ziomków. Paryż. 
Szczepański Jan. Wieczory familijne. 

Lwów. 

Szlachtowski Stan. S&tze aus sfimmtl. 

Lemb. 
Szok ais ki Wikt T. Sur la diplopie uni 

oculaire. Paris. 

— These pour le doctorat. Paris. 

Sz ulic ki Ludw. Des deytations du genou. 
Montpell. Szyller Fr. Bogowie Grecyi. Lwów. 

— Zwun z niem. perew. Josiphom Lewica- 
kim. Peremyszl. 

Szyller Jan. Por. dla myśliwych. Wilno. 
Szymanowski Woje. Świat dram. (czas.). 

Warsz. 
Szymański J. D. Ernst und Laune. Beri. 
Tarnowski W ład. Die Schlacht auf d. 

Marchfelde. Bresl. 
Ta roni B. A. Des tumeurs blanche*. Montp. 
Tęcza dod. do gaz. warsz. Warsz. 
Tir oski B. Des Femmes. Toulouse. 
(Toczyscy). Rekurs Chrzanowskiej i Skal- 

sklei 
To hak Wal. Naboż. 9-dniowe. Wrocł. 

Torosiewioz Teod. Die Heilqu. zu Iwo- 
nicz. Wien u. Lemb. 
Traktat o wiście. Warsz. 
Trembecki Onuf. Diss. de plica. Yindob. 
Tripplin Lud. Korrespondent. 

Tuttolasso. Wanderungen durch Deutsch. 

Polen. Stuttg. 
Tygodnik literacki. Poznań. 
Tyszka Wino. Orzeł biały. Paryż. ą 

Urzfdz. resursy radoms. Radom. 

— Sadownictwa. Krak. 
Ustawa resursy płockiej. Płock. 

— o urzadz. służby zdr. Warsz. 

— dla żarz. lekars. Warsz. 

Ustriałow Mik. Izsl. kakoje miesto dołżno 
zanim. W. kn. Lit PetersD. 

— Russkaja istor. Warsz. 
Uwiadom, o zamiar, wydz. hist Paryż. 

Węgrowski A. De lliydrdcele. Montpellier. 
Waiioki A. Oratio de cyclo epico. Charków. 
Warkulewicz A. Le triumyirat Troye. 
Wasilewski T. Uwagi nad Towarz. kre- 
dyt Lwów. 
Ważyński P^ Żywot Jezusa. Warsz. 

Werner F. Ustawa dla farmaceutów. Warsz. 
Wernicke J. Geschichte Thorns. Thorn. 
Vernier H. Arytmetyka. Wilno. 

West C. Un mot sur le compte rendu. Paris. 
Wiadomość o skutkach nowego medalu. 
Lwów. 

— o obchodzie 29 listop. 1830. Paryż. 

— o Warszawie. Warsz. 
Wiadomości handlowe. Warsz. 

— historycz. i literackie. Paryż. 

W ic h e r k i e w i c z J. De pelvi foeminea. Wro- 
cław. 

Widu liński J. Magazyn mód. Warsz. 

Wieczorkowski M. De lingua semiotica. 
Krak. 

(Wieliczka). Goście k%pielni w Wieliczce. 
Wieniec (czasop.). Warsz. 
Wiśniewski N. De falso. Krak. 
Wiszniewski K. Memoriae Petro Lubow- 

ski. Charków. 
Wit te K. Pamiętnik sceny. Warsz. 
Wizerunki naukowe. Wilno. 
W o eh 1 er F. Zasady chemii. Warsz. 
Wójcicki K. W. Polniscbe Yolkasagen. 

Berlin. 1889 - 1840. 179 'Wojciechowski B. Rys bistoiyi handlu. 

Krak. 
Yoigt J. Geschichte Prenssens. Kónigsb. 
Wolf K. O szczepieniu ospy. Warsz. 
Wołowski L. De la inobiusation du credit 

Paris. 
Woronicz J. O monarchii w Polsce. Parj[ż. 
Wroński H. Resultats des experiences. Paris. 
Wujek J. Biblia. Lipsk. 
— Toż. Lwów. 
Wyj a śnienie ustawy dla farmaceutów. 

Warszawa. 
Wykaz dochodów likwidacyj. 
Zakrzewski Jan. Wypisy polskie. Warsz. 
Zakrzewski Józef. Acte publio pour la 

licence. Poitiers. 
Zasady Towarz. wspier. artystów. Warsz. 
Zawadzki i Wecki. Dodatek drugi do ka- talogu. Warsz. 
Zbieracz literacki. Kraków. 

— umysłowych rozrywek. Krak. 
Zbiór nabożeńs. Częst. 

— Toś. Warsz. 

— praw dla król Prusk. Pozn. 
Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 

— bractwa miłosier. Krak. 

— Towarz. kredyt Warsz. 

— Bady instjrt dobrocz. Warsz. 

— Towarz. Dobrocz. Warsz. 
Zdanowicz A. Gram. frano. Wilno. 

— Wypisy frane. Wilno. 

Zeiszer L. Pomiary barometry czne Tatrów. 
Krak. 

Zjednoczenie emicr. polsk. Paryż. 

Zieliński L. Lwowianin. Lwów. 

Zienkiewicz W. Przyjęcie Aleksandra care- 
wicza. Londyn. 

Zienkowicz L. Odprawa porta. Strasburg. 

— Pszonka (czasop.). Strasb. 
Ziewonia noworocznik. Strasburg. 
Zwierkowski W. Dążność Czartoryskich. 

Poitiers. 

— Polska ozdobnicza. Paryż. 

— O sejmie w emi&Tacyi. Poitiers, 
"egestowaki J. De hydrophobia. Wiedeń. 

m i j e w a k i L. Des amputations. Montpellier. 
y liński A. Program aktu uroczystego. 
Płock. 

1840. 

Abecadlnik warszawski. Warsz. 

Abecadło ruchome. Krak. 

Abicht A. Instkutiones therapiae generalia. 

Wilno. 
Adamczyk A. De Combustionibus. Berlin. 
Af fair es de Oracovie. Paris. 
Akademia. Wykaz ksiaiek. Krak. 
Akt uroczysty w szkole obw. bialskiej. 

— w szkole hrubieszowsk. Wilno. 

— szkoły kaliskiej. 

— w gimn. w Kielcach. 

— w szkole obw. w Końskich. 

— w szkole w Lipnie. 

— w gimn. Lubelskiem. 

— w gimn, w Łukowie. — w szkole obw. opolskiej. 

— szkoły pińczowskiej. 

— w gimn. w Płocku. 

— w szkole obw. w Pułtusku. 

— gimn. w Radomiu. 

— szkoły obw. w Sandomierzu. , 

— w gimn. seineńakiem. 

— w szkole obw. siedleckiej. 

— w szkole obw. sieradzkiej. 

— w szkole obw. w Suwałkach. 

— w gimn. w Szczebrzeszynie. 

— w szkole obw. wieluńskiej. 

— w szkole obw. w Włocławku. 
Alleluja rooz. rei. Warsz. 

A 1 1 m e v e r J. Histoire des relations des Pays- 

Bas. Bruz. 
Alvarez £. De institutione grammatica. Pe- 

tropoli. 
Anniyersaire de la rerol. pol. Brus. 
Anaart K. Rys jeografii. Wilno. 
Antoni S. Męczeństwo Litwinów. Wilno. 
Appeal of the literary aasociatlon. London. 
Arentschild. Sposób chodowania pereł. 

Poznań. 
Avrillon J. godności duszy. Krak. 
(Babimost). Opis powiatu Babimostskiego. 

Poznań. 
Baliński M. Fundacya Kapucynów. Warsz. 

— Życie Jędrzeja Śniadeckiego. Gniezno. 
Balzac H. Torpilla. Wilno. 

Bard ob. Czartoryski. 

Barszczewski J. Niezabudka, noworoczn. 

Petersb. 
Bartol i D. Vita del B. Stan. Kostka. Mi- 

lano. 
Bechstein L. Die Yolkssagen. Lipsk. 
Bemerkungen (Politische). Regensburg. 
Bentkowski F. Spis akt dawnych. Warsz. 

— Spis ksifg metryki koronnej. Warsz. 
BerwińskiR. Powieści wielkopolskie. Wro- 

. cław. 

Besser W. Reyisio artemisiarium. 
Biblia. Lipsk. 

Bigel Dr. Manuel dliydropathie. Paris. 
Błachowioz P. Nauka cnrzesciań. War6z. 
Bocus J. Aniela tł. Snarski. Wilno. 
Bocquel E. Rozmowy franc. Warsz. 
Bogusławski S. Krewni, kom. Warsz. 
Borecki K. Kaleidoskop warsz. (czasop.). 

Warsz. 
Bratkowski S. Myśli dla Polski. Nantes. 

— Fragmenta o przyszłości. Nantes. 
Bronikowski A. Marzenia moje. Leszno. 
Bruck M. Geschichte der poln. Revol. Ham- 
burg. 

Bryk J. Dissert. inaug. med. Wiedeń. 
Brzozowski R. Uwagi krytyczne. Paryż. 
BudziłowiozJ. Przegląd warszawski. War. 
Bul we r £. Ostatnie dni Pompei. Warsz. 
Bu łh ar owaki P. Dissert inaug. Wilno. 
Bułoharyn T. Iwan Wyżygin. Praga. 
Gapefigue B. Rys życia wellingtona. 
Ca tal o gu s Soc. Jesu. Wiedeń. 

— cleri Archid. Leopol. 

— diaeces. Premisl. 

Cegielski H. De negatione. Berlin. 180 1840. (Chmielnicki B.). Pamiętniki o wojnach 
kozackich. Wrocław. 

Chodźko J. Obrazy litewskie. Wilno. 

Chodźko Ł. Życie T. Kościuszki. Paryż. 

Ciechanowicz J. Uwagi o handlu drzewem. 
Waraz. 

Cl. M. Loisirs Carnava1. Warsz. 

Conspectos praelectionum in Acad. eccles. 
Wilno. 

Compte-renda de 1'Abboc. de Bienffeisance. 
Paris. 

Cukiernictwo. Poznań. 

Cukrowicz A. Dach konwersacyi francuz. 
Krak. 

Cyc ero. O wynalezienia retorycz. Wilno. 

Cypcer Józ. Katalog księg polak. Krak. 

Czajkowski J. A. Obrazy poznawan ludz- 
kich. Warsz. 

Czajkowski M. Gawędy. Paryż. 

— Kirdżali. Paryż. 

— Tbż (po niem.). Leszno. 

— Powieści kozackie. Berlin. 

— Stef. Czarniecki. Paryż. 
Czartoryski A. J. Mowa w tow. liter. pols. 

Paryż. 

— Bard polski 1795. Paryż. 
Czech J. Kalendarz. Krak. 
Czechowski J. Poema, stan duszy. Kijów. 
Czeczot J. Piosnki wieśniacze. Wilno. 
Czelakowski F. Odgłos pieśni czeskich. 

Jarosław. 
Czernicki H. These. Montpellier. 
Czetyrkin R. Ustawa o zarządzie lekarsk. 

Warsz. 
Czyński J. Almanach social. 

— Colonisation d*Alger. Brux. 

— Notice sur le Fourier. Paris. 
Dąbrowski K. Dissert inaug. Krak. 
Dagnerre L. Daguerrotyp. Poznań. 

— Opis wyrabiania dagaerrotypów. Warsz. 
Darstellang der Yerh&ltnisse des Bomster 

Krełses. Posen. 
Davidson J. Nabożeń. codzienne. Warsz. 
Delafaye J. Wieczory dziecinne. Warsz. 
Demokrata polski (czasop.). Poitiers. 
.Desnoyer. Rita Hiszpanka, dramat Warsz. 
Directorinm div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

— p. dioec. Sand. Warsz. 

— Toż. Wilno. 

Długosz J. Dzieje polskie. Leszno. 
Dmietrow M. Słownik polsko-rosyj. Wilno. 
Dmowski J. Institntiones philosoph. Rzym. 
Dmassewski L. Kuryer warsz. 
Droz J. Droga do szczęścia. Krak. 
Dudeyant A. Mon compagnon. Paris. 
Dumas A. Pamiętniki d'Antony. Warsz. 
Do ras K. Rozmyślania. Lipsk. 
Dyrmont J. Zbiór doświadczeń. Wilno. 
Dziecię grzeczne. Warsz. 
Dziennik domowy (czasop.). Poznań. 

— mód paryskich. Lwów. 

— praw. Warsz. 

— rozporządź, m. Krakowa. 

— rz§d. Rpltej krak. 

— orzęd. woj. August. Sawałki — Toż labelsk. 

. — Toż podlask. 

— Toż krakowsk. 

— Toż kalisk. 

— Toż mazow. 
— • cub. sandom. 
Dzienniczek do naboż. Berdyczów. 

Ekartshausen K. Bóg jest najczyst. mi- 
łością;. Wrocław. 

Emigrant nad Wienna. Poitiers. 

Eon de Beaumont Icfee de la Pologne. 
Paris. 

Ewangelie i epistoły. Wilno. 

Feliński A. Dzieła. Wrocław. 

Filomena S. Wiadomość o S. Filomenie. 
Warsz. 

Fischer Z. Historya naturalna. Bochnia. 

Forster K. Polonie. Paris. 

— Souvenirs histofiąues. Paris. 

— La tombe de 1'Emperenr. Paris. 

— Historia de la Polonia. Barcelona. 
(Franciszek Hieronim). Wiadomość o ży- 
ciu . . . Lwów. 

Franciszek Salezy. Droga do życia poboi. 

Warsz. 
Frankowski K. Etndes pbysiologiąues. 

Paris. 
Franta J. Otcenas slóvansky. Praga. 
Friedlein Dan. E. Katalog książek polek. 
Ful ton H. Travelling sketches. London. 

Gaebol. Ueb. Grttnd. d. Stadt Meserita. 

Posen. 
Garny sz J. Pocz. n. ca. sprawy demokr. 

Paryż. 
G ł s i o r o w s k i Fr. Ostat woj. szwedz. Leszno. 
Gazeta codzienna. Warsa. ' 
,— Lwowska. * 

— krakowska. 

— warszawska. 

— W. Ks. poznana. 

— poranna. Warsz. 

— rządowa Król. pol. 

Gięcewicz K. De Tempoism. par L narcot 

tb. Montpellier. 
G i e h n e Fr. Glossen za d. Schrift : Ueb. Pen- 

tarchie. Sruttg. 
G i ż y c k i F. K. Treść dziejów koś. pol. Lwów. 
Gmina Pol. w Wersalu do emig. 
Godzina powiastki. Wrocł. 
Goszczyński Sew. Trzy strnny. Strasburg. 
Grabowski St Głos na posiedź, banko pola. 

Wani. 
Grabowski M. Liter, i kryt Wilno. 

Grabowski Amb. Starożyt hist. pol. Krak. 

(Gros). A la plus belle. Varsov. 

Groza A. Rusałka. Wilno. 

Groza Syl. Myśli nad zdroż. ludz. Wilno. 

Gruehn C. Poln. deuta. Wórterb. Rawicz. 

Grusse Adolf. Les veng. d. Pol. drasnę. 

Paris. 
Guenter Ern. Spis książek. Leszno. 

— Yerzeichniss der YerlagsBfioher. Liana. 
Gurowski Ad. La ciyilisation et la Rossie, 

Leipzig. 

— Toż. Petersburg. 1840. 181 Handyogel Ign. Ueber d. Deform. weibl. 

Beckens. Leipz. ' 
Hanno th, Jabłoński. Eeole dliorlegerie. 

Dijon. 
Hanno w a Hel. Dżelaledin, pow. Wilno. 
Ha a eh J. G. Eine pol. Familie. Leipz. 
(Havre). Gmina hawerska do tul. polak. 

Pary*. 

— Toż z okolicę, utwórz, organu jego. Paryż. 

— Odpow. gminy Hayre. Paryż. 

H eine 2 K. Powrót Zaporożców, kom. Kijów. 

Heleef A. Z. Jerzy 8. Bandtkie. Krak. 

(Helena). Opia ... o cierpi. Helenie. Mi- 
kułów. 

Hircel Kasp. Frano. gram. Lwów. 

Hoffman owa KI. Olesia i Adaś. Krak. 

Home (Bis) Auswahl aus Commentar ttb. d. 
Paafanen. Waru. 

Hubę Kar. O instyt hipotecz. Krak. 

Hudson Lowe. Z pobytu Napoleona. Wilno. 

Hago Wiktor. Wybór poezyj. Warsz. 

Humorysta wyd. Szymanowski. Warsz. 

Indez lect in Univ. Jagieł. Crac. 
Inatrukcya szczegół, dla banku pol. Warsz. 

— Do wyki. języka grec. Warsz. 

— do odbyw. czyn. miejs. Płock. 

Jabłonowski Wacł. £squisse d'un civilis 
de 1'Algerie. Paris. 

— Le monopole ou quest de sucre. Paris. 

Jabłoński Kaj. Podpisy sławn. w Pol. osób. 

Lwów. 
Jaehimowies Grzeg. Kazanie podczas ce- 
lebry. Lwów. 
Jacbowiczowa Ani Abecadło pol. z kwia- 

tecs. Krak. 
Jahołkowska Cec. Lawinia cz. niestałość. 

Wilno. 
Jakubowiez Ant Poczat iez. ros. Warsa. 
Janczewski Kaz. Glinka. Nauka o torfie. 

Warsz. 
Jaroszewicz J. Herulach pobratymcach 

Litwinów. Warsz. 
Jażwiński M. Ant Explic. d. 1. carte chroń. 

Paris. 

— Tableau pour lliist d. France. Petersb. 

— Sinchromcz. tablice. Petersb. 

J e ł o w i c k i Aleks. Kalen. pielgrzym. Paryż. 
Joung G. A. Poles and tbe Czar. London. 
J ucew icz Lud. Ad. Historya litewska. Wil. 

— Przysłowia ludu litew. Wilno. 

— Rysy Żmudzi. Warsz. 

Juyentus Gymn. Neo-Sandec. Bochniae. 

— Gymn. Tarnopol. Leopoli. 

K. T. Deutsche Leselehre. Pozn. 
Kaczanowski Józ. Kalendarzyk inform. 

Warsz. 
Kaczkowski Stan. Wiadomość o konf. 

Bara. Pozn. 
Kalejdoskop war. Warsz. 
Kalend, gosp. Wilno. 

— Toż. Krak. 

— krakowski nowy. Krak. 

— Toż. LwóW. - 

— kaliski. Kalisz. 

— frontowy. Warsa. Kalend er (Lemberger). Lemb. 

Kaliga K. Prokop. chorobach zębów. 

Lwów. 
Kallay Jul Diss. de leucorhea. Vindob. 
Kanty czka. Krak. 
Kantyczkos Zemajtyszkos. Wilno. 
Karmański Ign. Wzory kaligr. 
Katechizm o czci cesarza. Wilno. 
v — obszerny chrzęść. Petersb. 
Kędzierski H. A. Pieśń na część N. M. P. 

Wrocł. 
Kallay J. Kaz. miane w Irlandyi. Warsz. 
Klasyfikacya sadownictwa. Warsz. 
Kłagiewicz. Do dziekanów. Wilno. 
Koohowski Wesp. Hist. Jana Kaz. Pozn. 

— Historya bezim. skr. z KUmak rerów. Pozn. 
Koehler Fryd. Rys chemii. Warsz. 
(KOnigsberg). Gesch. d. Buchdruckereien. 

Kónigsb. 

Kohn Salomon. Myśl o istnieniu Boga. War- 
szawa. 

Kołaczkowski Ad. GrSfenb. i Freiwala\ 
Wrocł. 

Kołłątaj Hugo. Pam. o st. duchowieństwa. 
Pozn. 

Ko misy a korresp. emigr. pols. Poitiers. 

Konopka Józ. Pieśni ludu. Krak. 

Kopczyński Onuf. Zbiór nauki chrz. War- 
szawa. 

Kopia odezwy kom. zjedn. Paryż. 

Korbutt Jul. De 1'ankylose. Montp. 

Kom Jan Bog. Katalog książek. Wrocł. 

Kordynowiczównalzab. Upominek ciotki. 
Warsz. 

Korsak Jul. Nowe poezye. Wilno. 

Kością Józ. Filoz. szwajcarski. Wilno. 

— Obrazy postaci Napoleona. Wilno 
Kościakiewicz Ant. Nap. Mćmoire sur 

grippe. Lyon. 

K osiek i Lud Odbicia drzeworytów. Krak. 

Kosmorama Europy (czasop.). 

(K ostka Stan. Św.). Żywot św. St. Kostki. 
Krak. 

Kowalski Kanty. O koś. Boż. Ciała w Po- 
znaniu. 

Kozieradżki Stan. Sfitze. Lemb. 

(Krakowy, ob. Occurrences. 

Krakowowa Paul. Pierwiosnek. Warsz. 

Krasiński Waler. Historie sketch. Lond. 

Krasiński Zygm. Agay-Han. Leipzig. 

— Trzy myśli. Paryż. 
Krasnopolski. Inform. per luso dęi rem. 

odentalg. Napoli. 
Kraszewski J. J. Anafielas. Pieśń (Wito- 
lerauda). Wilno. 

— Mistrz Twardowski, pow. Wilno. 

— Pan Karol, pow. Wilno. 

— Wilno od pocz. do r. 1760. Wilno. 

— Wspom. Wołynia, Polesia i Lit. Wilno. 

— Całe życie biedna, pow. Wilno. 

— Epilog rom. Poeta i świat Pozn. 

— Wędrówki liter. Wilno. 

Krebsowa Wer. Opis rzezi humańs. Pozn. 
Królikowski K. Lud. Dokum. Paryż. 

— łfem. sur Tetat de Crac. Paris. 

— Supplćment Paris. 182 1840. T- — Westch. za dyn. Czartor. Paryż. - 
Krótki Feliks. Des polypes, thóse. Montp. 
Krzyszkowski Inuoc. Wykł. E wang. Wil. 
Krzyżanowski Ad. Rekurs. Krak. 

— Uciążliwość Załuskiej. Krak. 

— Wywód sprawy Nawrockiego. Krak. 
Krzyżanowski i Rzęs. Spr. sukces. Na- 
wrockiego. Krak. 

Kub a laki M. A. Statist. des penp. slaves. 

Paris. 
Kucz Kar. Przebiegły kuzynek. Warsz. 

— Próby poetyckie. Warsz. 
Kurowski J. N. Weterynarya pop. Warsz. 

— Wykaz dzieł roln. Warsz. 
Kury er wileński. Gazeta urzędowa. 

— warszawski. Warsz. 

L. H. Jom Kipur cz. dziennik odpustowy. 

Warsz. 
Lacordaire O. Pamiet . przy wróć. Dominik. 

Wilno. 
Lafontaine Jan. 100 bajek. Lipsk. 
Lamotte Louis. Prćludes poótiques. Crac. 
Lannoy Guillebert. Voyages 1399—1460. 

Hohs. 
Laskiewicz Adolf. De uirbilici form. Vrat. 
Lefrancois A. J. L. La Russie, Khiva, la Po- 

logne. Nantes. 
L e i e u n. Siege de Saragosse. Paris. 
Lelewel Joach. Porówn. powst nar. pola. 

Paryż. 
Lesznowski Ant Noworocznik gazety war. 

Warsz. 
Lewoc ka Lar. Powieści starego sługi. War- 
szawa. 
Li ss a St. Mat. Magazyn duchów. Opole. 

Lissner Józ. Yerzeichniss polnischer Por- 

trais. 
Lista lekarzy i apt. Warsz. 
Loebe Wilh« Auswanderung nach Polen. 

Grimma. 
Locąuin. Disc. sur 1'espr. de meth. polon. 

Paris. 
Lompa Józ. Przew. do rachunków. Leszno. 
Londyn. Gmina lond. do emigr. pol. Poitiers. 
(Loretto). Wiad. hist. o Matce Boskiej. 

Warsz. 
Lubarsch Rud. Lesefrfichte. Posen. 
Lublin er Lud. Concordance entre le Codę 

civ. de Pol. 6ruxelles. 

— Essai sur 1. noev. legisl. concern. le ma- 
riage. Bruz. 

— Des Juifs en Pologne. Bruxelles. 
Lud i czas ob. Filipowicz. 
Lwowianin ob. Zieliński. 

Łabęcki H. Wiadomość o górnictwie. War- 
szawa. 

— Zbiór przepisów górniczych. Warsz. 
Łetowski L Wezwanie do stowarz. modlit. 

Krak. 
Łukaszewicz J. Das Koenigreich Polen. 
Stuttgsrd. 

M. J. X. Wyborek nabożeństw. Przemyśl. 
M a c i e i o w 8 k i W. A. Essai sur Tóglise ches 
les 81aves. Lipsk. 

— Istoria cerkwi u Słowian. Warsz. Magazyn powsz. Warsz. 

— mód. Warsz. 

Majer J. Nowopolski Woic. Krak. 

— Obraz postępu nauki lekarskiej. Krak. 

— Słownik niem. polski. Krak. , 
Majer W. Theses juridicae. Krak. 

— O zastosow. ustaw. Krak. 
Majewski L. Dissert juridioa. Krak. 
MaRsimowicz M. Kjjewlanin. Kijów. 
Małachowski E. Questions des theses. 

Montpellier. 
Mande L. Daguerotyp i dyorama. Pozn. 
Marczewski L. These pour le doctorat. 

Paris. 
Marryat F. Snarley yow. Warsz. 
Matecki T. Die neusten Heilmethoden. 

— O leczeniu skrzywień ciała. Poznań. 
Matthiae J. Układ- formy czynnej. Wilno. 
Mazurowicz F. These. Paris. 

Meciszewski H. Memoryał o stanie m. Kra- 
kowa. Paryż. 

— Memoire sur Cracovie. Paryż. 
Męczeństwo trzech litwinów. Wilno. 
Medalik cudowny. Toruń. » 
Mehoffer J. Galizia (czasop.). Lwów. 
Melichen L. Dissert medica. Wiedeń. 
Micha ud J. Obrazy Jeruzalem. Wilno. 

Mickiewicz A. Discours prononcć a Lau- 

sanne. 
Mi kie w i oz A. Homilie. Lwów. 

— Katechizm. Lwów. 

M i 1 1 e r W. Pamiętniki. Poznań. 
Milewski K. Rys encyklopedyi. Warsa. 

Miłków ski L. Odpowiedź na reoensyę. 

Paryż. 
Mirecki F. Koncert szkoły śpiewu. Krak. 
Mnemosyne (czasop.). Lwów. 
Morawski T. Mowa w tow. liter. Paryż. 
Morisoniana. Krak. 
Moszyński A. Kolęda. Wilno. 
Mots sur la question polon. Paris. 
Motty M. De Fauno et Fauna. Berlin. 

Muchanow P. Świadectwa o stosunk. mię- 
dzy Ro8sy%. Wrocław. 

Muczkowski J. Rękopisma M. Radymiń- 
skiego. Krak. 

Mundt T. Vttlkerschau auf Reisen. Stuttg. 

Nakwaś ki H. Zdanie z pomn. Klaudyi 

Potockiej. Paryż. 
Napierski K. Auctuarium diplomat Livo- 

mae. Riga. 

(Napoleon I.). Opis pogrzebu . . . Lipsk. 
Narbutt T. Dzieje narodu litewsk. Wilno. 
Nauka czytania. Poznań. 
N e y K. Kwiaty. Leszno. 
Niemcewicz J. U. Zbiór pamiętników o Pol- 
sce. Lipsk. 

Niezabitowski K. Kalendarz powss. War- 
szawa. 
Niezabudka noworoczn. Petersb. 
Nona na oktawę Bożego Ciała. Krak. 
Nowa Polska czasop. Paryż. 
Nowakowski F. Jocoseria. Berlin. 
Now,orocznik gazety warsz. Warsz, 1840. 183 No wo sielski T. Gwiazdka dla dzieci. War- 
szawa. 

(Nowy Sącz). Juyentus gymnas. Bochnia. 

Occurences (Recent) of Cracoy. London. 

Oczaj>owski M. Gospodarstwo wiejs. War- 
szawa. 

Odbicie drzeworytów. Krak. 

Officinm codzien. Suwałki. 

Okólnik to w. demok. polsk. Poitiers. 

Olizar G. Spomnienia. Wilno. 

Ołtarzyk nowy. Poznań. 

— polski. Paryż. 

— mniejszy. Qaryż. 
Opaliński K. Satyry. Pozn. 
Opis wieloryba. Warsz. 

Ordęga J. O narodowości polskiej. Paryż. 
Ordo div. off. Pozn. 
Orędownik nauk (czasop.). Pozn. 
OrpiszewskiŁ. Trzeci Maj (czasop.). Paryż. 
Orzeł biały (czasop.). Bruka. 
Osnowianenko. Pan Halawskij. Petersb. 
Ossowski J. De hydrophobia. Regiom. 
Ostrowska Al. Miesiąc u hrabiny. Warsz. 
Ostrowski. Żywot T. Ostro wsk. Paryż. 
(Ostrowski Ant). Rys życia. Paryż. 
Ostrowski T. Memoire sar le Palatinat de 

Płock. Paris. 
Ostrzykowski B. Wiersze. Warsz. 
Pamiętnik Tow. lekars. Warsz. 

— sceny ob. Wiite. 

Parayey K. Rozprawa o plemionach Ting- 
Sing. Warsz. 

Pasek H. Pamiętniki. Poznań. 

Paszkiewicz J. Rapport adr. a Nicolas. 
Yars. 

Paszkowski F. Pomysły do dziejów Pol- 
ski. Paryż. 

Pawlikowski K. Nanka o chowie owiec 
Lwów. 

Pawłowski K. Floralia. Warsz. 

Pernot T. Oktawiusz, rom. Warsz. 

Pierwiosnek ob. Rrakowowa. 

Philaret Katechizm wschodn. kościoła. Pe- 
tersb. 

Pieśń o Nsjśw. Pannie. Wadowice. 

Pieśnioksiag prusko-polski. Królewiec. 

Pijarzy. Katalog książek polsk. Warsz. 

Pi ller J. P. Kalendarz. Staniał. — Kalender. Staniał. 

— Kalendarz. Lwów. 

Pili er Franc. Katalog książek polskich. 

Piotrowski W. Wybór kazań. Warsz. 

Pismo tow. demokr. Paryż. 

Piwa rak i F. Nanka rysunku. Warsz. 

Plater L. Affairea de Cracovie. Paris. 

(Plater £.). Mowa pogrzeb. Wilno. 

Plebankiewicz W. Słów kilka o M. Ko- 
złowskim. 

Pluszcze ws ki X. Roczniki Tow. do roz- 
szerz, wiary. Pozn. 

Podgórski A. (Mosbach). Pomniki dziejów 
Potoki. Wrocł. 

Pol W. Przygody Winnickiego. Lwów. 

(Pol en). Ennnerungen an Polen. Hamburg. 

(Polon ais). Compte rendu de la societe. 
Faris, Polska młoda (czasop.). Paryż. 
Popis szkoły krakows. Krak. 

— gimn. warszaws. 

Popliński A. Żywot Bog. Radziwiłła. Pozn. 

— Orędownik nauk. Pozn. 

Popliński J. Grammatik der poln. Sprache. 
Lissa. 

— Słowo Boże. Poznań. 
Poraziński 8. Quatre questions. Montp. 
Porządek wprow. relikwii bł. Bronisławy. 

Krak. 

(Po 8 en). Verzeichnis8 Ortschaften. 

Postanowienie względem żołnierzy. War- 
szawa. 

Praniewicz T. Reception de Magnr. Affre. 
Paris. 

Program instyt. techniczn. Krak. 

— gimn. lnbelsk. Lublin. 

— szkoły mławskiej. 

— instyt głucbon. Warsz. 
Programma quaestionum in Semin. ad S. 

Crue. Vars. 

Program mat zakończ, nauk w szk. mław- 
skiej. Płock. 

Projekt manifestu emigracji. Londyn. 

Przegląd dziejów polsk. Poitiers. 

— warszawski. Warsz. 
Przyjaciel ludu (czasop.). Leszno. 
Przyjaciółka dzieci. Olesia. Krak. 
Pszonka (czasop.). Strasb. 
Puchalski D. Battueka. Warsz. 
Pasch J. Ueber Tur und Żubr. Berlin. 
Pysch J. Directorium officii div. Krak. 
Rachunek wil. Tow. Dobroćz. Wilno. 
Raciborski Ad. Mem. relat. aux syst. vei- 

neuz. 

— Mem. sur les monstr. de femmes. 
Raczyński Edw. Codex diplom. Majona 

Pol. Posn. 

— Żywot księcia Albr. Radziwiłła. Pozn. 

— Bibl. klasa, łacin. Wrocł. 
Radzinkiewicz Stan. Wiersz na przyjazd 

Mik. I. Warsz. 

Raspail Fr. Polska nad brzeg. Wisły. Paris, 
Poitiers. 

Rause S. H. Duch Hydropatyi. Krak. 

Reconstitution (De la) des nationalites 
europ. Paris. 

Redecki Paw. Naboż. codzien. do P. Je- 
zusa. Warsz. 

Refee 0'John. Ryszard tułacz, kom. Wilno. 

Richard Achil. Zasady botaniki. Warsz. 

Rocznik wydz. lekars. Krak. 

Roczniki tow. do rozszerzania wiary. 

Rodziewicz Adolf. Wiersz na wjazd nastę- 
pcy tronu. Warsz. 

Rodziszewski Tymot. Bajki. Warsz. 

Roepel Rysz. Gesch. Polens. Hamburg. 

Rogalski Ad. Alleluja. Rocznik. Warsz. 

Roni wes J. M. Lekarz koni. Warszawa. 

Ropelowski Stan. Słown. fran. pols. Beri. 

— Rys liter, emigr. 

Rost Aug. G. H. Beitr. zur. Geognosie. Beri. 
Rothe Aug. Gospod, wiejski. Głogów, 
Rozmaitości. Lwów, 

— warszawskie* 184 1840. Rudnicki Jak. Głos na uczcz. Warsz. 
Radomina Ign. Odpow. na rec pisma. 

Wilno. 
Rhuel J. Przep. obch. z obłgkan. Wilno. 
Raszewski Józ. Bóg, moja nadz. Pozn. 
Rypiński Aleks. Białoruś. Paryż. 
RzesińskiJ. K. Proces cywilny krak. Krak. 
Sachregister zur Gesetzsam. Posen. > 
Saint-Foi Charles. Au redact. de r(Jnivers. 

Paris. 
Saint-Georges. Prologue eń yers au prof. 

des Pol. indig. Paris. 
Saint- Prosper Ant. Hist. de Russie, de Pol. 

Paris. 
Saniewski Fel. Mónioire sur 1'emploi du 

sarrasin. Paris. 
Sarbiewski. Poemata. Lipsiae. 
Sauvan Lud. Principien d. Wasserheilkunst. 

Neisse. 

— Principes de 1'Hydrotherapie. Vars. 
Sawaszkiewicz L. L. By tbe Eastern 

auestion. Lond. 
Scnematismus uni v. cleri praemisl. 
Schletter Zyg. Verlags und Ghange Cata- 

log. Breslau. 

— Katalog ksi$g polskich. Warsz. 

— Gatalogue des livres. 

Schlegel Karol. Filozofia życia. Wilno. 

Schmidt Jan Ewar. Katech. rzytn. Pozn. 

Schnitzler Edw. Prysznic, uzdrów. Krak. 

Schouppe Apol. O post. fabr. cukru. War- 
szawa. 

Sękowski Józ. Podróże Brambeusa. Warsz. 

Selection from the historie books in Pol. 
Warsz. 

Sennewald. Katalog czytel. Warsz. 

Sevoi Fr. Obowifiki duchów. Wilno. 

Sierociński Teod. Gram. pols. Warsz. 

— Nauka o stylu. Warsz. 
Sierzpntowski Marcelli. Ma defense con- 
trę les attaąues. Strasb. 

Skarb duszy pobożnej. Czzst. 
Skarbek Fryd. Chwila wesołości. Wrocł. 

— Hist. wielu małżeństw. Wrocł. 

— Podróż bez celu. Wrocł. 

— Powieści i pisma humor. Wrocł. 

— Pan starosta. 

— Szanszopansiana. Wrocł. 
Skimborowicz Hip. Wspom. życia ś. p. 

Jędrz. Sniad. Warsz. 
Skobel Fryd. Kaz. O użyciu wody morsk. 

Krak. 
Skórzewski Jan. Wiara, nadz. i miłość. 

Paryż. 
Skotnicki M. B. Prace liter. Warsz. 

— Tygodnik szt. pięknych. Warsz. 
Słowacki Jul. Mazepa, trag. Paryż. 

— Lilia Weneda, trag. Paryż. 
Słownik nowy kieszonkowy. Wrocł. 
Służewski 8 tan. Odp. na art w „Orle bia- 
łym". Paryż. 

— Do Tow. demokr. i Zjednocz, emigr, Paryż. 
Sniad ec ki Jędrz. O nzycz. wychów, dzieci. 

Warsz. 
Sobieski Jak. Instr. dana Orchowskiemu. 
Wilno. t Spasowski Aleks. Poezye. Wilno. 

S pies b. Spis książek. Warsz. 

Spis monet pol. Warsz. 

Sposób ratow. na pozór umarłych. Opole. 

— śpiewania podczas mszy. 
Sprawozd. komik wspar. dotkn. powodzif. 

Warsz. 

— rady opieki szpital, w Busku. 

— O przedm. tyczce, tow. kred. Pozn. 

St. A. Uwiad. hist opoczat medalika. Gzęst. 

Stanisława Kostki św. Żywot. Krak. 

Stefański Wal. Katalog książek. Poznań. 

(Steinberg). Wyrok śmierci przez s§d 
krym. Lwów. 

Stobiecka Ewa.' Cześć Bogu w błog. Bro- 
nisławie. Krak. , 

Strutyński Jul. Świętopełk, ksifże . Petersb. 

Stummer Jan. Przepisy przy wyk. doch. 
sa/L lekar. Warsz.* 

Styczyński J. Mendog. rom. Wilno. 

Sumawsky Fr. Józ. Otcenas słowansky. 
Praha. 

Su pińsk i. Kaz. o obrz. święcenia cment 
Połock. 

Świętopełk ksi%żę pomorski, ob. Stru- 
tyński. 

Syoilla (Nowa) czyli wieszczba. Warsa. 

Sylwan dziennik nauk leśnych. 

S za ci ń s ki Ąnt. Walgierz, poem. hist War- 
szawa. 

Szaniec ki Jan 01.). Rys jego życia. 

"zekspir Wilch. Dzieła. Wilno. 

S z e 1 e w s k i Józ. Kazanie z najl. aut. fran. 
Ward*. 

Szepietowski Wal. Zbiór praw hipot 
Suwałki. 

Szokalski Wlad. Fel. Essai sur les aensa- 
tions couleurs. Bruz. 

— De Tinfluence de musecles de Toeil. Gand. 
Szopowicz Hen. Ludwik. Vlta Sim. Sire- 

nii. Krak. 
Sztyrmer Ludwik. Pantofel, hist kuzyna. 

Petersb. 
Szubert X. J. Świadectwa dla dzieo. kat 

Leszno. 
Szyli er Jan. Kucharka oszczędna. Wilno. 

— Toż czyli przep.nieko8zt sporządź, potraw. 
Wilno. 

— Kucharz wyśmienity Wilno. 
Szymański Woj. Muzeum śmieszności. War- 
szawa. 

Tarnopolitani juvent relig. programa. 
Tarnowski Wlad. Menschen und Zetten. 
Braunsb. 

— Der Friedling des Henkers. 

— Der Musicant von Callao. 

Tasso Torouato. Amintas. przekł. Morszty- 
na. Beri. 

Tieschowitz. Vortr. des Landr. an die Stin- 
de. Posen. 

Tołstoj J. Zycie Feldm. Paskiewioza. War- 
szawa. 

Torosiewicz Teod. Lettre au de Carro 
aur sur eaux de Galie Karlsbad. 

— Ueb. die Mineralwasa. zu Podgórze. 

— Wody min. Szczawnickie. KraŁ 1840 — 1841. 185 Trembecki Onu£ Allg. Anweis. zum Augen- 

kranken. Wien. 
Trentoweki Ferd. Vor8tudien zur Wissens. 

der Natur. Leipz. 
Trepka Ign. Rozmyśl, polit i relig. Pary*. 
Tri pp lin Lnd. Korretpondent. 
T r i p p l i n Teod. Quelqnes mots sur la fie vre. 

Montpell. 
Trynkowski L. 6. Mowa pogrz. Jędrz. 

Śniadeckiego. Warsz. 
Tugendbold Jak. Pierwsze myśli o istti. 

Boga. Waraz. 

— Kilka słów przy pośw. nowej bóżnicy. 
Tygodnik szt. piękn. Warsz. 

— literacki. Pozo. 

— petersburski. Peters. 
Tyszka Winc. Orzeł biały. War*z. 
UmińBki J. N. Beleucht. d. Werkes. Paris. 
Uprawie (O) do kwasz. kapusty. Warsz. 
Ustawa dla gimn. real. w Warsz. 

— dla instyt, gosp. i leśnictwa. (Wars.). 

— dla instyt. położniczego. Waraz. 

— dla szk. felczerów. Warsz. 

— dla szk. farmac. Warsz. 

— dla szk. weterynarzy. Warsz. 
Uszakow A. Uiat. działań w Turcyi azyat. 
Uwag kilka o handlu drzewem. Warsz. 

— wstęp, o niemor. foder. z lud. mosk. Paryż. 
Uwagi ogółu e ib igr. pol. w Lond. Poitiers. 
Waga A. Wzniesienie myśli do Boga. War- 
szawa. 

Wagenfeld. Nauka leczenia zwierząt War- W ag ner K. Handbuch fur Reisencle. Leipz. 
Walewski A. L'exile du monde. Paris. 
Wanderung (Die) in Grosspolen. Leipzig. 
Wasilewski £. Poezye. Poznań. 
Wezwanie cjp modlitwy. Krak. 
Wiadomości handlowe. Warsz. 

— bistorycz. i literackie. Paryż. 
Widulińska J. Magazyn mód. Warsz. 
Wiebeking C. Analyse deacriptiye. Mun- 

chen. 

Wielogłowski W. Westchnienia za Czar- 
toryskich. Paryż. 

Wieniec (czasop.). Warsz. 

Wienkowski J. De yenenis. Wien. 

Wild Kar. Katalog książek polskich. 

Wiśniewski A. Elegia. Paryż. 

Wiśniowski T. Demokrata polski. Paryż. 

Wiszniewski M. Uistorya literatury. Krak. 

Witruwiusz. i>e architectura. Poznań. 

Witte K. Pamiętnik sceny warsz. Warsz. 

Witwicki S. Poezye. Berlin. 

Wizerunki naukowe. Wilno. 

Wójcicki K. W. Stare gawędy. Warsz. 

Wojda M. Przepisy dochodzeń na trupach. 
Warsz. 

Wojtarowicz J. Epistoła pastoralis. Tar- 
nów. 

— List pasterski. Tarnów. 

Wolański T. Nowo odkryte medale. Pozn. 
Wolski T. Wzory ustawy zasadniczej. Lon- 
dyn. 
Wołyński M. Dżelaleddin, po w. Wilno. 
Woronicz K. dynastyi dla Polski. Paryż. Wroński H. Le faux napoleonisme. Paris. 

— Prospoctus d'un ecrit periodique. Metz. 

— Secret politiąue de Napoleon. Paris. 
Wuiek J. Słowo boże. Poznań. 
Wybicki J. Pamiętniki. Poznań. 
Wybór nabożeńs. Mikułów. 
Wypis miejsc z now. testera. Warsz. 
Wyrok śmierci Steinberga. .Lwów. 
Wysocki S. De rasphalte. Vars. 

— O smołowcu. Warsz. 
Zacharyasiewicz F. Epistoła pastoralis. 

— List pasterski. 

Zajączkowski W. Rys życia Paskiewicza. 

Warsz. 
Zarządzie (O) funduszów kościel. Krak. 
Zawadzki A. Fauna der galiz. Wirbeltoiere. 

Stuttgardt 

— Galicya w obrazach. Lwów. 
Zawadzki Józ. Katalog ksi$g franc. Lipsk. 
Zawadzki i Węcki. Dodatek nowy do ka- 
talogu. 

Zbiór praw dla król. prusk. 
Zdanie sprawy banku polak. Warsz. 

— bractwa miłosier. Krak. 

— Towarz. demokr. Poitiers. 

— Towarz. kredyt. Warsz. 

— Towarz. ogniowego. Warsz. 

— Towarz. dobrocz. Warsz. 

Zeidl F. Sposób utrzymania kamelii. Wil. 

Zeitung (Lemberger). 

Zieliński L. Lwowianin. Lwów. 

Ziemiałkowski F. Satze aus Rechts-Wis- 
senschaflen. Lemb. 

Zienkówicz L. Pszonka (czasop.). Strasb. 

ZwierkowakiW. sejmie w emigracyi. 
Poitiers. # 

Żebrakach (0).,Krak. » , 

Żeliszewski W. These. Montpellier. 

Żochowski J. Rys systematu świata mo- 
ralnego. Warsz. 

Żyliński A. Program aktu uroczystego. 
Płock. 

1841. 

Adamowicz A. F. Zoonomia. Wilno. 
(Agnieszka S). Nabożeństwo do S. A- 

gnieszki. Krak. 
Akt uroczysty w szkole obw. Bialskie). 

— Toż hrubieszowskiej. Lublin. 

— Toż kaliskiej. 

— Toż w Końskich. 

— w gimn. w Łukowie. 

— w szkole obw. opolskiej. 

— w szkole pińczowskiej. 

— w gimn. w Płocku. 

— w gimn. w Radomiu. 

— w szkole obw. w Sandomierzu. 

— w szkole obw. siedleckiej. 

— w gimn. w Suwałkach. 

— w gimn. w Szczebrzeszynie. 

— w szkole obw. wieluńskiej. 
Akty istoriczeskije. Petersburg. 
Aleksiejew P. Mel-Dona, powiest. Warsz. 
Alleluja rocz. rei. Warsz. 

Ancelot M. Córka adwokata, kom. Warsz, 

24 186 1841. Anniversaire de la róvol. pol. Bruxelles. 

Ansart EL Rys jeografii. Wilno. 

Appel aux amis de la Pologne. Versailles. 

Art ob A, Papugi naszej babuni, opera. War- 
szawa. 

Atheneum wyd. Kraszewski. Wilno. 

Anszug ans dem Gobetbuch. Warschau. 

B. J. Rys cesarzowej Józefiny. Wilno. 

Bachmann K. Dissertatio juridica. Berlin. 

Bagieński A. Hermeneutica. Wilno. 

Balicki W. Postylla. Królewiec. 

Baraniecki Ł. Kazanie. Lwów. 

Barszczewski J. Niezabudka, noworoczn. 
Petersb. 

Bartas W. Judith. Lipsk. 

Barto li D. Vita del Stan. Kostka. Roma. 

Bartoszewicz IX Słownik polsko-rosyj. 
Warsz. 

— Słownik rossyj.-polski. Warsz. 
Bartoszewicz Józ. Szkoła wyrobu cukru. 

Wilno. 

Bastide J. Stenia, romans. Warsz. 

Becks P. Redę. Lwów. 

Bętkowski N. Historia medicinae. Wied. 

Białkowski M. Oświadczenie. Wersal. 

Biblioteka warszawska (czasop.). Warsz. 

Bieg roku. Lwów. 

Bielski W. These pour le doctorat Strasb. 

Bobrowski F. Słownik łacińsko-polski. 

Wilno. 
Bo eh wic P. Obraz myśli. Wilno. 
Bocąuel E, Rozmowy franc. Warsz. 

Bogedain. Śpiewy nabożne. Poznań. 
Bogusławski W. Cud czyli krakowiacy. 

Berlin. 
Borowski Kaz. ob. Mowa na uczcz. 
Bourienne. Kronika Bonapartego. Lipsk. 
Bouyier L. These. Strasb. 

Bretschneider D. Projekt drogi żelaz. 

Lwów. 
Breza £. Błędy w jęz. franc. Pozn. 

— Babie lato. Pozn. 

— Medytacye. Pozn. 

Brockhaus F. A. Katalog książek polsk. 
Brodowski F. De morbis judeorum. Krak. 
Budziło wicz J. Przegląd warszawa. 
Budzyński M. Wacław Rzewuski. Bruka. 
Bujnicki K. Wędrówki po małych drogach. 

Wilno. 
Budzyński W. Partye, pow. Bruka. 
Byron L. Korsarz. Lipsk. 

Gatalogus cleri. Vars. 

— Toż: archid. Leopol. 

— dioec. Premisl. 

C h i m a n i L. Przewodnik dla nauczycieli. War- 
szawa. 
Chmielowski B. Bieg roku. Lwów. 
Chocewicz K. These. Montpellier. 
Chodźko L. Karta dawnej Polski. Paryż* 

— Poland historical. New-York. 
Chodźko M. Dziesięć obrazów. Paryż. 
Chojecki £. Echo (czasop.). Warsz. 
Choński K. Uwagi nad naturę wód Dru- 

skiemickich. Wilno. 
C h op i n J, M. Reyolutions des peuples. Paris. Choroszews.ki M. O ukształceniu duszy. 
Wilno. 

Cieszkowski A. Die PersOhnlichkeit Gottes. 
Berlin. 

Colson L. De la Pologne. Paris. 

Conspeutus praelectionum. Wilno. 

Constitutio Soc liter. Cracoy. Krak. 

Cypcer Józ. Katalog książek polskich. War- 
szawa. 

Cypser T. De sudore. Krak. 

Cywiński J. Do przełóż, klaszt Wilno. 

Czajkowski A. Na urodź, nas tęp. tronu 
Brytanii. 

— Poezye. Warsz. 
Czajkowski M. Anna, pow. Pozn. 

— Hetman Ukrainy. Paryż. 

— Koszo wata. Paryż. 

— Owruczanin, pow. Paryż. 

— Ukrainki. Paryż. 
Czarnowski O. Die Mosel. Coblens. 
Czas dzień. red. Skimborowicz . Warsz. 
Czartoryski A. J. Mowa na posiedź. Tow. 

liter. Paryż. 
Czech J. kalendarz. Krak. 
CzerniewiczP. Formulario. Rio de Janeiro. 
Czerwiakowski J. Botanika. Krak. 
Cześć Boga w Bronisławie. Krak. 
Czynności seimu. Pozn. 
Czyński J. Almanach social. 

— Avenir des femmes. Paris. 

— Notice sur Fourrier. Paris. 

D. Skorowidz należności stemplowych. Lwów. 

Dąbrowski J. K. Nauka bierzmowania. 
Leszno. 

Dahlmann P. Maryna Mniszchówna. Wroeł. 

Daniłowicz J. Ueber die lithuan. Chro- 
niken. Petersb. 

Dantyszek J. Analecta carminum. Bruna- 
berę. 

Dawidowie z D. Kazania. Lwów. 

De gaj P. Proces cywilny. Wilno. 

Dembińska H. Dwie epoki życia. Krak. 

De mb osz S. Tentamen florae Cracoy. Krak. 

Dembowski K. Deux ans en Espagne. 
Paris. 

Demokrata polski (czasop). Poitiers. 

Dero me T. Dzieje star. i now. teatam. War- 
szawa. 

Dethier A. Vindiciarum poloniae regum. 
Berlin. 

Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

— p. diaec. Sand. Warsz. 

Dłuski. Paroles adresses a ses compagnona. 

Marseille. 
Dmowski J. Institutiones philosoph. Lo- 

yanii. 
Dmuszewski L. Kury er warszawski. 

— Ochrona małych dziatek. Warsz. 
Do braki Dr. These. Montpellier. 
Domaszewski J. Przewodnik dla pijących 

wody. Warsz. 
Dom basie P. Wyrabianie cukru. Warsz. 
Droga żelazna. Warsz. 
Dubowicki P. Memoire sur la section. 

Paris, 1841. 187 Dąbrowski P. Komeniusz rossyj. potoki. 
Warsz. • 

— Przegląd liter, rosyjs. Warsz. 
Dama s A. Saracen. trag. Wilno. 

Danin M. Ordinatio congregationum. Poza. 
Daval B. Płomień serca. Lwów. 
Dybowski J. Zbliżenie dokumentów. Poi- 
tiers. 
Dziekoński T. Wypisy polskie. Warsz. 

— Życie Napoleona. Warsz. 
Dziennik domowy (czasop.). Pozn. 

— mód paryzkich. Lwów. 

— narodowy. Paryż. 

— praw. Warsz. 

— rozporzad. m. Krakowa. 

— rząd. Upitej. Krak. 

— ursęd. woj. August. Suwałki. 

— kaliskiego. 

— podlaak. 

— gub. labelsk. 

— sandomiers. ' 

E. Z. Eine polnische Familie. Lipsk. 
Echo (czasop.). Warsz. 
Einladung za den Prtifangen. Lwów. 
Elementarz. Wilno. 
Ewangelia. Wilno. 
Ewangelie na niedziele. Wilno. 
ExauvillezF. Edward^czyli wzgląd. Wilno. 

F. M. Marios Tagebuch. Wiedeń. 
FabriciasC. Ueber das Slaventhom. Schwe- 

rin. 
Ferrier A. La Bussie. Brax. 
FI e ary Lamo. Kurs historyi powsz. Warsz. 

— Tłómaczenie zjawisk. Warsz. 
Flora dzień, muzycz. Warsz. 
Flottwell. Denkschrift iiber Proyinz. Posen. 

Pozn. 
Forschangen (M&rkische). Berlin. 
Fredro A. Nieszczęścia najszczęśl. męża. 

Krak. 
Galerie des contemp. ill. Paris. 
G a 1 i ń s k i F. Kalendarz. Stanisławów. 
Gali z i en mit Tracen for d. Eisenbahnen. 

Wien. 
Gal land- A. Tysiąc nocy i jedna. Wilno. 
Garny sz J. Pobereżanin, poema. Poitiers. 
Gasztowt M. Apercu s. le clim. da cant. 

d. L gaerche. Neyers. 
Gutkowski J. N. Bajki. Wiedeń. 

— Bukiet dla dob. dz. Wiedeń. 
Gazeta codzienna. Warsz. 

— krakows. 

— W. ks. poznańs. 

— lwowska. 

— warszaws. 

— rządowa król. pols. 

— poranna. Warsz. 
Gębarzewski L. De typho. Vind. 
Godzin sk i H. Bukiet z śpiewów. Lwów. 
Gołębiowski M. Mozaika warszawska. War- 
szawa. 

Gołębiowski Ł. Gąbin. med. pols. 
Gorczyński A. Powieści Jadama. Krak. 

— Sylva rerom. Praga. 
Goszczyński Sew. Poezye. Poznań. 

— Jedna strona lutni. Paryż. Gotthold Fr. A. Fttrtt Radziwiłł. Compos. 
za Faust. Kttnigsb. 

Grabowski M. Stannica holajp. Wilno. 

Groza A. Rusałka. Wilno. 

Gruszczyński A. C. De syphilitide dissert. 
Berol. 

Gahra. Zycie ś. Stan. Kost Leszno. 

Gnrowski Ad. Russland a. Civil. Leipz. 

Gambiner J. J. Prakt. gorzelnictwo. War- 
szawa. 

Haupt Leopold. Pjesniczki Serbów. Grimma. 

Heincz K. Młodzież tegoczesna, kom. Kijów. 

Hibl Jos. Cacodermata sypfailitica. Yiennae. 

Hymn i sacri Stanislaopoli. 

Hoffmann. Poetarum polonicarnm deliciae. 
Pozn. 

H o f f m a n o w a KI. Karolina, powieść. Lipsk. 

— Krystyna, pow. Lipsk. 

— O moralności. Krak. 

Hago Wiktor. Kościół Panny Maryi. 

I. L. Upom. letni na zimę. Warsz. 
Ilkiewicz Grzeg. Halickii przypowidki 

w Widni. 
Ind ex lect. in Univ. Jag. Crac. 
Informacya o odpustach. Krak. 
I rl and er Jak. Dissert sistens yeneficia. Bu- 

dae. 
Instrakcya do oczynsz. włościan. Warsz. 

— dla ustrojstwa krestian. Warsz. 
Instruowaniu (0) spraw defraud. Krak. 
(Jachimowicz G.). Ritus et ceremoniae. 

Leopoli. 

Jachowicz Stan. Źródełko w Saskim ogro- 
dzie. Warsz. 

Jachołkowska Gec. Edgar i Eugenia wy- 
pad. Wilno. 

Jahresber. uber das Schuljahr. Posen. 

Jakubowicz Ant Poczat jęz. ros. Warsz. 

Jakubowicz Mak. De yirtute Romanorum. 

Moskwa. 
Janicki St. Kalend, domowy. Warsz. 
Jankowski Placyd. Pisma przedślubne. 

Wilno. 

— Zaścianek, kronika. Wilno. 
J(anutka) W. Mowa na pogrzebie Rudow- 

skiej. Krak. 
Jarmusiewicz J. Mowy dla ludu. Wiedeń. 
Jaszowski Stan. Dniestrzanka, zbiór. Lwów. 
Jęło wieki Al. Uwiadomienie. Wersal. 
Jezierski M. Pan Kasztelan, pow. Wilno. 
Joachym i Anna, kom. 
Jo eh mus. Ukrainische Lieder. Berlin. 
Jucewicz. Linksmine, prace literackie. Wiln. 

— Wiadomości o Żmudzinach. Wilno. 

Kabali styka. Warsz. 

Kaczkowski Stan. Tablice do histor. pols. 

Poznań. 
Kalend, gospod. Wilno. 

— kaliski. Kalisz. 

— lwowski powsz. Lwów i Tarnop. 

— powsz. dom. i gospod. Staniał. 
■— toaletowy. Warsz. 
Kalender (Lemb. allgem.). Lwów. 
Kalinie wic z Jan. Mowa przy załóż. kam. 

węg. Lwów. 188 1841. Kamiński J. N. Myśl przy wprow. szk. 

głuchoniem. Lwów. 
Eampe Joach. Przypadki Robinsona tłóm. 

Szyrmy. Warsz. 
Kantyczka. Krak. 

— Toż. Czestoch. 

— katol. Wrocł. i Racib. 

— wedle obrz. kat. Czestoch. 

— na uroczystości. Krak. 
Karta topogr. Grodnens. gub. 
Kłagiewicz And. Akt wstąpienia na kate- 
drę, Wilno. 

— Do duchowieństwa (okólniki). Wilno. 
Kochanowski Jan. Auswabl ans Gedich- 

ten. Posen. 
Kock Kar. Paw. Co za powabny młodzie- 
niec! Warsz. 

— Wycbowaniec natury. Warsz. 

K o e 1 1 n e r Maur. De placentiae imflam. Berol. 
Kóhl Jan. Reisen in Rusek und Pol. Dread. 
Kokurewicz Józ. Nauka czyt. Lwów. 
Kołłątaj Hugo. Stan ośw. w Polsce. Pozn. 
Koncewicz Jan. Wykł. szt. gorzelń. Wars. 
Ko niecki K. W. Goidblumen. Posen. 
Konkury poety. Warsz. 
Konopacki Szym. Poezye. Wilno. 
Korczyński Mich. Katechizm. Lwów. 
KorewaAl. T. Quest. sur diver. br. des 

scien. Paris. % *^. 

Kom Jan Uog. Katalog książek. Wrocł. 
Kor we II Kar. Niezapom. nowor. Warsz. 
Kością J. Wspomn. o Napoleonie. Wilno. 
Kosie ki Ludw. Urządzenie instytutu załóż. 

przez Szczep. Humberta. Krak.. 
Kosiński J. Amil. Rzymianie w Grecy i. 

Poznań. 
Ko smar A. Michał, kom. tł. Aśnikowski. 

Wilno. 
Kosmorama Europy (czasop.). 
Kossowski A. Dissert de confess. Vii. 
Kossowski Ant. J. BI. Dissert. inaug. 

theolog. de confess. sacrament. Vilnae. 

— Dissert. de notionibus de vita futura. Vii. 
(Kostka Stan. Św.). £xercizio divoto onore 

S Stan. Kostka. Roma. 

— Zycie św. Stan. Kostki. Leszno 
Kowalski Fr. Złote ziarna. Lwów. 
Kozłowski Feliks. Ogól. zas. życia nar. 

Pt»zn. 
Kozłowski Sykst. De visus vi diagn. Crac. 
Kożmian A. £. Żywot Nowodworskiego. 

Wrocł. 
Koznbowski Ant. O karłakach przedtatrz. 

Krak. 
Krakowowa Paul. Pierwiosnek. Warsz. 

— Rozmowy matki z dziec*. Warsz. 
Krasiński Waler. Geschichte der Reform. 

Leipz. 
Krasiński Zyg. Irydion i Nieb. kom. Paryż. 

— Die ungOttliche Kom. aus d. poln. Leipz. 
-- Noc letnia. Paryż. 

Kraszewski J. J. Atheneum. Wilno. 

— Witolorauda. Wilno. 

— Hist. o bladej dziew. Wilno. 

— Oatatiia z Słuckich. Wilno. 

— Poeta i świat. Wilno. Krem er Alek. O zastos. słuchu dorozpozn. 
chorób. Krak. 

Królikowski Kar. L. Nadzw. posiedź. Po- 
laków. Paryż. 

Krop i ńs ki Lud. Ludgarda. Pozn. 

Krosnowski Ad. Almanach. Paryż. 

— Deux. suppl. Paris. 
Krzyżanowski A. Dagestam, trag. rom. 

Lipsk. 

Kuehnast Lud. De comit M. Galii. Tho- 
funii. 

Kunicka Flor. Powieści. Warsz. 

Kurek Kar. Rady gosp. Warsz! 

Kurhanowicz Tom. Gram. pol. Wilno. 

Kurowski Fr. koś. metrop. ś. Jana. War- 
szawa. 

Kury er wileński. 

— warszawa. 

Lakorder Hen. Żywot ś. Dominika. Pa- 
ryż i Berlin. 

Landie Edw. Aug. Chrestomatie fran. Var. 

Langry Aleks. Elegia na śm. Rzętkowskiej. 
Warsz. x 

Las-Cases. Wyj. z pam. o Napoi. Wilno. 

L a v i 1 1 e Piotr. Cc qui est arriv6 deptris Iwan 
Wasil. Paris. 

Lebrnn Alek. Sprawozd. z szp. dziec. Jes. 
Warsz. 

Lelewel Joach. Reappar. du type gauloia. 
Brux. 

Lemaitre L. L ł Appel de la Pol. chant. 
d'Alb. Sowiński. Paris. 

Leśniewski Paw. Ogrodnictwo. Warsz. 

Lewestamm Fryd. Pierwotne dzieje Pol- 
ski. Warsz. 

— Hist. des langues romaines. Paris. 
Lewicki Józ. Stych wo czest Joachimowi - 

cza. Lemb. 
Lewicki Michał. List pasterski. Lwów. 

— Communic. liter. Apostoł. 

— List okólny do duchowień. Lwów. 

— Toż po rusku. Przem. 

Lipski Hier. Smutna przyg. i śmierć Wir- 
ginii. 

Lisowski Pacyfik. Wyjat z prac liter. War- 
szawa. 

Lissner Joz. Verzeichniss polnischer Bu- 
cher. Posen. 

List braterski. Wersal. 

Lista lek. i apt. król. pol. 

Litanie o św. Piotrze. Wilno. 

Litwinowie z. Jubelruf der lemb. Erzdió- 
cese. Lemberg. 

Lo monie Louis. Czartoryski. Paris. 

— Adam Mickiewicz. Paris. 
Lompa Józ. Zbiór wierszy. Opole. 
Lubienieeki And. Poloneutichia zebrał 

Batowski. Lwów. 

Lyser Leonbardt Karol. Mozaika warsz. Te- 
stament. Warsz. 

Lwowianin ob. Zieliński. 

Łabęcki H. Górnictwo w Polsce. Warsz. 

Łabeński F. Erostrate, poerae. Paris. 

Łaski M. Dissert. theolog. Wilno. 

Łf towski L. Okólnik. Krak. 

Łopaciński J. Poezye. Warsz. 1841. 189 Łubieńska K. Bajki dla dzieci. Warez. 
Łukaszewicz. Mowa na pogrz. Jadw. Pla- 
ter. Petereb. 
Łukaszewicz Józ. Verlags-Werke. Posen. 
II. Wiadomość o początkach medalu. Warsz. 
M. Ludwik. Wiadomość o tłusoe. Warsz. 
Magazyn mód. Warsz. 
Machomet. Le Koran p. Kazimirski. Paris. 
Majer J. Przegląd potworów rybich. Krak. 

— Wiadomość o życiu Jana Potrycego. Krak. 
Majorkiewicz J. Metoda uczenia się jeo- 

grafii. Warsz. 
Maksimowicz M. Kiiowlanin. Kijów. 
Malinowski N. Heraldyka. Warsz. 
Malinowski 8. Do redakcyi orła białego. 
Marchand R. Chemia organiczna. Warsz. 
Marchocki M. Hist wojny mosk. Pozn. 
Maron £ Reisebilder. Posen. 
Mech R, Motyl na małorusk. jez. Lwów. 

— Stieh w den J. Snigurskoho. Lwów. 
MecberzyńskiK. Prawidła pisania. Krak. 
Mehoffer J. Galizia (czasop.). Lwów. 
Meizner J. Krakowiaki historyczne. Paryż. 
Męka P. Jezusa. Krak. 

Mętlewicz J. Książka do naboż. Warsa. 
Mickiewicz A. Konr. Wallenrod. Edinb. 

— Toż. Londyn. 

— Kurs liter, sławiań. Paryż. 

— Oenyres. Paryż. 

(Mie dnie wicu). Źródło cudów obrazu . . . . 

Warsz. 
Mierosławski' L. La tache de Caine. Paris. 
Mierzwiński J. Dissert. de indulg. Vilnae. 
Mika J. Zabawa święta. Bochnia. 
Mił kowski Jan. Spis książek. Lwów. 
Missae propriae. Wilno. 
Modzelewski M. Uroczystość Aleksandra 

Mikołajewicza. Warsz. 
Morawski F. Pisma. Wrocław. 

— Wisła i zima, bajka. Warsz. 
Mostowski T. Wyrabianie cukru. Warsz. 
Moszyński A. Kolęda. Wilno. 
Moszyński J. Dissert. chirur. Wilno. 
Mowa kwiatów. Lwów. 

— na uczczenie Just. Czudowskiej. Wilno. 
Mozaika warsz. ob. Lyser. 

M filier S. Słownik polsko rosyjs. Wilno. 
Mura wiew J. Opisanie mszy wschód, koś- 
cioła. Warsz. 
MurzakiewiczN. Descriptio musaei. Odessa. 
Nabożeństwo do OpacznoścL Krak. 

— o męce P. Jezusa. Krak. 

— do Serca Jezusa. Warsz. 

— Bractwa ś. Trójcy. Lwów. 
Nacbtmann J. Głos na zebranie Polaków. 

Paryż. 

Nadwiślanin. Warsz 

Naruszewicz J. Sposób leczenia się woda- 
mi w Druskienikach. Grodno. 

Nakwaska A. Czarna mara. Warsz. 

Nakwaski H. Zdanie spr. z czyn. Rady 
pomnika Potockiej. Paryż. 

(Napoleon I.). Promemom Honaparcio. Wit. 

Narbutt T. Dzieje narodu litewsk. Wilno. 

Nauka czyt. Wilno. 

— zdrowia. Warsz. Nieszczotta M. Dissert. medica. Wrocł. 
Niezabitowski K. Cztery dramata. Wilno. 

— Kalend, poważ. Warsz. 
Niezabudką. no worocz. Petereb. 
Niezapominajki noworooz. Warsz. 
Nigoret A. Anna, pow. Wilno. 

Nool i Chapsal. Gramatyka franc. Warsz. 
Norden (Nur nicht nacb). Lipsk. 
Nowa Polska czasop. Paryż. 
Nowakowski F. Źródła do dziejów Polski, 

B erlin. 
Nowosielski T. Humoreski Warsz. 

— Krzyżyk dla dzieci. Warsz. 
0. Wiersze oryg. i tłom. Warsz. 
Obchód po męczennikach. Poitiers. 
Objaśnienia o szkole polsk. Paryż. 

— co do pensyi emeryt. Krak. 

Obraz polaków i pols. wyd. Raczyński. 
Pozn. 

Oczapowski M. Zasady hodowli bydła. 
Warsz. 

Odyniec A. £. Tłomacienia. Lipsk. 

Okólniki towarz. demok. pols. Paryż. 

Olszewski A. Du 1nxation. Montpellier. 

Ołtarz złoty. Czestoch. 

Orędownik naukowy (czas.). Pozn. 

Orgelbrand Sam. Katalog książek. WaM. 

Organizacya gmin w Polsce. Paryż. 

Orłowski X. Boga hibtorya. Warsa. 

Orpiszewski L. Trzeci Maj (czas). Paryż. 

Orzeł biały (czas.). Bruks. 

Ostrowski A. Głos na posiedź. Paryż. 

Ostrowski J. B. History of Polan d. Lond. 

(Ostrowski) J. B. Ostrowski. Bruks. 

Ostrowski K. Discours le 29 Nov. Wersal. 

Os trzy kowski B. Hymny religijne. War- 
szawa. 

P...ska.Kat. Płomień serca gorejąc. Lwów. 

Pacyf. Źródło cudów. Warsz. 

Pajgert J. K. Miłostki poety. Lwów. 

Parni c tka święceń kapłanów. Paryż. 

Pamiętnik refigij. morał. Warsz. 

— Tow. lek ars. Warsz. 

— sceny ob. Witte. 

Pas cale Salv. Lebensgesehichte des Stan. 

Kostka. Wien. 
Pa te E. Prospekt des Musik-Instituts. Posen. 
Perżych S. Kancyonał katol. Wrocł. 
Piasecki S. Modły dla chrześcian. Krak. 
Pigault Lebrun. Pan Bott. Wilno. 
Pierwiosnek ob. Krakowowa. t 
Pigłowski W. Anatomie et pby Biologie* 

Montpellier. 
Pi U er Franc. i Sp. Spis nowych dzieł. 

Lwów 
Pi 11 er J. P. Kalendarz. Stanisł. 

— Kalender. Stanisł. 

Pili er J. Kalendarz. Lwów. 

Piśmiennictwo krajowe. Warsz. 

Pis ulew s ki S. Gromady królestwa rośl. 

Warsz. 
Piwarski J. Album cynkograf. Warsz. 
Plater L. Dzie/mik naród. Paryż. 

— Opisanie W. X. Poznańsk. Paryż. 
Płomień ob. P. 

Podolski J. młotach fryszerskich. Krak. 193 1841. Pogonowski S. systematach liczenia. 
Krak. 

Pohl F. Historia seminarii. Pozn. 

Polacy z Tulona. Poitiers. 

(Polonais). Compte rendu cle la sociótó. 
Paris. 

Polyglotte (La) b. w. m. 

Połętkiewicz W. Wiersz na odkr. pom- 
nika. Warsz. 

Popis liceum krakows. Krak. 

Popliński A. Orędownik nauk (czasop.). 
Pozn. 

Popliński J. Wypisy polskie. Leszno. 

Posiedzenie archikonfraternii. Krak. 

— nadzw. Polaków. Paryż. 
Powinności oficerów. Bruks. 
Powinszwania. Lwów. 
Presiowski J. Rys jeografii. Warsz. 
Program konkursu do napis, księg. ele- 

mentar. Paryż. 

— szkoły naród. Paryż. 

— roczn. instyt. techn. Krak. 

— instyt głnchon. Warsz. 
Programme de 1'ecole nation. Paris. 
Prusiecka J. Poezye. Warsz. 
Przegląd warszawa, red. Budziłłowicz. 
Przepisy o pensyi emeryt/ Warsz. 
Przeżdziecki A. Jadwiga, dr. Wilno. 

— Podole, Wołyń. Wilno. 

— Próby dramatycz. Wilno. 
Przydatek do star. testam. Lipsk. 
Przyjaciel ludu. Leszno. 

Ps żonka (czasop.). Strasburg. 
Rachunek kasy T. Dob. Wilno. 

— roczny. Wilno. 

Raciborski Adam. Hist. syst. veinenx. 
Paris. 

— Sur la monstraation. Paris. 

— Traitć d. 1. monstr. Paris 

— Synopt. Tabelle ilber Auskult. 
Raczyński Atan. Hist. de Tart modernę. 

Paris. 
Raczyński Edw. Medale pola. Pozn. 

— Sprawozd. z fabr. kapl. Miecz. Pozn. 

— Zbiór dramatyczny. Pozn. 

— -Żywoty sław. Polaków XVn w. Pozn. 
Radomiński Jan. Zasady arytm. Warsz. 
Rajski Stan. De l*abc6s froid. Montpellier. 
Rantenstrauchowa Łucya. Podróż do 

Francyi. Lipsk. 
Re deck i Paw. Poeme au Xav. Kurowski. 
Remak Rob. Nauka położn. Beri. 
Report of tbe procedings of tbe meet. Lond. 
Reuman Mik. O naturze torfu. Warsz. 
Reveille J. H. G. Sztuka życia. Kielce. 
R it u s celebr, resurrect 

— Et cerem, per Archiep. Lewicki. Leopol. 
Roczn. Tow. Dóbr. Krak. 

— wydziału lekars. Krak. 

— tow. naukow. Krak. 

Rodziewicz Adolf. Wiersz na zaślub, nast. 

tronu. 
Rogalski Adam. Alleluja roczn. Warsz. 
Rogalski L. Zbiór praw. litews. ob. zbiór. 
Roselly de Lorgnes. Nowe na zarzuty odp. 

Wilno. Rosen Georg. Die Tochter Joannes III 
Trauersp. Petersb. 

Rosenblum Ben. Onanizm. Warsz. 

Rosignolinsz Kar. Prawdy wieczne. War- 
szawa. 

Roskiewicz Joh. Repertor. Ob. ftrMontur 
Armee. Wien. 

Rozmaitości. Lwów. 

— tygod. red. Skimborowicz. Warsz. 
Rozmowy pol. fran. niem. Wrocł. 

— Toż. Pozn. 

Rozrywki umysłowe. Krak. 
Roztrzęśnienie pod. z kom. emeryt Krak. 
Rusałka. Wilno. 

Rzecz sejmu i dynasty! (Głos obyw. pol.). 
Paryż. 

— o sprawie nar. ze stan. hist. Paryż. 
Rzepecki Jan. Dom. These ponr le docto- 

rat. Paris. 
Rzewuski Hen. Pamiftki Soplicy. Paryż. 

— Toż. Paryż, i Beri. 
Sachregister, zur Geset «. Posen. 
Sa Wandy Nar. Hist de Pol. Brux. 
Salyatori F. M. Życie ś. Wiktoryi Gin- 

liani. Warsz. 

Schelling Fr. W. Józ. Mowa przy otw. 
kursu filoz. 

S c h e r i n g. Die Verordnung fur Schiedsm&n- 
ner in Posen. Berlin. 

Schindelle Maur. Kalend. Warsz. 

Schmidt Jan. Msza ś. w swoich obrz. War- 
szawa. 

Schmidt Józ. Nauka położn. Beri. 

Schmid Krz. Dzieje st i now. test Warsz. 

— Eustachiusz. Gniezno. * 
Schoenbeck Herman. Quaest Luciliana- 

rum. Halae. 

Schopf Fr. Józ. Die Landwirt in bóm. nnd 
galiz. Proyinz. Wien. 

Schorlemmer Kar. Wykł. chemii. Warsz. 

Schwartz Gust. Kancyonał. Berlin. 

Semin L. Stych. Joh. Snihurskoho epis. 
Lwów. 

Siemień 8 ki Lnc. Trzy wieszczby. Paryż. 

Sierpiński Sew. Treść kodeksu kara. War- 
szawa. * 

Siodełkiewicz V. N. Nouy. ecole d'equit 
Paris. 

Skalkowskij Apol. Istoria nowoj Sieczi. 
Odessa. 

Skarga Piotr. Kaz. sejmowe. Krak. 

— Areopagus. Krak. 
Skimborowicz Hip. Czas, dzień, polit. 

Warsz. 

— Gazeta poranna. Warsz. 

— Piśmien. krajowe. Warsz. 

S kr i be Eug. Cecylia, kom. Warsz. 
Sławiński Szym. Wiersz z pow. zaśL Aleks. 

Mikoł. Warsz. 
Słowacki Jul. Beniowski, poema. Paryż 

i Lipsk. 
Słowaczyński Jędrz. Narodowość, pismo. 

Paryż. 
Słowo pociechy. Rozm. rei. Paryż. 
Smoler Jan Ern. Mały szerb. Budyszyn. 
S nar s ki Stan. Anna ożyli dzieoic. Wilno. 1841. 191 Sniadecki Jednej. Dzieła. Warsz. 
Sołtyk Rom.Relat des opórat. de J. Poniat. 

Paria. 
Spis płodów krajowych. 
Spiso k licam w by wszem miatezie. 
Sposobie (0) uczenia czyt. Wilno. 
Sprawozd. o wyścig, konnych. Warsz. 
(Stanisław Kostka). Leben u. Thaten. Sui- 

dnica. 
Stan kun Al. Libellus de fide. Wilno. 
Statek parowy. Warsz. 
Statut lnst. zabezp. kapitałów. Lwów. 

— tow. nauk pomoc. Poznań. 

— tow. nauk uniw. krak. 

8ne Eug. Sztuka podobania się. Warsz. 

Syiwan dziennik nauk leśnych. 

Sypniewski D. O. A discours on the hist 
of Poland. Brighton. 

(Szczebrzeszyn).' Progr. zakończ, nauk. 
Warsz. 

Szczepański Jan Jul. Abecadło nowe. 
Lwów. 

Szczepański Ign. Wiersze oryg. Warsz. 

Szczurkowski Tom. Wzory pism. Krak. 

Szczygielski Józefat Książ, do naboż. 
Warsz. 

Szerlecki Wład. Die Blfihungs Krankhei- 
ten. Stuttgard. 

8 z ule Dom. O wieku pieśni Bogarodzicy. 
Warsz. 

Szumlański. List pasters. przeć, przechodź, 
na schizmę. 

Szumowski Ign. Dźwignia roln. krajów. 
Warsz. 

Szyli er Fryd. Pienia liryczne. Lwów. 

Szyli er Jan. Spiżarnia dostat. Wilno. 

Szymanowski Woje. Album kary kat. War- 
szawa. 

Tabelka oznacz, cenę i wagi monet. War- 
szawa. 

— urodź, i zmarł w Galie. Lwów. 

— zamiany ob. Zabłocki. 
Tabernacki Konst De hernia dis. Yratisl. 
Tagebuch (Mariana). Reisebilder aus d. 

Schwarzwalae. Pforzheim. 
Tarnawski Wład. Napoleon und die Phila- 

delphen. Roman. 
(Tekla ś.). Żywot wraz z naboż. Warsz. 
Tein er Aug. Zustande de kath. Kirche. 

Augsburg. 
Th i s Aleks. Codę civile de l'Emp. Paria. 

— Codę milit. russe. Paris. 

T i e b e. Amusements pour les dames. Wilno. 
Tiedge Krzysz. Der Ostermorgen, Cantate. 

Warsz. 
Tłómaczenie zjawisk natury. Warsz. 
Tomaschek Edw. Stosunki ludn. Galie. 
Tomasz z Kempis. O naśl. Jez. Obr. Paryż. 

i Berlin. 

— O naśladowaniu Chryst. Wilno. 
To warz. demokr. pol. Paryż. 

— wychów, nar. dzieci wycnodz. Paryż. 
Towiański And. Biesiada. Paryż. 

— Mowa. Paryż. 

Trębicki Wład. Uwagi nad dziełem Jochera. 
Wajsz, Trembicka Fr. Mćmoires d'une Polonaise. 

Paris. 
Trentowski Ferd. Rzecz o małżeństwie. 
Treść nauki chrzęść. Warsz. 
Tripplin Lnd. Korrespondent. 
Tuczkiewicz Diomedes. Du catai rhe these. 

Montpellier. 
Tyc Ant. Lekcye i ewangelie. Leszno. 

— Mapa Palestyny. Leszno. 
Tygodnik literacki. Pozn. 

— petersburski. Petersb. 

Tymowski Kantorb. Przyszłość. Do ziomk. 
Bordeaux. 

Tyszko Win. Orzeł biały. Paryż. 

Tyszyński Aleks. Oświeć. Słowian. ' War- 
szawa. 

Tyzenhauz Konst. Zasady ornitologii. Wiln. 

Uczeń (Mały) czyt i myśl. Grudziądz. 
Ustanowienie departamentów. Warsz. 

— najśw. Synodu w Rosyi. 

— Reskrypta carski i patr. 

Ustawa dla instyt. wychów, panien. Warsz. 

— dla instyt nauko w. Warsz. 

— dla lady Polaków w Wersalu. 

— tow. przyj, przemysłu. Paryż. 
Ustriałow Mik. Przewód, dziej. ros. Warsz. 

Wenę lin N. Istoriko - kriticz. iziskanija. 

Moskwa. - 
(Wersal). Wiadomość o bibliotece polek. 

Wersal. 
Wiadomości handlowe. Warsz. ' 
Wiara nadzieja i miłość. Warsz. 
Widulińska J. Magazyn mód. Warsz. 
Wieniec (czasop.). Warsz. 
Wierzchowski S. De hypohondria. Wied. 
Wilkońska P. Wieś i miasto. 
W i 1 1 i 8 e n W. Tneorie des grossen Krieges. 

Berlin. 
Win i ar z Edw. Katalog der Leihbibliothek. 

Lwów. 

Wiślicki J. Starosta Rabsztyński. Warsz. 
Wiśniowski T. Demokrata polski. Paryż. 
Wiszniewski M. Historya liter. polak. Krak. 
Witte K. Pamiętnik sceny warsz. Warsz. 
Wit wiek i S. Podarek ślubny. Warsz. 
Wizerunki naukowe. Wilno. 

Wójcicki K. W. Teatr, staroż. w Polsce. 

Warsz. 
Voigt J. Briefwechsel. Kttnigsberg. 
(Wolff A.). Celeberrimo viro . . . (b. w. m.). 
Wolfgang K. O wodzie w Druskienikacb. 

Wilno. 
Volksinarchen der Russen. Wien. 
Wolski F. Miesięcznik. Glasgow. 
Yosberg F. Mttnzen der preuss. St&dte. 

Berlin. 
Wroński H. Le faax napoleonisme. Paris. 
Wrześniowski W. Miernictwo. Warsz. 
Wspomnienia tycza.ee Stan. Ponińskiego. 

Pozn. 
Wurzbach K. Mosaik. Krak. 
Wybór modlitw. Lipsk. 

— powieści. Warszawa. 

Wy ci cg z regulaminu służby wojsk. Krak. 
Wykaz dowodów komisyi ljkwid, Warsz, 192 1841 - 1842. Wykład arytmetyki. Warsz. 
Wyn (Van). La polyglotte. Paris. 
Wyrok w spr. Ewansów (b. w. m.). 
Wysłouch J. Notice sur P. de Marognes. 

Paris. 
Wy 80 oki K. Zbiór śpiewów. Warsz. 
Zabawki naukowe. Warsz. 
Zabłocki. Tabela zamiany monet. Warsz. 
Zagadki dla dzieci. Warsz. 
Zagrodzki A. Chronologie de ftristoire de 

France. Amiens. 
Zajączkowski S. Bajki. Bochnia. 
Z aia czkowski W. Rys życia Paskiewicza. 

Warsz. 
Zaleski J. B. Poezye. Pozn. 

— Toż. Paryż. 

Zawadzki Józ. Dodatek do katalogu. 
Zawadź ki i Węcki. Dodatek nowy do ka- 
talogu. 
Zbiór powieści. Warsz. 

— praw dla król. prusk. Pozn. 

— praw litews. Pozn. 

— urządzeń banku polak. Warsz. 

— urzadz. instytutów dobroczyn. Warsz, 

— ustaw emerytal. Warsz. 

— zabaw. Wrocł. 

Zdanie sprawy banku polsk. 

— Tow. demokr. Poitiers. 

— Towarz. kredyt. Krak. 

— Rady instyt. dobroczyn. Warsz. 
r- Towani. Dobrocz. Warsz. 

— Tow. liter, w Londynie. 
Zefir (czasop.). 

ZeisznerL O fonnacyi Jura. Krak. 
Zeitung (Leinberger). 
Zjednoczenie (czasop.). Paryż. 
Zieliński L. Lwowianin. Lwów. 

— Pamiątki histor. Lwów. 
Zieliński W. Nowy komeniusz. Warsz. 
Zienkowicz L. Die Trachten des poln. Vol- 

kes. Strasburg. 

— Pszonka (czasop.). Strasburg. 
Zizurin T. De typho. Dorpat. 

f ust fin de der Kirche in Polen. Augsburg, 
abczyński M. De* aquis Caucasi. Wilno. 
Żebrawski T. O moście wiszącym. Krak. 
Z o eh o w sk i J. Fizyka. Warsz. 
r- Opis machiny parowej. Warsz. 
Żywoty sławnych Polaków. Pozn. 

1842. 

Abecadlnik warszawski. Warsz. 
Abrógó de 1'histoire de Pologne. Paris. 
Adamowicz A. F. Musaeum anatom. Wil. 
Adresa Polaków w Paryża. Paryż. 
Akt uroczysty w szkole obw. bialskiej. 

— Toż hrubieszowskiej. 

— Toż kaliskiej. 

— Toż w Końskich. 

— w gimn. w Łukowie. 

— w szkole obw. w Maryaropolu. 

— w szkole obw. opolskiej. 

— Toż pińczowskiej. 

— gimn. w Radomiu, 

— w tzkole obw. w Sandomierza. — Toż siedleckiej. 

— w gimn. w Suwałkach. , 
Aleksandrowicz B. Kąpiele wiślane. War- 
szawa. i 

— Wyrachowanie miąższości drzewa. Warsz. 
Alleluja rocz. rei. Warsz. 
Anniversaire de la rćvol. pol. Brux. 
Atheneum wyd. Kraszewski. Wilno. 

B. J. D. Pauliska. Lyon. 
Baba J. Plotkarz (czasop.). Paryż. 
Baliński K. Powieści ludu. Warsz. 
Barach A. Die Brom Heiląuellen. Lwów. 
Behrend Dr. Dissert. inaag. Berlin. 
Bel lar min R. Nanka chrześciań. Krak. 
Bellinghausen F. Adept, trag. Lwów. 
Bericht Petersb. 

Bernard K. Polowanie na kochanków. War- 
szawa. 
Bernhardt A. Płócien ojetwo. Warsz. 
Bętkowski J. Słownik niem. polski. Krak. 
Białkowski M. Objaśnienie. Wersal. 
Biblioteka warsz. 

— zagraniczna. Warsz. 

Bielski S. Historya kościoła. Warsz. 

Bierkowski J. Przypadki, chorób w kli- 
nice. Krak. 

Binder W. Geschichte der polo. Einigration, 
Stntgard. 

Biot J. Dla buduj, drogj żelazna. Warsz. 

Biskupski F. Dissert maug. Berlin. 

Bittner X. Commentarius. Pozn. 

Bloede G. Bemerkungen. Charków. 

B och wic F. Zasady myśli. Wilno. 

Boitard P. Nad ziemię i na ziemi. Warsz. 
Bomemanii J. Uprawa wina. Leszno. 
Bredow G. Historya powszech. Warsz. 
Breza E. Bazar, kom. Poznań. 

— Lettre sar le celibat. Poznań. 

— Zdania religijne. Poznań. 
Brodziński K. Dzieła. Wilno. 
Bronikowski A. Animadversiones. Wrocł. 
Bronikowski K. Posłowie na sejmie ber- 

lińsk. 
Buchner A. Kwiaty wschodnie. Warsz. 
Buczyński W. Institutiones relig. Wied. 
Budziłowicz J. Przegląd warsz. 
Bujnicki K. Ruben (pismo zbiór.). Wilno. 
Bukaty A. Polska w apostazyi. Paryż. 

Cara Mustafa. Milano. 
Catalogus Soc. Jean. Wiedeń.' 

— cleri Archid. Leopol. 

— dioeces. Premisl. 

Centnerszwer J. Tablice zamiany monet 
Warsz. 

— Tablice mnożenia kwadratów. Warsz. 

(Chmielnicki B.). Pamiętniki o wojnach 
kozackich. Wrocław. 

Chodźko A. Specimens of the poetry. Lon- 
don. 

Chodźko L. Opinions des journeauz. Paris. 

Chołoniewski S. Sen w Podborcach. Wił. 

Chotomski F. These pour le doctorat 

— Paris. 

Chrzanowski W. O przyrzj/izeniaah mo- 
stów. Paryż. 1842. 193 Cieszkowski A. Gott und Palingenesie. 
Berlin. 

— Uwagi nad finansami. (Warsz.). 

— ochronach wiejskich. 'Warsz. 
Clement D. Rozmowa duszy z Bogiem. 

Warsz. 
Co nr (La) de Romę. Paris. 
Cybulski A. O zasuszaniu drzewa. Krak. 
Cygański M. Myśliwstwo ptaszę. Warsz. 
Cywiński J. List pasterski. Wilno. 

— Do dziekanów dyec. Wil. 

— Przełóż, klasztorów zakon. Wilno. 
Czajkowski M. ttilder aus dem Kosaken- 

Leben. Lipsk. 

— Wernybora. Paryż. 

— Toż (po niein.). Loipzig. 
Czajkowski R. De ty pij o. Berlin. 

Czar und dur Nachfolger des h. Petrus. 

Mainz. 
Czech J. Kalendarz. Krak.* 
(Czerniowce). Juventus gymnas. Czer 

niowce. 
C z w a 1 i n a. Matematische Abhandlungen. 

Danzig. 
Czynności sejmu. Lwów. 
Czyń s ki J. Le choiz d'une Czarine. Paris. 
D. P. Abregó de 1'hist. de Pologiie, suivi par 

Saragner. Paris. 
D. V. La princesse Sobieska. Paris. 
Debatę s in the house of commons. Lond. 
Degaj P. Proces cywilny. Wilno. 
Dem idów N. Des slares et dea Russes.' 

Moskwa. 
Demokrata polski (czasop.). Paryż. 
Dethier A. Epistoła Mathildis Suevae. 

Berlin. 
Directorium div. off. Pozn. 

— Toż. Lwów. 

— Toż pro diaec. Sand. Warsz. 

— Toż div. off. Wilno. 

— Toż. Krak. 

Dmnszewski L. Kuryer warsz. 
Dobrowolski K. These. Paris. 
Doliński S. Pobyt krzyżowców. Warsz. 
Dorst L. SchleBisches Wappenbuch. Górlitz. 
Drdacki M. Lexicon der polit. Gesetze. 

Wien. 
Droga krzyżowa. Warsz. 
Drogi żelazne południowej Rosyi. Paryż. 
Drzewiecki K. Kontrakty, dram. Wilno. 

— Restauracya, kom. Wilno. 
Dubrowski P. Jutrzenka (czasop.). War- 
szawa. 

Duczyński J. S&tze aus Rechts-Wissen- 

Bchaften. Lwów. 
Dumas A. Kapitan Paweł. Paryż. 
Dwernicki J. Głos . . . Paryż. 
Dybowski J. Do J. Ostrowsk. Poitiers. 
Dymitrowicz B. These. Paris. 
Dz i e koński T. Wypisy polskie. Warsz. 

— Zycie marszałków. Warsz. 
Dziennik domowy (czasop.). Pozn. 

— mód pary zk ich. Lwów. 

— naród. Paryż. 

— praw. Warsz. 

— rozporza& m. Krakowa. — rząd. Rpltej krak. 

— urzęd. gub. August. Suwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toż podlas. 

— Toż kieleckiej. 

— Toż lubelsk. 

— Toż mazow. 

— Toż sandom. 

Ecphonemata liturgii greckiej. Przemyśl. 
Elkana J. Nowa metoda. Warsz. 

— Sposób nauczenia się zasad jez. fran. 
i niem. Warsz. 

Emigracya polska (czasop.). Paryż, 
Er ben W. Theater Almanach. Czerniowce. 
Estreicher A. Opis gabinetu mineralog. 
Krak. 

— Selectus seminum. Krak. 
Exelbrirth E. Dissert. inaug. Pest. 
Explication du plan de Varsovie. Petersb. 
Eytmin T. These. Paris. 
(Ferdynand 1.). Das Geburtsfest S. M. . . . 

Leop. 
Ferrier A. La Russie. Paris. 
Feuilleton du Glaneur. Warsz. 
Fijałkowski Ant. Wspomn. o życiu J. 

Skidełła. Wilno. 
Fijałkowski J. Zbiór wiadomości akuszer. 

Warsz. 
Filantropia prawdziwa. Wilno. 
Forster K. Le duc d'Orleans. Paris. 
Frankowski K. Glaneur de Varsovie. 

Warsz. 
Galii M. E. Pisma Edw. Maryana. Wilno. 

— Tymofiej Chmielnicki. Wilno. 

Gar nys z J. Kilka myśli o Polsce. Poitiers. 
Gawarski S. Zb. naboż. Warsz. 
Gazeta codzienna. Warsz. 

— krakows. 

— lwowska. 

— W. X. Poznańs. 

— warszawa. 

— rządowa kr. pols. 

— powszechna. Warsz. 

Geling K. Opyt grażd. med. polic. Wil. 

Gerpe Jul. De cephilotr. Baudelocą. Vrat. 

Gizowiusz H. M. G. Przyj. Indu łecki. 
Łeck. 

Glaneur ob. Frankowski. 

Glocker E. Ueb. e. neue rathsel. Yerstcin. 
Leop. 

Głowacki J. N. Spostrz. n. obec. stan. ma- 
ła r. Krak. 

Gluecksberg Eman. N Sceny małżeń. pow. 
Warsz. 

GlUcksberg Teof. Nowe dzieła. Wilno. 

— Uwiadomienie. 

Gładyszowi cz M. Rys życia kanon. Ja- 
nowskiego. Krak. 

Godescard J. F. Żywoty śś. pań. Warsz. 

Godziński M. Życie suflera. Krak. 

Goszczyński Scw. Król zamczyska, pow. 
Pozn. 

Grabowska Olim. O zakonach żeńs. Lwów. 

Groza A. Rusałka. Wilno. 

Grzegorz XVL Alloc. nel consist. segreto. 
Roma. 

• 25 194 1842. — Allocution. Eiusiedelu. 

— Allokucya. Paryż. 

Guizot Fr. P. J. Dzieje cywil, europ. War- 
szawa. 

Gurowski Ad. Der Polen Zukunft. Leipz. 

Gut z ko w K. F. Patkul Dram. Leipz. 

H. M. K. K. W. Kaz. na urocz. ś. Wincent 
a Paulo. Wilno. 

Hanus eh Ign. Handb. d. Seelenlehre. Lemb. 

— Die Wisseoschaft des slav. Mythus. Lemb. 
Haraburda Ant Wydatek spiryt ze zboża. 

Wilno. 

Hayn. Certains engorgements de testicule. 
Montpellier. 

Haynn Jacek. Proj. do wyd. żywotów Skar- 
gi. Krak. 

Hazthausen Aug. Ueb. d. Ursprung. d. 
Verfass. in d. slav. Land. Berlin. 

Hechell Fryd. B. policyi lekar. Krak. 

Heinrich T. O używaniu wód miner. War- 
szawa. 

— Zbiór sposobów doch. przy rew. aptek. 
Warsz. 

Heim Teod. wodach w Eger-Francensbr. 

Warsz. 
Henke K. F. G. Tabela miąższości walców. 

Warsz. 

— Zbiór wyrachowań potrz. leśniczym. War- 
szawa. 

Hepke Rob. De philosophis diss. Berol. 
Her burt Mam. Prawdz. filantr. Wino. ś Pau- 
lo. Wilno. 
Hermann. Gramatyka fran. niem. Paryż. 
Hoffman owa Kłem. Nowa biblioteczka. 

— Jan Kochanowski w Czarnolesie. Lipak. 

— Leben d. heil. Elisabeth. Gleiwitz. 

— Przyjemność z pożytkiem. Warsz. 

Hol tej Kar. Edw. Szekspir w domu rodzin- 
nym. Warsz. 

Ehołowiński Ign. Pielgrzymka do ziemi ś. 
Wilno. 

Horrer. Persecut de 1'Egl. cathol. Paris. 

Hrdina Joh. Gesch. d. Wieliczkaer Salinę. 
Wien. 

Hryniewicz Ant wodzie Druskiennic- 
kiej. Wilno. 

Hu lot Rozprawa o romansach. Wilno. 

H u m b e r t Piotr. Główne prawdy wiary. War- 
szawa. 

Ign et (Hignet). Le Glaneur ob. Frankow- 
ski. Warsz. 

Ind ex lect. in Univ. Jag. Cracov. 

Instukcya dla akusz. prakt Krak. 

— dla weterynarzy w kr. Pol. Warsz. 

— o składkach kwnterunk. Warsz. 
Instruction fur Kredits-Anstalt Lemb. 
Iwanowski Stan. Mowa miana w Paryżu. 

Paryż. 

Jabłonowski Stan. Das relig. u. kirchl. 
Elein. Kónigsb. 

Jachowicz Stan. Powiastki i bajki. Warsz. 

Jabre (Die) 1830 u. 1831. Erlangen. 

Jamiołkowski Lud. Wiersz z pow. pomni- 
ka. Warsz. 

Jankowski Placyd. Chwila, opow. Wilno. 

•— Przeczucie, kom. Wilno* — Ostatni upiór. Wilno. 

Janowski J. N. Considen. sur la nationa- 
litó. Paris. 

Jaraczowska Elżb. Powieści krótk. Wani. 

Jasiński Andrzej. De metrorrhagia. Wilno. 

( J e 1 e ń s k i Rafał). Paraliżowanie sprawy Pol- 
ski. Poitiers. 

Je łowicki Aleks. Listy i ewanielije. Berlin. 

Jerzykowski Ant Ootaro hist Thucydi- 

deae. Yratis. 
- Interpretatio hist Thucydideae. 

Jordan Jan. Jutrniczka. Nowiny ze Serbów. 
Budyschin. 

Jucewicz L. A. Wspomnienia Żmudzi. Wil. 

Jundziłł Witold Kaz. De accepta latiore 
Gaii instit Paris. 

Jutrzenka pismo liter. ob. Dubrowski. 

Kalend, gosp. wileński. Wilno. 

— toaletowa. Warsz. 

— krak. ścień. Krak. 

— kaliski. Kalisz. 

Kai en der (Lemberger al Ig.). Lemb. 

Kali nie wicz Jan. Mowa przy pośw. inst 

wychów. Lwów. 
Kamieński Bart D. Iatoria Małoj RosaiL 

Moskwa. 
Kamieński Maks. Processio in solemn. 

Corp. Chr. Posn. 
Karczewski Paweł. Die Renten. BerL Posn. 

Bydg. 
Karśnicki Ant Wyciąg z podr. do Włoch. 

Lwów. 
Kaulfuss Rom. Die Slaven. Beri. 
Kaz im ir s ki Alb. Diet fran. pol. Paris. 
Kijowski j prewoditel po oerk. Ławry. 
Kirschbaum Zyg. DerjUdische Aleiandri- 

nismus. Leipz. 

— VorschI&ge betreff. Menschheit Leipz. 
Klaczko Jul. t Dodajim - Yiolae. Sylloge. 

Leipz. 

Klukowski. Motyl, zbiór śpiewek. Warsz. 
Kłodziński Jan. Encyklop. prawa. Warsz. 
Kmiotek (red. Leśniewski). Warsz. 
Kobierzyoki Sten. Wypr. Wład. do Ro- 
sji 1617—18. 
Kobrzyński Józefat Bukwar. Lwów. 

— Sposób wyucz, czytaty. 

Kock Kar. Paw. Dziecię mojej żony. War- 
szawa. 

— Dziewica z Belleville, rom. Warsz. 

— Historya mężów. Krak. 

Koestler Lorenz. Die Spithfiler zu War- 
schau. Wien. 

Koisiewibz Ferd. Widok ogóln. powierz. 

kuli ziem. 
Koi sie wicz Fr. ks. spadkach beztestam. 

Krak. 
Kolanowski Maks. De Sarbievio, Poloniae 

Horatio. Berol. 

Kolberg Oskar. Pieśni ludu pol. Pozn. 

Koleje żelazne. Kolej wielkopolska. Pozn. 
Kołłątaj Hugo. Rozbiór kryt zasad hist 

Krak. 
(Konarski Szym.). Obchód odb. w Poitiers 

na cześć Sz. Konar. Poitiers. 1842. 195 Koncewicz Lid. Zagadki, tudzież przy- 

pow. Wam. 
Koncewicz T. Jan. Roczniki goep. kraj. 
Konopacki Szym. Sw. Stanisław, po w. poet 

Wilno. 
Konwerski Feliks. Rys czynów woj. feld- 

mar. Faskiewicsa. Warsz. 
Korrespondent handl. Warsz. 
Korsak Józ. Poezye. Wilno. 
Korwell Kar. Niezapom. nowor. Warsz. 
Kosmorama Europy. Warsz. 

Kolciakiewicz Ant. Nap. Memoire sur 

les affections typhoides. Paris. 
Kotschula Ani Gram. teor. i prakt. niem. 

Wrocł. 

Kowalewski Józ. Obozr. truda prepod. 
asiat jaz. w kaz. uniw. Kazań. 

— Precu de lHntrod. de Fenseign. des lang. 
orient tradnit par Plagny. Braunschw. 

— Uebersicht des Fortschr. im Lehrfacke d. 
asias. Spr. Kazan. 

Kozłowski Notatki mojego męża, kom. 
Warsz. 

Kosmian Kaj. Rys życia Jana hr. Tarnow- 
skiego. Lwów. 

Kraków owa. Pierwiosnek. Warsz. 
Krasicki Kaz. Projekt, reorg. tow. gospod. 
Lwów. 

Krasiński Waler. Odpow. na szkalowanie 

J. B. O. Bruksella. 
Kraszewski J. J. Athenaeum, 

— Poeta i świat (przekł. ros. Polewoja). 

— Całe życie biedna (przekł. Polewoja). 

— Wilno. Wilno. 

— Obrazy z życia. 

— Studya. 

Kratter. Die Mineralquelle zu Szczawnica. 
Lemb. 

— Wody miner. Szczawnickie. Lwów. 

(Kri eg). W urocz, przyj, gabern. Krieg de 
Hochfelden. Lwów. 

Królikowski Kar. Lud. Polska Chrystu- 
sowa. Paryż. 

— Wyjątek z zesz. 1 Polski ChrysŁ Paryż. 
Ksif żka pierwsza obrazkowa. Warsz. 

— do czytania w Księs. Szlaczkiem. 

— Toż do módl. Chełmno. 
Kury er warszawski. 

— wileński. 

Lacroiz Mart. J. Hist du Polocne. Paris. 
Langewitz £. Gedanken bei heiliger 

Schrift. Riga. 
La Roche. Zwiastun wstrzemięźliwości. Pozn. 

Laskowik: i Roman. Poezye. Warsz. 

— Trzy sieroty, pow. Warsz. 

Lebrun Aleks. Spraw, z czyn. szpot. Warsz. 
Ledochowski Ant Notice sur deuz me- 

dailles pol. Mttnich. 
Lee Wiliam. Lekarz domowy. Toruń. 
Lelewel Joach. Wieca królowej Polski. 

Brux, 

— Kalendarzyk emigranta. Bruka. 
Leśniewski Paw. Kmiotek, pismo czas. 

Warsz. Lewestam Fryd. H. Roczniki kryt. liter. 
Warsz. 

Lewicki Lud. Odpow. Zofii Potockiej. War- 
szawa. 

Lippoman Jan. Bunt haidamaków. Pozn. 

List czyli przestr. pewnej sługi boż. Krak. 

Lista lekarzy i apt. kr. Pols. 

Litwinowicz Spir. Kaz. na urocz. Zjawie- 
nia Boż. Lwów. 

Lohde Wilh. Yersuche tib. d. Culm. fland- 
feste. Thorn. 

Lompa Józ. Zbiór wierszy. Opole. 

Lubański. Annales d'obstćtrique. Paris. 

Łopatkiewicz J. Dissert inaug. Berlin. 

Łubieńska A. Opis Buska. Warsz. 

Łubieńska K. Niedowiarek, pow. Pozn. 

Łukaszewicz J. Dzieje kościołów helwec. 
Pozn. 

— Polska zawierająca jeografię. Pozn. 
Łakaszewicz. Mowa na pogrz. Platero- 

wej. Wilno. 
Łysakowski S. Hodowla koni. Warsz. 
Maciejowski W. A. Polska do 17 w. Warsz. 
Magazyn powsz. Warsz. • 

Majer J. Projekt służby waterynar. Krak. 

— Zawód Broscyusza. Krak. 

— Słownik wyrazów lekars. Krak* 
Magier A. O próbach wódek. Krak. 
Majeranowski K. Hist. żon. Krak. 
Manuale ceremoniarum. Warsz. 
Markiewicz M. Istoria Małorosii. Moskwa. 
Marquessao W. Napoleon et 1'Angleterre. 

Paris 
Mary a. Hymn. Warsz. 
Matalóne P. L ł anti Copernic. Paris. 
Medeksza P. Wianek z paproci. Wilno. 
Mehoffer J. Der Sandecer Kreis. Wien. 
Mendelsohn M. Fedon. Warsz. 
MetlewiczJ. Mowa nanaboż. za Czempińsk. 

Warsz. 
Mickiewicz A. Etude de la liter. slave. 

Paris. 

— Kurs liter, sławiańs. Paryż. 

— Oeuyres. Paryż. 

— Ballady i romanse. Lipsk. 
Mierosławski L. Kurs szt. wojsk. Paryż. 
Mika J. Książka kalwaryjska. Bochnia. 
Milewski W. Dissert. mathem. Berlin. 
Mioduszewski M. Dodatek do śpiewnika. 

Krak. 

Mi ram K. Dissert. medica. Wilno. 

Moraczewski J. Starożytn. polskie. Pozn. 

Mowy miane w rocznice rewoiucyi Paryż. 

Muczkowski J. Mieszkanie uczniów. Krak. 

Mliller J. Altrussische Geschichte. Berlin. 

Museum ob. Adamowicz. 

Mysłowski S. Poezye. Petersb. ^ 

N. H. O rysowaniu planów. Warsz. 

NakwaskaA. Obraz warsz. społeczeń. Pozn. 

Narbutt J. Dzieje narodu litewsk. Wilno. 

Nauka czyt Wilno. 

Naumann. U waci co do kolei żelazn. Pozn. 

Niezabitowski K. Kalendarz powsz. War- 
szawa. 

Niezabudka noworocznik. Petersb. 

Niezapominajki noworocznik. Petersb. 196 1842. Nowakowski J. Różowy wianek. Lwów. 
Nowa Polska czasop. Paryż. 
Noworocznik demokratyczny. Paryż. 
Nowosielski T. Bajki i powiastki. Warsz. 

— Życie Jezusa Chryst Warsz. 
Obalenskij M. Snoszenija W. ks. Moskow- 

skaho s Polszuju. Moskwa. 
Oczapowski M. Hodowla koni. Warsz. 
Odyniec A. £. Tłomaczenia. Wilnu. 
Officium codzien. Przemyśl. 
Okólnik dla instytutu kredyt. Lwów. 
Okólniki Tow. demokr. polsk. Paryż. 

kolski A. Francuzskaja grammatika. Bi- 
łograd. 

01 i vi er Poli. Los gćmissements de Koniec- 
polski. Paris. 

O liz ar G. Pomieszanie Jar. Bejły. Wilno. 

Ołtarz złoty. Bochnia. 

Ołtarzyk. Bochnia. 

Orędownik naukowy (czas.). Pozn. 

Orkisz J. Dławiec. Warsz. 

Organ i z. rad opiekun. Warsz. 

Orpiszewski L. 3 Maj (czasop.). Pozn. 

-*- Les cinq. puissances. Paris. 

Orzeł biały (czasop.).. Bruks. 

Osipowska J. Pierścionek. Warsz. 

— Zofia Ololkiewiczówna. Warsz. 
Ostrowski A. Sur le panslayisme. Wersal. 

— Ontrage a la natjon. polon. Wersal. 
Ostrowski K. Discours le 29 nov. Paris. 
Padurra T. Pienia. Lwów. 
Pamiętnik religi j. morał. Warsz. 

— Tow. lekars. Warsz. 

— literacki. Warsz. 

Pamiętniki o wojnach kozackich. Wrooł. 
Parę ni Abregó de Thistoire de Pologne. 

Paris. 
Parlament angielski. Bruks. 
Paszkowski J. Poezye. Warsz. 
Pauliska. Lyon. 
Paweł S. Areopagus. Krak. 
Pawłowski J. Chwała ś. Józefa. Krak. 
Perthóes L. Poezye. Wilno. 
Phi lar et. Rozmowy o wschód, kość. Peters. 
Pierwiosnek noworocz. Warsz. 
Pik J. O probierzu 100 miarowym. Warsz. 
P i 1 1 e r Franc. Katalog książek polsk. Lwów. 

— Spis dzieł. 

Pi 11 er J. P. Kalendarz. Staniał. 

— Kalender. Staniał. 

— Kalendarz. Lwów. 

Plater J. Czytelnia dla służących. Wilno. 
Plater L. Dziennik naród. Paryż. 
Pleskaczewski D. Mowa na pogrzebie B. 

Bartoszewicza. Wilno. 
Plotkarz (czasop.). Wersal. 
Pop liński A. Verlagswerke. 
(Polonais). Compte rendu de la societe. 

Paris. 

— Pensees sur Payenir. Berlin. 
Popis liceum krakowsk Krak. 

Pop liński A. Elementarbuch • der poln. 
Sprache. Pozn. 

— Orędownik nauk. Pozn. 
Porządek aktu gimn. Lubelsk. 
Postęp (czasop.). Pozn. Posłowie poznańscy na sejmie. Paryż. 
Potocki B. Quelques reflezions. Posen. 
Powieści (4). Warsz. 

— żółte. Warsz. 
Powinszow. Krak. 
Probierzu (O) ob. Pik. 
Program roczny instyt. techn. Krak. 

— gimn. w Szczebrzeszynie. 

— instyt. głucho n. Warsz. 

Proyart B. Vie de Marie Leszczyńska. 

Lille. 
Przegląd naukowy. Warsz. 
Przepisy celne. Warsz. 

— karne po więzieniach. Warsz. 
Przewodnik dla dam. Wrfrsz. 
Przyjaciel ludu. Leszno. 

— Toż. Elk. 

Przyłęcki S. Pamiętniki o Koniecpolskich. 
Lwów. 

— Ukrainne sprawy. Lwów. 
Przysposobienie do bierzmowania. Pozn. 
Ps żonka (czasop.). Strasburg. 
Puchalski D. Wiadomości dla kończ, nauki. 

Warsz. 
Purkynie J. Ustawy to warz. liter. WrocŁ 
it. Diplomatische Geschichte der poln. Emi- 

gration. 
Bach. wil. Tow. Dobrocz. Wilno. 
Raczyński Ataiu Dictionaire d'arti8te8. Beri. 

— Kiinstler Wttrterb. Berlin. 
Baczyński Edw. Obr. Polaków i Polski. 

Pozn. 
Radecki Jan K. Pismo Polska przedchrz. 
Pozn. 

— Pamiątki z dziej. Polski. Pozn. 
Radwański F. Nauka budownictwa. Krak. 
Rain K. Chr. Ertekezes Amerika. Pesten. 
Rajszel L. Edw. Bajki i przypow. Warsz. 
Rakowiecki. Zasady do układ, kosztorys. 

Warsz. 
Rappaport Moses. Am Grabę d. Alois. 

Pftumann. Lwów. 
Rappaport Moritz. Mose, ein Gedicht 

Lwów. 
(Ratiabone Maur.). Nawróć, i chrzest tir 

W. Tarnowski. Przem. 
Reglement ftir galie. Kredit AnsL Lwów. 

— toż, und Instruction. Lwów. 
Regnault Lud. Nauka o Komunii. Warsz. 
Regulaminy dla instyt kred. Lwów. 
Report of the tenth ann. gen. meet Lond. 
Reybaud Henr. Sceny małieńs. Warsz. 

R i p e 1 1 i Gust. Ad. Darst. d. Fortach, d Heil- 

kunde diss. Wien. 
Robertyn A. Anekd. z życia Napoi. Warsz. 

— Zdarzenia z życia Napoi. Warsz. 
Rocznica (jedenasta) pol. rew. Londyn. 

— toż, pod prez. Wal. Zwierkows. Bruks. 

— rewof. listop. J. B. Ostrowski. Poitiers. 
Rocznik wydz. lekars. Krak. 

— Tow. Dóbr. Krak. 

Roczniki gospod, krajowego. Warsz. 

— krytyki liter. Warsz. 

Rogalski Adam. Słowu. ros. pol. Warsz. 

— Wybór kazań. Warsz. 

— Żywoty ś. Pań. Męczen. Warsz. 1849. 197 — Alleluja, rocz. relig. Warsz. 
Rolnictwo mędrca. Wilno. 

Roselly. Chrystus Pan tłóua. Jęło wieki. Pa- 
ryż. 

— Chrystus w obec wieku tł. Dziekoński. 
Warsz. 

Rosenbluin Benjam. Przew. lek. dla męz. 
Warszawa. 

— Uw. nad staroz. pod wzgl. polic. lek. 
Warsz. 

Rozmaitości. Lwów. 
Rubinstein M. Pisma ulotne. Warsz. 
Rusałka wvd. Groza. Lwów. 
Rybiński Maciej. Do członk. parlamentu. 

Paryż. 
Rychter J. L. różnicy między pamięt 

Wac. Maciejows. Warsz. 
Rymkiewicz F. ob. Adamowicz i Museum. 
Saint- Yincent. Colonie catholiąue. Paris. 
Sal z s tein B. J. Katalog dzieł. Warsz. 
Sayagner ob. D. P. 

Schelz Teod. Waren slav. Ureinwohner d. 

Lausitzen. Gorlitz. 
Scbin delie Maur. Kalend, pola. Kalisz. 
SchisslesS. W. zakładach przytul, dla 

dzieci. Lwów. 

8chleis8teher A. Theoria de transgressu 

syphilis. Patayii. 
Scboltz. Widoki Warsz. 
Scisłowska Zofia. Cztery pow. Warsz. 
Seemann Józ. Dziecię w stan. zdrowia. 

Warsz. 

Siemieński Luc. Piosennik ludów. Pieśni 
bretóń. Poznań. 

Sienkiewicz Jan Kar. Skarbiec hist pols. 
Paryż. 

Sierpiński Sew. Nowy gabin. pow. War- 
szawa. 

— Robert diabeł, pow. Warsz. 
Skarbek Fryd. Consid. sur le regime des 

prisons. Vars. 
Skarbek Stan. Prawa dla teatru pols. Lwów. 

— Theatergesetze. Lemb. 

Skarga Piotr. herezyach, kazanie. Paryż. 
Skidełł ob. Fijałkowski. 
Skimborowicz Hip. Przegląd nauk. liter. 
Warsz. 

Skobel Fryd. Projekt do farmakopei. Krak. 

— O stanie wydz. lekars. Krak. 

Skott Walter. Pieśń minstrela tOdyńca). 
Wilno. 

Skrzy oki Józ. Kilka słów z pow. artyk. 
Poitiers. 

Słów kilka o kolei żel. Poznań. 

Słowaczyński Jędrz Narodowość. Paryż. 

Sobolewski Paw. Poland hist. liter. (czas.). 
New-York. 

Soł tyk Rom. Objaś. wzgl. adresu. Paryż. 

Sprawozd. to w. nauk pom. dla młodz. Po- 
znań. 

— Komis. wyzn. do proj. kol. żelaz. Lwów. 

— (Drugie) o wyścig, konn. Warsz. 
Stadnicki Kaz. Piasty, its hist. Paryż. 
Stambke Mat. Joseph Pokrzewnicki. Leipz. 
Stanisław Aug. Listy do Ad. Narusz. (Stanisław ś.). Pieśń o ś. St. bisk. krak. 
Jasło. 

(Stanisław ś. Szczepanowski). Litania. War- 
szawa. 

Sta ąj sławski Ant. Ob aktach ukrepl. praw. 
Kazań. 

Starczewski Woj. Hist ruthen. scriptor. 
Beri. i Peters. 

Starzyński Ant Sławianin (czas.). Paryż. 
Statut dla komis, obrach. w Krak. 

— dla sadownictwa. Krak. 

— dla władz sądów. Krak. 

— urzadz. zgrom, politycz. Krak. 

— milicyi. Krak. 

Stein Chr. Jeog rafia. Wrocł. 

Stephena J. L. Resa i Grekland, Russl. 

ocn Polen. Stokholm. 
Stroppel J. Gedankenblasen. Lwów. 

Sulżyński Tad. Pasiecznik nowy. Berdy- 
czów. 

Świerzbie ński Mar. Kurs jeometr. War- 

szawa. 
Swift John. Podróże Gulliwera. Lipsk. 
Sylwan dziennik nauk leśnych. 
Sypniewski D. 0. An appeal to the civi- 

lized. London. 
Szadursky Leon. Epitome of history of 

Poland. Glasgow. 

Szczeniowski Tyt. Przygotowania do 

nauki dziej. Wilno. 
Szczepański Jan Jul. Encykl. dla dzieci. 

Lwów. 

— Świat w obrazkach. Lwów. 

Szekspir Wil. Puste kobiety (tł. Jankow- 
ski). Wilno. 

S zemel. Tygodnik pośw. włościanom. 

Szokalski Wikt F. Empfiud. der Farben. 
Giessen. 

— De 1'emploi hygien. des lunettes. Paris. 

Szostakowski Józ. Pisma sumienne. Trze- 
meszno. 

Szyli er Fryd. Lorbia i Poruha perew. Le- 
wiczkom. Peremyśl. 

Szymkiewicz Teodor. Korniesłów jęz. ros. 
Petersb. 

Szyrma Krysi Mowa w roczn. J. U. Niem- 
cew. Paryż. 

Tabela zam. złotych pol. Warsz. 

Ta ii 1 ar d 0. B. Le celibat a Breza et Po- 
tocki. Gniezno. 

Tarnowski W. Blutigel Fusstapfen. Brauns- 
berg. 

— Die Makkabaer. Grimma. 

— Waldteufel. Griinberg. 
Tegner Izajasz. Aksel. Wilno. 
Teologia pastoralna. Wilno. 
Torosiewicz Teod. Ueb. die Aułbewahr. 

d. Arzneilmittel. Wien. 

— Wody Szczawnickie. Lwów. 

To ul. Nauki tyczące się wiary. Lwów. 
Trembicka Fr. Mission. de la femme. Paris. 
Trentowski Ferd. Chowanna. Pozn. 
T r i p p 1 i n Lud. Korrespondent (czasop*)* War- 
szawu. 198 1842 — 1848. Tugendhold Jak. Worte zum Grundungsi. 

d. Armen Instit. Warsz. 
Turgeniew Alek. Histor. Russiae monom. 

Pcrrop. 
Tyc Ant Wybór kazań. Leszno. m 

Tygodnik literacki. Pozn. 

— rolniczy red. T. W. Kochański. Lwów. 

— roln. technol. red. J. N. Kurowski. . War- 
szawa. 

Tyl ko ws ki Adalb. Geistes Uebungcn. 
Tyszka Winc. Orzeł biały. Paryż. 
Tyszkiewicz Eust. Obrazy dom. pożycia. 
Wilno. 

— Rzut oka na źródła archeologii. Wilno. 
Tyczyński Aleks. Morena albo powieści. 

Warsz. 
Ucieczka grzeszników. Czest. 
U rząd z. dotycz, zakł. dobrbcz. Warsz. 

— sity zbrojnej krak. Krak. 

— służby lekar. Warsz. 

— służby polic, lekar. Warsz. 
Ustawa o applikacyi Bad. Krak. 

— ogółu eurigr. pole. Lond. 

— dla komis, obrachun. Krak. 

Walter F. Nomenklatura chemiczna. Krak. 

Warkulewicz A. Le tiiumvirat. Troyes. 

Warner. Siostra Kasperka, kom. Warsz. 

(Varsovie). Explication. du plan. Petersb. 

Vavin. Discours. Wersal. 

Weinberg J. Kobieta. Warsz. 

W e i t J. Narzędzia męki Chrystusowej. Wilno. 

Wendt J. Materya lekarska. Warsz. 

Wereszc zyński M. Barwinki, poezye. 
Lwów. 

Wernicki J. Geschichte Thorns. Thorn. 

Wężycki J. Wspomnienia morał. Warsz. 

Wężyk W. Podróż po staroż. świecie. War- 
szawa. 

Wiadomości handlowe. Warsz. 

Wid u lińska J. Magazyn mód. Warsz. 

Wiesiołowski M. Statyst. Galicy i. Pozn. 

Wigand z Marburga. Kronika. Pozn. 

WiTderspin. O domach ochrony. Leszno. 

W ii końska P. Hanna z Grzymałowa. War- 
szawa. 

— Powieści. Warszawa. 

Winnicki St. Manualik nauk religij. Przem. 
Yirey J. Historya rodu ludzk. Warsz. 
Wiśniowski T. Demokr. pols. (czas ). Paryż. 
Wiszniewski M. Charaktery rozumów. Krak. 

— Historya liter, polsk. Krak. 
Witte K. Gazeta poważ. Warsz. 

— Pamięt literacki. Warsz. 
Witwicki S. Listy z zagranicy. Lipsk. 

— Wieczory pielgrzyma. Paryż. 
Wizerunki naukowe. Wilno. 
Wójcicki Kaz. Zarysy domowe. Warsz. 
Wojnarowska K. Ostatnie rady. Wrocł. 

— Słowa prawdy. Lipsk. 

Wroński H. Prolegomenes du messianisme. 
Paris. 

— Introduction. a un memoire. Paris. 
Wujek J. Historya pisma ś. Chełmno. 
Wtirtemberg A. Die Schlacht bei Ostro- 
łęka. Noidhausen. 

W y b i c k i J. Dodatek do pamiętników. Pozn. Wysocki J. Kurs sztuki wojsk. Paryż. 
Wzory odlewów drukarskich. Warsz. 
Zabarsky A. Przyczyny upadku Polski (po 

węgiersku). Pesth. 
Zabłocki. Tablice do zamiany złotych na 

ruble. Warsz. 

— Toż monet Warsz. 

Zacharyasiewicz F. Wiadomość o Or- 
mianach. Lwów. 

Zakrzewski A. Plan topogr. de Paris. 
Paris. 

Zaleski H. Mieczysław, trag. Poznań. 

Zawadzki F. Essai sur les passions. Mont- 
pellier. 

Zawadzki i Węcki. Dodatek trzeci do ka- 
talogu. 

Zbiór bajek. Lwów. 

— modlitw. Warsz. 

— pieśni. Lwów. 

— praw dla król. prask. Pozn. 

— anneksów do ustaw dla szpitali. 

Z b y s z e w s k i M. De hydrotherapia. Wiedeń. 
Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 

— bractwa miłosier. Krak. 

— Towarz. demokr. Paryż. ' • 

— fundatorów 3 Maja. Paryż. 

— Rady instyt do brocz. Warsz. 

— Towarz. dobrocz. Warsz. 

— zakładów dobrocz. Warsz. 
Zeiszner L. Budowa geolog. Tatrów. War- 
szawa. 

Zeitung (Lemberger). 
Zjednoczenie (czasop.). Paryż. 
Zieliński G. Kirgiz. Wilno. 
Zieliński L. Biblioteka Ossolińsk. Lwów. 
— - Karol XII. król szwedzki. Lwów. 

— Dwa listy. Lwów. 

— List do redakcyi Tygod. liter. Lwów. 

— Lwowianin. Lwów. 

— Moje uwagi. Lwów. 

Zieliński W. PiBma poetyckie. Warsz. 
Ziemięcka E. Pielgrzym. Warsz. 
Zienkowicz L. I^ud polski. Strasburg. 

— Pszonka (czasop!). Strasburg. 
Zwierkowski. W. 29 Listopada. Wersal. 
Zybayło L. De carbunculo. Wilno. 
Zygmunt August Listy do Mik. Radzi- 
wiłła. Wilno. 

Żebrowska A. Trzy przyjaciółki. Warsz. 
Zycie marszałków francuzkich. Warsz. 

1943. 

Adamkiewicz A. De hwertrophia. Beri. 
Adansohn A Dwór wiejski. Pozn. 
Adres przedstawiony Parlamentowi. Paryi. 
Akt w szkole obw. bialskiej. 

— Toż hrubieszowsk. 

— Toż kaliskiej. Kalisz. 

— w gimn. lubelsk. 

— w szk. obw. w Maryampolu. 

— Toż siedleckiej. 

— w gimn. w Suwałkach. 

— w szk. obw. Szczebrzeszynie. 
Alhoy M. Fizyologia wierzyciela. Warsz. 
A Hel u ja rocznik relig. Warsz. 1843. 199 Ance lot i Dandre. Artytuł 960, korne tya. 

Warsz. 
Anniveraaire de la rśvol. polon. Paris. 
Anna J. Bakowodatwo kizuczenijn boleśniej. 

Waraz. 
Ans »rt K. Rys jeografii/ Warsz. 
Archiwum August* II. wyd. Raczyński. 
Atheneum wyd. Kraszewski. Wilno. 
Bachmann K. O przysiędze. Warsz. 
Baliński M. Pisma historyczne. Warsz. 

— i Lipiński T. Starożytna Polska. Warsz. 
Banasieński A. Prograinme des produits 

chimiqaes. Montpellier. 
Barci ński A. Wykład arytmetyki. Warsz. 
Barszczewski J. Niezabndka, no woroczn . 

Peterab. 
Bart oli D. Yita del B. Stan. Kostka. Bres- 

eia. 
Bartoszewicz J. Gramatyka łacińska. 

Waraz. 
Bebr B. Katalog nowości. Berlin. 

— Katalog książek. 

Bellinghausen. Syn paszczy, dram. Lwów. 
Bem J. Methode poionaise. Paris. 

— La Pologne. Paris. 

Beschorner F. Der Weichselzopf. Wrocł. 
Bestużew A. Fregata nadzieja, po w. War- 

azawa. 
Biblioteka warszawa. 

— zagraniczna. Warsz. 
Bieg roku. Częstoch. 

Bielaki T. Tractatos de eretinismo. Wied. 

Binder W. Der Untergang des poln. Na- 
tionalstaates. Stutgard. 

Blanqui H. Ekonomia przemysłowa. War- 
szawa. 

Bleicbrod. Sposoby wyprowadź, wilgoci. 
Warsz. 

Biesensky M. Ladislas. Brus. 

Błachowfcz P. Wiadom. o obrazie Maryi 
P. Warsz. 

Bobrowicz J. N. Katalog książek polskich. 
Lipsk. 

Boczkowski F. O Wieliczce. Bochnia. 

Bojanowski L. Stumiarowy probierz. War- 
szawa. 

Boiasieu ks. Rozmyślania o męce P. Je- 
zusa. Krak. 

Bor eh M. Dwa słowa o Dź winie. Wilno. 

Born M. De febriom natura. Berlin. 

Bredkrejcz N. Matka bohaterka, poemat. 
Wrocław. 

Buczanowicz B. Dissert. inaug. Wiedeń. 

Budy ta J. Pieśni. Warsz. 

Bułhakow M. Istoria kijewskdj akad. Pe- 
terab. 

Bnssieres P. Nawrócenie A. Ratisboune. 
Wilno. 

Bychowiec J. Rady dobrej matce. Wilno. 

— Sztuka zapobieg. chorobom. Wilno. 
Bytność St Augusta w Nieświeżu. Pozn. 
Catalogus cleri Archid. Leopol. 

— Toż diaec. Pro miel. 

Cegielski H. Gram. jęz. greckiego. Pozn. 
Cepari W. Vie do St. Stan. Kostka. Tours. 
Cha ale a R. Notice sur Kroaoowski, Paris. Chełmie ki i Zwierkowski. Objaśnienia. Pa- 
ryż. 

Chłapowski D. O rolnictwie. Pozn. 

(Chmielewski T.). Epodon T. Chmielew- 
ski. Warsz. 

Chmielowski B. Bieg roku. Częstoch. 

Chodźko A. Abentheuer Korrogluss. Jena. 

— Les aventures de Kourrouglu. ParU. 
Chodźko J. Obrazy litewskie. Wilno. 
Chodźko M. Polska odradzająca się. Lipsk. 
Chołoniewski S. Dwa wieczory staroś- 
ciny. Wilno. 

Cbotomski F. Odpowiedź Chehnickiemu. 

Paryż. 
Christian i F. Stan dróg bitych. Warsz. 
Cobbet W. Nowe listy. Wilno. 

— Historya protest, w Anglii. Wilno. 
Creutz-Weg. Warsa. 

Custine A. The empire of the Czar. Lond. 

— La Russie. Paris. 

— Toż. Bruks. 

— Russiand. Lipsk. 

Cypcer Józ. Katalog książek. Krak. 
Czacki T. Dzieła. Poznań. 

Czajkowski M. Der Kosaken Hetman. 

Leipz. 
— • Kirdżali. B. w. m. 

— Wernyhora (po uiem.). Stuttgard. 
Czarniecki K. Słownik polsko-niemieckl. 

Krotoszyn. 
Czartoryska J. Pielgrzym w Dobrom ii a. 
Leszno. 

Czartoryski A. J. Mowa na posiedź. Tow. 

liter. Paryż. 
Czech Józ. Kalendarz. Krak. 

— Dodatek do katalogu. 
Czynności sejmu. Lwów. . 

— 6 sejmu. Lwów. 

Czyński J. Echo miast polskich (czasop.). 
Paryż. 

Dąbrowski J. N. Wróżka, kom. Warsz. 
zambrowski S. Kazania. Kwidzyn. 
Demokrata polski (czasop.). Paryż. 
Dero mc T. Dzieje star. i now. testamentu. 
Warsz. 

— Toż. Trzemeszno. 

Desborough C. Historya podr. i odkryć. 
Warsz. 

Doszkiowicz J. N. Rozprawy o jęz. pol- 
skim. Lwów. 

Directorium div. off. Gnesnae. 

— Toż Lwów. 

— p. dioec. Sand. Warsz. 
Dmochowski F. Pisma. Lwów. 
Dmuszewski L. Kuryer warszaws. 

Dołgornkow P. Notice sur les familles de 

Russie. Paris. 
Do mej ko J. Ezcursion a las Condilleras. 

Santiago. 
Doz orz o (0) gmachów publicz. Krak. 
Drdacki M. Handbuchder Nachtrage. Wien. 
Droga krzyża. Częstoch. 

— Toż. Lwów. 

Droga do majątku. Warsz. 
Drozdowaki B. These. Paris, aorj 1845. Dąbrowski P. Jutrzenka (czasop.). Warsz. 

— Kommeniusz rosyj. polski. Warsz. 
Dudevant A. Konsuelo, pow. Lipsk. 
D u p a i s A. Nauka rysunku. Warsz. 
(Dunin MA Rys życia . . . arcyb. gniezn. 
Dutkowski J. These. Paris. 

Duval H. Historya natural. Wilno. 
Dybowski J. Oświadczenie. Poitiers. 
Dzieduszycki M. Rys Lisowczyków. 

Lwów. 
Dziekoński T. Historya Francy i. Warsz. 

— Obraz świata. Warsz. 

— Powieści starego nauczyciela. Warsz. 
Dziennik naboż. Czestoch. 

— domowy (czasop.). Poznań. 

— krakowski. (Krak.). 

— mód pary zk ich. Lwów. 

— naród. Paryż. 

— praw. Warsz. 

— rozporzad. m. Krakowa. 

— rząd. Rpltej krakows. 

— urzęd. gub. August. Suwałki. 

— Toż kaliak. 

— Toż podlask. • 

— Toż kieleck. 

— Toż lubelsk. 

— Toż mazowieck. Warsz. 

— Toż sandomirs. 

Echo miast polskich (czasop.). Paryż. 
Eiben J. Grammaire hongroiae. Lwów. 
Eichhorn K. Stosunek domu Radziwiłłów. 

Warsz. 
E lem en ta puerilis iustit. Warsz. 
Elementarz. Warsz. 
Elkana J. Elementarz. Warsz. 

— polsko franc. Warsz. 

— Toż pols. niem. Warsz. 

— Nowa metoda. Warsz. 

— Nauka czytania. Warsz. 
Engelhardt F. Kartę von Polen. Berlin. 
Entresz C. Geschichte des Grossherz. Po- 

sen. Leszno. 
Eutropius. Historiae romanae. Warsz. 
Ewangelie. Warsz. 

F. J. Przygody Jana, Wilno. 
Falkiewicz Ł. Powinszowania. Lwów. 
Filipowicz J. Pan Jasnoski. Wilno. 
Foe D. Robinson. Lwów. 
Frankowski K. Gra namiętności. Lwów. 
Friedlein Dan. E. Katalog książek polak. 

G. Iwan. Zarysy z życia Paskiewicza. Warsz. 
G a 1 i eh e t P. Hem. s. la consery. de córeales. 

Vars. 
Gawiński J. Poezye wyd. Ż. Pauli. Praga. 
Gazeta codzienna. Warsz. 

— krakowska. 

— lwowska. 

— W. ks. poznana. 

— rzędowa król. pols. 

— teatralna wyd. Kiesę wet ter. Warsz. 

— kościelna wyd. Jabczyński. Pozn. 

— warszawska. 

— handlowa. Warsz. 

Geniusz P. Wiadom. o kość. katol. w Ro- 
sy!. Poznań. 
Georgeon L. Przestrogi matki. Krak. Giesebreeht Wend. Gesch. Beri. 
Gieszkowski Stan. Czytelnia polska. Krak. 

— Katalog książek polsk. Krak. 

Gis mann Aug. Nachruf an M. v. Dunin. 
Erzb. Głogów. 

Giwartowski H. De urolithiasi. Mosquae. 

Glatz P. Duval histoire suiv de Leszczyń- 
ski. Tours. 

Głów czy ńs ki S. Terażn. i przyszł. Paryż. 

Godzina ki M. Noworocznik. Krak. 

Goehring E. Polen und russ. Herrschatt. 
Leipzig. 

Goerlich Fr. Leben d. heil. Hedwig. Bresl. 

Gogol J. M. Pamiet waryata. Warsz. 

Gofcb pożaru. Lwów. 

Gołębiowski Ł. Gabinet medalów. Pozn. 

Gomoszyński J. F. A course on the hi- 
story of Poland. Londyn. 

Gorczyński Ad. Opow. i legendy. Kwów. 

Górecki A. Kłosek pols. Paryż. 

— Kłosek polek, z dod. Paryż. 
Górnicki L. Przem. na pogrz. Wodzickie- 

go. Krak. 
Grabowska Olim. zakon. żeńs. Warsz. 
Grabowski M. Koresp. liter. Wilno. 
G r u c h 1 a J. Elementarz. Opole. 
Grzegorz ś. Kazanie. Wilno. 
Guenther Ernest Verzeichniss der Yerlags- 

Biiober. 
G u i n o t Eug. Fizyol. prow. w Paryża. Warsz. 

— Fizyol. sawantki. Warsz. 

Hanka Wacł. Rukopis kralodworski. Praga. 

Han u 8 eh Ign. J. Handb. d. Denklehre. 
Lemb. 

H aydn Fr. Die SchOpfung. Lemb. 

Hermes Gustaw. Gesch. d. poln. revol. Beri. 

Hirsch Theod. Die Oberpharkirche in Dan- 
zig. Danzig. 

Historya biblijna. Warsz. 

Hoburg K. Die Belagernngen von Thorn. 
Thorn. 

H o f f J. C. Lud. Die Weissagung Jesaias. War- 
szawa. 

Hoffmanowa Kłem. Święte niewiasty. Lipsk. 

Hołowiński Ign. Legendy. Wilno. 

Hołyński Al. J. Coup. d'oeil but les aatu- 
ries. Paris. 

Honory. Rys życia Alojzego Rabata. Warsz. 

Horror Yerfol*. d. kath. Kirche. Schafhaus. 

Huart Lud. Fizyologia Wierci pięty. War- 
szawa. 

Hugo Herm. Pobożne pragnienia. Warsz. 

Hunersdorf Louis. Eąuitation allemande 
trąd. A. Brochowski. Bruka. 

I. F. Z. S. Sposób ułatw, naoke chroń. Pozn. 

Idżkowsfei Adam. Le mausolee pour Na- 
poi. Paris. 

— Plany budowli. Warsz. 

I n d e x lect. in Univ. Jag. Crac. 
Instrukcya dla dozór, paraf. Warsz. 

— dla rad opiek, powiat. Warsz. 

— dla buchalteryi banku pol. Warsz. 
Iwaniszew Mik. Drewnosti kijew. archeogr. 

kom. Kijów. 
Jabczyński J. N. Mowa przy poebow, 
zwłok Dunina. Pozn. 1848. SOI Jabłonowski WacŁ Appel Mix Consenra- 
teurs. Paris. 

— Do emigracyi polsk. Paryż. 
Jadwiga Zborowska, po w. Petersb. 
Ja is Aloizy. Nauki i módl. Wrocł. 

Jan Bened. pięcia męczen. Kazimiera. Pozo. 
Janiszewski J. Chryz. Znaczenie i ważn. 

Kasy A. Warsz. 
Jankowski Placyd. Opowiadania. Wilno. 

— Pamiętnik Elfa. Wilno. 
Jarmusiewicz Jan. System muzyki. Wied. 

i Lwów. 

Jarnowski Konst Gram. angiels. Pozn. 

Jssióaki M. M. Rozprawa o moralności. 

Jaskółka pamiętn. ob. Zmorski. 

Jasrzębowski Woje. Kompas polski. War- 
szawa. 

Jełowicki Aleks. Korona męki. Beri. 

— Wianek duchowny. Beri. 
Jesaias. Die Weisagung. Warschau. 
Jezierski Feliks. Przygotowania do wiedzy 

mowy. Warsz. 
Jezierski Mich Julia i Marya, pow. Wilno. 
Jezuici. Wyjętek z dziennika. Paryż. 
Jo eh mus. Der Panslayismus. Leipzig. 

— Polens Literatur. Pozn. 

Jordan Jan P. Jahrbttcher fur slav. Liter. 
Leipz. 

Józefowicz Winc. Wy kł. miernictwa. War- 
szawa. 

Judin Konst Galerya charakterów. Warsz. 

Jurkowski Ą. J. Łęczycki, pow. Wilno. 

Kalend, gnsp. Wilno. 

~ emigranta. Bruks. 

— dom. i gospod. Kalisz. 

— kaliski. Kalisz. 

— powszechny. Lwów. 

— polski i ruski. Pozn. 

— politycz. Warsz. 

— toaletowy. Warsz. 
Kalend er (Haushalt.). Kalisz. 

— (Lemberger). Lemb. 

Kahlert K. Wil. Mycie wełny. Warsz. 

Kamieński Napoi. Katalog książek. Po- 
znań. 

Kamiński Ign. Gołąb pożaru. Lwów. 

Ki liński. Okólniki Poitiers. 

Kinorowicz Stan. Ordo off. div. Posn. 

Kir kor Adam. Uadegast. Pismo zbiór. WiL 

Klupp. Direct. off. div. Gnesn. 

Kłagiewicz And. Litanie o A. Piotrze. 
Krak. 

Kmiotek pismo red. Sobieszczańaki. Warsz. 

Kniaziewicz Kar. Czy Polacy mogę się 
wybić? B. w. m. 

— Toż. Paryż. 

Kochański T. W. wyrobie cegieł. Wie- 
deń. 

Kochemens Marc. Mszał. Częstoch. 

Kock Kar. Paw. Magdalena, rom. (Dmoch.). 
Warsz. 

— Mleczarka, rom. (Dmoch.). Warsz. 

— Mustasz, rom. Warsz. 

— Paryż i obyczaje. Warsz. 
Koenigsdórfer Marc. Homilie. Warsz. 
Koni Fryd. O apar. dystyl. Warsz. — - Wiad. gorzelń. Warsz. 

Kolenda dla dzieci. Warsz. 

Kolesiński Zygm. Questions sur scicn. me- 
dic. Paris. 

Ko Im ar. Kazan. pass. Warsz. 

Kołakowski Jan. Opis obchodu w Łazien- 
kach. Warsz. 

Kołosowski Jan. Dziennik nar. Paryż. 

(Konarski Szym.). Anniv. de la martyre. 
Paris. 

Konfederacya ludu pols. Paryż. 

Konic ki Leon. De trichomate. Berol. 

Kordynowiczówna lzab. Wieczory u mat- 
ki. Warsz. 

Korrespondent handl. Warsz. 

K orwell Kar. Niezapom. nowor. Warsz. 

Korzeniowski Józ. Karpaccy górale, dram. 
Wilno. 

— v Żydzi, kom. Wilno. 
Korzeniowski M. Sekret dosk. Wrocł. 
(Kościuszko Tad. And A Obraz Polaków 

i Polski. Poznań. 
KoBioorama Europy. Warsz. 
Kozłowski. Syrena nadwiśl. Warsz. 
Kozłowski Alojzy. Arytmetyka. Wilno. 
Kożmian And. Edw. kmiotku polsk. 

Leszno. 

— Wspom. o księżn. Teano. Warsz. 
Krakowowa Paul. Książka do naboż. War- 
szawa. 

— Pierwiosnek. Warsz. 
Krasicki Kaz. rolnictwie. Lwów. 
Krasiński A. S. Noworocznik lit Wilno. 
Krasiński Zygm. Przedświt, poema. Paryż. 
Krasiński Waler. The Poles in the 17 cen- 

tury. Londres. 
Kraszewskiej. J. Akta Babińskie. Wilno. 

— Athenaeura. 

— Latarnia czarnoks. 

— Le poetę (par A. Przezdz.). S. Peters. 

— Mindows Anaf (pieśń 2). 

— Poezjre. Warsz. 

— Pomniki do hist obycz. Warsz. 

— Powiastki i obraz Wilno. 

— Nowe studya. Wilno. 

— Ulana. 

Krem er Józ. Listy z Krak. Krak. 
Kreusch W. Nowy elem. pol. Warsz. 
Krzeczkowski Józ. Rimembranza. Wilno. 
Krzyżanowski Adr. Kalendarz hist. War- 
szawa. 

— Kopernik w Walhalli. 
Książka jubil. Poznań. 

— nowa do naboż. oh. Krakowowa. 
Kuczborski Wal. Wykł. na Lam. Jerem. 

Pozn. 
Kuhn Fr. Nauka o jedwabn. Bochnia. 
Kulisz P. A. Mich. Czernyszeńko. Kijew. 

— Ukraina. Kijew. 

Kubalski M. A. La cour de Borne. Paris. 
Kucharski Paweł. De aquis min. Gal. Vin- 
dob. 

— Die Heiląuellen Galiziens. Wien. 
Kucharz nowy, wyborny. Lwów. 
Kułakowski Henryk. De cheiloplastice 

Diss. Yilnae. 

26 302 1843. Kar baki And Istoria Iwana IV. St Petersb. 
Kurowski Heliodor. Theses theologicae. 

Vratisl 
Kury er wileński. Gazeta urzędowa. 

— warszawski. 

Łakorder O. Żywot ś. Dominika. Beri. 
Lamenais H. F. Wieszczby. Paryż. 
La Roche. Zwiastun wstrzem. Pozn. 

— Pismo dla sprawy wstrzem. Bnin. 
Laskowski Kom. Hiszpanka w Polsce. War- 
szawa. 

La u ren 8. Appel a la France. Paris. 
Lebre Adolf. Mouvement des slaves. Paris. 
Leibnitz Bog. Wybór króla w Polsce. Pa- 
ryż. 
Lelewel Joach. Nowosilców w Wil. Bruka. 

— Dzieje Polski. Wrocław. 

— Polska odradzająca si§. Bruks. 

— Nowy dodatek. 

Lemański Józ. Nymphomanie, syphilis. Pa- 
ris. 

Leśniewski Paw. Wychowaniec XIX w. 
Warsz. 

Leszczyński J. N. Bozpr. histor. o Ko- 
lumbie. Warsz. 

Lewicki Józ. Listy tycz. piśmien. ruskiego. 
Przemyśl. 

Lewicki Mich. De matrimoniis cathol. Leop. 

Lis ań er Józ. BUcher-Verzeichniss. Po sen. 

Lista lekarzy i aptek. Król. Pols. 

Livres polonais. Paris. 

Liszyński Aug. Józ. Consider. bilis phisio- 
log. Berolini. 

Loewenberg. Atlas geogr. Berlin. 

Lompa Józ. Kancyonał pieśni kościel. 

— Książka elem. uwieńczona. Wrocł. 

— Krótki rys jeogr. Szlazka. Lubliniec. 

— Zbiór wierszy. Opole. 

Lubarsch Rua. Das slayische Evangelium. 

Jena. 
Lud polski w emigracyi. Paryż. 

Łabęcki Dr. Początki kopalnictwa. Warsz. 
Łabeński F. Un mot sur Gustine. Paris. 
Łętowski L. Okólnik. Krak. 

— Żywot Chrystusa Pana. Krak. 
Łojewski K. These. Paris. 

Łubieński P. O stosunk. włościańskich. 

Lipsk. 
Łukasewicz J. Nachrichten liber die Dissi- 

denten. Darmstadt. 
Mackenzie Dr. Już po hemoroidach. Lwów. 

— Niema hemoroid. Warsz. 

Marczyński J. Szkoła kucharek. Krak. 

Magazyn mód. Warsz. 

Magnuszewski D. Niewiasta polsk. Pozn. 

Majer J. Wspomnienie ttoduszyńskiego. 
Krak. 

Majeranowski K. Przeszłość i teraźniej- 
szość, prolog. Krak. 

— Rej z Nagłowic. Krak. 

Majorkiewicz J. Rys historyi jeografii. 

Warsz. 
Malczewski A. Żywot i pisma. Lwów. 
Maletska K. Rzeczywistość, pow. Warsz. 
Mar mi er X. Lettres sur la Russie. Paris. Maron E. Nauka leśnictwa. Warsz. 

— Prawidła leśnictwa. Poznań. 

— Lese und Sprachbuch. Warsz. H 
Matki Boskie) medalik. Toruń. 
Matuszewski A. Rys gramatyki franc. 

Warsz. 
M'Caul A. Dawne ścieszki. Warsz. 
Meciszewski H. Listy galicyjskie. Supraśl. 

— Uwagi o teatrze. Krak. 
Medalik cudowny. Tarnów. 
Mehoffer J. Wadów icer Kreis. Wien. 
Mętlewicz J. Książka do naboż. Warsz. 

— Wiadomość o biskupach. Warsz. 
Michałowski A. Opisanije wojny 1812 g. 

Petersb. 
M i c k i e wi c z A. La comedie infernale. Paris. 

— Kurs liter, sławiań. Paryż. 

— Vorlesungen. Lipsk. 
Mieroszewski lgn. Aux Bearnais. Pau. 
Mika J. Officynm. Bochnia. 

Mik ulic z K. Dissert. medica. Wiedeń. 
Miniszewski J. Jan Pieniążek. Warsz. 
Mioduszewski M. Pastorałki. "Krak. 
Missae* propriae. Warsz. 
Mizcalski M. Elementarz. Wrocław. 
Młokosiewicz F. Mes souyenirs. Warsz. 
M o e s e r J. Die Bauyorschrif ten. Stanisławów. 
M Ogiński K. Kazania. Warsz. 

MoraczewskiJ. Dzieje rzeczposp. polsk. 

Poznań. 
Morawski T. Sur la Pologne. Paris. 

— Odpowiedź na odpowiedź. Paryż. 

— Rozmowy tułackie. Paryż. ► ■ 
Morisoniana. Krak. 

Moszyński A. Mowa za dusze N. Orzeszki. 

Wilno. 
Motyl dla młodz. Warsz. 
Mroczkowski E. Ofiara chciwości. Warsz. 
Muczkowski J. Gram. polsk. Krak. 
Mylke W. Myśliwstwo. Warsz. 

Nabo żeństwo podczas missyi. Warsz. 

— codzienne. Warsz. 

Na akt uroczysty w Maryampolu. Suwałki. 
Nakwaska A. Wieczory niedzielne. Leszno. 
Nakwaska K. Do matek polskich. Lipsk. 
Narbutt J. Dzieje nar. litewsk. Wilno. 
Nauka czytania. Częstoch. 

— Toż. Warszawa. 

— o odpustach. Poznań. 

Ney K. Kwiaty miłości. Leszno. 

— Żywot błog. Jolanty. Leszno. 

Niemcewicz J. U. Gefangenschaft zu St 
Petersburg. Leipz. 

— Notes sur ma captivitć. Paris. 
Niezabitowski K. Kalendarz powsz. War- 
szawa. 

Niezabudka noworocznik. Petersb. v 

Niezapominajki noworocz. Warsz. 
Nowa Polska czasop. Paryż. 
Nowenna. Zbiór pieśni. Bochnia. 
Noworocznik demokratycz. Paryż. 

— literacki wyd. Krasiński. Wilno. 
Nowosielski T. Piosnki niepiosnki. Warsz. 

— Świat dziecięcy. Warsz. 

Nutt T. Nauka chowu pszczół. Warsz. 1843. 203 Oboleński M. Kniga metryki. Moskwa. 

Obraz polaków i pols. wyd. Raczyński. 

Oezapowski M. Gospodarstwo wiejskie. 
Warsz. 

Odojewski W. Miasto bez nazwy. Warsz. 

Odyniec A. E. Tłomaczenia. Wilno. 

Oettinger J. Jos. Struthii yita. Krak. 

Offioium codzien. Częstoch. 

Okólniki To w. demokr. Paryż. 

Oleszczyński A. Wspomnienia o Pola- 
kach. Paryż. 

Olizar N. Przemówienie na posiedź. Paryż. 

Olszewski J. Dwa głosy. Poznań. 

— Wiersz arcyb. Duninowi. Pozn. 
Ołtarzyk nowy. Wilno. 

On trap X. Początki religii. Wrocł. 
Opatrzność Boska. Warsz. 
Opis nroczyst w Łazienkach. Warsz. 
Ordo div. off. Warsz. 
Orędownik naukowy (czasop.). Poznań. 
Orpiszewski Ł. 3 Mai (ozasop.). Paryż. 
Orzeł biały (czasop.). Bruka. 
Os ta powieź R. Wacław Norsztyn. Wilno. 
Pacewicz K. Manuela d'Avilez. Warsz. 
Pajewski J. istoriczeskem iskustwie. Ki- 
jów. 
Pamiętnik To w. demokr. Paryż. 

— relig. morał. Warsz. 

— Tow. lekare. Warsz. 

Paschalis W. Uwagi i modlitwy. Bochnia. 

Pasek J. C. Reszty pamiętników. Wilno. 

Pawlicki J. Wybór modlitw. Warsz. 

Pawliszczew M. Polskaja istoria. Warsz. 

Perthóes Ł. Poezye. Wilno. 

Phi lar et Katechizm wschod.-kośc. Petersb. 

Piechaczek £. Wybór modlitw. Warsz. 

Pierwiosnek nowor. Warsz. 

Pi Straszewski J. Nummi mohammedani. 

Berlin. 
Pietrusiński L. Podróże po Europie. 

Warsz. 
Pil I er Franc. Katalog książek polsk. Lwów. 

— Vereelchniss der Verlagsbjicher. Lwów. 
Pi 11 er J. P. Kalender. Staniał. 

— Kalendarz. Lwów. 

— Toż. Staniał. 

Piramowicz G. Nauka obycz. 
Pismo towarz. demokr. Paryż. 
Plebankiewicz W. Żywot ś. Katarzyny. 

Krak. 
Płonczyński A. Groby królów. Krak. 
Początki nauki kopalnictwa. Warsz. 
Podbereski R. Rocznik liter. Petersb. 
PodezaszyńskiK. Nomenklatura architekt 

Warsz. 
Podwysocki K. Pan Dezydery. Wilno. 
Po go a i n. Kniga polskaja. Wrocł. 
Pohl F. Martin Dunin. Marienbad. 
Pol W. Pieśń o ziemi naszej. Pozn. 
Polacy w Poitiers. 

(Po len). Feldzug der russ. Armee. Hamb. 
(Pol es). An the Poles emigranta. 
(Polska). Rady do oswob. Polski. Paryż. 

— Chrystusowa wyd. Królikowski. Paryż. 
Popis liceum krak. Krak. 
Popliński A. Orędownik (czas.). Pozn. Provienzial-Landtag. Posen. 
Potocki T. O organizacyi wojska. Paryż 
Powieści. Warsz. 
Praniewicz T. Conference. Paris. 
Program instyt. techn. Krak. 

— gimn w Szczebrzeszynie. 

— instyt głuchon. Warsz. 
PrusieckaJ. Powieści. Warsz. 
Przegląd nauk. Warsz* 
Przepisy przy pomiarach. Warsz. 

— polic, fekars. Warsz. 
Przewodnik rolnicz. przemy s. Leszno. 
Przygody Jasia. Wilno. 
Przyjaciel ludu. Leszno. 

Ps żonka (czas.). Strasburg. 

Przyłuski L. Ogłoszenie o śmierci Dunina. 

Gniezno. 
Puchalski D. Dla kończ, nauki poczatk. 

Warsz. 
Puszkin A. Jeniec Kaukazu. Wilno. 
Ra eh. roczny, wil. Tow. Dóbr. Wilno. 
Raciborski Ad. Etude Bur la monstruos. 

Cosson. 

— Rukowod. prisłusziw. perew. Jarocki. War- 
szawa. 

Raczyński Edw. Yoyage a Constantino- 
ple. Saint-Pol. 

— Wspomn. wielkopols. Pozn. 
Rad (kilka) o oswob. Polski. Paryż. 

R a d o m i c k i Józ. Wiersz na zaśl. Zyg. Kra- 

sińB. Pozn. 
Rafn Kar. Ghr. Memoire second terage. Co- 

penhagae. 

Rappaport Moses. Freudenruf bei Wie- 

dergen. des Erzherz. Carl. Lemb. 
Raąuilier Fel. Strategie milit. Tours. 
Ratisbonne Alf. Jego nawróć, opis. Wil. 

— Cudów, nawróć, izraelity. Warsz. 

R e g n a r d Jan Fr. Theatre, yoyages en Polo- 

gne. Paris. 
Reguły sióstr miłosier. Wilno. 
Rendschmldt Fel. Książ, do czyt. 

Report of the proceedings of the elev. Lond. 
Khesai Lud. Dainos od. Litth. Volksl. Beri. 
Robert Ch. Not. biogr. sur Krosno weki. 

Paris. 
Roczn. Tow. Dóbr. Krak. 

— tow. nauko w. Krak. 

— wydz. lekars. Krak. 
Roczniki gosp. kraj. Warsz. 

— kryt lit. Warsz. 

— tow. do rozszerz, wiary. 

Rodziszewski Tymot. Bajki i pow. War- 
szawa. 
Rogalski Adam. Alleluja, rocz. Warsz. 
Roni we s J. M. Nowy lek. koni. Warsz. 
Rok (czasop.). Pozn. 
Rosenblum Ben. Przew. lekars. Warsz. 

— 900 najlep. śród. domów. Warsz. 
Rosenthal Fr. Rególe delia gramm. Milano. 
(Rosy a). Mapa. Petersb. 

Rost Aug. G. H. Deutsche Bergbohrer Schnie. 
Thorn. 

— O prawdopod. odkr. soli w król. Warsz. 
Rot tek Kar. Obraz hist powsz. Warsz. 1 204 1843. R o u t a A. z K. W. Myśli w samotności. Poznań. 

Rozmaitości. Lwów. 

Rudnicki Jak. O wyrokach zaocznych. 

Warsz. 
Ruilly. Le chevalier theuton. Limoges. 
Rui hi 6 re Cl. Hist. de Tanar. de Pol. Leipz. 
Rybiński Maciej. Adres przedst. parłam. 

Paryż. 

— Głos na zgr. pol. d. 29 Listop. Paryż. 

— Głos w roczn. bitwy. Paryż. 

— A mess. les dćputćs. Paris. 

— Objaśn. tyczące się władzy prezesa. Paryż. 
Rzewuski Hen. Mieszaniny obycz. Wilno. 
Rzewuski Paw. Nauki katolickie. Warsz. 
Sap al s ki Józ. O kometach. Warsz. 
Sapał 8ki Winc. Wyk. tabel. skał. Krak. 
Sar ty ni. Wortforschnngs d. poln. Spr. Lemb. 
Sanvan. Przestr. przyd. matkom. Warsz. 

S chin delie Maur. Kalendarz pols. Kalisz. 
Schletter Zyg. Catalog poln. Biicher. Bresl. 
Schmid Krz. Jajka wtelkan. powieść. Bro- 
dnica. 

— Dzieje star. i now. testam. 

— Kaplica w tesie i gołąbek. Toruń. 

— Starzec z gór, po w. Toruń. 
Seidl J. H. Offentl. Sanitfitspfl. Lemb. 
Se 1 ten. Geografia. Lwów. 
Semencnko Piotr. Przeciwko cerkwi rossyj. 

Paryż. 
Semenów. Sobr. aktów. Wilno~ 
Sicmieński Luc. Piosennik. Pieśni skand. 

Pozn. 

— Świtezianka, dram. Poznań. 
SierocińBki Teod. Gramatyka polska. 
Sierpiński Scw. Histor. Lublina. Warsz. 

— Pięć powieści. Warsz. 

Siewruk Lud. De congenita hypertrophia. 

Mosquae. 
Skarga Piotr. Kaz. na niedz. i święta. Lipsk. 

— Zycie przędziw, ś. dziew. wya. Pleban- 
kiewicz. Krak. 

Skarszewski F. Jan. Ułatw, naukę chro- 
nol. Pozo. 

Skibiński Józ. Powieści dla młodz. War- 
szawa. 

Skimborowicz Hip. Przegląd nauk. literac. 
Warsz. 

Skobel Fryd. O stanie wyd. lekars. Krak. 

Skórko weki Alf. Kazania o poście. Krak. 

Skórzewski Jan. Zjednoczenie (czasop.). 
Havre. 

Skribe Eug. Cbut! Com. vaud. Berlin. 

— Jezioro wieszczek. Warsz. 
SkupieńskiFr. Kaz. wcz. obch. kapłańs. 

Hip. Chrzan. Warsz. 
Slayen, Russen, Germanen. Leipz. 
Słowacki Jul. KBiadz Marek. Paryż. 

— Do księcia A. C. Paryż 

Smól er Jan. Njemsko serbski słownik. Bu- 

dessini. 
Sobranie drew. akt. horod. Wilno. 

— prawił russk. prawopis. Warsz. 

Soi tyk Roman. Kilka słów na broszurę 

Chełmickiego. Paryż. 
Soulie Fryd. Fizyologia Sawantek. Warsz. 
Śpiew na zakon, poranków muzyk. Sposób ułatw, naukę chronol. Pora. 
Sprawozd. kom. fund. emigr. Paryż. 

— stanu kasy tow. wyścig, kon. (Lwów). 

— o wyścigach kon. w Gal. Lwów. 
Stan obecny Galicyi. Paryż. 
Starużyk G. J. karnawał czyli pob. wiera. 

Warsz. 

Staszewski Kar. De intestinorum ulceri- 
bus. Berol. 

Stationsbuch oder Kreutzweg. Wilno. 

Statut urzadz. wewn. senatu. Krak. 

Stryj e wski T. A. Wiersz na skon Gadom- 
skiego. Lwów. 

Strzelec (Wolny). Gra towarzyska. Warsz. 

Stndzieniecki Feliks. Aphorismi de ener- 
yatione. Viennae. 

Sylwan dziennik nauk leśnych. 

Szafarzyk Paweł. Słowian narodopis (tłóm. 
Dahlmana). Wrocł. 

Sza franek Józ. Das Leben d. heil. Hedwig. 

Szantyr Stan. Zbiór wiad. o koso. kat 
w Rosyjsk. Poznań. 

Szczyciński Łuk. Poradn. domowy. Warsa. 

Szefer Leop. Brewiarz świecki przez Ki- 
cińskiego. Warsz. 

Szelkowski Grzeg. Mowa z okazyi pierw, 
kom. ś. Krak. 

Szepielewicz Gaud. Psycha, pow. Petersb. 

Szemel. Tygodnik włość. Pszczyna. 

Sztyrmer Lud. Frenofagiusz, pow. Petersb. 

Szulc Dom. O Tarnowie mazow. Warsz. 

Szyli er Fryd. Dziewica Orleańska (tłóm. 
Odyńca). Wilno. 

— Listy o wychowaniu. Warsz. 
Szymanowski K. Wspom. o życiu ks. 

Gumkow. Kai. 
Szymański Ant. Głos w tow. liter. Paryż. 
Tarnowski Wład. Die Schlenderer. Brauns. 

— Die Blutrosen. Leipz. 

— Criminalgesch. Leipz. 

— Gaunerbande. Leipz. 

— Kttchenkneoht. Braunach. 
Tarnowski Wł. Słów kilka o parafiańsscz. 

Przemyśl. 

— Nekrol. Józ. Kai. Szaniawskiego. 
Taryfa jen. cel. król. pols. 

The i ner Ang. yicissitudes de l*Eg1. cath. 
en Pol. Paris. 

— Vicenda delia chiesa cat. Lugano. 
Tołwiński Cypr. Gal wanoplastyka. Warsz. 
Tomicki Symf. Przetor do rozgm. plemion. 

Poznań. 

Torosiewicz Teod. Sposób rozpozn. ziemi. 
Lwów. 

Trautvetter E. R. Nekrol. d. G. v. Besser. 

Trębicki Wł. O życiu Łuk. Górnickiego. 

Trembicka Fr. Marguerite de Hi jar. 

Trentowski Ferd. Stosunek iiloz. do cy- 
bernetyki. Pozn. 

Tri pp lin Lud. Korrespondent. Warsa. 

(Ty o). Niezabudka na grobie Józ. Tyca. 
Lwów. 

Tygodnik literacki. Pozn. 

— petersburgskL 

Tyszka Winc. Orzeł biały, pismo polit 
Paryż i Bruka. _ % 1848-1844 205 


Ubiory wolska nar. pol. Krak. 

Umiński J. N. Kilka sł. o wypad, w Słu- 
pnie. Bruks. 

Unger Ant Nachr. von Kurorte Trnskawiec. 
Wien. 

Upominek od matki. Żywot Jez. Chr. Krak. 

Urządź, dla artystów teatru. Krak. 

Ustawa dla zarządu dr. żel. Warsz. 

— obejm, reguły dla wyścigów. Lwów. 
Ussakow. Istoria wojenn. diejstwii. Warsz. 
Uwiadom, wydz. towarz. wyścigów. L v ów. 
Waga A. O turach i żubrach. Warsz. 
Wagner J. B. Kolej żelazna, kom. Warsz. 

— Modniś, kom. Warsz. 

Yarin W* Panna pełnoletnia, kom. Warsz. 
WarszauerJ. De vi aquae Ivonicensis. Krak. 
Weit J. Słowa nieprzyjaciół Chrystusa. Wił. 
Wenckstern O. Polenlieder. Lipsk. 
Yerfolgung der kathol. Kircne. Schaff- 

hausen. 
Yerhandlnngen su dem Landtage. Posen. 
Wiadomości do dziejów kościoła w Ro 

svi. Poznań. 
Widulińska J. Magazyn mód. Warsz. 
Wie land K. Uczucia cbrześcianina. Wilno. 
Virey J. Kobieta. Warsz. 
Wiślicki J. Krogulski Józef. Warsz. 

— Zborowscy. Warsz. 

Wiśniowski T. Demokrata polski. Paryż. 

Wiszniewski M. Historya liter, polsk. 

Krak. 
Witkowski. Der Pri ester des neuen Bun- 

des. Wien. 
Witwicki M. Stewlianyje ulei. Petersb. 
Wizerunki naukowe. Wilno. 
Wójcicki K. W. Biblioteka staroż. pisarzy. 

Warsz. 

— Obrazy starodawne. Warsz. 

Wojkowska J. Piosnki dla ludu wiejsk. 

Poznań. 
Wojnarowska K. Do matek polskich. 

Lipsk. 
Wojn ił łowicz ks. Poezye. Wilno. . 

— Tłomaczenia. Wilno. 

Wołań s ki T. Odkrycie najdaw. pomników. 
Poznań 

Wolski T. Rozmaitości szkockie. Glasgow. 
Wołowski J. P. O arystokracyi. Poznań. 
Wołowski L. Cours de la lagislation. Paris. 

— Des fraudes commercialos. Paris. 

V oss bert F. Geschichte der preuss. Mttn- 

zen. Berlin. 
Wrotnowski F. Sur la religion payenne. 

Paris. 
Wujek J. Biblia. Wrocł. 

— Postilla. Wrocł. 

Wybór nabożeństw. Czestoch. 
Wyjątek z kalendarza berdyczows Wilno. 
Wykaz spraw do osadzenia. Warsz. 
Wyrobie (O}, cegieł. Wiedeń. 
Wywód rozpraw emigracji. Paryż. 

Zacharyasiewicz F. Ałlocutio. Przemyśl. 
Zaborski A. Westchnienia do Boga. Wil. 
Załeski A. Do bisk. Chmielewskiego. War- 
szawa. Zamojski M. Mowa zpow. chorągwi. Wad. 
Zasady szacowania dóbr. Warsz.* 
Zawadzki W. Grosz wdowi. Wiedeń. 
Zawadzki i Węcki. Dodatek do katalogu. 

Warsz. 
Zawilejski M. Statistika carstwa polskaho. 
' Petersb. 
Zbiór praw dla król. prusk. Pozn. 

— przepisów stemplowych. Warsz. 

— urządzeń leśnych. Warsz. 

— wiadomości o kościele w Rosyi. Poznań. 
Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 

— sprawy bractwa miłosier. Krak. 

— sprawy Towarz. demokr. Paryż. 

— sprawy Rady instyt. dobro cz. Warsz. 

— sprawy o szpitalach. Warsz. 

— sprawy Towarz. dóbr. Watsz. 

— sprawy To w. liter, w Paryżu. Paryż. 

— sprawy Tow. wychów, naród. Paryż. 
Zdanowicz A. Wypisy franc. Wiluo. 
Zeiszner L. Opis Wieliczki. Berlin. 
Zeitung (Lemberger). 

Zieliński £. De examine odontologico. 
Wien. 

— Odontiatrik. Wien. 

Ziemiecka £. Myśli o wychów, kobiet 
Warsz. 

— Pielgrzym (czasop.). Warsz. 
Zm orski K. Poezye. Warsz. 

Z morski i Dziekoński. Jaskółka (pismo). 

Warsz. 
Zorza (czasop.). Warsz. 
Zubelewicz F. papierach publ. Warsz. 
Zwierciadło mądrości. Opole. 

— cnoty. Opole. 

Zwierkowski W. Działania wodza. Paryż. 
Żebrawski T. Mapa m. Krakowa. Krak. 
Źochowskt J. Motyl. Warsz. 

1844. 

Abecadło ogrodowe. Leszno. 

— nowe. Lwów. 

Abecedaire francais. Yarsovie. 
Adrosbuch. Ntirnberg. 

Akt zwołujący reprezentantów. Krak. 

— w szkole obw. kaliskiej. 

— Toż w Maryampolu. Suwałki. 
-- w gimn. w Suwałkach. 
Akta urzędowe szkoły. Paryż. 
Aleksandrowicz B. Kaporta gpspodarsk. 

Warsz. 
Aleksandrowicz J. semejstwie were- 
skowych rastenij. Petersb. 

Anniversaire de la revol. pol. Paris. 
Ansart K. Rys jeografii powsz. Wilno. 
Aquila P. Dykcyonarz biblijny. Krak. 
Arcydzieła dramatyczne. Wilno. 
Ascher J. Objaśnienie rysunku sukien dam- 
skich. Lwów. 
Athenenm ob. Kraszewski. 
Augustyn ś. Wyznania .... Wilno. 

B. J. St. Wiersz na śmierć Bilińskiego. Lwów. 
Bagieński A. lntroductio in libros sa- 
cros. Wilno, 206 1844. Bykowski J. N. Fraszki i niefraszki. Lwów. 
Baliński M. Historya polska. Warsz. 
Barszczewski J. Szlachcic Zawalnia. Pe- 

tersb. 
B a t o w s ki A. Rękopisma Ossolińskich. Lwów. 
Belehrung liber d. Weichselzopf. Lissa. 
Be U ar min R. Katechizm. Berlin. 

— Toż. Rzym. 

— Toż. Leszno. 

— Wykład nauki chrzęść. Rzym. 

Bel li ni W. Montecchi i Capnletti opera War- 
szawa. 
Bełza J. Chemia polic, prawna. Warsz. 

— Chimija. Warsz. 

— Zasady technologii. Warsz. 
Bergson J. Die Beschneidung. Berlin. 
Bernard K. Lwia skóra. Warsz. 

— Wieczory zimowe. Warsz. 

Berno uilfi K. Przewodnik dla mechaników. 

Warszawa. 
Berthold. Anleitung. Warsz. 
Bar wińsk i R. W. Poezye. Pozn. 
Beschreibung der Giftpflaiizen. Ostrowo. 
Biblioteka katolicka. Toruń. 

— teatrów. Warsz. 

— warszawska. 

— zagraniczna. Warsz. 

Bi der 6. L. Gemma di Yergy muz. Doni- 
zettego. Warsz. 

Bie Siekierska T. Rozalia i Anusia. War- 
szawa. 

Blanche A. Vie de s. Stan. Kostka. Waille. 

Błażewicz T. Gram. der romanischen Spra- 
che. Lwów. 

Bobrowicz J. N. Dodatek do Niesieckiego. 
Lipsk. * 

Bocąuel £. Rozmowy franc. Conversations. 
Warszawa. 

Hóg i ludzkość. Pozn. 

Bogucki J. S. Wizerunki społecz. warsz. 
Warszawa. 

Bogumił i Wilchelm. Pozn. 

Bogusławski S. Prześladowca. Warsz. 

Bohdanowicz J. Łucya Kalińska. War- 
szawa. * 

Bona J. Przewodnik do nieba. Wilno. 

Bosko. Warszawa. 

Hractwo trzeźwości. Pozn. 

Brodowski S. Żywoty hetmanów wyd. 
Pauli. Lwów. 

Brodziński K. Wiesław. Leszno. 

Bronikowski A. Joannes III. Lipsk. 

Bronikowski K. Pamiętniki polskie. Pa- 
ryż. 

Brzozowski K. Pieśni ludu. Pozn. 

Buczyński W. Institut. philosophiae. Wied. 

Budy ta J. Pisma. Warsz. 

Budzyński M. Biała knichini, pow. Lipsk. 

Bukaty A. Hoene Wroński. Paryż. 

Bulewski D. Moje myśli. Paryż. 

Bulwer £. Noc i poranek. Warsz. 

Burzyński P. O stosunkach majątkowych. 
Krak. 

Ca ta logu s cleri. Leopol. 

— Toż diaeces. Premisl. 
Centrali z acya Tow. demokr. Paryż. Ce t ner A. Myśli o kolei żel. w Galie Lwów. 

Cezar J. Commentarii. Warsz. 

Chałubiński T. Inaugural - Abhandlung. 
Wiirzburg. 

Chełmie ki. Przedmioty Tow. kredyt Po- 
znań. 

(Chmielewski T.). Tren na skon 

Warsz. # 

Chodźko J. Obrazy litewskie. Wilno. 

Chodźko L. Discours de G. Kontski. Paris. 

— La Pologne historiąuo. Paris. 
Chotomski F. Do jen. Rybińskiego. Paryż. 

— List ziemianina polak. Paryż. 
Chrzanowski W. Taktyka jazdy. Paryż. 

— O sztuce wojskowej. Berlin. 
Chrześciński F. Dissert medica. Wrocł. 
Ciepliński. Snopek nadwiślański. Warsz. 
Cieszkowski A. De la pairie. Paris. 
Conti £. Emilia, drama. Warz. 
Conyention de Cartel. 

C o u rs i e r E, Rozmowy w 3 językach. Lwów. 
Custine A. Russia. London. 

— La Russie. Cologne. 

— Toż. Bruka. 

— Russland. Lipsk. 

Cypcer J. Kuryerka krakowska (czasop.). 
Krak. 

— Spis książek. Krak. 

Czacki T. XIV tablic numizm. Wilno. 
Czajkowski M. Powieści. Pozn. 

— Czerwona * okienka, Praga. 
Czartoryski A. J. Mowa na posiedzeniu. 

Paryż. 
Czech Józ. Kalendarz. Krak. 

— Dodatki do katalogu. 
Czeczot J. Pieśni wieśniacze. Wilno. 
Ozel akowski F. Odgłos pieśni. Pozn. 
Czerszyk K. Dissert. inaug. Wiedeń. 
Czerwiński J. Des produits chimiąuea. 

Montpellier. 
Czetyrkin R. Ustawa weterynaryj. Warsz. 
Człowiek religijny. Warsz. 
Czynności sejmu. Lwów. 
C z y ń s k i J. Bunt kobiet pow. Paryż. 

— Echo miast (czasop.). raryż. 
Dąbrowski A. Dissert inaug. Petersb. 
Dąbrowski ks. Książka do naboż. Leszno. 

— Toż. Poznań. 

Da wis on B. Noc i poranek, dram. Warsz. 
De Foe D. Przypadki Robinsona. Lipsk. 
Dekret trybunału handl. 
Demidow N. Des Slaves. Paris, 
Demokrata polski (czasop.). Paryż. 
Denoix W. Zbiór wyrazów franc. Warsz. 
Dickens K. Obrazy towarzystw. Warsz. 

— Zarysy Ameryki. Warsz. 
Directorium div. off. Gnesnae. 

— Toż. Lwów. 

— pro dioec. Sandom. Warsz. 
Dmuszewski L. Kuryer warszaws. 
Dobrowolski E. Powstanie pow. Latycz. 

Paryż. 
Dodatek do historyi powst Mochnackiego. 

Warsz. 
Do mej ko J. Tratado de ensayes. Serena. 
Donizetti. Don Pasąuale op. Warsz. 1844 207 Drdacki H. Weltgeschichte. Wien. 
Droga krzyża. Krak. 

— Toż. Poznań. 

Drozdziewicz J. De primatu Pontificis. 
Krak. 

Drwęcki J. Piosnka. Królewiec. 

Dubiecki T. Wieszczby, poemat, Bruka. 

Dubiecki P. Kniga dla cztenija. Warsz. 

DuchnowskiH. Nomen datura dierum. War- 
szawa. 

Dudevant A. Joanna, pow. Lipsk. 

— Leon Leon i. Warsz. 

Ducz K. Mysteres de la Russie. Paris. 
Duflos. Potrzeby rolnictwa. Warsz. 
Dumas A. Stuartowie. Warsz. 
Duval H. Hi story a natural. Wilno. 
(Dwernicki J.). Notice biographique. Paris. 
Dwutygodnik literac. ob. Kurowski. 
DzieduszyckiM. Wspomnienie o Wł. Tar- 
nowskim. Lwów. 
Dziennik naboż. Częstoch. 

— domowy (czasop.). Poznań. 

— krajowy. Warsz. 

— mód paryzk. Lwów. 

— narodowy. Paryż. 

— praw. Warsz. 

— Toż. Krak. 

— rozporządź, m. Krakowa. 

— rząd. Upitej krak. 

— urzed. gub. Ajigust. Suwałki. 

— Toż podlask. 

— urzed. gub. kieleckiej. 

— Toż kaliskiej. 

— Toż lubelskiej. 

— Toż mazowieckiej. 
Eborowicz A. These Paris. 
Echo miast polskich ob. Czyński. 
Einerling J. Kalendarz ścienny. Petersb. 
EkartshausenK. Bóg jest miłością. Wrocł. 
Elementa puerilis instit. Częstoch. 
Elementarz. Toruń. 

Elkana J. Abecedaire francais. Warsz. 

— Deutsche Fibel. Warsz. 

— Nowa metoda. Warsz. 

— Nauka czytania. Warsz. 
Emerson, książka rachunkowa. Budzyń. 
Emigracyi (Do). Paryż. 
Einmerich A. Męka Zbawiciela. Warsz. 
Erdmann J. Zarys logiki. Lipsk. 
Fabisz P. Naboż. do S. Barbary. Poznań. 

— Zalecenie trzeźwości. Poznań. 
Ferretti J. Szalony na wyspie S. Domingo. 

Warsz. 
Fiedler* R. Bemerkungen liber poln. Nie- 
derschlesier. Wrocław. 

— Kazania. Wrocław. 

Fi s eh Z. Konaszewicz w Białogrodzie, trag. 

Warsz. 
Forster K. Physiologie de Petranger. Paris. 
(Franciszek Ksaw.). Nabożeństwo. Leszno. 
Franciszek Salezy. Sposób życia chrzęść. 

Warsz. 
Franki. Opis Maryenbadu. Warsz. 
Frankowski. Nauka lieso wodstwa. Warsz. 
Friedlander J. Der Fund v. Obrzycko. 

Berlin. Friedlein Dan. E. Katalog książek polak. 
Ga 11 and A. Tysiąc nocy i jedna. Lipsk. 
Gaszyński K. Poezye. Paryż. 
Gazeta codzienna. Warsz. 

— krakows. 

— warszaws. 

— lwowska. 

— W. ks. poznańs. 

— rządowa król. Pols. 

— kościelna. Pozn. 

— handlowa. Warsz. 

(Gebhardt). Wezwania i zdania. Lwów. 
Gerbet F. O. Rzecz o Eucharystyi. Beri. 
Gieszkowski Stan. Czytelnia polska. Krak. 
Glaize Eiż. Bóg najw. dobro. Wrocł. 
Globe-Assecuranz w Londynie. Krak. 
Glucksberg L. G. Wiadomość o dziełach. 
Go eh ring E. Warschau. Leipzig. 
Gogol Janowski M. Płaszcz. Wilno. 
Goldtmann. List pasterski. 
GołemberskiWł. Mickiewicz i Towiańszcz. 

Paryż. 
Gondulicz J. Osman, śpiew. Zagrzeb. 
Gorczyński Ad. Farmazon. Lwów. 
Grabowski Amb. Krak. i okolice. Krak. 
Grebitz K. E. Rządna gosp. Wilno. 
Gru en C. Gram. d. pol. Sprache. Lissa. 
Guenter E. Literatura polska. 
Gurowski. Eine Tour durch Belg. Heidelb. 
Haminer-Purgfetabl. Mgliste obrazy. Lwów. 
Haszczyc A. Tract. de morbis. obsev. Vind. 
Hau s ma n T. Zabawy naukowe. Wilno. 

— Le chemin du ciel. Yilno. • 
He che U Fryd. pijaństwie. Krak. 
Heilman A. Opin. konient. Toullier. 

— Rys procesu sąd. Warsz. 
Heinrich T. Fannacyja. Warsz. 
Hoffmanowa Kłem. Święte niewiasty. War- 
szawa. 

— Olesia i Adaś. Krak. 

— Opis przejazdu przez Niemcy. Lipsk. 
Hołowiński Ign. Życie mojej' matki. 

— Teka rozmaitości. Wilno. 

H o n o 8 1 i Teod. Poezye. Warsz. 
Horer. Persec. de PEgl. cath. Louvain. 
Horvath S. Szlavinokroh. Pest. 

— Urgesch. d. Slaven. Pesth. 
Hrabowski Hen. De epist. ad Galat. Regio- 

monti. 
Hub er F. O pszczołach. Pozn. 

— O chód. pszczół. Pozn. 
Hunolt Fr. Kazania. Warsz. 
Ind ex eemin. in horto. Crac. 

— lect. in Univ. Crac. 
Instrukcya o zarazach zwierzec. Lwów. 

— rycząca się przew. gorzelń. Warsz. 

— o kontroli wyrób, wódki. Warsz. 

Jab czyński J. M. Gazeta kościelna. Pozn. 
(Jacek s\). Pamiątka pośw. statuy. Warsz. 
Jackowski Mich. Pamiętniki. Paryż. 
Jais Alojzy. Kazania. Warsz. 
Jakubowski A. Począt jęz. rosyj. Warsz. 
Janowski J. N. Mern n nomen sine re. Paryż. 
Januszkiewicz E. Livres polonais. 
Jarzyna Konst. Un fait Cannes de ranne©, 
Strasburg. 208 1844. Jasiński Lud. O nałogu jąkania się. War- 
szawa. 

Jastrzębski J. Lud. Polskie Wizytki. 

Jędrzej ewiczowa Lad. Podróż Józia. War- 
szawa. 

JerzykowskiA. Rys historyi poważ. Trze- 
meszno. 

— Jeografia. Trzemeszno. 

— Zadania do tłóm. z greckiego. Trzemeszno. 
J o c h m u 8. Modernes Polen Schanspiel. Posen. 

— Preii38ens Yerhaltniss zn poln. Land. Beri. 
Jolly F. O rewol. franc. Wilno. 
Jordan W. Lithauische Volkslieder. Beri. 
(Józefo.). Naboż. 9 dniowe. Lwów. 
Józefowicz W. Jeoinetrya. Warsz. 

— Nawodnianie łęk. Warsz. 
Jucewicz L. A.* Pieśni litewskie. Wilno. 
Kalendarz biórowy. Warsz. 

— gospod, galie. Lwów. 

— wileńs. Wilno. 

— rodzinny. Krak. 

— damski. Warsz. 

— kieszonkowy. Krak. 

— polit. krakows. Krak. 

Kai en der (Lemb. allg.). Lemberg. 

Kamieński Henr. O prawach nar. pols. 

Paryż. 
Kamieński Maks. Naboż. pasyjne. Poznań. 

— Pieśni z nutami. Poznań. 

Kampe Joach. Przyp. Robifizona. Warsz. 
Kap pe r Siegfried. Slavische Melodien. Leipz. 
Katalog. Lehrparsonals. Lemb. 
Kat ech. o czci ces. Wilno. 
Kazauia o poście. Krak. 

Kegel Teof. Kilka słów w kościele. Pozn. 
K e m p e n J. J. Das Grossh. Posen. Posen. 
Kiełczewski And. Kaz. adwent. Warsz. 
Klemcke Chr. Lebensg. d. poln. Trompet. 

Berlin. 
Kmiotek pismo. Warsz. 
Kobuzowski Bog. Darst d. gerichtl. Me- 

dizin. Wien. 

Kock Kar. Paw. Rekrut, rom. (Rusiecki). 
Wilno. 

— Tragarz, rom. Warsz. 

— Trojakie przebr. (tłóm. Poraiski). Warsz. 

— Zawsze ten człowiek (Małecka). Warsz. 
Koehne Bern. Die auf Sarmaten bez. ró*m. 

Mtlnzen. Beri. 
Ko hi Jan. De Ukrainę en Russl. Gróningen. 
Kohn. Die Stimme Gottes. Lemb. 
Kolberg Wilh. Drogi żel. w Eur. Warsz. 
Kol lar Jan. Ueb. d. liter. Wechselseit d. 

slav. Leipz. 

Kołaczkowski Ad. Polepsz, bytu roln. 
Warsz. 

Kołłątaj Hugo. Korresp. z Czackim. Krak. 

Komierowski Józ. August z kości, dram. 
Pozn. 

Konwencya między cesarzem W. Rob. 
i Kr. Prus. 

Kopanka Wład. Maska, rom. obycz. War- 
szawa. 

Kopff Wikt. Urzadz. domów ochron. Krak. 

«— Zdanie apr. o et. Krakowa. Krak. Korczyński Mich. List pa*t. Wiedeń. 

— Początki gram. pols. Wiedeń. 
Kordecki Fr. Aug. Wojna nowoż. -olbrs. 

Paryż. 
Korn Jan Bog. Katalog książek polskich. 
Korrespondent handl. Warsz. 
Kor we U Kar. Niezapom. nowor. Warsz. 
Korzeniowski Józ. Stary maż, kom. Wil. 

— Okno na 1 piętrze. Warsz. 

Kości akie wicz Ant. Nap. Memoire sur 
1'angine tousillaire. Parfr. 

Kosiński Ad. Amil. Powiastki i opow. żoł- 
nierskie. Lipsk. 

Kosmorama Europy. Warsz. 

Kossart X. Nauki o przykazaniach. Wil. 

Kotowski A. Mowy przy otwar. kasy. 
Warsz. 

Kot 8 cny Kar. Ksifż. o sadach i owoc. 
Berno. 

Kozłowski Fel. Stos. kościoła do sekt 
Rouge i Czerskiego. Pozn. 

— Uwagi kryt. nad Chowanną, Trent Pozn. 
Krakowowa Paulina. Pamiętniki młodej 

sier. Warsz. 
--* Niespodzianka. Warsz. 

Krakowowa P. i Trojanowska Wal. Zorza, 

dziennik. Warsz. 
Kraszewski J. Akta babińskie. W. 

— Atheneum. 

— Imprbwizacye. Wilno. 

— Latarnia czarnoks. 

— Maleparta pow. 

— Tenczyńscy. 

Kraszewski J. i Jankowski Plac. Pow. skła- 
dana. Wilno. 

(Kri eg). Wiersz na podz. bar. Krieg. Lwów. 

Królikowski Kar. Wyjat. z Polski Chryst 
Paryż. 

Kro piński Lud. Pisma rozm. Lwów. 
Krupski J. N. Prakt. spos. w grze szachów. 

Warsz. 
Kr z epicki Maur. O sądach handl. Krak. 
Krzywicki Kaz. Aufgabe der Statistik. 

Dorpat. 

Krzyżanowski. Lampka duszy chrz. Warsz. 
Krzyżanowski A. Mik. Kopernika wspomn. 
jubil. Warsz. 

— O kalend, żydowskim. Warsz. 

— Dawna Polska. Warsz. 
Krzyżanowski Adam. O prawnej subro- 

gacyi. Krak. 
Kubala ki M. Amb. Apercus sur los peupl. 

Slaves. Paris. 
Kucharski Jan. Bibl. kazań dóbr. Lwów. 
Kuczkowski Jan. Chrou. biblijna. Tarnów. 
Kulik Jak. Lehrbuch der Analysis. Prag. 
Kurnatowski W. Mapa W. ks. Poznana. 
Korowski J. N. Spos. urzadz. gosp. wiej. 

Warsz. 
Kurpiński Kar. Zasady harmonii. Warsz. 

— Zasady muzyki. Warsz. 
Kury er wileński gaz. 

— warszawski. 

Kuryerka krakowska wyd. Józ. Cypeen 
Krak. 1844. 20» Lalka. Podarunek. Lwów. 
Laurysiewicz Leon. Zdanie z czyn. Tow. 

nauk. Krak. 
Laxy Jan. Książka misyjna. Neisse. 
Legendre Adr. Początki geom. (Planime- 

trya). Warsz. 

— Solidometrya. Warsz. 
Lehmann Kar. Satze. Lemb. 

Lehren (Die Haupt) des Christenthams. 

Warschan. 
Lelewel Joachim. Gilbert de Lanoy. Pozn. 

— Guillebert de Lannoy et les yoyages. Bru- 
zelles. 

— Hist de Pologne (Rykaczewski). Paris. 

— NoYOsiltzow a Vilna. Braks. 

— Rozbiór dzieł obejm, dzieje pols. Poznań. 

— Considórations sar Tancienne Pologne. 
Paris et Lille. 

Lenormand. Przepowiednie. Poznań. 

Leonhard Jan. Nauka chrześ. Warsz. 

Lermontow Michał. Bohater naszych cza- 
sów. Warsz. 

Lesage A. Atlas hist. gencal. Wilno. 

(Leśna). Hist. zjhw. cud. obr. N. M. P. 
Częstoch. 

Lewestamm Fryd. Hen. Deklamator pols. 
Warsz. 

— Obrazki z pożyć. dóbr. rodź. Warsz. 
Lewicki J. Ant. Theor. Abhand. u" ber die 

Kubatur. Wien. 

Lista aptekarzy król. pols. 

Liyres de pietę. Paris. 

Lompa Józ. Pielgrzym w Lubopolu. Lubli- 
niec. 

Luboiatzky Fryd. Zwei Novellen. Grimma. 

Lucrezia Borgia. Melodr. Petersb. 

Ł. £. Franek głupi. Warsz. 

Łabeński F. A. Russians repaly to Custine. 
London. 

Łętowski L. Okólnik. Krak. 

— Słów kilka przy obłóczynach Trzebińskiej. 
Krak. 

— Uwagi nad rozwodami. Krak. 

— Z powodu listu F. Wężyka. Krak. 
Łukaszewski X. Elementarz. Leszno. 

M. F. Maksymilian arcyks. austryjacki. Lipsk. 
Magazyn powsz. Warsz. 

— mód. Warsz. 

Mai er J. Skutki ciśnienia powietrza. Krak. 

— Wspomn. o życiu Krzyszt. Najmarowicza. 
Krak. 

Malczewski A. Marya. Lipsk. 
Malinowski M. Słowo na prazdnyk. Lwów. 
Małachowski K. Opowiadanie działań wo- 
jen. Paryż. 
Małecki A. De academia yetere. Berlin. 
Manierę de reciter la courone. Wilno. 
Mańkowski F. Bóg i ludzkość. Pozn. 
Mańkowski W. Karolina, pow. Wilno. 
Marmier X. Russland. Regensburg. 
Marryat F. Kain, rozbójnik. Warsz. 

— Stary komodor. Warsz. 
Martynowski H. De la construction des 

normales. Liege. 

— Mćmoire sur la resolution des óquations. 
Liege. Marya. Nabożeństwo. Warsz. # 
Mazur. Poezye ob. Radecki. 
Mery J. Hewa, romans. Warsz. 
Michalski A. Rzut oka na stosunki go- 

spodar. w. X. poznańs. Lwów. 
Michałowski J. De plica polon. Wiedeń. 
Michelet J. Rys historyi nowożyt. Warsz. 
Mickiewicz A. Kurs liter, sławiańs. Paryż. 

— Ode an die Jugend. Przemyśl. 

— Pisma. Paryż. 

— Kazania. Lwów. 

Mi lik owaki J. Spis książek. 

Minasowicz J. D. Twory. Lipsk. 

Modlitwy. Krak. 

Moniuszko S Śpiewnik. Wilno. 

M Oraczewski J. Dzieje polak. Pozn. 

Morfeusz. Wrocł. 

Morsztyn A. Poezye. Pozn. 

Moszyński J. Podróż do Prus. Wilno. 

Mowy przy otwar. kasy oszczędności. Warsz. 

Muralt £. Uebersicht der Inschriften Sar- 
matiens. Petersb. 

Mysłowski A. Uwagi nad handlem zbożo- 
wym. 

— Jbetrachtungen liber Getreidehandel. Lwów. 

— O fabryce cukru w Tłómaczu. Lwów. 
My s ter es (Les) de la Russie, Paris. 

N ab o żeń. codzienne. Częst. 

— Toż. Lwów. 

— za dusze zmarłych. Warsz. 

— dzienne. Warsz. 

— katolickie. Berlin. 

— do S. Jezusa ob. Skórkowski. 
naśladowanie słów apostolskich. Paryż. 
Nauka o chodów, pszczół. Pozn. 

— czytania. Wolsztyn. 

— Toż. Warsz. 

— o przykaż, boskich. Wilno. 

Ney K. Zbiór nauk dla młodzieży. Leszno. 
Nicolas (L'Empereur). Son yoyage. Paris. 
Niemcewicz J. M. Notes of captiyity. 

Londyn. 
Niezabitowski K. Cztery dram. Wilno. 

— Kalendarz powsz. Warsz. 
Niezabudka noworoczn. Petersb. 
Niezapominajki noworoczn. Warsz. 
Noirlieu M. Pocieszyciel strapion. Warsz. 
Nowa Polska pismo. Paryż. 
NowakowskiJ. Droga do szczęścia. Bochn. 
Noyers P. Portofolio Maryi Ludwiki. Pozn. 
OczapowskiM. Gospodar. wiejskie. Warsz. 

— Hodowla bydła rogat. Warsz. 
Odyniec A. £. Tłómaczenia. Wilno. 
Okólnik o komitecie naród, polak. Paryż. 
Okólniki Tow. demokr. polak. Paryż. 
Olędzki J. De uteri hydatibus. Petersb. 
Ołtarzyk nowy. Pozn. 

On dyna ob. Wolfgang. 

Opowiadania działań wojennych. Paryż. 

O' n trup X. Katechizm. Mora-g. 

Ordo div. oftic. Warsz. 

Orędownik naukowy (czasop.). Pozn. 

Organizacya grona liter, polsk. Paryż. 

— notaryuszów. Waraz. 

— wojska. 

— Tow. Dobrocz. Warsz. 

27 210 1844 O r ło w s k i K. Tajemnice narodź. Jezusa. War- 
szawa. 

Orpiszewski L. 3 Maj (czasop.). Paryż. 

Orzeł biały (czaaop/). Bruksela. 

Osipowska J. Wajdelotka. Warsz. 

Ostrowski F. Policya weterynaryjna. War- 
szawa. 

Ostrowski J. B. Rewolucya 1830 r. Paryż. 

Padurra T. Ukrainky z nutoju. Warsz. 

Pamiątka komunii, Kissa. 

— Toż. Warsz. 
Pamiętnik Tow. lekars. Warsz. 

— religijno-moral. Warsz. 
Papuga i wróbel. Paryż. 
Paulin A. Nauka ewangelii. Berno. 
Pawliszczew M. Dzieje Polski. Warsz. 
Pawłowski K. Dwie siostry. Warsz. 
Pawłowski. Petits mota. raris. 
Pellico Silyio. Eugilda Koccia. Wilno. 
Penka J. Praelectiones ex theolog. Krak. 
Perkowski J. Nabożeństwo. Lwów. 

— Rys życia Ign. Raczyńsk. Lwów. 
Piasecki J. Nabożeń. na zakon. roku. War- 
szawa. 

— Wiadomość o objaw, się s. Antoniego. 
Warszawa. 

Pierścionek pow. Brodnica. 
Pieśni nabożne. Warsz. 

— postne (b. w. m.). 

Piller J. P. Kalendarz. Staniał. 

— Kalander. Staniał. 

— Kalendarz. Lwów. 

(Piotr i Paweł Św.). Naśladow. słów apost. 
Paryż. 

Pismo tow. demokr. Paryż. 

Pisz Waw. Katalog książek- Bochnia. 

Plan asekuracyi. Krak. 

Plebankiewicz W. Bogarodzica na Ja- 
snej Górze. Krak. 

Początki gramatyki rosyj. Wilno. 

Podlewski R. Rocznik literacki. Petersb. 

Pohl K. Grammatik der poln. Sprache. Bresl. 

P o 1 o gn e (La). Considerations sur 1'etat poli- 
tiaue. Paris. 

(Polon ais). La ąuestion polon. 

(Polska). Rząd i organizacya. Bendlikon. 

— Tułacze w Polsce. Poitiers. 

Po mian S. Wystawa sztuk piękn? Pozn. 
Popiel P. List do J. Kremera. Krak. 
Popis szkoły. Krak. 
Pop liński A. Gramatyka łacińs. Pozn. 

— Historya powsz. i'ozn. 

— Przykłady do tłóm. Pozn. 

— Wybór poczyj. Pozn. 

— Orędownik nauk (czasop.). Pozn. 
Pop liński J. Auswahl v. Mustern. Beri. 
Popy s de Castrcs. Geniusz kapłana. Wilno. 
(Po s en). Grossherzogtbum. Kempin. 
Posiedzenie Archikonfraternii. Krak. 
Poujoulat J. Wspomnienia Rzymu. Warsz. 
Powieści (pięć). Pozn. 

Program roczny instyt. techn. Krak. 

— gimn. w Szczebrzeszynie. 

— instyt. głuchon. Warsz. 

— instyt. techn. Krak. 

— Liceum S. Anny. Krak. — ustawy górniczej. Krak. 
Prusinowski A. De Erynyum religione. 

Berlin. 
Przecławski J. Pamiętniki rozumowane. 
Wilno. 

— Śmierć i odrodzenie. Wilno. 
Przegląd naukowy. Warsz. 
Przewodnik roln. Leszno. 
Przemówienie przy złóż. zwłok Bere- 
zowskiego. Wilno. 

Przestrogi dla pijaków. Krak. 
Przyjaciel ludu. Leszno. 

— Toż. Ełk. 

Pr z yłęck i S. Wiadomość o wyd. żywota 
Chrystusa. Lwów. 

— Wspomn. o władzy Warneńczyka. Lwów. 
Pstrokoński B. Pamiętniki. Wrocław. 
Pszonka (czasop.). Strasburg. 
Putiatycki katechizm. Warsz. 
Raciborski Adam. De la pubertó. Paris. 
(Raczyński). Katal. der Bild. Samml. 

Berlin. 
Raczyński Edw. Verhandl. betracht. erst 

christl. Regent. Polens. Beri. 
Radecki J. K. Poezye Mazura. Bruka. 
Radomiński Jan Al. Wielkość stworzenia. 

Warsz. 
Raport koro. emigr. pol. Londyn. 
Rautenstrauoho wa Łucya. Miasta, góry. 

Poznań. 
Reizner. Nauka czyt. Pozn. 
Ręko w sk i F. W. Balgowe. Hist. roman. 

Altenburg. 
Report ofthe friends of Poland. Lond. 
Rettinger Jul. Leiden d. kathol. Kirche in 

Polen. Regensburg. fc 

Rererchon Celestyna. Le comte Frederic. 

Paris. 
Rhesai Lud. Witold nad Worsklę, pieśni. 

Warsz. 
Ried J. Paulin, ogrodnik św. Leszno. 
Riemann Carl. Lodoiska. Leipz. 
Robertyn A. Anekd. z życia Napoi. War- 
szawa. 
Rocznik literacki ob. Podbereski. 

— wydz. lekars. Krak. 

— Tow. dobrocz. Krak. 
Roczniki gospod. Warsz. 
Rogalski Leon. Piotr Wielki. Warsz. 

— Magazyn powsz. Warsz. 
Rohnert Carl. De plica. Gryphiae. 
Rok (czasop.). Pozuań. 

Rom ani. Anna Bolena, opera. Warsz. 

Romanowski Jan. De la naturę du Tri- 
choma. Carpentras. 

Rosen Georg. Sprache der Lszen. Lemgo. 

Rosonblum Ben. Kobieta, miłość i małż. 
Warsz. 

Rosenthal Fr. Esercizj di trąd uzi one. Mi- 
lano. 

Ross i K. Więzienie w Edymburgu, op. War- 
szawa. 

Rousseau Ant Śpiewy hist. ros. Warsz. 

— Westchn. do Boga. Warsz. 

Royer i Yaez. Faworyta op. muz. Donizetti. 
Warsz. 1844. 211 Rozmaitości. Lwów. 

Rozmowy franc. Warsz. 

Radek i Aleks. Do jen. Rybińskiego. Paryż. 

Russkij istor. zbornik. Moskwa. 

Rutkowski S. A. Pisma. Warsz. 

Rybiński Mac. Głos na roczn. Groch. Paryż. 

— Na zgrom. pols. Paryż. 

— A mess. les dćputes. (Paris). 
Rzepecki Ign. Porad, poczt, dla podróż. 

Warsz. 

Rzewuski Paweł. Stworzenie świata. War- 
szawa. 

S. G. E. Mazepa, ein Ged. Cottbus. 

8. R. Sar la vie da Dwernicki. Paris. 

Sachregister zor Gesetzsamlang. Posen. 

Saint-Hilaire Emil. Hist Napoleona. Warsz. 

— Wspomn. z czasów Napoi. Warsz. 

— Książe d'Enghien* Warsz. 

— Mniemana śmierć Napoi. Warsz. 
Saint-Mars. Maurycy Robert. Warsz. 

S a i n t-Prosper Ant Hist. de Russie, Pol. Paris. 
Salyandy Nar. Hist de Pol. Paris. 
Schelliog i Objawienie. Krytyka. Wilno. 
Schenk Jerzy. Żywy płot z głogu. Lwów. 

— Der lebende Weissaorn-Spalier-Zaun. Lemb. 
Sc hin delie Maur. Kalendarz polski. Kalisz. 
Sc hm fil tz C. A. W. Der Haussekretar. fUr 

Posen. Berlin. 
Schmalz J. F. chowie owiec. Lwów. 
Schmid Krz. Anioł stróż, pow. Lwów. 

— Franus dobry. Letzno. ł 

— Hrabina Genowefa. Grudziądz. 

— Kaplica w lesie i gołąbek. Toruń. 

— Gwiazdka dzieciom. Grudz. i Bród. 

— Mały Henryś. Grudziądz. 

— Krzyżyk drewniany. Bochnia. 

— Toż. Grudziądz. 

— Ojciec Kapucyn. Toruń. 

— Powieści autora „Jajek". Grudziądz. 

— Małe powieści/ Warsz. 
Schultz A. Grosspolen. 

— Nationalsagen . . . von San. Martę. Posen. 
Siemień ski Luc. Muzamerit Pozn. 

. — Pam. o Sam. Zborows. Pozn. 

— Poezye. Pozn, 

Sil bert J. P. Żywot J. Chrys. Lwów. 

Simson Rob. Preus. Eisenbahn. Breslaa a 
Krakaa. . 

Skalkowski Apol. Snoszenije Z»porozija. 
s Krymom. Odessa. 

Skaplerzu ob. Szkaplerz. 

Skarbek F. Leben des F. F. Dodosiński. 
Berlin. 

Skimborowicz Hip. Małżeństwo dni pięt- 
nastu. Warsz. 

— Przerlad nauk literac. Warsz. 
Skobel F. O wodach lekars. robionych. 

Warsz. 
Skórkowski Alf. Módl. w kość. w Li- 
szkach. Krak. 

— Modi. do odmawiania. Krak. 

— Naboż. do ś. Jana. Krak. 
Skotnicki M. B. Kupiec z krak. przedm. 

Warsz. 
Sławciński. Nauka pierwsza. Pozn. 
Słotwiński F. Rys postęp, cywiln. Paryż. Słowacki Jul. Sen srebrny Salomei. Paryż. 

Słowacki E. Prawidła wymowy i poezyi. 

Słowaczyński Jed. Atlas krain polsk. 
Paryż. 

Smiałowski Józ. Darst. d. gerichtl. Medi- 
zin. Wien. 

Snopek nadwiślański zebrali Ossorya i Ba- 
lińs. Warsz. 

Soaye Fr. Powieści mor. tłóm. P. Rzewu- 
ski. Warsz. 

Sposoby przyrządzenia karmu. Lwów. 

Sprawcza, z adenin, szpitali w Krak. Krak. 

— z czyn. rady opiek. zakł. dobrocz. Warsz. 

— o wyścigach konnych. 

— komis, z polec, jej przez zgrom, ogólne. 
Londyn. 

— ogólne to w. wychów, nar. dzieci. Paryż. 

— Dyr. tow. naukow. pomocy. Pozn. 

— z załóż, domu przyt i pracy. Paryż. 
Stan obecny emigracji. Paryż. 
Starczewski Wo). halickoj Rusi. Petesb. 
Starów ols k i Szym. Dwór ces. turec. Wilno. 
Starzeński Stan. Wiersz do Lipińskiego. 

Lwów. 

Statut tow. drogi żel. krak. Wrocł. 

Stawiarski Sew. Notatki tycz. kilkun. Po- 
laków. Londyn. 

Stawiński E. Ernst und Scherz. Berlin. 

Steczkowski J. K. O astrologii. Krak. 

Stefa ni Józ. Przyjdź Duchu ś. Warsz. 

— Śpiew mazurkowy. Warsz. 
Stefański Wal. Dzieła nakładowe. Pozn. 
Stell en aus den Zachar. Warsz. 
Stolzman Kar. Ramon no, Wład. Zamojsk. 

Poitiere. 

— Partyzantka. Poitiers. 

Strutyński Jol. Chmury przeszłości. Wil. 
Subrogacji (O) prawnej. Krak. 
Sue Eug. Matylda. Warsz. 

— Tajemnice Paryża. Warsz. 

— Żyd wieczny (tłóm. Leśniewski). Warsz. 
Su zor Kr. La Russie enyahie. Paris. 
Sylwan dziennik nauk leśnych. 
Szafarzyk Paweł. Starożytności. Pozn. 
Szarzyński Stan. De secali cornuto. Berol. 
Szczyciński Łuk. Porad, doświad. gospod. 

Warsz. 
Szemel. Tygodnik pośw. wlośc. Pszczyna. 
Szkaplerzu (O) świętym. Poznań. 
S z okala ki Wikt T. De la plique polon. 

Paris. 
S z ty r mer Lud. Czarne oczy. Petersb. 

— Powieści Pantofla. Wilno.' 

Szyli er Fryd. Ballady i poezye (A. Gor- 
czyński). Bochnia. 

— Dzieła dram. (tłóm. Budzyński). Lipsk. 

— Dzwon. Resygnacya (tł. Gorczyński). Krak. 

— Nurek abo wodolaz perew. Lewiczkom. Pe- 
rem. 

— Oblubienica Messeńska. Wilno. 

— Hrabia z Habsburga tłóm. J. D. Minaso- 
wicz. Warsz. 

Szyller Jan. Poradnik dla gospodyń. Wil. 
Szymanowski Kaz. Elegia cieniom Gum- 

kowskiego. Warsz. 
Szyrma Rryst. Copernious. London. 212 1844. T. M. Merum ob. Janowski. 
Tabela wszelkich traktatów. 
T a g 1 i o n i F. Cień balet muz. Maurena. War- 
szawa. 
Tański Józ. L'Espagne. Paris. 

— Spanische Zustande. Stuttgard. 
Tarnowski Wł. Der Blutc&cher. Łeipz. 
Taryfa domów m. War. Warsz. 
Tochmann Kasp. Lacture on the cond. of 

Poland. Baltimore. 
Toeppen Maks. Grfindung d. Univ. zu Kó- 

nigsb. Kttnigsb. 
Topoli K. Czur-Peczucha, iz ukraiń. państw. 

Kazan. 
Torosiewicz Teod. Dampfwasche. MUnchen. 

— Pranie bielizny. Lwów. 
Trautyetter £. R. Krzemieniecer botan. 

Garten. Moscau. 

Trechsel F. Lelio Socini nnd d. Antitrini- 
tarier. Heidelb. 

T r e m b i c k a Fr. La petite naturaliste. Tours. 

Trentowski Ferd. Myśliwi. Poznań. 

Tripplin Lud. Korrespondent Warsz. 

Tripplin Teod. Wspomn. zpodr. po Danii. 
Poznań. 

Trojański Feliks. towarz. rei. u żydów. 
Krak. 

Trojański Józ. Kaj. Niem. pol. słownik. 
Bydg. 

Truszczyński Mai Nieszpory pola. Brodn. 

Tugendhold Jak. Skazówk. prawdy i zgo- 
dy. Warsz. 

Turowski Kaz. O urządzeniu dóbr. Lwów. 

Turteltaub W. Dramat Blilten. Lemb. 

Tyc Ant. Dzieje star. i now. przym. Leszno. 

Tygodnik literacki. Poznań. 

— petersburski. Petersb. 
Tyrchowski Wł. De trichomate. Crac. 
Tyszkiewicz £. Obrazy pożycia. Druga 

żona. Wilno. 
Tyzenhauz Konst. Dostrzeżenia pod wzgl. 
ptaków. 

Ucieczka grzeszników. Częstoch. 
Uryan cudny w podróży. Grudz. 
Urzędz. domów ochron. (Krak.). - 

— służby zdrowia w król. pols. Warsz. 

— służby co się tyczy raportów. 

Ustawa arcybr. ador. Sakram. Warsz. 

— policyi weterynaryjnej. Warsz. 

— w przedni, wyrobu wódki. Warsz. 

— dla farmaceutów. Warsz. 

— towarz. celem chowu koni. Pozn. 

Uwagi nad dziełem: O prawdach żywot 
Paryż. 

— przeciwko udręcz, zwierząt Leszno. 
Uwiadom, o wyścig, konn. Lwów. 

— Dodatek do uwiadom. Lwów. 

— o wystawie ogierów. Lwów. 

Wacław, dram. Paryż. 
Wacławski A. Rada dla przyjaciół. Lwów. 
(Waga A.). Z powinsz. imienin. Warsz. 
Walter F. Nomenklatura chemiczna. £rak. 
Warszawa. Taryfa domów. Warsz. 
Wegweiser polnische. Toruń. 
Wężyk F. Do Fr. Hechla. Krak. Wiadomość o objawieniu 8. Antoniego. 

Warsz. 
Wianek powinszowań. Lwów. 
Wicher s ki F. Poezye. Petersb. 
Widulińska J. Magazyn mód. Warsz. 
Wieozory zimowe. Warsz. 
Wieland K. Agaton. Wilno. 
Wierciński B. Mowa na obch. 29 Listop. 
Wiernikowski J. De Tascite peritonóale. 

Montpellier. 
W i ni ar z Edw. Spis książek polsk. Lwów. 
Virey J. Historya obycz. zwierząt Warsz. 
Wiśniewski A. Reforma narzeczy sławiań. 

Strasb. 
Wiśniowski T. Demokrata polski. Paryż. 
Wiszniewski M. Historya literat Krak. 
Witte EL Dziennik krajowy. Warsz. 
Wit wieki S. Słowiańszczyzna. Paryż. 

— Wieczory pielgrzyma. Paryż. 
Wójcicki Kaz. W. Spis książek. Warsz. 

— Biblioteka starożyt pisarzy. Warsz. 
Wójkowska J. Marynia. Leszno. 

— Mały Tadzio. Wrocł. 

Wolański T. Pomniki pogańskie. Pozn. 

W oi n i łł o wic z ks. Serce i złoto. Kowno. 

Wolfgang K. Ondyna druskien. źródeł. 
Grodno. 

Woliński T. Homilie. Wilno. 

(Wołowski F.). Zycie. Paryż. 

Wołowski H. Odpowiedź sukcesorów Chrza,- 
stowskiego. Warsz. 

Vorl&nder F. Skraplanie łak. Warsz. 

Woronicz J. Les Juifs de la Russie. Paris. 

Vos8berg F. Mtinzgeschichte der StadtEl- 
binr. Berlin. 

Wróblewski J. Kalendarz. Warsz. 

Wroński H. Urgente Reformę. Paris. 

Wujek J. Biblia. Lipsk. 

Wydział historyczny. Paryż. 

Wypisy niemiec. Wilno. 

Wysocki J. Kurs sztuki wojsk. Paryż. 

Wywód słowny rozpraw emigracyi. Paryż. 

Zabawa dla płci pięknej. Warsz. 

(Zacharias). Wichtige Stellen. Warsz. 

Zacha ryasiewicz F. List pasterski. Prze- 
myśl. 

— Yitae episcoporum. Wiedeń. 
Zagórski J. Teologia pasterska. Lwów. 
Zaleski J. B. La sainte familie. Wilno. 
Zamojska A. Szczęście i niedola. Warsz. 
Z a m oj s k i W. Posiedzenie fundatorów 3 Maja. 

Paryż. 

— nłedopełn. rozkazów naczeln. wodza. 
Paryż. 

Zap K. Cesty po halicke zemi. Praga. 
Zapałowicz A. De morbo maculoso. Wie- 
deń. 
Zatorski F. Witold nad Worsklf. Warsz. 
Zbiór praw dla król. prusk. Poznań. 

— urządzeń o ubezpieczeniach. Warsz. 
Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 

— bractwa miłosierd. Krak. 

— fundatorów 3 Maja. Paryż. 

— rady państwa, Warsz. 

— sprawy szpitalu Btarozakon. Warsz. 

— o szpitalach. Warsz. 1844 - 1845. 218 — Towara. dóbr. Wam. 
Zdanowicz A. Gramat franc. Warsz. 

— Ilys hiator. państw nowożytnych. Wilno. 

— Wypisy franc. Wilno. 
Zegarek czyszcowy. Wilno. 

Zeillin B. Minscens. De yita suo. Hamburg. 
Ze i bz ner L. Carte geologique. 
Zeitung (Lemberger). Lwów. 
Z i e 1 i ń s k i E. Darstellung der Zahnheilkande. 

Wien. 
Ziemięcka E. Pielgrzym (czasop.). Warsz. 

— Pocieszyciel strapionych. Warsz. 
Zienkowicz J. Powstanie pow. Oszmiań- 

skiego. Paryż. 
Zorza (czasop.). Warsz. 
Zschokke J. Zaraza gorzałki. Cieszyn, 

— Cztery powieści. Warsz. 
Zubrzycki D. Kronika m. Lwowa. Lwów. 
Zwierkowski W. Korpus drugi w r. 1831. 

Paryż. 
— - Opowiadanie działań wojen. Paryż. 
Żurawski M. Tren na skon T. Chmielew- 

skiego. Warsz. 
Zyghński Fr. Dumki i fantazye. Pozn. 
Zycie (Pismo zbiór.). Poznań. 

1845. 

Abecadlnik polski. Wilno. 
A dres s der Polen. Paris. 
Adressbuch. NUrnberg. 
A d w i n e n t Spis zwierząt w menażeryi. War- 
szawa. 
Akt w szkole obwód. Kalisk. 

— w Gimn. w Suwałkach. 

— założenia Towarz. literac. Paryż. 
Albertrandy J. Panów. Władys. Jagiełły. 

Wrocław. 
A 1 m a s y F. Betrachtungen uber Liebe. Lemb. 
A mb ach. Adolph und Lodoiska. Augsburg. 
Ancyporowicz Z. Czytelnia chrrześcijańs. 

Warszawa. 

— Preferans. Warsz. 

— Bys powinności chrześciantna. Warsz. 
Anniyersaire de la revol. pol. Paris. 
Ansart K. Bys jeografii. Wilno. 

A rag o J. Podróż naokoło świata. Warsz. 
Atheneum ob. Kraszewski. 
Auderski £. Militar-Panteon. Wiedeń. 
Auleitner A. Gospodarstwo leśne. Warsz. 
August II. Glaubensbekentniss. Gera. 
Auksa altorius. Wilno. 
B. P. Polonais forces ob Butkiewicz. 
Balicki W. BegrtinduDg Glaubensbek. Dan- 

tzig. 
Baliński K. Kilka prac literackich. Warsz . 
Baliński St Nauka budownictwa. Warsz. 
Barthel K. Schulpadagogik. Lissa. 
Bartol i D. Vita del Stan. Kostka. Yerona. 
Bazyli S. Mowa. Warsz. 
Be 1 far min R. Wykład nauki chrzęść. Beri. 

— Toż. Leszno. 

Bellinghausen F. Kamoens, dram. Warsz. 
Bendella T. Die Bukowina. Wiedeń. 
Beniowskki. The Anti- Absurd. London. 
Berends A. Busko. Warsz. Bergenroth O. Cróąuis von Posen. Beri. 
BetzholdF. Co zastępie" może gorzelnie. 
Warsz. 

— Bescbreibung der Zuckerfabrik. Warsz. 
Biblioteczka katolicka. Pozn. 
Biblioteka warszawa. 

Bignoni A. Vita del R. Kiliński. Borna. 
Blanche A. Vie de St Stan. Kostka. Paris. 
B 1 o e d e G. Formations-Systeme y. Polen. 

Petersb. 
Bodenstedt F. Die poetische Ukrainę. 

Stuttgard. 
Boettcher. Krzyż domowy. Królewiec. 
Bogusławski £. Michalina, pow. Warsz. 
Bonawentura ś. Żywot P. Jezusa. Częst 
Borkowski A. Cymbalada. Wrocł. 

— Poezye Indyan. Pozn. 

Bossuet J. Bistorya p. de la Vallióre. 

Leszno. 
Bratkowski S. Olek. Paris. 
Breza £. Mr de Custine. Lipsk. 
(Brodo wic z M.). Cud rzadki. Bochnia. 
Bronikowski K. Pamiętniki polskie. Paryż. 
Brzozowski St. Gwiazdka. Racibórz. 

— Katechizm o spowiedzi Koźle. 
Budzyński W. Joanna, pow. Lipsk. 

— Wyprawa pruska, pow. Lipsk. 
Bukojemski A. Compte rendu. Ile St Mar- 
garitę. 

Bułćharyn T. Mazepa. Medyolan. 

Busse F. Przepisy śpiewu. 

Butkiewicz P. Polonais forcees d'abjurer 

leur foi. Strasb. 
Buzalski A. Nauka czytania. Trzemeszno. 
Bystrzonowski L. Rewolucya w Serbii. 

Paryż. 

— Sur la Serbie. Paris. 

— Serbien. Lipsk. 
Catalogue des liyres. Paris. 
Catalogus cleri Archid* Leopol. 

— dioeces. Premisl. 

Cebes. Obraz życia ludzkiego. Gdańsk. 
Cegielski H. Nauka poezyi. Poznań. 
Chamski T. Janaide. St Seryan. 
Chodźko D. Wzmianka o życiu K. Brodź. 

Wilno. 
Chodźko J. Obrazy litewskie. Wilno. 
Chodźko M. Dwa akty, poemat Paryż. 

— Śmierć X Trynkowskiego. Paryż. 

— Szym. Konarski, poemat Paryż. 
Chojecki E. Z podróży po Krymie. War- 
szawa. 

Chosławski J. Disser. inaug. Wrocł. 
Chotomski F. Jan Zachorowski, poemat. 
Paryż. 

— Obrona Rybińskiego. Paryż. 
Chrapowicki J: Dyaryusz. Warsz. 
Chrzanowski W. Przepis mustry dla pie- 
choty. Paryż. 

— Zarys taktyki piechoty. Paryż. 
Cichocki K. Dissert inaug. Berlin. 
Cieszkowski A. O ochronach wiejskich. 

Lwów. 
Colet L. L'emperenr de Russie. Paris. 
Colin A. Pustynia. Warsz. 
Concil der deutsch-kathol. Kirche. Leipz. ?14 1846. Corberon. Powieści Szląaka. Brodnica. 
Cypcer J. Kalendarzyk politycz. Krak. 

— Katalog biblioteki. Krak. 

— Katalog książek. Krak. 

Cypryan S. Objawienie wyznania wiary 

Katol. Pozn. 
Czajkowski A. Poezye. Warsz. 
Czajkowski M. Der Kosaken Hetman. 

Lipsk. 

— Povesti ukrajinske. Praga. 
Czartoryski A. J. Mowa na posiedź. Tow. 

liter. Paryż. 
Czech Józ. Kalendarz. Krak. 

— Biblioteka dzieł. Krak. 

— Dodatki do katalogu. 

Czeczot J. Piosnki wieśniacze. Wilno. 
Czerska A. Offenes Sendschreiben. Króle- 
wiec. 
Czerski J. Drei Predigten. Posen. 

— Sendschriften. Landsbertr. 

— Gegenttber seinen Wiedersachern. Bydg. 

— Wyznanie wiary gminy. Lipsk. 

— und Ronge. Von einem kathol. Laien. 

— i Zsatowicz. Katechizm apostoł, katol. To- 
ruń. 

— Leben und Wirken. Jena. 

— Stifter der christlich. Kirche. Leipzig. 

— Stiller der neuen Gemeinschaft. Magde- 
burg. 

— Toż. An J. Czerski. Posen. 

— Sendschreiben an Czerski. Gdańsk. 

— Toż. Głogów. 
Czynności sejmu. Lwów. 

— Toż. Poznań. 

Czyński J. Bajki Marcinowej. Paryż. 

— Der Bauera Kttnig. Frankf. 
Dąbrowski J. H. Feldzug nach Grosspojen. 

Berlin. 

Dar as z W. Mickiewicz. Paryż. 

Daszkowski £. Niezapominajka Ukraińca. 
Petersb. • 

De Foe D. Przypadki Robinsona. Bochnia. 

Dembowski E. Piśmiennictwo polskie. 
Poznań. 

De mi do w A. Podróż w Rosyi połud. War- 
szawa. 

Dem i do w N. Des slaves of des russes. 
Strasb. 

Demokracya polska XIX w. (czasop.). 
Paryż. 

Demokrata polski (czasop.). Paryż. 

Deryng £. Córka żołnierza. Wilno. 

Diepenbrock M. List pastorski. Wrocł. 

Directorium div. off. Gnesnae. 

— Toż. Lwów. 

— praes. dioec. Mobil. Wilno. 

— dioec. Sandom. Warsz. 

— div. offic. Wilno. 
Dmuszewski L. Kuiyer warszawski. 
Domaszewski J. Przewodnik dla pijących 

wody. Warsz. 
Domejko J. Araucania. Santiago. 

— Elementem de mineralogija. Coąuinbo. 
Dowkont S. Budą senewąs. Pctropilic. 
Dumas A. Życia malarzy * włoski eh. Warsz. 
Dncjuesnc A. Rozu y siania ewangelii. Wil. Dusza kobiety. Warsz. 
Dziecię grzeszne. Warsz. 
Dzieko"ński B. Sędziwój. Warsz. 
Dziekoński T. Historya Anglii. Warsz. 

— Wypisy polskie. Warsz. 
Dziennik domowy (czasop:). Pozn. 

— mód paryzkich^ Lwów. 
— - naród Paryż. 

— praw. Warsz. 

— rozporząd. m. Krakowa. 

— rząd. Rpltej krak. 

— urzęd. gub. August. Suwałki. 

— Toż kalisk. 

— Toż radomsk. 

— Toż lubelsk. 

— wyroków rady stanu. Warsz. 

— rządź, senatu. Warsz. 

— urzęd. gub. warszawek. 
Dzierzkowski J. Kuglarze. Lipsk. 
Eger A. Wiersz na Wyczechowskiego. War- 
szawa. 

Eichhorn J. Rinaldo Rinaldini. Warsz. 

— Toż. Krak. 
Elementarz. Warsz. 

— Toż. Leszno. 

E 1 k a n a J. Nowa metoda. Warsz. 

— Zbiór umiejętności. Warsz. 
Elsholz F. Pójdź tu, dram. Warsz. • 
Epiktet. Obraz Cebesa i doręcznik. Wilno. 

— Rękoksiąg. Gdańsk. 

Eucberyusz S. O pogardzie filozofii. War- 
szawa. 

F a h 1 i Rogalski L. Dzieje krzyżaków. War- 
szawa. ; 

Falkowski J. Wielki tydzień. Wilno. 

Feval P. Les contes des nos peres. Paris. 

— Tajemnice Londynu. Warsz. 

Fi er ich E. Satse aus Rechte-Wissenschaf- 

ten. Lwów. 
Fijałkowski A. List pasterski. 
Filipowicz J. Lud i czas. (pis 

Wilno. 

F i 1 o z o fi a praktyczna. Poznań. 
Foerster H. Kazanie. Leszno. 
Franklin B. Wybór pism. Warsz. 
Frauendorf. Religia w sercu zaszczepiona. 

Wilno. 
Friedbuber de Grubenthal T. Die gesetzli- 

che Unterthans - Verfassung in Galizien. 

Lwów. 
Friodlein Dan. E. Katalog książek polsk. 

Krak. 

— Katalog prywatnej biblioteki. Krak. 
Frydrych B. O chorobach umysł. Warsz. 
Fryderyk Aug. Ii. ob. August. 
Fussius i. Antiquitates romanae. Warsz. 
Gasiorowski Ant Gross ist Gott. Posen. 
GawareckiH. W. Opis miasta Warki. War- 
szawa. 

Gazeta codzienna. Warsz. 

— handlowa. Warsz. 

— kościelna. Pozn. 

— krakowska. 

— IwowBka. 

— policyjna. Warsz. 

— W. ks. poznańsk. (pismo zbiór.). J 1845. 215 — rzędowa król. Pole. Warsz. 

— warszawska. 

Geibel Em. Głosy czasu. Pozn. 
Gerhard F. Zur Wtirdigung gegen Czerski. 
Dantzig. 

— Rozpozn. przeciw ks. Czerskiemu. Gdańsk. 
(Gidle). Wiad. o obr. N. M. P. Warsz. 
Gieniusz P. Mowa na pogrz. Wolfgangów- 

nej. Wilno. 
Giży cki Fr. Badania rzeczy przyrod. w Ga- 
licyi. Lwów. 

— Ogrodnictwo. Lwów. 
Glticksberg Toof. Uwiadomienie. Wilno. 
Gładyszewicz M. Żyw. Prandoty bisk. 

Krak. 
Goczałkowska J. Pisma. Bochnia. 

— Rozmait. dla Indu. Lwów. 
Goethe J. Herman i Dorota. Warszawa. 
Goldtmann J. J. List pasters. (Warsz.) . 

— Zarządź, o rekollek. Warsz. 

(Go łań cza). Oblężenie G. wiersz. Pozn. 
Gołębiowski St. O kosztorys, w budown. 

Krak. 
Gorczyński Ad. Zeno, pow. Lwów. 
Górnicki Leop. Mowa za duszę Hoffmano- 

wej. Krak. 

— Toi Wrucł. 

Górski Maks. Die Salon-QuadriIle. Wien. 
Goszczyński Sew. Słowo o poświeć. Pozn. 
Grabowski Amb. Ojczyste sporainsi. Krak. 

— Wład. IV. listy. Krak. 
Grabowski M. Pamiątki dom. Warsz. 
GregoroviusF. Werdomar u. Wład. Kónigs. 
GregoryK. H. Przewód, dla maszyn. Wars. 
Grobie ki J. Janczar, pow. Warsz. 
Grfltzmacher. Traurede des Czerski. Beri. 
Grzegorzewski Ign. Niedobr. małzeńs., 

pow. Warsz. 
Grzegorzewski T. Proces in decem lingu. 

Mosąuae. 
Guhra P. Żyw. ś. Aloiz. Gonz. Leszno. 
Gurlandau £. M. Klucz do tabl. arytm. 

Odessa. 
Gurowski Ad. Impressions et souvenirs. 

Losanna. 
flakel Wal. De plica. Berolini. 
Hałatkiewicz Dornie. Światło jako ogniwo. 

Kraków. 

— Uwagi nad twórz, kwasu cynam. Krak. 
Hanus eh Ign. Grundzuge e. Metaphysik. 

Lemberg. 

Hantefeuille Engenija. Kawalerzy sta, pow. 
Wilno. 

Hechel F. Uw. nad dziecięciem w zakł. po- 
łóż n. Krak. 

Hegel Konst. Katal. muszk. zewn. ciała. War- 
szawa. 

Heinrich T. O używ. wód miner. Warsz. 

Hengel Kar. Die. Yorfalle in Posen. Posen. 

Hirscher J. B. Żywot Jezusa Chr. Leszno. 

Hoff J. C. Die moBaischen Opfer. Warsz. 

Hoffmann Aleks. De retentione nrinae. 
Berolini. 

Hoffman owa KI. Jan Kochanowski w Czar- 
nolesie. Lipsk. 

— Wiczauie Helenki. Wilno, Hun dr i eh. Nachr. ttb. d. poln. Sprachyerh. 

in Schles. 
Hunt A. F. Kilka słów do Fryd. Gessel. 

Malbork. 

Idżkowski Ad. Chemin hydro-terre. Peterb. 
Ind ex lect. iu Univ. Jag. Crae. 

— seuiinum in horto crac. Crac. 

— scholarnm in Univ. Jag. Crac. 
Instrukcja dla rewiz. skarb, i ich pomocn. 
— - i tabl. do wym. objęt. beczek. Warsz. 

— dla artystów teatru. (Warsz.). 

— processowa dla urzęd. skarb. Warsz. 
Instrukcye do wykł. w szk. real. Warsz. 

— w szk. powiat. Warsz. 

— dla komor. sad. w Krak. Krak. 
Iwaniszew Mik. Pamiatn. dla rozbora drew. 

akt. Kie w. 
Izokrates. Upomn. do Demonika. Staniał. 

Jabczyński J. N. Gazeta kościelna. Pozn. 
Jabłoński Kaj. Verlags- Yerzeichniss. Lipsk. 
Jadwiga, obrazy hist. Paryż. 
Jais Al. Nauki o modlitwie. Gliwice. 
Jamiołkowski Lud. Próby literac. Warsz. 
Janikowski J. O chorób, umysł. Warsz. 

— Wiad. o ratowaniu osób. Warsz. 

— Zasady dochodzeń sad. lek. Warsz. 
Jankowski P. Doktor Panteusz. Lipsk. 

— Sędzia Pieniążek. Wilno. 
Januszkiewicz Er. Livres polonais. 
Jaraczewska Elżb. Powieści narodowe. 

Lipsk. 

Jaroszewicz J. Obraz Litwy. Wilno. 

JasińskiJ. Projekt do zaprow. assek. ognio- 
wej. Staniał. 

J a s i ń s k i L. Rys leczeń, chorób zębów. War- 
szawa. 

JastrzębskiJ. L. Sur le manuscrit a Reims. 
Paris 

J e ł o w i c k i Alek. Korona Męki Pańs. Paryż. 

J e w e c k i Orest. Rcskrypta o ust Najśw. Sy- 
nodu. Warsz. 

Jordan J. K. Słownik niem. pols.' i pol. 
nicm. Lipsk. 

Jordan J. Jahrbiicher ffir slav. Liter. Leipz. 

— Die Slavischen Sprach-Dialekte. Leipz. 

J u rec k J. C. Sendschr. an H. Czerski. Posen. 
Jurkowski A. J. Historya templary uszów. 

Wilno. 
Juszkiewicz Hor kul. Żywoty Św. i błog. 

Wilno. 

K. z G. Szturm Golańczy czyli poświęcenie 
Polki. Pozn. 

Kabała moralna zagadn. Wilno. 
K ab a tli .ł. Dzieje star. i now. testam. Pozn. 
Kaczkowski Stan. Krzyżacy i Polska. 
Po«nań. 

— Tablice synchronist. Pozn. 
Kaczkowski Teof. De hydrope in gen. 

Wiedeń. 
Kaczyński Wład. Narzeczony zbrodn. pow. 

Warsz. 
Kafian. Powin. N. Roku. Krak. 
Kaj da no w. Iwan. Hist powsz. (Rogalsk.). 

Wilno. 

— Rys cbronol. (Zator.). Siedlce. 216 1845. Kaisiewicz Hier. Kazania. Paryż. 

— Mowa za duszę Kłem. Hoffman. Paryż. 
Kalend, biórowy. Warsz. 

— goep. wileński. Wilno. 

— na połud. i poziom kaliski. Kalisz. 

— dom i gosp. Stanisł. 

— rodzinny Friedl. Krak. 

— ścienny. Krak. 

— toaletowy. Warsz. 

Kai en der (Lemb. allg.). Łemb. 
Kaliński Hier. Bajki i poezye. Warsz. 
Kamieński Henr. Filozofia ekonomii mater. 
Poznań. 

— Katech. demokr. Paryż. 
Katalog ksiąg polskich. Petersb. 
Każyński Wikt. Notat. z podróży muz. 

Petersb. 
Kij ani n Dym. Wy w. o porosko ukr. i du- 

naje. wałach. Kijew. 
Kiszewski A. Nauka pisania i czyt Cyli- 

chów. 

Klein L. Elem. dla ucz. ki. 1. Lwów. 
Klonowski S. W. Pamięć zbaw. Warsz. 
, KI uczyć ki W. P. Auwend. d. Spannung. 
Kmiecikiewicz Teof, Słowo pamięci Na- 

padiewicza. Lwów. 
Kmiotek pismo czas. Warsz. 
Knorr. Zur charakt. d. poln. Spr. Meseritz. 
(Kobylanka). Zebr. wiad. o obr. w Kobył. 

Bochnia. 
Ko oh G. J. De Ukrainę en ki. Russl. Grtt- 

ningen. 

Kock Kar. Nieśmiały kochanek. Warsz. 

— Kupiec paryzki. Warsz. 

— Rodzina Gogo. Warsz. 
KónigsderfOr Marc. Nauki katol. (Rzew.). 

Warsz. 

Koeppen Al. Kirchenordn. in Bóhmen und 
Pofen. Leipz. 

Kogalnicean M. Fragm. tires de Chroń, 
molday. Jassy. 

Koj siewie z Pr. spadk. beztestam. War- 
szawa. 

Kolejach (0). Przyszłość kolei żel. Warsz. 
Kol mar. Nauki katolickie. Warsz. 
KołosowskiJ. F. Połóż, obecne Polski. 

Paryż. 
Komplet wzorów na budowle. Warsz. 
(Konarski Szym.). iDer Aufenthalt in Lit- 

thauen. Belleyue. 

— Poema dram. Paryż. 

Koncewicz Lud. Prawidła pis. pol. War- 
szawa. 

Konstantynowi cz And. Wiersz na cześć 
Najj. Suwałki. 

Komary Lud. Nauka zdrowia. Krak. 

Korrespondent handlowy. Warsz. 

Korsak A. Kilka rysów z życia. Warsz. 

Korwell Kar. Niezapom. noworoczn. War- 
szawa. 

Korzeniowska M. Genealog, obraz mo- 
narchów. (Wilno). 

Korzeniowski Józ. Panna mężatka. Wil. 

Kościakiewicz Ant Nap. Memoire sur 
les accouchements. Lyon. Kosiński Ad. Amil. Powieści z dziejów 

polsk. Warsz. 
Kossakowski Stan. Choisissez ou la foi. 

Paris. 
Kossowski Tom. X. Gromata abgodoszo- 

nas. Wilna. 
Kozierowski Józ. Memoire. Remis. 
Kozłowski Feliks. Początki filozofii. Pozn. 
Kożmian A. E. Rękop. dworz. Zygm. Aug. 

Wrocł. 

— Wyci§gi Piotrowickie ł Wrocł. 
Kraczak Nap. France agricole. Paris. 
Kraemer Sim. Ajent dworu Majer. Warsz. 
Krajewski Mich. D. Hist. Stef. Czarnieo. 

Warsz. 
Kr aj o w sk i J. Jawy (poezye). Paryż. 

Krakowowa Paul. Wspomn. wygnanki. 

Warsz. 
Krasiński Józ. Przypominek podr. alfab. 

Krak. 
Krasiński Zygm. Przedświt. Paryż. 

— Psalmy przyszłości. Paryż. 
Krasuski Michał. Pisma. Wilno. 
Kraszewski J. J. Atheneum. Wilno. 

— Pod włoskiem niebem. 

— Ott. Idea Hegla*. 

— Wspomn. Odessy. Wilno. 

— Witoldowe boje (Anaf.). Wilno. 

— Żacy krakowscy. Lwów. 
Król Michał. Kazania. Tarnów. 

Krupiński Jan, MaryaMerl i Lazzari. War- 
szawa. 

Krzeczkowski Józ. Pańskie narowy, pow. x 
Wilno. 

— Świstek. Wilno. 

Kr ze czu no wic z Piotr. De anomalia cor- 
dis. Vindob. 

Krz es im owaki Ant And. Betr. von dem 
Leiden J. Chris. Straulbing. 

Krzyżanowski Ad. Wy w. uciażliw. Miero- 
szowa. Krak. 

Krzyżanowski Adr. kalend, arab. tur. 

Warsz. 
Książka modlitewna. Opole. 

— do nabożeństwa. Warsz. 

— do nabożeństwa konfed. bars. Paryż. 

— do rachunków. Wrocł. 
Ksi§żki polskie. Bruksella. 

Kuntz Ignatz. Das Forst. n. Jagdwesen. 

Lemb. 
Kurowski Waler. Dwutygodnik lit Krak. 
Kury er warsz. 

— wileński. 
Kwaternica piekielna. Pozn. 

Lacroiz Paw. Pojedynek bez świadków. 
Warsz. 

Langry Al. Rozb. traktatu o wielkości 
stwórz. Warsz. 

Laskowski Rom. Córka artysty, pow. War- 
szawa. 

Lebrun Al. Ant Sprawozd. szpital. Warsz. 

Lech ner. Śpiewy kościelne. Pozn. 

LeitzmannFr. Antipathien zwisch. deutsch. 
und slay. Lemgo. 

Lekarczinsky. Plan von Warscbau. BresL 1845. 217 Lelewel Joach. Parał. Hiszp. z Polskę. 

Pozn. 
—.Dzieje Polski. Wrocł. 
Leszczyński J. N. Program inst. nauk 

pryw. Warsz. 
Leuven. Le diablea q natrę, bali. Paris. 
Lewicki Józ. Hrammatyka nemeckoho jaz. 

Wiedeń. 
Lewicki Lud. Skarga Michalczewskiego. 

Warsz. . 
Lissowski Mik. Krzeszowice. Krak. 
Lis sn er Józ. Wykaz dzieł. Pozn. 
Lista lek. i aptek. Warsz. 
Lompa Józ. Górnik mały. Opole. 
Labański Henr. De 1'hydrothe' rapie. Paris. 
Luter Marcin. Mały katech. Krak. 
Lnbliński Moses. Diss. de finibus peri- 
. pherici8. Bcrol. 
Lud i czas. Wydawca Januar. Filipowicz. 

Wilno. 
Lullin Kar. O* sto warz. do wyrobów mlecz. 

Warsz. 
Łada K. Noworocznik dla ziemian. Warsz. 
Łada-Zabłocki T. Poezye. Petersb. 

g łagowski P.). Żywot . . . Paryż 
as ki M. Rozprawa teol. An prophetiae? 

Warsz. 
Łazowski D. Gramatyka niein. Tarnów. 
Łobeski F. Poezye. Pozn;:ń. 
Łodyński U. Projekt zmiany stosunków 

w Galicyi. Lwów. 
Ł ubi eńs k i J. System wolnego handlu. Lipsk. 
Łukasz ś. Zycie Messyasza. Warsz. 
Łukaszewski X. Elementarz polski. Leszno. 

— Toż polsko-ńiem. Leszno. 

— i Mosbach A. Słownik pol. n. i niem. p. 
Wrocław. 

M. A. Sententiae linguae latinae. Vilnae. 
Marczyński J. Pamiątka z Krakowa. Krak. 
Magazyn dla dzieci. Warsz. 

— mód. Warsz. 

Magier A. Tabela do zamiany spiritusów. 

Warszawa. 
Magy A. Sekretarz dla młodzieży. Warsz. 
Majer J. Spis doktorów Medyc. Krak. 

— Postrzeżenia fizyczne. Krak. 

— Wiadomość o Walent. z Lublina. Krak. 

— Wpływ meteorolog, na śmietteln. Krak. 
Malczewski A. Maria. Leipzig. 

— Toż. Paris. 

Malczewski K. Nauka felczerska. Wilno. 
Malinowski M. Izjaśnienie na bożestwen. 

liturgiu. Lwów. 
Maliszewski A. Opis stat. Krak. Krak. 
Mandzelowski. Myśli religii. Wilno. 
Mańkowski F. Filozofia praktyczna. Pozn. 
Marcinkiewicz H. Poezye. Wilno. 
Maron J. Lese und Sprachbuch. Warsz. 
Mary a ucieczka nasza. Lwów. 

— Nabożeństwo. Warsz. 

(Masoch F.). Am Grabę des Rathes . . . . 

Lwów. 
Mayer. Zasady algebry. Warsz. 
Mech R. Słowo do narodu rusk. Lwów. 
MecberzyńskiK. magistratach miast 

Krak. Meciszewski H. Słów kilka do Gazety 
pozn. Krak. 

Me dv tacy e. Leszno. 

Metfewicz J. Kazanie za dusze Hel. Ra- 
dwan. Warsz. 

— Toż za duszę A. Walewskiego. Warsz. 

— O relikwiach ś. Felixa. Warsz. 

— Wiersz ofiar. Tomaszewskiemu. 

Mi chał 8 ki J. Regulacya stosunków wło- 
ściańskich. Lwów. 
Michniewicz A. Moje marzenia. Kowno. 
Mickiewicz A. L'eg!ise officielle. Paris. 
— - Kurs liter, sławiań. Paryż. • 

— La religion. Paris. 
Mieczysławska M. Martyre do soeur.... 

Paris. 
Mierosławski L. Kurs sztuki wojsk. Paryż. 

— Pogląd na rewol. 1831. Paryż. 

— Powstanie narodu polsk. Paryż. 

— Rozbiór kampanii 1831 r. Paryż. 
Minia tran tura. Rzeszów. 
Miniszewski J. Jadżwingowie. Warsz. 
Mochnacki M. O liter, polsk. Pozn. 
Modlitwa. Krak. 

— o szczęśliwą śmierć. Krak. 

— do Serca Jezusa. Lwów. 
Mokrzecki F. Kazania. Pozn. 
Moniuszko S. Śpiewnik. Wilno. 

M o r e 1 o w s k i J. K. Początki jęz. niem. Krak. 
Moretti F. Traite pratiąue. Paris. 
Morisoniana. Krak. 

Moritz M. Odpowiedź na listRongego. Krak. 
Mo witz. Przyjaciel młodzi. Królewiec. 
M r. St. Sybilla. Lwów. 
Msza ś. Bochnia. 

Muczkowski J. Bractwa jezuickie. Krak. 

— O Janach Leopolitach. Krak. 

— Rozmaitości historycz. Krak. 
Mnnde K. Opis Grefenbergu. Krak. 
Nabożeńs. 9 dniowe. Lwów. 

— wieczorne. Bochnia. 
Nachrichten liber die Mission. Warsz. 
Nagana pijaństwa. Bochnia. 
Nakwaska A. Powstaniec litewski. Lipsk. 

Nakwaś ki H. Cinq millions de- Polonais. 

Paris. 
Nauka czyszczenia obrazów. Lwów. 

— czytania. Warsz. 

— Toż. Pozn. 

— dla dzieci. Pozn. 

— Obyczajowa. Warsz. 
Neubert P. Gorzelnik. Warsz. 
Nideoki A. Catalogus cleri Vratisl. Wrocł. 
NiegolewskiW-Dejure superficiaris. Bonn. 
Niemczech (W). Nowe wiary. Pozn. 
Nieritz G. Mały górnik. Opole. 
Niezabitowski K. Kalendarz powsz. War- 
szawa. 

Niezapominajki. WarSz. 

Noe l i Chapsal. Gramatyka franc. Warsz. 

— Zadania do gram. franc. Warsz. 

— Methode. Warsz. 

Nordmann G. Wskazówka do zarządu go- 
spod. Bydgoszcz. 
Nowa Polska, pismo. Paryż. 

89 218 1845. Nowakowski T. Skarga Skrzyńskiego. War- 
szawa. 

Nowenna. Bochnia. 

Nowororocznik dla ziemian. Waraz. 

Nowowiejski S. Ursprnng der Slaven. 
Erlangen. 

NuBsbaumer Liturgia. Racibórz. 

Objaśnienia wjrzn. wiary. Poin. 
Obrazki z pożycia rodziny. Warsz. 
Obrona prawdy (czasop.). Pozn. 
Odezwa do plem. Izraela. Warsz. 
Ogiński M. Denkwtirdigkeiten iiber Polen. 
Belle-Vne. 

— Einleitung zur Denkw&rd. Bel!e-Vue. 
Ogłoszenie rachunku Tow. Dóbr. Krak. 
Okólniki tow. demokr. Polak. Paryż. 
Ol i za r N. Meine Gefangenschaft. Lipsk. 

— Memoires . • . Lipsk. 
Ołtarzyk złoty. Bochnia. 

On derka A. Elementarz. Wroeł. 

O n d v n a źródeł ob. Wolfgang. 

O ran 8 ki B. Wspomn. Włoch 1 Szwajoaryi. 

Poznań. 
Ordęga J. Demokraoya polska. Paryż. 
Ordo div. off. Pozn. 

— vitae sacerdolalis. Leop. 
Orędownik naukowy (czasop.). Pozn. 
Organisation de l'ecole polon. Paris. 
Organizacya szkoły polsk. Paryż. 

Orgelbrand Sam. Katalog książek. Warsz. 
Orpiszewski L. Trzeci Maj (czas.). Paryż. 
Orzeszko L. Fragmenta i pieśni. Warsz. 
Osnowanie rossyj. jazyka. Warsz. 
Ossowski G. Tajemnicze domino. Wilno. 
Ostrawski A. Anleitung nr Katechishr- 

kunst. Lwów. 
Ostrowski E. Chirurgia. Waraz. 

— Zaraza płuc u bydła. Warsz. 
Ostrowski J. B. Ad. Czartoryski. Paris. 
Ostrowski Kr. St. Adalbert, martyr. Paris . 
Ostrzyhowski B. Bronisław od Pieskowej 

skały. Warsz. 
Ott A. Idea systematu Hegla. Wilno. 

PaeumannF. Abscbied an Lud. Ló* ve. Lwów. 

— Der Asćhe des U. Napadiewicz. Lwów. 
P a m i a t n i k i izdannyja wremien. komissiejn. 

Kijów. 
Pamiętnik Tow. lekars. Warsz. 

— relig. morał. Warsz. 
Pamiętniki moje. 1'aryż. 

— umysłowe ob. Kirkor. 

. Panowanie gorzałki. Leszno. 
Paryż. Tajemnice małe Paryża. Warsz. 
Pa u liski F. Medycyna dla ludu. Wilno. 
Pawliszczew M. Istoriczeskij atłas. Warsz. 
Pensy a panien polsk. Paryż. 
Perkowski J. Nabożeństwo. Lwów. 

— życiu X. Morelowskiego. Pozn. 
Piechaczek E. Modlitwy i pieśni. Warsz. 

— Wybór modlitw. Warsz. 
Pieśni chrześciańskie. Warsz. 

— polskie. Toruń. 

Pieśnioksięg prusko-polski. Królew. 
Pietraszewski B. Sławienie poczęte. War- 
szawa. Pietrusiński L. Wspomnienia z Weneeyi. 

WarsŁ. 
Pietras ki O. Elektorów poczet. Lwów. 
Pili er J. P. Kalendarz. Stanisł. 

— Kallender Stanisł. 

— Kalendarz. Lwów. 
Piosnki szkolne. Leszno. 
Piotrowski R. Opisanie akordometru. War- 
szawa. 

Pipitz F. Polni sch.-rns.- Wahl verwandechaft. 
Belle-Yoe. 

Piramowioz G. Nauka obyczaj. Lwów. 

Pismo dla nauczycieli.. Pozn. 

Pistek F. Allocutiones. Lwów. 

Pisulewski S. Botanika. Warsz. 

Pius IV. Wyjaśn. modlitwy. Częst 

Plater J. Czytania na dni niedzieL Wilno. 

Platon. Dzieła. Warsz. 

Plebankiewicz W. Bogarodzica w Na- 
zaret Krak. ' 

Pliniusz. Historya natural. Pozn. 

Pociej X. O dziesięcinach kościeln. Warsz. 

Początek ob. Wróblewski 

Podbereska R. Zycie motylkowe. Petersb. 

Podolecki J K. WładysŁ Warneńczyk. 
Bochnia. 

Pohl J. Theologia moralis. Warsz. 

Pol W. Obrazy. Lwów. 

— Przygody Winnickiego. Lwów. 
Popis liceum krakows. Krak. 
Popliński A. Elementarbuoh der poln. 

Sprache. Pozn. 

— Przykłady do tłom. Pozn. 

— Orędownik nauk (czasop.). Pozn. 

(Po s en). Yerzeichniss der Ortschaften. Posen. 
(Postem ps ki). Przemówienie nad grobem 

. . . Paryż. 
Potocki P. Metamorphose des PolonaU. 

Brux. 
Powiastki moralne. Lwów. 
Powodu (Z) zapr. towarz. trzeźwości. Pozn. 
Poznański D. De aetiologia. Berlin. 
lPra.dzyń8ki Jul.). Jubileusz biskupi. Mo- 

naflter. 
Prawdy wiary. Stanisł. 
Preuss. Przyjaciel dzieci. Królewiec. 

— Przyjaciel młodzieży. Królewiec. 
Program instyt, techn. Krak. 

— giran. w Szczebrzeszynie. 
Prószyński P. Bajki. Petersb. 
PrusieckaJ. Powiastki. Waraz. 
Przegląd naukowy. Warsz. 

— poznański. 

Przepisy drogi żel. wiedeń. Warsz. 

— przy spisie wojsk. Warsz. 

— dla robotników. Krak. 

— mustry dla piechoty. Paryż. 
Przewodnik roln. Leszno. 
Przeżdziecki A. Szweoya i pisma. Wi 
Przyjaciel ludu. Leszno. 
Puzynina G. Dalej w świat. Wilno. 
Pysz J. Directorium offini div. Krak. 
Raczyńska Konst. Obrona Edw. hr. Raczyń. 

Pozn. 
Raczyński Edw. Bericbt flb. Graboapelle, 
Poseo. 1845. 219 — Codex diplom. Łithoaniae. Wrocł. 

— Le MedaUler de Pologne. Berlin. 

— Biblioteka klas łacin. Pozn. 

— Bechtfertigang mit eioer Einleit. Posen. 
(Ba dwa no w a). Kaz. na naboż. aa Helen. 

Radwan. Warsa. 
Ravignan J. Adr. O Iow. Jezus. Beri. 

Hecaeil de poesies par D. A. J. Vars. 
Begn lament szkolny. Brodnica. 

— teatralny. Krak. 

Be gały partyj bilardowych. Warsz. 
Re ik owaki jEwar. Ostrzeżenie. Paryż. 
Reitzenheim Józ. Galicya pamiętn. (Paryż). 
Religia w serca zaszczepiona. Wilno. 

Rendschmidt Fel. Książ, do czytania. 
Wrocł. 

— Książ, do czyt. dla ki. śred. Wrocł. 

Report of the ann. meeting of Poland. Lond. 
Reskrypta o ostań, synodu. Warsz. 
Reamann Mik. Gospod, łowieckie. Warsz. 
Rewoliński Leon. Głoskownia cz. gram. 

Radom 
Riedmfiller Józ. De vi noria plant. Crac. 
Rit ter Józ. Gesch. d. Diocbese Breslau. 

Bresl. 
Rklicki M. Baz. Zasady jęz. ros. Warsz. 
Bobaczowski Fel. De exerc. gimn. Diss. 

Wiedeń. 
Bocznik admin. leśnej. Warsz. 

— Tow. dóbr. Krak. 

— Wyda. lekars. Krak. 
Boczniki gospod kraj. Warsz. 
Bok (czasop.). Poznań. 

Bonge G. E. Melodye kośe. Opole. 
Ronge nnd Czerski. Eine Skizze. Jena. 
Rosenblatt J. Uw. nad kodeksem hand. 

Warsz. 
Rosenblum Ben. Środki ostrzeg. od zarazy. 

Warsz. 

— Wykł. chorób wener. Warsz. 

Bosenthal Fr. Goida per po ter trovare Fin- 

fin. Lodi. 
Bostkowski Marc Gawędy. Warsz. 
Bozmaitości. Lwów. 
Bozamiłowski Grzeg. Bocznik teatralny. 

Lwów. 

Bybiński Mac. List ziemianina pols. Paryż. 

— A mess. les*dep. d. la France. Paryż. 

Bys dział. tow. resursy kap. Warsz. 
Bzesiński J. K. Trzy kodeksa franc. Krak. 
Rzewuski Hen. Listopad, rom. Petersb. 

— Pamiątki star. szl. Wilno. 
Rzewuski Paw. Słowa Jez. Obrys. Wilno. 

S. J. Powieści dla moich ziomków. Warsz. 

Sadkowski Lad. Consp. thesaari anatom. 
Crac - 

Sagatyński Jan. Pamiętniki pazia. Pozn. 

Saint-EUlaire Emil. Wspomn. z czasów Na- 
poi. Warsz. 

Saint es de. Pamiątki dla mł. dziewcz. Wilno. 

Sar ty ni Mat Nauka ięz. pols. Lwów. 

SaTagner Fr. Hist. de Pologne. Paris. 

Seheel A. L. W. Der Pole und d. Russe. 
Beautzen. Schemmel C. Tyg. polski. Pszczyna. 
Schindler Kar. Mapa galie, ziemior. ntwory. 

Lwów. 
S chi i pff J. A. Nauka gospod, wiejs. Warsz. 
Schmidt i Erdm. Słown. pol. ros. i ros. pol. 

Lipsk. 
Schmid Krz. Żywot ś. Genowefy. Mikułów. 

— Hist. bibl. dla dz. Wilno. 

— Lekarz cudowny. Toruń. 

— Podarek wielkanocny. Warez. 
Schroeder Jak. Postrzeż. gospod, w Król. 

Pol. Warsz. 

Seisłowska Zofia. Fiołek noworocz. Warsz. 

Sekretarz dla dzieci. Warsz. 

Sennik cz. sposób wygr. Krak. 

Sententiae (Variae) ling. lat. Yilnae. 

Serwatowski Wal. Wykł. pisma ś. Krak. 

Sevruk Wal. Głos na zgrom. 3 Maja. Bor- 
deaux. 

Siedlecki Jan. Martyrologium rzyms. Lwów. 

Siemieński Luc. Cichy Anioł. Paryż. 

— Podania i legendy. Pozn. 

— Pomysły o barm. spółeczn. 

— Wieczory pod lipę. Pozn. 
Sierakowski Kaj. Do uprzedź, konst. 3 maja. 

Brodnica. 
Sierociński T. Gramatyka polska. 
Sil bert J. P. Żywot N. Mar. P. Lwów. 
Siwicki. Bzecz o pijaństwie. Pozn. 
SkalkowskiA. Najazdy hajdamak. na Ukr. 

Odessa. 
Skarb duszy. Czest. 
Skarbek Fryd. Pamięt. Seglasa. Warsz. 

— Die Beise ohne Ziel. Berlin. 

— Der Starost. Ber). 
Skimborowicz Hip. Kalend, toalet. War. 

— Przegląd nauk liter. Warsz. 
Skórkowski Alf. Pam. pierw, komunii. 

Kraków. 
Skotnicki M. B. Chłopiec z pod Skalm. 

Warszawa. 
S kątki tęgiej gorzałki. Pozn. 
Slapa Teof. Enumer. plan tanim. Vind. 
Slab trzeźw, i wstrzem. Pozn. 
Słonimski Zelig. Opis now. metrum. Pozn. 
Słów kilka o szkołach w Galioyi. Pozn. 
Smith Casp. Gram. d. Poln. Sprache. Beri. 
Smokowski Winc. Walenty Wańkowicz. 
Sn araki Stan. Nauki katol. Wilno. 
S-obieski Jan. The costumes of the claus. 

-Edinburg. 
Solarski Mat. De divinitate Jesu Chr. Krak. 
Sonst Laorest. Der Apostat Joh. Czerski. 

Begensb. 
Souyestre Emil. Człowiek i pieniądze. War- 
. szawa. 

Śpiewnik mały cz. pieśni. Warsz. 
Spis doktorów ob. Majer. 

— dzieł szt piękn. Warsz. 

— krajów, przemysłu. Warsz. 
Sposób obchodzenia dróg. Rzeszów. 
Sprawa zaprow. bractwa wstrzem. Bydgoszcz. 
Sprawozd. arcybr. adoracyi. Warsz. 

— Komit. wspar. mieszk. Warsz. 

— o wyścigach konnych. Warsz. 

— z obchodu rewol. pols. Poitiers. 220 1845. Stachurski. Z pow. N. Roku. 
Statut des Casino-Yereins. Lemb. 
Stein er. Mowypogrz. Warsz. 
Stempowski. P. Żywot P. Łagowskiego. 

Paryż. 
Stenzel G. A. Urkunden zur Gesch. Bresl. 

Breslau. 
Sterne Waw. Joryka podróż. Lipsk. 
Stimme (Eine) aus Galiz. Wioń. 
Stimmen (Offentl.). Deutsch. aus Posen. 

Posen. 
Strumiłło Józ. Traktat o georginiach. Wil. 
Strzelecki Piotr. Descrip. of New South 

Wales. Lond. 
Studzieniecki F. Das Ei des Columbus. 

Wien. 
Sue Eug. Żyd wieczny tułacz. Warsz. 

— Artur. Warszawa. 

— Awanturnik czyli djarbla góra. Warsz. 

— El gitano. Warsz. 

— Czarny miesiąc. Warsz. 

— Pałac Lambert. Warsz. 

— Żyd wieczny tuł. Lipsk. 

Sumiński Bajm. Duch polski, wiersz. Paryż. 
Sylwan dziennłk nauk leśnych. 
Szacfajer Wal. Geografia. 
Szafarkiewicz Bruno. De tbeoremate tay- 

loriano. Berlin. 
Sza franek J. Jubileusz. 

— Kalend, postny. 

— Pieśni niem. i pols. Bytom. 

Szczeń iowski Tytus. Vox damantis in de- 

serto. Wilno. 
Szczepański Jan. Gram. d. poln. Sprache. 

Lemb. 

— Powiastka dla dzieci. Lwów. 
Szczyciński Łuk. Elem. pols. Warsz. 
Szekspir Wil. Północna godzina. Wilno. 

— Król Jan. Wilno. 

Szemata do ścięg. kar. szk. Pozn. 

— dla ekonom, przy kościołach kat. 

— do chrztów, ślubów. Pozn. 

Szemel. Tygodnik pośw. włość. Pszczyna. 
Szmakowski Wil. Ronges Beruf. Bresl. 
Szokalski Wikt. Von der Abtragung des 

Pterygiums. Paris. 
Szreder Jak. Postrzcż. skazówki gosp. kraj. 

Warszawa. 
Szumowicz Wan. Poezye. Warsz. 
Szwemiński J. Lehrb., Satz u. Perioden. 

Posen. 

— Lehrbuch fur den deutsch. UnterrichtPosen. 

— Lesebuch fur die Classen. Posen. 
Szwykowski Kaz. Consider. sur la dys- 

pnee. Strasb. 

Szyli er J. Kuchnia myśliwska. Wilno. 

Szymanowski Woj. Nowy Momus. Warcz. 

Szynkowitz A. Rozm. chłopka ze sw. ple- 
banem. Gliwice. Tabela do zmiany ilości spiryt. Warsz. 

Wyspa, ba*et Wi 
Taillard J. B. Celibat cz. bezżeństwo ksie- T agi i o ni. Wyspa, ba'et Warsz. ży. Pozn. 
Tański Józ. Yoyage autour d. 1. chambre. 

Paris. 
Tar oni Józ. Die Neryenkraft. Braunschw. T e o f r a 8 1. Charaktery Epiktet. i Cebes (Mron- 

govius). Gdańsk. 
Th a er Alb. Porad. gosp. Wrocł. 
T h i e r i o t Alb. Porad, dla dziedzic, lasów. Wil. 
Tichy Lud. De plica. Berolini. 
Tomasz z Akwinu. Módl. codzienna. Krak. 

— a Kempis. O naślad. Chryst Leszno. 
Towiański And. Biesiada z bratem Karolem. 

Paryż. 
Trentowski Ferd. Chowanna. Pozn. 
Tripplin Lud. Korrespondent 
Tru szczyński Mat. Psalmów siedm pokut 

Brodnica. 
(Trynkowski). 8mierć ob. Chodźko. 
Tyc Ant. Wybór kaz. oryg. Leszno. 

— Dzieje star. i now. przymierza. 
Tygodnik literacki. Pozn. 
Uchylenie loteryi. Krak. 
Ukazatel warsz. manufakt. Warsz. 
Układ handl. miedzy rządem w. m. Krak. 
Ukrainę. Die poetiscnen Yolkslieder. Stuttg. 

und TUbing. 
Ulagy L. Sekretarz dla młodz. Warsz. 
Ulżenie w dysp. obiadów. Warsz. 
Ułomek, pow. z hiszp. 
Urbanowski Lud. Obrona prawdy. Pismo 

mieś. Pozn. 
Ustawa dla resursy. (Warsz.). 

— o stypendyach. Warsz. 

— o zabezp. transport Warsz. 
Uwiadom, o wyścig, konnych. Lwów. 
W. W. Prawidła gry preferansa. Warsz. 
Waga A- Rozprawa o ptakach. Warsz. 
Wasilewicz Gramat jęz. małorus. Lwów. 
Wahlyerwadschaften ob. Pipitz. 
Wałuje w D. Beleuchtung der poln. Frage. 

Lipsk. 
Varry A. Spaziergange v. Łyczaków. Lwów. 
Ważyński A. Mowa na pogrz. Wawrzec- 

kiej. Wilno. 
Weese K. Der Weicbselzop£ Berlin. 
Weinberg J. Choroba skrofuliczna. Warsz. 
Wiadomość o uroczystości Maryi. Wilno. 
Vidocq E. Tajemnice Paryża. Warsz. 
Wiary nowe. Poznań. 
WidulińskaJ. Magazyn mód. Warsz. 
Wiersz pośw. F. Łąckiemu. Krak. 
Wilkoński A. Ramoty. Warsz. 
Winiarz Edw. Pierwszy dodatek do spisu. 

— Katalog książek do wypożyczenia. 
Winnicki S. Józef św. Warsz. 
Wiśniowski M. Pisma do nabycia. Paris. 
Wiśniowski T. Demokrata polski. Paryż. 
Wiszniewski M. Historya liter. Krak. 
Witwicki S. Podarek ślubny. Berlin. 

— Wieczory pielgrzyma. Paryż. 
Wójcicki K. W. Album warszaws. Warsz. 

— Historya liter. Warsz. 

— Niewiasty polskie. Warsz. 
Wojciechowski K. Pamiętniki. Warsz. 
Wójcikowski M. Nowenna do ś. Teresy. 

Kraków. 
Wojkowska J. Dzieje polskie. Leszno. 
WojkowskiA. Pismo dla nauczycie". Pozn. 
WojnarowskaK. Pierścionki babuni. Lipsk. 
(W o j n i 1 1 o w i c z J.). Nekrolog J. Wojniłł. Wil. 1845 - 1846. 221 Wolfgang Ks. Ondyna druskien. źródeł. 

Grodno. 
Wolf akr on A. Die fiilder der Hedwigsle- 

gende. Wien. 
Woliński F. Homilie. Wilno. 

— Mowa na pogrz. ks. Krzyżanowskiego. 
Wilno. 

Wołowski F. Podróż do SzwajcaryL Paryż. 

Woronicz J. Kazania. Krak. 

Yossberg F. Mttnzgeschichte. d. Thorn. 
Berlin. 

Wróblewski K. Początek wielkiego dra- 
matu. Poznań. 

Wroniecki A. Służba wojskowa w polo. 
Paryż. 

Wroński H. Canons de logarithmes. Petersb. 

Wurst A. Czerskfs Abfall. Posen. 

Wunderlich K. Radość A astry i. Stanisł. 

Wy bo rek naboż. Lwów. 

Wydział historyczny. Paryż. 

Wyjaśnienie błędów wyznania. Poznań. 

— modlitwy. Czest 

Wykaz rachuków Tow. kredyt. Lwów. 
Wypisy franc. Warsz* 

— niemiec. Warsz. 

Wyrok w spr. A. Potockiego. Krak. 
Wysocki J. Kara sztuki wojsk. Paryż. 

— Szyk bojowy. Paryż. 

Wywód słowny rozpraw emigr. Paryż. 
Wyżyć ki J. zielnik ekonom. Wilno. 
Wzory pism drak. Strabskiego. Warsz. 
Kiażeczka do nabożeń. Paryż. 
Z. Dusza kobiety. Warsz. 
Zabłocki T. Poezye. Petersb. 

— Chants de J'Ukraine. Paris. 
Zacharias K. Wykład prawa ciwil. Krak. 
Zacharyasiewicz F. Kazania. Lwów. 
Zacbaryasiewicz J. Wykł. dziej, polsk. 

Lwów. 
Zagórski J. Monety Polski. Warsz. 
Zahorski J. Westchnienia do Boga. Wilno. 
Zakrzewski Jan. Wypisy polskie. Warsz. 
Zakrzewski Jakób. Listki jesienne. Lwów. 
Zaleski J. B. Poezye. Lwów. 
Z a m oj s k i W. Posiedzenie fundatorów 3 Maja. 

Paryż. 
Zaproszenie na zgromadź, wyścigów. Lwów. 
Zarys wyznania gminy. Wrocł. 
Zatorski F. Poezye religijne. Warsz. 

— Skarbiec dla dzieci. Warsz. 

— Znicz nad Niewiaia. Warsz. 
Zawadzki W. Dwa światy. Pozn. 
Zbiór modlitw. Pozn. 

— praw dla król. prusk. Pozn. 

— ukazów o sadownictwie. Warsz. 

— urządzeń o ubezpiecz. Warsz. 
Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 

— bractwa miłosier. Krak. 

— Towarz. demokr. Paryż. 

— Tow. kredyt. Warsz. 

— fundatorów 3 Maja. Paryż. 
— - Kasy oszczędn. Warsz. 

— Rady opiekun, domu przytułku. Warsz. 

— o szpitalach. Warsz. 

— Towarz. Dóbr. Warsz. 

— Resursy knpieck. Warsz. Zdanowicz A. Gramatyka franc. Wilno. 

— Tablica etnograficzna. Wilno. 
Wypisy franc. Wilno. 

Zeiszner L. Paleontologia polska. Warsz. 

— Pieśni ludu podhalan. Warsz. 
Zeitung (Lemberger). 
Zieliński L. Pułkownik. Warsz. 
Zielonacki J. Controyersiae juria romani. 

Berlin. 
Ziemięcka E. Pielgrzym. Warsz. 
Zienkowicz L Album Pszonki. Paryż. 
Złotniki pow. Leszno. 
Zecbokke J. Zaraza gorzałczana Lwów. 
Zubrzycki D. Powieść Czerwiennej Rusi. 

Moskwa. 
Z ustlin de (galizisch-jtididchc). Lwów. 
Zwierkowski W. Żywot K. Małachow 

skiej. Paryż. 
Zmichowska N. Wolne chwile. Pozn. 
Żochowski J. Filozofia serca. Warsz. 
Żona Crescentiusa. Lipsk. 

1046. 

A. Z. R. T. Zabawka rozrywkowa. Wilno. 
Abriss der Geschichte von Polen. Magdeb. 
Acte de barbarie. Paris. 
Adamowicz A. F. Praktyczne postrzeże- 
nia lekarzy. Wilno. 

— zębie mamutowym. Wilno. 
Akt urocz, w szk. obw. kaliskiej. 

— powiat, w Łodzi. 

— w gimn. w Suwałkach. 

Akty k'istoryi zapadnoj Rossii. Petersb. 

(Anna ś.). Konfraternija Anny ś. Wil. 

Anniyersaire de la revol. pol. Nantes. 

Ansart K, Rys jeografii. Wilno. 

Antoni S. Nabożeństwo. Warsz. 

Antiquites. Kijów. 

A rtaud A. Życie Pinsa VII. Wilno. 

Association (polisch literary). New- York. 

Atheneum ob. Kraszewski. 

AuffichliiBse liber Ereignisse in Polen. 
Mainz. 

August i F. Nawrócony starozakonny. War- 
szawa. 

Baliński M. Pielgrzymka do Jasnej Góry. 
Warsz. 

Barach A. Bemerkungen. Lwów. 

Bart hel K. Historya św. Wrocł. 

B a r t h e 1 e my P. Zodiaąue. La Pologne. Paris. 

Beauvoir U. Infantka, pow. Warsz. 

Berkowitz Józ. Stamslaus. London. 

Bernard K. Kobieta 40 letnia. Warsz. 

Bernstein W. Dissert. medica. Berlin. 

Berthet E. Kopalnia złota. Warsz. 

Besser W. Monographia artemisiarum. Pe- 
tersb. 

Betzhold F. wyrobie piwa. Warsz. 

Bewegungen (poln.). Toruń. 

Białopiotrowicz A. Noc, obraz dram. 
Warsz. 

Biblioteczka ob. Bobrowicz. 

Biblioteka warszaws. 

Bieg roku. Częst. 

Bielawski F. galwau. leczeniu. Moskwa. 1 222 1846. BierkowskiJ. Spostrzeżenia chirurgii. Krak. 

Bigel Dr. Homeopathie. Leipzic. 

Blaetter provinzial red. Czwalina. Leszno. 

Blanc W. Hlaeinthe apótre. Paryż. 

Błachowicz P. Nauka chrześciańs. Warsz. 

Bobrowicz J. N. Biblioteczka malownicza. 
Lipsk. 

Boccjuel £. Rozmowy franc. Warsz. 

Bodiańskli 0. O poijskach w poznańsk. 
biblioteki. Moskwa. 

Bogucki J. S. Rodin, pow. Warsz. 

Bogusławski S. Cnota chłopczyka. Warsz. 

Bohdanowicz J. Czekanowski, pow. War- 
szawa. 

Bo janus L. zarazie bydlęcej. Bochnia. 

Bona J. Droga do nieba. Wilno. 

Bonawentura ś. Żywot P. Jezusa. Mikułów. 

Bo ni tacy S. Nabożeństwo. Warsz. 

Borkowski A. Niepowieści. Bochnia. 

Bratkowski S. Discours. Nantes. 

— La Pologne 1834. Nantes. 

— Le tsar et ses reformes. Nantes. 
BrettnerA. Fizyka. Wrocł. 

— Wykład rachunk. Wrocł. 
Breza £. Kussomanie. Berlin. 

— Reponse* Pozn. 

Brilantowski S. Dissert inaug. Berlin. 
Briefe einer poln. Damę. Lipsk. 
Buchner A. Prawdziwy judaizm. Warsz. 
Buchner G. Sposoby suszenia ziemniaków. 

Bochnia. 
Budzyński W. poezyi naród. Paryż. 
Bułharyn T. Wosponiinanija. Petersb. 
B y czkowski H. Das Yeihaltniss der Pflan- 

zen. Dorpat. 
Byron Lord. Poemata. Warsz. , 

By strzon owaki L. Algieryi. Lipsk. 

— Resume 1 des prinoipes de la guerre. Paris. 
C. Ad M. D. Questions sur la Pologne. Paris. 
Gastiglioni J. Ogłoszenie. Krak. 
Catalogus cleri Archid. Leopol. 

— dioeces. Premisl. 
Centralizacya Tow. demok. Paryż. 

— Toż. Wersal. 

Chadżkiewicz W. Haman, trag. Lipsk. 

— Trzy lilie. Wilno. 

(Chełm). Pieśń do M. Panny. Lwów. 
Chmielowski B. Bieg roku. Częstoch. 
Chodźko L. Le memoriał polonais. Paris. 

— Les nobles et les paysans. Paris. 

— La Pologne historiaue. Paris. 
Choiecki E. Gęsia. Lipsk. 
Chołoniewski S. Artykuł nadesłany. 

Lipsk. 
Cho tomski F. Jan Zachorowski. Paryż. 
Chrzanowski L. Chwila teraźniejsza. Paryż. 
Chrzanowski W. Partheiganger-Krieg. Beri 

— Regulamin piechoty. Paryż. 

— Zarys taktyki Jazdy. Paryż. 

— Zasady wojny. Krak. 
Chrześoiamn katolicki Bochnia. 
ChwalibógJ. Zarysy myślenia. Pozn. 
Cienkowski A. Nieskolko iz i s torii ra- 

stenij. Petersb. 
Cieszkowski A. O romansie nowoczesn. 
Warsz. — Discours. Paris. 

— Zur Lagę der Arbeiter. Berlin. 
Conti E. Samobójca, dram. Wilno. 
Cornut R. Voltaire et la Pologne. Paris. 

— Toż. Bruks. 

Courson A. De la Pologne. Paris. 

Cousurier H. Les Polonais. Paris. 

Cracovie et la France. Paris. 

C.ustine A. La Russie. Paris. 

Cybulski W. Die letzte Revolution Polens. 

C z a j k o w s k i J. A. Listy o gramatyce. War- 
szawa. 

Czarnowski J. N. Przemysław ks. Oświę- 
cimski. Warsz. 

— Władysław, szkic histor. Warsz. 
Czartoryski A. J. Adres Towarzystwa 

3 Maja. Pa ryl 
Czech J. Kalendarz. Krak. 
Czeczot J. Pieśni ziemianina. Wilno. 

— Uwagi nad Anafielas. Wilno. 
Czelakowsky Dr. Aerztliche Beobaobtan- 

gen. Wiedeń. 

Czerski J. Sendachreiben. Bydgoszcz. 

Czetyrkin R. zarazie morowej. Warsa. 

Czwalina ob. Blfitter. 

Czynności sejmu. Lwów. 

Dani mann P. Słownik polak, i franc. Wro- 
cław. 

Dama. Nabożeństwo. Wilno. 

Damę ob. Briefe. 

Dek er t J. Dwa kąsania. Warsz. 

Demokrata polski (czasop.). Paryż. 

Democratie europeenne. Paryż. 

Denkausen G. Lamentations Cracovie. Pa- 
ris. 

Deszkiewicz J. N. Gramatyka pols. Rze- 
szów. 

Dietl J. Zur Diagnose und Theraple. Wien. 

— Anatomische Klinik. Wiedeń. 
Dikens K. Dzwony cudowne. Warsz. 

— Gracz czyli zegar. Lipsk. 

— Oliwer Twist Lipsk. 
Directorium div. off. Gnesnae. 

— Toż. Lwów. 

— Toż. Przemyśl. 

— pro diaec. San dom. Warsz. 
Disoussion duprojet de loi. Paris. 
Dłużniewski W. Foezye. Warsa. 
Dmuszewski L. Kuryer warszawa. 
Domański M. History of Poland. Driffeed. 
D om ej ko J. Memoire sur Chili. Paris. 

Geologie de Chili. Paris. 
Dowkont S. Dajnes Ziamajtin. Petersb. 
Drewnosti wremiennoju kommissieju. Kijew. 
Droga Jezusa Chryst Wilno. 
— - krzyża. Częstoch. 
Drohojewski J. Pielgrzymka do ziemi S. 

Wilno. 
Dubiecki T. Les Autrichiens a Cracovie. 

Bruz. 
Dubrowski P. Jan Guttenberg. Warsz. 
Dumas A. Aktea. Warsz. 

— Hrabia de Monte Christo. Warsz. 

— Trzech Muszkieterów. Warsz. 

— Muszkieterowie we 20 lat. Warsz. 

— Pamiętniki lekarza. Warsz. 1846. 223 — Pani de Monsoreaa. Wara*. 

— Rodzina Korsykańska. Waraz. 

— Teresa, dramat Waraz. 

— Zakład hrabiny Berty. Lipsk. 

Da mas A. ob. Biblioteczka malownicza. 
Dupin C. Opinion sar la Pologne. Paris.' 
Dwernicki. Disco u rs. Paris. 
Dworzaczek F. gorączce tyfoidalnej. 

Waraz. 
Dykcyonarz nowy. Grimma. 
Działyński Tyt. Catalogue des doables. 

Berlin. 
Dziennik naboż. Częstoch. 

— domowy (czasop.). Poznań. 

— mód pary z. Lwów. 

— naród. Paryż. 

— praw. Warsz. 

— rozporzad. m. Krakowa. 

— rząd. Rpltej krak. 

— rzeczpos. pols. Krok. 

— unęd. gub. August. Sawałki. 

— Toż lubelsk. 

— Toż radomsk. 

— Toż warszaws. 

— wyroków rzadz. senatu. Waraz. 
Dzień 29 Listopada. Paryż. 
Dzierzkowski J. Obrazy zżycia. Poznań. 

— Powieści z życia. Lwów. 

Dzwon literacki wyd. Wil koński. Warsz. 

Ecole nation. polon. Paris. 
Elkana J. Deutsche Fibel. Warsz. 

— flistorya święta. Warsz. 

— Nauka czytania. Warsz. 

El sen be rg J. Droga wiary. Warsz. 
Ettigraeyi (Do) polskiej. Poitiers. 
Emigrant. Położenie sprawy. Paryż. 
Essai sur la philologie slave. Paris. 
Estreicher A. Musaecrm -entomołogicum. 
Warsz. 

— Wiadomość o muzeum entiinolog. Warsz. 

Falkowski J. Biblioteka kaznodziejska. 
Wilno. 

Fauvetti C. Le Reveil de la Pologne. 
Paris. 

Fedr. Fabulae. Warsz. 

Ferdynand d'E*te. Obwieszczenie. (Lwów). 

Ferdynand I. Manifest po zajęciu m. Kra- 
kowa. 

Fijałkowski A. List pasterski. Warsz. 

Fi s eh Z. Gwiazda, książka skład. Petersb. 

Fleury-Laine. Mitologia. Warsz. 

Flor kie wic z P. Tabele do zamiany no- 
wych miar. Krak. 

Frage (Die polnische). Brttssel. 

(Franciszek Ksaw.). Nabożeństwo. Lwów. 

Frankowski K. Wędrówki po obczyźnie. 
Paryż. 

G...k D. Essai s. 1. philologie. slave. Paris. 
Gach J. Kaz. na naboż. za braci. Racibórz. 
G a d o n M. Opis powiatu telszow. Wilno. 
Galizien und d. Robotfrage. Leipz. 

— Znst&nde der Ru*sinen. Lwów. 

Ga li z. u. Pol. Ueberbfick d. Yerhaltn. Leipz. 
Gaszyński K. Pan Dezyd. Boczko, szkic, 
ftwyż. - « Gawroński A. B. W. P. Upom. dla br. 

pielgrz. pol. Lyon. 
Gazeta codzienna. Warsz. 

— handlowa. Warsz. 

— kościelna. Pozn. 

— krakowska. Krak. 
rjna. Warsz. 

ks. poznańsk. 

— rządowa król. pols. 

— warszawska. 

Gizewiusz H. M. G. Śpiewnik. Lipsk. 

— Die poln. Sprachfr. in Preussen. Leipz. 
Gi ży cki Fr. Dzień uświęć, modlitwę. Stanisł. 

— O krajach połącz, z Polska. Lwów. 

— O handlu w Polsce. Stanisł. 
Glucksberg Teof. Wiadomość o dziełach. 
Goczałkowska J. Źródło szczęścia w nas. 

Bochnia. 
Goethe J. W. Brat i siostra. Wilno. 
Gogol M. Rewizor. Wilno. 
GołuchowskiJ. Redę z. Nachfeier v. Sckel- 

ling. Berlin. 
Górnicki Leop. Przem. na pogrz. Bade- 

niowej. Krak. 
Gorzkowski L. Ustawa rewolucyjna. Krak. 
Gorzko w s ki, Tyssowski, Grzegorzewski. 

Manifest. Krak. 
Go siar Jul. Chrystus na puszczy. Lwów. 
Gosselinowa Emil. Zas. jęz. pols. Warsz. 
Grabowski M. Tajkury pow. nar. Wilno. 
Gregoire XVI. Bref a l'óveque de Tarnów. 

Paris. 
Gregorów icz Jeremi. Quelq. m. sur les 

dern. evenein. Paris. 
Gregorowioz T. Wz. rob. dosk. konfitur. 

Lwów. 
Goss-Hoffinger A. J. Die Yerhalt. in Galizien. 

Leipz. 
Groza Sylw. P. Justyn, żenifcy się. Wilno. 
Gr uchla J. Katech. rzym. kat. Wrocł. 
Grzebaniu (U) eiał zmarł. Warsz. 
Grzybowski. Karta chroń, dziej. pols. 

Krak. 
G u en on Fr. Ozn. mleczności krów. Warsz. 
Gutzkow. Patkul ein Tranersp. Leipz. 
Gwiazdka dl. ludu jrórn. salajs. GHwice. 

— pismo zbiór. Petersb. 

HaeuflerJ. W. Sprachenkarte d. Aster. Mo- 
narchie. Pcsth. 

Hanusch Ign. Handb. d. Erfkhr. Seelen- 
lehre. Lemo. 

— Handb. d. philos. Etik. Lemb. 
Hatzfeld Aug. Reponse i 1. broch de Bre- 
za s. Posen. Pozn. 

Haureau M. Barth. Storia delia Polon. 

He er Ant. Mowa z pow. urodzin Ferd. I. 

Henke K, F. X. Nauka nrzadz. szacow. la- 
sów. Warsz. 

H e r m"a i z o w J. Nowyi ross. bukwar. Wilno. 

Herouviile N. d. O nnślad. N. M. Panny. 
Warsz. 

Hi r s oh Teod. Gesch. d. Prarrkirehe in Dan- 
tzig. Dantzig. 

— George Klefelt und Seine Zeit. Konigsb. 
H łasko Miecz. Die Mazur, poln. National- 

tanz. Wien, 224 1846. Hłuszniewiez M. Eztrait des obser. faites 
de academie a Tobseryat. Viloo. 

Hoffmanowa Kłem Pismo ś. objaśn. Lwów. 

Hugo Wiktor M. Kościół Panny Maryi. War- 
szawa. 

— Marya Tudor. Wilno. 

Hundrioh D. Spracbrerhalt. in preuss. 

Staate. 
I. 1. Amulet Słowa mił~ lud. katol. Bydg. 
I n d e x lect. in Univ. Jag. Crac. 
Instrukcya dla kom. hipoteczn. Warsz. 

— dla pomocn. weteryn. w Kr. Pol. Warsz. 

— dla praktyk, w stopn. weteryn. Warsz. 

— Toż w stop. pomoc, weter. Warsz. 
Izdebski Paweł. Chrześcijanin jak się ma 

modlić. Bochnia. 
Jabczyński J. N. Gazeta kościelna. Pozn. 
Jachowicz Stan. Pamiątka dla Eryczka. 
Warsz. 

— Rozmowy mamy z Józię. Warsz. 
Jagielski Lud. Leben u. Wirken des Dr. 

K. Marcinkowski. Posen. 

— Żywot Dr. Kar. Marcinkowskiego. Pozn. 
Jais A. Nauki i módl. Gliwice. 
Jamiołkowski Lud. O stanie nar. pol. 

Warsz. 
Janiszewski Jan Chryz. Mowa podcz. na- 

boż. za Marcinkowa. Pozn. 
Jankowski Placyd. Opowiadania. Wilno. 
Janowski Lud. Propedeutyka. Warsz. 
Januszewicz T. Do emigracyi polskiej. 

Paryż. 
Jastrzębowski Woje. Carte climatologi- 

que. Warsz. 
Jaworski J. Przypomn. ukraińskie. Cambrai. 
Jażwiński M. A. Przewodnik do jęz. fran. 

Petersb. 
Je łowicki Extract. de catalogue. 
Je rowek i Andrz. Przewodnik dla choduja.- 

cych owce. Warsz. 
Jerzykowski Ant. Jeografia do poczet uży- 
cia. Wrocł. 

— Gramatyka niem. Ostrów. 

— Toż. Gniezno. 

Jettmar. Ueberreste slav. Orts in Branden- 
burg. Potsdam. 

Jezierski Fel. O pojęciach ludzkich. War- 
szawa. 

Jordan Jan. Diepoln. Sprache fur Bóhmen. 
Leipzig. 

Jucewicz Lud. A. Litwa pod wzgl. staroż. 
Wilno. 

Juzumowicz Tom. Senas auksa altorius. 
Wilno. 

K. Ą. (Kędzierski). Wianuszek od Tadzia. 
Bochnia. 

Kabała moralna. Wilno. 

Kaczkowski Kar. Uwagi nad homeop. 
Wilno. 

Kafian i Frankowski. Powinsz. od liston. 
Krak. 

Kalend, gosp. wił. Wilno. 

— Toż. Kalisz. 

— Toż. Staniał. 

— rodź. illust Krak. 

— katolicki. Gliwice, Kamieński Maks. Kazania. Pozn. 
Kam po Joach. Przyp. Robin zona. Warsz. 
(Katarzyna TL). Katarz. W. obr. hist. 

Paryż. 
Katechizm wiek. rzym. katol. Wilno. 

— mały historycz. Wilno. 
Kazimirski Alb. Enis el Djelts. Paris. 
Keil Ernest i Jordan. Slavische Bibliogra- 

phie. Leipzig. 
Kirkor Adam. Pamięt umysłowe. Wilno. 
Kirschbaum Zygm. Dr. Frankel Oberrab. 

in Dresd. Krak. 
Kiszewski A. 40 tabl. ścienn. dla szkół. 

Cyltchów. 

— Nauka pis. i czyt. Cylichów. 

Klein Chr. Die Stadt Krak. Ein Geleitb. 
Krak. . 

Klemens rzvm. lgn. i Polik. Pisma. Wil. 

Kłodziński Ad. Nekrolog ks. Eust. San- 
guszki. Lwów. 

K łukowski lgn. Katalog książek polskich. 
Warsz. 

— Dzieła nakładowe. Warsz. 
Kmiotek pismo. Warsz. 
Kochański Wikt. Policya lok. Warsz. 
Kochowski Wesp. Pamiętniki do pan. Zyg. 

HI. Wł. IV i Jana K. (Wójcicki). Warsz. 
Ko hi Fryd. dział, i skat. przein. rolnic. 
Warsz. 

— Nowa metoda ferment. Warsz. 
Komeniusz mały w trzech jęz. Lwów. 
Konewka Teob. De cordis hypertrophia. 

Diss. Berol. 

Koniaki Jerzy. Hist. Russów. Moskwa. 

Kopczyński Onuf. Zbiór nauki chrz. War- 
szawa. 

Korresnondent handl. Warsz. 

Korzeniowski Józ. And. Batory. Wilno. 

— Dramata i komedye. Wilno. 

— Spekulant. Wilno. 
Kościakiewicz Ant.' Nap. Memoria sobre 

el reumatismo agudo. Madrid. 

— 0bservaciones de cirurgia practica. Madrid. 
(Kościuszko). Powstanie Tad. Kościuszki. 

Poznań. 
Kozłowski Wik. Słownik leśny, bart. i 

oryls. Warsz. 
Ko zmian Stan. Do mistrzów słowa. Paryż. 
Krajewski Mich. D. Dzieje pan. Jana K. 

Warsz. 
(Krakau). Die Stadt und ihre Umgeb. Krak. 

— Bis zum Jahre 1846. 

— Krakau u. Paris. Roman. Bresl. 
(Kraków). Patent cesars. o zajęciu Krak. 
Krasiński A. S. Gram. pols. Wilno. 
Krasiński Zygm. Iridion, trąd. p. Lacaus- 

sade. Paris. 

— Iridion in Rom. Beri. 
Kraszewski J. J. Atheneum. Wilno. 

— Anafielas. Wilno. 

— Zygmuntowskie czasy. 

— Pamiętniki nieznaj. Warsz. 

— Dichter und WelL Leipz. 

— Wspomn. Odessy. Wilno. 

Krbec Jan. Poradok żiwota knezkecho. 
KretscbmarA. Europa da* iteti. Grimma. 1846. 225 Królikowski Kar. Catalo^ue polon. Paris. 
Krosnowski Adolf. Almanach hist Parta. 
Krupa ki. Mała hist, nafc Rogoźno. 

— Kleines Pfl. Verz 

K r u p s k i J . N. Łaźnie. Warsz. 
Kabalski M. Notice a. 1, yille Crao. Paris. 

— Le yeteran . . . sous lea armea. Paria. 
Kubnakiowic* M. Su* le gouy. Autriche. 

Paris. 
Kul aw.sk i W. Q»J. Piastowte na Szlaku. 

Kn*. 
Kulik J. F. Anfangsgrttnde* Leipz, 
Kultysie.wica Bul. Des. bains russes. 

Straa^. 
Kuro wirki J. N. odrodź, kartofli. Warsa. 
Kury er wileński. 

— warszawski 

Kuzmin Z ino w. Boh. Chmielnicki Petersb. 
Kwiryn Wjl Poezye. Warsa. 
Laban.aws.ki Loouv Po. la chloroae these. 

Paria* 
La ero ix Paweł. Syn notaryusza* Warsz. 
Lacroi* AUH*a .). i Kabataki. Hist defo- 

tacne. Tours. 
Lalicz Win Lwzenje wśotak). Lwów. 
Lamenais Hugo. Le detiUde la Pol Protest. 

Parts. 
Landie Edw. Zbiór rozmów f ran. -pol. War- 

aaawa* 
Laskowski Roman. Painic t. hrabiny Delmar. 
Laszko JWz, Żebrak. W*psz.. 
Lal) en u Eug. Ajtpel en &veur d. 1. Pol. 

Paris. 
Ledócbowski Jan. Tara*, połóż, ejnigr. 

pol. Paryż. 
Lelewel Joach. Gescb. Polcns.. Leipz. 

— Monnaiea des evequea. de Tournay. Brus. 

— Sejm matek boskich. ttnut. 

— Polska wieków ś>ed. 

(Lem.betg). Plan eter Gagend zu Lomb. 

Lemb. 
Le Normand Harya. Wielka kabała, Warsz,- 
Leonhard J. M. Nauka chrzęść. Warsz. 

i Wilno. 
Lewartowski K. L. Chrystus w ogrojcu, 

śpiew. Bochnia. 
Libelt Kar. Feleton polit liter. Pozn. 
Liberówna Anna. Nowe poezye. Krak. 
Li e big Justita. Chemia organicz. Warsz. 

— Chemia w zast. do rolnic, przeł. Zdzitow. 
Warsz. 

Liebkind Hen. Modlitwy dla izraelitów. 

Warsz. 
Liguori Alf. M. Nawiedz. Naj. Sakram. 

Warsz. 
Lłasner Józ. Bflober-Verzeichnis8. 

— Wykaz dzieł rzadkich. Poznań. 
Listy o wypad, polit. w Polsce. Poznań. 
Lompa Józ. Hirlanda czyli niewin. uciś. 

Lubliniec. 

— Hist. o Oryzeldzie. Mikułów. 

La u ben s Charles. L'egl. offic. et le Móssian. 
par Ad. Mickiewicz. Paris. 

Lu żerne (La) Cezar. Homilie o Męce Pań- 
skiej (tł. Ezuwus.). Warsz. 

Łada K. Koworofenik dla ziemian. Warsz. ŁagiewnickiJ. Zasady obyczajowe. Wil . 

Łaski M. O przyjściu Messyasza. Wilno. 

Łopat ta W. Vie de Louis Philip po. Lipsk. 

Łoziński J. Gramatyka jęz. rusk. Przem. 

Łukaszewicz J. Histor. statist. Bild der 
Stadt Posen. Leszno. 

M. La France et la nationalitć polonaise. 
Paris. 

M. F. Samolubstwo. Lipsk. 

M. T. La Pologne. Paris. 

Maciejowski W. A. Pierwotne dzieje Pol- 
ski i Litwy. Warsz. 

Mackiewicz Aur. Mowy i kaz. Wilno. 

Maczyński J. Cracovie et ses environs. 
Krak. 

Madejski M. Satze aus Rechte-Wissenschaf- 
ten. Lwów. 

Magazyn mód. Warsz. 

Majchrowicz S. Początki życia niebiesk. 
Bochnia. 

MajeranowskiK. Pamiątka z Krzeszowic. 
Krak. 

Malinowski M. O objawieniu Jezusa Chry- 
stusa. Lwów. 

Manifest rządu naród. Rpltej polsk. Paryż. 

Mani fes te contrę une des machinations. 
Toulon. 

Marcet Powieści dla dzieci. Lipsk. 

Mar cinkiewicz W. Sielanka. Wilno. 

Marks H. Opis życia Pana Jezusa. Warsz. 

Mary a. Pieśń. Lwów. 

— Do N. P. Maryi. Lwów. 

Matzke. Wiersz na imieniny X. L. Łętowsk. 

Krak. 
Meciszewski H. 6 lat bytu rzeczypoap. 

krak. Berlin. 
Memoriał (Le) Polonais. Paris. 
Mery J. Wojna w Nizam. Warsz. 
Merzbach. Anweisung zur grttndl. Erler- 

nung der po In. Sprache. Pozn. 
Mętlewicz J. Głos duszy. Warsz. 

— Kazania i mowy pognęb. Warsz. 

— Kazanie na żałob, naboż. za S. Grabowsk. 
Warsz. 

— Mowa nad grobem Boguszewsk. Warsz.. 
Miaskowski F. żegludze parowej na 

Wiśle. Warsz. 

— Rzut oka na wystawo przemysłu. Warsz. 
MichaUowskij A. Opisanie wojny 1806 

i 180^ r. Petersb. 
Mickiewicz A. Konr. Wallenrod. Lipsk. 
Miczowski S. Szcla. Grimma. 
Mieczy sławska M. Narratiye of M. Mie- 

czysławska. London. 

— Geschichte einer Yerfolgung. Lipsk. 

— Marterthum der Oberin . . . Augsburg. 

— Erzahlung der Mutter . . . Strasburg. 

— Opowiadanie . . . Paryż. 

— Kecit de . . . Paris. 

— Toż. Louyaiu. 

— Toż. Bruks. 

— Martyre de soeur . . . Paris. 

— Das entlarvte Marteithuin . . . MUnchen. 

— Toż po franc. MUnchen. 
Mierosławski i Sznajde. Regulamin pie- 
choty. Paryż. 22Ś 18tó. Miesi cc Maj ob. Snarski. 

Miller J. Kopia dziennika rzędu rewol. 
w Krakowie. Paryż. 

Miłków s ki J. Rocznica, kom. Krak. 

Miniszewski i Sojkowski. Powieść zle- 
piana. Warsz. 

Min ter K. Cennik zabawek. Warsz. 

Mirska M. kobietach. Warsz. 

— O mężczyznach. Warsz. 

Mitterer H. Zasady budownictwa. Warsz. 
Mochnacki M. Polen, seine Revolntion. 

Lipsk. 
Modlitwa w czasie wojny. Krak. 
Moniko wska M. Niezapominajki. Warsz. 
Monnease J. Poćsies. Warsz. 
Montalembert K. Disconrs. Question de 

Pologne. Paris. 
— • Discusslon da projet. Paris. 
Montholon K. Historya niewoli Napoleona. 

Warsz. 
Moraczewski J. Dzieje rzeczyposp. polak. 

Poznań. 

— Sendschreibeo an H. Wuttke. Lipsk. 
Morelowski J. K. Instrukcya dla nauczy- 
cieli. Krak. 

— Nauka dla szkół. Krak. 
M orfeusz. Wilno. 

Moszyński P. Odezwa komitetu do ubog. 

Krak. 
Mur alt £. Verzeichniss der Inschriften Sar- 

matiens. Petersb. 
Nabożeń. do ś. Antoniego. Warsz. 

— codzienne. Czest. 

Narbutt T. Pomniki do dziejów litewsk. 

Wilno. 
Nauka czyt. (b. w. m.). . 

— Toż. Krak. 

— Toż. Warsz. 

— Toż. Poznań. 

— wyrobu cegieł. Bochnia. 
Nestor. Lietopis. Petersb. 
Ney K. Kościół i szkoła (czas.). Leszno. 
Niezabitowski K. Kalendarz powsz. War- 
szawa. 

Nieznajomy. Pieśń do braci. Pozn. 

No bis A. Zaprowadź, ulepsz, gospodarstwa. 

Brodnica. 
Nodier K. Biblioteka malownicza. Lipsk. 
Noel i Chapsal. Gramatyka franc. Warsz. 

— Zadania i słownik. Warsz. 
No rej ko A. O machinach parowych. Wilno. 
Nowenny z odpustami. Petersb. 
Noworocznik dla ziemian. Warsz. 
Nowosielski T. Towarzysz domowy. War- 
szawa. 

Obrona prawdy (czasop.). 

Odezwa do ogółu Towarz. demokr. Paryż. 

Odpusty. Warsz. 

Odrodzeniu (O) kartofli. Warsz. 

Odyniec A. £. Ołtarzyk rzymsko-katol. 

Ofticium codzien. Lwów. 

— małe. Bochnia. 

— codzien. Czest 

Offizier. Das Polen Attentat Grimma. 
Ofiarowań 7. Bochnia. 
Okólnik Tow. demokr. polak. Paryż. Olizar N. "Quelques mota sur les derniers 

evenements de Pologne. Paris. 
Olizarowski T. A. Woskresenki poezye. 

Paryż. 

— Hejnał. Paryż. 
Ołtarzyk złoty. Wilno. 

On dyn a źródeł ob. Wolfgang. 

Opis biegu robót około kodeksu kar. Petersb. 

Ordo div. off. (b. w. m.). 

Orędownik naukowy (czaaop.). Pozn. 

Orgelbrand Sam. Wyci%g z Katalogu ksifg 

polskich. Warsz. 
Ostra wski A. Kateobetik. Lwów. 
Ostrowski K. Francoise Rimini. Paris. 
Ostrowski T. Dzieje prawa kość. polsk. 

Poznań. 
(Osz tor po w a). Mowy na pogrz. H. Osztor- 

powej. Wilno. 
P. S. A. Sybilla wieszcza. Warsz. 
Paalzow A. Zamek ś. Rocha. Lipsk. 
Paeumann F. Am Grabę des H. Zechet- 

majer. Lwów. 
Pajgert J. K. Zemsta Wandy. Pozn. 
Pamiatniki izdannyja komissieju. Kijów. 
Pamiętnik Tow. lekars. Warsz. 

— relig. morał. Warsz. 

Parmentier T. Yocabulaire allem. franc. 

Paris. 
Pauli J Pamiętniki do życia Zborowskich. 

Lwów. 
Pawłowski K, Wojażer łgarz. Warsz. 
Perkowski J. Nabożeń. 10 dniowe. Lwów. 

— Zebranie tajemnic wiary św. Lwów. 
Pertę sC. Die Einyerleibung Krakau's. Ham- 
burg. 

Perthóes L. Poezye. Wilno. 

PetzholdA. Chemia rolnicza. Warsz. 

Pflug F. Einiges der Gesch. der Stadt Lissa. 

P h i 1 i p p R. Użycie kartofli na krochmal. Wars. 

Piasecki P. Pamiętniki do panów. Zygm. 
HI. Warsz. 

Pielgrzymowski E. Poselstwo Lwa Sa- 
piechy. Grodno. 

Pieliński W. Powinszowanie. Krak. 

Pietra szewski B. Przypomnienia paster- 
skie. Warsz. 

Pietraszewski J. Przekład dziejów ture- 
ckich. Berlin. 

Pili er J. P. Kalendarz. Staniał. 

— Toż. Lwów. 

— Kalender. Stanisł. 

— Kalendarz. Lwów. 

Pin ar d X. Głos duszy. Warsz. 
Pine H. La resurrection de la Pologne. Lyon. 
Pi s tek F. Pieśń żałobna (b. w. m.). 
Plater L. Opisanie W. ks. poznańsk. Lipsk. 
Plater W. Discussion sur los affaires de 

Pologne. Paris. 
Początki rachunków. Lwów. 

— życia niebiesk. Bochnia. 
Poabereski R. Rocznik literacki. Petersb. 
Podle w a ki P. Trzy dni pośw. Bogu. Wilno. 
P oko jaki A. Arfista alpejski. Toruń. 

Pol W. Obrazy s życia i podróży. Lipsk. 
Polen nnd seine Erhebung. Lipsk. 

— und seine Erniedrigung Wesel. 1846. 227 — and Rerolation. Leipzig. 

•— Ueberblick der Yerb&ltnisse in Galizien. 

Leipzig. 
Policy a lekarska. Warsz. 
Poliso association. New- York. 
Polnische Bewegungen. Pozn. 
Polnische (Die) Frage. Brttssel. 

— Verschwdrnng. Grimma. 

— Revolution. Grimma. 
Pologne (De la). Paris. 

— Actea de Barbarie. Paris. 

— Discussion e la chambre des deputes. 
Paris. 

— Poemes latins sur les .apdtres de la To- 
logne. Paris. 

Polon ais. Lettre & MMrs les Electeurs. 

Paris. 
Pol ska. Listy nad wypadkami politycz. Pozn. 

— Polska do Posłów. Paryż. 
Położenie sprawy. Paryż. 
Fopliński A. Orędownik nauk. Pozn. 

— Katalog książek. 

(Po s en). Bewegungen polnische. Posen. 

— Provinzial-Bl&tter. Lissa. 
Post A. Ronge, Theiner. Rawicz. 
Postanowienie rady admin. o grzebaniu 

ciał. Warsz. 
Press freund E. Kazanie na pośw. kość. 

w Piekarach. Wroćł. 
Propagandę (La) polonaise. Nantes. 
Przegląd nauk. Warsz. 

— poznański. Pozn. 

Przewłoski A. Mowa przy pochow. zwłok. 

A. Nendzyńak. Warsz. 
Przewodnik dla chodujacych owce. Warsz. 

— roln. przem. Leszno. 
Przyjaciel ludu. Leszno. 
Questions sur la Pologne. Paris. 

Raczyński Atan. Les arts en Portugal. 
Rastawiecki Edw. Mapografia dawnej Pol- 
ski. Warsz. 

— Ryciny Jks. Falcka Gdańszczanina. 

Ravignan Jul. Adr. ćwiczenie duch. War- 

Bzawa. 
Reguł. amin piech. kawał, i artyl. z instruk. 

dla powstańca. Paryż. 
Reinhard K. G. O pijaństwie. O urzadz. 

służ. zdrowia. 
Re woliński L. Teorya stylu. Radom. 
Rh e al Seb. Le martyre des religieuses pol. 

Paris. 
Riancey Hen. Les relig. Bazil. d. 1. Pol. 

Paris. 
Robert Cypr. La conjur. du panel, ot 1'insur. 

pol. Lipsk. 

— De l'en8eign. des langues. Paris. 

Robert Filip. Użycie kartofli na krochmal. 

Warsz. 
Robertson P. Kurs jęz. ang. Warsz. 
Rocznik literacki. Petersb. 

— Tow. Dóbr. Krak. 
Roczniki gospodar. Warsz. 

Rok (czasop.) rod. J. Moraczewski. Pozn. 
Romanowski Fil. Tcor. pierw, zasad nauki 
rys. Warsz, — Theorie des principes du dessin. Paris. 
Vars. 

Rothe Aug. Doświadcz, owczar.. Brodnica. 
Rozbicki Soter. Kraina wesołości. Warsz. 

— Kwiaty, poezye. Warsz. 
Rozmaitości. Lwów. 
Rozprawy galie. tow. gosp. Lwów. 
Rozumiłowski Grz. Rocznik teatralny. 

Lwów. 
Rudzki Al. Do T. A. Olizarowskiego list. 

Paryż. 
Russów Balt. Chronica von Lyffland 1584. 

Henning S. 1554. Kiga. 
Rybicki T. Zas. technologii chem. Warsz. 
Rybiński Mac A mess. les dóputós d. 1. 

Franc. Paris. 
Ryłło Maks. Narrativ0 ofM. Mieczy sławska. 

Londyn. 

— Rćcit de M.-M. Mieczysława. Paris. 

— Toż. Louvain. 

Rzewuski Leon. Słowo o koniach. Lwów. 
Rzymski Paw. Cantionale. Warsz. 
S....k D. Essai sur 1. philologie. Paris. 
Saint- Hilaire Emil. Wspomn. Napoleon 

w biwaku. Warsz. 
Saint- Mars. Ekran, po w. Warsz. 
Saint- Prosper Ant. Uiat de Russie. Paris. 
Sainte Ksaw. Ciotka mojej babki. Warsz. 
Salvandy Nar. Hist. de Pologne. Brux. 
Sammlung der Gefólls und allg. Verwa1t. 

Vorschrif. Lemb. 

— Landschaft Kredit-Verein betreff. Gesetze. 
Posen. 

Sawaszkiewicz L. L. Le gonie deTOrient. 

Bruz. 
Scheffer. Anmerk. znm Texte d. Broch.: 

La Russomanie par Breza. Leipz. 
Schtotter Zyg. Kataloę książek. Wrocł. 
Schmidt Fryd. Aug. Dzieje król. pol. Lwów. 
Schmid Krz. Hrabina Genowefa. Gliwice. 

— Życie ś. Genów. Pozn. 

— Kwiaty pustyni po w. Leszno i Gniezno. 

— Owoce dobrego wychów. Toruń. 
Schreiber Yeit. Die Polen in Grossher. 

Posen. Lipsk. 
Schtttz Wiln. Die frommen Kathol. Alt- 

Sarmaten . . . Leipz. 
Schuselka Fr. Deutschl. Polen u. Russl. 

Hamb. 
Scisłowska Zof. Fiołek noworoczn. War- 
szawa. 
Seidl Adolf. Lemb. Theater-Alman. Lemb. 
Sekcya przedst. Tow. dem. pol. Paryż. 
Sementowski N. Starina małoros. zaporoż. 

i donskaja. Petersb. 
Serwatowski Wal. Wykład pisma św. 

Krak. 
Si bille H. Llnsurrection de Pol. cantate. 

Paris. 
Sierakowska K.« Loteryjka chronolog. 

wTarsz 
Sierociński Teod. Pedagogika (Trentow- 

skiego). Warsz. 
Sikorski Józ. Nowa szk. na fortep. Warsz. 
Sil w es ter Mar. List do papieża. Opole. 

— Aufruf eines d. filtest. Geisti. Opj c. 228 1846. Skalkowskij Apol. Istoria nowoj Sieczi. 

Odessa. 
Skarga Piotr ks. Żywoty świętych. Wiedeń. 
S k i mb o r o w i c z Hip. Ungra Józ. kalendarz. 

Warsz. 

— Przegląd nauk. literac. Warsz. 
Skórzewski Heliod. Pięćset razy czemu. 

Pozn. 

— Von Renten, Papieręn. Posen. 
Skotnicki M. B. Dwie powieści. Warsz. 

— Samoluby, obrazy tegocz. Warsz. 
Skutki okrop. pijaństwa. Bochnia. 
Słowacki Jul. Mazepa, ein Trauersp. Beri. 
S n a r b k i Stan. Miesiąc Maj. ^vVilno. 
Sobieszczański Fr. M. Kmiotek, czasop. 

Warsz. 

— Kościół ś. Jana w War. Brama Krak. 

— Ogrody w War. i jej okol. ' 

S o branie (Połnoje) ruskich lietopisiej. Pe- 

tersb. 
(Sokal). Pieśń o Maryi P. w obraz. Sofcal. 
S o k o 1 n i c k i Mich. Mahomed legisl. des fem- 

mes. Paria. 
Sonlió Fryd. Bakałarz, pow. Warsz. 

— Lwica. Warsz. 

Spinola Wera. Mittheilungen iib. d. Rinder- 

pest. Berlin. 
Sprawozd. z eksploat dr. żel. war. wied. 

Warsz. 

— o wyścigach konnych. 
Stabik A. ks. Kalendarz. Gliwice. 

— Modlitwy do Najśw. Sakr. Gliwiec. 

— Opis ziemi S. Bytom. 
Staczyńscy Jan i Ign. Zasady tańców. 

Warsz. 
Stadt (Die) Krakau. Krak. 
Stahl J. Bibl. malow. pow. Lipsk. 

— Zakład hr. Berty. Lipsk. 
Staniowicz Sylw. Głos miany w Poitiers. 

Poitiers. 
Starost Ludw. Zur Gesch. der poln. Bestreb. 

Berlin. 
Starzyk J. Seizieme anniv. de la revol. 

polon. 
Statut komit. gosp. roi. Krak. 
Stockmann F. Katalog dzieł polskich. 

Lwów. 
Stryjkowski Maciej. Kronika. Warsz. 
Stnart»Dndley. Address of the Liter. Asso- 

ciat. Lond. 
Stupnicki Hip. Darst. ttber Mautgerall. 

Lwów. 
Sum on P. O proisch. nar. naselawsz. w śr. 

wika Polszu. Moskwa. 

— O sławianach perew. z datek. Sabinina. 

— O Pacyiiakach iii Peczenegach. Moskwa. 
Sumienie, na co nam? Warsz. 
Curowiecki Waw. Izsliedow. naczała nar. 

słów. Moskwa. 
Światło madr. prawdziwej. Gliwice. 
Świąt ni ca duchowna. Częstoch. 
Sylwati dziennik nauk leśnych. 
(Szuster Jan). Wywód uciażl. z strony Szu- 

stra. Krak. 
Szanklys Matiejus. Parakas Fhedro isz ło- 

linisz. Petrop. Szeliga. Die Organis. der Arb. der Mensch. 
Charfottenburg. 

— Die Universalreform u. d. Egoismm. 
Szemel. Tyg. pol. pośw. włościan. Pszczyna. 
Szemesz Adam. Wspomn. o szkole malar- 
skiej wil. 

Szklarski Stan. Nauka ozyt. poła. -Krak. 
Szlachcic. Głos starego szlachcica, 
Szokalski Wik. F. Demonstrntions >oHni- 

ques. Paris. 
Szóstakowski Józ. Polska gram. ftrze- 

meszno. 
Szpor Winc. Rys filozofii. Krak. 
Szteinbeek F. Katalog książek polskich. 

Warsz. 
S z ty r mer Lud. Katałeptyk, pow. Pantofla. 

Wilno. 
Szulc Dom. O znacz. Prus dawn. Warsz. 
S z u m a n Hen. Quaeat de in integrun rcstit 

Berol. 
Szyli er Fryd. Wyfątki z trag. Fiesco. 
Szymanowie z. Ideen lib. 'die Feld-Artilłe- 

rie. Leipz. 
Szymanowski Woj. Katalog książek pola. 

Warsz. 

Tablica rozm. drz. przez obrób, belćk. 
Warsz. 

Tasso Torqu. Jerozol. wyzwól. (Kamień- 
skiego). Warsz. 

(Teressa ś.). Droga do tlóskonał. (Szyszko). 
Wilno. 

Terlecki Hip. Zyg. Desóyónem. de Galicie. 

Paris. 
Thierry J. Notice sur Xav. Krasicki. Paria. 
1 hiers Adolf. Hist. Kons. i Ces. prze&ł. L. 

Rogal. Whrsz. 
Thomas Alex. Propagandę riTB&e en Pol. 

Lettre d*nn geńtill. póloti, 'Parts. 
Trembicka Fr. Les matinóes l instruot. 

Tours. 

— Les soirees instr. Tours. 
Trentowski Ferd. Chowano* ez. syst pe- 

dag. Pozn. 
Tripplin Ludw. Korrespondent. Wanz. 
Trojan i Bogumiła, pow. ukr. Warsz. 

Truszczyński Mich. Wizyta koś. przez 

bisk. Sealaga. Brodnica. 
Turowski Kaz. Józ. Dod. do zbiorów pieśni. 

Lwów. 

— Władysław, trag. Lwów. 
Tyszkiewicz Eust Listy o Szweoyi. Wił. 
Tyzenkans Konsl. Ornitologia powsz. Wił. 

— O mannie spadłej w okol. Smorgon. 

Ucieczka ubogich. Książ, modlitew. Opole. 
Ueberblick der Yerhaltn. in Galiz. u. Po- 

len. Leipz. 
Ujejski Kornel. Pieśni 8aUmo«a. Pozn. 
Uprawa buraków cukrowych. Warsz. 
Urządź, szczegół, o zabezp/dochud. kiożyw. 

(Warsz.). 
Ustawa rewolucyjna. Krak. 

— galie, to warz. gospod. Lwów. 
Uwagi o gorączce epidem. tyfoid. Warsz. 
(Walewski A.). Wspomnienie A. Walew- 
skiego. Kielce. 1846 - 1847. 229 Waligórski F. Ko pamięci K. Boczków - 

skiego. Lwów. 
WannowskiA. Antiąuitates romanae. Re- 

giomonti. 
Wasilewski £. Katedra na Wawelu. Pozo. 
Weisse M. Positiones stellaram. Petersb. 
Wesseli J. Hsmdbuoh des Oeriohts-Yerfah- 

rens f. Galizien. Prag. 
Westhnienia do Jezusa. Krak. 
Wiadomo&ć o pozornej śmierci. Warsz. 
Widulińska J. Magazyn mód. Warsz. 
Wieczorek R. Predigt. Warsz. 
Wielogłowi ki W. Polska w obec Bogn. 

Paryż. 
Wielopolski A. Ueber die Ereignisse in 

Galizien. Bera. 

— Lettre d'un gentilhorome polonais. Parts. 

— Toż. Bruks. 

Wiernikowski A. Pięć ofiar. Warsz. 
Wilkońska P. Zapóżno pow. Warsz. 
Wilkoń s ki A. Dzwon literacki. Warsz. 

— Ramoty. Warsz. 

YiolLet A. Soułevement de la Pologne. 
Paris. 

W i t w i ok i H. Nauka pezełowodstwa. Petersb. 

Wójcicki K. W. Domowe powiastki. War- 
szawa. 

Yoigt J. Sendschreiben an P. Aug. Theiner, 
Kónigsb. 

Wojkowska 3. poczciwym Janku. Pozn. 

— Dwie książki. Pozn. 

— Marynia. Pozn. 
WojnarowskaK. Bluszcze (poezye). Lipsk. 

— Słowa prawdy. Lipsk. 

Wolański T. Listy o starożytnościach sła- 
wiąc sk. Gniezno. 

— Briefe ilber Alterthflmer. Gniezno. 
Woltgang K. K. Ondyna druskiennic. źró- 
deł. Grodno. 

Wszelaki T. Katechizm. Warsz. 
WurzbachK.Polnische SprichwOrter. Lnów. 
Wuttke H. Polen und Deutsche. 
Wybór modłów. Czesi 

— naboż. Czest 
Wydział hfstoryoz. Paryż. 
Wywód słowny rozpraw emigr. Paryż. 
Z. J. Listki jesienne. Lwów. 
Zaleski J. B. Duch od stepu. Lipsk. 
Zasady Towarz. wsparcia artystów. Warsz. 
Zaświadczeń (Sto) do ś. komunii. Malbork. 
Zawadziński L. Wykład arytm. Krak. 
Zawadzki Józ. Wiadom. o nowych dziełach. 
Zbiór dzieł katolickich. Pozn. 

— powieści. Brodnica. 

— poezyj gminnych. Leszno. 

— praw -dla król. prusk. Pozn. 

— przepisów o ubezpieczeniach. Warsz. 

— ustaw Towarz. kredyt. Pozn. 
Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 

— bractwa miłosier. Krak. 

— Towarz. demokr. Paryż. 

— fundatorów 3 Maja. Paryż. 

— z obch. rocznicy rewol. 1890 r. Paryż. 

— o szpitalach. Warsz. 

— Towarz. Dobrocz. Warsz. 

Zeisler C. Wiadomość o probierzu.* Warsz. Zeiszner L. Nowe gatunki skamtesiałości. 

Warsz. 
Zeitug (Lemberger). 
Zieleniewski M. O przesadach lekarskich 

ludu. Krak. 
Zieliński G. Poezye. Warsz. 
Ziemiecka £. Pielgrzym (czasop.V Warsz. 
Zschokke J. Skutki gorzałki. Toruń. 
Zubelewicz F. Rachunkowość handlowa. 

Warsz. 
Zustfinde der Bussinen in 'Galizien." Lipsk. 
Żale gorzkie. Lwów. 

— Toż. Poznań. 

Żegligowski E. Jordan, fantazya. rWilno. 
Życzenia nowego roku. Paryż. 
Żywot P. Jezusa. Mikułów. 

1847. 

A. Z. Nabożeństwo dla dzieci. Warsz. 

ABC polskie. Berlin. 

Abecadlnik obrazkowy. Warsz. 

Adam Bias, dramat Wilno. 

Address ofthe polish Dtmocrats. 

Akta tyczące się procesu Polaków. Berlin. 

Al ban o G. Aux cheis de k resurrection 
poloiiaise. Paris. 

Ancyporowicz.Z. Opowiadania .z historyi 
polskiej. Warsz. 

(Anioł z Akry). Żywot. bł. Anioła z Akry. 
Warsz. 

Ankiewicz J. O piękności w : sztuce. War- 
szawa. 

Anklage-Schrift. Berlin. 

Anniyersaire de la revol. pol. Paris. 

Antoniewicz K. Odezwa do matek, i Pozn. 

Atheneum ob. Kraszewski. 

Augustyn S. Wyznania . . . Krak. 

Bad en i J. De patriae potestatis origine. 
Krak. 

Baeck A. Das Grossberzogthum Posen. 
Berlin. 

B akowski F. Kopa bajek. Lwów. 

Bakunin M. La Pologne el la Russie. Bada. 

— Anniversaire de la revol. pol. Paris. 

— Odezwa do Sławian. Kóthen. 

— 17 rocznica. P*ryż. 

— La Russie dśvoilóe. Paris. 

Bali c ki W. Worte bei Einf. ais christl. Pre- 

diger. Danzig. 
Bartoszewicz Józ. De laiyngitide. Peters. 
Belkę G. Mastologia. Wilno. 
Belehrnng ueber d. Anlasse der Cbelera. 

Lwów. 
Bergson J. Die medic. Anwendung. Leipz. 

— Beschneidung (Die). Berlin. , 
Berlina (Tajemnice). Warsz. 

Bet ze. Opis Marienbadu. Poznań. 

Biblioteka warszawę. 

Bierkowski J. Chirurg. Erfahrungen. Beri. 

— Rozpoznanie zapaleń ocznych. Krak. 
Biliński D.,0 machinach parowych. Lwów. 
Bi n ko weki E. Tablice do czytania. Kościan. 
Blanche A. Vie de St. Stan. Kostka. Liege. 
Bo eh wic F. Pomysły o wychów, człowieka. 

Wilno, 230 1847. Bogusławski E. Dagerotypy Warszawy. 

Warsz. 
Bogusławski S. Cnota chłopczyka. Wars. 
Boni F. Raccolta degli atti. Losanna. 
Borucki M. Essai sur le cerele. Dijon. 
Bouvier J. Nauka o odpustach. Wilno. 
Braci (Do) Polaków. Paryż. 
Brawacki J. These. Paris. 
Bredkrejcz N. Zbigniew Czarta, dramat 

Paryż. 
Brzeziński P. A sermon. London. 
Buclau F. Die Einverleibung v. Krakau. 

Lipsk. 
Bu kar T. Pieśni. Wilno. 
Buk war rusko-sławenskij. Lwów. 
Capefigue B. Le congres de Yienne. Paris. 
Catalogus cleri Archid. Leopol. 

— Toż dioeces. Premisl. 
Chodżkiewicz W. Zamek w Czarnokoziń- 

cach. Wilno. 

Chłopach (O). Lipsk. 

Chodźko J. Obrazy litewskie. Wilno. 

Choiecki E. Czechia i Czechowie. Berlin. 

Cholerze (O). Warsz. 

Chołoniewski S. Odpowiedź na dwa py- 
tania. Wilno. 

— Sen w Podhorcach. Wilno. 
Chorobie (0) kartofli. Krak. 
Chrzanowski L. Dźwięki mej duszy. Paryż. 
Chrzanowski W. sztabach. Paryż. 
Cieszkowski A. Du credit et de la óircu- 

lation. Paris. 

— Du credit agricole. Paris. 
Cieszkowski P. wychowaniu koni. War 

szawa. 

Clair. Grammaire francaise. Paris. 

Colin A. Die Wttste. Lwów. 

Commendoni J. Pamiętniki o dawnej Pol- 
sce. Wilno. 

Cortesi A. Mazeppa. Firenze. 

(Cracoyie). De 1'attentat diplomat. de Cra- 
covio. Paris. 

— ou les dóbris de la nationalitó. Paris. 
Cukrowicz A. Dictionnaire francais-polo- 

nais. Paris. 

— O dowodzie początkowym. Krak. 

— Rys instytucyi sadów pokoju. Krak. 
Czartoryski A. J. Zbiór mów. Paryż. 

— Złożenie medalu A. Czartoryskiemu. 
Czech Józ. Kalendarz. Krak. 

— Dodatki do katalogu. 
Czetyrkin R. Myśli o cholerze. Warsz. 

— Okólnik do lekarzy. Warsz. 
Czyński J. Kopernik et ses traveauz. Paris. 

— Le Reveil dlsrael. Paris. 

— La tache de sang. Paris. 

D. A. Poradnik kucharski. Warsz. 
Dawidowski K. Aben-Hamet, dram. Kijów. 
Dógórando J. Opiekun ubogich. Warsz. 
Dekert J. Przemowa na pogrz. Rostworow. 

Warsz. 
Dembiński M. Cantionale. Pozn. 
Democratie (La) polon. Paris. 
Demokrata polski (czasop.). Paryż. 
Demokracya polska do Europy. Paryż. 
Desveaux F. Russie et la Pologne. Paris. Deszkiewicz J. N. Odpowiedź na zarzuty. 
Dictionaire frane. et polon. Wilno. 
Dikens K. Nick łeby. Warsz. 
Directorium div. off. Gnesnae. 

— Toż. Lwów. 

— Toż. Rzeszów. 

— Toż pro dioec. Sandom. Warsz. 
DługoBz J. Chronicon episcoporum Yrati- 

slav. Wrocł. 

Dłużniewski W. Zasady gram. franc War- 
szawa. 

Dmuszewski L. Kuryer warsz. 

Dom ej ko J. Introduction al estudio de las 
ciencias. Santiago. 

— Memorie sobre las aguas. Santiago. 
Droga Jezusa Chryst. Lwów. 
Droga krzyżowa. Brodnica. 
Dubiecki T. La ville d\Ath. Brux. 
Dubrowski P. Kniga dla cztenija. Warsa. 

— Słownik polsko-rosyj. Warsz. 

Duchnowicz A. Corpus juris canonioL 
Lwów. 

Dumas A. Wspólnik garbarza. Warsz. 

Dupont P. Fin de la Pologne. Paris. 

Dnpuy J. Notice sur Ap. de Kontski. Bor- 
deaux. 

Duąueane A. Rozmyślania ewangelii. Wil. 

Dworzaczek F. epidemiach. Warsz. 

Dybek W. De pulmonum empbysemate. 
Berlin. 

Dyrmont J. Klucz gospodarstwa rolnice. 
Wilno. 

Dyrmontowa Dominika. Wiejska gospo- 
dyni. Kowno. 
Dziennik domowy (czasop.). Poznań. 

— mód parysk. Lwów. 

— narodowy. Paryż. 
— - praw. Warsz. 

— rząd. Rpltej krak. Krak. 

— urzęd. gub. Augustowa. Suwałki. 

— Toż radomsk. 

— Toż lubelsk. 

— Toż warszawsk. 
Dzierzkowski J. Okolice Galicy i. Lwów. 

— Dla posagu. Lipsk. 

— Salon i ulica. Lwów. 

Eclaircissement ob. Pologne. 
Ecole nationale polon. Paris. 
(E d e l'm a n n). Bnefe eines poln. Edelmannes. 
Hamburg. 

Einerling J. Naczertanije istorii hosudars. 

polsk. Petersb. 
Elementa puerilis instit. Częstoch. 

— seu prima puerorum. Warsz. x 
Elementarz. Wilno. 

E łkana J. Abecćdaire francais. Warsz. 

— Nowa metoda. Warsz. 
Emi* racyi (Do). Paryż. 

Endlicher S. Synopsis coniferarnm. San- 

galli. 
England, Russland und Polen. Brux. 
Estreicher A. O różnicy między ustaw* 

sad. galicyjs. Krak. 
Eunika M. Fttrstinn Uwarów, Erz&hlnog. 

Głogów, 1847. 231 Examin uczniów instytutu w Marymoncie. 
Warsz. 

Fabian i K. Kazania. Racibórz. 

Favarger. Sztuka pięknego pisania. War- 
szawa. 

Febrze (0) przepuszczającej. Warsz. 

Fenelon F. Przygody Telemaka. Krak. 

— Mały Telemak. Warsz. 
Feval P. Syn szatana. Warsz. 
Filie bom S. Poezye. Warsz. 
(Filomena S.). Wiadomość o S. Filomenie. 

Warsz. 
FI e nry K. Katechizm histor. Warsz. 
Florencourt F. Der Socinianismus. Kieł. 
Frage (Die poluiache). Paria. 
Franciszek Salezy. Filotea. Gliwice. 
Friedlein D. £. Drzeworyty w dziełach 

polak. Kiak. 

— Katalog książek polskich. Krak. 
Frings J. Rozmowy w 3 językach. Lwów. 
Froehlioh R. Anleitung zur slavischen 

Sprachen. Wien. 
Funduklej J. Obozrienie Kijewa. Kijew. 
6. A. Ukazatel alfawituyi. Skorowidz do 

kod. Warsz. 

— Matka w domu. Pozn. 

G. S. siedmiu mędrcach. Pozn. 
(G alicie). La yeritó s. 1. óyenem. Paris. 
(Galicy a). Hodie mihi, cras tibi. Listy. 
Paryż. 

— Zbiór ustaw prowineyon. 
Galizien und der Panslavismus. Leipz. 

— Briefe eines Deutschen. Bresl. 

— Memoiren u. Aktenstiicke. Leipz. 
Galii M. E. Pamiętniki. Wilno. 
Ggsiorowski Al. Bigos. Toruń. 
Gęsiorówski Ant. Katolik praw. Toruń. 
Gaszyński K. Reszty pam. M. Rogow- 
skiego. 

Gazeta codzienna. Warsz 

— handlowa. Warsz. > 

— kościelna. Pozn. 

— krakows. 

— lwowska. 

— policyjna. Warsz. 

— rządowa kr. pols. 

— warszawska. 

— W. X. Poznańs. 

Gera mb F. M. J. Pielgrzymka do Jerozo- 
limy. Gliwice. 

Gluziński Józ. admin. dobrami. Wilno. 

Gładyszewicz J. De exceptionibus. Krak. 

(Głowacki J.). Spis obrazów po ś. p. Głów. 
Krak. 

Głowacki (Hołowacki) J. Wienok Rusy- 
nani. Wied. 

Go dębsk i Ksaw. Pamiet Hansa z XVI w. 
Paryż. 

Goeker W. Polen n. Schleswig. Minden. 

Goffini ks. R. P. Zb. dzieł kat. Pozn. 

Goldtmann J. J. List ogłasz. jubileusz. 
Warsz. 

Goliat głodnobrzuchskt i figle. Wilno. 

GorgczkiewiczW. Cantica choralia. Krak. 

Grovestin K. F. La Pologne, la Russie, 
Paris, Gutzkow K. Ferd. Patkul Trauers. Altonn. 

— Patkoul, dramę hist. Alton. 
Gwiazda. Książka wyd. Jurkiewicz. Kijów. 
Gwiazda dla fudu. Gliwice. 
Hagen-Torn L. Edw. De usu galyanismi. 

Dorpat 
Hal portowa Leont Polemika z Lcsznow- 

skim. Warsz. 
Hanusch Ign. Blicke in d. Urgesch. Kultur. 

Lemb. 
Haureau M. Barth. Hist. d. la Pologne. 

Paris. 

— Storia delia Polonia. Capolago. 
Haussonville Józ. Affaires d'Esp. et de 

Cracoy. Paris. 
Ha we laki Enst. Wiad. o Bogarodzicy na 

Jasnej Górze. Częstoch. 
Hawranek Ladisl. Ungar und Kroat. Leipz. 
Heltmann W. i Zienkowicz L. Boże Błowa 

do ludu. Paryż. 
Heylmann Ang. Kodeks handl. Warsz. 
Hermann Ern. Quae fuerint Patculii partes. 

Jenae. 
Hertz Hen. Córka króla Renego, dram. Lwów. 
Hi sto ryj 50 krót. i ciek. Lwów. 
Hłasopianec małyj. Lwów. 
Hochyerrath (Der) mit RUcksicht auf Po- 

lenproze88. Beri. 
Hoffman owa KI. Powiastki i komedyjki. 

Wrocł. 

— Małe powieści. Wrocł. 

Hołd Bogu od poboż. dz. Wilno. 
Hołowiński Ign. Rachel. Wilno. 
I. I. Nauka o kościele Chryst. Bydg. 
Ind ex