Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to y ou. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that y ou: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character récognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't off er guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the füll text of this book on the web at |http : //books . google . corn/ 
Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznych pólkach, zanim została troskliwie zeska- 
nowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stalą się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego 
dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 
dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony 
dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku - przypominając 
długą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady użytkowania 

Google szczyci się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 

Prosimy również o: 

• Wykorzystywanie tych plików jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysyłanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tłumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków łub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dostęp do dużych ilości tekstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym 
dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisań 

Znak wodny "Google w każdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowych 
materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać. 

• Przestrzeganie prawa 

W każdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana książka została uznana za część powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób traktowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych krajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej używać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Search 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst tej książki można przeszukiwać w Internecie pod adresem http : //books . google . com/ HL S64E Y ..^°^ ' Ł BIBLIOGRAFIA POLSKA. 140,000 DRUKÓW. lig CZĘŚĆ III. TOM V. 

Lit. E. F. (Ogólnego zbiorą tom ÎTI). |[. Estreichera Wydanie Akademii Umiejętnoeci. KRAKÓW. 

CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWEUSYTETU J AUlELLOŃoKlEGO 

pod «ursądem Jósela FUlpowtki^go. 

1898, POLNI» BIBLIOGRAFIE 

(III. Abtheilung. Band V). 

JAHRHUNDERT XV. BIS XVHI. 

ALPHABETISCH GEORDNET TOH I^R. m:ARL !iJŁSTREICHER UNIV. BIBLIOTHEKAR. (Der ganzen Sammlung Band XVI.). -^'^^^ KRAKAU, 

9U0HDBU0XBKBI DBB K. K. J AO B ŁŁO MI SCHBN UMITBBSITÂT. 
OcłoUfUleltor JoMf nUpowsU. 

1898. BIBLIOGRAFIA POLSKA 

TOM XVI. 
STÓLECIE XV- XVIII. w UKŁADZIE ABECADLOWYM. -— ^»tee«- KRAKOW. 

CZCIONKAMI DBUKABMI UNIWEBSTTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
pod i«mJ«n Jénfà Ullpowdücgo. 

1898. 
om 16- ty obejmiuęoy litery E. F. ma znaczniejszy poczet dodatków. 

^Dotyczą one druków wyszłych w Gdańsku lub przez Gdańszczan 

wydanych. Druki te, ściśle biorąc, nie mają styczności z istotną 

^'< polską literaturą, do jej rozwoju nie przyczyniły się i zaledwie tem 
przypominają zależność od stosunków polskich, że tu i owdzie mieszczą dedy- 
kacye polakom, lub składają czołobitność potentatom polskim. W całości bio- 
rąc je , możnaby je bez szkody dla literatury polskiej wyrzucić. 

Atoli inny wzgląd przeważa, iż o nich przemilczeć nie mogę. Najprzód, 
iż wszyscy bibliografowie zacząwszy od Załuskiego i Janockiego druki Toruń- 
skie, Gdańskie, Elblągskie, Brunsbergskie acz przez niemców wydawane, zaliczali 
do zakresu polskich. W czasach bowiem kiedy wychodziły, zagadnień o naro- 
dowości pisarza nie rozwiązywano, lecz trzymano się zasad zależności państwo- 
wej. Bywało więc, że nie jeden podpisywał się na dziele Polonus, lubo przy 
domowem ognisku zażywał mowy niemieckiej. 

Druki te również ze względu na ogóhią oświatę w Polsce , godne uwagi — 
bo świadczą, gdzie były ogniska tej oświaty, w jakich kierunkach oświecały umy- 
sły i jak jedne oddziaływały na drugie. Widzimy nie raz jak niemcy piszą dla 
polaków, polacy dla niemców zwłaszcza w materyach religijnych. 

Kto więc literaturę kraju bada na gruncie oświaty tego kraju, to jest: kto 
literaturę gruntownie przedstawić pragnie, ten wdzięczny mi być powinien za 
dostarczanie mu tego posiłkowego materyału w mem dziele. 

Zanim atoli kiedyś do tej wdzięczności przyjdzie, po wielu a wielu latach 
użytkowania, mnie jest pilno wdzięcznym być tej maluczkiej liczbie osób, któ- 
rzy przynajmniej coś wiedzą o egzystencyi bibliografii, a wśród tej liczby, owym 
luźnym szperaczom, którzy dorzucają choćby drobiazg do mojej skarbnicy, nie 
licząc na to, że im Habdank wypowiem. 

W ostatnim roku, niespodziankę mi sprawił Pan Józef Paczkowski urzę- 
dnik Biblioteki Berlińskiej, którego lat trzy temu, poznałem w Berlinie. Ten 
światły pracownik, dorzucił mi kilka szczegółów, a nadto obdarzył mnie dru< vm kiem otrzymanym w Gdańsku. Jestto katalog: Gedanensia, rozpoczęty przed nie- 
wielu laty przez Bertiinga. Zawarty w dziesięciu arkuszach druku, ułożony 
jest materyami. Zaledwie doprowadzony do potowy. Śmierć Bertiinga przer- 
wała ukończenie dzida, a że książka ta ułożona jest zbyt regestrowo i bez ści- 
słości bibliograficznej, przeto zaniechano kończenia pracy i druk ten zarzucono. 
Jeden egzemplarz otrzymał w darze Pan Paczkowski od Bibliotekarza Dra 
Gunthera, który zamierza Gedanensia opracować gruntowniej. 

Gedanensia otrzymane z łaski P. Paczkowskiego, weszły w skład mej Bi- 
bliografii, przez co materyał w tym kierunku tak się zbogacił, jak się przed 
dziesięciu laty zbogacił drukami Leszneńskiemi z łaski P. Boi. Erzepkiego. 

Kraków, dnia 31 Marca 1898. Ë. bBËRSBACH. E. E... (d') J. S. Reflexio pro Comitiis. 
RegDum divisum semper periisse vide- 
mus. Ter sammo régi regum sit gloria 
lausque, sit benedicta vins Concordia 
numine fratra m sains et félicitas Dei 
gratia régi serenissimo ac inclytae rei 
publicae celeberriinae. 1788. fol. str. 1. 

Branic. 

E. V. K. In der Loge zum Bieder- 
mann zu Lemberg. 1786. w 8ce, str. 92. 

— ob. Freimauer Reden. 

E. K. C. L E. 0. B. G. ob. d'Ar- 
naud (1778). 

E. S. rytownik ob. Biblia. (Nowy 
Testament polski 1577). 

E. W. rytownik ob. Głoskowski M. 
(Geometria, Zegarek 1648?). 

Eau des Cromes ob. Informacya. 

Eaux minérales ob. Scheinvogel 
Charles (Remarques 1795). 

Ebeling L D. ob. Beniowski M. 
A. (Begebenheiten 1791—7). 

Eberhardine Christine zob. Krysty- 
na Ewerhardina (Głos senatu 1697, 
Schreiben 1713). 

EBERLEIN Christian Gottlob. Ent- 
wurf eines polnischen Wörter- Buchs 
worinnen die im gemeinen Leben ge- 
bräuchlichsteU; auch viele aus den an- 
dern Theilen der Wissenschaften, 
Künste und Handthierungen in der 
polnischen Sprache zu wissen nöthige 
Wörter und Redensarten in alphabe- 
tischer Ordnung gezeiget und derselben 
Beneimung in der polnischen als deut- schen Sprache nachzuschlagen, in Zwe- 
yen Theilen vorstellig gemacht wer- 
den von Christian Gottlob Eberlein 
des Königlich Gymnasii zu Brieg Col- 
legen. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb 
Korn und Garapert 1763, w See, atr. 
344 i 246. Osgol. 

— Tenże tytul:... vorstellig gemacht 
werden. Die Zweite viel vermehrte und 
verbesserte Ausgabe. Breslau bey Wil- 
helm Gottlieb Korn 1775. (Część I). 
w 8ce, 6 kart i 514 stron. 

Lawäts mylnie go swie Eberlien G. Q. Jest 

recens ja w Halliscbe Oelehr. Zeit. 1775. 

8tr. 541. 

EBERSBACH Daniel. Weitschallende 
Klage über der Cedern Verlust, Durch 
den Propheten Zachariam in seiner 
Weissagung Cap. XL vers. 2 dem 
Volck angedeutet, und insonderheit 
Bey des Weyland Hoch- Wohl- Edel- 
Gebohrnen Herren, Hn. Wolflf Alexan- 
der von Stosch und Kreidelwitz, Erb- 
Herrens aufF Kreidelwitz, Gräditz, Alt- 
wasser, Klein- Kotzen, Kriegheyde, auch 
sämptlicher Klein-Kotzen- und Lieben- 
tziger Güter, Hoch-ansehnlichen und 
Wohl-verdienten Königl. Mann-Gerichts 
Assessoris, Landes - Eltesten und Lan- 
des Bestellten des Gross-Glogauischen 
Fürstenthums, Hoch-ansehnlichen Leich- 
Begängniss, den 8. Julii Anno 1682. zu 
Raudten in^einer Stand-Rede vor dem 
Altar mitleidend betrachtet, und auff 
Begehren übergeben von Daniel Ebers- 

1 nàS^QD ËâÊRâtfiiM. feĆĆADUd. bach, Pfarrern zu Kriegheyde. Lissa, 
gedruckt durch Michael Bukken. w 4ce, 
ark. A, — Dg. Wrodaws. 

(Eberstein). Volokommene Beschrei- 
bung der auff Fühnen geführten Bata- 
illie, Und An Dänischer Seiten glücklich 
erhaltenen Victorie wie auch Spécifi- 
cation Und Liste Aller aida Gefange- 
nen hohen Officirer und erlangten Bea- 
te. Wie solches Ihr Excell. der Herr 
Feld-Marschalck Eberstein, Den 16. 
Vnd ein ander Königl. Dänischer Mi- 
nister Den 18. dieses ausz Nyburg 
schrifftlich Communiciret hat. MDCLIX. 
w 4ce, 8 stron. 

W tej bitwie pod Ftthnen bral ndsiat Csar- 
niecki. Jagiell. 

EBERT Filip Jalcob. De oculi suf- 
fusionam curationibus hodiernis, con- 
sensu facult. medicae praeside lo. Christ 
Reil... ut gradum Doctoris Medicinae 
acquirat die 23. Noyembris 1797 pu- 
blice disputabit Philippus lacobus Ebert 
Varsoviensis. Halae, in officina Batheana. 
w 8ce, str. 40. Warss. Uniw. 

EBERT Joannes Jacobue. I. N. I. 

Dissertatio histoiica I. De syncretismo 
quam sub praesidio M. Martini Böhm, 
P. P. Joanne J. Ebert Stolp. Pom. ad 
diem XVI. Julii a. 1710 opponentium 
scrutinio, yaledicturus in acroatorio 
maximo publice ventilandam submit- 
tet. Thorunii, impressit Joannes Nico- 
lai, nob. senatus et gyninas. typogr. 
w 4ce, 4 k. nlb. Czartor. 

Ebert Piotr ob. Radłowski los. Mich. 
(Pegasus 1695). 

Ebert Wolfgang ob. Hegendorphi- 
nus Christoph. (1639). 

Eberti Erneet Efraim ob. Roller (Ad 
Nuptias 1720). 

EBERTI Joh. Caepar, ecelesiae evan- 
gelicae apud Zdunenses in Polonia Ma- 
jore pastor Primarius & inspecter scho- 
lae. Cervimontium literatum in quo 
yiri, quos dedit Hirschberga Silesiorum 
Bcriptis ac eruditione fulgentes breviter 
delineantur. Centuria I. Vratislaviae, 
Bumptibus Michaelis Huberti bibliopo- 
lae, anno 1726. w 8ce, str. 142. 

— Poloni Lutherani Stricturae Fi- dèles ad Historiam Jablonskianam Con- 
sensus Sendomiriensis Luci publicae ex- 
positae ab Erdmann. Neumeister. Ad 
D. Jacob. Hamburg. Pastorem 1730. 
w 4ce, kart 2 i 28 str. 

Aatorem tego pisma jest Eberti, Miniiter 
koédola Ewangelickiego w Zdanach, 
w Wielkopolsce. Zob. Jance. I. 181. 
Jocher 9602. ma mylnie Daniel Ernest 
Eberti, a pod N. 3288. ma mjinie Naa- 
meister. 

Akad. — Csartor. — Dsików. 

— ob. Jabłoński Daniel Ernest (ad 
virum Manclere 1731) Roller (Ad Nup- 
tias 1720). 

Eberts J. H. ob. Molier H. Ferd. 
(Hrabia Waltron 1784). 

Ebionici ob. Stoiński Piotr (Okaza- 
nie 1600). 

Ebner Georgiua ob. Dialogus (1513). 

Eboracenaia Dux ob. Congregatio 
rituum (1760). 

Ebrea grammatica ob. Stancarus F. 
(1647, 1555). 

Ebrietaa. Vivi Sepultura, siye Ze- 
no ConstantinopoUtanus Imper: Ambi- 
tione, Saevitia, Luxu infeunis. Ebrius, 
dum adhuc viveret, tumulatus Anno 
492. Historiam in Procopio, Evagrio 
Nicephoro, Zonara et aliis Scriptoribus 
passim occurentem, sub aspectum da- 
bunt Perillustres, Generosi Nobiles, 
Rhetorioae Audit, in CoUegio Thoru- 
nensi Societ. lesu. Anno DCLXIX 1669. 
Pogrzeb żywego piianstwa abo Zeno 
Constantinopolitanski Cesarz , pycbą, 
okrucieństwem zbytkiem niesławny, 
żywym ale piianym będąc w grob 
schowany roku 492. Historia od Pro- 
kopiusza. Evgriusza Nicefora, Zonary 
i inszych wypisana, na scenę poda 
szlaehetna młódi rhetoryki w Colle- 
gium Thoruńskim Soc. Jesu anno 
1669. w 4ce, 3 kartki. 

Argument dyalogn po pola. i łacinie. — 
W egzemplarza OsboI. tjtuł i tekst tjlko 
po łacinie. 

Jocher 4265. Osaol. — Zielińa. 

— ob. Simonius Simon (De vi 
quinque 1584). 

ECCADUS Joh., Mulhusinus Thur., 
i Stobaeua Joh., Grudentinus Boras. 
Geistliche Lieder Auff gewöhnliche ECCART. BCCLBSIAE. Prenss. Eirchen-Melodeyen durch anss 
gerichtet, vnd mît fünflf Stimmen Com- 
poniret Qainta vox. Danzig, G. Rheten, 
1634. w 4ce, str. 538. 

Obaj byli kapelmistrzami brandenbunkimi. 

ECCART Daniel. DisserUtio histo- 
rica de syncretismo einsque promachis. 
171 1 Impr. JoaD. Nicolai Sen. et gymn. 
typogr. w 4ce, ark. B». Csartor. 

Ecchiu8 Walenty ob. Eckius Wal. 

Eccieeia post pressnm calcaneo 

Virginis Draconeum.... militans.... ab 

ninstri înventnte Loviciensis Coll. di- 

cata. (B. m. dr.). 1676 w 4ce, 2 karty. 

Jest to progpram sztuki. 

— Militans In Encoeniis Basi- 
licae Collegiatae Zamoscensis Anno Dni 
M.DC.XXXVII. Nouemb. XVIII in- 
stitntis Ad Applausum Publicum Per 
Nobilem luventutem Academiae Za- 
mość. Introdvcta Zamosci. Excudebat 
Andreas Jastrzębski Academiae typo- 
graphus. Anno Domini 1637. w 4ce, 
kart 14 nlb. 

Na odwrotnej stromiicy herb Zamojskich. 
Całe wierszem. Jesttu wiersz Ad. Drze- 
wickie^^o na poświęcenie kollegiatj. 

Jooher 9129. Krasińs. — Otsol. 

Eccieeiae doctori celeberrimo, le- 
gam • sacrarum statori sapientissimo, 
Entychianae & Nestorianae haereseos 
domitori acerrimo, divinissimo Leoni, 
aecamenico pastori perquam yigilan- 
tissimo, studium philosophicum Luceo- 
riense Ordinis Excalceatorum SSS. Tri- 
nitatis Red. Cap. se suasque triennalîs 
cursus assertiones. In perenne gratitu- 
dinis monumentum suo tanquam tute- 
lari sanctissimo d. d. d. Leopoli, typis 
academicis in Coll. Soc. Jesu. A. 1764. 
w 4ce, 12 k. nlb. 
Jocher 2685. 

— Articuli in imminenti visitatione 
generali ecdesiarum parocfaialium obacz 
Vladislaviensis dioecesis (1779). 

— ob. Acta (Slatycensis 1776) — 
Assertiones (1579) — Basseus A. (vera 
Christi 1661) — Brocki Mat. (archi- 
presb. 1683) — Buchowski A. (1703) 
— Buddeus J. F. (romana cum ruthe- 
nica 1719) — Bujdecki FI. (oriental 
s. a.) — Camerarius Joach. (bobemica bist. 1625) — Cayalleriis J. (anglic. 
1684) — Chrysostom J. (de non con- 
temnenda 1541) — Circinianus Nie. 
(anglic.) — Ditthey Franc. Henr. 
(1769) — Doctrina (Prussiae 1570) — 
Eckius Joannes (1525) — Executoria- 
les sacrae (Drazgoviens. 1656) — 
Exoche (1639) — Faunteus Artur 
(1684) — Herbinius J. (status August. 
1670) — Hesperus Mart. (Tbeses 1609) 

— Hieremias Pat. (Oriental. 1582) — 
Huber J. (de ecclesîa 1609) — In- 
structio (Cracov. 1621) — Knobelsdorf 
(afflicta 1557) — Kohlius J. P. (grae- 
ca 1723) — Komeniusz J. (slavonicae 
1660) — Krzycki And. (de afflictione 
1627) — Kulczycki Ign. (ruthen. 1733 

— 4) — Łasicki J. (disciplina 1660) 

— Libanus Georgius (accentuum 1539) 

— Lovenstein (1635) — Luperian 
And. (1610) — Makowski Joannes (b. 
r.) — Memoriale (Posnanien. 1762) — 
Miedzybosz Andr. (1607) — Minocki 
Franc. los. (1763) — Mislenta C. (pru- 
tenica 1626) — Modrzewski Frycz 
Andrzej (1521) — Modus (Cracoviae 
1621) — Morawski Joan. (romana 
1693) — Morgenstern Benedictus 
(1598) — Mosheim L. (ruthenica 1733) 

— Nau Michael (1680) — Nicolaides 
(1612) — Nidecki Andr. (1683) — 
Noskowic Joannes (1663) — Olsav- 
szky Mich. Manuel (1769) — Orator 
(1741) — Orzechowski Stan. (Defensio 
1646, Christi 1646) - Celiński M. 
(haereticorum 1711) — Ostorod BIrzysz. 
(christiana 1690) — Paprocki B. (to 
gest cyrkew 1601) — Pauli Grz. (unicus 
Rabbi 1612) — Prźypkowski (Disser- 
tatio 1638) — Regenvolscius Adrian 
(slavonica 1652) — Rapagelan St. 
(1546) - Roche (De la) (1592) — 
Rubricella (1531) — Rutka Teof. (De- 
fensio Orientalis 1682) — Rzepnicki 
Franciszek (1763) — Séries monument. 
(Cracov. 1785) Porów. Sołtyk. — Sic- 
cius Pet. (prutenica Orat. 1672) — 
Sitkowski Chrystyan (Notitia) — Smal- 
cius Walenty (Tractatus 1614) — So- 
cinus (Dissertatio 1630) — Sokołowski 
St (Censura oriental. 1582, De vero ECCLESIASTES. BCHARD. et falso 1583) — Sołtyk Mich. (Senes 
monam. 1786) — Stancarus Fr. (Ca- 
nones 1652) — Statuta (cathed. Vra- 
tislav. 1585) — Stegmaunus Josua (Con- 
troversiarum 1641) — Summarium 
complect (Vannîen. 1724) — Susza 
{Catedr. Chełmens.) — Szyszkowski 
Marc. (Instructio 1621) — Teleżyński 
Waw. (SS. Trinitatis 1790) -- Uteho- 
viuB Joannes (Simplex et fidelis narra- 
tio 1560) — VadoviuB Mart. Camp, 
(infallibilis 1634) — Węgierski And. 
(Hist bohem. 1648, Slavonica 1652) 

— Węgrzynowicz Antoni (PanopHa 
1728) — Vierau Adamus (Positiones) 

— Vorstius K. (Doctrina 16H) — Za- 
laszowski Mikołaj (Questio 1659) — 
Zeltner Gust Georg. (Breviarum^ graeca 
1737) — Ziałowski Eustratius Joan- 
nides (Brevis, graeca 1681). 

Ecclesiastes ob. Hadziewicz Krzy- 
sztof (Napomnienia 1702) — Lubomir- 
ski Stan. Herakl. (Ecclesiastes po he- 
brajsku 1706) — Salomon (xyęgi 
1522) — Sanoka (z) Jan (1590) — 
Schedel Mikołaj Alexander (Krzyszt. 
Hadziewicza 1702). 

Eccle8ia8ticu8 ob. Brzeźnicki J. 
(ordo, Postulata 1585) — Kozubski St. 
(benefio, 1610) — Spangenberg J. 
(computus 1562) — Syraeh Jezus 
(Xięgi 1541) — Zabielski S. (Kozub 
ski) — Zawadzki Sz. (hierarchiae 
1646). 

Ecciipsis Turco - Tartarica, per Co- 
saco-polonos, Valachos, et Moldavos in 
Crucis Christianaeque fidei tryumphum 
nuperrime exorta sub anno 1683. Ve- 
netiis ab impressione polonica (?). 
Ciampi Bibliogr. — Obacz niżej Ecclisse. 

(Ecciipsis). Enodatio Ecclipsium 
lunarium 1635 fiiturarum. Vibae ty- 
pogr. Soc. Jesu, w 4ce, 1 ark. (po łac. 
i po polsku). 

— ob. Bieda T. (Solis et lunae 
1649) — Bronicki F. J. (solis 1666) 

— Celejowicz M. P. (funesta 1698) — 
Gostumiowski J. (solis 1666) — He- 
▼elius J. (solis) — Kubalewicz Kazim. 
(1700) — Lamchonius Joannes (1544) 

— Namisłowski J. (lunae 1648) — Nicanor And. (der Elbing. 1656) — 
Poczobut ks. Mac. Odlanicki (1766) — 
Sahmius Ch. (de causis 1689) — Sło- 
wakowicz St. (Eclipsigraphia 1668) — 
Szczawiński Antonius (Ecclipsis 1709) 
— Szczuka S. A. (Candidi Veronensis 
ecclipsis 1709). 

Ecciisse delia potenza Tartaria sv- 
getta al Turco nata per opera del va- 
lor de Poloni, Cosacchi, Valacchi e 
Moldavi. Bologna 1684. w 4ce, k. 4. 

Porów, wyżej Ecclipsis. 
— delia Potenza de' Turchi e de' 
Tartari formata dalla interposizione 
deir armi sempre vittoriose de' Cosac- 
chi, Moldavi e Valacchi. 1683. 

Ciampi Bibliogr. 

Echärdu8 Henricu8 ob. Arnold Ni- 
col. (Scopae 1664). 

ECHARD Laurenty. (f 1730) Dykcyo- 
narzyk geograficzny, czyli opisanie 
królestw, prowincyi, miast, biskupstw, 
xiestw, hrabstw, margrabstw, portów, 
fortec y innych mieysc znacznieyszych 
w czterech częściach świata. Z wyra- 
żeniem w którym królestwie, prowincyi, 
krainie iakie się mieysce znayduie, do 
którego państwa należy, nad która 
rzeka, odnoga, górą lub morzeq[i iest 
położone, odległoeci iego w milach 
francuzkich co do mieysc obcych, a 
w polskich co do kraiu naszego od 
mieysc w pobUzkoäci głównieyszych, 
z ich długością i szerokością geogra- 
ficzną podług mapp naylepszych, nie 
opuszszaiąc, coby o iakim mieyscu pa- 
miętnieyszego wiedzieć było można. Po 
angielsku napisany przez pana Echarda 
z trzynastey edycyi angielskiey na 
francuzki ięzyk przełożony, powiększo- 
ny i poprawiony przez K. Vosgien. 
lïakoniec z osmey francuzkiey edycyi 
w polskim wydany ięzyku, z dodat- 
kiem zaszłych odmian i umieszczeniu 
wielu miast i prowincyi polskich, 
w Warszawie, w drukarni Piotra Dufour 
Drukarza J. K. Mci. M.DCC.LXXXn. 
(1782— 1783). w 8ce, T. I— III. str. 
315. 368 i 218. Dodatki do T. III. 
str. 16 i 67. 

Dedykacya królowi przes P. Dufonra. Tfo~ 
maczjl Franc. Siarcsynski. Djkcyonarm BCHINADAE. ECHO. pomnoźjl Vosgîen i Tabbe Ladvocat. Dni- 
kan w pnedmowie powiada ie rozesłał 
po kraju 3000 prospektów aby mu udzie- 
lano wiadomości do geografii Polski. Mi- 
mo czego nie otrzTinat objaśnień, z wy- 
jątkiem dwóch czy trzech osób. 
Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — 
OssoL — Baezyń. — Uni w. Iwows. — 
Wileńs. 

—ob. Mortezini I.G. Hermann. (1775). 
Echinadae ob. Rasarius Job. (de 
Victoria 1572). 

Echiu8 ob. Eckius. 
ECHO (Wesoła) Pikiety Woienney, 
y Limentowney Dumy Karola Gustafe 
KTola Szwedzkiego, Nàd częseia poi- 
znânemi, częścią pobiterai, książęty, 
kawalerami, y officieràmi: Szwedzkiey 
w Polscze woyny proceder, po części, 
wyraźaiaca. Wprzód, rudi Mineruâ, po 
niemiecku, a potym polerownieyszym 
rythmem po Polska, Nàd wspaniałemi 
laśnie Wielmożney Srzeniawy brzegâ 
mi, Od życzliwego cnemu Narodowi 
Polskiemu pióra, pod Krakowem w obo- 
zie wyrażona, w Krak. U Wdowy 
y Dziedziców Franciszka Cezarego, J. 
K. M. typog. w 4ce, ark. 2V2. 

Dedykowane Jerzemu Lubomirskiemu, Mar- 
szalk. Koron., a pod dedykacy^ podpisany 
Jan Fawel Cezary J. K. M. Typog. 
W egzempl. Bibl. Jag. po dedykacyi i po 
Pikiecie (ark. A— B,) idzie od ark. À do 
A^: Łamentowna duma Karola Gustawa, 
nad częścią pobitemi, częścią poimanemi 
regimentarzami y kawalerami swoimi któ- 
rzy w Polszczę poginęli, z niemieckiego 
na polskie przethimaczona. Do tej się sa- 
mey edicyey zna interprètes y auctor. 
Inne gdziekolwiek drukowane są apocry- 
pha. — Zatem są dwie osobne poezye ra- 
zem wydane. (Obaoz: Duma). 
W dedykacyi J. P. Cezary mówi te co pod 
Krakowem w obozie przeszłego roku o tym 
samym czasie typografiej jego dosta/o się, 
to on przy powinszowaniu zaczętego roku 
za kolędę daje. Wydaje z autentyku wier- 
sza skomponowanego przez poetę w obozie. 
Zatem pisane r. 1656, a druk 1657. 
Jagiell. — Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Vocalis sine nomine, non ominę 
Nymphae sive peregrinis e vallibus 
Echo. Eques Polonus patriae luget 
calam. w 4ce str. 56. 

— (po koronacyi Henryka Wale- 
zyusza 1574. 

Był to jakiś pamflet, obecnie zatracony. — Obacz Grochowski Stan. (Wiersz nowo 
uczyniony (1674). 

— zawołanych czasu swego KÄ- 
znodzieiow Societatis Jesu albo Kazania, 
I. o S. Thomaszu Doktorze Anielskim, 
X. Michała Mazowieckiego II. o S. Ka- 
zimierzu Krolewicu X. Jakvba Olszew- 
skiego. III. o S. Theressie Pannie, 
Karmelu Reformatorce X. Stanisława 
Załyskiego z wiela y przez wiele lat 
miewanych, trzy tylko wydane, nà 
znak nieiaki y pamiątkę Authorow; 
à nà praeludium dalszych w tey mie- 
rze progressow drukarskich; primaria 
Ad M. D. Ö. B. V. M. S. L. O. C. 
Honorem. Vilnae typis Academi^ifl So- 
cietatis Jesu Anno Domini 1701. fol. 5 
ark. (kart 12). 

Przypis Eustachiemu Kotowiczowi Biskupo- 
wi Smoleńskiemu. 
Jocher 4585. Akad. — OssoL 

— (Melodyjne) ewangelicznego głosu 
niebieskiego łabędzia katolickie dusze 
po obszernych świata błąkaiące się 
pustyniach do roskosznego górnego 
raiu wabiące albo godzinki do S. Jó- 
zefa z Leonissy wyznawcy zakonu 
braci mnieyszych Serafickiego O. Fran- 
ciszka S. kapucynów kaznodziei y Mis- 
syonarza Apostolskiego od s. p. Kle- 
mensa XII tego imienia papieża wpo- 
czet Błogosławionych policzonego, a 
teraz świeżo od Oyca św. szczęśliwie 
nam panuiacego Benedykta XIV ka- 
nonizowanego dla większego ku temu 
świętemu nabożeństwa powtórnie do 
druku podane przez 00. Kapucynów 
konwentu lubelskiego w Lublinie w dru- 
karni J. K. Mci Coli. S. J. R. P. 
1747. w 8ce, 24 kart. 

Przypisali kapucyni księżnie Barbarze z Du- 
ninów Sanguszkowey marszalkowey W. 
W. X. L. 

Edycya pierwsza nie jest znana. , 

— dni y uroczystości Świętych 
Pańskich. Ogłoszona 1768. Berdyczów 
1768. w 24ce, kart 54. Ossol. 

— Vivat t Jesvs. Echo głosu Ja- 
na Świętego, za Barankiem idącego. 
Wdzięcznością nieśmiertelną ogłoszone, 
lasnie Oßwieconeniv y Nayprzewieleb- 
nieyszemv J. M. Xiedzv Janowi nà 
Małachowicacb Malachowskiemv. Bi< 6 ECHO. 

flknpowi krakowskiemu, Xi%żęćia Sie- 
wierskiemu, od W.W. P.P. zakonnych 
Visitationie B. V. Mariae post&nowienia 
S. Franciszka de Sales. Pod czas aktu, 
solennego w Prowadzenia (sic) do klasztorà 
nowo od tegoż Xcia : J. M. fundowane- 
go, przy Krakowie nà Biskupiu w diień 
patroni J. X. M. S. Jana Chrzciciela 
iako oycv, fVndatorowi, y dobrodźie- 
iowi dedykowane. Roku pańskiego 
1692. Dnià 24. Czerwca, w Krakowie 
w drukami Mikołaia Alez&ndri Sehe- 
dla J. K. M. ordynâr: typografâ. w 4ce 

7 kart nib. 

Na odwT. Btr. tjt herb Nałęcz a pod nim 
4c wiersze na herb, dalej przemowa wier- 
szem do X. Biskupa. Podpisany zakonnice 
Nawiedzenia P. Maryi. Poezja dzieli się 
na Odgłosy I— VII. 

Twierdzi Czacki ie to jedna z zakonnic na- 
pisała te wiersze. 

Jnszyńs. Dykc. II. str. 412. — Jocher 1692. 
9421. 

Dzik. — Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— primi responsi ad aures oculosq; 
compositoris Literarum Gothicarum no- 
mine Serenissimi Régis Sveciae Emi- 
nentissimo Regni & M. D. L. Primati 
secundo scriptarum direct» & reper- 
cussa. B. m. i r. fol. k. 4. 

Porówn. Dispunctio libelli Patkul (Echo 

oder Beantwortung). 
Jagiell. — Czartor. — Ossol. — Raczyńs. 

— ob. Abrek And. (Charitum 
1639) — Bardowski M. (albo odgłos 
1643) — Bobrykowicz Józ. (żalu la- 
ment 1635) — Chyliński P. (dożyw, 
traktatów 1696) — Clamer Gilb, (we- 
selne 1665) — Dyxon Stan. (Virtu- 
tum 1642) — Gębkowski A. (na odjazd 
1636) — Głuchowski Wacław (tubae 
pacis 1704, salutis 1701) — Grzymuł- 
towski K. (Virtutum 163^>) — Jaeni- 
chius P. (Thorunen. ad buccinam 1 722) 

— Jan Kanty (gratiosi cantus 1672) 

— Januszkowicz Jan (e Polonia 1670) 

— Jaroszewicz Szym. (ultra sacrum 
1711) — Jaworski S. (głosu 1689) — 
Jurewicz J. (trab 1644) — Korybut 
M. J. Wiśniowiecki (nieszcz. śmierci 
1651) — Eomeniusz (absurditatum 
1646) — Koryciński J. (śmiertelne 
głosu Janowego 1687) — Magnus Valer. 
(absurditatum 1646) — Michał król ECK. 

(anagrammatica 1667) — Neufeld ül. 
(Komeniußz 1646) — Michelina (świą- 
tobliwego życia 1738) — Olszewski J. 
(albo kazanie 1701) — Opaleński Jan 
(lamenty 1684) — Grabiński Jan (na- 
bożne 1744) — Ormieński S. (głosu 
1608) — Ostróg, (nieśm. sławy 1682) 

— Patkul (oder rechtmäss. Beantw. 
1702, sive justissima responsio 1705) 

— Patrocki Kaz. (wdzięczne 1696) — 
Podkamięń (wdzięczn. głosów 1731) — 
Poznań (lamenty tłumiące 1684) — 
Putkowski P. (pogrzebowe 1703) — 
Samuel od Oczyszczenia (sławy 1682) 

— Sincerus Treumund (oder Beantwor- 
tung 1707) — Świnka (niestniert. ża- 
lów 1728) — Tarnowski Jan (Votorum 

1650) — Tomasz Św. (zawoł. kaznodz. 

1701) — Trzebicki And. (concentus 
olorini 1658) — Wardziński K. (har- 
monii 1640) - Warzyński A. P. (do- 
loris 1683) — Wasowski Jan (fulminis 

1702) — Venceslaus a S. Elia (salutis 
1701) — Wiśniowiecki J. M. (śmierci 

1651) — Woyna Abr. (lyrica 1631) — 
Wrzasowski Flor. (żałosne 1681). 

ECK Jan (Maler Eckius) Ingolstadien- 
sis Professor (1486 t 10 lut. 1543). 
Enchiridion locorum communium aduer- 
sus LutberanoB. Joanne Eckio autore. 
Ephesi. 6. In omnibus suraentes scu- 
tum fidei, in quo possitis omnia tela 
nequissimi ignea extinguere. [Na po- 
czątku i na końcu wizerunek N. Panny]. 
(Na końcu:) Excussum Cracouiae per 
Hieronymum Vietorem. Anno a Christo 
nato Millessimo quingentissiroo Vigesi- 
mo quinto. (1526). w 4ce, k. nlb. 32 
(sign. HJ. 

Dedykacja Henrioo YIII. Franciae et Ân- 
gliae regi, datow. Ingolstadii Baioarie 
februarii 1525. — Na pierwszej karcie 
nadpis: De ecclesia et eius autoritate. 
Z powodu tego dziełka Kucyki, powazech. Or- 
gelbr. (T. 8, str. 2.) atworsyta dwóch Ja- 
nów i rok wydania oznaczyła 1825. 
Jocher .3136a. — Wierzbowski U. N. 1019. 
Akad. duch. petersb. — Czartor. — Csetwert. 
— Krasińs. — Ossol. — Zamoj. ord. 

Toż. (Na k. przedostatniej:) Cra- 
couiae per Hieronymu Vietorem. An. 
1. 5. 25. w 8ce, ark. nlb. M« (kart 54). 

Na ark. A, madpis : De ecdesia et oiua au- ECK. ECKARTSHAUSfiN. toritate. Na karcie L^. (tyle kart ma ta 
litera) jest de Pnrgatorio. — Jocher 3998. 
E tego, co sajmuje jedna kartka, tworzy 
mjlnie oeobne dsieto i podaje że jest 
E przedmowa do Zygmunta I. — Na ostatniej 
karcie jest list autora: Rêver, in Chr. pa- 
tń D. Joanni Mattheo Episcopo Yeroneu. 
ae S. D. N. a Consiliis. Jagiell. 

— Ad invictiBS. Poloniae regem Si- 
gisiDundam, de sacrificio Missae Contra 
Łntberanos libri dao. Joanne £ckio aa- 
thore. Anno MDXXVL (1526). (TytuJ 
w ozdobnej obwódce, w której u dołn 
dwa aniołki trzymają tarczę, na której 
pięciokąt, znak zapewne drukarza). Bez 
m. dr. w 8ce, k. nlb. 7, i liczb. 107. 
PrócB dedyk. do Zygmunta I. jest na k. 7. 
ark. A : Epistoła authoris ad Jodocum Lu- 
doricum Decium. Ingolstadii 1526. — W de- 
dykaeyi do Zygin. L mówi o bitwie pod 
Tannebergem, i pogromie zakonu Krzyża- 
ków; o Kazimierzu iż powolaIJana Kapistra- 
na; powiada dalej o Zygmuncie: Yictoriam 
acceptam referons, Diro Stanislao imagines 
argenteas magnas, multis aureorum miili- 
büs parataa ex roto posuisti, ac divo 
Francisco festum diem in perpetuum con- 
stituiiti Nadmienia o pogromie Moskwy 
w r. 1514. Kończy o napadach Tatarów. 
Na ostatniej stronie nlb. stoi : Eckius de 
sacrificio misse Anno M. D. XXVI. Men- 
sę octobri. 
Wierzbow. HI. N. 2117. 

Akad. — Czarter. — Jagiell. 

— Ad Invictissimvm Poloniae re- 
gem Sigismandnm, de sacrificio Missae 
Contra Lintheranos libri dno. Johanne 
Eckio anthore. M.D.XXVI. (1626). Ty- 
tuł w ozdobach drukarskich; u góry 
w rogach orzeł i pogoń, u dołu krzyż 
biały a w nim orzeł; po drugiej stronie 
szafa rozwarta nkoronowana). Bez m. 
dr. w 8ce, k. nlb. 8 str. i 247. (Druk 
kursywa). 

Prócz dodykacyi do Zygmunta na 8. k. ark. 

A. £pistola authoris ad lodocam Ludovi- 

com Dedum, z Ingolstadu. 
Wierabows. U. N. 1026. 
Czartor. — Jagiell. — Sang, w Stawucie. 

Tow. Przyj. N. Pozn. — Zamoj. Ordyn. 

— Ad Invictissimvm Poloniae re- 
gem Sigismnndum, de sacrificio missae 
contra Lutheranos, libri très. Johanne 
Eckio authore. Anno MDXXVL (Niżej 
drukiem goc:) Eckius de sacrificio misse. 
(Na końcu:) Coloniae apud Jo. So- 
terem, expensis honesti civis Petri Quen- tel Anno MDXXVL w 4ce, k. nlb. 4 
i liczb. LXVI (chociaż mylnie LXV. 
wtórzono). 

Prócz dedykacyi z r. 1526 do Zygmunta I. 
jest list autora do Jodoka Ludwika De- 
cyusza, jak w innych wydaniach. 
Chociai wszystkie wydania noszą tę samą 
datę 1526, nie mniej prawdopodobnie pó- 
źniej są drukowane, a zatrzymały tylko 
rok druku wyd. pierwszego. 
Janoc. I. 58. — £ncyki. Orgelbr. YII. 982. 

Czartor. 

— Secunda pars operum. 1531. 
w 4ce. 

Dedic. Poloniae Seren. Regi. 
Jöcher Lezie. II. 273. — Allgem. deutsche 
Biogr. 1877 T. V. 596-602. 

Eck Magdalena ob. Loaechius Andr. 
(1695). 

Eck NicolaU8 ob. Wolan Andrzej 
(Oratio ad spectabilem senatum 1589). 

ECK W. H. Alls I. E. Graf y. MOn- 
nich nach glücklich geendigter Bela- 
gerung der iStadt Dantzig Dero Rück- 
reise nach St. Petersburg anzutreten 
im Begriff waren. Langfohr. 1734. folio. 

ECKHARDT Paul Jacob. Johann 
Adolph, Ilerzog zu Sachsen^ Uöchst- 
beglückte Helden-Thaten, als Se. Durch- 
lauchtigkeit, nach beygelegter Pohlni- 
scher Unruhe und eroberter Stadt 
Danzig etc. Besungen Anno 1734 von 
P. J. Eckhard. Wittenberg 1734. 

Z dwoma drzeworytami, przedstawiaj ącemi 
bronie i monetj starożytne. 

— Duo perantiqua monumenta an- 
nis 1729 et 1732 ex agro Jutreboćensi 
eruta atque reporta cum idolis Slavorum 
Jutrebocensium quibus accesserunt scri- 
ptores rerum Jutreboc. Vitembergae et 
Lipsiae 1734. w 4ce. Uni w. lwowa. 

Eckhardus (Anti) ob. Makowski 
Jan (1654). 

Eckart Joannes ob. Ekart J. 

Eckhart ob. Eratter. 

EGKARTSHAUSEN Karol (1752 f 
12 maja 1803). Bóg iest Miłością Naj- 
czystsza, moią modlitwą i rozważaniem 
przez P. Ekartshausen przełożona 
z francuzkiego przez Kazimirza.... Po- 
laka, w Krakowie r. 1796. w Drukami 
Jana Maia. w 12ce, 240 str. i regestru 
2 karty. 

— Bóg jest nayczystszą miłością, 8 ECKIUŚ. EĆKIUS. moią modlitwa i moim rozmyślaniem, 
od nadwornego konsyliarza de Eckarts- 
hausena napisana teraz na polski jeżyk 
przełożona. (Z rycinami), w Wrocławiu 
w Leśnie w Południowych Prusach, u 
starszego Jana Fryderyka Koma 1797. 
w 12ce, str. 286. BibL Xcîa Ponińi. 

ECKIUS (Ecchiu8) Valentinu8 Len- 
danus Rhaetus. Ad Reverendvm patrem 
eximium uirum, Sacrae regiae maiesta- 
tis Doctorem, dominum Joannom Bene- 
dictum. Canonicum Cracouien. etc. Epi- 
stoła Valentini Eckij, adiunctis quibus- 
dam aliorum uersibus. [Niżej znak I B 
(bez kropek przy literach), pod temherb, 
a pod herbem: Joannes Dantiscus Jo. 
Be. (tu idzie czterowiersz, który obaez 
przy następnem wydaniu)]. Bez wyr. 
m. druku i roku. w 4ce, k. 4. 

Są ta także wiersz« J. Dantyszka i Da^ 
yidis Milesii NissaenL Druk do karsy- 
W7 zbliżony. Wydanie cokolwiek odmienne 
od następnego, ale tylko w drobnych rze- 
czach, jak to na przykZad, że na tytule 
przy I B niema tu kropek. 
Wierzbowa n. N. 1932. 

Czartor. — Czetwer. - Ossol. 
— Ad reverendum patrem eximium 
virum, sacrae regiae maiestatis ducto- 
rem, dominum Joannem Benedictum, 
Canonicum Cracouie. etc Epistoła Va- 
lentini Ecchii, adiunctis quibusdam 
aliorum versibus. I. B. (Pod tera herb 
Benedykta i wiersz:) Joannes Dantiscus 
Jo. Be. Haec rosa quam yirides mon- 
strat pede Psytacus unco Quae tibi cum 
fuerat Stemmatis ante loco Hanc vo- 
luit Caesar, virtutis nobile signum Ut- 
que illum ostendens Judica ferret suis. 
B. m. i dr. w 4ce, k. nlb. 4. 

Druk, jestto stojąca kursywa, którego uży- 
wał w Krakowie najprzód Yietor, druko- 
wał jednak takim i w Wiedniu r. 1530 
tegoż autora wiersz do Ferdynanda nie- 
mieckiego, więc to mogło być drukowane 
jeszcze we Wiedniu. W liAcie tym z 29 
wierszy złożonym uwielbia Benedykta, 
cieszy się z powrotu po odbytych w Kra- 
kowie naukach i winszuje otrzymanej ka- 
nonii Wrocławskiej, oraz probostwa w Bo- 
chni, za poleceniem jakiegoś Jana. Po liś- 
cie idzie: In foelicem ex itinere reditum 
excellentissimi viri Sacrae Keg. M. docto- 
ris D. Joannis Benedict! Varm. Vratis. 
et Craeov. canonici etc. Domini et patroni 
pui oberrandissimi Davides Milesiut Nis- senus (wierszy 16) In stemma ejusdem 
(48. wier.) 

Czartor. — OssoL 
Toż:... aliorum versibus. — CEACo- 
yiae Lazarus Andreae impressit 1561. 
(Na końcu:) Impressum Cracouie per 
Joannem Heliez. w 4ce k. 8. 
Wierzbowa. UL N. 2378. 

Gzarnec. — Czartor. — Oasol. 
— Ad doctissimum et Clarissimam, vi- 
rum D. Joannem Benediotum, Cracovien. 
et Varmien. et Vratislavien. Canonicum. 
Serenissimi ac Inviotissimi Principis 
Sigismimdi, Senioris Begis Poloniae 
Medicum Valentini Elcchii EUegiacon. 
Impressum Cracoviae per Hieronymom 
Vietorem YIII. kal. decem. Anno 
MDXLV (1546) w 4ce. 

Janooiana I. 71. Jossyń. Dykc. 

— Ad Illustrem ac magnificum Do- 
minum D. Alexium Tursonem de Be- 
thlen Falva, Regni Hungariae Palati- 
num: Epigrammatum sacrorum liber. 
Valentine £ekio Lendano Auctore. In 
regia Poloniae Cracovia Hieronymus Vic- 
tor regiae cancellariae Chaloographus 
impressit III. Non. Febr. anno salnti- 
fero M.D.XXXVII. (1537) w 8ce wiek. 

Jussyń. I. 71. 

— Ad inclytum Hungariae et Bo- 
hemiae regem etc. Archiducem Austriae 
etc. Dominum Ferdinandvm, Epistoła, 
nomine partium Superiorum Hungariae, 
Valentine Ecchio Lendano autore, Alia 
eiusdem Epistoła, ad Magnificum D. Ale- 
xium Thurzonem, regiae Curiae Jadi- 
cem. Hieronymus Victor excudebat Vien- 
nae Austriae. Anno domini MDXXX. 
(1530) w 4ce, rfyg. A- Bu, (k. nlb. 8. 
ostat. biała). Druk kursywa stojąca. 

Jusz. I. 72. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. 

— Ad Rudolfum suum, in landem 
Philippi Beroaldi elegiacum carmen. 
Ob. Beroaldus (Modus epist. 1512). — 

— Hymnus exhoitatorius ad Craco- 
viam. ob. Dantiscus J. (De Sigism. Victoria 
1615). Virorum îUustr. carmina de cae- 
de. 1515. 

— Ad clarissimos viros Dominum 
Petrum Czipser et Andream Revber 
Bartphani Populi, illum ecclesiasticam, 
hune saecularum moderatores dignissi- itcKuia. ^ǻf09- no«: ibfimmm fistmm VAlâotini Lo- 
«hîi ide «nricHłae etooneordifte «tilitate 
hisum Bartptae 161'8. îtnpressmp Cra- 
coyiae in aedibos Donum Joannia Hal- 
ler 1618. w .^4C6. 

JanfMiana .1. (66. JIuw^a. .1. 31. 

— AA Oenerosum DomÎAvm Do-i 
minuiD ÀlexiaiD Tharscoiem De Be- 
thkoBufftka, Comitom Zoilwsono^, tatque 
Cameramum 'dremnieensem, Liberum 
Domînam Plesnensem, et IHnrtrem In- 
yiolissimi ptiacipis Ludovici Kegi? Han-j 
gaiiae £!abiculariusa. ApophoTAticam 
camen de Cfariali nartivîtate, «lef^s com- 
positum. JnbiluB Heroieos Oassouiae 
habitua, ob aduentnm Reuerendiss. An- 
tistit», Domini Georgii Quinqne eedle- 
siensis ^episcopi. (Regnorumqne Hunga^ 
TÎae et B(^emiae CanceHarii dignissimi, 
beroioîeTenibuS'Conditaa. Epithalamium 
in nuptiîs Ëgregii atqae pmdentis Viri 
Dommi Joannia Sailli ch, nuper judicis, 
nunc Senatoria Cassoviensis et oomitis 
Camerae regalia, oarmine elegîaco. Va- 
lentino *Ecobio 'Łendano autore. Impres- 
sum CracoiFiae »per Hieronymum Vieto- 
rem. Ânno partus Vtrginei 'Milleaimo 
quingentesimo vigesîmt) C^ 520). ©ie de- 
cimo septimo .Jiilii. w 4ce wiek.» kart 
12.Dlb. 

Na k. C,. Ecchins Joanni ex Badrthpha 25. 
Mail 1.520. 

Janoêîana I. 67. — iTV'ierahowBki 'II. N. 868. 
tTen podaje t7tol.axiacixiiet8krócoii7, sopu- 
Bzczeniem: elegîs ^aompoaitvn.,.., Begno- 

ninqpe -^ coaditiijs Ox»a .zewoian^: 

Epithalamium pro nuptiis dni Jeanviis Say- 
-flkh. Yalentino Encliîo X<«ndano aatore. 
(Miejsce druk a i rok maj§' być wyrażone 
nie na tytule, lecz na k. C,). -— Więc 
albo były dwa odbicia tytufu odmienne, 
albo tek moie Wierzbowski lytul skrócił, 
. ze :aimanQ > nazwiska *8aafllich na.Sayflkh. 
.Janoe. I. 67. BeUrsb. pnbl. 

— Ad NobiliaaiiDUin Doroiuvro, Do- 
minom Aleztum Tharwmam i de JBletiblem- 
Miia Comitem 2k)łi^DS0m, Gatm^rariujn 
Chremnioensem, Itbomm dominum Ple- 
snentem > et Jllustreai Inoi^ttiaoimi Brin- 
cipis Ludomei Regis -Buogairiae a Se- 
ctttis. De rBaipThlioae Adminislratvodae, 
Diaiogys« Elpistoia /QQimolatoria: ad 
magnificoa dominos Aiexinm ;et > Joan- 
nen, Tłmoiwaa, >^ :»oi;km Beueren- dimm à(>mm Jpaimîs Thunsoni^, JEpi- 
scojpi W^aùslaviaosis. Ëpitajplûa uę^rią, 
pvo eoiilem, ad .eösdeoi dvOniioos. V^ien- 
tinp Ëcohio XiOndano Avtore. (Na koj(i- 
cu:) Ixnpressuw flracchoviae per Hie- 
wnynwAW Vitatorem. Anno ab .orbe re- 
.deix^o. MiUeßimo quingentesimo vige- 
ąimo (15iJ0). w 4ee, ark. D (kfirt 18 
JoJlb.) 

Jest tu także przedrukowane tegoi: De mniąi- 

tiae et concordiae ntilitate. 
Panzer VI. 462. — Janociana I.<68. — Wierz- 
bowa. 11. N. 969. 
-C;i»p0^. — Qzartor. ^r^ .K^rpik. :- Ossol. 
Potoc. w W'ilan. -^ ^awU^iow. <r- Çetersb. 
*— .Tißmfii^' ord. 
v^ Ad Magnificvm>doini&iun,.dominam 
Alexi^m Tburzonem, cte ßetblemfalua, 
Cajnerarium Cremnicenaem , Comitem 
ZoUiepaeia et Begalium Cnbiculario 
Magisirum. De diuo Alexio, Batricio 
Romano Hymnus SapbiouS; a Valenti- 
no Ecchio aeditus. (Na kar. ostat.:) Im- 
.preas^m Craooui^e per QierQnymum 
Yietorem Anno quosupra. iw See, kart 8. 
Dedyk. datow. Bndae aabb^tbo post Ascen- 

ßionem DoiAini anno XÔ21. 
Wierzbowa. III. N. 2096. Czarnecki. 

— De antiquissima nominis et fa- 
milie Thnrzonû origine^ & eingulari 
Praestâtissimi dni Alexii Thurzonis Ca- 
merarii Cremnicen et liberi domini Ple- 
snenais eminentia Panegyfis, Valentine 
Eekio autore. In f^kii sni commenda- 
tionem darbo. [Tu idzie aześciowiersz]. 
Lodo viens Boüillus Scbaffhusanus lectori 
[Tu czworowiersz] (Na końcu:) Impres- 
sum Graccouiae ,per Hieronyipum Vic- 
tore AniK) Gbristi Millesimo quijigête- 
eimodeoimo nono (1519). w 4ee, k. 8. 

NaodwroQÎe tyt: Ad AI. Thuraeneip prestan- 
tissimi Viri D. Valent/ CarbonisiOramma 
tei Caeeovtensis pro Eokii-^sai conunenda- 
'tionem Caimen. 

'Dedyk.: Aleado Turzoni Cracoviae pridie no- 
nas Octobris 1Ö19 Eudolphus Agricola 
poeta, lector ordioarius CraQorien«is se 
commendat. 

Na końcu tej wierseo.wanej genealogii idzie: 
Gener. D. Alexio Thurzoni Nicolaus Salo- 
mon se offert. (Tu oémiowiersz.) 

Wieczbows. IirN. â067. 

Czamęc. -^ Jaglell. 

— Ad.generosum dominjojm Dominu 
Alexiü Thurzum de BethleerofaluÄ co- 
mitcw Zolienscüua,. & camerari4ni ccemni- 

2 10 ECKIUS. ECKIUS. censem, dominu & herodem plesnen- 
sem. De] mandi contemptu & virtute 
amplectenda Dialogus. Supellectilium fa- 
scicolns carminé elegiaco. Valentine 
Eckio authore. Lecnardvs Coxva Bri- 
taDnvs libellum pio lectori commendat. 
(12 wierszy łae). [Na końcu:] Impres- 
sum Cracouiae per Hieronymum Vieto- 
rem, impensis uero Joannis Peyr ciuis 
& Bibliopolae cracouiensis. Anno ab 
erbe redempto 1519. w 4ce, k. nl. 21. 
(Tylko 3 wiersze na ty t. dr. goc.) 
Na odwr. tjrt wiersze Rudolfa Agn^iooli. Syg. 
a, : dedykacja Tarzonowi; syg. e, v.: wier- 
sze łac. Ëckiasza: ad Petrum Czipser 
et Andream Beuber populi bartpbani, iUum 
spiritualem, hunc saecularem, moderatores. 
Od ark. d, wiersz: SupeUectilium fasci- 
culas per Val. Eckium compositus ad D. 
Al. Thursom. (kart .SVa)» Kończy wiersze : 
in noro magistratu Andreae Beuber septe- 
narum Artinm Baccalaurei 1517 pro )4mo 
Magistratu A. Reuber 1Ô18. Pro 15 mo 
Magistratu eiusdem 1519. 
.Wiszn. VI. d.')3. — Bentkow. O uajd. ks. 
73. — Janoc. I 67. Jagiell. 

— De mundi contemptv et virtute 
amplectenda Dialogus. Suppellectilium 
fasciculus carminé elegiaco. Valentine 
Eckło Authore. Leonbardvs Coxva Bri- 
tannvs libellum pio Lectori commendat. 
(Tu 12 wierszy). (Na końcu:) Impressum 
Cracouiae, per Mathiam Scharffenbergk 
sumptibus Marci Scharffenbergk, biblio- 
polae ac ciui (tak) Cracovien. Anuo 
ab incarnatione Saluatoris nostri. 1528. 
13 die Junij. w 4ce, k. nlb. 16. 

Przypis : Alezio Thurzo, comiti ZoUensi, z da- 
tą Idibus Febr. 1519. 

Na k. 12: ad eundem Alex. Thurzum Val. 
Eckii epistoła d. Julii 1518. Potem (ark. D) : 
SupeUectilium fasciculus ad A. Thurzum 
(wierszem, kart 4). 

Wierzbowski II N. 1048. — Wiszn. VI 333. 

Czapski. — Czartor. — JagieU. — Kórnik. 
— Ossol. — Warsz. uniw. — Zamojs. 
Ordyn. 

— Panegyricvs in Lavdem praestan- 
tissimi doctoris Augustini Moraui Pre- 
positi Olomucz. et Brunnensis Nec non 
Pragensis atque utriusque ecclesiae Vra- 
tislauiensis Canonici aeditus. Magistri 
Joannis Solfa ad Valentinum Ekium 
Carmen phaleutium. Bez wyr. m. dr. 
i roku, w 4ce, k. 10. 

Na ostatniej karcie weród ozdób drukar- skich: Joannis LupuUi Badmanensis ad 
solertes artis Impressariae magistros Flo- 
rianum Unglerium et Yolfgangum Lem 
Carmen extemporaneum. Dedykacya : CU- 
rissimo viro Sigismundo Gloczer canonico 
Olevesen. z podpisem na końcu : Gracchoaie 
ex Oermanorum Cantubernio VI Jdus Ang. 
— Quis enim ignorât (pisze o kanonika) 
omne virtutum decus et splendere et eni- 
tessere? Quippe qui Isocratis jucundita- 
tern, Caesaris pulchritudinem. Demosthenis 
facundiam, Antigonis mansuetudinem, Titi 
casuitatem, Traiani iusticiam et (ut cae- 
teros Tolens praeteream) Cyri liberalita- 
tem rite possideas. — Tenie Lupulus Bod- 
mareusis umieścił wiersz : in circum fora- 
neum autoris obtrectatorem (42 wierszy). 
Juszyń. I V2. Ossol. 

— De Resurrectione Dominica Car- 
me : lUustri ac Magnifico Domino, dno 
Alexio Tbvrzoni de Bethlemfalua, Re- 
galium Thauernicorum ac cubiculario- 
rum Magistro &c. pro munere Natalicio. 
Per Valentinum Ecbinm Lendanum Rhe- 
tum Bartphanae Reipublicae a Consi- 
lijs atque a libellis, nuncupatim ad- 
scriptum. (Na końcu:) Impressum Cra- 
coviae per Hieronymum Vietorem An- 
no Domini MDXXV. (1526). Mensę Ja- 
nuario. w 4ce, k. nlb. 4. 

Na s. odw. k. ost. jest drzeworyt, wyobra- 
^J9<^7 Chrystusa. Na odwrocie tytułu za- 
lecenie poezyi Alexio Thurzoni. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. warsz. 

— Tenże tytuł: Impressum Craco- 
viae per Hieronymum Vietorem anno 
Domini M. D. XXXIV mensę aprili. 
(1534) w 4ce kart 4. 

Dedykacya datowana Bartphae Cal. Januar. 

1525. 
Wierzbow. n N. 1113. — Janoc. I 70. — 

Petersb. 

— De ratione legendi autores, li- 
bellus, impressus Cracoviae per Ma- 
thiam Scharffenberg. Anno Domini Mil- 
lésime quingentesimo vigesimo tertio 
(1523) Vn. Kai. Junii — (Zarazem:) 
Epistoła, maxime spei, veterisque ac 
recentioris littérature peritissimo Ado- 
lescenti Emmanueli ReuberO; jucundis- 
simo quondam discipulo ac convictori 
suo, ab ipso Eckio^ Cracoviae ex aedi- 
bus Minoris Collegii Academici, V Idus 
Mart. Anni MDXXIII. w 4ce. 

Jocher 2. — Janocki I 69. 

— Ad Sigismundum inuictissimum ECKIUS. ECKIUS. 11 regem Polonie. Russie. Pruseie. etc. 
Threni neglecte Religionis, per Ualen- 
tinum Eckium editi. (Dotad tytuł dr. 
goc. Winieta: w czworoboku podłużnym 
pogoń, po bokach kwiatesy). Eckius ad 
iDusam suam (10 wier. łac.) B. r. m. 
i dr. w 4ce, k. nlb. 10. (bez sygnatur, 
bez kustoszów). 

Na odwr. tyt i s. g. karty nast. dedyka- 
cja: Mathiae Dreuicio episcopo vladisla- 
viensi LudovicuB Decîus. Graccovie 15 
febr. 1618. Na str. odwr.: Jodoeua Ludo- 
yiens Deciiu Valentino Eckio Lindano. 
Graccovie lô febr. 1Ô18. Na k. .8ej i 8. 
g. karty czwartej wiersz do Drzewieckiego, 
na którego czele berb jego (Cio/ek), a nad 
tarcza pastora! i infii/a. Na btr. odwr. karty 
czwartej drzeworyt przedstawia religię 
przeszyta mieczem przez Moskala, bitą 
bazdyfranem przez Turka, a suknie jej 
szarpią trzy psy. U góry, po bokach i ndohi 
wiersze: skargi religii. — Na k. öej wier- 
szowana przedmowa Eckiosza do Zygmun- 
ta, a na jej czele orzeł polski ukorono- 
wany i wielką literą S przewinięty. Na 
k. 6ej dopiero zaczyna się wiersz: Thre- 
ni etc. Strona ostatnia biała. W tekicie 
tylko przypiski na brzegu dr. goc. 
Wierzbows. II N. 942. — Juszyńs. I 72. 
(ma Grac. apud J. Haller). 

Ordyn. Zamoj. 

— An prudent! vire sit ducenda 
vxor. Walentini Ekii Philyripolitani ad 
Bartphanam iuuentutem camena tamul- 
tuaria. Clarissimo viro dno Âlexio Thur- 
Bo nuncupatim dedicata. Omatissimi viri 
Fabiani Eysenberger grammatei Bart- 
phen. pro amici sui libello decastichon 
ad lectorem (10 wierszy łac). (Na kar- 
ci ost. B. g.:) Impressum Cracouie in 
edibus dni Joannis Haller in die Do- 
rothée Anno 1518. (Na tejże kar. s. 
odwr.:) Joannis Aurificis Kassouiensis 
Ogdoastichon ad lectorem Ekiane edi- 
tionis (8 wierszy łac). w 4ce, k. 12 nlb. 

Dedykacya Alexio Thurso Cracoviae 7. Ca- 
lend. Febr. 1518. — Janoc. I. 66. (ma p. t. 
tytu2: Utrum prudenti yiro) Zaé toi samo 
podaje w Nachrichten IV 133. z datą IblŁ 
co widocznie pomyłką jest, bo tej edycyi 
nie wymienia w Janociana. — Wierzbow. 
I 45. Warsz. Uniw. 

— Utrum prvdenti viro sit dvcenda 
vxor. Carmen sanè ele^antissimum , illu- 
Htri ac magnifico Domino D. Alexio 
Thurzoni, &c. dioatum. Valentino Ecchio 
Lendano Rheto autore . ' . Pavlinvm de- cretvm. [Tu idą trzy wiersze grec] 
Item Svpellectilis fasciculus, oppido ele- 
ganter eodem compositus. (Na końcu:) 
Impressum Cracouiae per Hieronymura 
Vietorem. Anno. M.D.XIIII (1514. 
właśe. 1524). w 4ce, k. nlb. 12. 

Tytuł w ramco ze stupami i czterema her- 
bami: orzef, pogoń, berła, wieże trzy w ką- 
tach, często przez Yietora nżywanemi. — 
Ded. Alezio Thurzoni z r. 1518: a na 
końcu odezwa M. Pyrsera do Ecchiusza 
z datą 15 aprilis 1524. — Jui Lelewel (U 
92.) zwróciŻ uwagę na mylnie połoiony 
rok druku, jak to wskazuje jasno odezwa 
Pyrsera. 

Janoc. Nachr. IV 1.% (z datą 1514). — Ja- 
noc. I 220. — Wierzbows. II N. 1005. 

Czarter. — Jagiell. — Krasiński. — Ossol. 

— : Valentini Eckij Philyripol^itani 
de arte versificandi opusculû, omibus 
studiosis, ad poeticam anhelantibus: 
non tam iucundu q; frugiferum. In 
versificatoriç artis opusculü Endeeasyl- 
labon cömendaticiu Georgij Vuemeri 
Patschkouiani strenni (sic) musar. mi- 
litis (21 wierszy). (Na końcu:) Impres- 
sum Oracchouię. per Florianum Ungle- 
rium: excussione tumultuaria: qua- 
propter studiose lector si quid erratum 
fuerit litterarum inuersione te elimi- 
nare non tedeat: non enim lincei nobis 
oculi sunt: ut omnia ad amussim pers- 
picere valeamus verum utcunque sit, 
equus aliquando, cui licet quatuor sint 
pedes cespitat: non ergo mirum tibi 
sit, si erratio aliquando itinere perre- 
xerimus (sic). 1515. w 4ce, 20 kart 
nlb. dr. goc. (prócz ded. i wierszy). 
Na odwr. tytułu ; Georgij Logi Niseni optimę 
indol is adolescentis ad lectorem ezhorta- 
tio ('H wier.) Tetrastichon Balthasaris 
Latistomi de Lublin in logodedalon. De- 
dykacya Jodoco Decio Lodouicio Helueto 
ex germanorum contuberio 1515. Na ty- 
tule drzeworyt: herb m. Krakowa i Un- 
glerowskie liście Na k. D^: Ad ampliss. 
antistitem D. Franc. Chahol Episc Za- 
grauiensem eiusd. V. Eckij carmen. Na 
Dg : LodoYicus Bouillus aeconspolitanus in 
sondratissimam praeceptoris sui Sticholo- 
giam exhortatorium (oémiowiersz). Dalej : 
Vigilantissimi phoebeę lyrę alumni Joannis 
Sagittarii Novoforensis ad iurentutem 
{»ztkć strof) Na ostatniej stronie : Joannis 
Castor Lipcensis in laudem V, Eckij (12 
wier). Ad. Sebas. Steinhoffer Hallanum 
aensuallem. Eckius (10 wierszy). 12 EÏCItïOS. scttius: Łukaszewicz Hist SzkA I 90. pnjtao» edf" 
cy% z tego reku »le z odmiana mala w tj- 
tul«. — Jocker N. 69B i 69^4 tworzy dwie 
odmienne edycje z r. 1515. jedn^ bez wym. 
drukarza, drug% drak Unglera. Wynikła 
ta pomyłka zt^d, że Janocki Nachri«bt 
IV 139 pisze, iź drukarz nie wymienknj. 
Toi w JanoetaiuE I 6Ö twierdzi. Widać 
Unglera nie dfljrzat, bo zarazem pisze, 
ii drogta edyoya ukazała się 1521 r. 
Jocher 69:^i — Wierzbow. n. N. 909. 
Czâ#tor. — JagîeU. — Ossol. — Zamojs^ordyn. 

— De versificandi arte opusctdum, 
omnibuB studiosis, ad poeticam anhe- 
lantibuB, non tam iucnndum q. frngi- 
ferum. Rndolfu» Agricola iunior poeta 
laureatas in Ecchii sai libellum (10 
wierszy). (Na końcu:) Excussus est 
hic liber denno Gracchoviae in profesto 
diui Sebastiani. Anno 1521. per Hiero- 
nyma Vietorem Philonallensem Silesita- 
num. Impensis providomm dominorS 
Marci Scnarffenberger & Joannis Boii 
bibliopolamm. w 4rCe, syg. A — Pg (k. 
nlb. 28). 

19'a odwrocie tytntu : Gaedrgins Vuemerus 
Patskovianus Sccbii conjuratus^ ad pium 
lectorem (wiersz). — Dalej: Oener. D. Alexio 
Tbursoni, de BetlemfaWa, Comiti Zoliensi 
Oamerario Cremnicensi et ill. invictissiml 
principis Lodovici Uegis Ungariae a Se* 
cretis. Dedykacya 8 Nona« .lanuavti lA2ł. 
datowana. Dedykacya zaczyna słowy: Qvm 
urgente necessitate in banc me nuper 
Academiam recepiflem, inconsultum qui' 
busdam amiculis meis visum est, si ipse 
literario deditus negotlo inerti me iam 
nunc ocio darem. — Mei amiculi consa* 
lerent, quo versiâcandi artem anno ab 
bine sexto sub Jodoci Decii nomine in 
lucem a nobis editam, propter evemplariom 
inopiam denuo stannei excudi literie eu- 
rarem. Po dedykacyi jest przedmowa T. 
Eecbiusa do Jodoka Ludowika Deeyusza 
datowana Graccbovie ex Geimaaiorum 
contubemio a. 1515. Dalej idzie wiersz 
Ecchiusa Georgio Vuemero. — Przed koń- 
cem wiersz Eccbiusa : Ad Tigilantiss. Kor- 
ponensi» ecclesiae protomystam Dum Ni- 
colaum Laufinan Cbrysoreotanum (rulgo 
Goldbergeri D. etc. - Na ostatniej stronie 
tarcza berbowa Thuvziusa i czworowiersz. 

Wierzbow. I 54 (ma kart 27). 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. 
^- Ossol. - Uni w. warsa. 

— De versificandi arte opuscnlum, 
omnibus studiosis ad poeticam auhelan- 
tibus, non tam iucundum q. frugiferum. 
Budolphus Agricola Junior poeta lau- reatus in BcchH sni fibellumr. (Pod tern 
10 w.) (Na końcu:) Ex aedibt» Hierch 
nymi Vietoris. M.D.XXXIX (1639). 
ir 4cé, k. 28 nlb. 

(Ifa ostot. â^bth stronack:) Ad Tigilsatis- 
sinmm KoiponsssÎB Ecclesift» Protamialam 
Dominum NiooUum Chrysoreotanum, tuI- 
go Goldberger, Dominum Observantissi- 
mum : beroicum Carmen Yalentini Ecehii. 
Ta edycy«' tern sie różni od poprzedniej, 
*0 Klery arkuszy ' znaezon« s^ liczbami 
rzymskiemi, gdy w edycyi z r. 1521 arab- 
skiemi. W edycyi z r. 15H9 nie ma takśe 
na końcu tarczy Turzonów. 
Jodier 695b. — Janoe. I 65— ff. — Wien- 

bowB. II HQÈ, 
Akad. — Czartor. — JagîeB. — Ofcuol. — 
Petersb, 

— Poemata varia. Cracoviae, per 
Hieronymiim Vietorem 152t>. w 4ce. 

Pnytaosa Paacer VI 4^2, al« taki zbiór 
nie istnieje. B^ie to uogebsiesie luź- 
ny ck poesyi w ty» rolm tloeaenjcb. 

— Pknnoniae luctus etc. Cracoviae 
1544. excudebat Hier. Victor, w 8ce. 

d^ tu nastanę wiersoe Eckioaaa: a) Nicolao 
Thuiocio anlae regiae magistro, 6. w. lac., 
b) Paulo Bakytbi 6. w. lac, o^ Sieolao 
Ostrosith, 6. w. lac, d> Alezto Tbursoni 
ejnsqae ûuniliae, 14. w lac. i temuż 2. w. 
Ülc, e) Francisco Comiti a Frangapanibns 
Archiepiscopo Colooensi, 16. w lac., i te- 
muż 2 w. lac., f) Arci Wissegrad, 8. w. 
lac^ g) Clara» ab Wylak Fraaurisoi Jaa* 
riensis E^isoopi matri, 8. w. laa Dla tejto 
dwa dwuwiersze lac, b) Barbarae Frań- 
cisci Bera propalatini Begni Hungariaa 
oonjugf. 8. w. lac, i) Valentine Zepsio 
praeposito Earsiensi, 10. w. lac. k) Jos^iho 
Teetandro medioo« & w. lac We wasyst- 
kich tych wierszach opłakuje śmierć osób 
w tytułach wierszy wymienionych. 

Janoc 1 71. 

— Ob. Algorithmus (1514) — Au- 
gustinus (De vita Christiana 1529) — 
BenedictUB Joann. (Libellas novas 1521) 
— Beroaldus Philippus (1512) — Car- 
mina (de cede scismaticorum 1515) — 
Grates Tbebanus (1512) — Dantiscus 
Joannes (1514) — Florus Lucius (Bel- 
lorum romanorum (1615) — Herberstein 
Sigismundus (1558, 1560) — Horatîus 
(Epistolar. libri 1522, De arte poetica 
1521) — Luctus (1544) — Visliciensis 
Joannes (Bellum Prutenum 1516) — 
Prudentius Aurel. (Liber Peristephanon 
1526). - Schroeter Ad. (Elegiarum). 

JttszyiŁs. 69. — Janociana I 62. 203. — ECUUffN. KCUIR 16 JiuiQB. Nachr. 1¥ 138.. -• floltjkowi 
e akjul 2â8. — Jocher. Obras I 180..— 
Wiasniews» Hiat. Ut. IH 322. IV 141. 
Vr39-47î 84. 336r 348.— Encykl. Org^lb. 
▼ni 1—2'. — Lelewel BlU. k». I 92*. 

EeKHAMV fio«trH«r. De Genf usio^ 
nis« Łingnarum Origine Et Mbdö, Bre*- 
▼18; Ac LineiV Fere- Primis Adambrata 
Dissertation Qimm Dco O. M. JavaBte 
Consensu' Amplissimae PacnltEttis Phi- 
losephicae. Praeside M. Stephano- Gor- 
lovic F. r. Hebraeae- Linguae et Oriel^• 
talinm OrdSnario, Facult. Art. et Phi- 
losoph. Seniore^ Praeeeptore et Pàutore 
honorandoi Publicae Disquimtioni sirb- 
mittSt Ctettfrierf Eekinanir, Vratislavia 
SiłesiaSj Aator et Respofidens. Ad diem 
Deeearfbr. itt- Auditorio Majori. Regio- 
mofiti typie* exscripsît Josua Segebad 
Anna M.DC.LXXH. (1«72). w 4ce, 6 
kart. Wroclkwi. 

Eclafrci89emen8 sur 1& décret de 
commisafon imperiale à Ratisbonne au 
sujet de la déclaration de guerre de la 
Franca et d'un autre écrit portant pour 
titre : Réponse aur motifs de Ta France 
et d'bn autre 6crit. (1733). w 4ce, 
Btr. 40. 

Ob. Exposa fincère déi électfbnB k la coir 
nmner de Pologne (1733). 

Cnrtbv. — Kijowi. — KiaaińB. 

Ccilürci88einent de la question si Mr. 
Zagehoer ob.. Zugehoev — Czacki Tad. 
(Odpowiedź 1787). 

EflBlairGi88MI6lrt touIuuU la De* 
TOtion au Coeur de Jesu - Christ et 
qjaelqnaB priâtes pour honorer ce sacré 
Coeur. Vanovie. w See. 

Dedykacja A & BaeeL MHe lai CoButassa 

ICącln^ podpisana: Lm Clen réguliers à» 
la Hère de Bien Scholar. Piar. 
Jocher 7012. Dzików. 

Ecnp8igraphfa ob. Sfowakowicz Sta- 
nislaw (1668). 

Efilipeis Polonian zob. Candidas 
Veronensis (1709). 

EcclipsiS siderum ob. Czemiecki 
JiMD. (in obitu Portii 1661). 

folog« (Eeck>ga) oh. Rebinger M. 
(Benioaonis 1560) — Sabinus (ad Łaski 
1043) — Samboritanus (fitegiae 156t, 
P. Târio IUI.) — SeaeriuB E. (ga- mica 1647) — Tobolbki A. (nuptialis 
15Ö8) — Zamell F. (Gustavi 1)638). 

Eso délia fema ob. Boniai F. M. 

Ecole (L!) de pieté. Contenante les 
offices, vêpres, hymnes, et proses de 
l'église, avec les exercices du matin et 
du soir, les prières pendant h, St. 
Messe, la méthode pour la conÜBssion 
et la communion^ et les oraisons des 
sept jours de la semaine. A Vaiaovie 
1785. dans Timprimerie des Eeoles 
Pieuses. 8ce, k. 10. nlb. Kalend, str. 
451. Tablic kart 2, 

Jocher 6746. Curtor. — Jagiell. 

Eco 188 militaires ob. Saint Maurijca 
de Saint Leu (Reflexions 1776). 

Economia sive laudationis Beatorum 
Stanislai Kostka et Aloisii Gonzaga de 
Sooietata Jesu scm'pta, a studiosis. Ute* 
raruvy & sodaiitate daporeuti&(?) Virg;i^ 
nis Annuntiatae adscriptis adolesoentibôs 
in CoUegio Caljfliensi eJAsdem Soeieta- 
tîs ad Illustr. et Reverend. DD Andream 
A Bnin Opaliński ftaepositum Plocen- 
sera major. Reg, Polon. Secretar. Coad- 
îutorem Episcopatus PbsnaniensiEU Ca- 
lissii Ex Typograpbia Alberti Gedelii 

Anno D. 1606. w 4ce, kart 22. 

Oseol. 

Eemoffile poHtique. ob. Brohl (178t). 

Economlque8 ob. Avis (1791). 

Ecphonenata liturgiey greckiey 
alLo wjkład ob. Ohilewicz Pachomiusz 
(1671, 1685, 1708). 

Ectypue ob. Łasacz Mar. 

EGtfT (L') Jan Chrzcicial (urodź. 
1740). Mowa o ajryteomoiei zakonni- 
ków miana stylen franouskim w pre- 
moostraeie przy zaezęciu kapituły na- 
roéowey prowinoyi firatneoskich i po^ 
Uiżazych d. 5. sierpnia 1779. r. przee 
JX. D. TEcuy doktora Sorbony na*- 
tenczas przeora w kollegium paryskiem, 
dziś zaś opata premonstrata generała 
i głowę całego zakonu kanoników re* 
galarnych prem. A teraz w jęayku 
oycaiystym pod imieniem Norberta S. 
tegoż zakonu fundatora arcybiskupa Ma- 
gdebur. za poa^woleniem Zwierzchnońci 
drukowana} r. 1786l B«b ib. dr. (w Ło- 14 BDEI^ BDER« wiczB w druk. Xcia Prymasa), w See, 
26 kart. Warss. Uniw. 

Edel Aegidius ob. Simandi (Com 
albi 1782). 

Edel Fr. ob. Grodzicki Stanisław 
(1698). 

Edelleute zu richten ob. Obrigkei- 
ten (1764). 

Edelman Pools. Het sterveade Po- 
len, ob. Polen (1667). 

(Edelman). Eine» Pohlnischeu Edel- 
manns Anrede an die Grossen in Poh- 
len, die Ruhe und Einigkeit des Kö- 
nigreichs durch Wegschaffung derer 
Jesuiten zu befördern betreffend. An- 
fangs in Pohlnischer Sprache geschrie- 
ben, nachgehends in die Lateinische 
und Französische, nun aber wegen 
jetziger Zeit Läufften in das Teutsche 
übersetzet, und mit Erläuterungen ver- 
mehret. Anno 1727. w 4ce, kart 20 nlb. 
i Str. 92. 

Cat. Bibl. Brungw. III 663. -- Porówn. Con- 
silium de recuperanda pace 1607. oraz Dis- 
cours aux Grands de Pologne 1726. 

Czartor. — Uniw. Iwows. 

— ob. Antwort (1666) — Send- 
schreiben (1704). 

Edelphue ob. Regni (1727). 

EDER E. Maxi. Ode votiva ad 
celsiss. Jos. Alex. S. R. I. de ducibus 
Prussiis principem in Jabłonow etc. 
Jabłonoyium, palatinum generałem no- 
vogrodensem etc., fcsto divi Josephi, 
die tutelaris sui, in perennem memo- 
riam. Gedani in offic. Schreiberiana. 
B. w. r. w 4ce, str. 8. 

Kijows. — Krasińs. 

EDER Michał. Chorégraphia Davi- 
dica; Oder Land-Tafiel Königes Davids; 
ex Psal. 27. V. 13. Ich glaube aber 
doch, etc. Bey Christlicher Leich-pro- 
cession Des Ehrenfesten, Wolgeachten, 
Wolbenambten Herren Johann - Fride- 
rich Hoffmans, Bürgers und Handels- 
mannes in Frawenstadt: Welcher Anno 
Dei incarnati 1642. den 14 May des 
Abends umb acht Uhr, sanflft und see- 
lig daselbst durch den zeitlichen Todt 
verschieden, und den 18. hernach in 
sein Ruh - Kämmerlin, mit gebürlichen 
Ceremouien versetzet worden. Gestel- let, und auff Begehren zn Papier bracht 
Durch M. Michaelem Ederum, Predi- 
ger beym Kripplin Christi zur Fra- 
wenstadt. Gedruckt zur Polnischen 
Lissa, durch Wigand Funcken. w 4ce, 
sygn. Aij — Diij. WrocZaw. 

— Cecidit Corona. Die Krone un- 
sers Haupts ist abgefallen. Ex Thren. 
5. V. 16. Bey sehr Ansehnlichem, 
Volckreichen Begräbnüiiis Des Weiland 
Edlen, Wol Ehrenwerten, Grossacht- 
barn , Hochgelehrten und Hochweisen 
Herren Davidis Henningi, Phil, et Med. 
D. Praetici Felieissimi: Reipublicae 
Wschovensis Pro Consulis Floren tissimi, 
et Patris Patriae; Welcher Anno Chri- 
sti 1642. den 30. Novembris zu Mit- 
tage 2. Viertel auff 12. sanfft und see- 
lig durch den zeitlichen Todt verschie- 
den, und den 9. Decembris, war Dien- 
stag post 2. Domin. Adventus, Christ- 
lich und ehrlich zur Erden bestättiget 
worden. Aussgeleget, unnd auff begeh- 
ren zu Papier bracht durch M. Michae- 
lem Ederum, Prediger beym Kripplin 
Christi zur Frawenstad. Gedruckt zur 
Polnischen Lissa, durch Wigandum 
Funck. w 4ce, sygn. Aij — Kij. 

Dedyk. Janowi Jonstonowi i Jan. Fabiano- 
wi Fechnerowi. (Dedyk. z datą 20. Jan. 
1643.). WrocZ. 

— Ehren Preiss der Liebe Gottes 
gegen die Sttnder, ex Rom. 5. v. 8. 
9. 10. Bey VoUkreicher Ansehnlicher 
Leich - Procession Des weyland Edlen, 
Ehrenfesten, Gross Achtbarn, Hochge- 
lahrten Herren Balthasaris Zachnii Icti 
Et ludicio Regio Ducatus Glogoviensis 
a Secretis: Welcher Anno 1640. den 
27. May Abends drey viertel auff ze- 
hen, in Frawenstadt durch den Todt 
seelig eingeschlaffen, und hernach den 
3 Junii daselbst Christlichem, Ehrli- 
chem Brauch nach, bestattet worden, 
Gehalten, und auff Begehren zu Papier 
bracht durch M. Michaelem Ederum Pre- 
diger beym Kripplin Christi daselbst. 
Gedruckt zur Polnischen Lissa, durch 
Wigandum Funck. 1641. w 4ce, sygn. 
Aij — Fiij. Wvoclaws. 

— Judith Lychnuchus Mosaicus. 
Oder Judith Der gtlldene Leuchter EDER. EDER. IB Mosis: Bey der vornehmen Leich-pro- 
ceasion Der weyland Hoch- und Wol 
Edelgebohmen, Gestrengen Viel Ehm- 
Hoch Tugendreichen Frawen Magda- 
lenae Loossin, Gebohrnen von Zedlit- 
zin, Frawen auflf Qrambschütz und 
Trebitz; Des Hoch- und Wol Edel 
gebobmen, Gestrengen, Hochbenamb- 
ten Herren Hansen von Looss und 
Simbsen, auff Grambechitz und Tre- 
bitz; Kays, auch zu Hungam und Bö- 
haimbKön. Maytt. Ferdinandi II. Hoch- 
mildesten Andenckens, Raths und des 
Gross Glogavischen Ftirstenthumbs Voll- 
mächtigen Landes - Hauptmanns, jetzo 
in Gott ruhenden Nachgelassenen Fra- 
wen Wittibin: Welche zur Frawstad 
Anno Christi 1640 den 7. Julii drey 
viertel auflf 9. vor Mittag, in Christo 
Banfft und seelig verschieden, und fol- 
genden 28. Tag Nov. mit Christ -Ade- 
lichen gewöhnlichen Trawr - und Re- 
gräbnüss-Ceremonien von dar abgeftih- 
ret worden. Beschrieben, und auflP Be- 
gehren zu Papier bracht durch M. 
Michaelem Ederum Prediger beym 
Eripplin Christi daselbst. [Na końcu: 
Gedruckt zur Polnischen Lissa, durch 
Wigandum Funck]. w 4ce, sygn. Aij — 
Jiij. WrocIawB. 

— Der Mensch bläst wie eine 
Blume auflF dem Felde .... bey Fune- 
ratioD Johan Schmiedes .... durch Mi- 
chaelem Ederum Predigern. Polnisch 
Lissa, bey Wigand Funck. w 4ce, 
Str. 24. 

— Trifolium Davidicum; Das ist 
Ein Geistliches Kleeblätlin Davids, 
AuBS dem 16. Psalm V. 8. Bey Volck- 
reichem Leichbegängniss Des Weyland 
Ehrenverten, Wolgeachten, Wolbenamb- 
ten Herrn Caspar Hoflfmans, Vorneh- 
men Bürgers und Handelsmannes in 
Frawenstadt. Welcher im Jahr Christi 
1641. den 26. Januari Sanflft und Se- 
lig, durch den zeitlichen Todt, einge- 
schlaffen. Und den 8. Februari heniach, 
Christlichem Brauche nach, zur Erden 
daselbst bestattet worden. Beschrieben 
und auff begehren zu Papier bracht 
durch M. Michaelem Ederum, Prediger beym Kripplin Christi zur Frawenstadt. 
Gedruckt zur Polnischen Lissa, durch 
Wigandum Funck. 1641. w 4ce, sygn, 
Aij — Hij. Wrociaws. 

(Eder Michał). Nuptüs tertiis Viri 
admodum Reverendi Clarissimi Domini 
M. Michaelis Ederi, Gynaecopolitanorum 
ad Praesepe Christi Ecclesiastae primarii, 
nee non Scholarchae dignissimi, Lectis- 
simam, virtutisque nitore florentiss. 
Virginem Barbaram Julianam, Viri 
Âmplissimi, Specitatissimi, Dn. Georgii 
Vechneri, olim Senatoris et Mercatoris, 
apud Wschovenses, celeberrimi Filiam 
in matrimonium ducentis, alumni Scho- 
lae bene precantur 1638. w 4ce, sygn. 
Ag— Bj. 

Wiersze łacińskie, jeden grecki. 

Wrocławs. 

— A. O. I. Nuptüs Viri admodum 
Reverendi, Clariss. et Doctiss. Dn. M. 
Michaelis Ederi Sponsi, Ecclesiae EVau- 
stad. ad. Praesepe Christi, Pastoris Tarn 
Primarii; quam meritissimi Cum Gene- 
ris Virtutis et splendore conspicua Vir- 
gine Barbara Juliana Vechneria, Viri 
Spectabilis, Amplissimi, Dn. Georgii 
Vechneri, quondam Senatoris, ac Mer- 
catoris in Republ. Fraustadiensi Prima- 
rii p. m. relicta Filia Sponsa, Frau- 
stadii 20 April. An. 1638. celebrandis 
ut Honoris cultum, Votorum documen- 
tum, Gratitudinis Tex|jLi^piov consecrant 
Fraustadienscs in Alma Bregelana im- 
praesentiarum agentes. Regiomonti^ Ty- 
pis Laurentii Segebadii (1638). w 4ce, 
k. nlb. 4. Wrociaws. 

— Vota Hymenea Auspicatissimis 
nuptüs Viri Reverendi , Excellentiss. 
Doctissimique Dni. M. Michaelis Ederi, 
Gynaecop. ad praesepe Christi Pastoris 
Vigilantiss. Sponsi, cum Honestissima, 
Moratissimaque Virgine Barbara Vech- 
nerea Ab Obitu Excellentissimi, Spe- 
ctatissimique Viri Dni. Georgii Vech- 
neri Scabini Fraustad. emeritiss. relicta 
Filia Sponsa. Lesnae Typis Funccia- 
nis. (1638). w 4ce, k. 4. 

Wiersze: łaciński, niemiecki i grecki. 

Edgard princeps ob. Libertas (1729). 
Edict króla Jego Mści o dziękowa- 16 nie Pana Bogu ob. Batory Stef. (1680). 
Wierzb. H N. 1649. 

^<— Avooatorial Edtet WelcJłeB Ihre 
Churiürstl. Dorchl. za Brandeburg etc. 
nach dem Dieselbe mit Ihr. Kön. Ma- 
jest. CU Polen und Schweden etc. sich 
wiederamb versöhnet und ibeständige 
Vertrauligkeit getreten, publiciren las- 
sen, w 4ce. 

— Hoch Fürstl. Ediot w«gen jQoth- 
•wendiger •Kirchen und Priester (Auge- 
lengenheiten. Mitau den 14. October 
1699. fol. 

— dass den Pofalnischen u. Deut- 
schen Juden 'veretattet werden sołl nach 

FreUBsen au kommen Königsberg 

I. Aug. 1722. fol. 

— dass das 'frembde 'Saltz laur TJn- 
telrhaltung des polnischen Comercii noch 
femer passiret, jedoch in Preussen bei 
LebensBtrafe triebt verkaufet werden 
solle. Berlin 7. Deobr. 1722. Königs- 
^hetg, fol. 

— dass keine in Preussischen 'und 
'Litthauischen Landen gewonnene Wol- 
le ausser Landes verfahren 'werdensolle. 
Berlin 8. April 1733. Königsberg, fol. 

— wegen der zu nehmenden Prä- 
cautionen gegen die in einigen pohl- 
nischen Gegenden bereits sich geäus- 
serte Pest. Mitau. (1770). fol. 

Tetersb. pabl. 

— Erneuertes und gescliärftes 
Edict, dass bey Confiscation der Wolle, 
Pferde tfnd Wtigen, auch tlberdem bey 
•schwerer G-eld- oder dem Befinden' nach 
bey Leib- und Lebenstrafe keine hie- 
(telndische Wolle, bowollte und unbe- 
wollte Felle, «kusser Landes gefttfaret 
werden sollen. i&Iarienwerder in der 
königl. woHt-preussisohen Hotbuchdru- 
kerei bey Johann Jaeob Kanter. — 
Edykt ponowiony i i«aoetrzony iż 
pod kofiskacya wehiy, koni i wozów, 
a przytem i pod ciężka winą lub »po- 
dług okolłezności pod karą na ciele, 
y na życiu iadaa -welhia kiraijowa ani 
też skóry z wełna lub bez "wełny nie 
maia by ë wywiezione z kraju. De datto 
Berlm tlen J3. April 1774.iol.>str. 11. 
i k. 1. «ûMol. — BonśglidbeB tJłgemeiites JESdii^ 
(wegen der Oesetae ^und Rechte^ imoh 
wetohen hł iSOd - .Preuasen m 'Beobts- 
Angelegenheiteii ivezfiafaren uasä gem- 
theilt werden aoU. De dato BerÜn, dsn 
28. Milrz 1794. — Edyàt krélew«ki 
powszechny (wsględem pvaw y ustaw 
według których w Prasach P^łudime- 
fwgrch aprawy y interesa poawDie zwa- 
ime y rozsądzane ibydz .tnaią. De dato 
w Betlinie, dnia 28 raaroa 1794. Dru- 
kował fferiy Dekker J.K. Mći Tsy&y 
Dirukacż Jjiadwomy. fol. k. 4. 

Poleca tjmcMLsowo aby abidr praw TmlkUo- 
kiego a«MAać. ta autentyk. JagiaU. 

, — wie es ^von der wieder 'ein- 
gefoUen Gderał Tabaks Administra- 
tion in «den Königlichen 'Ppsussisdheii 
Landen 'disseits <der Weser, so wie 
auch in Schlesien, ^tkl und >Neu Ost- 
preussen in Ansehung des gegafnr>te& 
Tabaks Wesens vom 1. Octob. 1797. 
^n gehalten werden soll, de dato Ber- 
lin den \K August 1709. — Edykt jar 
kim sposobem ze strony 'przywróconey 
znowu adminiàtracyj Generałney Ta- 
•baozney 'w Krajach Króla Jego Mości 
Pruskiego z tey strony We^eru le^ 
cyóh jako 'teź w Szlasku, Prusieoh po- 
łudniowych i nowo wschodnich wz^l^- 
dem Manipulaoyj Tabaozney od 1. Paź- 
dziernika 1797 K. poatQpowaë się po- 
winno. Berlin dnia i9. Sierpnia 1797. 
Gedruckt in der Königl. Educations 
Cocnmiss.^ttehdruokerey zu Waraeliau. 
folio, Str. XX. 

Po polska i po nitm. 

Wana. Umw. — Srasiń. 

-*- Edict' wegen der Abscboss- -und 
^Abzngs-Saidien in den (Provinzen :Säd- 
und NeuoStpreussen. De .dato Berlin, 
den 90. December 1797. — iEdykt 
wzgl^om «praw .abazosu i ab^^gu ty- 
czących tsię w prowincyach Pfusa Po- 
łudniowych i Nowo-iWschcadnich. w Ber- 
linie *dn. 30. grudnia sR. 1797. Druko- 
wał Jerzy Dekker .J. K. Mći Tayiiiy 
Dtokarź sNadwomy. &A. 4 ark. 

JagiaU. 

— t)b. .Damsig. — Edietuiu. — &- 
.dykt. — Fryderyk Wilheka. EDICTA. EDICTUM. 17 Edicta et mandata universalia, re^ 
gnis Galiciae et Lodomeriae a die 11. 
septembr. 1772. initae posaeßsionis pro- 
mulgata. Rozkazy y ustawy powszech- 
ne, królestwom Galîcyi y Lodomeryi 
od 11. września 1772. obięcia posses- 
syi ogłoszone. Leopoli, typis Josephae 
vid. Piller, Sacr. Caes. Reg. Apostoł. 
Majest. Gubern. typographae. Bez r. 
(1773). fol. k. 2. str 68 oraz Rej. k. 4. 
Na początku j«8t manifest cesarEowej Maryi 
Teresy o preylączenia do państw swoich 
cs^ci Polski i o ustanowieniu komisarzem 
i gubernatorem Galicyi Grafa a Pergen; 
datowany w Wiedniu 11 Września 1772. 
Jagiell. — Ossol. 

— Continuatio edictorum et Man- 
datornm nniversalinm in Regnis Gali- 
ciae et Lodomeriae a die 28. mensis 
Junii anno 1773. et 1774. emanato- 
rum. Kontynnacya wyroków y rozka- 
zów powszechnych w Galicyi y Lodo- 
meryi królestwach od dnia 28. mie- 
siąca Czerwca roku 1773. y 1774. 
wypadłych. Leopoli, typis Antonii Pil- 
ler S. G. R. Ap. Maj. Gubernial. ty- 
pogr. fol. k. 1, sir. 126. oraz Rej. 
k. 6. (Po pois, po lac. i po niemiecku). 

— Toż:., od dnia 1. miesiąca Sty- 
cznia roku 1775. wypadłych. Leopoli, 
.... 1776. fol. k. 1. str. 176, k. 6. 

— Toż:... od dnia 1. stycznia aż do 
końca Grudnia roku 1776. wypadłych. 
Leopoli typis Thomae Pilller S. C. R. 
Ap. Maj. Gubernial. typog. fol. k. 1. 
str. 200. i Rej. k. 7. 

— Toż:... od dnia 1 Stycz. aż do 
końca Grudnia roku 1777. wypadłych. 
Leopoli, typis Antonii Piller S. C. R. 
Ap. Maj. Gubernial. typogr. 1777. fol. 
k. 1. str. 64. i k. 2. 

— Toż:... Rok 1778. fol. str. 170. 
i k. 4, 

'— Toż:... Rok 1779. fol. k. 1. 
str. 73. 

-— Toż:... Rok 1780. fol. str. 76. 

— Toż:... Typis ^iduae Josephae 
Piller. Rok 1781. fol. str. 118. k. 6. i 

— Toż:... Rok 1782. fol. str. 196. 
i k. 6. 

— Toż:... Rok 1783. fol, str. 136. 
i Reg. k. 6. — Toż:... Rok. 1784. fol. atr. 884. 

— Toż:... Rok 1786. fol. str. 209. 

— Toż:... Rok 1786. fol. str. 406. 
i k. 5. 

— Toż: .. Rok 1787. fol. k. 1. str. 
241. i k. 6. 

— Toż:... Typis Thomae Piller S. 
C. R. Ap. Maj. Gubernial Typogr. 
Rok 1788. fol. str. 235. 

— Toż:... Rok 1789. fol str. 232. 

— Toż:... Typis Thomae et Joaephî 
Piller. Rok 1790. fol. str. 100. 

— Toż:... Rok 1791. fol. str. 111. 

— Toż:... Rok 1792. fol. str. 116. 

— Toż:... Typis Josephi Piller. 
Rok 1793. fol. Btr. 80. 

— Toż:... Rok 1794. fol. str. 116. 

— Toż:,.. Rok 1796. fol. str. 100. 

— Toż:... Rok 1796. fol. str. 116. 

— Toż:... Rok 1797. fol. str. 107. 

— Toż:... Rok 1798. foL str. 111. 

— Toż:... Rok 1799. fol. str. 128. 

Bozkazy i ustawy wychodziły do roku 1818. 
Niektóre roczniki były przedrukowywane. 
I tak w Bibliotece Ossolińskich, mają nie- 
które z nich odmienną liczbę stron Rok 
1784. ma stron \4ß. Bok 1775. stron i 78. 
Rok 1778. stron 182. Rok 1779. str. 66. 
Rok 1781. stron i:^2. Rok 1782. str. 104. 
Rok 1783. stron 140. Rok 1788. str. 296. 
Jagiell. — Kijows. — Ossol. — Warsz. 

Uniw. 
Edictum regium de rebus ad Reli- 
gionem in terris borussicis pertinenti- 
buB. D. D. Potsdami IX Julii 1788.— 
Edykt stosuiący się do podstawy Re- 
ligii w Państwach Pruskich. Dan w 
Potsdamie 1788. r. 9. Lipca, w Beriinie 
drukował Jerzy Deker. fol. k. nlb. 6. 
Po polsku i po facinie. 

Warsz. Uniw. 

— od Nay wyższego Trybunału.... 
Lwów. (1774-^-1779). folio. 

Ossol. 

— Ob. August II (ad typographos 
1714) — Batory Stefan, (de supplica- 
tionibus, ad milites 1580, Suirense 1679, 
de causis belli 1580) — Ferdinandus 
(adv. anabapt. 1527) — Krzistanowicz 
St. (angelicanum 1609) — Leszczyński 
St. (Appel 1711) — Maximilianus II 
(ad ordines et Status 1576) — Narratio 
(regium 1582) — Zygmunt I (contra 
Lutherum 1521. 1523). 

8 18 EDLING. EDUKACYA. EDLING (d') professer. Początki kra- 
iopisarstwa, ku pożytkowi akademii ry- 
cerskiej korpusu kadeckiego. w War- 
szawie, nakładem towarzystwa literatów 
w Polszczę ustanowionego, w drukami 
Mitzlerowskiey korpusu kadeckiego R. 
P. 1768. w 8ce, k. nlb. 4 oraz str. 234. 
Dedyk. Stan. AugaBtowi król. poU. — Jeitto 
wyklad przez pytania i odpowiedzi, zasto- 
sowany do mapp. Trzecią mapę stanowi 
królestwo polskie. Tekst od str. 26—71. 
Bentk. H. lit I 646. 

Akad. — Czarter. Jagiell. — Kijows. — 
Krasińs. — Ossol. 

EDMUND a S. Cruce X. Statvta re- 

formationis monasteriorvm Cisterciensis 
ordinis institvtae: Per R. in Christo Pa- 
trem. D. Edmvndvm à Crvce, Âbbatem 
monasterii Castellionensis , Doctorem 
Theologum Parisiensem, et i psius ordinis 
Cisterciensis Coinmissarium. Cum expres- 
80 Sanctissimi Domini nostri, Domini 
Gregorii Papae XIII mandato. Craco- 
viae, in officina Andreae Petricouien. 
M.D.LXXXL (1581). w 4ce, k. 16. 28. 

Katal. Pnisin. 47. ma datę 1640. 
Wierzbow. UI N. 2696. Raczyńs. 

Eduardus Phiiippus ob. Pacianus 
Ernest (1655). 

Edukacya narodowa. (Projekt do 
prawa. fol. k. 1. Branic. 

Ob. Actum (1776). 

— narodowa (Prawo na sejmie 
1776 21. paźdź. uchwalone) fol. kart 2. 

Majątek pojezuicki przeznaczony na utrzy- 
manie udukacyi młodzi szlachetnej. 

(Edukacya) O fizyczney i moralney 
płci ^eńskiey wykład z francuskiego. 
W Warszawie w Drukarni P. Dufour 
Konsyl. Nad. Druk. J. KMci i Rzptey 
Dyrektora Druk. Korp. Kadetów. Roku 
MDCCLXXXIX (1789). w 8ce, k. nlb. 

3. str. 121. Krasińs. — Warsz. Uniw. 

— List do przyjaciela o kommi- 
ssyi Rzpitey nad Edukacya narodową 
z Warszawy 6 listopada 1773. w War- 
szawie, Groll, w 8ce, ark. B2. 

— Obwieszczenie od kommissyi 
Edukacyi narodowcy względem napisa- 
nia książek elementarnych, do szkół 
wojewódzkich, w 4ce, 2 ark. 

— Projekt ustawy kommissyi edu- 
kacyi narodowcy dla stanu akademic- kiego i na szkoły w krajach Rzeczy- 
pospolitey przepisane. B. w. m. 1781. 
folio, rozdziałów XXVI. (karty nlb.) 

Krasińs. 

— Przepis kommissyi Edukacya 
narodowcy na Szkoły Wojewódzkie, 
w 8ce. 

— Przepisy od kommissyi Eduka- 
cyi narodowcy pensyomistrzom i mi- 
strzyniom dane. (Po pols. i firanc.) 
w 4ce, str. 21 i 13. 

— Ustawy kommissyi Edukacyi 
narodowcy dla stanu akademickiego i 
na szkoły w krajach Rzpltej przepi- 
sane, w Warszawie 1783. folio, str. 62 
z tablicami. 

— O ustawie edukacyi narodowcy 
w krajach Rzeczypospolitey. Warszawa. 
Bez r. (178...). folio. 

— Uwagi o nowym instrukcyi pu- 
bliczney układzie przez kommissyę 
Edukacyi narodowey uczynionym ku 
objaśnieniu chcących o nim wiedzieć 
i sadzić, w 4ce, ark. Bg. 

— ob. Actum in curia regia (1774) 

— Bogusławski K. J. (o prawodawstwie 
1786) — Bieliński Franciszek (Sposób 
1775) — Byszewska (1789) — Dabrow- 
ski Instygator — Dębski N. M. (Mowa 
1791) — Excerpt — Fiałkowski Mar- 
cin (1789) — Fundusz (1774. 1780) — 
Genlis (1787 — 8) — Oiejsztor Dom. 
(Urządzenie) — Gry ob. Krajewski D. 

— Jordan Adam (1760) — Kaliński 
Wilhelm (1779) — Kaliszewski X. 
(1767) — Kamieński Adolf (Obywa- 
telska 1774) — Kołłątaj Hugo (1777) — 
Komissya — Konstytucye (1775 i 6) — 
Kossakowski (1781) — Kossow Sylw. 
(Exegesiß o szkołach 1655) — Krajew- 
ski Dymitr (Gry 1777) — Linowski 
Zygm. (1770) — Lipiński Józef (1776) 

— List (1773) — Loke (1781) —Ma- 
nifest (Komissya 1774) — Marewic« 
Winc. Ign. ( 1 788) — Mikołaj św. (Ka- 
zanie) — Mikosza Józef (1787) — Mo- 
wa (1777) — Plan — Polak (panien 
1791) — Popławski Ant (O rozporzą- 
dzeniu 1774) — Projekt (1781) - Roz- 
mowa (1757) — Błyszcze wski (Głos 
1782) — S. od R. (Kazanie o cnotl. EDUCATION. EDYKT. 19 edukacyi 1786) — Sierakowski Wacław 
(Prospekt) — Strz^ałkowski Fr. (Komis, 
edukac.) — Spofffb edukacyi ( 1 775) — 
Tarnowski J. Amor (Rozmowa 1756) — 
Truskolaski Edmand (Książka o edu- 
kacyi 1781) -^ Uniwersał ogłaszający 
(1773) — Ustanowienie kommissyi nad 
edukacya (1773) — ustawa o eduka- 
cyi — Ustawy komissyi edukacyi naro- 
dowey (1788) — Ustrzycki Mat. (Od- 
powiedź) — Uwagi nad edukacya czło- 
wieka (1784) — Wiadomość — Wiś- 
niewski Antoni (Rozmowy 1760) — 
Wolski Konstantyn (Kazanie 1798) — 
Wraszcz Jan (Mowa 1774) — Xiazka 
ob. Truskolaski Edmund (1781)' — 
Zagórski Ostoja Ant. (Ocalenie fundu- 
szu 1777). Zbiór pism — Zbiór uchwał 
(izba eduk.). 

Education (Educatio) ob. Baudeau 
(Programma) — Feule (1784) — He- 
gendorphiufl (Puer 1533) — Lettre 
(1757) — Pastorius Joach. (1678) — 
Pyrrhys de Varille (Lettre 1757) — 
Vergerius P. (Pro alend. pueris). 

Edward król angielski ob. Lasco 
Joannes (1552). 

EDWARDS Jonath. Preservative 
against Socinianism. 4 vols. Oxford 
1693—1703. w 4ce. 

Edykt króla Jegomości o dzięko- 
waniu ob. Batory Stefan. 

Resska Stan. De rebus geitis Steph. Bomae 

1582. — Flaminiu« NobiUuB 1581. - Wisz- 

niews. HUt. lit. VIII 88. — Maciejows. 

Pismien. III 29. — Juszyńi. Dykc. II 

2.39. - Wierzb. H 1649. 

— króla w Szczecinie 1711. ob. 
Leszczyński Stan. 

— aby napotym żadne Polskę Zy- 
to na Woziech do Prus wprowadzane: 
Tak tez aby Polakom y innym Lu- 
dziom Pastwiska w Polach, y Lakach 
nie pozwolono być, ale oni po Karcz- 
mach Gospoda stawać maia. Pod datą 
z Berlina dnia 8. Aug. 1724. fol. 

— Stanów Holenderskich publiko- 
wany w Hadze 2. Septembra 1730. 
przeciwko katolikom Rzymskim. (Pod- 
pis. Bays Wilhelm). B. w. dr. Bez 
osób. tyt, w 4ce, k. 4. 

Kraaińs. — Warsz. Uniw. — Nayiasń. króla Imci Polsk. ele- 
ktora saskiego, względem negocyacyi 
ob. August III. 

— pasterski z wyrażney woli S. 
Stolice Apostolskiey na Fundamencie 
Prawa Duchownego w SS. Kanonach 
opisanego, y Ojczystego Dla zniesienia 
y z gruntu wyniszczenia niegodziwych 
występków żydowskich w Dyecezyi 
Przemyskiey Ogłoszony. Roku Paó- 
kiego 1753. we Lwowie w Drukarni 
Brackiey S. S. S. Troycy. 1753. fol. 
kart 11. 

Akad. — OmoI. 

— naprzeciw Zatraceniu noworod- 
nych Nie Małżeńskich Dzieci, tudzież 
Żataieniu Brzemiennosci y Złożenia Po- 
łogu. De Dato w Berlinie Dnia 8. Lu- 
tego 1765. (Po niem. tytuł) Marien wer- 
der bey Johann Jacob Kanter, König. 
West-Preuss. Hotbuchdruk. 1765. folio, 
Str. 19. Ossol. 

— (Odnowiony y śóisle określony, 
sztęplnwy y kartowy) de dato z Ber- 
lina dnia 13go maja 1766. Drukował 
Jerzy Jakub Dekker, J. K. Mći Dru- 
karz nadworny, fol. ark. J, (kart 18 
nlb.). JagieU. 

— Królewski względem rozmnoże- 
nia plantacyi morwowego drzewa i kra- 
jowego jedwabiu robienia. De Dato 
w Berlinie 3. Maja 1788. w 8ce, 
Str. 14. Warsz. Uniw. 

— względem indygenatu południo- 
wo pruskiego czyli prawa do possessyi 
dóbr szlacheckich w prowineyi Pruss 
południowych. Poznań w drukami Je- 
rzego Dekkera J. K. M. druk. sekr. 
nadw. (1794). folio, str. liczb. 8. (Tekst 
polski i niemiecki. Krasińs. 

— Edikt dd. we Lwowie 21. mar- 
ca 1796. fol. (Po polsku i niemiec). 

Ossol. 

— Edikt dd. we Lwowie 15. sier- 
pnia 1797. fol. (Po polsku i niemiec). 

OiBol. 

— względem zapobieżenia dalszym 
rozdzieleniom szlacheckich dóbr w Pru- 
siech Nowo wschodnich i względem 
osadzenia pustych gruntów poddanemi. 
w Białymstoku w druk. Jana Jakob 
Daniela Kantora Jego K. M. Nowo- 20 EDZÂRDTJQ. EOOBBERT. Wschodnich Ptusb Nadw. drukarza. 
Dat w Berlinie d. 29. Czerwcal798 r. 
folio. str. nlb. 18. (Tekst niem. obok 
polskiego). Krasińs. 

— ob. Edict (jakim sposobem 1797). 

EDZARDUS Sebastyan (1673 f 1736). 
Pelagianismus Calvinianornm common- 
stratus a Sebastiano Edzardo apud 
Hambnrgenses professore publice cum 
appendice, qua ostenditur Strimesium 
nnperrima scripta sua Henotica meris 
entibus rationis superstruxisse et prae- 
terea violentis consiliis delectari. Wit- 
tenbergae snmptibus et typis Christiani 
Gerdesü A. C. MDCCV. (1705). w 4ce, 
138 str. 

Tatą{ (mia&owioie saft od Btr. 110.) powstaje 
prseeiw nowemu wydania dziełka: Con- 
senBus Bandomiriensis, twierdząc ie na- 
zywać się powinna; Dissensus. Akad. 

EfTata ob. Chwałkowski Mik. (re- 
gum polon. 1694) — Losacki Gasp. 
(selectiora 1636). 

EfTendi Durry ob. Durry (Krusiń- 
ski Judas Tadaeus 1740). 

EfRcatia aquae ob. Turrecremata 
J« (Joannes Capistranus 1533). 

Efficenłia causamm ob. Wilkowski 
K. (1639). 

Effigies (Vera) Augustissimae Vir- 
ginis Mariae in Ecclesia praepositurae 
Szydłowiensis, miraculis ab A"" 1600 
clarissima, a celsissimo, excellentissimo 
ae reverendissimo Domino, Domino 
Stephane Joanne Duce Giedroyé Epis- 
copo Samogitiae, Equité Ordinum Aqui- 
lae Albae et Sancti Stanislai, impensis 
Christi fidelium et cura illustrissimi 
Reverendissimi Domini Thaddaei Jo- 
sephi Bukaty Episcopi Thespiensis, 
suffraganei et canonici Samogitiensis 
praepositi infulati, Anno Domini 1786. 
die 8. Septcmbris coronata. 

Effigies ob. Baronius (S. S. Polo- 
nor. 1605) — Bieżanowski J. S. (Bal- 
tazarowioz 1687) — Dąbrowski M. 
(domns Zebrzyd. 1606) — Drews J. 
(imaginis Mariae Novogrodeci 1684) — 
Karol XII (corporis Caroli XII. 1707) 
— Morawski (Christi 1693) — Parz 
nicki Krz. (Stanislai episc. 1644) — 
Treter And. (Aug. Wielopolsciae 1663). Efimerios si jest' dniewnik wsiegda- 
sznich molitw, napiecz, w Wilnie tru- 
dolubijem inokow obiteli Soszestwija 
sw. Ducha. 1652. w 24ce, str. 7 i 326 
i 24. 

Karat N. 6^8. 

Karatąj. — UndolskL 
EFIMOW Z Krzemieńczuka. Proźba 
kupców rossyjskich do Nayiasniey szych 
Stanów Rzeplitev Polskiey seymuiących 
w okolicznoéci doznanego w krain pol- 
skim, gwałtownego zaboru towarów ie- 
dwabnych i w doysciu sprawiedliwości 
ucisku. Dnia 16 miesiąca Czerwca 1791 
roku podana. Bez osób. tyt. fol. k. 2. 
Podpisany : Efimow swym y szl. Milutyniów 
kupc6w rossyjskich imieniem, kommissant 
— Salo o towary warto6oi 6460 dukatów 
■łożone w Łęczny a Wigdora Janklowicuu 

JagieL 

Eforyn Anzelm ob. Ephorinus. 

EFREM Święty (Ephaem. Effrem. 
Syrus.) Prorok (f r. 378). «owo sw. 
Efrema na preobrażenie Hospodnie, 
napiecz, w Kijewie w tipogr. Kijewo 
Pieczerskoj ławry 1625. foho. 
Sacharow N. 218. — Karat. N. 250. 

Efterrftttelsen (Then Nyaate) om 
thet som widare är fbrelupit uthi Lifland 
genom Extract vtur the med P&sten 
ifr&n Dantzig vthi Stettin inkomna Par- 
ticuler Bref den 6 August i 1701. B. m. 
i dr. (Stockholm? Kgl. Tryck.?), w 4ce, 
k. 2. 

Datowane Memel den 24. Jnlij. i Danzig 
.8. Aug. 

Por. Neueste Nachricht (1701). JagielL 

Egchiridion o Swiaszczenstwie. Krat- 
kimi ot Swiaszczennaho Pisanija i 
Swiatych Wahodochiswennych Otec, 
kupno że i proczich Pisatełej, izjatymi 
słowesy sostawłenyj, Preżde iz Itałij- 
skaho na Łatinskij, nynieże na Ruskij 
jazyk, Tszczaniem Jeho Preoswiasas- 
czenstwa Kyr Sylwestra Lubienieckaho 
Rudnickaho Exareha wseja Rossii, Łu- 
okaho i Ostrogskaho Episkopa prewe- 
denyj. Napeczatasia w Typografii Po- 
czajewskoj, Czyna Swiataho Wasilia 
W. Roku Bozija 1775. w 8ce, kart nlb. 
3 i kart liczb. l.^iS. 

Ca2e dziewo drukowane kirylicą. 

Jag:iell. — Krasi&s. 

EGGEBERT Aegidius Ernest (Li- BQGEBBRT. EaiDIUS. 21 nik). Ânalectorum ad August confessio- | 
nem partem tertiam, et ânalectorum 
ad apologiam aug. conf. partem prio- 
rem Praeside Alberto Menone Verpo- 
ortenn. S. Th. D. etc. in auditorio ma- 
ximo A. D. 23 Aug. 1742 in publico 
disputandum proponit Aeg. Eraest Eg- 
gebert alias Linik Leo. Borus. Gedani. 
Typ. Thomae. Joh. Schreiben magnif. 
sen. et ath. typogr. w 4ce, str. 26. 
Nmneracya myliia. Csartor. — Krasińs. 

(Eggebert Johann). AuiF die Hoch- 
zeitliche Ehren -Freude dess... Johann 
Egge berta... und der... Elisabesh Darsa- 
winn Uebergeben von J. S. (Dantisci) 
Gedruckt bei seel. Georg Rheten Wi- 
twe. (1664). w 4ce, str. 8. 

— Epithalamia quibus... nuptiarum 
festivitati viri... Johannis Eggeberti... 
et... Elisabethae... Darschawin... 1654 
celebrandae... Amici applaudant. Dan- 
tisci, Typis Viduae Georgii Rhetii. 
(1654). w 4ce, str. 10. 

— Hymen Solemnis nuptiarum... 
viri Joannis Eggeberti... necnon... Eli- 
sabethae... Darschawinn... amieorum vo- 
tia... omatarum... M.DC.LIX. (Dantisci) 
Typis viduae Georg. Rhetii. w 4ce, 
Str. 12. 

— Joco-Seria AuflF den Hochzeitli- 
chen Ehren-Tag dess... Johannis Egge- 
berti... Und... Elisabethae Darsawin... 
1654. Gedruckt bei Seel. Georg RLe 
ten Witwe, w 4ce, str. 4. 

— Gabler Laur. (ob. Epithalamium 
1654). — Vogt P. (Einheimisches 1654). 

(Eggers). Bibliotéque militaire des 
General Major d'Eggers. Danzig 1771. 
w 8ce. 

Egger Jaques ob. Wernick Gottfr. 
(Haranque 1758). 

EGGERDES Reinhold. Matrimonio 
felicissimo a Magnifico ac Generoso 
Domino Dn. Andrea Naruszevitio, nee 
non MagniBca atque Generosa Virgine 
Catharina Fronckovitia de Radzimin 
solemnib. auspic. celebrand. in Lithua- 
Dorum Metrop. Vilna, gratulatur Rein- 
bolduB Eggerdes Lithuanus. (Poniżej 
wiersz w dwu kolumnach) [U dołu:] 
Li^icii typis Nicolai Sartorił. A. C. MDCV. (1605). folio wielkie, tabl. pla- 
kat. WrocZawB. miej. 

Eghard a Kempen ob. Grzymała 
Łukasz (1629). 

EGIDiUS (Gil de Roma) de la Orden 
de S. Augustin (1247 t 28 Gru- 
dnia 1316), Regirnento de los principes. 
(Tytuł w rycinie). [Na 2. karcie zaczy- 
na się nad pis:] Regimiento de dios to 
do poderoso e de la bie aventurada a Vir- 
gen sin manzüla sancta Maria su mą- 
dre. E fizolo transladar de latin enro- 
mäce do Bernardo obispo de Ósma. 
[Na końcu:] Sevilla impresso por Mey- 
nardo Ungut Alemano e Stanislao Polono 
Companeros. 1494. fol. kart CCXLIX. 

i rej. k. 5. 

Pan«er Ann. typogr. IV. 3.B7. — Wiembows. 
m. 2Ü22. — Hain Repertor. N. 112. 

Gzartor. 

— Galii Egidii Romani, Bophilaria. 
(Na końcu:) Hieronymus Vietor impres- 
sit Viennae. Anno 1516. Men. Decem. 

w 4ce, k. 15. 

Dedykuje: Georg, comiti de Frangepanibns, 

Rud. Agricola junior Viennae. 
Wierabows. I. 81. Wars». Uniw. 

— In theoremata elarissimi doctoris 
Egidij Romani de esse et essentia: bre- 
uis et dilucida expositio. (Pod tem tar- 
cza z herbami, z data 1512). (Na koń- 
cu:) Impressum Cracouiae^ per Floria- 
num Ungleriü. Anno dni M.D.Xiij. 
(1613). w 4ce, k. nlb. 20. (dr. goc.) 

Na odwrode tytułu Prohemialis introductio, 
z pięknym drzeworytem litery P. Obej- 
muje Tbeorenia 1 do XXH. Tarczę tytułu 
podał Lelewel Tab VI. na lewo, dołem. 

aampi Bibl. Grit. I. 2. — Encykl. Orgelbr. 
I. 149. ^ , 

Gzartor. — Jagiell. — Osaol. 

EGiDIUS M. De Vrinarum iudicijs 
libellus. M. Pyrserius Silesius Lectori. Qui 
cupis internum penitus cognoscere cor- 
pus Hoc praebet modicum, perlege le- 
ctor, opus. (Na końcu:) Impressum Cra- 
couiae per Hieronymum Vietorem An. 
no domini Millesimo quingentesimo ui- 
gesimo quinto. (J525). w 4ce, k. nib. 8. 
Dedykacya: Joanni Statilio praeposito Eur- 
Bien. ReglB Vngariae Secret: Consil. &c. ad 
Poloniam oratori... H. Vietor anno 1525. 
Na stronie ostat. herb Statiliusa z dwoma 
wierszami M, Pyrseriusa. — Cały poemat 
wierszem. W dedykacyi mówi: eo auflcłpiat 22 BG1D1U8. EHR. animo, quo donator, tanto libentius, qnod 
a tali Tiro interpretatur qui meiito Cj- 
clopediam absoIvisBe dici poisit, domino 
Magifltro Yenceslao Anthraceo, tńum lin- 
guarnm peritiBsimo. Vale Rev. Pater et me 
cum filio commendatos habe. — Objaśnie- 
nia do poezyi są na odbrzeżach po łaci- 
nie i grecku. 
Wiszn. H. lit. IX. 652. — Wierzbowa. II. 
1020. — Koźmiński Slown. 109 (mylnie 
ma edycją 150.*)). 
Ossol. — Czart — Jagiell. — - Petersb, 

Egidius Polonus (Idzi a S. Josepho) 
ob. Madejski Idzi. 

Egipcyanie ob. Rollin (1743). 

Egipt ob Borzęcki Hier. (Abrégé. 
Zbiór krótki 1776) — Potocki Jan 
(Vojage 1784) — Potocki Artur Jan 
(Podróż 1789) — Wolski Mikołaj 
(Mowa 1784). 

Egiptiaca Maria ob. Piotrkowczjko- 
wa Anna Teresa (1663). 

Eglises de Pologne ob. Blomberg 
D. (reformes 1655) — Boiirdillon Jo- 
seph (1768) — Voltaire (Essai histo- 
rique 1767). 

(Egner). Epitbalamium in Nuptiis 
et Epicedion in Obitum Dn. Georgii 
Egneri Tboruniensis, qui sponsus ipso 
Die Nuptiarum, qui fuit XX. Nuuem- 
bris, subita et insperata morte exstin- 
ctuß est. Torunii Borussorum Ex Offi- 
cina Typographica Andreae Cotenii. 
Anno M.D.XC. (1590). w 4ce, 4 kart. 

WrocïawB. 

Egres do Eonsystencyi ob. Jano- 
wicz W. (1669). 

EGYEDÜTi Gergely. Kalendarium. 
Az égnek forgassabul meg ismert es 
el rendelt praktikaiual eggietembe, es 
mastani Vrunk lesusszuletesse Ttan 
MDLXXI. esztendore Curelouiai Sza- 
nizlo lakobeius mester Crakkai ar*ade- 
mianak astrolog, iudicioma szelrent. E. 
G. (Egyedùti Gergelj) altal magiarra 
fordttatoth. StainhoferGaspar altal Becz- 
ben niomtatot, az felseges Rom. Chà- 
Bzar kegielmes engedelmebeöl. w 8ce, 
sign. A-Ga (6V4 ark.). 

TreÄc: 1. Naptàr A— D,. n. Astrologiai jó- 
Blatok. I>j— G,. 

Szabo K., Kegi Magyar Könyvtar, str. 43. 

— Kalendarium. Az egnek forga- 
sabùl megh ismert, es el rendelt pra- ktikaiual eggietembe, ez mastani ùmnk 
lesosszóleteseutan M.D.L.XXII. eszten* 
dure Curelouiai Sztanizlo Jakobeiae 
mester Crakkai academianak astrologia 
iudicioma szerin. E. G. altal magiarra 
mastan fordetatoth. Stainhofer Gaspar 
altal Beczben niomtattott, az feolseges 
Romai Chàszar kegielmes engödelme- 
beol. Ajânlja Egyedùti Gergely latinul 
Verantius Antal esztergomi érseknek. 
1572. w 8ce. 

Szabo K., Regi Magyar KSnyTtàr, str. 46. 

EHHARD Sigismund Justus. Sigis- 
mund Justus Ehhards Pastors der 
Pfarr - kirche zu Beschine , der Pa- 
triotischen Sozietät in Schlesien orden- 
tlichen, und der Lateinischen Gesell- 
schaft zu Jena Ehren-Mitglieds, Kirchen- 
und Prediger -Geschichte des Fürsten- 
thums Gros-Glogau. Auf Kosten des 
Verfassers 1783. Liegniz, gedrukt bey 
lohann Gottfried Pappasche, w 4<^, 

Ehler Carol ob. Schutz Konstanty 
(Leich Predigt 1686). 

Ehrenrettung der älteren polniechen 
Geschichtschreiber gegen die neulich 
im Drucke erschienene: Gründliche 
Nachricht von den Herzogen von Pom- 
mern Danziger Linie: worinn zugleich 
die Nachrichten der polnischen Schrift- 
steller von dieser Materie geprüft wer- 
den. Bez w. m, dr. 1774. W 4ce, 
str. 54. 

Zbija broszurę wydaną w Berlinie, a do- 
wodząca, te Pomerania nie należała nigdy 
przed r' 1466 do Polski. — Wedle notatki 
na egzemplarzu Bibl. Ossol. autorem ma 
być Jan Uphagen, rajca gdański. 
Czartor. — Dzików. — JagielL — Kraaińs. 

Ossol. — Przeźdz. 
Ehr (Ehren) ob. Auschwitz Q. (ge- 
dieh te 1647) — Austen J. (gedichte 
1652) — B. J. (gedächtnuBs 1684) — 
Baumann J. (Satz 1683) — Baumgart 
G. (gedieht 1651) — Blümicke J. 
(bezeugung 1672) — Braun Er.(glücbs- 
rufF 1662) — Cölmer J. (gedieht 1(554. 
1655) — Fischer J. (Denkmahl 1666) 
— Frank S. (Reime 1658) — Frey- 
tag J. (gedieht 1654) — Qrewer D. 
(gedächtniss 1670) — Happelius E. 
(seule 1688) — Hawemann D. (ge- 
dichte 1654) — Henderieh H. (ge- EMRENREICH. EICHMANN. 23 dichte 1659) - Hopp G. (gedieht 
1647) — Junge (Gruse 1688) — Kiss- 
ling J. (seule 1663) — Krüger B. 
(gedächtLiss 1669) — Memorat J. (ge- 
dieht 1657) — Monsek J. (gedichte 
1652) — Müller J. (lest 1667) — Neis- 
ser J. (seule 1658) — Polo T. (ge- 
dächtnisB 1657) — Prettwitz A. (Mahl 
1698) — Pusch L. (gedieht. 1667) — 
Reichardus G. (dem Fürsten 1562) — 
Rentz Q. (gedieht 1662) — Sanffleben 
G. (gedanken 1669) — Schultz S. 
(erweisung 1653) — Schönknecht E. 
(gedächtniss 1663) — Schultz S. (Wei- 
sung 1653) — Titz J. P. (geticht 1646) 
- Witting (Dienst 1671) — Vogt C. 
(Bedäehtnißs 1685) — Vogt L. (ge- 
dieht 1655) — Zemau J. (gedenkmall 
1666. Seule 1666.). 

Ehrenreich Johann ob. Fichtel J. E. 
(1791). 

EHRENSTEN Edward. Negotiation 
Der Handlung Desz Herrn Edward 
Ehrenstenis Hof-Cantzlers etc. Extraor- 
dinarii und zur Friedens - Handlung 
verordneten Abgesandtens Sr. königl. 
Majestät In Schweden vorgefallen in 
desz Gufenhaage, bey denen Hochmö- 
genden Herren General Staaten der 
Vereinigten Niederlanden seit desz Mo- 
nats Junii 1674. bisz zu dem monat 
Februario 1675. Belangend dasjenige 
was zu Wiederauffrichtung eines allge- 
meinen Friedens dienlich ist Âusz der 
niederländischen in die Hoehteutsehe 
Sprache übersetzt. Im Jahr 1675. 
w 4ce. 

EHRENSTERN Warnefried. Schwe- 
dische Religions - Kappe. Jn einem Po- 
litischen gespräch, Vber newliches in 
Ëlbing publicirtes Mandat, und darauf 
ein^eAihrtes newes Kirchen - Regiment^ 
Vorgestellet und abgezogen, Durch War- 
nefridum Ehrenstem. Anno MDCLVII. 
(1657). (Datowane: 7 Aug. 1657). w 4ce, 
16 stron. 

Rzecz o mandacie Łorensa von der Lind. 
Poczyna rzecz rozmowa prowadzona mię- 
dzy Simplidaszem a Konstantinem o no- 
wem wprowadzeniu urządzenia kościelnego 
przez Szwedów w Elblągu. Na końcu jest 
umieazczony öw rozkaz króla Szwedzkiego o wprowadzeniu nowego zarządu kościel- 
nego. 
Czartor. •— Dzików. — Warsz. Uniw. 

— Sweetsche Religions Kap Voor- 
gestelt ende bekent ghemaeckt in een 
Politycke T'Samen - Spreking Rakende 
seecker Placaet tot Elbinghen gepubli- 
ceert, ende daer op een nieuwe inge- 
voerde Kerckelijcke Regeringe. Voor- 
gestelt door Warnefridus Erenstern, 
ende uyt het Hoochduyts over gheset. 
M.DC.LIX. B. w. m. w 4ce, str. 12. 

— The Swedish Cloak of Religion: 
or, a politick discourse Between two 
Citiziens of Ełbing, Occasioned by the 
Publishing of a Proclamation, by the 

Swedish Governour of that City 

First printed in the German Langua- 
ge, and now faithfuUy Englished. Lon- 
don, Printed for Isaac Pridmore and 

Henry Marsh, MDCLIX w 4ce, 

str. 16. 

Ehwait ob. Ewalt 

EIBEN Caspar. Epos verni tem- 
poris delineationem exhibons. Thorunii 
excussum per Aug. Ferberum Senio- 
rem Anno... 1619. w 4ce, str. 16. 

EICHHORN Jan. De morę Lugentes 
reficiendi epulo. Ex ritibus Hebrae- 
orum feralibus. Praeside Johanne Fi- 
dalke in Auditorio Maxime D. 20. 
Junii A. R. S. 1741. publice disseret 
Johannes Conradius Eichhorn Dantisca- 
nus. Gedani. Typis Thom. Johannis 
Schreiben, w 4ce, kart nlb. 4. i str. 
liczb. 24. 

Porówn. Eichom Krasińs. 

Eichhorn Godofr. ob. Fessier Inno- 

centius (1787). 

EICHHORNE I. C Beyträge zur Na- 
turgeschichte der kleinsten Wasser- 
thiere in und um Danzig. (Z ośmioma 
miedziorytowemi tablicami). Danzig 
1775. w 4ce. 

EicHMANN Karol Ferdynand. De 
causis solvendi patriam potestatem, 
ex doctrina Pandectarum disputa tio IV. 
Quam praeside Samuele Fr. Willen- 
berg D. et Pr. in aud. Ath. ord. d. 6. 
Dec. 1715 hora XI ventilabunt: res- 
pondens Carolus Fried. Eichmann Ged. 
et opponentes Carolus Gerhardus Bran- 24 EICHOLOGIOH. BICHSTADT. dis Oed. Job. Dan. Schröder Gedan. 
Gedani, Typ. Joh. Z. Stoll, Sen. et 
Ath. typ. (1716). w 4ce, str. 4. 

Krasras. 
Eichoiogion ili Trebnik. Trudolu- 
biem inokow obszczezitelnyja swiatyja 
obiteli Wilenskija bratskija pri cerkwi 
Soszestwija Preswiatoho i żiwotworia- 
Bzczaho Ducha prawosławne - katolicze- 
skoj, tipora nowo iżdasia. W Wilnie 
roku 1697. miesiąca januaria 1 dnia. 
w 8ce, k. nlb. o, liczb. 197. i na koń- 
ca n. 13. Krasińs. 

— iii katawasija, soderżaj w se- 
bie cerkownaja pienija na prazd- 
niki Hospodskija i Bohorod. i procziich 
naroczitych swiatych. W Lwowie roku 
bożija 1698. w 12ce, tytuł; oraz k. 
liczb. 154. Krasińs. 

— albo Molitwosłow iii Trebnik, 
imiejaj w sebie cerkownaja rozlicznaja 
posledowanija ot swiatych apostoł i bo- 
bonosnych otec w razlicznych wreme- 
nach predanija. Trudolubiem bratstwa 
Uspenija Presw. Bohorodica, w Lwo- 
wie, roku ot rożdestwa Christowa 17 1 9. 
w 4ce, kart nlb. 16, liczb. 429, i na 
końcu nlb. 13. Krasińs. 

— iii Trebnik, imieja w sebie cer- 
kownaja posledowanija jerejem podob- 
naja. Trudolubijem bratstwa Uspienija 
Presw. Bohorodica, w Lwowie roku ot 
rożd. Christowa 1720. w See, kart nlb. 3, 
liczb. 286. i nlb. 15. 

Podhig Karatajewa ma byé jeszcze na koń- 
ca kart 44. Krasińs. 

— si jest Trebnik jazyko sławeń- 
skij, k isprawleniju tajn swiatych 
i inych swiaszczennodiejstwij iii obra- 
dow cerko wny eh, izdan w monastyre 
Uniejewskoin inokow czina Sw. Wasi- 
lija Welikaho, ieta ot rożdestwa Chri- 
stowa 1739. w 8ce^ kart nlb. 2, hczb. 
369 i nlb. na końcu 4. Krasińs. 

— si jest Trebnik jazykoslowenskij 
k isprawleniju tain swiatych i inych 
swiaszczennodiejstwij iii obradow cer- 
kownych. Izdan w monastyre Unie- 
jewskom inokow czina Sw. Wasilija 
Welikaho, Ieta ot rożdestwa Christowa 
1744. w 8ce, karta nlb. tytułu 1, liczb. 359, i nlb. spisu rzeczy 4 (ale brak 
końca). Krasińs. 

— si jest Molitwosłow iii Trebnik. 
Tipom wsepreswietlejszych korolej pol- 
skich priwilegiami utwerźdennym, w ob- 
szczeżitelnoj Ławrę poczajewskoj czina 
sw. Wasilia Wel. Roku Hospodnia 
1771. w 4ce, kart. nlb. 16 (a dwie są 
nadto wydarte w środku kalendarza). 

Krasińs. 

— si jest Molitwosłow iii Trebnik. 
Tipom wsepreswietlejszich korolej pol- 
skich priwilegiami utwerźdennym, w ob- 
szczeżitelnoj Ławrę Poczajewskoj czina 
Sw. Wasilija Welikaho, roku Hospo- 
dnia 1786. w 4ce, kart nlb. 16, liczb. 
486, i na końcu nlb. 16. Krasińs. 

— si jest Trebnik w Ławrie Su- 
praslskoj. Czapski. 

EICHORN Johann Ehrenfred. Fa- 
ma Buccinatrix Victoriae Chriötiani 
exercitus contra Turcas ad Viennam... 
Auetore Johanne Ehrenfredo Eichornio. 
Lignicii, Typis Christophori Waltzoldi^ 
A. C. 1683. fol. 

— ob. Eichhorn. 

EICHOViUS Cypryan. DeUtiarum 
Germaniae, tarn superioris quam infé- 
rions, index simul et viatorius, indicans 
itinera ex Augusta Vindelicorum , ad 
oranes civitates et oppida, in Germa- 
nia, nee non ad praecipuas urbes Da- 
niae, Norwegiae, Sueciae, Prussiae, Li- 
voniae, Moscoviae, Poloniae et Hunga- 
riae. Ursel is, 1604. w 4ce podłuż. 

Petersb. publ. 

EICHSTADT Laurentius, Stetino- 
Pomeranus (1596 t 8 Czerw. 1660). 
De Confectione Alchermes. Deq. ejus 
compositione, singulorum ingredientium 
examine, qualitate, virtute atq. facul- 
tatibus per undeviginti capita Disserta- 
tio et Exercitatio Medica. Autore Lau- 
rentio Eichstadio, Medicinae Doctore. 
Curae secundae. Dantisci. Apud An- 
dreara Hünefeldt An. M.DC.XLII. 
(1642). w 8ce, str. 149. 

Dedyk. Johanni Oxenstiema Uegnl Consil. 
Na odwr. tjtutu: In confectionem alcher- 
mes (carmen), podp. D. Crameras. 

Jagiell. — WrocIawB. 

— ... Consolatio ... Ad Suum ... Je- ËlCHSTAÙt. BiCHSTAOf. 26 hannem Mankifiium ... Gymnasii Ge- 
danensis Rectorem ... Filiolus IpBÎas 
Johannes Samuel Animam Deo red- 
didit Ipsis Nonis Aprilis Gregor. Anno 
Ae. C. 1655. transmissa ... Dantisci 
Typia Viduae Georgii Rhetii. w 4ce 
2 karty. Wroolaws. 

— Collegium physicum in 21. Dis- 
putationibus. Gedani 1664 — 1659. 

— Disputatio do peste. Gedani 
1667. 

— Elenchus plan tara m circa Ge- 
danura D. Nicolai Oelhafii antecesso- 
ris sui hic in physicatn. Gedani 1656. 
w 8ce. 

— Pars prima. Ephemeridum no- 
varum et motuum coelestium quinquen- 
nalis, ad annos Aerae Christianae 1636. 
1637. 1638. 1639. 1640. In Lumina- 
num motibus et Ecdipsibus ex Tabu- 
lis Danicis Christiani S. Longomonta- 
ni, in reliquis Planetis ex Tabulis Ru- 
dolphinis Joannis Keppleri juxta ex- 
positas Nob. Tychoni Brahei observa- 
tion es constructis, débita diligentia eia- 
borata et supputata a Laurentio Ëich 
stadio, Med. D. et Physico Ordinario 
in Veteri 8edino Pomeranorum, Cura 
paedia de utendi methodo. Stetiui, typis 
etimpensisDavidisRehtiiM.DC.XXXIV 
(1634). w 4ce, k. 12 nlb., str. 100 i E- 
phemeris motuum Goelestiom od ark. 
Nj do ark. Gg^, nlb. 

— Toż:... Pars Altera Ephemeridum 
novarum et motuum coelestium decen- 
nalis ab anno Aère Christianae 164 t. 
incipientium , et in annura 1650. desi- 
nentium. In luminarium... (jak wyżej)... 
Stetini, typis et impensis Davidis Rhe- 
tii M.DaXXXIV. (1636). w 4ce, kart 
9. nlb., str. 340. i Ephemeris motuum 
od ark. Aaa do Mmmm4 nlb. 

Pars I dedykowana Virîs Aulae Ducalis 
Stetinensifl. Wienie na cseAć autora pi- 
ssa: Christ. Albinus. Just. Grisius. Mich. 
Abelas. — Pan II dedykowana : Consuli 
et Senatoribiis Eteipnb. Hamborgensis. 
Wiersze na cseéé autora pisz^: Daw. Her- 
lidus ex amore fecit. Andr. Hiltebrandt 
Med. Dr. Jagiell 

— Ephemeridum novarum et mo 
tvrm coelestium. Ab anno U. DCLI. 
ad H.DC.LXV. Pars tertia. Quae Meri- diane Vranopyrgico in freto Cimbrico 
Sedi Astronomiae instauratae et in in- 
ferioribus planetia nempe Venere ao 
Mercurio Tabulis Rudolphinis Joannis 
Keppleri; et in Luminarium motibus, 
Edipsibus eorundem et superioribus 
Christiani S. Longomontani tabulis Da- 
nicis accomodata et liberiori paulo cal- 
culo computata est a Laurentio Eich- 
stadio Med. D. et Physico ordinario in 
vetere Stetino Pomeranorum. Cum Cen- 
tum aphorismis de ludiciis Genethlia- 
cis. Cum gratia et privilégie S. R. M. 
Dantisci, Apud Andream JStlnefeldium 
Anno M.DCXLIV. (1644). w 4ce, kart 
32 nlb. (derlyk. i Prolegomena), str. 
408 i 1. Str. Errata. 

Dedykacja: ConsuHbus ao Senatui Danti- 

scanae. Dalej wiersze na eseść autora 

podpisigą Jakob Gartner pastor. Ang. 

Pachner, Christan Andreae Claudianus, 

Joh. Hubenis Luchensis. 
Jagiell — Krasińs, — Warss. Uni w. 

— Ephemeris parva Gedanensi urbi... 
accomodata ... Ad annum aerae chri- 
stianae bisextilem MDCXLVIII... au- 
tore Laurentio Eichstadio Med. D. phy- 
sico ordinario Gedanensi et in gymna- 
sio ibidem professore matheseos. Qedani 
typis Andreae Hunefeldii. (1648). w 4ce, 
8 kart nlb. 

Przypisał Janowi Heweliuszowi. 
— . Nowy y stary Kalendarz na 
R 1666. Na Horizont Gdański y To- 
ruński, y inszych mieysc okolicznych 
dirigowany, y do używania go w ko- 
ronie polskiey wygotowany, y na po- 
żądanie, polskim ięzykiem wydany... 
przez Laurentiu8a Eichstadiusa , Med. 
Doct. królewskiego Miasta Gdańska 
Fizyka y Matematyka. We Gdańsku, 
z nakładem Ernesta y Andrzeja Ju- 
liusza Moliera, w 4ce. 

— De mensura et quadratura cir- 
culi per numéros evidenti demonstra- 
tione stabilienda Brevis Epistoła. Ad 
Celeberrimum Du. Seniorem Christia- 
num S. Longomontanum, Professorem 
Mathematum in Regia Academia Haf- 
niensi, hujus facile principem mathe- 
maticorum producta à Laurentio Eich- 
stadio D. et Mathematura Professore 
in Gymnasio Gedanensi. Lunaeburgi, 

4 filCHSTAOT. EltlBRlHQBH. ex of&èmà typographicà Sierniorum 
Anno M.DC.XLV1II. (1648). w 4ce, k. 
6 nlb. Jagiell. 

— Oratio de canssis et ntilitate 
conjungendi studii medici... cum ma- 
thematico. Habita in inclyto athenaeo 
gedanensi, quam ex autoritate magni- 
ficorum D.D. praeconsuluro... eîusdem 
arbis ad auspicandum snae professio- 
nis lectiones introduceretur. 3 nonas 
OctobreÎB gregor. cla.Io.C.XLV. Dan- 
tiscî, ex typogr. Andreae Hünefeld ii 
1647. w 4ce, kart nlb. 15. Krasińs. 

— Programma hoc lecturis anato- 
mes cultoribus ac studiosis omnibuH et 
singulis cum débita observantia amo- 
requè officioso SDP. (Na końcu) P.P. 
Gedani diè 14. Martij feria 3. anno 
aerae Chr. 1651. Laurentius fïchsta- 
diuB S. D. w 4ce k. 2. nlb. 

Jagiell. 

— Saeculum jubilaeum civitatis 
Gedanensis 11. Junii 1658. 

— Tabulae apparentis motus solia 
per aliquot saecula ante et post aeram 
christianam millesimam sexcentesimam 
expansae. (Dantisci). Typis Andreae H(i- 
nefeldi. w 4ce. 

— Tabulae harmonicae coelestium 
motuum tum primorum, tum secundo- 
rum, seu doctrinae sphaericae et theo- 
riae planetarum. Innitentes potissimum 
exactissimis observation ibus et hypo- 
tbesibus nobilisHimi Tychonis Brahei, 
solertissimi Astronomiae instauratoris; 
ex quibus inconvenientem ordinem re- 
dactis et ad compendium collatis aequa- 
bile» et apparentes longitudines, latitu- 
dines, ortus, occasus^ culminationea, 
configurationesq ; singulorum pl^inetarum 
ad cujuslibet sphaerae rectae et obli- 
quae positum et ad quaevis tempora 
omnium seculorum ante et post aeram 
Christianam facile colligi ac figurae 
coeleHtes construi possunt. Auctore 
Laurentio Eichstadio, Medic. doctore 
& Jatro Physico Stetînensi. (Tu z Cy- 
cerona 10 wierszy). Stetini, typifl 
et iropensis Georgii Rhetii, anno 
M.DC.XLIV. (1644). fol. k. 2, str. 
224 i Index k. 2. Dedykaeya: Johanni Kicodcmi LiUi«iistf<(diiit 
baeredit. in Eka, Beg. Mijest. Saedae 
Consiliario, et per Pomeraniam Bellioo 
nee non Begni Secretario. — I^ odwrót 
Btronie wierss na aieéé antora pi^s« Lanr. 
LndeniuB Holsat. jagiell. 

— Uraniburgam Gedanense Sive 
Motuam coelestium Ephemeris Nova, 
Tychonico-Keppleriana Ad annom aerae 
Christianae MDCL. Ex Tabulis Ru- 
dolphinis diligenter supputa (ta) Danti- 
SCO, cujus Latitudo est 64 grad. 28 
miiL et Longitude respeeto Uranibui^ 
4ä grad. 45 min. superstruota. Ad 
Magnificum Senatum Dantiscanum édita 
à Laurentio Eichstadio, Med. D. Phy- 
sico Gedanensi et in Gyiunasio ibidem 
profe8Bore p. Gedani, Typis Andreae 
Httnefeldii (1660). w 4ce, kart 16. 

— ob. Klein Fr. Ern. (Exercitatio 
1654) — Macovius Polyd. (Exereitatio 
1668) — Par«chitz Elias (Cum dies 
1648) — Schröder Georg. (Exercitatio 
1654). 

Praetorias Athenae str. 91—94. — £neykl. 
Orgelbr. T. 8 str. 77. — Żebrawski Bi- 
bliog^r. mat. itr. 262 .3. 

EICKSTET Valenttnin , Kanclerz 
(1527 t 23 lipca 1579). Eickstet Va- 
lentin! Cancellarii qaondam Ducum 
Pomeraniae citerioris de Patria optime 
meriti Epitome Annalium Pomeraniae 
Cni annexa sunt I. Genealogia Ducum 
Pomeraniae II. Catalogus Episcoporuiu 
Camminensium III. Brevis descriptio 
Pomeraniae. Vita Philippi I Ducis Po- 
meraniae citerioris ab eodem auctore 
Conscripta. Ex manuscripto edidit Jac. 
Henr. Balthasar S. Thel. D. Et Prof: 
Ordinarius Consistorii Regii. Assessor. 
Et Ad Aedem S. Jacobi Pastor. Gry- 
phiswaldiae, Sumtibus Jacobi Löffieri 
Reg. Akad. Bibliopolae Anno 1728. 
w 4ce, k. 3. i str. 160. 

A%em. Deut. Biogr, V 7^. Oaaol. 

Eifler Michael ob. Meier Conr. 
(Eufemia 1640). 

Eigenttfche warhafte Zeitnng^ ob. 
Zeitung (1576). 

Einbringen (Ein merkwürdiges) der 
Löbl. dritten Ordnung an E. H. Rath. 
übergeben den 17* Febr, 172K wel- 
ches als ein Schlüssel zu der Nachricht EINPALL. JBIMLADU1«>. 27 TOD don jetzigen ünrnheai in Danzig 
kann betrachtet werden. 

Einfall in Mietaw ob. Philarchus T. 
(1658). 

EINFALT INeiae. Gbsprttch aber den 
Zaetand der Stadt Dantzigk: Gehalten 
durch Niclas Einfalt. Lampert Schnei 
dewin. Warenmnd Ehrenberg. Christian 
Gottiieb. Jm Jahr 16&8. w 4ce, kart 16. 
Kzeci o Bioiankaoh gdańsko wwedskiah. 

Czartor. 

Elnfibrung (Die) der hohen Schule 
ZM Lemberg am 16. Wintermonat im 
Jahre 1784. Oden, w 4ce, atr. 10. 

OmoL 

EINHORN Alexander (t w Mitawie 
1575.) Kirchen Reformation des Für- 
stenthnma Churland u. Semigallien. 
T. I— II..Roaloclc bey Johann Stöckel- 
mann und Andream Gutterwitz Anno 
MDLXXn. (1672). w 4ce, kart 41 
i 127. 

Dedyk. Xda Qotthardawi (kart 6). 

EHIH0RN Paweł. Actus gratnlato- 
rios.... ob impocdtam.... Vladislao IV. 
regi Polcoiae coronam, nee non tradi- 
tam.... Jaoabo.... Onrlandiae et Semi- 
gaUiae daci, in imperio anccessionem: 
insthaioB a pastoribua eccleaiae, Inspe- 
etoie, Reotore et luventute scbolastica 
flcholae Mitaviensis. Rigae, 1633. w 4ce, 
26 kart nłb. 

Obacs Agricola Kn. — Baeke i Napierskr 
I. 486-490 «tr. 

— Historya Lettioa. Das ist Beschrei- 
bung der lettischen Nation. In welcher 
Ton der Letten als alten Einwohner 
und Besitzer des Lieflandes Curlandes 
und Semgailen Namen, Ylursprung oder 
Ankonfit, ihrem Oottes-Dienst, ihrer 
Republiea oder Regimente so sie in der 
Heydensohafft gehabt, auch ihren Sit- 
ten, Gebärden, Gewonheiten, Natur und 
Eigenachafiten u. s. w. gründlich und 
untbetändliüh Meldung geschieht Der 
TiUtschen Nation und allen der Histo- 
rischen Wahrheit Liebhabern, zu einem 
nöthigen Vnterrioht zusammen getra 
gen, und in den Druck verfertiget. 
Dorpt in Liefland. Gedruckt durch 
Joiiann Vögeln, der KOnigl. Acad. Buch- drucker, im Jahr 1649. w 4ce, kart 9 
i Str. 66. 

Bibl. Uniw. Dorpack. — rrowinc^onaloe 
Mafleam Kurlandzkie. 

— Oratio gratulatoria cum.... a.... 
Vladislao IV. Rege Poloniae... Dom. 
Jacobe in Livonia Curlandiae et Semi- 
galliae Duci, ducatus Curlandiae et Se- 
migalliae regiinen.... per eiusdem Ser. 
régis Commissarios comraitteretur, con- 
scripta et eidem illustrissime principi 
nomine reverendi ministerii Curlandiae 
et Semigalliae oblata. Rigae 1643. w 4ce, 
10 kart. 

— Reformatio gentis Letticae in du- 
catu Curlandiae. Ein christlicher Unter- 
richt wie man die Letten oder Vnteut- 
schen im Fürstenthumb Churland und 
Semgallen von ihren alten Heidnischen 
Abgötterey vnd Aberglauben zum rech- 
ten Gottesdienst wahrer Gottesfurcht 
und ernster roeidung alles Heydnisohen 
Gottlosen wesons bringen mOge etc. etc. 
Gedruckt in Riga, durch Gerhardum 
Schröder. 1636. w 4ce, kart 61 nlb. 

— Testamentum Jacobi das ist eine 
christl. Leich-Predigt von des Ertz- 
Vaters Jacobs Testament und letzten 
Willen Bey iürstl. Leichbestattung des 
weil. Durchlaucht Hochgeb. Färsten 
Wilhelmen in Liefi. zu Churland u. Sem- 
gallen Herzogen. Königsberg. 1646. w 
4ce, ark. 7. 

Einladung zur öffentlichen Prüfung 
der Schüler in der Kaiserl. Königl. Lem- 
berger Normalschule nach geendigten 
Winterkurse den 26 und 27 März 1779. 
Lemberg. Gedr. bei Anton Piller. folio, 
k. nlb. 2, prócz tytułowej. Krasiń». 

— zur öffentlichen Prüfung der 
177. Schüler in der kaiaerl. königl. 
Przemiüler Kreisschule nach geendigtem 
Sommerkurse den 16. und 17. Herbst- 
monats 1786. vor Mittage von 9. bis 12. 
Uhr nach Mittage von 3. bis 6. Uhr. 
Parva ista non contemnendo majores 
nostri maximam haue rem feeerunt. 
Liv. Lib. IV. c. 41. Przemiał, gedruckt 
bei Anton Matiaschowski Bischöflichen 
Buchdrucker utriusque Ritus. 1786. fol. 

k. 3. OSBOI. 28 EINLADUNG. EISEN. — zur öffentlichen Prüfung der 253. 
Schüler in der kaiserl. königl. przemisler 
Kreisschule nach geendigtem Sommer- 
kurseden 10. und 11. August 1786. vor 
Mittage von 9. bis 12. nach Mittage von 2. 
bis 5. Uhr. Temperare isthac aetate istis 
decebat artibus, Plautus in Merc. Frze- 
misl gedrukt bei Anton Matiaschowski, 
Bischöflichen Buchdruker utriusque Ri- 
tus. 1786. fol. k. 2. Oisol. 

— zur öffentlichen Prüfung der 
209. Schüler in der kaiserl. königl. re- 
schover Ereisschule nach geendiçtem 
Winterkurse den [29] und [30J-ten 
März 1786. vor Mittage von 9. bis 12. 
nach Mittage von 2. bis 6. Uhr. (Cytat 
z Erazma Roterd.). Przemisl gedrukt 
bei Anton Matiaschowski Bischöflichen 
Buchdruker utriusque Ritus, fol. kart 3. 

ObsoI. 

— zur öffentlichen Prüfung der 
283. SchüUer in der kaiserl. königl. rze- 
schower Kreisschule nach ge^ndigten 
ßommerkurse den 12. und 14. August- 
monat 1786. vor Mittage von 9. bis 
12. Nach Mittage von 2. bis 5. Uhr. 
Usquè ego postera Crescam laude re- 
cens. Hor. Carm. L. III. O. XXX. v. 
7. 8. Przemisl, gedrukt bei Anton Ma- 
tiaschowski, Bischöflichen. Buchdruker 
utriusque Ritus. 1786. fol. 2. Otsol. 

— zur öffentlichen Prüfung der ein 
hundert vier und zwanzig Schüler; in 
der (der ersten Klasse regulirten Stadt 
Kenty) deutsch polnischen Schule, nach 
geendigtem Winterkurse den.... Hor- 
nung 1790. — Popis publiczny stodwu- 
dziestu i czterech studentów w Niemie- 
cko-Polskiey Miasta Kent (w pierwszej 
Kia ie regulowanego) Szkole; po skoń- 
czonym półrocznym zimowym Kursie 
dnia... Lutego 1790 Roku odprawiony. 
Bez m. (1790). w 4ce, 2 k. nlb. 

ImioDa studentów podane po polsku. Między 
uczniami Ambroiy Grabowski, Dutkiewicz 
Walenty. Jako prokonsul klassy podpisany 
Kar. Rosenberg. J»giell. 

— zur öflFentlichen Prüfung der 
sechshundert und sechzig Schüler in 
der kaiserl. königl. lemberger Normal- 
schule nach geendigtem Winterkurse den 
und des Homung 1790. vor Mittage von 9. bis 12. Uhr nach Mittage von 
3. bis 6. Uhr. [C5ytat z Quint, lib. I. 

0. 3.] Lemberg gearukt mit pillerischen 
Schriften, fol. kart nlb. 7. Osiol 

Einiadungs Nachricht von dem in 
Lemberg der Hauptstadt Galiziens seine 
Einführung erwartenden Armeninsti- 
tute. Lemberg Gedrukt bei Wittib Jo- 
sepha Piller, kais. kOn. Gubemial 
Buchdr. fol. str. 79 i k. 6. 

Oisol. — Uniw. Iwows. 

Einrichtung (Kirchliche), für die Dis- 
sidenten beider Confessionen in Pohlen 
genehmigt von den Ständen des Reichs- 
tags den 21. May 1792. Warachau bei 
Mich. Groll, w 8ce. 

Po polska i po niemieoku. 

— (Uiber die) der Registraturen, 
und Führung der Normalbücher bey 
den Kreisämtem. Lemberg gedrukt mit 
Pillerischen Schriften. 1787. w 8ce, str. 
48 i Ô . Ossol. 

— Toi Erakau gedrukt mit Trassier- 
sehen Schriften. 1796. w 8ce, str. 48 
i 38. ObboI. — üniw. Iwows. 

Einsamkeit ob. Walther (1760). 

Einzug Ihrer Churfürstl. Gnaden 
zu Trier, so den 23. Martii anno 1658 
in die Stadt Frankfurth am Mayn ge- 
schehen. Neben einem Extract Schrei- 
ben aus Warchau. Ihrer Churfdrstli- 
chen Durchl. zu Sachsen Einzug so den 

1. Aprilis 1658 in Franckfurth am 
Mayn gescht^hen. Neben etlichen Ex- 
tract-Schreibens aus Rom, Maylandt^ 
Mantua und Venedig Anno 1658. B. 
w. m. druku, w 4ce) 6 kart nlb. 

— der A. 1680 1. may in Warschau 
gewesenen Moskowitischen Gesandschaft. 

— (Der Moscowitische) in Riga den 
24. Juli A. 1710. w 4ce. 

— ob. Angust II. (in die Stadt 
Crackau 1697, in die Stadt Danzig 
1698) ~ Bechreibung (Elisabeth 1644). 
— Elisabeth (der iungen kOnigin 1543. 
als Ferdinandi tochter 1543) — Her- 
den Jac. (Fürsten August 1702) — 
Witzke P. (Sigismundi III. 1623). 

EISEN Jan Jerry von Schwarzen- 
berg, Pastor Tormeński w Inflantach 
(1717 t 15 lut. 1779). Auszug aus Pa- BISEN. EKART. 29 8tor Eisens Unterricht von der allgemei- 
nen Krauter und Wurzeltrocknung. 
Warschau. Gedrukt bei P. Dufour K. 
P. Buchdruker 1783. w 8ce, str. 28. 

Warsi. Uniw. 

— Uart de sécher et de conserver 
les légumes, pour procurer un aliment 
B&lntaine aux voyageurs par mer, à 
une armée en campagne, etc. par le 
pasteur.... trad. de l'allemand. Varso- 
viae 1794. w 8ce mniej. Zielińs. 

— Dwoie pisma, pierwsze o ospy 
wszczepieniu, drugie o powszechnym 
ziół y korzonków suszeniu. [Poczem 
drugi tytuł]. Inokulacya, albo ospy 
wszczepienie ułatwione y matkom sa- 
mym zlecone; przez Jana Jerzego Eis- 
sena P. T. w roku 1773. Z niemieckie 
go przetłumaczone [Warszawa] w dru- 
kami Mitzlerowskiey roku 1774. [Po 
str. 16. nowy tytuł]. Nauka o powszech- 
nym Ziół y korzonków suszeniu. Część 
pierwsza o Jarzynach, Sałatach y ko- 
rzeniach, iakim sposobem suszone y 
w kartuzy pakowane być maią, dla 
pomnożenia wyżywienia się sposobów 
podana przez Jana Jerzego Eisena, Tor 
menskiego w Inflantach Pastora, wolney 
Ekonom iczney w Petersburgu Społecz- 
ności Towarzysza, z niemieckiego prze- 
tłomaczona. w 8ce, kart 7. nlb. str. 92. 

Tłomacsenie tych książek zalecił król Ru- 
saosycowi swemu adjutantowi, wspartemu 
w pracy prses Klemensa dawnego lekarza 
dwom Kasztelanowej Krakow., Hetm. W. 
Kor. 

Akad. — Chreptow. — Jagiell. — Kijowa. 
— Krasińs. — Ossol. 

— Nauka o powszechnym roślin 
suszenia. Część 1. O jarzynach, sała- 
tach i korzeniach warzywnych, jakim 
sposobem suszone i w papier pakowane 
być maia. Dla pomnożenia sposobów 
wyżywienia się dodruku podana przez 
Jana Jerzego Eisen Tormei^skiego w In- 
flantach Pastora wolney ekonomiczney 
w Petersburgu Społeczności Towarzy- 
sza. Wykład z niemieckiego powtóre wy- 
drukowany. W Warszawie u P. Dufour 
Kons. Nadw. Druk. J. K. Mci Dyrek. 
druk. korp. Kad. M.DCC.LXXXIX 
(1789). w 8ce, str. XIX. i od 21—87. 
Branie. — Jagiell. — Zielińs. — Tenże tytuł: Wykład z niemiec- 
kiego potrzecie wydrukowany. W War- 
szawie u P. Dufour Eons. Nadw. J. 
K. Mci i Dyrekt. Druk. Korp. Kad. 
M.DCC.XCI. w 8ce, str. XIX. i od 
21—87. 

Jestto edycja z r. 1789. tylko karta tytu- 
łowa pnedmkowana. — Recke i Napieriky 
I. 490. Jagiell. 

Eisenreich Regina ob. Babiński Ale- 
xander — Łaski Joannes (1637) — 
Radziwiłł (Supremus honor nanctus 
1637). 

Eismont, Eisymont ob. Eysymont. 

EISSWAGEN Christophorus (Eis- 
wagen). Utrum notabilis illa lapidis Ro- 
stochiensis inscriptio: Vivant Gedanen- 
ses! naturae adscribenda sit an arti? 
Praeside M. Georgio Wendio Gymn. 
Thorunensis R. et Prof. p. A. D. Mar- 
tii A. 1703. e philosophia experimen- 
tali dirimere tentabit Christophorus Eiss- 
wagen Thorun. colloquendi materiem 
praesentibus: Tobia Boeckelmanno Śmi- 
gla Pol. Samuele Beckero Thorun. An- 
tonio Giering Thorun. h. 1. q. s. Tho- 
runii, ex ofiicina nobiliss. senatus et gy- 
mnasii. w 4ce, 6 k. nlb. 

Chreptow. — Ciartor. 

— Disputatio metaphysica II. De 
Ente ut sic, quam praeside M. Marti- 
ne Bertleffio, Prof. Publ. praevia Ejus- 
dem disputatione publica respondens 
Christophorus Eiswagen, Thorun. ad- 
versus Tobiam Böckelroan, Smiglâ-Po- 
lon. Danielem Bausium, Pomer. Johan- 
nem Braüning, Smiglâ-Pol. defendet in 
GymnasioThorunensi A. O.R. M.DCCIII 
die 2. Maji, horis consvetis. Thorunii, 
ex officina Nobiliss. Senatus & Gymna- 
sii. (1703). w 8ce, od str. 15—30. 

Jagiell. 
EITNER Godofridus. Utrum parta 
per Christum genesis humani Salus, Au- 
gusti Imp. nummis expressa olim fuerit, 
nee ne? ad d. 31 Augusti 1701 ex- 
pendendum proponit Godofredus Eitner, 
Rawieens. Polonus. E Chalcographeo 
Thorunensi. w 4ce, P/j ark. 

Jocher .8820. Czartor. 

— ob. Lemcken Adamus (1702). 
EKART Joannes. Applausus epitha- so BKART. BKABT. laniioufi, Perillastri D. HaximiUano Vo- 
^el, in supremo soÜb officio, S. Caes. 
Mtis Tarnomouti Gontrolori, et lUastri... 
Ânnae Brigittae Pitschinianae... A M. 
Joanne Ekart philosopfaiae Dre et pro- 
fessore in Alma Universitate Craco- 
viensi. < DedicatuB. Anno 1679. Craco- 
viae, Typis universitatis. folio. 

— Captiva coelestis aapientia sub 
ingeuio D. Thomae de Aqnino com- 
prefaensa Lublini 1669. Zamosci, typis 
Acad. fol. ark. Bg. 

Dedyki]je Innocentio XIL Joan. Ekart U. 

1. F. 
Jocher 27^. 

— In Nomine Domini, Amen. Quae- 
stio Juridica. De Jurîsdietione Episcopi. 
Ex. c. Conqueronte. De off: lud: Ord: 
Sub auspiciis, Magnifici, Perillustris & 
Adm: Bńdi Domini D. M. Francisci Jo- 
Bephi PrzewoBki, S. Th: Dootoris et Pro- 
feseoris; CoUegae Majoris, Ecclesiarum 
CoIIegiatarum Crac. SS. Omnium Prae- 
poBiti, Curelovien. Scholastici, ad S. Fło- 
rianum Canonici^ Gontubernij HieroBO- 
lymitani Provisoris per Dioeeesini Cra- 
covien. ordinarij Librorum Censoris, 
S. R. M. Seeretarij, Almae Vniuérsita- 
tis Studij Cracovien Generalid Recto- 
ris. A M. Joanne Ekart, I. V. Profes- 
ßore, Ecclesiae Collegiatae SS. Om- 
nium Crac: Primi cerio. In Lectorio Col- 
legii luridici Vniuersitatifi Cracovien: 
publieae Disputationi proposita Anno 
Domini M.DC.XCI. (1691). Die XI. 
Septembr. horis antemeridi. Permissv 
Bvperiorvm. Cracoviae, Typis Vniverai- 
tatis 1691. w 4oe, k 9. 

Jocher 7.S22. 

Akad. — JagieU. — ObroI. — Uniw. Iwowb. 

— In nomine Domini Amen. Quaè- 
stio Juridica De poteHtate Episcopi in 
conterendis Beneficijs Ecciesiasticis. Pro 
Collegio Clarissinïorum DD. V. J. Do- 
etorum & Profèsisorum, Almae Vniuer- 
sitatis Studij Generalis Cracouiensis, 
M. Joannem Ekart, Philosophiae Docto- 
rem, Contubernij Jurisperitorum Senio- 
rem. In Lectorio Juridico, publieae di- 
sputationi, Proposita. Anno Dni 1684. 
die ö. Mensis Octobris, hora 8 ante- 
meridiana. Cracoviae, ty^pis Fran. Ce- aary, S. R. M. Illuatr. ac Ridias. Dńi 
Episc. Crac. Ducis Seueriaa, typogr. 
w 4oe, kart U nlb« 

Dedyk. Bonar. Madaliński Epûc. 

Jocker 7321. 

Jagiell. — ObsoI. — Uniw. Iwows. 

— I. N. D. Amen. Quaestio juri- 
dica de Potestate Summi Pontificis. Ad 
Extrauag: com: Vnam Sanct&m De 
Maiorit: & obed: & Extrauag: Quia 
quorundam. Joan. XXII. De V. ä. 
Cvm in frequentissima Magnorum Ho- 
spitum Corona; Per Periliustrcm Claris- 
simum, et admodum Rôverendum Do- 
minum M. Sebastianum Piskorski, I. V. 
Doctorem et Profess. Ecclesiarum CoI- 
Iegiatarum, Crac: ad Omnes SS. Archi- 
dioconü, Velunen: Canonicum, Inclytae 
Facultatis luridicae ProcanoelLirium. 
Clarissimi et admodum Reverendi Do- 
mini lurisutriusq. Professores, CoUe- 
gae DomuB luridicae, M. Andreas Kra- 
pecki, CoUegiat. SS. Omnium, Crac: 
Cancellarius. M. Joannes Ekart, Eccle- 
siae Colleg. SS. Omnium, Crac. Primi- 
cerius. M. Adamus Styrkowski, Eccle^ 
siae CoUegiat. Tamoviensis Primicerius. 
Vtriusque juris licentiati ritu aolenni 
renuntiarentur. A supra nominato M. 
Joanne Ekart I. V. Professore. In coUe- 
gio DD. JurecouBultorum almae uni- 
versitatis Cracouiensis, anno Domini 
M.DC.XCII. (1692). Die XVII. Janu- 
arij publice ad disputandum proposita. 
Permissv Superiorum. Cracoviae, typis 
Francisci Cezary, S. R. M. Illuatriss: 
ac Rńdiss. Dńi. Episcopi Crac: Ducis 
Seueriae, nec non Scholarum Nouod. 
typogr. (1692). fol. k. 11. 

Dedjkacya BealUs. Innocentio XII. 
Jocher 7328. Jagiell. — Ossol. 

— In Nomine Domini. Amen. Quae- 
stio physica, De Concursu Causae Pri- 
mae^ cum Causis secundis, Sub Felicis- 
simis Aubpiciis, Magnifici, PeriUuatris, 
& Rcverendiä.simi Domini Alberti Łi^ń- 
cucki, I. V. Dootoris et Professons, Ec- 
clesiarum Cathedralis Crac: Canonici, 
Collegiatae SS. Omnium Cancellarii, Pi- 
lecensis Arcbidiaconi, Contubernij DD. 
lurisperitoruni Provisoris, Almae Vni- 
uersitatis Cracouiensia, Generalis et EBIEL6«!. feLBBRGËI^. 31 Vtgilantiasinii Reetoris. A M. Joanne 
Ekart, Philosophiae Doctore et Profes- 
Bore pro Collegio Minori publice ad 
disputandum proposita. In p<iraugu8to 
DD. Theologornm Lectorio. Ânno Do- 
mini M.DaLXXXIII. (1683). (die XIII). 
Martij Hora (XIV). Cracoviae, Typis 
VniverBÎtatb. fol. k. 2. 

Jagiełl. — OmoI. 

— ob. Bielecki Mart. (Oraculum 
ThemidÎB 1692) — Józefowicz Jan 
Tom. (1692) — Kielaro wicz Francis- 
CU8 (Jns ad rem 1730) — Erupecki 
Andrzej (1692) — Piskorski Sebastian 
(1692) — Pluciński Franc. Hier. (Leo 
virtutis 1717) — Sierzycki Ant (Am- 
phitheatram 1674). 

Ekielski Ludovicus ob. Dabkowski 
Józef (Propositiones 1752). 

Ekiua Prokonsul ob. Oratioues (1697). 

Ekklesiastes ob. Salomon (1690). 

Ekloga. Dafnis Palemon. (Bez wy- 
rażenia miejsca i roku), w 4ce. 

Porówn. Eysymont M. 

Ekonom ob. Dyaryusz (1781). — 
Jeżowski Wład. Stan. (Sarmacki 1632). 

Ekonomia Grodzińska, dla trzeciego 
już Dekretu zawsze miastu Augustowowi 
nie upodobanego przed Sad teraźniey- 
8zy przypozwana, ma sprawę przeciw 
Jemu w następnych dowodach y pro- 
bacyach. B. w. r. (1788). fol. ark. Dg. 

8bIo o pnsicze le&mctwa Perstuńskiego i o 
wycinanie drzewa. Opisana ta miejsoowoé^ 
od rzeki Nety, jeziora Necka przez pa- 
asczę Csamy laa. Opisana zamożność Aa- 
gaatowa, a mimo tego zaniedbanie oświaty, 
brak szkół, fryraarki z Prusakami, briJL 
handlu, zalanie iydostwem. Mowa ta o 
rewizyi Izajkowskiego, o iiście Wollowi- 
csa, o czynszach i podatkach nie płaconych. 

Jagiell. 
— ob. Oostomski A. (albo gospo- 
darz. (1644) — Gruszczyński W. (oby- 
czajów 1777) — Haur (Ziemiańska 
1675) — Karpowicz Mich. (polityczna) 
— Kłossowski Wal. (Krajowa 1792) — 
Nax (1790) — Popławski Antoni 
(1774) — Strojnowski Hier. (Nauka 
1783) — TyzenJmuz Antoni (Doniesie- 
sienie) — Uwagi gospodarskie (1768 
i 1769) — Uwagi tygodniowe war- 
szawskie (1768) — Wykład początk. 
(polityczna (1790). EkonomiczfNi ordynacya ob. Ordy- 
nacya (1792). 

Ekonomiczne wiadomości ob Alber- 
traudy Jan (1760). 

— (Obserwacye) czyli reguły go- 
spodarskie w biegu roku zachodzące, 
w Łowiczu, 1769. w 8ce, str. 146. 

Ekonomika ob. Arystoteles (1601). 
Ekscytàrz (Excytarz) duszny ob. 
Avila (1608). 

— serc nabożnych ob. Ernesti Jan 
(1687). 

EIcsorbiłancyJach (0). które świec- 
cy stanowi duchów, zadają ob. Smo- 
golecki (1632). 

EkSportacyi (0) i o pogrzebie ciała 
ś. p. J. W. Jmć ks. Biskupa poznań- 
skiego Kanclerza W. Koronnego. B. 
w. r. folio, str. 2. 

J^rzej Mtodziejowski bisk. poznańs. kan- 
clerz t 1779. Onnfiry Okecki bUk. pou. 
kanclerzem był do r. 1790. 

Warsz. Uni w. 
Ektiiesis. Abo, Krótkie zebranie 
spraw, które się działy, ni partyku- 
larnym, to iest, Pomiàstnym Synodzie 
w Brześciu Litewskim. Nie przechodź 
granic, któreó położyU Oycowie twoi 
[winietka]. W Krakowie, roku od stwo- 
rzenia świata, 7104. A od wcielenia 
P&n& naszego Jezusa Christnsà 1597. 
B. w. dr. w 4ce, k. ty t., str. 33, str. 
osi biała. (Dr. goc). 

Mać. Pism. III. — Wiuzn. VIU 294. ~ 
Joeher 9449. m ÔÔH. — Wierzbow. UL 
N. S024. 
Czameo. — Ofeartor. — Ossol. — Toruńa. 

— albo korotkoje sobranie spraw- 
kotoryi sia dijały na pomie«}tnom Sy- 
nodi Beresteńskom. 

W dziele Apocrieis 1597. w pierwszej czę- 
&ci autor mówi, iż dyzunici wydali dzieło 
pod tym tytułem. Znanym jest tylko pol- 
ski tekst drukowany. 

— ob. Skarga P. (Odpowiedź na 
książkę 1597). 

EL8ERGER Maksym. Przymierze 
dożywotniey przyiażni JW. JP. Franci- 
szka Hrabi z Wielopolskich Myszków- 
skiegoz JW. JPanną Elżbietą Hrabianką 
Bielińską Woiewodzianką Chełmską 
w dzień uroczystości wesehiey ogło- 
szona przez X4 Maximiliana Elbergera 
(1761). w 4ce, 1 ark. 82 ELBIQ. Wojewodami Chełmińskiemi byli Prano. 
Bieliński Jonossa do r. 1732. i Michał 
Bieliński smarly 1739. 

ELBI6 Dominicus. Oratio gratula- 
toria Fr. Dominici Elbig, natione Ger- 
mani Ord. praedic. pro promotione 
ad doctoratum admodnm reverendi 
patris Fr. Gvillielmi Felle, Prouinciae 
PariBiensiB eiuBdem Ord: ac Serenis- 
simi loannis III. Poloniarum Regis 
Eleemosinarii. Facta in Studio Gene- 
rali Cracouiensi, coram Magnif: D. 
Bectore et clarissimo Excellentissimo- 
mm CoUegio Alroae Yninersitatis. Ac 
dedicata Ulastrissimo et Reuerendissi- 
mo Doiuino, D. Petro Coryciński C!o- 
miti de Filca, coadjatori Praepositura 
(tak) Miecbouiensis, Generali Canoni- 
corum SS. Sepulchri Hierosolymitani, 
Camerario Suae Sanctitatis Decano, et 
officiali Putouiensi (tak) Secretario S. 
R M. Gallorumque Amicissimo. Ora- 
coviae in offic. Francise! Cezarij S. 
R. M. typog: 1675. w 4ce, 4 k. 

Ja^ell. 

ELBIN6 Ludovicus. Ascensvs so- 
leatae alitis é cineribu» Franciscanae 
Religionis ad Ulvstrissimos infvlati ho- 
noris splendores, lilvstrissimi ac Reve- 
rendissimi Domini, D. Christophori 
Adnani de Roznow Skrzetnski, Epis- 
copi Bacchoviensis, ex Ordine Fratrum 
Minorum Sancti Francisci Conventu- 
alium assiimpti. ipso suae consecratio- 
nis die... Mensis... à »Studio Theologico 
Cracoviensi ejusdem Ordinis submisâ 
Panegyri adornatvs. anno, è splendori- 
buB Caelorû ad terraM DesCendentis 
(per Quem neC aies esurit) Xti iesV. 
(1716). Cum licentia Praesidis ac Me- 
caenatis Franciscano Poloriarum Mu- 
sarum A. R. P. Magistri Lvdovici 
Elbing Ministri Provincialis Comissarij 
Gnalis. Cracoviae, Typis Francisci Ce- 
zary, S. R. M. lUustrissimi & Rńdis- 
simi Dńi Episcopi Cracov: Ducis Se- 
veriae, ac Scholarü Novodvorscianarû 
Chalcographi. folio, k. nlb. 20 (sygn. Kj). 
Na odwr. tytułu drseworyt herbu Skrzetu- 
skicb, pod nim 4e wiersze łae. Rospocsy- 
na Carmen Acrostichon podpismne przez 
Studium theologicam cracoviense. Pane- 
giryk jest prozą. Konsekracyi dokonał ELBINÔ. Kas. Łubieński Biskap krak. Z początkn 
antor opisuje ceremoniał konsekracyi. Da- 
lej wywodzi genealogię Skrzetuskiego. Byt 
on sjrnem Jędrzeja sędsiego Sandeckiego 
i Żukowskiej. Arcybiskup Ssembek przed- 
stawił go Augustowi II na toi biskup- 
stwo. Na chrsde otrzyma! imię Krzy- 
sztof, uczył się w Akad. krakowskiej, po 
skończeniu nauk wstąpił do zakonu 00. 
Franciszkanów, wyświęciwszy się na księ- 
dza otrzymał imię Adiyan. X. Waleiyan 
Karwacki był jego nauczycielem nauk 
teologicznych. Potem wyjechał do Włoch, 
słuchał jeszcze nauk w Rzymie i ta okny- 
mat stopień doktora teologii. Powródw- 
ssy do kraju począł wykładae koraa iłlo- 
zoficzue w Nowym Korczynie, Piotrkowie, 
Lublinie, nakoniec w Krakowie wykładał 
nauki teologiczne. Obrany został naprzód 
definitorem prowincyi, potem prowincji- 
łem generalnym. Był gwardyanem w Kra- 
kowie i w Opolu. Jako gwardyan Opol- 
ski i Bytomski posłował do Cesarza Ka- 
rola. August II mianował go Biskupem in 
partibus. Dzików. — Ossol. — Zamojs. 

— HoBtia infvlati honoris, in ara 
virtvtis, consecrata, & rçligioaissîmo No- 
mini Illustrissimi Reverendissimi Do- 
mini D. Cbristophori Adriani a Roznow 
Skrzetuski, Dei et Apostolicae Sedis 
gratia Episcopi Bacchoviensis; ipso 
auspicatissimo Elus consecrationis die 
in vim filialis obsequij festiviquè plau- 
8ÛS, seraphico totius provinciae Polonae 
Voto: faventissimè dicata ac tandem 
cum privilegio Praesuleae indulgentiae 
paternaequè benedictionis , Venerabun- 
do solennioris ritûs Cultu, a Mysia sin- 
cerriraae elientelae Affectu: jugiter 
celebrata. Anno quo Sümq Mysta se 
Deo Patri in CruCis ara Xtq lesVs 
placita pro nobis obtulit Hostiam Iu»sa 
A. R. P. Ludovici Elbing S. T. D. 
Ministri Provincialis et Comissarij GnÜs 
pröae Polonae, Ord: min.: Conv.: S- 
Francisci. Cracoviae, typis Joannis Do- 
mański S. R. M. S. typographi. (1715). 
fol. k. 19. 

Rozpoczynają epigrammata na cze6é Christ. 
ScretusciuBA i Adriana Scretusciusa po- 
ozem mowa cała prozą. 

Dzików. — Ossol. — Polkows. 

— Nidvs öentilitiae Alitis inter 
infvlatos Honores, Virtutibus, ac meri- 
tis, lilvstrissimi ac Reverendissimi Do- 
mini D. Christophori Adriani De Roz- 
now Skrzetuski, Episcopi Bacchoviensis, &LBINÛ. &LBLĄO. ex ordine Fratrum Minorum Sanoti Fran- 
cisci Gonventualinm assompti locatus. 
Et in die solemni ConBecrationis eius- 
dem a Primo Seminario Conventus 
Cracovien : Ëiusdem ordinis metro pane- 
gyrico concinnatriB Anno Magna Dei 
quo ConseCit sibi deXtera NidVm in 
terris. Cum licentia. A. R. Patria Magistri 
Ladovici Ëlbing Ministri Provincialis 
& Comissarii Qeneralis. Cracoviae, ty- 
pis Francisci Cezary S. R. M. illastris- 
simi et rdissimi. Dni Episcopi Cracoy. 
Ducîs Seyeriae ac Scholarum Novodvor- 
scianarum. Chaloographi. (1720?). fol. 
k. 1. Ossol. 

— Relacya o wielkiéy éwiatnicy 
ilbo bazylice assyskiéy, głowie y mat- 
ce całego bràéi mnieyszych zakonu, 
w ktoréy się konserwuie chwalebne, 
całe y nienaruszone w postaci żywego, 
Btoiacego cudownie nâ nogach, ciało 
seraJBcznego oyca y patryarchy Fran- 
ciszka Ś. z dwudziestą ciał błogosławio- 
nych tow&rzyszów iego, y innych, 
z wielą znacznych świętych relikwii; 
przytym, O wielkim Portiuncula na- 
zwanym odpusëie, y solennéy dnia 1. 
sierpnia do kościoła P. M. anielskiéy 
procesByi, o generałach FF. min. conv. 
wszytkich, o męczennikach, biskup&ch 
y innych świątobliwością zaleconych 
franciszkanach Polakach, Z WW. S. 
teol: mag: Carosego y Petrellego, fran- 
ciszkanów prowincyii assyskiéy, y in- 
nych godnych autorów polskich ze- 
brana. Wielmożnemu Jego Mości Panv 
Anton iemv z Gledzianowa Bełhackiemu 
Cześnikowi y pisarzowi grodzkiemu, 
krakowskiemu etc. na wiązanie ofiaro- 
wana y do druku podana w Krakowie 
roku 1727. W drukami Jakuba Ma- 
tyaszkiewicza J. K. M. typogr. w 4ce, 
ark. nlb. a— bj i A — Ww^ i Regestr 
kart 10. Omyłki 1 k. 

Na ark. O. jest o kanonizacji 8. Stanisława. 
Na ark. X. nagrobek Xcia Zyg. Kar. Ra- 
dadwitfa s r. 1688. Na ark. £e, i Ff 
okólniki Mich. Wodzickiego z r. 1727. 
Od ark. Oy, o męczennikach franciszka- 
nach na Litwie (1H.S2 r.), w Inflantach, 
we Lwowie, Zawicho6cie, Warszawie itd. 
Dalej od K — Kk, żyda świątobliwych fran- 
ciszkanów i franciszkanek. Dzików. — Jagiell. — Kijows. — OssoL — 
Warsz. Uniw. 

Elbing zob. Elbląg. 

Elbingensis Joannes ob. Elbląga (z) 
Jan. 

ELBIŃSKI Leonard, Bernardyn. Skarb 
nkryty Tekla Święta w dobrach JJ. 
W W. Kuczyńskich fundatorów klaszto- 
ru krzeslinskiego WW. 00. Bernar- 
dynów prowincyi Małopoiakiey w Wo- 
jewództwie Podlaskim ziemi (urohickiey 
w szafunku nie tylko Bractwu w tym- 
że kościele Krzeslińskim w r. 1782 
wznieconemu ale całemu światu dla 
zasług swych wielkich przed Bogiem 
doświadczona patronka, ktorey życie 
cuda i nabożeństwo do niey tu się za- 
wieraią. Warszawa 1784. w drukarni 
XX. Scholarum Piarum. w See, ark. 
5V2 i Btr. 73. 

Bentk. H. lit. n 586. 

— Tenże tytuł:... Edycya druga. 
Nakładem JW. Kuczyńskiego Chorą- 
żego Drohickiego. W Warszawie, dru- 
karni Scholarum Piarum 1797. w 8ce 
str. 159. 

Âpprobata jest z 18 lipca 1784. Mówi, że 
dzieło jest z trzech ksiąg nabożnych ze- 
brane. — Dedjkacyą Kuczyńskim podpisał 
Bernardyn Prowinc. Malop. ~ Po dedy- 
kacyi idzie: Skarb dla małych dzieci, to 
jest Nauka cbrzeaciańska (str. 8 — 15). 
Dalej : Żywot św, Tekli. Od str. 67—82 : 
Pieśni ku czd 8. Tekli. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. Iwows. 

ELBLĄGA (z) Jan (Elbingensis) 

Dominikan. Summa de tribus dietis, 

seu de tribus partibus poenitentiae. 

Z Chody kiewicza Kraszewski Okruszyny 

1856. I 210 str. — Barącz. Bys dziejów 

zak. kaznodz. II. str. 173. 

Elbląg (Elbing). Elbing vom 14. 
24. Novembr. 1656. B. m. w 4ce, 
2 str. 

— Abdruck des Schreibens an den 
König von Fohlen v. Brandenburg 
wegen Elbing. w 4ce, 2 karty. 

— Anzeige (E. Hoch-Edlen Raths 
der Königl. Stadt Elbing, Obrigkeit- 
liche), dass die, unter dem Verwände 
der Belörderung des Christenthums, 
angestellte Versamlungen in Privat- 
Häusem, nicht sollen geduldet werden 
&&. Publiciret von denen Cantzeln in- u BLBLAO. ELBLĄG. und bey der Stadt, Dom. I. p. Trin. 
d. 8. Junii 1749. B. m. dr. w 4ce, 2. k. 

Czartor. 

— Die Beantvortung des Elbingi- 
schen Pasquils im J. 1666. w 4ce, k. 2. 

Przeciwko mowie Ostroroga do senata gdań- 
skiego. 
Hoppe. Czartor. 

— Bericht (Kurtzer) warum Sr. 
Churf. Durchl. von Brandenburg Völ- 
ker Einnehmung der Stadt Elbing 
1698. nicht habe vormeiden können. 
1700. w 4ce, ark. C^. 

Toż zob. pod Bericht. 

— Kurtzer, doch umständlicher 
und gewisser Bericht, auff was Weise 
die Stadt Elbing sich an Ihro König!. 
Maytt yon Schweden ergeben. (Druk. 
w Rewlu?) 1703 (November), w 4ce, 
Str. 4. 

— Capitulatio Inter Serenissimum 
Electorem Brandenburgicuni, Et Civi- 
tatem Elbingensem. AnnoMÜCXCVIII. 
w 4ce, k. 4. OBgol 

— Sr. Churf. Durchl. zu Branden- 
burg der Stadt Elbing gegebene Ca- 
pitulation, Samt dem an den Magi- 
strat desshalb abgelassenen Schreiben. 
Anno 1698. w 4ce, k. 6. 

Od k. 5. idzie: Von Gottes Qnaden Frie- 
derich der dritte etc. z datą Colin Vi? ^or. 
1698. Punkta kapitulacji podpisał Gene- 
ral Brand. Jagiell. ~ OsaoI. 

— Charta des Elbingischen Gross 
und Klein Marienburgischen wie auch 
des Danziger Werders. By Petrus 
Schenk, in die warmoes Straadt tcgen 
orer de Vissteeg in N. Vischers Atlas 
tot Amsterdam, folio. (Mappa, napis 
dołem). 

— Ultima et finalis demonstratio 
iuris Sacrae Regiae Majestatis Borus- 
siae, sicut quasvis alias merces, ita 
etiam sal Halense per Elbingam et la- 
cum Drausen, in usum Et Comodum 
sibi subditorum hbere transvehendi An- 
no 1725. w 4ce, str. 66. Ossol. 

— Plenum Dominium pascuorum 
Fleischerweyde dictorum, in territorio 
elbingensi, et quidem sub praefectura 
Landrichterampt sitorum, Civitati el- 
bigensi competens, contra in justam 
contubemii lanionum ejusdem civitatis praetensionem vindicatum. B. m. dr. i 
(1719). w 4ce, Str. 24 oraz mapa rę- I 
cznej roboty. Jagiell. 

— Brevis ac succincta expositio j 
rationum, quibus evinctur Sacrae Reg. 
Maj. Borussiae transvectionem salis 
Hallensis per Elbingam et lacum Drau- 
sen, in usum sibi subditorum, nnllo 
piane iure dencgari posse. 1723. (Da- 
tow. 23 Aug.), w 4ce, str. 16. 

— Extrait du Billet françois im- 
primé en Hollande 25. Nov. 1698. 
w 4ce, 2 karty. 

Dotjczy spraw elbląg^kich. 

— Formular des Gebets, welche« 
Elbing Anno 1655. den 25. Junii am 
öffentlichen Buss-Fast- und BethTage 
in den christlichen Versamblungen za- 
gebraucben. B. ro. dr. w 4ce, 4 k. nlb. 

Czator. 

— Elbingsche Geschichte, welche 
zu gleicher Zeit der Danziger Belage- 
rung 1734 merkwürdiges sich zugetra- 
gen. Cöln bei Hans Merrian. 1738. 
w 4ce. 

— Grundriss der Stadt Elbing 
vom Carl den XII. König in Schwe- 
den 1704 in Besitz genommen. (Plan). 

— Huldigungsfeyerlichkeiten der 
Stadt Elbing, welche sowohl der pflicht- 
massigen Eidesleistung wegen, als auch 
zu gebührenden Empfang und Auf- 
nahme des von ihro jetztregierenden 
Königlichen Majestät in Polen unsers 
allergnftdigsten Königes und Herrn 
Herrn Stanislai August hochverordne- 
ten Herrn Legaten Herrn Anton Ca- 
simir Ostrowski Bischofs von Vladislav 
und Pommerelleu &c. erlauchten Ex- 
cellenz den 11. und 12-ten Junii 1765 
angestellet worden. Elbing, gedruckt 
und bekommen bey I. G. Nohrmann 
w 4ce, Str. 8. Csartor. 

— Informatio brevis, cur Serenis- 
simi electoris Brandenburgici, militis 
intromissionem, civitas Elblingensis anno 
1698. evitare non potuerit. B. m. dr. 
1700. fol. 8. k. nlb. C«artor. 

— Toż:... a. M.DC.XCVni (1698). 
evitare non potuerit. Bez m. dr. i r. 
w 4ce, k. nlb. 12. Kratińs. — OssoL ELBLAQ. ELBLAQ. — Kirchen -Verordnung (E. Raths 
der Stadt Elbing revidirte) auff dem 
Lande. Elbing, gedruckt bey Christian 
Caspar Preusaen (1734), w 4ce, 8 
k. nlb. Gsartor. 

— Reprezentacja Prawa Jasnego 
y Rzetebiego za którego Powodem go 
dzi się Naiasniejszemu Elektorowi J. 
Mści Brandeburskiemu Possessya Za- 
stawy Jemu Przymierzem Wiecznym 
y wiarą poprzysiężona Na Mieście El- 
blągu ustanowioney po czterdziestu Le* 
tniey, y nad to, mianey cierpliwości 
obiąe. MDCXCVIII. w 4ce, k. nlb. 30. 

Ossol. 

— Schreiben an Sr. Churfl. Durchl. 
zu Brandenburg von der Stadt Elbing 
nebst Höchstgedachter Seiner Chur- 
fürotl. Durchl. Antwort drauff. (1698). 
w 4ce, 1 ark. 0«8ol. 

— Tractaet ofte Elucidatien op den 
Ycet van 't Elbingsche Tractaet... tus- 
sehen den Eoningh van Sweden ende 
de... Staten Gener:... Gesloten t'Else- 
neur den 9 Dec. 1669... Anno 1660. 
B. m. w 4ce, 12 str. 

Bibl. kx61. w Sztokhol. 

— TractatuB retraditae Elbingae. Bez 
roku i miejsca druku. (Bez osobn. ty- 
tułu), w 4ce, kart 8 nlb. 

Jesito traktat zawar^ w WartsAwie d. 12. 
Omdnia 1699. r. między Augastem u. a 
Fryderykiem III., ratyfikowany w Dre- 
źnie d. 9. Stycznia 1700. r. przez Augu- 
sta n. — Podpisany przez sekretarza Veno. 
Franc. Trzciński Fincerna. 

Czartor. — JagielL — Krasińs. — Ossol. 
— Warsz. Uni wers. 

— Elbings Treulosigkeit. 1659. w 
4ce. 

— Verhael (Waerachtigh) Hoe het 
tegenwoordigh met de gereformeerden 
Gelegen is binnen Elbingen Ende hoe 
het met de Executie vande Gerefor- 
meerden aldaer geschapen is. M.DC.LIX 
(1659). w 4ce, 4 str. (mylnie ozna- 
czono 6). 

— Verordnung (E. Raths der Stadt 
Elbing), wie es ins künftige mit dera 
Gottesdienst auff dem Lande soll ge- 
balten werden. Elbing, gedruckt bey 
Samuel Preussen. (1717). fol. 4 k nlb. 

Gzartor. — Vorstellung des klaren Rechtens, 
krafft dessen Sr. Churfürstl. Durchl. in 
Brandenburg befugt seynd die Possession 
der Stadt Elbing, als eines Derselben 
durch ein ewiges Buedniss und be- 
schvehrene Verheissung constituirten 
Unterpfandes nach mehr als 40 jähriger 
Qeduld und nachsehen endlich zu er- 
greiffen 1698. w 4ce, ark. F,. 

Ossol. 

— Gründliche Vorstellung.... in 
Mon. Nov. 1698. w 4ce, ark. H4 

Są trzj edycye z tych dwie z dopisem: Ge- 
druckt im Norember. Ossol. 

— ob. Acclamationes musarum el- 
bingensium (b. r.) — Acte (1767). — 
Akt akcessyi do konfeder. (1767) — 
Antwort (1656) ~ August II. (1698) 

— Beantwortung der Reichsräthe(1656) 

— Bericht (1700, 1659) — Brieffe 
(1699) — Capitulation (1698) — Con- 
stitutiones (Kamkowski 1669) — Co- 
pia (1601) — Deductio (ulterior 1724) 

— Demonstratio (1723) — Dohm 
1784) — Duncker D. (1723—25) — 
Epislola (1736) — Ehrestem W. (1657) 

— Falck Ch. (1565) — Fiedler Fel. — 
Foeturae (1541) — Friedewald M. 
(1560) - Geschichte (1738) — Gna- 
pheus G. H. (1541) — Grundriss — 
Hurtwich Abrah. (1722) — Hochstetter 
F. L. (res. 1699) — Hoffmann J. D. 
(ager 1763) — Informatio (1698) — 
Karnkowski Stanisław (1569, 1674) 

— Lange Joan. (1749) — Menoelius 
H. (1558) — Michael D. (Homagium 
1670) — Nachricht (1734) — Nagel J. 
(typographia 1698) — Olaus. — Ostro- 
róg N. (1665) — Pastorius J. (gymnas. 
1651) — Reichs Rath (1656) — Re- 
prezentacya (1698) — Schreiben (1784) 

— Schulz Mikołaj (Apologia 1593) — 
Seyler Georg. Daniel (De Elbingensium 
clarorum memoria 1740. Actus. Bi- 
bliotheca 1736) — Szczuka St. (ma- 
gistratu« 1700) — Theatrum (1650) 

— Tolckemit Alex. Mikoï. (Gedächt- 
niss 1753) — Toonsel (1682) — Tra- 
ctaet (1656) — Tractatus retraditae 
(1699) — Treulosigkeit (1659) — Tur- 
nowski Jan (Krześcians. Constîtucie 
1614. Pewna sprawa 1616) — Woj- ELCHANON. BLBCnO. da B. (gaudimn 1634) — Verhael 
(1659) — Vircho Dan. (die Teich 
Rechte 1764) — Vorstellung des Wah- 
ren und liquiden Bechters (1698) — 
Zakrzewski Seb. (pruskich 1627) — 
Załuski Andreas Chrjs. (Senno 1700) 
— Zamelius Fr. (Drusidi 1636) — 
Zehenden Preuss. (Lehrer 1740). 

Elchanon Pauli von Prag, der bey 
den Juden ist ein weit berühmter 
Rabbi gewesen und wunderlich zu der 
Erkenntniss des Herrn Christi gekom- 
men, getauft worden in Landt zu Po- 
len in der Stadt Chelm. Wien, 1581. 

ELEI (D') Horacy Hr. Panegirico in 
lode della sacra Real' Maesta di Maria 
Casimira, regina di Polonia. Roma 1699. 
fol. Str. 11. 

Elearzy Polscy ob. Dembolęcki Woj- 
ciech (1623). 

Electa ob. Augustyn Św. (Czarto- 
ryski K. Fl. Opera 1688). 

Electiey Przyszłey Warszawskiey 
przestroga Szlachcica Koronnego. Łuca- 
nus. Quis furor, o Ciues, quae tanta 
licentia ferri : Gentibus inuisis proprium 
prebere cruorem ? Nà cóż tâk o Polacy 
broń svą ros puszczacie: Iż Pohańcom 
nà swa krew wrota otwârzacie. Psalm 
140. Cum horoinibus operantibus ini- 
quitatem et non comunicabo cum electis 
eorum. 1587. Bez m. dr. 

Mac. Pióm. pol. III. 34 sir. Ossol. 

(Eiectio)- De polonica electione, in 
comitijs VVarsauiensibus, anni 1587. 
acta: & quae secuta sunt vsq; ad co- 
ronationem Sigismvndi III. Die 27 De- 
cembris Gregoriani, quae ip.sis fuit dies 
Joaunis Euangelistae, in ferijs natalitijs: 
nobis vero, 17. Decerabris Dominicain. 
Aduentus, solenni more & modo, Cra- 
couiae, j)eractam. Anno ( lOIOXIIC. 
(1588). w 4ce, k. 8. 

Dwa «) odbicia. Jednego tytuł w szel&cia 
wierszach zawarty. 

Wierzbowski III N. 2828. U 1679. 

Akad. — Czamec. — Czartor. — Bibl. król. — 
Drezdens. — Dziedusz. — Dzików. — Ja- 
gieU. — Komikc. — Kraslń. — Ossol. — 
Pawlik. — Przezdz. 

Toi:... Sigismundi III. et captum 
Maximilianum. Accessit De forma Kegni 
et Begibus Poloniae, ind. breuis. Anno CIOIOXIIC. (1598). B. m. i dr., w 4ce, 
k. ni. 12 i tabella geneal. roda Jagel* | 
lonów. 

Na odwr. tjt. 14 wierna lać. s podpisem: I 
Jo. Pe. Go. 

Wiersbow. III N. 2830. I 

Brania — Czartor. — Bibl. króL w Dre- I 
anie. — Krasiń. — OssoL | 

Toż:... Sigismundi Ul. et captum 
Maximilianum. Accessit De forma Regni | 
et Regibns Poloniae ind. breuis. Anno 
CIODXIIC. w 4ce, kart U nlb. I 

Wierzbow. III N. 2829. 

Czartor. — Bibl. król.— Dresden. — Kraaiń. - \ 

Tonm. 

Toż, tenże tytuł:... et Regibus Polo- 
niae ind. breuis lam tertio recognita. 
Anno (lOIOXIIC. w 4ce, kart 12. 
Wiorzbow. III N. 2831. 
Bibl. król. w Dresnie. — Bibl. Peszteń. 

— De prospéra Electione Regis Po- 
loniae inter Varsaviam etvillam Wola 
anno Domini MDCCXXXIII. peracU 
£quitis Poloni ad amicum confidentem 
epistoła. Bez wyr. m. dr. i r., (1733). 
w 4ce, k. 18 nlb. 

Na konjtó Stan. Lesacsyńskiago. 
Akad. — Ciartor. — Jajpoll. — Krasiń. — 
Osaol. — Zieliński. 

— ob. Brunus (De elig. rege oratio 
1587) — Braun D. (regum polon. 1722 
de elect 1755) — Campus electoralis 
(1697) — Ciekliński D. (de eligendo 
Rege 1633) — Ciesielski A. (ad équi- 
tés 1572) — Dyaryusz (1733) — Epi- 
stoła (1733) — Ęides (1733) — For- 
bess (Oratio 1674). — Gauch J. (Dis- 
putatio 1660) — Jasiński Kam. (prae- 
latae 1641) — Eamkowski Stanisław 
(De modo et ordine 1750. De ratione 
1592) — Kościelski L. (de felici 1577) 
-^ Labores electorii sive solemnia (1658) 
— Modus. (1574) — Oratio (1876) — 
Oratio ab arcbiepiscopo (1669) — Ora- 
tiones nuntii pro electione (1674) — 
Ordinum Regni epistolae (1587) — 
Pascius N. (Augusti II 1697) — Pa- 
włoski Dan. (status 1711) — Philippi 
H. (1687) — Poloniae propos, in se- 
natu (1661) — Prtorski Stanisław (Re- 
sponsum 1674) — Reflexio ab équité 
(1674) — Riccius Christ. (Problema 
regium 1636) — Sententia (Reg. pol.) — 
Veredarius (Libéras nova et vetera ELECTION. ELEOIA. 37 elect. abbatnm (1766) — Witwicki St. 
(Joann. III 1676) — Zawadzki Kaź. 
(Gloria Michaelis 1670). 

Election (L') de Monseigneur le doc 
d'Anjou en Roy de Poloigne. Lyon, 
Benoist Rigaud. w 4ce. Czartor. 

Election ob. Beschreibung einer 
Königs Wahl — Bizardière M. D. 
(Histor. der Wahltage 1733, Staats- 
mann 1698, Histor. des diètes 1697) — 
Bericht dessen was in königl. Wahl. 
(1697) - Blinetis (Pohb. Wahl Schoppen 
1698) — Erzählung dessen was sich 
bey Wahlen — Esiouissance des fran- 
cois (1573) — Exposé (1733) — For- 
mey Jan (du Roy 1732) — Interre- 
gnum — Joachim J. F. (Histor. Ab- 
handlung (1764) — Leucht Chr. (im- 
perioruro successio 1700) — Montluc 
Joan (1673) — Paralelle (deux) — 
Potocki Teodor — Pyrrhys de Varille 
(Lettre 1764) — Recueil des traitez — 
Relation — Réplique (deux 1733) — 
Reszka Stan. (1674) — Sanguszko Jan 
(Second Lettre 1764) — Sententia — 
Staatsmann (du Poln. 1698) — Val 
du Victor (Congrégation 1673). 

Electiones abbatum Poloniae ob. 
Borzkiewicz Filip (Nova libéras 1728). 

(Elector). De Serenissimi et Celsis- 
simi Electoris Brandeburgici in Prus- 
sia, Jul. Clim. Montium Dacis etc. In- 
gressu Varsaviensi et solennitate reno 
vati feudi Prussiaci. Regiomonti. 

— Ob. Berne Gerard Joseph — 
Brandenburg — Copia (1783) — Cru- 
siuB J. — Expositiones (1668) — In- 
formatio brevis (Elbing 1698) — Ol- 
szowski Andr. (1658) — Praecustoditio 
procancellarii — Weiss Sig. (Electorum 
in Ecclesia 1663). 

Electricitae ob. Graenzenstein An- 
ton (1779). 

Electrix fluie ob. Graenzenstein An- 
toni (1779). 

Elefantyna księżna ob. Drużbacka 
Elżbieta (1769). 

Elegantiae ob. Datus A. (minores 
1634) — Florianus ab Ascensione 
(liber) — Manutius A. (1698). 

Elegantiarum praecepta ob. Frań- coniuB Math. (1634) — Palla vicinus 
(poema 1628) — Rhenius J. (sermones 
1676) — SadoletUB (orationes 1661). 
Elegia de virgine in coelum assum- 
pta. fol. str. 3. 

Ob. Bialobrzeski Marc. (CensnrA de raptu 
1577) — HjpperaspiBtes de raptu — Praw- 
dzicki Teof. — Refutatio (1577). 

Branio. 

— de causis quibusdara mortis 
morborum et aliarum calamitatum in 
génère humano etc. I. Corinth : 16. Per 
honiinem mors, et per hominem resu- 
rectio mortuorum. Quem admodum enim 
per Adam omnes morimur^ ita per Chri- 
stum omnes verificabuntur. Impres- 
sum a Nato Christi Anno 1606. w 4ce, 
kart 3. ObsoI. 

— De Pace. Ex Carminé Germanico, 
quod CalendisMaji Anno MDCCXCVH. 
Leopolim personuit, Latina facta, w 4ce; 
k. 1. Ossol. 

— ob. Abramowicz A. (funebr. 
Pudłowski 1617) — Amicinus Stan. 
(in elect. Henr. Wales. 1674) — An- 
toninus J. (in mortem Erasmi Roter. 
1636) — Backer J. (ad Polon, regem 
1683 ; pro... victoria in Turc. 1684) — 
Baranowski M. (na ém. Opalińskiego 
1624) — Berghe M. G. (Vlad. princ. 
1621) — Brzeski X. A. (smieré Ga- 
wrońskiego 1618) — Cureus Achacy 
(ad J. Uchański 1669, duae 1669, de 
passione 1669, inobitum Huffneri 1670) 
— Daniecki J. (śmierć Joach. Lubo- 
mirskiego 1610) — Dantiscus (amato- 
ris 1619) — Drosch Wolfg. (b. r. mię- 
dzy 1634 a 38) - Eckius Val. (in 
laudem Beroaldi 1612) — Fabricius 
Fim. (in natalem Christi 1698) — Fir- 
lej J. (de resurrectione 1670) — Fran- 
conius Matth. (in Luther. 1629) — 
Freymuth (super J. Sttiven 1657) — 
Gablerus Wawrz. (epidictica 1663) — 
Golitz Seb. (in natalem Christi 1662) — - 
Goritius (in laud. heroum Camene- 
ciorum) — Gradowski Marc, (do re- 
surr. Domini 1660/61) — Holtorpius 
B. (de obîtu St. Rapagelani 1546) — 
Horn C. (in ser. pr. Sigismund. 1640) — 
HoBchius Sid. X. (de Christo 1699) — 
Hubner G. (ad Paulum .... de obitu ELEGIA. ELBKCYA. H. G. 1618) - Jaroslawicki M. (pe- 
stiferae lutheranae sectae) — Inno 
centiuB XI (post transmissnm a Joan- 
ne III vexillum 1683) — Izdebski 
Andr. (1745) — Knobehdorf (de belle 
tarcico) — Kochanowski J. (Elegiarum 
1. IV. 1684, libri III 1612) — Kra- 
sicki Ign. (nomine Masov. S. J.) — 
Krieg J. (in coronat. Joan. III. 1676) — 
Kucharski A. S. (na smieré Doroty 
Dembińskiej 1651) — Langus (de se 
ipso 1546) — Lidicius J. (Gothardi 
in Livonia 1564) — Logus G. Silesius 
(et epigrammata 1629) — Lubomirski 
Stan. Herakl. — Młodziejowski And. 
(Nomine Masovit. S. J.) — MoUer H. 
(ad N. Richavium 1653) — Montanus 
G. (de Victoria Vladislai 1621) — Mun- 
cez And. (liber 1550) — Myon Seb. 
(de bono 1649) — Nesselmann Sig. 
(in natalem Christi 1613) — Pistorius 
Joan. (in diem ascan. J. Chr. 1555) — 
Podoski Gabr. (Nomine Masovit. Soc. 
J.) — Pudłowski M. (in mortem J. 
Tarnów. 1561) — Rakwic J. (in exe- 
quiis Alb. Radziwiłł 1694) — Riccius 
J. (1698) — Ruelius J. L. (cura votis 
1668) — Saniboritatus G. (et epigr. 
1667, MoBcorum strax, Barzaei bene- 
fic.) — Schober Huldr. (J. Stroband 
1585, 1586) — Schreck Val. (ad Pla- 
cotomum 1568) — Schroeterus (liber). 
— Śmieszkowie Laur. (in funere Seb. 
Śiradii 1617) — Struthius (ad. J. La- 
talski 1530) — Suerin J. (et eidyllion 
1663) — Szembek Chr. (nomine Ma- 
sow. Soc. J.) — Szeszkowski A. S. 
(divi Joannis 1645) — Szymonowicz 
Szym. (1613, na pogrz. Sieniawskiej 
1617) — Szyszkowski Józef (in varia 
materia 1744) — Tectander Jos. (Zim- 
mermann) (de peregrinationibus suis 
1542) — Thiczensis Georg, (ad divum 
Nicolaum 1534) — Tricesius And. (in 
mortem Sig. I. 1548) — Uncius Leon 
(de morte Christi 1684) — Unctorius 
Mac. (de resurrect. J. Chr. 1661) — 
Vadianus Joach. (de Sîgism. I. 1519, 
1525) - Weberski 0. T. (libri duo 
1635) — Weiler Mik. (de causis mor- 
borum 1606) — Wernherus G. (lib. unus 1623) — Victorius Ad. (in nativ. 
Chr. 1614) — Wingler (in nat J. Chr. 
1663)— Wisotzki Sam. (Sigfr. a Pro- 
mnitz (1649) — Wolf (in obitum N. 
Czerny 1681) — Wrandt Mich, (in 
obitum P. Tomicii 1535) — Wrantius 
And. Dalmata (Tomicki i Krzycki 
1637) — Zamelius Gotofr. (ad Jac. 
Gerhardi 1648). 

Elégie d une fille sur la mort de sa 
mère, traduite du francois en polonais 
par I. H. w 8ce, k. 1. 

Po polsku i po francuska. OsboL 

Elekcya Króla Krześći&ńska. W Kra- 
kowie, Łazarz Andrysowic Drukował. 
Roku M.D.LXXni (1573). w 4ce, k. 
nlb. 44. 

Wierzbow. III. N. 257. 

Kórnik. — ObboI. 

— Urzędników Miejskich Cyrkułu 
M. Warszawy i desideria na Seym. 
1792. (Bez tytułu), w 4ce, str. 11. 

Warsz. üniw. 

— Ob. Akt (1764) — Bernard 
z Krakowa (po Zyg. Aug.) — Bezkróle- 
wiach (O) w Polsce (1790)— Bukar Adam 
(1788) — Dziębiński Lud. — Eques — 
Górnicki Łukasz (Rozmowa 1616) — 
Jezierski (1790) — Karpiński Franc. — 
Keyserling Hermann Karol (1764) — 
Konstytucye (1733) — Kopia (1697 
responsu 1780) — Krakowa (z) Ber- 
nat (1596) — L. W. O. S. S. (Do) — 
Leszczyński Stanisław — Ludwik XIV 
(1697) — Memoryał (1764) — Mont- 
luc Jan (1673) — Motiya (1733) — 
Naprawa rzeczypospolitej (1673) — 
Niemcewicz Jul. (Głos 1790) — Ob- 
wieszczenie do poparcia (1697) — O- 
znajmienie elekcyi (Aug. II 1697) — 
Pióro (1697) — Podrzutek (1764) — 
Polepszenie (1788) — Porządek (1632. 
1648. 1669. 1674)— Poselstwo (1587) 

— Powalski Franciszek Lewalt (1669) 

— Pożytki — Propozycye (1697) — 
Przestroga przyszłej Warsz. (1687) — 
Publiczność — Pułaski F. (annotacya 
Sejmów 1740) — Radzewski Franc. 
(królów 1743) — Relacya (1704) — 
Relatyński Joz. (Obserwacye 1743) — 
Remonstracya (króla 1733) — Respons 
(pseudo) — Reszta (pseudo) — Roz- ELEKTOR. ELB14EKTA. sadek (Warszawska 1573) ob. Soli- 
kowski — Rozwagi o królach polskich 
(1790) porów. Jezierski — Sapieha 
J. Fr. (Obserwacje 1743) — Sol i ko w- 
ski Jan Dymitr (Rozsadek 1673) — 
Stanów królestwa polskiego i niektó- 
rych (1587) — Temberski Stanisław 
(Kazanie 1669) — Uniwersał powołu- 
jący (1587. 1697) — Uwagi dla utrzy- 
mania wolnej elekcyi (1789) — We- 
leszczyński Józef (Napominanie 1587) 

— Wiadomość Interregna (1736) — 
Wołczkiewicz Olizar L. (Do publiczno- 
ści) — Załuski Andrzej Chrys. (Mowa 
1697) — Zdanie (patryoty 1733). 

ELEKTOR Heydelberski. Propozy- 
cya do najaśniejszey y niezwyciężoney 
Rzeczypospolitéy polsKiéy od najaśniey- 
szego xiążęcia Imoci elektora heydelber- 
skiego za najaśn. xiąźęciem Imoscią 
Neyburskim, Karolem bratem swoim 
uczyniona, w 4ce, str. 8. 

Branic. — Osaol. 

Elektor brandeburski ob. Reprezen- 
tacya (1698) — Respon^łum (1675). 

Elektor Saski ob. Dyskurs. 

Elektryczność ob. Beccaria Jan 
(1786) — Łapicki Stefan (Wykład 
«własności) — Scheidt Franciszek ( 1 786) 

— Trzciński Andrzej (Dyssertacya 
1787). 

Elementa grammaticae graecae sep 
tern tabulis comprehensa. (Tytuł lej 
tablicy:) Literarum graecarum figura, 
nomen, potestas, nec non earum, in se- 
lectis quibusdam vocabulis, combinatio. 
(Tablica 7ma:). Prima verborum grae- 
corum conjugatio. Cracoviae. Typ. Prin- 
cipis Regni Scholae. B. w. r. (około 1790). 
fol., tabUc 7. drukowanych po 1 stronie. 

Układa! zapewne Idatty lab Jacenty Przy- 
bylski w Krakowie. Jagiell. 

— linguae latinae, legere et scri- 
berę incipientibus facili modo ad dis- 
cendum proposita. Varsaviae 1790. 
w 8ce. 

Jocher 677. 

— puerilis institutionis. Ex Typo- 
graphia Novogrodecii Severiensis 1676. 
w 8ce, k. 28. 

BibL Druk. Synod, w Moekwie. — puerilis institutionis. Cracoviae 
(Alb. Górecki) 1692. 

Bibi. Drak. Synod, w Moskwie. 

— puerilis institutionis. Posnaniae, 
typ. Coli. S. J. (około 1739). w 8ce. 

Cena 5 groszy. 

— puerilis institutionis reformata 
piisque orationibus ac doctrina Christiana 
aucta. Posnaniae typis CoUegii Soc. 
Jesu. 1765. w 8ce. 

— puerilis institutionis, pluribus in 
locis reformata piisque orationibus, ac 
doctrina Christiana recenter aucta et 
reimpressa. Anno Domini 1793. Cra- 
coviae, typis Dziedzicka et successorum. 
w 8ce, ark. nlb. £g. 

Po abecadle idą modlitwy po polsku i po 
łacinie. — Modas ministrandi. — Msza 
święta. ~ Hymnus SS. Ambrosii et Aug. — 
Modlitwy po polsku i po łacinie. ~ Li- 
tanie. — Od karty D : słowniczek polsko- 
taciński. — Od k. £, : CoUoquia obvia. — 
Proverbia do dyskursów (po pois, i łac.) — 
Rozmowa między nauczycielem i uczniem. 
— Powieści. — Liczby. — Kolęda. — 
Roszczką Duch Święty. Jagiell. 

— Tenże tytuł: et reimpressa anno 
Domini 1798. Cracoviae typis Joannis 
May. w 8ce, kart nlb. 40 (ark. Eg). 

Na kar. B^: Hymnus de B. Y. Maria. Na 
C,. Modus ministrandi. Na k. D: Litaniae 
ad B. V. M. Na D,: Nauka duchowna. 
Na D,: Wokabuly Elementarza Donata 
i Gramatyk. Na £,: CoUoquia. Na Eg koń- 
czą Proverbia uczniom do dyskursów słu- 
żące i Notae aritmeticae. Jagiell. 

— Tenże tytuł: Cracoviae. typis 
Joanni May. B. w. r. (druk z końca 
18 w.), w 8ce, ark. nlb. Dg. 

Po polsku i po łacinie. Kończy Kolęda; 
Bószczką duch święty. Wokabuly idą od 
Cf. W tej edycyi opuszczono rozmowę 
a nauczycielem i powieâci. Jagiell. 

— seu prima puerorum scientiae 
fundamenta to iest Elementarz dla dzieci 
płci męskiey ułożony. Roku Pańskiego 
1791. w Łowiczu w drukarni JO. Xcia 
Imci Prymasa Arcybiskupa Gnieźnień- 
skiego, w 8ce, str. D^. Kórnik. 

— ob. Bruschius C. (introductor. 
1657) — Cicero (seu loci 1609) — 
Donattts A. (cum trąd. polon. 1583) — 
Drasko A. (quaestio 1626) — Euclides 
(geomet. 1564) — Fasciszewski S. L. 
(quatuor 1636) — Moller H. (religionis 
1554) — Mościcki M. (logices 1625. 40 ELElylBNTAR2. BLBlklENTARZ. 1650. ad confessiones. 1603. 1610. 
1618) — Nowenianus P. (hebr. 1530). 
— Weiler J. (ling. graec. 1638) — 
Żdżański (architektury 1749). 

Elementarz. Poznań, druk Akademii. 
1745. 

Za 6. ark. zapZao. druk 22 słot. 

— ...[bez tytułu]. (Na końcu :) W Gdań- 
sku w drukami Jana Frider. Bartelsa. 
B. w. r. (między 1766—1770). w 8ce, 
kart 8 na karton nalepionych. 

— [polski z rycinami]. (Bez k. tyt. 
Zaczyna się od A. B. C.) (Na końcu:) 
W Brzegu drukowano. Bez wyr. roku. 
w 8ce, kart 8. 

Prawdopodobnie druk z końca 18 wieku. 
Obejmuje Modlitwę Pańską, Sakramenta, 
Magni6cat, Litanię o P. Maryi. Na ostet. 
str. kolorowany kogut pieje do książki, 
a pnqr nim dwa kognciki i kosz z jajami. 

Jagieł. 

— białogłowski albo informacya dla 
uczących się czytać katechizmu z mo- 
dlitwami dla dzieci płci niewieściey. 
Roku pańskiego 1789. w Łowiczu 
w Drukami J. O. Xcia Prymasa Ar- 
cy-Biskupa Gnieźnieńskiego. 

Warsz. Uniw. 

— chłopięcy. Poznań druk Akade- 
mii, ark. 91/2 • 

Druk zapłać. 42 zlot 

— dziecinnego ćwiczenia, odnowio- 
ny r. 1796. w Berdyczowie, w 8ce, 
kart 34 nlb. (Tytuł z rycina). 

Krasińs. 

— (Nowy) duchowny dziennego 
ćwiczenia z przydatkiem nabożeństwa... 
oraz z Wykładem Mszy S. i katechi- 
zmem wraz nowemi wokabułami przy- 
ozdobiony. W Krakowie w drukarni 
Akademickiej R. P, 1763. w 8ce. (Tytuł 
w obwódkach). 

Polskie wyrazy drukowane gotyką. 

Bibl. Konopki w Mogilanach. 

— dla małych dziatek nowym spo- 
sobem użytecznym osobliwie dla s%kół 
parafialnych ułożony. Za dozwoleniem 
zwierzchności roku 1791. Przybliżcie 
się ku mnie ludzie nieumieiętni, a zgro- 
madźcie się do domu nauki, Przeczże 
się ieszcze ociągacie? Eccles. 51. v. 31 
et 32. W Wilnie w drukarni J. K. Mci 
Akademickiey. w 8ce, 23 k. nlb. (brak 
końca. BfieAoi: Rozdział I O Uterach. B. n O mo- 
dlitwie. R. III O rzeczach do wiary i oby- 
czajów. R. IV O gospodarstwie wiejskiem 
(jarzyna, bydło, pasieka, chmiel, tabaka). 
R. y. O lekarstwach (hygiena). Jagiell. 

— Ekonomiczny dla płci oboiey oso- 
bliwie wieyskiey uczący czytać, gospo- 
darować y przez domowe lekarstwa 
ratować w chorobach ludzi, bydło itd. 
w Łowiczu. 

Gaz. War. 1780. 

— nowy w języka łacińskim, pol- 
skim y niemieckim. 1772. 

Katal. Ign. Orebla. Krak. 1775. 

— łaciński i polski. W Wilnie 
1773. w 8ce. 

Cena Vi złotego. 

Kat Bibl. Sułkowskiego. 

— do nauczenia się Abecadła, syla- 
bizowania i czytania, ku wygodzie Szkól 
parafialnych sporządzony. W Warsza- 
wie w Drukarni JKMci 1780. w 8ce, 
str. 48. 12. 26. i 81. 

Warszaw. Uniw. 

— Toż, tenże tytuł. W Warszawie 
w drukarni XX. Missyonarzów, roka 
Pańskiego 1782. w 8ce, str. 47. 

Nadmieniono tu, że prócz tego wydano Nankę 
katechizmu małego i drugą ksiqikç : Nau- 
kę CbrzeAciańską. Od str. 41. idzie rzecz 
o pisaniu. JagieU. 

— Tenże tytuł: sporządzony w War- 
szawie Roku 1780. W WiLiie, w dru- 
karni L XX. Piarów Roku 1798. w 8ce. 

— z obrazkami dla dzieci, po pol- 
sku po niemiecku y po francusku 
w Lwowie 1793. kosztem y nakładem 
Karola Bogusława PfaflFa. w 8oe, 118. 
str. (Tytuł w trzech językach). 

— Toż po polsku, po francuzku 
y po niemiecku. Edycya nowa popra- 
wiona. W Lwowie 1799, kosztem y na- 
kładem Karola Bogusława Pfafia. w 8ce, 
k. 8, str. 136. z 8 rycin. 

W tytule kolorowana rycina nauczyciel 
z uczniami. Poczem o6m rycin kolorowa- 
nych, na każdej szeeć przedniiot4(w. Od 
str. H.3. Tablica rachunku Fythagoreaa, 
str. 62. powieści krótkie, str. 101. opiaa- 
nie zwierząt, str. 133. powrieści dowcipne. 

JagialL 

— albo początek nauki dla Dziatek 
Chrześcijańskich sporządzony gdzie 
iest katechizm mnieyszy i modlitewki 
z piosnkami, małym Dziatkom potrze- BLaHBNTAR^w fiLBON<H4A. 4i bne. W Krölewcu w Dmkanif Polskiey. 
Drdkowal J&n Dawid ZeiHsker. 1710. 
w 8ce. Warts. Uniw. 

— poldki'y nieroieoki i francvaki, 
z figarami iUaaninowaaemi^ w 8ce wie* 

Ka««L CkOUa s f. 1795. 

— ku pożytkowi szkÓl w eesarsko- 
królewskiek dziedzieznyed państwach. 
Lwów. Kakładem szkół normalnycli 
1775. w drukarni Antoniego Pillera, 
w See, Btr. 44v (z 1 rycina w tytule). 

KrasińB. 

— ku pozytkov^i szkól narodowych 
w Cesarsko E. dziedsdcznych państwach 
w Lwowie 1785. W 8ce. 

— Toż:... Lwów 1794. w 8ce. 

-^ ktt pożytkowi młodzieży w Szko- 
łaok I« L X. X. Congregationis S. ä. 
BedempCOfis w Warszawie 1795. w 8oe^ 

str. 4&. 

Uniw. łwow. — Wams. üniw. 

— dla szkół parafialnych narodo- 
wych, zawierający I Kaukę pisania 
i czytania. II Źatechizm. lU Naukę 
obyczajową. IV Kaukę rachunków. 
Pierwszy faz wydany w Krakowie 1785 
w drukami Szkoły Głównoy kor. w 8co, 
48 i 125 stron. 

N» odwr. str. tytula approbaeya przei to- 
warzystwo do ksûfg elementarnych. 

BieiBki S». TMa itr. 14^1. toówiąe e d^ieltełr 
On. Kopczjnikiego, pisze: YII Prineipia 
•eribendi et legendi valgo Slementariom 
in 8. Vars. 1784. Examini pueromm ex 
noTO hoc HbeUo dlscentinm adfait I^rimas 
regni PoniütowM die 19. Jnlii 1784, pest^ 
ridia tero Sex ipse in Łasienki seleeto« 
«Ittindeoim imeroe, qnae didicerant refe- 
rentes, et aa interrogata seite reepondentes, 
per auäs horas laetos aüScaltayit. 

Omść in Naukę obycsąjewą pisał O. F1#a^ 

dlOWMlB. 

Katia. P^ars. str. 446. 

Akad. — Jagiell. — Itgows. — Warss. Uniw. 

-*— Toż:..^ drugi raz wydany w Kra- 
kowie 1792. w 8ce, str. 172. 

* — ezyli sposób uczenia się po Ro»* 
syyska. Warszawa 1796. 

— * dia uczenia młodzieży czytać po 
rossyisku i po polsku. Bukwar dlia 
obucsenija janoszewstwa ozteniju po 
rossyaki i po polsku W Berdyczowie 
w typografii Ocow Karmelitów Bosych 
1797. w 8ce. Na str. 18: ModUtwy, str. 25: Bosmowy, 
str. 33^: prsypowie6ci (przysłowia), od str. 
44: sloimik, str. 63*: taUlca ottneśen^. 

Jagiell. 

— Ob. Bnkwar (1797) — Cenrus 
Joannes (1533) — Konarski Stanisław 
(1792) — Książeczka do syilabłzowania 
(1770. 1773) — Mościcki M. (dwicienia 
ducb. 1626) — Nauka czytania — 
P. (aprocki ?) F. (dla pici męz. 1777) — 
Prokopowicz (1790) - SUnecki (1764). 

ElenchllS motnua» albo regestr polr 
ski rbzrueków. Bez wyraz. m. i r. 
(1697). Mo, ark. C,. (kart 12). 

W obronie Królowej. Jeei to mowa o Pod- 
skarbim W. X. L. Sapiez Kiysspiaie 
Wojew. Witebskim, O Xciu Conti. 
Branto^ -^ Ossol. ^ Warsa. Uniw. 

— To4, inna edycya. fol k. &. 

Warss. U&lwer«. 
-^ quaestionom theologicaru ac 
phiksophicarum Romae ab A. B. P. N. 
Ignatio Vicecomite Praeposito Generali 
Societatis lesu. Pro Polona Provincia 
approbatus anoo 1755. Lublini, typis 
Sacrae Regiae Majestatis impressus. 
w 8ce, C4 (kart 24 nlb.). 
Jocher 2675. 

2Sac2ynaj^ Qnaestiones domesticae. Końoi^ 
Qttaestiones pkyrieae. 

Csartor. — JagielL 
'— ob. Boda (eontąntorum 1538) — 
Eiehstadius W. (płantarum 1656) — 
Łowicz Stan. (Beda 1532) — Olcha- 
viu8 Nic. (plantanim 1656) — Seger 
Q. (librorum 1679) — Smotrzycki M. 
(pinu uszczypliwych 1622) — Socinus 
F. (Sophistici 1625). 

ELEONORA królowa polska (źooa 

Michała Wiiniowieckiego). Epistoła E- 

leonorae Reginae Poloniae ad Senatores 

Régni. Dat. Viennae 12 Febr. 1697. 

W Ostrowskiego Soada episi lat 1747. n 

26-27). 
~ Epistoła Eleonorae Reginae Po- 
loniae Ducłssae Lotbaringiae ad loan- 
nem Carolum Kopeó Castełlanum Tro- 
censem. Dat Ginsburgi. sub ditione ar- 
chidueali Tyrolensi die XX Febmarii 
1679. 

(W4 Ostrowski Saada). 

-^ Propositiones Serenissimae Rei« 
publicae Polonae a Serenissima Eleo* 
nora Poloniae Regina yidua factae, pro 

6 4â ELBONORA. Serenissimo Leopoldo Lotharingiae et 
Barri Dace, primogeuito suo, in Comi- 
tijs Ëlectionb Anni 1697. fol. 1 str. 
Obiecaj« do8tarcsjé na fliuibę 10.000 iol- 
nienj, dąijć o odsyskanie Kamieńca, 
utworzyć akademią wojskową i scbronie- 
nie zbudować dla powracaj ącjcb % turec- 
kiej niewoli. Jagiell. 

(Eleonora). Relation wie die Durch- 
lauchtigste Königin in Fehlen Eleonora 
Gtebome Ercz-Herczogin vonOesterreich 
gekrönet worden so gescheen in War- 
Bchaw den 19. Octobris Anno 1670. 
Breslau auff St. Maria Magdalenae 
Sarchhoff in Gottfried Jonisches Buch- 
laden zu Eauffe zu bekommen, w 4ce. 

— Serenissimae Eleonorae Reginae 
Poloniae Ducissae Lotharingiae lurium 
Enucleatio. fol. kart 2. ObsoI. 

— Virtus post fata perennans Sere- 
nissimae Eleonorae Mariae Josephae 
Reginae Poloniae . . . spectata in solem- 
niis parentalibuSy de publice Bohemiae 
luctu... 1698... Pragae, Typis Uni- 
vers. Car. Ferdin. in CoUegio Soc. Jesu, 
w 4ce, Str. 24. 

— ob. Andrychomiusz Chrystyan 
(1671) — Alvera (1698) — Anczow- 
ski M. (Salutationes 1671) — Aquino 
Kar. (Oratio in funere 1698) — Bie- 
żanowski J. S. (Augusta solis 1670) — 
Bonini Fil. M. (1670) — Denhoff Fr. 
(Augustus nexus 1670) — Enuclea- 
tio jurium — Frankowicz J. (Hist. 
żywota 1671) — Frixon N. (Histoire 
1725) — Kochüwski Wesp. (Hypomena 
1672) — Komedya (1671) — Kory but 
Michał (1670) — Krobski Adryjan 
(Splendor virtutum (1670) — Lemene 
Francisco (1706) — Ludi literarii in 
nuptiis (1671) — Męciński Alb. (1672) 
— Mościcki Jakób (1671) — Nie- 
szporkowitz Ambroży (Nuptialis appa- 
ratus 1670) — Olszowski X. Andrzej 
(Senno 1669) — Piccinardi Qio Luigi 
(Per 1670) — Piccinello Filip, (mundus 
1687) — Pizzini Barthol. (1689) — 
Popławski X. Mikołaj (1672) — Ra- 
dziwiłł Mik. F. (Coeli terraeque 1670) — 
Relation (1670) — Samickî Stanisław 
(Oratio 1676) — Temberski St. (Sere- 
nitas) — Tłuczyński Ign. (Róża szkarł. BLÊPHAKTUTtUS. 

1672) — Virtus (1698) — Wojnowaki 
Jeremiasz (In discordiam 1588) — Za- 
barella Andr. (Fascis 1688). 

ELEONORA, król. szwedzka (siostra 
Karola XII). Literae Saerae Regiae 
Majestatis Sveoiae, Ad Imperatorem 
Romanorum nec non Reges (îaUiae & 
Magnae Britanniae, De laniena Thoru- 
niensi. Hans Kongl. M^:** Af Swerige 
Bref, Til Romerske Éeysaren Samt 
Konungame af Frankrike och Stora- 
Britannien, Angaende den Thomiska 
grymma executionen. Stockholm.... Hos 
Joh. Henr. Werner,... 1725. (Dat. 26 
Jan. 1725). w 4ce, str. 20. 

Istnieje dwa (s pewną różnicą w tjtale] 
wydania. 

— Ihrer K. Maj. von Schweden an 
den König von Polen abgelassenes 
Schreiben vom 28 April 1729 Nebst 
Königs von Polen Antwort - Schreiben. 
Bez wyr. m. i r. w 4ce, kart 2. 

— Ihrer Königl. Maj. v. Schweden 
Schreiben v. 28. Apr. 1729. und Friedr. 
August, König von Pohlen Antwort- 
Schreiben... worinnen von beyden Sei- 
ten der Friede... hergestellet... worden. 
Hans Kongl. M:t af Swerige SkrifweUe 
Til Hans Maj:t Konungen af Pohlen 
under den 28. April 1729. Samt Hans 
Majtts Konungens af Pohlen Swar dä- 
ruppa af den 2. Junii sanuna ahr, 
Hwarmedeliit a bägge sidor en inbördes 
fred och enighet blifwit aterstäld och 
förklarad,.. Stockholm... hos Johan H. 
Werner... 1729. w 4ce, str. 16. 

— Kongl. Maj:t8 Allmftnne Kund- 
giörelse Om Freden Med Hans Maje- 
stät Konung August af Pohlen, sasom 
Chur-Furste af Sachsen. Stockholm, 
Tryckt uti det Kongl. Tryckeriet, Ar 
1729. w 4ce, str. 4. 

— Cuning:— Maij:**" Ykteinen Tie- 
don Ando Reuhasta Etenen Maij:*^ 
Cuningas Augustuxen cansa Puolasa 
Nijncuin Chur-Förstin Sachsisa. Stock- 
holmis, Prändätty Henr. C. Merckellil- 
dä.... Wuonna 1729. w 4ce, str. 4. 

ELEPHANTUTIUS Joannes, Bono- 
niensis. Eversio demonstrationis ocularis 
loci sine locato.... Pro vacuo imaginario 
dando in fistula vitrea. Mercurio in ea BLERT. ELERTOWSKI. 43 deBcendente. Ab admodum K P. F. Va- 
leriano Magno editae. Joannis Elepban- 
tfaïukii Bonon. Philosophi in patrio Gym- 
nasio pnbl. e ordinam ProfesBoris et 
Doctoiis collegiati. Bononiae, typ. Vict 
Benatii 1648. w 4ce. 
Joqher 3222. 

ELERT X. Franciszek (Ellert). Brzeg 
Bzczęaliwey Łodzi w Życiu J W. JEyMci 
Faniey Jadwigi z Górskich Dąbskiey 
Kasztelanowey Innowłocławskiey Wio- 
słem herbownego Drzewa JWnych 
JchM. Panów Godziębow Dąbskicb 
dopedzoïxy, Kazaniem pogrzebowym. 
Przez Xiedza Franciszka JËilerta Zako- 
nu S. Franciszka Strictioris observantiae 
Prowincyi Wielkopolskiey Reformata 
ogłoszony. W Warszawie, Drukował 
Karol Ferdinand Schreiber 1684. w 4ce, 
kart nlb. 19 (ark. A— E,). 

PrsTpUał Zygmuntowi s lAbrańoa Dębskie- 

ma kafztel., m^wi smarlej. 
Bandt. Bist. Dr. k. p. n 184f. 
Branic — Czartor. — Jagiell. — Rrasińfl. — 
OmoI. — Uniw. lwowa. 

— Rewizya Łodzi od brzegu śmier- 
telności, na morze wieczności odkłada- 
iacey Kazaniem pogrzebowym przy 
exequiacb na wyprowadzeniu Ciała 
ż 2^amku Poznai^sluego J. W. JEgoMci 
Pana lana na Bninie Opalenskiego, 
Woiewody Brzeskiego, Kuiawskiego, 
województw Wielgopolskich Generała. 
Przez X. Franciszka Ellerta Zakonu 
Braci mnieyszyeh S. Franciszka 00. 
Befonnatow Prowincyi Wielgopolskiey 
Difinitora y Kaznodzieię Dnia 17 kwiet. 
w Roku 1684. uczyniona, w Warsza- 
wie drukował Kar. Ferd. Schreiber. 
w 4ce, kart 19. 

PrBjpisal Piotrowi i Bnina OpaloÓBkiiama 

wojewodsie Łęcsyckiama. 
Bandt. H. Dr. K. P. U 184. 
Czartor. — Krasińs. — Oflsol. — Uniw. 

lwów. 

— Strażnik Korony niebieskiey 
w Prawdzicu herbownych murów strze- 
gącym JW. JEgoM. Panu Pawle Lud- 
wika na Szczawinie Szczawińskim wo- 
iewodzie Innowłocławskim Brzeskim 
&c. &c. Staroście w Dzień pogrzebu przez 
Xiedza Franciszka Elerta iâikonu Braci 
mnieyazych S. Franciazka 00. Refor- matów Prowincyi Wielkopolskiey Oon- 
wentu Włocławskiego Gwardyana w 
Kościele tegoż konwentu Dnia 10 Lipca 
Roku 1679 wystawiony. Z pozwole- 
niem starszych. W Poznaniu w Dru- 
kami X. Woyciecha Laktanskiego. 
w 4 ce, kart nlb. 21. 

Dod. Wiktoryi z Morzyć Szczawińskiey wo- 
jewodzinie Inowtoclawflk. 
Branic. — Dzików. — Krasińs. — Ossol. — 
Uniw. IwowB. 

— Wety Stołu Bożego godne z drze- 
wa żywota wszelakiey świątobliwości, 
Błogosł. Jana od Krzyża S. Zakonu 
Karmel, z Świętą Matka Teressa współ- 
Seraphickiego Reformatora przy Con- 
cluzyi Octawy Beatyficatyi tegosz od 
Clemensa X w kościele Poznańskim 
00. Karmelitów bosych na traktament 
duszny zerwane i pobożnemu audyto- 
rowi przez X. Franc. Elerta Zak. 
Braci Mnieyszey S. Franciszka, Pro- 
wincyi Wielkopol. Strictior. Observ. Re- 
formata Thumu Poznańskiego Ordina- 
riuBza w R. 1676 d. 26 kwietnia wy- 
dane, w Poznaniu w Druk. Woyciecha 
Regulusa Młodziewicza. w 4ce, kart 17. 

Dedyk. Konatan. Annie z penhoffów B^- 

kowBkiey, Wojewodzinie Poznańskiey. 
Jocher 4824. Ossol. — Baczyń. 

— ob. Krasowski Jan (Panegyris 
1656) — Zochowski X. Cypryan (Le- 
gacya 1670). 

Bandt H. dr. Kr. P. n 183—4. 77. — Le- 
lew. Bibl. ks. II. 226. 
Elert Piotr ob. Chodkiewicz Geor- 
gius {Parentalia 1596) — Dictionarium 
Hexaglosson (1646) — Dzięgielowski 
(Inwentarz Kons ty t. 1644) — Paren- 
talia (1595) — Podchylski Tomasz 
(EpiUlamium 1641) — - Slachetka J. S. 
(1641) — Szczerbicz P. (Artykuły se- 
curitatis 1646). 

Bandt. H. Dr. kr. P. H 173. 182. — Niem- 
cew. Zbiór. Pamięt. III 246—302. — 
Kwiatków. Wlad. lY s. 217. — Waasem- 
berg. Więzienie J. K. s. 26—7. 

ELERTOWSKI Jędrzej, Przeor Wa- 
growiecki. Kazania, pierwsze na fest Au- 
gustyna S. w kościele Trzemeszyńskim 
przy klasztorze Ichmościów XX. Ka- 
noników lateraneńskich : drugie na uro- 
czystość Urszuli S. w kościele Łódzkim 
Cystersieńskiego zakonu miane, na po- u VLlSMfT. EŁfBfiOONR winne ^aś sacaeryćh ohowiazków oświad- 
czenie JWP. Antoniemu -z Fonina iPo^ 
nińekiemn Staroście kofMinickiema na 
Trrbnnał Radomski z Wodetwa Poznań^ 
«kiego komisarzowi przez X. Ân4rzefia 
Elertowskiego dożj^^otniego przeora 
Wągrowieckiego, S. Zakonu Cyster. 
prow. pol. SekroJarza, :S. teol. Dra de- 
dykowa^e R. P. 175.6. d. 10 ortónia. 
w Pozmanifl w drukarni Akadem, w 4ce, 
14 kart nłb. 

l(a (Odwr. atr. ty.t. hKb Łod»», « pod nim 
* w. 

Ded. Antoxûemu Popińikiema sjiiowi Fran- 
ciszka. — Za drak zapłacono 40 slotjeh. 

Joeher 5028. Wa»z. 'üniweis. 

— Trzy ka^oankia, iedno na é^vôeto 
S. Serafioznego Eranciszka; drugie na 
święto Niiepokalanego poczęeia Nayśw. 
Maryi P. w Nowym « OO. Bemaidy- 
AÓw; trzecie na fest podwyższenia krzy- 
ża S. w Kcyni u 00. Karmelitów amwe; 
a teraz sub aui^idis JW. IMP. Fran- 
ciszka «Czapskiego podkomorzego tCbeł- 
-mińaki^o do druiku przez X. Aikdrseiia 
Elertowakiego, przeosa Wagrowieokiego 
zakonu Cystercien., w prow. tpol. aekare- 
tarza, Ś. T. Dra, za dozwoleniiem star- 
szych r. p. 1755 podane, w Poznaniu 
w drukarni A^ademickiey. folio, 25 kart 

Na odwr. str. tyt. herb Leliwa, na blasze 
ryty, a pod nim 6 wierszy. — Przypisał 
autor prozą Czapskiemu. Poczem idą : ka- 
zanie na S. Franciszka miane w Nowym 
n DO. Bernardynów ł7M r., — jna uro- 
Qzystoâ^ Niepok. poc^ N. M. P. miane 
tamie 1751 r., *— i trzecie lniane w JKcyni 
1752 r. na uroczystoió podwyższenia 
Krzyża Ś. 

Joeher 5028. 

•Ossol. — Sao^:^. — Warsz. Uniw. 

£leyt. Crac. rytownik (Eleuterus 
Steinmetz?) ob. Bogucicki Jo^. (Cultus 
17-67). — Marzen (Quaestio j\»ridica 
1775). 

Eleułheria post solutum ligatae na- 
turae humanae peccato originali. Vin- 
culum scenie. Cracoviae 1716. w 4ce. 

Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Polonis semper celebrata. In lu- 
dis seculuribus a-nni 1669 feilicissima 
eleotione ac inauguratione Serenissimi 
Principis Michaelis Dęi gratia 'Regis 
Pol^miae, Magni Ducis -Lithuaniae, Bus- siae, ïVossiae, Masoviae, Samogîtiaei 
Łittcmiae, f^Bolensei, Gzer^echoi»iae-etc. 
^tc. ete. auspicatissimi, iastaurata. In 
quibus diua łib^rtas, msftrueCio tonaiiiom 
Pdoniae Regum inc^^nibus, to>phaeis, 
triumphali curru; educatam liberalftor 
in sinu suo, translatis demum inore 
veteri ad indigenam fiiseibiis, eximiè 
adornatam, duetu prouidentiae divisiae, 
ad aureum saeoulum preuehit Pcloni&m. 
Egit .Juven4ias Academiae Oraeovieeeiis, 
in CoUegio V^ladisla^îanO; comilâorum 
ooronationis tempore. (Bez osób. <tyt.) 
(^a końeu:) Craee^iae^ in offieina Al- 
^berti Sieki€^lowiA S. R. M. typograpbi. 
fol., t. 2. 

Program dyalogu. .^ Wolno&é wj^gnana ty- 

miȔ% z l^qiMHQohn osiada w ^taqoiacyi. 

Pfunde ^a Ł<SAłi<^f^i Fiftstöjw^ .^giejLlonĆw 

i w wieku Eorybuta. (1669). 
Branic. — iagiell. — Ossol. — Uniw. Vwow. 

CLCUTtlEmUS Tlrniphiliis. Yerkla- 
ringo ver het drie,^. en.,. yijÄigste kapittel 
va» 4e Pro<9et Esąm..... DcK>r Theo- 
phiius Bileutherius. Gedrucht na het 
Jaer ooser fleer^i 1627. w 4sQe, «tr. 12 
i k. 1. 

Socjfniańskie pismo. Oprawiane wrfw ^ F. 
Socini : BrieTW Sa odyrrocie t^t^^l za- 
wiadaqiia, że: In desę Verklairing is de 
OTersertting Tan Arias 'Montanus gebraut. 

JagieU. 

Eleiiter 6. ob. Woło^owicz AAdrvéj 
(Canojies «ex u^T^e^ sa Philosophia). 

£4eiitherf8 Jpanaw PMIatates (Hen- 
ry Hickmâfi) ob. iKolioaeus (ß^nm 
1641). 

£leu1ihar«pifl[Hta Mathias (Pyi»«rlus) 
ob. Eraamus Roterodan^us (Abscflutiss. 
libeUus 1528). 

Eleuteropolita Andreas Friderieus 

ob. Breyiores epistolae (1528) -^^ Eraa- 
mus Roterodam^łs --- Jan Chryzostom 
(Libellus elągans i6?8) — MlioP^llins 
Joannes (Diccionarius 1528). 

ELEUTEROPOLITA EweMus. In Pé- 
tri Roizii Maurei Ohiiliastiehon pro Lip- 
pomano scriptum. lEvsebivs Elevteropo- 
îita. Exevssvm in Monte Oaeóio Amio 
a Christo incarnato M.D.LVII. (1Ü77). 
w 4ce, k. 2. 

tWierzbow. UI N. 2807. Akai. 

Etoziane ^h. Esicato (1734) — F-mi- KLP«BN. BLOBft. 45 ««mi Giaeomo (1668) -^ Henryk Wa- 
łęsy (fansta 1578). 

ELFFCN Mikołaj <1626 f 14 Orad. 
1706). I«kieika ««rea Bogomyśkiego 
z l&siażeez^i «o Gvriezeniu Doełioi^Dyiii 
pi%ez Świętego Oyea Ignacego FuiÂa- 
tora Societaitis lesa napisaney. Wzięta 
y roażaroona prsez X. MJkołaia Elfen^ 
S. I. a przez X. Szymona Jachimow- 
Aiego... światu Polskiemu pokazana 
roku 1715. w jPo^naniu w Drukarni 
Coll^ii S. J. w 1.2c«, str. 316. 

Pprówn. ŁiojoU Ign. fiskierka 1710). 

Warsz. U^iiv. 

r- Erlisch Stchl^cbt ynd Recht 
duxch P. Kicoląuim Elfen S.. J. zum 
fünften Mable im Druck ausgegeben. 
Brannsberg 1722. w 12ce, str. 2, 21 
i 10. 

— Toż:... zum Sechstenmąhl in Truck 
ausgegeben. Braunsberg typis Collegii 
S. J. J742. w 12ce, 424 str. i regestr. 

Jflchęt 2968. (m|i bes daty). 

— Scintjlla cordis per exercitia spi- 
ritualia S. P. Ignatii Fundatoris S. J. 
aeu igne diirini amoris accensa fusius 
explicata a K. P. Nicoiao Elffen S. J. 
reiropressa Brunsbergae typis Coli. S. J. 
A. MDCCVn. (1707). w 12ce, 10, 156 
i 12 8tr. 

Joeber Ô646. 

KnMiós. — OsBol. — Wfleńs. 

— Toż:... Brunsbergae, typis Collegü 
Societatifl leau 1712. w I2ce, str. »20. 

— Scintüla cordis per exercitia spi- 
ritualia Sancti P. Ignatii Fundatoris 
S. J.... 'fesius exfdicata a R. P. Nicülao 
Elffen S. J. reimpressa. Brunsbergae, 
Typis €dl. S. j. A. MDCCXXIV. 
(1724). ^ 12oe, 168 str. 

Dedykacja D. Joaohimo Odnner Canonico, 
dOificiali LiTOiuae... Tjpographia ColL 
^wfàb, >S. J. WileńB. 

— Nayawicttszy Urzad kapłański 
czyli Mszy S. modlitwy... z katoilickiey 
kedażki X. Jklikotaja Hfena wyięty. 
W WrodawÂM, w li^^e 17^6. ^u Jana 
Fł?5ideryka Kopaia. ,60 Byw, TaW. 4, 
i atr. 12 {?). 

Tak podaję KaUlog Bibl. Uniw. Wam z. 
Bso^^ Bibiipt #tr. .483. — Sp^nmerrogel JU 

Eiger Beorg (fó85 t 1«7%)- <i^' tiones spifituałes ęx latipis gęrmanicis 
et polońicis translatae in i4ipma Lo- 
tł^ylcUjin addjitis pluribus Per Georgium 
Eiger é Soeieta4;e Ie«a. Polee melos 
laeti cantemus carminé laeto. Łaetifi^eat 
laetuQ) jfcristia eorda melos. Psga). 14^- 
Cantate Domino oanticuro novum, lans 
ejus in Ecclessia Sanctorura. Vilnae 
Typis. Acad. Soc. lesu Anno D. 1673. 
w See, karta tyt. i str. 172 oraz Inde- 
ksu k. nlb. 2 (wierszem). 

Joohar 70é8. 70iK). — Krasaęw. Wilno JV 
206. 

Jągiell. — Oęso^. — War«z. Uniw. 

— Catechismue sev br^vis instj^^ulio 
doctrwae chrisdanae quii^qjqie capit^bus 
comprehenea in gratiam geniis lotb^vi- 
cae. Per R. P. Georgiui» Eiger è So- 
cietate JiQsu. Dulcis anvor Jesus fons 
yitae spesq; salutis. Sic nobis reicta 
doctor ad astra via. VilncLe. Typis Acad. 
Soc. Jesu Anno D. 1672. w 8ce, sygn. 
od O^-T«. 

Tyronj cafiotó % lagwa.Q. E^T^oge^ifi. Vilnae 
1672. Jagiell. 

— Plotionarium Polonor]Latino-Lo- 
th^ruicum. Opus poathumum Ę. P. Geor- 
gii Eiger S. I. In gratiam studjioąae 
içvwtutis ii;i lucejoa jdati?.m. ViUiae J683. 
»r 8ce, Ä74 atr. ,opr<icjp pr:Ae4wôwy. 

Oztfpat z Knapskiego, z dodaniem języka 
łotewskiego w nricjfce greczyzny. Dedy- 
kacya do Jerzego Aloizego Sibercha Ka- 
nonika Smoleń. Sekr. Królew., podpisana: 
Misńo ^Uaxtenflis S. Jesu. — W numero- 
wanin vtron po 895 idzie omyłką 397. 

Jocher 725. 

Czarter. — Jagiell. — Erasińs. 

— Ęyangelia toto araj^o suigulis do- 
minicis & festis diebus juxta antiquam 
ecclesiae consuetudinem jm liyooia Lo- 
ithawis praelegi aolita. Es Mino in \o- 
tbavieum idioma translata. Per R. P. 
G. Eiger k Societate leau. Omnipotens 
operis iiostri sis auotor .& «idipha. Sis 
merces operae, ac omega carens. Vilsfie 
Typis Acad. Soc. Jeav Aaao £). 1672. 
w See, ark. Q^. — Poczem Catecbismus 
od Q,— Tg. ^ Na końcu: Gwitionał. 

Jocher 4413a podaje zdajeuiię omyik% edycyą 
z j. 1C20. Nąe ^na jej I^fhszewski (Wi|^o 
IV) i .we by/o jej ;B|ipewne. JTakże nieipa 
u ßrowna. Zaś katalog JSjjows. 14715 ma 
to z datą 1682, takie zapewne mylna. -^ 4& EUaOTT. BUA8. Aprobatę nm odwrocie tytaia podpŁnije 
Mikołaj Slnpaki EpÎBC. GratianopolitanuB. 

Jocher 4418b. 

Jagiell. — Kgow. — Ostoi. — Warsa. Uniw. 

— Toż:... praelegi solita cum precibuB 
et praecatiunculis nonnulis.... versa et 
translata.... Anno 1768. Vilnae typis 
Acad. S. J. w 8ce. 

Jocher 4113c. 

— Geistliche Catholische Gęsftnge... 
acuss den lateinischen, tentschen und 
polnischen Psalmen und Eirchengesän- 
gen in Unteutche sprach gebracht Jetst 
aber mit vielen schönen Liedern ver- 
mehret und in Druck verfertiget durch 
Georgium Elger Priester der Societet 
Jesu.... Gedruckt zu Braunssberg bey 
George Schönfels. An. 1621. 

Jocher 7089. 

— ob. Bucki Wilch. (Institutiones 
1623). 

Qadebusch Livl. Bibl. I 295. — Reoke u. 
Napiers. I 493. — Brown. Bibl. 168-^9. — 
Siarcs. Obraz. I 120. — Encykl. Orgelb. 
VIII 1 96 

ELGOTTJan (t 1452). Senno in festo 
epiphanie domini coram sacrosancta 
generali Synodo Basileensi dictus. w 4ce. 

— Oratio ad Sanctissimum Dnum 
Felicem Papam V. habita, w 4ce. 

Te dwie mowy miały byé drukowane zda- 
niem Janodkiego, co wątpliwe. Przynaj- 
mniej chyba bardzo póaio po zgonie El- 
gotta, bo za jego czasów dopiero co dmk 
wynaleziono. 

Janoc. n 80- 1.— Sołtykow. O Akad. 122—4 
— Pruszcz Forteca 1737. s. 167—170. — 
Wiszniew. H. 1. IV 192. »27. 363. Y 24. 
54. 340. — Bandt. U. pols. 1836. TL 69. — 
Siarczyn. Wiad. o Jarosa. 18—9. — Łc- 
tows. Katal. U 218. 225. — Długosz ks. 
XIII s. 95. — Encykl. Orgelb. VIU 198 
—200. 

Elhof ob. OelhofiuB. 

Elia Levita Grammatyk ob. Cam- 
pensis Joann. (Ex libellis 1534). 

Eliaco Petrus ob. Alliaco. 

Elian ob. Ferot d'Ablaucourt M. 
(1787). 

Elias Heinrich ob. Holield Johann 
(1652). 

ELIAS a S. Alberto. Theologicum 
Salve triumphantis ad aras D. Michaelis 
Glassico intonatum... P. F. Eliae a San- 
cto Alberto... Episcopo arvahemensi ex 
ordine Carmelitarum Discaloeatorum a... Penamm Rege ad... papam. Glementem 
XI Imperatorem Łeopoldum I Regem | 
nostrum Augustom II. totamqae Rem- 
plieam Polonam ac Venetam oec non . 
Magnum Moschoviae Dueem Legało I 
dignissimo in Ocoursum a theoïogico 
CuTBU Collegii Cracoviensis... dedicatom j 
A. 1701. Cracoyiae typis Uaiversitatis. 
foUo. I 

Joober 2669. (ma: Theologicum «alve len 
Coneluaiones theoloipoae). Ossol. W»wa. Uniw. Ella a S. Francisco Earmehto ob. 
Idliński Eliasz (Idea 1740. Scrutimam 
1736. Statera 1740). 

Eliasz Jan ob. Avrillon (Rok miłości). 

ELIASZ od $W. Józefa, Zakonu Trój- 
cy Przenajéw. Niech będzie pochwalo- 
na Troyoa Przenajświętsza, na wieki. 
Zwierciadło pilney przezorności w wła- 
snym sumnieniu życia zakonnego. We- 
dług praw y konstytucyi zakonu uA- 
szego opisanych cap. 13. § 2do Nam. 
6to. przez dziesięć dni rekolliguiącym 
ku doskonałości życia zakonnego, zbu- 
dowaniu dusz y chwale bożey słu- 
żące, n& naywiększą w Troycy Jedy- 
nego Boga Chwałę, y Przenaybłogosła- 
wienszey Panny Maryi bez zmazy po- 
czętey. Chórów anielskih, Świętych Oy- 
ców naszych Jana y Felixa, y wszyst- 
kich świętych Obyw&telow niebieskich 
weneracya, czestf y honor. Przez X. 
Eliasza od świętego Józefa Zakonu 
Tróycy Przenayświętszey od wykupie- 
nia niewolników, Prowincyi polskiey 
pod tytułem świętego Joachima. Wy- 
dane. Koku Pańskiego 1741. w Lwowie 
w drukami Pawła Jozefa Gołczewskie- 
go J. K. M. uprzywilejowanego Typo- 
grafa. w 4ce, 6 k. nlb., str. 182. 

Ded. Marcinowi 'Kunoewiesowi miecsn. eser- 
luchowskiemu. — Do str. 44 id% Przestrogi. 
Od str. 47: Reflexye poranne, poobiednie 
(8. 117) i Reflexja I— Itl (od str. 167). 

Jocher 6196. 

Jagiell. — Kyowg. — WUeńs. 

ELIAS Thomas. Lampas Perenni- 
Luca, Oder Wol-verdientes Ehren-Łicbt, 
Welches dem Weiland Wol-Edel-Grebor- 
nen... Hoch-Gelehrten Herrn Jobanni 
Jonstono Phil. & Med. Dri... Als der- 
selbe in... Stadt Lissa in Gross- Polen ELIASZ; 47 den 29, Sept 1675... beerdigt würde. 
Bey dessen Ruh-Stäte angezündet. Ge- 
druckt in... Biieg doroh JoL Christ. 
Jacob. 1676. fol. Btr. 67. 

Dedjk. Staro6ei6 W8oh<ywftkiema. 
Eliasz ob. Bartoszewski Lanrentios 
(1741) — Campensis Joannes (1634) — 
Chopacki Josephas (1740) — Demi- 
Dik a Jesu (nowy cudotw. 1635) — Eu- 
stachy od Sakram. (Legatus a latere 
1728) — Górnicki Cypr. (1623) — 
flerka Ign. Cant (1723) — Hoitias Bl. 
(1621—4) — Joachim a S. Praneisco 
(1751) — Klaus Benedictuś (1690) — 
Krzanowski Ant. Mik. (1731) — Lu- 
baszewski Lucas Laurentius (1785) — 
Mosiewicz E. (decemdialia 1740) — 
Oczykowski Ignat. (1768) — Palatins 
Hoitins Błażej (1621) — Patelski S. M. 
(1747) - Scutum antiquitatis (1741) — 
Sewerinowicz Joan. öbryz. (Gradicus 
1738. Jupiter (1744) — Sidus (1739) — 
Sarowiecki J. A. (Primas) — ŻoJę- 
dziowski Ant (1734). 

Eliaszewicz Fabian S. J. ob. Thèses 
Mathematicae Vibae (1762) — Paillas- 
son (Sztuka pisania 1777). 

ELIASZEMTiCZ Josiel. Głos ze stro- 
ny starozakonnego Josiela Eliaszowicza 
kupca i obywatela wileńskiego prze- 
ciwko JW. JP. Michałowi Brzostow- 
skiemu Mińskiemu i Orańskiemu Sta- 
roéde, oraz JW. JP. Teofili z Xiążąt 
Radziwiłłów Ferzonowey Generałowey 
Woysk Rossyiskich. (Bez osób. tyt.) fol. 
k. 2. 

Na egsemplsna sanotowano obrońcę: 1799. 
Tbra 6. sfiia (?) Ludwik Jersj Lipnicki 
Podstoli Inflan., Adwokat sądu Gil. Littgo. 
— FerzoDowa zadAiżjta się, a potem wymó- 
wiła nc niemożnością niszcsenia, powołując 
ńc ns to, ie )ej majątek ject istotnie mająt- 
kiem jej syna ISidk. Bnoatowskiego. Diug 
aaciągla przed 20 laty. Szło o 833 duka- 
tów. — Wspomina tu, że miał niegdyś ma- 
jątek, ale go dłużnicy zrujnowali, że w r. 
1780 napadła go szlachta sejmikująca 
w Wilnie i zngnowala go w kamienicy 
jego przeszło na 100.000 złotych. W cza- 
sie rewolucyi przy zdobywaniu Wilna po- 
niósł etraty do 400.000 złotych. Smutny 
dokument ówesesnego wymiaru sprawie- 
liwoéei. Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— ob. Brzostowski Mich. (Sprawa 
799) — Zaleski Mich. (Sprawa 1799). EUE DE BEAUMONT Anna Ludw. 
Morin Dumesnil (1729 f 12 Stycz. 1783). 
Listy Margrabiego de Rozel przez JM. 
Panią Elie de Beaumont zebrane. Z fran* 
cuzkiego na polski ięzyk przetłumaczo- 
ne. Za pozwoleniem Zwierzchności do 
druku podane, w Warszawie, nakładem 
Michała Gröüa« J. K. M. Bibliop. i ko- 
misarz, nadwornego. Anno 1773. w 8ce, 
' Część I. k. 2, str. 232. Cz. II. str. 207. 

Ossol. 

Eligendo (De) Bege Poloniae ob. 
Brunus (1587) — Ciekliński D. (1632). 

Eligiusz S. ob. Ceypler Jan (1687) 
— Dziewulski Marcelu (1723. Złotnik 
1720) — Gruszecki Hier. (Człowiek 
jak złoto 1740) — Haraeus Franc. 
(1687). 

Eiisa, Comoedia ob. Weimer Fil. 
(1691). 

Eiisabetha ob. Elżbieta— Izabella 
(Einzug zu Krakau 1543). 

ELISÉE Jan Franciszek (1726 t 
1783). Oraison funèbre de très-haut, 
très- puissant et très - excellent Prince 
Stanislas I, roi de Pologne, grand duc 
de Lithuanie, duc de Lorraine et de 
Bar: prononcée en l'église primatiale 
de Lorraine le 10 du mois de Mai 
1766, au service ordonné par le roi, 
auquel les cours souveraines, et autres 
corps ont assisté. Par le R. P. Elisée, 
Carme Déchaussé, prédicateur du tou 
Edition revue exactement, très-oorrigée; 
suivie des Honneurs funèbres rendus 
à la mémoire de Stanislas, du dessein 
et de la décoration du catafalque; de 
la description du cénotaphe, avec les 
dévises, emblèmes et inscriptions etc. 
A Paris, chez Lottin le jeune, rue S. 
Jacques, vis-à-vis la rue de la Parohe- 
minerie MD.CCLXVI. (1766). w 4ce, 
str. 40. 

Czartor. ~ Kraaińs. — PrEećda. 

— Oraison funèbre de très -haut, 
très-puissant et excellent Prince Stani- 
slas I roi de Pologne, grand duc de 
Lithuanie, duc de Lorraine et de Bar, 
prononcée en Téglise primatiale de Lor^ 
raine le dix du mois de Mai 1766, au 
service ordonné par le Roi, auquel les 
cours souveraines et autres corps ont tt mÀ&EV», VBLasatu assisté. Paar le R. P. Elisée Càrme Dé- 
cfaàuseé, prédicateur du i*oi. A Namwy, 
chfe^ Pierre Antoine, imprimeur' ordi- 
naire du roiy de la cour souveraine et 
Pierre Barbier, w 4ee, st^. 34. — [Przy- 
tem:} Honneurs funèbres rendus à la 
mémoire de tre»-hfaut, très-puissant, et 
très-exceU^^t Prince Siapislas^ le Bien- 
fakeant Roi de Pologne Duc de Lor- 
rœner et dé Ba^y dans Tégliâé prÎDAatîale 
de łłancy, le 10. Mai 1766, w 4ce, 
Str. 16. GtàiUa. 

ElteeiM Àift-iirtofrtatms ob. Aurimon- 
tàDù^ — Erusius I>. 

ELfêEUS a S. loamîe Baptîstft. Re 

coUectionés annâaé omni statui s{/Hri- 
tiiali acomôdatîèsimae r^eligioBae* per- 
fectionis acquirendae niotivum sualvissi- 
jntdkï Authorë A R.- Pat^e Eliseo a S. 
Joanne Baptista e Belgio in Poloniami 
Misâftonario Yiro Âpostol. sapientia & 
doctrina insigni, Ordinis Fratr^näf BéBr 
tae Virginis Marïàe de Monte Carmelo 
sftictiofis Ofeservantiàe. Expeufsis Col- 
lég. Oedanensfi^ Fratfâm B. V. Mariàe 
dé Mcftife Carïtiôte Typis redditft^. Qeh 
àêÈinf Typis UMci Kl'ossii Anno łfSO. 
W 8ée, k. 8j ^. 144. 

ObsóL — Warg«. Unîw. 

ELiSAEUa^ à 8. Mafia, Karmelita. 
Jèsvté Maria. Pàftiàssus Pàtavinus sivé 
moÄe» Orthonius, fonte Vèrierandae Vît- 
ginis Déumpafàér in eodetti inventàe^ 
àé mîttioriis. ot^bi èelebèrrimae, Votito 
Catmrûe, Hbris tribus celèbi^attis, per 
E^^eüm â 8. Maria Carâtielitam Dis-> 
oalcésttum Polonura, A. Salutiö et Jnbî- 
lei 1667^ eodêïtf anno. Cum supëriorùtn 
peiioiissu typis iäandatus. Patavii, apiii 
Oatôllâm. W 12de, str. 119. 

6«f tô aane epigrâfottata, n* ttżj księ^ ^o- 
dmlone, # liczbie 811. Cssrtor. 

— De Vita gestis ac miraculis S^ 
MatHs Dostrae Tfaierësiae a Jesu Seraphi- 
oàé VirgiÄis Ly ricorùiti Libri IV. Epodon 
liibef unus Öiiöq. E{)igratnmatuiÄ. Ah- 
É0 Srftitis et lubilei M.DC.L. (1650). 
CraéoViàe ini officinà Christoph: Sehe-' 
dôKj S. S. M. typûfgr. W 8öe, kart l»y 
Sit. m i 126 i k. 1. 

Deà. Georgio Gomiti LuixAttirâki Marecieh. 
Tytuł w rjroiaie miedsioiytowej. Na od- Wlocie iy^aia wiens» pod lleAeIll^ Po: 
lectori benevolo idą wiersae na cseić £H- 
seiiBa, którd podpisaiti Jan Cyńertki, Alb. 
DflfbroWiki, Mazi. Radciduński, Flor. Li- 
piecki. — ApprolMtflę opisuj # CeU&tjn 
a Spir. S. AleoMadcv a Jeen. LyHea idą 
do str. 174. Epodon od 17ö— 196. Epi- 
gramata s nową paginacją str. 1 — 136. 
Lyrica ihieBżczą: D. StAnislao. aalońieae. 
Kanegunda«. 8ig2Wiii*é(y III. Tladial^o 
Magno pol. B. Joanni Caaimira. Stan. I^v- 
bomirski Palat. Alex. Lol>omir8ki Arckie^. 
Gfeorgio Lubomirski-Maresch. Lucae et laao. 
Opaliński. MA<h. Pseroko^ski. É*et (?enibî<!kL 
liOCàe Dąmbsk» Cańoif.- KiéoK et^ Zópii^tae 
Datttfowicï. Ignatio DntiowîoB. 8t^^^ Pac. 
Cosim. Leoni Sapieha. Joêèpho Konak 
Palat. Alb. Wessel texillïfero. Ad. Alex% 
Sangoszko. Math. Łubieński. Samuel! 
Rylski Si^ć^ttEfr. Jèiaànt Orsybohirikî prae- 
fèeto Van. Hieros. Żjrek aalioo: Ghi^paro 
Ponftetowskî Aulico. Georg. Ossoliński 
ĆancelkuriOf Jacobo Sobieski ^ Theoph. 
Dańiiowiczo>*vna. llaYt krai^^i Palat. Ja- 
ntsio Tyszkiewicz FtAśti. Séter. Fotockr. 
Fmds^io GsHeliecennéL Końeaą Aińlo: 
ESpieitiiarisma a M. Joan. Sacki. Vox 
eolumbae a Stan. ÓieżanowskL. — N'a 
óstatnief stilonie : Graco viaé, in offio. Chri- 
stophori Sehedelii Ś. ä. M. tj^. A. I^bUel 
1650. 

Niesiec. II 4M. 

Akad. — Ja^U. — Ossol. — WileÄs. — 

Zieuńs. 
— ob. ÖefbaWianu» ä Mat. D. (J'ir- 
maiû^futn 1652) -^ SHdrowolski Szy- 
lûon (Montmènta Satmatoiftrtù 1665). 

JjiÊtjûê, Dykeyon. t 7Ł — ■ Jùékw Ob^. 
bibl. II 72. -^ Enejhk. Orgefb. Vlli 308. 

Ełisilis PMkrmerifS Irenieus (Martin 

Maurer) ob. Diariuin Eurorpaefiitf (.1659). 

ELiSZ Alexander (Ełysz) S. J. 

Góry ukoronowane Jey Mé. Pannę Żo- 
6a Engraeîa Hulewie^ównęf Sędziatfkę 
Łueka na Wesćłd niébîefskier wyfioszace, 
przy zieïnskicb ż iey ôdeâcï żalach 
pogi'zet)owym kazaniem ogłoszone w ko- 
sei^le Łaokim Sog. Jesu Nazaiutrz po 
Swicoie Nawiêdzoiiià ^eiyimęisź&f Pan- 
nv Roku z gór niebieskich sSlliŹoliego 
Boga 1698 przez X. Alexandra Ëlisza 
Soeiei. Jee. Eaznodueię kaledr. Łuc- 
kiego. Z approbacya y potswoléfniem 
startżych. 1698. tve Lwowłe W dfukami 
Coli. Soc>et. Jesu, fbliô^ kart 30. 

Brown. Brbl. pis. S. J. 160« -^ Sommeryogel 
m 389. 

Akad; — Krasińs. ~ Ossol. 

Elixir ob. Oratio — Podgórski J« &, ELLBNBÛOBN. ELOÛIA. 49 (Virtntis 1691) - Topiùski W. (coe- 
leste 1713) — Zajączkowic Jan (apo- 
plexiae 1693). 

ELLENBOGEN Erchard, Rechenmei- 
ster in der St. Dantzig. Rechenbuch auff 
PreuBsische muntze, mass, und gewicht, 
auff der linien unnd fedderen seer be- 
quem , mit wenig werten, gar vil be- 
griffen, zu dem gemeinen handle und 
scharffer Rechung verfertiget, durch 
den Canon, Echo, Conversus^ Antipe- 
des, Falsus, Cecus. — Buchhalten auch 
auff unsere ganckhafftige müntze, in 
gesellschaffter weise, gantz offen bar 
und auffis kurtz gesetzet. (Na końcu:) 
Gedruckt zu Dantzick durch Francis- 
cum Rhodum im jar 1538. w 4ce, kart 
nlb. 23. (sign. Cg). Wrodaw. 

ELLEON Biskup. List Pasterski Ei- 
leona Biskupa Tulońskiego do wiernych 
swych dyecezanów w roku 1790. pi- 
sany przez X. Michała Sołtyka Refe- 
rendarza Wielkiego Korr. Dziekana 
katedralnego Erakk. wyłożony przy- 
datkiem not, wykładem prawideł, rządu 
Kościoła Katolickiego, i stałości ducho- 
wieństwa jego, tudzież stosownemi do 
listu uwagami politycznemi pomnożony. 
Praca i kosztem Tłómaeza. w Krako- 
wie 1795. w drukarni Szkoły Głowney 
koronney. w 8ce, 238 str. i 1 k. 

Jocher 7666. 

Csartor. — Drohob. — Jagiell. — Ossol. 

Ellert Fr. ob. Elert Fr. 

ELLiSEN G. (Elizen). Krótka infor- 
macia o upadku bydła z opisaniem cho- 
roby by dlęcey, praktyku jącey się teraz 
w Finlandyi, Estlandyi i Liflandyi. 
Ułożona w języku niemieckim. St. Pe- 
tersburg, 1798. w 8ce. 

Petersb. publ. 

ELMI Giuseppe. Copia di lettera Fo- 
lacca, tradotta in Italiano, che serve 
di relatione per la grande e memora- 
faile yittoria ripportata dair armi Polao- 
che contro li Turchi; venuta all' illu- 
striss. et excellentiss. Sig. Giovanni 
Wielopolski conte del sacro Romano 
imperio, siniscalco delia Corona di Po- 
lonia, govematore di Cracovia, di No- 
YOtargo e di Bochnia, generale delia 
nobilta delia Minor Polonia. Dedicata alP illustrissime signore, ii sig. mar- 
chese Cesare Baldinotti da Giuseppe 
Elmi. In Roma, nella stampa del Man- 
cini. 1673. Con lic. de' sup. w 4ce, 
4 k. nlb. Czfurtor. 

— Seconda relatione delia vittoria 
insigne, che Parmi Polacche e Lituane 
hanno ottenuto contro li Turchi alle 
ripe del Fiume Dniestre in Vallacchia, 
con la pressa di Coccim e con tutte 
le particolarita délia battaglia seguita 
il mese di Novembre Tanno 1673. De- 
dicata air illustrissime signore, il signer 
marchese Antonio Santacroce, capitan 
délia guardia di Nostro Signore. Da 
Giuseppe Elmi. In Roma, nella stampa 
del Mancini. 1674. w 4ce, 4 k. nlb. 

Czartor. 

Elocutio ob. Krauze J. (academicae 
1706) - Pbalereus Demetrius (1557) — 
Sturmius (de ratione 1576). 

Eloge de la Reine de France fait 
au Séminaire des Dames du St. Sacre- 
ment de Vardovie et prononcé par Mlle 
le Palatine d'Inovrodav. (Bez w. miej- 
sca druku), w 1200, kart 32. 

Warêz. Uni w ers. 

— ob. D. (Maurice de Saxe) — Sta- 
nisław August (1775. 1785) — Tęgo- 
borski (St. August). 

Elogium albo lament żałosny I. M. 
Pana Mikołaia Bykowskiego pozostałe- 
go małżonka do zeszłey małżonki JM. 
Pani Ewy Tryznianki która żywszy 
w małżeństwie lat 20. z tego świata 
zeszła 7. Octob. 1633. Lubecz 1633. 
w 4ce, kart 6. 

Wiensem. Akad. 

Elogia (Elogium) ob. Bieżanowski 
S. J. (Trzebiński 1669) — Biaise J. 
(Koniecpolski 1662) — Bombini P. 
(Vlad. IV. 1630) — Boruski G. (Lip- 
ski 1639) — Chełstowski D. (Mariana 
1710) — Clobueius (Kłobucki 1682) — 
Crasso L. (Capitani 1666) — Danquart 
B. (Joan. Cas. 1664) — Gembicki (Pe- 
tro 1643) — Juglaris A. (patriarcha- 
rum 1643) — Karabat A. (Nieraojew- 
ski 1633) — Karwat Wokiciewioz 
(Caesarum 1633) — Kathay Fr. (Ba- 
thori 1597) — Kłobuczko J. (Vidavii 
1602) — Kojałowicz P. (episcopor. 

7 60 ELOQUBNTIAi ELSNER. 1654. Imperatomm 1640) — Kromer 
M. (Sigism. I 1634) — Knszewicz X. 
(adoIeBCentinm 1634. Gembicki 1643) 

— Lipski J. (Alex. Carolo 1633) — 
Loaechins A. (Mariae 1616) — Lor- 
kowicz M. (Dąbrowski 1643) — Lu- 
bomirski C. (sepulcbrale 1648) — Mar- 
gonius A. (Opaliński 1624) — Maria 
Ladovica (pietatis 1667) — Ostroróg J. 
(Virorum 1611) — Pigïowski W. (re- 
gum 1640. 1663. 1666) — Porzecki 
T. Talko (Jagellonum 1639. Austriaco- 
rum 1639) — Potocki Georgius (1744) 

— Kaciąź M. (Gepielowski 1649) — 
Radziwiłł A. (Mariae 1655 in exequiis 
1594) — Rosteuscher N. (Koniecpolski 
1641)- Sander A. (Cardinalium 1626) 

— Sapieha Kaz. Leon (natale 1646) — 
Sarbiewski Maciej (Duodecim Caesarum 
1633) — Sommer J. K. (Maria Eleon. 
1690) — Starowolaki (T. Zamojski 
1638. virorum 1614) — Tęgoborski 
Wal. {de Stanis. August. 1785) — 
Teroberski S. (pullatum 1667) — The- 
saurus E. (Soc. J. 1660. 1686—7. 
Skarszewski 1665. Caesarum 1666) — 
Vitelius J. (J. Zadzik 1638) — Za- 
mojski Kaz. (Supplex 1695). 

Eloquentia caelestis, seu officiosa 
pietatis exercitia, cultui Divino^ Magnae 
Matris Mariae, Sanctorumque Patrone- 
mm débita. Variis ofBciis, litaniis, pre- 
cibus & affectibus instracta, iterum ad 
excitandum in Caelites affectum, récusa. 
Posnaniae, Typis S. R. M. Anno Do- 
mini 1775. w 12ce, k. nlb. 12, str. 
536 i 2 k. Index. 

Na początku : Kalendan, kart 7. Jagiell. 

— (De) Polonica. 1723. 

JenÎMh D. Yergleichnng rienebn eoropai- 
seker Sprachen. Berlin 1796. m6wi: Einige 
dem grossen BSmer (Cieero) naekgewag- 
ten Flagę wfirden wir gewiM in den 
Werken der mehr als hundert polnischen 
Bedner bewundem welche eine kleine 
Schrift! De eloqaentia Polonica 1723. 
die Tor ans liegt nennt, und chamkterisirt 
(str. 197). — Kie wiadomo, o jakiem dsiele 
antor myślał, bo w r. 1723 żadne pismo 
tego tjtaln nie nkasalo si^ Bjć moie, iż 
Jenisch myäal o Jankoekim lub o : Phrases 
sen enltiores loqnendî modL 

— ob. Bieźanowski J. S. (Os au- 
renm 1666) — BroBcioaz J. (Cicero- niana 1628) — Czartoryski K. F. 
(grata exhîb. 1651) — Dąbrowski Sta- 
nisław Tomasz (Snbsidium 1746) — 
Delamars A. (Phrases loqnendi 1741) — i 
Dondini (divers, gentium 1654) — Gna- 
pbens Onilelrons (1541) — Gk>recki 
Woje, (Orator politicns) — Grrodzicki 
Fanstinns (Theatmm 1745) — Gumow- 
ski Stanisław (1751) — Hegendorphi- 
nns Christophoros (1536) — Jankoski 
J. (sur l'éloquence 1723) — Jaworski 
Stanisław (de verae. 1751) — Instruk. 
o mowach na sejmikach (1745) —Kaliński 
J. Dam. (Atomi minores 1718. 1720. 
1731) — Kanon Andr. (Lucubr. orato- 
riae 1676) — Konarski St (de emend. 
et vitiis 1741) — Kołozwerski J. (orator 
polonus) — Korycki Karol (1741) — 
Kwiatkiewicz Jan (Eloqu. reconditor, 
Orator 1689, Suada civilis 1672. 1679. 
1682. 1697) — Malczewski Adam 
(propugnata 1751 de yera 1748 um- 
bra 1747) — Lauxmin (Praxis orato- 
ria 1695. 1690) — Nisus e eloq. cam- 
pis (1727) — Ochocki G. (Floa elo- 
quen. Tullianae 1654) — Oratio (de 
necessit 1765) ~ Papczyński St. (Pro- 
dromus reg. artium 1663) — Petricius 
J. (Palaestra oratoria 1624) — Phrases 
seu loquendi modi (1723) — Potocki 
P. (exercit oratoriae 1642) — Pud weis 
de Malnow Kasper Otto (1670) — Ba- 
dan M. (Orator 1661-66. 1673) — 
Bomer A. (de inform. oratore 1592) — 
Spécimen (ars 1779) — Temberski A. 
(orator 1715 Via appia 1712) — Wy- 
socki Sam. (orator 1740) — Zysskie- 
wicz M. (Velins aureum 1643). 

Eirich Daniel ob. Siemienowioz Ka- 
zimierz (Vollkommenes G^schtitz-Fener- 
werk 1676). 

Elsner Chr. Frid. ob. Ackord Jose- 
phus Samuel (1791). 

ELSNER Jan Bogumił, syn GSuy- 
styana z Węgrowa (1717 f 1782). 
Biblia sacra, to gest biblia swata... podle 
starych wydanj bratskych ponaprawia- 
na y w nowe wydana, w Hale Magde- 
bursko y Kansteynske impressy nalda- 
dem syroticho domu L. P. 1766. w 8ce. 
Wydanie pocttng egiemplana 1722 r. Praad- BŁ8HBR. ELSNER. 51 mowa do tego przes Jana Bogumiła £!•- 
nera. 

— De admirabili Ecciesiae condi- 
tione in medio afflictionum et persecu- 
tionam sqvalore. Dissertatio sub prae- 
sidio Johannis van Honerts Prof. theol. 
Leiden 1742. w 4ce. 

— Kancional to gest knika zalmn 
y piani duchownych. W Berlinie u Kry- 
stiana Ludwika Kunsta 1753. w 8ce. 

— Kancyonal cesky bratrsky roz- 
innozenj pisnemj negednemj od Jana 
BoL Elsnera. Berlin 1754. 

— Kazanicko na Widenj Ezechye- 
lowe w suchych Kostech od Elsnera. 
W Berlinie, u Dor, L. Lessowy 1776. 
w 12ce. 

— Martyrologium Bohemicum oder 
Die Böhmische Verfolgungs Geschichte 
vom Jahr 894 bis 1632. Darinen die 
grosse List, Tücke, Bosheit und Gewalt- 
diätigkeit der Feinde der Wahrheit ge- 
schildert wird, auf oft wiederholtes Be- 
gehren redlicher Seelen. Deutsch über- 
setzt von Johann Theophilus Eisner 
Director des Göttlichen Worts, Senior 
der Böhm. Brr. Unität in Gross Fohlen 
und Poln. Preussen königl. Curator der 
poln. und Lith. Stipendiaten und Seel- 
sorger der Böhm. Brüder Gemeinde zu 
Berlin. Nebst einem historischen Vor- 
bericht und einigen Zugaben. Berlin, im 
Verlag des Buchladens der Realschule. 
1766. w See, kart 24 nlb. i stron 576. 

Dedykacja: dem H. von Grabowsky Gener. 
der Armee des Gros-Herzogt, Lithaaen, 
ErbheiT auf Swietydwor; wie aach dem 
Bruder Qrabowsky Starosten ron Czchów; 
Erbherm auf Piesky, Cieszkowy; denen 
Henm Alex. TonKumatowsky, Erbherrn auf 
Bodaewo ; Adam v. Bronikowsky Erbherm 
auf Orzeschków, Żychlin, Janowice, Kron- 
gole. — Jestto przekład dińeZa: Historia 
perseentionis ecciesiae bohemicae 1648. 
będącego pracą zbiorową, a którego au- 
torstwo przyznają Komeniuszowi. 

Obacz Historia. JagieU. — Ossol. 

— Mlecko ciste prawdy Bożj, to 
gest katechysmy.... Cerkwj Boźjch Ce- 
sky eh bratrskych. w Berlinie 1748. 
w 12oe, 5 ark. 

— Toi:... (wydanie drugie). W Hali 
Magdeburskiej 1763. w 12ce. 

— Toż:... wydanie trzecie. W Pra- dze u Jana T. HOchenbergera 1782. 
w 12ce, 150 str. 

— Toż:... (wydanie czwarte). Lito- 
myśl 1783. w 12ce, 142 str. 

— Nowy Z. Pana a Sp. nasebo 
G. K. etc. K. wzdelanj Cyrk we..., ce- 
ske bratrske, evangielicke etc. Pridany 
jest Zaltar Sw. Dawida, w Berlinie 
u Krystiana Ludwika Kunsta Ł. P. 
1752. w 8ce, 581 stron. 

Wydal Elsner podług edycyi Halskłej z r. 
1722. 

— Periculum bistorico ecclesiasti- 
cum quo succincta diversorum verbi 
Divini codicum Bobemicorum delinea^ 
%\o exhibitur, a Jobanne Theopbilo v. 
d. m. unitatis fr. Bob. per Majorem 
Poloniam et Prussiam pol. seniore, alu- 
mnorum Pol. et Litbua. curatore, ut et 
coetus Berolinensis frr. Bobem, pastore. 
Berolini; typis J. G. Bosse M.DCCLVIII 
(1768). w I2ce, str. 36. Akad. 

— Die reformirt gesinnte Böhmi- 
Bcbe Brttder.,.. Anno 1754. W 8ce. 

Wydal pod pseadonymem Bogislaus Ignatius. 
Nato wyszła odpowiedź: Ecclesia Lathe- 
rana non habet osorem nisi ignorantem. 
1755. w 8ce, 52 stron. 

— Uprzimne rosruzowanj sebe sa- 
mebo z nem. Lavattera prelozil I. B. 
Elsner, w Berlinie 1785. 

— Zuverlässige Nachrichten von 
verscbiedenen kleinen Schriften, in wel- 
chen Herr Johann Gottlieb Eisner, re- 
formirter böhmischer Prediger an der 
Betblehemskirche zu Berlin, die evan- 
gelisch-Lutherische Kirche auch so gar 
in den Actis Historico-Ecciesiasticis an- 
gegriffen. Besonders von einem Send- 
schreiben, welches er als eine Erörte- 
rung der Frage: Ob die zehn Gebote 
Gottes bey den alten böhmischen Brü- 
dern Lutherisch oder Reformirt einge- 
theilet gewesen, wider das 73. Sttlck 
der Kraftischen theologischen Bibliothek 
unter dem Namen eines Ignatii heraus- 
gegeben. 

— ob. Ehwald M. I. G. (1756) — 
Gerdes Daniel (Scrinium antiquarium 
1752). 

Elsnerów rodowód, zacząwszy od JakÓba 
Elsnera, podaje Bibliotheca Bremensis 
Nova historioo philologico theologka, Clas- 62 ELSNER. ELVER8. sis I FaBoic. II Atr. 807—878. — Tamie 
tegoż praoe umiegzczone w Classifl I Faa- 
eic. III 8tr. 441—477 i Classis III Fascic. 
ni 8tr. 309—324. — Biografię Jak. Els- 
nera takie mieści Historia acad. Berlinen. 
seien tiar. de anno 1761. — Pamiętn. San- 
dora. I 411—2. — Encykl. Orgelb. T. 8. 
str. 220. 
ELSNER Jerzy Jan. Einige allgemeine 
historische Anmerkungen von der bur- 
germeisterlichen Würde in Thom, als 
der Magnifions, Hoch-edle-veste, Hoch- 
und wohlweise und hochgelahrte Herr 
Herr Anton Qiering, bisshero gewese- 
ner Raths-Eltester und Ober-Kämmerer 
dieser Stadt, in ordentlicher Raths- 
Kühre 1738. den 19. Martis zu dersel- 
ben wie auch Praesidirenden Ampte 
erhoben wurde; unterwirft diesem sei- 
nem hohen Patrone und allen der Preus- 
Bischen Geschichte Liebhabern zur gü- 
tigen Berurtheilung, und legt dabey 
seine schuldigste Glückwünschung zu 
solcher Erhebung an denselben gehor- 
samst ob, ein verbundener Diener, Jo- 
hann George Elsner, Thorunens. Thorn, 
drukts Joh. Nicolai E. E. Hochw. Raths 
und Gymn. Buchdrucker. (1738). w 4ce, 
16 k. nlb. 
Bentk. II 119. 

Czart. — Dzików — Jagiell. 

Elsner Josephus ob. Andromeda, 
dram. (1790)— Dankgeftihl (1798) — 
Kicki Kajetan (1797) — Streicher J. 
(Hymn 1796) — Sułtan (Der verklei- 
dete Sultan). 

ELSNER Wincenty. Petyta ze strony 
W. JP. Wincentego Elsnera Straźniko- 
wicza Inflantskiego przeciwko WW. 
JPP. Wisogłerdom Podkomorzym Smo- 
leńskim. Bez m. i r. dr. (po roku 1782). 
folio, 1 karta. 

Sprawę prowadził Elsner imieniem Winc. 
Piaseckiego, mającego za opiekuna Pro- 
zora kasztel. Witebs. O co mu właściwie 
szZo, z tej obrony nie widno. Jagiell. 

(Eltner Chr.). Glückwüntschende 
Denek- und Ehren-Getichte, Als Der 
Ehren veste und Wolgeachte Herr Chri- 
stoph Eltner, Bürger und Kauffmann 
zur Lissa Als Bräutigam b, Und Die 
Wol-Erbare, Sitt- und Hoch Tugend- 
reiche Jungfraw Rosina, Des Ehrenwe- 
flten, Vorachtbarn und Wolbenambten Herrn Samuel Bretschneiders ftümeh- 
men Bürgers und Kauffmans daselbst, 
Hertzgeliebte Tochter, Als Jungfraw 
Braut, Im Jahr 1664. den 22 Septem- 
bris Ihr HochzeitlicheB Ehren-Fest ge- 
halten. Auffgesetzt Von gutten und 
wolmeinenden Freunden. Gedruckt zu 
Lissa bey Wigand Funcken (1664). 
w 4ce, ark. nlb. Bij. Wnxstaws. 

Eltnerln Marthe ob. Weiss Szymon 
(Electorum 1653). 

ELTZBER6ER X. Maximilian. Powin- 
szowanie JO. Xciu Imci Kazimierzowi 
Ciołek Poniatowskiemu kawalerowi or- 
derów Orła białego, S. Stanisława etc. 
panu i dobrodziejowi d. 4 marca 1778 
roku. 1778. fol., str. 1. Branic 

Elucidarius dyalogicus theologiae 
tripertitus. 1544. 1549. 1556. ob. An- 
zelm Sw. 

Wierzbowski I N. 151. n K. 1218. 1264. 

— ' ob. Sacranus J. (errorum mthen. 
1601) — Wolski Jan (dialogióus 1625). 

Elucidatio Woiewództw y Ziem, 
które sobie allewiacya w podatkowaniu 
przez Deklaracye Seymów Anno 1683. 
et 1690. na Ćwierci N. 35. a die 1-a 
Maii 1689. ad diem ultimam Januarii 
1692. Taryphy Pogłownego Anni 1673 
iakoteż y Podymnego Anni 1661. za- 
równo z inszemi Woiewodztwy y Zie- 
miami non adimplendo uczyniły. (Bez 
osób. tyt.) B. w. m. dr. i roku. foL, 
kart 20 nlb. Warsz. Uniw. 

— ob. Biron (1770) — Burghoff H. 
(exemptionis 1688). 

Eiucidationes ob. Kazanowski J. 
(1565). 

Eivering Gabryel z Estlandyi (1625 
t 18 lipca 1670). Hochfliegender Adler 
erneuert aus der Hoffnung. Bey der 
Leichenbestattung des Herrn Hans Hein- 
rich von Tiesenhausen, Preyherm auf 
Erla.... Reval 1663. w 4ce, ark. 7. 

Recke und Napierski I 600. 

ELVERS Caspar z Rygi (1680 t » 
Marca 1750). Liber memorialis letticus 
oder Lettisches Wörter Buch, sowohl 
für die Einheimischen als Fremden^ 
anstatt eines Lexioi eingerichtet, und 
allen denen zum Besten die in diesem 
Lande in Barchen und Schule" ^*^ BLVER. ELŻBIETA. 63 und ihien Nedbsten dermahleins dienen, 
oder sonsten ihr Handel und Gewerbe 
treiben wollen, zu einem dienlichen 
Unterricht mitgetheilet von Caspar El- 
yers Fast, zu St. Job. und des Stadt 
Gonsistorii Assessor. Cum Gratia et Pri- 
vilegio Sac. Jmper. Majest. Russ. Riga, 
bey Samuel Lorenz Frölich 1748. w 8ce, 
Str. 304. 

Pnodem idzie tekst niemieeki. Jftgiell. 

ELVER Hieronim. (1584 t 1624). 
Gonsualia hoc est de conciliis, consiliariis 
et consiliis, doctrina politica... ab Hie- 
ronymo Elvero... Francofurti, apud 
Joann. Theob. Schönwetter Anno 
M.DC.XX. (1620). w 4ce, stron 130. 
Pod dedyk. : Scribebfttnr... Dantisei Anno 1617. 

ELVERIUS INarius Comes J. (Epi- 
grammata). [Na stronie 9 idzie tytuł:] 
Comitis I Marii Elverii. Epigrammatum 
liber primus. Celsissimo Principi Stani- 
slao Heraclio Comiti in Wiśnicz et Ja- 
rosław Lubomiro Sacri Romani Imperii 
principi, Supremo Regnorum Foloniae 
Maresalco Coroitatus Sepusiensis perpé- 
tue Gubematori &c. &c. dicatus. Var- 
sayiae, TypisCoIlegii Scholarum Piarum 
Anno 16. 4. w 8ce, od str. 1—128. 

liiber secnndns CelB. Princ. Hyeronimo Aa- 
gneto dicatus. Liber tertius Cela. Princ. 
Josepho Carolo dicatas. Liber quartoB 
Gels. Princ. Franciiéo Sebastiano dicatus. 
Liber qaintas Gels, prine. Oeorgio Dorni- 
nico eom. in Wiśnicz dicatus. — Głównego 
tjtulu brak, zarówno w egzempl. Jagiell. 
jak i Kras. (Każda księga ma osobna 
kartę tytułowa). — Na stronie pierwszej de- 
dykacja : Stan., Heraclio, Hyeronimo, Au- 
gustino, Franc. Sebastiano et Georgio Do- 
minico, principibus Lnbomiris, oomes I 
Marius Kirerius felicitatem. — Na str. 8ej 
dedyk.: Bartochowski Adalbertns ad Co- 
mitem I Marium Elrerium sub ficto no- 
mine suo epigrammata vulgantem. — Liber I 
ma kart 5 i str. 32. Liber U ma kart 8 
i od str. 39 do Ö6. Liber Ul ma kartę 1 
i od str. 69—80. Liber IV od str. 94—104. 
Liber V do końca. — S§ to dwuwierszowe 
epigramata ogólne] treâd. Na wyraz „za- 
raz* §Ą dwa epigramata. S% teł: ad Jo: 
Ciampini physico-mathematioum ; cum aa- 
thor Bomae acceptaretur ; in Begia acad. 
Taurinensi; In morte OctaTÎj Revelli J. C; 
In Biccam medicum; ad Leop. Żelechowski; 
Ad Sehradum amicum. — Kto jest autorem 
trudno doeiee. Nie Bartochowski , bo ten 
tylko kf. I. przypisuje. Autor pisze się Comes J. Jaki stosunek zachodzi miedzy 
Ilerakl. Lubomirskim Marszalkiem alifa- 
riusem Elweriusem, njoie tylko badanie 
krytyczne wyjaAnió. 

Jagiell. — Krasińs. 

Eividius Stanislaus, pseudonym, ob. 
Camerarins Jan starszy. 

Eividius Guy de Fanr ob. Pibrac 
(Ornatissimi viri de reb. gall. 1673). 
Eiysz A. ob. Elisz Â. 
ELZANOWSKI X. Tomasz. Niewiara 
schismatykow polskich. Przez X. Tho- 
maszą Elzanowskiego Soc: Jesu nà ii- 
wią wydana, we Lwowie. W Drukami 
Jana Szeligi, J. M. X. Arcybiskupi 
Lwowskiego Typogriphi. Roku ;PM- 
skiego, 1631. w 4ce, kart 17 nlb. (dr. 
goc.). 

Dedykacya Mikołajowi z Potoka Potockiemu. 
Brown. Bibl. pis. 169. — Maciej. Pi6m. HI 
744. — Jocher 3216 (Cenzura zmieniła 
u niego w tytule Schizmatyków na Here- 
tyków). — Siarcz. Obraz. I 120. — Wiszn. 
IL 1. VIIl 283. Jagiell. — Ossol. 

Elżbieta (Elisabeth), Królowa Pols., 
córka Ferdynanda). Einzog zn Krakow 
als man des Durchlenchtigsten hochge- 
bomen Herrn Herrn Ferdinandi Ro. Ko. 
Mayest. tochter Ko. Elisabet eingeholet 
vnd des jungen Ko. Dnrch. zu Polen 
vermelet ist worden am V tage Maij 
Im Jar MDXLIH. w 4ce, 7 kart nlb. 
Broszurę tą przeloiyZ na polskie Antoni 
Waga i umieści! .w Bibliot Warsz. 1858 
T. 70, str. 874—382. 
Wierzbow. U N. 1203. 

Czartor. — Przeździec. 

— Hochzeitlicher Einzug der Jun- 
gen Königin zu Cracou. Mit anzeigung 
aller Herrschafft vnd herrlichkeiten, so 
von beyden theilen mit eingeritten sindt 
Geschehen den 5 Maij. Anno 1543. B. 
m. i dr. w 4ce, k. nlb. 6. (sign. A — B,). 

Wierzbows. III N. 2218. 

Czamec. — Czartor. — JagielL 

— Vorzeichnung (Kurze) des ein- 
zugs zu Cracaw von Römischer und 
Polnischer Koe. Ma. volck gesehen, da 
man die junge Koenigin Ferdinandi 
Tochter dem jungen Koning zu Polen 
hat heim bracht am 5 tag May 1543. 
Auch sind aldo gesehen worden man- 
nicherley Nation legaten. w 4ce, kart 7. 

BibL Kr^lew. w Dreźnie. 

— ob. Beschreibung — Cemota 54 ELŻBIETA. ELŻKETA. Christ. (Apparat, nuptiaram 1543) — 
Collinus Mat. (Epicedia 164B) — Fran- 
conius M. (Oratio 1543) — Hilchen Da- 
wid (1607). — Koteritz Baltaz. Abrah. 
(Schema genealog. 1700) — Lang Jan 
(1645) — Leander Jean. (Epicedion 
1545) — Przy łuski Jakób (Carmen in 
funere 1545) — Roysins Maureus (de 
apparatu 1543) — Sabinus Q. (de nup- 
tiifl 1543) — Seckenberg H. Chr. 
(1745—51) - Szamotulski Wacł. (In 
funere 1545) — Tyczynensis G. (ad 
sacratisaimum 1545) — Wende G. (Ko- 
teritz, genealogia 1700). 

Elżbieta, królowa Polska. Ad Urba- 
nom VIII. Pontif. M. pro definitione 
Immaculatae conceptionis Deiparae Vir- 
ginia. Epistoła I. 

Tak stoi w wydawnictwie Hippol. Maraccio 
Bibliotheca Mariana Romae 1648 Pars 1 
str. 369, z której to biblioteki treść rzeczy 
polskich dokładnie podaje Jocher II s. 46 
—50. — Co za jedna Elżbieta królowa 
mogłaby pisać, trudno dociec. Bowiem 
Urban YIII rządził od r. 1623-44 a ów- 
czas królowej tei^o imienia nie byto. Jedna 
tylko Elżbieta Bośniacka, żona Ludwika 
króla, przypada podczas rządów Urbana 
VI zmarłego r. 1389. 

Elisabetha, Reni Palat ob. Buchow- 
ski Ant. S. (1690) — Caesar Julius II 
(in nuptiis Jac. Sobieski 1691) — Chrep- 
towicz Michał (1691). 

ELŻBIETA I. Carowa. Excerpt z Re- 
skryptu Imperatorowey JMCi Rossyj- 
skiey, danego Jegomości Panu Łąn- 
czyńskiemu, Ministrowi swemu przy 
dworze Wiedeńskim będącemu, de die 
30 Octobris st. vet. 1743. B. m. i r. dr. 
folio, 2 karty. 

— Excerpt z powtórnego reskryptu 
z dnia 28 Novembris 1743. B. m. i r. 
dr. folio, 2 karty. Ja^ell. 

— Z Bożey łaski my Elisabth I 
Jmperatorowa y Samowładnonca całey 
Rossiey .... 1757 R. w Petersburgu 
drukowano, w 4ce, 1 kartka. 

Warra. Uniw. 

— Manifest nayiasnieyszey Impe- 
ratorowy Jey Mości Samodzierzyny 
wszystkiey Rossyi, Generał Feld-Mar- 
szalek, y Naywyźszy komendant nad 
woyskiem morzem, y lądem posłanym na pomoc Nayias. Jey Wieliczeństwa, 
Aliantom, orderów S. Jędrzeia, Orła 
Białego y S. Alexandra Newskiego ka- 
waler, y podpułkownik Leibgwardyi 
Pułku Semenowskiego. Bez osób. tyt. 
Bez wyr. m. i dr. foL k. 2. 

Datowane Maîj 1767. Jest ta pięć odezw 
z racyi przejścia przez Polskę przeciw 
Prusom. Ogłasza, że poddanym polskim 
za każdego dostawionego dezertera rogsjj- 
skiego plaoić będzie po }5 talarów. 
Porówn. Apraxin Szczepan. JagielL 

— Manifest Elżbiety I. Cesarz. Ross. 
(Datowany w Petersburgu 1759 r.). folio, 
k. nlb. 6. 

Po polska, łacinie i rofsjjsku. Krasińs. 

— Nos Elisabeth Prima Dei gratia 
Imperatrix et Autocrator Omnium Ros- 
siarum etc. eta etc. Omnibus quorum 
interest. Datow. ex suburbiö Petrino. 
Jul. 2. 1759. fol, k. 2, 

z okazji dwóch edyktów króla Praskiego 
wysianych do Polski o wkroczeniu do 
kraju. Jagiell. 

— Manifest der Kaiserin Elisabeth I. 
über die Verlegung russischen Truppen 
nach Polen. (1757). fol. 

— Manifest der Kaiserin Elisabeth I 
über die polnischen Angelegenheiten. 
1761. St. Petersburg, fol. 

— Toż, po łacinie. 1761. foL 

— [Manifest carowej dotyczący sek- 
ciarzy rosyjskich chroniących się w Pol- 
sce]. Petersburg, 1758. fol. 

Po łacinie. — Notc^je go Przylęoki. 

— Uniwersał Elżbiety I Cesarzowey 
Rossyjskiey. (Datowany w Petersburgu 
27 Octobra 1748 r.) fol., 1 arkusz. 

Krasińs. 

— Uniwersał Imperatorowey Elż- 
biety I o zatrzymaniu i przyprowadze- 
niu dezerterów wojsk Rossyjskich 1748. 

(Elżbieta, carowa). Augustissimae 
ac invictissimae Imperatrici Elisabeth 
Petrovnae, in urbem Kijoviam adven- 
tum triplicis idiomatis rhytmo gratulatur 
Orthodoxa Âcademia Kijoyiensis. Eajo- 
viae, 1744. fol. 

Po polsku, maloroska i łacinie. 

Petersburg, bibl. 

— ob. Casanowa (Istoria delle tur- 
bolenze 1774) — Leperski I. (1742) — 
Lettre (1750). EŁiŹBIBTA. EMMANUEL. 65 (Eltsabetha, RomaDorum Imperatrix). 
Festa Elisae, Sive Narratio historica 
illius festivitatis, quam honoń Elisabe- 
thae Augustissiinae Romanorum Impe- 
ratricis; felici aaguńo Regnantis polo- 
nicae nobilitati dédit in festa Divae ejus- 
dem patronae luce Reverendissimus Ii- 
lustrissimus & Ëxcelientissimus Ladis- 
lauB Adamus Comes Erdoedj, de Mo- 
nyörokerek Episcopus Nitrieneis Sacrae 
Caesareae Regiaeq. Catfaolicae Maje- 
stati a SanctioribuB Consiliis ad Centn- 
riata Regni Polonici Comitia Łegatus 
Caesarens... anno 1720. Authore N. N. 
w 4ce, str. 4. Dsików — Oasol. 

Elżbieta królowa angielska, ob Sco- 
tns Marianus (Chronica 1559). 

Elżbieta Krystyna ob. Haberkant 
Krzysztof (1797). 

Elieabetha Sophia Marchion. Bran- 
deb. ob. Castelli Nic (1691). 

Elżbieta de Bremę Benedykta od 
Męki Pańs. ob. Bovette Blemur Jakób 
(Wizerunek Wiktymy 1740). 

Eiisabetha Augnstis. Virginis Mater 
ob. Promnicki Tomasz (Inaccessa vir- 
ginis 1667). 

Elżbieta Sw. ob. Kijewski Tomasz 
ks. (1730). 

ELZNER Carl. Gemälde meiner Reise 
aus Russland durch Lithauen und Po- 
len nach Teutschland von Carl Elzner. 
Erster Theil. Erfurt, 1797. in Commis- 
sion in der Beyer, und Meringschen 
Buchhandlung, w 8ce, str. XVI i 218. 
Zacxjna od opisa Beresowey (do str. 73), 
poczem podróe do Moskwy. Na str. 100 
mówi o doktone Jerzembskim polaku. Na 
8tr. 168 wspomiiia swoją podrób pnes Pol- 
àkq praed dsuesi^oiu laty. Dotarł do Smo- 
leńska. Ta opowiada o wywiezienia na 
Sybir gener. lur. Tyzeohaaza. Jagiell. 
Emanuel ob. Statorius Petrus (Ema- 
nuel sen de aeterno verbo 1661) — 
Wiśniewski Emanuel a S. Joanne 
(1722). 

Emanuelowe piosneczki ob. Twar- 
dowski Kasper (Kolęda 1619). 

Emaus ob. Miaskowski Kasper (Piel- 
grzym 1621). 

Embden (von) Andrzej ob. Schoenfek 
Jędrzej (Colloquinm 1628, Rozjaśnienie 
1628). Emblema cnót ob. Bartoszewski W. 

(1614). 

Emblemata ob. Bildrinkiewicz H. 
(Virtutum 1611) — Cecylia Renata 
(honores 1644) — Horatius (1647—8) 

— Koryciński A. (artes 1597) — Nie- 
szporkowitz Ambrosius Paulin (1680) 

— Sommer Cas. (Örab-Mahl 1682) — 
Tawiellus Nic. (phisico-ethica 1602). 

Emergens Novum ob. Cantius a S. J. 
(1757). 

Emerlta Palladis ob. Arteński R 
(1667). 

Emflteutyczne prawa ob. Krzucki 
Ignacy (1778) — Nadania prawa — 
Woroniecki Korybut. 

Emigracya czyli wyjście Saleborko- 
wianów dla wiary ewangielickiey. Kró- 
lewiec. 1731. 

Emigranci ob. Rozkaz (1794) — 
Uniwersał nakazujący emigraotom po- 
wrót do kraju (1794). 

Emin Teodor ob. Solignac (Historya 
Polski 1765). 

EMLYN Thomas. A Collection of 
Tracts Relating to The Deily. Worship 
and satisfaction of The Lord Jesus 
Christ... By Thomas Emlyn... London... 
1719. w 8ce. 

Ma zawieraé rzeczy, dotyczące także PolskL 
Warsz. Uniw. 

EMMANUEL a Conceptione. De poe- 
nitentiae sacramento tractatus moralis. 
Varsayiae 1687. w 4ce. 
Katalog Pijar. N. 78. 

— De Sacrosancto Poenitentiae Sa- 
cramento tractatus moralis, et si scho- 
lastica methodo élabora tus. In quo suc- 
cincte propositiones a Summîs Pontifî- 
cibus Alexandre VII et S. D. N. In- 
nocentio XL damnatae exponuntnr, de- 
clarantur, elucidantur maxime 3. 11. 
12. 13. 14. 15. 16. 24. 25. 41. Ex Aie- 
xandro VII. 1. 2. 17. 35. 57. 58. 60. 
61. 62. 63. 64. et 65 ex Sanctissimo 
Innocentio XI. Anctore R. P. Fr. Em- 
manuele a CoDceptione Navarre oppido 
de Azagra: e Sacro et Coelesti ordine 
Eixcaiccatorum Sanctissimae Trinitatis^ 
redemptionis captivorum: In provinôia 
Spiritus Sancti ejusdem ordinis philo- 
sophiae olim lectore, deinde in Aima 56 &MM£tUCIt. BliISBtL ConceptioniB, in suo Salmaticensi Col- 
legio, Sacrae Theologiae Lectore; atque 
ibidem ministro, nec non totius ordinis 
Diffinitore Generali; nunc secundo in 
Lucem prodit cum triplici indice, altero 
Disputationum et quaestionum: altero 
propositionum damnatamm: ac tertio 
rerom locupletissimo. Varsaviae, typis 
S. R. M. in Collegio Scholaruro Piarum. 
(Bez wyr. roku), w 4ce, k. 10, str. 496. 
i errata k. 1. 

Na odwrocie tytola miedzioryt herbu. Ap- 
probata w Madrycie 1687 i 1697. Obej- 
maje Dispatationes I— VII. ~ Daty druku 
u Jochera 3968 a, h. z lat 1698 i 1709 nie 
znajdują się na egzemplarzu Bibl. Jagieł. 
Także nie ma dedykacyi wymienionej 
Chrygtyanowi Augustowi Bisk. Xciu Sas- 
kiemu. Jagiell. 

— a S. Joanne Baptista ob. Wiś- 
niewski Emanuel Schol. P. 

EMMERICK (van) Jacob. De groote 
Wonderlijcke Oorlogen Ende Geschie- 
denissen, Tusschen syn Eonincklycke 
Majesteyt van Polen ende Sweeden, als 
mode tusschen de Starosten Ende Wey- 
woden ende Cosacken, als mede den 
Grootvorst van Moscovien. In de Pro- 
vintie van Groot ende Kleyn Polen, 
Ldttouwen, Lyâandt ende Courlandt 
ende Pruyssen, mitsgaders de gelegen- 
theden der Sieden, manier van Wape- 
nen, natuer der Volckeren en Landen. 
Beschreven ven door den Authenr Ja- 
cob van Emmerick die veel van de 
Principaelste dingen selve gesien heeft. 
t'Amsteldam, gedruckt voor den Au- 
theur, daer de Boecken te bekomen 
zijn. In't Jaer 1657. (Na końcu:) Ge- 
druckt by Willen Gort in de Nieuve 
Tichelstraet by de groote Elathuyser 
1658. w 4ce, karta tyt. i str. 52. 

JagieU. 

Empfindungen bei dem Feier ob. 
Zimmermann Gh. F. (1792). 

Emphiteuzy ob. Bądzyński Ant. 
(Głos 1778) — Butrymowicz Mateusz 
(Przymówienie 1789) — Krzucki Ign. 
(1778) — Woroniecki Korybut. 

Emporinus Jacobus ob. üerbest Jan 
(1567). 

EMPORYN X. Wojciech. Excepcia 
przeciw iidowity (tak) appellàciey Ëràs- musi Glicineri. Coby ta ksiąszka wso- 

bie mińła nà drugi stronie n&idźiesz. 

w Poznaniv, v Dziedziców Jani Wol- 

rabâ 1600. w 4ce, k. nlb. 56 (ark. Cg). 

Dedykacya Knysstofowi Bedowi mieazcu- 

ninowi kupcowi Poznań, pnes W. £. 

« W. P. u é.(wiçt.) M. P.(anny). — Na od- 

wrocie tytohi podany Summaiynss tego 

traktatu (18 oddaialów). 

WienbowBki I N. 687. ~ Joeher 9543. T. Fil 

8tr. 566 i 660. 
Ciartor. — Jagiell. — Knuńński. — OseoL — 
Warsa. Uniw. (dwa egsempl.) 

— Pamiętne żyóia chrzesci&nskiego 
w którym to wszystko znaydziesz, co 
cżynió ma człowiek chrześcijański po- 
cząwszy od nawrócenia &ź do dosko- 
néioÂéi. A osobliwie zamyka w sobie 
sposób prawdźiwey pokuty: y prziy- 
mowania naświętszego Sakramentu: tik- 
że y modlitwy, których k&żdy wedle 
potrzeby vzywAé może. Teraz z wło- 
skiego na ięzyk polski przełożone przez 
księdza Woyciechâ Emporynà z Wę- 
growcâ Ś. Pisma Doktora y Proboszcza 
V swiętey Mńryey Magdaleny Poznań- 
skiego. Cum gratia et priuilegio S. R 
M. Roku Pańskiego 1585. w 8ce, k. 
nlb. 8, str. 1-628 i 628 i 10. 

Rejestru etr. nlb. 9 a na lOej drseworyt: 
Marya s dsieciątkiem Jesus. Przypisaue 
Burmistnowi, radsie i wssystkim miesi- 
esanom Posnania 26 lipca 1585. przes X. 
Woje. Emporyna. - Na str. pnedostatn. 
po rejestrae: W Poznaniu w drakarniej 
Jana Wolrhaba roku pańskiej 1585. 

Joeher 4182. 6040. — Maciej, ni 295. - 
Wierzbows. ni N. 2767. 

Czamec — Ossol. 

— ob. Jangius Hadrian (1593). 
EMSER Hieronim (1477 f 4 Ustopa 

da 1527). Opuscula Hieronimi Emser 
ducalis secretarij. Que in hoc libelle 
continentur. Ad illu. principem Joan- 
nem iuniorera Saxoniae ducem &c. Epi- 
stoła Tetrastichon ad Eundem. — No- 
bilium et ingenuorum puerorum episto- 
laria pro gymnasmata epistolijs centum 
numéro. — Ad nobilem adolescentem 
Hemestum de Schlynitz Epigramma. — 
Ad eundem epigramma aliud ex sen- 
tentia Musony philosophi. — Epistoła 
Philippi Beroaldi. fe. re. ad Hieroni- 
mum Emser de moribus eiusdero dni 
Hemesti de Schlinitz. — Epitaphium BMSBR. KNCHIRIDION. 67 eiusdem Philipp! Beroaldi ab eodem 
Hieronimo Emser aeditum. M.D.XVI. 
(Na końcu:) Impressum Cracouie in 
domo dni Joannis Haller. Amio Mille- 
nmo quingenteaimo decimo octauo (1518). 
w 4ce, 19 kart nib. 

Drnk lacmski csjstj i piękny. „Toif auspidis 
Inelyte duz Joaimes (mówi Emaer w liście 
pnypianym do Jan« młodszego Xi%żęeis 
Saskiego, Landgrafa Turyngii) nobiles dein- 
de pueri habent qao puerilem suam in bonis 
litterîs duplioi frage ezereeant. Nam qnam- 
ris antehac etîam latina pueris idiomata 
seripserint viri non indocti Paulus Kiauis 
et Laurentias Coruinus, qnae neque a la- 
tînitate penitus abhorreant. Eonun tarnen 
materia cum sit de rebus humiübus et 
plebeis, indigna yst (sie, aam. est) ąną 
liberie ingeratur auribus. At vero in bis 
nostris epistolis non minus dicendi scri- 
bendique imitatlonem quam ritae ae mo- 
rum praeeepta eoniuniimus. Idque ea bre- 
uitate ut nihil breuius diei queat, nihilque. 
salabrius". 
Wiersbow. 11 N. 942. — Janoc. Nachr. IV 

170. 
Csartor. •— Jagiell. — Ossol. — Peters, publ. 

— Toż:... (z podpisem na końcu:) 
Łipsie et edibus Valentini Schumann 
Anno Domini Millesimo quingentesimo 
nndevigesimo (1519). w 4ce, 15 kart 
nlb. (Dmk gocki). 

— Tenże tytuł:... ab eodem Hiero- 
nymo Emser editnm. Cracouiae ex ae- 
dibuB Hieronymi Vietoris Anno Domini 
1523. Januarii 16. w 4ce, k. nlb. 18. 

OssoL 

— Opuscula Hieronymi Emser Du- 
calis Secretarii quae in hoc libelle con- 
tinentur Ad ilustriss. principem Joanne 
Saxoniae Ducem etc. Epistoła, tetrasti- 
chon ad eundem. Nobilium et ingenuo- 
rum Puerorum epistolaria pro gymnas- 
mata Epistolis centum numéro. Ad no- 
bilem adolescentem Hemestum de Schlei- 
nitz Epigramma ad eundem Epigramma 
aliud aententia Musonii Philosoph!. — 
Epistoła Philippi Beroaldi fe: re: Ad 
Hierony. Emser de moribus ejusdem 
Domini Hemesti de Schleinitz. — Epi- 
thaphitim Philipi Beroaldi per Hierony- 
mum Emser editum. Cracouiae per Ma- 
thiam Scharffenberg Anno Domini 1532. 
w See, k. nlb. 20. Ossol. 

Emptio ob. Górski Jacob (1624) — 
Kalw Conradus (1541) — Szamotulski Grzegorz (Repetitio 1541) — Turobinus 
Joannes (Repetitio). 

Emulewicz Petrus ob. Threni (Par- 
thenicae sodalitatis 1594). 

ENANDER Adam. Mowa do Prze- 
świetnego Sadu Grodzkiego Lubelskiego 
przez JP. Adama Enandra Palestranta 
Grodzkiego Lubelskiego miana dnia 2 
Listopada R. P. 1752. folio. 

EnarratiO ob. Blandrata J. (dispu- 
tation. 1568) — Bülow Fr. G. (jurium) — 
Conring (enumeratio) — Corsinus And. 
(solemnitatis 1629) — Herenius (in me- 
taphys. 1599) — Maior G. (in epistolas 
1561). 

Encaenia ob. Komorowski E. (Al. 
Sapieha 1660) — Orliński M. (S. Ru- 
dzieńfiki 1662). 

Encheiridion Lexikon, in quo pri- 
mitiva linguae graecae vocabula ordine 
alphabetico continentur. Leopoli, per 
Joannem Thomam Piller. Bez wyr. r. 
w 8ce, sign. A — Qj. 

Enhiridion o guszczestwie etc. prez- 
die iz italijskaho, na latinskij, nynieże 
na ruskij jazyk, tszczaniem Jeho Preo- 
BwiesKCzei^twa Kir Silwestra Lubieniec- 
kaho Rudnieckabo Egzarcha wsieją 
Russij Łuckaho i Ostrogskaho Episka, 
Perewiedennyj. Napieczatasia w tipo- 
grafij Poczajewskoj czina Sw. Wasilija. 
W Roku 1775. 

Katal. Milanów, str. 13. 
Enchiridion ob. Buczacki Jac. (iuris 
pontif. 1540) — Busaeus J. (piar. mé- 
ditât. 1700. 1759) — Bythner Bart. 
(consolatorium 1624) — Campensis Job. 
(psalmorum 1532. 1534. 1565) — Ce- 
rasinus Joan. Kirsteyn (iur. Magd. 
1556—1630) — Ecchius J. (loc. c. Lu- 
ther. 1525) — Engel Krz. (de sensu 
relig. 1595) — Groicki Bart. (aliquot 
locorum 1619. 1629) — Holnstei M. 
(logicae 1521) — Jonston J. (nosoco- 
micum 1625, ethicum 1642, 1658) — 
Łowicz (de) Simon (physiognom. 1532, 
chiromantiae 1532, medicinae 1537) — 
Łowicz (de) Stan. (1538, 1747) — Lu- 
ther M. (Catechismus 1561, 1622) — 
Moneta Jan (polonicum 1721, 1774) — 
Napachania (Z) Ant. (1558) — Szamo- 

8 58 ENCHODOPOSOS. tulski Grzeg. (impedimentoram 1523, 
4, 9) — Turobinius Jan (iuris ponti- 
ficii 1639). 

Enchodoposis ob. Wilczek D. (Si- 
gismundi III 1618). 

Encomla ob. Kostka Stan. (1606) — 
Łoaechius Â. (nominis 1609). 

Encomiastes carminé elegiaco. Ad 
Rndum D. Thomam Natalem Rhacu- 
sanum, Art. et Medic. Doctorem prae- 
stantissimuro, necnon Canonicum Cra- 
couien. dignissimum. Cracoviae in offi- 
cina Lazari. Anno Domini M.D.LXXXIII 
(1583). w 4ce, k. 6. 

Wierzbowa. Ul N. 273Ö. Baczyń. 

Encomiasticon ob. Katarzyna II. 

EnCOiniuiTI vini et encomium cervi- 
siae. (Niżej ozdoba drukarska, niby 
węzeł spleciony. U dołu:) Cracouiae 
Hieronymus Vietor impressit. Anno 
MDXXXII. w 4ce, k. nlb. 4. 

Na egzemplarzu Czartoryskich dopisano: I. 
dla oznaczenia daty r. 163'). Ma to bjć 
wiersz Jana Dantjszka. Sadził Böhm (wy- 
dawca dziel jego), iż nie było nigdy wprzód 
drukowane. 

— ob. Adami M. (genealogicum 
1602) — Bujwidowiez M. (encomisti- 
cum musarum 1602) — Cerasinus Joan. 
Kirsteyn (1586) — Chlebowski W. (ra- 
dos. narodź. Chr. 1616) — Chomen- 
towski Al. (pochwała urzędu złości 
1583^ — Czerny J. M. (Vlad. Sigism. 
III. 1606) ~ Eobanus Hessus (nuptiale 
Sigism. 1512) — Gadebusch (Regni 
Polon. 162!) — Grochowski Stan. (divi 
Stanislai 1604) — Haynowiensis C. 
(L. et J. Bilscius 1579) — Hegendor- 
finus (terrae polon. 1530) — Jasiński 
A. L. (vatis J. Wężyk 1644) — Kazie- 
wicz P. (na dzień nar. Chr. 1645) — 
Krzycki And. (Sigism. 1512, Lutheri 
1524) — Langue J. (vini 1533) — Li- 
siecki A. (G. Czartoryski 1613) — Łoae- 
chius A. (R. Scherlasii 1609) — Mal- 
czewski (P. Maryi) — Oborski (1615) — 
Papencovius Jac. (Nowodworsc. 1619) — 
Passerowic Stan. (Woynarowi 1626) — 
Pliseius Bazyli (Rigae 1595) — Rialtus 
Ant. (Maciejowski 1600) — Roysius 
P. (in D. Stanislaum 1604) — Stefanius BNDEftŚCH. 

J. Saganowski (concordiae 1686) — 
Świątkowie P. (rados. narodź. Chr. 
1610) — Sztyszyński Mar. L. (J. Less- 
czyński 1660) — Szymonowie« Szym. 
(divi Stanislai 1604) — Wielkowicki H. 
(Palladis 1606). 

Encouragement (A short) for the 

great men of the Earth, to make War 
with Babylon: the King of Prussia 
another and reviving Gideon Going 
before thera; by the Occasion of that 
Famous Persécution at Thom. To which 
are added two Dialogues one between 
the Birds of the Air and the Publisher 
ot Good News. The other Between the 
Devil and the Jesuits his Eldest and 
Firstborn Sons. London. Printed for J. 
Roberts in Wawrick-Lane and sold by 
A. Dod without Temple-Bar, and M. 
Billingsley at the Royal Exchange. 
1726. Priée 4 d. w 8ce, stron 3J. 

Razem z tem wyszło: An Allarm to protes- 
tant Princes, str. 89; The Speech łor the 
Jesuits of Thom. str. 27 i 9; An âuthentick 
narrative of proceeding at Thom, «tr. 44. ! 

JagialL | 

Encyklopedya ob. Arteński (theolo- 
gica 1683) — Lucchesini J. L. (pane- 
gyres 1708) — Sołtyk X. Michał (1798) 

— Stokowski Stan. (naturalis 1637). 
Encyclopédie littéraire ob. C. M. 

(1772). 

Ende ob. Hagen L. (Patkula 1707) 

— Hübner (Polens 1797). 

Enderes Johann Jacobus ob. Kome- 
niusz Amos (1739). 

ENDERSCH Jan Fryderyk. Erläute- 
rung Ton Verfassung und Gebrauch des 
in Kupfer vorgestellten künstlichen Mo- 
délies eines Systematis Copemicani, so 
Anno 1744. in Elbing von Herrn Jo- 
hann Friedrich Endersch erfunden wor- 
den. Nebst einer Anleitung, wie die 
16 zolligen Gregori Neotonianischen 
reflecti rende Telescopia, so von eben 
demselben Autor verfertiget werden, zu 
gebrauchen, zu reinigen und in gutem 
Stande zu erhalten sind. Auf Verlangen 
entworfen von M. Jacobus Woit FtoL 
ord. math. gymn. Elbing. Elbing, Sa- 
muel Gottlieb Preuss, 1746. w See, ö6 EHMMQSiNB. EKQEI.. 59 i 16 Str. z 1 tabl. na blasze rytą i 1 
tabela druk. 

Ż«braw. Bibliogr. 385. 

KrasiÓB. — Zieliński. 

— Karte von Danzig, Elbing und 
Marienburg, oder erstes Blatt von West- 
preussen, verfasst von... herausgegeben 
von F. A. Scbroembl, gestoch. von A. 
Amon. Wien, 1789. 

— Karte von Ermland, oder zwei- 
tes Blatt von Westpreussen.... Wien, 
1789. (Wys. 17". Szer. l'U"). 

— Mapa geographica trium Insula- 
rum in Prussia, quae Poloniarum Regi 
serenissîmo paret, aceurat., in qua Ge- 
danensis emporii longitude ac gradua 
et 21 minuta ab Insula Ferro connu- 
raeratur. A Joh. Friedr. Endersch. 1763. 

Ozdobiona korona polską i wielu postaciami. 

— Tabula geographica, episcopatum 
Warmiensem in Prussia exhibons. El- 
bingae MDCCLV (1755). 

Wydana z rozkazu i pod nadzorem Adama 
Stan. Grabowskiego Biskupa Wanniń- 
skiego. 

Mizler Acta Utter. A. 1766, str. 168. «Sn- 
dersch, matematyk królewski w Elblągu, 
wydat bardzo doskonalą mapę geograficzną 
całej Warmii z wyrażeniem wszystkich 
miast, wsi« jezior, rzek i granicy z Pru- 
sami Brandenburskiemi, jakoteż cum ter- 
ritorio Elbigensi i Starostwem Tolkmit- 
skim objechawszy wszystek krąJ i poło- 
żenie każdego miejsca w towarzystwie 
X. Józefa Tnlawskiego, plebana Arnsdorf- 
skiego, in matematicis biegłego, a książki 
p. t Gnomonica facilitata r. 1760 wyda- 
nej autora, pilnie zlustrowawszy, praco- 
wicie wydelineowal''. (Kuryer polski 1755 
r. z dnia 4 Czerwca). — Rastawiecki 
w liappografii str. 96. 

Endiinoslne in Opaliński ob. Biskup- 
ski L. (1621). 

ENDLER Oswald. Memoriale de prae- 
senti rerum in Polonia statu .... ab 
Oswaldo Endlero Lusato. (Gedani?). 
Typis viduae Georg. Rhetii. 1651. w 4ce. 

Ghreptow. 

Endlich Ph. ob. Jabłonowski Jos. 
Alex. (1748). 

Endner G. G. ob. Montesquieu (1777). 

Endorflnus Chrystophorus (Hegen- 
dorfinus) ob. Szamotulski Gregorius 
(Anacephaleosis löSö, Vincula 1536). 

Enea ob. Obizzi (dramma 1641) — 
Puccitelli (dramma 1641). Eneas Sylvius ob. Oosnensis Paulus 

(1514). 

Enckes Könyo ob. Galszecsi J. 
(1536). 

Enedy Georg ob. Enyedy G, (Epi- 
talamium 1598). 

Enfans trouvés ob. Charité (1742). 

Engcharma honoris eb. Francus G. 
(1629). 

ENGEL J. Paź komedya dla dzieci 
w iednym akcie Imci P. J. Ehigela. 
w Wrocławiu 1794. w 8ce. 

Ob. Stawski Handbach. 

ENGEL Jan Christian, I^eutschoTia- 
Hungarus (ł770 f 20 Marca 1814). 
Commentatio de republica militari seu 
comparatio Lacedemoniorum Cretensium 
et Cosaccorum. In concertatione civium 
academiae Georgiae Augustae die IV 
Junii 1790 praemio a M. Britanniae 
rege aug. constituto adiudicante illustri 
philosophorum ordine ornata. Gottingae, 
typis Jo. Christ. Dieireich. w 4ce, str. 42. 

C^artor. 

— Geschichte von Halitsch und 
Wladimir bis 1772. Verbunden mit Aus- 
einanderaetzung und Vertheidigung der 
österreichisch - ungrischen Besitzrechte 
auf diese Königreiche. Nach russischen 
und pohlnischen Jahrbüchern bearbeitet 
von Christian Engel Accessisten bey 
den Siebon bürgischen Hołkanzley. Mit 
einer genealogischen Tabelle. Wien, bey 
Franz Jakob Kaiserer 1792. w 8ce. 
Erster Theil bis 1230, str. 240. Zweiter 
Theil von 1230 bis 1772, str. 203. 

Czartor. — Ossol. 

— Geschichte der Ukraine und der 
Ukrainischen Cosaken wie auch der 
Königreiche Halitsch und Wladimir. 
Verfasset von Johann Christian von 
Engel. Halle, bey J. J. Gebauer. [Głó- 
wny tytuł:] Fortsetzung der allgemeinen 
Welthistorie der neuern Zeiten durch eine 
(Gesellschaft von Gelehrten in Teutsch- 
land u. England ausgefertiget. Dreisig- 
ster Theil verfasset von Johann Christian 
von Engel. Mit königl. Preuss. und 
Churbr. Churf. Sachs, wie auch Schwei- 
tzerisóhen Privilegien. Halle, bey Jo- 
hann Jacob Gebauer, 1796. w 4ce, 60 ENGEL. ENOELKE. 1 ryc. (Job. Mazeppa), k. nlb. 3, str. 709 

i 2 tabl. 

Portret Sam. Falka de Biküüra TransilTanag 
delin. 1790. Prsed Vorrede portret Bohdana 
Chmielniokiego (Dan. Be^el sculpsit). Ten- 
że rjtowal miedzioryt na końca Vorrede 
(trzej kozacy na konin). 
Antor dziękuje ta zbiorom OMolińskiego, 
i pomocy Lindego bibliotekarza, o którym 
mówi, ie praco je nad stownikiem polzkim. 
Zapowiada, ii Ossoliński wydaó zamy61a : 
(yorpas Bcriptonim historiae polonae, w któ- 
rem pomieści pisma Orzelskiego i Kochow- 
skiego oraz Życie Jerzego Ossolińskiego. — 
W Einleitung, s. 1 — 18, podaje spis żródel. 
Dalej podaje fizyczną geografią Ukrainy. 
DzieZo obejmuje : Peryod I. Ukraine unter 
Litthauen bis 1669. Per. II. Cosaken unter 
Pohlen 1569 — 1664. Per. UI. Ukraine 
zwischen Bussen und Pohlen getheilt 
1664—1733 (do str. 348). Zerstückelung 
der Ukraine 1733 — 1766. Od str. 407: 
Perioden der Geschichte von Halitsch und 
Wladymir. Od str. 686: Nachtrag, dwie 
tablice i Regestr. 
Bentk. H. lit. II 7V9. - Wursbach Lexicon 

IV 47-9. 
Czartor. — Jagiell. — Kijows. — Krasińi. — 
Ossol. — Uniw. Iwow. 

Engel Krzysztof ob. Aogelus Cbr. 

ENGEL Paulus INathias. De Jndaeis 
praeputium attrabentibuB praeside Gabr. 
Groddeck... CICCIC... dispntabit Paulus 
Matthias Engel Gedanensis. Lipsiae, 
Typis Job. Heinrici Rüsten. (1699). 
w éce, Str. 24. 

— De gratiae revocatricis termino. 
Lipsiae 1700. w 4ce, kart 24. 

— Epistoła ad Job. Cbrist. Rosten- 
scberum eccclesiae apud Gedanenses 
ministrum de gratiae revocatricis ter- 
mino adversus novaturientium importu- 
nas vellicationes défend. Lipsiae 1700. 
w 4ce, Str. 52. 

Engel Michael ob. Gnospius Jędrzej 
(1688). 

ENGEL Samuel. Précis des reehercbes 
sur Galicie ou Halicz et sur Lodomerie 
ou Włodzimierz 1773. w 4ce, str. 12. 

Wydane bezimiennie. Ossol. 

EN6ELBERTZ Petrus. Q. D. T. O. M. 

B. V. Disputatio luridica De Iure Bap- 
tismi, Germ. Von dem Tauff- Recht. 
Quam Occasione tituli Ood. Ne sanctum 
Baptisma iteretur, Authoritate Et Con- 
sensu Magnifici Ictorum Ordinis In Flo- 
rentissima Albertina, Sub Tutamine Viri Praenobilissimi Domini Dn. Acha- 
tii Christiani Rwgem, I. ü. D. et P. P. 
Amplissimi, bocque tempore Facult 
lurid. Decani Spectabilis, ut et Consi- 
storii Sambiensis Assessońs gravissimi, 
Domini Patroni et Praeceptoris sni 
omni bonoris cultu et obsenrantia ae- 
temum devenerandi. Exercitii gratia 
publico Iuris Cultorum examini subjicit 
Petrus Engelbertz Dysseld. Mont. in 
auditorio majori bons consuetis die.... 
Mai.... An. MDCLXXXIX (1689). Re- 
giomonti, pra^lo Reusneriano. w 4ce, 
ark. Hg. WrocUws. 

ENGELBRECHT Martin. Vomebmste 
Reiche und Staaten, In zierliehen Ha- 
bit mit Wappen und Ordenszeicben 
YOi^estellt. Augsburg, Pfeffel and Let- 
ter, 1717. folio. 

TytnZ i 18 pięknie kolorowanych disewoiy- 
tów, przedstawiaiącyoh oeobj w strojadi 
róinyeh ludów. Podpisy wierszem. 
Są tu międsy innemi postacie Csech i Polski 

ENGELBRECHT Petrus Christianus. 

Dissertatio Academica De Cbiromantiae 
Vanitate, Quam Vavente Divini Numi- 
nis AuxiliO; Amplissimi Pbilosophonun 
Ordinis Consensu, In Inclyta Academia 
Regiomontana, ad disputandum propo- 
nunt Praeses M. Christoph. Schultz Re- 
giom. Et Respondens Petrus Christianos 
Engelbrecbt, SS. Theol. Philos. Stud. 
Neugada Semgallus, In Auditorio Phi- 
losopborum Horis consuetis, Anno 
MDCXCI. die XIIX. Augusti. Regio- 
monti, Typis Reusnerianis. (1691). 
w 4ce, sygn. A, — Fg. WrooKaws. 

Engelbrecht Szymon ob. Schoenfels 
Jędrzej (Memoryał 1635). 

Engelbrechtowa Basllea ob. Schoen- 
fels Jędrzej (Rachel 1631). 

Engelbrechtowa Katarzyna ob. 
Schoenfels Jędrzej (Dwa kwiaty 1633). 

Engelgrave X. ob. Trzcińsłu Krzy- 
sztof (Laur niezwiędłej niewinności 1730). 

Engelhardt Alexander ob. Welki 
Ant. (Sur le mariage 1781). 

ENGELKE Adryan. Historischer Aas- 
zug von Verenderung der Religion in 
Dantzig. Anno 1661. w 4ce, kart 20. 
Jocher 9608. Cxartor. 

— Verbesserter historischer Auszug BNOBŁJCE. BNOB8TROM. 61 I 70D VerenderuDg der Religion in Dan- 
tog. Anno 1662. w 4ce, kart 24. 
Joeher 9609. Csartor. 

— Jobannis de Temporibns Erleu- 
teroDg des historischen Ausszngs und 
''irleitung des Verbesserten Histori- 
schen Aaszages von Verendening der 
I Mgion in Dantzig. Anno 1652. w 4ce, 
I kart 26 nlb. 

Nt egiempUursn Bîbl. Uniw. Wam. omm- 
eiono jako aatora prawdziwego Adr. £n- 
gdkb, — Po pnedmowie do ezjtehłika 
pRTtacn źródła^ i jdkich autor eserpal 
do iwego dsiela. &ą to lame przywileje 
I i liitj Zjgmnnta Angasta wjdane od 
1&Ô7 r. do 1649 r., na poparcie wolnego 
wyznawania religii w Gdańakn. 
Joeber 9610. Czarter. — Warsz. Uniw. 

- ob. Bertling C. (Traurrede 1774) 

- Freitagius Adamus (1619) — Go- 
liński J. (Lex et Lux 1628), 

ENGELKE Fryderyk. Nova singu- 
laria de famę memorabili in SemigaUia 
1603. w 4ce. 
Fieńee. n 137. 

— Warhafftige. Gantz erschreckli- 
che, betrübte, und zwar von anfang 
der Welt her nie erhörte Newe Zeit- 
tnng: Von dem grossen Hunger, so sich 
im 1602. Jahr. Nur allein im Fürsten- 
thnmb Semgaln, I. F. D. Hertzogen 
Friderichen zugehörig, in LyflFland zu- 
getragen, etc. Wie die Eltern ihre Kin- 
der, die Kinder ihre Eltern, die Brüder 
ihre Schwestern, die Schwestern die 
Brader, ein Freund den andern, die 
Diebe and Mörder aus den Galgen und 
Bädern verzehret, and aufpgefressen: 
in welchen Orten, zu welcher zeit, 
mter welcher Herrschaf); es geschehen 
eq. Eünem jedem, in dieser letzten 
:efehrlicfaen Zeit, zur Buss und Bekeh- 
ang zu wissen sehr nötig. Colligirt und 
osammen getragen durch Fridericken 
ngelcken Gerdaviensem, gewesenen 
farrer an Zickeln im Düneburgischen 
ebiet in LyfHand. Gedruckt im Jahr 
503. w 4ce. WrocIawB. 

— Wahrhaffkige, wol niemals er- 
)rte Newe Zeitung von dem grossen 
unger im J. 1602. im Fürstenth. Se- 
igall. Königsberg 1603. w 4ce. Engelke Gottlieb ob. Kafemann 
Christ. (Laorymae 1716). 

ENGELKE Joannes Beniamin. Jesu 
benedicente dissertationem de eo quod 
justum est circa tormenta bellica. Vom 
Canonen-Recht sub praesidio Dni M. 
Gabrielis Groddek Phil. prim. et Pract 
Prof. Publ. ac Reip. Bibliothecarii in 
auditorio Athenaei maximo, d. X. Maji 
Anno 1708 placidae eruditorum disqui- 
sitioni submittit J. B. Engeigke Geda- 
nensis. Gedani, typis J. Ź. Stolii (1708). 
w 4ce^ 130 Str. Chreptow. 

— ob. Heiseus Abr. (Vorbitte 1682). 
ENGELKE Jacob. Das auf der Göt- 

ter-Assemblee wohl-ausgesprochene Lob 
und Ehren Urtheil über die sämtlichen 
(S. T.) Herrn Herrn Kauf- und Han- 
dels-Männer, wie auch Kauf- und Han- 
dels-Gesellen in Dantzig, bey Ihrer an- 
sehnlichen Rühmens-würdigen Parade in 
der BelageruDg im Jahr MDCCXXXI V. 
(1734). Alten Ruhm-begierigen Gemü- 
them zu einem Beyspiel vorgestellet 
von Inwendig-Benahraten. Dantzig, ge- 
druckt bei Johann Jacob Preuss, w 4ce, 
kartek 4. 

Wierszem. Jagiell. 

ENGESTROM Laurent, (f 1825). Dé- 
claration du ministre résid. de Suède, 
Mr. Laurent d'Engeström aux Etats de 
Pologne sur les conditions sous lesquelles 
S. M. rimpér. de Russie voudrait faire 
la paix avec la Suède. 1790. fol. k. 1. 

Branic. 

— Note. (Z tekstem francuskim), 
fol. Str. 1. 

— Note. (Podp. Wawrzeniec d'En- 
geström). fol. str. 1, (w Warszawie dnia 
6 Marca 1789). Osaol. — ZieliAs. 

— Nota (o wyprowadzeniu zboża 
z portów kurlandzkich do Szwecyi). 
Dan w Warszawie dnia 13 października 
1789. (Podpis W. d'Engestroem). fol. 1 k. 

Czartor. — Ossol. 

— Nota Wawrzeńca d' Engeström 
posła Kurland, datowana w Warszawie 
d. 14 kwietnia 1790 r. folio, k. 2. 

Branic. — Krasińs. 

— ob. Déclaration (1790). 
Bacijń. Wspomn. Wielkop. I 271—3. — 68 BNGLANa Encykl. Org. Vni 307—8. — Siemieńs. 
Przegl. Pois. 1867. R. H. T. I 268—298. 

England und Polen zob. Brieffe 
(1699). ^ 

English atlas of Polaüd ob. Nicholson 
M. (1686). 

Englisches Taufbild ob. Behm G. 
(1712). 

Engver Joannes Nazarius ob. Acta 
capit. praedic. (1719) — Slewicz Bernard 
(Victima theologica 1669). 

Enichius Gregorlus ob. Cromer Ven- 
ces. (Epithalamium 1575). 

ENJEDINUS Jerzy, Âryanin (f d. 28 
Listopada 1597 r.). Explicatio locorum 
Catechesis Bacoviensis. 

— Praefatio in Novum Testamen- 
tum versionis Racovianae. 

Sandius Bibl. Antitrin. s. 9B— 4. 
Enigmata chrzesciańskie ob. Buko- 
jemski M. 1766). 

EnodatiO eclipsivm lynariym Anno 
Domini 1636. futurarum. Vilnae, typis 
academicis Societatis Jesv. (1636). w 4ce, 
4 karty nlb. (Z dwiema figurami w te- 
kście). 

Żebrawski bîblîogr. maternât, str. 264. 

Ossol. 

— (Succincta) Scripti quod nuper- 
rime snb titulo Informatio historico- 
iuridica de Fundo ac Templo Beat. 
Virginis Mariae ad Sacram Tiliaiti sito 
vulgo Lindensi, una cum demonstra- 
tione iuris dominu proprietatis super 
Lindenensia Bona et juris patronatus 
ad eandem ecclesiam veuerabili Capi- 
tulo Varmiensi competentis; ac dominu 
utilis Patribus Societatis Jesu ibidem re- 
sidentibus legitime coUati. prodiit. Anno 
MDCCXXVL (1726). w 4ce, str. 56. 

Katalog Lissnera ma z datą 17^(4 r. 
Jocher 8926. Ossol. — Zielińs. 

Enorest ob. Tragedya (Przykład 
zdrożnej edukacyi 1767). 

Enos ob. Stryjkowski Maciej (Ge- 
nealogia). 

Enricus iii ob. Henryk Walezy 
(1574). 

Ens mobile ad mentem Angelici et 
ecciesiae Doctoris D. Thomae Aqui- 
natis ex octo libris Phisicorum decerp- 
tum. A FF. Carmelitis discal: Philoso: 
studiosis in conventu SS. Michaelis et SN8. 

Joseph Craconiae publiée certamiDi ex- 
positum. Anno Sanctissimi Jubiiaei 
1650. Mense (Jonii) die (26) hon (2) 
post Meri. Cracoviae, in officina Val&- 
riani Piątkowski, w 4ce, k. 8 nlb. 
Dedykacja : Laorentio Gtembicki Palatinidu 
Łeciceosi Canonico cracon. — Ka odwro- 
cie tyt.: In stemma domos Gembieianse, 
szeéciowierss. — Ob^pni^ge: AMertionM 
ex octo librifl phiaicoram. JagialL 

— Natvrale Aquinatici SolisCunni 
Motus suos conformans. Sev Conclu 
siones ex Octo libris Physicorum Âri- 
stot. decerptae et juxta mentem D. 
Thomae Doct Angelici explicatae Â. 
F. F. Carmelitis Discaloe. Conuentus 
Crac. Philoso. Stndiosis sub tempus 
Ca pi tuli Prouincialis publicae disputa- | 
tioni expositae. Anno à partu Virginis 
1667. Mense May die 1 hora 2 post ' 
meridiem. Crac, in officina Heredam , 
Franc. Caesary. S. R. M. typ. 1667. 
w 4ce, k. 7. 

Dedykacja ; Gerardo ab Angelîfl ProTÎndafi 
Carmel. ObmI 

— ob. Burszowicz Mathias (1634)— 
Joannes Ceslaus (de analogia 1633) — 
Łużeński Piotr Stanîdaw (1700) — Ma- 
łecki Stanisław (1722) — Morawski 
Jan (philos. 1682) — Papenkowicz Al- 
bert (1639) — Piasecki Stanisław (1642) 

— Przewoski Franciszek (1663) —Sto- 
kowski Stanisław (Encyklopedia 1637) 

— Straszyński (Quaestio metaphys. 
(1676) — Tomasz Aquino (mobile 1650) 

— Wierszycki M. (metaphysicum 1637) 

— Ziętkiewicz Mathias (In nomine 
1720). 

ENS Gaspar. Vitae Hymanae Pro- 
scenivm : In quo sub persona Gusmani 
Alfaracii virtutes et yitia; fraudes, eau- 
tiones; simplicitas, nequitia; divitiae, 
mendicitas; bona, mala; omnia deniqae 
quae hominibus cujuscunque aetatis aut 
ordinis evenire soient aut possnnt, gra- 
phice et ad vivum repraesentantar omni 
aetatis et conditionis hominum tam in- 
structioni quam delectationi dicata, Ca- 
spare Ens editore. Dantisci, samptibus 
Georgii Forsteri. B. wyr. roku. w 12ce, 
str. 269, k. 6; str. 266, k. 3; str. 82 
k. 5. 

Pierwfsy tytnl miedsioiTiowy jest t«n: Vi- ÉKSÔLBÏL ÊNUtylERATlO. tee hmnanae proseeniam sub persona 
Gnsmanni Âlfaraoii repraesentatam. Ga- 
spare Ena editore. DantiBci, samptiboB 
Georgii FOrsteri S. M. E. Bibliopolae 
M.D.CXIi. (1652). Cum priyilegio S. M. R. 
Poloniae et Sueciae. — Na rycinie wize- 
runek Pana w plasaesa i kiyrie i żebraka 
o kali 

Dedyk. Andrzejowi Hieron. Parisowi Staro- 
ieie Ccirskiemu (Czirscensi) przez G. For- 
stera. — Mówi Ferster w tej dedykacji: 
„qnia snmmns literamm fautor ac pro- 
motor es, mihiqae non ita pridem autor 
ac Btimalas extitisti, nt YarseTicii opera 
Ince denarem. 
Każda cz§ać ma osobna kartę tytułową. 

W drugiej zmylone strony 248— 249, bo wy- 
drukowano 148—149. Tytuł III części 
zmieniony : Pars tertia in qua Tclut cata- 
strophe historiae, sen mavis, fabulae de 
▼ita Gosmani Alfaracii imponitnr. Omne 
tulit punctum qui miscuit utile dulci. Edi- 
tore Gaspare Eus L. — Na końcu dwi« 
kart wierszy dodanych w celu : ne sequen- 
tes yacarent pagellae, tj. Precatio adver- 
sus mundi scandala, i Petitio pacis. 

Jagieil. — Ossol. — Wileńs. — Zielińs. 

— ob. Gk*evenbrttch (Tragedia). 
Ensgler Emilian ob. Bojer Laurent 

(Porapa 1604). 

Ensifere ob. Hornmig Â. (de Or- 
dine 1685) — Paczygiewski A. (Regni 
coelest. 1683). 

Entaphiasmus ob. Scbonaich J. 
(1642). 

Entdecktes Cabinet ob. Freymuud 
(1681). 

Entdeckung der Unwahrheiten ob. 
Prawdecky C. (1647). 

Ente (de) et essentia ob. Thomas. 

Enthauptung der Jünglinge ob. Ge- 
dancken (1650). 

Entheus (Sacer) quatnor hoiuinis 
oorissima et vitae humanae somnium 
complectens. Posnaniae. 1689. w 16ce. 
Jocher 6234. — Porównaj : Bälde (Ben ży- 
wota. 

— Toż:... Vilnae 1742. w 12ce. 

Wileńs. 

Enthronismus ob. Kolenda £. (Ru> 
ckiemu 1767) -WonowiczEu8t.(1616). 

Enthronisticum ob. Hepner F. (Ea- 
liflaki 1626). 

Entrata in Roma ob. Della Belle 
(Ossoliński 1633). 

Entrée (La magnifique) Dv Roy de 
Pologne dans Craeoyie: et son Couron- nement. Avec les Cérémonies faites à la 
pompe funèbre de son prédécesseur. 
Et le Te Deum chanté en cette Ville 
pour la Paix. (Na końcu:) A Lyon ce 
14 Avril 1648. Chez Jean- Aymé Candy 
Imprimeur Ordinaire du Roy, Rue du 
Puypelu au Dauphin Royal. 1649. 
w 4ce, str. 201 i 212. OsboI. 

— et couronnement ob. Henryk 
Walezy (1574). 

Entretiens entre Deux Nobles Po- 
lonois Tnn Catholique, l'autre Dissident 
au sujet d'un écrit nouvellement publié 
sous le titre d'Exposition des Droits 
dès Dissidens. joints à ceux des Puis- 
sances intéressées à les maintenir 1767. 
(Bez wyr. m. i r.). w 4ce, kart 27 nlb.' 
A.kad. — Krasińft. - Ossol. — Zieliński. 

Entrevue oder Gespräche z\¥ischen 
einem Pohlen und Sachsen, darinnen 
von allerhand im Königr. Polen und 
Chur-Fürstenthura Sachsen, Merkwür- 
digen Geschichten und absonderlich von 
der Pohlnischen Wahl aut eine ange- 
nehme Art discutiret wird. Breslau 
1733. w 4ce. Czartor. 

— oder Gespräche im Reiche der 
Todten zwischen dem Könige in Poh- 
len Friderico Augusto und dem Könige 
von England Georgio I. Frankfurt 1733. 
w 4ce. 

Entstehen (Von) und Untergange 
der polnischen Konstitution ob. Dmo- 
chowski Franc. 

Entwurf der Einrichtung des von 
Sr. Hochfürstl. Durchl: dem Herzoge 
ton Curland in Mitau neugestifteten 
Gymnasii Academici. Mitau bey Jakob 
Friedrich Hinz. 1774. w 4ce, str. 72. 

Ossol. 

— ob. HoflFman P. (Predigt 1691) — 
Karol XII (der Kriegsthaten 1706) — 
Scheideraantel (Kirchenrecht 1780) — 
Zemecke J. (gelehr. Thorns 1712). 

Entzlinus Mathaeus ob. Heliconius 
Dawid (1585). 

EnucleatiO ob. Eleonora król. (ju- 
rium 1697) — Brzostowski K. (nnllitatis 
1696) — Chochlowski S. (1695) — Sa- 
pieha K. P. (1695). 

Enumeratio causarum ob. Conring 
(Karol Gustaw 1666). 64 EKYfiDt. BOBAKÜS. ENYEDI Georgius. EpithalamiTm In 
Celeberrimas Nvptias Magnifici Dni. 
D. Stanislai Branicki de Ruszczą, Au- 
lici S. R. M. Sponsi. Et GeneroBissimae 
Lectissimaeq. Virginia Helenae Tarlovna 
de Sczekarovice, Hlustris ac Magnifici 
Dni. D. loannis Tarlo, olim Palatini 
Lublinen: Capit: Pilznem &c. relictae 
Filiae, Sponsae, Illustris Âc Magnifici 
Dni. D. Ândraee (sic) Safranîecz de 
Pieskova Skala, Filii vnici ab Illustri 
& Magnifico Dqo. D. Stanislao Safra- 
nieez olira Tribuno Cracovien: &c. &c. 
Relicti ex antiqua familia Haeredis Ge- 
nerosissi: Lielou: Capitanei &c. nepti 
ex Sorore. Fautori sui ac Dni. peq>etua 
obseruantia colendissimi , conscriptum. 
A Georgio Ënedi Bonarvm Literarum 
Studioso, gratulationis ergo. Celebratas 
Cracou: 18. May, Anno lô98. Craco- 
viae. In Offîcina Nicolai Scharffenber- 
ger. w 4ce, kart 3. 

Sxabo Kar. Magyar Konyatâr 1896. N. 920. 
— Wiersbowfl. II N. 1864. Peterab. 

EOBANUS i; lius Hessus, uczeń Mi- 
chała Wrocław, zyka (ur. 6 Stycznia 
1488 t * Paźd7 1640). Bonae valetu- 
dinis conservai! lae rationes aliquot. 
Simplicium cibor.;m facultates quaedam. 
Medicinae encomium. Chorus illnstrium 
medicorum. Nouem Musae. Authore 
Helio Eobano Hesso. Liber ad se lo- 
quitur. [6 wier. Jac. dwa greckie wier- 
sze z napisem greckim: Eobanos]. (B. r. 
i m. dr.), w 8ce, k. nlb. 31. (Druk 
kursywa). 

Drak zdaje się Macieja Scharffenberga 

w Krakowie. Czartor. 

— Encomium nuptiale Diuo Sigis- 
mundo Regi Poloniae Scriptum. Anno 
christiani calcul! M.D.XIL Magistri Eo- 
bani Hessi Diligentia. [Poczem 6 wier- 
szy: Ad librum]. (Na końcu:) Cracouiae 
Imprimebat Johannes Haller Régnante 
Inclyto Sigismundo Rege Poloniae. P. P. 
Pridie Ealendas Martias Anni MDXII 
(1612). [Pod tem herb Krakowa], w 4ce, 
6k. (Druk gocki). 
Przypis. Zygmuntowi I. 
Dedykacya tego wiersza do Zygmunta proz^ 
pisana okazige, iż Eobanns pisał go za 
naleganiem Joba Dobenka, Biskupa Po- 
morskiego. Janoc. Nachr. IV 129. — Wienbowiki II 
N. 874 
Czartor. — Krasińs. — Petersb. pnbL 

— lUustrium ac clarorum aliquot 
virorum memoriae scripta epicedia. Epi- 
taphia epigrammata compos. ab Joacb. 
Camerario. Norimbergae. Fr. Peypus, 
1631. w 12ce, kart 60. 

Obejmi^e: Ulrichi Hntteni epioedion: Man 
et Huthenus coUoqnntur. In ftmere Joi. 
Beuchlini. In fbnere Mereurini Principii 
Chattinaniae ad Jo. Dantisium Epiic. 
Culmens. polon, legatum epiooedioiL In 
morte Alb. Dnreri Cameramm LndoTieo i 
regi Pannon. Joanni baroni ad STanebv- I 
gara, fratri duleiss. in Pannonia mortoi i 
1622. ' 

— Helii Eobani Hessi et amicorum i 
eins, epistolae familiäres. Marpurg 1543. 
folio. 

Wydal Jan Draconita. 

— De fructu lectionis psalmorum 
carmen. JoszyńskL 

— Heroidum christianarum epistolae. 
Opus novitium nuper editum 1514. (Hesr 
si de se elogium haxastichon). Lipsiae 
1614. imprimebat Lotter. w 4ce, ark. V4. 

Ded. Jobo de Dobeneok episc. PomeraniM. 

— Historia de Solenni CJonvivio 
Quod in Arce Regiomontana Senatri 
et civibus Cneiphovianis quot annis in 
in Die Asoensionis Domini exhibetyr. 
Bucolico carminé descripta a Johanne 
Andrea Pomerano. Addita est Elegia 
Eobani Hessi continens descriptionem 
Prussiae. In Academia Regijmontis, 
anno MDLII, mense Maio. w 4ce, k. 12. 

Dedic. Laurentio Vueidenhamero et Petro 
Glagouio, consuUbus toti Senatui urbii 
Cneipbouianae in Regiomonte Bomssorom 
mense Novembri 15Ô1. 

Wierzbow. U N. 1291. Petersb. pnbl 

— Operum farragines duae, nuper 
ab eodem qua fieri potuit diligentia con- 
tractae et in hanc, quam vides formam 
coactae, quibus etiam non param multa 
accesserunt nunc primum et nata et 
audita. Catalogus operum ipsomm versa 
pagella ostendet. Accessit unicuique 
farragini suus etiam index, explicans, 
quid in singulis libris continetur et 
ad quos potissimum autor scribat Ha- 
lae Svevorum Anno 1639. w See. 

Na stronie odwrotnej: Catalogue operum Helü 
Bobani Hessi; daląj 7 kart indexu Prions ÈÔfiAHUS. EON. 65 łunęjnń»: ^ Zaiijdnje tlę ta ia FarrA^e 
priori (str. 182—208): Sylvanim 19bèr prî- 
mtti, qui Sftnnatioift îMeribitilr, o którym 
poeta po#iada w liécie przypisn^ do 
Jana pantysska miedzy innemi: „Add« 
qnxÀ hic Übet yél èb noihiee tfbt dtobêhtar, 
qood totaa eat in tua patria, in qaa HÜ- 
^oiiMdin BEB vixiiie non igtioras, abêohitiu, 
et eiogiaa eontinet hnam atqne alteram 
ad te ipsam, CrAèoViae olim ihter céle- 
beürimas thfjhînm miptiafnih poinpaë, com 
adhuo ee tenpore in minoribus, nt Tnlgari 
moreloqnar, estfeib^ acriptas^ -^ Znajdąje 
się tam na pocaątkn elegia: Âd flereniae. Si* 
glMnndnm Èègém Poloniaié, pro if agisfra- 
tibas làiHtiàto Teutonféohmi Frtnflfiae in 
eoBTentu Petrieotieńii. — Drttga : Âd Ma- 
riannm Rofiim Ptiusiąe deacHptioneih dm- 
tinens. Dwie saA ad Johannem DantlBOom 
Séerétarinm Begiom. ^ W księże 8mej 
ąflłittitt ie«l taksé klÜM Wefńlk Âd Re 
verendam Prinçipèm D. Joannen! Dantltf^ 
com a Coriia, JŚpiacopum Cnlmenaem, pi- 
sanych wtencaaa, kiedy ÈobanùB byl Rek- 
toirem OyinnkzjirAi w No¥^mberdse. ---- Iftt 
pocsątka S:flvflram libri IX jest pned- 
moWa do J. Dantyask«. — • Na kartach !(($, 
198. î'99, 321, 322 i na pocaąAu księgi 
IX. 8^ Silyae do Dàntyiaka. 

Caartor. — Dzików. 

— Ad ŚefeńfeBiiuum Sigismtindum 

Regem F^oloniać pro Magiśtratibus Mi- 

litiae Tentonicomm Prussiae, în Coh- 

yeata Petricoviensi elegia Èobaiii Hessi. 

Za sakonom knyiowc6w W kośea r. 1612. 

-^ Obaes yf^ Opusom farraginae dnae. 

-^ Sjłvae duae nvper editae Prus- 

tii et Anïàf. Sébi^stia&i Myf^^ii Regio- 

moDtani àd pairiàm I^üssiam. (Oâmio- 

wiersz po łać.). B. r. i m. dr. w 4ce, 

k. ńlb. 12. 

fia odwr. tyt. dó^ykacya prozą Hélina Éo- 
bauùa HeMtifl Sébilfaiano MyHëio. dai. 
I/fP^ (iàM) kal. Jatf. MDSDH. -^ Od ayg: 
4ij: H. Eobani ad M. Rafom gebéndia 
Pnissiae desçriptio. Poczem:. eiusdem ad 
Xtiéodoroin CoÜaciüm saderdoteni iilicitî 
àUMfia aAMdoUâifùm. (Weio^siko ^Aî^smeni). 

OfBOl. 

-=- Syłyamm librî VI. nnper pri- 
iDuiti aédKfi àtino M.&.XXXIII (1533). 
(Nà kon6ù:) HagaùoÀo eic ófficina Pétri 
BmbaochiL Anno Domini millesimo 
q^ii^Btesiflio trioesimo qainto (1535) 
mmee JnRoi w 6ee^ kart 119 (ark. 
znaczório AÄ— PP). 

Mieló câié aéif\o^ê!A» iHńoM Dà^tyaz- 
köwi iiskùpoWI diielmin«ki^mü. Piön^eza 
ikK iké^i SyiVàlHiAi UbéV j^riUmi qui 
insoribitnTi ad Sareniaiimnm Sigînnandam Regem Poloniae pro Magi- 
ààratib^« militfae Teatonlèotam. ^Pmssiae 
tn conventu Pètricoyieùsi. 
Wiéwbo^g. III N. 2180. Toruń«. 

— Ob. DantiscuB (Poemata, éd. 

Boehmius 1764) — Gterdes Daniel (Scri- 

ûinm antiquarinm 1762). 

Jtlteyńi. 75. — JOèher Lôxicon II 358. — Ja- 
nociana I 72. — Janoc. Nadir. IV 129. — 
Wiszn. H. lit. IV 141. -^ Krasicki Ul 
272. — Freitag Anàlecrta 306. — Praetor. 
Âihenae Ged. 32. — Lilient. Erlfiut. Preus. 
t 638—642. — Heumel Neue Biblłot der 
Merk. Buch. 1782. T. III 496—507.— Barth. 
Mich. Annaeberga libri lll. BaaiL 15Ö7. — 
Éncykl. örgelbr. VH! 319—20. — Bender 
Gesch. d. Studien in Enal. Brunsb. 1868. 
8 9. — Krause Karl, Helins E. Hessus 
sein Leben und Werke. B. I— II. Gotha 
1879. — Mydllus Jacob. Epicedion yitae 
Eobani Hessi. descrip. — Fr^er Theatrum 
eruditor. firomih Noriknb. 1688 fol. s. 
1444. — Adami Vita philos. geruL Fran- 
ooi 1663. w 8ce, str. 10Ô. — Pantaleon, 
Prosopographia heroum germ. 1666. fol. 
P. III ś. 219. — Dieterteus, InstituŁiones 
orat. — Motèchmaim. Erfordm literata 
eóntin. Vte Forts, s. 611. — Łotichius 
J. P. Bibliot, poet. P. DI s. 13. — Nice- 
rons Nachr. Th. 16, s. 49. — Brucker, 
Ehrentèmp. der deuts. Gklehrs*. Angs. 1747. 
». 132. — Ayrmaan G. F. Dissert de Helii 
Eobani nomine, Gissâe 1740. 
Eobanus bardzo wiele pisał wierszem i prozą. 
Wszy s to jednak opuszczam jako nie ma- 
jąee związku z naszą literaturą. — W li- 
Aoie Eobana w zbiorze: Oelebrinm virorum 
epistdae ineditae Norimbetgae 1777 str. 
71— 72i czytam: Dantiscus ille polonus 
ópisc. ćui tu (Hier. Baumgàftner) meas 
litteras reddi curasti, nuper ad me seripsit 
(April 1631) Bruxelb's et Fundriad ac 
transmisit uxori oatenulam auream. 

EON de BEAUMONT Karoi Geno- 
wefa Ludwika Augusta Tymoteusz (ur, 
6 paźdz. 1728 w Tonnerre, um. r. 1810 
w Londynie). Essais politiques sur la 
Pologne. A Vai^soviej d^ rimpńmerie 
de Pśombkń. Et se i^end à la science. 
MDGClXIV. (1764). w See, 240 str. 

WysÜlo betińiiennie ; zdaje êiq, iź istotnie 
on autorem, lubo drukarnią przytacza 
fikcyjną: de Psombka. Stoi to pewno 
w związku z nazwiskiem Pszonka; zaró- 
wno bowiem tutaj, jak i w zbiorze dziel 
swoich (Loisirs, obacz nièej) spotykamy 
opis Rzeczypospolitej Babińskiej. — W Bi- 
bliografii Qttérarda dzieła togo pod Eon 
niema, natoiniast pod BoscOTich J. T. I 
str. 426 przytoczono toi dzieło, wydanie 
Paris 1764. w 12ce ; zapewne jest to je- 

9 66 EPAINOS. EPHEMERIDEa dno i toż samo dzieło, i tylko mylnie 
BofcoTÎehowi pnei Querarda prayznane 
BostaZo. — Autor był w Polecę pned ro- 
kiem 17Ö2, jak widać na sir. 26 i 27, 
gdaie wymienia Jóseui Potockiego, zma]^ 
lego r. 1752, Michała Radaiwiła, zmarłego 
1762. — Miećei: Le roi et son pouToir, 
ie Senat, Assemblées politiques, L'ordre 
de la milice. Religion, Climat, Bepnbliqne 
de Babin. 

Lelew. ks. Bibl. U 289. 

Branic. — Caetwert. — Jagiell. — Warsz. 

Uniw. 

— Loisirs du chevalier d'Eon Beau- 
mont ancien ministre plénipotentiaire de 
France sur divers sujets d'administra- 
tion, pendant son séjour en Angleterre. 
Amsterdam, 1776. (13 tomów), w 8ce. 

T. I. Description de la Pologne. Chap. XII 
Etablissement d'une république faceciense 
(Babińska?). — W dziele: Lettres, mé- 
moires du Chey. D*Eon, 1764 str. 343—6. 
podano Etat des Services politique mili- 
taires de Mr. D^Eon, gdzie wspomniano, ie 
wjslal go rząd francuski sekretnie r. 1756, 
aby przywiódł do skutku połączenie Fran- 
cyi i Rossyi. Boku 17Ô7 przywiózł do 
Wersalu traktat zjednoczenia, obietnicę 
zniweczenia umowy o posiłki z Anglii 
i połączenia z Austryą 80.000 wojsk ros- 
syjskich zgromadzonych w Liwonii i Kur- 
landyi. Carowa ratyfikowała traktat d. 1 
maja 1766 r. Do r. 1759 był sekretarzem 
ambasady w Petersburgu. 

Lelewel, Polska dzieje. 18Ö8 I 409. — Kurz- 
weil Idee de la république. Paris 1840. — 
Encykl. Orgelbr. T. 8. str. 322—4. — 
Quërard La France Ut III 26. 

Epainos pompas ob. Hilchen D. 
(1604). 

Epenos ob. Grocholski A. (Opaliński 
1616). 

Epaeneticon ob. Hannszowic P. (yi- 
rorum 1615). 

Epaki ob. Opacki (1629). 

Epaminondas Tragedya. Les Tuteurs, 
Eomedya francuzka. Der verfahrende 
Bediente^ komedya niemiecka. Podczas 
karnawału w Warszawie in CoUegio No- 
bilium Scholarum Piarum Roku 1759. 
reprezentowane, fol. kart 2. 

Jest to program teatralny. Pierwszy utwór 
(Epaminondas) jest to dzido S. Konar- 
skiego. Ossoliń. 

— ob. Konarski Stanisław (1766). 
Epanodicum ob. Konarzewski P. 

(1692). EpanorthOSis ob. Sakowicz Kas. 
(1642). 

Eparchias Andreae Lipski ob. Dra- 
ski (1631). 

Epenetica gratulatio ob. Zaleski W. 
(1652). 

Eperiesz Jerzy ob. Schoenflisius Ję- 
drzej (Korona 1633, Myślistwo). 

(Eperyeszy Jan). Oratio de laudibns 
lUustrissimi ac Excellentiseimi D. Jo- 
annis Eperyeszy Vilcomiriensis etc. 
Praefecti cum ad obeundum Praefectn- 
rae suae munus Vilcomiriam ingrede- 
retur oblata a... Collegio Vileomiriensi 
Scholarum Piarum. Anno 1765. Vilnae 
typis Scholarum Piarum. fol. 3 ark. 

(Eperyeszyna Marya Rachela). Do 

JW. JPani Maryi Racheli z Pietkiewi- 
czów Eperyeszyny Starościny Wiłko- 
mierskiey... imieniem CoIIeg. Wiłko- 
mierskiego Scholarum Piarum. R. P. 
1765. w Wilnie, w drukami XX. Scho- 
larum Piarum. fol. 2 ark. 
Wierss. 

Ephemeriden der Menschheit Leip- 
zig, bei Carl Fried. Schneider 1777— 
1786. w 8ce. 
Obejmują: PolnischeB Aufwandgesets yon 1776. 
18 Str. — Polnische Mana£iictaren. 2 str. . 
▼on Beeckehen. — Votom sepumtom Aber 
die Frage: Sollen die PriTatsalzkotten in 
Gallisien eingelOset, oder das Aerarinm 
auf eine andere Weise, wenn es sieh des 
Alleinhandels mit Salze begiebt nnd auf 
welche Weise entschftdiget werden? 10 str. 

Ephemerides ad annos très ventoros 
1529 et 30 ac 31 diligentissime sup- 
putatae. Commentarium in easdem Ephe- 
merides, cum plurimis vtilissimisque 
additionibus ex diversis astronomiae au- 
thoribus compendiose congestum. Im- 
pressum Cracouiae per Florianum V. 
w See, kart 103. 

Prohemium datowane Cracoviae, dedma 
Martii. Anno Domini MDXXIX. (1639). 
(Na końcu :) Impressum Cracooiç per Flo- 
rianom Vnglerinm. 
Arkusz B. karta 7. ma osobnj tytal. Ephe- 
merides anno salntigere incamationis loäO. 
Ark. D. karta 3. tenże tytol t^lko anno 
1531. _ Wydawca jest Floiyan Ungler. 
Porównaj Cafiman J. (Ephemer. löH6). 
Janoc. I. 298, — Wierebow. IÎ N. 1052 
(ma skrócony tytuł, nieco smieniony). 
Petersb. publ. BPHBMERI8. BPHRON. 67 Ephemeris theologicarum praelectio- 
nnm in pervetnsta Dîvi Jagiellonis AuIh 
Anno Bcholastico die 1* 8bris 1778 
exordiam suam auspicante, die verè 24 
Julii Anni 1779 terminando, expedîen- 
darum. Cracoviae. w See, kart 8. 
Na pocsątku spis profesorów i godzin wy- 
kładowych, poczem rozkład cnZoroczny 
lekcyi, oracyi akademickich w kościołach 
i processyi. Freie kcyi było 168. 

Jagiell. — Oaaol. 

— Praelectionum : Temporis Le- 
gendi: Personaram. Ac Disputationnm 
philosophicarum, pro Anno Scholastico 
a 1 Sbris 1778 ad 24 Julii 1779. Cra- 
coviae. w 8ce, kart 20 nlb. i 1 tabl. 

Mieici ta spia codziennych lekcyi i tytały 
oracyi koAcielnych. Lekcye zaczynano 
1 piû&dziemika, było ich lô9, Dysput 31 
i i, Oracyi 18, Exercytacyi 6. Podani 
profesorowie, mi^zy nimi Przybylski, 
Sniadecki, 8ołtykowicz. 

JagieU. — Ossol. 

— Toż:... dispatationum philosophi- 
carum in Unîversitate Cracoviensi pro 
anno scholastico 1. 8bris ad 24 Julii 
1780. w 8ce, 21 k. nlb. 

Obejmuje spis profesorów i treâé dysput. 

Jagiell. 

— praelectionum , exercitationum, 
personarum Collegii Physici in generali 
Regni schola pro anno nonnali ex 1780 
in 1781. B. w. m. dr. i r. w 8ce, k. 8. 

MieAci spis profesorów. Jagiell. 

— lectionum tradendarum in CoUe- 
gio Theologico, Seholae Begni genera- 
lis. Anno scholastico ex 1780 in 1781. 
decurrente. w 8ce, kart 8. 

Mieści rozkład godzin wykładowych. 

Jagiell. 

— Toż:... theologico- canonico. Seho- 
lae Principis Regni Polon, anno schola- 
stico ex 1781 in 1782. decurrente. 
w 8ce, k. 4. 

Ephemeris, Ephemerides ob. Bru- 
dzewski Woje. (1536) — CafFman J. 
(1531—1535) — Cracovia (de) Stan. 
(1508. 1511) — Eichstadius Laur. (no- 
varum 1644, motuum coel. 1644, parva 
1648) — Hecker J. (novamm 1665) — 
Hunniadînus Fr. (seu itin. 1586) — Ma- 
ginus J. A. (Novae 1582, secundum 
Copem. 1582) — Ogerius Earol (sive 
iter 1656) — Origanus D. (Branden- burgicae 1625, 1654) — Proboszczowicz 
cum electionibus) — Stoeflerinus (1534 
— 6; por. Ca£fman) — Slovacius Piotr 
(1582) — Thamow (a) Adam (seu diar 
riura 1535) — Wary ski Stan. (histor. 
polit 1702) — Vislicensis Mich. (1531) 
— Wolflf Kons. (De Photio 1689). 

EphesiuS EpiSCOpus ob. Węgierski 
Andreas (Libri quatuor 1679). 

Ephesius Michael ob. Aristoteles 
(De juventu 1532). 

EPHORiNUS Anzeim. Médicinale 
compendium ad amplissimum et pru- 
dentissimum senatum regiae urbis Cra- 
coviensis. Cracovia e, Hier. Victor, re- 
giae cancell. typographus. Anno ab hu- 
manae salutis instanratione MDXLII. 
(1542). mense martio. w 8ce. 

Juszyń. I 74 — Wissn. H. lit. ÎX 662. 

— De utilitate artis medicae. 1538. 
B. m. i druk. (Wiersz). 

Juflzyń. I 74. 

— ob. Aristophanes (1531) — Eras- 
mus Roterodamus (Precatio 1528) — 
Hey den Sebaldus (1527. 1654) — Lang 
J. (ad Christum 1540) — Luctus Pan- 
noniae (1544) — Mymerus Franciseus 
(in salvum 1538. in discessum) — Pli- 
nius (1527. 1530) — Schröter Ad. (Ele- 
giar.) — Szadek Mikołaj (Judicium a- 
strologicum 1526) — Urceus Codrus 
(Hymnus 1528). 

Janociana I 73—6. — Rocimiki Tow. War. 
Prayj. N. Vn 183. — Arnold De monum. 
bist. nat. 24—6. — Oettinger. Rys. sir. 
161. — Encyklop. Powgz. T. 8. str. 37. — 
Koamlński SZown. str. 111. 

Ephorus nobilis ob. Jonston J. (1631). 
EPHRAIM M. Dię Sächsische Chroni- 
ka beschreibend die Vollkommenheiten 
Friedrich August's, Königs v. Pohlen 
u. Churf. zu Sachsen und die Kriege, 
welche wider ihn gefilhret hat König 
Friederich. Bez wyr. m. 1757. w 4ce. 
W żargonie żydowskim. 

Ephraim Elisabełlia ob. Genet Fran- 
cus. (Concordiam 1724). 

(Ephron). Życzliwe i uprzeyme Po- 
winszowanie przy wesołey odmianie 
nieodmiennych pociech Janowi Ephro- 
nowi kaznodziei Kurcewskiemu z Anna 
Sewriusówną, w dzień aktu ślubu od 68 EPlBATBiUCA. fm!V9f^%. żyG«li?irych przyiaoiół ofiarpvfrane. J^ 
snae, 1680. folio, k. 2. KraßHia. 

Epibaterioa modulatio L. Gębicki 
(1615). ob. Święcicki W. 

Epicedion, Epicedinm (Ëpicedia) ob. 
Abrek Andr. (J. À. ŚUdkowąki 1643) — 
Bialozor G. (Drobostajskięj 1506) — 
Bohdanowicz Pym. (Żałosny 'Bzvçi 
1610) — Boldiciua Ad. (1668) ^ Bot- 
Bacus J. (1674) — Ciosek Śtąn. (Lu- 
bomirski 1613) rrr CobsvaroB Jefem. 
(Jac. StruBsi 1690) — Corvinus L. (iii 
Alex. reg. 1506) — Cureus (Henr. Mol- 
leri 1567) — Eliaabeta (1545) — Fa^er 
Huld. Rb. (Agrieolae 1521) — Falçcki 
KrsŁ (Tyczyński 16J3) — Grajewski 
(J. Protasiewic» JöSO) — Grimza D. 
(Padusevßki 1610, J. Branic^i 1612) — 
Hap Gasp. (in Tomicki 1686, 1687) — 
Heinitz Sara. (1636) — Hilchen D. 
(Schenking 1606) — Holtorpius Bern. 
(Elisabethae 1546) r-r Knobeladorf E. 
(Ferd, I. 1564, Sig. I. 1648, DantUoi 
1548) — Knogler K. (Abramowiezoiyi 
i 60g) -r- Konarski Ad. — Ęucbler Jaq, 
(Joan. a Ęościeleo 1665) — Mochiagev 
J. (1652) — Moller Cyr. (C. Rad^iwi» 
1604) -T- Murowski WaL (1600) — TĄjr 
liufl M. (1652) — Ogińąki Dym. (1610) — 
Ostrowski J. (Jan. Myszkowskiemu 
1591) — Phaedrus Sig. (Sigism. î- 
1648) — Protasiewicz Wal. (in exe- 
quias 1580) — Protesowicz J. Ben. 
(Maruszę Wojniance 1597) — Regio- 
montanus Joan. (^552) — Sąnutas Alex. 
(Nie. Koriczinski 1671) — Sarmatą Alb. 
(Annae Mansfeld 1538) — Schmidt Th. 
(1690) — Sierakowski Łuk. (A. Opa. 
liński 1693) — Służka Alex. (Mik. Pa- 
cowi 1596) — Steinberg Nic. (Lucae 
Scbachmanni 1578) — Stroband Henr. 
(1658) — Struthius S. (J. Laski 1531) — 
Teschinius Job. (Joach. Auschwitz 1663) 

— Tricesius (J. a Lasco 1660) — Tu- 
czynski Petr. (in obitum 1591) — We- 
demeier Erasm. (1660) — Werwigia 
Agn. (et Ann. Gutweimae 1660) — 
Wielopolski Alex. (Zofii Gostoms. 1598) 

— Wisniowiecki Mich. (żałobny wiersz 
1586) — Zamoyski Joan. (honoris 1606, ia hmß» J«Oß) rr- Ż rijww o w ita A. I 

C^ąiha MjiaieJQT^aki 1614). 

^ EpiQlWFma ob. M#^Ator (1636) ^ I 

?;yobQvsk} Al, (1646)z , 

Epi«l|iruft« ob. ;2ygiP9vńv8? J. (1609): 

EpicitliąriąiM ob. PMar^awski I a 
(1647) — OkwiełooawsM M. (1654). 

Ępicrisłt medieą ttber derraalige (con- 
stitution der enropaeisohen Puissanseo. 
Ecąąkea-Y^itd und Unterredung des 
Stąnislai (^oisnigą yoą PqI^^) und ei- 
pes Medipi, Coh)^ 1734r w 4«ß. 

ĘpiprMs fib: Ąbręk (gąain 1638) 
— Cief^iwpvsW K. (Ętopojski 1634)- 
Ifa^oFiecy Fr. (1636) -r- Jlacfe J. 
(Odae 1643) ^ Slp*tQ1¥8ki ^a^;.. (Fo^ 
mankowic 164ft) -^ Władysław IV (tri- 
podium 1697) — Zwoleiski K. (artium 
16ł8). 

Epicrotyma o]bi. 3erąfinpiric9i ij. ( 1635). 

EPICTETII& EniKTHTON EFXÏÏ 
PIAION. (GrMPVÎ%9 mn w »ce, str. 
70. — [C». II p. *.:] S^efeti pw««]^ 
$tx, 71. 

Obiedwie ciçéq ^b ^Ftofo. Ox4fl!Hl ^7<9% 

TT- Enchiridion graece et latine cum 
scholiis graedis et noYia animądTersia- 
nibus ouravit Christ Oottliab Heyne. 
M. Brhann. B. A ConmL Aulie. eloqT. 
et poes. P. P. O. in 6eorgia Augusta 
eittsq. Bibliothecar. Soeietatift K Seient 
Gotting. ScMłalis Ovdinaiy. Altera Edi- 
tio emęndątior et auctior. Oam prir 
vilegio EÎectoris Saxoni. VavsaTiae 
M.D.CCLXXVi. (177«). apud Mrchae^ 
lern Oroełlium, Bibliepotaœ Regium. 
Dresdae apud evndeiq. (Na końo^:) Dres- 
dae ex officina Harpetjriana. w 8ce, 
Str. XXXVI. ?42 i k. 9. 

Praefiitio piioria editi<miB datowana : Dresdae 
XXVI. sept. 1756. i G0ttingae'l774 

Ęiogf, V^i^. 1814 VH 4*. »^ ^ycjç 
1770. I mówi, U tu i Cebeeą Tfiblice do- 
dane. Ale w edycji s r. 1776 te^o nie 
ma. — Katalog aakhidów GrSHa podaje: 
Yanariae 1775. 

Jocber ^68. 

— To;^:... curavîtChç: Gç^tl. Ę[eyn^ 
Editio tertia emendąjtipr et ą^ctio^ ł78(X 
w 8ce. 

Prospekt OrOila na c^ûelo : {^nüjer de r^- 
tione mntua. 1782. ttr. 8. )ftgiolL> wwrrwrn«. ^■'^^^^ł*^^^4W^V'ł^^ ^ ^^* ^ Tot:... ^mÂe (b tytułem tylko 
eèmenTon-ym). łTS^. w 8e6. 

Jocher łfe. 

— ËpUçtet Fil):^zof czyli manuał 
ĘpikteW ? iegp iftnyeb d^iej wyięty, 
po Fraapu;?^^ pjr?;«« Pana Dącier ĄM^ 
demji Pąry^kięy, wwell^ich umieię^oś^^ 
Profecpra, z Gtrepkiego; a tecąz Dą 
Pol^ J^yk kil ppiytficacney zabawię 
cąsytelnika. px?^ęłQÎp^y. R P. 1787. 

V Typo^afei Pr»emystóęy wydruko- 
wany, w Spe^ atr. 273 i I k- omyłek- 

Qd f^r. ?i9 tft^if m^' W9wy m^nuai: B. 

piktetą z dziel Ązyaną najsnakcmitszego 

jego ucznia, p^zez Pana Dącier wyięty. 

Ten ma 4 ea^eł. 

Jtochtr 170. 

Prohob, -r-. iJag^Bll. rr- Oafl^l. ^rr Uniw. 

Iwows. 
— . Ma^ doB^onajły z Platonąwych 
Łegiri p^" Epikteitî %ęl)ra»y. Ä teraz 
rośaemi do żyeia poapolitego aaletocemi 
aeBtęBcyiiBi , przykl&élâiiii pilfiie obià- 
«nigny, Przez [Jt. Felixa Baçhowskiego, 
Pjębji^ ĘśŹimiereJw#jf;iego światu za 
dotwoUaiapi podany. W Krakowie, 
w Druk&rai Łukasza EupiszA I. K. M. 
Typogrâphâ. Ççku Pańskiego 1652. 
w 4ce, l^art 3Ś nib. 

Dędy^LOw. Janowi Więlopplskieina, Bieckie- 
mii 8taro6cie przez Łukasza Knpieza, sty- 
lem inàkar0niozn7m. — Zawiera §§ L1LIX. 
kaźd/ pod oddzielnym napisem, n. p.: Mąi 
^qakqiifr. S i- W^W^ •»fftwy Iqdçkie 
wolot i i4wjr*Uw^ § H. Wi^ »kąd na 
9męc*» «»^^^ą^îyf^ IJB. Wie jàk^o M^ywaé 
doJsM? dofiąęn^At».., i ^ d, 

%iiy4 ©yJw- i- 

^aC^^U. ^ KTAf94«' ^ PMol. Uniw. 

IWOWB. 

-r- Tot:... 9a. ^o^iwolfpieBÄ podismy. 
PerfectOF^ip justitiąt est, vt Ewqii^m 
praos^paa^t se eseß peirfeietoa. Leo 
Seraą: Quadriigi g. îfemQ t&isi perfe- 
ctąs ąt B^ą^tus, l^t perfeptior ease noQ 
posait Ifiiem Sern. ). de Quadrsg. 
Hic: e^t bQmiQaio tßi^n^in^s. ad perfe-r 
ctioneną ducęns^ yĄ quod Deus ▼ult, 
hoe ÜJßißElk' Athąoapi C. trip^rt 22. 
W Crąkpwie, to\m PąOpŁiegę 1682, 

V ^ęe, t^ąrt 26 bWk 

Jagiell. -- Krąuj^f. -rrr OmoI. 

^- o\>. ViWßr -TT Zaehary^aiewioz 
Qrieg. (I^mi ztóifc 1787). EpMeignia ob. Qoldouowski And. 
(1636). 

Epidemia <^. Bart Z. (de febn pe- 
stilen. 1598) — Camint^s ^ Curtiw 
F». (et oontagior. natura 1786) ^ Mon- 
tanus Joan. Bapt. (1554). 

EpidömiQ ob, Scbeinvogel Charles 
(Reçiiarqijiea 1796). 

Epiriesmioii ob. Kwiatkowdęi P. 
(1639). 

EpIdOSU ob. Młodnicki Ą. (1642). 

ĘpidromilS ob. Jîiemojewski Jakób 
(att)o Pogoąia 1571). 

Eplgramnia (Gemino Thoruuensis 
et Gedanensis inclytae Reipubl. sided 
Bvrggraviali inacriptum). Officioąa Echo 
adéoTTo^o comitari volebat A R. S. 1722, 
w 4ce, k. 2. pfleol. 

T^ ia statuom Sobiescjąpai». w 4oe, 

Ob. Łabęcki A. Ossol. 

— (I^ Apes Earumque Reginas). 
Leopoli typis Pillerianis. B. roku. w 4cej 
k. 2. Ow). 

— serenisßimo Regi Poloniarum et 
Conûtiorum Statui pro singułari munifi- 
oentia erga libéras emtates polonas ob- 
latuin. Anno 1791 Die 8 maił. Wiersz 
nąyjainieyszemij królowi Polsklęipu y 
sęyipująpyiB Staftom aa oepWiw% azczo- 
drobliwoié ku miastom woląjfm polskim, 
ofiarowany r. 1791, dnia 8 maja. W War- 
szawie, w Drukami Uprzywilejewaney 
Michała QröUa, Księg. nadw. J. K. Mci. 
w 4ce, 2 str. 

po lącinie i po polaka. 
EpigrąnUHatA Reueren: ac Claris?: 
vins D. p. Basilio Golinio. Stanislao 
Bathcovio. Adamo FaleKîki, Dùçi in 
Acądemia Cracouiensi S. Theologiaę 
Dootores renuncia^entur: Nobilis luijen- 
tus lusit ac dedicauit. CracovJ^e In 
Officina Typographica La^arj: Anno 
D. 1603. w 4ce, str. 8. ObboI. 

— D. O. M. M. In honorem whi-* 
lium et ingenuorum X. adolesceptvnj, 
dum in ahna Açadeipia Cracoviejasi, 
VIL Calend: Aprilis, per Y. Di M. Al- 
bertum Mileium Rokitnensem. Oollegam 
Minorem , Ąstronpmiąę Prof^ssorem : 
Ąrti\uft et PWlosoplLiąe ßac^ialaftrei ro- 70 BPIQRAMMATA. EPIQRAMIAA. nunciarentnr. A stadiosis eiusdem Ąca- 
demiae cantata. Cracoviae, in officina 
Andreae Petricovij, anno domini 1608. 
foi. sign. A4 (kart 5). 

MieAci wierase: Pawla Mrozowick., Jana 
Lassoty, Mich. Liskouins^a, Jacka Strze- 
gockiego, Dan. Pasierbka, Jana Baiera, 
Krzysztofa Nyklaszowskiego, 8zym. Ce- 
gielskiego, Alb. Cznryfy, Tomasza Kono- 
packiego, Jakuba Szydloyiensis. — Na 
odwrocie tytnta wiersz : ad Albertum Vir- 
ginium Striensem Philos. Decanum. 
Jodier 13Ô5. Jagieł. — Ossoll 

— in laudcm XI. eximiorum ac erv- 
ditorvm virorum, dum in Alma Acade- 
mia Cracouieïï A. D. III Eidus Martij. 
Anno ClOinCI (1601). A Rndo et Claris- 
ssimo Domino loanne Muscenio Curze- 
louio, S. Theologiae Doctore Canonico 
Craconiensi Archidiacono Curzelouiensi 
ejusdemq. Academiae Procanceliario etc. 
etc. Licentiati in artibus liberalibns et 
Philosopbia solenni acta et magna ho- 
minum frequentia crearentur. Cracoviae 
typis Simonis Kempinij. Anno Domini 
CIOIOCI. (1601). w 4ce, str. 10. 

Pisali tu wiersze: Jan Kozubowins Maciąźek, 
Stan. Phoenicius Leop., Joann. Siezanow- 
ski, Joan. Baranowski, Barthol. Wresnen- 
flis, Martinas Olstinski Crac, Joan. Brzn- 
minski, Joannes Maceoyicius Crac, Alb. 
Cucamerinus Crac, Christ. Oargas Crac, 
Daniel Zaidzic Crac, Joan. Jovius Leopol., 
Adam Stephanida Janovici, Stan. Fronc- 
kowic Crac — Kończy wiersz grecki 
z podpisem Joannes Cauaci Chy. 

Jagiell. — Ossol. 

— In landem VII eximiorum ac 
eruditornm yirornm, dum in florentissi- 
ma Academia Crac. A. D. IX kal. 
Martii Anno Domini M.DC.V. A Re- 
ner"*" et Clarissimo Dno Andrea Scho- 
neo SS. Theologiae I. V. Doctore ac 
Professore, SS. Floriani et Georgii Cu- 
stode, eiusdemq; Academiae Crac. Pro- 
canceliario etc. etc. Licentiati in bonis 
artib. et Philosopbia actu solenni et 
magna hóminum frequentia crearentur. 
Cracoviae, Anno Domini MDCV (1605). 
w 4ce, kart 6. 

Zaczyna się wierszem: Andreae Schonaeo 
Professor! Noyelli scholae proseos Cracov. 
poetae merito consecrant — Wiersze pi- 
sali: Joannes Czestochoviensis, Joannes 
Sechinius, Samuel Franckowic Crac, Sta- 
niał. Nooacias Łeop., Joseph. Chaynowic Leopol., Macariofl Pragensis, Mikolftj Wj- 
socki, Andr. Wolphios, Joannes Zyng», 
Joan. Bonikowski, Joannes Jovios. 
Jocher 1349. 

JagielL — OssoL — Uniw. lwów. 

— D. O. M. A. Epigrammata in 
landem moribus et eruditione inâignium 
XV.VV dum in alraa Academia Cra- 
couiensi V. Non: Martij. A Rńdo et 
Cla: V. D. Andreae Schoneo, I. V et S. 
Th : Doctore et Prof essore SS. Floriani, 
et Qeorgij Custode, eiusdem Academiae 
Procanceliario etc : Licentiati in artibus 
et Philosophiae, solenni actu, in pro- 
cerum frequentia pronnnciarentur. Stu- 
diosi Academiae eiusdem, officii canaa 
cecinemnt. Cracoviae, in officina typo- 
graphica Andreae Petricouü 1608. 
w 4ce, Str. 12. 

Wiersze pisali: Alber. Lepns Candid., Yen- 
ceslaus Jurkowiecki, Andr. Laskowski, 
Nic Opacki, Justus Słowikowski. Joan. 
Roscicki, Steph. Raszowski, Alb. Crasiôui, 
Alb. Opatoricensis, Frid. Badaminski, Ca- 
spar Wiśniowski, Mart. Barański, Alex. 
Mikolinski, Joan. Fabricius, Petrus Zdrow- 
ski, Alex. Bosso wski, Alex. Żydowski, Nie. 
Felic. Czerny, Paul Mironowski, Praeslaus 
Rupniewski. Ossol. 

— in laudes IX adolescentum, dum 
in Acad. Crac. prid. Non. Octob. artium 
et Philos, laurea adornarentur. Joannes 
Rnbinkowski. Cracoviae, M.DC.VIIL 
4 ark. 

Miedzy temi epigrammatami dwa s^: jeden 
Alexandra Kubinkowskiego. drogi Miko- 
łaja Rubinkowskiego, oba do Mikołaja Sy- 
stawskiego, prywatnego ich naacaycieU. 

Jocher l.S&é nie podaje formata dziełka, 
tylko liczbę arknszy na 4. Być moie. ii 
jestto onayn^a druku, zamiast: w 4ee, 
1 arkusz. 

Epigramma, Epigrammata ob. Aesti- 
campianus J. (1507) — Aichler Stan. 
(ad Dantiscum 1539) — Artemedes 
Seb. (Sigism. III. 1689) — Ausonius 
D. (1765) — Berger Jac. (Echo Joann. 
III. 1677) — Bogucki J. (Conceptus 
1721) — Borkowski Jan (Complemen- 
tum 1665) — Brujak A. (1601) — 
Brzyski Mart. (1765) — Buchan Jan 
Fr. (Hécatombe 1718) — Buscovina 
Aod. (de obelisco 1586) — Częstocho- 
wa (in landem 1782) — Dambkowski 
G. (1615) — Dilger Sim. (1657) — 
Ecchius V. (sacrorum 1537) — ESi- BPIHARinON. £PIPHOR£MA. 71 seus a S. ilaiia (Lyricoruin 1650) — 
ElveriuB Mar. (Liber 1694) — Exne- 
rus D. (liber odarum 1609) — Go- 
liński B. (1603) — Jani (eccl. episc. 
(1518) - Jnes Alb. (acroamata 1664) — 
JoanncB ÀDton. Cassoviensis (1644) — 
Kobyliński Chr. (libellns 1668) - Ko- 
chowski Wesp. (polskie 1674) — Kra- 
jewski Jan (Pamiątka 1616) — Krup- 
ski Woje. (1674) ~ Lauterbacb (Polon. 
1567) — Łabęcki AA (brevissima 1788. 
1790. 1791) — Łobżyński Joan. Dio- 
nys. (1647) — Łopacki Augustyn (1791) 
-Malicki Bart. Cas. (Centuria 1688) — 
Martialis M. Valerius (1609. 1648) — 
Meditationes (1681) — Mileius Alb. (in 
honorem 1608) — Niewieski St. (1696. 
1698. 1751) — Nowacki St. (in landem 
Sekini 1605) — Obryński Kaz. Bog. 
(1651) — Owen J. (1616) — Paluda- 
nuB St. (de sanctis) — rascius Nic. 
(meditationes 1681) — Pictorius (sacra 
1543) — Pistorius Sim. (sacrorum 
1612) — Płaszczyk — Preusschof J. 
(de morte Alb. Radziwiłł 1592) - 
Sandius (Centuria 1669) — Schosser 
(Agalmata 1641) — Seydler Simon 
(^atulatoria 1682) — Siemkowins A. 
W. (1608) — Skarb koronny — Skop 
J. K. (Podhorescensia 1764) — Spru- 
szyński Bened. (Mariano Horybki 1677) 
— Thamaîtius (in senatum Thorunien. 
1663) - Trzecîeski And. (liber 1666, 
1567) — Waniszewicz Chr. (Palmaris 
1700) — Wernherus Georg. (1644) - 
Vülichius J. (in Virgil. 1648) — Za- 
mellos Frid. (1634, 1646). 

Epiharition ob. Lubomirski Stan. 
(1662). 

Epikedion ob. Zamojski Jan (Rogo- 
ziński J. in heroem 1606). 

Epikidion ob. Polumerkowicz St. 
(1628). 

Epikrotesis ob. Firlej Hen. (Żabiń- 
ski Stan. 1636) — Gelasinus G. (Vladis. 
IV 1637) — Jakszan J. S. (Zacherla 
1646) — Slachetka J. S. (Cynerski 
1650) — Słupski A. (Trzcieński 1614). 

Epiiepsia ob. Łopacki Hyacint. 
(Quaestio 1668) — Salvestrinus Con- 
BtantÎQUB (1731). Epilog rzeczony przez aktora po 
otwarciu teatru polskiego przez kome- 
dyą Natrętów, fol. k. 1. Branic. 

Epilogus ob. Padnie wski W. (1701) 

— Rescius St. (1690) — Sędziwej M. 
(in Novum lumen 1624) — Sylwiński 
M. T. (1698). 

Epimenidai ob. Wieczory panieńskie 
(1789). 

Epimythia ob. Retellius M. (1674). 

Epinicion ob. Białowież W. (B. Jo- 
saphat 1667) — Freymuth J. (J. Cöl- 
meri 1664) — Grandius (in Viennam 
1684) — Henceius L. (in Lofsen 1680) 

— Jodłowski S. (N. Sulikowski 1642) 

— Nigrelli S. (Imperatori 1686) — 
Prokopowicz T. (albo pieśń 1710) — 
Sassenhag M. (J. Casimiri 1651) — Vi- 
telius J. (Vladis. IV 1632). 

Epiphonema ob. Wodyński A. (1624). 
EPIPHANIUS Cyprus S. Oratio in 
Sepulturam Corporis Domini. Kunc pri- 
mùm in lucem édita ex Bibliotheca Si- 
monis Simon idae. Samosci. Cum Privil. 
Pont Sanctit. et Regiae Maiest. Martin. 
LensciuB Typogr. Acad. excudeb. A. 
D. M.DC.IV. (1604). w 4ce, kart 3, 
str. 33 i k. 2. 

Jest to tlómacsenie mniemane] mowj S. £pi- 
faniusza tU "Ą"^ ^ooco^jlov xa^v przez Sta- 
nisława Phaenickiego. 
Dedykacya: D. Claudio Comiti Kangońo Epi- 
scopo Kegii Sact. D. N. ad Seren. Poloniae 
et Sueciae Kegem nuntio. przez 8im. Si- 
monidesa. Na lEońcu teksta wiersz na zgon 
Fenickiego: D. O. M. fc^acrum Stanisiao 
Phaenicio e medio literamm cursu erepto 
Caspar Solcias firatri dulcissimo simnla- 
cmm hoc tamali. — Na ostatnich dwóch 
kartkach objainienia do dzieła z nadpi- 
sem : Annotationes reverendi Patris Magi- 
stri Fratris Dominici Neapolitani Ord. Min. 
Conv. S. Francisci Doct. theologi. Illustr. 
ac Excell. Joannis in Samoscio Sapremi 
Cancellarii Kegni Polon, nec noo Ad. Sa- 
mosc. Sacrae theol. publici lectoris. 
Jocher 25Ô2. 

Czarter. — Jagiell. — Łopac. — Kraśnik. — 
Ossol. — Uniw. lwów. 

— Toż:... Parisiis 1612. 
Jocher 2552. 

— ob. Jan Chryzostom (1552). 
Epiphorema ob. Szybiński Bog. 

(1642). n wmo»ÂiÀê. Eptoeopałis praxis ob. Piaseoin Pan- 
ka (t6t3). 

Epücopalis sedea ob. Zalas^owski 
Mikołaj (Jas 1706). 

Episeopiatlia ob. Piechowski M. 
(Chełm. 1717) — Pstrokońeki M. (1620) 

— Rudnicki S. (In primo 1606) — Sy- 
nodus (Vilnensis 1602) — Treter T. 
(et epîscopi Varm. 1685). 

EpiSCOpi (episcopus) ob. Damalewicz 
Ś. (Cracov. Vladisl. 1642) — Deductio- 
iie« (Varirtien. HäS) — Dłngosss 3. (Po- 
snahien.) — Examen (1736) — Famâ 
(Vratiöi. 1665) — Geriet Samuel (Var^ 
tiiîeûB. 1768) — Qrotkowskî Jan (Gne^ 
sńens. 1649) — Karski P. (RoCfens. 
1612) - BLatski Krzysz. (1593) — Ko- 
jałoWicź P. W. (Vilnen. 1660) — Leyva 
Hier. (1719) — Łubieński S. (plocens. 
1642) — Memoriale (Smolensc.) — Ora- 
tio (Masillevs 1674) — Orationes (cu- 
javienees 1660) — Paprocki Wao. (1642) 

— Płaetwig J. ( Vârmi«!.) — Politowics 
D. (gaesnen. 1641) — Saintationes (cut- 
meas. 1671) — Sokołowski St. (de eon- 
seoratione 1602) — Szembek Krzysztof 
AntoÀî (De oardinałitia Cracovien. 1741 ) 
-^ Treter T. iVitae posöanien. 1604) —^ 
Tvlkowski W. (Varmien. 1663) — Wes- 
sel A. (optima forma) — Wydźga J. S. 
(Serien varmieii. 1681) — Żarski P. 
(séries płocens. 1612) — Żulichius M. 
(Garaieniec. 1677). 

EPiSCOPIUS Jan. Imago militis spi- 
i^tnałis, to iest obraź żołnierza ducho- 
wnego obiaśniony w kazaniu pogrze- 
bowem nad zacnem ciałem w Panu 
żnlairłem' JWgo Pana JeMCi Pana Ge- 
eharda I>Onhoifa, S. P. Rzyms. Hrabi, 
Pomorsk. Wowdy, Nayiaśn. królowey 
ï^okk. i Szwedzk. Ludowiki Maryi Mar- 
szałka, ziem Pruskich Podskarbiego, 
Malborsk. Skarssfewsk. Kościeszyńsk. 
Felińsk. Ludzińsk. starosty, a Oekono- 
miey Malborsk.- Administratora. W El- 
biagu w Staromieyskim kosc. odprawio- 
nym Przez X. Jana Episeopiusa Nad worn. 
kaznodzieję 1649 24 marca. Gdańsk, 
druk. Andrz. Hienefeld. w 4ce, ark. F^. 

Na odwrocie portret Ger. Dönhoffa (Gnili. 
Hondius delin. et aeri ińeidit Anno 1649). 

Ded.: JO. Xi^nie i Paniej Jey Xi^i^èjr ftHW«t^ H ośei Pftni Bihjm If al^maeie Dtakofr 
#ej, Bneak^ i lAgokikiej Zftnie, Wwia 
nej Pemorekiey mattonce i dwom 1711001 
i trwtn córkom X,„ Jan EpiBOOpiaB. 

Potówiui : Biskti)^ki Jaii. 

Ptach Abf. MMék. LekMr. 1758. -- JtUfŁ 

Dykc. II 4o6. — Snuąjkl. Oi«. Vm347. 

-> Łokassew. KoiL br. omb. w WP. 215. 

— Regenwohcius iSysteinâ tS&Ź. b. 32B. 

firàbic. -^ Ctàitat. -^ dfaièploiHci 

Episfei (Eiti) ob. Maci^oWśki (15511 
Cftlstofft ämici ad amłćum de ćausis 
renàscentium dîésidîorùm Svéco-Dani- 
comm .... Scripta Ö«mburgi d. U An- 
gusti Ańm 1658. B. W. in. w 4cë, k^ 
6 ńlb. 

Jest ta i o stosankach w Polsce. Jàgiell. 

— Amici ad amićUm Epistoła de 
belli eausis infe!* attgustiósimam Roma- 
norńrii îtùperaitricéin Hungariae et Bo- 
hemiae reginani et Èorussorum regem 
Referéils suppletnata iń facto et in jure 
ad libetlunf) Mémoire raisonuâ, ejtisqne 
ässei^ris Dantisco sCribentis epiBtoIam. 
Bez i*okti (17 . .). # 4cô, str. 40. 

BnaAc. — OamA. 
Epistoła buccinatoiia seennda et 
fertia ftd Magnâtes Hermeticoft; Oe- 
dani. 1681. W 4ce. 
Oatal. iénéaBn, 1662. 
-^ Commiflsałiohini Reipubliöae Po- 
kmae ad Carolum XII Sreelaö RegSem. 
Jeet ^ Ostrofrskiego Stada epist; lat 9d. 

— ab iisdem ad Ćomitem a Piper 
Supremum Regi» Sveciae Cancellarium. 

Tamie. 

— Gedenensis cujûsdam ad amicum 
Varsaviae oommorantem. — Lettre d'un 
particulier resident à bantzig e& réponse 
a une* lettre écrite de Varsovie, B. w. 
m. dr. i t. (około 173 r.). fol. rtr. 16. 

Po tac. i po frane. Ctaźtat. 

-^ Ad Illùstri^mài. SereńisBiM. Rei- 
publicae Pc^nae Ek^uéstrefil èrdinem 
iń vaifiis Conventibus anti-€ottiitië.fibus 
Coronationis congregatum de Indigéfâatu 
eipostulaiida Epîétela* 1764. Db f rze- 
strietnçgo Nayîatoie^szey Raec^oospo- 
litey Stànu Rycerskiego na Rrzedkoró- 
nacyiHó seyfniki zteżdzdii^Cego. List o 
Indigenat «rpfaszaiąey. w Warssawid 
15 Ootebra 1764. fol. k. 2» ótooL 

-^ £amilia]fiè ad pnyöevew ItegiÂj 
amioos patriae libertątiSi W 4ée^ koM 6. EmSTOLA. EPISTOLA. W Wspomina wydane w r. 1607—9 dziełko: 
Consilium de recuperanda pace. Jestto 
wiersE iloiliwy praeciw prymasowi Bara- 
nowskiema i Jezuitom. 

Wisza. Hist. lit. VIII 288—9. — Juszyńs. 
n2U. 

— ad Incolas Regni Augnstanae et 
Reformatae, ut vooant, ConfeBsioniB. 
6. Decembr. 1644. B. m. w 4ce. 

Joeher 9582. 

— ad uniyersos et singalos regni 
incoias ab Eedesia Catholica Romana 
in Regno Poioniae et Magno Ducatu 
lithuaniae Dissidentes 20 Mart. 1644. 
B. m. i r. w 4ce. 

Zaczyna się: Nimis yacunm etc. 
Jooher 9681. 

— de legatorum Japonicoram orien- 
taiiam adventu ad Gregorinm XIII. 
P. M. paucis dies ante quam moreretur. 
Vilne, Jo. Velicensis 1585. w 8ce. 

PonSwa. Japonornm Begum legatio (1686) 
i Amatus Joan. — Lauretanus (1585). 

— ministri Poioniae ad unnrn mar 
gnatem imperii in negotiis Hungariae. 

— de miseria Cnratorum seu Ple- 
banornm. (Tytuł wśród ozdób drukar- 
skich). (Na końcu:) Explicit epla de 
miseria curatorum seu plebanomm per 
Florianum Unglerium Cracovie impres- 
sum. B. r. w 4ce, 6 kart nlb. (s. ost. 
biała). 

Joeher 9141. Ul 517 i 633.* 

Czarter. — Ossol. 

— Nobilis Poloni super electionem 
Serenissimi Potentissimi Saxoniae Ele- 
ctoris in Regem Poioniae. Zerwestae 
1697. 

— Nobilis cujusdam Poloni in Co- 
mitatu Regis in Saxonia degentis, ad 
amicum snum Cracoviae commorantem. 
(Dat 12 Mart. 1700). B. m. w 4ce, 4 
strony. 

— Toź:... B. m. w 4ce, str. 4. (Inne 

wyd.). 

Wymiersone przeciw tema, by król miał moc 
prowadzenia wojny i sprowadzania wojsk 
z Saxonii. — Broszurowane wspólczećnie 
z dsielem: Discnssio oriminationum qiii- 
boB XUUB est Moschorom Czarus. Hol- 
miae, literis B. Nicolai Wankifwi J. H. 
Werner F. By6 więc może, iż razem dru- 
kowane. 

Zob. Bref, Copie, Lettre. 

Czarter. — Jagiell. 

— Nobilis Poloni Epistoła Ad Ami- cum Varsaviae commorantem, Qua lite- 
ris Czari Moscoviae Ad Foederatos Rei- 
publicae Ordines respondetur. (Dat. 10 
Mart. 1704). B. m. w 4ce, str. 24. 
Porówn. Sincerus Bas. (Confutatio libelli 
1704) — Schreiben. Czartor. 

— Facułtatis theologicae Universi- 
tatis Parisiensis Magni Cołlegii Sorbo- 
nae, ad facultatem Universitatis Pra- 
gensis; in causa Bullae Unigenitus... 
Responsio facułtatis Pragensis cele- 
berrimae et antiquisissimae studii Pari- 
siensis Universitati. [Reimpressum] Vra- 
tisłayiae, typ. Acad. Soc. Jesu. 1731. 
folio. 

Joeher 2211. (ma z datą 1730). 

— ad summum Pontificem a con- 
foederatis Regni et M. D. Lithuaniae 
Ordinibus. 

Jest w Ostrowskiego Svada epist. lat. 1-4. 

— Cujusdam primariae Nobilitatis 
Poloni Ad Cognatum suum Illustrissi- 
mum Dn. N. N. Palatinum N. N. Regni 
Poioniae Senatorem. Anno M. DCL VIII. 
B. m. (Dat. Warschau d. 12 Dec. 1657). 
w 4ce, kart 7 i 1 biała. 

Druk ten współcześnie podpisał na egzem- 
plarzu Bibl. Jag.: T. Beyerus d. 4 Maij 
A. 1658. — Broszura wystosowana przeciw 
Austryi, jako wrogowi swobód Rzeczypo- 
spolitej, obieralności królów itd. 

Czartor. — Jagiell. 

— Responsatoria ad Irregulärem 
Refutatorem Memorialis Status Regni 
directi. 1734. 

— Responsoria. Celeberrime Profe- 
sor ac Domine, mi Arnice. Cracoviae, 
Anno Domini 1756. w 4ce, k. 4. (Bez 
tytułu). OssoL 

— L. I. C. Svasoria qua amicus 
ad amicum scribit exponendo diifident: 
Legator: in Comitiis et anlecomitialis 
eundem inclinando ad unionem animo- 
rum ut sit bene Patriae pax et charitas 
ut regnet in corde cunctorum. 1736. 
fol. kart 4. Ossol. 

— synodi provincialis Poioniae, ce- 
lebratae Varsaviae an. 1645, 12 mensis 
novemb., ad dissidentes in rebus fidei 
ab ecclesia catholica romana, in regno 
Poioniae magnoque ducatu Lithuaniae, 
qua ad amicum congressum et frater- 
uam reconciliationem invitantur Toru- 

10 u EPISTOLE. EPISTOŁfAB. uiuui iu Prusöia ad d. 10 octob. an. 1G44. 
B. w. m. w 4ce, kart 10 nlb. 

Na czele jest litt prymasa, a po nim list 
króla Władysława IV do tychże dyssy- 
dentów datowany dnia 20 marca 1644 r. 
Na list ten wydali odpowiedź dyssydenci 
p. t. Ad epistolam. 
Jocher 7482 (ma stron 6), 9584. 
Czartor. — Kijows. — OssoL — Uniw. 

Iwows. 

— ad spectabiles Viros ad Collo- 
quium Thorunense congregatos 19 Aug. 
1644. Cum Praescripto Instructionia 
seu ManuductioniB S. R. Majest. de Or- 
dine et modo tcnendo in boc Concilio. 
B. m. i r. w 4ce. 

Jocher 9Ô83. 

Epistole (Septem canonicae) beato- 
rum aplor. Jacobi. Petri. Joannis et Jude. 
Bez wyr. m. dr. i r. (Cracoviae, Joan- 
nes Haller, około 1500). w 4ce, kart 18 
nlb. (ark. Dg). 

TytnI w drzeworycie w kolumny liściaste 
a górą w tarczy związło Hallerowskich 
liter I. H. Na odwrocie tytułu: Inctpit 
prologus. Na ostatniej karcie na stronnicy 
wydrukowano po polsku w 20 wierszach : 
Poczavtek swiaete evanielie podług svia- 
tegho Jaana. Y początku było słono : a słouo 
było ▼ bogha: a boug był słono... etc. 
Jagiell. — Ossol. 

Episłolae claromm virorum selectae 
de quam plurimie optimae ad indicandam 
nobtrorum temporum eloquentiam. Ve- 
netiis 1556. apud Faulum Manutium 
Aldi filium. w I2ce, kart 129 (po je- 
dnej stronie liczbowanych), nadto przed- 
mowa i index. 

Mieńci : 1) Lazarus Bonamicus Petro, Hosio, 
Polonis omnibus 8. D. z Wenecyi 1536 r. 
2) Stanislans Orichovins Ruthenns Paulo 
Bhammusio z Przemyśla 1549. 

— Toż samo:... Parisiis, Turrisanus. 
(Ze znakiem Aldów). 1556. w 12ce. 

Czartor. 

— Toż:... eloquentiam, nunc demum 
emendatae, auctae, summaq. diligentia 
excusae. Venetiis, ex typographia Do- 
minici Guerrei, et Jo. Baptistae fratrum. 
M.Ü.LXVm. (1668). w 8ce, k. 1, kart 
liczb. 180 i Index k. 4. 

Duz et Gubematores Reip. Gennensis Stani- 
slao Hosio Cardinali 1Ô61. (karta 1&6— 7); 
Lazarus Bonamicus Petro Hosio Polonis 
Omnibus. 1536. (karta 3—4); Stan. Hosins 
Pud Beip. Gennensis 1661. (k. 167—8); 8tan. Orichovius Paulo Khanmusio. lois. 
(k. 68-66). JagielL 

— Tenże tytuł:... Coloniae Agrip- 
pinae apud Joan. Gymnicum. 1586. 

! w 8ce, Str. 320. 

I tu są listy Hosiussa i Orseohowikiego. 

Biographie univers. 1812. II 166 powiada, 
że Jan M. Brutus wydał Epistolae elan- 
rum yirorum Lyon 1661 i ie tu j«t 
w pierwszej księdze jego : De origine Ve- 
netiarum. Cârtor 

— Illustrium et clarorum virorum 
epistolae selectiores, superiore saeculo 
scriptae vel à Belgis, vel ad Bel^^as. 
Tributae in Centurias II. In quibus 
multa theologica, politica, ecclesiastica, 
historica, quaedam etiam juridica et 
medica. Nomina autorum prodet Index, 
qui praefationibus subijcitur. Lugduni 
Batavorum, apud Ludovicum Elzevi- 
rium anno MDCXVII. (1617). [Na 
końcu:] Lugduni Batavorum. Typis 
Isaaci Elzeviri anno MDCXVII. w See, i 
k. 24, str. 988. Index k, 6. Errata k. 2. ! 

Przedmowy podpisują : Daniel Heînsius i P. 1 
Bertius. — S% tu listy: Joan. a Lasoo 
r. 1648 (str. 60), Pet. Sborovius Palst 
Ciao. s r. 1676 listy dwa. (str. 687-691), 

Jagiell. 

— ecclesiae Tigurinae ad ecclesias 
Polonicas. Pinczoviae, in officina Danie- 
lis Lancicii 1559. 

Hoffmann s. 30. — Bandt H. d. k. p. Il 39. 

— duae, ad Ecclesias polonicas. 
Jesu Christi Evangelium amplexas. 
scriptae a Tigurinae Ecclesiae Idinistris 
de negotio Stancariano et mediatore Dei 
et hominum Jesu Christo, an hic secun- 
dum humanam naturam duntaxat, an 
secundum utramque mediator sit. 1. Ti- 
moth. 2. ünus est Deus, unus etiam 
mediator Dei et hominum, homo Chri- 
stus Jesus, qui dedit semet ipsum pre- 
tium redemptionis pro omnibus. Tigvri 
apud Christophorum Froschouemm, 
mense Martio, Anno Domini 1561. 
w 8c6, k. 1 i 53 Str. 

Zaczyna : Epistolae scriptae ad Felioem Cru- 
cig^rum Superintendentem Ecclesiarum 
Minoris Poloniae ac omnes per Poloniam 
et Russiam fidèles Ecclesiarum ministros, 
dat. 27 Mali 1660. Drugi: ad Magnificoe 
quosdam nobiles in Polonia Yiros, Iö6t 
mense Martio. BPISTOUIE. EPISTOLA. 76 ŁaJkaseewicE kość. 24S. ^ Jooher 3337. — 

ObboI. JI 3Ô. — WierzbowB. I 214. 
Akad. — Czartor. — OsboI. — Warsz. 

Uniw. 

— ob. Ezemplum literarum (1559). 

— duae historicae: Prior: quaRigen- 
ses ad Serenissimom Sigismundnm III 
Poloniae Regem Mag. Dnc. Litb. causas 
perscribnnt, ob quas se urbemque suam 
LivoDU metropol. in potestatem Sere- 
nis. Qostayi Adoipbi Sveciae Regis et 
quibos conditionibus dederint. Posterior: 
Christophori Radzivilli Priocipis Birza- 
rom invectiva contra Rigenses, qni for- 
titer resistere debuerint ütroque Epistoła 
lectu est dignissima. Francofarti Anno 
1622. w 4ce, str. 4. 

Porówn. liitterae Senatoa Bigensis — Ehren- 
rettung der Stadt Biga (Lenz LîfI. LesebL 
1796. m 113—1.30). 
Po niemiecku wjsHo p. t Zwo hiatorische 

MiBsiven. 1622. 
Winckelmaan Bibl. N. 4961. 
Gdańska miejt. — Osaol. — Petersb. — 
Stokholm. królew. 

— familiäres sab tempus interregni. 
A. D. 1733. Bez w. m. dr. w 4ce, 
ark. 4. 

— Toż:... P&rs secunda. w 4ce, kart 
18 nlb. 

Pisane w poparcin St. Leszczyńskiego. 
Porówn. Załnaki And. Chr. Akad. 

— Selectae CiceroniS; Plinîi, Bembi 
et Senecae ac Sabellici nonnuilae. Ârgu- 
mentis qaoad fieri potnit claris et an- 
notationibus Viotorii, Manutii, Hibertini, 
Catanaei illnatratae. Praeterea majoris 
commodi et ntilitatis gratia omnes in 
Bttum quodque genns digestae ac snis 
Responeionibus adauetae. Denîque No- 
tionibus Ritunm Magistratnum Ludomm 
etceteramm Ântiquitatum Romanarum 
quae in his epistolis occurrere possunt 
prias positis. Commendatae viris inge- 
nuis et studiosis adolescentibus. Varsa- 
▼iae, typiB S. R. M. et Reipublicae in 
collegio Scholamm Piarum anno 1760. 
w 8ce, str. 240. 

Drohob. — Warsz. Uniw. 

— Ad Epistolam Equitis Poloni Dé 
potestate Pontificis Roroani ętc. Anno 
1705 Mensę Augusto, RespoDsoria. An- 
no ut Bupra, Mensę Decembri. B. m. 
i r. w 4ce, ark. G,. Ob. Hermelin O. (EquitiB epistoła 1706). 
Jocher 4070. Czarter. — Zieliński. 

— In Epistolam Regis Poloniae 
quam ad Celsos et Praepotentes Belgii 
Foederati Ordines de Bello Livonico 
Anno MDCCI d. IX. Septem, scripserat 
Animadversiones subitaneae. B. w. m. 
(1701). w 4ce, 20 str. 

Z papierń i draka wnosić moina, iż pismo 
to w Hollandyi było drukowane. 

— Toż:... (druga odmienna) edycya. 
fol. str. 16. (syg. A— Ji- 

Znajduje się tu list Augusta II i obok uwagi 
o nim, nie sprzyjające sprawie AugUBta II, 
a przychylne królowi ^wedzkiemu. 
Wizeran. 1887 T. XIX b. 107. 
Epistoła (EpistOlae) ob. Andrelinus 
Faustus (proverbiales 1527) — Aqua- 
viva Cl. (ad patres S. J. 1584, 1606) — 
Aquilonius Eub. (ad amicum 1701) — 
Archetti nuntii (1776) — Arciszewski K. 
(de podagra 1644) — August II (nobilis 
polon. 1697, ad M. S. Radziejowski 
1698) — Bajus Mich, (de stat Ger- 
maniae 1578) — Balduin G. (ad He- 
velium 1679) — Barieneis Jac. (de Si- 
gis. II) — Bellarmin Rob. (familiäres 
1650) — Benedictus XIV (encycl. 1751, 
secunda 1755) — Bentivolius G. (ad 
Lubieński 1634) — Biörenklau Mac. 
(ad H. Radziejowski 1656) — Bona- 
micus Laz. (expostulatoria 1552) — 
Boromaeus (ad Steph. Bator, nepotem 
1588) — Boussu T. (pastoralis 1718) — 
Brant Job. (Claror. viror. 1702, 1715) — 
Broscius J. (ad naturam 1615, de Co- 
pemico 1618) — Broscius Nie. (Pauli 
ad Romanos 1658) — Brutus J. M. 
(selectae 1583) — Brzostowski Cons. 
(pastoralis 1710) — Buchler J. (The- 
saurus 1619) — Callimachus Phil. (cra- 
cov.) — Campianias E. (vita 1605) — 
Caraffa (Deploratoria 1583) — Carici- 
nus F. B. (exemplares 1500) ^ Caro- 
lus V (1530, ad Clem. VII 1531) — 
Carolus Leopoldus Lotharing. (ad Joan. 
III. 1683) — Catus Irenaeus (ad ami- 
cum 1703) — Cellarius Christ, (ad fa- 
miliäres 1698) — Chełmski Rera. (So- 
cini 1559) — Chiakor G. (de morbo 
Steph. R. P. 1588) — Chochlowski 
Stan. (de episcopo litigioso 1695) — 
Cicero — Cichovius Vie. (paraenetica 76 EPISTOLA. 1665) — Ciświcki Petrus (ad versus 
barbas 1535, 1555) — Conring Herm. 
(von der Kriegsannatur 1656) — Cos- 
mius Jo. (ad concionatores 1549) — 
Grates (1512, 1518)— Czartoryski Fl. 
K. (pastoralis 1661) — Denhoff Joann. 
Cas. (pastoralis 1687, 1688) — Drevel 
M. (de bello Turc. 1533) — Dresser M. 
(ad Zamojski T. 1607) — Dudith A. 
(do różnych 1559—1613) — Ecchius 
Valent. — Electione (de 1733) — Eli- 
sens Aurimontanus (1638) — Elvidius 
St. (de gallicis 1573; porówn. Pibrac). — 
Eobanus Hessus (1543) — Erasmus 
Roterodamus (formula 1527, ad Sig. I 

1527, brev. et eleg. 1528, consolatoria 

1528, contra quosdam 1530^ libri 
XXXI. 1642) — Felbinger Jerem, (ad 
christianos 1672, 1681) — Florianus 
(1743) — Franconîus M. (de perfidia 
Turcar. 1542) — Fredro A. M. (contra 
Piastum 1669) — Fremelinus A. S. 
(et carmina 1699) — Gdańsk (incolae) 
— Gembicki Petr. (pastoralis 1643) — 
Gorajski Ad. (in eaus. mutand. relig. 
1597) ~ Gottschius M. (ad J. Crellium 
1613) — Grotius Hugo (ad Isr. Jaskiń 

1676) — Grimaldi (nuntii 1720) — 
Gustmeyer Fab. (meroatoris cuiusdam 
1659, 1669) — Hegendorfinus (conscrib. 
ratio 1537, 1538, 1555) — Heidenstein 
(de nuptiis J. Zamojski 1583) — Ker- 
best B. M. (de relig 1561, Cicer, ex- 
planatio 1561) — Hermelin Olaus (de 
bello livon. 1701, de potestate 1705, 
ad amicum 1701, animadvers. 1701) — 
Hevelius J. (ad I. B. Ricciolùm 1654, 
de obser. solis 1654, de motu lunae 
1654, de comète 1676, ad amicum 

1677) — Hieronymus (ad rusticum mo- 
nach. 1518) — Hilchen Daw. (consola- 
toria ad G. Garensbach 1599, gratul. 
ad L. Sapieha 1599) — Hillebrandus 
(advers. Moibanum 1542) — Hippo- 
crates (moral. 1540) — Horatius Flac- 
eus Q. (1412) — Hosius St. (ad juven. 
1512) — Hosius et Cromerus (ad Brunsv. 
duc. 1564, duae 1564) - Jan HI (ad 
Pallavicini 1683, ad J. Georg. Saxon. 
1683, ad princ. Anhalt. 1686) — Jani 
Nic. Ery th. (ad diverses 1645) — In- BPISTOLA. 

nocentius XH. (ad Joan. HI. 1694, ad 
C. Brzostovium 1694, ad Aug. H. 1697, 
ad M. Radziejovium 1697, ad Ep. Cn- 
iaviae 1698) — Jungius H. (Joan. Ca- 
pri 1593) — Karnkowski (illustr. viror. 
1578) — Karp J. (pastoralis 1737)- 
Klemens VIH (Eventus 1595) — Ko- ; 
narski St. (familiäres 1733) — Kromer 
M. (ad Regem 1564, 1589) — Kraycki 
A. (in M. Lutherum 1524) — Lambini 
Dion. (Pauli Manutii 1685) — Land- 
cius Nie. (ad quendam comitem 1665) 

— Łaski J. (de Coena Domini 1552, 
lectu digniss. 1556) — Latinius Lat 
(Viterb. 1659) — Laudinus (libellufl, 
Turci magni 1511, 1512, 1513) — Lan- 
retanus (de legat, japon. 1585) — Li- 
banius (p. Sommerfeld 1504) — Liba- 
nus Georg, (ad amicum) — Lipomanus 
Alois, (ad Radzi w. 1556) — Lipsiiw 
JustuB (Brentio doctrin. praescr. 1596, 
ad J. C. in Tenczyn 1602, ad A. Scho- 
neum 1602, select. 1605) — Lipski J. 
(pastoralis 1740) — Lissenheim (occa- 
sione C. Irenaei 1703) — Lowica Stan. 
(de arte' componendi 1521) — Lubie- 
niecki Chr. (de statu Christi 1638) — 
Lubieński M. (pastoralis 1641, synodi 
prov. Pol. 1643) — Lucas de Nova 
Civitate (1522) — LutheruB M. (ad 
Henr. VUI. 1526, 1527) — Lutomirski 
(ad Utenhof en 1560, ad N. Parutum 
1574) — Maciejowski B. (pastoralis 
1601, 1720) — Mahomet IV (ad Doro- 
szenko 1669) — Manutius P. (libri XII. 
1606) — Mechlinensis Archiep. (Boussn 
pastoralis 1718) — Melanchton Phil. 
(1642) — Menckenius Jo. (Sig. Aug. 
1703) — Mielesius (A. RoL ad G. Ra- 
dziv. 1581) — Moibanus (de consecra- 
tione 1541) — Monti (ad amicum) — 
Montluc (de And. duce eligendo 1573, 
et orationes 1574, ad Pol. ordines 1574) 

— Mościcki M. et Caraffa (deploratoria 
1583) — Namossius (ad St. Osium 1574) 

— Niegoszewski St. (c. Fr. Brentiom 
1596) — Niemojewski Job. (de sacrif. 
et inv. Christ. 1587) — Niger (de ep. 
1505) — Opitius M. (erudit. 1670) — 
Orzechowski S. (de coelibatu 1549) — 
Ostroróg J. (contra monita privata 1615^ EPISTOLA. BPITHALAMIUM. 77 ad NicoL fil. 1616) — Pac Mikoł. (ad 
Christi fidèles 1679) — Paciani Ern. 
(de orat ad Reg. Suec. Carol. 1655) — 
JPauli Greg, (ad Bullingerum 1562, mo- 
nitoria 1564) — Paulus S (ad Leodi- 
censés 1 664) — Perottus Nic. — Petrus — 
Philelphus Frań. (farail. 1505, 1517) — 
Kgnatelli Fr. (pastoralis 1703) — Piso 
Jac. (de conflictu Pol. et Lith. cum 
Moscov. 1514, 1616) — Plinius II. (ad 
T. Vespasian. 1603) — Pogiani Jul. 
(1762) — Polignac (nobilis polon. 1696) 
— Posse vinus Ant. (de reb. Suee. 1680, 
ad Steph. I. 1682, 1683, de necess. 
catech. 1683) — Publicius J. (artem 
1630) — Puteanus Er. (apophor. 1612, 
ad J. Żółkiewski 1626, attic. 1636, 
Cens. I. 1646, II. 1641, select. 1646) — 
Puzyna J. (pastoralis 1744) — Pyrser 
M. (ad Al. Turzonem 1627) — Quiri- 
nus (ad Emin. princip. 1779) — Ra- 
dziejowski Mich. (Aug. Fred. II. 1698) 
— Radziwiłł (ad ep. synodi 1644) — 
Radziwiłł G. (pastoralis 1693) — Regius 
N. (ad Christ Varsevio. 1689) — Re- 
scias Stan. (liber I. 1694, pars poste- 
rior 1698) — Reszka (de transitu Hosii 
1580) — Reussner (Turcicarum 1698) — 
Riga (Radziwiłł Krz. très de expugna- 
tione Rigensi 1622) — Roussel Jac. 
Reg. (Maj. Sueciae 1632) — Ruarus M. 
(F. Socini 1630, nec non Grotii 1677, 
alior. virer. 1681) — Rupniewski Stef. 
(CapiŁ Vatic.) — Sacranus Joan. (Mo- 
dus epistoł. 1607) — Santini V. (Nuntii 
1726) — Sapieha Joan. (a civit. Elbing. 
1736) — Scblichting Jon. (apologetica 
1640, 1660; paraenetica 1655) -Schmie- 
den Jan Em. (de jubileo 1652) — Scho- 
neus (Lipsii Justi 1602) — Schultz 
Gasp. (ad J. Zamoyski 1649) — Schutz 
Jan (ad J. B. Krasiński 1696) — Se- 
neca (ad Lucilium 1624, ad Paulum 
Epistolae 1627) — Sigismundus I. (de 
Victoria contra Moscovios 1614) — Si- 
gismundus Augustus (1703) — Simlerus 
Jos. (ad Polon. 1661) -— Sincerus Ba- 
nlides (Coniutatio 1704) — Skumino- 
wicz Thu (paschalis 1669) — Sieczkow- 
ski And. (Chalcedonius, amici 1767) — 
Sobieski Aleks, (ad Primatem) — So- bieski Jan (Collegii Cardin. 1689) — 
Statorius Petr. (ad R. Chelmium 1661) 
— Stegmann J. (ad St. Lubienscium 
1667) — Stephanus Bathory (adv. Mo- 
schum expedit. 1579) — Sturmius (de 
educat. principum 1581) — Synodus 
(pastoralis 1641) — Szembek Jos. (ad 
clerum ploc. 1752) — Tarło M. B. X. 
(pastor, ad cl. Posnan. 1710, 1713) — 
Theophylactus Simocatus (interpr. Co- 
pernic. 1509) — Thrasymachus ob. Con- 
ring — Titius Joh. (1669) - Toruń 
(synodi provino. 1644) -— Tyszkiewicz 
Georg, (theologi ad Magnatem 1624) — 
Trzebicki Andr. (ordinans supplicatio- 
nes 1677) — Trzecieski And. (de evang. 
orig. 1556) — Vadianus Joach. (de 
locor. ap. auctores vet. obscur. 1516) — 
Wahl J. G. (gratul. 1664) — Varadus 
Sam. (de J. Potoczki 1636) — Vere- 
paeus S. (de ep. latine conscrib. 1590) — 
Vergerius (adv. Łippomanum 1556) — 
Westpbalus (qua resp. ad com. 1557) — 
Wężyk Joan. (pastoralis 1641) — Vi- 
ctorius Petr. (Italor. 1758, Jac. Gorscio 
1 566) — Vittelescus Ant. (ad Patres S. J. 
1617, 1640) — Volan A. (de SSS. Tri- 
nit. 1565, Samosat. doctr. 1592, Médi- 
tât, in E. Pauli Apost. 1592) — Wy- 
socki Sam. (Tractatus 1742) — Załuski 
And. Chr. (familiär. 1709, 1710, 1711, 
ut nihil 1756) — Zamoyski J. (ad Ca- 
rol. Suderman. 1602, de obitu 1605) — 
Zamelius Basilius (ad P. Bembum) — 
Zygmunt I (ad Leonem X. 1614) — 
Zygmunt III (ordinum post electionem). 

Epistolica relatio ob. Koniecpolski 
P. (1644). 

Epistolographia ob. Stefan! J. (1630). 

Epistolandi modus ob. Beroaldus 
Philippus (1512) — Niger Franciscus 
(1508). 

Epistoły ob. Cząstki. 

Epistomium na wędzidło ob. Czecho- 
wicz M. (1570, 1583). 

Epistre au Roy de Pologne ob. Pa- 
villon (1573). 

Epithalamion cum aliis lectu non 
injucundis. Cracoviae. w 8ce, kart 16. 

Oflsol. 

Eptthalamium ob. Abircrumbeus 78 EPITHALAMIUM. BPITHALAMIUM. (nupt. Amoldi 1605) — Aîchler Stan. 
(laabellae 1539) — Aidius And. (And. 
Dasio 1609) — Baliński Jac. (F. Czer- 
ma 1611) — Berzevicius M. (niiptiis 
1578) — Bielscius Joach. (Sigism. III. 
1592) — Bieżanoweki St. (Kuczanko- 
wic i Attelmajer 1662, And. Węgrzy- 
nowicz i H. Kranz 1680) — Bodzecki 
W. (RoBtowski 1604) — Bohem Sim. 
(et vota 1596) — Buczkowski M. (Drze- 
wiecki - Giebułtowska 1616) — Bytner 
Bart. (sacra 1629) — Chlebowski (St. 
Lachowski 1616) — Chłapowski St. 
(1601) — Chodkiewicz G. (in nuptias 
1594) — Chuchrecki Wal. (Niewiarow- 
ski -Lipska 1626)— Corvinus (Sigism. 
1518) — CureuB Achacy (Achatii a Zema 
1570) — Czermiński Piotr (Czermiński 
Łuk.-Branicka 1650) — Dachnowski J. 
K. (Rokoszewski- Jastrzębska 1616) — 
Daniłowicz Joan. (in nuptias 1605) — 
Dantiscus Joan. (Sigism. 1512) — Dasius 
A. (Sadlovii 1602, Koope 1610, Bode- 
cker 1610) — Domaszewski Stan. (Dunin- 
Misiewska 1629) — Eggebert Joh. (Eg- 
gebert^Darschawin 1664) — Enyedi G. 
(St. Branicki 1598) — Fellgiebel L. 
(Polanovius-Starzicka 1608) — Fran- 
conius (Sig. Aug.-Elisab. 1543) — 
Freitagius A. (Arn. Dilinger 1619) — 
Fridewalt J. (Trzciński 1598) — Ga- 
bler Laur. (Eggebert -Elisabetha 1654) 
— Glodius P. (Bergmann, nuptiarum 
1565) — Hencejus L- (Com. Lofsen 
1580) — Herman D. (Gothardo Curl. 
duci 1566) — Herman Mich. (Dan. 
Hüschmalz-Barb. Mattio 1592) — Ho- 
łowczyński Jan (Hołowczyński - Woło- 
wiczówna 1622) — Jakuszowski M. 
(Kożuchu wski 1622) — Janicki Kłem. 
(1542, 1543) — Ilovanus Bened. (Na- 
dasdi - Bathory 1571) — Kiernowski 
(Kroszyński-SokolińskA 1595) — Ko- 
chanowski J. (Radziwiłł 1584, Zamoj- 
ski Jan 1585) — Kostka Mik. de Stern- 
berg (et Przyj emska 1642) — Koźmina 
(z) Benedykt (Joach. Brandeb. 1530) — 
Krause B. D. (Pinocius- Szober 1644) — 
Krobski A. K. (Michael I -Eleonora 
1670) — Krosna (z) Paweł (Sigism. 
1512) — Kreozański Stan. (Chwalibóg- Balicka 1675) — Krzyoki Ant (Sig.- 
Bona 1518) — Krzycki Ant. (G. NifeKi 
1551) -- Kuchler Jac. (Micanus- Wil- 
czyńska) — Ładowski W. (Opaliński 
1607) — Lehmann G. (1670) — Lewr 
czyński Wacł.(ad Sendivogium 1594) — 
Loaechius And. (Dangielowicz 1594, 
Przyjemski 1596, Sapieha - Radziwitt 
1699, J. Tencin 1606, T. Dolabeüa 
1606) — Lubomirski Teod, (paneß^ris 
1694) — Lupiejewski Eliasz (Henr. 
Prussus-Elis. Lichtfuss 1652) — Ln- 
therus (in nuntiat, connub. 1625) — 
Maria Amalia (seren. infanti 1738) — 
Marszewski Seb. (Joan. reg. Hungar. 
1539) — Maukisch Joh. (Paulitz-Scha- 
reria 1647) — Mochinger N. (in nup- 
tiale 1599) — Mruczyński J. (Th. a Za- 
mość 1620) — Mucharski P. (Lubo- 
mirski 1613) — Mylius J. (Kmitae 
1564) — NiegoBzewski St (Januw. 
Ostróg. -Cath. Lubomira. 1598) — 0- 
chocki G. (Stadnicky 1620) — Osso- 
liński Krz. (1615) — Ostrowski Jac 
(Branicki -Myszk. 1590) — Ostrowski 
Jan. (Ostróg. - Lubomirska 1597, Lanc- 
koroński - Komorowska 1598) — Peca- 
lides S. (Herbort 1601) — Pinocius 
Hier. (Pinoc. -Kraus 1644) — Podchyl- 
ski T. (Elertus 1642) — Privicki Georg. 
(Lanckoroński- Komorowska 1598) — 
Proczinski Al. (Radejewski 1612) — 
ProBzovianus Sim. (Joach. Brand. 1535) 

— Puławski Jan (Jerz. Zamoys. 1626) 

— Radwan Joan. (Dorohostayski 1595, 
1600) — Reichsacher B. (Sig. Aug. et 
Cathar. 1553) — RhoduB Fr. (J, Con- 
radus 1559) — Rossowski Jan (W. Fri- 
cius 1620) — Rottendorf Krz. ( Vlodek- 
Oleśnicka 1599) — Sapieha Jan (L. Sa- 
pieha 1599, R. Wołłowioz l«)4) — 
Schulz G. (Krzywoszycki 1606, Z. O- 
lesznicki 1615) — Seilen Mat. (in ho- 
norem 1591) — Skrobko wic J. L (in 
nupt. 1619) — Słowacki Fr. (A. Petri- 
covio 1622) — Śmieszkowie Waw. (Wil- 
czogórski - Kazanowska 1616) — So- 
chowicGrz. (Maniecki-Lesniewska 1618) 

— Sokołowski Stan. (Episcopi cum Ec- 
clesia 1580, 1583, Sig. Ul. 1691, 1592) 

— Somatowicz M. H. (Tęgoboislu 1614) EPTTAiPHIÜM. EPITHOME. 79 — Stephanidee iL (sacra 1621) — iSzy- 
monowicz Szym. (Sig. III. -Anna 1592) 

— Tembereki H. (F. H. Gostowski- 
M. Gębicka 1636) — Tomaszewski M. 
K. (B. Gcttbiński 1618) — Tricesius 
Andr. (P. Bużenii 1580) — Twardow- 
ski Sam. (Eozdraievrski - Przyjemska 
1644) — Węgierki And. (Węg.-Orlicz 
1620, Thom. Węg.-Tarnowska 1620) — 
VeKua Gasp. (Sig. I. -Bona 1518) — 
Welsniowflki A. (E. Gorczysfca 1603) — 
WiJdefeuer Job. Chr. (1663) - Wü- 
gocki H. (Daniłowicz 1606) — Wizen- 
berger Mik. (1614) — Woynar M. 
(Famrey-Sienińska 1612) — Wrandł 
Mich. (Johannes I 1539) — Vratislavia 
(a) Mich. — Wysocki A. W. (J. Pu- 
zyna 1622) — Zbylitowski A. (J. Dul- 
ski 1585) — Zygrowski J. (J. Polano- 
viu8 1608). 

Epitaphium Slephani I. Serenissimi 
atqne Invictissimi Poloniae Régis, Ma- 
gni Dncis Lithuaniae, Russiae, Pmssiae, 
Masoviae, Samogitiae, Liuoniae, Kyo- 
uiae, Volhiniae, Podlaohiae etc. Princi- 
pia Transylvaniae etc. Numerum anno- 
rum continens. (U spodu:) Torvnii Bo- 
r78Sorvm excvdebat Andreas Cotenivs. 
folio, 1 Btr. 

Wîersbow. III N. 3137. Czameoki. 

— politicum carminé cento vel Cen- 
tones vocitato exatum. Praemysliae, 
typis Antonii Matyaszowski Episcopalis 
typograpbi utriusque ritus. fol. 1 str. 

Ossol. 

Epitaphia (Epitaphium) ob. Alexan- 
der Princeps (1686) — Cerna I. (Do- 
benek 1522) — Chełstowski Dyon. 
(D. Stanislai 1713) — Dantiscus J. 
(Thomicio 1538) — Domański W. — 
DroBchius V. (Thomicii 1636) — Ec- 
chius Valent. (1520) — Franconius M. 
(Tomieii 1637) — Joram J. (albo ser- 
mon. 1649) — Krzycki A. (P. Tomicki 
1535) — Łabęcki A. — Mancelius (ł. 
(Dawidis 1648) — Maria Ludovica 
(1667) — Marszewski (Gamrato 1545) 
— Memoriale (1762) — Moschus (Bio- 
nis 1548) — Patelski Stanisław (1762) 
■— Przjluski Jak. (Sigismundi 1548) — 
Babonius D. (Earznickiego 1641) — StanisiaTis Martyr (1713) — Uthofen K. 
(Henrici Reg. 1560) — Zamojski J. 
(po Steph. I.) — Zborowski And. (po- 
steritas 1650). 

Epithimia ob. Canevesi T. (adole- 
scentibus 1634) — Kraiński A. (Gru- 
dzińska 1639). 

Epitome Sacrae Embryologiae de 
officio in hac re Sacerdotum. Calissii 
1789. 

Katal. Pijars. N. 72. 

— Institution um Societatis Jesu. 
Vilnae, typis Acad. S. J. M.DC.XC. 
(1690). w 8ce, stron XXVIII i 734 str. 
oraz rejestru kart 30. 

Jocher 2793. 7684. 

Czartor. — Oasol. — Przesdz. — Uniw, 

lwów. — Wileńfl. 
Epithome praeceptorum rhetorico- 
rum selectissimis exemplis distinctorum 
in gratiam et commodiorem usum iu- 
yentutis Scholar: Ordinis S. B. M. facta 
atque cum licentia suorum superiorum 
typis mandata. Poczaioviae anno Do- 
mini 1764. w 12ce, str. 133 i k. 2. 

Ossol. 

— Toż:... cum licentia suorum su- 
periorum secundum typis mandata. Po- 
czaioviae, Anno D. 1771. w 12ce, k. 3, 
str. 124 i k. 3. OssoL 

— ob. Aeneas Sylvius (Europa e 
1512) — Bassaeus A. (ex Xenodochio 
1570) — Billicanus (dialect. 1548) — 
Caesar C. J. (florendi 1647) — Cervus 
Tuchol. (juris 1534) — Drelincourt K. 
(t. j. summarynsz 1707) — Firlej H. 
(comoediae 1617) — Franconius M. (ex 
Cicerone 1531, 1533) — Heggendorfi- 
nus C. (tyrocinii 1540) — Hunnłus M. 
(credendorum 1617) — Keppler J. 
(astronom. 1618) — Klodavius J. P. 
(historiae 1639) — Kojałowicz (de re- 
bus 1653) — Lauxmin S. (institut. 
1655) — Lombardi (conclus.) — Ma- 
girus W. (evangelii 1662) — Mansi J. 
Dom. (Benedykt XIV. doctrinae moral. 
1767) — Monetarius St. (music. 1518) — 
Ortelius A. (l'univers 1602) — Papro- 
cki B. (Aristot. 1623) — Poczajów 
(bist, de orig. 1775) — Rekué J. (con- 
tro vers. 1707) — Schaedius S. (rerum 
geötar. 1673) — Starowolski S. (conci- 80 BPITRE. liorum (1663) — Stoînski J. (unitarior. 
1684) — Textor G. (prope vulnas 1663) 
— Toruń (legam gymnasii 1720) — 
Wedregovius A. (testamen. 1661) — 
WratisIaviensiB Mich, (figura r. 1618, 
conclusion. 1521) — Zaporoże (de rebus 
1663) — Zenobius (paroemiarum 1643). 

Epitre (Epitres) ob. Hondan dé 
Landes (a S. Rzewuski 1787) — P. G. 
(sur les eaux miner. 1776) — Pavillon 
(a Henri IH 1673) — Syrach Cosmo- 
polite (1795) — Zannovich S. Castriotto 
(et chansonnetes amoureuses). 

Epopeia ob. Cosmider J. (nuptialis 
1621) — Mucharski P. (F. Gordon 
1666)— Tarnowski J. (Henr. IV 1691). 

Epopeus (Der geschützte) oder An- 
tiope. Wurde mit Ihro k. Maj. in Pohlen 
und Chur-Fürst. Durchl. zu Sachsen 
Verwilligung, auf dem Leipziger Schau- 
platze vorgestellet in einer Opera, w 4ce, 
ark. F. Czartor. 

Epos ob. Abrek Andr. (Deo 1646) — 
Bembus (in evangelicos 1618) — Ce- 
rasinus (Herbe t i 1601) — Eiben C. 
(temporis 1619) — Koptowski J. (M. 
Łubieński 1662) — Krajkowski J. (S. 
Casimiri 1604) — Lucas Andreas (in 
nupturientes 1618)— Malski J. (S. Ko- 
ry&o) — Ołtarzewski St. (T. Zamojski 
1637) — Ratułowski J. (Potocai 1647) 
Roszyński S. (J. Zamojski 1619) — 
Wszołkowski M. (H. Alami 1613). 

(Epp P.) Abschiedslied dem Ehr- 
würdigen Peter Epp von Seiner hiesi- 
gen (ïemeine gewidmet. Danzig. B. w. 
r. w 8ce. 

EPPLIHUS Ottomarus. (t 6 lut. 
1667). Manifestissinia et irrefragebiiis 
assertio, quod Sacramentum Corporis 
et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi, 
etiam Laicis non nisi sub utraque specie 
administrari possit. Ad Serenissimum 
ac potestissimum principem et Dominum 
D. Sigismundum Augustum, Dei gratia 
regem Poloniae etc. Anno 1660 scipta. 
Königsberg, w 8ce. Uniw. w Królew. 

— Selectiora Vetustissimorum Ac 
Probatissimorum Patrum ludicia, De 
Praecipvis Eyangelistarum Narrationi- 
bus, Quae Ex Primitivae Ecclesiae Sen- EQUITIS. 

tentia et Consilio singolis diebns Do- 
minicis certis de causie in Elcclesja 
recitantur, accnrate ac diligenter ei 
omnibus illorum scriptis et lucubratio- 
nibus collecta. Per Ottomanun £ppli- 
num Illustrissimi Borassoram Principis 
concionatorem Anlicum. Authomm Do- 
mina, quorum iudicia in hoc opere alle- 
gantur pagella post praefationem indi- 
cabit. Regiomonti Borvssiae, ExcTdebat 
Joannes Danbmannus. Anno M.D.LX. 
(1660). fol., kart 9. (dedyk. i wykaznV. 
Pars I k. 326; P. Il k. 370. z portre^ 
tem autora. 

Dedykacja Zygmuntowi Angnitowi. 

Wienbows. I 200. 

Waraz. Uniw. — Wrootawi. 

EPPSTEIN Nicolaus. Letzte Schal- 
digkeit dem Daniel Schmidt. Danzig. 
1651. w 4ce. 

Eptinger Hartmann ob. Corvinus 
Laurentius (1496). 

Epulum, in libro liberali, quia liber 
tatę conditum, olim liguto poetae Diro 
Josephe coelitus apparatum. Nunc in 
theatrali mensa sub auspicijs Perillustris 
Magnifici Domini Joannis Vladislai a 
Cygiemberg in Zalessie Zaleski Dapiferi 
Nurensis, Capitanei Surasensis satiando 
spectatoris oculo propositum. A Perilln- 
stri, Praenobili, ac Magnifica juyentute 
Apollinea Athenaei Drogicinensis Soc. 
Jesu. Anno Propria Carne Nos pascen- 
tis, ac in liberatem Filiomm Dei asse- 
rentis Christi 1722. Pridie Calendas 
Augusti. folio, kart 6. OmoL 

EQUITIS Lituani De bello Livonico 
per decennium gęsto. Vilnae, apud Jo- 
annen! Karcanum. 1610. w 4ce, k. 2, 
str. 79. 

Dedykacja: Regi. Beipnblicad. Posteritati. 
Zaczyna necs z r. 1599 od Karola Chod- 
kiewicza. Jagiell. — Warsa. Uniw. 

— Poloni Apologia pro veritate ac- 
cusata. 1664'. (Bez m.). w 4ce. 

Katal. ksi^gars. 

— poloni Ante Comitia Electionis 
discursus. Dyskurs Szlachcica Polskiego 
przed Elekcyą. (1696). w 4ce, kart 6. 

Ob. Dyskurs. OssoL 

— poloni in Jesuitas, actio prima ËQUITIS. feQÜITIS. 81 Anno M.D.XC. (1690). w 4ce, 12 kart 

nlb. (Druk kursywa). 

Bez miejsca druku. Druk podobny do druków 
Bakowskich. Tytuł w ramie drzeworytowej, 
zjołonej ze skrętów drukarskich. — Bandt- 
ke H. dr. T. III 19Ö podaje datę cyfra 
arabską 1690 i ark. 8*/, to jest: kart IŁ 
Takąi samą edycyą zaznacza Walewski 
w swym Zbiorze (obecnie Akademii Urn.). 
Zatem są dwie edycye z r. 1590. — Na od- 
wrocie ^tulu idzie : Oratio contra jesuitas 
prima. Jagiell. — "Warsz. Ùniw. 

— Toż:... Nunc longé emendatiùs 
qoam antea in lucern édita. (B. w. m.) 
Anno M.DXCI. (1591). w 4ce, kart 10 

nlb. (sign. Cg). 

Tytuł w ramce ze skrętów drukarskich, ale 
nie tak zbitych, jak w edycyi z r. 1590. Na 
odwrocie tytufu: De jesuiticis virtutibus 
carmen (18 wierszy). Jagiell. 

— Toż:... 1591. w 4ce, ark. 3 
(kart 12). 

Bandtke podaje, ie są dwie edycye z r. 1691. 
U Wiszniews. YIII 233 jest także zano- 
towane jakie wydanie z datą 1660. 

Jocher 9287. Akad. 

— Toż:... przedrukowane w: Ho- 
spiniani Historia Jesuitica 1619. Tiguri. 
łolio. (Z opuszczeniem 4 stron początko- 
wych). 

Podają takie, widocznie sfabrykowany tytuł: 
Oratio Germanica Eqnitis Poloni adversus 
Jesnitas ad 8enatores in pleno consessu 
habita. 1694. B. m. i dr. w 4ce. 
J6zef Muczkowski na podstawie rękopismu 
Wielewickiego (obecnie przez Akademię 
Urn. ogłoszonego drukiem) dowodził, ii 
autorem tej broszury był Klonowicz. — 
Jednakowoż są i inni domniemani autoro- 
wie jako to: Wojciech Kalisius, Simon 
Stenius (Stein, nr. 1640) Rektor Uniw. 
w Heidelberdze, Zawadzki StAn. Rogala 
Picus Rektor Akad. krak. 
Rzeczywistego autora odkryć trudno. Z kilku 
względów największe prawdopodobieństwo 
przemawia za Kalisiusem, ale są pewne 
dane nakazujące wnosić, że i Klonowicz 
pisał tego rodzaju broszurę przeciw Je- 
zuitom. Wainem jest najpierw, iż jeden 
ze współczesnych pisarzy: Piotrowski 
Grzegorz w dziełku p. t. Pogrom Lewar- 
towski... itd. 1.592. w Krak. w 4ce, pisze, 
iż autorem Akcyi I na Jezuitów jest Ca- 
lisiue. Mówi mianowicie : 
Calisius zaJk Rektor Chrystianin prawy, 
najdziesz go pogotowiu do jakiej chcesz sprawy. 
Jezuitom znajomy owak prawie dobrze; 
Boć je w swojej Akciey obramował szczodrze, 
Kfłrn przed trzema laty w Chmielniku uknował, 
A Wojdowius w Niemczech kryjomkiem drukował. W innem miejscu nazywa go: „Eques polonus, 
co wiele wędrował** i dodaje: 
W swej pierwszo) oracyi, którą był kłamliwie 
Opisał Jezuity, prawie niecnotliwie... itd. 

W Absurda Synodu 1696 wspomniano: „A 
co inne wspominać mam z ministrowskiego 
cechu : j ako : Equesa. . . " 

Załuski: Conspectus norae collectionis legum 
str. 33 N. 200. 201. mówi: CaUssii Alberti 
Rectoris Samosetaniani Scholae LeTarto- 
viensis, Oratio adversus Jesuitas 1691. 
4to o. 692. £Ix germ. idiomate translata. 
Ęjusdem sub nomine Eqnitis poloni Je- 
suitica actio prima contra Jesuitas. 4to 
o. 690. — Rozróżnia więc dwie odmienne 
broszury. 

Świadectwo G. Piotrowskiego jest najsilniej - 
szem. bo jest współczesnem, a 6wiadek 
nawet wie, kto i gdzie drukował broszurę. 
Wielewickiego zań twierdzenie, na którem 
opierał się Muczkowski, nie jest tak sta- 
nowcze, bo tenże wyraia się sam z pewnem 
powątpiewaniem: „Quis Actionis author 
fuerit, incertum erat. Nostri enim imprimis 
in quosdam Levartoviensen tam haeretioos 
didascalos, id referebant. Aiii tandem no- 
stri retulerunt authorem hujus famosi 
libelli fuisse quendam Academicum Craco- 
▼iensem Sebastianum Acemum, qui tan- 
dem ad extremam devenerat paupertatem, 
quae illi ocnlos aperuerat, et ad dolorem 
ejusmodi diffamationum stimulum addide- 
rat. 8ed jam certum est famosae illius 
contra nostros Actionis authorem fuisse 
S. Klonowicz*. 

Przypuszczenie Wielewickiego możnaby po- 
godzić z twierdzeniem Piotrowskiego, roz- 
różniając pierwszą i drugą Akcyę przeciw 
jezuitom i rozdzielając autorstwo tych 
dwóch broszur między Calisiusza i Klono- 
wicza. 

Co do istnienia drugiej Akcyi mamy dość 
pewno wskazówki. 1 tak wiemy najpierw, 
że w trzy lata po pierwszej Akcyi wyszedł 
w języku polskim: Konterfekt jezuitów 
z ESquesa łacińskiego pod maszkarą Praw- 
dzica z Polski poczyniony, na co Łaszcz 
w r. 1694 odpisuje. 

Ten Konterfekt (może przekład owej drugiej 
Actio?) nie doszedł nas; widać, że go 
Jezuici wytępili. — Dalej także i Adr. 
Krzyżanowski (Dawna Polska) przytacza 
(z rękopismu): Philopolites Prawdzie z Ja- 
snej Góry, Actio secunda contra jesuitas, 
pisane około 1603 do senatorów polskich. 
[To znowu i est odmienne od broszury z ła- 
cińskiego tłumaczonej p. t.: Discours aux 
Grands de Pologne, której źródłem jest 
Consilium de recuperanda pace, podobno 
J. S. Herburta (1607). Jest też wydana 
w r. 1588 broszura: Philopolites albo mi- 
łośnik ojczyzny, którą trzem autorom przy- 
znają, ale tej osnowa jest odmienna]. 

Odpisali na Actio Equitis: Laas Belga (No- 

ii EQÜES. bilis poloni Oratio 1*^' in ficti eqaitis in 
J. actionem, 1590—91) — Beszka St. 
(Spongia) — Mart. bzyszkowski (Pro re- 
ligiosissima See. Jesu Crao. 1Ö90) — 
DiBtelmajer C. (Schutsrede für Väter der 
Societ&t Jesu, 1593). — Łatscs Marc. (Ju- 
dicium abo rozsądek o konterfecie jezuitów 
1594). — Obacz takie: Klonowicz; Consi- 
lium de recnperanda pace, 1607; Schwärm 
des heil. Bienenkorbs (1592). 
Jocher Obraz III. 698 str. — JuszyÓB. Dykc. 
n 862. (mieni Zawadzkiego autorem). — 
Wiszn. H. 1. p. Vin. 234. VI 94 (za 
Stan. Zawadzkim). — Encykl. Orgelbr. 
T. 13. 8. 784—5. — Wizerunki i roztrząs. 
Poczet nowy T. 16. str. 146. — Mierzyński 
Ant. w Bibl. Wartz. 1891. 111 426. — 
Przyborowski J. w Atheneum 1878. Zesz. 
II str. 311—323. — Bock Histor. Antitri- 
nit. I 89 (za Calisiusem). — Bandt. H. 
druk. ni 195 (za Calisiusem). — Ehren- 
berg w Bibl. warsz. 1889 IV. — X. Za- 
leski Czy Jezuici zgubili Polskę? 

EQUES Polonus. Falsitas narrationis 
de electione Stanislai Leszczynii et Se- 
renissimi atque Potentissimi Domini, 
Âugasti III. Ducis et Electoris Saxo- 
niae in regem Poloniae, magnum Du- 
cem Lithvaniae etc. ad faciendam atrius- 
que electionis paralellam in publicum 
sparsae, a quodam Equité Polono de- 
monstrata. Bez wyr. m. i r. (1734). 
folio, kart nlb. 18 (ark. H3). 

Akad. — Branic. — Czarter. — Jagiell. 

— Tenże tytuł:... B. w. m. dr. i r. 
w 4ce, k. nlb. 31 i I biała. (ark. H3). 

Na kar. G, kończy się powyższy tekst. Po- 
czem dodano na pięciu kartach z osobnym 
tytułem: Lit A. Serenissimus et potentis- 
simus Kegius Princeps Poloniae et Magoi 
Ducatus Lithuaniae Elector Saxoniae Fri- 
dericus Augustus duodecies a Jaygellone 
(tak) seu Vladislao Poloniae Rege Jay- 
gelio, Magnus Duz Lithuaniae ab a. 1381 
in sacro Baptismo a. 1386 d. 14. Febr. 
Viadislaus dictus, eiectus et coronatus. 
Rex Poloniae die 17 ejusdem M. et A. 
H24 d. 31 Maji. — Poczem idzie tablica 
genealogiczna ud Jagiełły do Fryderyka 
Augusta. 

Kat. Kaczyń. III. str. 83 notuje kart 21. 
Akad. — Jagiell. — Raczyń. 

Eques Polonus ob. Âccusationum 
refutatio (161J) — Animadversio pa- 
triotae (1697) — Apologia pro polon, 
gente (1669) — Arciszewski Eliasz 
(1649) — August III (de prospéra ele- 
ctione 1733. Fortuna liospj^s 1726) — 
Cocceius J. (apolonia 1656) — Di«»pun- KRATH. 

ctio libelli — G-oszkowski Ad. (honor 
1712) — Hermelin J. (Epist. de pote- 
State 1705) — Kanon And. (Koreciani 
inausol. 1652) — Kunicki Vene. (Ło- 
chowski St. polonus 1 645) — Łslszcz M. 
(1594) — Lentulus (1685) — Lochów- 
ski St. (effigies 1645) — Lubomirski 
Jerzy Sebast. (diseurs us Ubertatis 166Ô, 
Tubus opticus 1666) — Lysimachus 
(ad Lentulum 1685) — Polignac (Exa- 
men literar. 1696) — Poninski Ant 
(Augustiss. Hymenaeus 1720, Opera 
1739) — Sanguszko P. (in reste J751î 

— Schlichtiiig J. (apologia 1656) — 
Sieniawski A. M. (Ingens umbra 1726) 

— Starowolski Szymon (polonus 1628i 

— Szyszkowski Marcin (Pro religiosis- , 
sima 1690) — Trzebicki Andrzej (Re- i 
sponsio 1620) — Waleszyński M. (ho- ! 
nor in Wielopolski 1712) — Wieru- 
szewski Kazimierz (Europa 1725). 

Equestria ob. Baumann Budownicki 
Jan (de arte 1640). | 

Equités (Ad) polonos ob. Gamrat P. 
(pro sacerdot. 1545). 

— aquilae albae ob. Sapieha Jan 
Fryderyk (Adnotationes 1730). 

EqiltlS ob. Bogdański Gab. (animo- 
sus 1730) — Malatesta Alexander Mas- 
sarius (1609). 

Era chrześciańska ob. Suslyga An- 
drzej WawTzeniec. 

Erasmus ob. Erazm. 

Erast ob. Minasowicz Józ. Epifa- 
niusz (1773). 

ERASTUS Thomas C. (Lieblerj (ur. 
1524 t 1 Stycznia 1583) De Cometis 
dissertationes novae Clariss. Thom. E- 
rasti. Andr. Dudithij. Marc. Squarcia- 
lupi. Syraon. Grynaei. Ex officina Leo- 
nardi Ostenij, sumptibus Petri Pernae. 
M.D.LXXX. (1580). w 4ce, k. nlb. 8, 
str. 196. 

Dedykacya Andreae Dudithio ab Horeho 
Vuiza Caes. Consilario Thomas Erastas. 
Jagrell. — ObsoL 

— ob. Duditius Andreas (De come- 
tarum significatione 1579, 1619). 

ERATH Augustyn (1648 1 5 Wrześn. 
1719). Imperialis et Antiquissimae Col- 
legiatae ad B. V. in Wettenhausen Ca- 
nonici Regularis etc. Tractatus Theo- ERATO. ERAZM. 8S logico-Canonicus, in quo Sacrae Cano- 
nicoram Regularium vestes, ex Sum- 
morum Pontificum Decretis, SS. Con- 
gregationum declarationibus stylo Ro- 
manae Cariae, iure commnni et con- 
snetudine totius mundi, doctorum an- 
ctoritate demonstrantur. Caiissii, typis 
Scholarum Soc. Jesu. 1744. w 4ce, 
10 ark. 

Dodane są na końcu przez wydawcę Pawta 
Sebast. Mosańskiego, KanoD. Segnl., uwagi 
odnoszące się do historyi Kaneników Sega- 
lar. w Polsce. Staraniem tegoż Mosańskiego 
wyszły w Kaliszu r. 1741 przywileje Kano- 
nikom Regularnym nadane. 
Jocher 7733. — Jan. Lex. I. 111. — Janoc. 

Pol. I 61. 

Erato ob. Barankowicz St. (Goliński 
1617). 

Erazm Francisci ob. Francisci Myn- 
sieht (Neuer poln. Florus 1666). 

Erazm Jan ob. Socinus Faustus (Ad 
amicos epistolae 1618, De unigeniti 
1595). 

Bock Histor. Antitrin. 767. 832. 

Erazm Joachim ob. Goliński Jan 
(Afifekt 1648). 

ERAZM X. od Śgo Józefa. Kazanie 
o uszanowaniu kościołów, przy poświę- 
ceniu Cerkwi Parochiałney pod tytułem 
Świętego Piotra w Kamieńcu Podolskim 
K. 1789. Dnia 20 Września miane przez 
X. Erazma od Świętego Józefa Karme- 
litę Bosego Kaznodzieję Kathedralne- 
go Kamienieckiego. Za pozwoleniem 
Zwierzchności do druku podane. W Ber- 
dyczowie, w drukami J. K. Mci Konw. 
aX. Karmelitów Bosych, w 8ce, k. 2, 
8tr. 41. 

Dedyk.: Do JW. X. Piotra Bielańskiego, 
Biskupa Lwowskiego. Approbata d. 11. 
Maij 1790. Jagieł. — Krasińs. 

ERAZM Dezydery Roterodamus (Ge- 
ert, Geerts, Gerhards). (1467 t 1636 
w Bazylei). Anatomia Martynvsa Lvtra. 
Przez Dezyderyusziâ Erazma z czerwo- 
ney grobley Roterodaina odprawiana. 
Roku 1546. 17 Februarij. W którey 
się dowodzi y vkàzuie. O rodzàiu y ro- 
dzicach Lutrowych. Rozdziale Lutro- 
wego ścierwu ministrom. Niektórych, 
co przodkowàli w wiarach, y o ich zgi- 
nieniu. Zaprowadzeniu dusze Lutro- 
wey do pidL^à od czartów w osobie kruków. Powołaniu ministrów iako się 
z pism& zowią, ale niecnotliwe ich po- 
sługi. Przełożona z Niemieckiego ięzyka. 
Przez Jana Zrzenczyckiego. w 4ce, 
k. 16. 

Na odwr. str. tyt. herb Zuchowskich, pod 
nim 10 w. -— Na odwrocie karty A,: 
Carmen ad Christoph. Łasioki. 
Druk po r. 1600, bo pisze o Socynie w Łu- 
slawicach, któiy tu zmarł 1604 r. Jest 
tu i wiersz do poety Malchera Bliaskow- 
skiego. Cale jest paszkwilem na lutrów 
zgromadzonych w Okszy (1626, 1643, 
1662 i 1665). — W piAmie tem dotknięci 
są ci : Piotr z Gębolowic, Grzegorz z Siece- 
mina, Walenty z Tarczyna, Maciej Za- 
skowski, Sobestyan z Lipnicy, Brykcyusz 
Mazowita, Piotr Femelius, Szymon Pro- 
Bzowita (z wpływem na Radziwiłów), Kro- 
wicki (wpływowy na Oleénickichj, Samicki 
(zburzył koAciól w Niedźwiedziu, uwiódł 
Stadnickich), Sudrowski (dawniej kat 
Lwowski. 
Jusz. n 384. — Przyjaciel ludu 1849, str. 
1Ö6. — Maciej. Polska 1 413 i Pińmienn. — 
Wierzbows. III N, 3176. — Wiszn. H. 1. p. 
T. 7, str. 182. 
Czamec. — Czartor. — Dzików — Ossol. — 
Warsz. Uniw. 

— De libero arbitrio StaxpißT^, siue 
Collatio Desiderij Erasmi Roterodami. 
Prinium legito^ deinde iudicato. Bez 
wyr. m. i r. (Cracoviae, Hieron. Vietor, 
około r. 1522). w 8ce, k. nlb. 47. 

Wierzbows. I 771 (ma kart 46). 

Warsz. Uniw. 

— De civilitate morum puerilium 
per D. Era. Rotero. libellus, ab autore 
recognitus & nouis scholiis illustratus, 
per Gisbertum Lôgoliû ultra traiectiuum. 
(Na końcu:) Impressum Cracouiae per 
Mathiam Scharffenbergium anno Domini. 
1540. w 8ce, kart nlb. E7 (kart 39). 

Tytuł w ramce drzeworytowej : Górą ozdoby 
drukarskie, w liściach dwie główkL Boka- 
mi dwie postacie stojące z nadpisami Ad&. 
nera. — Na odwrocie tytułu dedykacya, 
datowana: Colo. 1530 (Gisbertus Longo- 
lius Justo et Christophoro fraterculis). — 
Dalej dedykacya Erazma : Xlenrico a Bur- 
gundia Adolphi Principis filio. Na przed- 
ostatniej karcie kończy: Martio anno 15.S0 
Scholia. — Data druku jest na osobnej 
białej karcie. JagielL 

— Ciuilitas morum in succinctas 
Quaestiones digesta, ac per Reinhardvm 
Hadamarivm locupletata. Additae sunt 
Institutiones puerorum ex varijs auto- 
ribus. Anno M.D.XLII. (Na końcu:) Ex- 84 ERA^M. ERA2M. cvssvm Gracchoviae per Mathiaiu Scharf- 
fenberg, Impensis eius proprijs. Anno 
D.XL.U. (1542). w 8ce, kart 28. 
Wiersb. II N. 1196. Zamojs. 

— Toź:... locupletata. Addite sunt 
Institutiones puerorum ex uarijs autori- 
bus anno ab orbe redempto. M.D.XLVIII. 
(Na końcu :) Cracoviae iu officina Hie- 
ronymi Scharffenbergî impressum. Anno 
ab orbe redempto M.D.XLVIII. (1548). 
w 8ce, Syg. A-E^ (kart 28). (Druk 
kursyw.). 

Na odwrocie tytułu: Loges scholasticne iam- 
bicis trimetris conscriptAe. Dalej idzie: 
Quaestio prima. Treść całkiem odmienna 
od edycyi z r. 1Ö40. DoAć porównać: De 
moribuB na kar. 8, z takiniie nadpisem 
na karcie 28 w edycyi z r. 1Ô40. Są to 
dowolne przeróbki Erazma. — Arkusz B. 
składa sie z kart 4, toź arkusz C. i D. 
Razem jest kart 28. Na karcie Dg jest 
wiersz: Morum integritate... conspicui iuve- 
nis Friderici Frey in Dhern epithapbion, 
qui dyssenteria correptus obdormiuit Mar- 
purgi anno 34. Poczem: Finis. — Dalej 
zaczyna się: Disciplina puerorum ex opti- 
mis authoribus collecta. 

Łukaszew. Hist. szkół. I 112. — Bandtke 
Hist. Dr. Jagiell. 

— Civilitas morum in succinctas 
Quaestiones digesta ac per Keinhardum 
Hadamarium locupletata. — Erasma Ro- 
terodama Dworstwo Obyczaiow do- 
brych. Na krótkie pytania rozdzielone, 
przez Reinharda Hadamariusza. Tego 
co ma byé dobrym człowiekiem: po- 
trzeba uczciwie wychować y w dobre 
obyczaie wprawie Cracoviae in officina 
Alberti Górecki S. R. M. typogr. Anno 
Dni 1674. w See, k. 32. 

Przekład polski przez Seb. Klonowicza. 

Ossol. 

— Familiarum colloquiorü formule: 
et alia quedam, per Des. Erasmü Ro- 
terodamum. Lectori Endecasyllabon. 
Omnibus neruis facito labores, Vt sit 
in promptu facilis loquendi Forma, qua 
paruo breyibus libelle Tradit Erasmus. 
(Na końcu:) Cracouię ex edibus Joan- 
nie Haller, Anno 1519. w 4ce, kart 
22 nlb. 

Tytuł w ramce drzeworytowej : kolumny 
z wazonów i liści, a górsi tarcza z wią- 
zadłem liter I. H. — Na odwrocie tytułu 
Beatus Rhenanus Nioolao et Cratoni Stal- 
bergeriis (z dat^ 1618 r.). Kończy: De ra- tione studii epistoła, i Joan. Frobenius le- 
ctori S. Jagiell. — Pawlików. 

— Colloquia familiaria expurgata. 
Varsaviae. 

Bielski, Ratai. Pijars. N. 184. 
Weteran Poznański 1825. str. 577. ma edy- 
cyą : Budissiniae, per Joan. Wolrab, 1566. 

— Breuissima maximeqve cornpen- 
diaria conficiendarum epistolarum for- 
mula, per Erasmum Roterodamum. Item, 
adiecte sunt epistolae Caij Plinii dve. 
Quarum prima est ad Actium, altera 
ad Junium Mauricium scripta, ad £pi- 
stolicum artifitium (teste Erasmo) rectis- 
sime exigi possunt. Item. Preceptivncala 
de tempore, stvdiis imparciendo a Petro 
Mosellano adolescentulis discipline sue 
comissis, tradita. (Na końcu:) Impres- 
sum Cracouię per Mathiam Scharifen- 
berger in ędibus domini Marci biblio- 
polę. Anno MDXXVII. (1527). w See, 
k. nlb. 12. (Dr. goc. miesz. s kursywą). 

Wîerzbows. lïl N. 2128. - Bandt. H. d. 
Kr. p. 1. 168. 

Czamec. — J. Szembek. 

— Opvs de conscribendis epistolis, 
quod quidâ & mendosum & mutilum 
aedidcrant, recognitû ab autore & locu- 
pletata. [Tu wiersz po żydowsku]. 
A[i.T^)r!Xvov S'ev èuTcpaytatç ç96vov Staç-'jyav. 
(Na karcie Ziij:) Impressum Cracouiae 
per Hieronymum Vietorem Anno Do- 
mini M.D.XXIIL (1523). Maij XXV. 
w See, kart 14 nlb. i od strony 26— 
350, wreszcie k. 4. 

Dedykacya: Markus Scharffenberg bibliop. et 
Hieion. Vietor chalcographus consobrini« 
Jodoco Ludovioo Decio, Ser. Reg. Pol. 
a secretis... Cracoviae, 1523. 

W tym liście do Decyusza piszą: gene- 
rosi domini tui Joannis Bonner tot nego- 
tijs strennue administrandis destinatus es« 
verum etiam Sarmatarum regis a secretis 
esse merueris. — Po dziele idzie rycina : 
Terminus, a potem na trzech kartkach 
Errata i domówienie: studiosis omnibus V. 
P. (Val. Polidamus ?), 'gdzie powiedziano, 
że Hieronymus Vietor Studij hujus typo- 
graphus me certiorem non fecerit, susce- 
pisse librum Erasmi, quem causa restrae 
commoditatis fecit, testis est hujus rei idem 
typographus apud quem hoc expostulavi, 
et item Marcus BibliopoU. Quod ad 
literas attinet, elegantes sunt et quasi ex 
Aldinis profectae. — Errata id% na pię- 
ciu stronnicach. ERAZM. ERAZM. Wierzb. U. N. 1000. — Łuka«zew. Hist. 

tMkót L 89. 
Czapski. — Jagiell. — OsboI. — Wileńg. 

— Opus de conscribendis epistolis 
ex postrema autoris recognitione. [Pod 
tern znak drakami Frobena]. Basileae 
in officina Frobeniana Anno M. D. 
XXXIIII. (1534). w 8ce, 415 str. 

Na końcu powtórzono miejsce drukn i dra- 
kami. 
Dedykacja Jod. L. Decio. 

— AbBolvtisBimus de octo orationis 
partinni Constructione libellus, nec mi- 
nus eruditione pueris ntilio fatums, q. 
compendio & perspicuitate commodus 
ac iucanduB nuperrime aigilantissima 
cnra recognitas, et samma diligentia 
excusas. Cracouiae in aedibas Hiero* 
nymi Vietoris. Anno domini. M. D. 
XXIII. (1528). w 4ce, kart nib. 18. 

Tjtul w ramce drzeworytowej : kolumny, górą 
globufl. Rytownik podznaczony wiąKadtem 
T. A. Na odwrocie tytułu dedykacya: 
Johanni Lodigae de Iziza, Nicolai de Schy- 
dlouuiecz regni thesaurarii k rationibus, 
Matthias Pyrserius Eleutheropolita. Dato- 
wane Crac. 1523. Cal. Janu. — Poczem 
idzie Joan. Coletns Guilelmo Lilio. — Eras- 
muB Lectori — Joan. Bulli epigramma. — 
Na końcu Matthias Pyrserius ad candidam 
iuventutem (oâmiowiersz). Poczem: In offi- 
cina Hieronymi Vietoris. sumptu Marci 
Bibliopolae iiij Idus. Janua. Anno. 
M D.XXIU. Jagiell. 

— Absolutissimus de octo orationis 
partium constractione libellas, emenda- 
tns per Desiderium Erasmum Rotero- 
damam. In Erasmi Syntaxeos libellvm 
uerè aurenm Henrici Primaei apnd Mo- 
nas terienses gymnasiarchae soboli a ab- 
solutissima. (Na końcu:) Impressum Cra- 
couiae per Mathiam Scbarffenberk 1533. 
w See, k. 44. 

Dedykacja : Lectori, przez Erazma, dat. Ba- 
sileae 3. Cal. Augusti 1515. 
Wierzbowa. Ul. N. 2262. Raczyńs. 

— Tenże tytuł:... absolutissima. (Na 
końcu:) Impressum Cracouiae per Hie- 
ronymum Vietorem. Anno M. D. XL. 
(1540). w See, kart 48. 

Wierzbows. II. 1173. 

Kraaińs. — Petersb. — Zamojs. ord. 

— Tenże tytuł: ... scholia absolu- 
tłssima. Joannis Glandorpii in Primaei 
laadein epigramma. (Tu osmiowiersz). 
Hieronymus In prologo Kegura: Multi in eo se doctos arbitrantur, si alijs de- 
trabunt. Cracoviae ex officina Hieronymi 
Scharfifenbergeri Anno a Christo nato 
1548. w 8ce, k. ni. 48. 

Na odwrocie tytułu : Henricus Mmaeus Mar- 
tiniaaae schole gymnasiarcha Joanni de 
Yuicki — Henr. Primaens lectori. 
Branic. — Czartor. — Ossol. — Popiel. 

— Tenże tytuł:... alijs detrahunt 
(Na końen:) Cracoviae. In officina Hie- 
ronymi ScharflFenbergii , Anno 1554. 
w 8ce, kart nlb, 51 (ark. G7). 

Na k. Eg jest Finlti. Poczem: Gerardus 
Listrius de octo figuris constructionis. Na 
k. Fg: Accessio ad ea ex Despanterio. Na 
k. G^: Figurae dictionis Petri Mosellani 
(zajmujące ostatnich kart cztery). 

Jagiell. — Oseol. 

— De Constrvctione libellus, Scho- 
lijs Henrici Primaei illustratus. Gerardij 
Lifttrij de octo figuris Constructionis li- 
bellas. Cum accessione quadam non in- 
frugifera pueris, ex Despauterio. [Tytuł 
wśród ozdób druk. Na końcu :) Craco- 
viae A pud haeredes Marci Scharffen- 
bergerii Ciuis ac Bibliopolae Cracovien. 
Anno D.: M.DLIV. w 8ce, k. nlb. 51. 

Jocher 664. Ossol. 

— De contemptv mvndi Epistoła 
D. Erasmi Roterodami, quam conscrip- 
sit in gratiam ac nomine Theodorici 
Harlemei Canonici Ordinis Diui Augu- 
stini. Cum Indice marginali recens adie- 
eto. Anno M.D.XLII. w 8ce, 32 kart. 

Na końcu bożek Terminus drukami Wietora. 
Jocher 6035. — Wierzb. II. N. 1197. 

Czetwert. — Krasius. — Kornik. 

— Hieronymus Vietor candido lec- 
tori salutem. Dialoges duos sanè per- 
quam jocundos nuper ab autore Eras. 
Roter, postremo adiectos dabit hie li- 
bellus. Quos, ne aliquis sumptu nouo 
grauetur, seorsim praelo nostro excoepi- 
mus, ut commode prioribus quisque exi- 
guo aere adiungere posset Vale. [Tu 
popiersie Erazma], w See, k. 8. 

Wierzbows. XU. N. 3177. Zamojs. 

— Dialogus festivissimus de contra- 
hendo féliciter matrimonio. Cracoviae, 
Joannes Sandecius excudebat. 1530. 
w 8ce. 

— Dialogus festivissimus, de con- 
trahendo féliciter matrimonio. F. Mysne- 86 ERA2M. rus lectori... [Tu idzie szesé wierszy], 
w 8ce, kart 10. 

Antykwą, bec miejsca drnkn i drukarza, 
ale znaki i rjcinka Szarffenberga. 

— Epistoła ad Inclytum Si^smvn- 
dvm Regem Poloniae etc. mire elegans, 
in qua horum temporum conditionem 
graphice describit. Eiusdem ad araicum ' 
quendam Epistoła, pia iuxta et elegans, | 
qua calumniam sibi intentatam quod ali- 
ter atque par erat de Sacratissimo Chri- 
sti Corpore sentiret, scite breviterque 
refeilit. [Pod tern orzeł polski pod ko- 
rona w ramce czworobocznej]. (Na koń- 
cu :) Cracouiae per Hieronymum Vieto- 
rem. Anno domini Millésime quingen- 
tesimo uigesimo septimo. (1527). w 4ce, 
kart 10. 

Wydal ten list Stan. Hozyusz i przypisał 
Piotr. Tomickiemu. Po liAcie do Zygmunta, 
idzie 20 wierszy Jana Langa na pochwalę 
Erazma. Na ostatniej karcie recto: epigiam 
i portret Erazma, verso: epigram i herb 
Tomickiego. 

Jocher 8727. - Wierzbow. III. N. 2127. 

Czarnec. — Czarter. — Gdańk. — Kórnik. 

— Epistoła consolatoria in aduersis. 
M. Ânselmvs Ephorinvs Fridenbergus 
pio lectori. S... (6 wierszy łac). Lvc. XXL 
In patientia uestra possidebitis animas 
uestras. (Na karcie ostat. recto pod teks- 
tem:) Cracouiae ex aedibus Hieronymi 
Vîetoris. Anno. M.D.XXVIII. (1528). 
w 8ce, kart 8. (Druk kursywa). 

Na ostatniej stronie w obwódce portret Ro> 
terodama, a nad nim i pod nim wierszy 6, 
podp. Andreas Friderious Eleutheropolita. 

Na karcie tytułowej 6 wierszy Anzelma Efo- 
rina ; a na odwrotnej stronie tegoż Eforina 
dedykacya : R Patri Marco a Turri Veneto 
Frnnciscani instituti professori hujusq. 
Poloniae et Bohemiae Blinistro dignis- 
sinio. Datowane : CracoTiae 3. Jul. 1528. 

Do togo bywa dodawany ów druk bez daty 
i t>tulu, tylko z popiersiem Erazma, nad 
niem napisano: Hier. Victor candido le- 
ctori salutem. Dialogos duos saue... (Obacz 
wyżej: Dialogos). 

Wierzbows. U. N. 10Ô1. 
Jagiell. — Płockie Sem. -~ Zamojs. ord. 

— Epistoła D. Erasmi Rote, contra 
qu(»8dam, qui se falso iactant Euangeli- 
cos. MD.XXX. (1530). Apvd Regiam 
Cracouiam. (Na końcu :) Cracoviae Ma- 
tliias Scharfen bergîvs excvdebat. An: ERAZM. M.D.XXX. Mensę Jun. , w 8ce, kart 
nłb. 26. 

Tytuł w ozdobie drukarskiej, kolumny tva 
zonami. Dedyk. : Yrlturio Neocomo. 

Wierzbow. U. N. 1069. — Jocher 2884. 

Branic. — Czartor. — Dzików — Jagiell. - 
Ossol. — Toruńs. — Uniw. lwów. — 
Warsz. Uniw. 

— Aliquot epistolae sełectae virorura 
excell. Basueae, Frobenius. 1536. w 4-ce, 
121 S. 

Mietei : Andreas Critius, archiep. Gnesneni.. 

Petrus ep. Cracoviens , Stanislaus Tureo 

ep. Olmucens.y Petr. Kmitha comes in \j- 

snicze, Petr. Bembus etc 
Panzer VI. s. .SIO. — L. Rosenthal RaUlog 

N. 72. 

— Breviores et elegantiores aliqvot 
Epistolae Erasmi, Et aliorum doctorum 
ad Erasmum. In communeni vsnm stu- 
diosorum sełectae, Ex Farragine Erasmi. 
Ad Inuidiam ywXiaaßoc... (osmiowiersz-. 
(Na końcu:) Cracouię, [)er Mattiâ Scharf 
fenbergk. 25. die Junij. w 4ce, k. nłb. 16. 

Na odwrocie tytułu dedyk.: Hieronymo Ni- 
gro Brunnensi, Andreas Fridoricos £lea- 
theropolita. Cracoviae 1528, 4 Kai. Julij. 
Dalej idzie: Ad eundem carmen senarium 
Jambicum. Na karcie ostatniej list z daU 
1619 r. : Joanni Thurzoni eputcopo Vrati- 
slaviensi. 

Wierzbow. III. N. 2135. 

Branic. — Jagiell. — Ossol. 

— Epistolae selectiores.... Basileae, 
1719. w 8ce. 

Katalog Batów. 

— Opus epistolarum Des. Erasmi 
Roterodami, per autorem diligenter re- 
cognitum, et adiectis innumeris nouis 
ferè ad trientem auctum. Basileae ex 
officina Frobeniaua Anno M.D.XXIX. 
(1529). fol. kart 4 i str. 1010. 

Nas zajmig^ce listy są : Andreae Critio (str. 
606, 638, 790, 851. 80«, 1000). Andreae 
Cnophae Ruteno Sacerdoti (str. 492). Andr. 
Zebridovio (str. 641, 798). Christ, a Sy- 
dlouietz (fitr. 668, 686,^ 851, 857). Hie- 
roslao a Lasco (605, 852). Joanni Anto- 
nino CasMoviensi medico, nunc in familia 
Fpisc. Cracov. (str. 641, 686, 770, 856). 
Joanni a Lasco (str. 614, 638, 685). Joan- 
nes Slechta Costelecius Bohemus (str. 4S4, 
273, 488). Justo Sig. Reg. Sec, (str. 791, 
859). Johanni Turzoni Episc. Vratisl. (str. 
250, 495, 496). Petro Tomicio (str. 689, 
782, 855). É>igiFmundo Pol. Regi (str. 870, 
874). Sigismundud (str. 875). Stanisiao 
Epis. Olomucensi (559, 564, 720> 

Epistolae wydane Basileae apnd J. Frobeninin, ERAZM. ERAZM. 87 1521. fol. 8tr. 668 i kart 2. nie mają li- 
stów do Polaków. Zaledwie kilka ma 
daleką stjcsnoić z nami, jakoto: Joanni 
Thurzoni Ëpisc. Vrat. (str. 277). Joannes 
Turzo (str. Ô59). Stanislao Episcopo Olo- 
macensi (str. 6H4, 639). — W zbiorach 
listów są liczne, adresowane : Jacobo Batto; 
będzie to zapewne ten sam, o któiym 
obacz Bibłiogr. XII. 410. Jajr^ell. 

— Epistolamm opus, complectens 
yniversaa, quotquot ipse autor nnquam 
ewlgavit aut evvulgatas uoluit , quibus 
praeter nouas aliquot additae sunt et 
praefationes , quas in diuersos omnis 
generis scriptores non paucas idem eon- 
scripsit. Basileae ex officina Frobeniana 
Anno M.D.XXXVIII. (1538). fol. kart 
H nlb. i Btr. 1213. 

Mieści rzeczy polskie na stronach : 469, 577, 
610, 754, 8I.S, 986, 1027, 1091 Andr. 
Critio episcopo; str. 576, 812 Hierosiao 
a Łasoo; str. 612, 761 Andreae Zebri- 
dorio: str. 824, 827 Sigismnndo Poloniae 
regi; str. 61, 665, 741, 818 Joanni An- 
tonino Castoviensi medico in familia episc. 
CracoTiensi; s. 608, 654, 813, 819, 1026 
Christophoro SzydZowiec ; str. 855, 609, 
654, 1128 Joanni tiascano praepos. ^e^ 
snensi; str. 947, 1026 Joanni et Stan. 
Boneria; str. 472, 472 Joan. Turzo, episc. 
Vratîsl.; str. 755, 820, 1077 Justo Decio, 
Sigism. Polon, regis secratario; str. 1198 
Petro Kmitoe; str. 533, 537, 687, 1194 
Staniał. Turzoni episcop. Olmutzensi ; str. 
1103, 1105 Stan. Turzo; str. 657, 746, 
817, 996, 1093, 1182 Petro Tomitio; str. 
1091, 1104 Petrus Tomitias. Jagiell. 

— Epistolarum D. Erasmi IU)tero- 
dami libri XXXI. et P. Melanchtonis 
iibri IV. Quibus adjiciuntur Th. Mori 
et Lud. Vivi epistolae. Vna cum Indi- 
cibvs locupletissimis. Londini. Excude- 
bant M. Flesher et R. Young M. DC. 
XLII. ( 1642). Sumptibus Adriani Vlacq. 
fol. kart 3 i stron-kolumn 2146. Nadto: 
Vita Erasmi kart nlb. 10; oraz: Index, 
kart nlb. 20. 

Są ta listy: Alexio Turzoni. Andr. Cnophae. 
Andr. Critio. Andr. Zebrzydovio. Christ, 
a Szydłowiec. Joan. Dantisco. Hierosiao 
a Laaco. Joanni Bonero. Joanni Antonino. 
Joanni Lascano. Joanni Turzoni. Jodoco 
Jnsto. Justo Decio. Leonardo Coxo. Petro 
Kmitha. Petro Tomitio (i tegoi list). Si- 
gismnndo Begi P. (i tegoż list). Stan. 
Bonero. Stanislao Turzoni (i tegoi list). 

Jagiell. 

— Hyperaspistes diatribae aduersus 
Seruum Arbitrium Martini Lutheri. Per D. Erasmum Rotcrodamum. (Na przed- 
ostatniej karcie:) Impressum Cracouiae 
per Hieronynmm Vietorem. Anno à Chri- 
sto nato millesimo quingentesimo vige- 
simo sexto. Mensę Junio. w 8ce, kart 
118. 

Dedykacja: Petro Tomicki, episcopo Crac. 
przez Hieron. Yietora, datow.: Cracoviae, 
16. Cal. Junii 1Ö26. 
Wierzbow. I. N. 67. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uni wers. 

— Lingua: Opus novum et hisce 
temporibus aptissimum... Coloniae, Hit- 
torpius. (Bez w. r.) w 8ce, ark. Q5. 

Ded. Christophoro à Schidlowietz Cancell. 
R. Pol. 

— Tenże tytuł:... (Na końcu k. cet. 
recto:) Apud Regiam Poloniae Craco- 
viam. In aedibus Hieronymi Vietoris 
Mensę Januario. Anno M.DXXV (1525). 
w See, kart nlb. 4, liczb. 115, nlb. 1. 
(Druk kursywa). 

Przypis. Krzysztofowi Szydtowieckiemu wo- 
jew. i star. krak., którego herb na tytule 
i na karcie ost. ▼. Są tu i wiersze do- 
ktora Antonina ; a na końcu M. Pyrseriusa 
sześć wierszy na herb Szydlowieckiego. 
Branic. — Czarter. — Ossol. 

— Lingua per Des. Erasmvm Ro- 
terodamum conscripta. Opus novum et 
hisce temporibus aptissimum. Cum gra- 
tia et privilegio caesareo. (Na końcu:) 
Basileae apud Jo. Frobenium Mensę 
Augusto Anno M.D.XXV. (1525). w 8ce, 
kart nlb. 184. 

Dedic. Christophoro a Sch\}dlovietz Palatino 
et capitaneo Cracoviensi, regni Poloniae 
cancellario. Czarter. 

— Toż:... (Bez wym. miejsca). Mensę 
Octobri, 1525. w 12ce, kart 136. 

Panzer IX, str. 140. N. 3.S0. 

— Tenże tytuł:... (Poniżej tytułu drze- 
woryt herbu Odrowąż, z napisem po bo- 
kach:) Hic licet illustret Draco avitae 
insignia stirpis Magnanimi virtus sed 
mage Christophori. (Na przedostat. stro- 
nie :)Apvd regiam Poloniae Cracouiam, 
in aedibus Hieronymi Vietoris. Mensę 
Januario. Anno. M.D.XXVI (1526). 
w 8ce, kart nlb. 4, liczb. 113 i karta 
1 nlb. 

Na odwrocie tytułu : Antoninus Medicus (10 
wierszy). — Dalej : Christ, a Schijdlouietz 
Palat. et Capitaneo Cracoyiensi regni pol. 
Cancell. Eras. Rot S. D. z dat^: Basileae m fiRA2M. 1 Aug. a. 1625. Epistoła nnacupatoria. 
W niej mówi : Ex ornatissimo yiro Joanna 
a Lasco cognovi plurimum priscae inte- 
gritatis apud vojtram gontem residore. Jo- 
annes a Lasco mihi non desinit, admira- 
bili qaodam affecta tuas dotes et virtotes 
ezimias predicare. — Na ostatniej stronie 
herb Odrowąż powtónso&j, a nad i pod nim 
oim wierszy z podpisem : M. Pyrserius fa- 
ciebat. 

Wierzbow. H. N. 1030. 

Czapski — Casrtor. — Ossol. — Jagiell. — 
J. 8z«tmbek. — Ord. Zamoj. 

— Lingua per Desiderium Eras- 
mum Roterodamum diligeuter ab auto- 
ra recognita. Libellvs elegans, nec mi- 
nus utilis Piutarehi Cbaeronei de immo- 
dica uerecundia, recens opus, nec ante- 
faac usquä excusum. Quoniam autem 
argumëtum cum lingua conuenit, adiun- 
ximus. Cum gratia & priuilegio Caesa- 
reo. w See, str. 356. — [Poczem:] Des. 
Erasmus Roter. Franc. Dilfo, kar. 1; 
Plutarchua Chaeroneua de uitiosa uere- 
cundia, Erasmo Roterodam. interprète, 
kart IŚnlb. (Na ostat. karcie:) Basiieae 
apud Joan. Frob. mcnse Julio. Anno. 
M.D.XXVL 

Dedjk. Christ, k Schidlouietz ("od str. 3—13). 
Panzer VI. 262. Jagiell. 

— Lingua per .... Opua novum et 
bisce temporibus aptissimum. Anno 
MDXXX(1530). (Na końcu:) Impenis 
M. Godofridi Hittorpii bibliopolae haud 
vulgaris apud Sanctam Colonia quarto 
idus Novembris. w 8ce, kart 128 nlb. 

Dedic Christoph, a Schijdlovietz Palatino. 

Czartor. 

— Toż:. . conscripta, cui Libellum 
Plutarcbi Cbaeronei de immodica vere- 
cundia proptor argumenti similitudi- 
nem adiunximus. Froben. Basiieae, 
M.DXLVII. (Na końcu:) Basiieae, apud 
Hier. Frobenium et Nic. Episcopiuni 
mensę Augusto anno M.D.XLVII. ( 1547). 
w See, str. 415 i 1. 

Ded.: Christophoro k Schidloyietz, palatine 
et Capitaneo Cracoriensi. Datow.: Basiieae 
postridie Id. Aag. lf)26. 

Wierzb. U 1245. 

Krasi ós. — Warsz. Uni w. 

— De lingua. Ad iU. Chr. de Schü- 
dlovietz palat. Cracovien. regni Polon, 
cancellarinm. Vittenbergae, 1586. w 8ce. 

Katal. księgars. ERAZM. 

Edycja nieznana w dziele : Bibliotheea Ens 
miana. Gand 189B. 

— Xięgi które zowa Język, z ła- 
cińskiego nń polski wyłożony. [Pod tem 
herb Szydlowieckiego]. (Na końcu:! 
Wybiyano w Krakowie, przez Jeroniraa 
Vietorâ: Lâtâ Bożego MDxIiij. (1542). 
w 8ce, k. nlb. 274 (czyli kart 12 i ar- 
kuszy 35). (Druk goc.). 

Po tytule idzie dedjk. : Oswiecsonemn j 
wielmożnema pana pana Janowi gnbi 
w Tarnowie, eastallanowi (tak) enikow- 
skiemu, wielkiemu hetmanowi koronnema, 
sędomirskiema, itrjskiemu, InbazowskieisD 
etc. staroede panu swemu milofeiwemn-. 
Hieronymus Vietor poboiną stużbę swi 
wskazuie. Z Krakowa z warstata mego 
iedenastegt) dnia po nowym lecie MDXLI1. 
— W dedy kacyi tej Wietor mówi: Miłościwy 
panie, Będąc ia wmieszkanem a nienro- 
dzonym Polakiem, niemoge sie tema wj- 
dziwić, gdyż wsselki inny naród, ietjk 
swoy mäuie, szyrzy, krasi, y poleruie: 
ozemu sam Polski naród, swem gardii j 
brząka, który mogiby iście, iako ia stjw, 
obffitoicią y crasomową skaźdem innem 
porównać: ile ia rozumieć mogę i Indiii 
sktoremi czasem o tem mawiam : nie ieit 
inna przyczyna tego, iedno przyrodienie 
Polskie, które ku opcem a postronnem 
obyczatom, sprawom, ludziom, y iezykom 
sklonnieysse iest, nissli ku swem wis- 
snem: ktemu tei trudność slow poUkidi 
ku wypisaniu, która takowa iest, iie tei 
snadź niepodobno barzo wiele słów czcion- 
kami, albo literami lacińskiemi, których 
pospolicie używamy wypisać: a wssskoi, 
mogłoby się temu podobno pogodzie, gdzie- 
by chuć, a chciwość była: abowiem iako 
Cicero powieda : za chciwością tych. ktonr 
i>ie uczą, nayduią sie uczyeiele. An to 
nie moiey głowy sprawa, krzeczy preyatc- 
puiąc, przesstych dni napadłem na ksiasski 
Erasma Botterodama, Niemca dolnego, 
sławnego, y uczonego, przed kiełkiem lat 
umarłego, o Języku, z łacińskiego na pol- 
skie dosyć dwornie, a foremnie wylewne : 
które ii są barzo pożyteczne ku czcienio. 
nietelko uczonem, ale y prostem ludziom, 
męszcżyznom, y też białłem głowam, 
które językiem więcey nissli rękoma z^J* 
kfy pracować, ażeby sie też ięzyk poliki 
szyrzył: prasowałem ie spilnością y W. M. 
panu memu miłościwemu ie przypisuic J 
offiaruję, iako naprzednieyssemu panu. 
miedzy świeckiem! teyto sławney Koron/, 
(która z W. M. wielką obronę y sławę ma) 
wiedząc iż eie W. M. wnich, iako y w in- 
nych zięgach, tegoż to pisarza sławnego 
barzo kochasz : a też jakoby spadkiem na 
W. M. po nieboszczyku panu Cristot^<? 
Szydło wieckim sławney pamięci panu Kra* lifuUM. ftfeiUtM. kowskiem, namiatfra j oyca W. M. któ- 
remu 8% popisane, itaMnie przypadała. 
Za to proazç, iebj W. M. pana mema 
miłościwemu ta chné j poilaga moia ia- 
kMzkolwiak, wdai^na była, aby W. M. 
mam mitoéeiwem panam być racąyl. 

Poesem draga dedykaoya; Oswiecaonemu 
a wielmoftnema pann Chriatoffowi z Szy- 
dłowca, wojewodzie y staroAde krakow- 
skiema, kroleatwa polskiego kanclerzowi 
etc. Eraamas Boterodam... pnodkiam po- 
zdrowienie (przez 18 stron). Zakońezenie: 
a stym dobrze b^dś zdrów. Z Bazyleiey. 

Oprawa egzemplarza Bibl. Ossol. noai datę 
1541 roku. 

Madejów. PIśm. Dodat. s. 344. (z dat) 1541). 
^ Wierzbow. U N. 1198. 

Czartor. — Ossol. — Zamojs. 

— Modlithwa pansk^a rozdzielna na 
siedm Gźęści, ivedług si/edm dni W ty- 
dzień przez Erasma RoÉherodama. (Po- 
niżej herb m. Krakowa). (Na końcu:) 
Pracżował H. S. K. C. Skończil V. V. 
B. V. Imprimował Floria. Unglerios. 
Lata. 1533. w 8ce, kart nlb. 32. 

Dedyk. : Jackowi Ladwak. DiadaBzowi Pisa- 
rzowi Mieyskiema y Sekret. Kjrólew. od 
Jeronima S. 

Arkasze A. B. C. maj^ po 8 kart, D. i £. 
po kart 4. Jocber mylnie podaje, ii jest 
w 4ce i ma pol arkasza. — Praczowal H. 8. 
znacsy zapewne : Hieronim Spiczyński ; V. 
V. B. V. mogłoby znaczyć : Valent. Vrobel 
Baccal. Vniv. — Tytuł w obramowania 
z kwiatów, każda stronnica w ramacb 
z kwiatów coraz innych. Na odwrocie 
tytułu czworowiersz pod herbem. — W de- 
dykacyi przytoczone przysłowie niemieckie. 

— Od arkasza Diij idzie: Pozdrowienie 
angielskie. — Wierzę w Boga drukowane 
jeat czerwono większym drukiem, a Wy- 
kład czarno (od karty Eij). - Razem wy- 
szły widocznie: Tarcza ducbowua, bez 
daty (na końcu zbioru), oraz : Pozdrowienie 
członków (na początku zbiorn). 

Jocher 6758. — Bandtk. H. dr. kr. P. — 
Wiszniews. IX 283. Jagiell. 

— Modns orandi Deum per... Opus 
nunc primum et natura et excusum ty- 
pis. Basileae apud Joannem Frob. An- 
no 1524. mensę Octobri. w 8ce, k. 46 
nlb. 

Ded. Poloniae baroni Hieroslao de Lasko, 
Palatino Siradiend. Czartor. 

— Toż:... Argentorati, Joh. Kno- 
blouch. 1524. w See, kart 46. 

Dedykaoya H. Łaskiemu. 

— Toż:... excusum. Anno salutis 
U.D XXV. ^9L końeu:) Excusum anno M.D.XXV. (1525). Meuse Januario. 
w See, k. nlb. 48. 

Dedyk. : darissimo Polpniae ßaroni Hieroslao 
de Lasko & in Rithuania, palatine Sira- 
diensL 

— Toż:... Opufl per Ipsum autorem 
diligenter & recognitum & Ipcuplejkatum. 
Basileae apud Joannam Frob. Anno 
M.D.XXV. Meuse Martio. (Na końcu:) 
Basileae apud Joannem Probenium men- 
sę Martio. Apno M.D.XXV. w See, k. 
tyt i 54 k. nlb. (sign, ß—g'j). 

Dedic. Clarissimo Poloniae baroni Hiaroslao 
de Lafko, & in Lithoania palatino Sira- 
diend Erasmas Bot. Gaarto^. 

— Toż:... Op^s nunc primum et 
natum, et excusum typis. Anuo Salutis 
M-DXXy. [Tytuł otoczony ozdobami 
z aniołków i liéci; dołem tarcza]. (Na 
końcu:) Excusum Cracoviae per Hie- 
ronymum Vietorem Anno Domini Mil- 
lésime quingentesimo vigesimo quinto. 
Mensę Martio. w See, 48 kart nlb. 
(ark. GJ. 

Na początka i na końcu Erazm zwraca mo- 
wę do Hieroslawa Łaakiego Wojewody 
Sieradzkiego^ bez osobnej do niego przed- 
mowy. 

Całe drukowane jednym ciągiem, bez żad- 
nych ustępów. — Na początku przemowy 
do Łaskiego, daia litera nie wydrukowana. 
Celem rozpoznania tej edycyi podaję, jak 
kustosze niektóre są rozłożone: B. leży 
pod Qt C. pod ti, E pod «f, G. pod ifu. 
Czartor. — JagieU. — Ossol. 

— Toż:... per Desiderium Eras- 
mum Roterodamum. Lugduni Batavo- 
rum, Ex officina Joannis Maire, Anno 
oIoIdcXLI. (1641). w 16ce, atr. 144. 

Dedyk. Hieronimo de Lasko baroni Poloniae. 

JagieU. 

— De praeparatione ad mortem, 
nunc primum et conscriptus et aeditus. 
Acc. epistolae aliquot seriis de rebus, 
in quibuB item nihil est non noYum 
ac recens. Basileae, Proben, 1534. w 4ce, 
k. 167. 

Między liatami są do Justa Decyusza, se- 
kret, królew. 
Panzer VI. s. 299. 

— Liber cvm primis pius, de prae- 
paratiöe ad morte, niuic primü & 
conscriptus & aeditus. (Tu zdanie he- 
brejskie Esa. 38). Dispone domus tuae, 
quia morieris, & non uiues. Maxapioi 

12 ôo ERAZM. ói vsxpol Ol eii^upicü à^dviQ<TxovTSÇ. Apo. 14. 
Mihi uiuere Christus est, & mori lucrü. 
Phi. I. (Na końcu:) Cracoviae per Ma- 
tfaiam Scharffenberck Anno ab orbe re- 
depto M.D.XXXmL (1534). w 8ce, 
k. liczb. 33. (Druk kursywa). 

Tytat w ramach z sseftcia postaci allegorj- 
cznjeh. Na odwrocie karty tjtut: Des. 
Erasmus Thomae Comiti Voiltisheriae et 
Ormaniae. S. D. — Dat : Apud Friburgü 
Brisgoae Cal. Decemb. 1533. 
Wierzbow. ni N. 2176. — Jocher 6276a. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Kórnik — 
Ossol. — Pawlik. — Popiel. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... per autorem recognitus. 
(Na końcu:) Impressum Craccouiae per 
Mattiam Scharffenbergium, Anno 1540. 
w 8ce, 44 kart nlb. (ark. G«). 

Tjtul w ramach kolumnowych. W górze 
herb Zygmunta I. : Pogoń Litewska, Orze! 
pol. z literą S. na piersiach i herb kró- 
lowej Bony, u doîu herb Krakowa. — Do- 
dana od ark. G. Erazma: Declamatio de 
morte (kart 8 nlb.). 

Jocher 62766. 

Czamec. — Jagiell. — Ossol. — Przeźdz. 

— Avrea in isto libello continentyr 
Opvscvla. Primo, Apophtegmata Graecie 
sapientum. Interprète Erasmo Rotero. 
Ëadem per Ausonium, cum scholijs 
Erasmi. Mimi Pvbliani cum eiusdem 
scholijîs auctis, recogniti. Institvtvm 
hominis christiani carminé per eundem 
Erasmum Roterodamum. Isocratis Pa- 
raenesis ad Demonicum ^ denuo cum 
Graecis coliata, per Erasmum. Craco- 
niae anno M.D.XXVIII. (1528). (Na 
końcu:) Cracouie per Mathiam Scharf- 
fenbergk. Impensis yero Marci Scharf- 
fenbergk. Ciuis ac bibliopolae Craco- 
uien. Anno recuperatae salutis 1528. 
w 8ce, kart 30. 

Wierzbows. HI N. 2133. 

Czartor. — Raczyńs. 

— Precatio Dominica in septem por- 
tiones distributa. Bez w. m. i r. (Ba- 
sileae, Froben, 1523). 

Dedic Jodoco Ludor. Weissenberg(Decio). 

— Precatio Dominica, digeôta in 
septem partes, iuxta septem dies per 

Exomologesis sive modus confi- 

tendi per eundem, pia & erudita opera 
nuncnata & excusa. Ann. M.D.XXIIII. 
(1524). B. w. m. dr. w 8(ie, k. nlb. 36. 

Czartor. ttRAZM. 

— Precatio dominica in septem por- 
tiones distributa per .... Cracoviae apvd 
Hie. Viet. (Drzeworyt gołębicy, wy- 
obr. Ducha S.) (Na końcu:) Impresanm 
Cracoviae per Hieronymum Vietorem 
a. 1525. mensę Junio. w See, kart 
nlb. 21. 

Wewnątrz 8 drzewor. z wyobrażeniem alle- 
gor. Modlitwy pańskiej. - Na k. 2giej de- 
dykacya Erazma: Jodoco Ludorico Yb- 
senburgensi, Seren. Polon, regis Secretario 
et oratori S. D. Tu pochwały Polski. 

Na dwu kartach ostatnich wiersze : Oratio 
dominica in versus adstricta Casparo Ur- 
sino Velio authore. Precatio ad Deom 
Patrem Nobilis Georgu Lagi Silesii. Chri- 
stianae Religionis sanctiones, sen symbo- 
lum apostolicum. 

Czartor. -^ Ossol. — Kórnik. ! 

— Contenta in hoc libello. Preca , 
tio Erasmi Roterdami ad Virginis filium | 
Jesu m humani generis assertorem. Pe- i 
an Virgini matri dicendus. Obsecratio 
ad Virginem matrem Mariam in rebus 
adversis. [Niżej na karcie tytułowej po- i 
piersie Erazma Roterd. z napisem w oko- 
ło: Erasmus Roterdam.] (Na końcu.) 
Cracoviae apud Hieronymum Vietorem. 
Anno A Christo nato Millesimo quin- 
^ente8imovigesimooctavo(1528). w 8ce, 
kart 21. 

Na pierwszej karcie dedykacya wydawcy 
M. Anselmi Ephorini Silesii w formie listu: 
Andreae Vogelweider Ciri Cracoviensî. — 
Na karcie 8ej : Precatio, Finis. — A od po- 
towy kartki zaczyna się: Paean Virgini 
matri dicendus. 

— Purgatio ad versus epistolam non 
sobriam Martini Luteri a. 1534. (Na 
karcie tytuł, od góry orzeł polski). Ba- 
sileae. w 4ce. 

Nic zresztą nie ma polskiego. Jest z tegol 
roku takie inna edycya, któr% ma BibL 
Jagiell. ale ta bez orta. Giejsztor. 

— Querela pacis vndique gentivm 
eiectae profligataeque. Avtore Desyde- 
rio Erasmo Roterodamo. (Na końcu:) 
Impressum Cracouie per Hieronymnm 
Vietorem. Anno Christi. Millesimo Quin- 
getesimo Decimo octaao (1518). Trice- 
sima die Aprilis, w 4ce, karta tyt. 
k. nlb. 1 i Str. 41. 

Tytuł ozdobiony ramką, w której u dotu ejr- 
fra Wietora. Dedyk. : Praesuli Traiectenai 
Philippe. — Są dwa odbicia, róiniące sîe 
tem, iż w jednych na końeu podano datę ERAZM. ERAZM. 91 Trioesima die Aprilis, w innych: Tricesi- 
ma die Martij. 
Wiflzn. IX 8^, ma prócz str. 41. jeszcze 8 
k. nlb. na końcu. — Bandt. H. dr. K. P. 
II. 362. — Wierzb. II. 952. 
Akad. — Czarnee. — Czarter. — Jagiell. — 
Kórnik — OsboI. — J. Szembek. 

— Toż:... Cracoviae apud Mat- 
thiam Scharfenberg 1534. w 8ce. 

Edycya nieznana w dziele : Bibliotheca Era- 
smiana. Oand. 1893. 

— De ratione studij: ac legendi in- 
terpretandiqae auctores libellas aureus. 
(Na tytule:) Radolfus Agricola Junior... 
(12 wierszy łacin.) (Na końcu :^ Excu- 
sam Graccouiae per Hieronymum Vie- 
torem feria secunda post Barbarae. An- 
DO domini Millesimo quingentesimo de- 
cimo nono (1519). Telos. w 4ce, 12 kart 
nlb. (sygn. C4). 

Jocher 1. — Wierzbows. III. N. 2091. 
Branic. — Czamec — Czarter. — Ossol. — 
Bibl. tow. Przyj. N. pozn. 

— Toż:... aureus. Officium discipu- 
lorum ex Quintiliano. Qui primû legendi 
ex eodem. Erasmi Contio de Puero Je- 
su in schola Coletioa Londini instituta 
pronnuntianda. Eivsdem. Expostulatio 
Jesu ad mortales. Item. Carmina schola- 
ria. Cracovie Anno Domini Mil. Quingen. 
Vicesimo septimo (1527). w 8ce, k. 14, 

Dedjkacya : Petro Viterio liberaliam discipli- 
nanun profesaori. — (Na końcu :) Impressom 
Cracooiae per Mathiain Scharffenberger, 
anno domini M.D.XXVII. menée Novembri. 

Wierzb. Ul. N. 2129. 

Czarnecki — Dzików. — Moszyńs. 

— Toż. B. W. m. (Gedani?) 1H07. 
w 8ce, str. 28 i Index. 

Warsz. Uniw. 

— Rieerstwo Cbrzesciańske^ a ży- 
wot Duchowny To iest. Nauka Praw- 
dziwa Chrzesciańska, iako mamy z nie- 
przyiacelmi naszemi głownemi (z czar- 
tem, światem y ciałem naszym) usta- 
wicznie walczyć a Duchownie (aż do 
śmieci (sic)) żyć. Pracą i nakładem 
Jana Secluciana wydane, a przez Wo- 
ciecha z nowego miasta z kxiazek Eraz- 
musa Rotrodama nowo przełożone. Dru- 
kowano w Królewcu Pruskim, u Jana 
Daubmana, 1558. w 4ce, kart 7 nlb. 
i kart CLII. 

Druk gocki; tylko w tytule wyrazy: to 
iest, antykwą. Tytuł w czçâci drukowany | czerwono. — Dedykacya Wojciecha z No- 
wego Miasta Łukaszowi z Górki. Poprze- 
dza przedmowa Seklucyana, za którego 
przewodem uskuteczniony przekład. 

Wodne znaki papieru są 4: 1) R^ka, na 
której dłoni lilia, a u góry gwiazda. 2) Kula, 
przez którą przechodzi pręt z hakiem u 
góry a z różą pod kulą, w której są dwie 
krzywe belki. 3) Dzban z pokrywą w ko« 
ronie, a nad koroną różyczka. 4) Wazon 
mający u góry lilię. 

Jocher 4158 a. Czarter. 

— Księgi pierwsze to iest, Rycer- 
stwo chrześciańskie & żywot duchowny 
nà 22. części rozdzielone. Jako mamy 
z nieprzyiaéielmi naszemi głownemi, 
z czartem, światem, y ciałem naszym 
vstàwicznie walcżye, à duchownie aż 
do śmierci żyć. — Księgi wtóre. Jako 
się przygotować ma Rycerz Chrześciań- 
ski ku śmierci, à potym wyprawić się 
do wiecznego żywota. — Księgi trzecie. 
Jako się cieszyć ma człowiek smętny 
po zmarłym & miłym przyiaćielu swoim. 
Nowo poprawione. Drukowano w Wil- 
nie u Jana Kàrcanâ. Nakładem Pân& 
W&lentego Kownackiego Roku Pańskie- 
go, 1585. w 4ce, str. 32. 236; 7. 104; 
4. 25. 3. 

Dedykacya Mik. Erz. Radziwiłowi, wojew. 
Nowogr., podp. Wal. Kownacki w Zoludku 
1. Maü 1Ô85. 

Każda księga ma tytuł osobny. Druga księ- 
ga ma tiüd : 

Księgi wtore. Przygotowanie Rycerz& 
Chrzesóiańskiego ku amierói, à wypràwÀ 
do żywota wiecznego, kńżdego pielgrzyma 
ziemskiego. 

Trzeciej księgi tytuł: 

Trzecie księgi to jest pocieszenie w ża- 
łosnym smutku, po 6mierći miłego przy- 
jaciela, do smutnego cżłowieki uczynione. 

Maciejows. Piémienn. III. 32—^3. — Wierzb. 
U. N. 1633. — Jocher 4158 Ô. 4163. 
Chreptew. — Dzików. — Wileńska. 

— De rerum verborum copia. (Na 
końcu :) Apud candidam Sarmatiae Cra- 
coviam in aedibus Hieronymi Vietoris 
mensę JuUo M.D.XXIII (1523). [Nas. 
ostat. jest rycina wyobrażająca Terrai- 
nusa]. w 8ce, k. 24, str. 214 i k. 1. 
(Brak tyt.). 

Wierzbows. I. 62. Warsz. Uniw. 

ERAZM Dezydery Roterodamus i BO- 
NAMICUS Lazar. Ad Serenissimvm et II- 
Ivstrissimvm Principem dominum Sigis- 
mundum Augustum Poloniae Regem 98 BRAZM. ERfiBNIUS. inmorem Lazari Bonamici epistoła. Item 
epistoła Erasnli Rotetodami ad Reve- 
rendisimum dominum Petrum Thomi- 
oium Episcopum Cracouien. Regni Po- 
loniae Vicecancellarinm. In Regia Vrbe 
Cracoviensi Hieronymus Vietor impres- 
sit. Anno M.D.iXXIlI. (1633). w4ce, 
k. 4. 

Epistoln Lasar! datowana Patarii Cal. Mar* 

tÜB ; epistoła Erasmi : De amioitia colelida, 

Friburgi 10. Martii 1683. 
WienbowB. III. N. 2156. Curnec. 

(Erazm Dezydery Roterodamus). 

Âpologia diluens nugas Erasmi in sacras 
reîigiones. Praecipue assertiones^ quibus 
in âpologia respondetar. Cracoviae, 
1540. Ob. Carvattus Ludovicus. 

— Inscriptio ad statnam Desiderii 
Erasmi Roterodami. 

Ostrów. Srada lat. Insoript. 1747. t II. 124. 
•— ob. Antoninus Joan. (Elegia 
1636) — Carvattus Ludwik (Apologia 
1640) — CatoD.(Disticha 1670—1676) 
— Cicero (1628) — Ciołek E. (Orationes 
1619) — Damianus Jan (1615) — 
Euripides (Hecuba 1611) — Ensebius 
(Epistoła 1613) — Franconius Mathias 
(Epitaphia 1637) — Goetzius (1766) — 
Joannes Chrysostomue (De beato 1628) — 
Juszyński Hieron. (Bunt 1792) — Li- 
lius G. (16Ź3) — Lucianus (Astrologia 
1631) — Mosellanus Petrus (1647) — 
Novic&mpianus Alb. (De corruptios. mo- 
ribuB 1661) — Nowy Testaient (Biblia 
1662) — Polidamus Val. (de laude me- 
dic. 1632) — PerottUB N. (grammat. 
1636) — Querela (1634) — Seklucyan 
Jan (Pieśni chrzesciańskie 1659) — Se- 
neka Lucius Anneus (Formula honesta 
vitae 1632) — Syrus Publius(1690) — 
Ursinus Jan (Modus epistolandi) — Vi- 
tellius Erazm (Oratio 1618) — Vivis J. 
Ludv. (Valentini Ubellus aureus 1637). 
Encykl. pow. Org. VIII. 363—360. — Wi- 
zer. i roztra. nauk. Wilno 1837. XVI. 31— 
97. — Czermiński w Boczn. Tow. krak. 
T. Xin. 235—6. — Czasop. nauk. im. Os- 
Bolińskich 1850. Z. I. s. 58—66. (o związ- 
kach Erazma z rodzina Łaskich). — Przy- 
jaciel ludu Rok I. 223 i L — Krasicki, 
Dzieła 1840. VU 2.31—9. — Encykl. 
wielka illustr. — Bibliogr. polska, II. 33 
(Gheeraedg), oraz VÎI. 94—5. — AUg. 
Deutsche Biogr. VI. 160—180. (Erazm Św.) Góra Libanu Cedrami 
nieśmiertelnych uczynków i swiatobt 
wycli cnot, w wielkim m^zemuku 
Chrystusowym Erazmie S. Biskupie 
Antyocheńskim , zaszczepiona, teras zaś 
na większy honof tego Sługi Boskiego, 
na większe wsławienie osobliwszemiiaak 
niebieskich darami słynącego i w po- 
trzebach ludzkich wszelkiemi Dobro- 
dzieystwy sprzyiaiacego Patrona, okn 
ludzkiemu y sercom pobożnym wysta- 
wiona R. Pańs. 1743. w Drukami aka- 
demickiey Zamoyskiey. w 8ce, k. 15. 
Jocher 6913. 8365. Onol. 

— Nowenna czyli zbiór krótkiego 
nabożeństwa na honor S. Erazma, Bi- 
skupa, i Męczennika w potrzebach róż- 
nych doznanego patrona na dni dzie- 
więć to iest: na pamiątkę dziewięcio- 
rakiego męczeństwa iego ułożony, któ- 
rego to męczennika uroczystosó w nie- 
dzielę pierwsza po dniu 2. miesiąca 
czerwca w koäciele X« X. Bernardynów 
Warszawskich na Krakowskim prted- 
mieńciu odprawować się zwykła« W War 
szawie, w drukami P. Dofour, konsj- 
liarza nadwornego J. K. M. i Dy- 
rektora Drukami korpUsa kadetów. 
M.D.CC.LXXXV. (1785). w See, 1 k 
tyt., str. 36. 

Pierwsza approbata w Warttawie 9. Apiil 
1772. — Bzeóz wyszła z pod {ii6ra ko- 
biecego, 00 oznąjtaSa dwawSerss: 'Hiktón 
chwalę męosennika wnoei '— o pozdro- 
wienie proei. 

Jagiell. ~ ttrasińs. 

Erb Jan, Poznańczyk ob. Stupanoe 
Emmanuel (Animae humanae essentia 
1627). 

Erb Łukasz ob. Dambrowski X. Sa- 
muel. 

Erb Małgorzata ob. Dambrowski 
X. Samuel. 

ERBENIUS Lubertus, Darmstadino- 
Hassus. Cum bono Deo. Disputatio in- 
auguralis Galenico - Chymica de Lue 
Castrensi seu peste privata militum 
vulgo Febri Ungaria vocata, quam au- 
thoritate amplissima Fac. medicae in 
illustri et antiqvissima Francofurtana 
ad Oderam Universitate pro gradu Do- 
ctoratiis, eiusdemq; privilegiis ac insi- ERBPALL. ERBNSTBRK. gnibus, in ntraq; medicina conBequendis 
praeside Viro ClariBsimo et Excellea- 
tissimo Dno ChrititophoFO Ucsino Mdd. 
Doct. et Prof. et p. t. Decano specta- 
bili pablicae offert emditoram cenaorae 
Hagnauimi Herois Illustrissimi ac Cel- 
sissimi Dn. Dn. Nicolai â Potock Potooki 
Sapremi Exercitüum Polonicoram Gene- 
ralis ftc. &c. Archiater, et in Exercitn 
Polonico Medicns Castreusis Ordinarius 
Lnbertüs Erbenios Darmstadino-Hassus 
ad diem SO. Decembris in CoUegio Ma^ 
jore horis ante- et pomeridianis. Literis 
Nicolai Cochii, Acad. Typogr. 1660. 
w 4ce, kart 11. 

Ded. BogQslao Sadsiwil neo non Sig. Priy- 
Jemski et Henrico Comiti a Danhoff. Druk 
w Frankfurcie. — Ostatnią kartę twoną 
Àdditamenta. W nich daje 19 tez: 1*0- 
mnee morbi sunt enrabilee! ergo podagra, 
plica rutenica. 9** Quare frigidi, ratione 
poli, Poloni calidiores fn Yenere ipsis 
Gallia, aat minimum his paret? Jagiell. 
Erbfall ob. SchUtKc Kasper (Knrtzer 
u. gründlicher Bericht 1676). 

Erburt Valentinus (Herburt) ob. Po- 
gianus Julius (Epistolae 1762). 

Erdbeschreibung (Grosse)... 5'^ Band: 
Polen und Lithauen, Troppau 1786. 
ob. Büsching Ant. Fryd. 
Bentk. H. lit H 646. 

Erdelyi Josephus ob. RadziTil Nioo* 
laus Christoph. (Jerosolymitana peregri- 
natio 1756). 

ERDMANN Georg. Als Peter der 
Grosse mit der Kaiserin Catharina Aler. 
von der in Persien geendigten Compa- 
gne in Dero Residentz Stadt Moskau 
zurückkehrten &c. Dantzig 1723. fol. 

Ob. Fidacke Joannes (Ad Nuptias 1737). 

Erdmdy łerzy ob. Dominions (Eliasz 
1685). 

Erdaedy Ladisiaus Adamus ob. Drie- 
acbius Ger. Cornel (ingressus 1720) — 
Pesta (1720). 

Erdody Elibieta de Felso ob. Domi- 
nicus (Eliasz nowy 1685). 

Erdziessov Jacobus ob. Aristoteles 
(TextuB 1521) — Dubravius J. (The- 
riobulia 1521) — Sabellicus M. Anto- 
nius (De rerum iuvent. 1521). 

Erectia planktów ob. Jaczyński Raf. 
(1637). Erectio confraternitatis sacerdotalis. 
In Decanatu Samboriensi. Anno Domini 
1668. Die vero 8 Mensis Februarij 
facta. Leopoli, typis Collegii Societatis 
Jesu 1668. fol. k. 3. óśsol. 

— et fundatio Crossensis Anno 1720, 
8 Septembris. Theodorus Potocki Episc. 
Varmiensis. (Bez osob. tyt.) B. w. m. 
dr. i r. fol. kart 2. 

Dotycsy kofoiola Crossen w WannU. 

Gruchot H. Znr (}esch. Jesuit, mówi, ie 
druk. w Brunsbergu. Powohije się na Sy- 
nod. Stat. Ssembeka, 1726. str. 88. 

JagieU. 

— episcopatus Vendensis in Livonia. 

fol. Branic 

Erectione (De) academiae Craco- 
viensis. 

Jest w: Źjcie, cuda y dńeje S. Jana Kan- 
tego przez X. Putanowioaa. Krak. Ak« 
1780. fol. ark. îxxx«. 

— ob. Klemens XI (Mirecki St. et 
institutio 1712). 

ErekCia Lwowskiey Vnnversitatis 
(tak) żadnego y żadnemu prawu ani 
Statutom Królestwa przeciwna nie iest. 
Informacia. Z pozwoleniem starszych. 
Roku P. 1760. fol. kart 13 (ark. GJ. 
Czfeć I obejmuje: Przywilej Augusta ifl 
1768 i BnUę 1759. Czc6c II: Erekcia wy- 
rażona Akademii Lwowskiey nie uymuje 
godno6ci prawom y przywileiom zacney 
Krakowskiey y Zamoyskiey Akademii aoi 
konstytaciom królestwa. 

Jagiell. — Ossol. 
Eremita Blasius ob. Paraeneses 
(1536). 

Eremita prImus ob. Teretius Gre- 
gorius (Directorium spiritualis vitae 
1649). 

Erentfeste Ed. ob. Boot Abr. (1632). 
ERENSTERN (Ehrenstern) Warne- 
frid. Schwedische Religions - Kappe In 
einem politischen Gesprttch über neuli- 
cfaes in Elbing publicirtes Mandat und 
darauf eingeführtes neues Kirchen Re- 
giment vorgestellet... durch Wamefri- 
dum Ehrenstem... MDCLVII. (1657). 

w 4ce, 8 k. nlb. Warsz. üniw. 

— Sweetsche Religions kap voor- 
gestelt ende bekent ghemaeckt in een 
t'samenspreking rakende seecker Pla- 
caet tot Elbinghen gepubliceert, ende 
daer op een nieuwe ingevoerde Kercke- u BRBSSIUS. ERKLÄRUNG. lijcke Regerioge. Bez w. m. 1659. 
w 4ce, str. 12. 

Painflet ten jest kommentanem do edjktu 

generała Van der Lind z 7 sierpnia 1657 r. 

W edjkcie tym aaznaczono, iż wojna 

K Polaka jest religijna. 

Eressius ob. Aristoteles (Ethicomm 

1582).' 

Ergot (Zaraza) ob. Curtius Fr. (Opis 
1786). 

ERHARDI Asmus Fryderyk. Disser- 
tatio theologica de quaestione nnm 
dissidentes in Polonia dicendi sint hae- 
retici? Quam praeside viro celeberimo 
et snmme venerabili Joanne Ernesto 
Schuberto S. TL D. et Prof: Publ. 
Ord: in Regio Consist. Ecoles. Cosiliario 
et Pastore ad Aed. St. Mariae in aca- 
demia Gryphica. D. IV Sept. A. R. S. 
M.D.CCLXVn. publice defendet As- 
mus Fridericus Erhardi Schmalsteda- 
Holsatus SS. Theol: C. H. L. Q. C. 
Gryphiswaldiae Typi^ A. F. Rose, Reg: 
Acad: Typogr: (1767). w 4ce, k. 1, 
str. 24. 

Dedjk. Georg. Christiano a Wolf Ordinom 
Alex. Newski et S. Annae equiti anrato. 
Jocher 9692. Jagiell. — Ossol. 

Erhardus Thomas Aquinus ob Bi- 

bKa (1771). 

ERICI P. Carmen de obitu Cathari- 
nae Reginae. Rostochii 1584. w 4ce. 

Erichson Gustav ob. Zeitter Joh. 
Wilh. (Erster Bericht 1656). 

Eridanus inter sidera ob. Erosnow- 
ski Fr. (Lubomirski Al. 1703). 

Erinnerung (Eine wohlmeinige) sich 
vor der Pestilenz zu praeserviren. Thorn 
1708. 1709. (Po niem. i pois.). 

Jest to wyciąg z dzieła Zemekego : Das yer- 
pestete Thom, str. 26. 

Erinnerungen (Nothige) an den Ver- 
fasser des anonymischen an S. Chur- 
flirstl. Durchl. zu Sachsen gerichteten 
Aufsatzes über die Annahme der pol- 
nischen Krone. Leipzig, bey Voss und 
Leo. 1792. w 8ce, stron 60. 

Ob. Annehmung (1791) — Beleachtung — 

Etwas gegen Schrift — Warum soll. 
Pilat Liter, polit, str. 154. Jagiell. 

— ob. Förster Georg (aus dem J. 
1790). 

Erinnerungs-Schreiben an diejeni- 
gen Zeitungs- Verfasser, welche ihre Schreib-Art mit dem Vertumno zam 
öffteren verändern. Aus dem Lateini- 
schen. (Hamburg) 1735. w 4ce^ str. 15. 
Wymierzone przeciw roszczeniom Stan. Le- 
szczyńskiego do tronu Polskiego. 

Errinerungsschrift ob. Biörenklaa 
(1658). 

ERIZZO Sebastiano. Discorso di M. 
Sebastiano Erizzo, sopra le medaglię 
de gli antichi. Con la particolar dichia- 
ratione di esse medaglie : Nella quäle 
oltre airistoria de gli Imperadori Ro- 
mania si contengono le imagini delie 
Deita de i Gentili, con le loro allégorie; 
et insieme vna varia et piena cogni- 
tione delie antichità. Nuovamente ristam- 
pato, corretto, et ampliato. (Na końca:) 
In Vinegia appresso Giovanni Varisco, 
et Compagni MDLXVIIL (1568). w ic^, 
k. 8 nlb., Str. 780 i k. 1. 

Dedykacja: al seren. Sigismundo Angtuto 
re di Polonia, Girolamo Kusceli ; dat. w We- 
necyi, 4 marca 1559. 
Wierzbows. 1 N. 295. Waraz. Uniw. 

— Discorso dî M. Sebastiano Erizzo 
sopra le medaglie de gli antîohi. Con 
la dichiaratione délie monetę consulari. 
et délie medaglie de gli Imperadori 
Romani. Nella quai si contiene nna 
piena e varia cognitione deli'istoria di 
quoi tempi. Di nuouo in questa terza 
Éditione ristampato. In Vinegia Ap- 
presso Giovanni Varisco et Compagni 
1571. w 4ce, k. 8, str. 98, k. m 
i od Str. 99—780 i k. 2. 

Dedykacya: al ser. Sigismundo Augusto re di 
Polonia. (Na końcu :) In Vinegia appreeso 
Giovanni Varisco et Compagni MDLXVIIl. 
(1568). 

Wierzbow. Il N. 1466. 

Zbiór Mat Bersona. 

— Toż:... in questa quarta éditione 
dair istesso authore revisto et amplieto. 
In Venegia appresso Gio. Varisco e Pa- 
ganino Paganini. B. r. w 4ce, 8 kart, 
str. 282 i 572. 

Dedyk. al. sereniss. Sigismundo Augusto re 
di Polonia, Girolamo Ruscelli. Czartor. 

Erlclärung (Nunmehr eingelaufene 
gewisse), Von der drey St&nde, als 
Friedens-Mediatoren Hohen Bedienten 
anstatt einer Antwort auff die von Ihrer 
Eönigl. Majestät in Schweden zu den 
Friedens-Traktaten verordnete Commia- ERKLÄRUNG. BRNDTELIUS. 95 sarien Ihnen eingehändigte Schrift, aus- 
gefertiget Anno 1669. w4ce, k. 2. 

OSBOI. 

— des Kupfers, Welcher bey glü- 
cklich erfolgter polnischen Crönung S. 
Königl. Majestät des Char-Fürstens 
von Sachsen, und dessen AUerdurch- 
laachtigter Frau Qemahlin Königl. Ma- 
jestät wie auch des Chur-Printzens Kön. 
Hoheit zu Ehren verfertigt worden. 
(1697?). w 4ce, str. 4. Oasol. 

— (Recht Catholische gründliche 
und kurze) des alleinseelig machenden 
Glaubens.... Braunsberg 1728. w 8ce. 

— der Rechtmässigen Ursachen der 
EntSchliessung Seiner Kays, und Kath. 
Majestät, Sr. Kays. Majestät 7on Qanz 
Rassland, und Sr. König. Majestät von 

Preassen, Ihre Völker in Polen 

einrücken zu lassen. Herausgegeben 
ira Monat August 1733. (Bez wyr. m.), 
w éce, kart 16. 

— ob.BotsaciusJ. (cathechismi 1676, 
Artickels 1637) — Danzig (gründliche 
aus man Ursachen 1Ö77, wegen Zutritt 
1704) — Gertich N. (den Seelen 1669) 
— Herlioius (Sonnenf. 1599) — Her- 
mann Z. (1650) — Jacob Herzog in 
Lieffl. (Piltisch. Gesand. 1656) —Ka- 
rol X (und Versicherung 1656) ~ Lu- 
ter M. (Catechismus 1648) — Olszow- 
ski A. (welche Churfürst 1668) - Sraal- 
cius (von Gottheit 1593) — Sobieski 
Jan (der Sinnbilder 1676) — Wolzogen 
J. L. (Meinungen 1666) — Wyżycki 
S. (Karol Gustaw, über Anbringen 
163.5). 

Erläuteruug der Rechte der Dissi- 
denten verbunden mit den Gerechtsa- 
men der um ihre Erhaltung bemüheten 
Mächte. St. Petersburg im Deccmber 
1766—1767. w 4ce. 

Toż samo wjszio po polsku i po franc. 

Jocher 9702. Warsa. üniw. 

— ob. Büsching A. F. (Geschichte 
der Confession 1784) — Dantzig (Will- 
kühr 1761) — Kurlandya (1770) — 
Haukisch J. (des Berichtes 1660) — 
Palezowski (Abfertigung 1606) — Pa- 
scher N. (der Verantwortung 1604). 

ERLER Nicolaus. Judicium centu- 
liatum seu de multiplici diversorum judieum officio ae potestate itemq. so- 
lemni judiciorum utriusque fori strepitu 
ac forma. Thèses centum quas Deo Opt. 
Max. adivvante auspiciis lUustr. et Rê- 
ver. Principis ac Domini D. Epise. 
Cracov. Ducis Seuerien. et Maecen. 
sui colendissimi praeside Claudio Chri- 
stophorino Pontimussano pro suprema 
juris utriusq. laurea fervori disputan- 
tium solide die nempe ad XVI kal. 
Septemb. indulto... publice discutiendas 
proponet Rev. D. Nicolaus Erler De- 
canus Sandecensis. Mulsiponti, Typis 
Caroli Mercatoris Sereniss. Lotharingiae 
Ducis Typographi. M.DC.XX. (1620). 
w 4ce, kart 4, 48 str. i ark. 1 na końcu. 
Dedykacja do Marcina Szjszkowskiego Bisk. 
krak. Ossol. 

Ermahnung an die edlen Polen aus 
dem Polnischen ins Deutsche versetzt. 
Anno 1698 d. 7. April, w 4ce. 

Ermahnungen ob. Reusner J. (1597). 

Ermicius Petrus ob. Ursus Joannes 
(Oratio panegyrica 1530). 

Ermland ob. Abel Kasper (1747). 

Ermländische BischöfTe ob. Schlie- 
ben Job. Albert (Lob und Leben 1683). 

ERMLICH Ernest. Heilige Cyrillus 
u. Methudius. Wien 1736. w 4ce. 

Ermołogijon iii katawasija (Irmolo- 
gij) sderza w siebie cierkownaja pie- 
nija i prócz. Napieczatan wo Lwowie 
w 1723. w 12ce, kart 1, 150 i 3. 

Sopikow, Ca. 1. N. 422. — Karat. N. 1496. 
Bibl. Petersb. — Akad. Nauk PeterBb. 

ERNDTELIUS Chrystyan Henryk (ur. 
1670 w Dreźnie, f 1734). De flora Ja- 
poniensi epistoła ad J. F. Breyne. Dres- 
dae. 1716. w 4će. 

— Plantarum circa Sedlicenses ther- 
masElenchus. Norimbergae. 1723. w 4ce. 

— De usu historiae naturalis exo- 
tico-geographicae in medicina. Lipsiae, 
1700. w 4ce. 

— Warsavia physice illustrata, sive 
de aëre, aquis, locis et incolis Warsa- 
viae, eorundemque moribus et morbis 
tractatus. Cui annexum est Viridarium, 
vel Catalogus plantarum circa Warsa- 
viam nascentium Autore Christiane Hen- 
rico Erndtelio, Phil. & Medic. Doetore, 
Sac. Regiae Maj. Polon. & Elector. Sa- M fiKKBSt. ftimssn. xon. Ajfchiatro, et Nat. Cnrioe. Genna- 
niae CoIIega. Dresdae, apad Job. Chri* 
stopfa. Zimmermanni Haered. et Joh. 
Nicol. Gerladbium MDCCXXX. (1730). 
w 4ce, k. 4, 8tr. 247. — Nadto: Viri- 
darium sive CatalogOB plantarum circa 
Wanaviani nascentiam. w 4ce, str« 182. 
D«dyk. Friderioo Angaito Bagi P^lonianun, 
W przedmowie wfponuûane jest pimo wydane 
pnes AlousefTO Sirapiasa doktora rodziny 
RadziwiOowsklej, okolo rokn 1698: Ab- 
tordo-Vera (in qnibus, ultimae editionii 
anetee, paoca etîam de Tieta, moribn« et 
morbis polonorum inyenies). — Wspomina 
dalej tyob: Martinas Bemîzius. Andreas 
Cnoffelias, Simon Schnitze ToruDianin, 
Jan Palerson Hain, Onnplirins Bonilgli. 
Ten ostatni wydał roku 1720 dzieio: De 
Plica, Peste et Febribus malignis. — Meteo- 
rologia Warszawy idzie od str. 69—118. 
De IncoUs Yarsayiae s. 133. De morbis 
8. 14A, 
Do Yiridariom dodane s^ widoki Warszawy, 
Marymonta i kolumny ZygmonCa III. Te 
8 ryciny rysował Mock i Erodtelms, ry- 
tomal M. Bodener w Dreinia 
Malte Bron pisze na str. 10. te słowa: £d 
16Ö3 (?) le médecin Panlli, de Copenhague 
avait publie une Flore de Varaorie, copiée 
en grand partie par Emdtel. Tego atoli 
Erndtejiue nie wspomina, owszem twierdzi, 
ie sam zbiera! i badał rośliny, i noinen- 
klatur^ polska dolo£ył. 
Bentk. H. lii. H. 410. — CuWer Hist. nauk 
przyr. 1S54. IV. 264—8. 290. — Encykl. 
Org. VIII. 380. - Gaz. Pols. 1871. N. 
172. — G^siorowski Hist. medyc. D. 
367—371. 
Branic. — Chrept. — Czartor. — Dzików — 
Jagiell. — Ossoliń. ^ Przeźdz. — Warsz. 
Uniw. — Wileńs. 

ErAMt ob. Brutus J. M. (de lapi- 
dibus 1590). 

ERHESTUS Hassiae Landgravius. 

Audiatur et altera pars, seu copia lite- 
iMrani Eroesti Haseiae Landgrayii in 
Apologiam Valeriani Magai coatra im- 
postuEasJesuitaruB). 1661. B.m. w 12ce. 
Jocher 9329.a. 

Toż wyszło po niemiecku p. t.: Man muas 
auch den andern Tbeil hOren.... etc. Bez 
w. m. 1661. w 12ce. 
Porównaj : Magni V. (Apologia). 

(Ernestus Hassiae Landgr.) Motiva 
eonversionis ad fidem eatkolicam Sere- 
nisaimi et Celeiarmi Prineipis ac Do- 
mini, D. Emesti Haaatae Landgrarii, 
Frimeipis HirBohfeldenais; Comitis Gatti- 
meliboei; Deciae, ZiegeDhain, Kiddae Sehavrenburg etc. Coloniae Agripinae 
apud Jodoeum Kaloovium et Wühel- 
niuDi Friessenium 1652. w 4ce, 2 k. tyt, 
kart nlb. 6, str. 457^ (»raz Index. 
PXvytem: 

Acta diaputationis habitae Rheinfei- 
sad apud S. Goarem Inter Valariannm 
Magnum, F. Capnocinum, Misaionariam 
Apostolicum et Magnificum D. Petram 
Haberkomium, S.S. Theologiae Docto- 
rem et Academiae Gieseensis Profeso- 
rem^ cum eonmdem CoUegis In prae- 
aentia Celsisaimi principia Emeati Has- 
siae Landgravii. Coloniae Agrippinae 
apud Paulum Mettemich. B. w. r. (1652). 
w 4ee, atr. 59. 

— Theologorum catholieorum ex or- 
dine Fratrum Minorum nuncupatorum 
Capucinorum Actio secunda. Pro dispa- 
tatione inter praecipuos dissidentes de 
fide Christiana proposita a Celaissimo 
Principe Ernesto Hassiae Landgravio... 
Coloniae Agrippinae apud Paulum Met- 
t«rnich 1652. w 4ce, k. 2. 

— Toż:... Actio tertia. 1662. w 4ce, 
k. 4 .— Actio IV. 1662. w 4ce, k. 4. - 
Actio V. 1662. w 4ce, k. 7. 

Emestus Architlux Auatriae ob. 
Brutus Joan. Mich. (1590) — Legatio 
(1573) _ Myszkowski Piotr (1573) - 
Pemstein (1578) — Severinus Klem. 
(ad illustriss.) 

Ernest Bogusław X** Croi ob. Hej- 
binius Joannes (1675) — Kancyonal 
(1671). 

Ernest lan Biron, X** kurlandzki, 
ob. Biron (Laudum 1764). 

ERNE8TI August WilhsliR (1733 
f 28 lipca 1801). Disputatio historico 
critica qua Hosium (?) concilie Nic»eno (?) 
non praeaidiase ostenditur. Lipsiae 1 758. 
w 8ce. 

z Katalogu ksi^an. 

ERNESTI Jan. Vermehrter polnischer 
Donat. Thorn, 1689. w 8ce. 

Pierwszej edycyi tytuł: Polnisober Weg^ 
weiBer. (Obaoz nüej). 

— Vermehrter und an vielen Orten 
Terbesserter polnischer Donat, daiinnen 
zu finden: 1. Ein guter UAterncht, wie 
Buchstaben, Sylben «od gantee Wörter 
aoUen ««egeaproohen werden. 2. £ine fiftNESTL BtmBSTl. W richtige Art zu decliniren, allermassen 
solche, nach ihren generibos, eingerich- 
tete Paradigmata anfgesetzet sind, nach 
welchen die damnter gesetzte Substan- 
tiva können decliniret werden. 3. Un- 
terschiedliche Verba, welche nach ihren 
temporibus, numeris, personie mit der- 
gleichen im Hauswesen, Handlangen 
und gemeinen Lebenswandel vorfallen- 
den Zusätzen versehen sind. 4. Einige 
Gespräche, welche zum gemeinen Ge- 
brauch dienen. Breslau in der Bauman- 
nischen Erben Druckerey, druckte Jo- 
hann Jancke Factor 1702. w 8ce, 594 
stron. (Druk w dwie kolumny). Akad. 

— Ekscytarz serc nabożnych du- 
chowny, w Modlitewni krescian wier- 
nych pokazuiących , iako rano, i na 
wieczór się modlié, a przytym też Bogu 
dziękować maią. Z niemieckiego na ię- 
zyk Polski przełożony przez Jana Er- 
nesti. -(Poczem :) M. J. A. M. P. P. Królr 
kie pokutne więc i przy komuniey s. 
Dabożeństwo. Na Polski przeniesiony 
przez Jana Emesti. Toruń, drukował 
Krystyan Beck 1687. w 12ce, k. nlb. 
2, Btr. liczb. 66 i 78. Krasińi. 

— Neu aufgelegter und vermehrter 
Polnischer Trichter. Brieg. Bez w. r. 
(1695). w See. 

— Polnisches Hand-Büchlein darin- 
nen nebst denen Stamm-Vieldeutenden- 
Sprüch-Wörtem, auch allerhand täglich 
vorfallende Redensarten enthalten, vor 
die Breaslauisehe Polnische Schul verfer- 
tiget. Schweidnitz, gedruckt bey Chri- 
stian Okeln. 1689. w 8ce, kart 4, str. 
1516 i k. 2. 

Drak w dwie koluiiuij. Przypisać proz% ca- 
temu stanowi kupieokiemu miasta Wro- 
^awia (knpeów po naswisku wymienia). 
Dat. w Wro<^awiu d. 2. lipca 1689 r. Jan 
Emeati. — Tatąj wspomina, Łb został po- 
wołany na nauczyciela Bzkoty polskiej 
we Wrodawin, i ie wydaZ dawniej dziełko 
p. t. Polniacher Donat, wskazujące jak 
dzieci mają się uczyć jC^yka polskiego. 
Obecnie zaft ogłasza podręcznik do łatwiej- 
szego pojęcia tegoi języka. Byłby już go 
dawno wydał, tylko wstrzymywał się z 
drukiem, gdyż zmarły niedawno Baltazar 
Bertennann kupiec i obywatel wrocławski 
ułożył dokładny : Deutsches und polnisches 
Wörterbuch, oo do którego spodidewał się, że go jego synowie wydadzą; gdy zaé to 
nie przyszło do skutku, ogłasza swój wła- 
sny. — Część drugą poczynającą się od 
kolumny 881. przypisał na 4 kartach nlb. 
innym kupcom miasta Wrocławia ^(któ- 
rych także po nazwisku wymienia); dat. 
Wrocław d. 1. marca 1690. r. Jan £r- 
nesti. GUównie, jak sam mówi, korzystał 
ze Słownika i Adagiów Knapskiego w tym 
celu, aby jak najczystsze byfy wyraże- 
nia polskie. 

- Ossol. — Uniw. lwów. — Forytarz języki polskiego, oso- 
bne, rzeczy niemal wszystkich, âow&, 
mowy różne, y rozmowy dwie, w sobie 
zawierający; niebiegłem w językn tera; 
& osobliwie młodzi Wrocławskiey ku 
lepszemu, wystawiony. — Förderer der 
pohlnischen Sprache, welcher fast der 
meisten Sachen, einzele (sie) Wörter, 
unterschiedliche Reden, und zwey Ge- 
spräche, in sich hält Den Unerfakmen 
in dieser Sprache, sonderlich aber der 
Bresslauischen Jugend zum besten, vor- 
gestellt von Johanne Ernesti der polni- 
schen Schul daselbst Moderatore. Bre- 
slau in der Baumannischen Erben Dru- 
ckerey. Druckts Gottfried Gründer. 
1674. w 8ce, ark. Oiiij. 

Toż bez wyraź, roku jest w Bibl. Uniw. Wro- 
c2aw. Wymienia je i Lawätz. 

Edyoya bez daty i z datą są jedne i też 
same, albowiem w egzemplaiza z datą 
jest na trzeciej karcie inny tytuł tylko 
polski, a to: Forytarz j^ykâ polskie- 
zawier^ący w sobie słowa, rzeczy prze- 
dniejszych, proste którem oraz mowy różne 
w rozmowach niektoi7ch, przydane są, 
sporządzonyi dla młodzi wrocławskiey przez 
szkoły polskiey tamecznie Rządcę. W dra- 
kami WrocłAwskiey potomków Bauman - 
nowych wydrukował Gottfryd Gründer. 

Dedykacya: listu młodzieńcom Wrocławia. 
Między niemi dwaj Taborscy. Dzieło uło- 
żone w formie słownika polsko - niemie- 
ckiego, nie abecadłowo, bez wyjaénienia 
systemu w układzie zdań. 

Na karcie Jiii nadpis: Auff die selbst und 
beyständige Wörter. Na karcie K,^: Roz- 
mowa. NÂwiedzÀ pążych 4ie przyjaciół. 
Na kar. M„t : Wtóra rozmowa. O rozma- 
wianiu śie kiedy na Rynek chcą i6ć. 

Jagiell. 

— Sonderliche, Polnisch- Deutsche 
Missiven und Zuschriften, so auff un- 
terschiedliche Begebenheiten gerichtet 
sind, und fllmemlich der, die Polnische 
Sprache liebhabenden Bresslauischen 

13 98 BRNESTI. 

Jugend, zum Gebrauch und Nutzen, 
aufgesetzet, und mit einem Register, 
wovon in einer jeden Missiv gebandelt 
wird, versehen, durch Johannem Erne- 
sti, Wolverordneten Morgen-Prediger zu 
S. Hieronymi, und der polnischen Schul 
Moderatorem. Gedruckt zu Lissa, durch 
Benjamin Friedrich Held, 1705. w 8ce, 
k. 2, Str. 336. 

S% ta wzorj podań i raportów po polsku i 
nieiD. Ciekawe do etudjöw pojęć i obycza- 
jów ówczesnych, bo zdaje się, ie czerpane 
z rzeczywistych spraw s^owych i domo- 
wych. Jagiell. 
— Polnischer Wegweiser. Przewo- 
dnik pokazujący pilnemu, iako w krót- 
kim czasie ięzyka polskiego zażywać 
może... w Brzegu 1682. w 8ce. 

Kucharski Ortog. Zaborows. 1826 str. HO. — 
Bentkow. H. lit. I. 209. 

ERNESTI Johan Christoph. (1662 
tu. Sierp. 1722). Q D. B. V. Diatribe 
historica posterior qua praeter genui- 
nam originem, antiques Curlandiae gen- 
tis mores publice recensebit praeses M. 
Samuel Rhaneus, Gramsdena Curlandus. 
Respondente Joh. Christophoro Ernesti, 
Heula-Thuringo, Ad diera III Novemb. 
a. o. r. 1683. [Miejsce druku obcięte, 
ale może Wittenberg?], w 4rce, kart 8. 

Czartor. 

Ernestus Johannnes Ephraim ob. 

Pechner Joh. (Arae Exsequiales 1686). 
ERNEViLLE. Historya Pani Ernewil 
od niey samey pisana z francuskiego 
na polski ięzyk przełożona roku 1783. 
dla zabawy ciekawego czytelnika do 
druku podana. W Lwowie drukiem 
Pillerowskim. w 8ce, Część I. stron 
134. Część II. 144. 

Czartor. — JagieU. — Ossol. 

Ernst Georg. ob. Gise Albrecht 
(Trost-Schrift 1649). 

Erörterung (Gründliche), wer die 
Belau und Kladau, zu graben, zu rei- 
nigen und dero Tämme zu unterhalten 
schuldig ist, Auf Veranlassung des, 
darüber zum öfftem, und noch im 
1732-sten Jahr enstandenen Missver- 
ständnisses, aus alten Uhrkunden, de* 
neu gemeinen, und dieser Lande, be- 
sonderen Rechten, vorgestellet. Dantzig, 
annoMDCCXXXm. (1733). (3«druckt ERROft. 

bey Thomas Joh. Schreiber, E. HocIl 
EdL Hoehw. Rahts und des LöbL 0?- 
mnasii Buchdrucker, w 4ce, str. 48 i l 
plan. 

Plan lyeowal Joh. Charpentier Gip. IngcL 
17.32 , a iealp. S. Donnet — Na k(m 
broBzura podpisana zdaniem, ktirego doie 
literj D. V. F. N. M. mog^ osnacoć 
antora. Csartor. — Jtgiell. 

— der Frage ob. die Refbrmirten 
Lehrer Der Dantzker Kirchen îiotel 
mit gutem gewissen unterschreiben kön- 
nen? MDCLII. (1662). w 4ce, arkG^. 

Ware», üniw. 

— ob. Borek Mich. (1674) - Ge- 
hema Fr. (1703) — Nachrichten (Ty- 
kocin 1666) — Riga (Haupstadt 1622) 
— Warszawa (Nachrichtung 1 666). 

Erotemata ob. Lupulus Zygmant 
(octo 1640) — Rutka T. (sacra) - 
Spangenberg (1641, 1561) — Starowol- 
ski St. (musicae practicae 1660) — Vil- 
lichius (1668). 

Erotica ob. Sabinus G. (1686). 

Eroticon ob. Lemka Q. (A. Żydow- 
ski 1633). 

ERPEN Jan Benjamin. De linguae 
latinae Casimiri Jagellonidis tempore 
in Polonia studiis Oratio. In splendidis- 
simo Societatis Latinae consessu, pi^ 
obtinendo Sodalis loco et honore habita 
a Joanne Benjamin Erpen, Dantiscano. 
Sanctiorum Litterar. cultore, ejusdemque 
Societatis Latinae Collega Ordinario. 
Jenae, Litteris Straussii CIOI[)CüLIVII. 
(1767). w 4ce, 16 str. 

Jocher 1038. — Bentk. H. Ut. I G2. 1(4. - 
Wiszniewfl. H. lit. I 431. OmoL 

Error naturae humanae à malode- 
clinare nescientis, per nova Booitaûs 
Divinae syntaxin correctus, Christo 
nato, nouo professori, in Cathedra Be- 
thleemica Regulas charitatis docenti, 
qu6d indeclinabile olim Casibus huma- 
nis numen, facta, per hypostaticam vnio- 
nem, Camis cum Verbo Aeterno con- 
structione, ad roisericordiam sit infle- 
xum. Scenicè & stylo dramatico, ab 
illustri luventute Novodvorsciana Sch<v 
lae Grammaticae Alraae Universitatis 
Cracouiensis in primum Minemal, prae* 
sentatus. Anno, quo errantes ad lucern 
veritatis duxit Stella Begea. 1696 die ERRORS3. BRXLKeBM. 99 11 Ja&uarii. Graeoviae, Typis Uniner- 
sitatifi. w 4ee, 2 kartki. 

Jestto program rozkładu seen, zakończony 
epilogiem wierszo wanym. JagielL 

— ob. Osterod C. (de novo 1613). 

Errores ob. Morgensteni B. (Bohem. 
1565) — Sacranus (Ruthenor. 1508) — 
Smiglecki M. (Arianorum 1615). 

Erstlinge der Jubelfeyer in Danzig 
wegen der vor dreyhiuidert Jahren er- 
fundenen Budidraekerey ob. Schreiber 
J. T. 

(Ertel Simon). Lacramae quibiis obi- 
tum Viri Clarissimi Doctisskniqne Si- 
monis Ertelii Gollegae Scholae Palaeo- 
politanae Fidiseimi Meiitissimi Qui 
XX VIL Aug: Anni M.DC.XLIV. circa 
bor. 3 fnatutinam pie placideque ani- 
marn exhalavit, eamqae Deo a quo ao- 
ceperat reddidit, Corpus ejus 31. ejus- 
dem Mensis die in terapio Palaeopoleos 
terrae mandatuna. Primani Ejusdem 
Scholae Ad Debttum Gratitudinis Spé- 
cimen Ëxhibendum Lugentes Prosecuti. 
Typis Paschalis Mensenii. (1644). w 4ce, 
k. 4. Wrooiawfi. 

Erudycye. w 4ee, kart 2. 

Wiersz polski a 18 wiekn. Ossol. 

Eriditio ob. Bielicki St. (fori actio 
1686) — Coxus (de juvent. 1526) — 
KomeniosB (scbolast. 1683) — Spinek 
3. (flores 1674) — Weissius G. (1713). 

Erwegiifig deren Theologen Meinung 
lie sich nicht schewen evangelische 
Serrschafftea zu bereden, dass sie lie- 
)er mit dem Papisten und dem römi- 
ichen Antichrist als mit den Reformir- 
en Evangelischen Gemeinschafft haben 
ollen. Brieg, Siegfried, 1620. w 4ce. 

Czartor. 

Erwägungen (Über die polnischen 
)ij8identen). Frankfurt und Leipzig. 
774. w 8ce. 

Erwfilwig (Von) des Königs in Poln, 
ammt kleiner weisagung jhres nach- 
;estelten erholten dancks. Durch den 
Qss^esünderten desselbigen Landes 
lüt bedaurtem hertsen gesteh. Getruckt 
u Wildtberg, bey Valetin Gutman. 
LD.LXXIIIL (1574). w 16ce, sygn. 
Ü— Wij. 
Ponad teziem pnat cate dsielko: Wamaog an das Landt Poln. — Jestto pasakwil wier- 
szowany. 
Wierabows. HI N. 25U4. WrocI. oüejs. 
ErwäiMung ob. Der sarmatische 
Wahlschoppen (Erzählung 1698). 

Erweis (Eines evangelischen Mit- 
.gliedes der ehemaligen Conföderation 
zu Thorn ausführlicher) der Gerecht- 
samen der Dissidenten in Polen, und 
Widerlegung der neuesten Schriften, 
welche Katholischer Seits wider die 
Rechte der Griechen und der Evan- 
gelischen herausgekommen sind. Berlin 
1772. w 8ce, kart 7, str. 310. 

Na początku przytacza pisma: Memoire 
(Rzewuskiego; Petersburg 1766, które prze- 
drukowano przy Expositio jurium dissi- 
dentium, Petersburg; Manifeste de ]a re- 
publ. confédérée 1769. trąd. du polonais 
Str. 144 i 298; Réponse à TEzposition 
des droits; Traité d*amitié perpétuel et 
garantie 1770, str. 180; — które to źródła 
autor jako przez siebie zbadane wymienia. 
Dalej idą : Jura et libertates dissidentium 
Berolini 1708 fol. i 1766; Fundamenta 
liberae religiones eyangelicorum 1764. foL; 
Prawa y wolności dyssydentów 1767; To* 
po niemiecku p. t. Gerechtsame 1772 ; 
Expositio jurium eorum Petropoli 1766. 
w 4ce ; Toż po franc Exposition des droits 
i po niem: Darlegung der Gerechtsame 
1767 ; Réflexions sur les affaires 1767. 
Jocher 9713. 

Jagiell. — OsBoL — Uniw. Iwow. 

ERXLEBEN Jan Chrystyan Polikarp. 

(1744 t 19 Sierp. 1777). Fizyka Jana 
Polikarpa Erxlebena w Akademii Ge- 
tyngskiey 6lozofii Doktora i Professera 
Towarzystw Królewskich : Umieiętnoeci 
i Instytutu nauk historycznych w Ge- 
tyndze, ekonomicznego w Zelli, Butaw- 
skiego filozofii doświadczalney w Roter- 
damie i Berlińskiego Przyiacioł nauk 
fizycznych; członka. Przez G. Lichten- 
berga Professora fizyki w Akademii 
Gietyngskiey, i wielu zgromadzeń uczo- 
nych Towarzysza nowemi wynalazkami 
i nayswieższemi odkryciami pomnożona, 
dla pożytku powszechnego wydana. 
W Krakowie roku 1788. w drukarni 
Szkoły Głowney koronnéy. w 8ce, k. 
20, str. 300 i k. 12, tablic 3. 

Tłumacz And. Trzciński. Dedykacya Micha- 
łowi Poniatowskiemu Prymasowi. 

Dedykacya panegiryczna; mimo to zajmu- 
jąca, bo opowiada o znacznym poczcie 
ina^ytncyi użytku publicznego i oświaty, 100 BRYDAN. ESPAQNAC. do których takq prymaa pnyłoftjl. •— 
W Pnedmowie, w przypisach, Tncińtki 
wykłada rzecz u potrzebie zaopatrywania 
gabinetów nank przyrodniczych i potrzebie 
wpływa naaczydeli na nczniów po pro- 
wincyach, celem szczepienia moralności 
i uszlachetnienia stanu poddanych. Zapo- 
wiada takie, ie rychło wyda przekład 
Historyi naturalnej (Chemii) Gmelina, po- 
mnożonej przez Wiegleba. — Do dzieła tego 
dodał ttomacz od ark. U. broszurę : Treftć 
dyssertacyi mianych na posiedzeniach 
Szkoły Główney koronney i doniesienie 
o niey oéwieconey powszechności przez 
kandydatów stanu nauczycielskiego. Są 
tu: Dyssertacya o trzęsieniu ziemi przez 
X. Aug. Przybylskiego Bazyliana. O wzro- 
ście nauk wyzwolonych przez Mac. Za- 
jączkowskiego. O używaniu lekarskiem 
elektryczności przez X. And. Trzcińskiego. 
W końcu zapowiada, iż wyda De la Caille: 
Algebra et geometria, w łacińskim prze- 
kładzie Scherfera. 

Żebraws. Bibliogr. 444. 

Akad. — Jagiell. — Krasińs. — OssoL 

Erydan Waleryan ob. Wysocki Wa- 
leryan (Panegiryk). 

Erymanthus ob. Kaliński Jan (S. 
Dönhoff 1713). 

Erythraea Sybilia ob. Crebennius 
Steph. (1544) — Historia (1544). 

Erythreus Mathias ob. Czerwonka. 

Erzählung (Halbjährige) und Dar- 
stellung aller im Jüngsten von J. E. M. 
zu Schweden in Polen vorgenommenen 
Feldztige vom Herbst 1 655- 1 656 Ostern, 
vorgenommener nnd verrichteter Han- 
dlungen, gewechselter Schriften und an- 
derer Begebenheiten 1657. w 4ce. 

Hoppe 90. 

Erzehlung, welcher gestalt die Eö- 
nigl. Pohlnische übrig gewesene grösste 
Macht, 8 Meilen hinder Cracau am 
Fluss Douinez gänzlich zertrieben und 
dabey einige Festungen erobert worden. 
J. 1655. 

Jest w Relation histor. Continuation Jaeobi 
Franci J. 1656. I. Semester, str. 18—22. 

— (Eurtze und Eigentliche zumah- 
len auch Unparteysche) dessen, so sich 
in diesem letzten Erieg von Anno 1670. 
bisz zu End desz 1678 Jahrs in einem 
und anderem begeben und zugetragen. 
Gedruckt im Jahr 1679. w 4ce. 

Omawia takie rzeczy polskie. 

— (Historische) der Eriegs-Empö- 
rungen Ungarischer Malcontanten , so- wie TOrkisch Tartaren rebellischer 
Eriegs- Verheerungen in Polen, Ungarn, 
zwischen den Eossacken... Norimbergae 
1684. w 4ce. (Z rycina i portretem). 

— (Eurtze) dessen, was sich bey 
denen Wahlen der Eönige von Pohlen 
seit den Zeiten des Sigismundi Aogusti 
zugetragen. Bez daty (r. 17 . .). w 4ce. 

OtsoL 

Erzählung ob. Francisoi E. (Florua 
1666) — Francufl (Relation 1685) - 
Georgewicz B. (der Tûrck. 1560) - 
E^rol Gustaw (Eurze und Praeliroin. 
1655) — Lerch J. M. (Belager. Wien 
1683) — Leszczyński St. (Aafricht 
wie es mit 1733) — Rätel H. (War- 
hafte 1691) — Strauch Aeg. (Wahr- 
hafte 1674) — Wien (Ausfehrl. und 
gründl. 1683) — Vitter Eonr. (von 
Junge frowkloster 1614) — Zygmunt III 
(etlicher Sachen 1594). i 

Erzbisthum ob. Hanow Mich. E. 

Esaias Beatus ob. Boner Isajaaz. I 

Escobar (de) Mar. ob. Ponte La- | 
dwik. i 

Esiovissance des François et bons | 
citoyens de Paris, sur l'Election de Roy 
de Pologne, à llionneur de tres-haut, 
tres-puissant et tres-magnanime Prince 
Henry Duc d'Anjou invincible défen- 
seur de la foy catholique. Avec une 
epistre narrative de la procession ge- 
nerale, et des triomphes et largesses 
faietes à Paris, le dimanche 7 Juin 
1573. C. C. A Lyon Benoist Rigaud 
1573. Aueo permission, w 8ce, k. nlb. 8. 

Zacijna wieraz; potem prosa Epistre. Podpi- 
sanj G. de Njverd. Koncsj wians: Aa 
peuple francoU. Csartor. — JagielL 

(Esken S.) Trauer Gedicht auf Si- 
mon Esken. Danzig 1645. w 4ce. 

Eski ob. Turnowski Jan (Easanie 
1614). 

ESPAGNAC Jean Bapt. Joseph Da- 
marzit de Sahnguet, Baron (1713 f 28. 
lut. 1783). Die Qeschichte Moritzens, 
Grafen von Sachsen, Herzogs von 
Eurland und Semigallien, und G^- 
neralfeldmarschalls der francösischen 
Armeen, aus dem Francösischen des 
Freyherrn von Espagnac. Mit churfl. 
SAchs. gnädigsten Privilégie. Leipzig, ESPAGNE. ESSEN. 101 im Schwickertschen Verlage. 1774. 
(T. I-Il). w See, Btr. 214 i 284. 
Bzeci rozpoczjna się rokiem 1709, gäj 
Maurycy, mąj%c lat dwanaście, braZ 
addat w kampanii przeciw Karolowi XII. 
Na stronie 41, księga druga, opowiada 
o wyborze Maurycego na księcia Knrlan- 
dyi. Materyaly dalsze nas nie obchodzą. 

Jagiell. 

— Histoire de Manrice Comte de 
Saxe, duc de Curlande. Paris 1773. 
T. I-U. w 12ce. 

— Toż:... et de Semigalle, Maréchal 
Général des Camps et Armées de Sa 
Majesté Tres-Chrétienne. Par M. le Ba- 
roD d'Espagnao Gouverneur de THôtel- 
Rojal des Invalides. Abstulit clamm 
cita mors Achillem. Horat. Od. XIII. 
üb. IL A Leipsic, chez E. B. Schwi- 
ckert. M.DCC. LXXIV. (1774). Avec 
privilège de S. A. S. l'Electeur de Saxe. 
T. I— IL w 8ce, str. 244 i 328. 

Knrlandzka sprawa jest w T. I od str. 
51-66. Jagiell. 

— Toż:... Utrecht 1774. 2 tomy. 
w 8ce. 

— Toż:... Lausanne et Neuchatel 
1774. 2 tomy. w 12ce. 

— Toż:... Paris 1775. w 12ce. T. 
I-IL 

— Toż:... Paris 1775. w 4ce. T. 
I— II. i 45 rycin. 

— Histoire de Maurice, Comte de 
Saxe, Duc de Courlande et de Semi- 
galle, Maréchal Général des Camps et 
Armées de Sa Majesté Très- Chrétienne. 
Par M. Le Baron D'Espagnac, Gou- 
Terneur de l'Hôtel-Royal des Invalides. 
Nouvelle Edition, augmentée de l'Eloge 
de M. 1q Maréchal De Saxe par M. 
Thomas, de l'Académie Française. Ab- 
staut darum cita mors Achillem Horat: 
od. XIII üb. H. A Toulouse, chez N. 
Etienne Sens Libraire & Imprimeur rue 
& vis a vis St. Rome. 1789. Auec 
Aprobation et Permission, w 8ce. T. I. 
8tr. xliv. 262. T. IL str. 360. Ossol. 

Espagne ob. Livoy (1773). 

Espèce de fait ob. Doubler J. J. 
(ou information 1710). 

Espejo (El) de la cruz. Sevilla, Mey- 
nardo Ungut Alemano e Lançalao Po- 
lonu. 1492. Czartor. Espion de Thomas Kouli-kan ob. 
Pagi Nassir Bek (1746). 

Esposizione de la epistoła canonica 
de San. Jacobo (1547) ob. Stankar. 

Esprit (L') du vrai Patriotisme. Avis 
aux Polonais. A Hamburg 1791. w 12ce, 
Str. 45. 

Pilât Lit. polit 120. 

Branic. — Chreptow. — Ossol. 

— ob. Reflexions (1767) — Sully 
(ou extrait 1769). 

Essai d'un plan de reforme ayant 
pour objet d'éclairer la Nation Juive 
en Pologne et de redresser par la ses 
moeurs. [Tu cytat z Montesquieu, piçé 
wierszy: On doit donner etc...] à Var- 
sovie. B. w. r. w 8ce, str. 34. 
Wspomniana ta Komissja edukacyjna. 
Jagiell. — Ossol. 

— ob. Arends (d'un examen 1779) 

— Calmanny D. (sur l'état des Juifs 
1796) -- Carosi J. F. (d'une litograph. 

1777) — Dubois (sur l'hist. littéraire 

1778) — Eon du Beaumont (politique 
1764) — La Porte (des monarques 
philos. 1764) — Leszczyński St. (de 
l'Eloge par M. M. 1766) — Potocki 
Jan (sur Sarmatie 1789, d'aphorisme 
1791) — Tombeur (navigation 1787). 

Esse ob. Aegidius Romanus (1513) 

— Expositio (1513). 

(Essen Alb.) Hertzliche Ehren- und 
Glückwünsche Als Der Ehrenveste 
unnd Fümehmbe Herr Allbert von Es- 
sen, Handelsmann in Lissa Und Die 
Erbare, Viel Ehren, Tugendreiche Fraw 
Anna gebome Pollugin, Herrn Johanni 
Hentschels Bürgers und Handelssman- 
nes in Lissa, hinterbliebene Wittib Ih- 
ren hochzeitlichen Ehren-Tag gehalten 
Den 20. Novembris Anno 1646. Von 
gutten Freunden auffgesetzt. Gedruckt 
zur Lissa, bey Wigand Funcken. w 4ce, 
kart 6. (Wierszem). Wroclaws. 

— Wolgemeinte Wünsche bey dem 
Hochzeitlichen Ehren Tage, Des... Al- 
bertus von Essen... Und Der... Marga- 
retha Suckmantelin, welches den 24. 
Winter-Monats 1670. zu begehen ange- 
setzet ist, überschicket von Zweyen 
bekanten Freunden zu Thom in Preus- 108 ESSBM. E8TRATTO. sen. Thorn drakkts (?) Joh. Coepselius, 
Gymn. Buchdr. w 4ce, 2 karty. 

Czartor. — WrocZaw«. 

ESSEN. Bericht des sächsischen Re- 
sidenten V. Essen aus Warschau vom 
3. October 1767. 
Hermann Y 425. 

— Nota... (Po polsku i francusku). 
[Datow. w Warszawie, dnia 6 czerwca 
1789]. fol. I k. Caartor. - Kraaińs. 

Essencya Dulcis iakie iest lekar- 
stwo. (Bez osób. tyt.) (Druk gocki). 

— (Prawdziwa realna) słoneczna 
i kordyał uniwersalny, fol. 1 ark. 

ESSENIUS Andreas (f 18 maja 
1677). Triumphus crucis: sive fides qa- 
tholica de satisfactione Domini nostri 
Jesu Christi, asserta et vindicata ab 
exceptionibus atque objectionibus Soci- 
nianis nominatim vero ab illis, quas 
Johannes Orellius Francus in respon- 
sione sua ad librum cdeberrimi viri 
Hugonis Grotii de eodem argumeuto, 
protulit. Auetore Andrea Essenio S. 
Theol. Doctore. Amstelodami apud Lu- 
dovicum Elzevirium 1649. w 4ce, karta 
tyt., 9 k. nlb. str. 660 i 18 k. nlb. 
CreUins pUal r. 1623 przeeiw H. Grotiu- 
•owi. Czartor. 

— Toż:... atque objectionibus So- 
cinianis, potissimum vero ab illis quas 
Joh. Crellius in responsione sua ad 
librum Hug. Grotii de eodem argu- 
mento protulit editio altera... Ultra- 
jecti. Ant. Smytgelt 1665. w 4ce. 

Jocher 3542a. 

— Toż:... Ultrajecti 1669. w 4ce. 
Jocher 30426. 

Essentia ob. Aegidius Romanus 

(1Ö13) — Expositio (1613) — Opisanie — 

Oznajmienie — Pauli G. (de Antichristi) 

— Praczlewicz Piotr Joan. (1682) — 

Wilkowski Krzysztof (Quaestio 1639). 

Estats (Les), empires, royaumes et 

principavtez du monde... descriptions des 

Pays, des moeurs... avec origine de tous 

les ordres militaires et de chevalerie... Par 

D.T. V. Y. Genève 1665. folio, str. 930. 

Od fltr. 499—514: Pologne. — Inne edycye 

tegoi dzielą obacz pod właściwym anto- 

wm Piotrem Dayity (1613, 1626, 1663), 

w BibUogiafii tom XV. 88—9. 

— ob. Fer (de la couronne 1697) — Etats —; Saint-Martin (Angleterre 1670. 
1680) — Sanson (de Pologne 1672). 

ESTE Michał Leon (Da). Delle eo^ 
rone de prineipi ehristiani, Libro primo 
nel quäle si deseriuono grarbori delle 
regal case di Francia , Nauarra, Napoli, 
Sicilia, Gierusalemme, Ungaria, Polonia 
et Boemia. Roma 1601. 

ESTEN Ambro8iu8 (ab). Naptiis Chri 
stophori Riccii et virginis Barbarae, Mat- 
tbiae Feigii filiae. Dantisei 1620. w 4ce, 

Ester Królowa ob. Historia (1740) 

— Jabłonowski J. Kajet. (Księgi 1747) 

— Lubomirski Stan. Her. 1745. 
Esterhazy ob. Simondus Władysław 

(Corvi albi 1712). 

Esterhazi Franc, ob. Bieżanowski 
Stan. (Omen 1661). — Dłu^owski Frań- 
kowicz Stan. (Faustum omen 1661). 

Esticampianus ob. Sommerfeld. 

ESTKO Piotr X. (1749, 19 lut. 1802;. 
De arte rhetoriea libri quinque lectis- 
simis yeterum authorum aetatis aureae 
exemplis illustrati et ad usum candida- 
toruni eloquentiae accommodati. Polo- 
ciae, typis Colleg. Soc. J. a. 1799, w See, 
260 Str. 

Obacz Manni J. B. (Axiomata 1744). 
Brown. Bibl. 169. 

Estkowa Ludwik ob. Examen sumie- 
nia (R. M. 1714). 

Estland ob. Gescbichte (1786) — 
Jannau Heinr. Jan (1793—6). 

ESTOCO Jan Ludwik, J. U. Doctor, 

Prof. Ord., oraz Senatus Academiae Be- 

giomont. Senator. L. B. S. p. D. Anno 

1768. Regioraonti, Stanno Segiae Âuli- 

cae. Et Academicae Typographiae. folio. 

Z powodu wprowadzenia Daniela Gralath J. 

U. D. na Prufessora prawa do Akademii 

Królewskiej. Ta jest tjâe Gràlata. 

ESTOILE (L) Piotr (Etoile) (1540 
t 1611). Journal de Henri III Roy de 
France et de Pologne. T. I— IL Halle 
et Paris. 1744. w 8ce. 

Journal idzie od 90 maja 1Ô74 do 80 sierp. 
1589 — Pierwszą edfcyą wydał Adwokat 
Seiriii w Paryżu 1611 r. (dwa wydania). 
Potem wyszło pod tyt. : Recueil des pièces 
serrant a Thintoire de Henri III. Cologne. 
1662. 1666. 1693. 1699. w l2o6. WzMscie 
edycya Duchata: Cologne 1720. 
Estratto de'ponti essenziaii delia EdTmx. ÄfAT. 103 Confederaaione Generale de^li stati 
delia Corona di Pollonia, e del Gran 
Dacato di Lituania fatta per sostenere 
la libera Elezione del Serenissimo Sta- 
nislao I. Re di Pollonia in Dzikovo nel 
Palatinato di Sandomiria li 5. novem- 
bre 1734. (Bez osób. tyt.) fol. k. 1. 
Jagiell. — OsBol. 

Estrix S. J. (Aegidius) ob. Manni 

(Axiomata 1709). 

Esu (De) caminm testimonia Novi 
Teatamenti. Świadectwa z Pisma S. o 
wolności mięsa jedzenia. B. w. dr. 1 653. 
w 12ce, sign. Aj. Czartor. — Ossol. 

ESZÉKI Stephanus. Disputatio Theo- 
logica Anti-Sociniana De S. S. Trini- 
tate, Praedestinatine, & Creatione. Quam 
Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio 
Clarissirai, Doctissimique Viri D. Johan- 
nis Hoornbeek, S. S. Theol. Doct. ejus- 
demque Facultatis in lUustri Âcad. 
Łiigd. Batay. Profess. celeberrirai, at- 
que Ecclesiae Pastoris vigilantissimi, 
Publice ventilandam proponit Stephanas 
Eszéki, Szatmâriâ-Ungaras A. D. 13. 
lannar. loco borisque solitia, ante & 
postmer. Lvgdvni Batavorum, Apud 
Viduam & Haeredes Joannis Elsevirii, 
Academiae Typograph. cIo loc LXVI. 
(1666). w 4ce. 

Jest to początek większego zbioru. — Na 
ark. C — D jest pierwsza Dispntatio. — 
Na ark. £~F idrie: II. Disputatio. De 
Christo item de fide patmm. — Na ark. 
Q— H.: III. Disputatio de fide patrum. 

— IV. Disputatio Theologica Anti- 
Sociniaaa De SatisCactione Christi & 
Justificatione. Qvam Favente Deo 
Opt. Max. Sub Praesidio Clarissirai, 
Doctissimique Viri, D. Johannis Hoorn- 
beeck, S. S. Theol. Doct. ejusdemque 
Facultatis in lUustri Acad. Lugd. Ba- 
tav. Proiess. Celeberrimi, atque eccle- 
siae Pastoris vigilantissimi, Publice ven- 
tilandam proponit Stephanus Eszéki 
Szatmâriâ Ungarus, A. D. Febr. loco 
horisque solitis, ante & postmer. Lvg- 
dvni Batavorum, Apud Viduam & Hae- 
redes Johannis Elsevirii , Academiae 
Typograph. cIo loc LXVI (1666). w 4ce, 
kart 8 (arkusze J—K). 

— V. Disputatio Theologica Anti- Sociniana De eonversione hominis & 
eeclesia. Quam favente Deo. Opt. Max. 
sub praesidio Clarissimi, Doctissimique 
Viri D. Johannis Hoornbeek, S. S. 
Theol. Doct. ejusdemque facultatis in 
lUustri Acad. Lugd. Batav. Profess. ce- 
leberrimi, atque ecclesiae Pastoris vigi- 
lantissimi, Publice ventilandam propo- 
nit Stephanns Eszéki, Szatm&riâ-Unga- 
rus. A. D. April, loco horisque solitis, 
ante & post mer. Lvgdvni Biatavorum, 
Apud Viduam & Haeredes Johannis 
Elsevirii, Academiae Typograph. cIo 
loc LXVI. (1666). w 4ce, kart 8 
(ark. L— M). 

— VI. Disputatio Theologica Anti- 
Sociniana De Sacramentis, Magistratu 
Christiane, & Hominis Extremis. Quam, 
Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio 
Clarissimi, Doctissimique Viri, D. Jo- 
hannis Hoornbeek, S. S. Theol. Doct. 
ejusdemque Facultatis in lUustri Acad. 
Lugd. Batav. Profess. celeberrimi, at- 
que Ecclesiae Pastoris vigilantissimi^ 
Publice ventilandam proponit Stephanus 
Eszéki, Szatmàriâ-Ungarus. A. D. April, 
loco horisque solitis, ante & postmer. 
Lvgdvni Batavorum, Apud Viduam & 
Haeredes Johannis Elsevirii, Academiae 
Typograph. cIo loc LXVI. w 4ce, kart 8 
(ark. N— O). 

Szabo Kar. Magyar Rönjutar 1896. N. 2340. 

Etabliesement ob. Baudouin (1776). 

Etat woyska koronnego y W. Xie- 
stwa Litewskiego, przez kommisya woy- 
skowa Oboyga Narodów pod prezyden- 
cyą JJ. WW. Hetmanów ułożony za 
zleceniem Nayiasniey. skonfed. Rzeczy- 
pospolitey Stanów. (1789—90). fol. 10 
ark. i 2 tabelle. 

Dodane do tego: 

Annotacye do Etatu stu tysię- 
cznego woyska w Koronie i W. X. Lit: 
przez kommissya woyskowa Oboyga 
Narodów pod prezydencyą JJ. W W. 
Hetmanów ułożonego za zleceniem Nay- 
iasnieyszych Rzeczypospolitey skonfe- 
derowanych Stanów, fol. k. 2. 

Ob. Actum 8 Octobr. 1789. 

Branic. — Jagiell. — Warsz. Uniw. — 

Zielińs. 

— na Sto tysięcy Woyska Koron- IM ETAT. nego y Wielkiego Xiestwa Lit: przez 
kommissya wojskowa Oboyga Narodów 
pod Prezydencyą JJ. WW. Hetmanów 
ułożony z odmianami y dodatkami prze- 
swietney Deputacyi od Nayiasnieyszey 
RzeczypospoBtey Skonfederowanych 
Stanów do Examinowania tegoż Etatu 
wyznaczoney Roku 1789. B. w. m. dr. 
fol. k. nlb. 25. (sign. N) i I tabl. 

Akad. — Branio. — Jagiell. — Warss. 

Uniw. 

— stotysięcznego Woyska podług 
uchwały Seymowey.... rocznie wyracho- 
wanego. B. m. i r. folio. 

Exemplars defektowy z przerwami wewnę- 
trznemif liczący wszystkieg^o 26 kart nlb. 
Z tych niektóre podwójne. Sztab general- 
ny — Komput y płaca pu/ku kawaleryi — 
Gwardyi — kompanii Pionierów pólku 
pieszego... objęte są azesnastu działami. 
Waras. Uniw. 

— tymczasowy wystawienia 61,437 
Woyska w Koronie i W. X. Lit. ma- 
iacego się podług artykułu X'** Ustawy 
Kommissyi Woyskowey Oboyga Naro- 
dów successive dokompletować do Stu 
tysięcy stosownie do prawa przez kom- 
missya Woyskowa Oboyga Narodów 
pod Prezydencyą JJ. WW. Hetmanów 
ułożony w dniu 13 Lutego 1789. fol. 
kart nlb. 17, oraz 2 tabeile Rozkładu 
woyska i płacy. 

Branic. — Warsz. Uniw. 

— tymczasowy wystawienia 69125 
Głów Woyska w Koronie y W. X. Lit. 
maiacego się podług artykułu X Usta- 
wy Kommissyi Woyskowey oboyga 
Narodów successive dokompletować 
w sto tysięcy stosownie do Prawa przez 
Prześwietna Deputacya Nayiasnieyszey 
Rzeczypospolitey skonfederowanych Sta- 
nów do examinowania tegoż Etatu wy- 
znaczona, Roku 1789. fol. k. nlb. 50 
(ark. sign. Mj). Waraz. Uniw. 

— woyska rzeczypospolitey oboyga 
narodów dnia 22. Maia 1792 w Sta- 
nach Seymuiacych uchwalony. Bez wyr. 
m. dr. fol. kart 36 nlb. 

Podzielone jest na NN. 18. — Arkusze nie 
1% znaczone. 

Branio. — Jagiell. — Zieliński. 

— actuel de Tarmée de sa Majesté 
le Roi de Pologne^ ainsi qu'il a été sti- ETATS. 

pulé à la Diète tenue en 1775, où Ton 
trouve la force et Tuniforme de tous 
les régimens, brigades, pulks, corps, 
drapeaux et compagnies, tant nationaux 
qu'allemands, qui sont en garnison en 
Pologne et dans le G-rand Duché de 
Lithuanie. Et pour plus exacte connai- 
sance des uniformes on a joint en figure 
enluminée un officier et soldat de cha- 
que régiment, c'est à dire un Towar- 
czitz et un Sceregowi en costume po- 
lonais pour les troupes nationales, et 
un officier et soldat eu costume alle- 
mand avec tout lear accoatrement pour 
les régiments allemands. Norembei^ 
chez Gabriel Nicolaus Raspe 1781. 
w 8ce, tekstu niem. i franc, stron 127 
i 76 kart. 

Przedstawiono ta w rycinach kolorowanjdi 
ubiory rozmaitych potków i stopni woj- 
skowych z napisami objaśniaj^cemi w j^ 
zyku niemieckim. Następnie idzie tekst 
obejmujący nazwisko dowódscy, miejtes 
garnizonu, stan liczebny każdego polka 
i inne objaśnienia. — Przed tytułem fran- 
cuskim idzie tytnt niemiecki. — Bydnj 
przeiysowal w r. 1826 Józef Łez kapitan 
sztabu kwaterm. i wydal litografowane, 
w poprawnym rysunku i kolorowane. 
Żebraws. BibUogr. 465. 

Branic. — Csartor. 

— politique militaire et civile de 
la Pologne et du Grand Duché de Li- 
thuanie, rédigé dépuis la diète de Grodno 
de 1784. A Varsovie, de rimprimerie 
de Michel Groll imprimeur libraire de 
la Cour, w 16ce, k. 2, str. 176 i kart 2, 

Jestto zwykły kalendarzyk poli^cany s wy- 
mienieniem nazwisk urz^idnik<Sw, stowm- 
rzyszeń naukowych (gdzie Chodowieckiego 
biografia), etc. W końcu rozkład pocst 
i zalecenie wydanej u M. QrSlla: Carte 
generale de Pologne. — Ob. Dembowski 

Jagiell. 

— ob. August III (de la cour 1734) 

— Branicki Fr. Ks. (Objaśnienie) — Che- 
vremont (act. de la Pol. 1702) — Dem- 
bowski A. S. (de Pologne, avec un abrégé 
1770) — Ogiński Michał (Wojska 17881 

— Poniatowski Stan. (Wojska 1788). 
Etats (Nous) confédérés de la Répu- 
blique de Pologne... eto. Fait à Lindaa, 
ville libre Impériale, le 25 Novembre 
1773. w 4ce, str. 15. 

Manifest. Bnmio. — Csartor. BTiflCA. EÜCilARI8TIA. 1«5 Ethicaob. Arystoteles (1493, iako się 
rządzić 1618) — CrellîuB J. (Aristotelica 
\m) — Etyka — Jan a Jesu Maria 
(instructio 1612) — Eeckermann Bar- 
thol. (1613) — Kojalowicz Wojoiech 
(1645) — PaloBzkiewicB Baltazar (1690) 
— Pieniążek Erzysatof (albo zwiercia- 
dło 1608) — Simoaius Simon (Com- 
mentariomm 1567) — Szadurski M. 
(etica 1760) — Trusius H. (Weissiana 
1678) — Tnpalski Mikołaj (Rozmowa 
1766} — Weberski Jan Jakób (Dispu- 
tationum 1679) — Vosdassi Jan (Ethica 
ex moribus et culta 1676) — Żabczyc 
J. (Dworskie 1615). 

Ełbnicismus ob. Justinus Fr. (1638). 

Ethnołogia voltns religiosi ob. Cie- 
pliński A. (1646). 

Ethologfa czyli nauka dla młodzi 
szkolney... Foczajów 1772. w 4ce. 

Wileń«. 

Etlicher guter teutscher und polni- 
scher Tentz (1556) ob. Tentz. 

ETLIN6ERUS HmriGUS (respondens) 
et Chriatopborus Sontagius (praeses). 
Pseudocatecfaista Racovieiisis explosns, 
hoc est Thesium Anti - Socinianarum, 
catéchisme racoviensi oppositarum sexa- 
gena... Altdorfi, Kohles. 1705. w 4ce. 

Csartor. 

ETNER Jołl. Christoph. Kurtzer Un- 
terricht AuflF Hohe Anordnung Derer 
Hochlöblichen Herren Ständen Guraui- 
chen Ereyses. Wie Dererselben ünter- 
thane bey jetzigen besorglichen Zufäl- 
len ihnen in Zeiten mit erforderenten 
Mitteln rathen mögten. Denenselben 
Ànff das kürtzeste yerständlichste und 
einftlUigâte vorgetragen Von Johann 
Christoph Etnern Phil, et Med. D. und 
les Gurauischen Creyses verordnetem 
Physico. Gedruckt zur Lissa durch 
Michael Bukken. 1682. w 8ce, str. 15. 

Wrootaws, 

Etnicismus renovatus enervatus ob. 
lostinus Fr. (16H0). 

Etopoeia Martiniana (1617) ob. Bro- 
niszewski J. 

Ètrennes mignonnes utiles et agré- 
ibles de Varsovie. Varsovie, Mich. Groll. 
1767. — mignonnes Curieuses Et Utiles 
pour r année Mil. sept cent aoizante 
& dix. Avec Priviléga a Varsovie 
Chez Michel Groll Libraire Du Boi et à 
Dresde chez Le Même 1770. w 12oe, 
str. 5^. OsioL . 

Etsi eos omnes... .ob. EosEcaewicz 
A. (1660). 

Ettica ob. Muszyński Joaephus 
(1767). 

Etwas gegen die Schrift eines Pa- 
trioten über die Annehmung der polni- 
schen Erone. Von einem Polen, (fiez 
wyr. miej. druku). 1792. w4oe, str. 55. 
Autor dowodsi, ie przyczyną upadku Sazo- 
nii pod Augustami, nie to było, ie wyko- 
nywała rządy w Polsce — ale raczej spo- 
sób rządzenia obudwn królów, owoczesny 
ustrój Rzeczypospolitej, pojęcia magnatów, 
i sprawowanie ministeTBtw. Seban^tery- 
Bowani tu Fleming, Brühl, Sułkowski. 
Porównaj : Annemung 1791. Beletiditung. 
Erinnerungen. Warum soll. Jagiell. 

— ob. Eurlandya (in Rücksicht 
1791). 

Etyka ob. Ethica — Rozmowa (1757. 
1766) — Tylkowskî Wojciech (Uczone 
rozmowy 1693) — Żabczyc Jan (Ethy- 
ka 1600). 

Etymologia ob. Bernolak (1791) — 
Hoffmann J. D. (Viro mag. 1774). 

EUCAEDiUS Augustyn. AulaeumDu- 
naidum, continens seriem ao sucessio- 
nes Archiepiscoporum Rigensium in Li- 
vonia^ scriptum ad Reverendissimum ac 
Ulustrissimum Prinoipem ac Dominum 
Dnum Sigismundura Augustum Archie- 
piscopum Rigensem designatum^ Ducem 
Megapolensem , principem Vandalorum, 
Comitem Suerinaeum ac Stargatiorum 
Dominum... ab Augustino Eucaedio Li- 
vonîo. Witebergae 1564. w 8ce. 

— Toż:., (przedrukował Gustav Berg- 
mann). Ruyni, 1794. w 8ce, 4 ark. 

Becke und Napiereky I. str. 6.90. 
Eucłiaristia ob. Arundinen8is(c.hae- 
res. 1554) — Buecius T. (Poiocciae 
1692) — Górski Jan (Praelect. 1582)— 
Eamkowski St. (abo o sakram. 1602) 
— EwiatkiewicB Joannes (1680) — Mo- 
dus — Niegowiecki Jacob. (1775) — 
Niger Daniel (1598) — Paytowicz Jan 
Ewangelista Franc. (1630) — Poszakow- 106 BUCHARISTERION. EUCHOLOQION. I ski Jan (1737) — Powodowski Hiero- 
nim — Rozdział świata (1747) — Sie- 
beneycher Justus (Modus 16()2) — Skar- 
ga Piotr (Pro sacratissîma 1576) — Sła- 
wek Tomasz (Consecratio 1638) — Tur- 
rianus P. (c. Volanum 1575) — Ustiensis 
Jacobus (Qaaestio de divinissîmo 1 626) 

— Vapolinus Stanislaus (Libellus) — 
Wega Emanuel (Disputatio 1585). 

Eucharisterion ob. Poczaski Sofro- 
niusz (1632). 

(Eucharisticon). Episcopis. Dignira- 
tibus. Canonicis. Clero. Ordinibus. Pa- 
latinis. Magistratui. Populoque. Craco- 
viensi. Eucharisticon. (Po łae. i po pois.). 

UmioBzczone w: Życie Cuda 7 Dz. S. Jana 
Kantego przez X. Patanowicza. Krak. Ak. 
1780. 

— ob. Alembek W. (1653) — Behm 
M. (Charzewicz 1670) — Cervus (J. 
Chojeino 1553) — Siestrzeńcewicz Stan. 

— Stęplowski Kazim. Franc. (1755) — 
Starowolski S. (Szyszkowski 1617) — 
Władysław IV (pro transactione 1635). 

Eucharistion ob. Kostkowicz M. (J. 
Jordan 1620). 

Eucharistirion albo wdiacznost Ja- 
śnie prewielebniejszomu w Christie jeho 
miłosti hospodinu otcu kir Petru Mobile 
woiewodziczu zemiel mołdawskich, we- 
likomu archimandritowi swiatoi, welikoi 
Ławry czudotwornoi peczerskoi od spud- 
cow [studentów] gimnazium jeho miłosti 
z szkoły retoriki. W drukarni tohoź 
monastyra Peczerskoho-kijewskoho roku 
1632 miesiąca marta 29 dnia. w 4ce, 
kart 18 nlb. 

Szirajew N. 66. — Sacharow N. 286. — 
Karat. N. 332. 

Akad. Nauk Petersb. — Kraaińs. 
EUCHERIUS Jan. Gratiarum actio 
Virtembergensibus , et Tubingensibus 
Verbi ministris. Qui Censuris Patriar- 
chae Constantinopolitani Aduersus Con- 
fessionem Âugustanam scriptis Piaefa- 
tionem nescio quam praefixerunt. Cra- 
coyiae. In officina Lazari. Anno Do- 
mini 1584. (Na końcu:) Christopoli. 
Idus Quintilis 1584. w 4ce, k. nlb. 4. 
Wierzbowski I N. 462. — Bock HisL Anti- 

trin. 105. 
Dzików — Jagiell. — OaboI. — Warsz. 

Uniw. EUCHOLCIUS Jakób. Oratio in ei(h 
quÜB nobilis et generosi adolescentii I 
Adaucti Kownacki, studiosi academiaej 
Vilnensis S. J. a Jacobo Eycholclo ha- 
bita Vilnae in aede sacra D. Joannis 
ad stvdiosam iwentytem III kal. apri- 1 
lis M DXCI V. Vilnae in officina aca- 
demica Societ. Jesu. Bez r. (15941. 
w 4ce, k. nlb. 8. 

PrzjpisaZ Valentino Kownacki, patrl... La- 
dovicns Weiher. — Tjtsal i tekst obnm- 
kowane. 
Po mowie idą wiersze różnych autorów, któ- ! 
rjch imiona są: Tomazs Karłowski Ba^ 
tłomiej Radziminowicz, Jan Milecki, Wil« ' 
hełm SoteranuB (Angelik), Andnej Kodh 
manius. ' 

Wierzbows. n N. 1779. 

Czapski. — Czartor. — Petersb. pab. 

— ob. Parentalia (1695) — Threni 
(Partbenicae sodalitatis 1594). 

Euchologion albo Molitwosłow iliTre- 
bnik imiejai w sebie cerkownaia raz- 
licznaja posledowanija lereom podoba- 
iszczaja. Od s wiaty eh Apostoł preżde 
potomże ot swiatych i bogonosnych otec 
w razlicznych wremenach pi^najs. 
Nne że błweniem i powleniem isne pre- 
weleb. w Bzie Je. Mł. Gna Otca Petra 
Mohiły mitropolity Kijewskaho i pro«. 
Izdan w s. welikoj czudotwornoj Ławrie 
Pecze. Kiew. Roku 1646. mca Deka. 
16. dnia. fol. 10 k., str. 946; 2 k., 
str. 263; 1 k., str. 430. 

Tołstoj N. 102. — Sacharow N. 469. - 
Karat. N. 541. 

Akad. N. Petersb. — Czarter. — Bibl. Ka- 
rataj. — Uniw. lwów. 

— iii Trebnik, napieczat w Kijewie 
w tipogr. Kijewo-Pieczerskoj. Ławry, 
1681 Awgusta 25. w 4ce, kart 4, str. 
431 i 17. (z drzewor.) 

Sopikow Cz. 1 N. 1479. — Karat. N. 891. 
Akad. N. Petersb. — Bibl. Karataj. — BibL 
Publiez. Petersb. 

— albo molitwosłow iii Trebnik, 
Lwów 1682. w 4ce. OssoL 

— albo Molitwosłow iii Trebnik. 
Imiejaj w sebie cerkownaja razlicznajs 
posledowanija lereom podobajoszczaja 
Ot swiatych apostoł i bogonosnych otec 
w razlicznych wremenach predanija. 
Tmdolubiem Bratstwa Uspe. Pr. Bca 
w Lwowie, roku ot Rżtwa Chwa- 1695 EUCUDES. EUPONIA. 107 (W drukarni Bractwa), w 4oe, 16 k. 
nlb., 428 k. liozb. i 9 k. nlb. 

Sopikow, Cl. 1 N. 1484. — Kaitit. N. 1074 
Akad. N. Peterab. — Csartor. 

— iii Trebnik, napiecz, w Wilnie 
w tipogr. Bratstwa Sw. Ducha, 1697, 
janwaria 1. w 8ce, kart 6. str. 218 i 12. 

Karat. N. 1114. 

Bibl. Karat. — Bibl. Pabl. Petersb. 

— napiecz, w Tergowiszcze w 1713. 
w 4ce, kart 4 i 496. 

Karat N. 1349. Akad. N. Petersb. 

— albo Molitwosłow iii Trebnik 
i prócz. Napiecz, wo Lwowie w 1719. 
w4ce, kart 16, str. 429 i 13. 

Karat. N. 1421. 

Bibl. Karat — Petersb. pabl. 

— iii Trebnik. Imieja w sebie cer- 
kownaja posledowanija Jereom podo- 
bnaja. Od swiatych apostoł i bogonos- 
nych otec w razlicznych wremenach 
i predaniach. Trudolubiem Bratstwa 
Uspe. Pre. Bca. w Lwowie, ro. ot Roż. 
Chwa 1720. w 8ce, 3 k., 286 k. liczb, 
i 59 k. nlb. 

Ciartor. — Bibl. Karat — Petersb. pabl. 

— si jest Trebnik jazykosławenskij 
k isprawleniju tain swiatych i innyr h 
swiaszczennodiejstwij iii obriadow cer- 
kownych. Izdan w manastiri Uniew- 
skom, inokow czinu S. Wasilija Weli- 
kago. Lieta ot Bożdestwa Chwa 1739. 
w 8ce, k. t., 359 k. liczb, i 5 k. nlb. 

Czartor. 

EUCLIDES. EYKAEIAOT TUN 
IlENTE KAI AERA STOIXEIÛN, ER 
TUN TOT 0EÛNOS ouvoumûv tó Tupö- 
Tov. Euclidis Quindecim Elementomm 
Geometriae primum: ex Theonis Cora- 
mentarijs Graece & Latine. Oui acces- 
seruDt Scholia, in quibus quae ad per- 
cipienda Geometriae Elementa spectant, 
breuiter et dilucide explicantnr, authore 
Cunrado Dasypodio, Scholae Argenti- 
nensis professore. Argentorati excvdebat 
Christianus Mylius. M.D.LXIIII. (1564). 
w 8ce, 4 k. nlb., str. 189. 

[Część druga p. t.:]... <7uvou(jiôv to 
Wepov. Rai BAPAAAM MONAXOY 
API(-)MHtix7) aTcóSei^i; töv YP*(^[^t3tt5ç èv 
"w Seurépo) töv <TTOi;^Êtûv àiroôet^^^vTwv. 
Id est, Ëvclidis Qvindecim elementorum 
Qeometriae secnndü: ex Theonis corn- mentariJB graecè et latine. Item, Bar* 
laam monachi Arithmetica demonstratio 
eorum, quae in secundo libro elemen- 
torum sunt in lineis et figaris planis 
demonstrata. Item, octo propositiones 
stereometricae, eiusdem cum praeceden- 
tibus argumenti. Per Cnnradum Dasy- 
podium, Scholae Argentinensis profes- 
sorem. w 8ce, k. nlb. 8, str. 126. 
Na końca: Argentorati apud Christianum 

Mylinm 1664. 
Dedykacja: lUastr. Principi, et Domino, 
Domino Nicolao Christophoro Radziyyil, 
Duci Olicae et NiesvvÎBÎ, Comiti in Schi- 
dlovviez etc. Praeclare indolis, et optimae 
Bpei Principi, ae Domino sao clementisB. 
S. D. CunraduB DasjpodiuB. 

— (Zarazem:) Propositiones reli- 
quorum libromm Geometriae Euclidis, 
Graece et Latine, in usum eorum, qui 
Volumine Euclidis carent. Per Cunra- 
dum Dasypodium, Scholae Argentinensis 
professorem. Argentorati apud Christia- 
num Mylium M.D.LXIIII. (1564). 
w 8ce, k. 8 nlb., str. 205 i k. 1 Er- 
rata. 

Dedykacja: Christ. Nicolao Radzivril... Con- 
radns DasypodiuB. 

— Elementorum Euclidis Libri IV 
ad graeci textus fidem recensiti. Vaenum 
prostat: 50 crucif: Cracoviae, typis 
Trasslerianis. Bez w. r. (179.). w 8ce, 
Str. 108. Jagiell. — ObboI. 

— ob. Broscius Joannes (Aristoteles 
1638, 1652) — Lipiewicz Andrz. D. 
(1754). 

ZebrawBki Bibl. mat. 

Eudimonia ob. Unieszowski J. (Ła- 
ski 1609). 

Eudoxia ob. Fatowicz Nicolaus (inter 
festivitas 1635) — Loaechius Andreas 
(Crasinii 1608) — Szadziński P. (Witow- 
ski 1640). 

Eufeieai et acclamationes ob. Fem- 
gius A. (1663). 

Eufemeteria epithalamia ob. Neu- 
nachbar J. (1656). 

Eufemia ob. Euphemia — Węgier- 
ski T. (Gorajski 1629). 

Eufemismon et syncharmata nuptia- 
lia ob. Napsius Jak. (1660). 

Eufonia weseło brmiaczaja na wy- 
soce sławnoi thron mitropolii kijewskoi loe EUPR06INA. Bzezasliwie wstopnjnezemn w Boete 
proeoswiaseezeimoma jeho miłosti bo«- 
podhra oteu kir Petra Mobile wojewo- 
dicmi zeml mołdawskich, prawosławno- 
mu apriwiljowanoma mitropohtn kijew- 
skomn. Ot tipografow w swiatoj cza- 
dotwomoj Ławrę Peezerskoj pramjes- 
czicb pri uniżonom pokłonie prndko 
dedikowanaja. Lata hospodnia 1683 
i jola 5 dnia. w 4ce, kart nib. 6. 

Saełuirow N. 304. — Karat. N. .351. 

Archiwum Minis. Spr. Zagr. Petersb. ~ Kra- 
sińs. — Bibl. Moskiews. -— Publ. Petersb. 

Eufrosina Qoinseiana ob. Łukaszo- 
wicz J. (1620). 

Eufrozyna ob. Stebelski Ignacy 
(Dwa wielkie światła 1781). 

Eugenia drama ob. Beaumarchais 
(1778). 

Eugenia di Savoia ob. Diano (1718). 

(Eugeniusz) (Franciszek ksiaźe Sa- 
baudzki, 1663 t 11 kwiet. 1736). Apo- 
logia malitiose vexati honoris celsissimi 
primatis regni Poloniae et M. D. L. 
per literas celsissimi principia Eugenii 
ad illustrissimum Vesiram scriptas. B. 
m. r. i dr. (1732). w 4ce, str. 36. 

Prymasem hjl Teodor Potocki, zmarły 17.S8. 

Ossol. 

— Epitaphium Serenissimi Eugenii 
Ducis Sabaudiae. 

W Ostrowskiego fiyada lat. 1747 Ii. Inscript. 
■Ir. 89. 

Eiigenhie Antonius Ârohiepisc. £- 
phes. ob. Visconti E. (1766). 

EUGENi od Sw. Józefa. Żywot 
i śmierć Wieleb. Matki Teressy od Du- 
cha S. Karmelitanki Bosey na świecie 
Xiçzney Montaltanskiey przez O. Hie- 
ronima a Jesu Maria Karmelitę Bosego 
1668 roku. w 4ce, kart VI. i 115 str. 
Autorem w tej edycji nie wymienionym jest 
Eugeni od £w. J<^fa, a O. Hieronim jest 
tylko tłomaczem. O. Hieronim nazywał 
się właściwie Drzewickim, byt synem Je- 
rzego, zmari sa6 w Lnblinie 1695. TIo- 
maczył takie z dziel Ludwika z Qrenady : 
Medytacye, Ceremoniarz dla zakonnic, 
i Historyą generalną Zakonu. 
Jocher 8642. Bibl. Karmel, w Wilnie. 

— Relacya Żywota y Śmierci Wie- 
lebney Matki Teressy od Ducha S. 
Karmelitanki Bossey nazwaney w świe- 
cie Johanna z Cerdy córka księcia Me- BUOSNl. 

dyny Celi, X^ Montaltańska, napisana 
wprzód po włoska przez W. O. Eugo- 
niego od S. Jozepha Definitora prowin- 
cialnego Neapolitańs. Karmelitów bo- 
sych^ potym przełożona na ięzyk hisz- 
pański przez W. O. Gaspra od Zwia- 
stowania, a naostatek na polski przez 
O. Hieronyma a Jesu Maria tegoż Zak 
Prow. Polskiey Definitora, w Krakowie 
w Druk. Mik. Alex. Schedla 1691. 
w 4ce, k. 4, 156 str. i k. 2. 

Dedyk. Teofili Ludwice z XX. Oftrogskieh 
Lubomirakiey Koniuszyney Kor. 

Jocher 8643. Oasol 

EUGENi X. od S. Mateasza, Kanne^ 
lita bosy. Ingres do nieba Wincentego 
a Paulo fnndatora S. Congr. missionum 
w poczet SS. od naywyżssego miKtan- 
tis ecclesiae Wodza Klemensa XIII. 
na ziemi ingrossowany ńwiata kon- 
gressem niezwyciężony, naypierwBzemn 
pierwszych w zwycięstwie Sarmatów 
wodzowi y J.O. Księciu Teodorowi Ję- 
drzeiowi na Złotym Potoku Potockiemu 
Dei gratia archimetropolicie Gnieźnień- 
skiemu, S. Stolicy ÂpoBt. urodzonemu 
legatowi, Polskiego Król. y W. X. Lit 
prymasowi, przy pańskim S. Pktei^na 
genetliaku, za benedykcyą berbowno 
zwycięźkich Krzyżów odprawiony przw 
WW. 00. Karmelitów bosych Koli. 
Warszawskiego w obowiązanym npo- 
minku prezentowany roka 1738. w War- 
szawie w drukarni JKM. y Rzpltey in 
Coll. Schol. piarum. folio, 14 kart nlb. 
Na odwrocie tyt. herb Pilawa. PrzypissI 
proz^ łae. X. Pïymasowi O. Bngeni a & 
Car. I>ia& — Jestto kazanie aa uroesy- 
stoéd S. Wincentego miana. 

Warsz. Uniw. 

— Łaska Anny S. protekcyonalna 
dyzgrâcyàntow niebà nà pläcn zguby 
w płaczu, ciesząca; Światu polskiemu 
ogłoszona JW. Pani Eleonorze z Sleybe- 
now Morsztynowey Starościnie Duninow- 
skiey pani y dobrodzice w dzień dorocz- 
nych imienin prezentowana roku 1730. 
folio, 16 kart nlb. 

Naodwr. str. tyt. herb Sleybenów; pod nim 
10 w. pol. Przypisał proza Morsztynowey 
X. Eugeni od Ś. Mateusza karmelita hoaj. 

— Tenże tytuł... ciesząca. Zi łaska- 
wym respektem Wielmożnego Jęgomońei EUŁIMENITES. BUROPA. 109 PaoA Jóaefa i (Hwinowa Otwinowekiego. 
Stoloikiewieza Wyszogrodzkiego Pana y 
dobrodzieia Świata pokkiema ogłoszona. 
Bokn którego słowo przedwieczne ła- 
skawie Indźiom słyszine 1737. W Kra- 
kowie w drukami akademickiey. fol. 
kart nlb. 12. 

Na odwrotnej str. tyt. herb Gryf, a pod nim \2 
w. p<d. na pochwala. Tenie autoi przy- 
pisał prozą Otwinowskiemu. W niczem się 
nie TÓżaif^ od siebie te kazania, prócz zmia- 
ny dedykacyi. 
Joeher 4971. 4974 

Jagiell. -- Osaol. — Wann. Uniw. 

— Protekcya od tronu łaski Anny 
S. dyRgràcyàntom niet>à nà ziemi awi- 
zowana; n& pl&cu zguby w płaczu zna- 
leziona za łaskawym respektem Jaśnie 
Oawieconey Xiężny Anny z Lubomir- 
akieh Mysakowskiéy n Mirowie y Xiazu, 
margrabiny pinczowskiey, Woiewodziny 
krakowakiey, generałowey Małopolskiey, 
Krikowskiey, LAnckorońskiey, Zàrno- 
wieckiey, Przemy kowskiey etc. Staro- 
ściny pani y fundatorki Bwiitu polskiemu 
ogłoszona. Boku którego Słowo Przed- 
wieczne, łaskawie ludziom słyszane 1736 
w Krakowie w drukami Kollegium więk- 
szego âk&dem. folio, 15 kart nlb. 

Na odwr. Btr. tyt herb Srzeniawa, a pod 
nim 8 w. pol. Przypisał prozą Annie Wie- 
lopobkiey O. Eugeni od S. Mateusza kar- 
melita bosy. 

Jestto toż samo kazanie oo Łaska Anny Św. 
tylko tytuł zmieniony. — Są ta wycieczki 
|H«eciw iydom. 

Jocher 4971. 

Czartor. — Dzików — Jagiell.— Ord. Zamoj. 

— ob. Anioł (1753) — Bujdecki 
Flor. (Chwała, str. 16.) — Hasło (1754). 

Eulimenites fabulae ob. Klag To- 
masz (1633). 

Eulogemata ob. Böge Jae. (nuptiis 
1669) — Twaraszky E. (1666). 

Euiogia ob. Kleinpoldt C. (1645) — 
Mstovius J. (1625). 

Eunomius ob. Athanasius (Dialogoi 
1570). 

Euphemia ob. Biskupski (1665) — 
Campianus S. (1643) — Feldtner J. 
(1661) — FemgiuB A. (1663) — Fri- 
aich J. (1667) — Gorajski Zbig. (1629) 
— Hittmer J. (1660) — Napsius J. 
(1660) — Węgierski T. (1629). Euphemia S. ob. Czeska Zofia (1698) 
— Ustawy domu panieńskiego. 

Euphrasia ob. Budomicz K. (1659). 

Euphrosina ob. Łukaszewicz T. 
(1620). 

EURIPIDES. Hecuba et Iphigenia in 
Aulide Ëvripidis Tragoediae in Latinum 
tralatae Erasmo Boterodamo interprète. 
Eiusdem ode de laudibns Britanniae Be- 
gisque Henrici septimi ac Begiorum li- 
bęrorum eins. Eiusdem ode de senec- 
tutis incommodis. (Na końcu:) Impresum 
Viennae Pannoniae, opera & expensis 
Hieronymi Vietoris et Joannis Singre- 
nii. Mense octobri Anno M.D.XI. (1511). 
w 4ce, k. nlb. 76. 

z herbami Polski, Litwy, Krakowa i akade- 
mii na odwrocie k. ostatnie). 

Jocher 49. — Wienbows. III. N. 2062. 
Czarnec. — OssoL 

— Tragoedia Hecuba, D. Eras. Bot. 
interprète. (Na końcu:) Impressum Cra- 
couiae per Mathiam Scharffenberg. Anno 
domini Millésime quingentesimo trige- 
simo sexto (1536). w 8ce, k. 4 i 26. 

Na odwrocie tytafo Jo. Eskii Thoronensis 
DekasŁichon. 

Dedic. Goilhelmo, arohiepiscopo Caatuariensi, 
przez Erazma Roterodama. Datow.; Łon« 
dini 9 Cal. Februarii. 

Wierzbows. Tl. N. 1154. 

Ord. Zamqj. — Wroelaws, 

EUROMODIO de Robert. Institutiones 
vite. Ex Boberto de Eiiromodio ceteris- 
que olaris scriptoribus Budolpho Agri- 
cola jun. auctore congestae. Cracoviae 
in aedibus Joan. Haller. 1519. w 4ce. 

Epistoła dedicatoria wystosowana: ad Bon- 
nemm, in Septembri 1Ö19. 

Posiadał niegdyś Świdziński w swej Biblio- 
tece. 

Europa (Das Kriegs- und Staats 
Bekümmerte) worinnen der Europeischen 
Potentaten und Bepubliquen gegenwär- 
tige Conjuncturen der bey instebendem 
Feld Zuge vermuthliches Ansehen und 
grosse Kriegs Operationes; sonderlich 
was die Käyserlichen , Polen und Ve- 
netianer diesen Sommer wider den Tür- 
ken vornehmen und ausrichten; was 
Frankreich und Moscau endlich hierbey 
thun, und ob andere Cronen länger 
Buhe sitzen möchten ? nebst vielen Zeit- 
läuffigen Curiositäten vorgestellet. Qe- 110 BURYLLA. EUTROPIUS. druckt im Jahr 1685. Zu finden in der 
Lanckischen Handlung, w 4ce, str. 118. 

Ossoliń. 

— wirst du denn des Krieges nicht 
müde? Worin die Europeischen Poten- 
taten und Republiquen gegenwärtige Con- 
junoturen... was Frankreich und Moscau 
hierbei thun... Leipzig 1685. w 4ce. 

— czQSé pierwsza świata w krót- 
kim opisaniu wyrażona. Warszawa, 
Groll, Roku 1757. fol. 

— Ob. Boi88y(1795) — Brockhuizen 
G. (de nieuwe Wereld 1703) — Cellar 
A. (descriptio 1536) — Happelus E. G. 
(moderna 1692) — Hofowka Kaz. (sej- 
mująca 1753) — Krueger Z. (foederata 
1691) — Lubieński Wład. (1740) - 
Paprocki Franciszek (2 Części świata 
1754) — Piasecki Paulus (1645) - Po- 
dróż (1791) — Rudalski M. (dolentis 
1697) — Rudawski W. Jan (triumphus 
1658) — Rys — Siemaszko J. (zdanie 
o państw. 1769) — Sobieski Jan III 
(Joannis III belli 1686) — Szepsi C. 
(Varietas 1620) — Wieruszewski Kazi- 
mierz (In Leszczynior. domo 1725). 

Eurylla ob. Łopuski Antoni (1794). 

Eusebius Hieronimus ob. Hierony- 
mus — Martinus Polonus (1477). 

EUSEBIUS Joannes. Dictamina seu 
Bcita yariae doctrinae politicae, moralis, 
stoicae, christianae et spiritualis ex ope- 
ribus R. P. Johannis Eusebii. Calissii 
1740. w 12ce. Zwlińaki. 

EUSEBII Pamphill Casoviensis epi- 
scopi Ecclesiasticae Historiae libri 9. — 
Historiae Ecclesiasticae Ruffino autore 
libri 2. — Historiae Ecclesiasticae Tri- 
partitae ex tribus Graecis authoribus So- 
someno, Socrate et Theodorito, ab Epi- 
phanie Scholastico versis per Cassiodo- 
rum Senatorem in Epitomen redactae 
libri 12. 

Brak karty tytalowej, końca, miejscA i daty 
dmku. Na czele jest dedykacja: Reve- 
rendiBsimo in Christo patri eidemque illa- 
striasimo principi ac domino D. Stanisiao 
Turzo Olomutzensi episcopo etc. Beatus 

Renanus S. P. D Zakończone: Bene 

valeat R T. D. Basileae VIII. Calendas 
Septembris Anno MDXXI1I (152»). 

EUSTACHY X. od Przenajśw. Sakr. 

Karmelita. Łegatus à Latere Christi, albo wielki legat od Boka Chryetusa 
Eliasz Ś. Pierwszy Fundator y Patry- 
archa, Na górze Karmelu Zakona swo- 
jego Karmelitów dawno z wyroków Bö- 
slich, w ostatniey ruinie świata, od Bo- 
ga w bliskim skonaniu natury ludzkiey 
y wszystkiego na ziemi stworzenia de- 
stynowany, a potym na Gtórze Thabor 
od Chrystusa, Boga, y Człowieka na 
tęż funkcya konfirmowany, y charakte- 
rem Wielkiego posła, Legati a Latere 
Christi udarowany, Pod tym tytułem 
y nomenclaturą, przy swoim Solennym 
Fescie, z Ambony Warszawskiey, Kar- 
melu S. O. na Lesznie w Roku 1725. 
Kazaniem ogłoszony, a teraz Wielmoż- 
nemu Jego Mości Panu P. Eliaszowi 
na Uchercach y Radłowicach Komar- 
nickiemu Czeânîkowi Żydaczewskiemn; 
dedykowany. Przez X. Eustachiego od 
Przenayśw. Sakr. Karmelitę scisleyszey 
Obserwancyi, Authora Kazania a teraz 
Kaznodzieię Drohobyckiego Konwentu 
Ordyn. R P. 1728. W Warszawie w dru- 
kami J. K. M. Scholarum Piarum, Bez 
roku dr. (1728). folio, 4 k. nlb. i sign. 
A— D (kart 10). 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. — ObsoŁ 

Eustachy ob. Alexy Sw. (1529) - 
Chrościński S. (Zbiór zatrudnień 1618) - 
Gaworski Joan. Ign. (1764) — Jabło- 
nowski Józef Alex. (1751) — Obrę- 
palski (Sacra 1732) — Summa tragediey 
— Wołowicz Eust (Summaryum tragoe- 
diae 1618). 

EUTHANAZIUS Wiktoryn. Manchester 
al mondo. Contemplatio mortis et iin- 
mortalitatis. Rozmyślanie o śmierci i nie- 
śmiertelności, z angielskiego języka na 
polski przetłumaczone. Przez B. Victo- 
rina Euthanaziuaza S. S. T. Anno Do- 
mini 1648. B. m. w 8ce, str. 6 i 267. 

Przyp. Adamowi z Bnisilowa Kisielowi, n» 
Huszczy Gnoinie i Kisielgrodzie, Wwdàe 
BracławBk., Staroście Koszowskiema. 

Wikt. Baworowski. — Ossol.— Warsz. Uniw. 

EUTROPIUS Flavius. Dece libri hi 
storiarii ita candide conscripti vt quisq. 
rudimenta historiae Romane nancisci vo- 
lons, atq. seriom multarû gestarü rerû 
apud exteras gentes cognoscere breai 
ex voiuminô cupiens, id ex opère ha- EUTROPIUS. EÜTROPIÜS. 111 ins autoris se consecnturü studiosa lec- 
tione perpendet. (Na końcn:) Eutropij 
viri clarissimi de gestie Bomani populi 
libri dece. Regia in ciuitate Cracouien. 
Expensis spectabilis viri dni Johannis 
Haller impressi Anno salutis nostrae 
M.CCCCC.X. In vigilia saneti Mathie 
apostoli sortiti sunt felicem fine w 4ce, 
k. 36 nlb. (Druk gocki). 

Na tjtale duiy drzeworyt Górą orzeł ja- 
gielloński. Trzymają go Lew i Koń. Ni- 
żej herb Krakowa i Pogoń, a dołem cyfra 
Hallera J. H. — Na odwrocie tytułu prze- 
mowa Mich. CocciniaBa Tubingensis ad 
lectorem. Powiada, ie zawdzicoza wydanie 
tego dzieła Vite de Fürst otriuBq. iuris 
doctori, Saer. Caes. Maiest. consiliario ao 
Joanni Kuchenmeister de Bamberg legum 
doctori, Moguntini Archiep. consiliario, 
qui quidem com hac hieme transacta, et 
hie Cracovie et Präge apud Hung. et Po- 
Ion, reges, legationis munere Aingerent 
ipsom Eutropium sucoessivis temporibus 
lectitare consueverunt. Datow.: Cracoviae 
1Ô Febr. 1510. — Poczem następuje : Melos 
Epigreumaticum (sie) eztemporaneum edi- 
tum im lucem a Gregorio Stavischyn almae 
universitatis Cracovien. magistro, ad vota 
Michaelis Coccinei Tubingensis philosophi 
et utriusque juris alumni , Secretarii ma- 
gnifici dni Viti de Fürst, legati impera- 
torie majestatis (wierszy 40). Po pochwa- 
łach Eutropiusza znowu wierszy 22. 
Bandtke (Bist. Druk. Krak. p. 241) mieni 
to wydanie Eutropiusza: editio princeps; 
jednakie edycya princeps wyszła była już 
w Rzymie roku 1471. 
Janozki (Janoc. I. 43) a za nim Panzer 
w Ann. typ. vol. VI. 453 str, podają tytuł 
nieco odmiennie. 
Lelewel Bibl. Ks. I 145. — Janoc. I 43. - 
Jocher 491. — Fabric. Bibl. lat — Wierz- 
bow. II N. 861. 
Branic. — Czarter. — Czapski. — Jagiell. — 
Kgows. — Ossol. — Petersb. publ. — 
Baczyńs. — Zamojs. ord. 

— Breviarium Historiae Romanae: 
Laurentii Reinhardi .... obsenrationibus, 
indice latinitatis et geographiae exor- 
natum. Pro usu studiosae iuventutis. 
lUustrissimo Excellent. D. Michaeli Hre- 
czyua Woyna praefecto Urventensi a 
Stan. Dąbrowski oblatum. luxta exeoi- 
plar Hafniense recusum. Varsaviae 
1744. w 8ce, 16 ark. 

Tytuł u Jochera N. 472 nie ma dodatku 

dedykacyjnego: „Ulustr oblatum**. — 

Mecherzyński Hisl j§z. tac. str. 155. 

— Tenże tytuł:... et geographiae ex- ornatum. Pro usu studiosae juyentutis. 
Cum facultate Superiorum. Varsaviae 
typis S. R. M. et Reipublicae in Col- 
legio Scholarum Piarum Anno Domini 
1744. w 8ce, kart 6, str. 196. Nadto: 
Index latinitatis confectus a Laur. Rein- 
hardo, k. 14; oraz: Index geographicus, 
k. 8. 

Janoc. Pol. Litter. p. 36 przyznaje to wy- 
danie Stanisł. Konarskiemu 8. P. 

Jagiell. — Wileńs. 

— Breviarium Historiae Romanae 
observationibus, indice latinitatis & geo- 
graphiae exoruatum. Pro usu studiosae 
juventutis. PeriUust. ac Magnifico Do- 
mino Alexandro Siedlicki dapifero Li- 
vonîae oblatum. Cum facultate Supe- 
rioruoL Leopoli, Typis Pauli Josephi 
Golczewski S. R. M. Typogr. Anno Do- 
mini 1745. w 8ce, str. 196 i 22. Ossol. 

— Historiae Romanae ad Valentem 
Augusta m ab urbe condita ad illius 
vsque et fratris Valentiniani tempera 
deductum. luxta exemplar emendatum. 
Varsaviae et Lîpsiae 1777. apud Mi- 
chaelem Qröll Régis Bibliopol. w 8ce, 
139 str. i k. 1. 

Jocher 493. Jagiell. — Krasińs. 

— Breviarum Historiae Romanae: 
su; pletum, et ad obitum usque Theo- 
dosii magni continuatum. Tomus I. Var- 
saviae MDCCLXXXL (1781). in Ty- 
pogr. Suae Reg. Maj. Corp. Cadet, 
w 8ce, k. 1 i 239 str. 

Jocher 494. Jagiell. — Krasińs. 

— Kronika Eutropiusza zacnego 
historyka Państwa ze wszech wielkiego, 
a Monarchiey oney zacney y podzy wney 
Ludu Rzymskiego: do czytania bardzo 
potrzebna a ucieszna wszem w obec 
ludziam. Z łacińskiego na polski prze- 
łożona przez Erasmusa Glicznera sługę 
słowa bożego. Cum gratia et privilégie 
S. R. M. (Na koÄcu:) w Grodzysku 
drukował Malchior Neringk Roku rań. 
1581. w 4ce, sygn. A — Q. 

Dedykacya Janowi Zborowskiemu, Kaszte- 
lanowi Oniećnień. 

Jocher 498. — Lelewel I. 187. — Bacz. 
LXXXX. 

Eutropius Gabryel ob. Moskorzew- 
ski Hieronim (1618) — Socinus Faustus 
(Defensio 1618). Itó EUTROPIU82. Eułropiusz tragedya ob. Bogusz T. 
(1754). 

Euthymosyne ob. Rekuó Al. (1621). 

Euterpe ob. Myrecius A. (»ive nup 
tiae 1697) — Podniesieński J. (164H). 

EuximiS Pontus ob. Potocki Jan 
(1796). 

Ewa ob. Boryszewski Kaz. (Jabłko 
1645) — Hifltorya — Łapczyński A. 
Chr. (Skarb zakryty 1720) — Pikulski 
Gaudenty X. (1763). 

Ewald Concordia ob. Adolf Ephraim 
(Nuptias 1712). 

EWALDT Benjamin. D. T. O. M. A. 

Dissertatio medica inauguralid de po- 
dagra quam divino numine aurigante, 
ooDsensu atque indultu Ampliss. facul- 
tatis medicae in Alma ac perantiqua 
ad Hieram Acad. pro licentia summos 
in Medicina honores & privilégia Doct. 
legitime eonsequendi plaudae Philiatro- 
rum Censurae submittit Benjamin E- 
waldt Gedano-Prussus Die 29 Decem br. 
An. 1697. horis et loco consuetis. Er- 
fordiae, Typiö Job. Heinr. Groschi 
Acad. Typogr. 1697. w 4ce, str. 47. 

OmoI. 

— Q. D. B. V. Disputationis de 
Polonia nunquam tributaria sectio III. 
quam... Praeside Johann Schultzio... 
D. XXI april. 1693. eruditorum exa- 
mini submittit publice Benjamin Ewaldt 
Gedan. Medic. Studiosus. Dantisci, Ty- 
pis Davidis Friderici Rhetij. 1693. 
w 4ce, str, 27—57 i kart nlb. 4. 

Ossol. 

— ob. SchlieflF Joan. Daniel (Dispu- 
tationis 1693). 

EWALT (Ehwalt) M. Joh. Gottfried 

(ur. 1 stycz. 1749). Die alte und Neue 
Lehre der Böhmischen und Mährischen 
Brüder, wie solche von den Aeltesten 
der Brüdergemeinde von dem Johann 
Huss, Johann Gyrek, Johann Arnos 
Comenius, Andreas Macher und Johann 
Gottlieb EUner, in unterschiedenen 
Lfchrbücher böhmich lateinisch und 
deutsch vorgetragen worden. Nebst 
einem niederländischen Catechismus 
und einigen Glaubensbekenntnissen der 
Walldenser. Herausgegeben von M. Jo- BWANOELIA. 

bann Gottfried Ehwalt. Danzig bey 
Johann Christian Schuster 1756. w 8oe, 
Str. 92 i 704. OmoL 

— Quaestiones logicae instit juven- 
tutis soholasticae aooomodatae. (jedaoi 
1749. w See, ark. 5. 

Tolckamith Elbiog. Gedacht. 1753.8.345-7 

Ewaluaoya monet w . Polsacze we- 
dług uniwersałów Kommisyi Skarbo- 
wey Koronney, dia wygody puUicz- 
ney do druku podana. Anno 1766. 
W Warszawie, w drukami J. K. Mci 
y Rzeczypospolitey Societatis Je6a. 
w 8ce, kart nlb. 40 (ark. sygn. — E^, 
1-3). 

Akad. — Branic. — Ciartor. — Drików- 
JagieU. — Kijowi. — Krasińs. — OsaoL- 

Raesjńfl. 

Evaluation des monoyes en Pologne 
selon les universaax de la commisMon 
du trésor de la couronne. Imprimée 
à Varsovie en 1766, à l'usage du pu- 
blic, w 8ce. KqowB. 

Ewander ob. Lubomirski Stanisław 
(1683). 

Ewangelia und Episteln. Auf alle 
Sonntage und vornembste Feste dnrch 
das ganze Jahr. Ewangelie i Epistoły tak 
Niedzielne jako y na przednieyszych 
świąt przez cały rok. Gedruckt zu Dan- 
zig beim Wilchelm Wilmoth. In Ver- 
legung Balthazar Andrae. MDCV. 

(1605). w See. WiBZ. Uniw. 

— und Episteln... Ewangelie y Lek- 
eye, które we wszystkie Niedziele y 
zwyczayne święta przez cały rok czy- 
tane bywają. Dantzig in Verlag Manss- 
klai. 1675. w 8ce. 

Tekst niemiecki i polski. 

Czy Die Manusklapa? Warss. Uniw. 

— und Episteln. AufF alle Sonn- 
tage und ftimehmste Feste durch das 
gantze Jahr. Der blühenden Jugend 
dieser Stadt Breslau zum Nutz. Aus dem 
Deutschen ins Polnische gebracht Bre- 
slau In der Baumannischen Erben Dra- 
ckerey druckts Johann Günther Rörer 
Factor (1676). Ewanjelie y Lekcyena 
Niedziele doroczne y święta uroczyste 
polskie, w 8ce, ark. Z^« 

Tekst niemiecki i polaki. 

Wans. Uniw. EWANGELIA. EWANGELIA. 113 I — und Episteln : Auf alle Sonntage 
I und fOrnemate Feste durch das ganze 
I Jahr. Der blühenden Jugend dieser 
Stadt Breslau zum Nutz. Ausz dem 
Deuteben ins Polnische gebracht. Bre- 
szlaa. In der Baumannischen Erben 
Druckerey druekts Gottfried Gründer. 
J678. Ewanjelie y Lekcje na Niedziele 
y Święta Uroczyste Polskie... w 8ce, 
L nlb. Z^,. (Druk gocki). 

Oprawne razem s dzietem Hermaima Jana 
p. t : Neu nmbgegoBsen und verbessertes 
Scfalflss-GlOcklein. Das ist Andächtige 
Lehr und Trostreiche Gebete aus dem 
Saft und Kern aller gewöhnlichen Sonn- 
und Fest-Tags. Evangelien In Reimen 
Torfiasset von... Warsz. (Jniw. 

— und Episteln... Danzig 1698. 
w 16ce. Wileńs. 

— und Episteln, welche... Ewan- 
gelie y Lekcye.... Dantzig, D. Job. 
Zaeh. Stollen. 1704. w See. fiirgel. 

— und Episteln welche auf alle 
Sonntage und gewöhnliche Feste durchs 
gantze Jahr gelesen werden, Neben st 
Anzeigung der dazu gehörigen Lieder 
und Beim-Gebethlein. Imgleichen die 
Passion, und Historia von der Zerstö- 
rung Jerusalem, nebst einigen Morgen- 
and Abend Lieder und Gebeth, wie 
auch das Einmahl Eins etc. So in den 
bisher gedruckten und mit unzähligen 
Fehlern angefüllten Büchern nicht zu 
finden. Ewanjelie y Lekcye, ktore nà 
każdą Niedzielę, y nà »Święta zwyczaynie 
przez cały Rok czytane bywają, z wy- 
rażeniem Pieśni do każdey Ewanjeliey 
przynależących, y z Wierszami. Tudzież 
y Pâssya, y Historya o Zburzeniu Mia- 
sta Jeruzalem, przytym z niektoremy 
Kano y Wieczór Pieśniami y Modly- 
twàmi, owa z Liczbo, etc. Wszystko deż 
(sic) sprośnych omyłek y niedostatków; 
które się w książkach przed tym świeża 
drukowanych barzo gęsto znayduja. 
Elbing, Verlegt und zu bekomen bey 
Joh. Gottfried Schönwald. Die andere 
Auflage. 1737. w 8ce, sygn. A— Zg, 
i Aa — Ccg (końca brak). 

Od ark. Z,: Die Passion das ist Historia 
vom Leiden Christi. Od ark. Bb, : Passya 
abo hiftofya o m^. Od ark. CC4: Die Historia von der Zerstörung der Stadt 
Jerusalem. JagieU. 

— und Episteln, auff alle Sonn- 
und Feyer-Täge im Bischoffthum Erm- 
land... Aufii9 neu gedr. in Braunsberg. 
1746. w 12ee, 395 str. 

— und Episteln auf alle Sonn- und 
Feyer-Tage in Biszthum Ermbland, 
nach dem neuen corrigirten Römischen 
Missal ausgetheilet. Samt der Faszien. 
Danzig 1746. Bey Thomas Johann 
Schreiber, w 16ce, str. 360. 

Warsz. Uniw. 

— und Episteln auff alle Sonn- und 
Feyer-Tage... Aufs neue gedr. in Brauns- 
berg im Coli, der Ges. J. Im J. 1771. 
w I2ce, 429 str. 

— pro Dominicis lingua Lothavica. 
Vibae 1672. 

Jocfaer 6473. — Bielski Katal. Pijar. N. 26. 

— in Livonia Lothavis praelegi so- 
lita, versa, translata ac édita. Vilnae 
1752. w 12ce. 

Kraszew. Wilno IV. 

Ewangelie w języka litewskim, obacs niżej 
pod: Ewangelie. 

— et Epistolae, quae Dominicis et 
Festis Diebus, de morę Catholico in 
Templis recitantur. Accedit paruus Car 
tecbismus D. Petri Canisij. Cum gratia 
et Priuilegio S. R. M. Posnaniae, Ex- 
cudebat Joannes Wolrab. MDLXXXVII 
(1687). w 12ce, k. 240. (Z drzeworytami 
w tekście). 

Wierzbowski I 509. Warss. Uniw. 

— Tenże ty tui:... recitantur, iuxta 
ritum ecclesiae romanae. Accedit Paryus 
Catechismus D. Petri Canisij. Posnanie 
apud yiduam et haeredes Joannis Wol- 
rabi Anno M.D.XCVI. (1696). w 16ce, 
ark. nlb. Zg i od a — bg. (Każdy arkusz 
po 8 kart). 

Jako dodatek s osobnym tytułem id§ od 
k. *^02: Capita doctrinae christianae an- 
thore D. Petro Canisio. Posnaniae anno 
MDXCVI. (1696). w 16ce, ark. nlb. od 
Cj do fg. Brak końca. Bazem jest kart 
nlb. 233, ale końca brak. — W dsiele licsne 
drseworyty, ale liche. Jagiell. 

— et epistolae, quae DOminicis et 
Festis diebus in Ecclesia Catholica sin- 
gulis annis leguntur. NUnc recens édita; 
et ad Romani Missalis ordinem accom- 
modata 1698. (Na końcu:) Cracoviae 

16 114 EWANOBŁie. emn gretia et priv. S. R. M. in offic. 

Jacobi Sibenevcher A. D. 1598. w 24ce, 

ark. nlb. Siiij. 

W Arodkn liczne dnewoiy^, w telucie licho 
odrobioBe. — Nt k. N; wydrukowano: 
Eaang«lionim et epistolanim Dominical tnm 
fiaÎB. — Poezem tytol : Seqanmtar epistolae 
et erangelia de Sanctis. Jagiell. 

— et epifltolae nnno recens 

édita, et ad Romani Missalis ordinem 
accommodata. Cracoriae, in ofEcina 
Cbristophori Schedelii 1650. 

Kstel. Milanowa, s. 13. Czetwert. 

— toto anno praelegi solita. 1620, 
1672, 1768. ob. Eiger. 

— et epistolae quae dominicis et 
festis diebus... legi soient.. Coloniae 
Agripp. 1662, nunc de novo révisa et 
récusa. Brunsbergiae, Typis et sumpt 
Henrici Schnitz. A. M.DCLXXVH. 
(1677). w 12oe. 

Ewangelie j Epistoły na świąteczne, 
powszechne y przygodne dni w roko, 
dla zborów chneściańskich. B.'m. i r. 
w See. 

Jnizyńs. (T. II. \M) wynueniąj^ to sądzi, 
ieBej jest autorem i ie to jest jego Nowj 
Testament 
Jooher U\Ł 

— y epistoły na niedziele i wszyst- 
kie święta. Wilno 1579. Kraków 1611, 
1617, 1626, 1636. Sandomierz 1637. 
Kraków 1661, 1666, 1672, 1686, 1689, 
1692, 1713. Wilno 1713. Kalisz 1734. 
Lwów 1760. Kalisz 1768. Wilno 1765, 
1787. Poczajów 1790. 

Obaoz Wujek Jakób. 

— y Epistoły na niedziele także na 
święta uroczyste z figurami z dokładem 
Artykułów y aktów do wiary naypo- 
trzebnieyszych. w Krakowie, w drułuiini 
Alex. Schedla. 1685. w 16ce. 

Warta. Uniw. 

— y epistoły na niedziele, także 
na święta uroczyste, które w kościele 
katbolickim według sporządzenia Rzym- 
skiego na cały rok czytają, z figurami 
taiemnic Chrystusowych, w Krakowie. 
1703. w 16ce, str. 334. 

— Toż:... w Poznaniu, w drukarni 
Coli. S. Jesu 1728. w 8ce. 

— Toż:... Kraków 1737. w 16ce. 

Zielińfl. EWAMGSLnt 

— Toż:.^ wedłng Rzynskiego po- 
rządku w całym Roku czytają. Za po- 
zwoleniem zwierzdmości dyeoezalne; 
przedrukowana W Warszawie w dra- 
kami Uprzy wilejowaney J. E. H. XX. 
Missyonarzów. Roku 1793. w 8ce, 1 k. 
tyt, 8tr. 442 i 6 k. reg. 

— na Niedziele y Święta całego 
roku według porządku kościoła Inb 
Cerkwie Rzymskiey y Greckiej wy- 
dane, w Supraalu w Druk. 00. Bazy- 
lianów. R. P. 1742. w 12ce. 

Jooher 4202. 

— na Niedziele y święta całego 
roku. Według porządku kościoła, lab I 
cerkwie rzymskiey, y greckiej. Zpriy- 1 
daniem zbawiennych y potnebnycli ' 
rzeczy do wiadomości. Za pozwoleniem 
starszych przedrukowane. W Supraśla. 
w Drukami WW. 0Q. Bazylianów. 
Rciu Pańskiego 1760. T. I— II. w 16% 
1 tyt, str. 206 i 3 k. nlb.; ii tyt. str. 
244 i 5 k. nlb. | 

W Cb I od ftr. 126 idą: Ewangelie njmskie i 
na święta. — W Cs. H oé str. 112: taM | 
nauki ehneé<L Jagiell 

— na Niedziele y święta całego roku 
według porządku Kościoła S. ŁacU- 
skiego y Qreokiego we dwóch osobnych 
częściach z przydatkiem duchownych 
dla wiadomości rzeczy. Za pozwole^ 
niem Zwierzchności znowu przedruko- 
wane, w Druk« Supraślskiey WW. XX 
Bazylianów Roku Pańskiego H^^- 
Tom I— n. w 16c©, Str. 227 i nlb H; 
oraz str. 228, k. nlb. 6. 

WarsL Uniw. 

— polskie tak niedzielne jako | 

nstkich świat Brunsberg, typis CoU 
R. P. 1720. w 12ce. 

— (Porozdzielane i obiasnione ni» 
dzielne» i świąteczne) stużace Kateehi 
stom do używania w Ceearsko-Krolew 
skich Państwach. Nieoprawne kosstiû 
22. Gro. PoL W Lwowie, drukowane 
i znaydują się u Tomasza Pillera Ài 
cy biskupa lwów. Impres. 1786. w 8« 
str. 175. 

Jocher 4817a. 

Caartor. — Diohob. — Jagiell. 

— Toż:... służące kapłanom do nźy 
wania. Za poswoloiiem Zwierachnosc KWAMOBUB. SWAMHSUE. 115 W Wararaiwie , w drukarni XX. Mis- 
Bionarzów R P. 1787. w 8ce, str. 252, 

JagieU. 

— Toż... w 24fCe, str. 336. 

Brak tytnlta. Drnk gocki s XVn wieku. 
W tekseie lich« lyeixij éraeworjtowe, po- 
dobme do tyoh, które b^ w EvangeUi et 
•pifttolne. Possnań, Wolrab 159ł). ale me 
teś same. — Od str. 24ß Ióą: Ewangelie 
7 epistofy na Święta przedniejsse. Ostat- 
nia jest na dsień peńwiccenia koéciola. 

Ewangelie polskie i litews. (z XVII 
w.) [Brak kaitjr tyt]. w lëee, kart 118 
nib. (ark. sygn. P,). 

Kzanewski Wfliw IT. 

BibL Btan. Djdsiola. 

— pdfikie 7 litewskie tak oiedńel- 
ne, iako y wssvatkicb świata które 
w kościele katolickim według porządku 
rzymski^o praez oa2y rok ezytaia. 
W Wilnie w drukami akademickiej 
8oc. Jes. R. R 1705. w l&öe, kart 109 
nlb. (ark. «ygn. Og). (Tekst litewski obok 
polskiego). Bibl. Stan. Dydsiola. 

— polskie j litewskie tak niedziel- 
ne iako 7 wszystkich świat, kt(»re w ko- 
ściele utoHckim według rzymskiego 
porządku przez cały rok czytaia. w Wil- 
nie, w Druk. Akad. S. J. E. t. 1711. 
w 8oe, sir. 216 i 5 reg. 

Jedliar 4élla. 

BüfL St. Dydciola. — Kraaińs. 

— Toż:... Wilno 1731. w 8ce. 

Krasińs. 
~ polskie y litewskie tak Nie- 
daelue, jako y wszystkich świat. Które 
w Kościele Katolickim wedłag Rzym- 
skiego porządku przez cały rok czy- 
tają, Z przydatkiem tych Ewangeliy» 
których nie stawało, w Wilnie w Dru- 
karni JKM. Akademickiey Soc. Jesu 
Eoku Pańskiego 1766. w 8ce, str. 255 
i rejestru k. 6. 

Od str. 222 Passera. Od sir. 2^2 Nauki 
Chneścdańt. pocsątków. 

BâbL atan. JD^dzliiIa. — Jagiell. 

— Toź:... Z przydatkiem tych E- 
wangelii których nie stawało, w Wilnie 
w Druk. J. K. M. Akadem. Soc. Jesu 
Roku Pań. 1769. w 16ee, str. 321 i k. 4. 

Wams. Uniw. 

— Toź:... Z przydatkiem tych ewan- 
geln których nie stawało. W Wilnie, 
w drukami J. K. M. XX. Franeisotka- nów Roku 1776. w 8ee, k. 1, str. 226 
i k. 2. 

Passya idrie od str. 209. Nauki dirzeeeiań- 
■kie od str. 219. JaipeU. 

— Toź:-. z przydatkiem tych E- 
wangelii, których niestawało Przedra- 
kowane r. 1786. w Wilnie, w Drakami 
Król. przy Akademii, w 12ce, str. 303. 

Jobber iéilb. Csartor. 

— Polskie i Litewskie ti^ Nie- 
dzielne jako i wszystkich świat, które 
w ELośeiele Katolickim według Rzym- 
skiego porządku przez cały rok czy taią. 
Z przydatkiem tych Ewanielii któryefa 
niestawało. Przedmkowane 1799, w Wil- 
nie w Drukami Akademickiey. w 12ce, 
str. 304 i rejestr. 

Po każdej Ewanielii polskiej idiie litewska. 
Joeher 6476. 

Ewanhaiie Uczitelnoje. A naezała- 
sia sia Kniha drnkowati po wopłosz- 
czeniju słowa Bożego r. 1568 miesiąca 
Julia, w mieste zowonom Zabłudowin, 
własnym nakładem ieho miłosti pana 
Grigoria Alexandrowicza Chodkiewicza, 
a swerszysia 1569. mca Maiea. folio, 
k. 8. i 399. 

T^stoj N. 17. — Sacharow N. 60. — Ksr 

rat. 69. 
Krasińs. —Akad. N. Peter. — Pnbl. Petersb. 

— (4) naprestolnoje. (Na końcu): 
Peczatati w lito 7082 w presławuszcze- 
no grade Wilnie mca maia w 14 na 
pamiat stgo mczika Isidora pri drżawie 
gdria naszego młtiwago Oendrika bożie- 

ł'u mttijom Korola Polskago i weiikago 
:nsia Litowskago i pri presszczennom 
archieppie naszem Janie mitropotitie 
Kiewskom i Galiekom i w«ea Rusii 
umyszleniem i promyszleniem jego miti 
pana skarbnago starosty Uprckago Iwa- 
na SemcDOwicza S^reekago i brata jego 
pana Seiiowa, burmistra miesta Wilen- 
skago. W druk. Kozmy i Łukasza Ma- 
moniczow Petr Timotejew syn Msti- 
slowca. Swierszena byst' kniga sia ew- 
He w lieto od râ1;wa ga naszego Isa 
Cha 1575go marta w 30. fol. 9 k., 
395 k. liczb., 4 drzeworyty. 

Tołstoj N. 19. — Sacharow N. 66. — Ka- 
rat. 69. — KataL Bibliot. Milan. str. 11. 
— Joeher 7104. — Krasaew. Wilno U. 416. 
Bikliot. Petenb. pnbl. — Akad. nauk. Pe- 
tersb. — li naeua Hwniancow» -^ Kara- 116 EWANHELIÄ. EWANHĘŁIE. tajewa — Towar». Histor. Petersb. — 
Ozartor. — Czetwert 

— napreatolnoje, napecz. diakonom 
Korcsi i Manuiłom. [Bez oznaczenia 
miejsca druku. (Szebeflz?)]. 1578. folio, 
206 kart. 

Sacharow N. 50. — Karat. N. 7Ł 

Petersb. pabl. 

— tołkowoje, razłycznymi sw. ka- 
toliozeskija, syrycz sobornyja cerkwe 
Chrystowy uczytelmi na wsią sedmioy, 
takożde y na hospodskije praznyki. 
W Wilnie w typografji Łukasza y Ko- 
zmy Mamoniczew. 1695. fol. kart 8 
i 399. 

Praypiianie Kozmy Mamonicza Szymonowi 
Wojnie kasztel, mâcislawskiemu. 

Tołstoj N. 32. — Sacharow N. 94. - Ka- 
rat. N. 111. — Katal. Milan s. 13 — 
Sopikow I 91. — Jocher 4406. 
Czetwert. — Karatąj. — Petersb. publ. 

— naprestolnoje s portretami Ewan- 
helistow. Napeczatano staranijem i ko- 
sztom Łukasza Mamonicza w sobstwen- 
noj jeho Typografii. W Wilnie 1600. 
fol. kart. 8 i 383. 

Tołstoj N. 42. ~ Sacharow N. 115. - Ka- 
rat. 133. - Sopikow I 86. - Strojew. 
90. — Jocher 9113 a. 

Petersb. publ. — Akad. nauk. petersb. — 
Muzeum Rumiancowa — Karatajewa — 
Czertkowa. 

— uczitelnoje na wsiaku Niedeliu 
1 na gospodskija prazdniki i na roczy- 
stych swiatych, izbrano ot swiatago 
Ewangelija swiatejszym Kalistoni, ar- 
chiepiskopom Konstantynia grada. Po- 
wieleniem źe kir Gedeona Bołabana, 
episkopa halickaho, Iwowskaho, i Ka- 
menca podolskaho, exarchy welikaho 
tronu Konstantinopolskaho, izsliedowa- 
na i na mnogich miestcach isprawlena, 
nowowydana. Z drukarnie Kriłoskoje 
w lieto ot sozdanija mira 6115, u ot 
wpłoszczenija Isusa Christa syna Bo- 
żija 1606. Mca oktobrija 1 dnia. fol. 
k. 4 i 416. 

Drukowane we wsi Kryłowie na południu od 
HaHcza, w r. 1606, w drukami tamtej- 
szego monastern. 

Według Wiszniewskiego (VIU. 433) ma to 
być jedyna książka, jaką w Kryłowie dru- 
kowano. — Obacz takie pod Bałaban 
(Bibliograüa, XII. .337-8). 

Tołstoj N. 49. - Sacharow N.5 132. — 
Karat. N. 153. — Jocher 4407. Muzeum Bomiancowa — Kanttjewt. > 
Czarter. ~ Krasińs. — Ossol. — Petenb. 
publ. — Akad. Nauk. Petersb. 

— uczy tel noje, albo kazania na 
każduju niedielu i świata uroczysty 
prez sw. Otca naszoho Kalista Arcliie- 
piskopa Konstantynopolflkaho, pred 
dwiema stami liet, po grecku napisa- 
nyi a tiepier nowo. z kgreckaho i slo- 
wenskoho jazyka na Ruskij perełoże- 
nij kosztom Wielmożnaho Pana M. 
Kniazia Bohdana Ogińskoho podkomo- 
roho Trockoho Dierżawcy Dorsuńskoho 
i Kormiałowskoho i małżonki jego M. Jej 
M. Paniej Rajny Wolowczowny, a pra- 
cieju i staraniem inokow obszczoho ży- 
tja Monastyra bratskoho Wileńskoko 
Szestwija sw. Ducha wydrukowanyj 
w Jewiu roku 1616. fol. w 4ce, kart 
173 i 351. 

Przypisanie Ogińskim. — Sopikow I. N. 318 
przjtacza tytuł nieco odmienny i pnjpi- 
sanie do Anny Chodkiewiczównej, liei- 
niczki Koreckiej. 

Tołstoj N. 30. — Sacharow N. 162. - Kä 
rat. 190. — Wisaniew. H. Ut VIII. 462. 
— Jocher 5174a. — Strojew I 133. - 
Muzeum Bumiancowa, -* Bibl RanUje 
wa. — Krasińs. — Petersb. pubL 

— uczitelnoje albo kazania na ne- 
delia prez rok i na prazdniki gospod* 
skie i naroczîtych swiatych ugodnikow 
Boźiich. Siestawlena trudolubiem Jero- 
macha Kirylła Trankwiliona prowie- 
dnika słowa Bożogo, jego waiastnym 
starań iam, kosztom i nakładom z drukn 
na swiet nowo wydana za pozwoleniem 
starszych w majetnosti jei miłosti knia- 
hini Wisznieweckoj Michaiłowoj w Ro- 
chmanowie, ot sozdanija miru 8128 
a ot wpłoszczenija gospodnia 1619 mie- 
siąca nowembra. folio. 

Na odwrocie karty tytu/owej herb i przypi- 
sanie Xieciu Jerzemu Czartoryskiemu, z e- i 
pigrammatem 10 wiersz. j 

Inny egzemplarz z dedykacją do Księiny Ire- 
ny Wiśniowieckiej opisuje Strojew, 1. 142| 
nast. — Lelewel U. 426 wymienia to£ 
samo z dedykacją Samojłowi Ksiąłecin 
Koreckiemu. — Obacz pod Trankwiliott 
Cyryl. 
Sopikow ca. 1 N. 322. — Karat. N. 209. - 

Jocher 6174 b. i Noty. 
— napiecz, w Ejjewie w tipograf. 
Kijewo-Pieczerskoj Ławry, w 1637. ob. 
KaUist. EWANHELIE. BWANNELION. 117 — napreatolnoje. Napiecz, w Jewiu, 
inokami bratstwa 8w. Ducha, w 1644. 
folio, kart 9 i 300. 

Sziiajew N. 85. — Sacharow N. 446. — 
Karat N. 514. 

Akad. Nauk petersb. 

— napreatolnoje, napiecz, w Kije- 
wie, w 1644. folio. 

Sopikow Cs. 1 N. 28Ö. ~ Sacharow N. 
460. — Karat. N. 618. 

— naprestolnoe, napiecz, w Wilnie, 
inokami bratstwa św. Ducha, w 1644. 
fol.' kart 8 i 300. 

Saeliarow N. 4é7. — Karat. N. 515. 

Bibl. Karataj. 

— uczitelnoje, napiecz, w Wilnie, 
w 1651. fol. 

Sopikow Cz. 1 N. 325. — Sacharow N. 

524. — Karat. N. 610. 
ObaCB pod Trankwilion. 
Jocher 7173 b. 

— naprestolnoje, napieczat. w Lwo- 
wie. Bez r. (około 1683). folio. 

Carsk. N. 217. — Karat. N. 917. 

— uczitelnoje, napieczat. w Uniew- 
skom Monaatyrie, w 1686. fol. 

Sopikow Cz. 1. N. 328. — Karat. N. 945. 

— uczitelnoje, napieczat. w Uniew- 
akom Monaatyrie, w 1696. folio, kart 
4, 363 i 184. 

Tołstoj N. 187. — Karat. N. 1088. 

Petersb. publ. — Akad. N. peterub. 

— iii błahowieatwowanije Hoapoda 
Boha i Spaaa naazeho Jiauaa Chriata. 
W Kijewo -Peczerakoj Ławrę. W leto 
ot Bozdanija awieta 7205, ot wopłoaz- 
czenija że Boha Słowa 1697 miesiąca 
dekembrija. fol. k. 10 nlb. i dołem 
liczbow. 438. 

Przedmowa Teofilakta arcybiskupa bułgar. 

Krasińs. 

— napreatolnoje, napiecz, w Kije- 
wie, w 1697, folio. 

Sopikow Cz. I N. 229. — Karat N. 1093. 
Petersb. pabL — Mosk. Drukarnia Dwora. 

— cztomyja w Welikij Czetwiertok 
na liturgii i w Wielikij Piatok na utre- 
nii, napiecz, w Kijewie, 1704. Apriela 
6. folio, kart 36 (z drzeworytami). 

Sopikow Cz. IN 340. — Karat N. 1231. 
Bibl. w Eremitaża. 

— (Aprakoa), napiecz, w Kijewie 
w tip. Kijewo-Pieczerakoj Ławry, 1707. 
Marta. fol. kart 3 i 315. 

Wizerunki Ewangelistów i karta tyto/owa 
ryta na miedzi. Sopikow Cz. 1 N. 303. — Karat N. 1276. 

Bibliot. Akad. Nauk. Petersb. — Cerkiew 
88. Simiejona i Anny Proroczej (w Pe- 
tersb.). — Uspienski Sobór Miasta Kolo- 
mny (Gaber. Moskiew,). 

— napreatolnoje, napiecz, w Kijewie, 
1712. Marta, folio, kart 10 i 438. 

Wyobrażenia Ewangielistów i obrazki mate 

na drzewie. 
Sopikow Cz. 1. N. 306. — Karat. N. 1338. 
Akad. N. Petersb. 

— napreatolnoje, napiecz, we Lwo- 
wie w tipogr. bratskoj. w 1722. folio 
kart 25 i 412. 

Wizerunki ewangielistów i mate obrazki 

drzewor. 
Karat N. 1480. Karaujew. 

— awiaszczennoje. Wo awiatoj ki- 
je wo-Peczerakoj Ławrę, w atawropigii 
tohożde sinoda, pri archimandrytie Łn- 
kie. W leto ot aotworenija mira 7257, 
ot rożdeatwa że po płoti Boha Słowa 
1759. w 8ce, k. tyt., kart liczb. 9 i 
281. Krasińs. 

— pri Silv. Lubienieckiem Rudnic- 
kim Eksarcbu waeja Roaayi. Poczajew. 
w See, fol. k. 12 i 358. 

Z 4ma Ewangielistaml na miedzi, z podp. 
Gorczem.(ski) sc Czapski. 

— kir Kipr. Stecki Ekaarcha waeja 
Roaaii , izdiweniem monachow Bazylia- 
nów. 3 Izdanije. Poczajew (około 1771). 
folio, kart 405. 

Z winietk^ i 4 Ewangelistami, sc. Joseph. 
Gorczemski. Czapski. 

— uczitelnoje woakreanoje, twore- 
nie Św. Kalliata, Arcbiepiakopa Kon- 
atantinopolakaho. Wilno 1782. fol. 

Wjdali starowiecy czyli staroobradcy. 
Jocher 4408. 

— uczitelnoje. Supraśl, 1790. toi. 
k. 411 i 1. 

— napreatolnoje. Wilno 1790. w 
4ce, k. 272 i 142. 

Dla starowierców czyli staroobradców. 
Ewannelion airecz Błagowieatije bo- 
godochnowennych Ewanheliat. Hagoalo- 
wenijem awiatej szych patriarch i preo- 
awiaazczennaho kir Petra Mohiły me- 
tropolity prawoaławnoho. Tazczanijem 
bratatwa Stawropigii chrama Uapenija 
Preawiatyja Bogorodica. W Lwowie 
w leto ot aozdanija mira 7144, a ot 
rożdeatwa Chiiatowa 1636. folio, k. n. 
12, liczb, u dołu 412. SWAKHfiLION. 118 Tytal w obwódce «stjéhowanej na draewie 
s wizerunkami éwietyck. Na odwrotnej 
B tronie wisemiek Chryetusa, na dole zaé 
wérod osdób drukarskich: Malejnjj w ti- 
pografii Michail Slioska. 

Obacs pod: Mohila Piotr. 

Karataj. N. 383. - Tofatoj N. 84. — 8a- 
oharow N. 333. 
Kraains. — Karatąj. — Petersb. publ. 

— sirecz błafaowiestije bogodochno- 
wennych Ewanhelist. Błagosłowenijem 
swiatiejszyoh ceetweroprestolnych pa- 
triarch, tszcsanijem że i Udiwenijem 
bratstwa Stawropigijon. chrama Uspe- 
niJÄ Preawiatyja Bogorodica opasno 
wtori izdadesia. W Lwowie w leto ot 
sozdanija' mira 7152, a ot rożd. Christ 
1644 maja 21. Michaił Sloska, typograf 
Iwowsldj. fol. k. 12 i dołem liczb. 412. 

I^tul w bogatej obwódce drzeworytniczej, 
wyobrażaj ^ej wizerunek świętych i sceny 
reKgijne. Na drugiej stronie obraz Zmar- 
twychwstania Pańskiego. 

Karatej. N. 612. — Sacharow Ui. — Carsk. 
N. 132. 
Krasińs. — Karat. — Petersb. publ. 

— sirecz Błgowiestie bgodchnowen- 
nych ewangeli.st. Za priwilejem JE. 
Korolew. Młti a za błgodoweniem stiej- 
szych patria*** i bgolibiwago Je. Młti 
gdna otca Âtanasia Żeliborskago, epa 
Lwowska*** Gali" i Kara" Podo*. W Lwo- 
wie, w typografii Michajła SUozki. Ko- 
ka 1665. mca marta 20. fol. 10 k., 
414 k. liczb. 

Karatąj N. 739. Czarter. 

— sirecz błaho wiestije bogodochao- 
wennych Ewanhelist błagosławieniem 
swiatiejszych czetwiero prestolnych Pa- 
tryarch, Tszczanijem że i iżdiwenijem 
Bratstwa Iwowskabo Stawropigion. Chra- 
ma Uspenija Preswiatyja Bogorodica 
opasno w treticeju izdadesia. W Lwo- 
wie, w leto ot sozdanija mira 7178, 
a ot roźdestwa Christowa 1670 mie- 
siąca ijunia 11. folio, k. n. 12, licz- 
bow. u dołu 412. 

Karataj N. 784 Dopohienija N. 104. 

Krasińs. — Ossol. — Petersb. publ. 

— siriecz błgowiestie bgodchwie- 
nych ewangelist. Błgosłoweniem stiej- 
szich czetwieroprestoluych patriarch. 
Tszczaniem że i iżdiweniem bractwa 
Lwowska'*' Stauropigion. chrama Uspe- 
nia Pr. Bca. izdasia. w Lwowie, w lieto BWAMQBLICY. 

Ot Bozdania mira 7198. atitBi. Chva 
1690. Noraibria 28. fol. 12 k., 412 k. 
liczb. 

Zmbnyeki Żnnat Minii. Proew. 1888. N.9. 

s. 671. — Karat. N. 1007. 
Gnurtor. — Krasiót. — Karatąj. — Petenb. 

publ I 

Ewangelia, EwaiigeUe, Ewanhelije, 
Ewanheilm, Evangelium ob. Artykuły j 

— Bałaban Gedeon (uczitełnoj« 1606) i 

— Bergius J. (HauptBpraeh 1630) — , 
Connor Bem. (medici 1697) — Decl»- ! 
ratia — Eiger Georgias (1620, 1657, ! 
1672, 1682) — Freudenbei^k D. (1630) j 

— Funeken G. (1700) — Hentschel 
S. (Ev.-Buch 1681) — Jachimowicz J. 
X. (ku użyciu kaznoda. 1637) — Jur- 
giewiciuB A. iwywolawÄci 1602) — Kai- 
list — Kazania (1788) — Kda X.- 
Komorowski Ad. (1758) — Erasset Jan 
(Uwagi 1765) — Kurzenîcki M. (1750) 

— Marek sw, (Hegendorfinua 1628) — 
Michałowski Seb.(l788) — Mohiła Piotr 
(1636, 1637) — Moibamus A. (1543) 

— Ośna biazenatwa ewAn>c, (1709) — 
Paraeneses (1586) — Pietkiewicz Joł 
(1754) — Pracovios Melchior (nowm 
1589) — Praetorius E. (Reimen 1713) 

— Rej M. (i epistoły) — Roye (Evan- 
geliey naszego wieKn 1566) — Seklu- 
cyan (Ew. święta 1551) — Sokołowski 
S. (Matth. 1598) — Stewrowiecki C. 
(1619) — Theophilo (De) oui Loicas E. 
scripsit (1711) — Trankwilion Çyryl 
(uczitelnoje 1619, 1651) — Trzecieaki 
Ant. (De inditione Régis 1556) — Tyl- 
kowski W. (Emblem. 1688)— Wechner 
G. (der Anfang 1639) — Vega Em. 
(1586) — Vergerius (Trzecieski, De 
inditione régis 1556) — Willenta B. 
(epistolas 1579, 1612) — Witrelinus A 
(médit. 1586) — Wujek J. (na niedzie- 
le i epistoły) — Wykład na pierwsza — 
Zaleski Anton (Assertationes 16.15). 

(Ewangelicy). Epos in nupturiestes 
Evangelioos Verbi Ministros occasione 
epithalamiorum in naptias M. Andr. 

Lucae ecclesiastae Thorunen« 1618. 

w 4ce, 1 ark. (Wiersz). 

— Fundamenta liberae religîonis 
Evangelicorum Reformatorum et Grae- 
cornm in Polonie et Lithuania ex an- EWANQËUCY. EBVICTID. île üquisaiiiiiB legibna demcoiBtrata 1764. 
foL str. 18, 7 i 8. (Po hic. i franc). 
Friate III 2bé. — Ohacs Fundama&ta. 
Ewangelicy (Ewangelik) ob. Chrzą- 
Btowski A. (sslachcic 1618) — Confessio 
generalis (»bory 1646) — Copia eines 
Sendschreibens (1657) — Desideria 
(1723) — Dyssydenci — Felwinger 
Joh. Pani. (16B7) - Fundamenta (1764) 
Gliński D. (Disquiaitio 1726) — Go- 
łubski Jan (1616) — Grodzicki Stan. 
(albo rozmowy 1590, 1597, 1602) — 
Jurgiewicz Andrzej (1590) — Eautz 
N. F. (religio 1738) — Kojałowicz Woj- 
ciech (1653) — Licinins Joannes (Na- 
myslovius) — Manifest (1785) — My- 
lius Jerzy (1596) — Namyslovius J. 
Licinina (ministri) — Odszczepieństwo 
(1608) — Okazanie (1600) — Ostrow- 
ski (1604) — Pismo S. (1782) — Pon- 
tifices — Prawowiaraki Gabr. — Prze- 
stroga (1597) — Quid Regni Poloniae 
(1611) — Reszka Stanisław (1596) — 
Rythner B. (veritas 1624) — Sandius 
ChristophoruB (Interpretaticmes 1670) — 
Sawicki Kasper (Foremna zgoda 1616) 

— Sitkowski Ch, (reform, schoła) — 
Skarga (Upominanie 1592) — Słupski 
Wojciech (Crisia 1611) — Stoińaki 
Statorius P. (Okazanie 1600) — Ty- 
niecki Jan (Dowód zgody 1613) — 
Upominanie do ewangelików (1592) — 
Zaborowski Jakób ((^eń z woda 1619) 

— Żywoty świętych. 
Ewangelteche ob. Abdruck (Kirchen 

1724) — Copye van en Brief (1656) — 
Fragen (Gemeinde 1688) — Kortum K. 
(Gemeinde 1778—82) — Quandt Jan 
J. (Prediger 1732). 

Ewangeliści ob. Bekanndtnu^s (1600, 
1644) — Sokołowicz (Sprawy i słowa 
1566). 

Evangelistarum Quatuor Passiones 
Dei Nostri Jesu Christi in ecclesia posna- 
niensi ad ritum Metropol. Gnesnensis 
cantanda. Lipsiae, Lotter 1533. 

Kôraik. 

Ewangelista lan ob. Jan Ewange^ 

lista. 

Évangile (L') du jour, contenant: 
Les Colimaçons du réyérend père TEs- 
cabotier par la grâce de Dieu capucin indigne, prédicateur ordinaire et cuisi- 
nier du grand couvent de la yille de 
Çlermont en Auvergne; an révérend père 
Elie carme chaussé, docteur en théo- 
logie. — La Confession de foy des tliéi- 
stes. Conseils raisonnables à M-r Ber- 
gier pour la défense du christianisme; 
par une société de bacheliers en théolo- 
gie. — Discours aux confédérés caiiio- 
liques de Kamin iek en Pologne, par le 
major Kaiserling. — Les Droits des 
hommes et les usurpations des autres. — 
L' Épître aux Romains, par le cosnte 
Passeran, trad. de l'italien. — Homélie 
du pasteur Boum prêchée à Londres 
le jour de la Pentecôte 1768. — Fra- 
gment d'une lettre du lord Bolingbroke. 
Remontrances du corps des pastenrs du 
Gévaudan à Ant J. Rustan, pasteur 
suisse à Londres.Londres. 1769. w 8ce. 
Jestto Bzereg^ róinjch prac, wyrełych prae- 

ważnie z pod pióra Woltera. — Ob. Ka- 

tal. Bibl. kijów. Nr. 14618. 

Ewazya delinkwenta ob. Tepler 
Piotr 1786). 

EventlIatiO literarum ob. Borartus 
G. (contra Goliński 1623). 

EventUS memorabiles anni 1565. ob. 
Klemens VIII. 

Eveque (L') de Vannie ob. Grabow- 
ski Stan. Adam (1720). 

EVERBECK Abraham. Publions do* 
loris sensus ex obitu Constantinl Fre« 
deri declaratus. Dantisci 1673. foL 

EVERBECK C. G. De Similitudine 
inter Mathesin Pnram atq. Philoso- 
phiam logicam obvia. Gedaui 1789. 
w 4ce. 

— ob. Abr. Fr. (Cantate 1789). 

EVERBECK Samuel Christian. Tae- 
dis nuptialibus Domini Joannis Rono- 
pak et Catherinae Elisabethae Everbeck. 
Gedani. B. w. r. folio. 

Ewergetes ob. Bidermann J. (1640). 

Ewerhardina Krystyna ob. Głos. 

Eversio demonstrationis ob. £le- 
phantutius (1645). 

Ewertowski Jan ob. Bzonowski X. 
Dominik (Majestat pokazany 1723). 

Evictio ob. Burszowski M. (Quae- 
Blio 1637). EVicno. EXAMEN. Eviciio Themidis (1720) ob. Tyzen- 
hauz Jan. 

Evocaiione9 ob. Kola Dymitr Franc. 
(1763). 

Evodicon ob. Krzewski A. (1593). 

Evolvendis (De) libris ob. Bazyli W. 
(1534). 

Examen approbandorum ad S. Con- 
fessiones excipiendas obacz Mościcki 
Mikołaj (1622). 

— causamm quas copiarum saxo- 
nicarum nti vocantur Dax improvisao 
et subdolae in Livoniam irruptioni prae- 
texere literisqne sais divulgare volait 
1700. Ob. Hermelin ülaus. 

— (Compendiosam) pro iis, qai sa- 
cris sunt initiandi ordinibus colleotum. 
Cracoviae in ofticina Joannis Haller. 
1520. w 8ce. 

Jocher podaje jako autora Michała Radni- 
cenBiB. Tymczasem Juszyński, którego Jo- 
cher tylko źle powtórzył, pisze jedynie, 
ii w tem dziele jest oda piękna i dwa epi- 
gramy Michała Uudnicensis. W dalszych 
edycyach oda ta jest opuszczoną. 

Jocher tôl9a. -^ Juss. U 137. 

— (Compendiosum): pro ijs , qui 
sacris iniciandi sunt ordinibns: coUec- 
tum: carâq; pa^itoralë suscipere volenti- 
bus: maxime necessariû. (Na końcu:) 
Impressum Cracouiae per Mathiam 
Scharffenbergk. Anno ab orbe redempto. 
Millésime Quingentesimo Vigesimo nono 
(1529). w 8ce, sygn. ark. A— D^ (kart 
nlb. J6). 

Na odwrocie tytułu Chrystus na krzyżu 
i dwie niewiasty z dwu stron. Na ostat- 
niej stronie 6w. Stanisław wskrzeszający 
Piotrowina 

JuBz. II 137. — Joch. 4319Ó mylnie położył 
drukarza Hallera, którego firma w r. 1Ô29 
już nie istniała. Zresztą Junzyński poda- 
jąc: iż późniejsze wydania są z oficyny 
Macieja Scharffenberga, widocznie lozumiał 
przez to podane wprzód bez drukarza wy- 
dania 1529 i 1543. 

Wierzbows. II. N. 1058. 

Dzików — Jagiell. — Krasińs. — Zamojs. 

ord. 

— Tenże tytuł:... Cracoviae, Scharf- 
fenbergk 1533. w 8ce, ark. D^. 

Z ryciną na odwr. tyt 

— (Compendiosum): pro ijs qui sa- 
cris iniciandi sunt ordinibus: collecta : 
curamq; pastoralem suscipere volenti- 
bns: maxime necessarium*/ (Na koń- cu :) Impressum Cracouiae per Mathiam 
Scharffenberg. Anno ab orbe redempto- 
Millesimo quingentesimo. Trigesimo 
sexto. (1536). w 8ce, 16 k. nlb.(ark. DJ. 
Na odwr. tytułu drzeworyt: B6g Ojciec 
(w koronie papieskiej) trzymający na ko- 
lanach Chrystusa z krzyża zdjętego; a na 
ostatniej stronnicy: Ś. Marcin na koniu, 
ucinający kawał płaszcza dla okiyeia nę- 
dzarza. 
Wierzbows. III N. 2186. — Juszyńs. II 137. 

— Jocher ^■)19c, e. 
Czarnecki — Dzików — Jagiell. — Kór- 
nik — Ossol. — Pawlikows. 

— Toż:... (Na końcu:) Impressum 
Cracovîe per Hieronymum Vietorem. 
Anno ab orbe redempto Millésime quin- 
gentesimo quadragesimo primo. (1541). 
w 8ce, 16 K. nlb. 

Na odwr. ^ułu drzeworyt wyobraża Chry- 
stusa na krzyżu, a na ostata. karcie tctso 
Ś. Stanisława. OsaoL 

— Tenże tytuł:... (Na odwr. karty 
przedostatniej :) Impressum Cracouiae 
per Mathiam Scharffenberg. Anno do- 
mini Millésime quingentesimo quadra- 
gesimo tertio. (1543), w 8ce, kart 14. 

Na odwrocie tytułu Chrystus na krzyżu 
i dwie niewiasty, obie po prawej stronie. Na 
karcie ostatniej Ś. SŁiuiisław. — Na pierw- 
szej rycinie dołem data 1539 i wiązadło 
liter C. S.(zarfenberg). 

Wierzbows. II N. 1212. 

Dzików — Jagiell. — Zamojs. 

— Tenże tytuł: ... Impressum Craco- 
viae, apud haeredes Marci Sarffenbergii 
bibUopole Craco. Anno domini 1546. 
[Na końcu data powtórzona], w 8ce, 
kart 16.. 

Wierzbows. III N. 2242. — Brykczyós. 
w Bibl. Warsz. 1878. IV. 256. 

Liceum Brunsbergskie . 

— episcoporum et eorum qui ap- 
probandi sunt. Posnaniae 1735. 

— Historiae Universalis, praecipuè 
politicae, in quo ea, quae ad summa- 
riam illius historiae cognitionem faciunt, 
succinctis et perspicuis quaestionibus 
usque ad praesentia tempera proponan- 
tur unà cum praecognitis quibusdam 
hiütoricis. In gratiam studiosae luven- 
tutis publici juris factum. Gtedani, Ty- 
pis Joannis Zachariae StoUiL Anno 
MDCCIV. (1704). w 8ce, 3 k. nlb. 
Str. 184. i&KAMSM. 121 W pnadmoirie powisdcmno, Łt Xu jaet Ad- 
dactum: Jntröduotio ad nniTersam liisto- 
ńam Claiiiisimi Homii in gratUm indjti 
frajai Aaianaei, hae qixaeetionee prtmam 
oompilari coeptae ultra hJUoriam Ottoni« I 
Jednotaa. Beiste dokończjt jegomast^pea 
z alumnami gimnazjum. Podpisany wj- 
dswca B. C. D. Baecz w formie pjtań 
1 odpoirndai. Jagicil. 

— Obrony to iert Odpis na Script 
Obrona Verificatrj nazwany: w którym 
sie zgroroadzenie WilensKie, Zeyscia 
S. Dnchà instificnie, ie nie popadio 
w Sowita Winę sobie zadaną. Wydany 
od Zakonników Monastera Wileń. S. 
Troycy. Drukowano w Wilnie w Dru- 
karni Leona Ufamonicza Roku Pań- 
skiego 1621. w ioe, 52 kart liczb. 

O piasrie .pfBantacji na Władyntwo zugkie, 
przas królów .polskloh. — Jeatto jedna 
z pomi^iigr kilku rozpraw polemioznych, 
okoto tąj samej kweatyi sie obracających. 
Bliśej o tej polemice obacz pod : Rudzki 
Józef Walamin. 

Jocher 9474. i III. 556. — Maciej. 684. 

Czart. — Dzików — JagielL (faiisim.) — 
Ossolińn. — Petersb. 

— praecipuarum sophistioationum , 
quitus recentiores Photiniani , ar- 
gumenta, aetemam Chriati deitatem et 
personalem Spiritus S. subiectionem a 
Patre <fiBtinctara confirmantia, oppug- 
naut.. Jenae 1*618. Obacz Graverus 
Albert. 

— Pacati Inrpacati ob. Beintus J. 
(1616). 

— pmetensiey prâwney szkół, Gy- 
fiow Jeauitaw: przeciw Ak&demiey 
w Krakowie: Sine «oitu. RP. wakrae- 
szonycb. Alaxander P. P. III Archi- 
efrise. Rauen. Si quädo aliqua tuae 
Fratemrtatti ^rigimus, quae animû tu- 
um exssperare Tidentur, tnrbari non 
debes. &e. 'Qaiditatem n^otij pro quo 
Irbi «eribitur oonsiderans, aut mandatum 
notftram Teuerenrter adimpleas : aut per 
Ijteras tuas ^uare adimplere non possis 
TatienabHera causam praetedas. Qaia 
patienter Buatinebiraus^ si nö feceris 
qnod praua fuerit ndbis insinuatione 
«u^tgeetü. Roku TeAsk. M.D.C.XXXII. 
{1632). w 4ce, k. 9. 

Va odwr. «tr. tylntow.: last Jana Xebraydow- 
aldago, llieeznÜBa ikor. do fiektora akade- mii, w któiym nadmienia, ie laloiyl 
w grodzie krakowskim protastacyą prze- 
ciw nowym szkołom jezuickim, i prze- 
strzega, aby do żadnej compoaitiej z Je- 
zuitami nie wchodziU. — W ibrosaurse 
rozpatrzono najprzód prooes i dekret £o- 
tae Bomanae. Powiedziano tu, że gdy nie 
hjlo można w Hzymie nic otrzymać, ukaza- 
no Privilegium Regium, jakoby na fiejmie 
otrzymane, o kt6rem nie wie fiaecapo- 
»polita. Zgoda z jezuitami, to jakoby ogiań 
w zanadrzu. — Od art. C. dodane : Manife- 
statio ord. Palat. Cracoy. (Jan Zebrzydow- 
ski 1606), oraz: Postulatom in Sgrnodo 
PiovinciaU Petn£. a. 1628. 

— Toż:,., Kraków, 1632. w 4ce, 
kart 8. 

Tę edycye drukował Mac Jędrzejowica, a 
za jej odbicie i za druk Dowodu, ppdat 
rachunek Magn. Rectori (J. Nąymanowicz) 
pro Tariis typis i pro Hgatnra , złotych 
7Ô. — Jednocześnie drukował Xàkte edy- 
cye poprzednią Cezary. 

W druku dwóch edyoyj są różnice. W samym 
^ule jest np. odbite w jednej : praetedas, 
w drogiej : praetendas. W t^ edycyi ozna- 
czenia arkuszy tak można rozpoznać: A, 
jest pod «rt. B pod Kie. B^ pod rott. — 
Bibl. Jag. ma obiedwie edyioy«. 

Jooher 6600. 

Akad. ^ Czarter. — Dzików — Jagiell. — 
OsBol. — Uniw. lwów. — Zielińs. 

— perfectae quadraturae circuli per 
calculum literałem demonstrata 1788. 
w 4ce, k. 4. 

Porów. Comonich. Coartor. 

— profectuB scbolastioi quod classis 
Poëseos adolescentes in Universitate Za- 
moscensi e studio ahero triniestri ool- 
lecto respondendo ad quaestiones sibi 
propositas coram illustrissimorum bospi- 
tum consessu die 28 April 1779. eaiii- 
bunt. Typis Univ. Zamoscensis. w 4ce, 
ark. A4. 

— sumienia albo summarynsz (1714) 
.ob. Ruttich Michał. 

— sumnîenia ludzkiego jak w po- 
■spolitosoi tak w szczegulności , sposo- 
biącym się do sâkrâmentalney spowie- 
dzi iwiętey rożnym stanom służący. 
Dla zupełnego usprawiedliwienia się 
Bogu, y wiernego wyznania przed ka- 
^płanem grzechów swoich, z prawdziwym 
żalem y skruchą serdeczna, z miłości 
Boga pochodzącą, y mocnym przedsię- 
wzięciem poprawy. Pnsy wykon&niu 
nabożnym nnsnâcxoïney sobie pcdcuty, 

16 122 EXAMEN. opisany przez niegodnego kapłana za- 
konnego. Roku Pańskiego 1755. W Kra- 
kowie w drukarni Michała Jozefa An- 
toniego Dyâszewskiego J. K. Mci ty- 
pografi. w 8ce, kart 25. JagieH. 

— d'un problème si les progres de 
La Russie sont plus a craindre pour 
l'équilibre de TEurope que de la France. 
w 400, str. 16. Ossol. 

— du système des cours de Vienne, 
de Pétersbourg et de Berlin concernant 
le démembrement de la Pologne. 1773. 
Untersuchung des Systems der Höfe 
von Wien, Petersburg und Berlin in 
Ansehung der Zergliederung von Polen. 
B.^w. m. 1773. w 4ce, str. 47. 

— Toż:... Londres 1773. w 4ce, 
Str. 40. 

Branic. — Chreptow. — Czartor. — JagieU. 
— Ossol. — Petersb. publ. 

— d'une brochure, intitulée: Mé- 
moires sur les affaires actuelles de la 
Pologne 1791. quorum causae acriores 
quia iniquae. Tac. An. Hb. p. Par un 
citoyen. Varsovie de Fimprimerie de P. 
DuK)ur Conseiller Aulique de Sa Ma- 
jesté. M.DCC.XCL (1791). w 4ce, str. 31. 

Przytacza tu autor: L^examen du compte 
rendu au Roi par Mr. Launaj. (Berlin?) 
178Y. — Broni jedności Gdańska z Polską. 

Branic. — Dzików — JagieU. — Kijów. 

— ob. Adam J. (und Probe) — 
Arends (Essai 1779) — Calovius A. 
(declarationis 1646) — Costensis (Spi- 
rituum 1542) — Felvinger P. (disqui- 
sitionis 1637) — Glicki M. ob. Pilznia- 
nin — Gra wer Alb. (sophisticationum 
1613) — Gurski F. (sarmaticum 1669) 

— Herbinius J. (terrae motus (1655) — 
Hermelin Ol. (causarum quas copiarum 
1700 — 1) — Hoppius J. (institutionum 
1683) — Hulewicz J. (ecclesiasticum 
1768) — Junius J. (responsionis 1628) 

— Kortum (du partage) — Lascovius 
P. (et refutatio 1 584) — Łukomski A. 
(G. Żarnowca 1624) — Markiewicz Łuk. 
(scrutinii 1683) — Melanchton Fil. (albo 
doświadczenie 1566) — Moscicensis N. 
(approbandorum 1622) — • Naymanowicz 
J. (pretensyey 1632) — Ostroróg N. 
(närrischer Gedancken 1658) — Pilz- 
nianin M. (spiritualium) — Polignac M. BXCBRPT. 

(de la lettre 1697) — Pomereschioâ J. 
(institutionum 1649, 1684) — Rachlik 
J. A. (Suecia lapidis 1701) — Romii- j 
szewski (ICazania 1605) — Rutski Joz. i 
W. (Obrony 1621) — Sabinus B. (de I 
pharmaco 1 539) — Schelguigins S. I 
(scrutinii 1682) — Syeprcius (thematum j 
1562) — Tombeur (philosophique 1788) 

— Turobinius J. (iis qui ad ordines ! 
1640) — Twardowski J. (fidei 1594) - , 
Vorstius C. (J. Piacatoris 1618) - Z^ 
wadzki St. (de astrologia). 

Examinateur .... Nro II. 15. février 
1777. Paris, Pankouke 1777. w 8ce. 

Tu się znajduje ocenienie dzieła P. Fonta- 
gnena: Eloge historique de Casimir \t 
Grand, Roi de Pologne. Czartor. 

Examinatio ob. Smalcius Y. (error. 
1615) — Stankar (pinczoviana 1562). 

Examinis umbra ob. Temberski L 
(1695) — Żródliński (1691). 

Excelsum ob. Makowiecki F. (1624; 

— Tarczewski J. 

Excepcia ob. Emporyn (przeciw Âp- 
pelaciey Glicznera 16(K)). 

Excerpt z Djaryusza. w 4ce, y 2 ^^ 

— [Zarazem:] Sessya 31 Marca i 1 
kwietnia 1791. w 4ce, kart 6. 

— dyspozycyi względem expedycyi 
wołów ryczałtowych, lub wieprzy mal- 
tańskich, transeunter przez kraj Polski 
do innych kraiów pędzonych, w In- 
struktarzu do ścian moskiewskiéy ta- 
reckiey i woloskiéy, dnia 19 stycznia 
1786 roku wydanym, znayduiącey się 
(Datow. w Warszawie 19 stycznia r. 
1786). (Bez osobn. tyt.) fol. k. 1. 

Podpis Adam Ł. X^* Poniński. 

JagielL 

— z Instrukcyi dla Szefów lub ko- 
menderuiących regimenta polowe piesze, 
komendy werbunkowe wysyłaiących do 
zaciągania ludzi luźnych po miastach 
y miasteczkach królewskich y duchow- 
nych, od kommissyi Woyskowey oboy- 
ga narodów dany. (16 styczn. 1789. 
w Warszawie), fol. 1 ark. rozłóż. 

Branic. — Czartor. — Ddków — Kraaińfl. 

— konstytucyi ex Volumine Legum 
wykonnotowanych, dobrom duchownym 
ritus Graeci służących. foL Branic. 

— konstytucyi względem Czopowe- EXCERPT. EXCERPT. 123 go y zaprzysiężenia dymów w W. X. 
Litt, na ostatnim Seymie extraordyna- 
ryjnym Wars^wskim ustanowioney. 
Z egzemplarza drukowanego tychże kon- 
stytucyi słowo w słowo przedrukowany, 
w Wilnie 1768. 

G». Wileń. 1768. N. XXVIII. Supl. 

— konstytucyi z ustaw seymowych 
1774 et 1775 anni tyczących się usta- 
nowienia Rady przy boku Jego Enrô- 
le wskiey Mci nieustające y . w 8ce, str. 
106 oraz Regestru kart 2. (Dwie edy- 
cye). 

— Toż:... Wydane w Warszawie 
1782. Akad. ^ Branic. ~ Kijows. 

— wyięty z Konstytucyi pod tytu- 
łem: Komissye Porządkowe, Cywilno- 
Woyskowe Woiewodztw, Ziem y Po- 
wiatów w Koronie, w Lublinie 1791. 
W Drukami J. K. Mci. XX. Tryni- 
tarzow. w See. 

— z ksiąg rachunków seymowych P. 
Deputacyi do examinowania rachunków 
kommissyi skarbu koronnego wyzna- 
czoney podanych w latach 1788 i 1790 
co do kategoryi na expens extraordy- 
Daryjny. 1790. fol. Y, ark. Branio. 

— z ksiąg seymowych expensy na 
posłów zagranicznych, gabinet, tłuma- 
czów etc. za lat 2 to iest a die 1 7^'*' 
1786 ad ultimam Augusti 1788. folio, 
str. 1. Branie. 

— z ksiąg seymowych za 

lat 2 to jest 'a die 1 7»»'" 1788 ad ul- 
timam Augusti 1790 a. fol. k. 1. 

Branic. 

— z Ustu kupca Gdańskiego do 
obywatela Polskiego. (1791). w 4ce, 
kart 3. BibL Horodecka. 

— Z proiektów ułożonych rożnego 
rodzaiu podatkowania, tak w Koronie, 
iako też w W. X. Lit. fol., str. 4. 

Branic. 

— Z protokołu potocznego Grod^ 
kiego Powiatu Kowieńskiego, w Roku 
178Ö miesiąca Februarii 9 dnia, zapi- 
sanego manifestu. Eorundem pod pie- 
częcią Grodzka Kowieńska jest wyda- 
ny. foL kart nlb. 3. 

Branic — Warsz. Uniw. 

— Protokołu Dyaryuszowego Kom- 
miggyi Cywilno-Woyskowey i Porzad- kowey Powiatu Kowieńskiego w Roku 
teraźnieyszym 1790, Miesiąca Maia 3 
dnia zapisany ordynacyi. Eorundem 
dwunastego dnia pod Pieczęcią teyże 
Kommissyi jest wydana. Zawieraiacy: 
Ordynacya Kommissyi Cywilno-Woy- 
skowey y Porzadkowey Powiatu Ko- 
wieńskiego. 1790. folio, kart nlb. 2. 
Branic. — Warsa. Uniw. 

— z punktu in ordine wyprawy 
woiewództwa Rawskiego na ostatnim 
generale Bolimowskim roku teraźniey- 
szego 1763 laudo publico przez cale 
woiewództwo uchwalony, folio, k. nlb. 2. 

Krasińs. 

— punktów instrukcyi woiewództwa 
wołyńskiego, folio, kart nlb. 6. 

Jest z końca 18 w. Tu wzmianka o komen- 
dancie twierdzj filamieńca Wittem, Anto- 
nim Puławskim, Józe6e Slawuczewskim, 
o sejmie z roku 1776, o Stanisławie Ma- 
łachowskim. 

Branic. — Kijows. — Krasińs. — Warsa. 

Uniw. 

— reprezentacyi imieniem króla pol- 
skiego R. 1776. Dane dworowi rzym- 
skiemu przez jezuitów w państwach 
tegoż króla znajdujących się. w 4ce. 

Dzików. 

— z statutów, praw y konstytucyj 
koronnych kar za przestępstwa prawa. 
W Lublinie w drukarni Uprzywilejo- 
waney J. K. M. XX. Trynitarzów. Ro- 
ku 1783. w 8ce, kart 24 nlb. 

Wyliczono tu różne kary jak np.: Końmi 
żyd jeżeliby kupczył, kara obwieszenia. 
Żydzi ceł i myt trzymać nie maj%. Woźny 
gdyby wiarołomnie zeznał, na twarzy ma 
być przepalon i pryskowan. Za podawanie 
i przysyłanie likworów do Izby sądowej 
w czasie kreskowania kara tysiąc grzy- 
wien. Za przyjęcie do Izby sądowej pija- 
nym b^dąc przez deputata, czy kogo z pa- 
lestry lub pacyentów popełnione, tysiąc 
grzywien. 

— Toż:... tamże (inne wydanie). 
w See, kart nlb. 36. 

Akad. — Branic. — Kijows. — Bibl. A. 
Wolańs. — Zielińs. 

— z tabeli szczególnych. Stan aktu- 
alnego kompletu Woyska oboyga na- 
rodów dawnego y nowego zaciągu. 

fol. k. 1. 

Branic. — Czartor. — Jagiell 

— Z tabelli generalney komputu 
głów i płacy rocznie wyrachowaney t2é EXCEBSPris. woysk» küTonnago. 1793. folio^ 1 gtr. 

Krasü&a. 

— Z uniwersału- przez komiaBy% 
Raplitey Skax. Kor. d. 10 m. Liutego 
r. 1766 wydanego z oryginałem agar 
dzajacy si^ podług dyspozycyi d. 20 
m. i roku tychże wypisany w przed- 
mioeie monety, folio plakat. Krasińs. 

— z Ustaw Kommissyi Edukacyi 
Narodowey dla Szkół Głównych nowo 
przepisanych. Rozdział u. Szkoły Głó- 
wne. B. m. i r. (w Wilnie), fol. 6 ark. 

JocKer i:]70. DeibSw. 

— ob. Elżbieta Carowa (z reskryptu 
174») — Mttnnich (1717) — Tołstow 
(z listu 1710) — Więckowski J. (z wy- 
kładów objawień 1786). 

Excerpta ob. Jan E^nty (ex hi- 
Bftûricîa) — Klein J. (eoncionis 1650) 

— Miechów M. (de Joan^ Cantio 1667) 

— Olhoffius Jan (ex literis 1683). 
Exserptuni pro Academia Leopo- 

lieii«i Soc. Jesu exaratum ex Decreti- 
bos Judi«it aasessorialis S. R. M. inter 
Vnsversitatem Cracovien. ac Zamoyscen. 
ab. uma, & Vniversitatem Leopolien. 
PP. Soc. Jesu parte ab altera latis. 
Varsoviae. (1761). fol. 1 str. Osaol. 

— PrO PP. Soc: Jesu Leopolien: 
de conrietibus & Excerptum ex decreto 

iudicii assesorialis S. R. M (Î761). 

fol- k. 1. ObsoI. 

Exceptio ob. Podgurski S. (1707). 

Excas łaski «>)>. Łubieniecki Ant. 
(1661). 

Excessa ob. Biskupski Petrus Wierz- 
bięta (1605). 

ExceMUS ob. Hypericus J. (1657) 

— Minkiewicz Ad. (div, Amoris 1712). 
Excidiltm ob. Lithuania (1655) — 

Sokołowski (Hierosolimit. 1580). 

Excitarz dusze nabożnoy. w Kra- 
kowie, w 12ce. 
Jocher 6642. 

Exciamatio panegyrica, super Gym- 
nasii Gedanensis Natali; Quem Dies 
XXII Decembris, Anni Christiani 
MDCXLIII Ruentis, attulit. (Na końcu:) 
Gedani, Characteribus Rbetianis. (1648). 
fol. 6 kart. Wroctaws. 

Excominonicatio ob. Polewie Joan. Chryaost. (1'6*0) — Witwkki (Cdok 
pendioB» cotecheBis). 

Ex^emtnta ob^ MontamwC. (ïbiïA 

Excubiae ob. LaoKcborodski Siu. 
(perennea 11662) — Poeiej Kaz. Alei. 
(dolorum 1729) — Rycliterski (herwuł 
1739) — Sbrnowflki St (acniihrum 
16*5). 

Excytarz ob. ATilh (duszny mSf- 
Domaniewski Józef (abo przestroga 
162&) — Excitai* — Wereszezjński J. 
(do wojny 1592) — Wysocki Sł (dn- 
szny 1608) — Zielejewioz E. (pamiątki 
1666). 

Executh), Exekucm Execution ob. 
Expositio (tT19). — Karmewski (Dya- 
log) — Orzechowski Stanisław (1563) — 
Swiderski (des poln. Friedens 1660, 
1663) — Toruń (das klagend 1724), 

ExeCVtorialeS Sacrae, Rotae Roma- 
nae. Pro extraditione Decrniarum M«- 
nrpularrum Ecclesiae Pära^ali Drazgo 
uiensi, iHîusque Rectori. Ek bonis Ve- 
nerabiMs Coüegij Cracouiensia Patram 
Societatis Jesu. Die 29 Nbrembris, An- 
no Domini M.DC.LV. Proat Romae, 
Ex typographia Heu. Camerae Aposte- 
Kcae. M.DC.L.VI. (ie»6). w 4ce, k. 10. 
PVidpisany Pelrw Cotuoniih» CUrikof Mkoi- 

rienaii dioMos. aactoritate Notarm — Ë^ 

cloriM parocbo« byt Aa4xe«i Biickk 
JagielL — Oiaol. 

Exedrae ob. Scbrötter J. (ecclesia- 
sticae 1688, 1690). 

Exegesis ob. Chesnecopborus N. 
(Messenius, historica) — Kossow S. 
(o szkołach I618&) — Meaaenlus Job. 
(historica b€u» minus 1616, 162Q) — 
Mohiła Piotr (1634) — Stancykiewica 
J. (fcstjvitalis 1646) — Tvlkowski Ad. 
(sive tractatus 1687) — Williehius J. 
(doctrinae 1576). 

Exakucya Remiss na Dobrach na 
taxe y Ëxdywizya oddanych« Prawo 
dnia 23 stycsmia 1792 uchwałoae. Bes 
w. m dr. w 8ce, str. nłb. 1. zielińs. 

— ob. Executîo — Krasaowski P. 
(Po żałosney 1644). 

Exekwie ob. Dunin P. (Tarcza 169BV 

Exempta literaram G^anen. ob. 
Batory Stef. (1678). 
Wienbowft, U 1&36. KXBM9LASL BXEMFLUM. 126 -^ avtoiDtica lit^famn, intar amplk^ 
legAi Sueciae & Poloniae, ma- 
piq; dueatus Lithvaniae senatores, nee 
non eomndem Regnornm ad paeis tra- 
etationem desîgnatonim CommisBario^ 
rum, saperiofi anBo commutatanim, 
nnà (Him Regni Sreoiae CommisAariorum 
Protestation«. Wisse a&krifter, af the 
bref, som emellan Sweriges Ili}kes, och 
Polens, sampt Storftirsteiidömel Litto- 
vens Rädh^ Tbesltjkest emellan bägge 
Rijkemes Commissarier, som opä Frid&« 
bändele» föpordnade wore, ythi för- 
ledbne ähr 1608. wäxlade äre, Sampt 
tbe Swenske Commissariers Protesta- 
tion. Warhafftiger Abdruck der Missi- 
ven, welche zwischen des Königreichs 
Schweden vnd Polen, und. des Qross- 
ftlrstentbumbs Littowen Kftthe, Wie in- 
gleichem zwischen beider Reiche Com- 
missarieu, so auff die Friedeshandlung 
verordnet gewesen, im nechstverlauffe- 
nen Jabre 1608 gewechselt seind, Ne- 
benat der schwedischen Commissarien 
Protestation. (1609). Stockholmiae S. R. 
M:* Mandate, typis Guttervvitzianis pu- 
blicata. w 4ce, ark. nlb. Riiij (kart 
nlb. 68). 

Przedmowa. Datum Cracoviae die VI Sept. 
a. 1608. List senatorów. Tenże list po 
nwedaku 1 po nieiDiecka. Poczem: Bespon- 
•le St^khol. 17 Oetob. 160B. -^ Od kai^ 
tj Ii): Seqquntur H^emplaria literaram 
(podp. Jan K. Chodkiewicz). Responsum, 
10 Octob. 1608. Exemplum protestationis 
(Rerallae 18 Nov. 1608). Wszystko w trzech 
j^Bjkaeh. — (Na koneq :) Stockholviiae anno 
Sedemptictnis M.DGJX. (1609) 
Por. Abdruck. 

Czapski. — Jagiell. — KyowB. 
Exemplar pacis perpetvaQ: vervm: 
ac originali ano concordant: in ter reges: 
regnumqQQ Polonia«: eiuâdemque prin- 
cipes t&ia «cclesiaaticoa: quam ^eoularea 
alioaque status ex vna: et magnum 
magistrum Prusaię; Necnon magiatros 
Alemaniae, Italiae: et Liuonię; Theuto-* 
BÏci ardiBi9 : eonindemque praeceptores 
ftttinentes ac snbditos : et ipsorum hae- 
redes ac sncoedsores ex altera parti- 
bus: Reignmn Poloniae: totamque prouin- 
tiaru Prussiae, ac vtriusque pertîneu- 
tiaa eoQcementis: Anno à Cbristo nato M.CCCC.XXXVI. erectae, ac initae: 
plus quam ducentis sigillis mnnitae: 
ac roboratae. Âdnexis dvabvs qvittan- 
ttjs plenariam buius paois adimpletio- 
nem:ac perlectionem attestantibus. Ex- 
cvBSvm Avgvstae per Philippvm Vlbai^ 
dym. M.D.XLI1I. (IWH). w 4oe, kart 
nlb. 23. 

Wierzbowe. Il 1351. 

Çzartor, — Kdmîk — Bibl. król Mo- 
nachij. — Pawlikows. — Petersb. publ. 

— litterarum Warsoviae d. 17 sept, 
datarum, quibus Rex Poloniae, Status 
et ordines Kegni Bobemiae, ut ab ar- 
mis contra S» Caes. Maj. sumtis disce- 
dant, adbortatur, iteraque Responsi ex 
arce Pragensi. Bez w. m. 1618, w 4ce, 

TytuZ wyjęty z Katal. ksiçgarsk. — Praw- 
dopodobnie niedokładnie podany. 

— ob. Batory (litterarum 1578) — 
Bolski Seb. (Vitae spirit. 1641, 1673, 
1678. 1741) — Bytomski J. (boni eivis 
1648) — Henryk III (literarum 1574) — 
Kucharski A. (optimi civis 1642) — 
Słowikowski J. (raunifioentiae 1 652) — 
Włyński Zygm. (Vitae H. Łopacki 
1762) — Zieliński J. (Christi 1642), 

Exemplarla (Selecta Literaturae das- 
sicae) philologiae auditorum usui secun- 
dum normam a eelsissima studiorum 
commissione Viennensi praescriptam 
accomodata. Pars IL Continet Excerpta 
Philologiae in annum secundum audi- 
toribus pralelegi solita. LeopoH, Typis 
Pillerianis. A. D. MDCC.LXXXIX, 
(1789). w 8ce, str. 176 i k. 1 Errata. 

Przedmowa po niemiecku. Mieéei wyjątki 
B Lucretiosa, Vergilego, Terentiusa, Pli- 
oiuBA. Jagiell, — Owol. 

Exeniplum denuntiationis legitimae 
nomine Regiae Romanorum Hungariae 
& Bohemiae, Maiestatis, et Electoris 
Principis Saxoniae &c. Alberto Mar- 
chioni Brande burgensi Junior! &o. trans- 
missae, ubi breuiter caussae demon« 
atrantur, quapropter Regia Maieetas & 
Elector Princ. non potuerint: ad defen« 
dendum proprias terras, subditos, pro- 
tectionis jure & pacti haereditarij no- 
mine coniunctos & obnoxios, atq, in-' 
super ad auertendum communiter ulte- 
riores turbas, laesionem & pernioiem 126 EXBMPLUM. EXERCITATIO. aliorum in Sacro Germanicae Nationis 
Imperio, ordinnm: coromittere, quin 
contra memoratum Marchionem Alber- 
tarn, secundum constitationem de pace 
publica & omnem aequitatem, ipsi quoq. 
bellicum apparatum & expeditionem 
instituèrent. Anno M.D.LIII. (1563). 
w 4ce, k. 10 nlb. 

Ma podobno dotykaé necsy polskich. 

— litterarum Eqnitum PalatinatuB 
Pomeraniae unum Deum patrem, ejus- 
que filium unigenitum, cum spiritn 
saneto confitentium: quos vulgo Aria- 
noB, quamquara injuria vocant; ad Ge- 
rarduni ooniitem Donhoff Palatinum Po- 
meraniae. Scripta haec epistoła est in 
Bnszkowy anno 1644. édita vero in 
secunda centuria epistolarum M. Raarii 
Amstelodami 1681. w 8ce. 

Wiszn. H. l. p. IX. 148 str. 
ObACz Censura (1669). 

— literarum Regni Suecici senato- 
rnm ad Senatores Kegni Poloniae. B. r. 
i m. (1655). w 4ce, 4 k. nlb. 

Datow. 8 Marca. 

— [Toż z tytułem] : Regni Sueciae 
senatorum ad Senat. Regni Pol Mag. 
Duc. Lith. Litterae declaratoriae Hol- 
miae 1655. w 4ce, kart 4. 

Dal 8 Mart., 30 Ang. 16&5. 
Obacz MorsztjD. 

— literarum responsiorum S. Con- 
gregationis Concilii. Ad Celsissimnm 
Principem Episcopum Plocensem super 
statu Dioecesis suae Romam transmisse. 
Wypis Listu odpowiednego S.- Zgroma- 
dzenia zboru Trydentskiego do J.O. 
Xcia Jmci Biskupa Płockiego [Mich. 
J. Poniatowskiego]^ względem Stanu, 
Dioecezyi swoiey do Rzymu przesłanego. 
1779. w 4ce, kart 2. Ossol. 

— providentiae divinae ob. Maru- 
chowicz J. (1766). 

— literarum ecclesiae Tigurinae ob. 
Helt Kasp. (1559). 

Exempt czyli akt zapisu ob. Jabło- 
nowska z Sapiehów An. (1760). 

Exequiae ob. Francisciades J. P. 
(Maciejows. 1600) — Mylius M. (Dön- 
hoff. 1642, Gustavi 1632) — Olesnicki 
Gasp. (adolescenti 1589) — Piskorski 
S, (Cathar. Radiviliae 1694) — Schilter (Olesznioio 1589) — Szwykowski St. 
(J, Radziwiłł 1621) — ThamnieiM 
(Haschcovii 1664). 

Exercise sur Tattaque des places. 
Par M. M. Alexandre Tyszkiewicz Ci- 
vun de Vilna, Joseph riater Starostę 
de Subocz, Nicolas Prince Radziwiłł 
chevalier de Tordre de S. Hubert Ele- 
vés du College des Nobles des P. P. 
de la Compagnie de Jesus le 1766 
à Varsovie. Varsovie. (1766). w 4c6, 
kart 5. 

Obejmcye tjlko Qoaestioiii I— LXVI. 

Jagiell 

Exercises sur les différons objets 
d'étude qui ont occupé pendant le cours 
de Tannée les élevés du college des 
nobles de Varsovie de la compagnie 
de Jesus. Varsovie. De Timprimerie 
royale au college de la Com. de Jesus, 
w 4ce, k. 22 nlb. Knsińs. 

Exercltatio astronomica (Solis ac la- 
nae defectibus in ordine ad eclipsim solis 
anni praesentis die 16 Augusti visen- 
dam et observandam) habita in Colle- 
gio Posnaniensi Societatis Jesu Mense 
Junii Anno Domini 1765. w 4ce, kart 
nlb. 4. Wanx. Uniw. 

— geographica per Nobilissimam 
Juventutem Academicam In Universi- 
täte Cracoviensi Rhetoricae Scholae ope- 
ram navantem, Intra amplissimam lite- 
ratissimorum Hospitum frequentiâ. Sub 
assistentia M. Nepomuceni Martini 
Trabskî Phil. Doctoris, Scholae Rheto- 
rices in Coll. Novodvorsciano interea 
Professons , Contubemii Geloniani Se- 
nions. Absoluta. Anno Domini 1768. 
Die 26 Aprilis, w 4ce, k. 2 nlb. 

Obejmuje tezy I— XXI. Jagiell. 

— litteraria, quam in gyroasio cae- 
sareo regio Leopoliensi anno 1776. XIII 

Cal. Martii instituent ex schola 

w 4ce. OmoI. 

— mathematica circa universam op- 
ticam ad religiosis S. J. aaditoribua 
matheseos... Praes. P. Alexandro Rostan 
Ejus Soc, Mat. Prof. habenda publice 
in coli. reg. Varsaviensi S. J. facta 
cvilibet quaestiones proponendi copia. 
B. w. m. 1767. w 4ce, k. 11 nlb. 

KnaîàÊ. BXERCITATIO. EXERCITATlONttS. 127 — In Nomine Domini. Amen. Exer- 
citatio Scholastica Ex praeceptis Sacrae 
Rhetorices & praecipuë de génère Con- 
cionandi Morali Concinnata. Atq: per 
£ximio8 ejusdem Sacrae Lectionis Au- 
ditores Snb assistentia M. Josephi Cantii 
Nepomueeni Bogucicki AA. LL. & Phiae 
Doctoris, Seminarii Academico-Dioece- 
sani Alumni, ac interea Sacrae Rheto- 
rices Professons. In CoUegio Majori 
Universitatis Cracoviensis. Die 3-tia 
Mensis Martii A. Dni 1769 publice 
Demonstrata. w 16ce, k. 4. 

Dedykacja: CaBimîro Stęplowski Prof, et 
Rectori. Dalej na dwu kartkach: Quae- 
stiones ex Sacra Rhetorica, na które od- 
powiadało o6mm profesorów. Na końcu 
spis 16 audytorów. Jagiell. 

— ob Balemann Ant. (de peccatis 
1708) — Bangius Th. (philol.-philos. 
1691) — Behm Gotfr. (de muliere Be- 
thaniae 1700) — Borgius J. M. (hist.- 
theol. 1704) — Bucky Chr. J. (medi- 
cum 1699, de modo demonstrandi 1699) 

— Corradinus A. (calumnias 1654) — 
Despauterius J. (de grammat. 1528) — 
Deutsch F. (de propheta 1685) — Die- 
terici J. Chr. (de morte Alex. M. 1682) 

— Dobrocieski Jan (de scientia Dei 
1659) — Domkonius Joan. (de antipo- 
dibus 1685) — Dresler D. (vita Joan. 
Bapt. 1694) — Düring Chr. (de vita 
martyr. Adałb. 1683) — Dwernicki 
Bern, (academica 1782) — Eichstadius 
W. (astronomica 1653) — Feldtner 
Mart. (de signo camis 1687) — Hart- 
knoch Chr. (ad jus publ. 1685) — Hel- 
wich Chr. (vita S. Adalb. 1683) — 
Hempel A. B. (de praedamitis 1673) — 
Hispanns F. (super logic. 1500) — 
Hoynovius Mich, (de insignibus Prus- 
siae 1683) — Kainein Chr. W. (de 
Servie Roman. 1671) — Klein Fr. Em. 
(de eclips. lun. 1654) — Knoeffel And, 
(contra D. Cowat 1654) — König Er. 
(publicae 1670) — Laurentius a S. Car- 
melo — Lutomierski Georg, (de Christo 
1680) — Makowski D. et B. (signif. 
cometae 1653) — Müller Math, (de 
concilio 1678) — Orsa J. G. (expu- 
gnata Roma 1695) — PfeiflFer J. (de 
signif. vocis 1682) — Potocki Paul. (oratoriae 1642) — Praetorius Efr. 
(theologica 1674) — Schelvigius Sam. 
(de concilio Gangrensi 1696) — Schrö- 
der Georg, (de vitris 1654) — Schwartz 
Chr. (de verecundia 1692) — Sivertz 
H. et Hoynovius M. (de insign. Pruss. 
1693) — Stadtländer Fr. (de vita S. 
Adalberti 1693) — Steinfeld Gottr. (de 
regeneratione 1693) — Thiel Joh. (de 
feste pentecostes 1693). 

Exercitationes literariae, habitae in 
coUegio nobilium Varsaviensi S. J. 1768. 
Varsaviae, typis coUegii S. J. w 4ce, 
ark. G3. Czartor. 

— literariae ex physica generali et 
particulari, geometria, trigonometria, al- 
gebra, mythologia, rhetorica, gramma- 
tica etc. habitae in CoUegio nobilium 
varsaviensi S. J. 1769. Typis coli. S. 
J. w 4ce, k. 1, Str. 2, 16, 57. Knuińs. 

— literariae, ex jure natural!, gen- 
tium, civili, communi, logica, metaphy- 
sica, physica generali et particulari, 
geometria , trigonometria , geographia 
naturali ac politica, historia universali 
ac particulari, mythologia, rhetorica, 
grammatica etc. habitae in CoUegio no- 
bilium Varsaviensi Societatis Jesu Anno 
reparatae salutis MDCCLXXI. (1771). 
Varsaviae typis S. R. M. et Reipublicae 
in Coli. Soc. Jesu, w 4ce, 47 k. nlb. 

Żebrawski Bibliogr. matemat str. 430. 

O880I. 

— [...literariae anni 1772]. Exerci- 
tatio in. philosophica et mathematica. 
Quaestiones et assertiones, theoremata, 
problemata et applicationes variae pra- 
ctico-geometricae atq. trigonometricae, 
ad quas respondebunt et deroonstrabunt.. 
B. ra. i r. dr. (1772). w 4ce, kart 12. 
nlb. (sign. E— G4). 

G6r^ nadpis: Exercitationes literariae anni 
1772. — Uczniów spiBano 21 Jakoto: Alex. 
Hurko, AI. Chołoniewski. Kar. Urbański, 
Jan Czjż, Jan i Jerzy Wilczewscy, Stan. 
Zienkowicz, Mich. Łoś, Ksaw. i Ign. Dzia- 
tyń^ki, Ksawery Turski i inni. — Arkuszy 
A do D niedostaje. Od k. F, idzie kart 3 
po polsku p. t. Praktyka wypływająca 
2 własności dowiedzionych (Geometrya). 

Jagiell. 

— Literariae ex historia, Geografia 
politica ac naturali, Algebra, Geometria l^ fiXSRCITATiONim. BXKKtMk. «t TrigoQometria etc. łiabitae ûi Colle- 
gio PoloceBsi Soc Jesu. Anna.. Die... 
Beż roku (około 1772). w 4ce. 
Jocher 2179. 

— Liierariae a raen«e Septemhri 
Anno 1772. ad Januarium 1773. haU- 
iae in Oollegionobilium Leopoliensi Soc. 
Jesu Mense Jannario Cnn asensn Su- 
j^rioïruin. Leopoli, typis PP. Frane. 
1773. w 4ce, k. nlb. 17. 

Ossol. — Uniw. IwowB. 

— Questiones, pytania w konwikcie 
Warszawskim szkół pobożnych .. .. 
[ułożone do examinu publicznego]^ War- 
szawa, 1774. w 4ce. (Defekt). 

Katal. BańofWB, 

— ob. König Er. (publicae li670) — 
Sfceincr (ad jus polonieum 1780). 

Exercftationum hebraicarum ex 
prophetis spécimen disputât. In univer- 
sitate Leopoliensi S. J. 1767. w 8ce, 
1 ark. 

Exercttia pia devotarum preonm 
età Deum divosqne pendendaruni. Dan- 
tisci Typis D. L. Wedel Anno 1799. 
w «16ce, s, 431. Wawz. Uniw. 

— ÇOfficiosa prötatis) cultui divine 
tnagnae Maftris Mariae Sanctorumqùe 
Patronorum debfta. Varris officiis lita- 
liijs praecrbuB et affectibus instructa. 
Lublini, typis Collegii Soc. Jesu 1728. 
^ 12ce, k. 12, str. 513 i k. 2. 

— Toż:... jamque saepius alibi e- 
dita; nunc vero ad excitandum erga 
Beum et Coelites affectum bono publi- 
co récusa. Sandomiriae, typis Collegii 
Bocietatis lesu. Anno Domini .1740. 
w 12ce, k. 11 Str. 512 i k. 2. 

Ossol. 

— Toż:.... débita. Jam alibi édita 
nunc vero récusa. Brunsbergae typis 
Coll. S. I. Anno 1741. w I2ce, 608 str. 

Jocher. 6656. 

— Toż:.... débita. Variis officiis, lita- 
'niis, precibus , et aflFeotibus instructa 
iamque saepius alibi édita; nunc vero, 
ad ex«itandum erga Deum et Coelites 
affeotum bono publice récusa. Lublini, 
typ. Collegii Soc. lesu. w 12ce, ark. 
Bi (Calend.), str. 553 i Index k. 2. 

À)k wytarty WBkazuje prawdopodobnie 1743. 
'Od T. 1742sa»z7iia się Tabula Temporaria. Offidam ad 8. Stanislanm Koetka s» itr> 
^2—9. Vita morientam ür 461. Ith»- 
rarioiB str. 526. 

Jagiell. — OudL — WOe&i. 

— (Varia pietatis) variis officTis 

litanîis et precibus insftructa, et in gra- 

tiam stndiosae juventutis tertio récusa. 

Leopoli typis -Collegij Societ. lesu Aimo 

Domini 1739. w 16ce, kart W rfb. 

(tyt. i Calendarium), oraz str. 328. 

Edycja 1 i II mogfy wyjéi po r. 17S3, d- 

bowiem pnoîbrakowaiia Tabak temponria 

zacsjna się od roku tl'Àé. Stront SSS 

jest opuBscBona. Officium S. Stan. Eoitka 

jest na str. ^19— 2.S0. Xoucsy: Itinenrinm, 

od str. 321. JagielL 

— (Varia pietatis) tenerae potissi- 
uran tftudiosae jnventati aocommoda- 
ta. Posnaniae, typis S. R. M. Clań 
Cołlegii Soc. leeu Ann« Domini 1758. 
w 12ee, Btr. 143. 

Hymnus de 'S. StBnislao ^Kostka jest na tti- 
123 — 4:. Koncie: Modus rainistrandi m- 
cerdotii. JagioU. — Warsa. Umw. 

— Quotidiana mente potius gu&m 
ore ruminanda. In gratiam fratrum Or 
dinis Minorum S. Francisd n 
observantiae édita. Posnaniae in 
cina loannifi Wolrabi. Anno Domioi 
1626. w .24ce, karty nlb. 

OssoL 

— (Octiduana spiritus) cujuscunque 
status personis accomraodata, dadmn 
typis evulgata, et nunc denuo récusa. 
Cum permissu Superiorum. Posnaniae, 
typis Clari Collegii S. I. Anno Do 
mini 1743. w lôce, str. 109 i k. 2. 
(Zarazem:) Benedictio aguae k. 8. bib. 
Oratio ad S. Franc. Xav. k. 1. 

Czai^r. - JagieH. 
Exercitium compośitionis spiiituafis 
seu praxes meditationum sufb tempns 
tacrae solitudinis. Oracoviae 1750. w 8ce. 

— devotae animae, actus virtutntn 
ac suspiria elicieütis. Vibae 1784. wfłce. 

'Wilens. 

— matutinarum , et vespertinanrm 
precum, tum praxis Sacrae cum tnie- 
tis perageudo solitudinia sen Reccol- 
-leotionum Aeademicorum. Permii^su su- 
periorum Impressum, w 4ce, kart nlb. U. 

Jocher '66^1. Ossol. 

— orationis ad usum quotidianum 
piis et sełeutis pcaooatiomtm« isatrac fiXSRClTIXni. EXBRCYTACYA. 129 tum. Vilnae ex Typograhia Coll. Schol 
Piarum 1758. w 8ce, 389 str. (Zarazem:) 
Septem Psalmi Poenitentiales w 8ce, 
46 atr. 

Jocher 6676. Wileńs. 

— phisicor. exercitari solitû p. fa- 
coltatis artiû decanû stadij Cracoaiefl p. 
baccalaariâdor. et magistrâdor. in artib. 
completôe. (Niżej herb Polski, Krakowa 
i Litwy i cyfry Hallera.) (Na końcu:) 
Exercitiü in octo libros aristotelis opus 
peratile Regia in arbę Cracouiensi. Im* 
pensis spectabilis viri d~i lohanis Hal- 
ler. ex cosensu et priai legio singulari 
florentissime yniaersitatis stadij Craco- 
uiêsis impreasom. Anno aalutis Mile- 
simo q'ngentesimo decimo (1510) in vigi- 
lia Bct'e marie magdalene sortitus est 
finem felicem. w 4ce, k. nlb.138 (ark. 
33V2). 

Jocher 126. — WierabowB. I N. 13. (po- 
daje kart 136). — Lelewel Ks. Bibl. I 73. 

Obacz: Glogoviensis Joh. 

Czartor. — Czetwert. — Jag^iell. — Ossol. — 
Wileńs. 

— cbristianae pietatis, in gratiam 
studiosornm auctoritate et mandato ii- 
lustriss. card. D. Nicolai Radiaillij col- 
lectum. Coloniae, sumptibas Amoldi 
Mylij. Anno cIo.Io.XCII (1592). Cum 
grat. 4 priaileg. Caes. Majeat. w 16ce, 
sign. A — Ke ^ A— Fy. 

Sasem wydane s dziełem Tbomasza a Kem- 
pis : De Unitatione Christi, i z Knbiridion 
SodaUnm Virg. Mariae. 

Czartor. — Jagiell. 

— pietatis qaotidianae ad vulnera 
et passionem Christi, pro obtinenda fe- 
lici morte. Cum alijs in eundem finem 
suijaactis devotionibus in lucern editum. 
Vilnae typ. Academicis, Societatis Jesu 
Anno 1668. w 12ce, ark. E^g (kart 
alb. 60). 

Na k. E^ drzeworyt: Chrystus na krzyin 
i niewiasta pod krzyiem. Jagiell. 

— qaotidianae pietatis matutinis, 
iinrnis, vespertinis horis accommodatum. 
Vilnae typis Acad. S. J. Anno 1680. 
w 12ce, 398 str. 

Jocher 6630. 

Exercitium, Exercitîa ob. Alexander 
[Galla«) (second, part doctr. 1604) — 
Bagnacabalensift (spiritualia 1653) — Blozyuaz L. (éwicz. dachów. 1628) — 
Bona Jan (Christiana 1704) — Brat- 
kowice A, (spiritualia 1622) — Cie- 
lecki Th. (rhetoricura 1623) — Dier- 
tiua Ign. (spiritualia 1692) — Druż- 
bicki (tyron. relig. 1696) * — Duczy- 
miński B. (rhetoricum 1619) — Eytmin 
X. Hier, (animae 1705) — Flemming 
(and Handgriflfe 1714) — Glogoviensis 
J. (nov. log. 1499. 1510, oranes tract 
log. 1500. 1504, veter. art. 1504, 1517. 
1519. VIII libr. Aristot. 1510, secand. 
part. Alex. Galii 1510. 1515. 1518, 
logie. P. Hispani 1517) — Haller J. 
(in physicam) — Ignatius B. P. N. 
(Direetorium 1607) — Joannes a Jesu 
Maria (spiritualia 1629, 1632, 1638) — 
Lipska (1768) — Loyola Ign. S. (spi- 
ritualia 1583, 1604, 1692, 1712) — 
Miles christianus (1718, 1721) — Nie- 
berle '^^emilianus (spiritualia 1752) — 
Otto Gasp. (politico-oratorium 1697) — 
Pawłowski Daniel (spiritualia 1673) — 
Petrus Hispanus (logicum) — Regulus 
Dom. (logicum 1632) — Rodrasen Fr. 
X. (spiritualia 1647) — Szymak G. 
(Fasciculus 1765) — Tylkowski Adalb. 
(Studiosi 1668. spiritualia 1712) — Ur- 
sowita X. (éwicz. duchów. 1628) — 
Vademecum piorum sacerdotum (1701) 
— Węgierski A. (logicum 1632). 

Exercitus trabeatus heroum ob. Wie- 
lopolski Fr. (1720). 

Exercitus titalorum ob. Potocki 
Stan. (in gentilioiis 1733). 

Exercycya albo zabawy ob. Grana- 
da Lad. (1688). 

Exercycyum (Niech żyie Jezus) du- 
chowne dla Sióstr z Nowicyatn z Fran- 
cuskiego Języka na Polski przettuma* 
czone przez jedne z Sióstr Zakonu Na- 
wiedzenia Nayswiętszey Maryi Panny. 
Za pozwoleniem Zwierzchności Ducho- 
wney do druku podane. W Połocku 
w Uprzywileiowaney od Jey Impera- 
torskiey Mści Drukarni Coli. Soc. Jezu, 
Roku Pańskiego 1789. w 8ce, k. n. 1 
(tytuł w obwódkach) i str. 1—309. 

Wileńs. 

Exereytacya duchowna ob. Pawłow- 
ski Daniel (1741). 

17 130 BXETHESIS. BXORCISMUS. Exethesis abo expostnlacya t. i. 
rozprawa (1629) ob. Smotrzycki M. 

Exhortatio Ad Kobilissimam Gene- 
rosiBsîmamque Poloniae Nationem, Oc- 
casione Belli ^ a Rege Sveciae Czaro 
MoBcorum nuperrime i^dicti. B. m. i r. 
(Stockholm, 1741). w 4ce, str. 8. 

Jagiell. 

— ad veram sapientiam. Cracoviae 
Ungler, bez wyr. r. 

— ob. Bythner Brn. (ad ecclesias 
1618) — Cracovia Matheus (seu dialo- 
gus 1475) — Fratrum polonorum (1681)— 
Gembîćki W. (ad Vladisl. 1617) — Hil- 
lebrandus (ad consacerd. 1.^45) — Ła- 
ski Alb. (ad milites 1567) -- Siepr- 
cius A. (in congr. 1592). 

Exhorty ob. Karwowski Kajet, (po- 
grzebowe) — Szyrma Antoni (Kazania 
1713) — Truchanowicz P. (postne 1729) 
— Walkiewicz Wawrz. (Exhorty pa- 
sterskie 1783). 

Exilium sapientis, sapientia suble- 
vatum, in Dionysio Siciliae Tyranno; 
a perillustribus ac magnificis in Alma 
academia Vilnensi, Societatis Jesu, sa- 
pientiae stadiosis, Indis metagymnasti- 
cis, in scenam datnm. Anno 1696. Ar- 
gumentum. (Bez osobn. tyt. i wyr. r.) 
w 4ce, 2 k 

Jestto program dyalogu w 5 a. 

Jagiell. 
Exitus ob. Dzikowski Paw. Onuf. 
(hilarium mundi 1750). 

EXNERUS de Hirschberga Balthasar 

(1576 1 27 Wrześn. 1624). lUustrissimi 
Principis Frid. Gulielmi, Ducis Sil. 
Tesehinens. et major. Glogoviae, &c. 
Ephori, Poëmatia. Olsnae Sil. Praelo 
Bössemeseriano 1609. w 8ce, kart nlb. 
9. (Zarazem:) Liber odarum, arkusz nlb. 
Bg. Epigrammata, ark. nlb. 8. lamborum, 
ark. 1 (sign. Ag). Tristium, ark. Bg. Epi- 
grammatum, Bg i Bg Emblematum, 1 ark. 
Dedyk. ad Nicol. Komorowski Dominum 
Ziwecensem comitem Liptoviensem et Ho- 
rayiensem, datow. : Cieszyn 17 Maja 1609. 
Są tn wiersze : do Zygmunta Fil. Mik. Ko- 
morowskiego. Jana Alb. RadziwiZIa. Jana 
Rylskiego. Stan. Żeleńskiego. Daw. Chy- 
traeu^a. Franc. Rylskiego. Joann. Heuze 
per Polon, et Sil. Magistrum. 

JagielL Exoche ecclesiarum militantis iuxtà 
ac triumphantis. Admodum RR. PP. 
Praesidenti capituli P. Ministre provin- 
ciali. PP. deffinitoribus perpetuis et 
triennalibus: Sacrae Theol. Magistris: 
Custodibus: Guardianis: totiqueVenera- 
bili Capitule. Prouinciae Russiae à 
Lithuaniae Minor. Conuent FranciscL 
Vilnae. Ad aedes Beatissimae Virginis 
ejusdem ordinis auspicijs addicentibas 
congregato. A Familia Patrum et Fra- 
trum Conuentus Zaraoscen. Min. Con- 
uentualium Congratulationis ergo ibi- 
dem. Exhibita. Anno Partus Virginei 
M.DC.XXXIX die 19. Octobris. (Xa 
końcu :) Zamosci, in officinâ typographi- 
ca Academiae, excudit Andreas Ja- 
strzębski, anno domini. 1639. w 4c«, 
ark. 3. 

Na odwrót str. tytola wiersz do miuu 

Wilna. Cale jest wierszem. 
Bandtkie H. dr. Kr. Pols. H. str. 332. - 
Jocher 91 HO. JagielL — Ogsol 

Exorbitancya powszechna. Et^ra 
Rzeczpospolita Królestwa Polskiego nisz- 
czy, zguba grożąc, w Warszawie w dru- 
kami J. Kossowskiego 1628. w 4w, 
kart 21 nlb. 

Bentkowski H. lit Akad. — OssoL 

— Toż:.... zguba grożąc. Wydaia 
za dozwoleniem Starszych. W Krakowie 
Roku Pańskiego 1628. w 4ce, kart 
nlb. 18. 

Dzików. — - Jagiell. — Krasińs. — OssoL 
Warsz. Uniw. 

Exorbitancye ob. Birkowski X. Fa 
bian (Kazania dwoje 1 632, ruskie 1633] 

— Karnkowski L. (i naprawa kola 
1596) — Oculus (1672) — Powalski 
Franciszek Lewalt (1669) — Smogn- 
lecki Maciej (O exorbitancyach stanu 
duch. 1619) — Wężyk Piotr Widaw- 
ski (1603) — Zamojski Jan (które się 
działy 1600). 

Exorbîtantlen ob. Aufsatz (1666)- 
Polen (1666). 

Exorcismi ob. Cochem Mart (1691) 

— Pobudka (1749) — Sanning Ber 
nard (Libellus 1691). 

Exorcismus ob. Behm J. (1618) — 
Rychalski Mioha2 (1689). BXORCISTA. EXPBRYMBNT. 131 Exorcista rite edoctus ob. Pinamon- 
ti Jan Piotr (1757). 

Exorcyzmy (Jezus, Marya, Józef) 
skuteczne przeciwko szarańczy już pra- 
ktykowane tynoii czasy. (Na końcu:) 
Tych Exorcyzmow dostanie w Krako- 
wie u 00. BLarmelitow bossych Świę- 
tego Michała. (Bez wyr. m. dr.) w 8ce, 
k. 2. 

Wjdawcft pûze, że te kartki tseba zakopać 
w poUch osobliwie od granicy. A gdyby już 
była Szarańcza, wi^ winny być ozy tanę 
nad Szarańczą przez kapłana. 

Jagiell. 
Exordia ob. Âlbinus S. (epistolarum 
1520) — Łomcz Stan. (epistolarum 
1521). 

Exorta ob. Eydirutta Fr. (Rokicki 
1779) — Skłodowski Franc, (Radziwił- 
Jowa 1707). 

Exoticae plantae ob. Breynius J. 
(1678). 

Expectatio Poioniae ob. Czacki 
Mich. (1740). 

Expedit Reipublicae ob. Grothus 
(1786). 

Expeditio in yiam aeternitatis seu 
modus assistendi vario mortis génère 
decedentibuB -peractus Anagogicos ab 
adjunctis mortis dispositus. Instructus 
pro commodiore disponentium usu, Qer- 
manieo abque Polonico Idiomate con- 
scriptus. Luci publicae editus 1721. 
Cracoviae apud Joan. Domański w 8ce, 
k. 4 i 162. (Poczem:) Examen poeni- 
tentis in ultima et generali confessio- 
ne. kart 12. 

Czartor. — Warsz. Uniw. 

— Toż: Brunsbergae 1730. w 8ce. 

Wileńs. 

— Toż: Brunsbergae 1731. w 8ce. 

Wileńs. 

— ob. Bąkowski S. M. (S. Kostka 
1669) — Frizon L. (sacra 1677) — 
Janus Damianus (ad Leonem X in 
Turcas 1515) — Informacya że Bo- 
russi (1649) — Kanon A. (legatorum 
1646) — Lubomirski M. A. (pro pa- 
trie 1679) — Piso Damian (in Turcas 
1514) — Załuski And. S. (Aquilarum 
regni 1747). 

Expedycia ob. Cieciszowski W. (Zbo- 
x)w8ka 1649) — Excerpt — Kocha- nowski A. (Lubomirskiego 1667) — 
Makowiecki S. (z turkami 1674) — 
Twardowski (moskiewska 1634). 

Experiment rocznego ćwiczenia się 
w geometryczney umiejętności od Stu- 
denckiey młodzi edukuiacey się w 
szkołach Grodzieńskich Soc. Jesu pod 
zaszczytem JW. JP. Tadeusza Jun- 
dziłły Marszałka Grodzieńskiego kom- 
misarza Skarbowego W. X. Lit. R. 
1765. w 4ce. 

— pod zaszczytem JW. P. Micha- 
ła Rokickiego Marszałka W. Trybuna- 
łu G. W. X. L. Kasztelana Mińskiego 
Kawalera Orderu S. Stanisława tudzież 
całego Nayiasn. Trybunału G. W. X. 
L. Z Algebry Solidometryi Trygono- 
metryi Fizyki Gener. Mechaniki Geo- 
metryi Astronomii Prawa naturalnego 
Logiki Geometryi teoretyczney y prak- 
tyczney Retoryki Historyi powszech- 
ney y szczególney Geografii naturalney 
y polityczney Nauki Moralney y Aryt- 
metyki oraz Języków Zjacińskiego Fran- 
cuskiego Niemieckiego także Rysun- 
ków Fechtów Tańców, przez WW. Ka- 
walerów w szkołach Woiewodzkich gro- 
dzieńskich edukuiących się dany. Roku 
1778. d. 25 lipca. W drukarni J. K. 
Mci Grodzieńskiey. w 4ce, kart nlb. 7. 

Warsz. Uniw. 
Experyment pod zaszczytem J. o. 
X. Alexandra Sapiehy... dany przez 
Ichmosciów panów kawalerów eduku- 
iących się w szkołach wydziałowych 
Grodzieńskich d. 28. lipca.... Grodno 

1789. w 4ce. Czarter. 

Experiment w Szkołach Nieświe- 
skich dany. R. 1 777. w 4ce, k. 4. 

Warsz. Uniw. 
- W Szkołach Nieświeskich dany. 
1788. w 4ce, k. 4. Warsz. Uniw. 

Experyment publiczny w Szkołach 
Wojewódzkich Nowogrodzkich dany. 
1778. w 4ce. Warsz. Uniw. 

— publiczny w Szkołach Woie- 
wodzkich Nowogrodzkich dany z Geo- 
metryi Theoretyczney. z Geometryi Pra- 
ktyczney. z |Solidometryi. z Trygono- 
metryi. z Algebry, z Fizyki, z Logiki. 
z Mechaniki, z Hydrauliki, z. Optyki. 132 EXPERIMENT. z Prawa, z Retoryki, z Poetyki, z Ję- 
zyka łacińskiego, z Historyi. z Geo- 
grafii, z Arytmetyki, z Wiadomości 
o zwierzętach, o Ptactwie, o Rolnictwie 
i robocie ogrodniczey. z Wiadomości 
o rzeczach kopalnych, o zachowaniu 
zdrowia ludzkiego, z Wiadomości o na- 
ukach, kunsztach i rzemiosłach, z Ję- 
zyka francuskiego. Roku 1779. dnia 
24 lipca, w 4ce. 
Jocher 1178. 

— rocznego ćwiczenia się w róż- 
nych umieiętnościach od Jaśnie Wiel- 
możney, y wielmożney młodzi szlachec- 
kiey edukuiacey się w Collegium No- 
bilium Academii Wileńskiey Societatis 
Jesu dany roku 1756. w mieaiącu Ma- 
iu. fol. 4 str. 

Przednik w Wizer. Nauk. Poc». Nowy T. 20. 

Jocher 1903. — Krasi. Wilno IV 268. 
Experiment rocznego ćwiczenia się 
w różnych umiejętnościach od JJ. 00. 
WW. rP. Kawalerów edukuiacych się 
w Kollegium Nobilium Akademii Wi- 
leńskiey Societatis Jesu pod zaszczy- 
tem JW. Imc Pana Ignacego Paca 
Marszałka Wielkiego Trybunału Gło 
wnego i Podstolego W. X. L. dany. 
R. 1761. w Lipcu. fol. k. 2, 

Warsz. Uniw. 

— ziemskiej astronomii ob. Mor- 
sztyn Wł. (1689). 

Expérimenta ob. Magni Wal. (1648) 
— Reusner H. (et Observât. 1676). 

Explanatio (Christiana de fide et sa- 
cramentis contra haereticorvm id tempo- 
ris errores). Accessit praeterea Edictum 
Garoli. V. Caesaris cum Articulis qui- 
bus docetur fidei & religionis uera ob- 
seruantia. Apvd Hyeronimvm Vieto- 
rem. Anno. M. D. XLV. (1545). w8ce, 
k. nlb. 10, str. 158, k. nlb. U. 

Skrada f<ię z trzech części. Pierwsza: wy- 
miana listów Dantfszka z Hozjussem. Dra- 
ga : Phil. Arcbintus : De fide pars prima. 
De Sacramentis pars secunda (od str. 74). 
Trzecia: Articuli Orthodoxam religionem 
regpicientes, (arkusze A — Byii). Po koń- 
cowej dacie draku id% Errata. 
Obacz także wyżej pod: Arcbintus (Bibl 
XII. str. 202». — ArticiUi (Bibl. XII. 240) 
i Dantyszek Jan (Bibl. XV. 38). 
Wierzbowski II. 1227, — Acta bist. IV. 
voU I. 8. 192-4. BXPOsé. Branic. — Curtor. — Dz&^. — ùml 
JagieU. 

— ob. Caelins G. (D. AognstiDi 
1642) — Eckius V. (Paalmi 1538) ~ 
Lublina (z) Wal. (Avicenae 1554) - 
Makowski S. (Decalogi 1682) — Mon 
tanuB (in Galenum 1554) — Turrecre- 
mata J. (in psalterium 1475). 

Explanationes ob. Miłasiński M. (ju- 
riß 1706). 

Expiicatio (Ântonomaxtica quarac- 
dam rerum). Posnaniae 1733. w 12ce. 

— ob. Controversiarum fidei (1585 

— Crelius (oapitis 1636) — Krassow- 
ski Michał (Salvi apparatns 1726) — 
Kurlandya (rerum 1766) — Mościcki 
M. (misBae 1680) — Pisanus ÂL (C^- 
pitiB 1568) — Socinus (et paraphrases 
1614), (capitis 1612), Johannis 1618 

— Stancarus F. (epiçtolae 1&47) — Wi 
gandus (Psalm 1575). 

Explikacya dokumentów £ koDtyiiQ- 1 

aeya Indukty w sprawie klaBStx>ru Cze- " 

stochowskiego o wies Bętkow y Siedlce. 

(Bez OBob. tyt.) Bez wyr. m. i r. foL k. 4. | 

Spor przeciw Akademii krakowskiej i ko- ! 

Aciclo wi Paj^ckiemiL Por. Bendköw. (Spn- I 

wa 1781). • I 

— generalna z ułożonego rozdziah 
12.000,0(X) zt. pole. na ^cę rocmą 
całego woyska koronnego wyznaczo 
nych. (Actum d. 13 Aprilis 1775). folio, 
str. nlb. 3. Krasińs. 

— na artykuły w tabelli omieszc»- 
ne do Lubomia y do Białey Cerkwi re- 
gulowane, folio, 1 arkuBZ. Krasińs. 

— miar y wag W. X. Litewskiego 
w projekcie niżej opisanym wyrażona. 
Notandum. wielkie folio po 1 str. , razem 
zlepione 3 arkusze. 

Podpisy: M. Brzostowski. — A. Tysenhan». 
Tad. JandriH. — Mich. Wazgird. — 
Z. Wyalouch. — 8to£ Olendzki. — J« 
Wolkowicki. Akad. 

— Z memoryału od włoecian kró- 
lewszczyzn do NayiaBnieyszych Stanów 
podanego. Bez r. i m. druku (około 
1780 r). fol. 1 ark. 

— interesu J. M. Lubomirskiego. 
ob. Lubomirski (1704). 

Exportacyi ob. Młodziejow8ki(1779). 

Exposé de la conduite de la Coor 

Imperiale de Russie vis-ii-via de la Se* Exposrrio. EXPOSITIO. 133 renissime République de Pologne avec 
la déduction des titres sur lesquels 
Elle fonde sa prise en possession d'un 
Equivalent de ses droits et prétentions 
à la charge de cette puissance. St. Pé- 
tersbourg, impr. de TAcad. imp. 1773 
w 4ce, str. lô. 

Chreptowîcz — Dsîkow. — ObboI. — Pe- 
ters, pub. 

— Toż: Petersbourg 1773. w 4ce, 
stron 21. Petenb. pobl. 

— Toż: Bez wyr. m. dr. 1773 w 4ce, 
str. 21. Petereb. publ.* 

— préliminaire Des Droits de la 
Couronne de Hongrie sur la Russie 
Rouge et sur la Podolie, ainsi que De 
la Couronne de Bohême sur les Duchés 
d'Oswietzim et de Zator. A Vienne 
Chez Jean-Thomas Noble de Trattnern, 
Jmprimeur et Libraire de la Cour. 1772. 
w 4ce. 

Âkta, na które bîç w dziele odwołuje, umie- 
ssczone od strony 1. do 42. wl^casuie. 
Dsikow. — ObboI. 

— des droits de sa Majesté, le Roi 
de Prusse sur le Duché de Pomerelle 
et sur plusieurs autres districts du Ro- 
yaume de Pologne avec les pièces ju- 
stificatives. Berlin, imprimé chez G. I. 
Decker. Imprimeur du Roi. 1772. w 4-00, 
Str. 48. 

Csetwert. — Jag^iell. — Prssezds. 

— 1794. w 4ce, str. 4. Branic. 

— ob. Ileyking (succinct de pro- 
cès 1788) — Kurlandya (Beweg- Ursa- 
chen 1763) — Karol Ernest Xże Kurl, 
(du proces 1788) — Leszczyński Stan. 
(sincère des élections 1733). 

Expositio (votiva Ânimorû) qua Se- 
renissimae Reipublicae Regni Poloniae 
et Magni D. L. de Liberata Patriae 
Libertate, in publico utriusq. ordinis 
consessu die 14 Octobris anni 1733 
eongratulati sunt Serenissimi Principis 
ac Domini, Domini Augusti III. Dei 
Gratia Neo-Electi Régis Poloniae et 
Magni Ducatus Lithvaniae Electoris 
Saxoniae, ad eandem Serenissimam 
Rempablicam delegati Ministri Pleni- 
potentiarii Josephus Comes de Wacker- 
bart Salmour et Liber Baro Wulff Hin- rich de Baudissin. Bez wyr. m. dr. i r. 
w 4ce, k. 5 nlb. 

Od k. .8: Mowa Xiąź. J. Mci Biskaps kra- 
kowskieffo przj prezencji Ich Mciów PP. 
ministrów pełnomocnych (po lac.) — Od 
k. 5: Sermo Ant. Poniński, Instigatorifl 
Begni, Mareschnlci Reip. Confoed. 

Czarter. — Jagiell. — Krasińfl. 

— canonis Sacratissime Misse (Cra- 
coviae, Haller). B. w. r. w 4ce. 

Większe litery b% podobne do majaskałów 
mszału Stuchsa, wydanego nakładem J. 
HaUera. 

Egz. defektowy w Bibl. Jag. 

— in Bullam Sanctissimi Domini 
nostri Leonis Papę X cum plenaria in- 
dulgentia una cum declaratione eiusdem 
pro instauratione Castri Kamieniecz. 
Quinta Mensis Augusti An. Dni MDXVI 
(1516). In Regia Civitate Cracovia Im- 
pressum per Florianum Unglerium : 
impensis Domini loannis Haller Civis 
Cracovien. Anno currente. w 4ce. 

Janocki przyznaje wyklad ten Mikołajowi 
z Kamieńca przeorowi Dominikanów ka- 
mienieckich. 

Janociana I 146. — Jocbér 7449. 

— brevis gravaminum, quae mer- 
catorea et alii regni Prussiae incolae, 
in materia commerciorum cum regno 
Püloniarum habent, et quorum aboli- 
tionem atque remedia ex humillimis 
praefatorum mercatorum ac incolarum 
querelis, propositionibus atque suppli- 
cationibus Sacra Regia Majestas Prussiae, 
circa instantem universalium regni co- 
mitiorum reassumptionem, Sacrae Regiae 
Majestati et Sereniss. Reipubl. Polonia- 
rum, amicissime non minus quam in- 
stantissime commendat. Anno 1719. 
folio, Str. 36. 

Chreptow. — Czartor. — Kyowak. — KraeiÄfl. 

— (Brevis et succincta) jurium ag- 
gregationis communitati Insulanorum 
Marieburgenaium contra villas sic dic- 
tas libéras Kozeliczke, Traghein, Blüm- 
stein et Brodsack competentium. (Bez 
Oôob. tyt.) B. w. m. dr. i r. (1766). fol. 
kart. 4. Czart. — Jagiell. 

— iurium eorum qui Dissidentium 
nomine venîunt, Summarumque Pote- 
statum quarum partes illorum tueri in- 
terest. Petropoli, die Decembris 1766, 
w Aae, 32 str. (Zarazem:) Addenda ad 134 EXPOSITIO. BXPUGANTIONB. Expofiitionem jurium eorum qui Dissi- 
dentium nomine veniunt Summamnique 
Potestatum quarum partes illorum tu- 
eri interest. Petropoli Decerabri 1766. 
w 406, Str. 15. 

Jocher 968ö. 

Branic — Chrept. — Czetwert. — Kra- 
sińs. — Ossol. — Unîw. Jwow. — Zielińs. 

— Toż, tamże, 1766. w 4ce, str. 34. 

Jagiell. 

— iurium sacrae majestatis regis 
Borussiae in ducatum Pomerelliae et 
complures alios tractus regni Po- 
loniae, cum documentis. Berolini, litte- 
ris Georgii Jacobi Deckeri, typografi 
regii 1772. w4ce, str. 47. Caartor. 

— quadruplex missalis. Cracoviae 
1525. w 4ce. Raczyń. 

— (Trium librorum de anima Ari- 
stotelis familiaris) cum ordinatissima 
quaestionum per difficultates seu dubia 
dissolutione ad intentionem doctoris 
subtilis pro honore dei et vtilitate com- 
muni in Gimnasio Cracouiensi congesta. 
(Na końcu:) Jmpressum Cracouie cur- 
riculo virgineo partus 1515. per Floria- 
num vnglerium, w 4cek. 1, I — XXXV. 
XXXVII — XLV. XLVII. LVIII - 
LXVII. LXVII. LXVIII. LXX— 
LXXXXII. LX XXXVII. 8. 8. (100). 
ob. Aristoteles (1515). 

Wierzbow. II. N. 884, Bibliogr. T. 12. »tr. 
213. Petersb. publ. 

Expositio, Exposition ob. Dyssydenci 
— Egidius Rom. (in theoremata 1513) — 
Ferraris H. (inpsalmum 1543) — Gdańsk 
(Sincera susceptae 1719) — Gijelczeph 
(in passion. 1504, 1557) — Hugo (Mis- 
sae 1584) — Kurland ya (de vera con- 
ventus 1789. Ulterior pro Duce 1763) — 
Linda Mariana (brevis juris 1725) — 
Ludovicus Marchio (ad ordines 1697)— 
Piltyn (nf^xus district. 1674) — Piotr 
Xże Kurl. (jurium 1772) — Sawona- 
rola (in psalm. 1543) — Toruń (Ulte- 
rior praetens.) — Tottien (pro duce Cur- 
landiae) — Wackerbart (Votiva ani- 
morum 1733) — Warszawa (vera grava- 
minum) — Wrociawczyk Mich, (hymno- 
rum 1516). 

Expositiones coram Electore Mo- 
guntino a Poloniae abtegato ob. Olszo- wski And. (1658). 

— des droits des Dissidents ob. 
Darlegung der Gerechtsame (1767). 

Jocher ma dsiwacznj tjiul pod N. 9701: 
Expositive des droits des Dissidenti fran- 
çais et allemands 1767. 
ExpOStulatiO ob. Catholicorum(1776) 

— Cochlaeus J. (Advers. reform 
1534) — Smotrzycki (1629). 

Expozycya ob. Jabłonowski (1758)- 
Warszawa (względem Żydów). 

Expresso (De) Dei verbo ob. Ho- 
sius S. 

Expressyia batalii wygraney Naia- 
snieyszego Cara J. M. Nńd Rzeką 
Pronią pod Lesznem Pànà Serâfinowi- 
czâ, mil dwie od Propoyska. Roku 
Pańskiego 1708. dniâ 9. Październiki 
(Bez osób. tyt) Bez wyr. m. dr. foL k. L 
Xże Mężyk pobit Gener. Lewenhaofta. - 
Takie jest o pobiciu Chmary. Jagiell. 

Expugnatione (De) Civitatis Rigen- 
sis Livoniae Metropolis quam Sere- 
nissimus Svecorum Gottorum et Van- 
dalornm etc. etc. Rex, Gustavus Adol- 
phus Calendis Augusti Anno proxime 

\o 1621. infestis armis ipse oppu gnatum venit, et terra mariqne 13. Au- 
gusti undique cinctam, ad deditionem 
tandem 16. Septembris faciendam coro- 
pulit. Loco Relationis verissimae. Epi- 
stolae IUI. In quarum primi ad Serë- 
nis. Poloniae Regem et secundà ad 
Illus. Ducem Campestre Mag. Dac. 
Litbvaniae Dfl. Christophorum Radzi- 
wilum Princ. R. I. à Spectab. Senatu 
scriptis, obsidionis illius & inevitabilis de- 
ditionis nécessitas iisdem verè accura- 
téq ; explicantur. Ex tertiâ vero responsi 
loco ab eodem M. D. Lithvaniae Cam- 
piductore in improperium Spblis Sena- 
tus scripta, quasi deditio ea, nulla co- 
gente gravi necessitate, praecipiti saltem 
motu facta sit, quarta tandem nata est 
Apologetica Spblis Senatus, in qua fac- 
tae deditionis ratio expedita redditur. 
Latino et Germanico idiomate in gratiä 
veritatis amantium in luce editae. Da- 
niel 5. cap. Potestatem habet altissimus 
in Regno hominum, & quemcunq; vo- 
luerit suscitabit super illud. Seneca 
Epistoł. 91. Nihil publice stabile est; ÄXTRACT. EXTRACT. 136 tàm hominam quam Vrbium fata vol- 
YUDtiir. Lips. 1. de Constant. Cap. 16. 
mira et nnnquam comprehensa Ne- 
cesBÎtatis lex ! Cum Grat. & Privil. Ser. 
Reg. Majest. Sveciae ne à quoquam im- 
primatur. Excusae Rîgae per Nicolaum 
Mollinum Typographum Anno Domini 
M.DCXXIL (1622). w 4ce, 15 ark. (kart 
62). (Z mappa oblężenia Rygi). 

S% ta dwa listj Magistrata Ryskiego, jeden 
do Króla Polskiego, dragi do Krzysztofa 
Radzi wiła Hetmana Pol. Lite w, i list te- 
goż Radziwiłła do Magistratu, którema 
uczyniony był zarzat że bez koniecznej 
potrzeby miasto poddał. Nakoniec czwarty 
którym Magistrat z tego zarzutu się oczysz- 
cza. — Lubo tytuł wspomina i o niemiec- 
kiem wydaniu, to jednak tu się ono nie- 
znajduje. 
Hoppe 82. Oadebusch Liyl. Bibl.; DI 266. 

Wiszn. H. lit VUI 106—7. 
Czarter. — Jagiell. — Ossol. — Raczyńs. — 

Wileńs. 

Extract eines Schreibens aus Eö- 
ningsberg, von etlichen Wundergeschich- 
ten, so sich im Königreich Polen, und 
sonderlich zu Cracaw, begeben haben. 
Wie auch weitere und ausführliche 
Relation was sich tag zu tag mit dem 
Berg Vesuvio bei Neapolis gelegen, be- 
gibt und zuträgt. Getruckt im Jahr. 
1632. 4o k. 2. Czartor. 

— eines Schreibens aus Tom wie 
es mit dem CoUoquio Charitativo ab- 
geschaffen. Gestellt an. 1645. w 4ce. 

Dzików. 

— Skriffvelse fra hofvit-Leyeren 
ved Cracou den 14. Aug. 1647. w 4ce, 
k. 2. 

Data mylna zamiast 1657. — Wspomnieni 
tu Ragosky. Lubomirski. Wörtz. Czarnecki. 

Jagiell. 

— aus polnischen Feldlager und 
Occasionen in Lieffland von Jasiński 
erobert, item aus Königsberg. 1653. 

— Schreibens An Ihre Königl. 
Haytt zu Schweden (1656) ob. Achen- 
berg. 

— des plusieurs lettres écrits de 
Glogo en Silesie les 12 et 19 X-bre 
1655. Contenant Tetat des affaires de 
Pologne dto le 20 Janvier et le 3 Fév- 
rier 1656. Przezdz. 

— ausz eines Königl. Schwedischen 
Hohen Officirers Schreiben de Dato Calisch den 7. 17. Januarii 1666. w 4ce, 
Str. 4. 

— Schreibens aus Königsberg vom 
8 Aprilis Newen Styb. Anno 1656. 
w 4ee, 4 str. 

— Af Hs. Kongl. May. til Swe- 
rige Skrifwelse, Til Hs. Hög-Gräfl. 
Exceilentz Her Rijkz Cantzleren sub 
dato Pakosch den 4 Maij St. V. 1666. 
B. m. i dr. (Stockholm, Keyser), w 4ce, 
4 Str. 

— vthaf een Skrifwelse vthur Thom 
af den 8 Martij Anno 1656 Anlagande 
Dantzikernars fäfänga Hopp til at bij- 
springa Marienburg, och jämwät huru 
Marienburg är öfwergatt til Kongl. 
Mayst. i Swerige : Sampt Her Rijkz- 
Cantzelerens Hög Greffl. Exceilentz etc. 
däröfwer Gângne Déclaration. (1656) 
B. m. (Stockholm. Keyser). w 4ce, str. 8. 

— dess zwischen Ihrer Königl. Ma- 
yestät zu Schweden etc. und der Churf. 
Durchl. zu Brandenburg etc: zu Kö- 
nigsberg im Januario 1656. getroffe- 
nen, nachmalen zu Barienstein in Preus- 
sen confirmirlen Friedens - Instruments. 
Gedruckt zu Thom Anno M.DC.LVI 
(1656). w 4ce, str. 8. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

Expugnatione (De) ob. Kochanowski 
J. (Polotzii 1580). 

Exsanguibus (De) ob. Jonston. (1660). 

ExtensiO universalis iubilaei in urbe 
celebrati A. D. 1750. ad Universum 
catholicum orbem. folio, kart nieL 6. 
(Bez karty tytułowej). Krasińs. 

— universalis iubilaei in urbe cele- 
brati anno D. 1775. ad Universum ca- 
tholicum orbem. Romae 1776. Ex ty- 
pogr. rêver, cam. apostoł. Recusum 
Varsaviae Typ. S. R. M. et Reip. in 
Coll. Seh. Piar. folio, str. ni. 4. 

Krasińs. 
Extract Schreibens Auss Aschaffen- 
burg vom 15 Märtz, w 4ce, k. 2. 

Ossol. 
— och Parricular Skrifwelser, vthur 
Kerholms Norre Lahn, Rijga, Narfwen 
Ny Slott och Vstia. B. m. i dr. (Stock- 
holm, Keyser). w 4ce, str. 4. 

— Schreibens aus Lemberg. B. w. r. 
(1673?). w 4ce, k. 2. 136 EXTRACT. KXTRACT, — Schreibens aus Königsberg vom 
24. December. w 4ce, k. 2. 

— Schreiben ausz underschidlicben 
Orten, betreflfendt des Königreichs Pol- 
len Unruhe. B. m. 1656. w 4ce. 

— (Glaubwürdige und coufirinirte) 
Schreibena ausz underschidlicben Or- 
then. B. m. 1656. w 4ce. 

— (Continuirte) Schreibens von un- 
terschiedlichen Orthen. B w. m. 1656. 
w 4ce. 

— Schreibens auaz Thorn vom 8. 
18 Martii, 1656. Betreffend den ver- 
geblichen Dantziger Suceurs des Schlos- 
ses Marienburg, und dessen übergäbe 
an Jhre Königl. Maytt. zu Schweden &c. 
Sampt Des Hn. ReichsCantzlers Hoch- 
Gräfl. Excell. &o. darüber ergangenen 
Déclaration. B. m. w 4ce^ 8 str. 

— etlicher Schreiben, welche auss 
Preussen u. Polen, von der jetzigen 
Kriegsbeschaffenheit zwischen beiden 
Gronen Pollen u. Schweden abgeloffen 
sein. 1657. w 4ce, sign. ark. A^. 

Branic. 

— Vthur then Pohlniske Fäldther- 
rens Her Georg Lubomirsky, til then 
Swenske Her Gen. Majoren Wurtz 
Commendanten vthi Crakow, afgängne 
Skrifwelse. Daterat i thet Pohlniske 
Lägret för Crakow then 10 Februarij. 
Anno 1657, Tryckt then 20 Martij. 
B. m. (Stockh., Keyser), w4ce, 4 str. 

— Äff en Fornemme Mand udi 
Halland bans SkrifTvelse. Sub dato den 
26. Junij 1657. B. m. fol. 1 k. (na 
jednej str.) 

Dotyczy rzeczy poUkicb. 

— etlicher Schreiben ausz Pollen 
u. Preussen, die jetzige Kriegsbeschaf- 
fenheit der Poilnischen Waffen wider 
Schweden Brandenburg u. Rakotzy an- 
langende. 1657. w 4ce, ark. A. 

Dwie edycye 

— eines der Königl Majest. zu Hun- 
garn und Böhmen etc. Berichts, wa- 
rumb dieselbe der Cron Pohlen ein 
Theil ihrer Völker zu Hülffe geschicket. 
Im Jahr 1657. Bez wyr. m. dr. w 4ce, 
k. nlb. 4. Jagiell. 

— Schreibens auss Dantzig, Genua, 
Venedig, London, Reims und Pariss. Gedruckt im Jahr 1658. w 4ce, k. 3. 

Oasol. 

— Schreibens auss Rom, Neapolis, 
Maylandt, Venedig, Po«en und dem 
Oesterreichischen Haubtquartier Dobra. 
Gedruckt im Jahr 1658. w 4ce, kart 4. 

Ossol 

— zweier Schreiben aus DAnce- 
marck, auch beigefüget die abermalige 
Ausrtlstung u. starcke Armatur des Mo- 
scowiters. 1658. w 4ce. 

— Schreibens Auss dem Poilnischen 
FeldUger Nebenst einer Spezifikation 
aller deren Occasionen welche Lientachin; 
Wende, Limburg, Wollmar in Leff- 
land gelegen, von dem Heere Gasien- 
sky erobert und vorgangen seyn. Item 
Auss Königsberg. Wie auch Tracktats* 
Puncta zwischen dem Königl. Denne- 
markischen General Commisario und 
Commendeur der Nordenfildiseben Ar- 
mee unter Herrn Bintcke. Gedruckt 
im Jahr 1658. w 4ce, kart 3. 

Ossol. 

— Schreibens Auss Posen Krakaa 
und Praag. Gedruckt im Jahr 1658. 
w 4ce, k. 4. Osaoi. 

— eines Schreibens aus dem La- 
ger in der Neerung woraus die weitere 
Progression Sr Fürstlichen Gde der 
Crone Feldherm und Gross- Marechaln 
Im Grossen Werder. Benebenst denen 
Was auch zufUlliger Weise von ande- 
ren zu vernehmen stehen. Anno 1659. 
w 4ce, k. 2. Ossol. 

— Schreiben aus Fühnen vom 5 
Nov... welcher Gestalt S. Ecx. M. der 
G. Feld-Marschall Schack darauf posto 
gefasst hat, nebst dem Verlauf, was 
dabey vorgegangen von den Vice Ad- 
mirai de Reuter. 1659. w 4oe, k. 2. 

Jagiell. 

— Schreiben Eines guten Freun- 
des de Dato Stetin den 9. 19 April 
Anno 1659. BetreflFende Das an Schwe- 
dischen Seiten geschehene Verboth Com- 
mercien nacher Holland und anderer 
Orten. Und dass sowohl aus dieser, 
als anderen höchst gefährlichen Machi- 
nationibus dem Lande Pommern aller- 
ley Unglück , wo nicht die gänzliche ÊXTRACT. BXTRACT. 1S7 Ruin; zu befürchten. Gedruckt im Jahre 
1659. w 4oe, str. 7. OssoL 

— Schreiben Aubs dem Eönigl. 
Polnischen Feldlager unter Marienburg, 
darinnen enthalten die Glückliche Ren- 
contre So die Polnischen Trouppen 
Wieder den Gener. Major Bnhlawan 
and dessen bey sich habenden Yölcker, 
unter Marienburg den 12. Octbr. erhal- 
ten. Dann auch Was newlicher Tagen 
auss Copenhagen wegen reassumirung 
der Tracktaten eingekommen. Anno 
1659. w 4ce, k. 2. OmoL 

— eines gewissen Schreibens von 
hoher Hand aus Crakau den 20 No- 
vember Darin enthalten der gantze 
Verlaufi des glücklichen Successes und 
herrlichen Victoria, welche Ihro Eon. 
Maj. zu Polen und Schweden den Ar- 
meen in der Ukraine wider den Mos- 
coviter und Cosaken erhalten haben, 
dann auch welcher Gestalt diese gros- 
se Feinde durch sonderliche Schickung 
Gottes und grosse Hungersnoth wider- 
nmbzu J. E.M. gehorsam gebracht wor- 
den. Wobey auch die Conditiones, Wel- 
che nach Endigung dieses gefährlichen 
Krieges dem rooscbvitischen General 
Szeremetów übergeben worden. Anno 
Domini 1660. w 4ce, k. 4. 

Jestto opis bitwy pod Cudnowem. Wyszty 

dwie edycje. 
Hoppe 93. Branic. — Ossol. 

— eines Schreibens so vom Her- 
tzoge von Lothringen an die polnischen 
Magnâtes ergangen anno 1669. w 4ce, 
2 karty. 

List Karola ksi^ia Lotaryńskiego prosiąoy 
o koronę dla jego wnuka Karola. Odwo- 
hije się na pokrewieńswo x domem Ja- 
giellonów. 

— eines Schreibens von der König. 
Wahl in Pohlen. 1669. 

— eines Schreibens des Königs von 
Polen aus Jaworów 11 Sept 1674. an 
den Nuntium Apostoł, w 4ce. 

Hoppe lOB. 

— Schreiben aus Lintz ob. Sobie- 
ski Jan (1683). 

— eines Schreibens aus Wien den 
4/14 September worinnen enthalten, 
was sich von Anfang bis zu Ende bey 
der Wienerischen Belagerung denkwtlr- diges begeben, und zugetragen wie sol- 
che nämlich den 17. July von den Tür- 
ken ec. belagert und den 2/12 Septem- 
ber... glücklich mit rühmlichster Victo- 
ria entsetzt worden 1683. Bez w. m. 
w 4oe. 

— Schreiben so von der Cosacken 
Heers-ftlhrer Kunicho an die KönigL 
Pohln. Majest. abgangen. Publicirt in 
Crakau den 1. Jan. Anno 1684. Bei 
w. m. (1684). w 4ce. Petenb. pnbl. 

— Schreiben aus Craokau von 21. 
Febr. 1684 u. aus Lintz vom 7. Mar- 
tii. Regenspurg. B. w. r. (1684). w 4ce. 

— der Proposition, welche Ihro 
Königliche Mayestät von Pohlen dem 
Han durch den Tartarischen Gesand- 
ten thun lassen Anno 1685. w 4ce, 2 
karty nlb. 

— Schreibens aus Javorowa. Bez 
wyr. m. 1692. w 4ce, kart 2. 

— Schreibens aus Johansburg 1698. 
w 4ce. 

Jentto opis spotkania króla polskiego s knr- 
ftlrstem brandeburgskim, dnia 7 czerwca 
1698, w Johannisbarg^. 

— Sehreiben, Eines gewissen Mi- 
nistri. (Dat. Rewal d. 29/9 Novembr. 
1700). w 4ce, 12 str. 

— Der Bey der Dantziger Post, zu 
Stettin eingelaufenen Particulier-Briefe 
den 27. Sept. Ao. 1704. w 4ce, str. 8. 

— Schreibens eines gewissen Lieu- 
tenants unter denen Sächsischen Troup- 
pen aus Grüneberg, die scharffe und 
blutige Action zwischen denen Schwe- 
dischen , Sächsischen und Moscowiti- 
schen Trouppen bey Fraustadt in Gross- 
Pohlen betreflFend. B. w. m. (1706). w 4ce. 

Petersb. pabl. 

— (Fernerer) Schreibens, aus dem 
Königlichen Schwedischen Haupt-Quar- 
tier Alt-Ranstadt den 17/27 Decembr. 
Anno 1706. B. w. m. dr. fol. 2 k. 

Gbartor. 

— Schreiben aus Steinau in der 
Schlesien vom 20. Julii 1707. Von den 
grausamen Verfahren der Moscowiti- 
schen Callmucker und Coesacken, am 
die Pohlnische Lissa und der Orten 
herum. Bresalao, 1707. w 4ce. 

Petenb. pabl. 
18 188 EXTRACTE. BXTRAICT. — Schreiben eines Briefes von Leip- 
zig den 22 Jan. 1708. w 4ce, 6 kart. 

Dotyczy i Polski. Branic. 

— Schreiben an Feld-Marschal Fürst 
Menzikoff von der Niederlage der noch 
übrigen aus der Battaille bei Pultawa 
nach Türckei salvirten Schwedischen 
Trouppen 1709. w 4ce. 

— einiger Brieffe; I. Aus Pohlen 
von 2. Julii 1712. Darinnen fernere 
Nachricht, was nach Zerstreuung der 
Feindlichen Partheyen vorgefallen ist. 
B. w. m. 1712. w 4ce. 

Omawia akoyç ze strony ks. OoZgorukiego. 
Petersb. publ. 

— des zwischen beyderseits... Ab- 
geordneten der Croii Schweden und 
der Cron Pohlen getroflFenen Vergleichs, 
Belangend die Uebergab der Stadt Tho- 
ren... B. w. m. 1725. w 4ce, kart 2. 

— zweier Briefe aus Dantzig den 
jetzigen Zustand der Stadt u. deren 
Attaque von dem russischen Feldmar- 
schal Münnich und den Trouppen Ihr. 
Russischen Kays. Majestät betreffend. 
Breslau 1734. w 4ce. 

— aus dem königlichen aller -gnä- 
digsten Stempel und Karten-Edict vom 
13 Maj 1766 und den dieserhalb von 
Zeit zu Zieit ergangenen näheren Bestim- 
mungen und Berichtigungen, in Absicht 
der, sonderlich ftlr den Landman, in 
den gewöhnlichen Fällen zu beobach- 
tenden Stempel Sätze. Signatum Ber- 
lin, den 2. Januar 1796. Extrakt 
z królewskiego nayłaskawszego edyktu 
sztemplowego y kartowego d. 1 3 maja 
1766 y z danych z tey przyczy- 
ny od czasu do czasu scisleyszych 
określeniach i poprawieniach, względem 
używano być mających praw sztęplo- 
wych w przypadach zwyczaynych oso- 
bUwie dla wieśniaka. (Na końcu:) Si- 
gnatum w Berlinie dnia 2. stycznia 
1796 roku. fol. 4 kartki. Jagiell. 

— zob. Balbitzki M. (den Gross- 
kanzler 1665) — Happelius E. (oder 
Auszug 1709) — Zeisold L. (aus Be- 
schlüsse 1713). 

Extracte Vnterschiedlicher Particu- 
lir Schreiben : Das Kriegswesen in Poh- 
len und Preussen belangend. Anno 1656. [Z dnia 13, 12. 18. Octobra]. w 4ce, 
Str. 4. 

Ob. Extraot- Schreiben. 

— (Unterschiedliche) Einiger Brieffe 
aus Königsberg, Mietau, &c. Betreffende 
Die Glorieuse Action, Welche Die Kö- 
nigl. Schwedische Trouppen mit denen 
Sachsen bey Thoren unweit Riga ge- 
halten. B. w. m. w 4ce, str. 4. 

— unterschiedlicher polnischen Brief- 
fe, betreffend die Victorie, so I. K. M. 
von Schweden, den 19/9 Julii zehen 
Meilen von Krakau wieder dem König 
von Pohlen glücklich erhalten. (Datow. 
Warschau vom 25 Julii 1702). Bez 
osób. ty t. B. m. i r. w 4ce, 1 ark. dr. 

JagieU. 

Extractum ex Diario Conventus pu 

blici in diem 26 Maji Anno 1763 in- 

dicti. (Varsaviae). 1763. w 4ce, k. 6. 

W sprawie Jana Ernesta Xcia Kurlandzkie 

go. — Katalog Batowskiego ma to pod 

Nr 2133. a datą draka 1766. Ossol. 

— ex actis publicis ob. Gedanum 
(de sigillatione 1680). 

— de novo sidere ob. Oliva (1683). 
Extractus (Brevis) statutorum Or- 

dinis quid in deportanda ordinis cruce 
sit observandum. Ex quinto Capitule 
Regularum ordinis §. 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
B. w. m. 1720. w 8ce, str. liczb. 16. 

Krasińs. 

Extraict Des Lettres D'Un Gentil 
Homme de la Suite de Monsieur de 
Rambouillet, Ambassadeur du Roy aa 
Royaume de Pologne, a un Seigneur de 
la Court Tomhart, la légation du dict Sei- 
gneur et autres choses mémorables, ob- 
servées en son voyage. De Cracovie 
le douziesme iour de Décembre 1573. 
A Paris Par Denis du Pré Imprimeur 
demeurant en la rue des Amandiers a 
l'enseigne de la vérité. 1674. w 8ce, 
k. 7. Caartor. — Oseol. 

— des lettres d'un gentilhomme de 
la suite de Mr. de Rambouillet Lyon, 
Benoist Rigaud, 1574. w 8ee. 

Biblioteka Narodów, w Paryża. 

— d'une lettre... par un gentilhom- 
me.... du Roy de Pologne a Miezerich le 
25 Janvier 1574. B. m. dr. w 4ce, k. 3. 

Biblioteka Narodów, w Paryia. EXTRAIT. EXTRAKT. 139 Extrait d'une lettre écrite par un 
officier de Tarmée de Lituanie logée dans 
la ville basse de Moihilow du 19. Févr. 
1655. Bruxelles (1655). w 4ce. 

Petanb. publ. 

— du Billet imprime in Hollande 
25 Novembre 1698. ob. Elbląg. 

— d'une Lettre de Moscou, du Juil- 
let 1763. B. m. r. dr. folio, 3 karty. 

Dotfc^ Kurlandji i Turcji. JagieU. 

— du discours prononcé à la séance 
de la diète tenue à huis clos le 26 
mars 1790 par un des membres de la 
deputation designée pour examiner les 
personnes inculpées de complicité dans 
les mouvemens séditieux qui on éclaté 
en Pologne au printems de Tan 1789 
pour faire rapport aux Etats du résul- 
tat de cette indagation. w 8oe, 110 str. 

Omówione ta są przyczyny bantów w Litwie 
i na Ukrainie Indu wyznania Greckiego 
Zjednoczonego i Niezjednoczonego- 

Uniw. Iwowfl. 

— thomisches ob. Prawdecky Con- 
stantin (1647). 

Extrakt Boiarom beresteyskich po- 
twerzenia Qrunlad na czynszu i na 
sluibu wojennuju danoho w roku 1593. 
1766. fol. str. 2. Branic. 

— Manifestu przez J. WW. kom- 
misarzow Skarbu Rzpltey koronnego 
w aktach metryki koronney uczynione- 
go, z tychże akt wyięty. Działo się 
w Warszawie 1 sierpnia 1768. fol. 

— z konstytucyi 1768. r. lit. Po- 
rządek seymowania fol. 117. folio, Y2 
ark. Branic. 

— Z dekretu zjazdowego z kommi- 
ssyi Skarbu koron, wyznaczonego na 
dz. 28 lipca w. r. b. 1784 do miasta 
Kępna w sprawie między W.^ Jeymsë 

Panią Graffową de Dyrhn Imë 

i Imć P. Adamem Piotrowskim Flegel 
Adiutantem, wyięty i na widok każde- 
mu drukiem podany, fol. ark. B. 

— rezolucyi Nayiaś, Pana za zda- 
niem Rady przy boku Jego Nieusta- 
jaeey na notę JW. Posła Rossyj. wy- 
dany z protokółu expedycyi in publi- 
cum wyszłych r. 1704. folio. Krwińs. 

— rezolucyi Nay. Pana za zdaniem 
Rady przy boku Jego Nieustającej na memoryał ur. Unrug, Eönigsfels i Fryzę, 
wydany z protokółu expedycyi in pu- 
blicum wyszłych w r. 1785 B. m. 

i r. (1789). folio, str. nlb. 4. 

Krasińfl. 

— Cyrkularzow, powszechnych Ü- 
staw, y Uniwersałów od naywyźazego 
C. K. Gubernium w Galicy i i Lodo- 
meryi Królestwach, wydanych od 11 
Wrzes. 1772. aż do ostat. Stycz. 1773. 
folio, str. 8. — Toź: od 1. Lutego 1773. 
do ostat. Kwiet. str. 5. — Toź: od 1. 
Maja 1773 do ostat. Lipca, str. 7. — 
Toż: od 1. Sierpnia 1773 do ostat. 
Paździor, str. 5. — Toż: od 1 Listop. 
1773 do ostat. Stycznia 1774. str. 9. — 
Toż: od 1 Lutego 1774 do ostat 
Kwietnia,, str. U. — Toż: od 1 Maja 

1775 do ostat. Lipca, str. 10. — Toż: 
od 1 Sierp, do ostat. Paźdz. str. 12. — 
Toż: od 1 Listopada do ost. Stycznia 
1776, str. 13. — Toż: od 1 Lutego 

1776 do ostat. Kwiet. str. 16. — 
Toż: od 1 Maja do ostat. Lipca, str. 
16. — Toż: od 1 Sier. 1775 do ostat. 
Paźdz. 1775, str. 16. OsboI. 

— cyrkularzow y powszechnych u- 
staw tudzież uniwersałów Od 1 li- 
stopada 1776 do ostat. stycznia 1776. 
folio, str. 9. — Toż: od 1 lutego 1776 
do ost. kwietnia 1776 str. 11. — Toż: 
od 1 maja do ostatniego lipca 1776 
str. 13. — Toż: od Isierpnia 1776 do 
ostat. października 1776 str. 13. — 
Toż: od 1 listop. 1776 do ostat. stycz- 
nia 1777 str. 8. — Toż: d 1 lutego 

1777 do ostat. kwietnia 1777 str. 15. — 
Toż: od 1 maja 1777 do ostat. lipca 

1777 str. 12. — Toż: od 1 sierpnia 
do ostat. Paźdz. 1777 str. 13. — 
Toż: od I Listop. 1777 do ostat. Sty- 
cznia 1778 str. 12. — Toż: od 1 Lu- 
tego 1778 do ostat. Kwietnia str. 14. — 
Toź: od 1 Maja 1778 do ostat. Lipca 
str. 10. — Toż: od 1 Sierp. 1778 do 
ostat. Paźdz. str. 12. Ossol. 

— Cyrkularzow Uniwersałów y po- 
wszechnych Ustaw Naywyższych C. K. 
Rządów w Galicyi y Lodomeryi Kró- 
lestwach wydanych. Od dnia 1 Listop. 

1778 aż do ostatniego Stycznia 1779 140 EXTRAKTU. EYNAROWICZ. folio, śtr. 12. — Toż: od 1 Lutego 
1779 do ostat. Kwiet. str. 13. — Toż: 
od 1 Maja 1779 do ostat. Lipca str. 
13. -^ Toż: od 1 Sierp. 1779 do ostat. 
Paźdz. str. 13. — Toż: od 1 Listop. 

1779 do ostat. Stycznia 1780 str. 16. — 
Toż: od 1 Lutego 1780 do ostatniego 
Kwietnia str. 20. — Toż: od 1 Maja 

1780 do ostatniego Lipca str. 19. — 
Toż: od 1 Sierp. 1780 do ostatniego 
Paźdz. str. 20. — Toż: od 1 Listopada 
1780 do ostat. Stycznia 1781 str. 18. — 
Toż: od 1 lutego 1781 do ostatniego 
Kwietnia 1781 str. 18. — Toż: od 1 
Maja 1781 do oet. Lipca 1781 str. 25. — 
Toż: od 1 Sierpnia 1781 do ostatniego 
Października 1781 str. 25 Oseoi. 

— z protokułu kommissyi porzad- 
kowey cywilno-wojskowey Ziemi Czer- 
skiej, rezolucyi na sessyach dwóch uło- 
żonych, wydany j i. 11 marca 1790 
w grodzie Czerskim oblatowany fol. 2 
arkusze. Branic 

Extraktu (Kopia) projektowego. Ac- 
tum Caraeneci Podoliae 1777. fol. 

Branic. 

Extraordinairzeitang, welcher gestalt 
der KOnig von Polen die Stadt Konitz 
belagert hatt, wie auch von dem.... zwi- 
schen dem Grafen Königsmark und der 
Danziger Soldateska. 1656. w 4ce. 
Hoppe, 98. 

Exul fortunatus Extra haereditarium 
Patris Segnum; Per spontaneum pro 
Christo ezilium Olim in Japonia Chu- 
cis suffragio, ad Sceptra Cruoifixi Pro- 
motus Paulus Sciunga, Princeps Nunc 
iterum inter lugubres Régis Dolorum 
ferias, a Perillustń, Magnifica, ac Prae- 
nobih Juventute Poetioa, In Alma Uni- 
yersitate et Âcademia Vilnensi Socie- 
tatis Jesu Tristiorem in Scenam revo- 
catus Anno Exulantis mortali in Came, 
Dei Immortalis 1713. 5 Aprilis. (Bez 
osób. tyt.) B. w. m. i dr. fol. 1 k. nlb. 
(Program). JagielL 

— vates et pro domo orator semel 
mortui, bis sepulti Nempe in tumulo 
et hominum oblivione, Per literatissi- 
mos Sarmatas, Ovidianum Mausolaeum 
eruderantes, Ciceronisq; pro Bepublioa reperientes Volumina, ad vitam famae 
revocatî, Demum ab Illustrissima, Per- 
illustri, Magnifica ac Praenobili Juveai- 
tute Academiae Vilnensis Societatis Je- 
su sub sextile Musarum exiliam Em- 
dito urbi reproducti Anno Exulis in 
Patria Dei-Hominis 1715 Kalendis Aa- 
gusti. fol. 2 k. nlb. 

Program djalogu o Janie Zamojskim i ho- 
spodarze Mohile, według Kwiatkiewica 
i P. Piawokiego. JagielL 

— Fortunatus, Decresoentis Forta- 
nae Patriae^ In terra longiqua non pro- 
digus Filius acoresoens Joseph, Divi- 
nans sterilitatem Aegypto, e Judaeo 
famulo Deus Pharaonis extra praesagt 
somnia, à circumfnso Fratrum manipolo 
adoratus. Nunc ad avocandam ad Ae- 
gyptiacis ollis orexim , Post rainas fra- 
gales Baochi dies, Vaticinans steriliores 
annos aetemae famis, sub Camis-privii 
vigiliam In scenam reproductus a Per- 
illustri Juventute Oratoria Collegii 
Brunsbergensis Societatis Jesu. Anno 
1735 die 19 Februarii. B. w. m. fol. 
2 k. nlb. (Program). JagielL 

ExulantOW (Do) polskich, o stałości. 

ob. Jasiński Jakob. 

Exultavlt ob. Wojniłowicz (1682). 

Exuviae triumphales ob. Łopuszyń- 
ski J. A. (1698). 

Eybel ob. Pius VI (1787). 

EYDIRUTTA Franciszek. Exorta 
pogrzebowa mówiona w Braunie na 
cmętarzu przy wprowadzeniu ciała Mich. 
hr. Rokickiego przez X.... Z. O. S. F. 
Roku 1779. 

Eyd Schwur, welcher den 26 JuL 
Anno 1734 von denen Pohlnisóhen 
Herrn und andern Personen , welche 
sich Ihro Majestät dem König Augusto 
in unterworffen, geleistet worden. B. 
m. dr. i r. (1734). w 4ce, 2 k, nlb. 

Ja^«lL 

Eydziatowicz ob. Potocki Ign. 

EyktikOfI ob. Cynerski J. (1629), 

EYNAROWICZ Christophoriis. Arcus 
triumphalis sub fortunatum in säum 
capitaneatum ingressum D. Adalberto 
Stanislao Bogusławski Capitaneo Plo- 
censi erectus a Collegio Plocensi S. J. 
Torunii, D. B. Bressbrus. 1698. f<d. BYSENBEROBRi EYSYMONT. 141 — ob. Lachermandt MarL (1700). — 
Ketten (1699). 

Eysenberger Fabian ob. Ecchias 
Valent (1518). 

EYSMONT Konstanty. Noviluninm 
caliginis logices aquinatici litania de lu- 
mine lucens Penes plenitudinem binae 
Kiedrzynscianae cynthiae cerscens etc. 
Nee non in celebemmo Clar. Mont. 
Częst. propugnaculo... a frai Constantino 
Ëysmont 8ub praes. Brano Chojnacki 
pabl. propugnata. An. 1730. 2 Apr. 
B. w. m. folio, kart n!b. 5. 

KrasioB. 

Eysymont Adam ob. Hevenesi Ga- 
briel (1722) — Labirynt zdradliwy 

(1738). 

Eysymont Dominik Konstanty ob. 

Eysymont Jerzy (1756). 

EYSYMONT Jan (1577 t 5/10 1610) 
Threnodia albo żałosne pienie o zgo- 
rzeniu Wilna Stolice W. X. Lit. które 
się staJo roku 1610. D. 1 Lipca z wiel- 
kim żalem wszystkich obywatelow tey 
R. Pty z nieoszacowaną szkoda tak 
samych mieszczan iako y inszych ludzi 
B. r. (1610). w 4ce, kart 4 nlb. 

Pnednikowat BalmBki w Akad. Wileń«. tir. 
4Ô3-468. 
J. Soembek. — Wsn». Uniw. (facsim). 

— ob. Bojer Laur. (Karolomachia 
1606) — Epithalamium (1694) — Thre- 
ni (Parthenicae sodalitatis 1594). 

Wisza. H, Kt VH. 16. 189. — Brown Bîbl. 
160. — Załuski Bibl. 3. — Jabłonowski 
Ostafi karta g. 

EYSYMONT Jerzy. Źródło życia z łez 
Maryi Panny w czasie odkupu narodu 
Ludzkiego wylanych ku pożytkowi u- 
praguioney duszy z łacińskich wierszów 
przez X. Stanisława szkół pobożnych 
profes. wydanycL Polskim rytmem 
przez Jerzego Eysymonta S. G. prze 
tłumaczone. Nayprzewieleb. w Bogu Imć 
X. Dominikowi Konstantemu Eysy- 
montowi Definitorowi Prowincyi Mało- 
polskiey Zakonu O. S. Pawła Pustel- 
nika Konwentu Włodawskiego Przeo- 
rowi iako od życzliwego Synowca w 
dzień S. Dominika na wiązanie ofiaro- 
wane A. D. 1756. W Lwowie w Dru- karni Jana Filipowicza J. K. M. Typo- 

grafa, 1756. w 4ce, str. 124. 

Autor sapewne Stan. Konarski. Juszyń. 79. 

Ossol. 

Eysymont Joseplius Antonius ob. 

Dominik Ignacy (1748). 

EYSYMONT Marcin (ur d. 13 listop. 
1735, umarł d. 2 maja 1814 r. w Łu- 
kowie). Na akt wesehiy JW. W. Kur- 
dwanowskiego z Panna Qranowska. 
Warszawa 1776. w See,' k. 4. 

Warsz. Uniw. 

— Manualik poczciwego człowieka, 
czyli maxymy potrzebne we wszystkich 
kraiach i czasach. Dzieło z francuskie- 
go na polski ięzyk przełożone. W War- 
szawie 1774, nakładem Michała Groella 
J. K. M. Komisarza iBibliopoli w Mary- 
wilu N. 19. pod znakiem Poetów. [Obok 
text włoski :] Manuale deli' onest' uomo, 
massime necessarj in tutti i luoghi 
e tempi. Opera tradotta dal francese in 
italiano. In Warsavia 1774. A spese 
di Michael Groel. Librajo di Sua Real 
Maestà, e in Marevilla N. 19. al segno 
dei Poetę, w 8ce, str. 141 i Rejestr 
materyi k. 1. 

Tekst polski i włoski. Thimacz Mar. Eysy- 
mont. 

Czartor. — Jagiell — Kijows. 

— Toż :... Warszawa, M. Groell. 1774. 
[Zarazem] Manuel de Thonnête homme, 
ou maximes nécessaires en tous lieux et 
en tous tems. Ouvrage écrit en français... 
Varsovie, M. Groll 1774. w 8ce. 

Tekst polski i francnski. 
Inny przekład wydał Ant. Rozwadowski we 
Lwowie u K. B. Pfaffa. 

Czartor. — Czetwert — Kijów. 

— Jego Mości Xiedzu Adamowi 
Naruszewiczowi wysokich w Rzeczypo- 
spoUtey litewskiey talentów y zasług 
Mężowi Rymotwórcy uwieńczonemu. 
Trzy żałosne pasterki D. D. O. Wierny 
Wiekopomnego imienia Szacowni k dnia 
XXIV Lipca roku 1774. w 4ce, kart 
9 nlb. 

Na tytule są popiersia Namszewicza i 8ar^ 
biewskiego. — Trzy te sielanki mają takie 
napisy: 1) Odezwa pasterza do JX. Ada- 
ma Narasze v\ icza, ukiytego pod tern na- 
zwiskiem: Naramnus Arcadius. 2) Koryl 
żałofiny. 3) Cień.— Jest tu załączona eUogą 142 EYSYMONT. EYTMIN. wydana w tejie drukami bezimiennie p. t 
Mokotów, w 4ce, k. nlb. 4. 
Dzienn. Wileń. 1825 I 36. 
Bran. — Czarter. — Krasińs. — Warez. 
Uniw. 

— Palaemon Ekloga. B. w. m. i ro- 
ku, w 4ce, kart 6 nlb. 

W końcu Epigrammata na czeAé Stanisława 

Augusta. 
Janocki Parens patriae str. 58. — Zabawj 

przyj, i poi. IX 285. 

Branic — Warsz. Uniw. 

— Poliarek Ekloga z publiczną ra- 
dością równaiąca pasterskie godj na 
dniu najuroczystszym Imienin Nayia- 
ńnieyszego Pana z Collegium Nobilium 
Scholarum Piiarum B. w. m. i roku. 
w 4ce, kart. 6 nlb. 

Jest takie w Zabawach przyj emn. T. 9. 
Bran. — Dzików. — Warsa. Uniw. 

— Ad screnissimum Stanislaum Au- 
gustum regem Poloniae, magnum ducem 
Lithuaniae cum annuis in collegio no- 
bilium scholarum piarum examinibus 
auspicato adesset, carmen w 4ce. 

Branic. 

— Oda do Nayiaśnieyszego Stani- 
sława Augusta Króla Polskiego Wiel- 
kiego XiaZQcia Litewskiego etc. etc. 
Imieniem Młodzieży Szkół Radomskich 
pod dozorem X. X. Scholarum Piarum 
na przeiazd Jego Królewskiey Mości 
przez Radom. B. m. i roku. w 4ce, 
kart nlb. 4. 

Warsz. Uniw. — Zieliński. 

— Na szczęśliwy do stęsknioney 
stolicy powrót Pana naszego miłości- 
wego Stanisława Augusta króla pol- 
skiego W. Xcia Lit. Gralatea ekloga 
imieniem nay obo wiązań 8zego Majesta- 
towi Collegii Nobilium XX. Scholarum 
Piarum, dnia 9 Grudnia 1781 w 4ce, 
5 kart nlb. 

Wiersze na powitanie króla Stanisława Au- 
gusta, Fryderyka króla Pruskiego i Fran- 
ciszka II. Cesarza Niemieckiego. 

Branic. — Warsz. Uniw. 

— Wierszyki moralne o poczciwo- 
ści czyli manualik poczciwego człowieka 
z francuskiey prozy na rymy polskie 
wolniejsze odmieniony... Dictae per car- 
mina sortes, Et vitae monstrata via est, 
et gratia Regum. Horat. w Warszawie 
1776 przez X. Marcina Eysymonta Schol. piarum. w 12ce 4 k. nlb. i U7 

str. 

Przypisał Stanielawowi Aug. król. Pol. wier- 
szem. Dedykacyi jest kart 3. Dalej: Do 
poczciwcy ksiąieczki przed wydiniesi 
(kart 4) Dalej spis 29 Materyi. Zaczyni 
Wstfp a kończy Keligia (str. 141-147). 
Tytuł miedziorytowy. Górą korons i cy- 
frami króla. — Wstęp przypada na str. U. 
Akad. — Chiep. — Dzików. — JagieU. 
ObsoI. 

— Tenże tytuł: w Warszawie 

1789. przez X. Marcina Eysymonta 
S. P. w 12ce, k. 6 nlb. i str. 107. 
Odmienne wydanie. Wstęp przypada m 
Str. 1. Religia na str. 104. 

J>gidL 

-ob. Dembińska Mar. (1787) (Ko- 
narski Stanisław) Oda o mądrym króla 
1764. Wiersze 1778). 

X. Marcin Eysymont tłnmaciyl wieme 
lać. Konarskiego 1778. — NależaZ takłe do 
Zabaw przyj, i poiyt T. VII 2.33, Palaemon 
ekloga; .%4. Poliarch ekloga; T. XII 32Ô. 
do Orzeg. Piramowicza, wiersz T. XIV. 
82. Merys ekloga). Pisał: Zasady architek- 
tury cywilnej i wojskowej, nie drukowane. ' 
Bielski ViU 133. — Boczn. Tow. Wsr. 
P. N. T. X. 430. — Chodynic. 140 - 
Bent. H. lit. 1: 341, ~ Dzienn. Wileń. 
1825 I. 360. — Encykl. Orgelb. VIII59S. 

Eyssmont Michał ob. Wincenty bw. 
(Anioł w ciele, apostoł w słowach .... 
1753). 

Eysmont Szymon ob. Sprawa XX. 
Piarów (około r. 1795). 

EYTiyilH Hieronim S. J. (ur. r. 1641, 
um. w Zamościu d. 26 kwiet. 1707). 
Exercitium animae in sanctissimis tuI- 
neribus Jesu ad spiritualium et saecu- 
larium usum reseratum ubi Gazophyla- 
cium selectissimarum orationum, doctri- 
narum atque indulgentiarum reperies, 
Auctore patre Hieronymo Eytmin So- 
cietatis Jesu Anno gratia Dei in carne 
apparontis 1705. Zaraoscii typis Uni- 
versitatis w 12ce, z 11 kartkami nlb. 
i 374 stron. 

Na odwr. str, tytułu zdanie ascetyczne. 
Przypis Tomaszowi Józefowi Staroście 
ptoskirowskiemu, Michałowi StaroÂdemew- 
skiemu i Marcinowi Scie Bolemowskiemn 
Zamoyskim, Pod herbem Zamojskich éj- 
stych —Aprobatę dal Stanislaw Wiiyboreki 
prowincyał O. O. Jezuitów prow. pol 
w Krasnymstawie d. 11. Stycania 1705 or« 
i Z. Ludwik Karsza prowincyał Franci» • EYTZINQER. EZÛP. U3 kanów prow. Ruskiej, prof. teol. w Akad. 
Zam., i cenzor ksi^g w tejże Akad. — Fo- 
tem dedykacja ranom Jesusa Chrystusa. 
Jestto książka do nabożeństwa. 
Jocher 6624. — Brown 170. Wileńs. 
— ob. Druźbicki Gaspar (1733). 
EYTZINGER Michael (ab Eytzing). 
Historica novem meusium das ist hi- 
storische Beschreibung der gedenkwür- 
digen Greschichten so sich die nechsten 
neun Monat im Heyl. Rom. Reich, Ni- 
derlandt, Frakreich, Engellandt, Pohl, 
Hnngam n. Behaymb vom Junio des 
1590 Jahr an zugetragen. Collen, auf 
der Burgmawr. 1691. w 4ce, str. 68 
i 88. 

Ezaiasz Błogosł. ob. Walery Ma- 
xym (O dziejach 1609). 

Ezechiel Fabryciuez z Głogowy ob. 
Exequia (1589). 

Ezlerówna Elżbieta ob. Neapolitan. 
EZOP (Aesopus). Baiki Aezopowe 
wierszem wolnym dedicowane Królewi- 
czowi Jego Mości Polskiemu, Cur-Prin- 
cowi Electoratu Saxonskiego. Druko- 
wane w Krośnie nad Odra (sic) w Dru- 
kami Christiana Mullera Roku 1699. 
w 4ce, kart 4 i 55. 

Pod dedy^ acyą podpisany : Krzysztof Niemi- 
lycz z Czemiechowa. — Nigdzie tu niema ża- 
dnej interpankcyi, wszędzie a, e, 1, zamiast 

Jocher 38. Janoc. podaje mylnie datę 1690. 

Ossol. 

— Bayki abo przypowieści, z przy- 
danemi Gabryela Qreka i Abstemiusza. 
Przedrukowane na polskie wieku prze- 
szłego (?). Wilno 1771. w 8ce. 

w katal. księgars. cena ly, ztpol. 

— Bayki Ezopa wybrane wierszem 
fîrancazkim przez de la Fontaine uło- 
żone, a przez Woyoiecha Jakubowskiego 
kawalera orderu S. Ludwika, G. Bri- 
gadiers Woysk Francuzkich Polskim 
Językiem z przydatkami wydane w War- 
szawie 1774, w drukarni J. K. Mci 
y RzeczypospoUtey u XX. Scholarum 
Piarum w 8ce, 277 str. i 7. i kart 3. 
Rejestru. 

Księga I (bajka I— CXXIV) dedykowana 8ta- 
niaławowi Augustowi. -> Od str. 43. Bajek 
wybranych de la Fontaine Księga II: dedyk. 
Aug. Czartoryskiemu. — Księga 111 od str. 
82: Michałowi Czartoryskiemu. — Księga IV 
•tr. 122: Adamowi Czartoryskiemu. — Księ- ga V str. 168: IzabelU z Poniatowskich 
Branickiej. — Księga VI str. 197: Barba- 
rze z Duninów Sanguszkowej. — Księga 
Vn str. 289 : Izabelli Czartoryskiej Wszyst- 
kie dedykaeye wierszem. 

Jocher 41. 

Czetwert. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Zielińs. 

— Bayki wybrane, z naukami mo- 
ralnemi i wierszykami; tudzież nay- 
pięknieysze baieczki Fedra i Filelfa* 
Po francusku, po polsku i po niemiec- 
ku. Edycya nowa. Warszawa 1779. 
[Zarazem :] Fables choisies d'Ésope Phry- 
gien enrichies de discours moraux et de 
quatrains; auxquelles on a joint les pluB 
belles fables de Phèdre et de Philelphe. 
François, polonois et allemand. Nouvelle 
édition. Avec privilège. [Poczem :] Aus- 
erlesene Fabeln Aesopi des Phrygiers, 
mit bey gefügten Moralen und Versen; 
desgleichen die besten Fabeln des Phä- 
drus und Pliilelphus. Französisch, pol- 
nisch und deutsch. Neue Ausgabe. Mit 
Privilégie. Warschau 1779. Druck und 
Verlag M. Grolls, königl. Hof Buchhän- 
dlers w See, Str. LXXXIX i 556, oraz 
nlb. kart 11. Rejestru bajek. 

Na czele po Zacinie przywilej Stan. Augusta 
dla M. QrOUa na wydanie : Satyry Kra^ 
sickiego, 6. Knapskiego Thesaurus Tomus 
TI, Fables d^Esope. Przywilej na lat 20. 
pod karą tysii^oa złotych węgierskich. — Po 
przywileju idzie przestroga GrOlla: iż do 
pierwszej edycyi Bajek Esopa (obacz niżej) 
dodano Bajki de la Motte i Pilpaja tudzież 
L^honnete homme. Tych dodatków nie 
wszyscy nabywcy pragnęli, dla tego je teraz 
opuszczono, a za to ogłoszono bajki w trzech 
językach. W polszczyźnie użyto ortografii 
Kopczyńskiego. — Bajki Ezopa dochodzą 
do str. 894. Jest ich CX. Poczem nowy 
tytuł: Fables morales de Phèdre et de 
Philelphe. Bayki moraine Fedra i Filelfa. 
Pbädri und Pbilelphi lehrreiche Fabeln. 
Tych bajek jest LIX. — Bywa też wymie- 
niana edycya z r. 1793. ale to byt praw- 
dopodobnie przedruk tytułu. 

Jocher 42 ma w tyt. : Bayki wyborne. — Bent- 
kows. I. 406 (ma edycya 1779). 

Branic — Jagiell. — Kijów. 

— Bajki, w 4ce. 

Sztychy piękne miedziorytowe z końca 18. 
w. Każdy sztych z podpisem : Bajki. Mia- 
łem w ręku trzy takie w Warszawie 
w r. 1867. 

— Esope en belle humeur ou L^elite 
de ses Fables enrichies de Discours Mo- lU RZOP. raux & de Qaatrains; auxquelles on a 
joint les plus belles Fables de Phèdre 
de Pilpai & de la Motte. Avec les De- 
voirs de Thonnete homme ou Maximes 
politiques & Morales tirées des plus cé- 
lèbres Ecrivains de ce Siècle pour ser- 
vir dlnstruction aux personnes qui ont 
a vivre dans le grand Monde par Char- 
les Mouton Secrétaire & Maitre de S. 
A. R. & S. Monseigneur le Duc de Sles- 
vig-Holstein, Eveque de Lübeck. Leip- 
sic et Varsovie 1769. chez Michael 
Groell Commis, du Roy et libraire de la 
Cour. — Ezop w wesołym humorze albo 
wybrane iego bayki z naukami moral- 
nemi i wierszykami; tudzież naypięk- 
nieysze baieczki Fedra, Pilpego y Pana 
de la Motte; z przydatkiem powinności 

f)oczciwego człowieka, albo maxym po- 
itycznych i moralnych, wybranych 
z naycelnieyszych naszego wieku pisa- 
rzow służących dla urodzonych do Rze- 
czypospolitey osób. Na polski ięzyk 
przełożone w Lipsku y w Warszawie 
1769. Nakładem Michała Groella J. K. 
Mci kommisarza i Bibliopoli. w 8ce, 
k. 12, str. 88 (La Vie d'Esope) i 337, 
nadto: Table kart nlb. 5. 

Fables d^Esope. Eaop w Wesołym humorze 
id^ od 8tr. 1—230. Potem nowj tytuł: 
Le pluB belles fables morales de Phèdre 
et de Philelphe. Bayki moralae s Fedra 
y Filelfa. W Warszawie 1769, nakładem 
Michała Qrela kommisarza Nadwomei^) 
y Bibliopoli J. K. Mci, od str. 281—887. 

Jocher N. 40 a. (podaje według) Harlesa 
pierwszą edycyą w Warszawie r. 1716 
Lecz to mylne, bo oryginał Montona wy- 
szedł w Hamburgu 1712 r. byłby zatem 
przedruk za rychły. 

W tym tomie nie ma ani Bajek La Motta 
ani Maxym Kar. Moutona, lubo je tłu- 
macz L. Sokołowski Sch. Piar. w tytule 
zapowiada, i mimo Źe Jocher N. «lO &. 
podaje tomów dwa. Wyszły atoli tegoi 
roku: Fables choisies de la Motte i Les 
devoirs de Thonnete homme, lecz tylko 
w języku francuskim. — Obacz także przed- 
mowę Grölla w edycyi z r. 1779. — Jo- 
cher pod 40 e. podaje takie edycyą r. 
1774. zapewne tylko nowy tytni. 

Bentk. I. 405. (ma ed. 1774). 

Jaglell. — Ossol. 

— Die Fabeln Aesopi zum Versuch 
nach dem principio Lithuanicae lingue S20P. 

littauiach vertiret von Johann Schnitzen. 
Königsberg. 1706. w 8ce. Csartor. 

— Fabellae Aesopicae qvaedam no- 
tiores in scholis ositatae; partim ex- 
cerptae, partim nunc primum compo- 
sitae à Joachime Camerario. Dantisci, 
Sumptibus Qeorgii Forsten, S. E. M. Bi- 
bliopolae Cum Privilegio S. R. H. Fol. 
et Sueo. Anno M.DC.LI. (1651). w 16ee, 
k. 4. Str. 212 i index k. 3. 

Pisane proz%. Poprzedza: Aesopi ńta. 
Jagiell. - Krasiński. -- Ossol. — Wileńs. 

— Aesopi Phrygis Fabulae. Ex 
graeco in latinum translatae, figaiis, nee 
non alphabetico indice adomatae. In gra- 
tiam literatorum. Cracoviae typis Nicolai 
Alexandri Schedel S. R. M. Ordin. ty- 
pogr. Anno D. 1702. w 16ce str. 162, 
i Index kart 3. 

Poprzedza: Aesopi vita. Bajki ozdobione li- 
chemi drzeworytami. Jagiell. 

— Aesopi Phrygis Fabulae. Ex I 
Graeco in latinum translatae, alphabe- 
tico indice adomatae. In gratiara lite- 
ratorum. Cracoviae. Typis Universitatis 
Anno Domini 1751. w 8ce małej; str. 
119 i k. 1. Jagiell 

— Selectae Aesopi fabulae graece 
et latine in gratiam studiosae juventa- 
tis polonae. Cracoviae. Typia Scbolae 
princip. regni Univers. Cracoviensis 
1786. w 8ce, str. 2, 111 i 1, oraz tabl. 
1. (rycina w tytule). 

Dzików. — Krasińs. 

— Fabuły Aezopowe, abo praypo 
wieści z textu Graeckiego na Zjacin^i, 
z Łacińskiego na Polski ięzyk, dla ucie- 
chy y Pożytku Pospolitego, przetłuma- 
czone. Aesop. (Poniżej rycina trzech fi- 
gur). Aezop rodem z Frygiey był szpe- 
tney urody Czarny na ciele, guzy, ga^ 
baty, bez brody; Prawie ieduo straszy- 
dło na twarzy ; lecz w głowie Miał ro- 
zum wyśmienity, y roztropność w mo- 
wie. Tego, wszyscy uczeni, dziwowi- 
skiem zowia Natury dla dowcipu, gdy 
tak o nim mówią: Aezop wydał nad 
inszych. Przypowieści Nowe I stad, sa- 
me Fabuły, słyną Aezopowe. W Krako- 
wie r. p. 1703.' w 8ce, k. 1. str. 130. 

Od 8tr. 76: Przjpowie&ci Gabr. Oreka. (M 
8tr. 96: Przypowiaàci JLiauraiit. Abatemiiua. fiZOP. E20P. 146 Pierwsz^ edycji tjtol: Zwierciadło tywej 

prawdy (obacs niżej). 
Jocher S7d. — Bentk. I. 406. >-Zaliis. Bibl. 

poet. 1. — Juszyńs. II. 412. Akad. 

— Toż:.,, tenże tytuł, W Krakowie, 
Roku Pańskiego 1739. w 8ee, k. 1. 
str. 244. 

Licibowanie mylne. Po str. dO idsie 100, 
po Btr. 109 idsie 200, po sir. 209 jest 
219. Istotna satem liczba stron jest mniej- 
ssa. — Na odwrocie tytału : Przedmowa do 
csytelnika. Od str. 8.3—206 (właściwie 
115) idą: Przypowieâci Gabryela Greka. 
Od str. 206: Laorentego Abstemiosa (do 
244). Każda przypowieść zakończona krót- 
kiem objaśnieniem. 

Toż samo także bywa z datą 1740 r. Według 
katalogu Kajet Jabłońskiego także z da- 
tą 1754 r. 

Jocher 37 e. i Noty. ~ Bentk. Hist lit L 406. 

Jagiell. 

— Fabuły. Poznań, druk Akade- 
micki. 1750. 

Za druk zapłacono 28 groszy. 

— Fabuły Ezopowe albo przypo- 
meici z textu greckiego na łaciński, 
s łacińskiego na polski język, dla ucie- 
chy y pożytku pospolitego przetłumaczc- 
ie. Przypowieści Gabryela Greka, ku 
Àezopowym bardzo podobne temi czasy 
la polskie wyłożone. Przypowieści Lau- 
«ntego Abstemiusa, z łacińskiego na 
»Iskie z pilnością przełożone. WKra- 
towie 17S4. w 8ce, str. 244. 

Katal. Kaj. Jabłońs. 

— Fabuły Ezopa, kaida we 4 wier- 
izach, dla użytku dzieci z francuskiego 
)rzeaómaczone, przez F. H. P. E. M. 
N Warszawie. W drukarni P. Duiour, 
Lonsyliarza Nadwor. drukarza J. K. Mci 
Dyrekt. drukami Prześwietney Szkoły 
lycerskiey. M. DCC.LXXXVn (1787). 
V See, k. 1, Str. 32. 

TIamacs Fr. Podoski, kaszt. maz. 
Jocher I. 6. 43. — Bielski Katal. pijar. 
Jagiell. — KijowB. 

— Przypowieści Ezopowe, z Łacin- 
kiego na Polskie z pilnością (tak) prze- 
czono. Przydane sa ktemu przypowie- 
ci z Gabryela Greka y Laurentbego 
abstemiusa. Obiasnienia abo przykłady 
K)d każda Przypowieścią znaydziesz. 
W Krakowie. (Bez r, « około roku 
1600). w See, Str. 142. (sign. A -Tg). 

Druk przypowieści gocki, nauki antykwą. 
To ofltataie i liczbowanie stronnic wska- zywałoby iż to drak późniejszy, ale piso- 
wnia i użycie liczby podwójnej ma wiek 
16-ty. — Juszyńflki (U. 417) ma to za druk 
rakowski, a to z powodu, iż na indexie 
ksiąg zakazanych z r. 1604 jest i wyda- 
nie tego dzieła z r. 1Ô86, a rakowskie 
druki przed innemi niszczono. 

Egzemplarz Xcia Czetwertyńskiego jest bez 
tytułu. Przypowieści Gabryela Greka zaczy- 
nają się od str. 81, a od str. 102 Przy- 
powieści Laurentbego Abstemiusa. Stron 
właściwie 141. Ostatnia kończy się: Do- 
kończenie przypowieści Laurentego Abste- 
miusa. 

Maciej. Pism. III. 179. 

Czetwert. — Ossol. 

— Zbiór Bajek Ezopowych, słów, 
rozmów, przysłowia y wyroków, powi- 
tania, listów, geografii y dzieiów krót- 
kich, dla pożytku szkół, w Wilnie w Dru- 
kami Akademickiey S. J. roku 1761. 
Recueil des fables d'Esope w 8ce. 

Jocher .39. 

— Zwierciadło Żywey Prawdy. 
w Warszawie u K. F. Szreibera. 1686. 
w See, 290 Str. 

Jocher 37 e. — Bentk. I. 40Ö. 

— Żywot Ezopa Fryga Mędrca oby- 
cżaynego, y z przypowieściami iego: 
z niektoremi też innych sławnych Mędr- 
ców Przykłady osobliwymi, a barzo 
śmiesznymi ileż krotochwilnymi etc. 
(Następuje wyobrażenie Ezopa, pod któ- 
rem:) w Drukarni Stanisława Scharffen. 
Roku 1B78. w 4ce, ark. 18 (kart nie- 
liczb. 72). 

Sygn. A — do S||| i po niej jedna k. nie 
sygn. Na ostatn. u spodu: Dokończenie. 
Na odwrót, tyt. winieta drukarska, nad 
którą u góry S. S. W pierwszej części 
jest żywot Ezopa. Druga ma tytuł: Po- 
czynają się rozliczne a znamienite Baśni, 
z rozmaitych ksiąg wybrane, z których 
możemy wziąć nieiaki pożytek ku ówi- 
czeniu rozumu naszego, y ku biegłości 
a nauczeniu rzeczy niepospolitych a uży- 
tecznych. 

Muczkowski w Tyg. lit. I. 32Ö domyśla sie, 
że Bernard z Lublina przełożył Ezopa 
1Ö22. i że przekład ten wyszedł bezimien- 
nie r. 1578 i 1585. — Dwutygod. literac. 
1844, str. 321—3.30. — Gaz. pozn. 1830. 
— Gaz. polska 1830. N. 71. — Maciej. 
Pism. II. 164. m. 26—7. Kórnik. 

— Ezop, to iest opisanie żywota 
tego to mędrca obyczaynego. Przydane 
są ktemu przypowieści iego z przykła- 
dami osobUwemi niektórych filozofów 

19 146 Wßf!. «TOP. ^aiHBü^cb. w Ssßkowie, w J^jrsk. Szar- 
tfenberga Rolka 1686. 

^^dimie to s r. 1685 zQsne jost iylko zt%d, 
Ü ;sn4J4u|^ się w Ipdexie ^^lyr ^akasa- 
.^ch ärw, vr Zamoécia r. 160Ï. 
Jugs. n. «7. -- MM^j. iPiA». in. 28. - 
Joeher 37 A. 

— Ezepi to jest opisanie éywota 
tęgo to mędrca objozaynçgo. IVzjdane 
/^ k'temu Pr^ypovjeioî iego, a przy- 
kladavii iOuAliwJ&oài nrâkioiycli philo- 
Bophów dawnych. Teraz nowo vyda- 
ny y poprawiony. (Bez wyr. Rriejaca i 
roku), w 4ce, ark. Rij. źe zaś na ostatoi^ kfWß joa totoa: 
J>«^ńcz«Di9. «t««» «iîdso, ^jedsej Mari- 
ki nie €li09|aj9. — Tjtol w rąsokf^ai tyè 
aamy^ *r jßiUfkh wy^wo B. pirackiego. 
Ko2o rycerskie, — Od k. 2. rc^ipppzyiu ij^: 
Opisanie krótkie "żywota Es<^iowego j la- 
nych spraw jego (wierszem we dtiw Kpił- 
«r), kart 22. Na arium F^ ié^i fnj- 
powîaéci fizfipowe. 
'^ ob. Błaśawski Mmoîci (gvtoik 
pnsypowteéci, pjwefcład z V.erdtaottiego 
.1608) JaWoMPwaki Jm StapisUw (Xo 
wy pMii 173.4, J7&0) — X-afoptainc 
JaA<1774)'^ IfunHowicz 'Frane. Alojij! 
(1769). I -^*-iö^— p- F. J. Ł tm l^. F.- eh Sikonkł MariaimS' (Sasces 
1757). 

F. A. L de B. ob. Botrrienne Lud. 
(l?9-2)u 

P. A. L. S. J*. ob. StofiMi Śuft. (Laur 
niezwiędły 1730). 

P. Bf. Voyagea higtoriqros de PEu- 
rope qui traite du Qoavememeut, et 
de eue ^'Ü y a de- plia» atirieiMt eip Po- 
logne et en Lithnanî«: er de plue re- 
marquable, dans les BicysauneB de Saede, 
de Danemareky de Norvège, et; dans 
rble dlslknd. Arec les Cartes de oes 
Rojanmea par m. de K. F. auivant la 
Copie des Paris k la Haye cbea Etien- 
ne Foulque 1701. w r2ce. 

W H ösniTm, dd sir. 1 az'do 240 jest lùo- 
wa PdbiM. DoJf^ctima mopka piwt K. 
d» F«r; 

F. Cl D. 3m rergni Pofenide oU. 
Pach» Karol (1742). 

F. C Bücher de Philavtia Kcita. 
Gedani 1683. w* 4ce. 

F. D. Das glorw1lrdig9ler Leben u. 
Thaten Friedrich August! des Grossen 
(1733) ob. Fassmann D. 

F. D.. Omrna (1612; ob. Franconins 

F. & Słowa dl» k»ila' aby wkbiał 
kurzy ta i» d co» wszystkich lodzi 
oftząi y btatemtwot miłmja którzy się 
Bfjga boaą a króla* ssanają, iako napi- 
MK) iest w piśbiieeh. eüo; (Cała stronnica 
bil« tfftuła). Dhikowwilo w AoMrtno- damie n Krzysztofa KunTada VC» p. M. 
D.C. LXXVIII (1678). w 4ce, stn tt. 

Na końca podpisanj Gf. F. Brâttio. 

F. G. C. ob. ArmameataPium (1572). 

F. G. von n. Als C^es SeelfgBt-Ver- 
Btortyencm Rittiar» imd'Hemv Hâ^ déorge 
O^Bwalds Vott Caeltritz, Hetma aaff 
Schwartau and Gim^ads ^Waldatv, eta. 
e«e... Erbiasster COrper Dem II. Christ- 
MonaUis des 169S. Jahres D(»r Vfltef- 
lichen Ôitifft zn Cflttmdswaldtfit eiu- 
verieibl wurdo , Sudite^ anff Befëhi In 
emer givingeft Lekfh-AbdcMMîkaiig dar- 
ztnhttti^ Das» ^ieMT' Tod eine- Mutier 
aller GlttckseeligkeiY att Mnneti sey, 
Dea Betrttbtest-^Hintettiasseaett Ergeben- 
stor Diittier ö. 9. V. R. G^edtticrkt wt 
Lisea doi«ch Michael Bubketi. 16M. 
Foli 12 hart. wrotfkw». 

F. ». I: F. K. K. ob. PodosKi Wt. 

F. f. Duma o klimakteryku króle- 
stwa polskiego. R. 1669 (poprawiono a- 
trainentem na^ rok* 1649). w 4oe^ k. 2. 

Witfna: O Kotoaetwie podfiBftiiy J. F. 

F. J.' Paö dobry, powieś* moralna 
z francuskiego na polski ię^yk przeło- 
żona przez J. F. w Wamanrie u Jana 
Augusta Posera, 1775. w 8ce, str. 57. 

Czartbr. — Krasińg. 

F. J; X« od Św. Józefa. Pk:opozyeya 
od dajwyäs^go króla* Ukrzyżowanego 
Jeznsa do korony serc ludzkich pod- 
czas Interregnum po znarłym niesmiev^ 
tslsey pamięci Ifayiaenieysaym' Auguście 148 F. L. II, króla Polskim podane. Elraków 
1740. w 4ce. 

F. L. ob. Dambrowski X. Samuel 
(1624). 

F. M. A. ob. Eancyonał (pieśni 
przez M. A. F. 1696?). 

F. M. W. R. A. 0. ob. Demonstra- 
tio (1767). 

F. N. M. ob. Mościcki Mikołaj (In- 
firmerya 1626). 

F. S. Mowa na założenie kościoła 
famego w Tykocinie. 1739. fol. 

Branic. 

Fabeln eines Pohlnischen Fürsten 
ob. Krasicki Ign. 

Fabeln littauisch ob. Ezop (1706). 

FABER Andreas. Polonus. Domini- 
kan. (Liber adversus Lutheri et Zwin- 
gli haereses 1534). 

Dzieło nie snane dzî6. O tern Jocher II. 68. 

— Joecher U. 476. — Barącz Kyg. II. 14Ö. 

— Quetif Script. Ord. Praedic. n. 88. 

FABER (Fabri) Andrzej II. Celaryus 
polski, Oder Nach der Methode Des La- 
teinischen Libri Memorialis Cellarii, Vor- 
theilhafftig eingerichtetes Polnisch- und 
Deutsches Wörter-Buch, Woraus Die 
nöthigsten Wörter Der Polnischen Spra- 
che Ohne grosse Mühe in kurtzer Zeit 
können erlernet werden: So wohl denen, 
die in der Evangelischen Schule vor 
Teschen studiren, als auch andern, 
welche selbige gründlich fassen wollen, 
zum besten, mit Fleiß verfertiget, Und 
Nebst einem deutschen Register Heraus- 
gegeben, Von Andrea Fabri. Brieg, 
druckts und verlegts Gottfried Tramp. 
B. w. r. (po roku 1717). w 8ce, str. 
nlb. 8. i Ib. 768. 

Jestto słownik polsko-niemiecki. Przy głów- 
nym wyrazie, dostawione jego pochodne. 
Np. przy Baba, stoi Babiniec. Prababa. 
Zabobon. — Od str. 671. idzie Register 
der deutachen Stamm- und einfachen Wör- 
ter. JagieU. — Ossol. 

FABER Antonius. Europäische Staats- 
Cantzley, In sich haltend allerhand Nutz- 
liche Staats- Justiz- Policey- Cameral-Mi- 
litar- und andere uflF Reichs u. Creys- 
Tägen passirte merckwürdige Materien 
samt vieler Hohen Potentaten, Republi- 
quen und Herrschaften curiosen Schriff- 
ten, Ceremonialien, und Propositionen PABER. 

der bevorstehenden Frieden betreffende, 
Ausgefertiget und in gewisse Fasciculos 
eingetheilet, nebst einem Anhange de 
statu Poloniae. Durch AntoniumFabram, 
Historiographum. Nürnberg, Zu finden 
bey Andreas Otten, Buchhändl. Schwo- 
bach, druckts Moritz Hagen. 1697. w8ce, 
k. 15, Str. 844. 

Od 8tr. 800 idsie De itato Poloniae, us str. 
790 — 797 Electoram in ComitÜB Katis- 
bonensibus litterae ad Joannem III. Str. 
798. Copia literarom Joannis III ad Regem 
Angliae. str. 762. Brere Innoc. ZII ad 
Begem Polon. Joannem. Str. 786. Copia 
Literamm Caesar. Leopoldi ad Begem Po- 
loniae. 
De statu Poloniae obejmuje : Königliche Wahl 
in Pohlen. Schreiben Sr. KOn. Maj. Tom 
6 Decemb. 1675. Bericht des Gener. Wall 
stein von der Aadiens. Befleziones dei 
Marschalls Labomirski (825) Convocationi- 1 
Beichstag vom 4 Sept 1696 (str. 833). ' 
Loterie tirôe par les concurrans au sceptre 
de Pologne. Jagiell. | 

Faber Casper ob. Âxtius Samuel 
(1711). 

Faber Gellius ob. Bertram J. F. 
(1733). 

FABER Hulderich Rhetus (Ulderich 
Fabri). Aeclogae duae nuper editae, 
quaram una Daphnidis altera yero Sty- 
geti uomine inscripta est. 

Dedjk. Nicolao Salomoni dyi Craoorien. 
datow. 1522. 

— Carmen de iucnndissima domi- 
nicae Resurectiôis festiuitate, quo nô 
ociosa inferor. indaicaeq; in homani gène- 
is seruatorê inuidiae descrîptio habetar. 
(tu tarcza z herbem Salomona). (Na 
końca:) Finis adest, 1524. Impressum 
Cracouiae per Florianû. (Pod tern herb 
Krakowa), w 4ce, k. nlb. 6. 

Na odwr. tyt. Nobili Kicolao Salomoni doi 
Cracooiensi. Ulderichos Fabri, CracoTiae 
xj. Kalendas. Maij. 

Wiersbows. U 1007. 

Jagiell. — Ossol. — Petersb. — War». 
Uniw. 

— Epicedion, siue Naenia ftinebris 
in obitum Rudolphi Agricolae Poetae & 
Oratoris a Caesare coronati Cracouiae 
Anno. 1521. per Huldrichû Fabri Bhe- 
ttl extêpore concinnata, atq; in uete- 
ris amiciciae memoriam decantata. Mors 
loquitur. Pallida digredior, talis quia 
mortis imago est, Falce seco, qnicqoid PAfiER. FABER. 149 ninit in orbe, mea. (Pod tern drzewo- 
ryt: śmierć, a u nóg jej kosa). (Na 
końcu :) Cracouie per Hieronymum Vie- 
torem 1521. 

Na odwrocie 27 wierszy: Ad Nieolanm Salo- 
monem luniorem, CarmS Hendecasjlla- 
bmn. Okazige się s tej Nenii, te Agricola 
omaii w Kńkowie r. 1521. 

Dsikow. — Jagiell. — OssoL 

— ob. Boëthins (De consolatione) 
— Lucas de Nova civitate (1622) — 
ParvuluB (1616) — Plato — Politianus 
Angélus (1617), 

Faber Huppertus ob. Starowolski 
Szymon (Penu historicum 1620). 

FABER Jakób Stapulensis (Lefevre 
d'Eiables) (1436 1 1^37). Dialogua Ja- 
cobi Fabri Stapulensis in Phisicam in- 
troductionem. (Poniżej duży drzeworyt). 
(Na końcu:) ...s Jacobi Stapulensis In 
Phisicam introductionê. Impressum Re- 
gia in Civitate Cracouiensi. Impensis 
Spectäbilis viri domini Johannis Haller 
Ciuis Cracouiensis. Anno salutis nostre 
Millésime quiugêntesimo decimo (1610) 
w 4ce, kart nlb. 26. 

Rycina tytułowa przedstawia lwa i jedno- 
roiea trzymających orla jagiellońddego. 
Poniżej wieże i brama herba Krakowa 
i Pogoń, a w Ârodku monogram J. H. Na 
odwrocie tytułu: Prologos Jacobi Stapu- 
lensis in Phisices introductorios dialogus. 
Dalej idą : Personę dyalogorum. Jest osiem 
osób rozmawiających. Na karcie 8, drze- 
woryt: Ignis, Aer, Aqua, Terra. 
WiersbowsU JI 868. podaje tytuł Introduc- 
tio, i dodaje, że na końcu jest Dyalogus 
a rasem w 4ce kart 24. — Atoli Dialo- 
gus ma kart 25, zaś Introductio jest cał- 
kiem odmienne dzieło. 
Jocher 132. Jagiell. 

— Dialogus Jacobi Fabri Stapulen- 
sis in Phisicam introductionem. (Na 
końcu :) Impressum Cracoviae per Flo- 
rianum M.D.XXII. (1622). w 4ce, 32 
kart nlb. 

Tytnł w ozdobach drukarskich z herbami 
Polski, Litwy, Akad. Krak. i Krakowa. 
Ob. niżej : Introductio in octo phisicos. 

Jocher 1.S3. Ossol. 

— Aristotelis Polit. Econ. etc. Ex- 
planatio Leonardi. Paris off. Henrioi 
Stepbani 1611. fol. 

Ded. Guillelmo Briconneto episcopo Lodo- 
yensi. Jacobus Faber Stapulensis 1505. 
p. I. Yolgatins Pratensis Joanni Solido. 
GraooTiensŁ — Artificialis Introductio laoobi Fa- 
bri Stapulesis: In Dece Ethicorü Libres 
Aristotßlis: Adiuncto Familiari Comme- 
tario Jvdüci Clichtovei Dôclarata. Leo- 
nardi Aretini Dialogus De Moribus: Ad 
Galeotvm Amicuro Dialoge paruorü Mo- 
ralium Aristotelis Ad Ëvdemivm Res- 
pondens. lacobi Fabri Stapvlensis In- 
troductio In Politicam. Xenophontis 
Dialogus De Ëconomia. (Na końcu:) 
Argentorati Joann. Groninger 1611). 
w 4ce, kart liczbow. CXXXIX. 

Ne karcie CXI H : Volgacins Pratensis loanni 
Solido Cracoviensi Salutem. Ëx Parisiomm 
urbe. 1508. Pridie Idus Septembris. 

JagieU. 

— Vtilissima Jacobi Fabri Stapu- 
lensis Introductio in Aristotelis octo 
physicos libros artificiose elaborata. Ad- 
iuncte sunt ludoci Clicbtouei Scholiae et 
explanatiunculae y quibus non solum 
promptior eius ad litteram sententia 
redditur, sed etiam questiunculae pro 
rei materia occurrentes ad unguem dis- 
soluuntur. (Na końcu :) Dyalogus Jacobi 
Fabri Stapulensis In Phisicam introduc- 
tionem Impressus Kegia in Ciuitate Cra- 
couiensi. Impensis Spectabilis viri domini 
Johannis Haller Ciuis Cracoviensis. An- 
no salutîs nostre. Millésime quingente- 
simo decimo (1610). w 4ce, k. nlb. 
24. dr. goc. 

Wierzbows. II 863 (tu połączone tytuły dwóch 

odrębnych dzieł). 
Porówn. Dialogus. Introductiones. 
Branic. — Czaps. — Kórnik. — Ossol. — 

Zamojs. ord. 

— Toż:... Adiuncte sunt ludoci 
Clithtouei Scholiae & explanatiunculae, 
quibus non solum promptior eius ad 
litteram sententia redditur, sed etiam 
questiunculae pro rei materia occuren- 
tes ad unguem dissoluuntur. (Na końcu :) 
Hieronymus Victor Philouallensis typis 
suis Cracouie Impressit Anno ab orbe 
redempto M.D. XVIII. (1618). w 4ce, 
kart 10 nlb. 

Druk łaciński, tylko 5 wierszy tytułu druk 
goc. — Na odwr. tytułu : Gregorius Stha- 
yischyn arcium liberaliü magister studii 
Cracouiensis lectori salutem. 

Bandt. H. d. kr. pol. II 852. — Jocher I 
129 i 1.S8. — Wierzbow. II. 954 

Branic. — Czapski. — Dzików. — Jagiell. 

- Ossol, ÎM PAfiSRl fXBîSft — Tenfe lyftrfr Cmcoviç m çdîbus 
ftm«tf virî Dtti Jo. Haflörcivis Chico- 
vienâis Atmcr Salratońs Jega »Christi 
l5tS. w 4ce. 

PrMlktib 6hr«i;t]frii Sttitfrftfdûtt. 

Joch«r 128. powurfe» ui Bttudtkiau t: B1 

I« 362. dfttQ a Hallera 1617 ale to Mk 

pewne pomyłka a Bandtkiege — bo tonie 

miat w Hrbliot Jagiell. pod rck% tylke 

eafćf^ 1619, crkt6r«j praemilcca. Sdyvf* 

ta zag^aęla w BfbUctoee. 

«^ Utiliasima laoofai Fabrr Steptil^ 

sis IntK)diftcftio ift Aristoteln octo j^hy- 

ricw Ubros fiirtifidMe^elabórata. Adionc- 

te sunt Jodod Cliübtcrröi Scłiofiae & 

explanatiunculae , quibus non solum 

promptior eins ad làterâ seatentia red- 

ditur, 6ed etiam questîanenlae' pro rei 

materia oocnrentes ad ungnem disaoL- 

viintar« (Na ko&oa:) Impreasom Craco- 

▼ie per dominiBA Johannem Haller. 

Anno Domini Miiletimo qaingentesîmo 

vigesiino secundo. (L522). w 4ce, 10 

k. nlb. 

Pnedm. Oregoriiu de Sthavischyn arciam 
IiberaGum magiktor itadii OracoyfensiJi 
lectori. 
Jooher Ida. — Włentbe«vm II 9H. 
Ciartor. — Caetw«fC. — Plodc. 8eia« • 
ZamoJB. ord. 

— Introductio in artinm divisionem, 
CracOYÎae, per Hier. Vïetorem 162 1 ? 
w 4ce. 

— laeabL Fabri Stspvlell I Artiü di- 
visionë Itroductio iuuemqua (tak) Utteris 
noaiter applicatis no mtntts necessaria 
q. ntilis. Explanatione ad faciliore lit- 
teite intelligentiam adiecta. (Sh przed- 
estat. stronie): PerHieronymam Vietorë 
Craconię impressnm. Anno dni 1524. 
w 4cey kart nlb. 12. 

TjtaŁ w ozdobnej kolumnowej ramie s her- 
bami Polski, Litwy, Akad. Krak. i Kra- 
kowa. Na k. o«t. T. drzeworyt oa 2 ex^ 
kń podzieloiiy; w górnej krÜ na tewńe, 
przed nim catory zwiefzęto; w dolnej lew 
przygniótł jelenia^ na co patrzą inne trzy 
zwierzęta (bajka o adziale lwa). — Na 
odwrocie tytuhi: Ad adoleeeentee eplstbla, 
bez daty; 

Wierzbiwâ; Il 10©6. 

Czaptki — Cmurtor. -— Jagiell. — Ossol. 

— Vtilissima Itroductio Jacobi Sta- 
pulesis 1 iibroa de anima Aristotelis. 
adieetis que eam dedarant puleherri- 

Jodoci Neoportnensis annotationi- bi£B. (Herby Polski, Litwy, Etakows 
i cyfra HaUera. (Na Ionen:) l^praie 
simt be introdtretiones in Iibros de ani- 
ma Aristotelis regia in civitatë (%bco- 
viensi. Impensîs speotabîlis viri dni Jo- 
baOAis Haller. Ann» salati» nostnr Mil- 
lésime quing^entesima» decimoi (1510). 
Sortîtique stmt feBcenr finem, w 4ce, 9 
k. nlb. (Druk gockr). 

Ha odwttxde tyt. : HUitrittaïf Slfcmer Aar- 
ftMHensîv llMtekf SrintWK. 

Jocher 134. — Janoo. I 251. 

— Toi:... Craeewa» I6I64 w4ce. 

Płockie Beniin. 

— Toź:... Cracoviae, împensîs J. 
HaHer a. D. 1Ö17. vr 4ce. 

— Toi:... adiectîs: que eam cTecIa- 
vant: breuinscnlis Judoci Clichtenei 
Neoportnensis acholijs (to dr. goc.) Ad- 
dite sunt pręterea duae figurae, quae 
colorum & saporum mutuam habentes 
respondentiam, dispositiones. ac anima- 
lium quoirundam diuisionem iodieant 
(Ka k. ost r.) Hieomymus (tak). Vietor 
impressit Cracouiaa anno 1518. w 4ce, 
k. nlb. 8 (dr; miesaany, antykwa, a dro- 
bfkym gooiüm). Na oäwv^ tyt. Henricus 
8tromer Aarbaełicnsis I^efoil Salutem. 

Wienbowr. n* 96.% 

Branie. — Czapgkf. — OMrför. — JagielL 
Ossol. — Wileńs. 

— Toż:... ad^ectia: qnae eam de- 
clarant. brsuinaeiLlia ludoei Gliahtouei 
Netip0rt«@aiB sehalijs. Addite smt prę- 
terea duae fignrc, quQ coloi^ & saporû 
mutuä babëtea reapondentiâ^ dispositio- 
nes, ac animaliü quorfidam daiisione 
indieant:-^ (Na końcu:) Impresaom Cra- 
couie per domfnum lohannem Haller 
Anno Bomini Millésime quingentesinro 
VTg^simo secundo:- (l?fâ2).. w 4c«', kart 
nlb. 8. 

Tytal w obwódce drakarskiej : koKuMü/ w H- 
Éci«chr z eyftj^Haltor» pod lakieaK n g6ry. 
Na odwr. tyt. Hbbricaa Streaiie lectori, 
a pod tqf odeaw% herby FVMd, Krakowa 
i Litwy obok siebie, kSkźdy oeoteio« 

Joober 131. — Wieszb. II 998; 

Czapskt — Gzartor. — Gzetwert — Ja- 
gîeU. — Osflol. — P/ockia Sem. — fia- 
czyńs. — Zamojs. 

— Jacobi Stapulensis inttoductio- 
nes in libi\)S pbiaićoru et de ala ari- 
stotelis CÛ Jodoci neopontiiaBM^ annota- EA)9lR&* FA3BR- m ^wbw <}ecVurstä>9 eüdidd 4i^ «iągula 
obscaripr^ ipj imroductiôîa. (Pod tern 
herb Polskie Litwy, JSsßkovfiL i .cyiBra 
Hallera). Çh»> «. oitat.)- Jmprpsw snat 
he iatrodußtionee in Ubros pbiaicoriHP 
AjdfttoiftUs rę^ vi cjuUatę C^acouieMi: 
lDapeq8i9 y€«?tebiliö viri dni. JohÄnnis 
Hftllejr. .Ajjpo salutiß nostre Milesimo 
qmDj^entçQÎmo dc^cimo (IWO). S^rti^eqöe 
sunt felicem finem in vigilia gloriose 
tiłcarnatiojuo Dqîpw. w 4ß9, k. ni. 20. Wjdaxio staraïu^in i i odespwą Gregorii 8t|k- 
uitdnm , Magistra ArUmn i Profc 
Azkûly Krakowaldej, którego ta J«Bt pra«4l- Porówn. Intro^iictip. 

pocher. 127. -^ Jaiu)C. m IH- 

JBofk^wtfki Jęrs^. -«- Branic, — Caąrtor. 

^r- T«z.tu# ¥<^teń« MT^ MÜie^t Isa- 
fogart PoF{]fhipi} pdicametora Aristo- 
teii3 jBinü CÛ dpobnj» Ubrte perikerme- 
nias eiusdê emëdiatç impr^ssiua ad ex- 
eia^ilar Jaaefci ßthapfÜMois rite capitu- 
Ub 'djÊUufBÈism. iHwb Pckki^ Litwy i 
Krakowa z cyfra Halierowtka. (Iffa 
końcu:) Explicit TextnB predieabilium 
PorpUrij predioaniitomiin Ât4«totelis 
efi dttot)' tibris per&emei^as eis^date, 
ImpreB8Qfl CraeouSe impësiB doml Jo-r 
annis -Haller Anno «bruti 15i0 qnto 
KalenAas Febnuu^ij. w 4oe, kart 40 
nlb. i i biała. 

Iaaga«e idaia do %. 10. Dakj, Łft>6r Catbe^ 
goi<ar9 .Arfatolïflig 4# karty ». Ną \4U 
Pfimfs Hb«r Peniięmieni^. 
Tego t7;kplfi J9«t odmieime 4aÎ92o (VogoW'- 

csyka. 
Jooher 100. ^ WiiBi. U. lit. lH. 217. -^ 
WifmVpfrg. I 14, iw kant 4»). 

Ciartor. — JagieU. — 0(MpI 

— Tpii... ;rite «^pitulis 4iróQ0tam. 
(poniżej berb Elrakowa). (N^ ko^cn:) 
É^plifijl; te2to9 ^edióahUiu P^rphiij 
(aie) predicam^ntorû Ariatotâlie cû iduo«- 
bflya Ébri» Periterwfiniąa uptie trwsla- 
tiôla, ngç defîuQ emeodatç Impreßana 
CxtiÇ&m^ ijnpęjms dfli Jpäpi« HaUçr. 
Axmo yirgineî partîw. 1516 20 Maij. 
w 4c4). 3? kÄTt. 

Od k. 12 liber CatlvBgoriarqm. Od k. 27 

FerikermeiikM lîb. primiu. 
priflnbow«. iiß. ^ Jooher I 191. '^ Twtna "v^ßteria arti« «âlicet laa- 
gûgarû Porphirii predioameotortl Ari- 
gtoteli« «im«i euia dtiobas lîbrie Péri- 
bßrmeaias eia3deni enaendate impres- 
0iua ad axempLftr Jacpbî Stapulensis 
rit» cfMpitulid aiatioulâ. fiiid&lfiu Agri- 
«ekk junior poeta laureata«. Qui tri- 
plicis Zophiae jsecreta latentia^ sensus. — 
jâibetrtt9ps, docte C/Ondidicisae oupis. — 
QoG pf^ttEin Jtadii proeeda« -tramite 
talis. -^^ Porphîru uoees minq; subinde 
le^as. — Atq; Stagyritę, l)iß quinq; uoca- 
bula rerum. — Et uîgili adinnctis sis 
operosuB ope. fNa kpńcu :) En Ubi Can- 
dide lector Isagogicum libellfi Pornlii- 
rij: pum libro predicamentorfi; et ûuo- 
buB Penbermenias Aristotelis et pasti- 
gatius JBt diligentius. Impressa Ccacp- 
uie pjçr Hieronymü VietoirS Calcogra- 

Ebum, Bumpto yero Marpi Scbarffen- 
ergeri bibliopole. Anno dni. 15^. w 
4ce, 42 k. nlb. 

Liber cathegoriamm idaie od k. }1. Perî- 

liermenias od k. 99. 
Oiartor. ma tęź edjcyi^ w dragim eg^em- 

plann o tyle odmienna, ée aitesse ▲ i B 

9% praadnÜBOwaae. 
Jeeher I 102. — Wlersbowe. III 2101 (ma 

kart W). — Wierzb. I 68 (ma kart 42). 

Łelew. Bibl. ks. Y 93 l*abl. 3, 
Csameeld -- Czarter. — JagieU. — ObsoI. 

Płockie Sem. *— Waraz. uniw. 

— pb. Arifltotelea (Pr ionw» »palitic. 
li^lO. 1Ö1S) *^ JklAfOurioB l^snegistus 
(PifloaAder 160&). 

Wlaznlewgki H. lit. IV. 127. — Joecher Le- 
jbie n. 463. ^ Jocher Obra» I. 92. 93. 
100. 101. 127 do 11)4. 138, Jankowski 
Bje logiki 1822. 0. 182. •*. Żebrawiki 
Bibl. Matem. 77-r8, 

FAfiM Johames z H^lbronn (Far 
b«r) Dominikan. (1600 f około 1570). 
Qvod fides esse posait eine eharitate, 
expoBÎtio pia et eatfaolioa. Per loban- 
nem Fabri, Saerae Theologiae Bacca- 
laui^eum, diuini verbi concionatorem. 
GalathaB V. In Cbristo Iöbu neq; cir- 
ourneisio aliquid vaiet, neq; pręputium, 
Bed fideS; quae per eharitatem operatur. 
Avgvstae Vindelieorvm Philippus Vlhar- 
duB excudebat Anno M.D.XLVin. 
(1548.) MeuBe SeptembrL w 4ce, sygn. 
FiKj (k. n!b. 24). 152 PABER. PABBROWIE. Na odwrocie tjtuta : Ex Petri Bojiii Mavrd 
Hispaai Celtiberi Historia fdnebri, in obita 
diui Sigismundi Sanna tiarum Regia. Pod 
tern oémiowiersz łaciński. Dedykacja Gvil- 
helmo lyniori Baroni in VYaUbnrg. Tu 
wspomina, że Waltbnrg bjł w Krakowie 
na pogrzebie króla, jako delegat Cesarsa. 
Wspomina też, jak Waltburg wychwalał 
naród polski : qnôd fidei puritate, constan- 
tia, morum graoitate, ciuili affatu, dulci 
humanitate, animi quoq; strenuitate, 
etiam plurimas alias Nationes excellèrent. 
Wychwalał nowego Biskupa krakowskiego 
i wspaniałość pogrzebu. 

Jt^cher Lexic. II 467. Jagiell. 

FABER Johannes (Fabri) (Heigerlin) 
(1478 t 21 Maja 1541). Sermones loan- 
Dis Fabri Episcopi Viennensis pro sacro- 
sancto Eacbaristiae SacramentOySab typo 
Ârchae foederis, & mannae de coelo. ha- 
bid Viennae. Anno domini. M.D.XXXII. 
Prima ad Timotheum Tertio. Ecclesia 
domns est Dei viui, Columna & firma- 
mentnm veritatis. lo. Kosinus, (tn czwo- 
rowiersz). Excusum Viennae Pannoniae 
in aedibus lOannis Singrenij. Anno Do- 
mini. M.D. XXXIII, w 4ce, kart 4 nlb. 
i k. 187 liczb. 

Na odwrocie ty tuta dedykacja : Serenisgimo 
Principi... Sigismvndo ÀTgvsto Polon. Regi 
Magno D. Lit., Russiae, Prossiae... loannes 
Fabri episcopus Yienn. Są tu pochwały 
* królewskiej rodziny. Wspomina teè: qunm 
patris tui régis semper faerim studiosissi- 
mos, et Christophoms à Scharlibitz Cra- 
coYÎae capitaneus quam mihi in conrentu 
Neopolitano Ludovici Hungariae et Ferdi- 
nandi Romanoram regum nitro eurrenti 
calcar admouisset, yolui duo aéra in ga- 
zophilatium mittere. Jagiell. 

— Toż : z tą dedykacyą. Coloniae 
1637. fol. 

Katal. Giejsztora r. 1887. 

— Religionis Moscoviticae descriptio 
seu laudatio (w Jana Łasickiego „De 
Rossornm Moscovitarum et Tartarorum 
religione. Spirae Nemetnm. 1582. w 4ce, 
i w Gwagnina Rerum Polonicar. Francf. 
Feyerabend. 1684. w 8ce, t. II. str. 
331—347. 

— ob. Auctores (rerum moscovitica- 
rum 1600) — Ferdinandus I. (Edictum 
1527) — Gwagnin Alex. (1684) — My- 
merus Franciscus (1532) — Russie 
(1682). ^ 

Albini. Scriptorea de religione raasoram. — 
JOcher II. 466. FABER Matthias Soc. Jesu. (1567 1 
26. kwiet. 1663). Avctarivm Operis Con- 
cionym Tripartiti Adiectvm Ab einsdem 
Operis Avctore R P. Matthia Fabro E 
Societate lesv. Pars Prima DeDominicis. 
Editio Tertia. Cum Gratia & Priuüegio 
S. R. M. Cracoviae, apud Lvcam Kt- 
pisz, S. R. M. Typogr. Anno Domini, 
M.DC.XLVIII. (1648). folio, kart 5. 
str. 603. 

— Avctvarii Concionym Pan EL 
Quae est de Sanctia. Bez osobn^o ty- 
tułu, b. m. i r. (Kraków, L. Kupisz 
1648). foUo k. 2. str. 280. i k. 4. (ap- 
probata Goritiae 26. Octob. 1645). 

Ł. Kapisz dedyk. Karolowi Ferdynandowi 
Królewiczowi, Bi«k. Wroct. 20 Aug. 1647. 
Na ostatniej stronie Summa Pririlegii Włi- 
dystawa lY d. 29. Novemb. 1646. danego 
Ł. KapiBiowi, pod kar% 1000 wlot w^<^ 
gierskich. 

Jochnr 44Ö8. 4469. — Bandt. HUt. druk. - 
Brown. Bibliot. a. 483. 

Dsikow. — Jagiell. — Osiol. 

— Höret den Sohn Gottes an. Oliva 
1678. w 24oe. 

Jooher 5891. 

FABER Samuel (16ö7 f 10 kwiet 
1716). Ausführliche Lebens Beschrei- 
bang Carls XII darinnen dessen Eri^ 
n. Sieg in Lieffland, nebst dem wich- 
tigsten Theil vom Leben des Moscovit 
Czars. Ntlmberg, Frankfurt und Leip- 
zig. 1701—1719. w 12ce, T. I-X. 
T. L 1701 i 1703. T. IL 1702 i 1705. 
T. m. 1704. T. IV. 1705. T. V. 1706. 
T. VL 1707. 1708, T. VIL 1708. T. 
VIIL 1717. T. IX. 1717. T. X. 1719. 

Faber a Pibrac ob. Zamojski Jan 
(1573—4). 

Faber fortunae ob. Komeniusz J. 
A. (1657). 

FABEROWIE Jan i Bogumtta. ^ 

dukt W Sprawie Szli: Jana y Bogumiły 
z Kantelow Faberów Ławników Miasta 
Kowna Przeciwko Sławetnym Szymo- 
wi y Katarzynie z Kantelow Kochom 
Obywatelom Kowieńskim. W Proźbach 
Podniesienia Dekretu w Roku i 786. Mar- 
ca 15. w Magdeburyi Kowien: ferowa- 
nego w Punktach appellacya zaiętjch. 
Utwierdzenia Działu y dalszych Doku- 
mentów na rzecz Faberów służących; PABIANL PABIANI. Iô8 Z pomiędzy których za iednemi przy 
Aktorstwie Sukcessyi po Dembkowskicłiy 
lUewiczach y Kantelach, Faberów utrzy- 
mania, za drugierai, pretensyi dla Fa- 
berów na Kochach przysądzenia. Uka- 
rania winami za każda szczególnie akcyą 
Kochów, y o nakazanie powrotu Expen- 
80W Prawnych ZW: 500. etiam praevio 
Jaramento. b. m. i r. (po r. 1786.) folio, 
sygn. B2 (kart 4). Jagiell. 

— ob. Koch Sz. (Sprawa 1786). 
FABIANI Episcopus Varmien. Con- 

fratemitas Venerabilium Sacerdotum 
Archipresbyteratus Allensteinensis. an- 
tiqoitus ab IIP Episcopis Varmiensibus 
erecta. Authoritate SS"** Dni Nostri Ni- 
colai V. felic. record. P. M. anno 1447. 
perpetuis indulgentiis decorata. per II- 
H Franciscum olira Episcopum Var- 
mien. anno 1450 post bellum restituta 
et perpetuis itidem indulgentiis aucta. 
per Illus. Nicolaum an. 1438 et Lucam 
anno 1500 olim Episcopos Vanniens., 
cum augmento indulgentiarum confir- 
mata. postremo ab HT" Fabiano bonae 
mem. Episc. Varmien. anno 1617 in 
meliorem ordinem cum suis legibus et 
Btatutis, additis indulgentiis diplomate 
perpetuo restaurata. Pro commodiore 
inter Fratres communicatione Impressa 
A. MDCLXXIV. (1674.) w 4ce, ark. 3. 
Jocher 7782. 

— ob. Opitius Martinus (1630). 
FABIANI X. Karol (ur. 1716 f 1786). 

Kazania na niedziele całego roku z róż- 
Qych kaznodzieiow wybrane w krótki 
i iasny sposób mówienia ułożone przez 
K. Karola Fabianiego Kanonika kali- 
skiego. Szkół Wojewódzkich Łęczyc- 
tich kaznodzieię. Na rok pierwszy, 
Dzęśe I i n w Kaliszu 1786. Na rok 
Imgi, Część I w Kahszu 1787. w Dru- 
tami J. O. Kiążęcia Imci Prymasa 
arcybiskupa Gnieźnieńskiego, w 8ce, 
Część I. Kok I. nlb. k. 2—470. Część 
[I. nlb. k. 2 i 405. Część I. Rok II. 
olb. k. 3—415. 

Jocher 4660. Warsz. Uniw.— Wilno. 

— Kazania na Święta, które się 
uroczystym obrządkiem w kościele Bo- 
iym obchodzą. Krótkim i iasnym do mówienia sposobem iJożone przez Xię- 
dza Karola Fabianiego Kanonika kali- 
skiego. Szkol wojew. łęczyckich ka- 
zno^ieię. Tomik I — II. W Kaliszu, 
w Drukami J. O. X. Imci Prymasa 
Arcybis. Gnieźń. 1788. w 8ce, T. I. 
nlb. k. 2 i str. 225. T. II. str. 261. 
Rej. k, 1. 

Na ostatniej stronie T. I. wymieniono od 
drakami te jego dzieła: Kazania nie- 
daielne i podwójne t. 4. — Kazania na post 
i o męoe t. 1. — Kazania na święta te, od 
których uroczystego obchodzenia lud jest 
zwolniony podług listu Papieża. 

Warsz. Uniw. — Wileńs. 

— Kazania przygodne na dni Świę- 
tych pańskich których się pamiątka w 
niektórych tylko kościołach uroczyście 
obchodzi przez X. Karola Fabianiego 
Kanonika Kaliskiego, szkół wojewódz- 
kich Łęczyckich kaznodzieję, w Kali- 
szu w druk. J. O. Xiecia Prymasa Ar- 
cy Bisk. Gnieźnieńskiego. 1790. w 8oe, 
T. I. str. 287. T. II. str. 281. 

w T. n. Kazania na Sw. Wawrzyńca, reli- 
kwie w kość. Żyrowiekim, na bw. Jana 
Kantego i inne. 

— Kazania o męce Zbawiciela na- 
szego Jezusa Chrystusa na trzy posty 
podzielone. Kalisz, 1788 w 8oe. 

Wilno. 

— Misya Apostolska do pokuty i 
powstania z grzechów prowadząca, na 
trzy części podzielona. Przez X. Karola 
Fabijaniego Kanonika Kaliskiego, Szkół 
wydziałowych Łęczyckich Elaznodzieię 
napisana po różnych mieyscach mówio- 
na i do druku podana, za dozwoleniem 
Zwierzchności. W Kaliszu w Drukarni 
J. O. Xcia Jmci Primasa Arcybisk. 
Gnieźnieńskiego 1783. w 8ce. Częśó I. 
str. nlb. 6, Ib. 598. nlb. 2. Częśó II. 
str. nlb. 4. Ib. 499. i nlb. 3. Częśó IH. 
w 8ce, str. 259 i k. 31/2 rejestru. Ser- 
mo ad pastores animarum in congrega- 
tione decanali Lanciciae ab authore 
hujus operis; kart 8. nlb. 

Jocher 6267 a. 

Czartor. — Klodaws. — Ossol. — Warsz. 
Uniw. — Wileńs. 

— Tytuł Cz. II : Missyi Apostolskiey 
Część II. w którey się przekładaią Nauki 
z przykazań Boskich: O powinnościach 
Życia Chrzescianskiego przez X. Karola Ibé FABIANKOWSKI. PABRIC1Ü& Fabiauiego Kanonika Kaliskiego Szkół 
Wydziałowych Łęczyckicb kaznodzieię 
Napisane po Różnych Missyach Mówione 
i do druku podane. Za. dozwoleniem 
Zwierzchności: w Kahszn 1783 w Dru- 
kami J. O. Xcia Jmci Prymusa, Ar- 
cybiskupa Gnieźnieńskiego, w 8ce. 

KlodawB. 

— Toż :... napisana po rożnych miey- 
scach mówiona powtórnie wydrukowa- 
na R. P. 1792. Częśó I— III. w Kali- 
szu, w druk. J. O. X. Jmci Prymasa 
Aroyb. Gniezn. 1792. Częaó I. w 8ce, 
598 str. i 4 kart. Część II. k. 2. str. 
499. Reg. k. 2. 

Jocher 6267 b. Ossol. 

— Missyi Apostolskiey Część III 
w których się przekładają Nauki z prze- 
dnieyszych Artykułów Wiary swiętey 
Katechizmu Missionarskiego przez ks. 
Karola Fabianiego kanonika kaliskiego 
Szkół Wydziałowych Łęczyckich ka- 
znodzieję napisane po ró?:nych miey- 
scach mówione powtórnie wydrukowane 
Roku Pańbkiego 1792. W Kaliszu 
w Drukarni J. O. Ks. Imci Prymasa 
Arcybis. Gnieźnieńskiego w 8ce, kart 
10 (Sermo ad Pastores). str. 259. i k. 2. 

Brown 170. Warsa. Uniw. 

Fabiankow8ki Jan ob. Lutkiewicz 

Paul. (Palae^tra 1689). 

FABIAŃSKI Andrzej (f 29. kwiet. 
1737). Accrementum infulati honoris 
in perillustri et reverendissimo Domino 
D. M. Josepho a Skoki Skocki Utriusq; 
Juris doctore Decano Infulato Zamo- 
scensi. Praeposito Szczobrzeszynensi : 
Curato Staro - Zamoscensi in solenni in- 
gressu ad infulatos honores in signum 
propensi et Obligati Animi, Per M. 
Andream Fabiański Philosophiae doc- 
tore, logices in Alma Universitate Za- 
moscensi, Ordinarium Professorera, No- 
tarium S. Authoritate Apostolica, Pu- 
blicum, Canonicum Zamoscensem de- 
monstratum. Anno Crescentis in Carne 
Humana Dei M.D.CC.XV. Die 18 Apri- 
lis. Zamoscji Typis Universîtatis (1715), 
kart 5. 

Fabiański Jędrzej ob. Director. pro 
dioc. Chełmensi (Octostych na Bisk.Szem- 
beka). — Duńczewski Stan. (1734) — Kojdanikowski Jan (Chloria 1722) - 
Sikorski Antoni Jan (Portus 1737). 

Fabius, dialogua cinilis explicana 
prudentiam. Olivae 1682. w 12. 

Catal. Janison. 1684. 

(Fablani) Leben und Thaten der 
Burggrafen und Grafen zu Dobni Fa- 
blani des altern^ mit dessen Gebeten 
und Seuffzem. Elbingae 1738. w See. 
Catal. Libr. M. G. Knoch. 

Fabies ob. La Motte (1769). 

FABRI Filip. Accademia funèbre ne. 
giorno anniversario delia morte di Ma 
ria Cleraentina regina délia GranBw- 
tagna, recitata nella gran dala delc^tl- 
legio Urbano alla presenza del Sagn^ 
coUegio delli eminentîssimi, e reveren- 
dissimi Sig** cardinali délia S. R. C 
per commandamonto délia Sagra cou 
gregazione de propaganda fide. Tran- 
poi-tata dairidioma Latino nelP italiai. > 
dall'abbate... Ortenzio P. A. E dt^li- 
cata Air illustrissima et Eccelleins- 
sima Signora, la siguora D. Isabtlia 
Aquaviva Strozzi Duches^a di Furanc. 
In Roma 1737. Nella Stamperia del 
Chracas, presso S. Marco al Corso. 

Roma 1737, folio VIL 62 str. 

Cairtor. 

— Ob. Azon. Philip. ( Paren talia aca- 
demica in funere Mariae Giemen tinae). 

Ciampi Bibl. I 103. 

FabriCatiO hominis ob. Novicampia- 
nus (1551). 

Fabriciana Maria ob. Seidel Jan 

(Solemnia 1614). 

Fabricius Aiexander ob. Kędzierski 
Stan. (Poemata 1607) — Kosnikiel Ja- 
kob (Apollo z muzami — Zofia Syx- 
tówna 1630). 

Fabricius Basiiius Golinensis ob. 
Goliński M. Bazyli. (In nuptias 1580. 

FABRICiUS Dyonizy. De Pomerania 
orinndi. Historia Livonica sive Livo- 
niae deseriptio Curante Gust Bergmann 
P. R. Rujen (Curland) 1792. w 8ce. 
Str. X i 84. Czapski. 

— Praepositus Pontificus Felinensis. 
Livoniae historiae compendiosa séries 
in quatuor digesta partes ab anno 115S 
usque ad a. 1610. Curante Gastavc 
Bergmann. Editio II auctior et emenda- FABRiaUS. PABRICIUS. 155 tior. Stanno Rujensi. w 8ce str. XXVI. 
232. 

Dedic. J. K. Chodkiewicz. 

Recke i Napîerski T. I 548. — Napierski 

Script, renun Livon. Il 427 — 510. — 

Winckelmann Bibl. 64. 

FABRICIUS ab Aquapendente Hie- 
ronymus. Opera Chirvrgica Hieronymi 
Fabricii Ab Aqvapendente, Medici Âna- 
tomici £t Chirurgi: nec non in celeber- 
rimo Gymnasio Patauino Professons 
supraordinarij, In Dvas partes Divisa: 
Qaarnm prior operationes Chirurgîcas 
per totum corpus human um à vertice 
capitis vsque ad imos pedes peragi so- 
Utas, plurimis rarîsque obseruationibus 
& nouis inuentis Chirurgiae dexterita- 
tem & iucunditatem spectantibus refer- 
iaa comprehendit. Opus multa diligen- 
tia & longa ezperientia perfectum, nec 
antehac vnquam in lucem datum, aut 
ab vllo hucYsque tractatum. Altera, 
Libros qninque Chirurgiae iam ante in 
Germania impressos & sub nomine 
Pentatevchi Chirurgici diuulgatos com- 
plectltur. Lvgdvni, Ex Officina loannis 
Pillenhotte; Sumpt loannis CafHn, & 
Francisci Plaignard, sub signo nominis 
lesv. M.DC. XXVIII. (1628). Cvm Per- 
missv Svperiorvm. w See, k. nlb. 12, 
Str. 984. i k. 16. index. 

Dedjk.: Sigismundo III. D. G. Reg. Pol. 
W dedykacji pisze: tibi gratitadinem 
probare cupio, quem & litteris per loan- 
nem Gallum Medicam tuum delatis hu- 
manissime salatatam in consilium tuendae 
salatis tnae fidenter adhibuisti, & Begia 
effigie pro taa mag^ificentia donatum, & 
exomatom prouocasti. Dalej wymienia 
jego zwycięstwa: Nad Mołdawią, tarka- 
mi, tatarami wzięcie timoleńska. Quid 
trinmpham iilam memorem ? cum Moscho- 
rum Principem virtute taa captum, publi- 
cis totins Begnt Comitiis, coram omni No- 
bilitate, coram exterorum Principam Le- 
gatis, in Theatrum produxisti, & ad taos 
pedes hamilem ac proaolutum aspexisti ? — 
Datowane 16. kal. Janaarij 1618 r. 

Jagiell. 
— Opera omnia anatomica etc. 
Lugduni Batavorum 1738. fol. 

Dedykacya: IllustriMimae heroinae Hedv-igi 
Mielecka de Komamice etc. 160H. Joan- 
nes UrsinuB. 
— ob. Ursłnus J. (de creatione 
löOl.) FabriciU8 Jacek ob. Zawadzki Józ. 
St. (Argo 1724). 

Fabrycy Alexander ob. Eoänikiel 
Jakób (1630). 

FABRYCY Jakób (Schmid) Gdań- 
szczaniu (f 1. kwietnia 1629 r.) Aus- 
führliche Behauptung der verbesserten 
Augspurgischen Confession 1621. w 4ce. 

— Kurtzer Bericht von der Lehre 
so in etlichen Reformirten Kirchen der 
Lande Preussen bißher getrieben wor- 
den. Hanau 1603. w 4ce. 

Siarczyński Obraz I. str. 121. — Lilienthal 
£rlXut.Preus8. V. 85. 

— Carmen In Honorem Conjugii 
Clarissimi Viri D. Hieronymi Schallen, 
Sponsi et Pudiciss: Virginis Marthae 
Peucerae, Excellentiss: D. Casparis 
Peuceri, Filiae Sponsae. Scriptum a Ja- 
cobo Fabricio Dantiscano. Witebergae 
Excudebat Clemens Schleich et Antho- 
nius Schöne. Anno M.D.LXX (1570) 
w 4ce, 4 kartki. Wrocław. 

— In Natalem Jesu Christi carmen 
scriptum a Jacobo Fabritio Dantiscano. 
Witebergae E xcudebat Clemens Schleich 
et Antonius Schöne Anno M.D.LXX. 
(1570). w 4ce, 6 kart Wroctaw. 

— Kurtze aber nothdttrfftige Er- 
klärung des Gebets der Luth. Prediger 
in Dantzig wider die Calvinisten. Frey- 
stadt. 1617. w 4ce. 

— Drey Predigten von den H. Sa- 
cramenten, und insonderheit vom H. 
Abendmahl A. 1589. in Dantzig ge- 
halten. Steinfurt 1599. w 4ce. 

Jocber 8939. 

— Refutation der Probation-SchriflFt 
Michaelis Coleti. Erster Theil. Oppen- 
heim 1613; IL Theil tamie 1615. 
w 4ce. 

— Brevis relatio de religione Refor- 
matorum in Borussia. Hannoveri 1605. 
anno. 

Encykl. powazecb. Orgelbr. VIII. ttr. 610. — 
Praetorius Athenae Btr. 42— B. 

FABRICiUS Jan Gdańszczanin, pro- 
fesor (17 Lutego 1608 f dnia 10 wrze- 
śnia 1 653 r.) Diascepsis de inearnatione 
Xoyou summi et supremi Dei Christi 
Rostoch. 1637. w 4ce. 156 FABRiaUS. — Dissertatio philologica, de Nomine 
Jehovah. Gedani 1636. w 4ce. 

— Entwurff des flüchtigen Lebens 
bey Leichbegängniss des H. Sigism. 
Meyreisen der Stadt Ëlbing Bürger- 
meisters von w 4ce, k. 6. 

Ciartor. 

— Hymnus Angelicus, sacra medi- 
tatione expressus; Item, Oratio Patriar- 
chae Ântiocheni, de Nativitate Christi, 
ex Arabica in Latinam Linguam trans- 
lata. Gedani, 1638. w 4ce. 

— Toż:... Liigduni 1640. w 4ce. 

— Spécimen arabicum quo exhi- 
bentur Scripta aliquot Arabica e cura 
Johannis Fabricii Dantiscani. Rostochii, 
Haered. Richelianorum typis expr. 1638. 
w 4ce, str. 235. 

— ob. Epigrammata (1608) — Klein 
Jan (1660) — Martinus (Strzębski) Po- 
lonus (1616) — Węgierski Tom. (Justa 
1640). 

Praetoiros Athenae Gtodanenses str. 96—8, 
(podaje jeszcze 4 draki) i tegoż GedXcht- 
niss Dantziger Lehrar 171H. str. 64. — 
Łukaszewicz Koeć. braci Czesk. w Polsce 
str. 216. 
FABRICIUS Jan ii. Differentia ani- 
malium quadripedum. 

Jabłonowski Masaeom pol. str. 57. 

Fabricius Joannes Bernard ob. Man- 
kiewicz Paweł (1642). 

Fabrycy Jan Chrystyan ob. Sander 
Henryk (Historya naturalna 1786—87) 

FABRiCiUS Jerzy (Georg.) £legan- 
tiae pueriles libri très. 

Podaje Jabłonowski w Masaeam s. 67. Źró- 
dło to nie jest krytyczne. 

— ob. Herman D. (Poemata 1567). 
FABRICIUS Laurenłlus Raudensis 

S. Adamvs. Lavrentii Fabricii Rauden- 
sis S. Regiomonti Borvssiae Imprime- 
batur in officina loannis Daubmanni, 
Anno 1566. w 4ce, kart 17. 

Dedic. Gottbardo, Curlandiae et Semigaliae 
duci, 8. B. M. Poloniae sapra Lironiam 
praefecto constitoto. 
Wierebows. III. 2478. Toruńs. 

— Elegia in Natalem lesu Christi 
Filii Dei, et Mariae Virginis Salvatoris 
Nostri. Scripta a Laurę ntio Fabricio 
Raudensi Silesio. Regiomonti. Borussiae 
Ëxcudebat Joannes Daubmannus. Anno 
1563. w 4ce, kart 4. Wroctaws. FABRYCY. — Partitiones Codicis Hebraei, in 
quibus per quatuor sectîones, quibos j 
Biblia Hebraea doctoribus divisa, om- 
nia obstrusiora (sic) textibua sacris ad- 
jecta ezplicantur. Marginalia et finalia 
iKisiY\ucvx varia enodantur, Chronolo- 
gia, nomina librorum, et virorum se- 
cundum Hebraeos, et Summae singulo- 
rum diligenter tractantur, Prophetamm 
vita, tempuB officij, et quot annos ante 
Christum quilibet vixerit, breviasime 
monstrantur. Liber, Biblia sacra lectu- 
ris in quavis lingua, maxime in He- 
braea, utilissimus, oui similis labor in 
hoc génère nunquam antea visas, a iu- 
venibus et viris doctis saepe descriptus: 
nunc opera et studio M. LaurentI Fa- j 
brici Dantiscani, Professons Hebr. Ling. i 
in Aoad. Wittebergensi, publiai jrnis l 
factus. Cum Indice accuratiore omnium ^ 
quaestionum in hoc libro tractatarum. 
Qui nescit viam apertam ad Hebraeum 
Oceanum, is hune librum comitem viae 
sibi assumât. Wittebergae, Typis Johan- 
nis Gormanni sumtibus démentis Ber- 
gen. Anno M.DC.X. (1610) w 4ce, 185 
Str., 2 ark. Przedmowy na przedzie i 7 
kart regestru na końcu. 

Jooher 610. 2461. 

Ossol. — Warss. imiw. 

— Psalmus XXXVII. Noli aemu- 
lari in malignantibus, etc. Carminé ele* 
giaco, Et Psalmus XXXIX. Dixi Cu- 
stodiam Vias Meas. Carminé Phalaecio 
compositi, a Laurentio Fabricio Rau- 
densi Silesio. Regiomonti apud lohan- 
nem Daubman. M. D. LXU. (1562) 
w 4ce, ark. od A 2 — C. WrooTaws. 

Fabricius Paweł ob. Membra (1572), 
Wypisanie (1572). 

Fabricius Paweł II. ob. Eomeniusz 
J. Arnos (Kazanj 1649). 

Fabrycy (Kowaisici) X. S. J. Piotr. 

(1550 t 23 listop. 1622) ob. BeUarmin 
Robert. (Kazanie 1622, Wzdychanie 
1621) — Pinelle Łukasz (Rozmyślania 
1604) — Tomasz a Kempis (O naśla- 
dowaniu 1608). 

Bandt. H. dr. 11 218 — ^arciyń. Obraz 1. 
121 — Dziedaiz. -Rychlicki, Skarga n 
560 — Maciej. Piâimeim. HI 685 — 
EncykL Org. YUi 610 — Brown, BibL PABRiaUS. PABRYCY. 167 pU. 170—1 — Sommervogel m 522 — 
Wissn. H. m. IX 219. >- Jabłonowski 
Mos. 8. 67. 

FABRICIUS Stanisław Notar, civil. 
Petiîcoviae. Carmen bacolicon in Uu- 
dem celebris monasterii Vitoviensis nee 
non révérend, in Cbr. patris Mat. Spi- 
nek, ejusd. monas. abbatis. Craeoviae 
1604 w 4ce, k. 6. Czapski. 

FABRYCY Th. S. J. Epithalamion 
qnod illostri et magnifiée D. Duo Mi- 
chaeli Woyna capitaneo Pienanensi etc. 
hjmenaeos cum illastri et magnifica 
Domina D. Sophia Naruszevicia anspi- 
cato celebranti summo gratalandi stu- 
dio adomabat Hieronimus Fridericus 
Szwab. Vilnae, anno 1623. w 4ce, k. 10. 
Dwa herby miedziorytowe. Na ark. B,— ^ 
po polska: Łabędź herbowy Zophiey Na- 
nuzewiczowny podskarbianki. Na końcu 
8% dwa łacińskie wiersze z podpisem Ni- 
colaiu Szwab. Bezimienne. Na egzempla- 
rza zanotowano: aactor Th. Fabrycy. S. J. 

Czarter. 

FABRICIUS Tobias. Praedigt. ais 
Feuer vom Himmel gefallen und einen 
Grossen Brand verursachet hatte. El- 
bing 1652. w 4ce. 
Joeher 5228. 

FABRICiUS Vaientinus. Disquisitio 
de formia styli variis, exhibita juxta 
consultationis modum in Gymnasio Tho- 
mnensi, per Oratiancnlas aliquot con- 
cinnatas, a Valentino Fabricio, Tra- 
poldensi-Transylvano, Gymnasii tum 
praedicti Alumne (Thoruni). Typis Au- 
gusti Ferberi. 1619. w 4ce, 120 str. 

Szab<S Rar. Régi Mag. Kön. 1896. 126B.S. 

FABRICIUS (Kowalslcl) X. Waienty 

Groza, (t d. 8. marca 1626 w War- 
szawie). Kazanie abo Kolenda która 
dał w Warszawie w Kościele Ś. Jana 
stanom Panieńskiemu y Senatorskiemu 
X. Walenty Groza Fabricius Teolog: 
Soc: Jesu — Kaznodzieia J. K. M. 
w dzień trzech Krolow R. 1622. — 
S. Augustinus libr: 1. D. Trinit: Nul- 
lus hominum ita locutus est ut in Om- 
nibus ab Omnibus intelligeretur. W Kra- 
kowie w Drukar. Franciszka Cezarego 
Roku 1622. w 4ce, str. 32 i k. 2. 
Branic. — Jagiell. — Ossol. 
— Toż: Kazanie abo Kolenda, która 
w W&rsz&wie; w Kościele Świętego Jana, Stanowi Panienskiemv y Sena- 
torskiemv, X. Walenty Groza Fabri- 
cius Theolog Societatis lesv, Kazno- 
dzieia J. K. M. w dzień Trzech Kro- 
low Dal. Roku 1622. Drugi raz przedru- 
kowane. Sanctus Augustinus lib: 1. de 
Trinit. Nullus hominum ita locutus est, 
vt in omnibus ab omnibus intelligere- 
tur, W Krakowie W Drukami, Luka- 
ßa Kupißa, I. K. M. TypographA. 
Roku Pańskiego 1648. w 4ce, str. 34. 
Approbata Seb. Naceryna z 16. April. 1622, 
na odwrocie tytała; dalej idzie: Do Czy- 
telnika, karta A,. Kazanie zaczyna się na 
karcie Aiij. Na str. 16. opowiada anegdotę 

4 Husarkach (każda zwana Niestawiana) 
kuSre napadszy dziesięcin husarzy około 
stołu siedzących, nawaliły onych Herku- 
lesów po kątach, ie żadnemu nie przy- 
szło i broni dobyé. — Wytykał tym spo- 
sobem pijaństwo. Dalej podaje anegdotę 

o Hawryle rusinie, któremu na szubienicy 
radzono aby przyjął obrządek katolicki. 
(str. 20.) 

Jocher 4218. 6168. 

Branic. — Dzików. — Jagiell. — OssoL — 
Uniw. lwów. 

— ob. Janidlowski J. (Cathedra albo 
Kazanie 1616). 

Kraszew. Wilno IV 37. — Maciej. Polska 

1 265. — Maciej. Piâmienn. III 688. — 
Mechensyń. Hist. wymowy U 401 — ö. — 
Encykl. Org. VHl 610. — Baliński Akad. 
wileń. 122. — Siarcz. Obraz. I 121. Som- 
merrogel III 623. — Starowols. Clar. 
or. 93. 

FABRYCY Wincenty (Schmieden) 

(1613 t III Idus Aprilis 1667). Vin- 
centius Fabricius Syndicus der Stadt 
Dantzig. Ad Joannem Casimirum wie 
derselbe zu Dantzig eingezogen Anrede. 
Sammt Antwort des Gross -Canzlers der 
Krön Fohlen d. 15. Q-bris 1656. aus 
dem Latein. Dantzig. w 4ce, k. 2. 
Obejmuje przemówienie Fabrycego i odpo- 
wiedź na to Stefana z Pilcy Korycińskiego 
Kanclerza W. Kor. w imieniu Króla. 

— Toż:... W Lundorp. Acta Publ. 
(et Relatio ingressus Joann. Casimiri). 

— Considerationes monetales circa 
commissionem monetariam Varsaviae 
celebranda probe ezpendendae. anno 
1659. w 4ce, ark. 2. 

— Oratie vanden Pensionaris. Fa- 
bricii aen den Koninck van Polen bin- 
nen Dantziok en hoe Hy aen S. M. de 168 FABRYCY PACCIOLATI. SIeutelen van de selve Stadt presenteert, 
beneffens d'antwoorde van Stephanus 
de Pilca, uyt naem van den Coninck 
van Polen, s' Hage. 1656. w 4ce, str. 8. 

— Oratio Vincentii Fabritii syndic! 
Gedau. ad Ludovicam Mariam Pol. Reg. 
qua ipsam, ut civitatem Gedanensem 
visitare dignaretur, totius Civitatis no- 
mine inuitat, in coenobio Gedancnsi. 
1646. (W Lünig Oratt. IL 22). 

— Oratio cum Qedanum ingressura 
ab oniverso senatu obviam ipsi facto, 
intra urbis exciperetur moenia. 1646, 
(IL s. 25). 

— Oratio cum ipsi munus honora- 
rium Gedani oJBFerretur. 1646 (IL 28). 

— Oratio cum Gedano discedere 
pararet. 1646. (IL 29. 

— Oratio Vincentii Fabritii synd. 
Gedan. ad Ludouicam Mariam cum ipsi 
munus nuptiale nomine Civitatis oflFer- 
retur. Varsaviae 1646. (IL 33). 

— Oratio Vinc. Fabritii synd. Ge- 
dan. ad Vicecancell. Poloniae qua se- 
natum et Cives Gedanenses ad prae- 
standum fidelitatis iuramentum (Joanni 
Casimire) paratos esse indicat 1649. 
(IL 43). 

— Ad Joannçm Casimirum, cum 
Borusiam peragrans Gedanum una cum 
regina ingrederetur. 16^0. (IL 64). 

— Ad Joan. Casimirum cum post 
restauratas aliquatenus Poloniae res, 
Gedanum ingrederetur. 1656.(11. 119). 

— Toż:... Gedani 1656. fol. 

— Vincentii Fabricii, Hamburg. Ju- 
risconsulti, Consulis Gedanensis (3ratio- 
nes Civiles, Ad Serenissimos, Potentissi- 
mosque Poloniae Reges, nomine publi- 
ce habitae: Dissertationes, argument! va- 
rii: in qui bus & satyra Pransus Para- 
tus: Epistolae, ad illuatres ac praecipuos 
seculi nostri viros eruditos: Poemata, 
post editionem Belgicam altera parte 
fere auctiora: Accurante Friderico Fa- 
bricio Fil. Francofurti & Lipsiae, {Suinp- 
tibus Johannis Adami Pleneri, Anno 
MÜCLXXXV. (1685). w 8ce, 10. kart 
nlb. i 827 stron, spisu 30. kart nlb. 
z portretem autora. Do dziejów Polski są ta: Oratioiies nomine 
Civitatis Gedanensis ad Sôrenis. PoIoniAe 
reges habitae s^r. 1—28. W listsch pia- 
nych do rö^ych osób wiele pisse o Pol- 
sce, mianowicie od str. 324. do końc&. 
8ą tu jego listy do Joach. Pastorinssa pi- 
sane (Htr. 374), i pisywane z Warszawy, 
gdy poslowa/ tamże w różnych czasach 
z Gdańska. Także rozprawa: de Comitiii 
Polonorum str. .389—404. Epistoła ad NatL 
Dilger (str. 412). — Adriano de Linds 
(str. 415). — Joanni Pet. Titio (sU. 429\ 
— Miscellaneomm liber. Ad Boguslaum 
de Leszna (str. 699) — Carmen in nup- 
tias Joan. Pet. Titii. In civitatem Geda- 
nensem. — Ad Adr. de Linda. Dodany 
w miedziorycie w 4ce, portret Fabriciusa, 
delin. M. Thiel, a U. Barius scalps. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — OssoL 
— ob. Koryciński Stefan (1650;. 

Hoppe. — Muczkowski J. (Załuski Bibl. 
histor.) str. 138. 

Fabrowic Sebasłyan ob. Miaskowski 
Kasp. (Pielgrzym Wielkanocny 1621). 

Fabryka ob. Arakiełowicz S. (Du- 
chowna 1729) — Kopia (ratuszowa) — 
Prospekt fabryki płacien. 

Fabryka sukienna ob. Dembowski 
J. Seb. (1791) — Fundusz — Obwie- 
Hzczenie i prośba dyrektorów (1788) — 
Sierakowski Wacław (Rękodzieła 1797). 

Fabryki ob. Abhandlungen (1769) — 
Kalendarz (1777) — Moszyński Fr. 
(1789) — Osiński Józef (żelaza 1782) — 
Ubezpieczenie fabryk krajowych (17801 

Fabula ob. Bodocki W. (honoris 1643) 
— Grothusen O. (1599). 

Fabulae ob. Ezop. (1651) — Krasic- 
ki J. (1796) — Murczyński A. (1749) — 
Palaophatus (1514). 

Fabuły ob. Ezop. (Greka Gabryela 
1708). 

FABUSCH Georg. Jussu Med. Ord. 
Thèses de Ictero flauo, pro exercitio 
menstruo def endet Georgius Fabuschius 
Mesericensis ad Biezwam. Basileae 
1595. w 4ce, 1 ark. 

Ded. : Joanni a Zierotin, Bemhardi Zerotini 
Mesericii ad Biezwam domini filio. 

Ossol. 

FACCIOLATI X. Jakób (1682 1 1769). 
Młody Kawaler w Umieiętności Spra- 
wowania Rzeczy pospolitey y w Usta- 
wach Przyiacielstwa Ćwiczony Ksiaszka 
Przez X. Jakoba Faciolatego Akade- 
mii Pâdewskiey Professora w Włoskim PACECYE, FACIES. 159 Języku iuż po trzeci raz do Druku Po- 
dana, Na Polskie zâs Przez J. X. Ma- 
cieia. Jozefa z Łubny Łubieńskiego, 
Prâvfâ Oboygâ Doktora, Archidyakona 
Katedralnego Krakowskiego , Probo- 
szcza Kollegîaty Świętego Michała nà 
Zamku w Krakowie. Przetłumaczona. 
A dla większego pożytku Polskiey Szlâ 
chetney Młodzi, z pod Drukârskiey Pra- 
sy wychodząca, w Roku Pańskim 1752. 
w Krakowie w Drukarni Akâdemickiey 
Kollegium Większego, w 4ce, k. nlb. 
6. Str. 188. i nlb. 3. 

Dedykow X. Adam. Czartoiyskiemn, Woje- 
wodzicowi rnskiemn. Obejmuje Cz. I. O 
umiejetnońci sprawowania Kzeczjpospoli- 
tej wed/ug nauki Arystotelesa. Tu Rozdz. 
X. 8. 118 Częś6 n. 8. 119-188. O przy- 
jacieUtwie według Arystotelesa. 
Akad. — Chreptow. — Jagiell. — Ossol. — 

Warsz. Uni w. — Zielińs. 
Podaje jeszcze jako wydane dzieło : De arte 
rempublicam rite administrandi. Cracoyiae 
1725. Zapewne będzie to toż samOi tylko 
w łacinie tytuł przeistoczony. 
Ciampi Bibliogr. I. 103. — Encykl. Orgelbr. 
T. VIII. s. 6U-Ö. 

Facecye abo zartowne y krotofiłne 
powieści , z rozmaitych authorow ze- 
brane. Dla zabawy Biesi adnoy służące 
oraz przy dobrey kompan iey y kon- 
wersacyey serca y myśli ludzkie vwe- 
selaiace, a melankolia wypędzaiaco. Ka 
pięć Części abo Traktaty podzielone. 
Roku Pans: 1650. w 4ce, str. 83. i k. 
3. (dr. goc). Ossol. 

— albo Furfanterye Dworskie Na 
sześć części podzielone, po polsku na- 
pisane, z rożnych authorow zebrane, 
w których się znayduia zartowne, a ros- 
koszne przypowieści. A dla snadniey- 
Bzego Czytelnikowi wyrozumienia krot- 
ko wierszowymi sen ten cy ami opisane, 
y z poprawa wydrukowane. K. P. 1661. 
w 4ce, str. 96. Ossol. 

— Polskie abo zartowne a trefne 
Powieści biesiadne, tak z rozmaitych 
Authorow iako też y z powieści ludz- 
kiey zebrane. Teraz znowu poprawione 
z przydatkiem. B. m. i r. w 4ce, 13 ark. 

Czartor. (ark. NJ. 

— Żarty albo krotofiłne facecye 
z rozmaitych autorów zebrane. Teraz 
flwieźo wydrukowane, w Toruniu, na- kładem Jana Chr. Laurera 1695, druk. 

Jan Balcer Breslera w 8ce, str. 206. 
Przedrukowano ta do str. 179. pięć trakta- 
tów z dziewa: Facecye, takie pod tytu- 
łem: Furfanterye, w innej edycyi wydane; 
nadto dodano w końcu jedne anegdotę 
o żołnierzu. Zaé zamiast traktatu id^ wier- 
szem: Przydatek. Minucye nowe Sowi- 
zralowe na każdy rok s/użące. Praktyka 
o czterech częeciach roku wierszem. Ogól- 
ny nadpis nad stronnicami wierszy: Przy- 
datek Facecyj polskich. 

Warsz. Uniw. 

— abo zartowne y krotofiłne powie- 
ści. 1695. w 4ce. 

(Cat. Janssen. 1706). Będzie to samo co: 
Żarty albo krotofiłne facecye. Toruń 1695. 

— Żarty abo krotofiłne facecye z Hi- 
storyi starych i nowych moralnych i 
roztropnych wybrane. W Toruniu w Bi- 
bliotece Jana Christ. Laurera 1717. 
w 8cł\ str. 354, str. 1 9. îndexu i kart 
nlb. 3 na czele. 

l'îsmo to na rozkaz Krzysztofa Anton. Szem- 
beka Biskupa Poznań, wraz z tlomacze- 
niem zmyślonego Brewiarza X. kardynała 
Mazariniego było wyklęto i zakazane 
w Warszawie d. 8 Czerwca r. 1718. 

Ossol. 

Witzleben (w Catal. Bibl. Jabłoń. 17ÖO. 1. 
3Ô9.) podaje, że Paprocki Bartlom, wy- 
dal w Krakowie Facecye żartuwne a tre- 
fne, ale żadnego na to dowodu nie ma. 
Istnieją tei Nowokrackiego C. (pseud.) 
Burleszki abo żarty dla poczciwych kom- 
panów. 1649. 

Maé. Piém. pol. HI. str. 169. — Jan Rad- 
wański. Zbiór przygadek, przymówek, przy- 
słów itd. Kraków 1857. w 8ce. — Bandt. 
H. dr. Kr. P. II. 164. 

Facetiarum liber ob. Poggius Q. 

(1592). 

Faces ob. Potocki Mich. (sponsorum 
(1689) — Rudomicz B. (iugales 1646) — 
Zatoński W. (avitae 1696). 

Fachinetti Gaspar ob. Fatowicz Nic. 
(Pharus ad stellain 1639). 

Facies Solis Intra Ânnulum sui Lu- 
minis centraliter & ampliùs deficientis, 
Luci Publicae Permovente Gratiâ Celsis- 
simi Principia Illhistrissimi & Reveren- 
dissimi Domini D. Andreae Stanislai 
Kostka Coniitis In Załuskie Załuski, Dei 
& Apostolicae Sedis Qratiâ Episcopi 
Cracoviensis, Ducia Severiae Equitis 
Aquilae Albae Studii Generalis Univer- 
sitatis Cracoviensis Cancellarii & Pro- 160 pAcisa PAGNANUS. tectoris amplisaimiy Per Professores ejas- 
dem Universitatis Cracoviensis Institati 
Matbematici Ordinarios Magistros Cum 
Apodosi Âstronomica Repraesentata. 
Annô Domini MDCCXLIX (1749). 
Cracoviae Typis Universitatis. fol. kart 
nlb. 2. 

Na odwrocie tjtola rytowane pozycye sa- 

émien alonca obserwowanych w Krakowie. 

Jagiell. — Osêol. 

Facies ob. Bocheński H. (boni viri 

1702) — Chomentowski St. (eccleeiae 

1729) — Naramowski — Solikowski J. 

T. (reipublicae 1628) — Taczalski 0. 

(1748) — Tomasz Aquino (Abyss. 1666). 

Factis (De) Christi ob. Warszewicki 

K. (1683). 

Facto (In) fundata dedactio ob. Kor- 
landya. 

Factum ins, et status praesens ne- 
gotii Neapolitano Polonici. Varsaviae 
typ. Coll. S. J. 1740. fol. str. 28. 
Bsecs o sarnę 480,000 dukatów neapolitań- 
Bkich, przes królowę Bonę Karolowi Y^r. 
1ÔÔ6 pożyczoną, a przes króla Zygmun- 
ta m d. 21 stycznia 1588, w czasie ko- 
ronacyi, Rzeczypospolitej darowaną. Pro- 
centu królowa Bona pobierała rocznie 43 
tysięcy dukatów. Krasińs. 

Facultas Becipîendi, & inscribendi 
Christi Fidèles ad Archi-Confraternitatem 
Rosarianam. Frater (Hyacmthus Sta- 
rzeóski, dopis.) Prior Provincialis per 
Albam Russiam & Lithvaniam Provin- 
ciae Sancti Angeli Custodis, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum Salutem, & per- 
petuum Sanctissimi Nominis Jesu, ac 
Beatissimae Virginis Mariae Cultum. 
Bez w. m. i r. (około 179. r.) w 8ce, 
k. 4. 

Po polsku i po łacinie. Na k. 2. nadpis- 
Sposob przyimowania Do Arcy-Bractwa 
Nayświętszey Maryi Panny, y Najsłodsze- 
go Jmienia Jezus. Jagiell. 

FADEN Will. A map of the king- 
dom of Poland and of the Grand Dut- 
chy of Lithuanie with then dismembe- 
red provinces and the kingdom of Prus- 
sia; by... geographer to King. London, 
1792. 

Faebadius contra Arianos ob. Atha- 
nasius (Dialogi 1670). 

Faehndrich von Handlowlck ob. 
Haendlowick. Fait- Lägret ob. Cliskow (1702)- 
Holofsin (1708). 

Faesch P. ob. Fryderyk W. (1771). 

FAEUSTEL Aegidus Ravicio-Polo- 
nu». Rectore Academiae Magnificentis* 
simo Serenissimo Iwentutis Principe Fń- 
derico Avgusto Isagogen In Aristotelis 
Organon lUvstratam Annvente Divina 
Qratia In lUvstri Levcorea Praeside Viro 
Nobilissimo Praecellentissimoqve M. Jo. 
Jacobe Fer bero Argentoratensi SS.TheoL 
Candidate et Ampliss. Ord. Fhiloa. , 
Adjvncto Dignissimo favtore ac pr&e- 
ceptore svo maximopere colendo pvblice 
tvebitvr Aegidivs Fäustel Ravicio-Polon. 
Philos. Et SS. Th. cvltor ad diem IL 
(przekreślone współcześnie atramentem 
i poprawione na XL)- Jan. A. C. 
MDCCX. (1710) in Avditorio Majoâ 
Vitembergae Litteris Ejrevsigianis. 1710. 
w 4ce, str. 66. Jagiell. 

— Die letzte Eindes-Pflicht, Seinem.. 
Vater... Aegidio Fäustel , Der Evange- 
lischen Gemeine zu Ravitz... Pastori... 
Als derselbige, Anno 1714. den 10. Âa- 
gusti... seelig gestorben... In der Frey- 
Herrl. Stadt Schlichtingsheim, druckts 
Johann Christoph Wild. Fol. 2 karty. 

Wrocbws. 

— ob. Grossmann Friedr. (Die un- 
sterbliche Sterblichkeit 1714). — Kie- 
sel Daniel (Ein wohlmeinendes Anden- 
ken 1714) — Titius Andreas (Das 
Danckbare... 1714). 

Fagileus Sigism. ob. Buchwald 
(1603). 

FA6I0LI Jan Chrzciciel. Lettera 
scritta di Varsavia il 30 Agosto 1690 
a Francesco Redi a Firenze, in cui gli 
da avviso del suo felice arrivo in Polonia 
dove dice stare malvolentieri, e gl'invia 
un sonetto fatto per gio. 

Umieszcz. w Lottere di Franceaoo Redi Fi- 
renze 1779. per Castano Cambiagif w Ice, 
Tom 2-gi 8tr. B91. — Ciampi bibliog. eńt 
I Str. las do lOö. przytacza ten liât. 

FA6NANUS Prosper. Copia episto- 
lae decretalis nomine particularis Con- 
gregationis Cardinalium ad cognoscen- 
dam causam erectionis Academiae Je- 
suiticae Leopoli deputatorum ex mente 
Saoratissimi feL rec. Alexandri VII. Pa- FAHL. FALCK. I6l pae per Illustrissimam olim Prospernm 
Fat^nanum ad illastrissimam Nuntium 
Äpostolicum Regni Poloniae in anno 
16()3. directae Romae in archive dorn us 
Fag^nanae reperta. w 4ce, 2 karty nlb. 

ob. Akademia krak. 

Branic. — ObsoL 
FAHL Jan X. Kazanie Pogrzebowe. 
Na Pogrzebie J W. J. Pani Korduli 
Hrabiny z Łochockich Małachowskie 
Woiewodziny Krakowskiey Starościny 
Oswiecimskiey Przed borskiey. w Rzecz- 
aiowie. Przez J. X. Jana Fahla, Kanoni- 
ka Katedralnego Inflantskiego Plebana 
IVielgienskiego R. P. 1789 Dnia 4. Lipca 
Miane. W Lublinie, w Drakami J. K. 
»ci XX. Trynitarzów. (1789.) w 8ce, 
Ł. nlb. 12. 

Dedyk.: Do JWP. Piotra Ma/achowskiego. 
Wojewody krakowskiego itd. 

Katal. Branic, i Zielińskich ma i tąż datą 
druk sandomierski. Jagiell. 

Fajerka pełna ognia miłości oj czy- 
my na osuszenie zbyt mokrego kropi- 
Iła przez K. J. F. W. R. P. L. spo- 
"ządzona. w 8ce, 72. stron bez r. i m. 
Iraku (lecz w Warszawie 1792). 

Zapewne przeciw X. Kar. Snrowieckiemu. ob. 
Xi^dz z kropidłem (1692). Pilnik (1792). 

Piłat Btr. 91. Ossol. 

Fajerwerki ob. Morawski J. (Wstęp 
;rütki). — Opisanie (1750) — Uwiadoraie- 
lie (1791). 

Faithfui (A) and exact narrative 
f the horrid tragedy, ob. Toruń (1725). 

FAJNARSKI (FAYNARSKI) Ber. Sta- 
lislaw. Naenia albo łzy żałobne Ber. 
'tan. Faynarskiego przy pogrzebie zię- 
ia swego Ant Maffona, w Wilnie w dru- 
:arni Jozefa Karcana r. 1616 d. 8 Lu- 
L^go; w 4ce, kart 6. 
Maciej. Pi6m. III. 619. 

Falbaire ob. Fenouillot de Falbaire 
[arol Jerzy. 

FALBOZIUS Alexius. Navis Opalin- 
(îiana Ëntium mobilium ordinibus contra 
iscitiam instructa. lllustrissîmorum ac 
[agnificorum Dorainorum. D. Christo- 
hori Sremensis & Domini Lvcae Po- 
iedziscensis Capitaneorü de Biiin Opa- 
nsciorum Fratrum germanorum. Aca- 
emiae Posnaniensis re et nomine fau- 
)ruin munificentissimorum nomini et gloriae dicata. Et Stabilienda vel etiam 
euertenda in summorum virorura Co- 
rona ab Alexio Falbozio Phil: in Col- 
legio Lubransciano insigni Rozdrarzo wia- 
na munificentia restaurato Opalinsciana 
fundatione aucto, Auditore, Doctis viris. 
Praesidente sibi Excell. Ü. Christophoro: 
Wilkovvski Artium Magistro & Phil. 
Doct. eisderaq ; Professore. Anno a Partu 
virginis 1636. Mensis Iulii. Die Propo- 
sita. (Na końcu:) Posnaniae. In Offi- 
cina Alberti Reguli Anno Domini. 
DC.XXXVL (tak) (1636). w 4ce, kart 
12. nlb. 

Obejmaje: Entium Mobiliom ordines. 

Jagiell. 

FALCK Christophorue. Lobspruch und 
Beschreibung der königl. Stadt Elbing 
in Preussen. 1565. w 4ce. (wiersz). 

Golębiows. O dziejop. str. 176. 

— ob. Falk. 

FALKC Johannes. I. N. D. N. I. C. 
Dissertatio Theologica De Spirituali Fi- 
delium Unctione, Ex 1. Joh. IL 20. Sed 
vos unctionem habetis a Sancto ilio et 
nostis omnia. Quam In Geleberr. Athen. 
Gedanens. Auditorio Maximo Praeside 
Dn. Aegidio Strauch, S.S. Theol. D. P. P. 
et Rectore, itemque ad SS. Trînitat. Pa- 
store, Ad Solemniorem Disquisitionem 
exhibet Johannes Falck, Gedanens. A. 

C. M.DC.LXX1I. d. 19. Julii. Dantisci 
Denuo impressit David Fridericus Rhe- 
tius, Anno M.DC.XXCVIIL (1678). 

Wroc/aws. 

- I. N. D. N. I. C. Disser- 
tatio Theologica De Spirituali Fide- 
lium Unctione, Ex 1. Joh. II, 20. Sed 
vos unctionem habetis a Sancto illo, 
et nostis omnia. Quam In Geleberr. 
Athen. Gedanens. Auditorio Maximo, 
Praeside Dn. Aegidio Strauch, SS. Theol. 

D. P. P. et Rectore, itemque ad SS. 
Trinit. Pastore, Ad Solemniorem Dis- 
quisitionem exhibet Johanne^ Falck, Ge- 
danens. A. C. M.DC.LXX. d. 19. Julii. 
Editio tertia. Dantisci Imprimebat David 
Fridericus Rhetius, Anno M.DCXCIX. 
(1699). w 4ce, str. 46. Wrodaws. 

FALCK Michał syn Michała, profes- 
sor w gimnazjum Gdańskiem (* 8 Paźdż. 
1622, t 19 Września 1676). Assertio- 

21 162 FALCKENBERG. PALCONIÜS. nés miscellaneae, philosophicae Regio- 
monti 1642. 

— Concio gratulatoria in inaugura- 
tione Michaelis Régis. Gedani 1669. 

Hoppe Schediasma. 

— Dissertatio de ministerio Lutheri 
et Lutheranorum V. D. ministrorum. 
Begiomonti 1643. 

— Disputatio de elementomm alte- 
ratione. Regiomonti 1643. 

— Oratio panegyrica secnlaris in 
landem Âlberti I, Ducis Prussiae et 
Acad. Regiom. Fundatoris. Regiomon- 
ti 1644. 

Inne jego pisma wymienia Praetorius. 

— ob. Jarrige Petrus (1649) — 
Mochinger Joh. (Eloqu. 1651). 

Praetorias, Athenae Gedanenses sit, 98—101 . 
— Dantziger Lehrer Gedächtnis« str. 54. 

Falckenberg Jakób ob. Falkenberg. 

FALCO Michael (Falck) z Torunia 
(1576 t 1624j. Sententia de salutifera 
ascensione dn. nostri Jesu Christi, per 
omnes tropos et figuras rhetoricas va- 
riata. Ad... Oeorgium Amandum Burg- 
grabium et cos. reipub. Toruniensis... a 
Michaele Falcone Toruniensi. Toninii 
excudebat Andreas Cotenius, Anno 
cIoIoXCIV. (1594). w 4ce, k. nlb. 4. 
(Tytuł w ramce). Caartor. 

— ob. Calenius Abrah. (Themata 
1606). 

FALCONERIO. Congreg. Signaturae 
lustitiae RPD. Falconerio Cracovien. 
Circumscriptionis Censurarnm pro Rmo 
D. Matthaeo Buy decki Praeposito Gene- 
rali Canonicorum Regulańum Ordinis 
SS. Sepuhihri nec non RR. DD. Paulo 
Szpyrczyński Faustiuo Rułowicz et 
litis etc. Canonici ejusdeiu ordinis. 
Romae, Typis Bernabo 1774. folio mn. 
kart. 12. 

Żuchowski przywrócony do probostwa Św. 
Jadwigi, wiedzie spór ze Szpyrczyńskim. 
Warsz. Uniw. 

— Toż: Pro Rio D. Mattheo Buy- 
decki Praeposito Generali Ord. SS. Se- 
pulchri et litis contra RD. Ciryllum 
Żuchowski.. Romae, Typis Bernabo 1774. 
fol. mniej. k. 4. 

Bzecz o dziesięciny z Żuchowskim. 

Warsz. Uniw. 

— Toż: Praeposito Generali Cano- nicorum Regulär. Ord. S. Sepulcliri 
nec non RRDD. Paulo Szpyrczyński 
Faustino Rułowicz et litis etc. Canonici 
ejusdem ordinis contra RD. Cyryllum 
Żuchowski Canonicum Regulärem dicti 
ordinis. Romae, typis Bernabo 1774. fol. 
mniej, kart 16. 

Spór Buydeckiego z Żuchowskim o ceiunirj 
kościelne. Warsz. Uniw. 

Następujące odnoszą się widocznie do in- 
nego Falconerio: 

— Decisio Rotae Romanae, coram 
Audit. Falconerio. Wilnen. Nallitatis 
matrimonii. Pro Constantia Kotowiczo- 
wna contra ill. Gregorium Josephnm 
Kotowicz. (Romae) typ. de Comitibus 

1715, fol. Facti, kart 6; — Juris D. 
CoUoreti, k. 4. 

Wilno. — Kotowicz Grzegorz Józef z iou 
Konstancyą o rozwód. Ossol. 

— Decisio Rotae Romanae^ coram 
Audit. Falconerio. Gnesnen. Custodiae. 
Pro Christino Dunin Earvicki contra 
Joannem Dłużewski Suffraganeum Cihel- 
mensem. Facti cum adiunctis precibas 
pro Dilatione. (Romae) typ. de Comiti- 
buB, 1715, fol. k.4; Sammarium karte. 
Memoriale pro nova aadientia. ibid. 

1716. fol. kart 4; Summarium (1716; 
k. 2. Ossol 

FALCONIUS Jan Litwin. De eccle^ 
siis Lithuanicis. 

Węgierski, Hist Eccies. SlaTon. 16d2. str. 
146. — Łukaszewicz, Wyin. helw. w Lit. 
II. str. 60. — Sandius, BibL antitrin. 
str. 54. -- Book, Uist. antitr. L 333. 
pisze go: Sokotowicz Jan. lab Jastrzębski. 

— ob. Sokol Joannes (Momus 1603) 
Threui in obitum (1696). 

FALCONIUS Nicolaus Carminius. Ad 
Capponianas Ruthenas Tabulas Com- 
mentarius Auctore Nicolao Carminio Fal- 
couio Ârchiepiscopo Ecclesiae Sanctae 
Severinae Metropol. In Brntiis ülterio- 
ribus. Romae MUCCLV. (1755) Typis, 
Et Sumptibus Generosi Salomoni In Pia- 
tea S. Ignatii. Praesidum facultate. fo- 
lio, 20 k. nlb. Str. 136. 

Pedykacye : Joanni Cotomillo Cardinali po^* 
pisal Generosus Salomoni. Obejmaje: Pro- 
legomena. W tych: Historia tabalamm 
Capponianamm (I. Gerasimoa Phoca), D« 
situ Bussiae et tempore praedicatae apad 
eos fideL Indiculos metropolitamm Chio-' 
yiensiom. Notitia episcopataom MoscoriM PALCONIUS. PALĘCKL 168 et RuBsiae. Quid sentiendnin de Sanctii 
Kussiae. Tabula ruthena 1— V. Commen- 
tarius idzie miesiącami, od Wrseénia do 
Sierpoia. Kończj na str. 133: Index no- 
minam omniam Sanctoram. 

Jagiell. 

Falconius Tomasz (Sokół) ob. Bi- 
blia (Sprawy i słowa 1566, Wthore 
księgi 15661. 

— Bock Hist. Antitrin. T. I. p. I str. 332 
— H34. Artomiosz, Kancjonał 1601. (Pieśń: 
To Bftiszna z wiernych każdemu). — 
Bentk. H. lit. II ölö, — Wiszn. H. lit. 
VI 516. 67é. — Maciejów, piśmienn. — Rin- 
geltaube O bibl. 116. — Lubieniec. Stan. 
Hist. reform. 20. — Łukaszew. Wjsn. 
helw. na Utw. I 28, II u3— 6. — San- 
diu8 Bibl. Antitiin. 54. (Epist. ad Sjno- 
dum). — Lelew. Bibl. ks. 1 196. — Biblio- 
grafii Tom XIII 28 (Sprawy) s. 29 (Wtho- 
re kiiegi Łukasza 8.) — Wierzbowski II 
1429. 

Faiczew8ki Stanisław, ob. Chwal- 

czewski. 

Falęcki Adam ob. Gilewski Adam 
(1609) — Goliński Bazyli (Epigramata 
1603) — Loaechius A. (Eudoxia 1607) 
— Opatoviua Adamus (1603) — Sa- 
palins M. (Lachrymae 1611) — Skro- 
bi szewski Jakób (Trium clarissimorum 
1603) — - Stamigelus Zacharias (Piis 
manibus 1611). 

Falęcki Albert ob. Tomaszewski 
Ab. (Prezenta 1740). 

Falęcki Benedykt Nepomucen ob. 
Sieczkowski Jędrzej Kanty (Vende 
paIHum 1776). 

FALĘCKI Hilaryon. Woysko serde- 
cznych no worek ratowanych na większe 
Chwałę Boska affektów. Pod Komenda 
Jaśnie Oświeconego Xiazçcia de Primis 
Principibus bo Michała w którego imie- 
niu Bóg całey Oyczyzny honor, sławę 
i całość konserwuie. — bo Serwacego 
Korybuta Wiśniowieckiego Woiewody 
Wileńskiego, Wielkiego Xiestwa Li- 
tewskiego Hetmana, ale ieszcze więk- 
szego przed Bogiem niebem y całym 
polskim światem, Wysokich Zasług, 
Prerogatyw, Honorów wodza, ciągnie- 
niem idące za wy ciągniony m na krzy- 
ża Jezusem trzema kolumnami wiary, 
nadziei, miłości. Roku, kiedy Syn Boski 
regimentarz całego świata, zdawszy 
komendę naturze ludzkiey na woynie trzydziestu trzech lat bywszy Bogiem 
stał się człowiekiem, wielka uczynił 
odwagę, aby nam wieczną zawojował 
chwałę 1739. w drukarni Poezajowskiej 
W. W. O. O. Bazylianów Unitów, w 4ce, 
kart liczb. 270. 

Edycja wytworna, na grubym papierze, 
Czartor. — Ossol. 

— Toż:... tamże 1789. w 4ce, kart 
22. str. 485. — Na karcie 21—2 są 
approbaty: In conventu Visniovecensi 1 1 
Aug. 1739. — Lublini lOMaij 1739. — 
Berdycz. 30 Julii 1739 — Czarnokozie- 
nice 20 Febr. 1740. — Częśó II idzie 
od str. 57. — Częśó III od 105. — 
Część IV od s. 207 (wydrukowano 
mylnie 307) — Część V. od str. 366. 
Jagiell. — KijowB. — ObsoI. 

— Tenże tytuł:... Wodza, Ciągnie- 
niem idące, za wyćiagnionym na Krzy- 
żu Jezusem, trzema Kolumnami: Wiary, 
Nadziei, Miłości, Boku, Kiedy Syn 
Boski, Regimentarz całego Świata, zda- 
wszy kommende naturze ludzkiey na 
woynie trzydziestu trzech lat, bywszy 
Bogiem, stał się człowiekiem, wielka 
uczynił odwaerę, aby nam wieczna za- 
woiował chwałę. 1739. w Drukarni Je- 
go Królewskiej MCI Poczaiowskiey 
W W. 00. Bazylianów Prowincyi Pol- 
skiey. w 4ce, kart nlb. 16, liczbowa- 
nych 163. Część I. do k. 19. — Część II. 
od k. 20. — Część III. od k. 36. — 
Część IV. od k. 66. — Część V. od 
k. 116. — Regestra od k. 160. 

Wyszło r. 1740: lubo wydrukowano --w dru- 
kami Poezajowskiej 1739., g^dyź appro- 
baty trzy są z r. 17.B9. ale czwarta w Czar- 
nokoziócacb 20 Febr. 1740- W Przypis, 
do Tekli z Radziwiłłów Wiâniowieckiej 
podpis autora: Fr. Hilarion a SS. Sacra- 
mento Carmel. Discal. Na początku jest 
* bajanie wierszowane na cześć Wiśniowiec- 
kiego. Dalej dedykacya, a po niej appro- 
baty. — Część I ma tytuł; Przednia Straż 
Woyska... General Major, niepoięta milosc 
Boska,.... Prowadzi Ogniste Regimenty,... 
na zbawienną Zaziębionych afektów dumno- 
próżnych Inflammacyą. — Część II: Cor- 
pus pomienionego Woyska trzyma Sakra- 
mentalny Afekt. W Cyrkularnej Hostyi 
przy Anielskim Bankiecie.... — Część III : 
Straż bokowa Serce P. Jezusowe.... Zega- 
rek Biiący godziny żałosne Mężowi Bo- 
leści z repetycyami. Liczne tu wiersze 
po polsku i po łacinie, szczyt niedorzecz- m FALĘCKI. FaLBCKI. noÂcL — CzeÂ6 IV: Straa Placowa Trzyma, 
Grzesznik, Stracony żołnierz, Pełny płaczu. 
Na k. 96. jest: Rekompensa Wdzięcznonci 
Xiazetom Korybutum WUniowieckim, Mi- 
chałowi, Janowi, frindatorom swoim. — 
Część V: Odwód Trzymai«^ Święte Melan- 
cholie Z Brakowaną Zbawiennych Per- 
Bwazyi Kawaleryą. — Na czterech osta- 
tnich kartach s%: Regestra osobliwe — 
Autora wymienia Chmielowski w Nowych 
Atenach. 

Jocher 6654 a. 

Czarter. — Czetwert. — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Woysko serdecznych... afltektów 
we Lwowie 1740. w 4co. 

Jocher 6664i. — Katal. Pijar. Warsz. 1822. 
Btr. 81. 

— Tenże tytuł:... Honor, Sławę, y 
(tak) całość konserwnie ;, ile Serwaceofo, 
Korybuta Wisniowieckiego, Woiewody 
Wileńskiego, Wielkiego X. L. W. 
Hetmana, ale ieszcze większego przed 
Bogiem, Niebem, y całym Polskim 
Światem, wysokich zasług, Prerogatyw 
wodza, ciągnieniem za wyéiagionym nâ 
Krzyża Jezusem, trzema Kolumnami, 
Wiary, Nadziei, Miłośei, Idące, Roku, 
kiedy Syn Boski Regimentarz całego 
Swiâtâ, zdawßy komendę naturze ludz- 
kiey nâ woynie trzydziestu trzech lat 
bywßy Bogiem, stał się Człowiekiem, 
wielką uczynił odwagę, âby nam wie- 
czna zawoiował chwałę; 1740. powtór- 
nie drukiem Roku 1746. Opisane, w Po- 
znaniu, w Drukami Akademickiej Kosz- 
tem Woyéiechâ Wolnskiego Introliga- 
tora, w 4ce, k. 4. str. 395 i Regestr. 

Aprobata w Poznania 1746. Cz. Tl od str. 

63. Cz. ni od 8tr. 96. Cz. IV od itr. 

178. Cz. V od 8tr. 306. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Kijowa. 

Wileńfl. 

— Pańskie Zycie Pańska SmierC. 
Pańska W Niebie Korona. Jaśnie Oswie- 
coney Xiezny Maryanny z Lvbomir- 
skich Sangvszkowey na Wiśniczu Ja- 
rosławiu Tarnowie. Hrabiny Marszałko- 
wey Nadworney Wielkiego Xiestwa 
Litewskiego. Przy Śmiertelnego Prochu 
Depozycie (tak). Przy Generalnym publi- 
cznych żalów kongressie Żałosnym Ogło- 
sem. W cyrkumferencyi ZkoUigowa- 
nych smutków Wobrocie Sczęsliwey 
wieczności. Na KarmeluWisnickim Przez W. O. Hilaryona od Nayświętszego Sa- 
kramentu Karmelitę Bosego Kaznodziei^ 
Ordynaryusza Krakowskiego. Reprezen- 
towana Roku Pańskiego kiedy R/.u^ 
dose się ubogo ustroił choc po ludzka? 
ale nas ubrał bogato w Zbawienna 
Barwę dose po Pańsku. 1729. 13. Dt- 
cembris. W Lublinie w Drukami Rl- 
legium Societatis Jesu, folio kart 2H. 
(ark. M.) 

Encykl. Orgelbr. XI. 846. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Osrol. 
— Zielińs. 

Falęcki Joannes ob. Lipsius Jur^tis 
(Epistofae 1602). 

FALECKI Jan Krzysztof (t 1651 r.l 

Archipaodia. Cvrsus Scientiae Rałionalis. 
In Alma Academia Cracoviensi. Ex fun- 
datione, Perillustris olim & Admodnra 
Rńdi D.D. GabrielisWlady sławski Prne- 
positi Varsauien: Scholasticî Lancicië. 
Canonici Culmensis, (ŁcConfecta. Et pu- 
blicae trutinae. In peruetustae la^relt»- 
nianae Domus D.D. Theologorum Lfct. 
A nobili Studioso loanne Christoph- «ro 
Falecki Subiecta & proposita. Pra^si- 
dente Excellentiss. D. Alberto Dabrovv- 
wski, CoUega Minore. Cursus Wladis'a- 
uiani professore, Anno Domini, 1641. 
Martij 4. Cracoviae. In Officina Chri>t«v 
fori Schedelij, S. R. M. Typogr. w 4ce. 
14 k. nlb. 

Na odwr. tjt. herb Śreniawa, pod nim i 
w. faé.. podpinał loannes Casimims Kc 
ziebrodzki Philos: & I. V. Auditor; przy- 
pis prozą Stanisławowi hr. na Wiśniczu 
Lubomirskiema, Wdzie Krak. Scie Spis- 
kiemu, Zatorskiemu, Niepołom. i Dobczy- 
ceńskiemu ; dalej konkluzje 61osoficzne. Za 
rektoratu Stanisława Pudłowskiego, ob. pr. 
dra i prof., przełożonego u 6w. Mikołaja 
i protonot. Apost 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Zamoji*. 

— ob. Bytomski Joan. (Priniitiae 
1648) — Lang Jakób (Acrostirli.s 
1646) — Puzyna Stefan (1647) — Ka- 
domicz Baz. (Sacrae nuptiae 1648) — 
Walentynowicz Jakób. 

FALECKI Krzysztof Epicedivm in 
lugubre funus Illustrissimi Domini L> 
Andreae Comitis de Tenczyn Castellani 
Bełzensis etc. etc. Senatoris Regni Po- 
loniae dignissimi, Domini ac Patroni 
sui Colendissimi oificiosé con8crit>tum PALĘCKI. FALIBOGOWSKI. 166 a Christophoro Falecki AA. M. et Phil. 
D. Cracovine in officina Nicolai Lobii 
1613. w 4ce, ark. B4. 

Ad Gabzielen) palat. Lublin, et Joa. pocUlat. 
S. E. M. Capitaneum Plocens. Comités 
de Tenczyn. OsboI. 

— ob. LoaechiuB A. (Eudoxia 1607) 

— Opatovius Jac. (Epigrammata 1608) 

— Wizemberg Mikołaj (Magnificis, ge- 
nerosis 1611) — Żychowski Alex. (E- 
picharmaticon 1646). 

Falęcki Nepomucen ob. Sieczkow- 
ski Jędrzej Kanty (Vende pallium 1775). 

Falęcki Tomasz ob. Tarzymięski Je- 
rzy (Certamen Pultoviae 1616). 

Falęcki Wojciech ob. Chociszewski 

Stani.«łław (Kazanie naprymicyach 1 692). 

Falencki ob. Execution (1660). 

FALETUS Hieronymus. Orationes 
XII Hieronynji Faleti. I. In fanere Si- 
gismundi, Poloniae i^egis; II. Ad Equités 
Polonos in coronatione Augusti , Sigis- 
mundi filii, Poloniae regis. III. In fu- 
nere Hippolyti Estensis, cardinal!» Her- 
culis I. filii. IUI. In funere Alfonsi 
Ferrariensium ducis III. V. Ad Paiilum 
III Pontificem Max. cum Ferrariam 
venit. VI. Ad Julium III cum Pontifex 
Max. creatus ost. VII. Ad Franciscum 
Venerium, ducem Venetiarura. VIII. De 
ortu Christi. IX. De dignitate caeliba- 
tus. X. De matriraonii dignitate. XI. De 
laudibus dialecticae. XII. Cum insignia 
8ui doctoratns acciperet. (Winieta: w 
vp^îencu kotwica z wijącym się dokoła 
niej delfinem i napisem: Aldus). Vene- 
tiis MDLVIII (1558) fol. k. prócz tyt. 
97 i k. ni. 12. 

Przypisał autor Zygmuntowi Augustowi. Wy- 
danie piękne. Czartor. — Tow. Pozn. 

Faleus ob. Martinus Jan (1669). 
Falibóg Spytek Stanisław ob. Chle- 
bowski Waw. (Wizerun. Saurom. 1675) 

— Kmita (Akatergaston to jest utra- 
cenie 1622) — Małachowski Ad. Alb. 
(Deditio Marianopoli 1675). 

FALIBOGOWSKI Krzysztof F. Dis 

cvrs raarnotractwa y zbytkv Korony 
polskiey przez Krzysztopha Franciszka ; 
Kalibogowskiego. Epaminondas Athe- 
niensibus respondit. Non potest perire 
R. P. in qua pauperibus iustitia admi- nistratur, Tirrani puniuntur, pondus et 
mensura incibariis servetur. Et insuper 
omnia vbi est severa disciplina adole- 
scentum et exigua Auaritia senum; dru- 
kowano roku pańskiego 1625. bez m. 
druku, w 4ce, 8 kart (przedmowy i tyt.) 
Na odwr. str. tytułu herb Leliwa i pod nim 
10 wier. Przypisał autor Mikołajowi Pod- 
czaszemu i Staroście Rohatyńskiemu i Pro- 
kopowi Chorąiemu na Międziboiu Sie- 
niawskim, Urzędnikom Koronnym, prozą; 
poczem na dwóch kartach skreślony jest 
wierszem obraz syna marnotrawnego. Całjr 
dyskurs przeprowadzony w rozmowie au- 
tora z pewnym doktorem. Na karcie E^ 
opowiada, źe czas jakiś przebywał w nie- 
woli w Moskwie i wówczas zabawiał się 
pisaniem dzieł różnych i tak : Historye 
kościelne abo ewanfrelye, które kościół 
powszechny katolicki na niedziele jako 
i na święta wybranych pańskich w roku 
obchodzie zwykł, wierszem polskim ułożył 
i takowe pragnął wydać. W ciągu swego 
dzieła stawia rozliczne przykłady marno- 
trawstwa i zbytku w Polsce, jak one 
prędko zjadają pańskie fortuny i wraz 
z nimi nikną starożytne imiona rodów. 
Czartor. — Krasińs. — Ossol. 

— Toż:... w Jarosławiu, 1626. w 
4ce, 22 ark. Przedmowa datowana 
z Krakowa, do Mik. i Prok. Sieniaw- 
skich. 

Siarczyński (I. 122) wymienia wydanie Kra- 
kowskie z r. 160.3, toż i Świecki, co mylnem 
jest; Maciejowski, Pism. III. 710, podaje 
arkuszy 2. Juszyński zwie go Wojciechem. 

Ossol. 

— Nowina lwowska, którą sława 
prędkolotna rozgłasa (tak), o obwiesz- 
czeniv błogosławieństwa B. Mariey 
Magdaleny de Pacis, Panny zakonu 
Karmeli tańskiego Regularis Obsenian- 
tiae floren tskiey, Roku Pańskiego 1628. 
Bez w. m. (Lwów), w 4ce, k. nib. 4. 
str. 87. 

Na ostatniej stronie znajduje się rycina 
z napisem u dołu: Działo się dnia 10. 
Octobra Roku Urodzenia Panieńskiego. 
Dedykacya P. Enphrosinii z Hrabiów na 
Szkłowie etc. etc. Sieniawskiey Chorążynie 
Koronney. Prócz dedykacyj prozą, reszta 
jest wierszem. 

Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Samarytanka która rozmawia 
z Zbawicielem Panem, v studnie mia- 
sta Sychar przez Krzysztopha Falibo- 
gowskiego wydana, roku 1627, Sermo 
S. CLrisostomi: (tu 5 wierszy cytat). 166 PALUflBia. Czego w Zakonie chodzą. W Krako- 
wie, roku 1627. w 4ce, ark. B4 (kart 9). 

Ded. wierasem Annie Kostczance z Timbar- 
ku, Xieni klasztom Jaroalawskiego. 

Czartor. 

Wiszn, H. Ut. Vin. 53. IX. 387. — B«utk. 
H. lit. I. 368. II. 88. — Jutzyń. 80. - 
Świecki Hist. Pami%t. I. 38. (zowie go 
Chwalibogowski.) — Encyklop. Orgelb. 
Vni 6.S3. — Siarcz Obraz 1. 122. — Za- 
fus. Bibl. Poet. Pol. — Linde (na czele 
82ownika.) — Maciej. Piâmien. III. 710. 

FALIMIERZ Hieronim. O ziołach y 
o moczy gich. O Palenia wódek z ziol. 
O Oleykoch przyprawiania. O Rzeczach 
zamorzkich. O Zwierzętach, o Ptaczech, 
y o Ribach. O Kamienia drogim. O V- 
rinie, O Pulsie, Y o inych znamio- 
nach. O Rodzeniu dziatek. O Nauczę 
gwiazdecźney. O Stawiania baniek. Y 
o puszczaniu krwie. O Rządzeniu cza- 
su powietrza morowego. O Lekarsztwach 
doświadczonych na wiele niemoczy. 
O Nauczę Barwierzkiey. Cum gratia 
& Priuiiegio. (druk antykwa czerwony). 
W około arabeski z figarami, w tych 
arabeskach u dołu tarcza przez dwie 
figurki podtrzymywana, a na niej (mono- 
gram F. V.) (Kraków druk FI. Un- 
glera 15H4). w 4ce, k. 36. kart licz- 
bow. (listów) 166. 23. 42. 69. 119 
i k. 1 nlb. 

Na stronie odwrotnej herb Tyczyńskich: 
w czterech polach dwa orły dwngtowe i 
dwa topory, nad herbem dwa szyszaki, 
nad jednym topór, nad drugim orzeł dwu- 
głowy, a nad lierbem napis gocki : Ulu- 
stris spectabilis et Magnifici Domini Jo- 
annie a_Tcczyn_comitis, Palatini Podolie, 
Chehnen. Beizen. Krasnostawieûq; Capita- 
nei etc. Insignia. Przedmowa do Jana Ty- 
czyńskiego, Stephan Falimirz. Na str. od- 
wrotnej kończy się przedmowa z dat^ 1634 
(syg. fij). Tabula generalis de herbis syg. fiij 
fiiij i jeszcze 4 karty. Na całej str. od- 
wrotnej karty ostatniej drzeworyt przed- 
stawiający wnętrze apteki i trzech praco- 
wników. Na poprzedniej stronie herb m. 
Krakowa w wieńcu. Syg. f zaczyna sie 
regestr chorób po polsku, i zajmige dalej 
karty» syg. ^ij, Jiij. ^iuj i jeszcze 4 
kar. nie sygn.. dal^ sygn. tf. ffij. tt"j, 
tfiiij i 4 niesygnowane, dalej sygn. JJ, 
XPi* :fjiy, i jedn^ nie tygn., — dalej 
sygn. ♦ »ij, ny, »iiij i jedne niesygno 
wan%. — > Następuje karta niesygnowana, 
której str. gł. czysta, str. odwrotna przed- 
stawia w drzeworycie dwóch marców, PALIMIBR2. jeden trzyma sferę armilamą, drogi itń 
wsparty na lasce; u góiy znaki sodyaku 
Następuje przedmowa, na 2 kartach nic- 
liczbow. i niesygnow. Na jej końen c dołn 
po lewej orz^, po prawej herb Krakowi 
Następuje samo dzieło od sygn. A., i jui 
karty liczbo wane. List Ö7 dwa razy, dmgi 
raz zamiast 58. W jednym egzem, bibl 
Jag. listu 67 brak, za to 66 podwójoT, 
i w kolumn. I, wiersz 2 od góry, jwt wiel- 
kie C, gdy w egzempl. drugim Jagieli. 
i w OssoL jest jak należy doie F. Po 
karcie 116 jeszcze raz jest 115 i 116. 
Karty 181 i 1.S2 niema i nie są pot^z^ 
bne. Jakoż nie było ich, bo sygnatura nie 
zmylona, ponieważ po karcie Bg nastę- 
puje 8. List 138 oznaczony jest mylnk 
liczbą 134 ; na kar. 166 s. g. kończy ńę 
spis roślin; str. odwr. czysta. Sygn&taoij 
idą od A— y, każda po 8 kart — Kutę- 
puje Cz. II. O Wódkach ziol rozmagiticb 
y o moczi ich: a osobliwie o tich ktorid 
nawięczey Doctoro^e rsiwaią w rozmai* 
tioh niemoczaeh ludzkich. Poniżej dm- 
woryt przedstawiający kuchnię, do której 
jedna kobieta niesie zioła w koszach 1 
dwie gotują przy piecu. Na str. odwrotnej 
mającej oznaczenie : List 1 rozpoczyna się 
tekst — Zaczyna się tedy nowe liczbo- 
wanie od 1-0 listu i sygnatura nowa od 
A; zamiast k. 16 jest mylnie 12. Kazt& 
22 ma napis: .^ako oleyki sprawiać ku 
leczeniu ; pod tem drzeworyt ten sam, co 
na początku o wódkach. — Nastepnj« 
list 23 i 1 karta czysta. Na karcie na- 
stępnej rozpoczyna się: (Cześć III] Tu 
sie poczyna Wypis rzeczy zamorzskiecfa, 
y tez rozmagitego nasienia y inszich ne- 
czi ku lekarzstwam przisluszaiączich: które 
sie za Morzem rodzą y tu ▼ nas. Pod Urn 
drzeworyt wyobrażający morze, po którem 
pływają okręty; str. odwr. czysta. Rozpo- 
czyna się nowe sygnowanie od A i liczbo- 
wanie od listu 2; list 3 dwa razy; bre- 
kige liczb 8 i 9; jak i sygn. wskazuje. 
bo brak sygn. B i Bij, jednakże w tekście 
nic nie brakuje, zatem tylko mylnie dn- 
kowano; opuszczony list 32, ale nictekita 1 
nie brakuje. Ostatni list jest 42. m \ 
Füg. Następuje karta z napiaem : Poczyna | 
sie czwarty Rozdział o rzeczach żywych, ' 
Ku lekarzstwam sluząezych. Naprzód o 
zwierzętach, o Ptaczech, y o rybach ; poni- 
żej drzeworyt przedstawiający ryby w wo- 
dzie i na lądzie zwierzęta. Na str. odwr. 
zaczyna się tekst i liczbowanie, od Lista 
1 i nowe sygnowanie od A. — List >^ nie 
ma numeru. Na k 46 rerso zaczyna się 
o kamieniach drogich i idzie aż do listo 
59. — Następuje Częśó Y; w obwódce 
jak karta tytułowa, napis: Nanka O po- 
znawaniu Triny, to iest mocsn tak zdro- 
wego iako y chorego człowieka, l^a 
str. odwrotnej drzeworyt przedstawiający faLiMibrż. pAumuttz. W dwóch lekarzy (z nimbami do okolą gło- 
wy], udzielających porady kobiecie; pod 
tem 12 wienzy. Nowe liczbowanie i sy- 
gnowanie. Karta tytot nie sygn. : następna 
k. 2 ma syg. A., następnie idzie karta 
(list) 3, 4, 6 bez sygn., potem znowu 
List 5. sygn. B. i list 6. syg. Bij. poczem 
w porządku Ldsty 7. 8. 9. 10. 11. Potem 
nowy tytoZ: Nauka o pulsie. Tho iest zna- 
miona poznacz Serdeczney zyfy tupania 
a ruchania zdrowego, albo niezdrowego 
człowieka. Poniżej drzeworyt przedstawia 
lekarza trzymającego rękę chorego siedzą- 
cego we fotelu i trzy osoby stojące. Ar^ 
kuszy sygnatura i liczbowanie idzie nie- 
przerwanie. Karta tytułowa niema nume- 
ru ; następna oznaczona : Fo 13. Tej karty 
strona pierwsza ma rycinę : chory na loin, 
niewiasta karmi go łyżką a dwaj męż- 
czyźni, z których jeden lekarz, stoją. Fo- 
lium \i na odwrocie ma tytuł : Poczyna sie 
tractât O rodzeniu człowieczym, iako a 
kthoremi obyczaymi płód z żywota matek 
awogich wychodzi na świat. Drzeworyt 
poniżej przedstawia babiniec, kobietę ro- 
dzącą na krzeńle trzymają dwie niewiasty 
a akuszerka siedzi przed nią. Następująca 
karta syg. Ciij powinna mieć liczbowa- 
nie Fo 16, ale go niema; dalej następuje 
Ijist 16 i t. d. (list 30 mylnie ma liczbę 
31) aż do listu 45, który ma drzeworyt^ 
jaki następuje po regestrze przed przed- 
mową (sygn. * vi, verso) przedstawia Astro- 
nomów. Na str. odwr. listu 4Ô nadpis ; O 
przyrodzeniu A sposobu dwanaście mie- 
aiączow, Â o sprawie ludzkiey: tych to 
czasów. Styczeń napierwiej. Idzie dalej 
liczbowanie od listu 46 (karty 61, 52 nie 
mają numeru.) Na odwrocie listu 66: Tu sie 
poczyna Tractat, To iest nauka puszczania 
krwie. A zwłaszcza która żyła naprzeciw 
ktorey niemoczy iest yzyteczna. Poniżej 
drzeworyt przedstawiający puszczanie 
krwi: pięć osób . Dalej list 57 i t. d. List 
74 z napisem: Lekarzstwa doświadczo- 
ne: naprzeciw rozmagitem niemoczam. 
Poniżej powtórzony drzeworyt, przedstawia- 
jący człowieka leżącego; kobieta podaje le- 
karstwo, u głów łóżka stoją dwie osoby. 
Ten list niema numeru. Na lińcie 96, str. 
odwr., napis: Nauka Harwierzka; pod tem 
drzeworyt, przedstawiający dwóch balwie 
Tzy i chorego siedzącego; dalej list 96 aż 
do 119. Na str. odwrotnej tego listu o- 
statniego liczbowanego pod końcem tekstu, 
herb Tęczyńskiego. Na tej karcie jest: Za- 
leczenie. Florian Ynglerius Wysocze za- 
cznym Korony Polskiey obywatelom. Tu 
mówi : Iż ten iezyk wasz, tak sławny, 
tak dawny,.... Ktori Alexander Wielki.... 
iest osławił Ktori Jeronim 8. pismem swym 
w kościele krzescijańskim oslachcił.... Od 
pierwego kościoła krzeacijańskiego, telko 
tym tho Slowieńfkim ięzykiem Msza bywa dopuszczona,: w niedbałosć ludzką przy- 
szedł, a snadz przez obezy naród mało 
w nie upadek. Dalej mówi, że Erazm 
Roterdamczyk wychwala nasz język, że 
Juwenalis nad ludzi Atbenskie, Sarmatas: 
przekłada. Ale ponieważ iako ten tho 
świat widzimy: mienić sie musi. Tako y 
pod czasem zaczną rzecz gdy w pospoli- 
tość przidzie : wniedbałosć przi chodzi y ku 
wzgardzę. — Żeby więc przeciwdziałać 
objawiającemu się lekceważeniu języka 
polskiego :.... nie thak pożysku swego szu- 
kaiącz iako tego wielmi lutuiącz. Praczem 
sie tey naprzód y przed innemi podiąl. 
Zem Kxiegi Polskie, nigdy nie bywałemi 
buksztaby : drukował, Potym inni ze mnie 
przykład brali. luż teraz to pismo na 
wsze strony rosszerziło sie, y szerzić sie 
będzie. ledno wy mili Połączy, iakom 
wysszey namienił, obacżywszy sie: rozmi- 
łuyoie sie ięzyka swego. Ten niech przód- 
kuie, ten niech dziedziczy (Bociem muszę 
prawdę powiedzieć, przez obczy ięzyk pod- 
cżasem w obcze ręczę państwa zachodzi- 
ły) Iżęby ta ma pracza daremna nie była. 
To iest żeby sie thym więŁsza sława ięzy- 
kowi temu : za tym początkiem popłodziła. 
A łaska wasza za praczami moiemi przeciw 
mnie w waszych sie serczach pomnożyła. 

W zakończeniu wiersz : Ku czytelnikowi ; 
podpisał: H. S. 8. (Hieron. Spiczyński ?). 
W wierszu tym mówi o Unglerze , aby 
oglądano misterne prasy które on spra- 
wił temi czasy. Na karcie ostatniej nie- 
liczbowanej (120) w wieńcu laurowym i dę- 
bowym na tarczy monogram F. Y., a pod 
tem : Florian vnglerius z wielką pilnością 
Imprimował. Wwigiliją świąteczną szczęśli- 
wie dokonał. Lata od narodzenia Bożego. 
1534. 

Jestto przerobienie łacińskiego dzieła: Or- 
tus Sanitatis. Maryan Galii, który po- 
siadał Falimierza, pisał do mnie w roku 
1879: „Jedno co mnie zastanawia, to prze- 
konanie, że Falimierz kopiował Mathiola, 
W to niechce mi się wierzyć, choĆ sam 
autor w przedmowie na nim się opiera. 
Wszakże jeżeli kopiował, to bardzo źle, 
prędzej naśladował Fuchsa, z którego 
dzieła zdaje się wziął drzeworyty, bo 
w Mathiolu nierównie są lepsze*'. 

Sądziłbym, że drzeworyty są polskie orygi- 
nalne; przynajmniej na rycinie, przedsta- 
wiającej aptekę (na wstępie, karta f vi^ 
verso), jako zdoby szafy aptecznej, są 
wyrysowane herby polskie, jak : Odrowąż, 
Abdank, Prawdzie i Śreniawa. 

Wierzbows. 1. 86. 

Akad. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 

Warszaw. Uniw. 
— ob. Maier (1537). 

Chodynicki 141. — Lelew. ks. Bibl. 1 171. — 
Bentk. U. lit. II 391. ~ Janociana, ni 
123. — Arnold. De monnm. hist. natur. i6ä Faliszewski FALKOWSKI. 26 — 32. — Maciej. Piém. pola. Dodat 
328—332. — Wizerun. i roztra. 1889. T. 
4f7. 8. 140 3. — Gąsiorów. Hist. med. 
I 228. — Encykl. Orgelb. VIII 633 — 4 
— Kostafiński. Porównanie zielników 
1888. t. 10 — 16, tegoż Literat, botan. 
1888. 8. 15-20. 

Faliszewski Krzysztof ob. Florus 
Juliusz L. (Traktat albo rozmowa 1646, 
1790) — Livius (1649) — Lessius Le- 
on (Hygiasticou to jest sposób zdrowia) 
Encykl. Org. ViU 634. — Siarcz. Obr. 1. 
122. — Bentk. H. lit. 11 788. 

FALK Christ. Conrad. Exercitatio 
PLilologica De Amictu Johannis Bapti- 
stae, Ad Matth. III. 4 et Marci I. 6. 
Quam Auxiliante Divini Numinis Gra- 
tia^ Consentiente Amplissimo Philoso- 
phoram Ordine, In Illustri Albertina. 
Publice ventilationi objicit Praeses M. 
Paulus Rabe Graec. Ling. Brof. Publ. 
Ordin. Respondente Christophoro Con- 
rado Falk Reg. Pruss. In Auditorio Ma- 
jori Horis consuetis, Anno M.DCXCIII. 
Die — Mart. Editio Secunda. (1693). Re- 
giomonti Ex Typographia Reusneriana. 
w 4ce, Str. 38. Wrocław. 

- ob. Falck. 

FALKENBERG (Falkeburg, Falcken- 
berg) Jakób Milichius. In regium et 
magnificum serenissimi potentissimique 
Poloniae regis Henrici, filii et fratris 
regum Franciae, Andium ducis, in ur- 
bem Lutetiam Parisiorum ingressum 
carniina gratulatoria , Authore Jacobo 
a Falkenberg, dieto Milichio, Branden- 
burgo, Jurisconsulto, regio Franciae 
alumno. Parisiis ex officina Fcderici 
Morelli typographi regii. Cum privilegio 
regis. 1573. w Rce, s. 16. 

— De Polonia in fortissimi magna- 
minique herois, christianissimi Franco- 
rum regis Caroli IX, e serenissimorum 
principum Valesiorum familia illustris- 
sima regiaque fratris, dom. Henrici 
eius nominis seeundi Polonorum regis 
potentissimi commendationem, Francia- 
dum laudem et honorem , elegiae ali- 
quot, tribus distinctae actibus, quorum 
primus conti net Valesiadum encomia, 
Poloniae situm ducatumque eiusdem 
vota et suffragia, electionem atque ele- 
cti responsionem, Secundus^ itinerarium, electi ingressum et regum Poloniae o- 
mnium enumerationem historicara. Ter- 
tius gratulationes, aliaque summae feli- 
citatis ominą, regis pii officia et labo- 
res, arma, socia atque foedera. Autore 
regio Franciae alumno, quondam aulico 
caesareo et regineae deductioni in Frau- 
ciam adiuncto. Jacobo a Falckenburg, 
Mil. Brennipolitano, Germano, Juriscon- 
sulto. Lutetiae Parisiorum ex Officina 
Federici Morelli. typographi regii. Cum 
privilegio regis M.D.LXXIIL (1573). 
w 8ce, sir. 43 i k. 2 z herbami (wiersz). 
Wi8zn H. lit. VII 547, Vin 83. 

Czartor. — OsboL 

Falkenhaynische Vermählung ob. 
Becker Samuel (1707). 

FalkenhaynÓW (z) Józefa Rechen- 
berg ob. Rechenberg. 

Falkiewlczówna Anna ob. Grochow- 
ski Stanislaw (Nagrobna pamiątka 
1604). 

Falkierzambowie ob. Chomińscy 
(Sprawa 1790). 

Falkowski Irenaus. Christiano-ortho- 
doxae dogmatico - polemicae theologiae 
«ompendium ob. Prokopowicz Theoph. 

Falkowski Jan ob. Actus (1785). 

FALKOWSKI Jerzy. Zbrodnia Uro- 
dzonego Nimierzyca (tak) Taiemnicy 
Ciała i Krwie Chrystusowcy naybez- 
bożnieyszego gwałciciela Przewodem 
Prawnym w Konsystorzu Polskim Łuc- 
kim i w Sadach Grodzkich Łuckich 
Odkryta. (Na drugiej karcie, drugi ty- 
tuł) Zbrodnia urodzonego Henryka Nie- 
mierzyca Taiemnicy... gwałciciela. Prze- 
konaniem Tegoż nay przód w Konsystorzu 
Polskim Łacińskim poty m w Sadach 
Grodzkich Łuckich. Odkryta Dla prze- 
stępuiących granice Religii Katolickiéy 
hamulcu, z Duchownemi Prawami, i Ko- 
rony Polskiey Mieszkańców ustawami. 
Stosowne Wyroki ukarania, w Obydwóch 
Juryzdykicyach (tak) Powszechności O- 
głaszaieca w Całym zaś przewodzie pra- 
wnym przez W. Jérzejio Fałkowskiego 
Skarbnika Łuckiego dla wiadomości C3&y- 
tniacym porządnie Zebrana 1 dla wstrzy- 
mania w rozwiozłości Czcicieiów i po- 
mnoźycielów Sekt od Kościoła Katolic- PALL£R. FAMA. ie9 kiego wyklętych Day Boże dla popra- 
wy następney, w nieprawosciach obłą- 
kanych do Druku Roku 1786. podana 
Za dozwoleniem Zwierzchności w Lu- 
blinie w Drukami J. K. M. XX. Try- 
nitarów. w 8ce, 72 str. 

Jocher 9873. Akad. — Jagieł. — OsboI 

— Toż:... Tytuł ten sam do wyra- 
zów: do druku r. 1786 za dozwoleniem 
Zwierzchności podana, w 8ce, 63 str. 
Wanz. Uniw. — Zielińsk. 
D«kret Konsystorza Łuckiego na Niemie- 
Tzjca datowanj H 7. bris r. 178Ô. Wina 
Niemierzjca była, ie w kościele krupec- 
kim d. 23 Marca r. 1785 nie na czas Sa- 
krament Ciała i Krwi Fańskiej przjjąw- 
szj. po odejściu od ołtarza do książki ho- 
■tj9 z ust wyrzuci! i drugim pokazywał. 
Delatorem byl sam Falkowski. Dekret 
8ądu Grodzkiego Łuckiego, skazujący win- 
nego na infamię, aapadZ 6 Lutego r. 1786. 

FALLER Jerzy. Breriarii Romani ex 
Décrète SS. Concilij Tridentini, Urba- 
ni VIII. Auctoritate recogniti Index 
Âlphabeticus. Concionatoribus, Missio- 
narijs, virisque Apostolicis utilis et ne- 
cessarius collectus à M. Georgio Faller 
S. Theol: Licentiato et Canonico Col- 
mariae, nunc cum Additamentis quibus- 
dam reimpresBus. Cum permissu supe- 
rioram. Varsaviae Typis Collegij Regij 
Societatłs Jesu 1727. w 8ce, str. 244. 
Jocher 6492. Wileńs. 

Falliszowski ob. Potocki Paweł 
(Opera omnia 1747). 

Fallitin (Die verschmitzte). Ein Lust- 
spiel aus dem Polnischen übersetzt 
Thorn 1744. 
Katal. Lissnera. 

Oryginał polski nie znany, bo w owym cza- 
sie nie byto daiel scenicznych polskich. 

Fallopius Gabriel ob. Guilandini 
(1658) — Zamojski Jan (Oratio 1662). 

Falsa (De) relîgione ob. Kromer M. 
(1539). ^ 

Falsitas narrationis de electione ob. 
Eqnes polonus (1733). 

Fałsz pokazany ob. Conti (1697). 

Fałsze y bluźnierstwa naprzeciwko 
Pism S. herezyarchy y kacermistrza 
D. K. ob. Kalaj Daniel. 

Fałsze alchemickie ob. Poklatecki 
Stanisław (1595). Fałszywe zwierzenia ob. Marivaux. 

Fama (Polnische), welche sowohl den 
gegenwärtigen Zustand in Pohlen, und 
was darinnen merckwürdiges vorfallet, 
auswärtigen Ländern von Zeit zu Zeit 
zuverlässig bekandt machet, als auch 
von dem, was aus andern Reichen Poh- 
len betreffendt, berichtet wird, aufrich- 
tige Nachricht giebet, nebst einem Ad- 
ditament derer meisten neueren in Pu- 
blicum ergangenen, aus ihren Origina- 
lien, oder authentischen Copien, in ein 
verständliches Deutsch unverfälscht 
übersetzen Documentorum, dem Publice 
und des Lesers Curiosität zum Besten. 
Cum privilégie. Warschau. 1733. w4ce, 

K^ows. 
Fama. Pulvere. De Sacro. Divi. Con- 
surgite. ManesI Sanguis. Adest. Vester. 
Qui vitam. Fandit. In Oranes. Anony- 
mus. Sława. Z świętych popiołów Ziem- 
scy Bogowie? Powstaycie żywo! Wi- 
dząc w Krakowie Króla Stanisława Au- 
gusta. Oto krew Wasza! w Nim Wy 
żyiecie! W Nim cnoty Wasze słyną nâ 
świecie. Tak! Król Ten otwiera Nam 
usta. 1787. z drukarni Ignacego Grebla 
Typogr: i Bibliop: J. K. Mci. (Na od- 
wrocie tytułu :) Ducum. Regum. Poloniae. 
Imagines. Vivae. (Na k. 2giej:) Xiazat. 
Krolow. Polskich. Obrazy. Żywe. w 4ce, 
k. nlb. 41. 

Na kaidej stronie, kaidemu z osobna kró- 
lowi polskiemu wspomnienie poświęcone 
po polsku i osobno po łacinie (stylem na 
kamiennym). Zaczyna od Mieczysława I. 
kończy na Stan. Auguście. 
Akad. — Czarter. — Jagiell. — Ossol. — 

Przeźdz. 

— ob. Bender (die blutige 1711) — 
Bieżanowski S. J. (Viseraberg 1661) — 
Bystrzonowski Woje. (polska 1739) — 
Castelli D. (Theatrura 1666) — Cze- 
chowicz (Żelechowski 1656) — Eichorn 
J. (Victoriae 1683) — Fidetowicz M. 
(Vocalis 1700) — Jan Nepomucen (In 
J. Nep. vocalis 1728) — Kamkowski 
S. (posthuma 1572) — Livonia (novae 
guber. 1583) — Miączyński Ant. (Vo- 
calis avitae tubae 1726) — Paszkie- 
wicz J. R. (S. Woyna 1649) — Piazza 
(reale Vlad. IV. 1647) — Podkostelski 
S. (Dönhoff 1648) — Racki M. (Star- 170 FAMES. nigel 1647) — Rudomîcz Baz. (Hadzie- 
wicz 1655) — Ruskiewicz S. (A. Czer- 
nicz 1649) — Sarnowie A. (Secchinio 
1637) — Sebastianus Episc. Vratisl. 
(posthnma 1665) — Wiedeń, (veridica 
1683) — Zebrzydowski J. B. (rediviva 
1689) — Żychowski A. (J. B. Zamoj- 
ski 1650). 

Famés (Sacra) inter profanas dapes 
a divis luartyribus Joanne, Antonio et 
Eustachio usque ad consummationem 
vitae tolerata, ad triduani Camispriyij 
mensas Carnivorae ingluviei in scenico 
apparatu opposita ab Illiistrissima; Per- 
illastri ac Magnifica oratoria javentute 
academiaeVilnensis Soc. Jesu Anno Do- 
mini 1732. fol. k. 2. 

Notuje Kraszewski jako wydawcę (?) P. Obrą- 
palskiego. — Kraszewski Wilno IV. 249. 
oraz Wizer. i roztrząsania. 

Famianus Strada ob. Strada F. 

Familia podźwigniona. Przypowieść 
niemiecka. (1784). w See. 

Gaz. Warsz. 1784. (oena 1 zlotf). 

Familia święta Jezusa ob. Swirski 
Eazim. Tomasz (Święta Familia Jezusa 
1749). 

Familiae monumentum ob. Zamell 
F, (1645). 

Familien ob. Reichs-Herold (poln. 
und Sachs. 1727). 

Famillarium ob. Masenlus Jac. (ar- 
gutiarum 1660) — Erazm Roterodam- 
czyk (coUoquiorum 1519). 

Fanias ob. Para du Phanias (Po- 
czątki filoz. 1789). 

Fanni ob. Załuszczyń8kaZofia(1784). 

Fantazia Duchowna, o nieużytosci 
śmierci, a próżności życia ludzkiego, 
w 4ce. 

Wiersz treści pobożnej. 

FANTINI Albert. Formalitatessecun- 
dum viam Scoti Fratris Alberti Fan- 
tini Bononiensis, Itali minoristC; nec 
non et destructio vniversalium realium 
contra reales, ut opposita juxta sepo- 
sita magis elucescant. (Na końcu:) Im- 
pressum Cracouię per me Florianum 
Unglerium. w 4ce, kart 16. 

Przypis : Reyer. Dno Johanni a Łasco legato 
Regis Sigismundi ad lieonem X. FARB. Wiszn. H. lit IX. 4Ö9. str. — Wierzb. IŁ 
1933. Czapski. — KómiL 

— Introductio in doctrinam docto- 
ris subtilis modos. distinctionum et iden- 
titatum alios quoque termines obscuriores 
ejusdem doctrinae declarans, antiqno- 
ram scotisantium dicta solvens ratio- 
nibus quorundam recentiorum qoibas 
impugnantur solutis in gymnasio Cra- 
coviensi congesta. Per Florianum Un- 
glerium Cracovie impressum 1515. w4ce, 
10 kart. 

Tjtal ten zamieszczony jest na piątej kar- 
cie dzieła: Introdactio in terminorom co- 
gnitionem. Na ostatniej karcie rycina S. 
Floryana, a pod nią: in die Benedicti 1Ô15. 

Jankowski Krótki rys logiki Krak. 1822. str. 
181. — Encyki. Orgelbr. I. 334. — Ciampi 
Bibl. Grit. 1. 106. 

— Toż:... Cracoviae per Hierony- 
mum Vietorem. (Datow. 23. kal. Noy. 
1619.). w 4ce, ark. Bi. 

Bentk. Hist. lit. U. 17. 

— Introductio in terminorfl cognitio- 
nê Fratris Alberti Fantini bononien mi- 
norité côuêtualis. (Dołem :) Per me Flo- 
rianü Cracouię impressum. Bez w. r. 
w 4ce, 163 kart. 

Karty wprawdzie są liczbowano, ale liczbo- | 
wanie jest przerywane i tylko do karty i 
163 się ciągnie. Druk gocld. | 

Na tytule tei same ozdoby dmkarskie, któ- 
re są na wydanin Sallustiusza, n Jana 
Hallera, z 1517 roku. Nadto w górze tytołn 
w tarczy popiersie dwugłowego Janosa 
z koroną na gtowie, z pod niem wielkiemi 
literami napis: A tergo. Za£ pod napisem 
róża. — Pomieszczone ta : Libri posteriorum 
Aristotelis, 8 oraz : libri Topicomm Aristo- 
telis. — Cztery pierwsze karty Introdac- 
tio tworzą także osobną caZośó, i ta jako 
taka, jest w Bibl. Jagiellońskiej. 
Jocber 96. OssdL 

FANTUCCI Giacomo. Lettera a Fran- 
cesco Marino Caracciolo, in cui dà rag- 
guaglio delia forma cbe si tiene nella 
elezione del Re di Polonia, scritta d& 
Madrid 27 Novembre 1663. 

Mieéci się w zbiorze: Le lottere memorabîli 
delPAb. Micbele Giatiniani in Borna l^sui. 
1662. w 12ce. 
Ciampi BibL I. 106. 
Fara ob. Podpłomyk (1654). 
FaragowskI Józef ob. Horolo^um 
Marianum. 

Farb przywitanie ob. Damascea Jan 
(1639). PARCH&R. PARNOWIÜS2. 171 (Farcher Robert). Fatum albo niebie- 
ski wyrok na ziemi objawiony y wier- 
szem przy akcie weselnym Roberta Far- 
chera przedniego kupca królewieckiego 
z Anną Tomsenó wną córka Burmistrza na 
Lesznie pod Warszawą, wyrażony y 
podany przez Ichniościów szczerochęt- 
nego przyjaciela. Leszno, 1690. folio, 
kart 2. (Druk gocki). 

Krasińfl. 

FARENSBACH Jerzy Wo jew. Inflant. 
(t 1604) i Mikołaj ab Unger. Histo- 
ria und Beschreibung der polnischen 
Belagerung von Danzig nebst der Ni- 
derlage der Polen von der Weichsel- 
mündel. Bez r, (około 1577.). 

Wiersz obelżywy. 

— ob. Bielski Joach. — Hermann 
D. (Życie 1599) — Hilchen Daw. (Trost- 
brieflF 1599. Vita 1609). 

Encykl, Org. VIII. 665—8. — Siarc«. Obraz 
1. 123. — Niemcew. Panow. Zjg. III. I. 
400-3. 4^-8. 454-6. 469. — Wiezn. 
H. Ut VIII. 64. — Swiçcki Hist. pam. 
I. 61. 812. 

(Farensbach Wolmar). Gaudium li- 
vonicum in nuptias Volmarii Farens- 
bach et Christinae Chodkiewicciae. Wil- 
nae apud Joannem ELarcanum 1610. 
w 4ce. Uniw. Iwows. 

Fareti ob. Castiglione (Honestus ho- 
mo 1643). 

Fariat Benedetto ob. Rubeis (1702). 

FARKAS Andres. Chronica de in 
troductione Scytharum in Ungariam et 
Jadeorum de Aegypto. Cracoviae 
ilDXXXVm. (1538). w 8ce, 8 ark. 

Horanyi illex. Memoria hangar. 1775. I. 
662. — Szabó K. Régi Magyar Könyrtar. 
8tr. 6. 

Farknarówna Małgorzata ob. Won- 
szel Andrzej (Ukontentowanie 1698). 

FarkOCZ StephanuS ob. Paszkow- 
ski Marcin (Dzieje tureckie 1618). 

Farmazon demaskowany ob. Wol- 
son Tom. (1757). 

Farmazony ob. Massonia — Wolne- 
Mularstwo. 

Farnabius ob. Persius Aulius Flaccus 
(1751). 

Farnezyusz Alexander ob. Bnmus 
Augustinus — Scultetus Alexander 
(Clironographia 15i5). FARNOWiUSZ (Fernesius. Pharno- 
Vius) Stanisław Arianin. O znàiomo- 
sei i wiznàniu Boga zawżdi iednego, 
stworziéielà wssistkich rzecźi : i iedinego 
Sina iego, przes którego wssistkie sa rze- 
cźi: i iednego Ducha Bożego, przes które- 
go wołaia nawróceni, Oicże : Nauki wiel- 
ka, Święta, i prawdziwa, ze wssistkie- 
go i samego pisma S. dziwnie zebrana, 
i s stosow&na. Wktorei wssistkie prze- 
ciwników łapacżki, wikręti, i przimioti 
znacznie sa witknione, i mocnie zbo- 
rzone. Przes Stanisława Farnouiusà, 
sługę Zboru w Panu Christusie oczi- 
écionego, à słowem prawdi poświęco- 
nego. Matthaei 17. 2. Petri 1. Ten iest 
moi Sin mili, przes którego ia ubłag&ni 
iestem, tego słuchaicie. Roku ot przi- 
âëia nà äwiat Sina Bożego 1.5.7.3. Dnii 
1. Sticżnia. Bez wyr. m. dr. w 4ce, k. 
204. i rej. 

Strona odwrotna karty tytułowej czysta. — 
Dedyk:Nancżćiw8semn, i naslichotnieisse- 
mn miedzi WBsitkiemi Narodowi Polskiema, 
znaiomości Bo^â iednego, i iedinego Sina 
iego, kn iiwota wiecznemu, Stanisław Far- 
nouius nprzeimie iiczi. kart nieliezbowa- 
nych 7. — Całego texta karty po jednej 
stronie liczbowano. List 1—184. Ńa tym 
liście na odwrotnej stronie kończy się sam 
tezt.— Na czterech następnych t. j. 185 (184 
przez omyZkę) — 188 jest : Samma Christian- 
skiei znaiomości i wiznania o iednem 
Boga prawdziwem Oien p4n£ nśssego, i 
Oiou nassem przezeń, ku wiecznemu ii- 
wota. kart dwie. Na drugich dwóch kar- 
tach: Summa... o iedinem Sinu Boga. — 
Na następnych dwóch (k. 193) Summa... 
o Duchu S. Formuły modlitw dwie i do 
Boga k. 197. Do Syna Bożego k. 201. 
Stworzycielu wszystkich rzeczy Boże Oy- 
cze. Chwała Bogn naywyiszemu. — W tekś- 
cie od początku (list 8) zbija naukę o 
Troycy S. nazywaiąc ją fałszem Anty- 
chrystowym. Całe dzieło zbija ten dogmat, 
uznając tylko Boga Ojca. Ob. Petryoy 
Jan (1709). 
Maciej. Pism. HI. 225. — Bock Hist. An- 
titrin. (^opis dokładny). — Wierzbows. III. 
2576. Czamec. Ossol. 

— Książka do Dabożeństwa (Socy- 
niańska). 

Wydana nakładem wdowy Zabawskiej z Far- 
nowiuszów. 

— Okazanie sfałszowania i wyznanie 
prawdziwey nauki .... 1673. 

Jocher 3358. 172 PARRAGO. PASClCqLUS. Sandius powątpiewa o antontwie tej ktiąiki. 
Będzie to moie toś samo oo : O znaiomo6ci 
Boga. 

— Nauka prawdziwa o karności 
christiańskiey, w zborze Sina Bożego 
prawdziwym, według samego i wszyst- 
kiego przymierza nowego. Zebrana i 
zastosowana porządnie przez Stanisława 
Farnowiusza sługę zboru christiańskie- 
go. Mówi sin Boży. Matth. VII. 24. 
Kto słucha tych słów moich etc. któ- 
rego upadek był wielki. Roku ot przi- 
scia na świat sina Bożego 1573. w 4ce. 

— Libri contra pacificationem Lu- 
siaviensem, Stanisiao Szafranecio Castel- 
lano Sandomiriensi inscripti. 

Na to pismo odpisał Marcin Caechowicz p. 
t. RespoDs na script itd. 

— Zwierciadło jedności. Kazanie Jana Pe- 
trieiusa miane, lecz nie drukowane, zbi- 
jał Farnovius odpowiedzią drukowaną 
w 10 lat potem to jest w r. 1607. 

Jocher II. 675. 

— ob. Czechowicz Marcin (Respons 
1B81) — Ostrowski Stan. (De triniUte 
1691). 

Siarcz Obraz. I. 124. — Sandins Bibl. an- 
titrin. 52. 3. — Bock. Histor. Antitrin. I. 
8.S4-.840. — Wiszn. Hist lit. IX. 62. — 
Encykl. Orpelb. VOI. 678-9. 

Farrago ob. Cervus Tucholiensls 
(actionum 1531— 1546, juris civ. 1607) 
— Westphalus Joach. (opinionum 1552). 

Fàrsalia ob. Lukan (1690) — Pe- 
troniusz (1772). 

FARUCHOWICZ Alojzy. Census ex 
Summa Doctoris Angelici exemptus... 
enumeratus in publica disputatione per 
Aloysium Faruchowicz ord. S. Pauli. 
Sub. Praesidentia Remigii Scisłowski 
Sacrae Theologiae Doctoris an no Qvo 
Dei FILIVS CensVm persoLVIt pro 
offensa nostra. Cracoviac Typis Jacobi 
Matyaszkiewicz (r. 1721). 

Warsz. Uniw. 

Farurey Johann ob. Woynar Mar- 
tinus (Ëpithalamium 1612). 

Farurej Mikołaj (Far v Rey) ob. 
Firlej Henricus Leopardus (1633). 

Faryemin ob. Sobie rad (1782). 

(Faryna). Duchowna szczęścia fa- 
ryna. Poznań, druk Coli. S. Jesu (około 
1739). folio. 

Cena wspótczeanie 6 groszy. Faryzeusze ob. Tumowski Szymon 
(Kazanie 1582). 

Fasces ob. Abrek A. (nuptiales 
1639) — Bieżanowski J. S. (in fanere 
1679) — KorycińskiFr. (mortis 1696W 
Ossoliński (honoris) — Sikorski Mar. 
(Franciae, floribus 1767) — Tarło (Pa- 
latini 1736) — Toński Joannes (Laur. 
Śmieszkowie 1644). 

Faschinetti Gaspar ob.FatowiczKi- 
colaus (1639). 

Fascia seu arctissimum humanae 
▼oluntatis cum divina yinculum omni- 
bus Christi fidelibus ad veram animi 
quietem .... pemecessarium. Vilnae A. 
D. 1691. w 12ce, kart 4 oraz 141 atr. 

Przypis Drakami: Janowi Stanisławowi 
Sb^skiema Biskupowi Warmińskiema. 

Jocher 4137. Krasiński. — Wileńs. 

— ob. Bieżanowski J. S. (lachry- 
marura 1658. Gembicianae 1653) — 
Cynerski J. (sive quaestio 1650. Poe- 
nitentium 1653) — Dziedzic Jan (A. 
Gembicki 1654) — Gembicki W. (Vlad. 
IV. 1635) — Gembicki J. (gryphis 
1683) — Kwiatkiewicz (Virtutis 1683] 
— Malachovscîana (1676) — Musialo- 
wicz K. (J. Małachowski 1699) — Nu- 
ceryn Al. (conclusionum 1651) — Par- 
czewski K. (décora 1650) — Polesz- 
kowicz J. (Czarnkowski 1689) — Ru- 
doraicz B. (Leżeński 1659) — Shaski 
J. S. (virtutum 1639) — Skotnicki T. 
(Małachowsciorum 1679) — Tennberski 
St. (P. Gembicki 1657) — Thamnitins 
R. (Sereniss. filium 1652). 

Fasciculus Appendix Tariarum pre- 
cum orationibus iaculatoriis. kart 24. 
Przylęcki. 

— Chorodiarvra. Neue Liebliche 
und Zierliche, Polnischer vnd Teut- 
scher art, Tftntze vnd Galliarden, mit 
vnd ohne Texten, zu 4. und 6. Stim- 
men , beydes Vocaliter vnd Instrumen- 
taliter wol zu Musiciren. Jetzt neu- 
lich 5 der Musica Liebhabern vnd freu- 
digen Jugend zur ergötzung in öffent- 
lichen Druck verfertiget Durch Christo- 
phorum Demantium Musicum. [Tenor]. 
Gedruckt zu Nürnberg, durch Baltha- 
sar ScharflF, in Verlegung David Kauff- 
mans. MDCXIII. (1613). w 4ce. FASCICULUS. PASCINUS. 173 ObAJmqje lO tańców i 10. Galliardóff % te- 
kstem, ! tyl ei bez teksta. Dedykacja : Hr. Tschir- 
baus8y Freyherrn anf Polckox^hayii. 

Wrocław, mlejs. 

— eon exécration Is B. Mariae Vir^- 
nisfliibtitnlolTnniacnlatae eiusdem Con- 
eeptionis et felicissinii ex hac vita Tran- 
situs. Varsaviae in Ecclesia Patmm 
Soc. Jesu erecta. Editio tertîa Georg: 
Forsten Anno 1662. w 12ce, str. 446 
i k. 4. ObsoI. — Uiiiw. Iwows. 

— con^ejrationis b. Mariae Vir^'- 
DÎS, recenter auctus snb titulo îmma- 
cnlatae einsciem conceptîonis... Varsa- 
viae 1688. w 12ce. Wileńs. 

— devotionis ad Salvatorem mnndi 
sub atiflpiciis D. Adami Comitis de Tę- 
czyn Tarło. Varsaviae 1786. w 8ce. 

— meditationnm vitae pnr^ativae 
ad nsnm praecipue sacerdotnm. Vilnae 
1649. w 12ce. Wîleni. 

— melliflnamm variarum precatio- 
num, ex variis probatîs Authoribns 
cellectns .... In nsnm piomni Catho- 

Hcomm .... Superiorum permissn 

Cuni frratia et privîle^o S. R. M. 
Orao. In oflicina Cristopłiori Schedelii 
S. R. M. TypogT. An. 1649. 

Tego tytnla książka do naboieńfltwA istnieje 
wydana Coloniae 1619 i 1690 r.. s do- 
datkiem na tytnie: ez operibns Lndoriei 
Biosu Abb , eoncmnatas opera D. TU- 
manni Bredenbacbii. 

Jocher 6619. 

— myrrhaens variarum orationum 
et exereitationnm spiritnalium ex pro- 
batis authoribns collectns in gn*atiam 
et ntilitatem Fratrum Ord. Praedica- 
torum nec non aliomm Cbristi fidelinm 
vitae spiritualis onltomm. Editio I... 
r. 16... 

— Toż: Editio II r. 16.. 

— Toź : Editio ITI r. 1634. 

— To*:.. IV to reimpressns per Am- 
brosinm Grzybowski Ord. Praed. Craco- 
viael674. w'8ce, kart 3 fded), k. 6 fCa- 
lend.). k. 2 (Instit. Christiana), stron 461 . 
oraz Tndexn 3. 

Bed. Prooopio Hyac. Haassowits Ssostakow- 
tki Provinciali Polon. Ord. Praedie. Cra- 
coriae 6 Januar 1674. — Zaczynają Exer- 
citia. Od str. 96 idą Orationes Ód str. 
179: Salntatio nomlnis Jesn a B. Jorda- 
no édita. Na str. 107 (mylnie 207): Bo- sarimn. Na str. 304: OfBcinm Mariae 
Magd. Na str. 449: Absolutio generalis. 
Końciy na str. 453 : Ezercitiiim vespertî- 
Bum. Ossol. 

— Toż:... et exereitationnm spiri- 
tnalium. Jnxta ritum Fratrum Ord. 
Praedie. Cracovîae in officina Stanislai 
Petricovii S. R. M. Typogr. 1674. 
w 8ce, Str. 26, 500 i k. 2. 

Ossol. 

— Toź:... Exereitationnm spiritna- 
linm ad nsnm Religiosomm Fratrum 
Ordinis praedicatorum Provinciae Polo- 
niae aceomodatus 1762. Cracoviae, ty- 
pis Collegrü Majoris. w 8oe, 2 k.. str. 
372 k. 26. Warsz. Unîw. 

— variorum spiritnalium exercitîo- 
rum & piarum orationum ad usum fra- 
trum ordinis praedicatorum. Cum licen- 
tia snperiorumreimpressum. Vilnae tipis 
S. R. M. & Reipublicae in Colleerio P. 
P. Scbolarum Pijarum Anno Domini 
1765. w 8ce, str. 396. 

Jooher 6767. OmoI. 

— sententiarum rithmicamm ad 
commune eolloquium omnibus perqnam 
semientium qnibns insertae sunt aliquae 
ambieniitates verborum. Cum ^atia et 
privile^o. Varsaviae In officina Joan- 
nis TrelpiÄsfci R. R. M. Typog. Anno 
Do. 1636. Cum licentia Snperiorum, 
w 8ce, Str. 87. Ossol. 

— ob. Anliński A. (Palladia 1640) - 
Bieżanowski J. S. (WępTaynowiezl684) 

— Caraffa Vinc. (mvrrhae s. considé- 
rât. 1646) — Charzewiczfmyrrhae 1687) 

— Drużbicki G. (exercitiorum 1662) 
Falck J. (confp-epat. 1688) — Freyli- 
nek (conceptuum 1650) — Kałaj D. 
(viventium 1666) — Kozłowski P. fob- 
servationum 1645. 1647. 1652. 1662) 

— Nissenus J. (conceptuum 1651) — 
Orłowski P. S. (floridus 1662) — Pi- 
setzki (dissertât 1672) — Radyminen- 
sis St. (litaniarum 1602. 1607. 1609. 
1617. 1628) —Sienkiewicz P, («x vi- 
ridarîo 1687) — Szaszkiewîcz D. W. 
(rosarum 1690) — Wîck**lm«n H. (dis- 
sert. 1690) — Wiśniowski P. T. (spi- 
narum (1732). 

Fascinus ob. Kwiatkiewicz J. (a 
Luthero 1672. 1677. 1684). 174 pAsas. PASSMAN. Fascis Casimirian. ob. Tolibowski 
L. (1679). 

FASCISZEWSKI Stan. Franciszek. 

Agni JuDossiani de terris in coelos e- 
yenti aarei velleris décora lumen pre- 
tium pondus : in funeralibus ezequiis 
perillustris adolescentis Vladislai Smo- 
gorzewski subjudicidae Wołkowyscen- 
sis, parentali perillustrium ejusdem pa- 
rentum leniendo dolori, porrecta a Sta- 
nislao Francisco Fasciszewski presby- 
tère AÂ. LL et pbil. Ma^istro, S. Th. in 
universitate academiae Vilnensis Jesu 
Soc. auditore. Vilnae, typis academicis 
Societatis Jesu Ânno 1670. folio, 13 
kart nieliczb. 

Pnypisftł autor prosa Janowi Władysławo- 
wi Smogonewskiemu podscdkowi Wolko- 
wjskiema i tonie tof^ Aiinie Wielźyń- 
skiej. Wiensem taoińskim i polskim opta- 
knje (fanierc sawozeenie smartego i zara- 
zem pociesza strapionjch jego strata ro- 
dziców. Druk gookL 
Branic. — Czarter. — Osiol. — Warsz. 
Uniw. 

— Conclusiones ex üniversa The- 
ologia, quas in... universitate Vilnensi 
Societatis Jesu sub auspiciis... D. Con- 
stantini Casimir! Brzostowski snpremi 
secretarij M. D. L... Stanislaus Fran- 
ciscus Fasciszewski in Ecclesia Catb. 
Viln, regîus concionator Art. lib. Phi- 
los, magister... publicae proposait dis- 
putationi anno 1673. folio. 

Warsz. Unîw. 

— Memoria magnae spei Magnifici 
D. Domini Basylii Emanuelis Brzostow- 
ski Referendaridae et notaridae M.D.L. 
conmaturis erepti fatis carissimorum 
parentum solatiis relicta per Stanisla- 
um Franciscum Fasciszewski AA. LL. 
et Philosopbiae magistrum, academicum 
Vilnensem expressa 1668. Vilnae typis 
acad. Societatis Jesu, w 4ce, 2 ark. 

Przypisał prozą Cyprianowi Pawłowi Brzo- 
stowskiemu Referendarzowi W. X. Lit. 
ojcu zmarłego — Wierszem łacińskim, 
a na końcu i polskim opłakuje imierć 
zawczeénie zmarłego młodzieńca. 

Warsz. Uniw. 

FASCISZEWSKI Szymon Ludwik. 

Orbis pbilosophicuR seu coelum et qua- 
tuor elementa. Publicae inspectioni yen- tilationique proposita. A Simone Łvdo- 
yico Fasciszewski Canonico Regulari 
Lateranen. Ecclesiae Sanctiss. Corporis 
Christi Casimiriae ad Crac. Craeoviae, 
Ex of ficina Typographica FrancisciCae- 
sarij. Anno Domini 1636. w 4ce, kart 
8 nlb. 

Przypisał X. Marcinowi Kłoczyńskiemu, 
Praeposito Canonic. Regulär. Congr. Ls- 
teranen. — Na końcu: Dispntabuntar in 
Conventu S. S. Corporis Cfhristi. Obje- 
cta diluet Simon Ludoricus. R. D. Hjt- 
cintho Liberio Prof. attendente. 

Czartor. — Jagieil. — OssoL 

Fascykuł nabożeństwa ob. Opato- 
wiusz A. (1633). 

FASSMAN Dawld (1683 f 1744). 
Die gantz unvermuthete doch plötzli- 
che Ankunft Caroli XII letztem Kö- 
nigs von Schweden, in dem Reiche de- 
rer Todten als derselbe in der Nacht 
von U zum 12 Decerabr. des 1718 
Jahres, in denen Approchen von Frie- 
drichs-Hall in Norwegen, seinen hel- 
denmütigen Geist aufgegeben. Nebst 
einer curieusen Entrevue und G-esprfi- 
che, zwischen ihm und Seinem Schwa- 
ger, dem in der Bataille bey Cliscow 
oder Bynschoff in Pohlen, 1702. geblie- 
benen Hertzog von Hollstein - Gottorp, 
worinnen ihre gantze Historie u. alles, 
was von diesen beyden^ als wahrhaff- 
ten Helden gestorbenen Printzen, in- 
gleichen von der Schwedischen Succes- 
sion zu wissen nötbig, enthalten ist. 
Nebst einer beygefïLgten geographischen 
Beschreibung des Eönigr. Schweden und 
der Hollstein-Gottapischen Lande. 5te 
Edition, verbessert und mit verschie- 
denen zum Gedächtniss dieses tapffem 
Königs gereichenden, ingleichen die 
nach seinem Tod in dem Königreich 
erfolgte Revolution betreffenden Dingen 
vermehrt und dadurch um 8 Bogen 
stärker gemacht. Frankfurt und Lfeip- 
zig 1723. w 4?ce, s. 362 (z portretami). 

— Caroli XH., Ankunft im Reiche 
der Todten. Zweyter Theil zur Ankunft 
Caroli XH. bestehend in einer Bege- 
benheit zwischen ihm und Augusto II. 
König von Pohlen. T. I— II. Frank- 
furt und Berlin. 1720/42. w 4ce. PASSMAN. PATOW1C2. 176 — Gespräch im Reiche der Todten 
zwischen Maria Josepha, Königin von 
Fehlen und der Königin von Preussen 
Sophia Dorothea. Von Fassmann. Frank- 
furt 17B7. w 4ce, str. 51. 

— Toż:... inna edycya (w której 
opowiedziano ciąg dalszy wojny). Theii 
I— ni. Frankfurt 1758. w 4ce, z 1 
ryc. i 4 planami. 

— Das glorwiirdigste Leben und 
Thaten Friedrich Augusti, des Grossen 
Königs in Fohlen und Churfürstens zu 
Sachsen, etc. etc. mit aufrichtiger Feder 
in behöriger historischer Ordnung be- 
schrieben. Nebst ganz sonderbaren 
Kachrichten von der Gewalt und Herr- 
lichkeit, auch denen Fraerogativen, ei- 
nes Königs von Fohlen, des gleichen 
von seiner Erwehlong und Crönung^ 
und denen vornehmsten Gesetzen die- 
ses Königreichs. Von D. F. Hamburg 
und Frankfurth, 1733. w 8ce, z przodu 
7 k. nlb. i 1030 stron, spisu 13 kart 
i 8 rycin (roboty M. Bernigsroth i Fri- 
tsclia w Hamburgu. Na czele portret 
Fryd. Augusta). 

Akad. — Csartor. — Jagiell. — Rsczyńs. 

— Des Glorwürdigsten Fürsten und 
Herm, Herm Friedrich Augusti, des 
Grossen, Königs in Fohlen und Chur- 
fürstens zu Sachsen, &c. Leben und Hel- 
den Thaten, so letzthin in historischer 
Ordnung beschrieben von D. F. Nun- 
mehro aus mehreren Documenten und 
Actis Publicis mercklich erläutert, durch 
J. G. H. Nebst einigen Kupfifem. Frank- 
furt und Leipzig, Verlegts WolflFgang 
Deer, privilegirter Buchhändler zu Ru- 
delstadt, 1734. w See, k. 5, str. 1040 
i kart nlb. 17 i portret króla. 

Ob. Budaen J. Chr. G. 
Odmienna edycya od poprzedniej. 
Załuski Bibl. histor. 9l. — Gołębiowski 
O dsiejop. Btr. 162. — Encykl. Orgelbr. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

FASSONIUS Liberalis a S. Joanne 
Baptista e Cler. Reg. Schol. Piar. De Leib- 
nitiano rationis safficientis principio 
dissertatio. Dnm Ulustrisimus Dominus 
Franciscus Comes Trembinski ex Lo- 
gica et Metaphysica tentamen publicum 
Bubiret in academia Nobilium Ducali Sabaudica Die XXIII Ângusti Anno 
D. 1746. Viennae e Typographeo Ka- 
li wodiano. 1746. w 4ce, str. 39 i 10. 

OSBOl. 

Fastes de la Pologne et de la Rus- 
sie ob. Contant (1769—70). 

Fasti ob. Kojałowicz (Radiviliani 
1663) — Liwiusz (Romanomm 1676) — 
Morawski J. (sanctorum 1606) — Ovi- 
dius N. (libri VI. 1634, 1640, 1644) — 
Solikowski J. D. (Christianorum 1607). 
Fastigium ob. Arteński Raf. (sena- 
tus 1681) — Bieżanowski J. S. (sacrum 
1666) -- Brunus P. (honoris 1691) — 
Celejowicz M. (tiarati 1701) — Kuszew- 
ski T. (palatinum 1691) — Lukini J. 
A. (honoris 1698) — Machatar J. (la- 
bore 1659) — Pac K. (triplex in Lacki 
1644) — Raczyński D. (triplex in Lacki 
1644) — Tarte M. B. (domus honori 
1711) — Żychowski Al. (honoris 1644). 
Fatalis occasus ob. Lukini J. A. 
(1699). 

FATI Juliusz S. J. (Fatio) (1637 
ł ö stycz. 1596). Księgi o umartwieniu 
nieporzadnych naszych sktennosci y po- 
pędliwości pierwey z wteskiego ięzyka 
na łaciński, a teraz z łacińskiego na 
polski przełożone, w Krakowie w drukar- 
ni Andrz. Piotrkowczyka R. P. 1604. 
w 8ce, k. 8, str. 249 i regestru str. 9. 
Na przodzie list Piotra Skargi S. J. do 
Ktfieni Chefanińskiej Magdaleny z Martag, 
w którym chwali ją, iź przez gorliwo6o 
ohrzeeciańską poleciła przekład tych ksiąg 
X. Wojciechowi spowiednikowi klasztoru 
swego. Niesiecki Uczy to pismo do dzieł 
Skargi 
Brown, str. 46.B, 305. — Jocher 4159, 6049. 
Czartor. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. 

lwów. 
— Vita Stanisiai Kostkae. 1668. 
Zdaje się, Łe nie drukowana. O niem pisze 
Urban Ubaldini jezuita „abeodem confecta, 
et in Lusitaniam missa'*. 
Sommerrogel III 6Ö3 mówi, ie Fati pisał 
okólnik z powodu zgonu św. Stanisława Ko- 
stki, i ie ten prawdopodobnie jest w prze- 
kładzie hiszpańskim w P. Alcazara: Hi- 
storia de la prorincia de Toledo II 186 — 
188. 

FATOWICZ Mikołaj Ignacy. Eudo- 
xia. Inter festivas gestienttvm acclama- 
tiones. Propensos rite faventivm applav- 
SYS, Falmam idumaeam sine sangyine^ 1?6 PATOW1C2. PATOWICJ^. sine praeda triamphanü delatvra faven- 

tîbvs. Spirae. Palma datur (dziesię- 

ciowiersz). Cracoviae, In officina An- 
tonii Wosiński. Anno Domini 1635. 
w 4ce, kart 4 nlb. 

Dedyk.: Andr. Czjż dum BaccalaureatiiB re- 

nuntiaretur. 
Poezja obejmuje kttri 3. 

Jagiell. — OsBol. — ZamoJB. 

— Ga2ophylacivm heroicarum vir- 
tvtum, in funere Serenissimae Caeciliae 
Benatae Poloniarvm et Sveciae Reginae 
&C. &c. reseratum lugubri officio, A M. 
Nicolao Fatowic In Alma Academia 
Cracoaiensi Profęssore D. D. C. [Na 
końcu:] Cracoviae in officina Christo- 
phori Schedelij, S. R. M. Typ. Anno Do- 
mini M.DC.XLIV. (1644). w4ce, kart 
12 (sign. CJ. 

Na odwrocie tjtotu dwa epigrammata pod- 
pisał Kaz. Bazyli Kupeé stud. poet. 

Przypisane Albertowi Staniał. Kadzi willowi 
kancL w. ks. lit. 

Branic. — Czartor. — Dzików — Jagiell. — 
Ossol. — Racsyńs. — Uniw. lwów. 

— Głos lamentuiacy oyczyzny z 
śmierci prędkiey J. O. Ksiażęcia Jana 
na Zbarażu Kory buta na Wisniowcu 
Wiśniowieckiego Koniuszego J. K. M. 
Starosty Krzemienieckiego itd. która 
nagłym ponowiem żałobna smętnem 
ociera wspominaniem dzielnych spraw 
iego łzy swoje. W Krakowie w dru- 
kami Marcina Filipowskiego Roku Pańs. 
1637. w 4ce, 9 kart nlb. (Drnk gocki). 

Na odwr. str. tyt. herb Pogoń, a pod nim 
4 wiersze. — Dalej przypis proz^ Annie 
na Zbaraia Witoiowieckiej, ionie zmar- 
łego, podpisał Mikołaj Fatowioz w sławnej 
Akad. Krak. nn. ww. i filozofii bakałarz. — 
Śmierć jego opłakuje wierszem. 

Warsz. uniw. 

— Hellanodice virtuti perilluatris et 
admodum Rńdi Dni D. Jacobi Skwar- 
ski juris utriusq. doctoris decani infu- 
lati Zamoscensis. Dum fauste ac feli- 
oiter decanatum iniret. A Nicolao Igna- 
tio Fatowicz Łeopol. artium magistro et 
phil. doctore dicata. Ex officina typo- 
graphica Academiae Zamoscensis Anno 
Domini 1639. w 4ce, kart 4 nlb. 

Mieńoi wiersz p. t. Laeta ecclesia. 

Jagiell. 
FATOWICZ N. Icon yirtutis et laboris 
yenerabilibus ac excellent. Dominia D. V. D. Valeriano Almpek, V. D. Nico- 
lao Słowikowski, V. D. Joanni Ho- 
szowski Dum In Alma Academia Cra- 
couien. Artium Magistri & Philosoph. 
Doctores ritu solenni renuntiarentur. 
A Nicolao Fatowicz Secundae Laureae 
Licentiato, in argumentum affectus & 
votorü ofi^ertur & dedicatur. (Na końcu:) 
Cracoviae, In officina Mattbiae Andreo- 
uiensis Anno Domini 1638. w 4ce, kart 
nlb. 9. 

Cale wierszem. Do kaidego osobna poeeja 
Jagiell. — OsfloL 

— Lachrymae Lechiae, in luctaoso 
officio Serenissimi Sigismundi Casimin 
Poloniae et Sueciae Principis, ad vmam 
sepulchralem. A Nicolao Fatowic Phi- 
los, et Med. Doct. submisso officio et 
intimo dolore DD. consecratae. Craco- 
viae, in officina typographica Francisci 
Caesarij, anno Domini 1647. w 4ce, 
kart nlb. 8. (Proza). 

Dedic. Stan. Pstrokoński Chełmensi episc 

Jagiell. 

— Mnemosynon gratitvdinîs lllu- 
stris. et Reverendissimo Domino D. An- 
dreae de Szołdry Szołdrski Dei et San- 
ctae Sedis Apostolicae Gratia Episcopi 
Posnaniensis ad aeuiternam memuriam 
erectum et consecratum A M. Nicolao 
Fatowic Lubransciano professore. Po- 
snaniae in officina Albercî Reguli, An- 
no Domini 1646. w 4ce, str. 26. 

Chreptow. — OssoL 

— Odmiana żalu w pociechę syno- 
wi, wielkiego męża Jaśnie Oświeconego 
ksiażęcia Janusza Wiäniowieckiego Eo- 
rybuta Koniuszego koronnego, starosty 
Krzemienieckiego, wielkiey sławy y 
dzielności dziedzicowi J. O. ksiażęciu 
Dimitrowi Januszowi Wiśniowieckiemu 
Korybutowi . . . ofiarowana przez Mi- 
kołaia Fatowica nauk wyzwolonych 
mistrza, filozofii doktora, w 4ce, 2 ar- 
kusze. (Druk gocki). 

Na końca: w Krakowie w drakami Fran- 
ciszka Cezarego roku p. 16S8. Na odwr. 
str. tyt. herb Pogoń, a pod nim 8 wier. 
pols. Wars*. Uniw. 

— Pharvs ad stellam nataiitiam 
trium regum festivitate et ad gentili- 
tiam imitatione. Generoso et magnifico 
Domino, D. Gaspari Fachinetti philo- l^ATUM. PAUNTBÜS. 179 sophicae laureae candidato, exoitata. 
Per Nioolaum Fatowicz, artium et phil. 
Magistrom, Seniorem scholae S. Flo- 
riani. Cracoviae, in officina Antonij 
Wosiński, anno Domini 1689. w 4ce, 
L 6- (Wierszem). 

Na odwrocie tytułu dedjkâcja Gaspari Fa- 
chinetL Ja^ell. 

— Virtus non expectans annos D. 
Valeriani Âlembechii, immataritate im- 
mortalitatem adepta. La^ro insignita, 
festiuis fessa acciamationibus, hancce 
lavram, immortalitate donatam lauris, 
ËxcellentisB. et admodum Reverendi 
D. Friderici Alembechii^ Artium et Phi- 
losophiae Doctoris fratris soi. Inserit, 
coUocat, apponit, immortalem lavrnm 
imraortalis amoris mnemosynon poâvit. 
Nicolaas Fatowicz Arlium et Philoso- 
phiae Candid. Laurus lauro data, haec 
dum, vides mirare, praedica vale. (Na 
końcu:) Cracoviae, in officina Francisci 
Caesarij. Anno Domini 1634. w 4ce, 
kart 4 nlb. (Wierszem). 

Jag^ell. ~ Osêol. 

— Vox lechica ad auspicatissimum 
reditum ab exteris Hl. Dno D. Joanni 
in Zamoście Zamoyski capit. Eałuss. 
Domino et Patrono colendissimo. A M. 
Nicolao Fatowic Phil. Doctore, CoUegij 
Lubransciani professore in debitum 
humilis obsequij symboium DD. C. 
Posnaniae. In officina Typogr. Alberti 
Reguli. A. D. 1646. w 4ce, kart nlb. 5. 

Dzików — Bîbl. Horodeeka. 

— ob. Nowakowski Ad. (Minerva 
1638). 

Maciej Pism. Ul 812. — Juszyń. Djkc. I. 
109, 80. — Maczków. Statuta 801, 807. 
Fatum ob. Farcher (albo wyrok 
1690)— Szymonowski S. (żałosne 1654). 
FAUCHER P. Chr. Histoire du Car- 
dinal de Polignac. Archevêque d'Auch, 
Commendeur de l'ordre du Saint-Esprit, 
ambassadeur de France en Pologne, en 
Hollande et à Kome, des Académies 
des sciences française, et de celle des 
belles-lettres. T. I— H. Paris, d'Houry. 
1777. w 12ce. Dzików. 

Faunte Antonius ob. Opus (1517). 
FAUNTEUS Laurentius Artur S. J. 

z Lancaster (1552 t 28 lut. 1591). Apologia libri svi de invooatione, ac 
veneratione Sanctorum, contra falsas 
Danielis Tossani, Theologiae Caluinia- 
nae Professons Heidelbergens. crimi- 
nationes. Adivnctvs est Apologiae liber 
ipse, cuius defensio suscipitur, in Ger- 
mania nunquam editus. Indicem Oapi- 
trm Ytrivsque voluminis pagella, quae 
praefationem sequitnr, continet Colo- 
niae Agrippinae in Officina Birckman- 
nica sumptibus Amoldi Mylij. Anno 
M.D.LXXXIX. (1689). Cum gratia et 
privilegio Sacrae Cesareae Maiestatis. 
w Soe, str. 248. 

Pnypis Staniał. Karnkowskiemn Arcybuk. 
Gniein., datowany z Poenania Idibns Mar- 
di 1588. 

Jocher 3983. — Wierzbowe. III 2853. 

Bodlejans. — Bronsberg. — Csartor. — Kra- 
sińs. — OmoI. — Uniw. Iwow. 

— Assertiones rhetoricae ao philo- 
sophicae, qaae in CoUegio Posnaniensi 
Soc. Jesu. Anno 1582. in solenni stu«- 
dioram innovatione disputandae propo- 
nuntor. Rhetoricae 24. Septembris Hora 
XII. Philosophicae Eodem. Die.... Hora 
XIX. Posnaniae In officina Joannis 
Wolrabi 1582. w 4ce, kart 4 nlb. 

OSBOl. 

— Assertiones theologicae de Chri- 
sti in terris ecclesia. Quaenam et pênes 
quos existât. Propositae in coUegio Soc. 
Jesu Posnaniensi in autnmnali studiorum 
innovatione. (Winieta i godło z é. Augu- 
styna). Disputabuntur mensis .... die.... 
hora.... Posnaniae, in officina Typogra- 
phica Joannis Wolrabi MDLXXXII. 
(1582). w 4ce, k. nlb. 22. 

Autorem jest Fauntens, jak sam pisze 
w przedmowie do dzîeZa swego „De Cbristi 
in terris ecclesia'' wydanem r. 158^ w Po- 
znaniu u Wolraba. 

Jocher 3367. 

Czarter. — J. Borkowski (z datą 1584) — 
Warsz. Uniw. 

— Assertiones Theologicae. De or- 
dinatione ac vocatione Ministrorum Lu- 
ther, et Calvin. Eorundemq. sacramen- 
tis. Discutiendae in Collegio Posnanien- 
sis Societatis Jesu, mensę Octob. die... 
hora... Anno M.D.XC. Praeside Lau- 
rentio Arturo Faunteo, eiusdem soc. 
Theol. Respondente Stephane Sierakow- 
ski. (Na końcu:) Posnaniae in officina 174 PAÜNTEÜä. PAÜNTBUa typographica Joannis VVolrabi. Cum 
Gratia et Privilégie S. R. M. M.D.XC. 
(1590). w 4ce, k. 8. 

Dedykacja na odwrocie t]rt. : Andr. de Bnin 
Opalenski snpr. Marechalco. Ta mówi, ie 
cztery lat tema wydal De Coena Lutherana, 
in quibus nonnula de missione et ordina- 
tione ministrormn ; nt in dispatatione pu- 
blica proponerentor, dissemi. — Że je- 
dnak wskutek wybuchu laraay a Poznania 
zaniechano dysput. Teraz wi^ rzecz tą 
gdzieniegdzie rozszerzy! i dla wyjaśnienia 
prawdy proponuje. 

Jagiell. — Wam. Uniw. 
— De Christi in terris Ecclesia, 
quaenam, et pênes quos existât. Łibri 
très. In quibus Calvinianos, Lvtheranos 
et caeteros, qui se Ëuangelicos nomi- 
nant, aliènes à Christi Ecclesia esse, 
argumentis signisq. clarissimis demon- 
stratur, et simul Apologia Assertionum 
eiusdem inscriptionis contra falsas An- 
tonij Sadèelis criminationes continetur. 
Auetore Laurentio Arturo Favnteo, So- 
cietatis Jesu Theologo. Exûussum 
Posnaniae per Joannem Wolrab. 
M.D.LXXXIIII (1684). w 4ce, kart 12, 
Str. 405 oraz 1 k. Errata. 

Z dedykacyi do Stanisława Hrabi z Górki, 
Wojewody Poznańskiego, okazuje się, ie 
L. A. Faunteus wydal był w Poznaniu 
Assertiones de Christi in terris Ecclesia 
Odpisał na nie Ant. Sadeel. Więc mu 
Faunteus na to odpowiada. W odezwie do 
czytelnika ońwiadcza, ie dawnoby już od- 
powiedział , lecz dzieło Sadeela doszło doń 
w pół roku, a jego własna refutacya siedm 
miesięcy u drukarza przeleżała. On za6 
tymczasem zajął się wydaniem dwóch dzieł: 
De principatu Petri, i De Invocatiune Sanc- 
torum. 

Po przedmowach i Indezie idzie nadpis : 
Apologiae Assertionum de Ecclesia ad- 
uersus cavillationes Ant Sadeelis Cal- 
viniani, Liber I : De origine Christi in ter- 
ris Ecclesiae, partibus eiusdemq. coguo- 
scendi necessitate. — Liber II : De notis 
Ecclesiae. Falsanim Ecclesiae notarum 
qoas haeretici assignant confutatio (str. 
93—167). Liber lU Verarum Ecclesiae 
notarum explicatio atque defensio. — Jo- 
cher, tytuł pierwszej księgi dzieła umieścił 
jako osobne dzieło (N. 3370). 

Ob. Sadeel Ant. 

Dziennik Warsz. 1827. T. 9. str. 261. i 2. 
(pisze go mylnie Taunetus). 

Jocher 3370 i 3371. — Wierzbow. I. N. -453. 

Jerzy Borkowski. — Czarter. - Dzików. — 
Jagiell. — Krasińsk. — Ossol. — Uniw. 
lwów. — Warsz. Uniw. — Wileńsk. — Coenae Lutheranorym et Cal- 
vinianorvm Oppygnatio, ac Catholicę 
Eucharistię Defensio. Comprehensa 
thesibus in CoUegio Posnaniensi So- 
cietatis Jesu in publica disputatione 
propositis Anno M.D.LXXXVL (1586) 
Aprilis die.... A Layrentio ArtyroFavn- 
teo, eiusdem Societatis Theologo. Posna- 
niae, In officina Typographica Joannis 
Wolrabi. Cum Gratia et Priyilegio 
S. R. M. w 4ce, str. 179. ' 

Na końcu napisano, że wydane aa pozwo- 
leniem Łukasza z Kościelca bisk. pozn. 
Wierzbows. I. 724. 

Borkows. — Branic. — Czartor. — OssoL — 
Wans. Uniw. 

— Coenae Łutheranorum, et Calvi- 
nianorum oppugnationis. ae Catholicę 
Eacharistię defensionis, Pars Altera: De 
Augustissimo Missae Sacrificio. Compre- 
hensa Thesibus, in CoUegio Posnanienś 
Societatis Jesu, in publica disputatione 
propositis, Anno M.I).LXXXVI. (1586). 
Octobris... die A Layrentio Artyro Favn- 
teo, eiasdem Societatis Theologo. Per- 
missu Illustriss. et Reyerendiss. Domini 
D. Lucae à Kościelec, Episcopi Po- 
snaniensis. Posnaniae in Officina Joan- 
nis Wolrabi 1586. w 4ce, k. nlb. 2, 
str. 111. 

Jocher 8929. — Wierzbows. I. 489. 
Borków. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 
Ossol. — Warsz. Uniw. 

— De controyersiis inter ordinem 
ecclesiasticum et secularem in Polonia, 
ex iure divine, regniq. statutis, priyile- 
gijs, ac praescriptione Tractatio. In 
qua refellitur libellas quidam famosos 
et mordax, contra Querimoniam et po- 
stulata cleri in postremis Regni Comi- 
tijs Regi, Regniq. ordinibus publice 
oblata conscriptus. Anno Donnini. 
M.D LXXXVII. (1587). w 4ce, str. 178. 

W tej edycji na końcu ostatniej karty, po- 
łożone litery : A. H. L. £. L. A. F. (aon- 
teus). Drak ten sam, co w edycji dragiej 
z r. 1592. wielka nawet czcić kart w je- 
dnej i drugiej edyoyi zgadza aię z sobą 
co do układu wierszów. Tem saé rókni 
się: ie w tej pierwszej edycyi nie ma reje- 
stru ż^ań kleru, podanych na sejmie 1585. 
i nie ma na końcu mowy Bolognetego i 
GoAlickiego, tudzież nie ma Sententii. 

Catoeć obejmuje: Cap. I (s. 12) De apost&- 
siis II (20) Haereses a deri calumniatore. PAXmTEUS. FAXmTEUS. 179 in (28) Joriadictîo ecclesiastiea contra 
jura regnL IV (61) Décimas doberi. V 
(58) Décimas usus lez divina postulat. 
VI (66) Décimas Polonis esse persolven- 
das. Vn (75) Casîmiri esse legem. VIIl 
(84) Vladislai Jag. sanctionem. IX (88) 
Dedmas ez Tetastîss. Kegum P. diploma- 
tibus (1176. 1202). X (s. 100) Décimas 
non deberi ministris haereticorom. XI 
(133) Jndices Tribunalis decrevisse déci- 
mas. XII {14s]) Quartam ecclesiastici or- 
dinis querîmoniam de cleri contemptione. 
XIII (s. 152) Qaintam ord. écoles, quere- 
lam de esdesiarum desolatione. XIV 
(s. 168) Postremam querîmoniam de iigu- 
riis a causa inaudita Evangelicos. 

Jocher 7d66a. — Eibadeneira Catal Scriptor. 
Soc. J. s. lU. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Prejj. Nauk 
w Poan. — Uniw. Iwow. — Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł:... Quaerimoniam et 
Postulata Cleri, in Coinitijs Regni anno 
1585. Regi, Regnique Ordinibus pu- 
blice oblata conscriptus. Nunc demum 
recognita et aucta, et à plurimis men- 
dia purgata. Anno Domini MDXCII. 
(1592). Bez wyr. m. i dr. w 4ce, k. 
6 (tyt i przemowa), str. 210 i k. 3. 
(Strona 196. podwójnie). 

Pismo składa się z li rozdziałów, jak powy- 
żej. Od str. 181—202. idzie: Mowa kardy- 
nała Alberta Bologneti nuncjusza papie- 
skiego w Polsce: a od 203. do końca: Mo- 
wa X. Wawrzyńca Goélickiego Dziekana 
płockiego Sekr. Króla J. M. w tejże materyi 
miana na tymże sejmie. Na końcu na 
dwóch kartach umieszczone zdania wzięte 
z Pisma S. i pisarzów p. t. : Pro libertate et 
immunitate Ecclesiae qnaedam sententiae. 

Jocher 7366 i. — Wierzbowski I. N. 676. 
N. 1508. 

Jens Borkows. — Czartor. — Jagiell. — Os- 
soliń. — Łopaciń. — Krasiń. — Uniw. Iwow. 

Tenże tytuł:... Nunc demum reco- 
gnita et aucta et a plurimis mendis pur- 
gata. Cracoviae, in officina Ândreae 
Petricouij S. R. M. typographi Anno 
Domini M.D.C.XXXn. (1632). w 4ce, 
karto. str. 121 i k. 7. 

Na końcu: a) Alberti Bologneti Cardinalis 
et £ppi Massanen. 8. Sedis Aplicae Le- 
gati, in comitiis Regni Oratio; habita Var- 
saviae 12-go Febr loa*), kart 5. b) Mowa 
duchowieństwa polskiego na sejmie War- 
szawę, przez X. Wawrz Gośliekiego. kart 2. 
Od ark. A^ idą: Postulata ordinis ecdesia- 
stici seu capita per deputatos status eccles. 
a 1686. d. 22. Febr. proposita. Od str. 
1. De controYersiis. Caput 1— XIV. (do 
f tr. 121). Ostatnia karta nlb. p. t : Pro libertate et immunitate ecclesiae quaedam 
sententiae. 

Ten sam druk bez przedrukowania, w ca- 
lowi z tytułem, wcielono do Zbioru Bte- 
phanidesa Melchiora Opuscula 1632. — 
Dodane: Postulata Ordinis ecclesiastioi, 
ukazały ńq pierwej w osobnem wjdaniu 
Jakoba Brzeznickiego, w Poznaniu 1686. 
r., w ktörem atoli mowa Gorlickiego jest 
tsikże w przekładzie łacińskim równolegle 
podane. 

Branic. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. — Wileńs. 

— Dispututio theologica de D. Pé- 
tri, et Romani Pontificis successoris eins 
in Ecclesia Christi principatv. In CoUe- 
gio Posnaniensi Societatis Jesu, anno 
M.D.LXXXIII. (1583). die Octob: 4 
publice proposita. Praeside Laurentio 
Arturo Faunteo Societatis Jesu Theo- 
logo. Hierony. Epist. LVII. ad Dama- 
sum Papam. Cum successore piscatoris, 
et disoipulo crucis loquor. Ego nullü pri- 
mü, nisi Christa sequens, beatitudini 
tuae, id est Cathedrae Petri, coïnunione 
cösocior: saper illam petram aedificatä 
Ecclesiam scio. Quicunq; extra hanc 
domum Agnum comederit prophanus 
est. Posnaniae ex typographia. Joannis 
Vvolrabi. M.D.LXXXIH. (1583). w 4ce, 
Str. 72 i k. 1. 

Tytnt w ramce, równie jak winieta Jezuit6w 
na odwr. tyt. Bibl. Jagiell. ma egzem- 
plarz z własnoręcznym przypisem i pod- 
pisem autora: Generoso D. Odelkowski, 
Laur. Art. Faunteus amoris ergo dd. 

Ob. Rabe Justns. 

Jocher 4036. 

Branic — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — 

Ossol. 

— Doctrina catholica de Sanctorvm 
invocatione et veneratione per Thèses 
explicata, et contra Lvtheranos, Calvi- 
nianos, caeterosque Sanctorvm honoris 
et implorationis oppvgnatores defensa 
a Lavrentiu Artvro Favnteo Societatis 
Jesv theologo. In collegio Posnaniensi 
eiusdem Societatis in publica disputa- 
tione proposita. Anno M.D.LXXXIIII. 
(1684) Octobris... die. Poananiae, excu- 
debat Joannes Wolrab. w 4ce5 89 stron. 

Ty tuf w pięknych ramkach drzeworyto- 
wych. — W piśmie tern zbija dowodzenia 
dysydentów powstąj^ych na czeeó Świętym 
oddawaną. 

Jocher 8982 (ma mylnie Cracoviae). — Wierz- 
bowe. I. Nr. 72a. 180 PAU88BTÉ. PAUSTUS. Branic. — Csartor. — Dsikow. — Kra- 
flińB. — ObsoL — Wana. Uniw. 

— Refvtatio Descriptionis Coenae 
Dominicae a Daniele Tossano professo- 
re Heidelbergen. Contra librum Oppu- 
gnationis Coenae Caluinianae &. Luthe- 
ranae eiusdem Fauntei, editae. AdiectÄ 
est eiusdem Auctoris brcvissima con- 
futatio Tbesium Zachariae Schilteri doo- 
toris Lipsiensis de sacra Scriptura et 
eins auctoritate. Posnaniae, typis Joan- 
nis Wob-abij M.D.XC (1590). w 4ce, 
k. 4, stron 130 i kart 5. 

Na końcu przydane: Epistoła apologetica, 
w obronie tegoż dzie/a datowana w W%- 
prowca d. 26 września 1Ô88 roku. Po- 
czem powtórzony rok i m. druku (1590). — 
Przypisał X. Hieronimowi z Bozdraiewa, 
Biskupowi kujawskiemu. 

Jocher 3930. — Wierzbowa. I. N. 547. 

Czarter. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Tow. Poznana. — Uniw. lwowa. — Waraz. 

Uniw. 

— ob. Constitutiones et décréta 
(1690. s. 87-108) — Hunnius Aeg. 
(1607) — Kamkowski Stan. — Stephani- 
des (Opuscula (1632). 

Freher Theatrnm I. 282. — Brown Bibl. 
171—2. — Boczniki T. krak. nauk. I. 
221-242. — Encykl. Org. V1IL 696.— 
Siarcz. Obraz. I. 124 

Fausseté des élections en faveur de 
St. Łeszczinsky ob. Gentilhomme (1734). 

FAUST Bernard Krzysztof. Kate- 
chizm do utrzymania zdrowia służący 
dla pożytku szkół y domowego wycho- 
wania w języku niemieckim napisany, 
a leraz na oyczysty język przetłoma- 
czony przez N, B. w Poznaniu 1796. 
w drukarni Dekera i Komp. w See. 

Waraz. Uniw. 

— Katechizm zdrowia dla użytku 
szkół y domowey Edukacyi, przez D. 
Bernarda Krzysztofa Fausta, konsy liarza 
i lekarza nadwornego grała de Schaum- 
burg-Lippé, oraz wielu Towarzystw 
uczonych, członka, ze czterema obraza- 
mi, z Niemieckiego na Polskie wytłó- 
maczony, przez Krzysztofa Celestyna 
Mrongoviusa , nauczyciela ordynaryi- 
nego przy szkole Knipowskiey katedral- 
ney w Królewcu Pruskim, w Warsza- 
wie, 1795. drukiem i nakładem Michała 
Grölla uprzywileiowanego księgarza na- dw: J. K. Mci. w 8ce, str. 104 i rege- 
stru k. 2 ; zarazem : Regestr ksiąg kart 2. 
Approbatę podpiaal Jan Albertrandy. Na 
odwrocie okładkowego tjtnła drzewom 
dziecka jak ma być ubrane do 8-go rukn 
życia. - - Na odwrocie tytułu wiersz J. Ko« 
chanowakiego : Szlachetne zdrowie.— Dedj- 
kacya lacińaka Johanni Christ a Woel- 
liner Prusaorum miniatro. Na ostatniej 
atronie wieraz Jana Ach. Kmity z Sjre- 
niuaza : Kogo natura ałaba o loż^ uderzy. 
W tekacie drzeworyty. 
Akad. — Jagiell. — Krasińa. — Warsz. 
Uniw. — Zielińs. 

FAUST Johann Georg. Anapaesms 

OflGciosus Yiro Nobili, amplissimo, et 
consultissimo Dn. Balthasari Zahnio, 
Icto Regiae Curiae Glogoviensis Secre- 
Uirio bene meritissimo, Agnato et Mae- 
cenati suo aeviternum suspiciendo sub- 
misse oblatus a Johanne Gj-eorgio Faa- 
sto Glogoviensi Silesio. Lesnae Pol. li- 
teris Wigandi Funcci. Bez wym. r. w 4ce, 
kart 3. (Wiersz). Wrocław. 

— Sacri Candidatis Matrimonii Viro 
Nobili et excellentissinio Domino Joan- 
ni lonstonio Phil. et Med. Doctori, et 
Illustris. Comitis in Leśno Physico me- 
ritissimo et Virgini Nobili virtutibusque 
omnigenis clarissimae AnnarRosinae Yiri 
Nobilis, excellentissimi et ezperientissi- 
mi Dn. Matthaei Vechneri Phil, et Med. 
Doctoris celeberrimi, S. R. M. Polon. 
Archiatri et civitatis Fraustadiensis prae- 
clarissime mérite Physici via èv xçioiç 
relictae filiae unicae o6x ipiç êxvouç dtv>i- 
óvi precatur oXo^^^coç Joannes Georgius 
Faustus Glogoviensis Sil. Leanae Po- 
lonorum describebat typis Wigandus 
Funocius. Anno MIXXXXII X. d. VI 
Jun. w 4ce, k. Ł (Po grecku i niem.) 

Wrodawa. 

FAUST izaak (1631 f 30, Ustop, 
1702). De satisfactione Christi contra 
Socinum. Argentor. 1670. 

FAUSTUS Georg Friedrich, Eedes. 
Neo-Bojanov. Pastor et Scholae In- 
spector. Einen Priesterlichen Deock- 
Zettel Hinterliess, Nach Seinem... Ab- 
schiede, Der... Aegidius Fäustel, Einer 
Evangelischen Christlichen Gemeine in 
Rawitz... Pastor, und der Schulen In- 
specter;... Welchen... Am Tage der... 
Funeration, den 30. August. Anno 1714. PAUST. FAVRAT. 181 In einer Âbdanckungs-Rede... rorstellte... 
In der Frey-Herrl. Stadt Schlichtings- 
heim, druckts Job. Christoph Wild, 
fol. 15 Str. WrooławB. 

— ob. Puschmann Samuel Lauren- 
tius (Ein Gerechtes 1718). — Zimpe- 
liua Henr. (Die wahre Abbildung 1718). 

(Faust M. G. F.) Funeralia M. G. 
F. Fausti Pastoris Boianoviensis 1718. 
fol. 

JeBt ta między innemi kazanie pogrzebowe 
Marcina Adelta Pastora w Szmiglu pod 
napisem: Der glückliche Faustus. 
Acta Histor. Eccl. nos. temp. I. Band. 123. 

FAUST Tobias Friedrich. Bey der 

Anno 1708. d. 7. Febr. Angestelten 
Tschirbrig- und Faustischen Hochzeit, 
Woltę seine Schuldigkeit beobachten. 
Der Junjrfer Braut Treu- verbundener 
Bruder, Tobias Friedrich Faust, S. S. 
Theol. Stud. In der Frey- Herrl. Stadt 
Sehlichtingsheira, druckts Johann Chri- 
stoph Wild. (1708). fol. 2 karty. 

Wrocławs. 

— ob. Fülborn Job. Friedr. (Das 
Geseegnete Andenken 1734). 

Faustin Anna Dorothea ob. Heller 
Gottfried (Als der Caspar... 1708). 

FAUSTYN od S. Alexandra. Sprawa 
JX... wikarego przeora y wszystkich 
JXX. karmelitów Kowiens. rezydencyi 
S. Krzyskiey przeciwko W. JP. Jano- 
wi Rafałowi Szymkowskiernu stoln. Ko- 
wiens. Bez m. dr. fol. k. nlb. 3. 

Zielińs. 

(Fautonius Lud.) Maria de gratiis 
Stella salutaris Ludovico Fautonio a ju- 
ventute coUegii Varsaviensis S. P. 1664. 
B. m. (Varsaviae) typis Eiert, w 4ce, 
Str. nlb. 8. Wolańaki A. w Rudce. 

Fauvelet de Bourienne Lud. A. ob. 

Kotzebue (L'inconnu 1792). 

FAVART Karol Szymon (1710 f 12 
maja 1792) i Aublet KI. H. Fusée de 

Voisenon. Wieszczka Urzella albo To 
co się damom podoba. Komedya w czte- 
rech aktach. Przeplatana aryami i 
stosownie do kraiu i teatru warszaw- 
skiego przez Jana Baudouin wolnym 
wierszem z francuzkiego napisana. 
Dziecko boleści, trosków i rozpaczy, 
Jakimże okiem ciebie świat zobaczv. W Warszawie 1783. Nakładem i dru- 
kiem Michała GröUa, księgarza nadwor* 
nego J. K. Mci. w Marywilu Nvo 24. 
w 8ce, k. 2. str. 75. (wierszem). 

Muzyka Joa Elsnera. Dedykacja wierszem: 
do ślicznej Zosi. Katalog GrOlIa ma rok 
wydania 1781. Jagiell. — Kijowa 

Favens Apollo ob. Burszowie M. 
(J. Wolski 1635) — Radomius Tho- 
mas (1640). 

FAVINI Józef Maria. Vita delia B. 
Gunegonda Regina di Polonia. Roma 
1690. 

Jocher 8ń37. 

— Vite delie ammirabili Beate Cu- 
negonda e Salomeą Reginę... La prima 
data in luce dal P. Maestro Giuseppe 
Maria Favini... la seconda dal P. Giam- 
battista Beltranii da Rivarolo... dedicate 
di Augusto U Re di Polonia dal P. Rał- 
faele Grabią Polacco. In Roma 1716 
nella Stam paria del de Martiis. w 12ce, 
kart nlb. 8, liczb. 85, z rycina. 

Wydal Rafał Grabią polak, 'wraz z życiem 
S. Salomei, przez Ojca Beltrama napisanem 
i przypisał Augastowi D. królowi pols- 
kiemu. 
Ciampi Bibliogr. Grit. I. 106. itr. — Jocher 
8586. Krasińs. 

FAVOLIUS Hugo (1523 f 10 Sierp. 

1585). Theatri orbis terrarum enchiri- 

dion. Antwerpiae, Plantinus. 1585. w 4ce. 

Rozdziały 68-— 71 ogarniają opis i mapy 

Polski, Prus, Litwy. 72—74 Moskwy. 

FAVONIUS Caesar. Scala Sancta 
seu modus succinctus devote absol- 
vendi mysteria graduum distinctus in 
viginti octo gradus seu scalas, scilicet 
in 7. contemplationes 7. adorationes 
7. gratiarum actiones et 7. oblationes. 
Cum duobus oratiunculis praeparatoria 
et conclusiva, collectus italice per R. D. 
Gaesarem Favonium canonicum in Ca- 
merino. Nunc recens ex italico idiomate 
in latinum translatas. Cum licentia su- 
periomm. Cracoviae typis Universitatis 
A. D. 1740. w 12ce, 1 arkusz. 

Fawor ob. Katarzyna Sw. (miłości 
boskiej 1663) — Rudomicz (astrorum 
1646) — Ruszel Paw. niebieski (elekcyi 
1669). 

FAVRAT François André Jaquier de 
Bernay (1730 f 5. września 1804). ...Ko- 182 FAVUS. PEBRIS. nigl. Preusiscben , General-Lientenats, 
Chefs eines Regiments Infanterie, Gou- 
verneurs der Stadt, Festung und Graf- 
schaft Glatz, Ritters des grosssen schwar- 
zen und des rothen Adlerordens, wie 
auch des Ordens (Ür das Verdienst, 
BeytrÄge zur Geschichte der Polnischen 
Feldzüge von 1794—1796. Als Ant- 
wort, auf die von dem General-Lieu- 
tenant Grafen v. Schwerin ihm ge- 
machten Ofientlichen Beschuldigungen. 
Aus dem französischen Manuscript des 
Herrn Verfassers übersetzt. Mit einer 
Charte. Berlin, 1799. bey Christian 
Friedrich Hirn bürg, w 8ce, 174 str., 1 tabl. 
(Verzeichn. der Generale) i 1. mapa in 
fol. (Karte der Kriegsoperationen am 
Weichsel und Narew). 

Obejmuje kampanię od 18 kwietnia 1794r. 

do 18 cseerwca 1796 r. 
Branic. — Czarter. — Jagiell. — ObsoI. — 

Uniw. lwów. — Zielińs. 
Qaérard La France littëraire T. .1 str. 81. 
przytacza tytui dziełka po francuska i 
wydanie jego w Berlinie 1799. w 8ce, — 
w czem się myli, gdył' wyszto tylko 
w przekładzie niemieckim a rękopismu 
francuskiego. 
Bentk. H. lit. II 779. 

— ob. Magistrat(1796) — Schwerin 
W. F. (Aktenstücke 1798). 

Favus theologicus ob. Bieżanowski 
J. S. (1668). 

Fax mentis honestae gloria Vladi- 
slao Hennanno extincta^ ad fundatrices 
ceras lucernam scilicet Karnkoviani 
Plocensis societatis J. CoUegii per Apol- 
lineam juventutem scenicis in Quadra- 
gesima ignibus reaccensa. B. w. m. 
1720. fol. k. 1. 

— ob. Araicinus S.(nuptiali8 1678) — 
Gaston S. F. (Amoris 1660) — Klein- 
wächter W. (nuptialis 1660) — Kwiat- 
kiewicz J.(A8cetica 1679. 1686. 1689) — 
Musantius (chronologica 1724) — Po- 
tocki Mich. (nuptialis 1689) — Roszyń- 
ski St. (pinea 1627) — Schonaeus A. 
(nuptialis 1603) — Słowikowski J. 
(ignea 1679) — Zawadzki O. (nuptia- 
lis 1689). 

Faye Jakob ob. Pybrac d'Espeisses 
(Recueil 1636). FAVUS Antoni. De vita et obitu da- 
riss. viri D. Theodori Bezae Vezelii, 
Ecclesiastae et sacrorum litterarum pro- 
fessons, Grenuae Ù7ropivij(jLaTiov. Autore 
Antonio Fayo. Genevae, apud Jacobum 
Chovet M.DCVI. 

Dedyk. Joanni et Andreae FirleUs BB. a 
Dambrowicza. 

(Zarazem:) Epicedia, quae clarissimi 
aliquot viri, et D. Theodoro Bezae cla- 
rissimi: sicut et illis ipse Beza viuus 
charissimus, et mortuus est honoratissi- 
mus: scripserunt in ipsius obitum. Ge- 
nevae apud Jacobum Chouet MDCVI 
(1606). w 4ce, str. 78 i ark. nlb. G. 4. 
W dedykacji mówi autor do Firlejów: 8n- 
periore aestate Baailea Genevam Tenir»- 
tis — quae res fecit ut Bcriptiunculam base 
nomini inscnbam vestro. T. Bexa fadt 
Bumma in domum vestram observanti«. 
Loquebatur saepe de Polonia, aaepe de 
Firleijs, qui jamdiu Polon iae dedenint Pa- 
latinos. Archimarescallos, exercitiam duc- 
tores. Recordabatur et Andreae CastelUni 
Radomiensis Parentis restri. Landum ad- 
scribebat solertissimae Salom. Neuge- 
baueri Ephori vestn yigilantiae. Patrol 
vestro Nie. Firlej Palat. Lublin, redit in 
mentem munifica inritatio, qua me ad 
sacra docenda vocabat, in publica schola. 

Jagiell. 
Febris ob. Arnold Samuel (1723) — 
Bart Zacharias (1598) — Beyer Joh. 
(disp. 1669) - Bissius Stephanus (1772) - 
Cnotius Christian (1626) — Dîssertatio 
(1720) — Lubertus Erbenius (Disputa- 
tio de Febri Ungarica 1650) — Gru- 
tinius Andreas (1592) — Jacob H. 
(1716) — Jarczyński Jan (1676) — 
Kamuset Jakób Aemilian (1737) — 
Knocffelius Jędrzej (1655) — Kostrze- 
wski Chryzost. Nepom. (1740) — Kru- 
piński Andrzej (1774) — Liber (1616) — 
Mata Jan (1742) — Montanus Joa, Bapt. 
(1556) -Neufeld Ernest Jeremi (1744)- 
Pappelbaum Qt. Ch. (maligna 1743) — 
Paschalis Petrus (1624) — Putanowicz 
Józef (1758) — Schaster Joannes (Dis- 
sertatio 1780) — Sleszkowski Sebast. 
(Liber Philosophiae etc. 1616) — Tre- 
ter Casimirus (Quaestio) — Wiebers 
J. F. (Discrimen inter febrim 1789) — 
Wosiński Stanisław (Quaestio medica 
1676) — Zawadzki Stanisław (Quae- 
stio 1610). PBBRONlüS. PederoWic, 18d Febroniu8 ob. Acta (1780). 
FEBURE (Fevre) de Novi Michał X. 

Kapucyn (O. Justinian.) Zwierciadło al- 
bo opisanie tvreckiey ziemi. Gdzie si^ 
widzi stan iey teraźnieyszy, obyczaie 
Otomânow, y innych narodów państwa 
tego, rozdzielonego n& czternaście Na- 
cji ; wszystkich przeciwnych potencyey, 
która ie rzadźi, y k&żda z nich iednà 
drugiey, z których śiedm są Niewierne, 
à siedm Chrzesćiańskie. Omne Regnum 
in seipsnm di visu m desolabitur. Częsc 
pierwsza. O N&cy&ch niewiernych, to 
iest Tarkach, Ai'&bach, Kurdach, Tor^ 
kemànach, Jezydach, Druzach y Ży- 
dach, złożone od Wielebnego O. X. 
Michała Febarà de Novi Francuza, k&- 
pacyna Missionarzà Apostolskiego. De- 
dikowane przedtem w Rzymie Naia- 
Boieyszemu Màiestatowi Jey króle w- 
skiey Mci, Krystynie Alexandrze Kro- 
lowey Szwedzkiey o koszcie Tynâssego. 
Z włoskiego zaś ięzyk& na polski od 
Daniela Liplańskiego. Sekretarza J.K. 
Mci przetlvmaczone y Jaśnie Wielmo- 
żnemu Jego Mci. Pany Stanisławowi 
flęraklemy Hrabi na Wiśniczu y Jaro- 
sławiu, Lubomirskiemy Marszałkowi 
Wielkiemu Koronnemu Stiroećie &c. 
Spiskiemu Panu swemu miłoseiwemu. 
O^arowane w Warszawie R. P. 1688. 
pod czas Seymu Y do druku podane. 
Bez wyr. m. dr. i roku, w 12ce, kart 
nib. 8, str. 276 i Rej. k. 2. 

Tjtńl obejmi^e dwie kartki. Nakładca wło- 
skiej ksiąiki Mikołaj Anioł Tinassi dedy- 
kował ksi^kę królowej Szwedzkiej ; o któ- 
rej mówi, ie posiada języki wielu narodów 
rozmaitych. Jagiell. — Krasińs. 

(Rechner Joh.) Arae Exequiales, in 
Solenni Funere Celeberrimi Vratisla- 
viensium Quintiliani, V. Cl. D. M. Jo- 
hannis Fechneri, P. L. C. Magdalenaei 
Gyninasii Rectoris Gravissimi, Dexter- 
rimi, et per XXV. annos Meritissimi, 
Laudatissimi, An. 0. R. oo loc XXCVI. 
a. d. XIII. Cal. April, ipso Aequinoc- 
tio Vemali, rebus mortalibus Anno uni- 
versi Muneris Scholastici LUI. Aeyi 
pie, graviter et candide traducti XXCII. 
Catarrho placide ezemti, et IIX. Cal. 
earundem^ ipsa Conceptus Camis Filii Dei Memoria, Summi, medii et imi 
subsellii Viris jacturam Scholae ac Rei 

Litterarie deplangentibus, ab hujus 

temporis... Discipulis... Positae. Vrati- 
slayiae Aère Baumanniano ezscripsit Jo- 
hannes Güntherus Roererus, Cftficinae 
Typographicae Praefectus. folio, k. nlb. 4. 
Same dwuwiersze w języku łacińskim, po- 
między tjmi z następującymi podpisami: 
Andreas Weber, Bojan. Polonus., Samuel 
Crutsch, BojanoY. Polon., Johannes Ephra- 
im Emestus, BojanoT, Polonus, Johannes 
Georgius Adolphi, Leśna Polonus, Johan- 
nes Moellerus, Schloppa Polon., Oottfrid 
Strebe, Ravie. Polon. etc. 

Wrocławs. 
Fede (La) ne'traditamenti, dramma 
per musica. Cracovie 1726. w 4ce. 
Załns. Progr. litter. 174.%. na str. 72. 
Feder mitleidende ob. Textor EL 
(1653). 

Federicus Borussue ob. Bartsch 
Frid. S. J. (Andr. Volani 1689). 

Wierzbows. I N. 639. 

Federigo Cristiano ob. Fryderyk 
Krystyan (1740). 

FEDEROWIC Mathias Stanieław PhU. 
Baccal., Scholae S. Steph. Senior. Con- 
clusiones ex universa philosophia spe- 
culativa, menti Aristotelis, et Angelici 
Doct: Divi Thomae Aqninatis confor- 
mes. Quas V. Matthias Federowic, Phi- 
losophiae Baccalaureus, 2dae in AA. 
LL. et Philosophiae laureae candidatos, 
Scholae S. Stephani Senior, cam assis- 
tentia M. Casimiri Kubalevitz, in Uni- 
versitate Almae Academiae Cracovien. 
inter Collegas Majores Philosophiae Doc- 
toris, ejusdem Facultatis Primi Regen- 
tis, Sacrae Theol: Baccalaurei, S. An- 
nae Scholastici, nnper Cursus Philoso- 
phie! Professons. In publica dignissimo- 
rum hospitum et academicorum ordi- 
num audientia, in lectorio CC. DD. 
Theologorum propugnabit. Anno Do- 
mini 1713. Die 9. Aprilis, horis pome- 
ridianis. Cracoviae , typis Francisci 
Cezary, S. R. M. Illustrissimi et Rndis- 
simi Dni Episcopi Crac: Ducis Severiae; 
necnon Scholarum Novodvorscianarum 
Ordinarij Chalcographi. fol. k. nlb. 8. 

Dedykacya: Stephano Zuchowski Sandom. 
Arohidiac. Protonotar. apostoł 

Ja^ell. 1B4 îî'EDEROWlC. PEDBROWIC. — EridanuB aureis, caelestis sa- 
pientiae et scientiae arenis orbem Uni- 
versum ditans, D. Thoiuas AquinaS; 
Doctor AngelicuB. Redeunte annuâ, saae 
solennitatis die in Basilicą Cracoviensi 
SS. Triados; perinclyti et Sacri Ordi- 
nis Praedicatorum, debito cultu et yo- 
tivâ Bvadâ in publica IlluBtrium hospi- 
tum Corona a M. Matthia Stanislao 
Federowiez, in aima Vnîversitate Cra- 
coyiensi philosophiae Doctore, dialecti- 
ces in classibus Novodvorscianis profes- 
Bore; productus. Annô quô CaeLIger 
ErlDanVa Marlae repLeVerat aeqVor. 
Cracoviae typis Academicis. (1718). folio, 
5 arkuBzy. 

Na odwr. str. tytufu herb Dembińskich, pod 
nim 8 wierszy lac. — Przypis proz^ An- 
toniemu z Dembian Dembińskiemu Łow- 
czemu wdztwa krak., gdzie są niektóre 
wiadomości do tej genealogii rodziny dosyć 
ważne. — Dalej od arkusza C : Oratio miana 
w dzień uroczystości 8. Tomasza z Akwinu 
w koédele S. Trójcy w Krakowie. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 
Ord. Zamoj. 

— Lauretum Eruditae Palladia, gra- 
tia Celsisßimi Principis lUustrissimi et 
reyerendissimi Domini D. Casimiri a 
Lubna ŁubieńBki, Dei et S. Sedis Apo- 
Btolicae gratia Episcopi Cracoyiensis, du- 
cia Seyeriae, Studii Almae Universitatia 
Cracovienaia, Cancellarii, et Benefactoria 
munificentissimi apertum. W. XXI. Vi- 
ns Secundae Łaureae Candidutia; Dum 
in Alma Univeraitate Cracovienai Per 
perilluatrum et Reyerendiaaimum Domi- 
num D. M. Andream Krupecki, I. V. 
Doctorem et Profeasorem, Eccleaiarü Ca- 
thedralia Cracoviësia Canonicum, Pre- 
mykoviêsê et in Niegardow Curatum, 
Eoazczeyianum et Contubernij Philoso- 
phorü. Provisoren! , Canonizationis B. 
Joannis Cantii Procuratorem , Studii 
Almae Universitatia Cracoviensia Pro- 
cancellarium. In amplisaimo Nobilium 
Hoapitum conaessu. Magiatorij in AA. 
LL. et in Phil. Doctoratua Licentia, 
inter amaenaa Veria ferias concedere- 
tur in fra terni amoria gratulationisq; ' 
contestationem a Matthia Stanialao Fe- 
derowiez, Seniore acholae S. Stephani, 
ejuadem laureae Candidato, repraesen- tatum. Anno, quo Lauream triumphanfi 

a ligno Deus reportavit 1713. Die .... 

Mensia... Cracoviae, Typis Universitatis. 

folio, kart nlb. 13. 

Ka odwrocie ^ulu miedzioryt herbu Ssein- 
beków, a spodem szeiciowierez. Dedyka- 
cya prozą: Franc. Szembek, Canonico 
Cathed. Grac. Cale wierszem, na czeÂc 
uczniów, z dolożonemi miedzio- i drzewo- 
rytami herbów. Rozpoczyna: Ode Joanni 
Cantio, dalej : Andreae Krupe cki Procan- 
cellario, Examinatoribus ; a od B,: Franc 
Jos. Dziurkiewiez. Joanni An. Zarzycki. 
Geor. Kleen. Petro Szymakowski. Hyac 
KrynickL Sten. Filipowitz. VaL Cas. Bo- 
rowicz. Joan. Jos. Witowski Bomoal. yaL 
Wloskiewicz. Jac. Jos. Kempski. Aegid- 
Step. Wadowski. Joanni Gajewski Jot. 
Swiradoweki. Jos. Olszewski. Ant. Joan. 
Czeczewioz. Franc Zabicki. Adalb. Hyae. 
Ciechanowski. Christ. Gawlikowski. Joan. 
Cant. Haraburda. Greg. Filipowski. Na 
końcu piszą wiersze na czeeć autora P. A. 
Szymakowski 8t Filipowitz. J. J. Kemp. 
ski. Na ostat. str. : Sub auapieiis Mart* 
Węgrzynowicz Bectoria. 
Jocher 1498. 

Czartor. — Dzików — Jagiell — Krmsińs. 
— Ostoi — Uniw. lwów. 

— In Nomine Domini Amen. Quae- 
atio metaphyaica de obiecto metapbysi- 
cae. Ex libro Imo Metaphysicornm 
Ariatotelia Cap: 2. deaampta. Sab feli- 
cissimo regimine Magnifici, Perillastris 
& Admodum Reuerendi Domini D. M. 
Martini Waleazyńaki, S. Th. Doctoris 
& Profeaaoria, Collegae Majoris, Eccle- 
siarum Collegiatarum ; S. Floriani ad 
Cracoviam Canonici Scarbimiriensia & 
S. Michaelis in Arce Cracov : Custodis, 
Montia S. Georgii in Scepnaio Praepo- 
aiti; Scholarum Novoduorscianarum & 
Contubernij Hieroaoljmitani Proviaoris, 
Studij Almae Univeraitatia Craocviensis 
Generalia & Vigilantisaimi Rectoria, a 
M. Mathia Stanislao Federowiez Philo- 
sophiae Doctore, Collega minore, in 
Colonia Academica Pinczovienai Dire- 
ctore, ibidemque Ordinario Rhetorioae 
Professore, Curato in Janina. Pro loco 
in CoUegio Majori obtinendo publice 
ad diaputandum in Peraagnsto CC. DL>. 
Theologorum Lectorio, proposita. Anno 
Domini 1721. Die 20. Septembria. Cra- 
coviae, Typia Univeraitatia. fol. 2 k. nlb. 
Jagiell. — OmoL PlCÜORfiit. i^Ei^bti ISA — ob, Deöirio (1737) — GolaAski 
Stanisław (Spolia 1720) — Tortowski 
Jan (Objeotio 1723) — Smołakowski 
Jan (HoroBOopns 1722) — Miklaszew- 
ski Ign. (Castalius 1725). 

Maesk«w. B^kop. Badjittiń. 75. 
(Fedorek). Sammarynfls dokomen* 
töw wBiów Fedorek i Kopaczewki wy- 
kładający złe nabycie praw, i besprar 
wne posiadanie tych wsiów posMBSorom 
dowodzący. 1775. fol. */, ark. 
Fedr ob. Pbaedras. 
FEGEJO Poiiaseno. La buona figli* 
Bola pata dramma giocoso per mnsica 
di Polisseno Fegejo. P. A. da rappre^ 
sentarsi nel reale teairo di sua Maestà 
il Re di Polonia nellanno 1765. In 
Varsavia, 1766. w 8ce, k. 2, atr. 60. 
Grali: Teresa Toni, Gîov. Bat. JBestorim, 
Katan. Bestorini, Tereaa Crespi, Domi- 
nik Ochilupi, Calensucoli. Muzyka Nicole 
Pieini. 
W baleoie: Bartl. Gambi, Godard Conttaa« 
tini. Panie: Katan. Gattai, Casacci, Ma- 
rianna Polcelli, Beretoni, CSiiora Polselli, 
Morini. Jagiell. — Kijows. 

— La Cascina. Dramma giocoso per 
musica di Polisaeno Fegeio P. A. da 
rappresentarsi nel Reale Teatro di Sua 
Maesta ii Re di Polonia nell anno 1765. 
In Varsavia 1765. w 8ce, str. 60. 

Krafiiu — Ossol. 

— Le marché de Malmantille Dra- 
me en musique de Polixene Fegejo 
P. A. Représenté au théâtre royal à Vax* 
sovie L'année 1765. Bez wyr. m. dr. 
i r. w 8ce, str. 71. 

Graj^j: Tereaa Torri, Jean. Batt. Biatorini. 
Michael del Zanca, Panna Cather, Risto- 
rini, Dominik OcdiUappi, Teresa Crespi, 
François Caleaaoli. 

W balecie taniv/li: PP. Gambi, Godard» 
Constantini, Berettoni. Panie: Gattai, Ca- 
sacci, Poleelli, Fenin. Jagieli. 

— Il mercato di Malmantile. Dram- 
ma giocoso per musica di Polisseno Fe- 
gejo P. A. da rappresentarsi nel Reale 
Teatro di Sua Maesta il Re di Polonia 
neir anno 1765 în Varsovia. 1765. 
w 16ce, str. 58. 

Są tu ficsne smiany textu, nalepione na text 
pierwotny. Warss. Uniw. 

Fegefeuer (Lutherisches)... entdecket 
und an Tages -Licht gebracht durch 
J. G. Braunsberg. 1712. w 12ce. Fegfeure- Zeiger, welcher die Ab- 
theilung derer Stunden, oder Tag-Zei- 
ten auf alle Tage der ganzen Woche 
vor die armen im Fegfeuer leidende 
Seelen anzeiget, um dadurch eine glück- 
seelige Sterbstund zu erlangen in pol- 
nischer Sprache aufgesetzet nunmehro 
aber in die deutsche Sprache ueberse- 
tzet und gedruckt in der Stadt Rawitsch 
1769. 

Katal. ksi^gars. 

FEHLAU Beorg, Gdańszczanin (f 
1672). Siebenfaltiges Sonnen - Wunder 
oder Sieben Neben-Sonnen so in diesem 
1661 Jahr den 20 Febr... gesehen wor- 
den... von Georgio Fehlauen Predigern... 
in Dantzig. Gedruckt in Dantzig Anno 
1661. bey Dawid Friedr. Rbeten. w 400, 
ark. F. 

— Stern-Predigt von zwei himmli- 
schen Cometen. Dantzig 1653. w 4ce. 

Jooher 5229. 

— ob. Angelus Chr. (Enchiridion 
1678). 

FEHRFELO Dawid. Dissertatio phi- 
losophica de causa quam in Gvmnasio 
Thorunensi praeside M. Samuele Sehe- 
lynigio Silesio, ibid. profes. et oonre- 
ctore, publice placidoque philosophan- 
tium examini ad d. Octobris 1672 sub- 
mittit auctor et respondens David Fehr- 
feld Libavia Curland. Thorunii typis 
excusa a Job. Coepselio Gymn. typ. 
w éce, 56 Str. i k. 1. Caartor. 

FEYRABENDT Hans. Margraff Al- 
brechts Leben in alten Reimen verfer- 
tiget von Hans Feyrabendt. 

W LiUenthal ErlKatertes Prenssen T. L 
17—22 Str. 

Pisane d. 6 maja 1568 r. 

— ob. Guagnin (1584). 
FEIERABEND Krzysztof. Concio gra- 

tulatoria in inauguratione Michaelis Ré- 
gis Poloniae. Elbing. 1669. 

FEIERDI Martinus. Dialogs de hor- 
renda et terribili rvina, et oesolatione, 
statvq. Ivgvbri et hello infavsto, nobi- 
lis et antiqvae omnique décore plenae, 
Hungariae, ex Sacris. Script: per Mar- 
tinum Feierdi, Sacerd: peditum Hung. 
S. Regiae M. Poloniae. Si volueritis & 
audieritis me, bona terrae comedetis. 

24: 18Ô PBlGIÜS. Quod si nolaeritis, gladius deuorabit 
TOS, qnia os Domini locatum est. Isa: 1. 
Cracoviae, In ofdcina tjiipographica La- 
zari 1603. w 4ce, str, 122. 

Dedyk. Andrzejowi Boboli Staroście PilsneńB« 
Dzieło podzielone na cztery djalogi czjli 
rozmowy. 
Wiszn. H. 1. Vni. 74. 

Gzartor. — Jagiell. -^ Ossol. 

FEIGIUS Jan Konstanty. Adlers- 
Kraft, oder Ëuropaeischer Heldenkern 
das ist : warhaffte uod ausführliche Be- 
schreibung der hohen Tapferkeit, wel- 
che die christi. Helden, Ritter und Sol- 
daten, wie auch jeder-raänniglichen in 
Wehr und Waffen erwiesen, und ihnen 
hierdurch bei gantzer Welt einen un- 
sterblichen Nahmen erwerben haben: 
als Wien von den Türeken belagert 
ward und was sich so wol im türki- 
schen Lager, als innerhalb der Stadt 
von Tage bis zu Tage begab; wie 
schimpàichen der Gross- Vesier von sei- 
ner Gemahlin, noch übel aussgeschla- 
genen Feld-Zug bewilkommet worden; 
und was noch Preisswürdiges selbiges 
Jahr in Ungarn von der christlichen 
Armée ist vernichtet worden, etc. etc. 
in Teutschen heroischen Versen ans 
Tage-Licht gegeben worden, durch Jo- 
annom Constantinum Feigium Silesium 
Leorinensera J. U. Studiosum. Wien 
in Oesterreich 1685. w 4ce, str. 376. 

Ded. Maximiliane Emanueli in Ober- a. Nie- 
der- Beyern, auch der Obern- Pf altz Her- 
tzogen... J. 0. Feigius. 

— Von der Wienerischen Belage- 
rung und den denkwürdigen Hof u. 
Kriegs-Geschichten so sich Anno 1683 
ereygnet haben. Siehe: Wunderbahrer 
Adlers Schwung Oder fernere Ge- 
schichts-Fortsetzung Ortelii Redivivi et 
continuati. Das ist Eine ausführliche 
Historische Beschreibung dess noch an- 
haltenden Türken Kriegs... B. w. m. 
(Wien) Leopold Voigt 1684. stron 
26—95. 

Wycinek z większej całości 

Wiedeńs. miejs. 

FEIGIUS Theophiius. Biga illustriss. 
ac concordiss. conjug. Marieburgi in 
Borussia residentium, Lycophrontheam 
ad aram gratiarum in aede devotionis PfiLBING&lt 

ergo oblata, a Théophile Feigio eccies. 
Marianae apud Ligios archidiacono M. 
Jun. Anno 1638. Vratislaviae, t;pis 
Georgii Baumanni. folio, k. 2. 

Csaxtor. 

— In JesuB Nahmen ! Das Durch 
Gottes Gnaden Wolverdiente Dreyfache 
Ehren- Gedächtntiss, Des weyland Wohl 
Ehrwürdigen, Grossachtbaren und Wol- 
gelehrten Hn. Andreae Neumanni, Wol- 
verordneten Treu-fleissigen Pastorisdes 
Königlichen Stadt Haynau , wie auè 
E. Ehrwürdigen Ministerii selbigen 
Kreises Wolansehnlichen Herren Se- 
nioris, Bey Dessen Christ- Priesterlichen 
und Volckreichen Leichen-Begängnüss, 
In gehaltener Parentations-Rede, Aus 
dem begehrten Spruch 1 . Tim. IV. 15. ^ 
16. einfältig angeführet, und Dehnen 
Hoch -Leidtragenden Allerseits mit Ver- 
wüntschung Beständigen Trostes, Vor- { 
sorge, und Wolergehens, Mitleidende 
zum Druck übergeben durch M. Theo- i 
philum Feigen der beiden vereinigten | 
evangelischen Kirchen Kreiban und 
Alten-Lohm Pastoren, und in selbigem 
Hajnauischen Kreise Seniorem. Ge- 
druckt zur Lissa durch Michael fiuk- 
ken. 1693. w 4ce, str. 20. WrooUwi. 

FELBINGER Jeremiasz, Arjanin z 
Brzegu (ur. 1616 t po r. 1690). Ant- 
wort an D. Christian Grossen Sapei^ 
intendenten zu Kolberg auf dessen 
Büchlein Socinianisch Glaubens Be- 
kenntniss und genannt. (1655). w 4ce^ 

Str. 19. WarsE. üniw. 

— Bekenntniss des Christlichen 
Glaubens der Pohlniscben Brüder ans 
dem Lateinischen verdeutscht. 1653. 
w 8ce. 

— Demonstrationes Christianae.... 
comprobantes. I. quod solus Pater Do- 
mini nostri sit Deus altissimus. H. quod 
solus homo Jesus Mariae filius sit uni- 
genitus ac proprius Dei Filius. IIL quod 
Spiritus Dei sit Virtus DeL IV. quod 
gratia divina per fidem justificati tene- 
antur vitam suam instituere secundum 
decem praecepta Dei et mandata Chri- 
sti... Autore Jeremia Felbingero. Anno 
1653. w 4<5e, str. 205. W«r». ümw. PELGBR. FELICISSIBAUS. 187 — Doctrina de Deo et Christo et 
Spiritu Sancto... in sermone germanico 
coDciDnata nnnc vero... latine reddita. 
Subjuncta est [Joann. Stegmannî Po- 
loni] brevis disqnisitio inter dnas de 
S. TWnitate disputantîum partes... ntri (?) 
Victoria tribuenda sit. B, w. m. 1657. 
w 8ce, Str. 32. Warsz. Unîw. 

— Epistolae ad christianos unnm 
altissimum Deum, Patrem Domini ac 
Salvatoris nostri Jesu Christi, secnndnm 
Sacras Scripturas Veteris et Novi Te- 
stament! recte agnoscentes. In qua So- 
cini errores refu tan tur. 1672. w 4ce. 

— Toź:... Roterodamî 1681. w 4ce. 

— Die Lehre von Gott, und Chri- 
sto, und dem heiligen Geiste... von Je- 
remias Felbinger... Amsterdam... 1667. 
w See, Str. 16. Wargz. Uniw. 

— Politicaeehristianaecompendium. 
Vratislaviae, typis Baumanianis. 1646. 

— Vorteuffer (?) desz Beweises aus 
den Büchern des Alten Bundes, dasz 
allein der Vater unsers Herrn Jesu 
Christi der einige Gott sei... aufgesetzt... 
Vom Jeremias Felbinger... B. m. (Frank- 
furt and Oder). 1654. w 4ce, str. 62. 

Waraz. Uniw. 

— Das Neue. Testament treulich 
aus dem Griechischen ins Deutsche 
übersetzet, ob. Biblia (1660). 

Trębicki Bibl. Warsz. 1841 III 671. 
Felder (Die Elisäischen) ob. Kyan 
i Gundling (1735). 

Feldgeschrey (Dennemärckisches)... 
Wehklagen der Schweden vnd Polen 
vnd was sich weiter bey jetzigen Kriegs 
Wesen begeben vnd zugetragen. Bez 
wyr. m. 1628. w 4ce. 

Feld-Lager (Aus dem kOnigl. Schwe- 
dischen) bey Cliskow, den 10. Julii 
st V. 1702. Aus dem Schwedischen 
übersetzet, w 4ce, kart 4 nlb. 

PonSwn. Cliskow. Jagiell. 

— (Das königl. Polnische und chur- 
ftirstl. Sächsische) oder Diarium und 
eigentliche Beschreibung alles desjeni- 
gen was in dem grossen Campement, 
bey Radewitz an der Elbe, unfern 
Mühlberg in Sachsen, vom 31. Maij 
bis 27. Junii 1730. von Tage zu Tage 
vorgegangen. Nebst beygefügten Kup- fern und poetischen Vorstellungen. Ge- 
druckt im Jahr MDCCXXX. (1730). 
w 4oe, Str. 24, k. nlb. 8. i 1 tabl. 
obozu, 1 mapa, nadto 1 Lista w 4ce 
rozłóż. 

Obejmige Diarium. Na końca powiedziano, 
2e auf KOn. Majest. in Fohlen bej MOhU 
berg angeordnete Campement schrieb die- 
808 mit unterthänigster Feder Joh. Gott- 
lob Kittel Jur. Cand. Dalej id^ wiersze 
na czeńć króla : Lustiges Campement- Lied, 
Die Vortrefflichkeiten Friderici Augusti 
▼on J. F. L. J. U. Stud. 

Czartor. — Jagiell. — Erasińs. 
Dalszy ciąg ma tytuł: 
Anhang zum Müblberger Lager 
1730. w 4ce, k. 41. 

Obejmuje zarazem wjobraienie uroczystości 
lUuminacyi, polowania i pożegnania króla 
pruskiego. 
Do tego samego przedmiotu się odnosi: 

Plans am Tage der Revue den 1. 
Juny 1730, auf den Tag des Exer- 
cices von der Cavallerie den 5. Juny 
1730, auf dem Tage des Exerci's von 
den Lancie's, von der Garde-du-Corps, 
der Artillerie, w 4ce, kart 80. 

Feld ob. Extrait (Lager 1659) — 
Gehema A. (Apotheke 1684, 1688) — 
Quecker Ch. (Feldbau 1687) — Rela- 
tion (Lager 1656). 

(Feldtner J.) Eù(fyndxi in honorem nup- 
tiarum... Jacobi Feldtneri... M.UC.LXI... 
Profectae a... Gymn. Studiosis. B. m. 
(Thorunii) Mich. Kamall. 1661. w 4ce, 
Str. 8. 

— Felicitati... Conjngii... Jacobi 
Feldtneri... 1661. Fautorum pietas D. 
D. B. m. (Thorunii) Mich. Karnall. 1661. 
w 4ce, Str. 4. 

— Schuldige Reime... Auff... Hey- 
rath des.... Jacob Feldtners... 1661. 
^7 4ce str 4 

FELDTNER Martin. Exercitatio phi- 
lologica de signo carnis Thorunii, Christ. 
Bekk 1687. w 4ce, ark. C,. 

Czartor. 

Feldzug (Polnischer) ob. Favrat 
Franc. Andr. (1799). 

FEL6ENHAWER P. Refutatio parało- 
gismorum Socinianorum das ist Wider- 
legung der Schrifften der Socinianer. 
Amsterdam. 1656. w 16ce. 

F«licl88lmu8 S. Martyr, ob. Bielecki 188 PBLICIS8IMA, Mart (Hilaritas 1700) — Felicyan (Ee- 
lalio 1700). 

Felicissima S. ob. Dönhoff Jerzy A. 

Félicita ob. Caprara A. (Polonia 
(1630). 

Félicitas (Infidelis) Fides Felix eive 
Glodoaldus Daniae Prinoeps Tragoedia 
feriis acta Bacchanalibas a... Licaei 
Varsavîensis S. J. Juventute... 1748. Var- 
aaviae typie S. J. w 4ce. 

Félicitas ob. August Fryderyk (1727) 
(publica) — Castriotto (publica in Scan- 
derbego 1716) — Feidtner J. (conjugii 
1661) — Grabowicz Fr. (Regni 1676) 

— Qrynwaldt J. (paterna 1638) — Heiv 
denius J. (nuptiarum 1659) — Kuntz 
A. (et honorem 1653) — Lehmann J. 
(Felicium 1676) — Nowiejaki A. (nup- 
tiales 1640) — OpitiuB M. (nuptiar. 
1634) — Plucieński F. (Orbig Bacchiae 
1711) — Sarnowski S. (purpurata 1644) 

— Schmelling W. (T. Sapieha 1657) — 
Stan. August (Poloniae 1764) — Sza- 
niawski (constans Poloniarum 1721) — 
Wiśniewski Ant (de vera 1775). 

Felicitation ob. Ferrman G. (a Sei- 
del 1713). 

(Feiicya Sw.) Szczęśliwość w rzeczy 
y w Imieniu S. Feiicya na Menczen- 
nika do Metropolii Wielkiego Xiestwa 
Litewskiego po wielu Nieszczęściach 
przy soleni^ey ciała Jego Introdukcyi 
wyprowadzona za promocyą J. O. Xiç- 
żney Imci Barbary z Zawiszów Radzi- 
wiUowey Woiewodziny Nowogrodzkiey 
OsobliwBzey Dobrodzieyki y Fundator- 
ki w kościele 00. Karmelitów dawney 
Obserwancyi Konwentu Wileńskiego 
pod tytułem S. Jerzego Prowincyj Rus- 
skiey deponowana Roku uszczęśliwienia 
Zbawienia świata 1760. w Lwowie, 
w Drukami Brackiey S. Troycy. w 8ce, 
kart nlb. 12. z rycina kol. 

Warss. Uniw. 

(Felicyan Męczemiil(). Invictissimi 

Christi Martiri Divinifisimo Fellciano Be- 
nevolentissimi Studiorum Moderatoris 
Indigeti fructum sui laboris iu propo- 
sitionibus ex Sac. Theologia et Jure Ca- 
nonico publicae disputationi ezhibitis 
sub auspiciis ejusdem A. R. ac E. P. F8UX. 

Feliciani Morcus Exprovincialis Cnstod 
Leopol. de Mens Reverend. Oet»- 
rai. Gwardian, in perenoe debiti obse- 
quii döcumentnm Studio General. Leo- 
polen. Theolog. Ordinis Minorom S. 
Patris Nostri Fr§ncisci ConyęatUAlinm 
die 10. Julij 1778. Leopoli , typia C» 
simiri Schlichtyn S. C. M. privileg. ^* 
pogr. w 4ce, k. 8. OiioL 

— Opisanie introdukcyi ciała iw. 
Felicyana 1799. 

— ob. Makolski — Relacya (1754). 
Felicytn X. Floryan od Sw. Macieja 

ob. Regner (Kazanie 1780, Rady 1778). 

Feliks I. Święty (Męczennik Papież 
t 90 Maja 274). Inacriptic^ei ad al- 
tare S. Felicia L PapaiB Codnae. -— In- 
seriptio ad iconem S. eiosdem. 

Ostrowski SuadaUt. Inscript. 1747 tH. 27. 

(Felix Sw. kapueyn z Kantalicji 
(1513 t 19 maja 1586). Patron aiczc- 
sliwoeci ludzkiey według duszy y cida, 
Święty Felix wyznawca. ZakcMiu Braci 
mnieyszych S. Franciszka Kapucynów, 
nabożeństwem przyczyny Jego priad 
Bogiem wzywającym, uszanowany, 

— Toż:... z dozwoleniem Zwierzr 
chności duclłowney powtórnie przedrą- 
kowany, w Krakowie w druk. Franc. 
Cezarego. 1723. w 1200, ark. B^,. 

Na odwr. tytahi lich^ miadzioiyt. Jagiell 

— Tenże tytuł:.... uszanowany. 
W Warszawie w Drukami J. K. Mci 
y Rzplitey X.X. Scbolamm Piarnm H 
P. 1743. w 16ce, k. 12. Wanm. Uniw. 

— Toż:... w Krakowie 1752. w Bca. 
Jocher 8d68. 

— Tenże tytuł:... uszanowany. War- 
szawa 1761. w drukami J. K. M. y 
Rzpitey Schol. Piarum. w 16ce, ark. 
B4 (k. nlb. 18). Wais«. Uniw. 

— Toż:... Felix Święty s Kantali- 
cium Wyznawca Braci mnieyszych S. 
Frauciazka Kapucyn. Nowenną, albo 
krótkiemi Medytacyami, oras z godzin- 
kami wsławiony, dla pospolitego nabo- 
żeństwa przedrukowany r. p. 1772 we 
Lwowie w drakami J. K. M. Bnio- 
twa świętey Troycy. w 8ce, str. 46. 

OnoL 

— Złote godziny patrona aiozęab* 
wosoi ludzkiey, 6. Felixa, wyznawcy FBUX. PftLKffiR« m w faerbownyvn Srzeniawie płynąoe, J. 
0. Xieznie J. M. Pani Elżbiecie z Lu^ 
bomirskich Sieniawskiey, Easztel&no- 
wey Kr&kowskiey, Hetmanowej W. Ko- 
ronney, Przez Konwent Warszewski 
Bràcî Mnieyszych S. Franciszka Eapu- 
cynow ofiarowane. Varaaviae. Typis 
Scholarum Piaram AnnÔ Dni 1718. 
w 8ce, kart 30 (ark. G,), 

Ka oêwr. tyi. draeworft berlm Sereniawa 
1 o|ngmii. 

Jocher 6876. WarM. Uniw. 

Felix ob. Bieźanowski J. (de Marinis 
1669. Augurinm 1658) — Cantelli Fr. 
(sa^ttae 1687) — Cyneraki (omen 1633) 

— Oaaiewski J. (ingreasus 1647. auapi*- 
cittfo 1648) — Qolinski (ingressas 1624) 

— Kotyńaki (applansus 1634) — May 
F. (regresBus 1660) — Opisanie (1768)— 
Orasias T. F. (coelestium 1685) — 
Ossędowski S. (omen 1640) — Przy- 
luski (luceoria 1639) — Schultz J. O. 
(seculomm 1700) — Stalicki V. (auspi- 
cinm 1646) — Thanmitius E. (Sarma- 
tia 1631) — Treter A. (Sarmatiae 1661) 

— Waghnitz A. (omen 1653) — Za- 
mojski J. (regressns 1650) — Żymon- 
kiewicz A. P. (omen 1638). 

FELIŃSKI Alojzy. Do Eońcius^ski. 
Warszawa. 1794. w 4ce. 
Katal. Batowa. N. 3817. 
Felix ob. Feliks. 
Felkel Jacobua ob. Parentalia (1595) 

— Threni(Parthenicaesoâalitatisl594). 
FELKEL Romuald X. Paulin. Ordi- 

nationes et Décréta pro Sacrae Paulinae 
religionis proto eremiticae proyincia 
polona, Per reyerendissimum olim pa- 
tron Fratrem Joannom Eery, 6S. Theo- 
logiae doctorem, totius ordinis S. Pauli 
primi eremitae priorem Generałem facta, 
et a S. Sede Apostolica confirroata. 
Czenstochoyiae 1746» in typogr. PP. S. 
Pauli Primi Eremitae. w 4ce. 
Janocki Lezicon U. 177. i 8 str. 

Felkersam Melchior ob Boehmius 
J. G. (Acta pacis 1766. II). 

FELKERZAMB Adam (Felkierzamb). 
Głos Jaśnie Wielmożnego Adama Fel- 
kerzamba Szambelana J. K. Mci i Po^ 
sła z Xieztwa Ijiflantskiego w Izbie 
Poselikiey dnia 28 Października 1786 r. miaay. (Ma końeu:) W ^Unü^aroi Pio- 
tra Dufour,.* loi, 1. k. 

Csartor. -r^ JagiaU. 

'— Mowa Jaśnie Wiełmotoego Paoa 
Szambelana J. K. Mci Kawalera Or*- 
dern S. Stanisława Posła na Seym it^ 
raznieyszy i razem dd«gowai^ego do 
J. O. Xiazçeia Prymasa od Obywate- 
lów Xiestwa Wodztwa Inflantski^o, 
miana dnia 11. Października B. 1786« 
(Ma końcu:) w Drukami Piotra Dutour 
Konsyliarza Nadwornego J. K. Mci, Dy- 
rektora drukarni korpusu kadetéw, i 
uprzywileiowanego na Awizki czyli Do- 
niesienia tygodniowe, fol. k. nlb. 2. 
Dragą kart^ twony; Inatnikcja od Nai 

arsM^ników i objwatolöw, dla aewiadcse- 

nia rekognicji. 
Caarior. — Jagiell. — Warsa. Uniw. 

— ob. Marewicz Winc. (Doświad- 
czenie 1788). 

Felkerzamb (Felkierzamb) Jan ob. 

Kochanowski Korwin Hieron, (1747). 

Felkier Eudoxiu$ ob. Piotrowski J. 
M. C. (1776) — Sobueki Aegidius (Con^ 
dusiones 1773) — Kazanie przy wpro^ 
wadzeniu (1774). 

FELKIER Wiktor X. Reformat. Struk- 
tura w kontr śmierci nà ostatnia dezo- 
lacyą prześwietnego domu następuiacey 
przez odsiecz herbownego topora od 
Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Ale- 
ksandra na Czyzowie Zaklika Czyżow- 
skiego kasztelana Połanieckiego. Na 
fundamencie cnót chrześciańskicn w nie- 
bieskiey krainie zbudowana przy po- 
grzebowym akcie kaznodzieyskim sty- 
lem w kościele Sandomirskim 00. Re- 
formatów abrysowana przez X. Wiktora 
prowincyi Małopolskiey reformata, filo- 
zofii lektora dnia 22. Czerwca roku 
1762. Za pozwoleniem Starszych n& 
widok publiczny podana, w Sandomie- 
rzu, w drukarni J. K. M. Societatis 
Jesu R. P. 1763. folio. 24 kart nlb. 
Na odwr. atr. tyt. herby Topor i Dąbrowa; pod 
Bierni 14wier. Prowmeya Małopolska priy» 
piaala proaą Stanisławowi Mlodaîanow** 
skierau Staroście Boiańskiema. W kąsa- 
niu prawie żadnych niema szcaególów do 
iywota zmarłego. Ga2e kąsanie upstrzone 
dwmwierssami taeińakierai. 
Akadam. — JagŁell. — Osfol. -- Zialm, 190 FELLB. FELLE Wilhelm Dominikan (tl710). 
Le Bouquet polonais, ou remarques uni- 
verselles tirées des plus grand hommes 
deFantiquitè et dédiées à Son Altesse 
Electorale Monseigneur le Duc de Saxe 
par le très R. P. F. Guillaume Felle, 
Docteur Dominicain et Aumônier de 
Jean III. Très puissant Roy de Polo- 
gne, à Dansic, chez David Frederic 
Rhet, 1685. w 8ce, 10 ark. 

Aator w odezwie do czytelnika powiada, ii 
to jest dwndEieste tnecie jego dzieło, a 
w dedykacji mówi. ii dla tego nazwał je 
Le Bouquet polonais, ponieważ większa 
ezęfó tych maxym i myéli zebrał na dwo- 
rze króla Polskiego. 

Czartor. — Jagiell. — OssoL 

— Fel Jesuiticum Seu Ad literam 
Patris Piekarski Jesuitae, Responsum 
Fratris Guilielmi Felle, Ord. Praed: 
Minimi Reverendisaimo Patri Joanni 
Paulo Oliva, Societatis Jesu Generali 
Meritissimo Directum, cum auctoritati- 
bus Summarii Constitutionum Societa- 
tis Jesu anno 1604. Lugduni cum Re- 
galis impressi. Anno M.DC.LXXVI. 
(1676). Bez wyr. miejsca, w 8ce, str. 88. 

Miejs. Wrocł. 

— Juxta solam Scripturam Catho- 
licae Doctrinae et Calvinisticae collatio: 
Ad Britanicam Majestatem Jacobi II. 
dedicata per T. Guillelmum Felle, Do- 
minicanum S. Th. Doctorem, ac Serenis- 
simi Joannis III. Poloniarum Regis El- 
leemosyuarium. AComparison between 
the Catholic and Calvinistîcal Doctrin. 
Accord ing: to Scripturae Only. Dedica- 
ted To His Majesty of Great Britain 
James II by F. Wiliam Felle, a Do- 
minican, Doctor in Divinity, and AI- 
moner to the most serene John III 
King of Poland. London, printed anno 
d. 1688. w 8ce, str. 221 i kart nlb. 7. 

Warsz. Uni w. 

— Lapis Theologorum seu quaestio 
resolutissima de praemotione physica 
contra Jesuitas animi candore, morum- 
que integritate per orbem commenda- 
tissimos, et contra Calvinum Castitatis 
charactere in patria famosissimum. Au- 
thore admodum R. P. F. Guillielmo 
Felle Dominieano S. Th. Doctore ac 
Potentiss. Joannis III. Poloniarum Re- PELIXÏIEBEL. 

gis Ełeemosynario. A. M.DC.LXXVIL 
(1677). w 8ce. arkuszy 2 i 125 str. 

Dedykacja do Króla Jana I IŁ i odezwy: 
ad amantissimos Neapolitanos Novitioi. 

Jocher 9382. 

— Quaestiones Curiosae. Zamoftciae. 
1699. 

— ob. Elbing Domiiiicus (Oratio 
grutul. 1675). 

FELLER Franciszek Ksawery S. 1. 
(1735 t 23 Maja 1809). Katechizm Fi- 
lozoficzny czyli Zbiór dowodów rfnźa- 
cych na obronę Wiary Chrześciańskiey 
przeciwko nieprzyjaciołom jey. Dzieło 
pożyteczne dla tycb, któi-zy cbcą nni- 
knąó zarazy od niedowiarków teraźniey- 
szych, a mianowicie dla Duchownycb, 
którym z obowiązku należy drogi skład 
Wiary S. w całości dochować. W ję 
zyku firancuzkim napisane przez X. Fle- 
xier de Reval tłumaczone przez X. Th. 
Waluszewicza Filoz. Dokt. Plebana Po- 
szwitióskiego. Tom I. II. w Wilnie 
w Druk. Królew. przy Akad. 1784. 
w 8ce, Tom I. str. 119, 285 i regestr. 
T. II. str. 376 i rejestr. 

Pnjpis tfómacsa, Benedykt, i Rarolini« 
z Puzynów Karpiom Chorążym Powi&ta 
Upitskiego. 

Flezier iest to pseudonym FeUera. 

Jocher 3022. — Bentk. Hist lit. 

Czetweri. — Drohob. — Oseol. — Wileńf 

FELLGIEBEL Baltazar. Poemation 
De Insi^nibus Vetustae Nobilitatis Fa- 
miliae Schachmanuorura, Et Felicitate 
Reipub. Viro Ampliss. et Prudetitiss, 
Dn. Bartholomaeo Schachmanno Regiae 
Civitatis Gedanensis Senatori Digniss. 
Sacrum. Excusum Dantisci a Jacobe 
Rhodo. A. S. M.D.VIC. (1594). w 4ce, 
k. 4. 

Dwa wiersze facińnkie, pierwszy z podpisem: 
Balthasar Fellgibl Lygius ianioruin Schach- 
mannonim P. Wrocław». 

— I Cimerman Tomasz. Epithala- 

mia in honorem nuptiarum generosi D. 
D. Joannis Polanovii de Polanovice 
sponsi et Oenerosis. Lectissimaeque 
Virginis Annae Starzîckae Sponsae 
scripta ab amicis. Impressa per L. Ma- 
łachiowicz. T. M. D. J. P. [Typogr. 
Magnifici Dom. Joannis Potocii] A. 1608 
Non. Junii. w 4ce, 1 ark. 

Przyjaciele podpisani: M. Balthasar Fellgîe- PELSTINENSIS. PÊLSTIKENSIS. 191 bel Lygio-SUeuna Scholfte "Soh, Joan. Po- 
tociae Kector i Thomas Cimermanas Ca- 
meDceiuis Lib. Art StudioflOB. 
Band. H. Dr. Król P. U. 83. Ouol. 

— ob. Zygrovius. 

PELSTINENSIS ( z Feisztyna) Se- 
bastian, proboszcz w Sanoku (f po r. 
154Ô). Directiones musicae, ad cathe- 
dralis ecclesiae premisliensis vsvm. Ma- 
gnifico domino d. Nicolao Herborto a 
Felstin, castellano premisliensi domino 
ac patrono sno benignissimo, gratitudi- 
nis causa oblata; per venerabilem D. 
Sebastianum Felstinensem artium libe- 
ralium baccalarium ac Sanocen. eccle- 
siae parochialis rectorem. Excudebat 
Hieronymus Victor, regius chalcogra- 
phus. Cracoviae. Anno MDXLIII (1543). 
kal. Octobris. w 4ce, 

Janoc. I. 78. 

— Aliquot hymni ecclesiastici. Va- 
rio melodiarum genere editi, per domi- 
num Sebastianum Felstinensem, artium 
baccalarium. Cracoviae apud Hier« my- 
mum Vietorem. Anno domini MDXXII 
(1522). w 8ce. 

Janoc. I. 77—8. 

— Modus regulariter accentuandi 
lectiones matutinales; prophetias necnó 
epistolas et evangelia. (Na końcu:) Im- 
presatim Gracouię, in edibus domini 
loannis Haller. Anno Christi M.D.XVIII 
(1518). w 4ce, k. 8. 

Ma karcie tytułowej : Ad Lectorem... wier. 8. 

Contra Invidum... wier. 4. 
Janoaki Nachr. lY 169 — Jocher 6ô82a -^ 

Bibl. Wariz. 1856. T. 663. str. 633. 
Czartor. — Czetwert. — Dzików. — Ja- 
giell. — Ossol. 

— Toź:... (Na końcu:) Impressum 
Cracoviae, in aedibus Hieronymi Vie- 
toris. Anno Domini millésime quingê- 
tesimo vigesimo quinto (1525). w 4ce, 
k. 7 i 1 czysta. 

Na przodzie jest krótka przedmowa w któ- 
rej wykłada jak nale^ glos zkladać do 
śpiewu. Obejmuje ark. B3 z nutami mu- 
zy cz. Dziełko to jest drug^ częścią dzieła: 
Opusculum muBice. 

Jocher 6682b. wymienia to jako nakład 
Hallera. 

Czartor. — Jagiell. - Kraaińs. 

— Opusculum musice mensuralis. 
[Niżej rycina przedstawiająca sześciu 
śpiewaków]. (Na końcu:) Finis utriusqu. musice tam horaiis q. etiä mensuralis, 
que ad imprimendü data est per Seba- 
stiana de Felstin arciu baccalariu. B. 
w. m. i dr. w 4ce, sygn. A — Cm (kart 
nlb. 12). 

Jestto częśó druga dzieła : Opusculu musice 
compilatum, i razem z niem zbroszuro- 
wana. 

Wierzbowski HI 3182. 

Czartor. — Ord. Zamoj. 

— Opusculum utriusque musłcae, 
tam choralis quam etiam mensuralis. 
Com pila tum per Sebastianum de Felstin 
artium liberalium baccalarium. Cracoviae 
in ofi&cina Floriani Unglerii. Anno a 
Christo nato MDXIX (1519). w 4ce. 

Tej e^ycyi dzisiaj nikt nie zna. 
Janoc. 1 77. 

— Opusculum musice compilatum 
nouiter per diium Sebastianu presbi- 
terû de Felstin, Pro institutione ado- 
lescentü in cantu simplici seu Grego- 
riano. [Pod tem drzeworyt przedstawia 
nauczyciela trzymającego nuty i śpie- 
wającego wraz z pięcioma innymi, co 
także śpiewają]. (Û dołu dwa wiersze 
łacińskie :) Qui ducis vultus, et non le- 
gis ista Ubenter Omnibus invideas, li- 
uide nemo tibi. (Na końcu w drze- 
worycie pogoń Litwy i pod tym :) Finit 
musica Goralis domini Sebastiani pres- 
biteri de Felstin, arcium liberaliü Bac- 
calarij. Bez roku i miejsca druku, 
w 4ce, k. 22 (ark. A~Diij). 

W rycinie tytułowej wyryta jest pieśń na 
nulach : In Gottes namen saien wir seiner. 
Na odwrót, str. tytuł. 18 wierszy łaciń- 
skich do czytelnika. W tekście są pomie- 
szczone nuty do śpiewu. Drukarz nie 
wymieniony, ale karta tytułowa tai sama 
co w edycyi Monetariusa: £pithome mu- 
sices, wyszłej u Unglera. Arkusz A. ma 
kart 8, ark. B. kart 4, ark. C. kart 4, 
ark. D. kart 5. i szósta biała. Karta Diij 
ma od góry: Nota in omnibus. Diiij od 
• góry: Exemplum ficte solmisationis. Ark. 
Dv. pportione. — Na odwrocie strona osta- 
tnia w egz. Jagiell. i Zamoj s. ma w ozdo- 
bie kwiatowej drzeworyt pogoni. Tego 
drzeworytu nie ma w egzemplarzu Czarto- 
ryskich, i tutaj napis: Finit musica, jest 
wyżej posunięty w miejsce gdzie wypadał 
drzeworyt. 

Wierzbows. ni 3181. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Zamojs. 

— Opusculu Musices nouiter Co- 
gestû per honorädü Sebastianu Felsti« iM pELÀtnnméÊS. PÈ,MOIX3è. Mfi, Ai*citi BftccAlariü pro institoti^e 
ftdolesceütQ iti canta simplici sea Qte^ 
goriano. [Pod tein dnseworyt przedsta- 
wia B26fleiu śpiewaków i jeden z nich 
trzyma nnty]. (Poniżej:) Ad lectorem 
hexastichon: Musicasi cordi faerit, tibi 
candide lector Quae mentes hominû 
flectere sola potest Qua tigres lenis&e 
fefun^ rapidosq« leones Orphaea cui 
mater Galliopeia fîiit Qua mouisse aiût 
dufos amphiona cantes Hune ne peni-^ 
teat te relegisse librû. B. w. m. i r. 
W 4ce, k. 27 i 1 biała (ark. 8). 

Rozpoczyna: I& miuîcet commendatloiietti. 
i'rftefatio. Dalej : De iarentotibni mnsû 
ces. — Na atroaie é powiedciaso: Deere- 
uimas ergo in tractatalo preaenti, omnibus 
inatilitatibnt rejectis, ea quae ad Maniée 
Choralif negotiam pertinent breuiter, Ordi- 
nate. & distincte, qoinqae partidos (!) eine 
eapitalis abtoiuere. Primom igitnt eapita- 
kun erit de diflinitioae aiatice. & eine diQi<^ 
siOae. de Tocibus & clanibna musicalibua, 
& icala manns mosice. Secandum capat 
erit de de veta solmisatione. vniosCttiaBque 
eantilt. & clavinm transpositione. Tero^'nm 
d« médit mnaiealibtu. Qoartam de oogni- 
lione tonorum. ft di£ferentys ipsorum. ned 
non transpositione eonindem & scala ficta. 
Qointam & Yltimum de introitibus & res- 
ponsorijs oui tono adiudieari debeant. — 
Od k^ idaie: Scala musiealit. Nakońoa 
jeet rysunek Monooordum, pocaem 1 karta 
biała. — Arkusze są sygnowane do Q,; 
poczem ostatnie dsiesi^ nie znaczone. 
W teksde są pomieszczone nuty do Apie- 
wu. — Część drugą tworzy : Modus reguła- 
ritor aocMitnaodi. OraeoTiae Victor 162Ô, 
Przynajmniej są te daietka razem broszu- 
rowane. Wogóle rozprawa ta jest zupełnie 
przerobioną i ponmoAoną edyeyą dzieła 
Opazeulum musice compilatum. 

Osartor. » Jagiell. 

— Opuscnlum musices. noniteif con- 
gestom per honorandum Sebastianum 
Fdstinen. artiü baccalariu pro institu- 
Hotte adoleseentnm in cantu simplici, 
sen gregoriano. Addita est Musica figtf- 
ratiua Martino Cromero Beczensi avto- 
rCi Ad Lect(»rem Hexastichon : Musica 
si foerit) tibi candice lector Qaae men- 
tes hominum flectere sola potest qua 
tigres... etc [Poniżej rycina niewiasty 
wąchającej kwiatek]. (Na końcu:) Im- 
prestmm Gracouiae per Hieronymum 
Viétorem.* Anno domini MDXXXIilI. 
(1534). w 4rce, k. 29 nlb. Tyg. Ułasir. 1892 N. Ił6. — JtHoe. L 78. 
Czartor. — BiU. Cesar. Wied«6. — Sbi- 
dienbibl. w Ołomuńcu. 

— ob. Augustinus AureÜus (De mu- 
sica dialogi 1536) 

BibUogr. T. 12. str. 299 — MmaAcow. 8U- 
tnto 148 — Juszyńs. I — Jasosiau I 
77.^ . Łukaszów. Hiit Szkól lllL - 
Woronica Pisma IV 96. 

Felstinensia Sebastianus II Pro- 
boszcz w Samborze (f po r. 1592) ob. 
Herbest Bened. (1559) — Lippus Au- 
relius (1561) — Lubelczyk Andreas 
(1540) — Maciejowski Samuel (1661)— 
Orzechowski Stanisław (1561) — Sa- 
doletus Jacobus (Elegantissimae oratio- 
nes 1561) — Sokâowski Stanisław 
(Epithalamion 1592) — Szymonowiez 
Szym. (Mulier fortis, po pols.) 

Felstlnensis (Fulstlnensis) Szymon 
ob. Zygmunt III (Epithalamium 1592). 

FELWIN6ER Jan Paweł (1616 t 23 
Paźdz. 1681) Disaertatio tbeologioo-phi- 
losophica de Pbotinianorum analogia 
fidei, contra J. Crellium Francum, in- 
stituta Altdorfii (1664). 

— Examen Disquisitionîs : An Ëvan- 
gelici PontificioB, ac nommatim Vale- 
riani Magnt de AcathoÜcarum eredendi 
régula Judicium refutaro queank No- 
rimbergae 1687. w 8oe. 

Jooher 3217. 

— Excisio Anti-Cichovii cum aliis. 
Altdorfii 1666. 

— ob. Scblichting Jonas (Jonae 
Schlichtinç 1666) — Stegmaû J. (1637). 

(Femgius Andrzej). Acclamatîones 
in bonorem Nuptiarum... Andreae Fem- 
gii... 1663... (Tbom), Mich. Kamall. 
w 4ce, Str. 8. 

— Glück Wunsch Auff dea Hoch- 
zeitlichen Ehrentag des... Andreae Fem- 
gii... 1663... von M. J. N. Thorn. Mich. 
Earnall. w 4ce, str. 4. 

— Hochzeit -Reime womit dem^. 
Ehestande des... Samuel Schemings^. 
Gottes Segen... hat anwünschen wol- 
len... Andreas Femgius... Thorunii^ Mich. 
Earnall 1660. w 4ce, str. 4. 

— Wolgemeinte... Wünsche dem... 
Andreae Femg^o... 1668 am Tage der 
Ehligung. Thorn, Mich. Earnall. w 4ce, 
Str. 8. PEMIMA. »EHĘLOlt. m Femina priQçeps ob. Żyznowski s. 
(1654). 

Femmes (Les) ob. Influence (1787)— 
Saucerotte (Examen 1777). 

Fan (rozdawał) zob. Montanas J. B. 
(1564—6). 

(Fende Chr.). Apologia pro Chr. Fen- 
dio, ex ipsis scriptis parata, demon- 
strans crimen Arianismi nec npn So- 
cinianismi seni ab octo seriptoribus, 
Diezio aliisve sine padore immo ex in- 
sano objici farore. Bez w. nt 1732. 
w 4ce, Str. 55. 

FENELON Franciszek de Salignac, 
de la Motte (1651 t 8 stycz. 1716). 
Dowody jawne o jestności Boga, przez 
Jmć X. Franciszka Salignae de la Mo- 
the Fenelona Arcybiskupa Kameraoeń- 
skiego etc. przywiedzione, z francu- 
skiego na polskie przrioźone y z innemi 
wespół przydatkami za dozwoleniem 
zwierzchności do druku podane, w War- 
szawie w drukami Mitzlerowskiey R. 
P. 1772. w See, 39 s^r. 

Od str. 23 sącsynają aie pnydaiki, jako to : 
Religia, wiersz Bacina. Rozmowa dnszj 
z cia/em, z dziel Hr. Ozenstierna (proz^). 
Wiersze: o stracie czasa, o zwloczenia 
aawrócema się do Boga. Jest to przekład 
J. £. MiDaaowicza. 

Minasowicz Zbiór Mn. Poezyi 1782. — Jo- 
cher 2202d. Czartor. — Wileńs. 

— Historya Telemaka syna Ulis- 
sesa Elróla Greckiego Itaku. Który 
Oyca swojego z pod Troi błądzącego 
szukał. Drogi, expedycye, awantury 
jego, dziwne y różne przez iednego 
wybornego autnora, w ięzyku francu- 
skim, mądrym konceptem, soluté wy- 
pisane y drukowane, A zaś polskim 
wierszem w ksiąg dziesięć przetłuma- 
czone. Przez Jana Jabłonowskiego Wo- 
iewodę Ruskiego, w Drukami J. K. M. 
Collegium Sandomirskiego Soc. Jesu 
roku 1726. Z dozwoleniem Starszych, 
folio, k. nlb. 2, str. 340, 

M6wi Jabłonowski, £e tlomaczyl na starość 
w swem czteroletniem więzienia. 

Niesiecki 11 889 (omjlką podaje datę wyj- 
^a 1716 r.) — Jablonow. Musaeum str. 87. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Warsz. 

Uniw. 

— Przypadki Telemaka syna Uli- 
sesa, przez nieboszczyka JMCi X. Fran- ciszka de Salignae, de la Motte Fene- 
lona, Królewiczów Francuskich inspek- 
tora, a potym arcybiskupa Xcia Ea- 
merackiego, Xcia S. P. R. po francu- 
sku napisane, a teraz na polski ięzyk 
przełożone i kopersztycbami przyozdo- 
bione. Pierwsza edycya. W Lipsku, 
w drukarni Ulryka Chrystyana Salba- 
cha R. P. 1750. w 8ce, str. 479 i nlb. 11. 
Dedyk. Maryi Ant Walpurdze królów. Pols. 
Po approbacie idzie mapa Wioch w 4ce (po 
polsku). Przj str. 131 rycina z podpisem : 
Püschel SC. Ryciny dodane do stron: 1, 
48, 131, 168, 2-20, 361, 402, 447 (mie- 
dzioryty). Egzemplarz Bibl. Jagiell. na 
lepszym papierze; pod dedykacy^ współ- 
cześnie podpisany tłumacz M. A. Trotz. 
Czartor. — Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... Z rycinami, w Lipsku 
1768. nakł. M. Grela, w 8ce, str. 479. 

Przyp. Królów. Maryi Ant. Walpurdze. 
Tak podaje katal. Kajet. Jabłońskiego. Za- 
pewne tylko karta tytułowa zmieniona. 

— Toż:... Edycya druga, w War- 
szawie, nakładem Michała Groella 1775. 
w See, XI i 478 str. 

Na ostatniej stronicy : w Lipsku w drakami 
Breitkopffowskiey 17Y6. 

Dedykacya Maryi Antonii Walpurdze Cesa- 
rzownie Kzymskiey, krolewiczowey Pol- 
skiey i t d. Xîçznie Elektorowey Saskiey. 
Drohob. — Ossol. 

— Przypadki Pirrusa syna Achille- 
sowego, za dodatek do przypadków 
Telemaka uiść mogące z francuskiego 
na oyczysty język przełożone. Kraków 
1776. w 8ce. 

— Przypadki Pirrusa syna Achil- 
lesowego dzieło pośmiertne nieboszczy- 
ka JX. Fenelona za dodatek do przy- 
padków Telemaka uyśó mogące, w War- 
szawie. 1782. w 8ce. 

— Rozmowy wielkich Królów y 
Sławnych mężów w Polach Elizeyskich 
z powieściami zabawnemi dla wydo- 
skonalenia młodego Królewicza napina- 
ne Przez JMc. X. Fr. D. L. M. Fene- 
lona Arcybiskupa Karabreyskiego. Nau- 
czyciela Królewiczów francuzkich. Na 
polskie tłumaczenie przełożone przez 
F. H. J. P. K. M. Tom I (i II). w War- 
szawie Roku 1785, w Drukarni Piotra 
Dufour Konsyliarza J. K. M. i Direk. 
Druk. korpusu Kadetów. 1785—6. 
w 8ce, kart 3, str. 376 i 312. 

2ó 194 PENICKI. TZamacB Franc. Podoski kasst. Msz. pod- 
pisany pod dedykacją królowi. 
Jagiell. — Oflsol. — Uniw. lwów. — Zie- 

lińs. 

— Piae et Solidae Reflexiones Pro 
singulis diebus Mensis. Ex operibus... 
Domini Francisci de Salignac de la 
Motte Fenelon excerptae et de gallico 
in latinum translatae a Dno Petro Ma. 
Ruggieri Canonico. Opas Posthumom. 
Brunsbergae 1740. w 8ce. 

— ob. Goussault (Wyobrażenie 
1769) — Minasowicz Joz. Ep. (1765). 

Fenicki Stanisław ob. Phoenicius 
(Pętko 1632) — Epigramata (Musce- 
nius J. 1601) — Epiphanias Cyprus 
(Oratio 1604). 

Fenix ob. Mniszech — Stradomska 
Teresa z Malczewskich. 

FEHHER Jakob S. J. (1626 1 1684). 
Lyryca et elegiae. 

ifmiesscsone w bezimiennych panegirykach : 

CorAos gloriae immortalis Sagitta Kadni- 

ciana. 
Brown Bibl. s. 173. 

Fenomena ob. Kochanowski Jan 
(1604). 

FENOUILLOT de Falbaire Karol 
Jerzy (1727 t 28 Paźdz. 1800). Dway 
skąpcy, opera krotofilna w dwóch ak- 
tach, przerobiona. Przez J. B. stosow- 
nie do naroda y mazyki oryginalney 
JMCi Pana de Gretry. W Warszawie, 
w drukarni P. Dufoor drakarza J. K. 
Mci y Rzeczypospolitey samego uprzy- 
wileiowanego na drukarnię mazyki. 
M.DCC.LXXX1I. (1782). w 8ce, su-. 63. 
TAunacz J. Baudouin. 

Czartor. — Warsz. Uniw. 

— Fabrykant londyński, czyli roz- 
pacz szczęśliwa, Drama w piacia ak- 
tach, napisane po francuzku przez pana 
de Falbaire, a przełożone na polski 
ięzyk zostawioną sceną w Londynie 
przez J. Baudouin. W Warszawie, na- 
kładem i drukiem Michała GröUa, księ- 
garza Nadwornego J. K. Mci. 1784. 
w 8ce, str. X i 126. 

w przedmowie do Owsińskiego, jako artysty 
w roli Wilsona, tłumacz mówi o wzroście 
teatru narodowego. Powiada, ie Owsiński 
w tej Rztuce szczególniej rozwinął dar 
deklamacyi. Mówi, że opera poleka winna 
BoguB^awskiemu ewietną swą podstawę. FERA. Odzywa ńq do Owsińskiego: Ztprowtdi 
do ewiątyni Melpomeny Panią Tnisko- 
lawską i osadź ją na tronie tej maij. 
Kieruj krokami swój Bozalii, nie przesta- 
waj doskonalló jej zdatnośó. ZapaliJei 
w niej ten ogień przenikający, wprawHeé 
ją w ten wyraz naturalny uczuć ni^gwał- 
towniejszych i jej szlachetną wyksstaicilei 
postać, bądź wiernym jej przewodnikiem 
w nieprzetorowanej jeszcze drodse seenj 
tragicznej. Wspomina cli watę aktorki Ie 
CouTreur. 
Czartor. — Kijów. — Wazsz. Uniw. 

— Uczciwy winowajca^ dramma 
w piaciu aktach z francuskiego P. de 
Falbaire przez Wojciecha Bogostaw- 
skiego tłumaczone y przez aktorów na- 
rodowych J. Kr. Mci na teatrze War- 
szawskim reprezentowane. Uli soladum 
est, pro honesto dura tolerare, Et ad 
causam a patientia respicit. Seneca de 
Providentia. Warszawa, u Piotra Du- 
foura drukarza J. K. Mci y Rzeczy- 
pospolitey. M.DCCLXXXm. (1783). 
w 8ce, str. 121. Jagiell 

FER (de) N. rytownik. Les Estai« 
de la couronne de Pologne. Par îî. de 
Fer. Avec privilège du Boy 1697. 

(Mapa). Czartor. 

— Toż:... avec Privilège du Roy 
1701. W dziełku: Voyage historique de 
l'Europe par M. de B. F. à la Haye 
1701. 

— Vue de la ville Kamieniec Po- 
dolski. Paris 1691. (Rycina). 

FERA Jerzy. Mappa katolicka, neb 
obrâceni nÂrodAw wâeho swèta, kterého 
wèku a éasu, a skrze které kazatele 
k poznani swaté wiry katolicko jsaa 
priwedeni. S dowolenim wrchnosti wy- 
tiôteno w Starem méstè Prazském a 
Pawla Sessia léta p&nè 1630. w 8ce. 
ark. 32. 

Przypisana na pięciu stronach : Mladśimn 
panu Janu z Talenberku na Jankowé, 
BedHchowicich a Postupicich, c. radd^. 

Części jej są: O obrâceni Ewropj, prwni- 
ho dilu swéta. O Buesacich. O Mozkwa- 
nech. O Slowàcich, jeż Latinici Qaxaros 
jmenuji. O Dacich. O Slowàcich w Pas* 
nonii. O Krańsk^ch a Korjtanskvcli 
O Slowadch pulnoćnich. O Meklburskych. 
O BulgaHch. O obrâceni ostrowa Eogia. 
O Charwatich. O Bosnacich. O Kacich. 
O Morawanech. O ĆeSieh. O Polacich. 
O Slezku a Lużicfch. O Prusâcich, O Li- FERALIS. FERCmUS. 195 wonii. O Pomeranich. O Litwë. O Samo- 
jitskë zemî. O Némcich a jin^ch pûlnoë- 
nich krajinâch. O Britanii, Hjbemii atd. 
o jin^ch ostatnich semich a krajinâch 
Ewropy, Azie, Afriky a Ameriky. 

Feralis ob. Dzielskî A. J. (rosanim 
1683) — Jacobellns J. (pompa 1639) — 
Jacobi J. (cupressuB 1690) — Tainer 
L. N. (cupressus (1668). 

Ferber ob. Biber (1740). 

(Ferber Augustyn) Nuptüs... Augu- 
Btini Ferberi... M.DC.XLIII celebran- 
dis... amici congratuiantur. Lesnae Po- 
lonornm Typis Vetterianis. (1643). 
w 8ce, 8tr. 24. 

Ferber Constantinus (1420 f 15 lu- 
tego Î588) ob. Rhodo Franc. (1554) — 
Saxo Ulr. (Brevis). 

Ferber Constantinus II (1579 f 27 
Września 1654). 'H^tofjLVKjfxoveoroç enco- 
mium... Constantini Ferberi... M.DCLIV 
sepnlturae... eonsecratum ab M... profes- 
soribns. (Dantisci). Typ. Viduae Georg. 
Rhetii. w 4ce, str. 8. 

— Klag nnd Trost-Schrifft neber 
den Beeligen Abschied aus dieser Welt... 
Oonstantin Ferbers... Bürgermeisters... 
1654, (Dantisci) Bey Seeh, G. Rheten 
Wittwe. w 4ee, str. 8. 

Praetorius Athenae 8. 17. 

Ferberus Jacobus ob. Fäustel Ae- 
gidius Raviczo Polon. (1710). 

FERBER Jan Konstanty. Q. D. B. V. 

De Concnrsu Sponsaliorum... Exercit... 
Sabbathina V. (vide Exerc. I). D. 31 
Januar. 1722... Respondens Johann Con- 
stantin Ferber, Gedanensis Gedani, Ty- 
pis I. D. Stollii. w 4ce. 

— Dissertatio juris public! prutenici 
de muneris thesaurarii, in Prusia occi- 
dentali, antiquitate, juribus, et prae- 
rogativis, quam praeside viro nobilis- 
simo, consultissimo atque Excellmo D. 
Samuele Friderico Willenberg J. U. D. 
ejusd. ae histor. prof. publ., nee non 
Athenaei Gedanensis inspectore, in au- 
ditorio Athenaei maximo A. 0. R. 1721 
ad d. 8 Octobr. publice ac placido eru- 
ditorum examini submittit responsurus 
auctor Joann. Constant. Ferber Ged. 
Gedani typis Joh. Danielis Stollii se- natus et athenaei typogr. w 4ce, 2 k. 
nlb. i 64 str. 

ZatuBki Progr. litter. 1743« str. 62 daje 
r. 1722. — Bentk. H 229. — Encykl. 
powszeeh. Orgolbr. T. 8 atr. 749. — Ja- 
błonowski Musaenm pol. str. 67. 

Chreptow. — Czartor. — KrasinB. — ObboI. 

— Q. D. B. V. De Honorario Et 
Notitiae Causa Dato Tutore, Exercita- 
tio Sabbathina XI (vide Exerc. Sabb. 
I. De am bit. Jurispr. resp. J. S. Schultz). 
D. 28 Mart. 1722. Respodens Johann 
Constantin Ferber, Ged. Gedani, Ty- 
pis Joh. Dan. Stollii. w 4ce. 

— Q. D. B. V. De Testamente Ad 
mortem Condemnati... Exercitatio Sab- 
bathina XXII, (vide Ex. Sab. I. de 
Amb. Jurisp... resp... J. S. Schultz). 
D. 22. August. 1722. Respondens Jo- 
hann Constantin Ferber, Ged. Gedani, 
Typiß J. D. Stollii. w 4ce. 

— Q. D. B. V. De Ambitu Juris- 
prudentiae. Exercitatio Sabbathina I. 
partis posterions. Quam Sub praesidio 
Dn. Samuelis Friderici Willenberg, Doct. 
et Prof. In Athenaei Gedanensis audito- 
rio Ordinario, D. 22. Novembr. 1721. 
Hora 11. Instituent Respondendus Jo- 
hannes Sigismundus Schultz, Ged. Et 
Opponens Joh. Constant. Ferber Ged. 
Johann. Hieron. Broen. Ged. Gedani, 
Typis Johannis Danielis Stollii, Sena- 
tus et Athenaei Typographi. w 4ce. 

FERBER Mauritius Episc Varmien- 
sis (ur. w Gdańsku 1471 t 1537). Man- 
data pastoralia contra novam Luteri 
sectam. w 4ce. 
Janoc. in. 123. 

— ob. Seyle G. D. (Leben). 
FERCHIUS Matthaeus, Veglensis, 

Ord. Min. Conv., S. T. Dr. Apologiae 
pro Joanne Duns Scoto Doctore Sub- 
tili. Libri très. In Joannem Fridericum 
Matenesium. In Abrahamum Bzovium 
Polonum. In Paulum Jovium Nouo- 
comensem Authore Matthaeo Ferchio 
Veglense Min. Con. Sacrae Theol. Doct. 
et in Prouincia S. Bonau. Ministre Pro- 
uinciali. Bononiae M.DC.XX. Typis Se- 
bastian! Bonomij. Superiorum Permissu. 
(1620). w 8ce, k. nlb. 8. L. I. str. 80. 196 PERCULORUM. FERDYNAND. Lib. U. Str. 95. Lib. IIL 8ü\ 79. i In- 
dex ark. od F. do K4. 

KaźdH księga ma oaobny tytal. Nai obcho- 
dń Lib. Û: In Abrahamum Baoniom Po 
lonnrn Sacrae Theolog. Doctor. Ord. Prae- 
dio. Authore Matthaeo Ferchio Ydglense 
Primam Camberij, deniio recuaua. Dedy- 
kacja: Felici Centino Asculano 8. R. E. 
Cardinali.., datowana Camberij 24 Decemb. 
1619. 

Artykut Bzowskiego snajdnje się w jego 
Annales Ecclesiastici T. XIII. pod tytu- 
łem: Joannis Scoti mors et landes, 

Jocher 8131. — Ossol. I. 73. Jagiell. 

— Correptîo Scoti ca Joannis Duns 
Scoti doctoris subtilis gesta, vitam et 
mortem explicans. Abrahame Bzovio 
Polono S. llieol. Doct. ordinis Praedica- 
torum. Authore Matthia Ferchio Ve- 
glensi Min. Con. S. Theol. Doct. & in 
provincia S. Bonavent. ministro provin- 
cial!. Camberii. Apud Petrnm Dnfour, 
typ. SS. Sabaudiae Duels. 1620. w8ce, 
k. nlb. 4, Str. 71. Caartor. 

Ferculorum compendinm ob. Czer- 
niecki. 

Ferßulum Crudum Conviviorum, 
Mors et convitium, siye Alexander Ma- 
gnus, solenni adhibitum convivio Cly- 
tum post longa convitia necans a no- 
bili Academiae Culmensis Juventute ad 
hilaria Bacchî, a. 1720. exhibitus et pro- 
ductus. Thorunii, imprimbat Joan. Ni- 
colai, w 4ce, 2 ark. 

FERDłNANDUS I (1503 j 25 lipca 
1564). Serenissimi ac invictissimi domini 
Ferdinandi, dei gratia Vngariae, ac Bo- 
hemiae &c, Regis, Archiducis Austriae 
&c . Edictti aduersus anabaptistas, Lu- 
theranoB, Zuinglianos, Oecolampadianos, 
et huiusce fecis ac sentine iusto dei 
orthodoxe Ecclesię et proprio iudicio, 
Damnatos, et ex omni parte seditionü 
authores hereticos. In perniciosiss. cata- 
baptistarum sectam, Epigramma... (8 
wierszy ład.) B. r. m. i dr. w See, k. 
nlb. 11 i jedna biała. 

Na odwrocie k. tyt. przemowa Jana Fabri 
do Zygmunta I. datowana z Strzygonia 
w grudniu r. 1527. Z tegoż r. jest i edykt 
Ferdynanda. Druk będzie zapewne z r. 
1Ö28. przez Wietora w Krakowie, co wska- 
zują czcionki i male ozdoby drukarskie, 
jakich wówczas używał. Faber w przed- 
mowie chwali oratora Krzysztofii Szyd2o- wiecklego. Powiada Faber, że edictnm 
Ferdinand! ex remaculo sermone latini- 
tate adomatum, enchiridii forma ezcasam 
statui. 
Wiazn. H.l.p. VIÜ. 221. str. 

Jagiell. — Rrasińa. — Wanc. Uniw. 

— Ferdinandi I. et Sigismtindi regis 
Polon, compacta inter regnam Polaaiae 
et ducatum Silesiae. 1549. 

Thomas J. G. Haadb. 1824. a. 40. 

— ob. Dolce ŁadoYico (1566) — 
Einaug (1543) — Illicinus (Carmen 1561) 

— Knobelsdorf Eustachy (1664) — Roy- 
sitLB P. (1547) — • Vemertjs Joannes 
(De trinangulis sphoericis 1557). 

Ferdynanda i córka zob. Seneken- 
berg H. (1746—51). 

Ferdinandus Arcbidax Aastriae ob. 

Brnssius GuiL (Ad Principes 1695) — 
Ecchius Valent. (1530). 

Ferdynand II (1578 t 1637) ob. 
CilH Alexander (1627) — Clytie (1625) 

— DenhoflF(1670) — Kleczkowski Stan. 
(1675) — Ossoliński Jerzy (1636) — 
Śmieszkowie» L. (declamatio 1619) — 
Wassenberg Everhard (Florus genna- 
nicus 1642) — Wiara nowa węgierska 
(1620). 

FERDYNAND III, ces.niem. (1608 f 
1657) Königl. Majestät in Vngam und 
Böhmen etc. Bericht Wsirumb dieselbe 
der Cron Pohlen Jhre VOlcker zn Hûlff 
geschickt. Jm Jahr 1657. B. m. w 4ce, 
Str. 8. 

— Toż:... Im Jahr 1657. w Ac^ 
Str. 8. (Inne wydanie). 

— Toż:... Im Jahr 1657. B. m. 
w 4ce, str. 4. 

— Toż:... Im Jahr 1657. B. na. 
w 4ce, str. 4. (Inne wyd.). 

— Copia Literarum Caesańs ad Re- 
gem Sveciae Ad suas 12. Octobr. cum 
oblatione mëdiationis prosopiendis ( !) 
differentiis inter Poloniam ad Suedam 
exortis, &c. 16. Novemb. 1656. B. m. 
i r. w 4ce, str. 8. Branic. — Oasol. 

— Manifest Van de Eoninoklicke 
Majesteyt van Hongarien ende Bohe- 
men, Vervattende de redenen, ende nio> 
tijven waer-om hy sijn Crijchsrolck tot 
hulpe^ ende Assisteiitie ran de Croon PERDINANDUS. FERRARY. 197 ende Republicq Poolen gesehict heeft. 
Anno 1667. B. m. w 4fCe, str. 8. 

— Ihrer Kaiserlichen Mayestät 
Schreiben, an den König in Schweden, 
unter dem 16 Novembr. 1655 ufi das- 
jenige, 80 unter dem 12 Octobr. mit 
Anbietung einer gütlichen Interposi- 
tion, den zwischen Poln und Schwe- 
den entstandenen Streit hinzulegen, war 
abgegangen. Hamburg, Gredruckt im 
Jahr 1655. w 4ce, kart 3. nlb. 

BrAnio. — Jagiell. — ObboI. 

(Ferdinandus ill). Brevis Informatio 
et Demonstratio quam Iniuriosis et Ca- 
lumnionis Persuasionibus felicissime Re- 
cordationis Imperatorem quondam Fer- 
dinandum III. Ejusque Filium Serenis- 
simum Hungariae & Bohemiae Regem 
Leopoldum Ablegatus Regis Sueciae 
Coram Electoribus Et Statibus Imperii 
emisso in publicum Libello Accusatorio 
raptae pacis insimulare conatus est. 
B. m. (Coloniae Agripinae). (1657). 
w 8ce. 

— Tenże tytuJ:,.. ruptae pacis insi- 
mulare conatus fuerit. 1658. w 4ce, 
Str. 27. ObsoI. 

— ob. Anzeig (1658) — Extract- 
Schreiben (1666) — Informatio (1658) 

— Karol Gust. (Lîterae 1655) — Lip- 
ski Jan — Manifest (1655) — Marti- 
gni J. (Augustale 1638) — Potocki Pau- 
lus (Exercitationes 1642) — Rudawski 
Wawrzyniec Jan(Lugubris paneg. 1657) 

— Wassenberg Everhard (Flor u s ger- 
manicus 1642, Serenissimi Joannis Ca- 
simiri 1644, Panegyricus 1647). 

Ferdynand IV. ob. Caesar Caj. Jul. 
(1647). 

FERDYNAND Xżq Kurlandyi. Manifest 
des Herzogs Ferdinand von Kurland. 
Dat. Mitau den 18. Decembris 1711. fol. 

— Relacya oddanego Homagiura od 
Xcia Kurlandzkiego Ferdynanda, Kró- 
lowi JMCi w zamku warszawskim 1731. 
B. w. m. (1731.) w 4ce. 

Ferdynand biskup królewicz ob. Sil- 
vester II. Caesius Aquitanus (1629). 

Ferdinand de Cartage Arcyb. ob. 

Saluzzo Ferdynand — Kraków (1789). 

FERDYNAND X. Karmelita bosy. Tbeologia speculativa — ob. Januszow- 
ski Ferd. 

Jabłonowski Mugaeum pol. str. 57. 

Ferdinandus Jacobus Bariensis ob. 

Bariensis Jacobus (1539). 

FERDYNAND a S. Maria, wikary 
generalny ob. Jan a Jesu Mar. (Trak- 
tat ćwiczenia). 

FERDYNAND Karol królowie Szwedz- 
ki, i Polski. List Królewica Jmoi Ka- 
rola Ferdynanda do Mikołaja Sapiehy 
Wwdy Brzeskiego 1641. 

Suada polska Ostrowsk. 1745. f. I. str. éb. 

FEREST J. T. Providentiae divinae 
veritatem ex proprio conscientiae testi- 
monio demonstrant atque dissertatione 
pneumat. exponunt... Dan. Kleselius 
Frauatad. Polonus, Praes.^ J. T. Ferest 
Witteberg, Respond. Wittebergae 1699. 
w 4ce, kart 8. 

Ferguson ob. Tepper Ludw. Guilh. 
(Poloniam imperio 1789). 

FERLET Edmund (t w Paryżu d. 
24 listo p. 1821). Eloge de M. le che- 
yalier de Solignac, secrétaire du cabi- 
net du feu roi de Pologne. Londres et 
Paris 1774. w 8ce. 

FERMOR W. Manifest. Ihre Kaiserli- 
che Majesté von aller Reussen Generalen 
Chef, des Pohlnischen weissen Adlers 
und Heil. Alexander. Nefski Ordens 
Ritter Oberster Befehlshaber der von 
Ihro Majest. höchst dero selber AUirten 
zu Hilfe gesandten Arme, und Gene- 
ral. Gouverneur des Königreiches Preu- 
sen Arme bei Meseritz den 17. July 
1758. (Podpis W. Fermer), fol. k. 1. 

OSBOI. 

— ob. Fortzetzung (1758). 

Femefiusz ob. Schneberger Antoni 
(Medicamentorum 1681). 

Fernere Continuation der Zustände 
ob. Ragoczi G. (1657). 

Ferrariensis Hieronymus (Savona- 
rola) ob. Wojakowski Jerzy (Reflexya 
1748). 

FERRARIUS Bernard. De ritu sa- 
crarum ecclesiae veteris concionum. 
Brunsbergae 1730. w 8ce. 

Ferrary Franciścue ob. Niwicki 
Sventosl. Sigism. (1692), 198 PERRARIUS. PERRERIUSZ. FERRARiUS Janus Alexander, Coe- 
nobita Augustianys. Euclides Catholi- 
cus, sive Demonstratio Romanae Fidei 
ex primis, certis et eyidentibus princi- 
pus, mathematica methodo et connexis 
continua serie proposition! bus deducta. 
Ad Reverendissimos Viros Adrianum et 
Petrum de Walenburch. Jnxta exem- 
plar impressnm Parissiis. B. m. (Var- 
saviae 1667). w 4ce, ark. 11. 

Pifmo to, w kształcie listów, jest satyrą nh 
kościół nymski. Na egzemp. Oiartor. 
zapisał Friese imię i nazwisko autora, 
świadectwo o rzadkości (Voigt, ed. r. 1747. 
s. 278), oraz miejsce i rok draka : 1667, 
Varsaviae. — JOcher zna tylko edycją 
London 1676. 
J. Diecmanns de Nataralismo Bodini s. 12. 
~ Placcias Theat. Pseudon. s. 280 nast. — 
Jocher 2957. — Jöcher Lexîc. H. 577. 

FERRARIUS Jan Chrzciciel S. Jesu 

(1584 t 1 Liit. 1655). Orationes quae 
inscribuntur: Lilinm inter spinas, Do- 
mus peregrina adultae virtutis adolescens. 
Novissima editio juxta exemplar impres- 
sum Coloniae, Vilnae.Bez wyr. r. w 12ce. 
Giampi Bibl. I. 106. 

— Joannis Baptistae Ferrarii Se- 
nensis è Societate Jesu. Novissima edi- 
tio juxta exemplar impressa Coloniae, 
apud Cornelium Egroont, nunc reim- 
pressa Vilnae typis S. R. M. Academi- 
cis Societatis Jesu. Bez wyr. r. (1730). 
w 12ce, kart 6 nlb. str. 244 i Oratio- 
num Syllabus kart 3. 

Kolonski egzemplarz wydał Rottendorff a 
Egmonda bez wyr. r. — W edycyi Wi- 
leńskiej, nie wyrażono w tytule że to s^ 
Orationes. Jest ich XXXVII. Ostatnia 
approbata z datą Romae 1626. Powątpie- 
wam, aby istniały dwie wileńskie edycye. 
Sommervogel Bibl. III. 678. (ma bez wyr. 
r. i z datą 1780). — Rraszews. Wilno lY. 
192. 256. rpisze: ex editione Yeneta 1644). 
— Jocher 5557. — Brown. Bibl. 483. 

JagieU. 

Ferrarlus J. Lucius ob. Odpusty. 
FERRARI Ognibero. II sepolcro di 
Beatrice di Dorimbergo da gentil, et 
ecoellent. ingegni ne la toscana e ne 
la latina lingua eretto. Brescia, Vinc. 
di Sabbio 1568. 

Dedykftcyę Katarzynie królowej Polskiej, 
podpisał Ognibero Ferrari. Mieści sonety 
Bernarda Tassa, Luca Contile, Ces. Mal- 
Tasia, Dom. Graffico, Franc. Pancera, Gir. Calderari, Gias. Pancera, P. Aiigone. Vîrg. 
Boccasso i innych. 

FERRERiUSZ Wincenty, święty, z Wa- 
lencyi, Dominikan (1357 f 5 kwietnia 
1419). Tractatus Vitae et instructionis 
spiritualis p. beatu Vincentium Ord. 
Praedic. ob. Lublino S. (Compend.). 

(Ferreriusz Wincenty). Anioł w Ciele 
Apostoł w ciele. Apostoł w mowie, 
w dziełach osobliwy y wielki Cudo- 
twórca. S. Wincenty Ferreriusz, wy- 
znawca Zakonu Eaznodzieyskiego, Cu- 
dami po całym Świecie sławny, we 
wszelkich tak wiecznych iako y docze- 
snych potrzebach doświadczony patron, 
następującym krótkim Nabożeństwem 
uczczony. W Lwowie, w Drukarni Jana 
Filipowicza J. K. M. S. y Typografa. 
1741. w 12ce, kart 22 nlb OssoL 

— Anioł w ciele, Apostoł Święty 
Wincenty Ferreryusz Zakonu Eazno- 
dzieyskiego R. 1748. w Wilnie w Dru- 
karni Akademii S. J. w 8ce. 

Jocher 8655. 

— Anioł w Ciele, Apostoł w Sło- 
wach, w Dziełach osobliwy i Wielki 
Cudotwórca S. Wincenty Ferreryusz 
wyznawca zakonu kaznodziejskiego we 
wszelkich tak wiecznych jako i do- 
czesnych potrzebach doświadczony i do- 
znany Patron Wielmożnemu Jrac Panu 
P. Michałowi Eyssmontowi Stolnikowi 
powiatu Grodzieńskiego ofiarowany 
przez pewnego Xiedza zakonu kazno> 
dziejskiego roku pańskiego 1753 w Su- 
praślu w Drukami WW. 00. Bazy- 
lianów, w 8ce. 

— Anioł w ciele, Apostoł w mowie, 
w dziełach osobliwy y wielki cudotwór- 
ca S. Wincenty Ferreriusz.... Lwów 
w dr. Jana Szlichtyna, 1757. w 8ce, 
kart 4, str. 97. Kijowa. 

— Anioł z ludzka twarzą albo anioł 
w ciele, apostoł w słowach, w dziełach oso- 
bliwy i wielki cudotwórca S. Wincenty 
Ferreryusz Wyznawca Zakonu Eazno- 
dzieyskiego we wszelkich tak wîecznycli 
jako i doczesnych potrzebach doświad- 
czony i doznany Patron, Naydostoyniey- 
szey Maryi Pannie w obrazie Różaao- 
stockim cudami słynącey apostolskiey PfiRR£RIUS2. PERRÉRIUS2. Id9 W zakonie kaznodziejskim missjri mi- 
strzyni z przydatkiem wiadomości o 
zjawienia się cudownego Jey obrazu 
i nauki chrześciańskiey dedykowany 
przez WW. XX. Missyonarzów zakonu 
tegoż roku od zesłanego na okup świata 
w ludzkim ciele Boga anioła testa- 
mentu. Supraśl, druk. Bazylianów, 1761. 
w 8ce, kart 19, str. 670 i regestru 
kart 4. 

Dedykacja Maryi M Boskiej. Na początku 
jest czeéé : Historya Kóianostoka, do ark. 
C, (wzięta z Morze litoéd). Poczem : Zycie 
8. Wincentego, a od str. 117— 16Ô idzie: 
Różany wianek. Od str. 614—570 są 
EwangeUe po polska i po słowiańska. 

Wileńs. 

— Compendio delia vita e miracoli 
deli' appostolo valenziano ä. Vincenzo 
Fererrio delFordine de predicatori. De- 
dicato alPAltezza Reale del Sig. Prin- 
cipe Giacomo Lodovico Sobyeski Prin- 
cipe Reale del Regno di Polonia, del 
dueato di Łituania, Russia, Prussia etc. 
Un religioso delFord. de Predicatori. 
Parma 1729 per gli eredi di Paolo 
Monti w 4ce, str. 24 i 150. 

Czartor. 

— Dusza pokutuiaca przez nabożna 
Septennę do S. Wincentego Fereryusza 
miłosierdzia Boskiego za grzechy swoje 
żebrząca.... pod inszym tytułem w Kra- 
kowie we Lwowie y w Warszawie do 
druku podana a teraz świeżo w Pozna- 
nia przedrukowana Roku... 1751. 

w 4ce, k. 6 i ark. Yc. 

WarsE. Uniw, 

— Hymnus deprecatorius in hono- 
reni S. Vincentii Ferrerii confessoris 
ord: praedicatorura ad implorandam 
divinam clementiam pro orbe catholieo 
irruentibus varijs calamitatibus ad gra- 
tiosam ejus imaginem in ecclesia leo- 
poliensi fratrum praedicatorum deeanta- 
tas. Cum licentia superiorum. Typis 
Confratemitatis S.S. Trinitatis. 1736. 
w 16ce, 6 k. nlb. JagieU. 

— Pobożna Jedność y poratowa- 
nie Braci y Sióstr Kongregacyi chwa- 
lebnego Apostoła y Cudotwórcy. Świę- 
tego Wincentego Ferreryusza. Zakonu 
kaznodzieyskiego. Od O. S. Benedykta 
XIV. ufundowana, y uprzywileiowana. w kościele Troycy SS. WW. Oyców 
Dominikanów w Krakowie. Powagą 
Zwierzchności duchowney ustanowiona. 
Roku 1760. Dnia 14 Lutego. [Na odwr. 
tytułu rycina: M. Żukowski sculp.]. 
w 8ce, 4 karty. 

(Zarazem:) Septenna albo nabożeń- 
stwo do świętego Wincentego Ferreriu- 
sza. Wyznawcy Zakonu S. S. Dominika, 
Cudami po całym świecie chrześciań- 
skim słynącego: W kościołach Krako- 
wskim, Warszawskim, Przemyskim, 
Gidelskim y Piotrowskim, WW. 00. 
Dominikanów, wielkimi łaskami wsłar 
wionego. We wszystkich tak wiecz- 
nych, lako y doczesnych potrzebach 
Patrona doświadczonego. Za dozwole- 
niem Starszych wydrukowane. W Kra- 
kowie. W drukami Michała Dyâszew- 
skiego J. K. M. typografa Roku r. 1759. 
w 8ce, Ark. Cg. JagieU. 

— Litania o świętym Wincentym 
Ferreryuszu. B. w. m. dr. i r. (druk 
z 18 wieku), w 16ce, kart 4. JagieU. 

— Nabożeństwo do Sw. Wincen- 
tego. Poznań, druk. Akad. 1745. ark. 4. 

Druk kosfltował 60 słpoL 

— Nabożeństwo krótko zebrane ku 
czci y chwale Wielkiego Cudotwórcy 
y wyznawcy Chrystusowego Świętego 
Wincentego Ferreryusza wielu nacyi 
y królestw Apostoła, doświadczonego 
chorych zdesperowanych, lekarza, w nie- 
szczęściu y niebezpieczeństwie będących 
obrońcę, konających pocieszyciela, grze- 
szników do pokuty manuduktora y Pa- 
trona. Po kilka razy w Krakowie wy- 
dane, a teraz świeżo z aukcyą hymnów 
y modlitw przedrukowane, za staraniem 
pewnego wielkiego grzesznika, roku 
którego dla grzeszników z nieba Bóg 
zstąpił 1743 dnia 22 Marca. W Wai^ 
Bzawie w drukami JKM. y Rzeczyp. 
w kolegium XX. Schol. Piarum. w 8ce, 
kart nlb. 7. 

— Nabożeństwo do s. Wincentego 
Fereryusza wyznawcy Zakonu S. O. 
Dominika cudami po całym świecie 
Chrześciańskim słynącego w kościele 
Warszawskim WW. 00. Dominikanów PERERYÜSJZ. f^ER£RVUS2. wielkiemi łaskami wsławionego we wszel- 
kich tak wiecznych jako i doczesnych; 
potrzebach patrona doświadczonego. Za 
pozwoleniem Zwierzchności przedruko- 
wane, w Warszawie R. P. 1791. w 8ce, 
Str. 46. WarBz. Uniw. 

— Septenna albo nabożeństwo do 
Świętego Wincentego Ferrerynsza, wy- 
znawcy zakonu S. Oyca Dominika cu- 
dami po całym świecie chrzesciańskim 
słynącego a w kościele Troycy Prze- 
nayswiętszey WW. 00: Dominikanów 
Krakowskich wielkiemi łaskami, wsła- 
wionego, we wszekich tak wiecznych, 
iÂko y doczesnych potrzebach patrona 
doświadczonego. Tjà. dozwoleniem star- 
szych wydrukowane. W Krakowie, 
w druk. Akademii R. P. 1743. w 8ce, 
kart nlb. 16. 

Porów, wyżej : Jedność poboin» 1759. 

Jagriell. 

— Septenna albo Nabożeństwo do 
S. Wincentego Ferrerynsza, Wyznawcy 
Zakonu S. Oyca Dominika... W Druk. 
KoUeg. Większego Akademickiego. R 
P. 1750. w 8ce, 2 ark. 

Jocher — ob. Antonin Teoli X. (17B0) — 
Casimirus (Kazimierz 1604) — Chody- 
kiewicz X. Klemens (Historya życia 
1779) — Daniel (Prophecie 1527) — 
GrochmaUcki Józef Ant. (cudowne 
światło 1761) — Januszowski F. Ohm 
(1689) — Klissowski Jacek (Zycie 1777) 
— Królikowski Jacek (Skarb nieprze- 
brany 1759) — Lublino Samuel — 
Majorowicz Edmund (1772) — Respon- 
Borium — Rychalski Mich. (Ignis 
1756) — Rymiński Jan Nepomucen 
(Poseł 1764) — Teoli Ant. (Życie zach. 
krajów 1750) — Żywot. 

FERERYUSZ Zacharyasz z Vicenzy 
(Nuncyusz w Polsce 1479 f 1528). II 
brève compendio delia vita... del S"*" 
principe Casimiro... figlio de re di Po- 
lonia. Neapoli. 1629. Przeadz. 

— Hymni no vi ecclesiastici juxta 
veram metri et latinitatis normam a 
Beat. Clémente VII. approbati. Romae 
hi aed. Lud. Vincentini. 1525. w 4ce. 

^a Btr. 8^ 103 Hymni in die festo Casi- miri cofessoriB ex regibos Polonia in prizoo 
vespere. Sapphicum. 

— Oratio Legati apostolici habita 
Thorunii in Prussia ad serenissimum 
Polonię regem contra errores Martini 
Luteri. Edictum ejnsdem ser^iisa. Ré- 
gis contra Luterum. Decretum ejusdem 
legati pro christiano ritu in Lituania 
servando et ampliando. Concrematio 
Luterinarum traditionum in Prussia 
eiusdem legati mandato. Edictum invic- 
tiss. Caesaris Caroli in causa Luterina. 
M.D.XXI. (Na końcu :) Apud Joannem 
Haller in Regia Urbe Graccovia III 
Kalendas Julias Anno a salutifero par- 
tu M.D.XXI (1521). Regni serenissimi 
Domini nostri Dni Sigismundi Polonię 
régis inuictissimi et magni ducis Litua- 
nie Anno XV. w 4ce, 16 kart nlb. 

Tytat obwódką drokarską otocsonj, a na 
odwrocie rycina wyobrażająca Zachariasza 
Ferren asza w bibliotece piszącego. — Nad- 
pis karty Aij : Oratio Ber. Pat. D. Z. Fcr- 
rerij Vincentini Pontificis Gardien, ad 8e- 
reniMimom R. P. SîifiBmundqni e eliminan- 
dis e B. Polonię erroneis et contagioais 
traditionibns M. Lntheri. Na k. A^: Edic- 
tnm Ser. Principiis Sigismondi Polonię legi- 
inviotissirai, pijssimi, contra Łnteri darnna- 
ta scripta (1Ô20), sąjmnjąoe p6l ationy. 
Na k. B : Zacbarias episcopus Gardien. Mar- 
tine Lntero S. P. D. (1520). Na k. Biij : 
Zacbarias ep. Gard, sacris concionatoribus 
in Polonia, Łitnania, Rassia ac Prossia 
constitutis. Na k. Biij : Decretnm eiusdem 
legatî apost. pro ritu cbristiano per >L 
Duc. Lituanie et terras eidem sabieetas 
et anneicas serrando et ampliando. Na k. 
Bf : Publica concrematio lîbromm fratrii 
M. Lnteri in Prussia eiusdS Legati man- 
dato. Dalej : Decretum in causa Inlerana 
ab Çaroio Cçzare in conr. rormatien. 
Wreszcie: Legatus prutenicis rebna oom- 
positisi petit a Rege Pol. Sigismnndo se 
absolvi et in urbem ad Pontificem maxi- 
mum reditum sibi parari, agitq. gratias de 
susceptis officijs. 

Janocki II 92. (podaje ty tul odmienny). — 
Jocher 9510. - Encykl kościelna 1874 

V. asi. 

Czarter. — Jagiell. (brak ^.) 

— Orationes reverendis. patris 21a- 
charię Ferrerii Vincentini, pontifieis gar- 
diensis, in Poloniam et Litnaniam le- 
gati apostolici, habitę Thorunii in Prus- 
sia, ad serenissimum Polonię r^^m 
Sigismundum: pro eodem rege et magno 
Prussię magistro, apostolica auctoritate P'BRERVUSZ. PERRtOT. invicem reconciliandis. Cracoviç mensę 
mało anni MD XXI. (1621), Ex officina 
Joannis Haller, w 4ce. 

Janoo. II. 93. 

Bibl. Alex. br. Apponji w Lengyel (z Bibl. 
Borghese). 

— Vita Beati Casimiri Confessoris 
ex serenissimis Polonię regibus, et ma- 
gnis Lituanie dacibus clarissimi a Re- 
▼erendissimo patre duo Zacbaria Fer- 
rerio Vincentino pontifiee Gardieil: in 
Poloniam et Lituaniam legato apostoiico 
ex fide dignoram testinm déposition ibus 
scripta. [Na tytule obras S. Kazi- 
mierza z podpisem:] B. Casimirus Re- 
gia Casimiri filius quattuor Regum et 
unins Cardinalis germanus ac Ludovici 
Hangariae et Boemiae Regia patruus. 
(Na odwrocie k. tyt. wizerunek autora 
piszącego). B. m. i r. w 4ce, k. 28. 

8a tu od karty B« hymny autora na cseśe 
Ś. Kaaimierza, idące do k. C^. Daląj karta 
z powtórzonym portretem autora. Na dwóch 
ostatnich arkuszach są mowy tegoi legata : 

1. Oratio Rererendiss. Patris Zachariae Fer- 
rerii Yincentini Pontificis Gardiensis in 
Poloniam et Lituaniam Legati Apostolici 
habita Thonyiii io Prusaia ad Serenissi- 
mum Poloniae Regem Sigiamundum pro 
eodem Rege et Magno Prnssiae Magiatro 
apostolica authoritate invîcem réconcilia- 
tis. Z datą: Nono Cal. Martiaa M.D.XX. 
(1520). Mowa u zajmuje kart szeAó. 

2. Ad Serenissimum Fol. Begem Sigiamun- 
dum pro belli pruthenici suspensione ac 
annomm depositione impetrata, gratiarum 
actio. Z datą: Tborunii in Prnssia Vii 
Idus Aprilis M. D.XXI. Mowa ta zajmuje 
kart 2. 

Zamiast tego wydania bez oznaczenia dru- 
kami i rokU| praywodzą niektórzy dwie 
inne edycye : jedną drukowaną w Toruniu 
1521, drugą in edibus Johannia Haller 
a. 1520. 1 tak najprzód autorowie żywota 
S. Kazimierza w wielkim zbiorze J. Bol- 
landa (t. j. 6od£ryd Henacfaenius i Daniel 
Fapebroch) powiadają, że to dzie/o Ferre- 
ryuaza wyazto w Toruniu, roku 1521. (Cfr. 
J. Boland, Acta 8anctomm Martii, To- 
mus I. Antverpiae 1668 in fol. p. HH8). 

î^atomiast Janecki (Janoo. II. 91.) przywodzi 
edycyę: in edibus Joan. Haller a. 1520, doda- 
jąc, mylnie, że ten żywot pomieszczonym zo- 
Btat w dziele J. BoUanda: Acta 8ancto- 
rum Martii, T. I. p. 347—351. Tymcza- 
sem Łam przedrukowany jest żywot éw. 
Kazimierza, rzekomo wed2ug ezemplarza 
drokowanego w 1521 r. w Toruniu. Tak 
więc powołanie się Janeckiego na to dzie!o 
nie jest dokładne. Zresztą już sama data dzielą podana przez 
Janeckiego (r. 1520) budzi wątpliwoaci. 
Trudno bobiem przypuścić, aby było tego 
roku drukowane, skoro legat Winc. Fer- 
reryusz (ukończywszy poruczone mu spraw- 
dzanie życia i cudów éw. Kazimierza a po- 
mocą przybranych sobie do pomocy Jana 
z Książąt Litewskich biskupa wileńskiego, 
Jana Filipowicza biskupa kijowskiego i 
Jakóba biskupa Kafiy) datuje swoją pracę: 
Vilne IX Decembris a. 1520. 

Zachodzi więc kwestya czy były istotnie 
dwa te niemal jednoczesne wydania, to 
jest krakowskie 1520 i toruńskie lo21. 
Byó tu może pomyłka. Znanem jest wy- 
danie bas miejsca i roku. Jego druk, są- 
dząc według czcionek, wskazywałby offi- 
cyoę Hallera. Ale zkąd urósł druk To- 
ruński? Otóż być może ztąd, że na 
ostatniej stronie na końcu wyrażono. 
Tborunii in Prussia YH Idns Aprilis 
M.D XXI. Tę datę mowy: Gratiarum actio, 
mógł ktoś wziąść za wyrażenia miej- 
sca i roku druku, i ztąd mogła uróać 
pomyłka. Gdyby ta zaszła okolicznoAć, 
należałoby przypuacić, że była tylko je- 
dna edycya u Hallera w Krakowie. 1521 
u którego wówczas wszystko się dn^ko- 
wało. Znak wodny papiery jest krzyż. 

Autor opisuje swą drogę z Torunia do Wil- 
na. Wspomina zimna i słoty, futra sobo- 
lowe, tury i niedźwiedzie. Wilno zwie 
także Vellia od rzeki Wilii. 

Wierzbow. III. 2097 — Jocher 852 U. A. — 
Ciampi Bibl. Crit. IÏ. 2Ł I. 106. — To- 
miciana V. 191-197. 187. 376—7. — 
Encykl. Orgelbr. VHI. 777—78. - Jano- 
ciana II. 90—4. III. 124. — Wiszniew. 
H. lit. Vn. 548. VIII. 56. 179. 180. 282. 

Czarter. — JagielL — Ossol. — 8emin. 
w Włocławku. — Warsz. Uniw. 

(Ferrełi Wincenty) In fuuere Vin- 
cencii Ferretti. Oratio. Poczajoviae 1758. 
FEBRIERE Claude. Institutionen Iu- 
ris Canonici nova et singulari methodo 
contextae ad usum studiosorum Iuris. 
Parisiis A. MDCCXXXII editae. Re- 
iuipressae Vilnae MDCCLXV. (1765). 
Typis Basilianis. w 12ce, k. 4. str. 119. 
Dedyk.: Paulo Xaw. Comiti Brzostowski. 
Canonico Cat. Viln. S. N. Monachus Ba- 
silianus. 
Wydawca wspomina, że Brzostowski tłuma- 
czy t Baltazara Gratiana: Człowieka uni- 
wersalnego, i że wydał : Teologię moralną, 
De officiis honesti hominis (nuper nostris 
^pis ynlgasti), Ciapiańskiego Ode.., 8oli- 
grnaca historyą. 
Jagiell. — Warsz. Uniw. — Wileós. 

Ferriot ob. Guerin (1782) 

2ti aöä I^BRRMANN. Pesta. FERRMANN Gottfried. Peu de li 

gnes de felicitation du Printems à Mr. 
Mr. Daniel Theophile Seidel de Lesne en 
Qr. Pologne après avoir dit a Dieu à 
lacademie de très illustre Thoren, se- 
tenant prêt au voyage de saluer Tuniv. 
de Wittenberg en Saxe nettoyé et exem- 
té des fautes de fanatiques pour y con- 
tinuer ses études sous la protection de 
Dieu, composé par un de Réfugiés Hon- 
grois, svivant la Confession Augustane 
Tinvarieè qui S'appelle Gottfried Ferr- 
mall de Marclisse sur le Qveiss situé 
en haute Lusace. A Thom chez Jean 
Nicolai (1713). w 4ce, 2 karty. 

O08OI 

FERRONIO Józef Maria, kardynał 
(1692 t 1762). Congregatione Signatu- 
rae lustitiae R. P. D. Ferronio Vladi- 
slauien., seu Gedanen. Pro Rmo D. 
Andrea Korsz Parocho Gedanen. Con- 
tra R. R. P. P. Priorem praetensum 
Parochum, ac alios PP. Conuentus Ord. 
Praedieatorum sub titulo S. Nicolai in 
Ciuitate Gedanen. Facti. Proponam die 
Jouis 4 Augusti 1718. I. M. Ferronius. 
(Romae) Typis Zinghi et Monaldi 1718. 
w 4ce, 2 kartki. 

— Toż:... Pro Rmo D. Andrea 
Eorsz Parocho Gedanen. Summarium. 
(Romae) Typis Zinghi et Monaldi 1718. 
w 4ce, 4 kartki. Jagîell. 

Fersius Joannes ob. Bzovius Abrah. 
(1608). 

Ferzo Giovannes ob. Penci Andreas 
I. (1684). 

Ferzonowa Teoflfa z Radziwittów, 

1»<» slubu Brzostowska ob. Brzostowski 
Mich. (Sprawa 1799). 

FESSLER Innocenty (Ignacy Aureli 
1756 t w Petersb. 16 Grudn. 18JJ9). 
SS. Theologiae Doctoris LL. 00. et Her- 
meneutices Vet. Test. in Uniuersitate 
Leopolitana Professons publici ordina- 
rii Anthologia Hebraica e sacris He- 
braeorum Libris deprompta. Adiecta 
est Versio Latina et adnotationes. Łeo- 
poli typis Thomae Piller, archiepisc. et 
Vniuersit. Typogr. M.DCC.LXXXVn. 
(1787). w 4ce, k. 5, str. 62 (Tekst 
hobr.) i 167 (Interpretatio latina). Przypisane Józefowi Jalianowi Kronspergowi 
professorowi Hermeneatjki w akademii 
Wiedeńskiej . 

Razem wysztj: Job. Titzler Positiones de 
praelectionibus V. Dechamps Innoc Fes- 
sier, — dedykowane : Antonio Gołaszewski. 

Jocher 620. 

Drohob. — JagieU. — Ossoi. — Uniw. 
Iwows. — Zielińs. 

— SS. Theol. Doct. LL. 00. Et 
Hermenevticae Vet. Test. In Regia 
Caesarea Vniversitate Leopolitana Prof. 
Publ. Ord. Institutiones Lingaamm 
Orientalivm, Hebraeae, Chaldaicae, Sy- 
riacae et Ârabicae. Chrestomathiam ara- 
bicam addidit JO. Godofr. Eichhorn 
Ducis Wimariensis Consiliarius Anlicus 
Professor Jenensis. Pars Prior introdu- 
ctionem in studium SS. 00. et insti- 
tutiones linguae hebraeae complectens. 
Vratislayiae, sumptibus Qvilielmi Theo- 
phili Korn. Anno 1787. w See, str. 
VIII 169, 16. 

Pars posterior Institutiones lingua- 
rum Chaldaicae Syriacae et Arabicae 
complectens. Anno 1789. w 8ce, str. 
118. 

Ded. : Jos. Comiti Rzewmski. Oaaol. 

— ob. Manugiewicz Krzysztof (1774) 
— Michael Joannes David (1751) — 
Tentamen publicum (1784). 

Wurzbacb Biogr. Lezic. T. 4 str. 201—208. 

Fest Cekiego ob. Lorencowic J. 
(1604). 

— zaślubienia Przenayświętszey Ma- 
ryi Panny, przypadający dnia 23 Sty- 
cznia, w 8ce, str. 136. 

Festa fatta in Roma ob. Mascardi 
V. (1636). 

— Matki Boskiey opisane. W Roku 
1748. w 8ce, str. 110. 

— Matki Boskiey uroczyste, w 8cè, 
str. 229 i przyd. (Bez tytułu). 

Jest to część druga dzieîka: Korsak Jan: 
Korona nie już z dwunastu gwiazd, oraz 
historje na festa Maiyi Panny. Edjcje 
są z lat 17^ i 1759. Warsz. Uniw. 

— Ëlisae siye narratio festiWtatis 
quam dedit L. Â. Erdödy ob. Elżbieta 
(1720). 

— novissima mobilia. Juxta ritum 
sacri ordinis praedieatorum. w 8cę, 
str. 16. Gsartor. PESTENBBRQ. FEULE. 203 — nec non officia propria sanctoram 
patronomm Ordinis sancti Pauli primi 
Etae cum nonnulis ad sacroa offîcioram 
Ritas pertinentibus coordinata... Secun- 
dum Exemplar Tyrnaviensiae 1774 
in Claro Monte Czestochoviensi. w 8ce, 
Btr. XVIII, 218 i Index. 

WarsB. Uniw. 

— ob. Bieżanowski J, S. (Nałęcia- 
na 1660) — Druźbicki G. (coDsider. 
1684) — Johnston J. (hebraeorum 1660, 
1670, 1685) — Masoardi V. (in Roma 
1635) — Stryiewicz Seb. J. (reginalia 
1646). 

Festenberg ob. Packisch (1720). 

Festî Fulvio ob. Mascardi V. (1635). 

Festivitas ob. Aschenbom M. (J. 
Brause 1623) — Dzikowski P. (S. 
Schultz 1662) — Henrici Ch. (nuptia- 
rum 1669) — Krieger 0. (paschalis 
1647). 

Festivus applausus ob. Tainer L. 
N. (1603). 

Fosto (In) SS. Reliquiarum. Bruns- 
bergae, Collegium Soc. Jesu. 1730. 

— ecce primae dassis, Imaginibus 
Principum Regumque Poloniae solen- 
nissimum .... Vilnae. 1719. w 4ce, str. 
147. 

Festum ob. Druźbicki G. (digna- 
tionam) — Niwicki S. Z. (Trinitatis 
1694, S. Casimiri 1695) — Sloxoja J. 
(coeli 1641). 

Festue ob. Skorobohaty J. F. (Sa- 
pieha 1686) — Strykowski W. (D. Am- 
brosiî 1700). 

FESULANUS Jędrzej, od S. Teressy, 
Karmelita w Kamieńcu (f około 1651). 
De Jubileo et indulgentiis tractatus. 
Pragae, 1626. w 4ce. 

Jocher TI b. 68. HI 343. Nr. 7845. 

Fetter Daniel (Islandya) ob. Vet- 
ter D. 

Feudum ob. Acta (1614)— Biener 
C. G. (polonica 1794) — Chladenius 
E. N. (provincia 1747) — Copia lite- 
rarum (1670) — Fidler Felix — Hesse 
(PruBSorum 1712) — Lenności — Ne- 
wenfeld Mart (1647) — Stawiński D. 
(De revocatione 1698) — Waclawowicz 
J. O. (De investîtura 1604). Feuerabend Christoph H. (Feyera- 
bend) ob. Maukirch Johannes (Kurtze 
Erläuterungen 1660). 

FEUERBORNIUS Justus. Ânti-Osto- 
rodus, seu Refutatio Institutionum Theo- 
logicarum, seu libri germanici Christo- 
phori Ostorodi sub titulo: Von denen 
fürnehmsten Haupt-Puncten der Chri- 
stlichen Religion etc. Marpurgi, 1628. 
w 4ce. 

Jocher dd30a. 

— Anti-Ostorodus, seu refutatio in- 
stitutionum theologicarum , in quibus 
Ch. Ostorodus christianam fidem oppu- 
gnavit. Pars Secunda. Marpurgi 1631. 
w 4ce. Jocher 3330 b. 

— Toż:... Francofurti 1668. w 4ce. 
Feuerbrflnste ob. Mittel (1794). 
FEUEFtLIN Jacobus Guileimus. Dis- 

sertatio historico-ecclesiastica de religio- 
ne Ruthenorum hodiema. Göttingae 
(1746). w 4ce. 

Fewer-Ordnung (Revidirte) der Stadt 
Dantzigk durch einen erbarn Raht da- 
selbst der gemeinen Bürgerschafft und 
Einwohnern zum Bessten berahmet und 
aussgesetzet. Dantzigk. Gedruckt bey 
Andreas Hünefeldt. Im Jahr 1626. 
w 4ce, kart 16. Jagiell. 

Feuer Ordnung der Stadt Dantzig 
revidiret im Jahre 1665. w 4ce. 

Uniw. Iwow. 

— Ordnung in Warschau. War- 
schau, Peter Dufour. 1779. fol. 

(Feuerweric). Vorstellung des an- 
sehnlichen Feuerwerks welches zu Eh- 
ren Sr. K. M. in Polen und Dero Kön. 
Prinzens Hoheit bei dero Anwesenheit 
in Berlin zu Charlottenburg angeordnet 
werden, nebst einem grossen Kuppel. 
Berlin. Rüdiger 1728. w 4ce, 1 ark. 

FEULE (de) J. B. V. Réflexions sur 
réducation avec des préceptes et des 
maximes propres à former les moeurs 
et l'esprit de la jeunesse. Par Mr. JBV. 
de Feule. A Léopol, de Timprem. de 
Thoma Piller, impr. de Mons. TArche- 
veque. 1784. w 8ce, 5 k. nlb., str. 88. 
Rzecz ułożona w formie pytań i odpowiedzi. 
Ogarnia sześć rozdziałów. Ostatni: Maxi- 
mes générales, Jagiell. 204 PEUTHE. !riA£.KOW8RI. Feuthe Johann Gottliob ob. Lau- 
terbaéh (Kindliche Ehre and letzte Lie- 
be 1728). 

Feutry ob. Foe (De) (1769). 
Feyerabend Christoph senior w El- 
blągu ob. Feuerabend. 

^ FEYERABEND Karoi Borom. Kos- 
mopolitische Wanderungen durch Preus- 
sen, Liefland, Kurland, Litthauen, Vol- 
Ihynien, Podulien, Gallizien und Schle- 
sien in den Jahren 1795 bis 1797. In 
Brieten an einen Freund. Germanien. 
(Danzig, Troschel). w 4ce. 

T. I 0tr. X i 499. (Gdańsk, Oliwa, Fraueil- 
berg, Mariehburg i Królewiec). — T. H 
(Królewiec, Litwa, Wilno, Kowno, Mita- 
wa) r. 1800, str. 612. — T. III (Mitawa, 
Rj^a) r. 1801, str. 93Ö. — T. IV. I Abth. 
(Kowno, Ostróg, Kaoiienłec, Grodno, Ki- 
jów) r. 1803, str. 488. II Abtheilang 
(Krakau, Brody, Lemberg, Tarnów, Wie- 
liczkEi Obersdilesien) str. 488. 

Jagiell. — 2;!ellń8ki. 

Feyerabend Sigismund ob. Gwagnin 
A. (Rerum polon. 1584). 

FEYGE (Caricinue) Bernhard. Epi- 
stole exeraplares communiores magistri 
Bemhardini Feyge alias Caricini de 
Vratislavia. In studio communi craco- 
viensi conscripte. Adlectorem... [20wier. 
łać.]. (Na końcu:) Impressum Liptzigk 
per Monacensem Anno Domini Millé- 
sime CCCCC. w 4ce, k. nlb. 14 (syg. 
A— Ciij). (Druk goc). 

Dwa wydania z tego samego roka i z tym 
samym tytalem. Czarter. 

Fiałkowski ob. Actum (1789). 

FIAŁKOWSKI (Fijałkowski) )ózef 
Tadeusz. List dopublicznoâeiprzez Józ. 
Tadeusza Fijałkowskiego. Przymówie- 
nie się wyżej wspomnione do trybunału 
piotrkowskiego dnia 3 września 1789 
przez uciśnionego miane. w 4ce, k. 2. 
Akad. — Krasińs. 

— ob. Mieszkowski (Regent) — Za- 
żalenie (1792). 

FIAŁKOWSKI Marcin. Dyssertacya 
o publiczney edukacyi porównaney 
z prywatną. Na posiedzeniu publiczném 
Szkoły Główney koronnéy z okolicz- 
ności Imienin Nayiasnieyszego Króla 
Stanisława Augusta, w Sali Jagielloń- 
skiéy przez Marcina Fiałkowskiego, Filozofii Doktora, viceprofessora Kolle- 
gium Moralnego, Katedrę literatury 
w Szkole Główney Koronney zastępu- 
jącego professera. Roku 1789. dnia 15. 
Mają czytana, w Krakowie, w Dru- 
kami Szkoły Główney Koronnéy. (1789). 
w 4ce, k. 1, str. 33. 

Alembert, Fleury, Condillao, Thomas b^ jego 
powabami. Przytacza Niemcewicza, Stan. 
Potockiego i Quintyliana. 
Jocher 967. 

Czarter. — Jagiell. — Oseol. 

— O geniaszu, guście, wymowie i tłu- 
maczeniu przez Marcina Fiałkowskiego, 
w Krakowie 1790. (druk. Ign. Grella). 
w 12ce, k. 2, str. 171 i k. 1. 

Na początku powołuje się na dwie świeło wy- 
szło broszury: Zakus (Siarczyńskiego) i Ury- 
wek z bicza (Dmochowskiego), nważąjae 
je za paszkwilowe wyszydzenie osób. Po- 
wiada, że zna pisarza, który do nich 
użyczył pi6ra, i tych. którzy mu nuite- 
ryafu i ducha dodawali. Na str. 16 po- 
wiada, że anonim wyszydza tylko tyeh 
akademików, których mu intryg« do do- 
pięcia pewnego zamiaru wyszydzać ra- 
dziła. Widocznie pge tu do Jana Śnia- 
deckiego. Na str. .S8 powiada, że Anonim 
położył 8We imię na niektórych pismach, 
a jedno sam mu dał przed czterema laty. 
Całe zgoła dziełko jest polemicstt% odpo- 
wiedzią na napaści. 

Akad. — Jagiell. — Osso). — Üniw. lwów. 
— Warsz. Uniw. — Zielińs. 

— Mowa przy drugiém rozdawaniu 
nagród dla cnot Czynnych i użytecz- 
nych społeczności Ku uwiecznieniu byt- 
ności w Krakowie Stanisława Augusta 
Króla Dobrego podług proiektu JW. 
JP. Felixa Oraczewskiego. Kawalera 
orderu S. Stanisława, Komisarza Edu- 
kacyi Narodowcy, Wizytatora Szkół: 
Głów: Kor: teyże i całego stanu aka- 
demickiego w obydwóch Polskach Je- 
neralnego Rektora. Na związek Fi- 
lantropów, czyli Przyiaciół Ludzkości, 
przez Marcina Fiałkowskiego Dnia 22 
Czerwca. Roku 1788 miana, w Kra- 
kowie w Drukarni Szkoły główney 
Koronnéy. (1788). w4ce, kart nlb. 13. 

Oprócz tego dodane na końcn: Opisanie 
wtóróy uroczystoóci filantropów w roku 
1788 z Addytamentu do Gazety Warszaw- 
skiey dnia 29 lipca B. 1788 wyięte. w ica, 
kart 3. 

Akad. — Branic. — Ozartor. — JagielL — 
Oösol. — Uniw. lwów. FIAŁKOWSKI. PICfiTKIBWlC^. fi05 — Mowa o użytku z nauk publiczna 
dzié instrukcją w narodzid składają- 
cych, przez Marcina Fiałkowskiego 
Nauczyciela wymowy przy otwarciu 
Szkół R. 1787. 1 Października w Kia- 
kowie miana, w 4ce, kart 8 nlb. 

Jocher 941. Akad. — Branic. — Ossol. 

— ob. Bogucicki Josephus (Asser- 
tiones 1781) — Dmochowski Fr. (Ury- 
wek 1789) — Popis (1782). 

FIAŁKOWSKI Stephanus. Dissertatio 
medica inauguralis de actione ventri- 
culi in ingesta. Lugduni Batayorum 
1765. w 4ce. Warss. Uaiw. 

— De methodo studii medici Dis- 
sertatio inauguralis. Leydae 1765. 

Tak podaje Kośinióski Sfownik 118; zape- 
wne jedno i dragie s^ tern samem dziełem. 

Fiaser Conradus ob. Wisemberk 
(Magnificis 1611). 

Fiauzerowna Magdalena ob. Suli- 
kowski Mikołaj (Lutnia 1629). 

FIBIGER Mich. Joseph. Das in Schle- 
sien gewaltthätig eingerissene Luther- 
thum Breslau 1723. w 4oe. 

Üniw. Iwow. 

— ob. Stieff M. Christian (Ad re- 
verendiss. 1704). 

FIBINGEN ttalenty. Votum pro No 
VC Anno ad Magnifici et Nobih's Viri, 
D. Ernesti Ab Rodtkierch, in Sprötti- 
chen, Gäbitz, Brawn, etc. Maecenatis, 
et Patroni inter magnos maximi filium 
Melchiorem Ab Rottkierch , gônerosa 
indole adolescentem id teraporis Lube- 
nae Silesiorum. literis humanioribus 
vocatis, incumbentem Strenae Loco 
Missum A Valentine Fibingenio Auri- 
montano Silesio. Sub ingressum Anni 
Domini M.D.C. Thorunii Typis Cote- 
nianis. (1600). w 4ce, 4 karty. 

Wrodaws. 

FICHTEL (von) Johann Ehrenreich 

(1732 t 4r lut. 1796). Mineralogische 
Bemerkungen von den Karpathen. Von 
Johann Ehrenreich von Fichtel, kais. 
königl. Gubernialrath, und BankalgQ- 
fäUen-Direktor; der Geseilschaft natur- 
forschender Freunde zu Berlin, der 
ökonomischen zu Leipzig, und der So- 
ciet&t der Bergbaukande Mitglied. Wien 
1791. bei Joseph Edlen von Kurzbeck, k. k. Hoibuchdrucker-Gross- und Buch- 
händler, w 8ee. T. I str. 411, T. II 
od Str. 415 — 730. (z mappa gór pod 
Eperies). 

w T. II o wnlkanach karpackich i ich pro- 
duktach na Węgrzech i Siedmiogrodzie. 
Jagiell. — ObsoI. 

FICINUS Marellfus (1433 f 1499). 
De cura valetudinis eorum, ąui incum- 
bunt studio literarum, Marsilii Ficini- 
Florentini liber unus. Praemissa est 
Simonis a Łowicz artium ingenuarum 
medicinae doctoris ad rêver, in Christ. 
Patrem et Dominum Dominum Joan- 
nom Koscieska canonicum mednicensis 
ecclesiae epistoła dat% Cracoviae e eon- 
tubemio Hierusalem. VII. kal. Martias. 
Cracoviae, excudebat F. üngler 1636. 
w 4ce. 

Janoc I 372. — BentkowB. II U2. ^ 

— ob. Górnicki Łuk. (Dworzanin ^ 
1B66) — Plato. 

(Fick). Bey dem Fiok-und Förste- 
rischen Hochzeit -Feyer, So Den 20 
Januarii, laufenden 16888ten Jahres 
in Rawitz erfreulichst vollzogen wurde, 
Schertzte Ein des Herrn Bräutigams 
und Jungfer Braut verbundener Freund 
und Diener. Breslau, in der Bauman- 
nischen Erben Druokerey druckts Jo- 
hann Günther ROser, Factor. (1688). 
fol. 2 karty. WrocfawB. 

Fickler Johann Battteta z Weyl ob. 
Hieremias (1583) — Hosius Stanislaus 
(1572) — Kromer Marcin (1560) — Re- 
sciu8(l591) — Sokołowski (1583). 

FICZKIEWICZ Stanisław Michał. Eu- 

charisticon sacramentorum authori ver- 
bo incamato Domino Nostro Jesu Chri- 
sto etc. persolutum. Cracoviae, typis 
Univers. CoUegii Majoris. 1766. fol. 

ObboL 

— Jozue diix populi Israelitici sub 
allegoria Christus Dominus Rez dolo- 
rura. Humani generis Salvator scenico 
apparatu praesentatus etc. Cracoviae, 
typis acad. 1750. fol. ark. Dj. 

Ded. : A damo Augusti Alexandri CsartoryBki 
palat. et generalis terrar. BuBsiae filio. — 
Podp. M. Stan. Mich. Ficzkiewicz Ph. D. 
Gram. Prof. Pod wierszem podp. : Gasp. 
OtfinowBki Gapitaneides Sczerczovienrài 
Hiero. OtfinowBki. OaMt 206 PIC2K1EW1CZ. FID£CKÏ. — Kazanie II przez X. Stanisława 
Michała Ficzkiewicza; O. P. P. koUe- 
giat krakowskich S. Anny Proboszcza, 
WW. SS. Kanclerza, Akademii Poznań- 
skiey Rektora; w roku 1766 miane. 
Bez m. i r. (w Poznaniu w drukarni 
akad. 1767). w 4ce, od strony 24 — 44. 

Kazanie I. obacz Lipiewicz. 

Wspomina ta, ie czytał drukowane cuda, 
które gię od dawnych lat za przjczjn^ 
Matki Pocieszenia w obrazie Górki Ła- 
bińskiej dniały. 

Obacz: Chwała łaskawego pocieszenia (1767). 

Jagiell. 

— In nomine Domini Amen. Qaae 
stio Juridica De Permutatione Benefi- 
ciorum; Ex e. Quaesitum. c. Cum uni- 
versorum. De reram permutatione. &. 
ex c. un. eod. tit. in 6. juncta L Ex 
placito. &. 1. Rebus. C. De rerum per- 
mutatione et praescriptis verbis. De- 
prompta. Sub Regimine FelicissimO; 
Magnifici Perillustris et Reverendissimi 
Domini, D. M. Stanislai Mamczynski, 
U. J. Doctoris & Professoris Eju^demq; 
Facultatis Decani, Collegii Juridici Se- 
nioris Patris, Ecciesiarum; Cathedralis 
Grac: Canonici, Collegiatae S. Michaelis 
in Arce Crac: Decani, Parochialis in 
Smarzowice Curati, Contubemii Juris- 
peritorum Provisoris, Librorum per 
Dioecesira Crac: Censoris, Canoniza- 
tionis B. Joanis Cantii Procuratoris, 
nimi Consistorii Crac: Surrogati Judi- 
cis, & Generalis Rectoris. Pro loco in 
Collegio CC. DD. Jure Consultorum 
Universitatis Cracoviensis obtinendo. 
Per M. Stanislaum Michaelem Ficzkie- 
wicz, ü. J. Professorem, Ecclesiae Col- 
legiatae Sis. 00. Crac: Canonicum, 
Contubemii Juris per itorum Seniorem. 
In Lectorio CC. DD. Jure Consultorum, 
Publice ad disputandum. Proposità. 
Anno Domini 1760. Die 5ta Mensis 
Februarii. Cracoviae typis Universitatis. 
w 4ce, kart nlb. 9. 

Dzików — Jag^iell. — Krasińs. — Ossol — 
Uniw. Iwo WS. 

— Quaestio physica de principiis 
rerum naturalium, ex Lib: 1. Physicoru 
Cap: B. et 7. Tex: 42 et ex 6. Met. 
Cap. I. desumpta; et sub felieissimo re- 
gimine Magnifici, Perillustris et Reve- rendissimi Domini, D. M. Stanislai Mam* 
czyński, J. U. Doctoris et Professoria, 
Collegii Juridici Senioris Patris, Eccie- 
siarum Cathedralis Cracoviensis Cano- 
nici, Collegiatarum, S. Michaelis in Arce 
Crac: Decani, SS. Omnium Crac: Cu- 
stodis, Parochialis in Luborzyca Prae- 
positi, Librorum per Dioecesim Crac: 
Ordinarii Censoris, Contubemii Jnris- 
peritorura Provisoris, Studii Generalis 
Almae Universitatis Cracoviensis Vigi- 
lantissimi Rectoris. Per M. Stanislanro 
Ficzkiewicz Philosophiae Doctorem et 
Professorem, Contubemii philosophorum 
Seniorem. Pro loco in Collegio Minori 
obtinendo, publice ad disputandum in 
Lectorio CC. DD. Theologorum propo- 
sita. Anno Domini 1764. die 28 Mensis 
Augusti. Cracoviae, typis Universitatis. 
fol. kart 2. Jagiell. 

— ob. Lipiewicz Andrzej (1767)- 
Manka P. (Conclusiones) — Rudawski 
Sig. J. (Dissertatio 1772) — Waryski 
Wojc. (Arcus triumph. 1745). 
JusBjniski. Dyk. I. 80. 

FiDALKE Johannes. Ad Nuptias 
Suas Cum... Anna Regina (reorgii Erd- 
mann... Filia D. XXVI. Novembris... 
celebrandas... invitât... Gedani, Typis 
Thomae Johannis Schreiben Senatus et 
Athenaei Typhographi. (1737). fol. 2 
karty. Wroc2aw8. 

Fidalma ob. Bonarelli P. (1642). 

FiDECKI M. Antonius. Discipulos 
(Christi Magistri in Cathedra Crucia do- 
centis diligentissimuä D. Stanislaus Ca- 
simiritanus. Sacri Ordinis Canonicoram 
Regularium Lateranensium Professas 
Presbyter Regni Poloniae, Academiae^ 
Urbisq: Casimiriae ad Cracoviam. Sin- 
gularis Patronus Redeunte Anauâ suae 
festivitatis die in Ecdesia Sacratissimi 
Corporis Christi Domini in numerosa 
Dignissiniorum Hospitum CJorona per 
M. Antonium Fidecki, in alma Univer- 
sitate Cracoviensi AA. LL. et Philoso- 
phiae Doctorem et Professorem. Orato- 
rio Stylo et cul tu Oficiosissimo demon- 
stratus. Anno quo Manserat arte Do- 
Cens CLarebat ReX Sator orbe. Die 3. 
Mensis Maji. (1760). Cracoviae, typis PIDBCIU. PlDBLtS. 20? Uniyersitatis. folio, k. nlb. G, (ark. 7). 
Przedmowa dedykacyjna do Profeasora Sta- 
nisława Casimiritana. Miedzioryt na odwr. 
stronie tytula przedstawia bt. Stanisława. 
Jocher 5483. 

Branic. — Czartor. — Dzików. — Jagiell. — 
Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Viretum Âcademicum ineunte 
Terę, in laurus philosophioas eruditae 
virtuti, VI. W. DD. primae laureae 
Candidatorum explicatuni. Atq; dam 
ab illustri Clarissimo Domino, D, M. 
Josepho DecloB, philosophiae doctorô, 
ejosdemq; regio ac Cursus Vladislayia- 
ni profesBore, Collega Majore, Eccle- 
siae CoIIegiatae Sanctae Annae Craco- 
viae Cancellario, ac interea facoltatis 
philosophicae decano. In florentissima 
magnorum hospitum Corona, AA. LL. 
et philosophiae Baccalaurei. Ritu solen- 
ni crearentur per Antonium Fideoki, 
ej usdem laureae Candidatum, stylo p6é- 
ticô delineatum. Anno quo ReX VJ- 
rVIt MVnDo, VoX ChrIstVs, Vera Co- 
rona (1753). die 28. Aprilis. Cracoviae 
typis CoUegii Majoris Universitatis. fo- 
lio, 9 kart nlb. 

Na odwr. str. tjtola rycina wystawiająca 
B2. Stanisława Kaźmirczyka Patrona Ko- 
rony i Litwy, któremu i ten swój paneg^- 
lyk przypisał prozą. — Panegiryk jest dla 
szeÂciu kandydatów, którzy byli : Wojciech 
Bigoszewski, Jan Kruszyński, Paweł Lam- 
kowski, Michał Skoczniowski, Mikołaj Jur- 
kiewicz. Na cze6ć zaé Fideckiego pisał 
spółkandydat jego Bigoszewski. Za re- 
ktorstwa Wojciecha Micińskiego w Akad. 
krak. Rozpoczyna wiersz : Plantatori lau- 
reanun academicarum Joanni Cantio. 

Jocher 1567. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

Fideiis Baltazar ob. Sallu8tiTi8(l517). 

(Fidelis Sw. z Sigmaringen Marcus 
Rey, Roy) (1577 t 1622). Kurtzer Aus- 
zag des Lebens, Wandel, Marter und 
Todt, wie auch Wunderwerke des 
Heiligen Fideiis Capucini von Sigma- 
ringen. Warschau. Gedruckt in J. König. 
M. und der Respubl. Buchdr. im Coli. 
Societ Jesu. 1747 anno, w 8ce, str. 80. 

Warsz. Uniw. 

— Xiezyc otwierający Ewangeli- 
czna awiatłoacia, w ciemnościach nie- 
doi^iarstwà zostających, a osobliwy Pa- 
tron wszystkich wiernych i uciekaią- cych się do niego. B. Fideiis z Sy- 
gmaryngi, kapłan i profess, zakonu Se- 
raficznego cyca y patryarchy Franci- 
szka Świętego kapucynów pierwszy 
z Missyonarzów Swiętey Kongregacyi 
de Propaganda Fide, od Heretyków 
z nienawiści Wiary Swiętey katolickiey 
Rzymskiey Męczennik. Od Oyca Świę- 
tego Benedykta XIII Nay wyższego Ko- 
ścioła Świętego pasterza w Kegestr Bło- 
gosławionych R. P. 1729 dnia 4 Marca 
policzony. Krótkim Nabożeństwem przy 
solennym Fescie Beatyfikacyi Jego przez 
WW.OO. Kapucynów Konwentu Krak. 
ogłoszony, w 12ce, k. 8 i str. 39 (ark. 
A— Ej. 

Dedykacja: Jaânie Wielmożnym Panom 
z Granowa Wodziokim w Krakowie w Dru- 
kami Michała Cezarego J. K. M. y J. O. 
JMci X. Biskupa Krakowskiego, Xi^çcia 
Siewierski ego. Także przeslawney Aka- 
demii Krakowskiey Ordynaryjnego Typo- 
grafa. Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł (z odmiana):... S. Fi- 
deiis od Benedykta XIV. Naywyższego 
Kościoła Świętego Pasterza, w regestr 
Świętych r. p. 1746. dnia 27 Lipca. 
Policzony. Krótkim nabożeństwem, przy 
solennym fescie kanonizacyi Jego przez 
WW. 00. Kapucynów Konwentu War- 
szawskiego ogłoszony. Bez wyr. m. i r. 
(Warszawa 1746). w 8ce, kart nlb. 40. 
(ark. A-Es). 

Beimprimatur podpisał Ant. Grzegorzewski 
in Kecie. Cathed. Posnanien. Archidiac. 
Dziełko ma rozdziałów o&m. Zaczynają: 
Officium albo godzinki. Od karty C^ : Krót- 
kie zebranie żywota. Jagiell. 

— Wierny sługa Chrystusa Pana 
powierzonym sobie łask niebieskich skar- 
bem wiernie y hoynie na wszystkich 
wiernych szafuiący S. Fideiis apostol- 
ski Misyonarz do Recyi y Męczennik 
Zakonu Braci Mnieyszych Serafickiego 
Oyca Sw. Franciszka Kapucynów od 
naywyższego Papieża Benedykta XIV. 
Do BÏegestru SS. Sług Pańskich przy- 
ięty. Przy solenney kanonizacyi swoiey 
w krótkim nabożeństwie Królestwu Pol- 
skiemu zalecony. Z pozwoleniem Zwierz- 
chności Duchowney R. P. 1746 dnia 
23 Lipca. W Sandomierzu w Drukarni 
J. K. M. Coll. Soc. Jesu, w 8ce. 

Jocher 8369. Warsz. Uniw, 206 l^tDKLId. FlDETOWlCZ. — Toż:... Lwów 1747. w 8ce. 
Katalog J. Ł. Kodia 179a ma bez daty 

i w 12ce. 

— Krótkie zebranie żywota spraw 
i oudów wielebnego sługi Bożego Fi- 
délisa s Sygmaryngi kapłana i pro- 
fessa Zakonu Serafickiego Oyoa Fran- 
ciszka Świętego Kapucynów pierwszego 
z Missyonar^w kongregacyi na pomno- 
żenie wiary albo de propaganda fide 
narwany, od heretyków z nienawiści 
wiary świętey rzymskiey katoliokiey 
okrutnie zabitego a od Oyea świętego 
Benedykta XIII Naywyższego kościoła 
świętego pasterza w regestr Błogosła- 
wionych roku pańskiego 1729 dnia 24 
Marca policzonego przez W. W. 0.0. 
Kapucynów konwentu krakowskiego 
z pozwoleniem zwierzchności duchowney 
do druku podanego. Kraków, Jakób 
Maty aszkie wice. Bez w. r. (1729). w 8ce, 
ark. nlb. Dj. 

Na odwrocie tytuła herb Zydowskieh i Dem- 
bińskich. W dedykacji fondatorce Dem- 
bińskiej jest mowa o Tom. i Fel Grabskich, 
Franc, i Janie Dembińskich, Kaz. Wil- 
końskim, Józ. Zatorskim, Katarz. s Du- 
brawskick Dembińskiej. Dedykacji gene- 
atogicsnej kart 6. Ja|pell. 

— ob. Nauki (1779) — Officium — 
Wierny sługa (1793). 

Fidelis 8UbditU9 ob. Orzechowski 
St. (1632. 1639. 1684. 1697). 

Fidelis Prophetissa ob. Koi*decki A. 
(1674) — Tyikowski W. (1674). 

FIdelis reiatio ob. Lubieniecki St. 
(1644). 

Fide8 indubitata omnium ordinum 
Regni ad Kamionam probata, e^ectio- 
nem Serenissimi Principis Pobniae et 
Electoris Saxoniae, ab inclytis Begni Po- 
k>Diae et M. D. Lithvaniae Ordinibus, ad 
mentem totius Beipublicae factam. Anno 
domini 1733« die ö menais Octobris. 
w 4ce, kart 4. (Bez osobn. tytułu). 

— Toż:... w 4ce, kart 4. 

Kończ j okrzyk: Vivat Aug^stus III. D. Grat. 
Rez Poloniae et M. D. L. S^ dwie od- 
mienne edjcye w Bibl. Ja^ell. 

Akad. — Branie. — Czarter. — Jagiell. — 
Kraaiófl. — OsboI. — Uaiw. lwów. 

— indubitata contra fidem ad Ea- 
roionnam ceu ad lapidem offensionis 
lapsa^ scandalorum petra quinimo ma- levolentium Reipublicae spelunca in U- 
centiosam Serenissimi Electoris Saxo- 
niae pro rege Poloniae seductionem cod- 
gregatorum post religiosissinuim Sere- 
nissimi Stanislai Primi Poloniarum Ré- 
gis ab omnibus Ordinibus Segni pro- 
ciamationem exposita suis in terminiä. 
Scripte quodam snb titulo Fides indu- 
bitata traditis reprobanda. 1733. B. w. 
m. dr. w 4ce, kart 12. 

Końcsj wjknyk: Virât semper Lechicnm 
genas, pereaat dégénérée. 

Czartor. — Jagiell. — OsmL 
— ob. Błażowski S. (Assert. (1781 

— Duglas (Suetica 1660) — Gdow- 
ski (Dogmata 1622) — Qeorgiewicz 
(Christ, cum lurca 1648) — Haeki 
J. (scrutinium 1681) — Joannes Chry- 
sostomus (1691) — Liaski J. (expk. 
1653) — Karwat Sew. (fides 1657) - 
Lauxmin — Lessius L. (et religio 1615. 

— Narsius J. (et humanitas 1625) — 
Nibtts Nicomedes de Varmia (1721)- 
Orzechowski S. (confessio 1561. 1563; 

— Petricovius And. (Quaestio 1615) — 
Professio (1648) — Recicius A. (publ. 
1585) — Socinus (in Christum 1592) - 
Twardowski Joannes (Examen fidei 
1594) — üsirzycki Wojciech And. (Ideü 
fidei 1709) — Westphalus J. (de coena 
1550) — Zagielski Antoni (Professio 
1750) — Ziętkiewicz M. Mathias (Qaae- 
stio 1732). 

FIDETOWICZ Martinus. Currusaviue 
et eruditae gloriae triumphalis. ad fe 
stiva divae Themides ooronamenta, es- 
quisito yirtutis et meritorum artiticio, 
elaboratus, amplissimo nomini et hono- 
ri, periliustris et reyerendissîrai Domini 
D. Theoclis Gosławski, eccieaiarum; ca- 
tbedralis Kijoviensis canonici, parochia- 
lis Gałuszoyiensis^ curati. Dum per per- 
illustrem, clarissimum et admodum re- 
verendum Dominum D. M. Andream 
Krupecki, ü. J. doctorem et professo- 
rem, ecclesianun, collegiatae SS. Omnium 
Ci'acoviae, custodem, parochialis Lubu- 
rzyoensiS; curatum, in lectissima illu- 
strium hospitum, ordinumq. academiae 
frequentia utriusq. juris doctor, ritu 
solenni, rennntiaretur: officiosae vene- 
rationis et gratulationis ergo a M. Mar- FID&TQWIG2. TiD&tovnoz. tiao Fidetowicz in aima Uniyersitate 
Cracov. philosophiae doctore, Novodvor- 
sciano dialectices professore, contuber- 
nii HieroBr>lymitaai seniore, S. R M. 
secretario, celebratas Ânno Domini 1698. 
die 19. Novembris. Cracoviae, typis 
Universitatis. fol. k. 5. nlb. 

Stjl nakamiennj. Eońcs^ Oda. Gk)sfawiki 

bjl sjném Jana z matki Atórsz^nownej. 

Za rektotstwa S. Piskorskiego. 

Drikdw. — JagMi. — OflBot. 

— Fama localis, pur^ui'ato hoDtoré 
palndata, ex ^raecelsä geńtilitia tnrri, 
îatiàlis sideris, oi^bi lechaeo, immortalia 
viirtutuiâ et ^atiarum pretia, etbinen- 
tissimi olim, et Reverendissiihi princi- 
pia, D, Hierollymî Càssanate S. R. E. 
presbyteti Cardiiialib etc. etc. etc. in 
obaei^atis perpetaa gtatiłudine pectori- 
bus, Sacri Ordinis patrum praedicato- 
mm, Ctacoriae ad Aedes SS. Trînita- 
tis; intéi' devota ad Deum pro principe 
liberalîssimo sùspitia, et ej^culatas caelo 
orationes, aliüae tlnivet^itatis Cracovièn- 
sis, UnivetBorum ordinudl altô cordoliô, 
per if. Martinum Fidetowicz, in aima 
UûiVe^sitate Cracovieiisi , pbiloBophiae 
Dootorem et professe »rem» CoUegam Mi- 
norem, S. R. M. Secretaritim/ dolentis- 
simo poemtate' iïisonans. Anno Domini 
1700. Die 24. Septémbris. Cracoviae 
typis Unirersitatis. folio kart, 7. 

Na odwr. str. tytalu jest wiersz jambicznj 
lia cźeAć zakonu 00. Dominikanów, na- 
piêtaïyt dalej panegiryk wierszeiù. Za po- 
s#oleBleu Kfaciej» Psojeekiégo Bektora 
Uniw. Knk. 

Caartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol, — 

ZamoJB. 

— Gemitus gratiarura, in morte, 
f^erilltistris olim, Clarissimi^ et admo- 
dum Reverendi Domini D. M. Pauli 
Joannis Woiewodzki, sacrae theologiae 
doctorls et professons, collegae Maioris, 
ecclesiarum collegiatarum , S. Floriani 
custodis, f'ilectensis canonici. Łeuczy- 
ciensiś cancellarii; cathedralis Craco- 
viensis pro Solennitatibas Christi Do- 
mini , et B. V. Mariae concionatoris, 
Minogensis cufati. Dum ei iusta pa- 
rentalia in basilica SS. Trinitatis ord: 
praedic: dolenti omnium affectu persol- 
vei^entm^; a itf. Maftino I^detowicz, in aima umvevsitate Craeovieasi, philoso- 
phiae doctore et professerez dolenti ear- 
mine^ et debito in suum professorem 
obsequio, productus. A. D« 1693. Die 
28 MartiL Cracoviae, tjpis universita- 
tis*. fol. kart nlb. 2. 

Wiersz hezametrem napisany. 

Joszyński I. 80. 

Jagiell. -^ OiM. 
— Gratiae novo auspiea?ti theblogici 
boiloris triumpho laareatae: in periiłu- 
stribus cla^issiińis et ädmodum i^dis 
domims; in coUegio lüajori s. thèobgîae' 
licentiatiä; D. M. Andi^ea Augusti: Czy- 
rzyézkowic, ecclesiarum collegiatarum, 
S. Floriani ad Craceviam canonico, 
Sandeoensis primieerio , oontubemii 
Stariugeliani provisore: D. M. Raphaële 
Arteński j ecclesiarum oolle^atarum, 
S. Floriani canonreo, paroehialis Paiçcz- 
nensis eurato, contubâsu Smiesakoviadi 
provisore: D. M. Petro Praczlewio, ec- 
clesiarum ooUegiatarum, S. FWiani ca- 
nonico, Pilecensis decano, cbntubernij 
Hierosolymitani electo provisore-, sch6- 
larum Novodvdrscianarum viceprdvi- 
sore^ in catbedrali ecclésia Crao. pro 
festłs Christi Domini et B. V. Mariâe 
ordinario conoionatore : dum in* almtf 
universitate Cracoviensi sub eximia prc^ 
tectione celsissimi , illustvissimi et reve^' 
rendissimi praesulis et prineipis D. Jo- 
annis de Małacbowice Małachowiski, epi- 
scopi Cracoviensis, ducis Severiae, almaer 
Universitatis Crac, cancellarii faventis-' 
simi, sub felicissimis auspiciis, magnifioi,< 
perillttstris et reverendissiitii domini D. 
M. Sebastiani Piskorski V. J. doctoris 
et professoris, ecclesiarum, Cathedralis 
Cracoviensis canonici, CoHegiatanim SS. 
Omnium Ctäc: Archidiaconi, Vielunen- 
si» Canonici, scholarum Novodvopsöia- 
narum et contubernii iuridici provisoris, 
almae Universitatis Crac: procancellarii, 
generalis et vigilantissimi rectoris; a pe- 
rillustri et reverendissiuK) domino î). H, 
Martine Winkler, S. Th. doctore et pro- 
fessore, CoUegij Majoris seniore pâtre,' 
ec(ilesiarum cathedralis Cracoviensis ca- 
nonico, Collegiatarum, Sandecensis prae- 
posito, Eieleensis scholastico, Parochia- 
Us Premykoviensis eurato, contubernij 

87 210 FIDETOWICZ. P1DETOW1C2. Uierosolyinitani provisore, S. R. M. se- 

cretario: in florentissima illustriu bospi- 

tnm coFona, sacrae theologiae doctores, 

ritn solenni renuntiarentur, obaerati voto 

pectoris, et offîciosae in patres gratitu- 

dinis obsequio, a M. Martino Fideto- 

wicz, in aima Universitate Cracoviens. 

pbilosophiae doctore, Novodvorsiano dia- 

lectices professore, contubeniij Hieroso- 

lymitani seniore honorato. Ânno Domini 

1698. die 19. mensis Novembria. Cra- 

coviae, typis Universitatis. fol. 4 k. nlb. 

WierBsem nakamiennym chwaleni A. Czj- 

rzjczkowic, Bas. OUsowski, Raf. Ârtonski, 

Pet. Pracslewicz Kończy: Ode Votiva. 

Gzartor. — Dzików. — Jagiell. 

— Insala augusti honoris et sapien- 
tiae fortunata. In quam auspicato vir- 
tutis, eruditionis, et meritorum remigio, 
Perillustris , Clarissimus, et admodùm 
Reverendus Dominum, D. M. Paulus Jo~ 
aunes Woiewodzki, S. Theologiae Doc- 
tor et Professor, coUega major, eccle- 
siarum collegiatarum, S. Floriani custos, 
Pilecensis canonicus, Łenczyciensis can- 
cellarius, cathedralis Cracoviensis pro 
solennitatibus Christi Domini et B. V. 
Mariae concionator, Minogensis cura- 
tus, solenni actu suae responsionis, pro 
loco inter Perillustres et admodùm Re- 
verendos Dominos, almae universitatis 
Cracoviensis, sacrae theologiae doctores, 
obtinendo, enauigavit a Mai-tino Fide- 
towic, in aima universitate Cracovien- 
si} artium liberalium et philosophiae 
baccalaureo, in colonia Neocorcinensi 
poétices professore profunde obaerati 
pectoris voto, et debito gratitudinis ob- 
sequio demonstrata. Anno Domini 1691. 
Die 27. Mensis Augusti. Cracoviae, ty- 
pis universitatis. fol. ark. Bg. 

Na oBt. str. nakamiennego panegiryka: Ode 
gratalatoria. 

Gzartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Luctus dolentium animorum, tri- 
sti mortis acerbae proscenio, in claris- 
simo olim et admodùm révérende do- 
mino D. M. Casparo Ciekanowski, Phi- 
losophiae doctore, et professore, coUegij 
minoris seniore pâtre, dum ei iusta pa- 
rentalia in ecclesia collegiata S. Annae, 
persolverentur, a M. Martino Fidetowicz, 
philosophiae doctore, Novodvorsciano rhe- torices professore contubernij hierosoly- 
mitani Seniore lugubri calamo prodnc- 
tus. Anno Domini 1698. die 28 Jana- 
arij. Cracoviae, typis Universitatis. Per- 
missu Magnifîci Dni Rectoris. fol, 1 
ark. Akad. — Jagîell. — OsmL 

— Philosophia ex campe Saphirino, 
ad campum Albosanguineum , gloriose 
procédons. Seu Conclusiones ex oni- 
versa philosophia speculativa, ad men- 
tem D. Thomae Doctoris Angelici cm- 
cinnatae et praesidente, M. Christophoro 
Krzykawski, Philosophiae Doctore, Col- 
lega Majore, Regio et Cursus Vladisla- 
viano Philosophici Professore, Ecclesia- 
rum Collegiatarum Neosadecë: Cancel- 
lar: Sanctae Annae Crac: Canonico, 
Sanctorum Omnium ad Schydłów Pra*^. 
objectis satisfaciente Martino Fideto- 
vic, artium liberalium et Philosophiae 
Baccalaureo. Puplicae (tak) disputationi, 
propositae. Anno in Campe Nazareno, 
spirantis, Salutis odorem floris, M. DC.XC. 
Mensis Septembris, die 21. Cracoviae. 
typis Universitatis (1690). fol. k. nlb. 8. 

Ded. Alexandro Andreae Kadomicki, Castel- 
lanidae Calissiensi, podpis. Krzykawski 
Od k. 4s, ark. Ä idą: Conclusiones logi- 
cae Ex Pr6toio. Dalej: Conc. physicae- 
Kończą : Concl. metaphysicae. 

Jagiell. — Krasińfl. — Ossol. — Uniw. 

Iwow. 

— Quaestio logica, de relatione ex 
libro Categoriarum Aristotelis desampta; 
& sub fclicissimis auspiciis, Magnifîci, 
Perillustris, et Reverendissimi Domini. 
D. M. Mathiae Psojecki, S. Theol: 4 
U. J. Doctoris & Profesoris, Protono- 
tarij Apostolici, Gollegae Majoris, Ec- 
clesiarum Collegiatarum, SS. Omnium 
Praepoaiti, S. Floriani ad Cracov. & Opa- 
toviensis Decani, Scholastici Curzelo- 
viensis, Cancellarii Posnaniensis, Curaù 
in Osiek, Contubernij Jagelloniani Pro- 
visoris, S. R. M. Secretarii, Studij Ahnae 
Universitatis Cracoviensis, Generalis ac 
Vigilantissimi Rectoris. A M. Martino 
Fidetowicz, Philosophiae Doctore et 
Professore Contubernij Hierosolymitani 
Seniore, pro loco in coUegio Minori ob- 
tinendo in perauffusto DD. Theologo- 
rum Lectorio, publice ad disputandom 
proposita. Anno Domini 1700. Die 20. FIDLER. FIEDOROWICZ. 211 mensîs Martij. Cracovîae, typÎB Univer- 
Bitatis. (1700). fol. 2 k. nlb. JagieU. 

— Trophaeum ex invida morte vir- 
tute, sapientia, et meritis. Perillustris 
olim &. admodum reuerendi Dńi D. M. 
Casimiri Venceslai Straszyński, Sacrae 
Theologiae Professons, Ecclesiae CoUe- 
giatae S. Floriani Canonici, Praepositi 
Mstyczouiensis, Daleuiensis et Kęnten- 
flis Prae: erectvm. Dam dum (tak) ei 
insta Parentalia, in Ecclesia Collegiata 
S. Ânnae dolenti omnium affectu per- 
Bolaerentur; a M. Martino Fidetowiez 
in Aima üniuersitate Cracouiensi Phi- 
losophiae Doctore &. Professore. Lugu- 
bri calamo advmbratvm. Anno Domini 
1693. VII Cal: Februarij. Cracoviae, 
typis Nicolai Alexandri Schedel S. R. 
M. Ord. Typ: (1693). fol. 2 k. nlb. 
(Wiersz). 

JuBByński zowie zmarlegfo Floryanem Stra- 
flzjngkiin. JagieU. 

— ob. Celejowicz Math. Paul. (Lau- 
ru8 delphica 1701) — Lutkiewicz Paul. 
(Palaestra 1689). 

FIDLER FELIX Szwajcar (t 1553). 
Primae Elbin^ensis scholae fôeturae sub 
auspiciis Gullielmi Cnaphei Rectoris... 
in adventum Elbingam loa. Dantisci 
ep. culm. Dantisci. Ëhode 1541. w 4ce. 
FIEDLER Felix II. Prutenus. Augu- 
stissiaio et serenissimo Poloniae nec non 
Suetiae Regi invictissimo Sigismuudo III. 
De salno in regnum reditu desideratis- 
simOy Nouo anni renascentis Sydere 
inclyta Aquilae republica felicissima 
quaeq; gratulabunda precatur. w 4ce, 
kart 8 (ark. B^). 

Jestto nfidpifl karty A,. Brak kar. tjt. Po- 
tem ida wierszem : Aquilae albae historia. 
Imperii Unitas. Kończj : Ad Aquilam alle 
goria. Tę podpisał Felix Fidleras deM. R. 
Na końca tarcza w rodzaj a herbu druka- 
rza Rhode. 
Zjgmunt III udał się do Szwecji 16 wrze- 
ânia 1598. Przjbyl do Holmü 10 Paźdz. 
1593. Wrócił 18 Sierpnia 1Ô94 r. 

Jagiell. 

— De rebus gestis liber secundus 
investituram feudi ducatus Prussiae a 
Sacra regia Majestate Regnorum Polo- 
niae & Sveciae Sigismundo III. sere- 
nisaimo prinoipi S. R. I. archicamerario &. electori Brandenburgi co Joanni Si- 
gismundo et Iii""*" Rev"*' principibus 
fratribus Dn. Joanni Georgio duci Si- 
lesiae legemdorf&anae, Dn. Ernesto 
ordinis Joannitarum per Marchiam, Sa- 
xoniam, Vandaliam raagistro, Dn. Chri- 
stiane Wilhelme archiepiscopo Magde- 
burgensi, primati Germaniae eorumque 
legitimis masculis haeredibus, sub co- 
mitiorum Regui tempore solenniter Var- 
saviae coUatam illustrans adnotatam 
calamo secretarü regii Fidleri nobilis 
Pruteni. B. w. m. dr. i r. (Cracoviae 
1614), w 4ce, k. 44 (ark. A— L^). 

Czarter. — Warsz. Uniw. 
— ob. Holtorpius Bernard (Péré- 
grination. Stan. a Lasco 1577). 

Siarez. Obraz I 126. — Lilienth. Erliut. 
Preus. V 40. — Wiszn. Hist. lit. V1U 93. 

FIDLER Walery (syn FeUksa Szwaj- 
cara, Dr. Med. w Elblągu) (1525 t 24 
Sierp. 1595) Epistoła de morte Marlini 
An. 1571 d. 16 Julii ad D. Mart. Che- 
mnitium Brunsvigam perseripta. 

Wydana przez Rechtmajera w Antiq. Ecole- 
siast. Urbis Brunsrigae. Tom III Additam. 
Nr. 30. 
Praetor. Athenae 230. 

FIdowicz Antoni ob. Decus littera- 
rum 11 Licentiat (1777). 

Fiducia voti ob. Wróbliński S. J. 

(1703). 

— bonae causae ob. Hacki J. (1689). 

Fidus cornes ok. Klage X. — Os- 
soliński J. A. (1633) — Schoneus A. 
(1601). 

Fieberpulver ob. Mizler Wawrz. 

Fiebig Samuel Ludwik ob. Konfes- 
sya (1730). 

Fiedler Felix ob. Fidler. 

Fiedler Johann Gottfried ob. Adelt 
Martin (Leichenpredigt 1719). 

FIEDOROWICZ Michał. Głos od Wiel. 
JX... Plebana Głębockiego przeciwko 
JW. JP. Ciechanowieckiemu generał- 
Adjutantowi Woysk W. X. Lit. ka- 
walerowi ord. S. Stanisława. Bez m. dr. 
fol. k. nlb. 4. Zielińs. 

— Sprawa W. IX. M. Fiedorowicza 
dziekana Potockiego i W W. IPP. Ta- 
deusza Kazimierza i Jana Nowomiey- 
skich przeciwko IW. IP. Kazimirze 2iâ PIBDOHOWiOU. FlSLDmO, Z Oginskiob BrzoBtowskiey podskarbim 
W. X. litt, w udzielnych kategoryaob. 
B. m. dr. i r. (około 1779—80). loi. k. 
Bib. 1. <Egz. def^t). ZiełińB. 

— Sprawa WIX. Fiedoro wiozą ka- 
nonika Smoleń, proboszcza Zadorów- 
skiego z I. W. Przysieckim podkomo- 
rzym orszans., W. I. P. Nomickim Słą 
Zegaryskim oraz Staro-zakonnymi Jan- 
kielem Leybowiozem inkareerowanym 
arędarzem Bobynickim, Szloma Nochi- 
mowiozem Wołotowskim , Jankielem 
lekowiezem, Noehimem Polakiem, y 
Mejermn Leybowiczem żydami złodzie- 
jami. B. m. i r, (1779?). fol. k. nib. 10. 

Kielińs. 

— ob. Leybowioz Jankiel (Głos 
17«0) T- Nomicki Urban (Sprawa 1790) 
— Przysiecki Tad. (Sprawa 1790). 

FIEDOROWICZ Piotr. Obrona S. Sy- 
noclu Floręnskiego powszechnego dlą 
pr^wowierney Rusi napisana przez Pio- 
tra Fiedorowicza, w Wilnie Collegium 
Buslj^iego, J. M. X. Metropol. Riow- 
skiego, Bectora. Wydana od (jela- 
siusa Russowskiego, Ârchimandrity Wi- 
leńskiego. Na polski i.ęzyk przełożona. 
W Wilnie Roku Pańskiego 1603. w 4ce, 
kart 9 i Str. 92 na przedzie. 

WysEła pneciw dzielą : Opisanie postopkow 

i Bprawj Sobora Florenteiskoho. 
D«4-: J- O. KonBUatyQowi Kons^ntynowi- 
czowi ksiąiccia na Ostroga, Wwdzie ki- 
jowskiemu. 
Jocfaer 3051 i T. II s. 494—8. — Łuka- 
ssewicB Wyzn. kalw. I 82. 

Dzików — OmoI. 

— Oberona Soboru Florentyskaho, 
protiw fałszywemu niedawno od pro- 
tiwnikow zgody wydanemu w Wilni 
1605. w 4ce, 126 str. 

Dedykacja Januszowi księciu Ostrogskiemu 
Wdzie Wo/jńskiemu. 

Tjtai ten podaje Sacharow pod N. 122 ina- 
czej: Apotogia florentinskawo Sobora. 
Wilno 1604, lecz on nie widział dzieła, 
tjlko powołuje się na Czertkowa. Opisa- 
nie Wojny Swiatosława str. 1 1 7 i na CSam- 
piego Bibliogr. crit. I 295. Dodaje od 
siebie, że niewątpliwie Hipacy Pociej tę 
książkę wydał. — Także Raratąjew dzieła 
tego nie zna, tylko pod N. 143 powołiye 
się na Sacłiarowa. 

Łukaszów. Wyzn. helw. v Litwie 182. przy- 
pis. — Wiszn. H. lit. Vni 315. — Ma- 
dejów. Pism. III 473. FIELMMfi Henryk {1707 ł w lydi 
1754). Awantura Amalii wyięta z dziel 
J. Pani Bioooboai. w Soprana 1787- 
S8. Tom I— III. w 8ee, «tr. 162, 173 
i 238. 

Autorkf nf oiyipnaie piaae : E<)man 4e ]i 
Fielding imité de Tfuiglais (j762). Pim- 
róbki jej oburzyły Grimma. Kijowa. 

— Toż:... W^rs^avÄ »791. w 8ce, 

Katalog Kaj. Jabłońskiego. 

— T Boinbizą lv|terąki w Ur^iędzie 
Wikarego [podług Fięldinga]. Dm 30 
września |790. B. W- ip- w 6ce. Tom 
I. str. 23i6, U^m n. 240. 

Wanji. Uniw. 

^- Qistorya y awantory Bqderyka 
Random z f^a^q^kiego r. Fielding 
prKetłomaczoua p^ez J. Fr. T. I— lu. 
W Warszawie w Drukami P. Dnfour, 
Konsyliarza Nadwc^me^ J. Ę. M. i Dy- 
rektora Drakami Korpusu kadetów 
M.DCO.LXXXy. w8ce, utr. IX i 301, 
330 i 6, oraz s. 7 i 387. 

Francuski tłomacz T. SmoUfit. Atoli Qu«- 
rard (La Franoe Ut. IX 199) co iąnego 
twierdzi. Il6wi on : O'est a tort ąne le 
nom de Fielding a été mii sur Us fnni- 
^pices ea ^ąduc^ioo fir|uącaiae dB ^ 
roman, e$ même si^r cei^^ de quelque« 
édition 4® ^original anglais. U e<t n- 
connu aujourd'hui que cet ouvrage est i% 
rhistorian Tobie SmoUtt, <)«i 8*j «t peint 
lai-mêpue, a l*epoque ou U «'est troaré 
au siège de Cartoagine comme chirurgien. 
Jagiell. — Kyowa. — OasA 

— Podrzutek czyli Historya Tom- 
Dżona. Tłumaczenie z dzieł apgielskicl 
Pana Fielding. Mores hominum multo- 
rum vidit Tom I— IV. W Warszawie 
1793 w drukarni uprzywileiowaney M. 
Grölla, Księgarza Nadwornego J. K. 
Mości w See. T. I. k. 2 str. XV 394. 
Poczet ksiąg kart 6; T. II. k. 2, str. 
384, k. 4; T, III. str. 338 i k. 3; T. 
IV str. 390 i k. 4. 

Tłumacz Franc, ^btoc^i. r- Na frsodii« 
pierwszego tomu jeat: 1) Krótkie a^' 
domienie o celu i umyâle w którym je«t 
pisany Bomaas Tom-Pion (przez X. Ada- 
ma Czartoryskiego Q. Z. Pod.). 2) Wiado^ 
moéé o życiu Henryką Fieldynga. 3) Przy- 
pis do powyższego pisma K. Csartorf- 
skiego. Gsąrtor. — JagiaU. 

— Xiadz Wikary i prayjąciel jego. FiSRARD. PIGUBROA. tl8 Lipsk 1787. T. I— u. w See, «tr. 236 
i 240. 

F1C;RARD J92ef Zębr%Qie aauk 
phrzesQJianskiph wydane w|oakim jçzy- 
\xem pnsez ke. fJóze& Fierard b. J. 
A na polfikie przełożoi^e pr^e^ kę. Da- 
wida Klclłpwskięgo Jî? Jezuitę R. 1776. 
W Wijinięi, w drukąiw J. gL. M. .(ikar 
deiDJcfeięy. w 8cę, k, 3, str. 47? i I^- 
dex k. 7, 

Dedykowane Pawiowi Xaw. Brzostowskiemu 
referendarzowi w. ks. litewskiego. Poczem : 
Przedmowa do czytelnika. 

Drofcob. ^ Wileis. 

Ft^rius Andreas ob. CaaxtiQS Joauae« 
(1676). 

FIESOHI Manryey. AUa S. R M. 
d'Âugasto II per la sua esaltazione al 
trono di Polonia, aonetto. B. m. i r. dr. 
(1697). I ark. 

CJlunpi Bibl. I 107. Czartor. 

fièvres ob. Camusel J. E. (1738). 

FlfiKCN Benedykt, GdańszcMnin. 
Historia Fapąrticorum. Dantieci 1664. 
w 8ce. 

(FIgke $t B.) Dąs Gedacktniss im 
Seegen des St ßened. Figken. DaB- 
tłig, Druck. Daw. Fr. Rhete 1693. fol 
k. 6. 

Figlacki ob. Bohomolec — Srokowr 
ski L. B. (1776). 

Figlikl ob. Rej Mikołaj (Branden- 
biirgensis Adrianus 1570). 

FIGULINUS Carmelus. Theoremata 
theologiea de obiecto formali fidei... per 
Carmelum Figulinum Leopoliensem ad 
disputandum proposita sub auspiciis P. 
Sigismundi Gdowski S. T. Magistri. Za- 
moscii 1623. w 4ce, ark. D^. 

Jocher 2632. Ossol. — Warsz. Uniw. 

Figura revolutionis ob. Kostomski 
Jerzy. 

F1GUER0A R P. D. Gigueroa Gne 
snen. Deciinarum pro Illrais DD. Jo- 
sephe Kobierzycki, Nicolao Bilski, Paulo 
Snekecki, aliisque possesoribus in Pa- 
rochia Druszbicen. contra Rev. D. Phi- 
Kppum Biezynski Parochum Druszbi- 
cen... Gg... Facti 9. Romae typia Ber- 
nąbo 1755. w 4ce, kart 6. 

JagieU. — Warsa. Unîw. — To*:... oontPa Rev. D. Philip- 
pum Biezynski Parocham Drussbieeo. 
L. Memoriale ppo no^a Audientia... 29 
(Reroae) ty pis Bernabo 17=55. w4oe,k.4. 

Na csele nad pis: Goesaan. decînuvum. 

Jagiell. — War^a. Uniw. 

— Toż:... contra Rev. D. Pbilippum 
Biezynski Parochum Druszbieen..^ Qtg, 
Responsiocum summario in calce... lli^. 
Ronjae typis Bernabó 1755. w 4ce, 
kart 4. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 
T— R. P. D. Figueroa Grammen. 
Deotmarum. Pro Alota Aooadwiia, ^« 
UniT^rsitate Oracoviensi. Cantra Yw» 
Monasteriuia Ciara« Tumbae, ^d Mor 
gilłae Ord. Ojstwien. ejusque lUy. P^ 
Priorem, et HoBaoos, neo non Ometiba^ 
nes, Incolas et Golono» Villa« GWyieOt 
Facti, w 4ee, k. JO. 

Oór% nadpis: CracoYÎân. Deo^^ąnjiBą. ^tą^.- 
tibus eto. bubiuoą s Ąn isoeJbBt d^e fte I^r 
dicata, sen potias de causis r<^titattonls 
in integrum in casa ete. Jagieli. 

— Toż:... Pro Rmo Abbat» et Mo- 
nachis Ven. Monasterii Cląrae Tttmbae 
Ord. Cistercien. Contra Alm^ift Ącea- 
demiam Studiorum Civitatis Graeoviae. 
G. Facti... 23.., (Romae) Typis Bernabó 
1756. w 4ce, 8 kartek, Ja^eWI 

— Toż:... Pro Rmo Abbate et Mo- 
nąchis Yen. Monasterii Glarae Tuqibae 
Ord. Cistercien. G. Summariiwi... 23... 
(Romae) Typis EÎernabo 1756. w ^% 
6 kartek. Jagięll, 

— Pro ALaia Academia, et Upiver«' 
sitate Cracoviensi- (/ontya Ven. MoAar 
sterium Clarae Turabae aeù MogUlao 
Ord. Cistercien, eiusqu. flev. P. Prio- 
rem et Monacos neç non Cmet]M)n99| 
Incolas, et Colonos VUlae Glevviec, 
Responsio. w 4ce, 6 kart. Jagieli 

T- Toż:... Pro Adm. R. Priore, et 
Monachis Ven. Monasterii Clarae Tiw»- 
bae Ord. Cistercien, et litis &c. Cwtp^«^ 
Almam Academiap Studiorum Civitatis 
Cracoviae.., G... Re/^ponsio... 26... (Ror 
mae) Typi* Bernabô 1756. w 4ee, 4 k. 

Jagiell. 

— Pro Aima Aceademia et Uoiver- 
sitate Cracoviensi. Contra Ven. Mona- 
Bterium Clarae Tuoihae aeu Mogillae 
Ord. Ciêtereien. ejusque R. P. Priorem, 21é FIGURIS. PILANQIERI. et Monacos neó non Cizi6thoDes, Incolas 
et Colonos Villae Glewiec. F. Memo- 
riale pro nova Audientia cum novo 
Summario... 20... (Romae) Typis Bema- 
bo. w 4ce, 10 kart. Jagiell. 

— Pro Alma Accademia, et Uni- 
versitate Cracoviensi G. Summarium... 
20. (Romae) Typis Bernabô 1756. w 4ce, 
18 kart. 

Figuris (De) grammat. ob. Górski 
Jak. 

Figury y Modlitwy o vmeczeniu 
PAnà naszego lezu Kristà, które wszelki 
człowiek chrześćiaóski, przed oczyma 
ma mieć, ku rospdmiętywAnin dobro- 
dzieystw& iego naswiętszego, które nam 
wszystkim raczył vczynic przez swe 
z Naświętsżey Panny narodzenie, y nâ 
krzyżu przez dosyé vcAynienie. (Na 
końca:) Drukowano w Krakowie, v Ma- 
theuBz Siebeneycherâ Roku 1575. 
w 4ce, kart 92. 

Tjixd otoczony floresikami. Na odwr. stronie 
lycina Zwiastowania z r. 15.39. Na karcie 
syg. k, cztery maZe ryciny. W ogólnońci 
text i ryciny w obwódce z drobnych fio- 
resików. 
Jocher 6767. — Lelewel Bibl. ksieg. I 124 

— Wierzbowe. III 2607. 
Porówn.: Wujek Postylla Cz. Ul 1676. 

Czarnec. 

FIHAUSER Jan. Piis manibus in- 
comparabilis Herois Andreae Czarnecki 
Burgravii Arcis Crac: Cubicularii Re- 
gii ex Antiquissima et lUma Comitum 

Germaniae de Lainigen familia 

Cracoviae, 1649. w 4ce. 
Juszyń. Dykc. I 80. 

FIHAUSER Konrad. Disputatio phi- 
losophica. De rerum causis in catholica 
et florenti Academia Dilingana, die 
xiij. Junii proposita Praeside Michaele 
Rennez Soc. Jes. Philosophiae Prof. 
ordinario respondente post confectum 
Philosophiae Curriculum, Conrado Fi- 
hauser Cracoviensi Polono, Congrega- 
tionig B. Virg. Aiinunciatae Sodali. 
Anno à Christo nato 1.^90. Dilingae. 
Excudebat Joannes Mayer, w 4ce, 2 
k. nlb., str. 33 liczb, i 2 nlb. 

Ded. Martino Fihauser Urb. Crac. Senatori. 
Na końcu dodana: Ode. 

J. Szembek. Fihauser Martinus ob. Fihauser 
Konrad (De rerum causis 1590). 

Fijałkowski Józef Tadeusz ob. Fiał- 
kowski. 

FIKARY Swiatogorec. Wiertograd 
duszewnyj, siriec sobranie i soczinenie 
molitw ispowiedatelnych i błagodar- 
stwiejnych błażennyja paniiati inokom 
Fikareju Swiatogorcem. Tisnieniem że 
tipografskim nynie perwie napeczatasia 
w typografii monastira obszczezitelnaho 
Bratskaho Wilenskaho, pri cerkwi so- 
czestwLJa preswiataho i ziwotworiaszcza- 
bo Ducha, lieta ot sozdanija mira 7128 
a ot po ploti Rożestwa Christowa Boga 
i Spasa naszeho Is. Christa 1620. w 
4ce, k. 2 i UO. 

Carek. N. 65. — Sacharow N. 186. — Ka- 

rataj N. 216. 
Akad. N. Petenb. — Moskiew. typ. dwora. — 
Karataj. — Petersb. publ. — Pogodina. 

Fikler Johann Bapłista von Weyl 
ob. Hieremias (1683) — Hozyusz (Con- 
fession 1672) — Kromer Marc. (Von 
beiden Religion 1660) — Reszke Sta- 
nisław (Gründl. Beschreibung 1591) — 
Sokołowski Stan. (Censur. 1583). 

Filadelf Ptolomeus ob. Ârysteas 
(1578). 

Filalet Chrystopbus ob. Broński 
Chrzysztof (Apocrisis 1697) — Skarga 
Piotr (Przestroga 1610). 

Filaleta Carpopborus ob. Discipulus 
(1755). 

FILAN6IER1 Kajetan (1752 t 1788) 
Nauka prawodawctwa przez kawalera 
Kajetana Filangieri napisana po włoska 
Tłumaczenie Wincentego Rocha Kar- 
czewskiego, w Warszawie w drukarni 
Piotra Dufoura konsyliarza I. K. Mci 
Dyrek: Drukarni korp: kad: kosztem 
i nakładem Tłumacza. M.DCC.XCL 
(1791). M.DCC.Xm (1793). w 8ce. T. 
I kart 7 str. 392. i k. — T. II str. 
405 i k. 1. — T. III (1792) s. 353 
i k. 1. — T. IV s. 527 i k. 2. — T. 
V (1793) s. 416 i k. 2. — T. VI s. 
378, oraz: Zbiór rzeczy k. 2. Poczem: 
Uwiadomienie drukarza względem 
dwóch tomów (7 i 8) z prenumeratą po 
złp. 5 za tom. kart 4. — T. VII s. 392 
i Porządek rozdziałów kart 3. (O edu- FILANTROPL niAP. 216 kacyi i instrokcyi publicznej). — T. 
VIII s. 440 i k. 3. (O edukacyi. Kol- 
legia. Edukacja kobiet). 

Dedykowane priez tfamacxa Tomassowi 
Adamowi s Ursynów Ostrowskiemu, l*od- 
skarb. Nadw. kor. w którego domu swo- 
bodnie tą pracą zatrudnia/ sie. 
Branic. — Czarter. — Dzików — Jagiell. — 
OzaoL — Uniw. lwów. — Wileńs. — Zie- 

lińs. 
Filantropi. [Pisma tyczące się związ- 
ku Filantropów w Krakowie, wyszły te: 
1 . Projekt związku filantropów. 2. Ob- 
wieszczenie powtórne. 3. Ostrzeżenie. 
Nagroda cnót czynnych i użytecznych 
społeczności. 4. Mowa przy pierwszem 
rozdawaniu nagród miana przez Jac- 
ka Przybylskiego. Tegoż mowa przy 
trzecieru rozdaniu nagród, ö. Doniesie- 
nie. Osoby które się przyłożyły do na- 
grody. 6. Obwieszczenie z r. 1788. 7. 
Nagroda cnót czynnych. 8. Mowa przy 
drągiem rozdawaniu nagród miana przez 
Marcina Fiałkowskiego 1788 r. 9. Ob- 
wieszczenie. 10. Doniesienie^ nagroda 
cnót. 1 1. Na imieniny Feliksa Oraczew- 
skiego 14 Stycznia 1788]. 

Każde z nich zamieszczone na wlaÂciwem 
miejscu w porządku alfabetu. 

Fllelf ob. Ezop (1779, 1793) — Fe- 
druB (1769). 

Filiałio Mariana sanctae Dei geni 
tricis approbata. Olim pro tyrocinio 
Viennensi S. J. ad fovendam per pet uö 
pietatem erga admirabilem Dei Matrem. 
Nunc in tyrocinio cracoviensi Societatis 
Jesa ab admodum Révérende Patre 
Lanrentio Ricci, Ejusdem Societatis 
praeposito generali confirmata. Romae 
10 Junii 1758. (Na końcu:) Cracoviae. 
In typographia Episcopali. w 8ce małej, 
kart nlb. 6. Jagiell. 

FILICAJA (de) Wincenty (1642 
t 1707). Canzoni per Tassedio e. per 
la liberazione di Vienna. Firenze, presse 
Piero Matini 1684. w 4ce. 

— Toż:... (wydanie drugie), 1720. 
Jeet tu sze6<5 ód : l>a opisaje oblanie Wie- 
dnia. 2-ga zwycięstwo odniesione przez 
Polaków i cesarskich. 3-ia na czeeć Leo- 
polda I Cesarza. 4-a na cześć Jana III 
króla pol. 5-a dla Karola księcia Lota- 
ryngii. 6-a podziękowanie 8. F. Maje 
statowi. Oiampi Bibi. crit. 1 107 str. — Encykl. 
powszech. Orgelbr. T. 8. str. 834 i 35. 

Filii Mariae ob. Briccius J. (1697). 

Filip Franciszek ob. Le wen berger 
J. Sal. (1748). 

Filip król hiszp. ob. Januszewski 
Jan (1586). 

Filip IV ob. Makowski Stanislaus 
(1638—47). 

Filip Nerezyusz ob. Nerezyusz. 

FILIP S. (Phiiippus Nerius) (1515 
t 20 Maja 1595). Philippi Nerii Con- 
gregat. oratorii łundatoris. Dicta, mo- 
nita, consilia, gnomae, atque sententiae 
vere aureae. Lublini 1648. w 12ce. 

Wileńs. 

— Toż:... Dicta, monita, consilia, 
gnomae atque sententiae yere aureae, 
seu vitae spiritualis documenta unicu- 
ique łiominum statui perquam accom- 
modata ad exemplar Cracoyiense Anni 
1664. emendatius & accuratius spectato 
fonte Italico, adiectisqne è Vita Sancti 
à PP. Baec'i et Bernabaeo conscripta, 
quae exstat apud BoUandistas, tum ex 
Bulla canonizationis pluribus hoc * aste- 
risco signatis punctis. Reimpressa per- 
missu sueriorum (tak). Editio II. auctior 
priore. Cuiquae accesserunt, notantur 
duobus astariscis **. Lublini, Typis S. 
R. M. in Collegio PP. Trinitariorum. 

1784. w 12ce, sign.A— Cij. 

Imprimatur Winc. Jezierskiego datowane 20. 

Norembris 1783 r. 
Jocher 4126 (ma ark. 2). 

Jagiell. — Krasińs. 

— Documenta ad adispicandum su- 
premum yerae sancti tatis gradum uti- 
lissima S. Philippi Nerii Fundatoris Con- 
gregationis Oratorii. Omnibus tam spi- 
ritualibus quam saecularibus personis 
accomodatissima, post plurimas editio- 
nes nunc iterum récusa. Anno Domini 
1710. Typographia Clari Mentis Często- 
choviensis. w 24ce, str. 48. 

Warsz. Uniw. 

— Rada wierna dusz bogoboynych 
S. Filip Neryusz i S. Franciszek Sale- 
ziusz doświadczeni w drodze Bożey wo- 
dzowie albo pierwszego z nich zdania 
i nauki. Drugiego sentencye y upomnie- 
nia wszelkiego stanu ludziom do po- 
stępku Duchownego pomocne y potrze- aïo I^IUP, FILIP. bte» Proedrukowane w Wilaie w Dra- 
karbi Akadeffiicfkièy Soc Jesu. R. P. 
1705. w 16cö, k. rfb. 59. 

EdycyA t^w roktt 17.>.. 

WarsE. Univy. - Wileos. 

— Salataria dignaqœ memoriae do- 
cumenta S. Philippî Nerii Fundatoris 
ÇionggegAtioniê Oratofii omniba» M sin- 
gulis cujuscanque status personis utilia 
eque ae aeeessaria aneta, aliquarum 
idiarttin ejiłsdem S. Âvthoris, ante hac 
ttuiiquam editarum additione sent^itia- 
run. Ex' Itatico Romae impresso A"" 
16&0 in Latinum transfusa, nunc ite^ 
rum A. 1746. Cum faoultate Superio- 
rum. Reimpressa. Posnaniae typis Aca- 
dfOÉiteis. w 12o6, k. niel. 32, (Cg). 

Warn. Umw. 

— Zbawienne y godne pami^i nauki 
S^ pyiippa Neriusa fundatora Congre^ 
gatiey Oratorii wszystkim wszelkiego 
staao osobom wielce pożyteczne i po^ 
trzebae. Pifzy czynione niektórych tegoż 
Oyea S« Sentencyi przedtem nigdy nie- 
wyd»»ych przydatkiem. Teraz z wło- 
skiego druktt w Rzymie 1650 wyda- 
nego na łaoińskie przetłumaczone a na 
esl^atek dla dobra pospolitego na polski 
ięgyk wydane. W Krakowie w Dru^ 
karni Woyoieoha Gói^eckiego 1674. 
w 4oey ark. C4 (kart 12). 

BraniCi — ObboI. — Warsz. Uniw. 

— Nauki zbawienne y świątobli- 
wości Chrzesciańskiey bardzo pożyte- 
czne S. Philippa Neryusza Fundatora 
Cotlgrégacyi Oratorij wszelakiego stanu 
ludziom aKomodowane ä teraz znowu 
dla pomnożenia doskonałości prawdzi- 
Wey, za nakładem pewney świętobli- 
wey osoby dó druku podane R. P. 171Q. 
W drukarni Jasńey Góry Częstochow- 
skiey. w 24ce, str. 1 19. Wawz. Uuiw. 

— Zbawienne y pamięci godne na- 
uki. Wszelkim każdego stanu osobom 
potrzebne y pożyteczne z przyczynie- 
Bfiem niektórych innych tegoż S. Au- 
tora Setłtencyi tudzież krótkiego ssebra- 
nia nabożnych affektów do protekcyi 
Sgo Patrona uciekaiących się. Roka 
Pańs. 1737 przedrukowane, w Pozna- 
nia, w Drukami Akademiekiey. w 12oe, 
ark. 3, Waxfti.Umw. — Toź;*^.. Aflfektów do protekcyi 
tegü Świętego Patrona uciekaj^ych sięL 
Roku Pańskiego 1746. przedrukowane. 
Poznań, w Drukarni Akademiekiey 1746. 
w 24ce, kart nie liczb. 32. wnkt. Uniw. 

— Zbawienne y godne paitricci na- 
uki fundatora Elongregacyi oratorii 
z włoskiegc w Rzymie 1670 teraz na 
polski ięzyk przełożone. 1749. w dru- 
karni Lwowskiey J. 'Ëi. M< l^e; S^sn. 
w 12ce, ark. C,. Warw. Uniw. 

(FHip Nëryutô Sly). Świętego Fili- 
pa Neryusza życie. Obfaz dofkurtientó# 
tiryżej Éapisamych y nad dokunienta 
same żywsze y iasnieysze z krótka po- 
chwałą krótko- wyrażone. Poznań w Dru- 
karni Akademiekiey 1746. w I2ce, kMt 
6. W. n. 32. War«. Uniw. 

—^ ob. Bacci Pt. Jac. (Konarzew- 
ski. Żywot 1683) -" Choynacki Józef 
(1734) - Chrzanowski Atit. (1754) — 
Dąbski Łukasz (Życie) — Ddclos Jos. 
Ant. (Chely3ł.l729)— Gloria (1622) — 
Goczkowski (1742) -^ Goldonowski An- 
drzej (1625) — Gószkowski Mat. Cant. 
(1742) — Gromalski Mik. (1757) — 
JarczeWaki Józef (1731) — Kozicki 
Antoni Franc. Dunin (1755) — Kiko- 
dębski Joan. (I72l). ^- Olszowski Łuk. 

— Paludanus Stephanus Stanisl. (1644) 
--- Patelski Stanisław Michał (1749) — 
Rohaoźewski Piotr Antoni (Apollo di- 
^nior (1717) — Siermantowski Sitn. 
Joail. Cantius (Flotalia 1715) — Skrze- 
tuski Jakób Hieronim (Ara puris 1706) 

— Surowiecki Jakób Ant. Joseph. (Pi'ae- 
diCafum 1785) -^ WisnioWiecki Janusz 
— ^ ŻołędzioWski Jozef (Aggrfegatnm 
1736) — Źródło cudów (1729). 

Fffip (Philip) Oli S. Tr6icy. Hi^ 
storya świątobliwego życia Wieleb. O. 
Dominika a Jesu Marya Oycoi/i^ Kar- 
melitów Bossyoh niegdy Generała prkei 
W. O. Philippa od Si Troyce po łacł* 
nie napisana, a od iedn'ego z Oyeow te- 
gosz Zakonu na polskie przetłumaczona 

Łdo dr i ku podana, w Krak<)Wie u 
ziedziców Krzysztofa Schedla 1675. 
w 4üe, k. 4, str. 325, i regestru k. 2. 
Dedyk. Katarzynie z Komorowa Lackiey 

Marszalk. Nadw. W. X. L. 
Jocher 8692. Czartor. — ObsoL Ï^ILlï>. f^ILlPEĆKl« M — Ozdoba, Karmelu Zakonnego, 
w splendorach świętych, y życia dosko- 
nałością znacznieyszych Karmelitów y 
Karmelitanek, któremi zakon Kayświęt- 
szey Maryi Panny z Góry Karmelu od 
Eliasza nayehwalebnieyszego wodza y 
proroka ufundowany, iako firmament 
swoiemi iaśnieie luminarzami. Niegdy 
łacióskiai językiem przez Nay przewie - 
leb. OycaFilippa od Troycy Przenayśw. 
Karmelitów Bossych Kongregacyi Sw. 
Eliasza Generała pokazana, teraz zas 
światu polskiemu nà publiczny pobo- 
żnie ciekawych dusz widok wydana. 
Roku chwalebnego w ozdobie Świętych 
swoich Boga 1746. w Lublinie w Dru- 
karni J. K. M. Coli. S. J. fol. Cz. I. 
k, 6. str. 347. Część II. w Krakowie, 
w Drukami Âkademickiey (1746). kart 
3, str. 261 i 1, str. Regestr. Część III. 
tamże, 1747. kart 3, str. 647 i k. 1. 

Cz. I. dedykowana Konstancyi Kolnmbie 
z Donhofifów Sangnszkowey Miecznikowej 
W. X. L. Cz. U. ded. Waleryi Branickiej 
Kasztel. Bracławs. W approbacie Mat. 
Zietkowicza 19. 9brÎ8 1746. powiedziano, 
te pisa! Filip a Sanctissima Trinitate, 
zaś w approbacie z 18 Octob. 174Ô wy- 
mieniony tlamacz Onufry ab Assumptione 
B. y. M. (Otmolski). 

Przydany do tego: 

Konterfekt życia przykładnego, 
z ozdoby Karmelv Zakonnego kopio- 
wany. Kolorami chwalebnych cont (sic), 
światobliwoeci Karmelitów y Karmeli- 
tanek Bossych, Prowincyi Polskiey. Od- 
malowany y na publiczny widok, z cie- 
niów niewiadomosci , za usilna wielu 
godnych osób instancya. Wystawiony, 
Roku, którego Syn Boski, konterfekt 
ludzki na sobie wyraził 1747. W Kra- 
kowie w Drukami Michała Józefa An- 
toniego Dyaszewskiego J. K. Mci Ty- 
pografa. łoi. k. 1, str. 394. 

Na odwrocie tytnln je«t: Regest addytamen- 
t6w polskich. Tu spisani Karmelici polscy, 
których podano biografie dokładne. Jest 
ich 66. Ta część jest pióra Osmolskiego. 

Bentkows. II. 570. — Jocher 8265. 9252. — 
Janoc. Lexic. 117—8. — Encykl. Orgelb. 
T. 20. 8. 120. — Barbes. Żywoty Ormian. 
181. 

Csartor. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. 

— Ossol. Filip Wilhelm ob. Philippus Wil- 
helm as (Belłaria academica 1642). 

FILIPAU P. BasiliusDissertatio inau- 
guralis theologica de canonisatione et 
culta Sauctora III i u Uuiveräitate Leo po- 
litaua Basilii P. Fiłipau. Leopoli. w 8ce. 
FILIPECKI Andrzej (1727 t we Lwo- 
wie 10 czerwca 1792 r.) Podczas uro- 
czystego aktu koroaacyi Nayświętszey 
Maryi Panny w obrazie swoim cudo- 
wnym w Bouszowcu w kościele W. W. 
XX. Karmelitów dawney reguły obser- 
wancyi, gdzie się Âkt ten od prawo wał 
przez W. lïnci Xieiza Andrzeia Fili- 
peckiego kanonika lwowskiego« Dnia 
15. Sierpnia. Roku 1777 miane. We 
Lwowie w drukarni Bractwa Swietey 
Troycy roku 1777. w 8ce, kart nlb. 20. 
Dedyk. Konst. x Bekierskich Bielskiej kaszt. 

Halickiej. 
Sommervogel III. 782 ma: Nayiainiejszey 
samiast Nayâwiçtszey. 

Drohob. — Jagiell. — Ossol. 

— Leo Filozof, cesarz wschodni, tra- 
iedia. Przy powitaniu od Szkół Lwow- 
skich Societatis Jesu, Jaśnie Wielmo- 
żnego Jegomości Pana Jana Klemensa, 
Hrabi na Ruszczy, Tyczynie, Tykoci- 
nie i Branicach Branickiego, Woiewody 
Krakowskiego, Hetmana Wielkiego Ko- 
ronnego, Bielskiego, Kruśnińskiego, Mo- 
sciskiego, Janowskiego etc. etc. staro- 
sty od prześwietney młodzi Poetyki 
i Geografii uczacey się, na Sali Szkół 
wspomnionych. Roku Pańskiego 1754. 
dnia 15 Lutego, wyprawiona. Wier- 
szem Polskim, przez M. Jendrzeia Fili- 
peckiego Societatis Jesu Poetyki i Geo- 
grafii professera napisana. W Lwowie 
w drukami J. K. M. CoUegii Societa- 
tis Jesu. Za dozwoleniem Starszych. 
w 4ce, k. 2, str. 74 i k. 2. 

Wymienione są osoby grające. Kobiet nie 
ma. Grali: Józef Lipnicki, Ksaw. Głogow- 
ski, Nep. Wtodek, J6z. Michałowski, Ksaw. 
Zielonka, Piotr Łoe, Alex. Czapski, Ant 
Michałowski, Jan Pawotowski, Wincenty 
Kumanowski. Kończy: Chor J. W. Het- 
manowi. 

Czartor. — Jagiell. — Kijows. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. 

— O lichwie bardzo między ludźmi 
zagęszczonej w różne się towarzystwa 
ludzkiego kontrakty wkradajacey. Ka- âiâ PILIPBCKL PlUPSCia. zania w kościele katedry metropolital- 
ney Lwowskiej, na niedziele postu S. 
i dalsze miane przez W. X. Jędrzeja 
Filipeckiego kanonika lwowskiego, w tey- 
że katedrze przez 11. lat kaznodziei or- 
dynaryusza. We Lwowie w drukarni S- 
Troycy R. 1782. w 8ce, str. 392. 

Drohob. — OssoL 
— Na Niedziele ciJego roku Kaza- 
nia przez W. JMci Xiedza Ândrzeia 
Filipeckiego Kanonika Gremialnego 
Lwowskiego niegdyś przez iedenaście 
lat w teyże Katedrze Kaznodzieię wy- 
dane. Podług czterech części roku na 
cztery Tomiki podzielone. Tomik I. 
Zamyka w sobie Kazania od Adventu 
do Wielkiego Postu. We Lwowie, w dru- 
kami Bractwa Troycy Swiętey roku 
1783. w 8ce, k. 6 nlb., str. 789 i Rej. k. 5. 
Na czele approbata Łuk. Stan. Godosow- 
Bowskiego. Leopoli 1783. Dedykaoya do 
Ferd. Kickiego Arcyb. Draga do Kapitofy 
Metrop. lwowskiej (ta jej spis). Rozpocsj- 
na kąsanie o nieâmierteinoéci duszy. Da- 
lej: O obowiązkach rodziców wzgl^em 
dzieci. O obraniu stanu. O obowiązkach 
sług. 
Tomik II. Zamyka w sobie Kaza- 
nia od Wielkiego Fostu do Zielonych 
Światek. We Lwowie, w drukarni Bra- 
ctwa Troycy Swiętey roku 1784. w 8ce, 
k. 1, str. 702 i Rejestru kart 5. 

Mie6ci: O szczeàliwoâci, o powrocie do grze- 
chu, o opatrzności, o obowiązku panów 
względem shig, o posądzaniu bli^iego, 
o modlitwie, o zgorszeniu. O zabójstwie 
z okolicznoÂci ściągnionej na Króla J. 
Mości ręki. 

Tomik III. Zamyka w sobie Kazania 
od Zielonych Świątek do Niedzieli XIII 
po Światkach. We Lwowie w drukarni 
Swiętey Troycy. Roku 1784, w 8ce, 
k. 1, str. 736 i Rejestru k. 6. 

Obefmuje: O Duchu Św. O Bogu, o obmo- 
wie, o żartach obraźliwych, o świętokradz- 
kiej spowiedzi, o jateiużnie, o kłamstwie, 
o miZoéci bliźniego. Jagiell. 

Tomik IV. Zamyka w sobie Ka- 
zania od Niedzieli XIII po Światkach 
do Niedzieli pierwszey Adwentu, we 
Lwowie, w Drukami Bractwa Troycy 
Swiętey. Roku 1784. w 8ce, str. 732 
i Rejestr. 

Jocher 4563. 

Drohob. —Jagiell.— Ossol. — Uniw. lwów. — O nieśmiertelności duszy ludzkiej 
przeciwko teraznieyszym libertynom, 
kazania w kościele katedr, metropolii 
Lwowskiey na niedziele adwentowe 
przez X. Andrzeia Filipeckiego Soc: 
Jesu w teyże katedrze kaznodzieię Or- 
dynariusza nxiane. we Lwowie, w dra- 
kami akademickiey J. K. M. Collegii 
Soc. Jesu. Roku 1769. w 8ce, k. 6. 
str. 176. 

Dedykacya do Jósefa Poniuakiego wielkiego 
orderu Cłuystasowego i wojennych w Por 
tngalii orderów kawalera i Maryaimji Ka- 
linowskich Ponińakiey WwdsicowBtwa Po- 
mańskich. 

Jocher 8776. 

Csartor. — Drohob. — JagielL — OsmI. - 
Uniw. lwów. — Zielińsk, 

— Podczas o Wóczyn zakonnych Tekli 
Bielskiey łowczanki nadwomey koron- 
ney, Kazanie. Lwów, druk Łuk. Szlich- 
tyna 1773. w 8ce. 

— Do Państwa Antoniego na Zbo- 
rowie Bielskiego i Tekli z Kalinowskich 
Bielskiej Łowiectwa nadwom. koron- 
nych. Przez X. Andrz. Filipeckiego ka- 
non. Lwów. 

Brown 173. — Bandt. H. dr. kr. p. L 416. 

— O Podwyższeniu Krzyża Sw. pnez 
Polskę y Podwyższeniu Polski przez 
Krzyż Święty Kazanie na dzień pod- 
wyższenia Krzyża Sw. w kościele ka- 
tedralnym metropolitalnym lwowskim 
przez X. Andrzeja Filipeckiego S. J. 
w teyże katedrze Kaznodzieię miane. 
we Lwowie w Drukami Akademickiej 
J. K. M. Coli. S. Jesu 1766. w 8ce, 
kart 20. 

Jocher 6060. Drohob. Ossol. 

— Podczas poświęcenia na biskupstwo 
Targońskie J W. Najprzewielebnieyszego 
J. X. Ferdynanda na Kitkach Kickiego 
Sufragana Lwowskiego, proboszcza ka- 
tedry lwowskiey i krakowskiey, kazanie 
przez W, J. X. Jędrzeja FUipeckiego 
kanonika Lwowskiego miane. we Lwo- 
wie w drukarni Ś. Troycy 1778. w 8ce, 
str. 30. 

— O spowiedzi w kościele katolic- 
kim zwyczajney, że z prawa i posta- 
nowienia Boskiego pochodzi, kazanie 
przez X. Jędrzeja Filipeckiego kano- 
nika Lwowskiego miane. Lwów w dra- PILIPECld. PILIP0WIC2. 219 kami S. Troycy R. 1784. w 8ce, str. 66. 
— Na uroczystość wielkiego cudo- 
twórcy, S. Antoniego Padewskiego Ka- 
zanie w Gwozdzcu w kościele WW. 
XX. Bernardynów d. 13 Czerwca 1779. 
przez W. Jmci X. Andrzeja Filipec- 
kiego kan. Lwów. miane. Lwów w dru- 
kami bractwa S, Trójcy. B. w. r. d. 
(1779). w See, k. 3. (ded.) i kart IB. 
Dedjkacja Xinie Antoninie Püzjninowej. 
Brown Biblioteka pis. 8. 1. Btr. 173 i 174. — 
Janoc. Lexic. II. 97. — Enejkl. Orgelb. 
Vm. 86*. — WiBan. H. lit. VIII. 244. 
Drohob. — Krasińs. — Ossol. 

FILIPECKI Jan S. J. (ur. 1735). Ka- 
zanie siódme z okazyi kanonizacyi S. 
Józefa z Kopertynu, miane. 

Obaes Ostrowski Grzeg. (Znakomitość now. 

Ozdoby 1769, w 4ce, k. 86). 
Brown 174. — Jocher 8607. 

Filipecki Józef S. J. (ur. 1730) ob. 
Metastasio (Scila 1754). 

FILIPECKI Józef II (1757 t 1810). 
Dissertatio inauguralis pbysico-medica 
sistens observationes circa naturam plan- 
tarum quam annuente inclyta facultate 
medica in antiquissima et celeberrima 
Universitate Vindobonensi publioae dis- 
qaisitioni submitit Josephus Filipecki, 
Polonus VarsoT'iensis Art. LL. et Phi- 
losophiae Magister. Disputabitur in Uni- 
versitatis palatio. Die... Mensis Maj i an. 
M.DCCLXXXL (1781). Viennae, typis 
Mathiae Ândreae Schmidt, w See, str. 
46 i Thèses medicae k. 1. 

Boczniki Tow. Warsz. P. N. X. .352—60. 
T. Vnï. 68. 74. — Wójcicki Ornent, po- 
wąs. III. 182. — Koźmiński Słownik 
8. 119. Jagiell. — Eijows. 

Filipecki Stanisław ob. Kazania 
(1676). 

Filipińslcie wyspy ob. Torres Jakób 
(O rozszerzeniu 1603). 

Filipowicz An. (Pbilippowic) ob. 
Tyszkiewicz T. (1618). 

FILIPOWICZ X. Augustyn Domini- 
kan (ł 6 Sierp. 1751). Kazanie w okta- 
wę solenney koronacyi cudownego N. 
Maryi Panny obrazu, w Kościele Łuc- 
kim Wielebnych Oyców Dominikanów 
Prowincyi Polskiey, Wielmożnemu Jmci 
Panu Józefowi Walentemu, na Potutu- 
rowie y Wc^owcach z Pielechowa, y Zagorzyc, Zagórskiemu Podstolicowi 
Wołyńskiemu od Konwentu S. Góry 
Rożancowey, tegoż Zakonu ofiarowane, 
Miane zaé przez X. Augustyna Filipo- 
wicza, Swiętey Theologii Prezentata, 
Regenta Studyum Generalnego, na S. 
Górze Rożańcowey, Zakonu Kaznodziey- 
skiego, Prowincyi Ruskiey, Roku 1749. 
Dnia 15 wrzes'nia. Za pozwoleniem Prze- 
łożonych. Drukowane w Typografii Jego 
Królewskiey Mci WW. 00. Bazylia- 
nów Konwentu Poczaiowskiego, Roku 
pomienionego. (1749). fol. k. 2, str. 24. 
Dedykacya Józ. Walent. Zag^órskiemu. Na 
odwrocie tytohi herb Zagórskich. W de- 
dykacji wspomniani Jan Zagórski Pod- 
stoli wołyński i Elżbieta z Pągowskich, 
córka miecznika Sieradzkiego. Dalej ge- 
nealogia z Okolskiego i Niesieddego. 
W kazania zwrot do Potockich. 
Jocher 8942. 

Czartor. — lagiell. — Krasiń. — Ossol. 
— Popis oyczystey chorągwi Jaśnie 
Wielmożnego Imci Pana Antoniego Jo- 
sefa z Czertwio Cetnera Żytomirskiego 
Korytnickiego etc. starosty, S. Rożań- 
cowey Góry fundatora. Po pospolitym 
a doczesnego życia Ruszeniu, w Wie- 
czności odprawiony. A na poskromienie 
żalów z okazyi Skonfederowanych, 
w Dzień pogrzebu na S. Rożańcowey 
Górze Zakonu kaznodzieyskiego Pro- 
wincyi Ruskiey prezentowany Jaśnie 
Wielmożney Imci Pani Annie z Hra- 
biów Krasickich Cetnerowey Żytomir- 
skiéy Korytnickiey Starościnie iako 
zal'osney po utraconym Przyjacielu Pa- 
ni y Fundatorce konsekrowany Przez 
X. Augustyna Filipowicza S. Th. Le- 
ktora tegoż Zakonu Ordynaryinego 
w klasztorze Podkamienieckim Kazno- 
dzieię. Roku którego się Bóg w Ciele 
krwią ludzka popisał 1731. Dnia 1 
Marca. We Lwowie w Drukami Bra- 
ckiey Swiętey Troycy y J. K. M., fol., 
sign. A — H. (czyli tytułu i dedykacyi 
ark. 1 a Kazania ark. 7^8)* 

Chłed. Spis 164. — Kraszew. Okmsz. 18Ö6. 

I. 199. — Barącz. Rys zak. kaznodz. 

II. 155. 

Akad. — Ossol. — Wileń«. 

FILIPOWICZ Bazyli X. (FilipkowiczT), 

Dominikan. Compendium albo krót- 
kie zebranie żywota, cnót i cudów S. 220 FILIPOWICZ. FILIPOWICZ. Piusa Piątego, Najwyższego Biskupa 
rzymskiego... Kraków w drukarni Aka- 
demickiej 1712. w 4ce, kart nlb. 18. 
Katalog^. Pijara. Bielskiego pod N. 8710. 

Krasińs. 

— Toż:... Biskupa Rzjmskiego, 
Zakonu Dominika S. Kaznodziejskiego, 
w poczet Swiętjch bożjch od Clemensa 
XI. Solennym aktem policzonego Roku 
P. 1712 dnia 22 Maia. Z różnjch autorów 
poważnych y processów na Kanonizacyi 
produkowanych zebrane, y wiernie na 
polski ięzyk przetłumaczone, y do wia- 
domości nabożnym affektem, y do druku 
podane. Za pozwoleniem Starszych, 
w Krakowie w Drukarni Akademie- 
kiey 1713. w 4ce, ark. 6. (kart nlb. 19). 

S^ dwie odmienne edycje z jednego roka. 
Jocher powiada, że pozwolenie dane na 
druk jest z r. 1718. a tłumacz nazwany 
Filipkowicz. Krasińskich i Pijarów kata- 
logi wskazigą datę 1712 r. — Oryginał 
łaciński w Wilnie nosi datę 1713 r. Ma 
jednakże cenzurę i Keimpri matur , zatem 
była edycya wcześniejsza. 

Jocher 8670. — Chłęd. Spis 97. 

Krauń. — Ossol. 

— Toż:... i wiernie na polski ię- 
zyk tłumaczone i do wiadomości nabo- 
żnym affektem do druku podane, z do- 
zwoleniem Starszych teraz powtórnie 
przedrukowane. Zebrał Bazyli Filipo- 
wicz, w Warszawie, w Drukarni 00. 
Schol. Piar. 1713. w 8ce, kart nlb. 40 
(ark. Eg). Ossol. 

FILIPOWICZ Jakub Soc Jesu (1678 
t 29. Września 1720). Kazania na 
Święta całego roku W. X. Jakuba Fi- 
lipowicza Soc. Jesu po śmierci jego 
wydane. We Lwowie w drukami Col- 
legium Societatis Jesu, Roku Pańskiego 
1723. w 4ce, k. 1, str. 206. 

Strona 38. opuszczona. Zaczyna kazanie na 
dzień Nowego roku. Od str. 158—164: 
Na dzień S. Stanisława Kostki. Kończy: 
na dzień SS. Młodzianków. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... W Poznaniu w Drukami 
Collegium Societatis Jesu. Roku Pań- 
skiego 1728. w 4ce, k. 1. str. 206. 

Jocher 4603 a. Jagiell. 

— Toż : ... po śmierci iego wydane. 
w Poznaniu, w Drukarni Kollegium So- 
cietatis Jesu 1737. w 4ce, k. 1. str. 204. Od str. 156—162. idzie kazanie na dzień S. 

Stanisława. 
Jocher 4608 &. i 

Akad. — Drohob. — Jagiell. — Ossol — \ 

Wilsńs. 

— Toż:... po trzeci raz przedruko- 
wane. W Poznaniu, w Drukami Colle- j 
gium Societatis Jesu 1759. w 4ce, 
str. 205. I 

Brown. Bibl. 174. I 

Branie. — Dsików. — Warsa. Uniw. - 

Wilno. 

— Kazania na niedziele całego roku, | 
po śmierci iego wydane. Lwów 1725. 
w 4ce, str. 3. 10. 362. Kijows. 

— Toż:... w Poznaniu w Drukarni 
Collegium S. Jesu R. Pańskiego 1729. 
w 4ce, str. 294. 

Ded: Elżbiecie Potockiej Wwdziance Smo* 

leńsk. Pannie... Kollege. Lwowsk. & J. 
Jocher 4506. Dsików. — Ossol. — Wileós. 

FILIPOWICZ Jan. Sprawa urodzo^ 
nego... regenta ziemskiego Wiłkomir- 
skiego przeciwko kommissyi skarbowej 
Wiel. X. Lit. Warszawa, Dufour. łolio, 
2Y2 ark. (brak końca). 

Filipowicz Jan rytowniic ob. Augu- 
stynowicz Jan Kaz. (1654) — Cereno- 
wicz Z. (Snopek 1760) — Cieszkowski 
J. (Philosophia 1746) — Chodykiewi(a 
X. Klemens (Gloria 1757) — Deli- 
ciae coelestes — Drużbacki Mich. (Roz- 
mowa 1746) — Gent iii Józ. (Życie 1745; 

— Grodzicki F. (Scientia 1747) — Jan 
Nepomucen (Cześć) — Ignacy od S. Jana 
(1762) — Kocieński (Źródło obfite 1747 

— Majewski X. Jacek (1752) — Missae 

— Obrazki świętych (1773) — Rudimen- 
ta (1746) — Russyan Henr. (1746) - 
Słoński M. (Accessoria 1760) — Sza- 
durski Mik. (Itika 1760) — Tomasz 
a Kempis (O naśladowaniu 1764) — 
Trześniewski G. (Ozdoba 1766) — Wil- 
czek Mich. (Korona Maryi). 

FILIPOWICZ X. Ignacy Bazylian. 
Bytność powtórzona X. Piotra Bielań- 
skiego biskupa Lwowskiego, Halickiego 
Îr Kamienieckiego w klasztorze Bazy- 
iańskim Podhorzeckim celebruiacego 
w dzień S. Onufrego P. K. P. i791. 
12 czerwca ogłoszona. Lwów, Piller. 
w 4ce. kart 4. 

— In laude m di vi Gregorii Nazian- PILIPOW1T2. FIUPOW1T2. 221 żeni Eccl. doct. Oratio dicta in basilica 
princ. a post. S. Petri Yaticana Romae. 
A. 1774. d. 15 Junii Per R. P. Ignat. 
Filipowicz... Leopoli, Litteris Pilleria- 
nis 1789. w 8ce, k. 2. Btr. 14. 

Mieści takie wierss J6b. Riewuskiego (str. 
nlb. 1); oraz Exordium eea accesBus (po 
grecka) (k. 1). Krasińs 

— Kazanie na uroczystość Wniebo- 
wzięcia Nayśw. Maryi Panny miane 
w Cerkwi ^tauropigialney Łwowskiey 
R. P. 1781. d. 15 Sierpnia przez X. 
Ignacego Filipowicza Bazyliana S. T. 
D. y Prołessora w Eiasztorze Lwow- 
skim S. Jerzego M. w Lwowie w Dru- 
karni Kazimierza Szlichtyna. (1781). 
w 8ce, str. 34. 

Wedfag Jochera 6096. ma być w 4ce, ark. Ł 
Czartor. — Drobob. 

— Przetłomaczenie i ułożenie W wier- 
szacb łacińskich hymnu Akafist N. P. 
M. przez Ignacego Filipowicza 1793. 
w 4ce. 

Filipowicz Poliicarp ob. Synod pro- 
wincyonalny (1786). 

FlLIPOWiTZ Stanisław Jan (Pliilip- 
powieź) (ł w Krakowie 2 lipca 1760 r.) 
Kalendarz na rok 1714. Kraków. 

— Kalendarz na rok 1715. Kraków. 

— Kalendarz polski y rvski, w któ- 
rym święta roczne y biegi niebie- 
skie, aspekty, wybory, z czasem sia- 
nia, szczepienia, krwie puszczania, 
pargowania, lekarstw zażywania etc. etc. 
należytym porządkiem położone y opi- 
sane. Na rok' pański M.DCC.XVI. 
który iest Przestępny, po Przybyszo- 
-wym pierwszy. Przez M. Stanisława 
Jana Filipowitza, w przesławney Âkâ- 
demij Kràkowskiey nauk wyzwolonych 
y filozofij doktora, màthem&tyki Pro- 
fessoral z należyta pilnością wyracho- 
w^any y do druku podany. W Krako- 
"wie, w drukami akademickiey. w 4ce, 
kart 16 nlb. 

Są to aspekta na różne czynności, na pur- 
gane w pigałce lub konfekcie lub w trun- 
ku, na BEcswanie zwierząt itp. Obok ka- 
lendarza stoi: Histor. topogr. zabawa 
o miejscu i początkach królestwa polskie- 
go ciekawym Askaniuszom potrzebna. Tu 
we wstępie pisze, że już trzeci wyracho- 
wał kalendarz. Zaczyna od geografii świata, 
a kończy o początkach królestwa Polskie- go. Dalej idzie Sobomyk syryez kalen- 
dar ruskyi. (kart 2). Od k. c^: Konjektura 
astrologiczna. Koniektura o sukoessach 
miast król. Polskiego. O codzienney po- 
wietrza odmianie. Jarmarki. 
Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Toż:... na r. 1717... w Krakowie 
w drukami akad. w 4ce, ark. 4. 

Od sign. C,: Konjectnra astrologiczna uni- 
wersalna. Zabawa o rewolucyach król. 
Pols, aż do ftmierci Przemysława. 

Chreptow. 

— Toż : na rok Pański, 

M.DCC.XVIII. który iest przybyszowy, 
à po przestępnym drugi. Przez... (jak 
wyżej)... wyrachowany. W Krakowie, 
w drukarni Akademickiey. w 4ce, kart 
16. nlb. 

Tenże nklad co w poprzednich. Histor. zabawa 
rozpoczyna od ubiegania się od Prądnika na 
srokatych koniach do mety. Lescus po- 
nabijaZ pole gwoźdźmi ze trzema ościami, 
a sam konia podkuł i pierwszy dobiegł. 
W tenczas pierwsza pokazała się podko- 
wa w Polszczę. Taką opowieéé wiedzie aż 
do nawrócenia Mieczysława. W konjekta- 
rze opowiada o zaćmieniach i ztąd wróży 
Amierć jednego zagranicznego monarchy. 

Jagiell. 

— Toż:... na rok 1719. 

— Toż:... na rok 1720. 

— Toż:... na rok 1721. 

— Toż:... wybory, czas siania, 
szczepienia, lekarstw zażywania etc. co- 
dzienny wschód y zachód słońca, do 
zakręcania zegarów służący. Na rok 
który iest po przestępnym y przyby- 
szowym wtóry, od Narodzenia rana 
Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa 
1722. [Tu chronologia i rewolucye ko- 
ścielne, wierszy 15]. Przez M. Stanisła- 
wa Jana Filipowitza w przesławney 
akàdemij kràkowskiey Nauk wyzwolo- 
nych y filozofij doktora, astrol: y ästron: 
Ordynaryuszà, geometrę przysięgłego. 
Z należytą pilnością wyrachowany. Mię- 
sopustu, rachuiąc od Nowego L&tâ &ż 
do Popielca będzie Niedziel szesó y dni 
sześć. W Krakowie w drukami Aka- 
demickiey. w 4ce, kart 16. 

Mieści przy kaidym dniu przepowiednie po- 
gody. Po ruskim kalendarzu, idzie koąje- 
ktura z r. 1722 (z planet). Luminarze 
zamienia. O sukcessach miast. Wschód 
i zachód słońca. Zebranie jarmarków. 
Czartor. — JagielL 252 PÎLIP0W1T2. !^IL1P0WÎT2. — Kalendarz polski i ruski na rok 
pański 1719, w którym święta roczne 
i biegi niebieskie, aspekty/ wybory, czas 
siania, szczepienia, lekarstw zażywania 
. . . Przez Stanidawa Jana Filipowicza 
NN. WW. i filozofii Dra, w Akademii 
poznańskiey matematyki i filozofii pro- 
fessera, w Poznaniu, w drukarni Aka- 
dem, w 4ce. 

Encykl. powss. Orgelbr. T. 13. sir. 675. 

— Kalendarz polski y ruski na rok 
1720... przez M. Stanisława Filipowitza, 
w sławney akademii krakowskiej nauk 
WW. y Filozofii doktora tamże w Kol- 
leg. 213 geometrę przysięgłego, w po- 
znańskiej mathem. y filozofii profes- 
sera wyrachowany. W Poznaniu, w dru- 
karni akad. w 4ce. 

Encjkl. Orgelbr. T. l.S. s. 661. mówi *e ka- 
lendarz na r. 1720. wydr. także w Kra- 
kowie. 

— Kalendarz polski y ruski na Rok 
P. 1721. Poznań, w druk. Akadem, 
w 4ce. 

Przypis Maciejowi Badomickiemn wojewo- 
dîxie Inowrocławskiemu. 

— Toż:... na rok 1723. Kraków, 
w drukami Akadem, w 4ce. 

— Toż:... na Rok Pański 1724... 
Przez... Kraków, dr. akad. 1623. w 4ce. 

Csartor. 

— Toż:... naR.P. 1726. Kraków, 
druk Akadem, w 4ce. 

— Kalendarz, w którym święta roczne 
y biegi niebieskie, aspekty, wybory, 
czas siania, szczepienia, krwie puszcza- 
nia, purgowania, lekarstw zażywania, 
zwierza szczwania itd. należytym po- 
rządkiem położone y opisane na rok 
pański 1725 po przestępnym pierwszy, 

Î)o przybyszowym wtóry przez ... z na- 
czyta pilnością wyrachowany, w Krako- 
wie, w drukarni Akademickiey. w 16ce, 
24 k. nlb. Czartor. 

— QuHestio astronomica de tribus 
superioribus [tu trzy znaki astronomi- 
czne] ex Almagesto Claudii Ptoloroaei 
et Georgii Purbachii theoricis desumpta 
a M. Stan. Joan. Filipowicz philos. Dre 
ejusdemque cursus biennalis et mathe- 
maticarum lectionum nuper in colonia 
Lubransciano academica Posnan. prołes- sore, geometra Jurato, pro loco in mi- ' 
nori almae uniyersitatis Cracor. coUegio , 
obtinendo. Anno 1731. Cracoviae typis ' 
üniversitatis, fol., 2 k. nlb. Ossol j 

— In nomine Domini Amen. Qaae- 
stio theologica, de gratia habitvali san- | 
ctificante , ex I"' 2*^ Quaest. 110 et 
sequentibuâ quatuor Sumraae Theologi- | 
cae D. Thomae Aquinatis, Angelici e^ 
clesiae doctoris; per M. Stanislaum Jo- j 
annem Philippowic, Sacrae Theologiae 
Professorero, Collegam Majorem, Eccle- | 
siae CoUegiatae S. Florian! ad Crao 
viam Decanum. Desumpta, pro obti- 
nenda in Sacra Theologia doctoratûs 
licentia publice ad disputandum in Ma- 
jori» Colle^i j Üniversitatis Cracoviensis 
Lectorîo clarissimorum DD. theologo- 
rum, anno Qratiae substantialis, Chri- 
stum Hominem à primo illius esse Dei- 
ficantis M.DCCXLVI. (1746). die 23. 
7bris. Horis Antemerid: proposita. Cra- 
coviae, typis üniversitatis. fol, sig. A,— 
B, (kart 4). 

Na odwrocie tytalu miedsloryt 8. Jana Ku- 
tego, Paulas JçdrBéjowski sc. Zamoscij. 

Jagiell. 

— In nomine Domini Amen. Quae- 
stio theologica, de Deo Incamato. Spe- 
ciali sub protectione celssissiroi Princi- 
pis lUustrissimi Reverendissimi Domini 
D. Andrea Stanislai Kostka in Załuscie 
Załuski, Episcopi Cracoviensis Dncis 
Severiae, equitis aquilae albae, Studij 
generalis üniversitatis Cracoviensis can- 
celarii. Pro Doctoratu in Sacra Theo- 
logia obtinendo. Per M. Stanislaum Jo- 
annem Philippowic, in sacra Theologia 
Licentiatum Professorem ac interea stn- 
dij ejusdem generalis Rectorem. Publice 
ac disputandum in lectorîo CC. DD. 
Theologorum Anno verbi incarnati. 
M.DCC.XLVIL (1747) proposita. Cra- 
coviae, typis CoUegii Majoris üniver- 
sitatis. folio, k. 4. nlb. 

Na odwrocie tytułu lichy miedzioiytowy wiie- 
runek : Andreas Załuscius Epîseopns Cne. 
Dedykacya temuż Zahiskiemu. 

Jagiell. — OssoL 

— M. Stanislaus Philippowic Sacrae 
Theologiae Doctor, Ejusdemq. Profes- 
sor Collegii Majoris Senior Pater, Ec- PlLlPOWlTŻ. I^ILIPÓWSKI. clesiarum Collegiatarum Sancti Floriani 
ad Craconiam Decanus, Curetovienfiis 
Scholasticna, Studii Generalis Univer- 
sîtatis Cracoviensis Procancellarius et 
Generalis Hector. Instante etc. DD. 
23 Octobris 1754. fol. 1 kart, (arkusz 
rozłożony). 

Jestto okólnik do dziek«n6w i professorów 
o nauczania uczniów. Zaleca ucsenie ję- 
zyków greckiego, hebrajskiego, niemiec- 
kiego i francuskiego, śpiewu gregoriań- 
skiego. Dalej mówi: o karach na druka- 
rzy i księgarzy obywających się bez ap- 
probaty Hektora, o sk/adaniu katalogów 
uczni i o sprawozdaniach o stanie szkól. 

Jagiell. 

— ob. Awedyk Mich. (Conchylium 

1728) — Biegaczewicz Adalbertus (Ho- 
nor 1748) — BigoBzewski Adalbert — 
Foltański Adalbertus Joachimus (Se- 
nium 1760) — Franchi Walenty (1761) 

— Lipiewicz An. (quadratnm 1748) — 
Łuczyński Fr. K. (1748) — Małyszko 
Tom. Alex. (1751) — Markiewicz Stan. 
(1754) — Mąsiorski Franc. Bruno (1758) 

— Michalski Ant. Franc. (1748) — 
Minocki Franc. Jos. (Parentalia 1760) 

— Nechrebecki Andrzej Józef (Anchora 
1724) — Poborski Fr. (Coronae erudit. 
1747) — Rudzki Ozym. (Triumphus 

1729) — Tomaszkiewicz Józ. (Aibor 
1723). 

Janocki Lezie. II. 57 — 8. (zwie go Philip- 
powicz) — Maczkowski Statute 377. 882. 
389. 412. -- Jocher I. 367. — Żehraw- 
ski Bibl. mat. 357. 

FILIPOWICZ Teodor. Ferillustribus 
et Magnificis Domiuis Laurentio Fran- 
cisco & Valentino Burzynsciis periUu- 
stris & Ibccellentissimi Domini Domini 
Stepbani Burzyński Pincernae Terrae 
Bilscensis, Supremi Legionum Ordina- 
tionis Ostrogiensis & Reipublicae vexil- 
liferi, optimae spei filius systema dia- 
lectico - ontologicum , totamque philoso- 
phiara in praecipuis Thesibus propu- 
gnatam dedicat Theodorus Filipowicz 
Marianae Academiae secretarius, in 
scholis Ostrogiensibus Soc. Jesu. A. 
1749. die... Julii. j 

Obacz Kulesza Ant. (Philosophia Peripat. i 

Ortod. yerit p. aliis Sect. Philos, demonstr. < 

1749). 

FILIPOWSKĄ Regina. Pieśń nabożna. I Ręce swoje ku Tobie wszechmogący 
Panie przez Reynę Filipowska. Kra- 
ków, druk Macieia Siebeneychera. 1557. 
w 8ce (z nutami). 

Wisaniew. VI 424:. — Oloff Polo. Lieder- 
gesch. — Sowiński Woje. Djkcyon. mu- 
zyków. 

Filipowski Gregorius ob. Awedyk 
I. W. (1731) — Miklaszewski (Castal- 
lius 1725) — Ptaszyński Stanisław Jó- 
zef (1729) — Wąsowicz Kaz. (Arrha 
1729). 

Filipowski (Pbiiipowski) Hieronim, 
Kalwin (f 1587) ob. Simonius Simon 
(Primus triumphus 1584) — Statoryusz 
P. (Emanuel) — Wolan Andrzej (Libri 
quinque 1584) — Zechchius J. (In pri- 
mam 1586). 

Łakaszew. Wjzn. hel w. w Lit. I 29. — Łu- 
kaszów. Kość. braci czes. W. P. 41— .3, 
60—1. — Czaoki O pol. i lit. pr. 1 32. — 
Świecki Hist. Pam. I 62. — Nieeiecki 
Herb. IV 2.S. — Sacratufl Pawei — Ciampi 
Bibliogr. Cr. I 107. — OrzeUki Dzieje 
m 42. 
Fiiipowsici J. A. ob. Pellegrini (Pe- 
regrynanci 1764). 

FILIPOWSKI (Pbiiipowsici) Andreas 

Simon. Łogogryphus Arcanorum philo- 
sophicorum. Sub auspiciis gentilli Gry- 
phi, lUustrissimi Domini, D. Stephani 
Nicolai in Tyczyn et Mrocza, Branicki, 
Comitis in Rvsca, Capitanei Brancensis, 
Crosnicensisy &e. &c. explicatus^ per 
Andream Simonem Pbiiipowski, In Col- 
legio Yarsauiensi Societatis Jesu Philo- 
sophum absolutum, praeside : R. P. Jo- 
anne Godebski, Societatis Jesv. Artium 
Liberalium & Philosophiae Doctore, 
eiusderaque in coUegio Varsauiensi So- 
cietatis lesu Ordinario Professore. Anno 
Domini M.DC.LXXXIII. (1683). Var- 
saviae, excudebat Carolus Ferdinandus 
Schreiber. 1683. folio, 11 k. nlb. 

Obejmuje Conclusiones ex Universa Philo- 
sophia. Na odwrode ijiula herb Branic- 
kich. Ja^ell. 

FILIPOWSKI Kazimierz G. T. P. M. 

M. Viva Cisterciensium Cistema, Olim 
e Diuo Bernardo Fontanis Burgundiae 
orta, Nunc rudi Stylo Landae In Adm. 
RR. PP. Cisterciensium Coenobio aperta^ 
anno coarctati intra cisternam, vteri 
yirginalis, bonorum omnium fontia FILIPOWSKI. PïLOZOP. MJDCLXVn. (1667). XX. Augusti. 
Cracoviae apud Schedel S. R AI. ty- 
pograph. w 4ce, sign. C (kart 9). 

Dedyk. do Jana z Kox^c ZapoUkiego Opata 
Landenskîeg^o. Na odwrocie tjiulu. herb. 
Jocher Ö307, 8919. 

Csartor. — Jagiell. — Ossol. 

Filipowski Piotr ob. Gosławski Adam 
(Disputatio 1596). 

FILIPOWSKI Petrus Paulus. In No- 
mine Domini Amen. Quaestio logica 
de quantitate. Ex libro 6. et 10 Cap: 
13. Textu 18. Metaph: Aristotelis de- 
sumpta; sab prosperrimo Regimine Ma- 
gniiici Perillustris et admodum Reve- 
vendi Domini D. M. Casimiri Pala- 
Bzowski, Sacrae Theologiae Professoris. 
Collegae MajoriS; Ecclesiarum CoUegia- 
tarum; S. Floriani Clepardiae ad Cra- 
coviam Canonici, Cureloviensis Decani, 
Parochialium; S. Stephani Cracoviae 
Praepositi, in Czerniechów Curati, Stu- 
dii (Generalis Universitatis Crac: Vigi- 
lantissimi Rectoris. Per M. Petrum 
Paulum Fib'powski Pbilosophiae Docto- 
rem et Prolessorem, Contubernij Sta- 
ringelliani Seniorem, Pro loco in Coi- 
legio Minori obtinendo publice ad dis- 
putandum in perangusto CC. D. D. 
Tbeologomm Lectorio exposita. Anno 
Domini 1745. die 19 mensis Maji. Cra- 
coviae, typis Universitatis. fol. 2 k. 

Jaf^iell. 

— In Nomine Domini Amen. Quae- 
stio metaphysica. De inteligentiis. Ex 
libro 5. 8. et 12. Metaph: Tex: 4L 44. 
desumpta, et sub prosperrimo Regimine 
Magnifici Perillustris et admodum Re- 
verendi Domini: D. M. Stanislai Phi- 
lippowic, Sacrae Theologiae Doctoris 
et Professoris, Collegii Majoris Senioris 
Patris, Ecclesiarum CoUegiatarum; S. 
Floriani ad Cracoviam Decani, Curelo- 
viensis Scholastici, Parochialium Prae- 
mykoviensis praepositi, in Igołomia Cu- 
rati, Contubemii Staringeliani et Alu- 
mnatus Roszczeviani Provisoris, Studij 
generalis Almae Universitatis Craco- 
viensis Procancellarii et Vigilantissimi 
Rectoris. Per M. Petrum Paulum Fili- 
powski, Philosophiae Doctorem Ejus- 
demc^-, Cursus Vladislaviani Profesorem, Collegam Minorem, pro loco in Coh- 
gio Majori obtinendo, publice ad di- 
sputandum, in peraugusto CC. DD. 
Theologorum Lectorio proposita. Anno 
Domini 1752, die 25 mensis Januarii. 
Cracoviae, typis Universitatis. foL 2 k. 
Jagiell. — OisoL 

— ob. Babicki Walenty (1749) - 
Mrugarzewski Andreas (Conclusiones 
1753). 

FILIPPIN X. Józef. Pamiątka paster 
skiego Affektu przy translacyi z Ploc- 
kiey, na Warmińską katedrę I. An- 
drzeja Załuskiego bisk. Płockiego a no- 
minata Warmińskiego pozostałey dye- 
cezyi zostawiona. Napisana r. 1730 
w Warszawie. 

FILIUS Fridericus Cbristianus. No^ 
men immortale lUustrissimi D. Petri 
Comitis in Czekarzewice Tarło Episcopi 
Posn... aeternitati, Gbntilitia ascia In 
Petra Posnaniensis Dioecesis Exaratum 
ac Póetico applausu in solenni ingre^sn 
adoratum à Christiane Friderico Filio, 
Secretario aulico, A. D. 1721. Die 31. 
Augusti. Posnaniae, Typis acad. (1721). 
folio. 

Fillebom Actiacy ob. Schoenfels J^ 
drzej (Kazanie 1631). 

Fillette Loraux ob. Loraux. 

Fiiomela ob. Dachnowski J. K. 
(Świętojańska 1654) — Widawski Wę- 
żyk P. (Owidyusza 1590). 

Filonardus Maria Nuncjusz ob. Rych 
talski Daniel (Theologia 1641) — So- 
bieski Jakób (Oratio 1643). 

Ciampi Bibliogr. II 77. — Fabisi Wiad. o 
nuncjuBS. 241. — Ry kacze ws. Ralacre 
nuncy. H 272, 780. — Encykl. Orgelb. 
vin 886-8. 

Filotimia ob. Rodyszewski St. (J620\ 

Filozof zmieniony, opera w muzyce 

reprezentowana na zamkowym theatrum 

Słonimskim pod czas karnawału r. 1771. 

Bez m. i r. (Wilno. 1771). w 8ce, ark, 

sygnow. A— Bg. 

Kozpoczyna wiersz: Do autora, w którym 
powiedziano, że je«tto praca mcia, który 
ojczyźnie poświęcił całego siebie, bo oprócz 
wielkich dziel, lustru przydaje jej, gdy 
cnotę uwieńcza. — Widocznie mowa tu 
o Ogińskim Michale. 

Jagiell. — Kgows. J^ILOŻDPlA. ti^^CHą. 226 — Indyjski ob. CŁesterfieW (1767, 
1769, 1770, 1774). 

— i Teolog Chrześciąiaki. ly Cra- 
kowie u Piotrowczyka. 1667. 

Są ta gdzieniegdsie poezj^e H^eręn. Marczew- 
skiego. 
Tygod. dla dzieci 1829. Ul 143. — Jocher 

:J196. — JuBzyńB. 1 279. 
Filozofia sposobu być powszechnie 
kochaba. Tomik I. W Gdańsku 1782. 
w Sce/str. 108. 

Obejmuje "hijSLi wierszowanych 2Ł Po kai- 
dej ! serenada wierssśem i Rozumujące pra- 
widła pro'zs^. "Câ)o&é nieudolna.' 

Jjigiell. — Itrasińs. "— OrsoU. 

— ob. Manni X ' (Çz'v^orp zdania 
1679) — Philosophia. ' 

Filozoficzne zdania ob. Czajkowski 
F. (l'/72j ' "■ ■'' 

Fjlozofka c?yli Rozojowa Djimy 
z Filozoiami. W Krakowie, kosztem 
i drukiem Ignacego Ôrebla typografa 
i bibl|opoIi I. 'K; Mci. (Na końcii:) Tłu- 
maczyła ii. A. ?; 1784.' w 12cę, str. 
139 (wydrukowanp iŚS). 

Zarazem' Kalalog ksiąg Ign. Orebla r. 17841— 

1706). 
Są to niby rozmowy z Wolterem i z Mon- 
tesquieu. — Co6 podobnego miała wydąć 
ale we Lwowie i to w r. 17Ô4. Moszyńska 
Augustowa z domu Potocka, z fcan. Bou- 
taulda czy też Fouqueta. 
Obaćz Boutauld (Bady ińądroeci 1754). 

Czartor. — Krasińs: — OssoU 
Fiłosofo (II) di caijppagńa dramma 
giocoso da rApprqsejntarsil. in ^|ißica 
ne! regio tęatro di sua mae^ta il rß ^i 
Polonia ... In VarsaTia 1766. w 8pp, 
str. 63. Krasińs. 

Filuterya niepożyteczina, komedyą 
we trzech aktach z francuskiego tło- 
maczona, na teatrze Warszawskim re- 
prezentowan^t. W Warszawie, w dru- 
karni P. Dufour konsyliarza nadwor- 
nego I. Ł Mci y Dyrektora drukarni 
korpusu kadetów. M.DCC.LXXXVI. 
(1786). w 8ce, str. 87. 

Akad. — Czartor. — Jagiell, — Krasińs. — 

Warsz. Uniw. 
FINCH E4w,arf). Vortreâiehe I^ede 
des köqigl. Orpsębritanniscben Ministre 
bey der Reichs- Versammlung zu Rę- 
gepspurg Herm Finch, wplćhe dęcselfee 
in Gegenwart der evangelischen Ge- 
ewdiipn w.egęn. dej, T^qfnfÇjhên Affaire den 7. Febr. 1725. gehalten, w 4ce, 
1 arkusz. 

(Finch)- Respqns Na mowę Imoi 
Pana Fincha Ministra króla Iraci An- 
gielskiego, przez Ichnąciów Panów Mi- 
nistrów Status koronnych i W. X. Li- 
tewskiego. Ûanv w Warszawie die 18 
Ąugusti 1725' An. fol. k. nlb. 2.' 

Branic. — Krasińs. — Ossol. 

— ob. Nova Polonia (1728). 

FINCK Caspar. Christliche, Trost- 
reiche 'Leicłiprbdigt, AuBS den 91 Psal- 
merj Davids Qehalten bey Begräbnüss 
Weyland Dess Ehmachtoaren, Wohl- 
gelabpten und Gottseligen Herrn, Bar- 
ttiolomaéi Piłzwegii, Riga-Lîvoni, Phi- 
losoptiae unnd t U. Studiosi welcher 
zu Gipssen im Jahr 1614. den 9. Tag 
Septembr. zwischen 2 unnd 3 Uhren 
nach Mittag in wahrer AnruflFung Got- 
tes, und Oekantnüss seines lieben Sohns, 
von dieser Welt abgeschieden, und 
folgendes den 11. Christlich und Ehr- 
lich zur Erden bestattet worden ist; 
Durch Caspar um Fipckium Giessensem, 
der H. StchriC/;, Doctorem, Professorem 
unnd Predigern daselbsten. Gedruckt 
zu Giessen, durch Nicolaum Hampe- 
lium typogr. acad. M. D'CfXV. (1616) 
w 4ce, Str. '44. ' Wrocławs. 

FINCK von Finkenstein Herman 
Krzysztof (ur/ 1698 ^t U.' lut. 1758). 
Oratio* iÜustr. domini Fïnck Ablegâti 
Curlandiae nomine sui Ducis circa in- 
vestituram Varsaviae habita ad Regem 
Pol. — Eiusdein gratiarum actio pro 
investi tura. 

Öbacz Ostrowsjd Suada pol. et lat. 1747. 
f. 11, Str. 10-11. 

FIMCK Sfllotpon. Dancksagpngs Pre- 
digt Nachçl^'in-* Sigismund III Koenig 
von Polen... z\x Warscli«^u... Ijerrn Jo- 
hianp SigisflĄunden Mafggraffen zu Bran- 
4ębiirg... Pąs Lehn über dje Lande 
Preuftsęn gegeben. 1613. (Na końcu:) 
Gedy.uckt zu Berjin djirch Georg Run- 
gen 16l3i 

FINCKE Joannes Raulu^. Çonspec- 

tum bibliothecae chronologico-diploma- 
ticąe Dissertatione epistolica ad virum 
illustrem atque excellentjssimum Joan- 
nom Jacobum Mascovium, regi Polo- 

29 PlKHSINllt. PIRLEJ. niaram et electori Saxoniae a consiliis 
aulicis. Sistit Joannes Panlus Fincke. 
Hamburgi, typis Conrad! Königii, am- 
plisa, senatus et gymnasii typographi. 
(1739). w 4ce, Str. 24. Czartor. 

Finbsinin Catbarina ob. Oloff E- 
phraim (Das triumphirende 1713). 

FINSIN6ER Joannes Baptista. Posi- 
tiones ex Hermenentica Testamenti. 
Leopoli 1785. 

— Positiones Theologiae dogmati- 
cae. Leopoli 1785. 

— Primae lineolae Encydopediae 
Theologiae. Leopoli 1787. 

— ob. Manugiewicz Krzysztof (1774) 

— Michael J. D. (1751) — Minasie- 
wiez Florianus (1785) — Potoczki Jo- 
annes (1785) — Radkiewicz Arseni 
(Tentamen ex historia eccles. (1784). 

Finsterniss ob. Salomon J. (1681) 

— Schönwald Samuel Teodor (Astrono- 
mische (1740). 

Fioi Świętopełk (t 1625). 

Estreicher Gttnter Zainer 1867. — Bibliot. 
Warsz. 1867 III 302—4. — Miscell. Crac. 
Nova 127. — Wiflzn. H. lit. IV 135—6. — 
EncykL Orfęelbr. VIII 825. — Grabów. 
Storoż. histor. pol. I 449—456. — Gło- 
wacki (Holowackij) — Karataiew. 

FIOLKOWICZGasparus. Quaestio de 
ultima felicîtate creaturae rationalis. 
Permissn admm. Heueren. Patris D M. 
Alberti Borovii, S. Th. Doct. & Profess. 
S. Floriani Cust. S. Theologicae Fa- 
cultatis Decani. Praesidente adm. Re- 
aeren. Pâtre D. M. Martino Campio 
Vadovio, S. Th. Doct. et Profess. Eccl. 
CoUeg. S. Floriani Praeposito etc. Prae- 
ceptore colendissimo. A Gasparo Fioł- 
kowicz, S. Th. Baccalaureo, pro licentia 
ad S. Th. Doctoratum obtinenda, in 
Aima Acad. Crac, publice ad dispu- 
tandum proposita. In lectorio DD. 
Theologorum ; Anno salutis humanae 
M.DC.XXXn. (1632). mensis Janua- 
rij die... hora... Cracoviae, ex officina 
Francisci Caesarii. w 4ce, 1^2 ark« 
Na odwrocie herb i In stemma Joan. Tho- 
mae Krzjwczjcki, szeńciowiersz. Na końcu 
8ub auspiciis Jac Naymanowic Bectori«. 

Jag^ell. 

Fircht Caroius ob. Status causarum 
exhibens corpus (1746). Firks Zofia ob. Hilchen D. (Trost- 
brieff 1599). 

Firlejów genealogia ob. Adami M. 
(Encomium genealogicum 1602) — Fir- 
lej Jac. (Dux 1727) — Ottomanus. 

(Firlej i Radzymińska). Hemisphae- 
rium Firleianae domus conspicuum de- 
coribus. folio, 23 kart nlb. (Brak tytułu). 
Panegiiyk napisany na zaślubiny Firleja 
z Kadzymińsk^ stylem nakamiennym. 
Czyny znakomitszych przodków każdej 
z tych rodzin wylicza, następnie wywo- 
dzi ich zwitki z najznaczniejszemi do- 
mami w Polsce. — Na czele przypis no- 
wożeńcowi proz%. Ord. Zamojs. 

FIRLEJ Andrzej. De bello et summo 
belli duce 7rucpa<7Xeßi] '3uoXe[/.ucin. Quam 
Andreas Firlej B. de Dambrowicza 
duce Deo, et praeside clarissimo viro, 
D. Jacobo Zwingero Philosophiae fa- 
cultatis Decano spectabili ventilandam 
ac discutiendam subiicit in celeberrima 
Basiliensium academia, mensę mart. 
tempore et loco consveto. Basileae, ty- 
pis C. Waldkirchii. 1606. w 4ce, k. 6, 

Wilanów. 

— Elegia de resurrectione Domini. 
Lipsiae 1670. 

Niesiecki. II 160. 

— De peregrinatione oratio. Hei- 
delbergae, typis Voegel. 1604. w 4ce, 

Btr. nlb. 31. Dzików — Zamojs. 

— ob. Firlej Jan (Vota 1604). 
(Firlej Andrzej) syn Andrzeja 

(f 1650). Pamiątka wieczney sławy An- 
drzeja z Dambrowice Firleia Woiewody 
Sendomirskiego, Woysk koronnych Het- 
mana, w 4ce, str. 89 — 152. 
Porówn. niżej : Firlej Mikołaj. 

— ob. Biskupski Jakób X. (1610) 

— Ciachowski Piotr (O przypadkach 
1624) — Dziedzic Jan (Leopardus 1653) 

— Fayus Ant. (1606) — Kandcierzaw- 
ski (Andreadikon) — Kraiński Krzy- 
sztof (Katechizm 1696) — Krogulecki 
Bonawentura (Carmen 1619) — Le- 
szczyński Venceslaus (Disputatio 1594) 

— Linie wski St. (mundi reginae 1649) 

— Neugebauer Salomon (1618) — 
Mokrski Stan. (1650) — Pandlowski 
Krzysztof (Tumulus 1639, Columba 
1647) — Stawrowiecki Kirył (Sija) — 
Szymanowski Samuel (Kawaler polski FIRLEY. FIRLEY. 227 1651) — Zaborowski Jakób (De Mis- 
sione 1615). 

Firley Franciszek Konarski ob. Ro- 
chaczewski Petr. Ant. (Majas Casimi- 
ritanus 1715). 

Firlej Henryk X. syn Mikołaja Wo- 
jewodzie Sandora. (1622 f w Rzy- 
mie 1640) ob. Verducciolus Felix (Re- 
ligiosa nobilitas 1640). 
Niesiec. Ed. H T. 4, Btr. .37. 

(Firlej Henryk) Arcyb. Gnieźnieński 
(1574 1 1626). Epitome comoediae Hen- 
ricianae Divo Henrico Imperatoń ad 
gloriam limo ae Reverend, in Christi 
Patri ac Do D. Henrico Firley de Dam- 
browice Dei et Apostolicae Sedis Gra- 
tia Episeopo Plocensi Regni Poloniae 
Pro-Cancellario &c. &c. In honorem et 
obsequinm per lectiss. Studios. Reipub. 
coronam in Almo Gyronasio Pulto- 
viensi P. P. Soc: lesu exhibitae Anno 
Christi restitntae salutis 1617 quo pri- 
mam in Episcopata suo Plocensi civi- 
tatem Pultoviensem est ingressus. w 
4ce, kart 4. Ossol. — Uniw. Iwow. 

— Lebpardus illostrissimi ac reve- 
rendissimi Domini D. Henrici Firley 
Archiepiscopi Gnesnensis Legati nati, 
R. P. Primatis primiq: Principis Gnes- 
nensem primnm Archidioeéesim ingre- 
dientis ab animantibus salvtatys quae 
Gnesnensium Archiepiscoporum stem- 
matibus incisa clarverunt. His Mvsarvm 
alvmni in coUegio Elamkoaiano Calis- 
siensi Societatis Jesu accessere salv- 
tandi svffragatores M DC.XXIV. (1624). 
Ex officina Alberti Gedelii Archiepis- 
copalis typographi. foL 16 ark. (sygn. 

Następna karta: herb Firleja, miedzioryt 
z datą 1624. Cale w ramach drzeworyto- 
wych. — Dalej wiersze pisali: Piotr Mni- 
saek, Andrz. i Wlad. Leszczyńscy, Jan Nie- 
mojewski, Mik. Sokołowski, Mik. Lipski, 
Marc. Jan Załuski, Piotr Tarnowski, Świę- 
ioslaw Rudnicki, Albert Grzymnitowski, 
Piotr Rylski, And. Tarnowski, Alex. Ja- 
wornicki, Mik. Mieliński, Ależ. Biernacki, 
Jan Kaliński, Jan Rajski, Stan. Krotko w- 
ski, Jan Grtoszkowski, Alb. Wojncki, Marc. 
Gtoszkowski, Paw. Warszycki, Wtad. Ko- 
bierzycki, Alb. Kobierzyoki, Ależ. Oczko, 
Piotr Walewski, Albert Gzowski, Alb. Szol- 
drski, And. Radolińaki, And. Wężyk, Mae. Bakowski, Mac. Makowski, Jan Pudłowski, 
Stan. Zapolski, Jan Olszewski, Gasp. Pa- 
nek, Alb. Bieniecki, Jan Bnieński, Jan 
Tr^bczyński, Piotr Byszewski, And. Za- 
wissa Trzebicki, Math. Poniatowski, Zygm. 
Zawisza Trzebicki, Zygm. Ruszkowski, 
Jan Suchorze wski , Piotr Iwiński, Ależ. 
Korytkowski, Krzyszt. Łopatecki, Krzyszt. 
Poniatowski, Marc. Kobierzycki, Stan. Rvi- 
sowski, Alb. Ktobuczyński, Hier. Buieński, 
Alb. Grabowski, Piotr Baliński, Jan Niewia- 
stowski, Jan Szkudlski. 
Na ostatniej stronie rytowany tytuł dedyka- 
cyjny z datą 1624 i podpisem: Hieronymus 
Buieński Thesaurarii Sirad. W tekście 
liczne emblemata arcybiskupie i miedzioryty 
z herbami. Niektóre herby literami autorów 
wierszy podznaczone jakoto N. L., N. M., 
G. K., P. W., P- W. i t. d. Są one lite- 
rami nie rytowników, ale znamionują herby 
autorów wierszy. 
Rzepnicki Yitae pr. I 15.3—6. — Łętowski 
Katolog n 226—30. — Encykl. Orgelb. 
V1U 9.3.S— 4 — Siarcz. Obraz. I 126. — 
Niemcew. Panów. Zygm. in, II 80, 204 
m 146- — Duńczew. Herb. II 44. ~ Ga- 
warecki Pam. Łowicza 70, 84. — Dzieje 
Dobroczynn. 1820 r. 314—15, 570. — 
Świecki Hist. pam. I 63—4. — Nakielski 
855. Czartor. — Jagiell. 

— ob. Aristoteles (Patrycy Etyka 
1618) — Bedrzychowski Gas. (Conelu- 
siones 1621) — Chrostkovius Jac. (Pa- 
negyricus 1624) — Dambrowski Marc. 
(Quaestio 1605) — Duracz Jac. (Po- 
budka 1610) — Gardliński Joan. (1603) 
Loaechius And. (1605, 1608) — Na- 
rzymski Nic. (Panegyricus 1617) — 
Opacki Christ. (Epigram. 1608) — Wo- 
dy ński Mar. (In auspicatis 1620) — 
Wyrzejski Mich (Infuła abo panegir. 
1624) — Zawadzki Teod. (Com pen - 
dium zebrane 1614). 

(Firlej Henryk II.) syn Jana i Mnisz- 
chownej, Biskup Poznański (f 1635). 
EniKPOTHSIS lUustrissimo & Reve- 
rendissimo Domino Dno Henrico a Da- 
brovica Firley, Dei et Apostolicae Se- 
dis gratia Episeopo Posnaniensi. Virtu- 
tum heroicarum laude comulatissimo, 
Maxymisnaturae&ingenij dotibus prae- 
stantissimo, senatori amplissimo, Patro* 
no & Protectori Collegij Lubransciani 
Clementissimo. Dum in suum Episco- 
patum ritu & pompa Solenni ingredi 
deberet. A Studiosa Juventute Scholae 
Pôéseos in perpetuum suae summissio- 228 rtïÙJfcY. yiBCOtsf. niîs testimonidm. Ipter toi fàaistas gra- 
talaüones ÎDStaarata. .Fosnàniae In Offi- 
cina Joannia Wolrabi Anno Domini 
M.pC.XXXVI (1686). w4ce, kart 17 
nielb. 

Na. o4wrocie tytivtu pod Wbem dwawierBS 
Math. RatuZowskiego. Zaczyna : Ode, kart 
4^V^> s podpisem : Stan. Żabiński. Dalej 
wierszę pisali: Adam. Łaznioki. Georg. 
Zemchlebowic , Nicol. Gierkowski, Joan. 
Gierkowskie Joannes Osses, lilath. Off- 
osann, Adan^ Cikowski^ Franc. Mako- 
wiecki, Joann Omąński, Hyac. Clioryóski, 
Stan. Brudziński. Christ. Zjchliński, Jo- 
ann. GruszowiQ, Konst. Pawłowski, Chri- 
■ostom Makowiecki. 

^ Jâgiéll. — Ossol. 

. — Leopardas .Firleianus. Sera per 
lUostris nowam adomatus sey amplis- 
simi ac yarii honores. Illastriss. Firle- 
ibrym Fąmiliae in Illustrissimó 'äc Re- 
yerendi'ssimc) jpominq D. Henrîcp Fir- 
ley Episcopo Premisliensi, ioaugurato, 
curaylatió. Et a Nobili jVyehtute. Col- 
legii Jaroslayiensis 'Bociet: Jesy 'in li- 
teras relati: ac eidem lllustrisśiino ac 
Reuerendissimo Domino debitae obser- 
uantiae studio dećlicati, snb primam 
eius et auspicątum in änam sedem in- 
gressnra. (Na końcu :) Cracoyi^e in o{- 
ficina typographica Franc^sci Caesarii 
Anno domini 1632. fol. k. nlb. 18. 

(ark. E,). 

Naodwr. str. tyt. herb,, I^ew/^^ a pod nim 4 
w. podpisał Paweł a S^temberl^^- Kpstka. — 
Przypis prozą : Henrykowi Firlejowi biskn- 
powi przemysk. administratorowi opactwa 
Tynieckiego i referendarzowi. W.Kor., pod- 
pisał A^ikołaj Far. v. JRey Farurey. — Po- 
czem następują róine pocliwały wierszem 
łac. przez studentów ułożone na czefó 
odbytej uroczy stoâci wjaadu na ßfoUoc dye- 
cezyaloą. Piszą lu : Felix Przypkows^i, Hie- 
ronim Orzechowskie Jan ze Żmigrodu Sta- 
dnicki, Mikołaj Stawski, Jakub Popławski, 
Alexander Czarnolaski, Gabryel. Boratyń- 
ski, Floryan Tarnawiecki^ .?iotr Polański, 
Jan Zakrzewski, Jan Zdżański, Paweł Ra- 
dziszewski, Kacper Wojakowski, Stanisław 
Radwański, Jędrzej z Pieszo wie Fredro, 
Steian z Hodnowic Fredro, Konstanty 
Narajowski, Stanisław z Plest^wic Fredro, 
Jan z Pleszewie Fredro, Jakub z Koniec- 
pola Koniecpolski, Stefan Małyński, Jan 
Ferdynand z Mirowa Myszkowski, Gabriel 
Zajączkowski, Mikołaj Modzelewski, Hie- 
jponim 7 Dembian /Pembiński, Jędrzej 
Trzciński, Stanisław Zgorzelski, Stanisław 
Łapiński, Stanisław Dunikowski, Franoi- Bzelc Uydzińskl, 'Stanisław s Siciepanowa 
Szcsepanowtki, Stefan Bogroszewski i Ju 
Romer. Cały panegiryk w obłamkaeh dne- 
worytowy^. 

Ja^iell. — OflâoL — Warsz. Uniw. 

— Ob. Alembek Fryderyk (quàc- 
stio 1634) — BoTboviensik Casiinirns 
(Palaestra logica 1634) — Brzeski Joan 
Cbrisost. (Jsagoge 1629) — ffilarins 
Christophorus (1635) — Niszcsycki 
Krzysztof Karol — Strzała Ch. (Asser- 
tioiies 1653) — RatûloVrfkî Joannes 
(1636) — Wadovius Mart. (Quâestio 
1634) — Wilkowski (Mundus perrpa- 
teticùs 1636 — Wolski Jan Fr. (Cur- 
sus philos. 1735). 

Pimyj. Indu. Leasno ISŚS. R. .XV. 4i-6. 
090 ^. ^Zaq^afya^. Vil^ Episcprem. 
118—120,,— ąykaczeW. Relacye, fl. 2A9 
—40. — RadziWitt Piwiiiętii.I. :^â5. M, 
— Enoykl. Orgelb. Vm. 83'4-6. 
(Firlej Jacobhs) syn Jędrzeja Kaat 
kamińskie^o (1714 f 1*730). Dux Vi- 
ctoriamm Celsisibimûs Iłustrissunns ac 
Excellentissimüs Dominus D. Kicolaus 
Firley Castellan^is Caminiebsfs Sapr«- 
mus Exércituum Regni Poloniae Impe- 
rator de Crucłgeris trit(mphalis publico 
.spectatoris applatisu : a Perillustri Scho 
lae Grammatićes Juvëntnte triurapha- 
lium ejus aićtionum. réprefteûtantium 
propbsitio et honori musûi&s|mi et Ex- 
cellentissimi Domiüi D. Jacbbi Firley 
Capitanei mucärövienlso Castellanidae 
Caminiénsis limo Domii)o, suae De- 
coris Magnaeque spei Adolescentis eon- 
secratus Anno quo Dominus exerci- 
tüUm inféfnâs pötesfates debella vit 1727 
die .... Junii in Collegio Sandomiriensi. 

fol.k.4. . 

Arkusz dedykacyi dotyczy genealogii Fl^l^ 
JcSw. Y^ egzemplarzu obcięte miejsce dni- 
,Jłu. Jestto ar^mentdyalogu.— Diiacźewski 
II. .47. nadmieiua o kazaniu na jego po- 
grzebie, jako ostatniego z, rodu. 

, Wai-sz« Uniw. 

Firlej Joannes »yu Piotra tVojew. 
Krakow. Marszał. W. Kor. (t 27 Sierp. 
1574 r.). 

„Oratio ÀlterpMana in yita Joa. Pîrlej Marsch. 
M.Pol/ tak pisze DuiSężewski O. 36. 

— ob. Trźecieski And. (Epigr. lib. 
L J56Ó), .. . . 

FIRLCJ Jan de Danibrowicza. Ora- 
tio de ötudio'bidt'örtco. Heîdelbefg 160i. ^^ŁBjf. FiRŁfi^. AM Porów. Pfrlej J^drêéj. .. . 

Dsików. — OssoL 

— De snmmi raagistratos monar- 
chici jure disputatio, quam auspicio Dei 
Optimi Maximi: coDsensu amplissimae 
Philosophorum Facnltatis Joanaes Fir- 
lej de Dambrowioza sub praesidio Cła- 
rÎBs. viri p. Jacobi Ziyingeri Medici ac 
Philosoph! in inclyta Basiliensium Acą- 
demm ,pabłice examinandam proponit 
Mens. Mär. Horis ac loco consuetis. 
Basileae, Typią Conradi Waldkirchii 
Ai^no 1606. w 4ce, sign. A.— F,., 

Dędyk. Joanni Firlej o Thesaorario Regni 
Polon, Czapski. 

'- — Voîledicitîo fed Heidelbergami In 
solenni Academiae panegyH Veéitath. 
Mens. sextît. die iVI. Anno 1604-. 
Basileae, typis Conraäi Waldkifchii. 
w 4ce, str. 22. nlb. 

'Chreptow. — Dsikow. 
/(FIrtöj Jkn I Andrź«0. Academiae 
^éidelbérgensis Vota quibus Jo. et Andr. 
Firleios post triennium ibidem exactum 
Basiléam tendentes prosequitur. Heidel- 
bergae 1604. w 4ce. Osików. 

— ob. Arthus GothSrd (Mërcurii 
1 603) — Fayns Ant (de vita Bezae 1 606) 

— Neugebaur Sal. (Tractatua 1605. Hi- 
storia fernin 1618). 

FIRLEJ Jan, syn Jana, kasztelan 
Wojnicki, Podskarbi W. K. (t 16141). 
Spistola illustrisaimi Fiflej Castelallani 
Woynićensis ac Thesaurarii Regni ad 
filium Andrearn. 

Ostrowski Sasds epiftol. lat. 1747. f. II. 20 
—26. — Niegiecki Ed. U. T. IV. s. 39. — 
Kiemcewîcs Zbiór Pamiętn. IV. 115—134. 

Firlej Jan ob. Biskupski Jakób X. 
(1610) — Draibitius Latir. (Carmen 
1589) — Grodziecki A. (O tytułach 
1637) — Januszewski Jan (1607) — 
Instructio thelonei (1698) — Klonowicz 
Fabian Sébast. (Pamiętnik) — Kocha- 
nowski Jan (1590) — Lipsius Jusłus 
(1595) — Lbaechius A (Clarus 1609) — 
Opisanie (1573) — Pandłowski K. (Ka- 
zanie 1645) — Rytgier Kasper (1600) 

— Szczerbiöz P. (Politica 1595) — Trze- 
ćieski Andrzej (Epigrammatum 1565) 

— Wereszczaka Prokop (Herkules 1732) 

(Firtej Jan). Kazanie 'na pogrzebie 
Jana Firleja l3z.ier2;awcy Smidyńskiego Î jego 'żony ZWfii. (R. I«7i2). ^ 4óe, 
ëttan ûlb. 23. 

Brak karty tjtdiowvj, druk grecki. 

Krasińs. 

(FIrlei Jan Prokop), Wesołe i szczę- 
śliwe godło o Janie Prokopie Firleiu 
pierworodnym nowonarodzonym synu 
JM. Pana Stanisława z Dąbrowice y 
JM. Paniey Doroty z Obór Małżonków 
Wielmożnego a wielce Mosciwego Pań- 
stwa. Do JMci Rodzicielka ukochanego 
a wielkiej nadzieji synaozka przy po- 
żądanym narodzeniu podane od życzli- 
wych affektów dobroczynnie przyjaźnią 
JMci obowiązanych, w Lublinie r. 1644. 
w 4oe, k. 1. Ossol. 

— Voluptas :primi veris ^oamies 
Procopius Firley Illustriąm et Magnif. 
Parentum Stanislai de Dąbrowica et 
Dorotheae de Obory Filiolus. In cunis 
vere novo floridis, gratiarum plausu 
Palladis Belloniâeqù,e cantu, et'novo cmi- 
ne Salutatas. Applaudente benevolén- 
tia corain Qui officii perct^pti memores, 
Nóń ihfimemores debîti Qënîali laétîtiàe 
accinunt. Lublihiae In Officina Tyj^^ 
graphł: Aönö a'pàrtu Virginia 1644. 

W 4ce, kart 13. Czartor. — Össol, 

Firlej Micotaus, syn Piotra Wojew. 
Lubels. (t 5 Września 1588) ob. ÏH- 
parius Georg. (1587). 

Mówi o nim Dańczewski II. 38 : B^I to li- 
terat wielki i krasomówca. 

(FlHej Mikołaj). Katfifalk ryöerski 
Wielmożnemu JMci Panu ifikółaiowi 
z Dambrowice Firleiowi Starościcowi 
Trembowelskiemu Rotmistrzowi J. C. K. 
M. (1649). w 4ce, str. 88. 

(Dalej:) Pamiątka wieözney sławy 
Jaśilie Wielmożnego JM. P. Andrzeia 
Firleia Woiewody Sendomirskiego, 
Woysk Koronnych Hetmana, w 4ce, 
od str. 89—152. 

Brakuje tytułu. Opisując żywoty Mikofaja 
i Andrzeja Firlejów, tudzież historyą ich 
domu, dotyka autor zdarzeń kfajowyCb, 
wspomina bitwy, ludsi znamienitych etc. 
Opiewa także klęskę pod Pilawcami. Rzecz 
wierszm ufożona. 

Niesiec. U. 162. — Juszyńaki U. 427. 
Branic. — ObsoI. — Warsa. Uniw. 

Firlej Mikołaj ob. Aristoteles (1618) 
— Beckmann us M. (Carmen 1388) — 280 PIRLBJ. PIRBAIANUS. Ciekliński Piotr (1697) — Disputotio 
(1617) — Godzimirski Gabryel (Visio 
1616) — Górski Jakób (Censura orien- 
talis 1586. Animad verdie 1686) — 
Heidenstein Reinold (1599) — Janu- 
szowski Jan (Statuta 1624) — Klono- 
wicz Fabian Sebast. (1600) — Kocha- 
nowski Jan (1580) — Murinius Marcin 
(1585) — Plautus (1697) — Podwo- 
rzecki Jan (Wróżki 1589) — Rada- 
wiecki Andrzej X. (Kazanie 1632) — 
Raphaël de Leszno (Quaestiones 1598) 

— Sigoniusz Karol (1566) — Strumień- 
ski Olbracht (O sprawie stawów 1573) 

— Szczerbicz Paweł (Jus municipale 
1581) — Szymonowicz Szymon (Ad Ni- 
colaum Firleum 1599) — Warsze wieki 
Krzysztof (De optimo statu 1598) — 
Zbylitowski Andrzej (Lamenty 1793) 

— Wigandus Joh. (1585). 

Firlej Mikołaj Kazimierz ob. Wysz- 
kowski St. (Carminura 1642). 

Firiej Piotr ob. Aristoteles (Etyka 
1618) — Florus Jnliusz L. (Falissowski 
K. 1646) — Mokrski Hiacynt (Męstwo 
pamięci 1650) — Romer Kazimierz 
(Oratio funebr. 1619) — Sleszkowski 
Sebast. (Praxis 1615) — Szymonowicz 
Szymon (Alveum nuptiale 1599). 

Firlej Stanisław ob. Firlej Jan Pr. 
(1644) — Zieleniewicz Jan (^Memora- 
bUis 1668. Mikrofisis 1646). 

Firlej Stanisław i Andrzej ob. Mokr- 
ski Jacek (Męstwo pamięci 1650). 

Firlej Sbigneus ob. Croialanza Jo- 
annes (Currus 1636) — Verduccioli Fe- 
lix (Religiosa nobilitas 1640) — Żabicki 
Mikołaj (Querceritum 1637). 

Firlejowna Barbara ob. Grady B. 
(Wysocki Sz. Palma 1607). 

Firlejowna Dorota z Dąbrowic ob. 

Hieronym od S. Hyacinta (Mądra Tłie- 
knita 1645) — Modest (Objaśnienie 
reguły 1639) — Sapieźyna Dorota 
z Firlejów (Epitaphium) — Tauler Jan 
(Potkanie albo wychodzenie 1647). 

Firlejowna Marya. Luceorien. NuUi 
tatis matrimonii, Stantibus... etc. dubium 
de obitu Elis. Matris Mariae Firlejowna 
f. contra Carolum Sapieha 1726. Firlejowna Maryanna ob. Hieronym 
od S. Hyacinta (164Ô). 

(Firlejowna Werena). Kamena wiel- 
kim Korony polskiey y Wielkiego X'ę- 
stwà Litewskiego imionom Jaśnie Wiel- 
możney Jey Mości Pannie P. Werenie 
Firlejownie kasztelance kamieńskiey, 
y Jaśnie Wielmożnemu Jegomości Panu 
Jozefowi de Campo Scipionowi, Staro- 
ście Lidzkiemu, przy weselnym Hyme- 
neuszà Akóie applauduiąea , w obligo- 
wanym fundàtorskiemu Imieniu kolle- 
gium Szczuczyńskim Scholamm Piarum 
Roku Pańskiego 1728. w Wilnie w dru- 
kami akàdemickiey Soc: Jesu, folio, 
U kart nlb. 

Na odwr tyt. herby oblubieńców a pod niemi 
Bzeńciowionz. Przypisało koUegiam prozą 
państwo rotodjm. Wierszem składa swe 
tyczenia nowożeńcom. — Poema ułożone 
w Bzeéciowierszach, a po kaidym sze^io- 
wierszu dwuwiersz, wywodzący a nich sen- 
tencye, czasem w formie praysłowiowej. 
Opiewane tu s% czyny Firlejów : Jędrzeja, 
Jana, Henryka, Piotra, Mikołaja. 
Ja^ell. — Ossol. — Wans. Uniw. 

Firlejowna Weronika ob. Alexander 
(1728) — Scipio (Campi triumphales 
Scypionianae gloriae 1728) — Szczucki 
Bruno (Poema carminé patrio 1728). 

Firlejowna Zofia ob. Bodzecki Woje 
(1604) — Brzechffa Stan. (1634) - 
LieBzczyński Venceslaus (1594). 

Firlejowa Zofia ob. Firlej Jan (1672) 
— Pandłowski Krzyszt. (Kazanie 1645;. 

Firlejów (z) ob. Erassowska, O- 
Btrorog, Piaseczyńska, Scipio. 

FiriewICZ Jan ob. Urzędowa (z) Mar- 
cin (Herbarz polski 1595). 

Firmamentum ob. Hevelias (Sobiesc. 
1695) — Lubomirski Teod. (honoris 
1732) — Sebastianus a M. Dei (sym- 
bolicum 1652). 

FIRMANUS Annibal Adam Soc. J. 
(1532 t 26 Marca 1595). Panegyris, 
in funere Francisci Belfortii ducia Vin- 
docinensis Romae in Capitolio a R. P. 
Annibale Âdamo Firmano Soc. J. dicta. 
Vilnae reimpressa typis S. R. M. aea- 
demicis S. J. Anno D. 1744, w 4ce, 
46 str. 

FIRMIANUS Petrus (Lisieux Zacha- 
rias, Łezoyiensis) Kapucyn (1582 f 3 PlRMlANUâ. PlàCHBR. 2dl listop. 1661). Opuscula quibnB conti* 
nentar : Gyges Gallus, Somnia Sapien- 
tis et Saeculi Genius. Accessere Indices 
rerum copiosissimi. Editio Correctissi- 
ma. luxta Exemplar Parisinum. Im- 
pressum Gedani Anno 1686. w 8ce, 
k. nlb. 5. Btr. 526. k. nlb. 9. Saeculi 
Genius k. nlb. 2, str. 221, kart nlb. 3. 

Dedykacja Benato de Longaeil Domino de 
Maisons. 

Jab/onow. Mnsaenm Ö8. 

Csartor. — Drohob. — JagielL — Ossol. — 
Warez. Uniw. — Wileńs. 

Firmianus Lactantius ob. Villichius 
lodocus (Observationes 1642). 

FIRRAO. Congr. Signaturae luatitiae 
RPÜ. Firrao Cracovien. Parochialis pro 
Rev. R. Antonio Rybkoveski contra 
Rev, D. Hilarium Wierciszewski. Res- 
ponsio... 26.. Romae 1760. Typis Ber- 
nabo. fol. mn. str. 4. Warsz. Uniw. 

— Congreg. Signaturae lustitiae 
R. P. D. Firrao Cracovien. Parochialis 
pro Rev. D. Antonio Hilario Wierci- 
szewski. Facti... 23... Romae, 1760. 
Typis Berna bo. fol. mn. str. 12. 

Probossez parafii Gołaszewskiej, ks. Wierci- 
szewski, zabil poddanego Błażeja Chlebka. 
Za to został od słoźbj Boiej odsądzony i be • 
neficyów pozbawiony. Ks. Rybko waki sta- 
rający się o to probostwo, pozywa owego 
przestępcę księdza, gdy ten przez starania 
i zabiegi w Kzymie nsiłaje benefioium 
satrzymaé i do ołtarza wrócić. 

Warsz. Uniw. 

— Congr. Signaturae lustitiae RPD. 
Firrao Vilnen. Canonicatus pro lUmo 
D. Antonio Zawadzki contra Illînum 
1>. Ignatium Oskierko... A... Facti... 
proponam die levis 28 Aug. 1760. 
I. Firrao... 22... Romae 1760. Typis 
Bemabo. fol. mn. str. 8. 

Jestto proces o kanonią wileńską po Ru- 
dawskim, którą król dał najprzód Zawadź- 
kiemn, a potem młodziutkiemu Oskierce. 
Warsz Uniw. 

— Congr. Signaturae lustitiae R. 
P. D. Firrao Vilnen. Canonicatus pro 
Illmo D. Antonio Zawadzki contra 
lUmum P. Ignatium Oskierko... A... 
Responsio... 26... Romae 1760. Typis 
Bemabo. fol. mn. str. 8. 

Warsz. Uniw. 

FISCHER. Vorhof zur Thüre der lateinischen Sprache für polnische Schu- 
len. 1767. 

Katal. Lissnera. 

Fischer Andr. ob. Klepperbein Jo- 
ach. QottUeb (1717, 1721). 

FISCHER C. C. Cataiogus Bibliot. 
b. Sen. Thorun. Toruń, 1776. w 8ce. 

FISCHER Christian Carl. Ein Kind 
Gottes im Ofen des Elendes bey der 
Beerdigung Reginae Jantzen gebohrnen 
Kerschbergk... Thorn bey Job. Christ. 
Jungmann, folio, sign. L. Czartor. 

— Der gnadige Rath Gottes bey 
dem Tode des Gerechten bey Leichen- 
bestätigung des St. And. Zemecke... 
1756. Thorn bey Joh. Chr. Jungmann, 
fol. sign. Dj. Czartor. 

FISCHER Christian Gabryel, Profes. 
(t w Królewcu 15 Grud. 1751), Cogi- 
tationes de lapide in praedio D. Ludo- 
vici de Rauter reperto, cum literis L. 
V. R. Dissertatio. 1716. 

— Disputatio pro loco... Pars I. lapi- 
dum in Agro Prussico sine praeiudicio 
contemplandorum. 1713. 

Qelehrt. Pr. I 282. 

— Erste Grundlegung zu einer aus- 
fOhrlicheo Historia des unterirdischen 
Preussens. Königsberg. 1714. w 4ce. 

— Anderer Versuch fur Historie 
des unterirdischen Preussens. Königs- 
berg. 1715. w 4ce. 

FISCHER J. B. Versuch einer Na- 
turgeschichte von Livland. Königsberg. 
1791. w 8ce. (Z rycinami). 

— Beyträge und Berichtigungen zu 
Hrw. F. K. Gadebuach Livländischer 
Bibliothek, nebst andern kurzem Auf- 
sätzen etc.... Der Nordischen Miscella- 
neen viertes Stück von August Wilhelm 
Hupel. Riga verlegts Johann Friedrich 
Hartknoch. 1782. w 8ce, str. 300. 

Przydatki Fischera od 1 do 224 str. 

Akad. 

Fischer Jakób ob. Possevinus An- 
tonius (1583). 

Fischer Jac. Joh. ob. Kowalewski 
Celestyn (1740). 

FISCHER Johann I. Christliche vnd 
andechtige Gebet vnd Psalmen, aus H. 
Schrifft, vnd sonderlich aus den Ge- 
beten vnnd Psalmen Dauids vnd au- ^SCHtlt Pl9CKBft. derer Propł^eteB vnd Heiligen Goûtes 
zusammen gezogen, Durch H. Johan 
Fischern weiland Bischoffen zu Bhoce- 
ster in Engeland. Itzt zu Vermehrung 
der Gottseligkeit vnd Christlicher an- 
dacht, aus dem Latein ins deutsche 
verseczet, vod mit etlichen andechtigen 
gebetlein vermeliret, Qedrupkt zu Dan- 
t^igk, bey lacpbo Rhodo. 1597. (Na 
j^pńcu:) In yęrlegui^g Bal^hąsąris Aur 
dreąe. Cuip gratia et Priuilegio S. B. 
M. w 8ce, kart 1D8. 

WierzbowB. I^ 1839, Czaps. 

Fischer Jqbann II, Fręądefi und 
WąnscŁ-Gedieiit auflT.... Michael Fi- 
scj^erp.... l^ochz, Ehrentag.... 1660 von 
Jol^aqn Fischern. Thorn, Miclf. Karnall. 
(1660). w 4ce, str. 8. 

(Fischer Job.) Letzte Ehrei^ i^nd 
Freiąndschafff-Pflicht Welche dem... Jo- 
hana Fischern . . . ablegei^ woUpn . . . 
Freunde. Thom, Mich. Kamill. iß66 
w 4ce, str. 8. 

— Schuldiges Ehren Danck Mahl 
dem... Johann Fisc^erp... da derseloe... 
diese Welt gesegnet... Thom, Mich. 
Karnall. 1666. w 4ce, str. 8. 

FISCHER Jobann Chri^tpph. Seelig- 
ste Beis^, Welche In der Frembde die- 
ser Wßlt, Der... Johann Friedrich von 
Schweinitz... Anno 170^ den 14. Juni 
Seeligst vollendete... Gedächtntls^ - Pre- 
digt... Schlich tipgsbeim, druckte Johann 
Christoph Wild. (1701). fol. str. 26. 

Wrociawg. 

— Paulinische Sterbe-Lust, Welche 
sich seeligst ereignete Bey dem... Hanss 
Frifidrjlch von Śchweinitz... Als der§el- 
bige Anno 1704... den 18. Deceruber... 
der... Grufft anvertrauet wurJp... Ab- 
da^iCf^upgs-Bede... In der Frey-Herrl. 
Stadt Scjblicbtipgsheim, druckts Johann 
Christoph Wild. (1704). fol. str. 20. 

WrocławB. 

FISCHER Jan Fer4yqąnd. Diarium 
Oder Weitläuffig vnd gründliche Be- 
schreibung von der Kays. Hauptr und 
Residentz-Stadt Wienn In Üater-Oe- 
sterreich im Viertel unferm Wienner 
Tyald liegend; welche vom 14. Julij 
bisB 12. Septemb. Anno 1(583. 61 Tag 
Yon dßP ÏUrçkischen IJaysę^cs Sjütan Macbon^et Koega-Volck anfänglich ia 
die 200.000 Manu beatęhencl so ihr 
Logament rings umb die Stadt mit 22 
Lagern gepiiicht ist belagert wordea 
nebst einer ausftlhrliohen Spécification 
aller hierbey gebliqbenei: Qpclf- und 
Nieder-Officieren. Regenspurg Druckts 
Aug, Hano^witz. (1683). w 4ce, 10 
kart nlb. 

(Na koDOu :) Beschrieben durch einen in der 
Wiennerischen BeUgemng anter dem 
Oräfl. Schilfenberg. Kegim. gewessen Vo- 
lunttre, den Gk>tt auch vor UnglUek be- 
hüttet hat. Der sich nepnt Johann Fer 
dinand Fischer. 

Monachijs. Miejs. Bibl. Haidingera w Wie- 
dnia. 

FISCHER Laurenz. Christliohe Denck- 
\xt\a Danpl^sagungs Trii^pipff uud An- 
bindungs Predigt... An XV. Sontag 
nacb Trinitati», war dęf hochfeiflicl^e 
Fest, und Engel-Tag, auch der Ifocter- 
freulicl^e Crönungs-Tag, bęy wunder- 
guter und sojen^er Crönung deß... Mi- 
chael i^orybutb Hertzogen in Wiesno- 
wice... Zum '^önige in Pohlen... Der 
Neuteichischen Christlöblichen ^irchen 
Q^n^eine vorgestellet, und auff Begehren 
£. Erb. Hn. Ratbs dpr königL Sudt 
Neuteich hervorgegeben von Laurents 
Fischern, Evangelischen Prediger in 
Neuteich... Danizig, Gedruckt durch 
David Friedrich Rheten, llî&Q. w 4ce. 

— ob. Paulitz Chr. (In nuptiarum 
1648). 

FISCHER X. Michał Stanisław, pro- 
boszcz Tyneński. Kondolencya, to jest 
kazanie po śmierci Józefa Humnickiego 
miecznika koronnego 10 stycznia 1754 
miane. Lwów, w druk. Jana Filipowi- 
cza, fol. Oaaol. 

FISCHER X. Paweł Sch. Piar. (ur. 
24 maja 1735 t 1779 w Warszawie). 
Geografia, czvli c^t^rpc^ części świata 
opisanie, w Którym się wyraża rząd 
y własności każdego państwa, z oby- 
cząiami obywątęlów ięgo, znacsnieysze 
ipieysca, z ppłoieniem ich wzglądem 
innych mjeyßc, osobliwie rzeki z źró- 
dłami swepii i uióciami. Słowem: to 
wszystko, co tylko bydi może god|iego 
uwagi. Z przydatkiem krótkiey nauki 
o Sferze, z fr^ącu^lsjiego na polfjk^ ięzyk I^lScttEk. PLk. przetłomaozone roku 1759. W War- 
szawie w drukarni I. E. Méi y Rzpltey 
XX. Scholarum Piarö. (1769). w 8ce, 
kart 8 nlb., Btr. 150 i k. 1. 

Na odwrotnej stronie tjtahi wraz z drzewo- 
rytem herbu wiersz na herbowny klejnot 
T. Z. S. M. — Na dedykacji do Ty- 
moteusza Zbrożka Stolnika Mielu^ckiego 
podpisał się ilómacz X. Pawet Fischer 
SchoL Pijar. Przypomina ta zasługi Zbroi- 
k6w od czasów Władysława IV. — Są tej 
edyeyi odmienne egzemplarze, w których 
przedrukowano dedykacyą, przestrogę i 
naukę o sferze. — O Polszczę jest od 
str. 88—50. Jagiell. 

— Tenże tytuł:... osobliwsze rzeki 
z źródłami Bwemi y usoiami. Z przy- 
datkiem krotkiey nauki o Sferze, z fran- 
cazkiego na polski język przez X. Pa- 
wła Fischera Scholarum Piarum dla 
młodzi szkolney przetłomaczone. W War- 
szawie w drukarni I. E. Mci y Rzpltey 
roku 1761. w 8ce, kart 4 nlb.,8tr. 152 
i k. 1. 

Tu dedykacyi niema. Polska idzie od str. 
33^00. O ziemiach polarnych jest na 
str. 145. O językach str. 14ß do 1Ô2. 

W Bibl. Ossol. jest egzemplarz z datą po- 
wyższą a z tytuZem podobnym do edyeyi 
1759 r. 

JagtelL -^ Ossol. — WUeńs. 

— Tenże tytuł:... W Warszawie 
1769. Znayduie się u Michała Grela 
kommissarza Nadwornego y Bibliopoli 
I. K. Mci. w 8ce, k. 8, str. 160 i k. 1. 

Jestto edycya 1759 z odmienioną kartą ty- 
tułową i datą. Więc tu na końcu niema 
dodatku o językach. 

Jagiell. — E^ows. — Ossol. 

FISCHER Reinhold. Quod Felix, 
Fortunatumque Sit I Sigismundi, Régis 
Poloniarum, Auspicatissimo Illo Ac Fe- 
licissimo Nomine Primi, Augustam, 
Omniumque Commemoratione Tempo- 
rum Dignissimam Memoriam, Oratione, 
A. a eloIocLXIV. D. IXX lun. H. X. 
Matut. In Auditorio Athenaei Maximo^ 
iav 6 xupioç deXiQ<rg. Recitanda, Cele- 
brare Constituit Reinholdus Fiscberus 
Qedanensis, Ad Quem Bénévole Lu- 
benterque Audiendum Honestissimorum 
Studiorum Patronos, Maecenates, Fau- 
tores, Cultu, Observantia, Studio, quo 
par est invitât; juventutem vero, studiis 
honestissimis deditam peramanter con- 
Tocat Job. Petr. Titius eloq. et poet. Prof. Dantisci typis Davidis Friderici 
Rbetii (1664). w 4ce, k. 4. 

Wroctaws. 
(FISCUS). In judiciis causarum fisci 
palatinatus cracoviensis. Actum Crac. 
feria quinta post festum S. Lucae Evan- 
gelistae proxiroa 1711. fol. 
Dotyczy podatku groszowego. 

Uniw. Iwows. 

Fiscae res ob. Groth Florian (1616) 

Fisiologia ob. Czenpiński J. (1789). 

Fitau ob. La Fitau. 

Fixtum ob. Kontenta. 

FIZENTZINUS Mozes Isaak. Derasch 
Moche. Concio Mosis; sive expositio 
variarum historiarum seu traditionum 
historicarum quae in utroque Talmudo 
recurrunt autore R. Mose F. R. Izaac 
Fizentzino seu ex Pisentz. Cracoviae, 
Isaac B. Aaron Prostitz. 1589. fol. 
(Po hebrajsku). 
Jocher 5062. 

Fizyka przedziwna osobliwsze na- 
tury cuda przed ciekawe oko rozumu 
ludzkiego wystawiająca. B. m. i r. w 4ce. 

— ob. Abhandlungen (1768) —Obro- 
ścikowski X. Samuel (1764) — Erx- 
leben Jan Polikarp (1788) — Hube J. 
M. (dla szkól 1792) — Kłossowski Wal. 
(Nauki 1792) — Lichtenberg Q. (1788) 
— Lisikiewicz Józ. (1779) — Magni 
Valériane (de vacuo) — Osiński Jó- 
zef Hermann (1777) — Propositiones 
ex univ. philosophia (1774) — Twardy 
X. P. (Różne uwagi 1769) — Tylków- 
ski Wojciech (Uczone rozmowy 1693). 

Fizyologia albo krótko zebrane lek- 
cye elementarne o naturze i własnościach 
duszy. Warszawa 1786. 

Obacz: Phisiologia. 

FLA. Math. Beweisung, das Oslan- 
der helt und leret, das die Gottheit 
eben also in den rechtgleubigen wone, 
wie in der Menschheit Christi selbst. 
Und das weiter daraus folge, das die 
Christen eben also wäre Qötter sein» 
und angebetet müssen werden, als der 
mensch Jhesus selbst. Durch Math. Fl. 
Illyricus. (Na końcu textu:) Gedruckt zu 
Magdeburg bey Christian Rödinger. 
Prima Jauuarii Auuo loö3. w 4ce, k. 4. 

Wroctsws. 

80 2U PLACHSBIKDCR. PLASZYNSRl. — Kurtze und klare erzelung der 
argument Osiandri mit ihrer Verlegung, 
und unserer beweisung wider ihn, von 
der gerechtigkeit des glaubens. Durch 
Math. Fla. Illyr. (Na końcu:) Gedruckt 
zu Magdeburg, bey Christian Rödinger 
Anno M.D.LIL 1. Septemb. w 4ce, 
ark. Fiij. Wrocïaws. 

— Verlegung des Bekentnis Osian- 
dri von der Rechtfertigung der armen 
Sünder durch die wesentliche Gerech- 
tigkeit des Hohen Majestet Gottes al- 
lein. Durch Matth. Fla. Illyr. Mit un- 
terschreibung Nicolai Galli, darin der 
Grund der irthums Osiandri sampt sei- 
ner Verlegung auflfs kürtzest verfasst 
ist (Na końcu:) Gedruckt zu Magde- 
burgk bey Christian Rödinger. 1552. 
w 4ce, ark. aij — biiij i A — qij. 

WrocsZaw. 

Flachsbinder J. ob. Dantiscus J. 

Flaczkiewicz Franciszek ob. Mura- 
towicz (Replika 1790). 

Flagellum Livoris ob. Szymonowicz 
Szymon (1588). 

Fiamlnia inversae Romae amoris sci- 
licet divini triumphantium inter flam- 
mas Christi Atbletarum Pauli Ignatii 
et Xaverii Magnis olim patefacta trium 
phis, Céleri eorundem calcaneo supe- 
rata. Nunc vero inter tristes, extincti, 
in Ara Crucis, Ignis consumentis ferias; 
in Littavo Latio Moesto spectatori Ad 
scenicos ignes, lugubri stylo indigitata. 
Ab lUustrissima, Ferillustri, Praenobili 
ac Magnifies Academico-Oratoria Pa- 
laestra Vilnensi Soc. Jesu, Anno ve- 
n lentis Dei ignem mittere in Terram 
1728. 13 tis Kalend: April: fol. 2 k. nlb. 

Obejmuje program djalogo z chórami, po- 
dzielony na trzy akta. Jagiell. 

Flaminius Nobilis ob. Nobilis. 

Flammula ob. Behr Krz. (1676). 

FLANDER S. B. Rede bey der 6e- 
dächtnissfeyer des Freyherrn F. A. Zoro. 
Danzig 17H9. w 4ce. 

Flandrya ob. Manifest (1790). 

FLASCHIUS SebastyanS.J. Professio 
Catholica M. Sebastiani Fias. Mansfel- 
densis non vulgaris eruditionis et autho- 
r'tatis viri. Ubi Lutheranam Haeresin, 
iu (].'.a et natus et a pueris institutus fuerat, liberę abiurat, simulque abiura* 
tionis suae causas viginti duas adducens, 
iucatam illius sectae naturam et dolo^, 
quibus miseros deludit mortales brevi- 
ter et accurate depingit. Brixinae Do- 
natus Fetius excudebat MDLXXXIII, 
Iterum récusa Posnaniae. In ofBcina 
Joannis Volrabi MDLXXXIII (15H3). 
w 4ce, k. nlb. 7. 

Warsz. Uniw. 
— Philosophia Lvtheranorvm et 
omnivm hvivs temporis haereticorvm, 
ab impietate illivs diabolica et versipelli 
promenantium, ad gloriam Dei et £c- 
clesiae ipsius defensam olim édita, nunc 
necessario repetita. Contra kaereaiarchae 
et haereticos, atque sectatores vtroruro- 
que, catholicos simplices in damnatio- 
nem aeternam scélérate abducentes. Cra- 
coviae, in officina Andrée Petricouion. 
M.D.LXXXVIII. (1588). w 4ce, k. 4 
i ark. Fii (kart 26). 

Ten tjtul bIużj tylko czterem pieriTszym 
kartom, w których jest przedmowa Mar- 
cina z Pilzna Glickiego. Ta mówi, że 
otrzymawszy w darze dzieło Seb. PU- 
schiusa Mansfeldczyka, ponawia je dru- 
kiem, a to za zachętą AnnibaJa de Capiu 
Nuncyusza. Po przedmowie idą wiersze: 
Ad lectorem. In obstinatum haereticam. 
Poozem nowy tytuZ: 

Professio Catholica M. Sebastiani 
Flaschii Mansfeldensis , non wlgaris 
eruditionis et avthoritatis viri: vbi Lu- 
theranam haeresin in qua et natus et 
a pueris institutus fuerat, libère abiu- 
rat, siraulq; abiurationis suae causas 
adducens, fucatam illius sectae naturam, 
et dolos quibu!« mi serös deludit morta- 
les, breviter, et accurate depingit. 
Brixinae Donatus Fetius excudebat 
M.D.LXXVIII (1578). 

Jocher 2766 b. — Wierzbowa. I. N. 527. 
430. 

jAg^iell. — Ossol. — Warsa. Uxûw. 

FLASZYŃSKI Matthias Joannes. 

Victiraa Apolini Cracio. Ex Principali- 
bus coeli et terrae animantibus Lirata 
Ac ad semestria veriosis S-irmatiae Tri- 
podis Festa, Dura VIII VV.DD. Primas 
Laureae Candidati In Alma Universi- 
ta te Cracoviensi per Clarissimum et Ad- 
modum Reverendum Dominum M. Mar- 
tinum Orliński, Philosophiîie Doctoremj FLAVIUS. PLBMINQ. 236 Regiam, et Tylicianae Eloquentiae Pro- 
fessorem, Canonicum S. Ânnae. Artium 
et PhiloBophiae, Baccalaurei In Frequen- 
tisBima Magnorum Hospitnm Corona 
Rita Solenni pronuntiarentur, a Mathia 
Joanne Flaszjnski, Eiasdem Laureae 
Candidato. Symbolice in Sign am bene- 
Yolentissimi erga Concandidatos Affec- 
tas dicata Anno ab oblatione Incarna- 
tae victimae Dei Hominis 1695. Die 
26 Martij. Cracoviae. Typis Univer- 
sitatis. fol. k. 6. 

Dedyk lUustr. et Reverend. Doiuino D. 8ta- 
nislao à Słnpow Szembek... Episcopo. Tu 
opiewani Jan Stowakowio, Ant. ChrsąBzcze- 
wic, Hyac. Chrapczjński, Grzeg. Ant. Łasz- 
ezjński, Franc Zatorski, Alb. Tomaszew- 
ski, Jan LiaBkowBki Na końca : Sub re- 
gimine 8eb. Piskorski. 
Jablonow. Masaeum Ô8. — Janooki Polon, 
lit. 21. JagieU. — Ossol. 

Flavius Eutropius ob. Eutropius. 

Flavius Wegecyusz ob. Wegecyusz. 

Flavius Józef, Żydowin , syn Gorio- 
nowy ob. Józef (Historia 1695. Sława 
Jerozolimy 1725). 

Flechler Esprit (nr. 1632 t 1687) 
ob. Gratiani A. M, 

Flehen (Das herzliche) nnd Bitten 
des bekümmerten Gewissens über den 
betrübten Znstand in Sachsen nnd des- 
sen Oberhaupt den jetzigen König von 
Pohlen. Bez w. m. i r. w 4ce. 

Flehen (Wehmüthige) ob. Toruń. 

Flelss- Worte ob. Rollius T. (1705). 

FLEMING a Kaskis. Res in Fennia 
qaae diutarint et variarint per octen- 
nium. B. m. d. 1603. w 4ce, 

Dotjczj podobno także i Polski. 

Fleming hrabianka ob. Poisson. 
(Saisons^ 1719). 

Flemmlng ob. Beschreibung (1719) — 
Copie (1757) — Croissy (1715) —Exa- 
men (1700) — Heintz F. (Zazdrosny 
1711) — Libellus supplex (1716) — 
M. L. (Melange 1750) — Ranft Michał 
(1731) — Relacya. 

FLEMING (von) Adam Heino Hein- 
rich Crone der sächsischen Raute. Wit- 
tenbergae. 1734. fol. 

O Auguście III. 

(Flemingowie Adam I Izabella). Po- 

ioniae totius Magniqne Ducatus Litua- niae laetitia ex faustiss. nuptiis Celsis- 
sim. Principnm Adami et Isabełlae de 
Comitibus Fleraingiis Czartorysciorum 
coorta. Latia patriaque prosa a Collegio 
Varsoviensi Soc. Jesu celebrata a. 1761. 
w 4ce, 3V, ark. 

(Fleming August). Gość domowy 
ksiażęcey mitry potomek w gościnę pol- 
skiego świata y światła przybyły, po- 
żądana oyczystych expektaty w nadzieią 
ukoronowany JWżny Jmść Pan Jakub 
oyca, Karol dziada, August Flemming 
nayiaśniejszego szczęśliwie regnanta 
imionami nadany ze krwi Jaśnie Oświe- 
conéy Księżny Jmśei Matki Tekli z Ra- 
dziwiłłów Eanclerzanki W. X.L. Flerain- 
gowey do purpur uwity, od obligowa- 
nego Książęcemu imieniowi Collegium 
Warszawskiego Soc. Jesu piórem nay- 
niższey submissyi powitany. (1725?). fo- 
liO; 2 arkusze. 

Na odwT. str. tyt. herb Radziwiłłów a pod 
nim 4 wier. Sam wiersz bez żadnej warto- 
ści. — Jakub Fleming hjl marszafk. po- 
morskim. — Obacz: Kola Fr. D. (Jacobus 
Fulmen). Warsz. Uniw. 

— Wiersz na chrzest syna Augusta 
Fleminga. Bez osob. tyt. (1725). folio, 
k. 1. Warsz. Uniw. 

FLEMMING J. G. Evangelische Pre- 
digt über die Krönung Friedrich Au- 
gust III. Königs in Pohlen 1734. Dant- 
zig. w 4ce. 

FLEMMING Karol Jerzy Fryderyk 
(1705 t 19. Sierp. 1767). Copie Schrei- 
bens des Grafen von Flemming an den 
königl. polnischen and churfürstl. Sachs. 
Comitial-Gesandten zu Regenspurg den 
gehelmden Rath v. Ponickau; de d. 
Wien V. Monat Merz 1757. Wien, w 4ce. 

Kijows. 

(Fleming Jerzy Dettlof) Generał ar- 
tyll. lit.,od r. 1746. Podskarbi, wojewo- 
da Pomorski. Solemnis Pompa in primo 
aditu praefecturae castri brestensis ab 
illustriss... Georgio Detloff comité in 
Borklow, Włodana, Różanka etc. Flem- 
ming Magno M. D L. thesaurario... etc., 
magnis praecedentibus illustriss. familiae 
decoribus, bonorum tituiis, virtutum 
meritis deducta, votivo applausu a col- PL£MMINO. PLÊMMINO. legio brestensi Soc. Jesu adornata, anno 
Dom. 1752. Lnblini. folio. K^ows. 

— ob. Abratowicz Antoni (Fańska 
ofiara 1765) — Dubszewicz B. (Thèses 
17fi6) — Niemirów (1737) — Niesio- 
łowski Kaź. (Otia 1745) — Rotkiewicz 
S. (skarb 1786) — Urbanowski Paul. 
(Apellacya z Korony 1766) — Wiehert 
Franc. (Thèses mathematicae 1755). 

FLEMMIN6 Jakób Henryk, Generał 
Artyll. Koron, i wojsk litew. (1667 
t 30 kwiet. 1728). Bericht des Gene- 
ral Feld-Marschal Lieutenant Flem- 
mingB An Ihr. König!. Majest. in Foh- 
len Von der unglücklichen Bataille mit 
den Schweden. Gedr. im J. Chr.* 1702. 
w 4ce, k. 4 nlb. 

— Exercitia und Handgriffe mit 
der Flinte. Elbing, gedruckt bey Sa- 
muel Freussen (1714). w 4ce, str. 72. 

Ns końcu podpisany Flemming. Jagiell. 

— £xtractSchreiben des Feldmar 
schals, Grafen von Flemming, an S. M. 
den König von Fohlen. Berlin, d. 25. 
Jul. 1713. w 4ce. 

— Informâcya rzetelna y prawdziwa 
o komendzie Imci Fànà Fleminga ko- 
niuszego litewskiego, nad woyskiera 
authoramentu cudzoziemskiego depen- 
dujacey zupełnie od władzy hetmań- 
skiéy, B. w. m. i r. (1717). fol. kart 4. 

Bei oiobn. tyt. Obejmuje epis generałów. 
Nadanie Flemingowi komendy prsec Ad. 
Sieniawskiego. Dalej jest nsprawiedliwie- 
nie tego nadania jako opartego na wladsy 
hetmańskiej. Jagiell. — Ossol. 

— Litterae inter Com item Flem- 
ming et Frimatem. [Copia literarum 
Frimatis ad Comitem à Flemming, dat. 
Skiernieviciae 21 Mart. 1716. Copia re- 
sjponsi Comitis Flemming ad Frimatem, 
dat. Varsaviae 23 Martii 1716]. w 4ce, 
ark. 1. 

Odpowiedź daną była Stan. Szembekowi. 

Ossol. 

— Ordynacya iako się Nayiaśn. 
ELróIa J. M. Folskiego, Elektora Saskie- 
go woyska posiłkowe pod ten czas się 
w Folszcze znajdujące zachować się 
mają. (Na końcu:) m. Augusta r. 1715. 
(Podpis:) J. Hen. Graff Fleming. Bez 
w, m. d. i r. folio, kart nlb. 4. 

Krasińfl. — Beglement wie sich die königl. 
polnisch und Churf . Sachs, dermahlen in 
dem Königreich Fohlen sich befindende 
Auxiliar-Troupen zuverhalten haben. 
(Na końcu :) Gegeben Warschau den 16 
Aug. 1715. (Fodpis:) Jacob Heinrich 
Graff von Fleming ete. B. w. m. 
w 4ce, k. nlb. 4. Krasiń«. 

— Réponse à mons. Croissy amba- 
sadeur du Roi de EVance par le Roi 
de Suéde. A Varsovie. 1715. w 4ce. 

— Seiner Excellenz, des Herm, 
Feld-Marschalls Grafen vom Flemming 
Send-Schreiben an Se Königl. Pohln. 
Majestät. Berlin, den 25 Julii 1713. 
w 4ce, k. 4 nlb. Giartor. 

— [Uniwersał...] Koniuszy W. X. 
Litt, generał Feld Marszałek woysk au- 
xiliÂrnych saskich J. K. Mości... Dan 
w Janowcu d. . . . Września 1716 r. 
B. m. dr. (1716). folio, 1 str. plakat 

O ewAkaaoji wojsk auziliamych. JagielL 

(Flemming Jakób Henryk). Ausftihr- 
liche Beschireibung der solennen Ein- 
begleitung zur öffentl. Kayserl. Audienz, 
des General Feldmarschalis des heil 
Rom. Reichs Grafen v. Flemming, Be- 
vollmächtigten des Königs v. Fohlen 
und ChurfUrsten in Sachsen am Kay. 
Hofe zu Wien am 13 Aug. 1719. w 4ce. 

— Examen causarum quas Copia- 
rum Saxonicarum^ uti vocantur, Dax 
(1701) obacz Examen. 

— Fasces coronati in fasciis a co- 
ronato Sarmatiae numine grandibus nu- 
mine grandibus nominum titulis insi- 
gniti in Jacobe Garolo Augusto prirao- 

genito Jacobi Henrici Flemming 

panegyrico cultu honorati. Varsaviae. 
1726. folio, kart 19 nlb. Knuiińs. 

— Leben und Thaten des Königl. 
Polnischen und Churf. Sachs. General- 
Feldmarjchalls Grafen von Flemming, 
nebst Nachricht von dem Grafen von 
Vitzthum und Matzdorff. Naumburg 
1732. w 4ce. (z portretem). 

— Libellus supplex domino Feldt- 
Mareschalco, Gomiti a Flemming, ab 
exercitu regio oblatus. (Bez osobn, tyt) 
Ravae die 6 Januarii 1616 (właściwie 
1716). foi, k. 4. PLEMMINO. PLEURY. 287 Wfponmîana ta sententis domini Łedachow- 
tki: non minor est yirtiu. 

Jagiell. — Ossol. 

— Relacya prawdziwa qao motivo 
I. W. Ich Mcie Panowie Hetmani przez 
Ordynans awóy permiserant kommendy 
Imci Panu Flemingowi Koniuszemu 
W. X. Litewskiego y Feldmarszałkowi 
wojsk Saskich, nie tak iednak, żeby 
iej nazad odebrać nie mieli, ale salva 
per onmia autoritate władzy swoiey do 
dalszych swoich Ordynansów. (Bez osób. 
tyt.) Bez wyr. m. i daty. folio, ark. 2. 

OmoI. — Warsc. Uniw. 

— Obiaśnienie Relàcyi o Komen- 
dzie I. Mći Pànà Fleminga Koniu- 
szego W. X. Lit. nâd Woyskiera Au- 
thoramentu Cudzoziemskiego dépendu- 
iącey zupełnie od władzy hetmańskiey. 
B. w. m. i r. (1717). folio, ark. C. 

JagieU. 

— ob. Hannenberg Gottfryd (1723) 
— Kola Dymitr Franc. (Jacobus Ful- 
men 1725, Qosé 1725) — Meder Heinr. 
Burch. (Grundfeate 1718) — Ricaut 
(Rykot, Monarchia tur. 1727) — Sa- 
pieha J. Fr. (Epistoła 1747) — Trac- 
tatus foederis defensui (1719) — Schultz 
Jan Christian (Todes Tempel 1728) — 
Szem bek Stan. (Copia literarum 1716). 

(Fiemming Libraud). Ode pour le 
Festin de Noces de Monsieur Libraud 
de Fiemming, Avocat et procureur de 
la Régence et de la Chambre Episco- 
pale de Neisse avec Mademoiselle Eli- 
sabeth Raschke célébré a Brieg le 19 
d'Avril 1757 par P. F. J. G. B. w. m. 
w 4ce, kart 2 nlb. Jagîell. 

Flemingów (Z) Izabella ob. Czarto- 
ryska. 

Flemingów (Z) Izabella (Maryanna) 
ob. Gratulatio (1761). 

Jedna Isabella bjla córką Jakóba Henr. Fle- 
minga i jego trzeciej tony Elibiety de Phn- 
len. Inna Izabella byta córką Jana Jerzego 
z nutki Katara, de Segri«, a potem żoną 
Czartoryskiego. 

Flensburg ob. Bericht (1658) — Li- 
turae lit. (1658). 

(Flesch). Catholische Bekantnuß 
des... Sebastiani Fleschij von Mansfels, 
in welcher er 22 Ursachen^ warumb er 
die Lutherische Ketzerei darinen er geboren... yerlassen... von ihm erstlich 
Latainisch beschrieben. Und jetze von 
einem Liebhaber der Lath. warheit 
treulich verdeutschet... Gedruckt in... 
Posen durch Joannem Wolrab 1591. 
w 4ce, Str. 4fO. 

FLETCHER. Of the Russe common 
wealth, or maner of govemement by 
the Russe Emperor, with the manners, 
and fashions of the people of that coun- 
trey. London 1691. w 12ce, ark. L,. 
FLEURY Claude (1640 fi lip. 1723). 
Catéchisme historique, contenant en 
abrégé T histoire sainte et la doctrine 
Chrétienne. Gedani, Typis Johannis 
Zachariae Stollii. B. r. (1704?). w 8ce, 
str. 301 i regestru kart 4, rycin 17. 
Po polska i po francuzku. Maryanna od 
S. Miigdaleny Zakonnica B. od Ustawics. 
adoracji N. Sakr. przekladcsyni, dedy- 
kuje: Najj. królowej Nieba. Cs^śe wtóra 
od Btr. 167 nie ma rjctn. Na miedsiory- 
tach rytownik nie wyrażony. Jagiell. 

— To*: .. doctrine chrétienne... par 
Mr. Fleury... Traduit en Polonois... par 
Lordre de Religieuses Bénédictine de 
l'Adoration Perpétuel du Très Saint 
Sacrement de l'Autel En faueur des 
Demoiselles Pensionnaires quelles élè- 
vent dans leur Royal Monastère de Var- 
souie. Catechism Historiczny krotko 
w sobie zawieraiacy Pismo S. y naukę 
Chrzesciańską przez Xledza Fleury.... 
wyłożony na polski Język, za Roska- 
zaniem PP. Zakonnych Benedyktynek 
od Ustawiczney Adoraciey Naświętsze- 
go Sakramentu Na Ołtarzu. Dla PP. 
Świeckich które są dane na Naukę do 
klasztoru Warszawskiego Fundaciey 
Krolewskiey, kędy się wydaie pomie- 
niona ksiąszka. B. m. (Gdańsk) i roku. 
w8ce, str. 301 (texs francuski obok 
polskiego) i regestr na końcu. 

Na str. 8 dsiela aą wyrasy: Gedani, Typis 
Johannis Zachariae Stollii. Na str. 2 jest 
pozwolenie Cenzury dat. w Warszawie 
r. 1704 d. 26 maja. 

W tern dziele s% do str. 162 miedzioryty 
przez Samuela Donneta rohione, o ezem 
przekonywa zamieszczony na niektórych 
napis: Samuel Donnet seulp. Dantzig. 
Ossol. — Wileus. — Zielińs. 

— Toż:... Bez wyr. miejsca 1746. 
T. I— II. w 8ce. 2S8 FLBURY. PLEURY. Janoc. Polon. lit. Btr. 29. 

— Toż:... doctrine Chrétienne par 
Mr. Fleury Prêtre, Abbé dn Loe Dieu. 
A Varsovie dans T imprimerie de S. 
Majesté et de la République ches les 
PP. des Ecoles Pieuses. Katechizm histo- 
ryczny. Krótko w sobie zawierający 
Pismo Święte y naukę ehrześciańska. 
Przez X. Fleury Opata du Loc-Dieu. 
W Warszawie, w drukarni J. K. Mci 
i Rzeczypospolitey 'u XX. Scholarum 
Piarum. 1767. w 8ce, str. 289 i k. 2. 

Jestto odmiennj przekład od popraedniego. 

Czę6d wtóra idzie od str. 1Ö4. 
Jocher 24.36. Jagiell. 

— Tenże tytuł:... W Warszawie 
w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospo- 
litey u XX. Scholarum Piarum. 1789. 
w 8ce, str. 281 i regestru VI. 

Częeć wtóra idzie od str. 152. Jagiell. 

— Disciplina populi Dei in novo 
Testamento ex scriptoribus sacris et 
profanis collecta a Domino Fleury pres- 
bytère et priore Argentoliensi gallice 
scripta. Latine reddita per Sacerdotem 
Societatis Je^u. Leopoli typis Casimiri 
Szlichtyn, S. R. M, Typ. A. D 1784. 
w See, 327 str. i k. 2. rej. 

Strona 288 w liczbowaniu opuszczona. 
Jocher 8154. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. ' 

— ExCl.abbatis Claudii Fleurii dis- 
sertationibus octo in historiam ecclesia- 
sticam Dissertatio I proemialls. Leopoli, 
typis yiduae Josephae Piller C. R. gu- 
bern. typograph. 1784. w 8ce, 56 str. 

Warsz. Uniw. 

— Obyczaje Izraelitów przez Xię- 
dza Fleurego z języka francuzkiego 
napisane. W Drukarni Supraslkiey I. 
K. Mci u XX. Bazylianów. 1783. 
w 8ce, 488 str. i k, 1. 

W liczbowania str. 351 opuszczona. Częać II 

od str. 39. Cz^ć III od str. 868. 
Czarter. — Jagiell. — Ossol. — Wiluńs. 

— Opisanie historyczne obyczaiow 
pierwszych Chrzeócian y Koscielney 
karności, tudziesz przyczyn dla których 
w niey w nastempuiących wiekach aż 
do naszych czasów, rożne odmiany.... 
Z przedniey szych autorów y dziejów 
Kościelnych wybrane, a w polskim ię- 
zyku wydane przez pewnego Biskupa y Senatora Polskiego. Roku 1746. w 8ce. 
Częsd I. i II. 205 str. Częse III. i IV. 
212 str. Na przedzie 6 kart nlb. 

Przed częścią trzecią dedykacja do Fryde- 
ryka Ghrystyana królewica Pols, podpisana 
przez X. J(erz.) Hfylzena) B(isk.) S(moleńB.l 
Janecki Pol. i 28. — Jocher 814^a. 

Uniw. Iwows. — ZieliÓŁ 

— Obyczaie Chrzescian przez Xię- 
dza Flewrego (sic) przetłumaczone z 
Francuskiego. W Drukarni Supraslkiey 
J. K. M. u XX. Bazylianów, Roku 
1734-. w 8ce, 648 str. i k. nlb. 2. 

Horodecka. 

— Toż:... Supraśl 1788. w 8ce. 

Wileńa. 

— Obyczaje dawnych Chrzescian 
z francuzkiego na polski ięzyk przeło 
żonę przez X. Simona Bielskiego S. P. 
w Warszawie 1794. w Drukarni I. K. 
M. i Rzpospolitey XX. Piar. Historyi 
Świętej Część IP\ w 8ce, str. 242. 

— Toż:... inna edycya, mająca str. 
238. 

Częeć I tworzy: Historya życia J. Chrystusa 

przez 8. Bielskiego. 
Jocher 8199. Czarter. — Ossol. 

— Podział Historyi Swiętey zawie- 
raiący w sobie cztery rodzaie rządu 
ludu Bożego przez Ant. Apolskiego. 
w Łowiczu 1782. w 8ce. 

Jocher 8109. 

— Positiones dogmaticae et Disser- 
tatio Fleury de religiosis. Leopoli 1781. 
w 8ce. 

— Zbiór historyi Ludu Izraelskiego 
y uwag nad nim politycznych. Z Xiag 
Pisma świętego Starego Zakonu wyięty 
Przez X. S. B. Scholarum Piarum. 
w Warszawie, w drukarni J. K. Mci 
i Rzplitey u XX. Schol. Piarum. w 8ce, 
k. 3, str. 33«. 

Bielaki czerpak z Fleurego. Poprzedza : Opi- 
sanie geograficzne Ziemi S. (do str. 14). 
Gześe II od str. 117 p. t.: Uwagi nad 
obyczajami izraelitów. 

Jocher 81 IH. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol 

— Krótkie Zebranie Historyi Swię- 
tey Starego Zakonu przez X. Fleury. 
w Wilnie 1769. w 8ce. 

Jocher 8107a. 

— Krótkie zebranie Historyi swię- 
tey Starego i Nowego Zakona przez plbUrv. ^LORBNCltL S89 J. X...Fleary^. Po polsku przedrukowa- 
ne... Sandomierz, w drukarni J. K. M. 
y Rzpltey 1761. w 8ce, str. 7ô i k. 
alb. 3. r»artor. — Wam. Uniw. 

— Zebranie krótkie chronologiczne 
bistoryi koécieioéj napisanej przez ka. 
Fleury. Toiuik I Od wieku I'** chrzes- 
ciaństwa do końca wieku 12*''. Tomik 
U od wieku IS»** do końca 17*". w Kra- 
kowie u Ignacego Grebla. (1786). w 8ce. 
Tom I Btr. 151. T. II str. 260. 

T/umacz M. Prokopowicz. 
Jocher 2489. 8109. 

Akad. — Drohob. — Oawl. 

— Życie świętego Franciszka fun- 
datora Zakonu Braci mniejszych zamy- 
kające początkową historya tegoż za- 
konu. Z S. Bonawentury i innych au- 
torów zebrane przez X. KI. Flerego. 
A dla przysługi dobrodzieiom z fran- 
cnzkiego tłomaczone. 1797. Unius yita, 
multorum disciplina. Âmbros: W Ło- 
wiczu, w drukarni I. O. X. Arcybis- 
kupa Gnieźnieńskiego, w 8ce, k. 1, 
8tr. 78. 

Jestto i/de S. Franciszka z Assyżu. 

Jagiell. — Osaol. 

— Dobry Zydek. D. 10 nov. 1790. 
B. w. m. dr. w 8ce, str. 438 i k. 2. 

S% to: Obyczaje Izraelitów X. Fleuregc 
tlom. z francuz. , druk. w Supraéln u Ba- 
zyltsuów w r. J783; w roku zaś 1790 
zmieniono tylko tytuł i 2 pierwsze karty. 

Krasińs. 

— ob. Bossuet Ben. (1762) — Neu- 
ville (1760) — Niesiołowski Kazim. 
(1743). 

Flexier de Reval ob. Feiler Fr. Ks. 
(1784). 

FLI6ER Tobiasz. Argumentum uni- 
versae divinae scientiae avito Locarum 
décore firmatum... D. Michaelis Josephi 
Loka, divina vocatione abbatis obvensis 
S. O. C. S. R. M. Secretarii in Claro- 
Tum bano studii Provincialis S. ac £. 
0. C. Collegio. A R. P. Tobia Fliger... 
propoaitum anno 1760. Cracoviae. Ty- 
pis Michaelis Josephi Antonii Dyaszew- 
ski S. R. M. Typogr. folio. 

Warsz. Uniw. 
Flingsberg ob. Publiczne uwiado- 
mienie zdrojów (1777). 

FLINSPACHIUS Chunmanus. Dzień sądny, a zakończenie tego świata kiedy 
ma być. Mnyemania z sluznem dowo- 
dem, które Chunmanus Flinspachius 
niedawno wydal z łacińskiego na pol- 
skę (tak) przełożone. Drukowano w Kró- 
lewcu Pruskym u Jana Daubmana. 
B. r. w 8ce, ostatn. sign. Ev. 

Wedlag Maciejowskiego, tworzy to oaqtë 
drugą zbioru Seklucyans : Pieśni nowe od 
innych uczonych ludzy ku Chwale boiey 
uczynione. Drukowane w Królewca Prus- 
kym u Jana Daubmana r. p. 1059.^ Pieśni 
nowe zaś są kontynuacyą dzieła: Pieśni 
chrześciańskie. 1ÔÔ9. 
Maciejów. III Pism. 240. — Łukaszów. Dzieje 
Koś. helw. II 191—2. 

Czarter. — Kórnik. 
— ob. Seklucyan Jan (Dzień sądny). 
Flinte ob. Flemming (1714). 
Flis ob. Klonowicz Fabian Seba* 
styan (1595, 1598, 1648) — Linowski 
Łukasz (1611) — Szembek Fryderyk 
(Sawicki K. Dialog albo rozmowa 1611). 
Fiisowskle terminy ob. Haur Jakób 
Kazim. (1679). 

FLISIŃSKI Franciscus. Quaestio theo- 
logica de i>acramento poenitentiae. Po- 
snauiae, in oificina typogr. Alberti Re- 
gali Młodniewicz. 1679. w 4ce. 

Dedykaeya: Illustrissime et Reverendissîmo 
Dno D. Stephane de Magna Chrząstów 
Wierzbowski Dei et Apostolioae Öedis 
gratia £piscopo Posnaniensi, Patrone pri- 
mo Academiae Poanan. et Mecoenati mu- 
nificentissimo salutem ac perennitate. 

Jagiell. 
Floercke D»' ob. Klein Jak. Ferd. 
(Dispos. 1734.). 

Flora ob. Boy m M. (Sinensis 1656) 

— Breyn J. F. (genitae 1732j — Chon- 
dzyńdłu X. Jan (Łukiskana 1639) — 
Erndtelius Chr. H. (Japonensis 1716) — 
Gilibert (Lithuanica 1781) — Helwing 
G. A. (quasimodo in Prussia 1712) — 
Loeselius J. (prutenica 1703) — Pon- 
tanus J. (1693) — Reyger Gottfrid 
(gedanensis 1764) — Villar (Delphinalis 
1785). 

Floralia ob. Margowski A. B. (veris 
1683) — Pawłowski A. (spiritualia 1687) 

— Tarczewski J. S. (J. Rydziński 
1696). 

Florencki Sobór ob. Apologia (1604) 

— Broński K. (1699) — Kreuza L. — 340 I^LOR£HIU8. ^LORlAtlUo. Pętkowski P. (1609) — Russowski G. 
(Obrona 1603). 

Fiorenius Paulus ob. Francken Chri 
Btian (1579). 

Fiorentinus Philippus ob. Philippica 
(1728). 

Fiorentinus Joannes ob. Parentalia 
(1596) — Threui (Parthenicae sodalitatis 
1594). 

FLORES Aristotelici radio Âquina- 
tici solis perfusi: ad praesentiam Lilij 
Carmelitici candicantes: seu thèses phi- 
losophicae de entis mobilia principijs 
ac caasis, in adventu admodum R. P. 
N. Praepositi generalis. Pubiicae eru- 
ditorum censnrae expositae a FF. Car- 
melitis Discal, in conuentu Grac: phi- 
loBophiae Btudiosis. Anno 1660. Mense 
April, die 11 hora 2 post merid. (Na 
końcu:) Cracoviae in offieina apnd hae- 
redes Stanislai Lenczewski Bertut: 
Anno 1660. w 4ce, kart 8 nlb. 

Na odwrocie tjtnhi herb. Jagiell. 

— eruditi, nexa ligatae orationis 
yincti, synonymis et propriis nominibas 
excnlti, utilissinmm prosodiae supple- 
mentum et synonyma poetica, ad osam 
scholasticae javentutis édita. Posnaniae. 
1738. w 8ce, str. 128 nlb. 

Jocher 699. Kijowe. — Wilno. 

— legam sine congeries aactorita- 
tum Iuris ciailis ordine alphabeti cum 
librorum (ex quibus sumuntur) allega- 
tionibus. 11. et §. laboriose contexti. 
w See, k. 82 i 1. 

Na końcu herby Krakowa i Akademii % datą 
1624 i z wierszem : 8i tibi fructum peperit 
libellas — Prouido gratet age Floriano — 
Hic tibi claram Uquidoe pererrat ~ I stula 
Crocam. 
Wierzb. III 2109. Baczyńs. 

Flores ob. Abrek And. (laur. Virt. 
1666) — BUwernitz A. (1654) — Blo- 
zius Lud. (sententiarum 1704) — Bzow- 
ski Ab. (aurei 1601, 1612) — Fran- 
ciszek Ksaw. (indici 1607, 1701) — 
Gamius (trilingues 1702) — Hevenesi 
G. (quotidiani 1720, 1741) — Jacobi 
J. (veris 1682) — Kanon A. (sepul- 
chrales An. AL Chodkiewicz 165 i) — 
Lubomirski St. (purpur. 1740) — Mi 
roszewski Krz. (Attici 1621) — Phoe- 
nicius St. (pieUitis St. Kostka 1632) — Piskorski Seb. (B. Salomeae 1691) - 
Schupelius Job. C. (Pamaasiaci 1646) 
— Szembek Stan. (circumd. 1711) — 
Wielko wiecki Mik. (sermonum 1579) — 
Witkiewicz J. (veris acad. 1648) - 
Zborowski Stan. (soluti 1919). 

FLORES Józef doktor. Lekarstwo pro- 
ste, łatwe y mało kosztuiaoe, nowo odkry- 
te w królestwie Gwatymala a częici No- 
wey Hiszpanii w Ameryce Pólnocney, do 
zupełnego i pewnego wyleczenia szankru, 
trędu, i w ogólności tego wszystkiego, co 
należy do cborób Wenerycznych służą- 
ce, a do pojęcia wszystkich objaśnione. 
Przez Tom. Józefa Flores, doktora y 
towarzysza lekarskiey szkoły y Aka- 
demii Gwatymalskiey przetłomaczone 
z hiszpańskiego na Francuzki język 
przez Franciszka Grasseta xiegarza y 
wydawcę. A teraz na polski język prae- 
ttomaczone. W Warszawie, u Piotra I 
Dufour nadwornego drukarza I. K. Mci 1 
y Rzpitey y Dyrektora drukarni P. 
Szkoły Rycerskiey. M.DCC.LXXXIV. 
(1784). w 8ce, str. 106 i Rej. k. 1. 

Leesenie polegało na jedsoniu jasiezorek. 
Kraams. — OttoL 
FloretO de Sant Francisco. Sevilla, 
Menardo Ungut Aleman e Lancalao 

Polono, 1492. fol. Caartor. 

Fioretus in quo flores omnium vir- 
tutum et detestatio viciorum matrice 
continentur. Hispali, per Meynardam 
Ungut Alemanum et Stanislaum Polo- 
num. 1494. w 4ce. Caaitor. 

— théologiens, carminé descriptus 
cant. de fide Cathol. de 10 praec. de 
peccatis, de sacramentis , de virtudbiu, 
de morte. Cracoviae Victor 1526. w 4ce, 
1 k. nlb. XLI kart. Carter. 

Florez Isidorus Jan ob. Crololanza 
Joannes (Currus 1636). 

Flori germanici lib. ob. Wassenberg 
E. (1640, 1648, 1662). 

— polonici epit. ob. Pastorius J. 
(1642). 

FLORIANUS a S. Adriano. Frnctus 
in flore beatissima virgo Maria in primo 
suae conceptionis illibatae instanti vir- 
tutibus florida, gratia fructuosa, pnbli- 
cae in aedibus RR. P. P. ordinis Se- PLORYAN. PlóriaiI. 241 raphici conventualium per P... in Pe- 
tricoyiensi Scholarum Piarum coUegio 
rhetorices professorem adorata, anno 
domini 1725 die 8 decembris ad gra- 
tiosum ver, neo non uberem meritorum 
antnmuum, illustrissimi ac reverendis- 
simi domini D. Joannis Tarnowski Gne- 
snensis canonici, Vladislaviensis, scho- 
lastici etc. tribunalis regni vice prae- 
sidentis annexa, anno quo Virga lesse 
florem et Iraotum edidit. 1725 folio, k. t. 
3 k. i 5 k. nlb. Czartor. 

— Erythreum virtutum ac scientia- 
rum Pelagus D. Bonaventura Cardinalis 
Ëcclesiae Doctor In Varsavien. Basilica 
R K PP. Ordinis S. Francisci Con- 
yeataaliam publice ad Exedris proela- 
matus, Immensum dotum meritorumque 
Aeqner admodum Reverendi Patria 
Patris Vincentis a Christo Schol. Piar. 
per Poloniatn et Lithyaniam Praepositi 
Provincialis plenissimo affectu obse- 
quftntissimi filij P. Floriani a S. Adriano 
exundas anno D. 1723. Varsaviae Ty- 
pifl S. R. M. Schol. Piar. 1723. folio, 
ark. nlb. E. 

Wincenty a Christo swai się Slegielski. 

Ossol. 
FLORYAN ab Ascensione, Pijar. Li- 
ber elegantiarum in variis materiis. 
Jabton. Mnsaeam 58. 

Floryan od éw. Ducha. Karmelita 
ob. Kmita Mik. 

FLORYAN Felicyan od sw. Macieja, 
Karmelita. Rady przyjacielskie o za- 
chowaniu się w pobożności. Conseil 
d'un ami de la conservation en piété, 
a Grodno chez l'impr. Royale 1778. 
w 8ce, str. 73. 

Jestto przekład z francuskiego. Obadwa 

texty razem drukowane. 
Przypisał : Zofii Tyzenhauzowey Chorążynej 

wdstwa wileńskiego. 
Jocher Ö722. Jagiell 

— ob. Régnier J. X. (Kazanie na 
święto 1780). 

FLORYAN od Jezusa, Karmelita bo 
sy. Kazanie na pierwszych seymikach 
w wyborze deputatów i sędziów zie- 
miańskich po nstanowioney nowey for- 
noie rządu w Krzemieńcu w kościele 
K. X. Franciszkanów przez X. Flo- 
ryaoa od Jezusa ELarmelitę bosego ka- ! znodzieię ordynaryusza klasztoru Wie- 
niowieckiego dnia 14 lutego roku 1792. 
w Berdyczowie, w drukarni I. K. Mci 
u XX. Karmelitów bosych, w 4ce, 
kart 8 (sign. B^^). 

Dedykncya du Stan. Wandalina Mniszcha 
Chorążego W. koronn. 

Osartor. — Jagiell. — Krasińs. 

Floryan Święty ob. Baronius Mart. 
(1605) — Legende Sanct. (1517) — 
Popiołek Regin. (1729) — Pszonka 
Adam (1629) — Toryani Felix (Meta 
theologici cursus 1768) — Ziębiński 
X. Jan Kanty (Kazanie 1790). 

FLORIAN de Claris (1755 1 1794). 
Batmendy powieść perska z francus- 
kiego J. Pana de Florian... (tu czworo- 
wiersz). W Warszawie w drukarni P. 
Dufour konsyl: Nad w: Drukarza I. K. 
Mci i Rzeplitey, Dyrektora druk: korp: 
kad: M.DCC.XC. (1790). w 8ce, str. 31. 
Akad. — Jagiell. 

— Batchmendy powieść perska 
przez Ign. Bykowskiego porucznika 
woysk Rossyjskich do druku podana, 
w Mińsku, w drukarni J. K. M. XX. 
Bazylianów 1790. w 8ce, kart nlb. 18. 

— Estella, miłostki pasterskie. 
Z dziel francuzkich pana Floryan. Tlo- 
maczenia Jana Nowickiego... (Tu dwu- 
wiersz z Georg. lib. 2). W Krakowie 
1796 w drukarni uprzywileiowaney An- 
toniego Ignacego Grobla, w 8ce, k. 4, 
str. 225. 

Na czele wierss : Do Jeneralowj z Hrabiów 
Psarski. Powieść przeplatają wiersze. Jest 
tu dtuga pieśń : Klemencya Izora, która 
zamknięta w wieij rozmawia z kochan- 
kiem wzdjchigącym pod wieżą. 

Jagiell. — Kijows. 

— Galatea powieść pasterska ob. 
Cerwantes. 

— Leokadya. Pisana w sposobie de 
Cervantes. Przez IP. Floryan, tłoma- 
czona przez L. M. D. W Krakowie 
1790. w drukarni A. Grebla. w 8ce, 
str. 1-26 i 97— 101 i 202 (właściwie 
str. 32). 

Obacz niżej: Pochwa/a. 

— Numa Pompiliusz drugi król 
Rzymu. Przez Pana Florian w języku 
francuzkini, przez Xiçdza Stasica w ję- 
zyku polskim. T. I. [i II.]. W Warszawie, 

ai 244 PLUMBN. POBDUS. die qaâ Dens ab opere quievit 18. Ja- 
lij, Cracoviae typis Collegii MajorU üni- 
▼ersitatis. folio, 10 arknszy. 

Na odwr. str. ijiuln herb Czernych na blaszei 
a pod nim 2 serje czterowlerszów, które 
podpisali Józef i Kajetan na Łukowicy 
Sendzimirowie synowie Burgrabiegfo Krak., 
studenci : jeden retoryki n drug*! g^amma- 
tyki. Przypis prozą Franciszkowi na Wi- 
towicacb Czernemu Kasztelanowi Wojni- 
ckiemu (ark. A - D,) gdzie znajduje się 
dosyć wiadomości do rodziny Czernych. 
— Mowa miana w dzień 8. Szymona z Li- 
pnicy patrona król. Pois., podaje niektó- 
re szczegóły do jego iycia. Po tytule 
jest na arkuszu plakatowym dołączona: 
Genealogia i llustrissimae domus Czer- 
norum in arbore consangoineitatis directa 
linea procedentium. 
Jocher 5476. 

Branic. — Czarter. — Jagiell. — Ossol. 
Flumen ob. Cynerski J. (impetas 
1630) — Frankowicz M. J. (Srenia- 
▼ium 1677) — Kozieradzki P. (gratu- 
lator. 1660) — Lubomirski St. (Cyner- 
ski J.). 

Fluvius ob. Kanon Â. (Lubomir- 
scianus 1647) — Lubomirski Alex, (re- 
gnator aquar. 1703) — Schroeter Ad. 
(de Memelo 1553). 

Fobin B. ob. Cours (1772). 
(Fockschani). Nachricht von der Er- 
öffnung des Friedenscongresses bey 
Fockschani, am 2. des Augusts 1772 
nebst einem richtigen Plan von der Ge- 
gend, dem Congresshause u. dem ZeU 
terstande der hohen Gesandten. Frank- 
furt 1773, w 4ce. 

Focyon ob. Mably (Chrościkowski 
Samuel 1771). 

Fodor Benedictus ob. Stobnicensis 
Joannes (Generalis doctrina 1519). 

Foe Daniel. The dyet of Poland a 
Satyr. London 1705. ob. De Foe D. 

Foederata Marti Bellona ob. Jawor- 
ski J. (Dönhoff Stan. 1724). 

Foedere (De) Dei ob. Andriejewiez. 

Foederis Imperatorem inter Reges- 

que M. Brittaniae et Poloniae, Viennae 

in Austria sanciti articuli quindecim. 

1719. w 4ce, 7 kart. Czarter. 

Foederum et pactorum literae vel 
compactata inter Sacr. Rom. Caes. et 
Reg. nee non Reg. Regn. Polon. Ma- 
jest. et inter utriusque Regnor. Impę- rior. Provinciar. subditas populos et 
nationes. et datae in nostris Posen et 
et Varsov. arcibus die XXIV ao. 1613. 
Oelsnae, Job. Börsemesser 1616. w4cą 
kart 12. (Obok niemiecki przekład). 

Foedis Jugaiibus ob. Piotrowski L. 
(1598). 

Foedus inter saeram regiara maje- 
statem atque rempublicam Poloniae et 
saeram regiam majestatem Saeciae cod- 
clusum Varsaviae in coenobio Carmelita- 
rum discalceatorum die XVIII/XXVIII. 
mensis Novembris anni MDCCV. (17051 
fol. k. 1. str. 15. i k. 1. 

Obejmuje traktat miedzy Karolem Xn a 
Stania/awem I. 

Branic. — Chreptow. — Czartor. — Dzików. 

— Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Zielios. 

— Förbund emellan Deras Kongl. 
Mąjesteter af Swerige och Pohlen samt 
den Polniske Republiquen, slutit i War- 
schow uti barfota Carmeliter Clöstred 
den 18/28 dagen i November mänad 
âhr 1705. Foedus inter Sacras Begias 
Majestates Sueciae et Poloniae atque 
Rempublicam Polonam conclusum Var 
saviae in coenobio Carmelitarum Diaca- 
lecatorum XVIII/XXVIII. menais No- 
vembr. anni 1705. Holmiae, excudit 
Johan H. Werner, reg. typog. w 4ce, 
k. 30 nlb. (A— H4). Czartor. — JagîeU 

— inter Sacras Regias Majestates 
Sueciae et Poloniae atque Rempublicam 
Polonam conclusum Varsaviae in coe- 
nobio Carmelitarum Discalceatorum die 
XVIII/XXVIII. mensis Novembr. an- 
ni MDCCV. Die zwischen Ihro Ihro 
Königl. Königl. Majest. Majest. zn 
Schweden und Pohlen und der Repu- 
blic Pohlen, zu Warschau in dem Car- 
meliter Barfüsser Kloster den 18/28 Tag 
des Novembr. Monats des MDCCV- 
Jahres geschlossene Tractaten. Gedruckt 
im Jahr Christi 1706. w 4ce, k. 22 
nlb. (Po pols. i niem.). 

Branic. — Czartor. — Ja^ell. — Krasińs. 

— (Sacrum) Minervae et Martis 
sive Sapientiae et Fortitudinis in Con- 
stantino Ostrogio Supremo Palaemonü 
orbis Exercituum Duce, Palatino 
Trocensi olim observatvm, Nunc de- 
mum sub faustissimis Auspiciis Celsis- FOEDUS. POQ1ELEW1C2. 245 siiui Principia ex antiqua Magni Duca- 
tus Litvaniae Principum Kieyzgaylo- 
num progenię Illastrissimi Oomitis in 
Bakszîy Domini D. Ignatii Kieyzgaytto 
Zawisza Mîscensis, Czeczerscensis etc. 
Capitanei, Post Sacrosancte initum pe- 
renniter dnraturam Foedus cum lUus- 
trissima Domina Marcibella de Kozielak 
Ogińska Palatinide T: ocensi, a Perillu- 
stri Illustri Magnifica Javentute Min- 
scensis Athenaei Societatis Jesu ladis 
Metagymnasticis Repraesentatnm. Anno 
qno Metra Deo psaLLVnt arCtoa, sVb 
aXe KVthenlI Pridie Kalendas Au- 
gusti. Vilnae Typis CoUeg. Acad. So- 
cietatis Jesu (1727). fol. k. 8. nlb. 
Na odwr. karty tyt. herb Zawiszów i Ogiń- 
skich. Dedyk.: Ignacemu Zawiszy. Od 
ark. C, : Argomentam na k. 2, po pols. i 
po łacinie. Jagieil. 

— ob. Articnli (1686) — Buchow- 
ski A. S. (mentium 1697) — Drews 
J. (apostolicum 1701. 1709) — Fran- 
chi H. G. (1738. 1772) — JaWonow- 
ski Dym. (honoris 1748) — Jabłonow- 
ski Jan (aetemum virtutum (1693) — 
Karol XII (Varsoviae 1705) — Medem 
A. F. (1673) — Ożarowski S. M. (pacis 
1696) — Rennow M. (Varsaviae 1706) 
— Siermuntowski (crucis 1713) — Za- 
wisza J. K. (sacrum 1750). 

FOELKERSAMB Melchior (1601 r. f 
27 września 1665 r.) Diarium über das 
im Kloster Oiiva stattgehabte Friedens- 
geschäft. [Zamieścił Kutner w Mitau- 
scbe Monatsschrift 1784. Janius 201. 
Julius 3. August 99. i September s. 195|. 

Na łacińskie przełożył J. G. Boehra w swych 
Acta pacis Oliyensis T. U. p. Ô.S7. 

Becke u. Napiersky I. 589—92 str. — Adolphi 
Henr. Fölkersambisches Glaubens - Zeu- 
gnias in Leicbprädigten. Mitaa 1669. 

Foemineo (Pro) sexu apolog. ob. 
Freier Jan Irenaeus (1544). 

Foenix ob. Kmita J. A. (1609). 

FOERSTER Georg. Erinnerungen 
aus dem Jahr 1790... in historischen 
Gen älden und Bildnissen von D. Cho- 
dowiecki, D. Berger, Gl. Kohl, I. F. 
Bolt und I. S. Ringck. Von Georg 
Förster. Berlin 1790. w 8ce, str. 238. 

Qssol. Foerster Georg II ob. Soarez Cy- 
prianus (De arte 1645). 

FOESTER Joannes Carolus. Dispu- 
tatio extraordinaria , de Ministris obe- 
diendo pec^jantibus, sive Vom sündlichen 
Gehorsam eines Ministers, quam spe- 
ciali superiorum indultu anno 1715 die 
in auditorio Athenaei Maximo Praeses 
M. Joannes Arnd et Respondens Joan- 
nes Carolus Foester Dirsch. Prus. S. 
Theol. Stud. défendant. Gedani. Typis 
Jo. Zachar. Stollii. 1715. w 4ce, kart 
nlb. 2, Str. liczb. 52. 

Gzartor. — Krasins. 
Foeturae Elbingensis Scholae ob. 
Gnaphaeus (1541). 

Foetus ob. Courvée (1655). 

FOGARASINUS Thomas. Disputatio 

Scholastico Theologica De Divina Apud 
Creaturas Omnipraesentia Carnis Chri- 
sti. In Gymnasio celeberrimo inclyto- 
rum Dantiscanorum publ. proposita Sub 
Praesidio Andr. Hojeri S. S. Th. Lic. 
P. P. & ad S. S. Trinit. Ecoles, à Tho- 
ma Fogaraschino Sax. Coron. Transs. 
Habebitur in magno auditorio ad diem 
20. Martij. Dantisci, Typis Rhetianis, 
Anno cId loc XXIV. (1728). w 4ce, 
kart 12. 

— Hypotypoais Augustanae Con- 
fession is, 7V)i);lûK dictae, In Collegio Pri- 
vato ThesibuB Brevissimis, Ad Infor- 
mandum juventutia animes sanis scrip- 
turae & ecclesiae verbis. exhibita ab 
Andrea Hojero S. S. Th. Lie. & P. P. 
Ord. in Gymnasio inclytorum Dantis- 
canorum, in qua 14. disput ad defen- 
dendum xxSXuva(x,tv suscipit Thomas Fo- 
garaschinus Saxo Coronâ-Transylvanus, 
ad diem... Octob: hora 2. pom: in Au- 
ditorio maximo. Basilius... Dantisci Ty- 
pis Rhetianis. Anno 1623. w 4ce, kart 
8 nlb. 

Fogielder Jozef ob. Gwardzinski J. 
Fr. (1677). 

FOGIELEWICZ Bernardyn. Roza z 
napisem symbolisty vderza y cieszy, 
S. Antoni z Padwie. Tak w kazaniu, 
pod uroczysta bractwa iego introdukcya, 
do nowey kaplicy, przy kościele klasz- 
toru kalwaryiskiego, od pobożnych do- 246 POOLAK. POLTAltSKI. brodzieiów Świętemu wyitawioney^ sym- 
bolizowany. Przez O. Bernardyna Fo- 
gielewicza, ordinis Minorum Observanta 
S. th. lektora y kaznodźieię ordynaryj- 
nego kalwàryiskiego, w Niediiele czwar- 
ta po Świątkach 15. Janij 1687. za 
wolą Przełożonych. W Krakowie w dru- 
kami Akademickiey. w 4ce, 17 kart 
nlb. (Druk gocki). 

Na odwr. tyt herby XX. Zatorskiego i O- 
ftwiecimskieg^o, a pod niemi 8 w. 2aé. i 8 
w. pol. na pochwalę. Poczem idzie Ap- 
plauius poematicuB dla tyohie keięstw, 
napisany wierszem łać. przez Th Ant. 
Sertowicza. Kazanie miane jest na cze^ć 
S. Antoniego z Padwy. Kończy rzecz : 
Applauz na wprowadzenie Bractwa S. An- 
toniego do kościoła kalwaryjskiego, wier- 
szem, przez Mik. Paszczykowskiego, ple- 
bana w Marcowej Porębie. 
Jocher 4834. 
Akad. — Czartor. — Dzików — Jagiell. — 

Krasińs. — Uniw. lwowa 
Foglar Jan, syn Marcina, Akad. Za- 
mojg. ob. Musopaean J. Zamojsiki (1646). 
Fogliński Luk. ob. Tainer Lud. Mich. 
(Parnassus 1665). 

Fogliola Bernhard ob. Zygmunt Au- 
gust (Literae lô63). 

Fołdrowanie ob. Cerasinus Joannes 
Kirsteyn (1629). 

Folge (Selige) ob. Vogetus P. (1657). 
FOLIN Bartłomiej. Carte général et 
nouvelle de toiitte la Pologne du Grand 
Duché Lithuanie et des Pais limitroffs 
gravé par B. Folin Capitaine au Corps 
d'Artillerie de le Couronne de Pologne, 
à Varsovie 1770. fol. 

Ciampi Bibliogr. I 107. podaje rok 1764>. 

Jagiell. 

— Toż:... par M. le Capitaine Fo- 
lin, en 4 grandes feuilles, w Marywilu 
u M. Grölla 1772. 

Callier Spis Map T. P. N. P. »tr. 19. — 
Bastawiecki Mappogr. Ö2. Branic. 

FOLINO Bartłomiei. Il Buffolino 
versi piacevoli in diafetto veneziano. 
Varsavia 1778. 

— Rittratti disegnati ed incisi in 
rame da lui medesimo del Re Stanislao 
Poniatowski e sua faraiglia. Varsavia, 
1778. 

Folkerzamb ob. Foelkersamb. 
Folkierzamb Antoni ob. Brzozowski 
Tad. (Kazanie 1788). Folknowicz Martinus ob. Bytomski 
Jan Koiurobin (1644). 

FOLLANT Michał, Dominikan. Âbrys 
zacnoäei biatogłowskiey przy solennych 
egzekwiach JW. P. Marianny z Czar- 
lińskich Potulickiey wojewodziny Brze- 
sko- Ruiawskiey, Starościny Borzechow- 
skiey, którey ciało pochowane iest w ko- 
ściele pelplińskim S. C. Cisterciensis 
J. W W. zkolligowauym familiom za 
memoryał wiekopomney pamięci przes 
W. X. Michała FoUanfca S. T. praes. 
przeora natenczas konwentu Tczewskie- 
go Z. K. z katedry wystawiony R. P. 
1723. d. 11. Mala. W Gdańsku w druk. 
Jana Daniela StoUa wdowy przez To- 
masza Jana Szreybera faktora, folio. 

1 ark. i 14 stron. 

Ka odwr. tjt. herbj Grzymała i Czarlińskicłt 
pod niemi wiersze łacińskie. Frzjpisał Ja- 
nowi Jakubowi PotuUckiemu Wdzie Brze- 
skiemu. 

Bar^z Rys dziejów Zak. Kaznods. (I str. 
loó i 6. 

FOLLEN Gunnarus. D. D. Disser- 

tatio historico theologica historiolam 
fratruin Bohemorum eorumque dissen- 
sum a Zinzendorffianis exponens, quam 
aum consensu Venerandae Facultatis 
theologicae in regia Academia Upsa- 
liensi praeside Dn. Doct. Laur. Ben- 
zelatierna S. Theol Prof. Reg. et Ord. 
publice examîni modeste submittît Gun- 
narus Folien, Sv. Filius Ostro Gothas. 
In Audit. Carol. maj. die l Jnlii Anno 
1752. horis ante meridiem solitis. w 4ce, 

2 k. t., s. 30. 

Na str 18 jest o ich pobyde w Prosiecli 
i w Polsce. Atoli wogóle nic ta nie ma 
o stosunkach naszych. Jagiell. 

FOLLIUS Jakob. Handleitung zu dem 
Chymischen Himmel. Dantzig 1689. 
w 8ce. 

Cat. JansB. 1702. 

FOLTAASKI Adalbertus Joachimus. 

Applausus panegyricus, Illustrissimo ac 
Magnifiée domino D. Stanislao de Łe- 
tow Łetowski, suecamerario cracovienai, 
generali exercituum regni iudici etc. 
dum inter festivas acdamationes, spien- 
didissimo ingressus publici apparatu, 
succamerarialis iurisdictionis suae aus- 
picia Vieliccüs felicissimè ordiretur, è F0LTAŃ8K1. POLTAl^SKl. U7 voto scholae Regni Uuiyersitatis Cracov: 
per M. Âdalbertum Joachimam Foltań* 
ski, phiłosophiae doctorem, eiusdemq; 
regiam ac Tylicianum eloqaentiae pro- 
fessorein, oollegam maiorem, ecclesiae 
coUegiatae S. Annae Zielopolscianum 
canonicam, ofBcioäissimo culta & affe- 
cta exIiibituB. Ânno Domini 17Ö9. die 
3tia Menais Jnlii. (Cracoviae). Typis 
Universitatis Cracoviensia. fol. kart 2 
i ark. Ii (kart 20). (Prozą). 

Jagiell. — OmoI. 

— In nomine Domini Amen. Ani- 
mas eruditionis habendae avidua, Ari- 
stotelica Philosophia, yelati amplissimo 
sciendi Begno perillustrato. Regi Im- 
mortali et Invisibili Deo T. O. M. Uni 
in Essentia et Trino in Personie expé- 
rimenta Bcientifioa, quae integro bien- 
nali conqaisiyerat cursu, in Holocaustum 
latreuticnm: per pablieam conclusionam 
peripateticarum ad dispatandum expo- 
sitionem sub assistentia M. Casimiri StQ- 
plowski S. Theologiae baccalaurei, ac 
protanc cursus pbilosophici Vladisla- 
yiani Prof., Collegae Majoris, ecole^iae 
Collegiatae S. Floriani Clepardiae ad 
Cracoyiam Canonici, objectis satisfa- 
ciente, excell: M. Alberto Foltański 
Pbil. Doctore, proŁunc eiusdem cursus 
Philosophioi Auditore. In Collegio Ma* 
jori, generalis Studii Uniyerâitatis Cra- 
coyiensisy cum recognitione Supremi 
Dominu et Auxilîi Diyini, Sibi toto 
biennio prae^titi, cum abystali adora- 
tione offert. Anno Domini 1746. Die 
(22) Mensis Junii. Cracoyiae Ty pis 
Uniyersitatis. fol. kart 5. 

Obejmuje: Conclusiones ex Uni versa philoso- 
phia Aristotetico-Thomisticae (od ark. B). 

JagioU. 

— Aureola iiomortalis gloriae. Pro 
virtutibtts^ meritis, et laboribus Iliustris 
olim Clarissimi et admodum Reyerendi 
Domini M. Laurentii Sałtszewicz Sacrae 
Theologiae Profeasoris, ecclesiarum col- 
legiatae Sanctae Annae et parochialis 
in Proszowice praepositi, geometrae 
jorati etc. y in sina aetemitatis reposita. 
Et dum ei in ecciesia coUegiata San- 
ctae Annae cum maximo ordinum aca- 
demicorum dolore iuata f uneralia persoi- yerentur, a M. Adalberto Joachimo Fol- 
tański philosopbiae Doctore ejusdemq; 
Regio ac Tyliciano eloquentiae profes- 
serez coUega Majore, ecclesiae collegia- 
tae Sanctan Annae Canonico, ibidemq; 
festorum Salyatoris et B. V. Mariae 
concionatore, lugubri stylo et calamo 
adumbrata. AnncT à principio nostrae 
Salutis 1762. die 22. Mensis Aprilis. 
Cracoyiae typis Ck)llegii Majoris. folio, 
k. nlb. 8. JagieU. — OftoL 

— Casus fafalis humano in jure 
mors nunquam fatis ab ordinibus aca- 
demicis deflenda Perillustris olim Cla- 
rissimi & Admodum Reyerendi Do- 
mini D. M. Casimiri Jarmundowicz 
utriusq; juris doctoris & professoris, 
ejusdemq; facnltatis decani, ecclesia- 
rum; coUegiatae SS. 00. Cracoyiae 
custodis, parochialis in Lnborsyca cu- 
rati, contubernii Starnigeliani & juris- 
peritorum, tum alumnatûs Roszczeyiani 
Proyisorift. In fundamento yirtutis & sa- 
pientiae atque non interrupta merito- 
mm praeacriptione à peremptorio fato^ 
ram termine exceptibilis & dum ei eum 
maximo Uniyersitatis dolore in ecelesia 
collegiata SS. 00. Cracoyiae justa fu- 
neralia absolyerentur, à M. Adalberto 
Joachime Foltański philosopbiae docto« 
re, ejusdemque regio ac Tyliciano Elo- 
quentiae Prof essore, CoUega majore, 
ecclesiae coUegiatae Sanctae Annae ca- 
nonico, ibidemq; festorum salyatoris & 
B. V. M. Concionatore. E yoto supçr 
jactura tanti Vin ingemiscentis Aca- 
demiae yentnrae posteritati propositus. 
Annô post primum humani generis la* 
psum salutis 1762 die 12ma mensis 
Maji. Cracoyiae in Typographica Semi- 
narii Episcopalis Academico-Diaecesani. 
folio, kart nlb. 6. 

Czartor. — Jagiell. — OmoI. 

— Conclusiones canonico - morales, 
ex tractatu de poenitentia. 1753. w 4ce. 

Ossol. 

— Conclusiones Theologicae de Sa- 
cramentis a M. Adalberto Joachimo 
Foltanski S. Th. Prof. CoUega Maiore, 
Ecclesiae S. Floriani Canonico, obiectis 
Satisfaciente Laurentio Skibiński AA, 248 FOLTAŃSKI. FOLTAŃSKl. LL. et Phil. Doctore et Prof. Publ. 
disputationi expositae. Cracoviae typis 
Coll. MaŁ 1769. w 4ce, 1 ark. 
Jocher 3877. 

— In Nomine Domini Amen. Con- 
clnsiones ex curâu Morali Theologioo 
de fine ultimo et beatitudme hominis. 
Joxta mentem D. Thomae Angelici, 
Eccciesiae Doctoris ex Ima. 2dae 9. 1. 
et sequentibns, desumptae. Et per M. 
Adalbertum Joachimum Foltański, Sa- 
crae Theologiae Proiessorem, CoUegam 
Majorem, ad Ecclesiam Collegiatam S. 
Floriani Canonicum. Propugnante eae- 
dem M. Andrea Czucki, Phil. Doct. 
ejusdem Cursus Theolog. Moralis Au- 
mtore. Pro Actu Disputatiouis publice 
Anno Domini 1771. Die 80. Mena. Sep- 
tembr. In Lectorio CC. DD. Theolo- 
gorum absolvendo expositae. w 4ce, 
2 k. B. m. dr. 

Jocher 3769. Jagiell. 

— Conclusiones ex cursu morali 
theolog. de actibus humanid voluntario 
et involuntario, de conscientia ac legi- 
bus... Per M. Adalbertum loachimum 
Foltański sc. defendendae Antonio Na- 
wrocki Seminarii academico Dioeces. 
alumno sacrorum majorum Ordinum 
Dioecoes. eiusd. Cursus Audit. Craco- 
viae, typis Universitatis Coli. Maj. 1772. 
w 4ce. 

Jocher 4154. 

— Eminentia virtutum et sapien- 
tiae, D. Thomas Aquinus, Doctor An- 
gelicus. Récurrente annua suae festivi- 
tatis luce in Augusta Basilica D. Do- 
minici, Celeberrimi Conventus Posna- 
niensis Ordinis Patrum praedicatorum, 
in publica magnorum Hospitum Corona, 
profundo Cultû et ofticiosa Panegyri. 
A M. Adalberto Joachimo de Foltano- 
wice Foltański, in Alma Universitate 
Cracoviensi Philosophiae Doctore, in 
Academia Posnaniensis Dialectices, et 
Rhethorices Proiessore adoratus. Anno 
Salutis MDCCXLVIII. 7»^ Idus Martii. 
Posnaniae typis Academicis. 1748. fol. 
18 kart. 

Dedyk. : IlIuBtri ac Magnifiée Domini D. Sta- 
nislao de Grab Grabski, Dapifero Bracła- 
yiensi etc. eto. Domino, et Mecaenati Am- plissimo. Tu na siedmiu kartkaeh jest 
rodowód Grabskiego. J&giell. 

— Orator in cathedra Petri voce 
gratiosa disertus. D. Joannes Cantine 
Confessor, Sacrae Theologiae in Uni- 
versitate Cracoviensi Doctor & Profes- 
sor, Regni Poloniae, M. D. Lithvaniae 
& universitatis patronus. Résonante so- 
lennitatis suae die in cathedrali posna- 
niensi basilica; illustrissimae peraagusti 
capituli praesentiae, et amplissiraae ma- 
gnorum hospitum audientiae per M. 
Adalbertum Joachimum Foltański, in 
Alma Universitate Cracoviensi philoso- 
phiae doctorem, in academia posna- 
niensi rhetorices & dialectices profes- 
sorem, devota apotheosi declamatus. 
Anno Domini 1748. die 20. Octobris. 
Posnaniae, Typis Academicis. foL kart 
nlb. 14. 

Obejmaje nazwiska oslonków dekanata No- 
wego Miasta Korcsyna. 

Jagiell. — Ossol. 

— Processus trinae instantiae prae- 
celsi generis, eruditae virtutis au mm- 
torum. Perillustris Clarissimi et admo- 
dum Reverendi Domini, M. Antonii 
Sarii de Wilkoszowice Wilkoszowski. 
Juria Utriusq. Licentiati, Ecciesiarum 
CoUegiatae SS. 00. Crao: Canonici, S. 
Nicolai extra muros Crac: Praepositi 
in Medinica Curati, domi forisq; agita- 
tus. Et dum in Peraugusto CG. DD. 
Juris Consultorum Lectorio à Magni- 
fico Perillustri et Reverendissimo Do- 
mino M. Stanislao Mamczyński, Utriusq; 
Juris Doctore et Proiessore ac eiusdem 
facultatis Decano, Ecciesiarum Cathe- 
dralis Crac: Canonico, et CoUegiatae 
S. Michaelis in Arce Crac. Decano, pa- 
rochialis in Smarżowice curato, Colle - 
gii juridici seniore Patre in contubcirnii 
jurisperitorum provisore, librorum per 
dioecesim Crac: Censore, Canoniza- 
tionis B. Joannis Cantii procuratore, 
Universitatis Crac: Pro Cancellario et 
Generali Rectore. In frequentissima ma- 
gnorum hospitum praesentia ritu solenni 
renuntiaretur Juris Utriusq; -Doctor ad 
acta publica immortalis memoriae per 
M. Adalbertum Joaehimum Foltański^ 
Philosophiae Doctorem, ejusdemq: re- POLTAŃSKL POLTAŃSKl. 249 gium ac Tylicianam eloqnentiae Pro- 
fessorem. Cfollegam Maiorem Ecciesiae 
CoUegiatae S. Ânnae Zielopolscianum 
Canonicum. Cum protestatione omnige- 
nae recognitionis porrectuB. Anno Do- 
mini 1760. Die 28 Mensis Januarii. 
Cracoyiae, Typis CoUegii Majoris. fol. 
ark. H,. 

Na odvrr. str. k. tyt, herb Wilkossowskich, 

pod nim dwa dystychy łacińskie. 
Csartor. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 

IwowB. 

— Propositio ex processu illustris- 
simi generis, virtutis et eruditionis pe- 
rillustris et reverendissimi domini D. 
Josephi Glaubicz de Rokossowo Rokos- 
sowski. Ecclesiarum; Cathedralis Pozna- 
niensis Canonici, Parochialis in Niepart 
praepositi etc. desumpta. Et cum a Péril- 
lastri et Reverendissimo Domino D. M. 
Jacobo Marciszowski Utriusq. Jnris 
Doctore et Professore CoUega Juridico, 
Ëcclesiarum; Cathedralis Cracoviensis 
Canon ico Collegiatae SS. 00. Primi- 
cerio, Parochialis in Koniusza Carato 
Ordinandorom et approbandorum Syno- 
dali Examinatore, Judiciorura Ulustris- 
simi Consistera Crac. Assessore Colo- 
niae academicae Tamoviensis et Contu- 
bemii Jurisperitorum Provisore, Facul- 
tatis Juridicae Decano. Praesente fre- 
qaentissima Magnorum Hospitnm Co- 
rona. In lectorio ce. DD. Jurisperitorum 
Utriusque Juris Doctor, Ritu solemni 
renantiarentor per M. Adalbertum Jo- 
achimum Foltański, Philosophiae Doc- 
torem, Ejusdemq; Regium ac Tylicia- 
num Eloqnentiae Protessorem, CoUegam 
Majorem, Ecciesiae Collegiatae Sanctae 
Annae Zielopolscianum Canonicum, ibi- 
demq; Ordinarium Festorum Salvatoris 
et B. V. Mariae Concionatorem. Ad 
Acta immortalis memoriae porrecta. An- 
no Domini 1762. Die 23. Mensi De- 
eembris. fol. 6 kart. 

Panegyrik genealogiczny wierasem nakamien- 
nym. Jagiell. — OsboI. 

— Protestatio perennantis famae 
contra licentiam fatorum in obitu et 
fonere Perillustris olim Clarissimi et 
adm: Rndi Domini M. démentis Star nislai Kostka Herka in universitate 
Crac. U. J. licentiati et Doctoriani Pro- 
fessoris, Coliegae Majoris juridici. Ec- 
clesiarura insignis Collegiatae SS. 00. 
Crac : Cancellarii, parochialis in Koniu- 
sza praepositi etiDroginia Curati,*^Aca- 
demiae Pinczoviensis Provisoris, Curiae 
Celsissimi Principis Iliustrissimi et Re- 
verendissimi Dni Cajetani Ignatii Soł- 
tyk, Episcopi Cracov: Ducis Severiae, 
Equitis Aquilae Albae, Uuiversitatis 
Crac: Cancellarii faventissimi , Judicis 
surrogati, ac intimi ejusdem Consiliarii. 
Publice facta. Et per M. Adalbertum 
Joachimum Foltański Philo=9ophiae Doc- 
torem, ejusdemq; Regium ac Tylicia- 
num Eloquentiae Professorem, CoUegam 
Majorem Ecciesiae Collegiatae S. An- 
nae Zielopolscianû Canonicum dum in 
Ecclesia Insignis Collegiatae SS. 00. 
Cracoviae judta ei funebralia maximo 
omnium dolore persoivereutur, actis Im - 
mortalitatia ingrossata. Cracoviae Typis 
CoUegii Mojoris, Anno Dni 1759. Die 
U. 8bris. fol. 9 kart. 
Csartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Quaestio physica de composite 
physico rerum naturalium substantialium 
ex Lib: r. Phys: c. 7. et 2do de ani- 
ma c. 1. tex: 10. Item: 8. Met: 
c: ultimo desumpta, et sub felicissimo 
regimine magnifici Perillustris et adrao- 
dum Reverendi Dni D. M. Stanislai 
Philippowic, Sacrae Theologiae Docto- 
ris et Professoris, Collegii Majoris et 
Universitatis Senioris Patris, Ecclesia- 
rum Collegiatarum S. Floriani ad Crac: 
Dęcani, Cureloviensis Scholastici, Paro- 
chialium Praemycoviensis praepositi, 
in Igołomia curati, contubernii Starin- 
geliani et Alumnatns Roszczę viani pro- 
visoris, Studii Almae Universitatis Cra- 
coviensis procancellarii, et generalis Rec- 
toris, per M. Adalbertum Joachimum 
Foltański, Philosophiae doctorem et Pro- 
fessorem, Scholae Sancti Floriani ad 
Cracoviam Seniorem, pro loco in Col- 
legio Minori obtinendo, in lectorio CC. 
DD. Theologorum, publice ad dispu- 
tandum proposita. Anno Domini 1755 
die 29. Mensis Januarii. Cracoviae, ty- 

82 260 POLTAŃSKŁ FOLTAŃSKL pis UniyersitatiB CoUegii Majoris (1756). 
fol. 2 k. 

Obejmuje ConcluBto I-IY. Jagiell. 

— Remedia juris contra violentiam 
fatoram, ad instantiam virtntis, sapien- 
tiae, et nieritoruin, in obita perillustris 
olim et reverendissimi Domini D. M. 
Stanislai Mamczyński J. U. Doctońs 
et Professons, Collegae juridici, ejus- 
demq. collegii Senioris patris, ecclesia- 
ram Cathedralis cracoviensis canonici, 
parochialis in Przemyków Praepositi, 
lilastrissimi Consistorii Generalis Crac, 
jadicis surrogati, Contabernii jarisperi- 
torum provisoris, Universitatls Cracov. 
procanceliarii, Canonizationis Beati Jo- 
annis Cantii procuratoris etc. de eccle- 
sia Dei et de republica literaria meri- 
tissimi exportata. Et dum ei jasta fu- 
neralia in ecciesia collegiata SS. 00. 
Cracoviae, cum ingenti ordinum acade- 
micorum dolore persolverentur per M. 
Adalbertum Joachimum Foltański Phi- 
losophiae Doctorem, ejusdemqae regium 
ac Tylicianum eloquentiae Profesorem, 
dolegam Majorem, eccloBiae collegiatae 
S. Ânnae canonicum, ac protunc arti- 
sticae facultatis decanum. Yenturae po- 
steritati intimata. Anno Domini 1761. 
die 21 Octobris. Cracoviae, typis Col- 
legii majoris. fol. ark. 3. 

Akad. — JagieU. — Ossol. 

— Senium ex annis , virtutibus, ac 
meritis, Perillustris olim Clarissimi et 
admodum Reverendi Domini, M. Sta- 
nislai Płiilippowicz, Sacrae Theologiae 
Doctoris, & Professons, Collegae Majo- 
ris, ejusdemque CoUegij ac totius Uni- 
versitatis senioris Patris, Ecclesiarum 
Collegiatarum, Insiguis Sancti Floriani 
ad Cracoviam Decani, Cureloyiensis 
Scholastici, Parochialis in Przemyków 
Praepositi, in Igołomia Curati, Contu- 
bernii Hierosolymitani & Alumnatus 
Roszczeviani Provisoris. Serae Posteri- 
tät! venerandum. Et dum Ei in Ecciesia 
Collegiata S. Annae justa funeralia cum 
maximo Ordinum Academicorum dolore 
persolverentur à M. Adaiberto Joachime 
Foltański, Philosophiae Doctore ejus- 
demq. Regio ac Tylioiano Eloquentiae Professore, Collega Maiore, Ek^clesi&e 
Collegiatae S. Annae canonico reve- 
rentialiter explicatum. Anno in senio 
Mundi 1760. Die 5. Julii. Cracoviae, 
Typis Collegii Maioris. fol. 6 k. nlb. 
Daików — JagieU. — Oasoliń. 
— Terminus juris ex actoratu vir- 
tutis et eruditionis M. Andreae Lipie- 
wicz utriusque juris licenciât! , collega 
juridiciy ecclesiarum collegiatarum S. 
Michaelis in arce Craeoviensi Decani, 
SS. 00. Cracoviae Cancellarii, paro- 
chialis in Igołomia Curati, festorum Sal- 
vatoris et B. M. Virginis in ecciesia 
cathcdrali Craeoviensi ordinarii Concio- 
natoris, judiciorum II Im i Consistorii Ge- 
neralis Cracoviensis assessoris. geome- 
trae jurati legitime incidens. Et dum in 
ecciesia Collogiata SS. 00. Cracoviae 
a perillustri Clarissimo et admodum Ré- 
vérende Domino M. Joanne Palaszow- 
ski Utriusq. Juris Doctoro et Professore, 
Collera juridico, ecclesiarum Collegiatae 
SS. 00. Cracoviae archidiacono, paro- 
chialium Vieliciensis praeposito, in Na- 
kło Cłirato, Contubemii Regio-Jagiello- 
niani provisnre, protunc facultatis juri- 
dicae deoano. In frequentissima ma- 
gnorum hospitum praesentia, ritu so- 
lenni renuntiaretur utriusq. juris Do- 
ctor; Coram actis publicis immortalis 
memoriae par M. Adalbertum Joachi- 
mum Foltański philosophiae Doetorem, 
ejusdemq. regium ac Tylicianum elo- 
quentiae Professorem, CoUegam Majo- 
rem, eeclesiae Collegiatae S. Annae, 
ZielopoUcianum Canonicum ibidemq or- 
dinarium festorum Salvatoris et B. V. 
Mariae Concionatorem, in ultima hono- 
ris doctoralis instantia deductus. Anno 
quo diva Themis unicuiq; reddens quod 
suum est, de coelo prospexit. Anno 
Domini 1762, die 23 mensis Novembris. 
Cracoviae, typis Collegii Majoris. folio, 
ö arkuszy. 

Są tu szcsegófy do èyoia Łipiewiesa. Rseei 
stylem nakamieniiTm. W przypisach wy- 
mieniono 14 prac Lipiewiesa drukowa- 
nych. 
Csartor. — Jagiell. — Kraiińs. — OasoL 

— Tractatus è summa virtutnm, 
eruditionis, ac meritorum perillustris POLTAŃSKI. POLTAŃSia 251 Clarissimi et admodam Reverendi Do- 
mini D. Antonii Krzanowski Sacrae theo- 
logiae licenciati et professoris, ecclesiae 
Collegiatae S. Floriani ad CracoTÎam 
praepositi ^ contubernii philosophorum 
provisoris, desnmptns, et dam ad aedes 
ecclesiae Collegiatae S. Annae, a Peril- 
lustri et Beverendissimo Domino M. 
Adalberto Grzymała Sacrae Theologiae 
Doctore, ejusdemq. facultatis Decano, 
ecclesiarum cathedralis CracoviensÎB Ca- 
nonico, Collegiatae SS. 00. Crac. prae- 
posito^ contubernii Geloniani provisore, 
in freqaentisBimo magnorum hospitaro 
congreàsu ritu solenni rennntiaretur, Sa- 
crae theologiae Doctor; in gratiam aevi- 
temae memoriae per M. Adalbertnm 
Joachimum Foltański philosophiae dok- 
torem, ejusdemq. Regium ac Tylicia- 
num eloquentiae professorem, collegam 
majorem, ecclesiae collegiatae S. Annae, 
Zielopolscianam Canonicum, luci piibli- 
cae expositus. Anno quo Yerbum Caro 
factum est 1759, die 26ta mensis No- 
vembriß. Cracoviae typis Collegii Ma- 
joris. folio, U kart nlb. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Translatio Arohi-praesuleae cru- 
cis primadalis in fastigium honoris, ad 
solennem metropolitanam in archi- Ca- 
thedram ingressus diem, Celsissimi II- 
lostrissimi et Reverendissimi Domini 
Domini Vladislai a Lubna Łubieński Dei 
et Apostolicae Sedis gratia Archiepi- 
Bcopi Onesnensis, Legali nati, Regni 
Poloniae et M. D. Lithv. Primatis, pri- 
misquè principis, Abbatis Tynecensis, 
Aquilae albae equitis. In maxima pu- 
blicae festivitatis celebritate ë voto Re- 
gni Scholae Universitatis Cracoviensis 
officiosissimo cultu per M. Adalbertum 
Joachimum Foltański, philosophiae doc- 
torem, ejusdemq. Regium ac Tylicia- 
uum eloquentiae Professorem, Collegam 
Majorem, ecclesiae collegiatae S. Annae 
Canonicum adorata anno Dei 1760, 
die ... mensis .... Cracoviae, Typis Col- 
legü Majoris (1760). fol. 26 k. nlb. 
(ark. MJ. 

Mieéci szesegcSIy do rodziny Łubieńskich. 
Na odwrocie tjtuła miedzioryt herbu. 
Dzików. — Jmgiell. — Ossol. — ob. Nawrocki Antoni (1772) — 
Zdanowski Joannes Laryssa (1762). 

FOLTAŃSKI Stanisław. Conclusio- 
nes theologicae ex Ima 2de di vi Tho- 
mae Doctoris Angelici. (Na końcu:) De- 
fendentur in Lectorio CC. DD. theolo- 
goram Stndii generalis Universitatis 
Cracoviensis à M. Stanislao Foltański, 
Philosophiae Doctore ejusdemqae in Col- 
legio Minori Professore sab assistentia 
M. Josephi Popiołek S. Theologiae Pro- 
fessore, ecclesiae Collegiatae S. Floria- 
ni Canonici. Anno Domini 1749, die 
29. Novembris. Bez osobn. tyt. B. w. 
m. dr. (1749). fol. k. 2. Jagiell. 

— Instrumentum publicum, de et 
super Virtute, eruditione, Meritis et Lar 
boribus. Perillustris Clarissimi et Admo- 
dum Reverendi Domini D. M. Joannis 
Josephi Pałaszowski, Utriusq. Juris Li- 
centiati ac Professoris, Ecclesiarum Col- 
legiatae SS. 00. Archidiaconi in Wil- 
lamowice Curati, dum à Celsissimo Prin- 
cipe Illustrissimo et Reverendissimo Do- 
mino D. Andrea Stanislao Kostka Co- 
mité in Zatvskie Załuski Dei et Apo- 
stolicae Sedis Gratia Episcopo Craco- 
viensi, Dvce Severiae, Eqvite Aqvilae Al- 
bae, Studij Generalis Universitatis Cra- 
coviensis Cancellario faventissimo. Ad 
aedes Collegiatae Sanctorum Omnium 
praesente magna Illustrissimorum Ho- 
spitum Corona ritu solenni Juris Utrius- 
que Doctor, renuntiaretur conferente 
Eidem Doctoratus Insignia Perillustri 
Clarissimo et Admodum Reverendo Do- 
mino D. M. Adalberto Miciński Juris 
Utriusq. Doctore et Professore Faculta- 
tis Juridicae Decano, Ecclesiarum Col- 
legiatae SS. 00. Crac. Custode, Paro- 
chialis in Luborzycà et Koniusza Cu- 
rato, Consistorii Generalis Cracovien. 
Assesore. A. M. Stanislao Foltański, 
Philosophiae Doctore et Professore, Ec- 
clesiae Szrodensis Canonico In Forma 
Oratoria Confectum. Anno Dni 1748. 
Die 28. Mensis Martij. Cracoviae. Ty- 
pis Collegij Majoris. fol. kart 8. 

Jagiell. — Krasińsk. — Ossol. 

— Quaestio logica, de universalibus, 
Ex Aristotelis 5. MeUph. Cap: 8 et 7. 252 POLTYNOWICZ. POLTYNOWICZ. Cap. 10. desnmpta; et snb felicisBimo 
Hegimine Magnifiai PerillustriB et admo- 
dum Reverend! Domini D. M. Stani- 
slai Philippowic, Sacrae Tbeologiae Doc- 
toris et Professoris, Collegae Majoris, 
Ecclesiarum Collegiatarum, S. Floriani 
bà Craeoviam Decani, Cureloviensis 
Scholastici, Parochialium Praemykoyien- 
sis Praepositi, in Igołomia curati, Con- 
tnbernii Stamigeliani et Alumnatus Ro- 
Bzceviani Provisoris, Studii generalis 
Universitatis Craeoviensis Vigilantissimi 
Rectoris, a M. Stanislao Foltański, Phi- 
losophiae Doctore et Professore, eccle- 
siae Cellegiatae Szrodensis Canonico. 
Pro loco in Collegio Minori obtinendo, 
publice ad dispatandum in lectorio CC. 
DD. Theologorum proposita. Anno Do- 
mini 1748. Die 19. Octobris. Cracoviae 
Typis Collegii Majoris Universitatis. fol. 
2 k. Jagiell. 

— ob. Fidecki (Viretum 1753) — 
Poborski Jos. (1752) — Waryski Wojc. 
(Arcus triumph. 1745). 

Jocher Obr. 1. 388. — Janocki Lexic. II. 6H. 

FoltynowiCZ Jak. ob. Eomparski J. 
(Threnodiae 1593). 

FoltynowiCZ Kazimierz ob. Abrek 
A. (Apollo 1644) — Puzyna St. i. Kon. 
(Anal, doctoratus 1647) — Zamojski 
Jan (Musopaean 1646). 

FOLTYNOWICZ Marcin syn Walen- 
tego z Biłgoraja (t 1663). Thren na 
pogrzeb Heleny Daniłowiczowey R. 1621. 
Zamość, w drukarni akademickiey. 
w 4ce. 

(FoltynowiCZ Marcin). Laetus Apollo 

Magnificum et Exceilentissimum Domi- 
num D. M. Martinum Foltinowicz phi- 
losophiae Doctorem in academia Zamo- 
scensi professorem ejusdem Academiae 
renunciatum et coniirmatum Rectorem, 
Un a cum studiosa juventute scholae 
poeseos VIII. Maii. Anno Domini 
M.DCXL (1640)salutat.Inofficina typo- 
grapbica Academiae Zamoscensis.w4ce, 
1 arkusz. 

Na odwr. str. tytut. berła Akademii Zam., 
a pod niemi 5 wierszy, w których głoski 
wyrazów początkowe, ńrodkowe i końcowe 
składają wyrażenie : sceptra virtutis. — Na 
końca rycerz na pegazie, uzbrojony włócz- nią i opatrsony taresą, pod nim widok 
2Samośeia. 

— Symbolvm amoris et honoris 
AcademicL Erga Clarissimos viros D. 
Martinvm Foltinowicz, D. Andream 
Abrek, Leop. Concepti. Dum in Basi- 
lica Collegiata Zamoscense Per Illiu- 
trem et admodnm Rndum Dominum, 
Benedictum Żelechowski, V. J. D. Canon. 
ZamoBc. acad. Procancellariam. Jons 
utriuaque Doctores. More et concursii 
lUuBtrium Virorum solenni renontiaren- 
tur, Anno Christi 1644. Maij 9. exhi- 
bitum. Ab Adm. RR CC. EE. DD. 
Academiae eiusdem Zamoscen. profe»- 
soribus et CoUegis. Zamosci, Typis 
Academicis excudebat Paulus Radicios. 
folio, sign. E,. 

Wiertle piaali ta: Cyryl Gorebseina 8. Fim- 
cisci Min. Conr., Sim. Piechowies Medie. 
Doc, Oaipar Soldas Medic Dr., Cłiristop. 
Wikowski, Prof. Joan. Dareeki, Prot Ya- 
ler. Alembek Mathem. Prof., Seb. Dobia- 
SBOwtki Histor. Prof., Stan. Tonijcki, Prel, 
Alex. Zychowtki (dopisano: aliaa Oojgro- 
wio). Jagîell. — Kijowe. — OsaoL 

— Trophaeum Palladis virtuti et eru- 
ditioni Clarissimorum virorum Martini 
FoltynowiCZ, Andreae Abrek Leopol. 
cum in indyta Acaderoia 2jamo0cen8e 
per Illustrem et admodum Reverendum 
Dominum Benedictum Żelechowski ü. 
J. D. Ecclesiae CoUegiatae Zamoscen. 
Canonicum, Academiae procancellarium 
in numerum Doctorum Juiis utriusq. 
referrentur a nobili studiosa CoUeg. Aca- 
demici Ołycensis juventute poeseos erec- 
tum Anno M.DC.XLIV. (1644). In of- 
ficina typogr. academiae Zamosoensis. 
w 4ce, 3 ark. 

Na odwrotnej stronie tytola są beifa Akad. 
Zam. a pod niemi 10 wierssy, które na- 
pisał Neironowics Jan. Praypis do no- 
wych doktorów podpisał Lipieński Mi- 
kołaj. Wiersse zaA na pochwała Fcdty- 
nowicza i Abreka pisali: Zawada Ale- 
ksander, Złotoliński Eliasz, Sseaepasow- 
ski Michał, Targowski Stanisłtiw, Pne- 
c