Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to y ou. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that y ou: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character récognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't off er guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the füll text of this book on the web at |http : //books . google . corn/ 
HARVARD LAW SCHOOL 
LIBRARY 
.A '1 DEC i C/ BIBLIOGRAFIA POLSKi 

140,000 DRUKÓW. . DEÙ 3 CZĘŚĆ III. TOM VIII. 

Lit K. 

« 

(Ogólnego zbioru Um XIX). f. Estreichera. ■•♦ Wydanie Akademii Umiejętności. KRAKÓW. 

CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
pod iarB%d«m «Jdiefk Filipowikl«go. 

1903. POLNISCHE BIBLIOGRAPHIE 

(III. Abtheüung. Band XIX). 

JAHRHUNDERT XV. BIS XVIII. 

ALPHABETISCH GEORDNET VON 

>R. Carl Estreicher 

UNIV. BIBUOTHEKAR. (Der ganzen Sammlung Band XIX). KRAKAU. 

B0OBDRDOKBBBI DIR K- K. J A OBLLONISOHBM UN I TBB8 ITA T. 
G«MUUId«lt«r JoMf mipomkl. 

1908. BIBLIOGRAFIA POLSKA 

TOM XIX. 
STÓLECIE XV-XV1IL ♦•« 'W UKŁADZIE ABECADŁO^A/'YM. -KgSBK^- KRAKÓW. 

CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
pod inm%il«i» Jtetflt nUpowiklago. 

t903. K. A. K. G. K. K. A. Treny barzo smutne na że- 
ście z tego świata godiiey pamięci J. 
W. Pana Jego M. Xiążęeia Janusza 
Zbaraskie;^o, Woiewodi Braclaw.'^kiego, | 
starosty Krzemienieckiego etc. Żalem | 
napisane przez A. K. w Krakowie, 1608, ' 
12 Aprilis, w 400, ark. B4. 

Dedyk. Xcia Jerzema Zbaraskiema wwdzi- 
cowi bracławB. staroście PiÓRkiemu. 

— ob. Kamiński Adolf (Nad histo- 
rya 1771. Edukacya 1774. Przyjaźń 
1772) — Kossakowski Antoni (Do na- 
rodu y potomności 1771) — Kwiatkow- 
ski Woje. (Tyrocinium Marianum 1669). 

K. A. Z B. ob. Geliert (Przypadki 
1755). 

K. D. Pieśni dwoie pobożne z nie- 
mieckiego ięzyka świeżo po polsku prze- 
tłum. pi-zez D. K. 1656. w 4ee, Y2 ^r^^- 
fieytr&ge I. 98. 

— ob. Fałsze (1670). 

K. E. Nadgrobek Kossakowskiemu 

przez (Z w. XVIII), w 4ce, str. 1. 

Branic. 

— Ojciec stanąwszy nad zmarłym 
synem. Bez wyr. m. dr. i r. (Z końca 
XVIII w.) (Podpis E K.) w 4ee, k. 1. 

Jagiell. 
K. F. Xiądz. Do J. W. Hrabi zMa- 
łacho wic Piotra Małachowskiego Woie- 
wody krakowskiego oświęcimskiego, 
przedborskiego etc, starosty, orderów 
polskich kawalera w dzień Imienin dnia 
29 miesiąca czerwca 1786 roku. (Na 
końcu podpis:) X. F. K. Bez m. dr. 
w 4ce, k. 4 nlb. Czartor. K. F. M. P. Z. ob. Karp Maur. 

(1791). 

K. G. Nazwiska z obiàwienia Jana 
Świętego, Krystusowi, Zborom Pańskim, 
prawdziwym y fałszywym nauczycie- 
lom, służące: Także y zwierzchności 
Rzymskiey, y temu który nà niey sie- 
dzi też, Dyabtu, y ludziom w obec po- 
spolitym, y co które nazwisko znaczy, 
z wyrozumieniem słów taiemnych: Przy- 
tym o pożytkach każdey strony, t&kże 
y o .szkodach. (Godło z Ezaiae VI). (B. 
m. dr.) Anno MDXCVII (1697). w 4ce, 
k. nlb. 72 (dr. goc). 

Dedykacja Januszowi Marcin. Staroście Prze- 
deckiemu i Łukaszowi SirakowRkiemu 
z Bogusławie. Autor podpisany literami G. 
K. dyssydent przygotował był dedykacyą 
tego pisma, ojcu tych Sierakowskich, Ja- 
nuszowi, Wojewodzie Łużyckiemu, ale 
ten przed wyjściem z druku umarł. Dru- 
kowano w Wilnie. 

Wierzbowe. II. 1847. — Jooher 2935. 2ôil. 
Czartor. — Krasińs. 

— Przestroga to iest czasu tey nie- 
zgody teriinieyszey, w kościele krze- 
sćijańskim te rzeczy krótko spisane ku 
przestrodze obacżywać trzeba wiernym 
Bożym. Roku Pańskiego M.D.LXXXIX 
(1589). w 4ce, kart 23. 

Dedykncya Stan. Karnkowskiemu Arcyb. 
Gniezn, przez G K. Dzieło luterskie. Au- 
tor dysputuje z Kamkowskim o powadze 
kościoła. Por. Grzeg. Żarn. Koszarski. 
Wierzbowski III. 2861. Toruńska. 

K. G. Wiersz do J. W. hrabi Igna- 
cego Skarbka w dzień zsślubienia z J. r)iR^n2 K.J. K S. W. Ludwiką Potocka Staroscianką So- 
kolnioką przez G. K. W Lwowie w dru- 
karni O. W. Wichmana. w 4ce, k. 1. 

Ossol. 

K. J. von B. A. Z. Abschrift, der 
zwiëchen Eusobea und Alethea gewech- 
selten Schreiben, Als Ti tul: Herr M. 
Zacharias Hermann Treuâeissiger Pre- 
diger zur Poln. Lisse, Mit der Hoch 
Ehr und Tugend- begabten Jungfer 
Susanna Catharina gebohmer Linckin, 
den 4. Novembris 1670, in Bresslau 
sein Hochzeitl: Ehren-Fest beging, ex- 
cipirt und wohlmeinend übersendet von 
J. K. y. B. Zur Lissa druckts Michael 
Buck. (1670). fol. 2 karty. 

WrodawB. 

K. I. S. J. Triumphale virtutis et 
sapientiae Capitolium in capite consura- 
ptis certum sexaginta ab obitu annis 
integro Seraphici et Ecclesiae Doctoris, 
divinissimi Bonaventurae S. R. E. Car- 
dinalis et Episcopi Albanensis erectuin ; 
Récurrente vero annua ejusdem luce Pu- 
blica ex Cathedra in Basilica Petrico- 
viensi AA. RR. PP. Ordinis Minorum 
de Observantia ab Uno é Minima So- 
cietate Jesu Oratorio cultu adoratum. 
Anno^ quo Ipse CapUt nostri ChrIstUs 
fUndaVerat orbeM. 1723. fol. kart 7. 

Na odwr. tjtuZu dedyk. Seraphino Gamal- 
ski Ord. Min. S. Franciscl de observan- 
tia ProWndali, J. K. 8. J. minimus e So- 
oietate Orator. 

Poprsedsa wierszem : Elegia dedicatoria k. 1, 
ressta zaé Oratio. (Zaczyna się: Ab um- 
bris in lacem). 

Jagiell. — Kijows. 

K. J. X. ob. Lorynetka (1793). 

K. K. ob. Kwiatkowski Kaj. (Próba 
pióra 1791. Rada 1790. Szkc^ła 1789. 
1791). 

K. K. J. X. Wartość Zasług dostą- 
piony Ludnoéci Woiewodztwa Sendo- 
mirskiego, w J. W. Jmci Panu P. Ma- 
cieju Sołtyku Woiewodzie Sendomir- 
skim, Kawalerze Orderu białego Orła 
y Świętego Stanisława, Staroście Szy- 
dłowskim, pieśnią polska uczczonym 
przez nayobowiązańszego Pańskiemu 
Imieniowi X. J. K. K. B. r. (około 
1774). w 4ce, str. 8. I Sottyk Maciej został Wojewodą po smar- 
I tjm r. 1773. Janie Wielopolskim. 

K. K. M. Ksiądz proboszcz biało- 
stocki ob. Branicki J. Kłem. (Odpowiedź 
' 1768). 

K. K. Ch. ob. Ch. 

K. M. S. J. Order dam krzyża 
gwiaździstego .... w Nieświeżu 1760 r. 

Autorem jest albo Korycki Michał albo Mar. 
Kurselnicki, bo obadwaj byli Ówczas 
w Nieświeżu i drukowali w owjrm cxmsie 
swe prace. 

K. M. F. P. Z. ob. Karp Maur. Fr. 

(Pytanie 1701). 

K. P. [Winieta arabeskowa]. Kwi- 
lienie Serdeczne y ucieczka do B<iga 
wrosmaitym utrapięnińiu (tak) y dłu^o 
trwAiących doliegliwoédiâch o ratunek 
y wspomożenie. P. K. w 8ce małej, 
kart 8. 

Na ostatnie) stronie: 

Csego sobie umńie iądass, 
Pro6 z wiarą statecanie. 
Dońdziesz ńiewątp com obiecał. 
Wypełnię skutecznie 
Na to rzekę Amen Panie, 
Nie wątpię ie 6ię tak stanie. 
(Winieta). 
Druk zapewne z początku 17 wieku. Całość 
ma strof 40. Zamojs. Ord. 

K. P. drzeworytnik ob. Broscius 
Mik. (Hemerologeion 1H70). 

K. R. ob. Korsak (Brutus). 

K. S. List z Londynu do Filozofa 
polskiego pisany. Cum consensu supe- 
riorum (ok. r. 1765). w See, ark. Bg. 

Na końcu listu tego litery 8. K. Jest to 
jakiA iart o podróży Malekawkiego który 
wsiadłszy na glanasa (barana Amerykań- 
skiego) udał się na góry Andes, dla zró- 
wnania ich lub złączenia mostami tak, 
łeby z królestwa Chyli do Peru, łatwy był 
przejazd i chciał sprowadzić z gór Volcano 
(Wulkany) kominami podziemnemi ogień 
do Nowej Zemli i t. d. Od atr. B^ jest: 
Wytknienie systematu Kopernika, opisem 
tak nazwanej poczty Kopemi ko wej : n^î«* 
dzieó potrzeba, ie słońce królem będąc 
wszystkich planet, zdawien dawna w kry- 
ształowym pokoiu. w Arodku świata na 
złotym spoczywa posłaniu jako go wi- 
dzieli Philólaus y Aristarchus. Żeby zaś 
dla rozrywki Pańskiej około niego zawsze 
tańcowała ziemia, zlecono to Herakliu- 
szowi". 
K. S. ob. Arithmetica (1735) — Da- 
wid (Psalm 1556. 1558) — Miłość (1688). K. S. KĄCKA. K. S. Soc. Jesa ob. Kijanowski Stan. 
(Blozyasz Czeéé codzienna 1793). 

K. S. R(eforniat) ob. Âlkantara (Roz- 
myślania 1760). 

^ K. S. G. ob. Mirty 1 i Tyrsys (1782). 

K. T. Obejdzie się bez patronów. 
Warszawa 1792. w 8ce. 

— ob. Kaźmierski T. (Obejdzie si^) 

— Kamieński T. 

K. W. ob. Cnota w drodze (1787) 

— Kierski W. (Prymicye 1747) — 
Warsze wieki (mówiąca Wenecyę 1587). 

KAAL Wilhelm. Żebraczy Płaszcz 
Luterski. (Godło. Luk. 18 v. i Marek 
10). (Na końcu:) Cum Gratia et Pri- 
vi legio w Poznaniu w druk&rni Jana 
Wolraba 1690. w 4ce, kart 11. 

Rycina niezgprabna. Na odwrocie wiersz Mel- 
chera Krakowskiego. W Przedmowie au- 
tor ma nazwisko Wilhelm Kaal; dat. 
z Poznania 1590. 

Jocher 2934. — Wierzbowa. I. 1723. — 
Orgelbr. Xiii. 572. 

Semin. katol. Wanz. 

Kabaka Jan (Cavacius z Chioa) ob. 
Epigrammata (1601) — Fenicki Stan. 

— Muscenius Jan. 

Juszyński Dykc. I. 161. — Wiazn. H. lit. 
VI. 183. 

Kabała polska, w Warszawie u P. 
Dufour 1781. 

Gaz. Warsz. 1781. 

— na różne zagadnienia przyzwo- 
ite y zabawne wierszem polskim daiąca 
odpowiedzi, dla rozumnie ciekawych 
łatwym y niewinnym sposobem ułożona. 
W Krakowie, druk Ign. Grebla 1781. 
w 8ce. 

Gaz. Warsz. 1782. 

— Toż:... w Krakowie 1783. w 8ce. 
Katal. Grebla. 

— Toż:... w Krakowie 1799. w 8ce. 

— w pięciu częeciach dla zabawy 
ułożona R. 1791. w 8ce. 

— Toż:... R. 1795. 
Katalog Grölla z lat 1791 i 179Ö. 

— moralna zawieraiąca w sobie ró- 
żne zagadnienia y proza dana odpowiedź. 
Tłumaczona z greckiego. Wilno 1796. 
w 8ce, kart 48 nlb. (z rycina). 

Kraaińs. 

— ob. Wyroki arytmetyczne (1775). KABALEWICZ Kazimierz. Condusio 
nes theologicae de beatitudine ad di- 
sputationem propositae. Cracoviae, ty- 
pis Francisei Cesary. 1717. folio. 

Jocher .8832. — Encykl. Orgelbr. XHI. 673. 

Kabalistyczne liQzby (jak oznaczają 
datę) ob. Domaniewski Jos. (Porta). 

Kabały na różne zagadnienie, dla 
rozumnie ciekawych łatwym y niewin- 
nym sposobem.... (Wilno?). 

Katal. ksiąg tjpogr. pny akad. Wileńs. 
1786. 

(Kabały). Wieszczba wyroczni, czyli 
Tablice Kabalistyczne, w Warszawie 
1784. w 8ce. 

— Sybille wróżące, czyli rozrywki 
zabawne dla płci oboiey. w Warszawie 
1784. w 8ee. 

— ob. Fortel (1781). 

KABIROL Benedykt. Powinszowanie 
w dzień imienin JMci Panny Petronelli 
Zdrojewskiey dnia 31 Maja 1788 roku 
od życzliwego sługi Benedykta Kabi- 
rola ofiarowane. Bez w. r. i m. (druk 
na atłasie), fol. str. 1. Jagiell. 

Kabrun und Spallinsohe Ebeverbin- 
dung. Danzig 1758. folio. 

Kabryt Fryderyk ob. Orabowska 
Magdalena (Pozwani 1788) — Eomis- 
sya (1798) — Potwierdzenie konwen- 
cyi — Punkta Zaciągu. 

Kacerskle sekty w Polsce ob. Re- 
mon (1614). 

— okrucieństwa w Anglii ob. Okru- 
cieństwa (1582). 

Kąccy ob. Laur (1730). 

Kącka La Comtesse ob. Eclaircis- 
sement (1773). 

Kącka Dorota ob. Bratkowic Adrian 
(Rozmowa duchowna 1633) — Chomę- 
towski Jan X. (1626) — Drexeliusz 
Jeremiasz (Obraz wieczności 1626) — 
Kwafiniowski Bartosz (1633) — Lair- 
nes Serwacy (Zwierciadło 1619) — Ło- 
peski Jan (1638) — Malski Andrzej 
(1624. 1640) — Miaskowski Kasper 
(1633) — Mościcki Mikołaj (Elemen- 
tarzyk 1626) — Pontanus J. (1615) — 
Roman Tomasz (1615) — Rostkowic 
Marc. (Wezwanie oblubienic 1623) — 
Zamoscen. Frań. Sitań8ki(P8zczoła 1627). KĄCKA. KĄCKI. Kącka Elżbieta ob. Duchnowski X. 
Maciej Stan. (1647), 

(Kącka Maryanna) (córka Jana Sta- 
nisława f 1768) Wesele stanów ko- 
ronnych z Prześwietnej konjankcyi 
Domów Nieśmiertelności przywilejem 
stwierdzone przy ślubnych kontraktach 
J. W. J. M. P. Maryanny z Szczuków 
Katskiey Miecznikówny koronn. etc. 
z J. W. J. M. P. Euötachim Potockim 
Starostą Tłamackim a przez obligowa- 
nego fundatorskiemu Imieniowi Apolli- 
na Collegium Szczuczyńskiego y całey 
Prowincyi Polskiey Scholarum Piaram 
ogłoszone. R. P. 1742. W Warszawie 
w drukarni J. K. M. y Rzeczypltey 
w Collegium Scholarum. fol. k. nlb. 1 3. 

OmoI. 

— ob. Cyboni Stanislaus X. (1721) 
— Niewęgłowski Fr. (Gody sprawi« me 
1741) — Potocki Eustachy (1742). 

Kątska Wiktorya z Szczuków ob. 

Mucho w ski Maciej (1730). 
Kątskich (z) ob. Potocka. 

Kącki (Kątski) ob. Pogrom i exe- 
kucya — Zawadzki B. (Lyriconim 
(1694). 

Kącki (7) (Conclus) Andreas >b. 
Conclus. 

Kącki Andreas ob. Pisański Jerzy 
Krzysztof (1750). 

KĄCKI (KatskI) Jan, Kanonik Late 
raneński. De Republica Caelesti. 

Przypisane Małachowskiemu Biskupowi Kra- 
kow. Treść: o Początku Rzeczypospolitej 
niebieskiey. O Jey zacności. Ze Rzeczpo- 
spolita Niebieska iest Ojczyzna do którey 
dąiemy, i iaka do niey droga? O niei>es- 
pieczeństwach w podróży do Rzeczy po- 
litey Niebieskiey. O etach i podatkach. 
O Seymie Rzeczypospolitey niebieskiey. 
O Przeznaczeniu do tey Oyczyzny. 

W Rozdziale V. o podatkach Rzeczypo^po- 
litey niebieskiey pisze : Podatki te sa spra- 
wiedli wemi bo ie stanowi prawa władza, 
dla dobra publicznego. Przytacza z Mie- 
szkowskiego Księgi: Polonus jure politas 
jak Henryk III Król Kastylii sądził f we- 
ich Ministrów i Poborców skarbowych. 

Jooher 6080, przytacza według Juszyńskie- 
go, ale nie wiadomo czyli, kiedy i gdzie 
drukowane. 

— ob. Belowski Paulus (Mononia- chia 1690) — Paluszkiewicz Balt. (1690) 
— Poeraatia (1622). 

(Kącki (Kątski) Jan Stan.) (syn 
Marcina). Corona inontium Szczucinie - 
rum ayitus cervus Joannis Stanislai Kąt- 
ski generalis Podoliae capitanei came- 
necensis connubiali serro victoriae Sta- 
nislai de Szczuczyn Szczuka procanoel- 
larii M. D. L. et Constantiae de Zło- 
ty Potok Potocka filiae, applaudente Co- 
rona musarum col legii VarsaviensiöSchol. 
Piar. coronatus. A. 1719. folio. 

Ostrowski Suada lat. poet. 1747. foL II. 294 

— .302. — Jabłonowski 08ta6 1751 pisae: 
Tłumaczył Rousseau £pigrammata obsco- 
ena, które z gładkości wiersza światła ale 
z wszetecznoÂci ognia godne. 

— ob. Apollin (1719) — Corona 
montium (1719) — Kaliński Jan Da- 
mascen (Avitus cervus 1719) — Ma- 
dejski Idzi (Ognie tryumfalne 1719) — 
Slowi<îki Lucas Stan. (Heroica poesis 
1704). 

Jabłonowski Musaeum s. 105. — Juszyński 
Dykcyon. 

K/^CKI (Kantski) Krzysztof. Vitae 
Archi episcoporum. et Epiacoporum ec- 
clesiae Cracouien. Christo pori Kantski, 
artium liberalium magistri. Ad illustriss. 
et Reuerendiss. principcm, et Dominum, 
D. Georgium Radźiwil: TT. S. Sixti 
Presbyterum Cardinalem , Episcopum 
Cracouien. etc. et ad ampliss. Ecclesiae 
Cracouien. Capitulum. (Pod tem herb 
kardynała). Et decus et robur volu- 
crum Jovis armiger: almae Tu fidei et 
sacri splendor honorque chor i. w 4ce, 
str. 53 liczb. 

Na odwr. tytułu dedykacya w (3 wierszach 
X. Radziwiłłowi Kardynałowi i Kapitule 
Krak. (Na końcu:) Graco viae in of6cina 
Lasari Anno Dni M.D.XCIII (159B). Od 
str. 3 idą żywoty arcybiskupów poczy- 
nając od Prochora Włocha. Przy kaidym 
jest herb, pod tym 6 wierszy na pochwałę 
jego. a poniżej niektóre daty do życio- 
rysu jego. Ostatni jest Jerzy Radziwiłł, 
z porządku öl. 
Wierzbows. H. 1764. — Jocher 9189 o. 
Akad. — Czapski. — Czarter. — Dzików 

— Jagiell. — Kórnik. — Ossol. — Pe- 
tersb. publ. — Warsz. Seminar, kat. — 

Jerzy Szembek. — Warsz Uniw. 

— Toż:... Cracovien, olim perChri- 
stophorum Kątski , Phil. Doct. Hcxa- KĄCKI. KACZANOWSKA. stichiâ expressae et Illustr. Principi I>. 
Georgio Radziwiłł S. R. Ë. Cardinali, 
Episcopoq. Crac. et Augnstissitno Crac. 
Gapitulo dicatae. Nunc vero ad faeli- 
cissimum et auspicatiss: adventum Se- 
reiiißs. Principis et Eminentissimi S. R. 
E. Oardinaiis Domini D. Joannis Al- 
berti Episcopiae Crac. perpetui Adini- 
nistatoris, Ducis Seuerień. Alniae Acad. 
Crac. Cancellarij Ampliss. Per Joan- 
nen! Caesarium luci reßtitutae. (Tu herb 
biskupa). Faelices Aquilas, faelieia sym- 
bola, vestro Aras, atqne foc<^8, cingite 
prae^idio. (Bez wyr. m. i r.) w 4ce, ark. 
nlb. H,i (kart HO). 

Na odwr. tytułu sseaciowiersB dedykacyjny: 

ad Joannem Albertum Cardinalem. 
Jest 56 żywotów t. j. o pięć więcej jak 
w pîerwszem wydaniu, drzeworyty herbów 
inne i daleko po61edniejsze. (Na ostatniej 
karcie:) Joannes Cesari in aima Âcnd. 
Crac. poeseos Studiosus. Dedykacya pro- 
sa 1683. 
Jocher 9189 6. 
Branic. — Ciartor. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Grochowski Stan. (Encomia 
1604) — Nakielski Sam. (1634) — Ro- 
mer Adam (1690) — Starowolski Szy- 
mon (Vitae antistitum 1655). 

Wisan. Hist. lit. I. 80. VIII. 160-1. — 
Encykl. Orgelbr. XIV. 567. 

(Kącki (Kątski) Marcin) Generał 
Artyll. (t 1710). Illustrissimi Domini 
Martini Katski palatini kijoviensis Po- 
doliae et Artilleriae Regni Generalis^ 
singalaria in fortunato provinciae ad i tu 
post yindicatam aaspiciis invicti^simi ac 
potentissiini Augusti II Poloniarum Ré- 
gis Podoliam ex teniporaneo panegyri 
ad perennem saeculomm raemori.Mm 
data a Kamenecensi Collegio Soc. J(*su 
asno 1699. Leopoli typis Coli. S)C. 
Jesu, folio. 12 kart nlb. Ossol. 

— ob. Braun Dan. (1704) — Grab- 
ski Andr. (Fortunata Martio 1717. Har- 
monia 1680) — Janicki J. A. (Bella- 
ria 1683) — Legueki Jan (Kazania 
na pogrzebach znacznych osób 1753) 
Zawadzki Ben. (Lyricorum 1694). 

(Kącki). Kazania na pogrzebie P. 
Kątskiego. w Krakowie 1710. w 4ce. 

KĄCKI Walenty. Nauka koło pasiek 
z Informacyey Pana Walentego Ka- ckiego anno Domini M.D.CXII. w Ko- 
marnie o mnie Jana Ostroroga Woie- 
wody Poznańskiego spisana. (Pod tern 
rycerz na Pegazie), w Zamościu roku 
M.D.C.XIIII(1614). drukował Marcin 
Zięski typogr. Akad. Zamoyskiey. folio 
kart 14 nlb. (syg. D). 

Na odwr. str. tytułu przedmowa do czytel- 
nika datowana 161H r. Cały traktat dzieli 
się na 4 części: 1) o pasiecznikach, 2) 
o rządzie dobrym w pasiekach, 3) o rojach, 
4)op<»dbieraniu pszczół. Polszczyzna wszę- 
dzie wyborna i wzorowa. W przemowie 
tak mówi: Dostatek pospolicie lenistwo 
robi i przyrodzona obfitoeó wywodzi lu- 
dzie nâ lida jaką robotę : rzadki dba po- 
rządną y pracowitą koło pożytku sprawę, 
kiedy mu lekko wszystko do ręku płynie. 
Toż w Rusi koło miodów się dzieie. 
Na pochwałę swego dziełka tak pisze na 
końcu : Przyimi z łaską czytelniku, k kie- 
dy stÀrzy pÀéiecznicy będą przeciwko tey 
nńuce mówió, pewnie wiedz że to będą 
czynili, nie iżby zła była w naymniey- 
szym punkcie, Ale że im cięszko Albo tak 
pilnować y wczâ^u pczelnego y oohędo- 
stwâ i rządu w pasiece, albo nie przy- 
krÀdÀc czemu pono nie przywykli. Nie 
zdajże się zwodzić, Abyć to nabarźiey ga- 
nili, pilnuy ich iedno dobrze, k sam przy- 
gląday żeby tak czynili, iako się tu na- 
pisało, uyźrzysz żeć tu namnieysza rzeos 
nie chybi. 
Chreptow. — Kijows. — Warsz. Uniw. 

— Nauka o pasiekach przez . . . 
pisana, po wtóre drukowana, nakładem 
Jak. Wirowskiego bibliopole lubelskie- 
go, r. 1631. w 4co, kart 18 nlb. 

Drukował Sternacki w Rakowie. 

Kijows. — Warsz. Uniw. 
Siarczyński Obraz 1. 202. — Maciejows. 

Polska I. 278-80. - Lelewel Bibl. ks. 

1. 197. 204. - Encykl. Orgelbr. XIV. 

55.S 

Kącki Venceslaus ob. Dmosicki. 

(1658). 

(Kaczanowska Krystyna). Replika 
od W. J. Pani Kaczanowskiey Staro- 
ściney Powierzchniańskiey przeciwko 
W. Thad:. Brzozowskiemu Chorążemu 
Petyorhor. Bez m. i bez osobn. tytułu. 
(Wilno okuło 1799). fol. sig. A— Ei 
(kart 9). 

Rzecz w przedmiocie lennoéci dóbr Zwerzdy 
Dowtertyüizki i Ziemi Gikańskiej, dożywo- 
tnich Hier. Kwileckiego. Dar lennoéci był 
z r. 1Ô67. Jagiell. 

— Sprawa W. J. P. Katarzyny z Ro- KACZANOWSKI. KACZORKOWIC. bozon Kaczanowskiey starości iiey po* 
wierzchniańskiey przeciwko W. J. X. 
Ignacemu Dołwnarowi dziekanowi tro- 
ckiemu plebanowi puńskiemu. Bez r. 
i m. dr. (1790?). fol. k. n. 4. 

Ob. Doiwnar. Zieliiis. 

Kaczanowski Bernard X. ob. Ela- 

dzinus Bernard. 

KACZKOWIC Jan. Apollo Epitbala- 
micus abo wiersz godowny Zygmunto- 
wi Szydłowskiemu z Stradowa y Ale- 
xandrze Bylinownie. W Krakowie, druk 
Piotrkowczyka 1618. 

Mac. Pism. Pols. III. str. 872. — Macz- 
ków. Statuta 275. 

Kaczkowski Adam ob. Minister(1602). 

KACZKOWSKI Jan Stanisław z Roje- 
wa. Żałosny żałosnego człowieka wszel- 
kiego utrapienia opis, a osobliwie od 
zguby dożywotniego życia towarzysza. 
Toruń, 1660. w 4ce, 5 ark. 

Bentk. Hist. lit. I. 378. — Lei. Bibl. ki. 
dw. I. 188. 

— Wiersz żałobny na emierć Krzy- 
sztofa Rysińskiego. w 4ee. 

Rysiński Krzysztof był wojewoda Innowło- 
ctawskim do 1619. Zapewne du r. 1628 
włącznie, bo 1629 byt Przyjemski Stan. 

Ossol. 
Kaczkowski Jan ob. Zamojski Jan 
(Musopaean 1646) — Żydowski Alex. (A- 
pollo laurifer 1644). 

Lelewel Bibl. ks. I. 188. widocznie omyłką 
druka przytacza Kaczkowskiego Katechizm 
(164H) zamiast Karnkowski. 

(Kaczkowski Józef). W dzień ślubu 

Wielmożnego J. M. Pana Józefa Kacz- 
kow8kiet>;o Chorążego Gwardyi Naro- 
dowey z Wielmożna J. M. Panną Bo- 
gumiłą Chrzaniewska Porucznikowna 
Woysk Koronnych Podwoiewodzanką 
Piotrkowską. Wiersz od życzliwego y 
obowiązanego dnia 28 Września 1779. 
oddany. Bez w. m. dr. w 8ce, k. 4. 

Warsz Uniw. 

Kaczkowski Stanisław Dominilc ob. 

Corias (1731) — Kielarowicz Franci- 
szek (Causa proprietatis 1731). 

KACZORKIEWICZ Hieronim. Prupo- 
sitiones ex duobns annis studii philoso- 
phie! sub tempus Capituli generalis in Conven tu Calissiensi Franciscanor u m 
1792. w 8ce, 1 ark. 

Fr. Apollin PodoUki Lector Tqeol. Fr. Tho. 
Ziemecki Leotor Th. 2du8 defendene Fr. 
Hieron. Kaczorkiewicz stud. Phil. 

KACZORKOWIC Adam Józef (Ana- 

tides zwany). ArehivumJagellouici Apol- 
linis, Qemmis pretiosissimis , V.V.D.D. 
XVI Primae Laurae Candidatorum, 
CoUueens. lisdemq; Dvm In Alma Vni- 
uersitate Cracoviensi Per Clarisäimum 
et Excellentissimum Dominum M. Mar- 
tinvin Osliński, Philosophiae Doctorem 
et Professorem, Collegam minorem, ibi- 
demq: Eloquentiae Professorem, interea 
Contubernii Jagelloniani Seniorem. In 
frequentissiina Clarissimorura et Nobi- 
Üssimorum Hospitum totiusq. Acade- 
mici Senatus Corona, Artium et Philo- 
sophice Baccalaurei Ritu Solenni Re- 
nvntiarentur. Ab Adamo Josepho Ka- 
czorkowic, Łouicien: eiusdem Laureae 
Candidato: Concentn Lyrico Amoris et 
gratulationis ergo Consecratvm. Anno 
Augustae Virgo quo gessit munia Cou- 
cha Vnio cuius erat filius ipse Dei 1685 
die 14 Aprilis. Cracoviae typis Univer- 
sitatis. folio, k. 9 nlb. 

Na odwr. tytału herb z oimiowierezem pod- 
pisał Stan. And. Rokicki Audit. Philos. 
Dedykacya Alberto Sczerski praepos. Plo- 
censi. Rozpoczyna oda na cześć S. Jana 
Kantego. Dalej wierszem uczczeni ezami- 
natorowie, a od ark. B kandydaci : I Mich. 
Nietsch. II Alb. Car. Mrówczyński. III 
Valent. Lipowski. lY Joan. Papiezowic. 
V Joan. Fr. Rokicki. VI Stan. Daszczyń- 
ski. VII Fab. Rosztabiński. VIII Jak. 
Mich. Bieokiewicz. IX. Pet. Samelowicz. 
X. Joan. Wyporkowicz. XI P. Paul Swi- 
derski. XIII Ad. Cas. Banaszewicz. XIV 
Mart. Joz. Zapczeński. XV Laur. .loan. 
Politowicz XVI Fr. Joan. Klakowicz. 
XVII Math. Cant. Bogusławski. XII Ad. 
Jos. Komorowski. Authori operis Jacobus 
Mich. Bienkiewicz. 
! Jocher 1454. 

I Czarter. — Dzików — Ja^ell. — Krasiu. 
I — Ossol. 

' — Aurifodina Pietatis, Trina Sca- 
, toriens Vena, In Sacro Nomine, Peril- 
lustris et admodum Rndi Domini D. 
Nicolai Jeziorkowie, Decani Bitomen- 
sis, Curati Grojecensis, ad Natalia Sui 
Diem, Reperta, Ëidemque Perillustri, et KACZORKOW8K1. KACZOROWSKI. Admodum Reverendo Domino, Â M. 
Adamo Josephe Kaczorkowic. In Alma 
Universitate Cracoviensi Philosophiae 
Doctore et Professore, ofiicioso cultu 
dedicata, Anno Domini 1689. Die 6 
Decembris. Cracovîae Typis Universi- 
latis (1689). fol. k. 5. 

— ob. Dzielski Woje. (Auspicatura 
1688). 

Jussyńt. Djkcyon. I. 162. — Encykl. Or- 
gelbr. XIII. 589. Ossol. 

(KaczorkOWSki). Odpowiedź na obro- 
ny z Btrony obwinionych Kaczorkow- 
skiego, Kusaka, Szumerskiego^ Bartni- 
ckiego Konickiego, Wołotkiewicza, Ka- 
wy, Kaczorkowflkiey, Wróblewskiego, 
Blecharskiego, Korbelskiego y Płaszczy- 
kiewicza wniesiona. Dnia 10 miesiąca 
Listopada 1788 r. w Sadzie Magistratu 
Krakowskiego złożona. (Na końcu:) 
w Krakowie w drukarni Ignacego 6re- 
bla 1789. w fol. ark. E, (kart 10). 
w sprawie księźobójstwa na Xdsu Rybkow- 
flkim. Oskarżyciel domaga się łamania ko- 
łem publicznie na teatrze. Jagiell. 

KACZOROWICZ Franciszek. In No- 
mine Domini Amen. Questio Methaphi- 
sica. De Svbstantia corporea. Sub Fe- 
licissimis Auspiciis Magnifici, Perillu- 
stris, et Admodum Rndi Domini, D. 
M. Alberti Zjancucki J. V. Doctoris et 
Professoris, Ecclesiae Cathedralis Cra- 
couień: Canonici Electi, CoIIegiatarum 
Pilecen. Archidiaconi, SŚ. Omnium Can- 
ceilarii, S. R, M. Secretarii, AlraaeVni- 
uersitatis Cracouiensis, Generalis et Vi- 
gilantissimi Rectoris. A M. Francisco 
Kaczorowicz, Philosophiae Doctore et 
Professore, Collega Minore Pro loco in 
Majori Collegio, Ad disputandum pu- 
blice, in Peraugusto D. D. theologo- 
rum lectorio, proposita. Anno Verbi Di- 
uini incamati M.D.C.LXXVL nonis 
Septembris. Cracoviae, typis Universi- 
tatis. (1676). folio, k. 2. 

Mieści: Conclasio I— lY. 

Jagiell. — Ossol. 

— In nomine Domini Amen ! Quae- 
stio animastica de specie intelligibili 
impresHa sub felicissimis auspicijs. Ma- 
gnif : Perillustr: et admodum Reveren- di Domini D. Adalberti £ancucki I. 
V. Doctoris et Professoris Ecclesiae 
Cathedralis Cracouien. Canonici Electi, 
Colegiatarum Pilecensis Archidiac: S. S. 
Omnium Canoellarij S. Michaölis in Ar- 
ce Crac. Canonici S. S. M. Secretarii. 
Universitatis Cracoviensis Generalis et 
Vigilantissimi Rectoris à M. Francisco 
Kaczorowic Philosophiae Doctore, Dial: 
Profess: Contub: Hieros: Seniore. Pu- 
blice ad disputandum in Peraugusto 
DD. Theologorum Lectorio proposita. 
Ànno Domini 1674. Die 9. Aprilis, 
Hora 13. Cracoviae, ex ofificina Sche- 
deliana, S. S. M. typogr. fol. k. 2 nlb. 
Mieici: Conclasio I— IV. 

Jagiell. — Krasińs. 

— ob. Ormiński Tom. Francisz. (Apo- 
gaeum Virtutum 1689) — Żeleński Łuk. 
Woj. (Floridus 1775). 

Kaczorowski Herculanus ob. Lefar 

Josephus (Couclusiones 1686). 

KACZOROWSKI Szymon (Kacorovius) 

Jezuita (1578 f 3 Sierp. 1628 we Lwo- 
wie). Historica epitome passionis Alberti 
pueri a Judeis occisi. Anno 1598. 
Mieści się w Acta SS. Aprilis T. II. 836—7. 
— Monita Calvinistarum privata et 
publica, generalia et specialia, Ex li- 
bris illorum, dictis, et factis collecta, 
in ordinem redacta, et explicata, Im- 
pulsu veritatis, zelo sanctae Fidei Ca- 
tholicae. et odio impiae haeresis Calui- 
niane. Auetore G. Crutio Ciue Sigeio. 
Mathaei 7. versu 17. Nunquid colli- 
gunt de spinis vnos, aut de tribulis fi- 
cus? Leo Magnus Ser: 4 de Collect. 
Magna est pietas prodere latebras impio- 
rum et ipsum in eis, cui seruiunt Dia- 
bolum debellare. Cracoviae, typis Fran- 
cisci Cesarij Anno Domini MDCXVl. 
i;l616). w 4ce, Str. 44. 

Wydane prseciw broszarae Monita prirata 
Idoc. Jesu. Autora odstania Wielewicki. 
W dziele tern str. 37 jest wiadomość o 
Stan. Sadrowiuszu z Ostrołęki, o jego 
miłostce z Zo6ą córką A. Wolana, o wy- 
danej przezeń po r. 1Ô80 wierszowanej 
książce polskiej dziś zatraconej. Gorsząca 
ta książka była powodem, że Jan Pac 
Wojew. Miński nawrócił się do katoli- 
cyzmu. Od str. 5 idą : Monita privata, od 
str. 26: MoniU publie». Od ttr. 42 idzie KACZWIŃSKL KACZYŃSKI. okólnik Andrseja Lipskiego Kast. Oniesn. | 
s daty Cracoriao 1616, w któiym potępia 
Monita Soc. J. Mówi : Libellas Monita pri* 
uata S. J. primo ex Hispanico latinas 
factus ; post impressas, ante daos circiter 
annos in civitate hac prodijsset, yariis 
personis obtrasus fiiisset Powiada dalej, 
łe brossurę te świeżo prsedrokowano i 
rozpowssechniono. Dla tego wydaje zakas 
udzielania tego paszkwilu. 
Jocber 3204. 9806. — Sommerrogel Bibliot. 
IV. — Brown. Bibl. s. 453. — Wiszo. 
H. Ut. Vm. 176. 

Czarter. — Jagiell. — Ossol. 

KACZWIŃSKI Michał. Arytmetyka, 
albo nauka. O liczbie. Tik cńłey iàko 
i łamaney, tudziesz explikacya o ró- 
żnych i ciekawych kwestyacb z teyże 
pochodzących» z różnych Autorów przez 
Michała Kaczwińskiego zebrana. A za 
dozwoleniem starszych do druku poda- 
na. R. P. 1757. w Drukarni J. O. X. 
Jmći Biskupa Krakowskiego, przy 
Administracyi Jozefa Haika Bibliopoli 
nadwornego, w 8ce, k. 4, str. 271. 

Przedmowa prozą i wierszem. Imprimatur 
podpisał Casim. Pataszowski. Zaczyna au- 
tor od niimeracyi a kończy na : Regula Cu- 
bica. W końcowym wierszu powiada: ii 
nie naleiy nar^ekaó na trudne reguły. 
«Przez krupy do jagieł si^ać nie potrzeba**. 

Lelew. II. 224. — Katalog Friedleina ojca 
(ma z data 1759. Kraków). — Żebraws. 
Bibl. 400. 

Jagiell. — Kijows. — Ossol — Wileńs. 

(Kaczyce). Notauda z przywilejów 
wsi Kaczyc, folio, k. 2. 

Kaczyński ob. Ciecierski Jan (17Ö4). 

KACZYŃSKI Kazimierz. Prima Lav- 
rea Philosophica Post* Varia Praestan- 
tis Doctrinae Documenta Ab Alma Aca- 
demia Vilnensi, Societatis Jesu Reue- 
rendis, Generosis, ac Eruditis Dominis 
Methaphysicae Auditoribus Anno Do- 
mini M D.C.X.L.IV. Nonas Maji delata 
Eisdem Ipso promotionis tempore in 
publico Per Casimirum Kaczyński, in 
eadem Academia Metapbisicis audito- 
rem, Dominis et Condiscipulis D. D. 
Vilnae. Typis Academiae Societatis Jesu. 
(1640). fol. k. 3 nlb. 

Jocher 1901. Ossol. 

KACZYiiSKi Paweł X. 8. J. (urodź. 
1610. t 1676 roku w Lublinie). Ka- 
zania na niedziele całego roku przez X. Pawła Kaczyńskiego S. J. miane 
za dozwoleniem starszych w Koleium 
Kaliskim S. J. drukowane R. P. 
M.DC LXXV. (1675). fol. str. 412, i 
kart 8. 

Na odwr. tytula wielki miedsiorytowj herb 
Olszowskiego. Przypis Tomu I Andnejo- 
wi Olssowskiemu Arcybiskupowi Gniesn. 
Jocher 4472 a. 

— Toż:... W Koleium Kaliskim Soc. 
Jesu drukowane Roku pańskiego 1683. 
fol. k. 3, str. 412. 

Tylko tytuZ przedrukowany. Po dedykaeyi 
idą Aprobaty z lat 1674—5. Dzieło za- 
czyna: Na niedzielę pierwszą adwentu, 
a kończy: Na niedzielę XXIV. po świąt- 
kach. Egzempl. Uniw. Warsz. ma datę 
1684. 

Czarter. — Dzików — Druhob. — Jagiell. 
— Ossol. — Uniw. lwów. - Warsz. Uniw. 
— Wileńs. 

— Tuż:... ;^tom2gi) w Kaliszu 1677. 
fol. k. 3, str. 343. 

Dedykacya Anastazemu Miączyńskiemu Pod- 

skarb. nad w. 
Jocher 4472 a. ma mylną datę 1597 roku. 
Warsz. Uniw. 

— Kazania na Niedziele całego Ro- 
ku. Tom drugi przez X. Pawła Ka- 
czyńdkiego Societatis Jesu Miane. Â za 
dozwoleniem Starszych w Kolegium Ka- 
liskim Soc: Jesu Drukowane Roku Pań- 
skiego 1697. folio, kart 3, str. 343. 

Klodaws. 

— Kazania na święta całego roku 
X Pawła Kaczynskifigo S. J. W Ka- 
liszu w Kolegium S. J. Za dozwole- 
niem Stars/.ych. R. P. MDCLXXXIV. 
(1684). fol, str. 299, ark. 4. 

Przypis Andrzej. Chryzost. Z.iłuskiemu Bi- 
skupowi Kijowsk. 

Dedykacya po łacinie, w której powiada: 
Memoriae impressa restigia tua Portuga- 
lia, cum extincto serenissimo Michaele 
pensiles augusti pectoris Induvias, Yellus 
aureum. Sarmaticus Jason in Hispauias 
reveheres. Movit enim rero tunc melio- 
rem de Tue nomine litem Lisbona etc. 
Dedykacya podpisuje Collegium Calissien- 
se. Dzieło rozpoczyna kazanie: Na dzień 
nowego lata, a kończy : Na dzień S. Sta- 
nisława Kostki. Są tu kazania; Na dzień 
S. Macieja (S. Kazimierza) str. 31. 37. 
Na S. Wojciecha Arcyb. str. Ô9. Na ä. 
Stanisława Biskupa str. 82. Na dzień S. 
Jędrzeja str. 218. Tutaj osobliwy traktat 
o dziko6ci ryb, co są tak dzikie, ie nie 
dadzą się ugłaskać żeby się z człowie- KACZYŃSKI KADŁUBEK 9 kiein Uk jako iusze bestje < amoki, kru- 
cj, orłowie, lwi) chciaZy pospulitowaó. 
Jocher 4473. Jagriell — Ossol. 

— Strzała zacnego Domu Ich Mo- 
ściow Pânovv Mikołaiewskich , Abo 
Kazanie nà pogrzebie^ Jey Moeći P. 
Zofiey z Drzewiec Zaleskiey Pisârzo- 
Wöy Ziemskiey Sierâdzckiey. Mińne 
w Piotrkowie, Przed Prześwietnym Try- 
bunałem Koronnym, w Kościele Wie- 
lebnych Oyców Zakonu S. Franciszka 
De Obseruantia, Przez X. Pawła Ka- 
czyńskiego Societ. JeSY, 4 Dnià Lu- 
tego, Roku 164-7. W Poznaniu, w Dru- 
karni WoyciechA Regulusà. w 4ce, kart 
nlb. 16 (sygn. A2 — Dg). (Druk gocki). 
Przypisał Marcyanowi Zaleskiemu pisarzowi 

ziemskiemu sieradzkiemu. 
Kazanie oszpecone łacina mimo czego s§ tu 
oryginalne wyrażenia jak np : porówna- 
nie stanu szlacheckiego ze strzałą Aba- 
risa Scyty. Przytacza przysłowie: Nie 
piękna owo ki^y paniey młodey cnota, 
iako więc mówiemy. jak Buska kolasa 
skrzypi. Zofia Zaleska była z domu Mi- 
kołajewska, córka Olbrycbta z Drzewiec 
i Anny Sulmowskich. Krewnym był Woj- 
ciech RozraiewAki Sufragan Qniezn. W 16 
roku iycia poszła za mąż. 
Branic. - Dzików — Jagiell — Ouol. — 

Uniw. Iwows. — Zielińs. 
Bywa przytaczane; ^ Kazanie na pogrzebie 
Stanisława Branickiego miecznika koronne- 
go^. Stanislaw B. miecznik, starosta Chęciń- 
ski syn Grzegorza posłował do Wioch 
1617, umarł 1620. Zatem Kaczyński nie 
mógł mieó kazania na jego zgon. Wido- 
cznie myłka z niezrozumienia cytaty Nie- 
sieckiego. 
Niesiecki T. I, str. 280 przytacza tylko: 
Concio p. Kaczyński, co tylko znaczy, że 
w jakiemś kazaniu Kaczyńskiego czytał 
szczegóły jakieA o Branickim. 
Brown. Bibliot. 209. — SommerrogellV. 895. 
— Encykl. Orcelbr. XIII. 590 — Nie- 
siecki Herb. II. 460. — Chłędowski Spis 
123. 
Kadeci ob. Edling (Korpus 1768) — 
Gabryel X. (1790) — Karsnicki Lu- 
dwik (Uwagi 1789) — Uwaga wzglę- 
dem korpusu kadetów. 

Kadencye sądów ob. Dębski Mac. 
(Kalend. 1789) — Waga Teodor (1785). 
KADŁUBEK Wincenty z Karwowa 
Byn Bogusława (ur. około 1160 t 8 
Marca 1223). Historia polonica, Vin- 
centti ELadłubkonis Episcopi Cracovien- sis. Dobromili, In Ofticina Joannis Sze- 
ligae. Anno Domini 1612. w 8ce, kart 
11, str. 575. 

Zaczynają zdania o Kadłubku, z pisarzy : 
Joan. Długossius. M. Miecboriensis. Mart. 
Cromerus. Po czem dedykacya. 

W przypisie do Hier. Ossolińskiego podpis 
D. D. (Dominus Dobromili t. j. Herburt). 

Bibliot. E. Czapskiego ma egzemplarze dwo- 
jakie z drobnemi odmianami w druku. 

Branic. — Chreptow. — Czapski — Czar- 
tor. — Dzików — Jagiell. — Ossol. — 
Przeździec. — Raczyńs. — Uniw. lwów. 
— Warsz. Uniw. — Wileńs — Ewang. 

wileńa. 

— Historia Polonica jest przy Kro- 
nice Długosza Lipsiae 1712. fol w To- 
mie II pod tytułem: Vincentii Kadłub- 
conis historia polonica cum commenta- 
rio auonymi , od str. 593 do 826. 

— Vincentius Kadłubko et Marti- 
nus Gallus, scriptores historiae polonae 
yetustissimi, cum duobas anonymis ex 
ms. bibliothecae episcopalis hejlsbergen- 
sis editi. Gedani. M.D.CCXLIX (1749). 
folio, kart 3, str. 114. 

Wydal Bog. Lengnioh z rękopisu a r. 1426. 
Od str. 56 idzie: Martini Galii Chroni- 
con. Od str. 102: Anonymi Rerum ab a. 
1.S80 ad a. 1424 gestarum historia. 

Ossol. II. 611. 

Branie. — Czartor. - JagielL — Krasińt. 
Ossol. — Przeźdz. — Raczyńs. 

— Toź:... [4te wydanie jego kroni- 
ki w Mizlera : Historiarum Poloniae col- 
lectio magna. Tom 3ci] Varsaviae 1769. 
folio. 

(Kadłubek W.). In feste beati Vin- 
centii Kadłubek de Rosis Epis. Grac. 
officium omnia de Gomm. Gonf. Pont. 
sequntur. 

Cena 7 sgr. 6 pi. 

— Ogłoszenie czci y chwały wie- 
kopomney wielkiego w koéciele Ghry- 
stusowym ^ogi Bożego, t^raz świeżo 
w poczet błogosławionych pańskich po- 
liczonego , B. Wincentego Kadłubka, 
niegdy Biskupa krakowskiego a potym 
w Zakonie GystercyeÂskim klasztorze 
Andrzeiowskim professa, pod czas trzech- 
dniowego na uszanowanie Jego Nabo« 
żeństwa, troistym kazaniem na pamiąt- 
kę wdzięczności Przeświętney Katedry 
krakowakiey ku swemu Biskupowi Die- 

2 10 KADŁUBEK. KADŁUBEK. cezyi całey ku swemu pasterzowi w ko- 
ściele katedralnym krakowskim Roku 
Pańskiego 1765 uczynione. W Krako- 
wie w drukami Seminarium biskup, 
akademickiego, w 4ce, k. 2 nib. i 44 
stron. (Druk łaciński). 
Mieści w sobie: 

1) Kąsanie X. Jakuba Marciszowskiego kan. 
kat. krak. str. 1—14. 

2) X. M. Andneja Lipiewicsa P. - O. Dra 
i Profes. str. 15—32. 

3) X. Eraima Jaśniewicsa Professa Lendek. 
w kolleg. Mogilskim sak. Gjstercyensk. 
8. Theologii Professora. str. 32-44. 

Ded. Kajet. Soltykowi Bisk. krakows. Xciu 

Siewierskiemu. 
Jooher 5058. 

Csartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 
— Uniw. Iwows. 

— Sacra Rituum Congregatione 
EîDO, et Rmo^ Dllo Card. Joanne Fran- 
cisco Albani Episcopo Sabinen. Graco- 
vien. Béatification is, et Canonizationis 
venerabilis servi Dei Vincentii Kadłu- 
bek de Rosis Beati nuncupat. Episcopi 
Cracoyiensis, et deinde Monachi pro- 
fessi in Monasterio Ândreoviensi Ord. 
Cisterciensis. Positio super dubio An 
Sententiae Âpostolica auctoritate datae 
à Rmis Episcopis Suffraganeis Craco- 
yiensibus, Judicibus à SS. Rituum Con- 
gregatione delegatis super publice Cul- 
tu ab immemorabiii tempore dieto 
V. S. D. exhibito, et super casu ex- 
cepte in casu, et ad effectum, de quo 
agitur. Romae M.D.CCLXIV. Ex typo- 
graphia Reverendae Camerae apostoli- 
cae. fol. str. 27. 132. 8 i 29. 

Zbiór ten obejmaje: 

1) Joanne Franc. Albano Informatio saper 
dabio an Sententiae Apostolica .... sint 
oonfirmandae. Podpis: Dominicas Claveri- 
nas. Str. 27. 

2) J. Fr. Albano: Summarium saper dubio 
an sententiae apostolica authoritate latae 
a Episoopis Saffiraganeis Craeov. sint oon- 
firmandae. Podp. Joannes Prunettus. str. 
182. 

3) Animandrersiones Promotoris fidei super 
dubio an Sententiae sint oonfirmandae. 
Podp. Gąjetanus Fort! S. Fidei promotor. 

4) Besponsio ad animadversiones Promoto- 
ris fidei saper dubio .... Podpis: Domini- 
nus Claverinus Aäroc, str. 29. 

Ciampi Bibliogr. Nr. 12. 

Jagiell. — Raesyńs. — Warsa. Uniw. — Zapach róży w Morimundzie 
Polskim, przez żywot świątobliwy Bło- 
gosławionego sługi Bożego Wincentego 
Kadłubka, niegdy biskupa krakowskie- 
go, a potym zakonnika Andrzeiowskie- 
go wydany. W Krakowie, w drukarni 
Franciszka Cezarego, J. K. M. y J. 
M. X. biskup& krakowskiego Typogr. 
roku Pańskiego 1682. w 4ce, kart 14 
(ark. Dj). 

Na odwrotnej stronie 2ej kartki herb Jastrzę- 
biec. Dedjk. : J. O. Xiçdsa Janowi Ma- 
łachowskiemu biskupowi Krakowskiemu. 
Na csele dedykacji stoi: Pny uniionoéci 
należytej Autor Z. D. Z. (sdrowia długie- 
go życEj?) Powiedziano tu, że dochodzi 
rok ^ty jak przez X. Szym. 8tarowol- 
skiego praca Piotrowi Qembiekiemu w opie- 
kę oddana nie straciła zapachu. Na osta- 
tnich czterech kartach są wiersze na czeńć 
Kadłubka. Jocher 86Ö9, ^ Ossoi. U. 444. 
Czartor. Ossol. — Zwycięzca Siebie y Świata bło- 
gosławiony Wincenty de Rosis Kadłu- 
bek, wprzód Biskup Krakowski a po- 
tem pokorny Zakonnik w Klasztorze 
Andrzejewskim Zakonu Cystercyanskie- 
go nabożeństwem Serc y ust wiernych 
osobliwie w trzeydniowey Uroczystości 
Beatyiikacyi Jego uczczony. Z pozwo- 
leniem Zwierzchności Duchowney. Ro- 
ku 1765. W Krakowie, w Drukami 
Seminarium Biskup. Akad. 1765. w 12ce, 
kart nlb. 17. 

Jocher 8662. Ossol. 

— Życie błogosławionego Wincen- 
tego Kadłubka, Polaka^ nayprzód Bi- 
skupa krakowskiego, a potym w kla- 
Btorze Jędrzejowskim zakonnika Cy- 
stercyeńskiego , z przydatkiem Litanii 
y Pieśni, w Czasie wprowadzenia, y 
zaczęcia się nabożeństwa w kościele 
krakowskim S. Woyciecha Arcybiskupa 
gnieźnieńskiego wydane. Za pozwoleniem 
Zwierzchności duchowney. W Krakowie 
w drukarni Akademickiey R. P. 1779. 
w 8ce, kart 12 nlb. 

Życie zawarte na pięcia kartach. Ta powie- 
dziano, ie staraniem Fr. Dziano ttego Kadcy 
krak. prowizora kościoła S. Wojciecha 
wystawiono w r. 1779 w tym koAciele 
ołtarz na aszanowanie S. Winc. Kadłubka. 

JagieU. KADŁUBEK. KADŁUBOW8KI. Il — ob. Buydecki Florian (Kazanie 
1726) — Długosz Jan (1712) — Ga- 
jewski Jakob (Kazanie 1765) — HoflF- 
mann Jan Dan. (1760) — Jasiński 
Marcin Franc. (1765) — Krupski Ba- 
zyli (Niezwycięż. bohater 1732) — La- 
skiewicz Jan Kanty (Chwalą Winę. 
1766) — Lipiewicz Antoni (1778) — 
Majorowicz Edmund (1772) — Marxen 
(1765) - Nakielaki Sam. (1654) — Sta- 
rowolski Szymon (Vita et miracula 1642. 
Krótkie zebranie życia). — Ziębiński 
X. Franc. (Kazanie 1765). 

Go2ębiow8. O dziejop. 27—33. — Pratzcz 

Forteca. 1737. 8. 87. — OssoUń. Wiadom. 

FI. — Chodynicki 244. — Bent. H. lit. 

II. 706—7. 696. — Braun Scrip. polon. 

1739. 8. 190-203. — Dzieje dobroczynn. 

1820. 8. 418-9. - Pamict. relig. mor. 

IX. 631—544 i X. 289-304 (Gawarecki). 

— Wiszn. Hist. lit.. I. 363. II 60-94f. 
456. — Bogu8ław8. Żywoty 1788. s. 8. — 
Bielski Kronika wyd. 6atczow8. Xn. 70. 
94. — Lelewel Bibl. księgi I. 67. 68. — 
Kromer Kronika 8. 216. — Lelewel O 
najdaw. dziejop. 1809. — Roczniki Tow. 
Waraz. P. N. XIX. 128. 136. — Pra- 
imows. O najdaw. dziejop. 4. 67. — Yos- 
slns De histor. latinis 457. — Engel Ha- 
litoch Gesch. — Przyj, ladn 1834. L 151 
2. - Bibl. Warsz. 1852. T. 46. a 324 
— 336. - Maciejows. W. Pierwotne dzieje 
Pol. 262. — Maciejów. Dzienn. powsz. 
Warsz. 1868. N. 47. - Starowols. Mo- 
nam. 613—14. — Łętows. KaUlog I. 93 
—115. — Gutschmid Alfr. Kritik (w Ar- 
chiv, f. Kunde Oester. 1867. T. 17. s. 295 
—326). — Jttlg Bem. w Woehenschr. f. 
Wissensch. Beilage zur K. Wiener Zeit. 
1862. N. 27. — Bielowa Mistrz Wincenty 
(w Bibl. Ossol. 1863. T. 3. s. 361-432). - 
BarŁoszew. w Tyg. illustr. 1861. T. 4. s. 
2H3— 5. — Bielowski Wstęp krytyczny s. 
125. — Encykl. Orgelbr. XIII. 696—603. 

— Finkel Bibl. hist. I. nr. 6276-6292 

— Zeissberg Dziejop. I. — OBsoliński 
w WUd. bist. kryt. II. — Na dzi6 1872 
(Bielowski) — Zeiflsberg w Archiv für 
Gsterr. Gesch. 1868 — Świstoń w Spra- 
wozd. gimn. Rzeszów 1887 — Janowski 
Investigentur 1827. — Brandowski Roz- 
biór 1869. 

KADLUBIŃSKI Paulus. lUastriBsiino 
Domino Joanni de Kitki Kicki Prefe- 
cto Castrensi Leopoliensi Equiti S. Sta- 
nislai. Cum primo Prefectaram sua m 
adiret Collegiam Âcademicum Leopo- 
lienae Societatis Jesu gratulatur Anno 
M.D.CCLXIX. IV. nonas Februarift per P. Paalam Kadłubińflki AA. LL. et 
Phil. Mag. ao SS. Lio. Cum permissu 
Superiorom. Leopoli 1769. Typis Aca- 
demicis 8. R. M. fol. kart 6. 

Ossol 
KADLUBOWSKi Michał. Filozofia no- 
wa w samym przekładania obcych ksią- 
żek na polski język X. plebanowi nie- 
znośna, parafianom szkodliwa, przez je- 
dnego z J. XX. plebanów prostotę du- 
cha w religii spowiadaiącego wyświe- 
cona w Grodnie, w drukarni Jego E. 
Mci 1787. w 8ce, str. 35. 

Dedyk. Tadeassowi Alezandrowiozowi s^ 
dziema ziemsk. powiat Orodzieńsk. 

Warsz. Uniw. — Wilno. 

— Solenna introdukcya ciała S. 
Klemensa Męczennika do kościoła WW. 
PP. Brygittek Grodzień. gorliwością y 
nieporównanym kosztem nayprzewiele- 
bnieyszey Jeymé. panny Eonstancyi 
Micucianki Xieni tegoż klasztoro, z rzad- 
ka wspaniałością, ku większęy chwale 
y uwielbieniu w świętych pańskich Bo- 
ga, ku czci męczennika Chrystusowego 
pomnożona trzydniowym nabożeństwem 
iak nayuroczyśoiey obchodzona y do 
wiadomości ludowi wiernemu z opisa- 
niem całego aktu podana przez W. J. 
X. Michała Eadlubowskiego Scholasty- 
ka Prałata Infi. Wizytatora gener. Dyec. 
Wileńsk. Białost. Brzost. Olit Probo- 
szcza y na tęż uroczystość introduktora 
y solenizanta r. 1781. d. 3, 4 i 5 Ju- 
nij. Grodno, w drukarni J. E. Mści. 
w 4ce, str. 12. 

— Mowa pogrzebowa W. JX. Ea- 
dłubowskiego officyała Podlaskiego y 
Grodzieńskiego Miana w Eościele swoim 
Brzostowickim nad Ciałem ś. p. W. 
JP. Jana Dziekońskiego Cześnika Zie- 
mi Bielskiey. Bez m. i r. (17..) (Bez 
osób. tyt.) fol. k. 2 nlb. 

Daty nie ma. Dziekoński pozostawi! syna 
Józefa Skarbnika pow. Wołkowskiego. 

Jagiell. 

— Mowa pogrzebowa Jméi X. Mi- 
chała Kadłubowskiego, Ean: Smól: Dzie- 
kana August: Prob: Białostockiego, 
Miana nń wyprowadzeniu Ciał& W. 
Jmći Pńna Woyćiecha Gordona Gene- 
rała Majora Woysk Litewskich. (Bez 12 KADŁUBOWSKI KAHAŁY. 08ob. tyt.) Bez w. m. i r. (Wilno 1 7..) 
fol. Big. A— C, (kart 6). 

Bei daty. Żył w domu «tolnikowstwa Ziem^ 
Bielskiej. Zostawił wdowę, i którą tjt 
lat pnessio 30. Imieniem Gordona iegna 
Jósefa Breechwę lowoMgo necsyokiego. 
Cata mowa przeplatana łaciną. 

Jagiell. — Ossol. 

(Kadłubowski Michał). Na rocznice; 
imienin JW. Jmci Xdza Michała Ka- 
dłubowskiego Scholastyka Prałata ka 
tedr. Inflants. Officiała Grodzieńsk. Bia- 
łostock. Brzostows. y Olitsk. Probo- 
szcza w Grodnie 1784. w 4ce, 1 karta. 

— ob. Massalski Ign. Jak. (1681). 

Kadłubska .Aug. ob. Orzechowski 
Stan. (Sprawa 1799). 

Kadłubska Dorota ob. Wiśniowski 
Tobiasz (Threny 1685). 

Kaduki (Nr. 1) Prawo. (Zarazem:) 
(Nr. 2) Warunek Woyska Oboyga Na- 
rodów. (Nr. 3) Objaénienie Prawa Wę- 
złowego. (Nr. 4) Rozkaz podania No> 
ty iedney do Rezydenta Pmskiego a 
dragiey do Posła W. Rossyjskiego. fol., 
kart 2. Wars». Uniw. 

(Kaduki). Chcąc mieć pomnożony 
dochód Skarbu publicznego z wszelkich 
źrzodeły podatek na kaduki stanowiemy 
fol. 1 k. 

— ob. List obywatela do Xîedza 
(1778). 

KadyJ August ob. Rychter Józef 
(1798). 

Kadzidłowska Maryanna ob. Żeliń- 
ski X. St. Ciołek (Fortunny 1706). 

Kaelte ob. Moneta (1776). 

Kaepczyński Wojciecli ob. Wałko- 
wicz Wojciech (Kaliope 1643). 

Kästner ob. Wilchens H. D. (Etwas 
aus der polnischen gelehrten Geschichte 
1792). 

KAESTNER Jan. Krótka specyfika | 
cya medykamentów Jana Eaestnera { 
1707. Wrocław 1788. 

Raul. Biels. pijarów N. 110. ' 

KAGEMANN Cliristopliorus Trauer- ; 
Gedicht.... Fridericus (ïottlieb Engelke , 
de Bidekau. Danzig 1715. folio. . 

— Lacrymae ad tumbam Friderici I 
Gottlieb Engelke de Bildekau Reipu- 1 blicae Dantiscanae Praeeonsulis. Geda- 
ni 1716. folio, kart 8 nlb. 

Krasińs. 

KafTa komedya w 1 akcie, w War- 
szawie, w drukarni Piotra Dufour. drak. 
J. K. Mci y Rzpltey. 1779. w 8oe, str. 
66. 

Tu występuje o6m męieiyzn a dwie kobiety. 
Zsé w komedji Csartoryskiego kobiet ô 
a męiczysD 6. Wiec odmienna od tej, 
którą wydal Czartoryski. 

Zielińa. 

KAFFKA Tymoteusz. Obserwa ży- 
cia regularnego Śmierci Dobréy , y 
szczęśliwcy wieczności Reguła Serafi- 
czna Trzeciego zakonu S. O. Franci- 
szka, Świeckich Braci y Sióstr Poka- 
tuiaoych Teroyarzów, y Tercy arek w Do- 
mach własnych w osobności mieszka- 
iacych w życiu świeckim Konwersow, 
y Konwersek, Na zakonne y stateczne 
Przykazań Boskich zachowanie, na po- 
mnożenie zasług, y miłosiernych uczyn- 
ków, y przykładne SS. Pańskich tegoż 
zakonu naśladowanie. Od Naywyższych 
Papieżów Mikołaja IV y Pawła III 
podana, y potwierdzona. Dla informa- 
cyi y zbawiennego pożytku przyimu- 
iacym sukienkę, y czyniącym profes- 
syą przez Oyców Reguły S. O. Fran- 
ciszka Obserwantów Prowincyi Mało- 
Polskiey. Za pozwoleniem Zwierzchno- 
ści Duchowney wydana roku 1772. 
W Krakowie w drukarni Kazim. Jaków- 
skiego Typog. w 8ce, kart nlb. 13, str. 
201 i k. 5 nlb. 

Przedmowę podpisał X. T. O. M. Z(akona) 
0(jca) 8. F(ranc.). Dedykacya Stan. Prze- 
rębskiemu z podpisem X. T. O. M. Z. O. 
8(w.) F(ranc.). 
Na odwrocie tytułu dwa herby Przerębskicfa 
hrabiów. Dalej wiersz : na kleynoty domów. 
W dedykacyi (kart 7) materyał do gene- 
alogii Przerębskich i Święcickich. W ap- 
probacie wymieniony autor. Po przedmo- 
wach idzie wierszem : Perswasya duchowna. 
Od str. 44 idą wykłady i deklsracye roz- 
działów Reguły. Od str. 110: Katechizm, 
według obligacyi reguły. Od str. 16H : For- 
mularz albo porządek Ceremonii obłóczyn. 

Jagiell. 
Kagliostro ob. Cagliostro. 

Kahalni wileńscy ob. Wigdorowicz 
(Replika 1785). 

Kahały Słonimskie ob. Protokół. KAHAŁY. KAJ£TAN. 13 Kahały ob. Wolfowicz Szyznel (Wię- 
zień 1790). 

Kajetan Franciszek Soc. Jean ob. 
Eojałowicz Woj. (Życie 1645). 

KAHL Jakub (pseudonym). Klare Ent- 
deckung etlicher ewangeliscber Wahr- 
heiten, HO in einem Btlchlein von Lu- 
theri and aller lutherischen Praedikan- 
ten Beruf durch M. Herrn. Samsonium 
gestellet, begriffen sin. Brunsbergae. 
1616. w 8ce. 

Pny pisane Ottonowi Sehenking, biskupowi 

Inflanttkiemu. 
Gadebaseh LivL Bibl. IJI. 40. - Recke a. 

Napiersky II. 418. 

Kajdan żelazny ob. Dowgiałło Al 
(1706). 

KAJETAN od P. Jezuea trynitarz. 
Kazanie w dzień Świętego Jozefa O. 
N. M. P. w Kościele XX. Karmelitów 
Bosych. Miane. Przez X. Kajetana od 
P. Jezusa Kaznodzieię Trynitarza. Za 
dozwoleniem Zwierzchności Podane do 
druku, w Warszawie w Drukarni uprzy- 
wileiowaney P. Zawadzkiego (1792). 
w 4ce, str. 24 i k. 1. 

Prs][pi« Wojciech. Skarszewskiema Biskap. 
Chelmskiema. Kazanie jest z textu: Jo- 
seph autem Vir ejus. Na ostatniej karcie 
cztery approbaty z r. 1792. 

Joeher Ô122. Jagiell. — Ossol. 

— Kazanie w dzień S. Józefa w ko 
ściele XX. Karmelitów Bosych miane 
przez X. Kajetana od P. Jezusa Ka- 
znodzieię Trynitarza. w Warszawie r. 
1793. w Druk. P. Zawadzkiego, w 8ce. 
str. 20. 

Przypis. Józefowi Natęcz Małachowskiemu 

Wojewodzicowi Mazowieckiemu. 
Joeher 6124. - Encykl. Org. XIII. 626—7. 

Ossol. 

KAJETAN X. od N. Panny Śnieżnej, 

Karmelita Bosy. Chwała nieograniczo- 
na doświadczonego we wszystkich po- 
trzebach patrona y opiekuna, oblubieńca 
Nayś. Maryi Panny, mniemanego Oyca 
Jezusowego Józefa Świętego podczas 
Solenney Septenny r. 1765 w kościele 
krakowskitn S. Michała, Przez Xiedza 
Kaietana od Nayś. Panny Snieżney Kar- 
melitę Bosego, na ówczas kaznodzieię 
krakowskiego w siedmiu kazaniach 
a przydatkiem różnych materyi ogło- szona A teraz Wielmożnym Ichmë Pań- 
stwu Ignacemu y Franciszce z Przyłu- 
skieh Ski porom Szambelaństwu J. K. 
Mci w dzień uroczystych imienin S. 
Franciszki przez tegoż kapłana z po- 
winnym uftzanuwaniem na wiązanie o- 
fiarowana Roku 1792 dnia 9 Marca. 
W Berdyczowie w drukarni 00. Kar- 
mel. Bosych, w 8ce, 1 karta ty t., 10 
k. dedyk. i ark. nlb. H^. 

Imprimatur jest z 2 Junii 1767 Craooyiae. 

Nieco do genealogii okiporów z Brez^ 

i Przyluskiemi. 
Kazań jest VII z tekstu Genesis; NoH ti- 

mere. Jagiell. — Krasińs. 

— Święta korzyść z słuchania sło- 
wa Bożego w S. Tekli wydawaiaca się, 
pod zaszczytem PP. Trzcińskich Mieczn. 
Mscisławskich podana. Lublin 1770. 
w 4ce, k. 14. Czapski. 

— Święta korzyść z słuchania sło- 
wa Bożego w Swiętey Tekli Pannie y 
Męczennicy pierwszey, wydawaiaca się. 
Przy dniu Jey honorowi poświęconemu 
w kościele W W. PP. Karmelitanek Bo- 
sych w Krakowie na Wesoły ogłoszona, 
a poty m pod zaszczytem Ur. Jmć. Pa- 
na Eustachiego Jerzego na Filipach 
Kkitthla obywatela Polskiego. Przez X. 
Kaietana od Nayś: Panny Snieżney 
Ejirmclitę Bosego na widok światu z Do- 
zwoleniem Starszych podana. Roku 1792. 
Dnia .. Marca, w Berdyczowie, Dru- 
karni 00. Karmelitów Bosych za przy- 
wiieiem J. K. Mci. w 8ce, kart nlb. 12. 

Decfyk : Jerzemu Eust. Kitthlowi. W tytule 
poprawiono piórem nazwisko na Rhittla, 
zaA imię Jerzego na Hieronyma. 

Jagiell. 

(Kajetan Święty). Dziewico Mo- 
dlitw na 9 śród do Stego Kajetana Ty- 
eneusza. w 12ce, kart 12 nlb. (Brak 
tytułu). Ossol. 

Porówna) Nowenna. 

— Krótkie nabożeństwo do S. Ka- 
jetana, podczas wprowadzenia Jego re- 
likwiów autentycznych za pozwoleniem 
J. Wżnego Jmci Księdza Józefa Eusta- 
chego Szembeka biskupa Chełmskiego, 
Opata Wachockiogo w roku 1746, dnia 
8 Września, w 16ce, kart 4 nlb. 

Na odwr. stronie tyt. obraz 8. Kajetana na 
blasze ryty. lé KAJETAN. KALAJ. — Nowenna do Świętego Kajetana 
Prowidencyi boskiej patrona^ w każ- 
dych potrzebach ludzkich, osobliwego 
przeciwko plagom boskim doćwiadczo- 
nego; którego nabożeństwa Sam Kaie- 
tan Święty, pokazawszy się rożnym 
osobom, nauczył. Z włoskiego ięzyka 
n& polski przetłumaczona, y do druku 
Boku Pańskiego 1723 podana. W Kra- 
kowie, w druk&rni Franciszka Cezare- 
go, J. K. M. y J. O. Kiążęcia Jego 
Mości Biskupa Kràk: Xćia Siewier: 
Ordynar: Typogr. w I2ce, kart nlb. 35. 

Na odwr. tytułu Keimprimatur podpisał Mart. 
Waleszyuski. Zatem byta edycya wose- 
ftniejssa. Na k. ä3: Westchnienie do N. 
P. M. Cacitochowskiej koronowanej 1717 
roku. Jagiell. 

— Toż:... przetłumaczona. Nowo 
za pozwoleniem starszych do druku po- 
dana z przydatkiem nabożeństwa do 
piąci ran Pana Jezusa, «godzinek do 
ss. patronów, y koronki o ss. trzech 
królach. We Lwowie, w drukarni Col- 
legium Soc. Jesu fi. P. 1746. w 8ce 
malej. C«artor. 

— Nowenna albo dźiewięcioerodne 
nabożeństwo, w Kościele WW. 00. 
Trynitarzów odprawiać się zwykłe, do 
S. Kajetana, Kleryków pod reguła ży- 
iących fundatora we wszelkich frasun- 
kach, y potrzebach nayskutecznieyszi^ 
go Patrona, z przydatkiem Uwag chrze- 
BĆiańskich do druku podana. Zń do- 
zwoleniem Starszych w Krakowie, w dru- 
karni, Michała Dyaszewskiego, J. K. 
Mci typografa Roku Pańskiego 1751. 
w 12ce, kart nlb. 3t5. 

Od k. 2Ô osobny tytuł: Uwagi chrze&ciań- 
skie nu cafy miesiąc Z których co dzień 
ieden punkt kàidy starai%cy się o zba- 
wienie swoie, pożytecznie rozmyślać może. 
Wydane Roku Pińskiego 17Ô1. W Kra- 
kowie w drukarni Michała Dyaszewskiego 
J. K. Mci Typografa (idzie od ark. C). 
Od k. 4 idzie: Doświadczone lekarstwo 
przeciwko wszystkim febrom wynalezione 
od S w. Jana de Matta. (Zażywanie trzech 
Hostyi). Jagieł I . 

— Nowenna to iest dziewięcio Srzo- 
dne nabożeństwo w Kościołach W W. 
XX. Trynitarzów odprawiać się zwy- 
kłe do S. Kaietana, przedtym kilka- 
kroć w różnych drukainiach, teraz do draka podana w Wilnie w Drukami 
Akad. S. Jesu. R. 1766. w 12ce. 
Jocher 6984. 

— ob. Alojsius a Matre Dei (1705) 
— Bernatowicz Mikołaj X. (1726) — 
Bobrykowic-z Mich. (1769) — Kozłow- 
ski Melchior — Ostroróg: X. Anioł 
(Ogród liliowy 1731. 1720) — Wrati- 
slaus Maxyra (Diwotworny). 

Kajetan z Lucka ob. Ziller Józef 
(Początki życia zakonnego 1787). 
Kajserling ob. Kayserling. 

Kakasch Stephanus ob. Tectander 

Jerzy (Iter persicum 1609). 

Kąkol Zyzania ob. Zebrowski Stef. 
(1590). 

KAKOWSKI Hieronim (Kakomki) X. 

Franciszkanin. Supplementum Chroni- 
corum prov. Poloniae ad Reverendis. 
P. Fr. Francisci Gonzagae, olim totius 
Ordinis Minorum Ministri Generalis, hi- 
storiam Conformiter concinnatum, ex 
Capituli Lublinensis a. 1680. décrète 
ordinatum. 

Jocher II. gtr. öO i 63. 

— Acta et miracula B. Simonis de 
Lipnica. 

Jooher II. 68. 

Kai Georg ob. Batory St. (Gra tul. 
1579). 

Kalabrya ob. Nowiny (1638) — Re- 
lacya (1^)88). 

KALAJ X. Danlei. Fasciculus Viven- 
tium, Abo Nagrobek Pamiętny dwoiakim 
fascykułem, To iest wiązanka dusz wie- 
cznie w Bogu żyiacych, y cnót chwa- 
lebnie wiarą dobra powiązanych. Ozdo- 
biony Jey Mci sl. pamięci szlachetnie 
urodzoney Paniey Helżbiecie Czamero- 
wey Mieszczcze y kupczyney zacney 
krakowskiey Sermonem pogrzebowym 
wystawiony przez X. Dan. Kałaiego 
X. D. Lv. Z. S. Kaznodzieię w kościół- 
ku Wiiatowskim 2l Oct. R. 1664. 
W Gdańsku, Drukował Szymon Reini- 
ger 1666. w 4ce, str. 35. (Druk gocki). 

OmoI. 

— Idea Regis, to iest na Szczęśli- 
wą Elekcya teraz Nayiaśnieyszego y 
niezwyciężonego Monarchy Jana III KALAJ. KALDElilBACH. 16 z łaski Boźey Króla Polskiego W. X. 
Litewsk. Rusk. Prask. Zmudzk. Ma* 
zow. Inflandzk. &c. &c. a niegdy J. W., 
Jego Moéci P. P. Jana Sobieskiego Marsz, 
y Hetm. Wielk. Koron., na Hoczowie 
y Żółkwi Dziedzioa Jaworowskiego, 
Stryiskiego , Kalaskiego , Barskiego, 
Gniewskiego starosty. Kazanie na pa- 
miętną lekcya I Reg. XIII. y. 14 Da- 
niela Kałaiego kaznodziei odprawione 
we Gdańsku w kościele SS. Piotra y 
Pawła w sarnę Octawę Electiey, to iesl 
w Poniedziałek po pierwszey Niedzieli 
Troycy Sw. Cum Scitu et Permissu 
Magistratus. Drukował we Gdańsku 
Dawid Friedr. Rhet Mieyski Typ. R. 
1674. fol. str. 21. 

Pnjpit do Buchała RaâûwiHa podkand. 

litews. i StanUlAwa Radsiwilta stolnika 

litews. 
Wisernn. Poczet oowy T. III. Ossol. 

— Kazanie na pogrzebie Fr. Miro- 
sława Czapskiego podkomorzego mai- 
borsKiego miane przez X. Daniela Ka- 
łayego conseniora districtu krakowskie- 
go, w Gdańsku w drukarni Symona 
Reinigera, 1669. w 4ce. 

— Kazanie placowe na pogrzebie 
Krystyny Dembickiey miane w Sielcu 
dnia 24 Maia 1666 przez ks. Daniela 
Kalaia kaznodzieię kościoła Szczepanow- 
skiego. Toruń, 1668. w 4ce, str. liczb. 
32 i karta tytułowa. Krasińs. 

~ Klimakter heroiczny na woynę 
Chocimska. w 4ce. 

— Nagrobek abo pogrzebowy ser- 
mon nad grobem sław. pamięci J. M. 

P. Baltazara von Meteren Grafa 

!. etc. uczyniony y przezacney fre- 

quentiey wystawiony w kościele äzcze- 
panowskim R. P. 1664 dnia 16 Marca. 
W Poniedziałek post Dominicam Lae- 
tare. Przez X. Daniela Kałaiego słowa 
Bożego tamże kaznodzieię. Drukował 
w Lesznie Daniel Vetterus cum appro- 
batione et consensu Superiorum. w 4ce, 
str. 30. 

Dedjk. Michał, z Zaklicsyna Jordanowi i 
eonie jego Elżbiecie ron Meteren Jorda- 
nowey; podpisał: Kalaj s Sacaepanowa 
24 Wneénia 1654. Caartor. 

— Rozmowa przyiacielska Ministra Ewangelickiego z Xiedzem Katolickim 
o Książeczce iedney w Krakowie, tak 
rok przeciwko D. K. wydaney na trzy 
częijci rozdzielona, która R. P. 1671 
napisaną Eladin a Laik Ren Mitis Ger- 
son dedyknie y prezentuie: 

Kiom antor? S^iia moj Bog to iest imię 

[moie, 
Zgadniesz, anaiąli Leseo Kadoss muzy twoje, 
Nazwisko pragniesz wiedzieć? Nieoh Knji 

[naprzód stanie, 
A przy nim z obudwn stron napierwsze pi- 

[sanie 
Potym pierwszą literę Krista po prawicy 
Postaw, Jezusa takie pierwszą po lewicy. 
(Bez m.) w 4ce, str. 104 i 1 ark. 
Przepis. Biskupowi Krakowskiemu (Stanisl. 
Kamkowskiemu), gdzie wspomina o ksią- 
ieczce roku przeszłego w Krakowie dru- 
kowanej, pod tytułem: j^Bluźnierstwa jest 
y fałsze, przeciw Pismu S.'' na którą to 
odpowiedź. 
Jocher 2958. 
Czarter. — Krasińs. — Wileńs. ewang. 

— Vox populi na koronacya Jana 
III i Maryey Kazimiry kazanie Br. 
Daniela Kałaiego S. B. Kazn. Druko- 
wał we Gdańsku Dawid Fridrich Rbe- 
tiuB mieyski typograf roku p. 1676. 
... lutego, fol. kart U nlb. 

Przypis do króla. 

Wiz. i roztrz. nauk. Wiln. 1836. lU. 

(Kałąf)« Bluźnierstwa y fałsze na- 
przeciwko Pismu S. herezyarchy y ka- 
cermistrza Daniela Kałaiego, którego 
bezecną głowę sad kapturowy woje- 
wództwa sendomirskiego r. 1669 spra- 
wiedliwym dekretem pod miecz katow- 
ski skazał; za wyraźnym wskazaniem 
«Jmci Biskupa Krakowskiego. W Kra- 
kowie 1670. w 12ce. 

Łukaszew. Dzieje wyzn. helw. 4t\4. Wize- 
run. i roztrz. 1836. Iii. 170-1. — Krzy- 
żanów. Stan. Bocznik dla Archeoi. 13. — 
Encykl. Orgelbr. XIII. 732. 

Kalasanty Józef ob. Józef Kalasanty. 

Kaickstein Ant. ob. Kalkstein. 

KALDENBACH Krzysztof z Schwie- 
bus pod Głogowem. (1613 1 1698). Hoł- 
downa Klio , albo na hołd y przysięgę, 
którą Niezwyciężonemu Monarsze Wła- 
dislawowi IV. Polskiemu y Szwedzkie- 
mu Królowi, etc. etc. eto. względem 
krain Pruskich uczyniło Najaénieysze 16 KALDBNBACH. KALBNDAR. Książe Fryderyk Wilhelm Margrabia 
Brandeburski, Kurfirszt. etc. etc. Y nà 
szczęśliwe się Jeo K. M. z Polski do 
Prus zwrócenie. Pisał KrzvKztoph Kal- 
denbach. W Królewcu, U Jana Rey- 
snerâ. Roku 1641. ful. k. 6. 

Na odwr. str. ostatniej karty wieriis : Do »ła- 
wney Nâcyey PoUkiey. Wrocław«. 

— Lyricorum lib. III. Rythmorum 
Łab. I Alterque Miscellaneorum. Acced- I 
serunt ex Heroicis Âqaila et Cupres- | 
sus. Item de Borassa Pbilaenide. Bruns- 
bergae. Ty pis Casparis Weingärtneri, 
M.DC.LI (1661). w 12ce, kart nlb. 13 
(Âquila) i tytuł (Capressus) i stron od 
25—305; wreszcie ErraUi k. 1. 

Dedykacya wiersMin Ounrado a Barckstorff 
Dł06c«f. Brandeb. Praeposito. Foozem 
tytuł: 

Aquila live in inaagurationem Serenissimi 
Potentissimiq ; principi ac domini, domini 
Joannis Casimiri Dei gratia Begi Poloniae, 
Magni Dacis Lithuaniae, Kussiae, Prussiae, 
Masoviae, Sumogitiae etc. Sueconim, Go- 
thorum. Yandaloram, Kegis Haereditarii. 

Od k. 14 nowy ty tał: 

Cupressus sive in obitam Serenissimi ac in- 
victissimi Principis et Domini, Domini La- 
dislai lY Êlecti Polonorvm, nati Syeco- 
mm Begis etc Od str. 59 idsie: Ad Jo« 
annem Petrum Vitium de Boruesa PhiUe- 
nide. Od str. 7ô : Lyricorum libri très, i 
Liber I: Palma teutonica ad Principem I 
Frider. Wilhelmum. Od str. 129 Liber i 
II: Piaatus ad Gothardum Wilhelmnm Cu 
mitem de Buttler S. R. M. supremum Ca- | 
merae Praefectum. Od str. 176 Liber Iii; 
Armilustrium Spiritnale ad Magnum Ga- , 
brielem de la Gardie Comitem in Lecköh, ; 
Livoniae Generałem. j 

Od str. 234: Rbytmorum liber. Od str. 261 : , 
Miscellaneorum liber ad Coelestinum My- | 
slentam. Wiersze nas obchodzące są te: 
De laudibus Ladislai IV (s. 108). AdThom. ! 
Clagium (s. 120). Ad Jan. Bälde S. J. (s • 
18ö). Ad Henr. Colbinm parodia ez Joan. ; 
Cochanovii Poetanim principis lib. 2. Ode ' 
2H (s. 187). Ad Nic. Boskowski de Bo- I 
kice abbatem Paradisiensem (s. 191). Ad I 
Joan. Pet. Titium in funere Nic. Phalli \ 
Dantiscanorum praeconsulis (s. 198). Mart. 
Opicii Apotheosis (s. 209). Ad Henr. Sa- 
gittarium musicorum Principem (s. 212). 
Ad Frider. Calisium (s. 232). Ad äim. 
Dachium (s. 299). Jagiell. 

— ob. Wolder Mart. (Concionum 
1641). 

KALDENBACH Melchior Benjamin. 

Summo Favente Arohiatro Suffragante j Oratiosissimo Medioorum Ordine. In 
lUastri Hac Viadrina Dissertationen! 
Inauguralem, De Abortu, Sub Praesi- 
dio Spectabilis Domini Decani , Dr. 
Freuai Oehr Med. Dr. £t Profess. Publ. 
Potentissimiq ; Electoris Brandenburg. 
Medici Ordinarii, Ac Facultatis Senio- 
ris, Domini Patroni, Promotoris & Ad- 
finis Sui Omni Observantiae Cuit. Ae- 
ternum Devenerandi, Pro Licentia Sam- 
mam in Arte Medica Dignitatem At- 
que Privilégia Doctoralia Conseqaendi, 
Publico Eruditorum Examini Sistit Mel- 
chior Benjamin Ealdeubach Miezier- 
niza Polonus D. VIII Januarii, Anno 
M.D.C.LXXXIV. in auditorio Majori 
horis ante et pomeridianis. Francofarti 
ad Viadrum typis Johannis Coepselii 
Acad. typogr. 1684. w 4ce, str. 72. 

Dedyk. Janowi i Piotrowi Opalińskim. 

Ossol. 

KALDENBACH Samuel Mezericensis 
Polonus. Disputatio medica inauguralis 
de pestilentia. Francofurti ad O., Job. 
Ernest, 1659. yv 4ce. Baczyńsk. 

Kale miasto ob. Guerin (1782) — 
Niemcewicz Julian Ursyn (1782) — 
Oblężenie (1785). 

KalecIńskI Stanisław M. ob. Puta- 

nowicz Josephus Aloysius (1768). 

Kalendae Janaariae ob. Loaeclnus 
(1607). 

Kalendarna 1717 god. napiecz, w Ki- 
jewie w 1716 Dekabria 24. w 406, 
kart 18. 

Karat. N. 1388. 

Petersb. publ. 

— na 1722 god. napiecz, w Kije- 
wie w 1721. w 4ce, k. 38. 

Dopełnienia N. 145. — Karat. N. 1456. 
Akad. N. petersb. 

— iii miesiacosłow christijanskij. 
Po »tarom u sztilu iii izczisleniju, na 
leto ot woploszezenija Boha Słowa 1726. 
Napeczatan w tipografii Sw. Wel. Gzu- 
dotw. Ławry Peczerskija Kijewskija. 
leta Hospodnia 1725, w dekabre. w 4ce, 
kart nieliczbowanych 9. Krasins. 

— na lieto 1728, napiecz, w Kije- 
wie w 1728. w 4ce. 

Sopikow Os. 1. N. 611. — Karat. N. 1Ö58. KALENDARIOM. KALENDARZ. 17 — na lieto 1730 napiecz, w Kije- 
wie, w 4ce, Btr. 22. 

Cank. N. 249. — Karat. N. 1Ô81. 

Akad. N. petorsb. — Karatąj. 

— ob. Czermak J. M. (Krakowski 
1 654) — Smotrzycki Har. (rimski no- 
wyi 1586—7). 

Kalendariom Magno Vâradîm 1585. 
Calendarinm illad Jalianum, ad normaiD 

Calendarii CraooTiengis oonacriptum. 
Ssabó K., Régi Magyar KOnyTtfcr sir. 110. 

Kalendarium gregorianum perpetu- 
um. (Pod tern winieta z herbem papieża). 
Cracoviae in officina Lazari. Anno do- 
mini M.D.LXXXIII (1683). Ex man 
dato illostrissimi et reverendissimi d. 
legati apostolici. w 8ce, k. nlb. 38. (Druk 
w Części czerwony). 

Jest to nklad nowego kalendarsa gregoriań- 
skim swanego a sapro¥fadzonego od paź- 
dsiemika r. 1Ô82. 

Wiflzn. IX. Ô14. - Żebrawski str. 212. ~ 
Wierzbow«. III. 2737 (snaeiy 84 kart). 

Osiiol. — Petersb. pabL — Warsz. Uni w. 

— Krakkói utan. 1573. Becs. (Wie- 
deń). 

Porównaj Knnelowcsyk 8t. 

Szabó K., Regi Magyar KOnyyt&r, str. 47. 

— noynra ad bene nioriendum per- 
quam utile. Permiasu saperiorum recn- 
Bum. Typis Collegii Calissiensis S. Je- 
su A. D. 1686. w 24ce, k. 4 i str. 408. 

Jocher 6299. 

— ob. Jabłoński Mik. (Krakai 1645 
1647. 1648). — Jakobeius (1572. 1618) 

— Jezus (1643) — Joannicius G. (1601) 

— Kurzelowczyk Stan. (ar équek Becs 
1571) — Malski And. (Sanctorum 1643) 

— Minocki Franciszek Józef (1759) — 
Monteregio Joan. (1499) — Pecsi Luc. 
(Irta Slovacicus 1579) — Slovacius Piotr 
(Esztendore 1584) — Toński Jan (Un- 
ruk 1639) — Treter K. M. (Krisztus 
1657). 

Kalendarz [krakowski na r. 1490]. 

«Kalendarz ten, pierwssa podobno drukowa- 
na kai^śka w j^yku polskim, snajdowal 
•ię w bibliotece Uniwertyteo. w Warssa- 
wie, sob. Allgem. Repert. der neuesten 
in- und aualindischen Literatur für 1824 
N. 6. 8. 474 i nast* 

Notatka L. Sobolewskiego. Powołanego pi- 
sma nie mąj^c, sprawdsić nie mogłem. (Kalendarz). Anno salutis Dostre 
millesimo quadringentesimo nonagesimo 
nono (1499) qui est tertius post bisexti- 
lem. folio na 1 arkuszu. (Druk gocki). 
NoTÜonia et plenilunia pro meridiano Cra- 
ooTiensi exactissime calculata. Praedsielony 
na połowę, w jednej wylicza coigunctio- 
nes, a w drugiej oppoeitiones a poniiej pod 
każdym miesiącem po szczególe wylicza 
jakie s%: tempera magis apta farmatia- 
rnm, balneationum et Tentn sationnm pro 
auno Dni MCCCCXC1X. curentem, dzie- 
ląc je na conjunctiones i oppositiones. 
U dotu drzeworyt, lecz nie oaly; trudne do 

odgadnięcia jego znaczenie. 
Utoiony przez medyka krakowskiego, ^daj« 
się ie byl drukowany w Krakowie. 

Kalendarz (po polsku), w 1600. 

Ułamek znalazł Maciejowski przylepiony 4o 
ostatniej karty dzieła: Ezpositio hymno- 
mm Michała Wrooławczyka (Wisz. V. 17) 
druk. u Hallera r. 1616. Druk kalenda- 
rza gocki, taki sam by6 miał jak w Ez- 
positio hynmomm, zkąd Maciejowski wnosi, 
ii kalendarz ten drukowany tegoi roku 
(IÔI6) u Hallera. 

Cztery ćwiartki po 22 wierszy w kola« 
mnie a po 81 liter w wiersza. Dodany 
był diaeworyt. 

Ma6. Pism. Dod. 

— angielski ... na r. 1703 przez 
Mathematika astronoma anonima. (1702). 
w 4ce. Ćzartor. 

— Astronomiczny i Domowy na 
rok 1796 dla Prus południowych i są- 
siedzkich okolic wydany za pozwole- 
niem Królewskiey Akademii Nauk .... 
w 4ce. Warsz. Uniw. 

— Toż:... na rok 1797. w 4ce. 

KrasiÂs. - Warsz. Uniw. 

— astronomiczny i domowy na rok 
po narodzeniu Chrystusa Pana 1798. 
(który rokiem iest zwyczaynym, skła- 
dającym się z dni 365) dla Prus połu- 
dniowych i sąsiedzkich okolic wydany 
za pozwoleniem Królewskiey Akademii 
Nauk w Berlinie. W Warszawie, Po- 
znaniu i innych . miastach Prus połu- 
dniowych, na nich się znayduiących 
królewskich celno konsumpcyjnych i 
podatkowych urzędach, iako tesz u 
celno konsumpcyynych Administrator 
row. Dla Prus wschodnich w Królew- 
cu u pierwszego kalendarzy faktora J. 
M. P. Kantora. Dla Prus zachodnich 

3 18 KALBNDAR2. KALENDAR2. w Gdańsku w księgarni J. M. P. Tro- 
schela i u jego faktorów, w 4*06, sign. 
A— FJkart21). 

Mieści powiastkę o podatkach p. i. Jakub 
ubogi. O używaniu kalendima. JarmarkL 
Arendanem kalendarza byl J. T. Unger 
w Berlinie. Tenże wjdawal kalendarzyk 
kieszonkowy w 12ce, kantorowy oiyli ta- 
bliczny, i wpisowy czyli tenninowy w 12ce. 

Jagiell. 

— Toż:... na r. 1799. w 4ce. 

Warsz. Uniw. 

— Berdyczowski na rok 1764. Ber- 
dyczów 1764. w 12ce, kartki nlb. 

Ob. niżej Kzlendarz poczt. Polkowski. 

— Namiestnictw Białoruskich na 
1783. w Mohilewie w drukarni uprzy- 
wilej. J. W. Arcybiskupa Mobiłew- 
skiego koécicda rzymskiego w 24ce. 

Bandt. H. Dr. K. Pol. T. II. s. 7. 

— białoruski na rok pański 1785 
w Mohilewie w drukarni uprzywilej: J. 
W. Arcy-Biskupa mohilewskie: kościół: 
rzyms: (1785). w 12ce, k. A— I. 

Obejmuje: Rząd duchowny na Białej Rusi. 
Namiestnictwo Mohilewskie. Kawsilerowie 
orderów. Opisanie mundurów dla namie- 
stnictw. Opisanie Paryża. Wypis poczto- 
wych stancyi. Taxa listów. Jagiell. 

— Toż:... na lata 1786. 1787. 1788. 
1789. 1790. 1791. 

— Toż:... w Mohilewie, w drukar- 
ni uprzywi. J. W. Arcybiskupa Mohi- 
lewskiego kos. Rzym. r. 1792. w 16ce, 
k. 63. Krasińs. — Petersb. 

— Toż:... na r. 1793. w I2ee. 

— Toż:... na r. 1794. 

— Toż:... na r. 1795. 

— Toż:... na r. 1796. w 12ce, k. 52. 

Krasińs. 

— chronologiczny Królestwa Pol- 
skiego i W. X. L. na rok 1782. War- 
szawa 1782. w 16ce. Branic. 

— ciągły wyrachowany od 1790 
aż do 1900 roku. w Warszawie. 

— ciekawy dla Królestwa Polskie- 
go y Wielkiego Xiestwa Litewskiego 
na Rok Pański Przestępny 1776. War- 
szawa w Grolłowskiey księgarni nadw. 
król. w Marywilu N. 19 pod znakiem 
Poetów, w 16ce, kart nlb. 99. 

Ossol. 

— ciekawy y użyteczny na rok 1782 przybyszowy, z mappa Polską y 
planem Warszawskim, w Warszawie. 
Gez. Warsz. 

— drukowanny w Kaliszu 1797. 
Notât. Haana. 

— Ekonomiczny i polityczny na 
rok 1776. w Warszawie, w 16ce. 

— Nowy Ekonomiczny dla Gospo- 
darzow w Koronie, y W. X. Litew- 
skim na rok 1774 z Przydatkiem ró- 
żnych doświadczonych Sztuk tak w do- 
mowym , iako y wieyskim Gospodar- 
stwie służących, w Warszawie u Jana 
Augusta Posera Bibiiopoli. w 12ce, sig. 
a— de i sir. 124. 

Zaczynają Rewolacye kościelne, dalej ka- 
lendarz. Od b^ idzie: Opisanie szpichle- 
rza na konserwacyą zboia. Od d^: Prze- 
strogi do gospodarstwa wiejskiego. Zarsica 
byd2a. Dalej od str. 1 : Uwagi gospodau*- 
skie w Polsce i Litwie w porządku mie- 
simy. Od str. H5; Sposób pieczenia chle- 
ba. Inkaust I^ekarstwa. Wędzonki. Kon- 
serwowanie koperstychow. Sklejanie £ar- 
fur. Kawa. Wywabianie plam. Lekarstwa 
od zębów. Prezerwatywy od chorób. Ro- 
bienie szokolady, olejków i t. p. Poczty 
(str. 106-124). Jagiell. 

— Toż:... na rok 1775 z mappa 
Królestwa Polskiego, w Warszawie. 

— Toż:... z figurami malowanemi. 

Ossol 

— nowy Ekonomiczny dla Gospo- 
darze w Korony Polskiey i W. X. Lit. 
na Rok przestępny 1776 z przydatkiem 

różnych doświadczonych sztuk 

w Warszawie (u Posera), w 16ce. 

Gaz. Warsz. 1775. N. 98. dupl. 

— gospodarski, podług poprawio- 
nego, Grzegorza y Juliana starego stylu 

i ułożony. Narok pański M.DCCLXX1V. 
'(1774), który iest Pospolity, maiacy 
I dni 365. Do używania Zachodnich Pruss 
Nayiaśnieyszego króla Jmci Pruskiego 
y przyległych krain przysposobiony, za 
zezwoleniem od Nayiaśnieyszego Króla 
Jmci Pruskiego w Stołecznym Mieście 
Berlinie założoney Akademii Sciencyi, 
albo nauk wyzwolonych. 1774. (Bez w. 
ra. dr.) w 4ce, kart 31 nlb. 

Na odwrocie tytułu wyrażono, it postano- 
wieniem króla z r. 1772 zabroniono sprze- 
dawać obce kalendarze bez przydrakowa- 
nia ich steplem Akademii Sciencyi. Ka- KALENDARZ. KALENDARZ. 19 lendArse sachodnio- praskie poUkie i nie- 
mieckie w 4ce, płacono tasin 1 talar i 
groBzy 15. Takieî w 12oe, tuain 1 talar. 
Kupającj obce kalendarze płacili sstrof 
2 talary, a sprzedawcy 10 talarów. Po- 
dany jest edykt Fryderyka z 7 Marca 
1744 zakażający obcych kalendarzy. Od 
ark. £ idzie druga cz^śc ekonomicznego 
kalendarza. Potem część astronomiczna^ 
i o zegarach. Zakładanie ogrodu chmie- 
lowego. Wyraśenie traktów pocztowych. 
O zachowaniu się przy ospie. Jarmarki 
w Prusiech i Kurlandyi. Jagiell. 

— Toż:... ułożony na rok Pański 
MDCCLXXVI (1776), który iest przy- 
byszowy, raaiący dni 866 do używania 
Zachodnich Prus Nayiaśnieyszego Kró- 
la Jmci Pruskiego y przyległych krain 
przy8[)osobiony, za zezwoleniem od Nay- 
iaśnieyszego Króla Jmci Pruskiego w sto- 
łecznym mieście Berlinie założoney Aka- 
demii Sciencyi albo Nauk wyzwolonych. 
W Królewcu, drukowany u Danielu 
Krzysztofa Kantera J. K. Mosói Pm- 
skiey nadwornego drukarza, w 4ce, 
sign. A— I, (kart 33). 

Na odwrocie tytułu zawiadomienie o wyda- 
niu innych kalendarzy: 1) Kalendarze go- 
spodarskie Zachodnio pruskie tudzież hi- 
storyczne w 4«e. 2) Zachodnio pruskie 
w 12ce. H) Kalendarz kuchmistrzowski 
czyli Comtoire Kalender. 4) Dla horyzon- 
tu Zachodnich Prus Genealogiczny kalen- 
darz, z kupfersztychami i z kanałem Brom- 
berskim. — Druga cz^tó kalendarza idzie od 
ark. £ i mieéci: Kalendarz gospodarski. 
Wschód i zachód astronomiczne. O spo- 
sobach jak można drwa w paleniu oszoz^ 
dzaé. Poczty odchód i przychód. Jarmar- 
ki (kart 7). Jagiell. 

— gospodarski na rok pań^ski 1788 
przestępny i przybyszowy wyrażający 
Święta roczne, bieg planet, odmiany po- 
wietrza, wschód i zachód słońca i iime 
obserwaoye. przyłączony w nim iest 
miesiaco-słow syrycz kalendar ruski 
na lito hospodne, kotore wedłuh Hre- 
czeskaho epilogizmu poczynaiet sia od 
Sotworenia Świta 7296 a od rożdestwa 
Ohristowa 1788. w Berdyozewie. w 4ce, 
2 arkusze. 

Po kalendarzu umieszczone wiadomości go- 
spodarskie i spis jarmarków. 

— Toż:... na lata 1789 do 1799. 

— gospodarski na r. 1770 i (nastę- 
pne), ob. Meyzel. — gospodarski pod znakiem Marsa 
na rok 1779 dla królestwa polskiego i 
W. X. Litewskiego, Święta polskie i 
ruskie, bieg planet, powietrza odmianę, 
wschód i zachód słońca, przybycie i 
ubycie dnia i inne rzeczy ciekawe w so- 
bie zawierający. Rewolucye roczne... [Tu 
20 wierszy druku]. Doniesienie: Wy- 
szły nâ ten rok w Krakowie cztery ka- 
lendarze pod czterema znàk&mi Planet: 
Pod znakiem Jowisza, drugi pod zna- 
kiem Marsa, trzeci pod znakiem Słoń- 
ca, czwarty pod znakiem Saturna z przy- 
datkiem różnych fizycznych, history- 
cznych i innych ciek&wych wiadomo- 
ści z należyta pilnością wyrachowany. 
W Krakowie, w drukami Akidemi- 
ckiey Kollegium Wielkiego. (1779). 
w 4ce, k. 10 nib. 

Poniżej kalendarza id^ pytania fizjosne. Na 
końca: Domysł astrologiczny. Wschód i 
zachód słońca. Jagiell. 

— Gospodarski pod Znakiem 4. Jo- 
wisza. Na R. P. 1782. Według Ra- 
chunku Rzymskiego po Przybyszowym 
i Przystępnym drugi. Święta Ruchome 
i Nieruchome, Bieg Planet, Powietrza 
odmianę, Wschód i Zachód słońca, 
Przybycie i ubycie dnia i inne rzeczy 
ciekawe w sobie zawieraiący. W Kra- 
kowie, w Drukarni Akademickiey. w 4ce, 
kart 10. Ossol. 

— Gospodarski Dla Królestw Ga- 
licyjskiego y Lodomirskiego na Rok 
Pańsk. 1786. który jest piewszy po 
Przybyszowym a drugi po przestępnym 
a zatem mający dni 365 podług Ho- 
ryzontu Lwowskiego wyrachowany, 
przyłączony w nim jest także y Misia- 
cata syricz kalendar Ruski. Lwów, 
w Drukarni Kazimierza Szlichtyna J. 
K. M. Typogr. w 4ce, kart nlb. 11 
(Sig Ag — C,). Ossol. 

— Gospodarski Na R. P. przyby- 
szowy 1761. Z poważnych świadectw i 
pilnego doświadczenia Biegłych gospo- 
darzów ułożony... Z pozwoleniem Star- 
szych wydany w Poznaniu, w Dru- 
karni J. K. M. Collegium S. Jesu, w 12ce. 

— Nowy Gospodarski y History- 
czny na R. P. 1767. W Warszawie, 20 KALBNDAR2. KALBMDAR2. W Drakami Mitzlerowskiey. w 16ce, 
k. S2. Os«>L 

— Gospodarski na rok 1778. z wy- 
rażeniem świąt do święcenia pozostałych, 
iudzieź aspektów, wyborów, odmian 
powietrza, pełni i nowiów, Zaćmienia 
słońca i Xiężyca etc z przydaniem 
na każdy miesiąc obserwacyi gospodar- 
skich, do którycli dodane sa niektóre 
watphwoéci z krytyka wieszczbiarskiey 
nauki i przyłączeniem niezawodnych 
obserwacyi. 

Jooher 7906. Krasińs. 

— Gkwpodarski zwyczayny lub Gre- 
goryański, poprawiony y Ruski na Rok 
Pańsk. M.DCC.LXXVI (1776), który 
iest przestępny y ma 366 Dni dla Kró- 
lestwa Polskiego y Wielkiego Xiçstwa 
Litewskiego z należyta pilnością podług 
Merydyanu Warszawskiego wyracho- 
wany. W Warszawie w GröUowskiey 
księgami nadwomey królewskiey w Ma- 
ry wilu K. 11 poa znakiem Poetów, 
w 4oe, kart nlb. 23 (sign. Ag— Fj). 

OssoL 

— ïoz:... na r. 1777. w 4ce, kart 
nlb. 23 (sign. Âg— Fb). Ossol. 

— Toż:,., na r. 1778. w 4ce, kart 
nlb. 28. ObboI. 

— Gospodarski zwyczayny lub Gre- 
goryański poprawiony y Ruski na Rok 
Pański 1779, który ma 365 dni dla 
Królestwa Polskiego y Wielkiego Xiç- 
stwa Litewskiego Z należyta pilnoäcia 
podług Merydyanu Warszawskiego wy 
raohowany. Warszawa, w GröUowskiey 
księgami nadwomey Król. w Marywilu 
N. 19 pod znakiem poetów, w 4ce, str. 
50. Oflsol. 

— Gospodarski zwyczayny lub Gre- 
góryański y Ruski na Rok przestępny 
M.D.CCLXXX (1780), który ma 366 
dni Warszawa, Nakładem y Dru- 
kiem Michała GröUa. w 4ce, str. 45. 

OmoI. 

— gospodarski zwyczayny, lub gre- 
goryański y ruski dla kn&lestwa Pol- 
skiego y Wielkiego księstwa Litewskie- 
go, w Warszawie, nakładem y drukiem 
Michałi Grölla. 1781. w 4ce, kart nlb. 
19 (sign. A,— E,). 

Kmińs. — OmoI. — Toż:... na rok 1782. w 4oe, k. 
nlb. 19. OmoI. 

— Toż:... na rok 1783. w 4ce, k. 20. 

— Toż:... na rok 1784. w4oe, k. 18. 

— Toż:... na rok 1786. w4ce,k. 19. 

OfsoL 

— dokładny Gospodarski ułożony 
podług Stylu Gregoriańskiego y Ruskie- 
go. Na Rok Pański 1786. który iest 
rokiem zwyczaynym maiaoym 365 dni. 
Podług Merydianu Warszawskiego dla 
królestwa Polskiego y Wielkiego Xię- 
stwa Litewskiego wyrachowany. War- 
szawa, Nakładem y Drukiem Michała 
Grölla, Księgarza Nadwor. J. K. Mci 
w Marywilu N< 24 pod znakiem Po- 
etów, w 4ce, kart nlb. 7 (sign. Aj — El,). 

ObmI. 

— Toż:... na Rok Pański 1787. 
który iest Rokiem Zwyczaynym maia- 
cym 365 Dni Podług Merydyanu War- 
szawskiego Dla królestwa Polskiego y 
Wielkiego Xiestwa Litewskiego wyra- 
chowany. W Warszawie, Nakładem y 
Drukiem Michała Grölla Knięgarza 
Nadw. J. K. Mci w Marywilu N. 24 
pod znakiem Poetów, w 4ce, k. 16. 

OtMl. 

— Toż:... Na rok Pański 1788. któ- 
ry Jest Rokiem Przestępnym Maiącym 
366. Dni, Podług Merydyanu Warszaw- 
skiego Dla Królestwa Polskiego y Wiel- 
kiego Xiestwa Litewskiego Wyracho- 
wany ... (linia ozdobna), w Warszawie, 
Nakładem y Drukiem Michała GrOlla, 
Księgarza Nadwornego J. K. Mci, w Ma- 
rywilu Nr. 19 pod znakiem Poötow. 
1788. w 4ce, kart 16 nlb. 

A. Wolański. 

— Toż:\. dla królestwa polskiego y 
wielkiego księstwa Litewskiego, w War- 
szawie, Nakładem y Drukiem Michała 
Grölla księg. nadwor. J. K. M. w Ma- 
rywilu 1789. w 4ce, k. nlb. 18. 

Krasińs. 

— Toż:... na rok 1790. 

— Toż:... na rok 1791. w 4ce, 
k.nlb. 17. 

— Toż :... na rok 1792, który iest ro- 
kiem przestępnym, maiacyro dni 366 
podług merydyanu Warszawskiego dla 
królestwa polskiego y W. Xiestwa Li- KALBKDARZ. KĄLBNDAR2. 21 tew. wyrachowany. W Warszawie na- 
kładem y drakiem Michała Qrölia księ- 
garza Nadwornego J. K. Mci w Mary- 
wilu pod liczb. 475. w Sali nad bratni) 
w 4ce, kart 22 nlb. 

Po kalendanu awiadomienia o Sądach. O 
chronologii. Cstery caęAci roku, o saémîe- 
nia. O korze dnewa Angastorj. Do6wiad- 
cscnia Dra Simons, prsekład Aotoniego 
Ssastra Dra mad. Na końca spis jar- 
marków. 

— Toż:... na rokpaàski 1798. War- 
szawa, Mich. OröU, w 4ce, kart nlb. 32. 

Trefté podaje Doniesieiiie M. GrOlIa s r. 1792. 
Jestta opisana Massa czyli Kit O wódce. 
Przykład ażytecsno6ci widowisk. Sery 
z kartofli. Lekarstwa. Knoty do lamp. 
Farbowanie skór. Zachowanie zboża. Jar 
marki. 

— Toż:... na rok 1794. w 4ce. 

Krasińs. 

— Toż :... na rok 1796. w 4ce, k. 32. 

Krasińs. 

— Toż:... na rok 1796. kart nlb. 
32. Krasińs. 

— gospodarski na rok 1797. po- 
dług Merydyanu Warszawskiego wy- 
rachowany. W Warszawie u Mich. Qröia. 
w 4ce. Warss. Uniw- 

— Toż:... na rok 1798. w 4oe, 

kart 35. Krasińs. — Warsz. Uniw. 

— Oospodarski zwyczayny, lub Gre- 
goryanski y Ruski, na rok Pański 1791. 
dla Królestwa Polskiego i W. X. Litt 
z różnemi ciekawościami gospodarskie- 
mi, za przywileiem. w Warszawie, 
Nakł. GröUa. w 4ce. 

Katal. księg. GrSla. 

— Gospodarski, na Rok 1780, z ko- 
persztychami na 12 miesięcy, y 28 ko- 
persztychami nowych fryzur modnych 
paryskich, damskich y kawalerskich, 
wszystkich 110. w Warszawie u Posera. 

Tak donosi Gaz. Warsz. 1780. N. 14. poda- 
j%c cenę 10 złotych. — Porównaj niżej 
Kalendarz nowy. 

— Gospodarski na Rok przestępny 
1792. Dokładnie wyrażaiacy Święta 
rzymskie y Ruskie, Także Bieg Pła- 
net, Odmiany Powietrza, Godziny y mi- 
nnty tak wschodu iako też y zachodu 
słońca, Zaćmienia, rozmaite prognostyki 
z przydaniem wielu ciekawych wiado- mości. Rewolucye Roczne ... [Tu 15 wier- 
szy drukuj. W Warszawie w Drukar- 
ni uprzywileiowaney Piotra Zawadzkie- 
go, w 4ce, kart nlb. 16. 

Po kalendarza idą: Odmiany fizyczne, mo- 
ralne y polityczne, rodzaj aforyzmów, na 
każdy dzień miesiąca. Daląj: Przestroga 
o klimatach. Zaómienia. Jarmarki. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Toż:... na r. P. 1793. w 4oe, 
kart nlb. U (sign. B— E,). 

Ossol. 

— Toż:... na r. P. 1794. w 4ce, 
kart 16. 

Od k. D,: Prognostyki względem odmian 
świata. £ok fizyczny 1794, moralnemi ob- 
iafiniony zdarzeniami i poezyą, w formie 
aforyzmów na każdy dzień. Dużo ta wier- 
szy hamorystycznych o grosza. Kończą 
jarmarki. Jagiell. — Ossol. 

— .gospodarski na rok 1796 z pro- 
gnostykami, w Warszawie w typogra- 
fii Korespondenta, w 4ee, k. nlb. 16. 

Krasińs. 
>- Toż: na r. 1796. w 4ce, kart 
14 nlb. 

Tenże autor wydawał u Zawadzkiego ka- 
lendarze przez lat trzy. 

— gospodarski Wileński na r. 1799. 
Wilno, druk Akadem. 

— Grecki na rok 1782. Warsa vîae 
1782. w 4ce. 

Po grecka. Czartor. 

— Grodzieński na rok przestępny 
1776. w I2ce. 

Podpis wydawcy X. K. M. Pr. d. J. K. M. 

— Toż: .. na rok 1777. w I2ce. 

— Grodzieński na rok P. 1778. 
Grodno 1778. w 16ce, str. 291. 

Dedyk: Tadeuszowi y Jadwidze z Załuskich 
Ogińskim. 

Regestr artykułów : 8tr. 
Akademii Paryskiey Wyrok ... 11. 

Anglo-Ameryk. Osady 3. 

Biskup Coimbry 103. 

Directorium poczt Kor. i Lit. . . 280. 

Historya o zniesienia Jezuitów . . 272. 

Kadencye i Limity 289. 

Kurs poczt Warsz 283. 

Maltańscy Kaw. Pols 36. 

Mundury Wwdztw i Pttw. Lit. . 215. 

Opaci Świeccy i Zakonni . . . 212. 

Mundury Wwdztw Koron. . . . 262. 

Palestra Assessoryi W. X. L. . . IPO. 

Palestra Kommis. Skarb. L. . . 185. 

Palestra Trybtu W. X. L. . . . 204. KALENDARZ. KALENDARZ. Podróś Cesaraa do Francyi . . . 48. 

Podr<S£ N. Pana do Grodna ... 88. 

Podróż król. Szweda, do Petersb. . 148. 

Pombala Miniateńam 112. 

Porcellana Pruska 127. 

Porcellana Saska i Chińs. . . . 189. 

Portugal, króla emieró .... 88. 

Powódź w Petersliurgn .... 188. 

Projekt osobliwszy literata ... 16. 

Śmiere snaosniejssych .... 289. 

Uniw. R. N. Kom. Skarb. . . . 26Ô. 

Woysko Naród, i sacii|gu . . . 269. 

— Toż:... na rok 1779. 

— Toż:... na rok 1780. 

— Toź:... na rok 1781. 

— Polityczny Grodzieński na rok 
1782, w którym ... . przydany iest zbiór 
wiadomości oyczystycłi przez rok 1781 
zaszłycii, oraz tabela dóbr prze»zło-Je- 
zaickich tak w Koronie iako y w Li- 
twie na Fundusz Edukacyi Narodlowey 
prowentowaé powinnych, z poi*ządnym 
a dokładnym wyliczeniem tychże Dóbr, 
onych Possessorow, w iakiey summie, 
y na iakiey Ewikcyi są oporządzone. 

Ga«. Wil. 1782. N. IV. 

— Toż;... na rok 1783. w 16ce. 

— Grodzińaki na rok 1784. w Gro- 
dnie, w drukami J. K. M. w 16ce, 
karty nlb. Krasińs. 

— grodzieński na rok 1786. w 16ce, 
ark. nlb. Tj,. 

Obejmuje imiona monarchów i xî^iat przez 
alfabet. Senatorowie Korony Pols Dy- 
gnitarse (ark. E^). Kawalerowie orderów 
(ark. E^). Arcybiskupi. Prałaci. Minis trt>- 
wie (ark i^). Sędziowie Sejmowi. Komis- 
sye. Urzędnicy. Si^dowy proces W. X. L. 
r. 1784. Osobliwości przez rok 178r>. 
Opisanie sprawy między Czartoryskim a 
Ryżem. Rzut oka na wizye Ziehena (o 
trzęsieniach ziemi). Poczta. 

Jagiell. 

— Toż:... na r. 1787. W Grodnie 
w drakami J. K. Mci. w 16ce, ark. 
nlb. Se. 

Obejmuje Monarchów. Dyg^^itarzy. Urzę- 
dnicy. Życie Fryderyka W. Rada Nie- 
ustająca. Trybunał. Komissye. Towarzy- 
stwo do ksiąg elementarnych. Konstytu- 
cye Seymu r. 1786. Noty ambassadorów 
i odpowiedź. Kawalerowie orderów. Dire- 
ctorium poczt. Jagiell. 

— Toż:... na r. 1788. W Grodnie, 
w drukarni J. K. Mci. w I6ce, ark. 
nlb. Q«. Obejmaje Monarchów i Urzeda Rada nie- 
ustająca. Wojna domowa Rzecaypoupol. 
Hollenderskiej. Podróż trzech akorono- 
w.tnych głów 1787. Początki wojny mię- 
dzy Turcyą i Kossyą 1787. Wojsko ros- 
syjskie. Koronne. Kawalerowie orderów. 

Jagiell. 

— historyczno-polityczny na r. 1740. 
W drukarni Lubelskiey Soc. Jesu, w 1 6ce, 
kart 69. 

— Toż:... w 4ce, kart 53. 

Csaps. — Warsa. Uniw. 

— Historyczno Polityczny. Na rok 
Pański 1741. Po przestępnym pierwszy. 
Po przybyszowym drugi Zawieraiący 
w sobie Rewolucye roczne: Swieta Ru- 
chome y Nieruchome, dni xiężyca, 
Wschód y Zachód słońca do nakręi-a- 
nia zegarków. Monarchie terńźnieysze 
caley Europy : Senat, Polski. Ministrów, 
Urzędników, Koronnych y W. X. L. 
Kawalerów różnych Orderów y Depu- 
tatów nâ Trybunał Koronny: Ewenta 
znacznieysze roku przeszłego. Nadto In- 
formacją Cosmograficzna o sferze świa- 
ta: y Astronomiczna o Niebieskich lu- 
minarzach do druku podany. W Dru- 
karni Lubelskiey Societatis Jesu, w ioe, 
kart nlb. 79. 

Nie znaczono arkuszy. Obszerniejszą prac^ 
jest Informacya o stworzeniu świata, o 
duszy, o zmysłach, znaki końoa świata, 
o sądzie Boskim, o słońcu i planetach. Koń- 
czy : Praktyka astronomiczna. 

Były dwie ràne edycye. Być moie iż wy- 
dawał W. Bystrzonowski. 

Jagiell. — Ossol. 

— Historyczno polityczny nâ Rok 
Pański 1742. Po przestępnym drugi Xię- 
życa Przybyszowy. Zawierający w sobie 
rewolucye roczne: Święta ruchome y 
nieruchome: dni Xiężyca: Wschód y 
Zachód słońca: reguły zbawienne co- 
dzienne: Monarchie teraźnieysze całey 
Europy. Króla, Senat Polski, Ministrów, 
Urzędników Koronnych, y W. X. L., 
Kawalerów różnych orderów: Deputa- 
tów nâ Trybunał koronny: Ewenta zna- 
cznieysze roku przeszłego: Nadto In- 
formacya Geograficzna o wyrozumieniu 
sfer tak ziemnóy iako y niebieskiey, 
iako też y Mapp: do druku podany. 
W Drukarni Lubelskiey Soc. Jesu. 
w 4ce, kart nlb. 86 (ark. (Ji— P,). KALENDARZ. KALENDARZ. ^3 Tenie układ co w popnednim. Na ark. M, : 
luformacya o mapach. Dalej idzie Tabełla 
(regeetmje dingoéé geograficaną miast) Au- 
ctor X. Öcherer. Tabella sserokoéci ge- 
graficsnej, anctor Gródecki. Końcsy: Ku- 
ryer polski pocst. 

Csartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Historyczny. 

Wydawał Kasimierz Aloisy Hotawka Jezu- 
ita od r. 174*7 przez lat oém. 
Janoc. Lezie. I. 50. 

— historyczny y polityczny ob. Po- 
szakowski Jan (Wilno, 1737—1739). 

— mnieyszy jezuicki Prow. Litew- 
skiey (na r. 1740. w Wilnie w druk. 
S. J. w 12ce) ob. PoBzakowski. 

— kieszonkowy z ciekawosciami na 
lata 1797. 1798 i 1799. Warszawa. 

Ograuiozajacy się podawaniom sekretów go- 
spodarskich, zagadek itd. 
Wydawał w małym formacie Mich. Groll. 

— kieszonkowy na r. 1799. Wilno, 
Akademia. 

W futerale. 

— Krakowski na rok pański 1793. 
Kraków, Jan May. w 4ce. 

Mieéei: Łatwy sposób rozmnażania i uży- 
wania cykoryi zamiast kawy. Dalsza na- 
uka o pielęgnowaniu wychoda^yoh roiów. 
Tabella okazująca do jakowej summy ja- 
kiego gatunku i ceny papier stęplowy ma 
być używany aż do miliona złotych. 

— Toż:... na rok pański 1794 wy- 
rachowany przez Franc. Xaw. Rysz- 
kowskiego w drukarni Jana Maya. w 4ce, 
kart 14. 

Zawiera: 1) Wiadomości z nauki ästron, 
astrolog. 2) z nauki lekarskiej 3) z na- 
uki ogrodniczej. 

Obacz Ryszkowski Fr. X. (1794). 

— Krakowski na Rok od Narodze- 
nia Chrystusa pospolity 1798, po prze- 
stępnym y przybyszowym II. Po wiel- 
koiubileuszowym XXIII. Maiący dni 
365. Dla użytku Mieszkańców Gali- 
cyiskich. Mięsopustu od Nowego Roku 
aż do Popielca Tyg. 7. Dni 2, święta 
Ruchome Rzymskie : Starozapust 4 Lut. 
Popielec 21 Lut. Wielkanoc z Ruska 
8 Kwiet., Wniebowstąpienie 17 Maja. 
Zielone Światki, SSS.Troyca 3 Czerw. ^ 
Boże Ciało 7 Czerw., I Nied. Adwent. 
2 Grud. W Drukami Akademii Krakow- 
skiey. w 8ce, kart nlb. 16. Po kalendarzu idzie Rachunek i domysł (o 
przysztoAci) wierszem. Objaśnienia trybów 
kalendarskich. Powieść Ametowa: Król 
bntańskL Miara czasu. Anekdota o obrzę- 
dzie ofiary nowego kalendarza w Chi- 
nach. O poczcie w Krakowie. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... na r. 1799. ob. Przybył- 
ski Jacek. 

— nowy do dobrey śmierci bardzo 
pożyteczny, w Kaliszu w Druk. S. J. 
1685. w 12ce. 

Ob. Rutka Teof. 

Jocher 6298. Ossol. 

— (Nowy) służący leśnictwem y fa- 
brykom na r. 1777. Z przydatkiem 
sposobów suszenia wszystkich ziół, y 
korzeni ogrodowych, y zapakowania 
onych w kartuzy, aby przez to poka- 
zać uowy sposób utrzymania onych 
w świeżości. Przyłączona Mappa Pol- 
ska y Prospekt Warszawy. W War- 
szawie u Jana Augusta Posera biblio- 
poli. Na Trębackiey ulicy w kamienicy 
Rydzyna nazwaney. w 16ce, i k. 14. 
(Kalendarz) str. 144 i kart 14 nlb. (Or- 
dynacya pocztamtu). 

Od str. 1 — 39 idą : Powinności które co mie- 
siąc kaidy leśniczy odprawie powinien. 
Od str. 40—116: Informacya o grunto- 
wnym założeniu £abxyk. Od str. 117: 
Sposób suszenia i zapakowania wszelkiej 
jarzyny ogrodowej i ziół kuchennych. Ze- 
brane według broszury Eisena wydanej 
po niemiecku w Toruniu, a po polsku 
w Warszawie 1776. Sposól) suszenia do- 
kładniejszy miał wydać J. A. Poser w oso- 
bnej informacyi wkrótce w maleńkim 
traktaciku. 

Jocher 7903. JagielL 

— (Nowy) na R. 1775. W^ Lwo- 
wie w Drukami Ant. Pillera J. C. K. 
M. Nadw. Gub. Typ. w 24ce, str. 30 
i 138. Ossol. 

— (Nowy Lwowski) Polski y Ru- 
ski, na Rok po Narodzeniu Pana y 
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa 
1774. Podług tuteyszego Horyzontu 
pilnie wyrachowany. Lwów, w Dru- 
kami Antoniego Pillera J. C. M. Nadw. 
Guber. Typogr. w 4ce, kart nlb. 15 
(sign. A— D). Osol. 

— Toż:... Na r. P. 1776. w 4ce, 
k. nlb. 14 (sign. D). Osol. u KAJUONP^RZ. KALBNDAR2. — Toi:,., na Rok P. przestępny 
1776. w 4ce, k. ulb. 15 (aigii. A—D), 

OmoI. 

— Toż:... polski j raski, na Rok 
P. po narodzeniu Pana y Zbawiciela 
naszego Jezusa Chrystusa 1777. Podług 
tuteyszego horyzontu pilnie wyracho- 
wany. W Lwowie, w drukarni Anto- 
niego Pillera C. K. Nadw. Gubern. Ty- 
pografa. w 4ce, kart 16. 

Od A, mieici : Kontynaacya roku praessiego 
saca^tej materyi, gocpodarcse pnepisy o 
uprawie, o chodowaniu ptactwa i swiersijt. 
Końcsy: Kontynaacya na preyślj (tak) 
rok. Na końcu: Jarmarki. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... na Rok P. 1778. Lwów. 
w 4ce, k. nlb. 16. Osfol. 

— Toż:., na Rok P. 1779. Lwów. 
w 4ce, kart 16. OitoL 

— Toż:... na Rok P. 1780. Lwów. 
w 4ce, kart 16. OsmI. 

~ Toż:... na R. P. 1781. Lwów. 

druk u Wdowy Józefa Pillera C. R. 
G. typ. w 4ce, kart 16. Ostoi. 

— Toż:... na R. P. 1782. Lwów. 
w 4ce, kart 16. OsboI. 

— Toż:... na R. P. 1783. Lwów. 
ly 4cę, kart 16. Oswl. 

— Toż:... aa R. P. 1784. Lwów. 
w 4ce. 

~ Toż:... 9a R. P. 1786. Lwów. 
w 4ce. 

— Toż:... na R. P. 1786. Lwów. 
w 32ce, k. 32. Ossol. 

— Toż:... na R. P. 1787. Lwów. 
w 12ce, kart 30. OimI. 

— Toż:... na R. P. 1788. Lwów. 
w 4ce, ptr. 28. OmoI. 

— Toż:... na R. P. 1789. Lwów. 
W 4ce, str. 20. OmoI. 

— Toż:... na R. P. 1790. Lwów, 
druk Pillerowskich dziedziców, w 4ce, 
str. 32. Ołwl. 

— Toż:... na R. P. 1791. Lwów. 
w 4ce, str. 32. Ostoi. 

— Toż:... na R. P. 1792. Lwów. 
w 4ce, str. 20. Ostoi, 

— Toż:... na R. P. 1793. Lwów. 
w 4ce, str. 32. Kratińs. — Ostoi. 

— Toż:... polski y ruski .... na R. 
P. 1794. Lwów. Druk Tomasza y Jó- zefa Pillerów ces. król. gubern. y akad. 
druk. y ksiçgar. w 4ce, kart 16. 

OmoI. 

— Toż:... na R. P. 1795. który po- 
spolity rok zawiera w sobie 365 dni 
podług lwowskiego horyzontu wyracho- 
wany. W Lwowie, drukowano, y znay- 
duia się a Tomasza y Józefa Pillerów 
Ces! Król. Gubern. y akadem. drukar. 
y księgar. w 4ce, kart 16 nlb. 

Od kai-tj C : Chronologicsny zbi6r krótki ros- 
poraądaeń politjcanyeh i t%dowjch od c 
k. Gabemii i Appellacyi Od ark. D: o po- 
cstach, odchód i prsychód. Rodukcya ra- 
bl6w na cesarska moneta Tabella do na- 
kręcania segarków. Jarmarki. 

JagielL — Ostoi. 

— Toż:... na R. 1796. w 4ce, k. 16. 

Osaol. 

— Toi:... na R. 1796. w Lwowie 
w drukarni Thomasza y Józefa Pillera, 
w 24ce, kart 28. Ossoi 

— Toż:... na rok 1797, który za- 
wiera w sobie 365 dni podług lwowskie- 
go horyzontu wyrachowany. W Lwo- 
wie drukowano, y znaydoią się u Józefa 
Pillera Ces. Król Gubern. y Normaln. 
drukar. w 4ee, kart 16 nlb. 

Po kalendarzu idsie: O csterech cięśoiaefa 
rokn. O sadmieniach w r. 1797. Ghionolo- 
giconj sbiór rospors^seń politjcsnyeh i 
s^owjoh praes rok 1795. Porządek poost 
Iwowskioh. Tablica wyrachowania Oier- 
wonyoh alotjroh i Saufrynów. Tabelle wacho- 
dn i aaohodu słońca. Jarmarki. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż.... na Rok P. 1798, Lwów. 
w 4ce, kart 16. OmoI. 

— Toż:... na Rok P. 1799. Lwów. 
w 4ce, kart 9. Ossol. 

— (Nowy) na rok 1782. Drukiem 
Pillerowsk. (Lwów), w 24ce, kart 32 
nlb. 

Data tak śle wybita, ie może by6 i rokiem 
1780. Mieści dzieje polskie skrócone od 
Lecha do Prsemyfelawa (1889) i końciy 
się wyrasami \ Kontynaacya nastąpi w prsy- 
siłym roku. Prsydano tu 12 lyoin mie- 
dziorytowych wyobra£aj%oych współczesne 
fryzury. Są one z podpisami : Ghrillenfan^, 
BchOner, Haarbeatel, Modezopf, Stoben 
Gespenst, Deutsch-Polnisch i t. p. 

Jagiell. 

— Nowy ku pożytkowi i ukonten- 
towania każdego ułożony na r. 1772 KALENDARZ Z 12 kopersztyehami illamiDowanemi 

y Mappą Królestwa Polskiego za do- 

zwoleniern starszych, w Warszawie u 

Jana Augusta Posera 1771. w 8ee. 

Cena: Oprawny w atłas z brzegami pozto- 

conemi i futerałem 12 Zł. W ordynaryj- 

nej oprawie ze zlotem i futerałem 9 Zl. 

Porównaj wyżej: Kalendarz gospodarski. 

— (Nowy y stary) na rok 1652. 
Gdańsk, A. Hûnefeld, nakład Jerzego 
Forstera, w 4ce, ark. D5. 

Dedykacya Xcia Januszowi Radziwiłłowi, 
gênerai, staroście Żmudzkiema, hetm. poln. 
W. X. L. 

— (Nowy y stary) w którym święta 
roczne, biegi y wybory niebieskie, czas 
siania, szczepienia, puszczania krwie y 
pargowania się, odprawiania spraw po- 
ważnych, szczwania zwierza etc. do- 
brym porządkiem sa położone, na rok 
pański 1702, który iest przed przestę- 
pnym drugi. Kraków, Michał Schede!, 
w 4ce. 

— obywatelski ob. Krasicki Ignacy. 
(1794). 

— poczt świętych Pańskich dwoia- 
kiego obrządku, z poprzedzaiacym uwia- 
domieniem o odpustach i przyłączeniem 
niektórych ciekawości na rok 1778 uło- 
żony, w Berdyczowie. W drukarni Kar- 
melu fortecy Nayśw. Panny Maryi. 
w 12ce, kart 53. Krasińs. 

— poczt Świętych Pańskich dwo- 
iakim obrządkiem ozdobiony z przyłą- 
czeniem wiadomości publiczney w roku 
1766. Berdyczew. w 16ce, k. 53. 

— Toż:... r. 1767. kart 62. 

— Toż:... r. 1768. k. nłb. 63. 

— Toż:... r. 1769. k. nlb. 63. 

— Toż:... r. 1770. k. nlb. 73. 

— Toż:... r. 1772. k. nlb. 37 

— Toż:... r. 1773. k. nlb. 42. 

— Toż:... r. 1777. k. nlb. 71. 

— Toż:... r. 1778. k. nlb. 120. 

— Toż:... r. 1779. k. nlb. 96. 

— Toż:... r. 1780. 

— Toż:... r. 1781. k. nlb. 70. 

— Toż:... r. 1782. 

— Toż:... r. 1783. k. nlb. 60. 

— Toż:... r. 1784. k. nlb. 60. 

— Toż:... r. 1785. k. nlb. 60. KALENDARZ. 


, 


Toż: 
1786. k. 


nlb. 


59. 
Toż:. 


.. r. 


1787. 


— 


Toż:, 


.. r. 


1788. 


— 


Toż:. 


.. r. 


1789. 


— 


Toż:. 


.. r. 


1790. 


_ 


Toż:. 


.. r. 


1791. 


— 


Toż:. 


.. r. 


1792. 26 Krasińs. (lata 1767—1788. 1790. 1792). 
Porówn. Kalendarz polski. 

— Polityczny na Rok Przestępny 
1792. W Berdyczowie w Drukarni J. 
K. Mci u X. X. Karmelitów bosych, 
w 24ce, kart 108. Ossol. 

— osobliwy na rok Pański 1744. 
przytem Honor Nayśw. Maryi history- 
cznie wyrażony y Kompendium hist. 
Zakonu S. J. w Kaliszu, Coli. Soc. Je- 
su. 1741. w 8ce, str. 400. 

Katalog Jablońs. we Lwowie. 

— Polityczny na R. P. 1742 przy- 
byszowy po przestępnym drugi rewo- 
lucye różne, lunacye, zaćmienia słońca, 
bieg siężyca y płanet innych, także 
tablic wschodu, zachodu y biegu słońca 
przytem komput lat, monarchów y xia- 
żat Europy, porządek senatorów y dy- 
gnitarzów korony polskiey, także W. X. 
L. wyrażaiacy. W Kaliszu, w Drukami 
Coli. Soc. w 24ce, str. 140. 

Ossol. 

— Toż:... na r. pański 1743. w 16ce. 

— polityczny na rok pańs. 1744 
przestępny, po przybyszowym drugi. 
Rewolucye roczne, lunacye wyra- 
żaiacy. Kalisz, w drukarni Colleg. boc. 
Jesu w 16ce. Zieliós. 

— polityczny na Rok Pański 1745 
przybyszowy, pierwszy po przestępnym 

w Kaliszu w drukami Collegium 

8. Jesu, w 12ce, 9V2 ark. 

Krasińs. 

— Toż:... nà rok pański 1746 po 
przybyszowym pierwszy, po przestę- 
pnym drugi . Rewolucye roczne, Lu- 
nacye, Zaćmienia, bieg Xiężyca y Pla- 
net innych, także Tablice wschodu, 
Zachodu y biegu Słońca. Przytym kom- 
put lat monarchów, y Xiążąt Europy ; 
porządek Senatorów y Dygnitarzow Ko- 
rony Polskiey ; także W. X. Litewskie- 26 KALENDARZ. KALENDARZ. go wyrażaiący. W Kaliszu w Drakami 
Coli. Soc. Jesu, w 12cey ark. E^g. 
Idf} kolejno: Rewelacje rocsne. Kalendarz. 
Zaćmienia ksiciyca. Tablice matematycsne 
(od ark. D,) do phlebotomii to jest krwi 
z źjł puszczania. Informacja o księgach 
drukowanjoh 1746, z drukami kaliskiej. 
Bjlj to^księgi szkolne Cicerona, Liwiu- 
sza, Seneki i innjeh historjków i poetów. 
Arjtmetjka krótko zebrana. Sze6ć histo- 
rjczne opnscuia, tj. Historja Pisma 8. 
Historja czterech monarchii. Historja 
królestw i państw. Informacja krótka o 
geographii. Historja kościelna. Informacja 
o cesarzach rzjmskich (ark. C^,). Od kar- 
tj F. idzie : Opisanie geograficzne Europj 
przez pjtania z łacińskiego: Rudimenta 
geographica Calissii 174Ö. Od kartj H, : 
Senat polski. Kasztelanowie.OiBcjalistowie. 
Deputaci na Trjbunat. Katedralni (do k. 
K,). Na karcie K, : Zwjczaj pobożnj obie- 
rania sobie patronów éwiçtjob wedlug 
miesiçcj. Jagiell. 

— polityczny krakowski na Bok 
1779. W Krakowie kosztem Ignacego 
Grobla Bibliop. J. K. M. w 16ce, k. 87. 

OssoL 

^ polityczny na rok pański 1742 
po przestępnym drugi. Xiężyca przy- 
byszowy. Zawieraiacy w sobie rewo 
lucye roczne: Święta ruchome y nieru- 
chome: SS. patronów miesięcznych: 
Wschód, Zachód słońca y dni Xięźy- 
ca. Monarchów teraźnieyszych ciłey 
Europy:' Króla, Senat Polski, Ministrów, 
Urzędników koronnych y W. X. L. 
Kawalerów Orła Białego: deputatów ni 
Trybunał koronny: Ewenta znaczniey- 
Bze roku przeszłego: do druku podany. 
W drukarni lubelskiey Soc. Jesu, w I2ce, 
sign. A— Bio (ark. 8). 

Zaczjna : Informacja geograficsna, poczem ; 
Tablica do Phlebotomii. Święci i patrono- 
wie miesięcani. Kalendarz. (Od kartj C, :) 
Polska. Biskupi. Senat. Kasztelanowie 
Officjalistowie. Deputaci. Urzędnicj. Mia- 
sto Lublin i Sejmj. Starostowie lubelscj. 
Konsjstorz lubelski. Ko6ciołj lubelskie 
(Do kartj F, :) Ewenta a Ima Sbris 1740. 
ad Ima Bbris 1741. Śmierć znaeznjch osób. 
Wojna, bitwj, traktatj. Religia i ducho- 
wieństwo. Narodsenia. (Na k. H:) Marj- 
asze. Przjpadki. Kurjer polski, pocztj. 
Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... lata 1743. 1744. 1746. 
1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1761. 
1762. ~ Toż:... na rok 1763. w 16oe 
wydłużonej ark. nlb. F^. 

Mieści: Pnestroga o kongregacji przj- ko- 
ściele lubelskim. Kalendarz (Od k. C, :) 
Enropejscj monarchowie i Xi%£cta. (Od 
k. D,^:) Senat duchownj. Senatorowie, 
Kasztelanowie, Séries Starostów. Kaw^ale- 
rowie orderu. (Od F, :) Trjbunal koronny. 
Kapituła krakowska. Urzędnicj Woje w. 
lubelskiego. Jagiell. 

— polityczny na Rok P. 1764. Po 
przybyszowym pierwszy po przestę- 
pnym dragi. Prócz zwykłego wyraże- 
nia Monarchów teraźniejszych, Senato- 
rów, Ministrów, Urzędników koronnych 
y W. X. Lit., starostów Grodowych, 
Kawalerów Orderu Polskiego,' Białego 
Orła, Biskupów Rit. gr., Deputatów na 
Trybunał koronny y inne nowe cieka- 
we wiadomości zawieraiacy do Druku 
podany, w Lublinie w Druk. J. K. M. 
Coli. Soc. Jesu, w 24ce, kart nlb. 72. 

Ossol. 

— Toż:... lata 1764. 1765. 1756 
1757. 

- Toż:... na rok P. 1768. w 24ce. 

Ossol. 

— Toż:... na r. 1769. w 12ce. 

. — polityczny na rok 1760. Lublin, 
w 8ce. 

Katal. Kajet Jablońs. 

— Toż:... na r. p. 1761. w 12ce. 

— polityczny Na Rok łacińsk. 1762. 
Po Przybyszowym pierwszy po przestę- 
pnym drugi. Prócz zwykłego wyraże- 
nia Monarchów teraźnieyszych y Ich 
Familii, także Senatorów, Ministrów, 
Urzędników koronnych, y Wielkiego 
Xiestwa Litewskiego, Starostów Grodo- 
wych, Biskupów Ritus Graeci, Depu- 
tatów I1& Trybunał Koronny, tudzież 
Urzędników Ziemskich y Grodzkich Wo- 
iewództw Mało-Polskich, nowe y ciekawe 
wiadomości zawieraiacy. z pozwoleniem 
Starszych Do Druku Podany, w Lu- 
blinie w Drukarni J. K. M. CoUeg. Soc. 
Jesu. 1762. w 16ce, kart 89 nlb. (Ty- 
tuł w ozdobnej obwódce). 

A. Wolański. 

— polityczny na rok 1763. Lublin, 
w drukami Coli. Soc. Jesu 176H. w ItJce, 
karty nlb. X. Polkowski (Poniński). KALENDAR2. KALENDARZ. 27 — polityczny na rok pański 1753 
po przestępnym pierwszy przybyszowy, 
zawientiacy w sobie różne pożyteczne 
wiadomości. W drukami J. K. Mci Coli. 
Lwowskiego Societatis Jesu, w 1200, 
ark. nieliczb. K^ i tablica w 4ce. 

Zaesyna: Przestroga o odpustach u Jezu- 
itów, poozem : Kalendarz. (Od B.^ :) Euro- 
pejscy monarchowie. (Od C^ :) Senat pol- 
ski. Kasztelanowie. Urzędnicy. Trybunał. 
Imiona kawalerów in CoUegio Leop. No- 
bilium. (Od D^ :) Kwestye polityczne o 
królestwie polskim. (Od str. D. :) Zako- 
ny. Początek praw polskich. Królowie pol- 
scy. Miasta w Polsce. Dodana tablica 
zestawia: Państwa w Europie geografi- 
cznie i historycznie opisane. Js gięli. 

— polityczny na rok 1775. Łowicz. 
Kat. Giejsztora. 

— polityczny na Rok P. 1788 po 
przestępnym drugi zawieraiacy w sobie 
rewolucye roczne, Lunacye, Zaćmienia 
Słońca y Księżyca, Koncylia Powsze- 
chne, Zakony, Herezye, Sériera Elró- 
lów Polskich, Dzień narodzenia Panów 

■ y inne rzeczy ciekawe do politycznych 
rozmów służące. W Poznaniu w Dru- 
karni Soc. Jesu, w 12ce, kart nlb. 57. 

Ossol. 

— polityczny na rok pański 1739. 
Aby były nâ znaki y czasy y dni y 
lata. Genesis Imo. 

Drugi tytuł: 

polityczny na rok pański 1739 
przybyszowy, a po przestępnym trzeci, 
nâ 3 Części rozłożony. Zawieraiacy 
w pierwszey Częsói : rewolucye roczne, 
lunacye, zaćmienia, zachód słońca, dni 
księżyca, y biegi wszytkich planet. 
W 2 Częsći : Seriem chronologiczną pa- 
pieżów, monarchów, królów, porządek 
senatorów, y dygnitarzów polskich. W 3 
Części różne Ciekawe rzeczy do poli- 
tycznych rozmów służące. W Poznaniu 
w drukarni Soc. Jesu, w 12ce, ark. 
nlb. Pg i Tabh'ca słoneczna w 4ce. 
Obejmuje : Dyspozycya kalendarza. Informa- 
cya o dawności świata. Séries ohronol. 
Papieiów, Monarchów, (od ark. D:) Bi- 
skupi polscy, (ark. J :) Wojewodowie, Ka- 
sztelanowie, Urzędnicy, (ark. K :) Archi- 
katedra, Komisarze na Trybunał, Dysser- 
tacya o chronologii, (od ark. M :) Ewenty 
niektóre, (^ark. O,:) Śmierci znacznych 
osób. Zwyczaj obierania sobie Patronów 88. 
Jagiell. — Ossol. — Toż:... na r. p. 1740. Poznań. 
S. Jesu, w I2ce, ark Fg. 

Obejmuje: Informacya o dawności świata. 
Koncylia powszechne. Europejscy Monar- 
chowie. Biskupi. Wojewodowie. Kasztela- 
nowie. Biinistri. Séries Trybunału. Kawa- 
lerowie ord. białego Orła (między innemi 
Generał Bismarck). Damy orderu S. Krzy- 
ża (ark. Fg). Ewenta znaczniejsze. Akty 
cnót 

— Nowy Polityczny i Do noszenia 
z sobą cale wygodny. Na Rok P. 1771. 
Z przyłączoną bardzo ciekawa o Po- 
czątkach Kolendy Dyssertacya. W War- 
szawie u Jana Posera Bibliopoli. w 2400, 
str. 48 i 39. Ossol. 

— Polityczny dla Królestwa Pol- 
skiego y wielkiego Xiestwa Litewskiego 
na zwyczayny rok P. 1770: Warsza- 
wa w Qröllowskiey księgarni Nadwor- 
ney Królewskiey w Marywillu N. 20. 
y w Dreźnie w teyże samey księgami, 
w 8ce, kart 44. 

Wydał Geret. Ossol. 

— Toż:... na zwyczayny rok pań- 
ski 1771. Za nayłaskawszym przywi- 
lejem J. K. M. w Warszawie w Gröl- 
lowskiey księgarni Nadworney Królew- 
skiey w Marywillu N. 19. y w Drez- 
dnie w teyże samey księgarni, w See 
dużej, k. 15 nlb., kalend, str. 56. Ta- 
beli 10 czyli stron XX. w 4oe, i od 
str. 60—138 i k. 1. 

Obejmuje: Nayznacznieysze epoohy nauk 
y umieictności wynalezionych, tudzież mę- 
żów sławnych od nay dawni eyszego aż do 
naszego wieku. Tabella synchronistyczna 
wszystkich Papieżów, Cesarzów y Królów, 
którzy od ostatnich tysi^ lat w Europie 
panowali. Tabella synchronistyczna spe- 
cialis wszystkich Regentów, Xi^t, Mi- 
strzów ziemskich y wielkich, Xiążąt wo- 
dzów, Wielkich Xiążąt y Królów PoUkich 
Litewskich y Pruskich. Poprzedzające 
wyrażenie nayznacznieyszych epoch w tym 
Królestwie y w Państwach inkornorowa- 
nych. Wyobrażenie sciagraficzne rządów 
Królestwa pols. Dworu królewskiego na r. 
1771. t j. Dygnitarze, urzędy, a od str. 
120: Poczty i jarmarki. Na str. 135: Uwia- 
domienie Autora z podpisem Geret. 

Mówi Oeret że nie wszystko dal co obiecał, 
ale według przysłowia : rzeczy odłożone 
nie są zarzucone. Opuścił dissertacyą o 
kozakach Zaporozkich, Siczowych i Hąj- 
damakach, ale to wyjdzie wkrótce osobno 
w trzech podobno językach jak te kalen- 
darze. S8 KALENDARZ. KALENDARZ. Drakarz naktadoa powiada, że kalendars ten 
wydal i po franoaska i po niemiecka. Ja- 
koteż kalendarzyk ścienny polski z her- 
bami arcybiskupów i biskupów. Zawia- 
damia, ie nabył księgarnię Nicolajską, 
i otworzy! czytelnią francuzką i niemiecką. 
Ma na przedai porcelany, zegary, proszek 
lazająoy d^Ailbaud, tynkturę, kadzidło, 
medykamenta Halskie. 

Jagiell. Ossol. — Toż:... na 


Rok 1771. 


w 8oe, 


8tr. 30. 138. 2. 
OmoI. 


— Toż:... na 


Rok 1772. 


w 12ce, 


str. 60. 206. 4. 
OmoI. 


— Toż:... na 


Rok 1773. 


w 12ce, 


str. 64. 192. 
Oisol. 


— Toż:... na 


Rok 1774. 


w I2ce, 


kart nlb. 119. 
OlMl. 


— Toż:... na 


Rok 1775. w 


16oe, k. 


nlb. 78. 
O880I. — Toż :,.. na Przestępny Rok Pań- 
ski 1776. Warszawa w Gröllowskiey 
księgarni nadwomey w Marywila N. 
19 pod znakiem Poetów, w I6ce, kart 
nlb. 144. OssoL 

Tenłe po niemieekn i po francuzkn. 

— Toż:... na rok Pański 1777. 
W Warszawie, w Gröllowskiey księ- 
garni Nadwomey króle wskiey w Ma- 
rywilu N. 19 pod znakiem Poetów. 
w 16ce, kart 197 nlb. (ark. Xg). 

2iawiera: Zebranie listu Pinsa VI o znie- 
sienia 6wiąt w Polsce i W. X. L. Kalen- 
darz. Zaćmienia. System świata. O sza- 
rańczy. O kometach. Długości i szerokości 
miast w Europie. Zaludnienie. Ery. Stan 
państw Europejskich. Stan duchowny i 
świecki korony Polskiej. Urzędnicy. Kawa- 
lerowie orderów. Posłowie. Katalog ksiąg 
polskich w porządku materyi, wydanych 
od r. 1664 (kart 20, dziel okdo 500). 
Poczty. Trakty. Ustawy Seymu r. 1776. 
Jarmarki. Ewalnacya monet. — GrOll upra- 
sza o uzupełnienia spisu wysztych dziel, 
a tu opuszczonych, celem ogłoszenia go 
w następnym kalendarzu. 

Porówn. Kalendarz Warszawski. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... na rok 1778. Warszawa, 
w 16ce. 

— Toż:... na rok pański 1779. 
W Warszawie, nakładem y drukiem 
Michała Groella księgarza nadwornego 
J. K. M. w 16ce, k. 185 nlb. (ark. Z,). 

Mieści : Zebranie listu Pinsa VI. Kalendarz 
(do k. Dg). Planety. Zaćmienia. Robienie saletry na Podoln. O polskich saarlato- 
wych Ziarkach (Cocci). Przywrócenie do 
iycia przezięblych. Komety. O chronolo- 
gii. Miasta w Europie. Stan państw ea- 
ropejskich. Stan duchowny i świecki Ko- 
rony (od k. I do karty Qg), Poczty. Ta- 
xa listów. Traktaty. Jarmarki. Uwiado- 
mienie księgarskie. Ewaluacya monet. 
Jagiell. — Ossol. 

— Toż:,., na rok przestępny 1780. 
W Warszawie, nakładem y arakiem 
Michała Grölla, ksi(;garza nadwornego 
J. K. Mci. w 16ce, ark. nlb. V,. 

Mieści: List Piusa Vi. Kalendarz (do k. D,). 
O chronologii. Planety. O odprowadzania 
pioruna. Śmierć przez zapalenie się we- 
wnętrzne. Szybkośó odgłosu. Skutki oleju 
albo oliwy na wodzie morskiej. Miasta 
Europy. Stan Państw Europejskich (od k. 
Gg\ Stan duchowny i świecki Korony pol- 
skiej (od k. I, do k T|). Poczty. Traktaty. 

Jagiell. 

— Toż:... na Rok 1781. w 16ce, 
k. nlb. 188 (ark. Aa,). 

— Toż:... na rok 1782. W W^ar- 
szawie nakładem y drukiem Michała 
Grölla, księgarza nadwornego J. K. Mci 
w 16ce, ark. nlb. Vg. 

Mieści: List Piusa VI. Kalendarz. Planety. 
Święto chińskie wesołości. Własności pio- 
runu. Błyskający się kwiat (oasturcya^ 
Uroczystości u Turków. Mile w Polsce. 
Stan państw. Stan duchowny i świecki 
Korony (od k. Hg do T,). Poczty. Traktaty. 

JagielL 

— Toż:... na rok 1783. druk M. 
Grölla. w 16ce. 

— Toż:... y Wielkiego Xiestwa Li- 
tewskiego. Na przestępny Rok Pański 
1784 podług Merydyanu Warszawskie- 
go ułożony. W Warszawie. Nakładem 
y drukiem Michała Grölla księgarza Na- 
dwornego J. K. Mci w Mary wi lu Nr. 
24 pod znakiem Poetów, w 16ce, ark. 
nlb. Xs- 

Mieści: List Piusa VI. Kalendarz. Planety. 
Przyczyny trzęsienia ziemi. Mile w Król. 
pols. Stan Państw Europejskich (od k. 
F,). Stan duchowny i świecki Korony 
pols. (od k. H, doVg). Poczty. Traktaty. 

Jagiell. 

— Toż:... na rok 1785. nakład M. 
Grölla. w 16ce. 

— Toż:... na rok Pański 1786. we- 
dług Merydyanu Warszawskiego w War- 
szawie. Nakładem y drukiem Michała KALENDARZ. KALENDARZ. Grölla, księgarza Nadwornego J. K. 
Mci w Marywilu N. 24. pod znakiem 
Poetów, w 16ee, str. H65 i kart 17 nlb. 
Mieści: List Piusa VI. Kalendarz. Termina 
sądów. Zaćmienia. Mile. Państwa Europy 
Panowanie Monarchów polskich (s. 98), 
Stan duchowny i świecki Korony polskiey 
(str. 101—298). Poczty. Trakty. Lekar 
stwo kuchenne. Potrawy niestrawne i stra 
wne. Przepowiednie rewolucyi ziemi, we 
dług Ziehena. O hieroglifach. Kończą ta 
blice miesięczne do zapisywania przegra- 
nych i wygranych codziennie. Dowód to 
rozpowszecdinionego szu) erst wa. 

Jagiell. 

— dla Królestwa polskiego y Wiel- 
kiego Xiestwa Litewskiego. Na rok 
pański 1787. podług Merydyanu War- 
szawskiego ułożony. W Warszawie, na- 
kładem y drukiem Michała Grölla, księ- 
garza nadwornego J. K. Mci w Mary- 
wilu N. 24. pod znakiem poetów, w 16ce, 
str. 360 i k. 18 nlb. 

Obejmuje: Epoki w Polsce. Kadencye Sa- 
dów. Porządek panowania Monarchów pol- 
skich. Stan duchowny. Senatorowie. Urzę 
dnicy. Komissye. Kawalerowie orderów. 
Damy orderowe. Rada nieustająca. Po- 
słowie od dworów. Dwór królewski Poczt- 
amt. Trakty. Zbiór ustaw Seymu 1786. 
Król dobroczynny, powîeéé przez .1. B oraz 
Mis Braddok, zdarzenie ang. przez J. B. 
Nowe książki z drukarni Gröllowskiej. 
Ostatnie 11 kart zajmuje Tablica do za- 
pisywania co dzień przez caty rok wy- 
gnanej i przegranej w karty i inne gry. 
Jagiell. — Ossol. — Zielińs. 

— Toż:... na rok 1788. W War- 
szawie nakładem y drukiem Michała 
Grölla (1788). w I6ce, str. 354 i kart 
3 (Nowe książki). 

Mieści: List Piusa VI. Kalendarz. TerminH. 
Zaćmienia. Mile. Państwa Europy« Stan 
duchowny i âwiecki Korony (s. 101—301). 
Poczty. Traktaty. 

Od str. 836- H89: Wiadomości potrzebne io- 
nom czyli sztuka odzyskania serca mę- 
żowskiego. Uwag^ dyetetyczne nad jabł- 
kiem. Sztuczne drzew rznięcie. P/odność 
drzew. Recepta na gry namiętnośó. 

Jagiell. — X. Polkowski (X£e Poniński) - 

Zieliński. 

— Toż:... r. 1789. w 16ce. 

— Toż :... na r. 1790. W Warsza- 
wie Nakładem y drukiem Michała Gröl- 
la księgarza nadwornego J. K. Mci. 
w 16ce. ttr. 358, Rej. k. 2, Tablice do gry kart 1 1, Séries Posłów na Seym 
Ordynaryiny Warrtzawski roku 1788, 
kart 8. 

Mieści: Kalendarz. Termina. Mile. Państwa 
Europejskie (od str. 59-104). Monarcho- 
wie i Urzędnicy polscy (tu powtórnie da- 
ne str. 97' do 104). Trakty Konstytucya 
nowa dla Korony (str. H2b) (papier steplo- 
wy). Stan. Małachowskiemu (wiersz przez 
M. Ł. po łacinie i po polsku). 

Jagiell. 

— Toż:... na rok 1791. w 16ce, 
8tr. 398 i k. 2. 

Mieści : Kalendarz. Zaćmienia. Mile Stan 
Państw Europy (s. 59). Stan duchowny i 
świecki Korony (str. 112—348). Poczty. 
Trakty Cs. 358). Uwagi nad stanem miej- 
skim w Polszczę, z frano. (str 372—388). 
Prawo człowieka i obywatela ustanowione 
przez Zgromadzenie nnrodowe we Francy i. 
Jagiell. — X. Polkowski. 

— Toż:. . na rok 1792. Warszawa, 
Groll, w iHce, str. 378, Tablica k. 1 
i Prawo: Miasta nasze królewskie str. 
22, Ustawa Rządowa d. 3 Maja 1791 
(od str. 23— 54) Trzy wdzięki u Dworu 
Szwedzkiej^o (od s. 55—84). 

Mieści: Kalendarz, Państwa Europy. Królo- 
wie poUcy. Urzędy w Polsce. Poczty (od s. 
361) Jagiell. — Polk. 

— Toż:... na rok pański 1793 po- 
dług Merydyanu Warszawskiego uło- 
żony. Warszawa, Mich. Groll w 16ce, 
stron przeszło 41H. 

Treśe: M. GrOlla Doniesienie 1792. Wiel- 
kość mil w Król. pols. Porządek Panowa- 
nia Monarch, polskich. Stan Korony pol- 
«kiej, Kawalerowie orderów w PoUce. Du- 
chowieństwo. Urzędnicy. Towarz. do ksiąg 
elementarnych. Jurysdykcya. Kommissye. 
Sądy. I)w6r królewski Gwardye. Magi- 
strat. Poczty. Trakty. Tablic© dla gra- 
jących. Morlakowie. Błędy Francyi (od 
str. 378). O handlu Wiednia (od str. 412). 
Jagiell — Ossol. 

— Toż:... na rok pańnki przyby- 
szowy 1794. W Warszawie nakładam 
y drukiem Michała Grölla w 16ce, str. 
399 i k. 2. 

Mieści: Kalendarz. Cztery części roku. Za- 
ćmienia. Mile. »Stan Państw. Stan ducho- 
wny i świecki Korony (od etr. 117—363). 
Poczty. Jagiell. 

— P')lityczny y historyczny na rok 
1795. Warszawa, nakładem y drukiem 
M. Grölla. w 16ce. 

Osdobiony portretem Piotra I, bes spism 30 KALENDARZ. KALENDARZ. władz i an^ników. Mieści artykuł : Hi- 
storia państw piSInocnyoh od r. 1700 — 
1721. 

— warszawski polityczny y histo- 
ryczny na Rok Pański 1796 który iest 
rokiem przestępnym maiacym 866 dni 
i oraz przybyszowym. W Warszawie 
u Michała GröUa księgarza uprzyw. 
J. K. M. w 16ce, str. 94 i 26. 

Ossol. 

— Toż:... na rok pański 1797, 
który iest Rokiem zwyczaynym raaia- 
cym dni H66. W Warszawie nakładem 
Michała GrOlla księgarza Nadwornego 
J. K. Mości w Marywilu na Sali nad 
Bramą, w IHce, «tr. 160. 

Obejmuje: Kalendnrs. O zaćmieniach (str. 
Hb). Stan państw Europejskich (str. B8). 
Kronika lat 1795. 1796 (str. 94). Poczty 
(str. 132). Trakty (s. 14H). 

Jag^iell. — Ossol. 

— Toż:... na rok 1798. w iHce. 

Porówn. Przewodnik Warszawski czyli nowy 
Kalendarz (1773 -1778) 

— polityczny Warszawski na rok 
1780 przestępny y przybyszowy. War- 
szawa w drukarni Nadworney J. K. 
Mci. w 16ce, str. 320. Ossol. 

— Toż:... na Rok 1784 przestępny 
po przybyszowym pierwszy. W War- 
szawie w Drukarni nadworney J. K. M. 
w 16ce, k. nib. 136. Ossol. 

— polityczny Fołocki na rok 1799. 
Wilno, Akad. 

Cena 1 z7p. 20 gr, 

— Połocki na rok 1799^ Połock 
w drukarni Coli. Soc. Jesu. 1798. w 16ce, 
kartki nieliczb. 

Mieści : Dissertacia o kaszlu duszącym po 
łacinie Tussis cl.nngora puerorum, po fran- 
cusku Coqueluche, na iądanie ludu tu po- 
łożona 

X. Polkowski (Xże Poniński). 

— polski z przydaniem świat ru- 
skich na R(»k MDCOLXIII (1764). fol. 
duże, 1 tablica. 

Wydany w Berdyczowie. Jagiell. 

— Toż:... na rok 1772. fol. 1 k. 
(kal. ścienny). Ossol. 

— Toż:... na rok 1773. fol. 1 karta. 

O^sol. 

— polski y ruski Berdyczowski na 
rok Pański 1780. który iest przyby- I szowy y przestępny pod znakiem lwa. 
, w 4ce, kart 9 nlb. Krasińs. 

I — Toż:... na rok 1781 k. nlb. 8. 

Kraaińfl. 

— Toż:... na rok 1786. k. n. 8; 
' r. 1789. k. n, 10; r. 1792. k. n. U ; 

r. 1796. k. n. 10; r. 1798. k. n. 10; 

r. 1799. k. n. 10. Krasińa. 

■ Także wychodził r. 1787. 1788. 1790. 1791. 
' 179.S. 1794. 1795. 1797. 

Porówn. Kalendarz Poczt. 

! — polski y ruski z wyrażeniem 
aspektów, wyborów, czasu siania, szcze- 
pienia, krwi puszczania, lekarstw zaży- 
wania, wschodu y zachodu słońca, z przy- 
datkiem na końcu astronomiczney wia- 
domości przez JMci X. Akademii Cheł- 
mińskiey napisany na r. 1772. Cheł- 
mno (?) 1771. w 4ce. 

Do nabycia u Autora Professera Matema- 
tyki w Chełmnie. 

Thom. Nachr. 1771. str. 379. 

— na rok 1576. 
8taroż. Hist. Tom I. p. 889. 

— na rok 1684. Kraków, Fr. Ce- 
zary 1684. w 16ce. Raczyńs. 

— (Nowy y stary) w którym święta 
roczne, biegi y wybory niebieskie, 
czas siania, szczepienia, puszczania 
krwie, y purgowania się, odprawia- 
nia spraw poważnych, szczwania zwie- 
rza, etc. etc. dobrym porządkiem są 
położone, na rok pański 1702. który 
iest przed przestępnym drugi. W Kra- 
kowie w drukarni Michała Schedla. 
w 4ce. 

Mieści: Kontynuacya historyi pruskiey (11 
i 12 mistrz). 

— Toż:... na r. 1711 .... przez aka- 
demij zamoyskiey Astrofila pewnego 
(1710). w 4ce. Czarter. 

— (Polski y Ruski) na Rok 1712 
przez Astrotila Zamoyskiey Akademii 

... wyrachowany .... w Krakowie w Dru- 
kami Franciszka Cezarego, w 4ce. 

Warsz. Uniw. 

— Toż:... na r, p. 1713. Kraków. 
w 4ce. 

— Toż:... na r. 1714 .... przez Astro 
fila akad. Zamoys. Kraków. Fr. Cezary 
1713. w 4ce. Czartor. 

— Toż: ..(lata 1715. 1716). Kraków, 
w 4ce. KALENDARZ. KALENDARZ. 31 — (Polaki y ruski) z prognostykiem 
na rok pański 1717. przez astrofila aka- 
demij zamoyskiey wypisany. Kraków. 
Franc. Cezary, w 4ce. 

— Toż:... na r. 1718. Kraków, 
w 4ce. 

— Polski y Ruski z Łunacyami 
Aspektami y Prognostykiem. Na Rok 
od Narodzenia Pańskiego 1719. Po przy- 
byszowym pierwszy, po przestępnym 
trzeci, w którym Mars dośó zuchwały 
w roku tym się sadzi... [osmiowiersz]. Po- 
czem: Święta ruchome przez M. Za- 
moyskiey Akademii Astrofila, z àtten- 
cyą wypisany. W Krakowie w Dru- 
karni Franciszka Cezarego J. K. M. 
y J. O. J. M. X. Biskupa Krakow. 
Xéia Siewierskiego także przęsła w. Akà- 
demij Krakows. Ordynâr. Typ. w 4ce, 
kart 14 nlb. 

Mie6ci; Kalendarz. Lunacye. Prog^nostyk. 
Sukcessy Polsscse. Imprimatur podpisał 
Alb. Jodłowski Reetor. 

Czartor. -— Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... lata 1720. 172J. 1722. 

— Toż:... na r. 1723 ... przez Astro- 
fila Zamoyskiey akademij. Kraków 
Fr. Cezary (1822). w 4ce. Czartor. ' 

— Toż:... na r. 1724. ... przez Astro- 
fila Zamoyskiey akademii. Kraków, Fr. 
Cezary (1723). w 4ee. Czartor. 

— Polski y Ruski w którym święta 
Roczne y Biegi Niebieskie, Aspekty, 
Wybory, czas siania^ Szczepienia, krwie 
puszczania, purgowania, lekarstw za- 
żywania, wschód y zachód codzienny 
&c. należytem porządkiem położone y 
opisane. Na Rok Pański 1725, który 
iest po przestępnym pierwszy a po prze- 
byszowyro wtóry przez J. K. M. w prze- 
sławney Akademii krakowskiey lairo- 
łogistę y filvatryste, z należytą pilno- 
ścią wyrachowany y do Druku podany. 
W Krakowie, w Drukarni Akadem. 
w 4ce, str. 34. (Druk gocki). 

Czartor. — Ossol. — Warsa. Uni w. 

— Toż:... na r. 1726 przez J. K. 
M. w acad. Krak. Jatrologa y astrolo- 
ga etc. w Krakowie w drukarni aka- 
aem. w 4ce, ark. 3. Gk>dziiiy, które się kfad^ w tym kalendarsn 
mają się roEumieć na póf segarz«. 

Chreptow. 

— Toż:... R. 1727. w 4ce, str. 24. 

Ossol. 

— Toż:... 1728. 1729. 1730. 1731. 
1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 

— Tenże tytuł:... krwie puszcza- 
nia, lekarstw zażywania, Wschód y Za- 
chód słońca etc. należytym porządkiem 
położone y opisane. Na rok Pański 
M.D.CCXXXV1I. (1737). który iest 
Przybyszowy, à po przestępnym Pierw- 
szy. Rewolucye roczne (wierszy 10). 
Rewolucye kościelne (wierszy 6). Przez 
ordynaryusza w Kollegium przęsła- 
wney Akademij krakowskiey, Mniey- 
szyni, Z należyta pilnością wyrachowany. 
W Krakowie w drukarni Akademickiey. 
w 4ce, k. 8 nlb. 

Na odwrocie tyt. wiersz X. SerapioDOwi Lo- 
zowskiemu sak. R. Bazylego Superiorowi 
Konw. Bialskiego; podpisany M. W. J. S. 

Mieéd: Codzienna aery odmiana. Snkcessa 
prowincyi i miast polskich. Bezolucye 
astrologiczne. Jarmarki walne. 

Porówn. äahszewicz. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... y opisane na rok Pań- 
ski 1738, który jest po przybyszowym 
pierwszy, a po przestępnym drugi. (Tu re- 
wolucye, wierszy 23) ... przez Ordynary- 
usza... (jak wyżej). W Krakowie w dru- 
karni Kollegium Większego Akademij 
Krakowskiey. w 4ce, kart 12 nlb. 

Na odwrocie tytułu : In honorem S. Sebastia- 
ni epigramnia. Mieści wyrozumienie wy- 
borów (np. kiedy i jak pnrgans używać). 
Odmiany codzienne z wierszami. Sygnifi- 
kacya AUegoryi w kalendarzu. Dyaryusz 
astrologiczny. Sukcessa. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... R. 1739. Kraków. w4ce, 
str. 24. Rrasińs. — Ossol. 

— Toź:... na r. p. 1740. Kraków, 
w 4ce, kart 12. Waroz. Uniw. 

— polski y ruski na rok pański 
1741. przez ordynaryusza Kollegium 
mnieyszego Akademii krakowskiey dy- 
rektora kolonii Bialskiey z należytą pil- 
nością wyrachowany. Kraków, w 4ce. 

— Toż:... na r. p. 1742. Kraków. 
w 4ce. 82 KALENDARZ KALENDARZ — Toż:... na r. p. 1743. Kraków, 
w 4ce, k. 8. 

Krasińs. — Oasol. -- Warss. Uniw. 

— Toż:... na r. p. 1744. Kraków. 
w 4ce, k. 12. Ossol. 

— Toż:... na r. p. 1745. Kraków. 
w 4ce, kart 17. 

Oasol. — Warsz Uniw. 

— Toż:... na r. p. 1746. Kraków, 
w 4ce. 

Ob. Saitszewicz. 

— Toż: .. na r p. 1747. Kraków. 

w 4ce, kart 10. 

Ossul. — Wartz Uniw. 

— Toż:... lata 1748 do 1770. 

— polski, niemiecki y ruski... (jak 
wyżej) na rok pański 1771. który iest 
według komputu rzymskiego po przy- 
byszowym dragi, po przestępnym trzeci 
. . . (Tu: Rewolucye, wierszy 21) przez 
Szkołę matematyczna krakowska z na- 
leżyta pilnością wyrachowany. W Kra- 
kowie w drakami Akademickiey. w 4ce, 
kart 8. 

Na odwrocie tytaln, tjtul ruski. Mieid po- 
niżej kalendarza : DaUza wiadomość spraw 
wojennych od narodzenia Chrystusa Pana 
(od r. 1106-i;-i86), Anpekty. Wschód i 
zachód słońca. Uwiadomienie o początku 
roku. O zaémieniach. Wiadomoéé czyn- 
ności Wojennych narodu polskiego r. 1:^88 
-1627. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Kalendarz Polski y Ruski, w któ- 
rym święta roczne y biegi niebieskie. 
Aspekty ... (itd. jak wyżej) położone y 
opisane. Na rok pański 1772, który 
iest według komputu rzymskiego prze- 
stępny y przybyszowy... (tu Rewolucye 
wierszy 19) przez Astrofila Krakow- 
skiego z należyta pilnością wyrachowa- 
ny, w 4ce, ark. nlb. J^. 

Mieści: Odmiana powietrza co miesiąc. Pro- 
gnostyk generalny, a od ark. C^ : Wypis 
listu pewnego x zagranicy do swego przy- 
jaciela r. 1776. Obejmuje obronę Astro- 
nomii i Astrologii. Powiada, że przed 80 
laty astrolog przepowiedział ruinę Krako- 
wa przez ogień i zwalenie się, lecz du- 
chowieństwo z ludem, błagali Boga o od- 
wrócenie klęski, i tylko jeden dom sie 
spalił. Także broni kabalistów. Jagiell. 

— Toż:... na rok p. 1773. 1774. 
1776. 1776. 1777. 1778. 

Z roku 1 776 ob. Ryszko wski Fr. Xaw. — Polski y Ruski pod znakiem Jo- 
wisza na Rok Pański 1779. Według 
Rachunku Rzymskiego po przybyszo- 
wym drugi, a po przestępnym trzecia 
Święta roczne, ruchome y nieruchome. 
Bieg Planet, Powietrza odmianę, Wachód 
y Zachód Słońca, Przybycie y ubycie 
dnia y inne rzeczy ciekawe w sobie za- 
wieraiący. (Tu Rewolucye, wierszy 20). 
Doniesienie. Wyszły n& ten Rok w Kra- 
kowie cztery Kalendarze pod czterama 
zn&k&tni Planet: Pod zn&kiem Jowisza^ 
drugi pod znakiem Marsa, trzeci pod 
zn&kiem Słońca, czwarty pod zn&kieim 
(tak) Saturna. Z przydatkiem różnych fi 
zycznych, historycznych i innych cieka- 
wych wi&domości z należyta pilnością 
wyrachowany, w Krakowie w drukami 
Akademickiey Kollegium Wielkiego, 
w 4ce, k. 10 nlb. 

Mieftci : Fizyczne ciekawofoi o ogniach, chnia> 
rach, deszczu, tęczy, lodzie, cukrze, elek- 
trycznońci. Opisy astrologiczne ułożenia 
nieba, temperamentu powietrza. Wschód 
i zachód słońca. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Toz:... pod znakiem Marsa .... 
na rok 1779. w 4ce. 

Warsz. Uniw. 

— [)()lski y ruski pod znakiem Słoń- 
ca na Rok Pański 1779.... (jak wyżej) ... 
wyrachowany. W Krakowie w Drukar- 
ni Akademickiey Kollegium Wielkiego, 
w 4ce, kart 10. 

liowolucye. Doniesienie w tytule jak wyiej 
Mieści o przemysłach u Rzymian (wojenne 
Obok miesięcy: Opis mundurów woje- 
wództw. Na końcu: O charakterach ro- 
zumu. Wiadomoić ruchów niebieskich, 
O zaćmieniach. Czworowiersze o królach 
rzymskich i greckich. Wschód i zachód 
słońca. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

- polski y ruski pod znakiem Sa- 
turna na rok pański 1779... [Tytuł taki 
sam jak dwu poprzednich z Rewolu- 
cyami i Doniesieniem]. Kraków w dru- 
karni Akademickiey Kollegium Wiel- 
kiego, w 4ce, kart 10. 

Obejmi^e : Wiadomo&ć o miesiącach. Uwagi 
fizyczne nad żywiołami. Piorun. Jutrzen- 
ka. Kule ogniste. Gwiazdy spadające. Ko- 
zły skaczące. Zdanie astrologiczne. Opi- 
sanie sprawiedliwości (wier9s«m). Zaómie- KALENDARZ. KALENDARZ. SB nia. Ziemi owoce. Zdrowie lob choroby. 
Ogień. »Wschód i zachód elońca. 

Jagiell. — OssoL — Warn. Uniw. 

— polski y ruski pod znakiem Q 
Wenusa na rok pański 1779 ... (itd. jak 
wyżej) po wyszJych w Krakowie na 
rok 1779 czterech kalend&rzaoh pod zna- 
kami : Słońca, Saturna, Jowisza, Mar- 
sa, piaty pod znakiem Wenusa, oprócz 
zwyczaynych należytoeci w ciekawych 
7 potrzebnych wiadomościach ułożony, 
z należytą pilnońcią wyrachowany. 
W Krakowie w drukami Akńdemickiey 
Kollegium Wielkiego, w 4ce, kart 10. 

Obejmuje prsy miesiącach opisanie munda- 
dar6w Województw. Dołem: Ciekawości 
rożne. Brzoskwinia, jarzyn zachowanie, 
zmieniać barwę kwiatów, róże, lilie. Zmięk- 
czenie krzemienia, podróżna po6cieI, czy- 
szczenie srebra. Na końcu : Wnioski astro- 
logiczne. Wschód i zachód słońca. 
Jagiell. — OssoL — Warsa. Uniw. 

— Toż:... pod znakiem Jowisza na 
rok pański 1780... (tytuł jak r. 1779) 
wj^aohowany,... (tu po dwa wiersze'pol- 
skie i łacińskie). W Krakowie w dru- 
karni Âkàdemickiey Kollegium Wiel- 
kiego, w 4ce, kart 10 nlb. 

Mieści: Pytania ciekawe. Ziemia czy stoi 
czy się obraca? Zkąd źródła i rzeki. Co 
są Komety. Opisy astrologiczne. Jarmarki. 
Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... pod znakiem riońca na 
rok Pański 1780... (tytuł jak wyżej). 
W Krakowie, w drukami âkàdemic- 
kiey Kollegium Wielkiego, w 4ce, kart 
10. 

Mieéd : PrzyUad miłości ku ojczyźnie. Mun- 
dury Województw. O obowiązkach czło- 
wieka. Kontynnaeya opisania różnych cha- 
rakterów rozumu. Wiadomości z siedmiu 
gwiazd. Zdrowie. Powodzie. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... na R. 1780 pod zna- 
kiem Marsa. W Krakowie w drukarni 
Seminarium Biskupiego Akademickiego, 
w 4ce, kart 10. 

Obejmuje: Wiadomoś<S o kruszczach. Mun- 
dury Województw. Wnioski przez astro- 
logiczne prawidła. Zawiadamia, że wyszły 
tego roku dzieła: Portret damy, z francu- 
skiego i Historya'o wyrokach bożyszczów. 
Te znajduje się w Krakowie u Drelinkie- 
wicza bibliopoli J. K. M. 

Jagiell. >_ Ossol. — Toż:... na r. 1780 pod znakiem 
Wenusa. w 4ce, k. 10. 

— Polski y Ruski Pod znakiem 
Wenusa, Na Rok Pański 1781 według 
Rachunku Rzymskiego po Przybyszo- 
wym y przestępnym Pierwszy, Święta 
Roczne Ruchome y Nieruchome, Bieg 
Planet, Powietrza odmiany, Wschód 
y Zachód słońca, Zaćmienia, Przybycie 
y Ubycie dnia y inne rzeczy ciekawe 
w sobie zawieraiacy . W Krakowie w Dru- 
kami Stanisława Stachowicza J. K. M. 
Typ. y Bibliop. Kraków, w 4ce, kart 10. 

Ossol. 

— Toż:... pod znakiem Marsa na 
rok 1781... (jak wyżej), w którym Świę- 
ta ruchome y nieruchome, Dzieie pa- 
miętnieysze, Odmiany, oraz bieg Xię- 
życa, zaćmienia» ułożenie się gwiazd 
błąkaiacych, Wschód y Zachód słońca, 
powietrza odmiany. Wybory, wstęp 
słońca y innych gwiazd w Znaki Zwie- 
rzyńca Niebieskiego, oraz inne cieka- 
wości zawieraia się. Wyrachowany. (Tu 
Rewolucye, (wierszy 21). W Krakowie, 
w drukarni Akàdemickiey Kollegium 
Wielkiego, w 4ce, k. 10 nlb. 

Obejmuje ! Wiadomośó o solach mineralnych, 
Hałunie, Saletrze, Siarce. Wnioski Astro- 
logiczne. O ustawie czterech części ro- 
cznych. Donosi, że wyszła w tym roku 
Xiega: Życie S. Jana Kaatego, arkuszy 
przeszło sto. Cena na papierze olender- 
skim zł. 8, na wodnym 6. Jagiell. 

— Toż...: pod znakiem słońca na 
rok pański 1781... (jak wyżej)... y nieru- 
chome. Bieg planet, powietrza odmianę. 
Wschód y Zachód słońca, przybycie y 
ubycie dnia y inne rzeczy ciekawe w so- 
bie zawierający. (Tu Rewolucye i Mię- 
sopus, wierszy 18, i zdanie: Rzadko 
nauka iest użyteczna... itd. wierszy pięć). 
W Krakowie w drukami akàdemickiey 
Kollegium Wielkiego, w 4ce, k. 10 ulb. 

.Mieści : Manduiy Woiewodzkie. Reguły I — 
VII do dobrego spraw czynienia. Gry 
w karty (kobiet). Wiadomość z siedmiu 
gwiazd błędnych. Są dwie edycye tego 
kalendarza. Jagiell. 

— (Pod znakiem Lwa) polski y 
ruski. Na rok od narodzenia Chrystu- 
sa Pana 1782 według rachunku rzym- 
skiego, po przybyszowym y przestę- 

6 Se KALENDARZ. KALENDARZ. pnym drugi. Święta roczne mchome, 
bieg planet, powietrza odmianę, wschód 
y zachód słońca, przybycie y abycie dnia 
y inne ciekawe rzeczy w sobie zawie- 
raiący. Mięsopustu od Nowego roku do 
Popielca rachniąc będzie tygodni 6 y 
dzień 1. Niedziela 1 Adwentu dnia 1 Gru- 
dnia .... (Tu tytuł po rusku wierszy 9). 
Ruska Wielkanoc (wierszy pięój. W Kra- 
kowie w drukarni Akadem ickiey. w4ce, 
kart 10 nlb. 

Na odwr. tytułu: Imiona Panów Europej- 
skich. Dalej : Opisanie przedecha czyli pa- 
rowania Sanktorego. Prawda astrologiczna. 
Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... pod znakiem Jowisza. 
1782. w 4ce. Warsz Uniw. 

— Polski y Ruski Na Rok Pański 
1782. Pod znakiem słońca według Ra- 
chunku Rzymskiego po Przybyszowym 
y Przestępnym Drugi, w którym Święta 
Ruchome v Nieruchome, Dzieie pamię- 
tnieysze, Odmiany y Bieg Księżyca, za- 
ćmienia, Ułożenia Gwiazd Błakaiacych 
się, powietrza odmiany, wybory, Przy- 
bycie, ubycie dnia y inne ciekawe za- 
wieraią się wiadomości Wyrachowany 
.... W Krakowie w Drukarni P. An- 
ny Dziedzickiey Wdowy, w 4ce, k. 10. 

Bjlj dwie ed/cye tego kalendarza. 

Osaoi. — Warsz, Uniw. 

— Polski y Ruski na rok pański 
1782 pod znakiem Merkurego, w 4ce, 
kart 10. Warsz. Uniw. 

— Polski y Ruski pod Znakiem 
Słońca Na Rok od Narodzenia Pana 
Chryst. 1783, który iest przybyszowy, 
po przestępnym trzeci y ma dni 366. 
Uwagi moralne, Polityczne, Historyczne, 
Fizyczne, Ekonomiczne do pożytku i 
zabawy publicznej służące y inne cie- 
kawe rzeczy w sobie zawieraiący. Dla 
Królestwa Polskiego y Wielkiego Xię- 
stwa Litewskiego podług Merydyanu 
Krakowskiego wyrachowany. Epoki zna- 

cznieysze w Królestwie Polskim 

W Krakowie w Drukami Akademi- 
ckiey kosztem Sebestyan. Drelinkie wi- 
ozą Bibliopoli J. K. M. w 4ce, kart 1 2. 

Ossol. 

— Toż:... na Rok Pański 1783 pod znakiem Marsa. Według racłianku 
rzymskiego przybyszowy à po preestę- 
pnym trzeci. W którym święta rucho- 
me y nieruchome, dzieie pamiętnieysze, 
odmiany i bieg księżyca, zaćmienia, uło- 
żenia gwiazd błakaiacych się, powietrza 
odmiany, wybory, przybycie y ubycie 
dnia, tudzież inne zawieraia się cie- 
kawości. Wyrachowany .... (Tu Rewolu- 
cye i Mięsopust, Lunaoye, wierszy 19). 
W Krakowie w drukarni Anny Dzie- 
dzicki wdowy, w 4ce, k. 10. 

Mieéci: Wiadomoéé o wychowaniu iedwa- 
bnych robacsków. Panowie enropejsey. 
Jagiell. — Ossol. — Warss. Uniw. 

— Toż:... na Rok Pański 1784 pod 
znakiem Marsa. W Krakowie. W Dru- 
karni Âkademickiey. w 4ce, k. 10. 

Oaaol. -- Warsa. Uniw. 

— Toż:... pod znakiem Wenusa na rok 
pański 1784. W Krakowie w drukarni 
Stanisława Sti\chowicza. w 4ce, k. 10. 

Warsz. Uniw. 

— Toź:...ua R. P. 1783 przybyszowy 
i trzeci po pi*zestępnym z przydaniem 
rozmaitych wiadomości gospodarstwu 
wieyskiemu służących, w Krakowie 
w Drukarni Akadem, w 8ee podłużnej; 
k. 24. Ossol. 

— Polski z Ruskim pod znakiem 
Słońca na Rok Pański 1784 przestępny 
y pierwszy po Przybyszowym a-od Stwo- 
rzenia Svriata... (itd. sześć wierszy dat.) 
z należyta pilnością na ziemiokres kra- 
kowski wyrachowany, Do którego iest 
przydane Opisanie znaków oznaymu- 
iąeych o znaydowaniu się w ziemi Rze- 
czy kopalnych. Mięsopustu, rachuiac od 
Nowego Roku aż do Popielca tygodni 
7 i dni ... Wielkanoc Ruska przypada 
razem z Rzymska. W Krakowie w dru- 
karni Stanisława Stachowicza typografa 
y Bibliopole J. K. Mci. w 4ce, kart 
10 nlb. 

Mieóci : Informaoya o różnych charakterach 
w kalendarzu położonych. Opisanie zna- 
ków rsecsy kopalnych. O sposobach ssa- 
kania wody. Prognostyk. 

Jagiell. — Ossol. 

— pod Znakiem słońca Dla Kró- 
lestwa Polskiego na Rok P. 1785 z na- 
leżyta pilnością podług horyzontu' Kra- KALENDARZ. KALENDARZ. 36 kowskiego wyrachowany. Do którego 
iest przyłączony Kalendarz Rnski, Spo- 
soby rozmnażania pielęgnowania y utrzy- 
mywania Drzew owocowych y opisanie 
środków ocalania miast, wiosek lub do- 
mów szczególnych od przypadków pio- 
ranowych. Mięsopustu rachując od No- 
wego Koku aż do Popielca iest tygo- 
dni pięć i dni cztery, Wielkanoc Ru- 
ska przypada w pięć tygodni po Rzym- 
skiey. Kraków, w 4ce, kart 14. 

Ob. Dąbski Maciej (dla Król. Pilskiego 
1780 do 1791). 

Krasińs. — Ossol. 

— polski y ruski na rok pański 
1792 po Przybyszowym drugi Przestę- 
pny mający dni 366 ... (tu 12 wierszy 
dat) ... wyrachowany. Mięsopustu w tym 
roku rachuiąc od 1 dnia Stycznia aż 
do Popielca, iest tygodni 7 y dni 3. 
Wielkanoc Ruska w tydzień po Rzym- 
skiey przypada. Niedziela pierwsza Ad- 
wentu dnia 2 Q-rudnia. Drukowany 
w Krakowie, w 4ce, kart 16 nlb. 

Mieéei: Praktyka wiejska. O pielęgnowania 
jedwabników i psscBÓl (ark. C.) Wiado- 
mość astrologiozna przez A. F. X. Bj- 
»kowskiego: O skutkach siedmiu planet 
i wlasnoédach czterech części roku. In- 
lormacya Wschodu i zachodu słońca. 

Jagiell. 

— Toż: na rok pański 1795. 

Kraków, druk Ânt. Ignacego Grobla, 
w 4ce. 

— Toż: na rok pański 1796. 

w 4ce, k. 16. 

Ob Rjszkowski Fr. Xaw. 

— na r. 1739 ... przez Astrofila 
w przest. Akad. Zamoyskiey. Lwów, 
P. J. Golcze wski (1738). w 4ce. 

Czarter. 

— na R. P. 1764. we Lwo ^ie. w 12ce, 
kart nlb. 48. (Bez tytułu i końca). 

Ossol. 

— (Nowy) na rok 1775. Lwów. 
w 24ce. Ossol. 

— Polski y Ruski na Rok Pospo- 
lity po Narodzeniu Panny y Zbawiciela 
Naszego Jezusa Chrystusa 1782. Po- 
dług Lwowskiego Wysiekacza pilnie 
wyracłiowany. We Lwowie u Kazimie- 
rza Szlichtyna J. K. M. Typ. w 4ce, 
kart 9. Ossol. — (Nowy) Polski y Ruski pod zna" 
kiem Merkuryusza Na Rok po Naro" 
dzeniu Pana y Zbawiciela Naszego 
Jezusa Chrystusa 1784. Według Ra- 
chunku Rzymskiego Przestępny po 
Przybyszowym pierwszy. W Lwowie 
w Drukarni Wdowy Józefa Pillera c. 
k. Gub. Typ. w 4ce, kart 16. 

Ossol. 

— Polski y Ruski Na Rok Pospo- 
lity Po Narodzeniu Pana y Zbawiciela 
Naszego Jezusa Chrystusa 1785. Po- 
dług Lwowskiego Horyzontu pilnie Wy- 
rachowany. Mięsopustu rachuiąc od No- 
wego Roku aż do Popielca, iest tygo- 
dni pięć y dni cztery. Wielkanoc Ru- 
ska przypada w pięć tygodni po Rzym* 
skiey. W Lwowie w Druk. Kazimierza 
Szlichtyna J. K. M. Typog. w 4ce, k. 
10. 

Obejmuje: Ciekawość poèyteems o Sybil- 
lach (1—12). O aredBajaeli. Jarmarki 
w Galicji. Wschód i saekód slońoa. 

JagieU. — Ossol. 

— (Nowy) Polski y Ruski na Rok 
przestęp. 1788 z rożnemi rozrywkami 
uciesznemi. We Lwowie w drukarni 
Wdowy Jos. Pillerowy c. k. Gub. Typ. 
w 32cey str. 58. OsmI. 

— polski y ruski. Poezajów^ 1775. 
w 4ce. 

— Poznań, Akad. 1744. 
Drak kosztował 100 słot. 

— Z Addytamentarai 1) O gene- 
rałach. 2) O starostwach. Poznań, Akad. 
1745. 

Drak kalend, koaastowal 100 słot. Addyt 1. 
4 slp. Adyt. 2. alp. 72. 

— na rok 1757. Poznań, Akad. 
1746. 

Za druk zapłacono złot. 109. Addyt. do 
kalend, folio. 1& ark., słot. 72. 

— Poznań, Akad. 1749. 
Drak kosBtowal 100 zlot. 
Porówn. Kazimierski. 

— Toż:... Poznań Akad. 1750. 
Za drak zapłacono 100 złot 

— Poznań, Akad. 1751. 

Za drak zapłać. 100 złot. 
Porówn. Jagielski. 

— na r. 1757. Poznań, Akad. 1756. 
Za drak zaptac. 100 złot. KALENDAR2. KALENDARZ. — na rok 1788. Poznań, Akad. 1757. 
Za drak saj^aoono 100 îlot. 

— polski 7 ruski na rok pański 
1759, przez matematyka y ordynary- 
asza poznańskiego wyrachowany. W Po- 
znaniu w drukarni akademickiey. w4ce. 

— Polski y Ruski Na R. Po Naro- 
dzeniu Jezusa Chrystusa 1780, który 
pospol. ... Pod znakiem słońca, dla Kró- 
lestw Galicyi y Łodomeryi. Z należyta 
pilnością podług Horyzontu, oraz y spo- 
sobami rozmnażania, pielęgnowania y 
utrzymywania Drzew owocowych, y opi- 
saniem przypadków piorunowych pilnie 
wyrachowany, Mięsopusta rachując od 
Nowego Roku aż do Popielca iest ty- 
godni pięć y dni cztery. Wielkanoc Ru- 
ska przypada w pięć tygod. po Rzym- 
skiey. W Przemyślu w Drukami Ant. 
Matyaszowskiego J. Bisk. Mci typogr. 
w 8oe, kart nlb. 23. JagieU. 

— Polski y Ruski na r. 1785. w Prze- 
myślu, w 8ce. Ossol. 

— na Rok po Narodzeniu Jezusa 
Chrystusa 1786, który pospolicie za- 
wiera w sobie 365 dni podług Hory- 
zontu Lwowskiego pilnie wyrachowany. 
Pod wyniesieniem Okręgu słonecznego 
do grad. 49, min. 51 y 40 sekund, a 
w rozciągłości 41 grad. 49 min. y 30 
Sek. W Przemyślu w drukami Anto- 
niego Matyaszowskiego. w 4ce, kart 11. 

Ossol. 

— Toż:... na rok p. 1787. w 8ce, 
kart 16. Ossol. 

— Polski Ruski Na Rok Pański 
1788. Razem przestępny y Przybyszowy, 
który dni ma 366 zupełnych. W Przemy- 
ślu, Drukiem Ant. Matyaszowskiego 
Bisk. Typ. w 4ce, kart nlb. 8. 

Osdol. 

— Toż:... na rok 1789 po przestę- 
pnym pierwszy, który ma dni 365 i 
i g. 6, pudług horyzontu pilnie wyra- 
chowany. W Przemyślu drukiem Ant. 
Matyaszowskiego. w 8ce, kart 12. 

Ossol. 

— Toż::., lata 1790 i 1791. 

— Toż:... na r. p. 1792. w 8ce, 
kart 12. Ossol. 

— Toż:... Przemyśl, 1793. w 8ce. 

Ossol. — polski y ruski, wydrukowany 
w Supraślu r. 1 786. w 4ce, k. nlb. 10. 

Krasińs. 

— Toż:.,, na rok Pański 1787 pod 
znakiem Xiezyca. Wyrażający Święta 
rzymskie y ruskie, tudzież Aspekty, wy- 
bory, bieg planet; odmiany powietrza, 
czas siania, szczepienia, lekarstw uży- 
wania, dni feralne, wschód y zachód 
słońca; zaćmienia y inne ciekawe ob- 
serwacye... (Tu Rewolucye, wierszy 15). 
Wydrukowany w Supraślu, w 4ce, k. 
10 nlb. 

Mie6ci: O trzęsieniach ziemi w Krakowie i 
okolicy, tadsieź w Niemczech. O zaćmie- 
niach. O przypiskach kalendarzowych. 
Czartor. — JagielL 

— Toż:... lata 1788. 1789. 1890. 
1791. 1792. 1793. 1794. 

— Toż:... na rok pański 1795 pod 
znakiem Xiezyca ...(jak wyżej) obserwa- 
eye ... (Tu Rewolucye wierszy 16, wRe- 
wolucyach data: Od pożądanego wstępu 
na tron Nayiaś. J. K. M. Staoi. Au- 
gusta 31). Przez obywatela Wątpliwow- 
skiego z należyta pilnością ułożony, 
w Drukarni J. K. Mci XX. Bazylia- 
nów w Supraślu, w 4ce, kart 10 nlb. 

Mieści: Pszenica. Żyto. Jęczmień. Owies. 
Otręby. Pan roczny (kalkulacye astrono- 
miczne). Wschód i zachód słońca. 

JagieU. 

— Toż, tenże tytuł:... Na rok pań- 
ski 1796 Obserwacye ... (tu Rewolucye, 
wierszy 16) przez Obywatela Prawd zi- 
ckiego z należytą pilnością ułożony, 
w Drukarni J. K. Mci XX. Bazylia- 
nów. W Supraślu, w 4ce, kart 10 nlb. 

Mieści: Lekarstwa dla koni. Rossyiskoy Im> 
peratorskoy dom. O wysokich prasdnikaeh. 
O prawdzie mojego kalendarza, (gdzie mó- 
wi, ie od lat dziesiątka umieszczane przy- 
piski, sprawdziły się. Mianowicie w ka- 
lendarza z r. 1791). W tytule utrzymana 
jest Rewolucya roczna, na końcu : Od po- 
żądanego wstępu na tron polski Nayiaś. 
J. K. M. StanL Augusta. Jagiell. 

— Polski y Ruski. Na Rok Pański 
1769 z Przydatkiem krótkiego zebra- 
nia Konstytucyi Seymu Extraordyna- 
ryinego. W Warszawie R. 1767. Dnia 
6 Paźdz. złożonego y zaczętego, a z Li- 
mitacyi y Prorogacyi w R. 1768, dnia 
ö Marca przy rozwiązaniu Konfedera- KALENDARZ KALENDARZ. 37 cyi zakończonego, ułożonych. B. w. m. 
(Warszawa?), w 4ce, kart nlb. 17. 

Ossol. 

— Polski y Ruski. Na R. P. 1776, 
który iest podług Rachunku Rzymskie- 
go przestępny po przybyszowym pierw- 
szy... (Rewoluoye roczne). Od stworze- 
nia Świata (5725), od początku cesar- 
stwa Rzymskiego (1802), od początku 
wiary S. w Polszczę (812), od poczat- 
ka Królestwa Węgierskiego (776), ód 
założenia Akad. Zamoyskiey (187), od 
narodzenia Józefa II Cesarza Chrze- 
ściańsk. (36), od narodzenia Maryi Te- 
resy (59), od koronacyi Króla polskie- 
go Stanisława Augusta (12). Rewolucye 
kościelne ... Wyrachowany. W Zamo- 
ściu w Drukarni Akademickiey. w 4ce, 
kart nlb. 12. 

Po kalendarza dołączona jest: ciekawość zkąd 
do Ameryki czyli nowego świata indzie 
y róine rodzaje zwierząt dostały się. 
W astrologicznym prognostyku są powodze- 
nia królestw Galicyi i Lodomeryi jako teè 
cyrkułów: Lwowskiego, Bełzkiego, Ha- 
lickiego, Wiślickiego, Pilinieńskiego i Sam- 
borskiego. Dalej powodzenia Korony pol- 
skiey i W. X. Litew. Na końca są te 
4 wiersze: 
Nie miey od Zamoyskiego wstrętu kalendarza, 
Chociai jego autora czytać się nie zdarza. 
Bo któe rzeczy potrzebnych nie nabywa poty, 
Aż się dowie zupełnie, czyiey są roboty. 
Ztąd wniosek, ie nie Duńczewskiego. 
Na odwrocie tytułu Uwiadomienie o znakach 
Zodyaesnych. Ossol. 

— Na R. przestępny 1776 tudzież 
na R. 1777 i 1778 służyć mający. 
Z krótkim opisaniem o zaćmieniach 
słońca y księżyca y determinowaniem 
czasu onycb na Horyz. Warszaw, oraz 
dodaniem odmian Księżyca na 3 lata, 
także z przyłączeniem Wschodu y Za- 
chodu słońca na każdy dzień miesiąca, 
na koniec z przydaniem niektórych wia- 
domości o płanetach y ich biegu. W War- 
szawie w Drukarni Nadwor. J. K. Mci. 
w 24ce, kart 165. Ossol. 

— na Rok 1794 w Warszawie 

w Drukami Piotra Zawadzkiego, w 4ce. 

Warsz. Uniw. 

— na r. 1531 [ścienny]. (Na koń- 
cu:) Impresowano w Krakowie przez 
Flor Jana Unglera 1631. (pół arkusza). Urywek kalendarza tego znajdował się w bi- 
bliotece Uniwersytetu Warszawskiego i 
zawiera! tylko miesiące: Kwiecień, Sier- 
pień, Grudzień, dni szczęśliwe pod pla- 
netami różnemi w ułamku tym oznaczone ; 
imiona Świętych nie s^ tu przydane do 
każdego dnia i tak: 24 Sierp, wypada 
tu Bartłomieja, zaś d. 2Ö zapisano wschód, 
26 południe, podobnie Grudnia 19 i 20 
takież napisy, ' świąt Bożego narodzenia 
naznaczonych czerwono cztery. 

— Nowy kalend. Powsz. na rok 1840. 

— ścienny z herbami Biskupów i 
arcybiskupów, na rok 1776. W War- 
szawie u Grölia. 

Gaz. Warsz. 1771. N. 102 dupl. 

— Ścienny z herbami biskupiemi 
na rok 1787. Warszawa, druk M. Gröi- 
la. folio. 

— ścienny z Ordynacya Poczty na 
r. 1791. Warszawa, Groll. Vol. 

— Ścienny na Rok Pański 1796, 
z ordynaryiną Poczta. Warszawa. Groll, 
folio. 

— Stary Omylny y Niepewny we 
Lwowie R. P. 1664, w 4ce, przeszło 
3 ark. 

Autor tak zaczyna: 

Wyszła przed dwiema albo trzema laty z dru- 
ku książeczka o omyłkach starego kalen- 
darza w święceniu Wielkieynocy, według 
swego kalendarza, w którey doéé licznych 
dowodów, iako zawsze błądzą, y od ustawy 
Oyców SŚ. na Goncilium Nicenskim oświe- 
ceniu tego ewięta, kiedy się odprawować 
ma, odstępuią, kiedy nie oraz z nami, we- 
dług nowego kalendarza, to święto święcą. 
Ale niech się też godzi y w teraźnieyszym 
roku 1664 te ich błędy w tey sprawie 
pokazać, y co za tym idzie, to, że zawsze 
Anathema popadaią, gdy nie z nami Wiel- 
kanoc odprawuią, tego dowieść. 

Porówn. Sakowicz Kassyan. 

Czartor. ^ Ossol. 

— (Stóletni) od roku 1800 aż do 
1900. W którym nazwiska Planet, ich 
wielkość, odległość i domniemany wpływ 
na każdodzienną pogodę, wraz z po- 
wszechnemi i osobliwemi regułami wie- 
śniaczemi, iako też prze powiedzeniem 
pogody, z znakami odmiany powietrza 
z różnych stanowisk miesiąca, równie 
jak i z samych ludzi, zwierząt, roślin, 
wody etc. ... dajacemi poznać, w które 
dnie przez sto lat Wielkanoc y Zielone 
Światki przypadają, iakoteż Dodatek 
pożytecznych i doświadczonych wiado- 38 KALENDARZ. KALENDARZ. mości zawiera się. W Krakowie. 1799. 
W drakami Jana Maya. Nakładem 
Franciszka Gertnera. w 8ce, str. 141 
i 3 k. rejesr. 

Mieści : Opisanie planet. Sok w powBsechno- 
ftci (gospodarcze). Prawidła wieśniacze co 
miesiąc. Przepowiednie powietrza. Ro- 
czne wiadomoéci gospodarskie. 

VJagiell. — Ossol. 

— Świat rocznych, y biegów nie- 
bieskich, z wyborem czasów, aspektami, 
y weśćiem planetów w znamienia zo- 
dyaczne. Narok Pański 1711, który 
iest po przybyszowym drugi, à po prze- 
stępnym trzeci. Przez Filoastra Zamoy- 
skiey Akademii z należyta pilnością 
wyrachowany. W Krakowie, w dru- 
k&rni Fr&néiszk Cezarego, K. M. y 
J. M. X. Bisk. Krak. Xéiâ Siew. Ty- 
pogr. w 16ce, kart 86 nlb. 

Mieści: Rewolucje. Aspekta. Pod każdym 
miesiącem czterowiersz. Prognostyk roczny 
wierszem i prozą. Planety. Zaćmienia. Cho- 
roby i powietrze. Praktyka codzienna (po- 
gody). Zebranie jarmarków polskich i w kra- 
inach cudzoziemskich. Jagieł I. 

— Tenże tytuł:... zodyaczne na rok 
pański 1712, który jest przybyszowy 
y przestępny przez Astrofila Zamoy- 
skiey Akademii z należyta pilnością 
wyrachowany, w Krakowie w druk. 
Franciszka Cezarego J. K. M. y JMX. 
Bisk. Krak. typogr. w 16ce, kart 32 nlb. 

Z przodu aspekta, pod miesiącami é-ro wier- 
sze. Dalej prognostyki zwykle i spis jar- 
marków. Ordyn. Zamojs. 

— Świat rocznych y biegów nie- 
bieskich, z wyborem czasów y z aspe- 
ktami, z proroka angielskiego na pol- 
ski ięzyk przetłumaczony, y sa dwa 
prognostyki wierszem opisane w ru- 
brum, a trzeci soluta po rubrum z klu- 
czem (sic) należytym, na rok pański 
MDCCXVII. W Toruniu drukował Jan 
Nicolai nob: senat, et gymn. typogr. 
(1617). w 4ce. 

— w którym święta roczne, y biegi 
niebieskie, czas siania, szczepienia, krwie 
puszczania, lekarstw zażywania, wschód 
y zachód słońca etc. zwyczaynym uło- 
żeniem opisane. Na rok Pański 1772, 
który lest według rachunku rzymskie- 
go przestępny, y przybyszowy. Wyra- chowany, w Poznaniu w drukami Aka- 
demii, w 16ce, sign A — Eg (k. 24 nlb). 

Ohejmnje : Rewolucye. Wyrozumienie wybo- 
rów. Odmiana powietrza (co mięsie) O 
początku roku. O urodzajach. Wypieanie 
wschodu i zachodu słońca. Jagiell. 

I Porówn. Duńczewski. 
I — tytularny czyli imiona y nazwi- 
ska wszystkich Dignitarzów y Urzędni- 
' ków J. C. A. Mści w Królestwach Ga- 
licyi y Lodoniyi zostaiących. tudzież 
Czeskiey y Austryackiey Nad w. Kan- 
cellaryi oraz y Nay wyższego Trybuna- 
łu Sadów nadwor. na R. 1781. We 
Lwowie, u W. Józefy Piller c. k. G. 
Typog. w 8ce, str. 157. Ossol. 

— Warszawski na rok przestępny 
MDCCLX. (1760). W drukarni J. K. 
M. in Collegio Soc. Jesu, w 12ee. 

Dedyk. Nayiain. Alhrychtowi i Klemenaowi 
króle wicom polskim Xiąi sas. Kalendarz 
I i Genealogie maj% kart 79. 

I — Toż:... na r. p. 1761. w 12ce, 
' kart 118. Ossol. 

— Toż;... na r. 1762 w Drukarni 
I J. K. Mci in Coll. Varsaviensi S. J. 
I w 12ce, Str. 118. Otsol. 

! — Toż:... na r. 1763. w 12ce. 
I — Toż : . . . na rok przestępny 
MDCCLXIV (1764). w 24ce, kart 96 
nlb. 

Obejmuje: Stan państw europejskich (od B,). 
8tan. duchowny i ftwieeki Korony i W. 
X. L. (od k. Cj,). Krótkie aebranie dsie- 
jów i Ustaw sub interregnis od pierw- 
szego (1572) do ostatniego IX (1733). 
Jagiell. - Ossol. 

— Toż:., na rok 1776. w 12ce, 
ark. 6 nlb. 

Wydany staraniem XX. Jesuitów Warsa, i 
w ich drukarni. Po kalendarsu, podano 
Stan państw Europy na r 176Ô. Stan du- 
chowny i 6wiecki Korony i W. X. L. Ta- 
xa pocztowa, uwagi ekonomiczne. 

Ossol. - Ord. Zamojs. 

— Toż:... na rok 1766. 

— Toż:... na r. 1767. (Bez wyr. m. 
dr), w 24ce, str. 196. 

Mieści: Wykład odmian kościelnych. Porzą- 
dek Monarchów polskich Zaczyna od Mie- 
czysława I. Stan państw europejskich (str. 
.80). Stan duchowny i świecki Korony pol- 
skiej (str. Ö3) (Dostojnicy i urzędnicy). 
Sumaiyusz konstytuoyi Seymu 17öB (str. 
171). Konstytucye litewskie (s. 189). 
Jagiell. — Ossol. KAL£NDARZ. KALENDARZ. 39 — Toż:... na r. 1768. w 24ce, k. 
nlb. 89. ObmI. 

— Toż:... na r. 1769. w 16ce, k. 
nlb. 99. ObsoI. 

— Toż:... na R. 1770. w Dru- 
kami J. K. Mci y Rzeczy pospolitey In 
CoUegio Soc. Jean. w 24ce, kart nlb. 72 
(ark. Me). 

Mieści : ResBta chronologii. Era Patrjarchów. 
Trojańska (Reszta na przy nzty Rok zo- 
staje). Panowania Monarchów Polskich. 
Stan państw europejskich XXIV. Stan 
duchowny i ftwiecki Korony polskiej (do 
karty K,). Zbiór pism publicznych do pra- 
wa narodów ściągających się od r. 1701 
— 1717 (Reszta na przyszły rok zostaje 
nią). Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... na Rok 1771. Warszawa, 
w 24ce, k. nlb. 99. Ossol. 

~ Toż:... na Rok 1772. Warszawa, 
w 24ce, kaiii nlb. 97. Ossol. 

— Toż:... na Rok 177:-i. Warszawa. 
w 24ce, kart nlb. 99. Ossol. 

— Toż :... na Rok 1774 . Warszawa. 
w 24ce, str. 118 (i Regestr ksiąpr Pol- 
skich wedłag porządku materyi wyda- 
nych od r. 1764). Ossol. 

— Toż:., na Rok 177.Ô. w Drukar- 
ni Nadwomey J. E. M. Kakładera Mi- 
chała GröUa Bibliopoli królew. w 24ce, 
kart nlb. 126 (i dalszy ciug regestru). 

Ossol. 

— Toż:... lata 1776. 1777. 1778. 

— Warszawski na R. 1779. War- 
szawa, Nakładem i Druk i oui Michała 
Grölla księg. nadwor. J. K. M. folio, 
na arkuszu. Ossol. 

— Toż:... na r. 1780. fol. 

OsmI. 

— Toż:... na Rok P. 1781. War- 
Szawa. folio. Ossol. 

PonSwn. Kalendarz polityczny. 

— Warszawski na rok 1 798. War- 
szawa 1798. w 16ce, stronice nieliczb. 

Mieści: Rzecz o pająkach. 

X. Polkows. — Zielińs. 

— Wileński polityczny na rok 1768 
z wielą przydatkami ku wiadomości 
rzeczy oyozystych y cudzoziemskich słu- 
żacemi. Wilno. W drukarni Akadem. 

' Kuryer litew. N. VI. dupl. 

— Wileński na rok 1771. W Wil- 
nie w drukami J. K. M. y Rzpltey Akademickiey Societatis Jesu, w 24ce, 
ark. nlb. O,. 

Obejmuje: Zaómienia. Dni publicznych za- 
baw. (Sejmiki. Trybunał). Chronologia Xią- 
iąt Polskich i XXiąt. Litews. (od Lecha 1.) 
Imiona panów Europejskich. (Od kar. C,:) 
Stan duchowny i éwiecki Korony polskiej 
i W. X. Lit (Od k. D, :) O morowym po- 
wietrzu. (Od k. Lj, :) O sposobie leczenia 
zarażonych. Ocet de quatre Larons (Na O^ :) 
Szerokość geograBczna miejsc determino- 
wanych przez astronomów Akademii Wi- 
leńs. Soc. Jesu. Jagiell. 

— polityczny na rok 1772. Wilno 
1771. w 24ce. 

Wymienia kapituły wszystkich Dyecezyi, tak- 
że urzędników wszystkich Województw i 
powiatów Koronnych i W. X. Lit. z do- 
kładniejszym opisaniem poczt W. X. Lit. 
i przydaną na końcu informacyą. 

Gazety Wileńs. z r. 1771. Osaol. 

— Wileński na rok teraźnieyszy 
1774. w 24ce. 

Zawiera : Oeneologią królów i Xiążąt w Eu- 
ropie panuiących, oraz: Urzędy tak du- 
chowne iako też świeckie w Koronie Pol- 
skiey i W. Xiestwie Litewskim. Nadto: 
Dyssertacyą o Lechu. 

Gazety Wileńskie 1774. Num. III. 

— Toż:... na rok 1775. Wilno. 
w 24oe. 

Oprócz Genealogii zawiera Dyssertacyą o 

Gwiazdach, Słońcu i Planetach. 
Gazety Wileńs. Nr. LII. 

— Wileński na Rok 1776. w 24ce. 

Zawiera: Genealogią. Summaryusz Trakta- 
tów Warszawskich zawartych z Trzema 
Sąsiedzkiemi potencyami podczas przeszłey 
delegacyi, i Articules Separates czyli Akty 
Osobne, w których zawiera się te wszyst- 
koy cokolwiek się ściąga do handlu, do- 
bra i pożytku stron kontraktuiących. 

Gazety Wileńa 1776. N. LU. 

— Wileński na rok 1777. 

Prócz Genealogii zawiera w sobie : Summary- 
usz Konstytucyi Seymu ostatniego, z przy- 
łączoną Deklaracyą trzech sąsiednich po- 
tencyi, też Koustytucye gwarantuiących. 

Gazety Wileńs. 1776. N. LIII. Supłem. 

Jocher 7902. 

— Wileński polityczny na rok 
1778. Wilno, w 24 ce. 

Prócz Genealogii zamyka w sobie wiadomość 
O Starostwach i Królewszczyznach Litew- 
I skich emfiteutetycznie expektatywa, doży- 

wociem, summownie i dziedzicznie przez 
I seym roku 1775 i 1776 udysponowanych 

{ z przyłączeniem Speeyfikacyi Staroetw i 40 KALENDARZ. KALENDARZ. KrólewssCBjsii Litewskich % podwoyną 
Kwartą iaka podlag Konstytacyi 1776 do 
Skarbu Rzecsypospol. importować się po- 
winna . 
Jocher 7905. 

— Toż:... na Rok 1779. Wilno. 
w 24ce. 

Mieści : Sumaryuss Konstytucyi Seymn se- 
szłego, oraz Zebranie wszystkich Seymow 
i praw Polskich od początku Seymowania 
postanonowionych. 

— wileński na r. 1780. ob. Kolenda. 

— polityczny na r. 1782. Wilno, 
w druk. Akaderaickiey. w 24ce. 

Zawiera: Ciekawe zebranie praw polity- 
cznych postanowionych za panowania Jana 
Kazimierza. 

Gaz. Wileńs. 1781. N. XLIX. 

— Toż:... na rok 1783. Wilno, 
w drukarni Akadem, w 24ce. 

Zawiera w sobie t Summaryusz konstytucyi 
na Seymie tegorocznym postanowionych, 
z kontynuacyą ciekawego zebrania kon- 
stytucyi postanowionych za panowania 
króla Michała i Jana III. 

Gaz. Wileńs. 1782. N. LI. 

— Toż:... na rok przestępny 1784. 
W Wilnie w drukarni J. K. Moi przj 
Akademii, w t2ce, ark. nib. Sg. 

Mie6ci: Dni zabaw publicznych. (Kadencye 
Sądów i Âssessorya). Tablice słońca (k. 
B,). Chronologia Królów i XX. litews. 
Imiona Panów Europejskich. 8tan ducho- 
wny i 6wiecki Korony i W. X. Lit. (do 
Mg). Magistrat Wileński. Wiadomości po- 
żyteczne. Robienie tabaki z ukraińskiego 
titiuniu. Sos do Marocco. Kity. Lakiery- 
Od karty P : Zebranie Seymów i praw do 
rzędu Rzeczyposp. zaciągających się od 
śmierci króla Jana at do naszych czasów 
napisane przez Stan. Burzyńskiego (skró- 
cone). Directorium poczt Szerokość geo- 
graficzna miejsc determinowanych przez 
astronomów akademii. Jagiell. 

— Toż:... na rok 1785. W Wilnie 
w drukarni J. K. Mci przy Akademii, 
w 16ce, ark. nlb. Oe- 

Mieści: Dni zabaw publicznych. (Kadencye. 
Trybunał. Asessorye). Kalendarz. Tablice 
słońca, wschód i zach. Chronologia kró- 
lów. Imiona Panów Europejskich (karta 
C). Stan duchowny i świecki Korony i 
W. X. L. (karta EJ. Urzędnicy Ziemscy 
i Grodzcy w W. X. Litews. (karta J^). 
Podział officerów i namiestników przy Cho- 
rągwiach (karta L,). Directorium poczt. 
Summaryusz konstytucyi na Seymie Gro- 
dzieńskim z r. 1784 (karte N). 

Gaz. Wileńs. 1706. H. Jagiell. — Toż:... na rok 1786. w 16ce. 
Gai. Wileńs. N. LII. 

— Toż:... Wileński na r. 1787. 
Wilno, w drukarni Akad. w 12oe, ark. 

N 

— To*:... na rok przestępny 1788 
w Wilnie w drukarni J. K. Moi przy 
Akademij. w 16ce, ark. nlb. P^- 

Mieści: Dni zabaw publicznych. Kalendars. 
Chronologia królów i XX. Lit. Imiona 
panów Europejskich (karte C). Stan du- 
chowny i świecki Korony i W. X. Lit. 
(karte E,). Direktorium poczt (karta N^^). 
Uniwersał Komissył S. W. X. Ut. wzglę- 
dem ewaluacyi monet srebrnych (kartelO». 
Wiadomości pożyteczne (karte O,). Za- 
chowanie grochu, wylęganie kurcząt tylko 
za pomocą ciepła pri^ykowane w fol- 
warku XX. Pijarów Szczuczyńskich, wy- 
nalazku Xdza Staniewicza. Przywrócenie 
czytelności pismom starym. Odświeżanie 
oliwy. Odmiany barometryczne (karte P^V 
^ Jagiell. 

— Toż:... na rok 1789. w 16ce. 

— Toż:... na rok 1790. w 16ce. 

— wileński na r. 1791. Wilno, 
drukarni J. K. Mści przy akademij. 
w 16ce, kart 17 nlb. i str. przeszło 194. 

Mieści: Dni zabaw publicznych. Chronolo- 
gia królów. Imiona Panów europejskich 
(karte C). Sten duchowny i świecki (str. 
45). Kadencye s^dów (str. 192). Summary- 
usz konstytucyi W. seymu 1788 odpara- 
grafu XCI ciąg dalszy do CLXII1 i li- 
ste posłów. Jagiell. — Zielińa. 

— Toż:... na rok przestępny 1792. 
Wilno w drukarni J. K. M. przy Aka- 
demii, w 16ce, kart 16 nlb., str. 206 
i k. 37 nlb. 

Mieści : Dni zabaw. Imiona Panów Europej- 
skich. Sten duchowny i świecki (od str. 
45). Kadencye S%dów (str. 204.). Konty- 
nuacya Summaryusza Konstytucyi Sejrmu 

' w r. 1788 rozpoczętego. Ustewa Rządowa. 

' Podany spis konstytucyi Rz^owych, dru- 

i kowanych w drukarni Akademii w 12oe, 

jako to : Prawo .8 maja gr. 12. O seymi- 

I kach gr. 15. O kommisyi policyi gr. 15. 

I O straży gr. 6. O assesoryi gr. 15. üra%- 

dzenie miast wolnych gr. 12. O kommi- 
syi skarbowej gr. 15. Jagiell. 

— Wileński na rok 1793. W Wil- 
nie w drukarni J. K. Mci przy Aka- 
demii, w 16ce, k. 18 nlb., str. 251. 

Mieści: Chronologia królów. Imiona Panów 
Europejskich. Stan duchowny i świecki 
(od str. 46). Direktorium poczt (str. 196). KALENDARZ. KALENDARZ. 41 Ustanowienie sądów ultimae Instantiae (s. 
200). Zbiór lErótki histi>ryi rzymskiej do 
SalT. Ottona (str. 209). Kontynuacya w na- 
stępnych kalendarzykach. W końcu: Do- 
niesienie, że przez niejaki czas przerwane 
drukowanie Gazety Wileńskiej, na nowo 
z rokiem niniejszym rozpocznie się, co nie- 
dziela. Prenumerata roczna 1 czerwony 
z/oty. Jagiell. 

— Wileński na Rok 1794. w Wil- 
nie w Drukarni J. K. Mci przy Aka- 
demii, w I6ce, kart 17 nlb. , str. 192 
i 54. (Z formy rządu) i 1 str. (Przestro- 
ga). 

Mieści toż co poprzednie. Dodatek: Z for- 
my Rządu. 1) Prawo kardynalne. 2) Pacta 
conventa. 3) Materia status. 4) Rozporzą- 
dzenie Woiewodztw litewskich. 

Jagiell. 

— Wileński na rok 1795. W Wil- 
nie w druk. Akademickiey. w 16ce, ark. 
nlb. H7. 

Mieści: Kalendarz i Święta (kart .SO nlb.). 
Imiona panów Europejskich. (Od karty D:) 
Sposób jsk się mają zachować gospodarze 
w każdym miesiącu. (Od karty F:) Prezer- 
watywy dla ludzi od zaraźliwych chorób. 
(Od karty Gg:) Prezerwatywy dla byd/a. 

Jagiell. 

— zabawiaiący alho Zbiór cieka- 
wych przypadków y dowcipnych żartów. 
Za dozwoleniem Zwierzchności na rok 
1771. Warszawa, Jan August Poser 
bibliop. w 16ce, gr. p. 15. 

Wiadom. Warszaw. 

Kalendarze (Kalender) ob. Almanach 
généalogique (Chodowiecki 1786. 1795) 

— Almanach politique (Groll 1772 — 5) 
-— Almanach (1510) — Almanach era- 
coviense (Scharffenb. 1555) — Alma 
nach (Krakauer, Victor 1548. Ungler 
1628. ScharfFenberg 153B) - Andrze- 
jowski Kar. (Benedyktyński 1768) — 
Bernat z Krakowa (1597. 1599—1603) 

— Bielawski Maciej (Rozsadek i prze- 
stroga 1604 — 6) — Bieg roku przez 
obrót łask (Berdycz. 1780) — Bradley 
Richard (rolniczy 1770) — Broseius 
Jan (1615. 1667. Rzymskiego apologia 
1641) — Broseiusz Mikołaj (Nowy i 
stary 1670—1) — Brozen J. N. (1655. 
Świat Poznań. 16ô5) — Brzegski Gat. 
(1714 Radisbona) - Calendarium(Ephe- 
merides. Cracoviens«) — Calendarium 
Sauctorum (1681) — Calendrier — Ca- lender (Hist. geneal. Chodowiecki 1790) 

— Ceypler Kaz. (Krak. 1697) — Choy- 
nacki Józ. (pols. i rus. 1734) — Cie- 
chanowski Woje. (1715) — Ciechanow- 
ski Kasp. (Nowy i stary. Poznań 1678 

— 1597) — Curzeloviensis Stan. (Ka- 
lendarium 1571) — Czarniecki M. (na 
rok 1654) — Czartoryski Ad. (teatro- 
wy 1780) — Czochron Sebast. Jan Kan- 
ty (polski i ruski. Kraków 1774. 1778) 

— Danielczyk Jan Ant. Alojzy (pols. 
i ruski. Kraków 1759) — Dębski Ma- 
ciej (dla król. pols. Kraków 1780— 
1794). — Diariusz sławn. dziejów pol- 
skich (1756) — Drelinkiewicz S. (pol- 
ski i ruski 1783) — Dubowicz Jan 
(prawdziwej cerkwi 1644) — Dufour 
Piotr (Calendrier historique 1794) — 
Duńczewski St. (Kraków 1725. Zamość 
1726-1775) — Dziedzicka A. (polski 
i ruski. Kraków 1782) — Dziurkiewicz 
Kazim. (Krak. 1692) — Eichstadius 
Laurentius (Gdańsk 1655) — Filipo- 
wicz Stanisław (polski i ruski. Krak. 
1716-23) — Filoaster zamojs. Akad. 
(171 1) — Foerster Jerzy (Gdańsk 1658. 
1660). — Fontan Walenty (Krak. 1589) 

— Fortuński Woje. Ar. (polski i ruski. 
Krak. 1767—70) — Franklin B. (ame- 
rykański 1794) — Furman Stefan (No- 
wy i stary. Gdańsk 1652—1666) — 
Gawath X. Jakób (1664—5. Neuer und 
alter 1678) — Gaworski Jan Nepom. 
Ign. (polski i ruski. Krak. 1768—1772) 

— Gertner Franciszek (stóletni. Krak. 
1799) — Glogow Joh. (Kalender 1500) 

— Gośki Kasp. (Przestroga 1576. Dzien- 
ne sprawy 1563. Przepowiednie 1563) 

— Gostumowski Jan (1664—1677) — 
Grel M. (Groll) (polityczny dla król. 
pols. Warsz. 1771 — 1794. Almanach 
polit. 1772—5. warszaw», polit. 1797. 
Staats- von Polen 1775. Calendrier po- 
litique 1792. Gospodarski 1787) — Gro- 
dzicki Stanisław 1587) — Groll A, J. 
(polski i ruski. Krak. 1795) — Grodz- 
ki Jan K. R. (Krak. 1766-7) — Has- 
furt J. (Virdung. Practica 1491) — 
Helwing Krzysztof (uniwersalny San- 
dom. 1756. 1757) — Hercius Stan. 
(Krak. 1653—1669) — Hoffmann Jó- KALENDARZ. KALENDARZ. zafat (1728) — Hołowka (pijara.) — 
Honor Naśw. Maryi (1740—44) — Ja- 
cobejuB Wawrz. (1617— If) 19) — Ja- 
kobejus Stan. (1572) — Jagielski Adam 
Szczepan (polski i ruski. Krak. 1750. 
1760) — Jezus (164 5) — Joannicius 
Gabriel (Wilno 1606—1609) — Ketzen 
Jan (1717—22) — Kazimierski Mich. 
Ant. Jan Nepom. (1747—1750) — Ki- 
ciński Melchior Józef (Krak. i Częstocb. 
1707. 1721) — Klecze wski Stanisław 
(Seraficzny 1760) — Klucz prognosty- 
karski t. j. objaśnienie (1768) — Ko- 
chański Michał Andrzej (Nowy i stary. 
Krak. 1698. 1710) — Koczorowski 
Franciszek (Lublin 1742—3) — Koła- 
kowski — Kolęda Warszawska (1754 — 7) 

— Kolęda Krakowska (Putanowicz 1754 
-9. 1775) — Kolęda Krakowska (Pi- 
jarów 1757 — 1787) — Kostowski Jerzy 
Grzegorz (Krak. 1708—1718) — Kom- 
missya (Kalendarze 1775) — Krasicki 
Ign. (Obywatelki 1794) — Kruszyń- 
ski Stan. Kost. (Krak. 17H7. 1777) — 
Krzanowski Ant. M. (Krak. i Pozn. 
1726. 1740) — Krzykowski Krzysztof 
(Krak. 1686. 1712) — Kubalewicz Ka- 
zim. (nowy i stary. Krak. 1693. 1708) 

— Kulmiusz J. Ad. (nowy 1780. Astro- 
nomischer 1730) — Kwasowski B. 
1727—1736) — Lapczyński Adam Ka- 
zimierz (Krak. 1681 — 3) — Latoś Jan 
(Przestroga 1599 -1602) — Lemka Je- 
rzy (Krak. 1607—1630) — Lewicki 
Gimnazy (polski i ruski. Poczajów 1775) 

— Liebmann Franc. Krzyszttif (polski 
i ruski. Lwów i Krak. 1769-1772). 
Niemiecki i polski. Krak. 1769) — Li- 
piewicz Andr. (polski i ruski. Krak. 
1743-1749. Calendariura 1749) — List 
(1711)— Łuczyński Franc. Kanty (pol- 
ski i ruski. Krak. 1741- 1749) — May 
Jan (kieszonkowy. Krak. 1795 — 9. kra- 
kowski 1793) — Malski And. (Święcie 
abo dziennik 1643. 1681) — Markie- 
wicz D. (1783) — Matawowski Franc, 
(polski i ruski. Krak. i Pozn. 1764— 
1773) - Memoralik (1785) — Meyzel 
Józ. Ign. (polski i ruski. Krak. 1766 

— 1776) — Michałowski Ign. Paweł 
(polski i ruski. Krak. 1716-1738) — Mi- les (1721) — Molier Alb. (Nowy. Wilno 
1606) — Mrongovius C. (pruski poUki 
Królew. J79'<) — Mrugaczewski M. W. 
(Krak. 1748 — 1757) — Masceniusz Jan 
(Świat. Krak. 1569) — Muszyński An- 
toni Aloyzy (polski i ruski. 1771 — 8i 

— Neapolitan Jan (Krak. 1649) — 
Niegowiecki Jak. Franc, (polski i ru- 
ski. Zamość 1747—1767) -- Niewie- 
ski Fr. (rzymski i ruski. Zamoâé. Kra- 
ków. Lwów 1671-1744. z kluczem 
pro^nos. 1717) — Niewieski Stanisław 

— Nykloszowski Kr. (Krak. 1616-19» 

— Ochocki Mik. (Rzymski 1703) — 
Orliński M. J. (Krak. 1651) — Ormiń- 
ski Tom. Franc, (polski i ruski. Krak. 
i Zamośó 1690. 1714) - Ostawski Lud. 
(1685 — 61) — - Pajecki Damian (astro- 
logo pbysic. Krak. 1644—5) — Pani 
( 1 774) — Paprocki Fr. (polityczny 176.^. 
na kolędę 1758) — Parnasius Sewe- 
rinus (Krak. 164-6) — Pater Paulus 
(Gdańsk 1717—20) — Pecherzyński 
Adam St. (nowy i stary 1694 — 1706. 
Prognostyk. Krak. 1697) — Piller Ant. 
(nowy lwowski 1777) — Piller Józet 
(nowy Iwows. 1797) — Piller Tomasz 
i Józef (nowy Iwows. 1795) — Pio- 
trowski Jan Józef (wieczysty. Kraków 
1781. Przygotowania do corocznego» 

— Poczet (1766) — Poczobut Marcin 
Odlanicki (1787) — Popiołek Józef 
Grzegorz (1724) — Poser Jan August 
(1771) — Posłaniec (1798. 1799) — 
Poî^zakowski Jan (rzymski. Warsz 1744. 
mniejszy jezuic. Wilno 1787 — 40) — 
Prawdzicki (polski i ruski Supraśl 
1796) — Proboszczowie P. (Epbemeris. 
Almanach auf 1545. Przeźrenie przy- 
gód 1544—7) — Procopiades Mikołaj 
ze Szadka ob. Szadek — Przewodnik 
Warszawski (1775) — Przybylski Ja- 
cek (Krakowski 1797-9) — Przyj.... 
Marek (1654) — Przypkowski Jan J. 
(polski i ruski. Krak. 1734—47) — 
Pszczeliński Marcin (1644) — Pucha- 
rze wski Jan Kanty (Kalendarze 1760) 

— Putanowicz Józef Aloyzy (polski 
i ruski 1/54 — 1761. kolęda kra- 
kowska 1754—9) — Radzki Michał 
(1603) — Radwański Feliks Pius (pol- KALBNDAR2. KALENDARZYK. 48 ski i ruski 1777) — Randersacke Jac. 
(Practica Crakysch 1498) — Rembecki 
Michał Józef (poiski i ruski w którym 
święta 1722—1737) — Hetzen Jan (pol- 
ski i ruski. Supraśl 1722) — Rogalius 
Fr«nc. (1630) — Rok (1735) — Rózga 
Adam (Krak. 1651) - Rutka Teofil 
l^dobrej śmierci 16H5 — 1693) — Rym- 
sza And. (1590) — Ryszkowski Franc. 
Xaw.ry (polski i ruski 1773, 1799. 
krakowski 1794. polski, niemiecki i ru- 
ski 1797—9) — Rzechowski Mart. (Ca- 
lendar. latino-graecum. Zamość 1685) 

— Sakowicz Kassyau (stary. Wilno 
1640 — 45) — Sałtszewicz Wawrz. (pol- 
ski i ruski (1727—1746) — Sapecki 
Cypr. (niebieski 1722) — Seuitetus Joh. 
Crac. (Judicium 1506) - Shadek Nic. 
(Judicium astron. 1523. Ephemerides 
1525. Naznamionowania 1525) — Sło- 
wacyusz P. (Świąt krak. 1583. Prak- 
tyka 1577) — Słowakowicz M. Stan. 
(Nowy i stary. Krak. 1 668— 1 702. Świat 
rocznych. Kazimierz 1664) — Smotrzy- 
cki Harasym Daniłowicz (1587) — Snia- 
decki M. Jan Wl. (polski i ruski 1776 
— 8) — Sobornik (XII 1717) — Staate- 
Calender (1775) — Stachowicz Stani- 
sław (polski i ruski 1782 — 4) — Stan- 
cykiewiez Jakób (Exegesis ' festivitatis 
1646) — Stryjftwicz Sebastyan (Alma- 
nach 165t). Świąt 1651—4) — Sucha- 
rzewski Jan (polski i ruski 1755. 1768. 
Kolęda krakowska) — Summa histo- 
ryi uniwersalnej albo index kalenda- 
rzyków (1748) — Swiczkowski Waw. 
(Świąt 1620) — Święcicki St. H. (nie- 
bieski Confratem. 1644) — Sylvius Ale- 
xiu8 (Lunae circulares 1651) — Sza- 
bel J. T. (polski i ruski. Krak. 1761 
~7) — Szadek Mikołaj (Judicium astro- 
nomicum 1521) — Szostakiewicz Jak. 
(Krak. 1754—6) — Szlychtyn J. (Lwów 
1754—6) - Szylarski Jos. (Krak. 1767) 

— Tarczewski Jan (Nowy i stary ka- 
lendarz 1691—3) — Temprowskł Ma- 
teusz (polski i ruski. Krak. 1743 — 
1750) — Tenacyusz Jan (świat. Krak. 
1589. Przestroga przypadków 1592) — 
Thesznarowicz (Krak. 1672) — To- 
liacbkow N. (Judicium 1514) — Toń- ski Jan (1642) — Trajanowicz M. J. 
N (polski i ruski 1748— 1760) —Tras- 
sier (Posłaniec z Galicyi zachodniej 
1798-9) — Treffler Idzi Wincenty 
(Kalend. 1776—8) — Treter Maciej 
Kazi ni . (1651 — 1 657 . Hemerologeion 
1654) — Trzcinî«ki Andrzej (Kalendarz 
polski i ruski 1775— 6) — Tvater Franc. 
Kaz. (polski i ruski 17(X) — 5. nowy i 
ruski 1698) — Unger J. Fr. (Histor. 
genealog. 1790—8. zur Unterhaltung 
1796) — Valentinus (Practica 1497) — 
Waryski Stan. (nowy i stary. Kraków. 
Poznań. Toruń 1702— 1713) — Wcisli- 
caKrzyszt. (1643) — Watpliwowski (pol- 
ki i ruski 1795) — Więczkiewicz Józ. 
Grz. (polski i ruski. Krak. 1736—1742) 

— Wieniec liliowy z żywota (1724) — 
Wiennowitz J. Fr. (Cracauer 1756) — 
Virdungus de Hasfurt Joh. (Practica 
1491) — Wiślica Mich. (Dziennik ku 
latu 1539) — Wiśniowski Józ. (1680 
—8) Wolfowicz A. (Judicium 1608) — 
Wolski Wojciech (Hemerologeion 1693 

— 1699. Nowy i stary 1702— 5) — Wró- 
blińaki Szymon (nowy. Kraków 1703 — 
1714) — Wyrwicz Karol (pijar, war- 
szawski 1760 — 1) — Zawadzki Piotr 
(warszaws. 1794. narodowy i obcy 1792. 
gospodarski 1792-4) — Żurowski 
Chrys. Zyg. (Pektoralik 1681) — Że- 
browski Szczęsny (Próba 1598) — Że- 
lecki M. Wawrzyniec (Hemerologeion 
Kalendarz 1695) — Zimnos (Respons) 

— Znaczekski J. A. (polski i ruski. 
Krak. 1767—9) — Żorawski Mikołaj 
(nowy i stary 1648 — 1666) — Zychi- 
nius Mik. (Krak. 1614) — Zynga Jan 
(Krak. 1610—11). 

Bandt. H. dr. kr. p. II. 3.S7. 

Kalendarzodzieje ob. List (1785). 

Kalendariów przydatek ob. Furman 
Stef. (1652). 

Kalendarzyk Grodzieński na rok 
1783. 

Gazety Wileńs. 178.3. N. 1. donoszą, ii snaj- 
duje się w drakami Wileńskiej. 

— Krakowski na r. 1724. w 16ce, 
str. 56 nlb. 

Brak początku i tjtnlowel karty. 

Krasińs. u KALENDARZYK. KALENDARZYK. — kieszonkowy na r. 1794. Kra- 
ków. 

— kieszonkowy na rok 1 795. w Kra- 
kowie w drukarni Jana Maya. w 24ce, 
ark. nib. k, 6. 

Mietei : Chronolo^A królów poU. Epoki wa- 
Éniejszych rewolucyi z historyi narodów. 
Imiona Panów europejskich (od kar. C). 
Między XXmi Rzeszy są Czartoryscy, Po- 
niatowski, Radziwiî/y, Sułkowscy. Od 
karty ł\: Rachuba polityczna (narodzin 
i ńmierci). Od karty G, : Joanna d*Arq- 
Orleanka. Aaron Roschild. Kronika roku 
1794. HÎHturya Alkandra i Septyma. Fra- 
szki Jana Kochanowskiego. Wschód i za- 
chód sfońca. 

— T«)ż:... na rok 1796 w Krako- 
wie w drukami Jana Maya w 24ce, 
kart 16 nIb. i str. 148. 

Mieéci: Kalendarz franeuzki IV Rzeczypo- 
spolitej (Htr. 1 — 4<)). Imiona panów Euro- 
pejskich (wymieniony Stan. Augiint jako 
panujący) Liczba mieszkańców 224 miast 
Dalszy cing kroniki roku 1794 - Ô (s. 113j. 
Rachuba polityczna (O ludności). 

Jagiell. 

— Toż:... na rok 1798. W Krako- 
wie w drukarni J«na Maya. w 12ce, 
k. 24 nlb., str. 110 i Rej. k. 2. 

Mieści ; Kalendarz franeuzki. Genealogia do- 
mów w Europie (na czele Austrya). Sta- 
tystyczne tabelle ludności (str. 38). Po- 
czty w Krakowie. Zwycięstw wiele (aneg- 
doty historyczne). (Od str. 51:) Powiastki. 
Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... na rok 1799. W Krako- 
wie w drukarni Jana Maya. w 24ce, 
kart 25 nlb., str. 125 i k. 1, 

Mieści : Kalendarz franeuzki. Genealogia do- 
mów w Europie. Poczty w Krakowie. (Od 
8tr. 25:) Opis życia s/awnych ludzi Ro- 
bespierre. Mirabeau. Pitt. Wurmser. Ho- 
che. Barras. Merlin. Sieyes. Franklin. 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— kieszonkowy dla Dam, na Rok 
Pański 1791 w futeraliku. W Warsza- 
wie, Groll. 

W katalogu GrOlIa cena 1 zip. 15 gr. 

— Toż:... dla dam, na rok pański 
1792. 

— kieszonkowy na rok pański 1793. 
Warszawa, Mich. Groll. 

Zawiera : Środek przynoszący ulgę bólu zębów. 
Prawidła dla płci pięknej. Poczty. Tabelle 
wygrana i przegrana. 

— Kraiowy y Zagraniczny Dla Ko- rony Polskioy y W. X. L. na Rok Pań- 
ski 1793. W Warszawie w Drukarni 
Piotra Zawadzkiego, w 12ce, str. 34H. 

Mieści: Zbiór królów polskich. Państwa Eu- 
ropejskie. Od str. 84 : Btany Rzeczypospo- 
litey. Urzędnicy (s. 195). Poczty (s 324}. 
Od str. H27: Zbiór politycznych i przy- 
padków znaczniejszych w ciągu r. 1 7B2 
zaszłych. Lista dygnitarzy konfederacji 
Targowickiej (od str. 287—290). W spi 
sie tym figurują: Mik. i Ant. Czetwertjń- 
ski. Krzyszt. Szembek. Ânt. SuZkowi&kl. 
Kaz. Kaczyński. Fryd Moszyński. Dwaj 
SangUBzkowie. Ant Puławski. Eliasz Wo- 
dzie ki. Bened. Hulewicz. Józef Popiel. 
Uaf. Chołoniewski. .Jan Jordan. Stan. Ja- 
błonowski. Ign. Leduchowski. Mik. Sobań- 
ski. Jagiell. — Ossol. — Zielińs. 

— maleńki z zagadkami. Warsza- 
wa, w druk. Sch. Piar. 1792. 

— Narodowy y obcy na Rok Pań- 
ski 1792. Haec-Delectaiit domi non im- 
pediunt foris. Cicero. W Warszawie, 
w Drukarni Uprzywileiowaney Piotra 
Zawadzkiego, w I2ce, Część I, str. 356, 
i kart 2. 

Mieści: Ustawę Rządową 3 Maja. Sądy Sej- 
mowe. Seymiki Seymy. Strai. Komissya 
policyi. Urządzenie miast Urządzenie są- 
dów. Stany skonfederowane (Dygnitarze 
i urzędnicy). Kzut oka na teraźniejsze i 
przyszłe Uzpltej uszczęśliwienie (od str. 
886). 

Branic. — Caartor. — Ja^^iell. — Krasińs. 
— Ossol. — Zielińs. 

— Ciąg dalszy Kalendarzyka na- 
rodowego y obcego na rok 1792 czyli 
II częse. Z konstytucyarni od roku 1788 
dnia 6 P«ździernika do roku 1791 dnia 
23 Grudnia przez daty oznaczonemi. 
W Warszawie w drukarni Uprzywile- 
iowaney Piotra Zawadzkiego (1792). 
w 12ce, str. 25—548 i tablic w 4ce 
cztery N. I— VIII. 

Obejmuje: Zbiór ustaw seymowych przez 
lata i daty oxnaczonycb Kok 178S d. 7 
Paźdz. Akt Konfederacyi generalnej. lOd 
str. 50:) Zbiór konstytucyi z r. 1789. Dal- 
szy ciąg ustaw Seymowych Rok 17'-^0. 
(str 128). Bok 1791 (str. 167 do str. 878). 
Od str. 874: Dygnitarze koronni i W. X. 
Lit. Od str. 449: Urzędnicy. Str. 520: 
Państwa Europejskie 8tr. 528: Magistra- 
tury. Komissye rządowe SzkoZa gZówna. 
Akademia Krakowska. Akad. Wileńska. 
Komissye policyi i wojskowa. Tabelle 
Państw Europejskich. 

Branic. — Jagiell. KALENDARZYK. KALENDARZYK. 45 — Supplement Kalendarzyka naro- 
dowego y obcego, na rok pański 1792 
ze zbiorem konstytueyj do H dnia maja 
tegoż roku postanowionych ukończony. 
W Warszawie ( 1 792). w drukarni uprzy- 
wileiowaney Piotra Zawadzkiego, w 1 2c<î, 
k. 1, i od 8tr. 25 do 212 i Regestru 
kartH 1. 

Obejmaj«: Sea^ye i konatytacye od 15 Wrze- 
śnia r. 1791 do OBtatniego dnia Grudnia 
tegoi roku. Od gtr Ô4: Sessye i ustawy 
sejmowe roku 17^2. Od str. 210: Depa- 
tacya do u/ożeuia Codicis Civilis. 

Branic. — Jagiell. 

— (Nowy) na R. P. 1778 z przyłą- 
czeniem Bzematyzmii czyli imion wszyst* 
kich ces. król. urzędników w Kró- 
lestwach Gallicyi y Lodorneryi. We 
Lwowie w Druk. Ant Pillera i c. k. 
m. gub. typ. w 16ce mniej., »tr. 176. 

OmsoI. 

— Toż:... na Rok Pański 1779 
Lwów, Piller, w 24ce, kart 98. 

OSBOI 

— z obrazkami na r 1782. Lwów, 
Piller. 

— poprzedzający wydanie kalenda- 
rza politycznego na rok pański 1754. 
Lublin w drukarni S. J<'8u. w 48ce. 

Ossol. 

— polityczny na r. 1766 Łowicz. 

Obejmuje genealogia domów panujących i 
szcsegó/owy ipis urzędników Rsecvypoep 
Not. Oczykows. 

— Toż:... na rok 1771 (wydał Fran- 
ciszek Paprocki). Wilno, w drukarni 
Akademii w 16ce, kart N,. 

.Jagiell 

— polityczny na r. 1776. Łowicz, 
w 16ce, str. 208. 

Zebrawski Bibliogr. 

— polityczny... (Porównaj Kolenda 
Warszawska z lat 176S do 1786) w 82c(\ 

Ossol. 

— polityczny dla królestwa pol- 
skiego y W. X. l.it. na rok 1771. War- 
szawa, w See. 

Xafcal. Kaj. JablońB. Ossol. 

— Polityczny na Rok przestępny 
1776. w Warszawie w Drukarni Na- 
dworney J. K. M. y u Hibliopolow Ka- 
î»pra Z«braw8kiego przy Kollegiacie 
Warszawskiey, Alexego Piotra Tarskie- go, Jana Dobrzy niewskiego w Nowo- 
mieyskiey Bramie y w Łowiczu, w 24ce. 
str. 208 (sygn. A, ~ N4). OäboI. 

— polityczny Warszawski na Rok 
Przybyszowy 1777. Po Przestępnym 
pierwszy. W Warszawie w Drukarni 
Nadwonity J. K. Mości, w 24ce, kart 
118 ObboI. 

— Polityczny Warszawski Na Rok 
1778 W Warszawie, W Drukarni Na- 
dworney J. K. M. w 24ce, kart 156. 

— Polityczny Warszawski na Rok 
1779. Warszawa w Drukarni Nadwor- 
ney J. K. Mci. w 24ce, kart 155 (ark. 
nib. Nij\ 

Po kalendarzu od ark. B, : Chronologia kró- 
lów PolBkich. Od Cg: senatorowie, Ducho- 
wieństwo, Urzędnicy. Od Lj^- Ciekawości 
użyteczne. O zachowaniu zdrowia z fizyki 
przez Tysiiota Pr/y pad ki znaczniejsze w r. 
1777—« Mundury w Koronie. Palestra. 
Co do mundurów wydawca odsyZa do dzieł- 
ka : Historya o sprawie rycerskiej 

Jagiell. — Ossol. 

~ Toż:., na rok 1780. Przestęp: 
y Przybysz: W Warszawie w drukar- 
ni Nadworncy J. K. Mci. w 24ce, ark. 
nIb. N,2. 

Mieści: Chronologia Królów. Imiona Panów 
europejskich. Senatorowie, duchowni i 
świeccy Komiksie. Urzędnicy Ziemscy i 
Grodzcy. Mundury Ciekawości. O cukrze. 
O soli Przypiski znaczniejsze. Rok 1778. 
1779. Palestra. Poczta. Książki w dru- 
karni nadworney wysz/e w r. 1779. 

Jagiell. 

— polityczny Warszawski Na rok 
1781 Warszawa w Drukarni Nadwor- 
ney J. K. Mci. w 24ce, kart nIb. 178. 

Ossol. 

— polityczny Warszawski Na Rok 
1782. Warszawa w Drukarni Nadwor- 
ney .1. K. Mci. w 24ce, kart nIb. 153 
(ark. nIb. N^). 

Mieści : Chronologia Królów. Imiona Panów 
europejskich. Senatorowie Korony pols. 
Urzędnicy. Kawalerowie orderów. Mundury. 
Poczta Ciekawości. O napojach. Przypad- 
ki znaczniejsze od 1780 r 

Jagiell. — 0«sol. 

— Toż:... na rok 178H. Warszawa. 

— Toi: .. na r 1784. Warszawa, 
w drukarni nadworney J. K. Mci i prze- 
sz ietney Kominis. Edukac. w 24ce. 

Z przydatkiem Konstytucyi Seymu grodzień- 46 KALENDARZYK. KALENDARZYK. tkie^, kursu porst odmienneg^o od Now. 
roku, palestry, oiekawoici i pnypadków. 

— Polityczny Warszawski Na rok 
1785. Przybyszowy. Po Przestępnym 
pierwszy. W Warszawie w Drukarni 
Nadworney J. K M. i Przesw. Komis- 
syi Eduk. w 24ce, kartl68. OmoI. 

— Toż:... na Rok 1786. w 24ce, 
kart 142. Ossol. 

— polityczny Warszawski na rok 
1787 Warszawa w drukarni Kommis- 

ayi Eduk. 1787. w 24ee. 

X. Polkowski (Xźe Poniński). 

— polityczny Warszawski na rok 

1790 po przestępnym i przybyszowym 
drugi. W Warszawie w drukar: Nadw: 
J. K. Mci i Prześw. Kommis: Eduka: 
w 24ce, ark nlb. Qj,. 

MieÂci: Chronologia Królów. Imiona panów 
Europejskich. Senatorowie. Kawalerowie 
orderów. Duchowieństwo. Ursęda. Kom- 
missye porządkowe (Ustawa). Zasady do 
poprawy formy rządu 23 Xbra 1789. 

Jadell. 

— polityczny Warszawski na rok 

1791 przybyszowy. W Warszawie w dru- 
kami Nadwor: J. K. Mci i Prześw: 
Kom: Edu: Naro: w 24co, ark. O^ 
nlb. 

Na odwrocie tytułu : Odmiany roczne. Od 
kar. B, : Chronologia Królów. Od B^: 
Imiona Panów Europejskich Od C\ : Se- 
natorowie duchowni i świeccy. Od kar. H : 
Urzędnicy. < ^d M,, : Mundury. Od N : Po- 
słowie do Dworów. Od N^ Posłowie na 
Soym 1788 i 1790. Od O,: Directorium 
poczt. Kończą dzieło: Prawa kardynalne. 

Jagiell. 

— Polityczny Warszawski z przy- 
datkiem różnych wiadonności i cieka- 
wości. Drukarnia po Jezuicka, w IHce, 
str. 126. 

Od str. 68: O wodach mineralnych. Jestto 
inny kalendarz wyszły z drukarni Kore- 
spondenta Czapski X Polkowski. 

— polityczny na Rok Przestępny 
y Przybyszowy 1788. W Warszawie 
w Drukarni J. K. Mci i Rzpltey u 
XX. Scholarum Piarum. w 24ce, kart 
nlb. 17f) (ark. N,). 

Na odwrocie tytułu: Rewolucya kościelna. 
Po kalendarzu Chronologia królów. Imio- 
na Tanów europejskich (kar B,). W Pol- 
szczę Arcybiskupi i biskupi (kar. C^) Dy- 
gnitarze. Urzędy. Poczty. Palestra. Wojsko. 
Jagiell. — Ossol. -— polityczny na rok 1789. W War- 
szawie w drukarni J. K. Kci i Rspli- 
tey n XX. Scholarum Piarum (1789"). 
w 24ce, kart nlb. 167 (ark. Mj^). 

Mieś<'i: Chronoloj^ia. Imiona państw earopej- 
«kich. Od ark. C^ do L^^ idzie wykaz 
władz w królestwie Od L^, : Stan państw 
europejskich, tutaj Galicya z Bukowiną 
(karta M^). Kończy: Posłowie Seymo r. 
1788. Jagiell — X. Polakowski 

— polityczny na rok 1790. War- 
szawa w drukarni XX. Schol. Piarum 

1790. w I6ce, kart nlb. 192. 

Mieści: O podatku ofiary. Stan politycsny 

Europy w R. 1789. 
Krasińs. ~ Ossol. — X. Polkowski. — Zie- 
liński. 

— polityczny na rok przybyszowy 

1791. W Warszawie, w drukarni J- 
K. Mci i Rzplitey u XX. Scholarum 
Piarum. w 16ce, k. nlb. 174 (ark. N4). 

Po kalendarzu idą Imiona panów europej- 
skich. Od E^: W Polfizcze arcybiakapi 
i biskupi. Kawalerowie Ord. orla biał. S. 
Stanisława. Maltańscy. Urzędnicy Ziem- 
scy i grodzcy. Od ark. M, : 8tan Polaki. 
Rozleg/osó kraju, osisdMó i ludność. Woj 
sko. Skarb. Zwii^zki z zagrań mocar- 
stwami. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Zielińa. 

— Toż:... Na Rok przestępny 1792. 
w Warszawie u XX. Schol. Piarum. 
w 24ce, ark. sygn. A — O5 (kart 161). 

Na końcu: Cztery przedniejsze konstytacye 
narodów Wolnych (17 kartek). 

Czartor. — Krasińs. — Ossol. 

— Toż:... na Rok 1793. W Warsza- 
wie, w drukarni J. K. Mci i Rzplitey u 
XX. Scholarum Piarum. w 24ce, kart 
nlb. 162 (ark. A— O). 

Mieéci: Chronologia Xiaiat (kar. B,). Imio- 
na panów europejskich (B,). W Polszczę 
t) Arcybiskupi i Biskupi, (od C^:) Dygni- 
tarze. Urzędy. Od Mj^: Zjazdy, seynay 
i konfederacy«^ w dziejach polskich od r. 
1140 (do ark. O^). 

Jagiell. — Ossol. — Zielińs. 

— polityczny ua rok przybyszowy 
1794. W Warszawie w drukarni J. K. 
Mci i Rzplitey u XX. Scholarum Pia- 
rum. w 24ce, ark. nlb. O4 (kart 159). 

Mieści: Chronologia Xiąiąt Imiona panów 
europejskich. Od C^ : W Polszczę 1. Arcy- 
biskupi i biskupi. Senatorowie. Urzędy. 
Komissye. Od kar. M^, : Zbiór ustaw Sey- 
mu extraordynaiyjnego grodzieńskiego r. KALENDARZYK. KALENDER. 47 1793. Na k. O^: Odmîanj po wydruko- 
wania. Hada nieustająca. 
Jagiell. — Krasińfl. — Ossol. — Zielińs. 

— polityczny na rok przestępny 
1796 zawierający święta Rzymskie i 
Ruskie. W Warszawie w drukarni Kor- 
respondenta. w t6ce, kart nlh. 14, str. 
130 i 1 k. Tabella. 

Po kalendarza idzie : Zbiór królów polskich. 
Zbiór Monarchów w Europie. Od Btr. 47: 
Kząd w Warszawie w niektórych prowin- 
cjach koronnych. Miasto Warszawa, urzę- 
dy. Od Btr. 69: Dodatek. O Państwie 
rossyjnkiem czyli Moskwie. Władze w ca- 
lem imperium. Od str. 110: O państwie 
pruskiem. Od str. 1 27 : O Polszczę pisze 
tylko, że miał być upadek opisany, gdy 
los tego niegdyś ogromnego królestwa 
ostatniego Grudnia 179Ô, nie zapewniony, 
więc tylko poprzestaję na zdaniu Montes- 
quieu: C*e8t ici qu*il fant mo donner le 
spectacles des choses humaines Kończą: 
Poczty w Warszawie i Grodnie. Tabelle 
wschodu i zachodu słońca. 

Branic. — Jagiell. 

— polityczny na r. 1758 z opisa- 
niem 9 elektoratów niemieckich do zro- 
zumienia Gazet teraznieyvszych ńłużacy. 
Wilno, Druk Akad. Wileńsk. S. Jesu. 

Kur. pols. 1767. N, XLV. 

— polityczny z opisaniem wiar znay- 
duiących się w Europie na Rok Pań- 
ski 1759 po przestępnym trzeci. W Wil- 
nie w drukarni Âkaderaickiey Societa- 
tis Jesu, w 24ce, str. 132. Ossol. 

— Polityczny na rok 1760. W Wil- 
nie, w drukarni Akad. 1759. w 12ce. 

Dedyk. Janowi z Dzierzgowa Szumt^kiemu 

Archidyak Białoruskiemu. 
Kuryer litew. 1760 N. IV. 

Czartor. — X. Polkow. (Poniński). 

— polityczny na rok 1763, w któ- 
rym roztrza^aią się ciekawsze hi- 
storyczne wątf>liwości: O Transakcyi 
Gliniańskiej, o czyscu S. Patrycego, o 
»Stanie Doktora Paryskiego, Traiana Ce- 
sarza, Siedmiu SS. śpiących etc. etc. etc. 

Gaz. Wileńs. 1762. N.'u. 

— Polityczny na rok przyszły 1764 
z wyrażeniem ciekawości okolicznościom 
czasu przyzwoitych tudzież z opisaniem 
woyny niedawno ukończoney od po- 
czątku aż do końca. W drukarni Akad. 
S. Jesu 1763. 

Knryer Litew. 1768. N. LI. - Toż:... na rok 1765 z krótkim ze- 
I braniem Konstytucyi Seymu Konwo- 
I kacyjnego Elekcyjnego, Paktów, Kon- 
' wento w y Seymu koronacyjnego. 
Gaz. Wileńs. N. 1. dupl. 

— Toż:... polityczny na rok 1766 
przez X. Franciszka Paprockiego, w Wil- 
nie w druk. Akad. 

Ob. Paprocki Fr. 

— polityczny na rok 1784. Wilno 
w drukarni J. E. Mci przy Akademii 
Wileńskiej. 

Treść pódajii: Gazety Wileń. r. 178H. Nr. 
XLVII i LII. 

— Toż:... lata 1785. 1786. 

— Toż:... na rok 1787. 

Tre6ć podaje Gazety Wileńs. 1786. N. LU. 

— na rok przestępny 1756 zawie- 
raiący w Hobie część 2 rewolucyi wo- 
ienney w Szlązku. w Warszawie w dru- 

I kami Soc. Jesu J. K. M. R. 1756. 
w 12ce, k. nlb. 48. Krasińs. 

— na rok 1794 ciekawości niektó- 
re zawierający. W Warszawie w dru- 
karni Piotra Zawadzkiego, w 32ce, str. 
60. 

Na odwr. tyt Powinszowanie Nowego roku 
(wierszem). Dalej: O zaćmieniach. Po ka- 
lendarzu Zagadki wierszem i Mięszanina 
wiadomości. Odmiany względem europej- 
skich narodów (temperamenta). Odpowiedź 
na Zagadki I -XVIII. Jagiell. 

— warszawski ścienny z herbami 
biskupów polskich na r. 1773. War 
szawa« Mich Groll. 

Porówn Kalendarz ścienny. 

— ob. Franklin Benjamin (1777) 
— Koch Jan Ludwik (1796—9) — 
Marya Watykanu koroną uwieńczona 
(1781) — Rozmowa — Kynisza And. 
(na r. ?590) — Strażyc Woj. Raj. 
(1630) — Suplement (1792) — Wyr- 
wicz Kar. (polityczny 1761). 

(Kalender) Curieu>«er Geschichtsca- 
lender des Kgr. Polen u. Grossh. Lit- 
I thauen 1520-1697. Leipzig 1698. 
j Z portretem Augusta H. 

— Geschichts-Calender auf das J. 
I 1728. Nürnberg. 

I Między innemi jest tu portret Augusta II. 
I — Verbesserter Calender vor S. K. 
in Pohlen u. Churf. Durchl. zu # KALBNDBR. KALENDER. Sachsen Churfürstenthura auf d. Jahre ^«^richtet auf das Jahr nach Christi Gte 
1728 — BH. (II części). Leipzig, w 8ce. ■ burt. 1784-. War^chau, Gröil. 

— Gesehichts-Geschlechtd u. Wap- ; *'^'»*'' '^<^ 

pen Kalender mit vielen Wapf^en, Ab- — Ein für den GrospoL Horizont 

bildun^tn von Gent-alogien,... Nürnberg ' be re.tlmeter Haiis-Kalenaer. Lissa W. 

1747, w 8ce. M. Presser. 

Jesttu wiele polvkich herbów i genealogie. I B*n<it. H. Dr. Kr P. I. 344. 

- Neu eingerichteter astronom!-. ,, - AU und neuer Krakauer mit 
scher, historischer Kalender aufs Jahr «llerhöchaten k. k Privilegio verbesser- 

1748, nebst einem Ver/.eichniss von den ^er und auf Wien berechneter Schreib- 
Jahrmärkten in Polen, Schlesien. Kniender auł das Jahr Jesu Christi 

1^« • 1- L II I • L j r^ ' 1771. welches ein Gemein Jahr v<^n 

- KömRUch Polnischer und Gross- , .^,.5 .^^ ^^. ^^^ ^ ^^^, ^^^, 

herzo^l. Lutou.scher htaats Ulender. , j^^ ^,^^^^ g^,^^ v. Trattern. w 4c.é. 

Warschau, M. Groll 17b7. 1 r« . ., . »_ i ,_. i. 

' j rr • ' Tytuł tylko wspomina krakowskie pocho 

— Staats Calender vor das König- daenie. Takie wychodïify |>r»e« lat wiele, 
reich Polen und Gr08sh»'rzogthujn Lit- , ale nic w nich polskiego nie ma. tauen auf das Jahr 1775. welches ein 
gemeines Jahr von 56.') Ta^en ist, auf 
den Warschauer iMeridian gerichtet. Mit 
«Uergnädigsten Königlieher Freyheit. 
Warschau, in der Gröllisclien Hoibuch- — Allgemeiner Kalender für das 
Jahr UHch der gnadenreichen Gebart 
unseres göttlichen Erlösers Jesu Chri- 
sti 1792, welch#*8 ein Schaltjałir von 
866 Tagten ist aut den Lemherg'^r Mit- handlung, w 12ce, ark. nib. 12. , tagskreis berechnet. Lern berg, gedruckt 

MieÂci: Nachricht wie in der Krön Polen und ZU linden in der k. k. Gubernial 
die hohen Gerichte gehalten werden Hol- | ßuchdruckerei der PÜlereschen Erbeil. 
masse. ScheflFel. Gewichte. Wichtigkeit , . o. ^ 

der Ducaten. Diamante. Regierende Hau- ^ ^"^*' ^^^" f*'. , n , r i ^^ń- 

«er. Staat von Polen. Posten Münzen. — genealogischer auf das Jahr 177/ . 

Aus den TracUten 177.H Jagiell. | Berlin. W 24ce. Ossol. 

— Staasts Kalender für das Kö- . - Toż:... auf das Jahr ... zu Ber- 
nigreich Polen und Grossherzogthum "^- ^ 24ce, ark. G12. 

Lithauen auł das gemeine Jahr 1776. ^ rycinami D. Ohodowîeekiego. 

Warschau in der Grölischen Hofbuoh- ^ . . , -, 4^,ix^r> 

handlang in Mariville Nr. 20. w 8ce, i ,. " J«^"" «"^ <*»« J«hr 1 /94. Ber- 
k. nlb. 68. War«. Uni.. i ''° * ^^ce. O«ol 

„ „ ,. ,^ . ,,.. , , — zur sittlichen angenehmen Un- 

.T^^''f*"?*^'^*''*/*^"''"."L ,'^l >rh.ihung aut das Jahr 1796 mit 12 
schaffts-Kalender auf das Jah/ 177ö jj_ f^^,, ^^„ D.Chodowiecki. Berlin 
vor das koemgreich Poln und Gros- L^i^j„i„^,„^ Friedrich Unger. w Ißce. 
herzogsthum Littliauen welcher ausser ^j^ ^Q^^ ■ ^^^ ^,i, q , 

dem dreyfachen Kalender, nemlich dem _ Historisch Genealogischer Kaien- 

neuen Gregorianischen, verbesserten, j^,. ^„f ,j,^^ g^^alt Jahr 1796, enthalt 
und Hit- Julianiscl.en, die nötliigen Ver : ^-^ Geschichte von Polen. Mit 2 Kar- 
richtungen in der Haus- und Landwirth- , j^„ 7 Bildnissen und 6 histor. Vor- 
schaflFt auf jeden Monath etc. und ein gteii„„gen von D. Chodowiecki, w 24ee, 
VerzeiciinisH von verschiedenen nöthi i ^^^ |^2 i ark nlb 

gen Büchern in deutscher und polni-' ' ., . . „ u- u. ^"u i a »., .^- 

ö , CT , xl 1 iir 1 »ł Obejmuje Geechichte tob Polen. 8a tn por- 

scher Sprache enthält. Warschau, M. | trety ; i>oniatovr8ki, Kopernik, J. Sobieeki. 

Groll. W/ndystaw IV, August II, ätanistaw Le- 

Oaz. Wariz. 1775. N. 92. dupL ' łzczjrńgki, Ko6ciui»ko. Piaet z ion^, Bole- 

- Vollständiger Haushaltungs und I f^'* ."•/."y**^.' ^^'i ^^^^^'^Lf" 
łir- xl L ü D- 1 j i j n bienki (dwie ryciny). Kytowal Krethlów. 
Wirthschafts Kalender, nach dem Gre- ; ij„4, ^p^ p^jg^i miedzioryt, plan War- 

gorianiscbeu und Griechischen Styl ein- | tzawy. Jagiell. KALEKDBR KALBWSKt. — Toż:... auf das Jahr 1797 ent- 
hält die Qeschichte von Polen. Mit 6 
illuminirten Vorstellongen polnischer 
Trachten, und 7 Abbildungen älterer 
histor. Gegenstände, gest. von Chodo- 
wiecki. Berlin 1797, bei Johann Fried. 
Unger. (1796). w 12ce, k. 13, str. 142 
i 336. Branic. — Czartor. 

— GroBS-polnischer Schreib Kalen- 
der. Liissa 1771. w 4ce. Branio. 

— (Neuer Lem berger Sack-) auf das 
Jahr 1777, W 32ce, u Ant. Pillera. 

Ob. Almanach (1782-99). 

— Neuer Kalender zum Nutzen und 
Vergnügen für das Königreich Polen 
und Grossherzogthum Litthauen. War- 
schau, J Mich. Groll. 

— Proboszczowicz P. (mit Ewan- 
gelien 1555) — Trassier S. G. (Der 
Bote 1797) — Żorawski Mik. (Kra- 
kauer 1642—3). 

(Kalenkiewicz Bernard). Oznajmie- 
nie interesu W. JP. Bernarda Kalen- 
niewicza Podczaszyca pttu Grodzień: 
z W.JPP. Franciszkiem y Zofia Hry- 
kiewiczów Imi thori Kalinkiewiczowa 
Podczaszycową Grodzień: ad praesens 
Gzowskimi Małżonkami, tudzież W.JPP. 
Maryanna z Preysów matka^ Józefem, 
Andrzejem y Wincentym synami, Stra- 
żnikowa y Strażnikowiczami pttu Gro- 
dzień: Kalenkiewiczami. B. m. dr. (po 
r. 1772). folio, 1 ark. Jagiell. 

— Krótkie zebranie od Bernarda 
Kalenkiewicza przyczyny funduraen- 
tów z odeszłey repliki jego przeciwko 
apparencyalney figurze pod tytułem za- 
pisu wieczysto donacyjnego, daty jego 
Roku 1757. Maia 16 a niby tegoż ro- 
ku Julii 3 według samegoż świadectwa 
na Urzędzie & in loco soiito iudiciorum 
Magdeburyi Wolkowyskiey przyzna- 
nego, gwoli spadkowi na nieważność y 
ïia całkowity upadek jego, żadney kor- 
relacyi y żadnego porównania z prawem 
natury Bernarda Kalenkiewicza niema- 
jacego. B. m. i r. dr. (po r. 1772). fol. 
3 ark. 

Praytem : 

1. Kalenkiewiczowa wdowa, prze- 
ciw Gzowskim. folio, 3 karty. 2. Replika ze strony Mateusza y 
Jana Do wnaro więzów pko Franciszko- 
wi y Zofii z Hryniewiczów Gzowskim. 
fol. 2 k. 

3. Replika od Franciszka y Zofii 
Gzowskich. fol. ark. sign. Â — ^J. 

Jagiell. 
(Kalenkiewiczowie). Wdowa z osie- 
roconym potomstwem Kalenkiewiczowie 
Strażnikowa i Strażnikowicz: Grodzień- 
scy przeciwko Gzowskim w sprawie 
delacyi i Kalenkiewiczera Gzowskiey 
synowi dają przekonanie ku zyskaniu 
tych skutków u sądu. B. m. d. (po r. 
1782). folio, IV2 ark. jagiell. 

KALEWSKI Franciszek Stanisław 
(t 1747 r). Gościniec w dom Wieczno- 
ści, ubity cnotami Jaśnie Wielmożney 
Jey M. Panny, P. Teresy, Margrabian- 
ki nà Mirowie Myszkowskiey, Kaszte- 
lanki Sandomierskiey, przy żałosnym 
w niedoszłym wieku z swi&t zeyśóiu 
Herbownego Kleynotu, polerowną pod- 
kowa w kościele Pinczowskim, W. W. 
00. S. Pawła Pierwszego Pustelniki 
ponowiony. A n& ustanowienie też ob- 
fitych całego Domu, przez M. Franci- 
szka Kalewskiego w Przesławney Ak&- 
demiey Kràkowskiey Filozofiey Dokto- 
ra nà ten czas w Koloniey Pinczow- 
skiey Poetyki Professorâ, Oyczystym 
Rytmem ogłoszony. Roku Pańskiego 
1712. Dniń ... Listopada w Krakowie 
w Drukarni Franciszka Cezarego, J. 
K. M. y J. M. X. Biskupń Krakow- 
skiego; t&kże Przesławney Akademicy 
KrakowskieyOrdyn&ryinegoTypografa. 
foliO; k. nlb. 8. 

Na odwrocie tytułu zaexjna eią wierss : 
JÓBefowi Gonzadze Myszkowskiemu Kaszt. 
Sand. i Helenie Konstancy i Myszkow- 
skiej (oâmiowierszami l—V). Gościniec 
ma ośmio wierszo w I — LXUI. Ca/e napu- 
szy ste i bez talentu. 
Czartor. — Dzików — Jagiell. — Krasińs. 

— Ossol. 
— Harmonia concordi virtutum re- 
sonans concentu B. Joannes Cantius in 
aima Universitate Studii generalis Cra- 
coviensiS; sacrae theologiae doctor et 
professer, Regni Poloniae patronus, re- 
deunte soleranitatis suae łesto, in £c- 
clesia parochiali Pinczoviensi admodum 

7 60 KĄL&WąKf- KĄ|;<RWB¥Ł R. B. et BeligiosisBÎmurum in Christo 
patrum ordinis S. Pauli primi Eremi- 
tao; oificiosa panegyri, a M. Francisco 
Stanislao Kalewâki in aima UniverBi- 
tate Crac, pbilosopbiae doctore, in gy- 
mnasio Academico Myszkoviano poc- 
secs professore, voce et calamo concin- 
nata, ąnno quo Maeror abest na^Cente 
Dec, noX tristia nesClt (1712) dia 19 
Octobris. Cracoviae typis Franciaci Ce- 
zary S. R. M. JM. et Rey. Dni Epi- 
scopi CracoF. duels Seyeriae neo non 
Scbol. Novodwors. Ord. Chalcograpbi. 
folio, 3 ark« 

Dedjk. Janowi Michałowi MaruchoFÎcsowi 

dsiek« KoUeg. Kieleckiej. 
Wiersz dla Sw. Jana Kantego, pisał Jakób 

s Tçgobona Tçgoborski uczeń, itaroécic 

BCałogoriki. 

— In nomine Domini amen. Quae- 
Btio physioa, de natura caeloram, ex 
libro secundo Aristotelis de Caelo textu 
112 desumpta. Et snb felicissimis au- 
spiciis Magnifici, Perillustris et Reve- 
rendissimi Domini, D. M. Andreae Kru- 
pecki, Juris Utriusq; Doctoris et Pro- 
fessons Ecclesiarum, Cathedralis Cra- 
coviensis Canonici , Praemykoviensis 
Praepositi, in Niegardów Curati, Cano- 
nizationis B. Joannis Cantii Procura- 
toris, Studii Almae Universitatis Cra- 
coviensis, Procancellarij et generalis ac 
vigilantissimi Rectoria. A M. Francisco 
Stanislao Kalewski, in Alma Universi* 
täte Cracov: Philosophiae Doctore, in 
Colonia Academica Pinczovtensi Dire- 
ctore, ibidemq ; Rhethorices Professore. 
Pro loco in Collegio Minori obtiuendo 
publice ad diBputandum, peraugusto 
DD. Theologorum Lectorio proposita. 
Anno quo üniversi Motor occulta Divi- 
nitatis virtute caelitus in bumanam in- 
fluxit naturam. 1716 die 11 Septem- 
bris. Typis academicis. fol. kart 2. 

Kok 1717 wydrukowany, lecz piórem na 
1716 poprawiony. Obejmuje: Co^clusio I 
—IV. Jagiell, 

— In Nomine Domini Amen. Que- 
stio Physica, De Anima. Ex Libris 
Animasticae Textu 6^ 7mo & go Ari- 
stotelis, Sub Felicissimo Regimine Ba- 
silij Plaszczewski, Sacrae Theol. Doc- toris & Professons, Collegii Majoris Se- 
nioris Patris, Ecclesiarum Catbedralis 
Craooviensis Canonici, CoUegiatae äanc- 
torum Omnium, & Parocbialis Proso- 
viensis Praepositi in Nasiechowice Cu- 
rati, Ordinarii, Librorum per Dioece- 
sim Cracov: Censoris, Contubernij Smie- 
szkoviani Provisoris, S. R. M Secreta- 
rij, Studij Almae Universitatis Craco- 
viensis Generalis ac Vigilantissimi Re- 
ctoris. A M. Francisco Kalewski, in 
Alma Universitate Crac: Pbilosopbiae 
Doctore Cd lega Minore in colonia aca- 
demica Pinczoviensi Directore ibidemq. 
ordinario rhetorice« Professore. Pro loco 
in Collegio Majori obtiuendo publice 
ad disputandum, in peraugusto C C 
DD. tbeologorum Lectorio proposita. 
Anno quo denominatum corpus assum- 
psit 1720. Die 2 Octobris. Cracoviae, 
typis Universitatis. folio, kart 2. 

OsaoL 
— Templum honoris, ad sacram 
theologici doctoratus coronam Perillu- 
stri Clarissimo et admodum Reverando 
Domino D. M. Martine Waleszyński, 
S. Tb. Licentiato, ejusdemq: contro ver- 
siarü Professor i , Collegae Majori, Ec- 
oles: CoUegiatarü S. Fioriani ad Crac: 
Canonico, Scarbimirieuäia et S. Micha- 
elia in Arce Crac: Custodi, Parocbia- 
lis Montis S. Geogij in Scepusio Cu- 
rato, Scholarum Novodvorscianarum et 
Contubernij Hierosolimitani Provisori. 
Dum à Magnifico, Perillustri et Reve- 
reudissimo Domino D. M. Basilio Pla- 
szczewski, S. Tb: Doctore et Profes- 
sore, CoUegij Majoris Seniore Patre, 
Ecclesiarum Catbedralis Crac : Canonico, 
CoUegiatae Sanctoruin Omnium et Pa- 
rocbialis Prosovicensis Praeposito in 
Nasiechowice Curato, ordinario libro- 
rü per Dioecesiui Crac: Censore, Con- 
tubernij Smieszkoviani Provisore, S. R. 
M. Secretario, Studij Almae Universi- 
tatis Crac: Generali ac Vigilantissimo 
Rectore ritu solenni Doctor S. Theol: 
denuntiaretur, reseratum. Per M. Fran- 
ciscum Stanislaum Kalewski, Philoso- 
phiae Doctorem, Collegam Majorem, 
Regium Professorem clientali pennâ^ KALâWâKt. KAŁicłiei^^ńa. M in vim debitae obligatîonîs delineatam. 
Anno DöctoriB Doctorum in Templo 
Professionem profitentis MDCCXXI. 
(1721). Die 27 Jannarij. Cracoriae, Ty- 
pia UnirerBitatis. fol. ark. D,. 

Całe wimsem nakamiennym. Wychwalani 
Mar. WałeMyńftki, Wl. Radomski, Piotr 
Bronifts, Gàsp. Cieński, Alex, i Franci- 
Bzek Wielopolscy, Jan Małachowski, Jan 
T^goborski, Fr. Żydowski, Teod. Labo- 
mirski, Anna Małachowska, And. 'Kra- 
packi, Màrt. Otlińtki. 

Dsików — Jagiell. — Krasins. - Otsol. 

— ob. Czarnawskî Jan (Desideria 
palladia 1706) — fioatewski Fortanat 
(Promocya 1732) — Tomaszkiewicz Jó- 
zef (Arbor 1722) — Płaczkowski Alb. 
(Regimen 1732) — ŻoSgdłioWfirki An- 
toni (Pervidi aeademiae 1747). 

Mocalowski Rękop. RadymîÂs. ?1— B. — 
Janecki Lexicon II. 58. — Jassyiit. 1. 162. 

KALICiEliSKI StanMà^ Wincenty. 
AngeLVs doCtorVM cVstos, D. Tho 
mas Aquinas. Angelłcns et Eocłesiae 
Doctor. Récurrente anniia snae Feati- 
▼itatis die, in anglista Divi Dominici 
Basilica, celeberrimi Conventns Posna- 
niensis Ordinis Patram Praedicatorum. 
Praesente Magnoram HoiipitYfm Corona 
(>fficio.so Cnltn et Paiiegyri. Per M. Sta- 
nislanm VinoenticHn KalioieAski, in Al- 
ma Universitate Cracoviensi Philoso- 
phiae Doctorem in Inclyta Academfa 
PosnanienBi Dialeótioes, et Rhetorices 
Profpssorem, salutatus. Anno ùt supi^a, 
quo Vocibus angelicis naacentis Gloria 
Christi, Coelis et Terris notifioata fuit. 
6toIdna Martii. Poananiae typis Aöa- 
demicifi 1755. fol. 18 kaart nib. 

Dedie. Bognsl. Bened. Chłapowski Archidiac. 
Sremensi (kart H genealogii ChiapowVkich). 
Od ark. A zacsyna się: Oratio. Diutumi 
SilStii niei , a kończy się wyrazami : An- 
gelas castos. Jagiell. 

— Anspicia Supremi et Generalia 
Tribunalia Regni Secunda, Sub Pre^i- 
dentia lUuatriasimi et Reverendrssimi 
Domini D. Lndovici Riancour, Dei et 
Apoatolicae Sedia gratia, episcopi Pto- 
lomaidae, Utrîusq; Juria Dbctoria, Ec- 
clesiarnm Metropolitanae Gnesnensis, ; 
^t Cathedralia Łncenriensis Canonici, ! 
Albensis Shicensia, Narvenbitt, et Ucho- , rienais Praeposîti, Officialis Getieralia 
Brestenata, Lithuaniae Sub Marèàchal- 
catu Illustriasimi et Excelletitisaimi Do- 
mini, D. Antonii in Małachowicz Ma- 
łacihowski, Capitanei Oetrołęcetiais, èx 
Ducatù Maaöviae Terraq. Łomżeriai 
electi Judicia, Sancti Ststnislai Eptacopi 
et Martyria Equitia, Ad ëecundam Rë- 
aasnmptionem Pösnatiienaem h votö et 
plauau Academiae Poananienais. officio 
80 ealamo M. Stanislai Vincentii Ka- 
licieńflfki, Philoaopbiae Doctoria Dialeö- 
ticea et Rhetorices Profeaaoris Dedncta 
Anno Domini MDCCLXVII. (1767). 
Typis Academiae Poananienais. folio, 
kart 20 nIb. (ark. Kj). 

Autpiciam I kart 6 proz^. Aaspiciom II 
wierszem nakamiennym. Auspicium III 
sseéciowierszami od ark. H. Tu pod wier- 
szami po'dptsAni: Andr. Odrow^ Wilkoń- 
ski, Mart Wilkońśki, Ma^t. «iaAowski, 
Felix Bońcsa Miaskowski. Ant. Doliński, 
Józef Lubicz Gliszczyński, Mart. Molski, 
Petrus Nałęcz Oembicki, Joan Doliński, 
Josephns Mîaskowski, Cotfst Miaslcowiki, 
Ign. Leszczye Koszuttfki^ Thad. de Ka- 
linowa Zaremba, Beniam. Zaremba, Franc. 
Molski. Mich. Moszczyński, Cafet. Gli- 
szczyński, Andr. Kurowski, Rochus de 
Czachor Cza^horfki, Jos. Wielowieyski, 
Thad. Zaremba Jaracaewski, Joann. Ka- 
mieński, Bem. Slaski, Mich. Korab Zbi- 
kowski, Domin. Jaraczewski, Ign. Mie- 
szkowski, Jan Miaskowski, Joan. Gli- 
szczyński, AIojs. Brzechffa, Carolns Yatta 
Brudzewski, Mich. Zbyszewski, Paulus 
Brudzowski. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. Iwows. 
— Lingua całamura eloquen'8 acri- 
bena votiva offi<3iorum testimonta; in 
solenni anniversariaque féstiyitate Di- 
vitrisaimi Joannia Chryabstomi, Episcopi 
Constantinopolitani, Confessoria & Ec- 
clae Doctoris. Dignissimo Ejus nomi- 
nis Gestatori, Perilltistri & admodum 
Reuerendo Dńo D. Joanni Chrysoato- 
mo Paulo Sewerinowicz, Sacraę Theo- 
logiae, et Phildeopbłae t>oct6ri, f ttblico 
Sacra Anthorithate apoatolica Notarié, 
Ecćieaiae Collecri^tae Sasamotulienaia De- 
càrtô, Dabrovianae Capëllae Sanctae 
Cinicia in Eccleaia Parochialia Sancti 
Jóannia Baptistae, foria PdananiS aitae 
Praebendario; àtq; haec publica tata 
glorioBissimae Solennitatia adofea, in 68 KALiaEŃSKI. KALIMOWaia. debitorum contestationem BtudiorO et 
aeviternae recognitionem gratitudinis, 
pro gratia et favore Perillastris Domini 
Decani, in Collegium Lubranscianain 
Propensissimo, per M. Stanisiaum Vin- 
centium Kalicieński, Pbilosophiae Do- 
ctorem in inclyta academia Posnaniensi 
Dialectioes & Rbetorices Professorem. 
Anno Domini, quo advenit Prolles Pa- 

869 

tris narrando salutem HanC et Pen na 

8S6 840 to« U6 

VoLans DlUInl sCrIpsit a Mortis oe- 
lebrata. Posnaniae, Typis Âcademicis. 
(1766). fol. 7 kart nlb. 

Wychwalani ta; Joan. Grabowtki, Anto- 
nilla Woronieoka, Joe. et Ad. Pawłowski, 
Ant. Potocki, Joi. Kierski, Lad. Jot. Ma- 
th/. Jagiell. 
— Oświadczenie powinney Wdzię- 
czności ku prześwietnym Domom y 
Imieniom J. W. Koźmińskich y Dzia- 
łyńskich, przy nayszczęśliwszym doży- 
wotniey przyiażni złączeniu Jaśnie Wiel- 
możnego Jegomości Pani Teodora z Iwa- 
nowic Koźmińskiego, Woiewodzica Ka- 
liskiego; y Jaśnie Wielmożney Jeymo- 
sei Panny Nepomucyny n& Kościelcu 
y Dźiałyniu Dźiałyńskiey, Woiewo- 
dzanki Kaliskiey, przy naywspànial- 
szym licznych, y poważnych Gości zgro- 
madzeniu z obowiązku Akńdemii Po- 
znańskiey wierszem Polskim wyrażone. 
Roku którego Bóg pokazał przyChyLne 
zIEMI osWIaDCzenle, Miłe CzynIaC 
z nâtVra poDła zâsLvblenle. W Po- 
znaniu, w Druk&rni Akademickiey 
(1764). w 4ce, kart 45 (ark L,). 

Na odwrocie tytułu, dwie niewiasty traj- 
mają herbj. Cale wierszem. Obsseme wier- 
•Be genealog'icsne sięgające Augusta Ce- 
sarza Rzymskiego i rodu Rozynów, z H^roa 
kardynałami. Może co heraldyk znajdzie 
w tej powodzi rymów. Jesttu wierpz wyryty 
na bliisze 167ô obrazu Częstochowskiego. 
JagieU. — Krasińi. — Ossol. 

KALiMON Józef. Sol post occasum 
oriens. Ad spectandum Oratione pro- 
positus. Cum rłietoricum horisontem in 
coUegio suo Kiovien: Feria II. Paschali 
anno 1641 illustrissimus princeps Pe- 
trus Mohiła Ârchiepiscopus Kioviens: 
clarissiniâ sui praesentiâ illurainaret. 
Kioviae 1641. w 4ce, feterib. — Żal ponowiony po pogrzebie J. 
Przewielebności Jem. O. Piotra Mohił? 
Arcbiep. Metrop. Kio w. Halic. y wszyst- 
kiey ELossiey Ârchimandryty Pieczar, 
a Jem. Panu Adamowi Borissowi z Wo- 
roniec Markiewiczowi. Przez Mon. Ord. 
S. Bas. Josepha Kalimona, Aud. Phis. 
dedikowany A« 1647. April 9. Bez ra. 
druk. (w Kijowie, Ławry Pieczar.) fol. 
kart 22 (ark. U V,). 

w tytule ryeina, tudsieft w tekście ry- 
ciny ftmieroi niezgrabne, osobliwssego wy- 
nalazku. Jest tu takie mnóstwo wier- 
szy: ale wszystkie konoepta autora arcy 
niezgrabne. O Mobile (f 1647. 1 Stycsnia) 
nic tu dowiedzieć się nie moftna. 

Oisol. 

Kalinowska Helena ob. Bogusław- 
ski Jan Kanty (1694). 

Kalinowska Izabella ob. filalinow- 

ski Samuel (1638). 

Kalinowska Wiktorya ob. Duche- 

nebillot (Methode 1768). 

Kalinowska Zofia ob. Okólski Szy- 
mon (1638). 

Kalinowski ob. Ostrogska ordyna- 
cya (1618) — Malicki Wal. (WJókno 
1692) — Morsztyn (z Kalinowskich). 

Kalinowski Adam ob. Bystrzonow- 
ski Wojciech (Polak sensat 1737) — 
Malicki Walenty Georgius (1692) - 
Okólski Szymon (Pojedynek 1638) — 
Vemulaeus N. (1663). 

Kalinowski Àndr. Mieli. ob. Mali- 
cki Walen. (Traba) (Ruptum Ariadnae 
1693). 

Kalinowski Ignacy ob. Bystrzonow- 
ski Wojciech (Polak sensat 1737). 

Kalinowski Jakób ob. Sobór skrzyń- 
ski (1667). 

Kalinowski Jerzy ob. Vemulaeus 
Nic. (1663). 

KALINOWSKI Józef. Actor Mgcus 
Josephus Kalinowski, citatus Meus Sta- 
nislaus Kosiński, causae: la retractio- 
nis sententiae Judicii terrest. Chełmen. 
in cauaa iniunctae solutionis Summae 
19.000 contra sonantiam documente- 
rum subseoiitae, Inscriptionis vero per 
M^cam Mariannam Kalinowska super 
eandem sum mam 15.000. F. P. in rem 
Mgci i^osuiski recognitae cassationis, — KALINOWSKI. KALINOWSKI. 68 2a Decemendar: Paenaram ratione Ve- 
xatoriî Âctoratus Instituti. — 3a Pro- 
cessus super Mgo Kalinowski nti in 
Vexatorio Actoratu Obtenti sine Paenis 
Caasationis. B. m. i r. dr. (1781). folio, 
2 k. nib. 

Kalinowski Ludwilc ob. Ordinatio 
lect. (1774). 

Kalinowsici Marcin Wojew. Czer- 
niechowski ob. Białkowski Ànd. (Qaae- 
Btio 1B43) — Temberski Stanis. (Pal- 
ma 1644) — Vernulaeus Nic. (1663). 

Kaiinowsici Marcin Adam ob. Po- 
pławski Kazimierz X. (1669). 

Kaiinowsici Martlnus Samuslowicz 
ob. Białkowski And. (1643) - Papu- 
żyński Joan. Caaim. 1642) — Tem- 
berski Stan. (Palma 1644). 

Kaiinowsici Matllias ob. Ożarowski 
H. (Actores 1789). 

KALINOWSKI Samuel. Lampades 
Ardentis Charitatis, quas ex meritis am- 
plissimis, Ezimij Serai Dei, D. Joan- 
nis Cantii, S. Th. Doctoris ac Profess. 
In Aima Academia Crao. Samvel Ka- 
linowski collegit, et ad ipsius Sacros Ci- 
nerea, Festo Solennique die in Conflu- 
xa Illustrium Hospitum accensas exhi- 
bait, anno à Partu Virginis 1643. In 
Peruigilio Sacro recens nati Saluatoris, 
Cracoviae, In Ofłicina Typographica 
Francisci Caesarii. w 4ce, kart 14 nlb. 
Na odwrooie tytula pod herbem Kalinow- 
nkich, szeâciowiersz podpisuje Zbigneas 
Łanckoroński £loq. 8tad. Dedykacja: Mar- 
tino Kalinowski Palat. CBernich. 

Csartor. — JagialL — Ossol. — Uni w. lwów. 

— Lutnia Parna^ka Pallady dowci- 
pem stroiona. Na przezacne wesele Ich- 
mościów Nowych Oblubieńców, Wiel- 
możnego Pânâ Jego Mości P. Pana Ja- 
na Kazimierza ze Żmigroda Stadnic- 
kiego Woiewodzica Bełskiego &c. &c. 
y Wielmożney P&nny Jey Mości Pan- 
ny Izabelli z Husiatyn Kalinowskiey 
Staroscianki Kamienieckiey. Od Muz 
Husiatyńskich Przez Jego Mości Pana 
Samuela Kalinowskiego Jego M. P. 
Marcina Kalinowskiego Podkomorzego 
Podolskiego, Starosty Czernichowskiego, 
Króla J. M. Rot; Synaczka. ofiarowa- 
na y w druk podana. Roku Pańskiego 1633 miesiąca Września we Lwowie, 
w 4ce, k. iO nlb. 

Na odwr. str. tjt. herb Stadnickich a pod 
nim na pochwaZ^ 8 wier.. dalej herb Ka- 
linowskich i pod nim 10 w. ; Pnypii pro- 
sa żeniącemu się Stadnickiemu. 
Maciejows. Piémienn. III. 7Ô9. 

Warsa. nniw. 

— Szczęsne stadło J. Mci P. Sa- 
muela l\.alinowdkiego Czernichowskie- 
go, Bracławskiego, Litińskiego etc. etc. 
Starosty z Jey Mcia Panna Urszulą 
Brigittą Ossolińska Kanclerzanka Ko- 
ronną, ojczystą muza wsławione. (Bez 
wyr. m. i r.) (1633?) folio, kart 4 nlb. 
(Druk gocki). 

Tegoi tytułu panegiryk wydał r. 1669 Po- 
pławski na ślub ich syna. — Samuel K. 
zgmtj/t r. f65t. 

Jagiell. Krasińs. 

— Virtus Honorata. Inter felicis- 
simo^ Samuelis Georgii Dagoberti De 
Husiatyn Kalinowski, Czernichoviensis, 
Braclaviensis, Litinensis etc. etc. Q-u- 
bernatoris, et Ursulae Brigitae Georgii 
Duois De O^solin, Comitis De Tęczyn, 
Supremi Regni Poloniae Cancellarij, 
Filiae, in lucem data. Permissu Supe- 
riorum. Varsaviae, Typis Elertianis. 
(1638?) fol. nlb, kart 11. 

Csartor. — Krasińs. 

Kalinowski Samuel Florian ob. Ma- 
licki Valenty .Georgius (Ruptuui Aria- 
dnae 1693) — Papuziński Jan (Stepha- 
noma 1642. Włókno Ariadny 1693) — 
Zieliński Jan (Verum exemplar 1642). 

Kalinowski Seweryn ob. Marcho- 
cki Krzysztof (Mowa 1781). 

KALINOWSKI Stanisław a Sto Se- 

bastiano, Sch. Piar. (1666 t 9 Czerw. 
1727). Arbor Rcientiae boni et mali D. 
Thomas Aquinas ... stylo panegyrico 
per Stanislaum a So Sebastiano (Kali- 
nowski) praesentata 1689 die 7 Martii. 
Varsoviae, typis Schol. Piarum. w 4ce, 
ark. sign. Bg. 

— Mens Poloniae ex gentilitio Den- 
hoffiorü capite in Premisliensi cathedra 
et in senatu Cancellarij ore illustrissi- 
mi et reverendissimi Domini D. Geor- 
gii Albrachti Comitis a Dönhoff 

Varsaviae, typis Collegij Schol. Piarum 
1790. folio, kart 27. M KALIMOWMI. ICkUÉ^tl. Ob Denh«ff J. A. (BibKôirniift T. XVI. 141\ 
— BieUki Vitaa piiur. 28. — Uoraajri 
Scrip. 11. 166. 

— SîdiiB Orientalibtis qaondam Mo- 
narebis Prodromttrti. Hodte Ëxcellentis- 
siroo ac illuntriBsimo Domîno D. Mel- 
chiori de Polignac Abbati Boni Portus 
Chriêtininnisaimi Regia ad Remp. Po- 
loniae Legato Extraordinario serenita- 
tein fortunae et honoris praeiiuntians 
In Ânnao Tittelans sai recuran à Re- 
gio Yładislai IV Scholarfl Piarfl Varso- 
▼idnsi CoUegio panegyrica veneratione 
Obserratum. Ânno 1697 die 6 Jann- 
arij. Varsaviae, Typis S. R. M. in Col- 
legio Scholaram Piararo. foliio, ark. F, 
(kart te nlb). 

Dedjkaoya wierBsem. Panegjrious prosa. 
Horanji II. 166. 

Csartor. — JagiAll. — ObsoI. 

Kalinowski Stèplianus ob. Malicki 
Valenty Georgias (Riiptum Ariadnae, 
Włókno Ariadny). 

Kalinowslô Waferyati Alex. ob. Ver- 
fiialaeuB Mikołaj (Retorum 1671). 

Kalinowskich genealogia ob. Kohk)- 
rorwski Józef (Zabawki 178Ö). 

Kaliński Jan Alexander ob. Firlej 
Henr. (Leopard us 1624). 

KALHtoKI Jan Damascen (1663 f 
21 Listop. 1726) Areanum principis 
pnrpurae sab ter Aagastis rosis antistes 
pias, prineeps sapiens, senator civilis 
eelsissimas, iiiastrissinius ac reverendis- 
simus Dominus D. Stanislaus in Słu- 
pów Szembek, Dei & apostolicae Sedis 
gratia arcbiepiscapus Gnesnensis Lega- 
tes natas regni Poloniae, & M. D. Li- 
thaaniae primas, primusqae prineeps, 
regni Toto, virtutum splendoribas, Gne- 
snae desideriis ac demum devotissiini 
tanto nomini, Collegij Petricoviensis 
Piaram Scholarum vaticinio, an ApoU 
lonis oraculo, orbi Europaeo detectam. 
Anno areani in carne humana Dei 
M.DCC.X (1710). Typis Clari Montis 
Czestochoviensis. folio, kart 2«S nlb. 

Wiertiem. Csartor. — Jagieł 1. 

-— AtoUfii minores in sydera tîlo- 
qnentiae aeciensi, primé prima princi- 
pia lacubrationis oratoria«, sub auspi- cijs IllastrtsSimi Domini D. SeTerini 
Comills in Rofedoł et Rejowiec Rzewu- 
ski, Capitanei Cfaełmensis, Lnbomlensîs 
etc. Illustrissimi Palatini Podiach, et 
Campidactoris Regni Haeredis dignis 
simi, ad osum Rhetoricae Jarenttitis 
opera et studio P. J^artnis Dttmasceni 
a M. D. Scholarum Piarura Sacerdotîs 
pabiieae luci consecrata 'Liber primus. 
Vafsaviae typis S. R. M. Scholarum 
Piarum Anno Dni 1718. w 8ce, kart 
4 nlb. i Errata kart 2. 

Na odwrocie tytnia herb Ksewasktch. W de- 
djkaeyi wtpomina, èe Zodiaeas dedyko- 
wał jego ojott, a Yiennts BUbiecie Fe- 
bronii Ksewiiskiej. Approbata jest Podo- 
linii 1718. Jestto wykład Retoryki per 
exempta. Cafe po łacinie. Nad 8troiini> 
oami napUï fthetét<ioeram Über primas. 
Tom ligi pod ty talem: 
Sidera eloqaentiae è minoribas Ato- 
mis primo primorfl principiora o^atoriae 
lacubrationis producta sive Praxes va- 
riae honori illustrissimi domini, D. Ven- 
ceslai. Comitis in Rozdoł & Rejowiec 
Rzewvski, Capitanei Drohovizensis. Swi- 
niuehesis ftc. Illmi Palatini Podlaehtae, 
Ducis Armorum Regni Magnae spei Fi- 
lij. Devotà propeiisione P. Joannis Da- 
masceni à M. D. Scholarum Piaram 
Sacerdotis pablicae luci dicata. Liber 
secondas. Varsaviae Typis S. R. M. 
Sobol. Piarum. Anno Dni 1718. w 8ce, 
kart 4, str. 340 i Errata k. 1. 

Na odwrocie tytułu sześciowiersa na herb 
Kzewuskich. 

Sidus I saczyna się : t)e lucubrutionibue ain- 
pUficationibuB atomae. Od str. lOH eą 
prsykłady w listach poUkioh, pisanych 
eamemi makaronizmami. Są też wsory 
wierszowane, te bez makaronizmów (^atr. 
42). Są to wzory listów i mów, a to w naj- 
gorszym smaku. 

Jagiell. — Krasińs — Wileńa. 

— Atomi minores in sydera elo- 
quentiae aocensae sive prim& prima 
principia lucabrationin oratoriae ad asam 
Rhetoricae Javeniatis opera et studio 
P. Joannis Damasceni a Matre Dei, 
Soholaram Piarum Sacerdotis, publicae 
laoi iteratis typis consecrata. Liber pri- 
mus. Varsaviae in Collegio Scholarum 
Piarnra Anno Dni 1731. w 8ce, k. 1, 
str. 1^68. KAUŃSfU. •^^"^^•^^▼^^A? &f) Tom ligi pod tjtulem: 
Sidera eloqaentiae e minoribus ato- 
mis primo priiiiorum principioram ora- 
toriae lacubrationis producta, aive Pra- 
xes variae a P. Joanne Damasceno à 
Matre Dei, Scholarum Piaram Sacer- 
dote elaboratae Liber seoundus. Var- 
saviae typis S R. M. in Coll. Scbola* 
rum Piarum Anno Dni 1731. w 8ce, 
1 k., str. 295. 

Jagiell. — 0s8ol. — Wilno. 

— Auges siderum eloqaentiae in 
Aalis Principum, Procerum^ Optima- 
tum panegyricâ lucabratione. Reperta, 
In heraisphaerio lamiuosisdimi Uelcii; 
Iliustrissimo D. Joanni Vladislao de 
Cigiemberg in Zalesie, Zaleski, Capi- 
taneo Sarazesi, Tribuno legionis exoti- 
cae, S. R M. Magni ParentiS; Illustris- 
simi Casteliani Visnensis Magno Hae- 
redi. Officiosisdimo caltu P. Joannis 
Damasceni à Matre Dei praesentata. 
Anno Domini M.DCCXX. (1720). Var- 
saviae, Typis S. R. M. Scholarum Pia- 
ram, w 8ce, kart 8 nlb., str. 387 (wła- 
ściwie 422, bo po str. 401 idzie drugi 
raz liczbowanie od str. 368). 

— Praefatio in avitos splendores 

Illmae Domus Zalesciorum. kart 8. 

Obejmuje następigące druki z osobnymi tj- 
tuliimi ale z oiąg2% jedn^ paginacy%: 

Prodigiam viitatis beroicae Ale- 
xander Magnus, ad prodigiosam, ex 
Serenissimo et Invictissimo Patre Jo- 
anne III. Rege Poloniarum, Serenissi- 
mi Principis Alexandri nomen inclare- 
scens, ejusdemque Magno Nomini, in 
arce theatroque Regio submissum. Lau- 
ro poéticâ Joannis Damasceni à Matre 
Dei exomatum Anno Prodigij Magni, 
D«^i Hominis facti. 1689. Varsaviae, 
Typis Collegij Scbolarum Piarum. w 8ce, 
od Str. 1—20. 

Arcapam principia purpurae sub 
ter Augustis Roisis autistes pias, Prin- 
cepa sapiens Senator Civilis. Celsissi- 
mns, Illaatrissimas, ac Reverendissimas 
D. D. Stanislaus in Słupków Szembek, 
I)ei et Apostolicąe Sedia Gratiâ Arehie- 
piscppos QnesnensiSy Legatus nataa» Re- 
gni Poloniae, et M. D. Litt. Primas Primusque Pripcepa Regpi voto, virtfir 
tuip splQndoribaa, Gruesaae dßsid^rija, 
Vaticinio, an Apollipis omaulo? orb) 
Europaßo detßotan), Anno: ArcMÎ ia 
carne humana, Dei M.DCCX (1710), 
w 8c©, od Str. 20—7, 

Ter coronatun) caput Deo, Patriae, 
Ecclesiae. Ad ternas axßfl: Salatia, 
Minervae, Gradivi immolutmn, Cßlais^ 
simi Principis, Iliuatrissimi, Ë^çetlentitif 
simi, ac Reverepdiflsiau CapituU Do- 
mini D. Casimiri de J^ął>n» £iU)ień8ki, 
Dei et Apoatolicae äedis (3-rątia Epi- 
soopi Cracoyiep :, Ducia Seyeriae« orbß 
coronarum Terno et Aeterno Uluatris^ 
simi et Reverendissimi Capituli Catber- 
dralis redimitum. loter pablii^oa dioe- 
cesis applausos ad sypod^lem cpQgroa- 
sam vpcatae, laaro poötic|t. adornaüium 
Anno Septingeoteąimo Und^cimo Sapm, 
Miile^iimuiD. Die 6 Octobi:. 1711. w, 8(CQ, 
od str, 79—118. 

De4.: CaUifl/simo Prinçipi — Qbllgatiqsiiaus 

J. D. 
Capat in capita Bonorum et Vir- 
tutis divisum, ac in ipso Illustrissimi 
et Reverendissimi Domini D. Boguslai 
Comitis à Leszno Leszczyński, Antisti: 
tis Laceoriensis etc. inaaguratiopis die, 
penes publica applaadeptis Patriae vota 
Apollinari Lauro coronatum. Apno 
M,DCLXXX.IX. (1689). Varsaviae, 
Typis S. R. M. in CoUegio Schol: Pia- 
ram, w 8ce, od Str. 119—165. 

in geatilU ama lilmae Demos Leszosj- 
niorum. 

Imperioip Regjiiae Florupi Ąuga* 
stae Szęmbekioraoi Roaae triboa colo- 
niia Magnapimąe Virlutia, Antiatitia. 
Honoris, Patriciae dignitatis ip Sęna-r 
toria purpura. Illo^trisaimi et Ri^^eren- 
diasinii Domini D. Christopbori ip Słu«- 
po w Szembek, Dei et Apoatqlicaß Se^ 
dis gratiâ, Ëpiscopi Chełmensia, Do-, 
mini clementissimi, Pastoria Vigilaptia-» 
sin^i, Jadicio Romaę, Libaralitatia Aa-^ 
gusti Meritoram SafEragiQ diaeceiani 
ApoUinis yectigali officio SarmatiAae 
Europae apertam. Anno M.DCCX. IV. 
(17U). w 8ce, od str. 166-201. 

Princępa puppara Augusto. Iippe- 
ratorum Śangaine Cruentis Ataygrum 6« KALOiSKl. RALllftSKI. victoriis, honoratoque Proceram mu- 
rice aactior in fascias Gloriosissimo 
Haeredi, Celsissimo Principi Antonio 
Benedicto Constantino Celsissimoram 
Parentiara Georgij, Comitis in Wiśnicz 
et Jarosław Lubomirski Saccamerarii 
Regni Olsztynen: CaBÎmiri: Uszy cens: 
etc. etc. Capitan. et Magdalenae ex 
Tarloviis Labomirska. Maximae spei 
Filio officio piae Pallad is Scholarum 
Piaram Provinciae Poionae cum gene- 
thliaco evoluta Âuthore P. Joanne Da- 
masceno à Matre Dei Scholarum Pia- 
rum. Anno Infant. Dei iaso. ooupant 
M.DCCXV1II. (1718). w 8ce. od str. 
202—233. 

Immortale ser tum militätis aeque ac 
triüphäiis Ecclesiae florentissiraiä avito 
sanguine et Honore Rosis lUustrissimi 
Excellentissimi ac Reverendissimi Do- 
mini D. Christophori in Slupów Szem- 
bek, Dei et Âpostolieae Sedid Gratift 
Episcopi Premisliensis, Pastoris Vigi- 
lantissimi inter festivas sui ad Cathe- 
dram ingresûs acciamationes Débite sub- 
missa venerationis cnitu Collegij Lubo- 
mirsciani Rossoviensis Scholarü Piarû 
adomatum. Authore P. Joanne Daraa 
sceno à Matre Dei. Anno Dotnini 
M.DCC.XIX. (1719). Varsaviae, Typis 
S. R. M. in Colleg. Öchol. Piarum. 
w See, od Str. 245—274. 

Bivium Hereulis, Martis et Hyme- 
naei via piano Crucis Patritiâ Rzewas- 
ciorum solea Impressum, ac Illustris- 
sime D. Stanidlao Comiti in Rozdoł et 
Rejowiec Rzewuski, protunc guberna- 
tori Chełmensi, CoUonelio lUustr. Ca- 
stellani Vilnensis Campi-Ductoris M. D. 
L. jam nunc Palatino Podlachiae, Âr- 
morum Regni Campi-Duci dura nup- 
tialia iniret foedera primo veto cum II- 
lustrissima Domina D. Dorothea Cetne- 
rowna, Capitaneide Leopoliensi etc. à 
Collegio Scholarum Piarum Chełmensi. 
in stadio virtutis Heroicae et nuptialis 
pompae praesentatum. Anno quo Deus 
exultavit ad currenda via 169.. Au- 
thore P. Damasceno à Matre Dei Sch. 
P. Varsaviae, Typis Colłegii Schol. Pia- 
rum. w 8ce, od str. 276—329. Ta pa^pnaoja smjlona. Po itr. 277 idxie 
»tr. 208 i 281 (Heroioa illiutr. Bsewu- 
•cianne domus faoinora). 

Majestas clavarum confoederata Deo 
eonsanguineis , orbi Salutaribua Pa- 
triae dileotis crucibus lilustrissimi et 
Excellentissimi Domini D. Stanislai in 
Potok Potocki, Ëxcubiarum M. D. L. 
Generalissimi Praefecti, Rubieszovien- 
sis, Opaleu: etc. Capitanei, lUimi Pa- 
latini Cracov: Ducis Exercituum Re- 
gui, Gloriosissimi Filij, et Illustrissimae 
ac Ëxcellentissimae Dominae D. Marian- 
nae in Rozdoł et Rejowiec Rzewuska 
Ilimi: Palat: Podlachiae, Exerc: Kegni 
Cäpiducis Filiae aeternitati signata, a 
Swiersoiano Mercurio CoUegii Chełmen- 
sis Scholarum Piarum in Himenales 
triumphos deducta. Anno Confederatae 
cum Garne Majestatis, Domini Exerci- 
tuum N.DCC.XII. (1712). Varsaviae, 
Typis S. R. M. Collegii Scholarum Pia- 
rum, w 8ce. od Str. 320—368. 

Augustale Coronatae Themidis Ma 
nubiis Curiarum, HononI, et armo- 
rum lUmi Domini D. Casimiri in Dtix- 
żew Dłużewski, Mareschalci Tribunalis 
Regni, Pocillatoris Terrae Chetmensis 
Colonelli Cataphract: Cohort: lUu; Pa- 
latini Podlachiae Campiductoris Regni. 
Uerois Meritissimi, Adstipulante Tan- 
tis Splendoribus Collegii Chełmensis 
Schol. Piar. officiosissima Pallade in 
ipso Lublini Tribunalis Curiae ingressu 
exornatum. Anno Dni Justitiarum in 
Garne humana Solium Tribunalitium 
auspicantis 1715. Varsaviae, Typis S. 
R M. Gollegij Sch: Pia: w 8ce, od 
Str. 370—402. 

Tu smjlona paginacja. Str. 374--376 idą 
dwa rasy. Potem ponownie strona HSG do 
Btr. H7b. Po 8tr. :^90 idsie str. 886, ^2, 

Gorona montiuro Szczuczyniornm, 
Avitus Gervus lUustrissimi Domini 
D. Joannis Stanislai Kątski, Gene> 
raiis Podoliae, Capitanei Gam: Con- 
nnbiali Serto Ulustrissimae Dominae 
D. Victorine lUustrissimorum Paren- 
tum Stanislai de Szczuczyn Szczuka, 
Procancellarij M. D. Ł. et Constan- 
tiae de Złoty Potok Potocka Dignis- łCALiŃSKi. KALIŃSKI. 57 simae Filiae, Applaudente Corona Ma- 
sarum Collegij Varsaviensis Schola- 
rum Piarum coronatus. Anno Domini 
M.DCC.X1X. (1719). Authore P. Da- 
masceno à Matre Dei Sch: Piarum. 
Varsaviae, Typis S. R. M. Collegij 
Scho: Pia: w 8ce, (od str. 371—377, 
(właściwie powinno być 406 — 422). 

Są to same poezje okolicsnoÂciowe. 

Jagiell. — OmoI. — Wileńs. 

— Corona montiam äzczucinioram, 
avitus Ceryus Illmi Dni Joannis Sta- 
nislai Katski Generalis Podoi iae, Capi ta - 
nei Cam: connubiali serto Illmae Dorni- 

- nae Victoriae lUastrissiraorura parentnm 
Stanislai de Szczuczyn Szczuka pro- 
cancellarii M. D. L. et Constantiae de 
Złoty Potok Potocka dignisBÎmae filiae, 
applaudente corona mui^arum Collegii 
Varsayiensis Scholar am piarum coro- 
natus. Anno Dni MDCCX1X. (1719). 
folio, 4 ark. 

Na odwr. str. tyl herb Brochwicz a pod 
nim dwa czterowiersze tać. na pochwalę. 

Samo powinszowanie wierszem nłoione wy- 
głasza pochwały dla obn dwóch rodzin. 

. Akad. 

— Dzielność tryumfuiacego zn&ku 
Pilawitów, w prymâcyÂlnych honorach 
nieśmiertelna, w oyczystyoh zàszczyt&ch 
y pracéch niezwątlona, w szczerych, 
UBług&ch ku M&iestatoro, religi j, y wol- 
ności doświadczona, w cnotach J. O. 
XiaZQcia Jego Mości Theodora Potoc- 
kiego, z Bożey łaski y Św: Stolice 
Apostolskiey Arcybiskupa gnieźnień- 
skiego, Prymasa korony polskiey y W. 
X. Litewskiego: Opata tynieckiego: 
święta y heroiczna. Kàznodzieyskiey 
nauce y prawdzie X. Jana Dam&scena 
Scholarum Piarum nà kontr z policya 
świata idącey protekcyonàlna. A przy 
doroczney rewolucyi patrona sławnego 
niegdyś w kościele bożym kÂw&ler& 
Theodora S. nayniższą tegoż zakonu ado- 
ràcy%, wsłiwiona. Roku n& krzyżu try- 
umfuiacego wodza nieba y ziemie 1727 
dnia 9 listopada, w Warszawie w Dru- 
karni Scholarum Piarum. fol. str. 556, 
kart 5 i regestr. 

IVzypifl Teodorowi Potockiemu Arcybiska- 
powi Gniezn, i t. d. Zaczyna kazanie na niedzielę I adwentowi} 
Od 8Łr. loi: Kazanie na niefłzielę 1 po- 
sta. Od Btr: 268: Kazanie na niedzielę 
I po Wielkiejnocy Od str. 342 : Na nie- 
dzielę I po świątkach Te id<| do końca 
do Niedzieli XXIV po świątkach. 

Jocher N. 4704. 4497. 

Czarter. — Jagiell. — Kijows. — Wilno. 

— Ërymanthus in Helicone sylva 
christiano-politica, sancti regis, optimi 
Senatoris, boni aulici, pij Christiani in- 
structus, triumphalibu3 uestigijs Patri- 
tij Âpri Illustrissimi et Exceilentissimi 
Domini, D. Stanislai Comitis à Dön- 
hoff Carapiductoris M. D. L. Ensiferi 
Regni, Capitanei, Neocorc. Kośeierzec. 
Latovicens etc. Detritus Seu Libri IV 
Elegiarum. Authore Joanne Damasceno 
à Matre Dei Scholarum Piarum Sacer- 
dote. Varsaviae Typis Collegii Schola- 
rum Piarum. A. D. 17 13. w 4ce, kart 
6 nlb. str. 317 i 1«6, Errata k. 3. 

Drzewo genealog. Pod ryciną podpii : Jo- 
annes (Forme?) 

Wedlug katal. Czart, drzewo genealogiczne 
rytowane jest przez Jana Sarmackiego. 

Lib. I Rex Sanctus; Lib II Senator Optimus, 
str. 317; Lib. III Bonus Aulicus; Lib. 
IV. Pius Christianas str. 186. 

Liber elegiaram zaczyna się: Jesas Naza- 
renns Hex judaeorum. Ostatnia elegia 
XXXVIII: Ascensio in coelum Jesu Chri- 
sti. — Bonus aulicus mieści elegie ftwiec- 
kie I— XXIX (str. 216-317) jakoto Se- 
ren Verona Arragoniae Regina prima 
Denhoffia consors. Seren. Denhoff Hispa- 
niae Rex. Tak przechodzi pochwały Den- 
hoffówy kończy: Boguslaus Ern. Succa- 
merarius. Fridericus Vice praefectas Ta- 
buli a Denhoff. - Ostatnia elegia p. t. : 
Legatus Principis quomodo se apad ex- 
teros Reges gerat? Liber IV Pius Chri- 
stianus ma nadpis: Suspiria pii Christia- 
ni. Elegii jest XXIV. Ostatnia p. t. : Cer- 
tamen philosophicum in disputationibus 
scholasticis. Odnoszące się do os6b są: 
Elegia XVIII ; Dominico A. 8. Aquinate 
Provincial i. £1. XIX : Venceslao a 8. Fran- 
cisco provinciali e CoUegio Podoliensi abe- 
nnti. Eleg. XX. XXI: Stanislao a S. Se- 
bastiano provinciali. £1. XXII: Danieli 
a S. Laurentio. £1. XXIII: Samueli a S. 
Adalberto Assistent! provinciali. 

Chreptow. — Czarter. — Jagiell. — Ossol. 

— Uni w. Iwows. — Wileńs. — Zielińs. 

— Korona z prześwietnych Dostoj- 
ności z Cnót nieskończonej godności, 
z łask nieprzebrâney tayności uwita. 
Naiasnieyszey Monârchini Krolowy Nie- 

8 68 KALIŃSKI. KAUŃSKI. bà y Ziemie Nayswiętszey I^ga M&tce ' 
Panaie Maryi , Trona Dawidowego i 
prawdźiwey Dźiedźic*zce, w kazaniach i 
n& Jey Uroczystośdi od niegodnego tey j 
Pani Uołdownika X. Jana Damascena I 
od Matki Bożey Scholarum Piarum ofia- 
rowana. Roku 1726 Stycznia. W War- 
szawie w Drukńrni J. K. M. W W. 
00. Scholarum Piarum. folio, 1 karta 
ty t., stron 330, Index kart 9. Textus 
Sacri kart 5. 

Na odwrocie tytułu approbata Varsa^iae 
1724e. Zaczyna kąsanie na urocsystoéé nie- 
pokalanego pocseoia N. M. P. Kończy. na 
uroczystość N. P. Maryi 8/.kapler8kiej. 
Cale przesiane łacina i przytoczeniami 
z historyi starożytnej. Index rerum et ma- 
teriamm w 9 kartach cały po łacinie. 

Jochar é59H. 

Csartor. — Jagiell. — Ossol. 

— [Toż samo pod tytułem :] Korona 
z prześwietnych dostoyności z cnot nie- 
akuńczoney godności y łask nieprze- 
braney hoyności Krolowey Nieba y Zie- 
mie Nayświętszey Boga Matce Pannie 
Maryi uwita, Jaśnie Ośw. Xiężnie assy- 
ryjskiey margraffowey y komessowey 
państw Rzymskich JMPani P. Ludwi- 
ce z Kunickicli na Wielkiey Kunicy 
Rzewuskiey Woiewodzinie Podlaskiey, 
Hetm. Pol. Koronney w kazaniach na 
uroczystość teyże pani przez X. Jana 
Damascena od Matki Bożey Schul. Piar. 
ofiarowana y cokolwiek lest w tey de- 
dykacyi z domowego archiwum vvyiete 
go teyże familii r. p. 1726 mieś. Sty- 
cznia. W Warszawie w drukarni Scho- 
larum Piarum. folio, str. 330 i Rege- 
stru kart 14. 

Jocher 4ô9d. 

Gaartor. — Ossol. — Wileńs. 

— Majestas Clavarum confocderata 
Patriae dilectis Crucibiis Stanislai Po- 
tocki Excubiarum Praefecti et Marian- 
nae Rzewuska aeternitati signata in 
hymenales triumphos deducta. Varsa- 
viae 1712. folio, kart 24 nlb. 

Krasińs. 

— Złote pole polney Klawy przy 
zwycięskim bułacie, złotym effektem 
Senatorskich rodziców Jaśnie Wielmo- 
żnego Jmći Pana Stanisława Mateusza 
na Rozdole y Rejowcu Rzewuskiego Wojewody Podlaskiego, Hetmana pol- 
nego koron., Starosty Chełmskiego, L.u- 
bomUkiego, Drohowiakiego, Nowosiel- 
skiego. Kłodawskiego itd. J. Wielmo 
żney Jinci Pani Liulwiki z Kunickie L 
Rzewuskiey Wojewodziny podlaskie} 
złott^y parze Jaśnie Wielmożnego Jnaoi 
Pana Stanisława na Potoku PotockiefT" 
Strażnika W. X. L Starosty Rubic- 
szowskiego, Opalińdkie^^o i t. d. Jaśni^f 
Wielmożney Jmei Pani Maryanny z Rze- 
wuakich Potockiey w złote wieki przy 
kulturze hoMowniczey kameny Culb:- 
gium Chełm Scholarum piarum zakwi- 
tło Roku złotey wolności, przy koili- 
gacie Bogu zaczętey Ki 12. folio, 10 ar- 
kuszy. 

Na odwr. str. tyt. herby Rzewuskich i Ku- 
nickich a pod niemi 6 wier. na pochwafę 
Następnie w l^i* oémio wierszach skladx 
koliegiuRi swe życzenia nowoieucom &Ia- 
wi^c zasługi domów Rzewuskich i Kuni- 
ckich. B. m. dr. Kok jedt mylnie 1612 wy- 
drukowany. 
Rzewuski byl Wojewodą Podlaskim po n>k 
1717— 172S. Hetmanem polnym byl do 
r. 1726. 
Bielski Vita str. 21 mówi , ie Kaliński wy- 
dal Panegyrim in nnptiarum actu 8. Po- 
tocki et M. Rzewuska Vars. 1712. takie 
Poema epithalamium lingua patria in iia- 
dem nuptiis. fol. Vars. 1712. 
Zdawałoby się wiec z tego, że ten panegiryk 

powinien mieé datę r. 1712. 
Datę roku 17 i 2 wskazuje również Przylecki 
St. w katalogu A. Batowskiego Bibi. Od- 
nuws. N. 4Ô89 ale Rzewuski w 1712 je- 
szcze nie byl Wojewodą podlaskim Po- 
przednio był nim Stef. Branicki, który 
umar/ dopiero w r. 1717. 
Batowski N. 4589 przytacza wreszcie : Złote 
pole polnej Klawy na weselu Stan. Poto- 
ckiego i Mar. Kzewudkiej. Warszawa 1712. 
folio 
Ten Faneg^ryk zapewne jest pióra Kaliń- 
skiego, bo ten pisywał panegiryki imieniem 
Collegium Chełmskiego w owym czasie 
Czapski. — Warsz. U niw. 

— Proces duszy niepokutuiarey 
przeciwko Kaznodzieiom. spowiednikom, 
spiritualistow, pi»zeëiwko duszy niep«»- 
kutuiącey przed strasznym Trybunałem 
Boskim wyprowadzony. Albo kazania 
riń adwent y passye postne; przez X. 
Jana Damascena od Matki Bożey, Scho- 
larum Piarum do druku podane. Roku 
1726. w Warszawie w drukarni J. K. KALIŃSKI. KALIŃSKI. 69 M WW. 00. Scholarum Piarum, fol, 
k. 1, str. 170 (Strona 104 drukowana 
dwa razy). 

ZacBjrna kąsanie na Niedsielę przed adwen- 
tem. Od 8tr. H9: Na Święto Mikołaja S. 
Na Niedzielę II do I V Adwentu. Na Pas- 
«yą I-VI. Od B. 168: Na Wielki Piątek. 
Jocher 46H6. 
Csartor. — Jag^ell. - Ossol. — Wileńs. 

— Prodigiiim virtutis heroioae Ale- 
xander Magnas ad prodigioram , ex 
Sf^renissiino et invictissimo patre Joan 
ne III rege Polon ornm Serenissimi prin- 
cipis Alexandri nomen inclarescens, 
ejusdemque magno nomini in arce the- 
atroque regio submissum ; lauro poetica 
Joannis Damasceni a matre Dei S. P. 
exornatnm. Anno prodigii magni Dei 
hominis facti 1689. Varsaviae typis 
Schol. Piarum. w 8ce. (Przedruk w dzie- 
re tegoż Kalińskiego p. t. Liber tertius 
rhetor. s. 1—20,. 

Jestto sztuka sceniczna, której treść taka: 
Ziemia zasiewana na Bogów uzbraja 
przeciwko nim Gigantów, którzj przypu- 
ści wi«zj szturm do nieba, zmusili bogów 
do ucieczki, tam tylko Jowisz stawia opór 
ciskając pioruny, które zniszczyły i Gi- 
gantów i ziemię. Bogowie wezwani przez 
Jowisza przeciwko ziemi ferują dekret. 
Jowisz znowu na ziemię ciska pioruny, ale 
Mart zasłania ją tarczą , którą Europa zje- 
dnała dla Polski, i Polska bezpiecznie za 
nią spoczywa. Nakoniec opisują się czyny 
Aleksandra W. w dzieciństwie i młodo- 
ści spełnione jako alluzya do Aleksandra 
królewicza. 
Trębicki w Bibl. Warsz. 1848. T. II 821. 

— I ni mortale sertum militantis ae- 
qiie ae triuraphäntis ecclesiae florentis- 
simis avito sanguine et honore rosis 
Illustrissinii Excellentisbimi ac Reveren- 
disdimi Dni Christophori in Słupów 
Szembek Dei et aposlolicae Sedis gra- 
tia Episcopi Premisliensis pastoris vi- 
gilantissimi inter festivas sui ad cathe 
drara ingressus acclamationes débita 
subraisso yenerationis cul ta Collegii 
Labomirsciani Rot^soviensis Scbolarum 
Hiaram adornatum authore Joanne 
Daroasceno a Matre Dei anno Domini 
1719. Varsaviae, typis S. R. M. in 
Cüli«gio Scholarum Piarum (1719). 
w See. 

— Viennis memorabili Turcarum obsidione felicissimo Leopoldi I împe- 
rio insigni Joannis III, Victoria prin- 
eipum Ś. R. J. auxilijs ducum, prooe- 
rumq; Poloniae fortitudine^ Asiae exitio 
gloriosa. Illustrissirao ac Excellentissimo 
Domino D. Joanni comiti in Koniec- 
pole et Brody, Koniecpolski Palatino 
Syradiae, ejusdemq; belli Viennensis, 
in theatro Martis actori meritissimo, 
vectigali Musa Joan. Damasceni à Ma- 
tre I>ei, Scholarum piarum sacerdotis 
conseorata. Varsaviae, typis S. R. M. 
in CoUegio Scbolarum piarum anno D. 
1717. w 4ce, kart 16 nlb., str. 416 i 
1 karta. 

Poprzedza rycina miedziorytowa: Wiedeń 
oblężony, rycerstwo i Jan 111; robota li- 
cha. Dedykacya wierszem. Imprimatur 
udziela Krzyszt. Szembek Biskup pozn. 
Poema jest w XII księgach. Nadpis ich: 
Viennidos. 
Chreptow. — Gsartor. — Dzików — Ja- 
gieł 1. — Ki jo WS. — Krasińs. — OtsoL — 
Wargz. (Jniw. — Wileńs. 
— Zodiacus Caeli Sarmatici in pal- 
mari solea soli eu^^haristico Muaarum 
officio exporrectus. Lumen avitae glo* 
riae, virtntis, et honoris lUustrissimo 
Domino, D. Śtanislao Matthaeo in Roz- 
doł et Rejowiec Rzewuski Palatino Pod- 
lachiae, Duci Campi Regni, Capitaneo 
Chełraensi, Lubomlensi, Drohowicensi, 
etc refundens sen Lyricorum libri IV 
et Epodon liber unus. Authore Joanne 
Damasceno a Matre Dei Scbolarum 
Piarum sacerdote. Anno 1715 mensę 
die ... Varsaviae, typis Scholarum Pia- 
rum. w 4ce, k. nlb. XVI; Lib. I. k 
186; lib. II. 112; Lib. IILBö; Lib. IV 
110; Lib. 

Approbata Chełmae 1714 Liber I Lyrico- 
rum Ode I— XLII. opiewa Rzewuskich. 
Lib. II. I— XXXIII, religijne, jakotei: 
Ad elementem XI. Śtanislao Szembek. 
Casim. Lubiński Episc. Boguslao et Math. 
Lubiński. Od str. 71 idzie: Epodon liber 
i mieści: Ode I— XII. Same religijne. 
S. Venceslaus Bohem. Kez. Alphonsus 
Arag. Kex. Ostatnia: Floriano Michaeli 
Rzewuski Thesaurario. 

JuMzyńs. Dyk. I. 5& — Bielski Vita 21. 
— Juszyńs. I. 68. — Trębicki w Bibl. 
Wars». 1843. T. 12, str. 324. — Hora- 
nyi Scriptorea S. Piar. II 167. — EncykL 
Orgelbr. Xiii. 716. 

JagielL — Otsol. — Wileń. — ZŁeUńi. 60 KALIŃSKI. KALIŃSKI. KALIŃSKI Jan Stanisław Eqaes po- 
lonus. Intaitu symboli elect. Branden- 
burgici: Suum cuiqae. Fraeside Chr. 
Thomasio, defendente 8. Kaliński. Ha- 
lae 1691. w 4ce, str. 8. 

Kaliński Lucas ob. Hepner Franc. 
Dominik (1626). 

— Dess Erwüntschten Messianischen 
Freuden-Lichtes allgemeine OflFenba- 
rung: I. Wie uns vom Ësaia dessen 
Freudenvoller Anbruch gar deutlich 
werde intimiret. II. Wie sich selbiges 
denen mit Funckel bedeckten Völkern 
herzlich hebe reveliret. Und denn III. 
Wie selbiges von denen in grosser 
Menge erleuchteten Heyden ansehn- 
lich sey regaliret. Auss der ordentli- 
chen und in der Kirchen Gottes ge- 
brächliohlichen Epistolischen Lection 
Esa LX. Dess sogenannten Festes der 
G. Drey Könige, Aus Gottes Wort, der 
reinen Gottseeligen Antiquität unsern 
fömehmsten Theologis und andern be- 
wehrten Scribenten zusammen getragen 
und bey hoch ansehnlicher und volck- 
reichen Versammlung der christlichen 
Gemeine in der Hoch-Freyherrlichen 
Stadt Löwen Anno 1689 gezeiget, und 
einfältig erkläret worden: Jetzo Gott 
zu Ehren und seiner Kirchen zum Nut- 
zen etwas vermehret durch ofientlichen 
Druck an das Tage-Licht gegeben von 
Michael Kaliński, der Löwischen Christ- 
lichen Gemeine Polnischen Pastore und 
Deutschen Diacono Adjuncto. In Brieg, 
Durch dess Auto ris Verlag, gedruckt 
von Johan Christoph Jacobi. w 4ce, 
Str. 120. Wrocław«. 

(Kalińsid Michał). Bey Christlicher 
Beerdigung dess Wol-Ehrwürdigen, 
Gross-Achtbaren und Wolgelahrten Her- 
ren Michael Kalińskie Treufleissigen 
Polinischen Pfarrens, und Deutschen 
Diaconi in Löwen, geliebten jüngsten 
Sohnleins, Namens Michael, welcher, 
nachdem selbiger vorher, den 29 Ja, 
nuar jetztlauffenden 1695igsten Jabrea- 
im andern Jahr seines kurtzen Alters, 
in Gott sanfft und seelig entsehlaffen, 
Den 2 Febr. darauf bey der Kirchen 
zu Löwen, unter volckreicher Versam- mlung vollzogen wurde, weite die 
Schmertzlich-betrübten Eltern mit we- 
nigen Trost-Zeilen aufrichten Dero sel- 
ben gantz mitleidender Freund. Brieg, 
druckts Christian Jacobi (1695). folio, 
kart 2. Wroolaws. 

— Votivi applausus, quibus nuptia- 
lem festivitatem viri reverendi admoduna. 
clarissimi atque doctissimi Dn. Micha- 
elis Kaliński, ante Gymn. Thorun. Col- 
legae optime meriti, jam vero Ecciesiae 
Levinensis in Silesia Pastoris Polonici, 
et Diaconi Germanici fidelissimi, cum 
felici connubio jungeret sibi Virginem 
clarissimam et sui sexus virtutibus con- 
spicuam Annam Eleonoram, viri beate 
defuncti admodum reverendi clarissimi 
doctissimique Dn. Johannis Schroeteri, 
Pastoris Ecciesiae Michelaviensis fide- 
lissimi, filiam dileotam, benevolentiae 
suae monumentum qualecunque osten- 
suri gratutantibus animis celebrabant 
A. O R. 1691 d. 16 Maji Amici Tho- 
runienses. Bregae, Excudebat Christia- 
nus Jacobi. folio, 2 karty. 

WierBsa łacińskie i niemieckie. Jeden ła- 
ciński s podpisem : Johannes Giżycki, ad 
D. Mariae Ecclesiast. Polon. 

Wrooławs. 

KALIŃSKI Tomasz. Krótkie oracye 
dla dziatek małych na kwietnia nie- 
dzielę należące, które się co rok w ko- 
ściele Bożym przy processyach odpra- 
wowaó zwykły. Na pamiątkę wiazdu 
pańskiego do Jeruzalem y onego try- 
umfu, który Żydowie panu Chrystu- 
sowi wyrządzali, teraz nowo wydane 
przez Tomasza Kalińskiego studenta sła- 
wney akademii krakowskiey. W Krako- 
wie w drukami Marcina Filipowskiego r. 
p. 163i. w 4ce, k. nlb. 10. (Druk gocki). 
Na odwrocie str. tyt. przemowa do czytel- 
nika w 16 wierssach. Dalej praypis ró- 
wniei wierssem X. Janowi M/odawskiemn 
plebanowi Dsieriyńskiemu, którego na- 
zywa swoim dobrocsyńc^. Wierssem są też 
uloione oraoye do śpiewania podczas msay Ś. 

Akad. 

— Pieań o Prowidencyey Boskiey, 
na szczęśliwy przyiazd krófowey Poi- 

I skiey: (Cecylii Renaty) „Mądrość przed- 
I wieczna^. B. m. i r. (1637). w 4oe. 

Ossol. KALIŃSKI. KALIŃSKI. 61 — Pieśń żałosna o powodzi kra- 
kowskiej która przypadła dnia 8 Czerw- 
ca 1635. (B. w. m.) w 4ce, k. 2. 

Madej PUmienn. 

— Thren żałobny na pogrzeb Je- 
gomości X. Jakuba Naymanowica J. 
U. doktora y professera, kanonika krak. 
natenczas rektora bardzo czułego, któ- 
ry obiit 23 Novembris Anno Dni 1641. 
z wielkim żalem wszystkich pokre- 
wnych y miłych przyiaciół pozostałych 
wydany przez Tomasza Kalińskiego 
sap. akad. krak. W Krakowie w dru- 
karni Antoniego Wosińskiego roku p. 
1641. w 4ce, 1 arkusz. 

Wierssem opiewa śmierć Rektora, lecz ża- 
dnych nie podMJe stczegÓlaw do jego ijcia. 
Caartor. — Dsików. — Warsz. Uniw. 

— * Wszechmocny Panie.... (Wiersz). 
Jussjńiki Djk. I. — Wiszniews. H. lit. 

VII. 18. — Maciejows. Piim. III. 774. - 
Encykl. Org. Xlil. 716-6. 

KALIŃSKI X. Wiichelm Missionarz 
(ur. 6 marca 1747 t 20 stycz. 1789 
w Wilnie). Kazania miane podczas wiel- 
kiego Jubileuszu roku 1776. a z roz- 
kazu JO. Kiażęcia Jniści Massalskiego 
Biskupa Wileńskiego wydrukowane. 
W Wilnie w drukarni Królewskioy. 
(1776). w 8ce, k. 3, str. 234 (z portre- 
tem Massalskiego). 

Dedykacya do J. O. X. Jiiiéoi Ignacego Mas- 
salekiego Bisk. Wil. 

MieAci o6m kazań: I. O pożytkach wiary. 
II. O przyjaźniach. III. O miłości społe- 
czności, ly, o starania lię o oświecenie 
rozuma wlasnejpo. V. O formowania serca. 
VI. O odmianie oświecenia świata, chwy- 
tania się nowości. VU. O nabożeństwie 
ku Boga. VIU. O powinnościach ku bli> 
źniema. — Aator notuje swe kazania jako 
idące w tym porzafdka: 4, 68, 63, 109, 
110, 111, 128, 129te. 

Jocher 4731, 7861, 9109. 

Dzików — JMgiell. — Wileńs. 

— Kazania przygodne y mowy o 
Edukacyi J. X. Gwillelma KahY.skiego. 
Edycya draga w Mohilewie, w Dru- 
karni Bisk. Łacińskiego Białoruskiego 
1779. w 8ce, str. 114 i 90 (brak re- 
szty). 

Dzików — Warsz. Unîw. — Wileńs. 

— Kazania y mowy Xiçdza Guilel- 
ma Kalińskiego Congr. Mission, w War- szawie w Drukarni XX. Missyonarzów 
1791. w8ce, 2 tomy. Tom I k. 2, str. 
382. Tom II k. 1, str. 403 (strona 400 
opuszczona). 

Tom I mieści kazania : O pożytkach z wiarj. 
O przyjaźniach. O miłości. Oświecenie ro- 
zumu. Formowanie serca. Oświecenie świa- 
ta. Nabożeństwo ku Bogu. Powinności ku 
bliźniemu. Tom II zaczyna: Na dzień 
S. Ignacego. Kończy: Przy rozpoczęciu 
nauki, mowa. Nu str. 35: W czasie pogrzebu 
Józefy z Platerów Bnrzyńskiey Woiew. 
Mińs. Nh str. 78 : W dzień 8. Stanisława 
Bisk. Nas. 118: Do kawalerów konwikto- 
rów, mowy. Mowa do Rolników w Pa- 
włowie. 

Jocher 473. 

Jagiell. ~ Wilno. 

— Kazanie X. Gwillelma Kaliń- 
skiego Congr. Miss. o zepsacin kraio- 
wych obyczaiow raiane w Wilnie w dzień 
S. Ignacego Wyznawcy w Kościele Se- 
minaryskim tegoż Świętego, w Wilnie 
w Druk. Akad. R. 1776. w 8ce,8tr. 10. 

Jocher 41Ô7. 

Dzików — Wilno. 

— Kazaijie J. X. Kalińskiego Pro- 
fessora w Seminarium Wileńskim miane 
Na Pogrzebie s. p. Jaśnie Wielmożnego 
Jmci Pana MikołajaŁopacińskiego Wo- 
iewody Brzeskiego w Wilnie Roku 1778. 
Dnia 24 Lutego, w Typografii J. K. 
M. y Rzeczyp. u XX. Schol. Piar. 
w See, sign. A— Cg (kart 21). 

Jagiell. — Przeidz. — Alfr. ROmer ■— 

Wileńs. 

— Kazanie J. X. Kalińskiee:o C. 
M. Professora w Seminaryum Wileń: 
miane w czasie pogrzebu s. p. Jaśnie 
Wielmożney Jmsć Pani Józefy z Pla- 
terów Bnrzyńskiey Woiewodziny Miń- 
skiey w kościele JJ. XX. Missyona- 
rzów w Wilnie roku 1778 dnia 9 mar- 
ca. W drukarni królewskiey Akademie, 
w 8ce, kart 16. 

Dedykacya do Ign. Barzyńskiego Starosty 
Krasnosielskiego Wojewodzica. Miał on 
wtedy lat 14. 

Jagiell. — Wileńs. 

— Kazanie na exekwiach za duszę 
ś. p. Michała Frąckiewicza Ex-Prowin- 
cyała oraz Rektora Collegium Sni piskie- 
go y Konwiktu Szlacheckiego Wileń- 
skiego Scholarum Piarum w Kaplicy 
tegoż Konwiktu miane w Wilnie roku KALlrirSKI KALIPKB Pańskiego 1781 dnia 30 Stvt^znia. w 8ce, 
kart 12 nlb. 

Frąckiewici umarł 27 Grudnia 178(). 
Kranzewf. Wilno lY. 

Jagiell. — Kranińs. 

— Kazanie na początku Seymu 
Grodzieńskiego Roku 1784 Mca Paźd. 
4 Dnia miane przez Xiedza Nikodema 
Puzynę kanonika kathedr: offic: gener: 
Wileńskiego w kościele po-jezuickim. 
W Grodnie w drukarni J. K. Mci (1784). 
w 8ce, ark. Bg (kart 15 nlb.). 

Wydane dod 6rmą Pnzjnj, ale napisa/ W. 

Kaliński. Sssereg pochlebstw dla króla. 
Dsików — Jagiell. — Praeźdsiec. — Warsi. 
Un iw. — Wileńs. 

— Kazanie X. Kalińskiego C. M. 
S. F. D. professera historyi koécielney 
y teologii inoralney w akademii wileń- 
skiey miane w dzień uroczystości S. 
Stanisława Biskupa y Męcz. w kościele 
akademickim. W Wilnie r. 1784. w8ce, 
kart 14 nlb. 

Jocber 6108. 

Branic. — Dzików — Krasińs. — Wilno. 

— Mowa X. Kalińskiego miana 
przy rozpoczęciu nauk w Głównym Se- 
minarium Dyecezyi Wileńskiey. w Wil- 
nie 1775. w 8ce, kart 8 nlb. 

Jocher 91^)6. 

— Mowa do J. P. P. Kawalerów. 
Wilno 1776. 

Porówn. Kazania i mowy. 

— Mowa do J. M. Panów Kawa- 
lerów Konwiktu szlacheckiego XX. Pi- 
jarów miana d. 23 Stycznia r. 1777. 
Wilno, druk. J. K. M. u XX Pijarów 
1777. w 8ce, str. 18. 

— Mowa Jmci Xiedza Kalińskiego 
Professora w Seminarium Wileńskim 
o prawdziwey y fałszywcy chwale mia- 
na do J.I. PP. Kawalerów edukuiących 
się w Konwikcie Szlacheckim JJ. XX. 
Piiarów w dzień S. Jana Kalasantego. 
w Wilnie, w drukarni J. K. M. y Rze- 
czyplitey u XX. Schol: Piar: 1777. 
w 8ce, str. 72. 

Mowa (Cs. I i II) ideie od str. 1—49; Mowa 
III O pożytkach % nauk dla rolników, oso- 
bno dodana idzie od «tr. 4'9— 72. 

Jocher 4269. Branic. — Jagiell. 

— Mowa o prawdziwej obyczayno- 
ści miana do JM. PP. Kawalerów edu- kuiących się w konwikcie szlacheckim 
XX. >ijarów. Wilno, 1779. w See. 
KrasaêwB. Wilno, IV. 832. 

— Mowa Jmci Xdza Kalińskiego 
Gon. Miss. o Wolności, miana w Pa- 
włowie R. P. 1777 d. 28 Paźdz. W Wil- 
nie w Drukarni Królewskiey przy Aka- 
demii, w 8ce, kart 12. 

Oii«>l. 

— Mowa Jmci Xiedza Kalińskiei^o 
o pociechach stanu rolniczego miana 
w Pawłowie, dnia 29 Czerwca (1779). 
w 8ce 

Gaa. Wil. 1779. N XXXVII. 

— Mowa Jmci Xdza K.... C. M. 
o pożytkach z nauk dla rolników mia- 
na w Pawłowie r. p. 1780 dnia 8 maja. 
Wilno 1780. w 8ce. Branie. 

— Mowa Jmci Xiedza Kalińskiego 
o obieraniu stanu miana do J. J. P. P. 
kawalerów edukujących się w konwi- 
kcie szlacheckim wileńskim J. J. X. X. 
Piarów w dzień S. Józefa Kalasantego 
dnia 4 lipca r. 1780. Wilno (1780). 

w 8ce. Branic. 

— "Mowy do rolników, miane w Pa- 
włowie. Wilno, w druk. królew. aka- 
demii (1779) w 8ce, str. 72. 

Jest tu mów oém o pociechach stanu rolni- 
czego, o wo1no6ci, pożytkach i nauk dlm 
rolników. 

Przedrukowane w Balińsk. Pam. o Snłade- 
ckimll 473-83. 

Branic. — Krasińs. — Petersb. — Wars«. 

Uniw. 

— Mowy X. Kalińskiego do Rol- 
ników. Warszawa w Drukarni Nadwor- 
ney J. K. Mci 1780. 

— Początki Historyi Naturalney 
dla dzieci, w Wilnie 1780. w Typogra- 
fii J. K. Mci Rzpltey u XX. Scholar. 
Piarum. w 8ce, str. 70 i k. 7. 

Katal. ksiegrarski podaje także s datą 1790 r. 
' Daików - OsRol. — Wileńs. 

Ob. Komiłłowica Antoni (Biogr. 1829 r.) — 
Kraszews. Wilno IV. H82. - Wiaerunki 
i roztrząs 1836. T. 1. str. 122—149. — 
Encjkl Or^lbr. XIH.716— 18. — Bentk. 
H. lit. U. 58. 

Kaliope z Kompanią ob. Wałko- 
wicz Alb. (1643). 

Kaiipke (Das Dorf) ob. Beschrei- 
bung (1666). KAUSANCYUSZ. KALISZEWSKI. 6â Kalisancyusz Józef ob. Józef Kala- 
santy. 

(Kalisz). Bericht von der d. 29. Oct. 
bey Calisch vorgefallenen blutigen Ac- 
tion. 1706. w 4ce. 
ob. Bericht (1706). 

— Proźba do Nayiaśnieyszych Sta- 
nów Rzeczypospolitey, na Seym teraź- 
nieyszy zgromadzonych od miasta Ka- 
lisza w roku 1780. (B. w. m. dr.) 1780. 
foL.k. 1. 

Żali się, że je zrównano w podaniu Taryfy 
z klassami miast mniejszych gdy w przy- 
wilejach od r. 1264' zaliczano je do głó- 
wnych. Do mniejszych miast winny się 
liczyć te, co więcej nad 300 kominów nie 
mają, zaé Kalisz ma 646 dymów. 

Jagiell. 

— ob. Bericht (165B) — Czarowni 
ca (dedykacya 1689) — Doniesienie 

— Karnkowski Stanisław (159H) — 
Kierdki W. (Honor B. Mariae Calis.) 

— Prośba (1780) — Relation (1706) 
Valegio (1580). 

Sommervogel (Bibliot. des Ecrivains II. 
6ÔH-9). 

Kaliska koiiegiata ob. Cedrowicz G. 
(Kazanie w dzień S. Józefa 1787) — 
Condtitutiones (domug 1655) — Ka- 
zania (1779) — Kłossowski Stan. Jó- 
zef (1780) — Munus divinum magno 
bono. 

Kaliski Wojciech ob. Calissius Al- 
bert. 

Kaiiszan ob. Monile (1640). 

Kaliszewski Celestyn od Sw. Jana 

1724 t 15 Kwiet. 1767). Gratulatio 
senatoriae dignitatis Francisco Salesio 
Potocki Palatino Volhyniae, dum pala- 
tinatus sui metropolim adiret, a colle- 
gio Varecensi Schol. Piaruin facta. Var- 
saviae typis Schol. Piarum 1755. fol. 
kart 19 nlb. 

Bielski S. Vita s. 11.3 (tytuZ odmienny). 

— Historya celnicy szych y sla- 
wnieyszych traktatów między innemi 
Europeyskiemi mocarstwami rożnemi 
czasami poczynionych. Vultus nunc 
hos Mundus nunc induit illos. d'Hc- 
rouviÜe. W Warszawie, w drukarni J. 
K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scho- 
larum Piarum 1764. w 8ce, kart 4, 
8. 232 i 117. w dedykacyi do Xcia Stanisława Lubomir- 
skiego Podtłtolego Koronnego podpisany 
aator X. Kaliszewski 8. P. W tejże de- 
dykacyi wyraźnie pisze, iż dawniej tęi 
historya traktatów wydal w języku fran- 
cuzkim, a teraz na żądanie wielu w je- 
żyku ojczystym obszerniej i dokładniej 
ułożył. 

Zebrane tu traktaty: Fassawski. Monaster- 
ski. Welawski. Oliwski. Pirenejski. Akwi- 
zgrański. Niemiecki. Ky s wieki. Karłowi - 
cki. Utrechtski. Badeński. Alt-Hansztadz- 
ki. Pruski. Nieusztadzki. Wedeński. Bel- 
gradzki. Paryski i Hubertsbnrski. Po str. 
}iH2 : Przydatek traktatów z samą Polską 
poczynionych, które z łacińskich orygina- 
łów na polski ięzyk wiernie przetłumaczo- 
ne to bię kładą (str. 117).— Są dwa ro- 
dzaje zakończenia tej edycyi. W jednem 
winieta przedstawia kosz z owocami, w dru- 
giem: tarcza, szabla i kołczan. 

Dodatek mieści : Przymierze w Welawie 16Ö7. 
Umowa w Bydgoszczy 1657. Pakta Oliw- 
skie 1660. Wydanie Elbląga. Pokój Karło- 
wieki 1699. 

Czarter. — Drohob. — Jagiell. — Krasiń. 
— Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Nomenclator quatuor Linguarum 
Gallicae, Polonicae, Gfermanicae et La- 
tinae. Lectissimae CoUegii Nobilium 
Varsaviensis Scholarum Piarum juven- 
tuti. Varsaviae 1758. w 8ce. 

Na początku drugi tytuł w A jexykach 

(jak niżej) 
Bielski Vita str. Il3 edycyą pierwszą wy- 
mienia z r. 1763. 

Warsz. Uniw. 

— Nomenclator quatuor linguarum 
gallicae, polonicae, germanicae & lati- 
nae. Lectis^simae collegii nobilium var- 
saviensis Scholarum Piarum juventuti 
dedicatus. A. ü. MDCCLXIIÎ. (1763). 

Recueil des mots dont on se sert 
pour exprimer les choses, que Ton voit 
dans le monde. A Tusage des classes 
à Varsovie. Dans Timprimerie Royale 
et de la République, chez les P. P. des 
Ecoles Pieuses. 

Zebranie słów, których do wyraże- 
nia tych zażywamy rzeczy, które się 
na świecie znayduią. Dla pożytku szkół, 
w Warszawie w Drukarni J. K. Mci 
y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum 
Piarum. 

Sammlung der Wörter welche alle 
Dinge, so man in der Well findet, zu 
benennen gebrauchet werden. Zum Nutz M KALI82£W8K1. RALiaZBWSItl. der Schulen. Warschau. Gedrukt in der 
von Seiner KOnigl: Majest: und der Re- 

fnblik Privileg: Bnchdruokerey bey den 
P. Piarum Scholarum. 

Collectio vocum. Quibus ad rerum, 
quae in Mundo cernuntur, exprimenda 
utimur nomina. Âd usum Scholarum. 

Varsaviae. Typis S. R. M. et Rei- 
publicaein Collegio Scholarum Piarum. 
(Tom I). w 8ce, karta 1, ßtr. 607 i In- 
dex kalt nlb. 14. 

PoUka idsie od str. 382—417. KsiąŁka 
może być uiyteesną ze względu na ów- 
czesną terminologią. Tak np Optyka zwie 
się tu : Patrzalnia. Statyka ciciarowa na- 
uka. Mechanika sztukmistrzostwo. Agry- 
knltnra sztuka oracza. 

— Toż, tom II. 1764. w 8ce, str. 
168 i 3 strony na początku nlb. (Nad- 
to:) Zebranie gładkich y dowcipnych 
powieści y listów. Dla ćwiczenia się 
tych, którzy się uczą jednego z tych 
czterech języków, kart nlb. 161 (od 

ark. L7 do Gtg^)• 

JagielL 

— Nomenclator quatuor linguarum 
Oallicae, Polonicae, Germanicae '& Lati- 
nae, reimpressus. Leopoli. In Typogra- 
phia Schlichtyniąna. Anno 1773. w 8ce, 
Tomus Primus str. 607 i Rejestr kart 
nlb. 14. Tomus II. Leopoli 1775, str. 
167. (Na stronie następnej zaczyna się:) 
Zebranie Gładkich y dowcipnych po- 
wieści y Listów. Dla ćwiczenia się tych, 
którzy się uczą iednego z tych czterech 
ięzyków. arkuszy nlb. L do Gg. 

Jagiell. — Oszol. 

— Nomenclator Czterech języków: 
Francuzkiego, Polskiego, Niemieckiego 
y Łacińskiego, w Warszawie 1774, 
w Drukarni J. K. Mci y Rzpltey u 
X. X. Scholarum Piarum. w 8ce, str. 
663, k. 14 nlb. 

ObsoI. — Warsz. Uni w. 

— Toż, tenże tytuł:... Tom pier- 
wszy: Zebranie słów, których do wy- 
rażenia tych zażywamy rzeczy które 
się na świecie znayduia. Dla pożytku 

szkół Varsoviae typis S. R. M. et 

Rei publicae in Collegio Schol: Pia- 
rum. 1777. w 8ce. 

Katal. Kajet Jabłońskiego. 

— Toż, tenżey ttuł:... Recueil des mots dont on se sert pour exprimer les 
choses que Ton voit dans le Mondde 
T. I. w 8ce, str. 413, Warai. Unîw. 

— Nomenclator czterech języków: 
francuzkiego, polskiego, niemieckiego 
y łacińskiego. Tom I. Zebranie słów, 
których do wyrażenia tych zażywamy 
rzeczy, które się na świecie znayduia. 
Dla pożytku szkół.... W Warszawie 
1787. w Druk. J. K. Mci i Rzeczy po- 
spolitey u XX. Scholarum Piarum. Tom 
I. w 8ce, str. 561 i k. 14 regestru. 

JagieU. 

— Toż:.... W Warszawie 1789. 
w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospo- 
litey u XX. Scholarum Piarum. (Ty, 
tuł w 4ch językach), w See, str. 413. 

Zaczyna się od Cinquième Partie. Część piąta: 
Rozdziać I o Słowach. Słownik idzie do 
str. 149. Poczem nowy tytuł w czterech 
językach. Zebranie gładkich i dowcipnych 
powieści y listów dla ćwiczenia się tyeh, 
którzy się uczą jednego s tych cztorech 
języków. Są tu takie anegdoty z his to- 
ry i polskiej. Od str. .H46 idą: Listy 
oświadczające przyjaźń swoje. Te idą do 
końca. 

Recenzya w AUgem. Litteratnr Zeitung. Au- 
gust 1791 s. 4Ô7. Jagiell. 

— Nomenklator czterech ięzyków: 
francuzkiego, polskiego , niemieckiego 
y łacińskiego czytaiącey młodzieży kol- 
legium szlachetnego warszawskiego Xię- 
ży Pijarów przypisane. Tom I. War- 
szawa, w drukarni XX. Pijaró^r, 1795. 
w 8ce, str. 561 i 2 ark. spisu (kart 1 4). 

Jagiell. Toż: W Warszawie, w Dru- karni J. K. M. y Rzeczypospolitey Scho- 
larum Piarum 1795. w 8ce, T. I. str. 
.561, Iudex k. 14. 

Jagiell. — Osgol. 

— Toż:... T. I. w 8ce, str. 614 
i Index kart 13 nlb. 

Polska idzie od str. 376 do 420. 

Jagiell. 

— Rozmowa o celu, y nay pierw- 
szym Edukacyi końcu. Przez uczących 
się Retoryki Konwiktorow in Collegio 
Nobilium Scholarum Piarum miana ro- 
ku MDCCLVIII. (1757). Warszawa, 
w drukarni J. K. M. y Rzeczypospo- 
litey in Collegio Scholarum Piarum. 
w 8ce, kart nlb. 4, str. 87. ttÀUSZBWSkl. KALKSTEIN. 66 Dedjrkacya do Xi^nj Łubomirakiej Chorą- 
żyny Koronnej. W niej mówi, ie dosko- 
nalą edakacyc daje synom swoim Adol- 
fowi i Jerzemu. Kozmawiają tu : Leon Ko- 
chanowski, Andrsej Tarło, Jan Narzym- 
ski, Szymon Tarło, Xawerj Borzyslaw- 
ski, Izydor Ssembek, Anastazy Walewski, 
Franc. Szymanowski, Leon Kochanowski, 
Hieronim Sanguszko. Mówią o Edakacyi, 
Retoryce, Filozofii, Matematyce, Językach, 
Prawie, Ćwiczeniach ciała, Czytaniu ksią- 
żek, Religii! i cnocie. Kończy rzecz: Oda 
z Horacyusza Justum et tenacem. 

Akad. — Jagiell. 

— Traités des paisaauces de l'Eu- 
rope les célèbres et les plus intéressans. 
depuis oelui de Passau en 1552, jusqu'à 
celui d'Aix-la-Chapelle en 1748. Pour 
servir d'exercice public à Messieurs les 
peDsionnaires du Collège des nobles chez 
les PP. des Ecoles pieuses de Varsovie. 
Varsovie dans l'imprimerie Ruïale et 
de la République chez les PP. des Eco- 
les pieuses 1760. w 8ce, str. 104 i k. 3. 

Dedykował Ant. René de Voyer, Ambasad, 
aaprès du Roi de pol. 

Zaczyna Traktat Passawski z r. 1552. Koń- 
czy Traktat Aix-la-Chapelle z r. 17i8. 

Czarter. — Dzików — Jagiell. — Krasińs. 

— ob. Horatius (1778) — Wiśniew- 
ski Ant. (Rozmowy 1760). 

Bielski Vita 112. — Bentk. Ilist. lit. 327. 
Janocki Lexicon II. 187. — Horanyi Scri- 
ptor. Piar. II. 169. — Janocki Ezcerpta 
pol. 32. — Łukaszew. Hist. szk6ł II. 118. 

Kaliszkowski Mikołaj ob. Jabłoński 
X. Franciszek (Kazanie 1675). 

KALITOWICZ X. Pankracy Franci- 

szkan. Przywiley Wszech mocności Bo- 
skiey W pierwszym Poczęciu uwolnia- 
iacy Naysw. Maryę Pannę od pierwo- 
rodnego grzechu Niepokalanemi Jey 
ustami w Ewanielii zeznany albo Ka- 
zanie Nà Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Maryi P&nny Wielmożnemu 
Jmći Xiçdzu Stanisławowi z Biberstey- 
now Jazwieckiemu Kanonikowi Kolie* 
giâty Warszawskiey, Proboszczowi Ko- 
ścioła Nowey Warszawy Nayświetszey 
Maryi Panny, Nâ wieczny przy Imie- 
ninach Imionowi Jego obowiązek Przez 
X. Pankracego KÂlitowiczà Franciszkà- 
na ofiarowane. Roku którego pod ko- ; 
pertą Bóg ludzkiey natury Przywiley i 
światu podał z grzechów impostury | 1752. w Warszawie w drukarni J. K. 
Méi y Rzeczy pos poli tey w Collegium 
XX. Scholarum Piarum. fol., k. 2 nlb., 
sign. A— Dl (kart 9). 

Dedyk. Stanisławowi Jazwieckiemu. Tu ge- 
nealogia jego podana. Kazanie z tematu : 
Beatus venter. Przeplatane łaciną. 
Branic. — Jagiell. — Warsz. Uniw. 
— ob. Suchocki F. (Propositiones 
1761). 

Kalitowski Joannes ob. Montes(1732) 
— Palkiewicz Angelus (1732). 

Kalixt ob. Calixtus—Kallist (Ewan- 
gelie). 

Kalk Jan ob. Kościuszko Tadeusz 
(1794) — Kriegsrecht (1794). 
KALKBRENNER Soc. Jesu 

Miał pisać o X. Stanisławie Borowskim, Kas- 
prze Wojczicz i bracie Janie Domagalskim, 
zabitych przez Kozaków w dniu 6 Maja 
164-2 r za wiarę. Brown Bibliot. pisarzy 
S Jeisu str. 214, według Niesieckiego. 
KALKOWSKI Jan. Chiromantia Âbo, 
praktykowanie z rak człowieczych, 
z starych philosophow, y nowych in- 
szych autorów, pilnie y porządnie ze- 
brane, przez Jana Kalkowskiego zQwo- 
zdzca. (Niżej na tarczy kogut piejący; 
do koła obwódka okrągła, w niej po 
bokach z jednej i z drugiej »trony li- 
tera S.) B. r. m. i dr. w 8ce, prócz tyt. 
s. 150, (brak końca). Dr. goc. 

Tyto! w obwódce ozdobnej, w niej u ddu 
koń i jeleń leią naprzeciw siebie. We- 
wnątrz ręka ludzka kilkadziesiąt razy 
drze wory to w ana w rozmaitych położeniach 
i z rozmai tern i linjami po niej. — Druk 
moie być już z 17 wieku. Strony licz- 
bowane są zwyczajnie od 1 — 29, dalej 
zań, po dwie kolumny na jednej stronie. 
Maciej. Piém. 111. 872. - Encykl. Orgelb. 
XIII. 7H8. Czaitor. 

KALKSTEIN (Kalckstein) AntonL 

Calamus Scribae Velociter 8cribentis 
Psalm. 44 Sive Divus Thomas du Aqui- 
no Doctor Angelicus Angelorum disci- 

pulas Militantis Eoclesiae In 

Ecclesia S. AdAll>erti Episcopi et Martiris 
Vratislaviae Sacr. Ord. Praedic. prae- 
sentatus ab Admodum Révérende Re- 
ligioso ac eximio P. Antonio Kalkstein 
Ord. Minoruui S. Francisci Conventu- 
alium S. S. Theologiae Doctore et pro 
tempore Studiorum Régente Anni De- 
currentis iu partu Cbristi 7 Martii. Vra- 

9 66 KALKSTEIN. KaLNOFOTSKL tislaviae Iraprimebat Casper Rudolf 
Muller Serenisa. ac Reverendiss. Prin* 
oipis et Epiflcopi Typogr. (1709). fol. 
kart nlb. 5. (ark. C). ObsoI. 

Kalkstein Joh. ob. Poetilla to iest 
kazania (1594). 

Kaickstein Christian Ludovicus. Mo- 
res et Fatum Anno M.ÜC.LXX. (1670). 
(Bez wyr. m. dr.) w 4ce, str. 8. 

Kaikulacya okoliezuoéoi potocznych 
z pobudkami gorliwości obywatelskiey. 
(Bez osób. tyt.) Bez w. m. i r. (1788). 
w 4ce, kart 5. 

Dwa odbicia. Każda edycya po 5 kart. 

Ob. Pamiętnik s/uchaczy Uniwera. 1887. 
«tr. Ô28. 

Branic. — Ossol. — Warss. Un i w. (dwie 

edycje). 

Kalkulacya pożytków ob. Skarszew- 
ski bisk. 

(Kaii Micłl.). Plausiis amicorym dum 
Perillustris et Ëxcellentissinius D. Mi- 
chael Kall nobiliä Liuo in celeberrimo 
Ântenoris Lyceo philosophorum et me- 
dicorum laurea ab lUuätrissimo et Ëx- 
cellentissimo D. Duminico Sala medi- 
cinae theoricae professore primario pu- 
blice in frequentissima amplissimorum 
yirorum Corona ad ecclesiam cathedra- 
lem insigniretur. III Nonas Junij A. 
D. MDCXXXVI. (1H36). Patavii, ty- 
pis Julii Criuellarij et Jacobo Bertoli. 
(1636), Superiorum permissu. w 4ce, 
kart 4. 

Wiersse pisali : Jo. BienschoFins, Georg*. Ki- 
negger, Th Somomel, Laur. Dalnaki 
Transylvanus. Paal Const. Boym Polonus. 

Jagiell. 

Kailigraphia ob. Jagodyński Stanisł. 
Serafin (1695) — Karnowalski Okta- 
wian (1695). 

Kaiiimacłi Filip ob. Callimachus. 

KALLIODOR. Pasterka w dzień iinie> 
nin J. W. J. X. Stanisława a Bohusz 
Siestrzeńcewicza, Arcybiskupa Mohilow- 
skiego. Od kollegium Dubrowieńskiego 
S. P. Mobilów. 1788. w 4ce. 

Kalliopea ob. Grochowski Stan. (Sło- 
wieńska 1588. 1608). 

KALLiST. Ewangelie uczitelnoje albo 
kazania na każdoju niedielu i świata 
uroczistyje prez pr. otca uaszeho Kai- ; lista starszoho archiepiskopa konstan- 
tinopolskoho i wselenskoha patriarcha 
po grecku napisano je i teper po wtóre 
nowo z greckoho i tjowenskoho jazyka 
na ruskij perełoźenoje, błaho^Jowenijeni 
że i powelenijem jaśnie prewelabnoho 
w Bozie jeho miłosti hospodina otca 
Petra Mohiły mitropolita kijewakoho i 
proczaja wydrukowanoje w Sw. weli- 
koj Ławrę peczerskoj kijewskoj roku 
1637 awhusta 22 dnia. fol. k. 8, str. 
liczbow. 1030. 

Tytuł w osdobach rytowanych. Na odwrocie 
herb Stetkiewicsów s wierszami pochwala- 
nemi. Dalej odeawa Piotra MohyZy i przed- 
mowa do czytelnika. W tekście licsne 
drzeworyty. 
Tołstoj N. 86. — Sacharow N. 849. — Ka- 

ratąj. N. 401. 
Akad. nauk Petersb. — Krasińs. — Kara- 
tajew. — Muzeum Kumiaeowa — Petersb. 

Kalmuken ob. Opitz Gottfr. (1740). 

KALNICKI Carolus J. Applavsvs festi- 
yitatis epithalamicae Perillustribus Co- 
niugibus Magnifico ac Generoso Do- 
mino. D. Sigismundo a Sczekarzowice 
Tarło: S. R. M. Aviico, &o. &c. eL Vir- 
gini pudicissimae Elizabethae Kostko- 
wna Piae olim memoriae, Illustris: ac 
Magnifioi Domini, A. Sztemberk Kost- 
ka Capitanei Lipensis: Filiae. Authore 
J. Carolo Kalnicki, Stud: Al. A. Grac. 
perpetuae propensionis ergo DD. (Tu 
cytat 4 wierszy z Eccies. Cap. 26). 
(Na końcu:) Cracouię, Ex Officina Bar- 
tholomęi Kwasniewski Anno Dni, 1636- 
w 4ce, k. nlb. 4. 

CaZe wierszem, z herbami drzeworytowemi . 
Druk niedbały. Jagiell. 

— Triumphus Christi Resurgentis. 
Illustrissiino Domino D. Martino De 
Axpes Cath. Reg. Maiest. Et Sere- 
nissimi Principis Cardinalis Hispania- 
rum Infantis Per Belgium Secretario 
Supremo Applaudit J. Carolus Kal- 
nicki D. K. Nobilis Polonus. Antvero- 
piae, apud viduam Jacobi Mesij. w8ce, 
kart 8 nlb. 

Wierszem, zaé prozą tylko przemowa do 
Axpesa. 

KALNOFOYSKI Athanazy. TËPATO- 
TPrHMA lubo Cuda które były uk 
w »amyin święto cudotwornym Mona- KALNOFOY8KI. KAŁOW8KI 67 styru Pieczarskim Kiiowskim iako y 
w oba<}wu świętych Pieczarach w któ- 
rych po woli Bożey błogosławieni oy- 
cowie Pieczàrecy pożywszy, y ciężary 
ciał swoich złożyli: wiernie y pilnie 
teraz pirwszy raz zebrane, y światu 
podane. Przez W. Oyca Athanasiusa 
Kalnofoyskie^o Zakonnika tegoż S Mo- 
nastyrà Piecz&rskie^o. W Drukarni Ki- 
iowo Pieczarskiey Roku P. 1638. w 4ce, 
8tr. 322 i k. 17. 

Na odwrocie tytułu rycina genealogicsna. 
Przypisał Heliaszowi na Csetwertni Swia- 
topelkowi Czetwertyńskiemu rotmistrzowi 
Króla Władyiiława. 
Rozpoczyna wiersz dedykacyjny Przedmowy 
kart 12. Syliabus Authorów k. 1. Na str. 
B06 idzie Appendix. 
Pomieszczono tu. od sir. 27 niektóre nagrob- 
ki, najpierw fundatorom, potem inne jak 
np. str. 44: Do wiecznego szczeéliwoÂci 
iycia powołany, Zachariasz Kopesteński 
Arcbimandryta Pieczarek i Roku P. 1626 
w Wielkiego tygodnia wielką Srzodę w tey 
Xiąiąt Koreckich kaplicy ciałem odpo- 
czywa 
etr. 45: Swiętey duszy ewiątobliwego staruszka 
Jeliseia Pletenieckiego Arcbimandryta Pie 
Czarskiego pamięć. Ten odpoczywa zmar- 
azj zewnątrz Cerkwi w kapelli tey, którą 
iyiąc za trunnę semurował sobie, Roku 
P. 1624 Octob. 29 dnia godziny 19 i t. d 
(Wielkie pochwały tego Archimandryty) 
str. 47: Corrector Xiąg j Typographiey Sporzą- 
dziciel, Kaznodzieia Pieczarski, Tarasj 
Ziemka, Człowiek uczony, w Qreckim, 
Łacińskim, Słowiańskim y Ruskim Dia- 
lekcie, zmarszy, tu połoiony Roku P. 1682 
Septemb. 13 etc. 
Btr. 48: Pambo Berinda, Corrector Xiąg y 
Typographiey Piecsarskiey Director, Pro- 
tosingiel S. Oyca Patriarchy Jerozolim- 
skiego, Człowiek uczony. Zostawił Lexi- 
con Słowieńskoruski. Po trudach Zakon- 
nych, Spowiedniczych y Drukarskich, tu 
odpoczął. Roku P. 1882. Julii d. 18. 
Pambe Berinde tu émieré złoiyła, 
Ciężkim pagórkiem grób przywaliła: 
Snadźby o nim zostali 
Ludzie nie pamiętali. 
Lecz zła iey rada, bo kto gdzie bieiy, 
Mimo pagórek, czyta: Tu leży 
Zakonnik doskonały 
Pambo, w dobroci stały. 
Od str. 9Ô idzie : Traktot wtóry o samych 
cadach, poAwiecony imieniowi Heliasaa 
}tięcia Czetwertyńskiego. 
Dzienn. Wileński 1. 1822. — Jocher 9481. 
Czarter. — Krasińs. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Deniflowicz Hilarion (Parer- gon cudów 1638) — Eossow Sylwe- 
ster (1635. 1661). 

Dzienn. Wileńs. 1822, III. 281-8. ^ Wi- 

szniew. Hist. lit VIII. 871. — Maciej. 

Piśmienn 1 11. 501—2. — Orgelbr. En- 

cykl. XIII. str. 751. 

Katowski Franciszek ob. Laudi (Sa< 
era con^re^atione 1755). 

KALOWSKI iNarcin Kustosz cheł- 
miński. Informacya o początkach y dal- 
szym progre*4sie cadownego mieysca 
Łagiewnickiego przez Antoniego S. Pa- 
dewskiego z nieba sobie obranego y 
naznaczonego na pociechę ludzi rozli- 
cznemi niemocami strapionych a któ- 
rzy tu pomocy doznaia wiernie zebrana 
z komraissii tak z nuncyatnry, iako 
z konsystorza Łowickiego po kilka razy 
naznaczonych y wywiedzionych z za- 
pisów Grodzkich y Konsystorskich z re- 
lacyi ludzie wiary godnych, którzy na 
to oczyma swemi patrzyli y pod przy- 
sięga zeznali, z których ieszcze niektó- 
rzy źyią z aktów Konwentu Łagiewnic- 
kiego napisana i do druku podana w Kol- 
legium Kaliskim Soc. Jesu 1723. w 8ce, 
str. 230. Warsa. Uniw. 

— Królowa kwiatów, Lilia zaszczyt 
herbowny Nayiasnieyszych Królewskich 
Maiestatów, Xia^ecych Mitr, y Purpur, 
Arcybiskupich, Biskupich Infuł y Pa- 
storałów, Senatorskich Krzeseł, Rycer- 
skich y Szlacheckich Sław y Dzielno- 
ści Przy solenney światu Waledykcyi 
y zakonnych obłóczynach y Postrzy- 
żynach Wielmożney J. M. Panny, na 
tenczas Joanny a teraz w Zakonie We- 
roniki y Eustachyi Dzierźanowskiey, 
Woyskiey Poznańskiey, przy wielkiey 
zacnych domów frekwencyi, pierwszym 
mieyscem w kościele Bożym w Sena- 
cie nawet y w samym Niebie uczczona. 
Z ambony Kaznodzieyskiey w kościele 
Szrzemskim Panien Zakonnych S. Klary. 
Przez X. Magistra Marc. Kałowskiego. 
Na ten czas Prowincyała Prowincyi Pol- 
skiey y Komisarza Jeneralnego Fran- 
ciszkańskiego R. P. 1716. Dnia 20. 
Septbra w Niedzielę 16 po Światkach. 
Teraz zaś na instancya wielu zacnych 
przyiaciół do druku podana, y Wielm. 
Ich Mciom, Jego Mci Panu Janowi 68 KAŁOW8KI. KAŁOWSKI. Dzierianowskiemu, y Jey Mci P. Te- 
resie z Eonarzewakich Dzierżą no wskiey 
zacDym Rodzicom dwóch córek a uro- 
dzonych sióstr w Konwencie Szrem- 
skim Boga na służbę wieczna ofiaro- 
wanych. Dedykowana y konsekrowana. 
W Drukarni Eollegium Poznańsk. Soc. 
Jesu R. P. 1717. folio, k. nlb. 9. 
Je9tta genealogia Dzierżjinowgkich. 

Ossol. — X. Polk. - Warsa. Uniw. 

— Los fortuny polskiey, w rękach 
Boskich, ypadaiąca wolnońć, sławę, for- 
tunę narodu polskiego zatrzymuiacy, 
B. Stanisław Kostka przy doroczney 
yroczystośći w kościele SS. Apostołów 
Piotra y Pawła, Societatis Jeav. Poka- 
zany. «Jaśnie Wielmo^.nemu Jego Mości 
Panu Michałowi Stefanowi na Zakle- 
czynie Jordanowi Woiewodzie Braoław- 
skiemu Staroście Dobczyckierau etc. 
Dedykowany przez X. M. Marcina Ka- 
łowskiego, prowincyi Polskiey OycA, 
Kustosza Chełmińskiego, Kaznodzieię 
Ordynâryiiszâ w kościele S. Franci- 
szka Ordinis Minorum Conventualium. 
Cum licencia Superiorum, do druku 
podany. Roku Pańskiego Tysięcznego, 
Siedmsetnego czternasteiro (1714) Dniâ 
30 Decëbri. W Krakowie w drukarni 
Jana Domańskiego, J. K. M. TypogràfA. 
folio, kart 9 nlb. 

Na następnej karcie cztery herbowne klej- 
noty (tr^by, topór, róie i Nałfc«) Wdy 
BracZawskiego a pod niemi 4 serye ozte- 
rowierszów. Przypisał Michałowi Jorda- 
nowi Wdzie Braoławskiemu prozą prze- 
plataną łaciną; tak samo napisane i ka- 
zanie. Przypis podaje szczegóły do rodzi- 
ny Jordanów. 

Jocher 4869 4991 mylnie ma: Kołowski. 
— Bandt. Hint. druk. krak. 472 ma mylnie: 
Ki>ławski: Głos fortuny. 

Akad. — Branic. — Jagiell. — Dzików — 
OsBol. — Warsz. Uniw. — Zielińs. 

— Mistyczne miasto S. Antoni Pa- 
dewski na górze Łagiewnickiey Roku 
P. 1676 zjawione y cudami wsławione 
przez śp. Przew. X. Marcina Kałow- 
skiego S. T. Doktora w R. 1723 pió- 
rem historycznym określone, a teraz 
Herbowną brama J. W Jmci Pani An- 
toniny z Xiazat na Kozielsku Ogiń- 
skich Sołłohubowy ozdobione y powtór- 
nym drukiem przez XX. Franciszka- nów Konwentu Łagiewnickiego na wi- 
dok publiczny wystawione. R. P. 1754. 
w Warszawie w Drukarni J. K. M. 
y Rzplitey w Kollegium XX. Schol. 
riarum. w 4ce, k. 8, str. t82. 

Warsz. Uniw. 

— Ślady nieśmiertelne sławy wie- 
kuiaC/cy, cnoty nieumieraiącey pobo- 
Anońci wieczność zasługuiącey W. JMP. 
Eleonory z Mycielskieh Kretkowskiey 
Starościanki Kolskiey, Sędzianki Ziem- 
skiey Sieradzkiey wyraźnym herbowney 
podkowy krokiem na śmiertelnych pro- 
chach y popiołach wybite, a przy po- 
grzebowym akcie na folge zranionym 
żalem sercom pokazane przez Magistra 
Marcina Kałowskiego kustosza naten- 
czas lubelskiego, kaznodzieię kaliskiego 
franciszkańskiego r. 1701. w Wyszy- 
nie, w drukarni koli. kaliskiego Soc. 
J: folio, kart 20 nlb. 

Herb^ Kostkowskioh a pod tern 20 wierszy. 

Przypisał aator prozą Stanisławowi ICost- 

kowskiemu mężowi zmarłej W kazaniu 

są niektóre szczegóły do rodziny zmarłej. 

Âkad. ~ Ozartor. — Warsz. Uniw. 

— Słv^ga dobry Bogu kościołowi, 
Zakonowi Dominika Świętego y Koro- 
nie Polskiey Nader Dobrze Służący, 
Jacek Święty Odrowąż, Korony Pol- 
skiey Pry ncy palny Patron Zakonu Prze- 
ś więtszego K&znodźiey skiego. Pri mae 
Magnitudinis Światło. Przy doroczney 
Vroczystosci Swoiey w Niedzielę 1 4 po 
Świątkach, z Ambony kazuodźieyskiey 
w kościele Troyce Przenayświętszey 
Krakowskim WW. 00. Dominikanów. 
Przy wielkiey Audytora Frekwencyi, 
Wystawiony. Przez X. Marcina Kałow- 
skiego S. T. D. Kustosza Chełmińskie- 
go, Kaznodzieię Ordynâryuszâ w ko- 
ściele Świętego Franciszka, Ordinis Mi- 
norum Omventualium Anno Verbi In- 
carnati 1714. W Krakowie w Drukar- 
ni Franciszka Cezarego J. K. M, y J. 
O. J. Mści X. Biskupa Krńkowskiego 
Xéia Siewierskiego, także Przęsła wney 
Akademicy KrAkowskiey Ordynàryine- 
go Typogrâfa. fol. kart 9 nlb. 

Przypis Jackowi G nisze wieżowi prowinc. Do- 
minikanów prow. Pols.— Kazanie jest z te- 
matu: Nemo potest duobus Dominis ser- KAŁOW8KI. KALU8KI. ▼iie. Pełno tu łaciny, mimo tego ohara- 

kteryBtjcine. 
Jocher 4b65. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. - OsaoI. — 
Uniw. lwów. 

— ob. Kiełkowski Mauritius (Um- 
bra poet. 1718) — Sapecki Cypry an 
(Korona 1714). 

X. Piasecki w Pamięta, relig. moral. VII. 

317-18. 
Kalte-Schal6 des Gross Veziers, als 
er von Kays. Pohlen zurükkam. 1684. 
Kaltschmidt Joannes ob. Rudawski 
Laurent. Joan. (1659). 

Kaltsinnige Polen ob. Pohlen (1685). 
KALUSKI X. Stanisław Jezuita (1642 
t 1716). Kazanie na Święto B. Jana 
Kantego Kanonika Krakowskiego Swię- 
tey Theologii Doktora, y Przesławney 
Akaderaij Professorâ. Miane w Zamo- 
ściv Koku 1694. Przez X. Stanisława 
Kałowskieo^o Societatis Jesu. Lublini, 
ty pis Collegij Societatis Jesu. (1694). 
fol. kart 10 nlb. 

PrzypÎB Tomaszowi «)<Szefowi ordynatowi, 
Michałowi star. Bolimowskiemu i Marci 
nowi star. Płoskirowskiemu Zamojskim, 
podskarbicom w Kor. 
Zanieczyszczone łaciną kazanie z tematu: 

Nolite timere. Luc. 12. 
Jocher 4847. Jagiell. — Ossol. 

— Kazanie na solenney Wotywie 
Trybvnalu Koronnego za Prezydencyi 
Jaśnie Wielmożnego Jegomości X. Kon- 
stantyna Zielińskiego Biskupa Hiero- 
politańskiego, Sufràg: Gnieźnieńnkiego, 
Archidyńkona Pułtuskiego, Proboszcza 
Wrocławskiego a teraz szczęśliwie No- 
min&là Arcybiskupa Lwowskiego, etc. 
etc. a za laski Jàénie Wielmożnego 
Jegomoéci Pana P. Michała Potockiego, 
Śt&rosty Krasnostawskiego etc. etc. 
Miâne w Lublinie Roku Pańskiego 1696. 
przez X. Stanisława Kałvskiego Socie- 
tatis Jesn. W Lublinie, w Drukarni 
Kolej um Societatis Jesu. fol. kart 16 
nlb. (ark. Gi). 

Autor przypisał proa)^ Felicy änowi Potoc- 
kiemu wwodzie krak. Na odwrocie tytuhi 
spisany cały Trybunał. Kazanie z tematu: 
Mercenarius fugit, Joan. 20, przesiane ła- 
ciną. 

Jagiell. — KraBińs. — Ossol. 

— Kazanie na solenney Wotywie 
Trybunału Koronnego za Prezydencyi J. W. J. M. X. Jana na Pokrzywnicy 
Pokrzywnickiego Dziekana Gnieźnień- 
skiego, Łęczyckiego, Kanoniki Kra- 
kowskiego Łowickiego, Regenta Wiel- 
kiey kńncellarij W. X. Litewskiego 
etc. etc. a za laski J. W. J. P. Ale- 
xandra Hrabie na Lipiv Lipskiego, 
Kasztelana Sieradzkiego. Rawskiego, 
Inowłodzkiego, Rzeczyckiego Starosty 
etc. etc. Miane Roku Pńńskiego 1695 
przez X. Stanisława Kałuskiego Soc: 
Jesu w Lublinie. Lublini, Typis Col- 
legij Societatis Jesu. fol. kart 2 i str. 

12. 

Dedyk. Stanisławowi Szczuce Referendarzo- 
wi Koronnemu , 8taro6cie Lubelskiemu. 
Na odwrotnej stronie karty tytułowej jest 
Lista Deputatów Trybunału iwieckich i 
koronnych. Kazanie makaronicine jest 
z textu: Edncet quasi lumen. 
Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 

Zielińa 

— Kazanie na dzień B. Stanisława 
Kostki Societatis Jesu Patrona Korony 
Polskiey Jaśnie Wielmożney Jey Mo- 
eói P&ni P. Hel7.biecie Febronii z Rze- 
wusk. KoniecpoUkiey Koniuszynyi Ko- 
ronney Sierâdzkiey, Balińskiey etc. Sta- 
rościnyi ofiarowane. Przez X. Stanisława 
Kałuskiego Societatis Jesu Rokn Pań- 
skiego 1698. W Lublinie, Drukarni 
Kolejum Societatis Jesu. fol. kart nlb. 
18 (ark. Gg). 

Kazanie jest z textu: Minimum est omni- 
bus seminibus. 
Jocher 4854. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Kazanie w dzień S. Stanisława 
Kostki przez X Stanisława Kałuskiego 
S. J. miane r. 1694. Lublin w dr. S. 
Jesu. fol. ark. Oj. 

Przytęcki Pamięt. o Koniecpol. 88Ô. — 
Brown. Bibliot. 210. 

KALUSKI Wawrzyniec Dominikan 
(t 27 lut. 1802). Kazanie w dzień wpro- 
wadzenia Głowy y innych kości S. Piu- 
sa Męczennika przez X. Wawrzyńca 
Kałuskiego Mis. Domin, miane. Ofiaro- 
wane Wym fundatorstwu Potockim. 
Berdyczów, Druk Fort. N. P. M. r. 
P. 1781. w 8ce, kart 41 nlb. 

Krasińsk. 

— Kazanie w końciele winnickim 
XX. Dominikanów prowincyi ruskiey, 70 K4ŁU8KI. KALWARYA. na przywitania uayiaśn. pana Stanisła- 
wa Augaata, króla polskiego, w czasie 
najłaskawszego odwiedzenia wojewódz- 
twa bracławe^iego d. 20 listopada t781 
przez X. Wawrzyńca Kałuskiego S. T. 
Ł. Miüsionarza Apostols. tegoż zakonu 
y prowincyi. Berdyczów w drukarni 
łorteoy N. P. Maryi 1781, w See, ark. 

Bg. 

Barąos. Wiad. o kość. w Podkamioniu 1858, 
Btr. 25. 

Kijowi. — Krasiós. 

— Mowa przy założenia pierwsze- 
go kamienia na kościół parochialny XX. 
Dominikanów w Talczynie przez Jaśnie 
Wielmożnych Stanisława i Zofię z Mni- 
szchów Potockich Województwa Ru- 
skich od tegoż kamienia rzeczoney świa- 
tnicy fjindatorstwa. Oraz przy uroczy- 
stym poświęceniu mieysca y kamienia 
przez J. W. J. X. Felixa Pawła Tur- 
skiego Biskupa Łuckiego y Brzeskiego 
kawalera Orderu Orła Białego, Paste- 
rza. W obecności Jaśnie Wielmożnego 
Franciszka Branickiego HetmanaW. K. 
y innych Senatorów, iakoteż nay pierw- 
szych obywatelów. Od X. Wawrzyńca 
Kałuskiego Przeora y Proboszcza miey- 
scowego R. P. 1786 d. 12 miana, w See, 
kart 13 nlb. 

Na końcu: Datam Talczjni die U Januar. 
1887 r. Kąsanie s tekstu na odwrocie 
tytułu: Mortuus est Pater. 

Jagiell. — Krasińs. 

KALUSZEWSKI Jan. Kazanie o 
Zwierzchności J. W. Jnłci Xiedzu Fran- 
ciszkowi Kandydowi Hrabi na Tenczy- 
nie Ossolińskiemu Biskupowi Kiiow- 
skiemu y Czerniechowskiemu Prezy- 
dentowi Kapituły Prowincyalney w Nie- 
dzielę ośmnastą po światkach na Ka- 
pitule Prowincyalney Xięży Franci- 
szkanów miane w Konwencie Wareckim 
przez X. Jana Kałusze wskiego Fran- 
oiszkana dnia 25 września 1774 na 
znak wieczystego od Prowincyi obo- 
wiązku oddane, w 8ce, k. H, str. 38 i k. 1. 

Po dedykacyi idzie kazanie z textn : Ut quid 
cogitatiff male-in oordîbus vestris? 

Jocher 4286. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

~ Ziellos. 

KALUSZKIN. Wiadomości z Persyi z atółecznego raiAsta HispAbann, od Re- 
zydenta B^osHyiskiego Jmśe Pana Ka- 
łuszkina przysłano de Datt: różnych 
dni Roku 1737. (B. m. dr.) w 4ce, k. 
nlb. 4. 

Opisuje ekspedycja wojenną Nadyrazacha 
perskiego do Kaadacharn. Jestto dodatek 
do Gazety. Ja^ell. 

Kahlżyński Jan ob. Temeswary W. 
(Łaźnia 1721). 

KALW Konrad. Repetitio capituli ad 
nostram de emptione et venditione cum 
quaestione de contractu emptionis de 
retrovendendo alias na widerkoff fre- 
quentari solita ex ipso iure elieita. Ex- 
cussum Graco, per Hiero. Vietorem 
1541. w 8ee, ark. 9 i kart 6 (na kar- 
cie 6ej na końcu data). Za kartą tytuł. 
10 wierMzy : Joa. Thurobioi decastirbon . 
II une. lege non rano conscriptum Marte 
Ubellum. Quom yiginti studio dat tibi 
Gregorius. 
Z tych wierssy adaje się, że Siam()tulski 
jest tylko wydawcą. Na odwrocie tytułu 
powiedziano, ie nienazwany autor podaje 
wyciąg z Konrada Kałwa De contracti- 
bu8. 
Bandt. Hist. druk. I. 377. — Janociana I. 
24i. (odmiennie podaje tytuł i ma ark. 
11. w 8ce). Czartor. — Ossol. 

Kaiwarja Domowa albo rozpamięty- 
wania Boleiści Pana Jezusa Na wyba- 
wienie dusz w czyscu zostających, któ- 
re każdego dnia przez tydzień mo^a 
się myślą albo ustami odprawiać. Za 
pozwoleniem Zwierzchności, w I2cey str. 
74—131. 

Zdaje się, że jest to tylko wydnek z ja- 
kiejś większej całości. 

Warsz. Uniw. 
(Kalwarya). Siedm Koronek Bło^:: 
Panny siedm razy siedmią to iesf 49 
Medytacyj, albo rozpamiętywania przy 
znakach y osobnych ołtarzach rozdzie- 
lonych osobliwie dla pielgrzymów ku 
tey Błogosławioney Pannie nabożnych 
Kalwariey Zebrzydowskiey. w Kraso- 
wie u Szymona Kempiniego 1 6 1 3. w 1 2ce, 
str. 8H. Warsz. Uniw. 

— Ansicht des Cal varia- Berges bei 
Crakau. (Mons Calvaria). Gest. v. G. 
Houtnagel. 1618. 

Folio podwójne. Tekst /acińskL Wyjęto z 6 
tomu Atlasu Bruina. 

Katal. księgars. KalVaria. KaLWD«. 71 Kaivaria iii w Gordach na Litwie 
ob. Bardowfiki NicolauB (1643) — Nova 
Hierusalem. 

Kaiwarya KosteAsica ob. Droga 

(1763). 

Kaiwarya nowa w król. polskiem 
ob. Warta Jan (1617). 

Kaiwarya Paclawska ob. Drogi. 

Kaiwarya ob. Burkwic Jac. (Drogi 
Bwięte 16ö2)—Collin (Cal varie 1741)— 
Dawidson Jerzy Józef (1755) — Dzie- 
lowski Franciszek (Nowa Jeruzalem 
1669)— Głos wołającego (1727)— Grabią 
St. S. (O obrządkach 1739) — Gro- 
chowski Stan. (Ib U) — Jabłoński Ja- 
cek (Drzewo żywota 1736) — Janicki 
Franc. (Żywot Sw. Franciszka I683j — 
Jarocki Franciszek (Prowiant podróżny 
1729) — Jerozolima (1767) — Króli- 
kowski Kar. (1746) — Miasta — Mi- 
chał Sw. (1765) — Piazzoli (1766) — 
Mniemanie (jakoby proboszcz 1760) — 
Olędzki X. Adeodat (1792) — Pamiąt- 
ka (1611) — Połaniecki J. K. (Ozdoba 
Korony p. 1760) — Postękalski Ma- 
ryan (1613)— Prowiant podróżny (1662. 
1702, ob. Jarocki Fr.) — Rożniatowski 
Abraham (1634) — Serwan Paschalis 
(Uwagi stosowne 1791) — Skarbimirz 
(Scarbimirius) Nicolaus (Viarum com- 
passionis 1620. 1630. 1670, albo hist. o 
fundac-yi 1632) — Theatrum (1650) 
— Tortowski Joan. (Cursus poeticus) 
Wallfahrtfl (Berg 1759) — Westchnie- 
nie serdeczne (1767). 

Łepkowski Kaiwarya 1860 8. 46—48. 

Kalwaryjski fundator ob. Zielejewicz 
(Excitarz 1660). 

KALWIN Jan (Caivinus. Cauvin. 
Chauvin) (1509 f 27 Maja 1664). Bre- 
vis admonitio Joannis Caluini ad fra- 
tres Polonos, ne triplicem in Deo es- 
sentiam pro tribus personis imaginando, 
très sibi Deos fabricent. Lege, vide, 
habes. Hic firmissimam refntationem 
Tabulae Gregorij Pauli Brzezinen. de 
Trinitate. Cracoviae ex officina Mathiae 
Virzbietae M.D.LXIII. (1563). w 8ce, 
syg. A— Ca (kart 10). 

Odj Oraegon Paoli % Bnerio minister sbo- 
m Kraiowski«|^ powstając pneciw nauce o Trójcy S. wjdal duetko: Tabnla de 
trinitate, Kalwin n* prośbę Samickiego 
prayalal to napomnienie do Małopolan, aże- 
by istnoeci w Bogu nie rozdzielali i nie 
wystawiali sobie trzech Bogów w Trójcy 
Świętej. Napomnienie to wyda2 Sarnicki. 

Na to Jan Krzanowski odpisał po polsku. 

Wiersbows. Bibliogr. III. N. 2424. 

Kórnik. — Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł:... Genevae ex offici- 
na Francisci Perrini M.D.LXIII (1663). 
w 8ce, 8tr. 16. 

Wierzbows. 111. 2423. 

Wiedeń. Césars. 

— Commentarii in Ëpistolam ad 
Hebraeos. Genevae per Joannem Ge- 
rardum 1549. w 4ce, 2 ark. i str. 216. 

Dedykuje Zygmuntowi Augustowi Królowi 
polskiemu W. X. Lit itd.... Jan Kalwin, 
dat. Genevae 10 Calend. Jnnii 1649 r. 

£pistola do króla ma szeeó kart. W niej 
mówi, ie ośmielił go do zaofiarowania 
dzieła Floryan Suslinga z Warszawy szla- 
chcic. Wspomina toŁ Jana Łaskiego. Po- 
wiada tei: Quo minus ferenda est £ccii 
improbitas qui suum De saorificio missae 
libelłum Sigismundo Regi inscribendo, foe- 
dam tam illustri Kegno maculam inussit. 

Tei Commentarii przedrukowane są w: Cal- 
yini in omnes D. Pauli epistoła« commen- 
tarii. Genevae 1Ô61. fol., a dedykaoya jest 
na str. ôb7 — 591. W tern odbiciu opuścił 
autor wyrazy: Ad eam rem, ai do: ad 
instaurandum, to jest siedm wierszy, w któ- 
rych byta wzmianka o 8usiydze. Zdaje 
się więo, ie tenie miał w kraju z powodu 
tej wzmianki nieprzyjemności. 

Akad. ~ Jagieii. — Tonińs. 

— Commentaire sur epitreaux £bri- 
eux (tak\ traduit du latin. Genève;. J. 
Girard 1549. kart 16, str. 466. 

Dedykacya Zygmuntowi Augustowi. 

— The eommentaries of M... upon 
tbe Actes of the Aposttes, faithfully 
translated out of Latine into English 
for the great profite of our countrie- 
man, by Christopher Fetherstone, stu- 
dent in Divinitie. Londini, impensi« G. 
Bishop 1685. w 4ce, (Na końca:) Im- 
prented at London by Thomas Dawson 
for George Bishop 1585 kart 8, str. 598 
i 15 k. nib. 

Z przedmową Calwina do Xeia Mikołaja Ra- 
dziwiłła, wojewody Wileńs. w. marsz, i 
kanel W. X. Lit. Czartor. 

— Epistoła Joannis Calvini, qua 
fidem admonitionis ab eo nuper editae 
apud Polonos confirmât. Genevae ex ł2 KALWIN. ItALWlH. officina Francisci Perrini M.D.LX1II. 
(1563). w 8ce, kart 8. 

Datowftne: Genevae pridie Cal. Maii 1063. 
Wierzbowe. HI. 249Ô. 

Wiedeń. Cesara. 

— Dilacida explicatio Sanae Doc- 
trinae de vera participatione carnis et 
sanguinis Christi in sacra Coena, ad 
discuriendas Heshusii nebulas. Joanne 
Calvino Âuthore. Cui Adjecta est Ra- 
tio lucundae concordiae si veritas extra 
oontentionem qaeritur. Item responsum 
ad Fratres Polonos quomodo sit Media- 
tor, ad refutandum Stancari errorem. 
G^nevae, Excudebat Conradus Badiu.s, 
M.D.LXl. (1561). w 8ce, str. 105. 

W tem dziełka są umieszczone listy Kal- 
wina do Polaków pisane, Pierwszy z ô Czerw- 
ca 1660 r. pobudzający ich do odrzucenia 
wymysłów 8tankara i trwania w ich od- 
rzuceniu; popart go drugim listem a nastę- 
pnie i trzecim pisanym z Genewy pridie 
Calendas Maii lô6H w obeliywych dla 
Stankara wyrazach. Listy te s% umieszczo- 
ne w zbiorze pism Kalwina w T. VIII. 
str. &89 i nast. 

Kalwin pisywał listy do różnych Polaków 
jak do Krzysztofa Treciusza w 1554 r., 
do Agnieszki D/uskiej z Mirowa 1555 r., 
— do Lizmauina 1558 r., — do Jana Ła- 
skiego 1559 r., -— do Jana Tarnowskiego 
1560 r., — do Stanisława ze Żmigroda 
Stadnickiego 1561 r., — do Henryka Bul- 
lingera 156H r., i do Stanisława burgrabi 
Krakowskiego 156H r. 

Ossolińs. Wiad. histor. lY. str. H68 i 40é. — 

— Fabisz Wiadomość o synodach. Wyd. 
2gie str. 189. 

— Nauka o sakramenciech Świętych 
Nowego Testamentu. Wzięta z czwar- 
tych ksiąg Institueij nabożeństwa krze- 
ééiànskiego Jana Kalwina y nà Polska 
rzecz przeniesiona, w Labcżu, w dru- 
karni Piotrà Blàstusà Kmity Roku 1626. 
w 4ce, k. 2 nlb. i liczb. 1 10. 

Na odwrocie tytułu dedykacya Januszowi 
Radziwiłłowi Hetm.; podpisał ją Piotr 
Siestrzencewicz w Wilnie 6 Junii 1626. 
Dzieło w szeiciu rozdziałach ogarnia : 1) 
O sakramenciech. 2) O krzcie. 3) Krzest 
dziatek. 4) O wieczerzy Pańskiej. 5) O 
mszy papieskiey. 6) O pięciu niesłusznie na- 
zwanych sakramentach. 

Jagiell. — Wileńs. Zbór ewang. 

— O zwierzchności Swieckiey, po- 
rządne, według sznuru Pisma Świętego, 
opisanie, R. 1599. (B. m. i dr.) Przypis Andrzejowi Szafrańoowi z Pieskowej 

Skały, Staroście lelowskiemu. 
Maó. Piim. III. 56. z bibl. toruÂs. bes <»sna- 

czenia formatu, druku i objętości. 
— ob. Behm J. (Kirch-Lehr 1641) 

— Bekań Marc. (1769; — Bolsek Hie- 
rorn. Hermes (Żywot 1583) — Casta- 
lion (1583) — Campianus Ed. (10 do- 
wodów 15S4) — Calay Mich. P. (1551) 

— Calovius Abr. (calvinistica 1643) — 
Chogleruö (Syrabola 1604) — Cochlaeos 
Joan. (15Ô0) — Confessio to jest wy- 
znanie (1535)— Crutiua G. (1616) — 
Cyllenides (Delubrum 1641) — Doliw- 
ski Mat. (Kantor I6i-l) — Domżalski 
Stan. — Drogosze wdki Piotr (1708) — 
Faunteus A. Waw. (1590) — Feile 
Wil. (doctrina 1688) — Gengell Georg. 
(Admiranda 1767) — Gentilis V. (Sap- 
plicio 1567) — Heshusius Tilem. (1574-) 
Hugbald Monach. (1619) — Hulseman 
Job. (Relation 1646) — Jascius Ambr. 
(Przestrogi 1619) — Kazanowski Jan 
(1564) — Kojałowicz Woje. (1635) — 
Kotowicz Gasp. (1618) — Kraszewski 
M. (Wyznanie 1742) — Kwiatkiewicz 
Jan (lH7i?) — Libellus — Lobkowitz 
J. Car. (1727) — Luter Marc. (1753) 

— Ministres (1639) — Pauli Andr. 
(1656) — Pauli Grzeg. (1563) — Per- 
spectiva (1726) — Pisań us Alf. (1587) 

— Pochwała ewangelików (1700) — 
Pogrom (1620) — Poszakowski Jan 
(1747) — Powodowski Hieron. (1585) 

— Ratio (1633) — Respons (1593) — 
Raynaudus Th. (calvinismus 1669) — 
Rywocki Jan (1639) — Sarnicki Stan. 
(Admonttio 1562) — Sienicki Ludwik 
Bończa (Dokument 1754) — Socinus F. 
(Harmonia 1613) — Stancarus Fr. (de 
trinitate 1562) — Statera ju8titiae(1691) 

— Strada Fam. (Historyi kalw. 1746) 

— Wega Em. (de vita et mirac. 1586) 

— Westphalus Joach. (Epistoła 1657). 
Krupo wicz M. Zbiór dyplomAtów str. 858 N. 

XXXVI — Otto w Encykl. Orgelbr. — 
XIII. 777-781. - Ossoliń. Wiadom. hi- 
stor. IV. 368. 404. — Fabisz Wiadom. 
o synodach Wyd. 2gie s. 18». — Łuka- 
szów. Dzieje wyzn. helwec. W. P. s. 2iô. 
W dziele : Catalogue raisonne des manu- 
scrits conservés dans la biblioteque delà 
Ville et République de Génère par Jean 
benebier, a Génère cher Barthélémy (Chi- KALWINKA. KAMIENIEC. 78 roi libraire MDCCLXXIX. (w 8ce. IV i 
47 8tr.) na str 290 Nr. 122 podano: Let- 
tres du Synode de Cracovie à BuUînger 
et à Calvin, (folio papier). 
Rçkopia ten zaginą! w początku tego stó- 
leeia. 

Kalwinka na pustyni wychowana 
albo pamiętnik Miledy B. Supraśl 1788. 
w 8ce. T. I. str. 206. T. II. atr. 225. 

Waraz. Uniw. 

Kambley Helena ob. Kateaby Julia 

(1793). 

KAMBON Marek (Marcus Cambon). 

Krótka myologia w którey mnskuły są 
opisane poaług Części ciała Ludzkiego, na 
których się one znayduia. Przez Jmei Pa- 
na M. Karabona Ânatomika Dla pożyt- 
ku szkoły Chirurgiczney Warszawskiey. 
W Warszawie w Drukarni P. Zawadz- 
kiego Roku 1796. w 8ce, k. 3, str. 160. 

Prsedmowę podpisali Wal. Gagatkiewics i 
Mich. Bergonzoni, w której mówią, ie 
szkolę chirurgiczną jeszcze w r. 1789 usta- 
nowili, lecz wypadki nauczanie przerwały. 
Kambon uczył takie w Krakowie; tu wzią- 
wszy emeryturę, wyniósł się do Francy i 
gdzie miał rodzinę. Dziwak ten, stary 
kawaler, kaleczył język wymową arcy za- 
bawną. Mówił np. : Slizał się zamiast: 
ślizgał, upał zamiast: upadł i t. p. Więc 
on nie mógł dzieła pisać po polsku, tylko 
je ktoé tłumaczył. W końcu, od str. 143, 
umieszczony jest słownik anatomiczny ła- 
cińsko polski. 

Gąsiorows. Hist. med. T. IV. 269—11. — 
Eneykl. Orgelbr. XUI. 798—9. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

Kameduli ob. Wizya urzędowa ka- 
mienicy XX. KamedutówC 1786) — Wy- 
wód — Xiadz z kropidłem (Kamed. 
w Wigrach 1792) — Camaldulenses. 

Kameduii poźajscy ob. Staniewicz 
starosta giegiecki (Sprawa 1780). 

Kameiski Michał X. ob. Caraccioli 
(Tajemnica 1778). 

Kamena na wesele ob. Piaskowski 
J. (1644). 

— wielkim Korony polski imionom 
ob. Firlejowna Werena (1728). 

Kamenar Floryan ob. Michael J. 
i>aw. (Comraentatio 1784). 

Kamerling Andreas ob. Henceius 
Laur. (De promulgatione 1580). 

Kamerę lan ob. Camers. 

Kamień Węgielny na końciół stara- niem y kosztem JJ. W. W. Stanisława 

Îf Rozalii Męcińskich Starostwa Wie- 
uńskich zakładany w Działoszynie 1787. 
Elegi (dicit Dominus) locum istum mi- 
hi in Dominum sacrificii ... Oculi mei 
erunt aperti, & aures meae erectae 
ad orationem ejus, qui in loco isto ora- 
verit. Paralip: 2 Cap: 7. w 4ce, kart 
nlb. 2. 

Bez osobnego tytułu. Data wiersza wydru- 
kowana 1786, lecz poprawiono piórem 6 
na 7. Kamień węgielny kładł X. Daniel 
Walewski. Wiersz jak na okolicznościową 
muzę wcale ndatuy. 

Jagiell. — Waraz. Uniw. 

Kamień ob. Chełstowski D. (Czeski 
1716) — Hartley Dawid (1743) — 
Jaworski Stef. (wiary 1730) — Kluk 
Krzysztof (1781) — Kochowski Wes. 
(Lubomirski Jerzy, świadectwa 1 668) — 
Lapis (1752) — Liberius Jac. (węgiel- 
ny 1667) — Majewski Jac. (polski 
1740) — Niegowiecki Jak. F. (Kalen- 
darz 1749) — Oehme F. T. (1773) — 
Ormiński Stan. (Nowego przybytku 
1789) — Rutka Teof. (przeciw kamie- 
niowi 1690) — Withuński Aug. (Krzysz. 
Wiesiołowskiego 1637) — Załuski Józ. 
J. (Sekret 1745). 

(Kamieniec). Objaśnienie miasta Ka- 
mieńca Podolskiego potrzeby. (Na koń- 
cu:) Warszawa d. 21 Paźdz. 1776. fol., 
1 karta. 

ob. Ł. P. W. D. K. P. (1776). 

Branic. — Krasiń. 
— So zeigt sich Kaminec — .... (Poni- 
żej rycina Kamieńca na wysokiej skale 
i onegoż bombardowanie), fol. k. 2. 
Bez osobnego tytułu. Wiersze po niemiecku. 
Z czasów Fryderyka Augusta II. — Bez 
treściowe. Jagiell. 

— Pars 3tia de decisoriis Proces- 
sus inter Judaeos Camenecenses. .. Leo- 
poli 1758. 

Bielski Katal. Pijars. bibl. pod N. 152. 

— Projekt miasta Kamieńca Podol- 
skiego, podług obiaśnienia jego potrzeb 
do konstytucyi pod względna rezolucyę 
podany. 1776. fol. Branic. 

Kamieniec ob Abdruck (1647) — 
Concurso (1685) — Diario seconde 
(1684j - Expositio (1616) Gorczyn 
Piotr (Łzy 1618) — Goritius S. — Hu- 

10 74 RAMIBNIBC. KAMIEŃSKI. miecki Stefan (1617) — Jabłonowski 
(Eigenthttm. Bericht 1694) — Kleyn 
Kaz. Franc. (1758) — Kopia (1699) 
~ Koźuchowski Błaż. Franc, (redditus) 

— Leon. (castrum 1516) — Makowie- 
cki St. (1674) — Opatrzenie — Pro- 
jekt (1779) — Reklamacya (1784) — 
Relation (1694. 1684) — Remanifest 
(1786) — Stats-ProtocoU (Das polnische 
1698) — Stanisław August (Uniwersał) 

— Ustawy dyecezyalne (1789) — Wi- 
tosławski (Głos kat.). 

Sommeryogel Bibliot. II. 582— 8. 

Kamienieccy ob. Goritius Sim. (£le- 
giae) -• Mierzejewski (1786). 

Kamieniecki ob. Actum (1790). 

Kamieniecki Albert ob. Sierski Mat. 
(1565). 

Kamieniecki Dominik ob. Protokół 
(1792). 

Kamieniecki Joannes ob. Gorycki 
S. (Elegiae) — Sierski Math. (Propem- 
ticon 1665). 

Kamieniecki Ignacy ob. Manifest 
(1790) — Rzewuski Józef (1790). 

KAMIENIECKI Mikołaj (z Kamieńca). 
Expositio in buUàm sanctistiinii Dni no- 
stri Dni Leonis Papae X cum plenaria 
indulgentia, una cum declaratione ejus- 
dem pro instauratione castri Oamieniecz, 
quinta mensis Augusti, Anno Dni 
M.D.XVI. im regia civitate Cracovien- 
si, Impressum per Florian um Ungle- 
rium: impensis Domini Joannis Haller 
civifl Cracoviensis Anno currente. w 4ce. 

Jocher 111. 301. Nr. 7449. 

— Summarium Bullae Sanctissimi 
Leonis Papae cum plenaria indulgentia 
una cum declaratione ejusdem pro in- 
stauratione Castri Camyenyecz ad An- 
num Dni M.D.XVI. (1516) concessa. 
w 8ce, kart 18. 

Jocher 7448. — Janooiana I. 146. — Ba- 
rtes Rys dziejów Zak. kazn. 11. 207. 

— ob. Qostomski J. 

KAMIENIECZKI Petrus. Illustrissimo 
ac Reverendissirao Principi, Domino D. 
Bernardo Macieiovsky, Dei et Aposto- 
licae Sedis gratia S. R. £. Cardinali 
Amplissimo: Episcopo Cracoviensi, Duci 
Severiae etc. cum in amplissimum S. R. E. Cardinalinm Collegium cooptare- 
tur, Domino ac Mecaenati sue luuniü- 
centissimo gratulationis et obseruantiae 
ergo dedicat. Nohilis et Qenerosas Pe- 
trus Kamienieczki Polonus, in alma et 
episcopali Academia äocietatis Jesu 
Olomutii Logices Studiosus. Oloxnutii. 
ex officina ivpographica Georgij Han- 
delij. Anno M.D.C.IIII (1604). w 4ce, 
k. 8 nlb. 

Wierszem. Na końcu Epigramma ad eundem. 
Na odwrocie tytułu herb i saeścio wiersz. 

Juszyńs. Dyko. 1. 162. Jagiell. 

— Strena Natalitia. In Gratiarom 
Illustris ac Reverend issimi prudentiaque 
et pletate praeditissimi Domini D. Ni- 
colai Mielecki a Mielec, Religiusissimi 
Monasterii Tinecensis supremi Aiitistl- 
tis Patroni et Mecaenatis sui admodum 
colendi et observandi oblata a Petro 
Kamienieczki Nobili Polono et in Al- 
ma Academia Soc: Jesu Olomutij Rhe- 
torices Studiosi. Cracoviae In Ofticina 
Andreae Petricovii A. D. 1693. w 4ce, 
kart 3. 

Są ta dwa epigrammata, w ostatnim z nich 
te dwa wiersze: 

Tu me solyieti, tu munera multa tulisti 

Ergo pro roeritis debeo multa tuie. 

Ossol. 

Kamieńsciana gramatica ob. Mar- 
quart Joach. (1790). 

Kamińscy ob. Wysocki Sam. (Maje- 
stas 1739). 

Kamieńska Barbara z Boguszów ob. 
Stary Galateusz czyli powszechne prze- 
strogi (1772). 

Kamieński ob. aotwiński Joan. (Ora- 
tor 1737). 

Kamińczyńslci Miicołaj ob. Zy^ra- 
wiusz Jan (Krzyż 1619). 

Kaminek ob. Evangile (1769). 

(Kamieńsici). Przyczyny do nieła- 
czenia aktoratu J. W. Kamień skie^co 
podkomorzego Eyszyckiego. B. daty i 
m. dr. (z końca 18 wieku), fol. 1 str. 

Zieliński. 

KamieńsIciegO memoryał ob. Wo- 
lodzko Apolinary (Użalenie). 

KAMIEŃSKI Adolf X. (ur. 8 wrześ. 
1737 r. t 9 lut. 1781 w Nieświeżu). 
Edukacya obywatelska przez Â. K. Ut KAMIEŃSKI. KAMIEŃSKI 76 Patriae est idoneus, utilis agris. Utilis 
et bellorum et pacis rebas agendis. Ju- 
ven. Sat. XIV. Za pozwoleniero Zwierz- 
chności. W Warszawie 1774. Nakła- 
dem Michaîa Grölla J. K. M. Biblio- 
poli w Marywiłlu Nr. 19. pod Znakiem 
Poetów, w 8ce, k. 5, str. 186 i k. 1. 
Obejmuje 8 listów. 

W Katalogu OrOlla 1790 rok położony: 
1777. Bentkowski (T. 11. 6.3) domyńla ną, 
ie to jest pismo Adolfa Kamińskiego. 
Jocher 950. 

Krasińs. — Ossol. — Uni w. lwów. — Wi- 
leńs. — Zielińs. 

— Przyiaźń patryotyczna w którey 
się podała sposoby niezawodne do uczy- 
nienia ludzi cnotliwymi y lepszymi Oby- 
watelami. Un u m corpus et un us Spiri- 
tus. Unus Deus et Pater omnium. Gal. 
VI. 1. Z francuskiego po polsku wytłu- 
maczona przez Â. K.... Za dozwoleniem 
zwierzchności. [Rycinka pod tym umie- 
szczona wyobraża kobietę trzymająca 
w prawej ręce sierp, w lewej księgę, 
w którftj napisano: castigo mores]. W War- 
szawie 1772. Nakładem Michała GröUa 
J. K. Mci Bibliopoli y Eommisarza Na- 
dwornego, w See, Str. 98 (do str. 12 
nieliczb.). 

Dedykacja Coelestynowi Czaplicowi podko- 
moraema Łuckiemu kawalerowi Orderu 
8. Stanisława, dodana do niektórych e- 
gsemplarzy. 

Obejmuje listów 8. List Y. s. 40 : O eduka- 

cyi przystosowanej do sposobu poiyeia. 

List VII i yin. str. 63 : O edukacyi pa- 

tryotycsnej do obyczajów przystosowanej. 

Jagieli. — Wilno. — Zielińs 

— ob. Hume (1783—5) — Mably 
(Uwagi nad historyą 1771) — Saige 
(Kalo 1772) — Sewer Sulpicyusz (Hi- 
Btorya 1771). 

Łukaszew. Hist. sskót II. 486. — Bent. 
HisŁ lit II. 60. — Horanyi Script, piar. 
II. 171. — Bielski Vita piar. 136. — 
Encykl.^ Orgelbr. XIIL 826. 

KAMIEŃSKI Anzelm. Proprositiones 
philosophicae lUustrissimo Excellentis- 
»imo Domino Alexandre Thaddaeo de 
KrzetUBzow Wawrzecki Marescbalco 
Tribunalis, Aerarii publici M. D. L. etc. 
nuncupatas publice defendendas expo- 
nit Anselmus Kamieński de Cleri K. 
P. Schol Piar. etc. Vilnae typis PP. 
Franciscanorum. w 4ce. (Kamieński Benedykt). Na Imieniny 
J. W. J. Pana Benedykta Kamieńskie- 
go Vice- Marszałka Trybunału Gł. W. 
X. Lit. Konwikt Wileńs. Schol. Piar. 
1778. w 4ce, V2 »r^- 

— ob. Głuszczyński Gundyzalw 
(W rocznicę imienin 1778) — Gt)reoki 
Wal. (Głos). 

Kamieński Daniel ob. Józef Kala- 
santy (Zebranie życia 1749). 

Kamiński Franciscus ob. Lucini A. 
(1754). 

KAINIŃSKI Fulgénty. Woyny grec 
kie z Porta Ottomańska, dzielnością 
Jerzego Kastryota Xiażęcia Albańskie- 
go przezwanego Skanderbek wsławione. 
W Wilnie w drukarni J. K. M. y Rze- 
czy pltey Schol. Piarum. w 8ce, k. 4, 
str. 103. 

Priypis Michałowi hr. Braostowskiemn pod- 
skarb. W. X. Lit. Cały poemat wierssem, 
nader nieudolnym. 

Encykl. Orgelbr. XIII. 827. — Krassews. 
Wilno IV. 318. 

Branic. ~ Jagieli. — Ossol. — Zielińs. 

(Kamiński Fuigenty). Accessorium 
w sprawie J. W. Kamińskiego pisarza 
ziem. ptu Lidzkiego, posła na seymie 
teraźnieyszym warszawskim z JJ. XX. 
Bernardynami Konwentu Budzckiego. 
B. r. i m. dr. (z końca 18 w.) fol. k. 
2 nlb. Zielińs. 

— Kategoria udzielna z W. J. P. 
Fulgentym Kamińskim dzisieyszym pod- 
komorzym Ëyszyskim. (B. r. i m. dr.) 
fol. k. nlb. 2. Zielińs. 

Kamieński Gasparus ob. Threni in 
obitum (1696). 

KAMIEŃSKI J. Do J.W. Stanisława 
Kostki Sołtana chorążego W. W. X. 
L. starosty y posła Słonimskiego kawa- 
lera orderu białego orła y S. Stanisła- 
wa w dzień imienin d. 16 listopada 
1788. Warszawa 1788. w 4ce, kart 2. 

Branic. 

KAMIEliSKI Joannes. Statuta Fra- 
trum Minonim Observantium S. P. N. 
Francisci almae Provinciae Majoris Po- 
loniae S. Mariae Angelorum ex\anti- 
quis ordinationibus B. B. P, P. Ladi- 
slai de Gielnow et Raphaelis de Pro- 
szowice ac recentioribus constitutioni- 76 KAMIEŃSKI. KAluUBN&KL buB gener. et decretis Apo^tolicis com- 
pîlata Schlichtinkovii 1740. w 4ce. 
Ban. H. druk. K. P. II. 148. - 

Jocber 7716. 
— ob. Maskowski J. Michał (1648) 
— Wolski Stanisław Benedykt (Troja- 
ki prognostyk 1644). 

Kamieński Jan Nepomucen ob. Ba- 
ranowski Józ. (AngelicuB 1765) — Ma- 
bly (Uwagi 1771). 

KAMIEliSKi Ignacy Kanon. Kat. Prze- 
niys. Nieśmiertelna chwała w doskona- 
łym życiu Alexandra Antoniego Fredra 
1784. w Lublinie w druk. Jezuitów, folio. 
KAMiEliSKi Józef. Kontrowersya od 
W. JMci Pana Józefa Kamieńskiego 
Strukczaszego Powiatu Grodzieńskiego 
przeciwko JMC Panu Kazimierzowi 
Woytkiewiczowi Komom. Xstwa Zmu- 
dzkiego. B. m. i r. dr. (po r. 1782). 
(Bez osób. tyt.) fol. sign. A— Ci (k. 
6 nlb.). 

Spór o folwark Jarylowka. Zacs^o się od 
tego, ie gdy Kamieński obejmował fol- 
wark z aseystencyą woźnego i aslach^, 
Woytkiewics dopuécit ich do swego dwora, 
1 ówcsas poBtrzelat. Następnie zebrawszy 
gromadę napadł folwark, i z niego Ka- 
mieńskiego wyrzucił. Spór toczył się od 
r. 17Ô0 W r. 1782 woźnemu oko etrza- 
łem wysadził, a Kundziczowi nogę prze- 
strzelił. Jagiell. 

KAMIEliSKI Kajetan X. (nr. 2 stycz. 
1758, t w Warszawie 4 marca 1832). 
Grammatyka niemiecka przez X. Ka- 
ietana Kamieńskiego S. P. W Warsza- 
wie 1790. w drukarni J. K. Mci i Rze- 
czypospolitey XX. Scholarum Piarum. 
w 8ce, str. 214: (zarazem kursywą:) 
Patriotische Briefe str. 27; Reiestr i 
omyłki kart 4. 

Od str. 87: Sposoby mówienia. Od str. 129: 
Gepräch fiber den Aemdtekranz. Od str. 
141 : Erzählungen. Od str. 161 : Gedichte. 
Od str. 194: Tablica rzeczowników. 

Jagiell. 

— Toż:... edycya 2ga. Warszawa, 
1796. 

Biels. Katal. Pijars. pod N. 172. 

— Grammatyka albo pierwsze po- 
czątki ięzyka francuskiego, w Warsza- 
wie u Pijarów, 1799. w 8ce. 

— ob. Tissot (Rady 1785) — Wailly 
(Krótki zbiór grammatyki franc. 1792). Bielski Vita 194. — Kuryer Warsa. 1836. 
N. 78. ^ Boczniki Tow. War/ P. N. 1. 
426. Ł 61. — Kraszew. Wilno IV. 362. 

— Gazeta Warsz. 1857. N. 91. — Rości- 
szewski w Bibl. Ossoliń. 1842. T. IL s. 
159. — Przyj ludu Leszno B. VI. 95—6. 
Encykl. Orgelbr. XIII. 826. — Wójcicki 
Cmentarz II. 1.32—140. — Łukassews. 
Hist. Szkól. II. 36. — Program XX. Pi- 
jarów. Warszaw. 1816. ~ Bentk. Hist 
lit. U. 613. 

Kamieński Kazimierz ob Tutkow- 
ski Szymon (Laurea artium 1658). 
KAINIEIISKI Ludwilc od 8 Teresy 

(ur. 24 stycz. 1707 r. t 12 kwiet. 1784 
w Radomiu). Kazanie na pogrzebie W. 
JMP. Krystyny z Długowskich Kar- 
sznicki Chorążyny Wieluńskiey funda- 
torki Coli. Wieluńskiego Xięży Scholar. 
Piarum w kościele tamteyszym miane 
przez X. Ludwika a S. T. Kamień- 
skiego Rektora Piotrkowskiego teyże 
Kongregaoyi, roku 1744 d. 16 kwie- 
tnia, w Warszawie. W Drukarni J. K. 
Mci Rzplitey XX. Schol. Piarum. fol. 
k. 2 nlb. i str. 17. 

Przypis Pawłowi Fundament Karaznickiemu 
chorąiema ostrzeszowskiemu. 

Warsz. Uni w. 

— Kazanie na pogrzebie JW. JMci 
X. Krzysztofa Antoniego Szembeka 
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego y Pryma- 
sa król. polskiego, w Warszawie, w dru- 
kami XX. Schol. Piarum 1750. folio. 

Janoc. Lexio. II. 148. — Horanji Script 
II. 173 

KAMIEliSKi Ludwilc ii. Mowa do 
Nayîaénieyszego króla Jegomości w re- 
kognicyi od Trybunału Głównego Litt. 
przez J W. J P. Ludwika Kamieńskiego 
deputatu lidzkiego delegowanego od te- 
goż Trybunału dnia 2 Czerwca r. 1789 
miana. W Warszawie w drukarni N.i- 
dwomey J. K. M. w 4ce, k. nlb. 2. 

KAMIliSKI Maciej (ur. 1734 1 1H21). 
Pieśń na dzień 3 Maia na parafie z sto- 
sowną do niey muzyka kompozycyi 
JP. Kamińskiego. folio. 

KAMIliSKi Martinus ob. Augurium 
(1681). 

Kamieński Mateusz Kazimierz ob. 
Borkowski X. Olbracht (1761) — Po- 
chodni dwanaście. 

KAMIEliSKi Miciiał. Oda do JW. KAMIEŃSKI. KAMIONKA. 77 Józefa Gabryela na Łobunia etc. Stęp- 
kowskiego Woiew. Generała Ziem. Ki- 
jowa, etc, przy wieździe tegoż na wo- 
iewództwo Kijowskie imieniem całey 
przeéwietney paleatry ofiarowana p. Mi- 
chała Kamieńskiego Czeänikowicza No- 
wogrodzkiego dnia 11 Lipca 17H5 w Ży- 
tomierzu, w 4ce, kart 3 nib. 

Kraflińs. 

Kamiński Michał Stanisław ob. Fran- 
ciszek Salezyusz (1750). 

Kamieńsici Nepomucen ob. Sieczkow- 
ski Jędrzej Kanty (Vende pallium 1775). 

KAMIEŃSKI PetronIUSZ Dominikan. 
Ântiqnitates Ordinis Praedicatorum in 
Magno Ducatu Lithnaniae eiiisqiie in 
Provinciae Polon iae independentia, una 
cum rationibas eorum qui nunc in eo 
Bunt, Conyentuura, in eam, quam sem- 
per habueruni provinoiam restituendo- 
rum. Authore R. P. Fr. S.... Th. Magi- 
stro priore Vilnensi et Vicario nationis 
Lithvanicae Praedicatorum Ordinis. Vil- 
nae in OflF. Typographica Patrum Ba- 
silianomm ad aedem S. S. S. Trinit. 
1642. w 4ce, str. 28 (ark. 31/2). 

Jocher 9230. — Krasiews. Wilno IV. — 

Załuski Conspectus pod N. 144. swie: 

stapendae raritatis. 

— Kazanie na pogrzebie Jey Mści 
Paniey Elżbiety Chaleckiey z Chalca 
Stephanowey Siesickiey miane przez X. 
Petroniusza Kamieńskiego Przeora kla- 
sztoru wil. 00. Domin. d. II lutego 
1631. w Wilnie. (B. dr.) w 4ce, ark. 4. 
(Dr. goc). 

Chlęd. Dopeln. 18. 

Branic. — CjŁartor. — Dzików — Krasińs. 
— Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Kazanie na pogrzebie JW. Jego 
mości pana Jana Alphonsa Lackiego 
Księstwa Żmoydzkiego generalnego Sta- 
rosty, birzyniańskiego, raduńakiego, zo 
sleńskiego gubernatora, zakonu kazno- 
dzieyskiego w Wysokim dworze funda- 
tora przez X. Petroniusza Kamieńskie- 
go 8. tbeologiae Doktora, Jego Król. 
Mości Władysława IV theologa, wika- 
rego gener. congr. litews. ś. Anioła Stró- 
ża dominikana, w kościele Wysokodwor- 
skim miane w roku p. 1647. dnia 15 
Stycznia, w 4ce, kart 32. Autor przypisał prozą Joannie Talwoszo- 
wnie Lackiej żonie zmarłego. W kazaniu 
Barnem ^dnych szczegółów do życiorysu 
zmarłego. Rycina Lackiego obłożona her- 
bami, rytowana przez Götkego. Na odwro- 
cie jej ośm wierszy polskich. 

Czapski — Dzików — Krasińs. — Ossol. 
— Przeżdz. — Uniw. lwów. 

Barącz Bys dziejów 2 kaz. kazoodz. II. 179. 
— Encykl. Orgelbr. XIII. 825. — Kraszew. 
Wilno IV. 189. — Maciej. Piśmienn. III. 
7U. — Siarcz. Obraz I. 200. - Chłed. 
Spis 18. 

KAMIEŃSKI Stanisław Kostka. Me- 
moire Du Sieur Stanislas Kostka Ka- 
mieński Représentant Le Sieur Michel 
Głębocki Woyski d'Owruk contre le 
Sieur Theodore Krzyżanowski. (Na dru- 
giej karcie:) Genealogie Du Juif Ba- 
ptise Voldimir Krzyżanowski, fol. k. 2. 
Bez osobnego tytułu, wyszło w 1776. 

A. WoUński. 

Kamiński Stanisław ob. Rzeszowski 

Mikołaj (1625). 

KAMIEliSKI Thomas. Propositiones 
theologieae quas Celsissimo et Rêver. 
Principi Vladislao a Lubna Lubieński 
primati primog. Reg. et MD. Lith. 
Prineiphi Archiepiscop. Gnesuensi. Pu- 
blice propugnandas exponit Thomas Ka- 
mieński 1766. (B. m dr.) w 4ce, 6 ark. 
(sign. D4). Akad. - Warsz. Uniw. 

KAMIEŃSKI Walenty Stanisław a 
beata Cunegunda (ur. 27 wrzes. 1750 

r., um. w Krakowie d. 11 lut. 1781). 
Controversiae a Religiosis Scholarum 
Piarum CoUegii Varsaviensis, Collegio 
Varsoviensi Societ. Jesu de Jure publice 
imprimendi illatae a Valentine Kamień- 
ski Schol. Piar. w 4ce, ark. 7. 

Ok<^o r. 1744. Jocher 1147. - Janoc. Lex. 
I. 66. — Band. H. druk. K. P. II. 190. 

— Mowa na pochwałę Tomasza z A- 
kwinn r. 1732. fol, 1 ark. 

Przypis X. Józefowi Dobińskiemu kanon. 

gnieźnieńskiemu. 
Bielski podaje teu tytuł po łacinie: Oratio 

de laudibus S. Thomae. 

— ob. Le Maitre (Histor. 1709). 
Encykl. Orgelbr. XIII. 833. — Bielski Vi- 
ta 74. — Janoc. Lexic. I. 66. 

KamińsIcI Waleryan ob. Andrzejo- 
wicz Waleryan. 

Kamionka Henryk ob. Directorium 
officii (1735). 78 KAMIONNA. KAMPOWSKI. Kamionna ob. Fides (1733). 

Kamintus Episc. Arusiensis ob. Ca- 
nataR (Reimen). 

KAMOCKi Antoni Saryusz. Głos Ja- 
in\e Wielmożnego .... skarbnika powiatu 
Bilskiego, posła z województwa Raw- 
skiego, die 24 Janij na sessyi w Gro- 
dnie miany. fol. str. 2. Krasińs. 

Kamocici Gasparus ob. Barszczewicz 

Grzegorz Stan. (Hilaria Animornm 1 703). 
KAMODZIŃSKI Onufry. Mowa J. W. 
JMć Pana Onufrego Kaniodzińskiego, 
Czeénikowicza Bracławskiego , Posła 
Woiewodztwa Bełzkiego, do J. K. M. 
P. N. M. miana w Warszawie dnia 26 
Października Roku 1766. (Bez m. dr.) 
folio, 1 ark. dr. 

Mówi o postanowieniu kasstelanii Buskiej 
i podkomorstwa i pnydaniu piątegx> po- 
sta Województwa Belikiego. 

Aknd. — Branic. — Ossol. 
— ob. Lubomirski Piotr (Mowa 
1766). 

Kamodzińsici Stanisław ob. Słowa- 
kowicz Józef (Gigantomachia 1732). 

Kamoena ob. Grochowski Stanisław 
(żałosna 1605) — Jackowski Jan (ża- 
łosna 1629) — Paszkowski M. (Smu- 
tne 1615) — Sochowic Grz. (Smutna 
1620). 

KAIMOENS Ludwilc (1524 t 1*'>79) 
Luzyada Kamoensa czyli odkrycie In- 
dyy Wschodnich Poeraa w pieśniach 
dziesięciu, przekładania Jacka Przy- 
bylskiego. W Krakowie 1790. w dru- 
karni Antoniego Grobla, w 8ce, k. 4, 
str. 351. 

Dedykacja z kadzidłami pochlebstw Ada- 
mowi Naruszewiczowi wierszem. Od str. 
.829 ida: Noty historyczne do Luzyady. 
Czarter. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 

Zielińs. 

KAIMONILLA Franciszek X. Kaza- 
nie na pogrzebie wielka pobożnością 
sławney J. Mści Paniey Dorothy z Bro- 
dzewa Zielińskiey odprawione w Py- 
zdrach w kościele Franciszkanów Jana 
S. Chrzciciela szesnastego dnia Marca 
R. P. M.D.C.XXII. Przez X. Franci- 
szka Kamonilla Przemyslczvka franf*.i 
szkanu. 2 dowoleniem Starszych. W Po- 
znaniu. W Drukarni Jana Kossow- 
skiego 1622. w 4ce, str. 32 (dr. gocki). Dedykacya synom zmarłej Łukaszowi ka- 
sztel. Onieśn. i Mikołajowi kasztel. Bie* 
cbowskiemu. Kasztelanem Oniein. byl ^w- 
czas Łuk. Mieliyński f 1627, a Siechow- 
skim Mik. Mieliyński. 

Czarter. — Oaaol. 

Kamonui Franciszek X. ob. Powo- 
dowski Hieronim (1644). 

Kampament ob. Grabowski Man- 
swet (1739) — Walawski Konstanty 
Jordan (Opisanie 1730). 

Kampania liandlowa ob. Portfeuille 

(Historisches Portfeuille 1784). 
Kampe ob. Campe (1779). 
KAIMPENHAUSEN (Campenhausen) 
Jan Micliał (ur 1680 t 1742). Chwała 
y apologia kopiy y pik, cum refuta- 
tione niektórych zarzutów przeciwko 
nim. Anno M.DCCXXXVII. (1737). 
w Kaliszu w Drukarni CoUeg. Sec. 
Jesu, w 8ce, kart 12, str. 16 i k. 12. 
Dedykacya do Biskupa Płockiego (jak wi- 
daé z treéci: Dębowskiego) gadzie autor 
wyraża „ii pisał za naleganiem Aofpista 
II, który tak sobie te orcie kopiy szaco- 
wał, ie chętnie pragnął (by mu był Bóg 
iycia dłuiey przyzwolił) aby do pierw- 
szego w woysko przyiéé mogły lustru **. — 
W dedykacyi jest genealogia Dębowskich. 
Na str. ö. znajduje się wzmianka o innem 
dziele autora w tych słowach: Grecy 
w pierwszych szeregach swoich Phalan- 
gow mieli piki i najmocniey szych i nay- 
odwainieyAzych ludzi do nich wybierali, 
o czym na inszym mieyscu w Traktacie 
de Miiitia Graeca, wspomniałem etc 
Autor nigdzie nie jest nazwany. Na egzem- 
plarzu Czarter, na okładce dopisano : 
„Autor tego dziełka Jan Michał Kampen - 
hauzen Podkomorzy Harnawski Generał 
Major Woysk Pol. (f 1742)-. 
Szajnocha Szkice II. 209. — Katal. Bibl. 
Pijars. r. 1822 s. 142, podaje z datą 1735 r. 
Branic — Czartor. — Dzików — Jagiell. 

Krasińs. — Ossol. — Wileńs. — Zielińs. 
— ob. Luder Bartłomiej (Citliera 
1736). 

Janecki Polon. lit. 106. — Wiszniew. Hist. 
lit. I. 91. — Gadebusch Li^l. Bibl 1. 140. 
— Recke u. Napierski I. 828. — Encykl. 
Orgelbr. Xlll. 845—60. — Żebraws. Bi- 
bliogr. 876. 

Kampianus Edmund ob. Campianus. 

Kampianus Szymon ob. Campianus. 

Kampianowna Zuzanna ob. Kucz- 
kowski Stanislaw (1636). 

Kampowski Alexander ob. Malicki 
M. B. C. (1683). KAMUZB. KANCYONAŁ. 79 Kamuze Piotr (Utarczka duchowna. 
w Krakowie 1770.) ob. Camuse P. 

Kamuset Jakub Emilian ob. Camn- 
set J. E. (Informacya 1737). 

Kanał ob. Deffiiles (du) (Lettre 
1 769) — Komar A. (Bugu) — Moszyń- 
ski Fr. (1789). — Planta (1743). 

Kancellarya ob. Brodowski Sam. — 
Cancellaria — Dathus Aug. (Carmeo 
1753) — Dobracki Mac. (polityczna 
1 6ó5. 1 672) — Heidenstein Reinh. — Lu- 
bomirski Stan. Herakl. (1706) — Mała- 
chowski Ant. (ducha 1683) — Nara- 
mowski Ad. (Signatores Regni 1767) 
— Porząd<;k — Radziwiłłówna Anna 
(książęca 1720) — Rutgerus zur Horst 
(1H28) — Schultz Pet. (Comment.) — 
Suada albo miscellanea — Ustanowie- 
nie ziemskiej i grodzkiej kancellaryi 
(1790). 

Kanclerz ob. Prawdy żadnemi pre- 
textami nie przełamane — Przyczyny 
dla których w sądach. 

Kancyonał abo Pieśni Duchowne, 
z Naukami y Modlitwami. Roku Pańskie- 
go 1603. w 8ce, ark. sygn. MXXII1L 

Wargi. TJniw. 

— abo pieśni duchowne, z naukami 
y z modlitwami, których używa kościół 
powszechny apostolski, na Krystusie 
iedynym fundamencie zbudowany y 
ugruntowany słowem Bożym. Roku Pań- 
skiego, 1609. w See, k. 412 nlb. [Po- 
dwójna sygnatura t. j. u góry i u dołu; 
ark. sygn. Fffg]. Czartor. 

— Tenże tytuł:... zbudowany y 
ugruntowany słowem Bożym. Roku 
Pańsk. 1624. w 8ce, Oxv kart sign. 
(w górze) (z notami muzycznemi). 

Branic. 

— pruski, nowo wydany, zawiera- 
jący w sobie Berlin 1738. w 8ce. 

Z przywîleîem X. Rogalińskiego. 

Birgel. 

— [Wyciąg z Kancyonału Toruń- 
]. Brzeg 1670. w 12ce. 

O tern Sembrzycki Prsegląd 1887. 0. 12. 

— Doskonały Kancyonał Polski, 
zawierający w sobie Pieśni , Hymny, 
y Psalmy Krżeśóiańskie, z Toruńskich, 
Gdańskich , Królewieckich starszych, 
y nowszych K&ncyonałów^ zebrane y cżęsćią poprawione, à z przydatkiem 
świeżo - przetłumaczonych Piosneczek, 
także Kàtechyzmu y Modlitew S. nawet 
y Rejestrów potrzebnych, Bogu w Troy- 
cy S. Jedynemu nâ Chwałę, à Kościo- 
łowi prawowiernemu nà Zbudowanie. 
Wy -Drukowane (sic), w Brzegu przez 
Krysztofà Tschorna, Roku Pańskiego 
1673. w 8ce, karta tytuł, i k 16 oraz 
str. 1121. 

Pierwszy tytuł miedziorytowy w ryeiiiie ma 

napis : KancyonaZ s przydatkiem KÀtechy- 

smu y modlitew S. — Psalmy Dawidowe 

idą od str. 6Ö1— 869. 

Cześć II dzieła p. t. : 

Katechizm od D. Marcina Lutherà 

z Pisma S. zebrany à z niemieckiego 
n& Polskie przetłumaczony, z przyda- 
niem niektórych pytań y odpowiedzi 
dla Dziatek, t&kże y Modlitew S. ro- 
żnym czasom y ludziom służących, 
w 8ce, str. 198 i 8. 

Od str. Ô8 idą : Modlitwy nabożne, każde- 
mn w różnych przygodach służące. Na 
końca Rejestr i Omyłki k. 4. 
Jestto pierwszy polski całkowity kancy- 
onał drukowany na Śląsku. Drukarz nie 
umiał po polsku, ztąd wynikły w dziele 
omyłki. 
Przedmowę datowaną we Wrocławiu r. 1673 
d. 6 Czerwca podpisaU następujący wy- 
dawcy. 
Johannes Acolnthus, 8S. Th. D. Pastor ad 
D. Elisabeth. Joannes Herden Archid. et 
Senior ad D. Elisabeth. Carolus Fride- 
ricus GÜBsaw ad D. M. Mayd. Diaconus. 
Masthaeus Klippel, ad D. Bernhard. Diac. 
Senior. Adamus Kegius Pastor ad D. Chri- 
stoph. 
W przedmowie powiedziano, że w Ślązku 
nabożeństwo dwoma językami, niemieckim 
i polskim odprawiano, i że dla tego Kan- 
cionatów polskich lud potrzebował, że ja- 
kaA znakomita we Wrocławiu osoba za- 
chęciła wyżej wymienionych duchownych 
do wykonania tego dzieła i koszt na druk 
naznaczyła, bwieżo przydane i przełożone 
pieśni znakiem * naznaczono. Z okoliczno- 
éei zań napadów Tureckich na Polskę po- 
łożono na czele Hymn, na odwrócenie tej 
klęski, z podpisem J. H. (co zapewne 
znaczy jednego z wydawców Jana Her- 
dena). 
Dzieło obejmuje pieśni CCCCCaXLVi. (647). 
Od str. 1009 idzie: Przydatek pieśni i psal- 
mów. 
Jocher 7186. — Dziennik Wileńs. 1819. I. 
s. 718. - Bandt. Hiet. druk. kr. p. 111. 
45. — OloflF BeytrÄge 297—300, 80 KülNCYONAL. KülNCYONAL. Między kancyoual/ w Bnegu wjdaue sali- 
csa ôloff Gatthetera Mao. Spiiarnia da- 
ssna (Hrzeg okolo 1680. Edjcya draga). 
Obacs pod Dobraokl. 

Czartor. — Jagielt. — Ossol, — Wrocław, 
końoiół Św. Krsyszt. 

— Kancjonał Międzyborski, to ieat 
Pieśni Chrzeaciańskie przez Samuela 
Creciusa roku 1682 wydane, w I6ce. 

Edyeya s r. 172Ö. ob Cretias. 

— zamykający w sobie pieśni Chrze- 
ściańskie Panu Bogu w Troycy S. ie- 
dynemu na cześć y chwałę, osobiście 
w Slasku zwyczayne, tak starodawnych 
iako i świeżo przetłumaczonych, zebra- 
ne y przydatkiem rożnych modli lew 
także z Samaryuszem Katechizmu, 
w Brzegu nakładem swoim drukował 
Gofred Tramp. (1723). w 12ce podłu- 
żnej, str. 566 (Kancyonał), 13«. Re- 
jestr) i k. nlb. (Summaryusz). 

Opracował Chr. Rohrmann (ur. 10 listop. 
1672 t l--^ marca 1731). Czerpał nieco 
z Kancyonału Artomiusza. Skrócił Kan- 
cyona/ toruński Acolutha z r. 1678. Ob- 
jV tylko i06 pieAni WarBz. Uniw. 

— zamykayacy w sobie Pieśni Chrze- 
ściańskie. P. Bogu w Troycy S. iedy- 
nemu na Cześć i chwałę, pobożnym 
Chrześcianom na pociechę, osobliwie 
w Śląsku zwyczayne. Porządkiem słu- 
sznym. Edyeya wtóra, w Brzegu Gott- 
fred Tramp roku 1727. w I2ce. 

Obejmige 427 pieśni, Modlitwy koâcieine 
i maZe katechizmowe pytania. 

Oloff Beyträge str. 309 ma za wydanie Rohr< 
manna. 

— Tenże tytuł:... tak z staroda- 
wnych jak i świeżo przetłumaczonych, 
zebrane, y z przydatkiem rożnych mo- 
dlitew tak^.e z katechizmusem Luter- 
skim y Rejestrami potrzebnymi wydany. 
Edyeya Ósma. W Brzegu kosztami 
wdowy nieboszczyka GoflFreda Trampa 
1727. w 12ce, str. 23 i 600. 

Z tych dwu kart tytu/owyrh zdawałoby się, 
ż/e z datą 1727 było Idlka wydań, co je- 
dnak nie dowodzi, iżby były drukowane 
w tym roku. 

— Toż:... Wydanie trzecie. Brzeg 
1731. 

Obejmuje: Przydatek niektórych pieśni, któ- 
re w wtórej edyoyi wyniechane były a 
teraz przydane. 

Sembnycki: Przegląd str. 16. Bibl. kościoła w Laskowicach w powiecie 
wołowskim. 

— Toż:... Edyeya 4ta. 

Pomnośona dodaniem 40 pieśni (z Kaucjo- 
nału królewskiego Wasiańskiego). 

— zamykający w sobie Pieśni Chrze- 
sciańakie Panu Bogu w Troycy swię- 
tey iedynemu na cześć i chwałę, pobo- 
żnym Chrześcianom na pociechę, oso- 
bliwie w Śląsku zwyczayne porządkiem 
słusznym, tak z starodawnych, iak i 
świeżo przetłomaczonych y zebrane, i 
z przydatkiem różnych Modlitew, także 
z Katechizmusem Luterskim, i Rejestra- 
mi potrzebnymi wydany. Edyeya Ósma. 
w Brzegu, kosztami wdowy Nieboszczy- 
ka GoflFreda Trampa, w 12ee podłużnej, 
str. öOO i Rejestr. (Zarazem:). Modli- 
twy nabożne, w Brzegu 17Ö1, str. 14-2; 
oraz: Encliiridion D. Marcina Lutbera 
Mały Kateizm (sic) dla pospolitey Księ- 
ży i Kaznodziei z przedmowami i Ksią- 
żeczkami iego do Slubow i Krztu S. 
odprawowania służącymi. Z niemieckie- 
go ięzyka na polski przetłumaczony. 
Roku 1753. kart 36 nlb. 

Na praodsie arkusiowa przedmowa, s datą 
w Pawłowie d. 20 Luteg^. 1727, podpi- 
sana: X. Chrystyan Borman P. P. 

Z daty tej przedmowy widać, że druga edy- 
cja tego Kancionała wyszła r. 1727, a 
do roka 17Ô1 lub 1768 było ośm edycij, 
podłag rewizyi Kobrmana. 

Obejmuje 647 pieńni. 

Jocher 7209. 

— Toż:... Eldycya 9ta. Staraniem 
Jerz. Szlak'a wysssła w Brzegu u Wdo- 
wy po Trampie 1756. 

Powiększona 40 pieśniami. 

— nowo wydany i przydatkiem 
nowym pomnożony, zawierający w se- 
cie Pieśni Chrześciańskie, Panu Bogu 
w Troycy Swiętey jedynemu na cześć i 
chwałę a pobożnym chrześcianom na 
wzbudowanie, na Śląsku zwyczayne, 
porządkiem słusznym, tak z staroda- 
wnych, iako i świeżo przetłumaczonych 
zebrane. Z przydatkiem modlitew roz- 
maitych, także summaryuszem kateiz- 
mowym i rejestrami potrzebnymi wy- 
dany. Brzeg, J. S. Tramp, 1770. w 12ce, 
str. 672 i rejestrów kart 24. (Dr. goc). 

— zawierający w sobie ... Brzeg 1776. KANCYONAŁ. KANCYONAŁ. 81 Jestto kancjonał Rohrmanna, poprawiony 
r. 1776 przez Jana Chr. Bockshammera 
w Twardogórze. W tytule, zmieniono : za- 
mykajmy na: zawierający. 

— nowy polski wyd. Daniel Nagło 
fararz Karzeński. Brzeg (?) 1776. w po- 
dłużnej 12ce. 

Obejmige 877 pieśni przetłumaczonych z wro- 
cławskiego kancyonału z r. 1757. 

— zawieraiacy w sobie pieśni chrze- 
sciańskie porządkiem słusznym tak z sta- 
rodawnych iako i świeżo przetłumaczo- 
nych i złożonych zebrane. Z przydat- 
kiem Módl i te w także z Sum mary uszem 
katechizmowym i reiestrami potrzebny- 
mi. Nowo wydany. Edycya VI. Cum 
censura. W Brzegu, Nakładem i dru- 
kiem J. C. Trampa. 1790. w 8ee po- 
dłużnej, kart nlb. 12, str. 792 oraz 
trzy rejestry, od str. 733—792. 

Przed tiulem rycina miedziorytowa z pod- 
pisem Stradowsky sculps. Vratisl. (Bara- 
nek boży na wzgórzu). Przedmowę podpi- 
sał X. Jan Rryttyan Bockshammer w Twar- 
dogórze 19 kwietnia 1776. Jestto kanoy- 
onał Rohrmanna poprawiony przez Jana 
Bockshammera. 

Dodano w końcu: Modlitwy nabożne pobo- 
żnym chrzeécianom w wszelkim czasie i 
różnych potrzebach służące. W Brzegu 
drukowane r. 1790. str. 141 i k. 1 rej. 

Poczem idzie: D. Marcina Lutera Kateizm. 
W Brzegu drukował J. C. Tramp 1790. 
kart 24 nlb. 
'Autor pisze, że do tej przeróbki zachęcił 
go X. Słaka (jak to w przedmowie jego 
...^ ^o edycyi kancyonału Brzeskiego). Szli 
mu z pomoci} Sassadius w Sycowie i in- 
spektor Kutsche w Byeynie, którzy prze- 
glądali manuskrypt. Obejmuje pieśni nu- 
merowanych 571. Ostatni numer mylnie 
561 znaczony. 

Calośó ogarnia Części lY jakoto: I Cz. co- 
. . -i dzienne. II Cz. Na niedziele i święta uro- 
czyste (od str. Ô8). III Cz. Wedfug sześciu 
głównych części Katechismusa (od str. 274). 
IV Cz. Kancyonał prywatny czyli domo- 
wy (od str. 707). Branic. - Jagiell. 

— (Nowo wydany y pomnożony) 
to iest pieśni Chrzesciańskie z przy- 
datkiem pieśni i psalmów starego i no- 
wego tłumaczenia 1727. w Elblągu dru- 
kowany z nakładem Samuela Preussa. 
(Przyczem:) Modlitwy nabożne, w 8ce. 

Mich. SpeccoTins umieści! tu Przydatek 61 
pieśni. — 01o£f Liedergesch. s. H61— 364. 

— Toż: . . . przedruk w Elblągu 1729. nakładem Samuela Preussa. 
w 8ce, str. 922, nlb. 74 i 104, i 4. 

Wydawca Mich. Speccovius (Spekowinsz). 
Przydatek obejmujący 61 pieśni jest ukła- 
du lub przek/adu Spekowiusza. 

Edycya z r. 1727 różni się od edycyi z r. 
1729, że tu pieśni są numerowane. Przy- 
datek pieśni zaczyna się nie od nowego 
liczbowania, lecz od str. 794. W tej edy- 
cyi opuszczono pieśń : Mila pruska ziemio, 
w której początkowe głoski dawały na- 
pis: Michael Orodzki Rektor z Cichów 
komponował. Natomiast dodano trzy pie- 
śni na stronach 858.863 i 890. które tłu- 
maczy! Jan Jakob Graeber. 

OloflF Poln. Liedergesch. 171. 361—5. — 
Sembrzycki J. K. Przegląd 1888, str. 17. 
— Jocher 72Ü3. — Bentk. H. Ut 1. 252. 
Warsz. Uniw. 

— Eancyonał polski.... we Gdańsku 
1619. w 8ce. 

Jako wcześniejsze gdańskie śpiewniki podaje 
Oloff Liedergesch.: 1) Psalmy Dawidowe, 
przekładania Mac. Bybińskiego 1616. 2) 
Psalmy Dawidowe z hymnami 1619. 

— Kancyonalik to iest pieśni po- 
spolite nabożne, iako ie w kościele Bo- 
żym Chrześciańskim spiewaia. We Gdań- 
sku drukował Jędrzey Hünefeld 1623. 
w 24ce. 

Jako druk Nr. V podaje Oloff: Psalmy króla 
y Proroka Dawida 8. rożnego przekłada- 
nia. (Drugi tytuł:) Kancyonał to iest księ- 
gi psalmów y pieśni duchownych 1628. 
w 12ce. Zarazem: Modlitwy publiczne. 
W Gdańsku, drukował Andrzey Hünefeld 
1628. w I2ce. 

J. K. Sembrzycki Przegląd. 

— Cantional to jest '.Pieśni Krzesciań- 
skie ku chwale Boga w Troycy jedyne- 
go, y pociesze Wiernych jego: porzą- 
dkiem nie tylko słusznym, ale też z pil- 
nosóia wielka, nad pierwsze wydania, 
nie bez Correktury znàczney wypuszczo- 
ne. Z przydatkiem Psalmów y Piosne- 
czek teraz nowo zebranych: więc y 
Modlitw nie mato. Â teraz znowu 
według starcy Toruńskiej Ediciey 
wydane. We Gdańsku, drukował An- 
drzey Hünefeld jegąż nakładem, roku 
M.DCXXXVII (1637). w 8ce. 

Przedmowę podpisał Piotr Ârtomiusz. Wy. 
jęta jest z edycyi Toruńskiej z r. 1601. 
Dzieło nie numerowane. Pieńni jest 82é. 
Dodatek mieści Psalmy przekładu J. Ko- 
chanowskiego i pieśni przełoione % nie- 
mieckiego. Pneehodzą one NN. 405. 

11 M KANCYONAŁ. KANCYONAŁ. — Tenże tytuł:... We Gdańsku, 
drukował Andrzey Hünefeldt jegoż na- 
kładem roku M,DC.XL (1640). w 8ce, 
ark. Oo^. 

Przedmowę podpisał 16 listopada 1601 w To- 
runiu PetruB Artom Orodicen. Powiada, 
ie przydatek psalmów Dawidowych jest 
prseUadania J. Kochanowskiego. — Po 
praed mowie idą wiersse: Caneiona2 do 
Polaka. Dalej wiersz {aoiński: Ad M. Casp, 
Frisium, podp. Adamus Freitagius Thorun. 
i wiersz z podp.: Ambr. Obrasius in gymn. 
Thorun. olim Cantor polon. 

Zaczynają pieśni Adwentowe z nutami. Od 
pieâni CCVXXV— CCLXXVl to jest od 
ark. Y idą: Psalmy Dawidowe do ark. 
Bbj,^. Potem: PieAni czasu powietrza mo- 
rowego. Razem jest pieśni C0CCV11. Osta- 
tnia piosnka o Aniołach S. Od ark. Mmy 
idą: Pieśni nowotne Krześciańskie. Od 
karty li jest: Przydatek Psalmów Dawi- 
dowych niektórych przekładania J. Kocha- 
nowskiego (pieśń CCCLXV-XXXLXV) 
do karty LI. 

Jooher 7170 e. — Olof. Liedergesch. 323. 

Jagiell. 

— to iest Pieśni krześciańskie, ku 
chwale Boga w Troycy Swiętey iedy- 
nego y pociesze wiernych iego, porzą- 
dnie wydane, we Gdańsku Drukował 
Andrzey Hünefeld, 1644. w 12ce, str. 
976 i kart 41 (na których regestr Pie- 
śni i Katechizm krótki). 

Obejmuje 460 pieśni numerowanych. Są tu 
psalmy Dawida tłumaczenia J. Kochanow- 
skiego. Dodane : Pasterstwo domowe i Ka- 
techizm. Modlitwy. 

Jooher 7180. — Oloflf Liederg. 324. 

Czarter. 

— Cantional, t. i. Pieśni Chrześeian- 
fkie; ku chwale Boga w Troycy iedy- 
nego y poóiefze wiernych iego ... teraz 
znowu według Torunfkiey Edycyey wy- 
dane, we Gdanfku drukował Andrzey 
Hünefeld, 1646. w 8ce, ark. 54 i przed- 
mowy str. 8. 

Datowane w Toruniu 15 dnia Listopada Ro- 
ku 1601. Podpisy: Petrus Artom, Gro- 
dioen. Rejestr ma str. 6. Od str. 1—578: 
Pieśni, od 579-796: 150 Psalmów z Me- 
lodyami, od 797—884: Katechizm z mo- 
dlitwami. Na końcu str. 16 Regestru. 

Znacznie powiększony bo ma 568 pieśni 
z 347 melodiami. 

W tym Kancyonale Artomiusaa znajduje się 
nowy przekład Psalmów i innych Pieśni, 
• z nutami. 

Do wydania Kancyonalu tego przyłożył się Frisius Kasper Torunianin, Rektor Gitr.- 
nazyum. 
Boczn. Tow. Przyj. Nauk, T. U. 384. — 
Bentkows. 234—241. — Węgierski, Hisl. 
Eccl. Slav. p. 422. Oloff Poln. Lieder- 
gesch. 9 i 405. — Załuski Bibl. poet. p« 
lon. — Zernecke Hist., Thorun. Naq- 
fragae Tabulae oder Kern der Thom 
Chronikke Thom. 1711, str. 147. — Jo- 
cher 7170. _ 

— to lest Pieśni 'chrzesciaóskie ku 
chwale Boga w Troycy Ö. iedynego 
y pociesze wiernych iego, porządkiem 
słusznym z pilnością wielka nad pierw- 
sze edycie nie bez korektury znacznej 
wydane. We Gdginsku przedaie ie Ja- 
kub Ptiffler bibl.M664. w 12ce. 

Oloff str. 8:^7 pod N. XVIII powiada^ ie 
hyć może, ii to nie jest druk Gdański, 
ho nicsem się nie rdini ']od edycji Toruó- 
skiej a r. 164:6. w 12ce. 

— to iest pieśni Chrzescianskie ka 
chwale Boga w Troycy jedynego y po- 
ciesze wiernych iego: z porządkiem y 
z korrekturą znaczna, więtszey część (sic) 
według starcy Edyciey, z Toruńskiey 
i Gdańskiey wydane. Przydane też sa 
przy dokończeniu wszystkiej* reiestrow 
pieśni y psalmy niektóre, teraz uowo 
zebrane starego y nowego*" przełożenia, 
i na końcu modlitwy^^nabożne, w ro- 
żnych przygodach służące, w Gdańska 
z nakładem Christopha Drossa, druk» 
wał Simon Reiniger, 1677. w 12ce, kart 
2, str. 576, kart 32 i Modlitwy str. 93. 

Jestto wierny przedruk edycyi Królewieckiej 
r. 1671, przez Jana Malinę wydane. 

Toi wyszto również pod tytu/em: Pieśni 
chrześćiańskie. W Gdańsku 1678. w 19o8. 
O czem Oloff str. 838. 

Jocher 7187. Czartor. 

— to iest: Pieśni Chrześćiańskie , ku 
chwale Boga w Troycy S. jedynego, 
y pociesze wiernych iego, porządkiem 
słusznym, z pilnością wielką, według 
starcy edicyi Toruńskiey y Gdańskiey 
nie bez Correktury znaczney wydane. 
Z Przydatkiem Pieśni y Psalmów sta 
rego y nowego tłumaczenia. We Gdań- 
sku, nakładem Christiana Dachawa, 
drukował Simon Reiniger, 1702. w I2ce, 
str. 740 i rejestr. 

Ten Kancyonal poprawiał Melchior Preisi 
Zakrystyan i niektóre pieśni sam tłuma- 
czył. Obąjmuje 496 pieśni. KANCYONAŁ. KANCYONAŁ. 88 Zarazem dodano: Modlitwy nabo- 
żne każdej duszy Chrzesciańskiey w ró- 
żnych przygodach służące z Pisma S. 
y pobożnych nauezycielow końcielnych 
jak najkrociey zebrane, w I2ce, str. 
"104 i kart 2. 

Jestto wyjęte z Dambrowskiego : Ray duszny 

(Wieczorne modlitwy). 
Jocher 7191. — Oloff Liederg. str. 339. N. 
XXin. Ossol. 

— Toż:... Gdańsk 1704. w 12ce. 
Zawiera 472 pieśni. 

Oloff Liederg. str. 340. pod N. XXIV. 

— to iest Pieśni Chrzescianskie ku 
Chwale Boga w Troycy iedynego y 
pociesze wiernych iego porządkiem słu- 
sznym z pilnością wielką według sta- 
rey edycyi Torunskiey y Gdanskiey 
nie bez korrektury znaczney wydane. 
Z przydatkiem pieśni i psalmów starego 
i nowego tłumaczenia. Alles vergehet 
Gottes Wort bestehet. 1723. w Gdańsku. 
Zawiaduie Krzysztof Jędrzey Szymmel. 
w 12ce5 kart nlb. 4, str. 802, Rejestru 
kart nlb. 25. Przydatek pieśni str. 42 
i Rej. kai-ta 1. 

Jesttu pieśń Xcia Bogusi. Radziwiłła (f 1669). 
— Jestto kancyona/ Fryd. Morzfelda (Kró- 
lew. 1684) przerobiony przez Oräbera 
(r. 1708) a na rozkaz Fryd. Wilhelma po- 
prawiony przez Wilh. Tyszkę (f 1740). 

Jocher 7199. — Sembrzycki Przegląd 1887. 
8. 15. 

— w którym pieśni dawne y nowe 
ku chwale Boga nay wyższego j pocie- 
sze wiernych iego tu y owdzie popra- 
wione, z Brewiarzem modlitew wydane 
we Gdańsku roku 1723, nakładem Ja- 
na Daniela Stella wdowy, w 8ce. 

Opracował Jan Moneta w Gdańsko. Drako- 
wano w Elbląga choć wymieniono Gdańsk. 
Mie6ci 434 "pieńni. Wiele z nich nowo 
z niemieckiego przełożono. 

Oloff str. 342— 8Ö2 obszernie wytyka błędy 
dotyczi^ce tekstów pieśni. S% też liczne 
błędy draka i rejestr bałamutny. 

— to iest: Księga Pieśni ducho- 
wnych, z przydatkiem dwoiakim. we 
Gdańsku, Thomas Jan Schreiber roku 
1728. 

Toż samo co wydanie, poprzednie. Tylko ty- 
tuł przedrukowano, tudzież dodano XVII 
pieśni, które umieścili: Greg. Frischius, 
Jan Moneta, Melch. Preisa, C. Bohrmann, 
Joh. BarfkoYius, Tyszka i Bcubovius. 

Oloff Itr. 852 N. XXIX. — Wybrany y zupełny Gdański, 
w którym 565 pieśni duchownych nà 
cześc^. y chwałę Boga w Troycy S. Jedy- 
nego y zbudowanie kosóiołi chrześćiań- 
skiego z przydatkiem pieśni y nabo* 
źnych modlitw, jako też y krótkich 
pytań katechizmowych. Na wielu żą- 
danie pierwszym razem w tym wygo- 
dnym formacie wygotowany. W Gdań- 
sku, drukował nakładem y literami 
swemi Thomas Jan Schreiber Roku 
1737. w 8ce, str. 32 (rejestr), 464 i 144 
(Brewiarz). 

Praydatek niektórych pieśni saczyna się od 
pieśni 510 na stronie 422. S^ tłumaczone 
z niemieckiego. Psalmy Dawidowe idą od 
str. 190 -229. Pod psalmami podpisywany 
Jan Kochanowski a czasem Mathias Ry- 
biński. Ostatnia^ pieśń ma Nr. 565. 

Częśe U tworzy : > . Brewiarz ^ modlitew abo 
krótkie og^arnienie. Obacz Brewiarz (1737). 

Oloff str. 862-SÔ9. N. XXX. 

Czartor. — Jagiell. — Warsz. (Jniw. — 

Zielińs. 

— to iest księgi psalmów y pieśni 
duchownych na chwałę Boga w Troy- 
cy S. iedynego, Oyca Syna y Ducha 
Świętego, za zgodą wszystkich Zborów 
ewangelickich koronnych, W. X. L. y 
państw do nich należących, z dawniej- 
szych kancyonałów, psałterzów y ka- 
techizmów zebrane y gwoli jednostaj- 
nemu używaniu wydane. (Edycya pierw- 
sza). Gdańsk, And. Hünefeldt 1630. 

Oloff za Janem Maliną (z r. 1671) powta- 
rza, iż kancyonaZy drukowano w Gdańsku 
1682. 1686 i 1787. w 8ce, lecz kaneyo- 
natu z datą 1680 nie wspomina. 

— to iest księgi psalmów, Hymnów 
y pieśni duchownych. .. (tytuł jak wy- 
żej).... wydane. We Gdańsku drukował 
Andrzey Hüneteld roku 1636. w 4ce. 

Według Oloffa (Uederg. s. 822) opracował 
go Jan TumoyiuB. Podpisuje się on na nie- 
których drobnych wierszykach (f 1629 r.). 

Oloff m6wi, ie jestto pierwszy reformowany 
śpiewnik drukowany w Gdańska w for- 
mie w ice. Jest tu pieśni CCLXXXVII. 
Poczem id^ : Modlitwy publiczne każdemu 
czasowi y potrzebom pospolitym shtiące, 
za zgodna uchwałą Zborów ewanielickich. 
Zbór ewang. wileńt. 

— to jest, księgi psalmów y pieśni 
duchownych, na chwale Boga w Troy- 
cy S. Jedynego, Oyca Syna y Ducha 
Świętego, za zgoda wszystkich Zborów 8é KANCYOMAŁ. KANCTONAŁ. ew&ngelickich koronnych, W. X. L. y 
P&nstw do nich należących, z dawniey- 
szych Blancyonałów, Psałterzów y Kate- 
chizmów zebrane y gwoli jednostaynemn 
nży wanin wydane. We Gdanskn druko- 
wał Andrzey Hünefeld Roku MDCXL. 
(1640). w ]2ce wydłużonej, k. 1, str. 
671, Rejestr kart 9 nlb. Modlitwy pu- 
bliczne i Modlitwy od ark. Ffg. 

Zaczynają Psalmy Dawidowe z nutami. Jest 
iob 171 a idą do strony 854. Od str. 355: 
Hymny albo pieśni duchowne a naprzód 
na adwent. Pieśni 287 do str. 671 (nn- 
meracya mylna, bo jest str. 660). Potem 
rejestr obejm. k. 8. 
Drugą częić stanowią z osobnym tytatem: 
Modlitwy publiczne każdemu czasowi i po- 
trzebom pospolitym służące, za zgodną 
uchwa/ą Zboroyr Ewangelickich koron- 
nych y Wielkiego Xiestwa Litewskiego 
na wieczną czeń^ y chwaZe Oyou, y tiy- 
noTvi y Duchowi 8. w Troycy 8. Jedy- 
nemu, y na pożytek koaciołA jego wyda- 
ne. (Tu wierszy 3, cytat z Marc 13). We 
Gdańsku drukował Andrzey Httnefeld. 
w ]6ce, od ark. Ffg do Oo^,. Modlitw jest 
CXL1I. Obacz Modlitwy. Jagiell. 

— to iest, Księgi Psalmów y pie- 
śni duchownych, na chwale (łę) Boga 
w Troycy S. Jedynego, Oyca Syna y 
Ducha świętego, za zgoda (a) wszystkich 
Zborów Ewangelickich Koronnych, W. 
X. L. y Państw do nich należących, 
z dawnieyszych Kancyonałow, Psałte- 
rzów y Katechizmów zebrane, y gwoli 
iednostaynemu używaniu wydane. We 
Gdanskn, Drukował Andrzey Hünefeld 
Roku MDCXLI (1641). w 12ce, ark. 
A— Oo. (kart nlb. 348 i 8). 

Od Ffg są: Modlitwy publiczne każdemu 
czasowi y potrzebom pospolitym służące 
za zgodną uchwałą Zborów Ewangelic- 
kich wydane. 

Jocher 7179. 

Król. Bibl. w Berlinie — Ossol. 

— to iest, Księgi Psalmów, Hy- 
mnów y Pieśni Duchownych, na chwałę 
Boga w Troycy S. jedynego, Oyca, 
Syna y Ducha S. Za zgoda wszyst- 
kich Zborów Ewangelickich Koronnych, 
Wielkiego Xiestwà Litewskiego y 
Państw do nich należących, z dawniey- 
szych Kancyonałow, Psałterzów y Ka- 
techizmów zebrane y kwoli jednostay- 
nemu nży w^iu wydane. A teraz znowu 
przedrukowane, We Gdańsku, Drukował Andrzey Httnefeldt Boku MDCXLYL 

(1646). w 4ce, kart 7, str. 580, spisu 

kart 9. 

Jestto takie przedruk kancyonaZu Artomîoza 
według edycyi z r. 1601. Opracował Jan 
Tumovius. Część I : Psalmy Dawida z na- 
tami, przekładu Macieja Rybińskiego idą 
do str. 272. Od str. 27H— 648 id^ Hymny 
albo Pieśni Duchowne. PieéniCCLiXXXVlI. 
poczem Beiestr Psalmów kart nlb. 9. Da- 
lej strona 549: Przydatki Hymnów świę- 
tych (od pieśni 288— H17) do stronj ÔBÔ. 
W cz^ci I-ej są zamieszczone takie psalmy 
Reja i Kochanowskiego, lecz jeden i dragi 
nie wymienieni. Francuz Kłem. Marot ują{ 
byl psalmy w formę pieśni, dokończył 
te Teodor Beza a muzykę Goudimel pod - 
łoiył. Tekst obrobił Rybiński. 
Częśe II ma* 287 pieśni, przedrukowano 
je z edycyi Gdańskiej z r. 1628. Jesttn 
53 pieśni z niemieckiego. Część III ma 
30 pieśni, z tych 3 z niemieckiego. 
Następnie z osobnym tytułem ale całość 

dzieła stanowiące idą: 
Modlitwy publiczne kaidemu czasowi j po- 
trzebom pospolitym stuiące, za zgodną 
uchwałą zborów ewangelickich koronnych 
y W. X. Lit. na wieczną cześć y chwałę 
Oycu y Synowi y Duchowi 8. Bogu w Troy- 
cy 8. jedynemu y na poiytek kościoła 
jego wydane we Gdańsku drukował An- 
drzey Haneield r. p. 1646. str. 157. 
Jocher 7181. III. 159 podaje egzemplarz Mo- 
dlitw >L liczbą stron 157 w Bibliotece Słuc- 
kiej. Schnaase (Zur poln. Literaturg. 1862, 
str. 31) opisuje egzemplarz w Bibl. miej. 
gdańskiej mający str. 173. W egzempla- 
rzu Bibl. Jagiell. karta ostatnia facsi- 
miliowana znaczy stronę 137, widocznie 
mylnie. 
Jabtońs. D. E. Cithara Sanctorum. Berlin 

1731, str. 3). 

Ozartor. — Jagiell. — Krasińs. 

— to jest księgi psalmów i pieśni 
duchownych... (tyt. jak wyżej)... y kate- 
chizmasów zebrane y kwoli iedno-stai- 
nemu używaniu wydane. We Gdańsku 
drukował Andrzey Hünefeld roku 164-7. 
w 12ce. 

Przedruk wiemy edycyi poprzedniej. Nie 
stonnicowane i błędów drukarskich pełno. 
W tytule miedzioryt kościoła. Ma 317 
pieśni. Ostatnia: Jestem na drodze. Do- 
dane: Modlitwy publiczne kaidemu cza- 
sowi y potrzebam pospolitym służące. 
W Gdańsku drukował Andrzey HOnefeld 
roku P. 1646. 

Oloff Lieder Gesch. s. 329—333. Tenże przy- 
ucza na str. 333 edycye: Gdańsk 1649. 
w 8ce; Gdańsk 16Ô3. w 12ce; Gdańsk 
1658. w 4ce. KANCTOMAŁ. KANCTOMAt.. 85 — to iest Księgi psalmów y pieśni 
duchownych, na chwale Bo^a w Troycy 
S. Jedynego, Oyca Syna y Ducha Świę- 
tego, za zgoda wszystkich zborów ewan- 
gielickich koronnych, W. X. L. y 
państw do nich należących, z dawniey- 
szych kancyonałów, psałterzów y ka- 
techizmów zebrane, y kwoli jednostay- 
nemu używaniu wydane, we Gdańsku. 
Drukowano przez Dawida Fridricha 
RhetiuBza. Nakładem Christiana Man- 
sklapa. Roku 1661. w 12ce, sign. A — 
Z„ oraz Aa— Rri<>. (kart 396). 

Na pocsąiku jest pierwszy tytuł: Psalmy 
króla i proroka Świętego Dawida, róinego 
przekładania. Nuty s^ w texcie. 

(Zarasem :) Modlitwy publiczne każdemu cza- 
sowi y potrzebom pospolitym shiiące za 
zg^ną uohwa/ą Zborów Ewangielickich 
Koronnych y Wielk. X. Li tew kiego etc. 
wydane, w Gdańsko. Drukował Dawid 
Friderich Bhed, 1662. kart 116 nlb. (ark. 

Jocher 7182 (ma z datą 1662 roku). 

W Bibl. Warszawa. Uniw. egzemplarz bez 
karty tytułowej ma na końcu : Modlitwy 
publiczne Gdańsk 1662. oraz Modlitwy 
Chrzeeciańskie. Gdańsk 1661. Całe dzieło 
ma kart nlb. 572. 

01o£f Lieder Gesch. przytacza także na str. 
338: Psalmy króla y Proroka S. Dawida 
rdżnego przekładania. Kancyonalik to iest 
księgi psalmów y Pieśni duchownych. We 
Gdańsku drukował Dawid Frid. Rhed 1661. 

Czartor. 

— to iest, Księgi Psalmów y Pie- 
śni duchownych, na chwałę Boga w Troy- 
cy S. Jedynego, Oyca, Syna y Ducha 
Spiętego. Za zgoda wszystkich Zborów 
Ewangelickich Koronnych. W. X. L. 
y Państw do nich należących; z dawniey- 
szych K&ncyonałow, Psałter^.ow y Ka- 
techizmów zebrane, y kwoli jednostày- 
nemu używaniu wydane. We Gdańsku. 
Drukowano u w Dowey (sic) Jana Fry- 
drycha Grefensà. Nakładem Christiana 
Mansklappa Roku Pańskiego 1684. 
w 16ce, str. 796 i Rejestru kart 10 nlb. 

Psalmy Dawidowe Cmąić I— V id% od str. 
347. 8^ z nutami. Od str. 348: Hymny 
albo pieftni duchowne. A naprzód na Ad- 
went. Od str. 69 : Litania (z nutami). Od 
str. 702: Przydatki hymnów Świętych. Na 
adwent. Na str. 796 wiersz: Do teskli- 
wych śpiewaków. Psalmy są Rybińskiego. 

Częśó II pod tytułem: Modlitwy publiczne k&żdemu cza- 
sowi y potrźebaro pospolitym służą- 
ce, za zgodną Uchwalą Zborów ewange- 
lickich koronnych y Wielkiego Xięstw& 
Litewskiego n& wieczną cześć y chwa- 
lę, Oycu y Synowi, y Duchowi S. Bo- 
gu w Troycy S. jedynemu, y nâ po- 
żytek kościoła jego wydane. (Tu cytat: 
Marc. 13, wierszy cztery). W Gańsku. 
Drukowano u w Dowey Jana Frydry- 
cha Grefensà. Nakładem Christiana Man- 
sklapà Roku Pańskiego 1684. w 16ce, 
k. 1, str. 220 i Porządek modlitw k. 2. 
Dalej idą: 

Modlitwy chrżeści&ńskie, kśżdemu 
czasowi y potrzebie służące. We Gdań- 
sku, Drukowano u w Dowey Jana Fry- 
deryki Grefens&. Nakł&dem Christia- 
na Mansklappi Roku Pańskiego 1684. 
w 16ce, str. 1 16 i Rejestr. 

Ten kaneyonaZ reformowany dragi raz wy- 
dano 1706 r. (obacz niżej). 

Jocher 7189. Jagiell. — Oseol. 

— to jest, Księgi Psalmów y 
Pieśni Duchownych, na chwałę Boga 
w Troycy S, Jedynego, Oyca Syna, y 
Ducha Świętego, Z& zgodą wszystkich 
zborów Ewangelickich koronnych, W. 
X. L. y P&ńslw do nich należących, 
z dawnieyszych Kancyonałow, Psałte- 
rzów y Katechizmów zebr&ne, y kwoli 
jednostaynemu używaniu wydane. We 
Gdańsku Drukował Symon Reiniger 
1706. w Ißce, k. 1, str. 770. Rejestr 
Psalmów k. 10. 

Przytem : 

Modlitwy publiczne każdemu cza- 
sowi y potrzebam po!4p()litym służące, 
za zgodną uchwałą Zborów ewangelic- 
kich Koronnych y Wielkiego Xiestwa 
Litewskiego na wieczną cześć y chwałę, 
Oycu, y Synowi y Duchowi S. Bogu 
w Troycy S. jedynemu, y na pożytek 
kościoła jego wydane. (Tu 5 wier. cy- 
taty z Marc. i Matth). W Gdańsku dru- 
kował Symon Reiniger 1706. w I6ce 
wydłużonej, k. 1, str. 232 i Porządek 
modlitw k. 2. — (Na końcu:) Modh*- 
twy chrzesóiańskie, każdemu cz&sowi 
y potrzebie służące. We Gdańsku, Dru- 
kował Symon Reiniger roku 1706. 
w 16ce, str. 118 i rejestr k. 2. KANCYONAJL. KANCYOMAŁ. Modlitw pablicrajch jeft 142, a ebneéotjan- 
skich jest llö. Poczem od str. 109: Boś- 
my éUn i a nabożne. 

Zaczynają Psalmy Dawida (Rybińskiego), 
które idą do str. 3H5. Rjizem jest pieśni 
CCCLV11. Ostatnia Piefó podróina. Po 
nibj oAmiowiersz ; Do teskliwych śpiewa- 
ków, z podpisem Dtugo. Ma w przydatku 
o 40 pieśni więcej niż w edycyi z r. 1 64ß. 
Schnaase podaje, iż modlitwy mają stron 
823, zatem inne odbicie z r. 1706. Doda- 
ne także: Treść katechizmu i przygoto- 
wanie do przyjęcia komunii. Dziełko to 
by/o przeznaczone dla reformowanych (a 
nie luteranów). «Przy goto wanie** ukazało 
się po raz pierwszy w edycyi kancyona- 
łu toruńskiego z roku 1649 w luterskim 
Śpiewniku, lecz w r. 1676 zastosowano 
je dla reformowanych. 

'Treści katechizmu w egzemplarzu Ribliot. 
.lagiell. niema, lecz po Modlitwach chrze- 
śoiańskieh idzie od str. H09: Rozmyślanie 
nabożne abo przygotowanie człowieka do 
godnego używania Naświętszego Sakra- 
mentu Ciała y Kr wie Pańskiej. 

Oloff str. 340 pod N. XXV uznuje to za 
przedruk Gdańskiego kancyonałn refor- 
mowanego z lat 1G28. 1636. 1646. 1661 
i 1676. — Jocher 7193 (zwie ten kancy- 
onał Psalmy Rybińskiego). 

Branic. — Czartor. — Ozetwert. — Jagieł 1. 
— Ossol. — Zielińs. 

- Toż:... w Gdańsku, druk J. Z. 
Stolle. Bez daty (?). w 12ce, k. nlb. 3, 
str. liczb. 689, Rejestr str. 25, Modli- 
twy nabożne str. 102. 

Druki J. Z. Stollego idi| od 1686. 

Oloff str. 840 N. XXVI. przytacza: Pieśni 
polskie Panu Bogu na chwałę posadził i 
napisał M. P. (Melchior Preis).' We Gdań- 
sku drukował Jan Zachar. Stolle 1710. 
w 8ce, ark. 2. Krasińs. 

— Cantional, albo Pieśni Duchowne 
8 Słowa Bożego słoźone: dla eliwały 
iedynego Pana Boga w Tróyey Błogo- 
sławioney i pozy tka kościoła krześciań- 
skiego, w ięzyku polskim zaś odnowio- 
ne, obiaśnione, a wydrukowane R. P. 
1569. En tibi manantes sacro de gur- 
gite lympbas. En non turbatis ntere 
lactus aquis de puro. Dominum fonte. 
Israelis adora, atque pios cantus inge- 
minando. Vale. (Na końcu:) Koku od 
Narodzenia Pana Jezu Krysta Syna 
Bożego Zbawiciela Świata 1569 wy- 
drukowan a dokoniin iest ten Kaney- 
onał dnia czwartego Lutego W Sła- 
wnem mieście Krakowie od Macyeya Wirzbięty z wielka pracą a pilno&cią^ 
naprzód ku czdi a ku chwale sainema 
iedynemn wiecznemu Bogu, w Troycy 
Błogorfawioney : Także i ku pożytku 
Kościoła Bożego: a lodzi krzeeciańskieh 
wiernych miłuiacych Język i rodzay 
Polski, w 4ce, kart 6, str. 482 i kart 9. 
W pnedmowie, datowanej z Posnania 15^ 
roku. podpis jest taki: Starszy Ministro- 
wie, iednoty bratskiey, kościoła Krystn- 
soweg^o, Ewanielią świcti^ w Polsce zwia- 
stuiąey. — Wydawcy mówią: ^Ten Can- 
tional albo ty księgi Pie6ni dochownyck 
S^owa hożego^ z Swiętey Ewanyeliej sto- 
ione przed Tym Roku Pańskiej 1554, 
w Królewcu Pmskim na rozskazanie chwa- 
lebney a stawney pamięci, J. Ksiąięoey 
miłości, wielkiego Defensora sączy rey na- 
uki Ewanyelistskiey a Dobrodzieya y opie- 
kuna Kościoła Boief^ wydrukowane były: 
a J. K. M. Królowi Polskiemu dedieowane 
y ofiarowane, teras odnowione y obyaśnio- 
ne: zaé wydrukowa6émy dali. s pilney 
potrzeby Koecioła Boiego". Na końcu m6 
wią, ie niektóre pietei są notowane (mu- 
zyką) w pierwszym kancyonale. 
Maciej. Piâm. III. 10—11. — Bentkow. I. 
233. — Jocher 7169. 

Czartor. — Wai'sa. Uniw. 

— albo pieśni Nabożne wedłup: ob- 
rządków Kościoła S. Katolickiep^o na 
uroczystość całego Roku z przydatkiem 
wielu nowych o różnych Świętych Pań- 
skich, nowo wydane, w Krakowie, 
w Drukarni Anny Dziedzicki i Sukcess. 
R. P. 1794. w 8ce, str. 486 i 14. 

Format kan tyczkowy zwyczajny. 

Jocher 7060. OsioU 

— albo księgy chwal Boskych, to 
iest Pieśni Duchowne Kościoła świętego, 
podług Ewangeliei y Prawdziwego Pi- 
sma świętego słożone, A teraz z Cze- 
skiego iezyka na Polsky, przez Xiedza 
Walentego z Brzozowa, Nowo przeło- 
żone, A ktemu od insych uconych mę- 
*ów z wielką pilnością przezrzane. Ku 
chwale samemu Panu Bogu w Troicy 
jednemu, A ku pomocy, służbie, y po- 
óieseniu Chrześeiańskiemu Roku Pań- 
skiego. M.D.LIIII. W pierwssci Części 
Xiag tych Mas Śpiewania, o Pierw<»em 
Prziśeiu Syna Bożego z Nieba, y o iego 
w Ziwocie Mariei cistei a nigdy nie- 
narusonei Pannie Wcielenin. Potem też 
y o wsitkych Rocnych Czasach, podług 
Tytułów Poćawsy od Adwentu, Aż do KANCYONAŁ. KANCYONAŁ. 87 Troice swiętei, A potem o insych rze- 
cach aż do końca Xiąg. W Królewcu 
Pruskiem u Alexandra Augezda. (Na 
końcu:} Boku od narodzenia Pana Je- 
zu Christa Syna Bożego Zbawiciela 
świata MDLIlll (J554). Wydrukowan 
a dokonań jest ten to Cantional , we 

czwartek po św. Grzegorzu To 

iest dzień 15. Marca w Królewcu Pru- 
skim przez mię AUexandra z Augezda 
z Zwojenic, Impressora z Litomysla 
z wielka praca z pilnością a barzo wie- 
likym nakładem, naprzód ku tści a ku 
chwale samemu iedzinemu wiećnemu 
Bogu w Troicy bogosławione, Także i 
ku poałużeniu a pocieszeniu wśech wie- 
rzących a miłuiacyoh rodzai i ięzyk 
Polski, fol. kart 281. 

Tytuł weród ryciny. Na stronie odwrotnej herb 
Ksi^ia Alberta, a nad nim lé wierszy; Car- 
men elegiacum. — Na stronie następnej : 
Frsedmowa Alexandra Impressora do Kró- 
la Zygmunta Augusta. W przedmowie tej 
mówi drukarz o teologii, o trudnościach 
y ciçszkoéciach królewskich, i zdaje sprawę 
ze swojej pracy: „Po wydrukowaniu tedy 
N. Królu Testamentu nowego na polskie, 
żądali mie za to niektórzy pobożni ludzie 
a chrze4cianscy panowie z Polski, abym 
tych rzećy nawięcei drukować nieprzesta- 
wał. — Chcąc ia żądaniu ich dosyć uczy- 
nić Cantional chwał Boskich na co i ci 
Panowie z Polski zezwolili umy61i/em wy- 
drukować a ućyniwszy s Xiedzem Walen- 
tym z Brzozowa umowę aby je s czeskiego 
języka na polski przełożył co i s chęcią 
uczynił a iam za6 z wielkim moim na- 
kładem a prawie domostwa uszczerbieniem 
wydrukował''. Pod koniec mówi: „Który 
Gantyonsł ofiarowany rać W. K. M. cho 
ciąż nie od znaiomego prziiąć"* Podpisał 
z Królewca lô Marca 1Ô04 r. 

Bentkowski i inni podają w tytule nazwisko 
drukarza: u Alezand. Augezda. — Lelewel 
w egzemplarzu, który opisał, nazwiska tego 
nie ma. Widać było dwojaliie odbicie ty- 
tułu. — Oryginał czeski ułożony przez Łu- 
kasza z Pragi wyszedł z wizerunkiem J. 
UuBsa r. 1ÔÎJ.. w ^e. 

Wszystkich kart jest 281 (w Egzempl. Bibl. 
Warsz. brak jest końca). Dwie karty two- 
rzą arkusz. Co dziewięć arkuszy tworzy 
osobny sposzyt znaczony po kolei literą 
A — P. Tylko na początku jest kart 6, a 
na końca 7 kart (Uejestr pieÀui) niezna- 
czonych. — W każdym speszycie idzie 
numeracya kart od 1— XViil po jednej 
stronie karty. Tylko ostatni (tj. P) liczy 
kart 1-X, Obok tej sygnatury i numeracyi idzie dołem 

inna sygnatura od A— Yy^^^^. 
Nuty są prawie na każdej karcie. 
Porównaj niżej: Piesnë chwal, bożskych lôôl. 
Oloff str. 367 wspomina kancyonał (Pieśni) 

zebrany od Jana Seklucyana lÓol—^, 

lecz go nie widział. 
Scbnaase £d. D. Zur Poln. Liter. (Zeitsch. 

d. Uistor. Theolog. 1862. I. s. 21—28). 

— Bentk. H. Ut. 1. 232-3. — Wiszn. 

H. lit. VI. 505. - Oloff Poln. Liederg. 

367 — 9. — Łukaszów. HisL braci Cześ. 

w WPols. 78. 81. 83. — Wizerunki i 

roztrz. nauk. 1837. T. XVI, U3— 4. — 

Lelewel Ks. bibliogr. i. 134. — Jocher 

7168. i T. 111. 263. — Maciejów. Piśmien. 
Dodat 367—8. — Juszyńs. 38. — Acta 
histor. eccles. 1754, str. 946. - Jocher 

7169. 7228. 

Ossol, — 8ynod Wileńs. — Warsz. Uni w. 

— Pieśni... w Królewcu 1608. w 12ce. 
Oloff str. 370. 

— to jest Pieśni Chrzesci&nskie ku 
Chwale Boga w Troycy iedynego y po- 
ciesze Wiernych iego, z porządkiem, 
y z korrektura znaczna, z więtszey czę- 
ści według starcy Edyciey Torunskiey 
y Gdanskiey, wydane; Przydane są 
Pieśni wiele. Rejestr Troiaki, y na 
końcu modlitwy nabożne w rożnych 
przygodach służące, w Królewcu, Dru- 
kował Pasche Mensę. 1671. w 12ce, 
kart 9 nlb., str. 575 i kart 32 nlb. 
Zarazem: Modlitwy kart 93. 

Drukara poświecił Ernestowi Bogusławowi 
Gubernatorowi Xiestwa Praskiego. Z przed- 
mowy dowiadujemy si§, że dla wyznania 
augsburgskiego wydrukowano kancyonał! 
po litewsku. Kancyona2 przerobiono z to- 
ruńskiego i a Wirydarza Jędrzeja dchOn- 
flissiusa. Kilka pieśni przełożono z nie- 
mieckiego. Całość wyszła prac^ Jana Ma- 
liny z Tylży, który tu włączył własne 
pieśni na str. 128. 418. 462. 496. Ô41. 
5Ô8. 609. 56Ô, Ô66. 

„Melodiey w tym Kancyonale nieznaydziesz 
(są słowa przedmowy) bo noty i typi do 
tego nie były**. Druk gocki. Na końcu 
przedmowy drukarz kate czytelnikowi 
oczekiwać ze swojej drukami doskonal- 
szego i opatrzonego notami Kancyonała. 

Wydawca X. Malina umieścił na czele 
wiersz z napisem: Zalecenie Kancyonali- 
ka tego u społ- obywatele w Sarmackich. 

Jocher 7183. — Oloff str. 371 wspomina 
edycye: Królewiec 1673. w 12ce i Króle- 
wiec 1678 ale ich nie widsfiiał. 

Czartor. 

— (Nowo wydany) albo Pieśni na 
chwałę Boga w Troycy S. iedynego KANCYONAL. KAMCYONAL. Ł pociechę ludu iego wiernego, porząd- 
em nie ^Iko przydtoynym, ale y z da- 
leko większa pilnością niż przedtym 
w starey edycyey Toranskiey we Gdań- 
sku drukowaney roku 1646 zebrane. 
Przydane sa CoUecty zwyczayne ko- 
ścielne, z intonacjami y Responsami 
chomemi zwyczaynemi. Pieśni takiesz, 
iako iunychy tak y dawney, y świeżo 
dopiero z Kaucyonału niemieckiego wiel- 
kiego Prusskiego na Język Polski wier- 
nie przełożonych na sto sześćdziesiąt y 
kilka. Także Rejestr troiaki wygodny. 
Na końcu też Modlitwy nabożne z Pi- 
sma S. y Doktorów kościelnych, czło- 
wiekowi Chrześciańskiemn w potrzebach 
rożnych służące. Cum Seren. Ëlect. 
Brandenb. Privilegio. W Królewcu, dru- 
kowane w drukarni dziedziców Fryde- 
rika Reusnera J. K. M. y Akademicy 
typogràfà z nakładem tychże Roku 1684. 
w 12ce, str. nib. 18, liczb. 792, Rej. 
str. nlb. 65, oraz Modltwy str. liczb. 103. 
Opracowali Fiyd. Mortifeld (f 1691) i Je- 
ny Skrodzki (nr. 1630 f 1682). Podsta- 
wę tworzy Kanc. toruński. Dodano prze- 
kłady Skrodzkiego, Fryd. Mortzfelda, Ma- 
liny, Jana Herbiniusa (f 1679) i And. 
Bohoenflissiasa (1Ô90 urodź.). 
Oloff str. 372—4. Tente pod N. IIX. przy- 
tacza pomiędzy kancyonalami: Andrzeja 
Wedeckiego wydane w Królewcu 60 pie- 
éni duchownych przełożonych z kancyo- 
nalu polskiego na niemieckie. 
— Tenże tytuł:... na sto sześćdzie- 
siąt y kilka. W Królewcu drukowane 
w drukarni dziedziców Friderika Reu- 
snera roku 1708. w 12ce. 

Jestto właściwie edycya tai sama co z r. 
1684. Stronnice i wiersze zgadzają się aż 
do strony 792. Więc tylko karta tytuło- 
wa dorobiona. Wydal Jan Jakób Gruber 
(nr. 10 Czerwca 1664 f 1729) i po str. 
792 dołożył Przydatek 14 nowo przełożo- 
nych pieśni. Przeciw temu wydaniu Grä- 
bera wystąpił w r. 1713 z broszurą: Woje. 
Białecki czyli Albert Weiss zmarły 1726 r. 
(Sembrzycki Krótki pogląd 1887, podaje 
tę datę dodając: nie w roku 1706). Ign. 
Adam Chuchułovius Diakon w Khein, li- 
stem w r. 1714 wydanym, zbij%ł zarzuty 
Białeckiego przeciw Greberowi ogłoszone. 
Także wystąpił z obroną Wilhelm Ty- 
szka i Hynkovius Diakon. To szczegóło- 
wo podaje Oloff str. 376—387. 

Oloff str. 370 twierdzi, iż taż sama edycya 
ma także datę r. 1710, a w niej tylko dodano kilka kartek błędów drukankicŁ 
z napisem: Poprawa niektóiych omyłek 
w kanoyonale polskim. W tej edycyi opu- 
szczono piękną przedmowę MorsfeldA. — 

— Pieśni niektóre z Niemieckiego 
na Polski ięzyk tak w kościele iako i 
z osobna każdemu Chrześcianowi w do- 
mu na prywatne nabożeństwo i pociechę 
przetłumaczone i za staraniem z wielką 
pilnością od Jana Jakuba Graebera Ple- 
bana Zboru Polskiego Ewangelickiego 
Luterskiego do druku wydane. W Kró- 
lewcu w drukarni Zankrowskiego roku 
1727. w 12ce, ark. 2 pieśni. 

Oloff str. 387. 

Porówn. Zieleńtki Ifar. Zyg. (Patsja 1729). 

— (Doskonały) pruski królewiecki... 
Pieśni Adwentowe i rożne Modlitwy. 
Na końcu przydane Modlitwy nabożne, 
w Królewcu 1731. u Reusnera 1731. 
w 8ce. 

Ten KaneyonaZ jestto pierwsza edycya D. 
Rogalli, dla taniości rozpowszechniony. 
Jocher 705Ö. i Katal. księgars. Lissnera. 

— (Doskonały) pruski Królewiecki 
z pilnością rewidowany i we dwie czę- 
ści rozdzielony, Zawieraiacy w pier- 
wszey części pieśni dawne z illustracyą 
y wykładem słów trudnieyszych do 
wyrozumienia, w drugiey zaś, pieśui 
świeżego przełożenia .... W Królewcu. 
Wydrukowany literami dziedziców Reus- 
nerowych J. K. M. y Akad. Typogr. 
roku P. 1732. w I2ce. 

Wydal go Samuel Ttchepins z pomocą Ja- 
na Barwkowiuta z Niewiad, Jerzego Ham- 
pego, N. Pośniawskiego, Gfottfr. Nalęosa, 
Jak. Głodkowskiego , Salom. Gallasioaa, 
Sam. Rogackiego, Zygm. Zielińskiego. 

Wzięli za podstawę kancyonal Mor^eldta 
z r. 1684. 

Sembrzycki Przegląd 1887, str. 18 mówi, łe 
były nadto: Edycya druga 1736. Edycya 
3cia 1743 r. 

Jocber 7206. ^ Oloff Łiederg. 389—396. 

— albo pieśni duchowne... Króle- 
wiec, J. K Härtung, 1738. w 8ce, str. 
880. Modlitwy nabożne, str. 64. 

Jestto edycya nowa Kancyonain Rogalli 
z rokn 1731 odbiU w 60,000 egzemplarzy. 

— to jest: Księgi Psalmów y Pie- 
śni Duchownych, Na chwałę Bogu 
w Troycy Swiętey Jedynego, Oyca, 
Syna y Ducha Świętego za zgodą wszyst- 
kich Zborów Ewangelickich Koronnych KANCYONAŁ. KANCYONAŁ. W. X. Litewskiego y Państw do uich 
należących, z dawnieyszych Kancyona- 
lów, Psałterzów y Katechyzmów zebra- 
ne, y k woli iednostaynema używaniu 
wydane. W Królewcu Pruskim, Dru- 
kował nakładem swoim Jan Henryk 
Härtung Roku Pańskiego MDCCXLH. 
(1742). w 8ce, wydłuż., kart 2, str. 630, 
i nlb. k. 4 (Rejestr). 

[Zarazem:] Publiczne Modlitwy, każ- 
demu czasowi i potrzebani pospoli- 
tym służące, za zgodną Uchwała Zbo- 
rów ewangelickich Koronnych y W. 
X. Litewskiego, na wieczna cżeśó y 
chwałę Oycu, y Synowi y Duchowi S. 
Bogu w Troycy Jedynemu y na po- 
żytek Kościoła Jego wydane.... [Tu cy- 
tat Mark. 13 wierszy 4]. W Królewcu, 
drukował nakładem swoim Jan Henr. 
Härtung Roku Pańskiego 1742, str. 
187 i 3 nlb. (Od str. 180: Summa na- 
uki y nabożeństwa chrześćiańskiego). 

(Dalej idą:) Modlitwy chrześóiańkie 
każdemu czasowi i potrzebie służące. 
str. I i 91, Rejestr k. 1. (Od str. 85: 
Rozmyślania nabożne). 

Na miedziorycie pod tjtu2em dzieła podpis 
^^Sysang sculp. Lipsiae. Psalmy Dawidowe 
id§ do 8tr. 2Ô6 poczem osobny tytut : Świę- 
tych bożych niebieskie na ziemi w 6pie- 
wania uciechy. Plenni id^ od str. 2Ô8. 
Omytką äembrzycki s. 79 zwie go Kancyo- 
j na/em Tschepiusa, bo hjl KancyonaZ re- 
formowany gminy Wielkopolskiey. Wy- 
daniem kierowaZ Karkittel kaznodzieja 
z Królewca. Wydanie według reformowa- 
nego Kancyonalu z lat 1688 i 1706. 
Jocher 7208. - OloflF 401—2. 
Branie. — Czartor — Jagiell. — Krasińs. 

— Ossol. — Zielińs. 
— (Nowo wydany) Pruski zawie- 
rający w sobie wybór pieśni starych 
i nowych w ziemi Pruskiey i Bran- 
denburskiey zwyczaynych, z senten- 
eya albo wierszem Pisma S. nad każ- 
dą pieśnią, z gorliwymi modlitwami ko- 
śćieiaymi pospolitymi i osobliwymi, 
wszystkim w obec służącymi, a oraz 
też z potrzebnym Reiestrem, i Przed- 
mowa uauczaiaca, iakim sposobem tego 
KaDcyoDału każdy ku zbudowaniu swe- 
mu zażywać ma. Cum grat. et privil. 
S. R. M. Borussiae. w Królewcu druko- 
wał kosztem swoim Jan Henryk Här- tung roku 1741. w 12ce, wydłuż, k. 
5 nlb., str. 802, Rejestr kart 13 nlb.. 
Nabożne modlitwy str. 72. 

Jestto edycya Kancyonalu D. Rogalli (wyda- 
nego 1731), ale przerobiona przez Jerz. 
Waziańskiego z pomocą Chr. Haberkanta 
(1704—1768). Obejmuje przydatek pieśni 
nie podanych u RogallL Obejmuje 734 
pieańi Hczbowanych. Na czele jest przy- 
wilej Fryd. Wilhelma z 17 Maja 1788 
Janu Hartungowi na druk polskiej Biblii 
Nowego Testamentu, na druk zmarłego 
Rugalli Gesangbuch i polskiego Śpiewni- 
ka. Kara za przedruk sto species duka- 
tów. Wydawca mówi, ie ten kancyonal 
za oémaîcie groszy niez wiązany sprzeda- 
wany będzie, i powiada : Dziękuj Bogu za 
to. Za pilne okoto wydania staranie, chór 
wiernych dziękuje X. Jerzemu Wasiań- 
skiemu, który godziną po zakończeniu 
pracy (data 15 Septembra r. 1741, który 
hjl ostatni 49 wieku jego) z godziną trze- 
cią poranną zmart. — Psalmy Dawidowe 
idą od str. 679—727. Poczem: Przydatek 
(od pieéni 680). 
Jocher 7207 a. (mylnie ma str. 882). — 
OloflF str. 397—400. 

Czetwert. — Jagiell. 
— (Nowo wydany) pruski, zawie- 
rający w sobie wybór pieśni starych 
i nowych w ziemi Pruskiey i Bran- 
deburskiey zwyczaynych, z Senten- 
cya alo wierszem Pisma S. nad każda 
pieśnią. Z gorliwymi modlitwami ko- 
ścielnymi, pospolitymi z osobliwymi, 
wszystkim w obec służącymi, a oraz 
też z potrzebnymi Rejestrami, i przed- 
mową nauczającą, jakim sposobem tego 
kancyonała każdy ku zbudowaniu swe- 
mu zażywać ma. Cum gratia et privil. 
S. R. M. Borussiae. W Królewcu dru- 
kował kosztem swoim Härtung. (Bez 
wyr. roku), w 8ce wydłużonej, kart 4 
z przedm. i przywilejem. Rejestr pierw- 
szy kart 7, Rejestr wtóry kart 5, Ty- 
tuły pieśni k. 2, str. 882. Rejestr pie- 
śni k. 13 nlb. Modlitwy nabożne stron 
63 — 63 kartka ostatnia numerów, po- 
dwójnie 

Pieśni numerowanych jest 904. Psalmy Da- 
widowe od str. 773—821 (pieśń 767 do 
816). Edycya na pozór podobna zupełnie 
do wydania z r. 1741 i 17Ö2. 
Sembrzycki Przegląd s. 19 podaje wydanie 
z datą r. 1744 jako edycyę drugą — 
a więc będzie to zapewne wydanie. 
W wydaniu 1762 litery duie początkowe 
gockie są strofniejsze. Są maîe różnice. 

12 90 KANCYONAi*. KANCYONAŁ. W tej edyoyi nie ma mylki w wydruko- 
waniu pieśni 904. Na str. 77H jest w edy- 
cji 17Ô2 wydrukowany nadpis: Pieśni. 
Na str. 766: LVIII. Pleśń dokońozaj^ca 
csegpo w tamtej nie ma. Druk kancyonaZu 
i format całkiem ten sam co edyoyi z r. 
1741. Jagiell. 

— Toż, tenże tytuł: Cum grat. et 
privil. S. R. M. Borassiae. W Królewcu 
nakładem i kosztem królewsko -nad wor- 
ney Hartungowskiey drukarni. (Bez w. 
roku), w 8ce dużej, str, 6, Rejestru k. 
9, Tekst str. 881, Rejestr pieśni kart 
15. Modlitwy nabożne str. 1 —58. Kol- 
lekty str. 59—64. 

Edycya odmienna od poprzedniej ; druk buj- 
ny. W tytule wydrukowano: Pisma świc- 
tef^o. Takie stoi: sosobem, samiast: spo- 
sobem. Psalmy Dawidowe idą od str. 
773—821. a od str. 822: Przydatek, od 
pieśni 817 (wydrukowano mylnie 871). 
NN. 1— XXVIII. Od str. 809 praydatek 
wtóry, (od pieśni 888). Druk jest wido- 
cznie z końca 18 w. a może być nawet 
z początku 19-go. Jagiell. 

— (Nowo wydany) Kaucyonał Pru- 
ski zawierający w sobie wybór pieśni 
starych i nowych w ziemi Pruskiej i 
Brandeburskiey zwyczayuych z senten- 
cya albo wierszem Pisma S. nad każda 

pieśnią (Tytuł jak wedycyizr. 1754). 

w Królewcu drukował kosztem swoim 
Jan Henryk Härtung roku 1752. w 8ce 
wydłuż, kart 18 nib. (tytuł, rejestr i 
tytuły) oraz str. 882. 

Rejestr pieśni kart IH nlb. Modlitwy nabo- 
żne str. 63 — 64. Pieśni liczbowanych jest 
904. Psalmy Dawidowe idą od str. 773 
—821 i tworzą Pieśni 767—816. Przywi- 
lej króla jest z r. 1738. Ostatnia pieśń 
omytką wydrukowana 901 zamiast 904. 

Bentk. H. dr. kr. p. Ul. 104. 

— (Nowo wydany) Pruski, zawiera- 
iący w sobie Wybór Pieśni Starych i 
Nowych; w Ziemi Pruskiey i Brande- 
burskiey zwyczaynycli. Z Sentencyą 
albo wierszem Pisma S. nad każdą 
Pieśnią, z gorliwymi Modlitwami ko- 
ścielnymi pospolitymi i osobliwymi, 
wszystkim w obec służącymi, A oraz 
też z potrzebnymi Reiestrami, i przed- 
mową zaczynającą. Jakim sposobem tego 
Kancyonału każdy ku zbudowaniu swe- 
mu zażywaó ma. Cum Grat. et Privil. 
S. R. M. Borussiae. W Królewcu, dru- 
kował kosztem swoim Jan Henryk Här- tung roku 1754. w 8ce, str. 23, 880, 
i 32 (Rcjeutr). (Zarazem:) Modlitwy na- 
bożne str. 64. Krasińs. — Oaaol. 

— (nowo wydany) Pruski. Królewiec 
1775. w 8ce, str. 881 i (54, nłeliczb. 55. 

Pisze 8embrsycki, iż kaneyonał D. Uogałli 
(w Królewcu) miał okdo r. 1788 edycya 
32-jrą. Oeaol. 

— (Nowo wydany) Pruski. Królewiec 
1792. w 12ce. Branie. — Csetwart. 

— Toż:... W Królewcu, drukował 
kosztem swoim Bogumił Łebrecht Här- 
tung, Roku 1793. w 12ce, str. 31. 882, 
oraz Modlitwy nabożne 64, oprócz re- 
gestrów i przedmowy. 

Jocher 7214. Oaaol. 

— do używania przy Nabożeństwie 
w Królewskich Pruskich Ziemiach. Za 
nayraiłośóiwszym Królewskim zezwole- 
niem, w Kwidzynie, z nakładem dzie- 
dziców nieboszczyka Jana Jakuba Kan- 
tera Drukarza Nadwornego Królewskie- 
go w zachodnich Prusach Roku 1792. 
w 8ce wydłuż., k. 2 i str. 445. 

Na przodzie przywilej Królewski, dany d. 
28 Februar. 1781. J J. Kantorowi. Przy- 
wilej dany jest na Prusy Zachodnie, dy- 
strykt Notecki i biskupstwo Warmiuakie. 
Przedruk pud karą "^00 talarów, z tych 
pi)2owa na fiskusa. Wydawcy mają dać 
cztery egzemplarze oprawne do króle ws. 
Archiwum w Berlinie, tudzież zwyczajne 
egzemplarze do królewskiej biblioteki. 
— Poczem odezwa do Czytelnika, z r. 
1792, któr^ podpisał Zacha, Kajca Kon- 
ny storza w Zachodnich Prusach. ,, Chociaż 
Kancyonat, (są słowa tej odezwy) niebo- 
szczyka D. Kogalli w polski język prze- 
tłumaczony osobliwie względem rzetelno- 
ści slow tenże Kancyonal niemiecky prze- 
wyższa, iednak się i pożytek poważny 
spodziewaó daie, gdy Kaneyonał do uży- 
wania przy nabożeństwie w Królewskich 
Pruskich Ziemiach w Berlinie wydany, 
rękom chrześciańskim się podawa^. W nie- 
których egzemplarzach idzie po przedmowie: 
sk/adka Gdańszczan i obywateli Pruskich 
Polski<ago rodu. — Jest tu 447 pieśni. Od 
str. ä82 poczyna się przydane: Nabożeń- 
swo. Od str. 414 id%: Wzbudzenia y re- 
guły życia z Pisma świętego. Od str. 430: 
Modlitwy koÀcielne. 

Kaneyonał ten od wielu zgromadzeń nie był 
przyjęty. Por. Ban. H. druk. K. P. 1. 324. 
Na egzemplarzu w Bibl. Ossolińs. zapi- 
sany Wanowski, może nie tłumacz ale 
posiadacz egzemplarza. 

Jocher 7218. 

Czarter. — Czetwert. — Jagiell. — Ossol. KANCYQNAL. KANCYONAIU 91 — to iest: Piesoi Chrzeécianskie, 
ku chwale Boga w Troycy S. iedynego, 
i pociesze wiernych iego. Podług Edy- 
cyi Torunskiey z przydatkiem Psalmów 
i Piosneczek teraz nowo złożonych i 
z niemieckiego przetłamaozonych. w Lip- 
sku, wydrukował Bernard Ghrystof 
Breytkopf. 1728. w I2ce, str. 723 i 84, 
oraz 14 kart Regestru. 

WsBystkłch pieéni z psalmami fest ta 560- 
Ma końcu ostatniej jest podpis: X. Jan 
Dźiermo, Kaznodz. Toruński, atoli ten 
podpis zapewne do tej iednej pieini się od- 
nosi. Na str. 84 są modlitwy prozą. Jestto 
przedruk edycji z r. 1672. 

Inni) edycye przekładu powyższego opisuje 
Sobolewski w następujący sposób: Exem- 
plars bez karty tytułowej, w 12ce, 864 str. i 
12 kart regestru, oraz 285 str. i 1 karta, 
gdzie Katechizm i Modlitwy z napisem: 
Pasterstwo domowe, w którym się zamyka 
Katechizm, także Nauki, iako się każdy 
człowiek a osoibliwie gospodarz w domu 
swym sprawowaó ma. Na przedzie przed- 
mowa do Czytelnika z podpisem: Słudzy 
Boży y Pasterze Koiftóioła Ewangelickiego 
w Toruniu, gdzie namieniono, że Kancy- 
onał znowu jest przedrukowany, z popra- 
wą rytmu i polszczyzny, i że uad pierw- 
szą editią daleko jest doskonalszy. 

Jooher 720Ö. Czarter. 

— to iest pieśni chrzesciańskie ku 
chwale Boga w Troycy św. iedynego 
y pociesze wiernych iego podhig edy- 
cyi Tortińskiey ponsądkiem słusznym, 
z pilnością wielka nad wszystkie pierw- 
sze edycye nie bez korrekt ury znacz* 
ney wydane. Z przydatkiem Psalmów 
y Piosneczek teraz nowo złożonych y 
K niemieckiego przetłumaczonych. W Lip- 
ska wydrukował Bernat ChrysztofBreit- 
kopł. 1728. w I2ce, str. 776 oraz Re- 
geBtru pieśni kart 10. 

Piękna wszędzie polszczyzna. Druk goeki. 
Pod przedmową podpisali się: M. Johann 
Neunachbar. £cc. Senior, Peter Schön- 
wald, P. N. Simeon Weiss, E. T. Jakob 
Feldner. E. Th. Michael Ringeltaub, X. 
Now, X. Jan Giżycki K. T. Kol. Przedmo- 
wa podpisana w Torunia r. 1672. 

Są więc z jedną datą dwa różne wydania. 

Jestto prosty przedruk Kancyonafu Toruń- 
skiego z r. 1672 z pomnożonemi błędami. 
Wydanie spekulacyjne podejrzanej rangi 
oficera polskiego, ktdry zwat się to BUlow, 
to Fleming to Naumański a grasował w To- 
runiu w latach 1726—27. Bjl on tłuma- 
czem Hubnera Geograficzne pytaaia, kuSra to praca zjednała mu rozgłos. Za korre- 
ktorów przybrał uczniów toruńskich Ja- 
kuba Schmilta i Jana Printza. Kaznodzieje 
polscy Efr. Oloflf, Jan Dziermo i Jan Fryd. 
Triebel mieli sobie dostarczony egzem- 
plarz do ocenienia i uznali że nic nie 
wart O błędach tych szeroko opowiedziano 
w Oloffa Beyträge str. 457-478. 

Ossol. 
— Piesné chwal boiskych. [To u 
góry czerwono. Niżej tytuł w ozdobnym 
bardzo drzeworycie, na którym u dołu 
nauczyciel śpiewa przed pulpitem, oto- 
czony do koła śpiewającymi mężczy- 
znami. U spodu aniołki śpiewające i 
grające. Wśród tego:] Pisné duchownj 
ewangelistké , Opét znowu [podkreśl, 
czerwono) pfehlednute, zprawenea złiro- 
mazdene y tako mnohe w nowe złożo- 
ne, z gruntu a zakładu pisem swatych, 
kecti a k chwale sameho gedineho we- 
öneho Boha, w Trogicy błahosławene. 
Take ku pomocy a k słuibe y ku po- 
tessenj w prawem krest'anskem Nabo- 
żeństw] wssech Wérnych, milugjcych 
y Naród y Jazyk Cesky. Lata pané 
156t. — [Na końcu dzieła, karta 6 a. sygn. 
XX. na odwr.:] Leta od Narożenj Syna 
Bożjho, Tisyeeho Pétisteho Ssedesateho 
Prwnjho; Dne Sedmeho Mésyce Cér- 
wna. Wytûssten a dokonań gt ten to 
Eancyonał, od Alexandra Augezdec- 
skeho, 8 welikau pilnostj, y a nakładem: 
w Isamotułach na zamku ge» miłosti 
Pana Pana Łukasse Hrabeté z Gorky, 
Woywody Lancyckého, Starosty Bu- 
skeho etc. Napréd kectir a k chwale 
sameo gedineho wéén^ho Boha Otce y 
Gezu Krysta Syna geo, y Ducha Swa- 
teho: A tak k sławe Trogicc Swaté 
w gednoté Bożstw, a gednoho Boha 
w Trogicy: Też k służbę a ku potés- 
seni wssechném wérnym milugicym Na- 
ród y Jazyk Cesky. [Niżej herb: Na 
tarczy niedźwiedź z łańcuchem wiszą- 
cym u szyi, z hełmu wychodzi także 
niedźwiedź do połowy), folio, k. nlb 5 
i kart u dołu sygn. A— Z, Aa— Zz, 
Aaa — Zzziiij. 

Obok sygnatary dolnej kart idne jeszcze 
dnura sygnatura górr^ kart od A — X. 
Kaftda litera alfabetu idzie przez kart dwa- 
dzieścia, tylko litera ostatnia X liczy kart 
6. Poczem na końcu 11 kart górą nie 92 KANCYONAŁ. KANCYONAŁ. fl^gnowanjch (rejestry). Hasem jeit wico 
kart nlb. 6, 407 i 11. 

Na odwrocie tji, jest daźa tarcza z herbem 
na 4 pola podzielonym. W jednem Korab, 
w dmgim Róia, w trzecim podkowa oca- 
lam! do góry z krzyżem wewnątrz, w czwar- 
tem Nałęcz. Na karcie po tytule: dedy- 
kacya do Łukasza Górki przez drukarza. 
Następne dwie karty: przemowa starszych 
do czytelnika; na 5tej i ostatniej nieliczb.: 
Porządek tytułów pieini a na str. odwr. 
Dawid stoi w izbie i gra na arfie. Dr. 
goc. piękny, z nutami i pięknymi ini- 
cyalami drzeworytowanemi — wszystkie 
karty w ramkach. 

Ob. Bibliogr. tom XII s. «SOO (pod Âujezdec- 
ki) oraz wyiej Kancyonał z r. 1564. 

Czartor. 

— Kancyonał to jest pieśni chrze- 
ściańskie ... (Brak tytułu i końca). (To- 
ruń, 1578). w 8ce, druk gocki. 

Wydane staraniem Kas. Oesnera (f 1606) 
i Âd. Freitaga autora Symphonianu. Dzie- 
ło składa się z dwóch 'części. 

Olof Liedergesch. str. 17. -- Bentk. I. 234. 
— Wisznłew. VI. 615. - Jocher 7170 a. 

Ossol. 

— Cantional albo Pieśni Duchowne, 
z Pisma S. ku cżći a chwale samemu 
P. Bogu w Troycy iedynemu: y też 
pomnożeniu kościoła iego é. porządkiem 
dobrym à starożytnym sporządzone. 
Z więtsza pilnością niż przedtym wy- 
robione, z przydaniem pieśni niektó- 
rych y psalmów nowotnych. W Torv- 
niv, drukował Małcher Nering Roku 
Pańskiego 1587, w 8ce, kart 12 i 240. 

W katalogu Ossol. zaznaczono; 1 k. tyt. 
11 kart nlb. 412 k. nlb., i 8 k. nlb. Bej. 
(arkusze znaczone A — Zg, Äa — Zz^, Aaa — 

Ggg*)- 

Przedmowa pisana w Toruniu d. 18 lipca 
1587 ma kart 8. W niej wydawca bez- 
imienny mówi, „że pismo od ludzi S. (świe- 
ckich?) zfoione teraz z większą pilno- 
Aci% i porz^kiem lepszym niż przed tem 
wyrobione na niektórych miejscach po- 
prawione. Do których przydaliśmy wię- 
cej piosneczek, także psalmów pięknych 
nowych. Przydaliśmy ku końcowi kate- 
chizm, napominanie modlitwy, nauki a 
powinności krześciańskie". Z tego zdawa- 
łoby się, £e edycya wcześniejsza tak zwana 
Artomiusza z roku 1678 nieistniala. 

W dziele tem rozpoczynają: Pleśni adwen- 
towe. Fotem: O narodzeniu pańskim. 

Psalmy Dawidowe idą od arkusza Ppiij 
(Psalm I do CXLVIII), ale tylko niektóre. 

Dalej: Pieśni morowego powietrza. Na ark. Bbbr jest: Pieśń z psalmn Dawidowego 
128 wzięta. 

Na ark. Ddd: Pasterstwo domowe^ w któ- 
lym się zamyka katechizm. 

Na ark. Eee VI; Modlitwy pospolite. Koń- 
czy: Rejestr piosneczek, kart 8. 

Toż dzieło ma kartki liczbowano od góry 
stronnic. Liczbowano jest literami, to je«Ł 
każda litera ma kolejno liczby od 1 do 
10. To liczbowanie kończy się na X,. 
Rejestr tylko nieliczbowany. Oloff a. -R^ 
powiada, że pierwsi zbieracze pieśni ko- 
ścielnych ewangeliekich byli Flotr Arto- 
mius, Adam Freytag Colleg. Gym. Tfao- 
run. i Kasper Gesner kaznodzieja polski 
i niemiecki w kościele S. Jakuba w Neu- 
stadt (t 1606). 

Aby ta edycya była koniecznie edyeyą Ar- 
tomiusza, nie wykazuje się z samej ksią- 
żki, bo on się w niej nie podpisał. Oloff. 
na str. 404 zaznacza jako pierwszy zna- 
ny mu kancyonał, dziełko : Katechizm Do- 
ktora Marcina Lutra« Przytym też z Pie- 
śniami teraz nowo z rozmaitych autorów 
zebranemi 1586. w Toruniu drukować Mel- 
chior Neringk. w 8ce. Zaś na str. 17 wy- 
mienia: Artomiusa (Krzesichleb) kancyo- 
nał to iest Pieśni chrześciańskie w Toru- 
niu 1678. 

Jocher 7172. ^ Wiszniews. Hist. lit. VI. 
615. — Wierzbow. IL 1661. 

Czartor. — Ossol. — Synod. Wileńsk. — 
Odessa Miejs. 

— Kancyonał pieśni duchownych 
y psalmów świętych, na wieczna wiel- 
kiego boga oica, y syna y ducha świę- 
tego chwałę, a jednoty prawowiernego 
kościoła bożego pożytek pospolity spo- 
rządzony y wypolerowany y wydany 
roku 1591. w Toruniu u Ferbera. w4ce. 

Jocher 7172. Wiszniew. VI öia 

— Kancyonał to iest Pieśni chrze- 
ściańskie, ku chwale Boga w Troycy 
iedynego i pociesze wiernych iego, po- 
rządkiem nie tylko słusznym ale i z pil- 
nością wielka nad pierwsze wydania nie 
bez korrektury znaczney wypuszczone, 
z przydaniem piosneczek pewnych i 
Psalmów niektórych, więc i modlitew 
nie mało. w Toruniu drukował Andr. 
Kotenius roku Pańskiego 1596. w 8ce, 
kart 25 (przedmowa); kart 2 i str. 800; 
Rejestr albo sprawa wszystkich pism, 
kart 8. 

Pod przedmową datowaną w Toruniu 15 Not. 
1695 podpisany P. A. G. (Piotr Artomius 
Grodieensis). Z przedmowy Artomiusza 
widno ie hyla przed r. 1696 inna edycys â k KANCYONAŁ. KANCYONAZ«. 98 bo mówi: Iż snowa a coś auctins j nie 
bez korrektiirj inacmey KancyonaZ ten, 
się międiy ladzie podawa. — Po przedmo- 
wie ida wiersae: Cancyonal do Polaka. 
(Nie wstydal się swej iaden własnej 
nig^j mowy). 

Dzieli się ten kancjonał na części dwie. Częfte 
n, od 8tr. 32B. Pieśni nie są numerowane. 
Na Itr. 716 jest pieśń : Panie pókii wżdj 
swej sprawiedliwości. Inicjały wierFza te- 
go oznaczają nazwisko autora: Piotr Ar- 
tomiusz. Pod tem data 1574, z kąd wnio- 
sek iż te pieśń 6 wczas ułożjł. 

Maciejowski Piśmienn. T. Ul 374, ma bez 
wjr. druku r. 1595. i mniema, ie to jest 
pierwsza edjcja. — Bentkows. I. 234. 
241. — Jocher 7170 h. — Wiszniewski 
Hist. lit. VI. 8. 516. — Oloflf Lieder, s. 
416—416. — Sembrzjcki Edjcyi z r. 1596 
nie zna. Edyoya z r. 1598 jest trzecią we- 
dług niego. 

— (Cantional to iest: Pieśni Krze- 
ściańdkie ku chwale Boga w Troycy 
Jedynego y pociesze wyemych iego 
zebrane), w 8ce, ark. syg. B — Bbb.v. 

Brak kartki tytułowej. Taki tytuł jest na 
początku drugiej części. Tytuł ten zgadza 
się z tytułem Kancyonału Artomiusaa wy- 
danego 1596 u Koteninsza. Egzemplarz ni- 
niejszy (własność Zakł. Ossolińs.) zaczyna 
Bię od syg. B. Na karcie drugiej po sygn. 
St. stoi: Skończenie piosnek pierwszey 
cz^ci, a na karcie następnej, ósmej sy- 
gnatury 8. a poprzedzającej karte z sy- 
gnatury T. jest tytuł części drugiej taki: 
Cantionaln, to iest: pieśni krześciańskich 
ku chwale Boga w Troyce Jedynego, y po- 
ciesze wiernych iego zebranych: Częśe 
Wtóra. Po pieśni 328 są 4 piosnki z nie- 
mieckiego przełożone ku pociesze ludziom 
żałosnym, czasu powietrza morowego przez 
X. Kaspra Qessnera 1588. Na samym 
końcu : Pieśń poranna y wieczorna do Pa- 
ne Boga M. A. F. Być może iż to jest 
edyeya z r. 1597. 

Maciej. Pism. lU. 87->8. Ossol. 

— Cantional . . . (Brak tytułu) , . . 
w 8ce, sygn. Lii. 

Obejmuje pieśni CCCXXXI1I. Psalmy Da- 
widowe do ark. Ssg— Aaa^. Katechizm to 
iest krótka summa od ark. lii,. Pastor- 
stwo domowe od ark. liig Modlitwy po- 
spolite od Kkk^. — Może to edyeya z r. 
1601? 
— Kancyonał to iest Pieśni chrze- 
ściańskie, ku chwale Boga w Troycy 
iedynego y pociesze wiernych iego, po- 
rządkiem nietylko słusznym ale i z pil- 
nością wielka nad pierwsze wydania, 
nie bez korrektury znaczuey wypusz- czone, z przydatkiem piosneczek pew- 
nych y Psalmów niektórych, więc y mo- 
dlitew nie mało. Toruń. 1601, w 8ce, 
strony nieliczb. ark. sygn. îjiî. 

Jest tu pieśni CCCIII. Jestto edyeya czwarta 
znacznie powiększona. Oloff str. 416 po- 
wiada że z datą 1601 są dwie edycye, 
co zaraz można poznać z uktadu druku 
na pierwszych kartach. Polskie wiersze 
i wiersz łaciński Ocrasiusa wspominają o 
kilkorazowem wydaniu : „Zdarzył Pan Bóg 
żem w druku raz kilka wydany". Przed- 
mowę pisał Artomius. Wiele też wierszy 
własnych dołożył. Łożył na druk Caspar 
Friese. Kancyonał nie ma znaczonych 
stronnic. — Jocher 7170 c. — Oloff 416— 
419. Krasińs. 

— Cantional pieśni duchownych, y 
psalmów świętych, na wieczną wielkiego 
Boga Oica, Syna y Ducha Świętego 
chwałę: a Jednoty Prawowiernego Ko- 
ścioła Bożego pożytek pospolity. Zpo- 
rządzony, y wypolerowany y wydany 
Roku oioiocxi (1611). W Toruniu dru- 
kował Augustin Ferber. w 4ce, str. 
485. 

Przedmowa do Zboru Pańskiego Braci y Do- 
zorców Zborów Wielko Polskich Confes- 
siey Czeskiey. 

Kancyonał ten dla braci czeski wydany ró- 
żni się całkiem od kancyonału Artomiu- 
sza, lubo maj^ niekt^ire pieéni wspólne. 
W wielu razach zgadza się z krakowskim 
czeskim z r. 1Ö69. Pieftni nie numerowa- 
nych jest 884. 

Jocher 7229. — Oloff str. 419 -420. W wyli- 
czaniu psalmów toruńskich wylicza Oloff 
w chronologii (str. 420—426): i^salmy Mo- 
narchy y Proroka S. Dawida przekładania 
D. Rybińskiego 1617. Toż same znowu 
przejrzane 1618. gdzie jest dedykacya Ja- 
na Tumovius. 

Birgel — Czartor. 

— Cantional, to jest: Pieśni Krze- 
ściańskie: ku chwale Boga w Troycy 
Jedynego y pociesze Wiernych Jego: 
porządkiem nietylko słusznym | ale też 
i pilnością wielka i nad pierwsze wy- 
dania, nie bez Correctury znaczney, 
wypuszczone. Z przydatkiem psalmów 
i piosneczek teraz nowo zebranych: 
wiec y Modlitw niemało w Toruniu 
Roku Pańskiego MDCXX Drukował 
Augustin Ferber (1620). w 8ee, ark. 
sygnow. A — Zg i Aa — Zzg i Aaa do 
Cccg i na początku kart 8 nlb. u KANCYONAŁ. KANCYOMiUL. Edycja piat«. 

Czetó I ma 284 pieśni, cseść U 21 psal 
mów Rtarssegfo obrobienia i t8 nowego. 
W prsjdatku jest 82 pialmów według J. 
K ochano wskiege . 

Przedmowę podpisał Petras Artom. G rod i • 
cen. w Toruniu 15 listopada 1601. Obej 
muje ona kart 4. i całkiem inna niż 
w edyc^ri z 1587, w której szeroko mó- 
wiono o pożyteczności piosneczek. To 
oświadcza, ie podawa Oantional nie bez 
correctury znacznej. — W przedmowie 
mówi że jest przydatek psalmów Dawi- 
dowych przekładania Jana Kochanowskie- 
go. Po przemowie idzie wierszem: Oantio- 
nal do Polaka, zaczynaji^cy się: 
Zdarzył Pan Bóg zem w druku 
Raz kilka wydany. 
Plac miał jako u obcych 
Tak między Polany 

Dalej idzie wiersz łaciński Ad. Freitagiusa 
ad CaRparnm Frisium. Mówi tam: 

Servis ecce Deo Friai doctissime — 

Jam polona tua templa juvantur ope. 

Carmina dum suavi concentu omata recudi 

Sancta jnbes, nostro carmina grata Deo. 

£x;ce tuae sic famulantur opes. 

Dalej wiersz łaciński z podpisem Ambr. 
Ocra;(iu8 Cantor polon. Tutaj powiada, 
że Frisius łożył na druk. 

Psalmy Dawidowe id^ od ark. Hh — Mmjii 
czyli od pieśni 235—276. Od ark: Ss tu. 
idzie: Pasterstwo domowe w którym sie 
zamyka katechizm. Toż samo co w edycyi 
z r. 15H7. — Na ark. Yy do Bbb: Przyda- 
tek psalmów Dawidowych niektórych prze- 
kładania Jana Kochanowskiego. Od pif^śni 
S'^4i do 365. Kończy dzieło: O sądnym 
dniu. 

Pieśni Kochanowskiego si| tu : O umęczeniu, 
o zmartwychwstaniu, o Wniebowstąpieniu, 
Porządek pieśni jest ten SKm co w edy- 
cyi z 1587. Pierwsza pieśń zaczyna się: 
Uspiewujmsż wszyscy z weselem. Tutaj 
jednak pieśni są numerowane, czego w edy- 
cyi 1587. nie ma. Razem jest pieśni 
CCCXXXI1I, (do ark. Ss VI). 

Jocher 7170 d. — 01 off 426 (mówi, że Przy- 
datek dochodzi do H78 pieśni). 

Czartor. — Warsz. Uni w. — Bibl. Gdańs. 

(dwa egz.). 

W porządku chronologicznym śpiewników 
toruńskich Oloff podaje na »tr. 426 : Sam. 
Dambrowskiego : Ray duszny z pnalmów 
y modlitew. Toruń 1623. 

— Pieśni co przednieyszo z Kan- 
cyonału wielkiego wybrane, a w tey 
rnnieyszey formie dla ludzi podró^^.iiych 
wydrukowane y d<> modlitw Chrześcian- 
skich przydane. W Toruniu przez Schnel- 
boltza, nakładem Jana Pletschera r. 
MDUXXIV (1614). w 24ce. Franoiasek Schnellbold wydal i Tutaj aa- 
mteścii Jan Thamnioius 12. Modlitew tfa- 
maczonych z Kegeliusa. Reszta wyciąg 
z Artominsza. 

Jocher 717Ô. Oloff Liederg. 427-8. 

— Cantional to jest pieäni krzeeciań- 
skie: ku chwale Boga w Trójcy S. Je- 
dynego y pociesze wiernych jego: po- 
rządkiem słusznym, z pilnońćia wielką, 
nâd pierwsze Edycie, nie bez Correctury 
znacźney, wydane. Z Przydatkiem Psal- 
mów y Piosneczek teraz nowo zebra- 
^y^K y z niemieckiego przethimńczo 
nych, Więc y k4techismu y niemało 
Modlitew. Psalm 47 v. 7. 8. Bogu śpie- 
wajcie: śpiewajcież Królowi. Śpiewajcież 
naszemu, śpiewajcie Albowiem Bog 
Królem wszystkiey ziemie: śpiewaj- 
cież rozumnie. W Toruniu Francîîscus 
Schnellboltz drukował roku Pańskiego 
M.DC.XXXVIII (I6H8). w See, k. 6, 
Htr. 792, kart nib. 18. Nuty w texcie. 
Tytuł podwójny, pierwszy miodzioiytcwy 
w rycinie: Cantional to jest pie&ai krze- 
ioiauflkie, ku chwale Boga w Tr. Swiętey 
jedynego y pociesze wiernych je^o, po- 
rządnie wydane. W Toruniu, drukował 
Franciscus Schnellboltz roku Pańskiego 
M.DCXXXXIII. 
Przedmowy kart 2; w niej mówią pasterze 
kościoła ewangiel. w Toruniu, ie ten kan- 
cyonał znowu wydany z poprawą rytmu 
i polszczyzny. Nad pierwezą edycyą da- 
leko jest doskonalszy w którym tei z nie« 
mieckiego języka nie maZo praetlomacao- 
nych pieśni. Najdzie się też i pasterstwo 
z napominaniem i katechizm i modlitwy. 
Poczem 2 kart: Porządek pieśni. Karta 1 
wierszy łacińskich. Zaczynają się Pieśni 
Adwentowe. Razem pieśni jest S48, do 
strony 546. — W tych są Psalmy Dawi- 
dowe. Od str. 449 do 545 psalmów 150. 
Potem: Pasterstwo domowe (i katechizm) 
do str. 574. Modlitwy pospolite Ho str. 
618. Przydatek pieśni i psalmów od pie- 
śni H49—49H. do str. 792. Dalej: Rejestr 
pieśni. Zwierciadło duchowne k. nlb. 7. 
Rejedtr pieśni k. U. (ostatnie dwie: Re- 
jestr pieśni przetłumaczonych z niemie- 
ckiego). Na str. 767. po pieśni CCCCLX. 
wydrukowano : Koniec. Lecz dalej idzie od 
str. 768 : Pieśni do Kancionatu toruńskie- 
go w małym formie wydrukowanego przy- 
dane. 
Arkusze znaczone ud A do Bbbg do strony 
767, potem idą od A — C, a dalej Ccc do 
CCC3. 
Na egzemplarzu Bibl. Jagiell. zanotował Mi- 
chał Wiszniewski: To jest kaucyonał Ar- KAKCYONÂL. ItANCYONAŁ. 95 tomhtsza csyli Krzeftiohleba ostatnie wy- 
danie. Pierwsze jest z. r. 1589. 
Oloff sir. 428— 4H2 Nr. X. Jagiell. 

— Cantional, To jest Pieśni Krze- 
seiańskiA: ku chwale Boga w Trój- 
cy S. Jedynego, y pociesze wiernych 
jego: Porządkiem słusznym, zpihiośćią 
wielka, nâd pjerwsze Edycie, nie bez 
Correctury znacżney, wydany. Z Przy- 
datkiem Psalmów y Piosneczek terax 
nowo zebranych, y zniemieckiego prze- 
tłumaczonych, Więc y Katecbismu 
y niemało Modiitew. Psalm 47. v. 7. 
8. Śpiewajcież Bogu .... W Toruniu, 
Drukował Michael Carnall, M.DC.XLVI 
(1646). w 8ce, str. 583; Rejestr pieśni 
kart 10; wreszcie: Pieśni do różnych 
czasów y Ewangelicy przystosowane, 
Katechizm i Modlitwy (które mają oso- 
bną paginacya) ogółem str. 65. 

Druk drobny, papier tęgi. Pieśni ogarnia 
488. Tego samego roku prsEeistoczono ten 
śpiewnik. Odrzucono rejestr i pomnożono 
liczbę pieéni do Ö24. To widno ze stron- 
nicy 002» kt/>ra kończy się wyrazem He 
gestr, gdy tymczasem strona 555 ma 
pieóń z napisem: Rozliczne uczynności 
a nawet do niektórych egzemplarzy do- 
drukowano Ô0. 

Na końcu regestr pieśni, Drugi rejestr jest 
pieśni niemieckich z których przekładano 
na polskie. Psalmy i modlitwy sa bez nut 
Jestto przedruk edycyi z r. 16H8. 

Oloff str. 4H2-3. Wroclaws. 

— Kaueyoiiał to jest pieśni krze- 
ściańskie ku chwale Boga w Troycy 
S. Jedynego i pociesze wiernych Jego 
porządkiem słusznym, z pilnością wiel- 
ka nad pierwsze edycie, nie bez kor- 
rektury znaczney z Przydatkiem Psal- 
mów y Piosneczek teraz nowo zebra- 
nych z Niemieckiego przetłumaczonych. 
W Toruniu, Michael Karnall 1648. 
w 12ce, str. 8()4. (Następnie:) Kate- 
chizm i Modlitwy, w Toruniu 1648. 
w 8ce, str. 285 i nlb. 46. 

Druk nieco większy. Obejmuje 521 pieśni 

i 48 psalmów. 
Oloff Liederg. str. 433—4. 

Warsz. Uniw. 

— Doskonalszy Cancyonał to iest 
Pieśni Chrześcianskie .... z przydat- 
Itiem piosneczek teraz nowo przyda- 
nyeh, int to trzeci raz na świat wyda- ny, w Toruniu drukował Michael Karnall 
MüCXLIX. (1649). w 8ce. 

Mimo napisu : doskonalszy, nie jest to nowe 
odbicie, lecz jest edycyą z r. 1648. do 
której w pewnej liczbie egzemplarzy dodru- 
kowano nowy iyiul. W innem odbiciu stoi: 
Już to czwarty raz na świat wydany. 
Niektóre egzemplarze są dedykowane Kaj- 
com Elbląga. Wydanie oparto się na edy- 
cyi Gdańskiej z r. 1644. tylko że tu do- 
mieäzczono 61. pieśni wiece) i porządek 
niektórych pieśni zmieniono. Przy Mudli- 
tewniku i Katechizmie dołączone jest od 
str. 157: Rozmyślanie nabożue albo przy- 
gotowanie czto wieka chrześciańskiego do 
godnego uiywania. 

Oloff str. 434—6. 

— Kancyonał, to jest Pieśni chrze- 
Hciańskie ku chwale Boga w Troycy 
Swiętey jedynego y pociesze wiernych 
iego, nie bez korrektury znaczney nad 
wszystkie inne pierwsze edycye wyda- 
ne W Toruniu swym kosztem wydru- 
kował Johann Cöpselius 1672. w I6ce, 
str. 945 oraz dodatek: Ray duszny. Le- 
karstwo duszne (z modlitwami Augu- 
styna, Melisandra, Jana Arndta, Fa- 
bera i Sebas, Scheretza). 

Przedmowę podpisali : Jan Neunachbahr, Pe- 
trus Schoenwald, Simon Weiss, Jakob 
Feldner, Mich. Ringeltaube. Jan Giżycki. 

Są dwie edycye. Z tego jedna 16ce tłustemi 
czcionki, druga w 12üe drobniuchnem pi- 
smem. W późniejszej edycyi zmieni/ dru- 
karz co nieco w pieśniach ze względów 
dogmatycznych. To jako i zmiany języko- 
we spowodowałjr, ie lutrzy bądźto daw- 
niejszych edycyi trzymali się, bądź inne 
kancyonafy zaczęli wydawać. Obejmuje 
pieśni H56, z tych jest 31 pieśni z nie- 
mieckiego. 

Oloff Liederg.43i)— 442.— Schnase Zur poln. 
Literat. 34— Ô 

— Kancyonał to iest: księgi Psal- 
mów y Pieśni duchownych na chwałę 
Boga w Troycy S. iedynego za zgoda 
wszystkich zborów Ewangelickich ko- 
ronnych, W. X. Litewskiego z dawniey- 
szych Cancyonałów, Psałterzów y Ca- 
techizmow zebrane y kwoli iednostay- 
nemu używaniu wydane, a teraz znowu 
przydatkami tak dawnieyszymi iako 
y nowymi z Cancyonału Toruńskiego 
wziętymi do druku podane, we Gdań- 
sku nakładem Christiana Mansklapa 
w Toruniu drukował Jan Coepselius 
roku MDCLXXVI (1676). w 12ce, 96 RANCYONAŁ. KANCYONAŁ. Oloff Liederg. s. 442—3. Nr. XV. - Jocher 
7188. - Bandfc. H. dr. kr. pol. II 163. 

— Kantionał to jest pieśui chrze- 
sciańskie Nakład Mikoł. Christ. Mans- 
klappa, drak Daw. Fryd Khetego 1678. 
w 12ce, str. 632 i 190. 

„Wydane podług sUirych toruńskich i gdaa> 
skich edycyi nie bez korrektury'*. Obej- 
muje pieśni i psalmów 408. « tych 100 
2 niemieckiego. Prsy datek ma 12. psal- 
mów, z tych 7. B niemieckiego. Drugi 
przydatek ma Modlitwy (stron 190). Wy- 
danie to zdaje się wywotanem zostało 
wHkutek przeróbek w edycyi toruńskiego 
kancyonaiu 1672, z których pastorowie to- 
ruńscy byli niekontenci. 

Schnase Zur pol. Literat. 3Ô— 6. 

Bibl. miej. w Gdańs. 

— Cancyouał, to iest Pieśni Chrze- 
ścianskie ku chwale Boga w Trójcy 8. 
Jedynego, y pociesze wiernych iego: 
Porządkiem słusznym, z piinoécia wielka, 
nad wszystkie pierwsze EJicye, nie bez 
Korektury znaczney, wydane. Z Przy- 
datkiem Psalmów y Piosneczek teraz 
nowo złożonych, y z niemieckiego prze- 
tłumaczonych: także też Cateohismusu 
y rocznych modlitew czasowi wszelkiemu 
służących. Za Przywilejem K. J. M. 
Nakładem Samuela Gentera, IntroU- 
gatora y Przydawcę, drukował Jan Za- 
charyasz Sztoll. Roku 1697. w 12ce, 
str. 16, 883 i 24 nlb. regestru. (Na 
stępnie idzie:) Raj duszy to jest modli- 
twy pospolite, stron 24, 156 i 8. 

Oloff str. 444 podaje dwie odmiany karty 
tytułowej na jednej stoi: w Toruniu 1697. 
na drugiej : Drukował Jan Zacharias SztoU 
roku 1697. S^ i róinice w śpiewniku tak 
np. w jednym pieéu CC XV. opuszczona, 
mimo że znaczona w rejestrze. Korrekte- 
rem kancyonalu był Daniel Koehler. Do 
niektórych egzemplarzy dodano Dambrow- 
skiego Katechizm. Obszernie ten kan- 
cyonał rozbiera Oloff str. 444— 4ó4. 

Jocher 7190. Ossol. 

— Kancyonal to jest pieśni y mo- 
dlitwy chrzesciańskie Na chwałę Boga 
w Troicy s. jedynego y ku pociesze 
wiernych jego w Toruniu nakładał Sa- 
muel Genter. (Poniżej tytułu drzeworyt 
miasta z nadpiaem: Thorunium). Bez 
wyrażenia miejsca dr. i roku. w 32ce, 
kart 2 tytułu w 8ce (miedzioryt), tekstu 
str. 665. Od str. 667 kart 12 nieliczb., które obejmują polski i nieoiiecki „Re- 
jestr Pieśni**. 

Od str. 628 idą : PieAni nowotne s niemiee- 
kiego przetfomaczone. Od str. 346—432: 
Fsalmy Dawidowe. 
Egzemplarz posiadał w r. 1870. A. Makow- 
ski z Gdańska w Krakowie. 

— Kancyonał .... [defekt], w 16ce. 
(Druk gocki). 

Od ark. K— Zm i od Aa— Ogut. K^a ark. 
A sil pieśni na dzień 8 w. Michafa. Dalej 
pieśni o 10 przykazaniach itd. Pieńoi sa 
numerowane, idą od N. 172. Od N. 2Hd 
(str. H16): Psalmy Dawidowe a osobl. J. 
Kochanowskiego (do str. 461 psalmów 
1Ô0). Od str. 462: Pieini dziękczynienia. 
Na str. 719 numer pieśni jest 5Ô0. Pieśni 
po większej części tłumaczone s% z nie- 
mieckiego, bo przy wielu na pocsątka 
przytaczamy pierwszy wiersz niemiecki. — 
Na ark. K. jest pieśń 171 <>2. — Wyda- 
nie bez nut. Na stronie 718. jest Przyda- 
tek pieśni na adwent. Jagiell. 

— Pieśni niektóre [Kancyonał] 

z niemieckiego. Toruń 1727. ob. Barf- 
kovius Jan. 

— Kantionał czyli Pieśni nabożne 
ewanielickie, Psalmy Dawida i modlitwy. 
(Na końcu:) Katechizm albo summa 
chrzesciańskiego nabożeństwa, w 12ce, 
str. 865, oraz Uejestr i str. 285 i k. 1. 

Zaczynają ten kancyonal: Pieśni Adwento- 
we to jest o zest^pieniu Syna Boiego. 
Warsz. Uniw. 

— Kancyonał to iest: Księgi Psal- 
mów y pieśni duchownych, na chwałę 
Boga w Troycy Swiętey iedynego Oyca 
Syna y Ducha świętego, za zgoda wszyst- 
kich zborów Ewangelickich Koronnych 
W. X. Litewskiego Państw y do nich 
należących, z dawniejszych kancyona- 
łów psałterzów y katechizmów zebrane, 
y kwoli icdnostaynemu używania wy- 
dane, w Wschowie 1782. w Drukami 
J. Kr. Mci uprzywileiowaney Heboldow- 
skiey. w 12ce, str. 901 i Rejestr kart 
10. nlb. 

Pieśni jest :')87. Dawidowe Psalmy s^ Rybiń- 
skiego a id^ od str. 1— .307. Dalej ida Hi- 
mny. — Sembrzycki J. K. zapewne omyłką 
ma datę 1780 roku. Wydane dla reformo- 
wanego zbioru w Lesznie. 

Jocher 7212. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. Iwows. — Warsz. 

Uniw. 

— Cancyonał pieśni nabożnych, . 
według obrzędów kościoła Świętego ka- I 

i RANCYOftUŁ. KAHCTONAX.. 97 tolickiego na nroozystości całego roku 
z przydatkiem wielu nowycli sporzą- 
dzony y wydany. Cum licentia ordina- 
rii. W drukarni academickiei CoUeg. 
Soc. Jesu. Wratislaviae A. 1733. w 8ce, 
Str. 286. Kórnik. 

— Cancyonal pieśni nabożnych^ 
według obrzędów kościoła świętego ka- 
tolickiego na Yroczystości ealego roku. 
z przydatkiem wielu nowyeh sporzą- 
dzony y wydany. Cum licentia ordina- 
rii. W drukarni Akademickiei CoUeg. 
Societ. Jesu Wratislaviae. A. 1769. 
w See, Btr. 286 i Rejestr kart 3 nlb. 

Psałmj Dawidowe od str. 117—170. Prsy- 
datek pieftni bardzo nabożnych od str. 
171 i Różaniec N. P. Maryey od str. 250. 
Modlitwy od str. 277. Są ta kantycaki 
p. t.: Botoly a symioniami o narodseniu 
Pańskim (od str. 28 -7ô). Jagieli. 

— Kancyonał litewski]. (Edycya 
Mon w ida). 1647. 

— Toż:... (Edycya Bretkuna). 1689. 

— Toż :... (Edycya Sengstocka). 1612. 

— Toż:... (Edycya Kleina). 1666. 
~ Toż:... (Edycya Kleina). 1706. 

Porównaj Monwid (154Ô). 

— [Kancyonał Litewski]. Pagerintos 
Gieamju-knygos, kurrosà brangiàusios 
Diewui'ant Qarbes ir Prùssù Karali- 
Bteje esAntiems Lietuwininkame ant Du- 
szin Iszganimo- podrang Su MaldO-Kny- 
gorais Kurrosà ne tiktay senoB, bet ir 
naujós M&ldos randamos yrà. Isz Najùo 
perweisdetoB per P. K. Königsberg, 
Druck und Verlag der Hartungschen 
Buchnickerei Bez r. (1707). w 12ce. 

Na odwrocie ciysty papier. Potem następuje 
Prsedmowa po niemiecku, z której pozo 
sta<a tylko jedna kartka z sign. 4. Na 
tej karcie znajduje się wyliczenie wszyst- 
kich edycyi: 1) 1547 r. składała się tylko 
z 10 pieśni 2) z r. 1589 z 76 pieśni. 3) 1612 
ze 148 pieśni 4) 1666 i ö z 1706 z 220 
pieśni. Niniejsza szósta nach Verlauf zwe- 
yer Jahre, a zatem 1707 r. urosła do 
Ô42 pieśni. Z litewskiej także przedmowy 
zostały tylko dwie karty pierwsza i osta- 
tnia. Od str. 1— Ö87: zbiór pieśni Ô42. Od 
str. &88— 616: £ejestr alfabetyczny pieśni 
według słów początkowych. Od str. 617^ 
790: zbiór modlitw. 

Karta ze str. 617 i 618 jest nlb. i sta- 
nowi karte tyt. (na odwr. cytat a pisma 
ŚW.): (»Naujos labâny priwalingos ir Dusnoma 
naudingOB Maldu Knygóles, Ponnui Die- 
wui ant Garbes Zmonems ant Nobaznystês, 
ir Duszioms ant amzino IszgÂnimo Sutai 
sitos, ir wierniems krik szczionims ypa- 
czey nobazntems Ubininkams ssidj m&su 
Prùsu Lietuwdj* snraszytos nug M. Daniel 
Klein Łietuw, Rieben Tilżej szwéczey 
perweizdetos per P. K, Königsberg, Ver- 
lag der Hartungschen Buchdruckerei. 

Litery F. K. oznaczają nazwisko Kleina. 

Birgiel. 

— Toż:-.. (Edycya Quandta). 1732. 

— Toż:... 1735. 

— Toż:... 1738. 

— Toż:... 1740. 

— Toż:... 174Ô. 

— Toż:... 1748. 

— Toż:... 1751. 

— Toż:... 1763. 

Opis innych edycyi obacz tei w Bibliogr. 
tom XVII str. 189 pod Giesmes (17Ô1, 
176:^). 

— Kancyonołas tey east': KnigOB 
Psalmu Ir Giesmiu Dwagiszku aut Gar- 
bes Diewuy Traycey szwentoy wiena- 
tijaniuy ant wartoima Bażniczioms Di- 
des Eunigayksztistes Lietuwos issduo- 
tos o dabar isznauia supriedu nekuriu 
Giesmiu Irmaldu peardrukawotos. Ka- 
ralaucziuja Prusu Iszpaustos pas G. L. 
Hartunga Meatu Pona M.DCCLXXXI. 
(1781) w 8ce, str. 344 oprócz regestrów. 

Napisy na przedzie psalmów polskie. 
Jocher 726. 

Kancyonał ob. Aeolutus Jan (do- 
skonały (1673) — Artomius Piotr — Aju- 
zdecki Al. (Ewangielieki. Szamotuły 
1561) — Bohr Elżb. (Heil. Gedanken 
1719) — Bräuer (Einige 1749) — Cre- 
tius (1725) — Dominik Wawrzeniec 
(polski 1624) — Dziernio Jan (1728) 

— Ducius D. (Pieśni 1785) — Elsner 
J. B. (cesk. 1754) — Giżycki Jan 
(1672) — Grodzki Michael (1727) — 
Eantyczka świąt (1726 z psalmów Da^ 
widowych) — Krainski Krzysztof (kate- 
chizm z naukami 1603, albo pieśni 1624) 

— Malina J. (to jest pieśni 1671) — 
Olof Marcin (1672) — Ofiarnik chrz^ 
sciański (1689) — Pieśni niektóre 
(1717) — Molier (Agenda, Budyszyn 
1578) — Monwid (litewski 1545) ~ 
Preyss Mci. (to jest pieśni. Gtlańsk 

13 98 KANCYONAŁ. KANOLO. 1702) — Kogalla (1793) — Kybińdki 
M. (to jest księgi Gdańsk 1642—1706) 

— Seklucyan Jan. (z melodyami 1552) 

— Spekowiusz Michał (Nowo wydany 
1727) — Sztok Jan Z. (Toruń 1697) 

— ThamniciuB Jan (Kancyonał 1624) 

— Trzanowski Adam (1629) — Tache- 
pius Samuel (Doskonały Kancyonał 
1732) — Tschorn Krzysztof (Doskonały 
Kancyonał 1678) — Turnovius Jan 
i Kraiński (Gdańsk 1590) — Walenty 
z Brzozowa (Cantionał 1684, 1706) — 
Wauen Jan (Kancyonał sorabski 1710). 

Kanclerska władza ob. Reflexye 

(b. r.) 

Kandor affektu ob. Ruttich M. (1713) 

Kandor liliwowy ob. Pac Konst. 

Kandyd ob. Przyjaciel (1793) — Wol 
ter (Kandyd Wszędybylski 1780). 

Kandydaci z stanu rycerskiego któ 
rzy się podali do laski. B. w. m 
i r. (1791?). fol. k. niel. 2. Branic. 

Kandydaci stanu akademickiego ob 
Zadania (1784). 

KandzierzawskaMarya zChaleckich 
ob. Kandzierzawski P. (Thren). 

KAŃDZIERZAWSKI INilcołaJ. Andre- 
adikon de S. Andrea religionis orthodo- 
xae principe Christiqu. Opt: Max: ad 
Scythas et Aehivos legato et apostole 
gloriosiss. dioeces. Varmiensis divo Tu- 
telari Generosis D. D. Perillus. herouni 
F. F. bonarum artium cultoribus An- 
dreae Bathori a Somlio D. Andreae 
Firleii a Dombrow, Andrae Konopa- 
cka a Konopat, D. Andr. Kazimirskij 
a Biberstein clientibus honoris et amo- 
ris ergo DD. Nicolaus Kandzierzawski 
in collegio Brunsbergensi S. Jesu phil. 
Stud. PuBtowski. 

(Kandzierzawski Piotr). Thren her- 
bownego łabędzia przy żałobnym po- 
grzebie Jego mości Pana Piotra Kan- 
dzierzawskiego przed żałosną małżonką 
iego Jey Mościa Panią Mariną Chalec- 
ką Kandzierzawska. B. w. r. (z 17 w.) 

Brak tytoZu. Branic. 

Kanewezy Jan, Tomasz itp. ob. Ca- 
neyesi. 

KANGOWSKI J. Votum pro incolumi- taCe Marc. äzyi»zKowBR.i, Epiiscopi Ora- 
COV. Graco viae 1624. w 4ce. (z herb. 
drzewor.). 

Katolog Al. Batowskiego. 

Kaniewski Paweł ob. Actum (I78ś:. 

Kaniów ob. Dziennik (1788) — Po- 
witanie (1787) — Stanisław August 
(Dziennik podróży 1788). 

Kaniowski D. Tłiomae ob. Kulpiń- 

ski Keraigius Jdzef (Navigium 1696). 

Kanitz Cłiriet. Henryk ob. Albedvl 
G. E. (1701). 

Kanitz Maria zob. Canitz. 

KANiZYUSZ(Canizyu8z) Petrus. Id- 
stitutiones christianae pietatis, seii par- 
vus cathechismus catholicorum. Auctore 
Petro Canisio Societ. Jesu Theologo. 
Posnaniae, apud Viduam et baeredes 
Joannie Wolrabi. M.D.XCVII. (1597). 
w 16ce, kart 24 niel. 

Jagiell. — Zaxnojs. 

— ob. Canisius P. 

KANKEL Joannes. Trauer Gedicht... 
David Brauger. Danzig 1647. folio. 

— Hochzeit-Gedicht auf Elias Mol- 
ler und Margerita Möller, Danzig 1639. 
w 4ce. 

— Lieb- und Todts Vergleichung 
auf Friedrich Ehlerts und Elisabethae 
Holtens hochzeitlichen Ehrentag, Dan- 
zig 1640. w 4ce. 

— Hochzeit-Gedicht auf Gottfried 
und Anna BoUner. Danzig 1641. w 4ca 

— Ode auf den Ehrentag Benja- 
min Engelkes und Anna Maria, Johau- 
nis Rossów Tochter. Danzig 1641. w4ce. 

Gdańs. miej 8. 

Kannengiessern Balttiasar ob. Volck- 

mar Mikołaj (Viertzig Dialogi 1649, 
1688, 1693). 

KANOLD Jotiann. Einiges Medicornm 
Send-Schreiben von der 1708 in Preus- 
sen und 1709 in Dantzig Grassire ten 
Pestilentz item von derwahren Beschaf- 
fenheit des Brechens und des Seh weis- 
ses... mit... vielen... Erläuterungen ve- 
mehret von Job. Kanold M. D. et Pr. 
Kr. zu finden in Breszlau 1713. Bey 
Esaiä Fellgiebels Wittb und Erben, 
w 4ce, k. 8, Str. 148. 

Warw. Uniw, KANOLD. KANON. 99 — Toż:... tamże 1711. w 4ce, str. 
117. 

— Historische Relation von der Pe- 

Btilentz des Horn- Viehes, welche 

das 1710te Jahr in Moscau, Polen 

starek grassiret. Breslau, 1713, w 4ce. 

Peterab. Public 

— Enrtze Jahr-Historie von den 
Seuchen des Viehes, von Anno 1701. 
bis8 1717. Welchergestalt vornemlich... 
die grosse Pestilenz unter dem Horn- 
und Pferde- Vieh, von Anno 1709. bis 
1717, in der Tartarey, Russland, Ukrai- 
ne^ Pohlen, Litauen, Preussen... auffs 
hefftigste grassiret. Budissin 1721. w 8ce. 

Peters, pablics. 

KANON Andrzej (t 21 Stycz. 1683). 
Annuli nuptiales, generis et virtutum 
Nobili caelatura insigniti: insculptis ii- 
triusque Sponsi Dotibus Illustrissimi et 
Ëxceilentissimi Domini D. Samuelis 
Caroli Ducis in Korzec Korecki, Gu- 
bematoris Ropczyceń. Nee non lUustris- 
simae Domine D. Sophiae de Bnin 
Koniecpolska , Castellanae Cracouień. 
inter vsitata Magnatum donaria et so- 
lennes gratulantium plausus oblati of- 
ficiose Musarum et Apollinis Gosto- 
niiani ë Voto a CoUegio Sandomiriensi 
Societ. Jesu Anno Dei Hominis M.DCLII 
(IB.^1). Cracoviae in officina typogra- 
phica Franciflci Cesarii, S. R. M. ty- 
pog. fol. ark. H, (kart 16). 

Od karty P, nowy tytuł: 

Nawa prześwietnego domu Jaśnie 
Wielmożnych Ich MM. PP. ze Bni- 
na Opalińskich Dziedźicznemi Splendo- 
rami ozdobiona, w Dom Jaśnie Oświeco- 
nego X. J. M. Samuela Karola Koree- 
kiego, Starosty Ropczyckiego etc. etc. 
Za szczęśliwym przyiaźni Małżeńskiey 
zawarciem z Jaśnie Wielmożna Jey 
Mcią Panią, Panią Zophią Koniecpol- 
ska kasztelanka krakowska Wielka He- 
tmanowa Koronna, wprowadzona. A We- 
selnerai Parnassu Sendomir. AklÂmâcyà- 
mi ogłoszona. Roku od Narodzenia Pań- 
1651. 

Ob. Lacubrationea z r. 1676 od str. 213 — 
240. Gsartor. — Jagiell. 

— Arrha dotalis gloriae, qua II- lustrissimus ac Reverendisimus Princeps 
D. Andreas Trzebicki Eppus Cracov., 
Dux Severiae, in primo ac felici snae 
Cathedrae aditu, amplissimam Suae me- 
tropoleos Dioecesim ditavit ornavitque 
elogio ad posteros commendata, anno 
instauratae salutis 1658. III Nonas No- 
vemb. Cracoviae in officina Francisci 
Cesary, folio. 

— Classicum sepulchrale complo- 
rationis anniversaiiae ob immaturum 
ex humanis decessum semper victoris 
nnnquam victi Hiereiniae Michaelis Ko- 
ry buti Ducis in Wisniowiec et îjubnie 
Wiśniowiecki , Palatini terrarum Rus- 
siae, Premislien. Crosnen. Kaniouien. 
Przasnicen. etc. etc. Gubernatoris. Da- 
tum semel a grata ac memori patria 
immortalibus meritis et virtutibus De- 
functi. Renovatuni inter lugubres ver- 
tentis anni exequias ad XIII. Kalend. 
Septemb. récurrentes. Opera P. Andreae 
Kanon Professons Rhet. in Collegio San- 
domii:ien. Soeietatis Jesu. Anno pacati 
à Christo orbis M.DC.LIU (1653). Cra- 
coviae. In Officina viduae et heredum 
Francisci Caesarij S. R. M. typog. fol., 
ark. H. (16 kart). 

Na odwr. str. herb Wiśniowieckicb. Ded. 
Karolowi Ferdynandowi, księciu pol. i 
Bxweds., biskupowi Wrodawskiemu i płoc- 
kiemu. Cale wiersiem nakamiennym. 
Csartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Diva Lauretana od lyram dé- 
canta ta, cum ejus nomin i dicatum An- 
dreas Czarnecki, Burgravius Cracovien- 
sis exornaret sacellum in Basilica SS. 
Pelri et Pauli Apost. ad Coli. Cracov. 
S. pro felici et incolumi suo ex Italia 
reditn A. 1642. (Umieszcz. w dziele 
Lucubrationes). 

— Equîtis Roreciani Mausoleum, 
Aetemis virtutum gloriaeque characte- 
ribus inscriptum a Collegio Sandomi- 
riensi Societaiis Jesu. Dum exequiorum 
iusta soluerentur lUustrissimo ac Excel- 
lentissimo principi Samueli Carolo Ko- 
recki, Duci in Korzec, Gubernatori 
Ropczycensi, sub Illustrissimis tu toru m 
auspiciis Boguslai comitis à Leszno Le- 
szczyński Thesaurarii Regni, Maioris 
Poloniae generalis, capitanei Miedzyre- 100 KANCm. KANON. ceń. etc. Rapfaaëlis comitis a Leszno 
Leszczyński succamerarij Bresteń. etc. 
nee non heredis Illustrissimi Samuelis 
a Leszno Leszczyński, palatinidae Der- 
patensis. Anno saeculi, M. DCLII (1652) 
Cracoviae. In officina viduae et here- 
dum Franciaci Caesarii, S. R. M. typog. 
folio, kart 5, sign. B, oraz na końcu 
karta nlb. z herbem Pogonią i z dwu- 
wierszem. 

WiersBem nakamiennym. W LucubrationM 
idEie od Itr. 241-260. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Expeditio Legatorum in Gallias, 
ad Desponsandam Deducendamque Lu- 
dovicam Mariam Gonzagara Cliviam 
Mantuae et Niuersi Principein, Vladi- 
slao IV Polon iae et Sveciae Regi In- 
victissirao. Transacta per Senatorii Or- 
dinis Viros: Venceslaiim Comitem à 
Leszno Leszczyński Episcop. Varmien- 
sem, et Cbristophorum Comitem De 
Bniu Opaliński Palatinum Posnaniensem. 
Opera P. Andreae Kanon e Societ. Jesu. 
Cracoviae, in officina Typographica 
Francisci Cesarij Anno Domini 1646. 
fol. kart. 12 (ark. E^). 

Na odwr. str. tjt. herb (Łodzią). Przypis 
prozą Łukaszowi Opalińskiemu hr. na Ty- 
czynie. Wierszem opisuje podröft posłów 
polskich do Paryia. której jak widać ze 
■łów autora, sam towanyszyZ w orszaku 
Opalińskiego. D. 10 Sierpnia Krzysztof 
Opaliński przybył do Sierakowa w Po- 
meranii; d. 29 października odbyli wjazd 
wspaniały do Paryèa. Na końcu: Anno 
1646. Sexto Idus Martij. Na ostatniej kar- 
cie (Elf)- Pacificatori Vladislao panegirii 
heroica. 

Czartor. — Jagiell. — Ordyn. Zamojs. — 

Ossol. 

— Flores sepulchrales inscriptionum 
quo8 immortalium beneficionim concia 
Societas Jesu in ducali turoulo Illustris- 
simae Dominae D. Annae Aloijsiae Chod- 
kiewiciae; Palatinae Viinensis Ducis- 
sae in Ostróg, fundatricis et parentis 
suae munificentissimae, religiosis mani- 
bus sparsit. Cracoviae in officina viduae 
et haeredum Francisci Caesarii S. R. M. 
typog. Anno Domini 1654. fol., 22 kart 
niel. (ark. L^). 

Podawana bywa też edycya: Yilnae typis 
Karcani 1654 fol. lecz mo2e to omyłka. 
U Kraszewskiego (Wilno IV) jej nie ma. Ob. Nieaiwiki It. 477. 

Jagiell. — Krasiński — OmoI. 

— Flavius Labomirscianns Gloriae 
et Sanguinis Pcrennitate Immortalis Per- 
petuo AUegoriae tracta Deductas In 
Laudes Illustrissimi Domini D. Georgii 
Lubomirski Comitis in Yiśnicz, Gene- 
ralis Cracovien Chmielnicen. Dobczycen. 
Scepusien. et etc. Capitanei. Sub com- 
munibus Auspiciis Gentis Lubomirsciae 
Obsequio P. Andreae Kanon e Socie- 
tatę Jesu. Anno labentis a Christo 
Saeculi M.DC.XLII (1647). Cracoviae 
In officina Typographica Francisci Cesa- 
rij Anno D. 1647. fol. 13 k. nlb. (ark. Gj. 

Na o4wrooie tytułu Sireniawa. DedykacTt 
Lubomirskiemu pros^ dalej pachwaJv sty- 
lem nakamiennym. Odae I— lY. Eloginm. 
I-III i prosa. 

Czartor. — Jagiell. — Krasiński. - Ouol. 

— Triumphalis exercituum polonica- 
i*um imperator Joannes III... (W dziele 
Słowickiego: Heroica poesis ... Lnblini 
1704. w 8ce). 

— Solennis in Pontificem Inaugu- 
ratio Illustrissimi et Reverendissimi Do- 
mini D. Nicolai in Prażmów, Prażmow- 
ski, Episcopi Luceoriensis et Brestensis. 
Cancellarii Regni, festo faustoque Die 
Dedicationis Basilicae Salvatoris Auspi- 
cato Transacta Anno Uncti in Salu- 
tem Humanam Pontificis M.DC.LX.IV 
(1664) Idus Novembris. Opera et Ob- 
sequio P. Andreae Kanon è Societate 
Jesu, Illustrissimae et Reverendissimae 
Celsitudini suae ex antiquo Deuoti 
ac Deuincti. Varsaviae apud Viduara 
et Hered. Petri Eiert S. R. M. Typogr. 
fol. kart niel. 26. (ark. I,). 

Dedykacya Nic Prażmowski wierssem na- 
kamiennym: a od ark. D^ proB^: Grato- 
latio panegyrica. W Luoumbrationee od 
str. 172—213. Jagiell. 

— Inscriptio gepulchralis in funere 
Illustrissimi et Excellentissimi Prinoipis 
Domini D. Georgii Ossoliński Ducis i« 
Ossolin, Comitis de Tęczyn, S. R. J. 
Principis, Supremi in Regno Poloniae 
Cancellarii Lublinensis^ Lubaczoviens., 
Buhoslavien. , Brodnicensis, Rycensis, 
Derpensis. Trzebaezoviensis Qubemato- 
ris etc. inter lugubres Apparatus Oculis KAMOV. KAMOM. 101 •t «jiiniiB legen tiam et lu^Dtiam pro- 
poaita, a QoBtomiano Sooietatie Jesu, 
Collegio fiub aaspiciia, Perillustris ac 
Magnifie! Domini I). Adami Georgii de 
OsBolin Ossoliński Lublinensis Capitanei. 
Craooviae, in offieina typograpbiea Fran- 
cisci CSaesarij S. R. M. typogr. 1650. 
fol. kart 5 (ark. B«). Otsol. 

— Lncubrationes Oratoriae, Regum, 
Principum , Ântistitum , eaeterorumqoe 
Iliustrinm Vironim Panegyriois etËlogijs 
insignitae. Sab aaspiciii) et principe pa- 
trocinio Ceisinsinii ao Reuo.rendissimi 
Principia ac Dni D. Andr. Trxebicki 
Episcopi Gracoviensisy Duels Severiae, 
In lucem dan caeptae A. P. Andrea 
Kanon, Societ. Jesu Olim compinribas 
annis Rhetoricae ProfcHsore. Anno Pon- 
tificis Christi M.DC.LXXVI. (1676). In 
Oificina Francisci Cezary S. R. Typ. 
^ 4ce, kart 18 niel. i str. 331. 

Approbaty » Ut 1674. i 1676. W druku 
opusxOBono itronę?!— Niesiec. II 477. wy- 
mienia pisma w tym zbiorze, które oddziel- 
nie wprzód były drukowane. 

Obejmuje : 

ą) Dedioatio ad Andream Trzebicki, Eppum 
CraooT. (kart ló). 

bj Oratio in renoratione Stndioruin a 1647. 
od êtr. 1-24. 

e) Parentalia Vladislao IV str. 24 -59. 

d) Primnm tribatum rei litterariae Joanni 
Caumiro, od str. 59—78. 

e) Classicom 8epalchrale Hieromiae Wiśnio- 
wiecki, od str. 79—127. 

f) Rosa inter spinas S. BenedicŁi, — od 
str. 128-149. 

g) Arrha dotalis gloriae Andreae Trzebicki, 
od str. 150-172. 

hj Solennis in pontifieem inauguratio Jacobi 

Praźmowski Eppi Lueoriensis od \7A— 

218 stron. 
i;) Annnli nuptiales Samuelis Korecki et 80- 

pbiae de Brin Koniecpolska, od str. 213— 

240. 
k) Mausoleum Equitis Koryciani, od str. 

241-260. 
1} Bosa hiberna od str. 261—288. 
fń) Diya Lauretana ad lyram deoantata, od 

str. 283-298. 
n) Ëzpeditio legatorum in Gallia, — od str. 

294-330. 
Chrept. — . Czartor. — Dzików — Jagiell. — 
Ossol. — Uniw. lwów. 

— Łyrica P. Andreae Kanon Roxo- 
lani Soc. Jesu Cracoviae »nno Dni 1648. 
(Tytuł waród ryciny). (Na karcie nastę- pnej :) Lyrioomm libri IV. Epodon liber 
unns et alter Poematum , continens Le- 
chiea Admiranda Caeteraque Miscellanea 
Aiithore P. Andrea Kanon Societatis Jesu. 
Cracoviae in offieina typograpbiea Cbri- 
stophori Schedelij S. R. M. typogr. an- 
no D. 1643. w 8ce, k. 4 nlb. i 383 str. 
(mylnie oznaczono ostatnia stronę 283). 
Na odwr. str. tyt. herb Jastrzębiec, Dziełko 
to składa się z 4 ksiąg Kryk, jednej księgi 
Epodon i róiżnyoh poematów. 
Przypis Ajexandrowi Trzebińskiemu bisk. 
przemy s. i podkancl. koron , gdzie mówi 
o przyjaźni Trzebińskiego z Barbiewskim. 
Tytuł ry towany : osoba z arf^ i herb Podkowa. 
Między inneroi sf^ tu ody w Liber I : Laudes 
(Jaroli piocens. Episc. principis. Petro Qem- 
bieki Episc. Ad Alex Trzebiński Epis. 
Ad Annam Gathar. Conatant. Poloniae prin- 
oipem. Ad Stan Karnkowski Archiep. 
Ad And. Leszczyński Episc. Joannie Lip- 
ski Archiep. laus. Ad Georg. Tyszkiewicz 
Episo. Ad Muttium VittelJescnm Praepos. 
ft^oc. Jesu. Ad Cas. Cxartoryski Dncem. Ad 
Praemis. Rudnicki Praepos. 8. J. Lans Gol- 
legii Karnkovjani. Andreas Gzamecki Hur- 
grabius CraooT. Ad Nic Erler Otfieialem 
Varsar. Ad Beat. 8tan. Kostka. Sreniava 
Gentifl Lubomirscianae. Ad Gasp. Drużbic- 
ki. — W Liber II: Ad Sigismundum III. 
Manibiis Gonstantiae pol. Reginae. Gaspa- 
ro Dzialyński Epis. Ad Stan. Lubomirski 
palat. Ad btan. Warazycki palat. Ad Joan 
Car. Chodkiewicz palat. Tumulns Lucae 
Ghmieleski palat Ad Alex. Piaseczyński 
Ad l^rzem. Kudnicki praep. Ad Joan. Za- 
moyski Capit. Ad GaM. Druźbicki. Ad 
Gonst. Lubomirski Capit. Ad Annam Ga- 
tharinam princ. pol. Ad Sam. Kalinowski 
palat. Ad Andr. Gutteter Dobrodzieyski 
praepos. Soc. J. Ad Joan Piaseczyński 
Capit. — W Lib. Ul: Ad Viadislaura 
IV. SigismundoCastmiroprincipi. Ad Thom. 
Zomoyski Cancell. Ad Annam Chód kie- 
▼iciam palat. Ad Stan. Httsium Cardinal. In 
funere Cath. Zamoyska. Ad .loan Zamoy- 
ski Capit. lit gentilicium Stan. Lubomirski. 
Ad Elisab. Sieniawska. Annae Ligęzinae 
fama, Hieremie Ducis Visniovici. pane- 
gyris. Gentilicis Domos Daniloviciae. Ad 
Alex. Trzebiński. — W Lib. IV: Laudes Ga- 
simiri princ. Ad Georg. Ossoliński Cancell. 
Ad Seyer. Karwat insignem poetam. Gnesna 
D. Adalberti Cineńbus memorabile. Ad 
Nicol Smogu lecki 8. J. Ad Paulum Kulm 
S. J. — Liber Kpodon mieści: Ad Annam 
Aloj. Chodkieviciam. LausjCollegii Ostro- 
giani. Ad Annam de Stemberg palat. Vol- 
hyn. Martyrium Divi Stanislai. Ad Stan. 
Koniecpolski Castell. Fuga B. Stanislai 
Kostka. In Gratiam Joan. Psarski S. J. 102 KANON. KANON. Agnetis de Tenesyn Ftrlejowa palat. Pro 
încolumitate Fabritii Bamfo Soo. Jesa. 
per Polon, yisitat. Mathîae Łubieńiiki 
Archiep. Âd Sam. Korecki Dacem de pa- 
trui obitu. Ad Joan. Carol. Konopacki 
Episc. Varm. 

Od strony 856: Liber poematum oomplec- 
tens Lechiea admiranda. Salis-Fodinas. 
Hyemem Sarmaticam. Trophaea et Lau- 
ru8 Turcicus Quibus Acessere Elegiae de- 
reni es. Pol. et Suec Princibne dictae di- 
cataeq. Authore patre Andrea Kanon Ro- 
zdano Societatifl Jesu anno D. 164d. 

Mieści rseczy w tym porządku: Fodinae 
Bochnenses lucubrationibun poeticis illu- 
Btratae cum Phil. Lipski Salinas adiret 
1841 (do str. 282). Hyems Sarmatica 
(do str. 294'). Trophea et Lauras Tarci- 
ca de Osroano anno 1621 (do str. 301). 
B. Stanislaus Kostka a 1621 carmen iu- 
venile (do str. 306). Poema de philosophioi 
curriculi tdennio 1637 (do str. 323). Re- 
natae (Gaeciliae> felidtati plausus nuptialis 

S do str. 332). Ferdinande II Imp. (do s. 
136). In funere Joann. Alberto Cardin. 
1634 (do Str. 340). Hypotyposis Patientis 
Dei (do Str. 361). In obitum principis 
Alezandri (do str. 357). Sig^smundo Ca- 
simiro Vlad IV filio (do str. 363). Ad B. 
Stanis. Kostka. — Kończy dziöfo: Compedes 
Marianae sab auspiciis Joan Nie. Dani- 
lewicz (od Str. .377). Wiersze te zapewne 
wychodziły w znacznej częeci, jako oko- 
lic%no6ciowe, osobno, lecz nas nie doszły. 
Chreptow. — Czarter. — Drohob. — Ja- 
giell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. Iwows. 
— Zielińs. 

— Martinus Laterna e Socîp.tate Jesu 
Sacerdos olim pro fide odthodoxa (tak) 
nauali illustris certaraine, ex caligine 
maris Balthici emergens, bono in lu- 
mine colloeatur, auspice ac munifica 
manu Perillustris ac Magnifici Domi- 
ni Stanißlai à Skarszew Skarszewski, 
Gubernatoris Samborien. ac Drohobi- 
cen. Novam sibi tutelaris patrocinii co- 
loniam Drohobyciae molientis. Anno 
Domini D.DC.LXI 1661). B. m. dr. 
w 4ce, kart 3 nlb. 

Tworzy częeć drug^ broszniy : Rosa hiberna. 

Jagiell. 

— Oraculum Senatus Theologici 
Doctor Angelicus Seu Oratio Panegyri- 
ca In Landem Divinissimi Thomae 
Aquinatis Sanctissimi et Doetissimi Or- 
dinis Praedicatorum Inscripta Dicata- 
que Religiossissimo et Admodum Reue- 
rendo In Christo Patri P. Martino Bo- 
rovio Eiusdem Ordinis per utramqae Poloniam, Prussiam nec non Silesiam 
ftc. &c. Vigilantissimo Provincialî, Sa- 
crae Theolog. Doct. meritissimo A P. 
Andr. Kanon S. Jesu A. D. 1677. w 4oe, 
1 k nlb. i 10 Str. 

Jocher 5328. Branic. — Oaaol. 

— Oratio in festas augastasqne nup- 
tias Serenissimi ac Jnvictissimi Via- 
dislai IV. Dei gratia Pol. et Sueciae 
Regis et Serenissimae sponsae Ladovi- 
cae Gonzagae Mantuanae: Varsa- 
viae Celebratas. Anno partae Salatis 
M.D.C.XLVI (1646) Authore Joanne 
a D^mbiany Dembiński anlico cubicn- 
lario S. R. M. Periil. et Magnif. Dni 
Snccamerarij Crao. Vielicen. Bochnen- 
sisqne Capitanei filio. LfOvanii 29 de- 
eembris Anno 1645. fol. k. 6. 

Panegiryk prozą. Na odwrocie tytola herby 
Po^ń i Orzet królewski. Na egzempla- 
rzu Bibl. Jag. zanotowano współcześnie 
nazwisko istotne autora: stylai Andreae 
Kanon. Jagiell. — Ossol. 

— Oratio in sollenni studiorum in- 
stauratione morę institutoque Societatis 
Jesu habita in CoUegij Gostomiani aula 
publica A. P. Andrea Kanon, ejusdem 
Societ. Profess. Rhetoricae sub Auspi- 
(îiis ill. D. D. Casimirł Dueis Czarto- 
ryski Canonici Cracov. Sandomiriae 31 
Au^. Anno Vagientis inter fascias Ver- 
l)i MDCXLVII. Cracoviae In off. Typ. 
Fr. Cezary S, R. M. Typ. A. Dni 
1648. w 4ce, kart 11. 

Tre6ć mowy : An ferendam sit Polono ESqaiti 
erudito saeculo rude m esse. Dedyk. Ka- 
zim. Xiçciu Czartoryskiemu, na ówczas Ka- 
nonikowi Krakow. 

Na odwr. tytułu herb. Dedykacyi kart 2. 

— Jest także w Luoubrationes od str. I —24. 

Jocher 1707. Kat. Giejszt. — Ossol. 

— Parentalia parenti patriae, Vla- 
dislao IV Poloniarum et Suecorum Re- 
gi, semel mortuo, semper victuro, In- 
ter iusta exequiarum persoluta a Cra- 
cov. S. Jesu Collegio dolente in Basilica 
principum Apost. Petri et Pauli. Anno 
mortalis Dei 1649. 11 Kai. Febr. Cra- 
coviae in officina Fr. Caesarii a. 1649. 
fiüio, Str. 56. 

Jest w Lueubrationes Oratoriae s. 24—59. 

— Liber Poematum complectens 
Lechioa Admiranda Salis Fodinas, Hye- KANON. KANON. 103 mem äaraiuticain , Trophaea et Lauros 
Turcicos quibus accessere Elegiae Se- 
renisB. Pol. et Suec. Principibas Dictae 
et Dedicataeqae. Âuthore Pâtre An- 
drea Kanon. Roxol. Soo. Jesa. Anno 
D. 1641. w See, str. 284. 

Księga poematów mieści w sobie: Kopalnie 
soli w Bochni od str. 259-282. 

Porówn. wyiej ŁTrica. 

— Pomnm aareani in lance aureae 
libertatis Ludovicae Mariae Oonzagae 
Niuersi et Rhetelensia. Principi, Vladi- 
slai IV Poloniae et Sveciae Régis po- 
tentissimi peraugustae oonsorti divinitas 
obiatum festo ac solenni suae Inauga- 
rationis die ; eidemque Maiestati Se- 
renissimae inter publicos gratiilantium 
regni Ordinum plausus repraesentatum 
Idibas Julij. Anno regnantis a Ligno 
Dei M.D.C.LXVI. (1666) Cracoviae, in 
ofificina typographica Christophori Sche- 
delij S. R. M. Typographi. fol. ark. 
Fa (12 k. nlb.) 

Dedykacja: ad Sereniss. Lud. Mariam. Na 
egsemplarza współcześnie zanotowano : 
Bndo P. Nicolao Oborski, Opera Audit. 
Bbet. 8. Zdaje się z tego, ie pisat Kanon 
dla jakiegoś ucznia. Rzecz prozą i wier- 
szem. Czarter. — Jagiell. — Ossol. 

— Rosa Hiberna In Divo Martyre 
Stanislao Antistite Cracoviensi et Po 
loniae Tutehiri Idibas Januariis In lu- 
cern Pèéticam prodeunte Advmbrata Ac 
inter faustas inenntib Anni compreca- 
tiones Perillustri ac MagniHco Domi- 
no, D. Stanislao à Skarszew Skar- 
szewski, Samboriensi et Drohobicensi 
Qubematori, Maecenati suo fauentissi- 
mo A. P. Andrea Kanon Soc. Jesu Reli- 
giosi Xenij nomine e Kamkouiano Soc. 
Jesu CoUegio Officiose tranmissa. Anno 
a florido Partu Virginis, M.D.CLXI 
(1661). Cracoviae in ofłic. Viduae et He 
red. Frań. Cezarij S. R. M. Typ. w 4ce, 
26 kart. 

Dedjkacya 8tan. Skarszewskiemu Oaber. 
Sambor, (kart 5). Poczem: Parodia ad hym- 
nom popularem. Od karty B^^ z osobnym 
tytułem: Martinus Laterna e. S. J. Sa- 
cerdos (kart 3). 

W Luoubrationes jest od str. 261 — 288. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Rosa inter spinas Divi Bene- dicti efitorescens dum. lUustris et Re- 
uerendiss: Dnus D. Stanislaus Pstro- 
koński Dei et Apostolicae Sedis Gratia 
Episcopus Chełm ensis , Administrator 
Abbatiae Tynecensis etc. a primo suae 
Abbatiae aditu Gostomianum Soc. Jesu 
Collegium redux inuiseret officiose De- 
cerpta interc^^ue natalitiae gratulatio- 
nis missilia eidem Suo Reverendissimo 
transsmissa Ab Andrea Kanon Socie- 
tatis Jesu, Anno à florido partu Vir- 
ginis M.D.C.XL.VIII (1648). Craco- 
viae In Officina Typographica Franci- 
sei Caesarij S. R. M. Typ. A. D. 
1648, fol. kart 18 (ark. Ij) 

Do ark. F, Panegyricas, proz%. Dalej wier- 
szem Elogium I— YII. Są one in gratiam 
Chełmensis episcopi Adalberti Archiep. Gn. 
et Yinc. Kadlubkoni. Adalberti Mączyński 
gente Boseo, Mathiae Pstrokoński Episc, 
Stanislao Pstrokoński. Kończy prozą: 8a- 
lutatio eidem. — Jest takie w Łucubratio- 
nes od str. 128-149. 

Jagiell. — Ossol. - War«. Un. 

— Primum Societatis Jesu Saecu- 
lui« virtute ac literis Illustre Dei Pro- 
videntia, et augusto Principuni Orbis 
patrocinio fortunatam religiosae felici- 
tatis ingrediens aeternitatem auspioiis, 
lUuatrissirai Domini, D. Joannis Nico- 
lai à Zurow Daniłowicz, Supremi, The- 
saurarii Regni, Premislien: Samborien: 
Drohobicen: Ratinen: Kolensis etc. 
etc. Capitanei, Ex Regio Societatis Je- 
su Collegio Cracovien. Anno Christi 
M.D.CXL. (1940). Societatis saeculari 
primo. Cracoviae. In Officina typ. Va- 
leriani Piątkowski, folio, kart HH (ark. 
nieliczb. sig. S,). 

Dedykacya prozą Joan. N. Danilowicz, pod- 
pisał Andreas Kanon« Wychwalani tu 
Ignacy Lojola, Petrus Faber Allobrox, 
8. FranciscuB Xarerius, Jacobus Lainius 
i inni. Dalej monarchowie, między niemi 
Zygmunt III, Wladys/aw IV, Cecylia Re- 
nata, Zygmunt Kazimierz. Dalej: Stan. 
Hosius. Kończy: Qentilitijs Domus Dani- 
lowiciae sideribus. 

W Janociana III. 168 tytuł cokolwiek od- 
miennie wypisany. 

Jocher 9819. Dzików. — Jagiell. 

— Primum Tributum rei literariae 
Serenissimo ac Potentissimo Joanni Ca- 
simire Polonorum Svecorumque Regi. 104 KANON. KANONY. Dum primo auspicntoq; ad coronara | 
aditu, Poloniae Regnum screnaret, ci- 
yibu8 pacem felicitateraq; redderet, a 
deditissimo ^aae Majestat! col legio Cra- 
eoviensi Societatis Jesu religionè red- 
ditura. Anno Christi Domini MDUXLfX 
(1649). Cracoviae, in offîcina typogra- 
phica Francisci Caesarij 'S. R M. ty- 
pographi. fol. 16 k. nlb. (ark. H,). 
Na odwrocie tytułu orseł polaki. Ded Jo- 
anni Casimiro. Prozą cale, prsei iane wier- 
Bsem. Jeflt takie w Lucubrationes od s. Ô9 
— 78. Na egzemplarzu Hibl. Jag. współ- 
czeenem pismem zaznaczono: Andreae Ka- 
non scriptum. 

Czartor. ^ Jagiell. — Ossol. 

— ob. Kojałowicz Kazim. Alb. — 
Krasucki Mich. (Regina Polonia. Od 
8tr.59— 63: Eucomiuu) Andreae Kanon 
Virginia Jarosiaviensis roiracuia elabo- 
ranti). 

Janocîana lîl 168~7(?. - Juazyń. Dykc I. 
166. - Brown. Bibliot. 211—13. — En- 
cyiklop. Org. XIll 949. 

Kanonicy regułami ob. Canonici — 
Canonicas — Erath Augustinus (1744) 

— Grabią Stan. Stef. (1730) — Rot- 
kiewicz Sylw. (1689). 

Kanoniezka ob. Tewenus Franciszek 
(Traktat 1745) — Zabawa (1743). 

(Kanoniczki). Objaśnienie odpowiedzi 
podczas seymu konwokacyjnego daney 
na skrypt Panien Kanoniczek Warsza- 
wskich. (1764?). fol, 2 ark. 

— Odpowiedź na zadania Ich Msé 
Panien kanoniczek warszawskich w pro- 
jekcie drukowanym podane, fol. 

Branic. 
Kanoniczki ob. Dzwon (1792) — In- 
formrtcya(l744) — Konstytucye (1745) 

— Nota anonimusa (fundacya 1789) — 
Objaśnienie (1764) — Odpowiedź ( 1 789) 

— Potkański Florenty (1743) — Przy- 
datek (1789) — Wielki tydzień (1746) 

— Wypis — Zabawa (1743) — Za- 
mojska (Excerpt 1764). 

Kanonik iły Akafi.4. B. m. i r. w 
8ce. (W białoruskim języku, drak. ki- 
rylicą). 

WydaZ D. Franciszek Skory na. Sopikow do- 
myśla się, ie to wyszło w Wilnie r. Iô2ô. 
Krasz. Wilno, IV. 116. — Jooher 71U3. Kanonniky napiecz, w KiJAwie w 1670. 
w 8ce. 

Karat. Nro 780. 

Moiikiew. druk. Dvroia. 
Toż:... Kijew w 1716. w 4ce- 
Karat. N. 1384 

Moik. dr. Dworu — Ławra Troicka. 

Toż:... w Kijewie w 1728. w 8ce. 
Sot>ikow Cz. 1 N. 628 - Karat N, 1562. 

— Toż:... w Kijewie w 1729, w l2ce. 
Karat. N. 1565. Petersb. pubL 

— w nemże Akafisty i proczija spa- 
sytelnyja mołwy coderżatsia. Tazcza- 
niem bratstwa pri chramie Uspenia 
Preswiatyja Bogarodicy. Napeczatasia 
w Lwowie ro Bźija 1766. w 12ce, kart 
2 i 245 k. liczb. Czartor 

— Toż:... Supraśl. 1791. w 4ce, k. 
352. 

Kanonizacyaob. Tchorzewski Jakób 
(Cuda sprawiedliwego sędziego 1741). 

Kanony Preswiatiej Bohorodici, na- 
piecz, w 1697. w 4ce, kart 30 i 214. 

Sopikow cz. Ô, N. 12927. — Karat. N. lUił4. 
Akad. Nauk pet -^ Bibl. Karatąfew. — Pe- 
tersb. pabl. 

Kanony Bohorodfcy. Wo sławu swia- 
tyja, jedino suszcznyja, żiwotworia- 
szczija i nierazdzelinyja Trójcy.... po- 
weleniem Anny Jannowny, błahostowe- 
nijera sinoda, napeczatasia kniha sija 
kanony Bohorodicy s małym poweczeri- 
jem. Wo Sw. Wel. Kijewo-Peczerskoj 
Ławrę, pri arcbimandrytie tojażde ła- 
wry Romanie. W leto ot rożdestwa 
Christo wa 1731. kart nieliczbowanyeh 
3, liczbowanych 229 (brak końca). 

Krasińs. 

— Toż:... Tipom J. K. M. w Swia- 
toj Poczajewskoj Ławrę czina Sw. Wa- 
silija Welikaho, roku Bożija 1774. 
w 4ce, kart nlb. 1, liczbo w. 232 i na 
końcu 1 k. nieliczb. Krasińs. ' 

Toż:... so małym poweczeryjem. Po- i 

Czajów. 1784. w 4ce. , 

Kanony do Ołtarza większe z ko- , 
persztychami illuminowane. w Wilnie. 

(1786). I 

Katalog ksi^g w Drukarni Akad. Wileńskiej. j 

— do Ołtarza większe z koperszty- | 
chami nieillumiuowane, w Wilnie, KA^Ki. tCANTOMY. icyö — do OłtAfza mnieygze bez koper- 
sztychów nie iiliiminowane. w Wilnie. 

— do Mszału, w Wilnie, w druk. 
Akad. wileńa. 1786. 

KaUil. drak. Akad* Wileń 1786. 

KAliSKI Andrzej X. Żywot Przena- 
ch wałebnieyszey Bogarodzice Panny Ma- 
ryey. Zebrany z Pisma Świętego tak sta- 
rego iako y nowego Testamentu, tu- 
dziesz y z Doktorów koseielnyoh tak 
Graeckich i&ko y Łacińskich, nad to 
y hystoryków Chrzeećiiańskich y Po- 
gańskich. Wydany. Przez iednego ka- 
płana Societ. Jesu, w Krakowie w dru- 
karni Łukasza Kupisza J. K. M. typ. 
Roku Pańskiego 1648. w 8ce, k. 16, 
Btr. 448 i kart 16. 

Dedjk. JWW. Zophiej Pradencyanie na 
Ostrogu 7 Zaslawiu Hrabinej na Tarno- 
wie Woiewodz. Sandom. (k. 14 przemowy). 

Jocher 8182 mylnie zwie go Koński; a Ma- 
ciejowski za Wisznie W8. VIII 168. przyta- 
cza mylnie pod J. Wuchaliuszem. — Ró- 
wnież Brown. Bibl. pis. 213. i 280 raz go 
Kańskim, dragi raz Końskim nazywa. 

Jagieil. 

— ob. Oełtroróg Joannes (1616). 

KAŃSKI Bartłomiej. Kazanie na 
pogrzebie Alexandra Myszkowskiego. 
Lublin, Wieczorkowski 1650. w 4ce, 
str. 283. 

— ob. Maryan od Aniołów (Wize- 
runek jastrzębia 1650). 

KANT Emmanuel (1724 t 12 lut. 
1804). Proiekt wieczystego pokoiu. 
Rozwaga filozoficzna przez Emmanuela 
Kanta. 2 ięzyka Francuzkiego prze- 
łożona z nowemi Autora dodatkami, 
[przez Sz. Bielskiego pijara]. Drukowana 
w Królewcu r. 1796. Za pozwoleniem 
Zwierzchności w Warszawie 1797. w Sc«, 
karta 1 i str. 88. 

Od str. 87 idzi«: Dopełnienie. 

Jagieil. — Ossoł. ~ ZielińskL 

— Wyobrażenie do historyi po- 
wszechnéy w względzie kosmopolity- 
cznym przez Kanta. W Królewcu w dru- 
kami Haeringa i Ot. C. Haberlanda 
1799. w 8ce, s. 56. 

Thimaczyl J. W. Bychowiec i on podpisał 
przedmowę. Od str. 68: Przjpiski tłuma- 
cza. Jagieil. — Ossol. - Wilno. 

— ob. Bielski Szymon (1797). Kantakuzanka Amia v>h. Szczyt 

Chr. (1675). 

Kantata w dzień inauguracyi Sta- 
tuy Króla Jana III. dnia ... Września 
roku 1788. Tenues Grandia. Horat. 
W Warszawie w druk: P. Dufour, 
konsyl. Nad: J. K. Mci, Dyrekt: Korp: 
Kad. (1788). w 8ce, ntr. 15. 

Na odwrocie tytułu wymienione osoby śpie- 
wające: Kaczkowski (Korydon), Sitańska 
(Tymoklea), Pani Jasińska (Âmarylla), Pan- 
na Rudnicka (Erofila). 

Branic. — Jagieil. — Warsa. Uni w. 

— ob. Oblubienica pańska — Sie- 
rakowski Wacł. (w muzyce). 

KANTALOWSKi Jerzy. Hymen .... 
w Krakowie u Siebeneychera 1611. 
w 4ce. 

Na élub Jana Wiaenberga i Anny Cikiny. 

Juszyńs. Dykc. 1. 165. 

KANTER Jan Jakub. Regni Polo- 
niae, Magni Ducatus Lithuaniae, pro- 
vinciarum foedere et vasallagio illis 
junctarum, et regionum vicinarum nova 
mappa geographica, Borussiae prin- 
cipt Friderico Henrico Ludovico Fri- 
derici Regis fratri forti benigno, mu- 
sis amico, humillime dedicata a Joan- 
na Jacobo Kanter bibliopola. Regio- 
monti 1770. (Atlas wielki, z 17 kart 
złożony). 

Stanowi jedną calo6ć. U góry na karcie 
Iszej : haec tabula geographica, e scdecim 
foliis composita, evulgata cum priri legio 
Ser. Imperatorii Komani, et permissu Âead. 
soient, regiae Berolini. 
Tytuł rytowal D Chodowiecki. 
Ostatnia karta 17ta ma tytuł: Tabella 
wszystkie Województwa, ziemio, powia- 
ty i Starostwa oraz i rzeki pryncypalne 
w sobie zawierająca. Obok napis taki sam 
łaciński. Nazwiska są czucia po łacinie 
wypisane. 
Rastawiecki Mappografia str öl. Dosłownie 
powtórzone w Encyklop. Org. XIII. s. 967. 
— Gallier Spis map Tow. P. N. Pozn. 
s. 18. Univ. IwowB. 

Kantcki Georg. ob. Lacrymae (1604). 
Kantcki Krzysztof ob. Kącki (Viue 
Ârchi-Ëpiscoporam 1693). 

Juszyński I. — Siarczyńs. Obraz I 202. 
Kantony ob. Karśnicki (Wieczyste 
1793) — Odpowiedź (1793) — Uwagi 
do Projektu (1791?). 

14 106 KANTY. KAPŁAN. Kanty Jan zob. Jan Kauty. 

Kanty od S. Juliana ob. Jan Kanty. 

Kantyczka świąt rocznych z psal- 
mów Dawidowych teraz nowo przedru- 
kowana z przydatkiem wiela nowych 
pieśni, osobliwie na Boże Narodzenie. 
W Warszawie w drukarni J. K. M. 
W. W. O. O. Scholar Piarum nakła- 
dem J. Tłuczkiewicza introligatora 1726. 
w 24ce. 

OloflF Beytr&ge I. 287—9 

— ob. Bolesławiusz KI. (Echo 1674) 
— Dachnowski Jan Karol (t631) — Ko- 
lenda. (Piątkowski Jerzy 1649). 

Kantyczki. W Krakowie, w drukarni 
Seminarium Akad. (przed r. 1767). 
w 8ce. 

Jocher 7023. 

Kantyczki Pieśni Nabożnych według 
obrządków Kościoła 8. Katolickiego na 
uroczystości całego Roku z przydatkami 
nowych pieśni osobliwie o Bożym Na- 
rodzeniu, w Drukarni Jana Szhchtyna. 
R. P. 1767. w 8ce podłużnej, 520 str. 

Jocher 7058. Ossol. 

— ob. Kancyonał pieśni nabożnych 
Wrocław 1769. (Rotuły z symfoniami 
o narodzeniu pańskim) — Niebyiski N. 
(Pobudka 1615) — (Rotuły 1727). 

Kantymir Basza ob. Birkowski X. 
Fabian (1624). 

Kanus ian Piotr ob. Franciszek 
Św. (1770). 

Kanzlei - Gebühren - Taxe für die 
Kriegs und Domainen CammerCommi- 
sion zu Bialystock und für die unter 
derselben stehende Behörden und Ofii- 
zianten. Ułożenie taxy około zapłaty 
do kancelaryi naleźney dla Komisy! Ka- 
mery Woysk i Ekon. Białystockiey 
i dla pod nim będących Officyantow. 
W Królewcu 1796 w drukarni J. K. 
Mości Nadwornej fol. 6 kartek. 

Kanzeley (Kaufmans) ob. Malczew- 
ski St. J. (1684). 

Kapelusza przypadki ob. Gesner 
(1775). 

Kapelusznicy ob. Prośba. 

KAPICA Antoni Prof. szkół Żytomir. 
Historya powszechna dawnych państw dU uczącey się młodzi z francuzkiego 
na oyczy.-^ty język przełożona przez .... 
prof. szkół wojew. żytomirskicfa. Ber- 
dyczów t78l w drukarni Fort N. M. 
P. w 8ce, str. 12, 64 i k. 4. 

Dec. Hilar. Cbojeckiema podwojew Kijowi. 
Gsartor. — Branic. — Krmsiń«. 

Kąpiel duszna ob. Kochowicz S. 
(1609). 

Kapitallcki ob. List przed kontra- 
ktami. 

Kapitaiista w ekonomii ob. Sko- 
czyński P. (1785). 

Kapitolium chwały ob. Makofriecki 
Raf Kaz. (1689). 

Kapituła brzeska ob. Wykład aataw 
(1772). 

Kapituła krakowska ob. Capitułum 
— Borey ko Franc (1776) — Olechowski 
Józef (do dzierżawców 1789) — Stani- 
sław August (powitanie Stan. Augusta). 

Kapłan przy zgonie o powinnościach 
swoich y o sposobach postąpienia z cho- 
remi.... dostatecznie uwiadomicmy. Wil- 
no 1756. w 8ce. Wileńs 

— (Konaiacym obecny dobrze za- 
opatrzony). Albo Xiazeczka z wło- 
skiego na niemiec&i język, z niemiec- 
kiego na polski przetłomaczona od ie- 
dnego Kapłana Wracławskiey (tak) Die- 
cezyi na pożyteczna potrzebę wszystkim 
pasterzom biskupstwa wrolawskiego(tak) 
wyczisniono i do dostanie (tak) w Ny- 
szie, u Josepha Schlegla. (1766). w See, 
kart 7 i str. 114. 

Band. H. dr. kr. p. III 137. 

Jocher 4389. OswI. 

Kapłan sługa Boży y Pasterz dusz ' 
czyli list Xiedza Plebana do Xiedza i 
brata swego zamykaiący w krótkim 
zebraniu obowiaski kapłańskie, i pa- 
sterza dusz. w Wilnie w drukami XX. 
Bazylianów. Roku 1793. w 8oe, k. 8, 
niel. Str., 119 i 278 i k. I omyłek. 

Na czele Praefatio wierssem po łacinie i 
Rhythmi ascetici. Zacaynaj^ dzieto Ma- 
zymy. Czeâé II ma napis: Data cswarta. 
W tej od str. I ö. id^ wzory Kazań 
(z książki Droga do iycia wiecznego). Od 
str. 1Ô2. wskazuje które książki czytać 
Między niemi Bohomolca. Rozrywki, Ko- 
medye i Krasickiego dzieła. 

Jocher 4f306. JagielL — Wilno. KAPŁANI. KAPUAN. 107 Kapłani ob. Âvila (o świątobliwości 
1782) — Cedro wicz Gab. (o godności 
1789) — Compaing (1782) — Kluk 
Krzysztof (1777) — Kojalowicz (Bogu 
wierny 1669)' — Prażmowski And. (bez 
żeństwo 1581) — Wcisło wski Wal. J 
(Teologia pols. 1742). 

Kapłańska godność ob. Dewin J 
(Kazania 1760). — Mankiewicz Paw 
(Godność 1642). 

Kapłański urząd ob. Elfen Mik. (naj 
wyższy 1796) — Ńayman Franc. (1796) 

Kaplica umarłego ob. Capreola M 
(1639). 

KAPOSZTAS Andrzej. O banku na- 
rodowym w Polsce ustanowić się mają- 
cym. Bez r. i m. dr. (Warszawa około 
1788). w 4ce, str. 40 i kart. 6. 

Autorem togfo projekta ma hjé KaposUs 
miessczanin warssawski (o czem poitSwnaj 
jednak niżej uwagę przy dziełku : Planta) 
W piśmie tern oświadcza się sa bezzwło- 
caną i bezwarunkowa sprzedażą starostw, 
jednak radzi nadgrodzić starostów za wy- 
łożone nakłady. 

Piłat Lit. polit, str. 100. 

— Odpowiedź z uwagami na plante 
bankowa pana Karola Glawe przez An- 
drzeja Kaposztas uczyniona. Warszawa, 
1790. fol. kart 9. nbl. 

Branic. — Krasińs. 

— Planta ułożenia projektu Banku 
narodowego do przeswietney Deputacyi 
projektu ekonomiki krajowey podana 

Erzez Jędrzeia Kaposztas kupca ban- 
iera warszawskiego. (Tu cytat z Mon- 
tesquieu: Dans les Etats ... wierszy trzy). 
(Poniżę] rycina z herbami), W War- 
szawie M.DCC.LXXXX. (1790.) w dru- 
karni nowey J. K. Méi Rzpltey u Pio- 
tra Zawadzkiego, fol. k. 4 nlb., str. lY 
i 27. 

Mówi autor, ii do napisania tego daietka 
użjl wiadomości o bankach zagranicznych, 
czerpiąc z nich i zastosownjąc one do 
Polski, a pracę swą iloiouą sejmowi przez 
pośrednictwo Kublickiego pdsZa Inflant- 
skiego, poddaje pod sąd bezstronny pu- 
bliczności. W piśmie tern ani wzmianki 
o broszurze O banku narodowym, wyda- 
nej wcześniej, zatem być moie iż jemu 
autorstwo nie właściwie bywa przyznawa- 
nem. Poprzedsa rzecz rozprawa: Wstęp 
do Banku Narodowego (stron. IV). 
Branic. — Jagiell. — Warsz. Uniws. KAPOSZTAS Jędrzej i MORATO- 
WICZ Andrzej. Nayiasnieyszy królu. 
Panie Nasz miłościwy. Nay. Rzptey 
skonfederowane stany! fol., 1 ark. 

Prośba imieniem całej konfraternii kupieckiej 
Warszawskiej do króla i Kzpltej skonfe- 
derowanych stanów za szlachetn. Karolem 
Wieprzowskim właścicielem fabryki cią- 
gnienia złota w Warszawie, oskarżonym 
o obrzynanie czerwonych złotych. — Pod- 
pisał: Jędrzey Kaposztas. starszy konfîrat. 

Gazeta pols. 18B2. N. 47. Jagiell. 

KAPP Jan Erhard. Oratio panegy- 
rica, qua Friderico Augusto regi Po- 
loniarum et electori Saxoniae inaugu- 
rationem regiam gratulatus est. Lipsiae. 
1734. fol. 

— Sammlung einiger vertrauten 
Briefe, welche zwischen dem weltbe- 
rühmten. Freyherrn. Gottfried Wil- 
helm von Leibnitz und dem berühm- 
ten Berlinischen Hof Prediger Herrn 
Daniel Ernst Jabłoński .... Leipzig, bei 
Bernh. Christ. Breitkopf 1745. w 8ce, 
kart nlb. 40, str. liczb. 476, Register 
kart 10. Krasińs. 

Kappiówna Teresa ob. Abramowicz 
Jakób (Echo hymenu 1767). 

Kapreola Marcin ob. Capreola M. 

Kap82CZyzna ob. Objaśnienie. 
Kaptur. Nowy na Interregnum Kró- 
lestwu Polskiemu zrobiony Prawem Ko- 
ronnym Wolności prawdziwey y wolney 
nâ z&wsze Elekcyey, podszyty. Anno 
Domini MDCLXXIII. (1673) J. S. 
G. K. L. W Krakowie w Drukarni 
Stanisława* Piotrkowczykâ J. K. M. 
Typogr. fol. k. 4. 

Na odwrocie tytola: Summa Contentorum. 

06m pozycyi od Interregnorum pericula, 

do Trybunala i processu Correctara. Na 

tytule litery J. ä. zapewne znaczą autora. 

Jagiell. — Ossol. 

— ob. August 111(1733) -Bieliński 
Sew. (Widok, Sad sieradz. 1 733) - Crantz 
J. G. (Pohlen' 1770) - Declarationes 
(1733) — Laudum (1632) — Ordina- 
tio (1707)— Podhorski (1778) — Po- 
niński Antoni (1733) — Promulgatio 
(1733) — Uchwała zjazdu krakowskiego 
(1632) — Wiadomość Interregna. 

KAPUAN Rajmund. Żywot przedzi- 108 KAPUAN. KARAICZAI. wny swiętey dziewice Eatharzyny Se- 
nenskiey przez wielebnego Oyca Ray- 
munda Kapuana Generała Zakonu 
Dominika S. nä ten czas spowie- 
dnika tey S. Panny napisany, y od 
niegoż, Theologia mystica, iż taiemne 
nauki Boskie w sobie zamyka nazwany 
z łacińskiego na polskie przez X. Sy- 
monà Wysockiego Soc. Jesu przełożę- 
^Ji y tu y owdzie potrosze skrócony. 
Za dozwoleniem Starszych. Cum Gra- 
tia et Privilégie S. R. M. w Kra- 
kowie w druk. Mikołaia Loba. R. P. 
1609. w 8ce, kart 8 i str. 520. (Druk 
gocki). 

Pnypis. ttómacza Katarzynie a Kalinowy 
Roszkowskiej Kasztelance Przemyskiej. 

Jocher 8Ö18. Czartor. — Otsol. 

Kapucyn X. ob. Antonin (7 kazań 
1759) - Lucyan (1792) — Ludwik 
(I7t>3). 

Kapucyni ob. Agnell (1795) ~ Ba- 
wery Zachariasz (1780, 1790) — Ca- 
pucini — Copia (1667) — Dziewulski 
Marcelu (1721) — Konstytucye (1733) 
— Początki (1773) — Ziller Józef (Po- 
czątki 1787). 

Kapucyński zakon ob. Franciszek 

Św. (1773). 

KAPUŚCIŃSKI Kazimierz. Assortie- 
nea Politicae ex lectione ejusdem Scien- 
tiae Pro Actu Disputationis Lunaris 
Sub tempus Sileutii Platonie! Ad. Meu- 
tern Ordinationis novellae Studiorum Fa- 
cultatis Piiilosophiae Per M. Stanislaum 
Patelski Phiae Doctorem, ejusdemq; 
Regium ac Politicae Professorem, Col- 
legam Majorem Facultatis Philosopbi- 
cae Regentem propositae. V. Casimire 
Kapuściński A. A. L. L. et Phiae Bac- 
calaureo, Lectionis Politicae Auditore 
ex Cathedra resolvente Objectiones II- 
lustris Clarissimi & Admodura Rndi 
Domini M. Antonii Czerchawski Phiae 
Doctoris, ejusdemq; Regii ac Controver- 
siarum Peripateticarum Professons Col- 
legae Majoris, Facultatis Philosophicae 
Regentis & Clarissimi Admodium Rndi 
Domini M. Joannis Ambrozewicz Phiae 
Doctoris ejusdemq; ac Lectionis de Sen- 
su & Sensibili Professons, Collegiae Mi- noris, Seminarii Eppalis Academico di- 
oecesani alumnorum directoris. In lecto- 
rio Qaleni A. D. 1765, diebns uiensis 
8- bris. Cracoyiae, in typographia Semi- 
narii Episcopalis acaderaici 1766. w4oe, 
kart 8 nielb. 

Ded. M. Casiin. St^plowski. Dot^ciono re- 
gestr, auditorum lect. Polit. 

Dsiköw. — OsBoL 

— Merces in laureis vernantibos 
moribuB excultis ac eruditae virtuti pri- 
mae laureae candidatorum remonstrata. 
Cracoviae, typ. seminarii episc. An. 
1754. w 4ce. Dukow. 

KapuéclAski Jacohus ob. Rabriceila 
(1737). 

KapU8ta Johann ob. Witky Johann 
(1692). 

KapU8ti8Che Hochzeit ob. Bauer Jo- 
hann Gottlieb (Das Widerspiel der Lie- 
be 1707). 

Kaput Jan Donat ob. Odpusty (1599). 

Kara ob. Beccaria Cezar (1772). — 
Zbiór (1796). 

Kara śmierci ob. Uwagi nad pro- 
cesem (1792). 

Kara Mustafa gran yisir histo- 
ria. Venetia, Curti, 1685. w 12ce. 

Uniw. Iwowfl. 

Karabaez Basza ob. Kurkowicz Se- 
bastyan (Proces sadu 1621). 

KARABAT Adamus. Elogium Ma- 
gnifico ac Generoso D. Dom. Stanislao 
Niemoiowski de Lubinca, Dapifero Re- 
gni Poloniae, Domino suo multo obser- 
yantiae studio colendo: honoris ergo 
conscriptum officiose offert Adamus Ka- 
rabat Artium Baccalaureus. Cracoviae 
1603. w 4ce, str. 8. Oseol 

Karaczyn Mikołaj ob. Poselstwo 
(1588). 

KarafTa W. ob. Caraffa Wincenty. 

(Karaiczal). Unternehmungen (Vor- 
gefallene) zwischen den kk. Vorposten 
des Prinz Coburgischen Korps unter 
Anführung des Herrn Christen Baron 
Karaiczai und der Chotymer Besatzung 
bis zur Uibergabe der Festung nebst 
genauer Zeichnung aller Bewegungen 
dieser beiden Truppen. Von einem kk. 
Offizier. Lemberg gedruckt mit Pille- KARAIMT. KARASIftWICZ. 109 rischen Sebriften 1788. w 4oe, karta 
tyt., i karta przedmowy, ark. słg. A — 
Cj i 9 planów. CaaTtor. 

(Karaimy). Przedswietna deputacyo! 
[Prośba Karaimów łąckich], fol. str. 3. 

Karakcioli ob. Caraccioli Ludw. Ant. 

Karakterob.Janu8zowskiJan(169l). 

KARAKULS. Conclasiones ex ani- 
versa philosophia. Sandomiriae, Golleg. 
Soc. Jesu 1719. 

Dedyk. Aleksandrowi Łosiowi. 

Karakulski Mathiaa ob. Pbflippicae 
Bacrae (1769). 

Karamaka w Hiszpanii ob. Ciako- 
nias Alfons. 

KARAMOWSKI Adam S. J. (1686 
t 1 Sierpnia 1736). Roma Musurma- 
nicae cornibus lunae inversa pro sep- 
ticolli urbe ad colles Constantinopo- 
litanos, in decollato capite Josue seu 
Jesu Amnrathis filio amoris fraterni 
obside ereota, demum affini Lecho in 
Ingubre spectacnlnm, patientis Salvato- 
ris Jesu ferijs, ab illastrissima, peril- 
lustri, illustri, magnifica TuUiano Sar- 
matica luventate Varsaviensi Soc. Jesa 
exhibita. Anno Conditoris, inversae ur. 
bis 1717. (B. w. m ) fol. k. 1. 

SommeiYOgel IV. 920. 

— • ob. Ciakoniusz Alfons. 

KARAMZIN Mikołaj (1766 f 1826). 
Juliia napisana oryginalnie w języka 
rosyjskim przez I. P. Mikołaja Karam- 
zina. Wilno Drukarnia XX. Piarów 
1798. w 16ce, str. 68. 

Karaś Kazimierz ob. Bohomolec 
Franciszek (1770) — Ricot (Opisanie 
1770)— Koss Ant. (1771). 

ICARASIEWICZ Paul. Anton. Actus 
publicae promotionid VIII. W. Doini- 
noram, qua in universitate Zamosciensi 
primam in A A. LL. et Philosophia 
Lauream consecuti sunt. Per M. Pau- 
lum Antonium Kara^iewicz, Canonicum 
Zamoscensem facultatis philosophiea« 
Deeanum , scholarnm Provisorem. In ! 
atnplissima dignisimorum hospitum fre- 
quentia Anno Domini 1782 Die 26. 
dbris expeditus. Tipis universitatis za- moscensis. w 4ce, ark. sygn. A — D, 

(16 k.). 

Dedyk. Meloh. Jean. Kochnowski Episcopo 
DioDjsienBi podpisał Michael Gniewosa 
Phil. Baccal. Po dedykacji idą Nomina 
Candidatorum: Ign. Borowski, Mich. Gnie- 
wosz, Joan. Cant. Targoński, Ciem. Ltbe- 
radski, Fel. Nosalski, Ant. Marcsewski, 
Ant. Andrzejowski, Stan Kolbuszowski. 
Dalej idzie Ode in gratiam Candidatorum. 
Poozem : Oratio (od B,V Na końcu: Annu- 
ente eon sensu Andr. Corsini Wątrobski 
Reetoris. Jagiell. 

— Ai^umentum devotam obsequii 
perillustri et reverendissimo Domino 
Dno U. Balthasari Dulewski Sacrae 
theologiae et iuris utriusque doctori, ca- 
thedrali Chełmensi canon ico, coadiutori 
deoanatus infulati et scholantico insignis 
Collegiatae Zamoscensis praftposito Tar- 
nogrodensi et Goraiensi, Universitatis 
Zamoscensis Patri Seniori cum honorem 
coadiutoris decanatus infulati in eoclesia 
insignis Collegiatae Zamoscensis ritn so- 
lemni possidendum adiret, a M. Paulo 
Antonio Earasiewicz sacrae theologiae 
professore Canon. Zamose. officioso cul- 
tu et grati submissique animi testiiica- 
tione exhibitum anno Domini 1776, die 
12 Maji. Ty pis Universitatis Zamoscen- 
sis. w 4ce. 

— Conclusiones philosophicae ad 
mentem divinissimi Tbomae Angelici 
Doctoris publicae disputationi expositae. 
(Na końcu:) Defendentur publice in col- 
legio Univ. Zamoscensis, a V. D. De- 
gen płiiloeophiae auditore in assistentia 
PauU Karasiewioz philosophiae doctoris 
et actualis professons a patribus ordi- 
nis S. Basilii philosophiae professoribus 
1772 mensę Junio. w 4ce. 

w tych koakluayach utrzymuje autor, źe sy- 
stemat Ptolemeusza da się pogodzić z ra- 
chunkiem matematycznym, że Tychona sy- 
stemat jest najlepszy, a Kopernika niebez- 
pieczny (Systema Copemicarum est peri- 
culosum). Z kosmografii II z porządku 
teza jest taka: Adam pniductus est ab 
ipso Dee ez lemo terrae extra paradisum 
in statu perfecto. quo nos pecoatum spo- 
liant. Evae tentator fuit verns serpens, qui 
ante ejus deceptionem supra pectus gradie- 
batur. 

— Conclusiones philosophicae pro- 
sententia praesentis aevi menti D. Tho* 110 KARASIE WICZ. KARA8IBWICZ. mae Angelici et Ecclesiae Doctoris et 
peripateticorum principia, praesertim in 
lis. quae potiores sunt, controversis, con- 
formanda iustitatae. (Na końca :) Defen- 
dentur in collegio Univer. Zamoscen. 
a Matthaeo Złoba ac Conrado Badow- 
ski sab assistentia Paali Antonii Kara 
siewicz 1774. w 4ce, 3 ark. 

Bronią niewolnicso perypatetjków. Utnj- 
maje ie system Kopernika godsi się s ti- 
zjką i wiar%, leci jako sbjteczny i prze- 
ciwny pismu Św. odrzucić go wypada, ie 
Laewenhocki system spermatyczny trąci 
kacerstwem, ie morały Leibnica i jaje- 
czka ożywcze Wolfa, przeciwne są wie- 
rze. Wszyscy ci są heretycy. 

— Conclasiones theologicae ex theo- 
logia Bcholastico dogmatica per W. DD. 
Kosiarski AA. L. L. et philosophiae 
Bacealauream et Jacobam Szymański 
M. O. C. Seminarii Zamoscensis alum- 
num, sacrae Theologiae auditores. Op- 
pugnantibus AA. RR. PP. ordinis S. 
Francisci Conventnaliam et Reforma- 
tor am sacrae Theologiae lectoribus, sub 
assistentia M. Pauli Karasiewicz et M. 
Matthiae Muszyński sacrae theologiae 
professorum, Canonicorum Zamoscen- 
sium. In Collegio Universitatis Zamo- 
scensis publica defensione anno domini 
1778 mensę Julio, explanatae. w 4ce. 
k. nlb. 8. 

Jest tu 101 tez 

— Conclasiones theologicae perMat- 
thaeam Mełdonowicz et Valentinum Sza- 
ręski oppugnantibus patribus Ord. S. 
Francisci Conventualium et Reformato- 
rum sub assistentia Pauli Karasiewicz 
et Mathiae Muszyński Theologiae pro- 
fessorum in collegio Universitatis Za- 
moscensis 1779. deolaratae. Typis Uni- 
ver. Zamoscensis, w 4ce, 10 k. nlb. 

Jest tez wszystkich 50. Teza 30, jest prze- 
ciwko Ruskowi i Wolterowi, którzy porów- 
nywali religie katolicka z mahometańską. 

— Fortuna publica patriae, et ec- 
clesiae ab eminentia, religione, sapientia 
Illustrissimi, Excellentissimi et Reveren- 
dissimi Dni Andreae Stanislai Młodzie- 
jowski Episcopi premisliensis, proean- 
cellarii regni, equitis Sancti Stanislai 
pontificis et martyris firma in publica 
ad possidendam premisliensem cathe- dram sollennitate integerrima signifi- 
cationis ergo ac exhibendi devoti obse- 
quii suo apostolico protectori ab uni- 
versitate Zamoscensi festiva gratulatione 
M. Pauli Karasiewicz phiae Dris, rhe- 
toriees professons, classium praesidis, 
apostolici Notarii. Anno quo CoreXIt 
orbeM terrae. Psal. 96. ADIVtor In 
trIbVLatlon IbVs qVae In VenerVnt 
nos, Psal. 46. LVX. et pastor bonVs. 
Joann 1. et 10. celebrata. Typis aca- 
demicis ejusdem Universitatis. w 4ce, 
k. 1 nlb. i 40 stron. 

Na odwr. str. ty t. herb Mlodziejowakiego 
(korab). MZodziejowski był synem Stani- 
sława i Marianny z Dominikowskich herbu 
Prus MZodziejowskieh. — Fani^giryk teo 
dostarcza szczegółów do genealogii Mio- 
dzie jo wskich. Data w tytule oznacza rok 
1767. Czapski. — Ord. Zamojz. 

— Philosophia veritatis ad subsi- 
dium Ecclesiae et patriae instituta, Ve- 
nerabilibus Duminis candidatis, cum 
primam philosophie! honoris lauream 
consequerentur; in publica clarissimo- 
rum hospitum et academicae Universi- 
tatis frequentia per M. Pauluni Anto- 
nium Karasiewicz philosophiae doctorem 
et profesorem, Canonicum Zamoscen sera, 
Scholarum provisorem et Pilosophîcae 
facultatis decanum. Anno Domini 1775. 
die 11 mensis Maji commendata. Ty- 
pis Universitatis Zamoscensis, w 4-ce 
syg. Cj (k. nlb. 14). 

Na odwr, str. tytnia aQtor przypisał X. 
Adamowi Krasinskiema Biskupowi kamie- 
nieckiemu naprzód prozą potem wierszem 
elegiackim. — Mowa na pochwala filo- 
zofii powiedziana na akcie uroczystym 
kiedy S/onecki Jan kanonik katedralny 
kamieniecki i Antoni Kamieński miano- 
wani byli bakalarzami filozofii w Aka- 
demii Zamojskiej. — Autor mówi o po- 
żytkach filozofii w ogólności; nie zaprze- 
cza uiytecznoftci filozofii perypatetycznó) . 
lecz radzi ją wspieraé postrzeieniami, za 
tem uznaje nauki matematyczne i fizy- 
czne jako pomocnicze bo bez nich filo- 
zofia czczą gadaniną. Szanuje Tomasz« 
z Aquinu, Skota, Ojców kościoła, Augu- 
styna, Bazylego, lecz nie poczytuje za od- i 
szczepieńców Wolfa i innych, którzy bro- 
nili odmiennych zdań w fizyce i mate- 
matyce. Mimoto Lutra zwie zbrodniarzem. 

— Praesidia Honoris Virtus et Sa- KARA8IBWICZ. KARA8IBWICZ. 111 pienua auipliäsimi» px^aticiaie Dumud 
meritis conjancta; Qaibus Illust. Ex- 
cellent, et Reverend. Dom. Dom. An- 
tonius Oimfehr. De Okęoie Okęcki 
Dei et Apostolicae Sedis Gratia Epis- 
cop. Hełmensis, Universitas Zamos- 
eensis Amplissimas Cancellarins Prae- 
celaum poDtificiae et 8enatoriae Digai- 
tatis Ordinem est Consectas In Solenni 
Hełmensis Cathedrae Adita Ex Veto 
Universitatis Zamosciensis integerrima 
obsequia Eidem Illustrissime Poatifici 
Cancellario et Apostolico In Protectori 
publicae recognoscentis per M. Paul. 
Ant. Karasiewicz Philos. Doctor, ejus- 
demque. Actualem Logices professo- 
rem Canonicum Zaraoscensem Festiva 
Oratione Depraedicata. Typis Universi- 
tatis Zamoscensis Anno Dom. 1771. 
w 4ce, Str. 32. 

Chwali Ok^kich, leoi na biskupa ledwie 
uwagę xwracA. Widaé, se nie godzien był 
pochwal. Rodsinom daje epiteta. Familiae 
insignes: perenni triumphorum gloria So- 
biesciorum ; geueris olaritate Csartorysoio- 
rum : eonsilio et pietate Fotocdorum ; me- 
ritomm immensitate et Joannis magnitu- 
dine aetema Z^mojsciorum ; fortuna belli 
cum laude et utilifeate gentis confecti 
Chodkiewiciorum; ingenii felicitate, elo- 
quentiae praestantia, gloria legationum Os- 
Bolinsoiorum ; incredibili aelo et ardore 
conservandae fidei Opalinsciorum ; nobili- 
tate Oginsciorom; antiquitate Wielopols- 
ciorum; praedaro augendi et defendendi 
boni publici studio et amore Tarnowscio- 
rum; aequitate Mnischonum; fideinpatriam 
Kraainsciorum ; sapientia Zalusciorum; ju- 
stitia Tursciorum; dexteritate Zaremba- 
mm: integritate KielczeTiorum ; comitate 
Waznianorum... itd. Na końcu 90 wierszj 
elegiackich. Zamoj. — Ossol. 

— Votum solenne qui est 
12 3 7 
p o n o 
8 4 10 6 6 
V J V A T 
9 U 

J S 

Serenissimus ac potentissimus Po- 
lonorum Rex illudque cum 
Is Pater In Patria et MoDerans nVnC; 
99 246 49 251 105 310 273 
Vra LeChaes. 
290 141 Regio msigulretur Diademate per 

ApoUinem et Musas plaudentes exprime 

Universitas Zamoscensis typis ejusdem 

Universitatis (1764). folio, lYg arkusza. 

Na odwrotnej stronie tytutu Orzeł biały, we 

ńrodku Ciotek herb Poniatowskiohi pod 

nim 12 wierszy łacińskich (dodekastychon), 

dalej wiersz pod napisem Apollo plaudens. 

Kończą wiersze ; car mina quadrata — car- 

mina rétrograda, — carmina logogryphi- 

ca. 

Sp6 Wczesny przypis objaśnia, ie autorem był 

X. Paweł Karasie wicz prof. poezyi w Akad. 

Zamojskiej. Zamojsk. 

— ob. Condusiones (1774) — Dąb- 
czyński And. (ex theol. polem. 1782) 
— Degen (Conclusiones 1772) — Mel- 
danowicz Mac. (1779). 

KARASIEWICZ Thomas. In Nomine 
Domini Amen. Princeps scentiarum na- 
turalium metaphysica gloriosssimae im- 
maculatae coneeptae semper Virgini, 
aeterni patrie filiae, Verbi incarnati Ma- 
tri, sponsae Spiritus divinissimi, altissi- 
morum mysteriorum sanctissimae Tria- 
dos Triclinio, generis hu mani repara- 
trici, dominae mündig caelestium intel- 
ligentiarum reginae, incomparabili men- 
tis Carmeli decori et celsitudini scilicet 
in basilica sacerrimi conventus are- 
nensis PP. Carmelitarum ad Cracoviam 
sita, gratiis ac miraculis clarissiraae Ma- 
riae tamquam supremae ac generali 
omnium eruditorum, singulariter tarnen 
Uniyersitatis Cracoviensis magistrae et 
üonsolatrici, per publicam condusionum 
ad disputandam expositionem sub as- 
sistentia M. Antonii Czerchawski, phi- 
losophiae doctoris^ eiusdemque ac cur- 
sus Vladislaviani actualis professoris, 
collegae maioris, ecclesiae coliegiatae 
S. Annae Cracoviae canonici, respou- 
dente ad obiecta excell: D. M. Thoma 
Karasiewicz; philosopliiae doctore pro 
tuuc eiusdem cursus philosophici auditore 
in collegio maiori generalis studii Uni- 
versitatis Cracoviensis supplici obsequio 
applaudens. Anno Domini 1761. die 
(29) mensis (octobris). Cracoviae. In 
typog. Seminar: academ: dioecesani. 
fol. kart 2. 

Obejmuje Conclniiones Aristotelico peripa- 
tetica ex Metaphysica. Jagiell 118 KARATAN. KARC2BW8XI. KARATAN Joannei Vates Polonia, 
Novo & felioissimo Uegali Itiiperio, po- 
tentisdimo Poloniarum et Suecorum Ré- 
gis Ëleoti Imperatoris Moschorani. Via- 
dislai IV. Commota Ab Almae Âcademiae 
Cracoviens. Studioso Joanne Karatan 
carminé adumbrata. Cracoviac In Offi- 
cina Typograpb. Math. Ândreounienn. 
AD. 1633. w 4ce, kart 7. Ossol. 

— Votum Nuptiale lUustrisaimo 
Duci in Ostróg & Zastaw Comiti in 
Tarnów etc. A loanne Karatan In 
Acadetnia Cracoviensi Studioso concin- 
natum. Societas secundum naturam ma- 
xime Qonvenit viri et foeminae. Ârist. 
Oecono. Cracoviae. In Officina Typogr. 
Math. Andreouiensis Anno D. 1633. 
w éce, kart nlb. 14. OsboI. 

Karawaka ob. Odpusty. 

KARCAN Józef. Powszechna władza 
śmierci nad swietey pamięci panięciem 
Hieronimem Chrzystomem Jana Karola 
Chodkiewicza synem, żałosnym Dialo- 
gismem opisana. Wilno, w druk. Józefa 
Karcana, 1614 w 4ce. 

Maciej. Piémienn. III Ö95. ToruDS. 

Karcz Stanisław ob Abrek An- 
dreas (Templum 1644. Ramus lauri 
1639). 

Karczemna biesiada ob. Bartosze- 
wicz Wal. (1619). 

Karczew8ka Róża z Zebrowskich 

ob. Antoni od Imienia Maryi (1735) — 
Taczalski Onufry (Idea potomnym pa- 
miętna 1725). 

KARCZEWSKI Alexander X. (ur. 13 
Września 1709). Festiva acclamatio 
Annibal Pacificus ad portas metropo- 
litanae urbis Volhyniae Celsiss. Prin- 
ceps Stan. Kostka Czartoryski... etc. in 
prospère ingressu Luceoriam humili sa- 
lutatione expressa... etc. 1753. Ijeopoli 
fol. k. 26. 

Wjdane bezimiennie; obacz pod Czartoryski 
Stan. (T. 14. str. 546). 

Brown. Bibl. 218. 

KARCZEWSKI Jan. Objaśnienie inte- 
ressu JW. Karczewskiego Star. Bid- 
gows. etc. przeswietney Komissyi woy- 
skowey do decyzyi podane, folio, k. 2. 
nlb. Branic. — Krasińa. — Odpowiedź z Strony Urodzo- 
nego Jana Karczewskiego Przeszłego 
Starosty Bulkowskiego na Pismo pod 
tytułem Prozba Urodzonego Karniew- 
skiego Pisarza Różańskiego. (Bez oso- 
bnego tytułu). (1776). fol. k. 1. 

Branic. — Â. Wolański. 

— ob. Załuscy (Objaśnienie). 
KARCZEWSKI Józef. Mowa JW.Imci 

Pana Józefa Karczewskiego Starosty 
y posła Liwskiego na seymie ordyna- 
rylnym warszawskim d. 27. 9briâ mia- 
na. (1766). fol, 1 ark. Kraûds. 

— ob. Taczalski Onufry (Idea ży- 
cia potomnym pamiętna 1725). 

Karczewaki Stanisław ob. Proposi- 
tiones. 

KARCZEWSKI Wincenty Roch. O 
Prawach fizycznych i moralnych świata. 
Czyli prawdziwe systema natury z dzieł 
franciizkich zebrane przez R. Karczew- 
czewskiego w Akademii krakowskiej fi- 
lozofii doktora. Tom I. W Warszawie u P. 
Dafour Konsyliarza Nad : I. K, Mci Dy- 
rek. Druk. Korp. Kadetów. M.DCC. XOl 
(1791). w 8ce, k. nlb. 6, str. LXXXI, 
Omyłki 1 k., str. 458. Porządek rzeczy 
kart 6 nlb. — Tom II. str. 398 i L 
nlb. 4. — Tom III. str. 640 i k. 5. — 
T. IV. str. 604 i k. 4. — Tom V. str. 
378 i k. 3. 

Przjpisat Antoniemu Onufremu Okęckiemu 
blak poznań«. Oglosit hyl ICarczewpki na- 
samprzód prenumeratę na wydanie w j^ 
zyku polskim prawdziwego syiitemata natu- 
ry X. Pauliana, które to dzieło mi«2o zbijać 
systema natury znane pod imieniem Mi- 
rabeau. Odmienił potem myśl i nie tylko 
z Pauliana, ale tei z innych pisarsów 
mianowicie Berglera, utożyl niniejsze dzieło 
w tymże widołcn. W obszernym wstępie 
daje wyobrażenie o systemacie Mirabeau. 
W przedmowie przytacza nowe przez sie- 
bie utworzone wyrazy filozoficzne (od str. 
LXIX -LXXXI). Przedmowa podpisana 
literą F. Dzieło zaczyna się od wykładu 
o naturze, ruchu materyi, o pojętnoeci, o 
człowieku, o duszy. W T. II ; Wpływy wła- 
dzy umysłowych na czucie. Temperament». 
Wyobrażenia duszy. Systemat wolnoéd 
człowieka. Systema fatalizmu. Nieémîer- 
telnoéc duszy. Bojaźń śmierci. 

Jagiell. (T. 1 i 2). — Oseol. — Uniw. Wam. 
— Zieliński.. 

— Prospekt na dzieło pod tytułem: o KARCZOVINUS. KARQOLEW8KI. 113 Prawach fizycznych i moralnych świata, 
czyli prawdziwe systema natury z dzieł 
francuBkich, zebrane przez W. R. Kar- 
czewskiego w Academii. Krak. filozo- 
fii Doktora. (Bez w. m.) w 12ce, str. 
46. Ossol. 

— Tretó prawdy, wiecznéy wiary 
y obyczaynoaci, z pisma bożego ku po- 
wszechnemu pożytkowi wyięta. Rokn 
1795. Warszawa, kosztem Piotra Za- 
wadzkiego w 8ce, k. 9, str. 178 i Rejestr. 

Dedykowane Kniyszt. Szembekowibisk. płock. 
Kijows. — Warsa. Uniw. 

— ob. Buchoz (Wiadom. o kawie 
1795) — Deens litterarura (1777; — 
Chandon L. Maieul (Nowy dykcyon. 
histor. 1787) — Filangieri Kajetan (Na- 
uka prawodawstwa 1791) — Śleczkow 
ski Jędrzej (Vende pallium 1775) — 
Sturm — (Rok fizyczno-moralny 1792). 

Bentk. H. lit. 68. 428. 466, 801. — Encykl. 
Orgel b. XIV. 78. 

Karczovinus Thomas ob. Mnrowski 
Walenty (Epicedia 1600). 

KARCZYŃSKI X. Stanisław Soc. Jesu 
Wyszcie z świata przed wyszciem z ciała 
Jaśnie wielmożney Jeymości Pani P. 
Âlexandry Katarzyny z Czarnce Bra- 
nicki na Ruscy y Sykocinie hrabiny, 
marszałkowy nadworney koronney, Kro- 
śnińskiey, Bielskiey Ratnińakiey &c. sta- 
rościny. Przy wyszciu ciała Jeymości 
z kościoła Białostockiego do krakowskiey 
SS. Piotra y Pawła societatis Jesu ba 
zyliki w pamiçé potomną zalecone przez 
X. Stanisława Karczyńskiego soc. Jesu 
po Chrystusowym oraz na świat, oraz 
y z świata wyazciu. Roku 1698, dnia 
20 października. A za dozwoleniem star- 
szych do druku podane. W Warszawie, 
w drukarni Collegium 00. Scholarum 
Piarum. fol. k. 18 niel. (ark. I^). 

Dedjk. Stef. Branickiema Stolnik. Koron- 
nemu Kazanie z tekstu : Egredere de terra. 
Duio tu łaciny. 

Czartor. — Jagieł. 

Kardynałowie ob. Cardinal — Séries 
kardynałów — Szembek Krzysztof (De 
cardinalitia 1741). 

Karęga Antonius ob. Nowicki Ja- 
özczult Placyd (1768). Karęga Władysław Karol ob. Jano- 
wicz Wawrzyniec (1665). 

(Karer Wencesław). Wyłaszczenie 
sprawy z strony Wencesława Karer i Mi- 
chała Szperle gminnych M. S. W. córek 
dwóch Ignacego Braunera przeszłych 
opiekunów powodów i pozwanych prze- 
ciwko Urodzonemu Janowi Putz kapita- 
nowi wojsk kor. i Franciszce z Braune- 
rów małżonkom swym i Anny Braunero- 
wny panny imieniem czyniącym, pozwa- 
nem i powodom, tudzież przeciwko Szl. 
Janowi Gantzowi, śl. Jan Janaszowi Ju- 
bilerowi Warsza.vs. iako plenipotentom 
S. W. Braunera przypozwanym na oko- 
licznościach dokumentach, prawie i za- 
przysiężonych inkwizycyach gruntujące 
się w sadzie Woytowskim Ławniczym 
dnia 20 Marca 1783 r. składane i czy- 
tane, fol. ark. niel. 6. (sign. F). 

Bes OBobn. tytułu. Spór o spadek. 

Jag^ieli. — Wans. Uniw. 

KARGOLEWSKI Marek Antoni. Asy- 

lum famae periclitantis D. Joannes Nepo- 
inucenus Matro politanae (sic). Ecciesiae 
Pragensis, Canonicus, Thaumaturgus, 
Martyr, Christi Regni Bohemiae et fama 
periclitantium Siugularis Patronus. Dum 
Confraternitas Literatorum sub Titulo 
Assumptionis B. V. M. Solennes gra- 
tiarum actiones D. T. O. M. pro Dé- 
crète Canonizationis Ejusdem Sancti 
publice in Ecclesia S. Adalberti in Cir- 
cule Cracoviensi perageret, A. M. Marco 
Antonio Kargolewski in Aima Univer- 
si täte Cracoviensi Phiae: Doctore et 
Profesore devota Panegyri. Demonstra- 
tus Anno qua Genus humanum Caele- 
sti Asylo protectum 1729. Die 5. Mar- 
tij. Cracoviae Typis Jacobi Matyaszkie- 
wicz S. R. M. Typographi. fol. 15 kart 
(ark. Fg). 

Na oâwr. str. tjt. herb Garlickich, a pod nim 
6 wier. łać., które podpisał Mikołaj Âwe- 
. djk stud. retoryki, saś następne 4e wiersze 
podpisał Albert Awedyk stud poetyki. 
Przypisanie prozą Stefanowi z Oarlic Garli- 
ckiemu kanonikowi katedr, kijowskiemu, 
scholastykowi koUeg. Wojnickiej, pleba- 
nowi w Dębnie. — Oratio miana w ko- 
6ciele Ś. Wojciecha w Krakowie, zaczyna 
się od wyrazów: Tollitis stuporem. 
Dzików — Jag^ell. — Krasińs. — Ord. 
Zamoj. — Ossol. 
15 114 KARQOLEWSia. KARLIlteKL — Fama TriomphantiB Sanotłmo- 
niae D. Joaunes Nepomuceni Saorae 
The: et I. V. Doetoria, Canonici Catfae- 
dralis Pragensis, Thaumatnrgi, obser- 
vatuin Sanctae Confessionis Sigillum 
Martyris, fama periolitantium Singularis 
Patroni à Romanis Collibus viva Voce 
S. D. N. Benedicti XIII ad Turree 
Metropolitanae Urbis Cracoviensig Re- 
fracta. Orbe Universo Resonaus Dam 
äolennis Ejoadem Sancti ad Ëcclesiam 
Divi Adalberti, in Circulo Cracoyienai, 
promotione confraternitatia Literatomm, 
et alioram Caltorum, ex Basiiica Ca- 
thedrali Cracoviensi fieret Introdactio. 
Â. M. Marco Antonio Kargolewski, Ar- 
tium Liberalium et Philoaophiae in Ai- 
ma Vniveraitate Cracoviensi Doctoreet 
Profesore, brevibus paginid celebrata. 
Anno Famam et (Salutem Qeneris 
humani. Reparantia Dei Hominis 
M.DCC.XXIX (1729). Die XVII Se- 
ptembris. Cracovie Typia lacobi Matya- 
szkiewicz IS. R. M. Typographi. fol. 17 
kart. 

Ka odwr. str. tjtu2a rjcina wyobraiająca 
S. Jana Nepomucena z rękami winiesio- 
nemi do górj, któremu aniot wkłada wie- 
niec na głowę, na blasze robiona, pod 
ni^ 6 wierszy łacińskich Przypis proz^ N. 
P. Maryi. .Panegiryk sam b tylem naka* 
miennym poświęcony czci i uwielbienia 
S. Jana Nepomucena. Napisany na pa- 
miątkę przeniedienia obrazu 8. Jana Ne 
pomuoena z kościoła katedr, krakowskiego 
do kościółka 8. Wojciecha. Na końcu 
uczczenie współczesnych biskupów. 

Jocher b44S, 

Czartor. — Jagiell. — Krasiń. — Ossol. 

Kariński Laurentius Alphons ob. 

Cynerski Joannes Rachtam. (1653) — 
Czaplic Stan. (1638) — Pudłowski Sta- 
nisław (Quaestio 1638) — Staro wolski 
Sz. (Accessus 1634). 

KARKUTKIEWICZ Gabryel Francisz- 
kan (tłumacz). Relacya Życia Błogosła- 
wionego Andrzeja Kantego z Anagninu 
Familii s. p. Oyca S. Innocentego XIII 
Zakonu Braci mnieyszych S. Franci- 
szka w konwencie Franciazkańakim 
w mieście Pillium nazwanym spoczy- 
waiącego, z włoskiego na polski ięzyk 
przetłumaczona. A potym nabożnemu do tego B. Państwa t. ). W W. Iiaci Panu 
Dominikowi na Stoiczynie Stoińakie- 
mu, Czesnikowi Trembowelakiemn, Ko- 
mornikowi Ziemskiemu Labeiskiemu^ 
tudzież W.J.Pani Teresie z Piaarekich 
Stoinskiey, Staroaciance Wolbromakiej, 
prezentowana^ y do Drukn po »olen- 
ney tego B. Introdukcyi do Kościoła 
Franciszkańskiego w Lublinie podana. 
W Lublinie w Drukarni Colleg. Soc 
Jesu A. D. 1724. w 4ce, kart niol. Irt. 
Dedyk. Dominik na Stawiaayaie Stoińskiemu 
Czeamk. trembowel. i ionie Teresie z Pi- 
sarskich. 

— Toż:... tamże, kart 19 i rej, 
Jocher 8dl5. Ossol. — Warsa. Uaiw. 

Karlemer Karol ob. Kamczykiewicz 
Mat. Józ. (Znamienite 1690). 

KARLIŃSKI X. Izaak Dominikan 
Brama Tryumfalna Zwycięscy Bo^ Po 
Krwawey Batalii, z szezęaliwym Rokiem 
z pod śmiertelności Aresztu Powracają- 
cemu Rodowitych Kleynotów Jaśnie 
Wielmożnych Alexandra y Rozy z Sie- 
miałkowdkich Gurowakich Stolników 
DroLckich Domów, Na powinna tegoi 
featu Gratulacya, Wyatawioua i dosko- 
nale w pańskim respekcie ufundowana 
Przez X. Izaaka Karlińskiego Prov. 
Ruakiey Dominikana S. Tb. S. ^yki Pn>- 
fes. w Konwencie Góry Różańcowej Ri>- 
ku P. 1740. Dnia 17. Kwietnia, w Po- 
Czajowie w Drukarni W. W. 00. Bazy- 
lianów Unitów 1740. fol. kart nlb. 6. 

Na odwrocie tytułu herby. EViedmowa pro- 

z^, a Votum wierszem. 
Bartes Eys dziej. Zak. Kasa. U 179. 

OasoL 

Karlińskl Marcin ob. Obłomowic-z 
X. Józef Ignacy (1650). 

KARLIŃSKI Stanisław. Roku pań 
skiego Świętego 1600. z częśóiami, z oz- 
naczeniem świat, z przestrogą pogod, 
y niepogoda za por&ehowàniem obrotów 
Słońca y Księżyca pilne opisàuie. Przes 
Stanisława Karlińskiego Medyka y Al- 
chimiste, nâ sławnem Hâlickiem przed- 
mieściu znanego miasta Lwowi. Sal- 
lustius Catilina Bello. andacia pro 
muro habetur. Terent. Heant Non sit 
sine periculoy facinus magnum et me- KARUllsKI. KARMELICI. 116 morabile. We Lwowie drukował PAweł 
Żelazo, w 16ce, k. 8. nieliezb. 
Ocalał tylko pölwkasz. 
Mieści na początku : Do wyroeumienia roku, 
potrzeba wiedzieć co jest sZońce i miesiąc, 
wszystkich okrąg świata. Jagiell. 

— ob. Łaski Stan (Sprawy y postę- 
pów rycerskich 1599). 

Maciej. Piśmien. III. 438. — Osiński Życie 
Csack. 217. — Żebraws. Bibiiogr. 223. 

Karloczy Demeter ob. Paławski Jan 

(Epitalamiurn 1626). 

Karłowice ob. Buchowski As. (Pax 
1699) — Carlowitz — Instrumenti (1699) 
— Kontynuaoya (1698) — Małachow- 
ski Stanisław. 

KARLOWtCZ Krzysztof ten. Parado- 
xa Philosophica Sub faustissimis Anspi- 
ciis lUostris Eruditiae Admodam Rêve- 
rendi Dni D. Joannis Casimiri Praepositi 
Zabresinenais A. A. L. Ł. et Philos. Ma- 
gUtri S. Th. Licenfciati S. ß. M. Se- 
cretarij lUastris Eruditi, ac Admodum 
Reverendi Dni D. Samoelis Josephi 
Parochi Moaireasis A. A. L. L. et Phi- 
losophiae Magistri Ulastris Eruditi ac 
Magnifici Dni D. Demetrii Martiani 
Eiisiferi Połoceusis, A. A, L. L. et Phi- 
losophiae Magistri S. Th. Licentiati Ty- 
szarurn Bykowacioram Mecaenatum Am- 
plisaimoram Publicae Disceptationi Prae- 
posita Propagnate Generoso ac Erudito 
Dno Christophoro Joanne Karłowicz 
A. A. Ł. L. Philosophiae Baccalaureo 
Metaphysiees Audi tore Pro suprema 
Laurea Praeside R. P. Stanislao Lo- 
siewski Soc. J. A. A. L. L. et Philos. 
Magistro ejusdernque in Alma Univer- 
sitate et Academia Vilnensi Prof. Vil- 
nae Typ. Academ. 1693. fol. ark. 3. 

OmoI. 

Karlowaki Thomae ob. Evckolcins 
Jacobus (Oratio 1694) — Threni (Par- 
thenieae sodalitatis 1094). 

Karlebad ob. Carolinae thermae. 

Karmazynowicz Ignacy ob. Pniew- 
ski Krzysztof X. (1757). 

Karmel géra ob. Bre^anowski J. 8. 
(Nowa oedoba 1681) — CSarmelus — Ce- 
lejowicz B. (z góry skarb 1676) — M«- 
"»oryał (1769) — Piotrkowcayk (azcee- 
*łiwy w&^ 1647) - Zebranie (1769). (Karmelici). Krótkie Prsymowie- 
nie się do XX. Karmelitów Kowień- 
skich praeciwko Magistratowi Kowien- 
skiema; W. Onufremu i Annie z Gie- 
droycow Swirskim Regentom Kowień- 
skim. B. m. (Wilno) (po r. 1787) fol. 
str. 10. Jagiell. 

— Stan »prawy WW.JXX. Kar- 
melitów bosych Kowieńskich przy Ko- 
ściele S. Krzyża mieszkaiacych z W. 
Swirskim Reg. Ziemsk. Kowieńskim... 
oraz z Szlachetnym Magistratem Ko- 
vyienskim Summe na Procencie maią- 
cym. B. m. (Wilno). (1787) fol. str. 24. 

jAgiell. 

Karmelici ob. Aristoteles (Logica, 
Dialect. 1666) — Assertiones (1654. 
1768. 1639. 1636) — Brzostowski Mich. 
(głęboccy) — Carmelitae — Cathegoria 
(Pelyta)-- Chwała (zakon 1768) — Com- 
pendium (1627) — Conclusiones (1661 ) — 
Cypryan a S. M. (skarb 1650) — Cze- 
ski Mik. (Violetum 1679) — Doctor 
^ratios. (1709) — Duracz Jac. (1610) — 
Ena (ozdoba Karmelu 1746) — Filip od 
S. Troycy — Grodziński M. (Ogród 
fiołk. 1673) — Hoitius BI. (Zakon 1622) 

— Jesus Maria (1696) — Kazanie (1730) 
Konterfekt (1646) — Leżana Jan Ch. 
(1670) — Liber novus (1743) — Lucis 
suffragia ( 1 697) — Lydya ( 1 67 1 ) - Ma- 
jestas (w Biały niezu 1761) — Maxy- 
milian od N. P. M. (reforma 1762) — 
Nucerinns Alb. (o fundacyach 1623) — 
Obóz (1753) — Olszewski Joz. (skarb 
1736) — Olymphia (1721) — Osmulski 
Onufry od Niobowzięcia (Konterfekt 
życia przykładnego Karmelu, biografia 
1747) — Pälacyusz (Palatius) ob, Hoitius 

— Orator (174 1 ) — Rożanecki kandyd — 
Sabbatum (1715) — Sagittae (1706) — 
Scutum (1741) — Sierakowski Jan (Nie- 
bieska Kostka 1654) — Skarb karmeli- 
tański (1648. 1676) — Skarbnica Pań- 
ska (1733) — Soroka Hier. (Sprawa 
1790) — Stagirita (1676) — Splendory 
(1701) — Swirscy (1790) — Teresa 
Sw. (o fundacyach 1623) — Theoremata 
(1646) — Triumphales (1721) — Ver- 
bum (1745) - Via crucis (1736) — Ze- 
branie (1769). 116 KARMELITANKI. KARNICKI. Karmelitanki ob. Filip od Trójcy 
(1746) — Ordinarium (1651) — Reguła 
i konstytucye (na Wesołej 1653) — 
Teresa S w. (Obyczaje 1690) — Tomasz 
a Jesu (Modlitwy 1640) - Wyźycki 
Mik. (Skarb 1725). 

KARMICHELL Jakub. Disputatioethi- 
ca de summo bono, favente Deo, annu- 
ente amplissimo philosopher, in inclyta 
Lipsiensium academia ordine praesi- 
dente M. Davide Ulmanno Islebio-Sa- 
xone, respondente Jacobo Karmichell 
Cracovia-Polono, placidae disquisitioni 
exhibitur ad d. 16 April. 1673. Lipsiae, 
typis Joa. Baueri. w 4ce, ark. B4. 

Karmlchellowna Urszula ob. Łopa- 
ski — Ormiński Tom. Franc. (1692) — 
Wenton Jan Antoni (Port szczęśliwy 
1692). 

KARNOWSKI X. Kajetan Franci- 
8Zek. Kazania w przeciągu Jubileuszu 
Wielkiego podczas dwu Tygodniowey 
Missy i w Kościele Czerwińskim ..u XX. 
Kanoników Regularnych przez X. Ka- 
jetana Karmowskiego Franciszkana mia- 
no, w Warszawie w Drukarni Nadwor- 
ney JKM. 1777. w 8ce, k. 6, str. 303 
i kart 10 Warsz. Uniw. 

— Kazanie w dzień S. Barbary 
Panny y Męczenniczki podczas urzę- 
downego wprowadzenia W. JMé X. 
Tomasza Guzowskiego Kanonika S. 
Grobu Chrystusowego Jerozolimskiego 
prowinoyała Mazowieckiego, na pro- 
bostwo Wyszogrodzkie R. P. 1781. od 
X. Kaietana Karmowskiego Franciszka- 
na powiedziane, w See, kart 13 nlb. 

Aprobatę podpisał Jan Paprocki Teol. D., 
rektor Akademii poznańskiej i cenzor 
ksiąg w Diecezji poznańskiej 1784 r. 

Akad. 

— Kazanie na nabożeństwie żało- 
bnym za duszę s. p. J. X. Stefana 
Wiktora Bronisza katedr. Chełmsk, y 
kollegiaty Kamieńskiey kanonika, Zło- 
towskiego Proboszcza, w kosc. Biega- 
nowskim przez X. Kajetana Karmow- 
skiego Franciszkana. 1792. 6 lut. miane. 
Poznań, w drukarni S. B. Pressera, 
w See, str. 40. 

Dedjk. do Nazarego i Sergiusza Broniszów 
skarbnikiewiczów Gniezn. — Illustrissimo Excellentissimo et 
Reverendissimo Domino D. Francisco 
Candido Comiti De Tęczyn Ossolińfiki 
Episcopo Kijoviensi et Czemiechovien^i 
Protectori Praesidii, ao fundatori Capi- 
tuli Provincialis, Commissario Generali 
Provinciae Poloniae Ordinis Minorura 
Conventualium Sancti Francisci Muni- 
iicentissimo Sermo. In Neo Electi Mi- 
nistri Provincialis inangiiratione Anno 
Domini 1774. Die 26. Septembris Ae- 
viternae Gloriae Consecratus a Patr^^ 
Cajetano Karmowski Lectore Lublinensi 
Ejusd. Ordinis 1774. w See, kart nlb. 9, 

Jocber 7701. Ossol. — Warsz. Uniw. 

Karnicka Regina z Birutów ob. Pio- 
trowski Michał (Strata 1726). 

KARNICKI Jan S. Jesu. Âbrys mężne- 
go bohatera szczerze oyczyźnie życzli- 
wego w JW.JMP. Pawle Janie Śapie- 
zie Woiewodzie Wileńskim, Hetmanie 
W. W. X. L., Rosławskim, Borciańskim, 
Olkinickim Staroście, Ciwunie Retow- 
skim, dzierżawcy Słonimskim y Sza- 
welskim, administratorze ekonomii Ko- 
bryńskiey do naśladowania cnym Rzpltey 
Synom prostą adumbracyą wystawiony 
na rocznicy w Szawlach d. 25. Jan. 
1667. przez X. Jana Karnickiego Soc. 
Jesu teologa, w Wilnie w drukarni 
00. Bazylianów SSS. Tróycy. w 4ce. 
37 kart nlb. 

Autor przypisał prozą X. Alexandrowi Sa- 
piezie biskupowi Wileńskiemu. Kąsanie 
samo liche: żadnych szczegółów do rodziny 
Sapiehów. Krasińsk. 

KARNICKI Andreas Sch. Piar. a S. 
Antonio (ur. 1699 t 24 Czerw. 1733). 
Augusti Defectio Rosae Principis in 
funesto Polonus, sub Augusti ferias fato 
Celsissimi Excellentissimi Reverendissi- 
mi Domini D. Stanislai Comitis in Słu- 
pów Szembek, Archiepiscopi Qnesnen- 
sis, Legati Nati, Primatis, Primi Prin- 
cipis Regni Poloniae et Magni Ducatus 
Lithuaniae in Lugubrem paginam ef- 
fusus à Complorante Collegio Calissiensi 
Soc. Jesu Anno 1721. fol. kart 15 
(ark. F,). 

Dedykacya: Ad celsissimam domum Szembe- 
ciam. Tu na czterech kartach materyal KARNICKI. KARNKOWSKI. 117 (fonealogicsnj. Podpisało Collegium. Au- 
tor nie wymieniony. Panegiryk zaczyna się 
od wyrazów: Formidate pericula. Pisany 
prozą przeplataną wierszem. Na karcie £ 
wiersz: Augustus senatus Poloniae in luotu. 

Jagiell. 

— Panegyris Judicibas ad supre- 
mum Regni Tribunal electis et Petri- 
coviam oongregatis Varaoviae typis PP. 
Schol. piar. 1725. folio. 

Encykl. powszech. Orgelbr. T. 14 str. 15H. 
— Bielski Vita str. 49. — X. Horanyj Scri- 
ptores Piarum II. str. 179. 

KARNIEWSKI pisarz z Różańskie- 
go. Prośba. B. w. m. i r. (z 18 w.), fol. 
k. 2. 

— Exekucya Dekretu z U. Kar- 
niewskira zaszłego, fol. k. 1. 

— ob. Karczewski Jan (Odpowiedź 
1776). 

Karniewski Ignacy ob. B. B. (Wiersz 
1787) — Viaud P. Piotr (Przypadki 
1774). 

KARNIEWSKI Kajetan od S. Józefa 
(ur. 7 sierpnia 1754, t w Opolu 3 
czerwca 1782). Biblioteka dziecinna dzie 
ło dla rozrywki młodych umysłów, pro- 
stowania serc do cnoty i odrażenia od 
występków, z pisarzów dawnych y te- 
goczesnych zebrane proza y wierszem 
z francuskiego przełożone [przez Kaj. 
Karnie wskiego], w Warszawie. W dru- 
karni J. K. M. y Rzpltey 1783. w 8ce. 

Jocher 2000. Warsz. Uniw. 

— Toż:... Prozą y wierszem z fran- 
cuskiego przełożone. W Warszawie 
1796. w drukarni J. K. Mci i Rze- 
czypospolitey u X. X. Scholarum Pia- 
rum. w 8ce, k. 2 nlb. , str. 129, y Re- 
gestr str. nlb. 16. 

Horanyi Scriptor. II. 180. 

Karnkowska ob. Komiakt. 
Karnkowska Dorota ob. Ossoliński 
Adam Georg. (1633). 

Karnkowska Elżbieta z Działynia 

ob. Grawny Adryan (1620). 

KARNKOWSKI. Głos J.W. Jmci Pana 
Kamkowskiego posła płockiego na ses- 
syi seymowey d. 23 października r. 
1778 w Izbie senatorskiey niiany. U P. 
Dufour drukarza, fol. kart 2. 

Branic. — Krasińs. — Raczyńs. Karnkowaki Dachogius (Daćbog) ob. 
Tyszkiewicz Jerzy (Vindiciae 1616). 

Karnkowski Jan ob. Byliński Stan. 
(Defensorium 1531) — Górski Jakób 
(1580) — Szamotulski Grzeg. (Proces- 
sus 1534) — Wiślica (a) Michael (Ju- 
dicium 15H2). 

Karnkowski Ignacy ob. Decisio. 

Karnkowski Marcin kanon. krak. 
ob. Pomorski Stan. (Quaestio 1619). 

KARNKOWSKI Stanisław. Arcybi- 
skup (1525 t 8 Czerw. 1603). Admonitio- 
nes quinque circa Sacramentorum admi- 
nistrationem faciendam auctore Reveren- 
dissimo D. Stanisiao Carncovio Episco- 
po Wladislaviensi. Ezechielis XXX et 
XXXIII Fili hominis, Speculatorem 
dédite domui Israel, et audies de ore 
ineo voluntatem, et anunciabis eis ex 
me: Si dicente me ad impiu, Morte 
morieris, non annunciaveris ei, ut aver- 
tatur à via sua impia et viuat, ipse im- 
pius in iniquitate sua morietur, sangui- 
nem autem ei us de manu tua requiram. 
I. Pétri V. Pascite qui in vobis est 
gregem Domini, prouidentes non coacte, 
sed spontanée secundum Deum neq. 
turpis lucri causa, sed voluntariè neq. 
vt dominantes in cleris, sed forma facti 
gregis ex animo. Et cum apparuerit 
princeps pastornm perci pietis immarcea- 
âihilem coronam gloriae. Actvvm XX. 
Attend! te vobis et uniuerso gregi, in 
quo vos Spiritus sanctus posuit Episco- 
pos, regere Ecclesiam Dei, quam acqui- 
sivit sanguine suo. Coloniae, apud Ma- 
ternum Cholinum Anno M. D. LX XII. 
(1572). Cum gratia et priuilegio Cesa- 
riae Maiest. w 8ce, k. 4, str. 97. 

Wierzbows. I. N. 821. 
Branic. — Czartor. — Jagfiell. — Krasin. — 
Ossol. — Raczyńs. — Unîw. Iwows. — 
Warsz. Uniw. 
Porówn. niżej Constitutiones. 

— Agendorum ecdesiastieorum li- 
ber, in usura provinciae Gnosnensis 
eonsoriptus. Coloniae, apud Matemum 
Cholinum. M.DL.XXVIII, (1578). Cum 
gratia et privilegio Caes. Majescatis. 
fol. Czesé I k. 6 str. 119 i k. ï. Część 
II Str. 246. Część III str. 1 15 z nutami. 118 KARMKOW8KL KARNKQWSXI. Na odwrocie tjtoła wierss pod herbem Pio- 
tra Myszkowskiego Dalej list pasterski 
6t. Kamkowskiego s lipca 1Ô77 r. Część I 
VoluiTMii agendorum saerameDtalinm (str 
1^119) aawiera na str. 78 i nast: Na* 
pominanie, pytanie i modlitwy, których 
kapłan przy umieraj lycych używać moie, 
albo po przyjęciu ciała boiego, albo po 
pomazaniu olejem ftw. (vr językach pol- 
skim i niemieckim, a niektóre takie 
po łacinie, między tymi i modlitwy z t. 
zw. Powieóci o papieża Urbanie). Po- 
czem aż do końca (str. 119) następuje: 
Catéchèses sive institutiones latinae et 
polonicae, cuilibet sacramento et actioni 
accomodatae, per Rmos dnos dnos, Stan. 
Kamkowski, epum WladislaTiensem, et 
Martinum Kromerom, coadjatorem Yar- 
miensem, conscriptae, Polskiego wszakże 
katechizmu . jakby oczekiwać należało, 
między nimi niema — Częeć II Volumen 
a^endorum ceremonialium' (str. 1—246) 
zawiera na str. 159—163 w języku pol- 
skim: Naukę albo kazanie o obchodzie 
przy pogrzebie ludzi chrześciańskich. Pod 
koniec zaft (str. 2H8) uwaga w słowach: 
„Agendornm ecciesissticorum liber, primum 
per Kmum dnum M. Cromerum, coadjuro- 
rem ac designatum epum Varmiensem, 
ad usum suae dioece sis conscriptus. de- 
inde solertia et industria dni Thomae de 
Plaza, s. Stephani Cracoviae plebani et 
canonici Visliciensis, ad usum eoclesiarum 
totiiis provinciae Onesnensis accoroodatus 
et sumptibus ejus impressus finit féliciter**. 
W części wreécie III (str. 1—116) mie- 
ści się Passio Domini z nutami. 

Wisłooki Przewodnik 1894. str. 34. - Porówn. 
Agenda (Bibliogr. T. 12. str. 71). 

Bibl paraf, w Ninsie (Śląsk) — Semin. 

w Wrocł. 

— Constitutiones in dioeoesana Sy- 
nodo VVIadislaviensi (1572) — ob. Gon- 
stitutiones Synodorum, Metro politanae 
Ecclesiae Gnesnensis (1579). 

Bibliogr. T. 14, e. 380. 

— Stanislaus Carncovius Dei Gra- 
tia Vladislaviensis et Pomeraniae epi- 
scopus; Universo Clero suo, a Deo 
Patre et Domino Nostro, htinianaeque 
salutis auctoi*e Jesu Christo Gratiam et 
Pacem. (B. m. i r. dr.) fol. str. 4 (brak 
końc»). 

Zaleca dyecezyi: Constitutiones Synodi dioec 
Vladislav. Jagiell 

— Stanislaus Kamkowski Dei et 
Âpostolicae sedis gratia arciiiepiscopus 
Gneznensis etc. (Na końcu:) Datum in 
castro nostro Loviciensi. folio, 4 karty. Eapawne z 1689 roku, (^yi aif mąidnje 
w k«respoad«icyi a iefo rok a w su-chi- 
wum Watykańskiem, Nuaaiatara di Po- 
lonia, tom XŁX, fol 686. Okólnik wzglę- 
dem aarsądu dyeoeiyanii, > tablicą wy- 
Uoaającą obowiązki duchowieństwa. 

Wierzbowe, w Wiadom. bibliogr. Paprockiego. 

— Copey eines Sdireibena, weicht 
in lateinischer sprachen, der Herr Sta- 
nislaus von Zarnkow, Ertzbischoff zu 
Gnesen, etc. und der Herr Johann Za- 
moiski Grosscantzler in Polen etc. an 
Hertzog Carln zu Schweden etc. bey 
dem Herrn Samael Lasky, Königlichen 
Gesandten abgehen lassen. Und was 
hocherraelter Hertzog Carl, bey gemel- 
tem Herrn Gesandtem, darauff g-eant- 
wortet. Actum Upsal. anno etc. 1598. 
w 4ce, kart 7. 

Wierzbowe. I. 716. 

Csartor. ^ Jagieil. — Waraa. Uniw. 

— Deliberacya o spółki korony pol- 
îikiey 1595, 1596, 1616 ob.Deliberacy?*. 

Mich. Siwak w Gaz. Iwows. 19()2 N. 36 
wykaziige że autorem Kamkowski. 

— Epistolae Illustriom viroruui in 
très libres digestae, Opera Reverendi;?. 
Domini D. Stanislai Carncovii Episcopi 
Vladislavien. et Pomeraniae, in Iiicera 
editae. Cracoviae M.D.LXXVHI (1578;. 
w 4ce, k. nlb. 187 (Ark. Zzj). 

Jest tu: w Księdze I listów 75. Księdze 11 
listów 58. Księdze Iii listów 76. rasem 
209. Oprócz listów, Papierów aagraiii- 
CBaycfa są tu listy Polaków i o Polace 
jakoto: Stan. Hosios. Joan Fr. Commen- 
donus. Mart. Cromerus. Vincentîus Łau- 
Teu9. Sigismundus Aui^stns. H«nricns 
Rez. Stepbanus Bathori. Aima Infans Po- 
loniae. /^ophia lniane Poloniae. Ghristop. 
Bathori. Albertus Frid. Marcbie. Jacobus. 
Uchanius. Philipus. PsdnieTins. Martinus 
Episc. Vratisl. Petrus Zborowski. Albertus 
Lascius. Hieron. a Rozraźew. Valent 
Kuczbercitts. Petrus ScacfiP^i. Stan. Baseios. 
Ant. Gracianus. Senatus Gedanensis. Vin- 
cent Lanreo Montisregalifl. Sifism. Augu- 
sto Regi. Ducibus Pomeraniae. Deoretam 
Senatus de eoronaatlo Rege Btephano. Ja- 
cobe Ucbanscio. Georgio Radivilo. Joan- 
n' Herborto. Ad Masovios. Joanni Cyro. 
Niool. Kossobucias. Georgio Clefeldio £1- 
bingensi. — Najwięcej jest listów Hozy- 
nssa i do niego. 

Wierzbowski N. 362. 

Branic. — Cbreptow. — Ozattor. — Cae- 
twert. — Dzików — Krasias. — Łopac — 
Ossol. — Saczyńs. — Warsa. Uniw. RàlUIKOWSKI. KARNKOWSKI. 119 -^ Ëpietolae Uamiliarium, a magnifl 
Viris, Summis Pontificibus, Iniperato- 

ribuä et Begiba«» ad Stanislaum 

Kai'nkowski missae. Secunda Editio. Li- 
psiae 1711. fol. 

Nie8i«cki £d. II. T. Y, s. 40* 

— Eaoharistia, abn a przenaéwiet- 
szyni Sakramencie y Ofierze ciała y 
krwic Pana Zbawiciela y Boga naszego, 
pod osoba chleba y wina; Kazań ezter- 
dzieńci. Je^ M. Księdza Stanisława 
Karnkowakiego Arcybiskupa Gnieźnień- 
skiego, w Krakowie w Drakami An- 
drzeja Piotrkowczyka. 1Ö02. fol. k, 6 
i str. 489, 

Na czele dedykacja do Zygmanta III., re- 
gestry, dekrety Trydentyńskie o tym Sa- 
kramencie. 

Jooher 8941. 

Chrepiow. — Cieartor. — Jagiell. — Kra- 
sms. — OmoI. — Racsyńs. — Uniw. 
IwowB. — Wari». Uniw. 

— Ëxorbitancie y naprawa kola 
poselskiego. Cic. de Legib. Quiquid 
in Repub. peecatnr, perturbatione pec- 
catur rationis et ordinis. M.D.XCVI 
(1596). B. m. i dr. w 4ce, ark. D,, (k. 
nlb. 14). 

Rzecz o naaoiyoiaeh na sejmach. Na od- 
wrocie tytału : Do czytelnika, powiada że 
o rządzie a nas mówić jeit rzecz bardzo 
trudna et odiosa, nbi qnod libet licet. Ta- 
kich niestosowności wymienia 35. W osta- 
tniem nbolewa ie kofo poselskie porodziło 
monstrom, które okrzczone: Fartisaat. — 
Broszura arey roznmna. 

Dzień. Warsz. 1886, T. III. s. 104 Maciej. 
Pi6m. Ul b2y 855. 

— Toż:... 1596. B. m. i dr. w 4ce, 
ark. 3V3 (ark. A— Dij). 

Czartor. ^ Dzików — Branic. — - Jagiell. 
— Kórnik — Ossol. — Uniw. Warsz. 

— Fama posthvma divi Sigismundi 
Augusti RegisPoloniaepacebelloque sem- 
per Augusti, oratione publica Illustrissi- 
mi et Reverendissimi olim Domini Stani- 
Blai Karnkowski Episcopi Cuiauiensis 
post Archiepiscopi ünesnenis, et Pri- 
niAtia Regni. Et responso lllustriasimi et 
Keverendissimi Domini Francisci Kra- 
siński Vicecancellarii Regni illustrata^ 
et in perennem rei memoriam typis tra- 
dita. Nunc iteram noviter recuaa, prae- 
sentem Gtedaneneiam statum exactis- sime repraesentana. (Bez wyr. m. dr. 
i roku), w 4ce, kart 23 nieliczb. 

Zaczyna Oratio in Gomitiis Varsoviensibus a. 

1570 habita Kamkowskiego, poczem idzie: 
liesponsum S. K, M. per Fr. Krasiński, 
a na końcu: Deprecatio a burgrablo et 
aliis Ordinlbus Oiiritatis Qedanensis ad 
genua procumbentibus ia meio senatus 
die 28 Julii Varsaviae in comitiis a. D: 

1571 facta. 

Bibl. Miejs. Gdańska ma posiadać dwie od- 
mienne edycye. Jedna edycja bez wyr. 
roku. druga Dantisci 1570. w 4ce^ 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 

— Festina lente. 

Kaii^a przypisana Htanisław. Karnkow- 

sktemu. 
Siarcz. I. 201. 

— Harengne publique de Bien- 
venue au Roy Henry de Valois, Roy 
eleu des Polonnes, prononcée par Sta- 
nislaus Cameouien Euesaue de Vla- 
dislauie. A Paris par Michel de Va- 
scosan M.D.LXXIII. (1574). avec pri- 
vilège, w 4ce, stron 24 (ostatnia biała). 

Czartor. 

— Tenże tytuł:... A Paris chez Mi- 
chel de Vascosan 1674. w 8ce, 40 kart. 

Z odpowiedzii^ Fibraca po łacinie. 

Oi-d, Zamojs. — Raczyńsk. 

— Harengue publique de bien ve- 
nue au Roy Henry de Valois Roy eleu 
de Polonnes, prenoncee par Stanislas 
Carneovien Euesque de Vladislauie A 
Paris par F. Morel, imprimeur du Roy 
M.D.LXXUL Avec Privilège, w 8ce. 

Na karcie 28 : Hepons A La Dite Harengue 

Par sieur de Plbrac. 
Wierzbowski Iii, 2590. 
Czartor. — (Mans. miej. — Raczyńs. — 

Ord. Zamoîf. -^ Paryska Bibl. nationale. 

— Toż:... Lyon, Michel Jove, 1574. 
w 8oe. 

Blblioth. Nationale a Paria. 

— Instrvctia IE« M. X. Arcybi- 
skupa Grnieznienskiego naseymiki Elek- 
cyey Depvtaczkioy y Copia listv Krola 
JeO M. do tegoż Je^ M. X. Arcybisku- 
pa o sprawach królestwa Szweds^kiego. 
Psal: CVII: In Deo faciemus virtu- 
tem, et ipse ad nihilum deducet 
omneił inimicos nostros. M.D. XCVIII 
(1598). (Bez wyrażenia miejsca i dru- 
karza), folio, kart nlb. 4. (Druk gocki). 120 KARNKOWSKI. KARNKOWSKI. Jesttu List Zygmunta III s d. U Sierp. 

IÔ98. 
Maciejów. Pism. III. Hb4t. — Wiersbow». L 

6Ö9 Caartor. — Wars». Umw. 

— De ivre Proviiiciali terrarum 
Maiorvmqiie Civitatvm Prvssiae. Cra- 
coviae in Officina Nicolai ScharfFenber- 
gii. Anno Domini 1574. w 4ce. ark. 19 
(sign. RJ. 

Na tytule herb PoUki s trzema liliami na 
piersiach. Zawiera się tu: 1) list wydawcy 
Stanisława Karnkowskiego Bitfk. Kujaw- 
skiego do Henryka Walez. Króla Pola. 
(kart 3). 2) Privilegium incorporationis 
(k. 4). 3) Constitutiones Sigismundl I. 
Anno Dni 1Ô38. 3) Wyrok Zygmunta I. 
w rozterkach Gdańskich, datowany r. 1626. 
4) Konstytucya Zygmunta Augusta r. 1Ô52. 
Ô) Konstytucye Elblągskie r. 1Ô68 na Sej- 
mie Lubelskim r. 1569 potwierdzone (k. 
8). 6) konstytucye Gdańskie r. 1570, na 
Sejmie Warszawskim potwierdzone. 7) 
Responsum Sacrae Hegiae Mtis datum in- 
terounciis Civitatis Oedanensis in Comitiis 
Yarsavien. in publice Senatus Regni eon- 
sessu dum reciperetor Civitas Gedanen. in 
gratiam Kegiae Mtis et contirmarentur 
Acta commission is Gedanen Per Reveren- 
dissimum Dominum Franciscum Krasiński 
Regni Poloniae Procancellarium (1570). 
8) Deprecatio a Burgrabio,, et aliis ordi- 
uibns civitatis Gedanensis ad genua pro- 
cumbentibus, in medio Senatus die 23 Ju- 
lii. Varsoviae in Comitiis Anni D. 1571 
facta. — Po Deprecatio idzie 1 tablica 
folio: Imperium maris consistit in Do- 
minie. 

Karnkowski ofiarowa/ zbiór ten przyjeżdża- 
jącemu do kraju Henrykowi, równie jak 
zachęcił i skłonił Kromera, aby dla te- 
goż króla napisał dzieło znane pod tytu- 
łem: Polonia. 

Wierzb. I 33Ô. 

Jagiell. — Ossol. — Bibl. Synodu Wileńs. 
— Warsz. Uniw. 

— Katechizm rzymski to lest nauka 
chrześciańska (lt>03) ob. Katechizm. 

— Kazanie Je® M. księdza... Ar- 
cybiskupa Gniezneńskie® O dwoiakim 
kościele chrześciańskini ; powszechnym 
y màteryàlnym. Na poświęcaniu ko- 
ścioła przy Collegium swym Öocieta- 
tis Jesu vy Kńliszu nowo zbudowanego, 
ósmego dnià Września R. Pańskiego 
M.D.XCVI. (1596) pi-zezeń uczynione, 
à potym nieco rozszerzone, W którym 
iest wykład Psalmu Dawida Proroka 
LXXXVI: Fundamenta eius in mon- 
tibus sanctis. W Krakowie w drukarni I Łazirzowey 1696. w 4oe, str. 101 z 2 

I 'y<5. 

! Dedykacya Zygmuntowi III Król. 

Wierzbowski II. 1824. — Osiński Skarga 85. 

— Jocher 38:j9. — Kopera Spis. 
Branic. — Czapski — Czarter. — Csetwert. 

— Kórnik. — Ossol. -- Tow. Posnań. 

— Je® M. księdza .... Arcybiskupa 
Gnieźnieńskiego, Messiasz: albo, Kaza- 
nia; O up?\dku y naprayvie rodzaiu 
ludzkiego, przez przysóie nâ świat 
Pânâ naszego Jesusa Christvsa Syna 
Bożego. Przydane nâ końcu tegosz 
Auctorâ, Kazanie; O dwoiakim Ko- 
ściele chrześójiańskim. w Poznaniu. 
M.D.XCVII (1597). fol. kart 6, str. 
248 i 43. 

Dedykacya do Zygmunta III. W niej mówi 
ie w tym roku wizytując kościół swó; 
Gnieźnieński i insze na Pałukach i Kray- 
nie ai do granic Margrabskiej i Pomor- 
skiej ziemie gdzie ai od kilkudzieaiąt lat 
ijiden nie byl Arcybiskup, nie zaniechał 
według okazyey przepowiadać słowo Boie 
tak łacińskim jako i polskim jęsykiem. 
Teraz zań kiedy zdrowie i siły nie atuia, 
kiedy jeździć i kazać jako przed tero nie 
moie, zebrawszy kazań kilka do druku 
podał. — W odezwie do czytelnika podaje 
treńć pięciu kazań. Od str. 161 : Czeeć 
wtóra: krótkie zebranie spraw i nauki 
Pana Zbawiciela naszego. Od str. 174: 
Część III. O męce Zbawiciela. Od str. 21 1): 
Ostateczne kazanie O poiytkach prajścia 
na świat Syna Boiego. Na końcu dodane : 
Kazanie o dwoiakim kościele ChrzeÀciàn- 
skim Po7vszechnym y Materialnym (ty- 
tuł jak wyiej) oraz Fundamenta eius in 
montibus sanctis (stron 43). 

Jocher 8789. — Wierzbows. 645. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińsk. — Jfta- 

czyii. — Uniw. Iwows. — Warsz. Uniw. 

— Modus et Ordo Electionis Novi 
Régis apud Warsouiam habitae, 1573. 
(Pod tyt. winieta drukarska, do koła 
obwódka szeroka. Na końcu broszury:) 
Impressum Cracouiae in Officina Nico- 
lai ScharSenberger. 1573. w 4ce, karta 
tyt i k. nlb. 9. 

Przypis Henrykowi królowi Polskiemu przez 
Mikołaja Kosobuckiego notaryusza ziems. 
płockiego, dat. z Zemboga wsi ojczystej 
la paiciź. 1073. — Całą tre6cią tej l>ro8zur7 
jest list Stan. Karnkowskiego bisk. ku- 
ją wsk. z Inowrocławia 21 września 1Ô73 
do Marc. Kromera nominata bisk. war- 
mińsk. z pochwałą dokonanego wyboru 
Henryka na króla. KARKfCOWSKX. KARNKOWSKI. Î2l (Obacz nlźej:) Kopera Spis. 

Chreptow. — Czapski — C'sartor. — Oxe- 

twert. — Dnk6w — Jagiell. — Krasin. 

— Ossol. — Jenj Ssembek. — Toruńs. 
— Unîw. IwowB. 

— De modo et ordine electionis 
novi Régis rationeque eligendi Reges 
Poioniae ad Martinum Cromerum Epi- 
scopam VariDiemein epistoła. Bez roku 
i miejsca druku. (W Warszawie około 
1750 roku), w 4ce, ark. 7. 

Mieści w sobie: a) De modo et ordine, 
bj Panegyrious ad Menrteam Valestom, 
e) De primata Senatorio regni Poloniae. 
Na caele pisma w wydania z r. 1073. jest 
krótka przemowa do czytelnika. W tej 
edycyi jest opuszczona. 

Czarter. 

— De modo ob. Reszka S. 

(De rebus 1574). oraz Kromer Polonia 
il589). 

— Napominania potrzebne y zba- 
wienne, któi-ych wszyscy Plebani w Ku- 
iàwskim y Pomorskim Biskupstwie przy 
Swiatosói kościelnych sprawowaniu vży- 
wÂë màia. Z roskazÂnia Jego M. księ- 
dza St&nislàwà Karnkowskiego, Kuiàw- 
skiego y Pomorskiego Biskupa, dla 
nauki thàk Plebanów iàko y Ducho- 
wieństwa wseego, y dla pożytku, ludu 
pospolitego, krótko Polskim ięzykiem 
opisane. (Na końcu:) W Krakowie, 
w drukarni Mikolàià 8z&rfenbergera Ro- 
ku Pańskiego 1569. w 8ce, kart 41. 

Wierzbowski II 1462. — Osiński Skarga 8Ö. 

Kmsińs. 

— Toż:... używać maja. (Na koń- 
cu:) W Krakowie w Drukarni Miko- 
łaia Szarfenbergera 1570. w 8c6, k. nlb. 
5. (Druk goc.). 

U Stan. Przylęckiego w Księgoanawstwie, s^ 
pod Szymonem Qoritiasem i z datą roku 
1569. 

Wierzbowe, in. 2Ö01. 

Czartor. — Warss. Untw. 

— Napominania potrzebne y zba- 
wienne których wszyscy Plebani w Ku- 
iawskina y Pomorskim Biskupstwie przy 
świętości kościelnych sprawowaniu uży- 
wać maia. Z roskazania Jego M. księ- 
dza Stanisława Kamkowskiego Kuiaw- 
skiego y Pomorski^o Biskupa, dla 
nauki thak plebanów iako i Ducho- 
wieństwa wssego, y dla pożytku ludu pospolitego, krótko polskim iczykiem 
spisane. (Na końcu :) W Krakowie w dru- 
karni Stanisława Śzarffenberga R. P. 
1577. w 8ce, syg. Gij. 

Mac. Piém. pol. III str. 26 — Wiszn. Hist. 
lit. IX. 70. 

— Oratio Reverendissimi Domini 
Stanislai Camcowski, Cuiaviensium Epi- 
scopi Coinitiis Varsaviensibus Anno 
1570. in Senatu habita, qua exponun- 
tur et explicantur acta Legationis Geda- 
nensis. (1570). B. m. i dr. w 4ce, k. 
nlb. 26. (ark. B. do H,). 

W tern dziele jest od karty Q^: Depreoatio 
a Burgrabio et aliis ordinibus civitatis 
gedanensis ad genua procambaiitibos in 
medio die 23. Jnlii Yarsoriae in comitiis 
a. d. 1571 facta. Po Q,: Ezemplum in- 
scriptionis. Jestto broszura bez osobnego 
tyto hi, i nie eafa, bo brak w niej począt- 
kowego arknsza À. — Deprecatio je^ttakifce 
w dziele : De jare prorinciali (na ostatniej 
stronie). 

Wiszniews. H. lit. VIII. 68 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — uaczyńs. 
— Uniw. Iwows. 

— Ad Serenissimum Principem Hen- 
ricvm Dei Gratia Regem Poloniae etc. et 
Proceres. Reverendiss. Domini D. Sta- 
nisl. Carncovii Ëpiscopi Wladislavien. 
et Pomeraniae, (Jatholicorum nomine, 
de tuenda Vnitate fidei. Oratio. Craco- 
viae In Coronatione Régis Henrici. 
M.D.LXXIII. (1574). Bez m. i dr. 
w 4ce, k. nlb. 26. 

(Na 4ej karcie ark. E:). Ad sere- 
nissimum Regem Henricum Cujusdam 
Jureconsulti, Viri Pii, Eadem De Re 
Deeisio. 

Wi«rzbew. n. U94. 

Czartor. — Ossol. — Peterzb. pub. — 8e- 
min. Vflwtttkw. 

— Oratio Episc. Vladisl. ad Pro- 
ceres Poloniae, pro duce Henrico in re- 
gem Pol. euehendo 1578. 

W LQnig. Oratt. I. 4Hé. 

— Stanislai Carncovii Ëpiscopi Vla- 
dislauieusis. Ad Henrioum Valesium Po- 
loniarum Regem Dos. panegyricus. Pa- 
risiis ex officina Federici Morelli typog. 
Regii 1574-. Cum privilôgio. w 8ce, 
str, 71. Czartor. 

^— Toż:... Parisiis, Ex officina 
Federici Morelli Typc^raj^i Regij 

16 122 KARNKOWSKI. KARNKOWSKI. M.D.LXXIIII. (1674). w 4ce, kart 
19 liczb. 

Od karty U: Vidi Fabri, Domiai A. Pibrac 

ad ■aperiorem Panegyricum Reuponsio. 
WierabowB. III. 2Ô91.. Uaccjńa. 

— Toż:... Panegyricas. Parisiis apud 
Michaelem Vascosanum. MDLXXIV. 
Cum privilegio w 8ce, s. 71. 

Na odwr. orzeł polski a lit H i 8 liliami 
na piersiach. Branic. — Gsartor. 

— Toż:... Des. Panegyricas. Pa- 
risiis apud Michaelem Vardcosanum 
MDLXXIII. Cum privilegio. w 4ce, 19 
kart liczb. 

Na odwrót, str. tjrt. orsel polski a liliami 
na piersiach na ozdobnej tarczy z koroną. 
Od karty 14 do końca jest umieszczona 
odpowiedź Pibraca na mowę biskapa. 
Akad. — Czarter. — Raczyńs. 

— Tenże tytuł:... Des. Panegyricas. 
B. r. (1671) i bez m. i dr. w 4ce, k. 
nlb. 16. 

Na tytule orzeł z herbem Henryka na piersi. 

Obejmuje sam panegiryk bez odpowiedzi 

Pibraca. 
Wiersbow. I 699. 

Czartor. — Jagiell. — Krasiń. — Warsz. 

Uniw. 

— Toż:... w Kromera Kronice (Oo- 
loniae 1689. fol. str. 694). 

Porów. De primata. 

— Stanislai Carncovii Episc. Wla- 
dislaviensis Âd Henricam Valesium 
Poloniaram Regem Des. Panegyricvs. 
Varsoviae 1766. w 4ce, fol. kart 16. 

Ossol. 

— Toż:... w Mitzlera Acta literaria 
Regni Pol. et M. D. L. Varsaviae 
1766. w 4ce. Ossol. 

— De Primatv senatorio Regni Po- 
loniae 111™ ac Rmi In Christo Patris 
et Domini, D. Stanislai Karnkowski 
Arcbiepiscopi gnesnensis, L. N. eius- 
dem Regni Primatis, primique Princi- 
pis, Tractatio, Cai adiuncta, est, eius- 
dem Auctoris; De ratione eligendorum 
Regvm Poloniae, epistoła. Item, eiasdem 
Panegyricvs, non dissimilis argument!, 
ad Henricam Valesiara, Poloniae Re- 
gem designatam. Posnaniae Anno Do- 
mini M.D.XCIII. B. dr. (zapewne Wol- 
rab). w 4ce, str. 65. 

Na odwrocie tytahi: Stan. Karnkowski be- 
nigne lectori. De primata kończy się na Str. Hl poozem idzie: De modo elee- 
tionis noW Hegis, ad M. Cromenun epi 
Stola. Od Str. 46: Panegyricas ad Henr 
Valesium. Na końca: Posnaniae M.D.XCill 
Wierzbow. I. N. Ô87. 

Czartor. - Jagiell. — Warss. Uniw. 

— De Ratione eligendorum Reguoi 
Poloniae Stanislai Karnkowski Ëpiacop: 
Vladislaviensis et Pomeraniae JSpist<ńa. 
Cui adiuiiCtas est Panegyricas ad Hen- 
ricvm Valesivm Poloniae Regem, et an 
Primatu Senatorio Regni Poloniae eias 
dem Aathoris Tractatio. Posnaniae Adik. 
Domini M.D.XCIII (1593). w4ce, k. 2v 

Wierzbow. 111. 2918. 

Czartor. — Drezdens. król. — Kr&aińs. — 
Ossol. — Pawlików. — (Jniw. I wo w. 

— Sententia albo Zdanie Je^ M. 
ksi^dzi Arcibiskapi Gnieźnieńskie® Sta 
nisława Karnkowskiego L. N. Primasi 
koronne^ etc. o odieźdźie krolÀ Je^ M. 
do Szweciey, nà Seymie War^^zawskim 
Roka Pańskiego, 1593. (Pod teni w wień- 
ca herb Karnkowskiego). B. r. m. i dr. 
w 4ce, kart nlb. 2, stron 31. (Druk 
teksta gocki). 

Tjrtut w ramce. 

Osińs. Skarga 85. — Pamiętnik aandomlr- 
ski. — Koźmian Â. £. Rękopis 1845, 
g. 172—4. — Wierzbowski 111. 2919. - 
Kopera Spis. 

Branic. — Czapski — Czartor. — Dsikóir 
— Jerzj Szembek. — Warsa. Uniw. 

— SynoduB dioeces. gnesnensis ce- 
lebrata Lovicii a. Chr. 1593. Posna- 
niae, apad vidaam et haeredes Wolrabi 
1593 ob. Synodus. 

— Synodi Archidiocesis Gnesnen- 
sis Ordinationes qaaedem, omnibus cu 
ram animarum gerentibus atiles et ne- 
cessariae ob. Synodus. 

— Processus Supplication um pro 
felici successu belli Livonici. Ad man- 
datam Illastrissimi ac Reverend issimi 
Domini Domini Stanislai Karnkowski 
Dei gratia Arcbiepiscopi Gnesnensis Le* 
^ati Mati, Regni Poloniae Primatis, ae 
Primi Principis, et per aniversas Regti 
Provinciaram Ecdesias indictas et pu- 
blicandas. Anno Domini 1601. Craco- 
viae In officina Typographica Andreae 
Petricovii. fol. str. 22. 

Jagiell. — Ossol. KARNKOWSKI. KARO. 128 — ob. Alfons dux (1575) — Agen- 
dorum (1679) — Amicinus Stan. (car- 
men grat. 1674) — Arcudius (1603) 

— Baronias Caesar (Roczne Dzieje 
1603) — Beccas Joannes (Inscriptio- 
nes 1608) — Białobrzeski X. Marcin 

(1581) — Biblia (1599) — Bruttus 
Jan Mich. (De rebus gest. 1682) — 
Buccella — Chiakor Jerzy (Epistoła 
1587) — Constitntiones (1590. 1630) 

— Controversiarum explicationes (1585) 

— Dawid (Wujek J. 1594) — Dłu- 
gosz Jan (Historia 1712) — Expli- 
cationes (1585) — Fama — Faun- 
teus Art. Laur. (Apologia 1589) — 
Flaniinius Nobilis (De rebus 1582) 

— Fox Jan K. G. (Przestroga 1589) 

— Górski Jak. (Praelec. Ploc. lib. III. 
Apologia 1681) — Grochowski Stan. 

(1582) — Hap Gaspar (Epicedion 1586) 

— Judicium (1570) — Junga X. Adr. 
(Rozwiązanie kwestyi 1593. Synopsis 
evang. 1595) — Junius Melchior (1598) 

— Kałaj Daniel (1671) — Katechizm 
rzymski (1603. 1643. 1762. 1763. 1769) 

— Kossobucki Mik. (Psalmi explan. 
1575) — Kromer Marc. (1589) — La^ 
talski Georgius (1582) — Mayer M. 
(Gui de Pibrac 1778) — Mercurii Tris- 
tnegistri Pymander (1584) — Mylius 
Joannes (1668) — Napominania (1577. 
1568) — Narratio (1582) — Nasianze- 
nus Gregorius (1578) — Nidecki Pa- 
trycy Andrzej (Gratulationum 1583) — 
Ordinationes (1602) — Ordo div. offi- 
cii (1582) — Piotrkowczyk Jędrzej 
(1586) — Pisanus Alfons (Conftitatio 
1587) — Possevinus Antonius (1610. 
Epistoła 1583) — Powodowski Hiero- 
nim (1582) — Processus (1601) — Re- 
cepta — Rogalius Tomasz (Prognostyk 
1595)- Rosselli (1584— 85—86— 90) — 
Rychard a S. Victore (1582) — Sam- 
buecus Joannes (Sententiae 1678) — 
Skarga Piotr (Roczne dzieje kościelne 
1603) — Skotnicki Pet. (Polit, vitae 
1576) — Sokołowski Stanislaw (Com- 
positio 1580. 1582. Oratio 1632) — 
Stefan 1 król (Edictum regium 1682) 
— Ujazdowski Marcin (In orationem 
Cicer. 1677)— Warszewicki Krz. (Apo- logia 1584) — Wężyk Jan (Constitut. 
1650. 1761) — Wujek Jakub (Postille 
1584. Judicium 1576) — Życie błogos. 
Ładysława (1633 str. 120). 

Braun De soript. 17B9. ■. 21. — Siaroa. 
Obraz I. 200. ~- Jooher Obraz u. 86. — 
PruBzc« Forteca 1737. s. 226. — Janozki 
Nachr. II. 6. 11. 24. — JanocUna III. 

170. — Janozkî Fragm. H. 194. — Ja- 
noski Muitarum Sarmat » 98. — Boga- 
■lawa. Żywoty 1788 (a. 97). — Niemcew. 
Zbiór pamiet. I 202—276. II. 189—214 
III 29-100. IV 466. — Freher Tbeatrum 
I. 61. — Niemcew. Pamięt. Zygm. III. 
T. I. Btr. U i naat. — Łakaazew. Hist. 
braci czes. w WP. s. 70. 1H6. Hist szkól 
IV. 282. 300. — Siemieńs. Monam. £o- 
cles. Gnesn. 1823. s. 20. — Gawarecki 
Pamięt. Łowicza s. 26-30. 130. — Pia- 
secki w Pamięt. relig. mor. VI. 308—19. 

— Kraszews. Wilno T. IV. s. 297. — 
Wiszn. Hist. lit. VIII 63. 83. 93. 112. 
201. IX 70. 346. 311. I 32. - Mizler 
Acta literar. 1756. s. 14—31. 123-7 
(Vita). — Maciejows. Piéroienn. Dodat. 
220-1. T. III 26. 253-8. — Pamiętn. 
Sandomirs. 1830. II 457—488. Jab- 
czyński w Roczn. Tow. N. krak. XIX 
(s. 47—50). — Eaczyńs. Wspomn. WPols. 
n 329-30. — Bandt. Hist. dr. kr. p. III. 

171. I 124. - Chlęd. Spis 123. - Kze- 
pnicki Vitae praes. I 136 — 9. — Świecki 
Hist. Pam. 1 101. — Stawski Albam Ka- 
liskie s. 14. — Ciampi Bibliogr. Grit. I 
103. — Dziennik Warszaw. 1827. T. 9. 
s. 130-1. — Przyj, ludu Pozn. I 368— 
60. — Mecherz. Hist. wymowy I 542—3. 
II 104. 19. — Starowols. Monum. 543. 
557. — Łętowski Katal. III 108—24. - 
Kykaozews. Relacye I 225—34. — Ty- 
god. illustr. 1863. T. 7, s. 8. — Przeź- 
dziecki Wiadom. bibliogr. 50. — Wój- 
cicki w Encykl. Orgelbr. XIV 154—7. 

— Łubieński 8t. De geren. episcopatu 
Btr. 22. 60. 91. 117. — Hoppius Sche- 
diasma de Scriptor. str. 76. — Hartknoch 
Hist. ecciesias. Pmss. lib. VI. cap. IH. 
str. 1085. — Sapplemen. ad Acta Erudi- 
tor. T. V. str. 427. — Kruse Jan Gotlieb. 
Praefatio. 

Karność wojskowa. Prawo na sey- 
mie 1776. 13 Kwietnia auhwalone. 
folio, sign. A|. 

Krasiński. 

Karnowaiski Oktawian ob. Jagodyń- 
Bki J. (Ealligraphia 1695). 

Karo Józef Izaak Rabi ob. Caro 
— Isserles Moj. (Szalchan, 1616 1619). 
Auerbach Jud. Obligationenrecht I. B. 1870. 
str. 317. 124 KAROL. CAROLU8. Karol Biskup płocki ob. Gawiński 
J. (1641). 

CarolU8 Antonius de Monte Cinere 
ob. Polidaraas Val. (In hoc 1532). 

Karol (Carolu8 Boromeu8) (1538 t 
3 listop. 1584). Epistoła Caroli Cardi- 
nalis Boromei ad Andream Cardinalem 
Battoreum, De instituenda vitae ratione 
Principi Ecdesiastico convenienti. Ro- 
oiae, ex typographia Bartfaolomaei Bon- 
fadini, in via pôregrini M. DXC. (1690). 
w 4ce, ark. 1. 

Jest ta i odpowiedź Kardynała Andrzeja 
Batorego. 

— Epistoła Caroli Cardinalis Boro- 
romaei ad Andream Bathoreum a Som- 
lio regis Poloniae nepotem. Simnl et 
Andreae ad Cardinalem responsum. Su- 
periorum permissn: Romae, ex typo- 
graphia Yincentii Accolti, in Burgo 
1598. w 4ce, kart 4. 

Ded. Angelicufl Fortunin« Andreae Ritiliario. 
Jocher 42a0. Csartor. 

— ob. Brzostowski P. X. (Nauka 
1774) — Justitiae (Doskonałość) — Po- 
gnie Franc. (Żywota opisanie 1611). 

Karol Ferdynand Królewicz, Biskup 
Płocki i Wrocławski (ur. 1613 t 1656) 
ob. Carolus Ferdinandus — Faber M. 
(Auctuarium 1648) — Kanon And. 
(Classicum sepulchrale 1653) — Kołudz- 
ki Sz. (Constitutiones) — Lipski St. 
(Monomachia sacra 1650) — Łubień- 
ski St. (Séries episcop. ploc. 1642) — 
Mechtilda S. (Spiritualis gratiae 1639) 
— Ostropolski Alex. (Kazanie pr»y po- 
grzebie 1648) — Pudłowski Stan. (Quae- 
stio de reditibus 1634) — Radau Mich. 
(orator extemp.) — Silvester II (Caesius 
Aquitanus 1629) — Święcicki St. (Nie- 
bieski kalendarz 1644) — Temberski 
Stan. (Arista Jagiell. 1655)— Tiarae plo- 
censis (1644) — Via augusta (1644) — 
Wolski Mat. (Manipuli Aristotelis 1654). 

Karol Franciszek ob. Bonaventura 
X. od Ö. Stanisława (1672). 

Karol Fryderyk Michael ob. Wem- 
herus Baltazar (Ordinis iuridici etc. 
1719). 

KAROL Chrystyan królewicz polski 
syn Augusta III Xże Kurlandyi (1733 t 1796). Expose de Son Altesse Royak 
le Duc Charles Prince royale de Polo 
gne et de Lithuanie etc. Duc de Saxe 
etc. de Courlande et de Semelle et*-. 
Fait à Dresde le 22 Décembre 1772 
w 4ce, ark. B4. 

— Manifest Carl, kOnigl. Prinz 

von Pohlen und Litthauen etc. Benso^zc 
Sachsen etc. Auch in Liefland zu Car- 
land u. Semgallen. Zur Vertheidigung 
seiner Rechte auf das Herzogthum ^^ 
gen die Ansprüche Birons. 1763. fol. 

— Mowa przez Nayiainieysze^ü 
Królewicza JMci Xiazecia Kurlanciz- 
kiego y Semigalskiego przed zebraną 
szlachta przed odiazdem z Mitawy dnia 
26 Kwietnia 1763 miana, w 4ce, kart 
nlb. 2. 

Na «tr. 1 kartj 2griej : Odpowiedź JM Pum de 
Howen Landhoffimistna i pî«rwsxego Mi- 
nistra Knrlandakiego na t^ mowę. 

JagielL — OsaoL 

— Przełożenie Nayiaóniejszego kró- 
lewica polskiego y W. X. L. etc. xia- 
zecia saskiego etc. kurlandzkiego y se- 
migaUkiego etc. etc. (Bez w. m. i r/i 
w 4ce, tytuł i str. 12. 

— Toż:... Drezno 1772. w 4ce. 

Branie. 
(Carolus Princeps). Serenissimo Po- 
loniae Magno Lituaniae Augusto Sax«^ 
niae Principi Regio Carolo Domino Lon- 
ge Clementissimo Celeberrimo Suae in 
Curlaadiae et Semigaliae Duceni Inau- 
gurationis Die Gratutatio Soc: Jesu Ob- 
seqiis Majestatis suae immortaliter man- 
cipatae nomine Facta Anno Salutis Hu- 
numae 1759. Varsoviae In Typographia 
Regii et Reipub. CoUeg. Soc: Jesn. 
1759. fol. kart nlb. 10. 

Karol X£e Kurlandzki i Xie Saski, syn An- 
guBta III wykonał 8 Slycsnia 17Ô9 ho- 
Diagialn% przysięgę a 29 Marca wjechał 
do Mitawy. Katarzyna II przywróciła bi- 
roaa, którego uznał sejm konwokacyjny 
1764 r. OsBol. -— P«tenb. 

— Serenissimo Poloniae, Magno Li- 
thvaniae Augusto Saxoniae Principi Ca- 
rolo Curlandiae et Semigalliae Dno Car- 
men Honorarium D. D. Collegium Va^ 
saviense Soc. Jesu. Varsaviae, Typis 
S. R. M. et Reipubl. CoUegii Varsa- CĄ»M^\}8. KAROŁr. 126 ▼MDsis Soc. Jesa. (1769). folio, kart 
5 nlb. Osflol. ~ Petersb. 

— DjarynBz inwestytury królewi- 
cza Karola Da Xieztwo Karlandzkie 
ob. Dyarynsz (1759). 

— Ad Serenissiinain Carolam re- 
ginm Poloniarum Prineipem Curlandiae 
Ducem com hospes Vilnam ingredere« 
tar, Epigramma. Bez osób. tyt. (Wilno 
1759. typ. Soo. Jesu), w 4ce, kart 2. 

W końca 8 wiersaj po polsku: Wilso do 
Nąjjae. Królewicsa, ttomaesenia T. Nowa- 
CKjrńskiego. 

Ja^ell. — Baoiyńs. — Wilno. 

— Grayamina [podane przez Dele- 
gatów Eurlandyi i Semigalii do Sta 
nów Rzpltej Polskiej i W. X. Litew. 
w czasie Bezkrólewia po zgonie Augu- 
sta III na rzecz Xcia Karola przeciw 
przywłaszczenia hr. de Bühren]. 1763. 
fol. str. 16. OsBol. 

— Gravamen ze strony Xcia Ka- 
rola Kurlandzkiego, przeciwko JW. Pio- 
trowi brata panuiacerau w Xiestwach 
Knrlandyi i Semigalii, z przełożeniem 
potrzeby uchylenia Artykułu 6 kon- 
«tytucyi roku 1773 pod Tytułem: Xię- 
8two Kurlandzkie i Semigalii na karcie 
70, iako pogwałcenie Prawa natury i 
zasadniczych Ustaw Kurlandzkich upo- 
ważniaiacey. Bez osób. tyt. fol. k. 2. 

Dmk po r. 1776. Sp6r o ukrzywdzenie Buk- 
cessyi testiunentowej. Jagiell. 

— Nachricht von der Belehnung d. 
Prizen Carls von Sachsen mit den Her- 
zogthümem Curland und Semgallen. 
Dresden. 1759. w 4ce. 

— Powitanie Nayiaśnieyszego kró- 
lewica Jegomości Xiążęcia Kurlandz- 
kiego od Collegium Słuckiego. Bez 
m. i r. dr. (okcïo 1759). w 4ce, k. 4. 

— Serenissimi Polonorum, magni 
Litvanorum, patrii Sazonum principis 
regli Caroli... Vilnam primum invisen- 
tis Salutatio ab aoademica Vilnae uni- 
versitate Soo. Jesu. Vilnae 1759. fol. 

Wilno. 

— Votum Krolewicowi Karolowi 
Xiaźęciu Kurlandyi przy inwestyturze 
na xiestwo kurlandzkie. Bez wyr. m. 
i r. (1759). fol. (Wierszem). 

Petersbur. publ. — ob. Bartoszewiez A. (Carmen 
1759) — Bohomolec Fr. (Królewiczom 
1757) — Dogiel M. (Codex T. V. 1759) 

— Dyaryusz inwestytury (1759) — Gre- 
danken (1762) — Grossmutb (1759) — 
Kempski Adam (Muzy polskie 1757) — 
Kiełpsz Michał (Mowa przy oddawaniu 
Xieztwa 1759) — Lubomirski Antoni 
(Zaproszenie na Xiest wo 1759) — Kur- 
landya (1759) — Marcyalis Marek Wa- 
lery nsz (Widowisków rzymskich 1759) 

— Mignonius (Ad sereniss.) — Mirzeń- 
ski B. A. (Paneg. 1759) — Mitzler W. 
(Histor. pol. script. T. I. 1761) — Mni- 
szech Mich. (Oratio in inuugqratione 
1759) — Nachricht (1759) — Wiado- 
mosó o Xiestwie (1759). 

Karol Xie Lotaryngii (Karol IV 
Leopold) (1643 t 1690). Ineptiae et 
mendaciae contra Prineipem Lotharin- 
giae Carolum Ilyacinthum. B. w. m. 
i r. (1669). w4ce, kart 5. ObsoH. 

— ob. Manifestatio Legati princi- 
pis (1669) — Oratio Legatorium prin- 
cipis (1669) — Oratio ad Ordines Re- 
gni. — Lotaryngski książę. 

Karol Xie NęyburskI (Neuburg) ob. 
Propozycya od Rzeczypospolitej od Ele- 
ktora — Propositio legati Ducis Neo- 
burgi — Propositiones Electotris Bava- 
riae. 

KAROL V k8iąie Neapol. (II Hiszpań- 
ski) i Filip II. L'Instruction de Charles V 
a Philippe II son fils. L'Instruction du 
Roi Philippe son fils. Reflexions tirées 
des caractères ou des moeurs de ce siè- 
cle (Obok z tekstem polskim). Reim- 
primatur Antonius Grzegorzewski UID. 
1787. w 8ce, k. 2, str. 295. 

ObsoI. 

(Karol V). Leben des Herzogs von 
Lotharingen Carl V. w 12ce. 

Hoppe 34: „Ubi plurima de Eleonora Mi- 
chaelis I TÎdua, quaa postea Carolo Loth. 
nupsit**. 

Karol król Sycylii ob. Sokolnicki 
(Dyaryusz 1738). 

Karol W. cesarz rzymski ob. Po- 

szakowski Jan (1749) — Zaki'zewski 
K. (Dziejopis 1751). 

KAROL I król W, Brytanii (1600 126 KAROL. KAROU t 30 Stycz. 1649). Copia Sohreibens 
an Eonigl. Maytt. in Pohlen (Wład. 
IV) vom Könige in Engellandt, aussm 
Lateinischen übergesetzt. Aass unserm 
Palatz Hamptor d. Junii 20 1636. (B. 
w. m. i r. dr.) w 4ee, 2. k. nlb. 

Gsartor. 
(Karoi I). Opisanie krótkie niesły- 
eb&nych Dźieiow w Angliey. Z Kró- 
lem Brytâniey Wielkiey, Karolem I. 
Jako od Woyskâ swego, y Parlamentu 
obwiniony, oskarżony, sądzony, dekre- 
towany, y ni śmierć wskazany iest. 
W Krakowie, w drukirni Lukaszi Kn- 
piszà J. P. M. Typogrâph. Roku Pań- 
skiego t651. w 4ce, 4 ark. 

w końcu napÎMno: Koniec tego opiMnia, 
co daley się pokaie, wjgliidać prsydzie. 
Chłęd. SpU 116—7. 

Branic. — Chreptow. — Czartor. — C»e- 
twert. — Dzików — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. — Ploukie Sem. 

— ob. Historya (1661). 

Karoi V ob. Lozani Georg (Ho- 
deporicon 1530). 

Karol VI. ob. Raisons (1741). 

KAROL IX syn Gustawa Wazy 
(1650 t 30 Paźdz 1611). Warhafftiger 
Abdruck der Missiven, welche der 
Durchleucht. Groszmechtige Hochge- 
borne Fürst und Herr Carolus IX. der 
Schweden, Gothen, Wenden, Finnen, 
Carelen, Lappen in Nordlanden, Caj- 
îaner und Esthen in Liefland etc. Kö- 
nig. An der Durchl.., Groszmechtigen, 
Hochgebornen Fürsten und Herrn, 
Herrn Heinrichen dem Vierdten zu 
Franckreich und Navarra König etc. 
Wie in gleichem an den Durchl. Hoch- 
gebornen Fürsten und Herrn, Herrn 
Friedrichen Pfaltzgraffen bey Reim, des 
Heiligen Römischen Reichs Ertztruch- 
sessen und Churfürsten, Hertzogen in 
Bayrn, so wol auch an den Durchl. 
Hochgebornen Fürsten und Herrn, 
Herrn Moritzen Landgraften zu Hes- 
sen, Graffen zu Catzenelnbogen, Dietz, 
Zigenhain, und Nidda in * Antwort 
schriftlich gelangen lassen. Wie dann 
auch was jetzt höchstg. Ihre Kon. Maytt. 
mit und nebeiist Algemein«n Reichs 
Ständen dieses Königreich etc. Schwe- den, zu underschiedlichen zeiten an 
den König zu Pohlen und den polni- 
schen Senat auch die samptliche polni- 
sche und Littowische St&nde von wegen 
billicher Friedensmitteln geschrieben, 
und sich aller billi^eit erkleret and 
annerboten haben. — Gedruckt in der 
Kön. Haupstadt Stockholm, durch 
Andr. Gutterwitz. Anno Christi 1607. 
w 4ce, sign. A— E, (kart 18). 

Zawiera 18 listów dat. Octobr 1607. A 
mianowicie : 

1) KOntgl. Majtt: zu Schweden etc. Antwort- 
schreiben an KOnig su Frankreich &c 
Anno ftc. 1604 den 10 Junij ergangen. 
2) E. Maj: su Schweden etc. Antwort- 
schreiben an Landgraf Morits an Heaeeo 
1604 d. 27. Janij. 8) Des Königreichs 
Schweden Algemeine Stände schreiben an 
die samtliche polnische n. littowische Stän- 
de, den lö. Martij Anno 1606 ergangen. 
4) KOnigl. Majtt. zu Schweden etc. Ant- 
wortschreiben an KOnig sn Frankr. ftc 
d. 16. Marti. Anno &c. 1606 erg. 6) KO- 
nigL Maytt: so Schweden eto. Antwort- 
schreiben an Pfaltz GhnrfÜsten Anno &. 

1606. d. 15. Martij ergangen. 6) Schrei- 
ben des Schwedisdien Reichs algemeiner 
Stände an die samptliche Polnische u. 
Littowische Stände, Anno &c. 1606 den 
23 September abgangen... 7) KOnigl. Maytt. 
SU Schweden etc. Schreiben an die allge- 
meine Stände des KOnigr. Polen n. Gross- 
fDrsteuthums Littowen Anno &c. 1607 den 
17 Martij. 8) KOnigl. Majtt au Schweden 
etc. Schreiben an die polnische n. littowi- 
sche Stände den ö Maij Anno 1607. 9) 
Kön: Maytt. su Schweden etc. Schreiben 
an den KOnig zn Polen den ö. Biaij Anno 
&c. 1607. 10) Kön. MayU. zn Schweden 
etc. Antwortschreiben an Pfaltz GhoHÜr- 
sten Anno àc. 1607 den 6. Julij ergan- 
gen. 11) Kön. Maytt: zn Schweden etc. 
Schreiben an König zu Polen den 26 Ang. 
Anno &c. 1607. 12) Königl. Maytt : zu 
Schweden etc. Schreiben an die Polnische 
u. Littowische Stände d. 26. Aug. &c 

1607. Des Königr. Schweden Reichs Uthe 
n. Stände Schreiben an die poln. u. Lit- 
tow. Stände den 26 Aug. Anno &c 1607. 

Brak tytułu i całego arkusza A, aatem 5 
kart. Jagiell. 

— Toż:... Erstlich gedruckt in der 
Kön. Hanptstad Stockholm darch A. Qut- 
terwitz. Und yetz zu Âmstelredam. Bey 
Cornelia Nicolansz Buchhändler wohnend 
auffm Wasser, im Sehreib-büch. Anno 
Christi 1B08. w 4ce, sign. A — C4. 

Jagiell. KAROL. KAROL. 127 — Warhaffciger Abdruck der Mib- 
siven, welche zwischen des Königreichs 
Schweden und Polen, und des Gross- 
fUrstenthumbs Littowen Rätbe, wie in- 
gleichem zwischen beyder Reiche Com- 
missarien, so auff die Friedshandlang 
verordnet gewesen , im nechtstverlauf- 
fenem Jahre 1 608 gewechselt seyn, ne- 
benst der Schwedischen üommissarien 
Protestation, wie dann auch K. Mayt. 
zu Schweden, den 18. Jnli Anno 1609. 
aussgegangen Mandat, die Rigische Si- 
geliation betreffende. Gedruckt durch 
ühristoff Reusner Anno 1609. w 4ce, 
24 k. nib. Czartor. — Jagiell. 

— Abschrifft der Missiven und 
Briefe, so zwischen der K: M: zu 
Schweden und Polen etc. etc. und dem 
Duchleuchtigen Hoch^ebornen Fürsten 
Hertzog Carln, geschrieben, abgangen 
und gefertiget seiendt, von der Zeit an, 
da J: K: M: erst zu Calmar ankamen, 
und wiederumb aussm Reich verrttck- 
len. Sampt J: F: G: Instruction für 
die Stadthalter, so auff das Haus Cal- 
mar von J: F: G: verordnet waren, 
wessen sie sich zuverhalten, wo J: K: 
M: in ihrer heimreise hier ins Reich, 
daselbst anlangen wtlrden. Aus der 
Schwedischen sprach ins Deutsch und 
denen zu gute so dieser Sachen gründ- 
lichen bericht zu haben begeren, an 
tag gegeben, und in Druck verfertiget. 
Gedrnkt zu Stockholm, durch Audream 
Gutterwitz. Anno Christi M.D.XCIX 
(1599). w 4ce, ark. Aij-Nij. 

WrooławB. 

— Deux lettres de Charles IX au 
Sieur de Schomberg en Allemagne 
pour faire favoriser l'élection de Henri 
Duc d' Anjou 1673. 

UmiesBcsone w Journal de Henri 111. 1744. 
T. 1. w 8oe. 

— Placcaet van Carolus IX, Co- 
ningh van Sweden, Gothen, Wenden, 
Finnen, enz. Waer by toeghelaten 
werdt te mögen varen op de stand Riga, 
inidts nacomende d'Ordinantie in het 
selve Placcaet begrepen. (Bez m.). 1609. 
w 4ee, k. 2. nlb. 

Plaóuit ten dozwala handlować a Byg^ pod 
pewnemi warunkami w nim aawartemi. (Karol iX). Rim-Ciirömka, samt Kon. 
Gust. Adolph's päbegynte Chrönika 
egenhänd. af hochbemälte Konungar 
fbrfatt. Stockholm, 1759. w 4ce. 

Ta kronika saopatrsona 130 doknmentami 
o Karolu IX i Gastawie Adolfie, obejmuje 
stosunki z Polską i Rossyą (str. 51—61). 
Materyalj o Zygmuncie iii s% czerpane 
z archiwum Axela Oxenstiema. 

— Conscientia Caroli Svdermanniae 
Ducis: Das ist, Wie Carolum, Hetzog 
auss Sudermannlandty sein Gewissen 
gedruckt, vnd vorgeprediget, nach dem 
er für Furcht, mit Schanden, au^s der 
Provintz Liefflandt das Feldt veriauf- 
fen, vnd etliche Vestung wider ver- 
lehren. Darinn auch das jetzige Kriegs- 
wesen, mit Belag, vnd Eroberung Wol- 
mar, nach längs warhafftig beschrie- 
ben. Qui semper vult dicere et fa- 
cere quae vult, hunc multa facere et 
audire oportet, quae non vult. Impres- 
sum, non sine gratia & Privilegio. B. 
m. i r. (1601). w 4ce, str. 44 nlb. 

— Oratio ad Carolum, dess Durch- 
lauchtigsten Weiland Gustaui Königs 
in Schweden Sohn, der zu dieser zeit 
Liefflandt verheret, vnd vnterdrucket. 
Omnis Sapientia Est Veneranda. Anno 
1601. B. m. w 4ce, stron 28. 

— Toż:... B. m. i r. w 4ce, str. 
12. Bibl. król. w Stockholmie. 

— Ad Carolvm Serenissimi Ohm 
Gvstavi Regis Svecorvm Filium, hoc 
tempore Liuoniam depraedantem , ac 
sibi subi.ugantem Oratio. B. m. i r. 
(1601). w 4ce, Str. 16. Dsików. 

— Oratio do Jaśnie Oświeconego 
Karola przedtem Gustawa króla szwedz- 
kiego syna, tymczasem ziemie inflant- 
skie pustoszącego i sobie podbiiaiacego. 
Vibiae (1601). w 4ce. Branic. 

— Strena Carolo Sudermaniae Duci 
Cal. Januar. Anni Millesiini Sexcente- 
simi sexti (1606) oblata, w 4ce, 2Yi 
ark. 

PUane przeciwko Karolowi, któremu nie- 
wiadomj pisarz radzi poddać się Zygmun- 
towi 111. 

Na egzemplarzu biblioteki król. szwedzkiej 
w Sztockholmie dopisano: 

Autor putatur Joh. Zamoscins (tak) Magnus lia KAROL. Karol. Poloniae Regni Canetll. «t exercituam 
da«tor. Osflol. 

— ob. Bartholan S. (1606) Censura 

— Ëxôgesis (1610) — Festenberg Jan 
Zyg. (1723) — Fovler J. (1656) — 
QolniewBki Chryz. (1605) — Buchen 
Dawid (1601) — Koniecpolaki S. (Re 
latio 1627; — Livonica (1601) — Li- 
ber (1673) — Messenius Job. (1610) 

- Mniszek M. (1606) — Nowiny 
(1605) - Relation (1610) — Respon- 
sum (1564) — Skarga P. — Start 
zius Krzysztof (Ausa 1598) — Tri- 
sarolus Qeorgius (Calumniae orationis 
(1610) — Typotius J. (Relatio histor. 
1605) — Werwing J. (1746—7) — 
Widekind Job. (Eist, belli 1672) - 
Wladislaviusz (Pieśni 1608) — Zawisza 
Cbristophorus (Carolomachia 160(5) — 
Zamojski Jan (Âbsag Brief 1601. Li- 
terae 1602) — Zygmunt (Mandata ré- 
gis 1596). 

KAROL X Gustaw (1622 t 13 lut. 
1660). Bref van de Koningb van Sue- 
den aen den Kenr-vorst van Mentä, 
ende andere Princeu, enz. v. b. H. R. 
R. In de welcke de controversie tus- 
scben de Koningben van Sweden ende 
Denemareken, uytgeleydt, ende bulpe 
des Rijcks tegbens Denemarcken vor- 
socbt wordt. (B. w. m.) 1657. w 4ce, 
Str. 38. 

Jestto list do arcyb. Mogunckiego s 17 li- 
pca 1667. Zarazem dołączona odpowiedi 
z zarzutami Danii i Polski. 

— Brief vandeKo: Majt: Sweeden; 
aende Burgemesters, Raedt, Scbepenen, 
ende Ganseber Gemeente der Stadt 
Dantzick. Vertaelt uyt Hoocb-Duyts. 
In s'Qraven-Hage, Gedruct voor den 
Autbeur: By Cbristianus Calaminus. 
Ende men verkoopse voor den Âutbeur : 
By Henr. Hondius... inde Hof-straato 
lö56. w 4ce, str. 7. 

Przekład z niemieckiego. Tworzy Nr. 58 
koUekcyi Galaminusa; strony idą od 401 
do 407. 

— Brief van den Koning van Swe- 
den aen de Sweetse Plenipotentiarisen 
in Pruyssen waen in S. Maj. deselve 
instraeert, op wat manierę sy snilien 
procederen in de Tractaten die tegen woorJing aldaer aeugestelt worden. B. 
w. m. 1660. w 4ce, str. 4. 

Król Szwedzki do pelnom. Pras w Oliwie 
(lift z 20 grudnia 1669 obejmająęr ia- 
stnikoiye do ae^^ocyaoyi). 

— C(^ia Sebreibens so Ibr Kôntgl. 
Mayst. in Schweden an die Dantâger, 
jüngst auss dem Haupl-QiuMrtier Sty- 
biow »ab dato den 14. May, 1666 ab- 
geben lassen, w 4oe, k. 4 nlb. 

Csartor. 

— Copia Eines Sebreibens, Der 
Königlicben Majestät Zn Schweden etc. 
Begnildigung Dero getreuen Stad Kiga^ 
Wegen unlängst tapffer auszgestande- 
ner Moscowitischen Belagerung and 
Polnischen Bloquade. Mit Beylagen A. 
B. C. De dato 1. Martii 1660. Gedruckt 
im obigen Jahr. (B. m.). w 4ce, str. 8. 

Datum 20 Not. 16Ô8 i 23 Nov. 1760. 

— Copiae. 1) Schreibens Königl. 
Maytt. zu Schweden, an Buegermeicitere, 
Rath, Schoppen und gaatze Gemeine 
der Sudt Dantzig. Sub dato 14. Maji 
St. Vet 2) Des Hertzogen zu Croy 
Fürstlicbe Gn. an Burgermcdstere «nd 
Ratb daselbst de dato ^7,^ Maji. S) 
Antwort-Schreiben der Dreyen Ordnun- 
gen der Stadt Dantzig, an die Königl. 
Maytt. au Schweden sub dat. ^Vsr Maji. 
4) Antwort Bürgermeister und Ratb 
selbigen Stadt an den Hertzog zu Croy, 
vom selbigen dato. Anno 1666. Bey 
Seel. Georg. Rheten Wittwe, dmckts 
Dawid Friedrich Rhete. w 4ce, kart 
15 nlb. 

KoAoay się: Datam Dantaig d. 27 Mag 
16Ô6. BorgermeÎBtere und Rahtt der Stadt 
Dantzig. JagielL 

— Toż: vom selbigen dato. 

Worbey zuletzt des G^n. Feldt Zeug- 
meisters Graff Otto Steinbocks vorbin 
abgelassenes Schreiben an £. E. Hw. 
Ratb und Löblichen Ordnungen dieser 
Stadt, und deroselben Antwort angeft- 
get worden, so vor diesem niemabls in 
Druck aussgekommen. Gedruckt bey 
Philip Christian Rheten 1666. w 4ce, 
12 k. nlb. (A— O4). 

Na końca: Datom Daatsig deo 4. April 
1656. Caartor. — Jagiell. 

— Copiae derer Schreiben, Welche AïAM)&. KAttoL. ïâé ł) Jht^ König!'. Maytt. zti Schweden, 
etc. etc. All Bürgermeistere, Ralit', Schöpf 
pen und gantze Gemeine der Stadt 
Dantzig, sab dato 14. Maji st ▼. ä) 
Des Hertzoge zu Croy Füret. Gb. an 
Bürgenn)eistore und Rafat daselbst, de 
dato ^^/,4 Maji 1666. ergehen lassen. 
3) Antwort- Schreiben der Öreyen Ord- 
nungen der Stadt Dantzig an Jhre Eö- 
nigl. Mayt. zu Schweden etc. etc. 4) 
Antwort Burgermeister und Hahts sel- 
bigen Stadt, an des Hertzogs zu Croy, 
etc. Fürstl. Gńad. Bfeyde sub dato ^Vg? 
Maji 1656. (B. w. m. dr. i r.). w 4ce, 
kart 10. Jagiell. 

— Copie 3 Schreiben vom König 
Gustav ans Czestochova, was zwischen 
den Polu. Völkern u. Fttrszt Ragoczi 
vorgelaufen. 1667. w 4ce. 

Èoppe Sched. 

— Declaratiae van sijn Kon. Maj. 
van SWeeden, dooi- sijne gesanten aen 
den Turckseh Eiaisér overgeleevért .... 
.... Als mede, dat Memoriael soö de 
äweedsche Resident, aen de gedachte 
Reiser .... is aengaënde. Uyt het Ita- 
Hans.... Ovörgheset. In't Jaer, 1667. 
B. m. w 4ce, sti'. 8. 

Bibi. król. w Sstoek. 

— Dedaratie van den Koningh van 
Sweeden aen den Tnrcksen Kaiser. Höe 
datse met de selve gesocht hebben, 
een Âlliantie (tegen Polen) te sluyten. 
1657. w 4ce, str. 8. 

FierwsMi deklaracja s 19. kwietnia 16Ö7, 
dmg^ bez daty. 

— Declaratio Sac. Reg. älajestatis 
Sveciae dé jpropensione sua in pacis 
studia: die XX Junii Anno M.DC.Li:^ 
(1659). Chronoburgi édita. B. w. na. 
i r. w 4ce, kart 7 nlb. (Tekst łaciński). 

Jagiell. 

— Declaratio Seren. Reg. Majestatis 
Sveciae de propensione in pacis studia. 
Jünii 1659. Hagae-Com. w 4ce, stron 
16. (Po łac. i hoHend.). 

S^ dwîé jednakowe edyöyb' po łac: i 'kollend. 
mające po 16 stron. 

— Declaratio .... Saörae Reg. Mtis. 
^gniq; Saéciae ad Tracta tus Pa- 
cjs in Prussia Legatorum Plenipoten- 
tiarum, pro Paéfe & lîbertate omdium ab ECćlesift CathbKéo-ItoWihnt de Re- 
lîgiône in Polónik Dissidentîum in phncto 
Aihnestnae secundnm avit^s leges Rie- 
gni caüta: ex ipso Originali publici ju- 
ris facta Atino M.DC.LX (1660). B. 
m. w 4ce, str. 4 nlb. 
Dat. Sobothi 'V>i Maj 1)^60. 

— Toż:... Declaratio .... Ś»«. R»«. 

Mtlß. & inclytae Coronae Sueciae 

(B. m. i r.) w 4ce, str. 4 nlb. 

— Edikt mot de upproriske Pola- 
skarne. Marienburg 1 Maj. 1656. (Nos 
Carolns Gustavus... etc.). B. m. foi. 1 
k. (Po łacinie). 

Inne wydanie ma tytoZ: 

— Edictum seu literae nniversales 
quas S. R. M. Carolus Qustavus Sve- 
ciae rex contrą rebelles nobiles polonos 
eornmque subditos promulgari jussit. De 
dato: Marienb. 1 Maji st. vet. 1656. 
(B. m. i r.). w 4ce, str. 8 nlb. 

— Sacrae regiab majestatis Sveciae 
ad illustrissimos castellannm Crako- 
viensem, reliquosqae serenisäimae rei- 
publicae polonaö senatores saeculares 
amicos suos dileetissimos, epistoła ad 
nnionis negotintn tfactandum et con- 
clndenduiti data. A. D. 1632. B. m. 
fol. str. 4. 

Dat. Stralsund d. 5 Nor. 1630. 

— Ihrer königl. Majt. auss Schwe- 
den Erkiärütig nnd Versicherung so 
der Quartianer Soldat^ca gegeben for- 
den, über diejenigen Geschäfte und 
Begehren, welche von gedachter Soł- 
datesca Abgeordneten, denen Hoch und 
Wol-Edelen nnd Manfaafiten Herrn Sta- 
niszlaw Wyzyzky, Trucksesż zu Noi?^- 
grödt und Samuel Lojewöfci Vice Rott- 
Meistern Ihr: königl. Majtt. vorgebracht 
worden sind. Wie auch die Ârtickd 
und Bedingungen, so bei Übergabe des 
Schlosses und Stadt Crakan, zwischen 
Ihr. kön. Majtt. auss Schweden, und 
des Schlosses und Stad Gubernator, 
vorgegangen den ^le Octob. (1655). 
w 4ce, ark. B2. Branic. 

— Jh^. Königl.' Màytt. in Schwe- 
den Erklärung nnd Versicherung, wel- 
éhe detA QuâHiianischâb Eri^eshert 

17 180 KAROL. KAROL. über derer Anbringen und begebren so 
von Ihren Abgeordneten Stanislao Wy- 
życky, Truchses zu Nowogród und Sa- 
muel Łogewsky Wicerottmeistem Ihr 
Königl. Maytt. vorgetragen worden. — 
Item Conditiones und Artikul, so zwi- 
schen der Königl. Maytt. und dess 
Reichs Schweden Rath und Feldmar- 
schallen Herrn Graf Wittenbergs Ex- 
celenz an einem, und dem Gouverneur 
Schlosses und Stadt Krakau Kiowischen 
Castellan am andern Theil wegen Über- 
gabe gemelter Stadt und Schlosses am 
6. 16. Octobris dieses 1665. Jahres 
sind aufgerichtet worden. Bresslau im 
Buchlade auff S. Maria Magdal. Kirch- 
hof zu Kauff zu bekommen, w 4ce, 
ark. 1. Branic. 

— Extract Af Hs. Kongl. May. til 
Swerige, etc. Skrifwelse, Til Hs. Hög- 
Gräfl. Excellentz Her Rijkz Cantzleren, 
etc. sub dato Pakosch den 4. Maij St. 
V. 1656. B. m. (Stockholm, Keyser). 
w 4ce, Str. 4. 

Datum 28 Maj, 16&8. 

— Literae Reg. M.tw Sveciae Ad 
Imperatorem Romanum De Bello Polo- 
nico. Stetini apud Joh. Valent. Rhetium, 
S. R Mtî» typographum. Anno M.DC.LV. 
w 4ce, kart 8 nlb. 

Dat. Wolgasti 18 Jali 16ÔÔ. 

Czartor. — Jagiell. 

— Ad Sereniss. & Potentissimum 
Roman. Imper. Ferdinandum III. Se- 
reniss. ac Potentiss. Regis Sveciae Ca- 
roli Gustavi, Literae, In quibus expo- 
nuntnr caussae susceptae nuper Polo- 
nicae expeditionis. Anno 1655. B. m. 
w 4ce, Str. 8. 

Jagiell. — OmoI. — Uniw. Iwow. 

— Toż:... Anno 1655. B. m. w 4ce, 
Str. 8. 

— Toż:... Anno 1655. B. m. w 4ce, 
str. 8 (inne wyd.). 

— Toż:... Anno 1655. w 4ce, str. 8. 

— Toż :... Anno 1655. B. m. w 4ce, 
kart 8. 

KoDtrasygnowal M. BiOrenklon. 

— [Litterae Caroli Gustavi Sueciae 
regis ad palatinum cracov., lublinensem 
ac supremum Regni Poloniae Marschal- cum datae Cracoviae die 12 üctobr. 
1655 et Responsum eorum, datnm in 
arce Lubovliensi die 17 Oet. 165Ô]. 
B. m. dr. w 4ce, kart 2. 

Bez tytalu. Respons podpisali: Vlad. Dom 
in Ostróg, Joh. Taito, Georg. Lubieoskj 

JagielL 

— [Litterae Caroli Gustavi ad Boh 
danum Chmielnicki (bez daty), ad iSu 
uislaum Potocki (Kupno, 1 1 cet. 1655 
ad Vlad. Dominicum Ostrogski (oat. 
Lublin 17 oct. 1655), etc.]. Bez tytułu, 
bez m. i r. (1655). w 4ce, str. 8. 

Po łacinie. 

— Literae Serenissimi Regis Sve- 
ciae, & lilustrissimorum Ducis Croyen- 
sis ac Comitis Steinbockii ad Gedanen- 
ses. Et ad easdem Gedanensium Res- 
ponsa Mensibus Martio, Aprili, & Maio. 
Anni cIoIoclvi (1656). Omnia nunc 
primum in gratiam eorum, qai Germa- 
nica non intelligunt, latine convers«. 
(B. m. i r.) w 4ce, str. 36. 

Dat. d. 27 Maj 1656.' Dmikbw. 

— Literae universales Caroli Gu- 
stavi Sueciae regis etc. ad senatorem 
regni Poloniae. Datae Marienburgi 1 
Maji 1656. w 4ce plakat., 1 ark. 

Ob. niiej: Proklamatioii. Jagiell 

— Literae universales Caroli Gustari 
Regis Suaeciae etc. ad Senatores digni- 
tarioB, ofüciales, nobiles regni Poloniae. 
Datae Marieburgi 8 maii 1656 Anno. 
w 4oô plakat. 1 str. 

Ob. Edikt. Jagiell. 

— Literae Universales S- R. M^'- 
Sveciae, Qvibus Senatores & universa 
Nobiiitas Regni Poloniae pro suscipien- 
da tutela & patrocinio intra diem 20. 
Octobr. St. V. 1655. Warsaviam con- 
vocata. B. m. i r. w 4ce^ str. 4. 

Dat. Caûmiriae âO Sept. 1655. 

Ccartor. — JagielL 

— Oratio Caroli Gustavi Suea Reg- 
ad Georgium Ragoczium II qua iU^; 
quid prorsus adversus hostem agendaiOi 
breviter exponit 1657. 

W Lünig. Oratt. II. 128. 

— Proklamation (ytterligare) tili ^^ 
lakarne. Marien bürg 8 Maj. 1656. B^ 
m. folio, k. 1 (Po łacinie). KAROL. KAROL. 181 — Toż:... Inne wydanie z tegoż 
roku. 

Ob. Edikt RaroU Gastawa i jego Litterae 
aniveraales. 

— [Proklamacya do szlachty woje- 
wództwa bielskiego, dato w. d. 28 Juli 
1656]. B. w. m. Plakat. 1 k. (Po ła- 
cinie). 

Są takie same proklamacje do sslachty Lu- 
blińskiej, Sieradzkiej, Wolyńs., Chełmiń- 
skiej, Łukowskiej, Przemyskiej, Sanockiej. 

— DerKönigl: Mayest: in Schweden 
Schreiben An alle Senatom vnd gantze 
Ritterschaft desz Königreichs Pohleu : In 
welchem Sie in Ihr Mayest : Schutz vnd 
Schirm sich zu begeben, den 20 Octobr. 
1655. Nach Warschaw beruffen wor- 
din. Copia Sreibens (tak) Desz Türki- 
schen Eäysers, An die Königliche Ma- 
yestät in Schweden. Gedruckt im Jahr 
1556. B. m. w 4ce, k. 2. Ossol. 

— Toż:... (Zarazem:) Erstens. Be- 
richt wie das Königreich Schweden auff 
Gastawum Erichson ... gekommen ... 
zusammen getragen à Joanne Wilhelme 
Zeittero ... Lunae 16 Julii Anno 1656. 
Bez m. w 4ce, str. 4 i tabl. geneal. 
in folio. 

— Königliches Schwedisches, an 
den Feldmarschalck Donglas abgefer- 
tigtes Schreiben,., welches unter an- 
dern in einem nach Rige gehenden, und 
zu Kopenhagen aufgebrachten Schiffe 
gefunden. Im Schwedischer Sprach ge- 
schrieben, und auBz derselben Latei- 
nisch und Teustch gemacht. Kopenha- 
gen, gedruckt bey S. Peter Mersings. 
Wittibe, 1658. w 4ce. 

— An den Durchleuchtigsten und 
Grossmächtigsten römischen Kaiser: Fer- 
dinand um III. Desz Durchleuchtigsten 
und Groszmächtigsten Königs in Schwe- 
den Caroli Gustavi, Schreiben, Dariun 
die Vrsachen, desz Jüngsten polnischen 
vnderfangenen Feldzug erkläret werden. 
Hamburg, Gedruckt im Jahr 1655. 
w 4ce, Str. 12. 

Hoppe 87. 

Porów: Litterae (1656). 

Branic. — Ossol. 

— skrifwelse tili palatinerna af Kra- 
kau 0. Lublin samt riks marskalken jämte deras svar. Bez w. m. 1655. 
w4ce. 

— Transumpt Zweyer Schreiben 
Jhrer Königl. Mayest. zu Schweden, 
derer eines An Jhrer Mayest. Herrn 

Bruder Printz Adolff Das ander 

An die Deputirte Herren Commissa- 
rien zu den Polnischen FriedensTrac- 
taten, Worin sie zu derselben Beförde- 
rung fieissig angemahnet werden. Anno 
M.DC.LIX. (1669). Bez miejs. w 4ce, 
Str. 4. 

Dat. 19 Augr. 1659. 

(Karol X Gustaw). Nohtwendige An- 
merckungen über da« Königl. Schwedi- 
sche Manifest, auffgesetzet von einem 
unparteyschen Deutschen. Gedruckt zu 
Augsburg, im Jahr 1655. w 4ce, str. 
12. 

— Kurtze Anzeig und Erzehlung 
aus was Ursachen der allerdurchleuch- 
tigste, grossmächtigste Fürst und Herr, 
H. Carolus Gustavus, der Schweden, 
Gothen und Wenden König, Grossher- 
tzog in Finland, Hertzog zu Esten, Carl, 
Bremen, Venden, Stetin, Pommern, Cas- 
suben und Wenden, Fürst in Rugland, 
Herr zu Ingermanland und Wissmar, 
auch Pfaltzgrav am Rhein, Bayern, 
Jülich, Cleve und Berg Hertzog etc. 
benöthiget worden, den König in Polen 
mit Krieg zu überziehen. Anno 1655. 
(B. w. m. dr.). w 4ce. k. 8 nlb. 

Cxartor. 

— Kurtzer Auszzug dessen, was 
zwischen die Durchleuchtigste und 
Groszmächtigste Fürsten und Herren, 
Herrn Carol Gustaven Könige in Schwe- 
den, etc. und Herrn Friderich Wilhel- 
men, Churfürsten zu Brandeburg, Hert- 
zogen in Preussen etc. vom Jahre 1655 
bis auff den 7 Januari 1656 ausser- 
halb Krieges fürgegangen und gehan- 
delt werden. Woraus zugleich erhellet, 
mit was Recht oder Unrecht Se Chur- 
fdrstl. Durchl. zu Brandenburg ein Ver- 
sacher und Anstiffter des Pohlnischen 
Krieges genennet werden. Aus dem La- 
teinischen ins Deutsche übersetzet. 1660. 
w 4ce, kart nlb. 13 i tytuJ 

Hoppe 9B. Krasińs. m KAROL. KAROL. — Antwort auff die vom König .C»- 
rolo Gustavo in Schweden Angezogene 
Ursachen Waramb Er Die Königliche 
Majestät Johann Casiiniram König zu 
Polea nnd Schweden mit Krieg za über- 
ziehen vorgenommen hatt. Anno 1656. 
w 4ce, 

— ËiA&ltige und kurtze Beleuch- 
tung der göttlichen Gerichte, so sich 
bey des jetzt-verstorbenen Königes zn 
Schweden etc. Caroli Gustavi Leben 
und Abschied ausz dieser Welt bege- 
ben und zugetragen. Darbey die hier- 
nechst gedruckte Schwedische unge- 
gründete Zeitung refutiret und wieder- 
leget wird. Anno 1660. w 4ce. 

— Brief van advijs vande HH. Rycx- 
raden v. Sweden daer by sy hären Ko- 
ninck Gustavus aenraeaen, niet te ach- 
tervolgen het Tractaet in Hollant van 
21 May 1659. 1659. w 4ce, kart 4. 

— Der Königl. Mayst. zu Schwe- 
den zu denen Polnischen Friedens-Trac- 
taten in Preussen verordnete Commis- 
sarii und Plenipotentiirte Legaten. B. 
m. (Tyt. bez osobnej kartki), fol. 1 k. 

Dat Soppot d. 2 Maj. 1660. Komisane: 
Magn. G. de la Gardie, B. Oxenstieni, C. 
C. Y. Schlippenbach, A. Güldenklau. 

— Causae ob quas Carolas Gusta- 
vus Suec. R. Joannum Casimirum bello 
adoriri coactum se profitetur, brèves et 
praeliminares breviter limatae et elimi- 
natae. Lublini, apud Wieczorkowic, 
w 4ce. 

— Toż: . . . Inne wydanie , 1666. 
w 4ce, str. 55. 

Ob. Cansae. — Enarratio — Enamerfitio — 
Conring — Olszowski — Tański. 

— Ad praeliminarem enumeratio- 
nem causarum, ob quas rex Sueciae 
regem Poloniae ąc haereditariupa Sue- 
ciae regem bello adoriri, quasi coactus 
sit, responsio. B. m. dr. 1666. w 4c^, 
kart 10. 

Ob. Conringiiis H. 

— Pi:aeliminar. Manifest oder kurjt- 
ze Erzählung der Ursachen des gegen- 
wärtigen Krieges welchen Carl Gustav 
König von Schweden wieder den Klö- 
nig von Polen Johann Casimierz führet, wiç auch des Königs von Schweden 
Schreiben an den römischen Kaiser, die 
Ursachen selbigen Kriegs ebenmftssig 
verfassende. In ^^eutsch Übersetzt und 
gedruckt. 1656. w 4ce. Branic. 

— Manifest of kort praeliminae- 
verbael der oorsaken waerom de Door- 
luchtighste en Groot-machtighste Vorst 
en Heer Hr. Carolus Gustavus der 
Schweden, Gojtten en Wenden Koning, 
Grot- Vorst in FinUndt, Hartogh tot 
Elhę3ten,CąreIen, Breemen, Verden, Stat- 
tin, Pomeren, der Cąssuben en Wen- 
den, Vorst tot Bjugen, Heer over In- 
ęermanlandt en Wismar, Paltsgraef aen 
den Rijn, Hartogh tot Gulick, Cleef en 
Bergh ... etc. Genootsaeckt is geweest 
d'Oorlogh teegen de Koningh van Po- 
len aejx te vangen. VertaeLt nyi het 
Exem piaer, gedruckt by Johann Valen- 
tin Rheten, des Conings Drucker tot 
Stattyn, in t'Jaer 1656. Mit^gaders de 
Brief van Carolvs Gustavus der Zwe- 
den, etc. Koningh, aen de Roomsche 
Key ser Fei;dinanäus de Derde. Gedruckt 
in't Jaer onses Heeren 1656. w 4ce, 
sig. À— B4 (k. 8). Jagiell. 

— Manifest v^n de oorsaecken wae- 
rom ... Karel Gustavus, der Sweden... 
Goningh ... genootsaeckt is geyeeest den 
Coningh van Polen met Chrygsvolck 
aen te tasten. In s'Graven-Haghe ge- 
translateerj; uyt het Latiju. B. r. (1665). 
w 4cę, Str. 12. (Po holląndzku). 

Obejmuje Kurola GosUwa lis( do Ferdjoan- 
da III datowany Wolgast d. 18 Juli 16Ô5. 
Je0tto tłumarzenie odmiaooe od poprse- 
dniego. 

Bibliot. kr61. w Sztockholmie. 

— Memorial hnor eflfiter Kongl.Mayt: 
til Sverig Naadi^s vii , at hans Hoff- 
raad, secreterer afi Statten saa oc As- 
sessor udi General Comercii Collegio, 
Edel oc Weib: P. J. Coyet til Bengts- 
bohda, Ridder sig udi sin commission 
til Sverig, haffwer at rette oc regulere. 
Giffvirt udi Hoffvidt Quarterit i Krzemin 
ved Bugen, den 27 Aprilis Anno 1657. 
Kiobenhaffn, tryckt hos Sl. Peter Mor- 
sings, Kongl. Mayt oc Univ. Bogt. Ef- 
fterleflFverske Anno 1660. w ice, sign. 
A— C, (k. nlb. 10). JagieU. KAROL. XAiROL. éU — Łissieatowa dnma Karola Otn- 
stawa. ob. Duma. 

— Befiitatio eniissariun pro parte 
Saeoiea Caugamm quibus praetendunt 
Reg. Jt^^ Suec. praeoipue adductam 
Daceoa Curlandiae e Dacatu suo in cu^ 
stodiam abdueendi, Com oppogitioae 
vec^um impnlsiooum Qaibus Rex Sue- 
ciae ad inexcuaabile hoc et Chrisjtiai^o 
iadignum iacinus contra innoc.entissi- 
mura et Pacie aiuantissimum Curlandiae 
Duceu^ se seduci passus est. Anno 
M.PCLX (1660). w 4ce, ark. 3. 

Ob. Fides Saetica. 

Czartor. — Krasins. — ObsoI. 

— Sweetse wapenen, gevoert door 
Carolus Oustavus in Poolen, Pruissen 
en Denemarken. Door P. S. Amster- 
dam 1660. w 12ce, z portretem. 

— Gründliche und sonnenklare Wi- 
derle^ng derer vpn Schwedischen Sei- 
ten ausggegebener IX Puncte warum 
der Hertzog von Churland in die Hafft 
genonmien worden. I6j69. w 4ce. 

— Wiederlegung Der von Schwe- 
discher Seiten auszgestreueten Yrsachen, 
Wodurch eigentlich die Eönigl. Maytt. 
zu Schweden bewogen worden, den 
Hertzog in Churland aus seinem Für- 
stenthumb hinweg, in Verwahrung zu- 
bringen. Mit Sntgegen-Setzung Der 
rechten nnd warhafften Bewegnussen, 
Dadurch der K(kiig in Schweden sich 
za diesem unverantwortlichen Farneh- 
men gegen dem unschuldigen und Fried- 
liebendeD Hertzogen in Churlandt hat 
verleiten lassen. Anno M.DC.LX. B. 
m. w 4ce, str. 32. 

— Toż:... Anno 1660. w 4ce, ark. 

D4. Dzików — 0«8ol. 

— Toż:... w 12ce, kart 16. Anno 
1660. 

Ob. Refutatio. 

Hoppe 96|. ObsoI. 

— Eurtzę aber doch gründliche 
Wiederlegung, Der ai^ff Schwedischer 
Seiten vor wenig Monaten auszgestreue- 
ten Vrsachen Warumb der verstorbe- 
ne Schwedische König Carolus Gusta- 
vus dęn Hertzogen in Churland unge- 
warntisir Dinge, und wider geschlossene Neutralität überfallen, und >neb6t Seiner 
Familien gefilnglich annehmen hinweg 
führen und die armen Unterthanen bar- 
barisch tractiren und berauben lassen. 
1660. B. w. m. w 4oe, str. 20. 

— ob. Abdruck (1607—8) — An- 
zeig (1664) — Apologeticus- Auszug 
(1664) — Beantwortung (1666) — Bor 
rastus Grzegorz (Calumniae 1620) — 
Brochowski Adam (1656) -r^ Com- 
missarii (1660) — Conring (Er>- 
zehlung der Ursachen 1655) -^ Dzie- 
dzic Jan (Apologeticus contra panegyr. 
1657) — Echo — Enarratio (1656) — 
Enumeratio (165.6. 1655) — Erzäh- 
lung (1655) — Ferdinandus III (1655) 

— Frisühmann Joan. (1656) — ^ Ga- 
briis Luca (f 656) — Gilenius Jan (1658) 

— Hartlieb Samuel (1657) — Jan Ka- 
zimierz (1656) -^ Lange Piotr (1660) 

— Mevius D. (ßciipta 1658) — Naru- 
szewicz Daniel (1747) -rr Olszowski An- 
drzej (Limatio seu eliminatio cauearum) 

— Pacianus (1655) — Panegyrions 
(1656. 1655) -- Paproeki Franc. (1759) 

— Pikieta — Prayjemski Krzysztof 
(Oratio 1656. 1656) — Pufendorf (1696) 

— Refutatio (1660) — Sweetse wape- 
nen (1660) — Tański Joannes (Iniusti- 
tia armorum 1656) — Wiederlegung 
(Kurtze aber doch gründliche 1660) — 
Wittenbergh (Articulen 1656). 

KAROL Xii (1682 f 1713). Jhrer 
Königl. Majestät Befehl, Dasz alle dero 
Urterthanen, welche jetziger Zeit in 
des Königs von Pohlen und seines An- 
hanges Dienst, oder bey dessen Trou- 
pen sich aushalten, sich unverzüglich 
von dannen weg begeben sollen. Dati- 
ret Stockholm den 3 Aprilis. Anno 1700. 
Stade, Gedruckt durch Caspar Holwein, 
Königl. Schwed. Buchdr. w 4ce, kart 2. 

— Toź:... B. m. fol. k. 1. 

— Kongl. May-tz Nâdige Protecto- 
rial och Beskydds-Bref, för Jamtl. uti 
Dess Rijke och derunder liggiande ooh 
elliest hoerige sa Tyske som andre Her- 
tigdömer, Herrskaper och Länder, fär- 
ordnade Postbetiente och deras under» 
haf wände, bade til Landz och siös ehwad 
Embête de ock under Postwäaendet 184 KAROL. KAROL. fafwa kanna, tillika med Post-Contoiren, 
PoBt-Jachter, och Postwaguar, samt med 
dem fl&rdande Passagerare. Gifwit huf- 
wad Quarteret Mattelin i Polen, den 
23 Junii 1704. Cam gratia et privilé- 
gie S. R. M. Tryckt uti Kongl. Bok- 
tryokerjet hos Sal. Wankifs Ankia af 
Joh. H. Werner. B. r. (1704). w 4ce, 
1 ark. Jagiell. 

— Hans Kongl. May-tz Nädigste 
Bref och Befallning Til Desz samtlige 
härwarande Herrar Räd, angaende en 
All mann Lof-och Tacksäyelse-Dags fi- 
rande och begäende ati des Eonang- 
Rike och dar underliggiande Hertigdo- 
mer, Länder och Herskaper, öfwer de, 
genom Gads Näd och biständ, lycke- 
ligen til &nda brachte twenne nästfor- 
wekne Galt-Tag Gifwaa Fältlägret wid 
Błonic uti Pohlen den 27 Nov 1706 
Hwilken Tacksayelse-Fest til undeda- 
nigst follie of sammo Kongl. Befallning, 
ar utsedd och ansatt pä den 9 Martii 
näst-kommande Ar 1706. Gotheborg, 
Tryckt hoos Zacharias Hagemann. Bez 
r. (1706). w 4ce, kart 2. 

Król nakazuje aroc^systoéci z powoda po- 
myślnego wynika polskich wypadków. 

— Toż, z tymże tytnłem : Cam gra- 
tia et priv. S. R. Maj, Stockholm Trykt 
uti E. B. hos Sal. Wankifs Änckia af 
J. H. Werner. B. r. w 4ce, 1 ark. 

Jagiell. 

— Kongl. Maj-ts Nädigste Bref och 
Befalning til desz samett i Stockholm 
warande Räd, angaende hwariehonda 
willfarende Bilärer, Swärmerien och det 
sa kallade Pietisteriet, samt deras Straff; 
som därmed beträdas. Dat. Lusuc i 
WoUynien den 7 Junii 1706. Cum Gra- 
tia & Privilégie S. R. M. Stockholm, 
Tryckt hos Johan H. Werner, w 4ce. 

— Hans Kongl. May:ts af Swerige 
Skydde-och Försäkrings Bref Til alla 
i de Churfurstlige Sachsiske Länder 
warande Ständer och Inbyggiare Gifwit 
i Kongl. Swänska Hufwudgwarteret wid 
KrumueUe den 26. Âug. 1706. Stock- 
holm, Tryckt hos Johann Henrich Wer- 
ner, w 4ce. 

— Copia af Ett Breeff, Til H « Kongl. Mayst. i Swerige: Om then lyckelige 
Rencontre och Segerwinning som Her 
Öfwerste Leutnant Rütger yon Aschen- 
berg, emoot Qwartianeme och den ihoo* 
proterande Polniske Âdelen erhällit haf- 
wer. Sub Dato then 2. Februarij, An- 
no 1656. w 4ce, kart 4. 

— Copia af Hans Kongl. May :tz 
breef tili Cardinalen i Pohlen, Herr Ra- 
dzioYsky. Stockholm, tryckt uti kongl. 
boktr. hos Sal-Wankijfs Änkia. (1703). 
w 4ce, kart 2. Czartor. — Jagiell. 

— Declaratio Ulterior Sacrae Re- 
giae Maj. Sveciae, ad portuum Curlan- 
diae conclusionem et obsidionem atti- 
nens. B. w. m. (1701). w 4ce. 

Petersb. pnbl. 

— Sacrae Regiae Majestatis Sueciae 
declaratio cardinali primati exhibita, in 
stativis ad Pragam die XVI Aprilis 
St. V. anno MDCCIH (1703). B. w. m. 
dr. w 4ce, k. 4 nlb. 

Są jesBOze 2 inne wydania z tegoi roka o 
tej samej licsbie kart (4). W jednem s nich 
jest Datam Apńllis(!). Oaartor. 

— Ihro Königl. Majestät zu Schwe- 
den, &c. &c. Déclaration so dem Cardi- 
nal Primas in dem Haupt- Quartier zu 
Prag den 16 Aprilis st. v. Anno 1703 
eingehändiget worden. Aus dem La- 
teinischen Original ins Deutsche über- 
setzet. B. w. m. dr. w 4ce, k. 6 nlb. 

Branic. — Csaiior. 

— Déclaration J. K. M. von Schwe- 
den gegen den Pohlnischen Einfall in 
Lieffland nebenst den Avocatorien an 
denen Unterthanen in Lieffland. 1700. 
B. m. w 4ce. 

Bibliot. król. w Satookholmie. 

— Déclaration de Sa Majesté Sué- 
doise donnée au Cardinal Primat de 
Pologne le 26 Avril 1703. Bez w. m. 
dr. w 4ce, str. 10. Caartor. 

— Kongl. Majrtz af Swerige dekla- 
ration ang. kon. Augusts infall i Pohlen. 
(Na końcu:) Dabantur ad urbem Ben- 
derum die 28 Jan. A. 1711. B. w. m. 
1711. w 4ce, 2 ark. dr. 

Podpis: Carolus. Po łacinie i po ëswedzku 
bez oBobn. tytułu. Zaczyna się: Nos C:i- 
rolus. Jagiell. KAROL. KAROL. 136 — Extract Zweyer Brieffe, Wonn- 
nen Alles was bey der ersten Zusam- 
menknnfit Ih. Königl. Majestat za 
Schweden, Carl dem Zwölfflien, und 
Ihro Majestät dem Könige Âagasto vor- 
gegangen, enthalten, w 4ce, kart 4. 

— H. K, Mayestät af Swerige För- 
klaring, gifwen tili cardinal primaten. 
(Dat. Hufwudquarteret Prag wid War- 
schaw den 16 apr. 1703). Stockholm 
Tryckt uti Kongl. Bok. hos Sal. Wan- 
kifs Enckia. 1703. w 4ce, k. 4. 

Csartor. 

— K. M:tz til Swerige förordning, 
hwareefter des militie i churförstendöm- 
met Saxen haar sig at régalera och 
rätta. Gifwen i Hafwad-qaarteret Alt- 
Ranstadt den 14 Septemb. 1706. Stock- 
holm Tryckt hoos Johann Henr. Wer- 
ner Eongl. Maj. och Upsala Âkad. Bak- 
tryckckiare (1706). w 4ce, k. 2 nlb. 

Jagieil. 

— H. E. M:tz af Swerige na- 
digste f&rsäkran, gifwen staden Danzig. 

(Na końca:) 27 Maji 1704 (Podp.) 

Carolus. B. w. m. (1704). w 4ce, k. 2. 

Ja^ell. 

— J. K. M. za Schweden Versi- 
cherang an die Stadt Danzig. (Dat. 
Heilsberg 27 Maji 1704). w 4ce, str. 4. 

— Gratalation-Schreiben, J. K. M. 
von Schweden, an Jhr K. M. von Foh- 
len Stanislaum I. Nebst einer Relation 
von der Haupt-Action zwischen Jhr K. 
M. von Schweden Trouppen anter dem 
Hm Graf Löwenhaapt, and den Wi- 
snowietzkischen, Oginskyschen und Mo- 
scowitischen Armée unweit Jacob Stadt 
den 26. Jul. 1704. (Bez wyr. m. i r.) 
w 4ce. Petenb. 

— [Litterae universales ad Ordines 
in Magno ducatu Lithuaniae]. (Rozpo- 
czynają się od słów: Nos Carolas Dei 

gratia Svecorum .... itd. Rex .... itd ). 

Datae Camioncae die 29 Jan. A. 1706. 
B. m. dr. fol. ark. 1 dr. Jagiell. 

— J. K. M. zu Schweden Mandat 
Womach die .•.. bey J. K. M. Ar- 
mée in Sachsen stehende pohln. Troup- 
pen sich zu regulieren haben. Dat. Alt-Kansztadt 1706 Vit Octob. i'ulio, 
str, 4. 

Bibl. król. w Sstoekholmie. 

— Nos Carolus Dei gratia Sueco- 
rum Gothorum Vandalorumque Rex, 
Magnus Princeps Finlandiae Dux Sca- 
uiae, Esthoniae, Livoniae, Careliae, Bre- 
mae, Verdae, Stettini, Pomeraniae, Cas- 
subiae et Wandaliae, Princeps Rugiae, 
Dominus Ingriae et Wismariae, nee 
non Comes Palatin us Rheni, Bavariae, 
Juliaci, Cliviae et Montium Dux. (Na 
końcu:) Dabantur ad Ostroviam die 16 
Maji A. D. 1702. Carolus. C. Piper, 
fol. kart 3. 

8ą 3 wydaniu folio z togo samego roka, 

a OKwarto w 4ce (ob. miej). 
Objańoia przyczyny wojny, choe asun^ć 

uprzedzenia i fałszywe pogłoski o sobie 

i swojem wojska. 
Czarter. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 
— Zieliński. 

— Nos Carolus Dei Gratia .... itd. 
Dabantur ad Ostroviam die 16 Maji 

A. D. 1702. Bez m. dr. (Stockholm, 
Kongl. Tryck.). w4ce, k. 4. jAgiell. 

— Z Bożey łaski Król Szwedzki, 
Gotski, Vandalski .... Dan. w Ostrowie 
16. Maja Anno 1702. folio, kart 3. 

Ossol. 

— Wij Carl med Gudz nâde, Sweri- 
ges, Giötes och Wändes Konung etc. (Na 
końcu:) Gif wit i Lägret (dopisano:) wid 
Lemberg d. 4. Septem br. Anno 1704. 

B. m. dr. i r. (1704). w 4ce, k. 2 nlb. 

Jagiell. 

— Nos Carolus, Dei gratia Sveco- 
rum rex .... B. m. (Stockh., Kongl. 
Tryck.). Bez osob. tyt. Dat. Thorn 26 
Aug. 1703. w 4ce, str. 4. 

— Manifestum Caroli XII de elec- 
tione Stanislai Leszczyński. Datum A. 
D. 1704. fol. k. 1. ' Jagiell. 

— Jhro Königliche Majeat. von 
Schweden, Caroli XII. Manifest wider 
König Augustum, und die Czaarische 
Majestät. De dato Bender den 28 Ja- 
nuar, a. c. Aus dem Lateinischen über- 
setzet. 1711. B. m. w 4ce, stron 8. 

— Toź:.,. Bez m. w 4ce, str. 8 
(inne odbicie). 

Porównaj niżąj: Proklamacja. im KKROL. KAROL. — Manifest Caroli des XII. KtaigB 
in Schweden d. d. Bender den 28. Jan. 
1711. Mit darüber ertheilten Ânmerc^ 
kongen Von Einem Polnischen von 
Adel an das Licht gebracht. Ans dem 
Latenisohen Original übersetzt. Jm Mo- 
nath Junii dieses Jahrs. B. ra. w 4ce, 
Str. 28. Csârtor. 

— Nos Carolas Dei gratia Süetoo- 
mm etc. Dat. ad urbem Benderam 
XXVIII Jannawi 1711). Bez w. m. 
dr. w 4ce, kart 4 nlb. 

ManifMt pneeiw Angustowi II. Porówniij 
niiej: Proklamaoya. Ciartor. 

— Manifest Jhrer Königlichen Ma- 
jestät Caroli XII. Königs in Schweden 
etc. Bey Dero vorhabendem Marche in 
das Königreich Fohlen. (1711). ß. m. 
w 4ce, Str. 4. 

— Kongl. May.tz Pâbud, Att alla 
desz Undersätare, som fbr tijden uti 
Konungens i Fohlen och hans Anhangs 
Tienst, eller wid hans TroupeP sig up- 
pebälla, skola sig ofördröijeligen thädan 
begifwa. Daterat Stockholm den 3 Apri- 
lis Âhr 1700. Cum gratia et ppivilegio 
S. R. Majest. Stockholm, Tryckt uti 
Kongl. Booktr. hoos Sal. VVanki& Äno^ 
kiai w* 4ce, kart 4 nlb. 

Csartor. — Jagiell. 

— Kongl. May:tz nädi^e pftbtid an- 
gäende stilleständet med Chur-Försten- 
dömet Sachsen ooh des underliggiande 
Länder. Gifwit i Hufwadqaarte^et wid 
Alt-Ranstadt den 16/25 Sept. âhr 1706. 
Stockholm. Tryckt hos J. H. Werner 
Kongl. Maj. och Ups. Acad. Boktr. 
1706. w 4ce, k. 2 nlb. JagîeU. 

— Patent tili Rysslands Ständer ai1- 
gäende inbrottet i Fohlen. Leopolis 18 
S6pt. 1704. B. m. fol. 1 k. (Fo łacinie). 

— [Proklamacya po niemiecku]. Bez 
m. 1704. w 4ce, k. nlb. 2. (Tytułu nie 
ma àadnego). JagMll. 

— [FroklatnacyapoBBwedzku].(Dät. 
„in castris Nostris** 1704). B. m. folio, 
karta 1. 

— [Froklamaeya do polskiego na- 
roduy datowana: Bender 28 Jan. 1711]. 
B. m. (Stekholm, Kgl. Tr.). w 4ca, k. 
8. (Fo łac. i po sawedz.). — Jhro Köuigl. Maj. von Schwe- 
den Responsum auf das jenige, wel-^ 
ohes nomine Confoederationis in Grosz- 
Fohlen die Herren Vladislans Cornés 
in Czarnków Czamkowscinb und La- 
dovicus à (łorzew öorzevvsicus propo- 
niret haben. (Dat. Lägret vid Thorn 
17 Oot. 1703). w 4ce, str. 16. 

— Samma knngörelse p& polska. 
B. m. i r. (1706). (Bea oaobn. tyt.) fol. 
k. 1. Bibl. Kr61e#8. Stokfaolm. 

— Jhro Königl. May.tt. von Schwe- 
den Schutz and Versicherungs Brief, 
An alle, in denen Chur-fiirstl. Sächsi- 
schen Ländern, befindliehe Ständen und 
Einwohnern, (begeben in dem Königl. 
Haupt-Quartier böy Krumnelse den 26 
Aug. 1706. Stockholm gedruckt bey 
Johann Henrich Werner, Königlichem 
Buchdrucker, w 4ce, kart 2 nlb. 

Jagiell. 

— Hans Kongl. Mayrts af Swerige 
Skydde ooh Försäkrings Bref, til alla 
i de Chüifürstlige Sachsiske Länder, wa- 
rande Ständer och Itibyggiare. Gifwit 
i Kongl. Svränska Huf wudquak*teret wid 
Krumnelse den 26 Aug. 1706. Stock- 
holm, Tryckt hos Johann Henrich Wer- 
ner, Kongl. May:t8 och Upsala Acad. 
Boktryokiare. 1706. w 4ce, k. nlb. 2. 

Jagiell. 

— Jhrer Königl. Majest. zu Schwe- 
den an die Woywodszaffit Podlachien 
und derer dazu gehörigen Landszafften. 
abgelassenes Universal. (Lemgendorff 2 
May Anno 1702). B. w. m. dr. 1702. 
w 4cë, k. 4 nlb. Curtor. 

— Taoksägelse Skrift öfwer lycke- 
lige framgang emot Konungen i Foh- 
len, ... drabbningen wid Pultousk ... och 
eröfringen af Staden Thorn. (Stock- 
holm) 1704. w 4ce. 

— Jhrer Königl. Majestät von Schwe- 
den Uhiversales, an die Hoch- und \Vohl- 
gebofne Stände des Gross-E^ürstenthlumo 
Litthauen: Stockholm, gedruckt bey 
Job. H. Werner, Königl. Buchdrticker 
1706. w 4ce, k. 4 nlb. 

Csartor. — JagieH. 

— Toź:... Pernau. w 4cö, str. 8 
(inne wydanie). KAROL. ICAROL. tól — *S. R. Mtis drveciae Univeroales 
ad iBełitos ordines Magni Ihicatas LA- 
thuaniae. Jhrer K. M. in Schweden üni- 
Tersales an die Hoch und Wohlg. Stän- 
de desz GroBz Fürstenthumbs Litthaaen. 
1706. B. m. w 4oe, str. 12. 

Ob. ProoluDâtion. 

— Hans Eongl. Majtrtz af Sweri- 
ges Uaiveraalier Till dbe Högoch WäU- 
bohrne Ständer Vthi Stoor-Furstendö- 
met Littouen. Siockbolm Tryekt boos 
Joban H. -Werner, Kongl. Boktr. w 4ce, 
k. 4. 

DAt. 27 Januar. 170a. JagieU. 

— Jfaro Königl. Mayestät zu Schwe- 
den Veraichemng an die Stadt Dant- 
zig. Ghegeben zu Heilaberg den 27 Maji 
1704. w 4ce, k. 2. Cwirtor. 

(Karol =XII). AbschilderttBg des Lei- 
bes nnd des 0«mtttes Von Carl dem 
XII Könige in Schweden. Durch Ei- 
nen Polnischen Edelmann. 1706. folio, 
kart 2. Wrooł«w8. 

— Abbildung des Leibes und des 
Gemütfaes TOn Carolo dem XII König 
in Schweden durch einen polnisehen 
Edelmann. 1706. B. m. dr. w 4ee, k. 
2 nlb. Jagiell. 

— Leibes und Gemttths Abbiklung 
J. K. Maj est. von Schweden. Wie sol- 
che ein pohlniscber von Adel entworf- 
fen. Anno 1706. fol. 

Wifikelmann N. 2124. Bibl. w Bydae. 

— Toż:... von Adel entworfifen an- 
no 1707. B. w. m. 1707. w 4ce, k. 2. 

Czartor. — Dzików. — Kranńs. 

— Effigies corporis et animi Caroli 
XII Sveciae Begis a Poluno nobili de* 
scripta. Leibes und Gemüths Abbiklung 
Ihro königlichen Majestät von Schwe- 
den Carls des XII wie solehes ein Pol- 
nicher von Adel entworffen Ao 1707. 
fol. kart 4 (z portr. ELarolaXU w iCa- 
łej postaci). 

Winkelmann 2124. 

— A&krifft af ett troowärdigt Bref, 
om Konungens af Swerige medh des 
Armées lyekelige och obhindrade Fram- 
kooibet, sampt owägerliga. emothtagan- 
de i den Konglige Pohlniske Rési- 
dence Staden Warschaw; förswänskat s&ledes som dbet i de Tyska tryckte 
allmäune Gazetter infbrdt finnes. Bez 
miejs. dr.(Stokholm? Kongl. Tryckt.?) 
w 4ce, str. 4. 

Datom: Warschaw den 16, 26, Maji Ahr 
1702. 

Ob. pod Warachaw (1702). Jagiell. 

— : Anmerckungen ttber das Mani- 
fest Caroli XII von einem pohłnischen 
Edelmann ans licht gestetlet. 17 tl. 
w 4ce. Bibl. król. 'w Bctokh. 

— Annotata ad manifestum Caroli 
XII Suecorum Regis, sub dat. Bende- 
rae d. 28 Jan. 1711 a nobili quodam 
Polono in lucerm emissa. Irenopoli ty- 
pis Alithophili. B. w. r. w 4ce, k. 21 
(Sign. A— F,). 

Chreptow. — Dzików — Jagiell. — ObbûI. 

— Toż:... in lucern emissa. Remar- 
ques sur le Manifeste du roi Charles 
XII roi de Suéde, donné a Bender le 
12 Janvier 1711 Mises au jour par nn 
gentilhomme Polonois. Alrenopole, chez 
Alitophile. w 4ce, str. 48. 

Caartor. 

— Arma victrrcia Caroli Duodeci- 
mi Suecornm, Gothorum, Vandaloram- 
que régis. Anno 1701. M. Febr. w4ce, 
kart 2. 

Prsy tem : 

Res gestas Caroli Magni Suecortrm 
Gothorum Vandaloruraque régis et mo- 
narchae semper augusti semper invicti 
delineare audèbat Auctor Arm. Victr. 
Anno 1702. M. Nov. w 4ce, kart ^4. 
Pocsem: 
I. Supplementum in res gestas Oa- 

roU Bez m. Anno 1703. Mens. 

Martii. w 4ce, kart 4. (Wierszem lać. 
i grec). 

Na egz6mp1ar£a Bibl. Jagiell. wep^ezeéaie 
aanotowano : Nicol. Aurelras. Jagiall. 

— Copia der freywilligen Türki- 
schen Offerte einer ewigen Freundscha^ 
an S. M. Carolum den XII. bey Dero 
resolvirten Abmarsch ans Bender ei- 
genhändig aus Constantinopel geschrie- 
ben und an höohstbesagfce K. M. als 
Sie eben v<m Bender aufbrechen wei- 
ten, überbracht, von Seiner Exceli. dem 
Herm Gainerai Paniatroysky. (tak). Mit 

18 188 KAROL. KAROL. Fleisz auszm Arabischen übersetzet. 
Gedruckt im Jahr 1710. w 4ce,kart 2. 

— Toż:... Getruckt im Jahr 1710. 
B. m. w 4ce, str. 4. 

— Toż:... Getruokt im Jahr 1710. 
Bez m. w 4ce, str. 4. 

Petersb. publ. 

— Wahrhaffter Entwurf, der Krie- 
ges-Thaten Carls XII. Königes von 
Schweden worin was Merkwürdiges in 
diesem Kriege vorgelauffen biss an d. 
AI t-Ranstftd tischen Frieden beschrieben 
ist. Bez w. r. i m. (1706). w 4ce. 

— Epitaphium Carolo XII Regi 
Sueciae erectum a L. B. Anno Domini 
MDCCXIX (1719). Obstupesce Viator. 
Bez wyr. m. i r. (Cracoviae?). folio, 2 
arkusze. Jagiell. - Ord. ZamoJB. 

— Curiöse und Erste Eröffnung, 
Derer Schlafilosen Nächte, welche Seine 
Königliche Majestät Carolus der XII 
König in Schweden, Zeit seines Auffen- 
halts in Bender passiren müssen, vor- 
stellend vor diesesmahl die mancheriey 
Gedancken, So Höchstbesagte Seine 
Königl. Majestät über dero ge&rlichen 
Blessuren Sich bey Stiller Nacht gema- 
chet. Im Jahr 1711. w 4ce. 

— Curiöse und andere Eröffnung, 
Derer Schlaffloaer Nächte, welche S. 
K. M. von Schweden Carolus der XII 
2^it Seines Auffenhalts in Bender pas- 
siret, vorstellend. Die mancheriey Ge- 
dancken, So Höchstbesagte S. K. M., 
Über Dero genommene Retirade, und 
abgenöhtigte Flucht, Sich bey Stiller 
Nacht gemachet. Im Jahr 171t. w 4ce. 

— Curiöse und Dritte Eröffnung 
Derer Schlafflosen Nächte, welche S. 
K. M. von Schweden; Carolus der XII 
Zeit Seines Auffenhalts in Bender pas- 
siret, vorstellend. Die mancheriey be- 
drübte Gedancken, So Höchstbesagte 
S. K. K. M. über die unglückliche ver- 
lohrne Schlacht, den 27 Jul. 1709 ... Sich 
bey Stiller Nacht gemachet Im Jahr 
1711. w 4ce. 

— Curiöse und Vierdte Eröffnung, 
Derer Schafflosen Nächte, welche Seine 
Königl. Majestät von Schweden Caro* 
lus der XIL Zeit Seines Auffenhalts in Bender passlret Vorstellend Die man- 
cheriey betrübte Gedancken, so Hoobst- 
besagte Seine Königl. Majestät, über 
vierfaltigen ürtheile der Welt, von Sei- 
ner Person, von Seinen geführten Krie- 
gen, und von Seiner genommenen re- 
tirade in die Türekey, Sich bej stiller 
Nacht gemachet. Im Jahr 1711. w 4ce. 

— Curiöse Fünfte und Letzte Er- 
öffnung, Derer Schafflosen Nächte, wel- 
che seine Königl. Maiestät von Schwe- 
den, Carolus der XII Zeit Seines Auf- 
fenhalts in Bender passiret vorstellend 
Die mancheriey Gedancken So Höchst- 
besagte Seine Königl. Majestät über Die 
Nothwendigkeit der Revange, Sich bey 
Stiller Nacht gemachet. Im Jahr 1711. 
w 4ce. 

— En noga Förteckning pä alt 
thet hwad dhe Swänska fïltt i och af 
Staden Thorn dädhet den 4. 14 Octo- 
ber 1703 tili H. K. May:tt af Swerige 
Konung Carl XII öfwergick. B. ra. i 
r. dr. (1703). w 4ce, k. 2 nlb. 

— Gratulatio ad urbem Rigam, cum 
a diuturua obsidione^ quam per sesquial- 
terum annum fortissimo toleraverat, li- 
berata esset, per invictistimum princi- 
pem Carolum Duodecimum, Suecorum 
Gothorumque Regem, qui, trajecto Da- 
na, bestes instructam äciem in adversa 
ripa opponentes, multisque insuper ope- 
ribus munitos, iudit et ad alterum mll- 
liarium persecutus, opulentis castris et 
aliquot castellis firmissimis, eaque omnia 
quinta hora, postquam e Rigensi ripa 
solverat, mira celeritate confecit die Mar- 
tis, quae fuit IX Julii anni 1701. w4ce, 
kart 4 nlb. Czartor. 

— In augustissimum, invictissimura- 
que heroem Carolem XII Svecorum, 
Vandalorumque etc. regem, Dunani, 
maximum Livoniae flumen, qua Rigam 
MetropoUn alluit, non minus fortiter 
quam féliciter superantem, Saxonesque 
in adversa ripa frustra obluctantes longe 
lateque caedentem et fugantem die 9 
Julii Anno partae salntis 1701. Carmen 
Tetra-Glotton. Holmiae, Typis Wankij- 
vianis. 1702. w 4ce, str. 4. 

Jagiell. KAROL. KAROLYI. 139 — Histoire interessante ou relation 
des guerres du Nord et de Hongrie au 
coroniencement de ce siècle avec le ca- 
ractère des Princes qui y ont pris part 
et plus particularités curieuses sur le 
Roi Charles XII. sur le Czar Pierre le 
Grand etc. T. I— IL Hamburg 1756. 
w 12ce. 

— Imieniem Nayiasnieyszego Erola 
legomosci Szwedzkiego, .... B. m. i r. 
w 4ce, k. 1 

Dotycsy kontrybucji wojennej. Dat Lublin 
1703. 

— Konung Karl den XII och Store 
i Haruesk emot sina Fiender pa 1700. 
w 4ce, kart 8. 

— Leben und Thaten Caroli XI 
Kön. von Schweden. Leipzig 1697. 
w ScC; Str. 118. 

— Oratio Palatini Calissiensis ad 
Carolum XII. 1702. 

W Lünig. Oratt III. 361. 

— Eiusdem ad Carolum XII ad 
pacem cum Polonia redintegrandam in- 
vitans 1702. 

Tamie III. 44Ö. Besponsum y. Piper. 

— Curiöser Prospect In das Gehei- 
mniss-volle Cabinet Caroli XII. Zu Stral- 
sund) Und dessen bevorstehende Cam- 
pagne. Eröffnet, vermittelst eines Ge- 
sprächs, zwischen einem Schweden, Türe- 
ken, Pohlen, Moszcowiter, Sachsen, Dä- 
nen und Frantzosen. Gehalten Auf den 
Post- Wagen Von Wien nach Nürnberg. 
Gedruckt im Jahr 1715. B. m. w 4ce, 
8tr. 16. 

— Reise- Beschreibung Sr. Kön. Maj. 
Carl XII. was sich nach der Pultawi- 
schen Action auf Dero gefährlichen Reise 
nach Bender vor seltsame Zufälle erei- 
gnet. Strahlsund 1716. w 8oe. 

— Uthförlig Relation, om det skar- 
pę füchtande emellan Carl XII uthar 
hertitrdomet Curland tili Lithauen Com- 
menderade Troupper och den Mosko- 
witisk-Littauske sex ganger, d. 19 Mar- 
tii 1703. Stockholm, w 4ce, kart 8. 

— [Wiadomość o zajęciu Lwowa 
przez Karola XII po szwedzku]. Lem- 
terg den ;i âe'pV"" ^704. B. m. dr. w 4ce, 
kart nlb. 2. Jagiell. — ob. Adlerfeld G. (Histoire mili- 
taire 1740) — Alexander (1704) — An- 
kunft (1723) — Aulander (1716) — 
Bolesta Piotr (Nieémiert. pamięć 1709) 

— Burridge Richard (1704) — Cam- 
pagnes (1 705— 1711) — Candidus (1709) 

— Classicum (1703) — Entwurf (1706) 

— Faber Sam. (1701—19) — Förte- 
ckning ( 1 703 ) — Friedens-puncta (1706) 

— Groningius Job. (Historia 1701) — 
GuUenstiem (1709—10) — Historia 
(1704) — Hercyk A. (1755) — Heu- 
bel Job. (1745) — Levesi A. (Imago 

1702) — Lipski Feliks (1697) — Nord- 
berg Jerzy (Anmerk. 1745. 1746. 1767) 

— Piotr Car. (1709) - Poniatowski 
St. (1741) — Prospekt (1715) — Rai- 
sonnement (1717) — Relation (1701. 

1703) — Scharfirów Petr. (Raisonne- 
ment 1700) — Sendschreiben eines ge- 
wissen Freunds (1701) — Tacksägelse 
Skrift (1704) — Tractatus inter — 
Vattel Emer (Rozmowa 1768) — Wę- 
gierski Wojciech (Classicum 1703) — 
Veronensis Candidus (Ecclipsis Poloniae 
1709) — Verordnung (1720) — Ver- 
ving Jonas (Konung Sigismunds 1746) 

— Voltaire (Hist. skrócona 1786) — 
Wirtemberg Max. Em. (Mémoires 1740). 

KAROLATH (de) Karol. Mowa J. 
Oświeconego Xiążęcia Jinci Karola de 
Karolath posła extraordynaryjnego naj- 
jaśniejszego y najpotężniejszego Frj- 
deryka II króla pruskiego do Najia- 
śniejszej Rzecz j pospolitej polskiej na 
polu elektoralnjm pod Warszawą, zgro- 
madzonej przetłomaczona dnia 6 wrze- 
śnia 1764 r. Oratio celsissimi Principis 
ad Serenissimam Poloniae Republicam 
in comitiis electionis die 6 septembris 
1764 habita, fol. k. nlb. 2 (Po łac. i 
po pols. w dwie kolumnj). 

Oftsol — Kaczyńs. 

— Prośba o indjgenat. fol. 1 ark. 
(Po łac. i po pols.). 

Karoli ob. Caroli. 

KAROLYI Andrzej. Ez mostani wi- 
szą wonasokrwl ualo kis kon wecke. Ze- 
reztetet Caroli Ândras altal az hiueknek 
eppuletekre. Anno 1580. Math: 3. Ihon 
az en zerelmes fiam ewtet halgassatok. 140 ICARONSKi. KARP. Craeoba. Matthias Wirebieth. w 12ce, 
kart 67 (sygn. A— F«). 

Pod przedmową data: Ciiroli Andraitwol, 
Craoeoba irattattak 1580, 4 nouembri«. 

Ssabô K. Hegi Magyar Könyvtar, str. 92. 

Karoński Bartholomeus ob. Mąsior- 
ski Franc. Brano (1771). 

KAROŃSKI Stanisław. Mowa przy 
zaczęciu publixsznych Popisów Szkół 
Większych Krakowskich miana przez 
J* P. Stanisława Karońskiego ucznia 
klassy I. Kraków. 1782. w 4ce, kart 
nlb. 2. 

Jocher 1607. ObmL 

KARP Andrzej. Dyamenty na ozdo- 
bę kościoła Jadwigi S., Xiężny polskiey 
na Stradomiu przy Krakowie: przy uro- 
czystym poawięcania akcie, w kazaniu 
przez X. Andrâeià łCarpia, zakonu S. 
CistercieAskiego, w klasztorze Mogil- 
skim professa y ordynàryuszà kazno- 
dźieię, W tymże kościele Canonicorura 
Regularium, zakonu Custodum SS. Se- 
pulchri Domini, hierosolymitani. Ofiaro- 
wane, anno Dńi 1674. die 15 Julij. 
w Krakowie, w drukarni dziedzica 
Franciszka Cezarego roku pański^o 
1674. w 4ce, kart 5 nlb. i str. 56. 

Na odwr. tytaJtu. beib Eakonu Boeogrobców 
a pod nim 4 wiersse lac. Podpisał X. Ję- 
drzej MauruB Dobiński profess. Prsypisa- 
ne X. AuguBtmowi Wolskiema KustoBzo- 
WÎ MiechowBkiemo, KanoDÏkovri Kamie- 
nieokiemu i proboszczowi koéoiola S. Ja- 
dwigi na Stradomiu. Dalej kazanie zto- 
ione z 12 djamenUSw. Approbata X. And. 
Kucharskiego d. 8 Octob. 1674. 

Dyamenty znaczone s^ osobami których do 
tyczą. Bei (s. 20) S. Hedwiges Hegni Po* 
łon. 7my (s. 81) D. Andr. Trzebioki Epis. 
8my (s. 87) Nic Oborski Epis. 9ty (s. 40) 
Capitulum Cracov. lOty (s. 44) Pet. Ko- 
ryciński Praep. Miechor. lity Academia 
Cracov. 12ty (s. 50) Aug. Wolski Ord. 
Canon. Cale dzieło zeszpecone mieszaniną 
łaciny i polszczyzny. 

U Czartoiys. egzemplarz z tegoż rok« : Kra- 
ków w druk. dziedziców KrzyszŁ. Schedla 
dedyk. Olbr. Korycińskiemu Arcyb. w 4ce, 
str. 66, i kart 2. 

Cblędowski (Spis) ma date 167Ö r. W egzem- 
plarzu Bibł. Jagiell. rok obcięty. 

Jocher 4840. 8914. — Niesiec. Ed. II. T. 
V. Str. 44. 

Akad. — Dzików - Jagiell. — Krasiń. — 
Ossol. — Uniw. lwowa. — Lutnia wdsięoano-^brzntaca na 
uroczyste Bogarodzice Panny Święta 
w pńnegirycznych W. X. Ândrzeia Kar- 
pia Professa kiedyś Mogilskiego 2^onu 
S. Cystercyeńskiego, kazAni&ch wycia- 
gniona. A teraz zi pozwoleniem Zwierz- 
chności przez W. X. Gabryela Markie- 
wicza, tegoż konwentu Professa Pro- 
wineyey Polskiey z Zasłony Mogilskiey 
z dwudziesta piaóia stron wyniesiona. 
Roku wdzięcznie w n&tnrze ludzkiey 
odzywÂiaftego się Bogi 1695. Dmà ostat- 
niego Lipca. Tom Pierwszy, w Krako- 
wie w drukami Mikoł&i& Alexandra 
Schedlâ J. K. M. Ordvnâryinego Ty- 
pografâ. folio, k. 15 nlo., str. 526 i k. 
14 Rej. 

Przypis Markiewicza: Kardynałowi Janowi 
Kazimierz. Denhoffowi. 

Na odwrocie tytułu miedzioryt herbu Den- 
hoffis i Bześciowiersz. Dedykacya po łaci- 
nie. Tu nieco materyału do genealogii. Po 
dedykacyi miedzioryt dobrze zrobiony NP. 
Macy i i do tejie łaoińska przemowa. Od 
karty f, : przedmowa ad lectorem, gdaie 
mówi, że przytacza w dziele swem tych 
pisarzy: J. Bieżanowski, A. Nieszporko- 
wicz, P. Oliwa, Jos. Mansi, Joan. Moraw- 
ski. - Kazania id% od I do XXI. Pierwsze 
na Uroczystośó Bogarodzicy Maryi. Osta- 
tnie : Baranek łaskawy. Tytuły kazań oso- 
bliwe : Uozga z Xięgi wyrastająca. Album 
Maryalne. Proraocya do dwora Cbrystaso- 
wego. Bankiet M. Boskiey. Wiazd w niebo 
M. Boskiey. Majestat . o oftmiu gradosach. 
Kwiaty rzucane na panieńska sukienkę. 
— Popisuje się autor nieustannie znajomo- 
ści«^ dziejów rzymskich i greckich, a ła- 
cina zanieczyszcza tekst. Daje też liche 
dwuwiersze łacińskie i polskie razem. 

Jocher 4684. 

Czarter. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Łosiecki Simon (1646). 
(Karp BenBdykt). Do W. J. Pana 

Benedykta Karpia .... imieniem Snipi- 
skiego klasztoru XX. Schol. Piarum R. 
1782. Marca 21 dnia. w 8<ie, i/g ark. 

— Do W. j; Pana Karpia Chorą- 
żego Ptu Upitskiego Imieniem Kolle- 
gium Snipiskiego Schol. Piarum w dzień 
Imienin. W Wilnie R. 1780 d. 21 Mar- 
ca, w 4ce, Y2 ^^^' 

— ob. Dmochowski F. (Pochwała 
dobroczynności 1787) — Qatey P. (Na- 
uka 1780) — Karpiowa — Podda- 
nych — Reval (de) Flexier X. (1784). KARR KARP. 141 Karp Demetrios ob. Podłomki Yen- 
ceslans. (Thèses. 16r3). 

KARP Jozafat Michał X. Biskup 
Żmudzki (f 1739 r.). Epistoła Pastora- 
lis ad Olerum Dioecesłs Saraogiti^isis, 
ex mandato Illastrissimi, Excellentissi- 
mi ac Reverendissimi Domini D. Josa- 
phati Michaelis Karp, Dei et Apostoii- 
cae Sedis Qratia Episcopi Samogitien- 
sis édita et inipressa Anno Domini 1737. 
Vilnae Typis Academicis Societatis Je- 
su, w 4ce, str. 130 i regestru kart 4. 

Capnt I JMt do JadaeÎB (po polsku i po la- 
einlo). Oatatni Caput XXIV do Sitnonia. 
Caput XYIII po polsku: O przeszkodach 
do stanu małżeńskiego. Capnt XIII po 
polsku: O kl^twaeh papieskich. 

Jocher 7S86. Jagiell. — Wileńs. 

(Karp Jozafat). Caelum sideram glo- 
ria steliarura terras illuminans terno aviti 
Stemmatis sidère Josaphati Karp, episc. 
Samogitłae , illnstratum , nee non sacra 
consecrat. Jn^e siderum suorum domino 
consecratum ab Academia et Univer- 
sitate Viinensi. Vitnae typîs academicis 
1737. folio, kart 19. 

— Motus sideram sub asoensionem 
ad infalatos honores Josaphati Karp, 
epîsc. Samogitiae, ad orat. caicultim re- 
ductus a Coll. Crosensi et Poasaviensi 
s. Jesu. Vilnae 1737. folio, kart 17. 

— ob. Leszczyński Stan. król. (Ma- 
nifest 1706)— Olszowski Łuk. — Pasz- 
kiewicz Mich. (Dolina 1746) — Posza- 
kowski Jan (Firmament 1737) — Roz- 
dział świata (1747) — Warmski Grz. 
J. (Amor 1730). 

Janoaki Ftoloa; liter. 106. 

Karp Karol Canon. ob. Rogowski 
Kazimierz (Oratio 1762). 

KARP Maurycy Franciszek poseł 
Żmudzki (f w Listop. 1817 r.). Głos J. 
W. Maurycego Franciszka Karpia Po- 
sła Xieztwa Żnmdzkiogo na Seyniie 
Roku 1790 d. 21 Grudnia po przystą- 
pieniu Posłów nowego wyboru do Aktu 
Eoniederacyj miany. Bez w. m. i dr. 
fol. k. 2. Warsa. Uniw. 

— Głos Jaśnie Wielmożnego J. P. 
M. F. Karpia Posła Zmudzkiego na 
sessyi seymowey dnia 24 Stycznia roku 
1791 miany. Bez miejs. dr. folio k. 2. Bf6wi o powodach dodatku do projektu o 
sejmikach. Użjl tu wy raso w ułnt aamiast 
nZuda, duma pjchalca, popisj zamiast cen- 
sus. (Jsnnąd nieposse^onatów »d obrad 
sejmikowych nie radsL M6wi ie wotowac 
przez kartki nie moina, bo przynajmniej 
polowa szlachty czytać i pisać nie umie. 
Gzartor. — Jagiell. 

— Toż:... na Sesyi seymowey mia- 
ny dnia 15 Lutego 1791. fol. k nlb. 2. 

Ossol. 

— Toż:... posła z Xiestwa Zmudz- 
kiego na sessyi seymowey d. 12 Maja 
1791 r. w 8ce, str. 32. 

Krasińs. — Uniw. Iwows. 

— Toż:»., na sessyi seymowey dnia 

13 Mca Paźdsuernika R. 1791 miany. 
(Warszawa, druk P. Zawadzkiego). w4ce, 
k. 8 nlb. 

RoEtnąsa czy skarb litewski Rzeczypospo- 
litej był doti^d dobrze sprawowany. Gani. 
Powołuje się na opinii^ publiczna. Woj- 
sko litewskie nie było w ostatnich cza- 
sach płatne, azato spłacano weksle pry- 
watne. Żołd płacono rublami nie maj^ce- 
mi kursu, a srebro i złoto w podatkach 
wnoszone, nie dochodziły iołnierza. Kra- 
dzieże skarbowe puszczano płazem. Do- 
pełniano gwałtów wolnoAci, jak np. na 
osobie Oskierki. Ucisk i obelgi na komo- 
rach. 

Branic — Dzików — Jafóoll. — Krasińs. — 

Ossol. 

— Głos Mawrycego Franciszka Kar- 
pia Posła na Seym z Xiçstwa Zmudz- 
kiego, Na Seymiku Deputackim y Ele- 
kcyinym Zmudzkim, Wydziału nowego 
Szawelskiego w Zbiorze Tysiąca Obyr 
wateli Tegoż Wydziału, o czynach Sey- 
mu Trwaiącego miany. Roku 1792 Dnia 

14 miesiąca Lutego, w 8oe, k. 15 nlb. 
Zbrosznrowane przy głosie z 19 Marc*«, lecz 

arkusze osobno znaczone. 
Mówi o nieprzyjacielu ojczyzny który gościł, 
panował, grassował, chytry i potężny. Do- 
my i majątki były pomiotłem jego dra- 
pieżnej chciwości. Dziś go już w kraju 
nie ma, tylko okropna po nim pozostała 
pamięć. Sejmiki uważa za węgielny ka- 
mień rządu, jak i równość szlachecką. 
Dotąd pankowie bogacze, intryganci, fa- 
milianci ei wszystko stanowili. Oni obie- 
rali posłów, wyznaczali sędziów, oni pra- 
wa pisali. Sejm teraźniejszy przedsięwziął 
wrócić i zabezpieczyć prawdziwą równość. 
Ciche wota przez kałkuły uznał za jedy- 
ny środek. Posłowie ustanowieniem praw 
dobrych, pomieszali zdradzieckie układy. 
Chytra polityka ukrywała się w jaskiniach 148 KARP. KARPIBŃ8KI. gabinetowych, publicznego rosbojn kry- 
jówkach. Dsień 8 i bij Maja, dzień zloty, 
dzień wesoły. 

Jagiell. — Oiisol. — Zielińn. 

— Głos Mawrycego Franciszka Kar- 
pia Posła na Seym z Xiçatwa Zmudz- 
kiego w Stanach Roku 1792. Dnia 19 
Marca miany. w 8ce, k. 8. 

Imieniem obywateli Xtwa Zmndzkiego do- 
nosi, iź na Sejmikn w SzawUoh jedno- 
myślnie zaprzysi^no astawę z 3go Msja. 
Opowiada, jak óały ten akt odbyto. Była 
jednomyélnoié , choćby si^ znaleźli w ja- 
kiejś garstoe ukryci sarkaeze. 

Jagiell. — Ossol. — Zielińs. 

— Pytanie y odpowiedź przez M. 
F. K. P. Z. czy do doskonałości kon- 
stytucyi polityczney państwa naszego 
koniecznie potrzeba, aby Omiń miał 
uczęstek w prawodawstwie^ albo raczey, 
czyli przeto ta konstytucya iest nay- 
gorszą y potworną i* chłopi rolnicy nie 
sa do prawodawstwa przypuszczeni? a 
w przypadku nieuchronney potrzeby 
przyięcia ich do niego, korouby raczey 
tego zaszczytu udzielić, chłopom wie- 
śniakom, czy kupcom mieszczanom, pod 
ogólnym imieniem Gminu n nas zaię- 
tym? Przedrukowane. Bez w. r. i m. 
dr. w See, str. 32. 

Wydanie pierwsze wyszło (z opuszczeniem 
początkowych tylko wyrazów) p. t. Pyta- 
nie czy do doskonałości... itd. (zreszti^ to 
samo do wyrazu : przedrukowane), w 8ce, 
str. 81. (Na końcu:) W drukami wolney. 
Bez roku. 

Według Korzona I. 4f6. wydane po kon- 
stytucyi z r. 1791 jak to wynika ze stron- 
nicy 2. 

Akad. — Branic. — Dzików — Ossol. — 
Warsz. Uni w. — Zielińs. 

— Obraz seymików. Czyli, co są 
Seymiki teraźnieysze Nasze? czem sa 
y byé maią z natury ustawy swoiey? 
Czy w ten Ustawy ich Zamiar trafia 
Proiekt podany od Deputacyi rzadowey? 
Jaki sposób albo iaka może bydź im 
dana forma, aby była tym, czym bydź 
powinny? W Warszawie u P. Dufour 
Konsyl: Nadwor. J. K. Mci Dyrektora 
druk. Korp. Kad. MDCCXCI (1791). 
w 8ce, str. 58. 

Oto co mówi o wyruszeniu na Sejmik: „ Zbie- 
rają, zpisują, prowadzą KrMssowie nasi 
głodną łapucków rzeszę, tłuszczę opojów, ryoemtwo kofiowe, postrach i igrozę kar- 
czemnych brodaczów, uszabloną chalastrę 
od pługa i cepa oderwaną To przebrane 
obywatolów czoło, w przeciągu podróży 
do miejsca obrad, na popasach i nocle- 
gach wmeszcząc chrapliwym gardłem, 
z którego browar i życzliwe pryncy pałom 
swoim na przemiany buchają wiwaty, głu- 
szy niebo, zaraża ziemię, przeraia uszy. 
Rozkłada się i mieści po karczmach i sto- 
dołach. Zasiada do stołów na przemorsone 
przygotowanych brzuchy **. Dalej idą ma- 
lowniczo opisane szczegóły bijatyk przed- 
sejmowych, i ironiczne instrukcye posłom. 
Obraz wysoce upokarzający. 

Od str. 26 idzie : List albo zdanie do przy- 
jaciela w Warszawie o Sejmikach, z Ry- 
kiiewa na Zmuydzi 24 Kwietnia 179<). 
Autor proponuje zmniejszenie liczby sej- 
mujących do pewnej osób światłych ilo- 
ści i ciche co do elekcyi wota. 

Bentk. H. lit. II. lOö. Jagiell. 

— Projekt... Dodatek do prawa o 
Seymikach. O ziazdach przed Seymiko- 
wych. fol. 1 ark. Czartor. 

— Z Rykijewa na Żmuydzi d. 29 
Listopada 1789 r. w 8ce. 

— ob. Jelski Stanisław (Explika- 
cya 1791) — Russo Jakób (uwagi nad 
rządem 1789) — Szukszta (Manifest 
1788). 

Dzienn. Wileńs. 1817. VI. 677. — Piłat, 
str. 168—9. 

Karp Mikołaj ob. Batory St (Gra- 
tul. 1579). 

Karp Stephan ob. Kiszka Stanis. 
(In primo 1618). 

Karpaty ob. Bruckman F. Em. (Epi- 
stoła 1740) — Fichtel J. E. (Bemer- 
kungen 1791) -- Hacqet (1790). 

KARPIENSKI Nepomucen Aloyzy. 

Mowa przy pożegnaniu kompanii mia- 
sta J. E. Mci Kalisza dnia pierwszego 
miesiąca Lipca, roku 1787 do Turska 
uroczyście przybyłey, przez JMci księ- 
dza Nepomucena Aloyzego Karpień- 
skiego proboszcza Turskiego miana. 
w 4ce. Czartor. 

— . Mowa przy uroczystym wpro- 
wadzeniu obrazu 8. Ignacego Lojoli do 
kościoła parochialnego Go fucho wskiego 
w dekanacie pleszewskim archidyako- 
nacie kaliskim leżącego d. 31 Lipca 
1789 r. przez Księdza Nepomucena Kar- 
pieńskiego proboszcza Turskiego miana. KARPIŃSKI. Karpiński. 148 w Kaliszu, w drakami J. O. X. JMci 
Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. 
w 8ce, kart 11 nlb. 

(Karpiński). Do W. J. Pana Kar- 
pińskiego Szambelana J. K. Mci z oko- 
liczności szkody przezeń poniesioney 
w zbożu na spław przygotowanym, fol. 
V ark. 
' KARPIŃSKI Franciszek (4 Paździer. 
1741 t 16 Września 1825). Bolesław 
III Traiedya. Cena złł. 3. 
Bogatym datków kosztownieyszych staie 
Ubogi co miał, to z pracy rak daie. 
Oycz^zno! nie dar, ale ceń ochotę 
Do skrzyni twoiey przynoszę trzy złote, 
w Warszawie w drukarni J. K. Mci i 
Rzeczy pospolitey u XX. Scholarum Pia- 
rum 1790. w 8ce, kart 48 nlb. (ark. 

Na ostatnich czterech kartkach: Prsypiski. 
Potem wydano ten dramat, ze zmienio- 
njm tytułem: Jadyta. 

Jagiell. — Os8ol. — Zielińs. 

— Czynsz, Komedya we ti*zech 
Aktach. Bez wyr. miejs. druk. i roKu. 
(Warszawa r. 1790). w See, str. 91. 

Jesttn poruszona sprawa uciska chZopa, przez 
podstaroÂciego. 

Czartor. — Jagiell. 

— Judyta królowa polska traiedia. 
Cena zł. 3. W Warszawie, w drukarni 
J. K. Mci i Rzeczypospoiitey u XX. 
Scholarum Piarum 1792. w 8ce, k. 1 
i ark. nlb. F7. 

Jestto toż samo co Belesław III nawet nie 
przedruk tylko inny tytuł dodrukowany. 
Dopiero ostatnia kartka sztuki wycięta i 
na inn% przemieniona, bo dodano jeszcze 
scena émierci Judyty, czego w pierwszem 
wydaniu nie było. Przypisy na końcu 8% 
tei same i nie przedrukowane. Autor nie 
podany. Jagiell. 

— Laara i Filon, w 16ce, str. 8. 

Ossol. 

— Mowa o Krasomówstwie przez 
Franciszka Karpińskiego. 

Drukowana w Zabawach wierszem i prozą 
1790 r. 

— Mowa na pochwałę Jana Sobie- 
skiego do młodzieży Szkolnej (w Zbio- 
rze: Mowy wyborne 1784. str. 106— 
136). ^ ^ 

— O następstwie i wyborze królów, 
w 8ce. Wspomina o tem Karpiński w swych Pamię- 
tnikach Poznań 1844. strona 117 i 118. 
Byl on zwolennikiem dworu brandebur- 
skiego, i radził oddać koronę królowi pru- 
skiemu a tym sposobem zapewnić sobie 
przyszToftć. 

— Pieśni Nabożne, w Supraślu, 
w drukarni J. K. Mci XX. Bazylianów 
Roku 1792. w 8ce; str. 84 i k. nlb. 4. 

Approbata w Grodnie 1792. Autor nie poda- 
ny. Zaczyna Pieśń poranna. Kończy Pieśń 
wieczorna. 8% tu psalmy: 6, 81, 87, ot), 
120, 129. Na str. U: Na pamiątkę 3go 
Maja (Boie ludzie twoi przyszli). 

Jocher 7062. Jagiell. 

— Toż:... W Wilnie w drukami 
J. K. Mci przy Akademii r. 1793. w 12ce, 
k. 2 nlb. i str. 82. 

— Toż:... przez F. K. w Wilnie 
w Drukarni Akademickiey R. 1796. 
w 8ce, str. 72. 

NajprziSd idą pieśni (Poranna, Wieczorna a 
na końcu: o dniu sądnym). Potem umie- 
szczono psalmy w liczbie 19. Jeden jest : 
Za wybawienie ojczyzny w nieszczęściu. 
(Kiedy nas Pan z Babilonu). Nie ma tu 
pieśni na dzień 3go Mąja. Zatem układ 
inny niż w r. 1792. Na odwrocie tytułu : 
Beimprimatur Yilnae 1 Octob. 179Ö. Da w. 
Pilchowski. 

Jocher 7062 5. Jagiell. 

— Toż:... w Krakowie w Drukarni 
Szkoły Głowney 1798. w 12ce, str. 82 
i k. 1. 

Jocher 7062 e, 

— Podróż do Krakowa i iego oko- 
lic. (Na drugiej karcie nadpis:) (List 
do JO. Xiçzny Barbary z Duninów 
Sanguszkowey Marszatkowy Wielkiey 
W. X. Lit.). W Warszawie R. 1788. 
w drukarni J. K. Mci i Rzeczypospo- 
iitey u XX. Scholarum Piarum. w 8ce, 
kart nlb. 9. 

Wydany bezimiennie prozą i wierszem. Opi- 
suje tu : Końskie, Radoszyce, Jędrzejów, 
Czerna, Promnik, Pieskową Sktlą, Olsztyn, 
Częstochowa, Czamca, Kraków. O osta- 
tniem tylko ogólniki. 

Bentk. H. lit. 1. .SOô. 

Dzików — Jagiell. 

— Powrót z Warszawy na wieś 
autora Zabawek wierszem i proza. Die 
Zurück -Kunfft von Warschau aufs Land, 
w Grodnie, w drukarni J. K. Mci, 1784. 
w 4ce, ark. 1. (Po pols. i po niem.). 

Toi samo z tytułem polskim podaje katalog iU KARPll^rSKI. KARPIŃSKI. QiOlla przy T. III 2^baw6k Karpiûiiki6go 
1790. w 8ce, e cena ^rp. 8. 

— Przeciw Samoboystvni. w 8ce. 
w katal. GröUa r. 1792, cena 8 grp. 

— Rzeczpospolita czym iest, czym 
bydź powinna uważaiac ią względnie 
za szczęście człowieka w towarzystwie ; 
list z tey okazy i do Szczęsnego przez 
Karpin tj kiego, w 12ce. 

Ob. Karpińskiego Zabawki Tom VII. 1787. 

— Sumienie ... Quos diri conscia facti 
Mens habet attonitos et surdo verbere 
caedit. Juven. Sat. Vó. (Bez wyr. m. 
dr. i r.). w 4;ce, kart 6 nlb. 

PrsypisaZ wierszem (w 9cia •ero wierszach) 
X. Adamowi Naruszewiczowi biskapowi 
koacy u torowi Smoleńskiema, kawalerowi 
Ord. S. Stanisława Fr. Karpiński. — Jest 
jni w edyoyi Lwows. z r. 1780. 

— O wielkości Boga Wiersz Przez 
W. JMci P. Franciszka Karpińskiego 
Kapitana Woysk Koronnych napisany. 
w 8ce, str. 11. 

Po tytułowej kartce: Wiersz do króla Sta- 
nisł. Âug. Czartor. — Ossoi. 

— Wiersz do J. W. Jmci Xiedza 
Poczobuta Rektora Akademii Wileń- 
skiey ord. S. Stanisława Kawalera i 
Wielmożnego Jmci Xiedza Kundzicza 
Kanonika inflantskiego z przypadku 
mostu spalonego w Wilnie. B. m. dr. 
i r. fol. k. 1. 

Most ten spalił się 22 Kwiet. 1791 r. 

— Zabawki wierszem y przykłady 
obyczayne. W Lwowie w druk: Kazi- 
mierzą Szlichtyna J. C. K. Mci uprzy- 
wil. typ. R. P. 1780. w 8ce, k. 4, str. 
128 i Rejestr k. 1. 

Dedykacja Adam. Czartoryskiemu kart 2, 
z podpisem Fr. Karpińskiego. Pochleb- 
stwa moc w dedykacyi. Poezye rozpo- 
czynają Sielanki (Do Justyny) (do str. •40). 
Dalej prozą: Przykład uotynnoéei (éi — 
48). Potem: łtóżne wiersze (do str. 105). 
Przykład religii (prozą do str. 116) a koń- 
czą róene wiersze. W liczbowaniu stron 
mytka. Wydrukowano 138 zamiast 128. 

Jagiell. — Krasińsk. — Oasol. — Przecz. 

— Toż:... po drugi raz przedruko- 
wane R. P. 1780 w Lwowie w Druk. 
Kazimierza Szlichtyna. w 8ce, str. 139. 

Dedykacya Ad. Czartoryskiemu. Ossol. 

— Zabawki wierszem i prozą. Tom 
I. Edycya trzecia pomnożona. W War- 
saawie 1782. w drukarni J. K. Mci i Rzpitey uprzywil. Örüliowskiey. w 12ce, 
kart 4, str. 193 i k. 1 rej. 

Dedykacya Czartoryskiemu. Mleéci : Sielanki 
(do str. 60). Przykład ueayaaoéBi (do str. 
74). Bótae wiersze (do str. 166), kończy 
je wiersz do Faustyny. Przykład religii 
(do str. 173). Kończy wiersz: Sumienie. 
O uspokojeniu cnoty. 

— Toż:... Tom II. W Warszawie 

1782. w drukarni J. K. Mci i Rzplitey 
uprzywil. GröUowskiey. w 12ce, k. 4, 
str. 147 i k. 1 Omyłki. 

Dedykacya do 12 Kommissarzów Edukacyi 
narodowej. 

Mieici : O wymowie (do str. 72). Q wielko- 
ści Boga (do str. 84) i inne wiersze do 
str. 116. Przywilej J. Kazimierza Czar- 
neckiemu (do str. 131). Duma Ludgardy. 
Sen. 

— Toż:... Tom III. W Warsasawie 

1783, w drukami J. K. Mci i Rzplitey 
uprzy wileiowaney OröHowskiey. w 12ce, 
str. XII, 162 i kart 3 nlb. (Omyłki i 
katalog M. GröUa). 

Mieści : Ogrody przez Pabbé Delille. Od str. 
183 : Przydatek do Ogrodów. List Pliniu- 
sza. List P. Chambres (str. 148). 

— Toż:... Tom IV. W Warszawie 
1783. w drukami J. K. Mci i Rzplitey 
uprzy wileiowaney GröUowskiey. w 12ce, 
Btr. XLVIII, i 126 i Regestr k. 2. 

Rozpoczyna : Do ozytelnika przez M. GrOlla 
(o poczytności pism Karpińskiego). Od str. 
Y: Mowa na pochwalę J. äniadeckiego 
dedykowana Adamowi i Konstantynowi 
Czartoryskim generalowiczom. Dalij od 
str. 1—30 id^: Pieśń I— XY. Przywary. 
Przeciwko pojedynkom. Do Ign, Potockie- 
go. Od str. 69: O szoscśeiu człowieka 
(prozą). 

— Toż:... Tom V. [Na dmgiej kar- 
cie:] Psałterz Dawida nowo przetłu- 
maczony. Część I z obszerna przedmową; 
w której dla obiasnienia... etc. W War- 
szawie 1786. w 12ce, kart 23 nlb. i str. 
199. 

Ob. pod Dawid ^Bibliografia T. 16, str. 78). 

— Toż:... Tom VI. [Na drugiej kar- 
cie tytuł :] Psałterz Dawidów nowo prze- 
tłumaczony. Część II. W Warszawie 
1786. w drukarni J. K. Mci i Rzeozy- 
pospolitey u XX. Scholarum Piarum. 
w 12ce, k. 2 nlb., str. 230 i Pozwole- 
nie Aut. Okęckiego str. 1. 

— Toż:... Tom VII. W Warszawie KAHPVkSKh KARPtŚSm. 146 1787. w drakami J. 'K. Mci i Rzeczy- 
pospolitej u XX. Scholarum Piarum. 
w 12ce, str. CX i 85, Regestr k. 1 i 
Omyłki str. 1. 

Zaczyna Ust do Ssczęsnego Potockiego Wo- 
je wodzica Buskiego o sscsęeciu człowieka 
w Towarzystwie czyli o BmozypoapoUtej 
(do str. ex). Dalej id^: Wiersze różne, 
w których kończy: Podroż z Warszawy 
na wieé. 8% ta: Podróż z Dobiecka na 
Skałę. Do Elżbiety z Poniatowskich Bra- 
nickiej. Na Alezandrów dom Ogińskiej. 
Do Heleny Suffczyńskiej. 

Czartor. — Jagiell. 

— Zabawki wierszem i proza. Tom 
II. W Warszawie 1785. W drukarni 
J. K. Mci i Rzpltey uprzywil. Qröllow- 
skiey. w 12ce, k. 2, str. 147. 

Jestto inna edycya niż z r. 1782. Na osta- 
tniej stronie idzie Regestr a nie ma karty 
omyłek« Jagiell. 

— Zabawki wierszem i prozą. Tom 
I. Edyoya piąta. Za przywilejem, w War- 
szawie 1790. nakładem i drukiem Mi- 
chała Grölla księgarza nadwornego J. 
K. Mci. w 12ce , str. VIII i 193 oraz 
Rejestr k. 1. 

Obejmuje: Sielanki, przykład uoaynnoici. 
Wiersze rńżne. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... Tom II. r. 1790. w 12ce, 
8tr. 147. 

Obejmuje: O wymowie. O wielkoâei Boga. 
Wiersz do Stanisława Augusta króla pol- 
skiego. Rocznica Imienin zmai^ej Xiç- 
żniczki Teresy Czartoryskiej 1Ö Paździer- 
nika 1780 r. w Powązkach obchodzona. 
O sprawiedliwości do J. O. X. Adama 
Czartoryskiego. O powinnościach obywa- 
tela. Do wolności. Przywilej Jana Kazi- 
mierza króla pols. Szczepanowi Csamieo- 
kiemu. Duma Lukierdy. Sen. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... Tom III. 1790. w 12ce, 
str. XII 161 i Katalogu Grölla kart 4 
oraz Omyłek k. 1. 

Mieści: Deliła Ogrody. 

W katalogu Gröila zestawiono osobno dzieła: 
Krasickiego. Naruszewicza. Kołłątaja. Je- 
zierskiego kasztellana. Xżny Jabłonow- 
skiej. Albertranego. Frań. Jezierskiego. 
Kniaźnina Karpińskiego. Minasowicza. J. 
Niemcewicza. Stasica. Switkowskiego. Wy- 
bickiego. Franc. Zabłockiego. — Po katalo- 
gu k. 1 : Omyłki w druku T. III w nie- 
bytności autora zaszłe. 

Jagiell. — Osesol. — Toż:... Tom IV. 1792. w I2ce, 
str. XLVIII i 129 oraz Repestr k. 1. 

Mieści : Mowa na pochwałę Jana Sobieskie- 
go. Pieśni i różne wiersze. List do Ko- 
zyny. O szczęściu człowieka. — Na począt- 
ku jest przedmowa do czytelnika Michała 
GrSlla. 

Notowaną jest także tomu Igo edycya z datą : 
Warszawa OrOll 1796. w 12ce, 8«r. 190, 
dziś nie znana, jak równie nie jest znaną 
tomu pierwszego edycya czwarta. Tylko 
ten tom miał tyle odbió. Ossol. 

— ob Dawid (Psalmy 1786) — 
Delile (Ogrody 1788) — Mowy wy- 
borne (1784) — Sack Job. (Gedichte 
1799). 

Bentk. Hist. lit. I. 304 — Chodynicki Dykc. 
26Ö. — Wiszniewski Hist. lit. I. 96. — 
Atheneum Oddz. 111. T. 2, s. 79. — Dwu- 
tyg. literac. 1844. s. 129. — Kuryer War- 
szawa. 1626. N. 241. — Brodaiń. w Bocz. 
Tow. Przyj. N. XX. s. 61—81. — Kor- 
niłowicz Biogr. 1827. — Witwicki Wie- 
czory pielgrz. 1. 103. 117. 194. — Wo- 
ronicz Pisma T. IV. s. 109. im. — Bo- 
czniki Tow. W. P. N. X 428. XVI 14Ô. 

— Przyj. Ludu. Leszno 18cJ4. I. i 18:^7. 
IV. — Słowacki Euzeb. Dzieła HI. — 
Tańska Bozrywki 1826. — Dzień. Wileńs. 
1827. oddz. Literat. Jl 73-6. 107— lîiO. 
156—204. — Gazeta liter. 1821. Nr. 32. 

— Gawalewicz w Świecie 1891. — Ko- 
rotyński w Tyg. illustr 1891. — Górski 
K. M. w BibL warsz. 1891 i w Pamiętn. 
liter. 1902. Kurpiel w Kwart, hist 1895. 

— Dębicki Ludw. Puławy i Praew. liter, 
nauk. 1889. — Tretiak J. w Gaz. lwów. 
1885 Nr. 78. — Pamiętnik dla płci pię- 
knej 1830. I. — Klimaszewski w Nowo- 
roosn. litew. 1831. — Tarcayński O wiel- 
kim 1880. — Kułakowski Wspomnienia 
1836. — Gaz. Iwows. 1879 Nr. 273 — 
Próchaicki w Sprawozd. gimn. Fr. Józefa 
1876. — Kraszewski Obrazy z życia 1842. 
I. — Podwysoeki w Knaalce 1838. — 
Chmielowski we wstępie do wydai^ia Pism 
(1896) i Pamiętników (1898) — Życiory- 
sy znakomitych ludzi 1850 I. 411—420. 

— Dziennik Warszawki 1827. T. 7, str. 
76—7. — Znicz. Noworooznik 18H4. s. 
127—179. — Wójcicki w Encykl. Or- 
gelbr. XIV. 254-57. — Kłosy 1869. T. 
9. 8. 132. — Wurzbach Biogr. Lexicon 
1864. T. 11, Str. 16—8 — Bełcikowski 
w Bibl. Warsz. 1880. listop. i w 8tndy- 
ach — Bibliografia XIX wieku tom II. 
:^Ô6 i VI Si» (pod Karpiński) — Finkel 
Bibl. historyi pols: Nr. 21112— 21113. 

KARPIŃSKI Herakliusz. Âcatliiste on 
dévotion a la très sainte Vierge Mère 
de Dieu enlte très ancien et très cèle- 

19 146 KARPIŃSKI. KARPIŃSKI. bre dans Téglise orientale traduit par 
plusieurs personnes en diverses langues 
pour faciliter à tous les fidèles la dé- 
votion et la protection de la Reine des 
Cieux et présentement en françois par 
le R. P. Heracle Karpiński de Tordre 
de S. Basile le Grand procureur de la 
province de Lithuanie auprès de la 
sainte nontiature et des tribunaux ro- 
yaux de Varsovie à Viliia à l'imprimerie 
de S. M. le Roi de Pologne chez les 
pères de Tordre de S. Basile le Grand 
de la province de Lithuanie. w 8ce, 
str. 46. 

Dedykacya Xinie Eleooorze Czartoryskiej 
Kancleraynie W. W. X. Lit. arodaoDej 
hr. de Waldstein, datowana w Warszawie 
176Ô r. Akad. — Wilno. 

— ob. Karpiński Hilarion. 

KARPIŃSKI Hyacinth. Compendium 
Ortfaodoxae Theológicae Doctrinae ab 
Archi mandri ta, qui nunc praeest Mo- 
nasterio S. Cyrylli Bieloiczerensis Hy- 
acinthe Karpiński concionatum. Editio 
la .... 

— Toż:... Editio altera revisa, et 
additamento de Traditionibus aucta. Li- 
psiae Ex Officina Breitkopfia MDCCXC 
(1790). w 8ce, str. XII, 298 i k. 1. 

Ossol. 

KARPIŃSKI ks. Hllaryon. Lexykon 
geograficzny, dla gruntownego poięcia 
gazet i historyi z różnych autorów ze- 
brany, przetłumaczony i napisany przez 
X. Hilaryona Karpińskiego, Z. S. Ba- 
zylego w prowincyi litewskiey kapła- 
na i teologa. Po ämierci iego, z przy- 
datkiem odmian, które zaszły, z wykła- 
dem na początku terminów geograficz- 
nych, i słownikiem nazwisk łacińskich 
na końcu położonym, do druku poda- 
ny. W Wilnie w drukarni J. K. Mci 
XX. Bazylianów Roku 1766. w 4ce, 
kart 12, str. 684 i 2 mappy. 

Dedyk. Izabelli z Flemingów Czartoryskiej 
przez Herakliasza Kaipińakiego Zak. S. 
Bazylego, brata zmarfego. 
Rozpoczyna: Rzeoz w powszechności. O geo- 
grafii, gdzie i terminy geograficzne wy- 
kładają się (kart 4). Poczem idzie abeca- 
dłowy słownik nazw, w które wchodzą i 
polskie miejscowości, jak Ki)ów, Korsuń, 
Kraków, Warszawa, Wilno itp. Pod War- szawą wielbi mądroeó Biskupa Załuskiego 
i wymienia jego publiczną Xiçgamîç. Od 
str. 621 idzie : Lexicon geografiozny nazw 
po łacinie i pospolitych. 

Bentk. Hist. lit. II. 64Ô. 

Chreptow. — Czartor. — Dzików. — Ja- 
giell. — Kijów. — Ossol. — Wileńa. 

Karpiński Jan. ob. Jodłowski Stan. 
(Torques 1646) — Sienkowicz Adam 
(Auturanus vindemians 1644) — To- 
maszowicz Hyacynt (Melos mysticam 
1646) — Wojnarski Jan (Apotheosis 
1646). 

KARPilïSKI Jędrzej Łowczy Wen- 
doński. Opisanie historyczne od stwo- 
rzenia świata wierszem oyczystym zło- 
żone. 

Zapewne rękopis. 

Jabłonowski w Masaeum pol. str. 104. — 
Załuski Bibl. poet. 47. — Jabłonowski J. 
A. Ostafi 17Ô1. 

KARPIŃSKi Szymon S. J. (1641 f 
w Krakowie 1721 r.). Oonceptus evan- 
gelici, varietate reflezionum iutertexti, 
ad usus concionatorios, asceticos, chri- 
Btiano-politicos, accomodi a Simone Kar- 
piński è Societate Jesu, in lucern dati. 
Cum gratia et privilegio Sac. Caes. Re- 
giaeque Catholicae Majestatis, et Supe- 
riorum perraissu. Nissae, apud Jose- 
phum Schlögel, Civitatis typographum 
Anno M.DCC.XII (1712). w 8ce, kart 
24 nlb , str. 443. 

Dedykacja: Carolo Pbilippo prineipi electo- 
rali palatine üheni. Nadpisy stron: Do- 
minica. Zaczyna I Quadragesimae. Koń- 
czy : Vita Pentecostes. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Exhortacya Uciekaiącym przed 
złą śmiercią DoS^^iętey Barbary w Do- 
mu Professów Societatis Jesu w Kra- 
kowie drogę pokazuiaca przez X. Szy- 
mona Karpińskiego è Societate Jesu. 
Z dozwoleniem Starszych. W Sando- 
mierzu w Drukarni CoUeg. Societatis 
Jesu Roku Pańskiego 1718. w 4ce, k. 
28 (k. 3 i ark. Hj). 

Dedykacya Barbarze Świętej. Exhorta jest 
z tematu : Matth. 1Ô. Donnitaverant omnes. 
Jocber 6316. 

Czartor. — Dzików — Jagiell. — Ossol. — 
Uniw. Iwows. — Warsz. nniw. 

— Kazania nâ niektóre Święta y 
Niedziele z dorocznych, Głowie Miast KARPIŃSKI. KARPOWICZ. 147 Polskich, &bo stołeczemu (tak) y szli- 
chetnie Świetnemu Ich M. M. P. P. 
Raycow Krakowskich Honorowi. Przy 
szczęsliwey J. M. P. Jana Gavdentego 
na Trâiedynie Zacberli Prezydencyi nâ 
zD&k wdźięczney chęci y obowiązanego 
afektu od X. Szymona Karpińskiego 
Societatis Jesu dedykowane. Roku Pań- 
skiego 1690. w drukarni Mikołaii, Ale- 
xandra Scbedlâ J. K. M. Ordynâryi- 
nego Typografâ. w 4ce, k. 4, str. 120 
i k. 1. 

Na odwr. tytału herb M. Krakowa (miedzio- 
ryt) pod nim czterowiergz. Orzeł w kra- 
kowskiej bramie pod trzema wieiami. 
W prsedmowie mówi do Rajców M. Krako- 
wa, ie lat siedem przebył w Krakowie. 
Kazanie dragie ma tjtnl : Kieliszki do 
Wina. Ostatnie pod tytułem : Geniusz pod- 
chlebców co zacz? 
Jocher 4477. 

Czartor. — Jagieł! . — Krasińs. — Ossol. — 
Przeźdz. — Uniw. lwów. — Wileńs. 

— Święte z Bogiem y Matka Jego, 
w nabożnych Aktach y Modlitwach za- 
bawy. Przez X Soc. Jesu Theologa 

napisane. Roku 1698 w Krakowie w dru- 
karni Mikołaia Alexandra Schedla J. 
K. M. Ord. Typogr. w See, kart 7 nlb. 
i str. 175. 

Dedyk. J. O. Xieinie Teofili Lnd. Łubo- 
mirskiey MarszaZk. Nadwomey Koronney. 
Warsz. Uniw. 

— ob. Augustyn Św. (Wyznania). 

Brown Bibl. 214. — Sommervogel Bibl. IV. 
923. 

(Karpiowa) (żona Benedykta). Sie- 
lanka z okoliczności Imienin W. J. Pani 
Karpiowy Chorążyny Ptu üpit. R. 1780 
dnia 4 Listop. w 8oe, Y, ark. 

Karpiowa Karolina z Puzynów ob. 

Flexier (1784). 

Karplowicz Jędrzej ob. Rogowski 
Samuel (Theoremata physica 1649). 

KARPOWICZ Leonty (f 1620). Kaza 
nie na Pogrzebie Kniazia Wasila Wa- 
silewicza Haliczyna w Cerkwi Brackiey 
Wileńskiey S. Ducha, w Roku 1619 
Januarii 27 (według starożytnego ka- 
lendarza) dnia, pogrzebionego, które 
miał Ociec Leontij Karpowicz, Archi- 
maudryt Monastera przy teyże Cerkwi 
zbudowanego. Z Ruskiego na polski ięzyk przełożone. (Druk. w Wilnie, 

1619). w 4.ce, ark. 3. 

Dedykacya autora do Krzysztofa Naruszewi- 
cza, Podskarbiego Ziemskiego, Pisarza y 
Łowczego W. X. L. Pogrzeb ten odprawia 
się kosztem królewskim. 

— Kazanje dwoje odno na Preobra- 
źenije Hospoda Boba i Spasa naszeho 
Jisusa Christa, drugoje na Uspenije 
Preczistoje i Prebłahosłowennoje Wła- 
dyczicy naszoje Bohorodicy prisno Die- 
wy Marii, kotoroje mieł otec Leontij 
Karpowicz, archimandryt monastyra ob- 
szczeżitelnoho bratskoho wilenskobo cer- 
kwi Soszestwija Swiatoho i żiwotwora- 
szczaho Ducha w r. 1615 miesiaoa aw- 
huśta 6 i 15 dnia, ^^edług starożitnoho 
w Nikei Duchom swiatym posta no wle- 
noho kalendara. Drukowano w maje- 
tnosti jeho miłosti kniazia Bohdana 
Okhinskoho podkoraoroho trockoho 
w Jewju. w 4ce, kart 50 nlb. (sign. A 
-M). 

Tytut w obwódce z ozdób drukarskieb. Na 
odwrocie dedykacya Annie z Chodkiewi- 
cz6w Koreckiej podpisana przez Karpo- 
wicza, fi^rasińs. 

— Wykład Molitwy Otcze nasz pe- 
rewod s greczawo jazyka na russkij 
Archimandritom Leontiem Karpowiczem 
napieczat. w Wilnie w 1620. w 4ce. 

Sopikow cz. I. N. 479. — Sacharow N. 187. 

— Karat. N. 217. 
(Karpowicz L.) Lament w swieta ubo- 
hich na żałosnoje prestawlenije swiato- 
bliwoho a w oboi dobrodieteli bohatoho 
muza w Bozie wielebnoho hospodina 
otca Leontija Karpowicza, archiman- 
dryta obszczija obiteli pri cerkwi So- 
szestwija Swiatoho Ducha bratstwa cer- 
kownoho Wilenskobo prawosławnoho 
hreczeskoho. W Wilnie w drakami brat- 
skoj, leta od wopłoszczenija Boba Sło- 
wa 1620. w 4ce, kart 14 nlb. 

Tytu2 w obwódce z ozdób drukarskich. Tekst 
(rymowany językiem cierkiewno-biaZorusko- 
polskim) zawiera ubolewanie nad zgonem 
Karpowicza. Krasińs. 

— ob. Jan Złotousty (Wyklad 1620) 
— Smotrycki Melecyusz (Grammat. 
1619. Kazanie 1620). 

Maciej. Piémienn. III. 647. — Undolski 
Oczerk bibUografii Moskwa 1871. s. 30. 148 KARPOWICZ. KARPOWICZ. KARPOWICZ Maksymilian od Najśw. 
Maryi Panny (t 1770). Kazania o Mę- 
ce Pańskiey X. Maxymiliana od Nay- 
świętszey Maryi Panny Karmelity Bo- 
sego z przydatkiem niektórych przygo- 
dnych, po śmierci jego do druku po- 
dane roku 1771. w Wilnie w Drukarni 
J. K. M. y Rzeczypospol. Scholarum 
Piarum. w 8oe, k. 4 i str. 341. 

Na odwrocie tytułu dwie approbaty z dnia 
3 Noyemb. 1770. Imprimatur podpisał Ca- 
rolus Karp, Canon. Cathed. 

Dedjk. Józefowi Koieakowskiemu, Prałat 
Kust. katedr. Wileńs. pisana po śmierci 
autora przez Karmelitów Wileńs. 

Kazania o męce Pańskiej id^ do str. 147. 
Poozem : Zadanie przj początku .Sgo wie- 
ku reformy karmelitańskiej roku 1762 
w Orodnie. Nadpis stron : Kazania przy- 
godne. Od str. 18Ô: Na uroczystość zna- 
lezienia Krzyża 8. 1764 w Lublinie. Od 
str. 209: Na pogrzebie Jana Domasław- 
skiego Oener. Leytn. d. 29 Paidz. 1766 
w Grodnie. W niem geneologia Slizniów 
i Domaslawskich. Od str. 330 : Ezorta przy 
wyprowadzeniu ciała Jana Zienkowieza 
Bisk. Wileń. w Wilnie 2 Febr. 1764. 

Jooher 4662 a. 

JagieU. — Kraaińs. — Wileńs. 

— Toż:... po śmierci iego po- 
wtórnie do druku podane roku 1772. 
w Wilnie w Drukarni Scholarum Pia- 
rum. w 8ce, str. 293. 

Jooher 4662 h. — Kraszewa. Wilno lY. 

Wilno. 

— Elazania na niedziele całego ro- 
ku y święta ruchome, dogmatyczno mo- 
ralne przeciwko kacerzom na przeciw 
wierze nauczaiacym y prawowiernym 
nie według wiary czyniącym przez X. 
Maxymiliana od Nayświętezey Maryi 
Panny Karmelity bosego po iego śmier- 
ci do druku podane, w Wilnie w dru- 
karni Król. Rzpltey 1763. T. I i II. 
w 8ce, str. 514 i 609. 

Jocher 4534 a. 

— Kazania Niedzielne y na Święta 
Ruchome dogmatyczno -moralne. War- 
szawa, u Mich. Grölla 1770. (2 tomy). 
w 8ce. 

Katalog GrOUa. 

— Kazanie na niedziele całego ro- 
ku y święta ruchome, dogmatyczno-mo- 
ralne przeciwko kacerzom na przeciw 
wierze nauczającym y prawowiernym nie według wiary czyniącym pntez X. 
Maxymiliana od Nayéw. M. Panny 
Karm. bosego po iego śmierci do druku 
podane, w Wilnie w Drukami Schola- 
rum Piarum R. 1773. w 8ce, Cł I. 
str. 514 i k. 12. — Cz. IL str. 509 
(rzeczywiście 513) i kart 4. 

Przypis Karmelitów Bosych Wileń. X. To- 
maszom Zienkowiczowi Biskup. ÂriopoH- 
tańflkiemu. 

Jocher 3009. 45.34 5. Wilno. 

— Kazanie przy początku Trzecie- 
go Wieku Reformy Karmelitańskiey 
przez SS. Teressę od P. Jezusa y Jana 
od Krzyża w roku 1662 uczynioney 
podczas konkluzyi trzydniowego nabo- 
żeństwa z tey okoliczności od Klemensa 
XIII Naywyżflzego Pasterza w Kościo- 
łach Karmelitów Bossych w Roku 1762 
od 25 do 27 Sierpnia, łaskawie z nada- 
nym odpustem zupełnym pozwolonego 
w Kościele Grodzieńskim miane przez 
X. Maxymiliana od N. P. Maryi Kar- 
melitę Bosego, w Wilnie w Drukarni 
Akadem. Soc. Jesu. fol. 

Przypis. Tadeuszowi i Jadwidze z Załuskich 

Ogińskim Kasztelanom Trockim. 
Jocher 9253. — Encykl. Org. T. 18, s. 211. 
Krasińs. — Wileńs. 

— Kazanie na uroczystość Znale- 
zienia Krzyża S. z okoliczności solen- 
nego wprowadzenia łaskawego Kruci- 
fixu z Lublina do Kościoła Wileńskie- 
go XX. Karmelitów Bossych sprowa- 
dzonego miane pod zaszczytem Szy- 
mona Syrueia Kaszt. Witeb. w tymże 
kościele d. 3 Maia r. 1764 przez X. 
Maxymiliana od N. P. Maryi Karme- 
litę Bosego, w Wilnie w Druk XX. 
Bazylianów. R. 1765. 

Przypis. Szymon. . i Petronelli z Wołodkiewi- 
czów Syruotom Kasztelanom Witebskim. 
Jocher 9101. Krasińs. — Przeźdii. 

— Liber sapientiae dootrinae ma- 
jestate, Christi, ejasdemqae in terris 
vicariorum censura, nec non totiuB or- 
bis orthodoxi applausu* iosignis, divînis- 
simus- Thomas de Aquino A. E. D. sa- 
crae theologiae antesignatus , scholae 
Thomisticae princeps etc. etc. improbis 
ad vindictam; ecclesiae ad tutelam; uni- 
versis ad cultnm in ecclesia Posna- KARPOWICZ. KAIRPOWIGZ. 14» niensi S. Joseph Carmelitarüm Discal^ 
ceatoram allegorica dictione expositus 
per Ft. Maximilianum a Sancta Maria 
Carm. Disealc. in eodem collegio Po- 
snan. s. theol. anditorem. Ânno Domini 
1755 die 7 Martii. Süperiorum permissa. 
fol. k. 12 nlb. 

Dedie^ Sigismundo Grodsioki exercitaam re- 
gia Borussiiie colonello. Czartor. 

KARPOWICZ Michał Franciszek (1744 

t 5 Listop. 1803). Kazania na Post 
Wielki roku 1775 i do Trybunału Głó- 
wnego W. X. Lit. miane. w Warsza- 
wie u. P. Dafour 1776. w 8ce. 

Gasttiy Wileńs. 1776. N. XVVIIl. Supłem. 

Jocher 4665. Czetwert — Wileńs. 

— Kazania X. Michała Karpowicza 
w Kościele P. P. Kanoniczek r. 1774. 
w Marywillu, w Warszawie w dzień 
Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny. 
Wilno, w Drukami X. X. Scholarum 
Piarum 1775. w See, kart nlb. 14. 

Krasińs. 

— Kazania X. Michała Karpowicza. 
Tom pierwszy. Religii y Społeczności. 
W Warszawie w drukami Piotra Dii- 
foura Roku 1776. w See, kart 3, str. 
301. 

Na końeu stoi: KoDiec tomu pierwszego. 
Tom zaé drugi wkrótce wjdany będzie. 

Cenzurę na odwroeie tytułu r. 1776 pod- 
pisał Paulus Fischer Sobol. Piar. gdzie 
mówi : Tom pierwszy kazań po części jui 
dawniej wyszlych, po części świeżo z pod 
druku wychodzié mających, przeczytałem. 

Kazań jest l.S. Isze o pewności życia 
wiecznego. 18te o nagrodzie sprawiedli- 
wych. 9te i lite do Trybunału gfówn. lit. 
lOte o edukaeyi młodzi w Konw. XX. Pia- 
rów. IShe w dzień S. Anny pod bytnośó 
w Wilnie Kazimierza Poniatowskiego, na 
dzień imienin Anny z Pociejów Tyszkie- 
wieżowej spowinowaconej z krwią królew- 
ską przez maryaż Syna jej z synowicą 
raonardiy r. 1776. 

— Toż:.. . Tom II. Religii y Spo- 
łecznosci. W Wilnie w Drukarni Kró- 
lewskiey Âkademickiey. [Na pierwszej 
kareie tytuł: Kazania Jubileuszowe X. 
Michała- Karpowieza]. Bes' r. w 8ce, k. 
3, str. 238 i k. 1. 

Dedykacja do Biskupa Massalskiego. Jest 
tu Kazań 10, których treśó jest z eko- 
nomji Politycznej o powinnościach panów 
wkględem poddanych. Osnowę czerpie z dzieła: Table raiaonnóe do« principes 
de TEconomie politique, które przy pomocy 
konsyliarza swego Du Ponta ułożył Mar- 
grabia Badeński, i przysłał jeden exem- 
plarz Biskupowi Massalskiemu. 

Obacz niżej : Kazania jubileuszowe. 

Joeher 9111. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Przećdz. 

Katania Tom II. roku. 1778. 
stron 225. 

Przypis Antoniemn Giełgudowi Strażnikowi.. 
Jocher 4726 a. 

Dzików. -^ Ossol. 

— Kazania Na Rozpoezęeiu Trybu- 
nału ö. W. X. L. w Roku 1782 d. 1 
i 8 Maia miane w Grodnie. Pierwsze 
o Szlachetności chęci do usług oyczy- 
zny publicznych. Dragie o ciężarach i 
pociechach osób na urzędzie i godności 
będących, przez X. Michała Karpowi- 
cza. Wilno w Drukarni J. K. M. przy 
Akademii R. 1783. w 8ce, k. 23. 

Przypisał Xciu Józefowi ordynatowi Klec- 
kiemu Radziwiłłowi, wojew. Mińskiemu i 
marszałkowi Trybun. Głów. W. X, Ł, 
Czetwert. — Krasińs. — Ossol. 

— Kazanie w dzień uroczyfltey pa- 
miątki pierwszego dnia dwunastego ro- 
ku panowania nayiaânieyszego króla P. 
N. M. Stanisława Augusta, do trybu«' 
nału głównego W. X. Lit. w Grodnie d. 
8 września 1775 przez X. Michała Kar- 
powicza miane. Jaśnie Oświeconemu Xię- 
cin Jmci Kazimierzowi Poniatowskiemu 
szczęśliwie Panuiąeego Króla Bratu 
w Dzień Imienin ofiarowane. Warsza* 
wa, w Drukarni Piotra Dufoura R. 1 776. 
w 8ce, str. 10 i 27. 

Dzików — Kyows. — 0»«ö1. 

— Kazanie J. X. Karpowicza w dzień 
(loroczney szczęśliwcy Koronacyi Nay- 
iaśnieyszego Pana miane. w Wilnie 
1777, 

Gaz. Wileńs. 

— Kazanie w dzień uroczysty S. 
Anny, w kościele S. Katarzyny pp: Za- 
konnych Benedyktynek. W Wilnie 
w drukarni J. K. Mci y Rzeozypospo- 
litey Scholarum Piarum 1775. w 8ce, 
kart 16 nlb. 

Przypisał autor Annie z Pociejów Tyszkie- 
wiczowej Kaszt. M ścisła wskiej. Szumna 
dedykacya sięga aż do krwi Jagiełłów. 
Kazanie jest z tematu : Simile est regnum. 

JagielL — Kijów — Przeżda. — Wilno. 160 KARPOWICZ. KARPOWICZ. — Kazanie w dzień Ejttarzyny Swię- 
tey na uroczystoBÓ Akademii y pamat- 
kę szczęśliwey koronacyi Nayiasniey- 
szego P. N. M. Stanisława Au«^asta 
Króla w kościele akademickim miane 
przez J. X. Michała Karpowicza S. T. 
D. y Teologii Dogmat, w Szkole Głów. 
Wiel. X. Lit. Publicznego Professera. 
25 Nüvembra 1783. W Wilnie, w dru- 
karni J. K. Mci przy Akademii. (1784). 
w 8ce, k. klb. 14. 

Approbata na odwrocie tjtula ma datę r. 
1784 d. 12 Julii. Kąsanie jest s tematu: 
Si delamini iiedibus. W kazaniu opowiada 
o kwitni|oych naukach w Polsce. Wymie- 
nia uczonych aż do Stanisława Augusta, 
a nawet zdobywa się na pochlebstwo : Nie- 
porównana Rossyi Monaixthini Katarzyna 
W. zarabiająca wszystkiemi swemi czy- 
nami na nie6miertelno66. 

Jocher 5097, ma tenie tytuł lecz z datą 21 
NoTembra 1784 co widocznie jest mylne. 

— Kazanie w Grodnie 1775 r. mia- 
ne. w Warszawie, w drukarni P. Du- 
four 1776. w 8ce. Dzików. 

— Kazanie Jubileuszowe w porząd- 
ku 80 z rozkazu J. O. Xcia Jmci Pa- 
sterza dnia 24 Września 1776. w Ko- 
ściele 8. Ducha miane. O powinney pod- 
danym od Panów miłości względem ich 
duszy, a zatem o powinności wyprowa- 
dzenia ich z tey grubości rozumu, w któ- 
rey zostaia. I o szkołach parafialnych. 
Słowo w słowo tak jak z Ambony opo- 
wiedziane Wiernym Chrystusowym by- 
ło. W Wilnie w drukami J. K. Mci 
Akademickiey. w 8ce, k. 3, str. 24. 

W przypisie do Xiçcia Maasalskîegpo Biskupa 
Wileńskiego, podpis: X. Micb. Karpowicz. 
Autor narzeka na potwarze i czarnej zło- 
ci pociflki, których doznał. Widać szlach- 
cie były nie w smak ujmowanie się za 
poddanymi. Kazanie jest z tekstu : Multi- 
tude Sapientium. Żąda kształcenia w szko- 
łach dzieci chłopskich od Octobra każ- 
dego roku aż do Kwietnia. Wytyka sej- 
mowe rozboje, rąbaniny, pijatyki i obżar- 
stwo. 

Jocher 9102. — Encykl. Orgelb. T. 14, s. 
s. 260. — £neykl. kościelna T. 10, s. 116. 
Jagiell. — Ossol. — Przeźdz. 

— Kazanie w Kaplicy Coilegii No- 
bilium Jchmc XX. Piarow, do Kawa- 
Icîrow tjini edukujących sig, w Warsza- 
wie, w Niedzielę pierwszą po trzech Królach Roku 1776 miane przez Jmci 
X. Michała Karpowicza, w Warszawie 
w Drukami J. K. Mci y Rzeczy pospo- 
litey u XX. Schol. Piarum. w 8ce, str. 
31. 

Kazanie z tekstn: Cum esset Jesus. Wymienia- 
jąc rozumnych ludzi, powiada : Zamojski, 
Załuski, Konarski zadziwiali postronnych 
nauk wielkoici^ a budowali krajowych 
czystych obyczajów przykładem. Kaie 
obejrzeé się o 30 lat w tych, jak s wy- 
woła i hajdamactwo służyły ku sgubie 
ojczyzny. 
Jocher 4224. Jagiell. — Oasol. 

— Kazanie O Miłości Oyczyzny Na 
Rozpoczęciu Trybunału G. W. X,. L. 
Dnia 1 Maja 1781 w Grodnie w Ko- 
ściele Po -Jezuickim Przez X. Michała 
Karpowicza Miane. |Z początku i na 
końcu podwójna linia ozdobna]. (Bez w. 
m. dr. i drukarza). 1781. w 8ce, k. 3, 
str. 30 i nlb. 2. 

Dedykowane Xoiu Ad. Czartoryskiemu. 
A. Wolański. 

— Kazanie o miłości oyczyzny na 
rozpoczęciu Trybunału głów. W. X. 
L. d. 1 Maja 1781 w Grodnie w ko- 
ściele po jezuickim miane. w 8ce, str. 
liczb. 30, k. nlb. 4. 

Dedykaoya Adamowi Czartoryskiemu. 

Krasiński. 

— Kazanie o miłości oyczyzny na 
reasumpcyi Trybunału G. W. X. L. 
1781 miane w Wilnie. Wilno 1781. 
w 16ce, str. liczb. 28. Krasińs. 

— Kazanie o miłości oyczyzny na 
reasumpcyi Trybunału G. W. X. Litt. 
Kadencyi Litewskiey 15. 9bra 1781 r. 
miane w Wilnie przez X. Michała Kar- 
powicza. W Wilnie w Typografii J. K. 
Mci y Rzeczy pospolitey u XX. Scho- 
larum Piarum. w 4ce mniej., k. n. 18. 

Dedyk. Âd. Czartoryskiemu Gen. Z. P. i 
Trybunatowi, któreg;o spis podany. Kaza- 
nie jest z tekstu : Disoite judices. 

Czetwert. — Dzików — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Uniw. lwów. — Wileńs. 

— Toż:... Z data 1782 w Wilnie. 
Z wierszem do JWW. Karpowiczów. 

— Kazanie o miłości oyczyzny. 
W Warszawie w Drukarni Nadworney 

1781. w 8ce. Krasińs — Przeźdz. 

-- Kazanie w niedzielę pierwsza po KARPOWICZ. KARPOWICZ. 161 trzech Królach przez Miohala Karpo- 
wicza Archidiakona Smoleńskiego mia- 
ne. w Warszawie w drukarni Sch. Pia- 
rum. 

Archidiakonem był od r. 1773. 

Jocher Ô084. 

— Kazanie na obchód stoletniey 
pamiątki zwycięstwa króla Jana III y 
Polaków naa Turkami, w obronie Wie- 
dnia y chrześciaństwa całego, w roku 
1683. Z Ustawy prześwietney kommis- 
syi edukacyjney oboyga narodów czy- 
niony. Miane w kościele S. Jana w aka- 
demii wileńskiey przez X. Michała Kar- 
powicza S. T. Doktora y teologii do- 
gmat, w szkole główney W. X. Lit. 
publicznego professora w roku 1783. 
[Umieszcz. w piśmie p. t.: Pamiątka 
stoletnia zwycięztwa... wydanem przez 
X. Marcina Poczobuta. Wilno w druk. 
Akadem], w 4ce, kart 17 nlb. 

8% osobne nadbitki % tego pisma, arkusze 
znaczone A — Ej. 

W kazania tern mianem o dachn ojczystym 
czyli cnotliwym patryotyzmie, dowodzi: 
iż zamiłowanie i zachowanie praw naro- 
dowych czyni obywateli cnotliwymi, a cno- 
ty ich i obyczaje tworze naród mocny i 
Bzczcńliwy; czyli te bez ducha patryoty- 
zmu jest pewny upadek narodu, a bez 
cnoty i obyczajów próżny patryotyzm 
w narodzie. 

Jagiell. — Kijows. 

— Kazanie X. Michała Karpowicza 
na żałobnym obchodzie pamiątki tych 
Obywateli, którzy w dniu Powstania 
Narodu w Wilnie i w następnym go- 
nienia nieprzyjaciół, życie swe mężnie 
za wolnońó y oyczyznę położyli w ko- 
ściele S. Jana miane w Wilnie dnia 20 
Maja 1794. A z rozkazu Rady Naro- 
dowcy litewskiey do druku podane. 
W Wilnie w drukarni XX. Bazylia- 
nów, w 8ce, 1 karla nlb., stron 28 i 1 
k. nlb. 

Rada Narodowa litewska kazała kazanie to 
rozdrokowac i po kolunmach wojskowych 
i po parafiach rozgłosie. W kazaniu tem, 
bardzo gorącem, wymieniono nazwiska 
obywateli wywiezionych, i wojskowych 
poległych w Wilnie. Kazanie jest a tek- 
stu: Dizemnt unusquisqne. 

▲kad. — Czetwert. — Jagiell. — Krasińs. 
— OsBol. — Wileńs. — Zielińs. 

— Kazanie na pogrzebie ciała świę- tey pamięui J. W. Jmci Pani Franci- 
szki z Chaleckich Pociej owy Wojewo- 
dziny Witepskiey miane w kościele S. 
Katorzyny WW. PP. Benedyktynek 
Wileńskich dnia 31 Stycznia Roku 1774. 
Przez X. Michała Franciszka Karpo- 
wicza e Congregatione Missionis, The- 
ologii y Historyi kościelney w Gene- 
ralnym Wileńskim Seminaryum Profes- 
sora. w Wilnie w Drukarni J. K. Mci 
y Rzeczy posp. XX. Scholar. Piar. w8ce, 
str. 26 i k. ö nlb. 

Ostatnie karty obejmują: Opisanie polecze- 
nia się z sobą familii Massalskich, Pocie- 
jów, Chaleckich, Brzostowskich, Oskier- 
ków, Ogińskich ; z poprawą omyłek w Her- 
barzach. 

JagielL — Warsz. Uniw. — Wileńs. — 

Zielińs. 

— Na Pogrzebie Swiętey Pamięci 
Antoniego Na Łohojsku y Berdycze- 
wie Hrabi Tyszkiewicza Generała Leyt- 
nanta w Woysku Komendanta Jazdy 
Narodowey Kawaleryi Brygady Ussar- 
skiey Wielkiego Xiestwa Litewskiego 
Kazanie X. Michała Karpowicza. Dnia 
22 Marca 1779 w Mińsku w Kościele 
Imienia Maryi Po-Jezuickim. Wilno 
w Drukami Król. przy Akademii 1779. 
w 8ce, kart 21. 

Ossol. — Wileńs. 

— Kazanie o potrzebie poczciwości 
y religii w obywatelach y urzędach na 

rospoczęciu trybunału gł. w. x. lit 

w Wilnie w kościele akademickim Ö. 
Jana d. 16 novembris 1789. Wilno, 
druk Schol. Piar. w 4ce. 

Kgows. 

— Kazanie na przyjęciu do kościoła 
Misionarzów Wileńskich in monte Sal- 
vatoris ciała ś. p. JW. J. Pani z JO. 
Książąt Radziwiłłów Birgitty Szołłohu- 
bowy Generałowy Artyl. W. X. Litew. 

dnia 13 Grudnia miana przez X 

Theologii y Historyi kościelney w Ge- 
neralnym Seminarium Wileńskim Pro- 
fessora. w Wilnie w drukarni XX. 
Schol. Piar. Roku 1773. w 8ce, kart 
nlb. 12. Wileńs. — Zielińs. 

— Kazanie ... do Nayiaśnieyszego 
Trybunału głównego W. X. L. w Gro- 
dnie w kościele XX. Bernardynów 162 KMIPOWIĆZ. KARPOWICZ. W dzień uroczysty imienin J. Wielmo- 
żnych Ich mościów Panów Antoniep^o 
Giełguda Strażnika W. marszałka W. 
Tryb. W. X. L. i Antoniego Tyzen- 
hauza Ministra stanu, Podskarbiego W. 
X. L. Wilno 1776. w 8ce. 
Porówn. wyiej Kasaoia. 

Branic. — Wilno. — Zielińa. 

— Kazanie do Nayiainieyszego 

Trybunału Gł. W. X. L. na limite 
kadencyi ruskiey w dzień S. Michała 
archanioła. Grodno 1775. w 8ce. 

— Kazanie J. X. Michała Karpo- 
wicza Do Nayiaânieyszego Trybunału 
Oł. W. X. L. w Grodnie w kościele 
S. Xawiera W dzień uroczystego ob- 
chodu pamiątki pierwszego dnia dwu- 
nastego Roku Panowania Nayiaśniey- 
szego Króla P. N. M. Stanisława Au- 
gusta Dnia 8 Września 1775. W Gro- 
dnie, W Drukarni Nadworney J. K. 
Mci Roku 1775. w 8oe, str. 34. (Tytuł 
w ozdobnej obwódce). 

A. WolaÓBki. 

— Kazanie do Nayjaśniejszego 

Trybunału Głównego W. X. Litewskie- 
go 1 Maja 1776 w Grodnie przed pożą- 
danym, a dla Oyczyzny y obywatelów 
szczęśliwym obraniem do laski Mar- 
szalkowskiey J. W. Jmci Pana Miko- 
łaya na Łopaoinie hrabi Łopacińskiego 
pisarza W. W. X. Litewskiego orde- 
rów Orła białego, y S. Stanisława Ka- 
walera, w Wilnie w drukarni Królew- 
skiey Akademickiey 1777 r. w 4ce, 
kart 13 nlb. 

Praypisal M. Lopacinakiemu marszałk. try- 
bun. Ol W. X. L. Censura 4 April 1772 
daje tytuł : Kąsanie o przeiladowaniu dla 
cnoty. W dedykacji podana jest lista 
członków Tiybunału. 

Ja«rieU. — Wileńs. 

— Kazanie . ... do Nayjaśnieyszego- 
Trybunału G. W. X. L. przed jednomy- 
ślnym a pełnym nadziei uszczçâliwienia 
obywatelów y uwiecznienia nayrzetel- 
nieyszey Imieniowi Wielkiemu sławy 
obraniem do Laski wielkiego dygnita- 
rza Józefa na Łojowie Hrabi Judyckie- 
go Strażnika W. W. Xs. L. sądowego 
Rzeczyckiego Starosty, Orderu S. Sta- 
nisława Kawalera. Dnia Pierwsaego MaJA Riku 1777 w Grodnie. (B. w. ni. 
i r.) w drakami J. K. Mei. w 8ee, 
kartki 4 nlb. i str. 16. 

Dedykowane Jósefowi Hr. Judyckiemu ICmi^ 
ssalk. Trybunału. W dedykaoyi podaje 
skład Trybunału. Kąsanie na prsywitaniu 
Trybunału ma aa godło: Dizit Jeaua dis- 
cipulis. 

Branic. — Csartor. — Jagiell. 

— Kazanie Do Nayjasnieyszego 

Trybunału Głów: W. X. Lit: Na Roz- 
poczęciu Kadencyi Lit. Miane w Ka- 
tedralnym Kościele Wileńskim Dnia 
15 Listopada. (Winieta). W Wibiie 
w Drukarni Krolewskiey Akademic- 
kiey. w 8ce, kart 11 nlb. 

Dedykacya: Do JósefSa Hrabi aa Ło- 

jowie Judyckiego Strażnika Wielkiego 
y Marssałka Trybunału Głównego W. X. 
Lit: Sadowego Bseosyokiego SUaostf, Do- 
swolenie oensury duckown/^ s r. 1777. 
Kijowa. ~ A. Wolana. 

— Kazanie X. M. Karpowicza do 
Najasn. Trybunału Główn. W. X. 
List. pod laska JWP. Józefa hr. Ju- 
dyckiego Strażnika W. Marszałka W. 
Tryb. G. W. X. L. w dzień pamiątki 
szczęsliwey Karonacyi W. P. N. M. 
Króla Stanisława Augusta d. 25 Gru- 
dnia 1777 w Kościele Katedr. Wileńsk. 
w Wilnie w drukarni J. K. Mci Akad. 
w 8ce, kart 11 nlb. Akad. — Wibio 

— Kazanie.... na rozpoczęciu Trybu- 
nału głównego W. X. ütew. przed 
obraniem do laski marszałkowskiej 
J. W. J. Moi P. Michała hr. Rokic- 
kiego kasztel, mińsk., y o rozumnej 
narodu wolności y szlachetności praw- 
dziwey d. 1 maja 1778 w Grodnie 
w drukarni J. K. Mci. w See, kart 9. 

— Kazanie X. Michała Karpowi- 
cza do Nayiaśnieyszego Trybunału W. 
X. Lit. w uroczystość Jmienin N. Pa- 
na .... y festu orderu S. Stanisława .... 
w kościele Szkół Narodowych w Gro- 
dnie d. 8 Maia 1779. w Grodnie w dru- 
karni j. K. Moi. w 8ce. Wilno 

— Kazanie do Nayjasnieyszego 

Trybunału. Wilno 1782. 

Notatka Ant. Mossyń. 

— Kazanie ... na rozpoczęciu trybu- 
nahi gł. W. X. L. wr. 1783 d. 1 maia KARt>OWIC2. KARt>OWlC2. 163 W Grodnie, o poczciwości, przed żąda- 
nym od powszechności y upodobanym 
od prowincyi obraniem do laski JWJP. 
Ignacego hrabi Morawskiego, generała 
maiora woysk litewskich marszałka Tr. 
Qł. W. X. L. etc, miane. Grodno 
w druk. J. K. Mci i Rzeczpltey 1783. 
w 8ce, str. 25. 

K^ows. (ma w 4ce) — Wilno. 

— Kazanie na uroczystość Świę- 
tych Piotra y Pawła Apostołów, przy 
wprowadzeniu Odpustów od Stolicy 
Apostolskiey na cała oktawę w kościele 
X. X. Kanon. Lateran, na Antokolu 
miane przez W. J. X. Michała Kar- 
powicza Teol. i Pisma S. Profes. w Szkole 
Gł. W. X. L. Archid. Prał. Smoleń. 
w przytomności J. J. O. O. Książąt 
Jmciów Massalskiego Biskupa Wileń , 
Oiedroycia Biskupa Żmudź., Zienkowi- 
cza Biskupa Aryopoi. uroczyście cele- 
brującego, y licznego Państwa y Ludu 
zgromadzonego. Dnia 29 Junii 1788. 
W Wilnie w drukarni Jego Królew- 
skiey Mości przy Akademij 1788. 
w 8ce, k. 7 nlb., stron 32. 

Ded.: Do JW. Józefa Hr. Paca Starosty 
Wilejskiego przez Kazim. Sobieflzczań- 
skiego proboiizcza na Antokolu. Kazanie 
jest z tematu : Tu es Petrus. Podana tu 
historya koÂcioIa na Antokolu. 

Jocher 5111. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Wileńs. 

— Kazanie w Uroczystość Imienin 
Nayjasuieyszego P. N. M. Stanisława 
Augusta Do Trybunału Głów: W. X. 
L. w Grodnie miane przez X. Michała 
Karpowicza S. T. D. y Publicznego 
Prołess. Theol. Dogmat : w Szkole Głów. 
Wielkiego Xiçstwa Lit. W Wilnie w Dru- 
karni J. K. Mci przy Akadem ji. (Bez 
w. r.) w 4ce, k. 12 nlb. 

Na odwrocie tytu2u; Imprimatur. Vilnae lô 
Maji 1784. Kazanie z textu: Cognosco 
OTes meas. W końcu idą pochwały Jel- 
skich. 

Czartor. — Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— Kazanie... w uroczystość imienin 
J- Kr. Mci y pamiątkę ustanowienia 
orderu S. Stanisława Biskupa y Męczen- 
nika do Trybunału Gł. W. X. Lit. 
w dzień doszłey wiadomości do Grodna 
o Konstytucyi Rzadowey miane dnia 8 Maia 1791 R. w Grodnie w Drukar- 
ni J. Kr. M. w 8ce, kart 16. 

Przypis do Roberta Hrabi Brzostowskiego 
Kasztelana Potockiego, Marszalka Trybu- 
nału Ql. W. X. L. Wilno. 

— Kazanie w uroczysto4é doroczney 
pamiątki szczęśliwcy Koronacyi N. P. 
N. M. Króla Stanisława Augusta o Wła- 
dzy Boskiey nad rządami ludzkiego na- 
rodu do Trybunału Gł. W. X. Lit. 
pod laską JO. Xcia Alexandra Sapiehy 
Kanclerza, W. Marszałka Trybunału 
Gł. W. X. Lit. w kościele Akademic- 
kim S. Jana w Wilnie 25 9bris 1789 
miane przez X. Michała Karpowicza S. 
T. Doktora Archidiakona Prałata Smo- 
leńskiego i t. d. w Wilnie w Drukar- 
ni XX. Schol. Piarum 1789. w 8ce, 
str. 86. 

Kraszewski Wilno IV. 306 ma widocznie 
mjln^ datę r. 1766. Dzik6w. 

— Kazanie o władzy Kościoła, jak 
jest narodom zbawienna, y o majątkach 
kościołów, jak narodom sa użyteczne, 
w dzień SS. Apostołów Piotra y Pa- 
wła w Wilnie na Antokolu w kościele 
Kanoników Lateraneń. miane 1789. Ja- 
śnie Wielmożnemu w Bogu Nayprze- 
wielebnieyszemu Jmci Xiçdzu Józefowi 
z Korwinów Kossakowskiemu Bisicupo- 
wi Inflantskiemu Orderów: Orła białe- 
go y S. Stanisława, Kawalerowi w dzień 
imienin Jego ofiarowane 1790. w 4ce, 
Btr. V i 44. 

Powiada w dedjkacyi, ie lat temu 16 miał 
kazanie w ICownie o władzy duchownej, 
zai od lat 28 Seminaryum zaszczyca aic 
łaską Biskupa i protekcyą. Kazanie jest 
z tematu: Tu es Petrus. W kazaniu tem 
wymienia cały szereg uczonych polskich 
duchownych. 

Jocher 4079. 7273. 

Jagiell. — Zielińs. 

— Kazanie X. Karpowicza Archi- 
diakona Smoleńskiego, Proboszcza Preń- 
skiego, Theologii y Pisma S. w Szkole 
Gł. Litt. Professora, Na pierwszym za- 
fundowaniu Powiatu Prenskiego y roz- 
poczenciu pierwszych Seymików w ko- 
ściele parafialnym Prenskim 14 lutego 
1792 Roku. Warszawa w Drukarni 
przy Oazecie Narodowcy y Obcey (1792). 
w 4ce, str. 22. 164 KARPOWIC2. KARPOWICZ. Kąsanie s tekstu; Legem impleritis. 

Wych>VAla imiennie tych co «tworzyli i po- 
parli KonBtytucyę 8 Maja. Rozbiera za- 
sady tej Konstytuoyi. Wykazuje jak gwa 
rauoye Roesyl byfy przez nią gwałcone. 
Jako obraz owoczesnych poję6 patryoty- 
cznych rzecz ciekawa. 

Branic. — Czarter. — Dzików — Jagiell. 
Krasińs. — OssoL ~> Wileńs. -~ Zielińg. 

— Kazanie o zgodzie y jedności 
obywatelów X. Michała Karpowicza 
w uroczystość imienin Nayjaśnieyszego 
Stanisława Aagusta króla miane ósme- 
go maja Roku 1786. w Wilnie w Dru- 
karni J. K. Mci, y Rzpltey u XX. 
Scholamm Piarum. w 4ce, kart 22 nlb. 

— Toż:... inne odbicie. [Zmiana 
w tytule, za X. stoi Xi^dza a Scho- 
larum opuszczono], w 4ce, kart 21. 

w przypisach, przytacza liczne ustępy z Ka- 
zań âkargi. Kończy pochwałą Wojewody 
Chmary. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs 
— Ossol. — Polkowski (Ponińaki). 
Przeźdz. — Warsz. Uni w. — Wileńs. — 
A. Wolański (dwie edycye). — Zielińs. 

— ELazonius Kuiiiga Mikoła Kar- 
powicias Wiskupa Wilniaus, ant gai- 

linga, at prowijma pagraba Wil- 

niuy Bazniczoy S. Jona Sakitas d. 20 
Karwala 1794. Wilno, w 8ce. 

Kraszew. Wilno IV. 8Ô7. 

— Mowa przed zaprzysiężeniem Ho- 
magii od Prowincyj dotąd Polskich . 
Litwy, Żmudzi, Mazowsza y Podlasia 
w pewnych częściach Nayiaśnieyszemu 
Panu Fryderykowi Wilhelmowi Kró- 
lowi Pruskiemu w Grembinie dnia 6go 
Lipca Koku 1796 Miana przez J. X. 
Michała Karpowicza Prałata Archidy«- 
kona Smoleńskiego S. T. Doktora, Pro- 
boszcza Prenskiego y Grazyskiego, Ka- 
walera Orderu S. Stanisława. Za po 
Zwoleniem Zwierzchności. W Warszawie. 
w See, Str. 16. 

Omawiając, że upadek Polski sprowadziły 
obyczaje zepsute zuchwałych a przemo- 
żnych obywatelów, kZótnie i niezgody, 
wzgarda praw i wolno6ci wskazuje na ko- 
lejną zatratę państw starożytnych. Uważn 
za szczęście, iż dostaliśmy się pod rządy 
Brandeburga pochodzącego z Piastów. Wy- 
chwala Fiyderyka W. Wychwala panu- 
jącego króla i szczęście jego poddanych, 
i kończy Klaudyana zdaniem: Nunc Bru- tus amaret rirere tali. caperant îpeî ser- 
yire Catoues. — Taki to hjl wówczas zanik 
godności osobistej i patryotyzmu. 
Jagiell. — Warsz. Uniw. — Zielińs. 

— Mowa przez Wielmo:^.nego JMci 
Xiçdza Michała Karpowicza w dniu 
hołdu Patentem N. Króla JMci Pru- 
skiego przeznaczonym w Gumbinie Ro- 
ku 1796. Mca Lipca 6 Dnia miana 
1796. w 4ce, str. 18. 

Jestto odmienna edycya od poprzedniej. 
Czetwert. — Jagiell. — Ossol. 

— Mowa kaznodzieyska Obywatela 
X. Michała Karpowicza Przy poświę- 
ceniu broni y Chorągwi, gdy pospolite 
ruszenie Województwa Wileńskiego wy- 
chodzące już na woynę miana 25 Junii 
na równinach Jozetatową Dolina zwa- 
nych pod Wilnom 1794. Na usilne na- 
legania całego Województwa y Powsze- 
chności za approbatą Zwierzchności Du- 
chowney do Druku Dana. Z Dodat- 
kiem modlitw, Pobudek y Przykładów 
Rycerskich z Pisma Świętego przez X. 
Skargę zebranych, w Wilnie w dru- 
karni XX. Bazylianów. Bez wyr. roku 
(1794). w 4ce, str. 34 

Krasińs. — Warsz. Uniw. — Wileńs. 

— Oratio ad initium lectionam the- 
ologiae dogmaticae in Schola Principe 
M. D. Litt, in Academia vilnensi pu- 
blice habita A: 1783. à P. R. D. Mi- 
chaele Karpowicz S. T. doctore, Prae- 
lato Archidiacono cathedrali smolenscen- 
si, Praeposito gradiscensi et prenensi, 
Theologiae ac sacrarum scripturarum 
publico Professore. 

Mowa przy zaczęciu lekcyi teologii 
dogmatyczney w Szkole Głowney W. 
X. Lit. w Akademii wileńskiey publi- 
cznie miana roku 1783. Przez W. J. 
X. Michała Karpowicza S T. doktora, 
Prałata Archidyakona smoleńskiego, 
Proboszcza grazyskiego y preńskiego. or- 
dynaryinego teologii y Pisma S. Pro- 
łessora. fol. syg. A2 — L^ (21 kartek). 

Po polsku i po łac. bez osobnego tytuln. 
Wykrada autor: Co jest teologia? 

Jagiell. 

— Do Jasn. Oświeconego Xiçcia 
Jegomości Kazimierza Poniatowskiego, 
Brata Królewskiego w dzień Imienin KARPOWICZ. KARSKI. 155 4 Marca K. 1776. (B. w. m. dr.) w 8ce, 
pół ark. Oflsol. 

— Na rocznicę imienin Xcia Igna- 
cego Massalskiego Bisk. wileńs. Oda. 
1788. öl lipca. Prseźdz. 

— Na zaprzysiężenia uroczystym 
Ustawy rządowey 3 i 5 Maja od Trybu- 
nału G. W. X. L. iego Palestry kancel- 
lary] y chorągwi Trybunalskiey w dniu 
15 Marca r. 1792 w kościele akade- 
mickim S. Jana w Wilnie kazanie Xię- 
dza Karpowicza, Prałata Archidiakona 
smoleńskiego. Wilno, w drukarni XX. 
Bazylianów, w 8ce, str. 29. 

Wileńfl. — Zielińs. 

(Karpowicz Michał). Do W. JMci 
Xiedza Michała Karpowicza z okazyi 
kazania jego o miłości Ojczyzny. (Bez 
w. m. dr. i r.) w 4ce, kart 2 nib. 

Po otrsymania od króla medalu z napisem 
Merentibufl. 

— Górnicki L. (1788) — Poczobut 
(Pamiątka 1783) — Rubricella (1799). 

Chodjmicki 262 — Kraszews. Wilno IV. 306. 
320. .^41. — Szelewski w Pamiętn. relig. 
mor. V1IL 508—9. ~ Czasop. Osgoliń. 
1830. I. 161. — Przyj. ludu. Pozn. V. a. 
171—2. - Bent. Hist. lit. II. 688. — 
Bandt. Hist. druk. II. 206. 277. — 
Sncykl. Orgelb. XIV. 260. — Mietelski 
T. Kazanie 1803. 

Karpovius Vencésiaud ob. Lang- 
haus (Postilla 1620). 

Karrer Venceslaus ob. Okazanie 

(1773). 

KARSBURG Jacobus Friderik Geda- 

nensis. Positiones theologicae ex arti- 
cule IV, V et VI. August. Confes- 
sionis de justificatione, ministerio eccle- 
siastico, et nova oboedientia, quas die V 
Maii A. O. R. MDCCXXXXVI. prae- 
side Alb. Menone Verpoorteno, SS. 
Theol. D. et prof. publ. 111. Athenaei 
Gedanensis Rectore et ad SS. Trinitat. 
pastore, in auditorio maximo publicae 
amicorum disquisitioni exponit... Gedani 
typis Schreiberianis (1746). w 4ce, od 
Btr. 145 do 172 (od ark. T— X). 

Na końcu wiersze na cześć Karsburga pi- 
szą: Joan. Jao.Oammelkarn (lac.) i And. 
Jantzen (niem.). Jagiell. 

KARSBURG Michał. Meditatio sacra, super verba Christi in cruce prolata 
quam 17(X) defeiidet . . . . E chalcogr. 
Thorunensi. w 4ce, ark. Ag. 

Czarter. 

— Thèses de disputandi ratione. 
Présidente M. Bertleffio. Respondente.... 
Thorunii 17(X). ob. BertlefF. 

Karsclibergia Catliarina ob. Totz- 
luanu Mich. (Euche 1616). 

Kar.aki Łowczy Sandomirs. ob. Świę- 
cicki Fel. (Kazania 1796). 

KARSKI Antoni. Głos J. W. Kar- 
skiego d. 21 Czerwca r. 1793 miany. 
1793. fol. str. 1. 

Branic. — Jagiell. ~ Krattińa. 

— Głos J. W. Ant. Karskiego po- 
sła wwdztwa płockiego dnia 24 Czerw- 
ca. (1793). fol. str. 1. 

Branic. — Krasińs. 

— Toż:... dnia 7 Julii 1793 miany. 
fol. k. 1. Branic. ~ Jagiell. 

— Toż:... dnia 13 Lipca 1793 r. 
miany. fol. karta 1. 

Jagiell. — Krasińs. 

— Toż:... dnia 16 Lipca 1793 r. 
miany. 1793. fol. str. 1. 

Ob. Bobrownicki Kajet. 

Branic. — Jagiell. 

— Toż:... dnia 17 Lipca 1793 r. 
miany. 1793. fol. k. 1. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. 

— Toż:... dnia 23 Lipca 1793 r. 
miany. fol. karta 1. 

Branic. — Jagiell. 

— Toż:... na sessyi seymowey dnia 
27 Lipca 1793 r. miany. 1793. folio. 

Branic. — Krasińs. 

— Głos na sessyi seymowey d. 17 
Sierpnia 1793 r. in turno miany prze- 
ciwko ratyfikacyi traktatu zabiorowego 
rossyjskiego. Accedit: Przymówienie się 
tegoż na teyże sessyi in turno na pro- 
pozycya: Czyli ma byé projekt ratyfi- 
kacyi traktatu z Nayjasnieysza Impe- 
ratorowa Rossyi przyjęty lub nie? fol. 
kart 2. Krasińs. 

— Głos dnia 27 Augusta 1793 r. 
miany. folio, str. 1. Krasińs. 

— Głos d. 20 9bra 1793 r. miany. 
folio, str. 2 nlb. Krasińs. 

— Toż:... dnia 23 Listopada na po- 156 KAR8KL KAR8KL Żegnaniu Izby. (1793). folio, kart 2 
nlb. (str. 3). Zielińs. 

— ob. Grodno (Głoay 1793). 
Karski Dominicus ob. Geszka Piotr 

(1758). 

Karski Jan biskup ob. Mrowiński 
W. (Reassumpcyti 1788). 

KARSKI Kazimierz podczaszy san- 
domirs. Głos Jaśnie Wielmożnego Je- 
gomości Pana Kazimierza Karskiego 
czesnika i posła Sandomirskiego w Iz- 
bie poselskiey dnia 4 9bra 1786 miany. 
Przymówienie się tegoż posła. (Na koń- 
cu :) W Warszawie, w drukarni P. Du- 
four Eonsyliarza nadwornego J. E. Mci 
Dyrektora drukami (1786). fol. k. 1. 

Zabiera glos eo do projektu uregulowania 
Sejmików. Na osobnej karcie dołączony 
Projekt. Csartor. — Jagiell. 

— Głos dnia 16go Octobra 1790 
miany. w 4ce. Ossol. 

— Głos na sessyi seymowey d. 10 
Maja 1791 r. miany (1791). w 4ce, 
kart 2. Krasińs. 

— Głos dnia 7 listopada r. 1791 
miany. w 4ce. 

— Głos Jaśnie Wielmożnego Kar- 
skiego Podczaszego Sandomirskiego Po 
zagajeniu Seymiku w Opatowie Dnia 

16 Novembra 1790 Roku miany. w 4ce, 
kart 4. Branic — Ossol. 

— Toż:... na sessyi seymowey d. 

17 Listopada r. 1791 miany. (1791), 
w 4ce, kart 2. Branic. — Ossol. 

— Toż:... dnia 25 Listopada r. 1791 
miany. w 4ce. Ossol. 

(Karski Kazimierz). Stan sprawy 
z strony W. W. Sukcessorów W. Ka- 
zimierza Karskiego Podczaszego Sando- 
mirskiego, Powoda i Pozwanego, prze- 
ciwko Wierzycielom, Administratorom, 
i Prokuratorowi Massy fortuny JW. 
Prota Graffa Potockiego, tudzież JW. 
Xaweremu Turskiemu Stolnikowi Szad- 
kowskiemu, dóbr Kluczewska z przy- 
ległoeciami od J. W. Potockiego na- 
bywcy pozwanym i powodom. B. m. i 
r. dr. (1798). folio, k. 3 nlb. 

Bez osób. tytułu. 

Proces hjl o summę dłużną 75,000 złotych, 
ciążącą na dobrach Kluczewsko. 

Ja^ieil. KARSKI Mathiad S. J. (1662 f 10 
Lut. 1717). Opuscula varia contra ad- 
versarios Fidei Catholicae Romanae au- 
ctore Math. Karski Episcopo Suffrag. 
Dioecesis Posnaniensis. Posnaniae 1672. 
w 4ce, ark. 11. 

Sommerrogel Bibl. IV. 924. mówi, że pano- 
wie litewscy pomczyli mu uporządkowanie 
praw litewskich (Statutu) i że ta praca 
ukazała się w Wilnie 1693. folio. 
Poszakowski str. 988. 

KARSKI Paulus (1595 t 4 Sierpnia 
1645). Séries Episcoporum Plocensivm 
Insertis Acrostichijs, de Praesusulari (tak) 
eminentia, Gnomis^ quae primis chara- 
cteribus nomen & omen successoris noui 
exprimunt. Illuetrissimi ac Reverendis- 
simi Domini D. Martini Szyszkowski 
D. G. Episcopi Plocensis. A Pavlo Kar- 
ski, Svae Illmae ac Reverendissimae Do- 
minationi aeternum deuoto cliente, in 
CoUegio Societatis Jesu Poltouiensi^ Elo- 
quentiae studioso. Obsequioso honoris 
& amoris ergo retecta & porrecta. An- 
no à MoDeratore Christo orbl eXorto 
(MDCXII). B. m. dr. w 4ce, sygn. C^ 
(kart 12). 

Na odwrocie tytułu akrostyoh z nazwiska 
M. Szydłowski. Następnie Nuncupatoria 
wierszem — i pochwały wierszem biskupiSw 
w tym porządku: 1. Angelotus. 2. Hallu- 
Sterins. 3. Albin intumulator Paschalis 
Wioch. 6. Marek Wioch. 7. Stefan, pierw- 
szy Polak. 8. Filip Doliwa. 9. Szymon 
Gozdawa. 10. Alexander Dolega. 11. Wer- 
ner Pierzchała. 12. Lupus Gk>zembius. IB. 
Witus JaniTius. U. Goslaus Giętka. Iń. 
Jan Gozdawa. 16. Gedeon (obacz Kromer 
ks. 7). 17. Gunter. 18. Piotr Roanus. 19. 
Jędrzej Gryf. 20. Piotr Breyis. 21. Jędrzej 
Ciołek. 22. Piotr Niedieh. 2.S. TomasE 
Słomka. 24 Gosław II. 25. Jan AlŁus (wy- 
soki). 26. Jan Nałęcz. 27. Floryan Lasky. 
28. Klemens. 29. Bernard. .^0. Tumslaus. 
31. Mikołaj. 32. Stanisław 1. 88. Dobie- 
sław Sówka. 34. Scibor I. .85. Henryk 
książę na Mazowszu. 86. Mamfiolus Włoch. 
37. Jakub GorskcTius auditor palatii .\po- 
stolici (Oromerlib. 15). 88. Staniuław Pa- 
włowski. 89. Paweł Gizicki. 40. Scibor 
Gozacicius. 41. Kaźmierz ksiąie na Ma- 
zowszu. 42. Piotr Chotlino. 48. Jan Lu- 
bańzki. 44. Wincenty de Przeremb. 4Ô. 
Erazm Ciolcus. 46. Rafał. 47. .lędrzej 
Krzycki. 48. Jan Chojewski. 49. Piotr 
Gamrat. 50. Jakub Buczacki. 51. Samuel 
Maciejowski. 52. Jan Bieliński. 53. Ję- 
drzej Noskowski. 54. Piotr Myszkowski. KARSKI. KARâNICKL 167 55. Piotr Dunin Wolski. 56. Wojciech 
Baranowski. 57. Marcin Szjszkowski. Na 
końca wierss na pochwaZę nowego Bisku- 
pa. S% to same czcsse pochwatj; żadnej 
nie ma tu wiadomoâci historycznej, kie- 
dy ktörj z Biskupów został mianowany» 
kiedy umarł i jak długo zarządza/ dyece- 
zy^. Porządek ich odmienny od tego, jak 
8^ umieszczeni n Bartoszewicza w En- 
powszech. Tom 3ci, str. 664. 

JagielL 

— ob. Szyszkowski Marcin (Applau- 
8U8 1608). 

Juszyń. — Siarczyn. Obraz I. 262. — Pa- 
mietn. relig. mor. XVII. -497. — Encykl. 
Orgelbr. XIV. 263. 

Karski Teodor Antoni ob. Instructio 

(1771) — Methodus (1758). 

Karśnlclca Barbara ob. Wielania (Z) 
Gabryel (Threnos in obitum 1606). 

Karsznicka Krystyna z Długowskich 

ob. Kamieński Lndwik od S. Teresy 
(1744). 

Karsznicka Krystyna z Siewiersklch 

ob. Latoszyński X. Piotr (1735). 

Karśnicka Teofila ob. Seriewicz 
Adryan X. (Abrys śmierci 1725). 

Kasznickich (Z) Konopnicka ob. Ko- 
nopnicka. 

KARŚNiCKI Andrzej Józef. Chleb du- 
chowny z stolika Nazareyskiego na re- 
fekcyą przy poście d. 7 września 1717 
r. na pierwszym nieszporze zaczynają- 
cego się solennego aktu koronacyi na 
Jasney Częstochowskiey górze naycudo- 
wnieyszey w obrazie od Łukasza S. na 
stoliku cyprysowym malowaney N. M. 
P. przez X. Andrzeia Józefa Karśnic- 
kiego kanon, katedr, chełmsk., probo- 
szcza kijowskiego y officyała Radow- 
skiego rozdany. (Umieszczone w piśmie 
wydanem przez X. Antoniego Nowa- 
kowskiego p. t. : Nowa korona chwały 
N. Maryi P. Częstochowa 1718. w 4ce, 
od str. 1—14). 

— Kazanie na wyprowadzeniu, 
z Kielc na Jasna Górę Częstochowską 
ciała, S. R, J. Xiażęcia J. Mosói Je- 
rzego Albrachta Donhoffa Biskupa Kra- 
kowsk: Kanclerzń Wielk: Koronnego, 
Xiażęćia Siewierskiego : miane, przez 
P. O. X. Andrzeia Jozepha Karśuic- 
kiego Kanonika Kiiowskiego, Plebana Borowinskiego, na polu Kieleckim. Ro- 
ku Pańskiego 1702. Dnia 8 Kwietnia, 
podane do druku. W Krakowie w Druk. 
Mikołaia Alexandra Schedla J. K. M. 
Ordinâryinego Typografâ. w 4ce, kart 
12 nlb. (ark. CJ. 

PrzypÎB. Mikołajowi Denhoffowi proboszczowi 
kollegiaty Sandomîrskiej. Kazanie s textu: 
Surgens egredere. 
Encykl Orgelbr. VI. 978. — Jabłonowski 

Mnsaeum pol. 104. 
Czartor. — Dzików — Jagiell. — Ossol. — 
Uniw. Iwows. 

— Patron od Nieba przydany Ko- 
ronie poUkiey, B. Stanisław Kostka S. 
J. podczas Trybunału koronnego w ko- 
ściele piotrkowskim S. J. w niedzielę 
23 po Światkach przez X. Andrzeja 
Józefa Karânickiego kanonika katedral- 
nego Chełmskiego, Deputata Trybunału 
koronnego. Ogłoszony osobliwie JMci 
Panu Stanisławowi Woynowskiemu J. 
O. Trybunału Seóuritatis Instygatorowi 
w dzień uroczystości swoiey, od Kaho- 
inskiey Sekty czyniącemu Reces, a do 
prawdziwey katolickiey wiary Akces. 
Assystuiący. R. P. 1718 w drukarni 
Jasney Gróry Częstochowskiey. w 4ce, 
kart 15 nlb. 

Autor przypisał proz^ Janowi Szembekowi 
Kanclerzowi W. Kor. W kazania wylicza 
doznane cuda za wstawieniem się do S. 
Stanisława Kostki. Kazanie jest z textu: 
Cum yenerit et pulsaTerit. Łacina tu gę- 
sto mieszana. 
Dzików -— Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Synodus dioecesana chełmensis 
1717) - Wohcki Math. Casira. (Flam- 
ma 1718). 

KARSNICKI Ludwik Fundament. Głos 

Jaśnie Wielmożnego Ludwika Funda- 
ment Earnickiego, Kasztelana Wieluń- 
skiego Kawalera Orderu S. Stanisława 
miany in Turno na sessyi Seyinowey 
Dnia 3go Listopada R. 1788. (Na koń- 
cu:) W Drukarni Piotra Dufour Kons: 
Nadw: J, K. Mci Dyrektora Drukarni 
Korp: Kadet: mieszkaiącego w Rynku 
Miasta Starcy Warszawy N. 38. fol. 
k. 1. 

Jest przeciwko powierzenia rz^dn stutysię- 
cznego wojska Radzie nieustaji^cej, boby 
to byto zamachem na wolnoAć. Sam siebie 
mianuje cnotliwym obywatelem , który 168 ICAR8NICKL KARSNICKI. ni^dy przeciw Boga, królowi i ojozjźaie 
nie znil zdradj. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Głos JW. Jmci Pana Ka- 
sztelana Wieluńskiego Eomisarza Kom- 
missyi Woyskowey Oboyga Narodów 
Kawalera Orderu 8. Stanisława na Ses- 
syi Seymowey dnia 19 Miesiąca Sty- 
cznia Roku 1789 in Tiirno miany. 
w Drukarni Rzeczypospolitey J. K. Mci. 
w 4ce, kart 4 nlb. 

Branic. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... Na Sessyi Seymowey 
dnia 26 Maia 1789 miany. B. w. m. 
w 4ce, k. 4 nlb. Branic — Zielińs. 

— Toż : . . . orderu S. Stanisława 
kawalera na sessyi seymowey d. 19 m^a 
czerwca r. 1789 miany. w 4ce, str. 4. 

Branic. — Zielińa. 

— Wieczyste rolne kantony albo 
Gospodarstważołnierskie. (Projekt). [Pod - 
pisano: Karśnicki, kasztelan wieluński, 
kommisarz woyskowy]. B. r. (1791 — 3). 
fol. kart 4. 

Porównaj: Kantony. Odpowiedź. Uwagi. 
Czartor. — Krasińs. 

— Mowa JW. Ludwika Fundament 
Karsnickiego podkom. ziemi Wieluń. 
J. O. Trybunału Koronnego Marszałka 
odpowiadaiaca na powitanie od prześw. 
Palestry przy reassumpcyi J. O. Try- 
bunału Kor. d. 4 Września w Piotrko- 
wie r. 1779 miana, folio, 1 karta. 

Kraeińs. 

— Mowa Jaśnie Wielmożnego Jmci 
Pana Ludwika Fundament z Wielkich 
Karśnic Karśnickiego podkomorzego 
ziemi Wieluńskiey orderu S. Stanisła- 
wa kawalera Trybunału koronnego mar- 
szałka przy zagajeniu tegoż trybunału 
po odebraniu od ziemstwa laski w Lu- 
blinie dnia 3 miesiąca kwietnia roku 
1780 miana. fol. k.'l. 

Zaś na drugiej karcie: 
Mowa tegoż Jaśnie Wielmożnego 
Marszałka odpowiadaiaca na powitanie 
od Prześwietney Palestry Lubelskiey. 
(1780j. fol. k. 1. 

Ob. Powitanie. JagieU. 

— Mowa Jaśnie Wielmożnego J. 

Mci Pana Kasztelana Wieluńskiego 

Prezesa Kommisyi Woyskowey Oboyga Narodów Orderów Orła Białego i S. 
Stanisława Kawalera. Na dniu 6 Mca 
Listopada 1787 r. miana, w Drukarni 
J. K. Mci i Rzpltey u XX. Schol. Pia- 

rum. w 4ce, k. 2. Warsz. Uniw. 

— Mowa J. w. Jmci Pana kaszte- 
lana wieluńskiego, orderu S. Stanisława 
kawalera na sessyi seymowey d. 1 gru- 
dnia r. 1788 miana, w Drukarni Dafour 

1788. fol. str. liczb. 6. 

Branic. — Czartor. — Kraeińe. 

— Mowa na sessyi seymowey d. 
13 Grudnia 1788 miana, w druk. P. 
Dufour. folio, k. 2. Krasińa. 

— Toż:... na Sessyi Seymowey 16 
Maia 1789. fol. k. 2. 

— Toż: .. na sessyi Seymowey dnia 
28 maja 1789. w 4ce, str. 5. 

— Mowa J. W. Jmci Pana L. Fun- 
dament Karśnickiego, kasztelana wie- 
luńskiego, orderów orła białego i Sta- 
nisława kawalera, kominissyi woysko- 
wey oboyga Narodów kommissarza i 
od teyże kommisayi do lustracyi kor- 
pusu kadetów delegowanego, przy do- 
kończeniu teyże lustracyi do całego kor- 
pusu tegoż na dniu 4 lipca 1789 roku 
miana. (1789). w 3ce, str. 8. 

Akad. — Branic. — Zieliń. 

— Toż:... kommissyi woyskowey 
oboyga narodów kommissarza, orderów 
polskich kawalera na d. 15 sierpnia r. 
1789 w Stanaoh seymuiacych miana. 

1789. w 4oe, str. 7. ' Branic 

— Toż:... kommissarza kommissyi 
woyskowey oboyga narodów, orderów 
orła białego i S. Stanisława kawalera 
d. 17 sierpnia 1789 roku miana. 1789. 
w 4ce, str. 8. Branic 

— Toż:... Kommissyj Woyskowey 
oboyga Narodów Kommissarza Orde- 
rów Polskich Kawalera na d. 25 Sier- 
pnia 1789. w Stanach seymuiacych 
miana. 1789. w 4ce, k. 4. 

Branic. — Warsz. Uniw. — Zielińs. 

— Toż:... Orderów Orła Białego i 
S. Stanisława Kawalera Dnia 27 Sier- 
pnia 1789 R. miana, w 4ce, k. nlb. 4. 

Branic — Warsz. Uniw. — Zielińs. 

— Toż:... orderu orła białego i S» KARdNlCKI. KARTE. 1Ô9 Stanisława kawalera d. 18 września 
1789. w 4ce, str. 4. 

Branic. — Zielińa. 

— Toż:... orderów orła białego i S. 
Stanisława kawalera na sessyi seymo- 
wey d. 29 września 1789 miana. 1789. 
w 4ce, 8tr. 4. Branic. - Zielińa. 

— Toż:... Orderów Orła Białego i 
S. Stanisława Kawalera, Przy zaczęcia 
Prezydencyj w Kommissyj Woyskowey 
dla nieprzytomności J. W. Rzewuskie- 
go Hetmana Polnego Koronnego na Ses- 
syi pierwszey d. 2 Paźdź: R. 1789 mia- 
na, w 4ce, kart 2. 

Branic. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... prezesa kommissyi woy- 
skowey oboyga narodów, orderów orła 
białego i S. Stanisława kawalera na 
dniu 6 mca listopada 1789. miana. Dru- 
karnia XX. Schol. Piar. 1789. w 4ce, 
str. 4. Branic. — Zielius. 

— Toż:... na Sessyi Seymowey d. 
10 Listopada 1789 miana względem 
luBtracyj Starostw Kłobuskiego i Brze- 
zińskiego nadanych na wieczne czasy 
00. Paulinom Częstochowskim, folio, 
ark. 1. Warsz. Uniw. 

— Toż:... d. 19 Listopada 1789 
miana. Warszawa w 4ce, druk Schol. 
Piar. w 4ce, k. 4. Branic. 

— Toż:... kommissarza kommissyi 
woyskowey oboyga narodów, orderów 
polskich kawalera dnia 8 mca marca 

1790 roku na sessyi seymowey miana. 
(1790). w 4ce, str. 4. Branic. 

— Toż:... Orderów polskich Kawa- 
lera. Witaiac J. W. W. Examinatorow 
imieniem całey Kommissyj w Izbie Są- 
dowey d. 19 Grudnia (poprawiono pió- 
rem: Stycznia) 1791 Roku miana. B. 
w. m. w 4ce, k. 2. 

Branic. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... orderów polskich kawa- 
lera na sessyi seymowey dnia ö maia 

1791 roku miana (1791). w 4ce, str. 4 

Branic. — Krasińs. 

— Uwagi tyczące się korpusu ka- 
detów L. Fundament Karsnickiego ka- 
sztelana wieluńskiego, kommissyi woy- 
skowey oboyga narodów kommissarza 
i od tey do korpusu tegoż wyznaczo- nego lustratora. Bez r. (1789—1791). 
fol. k. nlb. 5. 

Niesiec. Ed. II. T. ö, str. 48. 

Branic. - Czartor. 

— ob. Kamieński Ludwik od S. Te- 
resy (1744). 

Karsnicius Stanislaus ob. Bilscius 
(1588) — Wężyk Piotr. 

Karśnicki Zygmunt ob. Marzęcki 
Antonius (1721). 

(Karsza Ludwik). Thèses theologicae 
juxta mentem subtilium principis Joan- 
ni Duns Scoti dicatae eximio et admo- 
dum Reverendo Patri P. Ludovico Kar- 
sza S. T. doc. ... Vilnae. Typis Fran- 
ciscanis 1700. folio, kart 5 nlb. 

Krasińs. 

Karta miasta Lwowa ob. Passarati 
Aureliusz (1607). 

Karta Litwy ob. Nieprecki Joannes. 

Kartagińska historya ob. Karthago 
— Zbiór krótki historyi (1776). 

Karte von dem gegenwärtigen 
Kriegsschauplatze, zwischen Russland 
und schwedischen Armeen, welche vor- 
züglich ganz Finnland, Liefiand, Esth- 
land, einen Theil von Polen und Rus- 
sland enthält. 1788. 

— (Neueste) von Galizien u. Lodo- 
merien nebst dem oesterr. neuen An- 
theil von Polen nach dem Petersb. 
Theilungstraktate am 24 Okt. 1795. 

Dąży arkusz naklejony na płótnie. 
Kat. Kajet. Jabłońs. 

— eines TheiU von Neu oder West- 
(jj^allicien welcher die Woywodschaften 
Sendomir und Krakau enthält nebst 
einem Theil von Alt Galicien. In XII 
Blatt entworfen von D. G. Reymann 
1797. 

— von Gross Polen, enthaltend: a) 
die Woiwodschaften: Posen ; Gnesen, 
Kaiisch, Sieradien, Land Wieluń, Lent- 
schitz, Brzezice, Inowraclaw etc. (Gursch 
sc.) 1791. 

— General-Karte von den Russi- 
schen, Preussischen und Ostpreussischen 
Besitzungen im ehmaligen Polen 1797. 

— Karte von Neu-Ost-Preussen. 
1798. 

— von Russisch Litauen, die von 160 KARTEN. KARWACKI. Polen an Russland abgetretenen Woie- 
wodschaf ten Liefland , Witepsk , Mści- 
slaw, Polock u. Minsk enthaltend. Nürn- 
berg, Homann, 1775. 

Antiq. Katalog A. Twietmeyera 1891. N. 102. 

— vom ehemaligen Königreich Po- 
len, oder Qeueral-Karte von den Preus- 
sischen und Oesterreichischen Besitzun- 
gen. Nürnberg. 

— von Krakau ob. Karowski Teo- 
dor (1797). 

— von Polen ob. Müller (1790) — 
Gussfeld (1793). 

KARTEN Jan. O cztery ch ostatecz- 
nych rzeczach kxiegi cżwory. Z wiel- 
kich a zacnych Doktorów krotko ze- 
brane. O âmierëi, straszliwym sadzie 
pańskim, okrutnych mękach piekielnych, 
niewymownym weselu chwały niebie- 
skiey. Przes Jana Eartena zakonnika 
Karmelitów, Doktora pisma świętego 
człowiekowi chrześciańskiemu bardzo 
pożyteczne. W Krakowie w Officynie 
ScharflFenbergerowey.Roku 1562.W 12ce, 
k. 86. (Wewnątrz dzieła 3 drzeworyty). 

Porównaj Manni. Boles^awiusz. 

Maoiejows. Piśmien. Dodat. 389. — jocher 

374f8. ObsoI. 

Karteziani ob. Kowalski Jan (1746). 

Kartezyusz ob. Jaworski Stanisław 

(1767) - Kowalski Jan (Rozmowa 1746) 

Karthago. Księga pierwsza. Expe- 

riamur. (Naodwr. stronie:) Czytajcie i 

poprawcie. (Bez wyr. m. i r.) w 8ce. 

Księga pierwsza, kart 16 nlb. (ark. 

DJ; Księga druga, kart 13 (ark. Dj); 

Księga trzecia, kart 10 nlb. (ark. Ba); 

Księga czwarta, kart 11 (ark. B7). 

Nie ma ogólnej karty tytułowej. Dzieło wi- 
docsnie nie dokończone. Druk z samego 
końca 18 wieku. Czcionki podobne do dru- 
ków krakowskich. Napisane wierszem. 

Kto byl autorem nie wiadomo. Notatka na 
egzemplarzu Bibl. Jagiell. zapisuje Ju- 
Bzyńgkiego, ale zanotowanie świeże. Autor 
wymienia Karpińskiego jako przyjaciela, 
kt6ry mu jeden wiersz poprawił. Wspo- 
mina jego M Zabawki" drukowane z koń- 
cem 18 w. Powołuje się na dzieło Rollina. 
Ten zaś w r. 1769 drukował Histoire car- 
thaginois. 

Całość zdaje się skierowana do zachęty, aby 
ojczyznę bronić. Być więc może iż po 
rozblorse kraju autor zaniechał dokoń- czenia dzieła. Jeśeli Juasyński był auto- 
rem to przed r. 1794f, bo po zabraniu 
Krakowa przez Austryę wynióat się do 
Galicyi. Juszyński zaś moie być autorem, 
bo pisywał bezimiennie wiersze i to tak 
samo nieudolne. 

Jeieli Juszyński istotnie jest autor«m, to nie- 
ukończenie poematu wytłomaczyć by mo- 
żna tem, że go drukował w r. 1793— é, 
a gdy Austryacy weszli do Krakowa opu- 
ścić musiał miasto i już nie miał czasu 
dokończyć dzieła. 

Autor przepowiada zabór kraju słowy : ^O 
wy którzy na czele narodu stoicie, na 
tę niezłomna prawdę na wieki pomnijcie : 
że naród i w nieszczęsnym i pomyślnym 
stanie, równe nad swëm s^iadem mieć 
winien czuwanie. Niech to was nie prze- 
raża współziomkowie moi, gdy powiem, 
że nas czeka los podobny Troi**. 

Wiersz drukowany odmienniej niż swykle, 
bo zaczyna się od małych liter jeżeli jest 
zdanie nie dokończone. Jag^iell. 

Kartofle ob. Wiadomości najpoży- 
teczniejsze (1795). 

Kartusz ob. Cartouche (1733). 

(Kartuzi). Produkt od WW. XX. 
Kartuzów Bereskich przeciwko W W. 
J. P. Franciszkowi, Marcellemu Niem- 
cewiczom, a JW. Staniaławowi synowi 

Niemcewiczowi (o wieś Łewoazki). 

B. m. i r. (Wilno, 1787). fol. 1 k. nlb. 

Jagiell. 

Kartuzyan Dyonizy ob. Piotrków- 
czyk Alexy (1654). 

Karty Abecadła polskiego, francuz- 
kiego i niemieckiego dla dzieci. Karty 
magiczne. Warszawa Grölt. 

Katalog zr. 1796. 

— ob. Kommissya (1775) — Śla- 
dy historyczne (1794) — Uniwersał 
(1776). 

Karty Kozackie ob. Niebylski Niko- 
dem (1621). 

KARTZIUS Daniel. Trauer-Gedicht... 
Anna Catharina Hirschbergin, des Ru- 
dolf Brischowen Eheliebste. Danzig 
1703. folio. 

Karwacici ob. Pogrom i exekutia. 

KARWACKi Maciej Soc. Jesu (ur. 30 
Marca 1725). Grammatyka Grecka. 
w Wilnie 1725. druk S. Jesu, w 8ce. 

Mecherz. str. 104. — Brown. Bibliot. S. J. 
214. — Janociana III. 171. — Somervo- 
ge\ Bibl. lY. 924. — Jocher 631. KARWA8KI. kARWAT. 161 Karwaski Hieronim ob. Latinius La- 
tjnus (1552—1563). 

KARWAT X. SeweiTii Wokiciewicz 

(WÓjCikiewiCZ).(1621 f 6 Lipca 1758). 
Budowniczy Topor Polskiego Zoroba- 
bela, Jaśnie Oświeconego J. M. Pana 
Jerzego Ossolińskiego Xiążęcia Państwa 
Rzymskiego nà Ossolinie, Hrabie z Tę- 
czy na. Nay wyższego Kanclerza Koron- 
nego Lubelskiego, Lubàczewskiego, Lu- 
bomskieOi Brodnickiego, Bogusławskie- 
go, Ryckiego, Adzelskiego, Derpskiego 
etc. Starosty, Na Konotopiu y Batory- 
nie Dziedzic-Lennego Pana. Po długiey 
a pracowitey Oyczyzny swey Fabryce 
w Jordanie łez koronnych pogrzebiony, 
przez X. Seweryna Karwata Societatis 
Jesu Theologà y Kaznodzieję J. K. M. 
we dworze Klimuntowskim Anno Do- 
mini 1650. W Warszawie w Drukarni 
Piotra Elerta J. K. M. Typogrâphâ Ro- 
ku 1652. w 4ce; kart 14 nlb. 

P. Elert przypisał X. Andreejowi Treebic- 
kiemii seholaflt. płock. Kąsanie z tekstu : 
Acddit aatem ut nnus. 
M6wca wychwala fundacje religijne zmar- 
łego w Klimontowie, Bydgoszczy, Karme- 
litanek w Warszawie, Kamedulów pod 
Warszaw-. Ołtarz Gzęstoohowej sto ty- 
sięcy kosztujący Beseleeskim misterstwem 
lego wystawiony. Jeździł za Zygmunta III 
do Anglii o posiłki przeciw Osmanowi. 
Jeździł do Ratysbony na elekcya. 
Dzików. — Jagieli. — Krasińe. — Ossol. 
Uniw, Warsz. 

— Duodeeim Caesarum Elogia. Cra- 
coviae. And. Petricov. 1633. foL A7. 

Dedyk. Caspari Dinoffio Palatino Dorpatensi. 

Współcześnie na egzemplarzu zanotowano 
jako autora Kaz. Sarbiewskiego. 

Alegambe Bibi. Ord. S. J. 489. powiada, że 
jest pisane prozą. — Batowski N. 1128 
mieéci pod Karwatem. Dzików. 

— Immota Gedanensium fides erga 

Joan. Oasimirum quuni pro uncione 

sacra Germanice praedicavit Severin. 

Karwat Wokiciewic Th. regi ä consil. 
aul. Gedani 1657. w 4ce. 

Hoppe iö. 

— Kazania seymowe. Poznań, 1658 
i 1659. 

Kazanie przy otwarciu Sejmu 16Ô6 w Kra- 
kowie do Jana Kazimierza; czy druko- 
wane? 

Popówn. Wiara. — Laohrymae vectigales magnis ma- 
nibus Magni Sigismnndi III Poloniae 
et Sueciae Regis, Inter paren talia Sa- 
cra persolutae 1633. Cracoviae, 1633. 
folio. 

Ded. Joanni Alberto. Ostoł. 

— Nieostały Ostoja albo Kazanie 
na pogrzebie Elżbiety z Błociszew^kich 
Pogorzelskiey starościny Nowidzkiey. 
Roku 1641. 

Sommer vogel przytacza odmienny tytuł, ale 
jako rękopis. — Niesiee. I. 107. 111. 
682. 

— Siradia trabeata, dum lUustrissi- 
mus Dominus D. StanislauB à Koniecpole 
Koniecpolski Supremus ac Generalis E- 
xercitaum Dux Cracoviensem Castellana- 
tum, primum Senatus Poloni subsellium 
adiret; proposita sub auspiciis Illustrismi 
ac Reverendismi Dńi D. Stanislai Lu- 
bieński Episcopi Plocensis; aliorumque 
Siradianae gentis luminum. In collegio 
Cracoviensi Societatis Jesu. Cracoviae 
irt officina Francisci Caesarij. 1633. 
toi., k. 3 nlb. 

Przypis Stanisławowi Łubieńskiemu bisk. 
płock. 

Toż jest w dziele X. Słowiekiego: Heroica 
poesis Lublini, 1794. w 8ce. 

Alegambe Bibliot. Script. S. J. 

W panegiryku Jezuitów Lubelskich p. t. : 
Kmus. Illmus et Excellentissimns Dominus 
Casimirus Łubieński Episcopus Chełmen> 

sis in primo cathedra aditn saluta- 

tus 1706. (Lublini typ. Coli. ä. J. foUo) 
wymieniony jest Karwat jako autor po- 
wyższego dziełka. 

Tłumaczył je Samuel Twardowski na pol- 
skie: Sieradz się święci, (w Miscellanea 

. selecta 1681 str. 80-90). 

Jagieli. — Krasińs. — Ossol. 

— unbewegte Trewe Bei vieler- 
hand wunderlichen und abentheuerli- 
eben Glückverwandlungen derer die 
Hoheit Ihrer König!. Majestät ihres Gnä- 
digsten Königs u. Hm Johann Casi- 
miere Königes in Polen und Erb-Königs 
zu Schweden &c. &c. &c. Wie auch die 
Wolfahrt des Vaterlandes weit über ihr 
Gut und Blut beständig-liebenden Un- 
terthanen Eines Edlen Hochweisen Raths 
und gantzen löblichen Stadt Dantzig 
Nach dero Majestät glücklichen und 
Triumphirenden Einzüge daselbst. In 
einer gehaltenen Predigt am 24 Sonn- 

21 162 KARWAT. RARWICKI. tage nach Pfingsten in S. Brigitten Kir- 
chen höchst gerahmet und hervorgezo- 
gen Anno 1666. Durch den Wol Ehr- 
würdigen P. Severinum Karwat Soc. J. 
Theol. und Ihr. Königl. Majestät wohl- 
verodneten HoflF-Prediger. Gedruckt im 
J. 1657. (Bez w. m.) w 4ce, ark. sygn. 
C4 (kart 11). 

8i| dwie odmienne tàyej^. 

Csartor. — Osso). 

— Wiara w obroscie (tak) przeci- 
wnego szczęścia nigdy niezachwiana, 
Dostoieństwo Maiestatu Pana swego 
Naiaśnieyszego Jana Kazimierza Pol- 
skiego y dziedziczn. Szwedzk. Króla &c. 
&c. &c. Statecznie nad fortuny y zdro- 
wie swe miłuiących poddanych Prze- 
sławney Rady miasta (gdańskiego: Po 
Triumfalnym do niego wiezdzie J. K. 
Mości wysławiona kazaniem W. X. Se- 
werina Karwata Soc. Jes. Theologa Ka- 
znodzieję J. K. Mci w Niedzielę 24 po 
świątkach w kościele u Panien Zakon- 
nych Brygidy S. R. P. 1656. Bez m. 
dr. (Gdańsk, u Foerstera). w 4ce, str. 
1 i 13. (Druk gocki). 

Na kareie A, nadpis: Na niedzielę 24 po 
Światkach. £t sit arbor ita ad yoLacres 
eoeli. — Łaciny tu wiele ale w polszosy- 
znie wyrażenia charakterystycsne. 

Cuurtor. — - Dzików — Jagiell. — Uniw. 

Iwows. 

— ob. Kanon Andrzej (1643) — 
Twardowski Samuel. 

Brown. Bibl. piê. 214. — Sommenrogel Bibl. 
IV. 924. — Encykl. Orgelbr. XIV. 299. 

— Batowgki Niekt. rękopiema 8. 274—5. 

— Placoias Theatr. psendon. 203. — Witte 
Diar. biogr. 16&8. d. 6 Jnli. — SotweU 
Bibl. Scńp. 8. J. — Juszyński Dykcyon. 

Karwatty ob. Carvaial (1640). 

Karwicka Róża Duninowna ob. Bar- 
ski Bazyli (1754) — Świecki Wawrz. 
(Róża jerychońska 1754). 

Karwicki ob. Mniszech Jerzy (1759). 

KARWICKI Adam Dunin a Karwice. 

Oratio de eversione rerum publicarum. 
Ârgentarati ty pis Josiae Staedelii. 1664. 
w 4ce, ark. 13. 

Pnypig. ojcu aatora. Na końca wiersse po- 
diwalne Stanisława Karwickiego brata i 
Macieja Mioainskiego naacsyciela. 
Chreptowics — Bibliot publ. w Paryżu. Karwicki Andrzej Dunin ob. Rotkie- 
wicz Sylwester (Dzień koronacyi 1688). 

Karwicki Józef ob. Eochalski Ste- 
fan (1772) — Rzewuski Prane, i Po- 
niatowski Stan. Pozwani (1790). 

Karwicki Clirystyan i ob. Łochow- 
ski StanislauB (Reguiae 1637) — Sta- 
rowolski Szymon (Declamatio 1631). 

Karwicki Clirystyan II ob. Bajaze- 
tlies (Praesidente 17 14) — Łochowski 
(Decisio 1715). 

(Karwicki Cliryetian). R. P. D. Fal 
conerio Gnesn. Custodiae pro Christ. 
Dunin Karwicki contra Joannem Dłu- 
żewski, suffrag. Chełmens. Facti c. pre- 
cibus pro dilatione. Romae. 1715. folio. 

— Toż :... Memoriale pro nova au- 
dientia 1716. Summarium 17 IÖ. 

KARWiCKi Krzysztof. Głos J. W. 
Krzysztofa Karwickiego szeffa pałku 
kawaleryi, posła z woiewodztwa wo- 
łyńskiego, miany na sessyi seymowey 
d. 2 września r. 1789. w ^e, k. 2. 
Branic. — Zielińa. 

— Mowa Jaśnie Wielmożnego Kar- 
wickiego posła Województwa Wołyń- 
skiego na sessyi seymowey dnia H Li- 
stopada 1788 in turno miana. fol. k. i. 

Csartor. 

— Toż:... na Sessyi Seymowey Dnia 
3 Listopada Roku 1788 miana, folio, 
k. 1. Csartor. — Ossol. 

— Toż:... miana d. 13 Lutego 
1791 r. fol. k. 1. Krasińs. 

— Przymówienie się ex turno d. 6 
Lutego 1789 r. W drukarni wolney. 
folio, k. 1. Kraaiń«. 

KARWiCKi Stanisław. O defektach 
Rzeczypospolitej polskiej (1726). ob. 
Karwicki Adam — Spectaculum (1624). 

ZaluB. Bibl. histor. 1882. s. 119. — Jano- 
ciana HI. 171. — WUsniew. H. lit. 1. 
91. — Prsegl^. Polski 1868. T. HI i IV. 
(Tarnowski). 

(Karwicki Regent). Zarzuty z strony 
W. Karwickiego, na przeciw Sukcesso- 
rom Sury newskim. (Obok druga szpalta:) 
Odpowiedź z strony Sukcessorow Sury- 
nowskich, na przeciw Indukcie W. Kar- 
wickiego Regenta Kancellaryi Koron- KARWOSmCKI. KaRWOSIBCKL 163 ney. (B. m. dr. i r. po r. 1768). folio, 
ark. sygn. Dj. 
Pnytem: 

Dalsza odpowiedź od sukcessorow 
Surynowskich na induktę W. Karwic- 
kiego Regenta Kancellaryi Eoronney. 
B. m. dr. i r. (po r. 1768). folio, eygn 
ark. C^. 

Brak końca. Ma swiązek se spraw- Ordj- 

nacyi Ostrogskiej. 
Spór o dobra Roldtna i Olszanice sieg'a- 
jacy zapisu z r. 1Ö18. Iwaszkowi Sary- 
nie, oparty na Hśeie króla Zygmunta i 
liście uwi^flzczym Niemirowicza And, z r. 
1597. Byty to pustynie za Bialocerkwią 
leżące. Proces byt zaczęty r. 1622 i to- 
czył się do r. 1647 przeciw Xda Zastaw- 
skiemu. Jagiell. 

Karwosiecki Paweł ob. Wielewiej- 
ski Stefan (Kazania 1715) — Specta- 
colum (1624). 

KARWOSIECKI Piotr. Mnemosynon 
grati talionis excitatum favore, béni- 
gnitate atq. munîficentia Illasstrissimi 
Excellentissimi ac Reverendiss. Domini 
D. Yencesslai Hieronymi De Bogusła- 
wice Sierakowski Episc. Premisliensis, 
Equit. Aquilae Albae, Protectoris, fun- 
datoris ac Benefactoris gratiosissimi No- 
mine obligatissimae Provinciae Rusaiae 
nec non Conventus Premisliensis, Ordi- 
nis Minor. Conventualium a Studio Theo- 
logico Leopoliensi, In publiée expositis 
Thesibus, sab tempus Intermodii Capi- 
tuli Provincialis Ejdem Oblatum Qua- 
rum paucitas, hac in pagina suppletur 
per assistentem altefatis Thesibus fra- 
trem Petrum Karwosiecki Sacrae Theo- 
logiae Doctorem Ejusdemque Regentem 
Custodem Leopoliensem Anno Domini 
1759. Mensis Januarii Die 28. Leopoli 
(1759), k. 10 nlb. 

Jocher 2677. Ossol. 

— Starożytna Sława wszelkiey Czci 
y poszanowania godna Nayświętszey 
Niepokalanie poczętey Maryi. Od iaśnie- 
iacych świątobliwością Rodziców powzię- 
ta; w wiekopomne czasy trwaiaca; Bo 
co raz więcey, a więcey, w sercach 
sług wiernych Teyźe Pani, szerząca się. 
Przy dokończeniu ośmiodziennego Na- 
bożeństwa w kościele Archi katedralnym 
Lwowskim kaznodzieyską mowa. Do- wiedziona w roku 1761. Dnia 16 Gru- 
dnia. A teraz Jaśnie Wielmożnemu Nay* 
przewielebnieyszemu JMci Xiedzu Wa- 
cławowi Hieronimowi z Bogusławie Sie- 
rakowskiemu Arcybiskupowi Metropoli- 
tańskiemu, Lwowskiemu, Orderu Bia- 
łego Orla Kawalerowi, Osobliwemu Tey- 
że sławy Maryi Promotorowi, w dzień 
własnych Jego Imienin, na wiązanie 
Ofiarowana Przez X. Piotra Karwosiec- 
tiego, Nauk y S. Teologii Doktora, 
Gwardyana Konwentu Kustodyalnego 
Lwowskiego Franciszkańskiego pod Ty- 
tułem S. Krzyża dnia 27 Września 1762. 
W Lwowie w Drukarni Jana Filipo- 
wicza J. K. Mci Sekretarza y Typo- 
grafa (1762). fol. kart 10. 

Na odwrocie tytułu herb na blasze ryty. 

Dedyk. Arcybis. Iwows. Wiel. Ilier. Siera- 
kowskiemu. 

Od karty A nadpis: Kazanie na konkluzyi 
Niepok. Maryi Panny poozęcia. Thema. 
Judas autem. 

Ja^ell. — Krasińs. — Ossol. — X. Pol- 
kowski (Poniński). 

— Życie Nieâmiertelne Jaśnie Wiel- 
możmego JMci Pana Józefa Siemień- 
skiego Kasztelana Lwowskiego. Lubo 
pospolitey przemiiaiącego stworzenia pod- 
padaiace doczesności przecie dla Cnót 
przykładnych przed Niebem nieukryte. 
Dla sławy dobrych uczynków przed 
ludźmi iawne Dla znacznych Pańskich 
w Oyczyźnie zasług przed światem Pol- 
skim y postronnym nieutaione. Podczas 
trzydniowego Pogrzebu w kościele Wi- 
szenskim W. W. O. O. Reformatów Ża- 
łobna Kaznodzieyską dnia pierwszego 
mową wszystkim obiawione. Dla folgi 
zaś umartwionego serca y umnieyszenia 
żalu Jaśnie Wielmożney Jmci Pani 
Maryannie z Mniszków Siemieńskiey 
Kasztelanowey Lwowskiey ofiarowane 
Przez X. Piotra Karwosieckiego, Nauk 
y Swiętey Teologii Doktora, Konwent. 
Kustodyalnego Lwowsk. pod Tytułem 
S. Krzyża W W. 00. Franciszkanów 
Gwardyana. W Lwowie w Drukami 
J. K. Mci y Bractwa S. Troycy 1761. 
fol. k. 11 i str. 28. Ossol. 

— ob. Kędzierski Barnaba (1774) 
- Ozdoba (1767). 164 KARWOSIECKI KARWOWSKI. KARWOSIECKI Thomad Antoni. Emi- 
nentia HonoriB Inialati a Nomine Ma- 
gnifici Perillustris et Reverendissimi Do- 
mini M. Alexandri a Trembin Trem- 
biński Utriusquo Juris DoctoriB et Pro- 
fessoris, Ecclesiaram Cathedralis Cheł 
menais , Archicat lied ra lis Leopoliensis 
Canonici, Collegiataram, Lublinenais 
Archidiaconi Zaïnosciensis Deoani In- 
falati, Universitatis Zamoscensis Recto- 
ris Magna a Gentilitio Décore sum- 
ma a Meritis Ampla Per M. Thomam 
de Earwosiek Karwosiecki Philosophiae 
Doctorem, Rhetorices Professorem Ca- 
nonicum 2jamosciensem ipso solem nis 
Introductionis die in Basilica Insigni 
CoUegiata Zamoscensis. Officiosa Pa- 
negyri Adorata. Anno 1760. Die vero 
] ma Mensis Januarii. Typis Academiae 
Zamoscensis 1750. fol. kart 17. 

Nft odwr. Btronie tytalu herb Tremb^ńskicb, 
a pod nim 3 serje dwawienaów. Panegiryk 
proE^ pisany. Znaleéé tu można niektóre 
wiadomoAei do rodziny Trembińskich. 

ObsoI. 

— Idea apostolicae prudentiae Illu- 
strissimus Excellentissimus et Reveren- 
dissimus Dominus D. Valentinus Co- 
mes ab Osiny Wężyk Dei et Aposto- 
licae Sedis gratiâ Episcopus Chełmen- 
sis, universitatis Zamoscensis Cancella- 
rius, ad solennem in suam Cathedram 
tituli divisionis apostolorum ingressum, 
ex lineis Magnae Domus Magnorumq; 
Meritorum, voto. Ejusdem Universitatis 
Zamoscensis publicae luci per M. Tho- 
mam de Earwosiek Karwosiecki Juris 
Regni Professorem, Canonicum Za- 
moscensem deductus. Anno Domini 
MDCCLIII (1753). Typis academicis. 
folio, ark. N, (kart 33). 

Na odwr. str. tyt. herb Wąż, a pod nim 3 dy- 
Btychy łac. Dedyk. prozą Walentemu Wę- 
żykowi. Panegiryk prozą. Dużo tu gene- 
alogii W^ków, biografia Andrz. Olszow- 
Bkiego i rodowód OUzowskich. 

Dzików — jagiell. 

— Regula angelicae vitae pra^stan- 
tissima D. Michael Qedroye, e duce 
Lithvaniae et professore Academiae Cra- 
covien. Inclyti Ordinis RR. PP. Cano- 
nicorum Regularium de poenitentia BB. 
Martyrum professus, Récurrente annua suae festivitatis die, in Basilica D. Mar- 
ci Evangelistae Nobilissimae Magnorum 
hospitum coronae a Thoma Antonio de 
Karwosiek Rarwusiecki in alma Uni- 
versitate Cracoviensi Artium liberalium 
et philosophiae Baccalaureo oratoria 
Apotheosi demonstrata. Anno Domini 
MDCCXXXXII. Die vero quarta Maij. 
Cracoviae typis Universitatis (1742). 
folio, kart 10. 

Na odwr. utr. tyt. herb ICniBzchów a pod nîm 
2 Berye dwuwierszów lac. Przypisał Jano- 
wi Karolowi Wandalinowi Mniszchowî 
Łowczemu Kor., pułkownikowi Wojsk 
Bzpltey i Staroście Jaworskiemu. Mowa 
prozą pisana. 

Od ark. B. idzie Oratio (Stnpendas oratoria 
Buada). Jagiell. — ObsoI. 

— Ustawy Akademii Zamoyskiey 
zebrane, przy otwarciu nowego konwiktu 
do publiozney wiadomości podane, fol. 
kart 6 nlb. 

Wydane bezimiennie. 

KARWOSiECKi Walenty. Theorema- 
ta catoptrocaustica. Seu de de speculis 
ustoriis, in alma Aoademia Vilnensi So- 
cietatis Jesu, Publica praelectione de- 
monstrata. A Valentino Karwosiecki 
matheseos et physicae auditore in eadem 
Academia publice propugnanda. Vilnae, 
typis academicis Societatis Jesu Anno 
Domini M.DC.XXXVI. w 4ce, str.20. 

Przypis Janowi Mikołajowi z Żurowa Dani- 
łowiczowi podskarbiemu. Na odwrocie kar- 
ty tytułowej herb. 

Żebraws. Bibliogr. matem str. 266. 

Jagiell. 

Karwowski Joachim Antoni od Sw. 

Józefa (1736 f 21 Kwiet. 1821) ob. 
Dorville Contant (1774) — Michellessi 
(Rewol. szwedzka 1778) — Tyssot (Ra- 
da dla literatów 1774). 

Bielski Vita Piar. 135. — Encykl. Orgelb. 
XIV. 300. — Bentk. Hist. lit. U. 800. 

KARWOWSKi Kajetan. Exhorty po- 
grzebowe X.... franciszkana, kaznodziei 
wyszogrodzkiego, w 8ce mniej. 

ZlfAiński. 

KARWOWSKI Stanisław. Manifest 
JW. Jmoi Pana Karwowskiego łowcze- 
go i posła ziemi Bielskiey z Woiewódz- 
twa Podlaskiego, przyczynę przy wie- 
dżioney od siebie w Izbie Posełskiey ICARWOW8KL KARZYlisKI. 166 konstytuoyi roku 1609 obiaśniaiący. 
(1761). toi. k. 2 (od ark. C— Ca). 

Naleij do Dyarjnssa Seyma 1761. Dekla- 
nge wiemoâ^ knSlowi. 8x2o ma o tamo- 
wanie głosów ostatniej sessyi: Liberae 
▼ocis Totandi, prsez zatamowanie in pas- 
siritate gtosów, ad conciliandam actÎTita- 
tem zabroniono. 

Ifaeiejowa Pism. pols. III. 71 podaje w éee. 
Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 

Karwowski Walenty ob. Pilawski 
Ign. (Nomen Valentinus explicatum 
1792). 

KARYliSKI (Kariński) Wawrzyniac 
Alfons« Paraeoesis ïngenuis XII luve- 
nibuB Dam primam in artibas et Phi- 
loBophiae lanram in Academia Craco- 
viensi pablice obtinerent. M. Laurentii 
Alphonsi Earyński Philos. Profess. Gol- 
legae Minor, et eo tempore Facnltatis 
Artisticae Decani. Cracoviae In Offici- 
na Matthiae Andreoviensis A. D. 1634. 
w 4oe, kart 4. 

Jocber 1371. Dzików — Ossol. 

— Quaestio de motoribas coeloram. 
A. M. Laorentio Alphonao Earińśki Crac. 
in Alma Academia Cracoy. publice ad 
disputandum proposita. Mensę Ang. Die 
S. Angustini Hora 1 post merid. Per- 
raissu Mag. D. Reotoris. Cracoviae Ty- 
pis Matthiae Andreowiensis, Anno Do- 
mini 1626. w 4ce, kart 4 nlb. 

Na odwrooie tjtahi pod herbem szeéciowiersz 
podpisał Stan. Prusiński. Dedjk. Joanni 
de Sczepanow Sczepanowski Administr. 
Salinarom Boehnensinm. — Obejmuje: 
QaaestioV. Intelligentia orbium. 

Jagiell. — OssoL 

— Qoaestio De Natura Praescrip- 
tionis Longe temporis. Ex. c. 1. de Prae- 
scriptionibuB in VI Juncta L. si Emp- 
tionis C. de Praescriptionibus 30 vel. 
40 annorum. A. M. Lauvrentio Karin- 
fiki Phil: Doct: Coli: Min: Publice ad 
disputandum proposita. In CoUegio D. 
D. Jurisperitorum. Mensę Junio Die 8 
Hora 7 ante meridiem. Cracoviae, In 
Officina Typ. Matthiae Andreouiensis 
Anno Domini 1635. w 4ce, k. 4 nlb. 

Na odwrocie tjtula pod herbem ozworowiersz 
podpisuje Mart. Michoniu s. Dedjkacya 
Jacobo Naymanowicz Sectori. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Qnaeatio de sesientia arbitrorum ad cap. Sanę extra de Arbitris inncta 
L. Im». C. Eodem. A M. Laurentio 
Alphonse Karjński J. V. D. Decreto- 
rum Ordinario Professore Ecclesiae Col- 
legiatae Omnium SS. Can. Pro loco In- 
ter DD. facnltatis juridicae ad Dispu- 
tandum proposita. Lectorio Coli. DD. 
Jurisp. Die 12 Septembris. Hora ante 
meridianâ (7). Anno Domini, 1651. Cra- 
coviae apud Lucam Kupisz S. R. M. 
Typ. (1651). w 4ce, k. 5 nlb. 

Ded. Rener. Dno Alberto de Lipnik Lipnic- 
ki, Episc. Laodioen. Jagiell. 

— Quaestio de solutionibus ad c. 
com Canonicis ext. de censibus luneta 
L. Paulus ff. de Solutionibus, quam 
Praesidente adm. Rndo et Claris. Dno, 
D. Stanislao Pudłowski, J. M. Doct. 
et Professore, ad S. Nicolai Praeposito 
eto etc. MM. Lanrentins Earińśki, Mat- 
thias Burszowie, Collegae DD. J. C. et 
Novorum lurium Professores et Stani- 
slaus Czaplic, cont: DD. J. C. Senior, 
pro sui Baccalaureatus in utroq; jure 
determinan, décident Anno Domini 
1638 Mens. April. 15, hora 7. (Na koń- 
cu:) Cracoviae in officina Matthiae An- 
dreoviensis A. D. 1638. w 4ce, kart 
5 nlb. 

Na odwr. str. tjt. herb. Radwan a pod nim 
6 w. łac. podpisał Jan Qynerski Rachta- 
moyins. Przjpis Michałowi Mikołajowi 
Zebrzydowskiemu Staroécie Lanckoron- 
skiemu. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

- ob. Cynerski Joan. (1641) — 
Staro wolski Sz. (Accessus 1634) — Stel- 
lanowic Christophorus (Quaestio logica 
1663). 

Encykl. powsfe. XIV. .S07. — Żebraws. Bi- 
bUogr. 266. — Łętowski Katalog IIL 126. 
— Juszyńs. Dykcyon. I. 166. 

Karznicki Michał ob. Rabonius Da- 
niel (1641). 

KARZYliSKI Stanisław. Pieśń z la- 
mentami, o zmarłym Królu JMci Wła- 
dysławie Czwartym Jagielle, ktury w Me- 
reczu r. 1648 dnia 20 Maia na puł do 
wtórey »północy, w Wilią Wniebowstą- 
pienia Pańskiego przystoynie dokonał 
żywota. (Bez wyr. m.) w 4ce, kart 4. 

Zamojs. 166 KASA. KA8PAROWICZ. Kasa obozowa ob. Opatrzenie. 
Kasiński Jan ob. Czechowicz Jan 
(ApplauBUs 1650). 

(Kasiński Stanisław). SlTONAXHin 

genuo ac optimae spei Adolescenti Sta- 
uislao Kasiński Elementorum PbiIo> 
Bopb. et £Ioq. Auditori morte immatarâ 
praevento a coUegis et commilitonibüH 
propensis^imis coilegae et commilitoni 
suo chariBsirao in ultiinis obsequiis red- 
ditft Anno Christi 1645. Zamosoi Ty- 
pis Acad. exprimebat Paulvs Radicius. 
w 4ce. 

(Kask). Pieśń nowa o Nayswiętszey 
Pannie Kaskiey. Bez r. (1727). w 4cej 
kart nib. 2. 

ZacEjna się: 

Witaj NaylSwiętsza Marya Dsiewioo 

W Kaskim koécîele Boskich łask krynico. 

Poczern idzie przydana: Pieeń nowa o 8w. 
Antonim Kaskim. (Na końcu: Do druku 
podane w r. 1727). Warsz. Uniw. 

KASPAROWICZ (Kasperowicz) Ga- 
bryel Jędrzej (ur. 25 Listop. 1717 t 29 
Kwiet. 1788). Korona dwunastą gwia- 
zdami ozdobiona. Maryi Pannie w cu- 
downym Jey Obrazie Berdyczowskini 
ofiarowana. To iest Godzinki. Berdy- 
czów w Drukarni Karmelu Fortecy N. 
P. Maryi, w 8ce, str. 130. 

Jocber 6948 i 6951. ma bez opisu i z tytu- 
łem : Gk>dzinki, zaś z datą 1768 a nazwi- 
sko przekręca na Kasprowicz. 

Krasińs. 

— Księgi rodzaju Jezusowego na 
trzy ezęsei Różańca Świętego podzie- 
lone w Pàti-yârchâch, Wodzach y Kró- 
lach Judzkich otworzone, A przy wy- 
konàney w ręku Jaśnie Oświeconego 
Jmci Xiedzà Mikołaia Geralda de Wy- 
ży ce Wyzyckiego Arcybiskupa Metro- 
politańskiego trzech sióstr rodzonych 
przewielebnych Teressy Maryi Wiary, 
Anny Maryi Nadziei, Magdaleny Ma- 
ryi Miłości, Reguły Oyca y P. Bene- 
dykta Świętego od ustawiczney adorà- 
cyi Nayświętszego Sakramentu profes- 
syi. Szlachetnie urodzonemu Jegomości 
Panu P. Janowi Wilczkowi Aequiti au- 
reae crucis ac Comiti sacri apostolici 
Palatij et aulae Lateraneusis. Sekreta- 
rzowi J. K. M., Radcy y Vicesenioro- wi Magistratu lwowskiego, iako uko- 
chanemu trzech oblubienic Chrystuso- 
wych Oycu. Przez X. Gabryela Jędrze- 
ia Kasparowicza prothonotariusza Apo- 
stolskiego Swięt. The: licen: alumna 
papieskiego, kaznodzieie Archikatedry 
iwowskiey ormiańskiey przypisane roku 
Którego po Anielskiey z Marya Roz- 
mowie. Bog w danym przez Proroków 
stawił się nam słowie: Odebrawszy od 
Panny wielkiey godne chluby Czystości, 
Posłuszeństwa y Ubóstwa śluby. 1 746. 
folio, ark. H,. 

Na odwr. str. tyt. obrax N. Maryi P. i 14 
wier. pol. na ozeeć Maryi P., dalej herb 
Wilcaków i 16 w. pols. na pochwalę. Au- 
tor przypisał proz^ temuż Wilczkowi. 

W dedykacyi genealoga Wilczków. Kazanie 
miane na konkluzyi Bdżańea 8. w ko6ciele 
Dominikanów we Lwowie. Z tematu: Li- 
ber generationis Jesu Christi. Przeplatane 
łaciną. Stek tu bredni. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 

Wileńs. 

— Lwów głowa Xiestwa Ruskiego 
rezydencyonalne, czyli kazanie podczas 
koronacyi obrazu Nayśw. Maryi P. Do- 
minikanów 1851 r. 

Wydrukowane w dziele: Hasło słowa Bo- 
żego 1754 w druk. Brackiey. 
Jocher 8950. 

— Oboz uszykowany woysk nie- 
bieskich, Nayiasnieyszey Królowy Nie- 
ba y Ziemi, przy cudownym y ukoro- 
nowanym obrazie Jei w Fortecy Ber- 
dyczowskiey mieszkaiącey assystuiący. 
To iest Officium albo Godzinki, nà 
wszystkie uroczystości Aniołów Świę- 
tych. Przez Xiedza Gabryela Andrzeia 
Kasperowicza, Protonotaryusza Apostol- 
skiego, Spowiednika Ordynaryusza W W, 
Panien Benedyktynek Lwowskich. Zło- 
żone. A Teyże Krolowey Anielskiey 
ofiarowane roku 1769. Bez w. m. dr. 
w 8ce, k. 1, str. 299. 

Druga część p. t. : 

Ogród zamknięty Liliami niewin- 
ności Panieńskiey ozdobiony, pod stra- 
żą Królowy panieńskiey będący. To iest 
Godzinki na Święta Fundatorek Zako- 
nów panieńskich, przez tegoż co wy- 
żey kapłana złożone, roku którego gdy 
Krew przelał swoia Świętych, Święty, KA8PAROWiC2. fCAâPRZYCKI. 167 w nim StaDU panieńskiego iest ogród 
zamknięty. 1770. W Berdyczowie w dru- 
kami Karmelu, Fortecy Nayswięt. P. 
M. za Przywileiem J. K. Mci. w 8ce, 
k. 1, Btr. 131 i I k. Omyłki. 

Od str. 96. Przydatek Siedm psalmów o Mę- 
ce Pańskiej. Kończy od str. 112. Akty do 
Nayé. Panny. Jagiell. 

— Potop zbawienny krwią naydroż- 
8zą Zbawiciela éwiat cały obiewaiacy 
etc. Berdyczów, w drukarni Karmelu 
Fortecy N. M. P. 1766. w 8ce, kart 
nlb. 3, str. 200. Krasińs 

— Ray rozkoszy w męczeńskie róże, 
wstydu panieńskiego lilie powtórnie 
w Armenii zaszczepioney to jest nabo- 
żeństwo na 14 czwartków godzinki, li- 
tanie, oraz życie S. .Grzegorza III po 
SS. Tadeuszu, Bartłomieju, apostoła pa- 
tryarchy i męczennika Armenyi S. Ry- 
psymy panny i męczenniczki. W dru- 
kami J. K. Mci Collegium Lwowskiego 
Soc. Jesu 1750. w 8ce, str. 184. 

— ob. Hasło (1751). 

Bentk. Hist. lit II. 488. — Bartes Żywoty 
Onn. 161—7. — Encykl. Orgelb. XIV. 317. 

Kasparowicz Jan Lwowczyk ob. Leo- 
polita Jan. 

KASPARY Jan. Mowa Jmci Pana 
Jana Kasparego J. K. Mci Konsylia- 
rza Radcy krakowskiego. Przy łożeniu 
Summaryuszu Miasta stołecznego Kra- 
kowa w przeswietney Delegacyi od Nay- 
iasnieyszych Seymuiących Stanów wy- 
znaczoney. Dnia 7 lutego roku 1790 
na sessyi teyże delegacyi miana. 1790. 
fol. kart 2. 

Bea osobn. tytułu. Mówi, ie Kraków upadł, 
ale mu pozosta/y wspaniate budowle i 
wierni obywatele. Domaga się utrzymania 
nadanych przywilejów. Podaje projekt po- 
dźwignięoia miasta. 

Branic. — Czartor. — Jag'iell. 

KASPARY Jan Prezydent, Józef Wy- 
tyszkiewicz Radca, Filip Lichocki Syn- 
dyk, Prześwietne Województwo Kra- 
kowskie, Jaśnie Oświeceni, Jaśnie Wiel- 
niożni, Panowie Dobrodzieje. (Podzię- 
kowanie województwu Krakowskiemu 
imieniem ludu miejskiego za jego tro- 
skliwość i opiekę nad miaslami). (około 
1790). fol. k. 2. Proéby wnoszą : 1) Utrzymanie przywilejów. 
2) Zabezpieczenie nadal koronacyi. H) Usta- 
nowienie Trybunału czy kontraktów czy 
jakiej znacznej manufaktury. 4?) Utrzymy- 
wanie koszar dla Reymentu kosztem Skar- 
bu. Jagiell. 

KASPROWICZ. Kazanie na pierw- 
szym zafundowaniu Powiatu Pruskiego 
i rozpoczęciu pierwszych seymików 
1792. Warszaws. w 4ce. 

KASPROWICZ Sebastyan. Praemium 
laborum seu honor alteri laureae ex 
Parnassi nodo, a Venerabili Dno Ja- 
cobe Kubitkowicz; non in templo Jo- 
uis sed in aima Academia Cracouiensi, 
cvolutus féliciter. Quem praesenti gra- 
tulatione cecinit Sebastianus Kasprowicz 
BieceS. almae Âcaderoiae Crac. Studio- 
sus. Anno Domini MDCXXXVI (1636). 
w 4ce, arkusze 2. (Na końcu:) Craco- 
viae in ofHc. typogr. Martini Philipow- 
ski. 

Dedykacya Prokonsulowi i Radcom miasta 
Biecza. Dalej, oda na oześć Kubitkowicza 
skreślona, gdy ogłoszony został doktorem 
filos. Na końcu jest £pigramma Jana Ja- 
nuszewicza Bieczanina dla tegoż Kubit- 
kowicza. 
Jocher 1379. 

Dzików •— Jagiell. — Ossol. 

Kasprzycka Agnieszka ob. Serwan 
X. Paschalis (Kazanie 1698). 

KASPRZYCKI Hilarius Benedyktyn. 
Thesaurus religiosae Paupertatis, D. Si- 
mon De Lipnica, Oratoria Inventione, 
In Profunde Stigmatum Francisci Re- 
pertus. Récurrente annua suae Festivi- 
tatis luce. In Augusta S. Bernardini 
Basilica Generalis Conventus Strado- 
miensis Ordinis Minorum S. Francisci 
de Observantia Cultv Panegyrico Per 
M. Hilarium Kasprzycki S. Ord. Be- 
nedictini Cluniacensis Regalis Ëxempti 
Archicaenobij Tinecensis Professum, in 
Aima Universitate Cracoviensi Phi- 
losophiae Doctorem et Professorem. De- 
monstratus. Anno quo Vnio Verbi pre- 
tium addidit Orbi 1727. Die 18 Julij. 
Cracoviae Typis Jacobi Matyaszkiewicz 
S. R. M. Typographi. fol, k 14 (ark. Fj. 

Na odwrocie tytułu arkuszowy miedzioryt 
herbu. Dedykacya Teod. Potockiemu Ar- 
oyb. (kart i). Oratio zaczyna się od wy- 168 tCASPIUYClti. KAS2£WtC2. rasów; Ad festivam Sim. lâpnicii luoem. 
JasKjń. Dykcyon. I. 166. — Jooher 6439. 

Encjkl. Orgelbr. XiV. 828. 
Ci&artor. — Jagiell. — KraBin«. — Ossol. 
— Uniw. Iwow. 

— Universitas Seien tiarum Bèatis- 
simae Mariae Virginia Lauretana Do- 
mus. Reeurrente annaa Feativitatis Inee. 
In Basiliea PP. Capueluorani Conven- 
tus Craeoviensis. Â. M. Hilario Ka- 
sprzycki Saeri Ordinis Benedictino Clu- 
niaeensis Regalis Exempti Arehicaeno- 
bij Tinecensis Professe. In Alrna ae Ce- 
leberrima Universitate Cracoviensi AA. 
LL. et Philosophiae Dootore ac Profes- 
sore. Oratorio Suggestu Demonstrata. 
Annô qaô Aetema Sapientia aediticavit 
sibi in terris Domu 1729. Die 22 Maij. 
Craooviae Typis Haeredum Francisci 
Cezary, S. R. M. Illustr. ac Rńdis»imi 
Dni Episcopi Craeoviensis Dacis Sève- 
riae nec non Scholarum Novodworscia- 
narum Ordinarii Typographi (1729). fol. 
kart 14 nlb. 

Dedjkacya Mikołajowi Sołfcykowi kasztela- 
nowi PrzemyftL (kart 3). Oratio zaczyna 
8ÎÇ od wyrazów: Primum domi Sapientia. 

Albrychowicz w Paneg^iryku : Corona Aurea, 
mówi o talencie Kaftprzyckieg^o do poezji, 
i twierdzi ie w Paryża będ^ wydal swoje 
poezje. 

Jocher 5450. 
Branie. — Jagiell. — Krasiń. — Ossol. 

— ob. Albrychowicz Fortunat (Glo- 
ria gentis 1741. Corona). 

Kasprzykiewicz Jacobus ob. Propo- 
sitiones (1774). 

Kassai (Caschau) Joannes Antoninus 

(t 1544) ob. Antoninus. 

Weszpremi Medic. biogr. Cent 1. s. 76. Cent 
n. p. I. 8. 219-221. 

Kassandra europejska ob. Ryza 
Kasp. (1709). 

KassOWSki Jan ob. Kaszowski J. 
Kassian Jan ob Cassian J. 
Kastanada Jacek ob. Castanada Hy- 

acinthus. 

Kastelli ob. Contant d' Orville (Nie- 
szczęśliwa Eastelli 1778). 

KASTELLI Benedykt. Nowa methodus 
longe accuratior, observandi locorum 
longitudines. Cracoviae, 1642. fol. 

— ob. Castelli. Kästner ob. Kaestner. 
Kastriotto ob. Castriotto Jerzy. 
Kaszel ob. Kalendarz Połocki (z r. 
1799). 

KASZEWICZ Kazimierz Józef. Fruc- 
tus Sapientiae Anlmi Nobilitas Genere 
Excellentior in praemium ernditarum 
mentium depromptus atque XXI. W. 
D. D. Secundae Laureae Candidatis ex 
Singulari Gratta et Protectione Celsie* 
simi Principis IllustrisBimi Eaccelleotis- 
simi et Reverendissimi Domini Donûni 
Cajetani Ignatii Sołtyk, Dei et Aposto- 
licae Sedis Gratia Episoopi Craeovien- 
sis Ducis Severiae, Equitis aquilae al- 
bae ad Universitatem Cracoviensem â 
sede Apostolica, Serenissirao Rege, To- 
taq; Serenissima Republica polona Vi- 
sitatoris Delegati, atq; bu jus Cancelarii 
faventissimi cum a Clarissimo ac Ex- 
cellentissimo Domino Domino M. Sta- 
nislao Wadowskie Philosophiae et Me- 
dicinae Doctore, pauperum Studiosorum 
Ordinario medico, Medicinae practicae 
Profesfiore, facultatis medicae decano, 
hu jus et Philoaophleae Pro-Caneellario. 
Magisterii in AA. LL. et Philosophia 
licentiam obtinerent. Collatus. Per Ca- 
simirum Josephum Kaszewiez Scholae 
Archipresbiteralis B. M. V. in Circule 
Cracoviensi Seniorem, Ejusdem Laureae 
Candida tu m. Artificio Poético Descrip- 
tus. Annô quo CLarVIt In MVnDo 
Cari Sapientia PatrIs (1766). w 4ce, 
kart 26 nlb. 

Na odwrocie ty tutu dedykacy»: Âlexandro 
de Koiarzôw Borz^ki Regni Subdapifero, 
Premisliensi et Dolchanensi Capitaneo. 
W niej opisuje wszystkie rody spowino- 
wacone. Ta genealogia dochodzi do karty 
lOej, karta lita zaczyna się od arkusza A 
i mieéei: Beato Joan. Cantio Votum (wiersz). 
Dalej wiersze do egzaminatorów: Kaz. Czer- 
wiński, Jak. Niegowieoki, And. Sleeakow- 
ski. Od ark. B tytuł główny powtórzony 
a£ do: Secundae Laureae Candidatis col- 
latus. Tu idą wiersze na czeftc kandyda- 
tów z ich miedziorytowemi herbami, a to : 
I Joseph Budzyński. II Jos. Szydłowski. 
IV Adalb. Cecidłowski. V Georg. Chu- 
dzicki. VI Cant. Wantałowicz. VII Adalb. 
Fortnński. VTII Jos. Muszyński. IX Ant. 
Domięchowski. X Jos. Bogucicki. XI Ca- 
sim. Kapuściński. XII Jos. Geppert XIII KA8ZEWIC2. KAS20WSItt. 169 Ign. Oczjkowski. XIV Joan. Cant. Sacse- 
pański. XV Ign. Depnoiński. XVI Math. 
Braehacki. XVU Joan. Tassek. XVIII 
Math. Muszyński. XIX Franc. Libmann. 
XX Gasp. Siersawski. XXI Lanr. Skibiń- 
ski. — Nadto: III Casimiro Jos. Kasae- 
wica ..... Josephus Geppert. 

W bibliotece Dsikowskiej są dwie odmienne 
edycje. 

Jocher 1586 i 1587, ma zdaje się mylnie 
jedno bez daty, dmgie z r. 1796. 

Dzików — Jagiell. 

KASZEWICZ Maciej. Dissertatio pri- 
ma in processa U. J. de Citatione 
saper eias definitione, differentia ac di- 
yisione. Defendendus in Coliegio Jari- 
dico Univ. Crac, sab assistentia M. 
Andr. Lipiewicz U. J. D. et Prof. 
Satisfaciente ad obiecta Nobili Mathia 
Kaszewicz die 21 Maii A: 1772. w 4ce, 
ark. 6 (ark. F^). 

(Ka końca:) Plnra in hac materia sequenti 

dissertationi adducentos. 
Dedykacya Sancto Joanni Nepomnceno. Na 
końca: Defendentor in Coliegio Joridico 
Univ. Cracov. 

Jagiell. — Uniw. Iwow. 

— In Nomine Domini, Amen. Dis- 
sertatio Cauonico-Moralis De Saoramen- 
tis; in specie, cum Besolationibas Ca- 
saam ex Corpore Juris Canonici De- 
sampta; jam verö ad demonstrandum 
speeimen profectus Sacrae Jurispruden- 
tiae Auditorum. Per M. Franoiscum An- 
tonium Cwierzowioz , Juris Naturae ac- 
tualem; naper Casuum Confcientiae (tak) 
ex fundatione Doctriana Professorem, 
Collegam Juridicum, Ecclesiae Colle- 
giatae SS. 00. Craooviae Cancellarium. 
Respondente ad objectiones V. D. Ma- 
thia Kaszewicz, Min. 00. Clerico, Theo- 
logiae et Lectiouis dictae Auditore. Pu- 
biieae Disputationi. In Lectorio CoUe- 
gii CC. DD. Jure-Consultorum Craco- 
viensis Scientiarum Universitatis expo- 
sita Anno ConCIentlls peCCatI eX toto 
et Integro sanCto; ob nanCtlflCatloneM 
JVbILael 1776. Levit. 25 v. 12. Die 21 
mensis Martii. Cracoviae, typis Semi- 
narii episcopalis Academico Dioecesani 
(1776). w 4ce, kart 42 nlb. (ark. 4). 

Dedykaoya Vene. Sierakowski Canon. Crac. 
Na końca : Permissu et approbatione Andr. 
Dom. Lipiewicz Beotoris. 

Jagiell. — Ossol. — ob. Cwierzowicz X. Franc. Ant. 
(1766. 1776). 

Kaszewicz Wojciech ob. Decisio 

(1646) — Temprowski Mateusz (Kalen- 
darz 1747). 

Kaszota Franc. Wojciech ob. Gro- 
icki Bartłomiej (Porządek Sadów 1562). 

Kaazowslci Henryk ob. Szymonow- 
ski Samuel (Fatum 1654). 

Kaszowski Jan ob. Biskapski X. 
(1610). 

Kaszowski Jan ii. ob. Krasowski 
Mich. (Sidus 1696). 

KASZOWSKI Stanisław. Człowiek od 
Boga posłany niegdyś na ówiat S. Jó* 
zef Kalasancyusz .... przez X. Sta- 
nisława Kaszowskiego Dziekana Archi- 
kollegiaty 2ięczyckiey, Kanonika Ło- 
wickiego y Proboszcza Brzezińskiego. 
w Łowiczu 1770. fol., kart 2 i str. 20. 

Jocher 8Ô03. 

— Kondolencya kaznodzieyska nad 
utratą nienadgrodzoną y śmiertelnym 
upadkiem niedawno zmarłego w Bogu 
JO. Xiecia JMci Władysława Alexan- 
dra Pomian Łubieńskiego Arcybiskupa 
Gnieźnieńskiego Korony polskiey y W. 
X. Lit., Prymasa y pierwszego Książę- 
cia przy solenney depozycyi ciała iego 
w prześwietney Kollegiacie Łowickiey 
a przy frekwencyi y przytomności wielu 
JWW. JMci XX. prałatów, kanoników 
tudzież urzędników ziemskich y innych 
tak duchownego iako y świeckiego sta- 
nu osób godnych znacznym konkursie. 
Z ambony w teyże kollegiacie ogłoszo- 
na JW. JM. Księdzu Jędrzeiowi Mło- 
dzieiowskiemu z Bożey łaski y S. Sto- 
licy Apost. biskupowi przemyslkiemu 
podkanclerzemu kor. iako pierwszemu 
ostatniey woli y testamentu tegoż JO. 
księcia Prymasa exekutorowi y prote- 
ktorowi, a swemu najosobliwszemu do- 
brodzieyowi przez X. Stanisława Ka- 
szowskiego kanonika łowickiego y ka- 
znodzieię ordynaryusza proboszcza Brze- 
zińskiego publicznie oświadczona y do 
druku podana, w Łowicza r. p. 1767. 
w 4ce, 3 arkusze. 

Kazanie miane na pogrzebie prymasa, bez 
Bzczegdlów historycznych. 170 KASZTBL. KATAXX)Q. Bartonewiez Żyoioryi^ 1850. 

KnaïÛA. 

Kasztel Boskiey Opatrzności 

w żadnych ludzkich przypadkach 

nie upadły kluczem Apostolskim nie- 
émiertelney pamięci Klemensa XI otwo- 
rzony w kościele Warszawskim Societ. 
Jesu. Przy Introdukcyi Archikonfrater- 
ni Boskiey Providencyi, za rzetelnym 
przywileiem Apostolskiej Stolice. Roku 
1732. w Warszawie w Drukarni Colle- 
gium Soc. Jesu, w 12ce, kart 24 nib. 

WftTBz. Uniw. 

Kasztel ob. Marcellin (mistyczny 
1767) — Żocfaowski Cyp. (krwi ksią- 
żęcej 1668). 

Kasztelani ob. Bielski Józ. (OfHa- 
rowicz) — Krakowscy (Obrona pewna 
1752) — Lipiewicz A. D. (1747). 

Kasztelanie ob. Moszczeński Mich. 
(wiadomość o sadach starych 1764) — 
Wiadomość ustaw. 

Kaszuba Jerzy ob. Bitkowski (Ma- 
nipulus 1741). 

Jocher 1560 (z datą 1747). 

(Kaszyo Fabian). Widok rozmyśl- 
nego zaboystwa, jakie wypełnił W. 
Jmc Pan Fabian Kaszyc Podstarości 
Orszań: rodzony stryi nad rodzonym sy- 
nowcem Kazimierzem Kaszycem Kray- 
czyoem Mścislaw: Roku 1781 Januarii 
9 dnia w mieście Nowogródku. Prze- 
ciw tak dawno knowanemu i prawdzi- 
wie dobrowolnemu kryminałowi i kry- 
minaliście delatorami są: W W. JJ. Pr. 
Michał Kaszyc Krayczyc Mscisław: ro- 
dzony brat zabitego y Antonina z Bu- 
czyńskich Kaszycowa żona zabitego 
z dalszym rodzeństwem, zadając w Try- 
bunale Głównym W. X. Lite w: rezo- 
lucyi. B. m. i r. (1781). folio, sygn. 
Ë| . Jagiell. 

KASZYC Joan. Assertationes ex utro- 
que Jure de Crimine laesae Maiestatis 
Quas Deo Opt. Max. Duce, Praeside 
vero Reverendo Clarissimoque Domino 
Godefrido à Drieli V. J. D. ac Pon- 
tificii ProfesBore Ordinario, Ecclesiarum 
B. Mariae Virginis ad gradus intrà, 
nec non S. Victoris extra Muros Mo- 
gunt. Canonico, etc. publici exercitii gratiâ, ventilandas proponet, tuerique 
conabitur Joannes Kaszyc J. M. C. 
Die 20 Soptembr. Moguntiae, Ex Ty- 
pographia Joannis Albini M.DC.V. 
(1606). w 4ce, k. 4, str. 27. 

Dedykacja Adamowi Żółkiewskiema, Dzie- 
dsieowi na Brodach, Żurawnie i Jarycso- 
wie, Synowi Mikołaja, Podkomorsego Zie- 
mi Lwowskiej. Wyraża mu Kassyc wdsię- 
cznotó 8W0J1}, ie przed dwoma laty w Kra- 
kowie życzył go sobie mieć nauczycielem 
prywatnym brata- awego Łnkaaza« Liecs 
on udał się do Niemiec z młodym Poda- 
li pskim a w Moguncyi razem z sob^ 
wszyscy trzej mieszkali. Wreszcie pisze: 
„Deinde cmn mihi cnm Clariss. D. Stani- 
slao Krzystanowic J. U. Doctore, qui apud 
te ducit familiam, et solum paene patriom 
et longissima animorum conjunctio et eon- 
sangainitas aliqua intercederet : tam haec 
consuetudo et accepta qnaedam ołficia^ 
utpote usus librorum exercitiumq iuris ac* 
cederet: qoidquid tibi prothymiae ezhibe> 
rem, etiam iÛi exhibi turom et gratitadi- 
njsm meam testaturum, confidebam.** Żół- 
kiewski przez dwa lata był w Fryburgu 
i Kolonii, a rok późnie) w Biogunoyi. — 
Adam Marcin z Podfilipia Podfilipski umie • 
Acił tu 14 wierszy na pochwałę nauczyciela 
swego. Także pisał wiersze : Joannes Conr. 
Oeist a Wildeok. 

Jagiell. — ObsoI. 
— Assertiones ex utroqae jure de 
emptione venditione, quas praeside Go- 
defrido a Drieli S. T. et ü. J. D. pro- 
ponjBt, tuerique conabitur Joannes Ka- 
szyc J. U. Q Moguntiae 1606. w 4ce. 
Przypisał Stanisławowi Sapiezie kanclerzo- 
wi W. X. Lit 
Wiszn. H. lit. p. IX. str. 829. 
Katafalk ob. Firlej Mik. (rycerski 
1649) — Gerardi Antoni (Relacya albo 
przełożenie 1639) — Rolski A. (Barb. 
Petriciej 1639) — Różycki Jan (Annie 
Gajewskiej 1639) — Twardowski (Alex 
z Ostroga 1630). 

Katalosis Skaza ob. Licinius J. M. 
(1699). 

Katalog EjtóIów y Xiążat polskich, 
albo porządek a Ordunk, począwszy 
od Lecha I aż do dzisiejszego Stepha- 
ne pierwszego , rytmem polskim dla 
snadnieyszey pamięci uczyniony. Śpie- 
wanie może bydź, iako: Kto mi dał 
skrzydła. Albo iako o potopie: Boże 
moy racz się nademna zmiłować. (Bez 
tytułu), w Soe^. kart 23 nIb. KATALOG. KATARZYNA. 171 JiMB U. B27, boE bliżwra^ apîBu. 

Ponieważ na tytule Btoi ,aż do dziflieyszego 
Stephana** masiało to być drukowane 
w wieku 16. Przyboro wg. 

— Katalog albo porządne opisanie 
Arcybiskupów Gnieźnieńskicb. 

Wierszem. Przypis Prymasowi Woje. Bara- 
nowskiemu. 
Forówn. : Paprocki a Oàtfaabgus 1608). 
Jocher 9180. 

— Świętych y błogosławionych mę- 
czenników ob. JaD Arundinensis (Żywot 
błog. m. Gedrocia 1615) — Ubiazewski 
Maciej (1615). 

— uczniów w Szkołach Narodo- 
wych W. X. Lit. którzy zdaniem Re- 
ktorów, Prorektorów, Prefektów y Pro- 
fesaorów dawszy nay większe dowody 
pilności y postępku w naukach maia 
honor odbierać wyznaczone sobie na- 
grody od NayJAsnieyszego Pana w me- 
dalach złotych y srebrnych prezentuia- 
cych z jedney strony imię Stanisława 
Âagusta Króla, z ćbrugiey zas napis: 
Dilłgentiae. R. 1790. Wilno, w 4ce. 

Jooher 191Ô. 

— albo Summarynsz żywotów ob. 
Romani Tom. (1615). 

— drssewek w ogrodzie ob. Bartsch 
(1799). 

— Xiąg drukarni Seminaryum 
Akadem. Kraków, Semin. Akad. 1768. 

— Książek w polskim y łacińskim 
języku znajdujących się przy drukarni 
XX. Karmelitów bosych w Berdyczo- 
wie. Berdyczów. 1786. w 12ce, kart 
nlb. 12. Krasińs. 

— ksiąg [bez początku ułożony alfa- 
betycznie według osób]. B. r. (1773 lub 
nieco później), w 8ce, str. 304. 

Od str. 249 lub 254 saosynąfą się książki 
polskie. Dziel 498Ö, z tych polskich do 
lUOO. 

— ksiąg w drukarni XX. Söh. 
Piarum znayduiących się. w Warszawie 
1781. w 8ce, kart 4. Krasińs. 

— Xiąg w drukarni XX. Schola- 
ram Piarnm znayduiących się. Warsza- 
wa 1782. w 8oe, kart 8. 

— Toż:... r. 1783. w 8ce. 

— Toż:... 1784. w 8ce, kart 10. 

Uiiiw. lwów. -— Toż:... 1786. w 8ce. 

— Toż:... 1792. w«oe, kart 13 nlb. 

Jagiell, 

— Toż:... 1794. w 8ce. 
Jooher 1109. 

— Toż:... r. 1797. w 8ce, kart 14. 

— Toż:... r. 1799. w 8ce. 

— ksiąg częścią drukowanych w ty- 
pografii J. K Mci przy Akademii Wi- 
leńskiey częścią sprowadzonych z ob- 
cych drukami osobliwie kraiowych. 
Przedrukowany Roku 1780. w 8ce, str. 
30. — (Nadto:) Przydatek do katalogu 
nowo przybyłych r. 1781. w 8oe, str. 8. 
— Toż, z roku 1782 str. 6. 

Jagiell. — Krasińs. 

— Tenże tytuł:... Przedrukowany 
roku 1786. w 8ce, str. 46. 

Jagiell. 

— Tenże tytuł: ... Wilno 1790. w8ce, 
strony nlb. 

— różnych ksiąg. (Bez osobn. tyt.) 
B. w. m. i r. (Warszawa 1795). w 8ce, 
str. 30. 

Liivres français na str. 23. Katalog korne- 
dyi («tr. 2Ô). 

Jagiell. — iPolkuwski^Ponińs.). 

— ob. Mercator Bernardinus (1692) 

— Stokłosiński Filip (1785). 

Porówn. Bibliografia T. I. str. XViI--ŁlX i 
Dodat. str. 1 — 8, gdzie jest dokładne ze- 
branie katalogów. 
Katary ob. Baker Jędrzej (1789) — 
Codicius (1593). 

(Katarzyna Św.) Tryumf woiuiącego 
kościoła, podczas solenney Introdukcyi, 
Swiętey Katarzyny Rykeyi Panny, Zur 
konu Kàznodzieyskiego , w Krakowie, 
do Bazyliki Troycy Przenayświętszey 
uczyniony, w zebr&nym toy .Swiętey 
Panny życiu y krótkim do niey nabo- 
żeństwie wyrażony à dla pobożnych lu- 
dzi do druku podany Roku Pańskiego 
1747 dnia 27 Maja. W Krakowie w dru- 
karni Mich^ Dyàszewskiego J. K. Mci 
Typogràfa. w 8ce, kart 16 nlb. 

Rozpoczyna: Żywot S. Katarzyny Rykeyi 
(kart 8). Od aik. B : Officium albo godzin- 
ki. Na ostat. dwu kartach : Litania. Na 
odwr. tyZ.: Imprimatur Math. Zi^tkiewicza. 

Jagiell. 

— obacz: Bartoszewicz Antoni (O- 
rationes duae de 1759) — Basonius 172 KATARZYNA. KATARZYNA. Wal. (In landem 1623) — Brei- 
denbach Bernard (Peregrynacya arab- 
ska 1610) — Canevesius Thomas (1641) 

— Chody kiewicz Klemens (1752) — 
ChoroBzewic Adam Cantins (Bellona 
D. Virgo 1726) — Donarium — Han- 
kiewicz J. A. (Amazon 1722) — He- 
gendorphinns Chr. — Jannszowski F. 
Ohm (1689) — Jezierski Rajmund 
(1746) — Kapua Rajmund (seneńska 
1609) — Karpowicz Mich. (Kazanie 
1783) — Krobski Fr. J. (1698) — La- 
skowski Jerzy Franciszek (1694) — 
Łopacki Hyacpt. (Oratio 1760) — 
Oborski Paul. J. (1670) — Opaleński 
Stanisław Mich. (Lilium 1718) — Opi- 
tius Martinus — Piotrkowczykowa An- 
na Teresa (Fawor ... Seneńska 1663) — 
Rudzki Alex. Maciej (1650) — Smo- 
lukowski Jan Jakób (Cynosura virtu- 
tis 1725) — Sokołowski Kasper (Aka- 
demia 1721) — Solarski Jan Waw. 
(Abrys 1685) — Tański Jan Stanisław 
(Narcissus candidus 1671) — Tworow- 
ski (Korona nieśmiertelnej sławy przy 
solennizacyi 1731) — Wargocki Ję- 
drzej (Raymund) (Żywot S. Katarzyny 
Seneńskiej 1609) — Wagner Michał 
Kasper (Victrix gigantium 1 729) — Wy- 
tyszkiewicz Adalbert (Orationes in lan- 
dem C. Virgin. 1776) — Wysocki Sara. 
(Oratio de laud. C. Virg. 1743) — Wy- 
socki Szymon (Żywot, Seneńskiej 1609) 

(Katarzyna). Życzenia Katarzynie 
w dzień Imienin od przyjaciela ofiaro- 
wane. (Bez r. i m. druku), w 4ce, 
karta 1 nlb. (wierszy 18). 

Wars«. Uniw. 

— Katarzyna Austryacka córka Fer- 
dynanda ob. Ferrari Ognibero (1568) 
-^ Mylius Joannes (1568) — Reisacher 
Bartł. (Epithalamium de nuptiis 1553) 

— Schroeter Ad. (de nuptiis 1653) — 
Wingler Ap. (Carmen 1653). 

Catharina Damarevia de Wsianow 
ob. Epithalamia ri578). 

Katharina Eugenia ob. Droczylow- 

ski Eustachy. 

Catharina Hesia ob. Zamelius Fry- 
der. (1633). 

Catharina Jageilonia ob. Annania (1576) - Ericns P. (Carmen 1684) — 
Pac Nicolaus (1689) — Skarżyński 
Szczęsny (Kazanie na obsekwiach 1584). 

Katarzyna Icrólowa Polska ob. Bnin- 
ski Hieronym (1705). 

Katarzyna Icrólowa francuzka ob. 
Buccio Piętro (1576). 

KATARZYNA I. Memoire de S; Ma 
jesté Czarieune présenté par Ministre a 
S» Majesté Britannique avec la Rela- 
tion de ce qui s'est passé dans les Ne- 
gotiations du Nord depuis l'Année 1715 
jusque présent: pour servir de Réponse 
au dit Mémoire. A la Haye chez Pierre 
Jonson 1730. w 4ce, str. 15 î 59. 

OmoI. 

— Déclaration que l'impératrice de 
Russie a fait présenter au Primat de 
Pologne. 1783. w 4ce. 

— ob. Lalli D. (Memorie del Re- 
gno 1730) — Staehlin J. P. (Anekdoty 
1789). 

KATARZYNA II Alexiowna Zofia Do 
rota, Xiezniczka Zebst Anhalt (1729 f 
1796). Correspondenz der Kaiser. Ka- 
tharine II von Russland mit Voltaire. 
Berlin 1791. w 8ce. 

— Gorrispondenza di lettere fra Ca- 
tarina II e il signore de Voltaire. Lu- 
gano 1799. w See. 

— Declaratio ab Augusta omnium 
Russiarum Impératrice Serenissimo Re- 
gi Reipublicaeque Poloniae facta. Pe- 
tropoli mensę Décembre 1766. w 4ce, 
str. 13. 

Łukusewicz Koé6. br. Cmb. w Wielkop. 
8tr. 2Ô4. 

KraBińs. — ObboI. — Peterab. publ. 

— Declaratio Suae Imperatoriae 
Majestatis Totius Russiae nomine, per 
Oratorem Suum Extraordinarium & Ple- 
nipotentiariura, Celsissiraum Principem 
Repnin, confoederatae Reipublicae Po- 
lonae in Comitiis Anno 1766. facta. 
B. m. dr. folio, str. 7. 

W przedmiocie praw dyBsydentów i greków. 

Akad. 

— Déclaration de la part de Sa 
Majesté Tlmperatrice de toutes les Rus- 
sies à Sa Majesté le Roi et à la Re- 
publique de Pologne. A St. Petersbourg. 
w 4ce, str. 12. KATARZYNA. KATARZYNA. 178 W sprawie dyasjdentów. (Podpis autograf: 
Fait a VarsoTie ce 86 Man 1767. äigne 
Nioolaufl Prince Bepnin). 

Akad. — Kijów. 

— Déclaration de la part de Sa 
Majesté l'Impératrice de toutes les Rus- 
sies, faite par sou Ambassadeur Extra- 
ordinaire & Plénipotentiaire à la Re- 
publique de Pologne Confédérée à la 
Diète de 1766. 

Deklaracya Imieniem Nay: Impe- 
ratorowy IMci Całey Rossyi przez Jey 
Posła Wielkiego Xcia IMoi Repnina 
z Konfederowaney Rzpltey na Seymie 
Roku 1766 uczyniona. (B. m. dr.) fol., 
Bton 3. 

Druk fracta pagina, po lewej tekst francu- 
ski, po prawej polski. 
Oéwiadcxa się przeciw uchwalonej plurali- 
taa wotorum w materyi stanowienia po- 
datków i aukcji wojska, bo prawdziwi 
patryoci uznają to za zupełną odmianę 
formy rządzenia i ruinę wolności polskiej. 
Żąda niedopuszczenia tego, groeąc ziemi 
konsekwencjami. 
Podpisany Repnin Mik. d. 11 Novemb. 

— Toż (przyczem:) Nota imie- 
niem króla pruskiego przez ministra 
pełnomocnego G. de Benoît, fol. str. 3. 

Akad. — Czartor. — Ossol. 

— Déclaration de la part de Sa 
Majesté impériale de toutes les Russies, 
faite par son ambassadeur, extra ordi- 
naire et plénipotentiaire le prince de 
Repnin à la République de Pologne^ 
confédérée à la diète de 1766. fol. k. 
10 nlb. (Po franc, łacinie i polsku). 

Czartor. 

— Déclaration de la part de Sa Ma- 
jesté l'Impératrice de toutes les Russies 
à Sa Majesté le Roi et à la Republi- 
que de Pologne. St. Petersbourg. (Bez 
r., aie 1767.) w 4ce, str. liczb. 12 (bra- 
kuje końca). 

W sprawie dyssydentów. Krasińs. 

— Déclaration de la part de S. M. 
l'Impératrice de toutes les Russies à S. 
M. le Roi et à la République de Pologne. 
Deklaracya Imperatorowey JMci całey 
Rossyi, Królowi JMci y Rzeczy-Pospo- 
litey Polskiey uczyniona. (Varsovie, 
1767). fol. stron 20. (po franc, i po 
polsku). 

Ka końca; W Petersburgu die 3 Febr. 1767. W sprawie dyssydentów ofiari:ge swe usłu- 
gi. Proponuje narodowi polskiemu sejm 
paoificationis. Każdego caloeć sWej wol- 
noftci kochającego wokuje szlachcica do 
złączenia się z Imperatorową. Ta dozwala 
całemu narodowi bydź sędzią intencyi 
swoich. 

Branic. — Jagiell. — Petersb. 

— Déclaration de la part de S. M. 
rimpératrice de toutes les Russies à la 
République de Pologne. — Deklaracya 
z strony JMci całey Rossyi J. K. M. 
y Rzeczy pospolitey Polskiey uczyniona. 
Bez wyr. m. (1768). folio. 

Petersb. publ. 

— Déclaration de Sa Majesté Tlm- 
peratrice de Toutes les Russies, remise 
par son ministre plénipotentiaire le ba- 
ron de Stackelberg au ministère de Sa 
Majesté le Roi et de la Republique de 
Pologne. 

Deklaracya Nayiaśnieyszey Impe- 
ratorowey Jeymci całey Rossyi, podana 
ministerio Nayiasnieyszego Króla Jmci 
Polskiego y Rzeczypospolitey przez jey 
pełnomocnego ministra barona Stakel- 
berga. (Na końcu:) Działo się w War- 
szawie dnia ^ Listop. 1772. fol. 1 str. 
Oświadcza Stakelberg, ie oddalonym z kraju 
osobom dozwoli powrotu do kraju, każe 
im wydać paszporty jak tylko odstąpią 
przeszłych swoich błędów i okażą chęć 
szczerą do skończenia niesscscaliwości, 
które przyciskały Polskę. Jagiell. 

— (Tenże nadpis:) Działo się 

w Warszawie dnia ïSïîïSîf 1772. fol. 
str. 1. 

Tu już groźno oświadcza, że łagodność ma 
swoje granice. Żąda złożenia Sejmu i ne- 
gocyacyi by zbawić Ojczyznę i powrócić 
do mocy formę rządu Rzeczypospolitej ty- 
lekroć niebezpiecznie naruszoną. 

Jagiell. 

— (Ten^ë nadpis:) ... w Warszawie 
V?Sr;i' 1773. fol. Czartor. 

— Dodaration de S. M. l'Impéra- 
trice de Russie remise par son ministre 
extraordinaire, vendredi 18 Mai 1792 
à S. Exe. M. Kreptowicz ministre des 
affaires étrangères. Fait à Varsovie le 
IJMai 1792. w 8ce, str. 20. 

Czartor. 

— Déclaration welche im Namen 
I. K. M. von allen Renssen Einer Wohl- m MssnatevuA, .KATAR2YMA. gebołirnen Hitter- und Landschaft in 
Curland gemacht wird. (Mitau,) 1766. 
w 4ce. Petersb. 

— Déclaration welche I. K. M. von 
allen Reassen an S. M. den König und 
die Republik Fohlen haben ergehen 
lassen. St. Petersburg, 1767. w 4ce. 

Petonbor. publ. 

— Deklaracya N. Imperatorowey 
Bossy iskiey y N. króla Jmoi Pruskiego 
podana y podpisana dnia 19 Czerwca. 

Kor. kr. i sagr. 1793. 

— Deklaracya Nayiaśnieyszey Im- 
peratorowey IMości całey Rossyi Nayia. 
Królowi JMci y Rzpitey polskiey uczy- 
niona. 

(Dalow. Petersbar^ H Februarir 1767). w 4ee, 
sign. C,. Text poUki i franc. — Za dys- 
sydentami. 

Branic. — Wars«. Uniw. — Krasińs. — 
Bibl. Jagiell. 

— Deklaracya naijasnieyszey Im- 
paratorowy IMosci całey Rossyi, nay- 
jaśnieyszemu Królowi IMci y Rzeczy- 
pospolitey Polskiey uczyniona. Bez w. 
ni, i r. fol. 

Czartor. — Petereb. — ObsoI. 

— Deklaracya imperatorowey Jey 
Mci Rossyi skiey: My Katarzyna II im- 
per at. y samodzieżca (tak) całey Rossyi. 
Dan w Petersburgu dn. 27 grudnia 
1763. (Podpisany Karol hr. Keyserling 
i Mik. Repnin). (Następnie jako całość 
z poprzedniem :) Nota Jmci pana rezy- 
denta pruskiego. Dan w Warszawie 27 
grudnia 1763. (Podpisany Benoit), łoi., 
k. ulb. 2. 

Branic. — Caartor. - Krasińs. — ObboI. 

— Deklaracya Nayiaénieyszey Im- 
peratorowey Jmci przez Xcia Jmci Re- 
pnina Posła wielkiego do Nayiaëniey- 
szey Rzeczy pospolitey Polskiey zkon- 
federowaney na seymie roku 1766 uczy- 
niona, fol. 2 ark. Branic. 

— O szlachectwie, o Dworaństwie. 
Na utwierdzenie Wszystkiego co się 
wyźey powiedziało, My ten Nasz daro- 
wany Przywilej na prawie wolności y 
prerogatyw Miłemu Nam zacnie Uro- 
dzonemu Wiernemu Poddanemu Rossyj- 
skiemu Szlachectwu Nasza własną rę- ka podpisali y krajową pieczęcią umo- 
cnić rozkazali w Stołecznym mieście 
Naszym Świętego Piotra dnia 21 Kwie- 
tnia. Roku od Narodzenia Pańsk. 1785, 
panowania Naszego 23o. Drukowano 
w Sankt Petersburgu przy Senacie 
Kwietnia 24 â w Moskwie w Senac- 
kiey Drukami Maja 30 dnia 1785 Ro- 
ku, w I2ce, k. 9 U OasoL 

— O dworiaństwie [Na karcie dru- 
giej: o Szlachectwie]. Bez w. m. i roku. 
(Berdyczów, 1794). 1 w 4ce, kart 8, 
str. XIV i 88. 

Obok tekst loisyjski. Tłam. M. Skirniewski. 

Jagiell. 

— Toż:... przedrukowano w Wil- 
nie w drukarni akademickiey septetn- 
bra 5 dnia r. 1796. w 4oe, kart 8, str. 
liczb. 94. KrMińs. -- Zialińs. 

— Extrakt z Gazety Hamburskiey 
Nr. 109. Kopia responsu Imperatorowey 
roasyjskiey na list JW. Braniokiey H. 
W. K. pisany z powinsBowaniem jey 
urodzin. (1789). w 4ce, 1 karta. 

— La fête du jour de nom. Comé- 
die en 5 actes et en prose. [Napisana 
r. 1784]. 

Na frnnoaskie pnełoAyl G. de Baer w Chefr 
d'oeufTOB des théâtres ^ttfuigers. 

Wydrukował pod autorem Ogieńtkim, ale 
w nocie tfamacz daje do srosomienia, ie 
autorką jeef Katarsjna II. 

Data 1784 jest Uędna, gâji Fête de nom 
układu Katarayny grana była roku 1772 
w Jarodlawm i jeet w abiorae jej kome- 
dyi rossyj skich. Ky6 moie ii to Ogiński 
tłumaczył na polskie. 

— Z bożey łaski my Katarzyna II 
etc. Petersburg 28 Junii 1762. fol. 1 k. 

Ogłossenie siebie Carową. 

Czartor. — Ossol. — Uniw. iwow. 

— Z Bożey 2iaski My Katarzyna 
Wtóra Imperatorowa y Samowładiiaca 
całey Rosyey &c. &c. Ac. Naszemu ac- 
tualnemu Śecretnemu Consiliarzowi ex- 
traordinarnemu y pełnomocnemu Polo- 
wi Graflfowi Kayserlingowi. (Reskrypt 
z daty: w Moskwie 20 Februarii, 1763 
Anno). Bez m. dr. folio, 1 karta, druk 
po jednej stronie. 

W sprawie kurlandzkiej, o satysfakcyą z po- 
wodUf ii Ministerynm polskie nie dało od- 
powiedzi na wyrażenie powodów. 

Akad. -- Branic. KATARZYNA. KATàRZYnêL 176 — Elatarzyna II. (Z Bożey aprzyia- 
iąoey loaki My) imperatoFowa y samo- 
wiadnoDca oałey Rossyi etc. (Ukaz do* 
tyoKaey kolonizacyi obcej). 1763. folio, 
3 karty. Csartor. 

— Manifest Katarayny II. (Na koń- 
ca data: Peterhoł d. 22 Lipca 1763 r.) 
(Po polsku)* folio, k. 2. Krasiós. 

— Manifest Katarzyny II [o tern, 
że wojsko roBsyjskię w Polsce znaj- 
daiace się powinno być utrzymywane 
w karności]. 1768. fol. 

— [Manifest, z daty 16 stycznia 
1769]. Drukowano w Petersburgu, przy 
Senacie, folio, 1 ark. nlb. 

w jęsyka rosujrjskÎBi. — Na odwrooie je«t 
jednak praekład polski, dokonanj przez 
PawZa Gramackiego. Krasińs. 

~ [Manifest]. St. Petersburg. 1791. 
w 8ce. 

— Manifest Nayiaśniejszey Impera- 

torowy Jey mości Całey Bossyi 

Woysk Generał Anszef , senator, 

Mich. Kreczetników w głównym obozie 
woysk pod Połonna 1798. (Bez m. dr.) 
fol. k. nlb. 2^. (Podp: Mich. Kreczetni- 
ków). 

O przj/ączeniu do imperiom TOBS^JBkieg^ 
określonych w tym dokumencie prowincyi 
polskich. Ztelińs. 

— Rescript à Mr le C^« de Key- 
serling donné à Moscou le 20 Janr. 
1768. fol. 1 karta. 

— Z Boiey łaski My Katarzyna II 
imperatorowa y samowładnąca całą Ros- 
Bya etc. etc. Naszemu Generałowi In- 
flantskiemu, Estiantskiemu y Litewskie- 
mu, Generał Gubernatorowi Xieciu Re- 
pninowi. Dan w S. Peterburg miesiąca 
7bra 6 dnia 1796. fol. 1 k. plakat. (Po 
ross. i po pols.). 

(Jrz^za biskupstwo Inflantskie w Wilnie. 
Zaleca nie przyjmować Buli Papiezkich i 
tylko je odsyłać do Gabematora. 

Jagiell. 

— Odezwa Katarzyny II, do mie- 
szkańcaw Prowincyj Polskich nowo 
przyłączonych do Rossyi, 12/24 Kwie- 
tnia 1793. 

— Oratio ^.. Catharinae II 1764 
liabita. Bez m. 1764. fol. wileńs. 

— Ordynacya samowładnacey y nay- polsężnieyszey Katarzyny II Imperato- 
rowey Całey Rossyi dana w roku 1767. 
Komissyi zebraney dla ułożenia Proie- 
ktu nowey Praw Ustawy; teraz zaś 
w nowym na Polski ięzyk przełożeniu 
teyże naypotężnieyszey Monarchini przez 
iednego z wiernych Jey poddanych ofia* 
rowana. w Warszawie w Drukarni Pio- 
tra Dufonr J. K. Mci i Rzeczypospoli- 
tey Typografa M.D.CC.LXXX. (1780). 
w 8ce, kart 4 nlb., str. 261. 

Dedykacya Imperatorowey po francasku i 
po poldka przez tłumacza Ignacego Go- 
zdawę Gizickiego. 

— Toż:... tamże, 1780. w 8ce, str. 270. 
Obejmuje rozdziałów XXM a paragrafów 6.05. 

Rozdział I obejmuje pod Nr. 6 orzeczenie : 
Hossy» iestto państwo europejskie 7. Do- 
wodem są tego i przemiany, jakie Piotr 
Wielki przedsiębrał w Rossyi. 
Branic. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Plaçât Ihro Kais. Majestät der 

Kais^in von Russland Ich Graf 

Zacharias Tschernyscheff Über die 

Länder Polens, welche dem Rusischen 
Reiche einverleibt worden, w 4ce, k. 1. 

— Porządek handlu miasta Rygi 
przez Naiaśnieysza ELatarzynę II w ro- 
ku 1766 wydany.' fol. 20 ark. 

— Mieyskie postanowienie. Góro- 
dowe położenie. Drukowano w St. Pe- 
tersburgu przy Siinaoie Kwietnia 24 a 
w Moskwie w Senackiey Drukarni Maja 
Dnia 30. 1786 roku. w 4ce, kart 3, 
str. 212. 

Tłum. M. Skimiewski. Obok tekst roseyjski. 
Ossol. — Przeżdź. 

— Toż:... Berdyczów 1794. w 4ce, 
regestru paragrafów str. XXXII, i tek- 
stu str. 202. 

— Regulamin dla kościoła Rzym- 
sko Katolickiego przez Katarzynę II. 
(Datowany dnia 12 Lutego 1769 r.) 
folio, k. nlb. 6. Krasińs. 

— Toż:... (w języku rossyjskim). fol. 
kart nlb. 7. Krasińs. 

— Ukaz Katarzyny U Ces. Ros. 
(datow. d. 10 Kwietnia 1786). fol. k. 1. 

Krasińs. 

— Ukaz Katarzyny 11. Petersburg. 
1791. w 8ce, str. liczb. 160. 

Krasińs. 176 RATAR2YNA. KATARZYNA. — Ukaz Katarzyny II datowany 
w Petersburga d. 13 Kwietnia 1793 r. 
folio, str. nib. 2 (tłomaczony na język 
polski). Krailńs. 

— Ukaz Katarzyny II datowany 
d. 14 Kwietnia 1793 r. folio, str. liczb. o. 
[Zarazem :] Wykaz towarów nie mogą- 
cych być wprowadzanemi do Rossyi. 
str. liczb. 5. Krasińs. 

— Ukaz Katarzyny II i ogłoszenie 
Kreczetnikowa gubernatorem prowincyi 
odpadłych na rzecz Rossyi po rozbiorze 
Polski 1793. (Dato w. d. 18 Kwietnia 
1793). folio, str. nlb. 3 (w języku ros- 
syjskim). Krasińs. 

— Ukaz Katarzyny II datowany 
w Petersburgu d. 10 Maja 1793 r. fol. 
k. 1. (w języku rossyjskim). 

Krasińs. 

— Ukaz Katarzyny II datowany 
w Petersburgu d. 12 Czerwca 1793 r. 
folio. 1 str. nlb. (w języku rossyjskim). 

Krasińs. 

— Ukaz Katarzyny II datowany 
d. 4 Września 1793. folio, k. 2 (w ję- 
zyku rossyjskim). Kraiińs. 

— [Ukazy odnoszące się do ducho- 
wieństwa rzymsko-katolickiego]. Bez 
m. dr. Bez karty tytułowej. (Zdaje się 
druk w Mohilewie, po r. 1786). w 4oe, 
str. 3—100. (Brak końca). 

W jęsyka rossyjskim. Jagiell. 

— Uniwersał Jej Imper. Mości Ka- 
tarzyny II o przyłączeniu Polski do 
Rossyi. (W języku rossyjs i polsk.). Bez 
w. m. dr i r. folio, kart 1 i 2. 

Krasińs. 

— Uniwersał Katarzyny II do mie- 
szkańców prowincyj świeżo annekto- 
wanych (datowany d. 18 Kwietnia 1793 
r.). folio, k. 1 (w języku rossyjskim). 

Knisińs. 

— Ustawa dobrego porządku czyli 
Policyi Apr. 8. 1782. (Po rossyjsku i 
po polsku). CsapskL 

— Nayprawosławnieyszey. Nayaa- 
mowładnieyszey, Wielkiey Pani Impe- 
ratorowey Katarzyny II Ustawy na Gu- 
bernie Państwa Cało-Rossyiskiego z na- 
rodowego na polski ięzyk przełożone 
przez Stanisława Siestrzencewioza Bo- husza, Biskapa Biało-Ruskiego koacio- 
łów katolicko-łacińskich, prałata Wileń- 
skiego, kawalera orderu Świętego Sta- 
nisława. W Mohilewie w Drukarni Na- 
dwomey J. W. J. X. Biskupa Łaciń- 
skiego Rzymsko - Katolickiego. 1777. 
w 4ce, k. 3, str. 198. 

CatoAć porotsyjskn i po polska, tak jednak, ia 
w jednym i drugim jęayku numeracja stro- 
nic (198) jest osobna; grubo66 i rozci^- 
glohé kolumn, papier w jednym i drugim 
różny. 
Dedykaeya Cesarsowej Katarzynie 11. po 
polsku i roBs. 

Branic. — Jagiell. — Wileńa. 

— Toż:... na język polski przeło- 
żone przez J. X. Stanisława Siestrzen- 
cewioza Bohusza Arcy Biskupa Mohi- 
lewskiego Kość: Rzyms: Kawalera Or- 
derów Białego Orła i S. Stanisława Pra- 
łata Dziekana katedry Wileńskiey. Ekly- 
cya Druga, w Mohilewie Roku 1795. 
w 4ce, kart 2, str. 183 i Sumaryusz 
karta 1. (Po ross. i po pols.)« 

Dedykaeya Carowej, niesłychanie uniiona, 

jak poprzednio. 
Od str. 197 idaie Cbcść druga. Ustawy 

dla rz^du gubemii państwa Caloroeayj- 

skiego. 

Jagiell. — Kijows, — Wileńe. 

— Nayprawosławnieyszey, Naysarao- 
władnieyszey Wielkiey Monarchini Impe- 
ratorowy Katarzyny Drugiey. ustawy 
dla Urządzenia &ubemij Cało-Rossyj- 
skiey Imperyi w których stolice, w Ber- 
dyczewie 1794. R, w 4ce, str. 16 i 497. 
(Z tekstem rossyjskim). 

Tlumacc Mich. Skimiewski Prałat kated. 
Łuckiej. Ossol. 

— Błahoczestiwiejszija Sàmodzier- 
żawniejszija Wielikija Q-osudaryni Im- 
peratricy Jekatoriny Wtoryja. Uczreż- 
denija dlia uprawlenija Gubernii Wsie- 
rossijskija Impeiii w koich Stolicy, 
w Berdiczewie 1795 goda. (Na karcie 
drugiej :) Naiprawosławnieyszey Naysa- 
mowładnieyszey Wielkiey Monarchini 
Imperatorowy. Katarzyny drugiey. Usta- 
wy dla urządzenia Guberniy Cało-Ros- 
syiskiey Imperyi w których stolice. 
(Na końcu : ułożone 1779 roku), w Ber- 
dyczowie, 1795 roku, w 4ce, kart 9 
nlb., str. 552 liczb. (Po rossyjsku i po 
polsku). Branic — Jagiell. kATAR2YNA. RATAR2YNA. 17^ — Tenże tytuł:.. . w których Stoli- 
ce. W Grodnie 1796 roku. w 406, str. 
596 i kart 10. (Po rossyjsku i po pola.). 

— Wyrażenie powodów Nayjaśniey- 
szey Imperatorowey Rossy iskiey Kata- 
rzyny II w Kurladskim interessie. Bez 
m. dr. w 4cej k. liczb. 2. 

O prsy wrócenie Ernesta Jana na kaięstwo. 
Akad. — Oflsol. 

(Katarzyna II). Augustlssimae, In- 
yictisrtimae ac Potentissiroae Dominae 
Dominae Catharinae II. Imperatrici to- 
tius Rrjssiae etc. etc. etc. Dominae suae 
Clementissimae carmen heroicura occa- 
sione legum aequissimarum suae Im- 
peratariae Maj esta tis promulgatarum Po- 
iociae religiosi Basiliani suo imperio 
iiitra Alb» m Ro^^siam subditi. D. D. D. 
Anno 1778. (Wilno), folio, 8V2 ark. 
(«ygn. Hjjj) z portretem Cesarzowej. 

Kraszewski, Wilno IV. 

Czartor. — Wilno. 

— In auspicatissimo adventu Sere- 
nissimae Potentiasimae Invictissimae, ac 
Âugustissimae Catharinae II. totius Ros- 
siae Imperatricis Dominae Dominae suae 
Clementissimae Polocensi Archiepiscopo 
plaudente ac praeeunte ad contestanda 
omnium in alba Rossia Graeoo Catho- 
licorum gaudia monachi Basiliani Suae 
Majestatis Imperio intra Albam Rus- 
siam subditi encomiasticon. D. D. D. 
fol. ark. Gg (kart 17 nlb). 

W wierszu chronostycznym rok 1780. Druk: 
Wilno. Wydanie ozdobne. Po franc, wło- 
sku, i łac. Ozartor. — Wilno. 

— Serenissimis imperatoriis princi- 
pibus âugustissimae ac potentissimae 
Rossiarum Imporatrieis Catharinae II. 
î^ominao nostrae clementissimae filio 
I aulo ac ejus consorti Mariae raagnis 
imperii ducibus in eorum auspicatissi- 
ttio in Albam Russiam adventu Carmen 
à Clericis regularibua societatis Jesu 
(^lementissimè in Alba Russia servatae, 
ac infinitis nominibus obstrictae D. D. D. 
Anno domini 1781. Mochiloviae in pri- 
^legiata a sua Imperatoria Majest. ty- 
Pographia Ilmi E. ac R. D. *L. Ord. 
w 4ce, kart 6. (Wierszem). 

Szczyt płaszczenia się. 

Jagiell. — Carmen cum augustissima impe- 
ratrix totius Rossiae Catharinae II... di- 
catum honoribus Celsissimi S. R. J. G. 
Potemkin etc. a CoUegio polocensi S. 
Jesu. Vilnae. 1781. w ^ce, kart 3 nlb. 

Osobliwy okaz upokorzenia. 

Krasińs. 

— Augustissimae.... ad Tauricam 
Cłiersonesum i ter facienti carmen obla- 
tum Mscislaviae a Socic^tate Jesu. Mo- 
hileviae, 1787. folio. Petersburg. 

— Augustissimae ac potentissimae... 
orationem panegyricam, cum ad Tau> 
ricam Cliersonosum iter faciens domum 
Principis Potemkin Kriczoviam divertis- 
set, Collegium Dubrovnense Scholarum 
Piarum d. d. d. Mohileviae, 1787. fol. 

Petersb. pubi. 

— Carmen epinicium (Augustissi- 
mae ac Potentissimae Catharinae II to- 
tius Rossiao Imperatrici) ... indignissimi 
subditi de Societate Jesu in Alba Rus- 
sia d. d. d. Polociae, 1792. folio. 

Wileńs. 

— Augustissimae Catharinae II. to 
tius RosHiae Imperatrici terrarum triu m - 
phatrici regnorum pacefrici publicae fe- 
licitatis propagatrici Soc. Jesu servatri- 
ci clementissimae cum Albae Russiae 
oras inviseret, ab eisdem religiosis so- 
ciis Imperatoriae Majestati subditis eju- 
qne praesidio tutis carmen oblatum. 
Vilnae., typis regiis pênes academiam. 
(Bez (laty), w 4-ce, kart 9. 

Dwojakie odbicie z odmiana ozdóbki na 
końcu. Wileńs. — Zielińs. 

— Die glückliche Ankunft der .... 
Catharinader II.... in die Stadt Połocko 
von iliro getreuen ünterthönern aus dem 
Prediger-Orden des H. Dominieus zum 
ZetlchiiQss wahrer Treue und Danck- 
barkeit vor den allerhösteu kaiserlichen 

Schutz beschrieben. Bez w. m. i r. 

(1780). w 4ce. Wileńs. 

— Folgenden Gesang überreichte 
die Jud«M)gemeinde in Polocko bei der 
höchster tVîulichen Durchreise der Kei- 
serin Katharina Alexiewna Selbstherr- 
scherin Aller Reussen etc. Königsberg. 
1780. folio, kart 10 nlb. (Tekst hebraj- 
ski, francuski i niemiecki). Krasińs. 

2a 178 KATARZYNA. KATARZYNA. — Frendengesang der Judenschaft 
zu Sciow beym Durchzuge Ihr Kay- 
serl. Majestät Katharina II. (Po hebr. 
i niemiec) 1780. folio. 

— Gaudium et Luctus Polociae In 
Adventu scilicet Et Abitu Augustissi- 
mae Catharinae II Imperatricis Totius 
Rossiae Dominae Clementissimae Car- 
men IlluBtrissimo Excellentissimo Do- 
mino Zachariae Comiti Czerniszeuo Cara- 
pi Duci Exercituum Rossiae Majestatis 
Imperatoriae In Guberniis Albae Rus- 
siae Vicario Variorum Ordinum Equité 
a CoUegio Połocensi Societatis Jesu In- 
finitis Excellentiae Suae nominibus ob- 
stricto. Dicatum. Vilnae, Typis S. R. 
M. pênes Academiam. Anno 1780. w 8ce, 
Str. 16. 

Świadectwo sanika pocziąda godnoAci. 

ObboI. — Wilno. 

— Głos muzy do orłów, w dzień 
imienin Nayiasnieyszey Katarzyny II 
przez P. S. M. C. L. w 4ce, karta 1. 

Wiens. Krasiós. 

— Ignes Artificiosi In Triumphali 
Augustissimae Catharinae II. Impera- 
tricis Totius RossiaeSkloviam Adventu 
Ab Illustrissime Simone Zoricz, Gene- 
rali Majori Rossiacarum Copiarum Prae- 
fecto, Ord: Melitensis Nec non Vario- 
rum Europae ordinum Equité, suae Pa- 
triae utilissimo cive, Suae Dominae Fi- 
delissimo Subdito, Suaeque Augustae 
Benefaotricis gratissimo Cliente, in si- 
gnum exuberantis Laetitiae Excitati, 
Jam Vero a CoUegio Mohilovieuäi So- 
cietatis Jesu Imperiis Augustissimae 
Imperatricis Subjectissime obiato car- 
mine celebrati. Bez w. m i r. (Mobi- 
lów 1780). w 4ce, str. 6. 

— Toż:... tamże, (1780). folio. 
Ob. Korycki Michał. ObsoI. 

— Lob- U. Danklied der Juden ge- 
meine zu Mobilów beym Einzüge J. 
K. M. Katharina II. (1780). 

— Musa Latia et Lechica, Impe- 
ratricis totius Russiae Catharinae (II) 
laudes decantans. Varsaviae. (Bez wyr. 
r.) w 4ce. (Z tłomaczeniem polskim). 

Petersb. publ. 

— Oda do Nayiaänieyszey Kata- rzyny II Imperatorowy całey Rossyi 
od X. X Karmelitów prowincyi Biało- 
ruskiey S. Jerzego. Wilno. 1780. w 4ce. 

Krasińs. 

— Ode dédiée à Sa M. l'Impéra- 
trice par tout l'Ordre de St. Domini- 
que à son arrivée à Polocque 1780. 
w 4ce, l karta. 

— A la trèfl auguste et sacrée Ma- 
jesté impériale de Catherine II Impé- 
ratrice de toutes les Russies etc. à l'oc- 
casion de son heureuse arrivée dans 
les pays de Russie-Blanche. Ode dédiée 
par les écoliers de Totoczyn sons le 
gouvernement de Religieux de l'ordre 
de St. Basile le Grand. (1780).- folio, 
kart 13. 

z ryciną przed tytułem, z r. 1780. Są ta 
wiersze franc, niemiec, wZosk., polsk. i 
greckie. Wileńs. 

— Ode dedièe à Sa Majesté Tim- 
peratrice souveraine de toutes les Rus- 
sie .... par tout l'ordre de Samt Do- 
minique à Son arrivée à Polocque. (Bez 
wym. m.) 1780. w 4ce. Wileńs. 

— Na szczęśliwe przybycie Monar- 
chini Katarzyny II. do miasta Połocka 
od wiernych poddanych zakonu Kazno- 
dzieyskiego Dominika Świętego wiersz. 
(Bez wym. m.) 1780. w 4-ce, kartka 1. 

Petereb. publ. 

— Rota przysięgi na wiernośe Ka- 
tarzynie II. folio, str. 1. Krasińs. 

— Vita e Gęsta di Caterina II Im- 
pératrice di tutte le Russie nella quale 
si descrivono le vittorie dell'armi Russe 
contro i ïurchi, le conquiste^ e le bat- 
taglie navali, gli afiari délia Polonia, 
i Viaggi di varii Sovrani ed altri av- 
venimenti del présente secolo. 1797. 
w 8ce. 

Ciampi Bibliogr. 

— ob. Ankunft (1780) — Benisław- 
ski K. ks. (1780) — Blignieres (1773) 

— Brzozowski Tadeusz X. S. J. (178H) 

— Bykowski Ign. (Wieczory 1787) — 
Boissy d'Anglas (Heldenthaten 1798) 

— Carmen — Castera J. H. (1798) 

— Czaki de Kierentszek Antoni (Pa- 
miętnik z r. 1787) — Czerniewicz 
Stanisław (1780. 1784. 1787) — X. KATARZYNA. KATECHIZM. 179 Czopowski Seweryn (Kazanie 1795) ~ 
Deklaracja (1763) — Ditthey Filip 
Henr. (1769) — Encomiasticon (1780) 

— Gaudium (1780) — Gefahr (1790) 

— Gizicki (1780) — Gustaw Waza (O 
niebezpieczeństwie wagi 1790) — Kop- 
czyński Onufry (1776) - Korycki 
Michał (Gaudium et luctus 1780. I- 
f^nes artificiosi) — Kurlandzki interes 
(17H3) — Lob (1780) - Meheé (1792) 

— Michałowski Sz. (Wykład) — Na- 
ruszewicz Adam (1787) — Ombre 
(1797) — Ora tragedya (1788) — Po- 
goretski Petrus (1765) — Siestrzeńce- 
wicz Stanisław (ustawy 1777, 1795) — 
Stagg Adolf (Bei der Huldigung Feier 
S. Ru88. 1794) — Toloczyn (A la très 
auguste 1780) — Wiehert Hieronim 
(Kazania 1789) — Wiersz na szczęsli 
we przybycie (1780) — Witoszyński 
Ignacy (Kazanie 1796) — Wielad ek 
W. (W dzień 1794) — Zannowich Stef. 
(Lettere 1776). 

KATCHIN Thomas. Carte de la Po- 
logne avec ses de membremens. fol. 

Branic. 

Katecheseos ob. Mylius (1561). 

Kałechisis ob. Budny S. (1583. 
1628). 

Katechismas ob. Dauksza Mikołaj 
(arba moksłas 1595). 

(Katechismus). Paruus Catechismus. 
Malij Catechismus dla pospoliticfa ple- 
banów y kasnodzijeijow. (Bez m. i r.). 
w 8ce, kart 87. 

Wierzbowe. II. 1940. Krasińs. 

— Der kleine Katechismus, zur 
Übung der Kinder in dem Christlichen 
Gottes dienst, zu Rakaw, bey Seb. Ster- 
nazki. 1605. w 12ce. 

Przypis. Akademji Wittemberskiej. 

Jocher 3318. 

Ob. Schmied J. A. (1605). 

— Der kleine Katechismus 

deutsch, lateinisch, polnisch und lithu- 
aniach. Koenigsberg 1720. 

Dzien. Wil. 1824. II. 384 — Jocher 8114 

— oder Catholischen- Glaubens Unter- 
richt zum Gebrauch der deutscheu 
Schul- Jugend. (Warszawa. 1793). w8ce, 
Str. liczb. 96. Krasińs. ~ ob. Luter (Parvus 1643. 1650. 
Der kleine 1644. 1688. albo kazania 
1561. 1615. durch Kontzewitz Lehrer 
Erklärung 1648. Enchiridion, Radom- 
ski 1562. Małecki 1615-1622. 1690) 

— Silbinger J. J. (Kathol. 1774). 
Katechista ob. Wzór (1780). 
Katechizacya ob. Nambach (1753) 

— Sauden Bern, (albo nauka 1702). 
Katechizm Dyecezy i Paryskiey z wie- 
lu przydatkami y nowymi podziałami 
przetłumaczony r. p. 1755. w Warsza- 
wie, w drukarni J. K. M. i Rzplitey 
Scholarum Piarum 1755. w 8ce, str. 
112. 

Jocher 2818. 

— mały to iest Nauka o Nabożeń- 
stwie Christiańskim krotko zebrana. 

Acta Histor. Eccl. A. 1764. str. 896. 
Jocher 3320. 

— nabożeństwa ćhrzesciańskiego, 
z łacińskiego na język polski przeło- 
żony, w Królewcu (około r. 1720). 

Porówn. CatecheBiB )1605) — KatechiBmuB 
(1720). Zieliński. 

— Missionarski Pismem starego y 
nowego, zakonu, tudzież podaniem sta- 
rodawnym Izraelskim obiasniony. Dla 
nauki y éwiczenia tych, którzy z wia- 
ry żydowskiey do Wiary Chrześciań- 
SKiey Katolickiey przychodzą napisany 
przez Kapłana Soc. Jesu. Roku Chry- 
stusa Pana 1760. we Lwowie w Dru- 
karni Akademickiey J. K. M. Soc. Jesu. 

w 8ce, str. 53, kart nlb. 4V2- 

Warss. Uniw. 

— missionarski Societatis Jesu. Bez 
wym. m. dr. i r. (z drugiej połowy 18 
wieku), w 1206, str. 32. 

Od Btr. 18: Pieśń wBzyBtkie artykuły wiary 
w sobie zamykająca. Od str. 25: Hymn 
o miłości boskiej. Od str. Bi: Akt skru- 
chy. Jagieli. 

— Reformacki (Missionarski). Po- 
znań w druk. Akademii 1766. 

Za druk zapłacono złotych 20. 

— Missionarski, naukę chrześoiań- 
ską, która każdy prawowierny częścią 
koniecznie, częścią pożytecznie, wiedzieć 
powinien krótko y iaśnie zebraną za- 
mykaiący. Dla prętszey y łatwieyszey 
wszystkich poiętności y wygody od W W. 180 KATECHIZM. KATECHIZM. Oyców Reformatów w Prowincyi Ma- 
łopolskiey nâ Missye Apostolskie na- 
znaczonych, z niektóremi przydatkami 
ułożony y nowo przedrukowany. Z mo- 
dlitwami MissyoiD Reformackim zwy 
czaynemi roku Pańdkiego 1769. W Kra- 
kowie w drukarni Stanisława Stacfao- 
wicza J. K. M. typ. y BibliopoU (1769). 
w 12ce, ark. C« (kart 30 nlb). 

Na ark. H^^ podpis: Reimprirnatar cum suis 
orationibus di6 27 Aag. 1762. Casimiriis 
8tęblowski. 
Pierwsza edjcja nie znana. Następna zape- 
wne s r. 1762. skoro jest pozwolenie prze- 
druku. Edjcya z roku 1769 jest powtó- 
rzeniem edycji z r. 1762. Mieâci: Naukę 
chrzeficiańską. O odpustach. Modlitwy. Li> 
tania o S. Franciszku. Fo cenzurze idzie : 
PieAń zamykająca artykuły Wiary äw. 
(w Troycy Bóg ieden). Pieśń o Krzyżu S. 
(od karty C). Odpusty podczas Missyi 
(ostatnie trzy karty). Jagiell. 

— missyonarski , nauczający co 
powinien kaidy Chrzescianin wierzyć, 
wiedzieć, czynić, aby był zbawio- 
ny, z przydatkiem powinności stanów, 
sposobu spowiedzi , nabożnych uwag, 
Modbtw porannych i wieczornych, Pie- 
śni różnych, które osobliwie podczas 
Missyinego nabożeństwa śpiewają iako 
też y Mszy swiętey etc... w Lublinie, 
w drukarni X. X. Trynitarzów 1790. 
w 8ce, str. 118. Warsz. Uniw. 

Missyonarski, Naukę Chrzesciań- 

ską, która każdy prawowierny częścią 
koniecznie, częścią pożytecznie, wiedzieć 
powinien krotko i jaśnie zebrana za- 
mykający, dla prędszey i łatwieyszey 
wszystkich pojętliwości i wygody od 
00. Reformatów Prowincyi Małopoi- 
skiey na Missye Apostolskie naznaczo- 
nych z niektóremi przydatkami ułożo- 
ny i nowo przedrukowany, z modli- 
twami Missyora Reformatskim zwyczay- 
nemi. Roku P. 1793. w Krakowie, 
w Drukarni Anny Dziedziczki i Suk- 
cess. w 16ce, kart nlb. 12. 

Warsz. Uniw. 

— Mnieyszy z Sumula o Swiętey 
Wieczerzy Panskiey także sto krótkich 
Sentencyi z Pisma świętego, o Wierze 
y Pobożności zebranych y przyłączo- 
nych, z modlitewkami y piosnkami ma- łym Dziatkom służacemi. w Królewcu 
Pruskim Drukował G. L. Härtung. R. 
1778. w 12ce, ark. 1. 
Jocher 3120. 

— nioralno -polityczny. Catcchism 
moral et politique. Leopol 1796. chez 
C. B. Pfaâ. et de Timprimerie de G. 
W. Wichmana. w 8ce, str. 47. (Po pois, 
i franc). 

Są tó lekoye w formie pytań i odpowiedzi 
o filozofii, sprawiedliwoéoi, obowiązkach, 
rodzajach rządu, wykonywaniu sprawie- 
dliwości. Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— narodowy. Warszawa 1791 roku. 
w 8ce, str. 16. 

Notât. Wl. Walewskiego. 

— narodowy 1791. W Warszawie, 
w drukarni uprzywileiowaney Mich. 
Grölla, księgarza Nadwornego J. K. 
Mci. w 8ce, str. 31. 

Na lej stronie nadpis: Wyklad Katechizmu 
narodowe(2fo czyli prawidła patryotyczne do 
użycia młodzi narodowcy. Od str. 28 : Mo- 
dlitwa. — Rzecz całkiem odmienna od ka- 
techizmu Fr. Jezierskiego, który jest pam- 
fletem na szlachtę. 

Branic. — Jagiell. — Ossol. — Zielińa. 

— abo nauka chrześcianska nie tyl- 
ko świeckim ale y Pannom zakonnym. 
1682. ob. Marchantius Jakob. 

— albo nauka Chrześcianska wkrót- 
ce ku pożytkowi Dusz ludzkich zebra- 
na ; Którą powinien każdy w Chrystusa 
wierzący, wiedzieć, wierzyć, y czynić. 
Za dozwoleniem Starszych do druku 
podana, w Supraślu w drukarni W. W. 
00. Bazylianów. Roku P. 1744. w 8ce, 
ark. Fg. Warsz. Uniw. 

Porówn. Marchantius Jak. 

— Katechyzm albo nauka chrze- 
ściańi^ka z informaciami stosującemi się 
do obrządków Cerkwi Swiętey Wseho- 
dniey w Unij zostajacey. Wilno, 1765. 
w 8ce. 

— czyli nauka chrześcianska wszyst- 
kie taiemnice wiary tłumacząca. 1785. 
ob. Wielopolski J. 

Jocher 2826. 

— albo nauka chrześcianska na dwie 
części podzielona. Na Jasney Górze 
Częstochowskiey 1799. w 8ce. 

Jocher 2841. — Siennicki Dawna drukar. 
s. 5Ô. KATECHIZM. KATECHIZM. 181 — aibo krótka nanka wiary świę- 
tej krześciańskiey powszechney iakti 
bywa w kraiach niemieckich y z Ce- 
remonialny koBcielnemy odprawowana 
K niemieckiego ięzyka na polski prze- 
łożona. We Gdańsku u Jędrzeia Hüne- 
felda. (Bez roku), w I2ce, str. 191. 

Warsz. U ni w. 

— Z okazyi Tatarzyna Budziackie 
go nic po polsku tylko po turecku nie- 
umieiącego wydany. Poznań 1 72 1 . w 8cc, 
str. 51. (Po polsku i po turecku). 

Ossol. 

— polski. Królewiec 1670. 
Wyssedl jednoeseinie po litewsku, Zacinie 

i niem. 
Arnold Kirchengesch. str. Ô71. 

— Polski z Litewskim, wydany na 
kładem JMP. Malchera Pietkiewicza, 
Pisarza Ziemskiego Wileńskiego, w Wil- 
nie 1698. Drukował Stanisław Wie 
rzeysłri. w 8ce, ark. 10. 

Lelewel B. Ks. I. 200 n. — Jocher 3100. 

— Bandke H. drukarń U. 291. 

— Rakowski, w Rakowie 1619. 
w 12ce. 

Notât. M. Wiszniewskiego. 

-- prostych albo krótkie zebranie 
potrzebnieyszych Wiary nàszf^y arty- 
kułów. Dla prostych ludzi y dzieci nâ 
pytÂnia y odpowiedzi krótkie. Rozło- 
żony. Bez wyr, miejs. i r. (z połowy 
18 wieku), w 8ce, str. 16. 

Bes osobnego tytułu. 

Od str. 10 idsie: Pieéu katechizmowa ze- 
brana z przedniejszych wiary artykułów. 
Taż od str. 14 po łacinie. Jagieł 1. 

- Rzymski, to iest nauka Chrze- 
ściańska, za roskazaniem Concilium 
Trydentflkiego y Papieża Piusa V wy- 
dana po łacinie. A teraz na nowo na 
polskie pytania y odpowiedzi przełożona. 
Za rozkazaniem Jego Mści X. Sta- 
nisława Karnkowskiego Arcyb. Gnieźń. 
etc. y iego nakładem wydrukowana. 
W Krakowie u Szaffenbergiera. (Bez 
r.) fol. str. 439. 

W przedmowie o&wiadcza Kamkowski, ii 
rozkazał jednemu z domowych swoich ten 
katechizm przetłumaczyć. W edycyi z r. 
1762, nazwano styl przekładu tego cie- 
kawy niby z Suska Mazowiecki, a wiele 
wyrazów nie zrozumiałych, że nawet ich 
w Kalepinie nie można znaleść. 

Jocher 2781. — Rzymski, to iest, Nauka Chrze- 
sciańska, za roskazaniem Concilium Try- 
dentskiego, y Papieża Piusa V. wyda- 
na po łacinie. A teraz nowo nâ polskie 
pytania y odpowiedzi przełożona. Za 
roskazaniem Jego Mosói X. Stanisława 
Karnkowskiego , Arcybiskupa Gnie- 
źnieńskiego etc. y iego nakładem wy- 
drukowana. W Kaliszu, w Drukârniey 
Jana Wolrahâ Roku Pańskiego 1603. 
w 4ce, kart 6, str. 450 i rejestru 14 
kart na końcu. 

Na odwrocie tytułu szeiciowiersz pod her- 
bem St. Karnkowskiego. 

T^oczem przedmowa Karnkowskiego, datowa- 
na z Łowicza XXI aprilis 160H. 

Powiada Karnkowski, że rz^d kościoła na 
dwóch rzeczach zależy, na porządnym sta- 
nowieniu osób duchownych i na przystoj- 
nym odprawowaniu powinności. Póki Con- 
cilium Trydentskie u nat« w Polszczę przy- 
jęte nie było, bardzo było na tych dwóch 
rzeczach zenzło i zatem wszystkie kacer- 
stwa nastąpiły. Ztąd, będąc jeszcze na 
biskiipBtwie kujawskim starał się aby dać 
powód inszym Biskupom do przyjęcia exé- 
cuta Concilium Trydentskiego. Skoro saé 
został Arcybiskupem, pilność wielką czy- 
nił, aby rząd kościelny w klubę ową wpra- 
wiony bydź mógł. Ztąd poszło wydanie Sta- 
tutów i Konstytucyi, Synodów i Agendy wy- 
drukowanych sumptem własnym. W tym- 
że celu nakładał i na Antyfonarze, Gra- 
duały i Psałterze. A gdy Jezuici zamyślili 
Biblią prze polszczyć przyłożył się do tego 
staraniem i nakładem. Teraz już w po- 
deszłych latach i na tak zepsutem zdro- 
wiu, rozkazał przełożyć ten Katechizm. 

Zaczyna: Przedmowa na Katechizm, o 
zwierzchności, powinności i potrzebie pa> 
sterzów w kościele Bożym. Od str. 8. 
Rozdział I : O wierze i składzie Wiary. — 
Część Wtóra od str. 99 : O sakramentach. 
~ Część III od str: 290: O dziesięciorgu 
Bożym i)rzykazaniu. Tu na str. 804 myl- 
ny nadpis : Cześć wtóra — Część IV od 
str. 376: O modlitwie. 

Jocher 2781 a. — Wiek 1894. N. 185 — 
Kraszews. Wilno IV. 297. 

Branic. — Czarter. — Jagiell. — Wojcie- 
chowski w Kaliszu. 

— Rzymski to iest Nauka Chrze- 
scianska. Powaga, Concilium Trident- 
skiego y Piusa V. Papieża po łacinie 
wydana. Poty m zà roskazaniem ś. pa- 
mięci X. Stanisława Karnkowskiego 
Arcybiskupa 6ni( źnińskiego, Primasa 
Koronnego nà polskie pytania y odpo- 182 KATECHIZM. KATECHIZM. wiedźi przełożona: Teraz znowu dla 
ubogich Plebanów y gospodarzow Ka- 
tholickich przedrukowana. W Krako- 
wie w Drukarni FrÂnëiszkâ Cezarego 
Roku 1648. w 4ce, k. 1, etr. 854 i 
Reg:e8tru kart 11. 

Wtóra Csę6ó od g. 81. Trzecia od 286. 

Czwarta od 801. 
W przedmowie edyoyi z r. 1762 wyraźnie 
powiedzi»no, że ostatni raz przedruk usku- 
teczniono w Krakowie 1640 r. Nie ma 
w tem wydaniu przemowy S. Karnkow- 
skiego. 
Jocher 2781 c. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. 

— Rzymski z dekretu S. Koncy- 
lium Trydentskiego za roskazem S. Piu- 
sa V. po łacinie wydany. Na polski 
ięzyk powagą niegdyś J. O. Xcia Imci 
Xiedza Stanisława Karnkowskiego Ar- 
cybiskupa Gneźnienskiego, Prymasa 
Kor. Pol. y W. X. L. przez pytania 
y odpowiedzi przetłumaczony, y wydru- 
kowany w Kaliszu R. P. 1608. Teraz 
zas z niezliczonych omyłek y słów sta- 
ropolskich dziś nierozuraianych ozczy- 
szczony (tak) y z oryginałem łacińskim 
skonfrontowany. A jako dzieło arcybi- 
skupa y Prymasa Utriusque gentis Ja- 
śnie Oświeconemu Nayprzewielebniey- 
szemu w Bogu Xiążęciu Jmci Xiedzu 
Władysławowi Łubieńskiemu Arcybi- 
skupowi Gnieźnieńskiemu Primasowi y 
Xrazeciu pierwszemu Kor. Pol. y W. 
X. L. Sedis Apostoł icae Legato nato 
etc. oraz J. 00. W W. Nayprzewiele- 
bnieyszym w Bogu Jmci Xiężom Arcy- 
biskupom, Biskupom, Senatorom Kor. 
Pol. y W. X. L. y całemu Nayprze- 
wielebnieyszemu duchowieństwu paster- 
ską około dusz funkcya bawiącemu się 
nie tak dekretem S. Synodu y textem 
łacińskim, oraz licznemi Oyców SS. 
(iako y dziś kościołem rządzącego) Bul- 
lami iako raczey nayniższym respektem 
X. J. F. W. K. W. dedykowany, w Wil- 
nie w drukarni J. K. M. y Rzeczypo- 
spolitey XX. Scbolarum Piarum R. P. 
1762. w 4ce, kart 8, str. 304 i rege- 
stru kart 8. 

Na odwrocie tytułu approbaty Żółkowskiego 
1701 i Fol. Towiańskiego 17(52. Wydaw 
ca oświadcza ii skonfrontował z łacińska wersyą (Wenecka 1583) i nprosil rewizja 
tej reimpressyi. — Ks. Jan Brxezingki W. K. 
Wileńs. dedykuje dsieło Łubieńskiemu i 
16 współczesnym biskupom. W przemo- 
wie do czytelnika podaje tytuł oryginału : 
Catechismus ex decreto Concilii "Tridenti- 
ni ad Parochos jussu Pi i V, ediius. Tłu- 
macz dodał wyraz : rzyin^i. Oryginał był 
układany od lutego 15n2 r. do Grudnia 
1568 r. w Trydencie, a w r. 1566 dany 
był Piusowi V do approbaty. Na kate- 
chizm ten złożyli się : Kardynał 8cripano 
(o ar tyk. Składa a post.), Michał de Mé- 
dina (artyk. -ity), Piotr Galesino (prayka- . 
zania Boie), Jnliuoz Spogiano (ostatni księ- 
gi rozdział), Dal tu s Pasqualinus (Anto- 
niano Symbolum). W Rzymie za£ całe 
dzieło dane do rewizyi Leonardowi Mar- 
cinowi, Idz. Tuscarario, Franc. Foretio, 
wszystkim trzem dominikaném. Ostate- 
cznie Guil. Sylert i kardyiyuowie zalecili 
papieżowi dzieło. Najwięc^ koło tej księ- 
gi S. Karol Boromeusz pracował: «Tenże 
ferwor jego wydaje się z listu jego do 
Stan. FTozyusza^ w którym o Franc Fo- 
reciusza do zakończenia tego katechizmu 
uprasza. „Dzieło to drukował (pierwotnie?) 
niedbale typograf Kaliski najpierwszy 
w Polsce, od J. O. Autora naszego spro- 
wadzony, t»k, że nie tylko commata, sen- 
sa przełożone, słowa łączone, ale po kil- 
kadziesiąt errorów na jednej karcie było 
przyczyńców częstej wątpliwoaci**. Wy- 
dawca więc przedstawiając jaką miał pra- 
cę w ustaleniu tekstu, prosi by mu nie 
przyganiano, dodając, że nie szkodzi nic 
Bogu, iż go murzyn czamemi ukazuje 
palcy. Tyle u Boga potrafi Brzezina co 
i Leszczyna. 
Jucher 2781 d. — Kuryer litews. 1762. 
Drohob. — Wileńs. 

— Rzymski z wyroku Synodu Try- 
dentskiego ułożony, z roskazu Piusa V 
Papieża po łacinie wydany, y na ró- 
żne ięzyki w różnych krajach przeło- 
żony. Teraz zaś od Klemensa XIII oso- 
bh'wie zalecony dla iednostayney nauki 
chrzesciańskiey, Kosztem Jaśnie Wiel- 
możnego Jmci Xiedza Michała z Gra- 
nowa Wodzickiego biskupa Przemy- 
skiego, Podkanclerzego Koronnego. Dla 
pożytku y wygody Diecezyi Swoiey 
wydrukowany. W Przemyślu roku 1763. 
w Drukarni J. K. M. Coli. Soc. Jesu, 
w 4ce. Częśe I i II str. 10. 281. Część 
III i IV str. 148. Czartor. Drohob. Dzików - Ossol. 
— Wileiia. (Toi samo z odmiana w tytule.) KATECHIZM. KATECHIZM. 183 Kosztem J. Wiel. Jmci Xiedza Walen- 
tego Wężyka Biskupa Chełmskiego. 
w 4ce, kart 37, str. 281 i 148. 

Na czele 4 kart przemowy Wężyka. Okól- 
nik Wciyka ma kart 4. Poczem : Do czy- 
telnika, kart 3. Tu powiedziano, że prze- 
druk jest kosztem Wal. Wężyka. Co do 
wiernońci przekładu wiele w ostatniej Wi- 
leńskiej nie dostaje i nie mniej omy/ek 
znacznych znajduje się. Teksta z Pisma 
Sw. brano i Wulgaty Xdza Wężyka. Po 
tej odezwie idzie Imprimatur Ign. Fr. 
Krzyżanowskiego Bisk. Saldi ceńskiego. Po 
przemowach idzie: Uejestr rzeczy główniej - 
szych; poczem ; Kluez do Katechizmu rzym- 
skiego, mający 11 kart nlb. Następnie 
od str. 1 : Przemowa na Katechizm rzym- 
ski. Od str. 7: Księga I Część Isza. Od 
str. 89: Część 2ga'do str. 28. — Księga 
11 Część Hcia, od str. 1—73. Część 4ta 
od str. 7é (O modlitwie). Jagiell. 

— Rzymski z wyroku Synodu Try- 
dentskiego ułożony z roskazu Piusa V. 
Papieża po łacinie wydany, i na różne 
ięzyki w rożnych kraiach przełożony 
teraz zaś od Klemensa XIII osobliwie 
zalecony kosztem JW. JX. Antoniego 
Wołłowicza Biskupa £iUckiego y Brze- 
skiego dla pożytku y wygody Diece- 
zyi swoiey wydrukowany, w Przemy- 
ślu r. 1769. w Druk. Coli. S. J. w4ce, 
str. 281, 148, 2 ark. i regestr. 

Jocher 2781 «. 

X. Polkowski (Xże Poniński). 

— Rzymsko -Katolicki dla nay- 
muiey szych dzieci. Römisch -Katholi- 
scher Catechismus für die kleinsten Kin- 
der. Cum Licentia Ordinarii. Sagan und 
Breslau bey Johann Friedrich Korn 
dem altern, im Buchladen neben dem 
königl. Oberzollamt auf dem Ringe. 
1782. w 8ce, str. 27 i Powszechna 
Tabliczka Nauki Chrześciańskiey. 

Jagiell. 

— Toż:... Sagan und Breslau bey Joh. 
Friedr. Korn dem Altem, im Buchla- 
den neben dem kön. Ober-Zollamt auf 
dem Ringe. 1798. w 8ce, str. 77. 

Część n z osobnym tytałem: Anhang zum 
Schlesischen Katechi.imus Ilter Classe etc. 
Przydatek do śląskiego Kateyzmu drugiej 
klasy. 2«awierftji}cy w sobie pięć lekcy i. 
czyli też Informacyi dla młodzieży. 1) O 
ms^fty Świętey. 2) O słuchaniu kazania. 
3) O spowiedzi éw. 4) O świętey komu- 
nii. 5) O odpustach, w 8ce, str. 71. Na str. 70 wydrukowano: Öagan and Bre- 
slau, bey Joh. Frans Kreuzer Fürst-Bi- 
schOfl. Hof- Buchdrucker 1794. 

Jagiell. 

— Rzymsko-katolicki dla większych 
dzieci drugiey klassy. Rörniscrh-Kaioli- 
scher Catechismus für die Ute Classe 
der Kinder. Cum privilegio et licentia 
Ordinarii. Sagan und Breslau. Im Ver- 
lage Johann Friedrich Korn des Ael- 
tern, neben dem königl. Ober- Zoll- 
und Âccis Amt auf dein grossen Ringe. 
1787. w 8ce, str. 77. 

Tu kustosz C jest pod tt^ E pod hr, 

Jagiell. 

— Toż:... tamże, 1796. w 8ce, str. 
77, i w 4ce, k. 1. 

W tej edycyi kustosz C stoi pod n, D mię- 
dzy t s, u, E pod U. Jagiell. 

— to iest krótka summa pospolite- 
go krześciańskiego nabożeństwa z pi- 
ciem świętych zebrana, dla ćwiczenia 
młodych dziatek a ludzi prostych z sym- 
bolami krzesciańskiemi a modlitwami 
i piosnkami nabożnemi. Roku 1Ô68. 

Zawiera 1.^ pieśni. 

Wiszniewski H. lit. VI. ÔI4, podaje ten ty- 
tuł nie opiHując dzie/a. Natomiast zna- 
nym jest (ale z r. Ib^iS) : Katechizm z pie- 
śniami wydany przez Krzyszt. Krasińskie- 
go. Jest też Katechizm Lutra z pieśniami 
z r. 158H. 

Wiszniewski mówi, że to dali starsi mini- 
strowie braci zjednoczonych wydrukować, 
że tu jest wielki i ma/y Katechizm, i rzecz 
De communicatione idiumatum. Pieśń Lu- 
tra jest w podwój nem tłumaczeniu z od- 
mianami: Nawróć turki i heretytyki — 
*Nawró6 ws/.ystkie heretyki. Do tego od- 
nosi się w Oloffa Bey träge str. 221 — 2 
wzmianka, iż Bracia czescy wydali w r. 
1ÔÔ4 Kaneyonał w Królewcu, a także i 
w Krakowie 1Ô68. w éce. 

— sprzeczny. Kalisz 1786. 
Katalog D. £. Friedleina. 

— wielki przez pytania i odpowie- 
dzi. 1793. 

Ob. Chojnacki Dom. 

— większy, w którym się wiary 
świętey powszechney światośei Pań- 
skich, y powinności człowieka chrze- 
śćiańskiego szerszy wykład porządnie 
podaje, z Łacińskiego ięzyka na Pol- 
ski przetłumaczony a teraz znowu do 
druku podany, w Królewcu Pruskim, iU KATECHIZM. tCAtBCHiZM. D^^ko^^a^ G L Hartun^^ R. 1778. 
w 12ce, str. 120. 

Podzielony iia niedziel LII. Od Btr. ô. Pierw- 
sza częóć: O nędzy człowieczej, ód str. 
10. Wtóra ozęeć : O wybawieniu cz-fowie- 
czem. Od str. 68. Trzecia częc (tak) ; O 
wdźięcznoAci. Na str. 10 1 : Modlitwa na- 
uczających w szkole. Str. 106: Pieśń o 
odpuszczeniu grzechów. 
Byfy wcześniejsze edycye dziś nie znane. 
Czartor. — Jagiell 

— większy do wydoskonalenia dal- 
szego dzieci w nauce chr/^esciańskiey 
służący dla wygody szkół parafialnych 
wydany, w Warszawie w drukarni XX. 
Missionarzy 1790. w 8ce, str. ö9. 

— do utrzymania zdrowia służący, 
dla pożytku szkół y domowego wycho- 
wania, w ięzyku niemieckim napisany, 
a teraz z róźnemi przestrogami y przy- 
datkami z naylepszych autorów wyię- 
temi, na oyczysty ięzyk przetłómaczony 
przez N. B. Poznań, w drukarni De- 
kera 1795. w 12ce, str. 104. 

Katal. Pijars. ma z datą 1795. Zaś Kijow- 
ski pod N. 2490Ô z dat^ 1797. 

K^ows. 

— k woli zapraszaiacym się w Na- 
bożeństwo Chrześciańskie nowo wyda- 
ny. 1(518. w Toruniu (Druk. Aug. Fer- 
ber.) w 12ce, przeszło 8 arkuszy. 

Jest przy Dawida Psalmach przekładu Rybiń- 
skiego. 
Porówn. Bibliografia Tom 15, str. 7Ô. 
Jocher 8102. 

— Zboru tych ludzi, którzy w Kró* 
lestwie Polskiem y w Wielkiem X. Li- 
tew. y w innych Państwach do Koro- 
ny należących twierdzą y wyznawaia, 
że nikt inszy, iedno Ociec P. Naszego 
Jezusa Chrystusa jest onym jedynym 
Bogiem Izraelskim, a on Człowiek Je- 
zus Nazarański, który się z Panny na- 
rodził, a nie żaden inszy prócz niego, 
abo przed nim jest iednorodzonym Sy- 
nem Bożym, w Krakowie 1()19. w 12ce, 
kart nlb. 182. 

Jako autorowie wymienieni Piotr Statorins 

Grzegorz Pauli. 
Jocher 3819 6 — Bibl. Antitrin. str. 100. 

106. — Ossolińs. I. 272. 

Czartor. — Birgel. — Ossol. 

— Zborów Wielkopolskich kwoli 
zaprawuiacym się w Nabożeństwo Chrze- ściań:5kie. Nowo wydany 1724. w Le- 
sznie, Drukiem Mi(;hała Pressera, w 12ce, 
str. 70. (Gockim drukiem). 

Warsa. Uniw. 

— Toż: z data 1726. 

Bibl. Uphagena. 

— albo krótkie w iedno mieysce 
zc^branie wiary y powinności Krześćiań- 
skiey, z Pasterstwem zbornym y do- 
mowym , z modlitwami ^ psalmami y 
piosnkami, na czesó y chwałę Panu 
Bogu a Zborowi iego ku zbudowania, 
leraz znowu za pilnym przeyrzeniem 
y poprawieniem wydany. Nakładem: 
J M. P. Jana Abrahamowicza na Wor- 
ńiunach, Woiewody Smoleńskiego, Sta- 
rosty Lydskiego y Wendeńskiego w Wil- 
nie w Drukarni Jana EàrcànÂ. Roku 
Pańskiego 1598. w 8ce, kart 384. 

Przypirt Xieciu Mikołajowi Badziwitfowi Wo- 
jewodzie Wileńskiemu. 

Na odwrocie 6 wierszy na herb Trąby a pod- 
pisem M. J. (zapewne Marcin Janicyusz). 

Mieszczą się : Katechizm, potem modlitwy 
mające się używać w domu i w zborze, 
psalmy przeobrańsze których jest 74, po- 
tem aż do końca pieóni wedle rozdziało 
katechizmowego; wszędzie dodane s% nuty. 
Jestto katechizm Sudrowiusza. 

Oloff £ey trage s. 299—2, wyjaśnia pow(Sd 
druku wileńskiego katechizmu z r. 1598. 
Socynianie mając w/asną drukarnią we 
Wilnie, dopuścili się nadużycia z kate- 
chizmem drukowanym w Nieświeżu przez 
protestantów. Wypuścili z niego pieśni 
o boskości Chrystusa i o 8. Trójcy. Ztąd 
obwiniono o to samą gminę Wileńską. 
Ta, aby się oczyścić, wydala r. 1Ô98 ka- 
techizm, przywracając owe pieśni. „Aby 
ona przed laty wina, przez to S. złącze- 
nie zdjęła się z Litwina**. — Piszą to 
w przedmowie, podpisanej ze Zboru Wi- 
leńskiego. W przedmowie tej przyznają, 
że owych katechizmów w Nieświeżu dru- 
kowanych używali w śpiewaniu, w niedo- 
statku innych egzemplarzów katechizmu, 
przez CÖ popadli w podejrzenie Aryaństwa 
jako Macedoniaństwa. Więc teu katechizm 
za staraniem Mik. Radziwiłła oczyszczo- 
ny od wad, wydali. Przyłożyli tu z ka- 
techizmu krakowskiego wiele piosnek o 
Synu Bożym i o Duchu Sw. 

Jocher H097 b. — Kojałowicz Miseellan. s. 
701. - Olof Beytr&ge I. 291-^6. - Na- 
ramowski ITao. Rerum I. 284. — Bandt. 
Hist druk Kr. p. 11. 296. — Maciejow- 
ski 111. 446. — Wizerunki poczet nowy 
T. 16, str. 148. 

Petersb. publ. — Synodal, wileńs. ig^htUGAlŻ^ tUktBGH^ZM. 


*-* «IW knotki« w iodno mieysce 
zebranie wiary y powinnoeci Kraeściań- 
skiey, z Pastt^rstwem Zborowym y do- 
mowym, z Modlitwami, Psalmami y 
Piosnkami, na oześe a chwałg Panu 
Bogn a Zborowi iego zbudowaniu. Te- 
raz znowu za pilnym przey rżeniem y 
poprawyenyem wydany. Nakładem Je- 
go M. Pana Jana Abraamo wiozą, na 
Wonaiaiiach, Woiewody Smoleńskiego, 
Presidenta Derptakiego, Starosty Lid- 
»kiego y Wendeńekiego etc. Druko- 
wano w Wilnie u Jakuba Markowicza 
Koku Pańskiego 1600. w Sce^ karty u 
góry i u dołu znakami drukarskiemi 
znamionowane; na ostatniej u góry stoi 
Pxxiiij, poczem rejestru k. nlb. 6. (Sy- 
gnatury u dołu A — Z i od a do z^ a na 
przedostatoiej k. sjg. Aa^ui). 

Oaobne dzieło twontj kontynaacya poprze- 
dniego pod tytułem: 

Forma albo porządek sprawowania 
światosoi Pańskich, iako Krztu świętego 
y społeczności wieczerzy pańskiey, prsy- 
tym y inszych Ceremoniy albo posłu- 
gowania Zboru Bożego, ku potrzebie 
pobożnym Pasterzom y prawdziwym 
Ministrom Pana Erystusowym, znowu 
wydana y drukowana, w Wilnie, Roku 
od narodzenia Syna Bożego 1600. 

Sygnatura biegnie od Aa dalej. 

Na odwrocie tytułu wiersze na herb Mikołaj« 
fiadziwilta. 

Egzemplarzowi Bibl. Jag. brak tytuAi Ka- 
techizmu. Zgadza eię z opisem, u Macie- 
jowskiego lii. 447. Ijitery A— P obejmu- 
je kart 360. übejettr karl 6 i pmodmowy 
k. 1. Przedmowa do wszystkich w obec 
i do każdego z osobna pobożnego krze6ci- 
Janina, w której wydawca mówi, ie podaje 
onie to pierwszy katechizm nieco dla cza- 
su i potrzeby na niektósjyoh miejscach jroa- 
szerzony i objaśniony. Zatem jest to po- 
nowne wydanie. 

Na karcie Âxtx idzie : Napominanie do dzia- 
tek : Słuchaj dziecię. Mówili starzy ii 
s&kola. Jestci czwarta część kościoła. 
Niech się przeto ucz% dziatki. Wypuszczać 
takowe kwiatki. Naprzód Panu Bogu słu- 
żyć. W rzeczy pospolitej ptużyć. Rodzi- 
com być ku radości. Uczycielom k poczci- 
wości. M. J. Te litery moie znaczą Mar- 
cin Janicyusz. -- Od Bt idą w tekście piosn- 
ki z nutami. Jest tu: piosnka przed obia- 
dem. Na karcie Bzmj : Nauka iako się 
przy atole zachowywać gc^by się tcafilo być przy małżeński« we««lv. N» karcie 
JbUz : UoàiiXwf a prośby pospoUUi «ie tyl- 
ko doma ale i we.dwoi^ze. ^ I^o «Paster- 
«two dumowe'* idzie nadpM kact; Modli- 
jtwy pospolifte. -^ Od kiu-ty C^cit: Psal- 
my Dawidowe. Tu w przedwpwie gani 
odprawianie nabpieństwa w języku nie- 
zrozumiałym (łacińskim): Niechże tedy 
katdy naród swym językiem P. Boga 
chwali. Wszelki duch niech chwaK Pana, 
przed się to onemu co w Uzymię Panu 
k woli uczyniono, iż Polakpm używanie 
własnego języka z kościoła niewiedzieć 
dla czego było ukradzi<me. Od karty Hxi 
idą : Piosqiki wedłuk (tak) rozdziału kate- 
chizmowego. Od karty Jvi : O wieczerzy 
Pańskiej piosnka. Od k- lxviii: Pieśni o 
zborze świętym (1 do 14). Od Kxvii: 
Piosnki duchowne o Świętych bożych. Od 
Kzxit: o wyznaniu grzechów. Od Lxi: 
Piosnki o naix>dzeniu KrystusowyjQ. Od 
Mt; o umęczeniu Krystjasowym. Od Mxii : 
6 zmartwychwptaniu. Od Mxyiii : O wnie- 
bowstąpieniu. Od Mvxiv: O synu Bożym. 
Od Nwii; O pilnym słowa Bożego słu- 
chaniu. Od Ou : Przy obieraniu Ministrów. 
Od Oiii : O pokuszeniu. Od Oxiiij : O mał- 
żeństwie. Od Oxviii: O śmiertelności. Od 
Pvii : O sądnym dniu. Od Pviu : Summa 
wazytkiego pisma Św. Od Pxiii: Pieśni 
pospolite. Pierwsza aby Pan od Moskwi- 
cina i Turczyn,a uchować raczył, gończy: 
Pieśń albo modlitwa o naprawie wszech 
etanów. Na Pxxnij : Summa tj^ch książek. 
Na końcu Rejestr kart 6 nlb. 
ŁukMz^wR. Wywi. helw. w łotwie II. 257. 
— Jocher U. nB. - Oloff Pgln. Lieder 
17B i 296. >- Narajmowaki JFa^iea rerum 
I. 284. - Wizerunki i ro^trz^is. nauk. 
1837. T. XIV. 14t)-Jl. -ZłOjytkLmowy 
»tr. 7Ô. -^ Wiszniew/i. «, lit. yjl. 522, 
Jagiell -w KÓBiik. 
— [oliPześciaA«ki]. w 8oe dużej, kart 
6 (przedmowy), k. 2 (rejestr) i str. 143 
(częśó pierwsza)-, k. 2 rejestr) i k. 47 
(czeeó wtóra); k. 1 (rejestr) i k,«ii*t lxi 
(częsó trzecia); kart H. (rejestr) i k. Hv 
(część czwarta) oraz k. 4 (rejestr). 
Bzak tytułu w egzemplarzu Bibl. Jagiell. 
Przemowa do prawego ohrześcianina; Wszyst- 
kim w obec, y każdemu z osobna pobo- 
żnemu chrze6cia^inowi, laski i pokoju, 
wiftry żywey, y mi/oâoi «zczyrtfy, aumnie- 
nia dobrego, dewota pobożnego, y zbawie- 
nia wiecznego, od Boga w Troycy Swie- 
tey .ledynego, Synod ewangelicki Wileń- 
ski uprzeymie y wiernie życzy etc. etc. Tu 
wspóJtcKOŚnie dopisano, pri^ wy rasie : Aynod 
ewangelicki Wileński : forsan a. 1ÔÔ7 sub 
Kadzi wilio a Simooe ProscFicio celebrata. 
W przedmowie aiówl: Podi^einy onze to 

24 i8d KATECHIZM. ratex:hi2musa. pierwBsy Zborów W. X. Litew. Ratechism, 
którego egsemplarsów już a\ą priebralo, 
nieco w inssy porsądek wprawiony, na 
niektórych poprawiony.— Pnedmowa nieco 
odmienna od tej która jest w edycyi po- 
przedniej. 

Prsedmowy jest kart 6, dołem znaczonych XX 
do XX,. Dalej kart 2 : Regestr summo wa- 
ny tego katechizmu. Następnie brak karty 
tytułowej. Pierwsza część katechizmu 
chrześciańskieo zborów W. X. Lit. w któ- 
rej są dwa katechizmy: mały (mniejszy 
do str. 16) i wielki (więtszy od str. 21 — 
143). Regestr przednieyszych części que- 
stiy y rozdziałów karta 1. Po katechi- 
zmie małym str. i 7 — 20: Summula albo 
declaratia krociucbna wiary apostolskiej. 
Po katechizmie więtszym regestr szcze- 
gólny kart 5. Dalej tytuł: Wtóra częśó 
katechizmu chrześciańskiego, zborów wiel- 
kiego Xsiestwa litewskiego, w której jest 
Pasterstwo domowe (do karty If») y zbo- 
rowe (kart 16—47). Pierwsze kart 5 myl- 
ne mają stronnicowanie, dopiero od k. 7 
idzie znaczenie kart. Zakończa Rejestr 
Pieśni wtorey części karta 1. Z osobnym 
tytułem: Trzecia częśó zborów wielkieo Xię- 
stwa litewskiego, W ktorey są wszytkie 
psalmy Dawidowe (1 do lôO) karta 1, 
poczem karty znaczone literami. Na każ- 
dą literę wypada kart XX. Litery idą od 
A do 1x1 (psalmów 160). Regestr psal- 
mów kart i. Czwarta częśó katechizmu 
chrześciańskiego, zborów Wielkiego Xię- 
stwa Litewskiego, w którey są pieśni z mo- 
dlitwami : 1) O przykazaniu Bożym. 2) O 
wyznaniu wiary. 3) O modlitwie Pańskiey. 
é) O sakramentach, karta 1 tekstu od A 
—Ht, każda litera po XX kart. Kończy 
Czwartey części regestr pieśni kart 3. — 
Regestr modlitw k. 1. Razem z tytułem 
kart 479. 

Katechizm ma tytuł: Katechizm mniejszy zda- 
wna we zborzech W. X. Lit. zwyczajny, 
ledwo jedno i drugie słowo odmienione. 
Katechizm większy jest Wojewódzctwa 
Reinskiego zborów reformowanych w Niem- 
czech, Niderlandzie, Anglicy, Szwecyey. 

W trzeciej części zawarto: Psalmy Dawida 
według dawnej i zwyczajnej wersyi jak 
i z strony not Zborów litewskich, czasem 
słowa odmieniając. Nieco przyłożono z fran- 
cuzkich Zborów z nutami. Text i melo- 
dye są zwyczjgne we ws/^ystkich zborzech 
francuzkich, niemieckich, niderlandzkich, 
szkockich a nawet polskich. Niemal wszyst- 
kie nasze psalmy mają melodyą francuz- 
kich psalmów, dla czego godziło się i inne 
też przydać. 

W 4tej części katechizmu zebrano: Pieśni 
rozmaite z katechizmu krakowskiego jako 
i toruńskiego. Położono pieśni o Trójcy 
przenajświętszej zażywając słówka tego jako hasła przedw różnicy od heretyków 
arianów, socinistów, nowoehrzczenzkich, 
którzy pospolicie słówka tego nie przyj- 
mują. Jagiell. 

— to iest summowne a krótkie wia- 
ry S. Krześciańskiey zebranie, tak dla 
dziatek ćwiczenia, iako y dorosłym dla 
uważania, wydane. Do których przy- 
dane są Wyznanie wiary powszechney 
na przednich Conciliach wydane, y po- 
winności w nich stanów z Pisma S. ze- 
brane, w Gdańsku drukował Andrzey 
Hünefeldus r. p. ]619. w 8ce, str. 94. 

Jocher 3103. 

— czyli krótkie zebranie nauki 
Chrzesciańskiey dla użytku »Szkół Na- 
rodowych. (Bez w. m. i r.) w 8ce, str. 
86. Warsz Uniw. 

— albo krótkie zebranie Nauki 
Chrzesciańskiey, dla pożytku dusz ludz- 
kich spisane, do druku podane i na 
dwie klassy podzielone. W Poczaiowie, 
w druk. X. X. Bazylianów 1792. w 8ce, 
textu stron 208 i 1 rycina na odwro- 
tnej stronie karty tytułowej. 

Warsa, Uniw. 

— O Żydach i Neofitach rozwięzu- 
iący pytanie: Czym oni są i co z nie- 
mi zrobić należy? dla poprawy formy 
rządu do deputacyi przesłany. Bez w. 
ra. dr. i r. (1791). w 8ce mniej., str. 
liczb. 48. 

Branic. — Czarter. — Krasińs. 

Katechismas aba pamokimas Wie- 
nara, 160Ö. ob. Ledesma Jakób. 

Katechizmusa świętego sześe głó- 
wnych Członków. Także krótkie nauki 
Krześciańskiey ogarnienie, w Pytaniach 
y w Odpowiedziach złożone, przy ty m 
y nabożne modlitwy, które rano y wie- 
czór, przed używaniem y po używaniu 
wieczerzy mawiane być maią. Przydane 
też są na końcu y symbola niektóre, 
abo wyznania Wiary Krześciańskiey. 

Die sechs Haupt-Stück dess heili- 
gen Catecliismi, Item summa der Chri- 
stlichen Lehre, in Frag und Antwort. 
Neben andächtigen Gebeten, Morgens 
und Abends, vor und nach dem Ge- 
brauch des Heiligen Abendmals zu spre- 
chen. Am Ende zind auch unterschie- KATECHIZMIK. KATECHIZM. 187 dliohe Symbola oder Glaubens- Bekftn- 
tnüsse hinzu gethan. Bresslau, in der 
Baumanschen Erben Druckerey Druckts 
Johann. Günther Rörer, Factor 1687. 
w 8ce, ark. nlb. L. 

Na 2 stronie karty tytułowej rycina herbu 
familii Kisielów. Warsz. Uni w. 

— (Sześć głównych części) święte- 
go. Sechs Haupt- Sttlcke des heiligen Ea- 
techismi. Brzeg, w 8ce. Ossol. 

Katechizmik ob. Gesner Kasper (Lu- 
ther 1591) — Ledesma Jakób. 

Katechizmowe nauki ob. Komorow- 
ski Adara (materye 1761) — Krofeja 
S. (é więżenie 1733) — Początki (1786) 
— Sposób katecb. (1767) — Wiehert 
Mich. (1780—1). 

Kateclliziny To jest Summowne a 
krótkie Wiary S. Krzescijańskiey ze- 
branie tak dla dziatek ćwiczenia iako 
y dorosłym dla uważania wydane. Do 
których przydane są Wyznania wiary 
powszechney na przednich Concyliach 
wydane y powinności wszech stanów 
z pisma S. zebrane. Psal. 71 v. 17. 18. 
Boże uczyłeś mnie od młodości moiey 
y dotychmiast opowiadałem dziwne spra- 
wy twoje. A przetoż i teras gdym się 
ztarzał y osiwiał, Boże nie opuszczaj 
mię, az opowiem ramie twoje narodo- 
wi (temu) wszystkiemu przyszłemu (po- 
tomstwu) moc twoje. We Gdańsku Dru- 
kował Andrzey Hunefeldt R. P. 1619. 
w See, Str. 64. (Druk gock.). 

ObsoI. 

— Toż:... we Gdańsku, drukował 
Andrzey Hünefeld. (Bez wyr. r.) w 8ce, 
Str. 128. Wanz. Uniw. 

— (Dwa) skrócone to iest: Jeden 
dla Dzieci starszych iuż bierzmowa- 
nych a drugi dla dzieci młodszych ie- 
szcze niebierzmowanych z francuzkiego 
na polski ięzyk przełożone, w Warsza- 
wie w drukami XX. Missyonarzow S. 
Krzyża. R. P. M.DCC.XCII. (1792). 
w 8ce, str. 193. 

Jocber 2836. 

Katecilizm ob. B. 8. (mały ewan- 
giel. 1744) — Bellarmin Rob. (rzym- 
ski albo krótka nauka 1752. 1796. Ma- 
ier 1616) — Białobrzeski M. (prawej wiary 1667) — Brenciusz Jan (to jest 
nauka chrz. 1556) — Bruns R. (1758 

— 1770J — Brzeziński Jan F. (Kam- 
kowski St. 1762) — Brzeżański St. 
(polski 1717) — Budny (Lutra Kate- 
chyzvs 1562) — Canisius P. (Katol. 
1691*) ~ Cantional (1648) — Chojna- 
cki D. (wielki przez pytania 1793) — 
Czartoryski Ad. (Kadecki) — Dawid- 
son Jerzy Józef (1765) - De la Croix 
(1791) — Dominik Wawrzyniec (z na- 
ukami 1624) — Feiler F. Ks. (Flexier 
filozoHczny) — Fleury Cl. (histor. 1704) 

— Gembicki J. (większy i mniejszy 
1619) — Gilowski Paweł K, (Wykład 
z pisma 1605) — Gramatyka (1756) 

— Grocholiński Piotr Alex, (katolicki 
1684) — Hannenberg Gotfryd (1755) 

— Jachno wicz Jan (1628. Nauka po 
litewsku) — Kaczkowski Jan St. (rzym- 
ski 1643) — Karnkowski St. (rzym- 
ski 1603—1643) — Koczorowski Fr. 
(1738. 1739. 1744. 1745)- KolaDym. 
Fr. (rzymski 1742) — Kośny Jan (Bu- 
dowanie 1711) — Kraiński Krzysztof 
(z pieśniami 1596. 1598. 1603. 1604. 
1609. 1624) — Kromer Marc. (1576) 

— Kruszyński Fr. (albo nauka Chrześ. 
1694) — Kuczborski Walenty (^1568) 

— Kurzen iecki Mar. (1752) — Łącki 
Tomasz (1733) — Lacroix F. (francu- 
zów 1711) - Lesowicz Jan (dla ludzi 
życia wiejskiego 1776) — Luter (Ka- 
techismik 1591. Summaryusz 1649. ma- 
ły 1593. zebrany 1673. Vertheidigung 
1649) — Małecki Hier, (większy 1593. 
Kazania 1560) — Marchantius Jakob 
(albo nauki chrzęść. 1648. 1682) - 
Moskorzewski H. (Zboru tych ludzi 
1605. 1619) — Neronowicz Mak. (hi- 
storycz. 1756) — Pietkiewicz Malcher 
(polski z litews. 1598) — Powinność 
(1779) — Powodowski Hieronim (Ko- 
ścioła powszechn. 1577) — Prażmow- 
ski A. (heidelbergski) — Punkta (1781) 

— Radomski J. (Luter. Enchiridion 1662) 

— Rambach Jan (Nauka 1792) — Rê- 
vai (Flexier 1784) — Ritter X. Józef 
(1786) — Roth iViich. (łotewski) — Ry- 
biński Maciej (mniejszy 1629. Psalmy 
Dawidowe 1616) — Schrottberger J. 1B8 KATKCHYSM. KaT£NBR1NO. (Sumiûulan; heidelbergski 1711) — • 
Stn«èlcitts WaL (mały) — Seklucyaia 
Jati (Catechisnius to jest nauka 1541. 
tB47. 1668) — Śniadanie duchowne 
(1768) — Solignac (1755) — Sposób 
bardzo łatwy nauczania (1730) — Sta- 
toryusa (zboru tych ludzi 1605) — Su- 
drowiuBZ (Katechizm albo krótkie w je- 
dno miejsce zebranie 1598. IfiKX)) — 
Warichius W. (Wendyjski 1697) — Ver- 
theidigung kathbKsche (1649) — Wie- 
czorko'wski Mich (Na większą P. B. 
naszego chwałę 1727) — Wielopolska 
(czyli nauka chrześciańska 1785) — Wu- 
jek Jakób (1570) — Violanty (dla aman- 
tów 1760) — Wykład (narodowy) — Wo- 
dzicki Mich. X. (rzymski 1763) — Zy- 
growiusż (1618). 

Katechysm ob. Katechizm. 

Katedra ob. Fredro Al. An. (Prze- 
myska 1725) — Janidlovius Jakób (Ca- 
thedra albo kazanie 1616) — Korczyń- 
ski Kas. (Kijowska 1766. Krakowska 
1764) — Kowalicki Fr. (Kaznodziej- 
ska 1725) — Patelski Stan. (1762) — 
Podział (Lwowska 1754). 

Kategorya (Pierwsza) propinacyi mia- 
sta J. K. Mci Różana z ur. starostą 
Różańskim. Druga kategorya handlów 
i rzemiosł. Trzecia kategorya dani mio- 
dowey i zabronienia własnego mieszczan 
drzewa. Czwarta kategorya mostu czyli 
przewozu na rzece Narwi. fol. Branic 

— z J. P. Strzeckim (około l778). 
fol. kartka 1. 

W procent Korsaków. 

— udzielna w sprawie Stefana i Ja- 
na Niezabitowskich ob. Niezabitowski 
(1780). 

KATEItBRING Józef (ur. w Warmii 
30 lipca 1730). De incitamentis ad Lit- 
terarum Studia Oratio in anniversaria 
earundem instauratione habita Nesvisii 
in Ducali Radiviliano Gymnasio Soc. 
Jesu. Anno a Partu Virginis 1754. w 4ce, 
4Vi ark. 

PodpîB p6 dedykacji do dziewłeciu uczniów 
sKkół Nieâwizkîch: X. K. S.'j(eBa). Jest 
tu wspomnienie o Bibliotece XX. Badoi- 
wiMw w Nieświiu, otwartej dla użytku 
pospolitego. 
Jocher 16d6. — Brown Bib), pis. 215. — Kazanie na pogrzebie Wielmo- 
źney Jeymości Pani Maryanny z Je- 
smanów Sumorokowy Sędziny Po^ra- 
niczney Woiewodzctwa Połockiego. Mia- 
no w kościele Połockim R. 1772. Dnia 
18 Stycznia Przez X. Józefa Katen- 
bringa Soc. Jesu ordynaryinego tego 
kościoła Kaznodzieję, w 4ce, kart 7. 

Ossol. 

— Kazanie na pogrzebie Żaby. Nie- 
śwież 1772 

— Nuncius in Elysioe port unani- 
mem et felicem Stonklai Augosti in 
Regem Polonrae eleoticmem exf>editus 
7 Septemb. 1763. 

W Janecki Bxcerptum Polon, liter. 1767. 
P. IV. s. 228. 

— Eligidion elegans Zaluskio Kio- 
viae antistiti. 

Tamże str. 7. 

— Petropoli carmen. Bez wyr. m. 
i r. w 4ce, str. 22 

Na odwYode tyt. : Immortali nomini 111. et 
Excell. D. Zachariae Comid de Csemi- 
chew. Collegium Polocense Societ. Jesu 
cum ceferis in Alba Kmssła. 

Bsprit deajoaniaaz 1774. str. 178. — Efiamer. 
lett. di Roma III. 62-4. 

— Próżność nad próżaościami abo 
Tomasz Poundlua. Traiedia. Jaśnie O wie- 
eony m Księżniczkom Ichmościom Teo- 
fili i Katarzynie Radziwiłłównom Wo- 
iewodziankom Wileńskim Hetmanó- 
wnom Wielkim W. X. Łfitewskiego. 
Zacnemu domu fundatorskiego potom- 
stwa na oświadczenie należy tey wdzię- 
czności przypisana; od prześwi^tney 
młodzi w szkołach Nieświskich Socie- 
tatis Jesu ówiczacey się. Na Saii Kstą- 
żęcey wyprawiona Roku pańskiego 1755 
dnia 27 Lipea podczas Solenney u 
Dworu Książęcego Gali. W Nieświeżu, 
w Drukarni J. K. M. Colłegii Socie- 
tatis Jesu. Za dozwoleniem starszych, 
w 4ce, kart nlb. 32. 

Warsz. Unfw. 

— Saeculum Marianum sive cetitum 
tituli Augustissimae Dei Matris Virgi- 
nis Mariae e sacris pagmis «t Sancto- 
rnm Patrum monumentis deprompti ac 
eidem maximae coelorum terrarumque 
imperatrici prodfgiis et gratiis Grodnae ratbmbMng. KATlCHtZt«. 189 in ecclesia patram Soc. JeBu ab Anno 
1664 clariMimae ob Bolemnem aevi me- 
moriam, nec non in perpetaûm benefi- 
ciorum et gratioram nrouimentum a Col- 
legio Grodnensi Soc. Jesu totidem epi* 
grammatis ornatt ac dieati Anno 1764 
die 25 Martri. Vilmae typis S. R. M. 
acadenrieifi Soc. Jesu, w 4ce, kart 13 
nlb. 

Tjrtały te tą wismem «IcAotte. Akad. 

— Do J O. Xiazfcia Jinéci Ka- 
rola RadaiwiUa z nową Wojewody Wi- 
leńskiego godnością do Nieświża powra- 
oaiącego. (1768). w 4<5e, Y^ ark. 

DopitAHo naswjsko autora: X. Katembriag 

8. J. 
Karol Badsîwilt hji. wojewodą od 8 Paźdz. 

1762. a roka 1764 pozbawiony godności ; 

Arugi raz od 6 Marca 1768 f 22 Lńto- 

p«da 1790. 

— Żal J. O. Xię£ny Jmci Anny 
z Mycielskich Badziwiftowy Woiewo- 
dżiny Wileńskiey naygodoieyszemuXia- 
ięciu, Mężowi, ranu swemu na pogrze- 
bie oświadczony. R. 1763 dnia 16 Maia 
w Nieświeżu, w 4ce, Ys *rk. 

Dopisano nafe witko autora: X. Kfttombring. 
8. J. 

— Carmen genethliacum suavissi- 
inÎB filÜB Stanislai Rzewuski recens na- 
tis. 1759. 

Petropolis urbium septentrionalium 
Regina. 

Mars Austriacus ad Serenissimos 
Poloniae Principes Xaverium et Caro- 
Inm reditum e Castris parantes. 

Polonia redeuntes e castrrs suos 
principes XaTcrium et Carolum singu- 
lari laetitia excipit Dithyrambus. 

Polonia ad Stft. Połoniarum prin- 
cipes Xaverium eft Carolum e castris 
Austriacis reduces. Elegia. 

De srngulari fortitudine Ser. prin- 

cipam Xaverii et CaroK. Epigrammata. 

Wierwe te wydmkow«/ Mftzt«r w twych: 

AeU litteraria regni Pol. 17Ô6. 111. s. 230 

— 1. Co się tyczy Mart Austriacus, to 

ten jest również w zbtonse M. Koryckiego 

Carmina. Zatem autorstwo niepewne. 

Jaaociana 111. 172. — Sommeryogel IV. 943. 

Kaftesby Julia Milady ob. Riccoboni 
(Listy 1778. 1793). 

Kathegorya J. XX. Dominikanów Łukiskich. Bee wyr. r. i m. dr. (około 
1790). folio, 1 str. nlb. 

Zwlińs. 

— J. XX. Bernardynów Budskich 
w aseystencyi JW, JP. Oskirki (Mar- 
cina) marszałka oszmians. jako syndyka 
o Armatę (?) z dóbr Sitca dochodzić 
perpétue powinna. Bez daty i m. dr. 
fol. str. nlb. 1. 

Marein Oftkirke byl r. 1788. tnartzalkiem. 
Obaez Kategorya. ZieKńa. 

Katholik ob Ranizowski St. (1606). 

Katholików (Od) ob. Pytania (1606). 

(Kateciiizis). [Katechizm bez tytułu 
którego brakuje, fracta pagina po pol- 
sku i po rusku kirylicą, w dwóch czę- 
ściach. Kaäda zawiera w sobie 22 lekcij, 
z których każda zaczyna się od nauki 
a kończy się pytaniami i odpowiedzia- 
mi, z onej. Zdaje się byó z 17go wieku, 
grecko unicki]. Czetwert. 

Katichizis, to jest nauka starodu- 
wnaja Chrystijańskaja, ot swietoho py- 
sma, dla prostych ludyj Jazyka Rn- 
skoho; w pytaniach y otkazich sobrana. 
w Neswyżi 1 562. w 4ce, 259 kart, dr, 
kirylica. 

Przekład i wydanie Mac. Kawieczyńskiego. 

Szym. Budnego i Waw. Krzyszkowskiego. 
Dedykacya East Wołowiczowi nakładcy. 
Sopik. 1. LI. 12.S. — Strojew N. 34. — 

Jocher 30H7. 3092. — Lelewel Bibl. ks: 

I. 48. — Bacmeister Essay. 

Czartor. 

— Toż:... w 4ce, k. nlb. 251 (dr. 
kirylica). 

Przypis Mikołajowi Mikolajewiczowi Radzi- 
wiłowi synowi Mikołaja, wojew. wileńs. 
betmana litews. 

Sopikow Cz. 1. Nr. 552. — Tołstoj N. 16. 
Dodatek IJÏ. b. -^ Karat. 44. 

Czartor. — Czertkow. — Karatajew. — 
Petersb. publ. 

— iły nauka wsim prawosławnym 
Chrystianom. Wilno 1585. fol. (dr. ki- 
rylica). 

Bandt. H. d. k. p. II. 269 (z Berginsza De 
statu eccies. et relig. moscor. Hołmiae 
1704). Bandtkie domyśla się, iź wyszedł 
w drukami bractwa S. Ducha. 

Jocher 3038. — Sacharow N. 74. — Karat. 
N. 90 (w 8ce podaje): 

— napieczat. w Wilnie w tipogra- 190 KATICHIi^IS. KAUDERBACH. fii Wilenskawo Troickawo Monastyria 

w 1628. w 12ce, kart 24(?). 

Sacharow N. 2Ö2. — Karat. N. 287. 

Bibl. Drukar. Dwora moakiewB. 

— napieczat. wo Lwowie w tipog. 
Michaiła Kózki w 1646. w 8ce. 

Sacharow N. 406. — Karat N. 537. 

— napiecz, w Kijewie w 1649. fol. 
»opikow Ce. 1. N. 1464. — Karat. N. 590. 

— albo nauka ChriRtjanskaja na- 
pieczat w Uniewskom Monastyrie w 1685. 
w 8ce. 

Zubricky Żurnał Minist. Narud. proswiesacs. 
1838. N. 9. 8. Ö84. — Karat. N. 934. 
Peterb. pabL 

— napieczat. wCzernigowiew 1707. 
w 8ce. 

Sopikow Cz. I. N. 569. — Karat. N. 1273. 
Petersb. pabl. 

— sirecz ispowiedanije prawosła- 
wnyja wiery katholiezeskija i apostol- 
skija cerkwe woetocznyja. W swiatoj 
welikoj i czudotw. Peczerskoj Kijew- 
skoj Ławrę pri wieleczestnom hospodi- 
nie otcy Âfanasii Misławskom archi- 
mandryte tipom obnowennyj, W leto 
ot sozdanija mira 7220, a ot rożdestwa 
Christo wa 1712 miesiąca septemwrija 
dnia 5. [Przedruk z wydania moskiew- 
skiego], w 4ce, kart nlb. 12, liczbo w. 
121 (z drzeworytami). 

Sopikow Cz. 1. N. 88Ö. - Karat N. 13H9. 
Krasińfl. — Moskiew. druk. Dworu. — Pe- 

tersb. publ. 

— iii kratkoje pouczenije o wiem 
prawoslawno- katoliczeskoj , napieczat. 
w Czernigowie w 1715. w 4ce, kart 2 
i 42. 

Sopikow Cz. 1. N. 660. — Karat. N. 1373. 
Akad. nauk Fet. — Karataj. 

— napieczat w Mohiiowie 1761. 
w 4ce, sir. 128 7. 

— w Supraślu, 1788. w 4ce, str. 
128. 

Ob. Piotr Mohila (1645). 

KatichiziS; po Łytowsku obłaszenie, 
ruskim ze jazykom narycajetsia Bęsie- 
dosłowje, izbrannyi od bożestwennych 
pysanyj, jewanhelskia propowidy, Apo- 
stolskych uczenyj i «wiatych bohono- 
snych Otec. w woprosach i otwiedach, 
reksze wo obrazie chotiaszczawo razu- mieti i w obrazie mogu szczawo raza- 
mieti. Izdano stanyi ot Boźestwiennych 
pisań ii Ewangelskija propowiedi, apo- 
stolskich aczenii i swiatych staroobriad- 
cami w Grodnie 1788. fol. kart 395. 

Przedruk z edyoyi w Moskwie 1627. 
Jocher 3068. — Sopikow N. 556. 

Katichizm kratkij istoriczeskij ob. 
Neronowicz M. (1756). 

KATLEWSKI Marcin. Très Décades 
Conclusionum. Libro Primo Aristotelis, 
De Physico Auditu correspondent! urn. 
Quas Praeaidente Excell. Domino M. 
Melchiore Porembio, Philosophiae Doct. 
et Professore in CoUegio Lubransciano, 
In Alma Univer. Cracov. Collega Mi- 
nore. Martinus Katlewski Philosophiae 
Auditor, publice ad di.sputandum pro- 
ponet. In Łect. publico eiusdem Coli. 
Mensę ... die ... hora... Posnaniae In offi- 
cina Joannis Rossovyski. 1622. w 4ce, 
k. U nlb. 

Na odwrocie czworowiersz podpisał Joan. 
Rozrażewski Stud. Coli. LubL Przypisa/ 
Piotrowi z Bnina Opalińskiemu wojewo- 
dzie Poznańsk. 
Zaczyna Prima conolusionum Decas. De prae- 
nominibus pbysicae. 2da et 3a Decaa : De 
principiis rerum naturalium. 
Żebra wski Bibliog^r. 253. Jagiell. 

Kato ob. Cato (Disticha 1661) — 
Saige (1772). 

KATOLICKI Chrystyan. Replika na 
supplikę podana na seymie Grodziń- 
skim a. 1719. ob. Chrystyan. 

Katolik ob. Ranizowski Stanisław. 
Katon Diomedes ob. Grochowski St 
(Pieśń 1607). Cato. 

Katorfoma ob. Lipnicki And. (1651). 
Kątscianus CerVUS ob. Niewęgłow- 
ski Fr. (Gody Jeleniowi 1741). 
Kątski ob. Kacki. 
Kattembring Józef ob. Eatembring. 

KatychysiS ob. Eatichizis. 

KAUDERBACH. Mémoire présente à 
Leurs Hautes Puissances, les Seigneurs 
Etats généraux des Provinces Unies, 
par Mr. Kauderbach. conseiller de gu- 
erre et résident de Sa Majesté le Roi 
de Pologne électeur de Saxe etc. Le 
15 Décembre 1756. w 4ce, etr. 8. 

Caartor. KAÜDftRÖACH. kAÜPF'MANtl. 19t — Memorial, welches ihro hochmö- 
genden den Herrn Generalstaaten der 
Tereinigten Niederlande vom Herrn 
Kriegsrath Kauderbach, Residenten Ihro 
Maj. des Königs von Pohlen und chur- 
fürstl. Durchl. zu Sachsen etc. bey den 
Herrn Gbneralstaaten, im Haag den 15 
Dec. 1756 ist übergeben worden, w 4ce, 

kart 5. Kijowa. 

— Pro-Memoria des königl. pohln. 
n. chur-sftchss. Residenten, Herrn v. 
Kanderbach, im Haag, vom 29 Septem- 
ber (1756). w 4ce. 

(Zarazem:) Memoire des königl. 
prenas. Ministers im Haag. Herrn v. 
Hellen, an Ihro Hochmögenden auf das- 
jenige, so der königl. und chur-sächsi- 
sehe Minister den 29ten Septemb. über- 
geben hat. Kijowa. 

— Paraphrasis czyli obszernieysze 
dowodnych uwag objaśnienie na odpo- 
wiedź P. de Hellen, którą zaniósł na 
Meraoryał P. Kauderbacha. 1756. w 4ce. 

Csartor. 

— ob. Hellen (1756). 

Kaudrevilie ob. Niestałość (1793). 

Kaufleute ob. Constitution (1721). 

KAUFMANN Henryk. Ausführliche 
Geschichte der Uneinigkeiten, welche 
seit einigen Jahren in der Warschau- 
ischen evangelischen Gemeine der un- 
veränderten augsburgischen Confession 
geherrscht haben. Alles mit dazu gehö- 
rigen Urkunden bewiesen. Wengrow. 
(W Wrocławiu) 1783. w 8ce, str. 131. 

Autorami mają być Kaufmann Podpółko- 
wnik i Ringeltaube Pastor« jak o tern opo- 
wiada BüBching (Neuste Geschichte 178Ö). 

Jocher 9783. 

— Contramanifest .... (Podpis:) Jo- 
hann Heinrieh Albrecht Staabsfourir des 
löblichen Garde Infanterie Regiments, 
requirirter Actuarius des Seniorats Ge- 
richts und Mit Bevollmächtigter des lö- 
blichen protestirenden Theils der evan- 
gelischen Gemeinde U. Augs. Confes- 
sion auf Ansuchen der Gemeinde. B. 
w. m. i r. (Warschau), fol. str, 42. 

Wydanj przeciwko pismu: Nachricht von 
den Gegenwärtigen Misbelligkeiten etc. 
Warschan 1783. w 8ce. Na końcu ma podpis : Jobann Heinrich Aibrecbt. Praw- 
dsiwemi jednak autorami są: Kaufmann 
i pastor Hingeltaube. 
Nachriebt von Misbelligkeiten 1783. — Btt- 
sching Magazin 1784 T. XYllI. Vorrede. 

— Jocher 9738. 

Csartor. — Jagiell. 

— Początki miernictwa woiennego 
dla szlachetnej młodzi szkoły rycer- 
skiej Króla Jmci polskiego. 

Einleitung in die Soldaten Geometrie 
zum Gebrauch des königlich* Polnischen 
adelichen Cadetten- Corps. Thorn, ge- 
druckt bey Paul Marcus Bergmann, 
E. Hochedl. und Hochw. Raths wie 
auch des löbl. Gymnasii Buchdrucker. 
w 4ce, kart 4 nlb., str. 1B8, Rej. k. l, 
tablic z tig. H4. 

Dedjk. Stanisławowi Augustowi. Tłumaca 
X. de Brochwio Jelinek 8ch. Piar. Pre- 
fekt. 
Eucykl. Org. XIV. 465. — Bentk. Hist lit. 

II. 8H9, 
Branic. — Czartor. — Daików — Jagiell. 

— Kijów. — Krasińs. — Ossol. — Uni w. 

Iwows. — Wileńs, — Zielius. 

KAUFFMANN Mikołaj Hoiaatus. Astro- 

nomia sphaerica decem problematis 
omnis ex fundamento tradita. Dantisci, 
Andreas Htlnefeld. 1651. w8ce, kart 
nlb. 4, str. 24. 

— Cosmographia, Sive Descripto 
Coeli et Terrae in circulos, qua Fun- 
Jamentum sternitur sequentibus ordinè 
Trigonometriae Sphaerioorum Logarith- 
micae, Astronomiae Sphaericae, Geo- 
graphiae, Histiodromiae, Gnomonicae. 
Absolute compendio pulcherrima quae- 
yiSy & humanis usibus aptissima, Pu- 
blice donantur à Nicoiao Kaufiman Hol- 
sato. Dantisci, Typos commodante An- 
drea Hünefeldt. Auno oIo.IoclI. (1651). 
w See, kart 2, str. 12. 

Dedykacja : Regiae Civitatis Gedanensis Se- 
natui. Jagiell. 

— Trigonometria sphaericorum Lo- 
garithmica, Praeceptis rotüdis ac plane 
Sphaericis, quibus nihil addere possis, 
neque demere; cum Canone Triangu- 
lorum eniendatissimo, continente Loga- 
rithmes Sinuum & Tangentium ad sin- 
gula Graduum Quadrantis Minuta Pri- 
sma & Ad Radium 100000.00 Pobte- IM Kâ^UFl^ftUNfet. k^AÜWTiS. rioris formae, praestanliâ & comtnodi- 
tate, illustri Neperu comuieudatâ, prio- 
retn longè superantia; Publicis usibus 
adornata à Nicoiao KaufFman ELolsato. 
Dantiâci, Typos commodante Andrea 
Hünefeldt Anno cIo.Ioc.Ll. (1651). 
w 8oe, kart 2, str. 12 i Canon trian- 
gulorum oontineas Logarithmoa kaii; 
46 nib. Jagiell. 

— ob. Albrecht (1783) — Böhm G. 
C. (wohlerfahrne 1727) — Gotzkow- 
8ky (QockowBki) J. C. (1768) — Rin- 
geltaube Gottl. (1788). 

KAULFUSS Johann Christian. Frei- 
nittthige Betrachtungen über den ge- 
genwärtigen Zustand in Polen, worin 
besondre (tak) Merkwtlrdigkeiten, wel- 
che die Dissidenten daselb^ft betreffen, 
angeführet werden; Wobey vornehm- 
lich gezeiget wird, dass eine heilsame 
Verbesserung der Schulen das sicherste 
Mittel ist, das verfallene Christenthum 
wiederaufzurichten, den veralteten Ruhm 
zu verneuern und den verderbten Flor 
des Landes wieder bltlhend zu machen, 
angestellt von einem offenherzigen Po- 
len. Frankfurt und Leipzig 1770. w 8ce, 
Str. 120. Jagiell. — Racayńs. 

— Kan man bey einem seichten 
Kopf und bösen Herzen ein guter Cri- 
ticus seyn? In einigen Briefen an ei- 
nen Freund in Pohlen, durch das Bei- 
spiel des Verfassers der Briefe eines 
sächsischen und Pohlnischen Geistlichen 
den Zustand der Dissidenten betreffend, 
erläutert. Als ein Anfang sind die Briefe 
des Sachs, und Pohln. Geistlichen bey- 
gefügt. Franckfurt und Leipzig 1771. 
w 8ce, k. 4 nlb., str. 96. 

Przedmowa: Geschrieben sa .... in Gross- 

Pohlen den 2 Octob. 1771. 
BrosEorę Łę wydano i oprawiano raeem s po- 

prsedzaj^cą i z następną. 

— Briefe eines Sächsischen und 
Pohlnischen Geistlichen, den innern Zu- 
stand der Dissidenten betreffend. Ein 
anderes Stück. Nebst einer Vorrede, 
welche muthmassen lässt, dass in dieser 
Schrift wichtige Anecdoten enthalten. 
Cöln am Rhein, bei Pierre Marteau 
1772. w «ce, Str. 119. Zakoóissa: ßeyUge. Copie eioei Bchrelbens 
d. 9. Oot. 1771. Podpi« Mich. Joh. Pac, 
General Mareschal der (*onfed. Praedmowç 
podpisuje 23 Decemb: 1771 nakładca Pier- 
re Martea«. Tu proei o przyiyłaaie mo 
manuskryptów bezimiennie, i by sapnae- 
stano je drukować w Frankfurcie i Lip- 
sku. W tej miejscowoici éwieio wyszło 
pisemko: Kann man bey einem seichten 
Kopf nnd bOsea Uertzen ein guter Cri- 
tiens sein? Poczem wspomina ie: es aind 
mir Ton zweyen Monaten merkwürdige 
an einen Pohlnischen Ton Adel geachrie- 
beue Briefe zur QesScht gekommen. Droki 
te B% w zwitku z bnoflzur^ Kaulfuea. 

Jagiell. 

— Ueber die Schulen der Augabur- 
gisohen Konteseionsverwandten in Po- 
len. Mit einer Vorrede von Johann Ge- 
org Rosenmtlller. Leipzig bey Johann 
Ambroaius Barth. 1790. w 8ce, str. 
XXVIII, 212 i 1 tablica w 4ce. 

.lest tu wiadomoÀé o szkołach w Bojanowie, 
Kawiczu, Międzychodzie, Lesznie. 

Dedykacya z 17 Marca 1788 r. «eniorom 
Angab. Konfioisyi. W prredaowie we|^- 
moiano, że w Journal fQr Prediger w Wei- 
marskich Acta hist eccles. były umieszcaa- 
ne mylne od czasu do czasu wiadomości 
o synodach polskich i zarządzeniach ko- 
ścielnych. Na pocz%tku djMiala anter opo- 
wiada o wychowaniu u jezuitów w wyż- 
szych szkołach. Od str. 4ö nowy tytuł: 
Kurzer £ntvarf wie ohne all^n Fond eine 
Schule und Srziehnngsans^lt liehst einem 
seminarium für künftige Prediger und 
Lehrer in den kleineren Schulen von den 
Dissidenten in Grosspolen angelegt werdee 
ktonne. Od sirony 93: Von den niedeni 
Schulen. Od str. 208: Von Töchterschu- 
len. 

Jocher 12S0. Jagiell. — Raczyńs. 

— Professor Kaulfus do ziomków 
oyczyznę szczerze kochaiących. (Bez w. 
m. i r.) w 4ce, k. 4 nlb. 

Wiszn. Uist. lit L 1.S8. — EncykU Or^lbr. 
XIV. 481. — Bentk. Hist. lit. 1. 19». 83. 
— Woronicz Pisma T. IV. s. 134. 

Krasińe. 

KAUNITZ. R. P. D. Kaunttz - Cra- 
covien. Decimarum. Pro Ven. Ecclesia 
Galuszouien, et R. D. Boguslao Gro- 
slawski Parocho. Contra illostr. D. The- 
resiam Tarłów haeredem et Viduam 
reliq. Stanislai Tarło. Facti. Typis de 
Comitibus 1710. w 4ce, 2 kartki. 

— R. P. D. Kaunitz Cracovien. 
Decimarum Veneris 12 Decembris 1710. KAUSCH. KAUTZ. 193 Romae 1711. Ex Typographia Reue- 
ren dae Camerae Âpostolicae. w 4će, 2 
kartki. 

ob. C&ffiurelli. Jagiell. — Oisol. 

KAUSCH Jan Józef (ur. 1751 t 10 
Mai-ea 1826). Nachrichten über Polen. 
Sine ira et Studio. Gratz bey Caspar 
Zaanrith Buchhändler. Erster Theil 
w See, 8tr. XXIV. 303. — Zweiter 
Theil. kart 2, str. 188 i tabl. 4 w 4ce. 
Dem Fürsten Adam Gzartorytki gewidmet. 

— Toż samo (z odmiana w tytule:) 
Salzburg 1793 in der Mayr'schen Buch- 
handlung. 

Wjdane besmiennie. Tom I obejmuje: Po- 
litische Schicksale Polens. National ge- 
mKide. Geschichte der p. Literatur. W T. 
II : Staatsrerfassung. Bangstufen des Adels. 
Letste Warnung für Polen (aus dem Pol- 
nischen). Beise aus Schlesien nach Kra- 
kau. Posen. Kaiisch. Gnesen. Wilna. Gro- 
dno. Dissidentische Kirchen. Statistische 
Angaben. — Ciekawe tu opisy domowego 
urządzenia i dworu, upajania się winem, 
praktyk religijnych. Wiele tu o lekarzu La- 
fontenie. Bisk. Kossakowskim. Przy koń- 
ca T. 1 dosyć starannie zebrana historya 
literatury polskiej w listach. Wychwala 
wymowę Ad. Czartoryskiego i jego bro- 
szurę Suum Cuique. Wiele tu o Krasic- 
kim i Naruszewiczu. Bozprawę kończą: 
Przybylski, Czerwiakowski, Steiner i Czac- 
ki. W podróży do Krakowa zwraca uwagę 
na lud, jego ubiór, mieszkanie. 

W T. II od str. 123 : Krakau. Opisuje miasto 
i przedmieścia, Katedrę, Bibliotekę. Było 
w niej 15,009 tomów a 4009 rękopisów. 
Opiscge szczegółowo zabytki na Zamku, 
dnwi z datą 1538, robotę Zygmunta I, 
gtowy sufitowe. 

Branic. — Czartor. — JagielL - Ossol. — 
Warsa. Uni w. 

— Erste Fortsetzung seiner Nach- 
richten über Schlesien, Böhmen und 
das vormalige Polen. Tros, Rutulus fuat, 
nullo discrimine habebo. Breslau, 1796 
bey Gehr und Compagnie, w 8ce, str. 
XIII. 236 i 1 Str. Inhalt. 

Trete dotyczy tylko Śląska. 

Boczniki Tow. War. P. N. VIII. 69. X. 
103. — Bentk. Hist. lit. I. 56. — Allgem. 
Deutsche Biographie. Leipzig 1882. — Li- 
ske Cudzoziemcy. Jagiell. 

Kausino Mikołaj ob. Caus^inus M. 
(Dzieło 1786). 

Kauterbach ob. Kauderbach. 
KAUTZ Nathanael Friedrich. Die gläubige Erkenntnis Christi als die heil- 
samste Wissenschaft im Leben und 
Sterben, stellte bey der Beerdigung des 
Wohledlen und Hochgelahrten Herrn 
Herrn Jacob Theodor Klein Hochver- 
dienten ältesten Secretarii der Stadt 
Danzig, wie auch der Russisch Kayserl. 
Akademie der Wissenschaften, der Kö- 
nigl. Grossbritannischen Societät in Lon- 
don, des Instituts zu Bononien, der 
deutschen Gesellschaft zu Jena, und 
der naturforsehenden Gesellschaft in 
Danzig berühmten Mitgliedes den 20 
März 1759 in der Ober-Pfarr-Kirchen 
zu St. Marien aus dem von ihm selbst 
verordneten Leichen-Texte I B. Mos. 
32, 26, einer ansehnlichen Versammlung 
vom M. Nathanael Friedrich Kautz Pa- 
stor an der St. Johannis Kirchen. Dan- 
zig gedruckt bey Thomas Johann Schrei- 
ber, Eines Hochedlen, Hochweisen 
Rahts, und des löblichen Gymnasii Buch- 
drucker. (1769). w 4ce, str, 64. [Do- 
łączony portret Kleina in folio, Sysang 
sc. 1743. Lips.]. Jagiell. 

— Praecipua ac publica Religionis 
Evangelicae in Polonia fata sub Sigis- 
mundo I. Sigismundo Augusto et Hen- 
rico Valesio Regibus auctore M. Natha- 
naele Friderico Kautz. Hamburgi apud 
Conradum Koenig. MDCCXXXVIII. 
(1738). w 4ce, str. 48. 

Wiele tu o Krzyckim. Dalej mówi o Fr. 
Lismaninie, Janie Łaskim, Lubienieckim. 
Powołuje tu dekreta królewskie. 

Jocher 9665. 

Chreptow. — Czartor. — Czetwert. — Ja- 
giell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. 

Iwows. 

— O. D. B. V. De religionis chri- 
stianae in Polonia initiis dissertationem 
Praeside Godofr. Lengnich, d. eloqu. et 
poes, prof. publ. ord. in auditorio ma- 
xime die IX Decembr. MDCCXXXIV. 
(1734) tuebitur Nathanael Frider. Kautz, 
Gedanensis. Gedani^ typis Thomae Jo- 
hannis Schreiberi Senatus et Athenaei 
typographi. w 4ce, k. 3, str. 20 i 1 k. 

Jocher 96Ö9. 9660. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Warss 

Uniw. 

— Toż:... Editio Secunda, Lipsiae 

26 194 KAUTZ. KAWAJLQZEWSKL Ex Officina Laugenhemiana 1735. w 4ce, 
Str. 23. 

Opiera się na Długosza. Na ostatniej kar- 
cie csterowiersEe, które podpisali: Joh. 
Nath. Grisohov, Carolas Ern. Kettner Oed. 
Oppon., Car. Em. Schröder, Joann. Benj. 
Hedding^ Ged. 

Czartor. •— Uniw. Iwows. 

— Leichpredigt Jacob Theodor 

Klein. Danzig, 1759. w 4c6. 

Kawa ob. Berkley J. (Sekreta 1747) 

— Bucholz P. (1795) — Czartoryski 
Ad. (komedya) — Curtius F. (Opis 
1783) —Karczewski Winc. Roch (1795) 

— Krusiński Tadeusz (1769) — Or- 
miński Tom. (1703) — Progmatografia 
(1769) — Wiadomość krótka o kawie 
(1796). 

KAWALCZEWSKI Benedykt Kasper. 
In Nomine Domini Amen. Quaestio 
Physica, De Causa Finali. Sub Felicis- 
simis Auspiciis Magniiici, Perilluätris, 
et Reverendissimi Dńi D. M. Jacobi 
Baltazarowic, S. Theol. Doctoris, et Pro- 
fessons, inter Coilegas Maiores, Senio< 
res, Patres, Ëcclesiarum, Cathedralis 
Cracoviensîs Canonici, Collegiatae Sanc- 
torum Omnium Praepositi, Corati Pro- 
sovie. Cötubernij Staringeliani Provi- 
soris, Studij Almae Univeraitatis Cra- 
covie Generalis et Vigilantissimi Recto- 
ris. A. M. Benedicto Gasparo Kawal- 
czewski, Pbilosophiae Doctore et Pro- 
fessore. Pro loco in Collegio Minori 
obtinendo; in Peraugusto D. D. Theo- 
logorum Lectorio, Publice ad disputan- 
dum proposita. Anno incarnati Verbi 
M.DC.LXXXIV (1684). Mensis Octo- 
bris Die 17 Hora 14. Craooviae Typis 
Univeraitatis. fol. kart 2. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Quaestio theologica, de summo 
Pontifice. Ex 2da 2dae D. Thomae Doc- 
toris Angelici, Quaest.l Praesidente M. 
Paulo Joanne Woiewodzki, Sac: theo- 
logiae Professore, CoUega Maiore, Ëc- 
clesiarum Collegiatarum S. Floriani Crac: 
et Pileoen: Canonico. A M. Benedicto 
Gasparo Kawalczewski , Philosophiae 
Doctore et Professore, CoUega Minore, 
N. P. publice ad disputandum in per- 
augusta D. Vladislai Jagellonis aula; in Lectorio DD. Theologorum proposita. 
Anno Summi Pontificis in Carne hu- 
mana Dei, Salutem nostram operantis 
M.DC.LXXXVL (1686). 3tio Nonas 
Maj. Horis Pomeridianis. Cracoviae ty- 
pis Univeraitatis (1686). fol. 5 k. nlb. 

Ded.: Stephane de Slupów Szembek, Capi- 
taneo Becensi. Jagiell. 

— ob. Jaskro wiczM.( Arcus triumph.) 
— Kawalczewski Gregor. Carol. (An- 
nulus 1687) — Szumowie Michał (Ascia 
triplici ore fusa 1697) — Tomaszewski 
Albert (Annuliis desponsati honoris 
1698) — Tortowski Sebastyan (Con- 
sortium 1709). 

KAWALCZEWSKI Gregor. Karol. An 

nulus desponsationis Spiritualis, Gem na 
Sapphiri Decoratus. Quo Dum Claris- 
siraus, et Admodùm Rńdus Dominus 
M- Gaspar Bt^nedictus Kawalczewski 
Philosophiae Doctor, CoUega Minor, 
ibidemq; Ordinarius Eloquentiae Pro- 
fessor, Omnium SS. Canonicus, In So 
lennibus Regalis Sacerdotij Primitiis. in 
sponsum Ecclesiae desponsaretur. Ma- 
gno Ecclesiae Dei applausu. In Basi- 
lica Mieohoviensi Canonicorum regula- 
rium SS. Domini Sepulchri Hierosolymi- 
tani Custodum. In vim publice testandi 
affectus fraterni, A. M. Gregorio Ca- 
role Kawalczewski Philosophiae Docto- 
re et Professore Oblatus. Anno Despö- 
sati Verbi Diuini cum Humanitate 1687. 
Mense Augusto Die (3) Cracoviae 1687. 
Typis Universitatis iol. kart 4. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol 

— Fama orbem literarium implens 
magno nomine perillustris et Rini Dni 
D. Nicolai Zaiaszowski J. U. D. Ar- 
chidiaconi posnaniensis in tributarium 
carmen revocata. (Umieszczone zaraz 
po dedykacyi Tomu ligo Jus Regni Po- 
loniae a Nicol. Zaiaszowski editum Po- 
snaniae 1702 typ. Acad. folio). 

Podpisał tych 60 wierszy Grzegorz Kowal- 
czewski oh. prawa Professor, Kanonik Kra- 
kows, u WW. SS. Rektor Akad. Poznans- 
kiej. 

— In Nomine Domini. Amen. Quae- 
stio juridiea, de Tutelis. Ad 1. quidquid 
tutoris dolo C arbitrium tutelae et 1. KAWALCZEW8KI. KAWCZYKIEWICZ. 195 33. fif. de administ. Tutor, et l 1 ff. 
de Tutelae et rationibus distrahendis. 
Juncto C. Decrevit distinct. 88. et c. 
pervenit. 2t. q. 3. Pro coUegio claris- 
BÎmorum DD. V. J. doctorum, et pro- 
fesser ara, Almae Univers! tatis Cracoyieîï; 
per M. Gregorium Carolum Eawalczew- 
ski, Philosophiae doctorem, Omnium 
SS. Crac: Canonicum, contubemij ju- 
risperitorum Seniorem. In lectorio ju- 
ridico publicae disputationi proposita. 
Âuno verbi incamati, tutelam generis 
humani sponte sua suscipientis 1707. 
Tnense Aprili, die (12) horis antemeri- 
dianis. Cracoviae typis Cbristophori Do- 
mański S. R. M. typogr. 1707. (Na kar- 
cie ostat. :) Sub felicissimis auspiciis D. 
Ândreae Krupecki V. J. Doctoris et vi- 
gilantissimi Rectoris. w 4ce, k. 6 nlb. 

Jagîell. 

— In Nomine Domini Amen. Quae- 
stio Theologica, de Lumine Gioriae. Ex 
l. Parte D. ïhomae Doctoris Angelici 
Quaest. 12. Praesidente M. Paulo Wo- 
iewodzki, Sacrae Theologiae Professore, 
Collega Majore, Ecclesiarum Collegia- 
tarum S. Fioriani Crae. et Pilecen: Ca- 
nonico A. M. Gregorio Carolo Kawal- 
czewski Philosophiae Doctore et Profes- 
8ore Publice ad Disputandum In Au- 
gusta D. Vladislai Jagellonis Aula, Pro- 
posita. Anno lucentis in carne humana 
verbi Divini 1686. Die (12) Mense (Feb.) 
Cracoviae Typis Universitatis (1686). 
w 4ce, k. 6 nlb. 

Dedykacja Georgio a Morsko Morski Pro- 
tonot. Apostoł, (kart 2). Na końcu: Sab 
aaspiciis Francisci Przewoski Reetoris. 

Jocher S829. Jagieil. — Ossol. 

— ob. Gniewiński Wojciech Anto- 
ni (1700) — Zalaszowski Mikołaj (Jus 
17(K)). 

Kawalczowski Simeon ob. Wolski 
Mathias Augustinus (Manipuli Aristote- 
lis 1654). 

Kawaler albo raczey żołnierz pol- 
skim ięzykiem y w polskim stroiu, ze 
spi^ą albo z muszkietem Kawalerskim 
iednako Paniętom do tego ochotnym 
y Braci szlachcie rozrodzoncy z cudzo- 
ziemska po polsku wystawiony. 
Porów.: Oomplemeiity 1686 (karta 8ma). — y Panienka oboie w młodości 
źle wychowani, z francuzkiego. w Su- 
praślu Roku 1786. w 8ce, str, 116. 

Są to powieści o wychowania. Od str. 69 
idsie powieść: Panienka źle wychowana. 
Csartor. — JagieU. 

— Polski przyłączony do poematu: 
Pastor Fido 1722).' Ob. Prechac. 

— ob. Facciolati Jak. (młody 1752). 
—• Moszyński (Ustawy 1794) — Nie- 
stojemski M. (Stankiewicz 1647) — Sie- 
rakowski Jac. (Renatus 1654) — Szy- 
monowski Sam. (polski 1651) — Za- 
torski Paweł (Uwagi 1746, 8). — Żo- 
chowski Cyp. (Borgiasz Franc. 1671). 

— maltański ob. Birkowski Fab. 
(Zyg. Srzedziński 1623) — Seudlinger 
de Rosan (Zbiór krótki 1775) — Waga 
Teodor (Zbiór krótki wiadomości 1775). 

Kawalerowie orderów Orła Białego 
zapłacą do Skarbu koronnego złp. 6000 
a S. Stanisława złp. 3000 in spatio 
niedziel sześciu, na kupno broni. (Pro- 
jekt do prawa na 4 letnim sejmie), fol. 
karta 1. 

— ob. Niegowicki Jakób Franc. 
(1754?). — Stan kawalerów świeckich 
w Europie (1778). 

— maltańscy ob Ostrogaka Ordy- 
nacya — Relacya — Ustrzycki Mate- 
usz (Odpowiedź 1774). 

Kawalerya narodowa (Układ Depu- 
tacyi i niniejszego Projektu), fol. 1 ark. 
ro^ożony tabelarycznie i 2 karty dru- 
ków annotacyj. 

(Kawalei^a). Brygada kawaleryi 
narodowej. Warszawa, Mich. Groll. 17 
89. folio. 

— ob. Furaż (1789) — Lipski Ta- 
deusz — Opisanie (1790) — Projekt 
(1788) — Strój nowski (Przymówienie 
się 1789) — Wirtembergski Lud. Xiaże 
(O poprawie 1791) — Zaciąg Kawa- 
leryi (1789) — Zajączek (1791). 

Kawalski Kaiikst ob. Hasło (1764). 
KAWCZYKIEWICZ Mateusz Józef. 

Prognostyk szczęśliwego raiłosói Try- 
umfu, przy Dożywotnich Zaślubinach, 
Jego Mości Pana Roberta Lowa, Mie- 
szczanina y Kupca Zamoyskiego, z Jey 196 KAWCZYKIBWICZ. KAYZBR. MoBcia Panną Anną Konstancya For- 
bessówna, Jego Mości Pana Roberta 
Forbessa, Mieszczanina y Kupca Kra- 
kowskiego, Sekretarza J. K. M. Jedy- 
nie ukochaną córa, Nà rzetelniejszy 
szczerych powolności y powinszowania 
dowód, przez M. Mattheusza Józefa 
Kawczykiewicza, w Przesławney Aka- 
demicy Krńkowskiey, Filozofiey Dokto- 
ra y Professora rymem polskim ogło- 
szony: Roku Pańskiego 1696. Dniâ 26 
Listopada. W Krakowie, w drukami 
Akàdemickiey. fol. k. 7 nlb. 

Na odwrocie tytułu, podpisali wiersze trzej 
uczniowie: Frobestowie Piotr, Robert i 
Jakób. Poema ma XLVJII oómiowierszów. 
W genealogicznych niezgrabnych rymach 
wymienione rodziny: Anna Boydtowa, 
Ochoc<^, Achenhiffowie , Gladyszewicze. 
Karmichle, Camberà do Cultis. 

Jagiell. — ObsoI. — Warsz. Uniw. 

— Znamienite cnót y Honorów Prze- 
zacnych Familyi, Horlemesów y Kilia- 
nów ślady, Szlachetnemu Je^o Mośói 
Panu P. Karolowi Horlemesowi, Càs- 
sierowi J. K. M. w Żupie Bocheńskiey 
y Szlachetney Jey Mości Pannie, P. 
Barbarze Kilianownie, Szlachetnego Je- 
go Mości Pânâ P. Wawrzyńca Kiliana, 
Jedynie ukochaney Corźe, Przy weso- 
łym w Siewierze Hymeneusie. Nâ rze- 
telnieyszy szczyrych powolności, y uni- 
żonego powinszowania dowód. Przez Ma- 
theusza Józefa Kawczykiewica, w Prze- 
sławney Akademicy Krikowskiey, Nauk 
Wyzwolonych, y Filozofiey Bakalarza, 
zjyczliwym piórem prezentowane. Roku 
Pańskiego (1690). fol. kart 6 nlb. 

Na odwrocie tytnln pod herbem oémiowieraz 
z podpisem Ant Kilian Scholae Alumn. 
Zaczyna przemowa do oblubieńców proz«^. 
Reszta wierszem. Wymienieni tu Kunow- 
scy, Wuj Peterycy, Horlemesy. Rym nie- 
zgrabny, oparty na mitologii i historyi 
Rzymian. 

Juszyńs. Dykę. I. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— ob. Lutkiewicz Pawel (Palaestra 
1689). 

Kawecki Abraham ob. Radziwiłł Mik. 
Hr. (Threnodiae 1615). 

Kawecki Mateusz ob. Różnowicz 
Marcin (Dziewosłab 1612). Kawiecki Sebastyan ob. Makowski 
Kandyd (1792). 

Kawieczyńska Krystyna ob. Kou 

radowicz Sew. (Pamiętniki 1618). 

Kawieczyńskf Maciej (Wojciech) ob. 

Biblia Budnego (1572) — Katichyzys 
(1562). 

Kawieczyński Mikołaj ob. Zygro- 

wiusz Jan (Krzyż 1619). 

KAWKA Tymoteusz Bernardyn. Via 
Regia Sanctae Crucis, Seraphica pere- 
grinatio Jerosolimitana Stationum Paa- 
sionis D. N. J. C. a rege aeterno ad 
coeleste regnum aperta, Fratribus Mi* 
noribus S. P. Francisci Regularis ob- 
servantiae Provinciae Minoris Poloniae 
Sacerdotibus et Clericis, ac Saeculari- 
bus Ecclesiasticis et tertii Ordinis Con- 
fratribus, pro privata et singula devo- 
tione ac quotidianis Indulgentiis plena- 
riis in suffragium aniraarum purgatorii 
lucrandis et applicandis, ad quamlibet 
Stationen! per brevia puncta inedîtatio- 
nis sive Reflexiones aut supplicia et ora- 
tiones, Cum Facultate Superiomm. Pu- 
blice praelo et Seraphico zelo praepa- 
rata, anno quo Rex gloriae baiulans 
sibi crucein hac via praeeesait obediens 
usque ad mortem Crucis. Cracoviae Ty- 
pis Casimiri Jakowski Typog. 
Jocher 601Ö. 

Kayserin Anna ob. Mallendorff Job. 
Erdm. (1735). 

Kayserling ob. Keyserling Herm. 
Karol. 

KAYZER Mikołaj. Taktyka czyli 
sztuka woienna różnych ruchów, mar- 
szów, rozwiiania się, formowania flan- 
ków, czworogranów etc W 10 planach 
z potrzebna explikacya wyświecona i 
do użycia początkowym ofieyerom wy- 
dana przez Mikołaia Kayzera, uprzy- 
wilejowanego geometrę, w Warszawie 
u autora na S. Krzyzkiey ulicy pod 
Nr. 58. 1794. Cena z kopersztychami 
illumin. zł. 4, czarnemi zł. 3. 

Taktische Plane verschiedener 
Schwenkungen, Auf- und Abmärsche. 
Deploirungen, Formirungen der Flan- 
ken, Quarréen etc. in 10 Kupfertafeln KAZAŃ. KAZANIA. 197 and mit nOthigen Erklftrungen derselben 
zum Oebrauch angebender Officiere von 
NicolauB Kayser prmlegirtem Geometer. 
Warschau .... w See, str. 61. 

NaywyisMma Nacielnikowi Silj Zbroyney 

Polskiej Tadeuszowi Koéoiussoe .... M. 

Kajaer. Krasińs. 

Kazań dwoje do zakonników. Prze- 
myśl 1767. w 8ce. 

— kilka moralnyob z zaleta mia- 
nycb przez pewnego kapłana C.(ongr.) 
M.(is.) w Warszawie a dla rozszerzenia 
pożytku duchownego wydrukowanych. 
W Warszawie w drukarni XX. Mis- 
sionareów Roku P. 1791. w 8ce, str. 
216. 

Mieśoi kąsanie w publicsnej potrzebie kró- 
lestwa 1769 d. 9 Listop. : O pokucie. Ka- 
.zanie I— lY: O obmowach. Na niedzielę 
zapustni}. Jagiell. 

Kazania (nakł. Bernardynów). Po- 
znań druk Akadem. 1746. 

Za ark. 13 zapłacono drak 94 zlot. 16 gr. 
Od wybicia blach 8 z/ot. 

— Z różnych autorów wybrane 
w Warszawie 1784. T. I— IV. w 8ce. 

— o cnotach wiary, nadziei, miło- 
ści i obowiązkach z nich wynikaiacych. 
W Poznaniu 1764. 

— w czasie ostatniego Jubileuszu 
Wielkiego podczas Missyi w kościele 
Koilegiaty Warszawskiey mówione z po- 
zostałych manuskryptów przebrane, za 
pozwoleniem zwierzchności duchowney 
do druku podane, w Warszawie w dru- 
kami Pojezuickiey. 1796. w See, str. 
344. 

— dwa miane w kościele 00. Ber- 
nardynów 1796. ob. Mogilnicki Mich. 
i Kierzewski MikoŁ 

— dwa na S. Barbarę i S. Różę 
i exhorta na pogrzebie Michała Zacha- 
jewicza kanonika Warszawskiego. Erzez 
M.D. Warszawa 1733—4. fol. 

Katal. Batowskiego. 

— pokazuiace jedność, prawdę, 
świętobliwośó, powszechność , apostols- 
two Chrystusa Wiary i t. d. miane 
w Krakowie w KoUegiacie Wszyst- 
kich Świętych podczas Czterdziestodnio- 
wego Postu we czwartki po południu 
Roku P. 1767. Z przyłączona Chrono- logią od Stworzenia Świata, aż do wie- 
ku teraźnieyszego zawieraiąca w sobie 
rzeczy Starego y Nowego Testamentu 
z Biblii Kościelney y różnych powar 
żnych Dzieiopisów krotko porządnie ze- 
braną. Powtore do druku podane, tu- 
dzież Opisaniem Praw, Konstytucyi, 
Dekretów Królestwa Polskiego przeciw 
Schizmie y Dyssydeutom obwarowane. 
Tom IV. (w Krakowie?) 1767. w 4ce, 
dedykacya (do S. Franciszka Assyżu), 
i str. 216 oprócz regestru na końcu. 

Jest tu tylko 6 kasań, które id^ do str. 114. 
Chronolofi^ia rozci)|ga się p. 116— 179, re- 
szta zajmuje: Ubespieczenie wiary przez 
prawa, konstytucje, dekreta Królestwa 
Polskiego y W. Xiçstwa Litewskiego, prze- 
ciw Schizmie i Dyssydeutom z opisaniem 
wszelkiey zdrady y pretensyi niesprawie- 
dliwych. Wyicte ex Volumine legnm y 
z różnych dzieiopisów polskich. 

Edycya pierwsza wyszła między r. 1767 a 67. 

Jocher 2998. 

— Kaznodziejów Katedralnych Kra- 
kowskich. 

Na drugiej karcie tytuł: 

Kazania w Niedziele całego Roku 
1781 w Katedrze Krakowskiej miane. 
Za pozwoleniem Duchowney Zwierz- 
chności kosztem Ignacego Grebla Bi- 
bliopoli J. K. Mci. w Krakowie w Dru- 
karni Akademii Krakowsk. 1782. w8ce. 
Tom Iszy k. 3, str. 4, 305. reg. str. 1; 
Tom ligi 1783, stron 334 i 6 (Zbiór 
kazań). 

W tomie I przemowa Ignacego GrObla do 
JO. JWW IchMC. XX. Prałatów kanon, 
katedry krak. W tomie I są kazania 
Joach. Szpradowskiego, Jana Kan. Tory- 
aniego, Wlnc. Rędarskiego, Maz. Aloj. 
Prokopowicza. Razem 23 kazań. W tomie 
U są ciż i kazania Serwana Bernardyna. 
Jocher 4732. 

Drohob. — - Jagiell. — Ossol. — X. Polkow- 
ski (Poniński) — Wileńs. 

— na koronacya P. Maryi w Ko- 
ściele Lwowskim Bożego Ciała, we Lwo- 
wie 1754. folio. 

— na koronacyę Matki Boskiey 
u XX. Franciszkanów Przemyślskich. 
w Lwowie. 1777. w 4ce. 

— w osobliwszych materyach, z sła- 
wnieyszych autorów francuzkich zebra- 
ne i na oyczysty j^'^'-yk prze łożone za 198 KAZANIA. KAZANIA. pozwoleniem Zwierzchności. W Warsza- 
wie w drukarni XX. Missionarzów Ro- 
ku Pańskiego 1784—1785. w 8ce, T. 
I. str. 478 i k. 29 nlb. T. II. str. 615. 
T. III. str. 601. T. IV. 511 i 4V2 ar- 
kusza. 

Tom I obejmuje kąsania: X. Kar. Frey de 
Neuville (o założenia religii chrześciań- 
skiej). O religii Masfylona (o prawdeie 
religij.'). Bourdaloue (o religii). X. Kegni 
(o religii). Soinen (o tryumfie religii). X. 
Chapelain (o poznanin religii). Po str. 473 
idzie : Zbiór czyli treść kazań w tym tomie. 
WT. 111. 1785. kazań oćm. 8^ to tłumaczenia 
z autorów: Soanen. Le Bouz. Chapelaine 
Neuville. Grysget. Treść ich : O piśmie 8. 
O czytaniu Xi^k. O cudach. O powadze 
Kościoła. O wierze. O fanatyzmie. O nie- 
śmiertelności duszy. O pewności mąk wie- 
cznych. 
Jocher 47BÖ. 
JagielL — Kijów. — Ossol. — Wileńs. 

— z różnych manuskrytów zebrane. 
Tomów III. Warszawa 179(3. w 8ce. 

— podczas solenney beatyfikacyi 
Joanny Franciszki Fremiot de (Jhantal 
ob. Fremiot (1763). 

— miane od Missionarzów Sw. 
Lipki (?). Brunsbergae, typis Coli. Soc. 
Jesu 1740. folio. 

— podczas czterdziestogodzinnego 
nabożeństwa od zwierzchności, na po- 
dziękowanie Bogu, że przy obrazie Jó- 
zefa świętego, w Kollegiacie Kaliskiey 
uciekaiacym się ludziom do przyczyny 
jego, w każdych potrzebach miłosier- 
dzie łaski y cuda wyświadcza, nazna- 
czonego od niźey wyrażonych kazno- 
dzieiow w Kollegiacie wyżey wyrażo- 
ney, powiedziane roku 1774 mogące 
bydź przydatnemi w podobnych łask 
y cudów ogłoszeniu y po innych miey- 
scach. w Kaliszu w Drukarni J. K. Mci 
y Rzeczypospolitey. R. P. 1779. w 4ce, 
str. 170. 

Kaznodzieje, których tu są kazania: Jerzy 
Trędel, Innocencyusz Ktossowski, Idzi 
Macikowski, Arseniusz Lubiński, Bene- 
dykt Łapiński, Jan Bronikowski, Stani- 
sław Gorzewicz, Franc. Chrzanowski, Ga- 
ziński, Maurycy Bocheński, Lipski, äino- 
lińrtki, Rychle wicz, Krupczyński. 

Jocher 4728. 8492. 

Akad. — Wileńs. 

— y Nauki czyli Wykład świętych 
Ewangelii, na wszystkie Niedziele y uroczystości taiemnic boskich w roku 
całym przepisanych sposobem w homi- 
liach dawnych Oyców Świętych uży- 
wanym, z francuz ki ego na Oy czysty 
język wytłomaczony z Xiążki pod ty- 
tułem: Rok Cbrzesciański dla zbawien- 
nego tak pobożnych dusz jak też ple- 
banów i kaznodziejów użytku z druku 
wyszły w roku Pańskim 1788. War- 
szawa, w Drukarni J. K. M. i Rze- 
czy plitey Schol. Piarum. w 4ce, stron 
596. Czartor. — Ossol. — Wileńs. 

— niedzielne. H części, w Krako- 
wie 1648 — 9. folio. Branic. 

— pogrzebowe i exhorty. Wilno 
1780. 

— o objawioney religii i troskliwo- 
ści ku dobru oyczyzny przez X. X. Ka- 
znodziejów Karmelitów bosych w ko- 
ściele warszawskim powiedziane. Na 
żądanie J. O. Xiężny Sanguszkowey 
marszałkowey W. W. X. L. i nakła- 
dem oneyże za dozwoleniem Zwierz 
chności wydrukowane. 1) Kazanie X. 
Gabryela od opieki S. Józefa. 2) Ka- 
zanie X. Agnella od ofiarowania Maryi. 
Warszawa 1790. w 8ce. 

Branic. — Zielińs 

— O sercu Jezusowym na piątki 
marcowe. Lwów 1740. w 8ce. 

— światło na oświecenie narodu 
wiernego w synagogach żydowskich ob. 
Kobielski (1746). 

— na wszystkie święta całego roku. 
w Kaliszu 1769. w 8ce, 2 tomy. 

Jocher 4540. 

— na święta Odpusty y Pogrzeby 
z r^kopism y tłoniacze.ń różnych auto- 
rów dobierane. Nowa Edycya. Łowicz 
w drukarni J. O. X. Jmci Arcyb. Gnie- 
źnieńs 1747. w Hce. T. I. str. .H81, 
i 1 k. rej. T. Ii. k. t.. 1 k. rej. i str. 
428. 

Edycya wczeéniejsza nie znana. 
Czartor. — Drohob. — Warszaws. Üniw. 

— Synodowo. Nâ Generalnym Ewan- 
gelickim Synodzie w Toruniu, w Ko- 
ściele rzeczonym Panny Mariey, Miesią- 
ca Augusta, Roku Pańskiego 1595. Co- 
rinth. Kó/ność darów iest, ale ieden 
Duch, rozdawaiąc z osobna każdemu KAZANIA. KAZANIE. 199 iako chce. Roku Pańskiego 1599. (Bez 
ni. i dr.) w 4ce, kart 82. (Tytuł w ram- 
ce. Drak zdaje się toruński M. Ne- 
ringa). 

Kazania te (s przedmową datow. Tomniae 27 
Aug. 1Ô95 a ministris evangel. doZyg:munta 
III) są: SimeonaTh. Turnows kiego, Orze- 
gorza z Żarnowca, Piotra Ârtomiusza, An- 
drzeja Chrząstowgkiego. 
Friese III. s. 242. — Jocher 6220. — Mać. 

Pism. III. 56—57. 
Chreptow. — Czapski — Czartor. — Kórnik. 
— Miej. Gdańska. 

— Trybunalskie i pogrzebowe przez 
różnych, w Sandomierzu 1721. folio. 

Jocher 5468. 

— trzy. I. O ś. Ignacym Loyola. 
II. O ś. Stanisławie Kostce. III. O s. 
St. Kostce. Ikz m. dr. i roku. folio. 
(Druk gocki). Przeździec 

— trzy: Podczas 40-godź: nabo- 
żeństwa kiedy król polski Stanisław 
I. po swoim przypadku stawił się w ko- 
ściele. Warszawa 177îi?. w 8ce mał. 

— w Jarosławiu i w Lublinie. (Druk 
może we Lwowie przed r. 1714). (Brak 
karty tytułowej), folio, str. 354 (i od 
355 dopisanych kart 18). 

Zaczyna kazanie na niedzielę 10 po 6wie- 
tach. Od str. 105 na niedz. pierwsza adwen- 
towa. Na str. 854 : Kazanie na niedziele 
Troycy przenajw. Wspomniane tu St. Lu- 
bomirskiego Adverbior. moralium. Są tu 
różne anegdotki. Na str. 59: O Janie 
Kazimierzu, o jarmarku jarosławskim przy 
lubelskim trybunale (s. 75i. Pan polski 
w trybunale (s. 99)* Kamienna głowa na 
Zamku krak. (s. 112). Konfident na Sej- 
mie (s. 815). — Kazanie na niedziele 24ti^ 
jest o b/ogos/awionym Stan. Kostce, gdzie 
mówi : P/akał w Lublinie obraz Stanisła- 
wa na słomianym rynku. Polska nasza 
jest to dom wolny do przedania, tak wie- 
lu ją targują monarchów bodaj ie kupią 
bez pieniędzy. Polska nasza, przechodnia 
kamienica, każdemu tu przejście wolne. 

Błog. Stanislaw nie był jeszcze świętym, i 
wspomniano w kazaniu że jest w toku 
ogłoszenie go świętym, (który jeszcze in 
Tigilia czeka kanonizacyi) które nastą- 
piło w r. 1714. Zatem dzieło to wyszło 
przed r. 1714. Powiedziano na str. 85; 
Najwyższy Pasterz wziął przed się Bło- 
gosławionego Stanisława kanonizacyą. Na 
tejże stronie mówi: że tyś tego doznał 
(obrony) w Jarosławiu w r. 1621, 1680, 
1624, kiedyś turecką potęgą z murów 
twoich wypędzony krzyżem leżał w polu 
kolo kaplicy Stanisława. Na str. 194 wy- raża się: Spalony Kraków, spalona War- 
szawa, zniszczony Poznań, wycięty Lwów, 
zrabowany Lublin. Jagiell. 

— na uroczyste Watykańskiemi ko- 
ronami cudownego Poczaiowakiego obra- 
zu nieba y ziemi królowy Maryi prze- 
czystey. Boga Rodzicy Panny uwień- 
czone w r. 1778 w dzień nayswiętsze- 
go jey Narodzenia szczęśliwie odpra- 
wione, od znamienitych różnych kazno- 
dziei ów przez całą oktawę w cerkwi 
monasteru Poczaiowskiego miane, Jaśnie 
Wielmożnemu Janowi Amor na Tarno- 
wie, Kazangrodku, Murowaney, Ośmia- 
nie, Hołubio wicach, Harklowy, Kozinie, 
Poczajowie, hrabi Tarnowskiemu Graf- 
fowi z Czobonu, kasztelanowi Konar- 
skiemu, Łęczyckiemu, kawalerowi or- 
deru Sw. Michała y Lwa złotego, rot- 
mistrzowi pancernemu kawaleryi naro- 
dowcy, Geneiałowi woysk koronnych 
etc Panu fundatorowi y dobrodzieiowi 
w dzień uroczystych pańskich Jego imie- 
nin ofiarowane od nayobowiązańszego 
zgromadzenia poczajowskiego Z. S. B. 
W. dnia 24 czerwca 1676 r. W dru- 
karni J. K. M. monasteru Poczajow- 
skiego. folio, k. tyt., k. 3 nlb., k. 129 

liczb. Czartor. 

— niektóre Ichmë Xięży Diecezyi 
Płockiey z podawanych co rocznie dwie- 
ma ratami w Maju i w Październiku 
do Kancellaryi Zadworney Biskupiey 
1782, teraz z teyże Kancellaryi wy- 
dane i do druku podane. R. 1785. 
w Warszawie w Drukarni XX. Mis- 
sionarzów. w 8ce, str. 370 i kart 16. 

Przypis Xieciu Michałowi Jerzemu Ponia- 
towskiemu Prymas. Król. Pols. 
Jocher 4739. Ossol. — Wileńs. 

— pridanyi do knigi Klucz razu- 
mienia, napieczat. w Kijewie w 1660. 
folio, kart I i 149. 

Sopikow Cz. I . N. 509. — Tołstoj str. 266. 

— Karat. N. 698. 
Akad. Nauk. Pet. — Karatajew. — Petersb. 

publ. 
Kazanie. (Bez wyr. m. dr. i r.) w4ce, 
k. 18 nlb. Krasińs. 

— przy ceremonii umywania nóg 
i innych uroczystości, w Lwowie 1765. 
w 8ce. 

Notatka Haana. 200 KAZANIB. KAZANIB. — die 2. Julii z rana w kościele 
Panny Maryi na Nowym Mieście w War- 
szawie miane stosownie do konstytucyi 
3. Maja przez J. X. M. K. Chu. P. 
Road. U. Kap. Warszawa. 

— o drzewie wolności francuzkiej, 
z ewangielii o Ziarnie gorczycznym na 
niedzielę 25 po światkach z publiczney 
ambony miane w Botzen roku 1792. 
Z niemieckiego na polski tłumaczone. 
W Warszawie, w drukarni nadwor. J. 
K» Mci y Prześwietl Komissyi Eduka- 
czi Narcd: Roku 1793. w 8ce, k. 1, 
str. 32. 

Wywodzi drzewo wolności z piekł» od Lo- 
cypera, Synów Beliala. Approbate podpi- 
snje X. Jerzy Koźmiński i o&wiadcsa, ie 
drzewo godne jest siekiery i spłonienia 
w ogniu. 

Jagiell. — Krasińs. — Zielińs. 

— na dzień Narodzenia Najśw. Ma- 
ryi Panny. (Salve Regina, Mater mise- 
ricordiae, vita duicedo et spes nostra 
Salve). Kraków, Druk. Krzyszt. Sehe- 
dla, J. K. M. Typogr. 1645. w 4ce, 
str. 40. Krasińs. 

— w dzień poświęcenia nowego ko- 
ścioła druszkopolskiego zakonu braci 
mnieyszych konwentuałów, miane r. 
1779 d. 5 września Lwów. w 8ce. 

Kijows. 

— na dzień poświęcenia Kościoła 
Katedralnego Przemyskiego. A. 1744. 
kart 12. Krasińs. 

Porównaj: Hulewicz Jan (1760). 

— W dzień S. Stanisława Biskupa 
ob. Stanisław Sw. (1768). 

— w dzień uroczystości Sw. Nor- 
berta ob. M. S. (1783). 

— w dzień Objawienia pańskiego, 
które grecy epifanią zowia, przy uro- 
czystym wody święceniu w Drohoby- 
czu. Lwów 1797. w 8ce. Drohob. 

— wtóre na dzień sw. Jana Krzci- 
ciela. Bez m. dr. i r. Przeździec. 

— cnotliwey edukacyi w kościele 
Kollegiaty S. Anny w dzień jey uro- 
czystości miane. JW. Annie z Male- 
chowskich Ciecierskiey przez X. S. od 
R. K. B. F. P. ofiarowane. Kraków. 
1786. w 8ce mniejszej, k. 9 nlb. 

Krasińs. — exorta y mowy żałobne na po- 
grzebie ob. Pawlikowska Joanna (1780). 

— miane podczas Interregnam po 
śmierci Augusta III na temat „Nie 
wiesz zkad przychodzi albo dekad idzie'' . 

Przeździec 

— O Jałmużnie wyięte z Kazań pe- 
wnego Biskupa i Kaznodziei francuz- 
kiego przetłumaczone z francuzkiego 
ięzyka na polski, w Warszawie 1785. 
Drukiem Mich. GröUa Księgarza Na- 
dwom. J. K. Mci. w 8ce, str. 55. 

Jocher 4262. 

— o iedności do publicznych obrad 
potrzebney. w Krakowie w Drukarni 
Biskupiey 1758. w 4ce. 

— Jubileuszowe w Kościele Kate- 
dralnym Tarnowskim, miane dnia 1 
Czerwca w Krakowie 1785. w 8ce. 

Data wątpliwa, raczej 1795. 

— na koronacya Obrazu Matki Bo- 
skiej, miane w Częstochowie 1718 r. 
folio. 

— o Matce Boskiey na konkluzją 
całotygodniowego Nabożeństwa. (Bez 
karty tytułowej), folio, Sy, arkusza. 

Warzz. Uniw. 

— o miłości oyczyzny w kościele 
Sgo Jana 8go Maja r. 1789 powiedzia- 
ne. Bez w. m. dr. w 8ee, str. 39. 

Krasińsk. 

— na Nawiedzenie N. Panny, iia 
Piasku itd. 1718. folio. 

Batów, katal. 

— na ostatnia Niedzielę po Św. 
Troycy w roku 1642 nâ Zamku kra- 
kowskim w kościele k&tedralnym od- 
prawowane y z rozkazania Vrzedu Da- 
chownego wydrukowane, w Krakowie 
w drukami Franciszki Cezarego roku 
1642. w 4ce, kart 10 nlb. (Druk goc). 

Z tekstu : Gam videritis abominationem. Ka- 
zanie na poty łaciną przeplatane. Broni 
juryzdykoyi duchownej, ale. cale tak ba- 
łamutne że trudno zrozumieć czego chce. 

Jagiell. 

— na niedzielę IIIc»ł Adwentu w ko- 
ściele Szeszolskim. Wilno 1768. 

— o obowiązkach ku Królowi na 
niedzielę XXII. po światkach dnia 16 
Października roku 1786 miane. w 8ce. 

Jocher 4238. 

RrazińB. — Wileńt. ~ Zielińs. KAZANIE. KAZANIE. 201 — obywatelskie o dwoistej straży 
nad miastem Warszawą. Warszawa 
1794. 

w księgarniach Kocha i GrOlla w Mary- 
wila cena 15 groszy. 

— między oktawa koronacyi Nay- 
Bwiętszey Maryi Panny Sokalskiey we 
Czwartek miane w kosdiele W. W. P. 
P. Brigitek na Uroczystość przypada- 
iąca Podwyższenia S. Krzyża przy so- 
ienney Introdukcyi obraza B. Andrzeja 
de Comitibas prawdziwego obserwanta 
Zakonu Oyca S. Franciszka &c. raiane 
dnia 7 Oktawy koronacyi N. P. M. 
przez iednego Brata pomienionych 00. 
Bernardynów. (Bez wyr. r.) w 4ce, od 
Btr. 245 do 261. str. 346—361. Jocher 90B0. Osflol. Porówn. : Pazjna Stel (1724). Orłowski Ign. 
Wcisłowski Wal. Wiecznoće pamiątki 
(1724). 

— abo panegiryk kościelny, w 4ce. 

Branic. 

— O powinnościach i cnotach mło- 
dego wieku, w Warszawie 1790. 

— o pożytkowania z pomieszania 
złych pomiędzy dobremi na uroczystość 
S. Michała Archanioła mówione w Kol- 
legiacie Łowickiey K. P. 1785. Za po- 
zwoleniem Zwierzchności. W Łowiczu 
w drukarni nadworney J. O. Xcia Jmci 
Prymasa 1785. w 8ee. 

— na reassumpcyi trybunału O-. W. 
X. Lit. Kadenoyi Litewskiey. ob. Kar- 
powicz Michał (1781). 

— o Niepokalanym Poczęciu Prze- 
naysw. Maryi Panny Matki Boskiey 
w R. P. 1740 w Kościele Tomaszew- 
skim u W W. 00. Trynitarzow na Pia- 
sku przez X. Proboszcza tamteyszego 
Parnego .... roiane, po Kazaniu zaś 
przez J. W. J. P. Mikołaia Kurdwa- 
Dowskiego Kasztelana Halickiego, do 
druku podać rozkazane. Wydrukowane 
zaś R. P. 1741. d. 23 Stycznia we Lv^o- 
wie w Drukarni P. J. Golcze wskiego. 
folio. 

Jocher 9044. 

— Liber generationis Jesu filii Da- 
▼id. Filii Abraham Math. I. Księga ro- 
dzaiu Jezusa Chrystusa Syna Dawido- wego, Syna Abrahamowego. (Appro- 
bata r. 1741). Zarazem: Żywot N. M. 
P. kart 2 i do Najsłod. Jezusa Chry- 
stusa kart 1. folio, kart nlb. 6+2+1 
(ark. E). 

Je80to odmienne od kąsania przj oblóosj- 
nach Lisickiej przez K. Korczyńskiego 
mającego podobny nadpis, będącego w 4ce. 
Krasińs. — Warsz. ITniw. 

— reformackie. Poznań, druk Aka- 
demii 1751. 

Za druk ark. 6'/, zapłacono 38 ztot. 23 gr. 

— na rozpoczęciu trybunału głó- 
wnego W. X. Lit. w Grodnie przed 
obraniem pożądanym do laski wielkie- 
go dygnitarza Mikołaja na Łopacinie, 
hrabi Łopacińakiego .... B. w. m. 1776. 
w 4ce. Wileńs. 

— przed aeymem 1773 w Warsza- 
wie. Warszawa u Piotra Dufour 1779. 

Przećdziec. 

— na święto Bożego Ciała, w 4ce. 

ObsoL 

— na Troycę święta. (Bez osobnego 
tytułu), fol. kart 12 nlb. 

Warsz. Uniw. 

— - Trybunalskie, które poprzedza: 
Na herbowne klejnoty J. O. trybunału 

(Za laski Józefa Potockiego wwdy 

kijowskiego), fol. Branic 

— na uroczystość Różańcową, folio. 

— na znalezienie S. Krzyża 

Wilno 1776. w 8ee. Wiieńs. 

>- na uroczystośó Znalezienia Krzy- 
ża S. (Bez tytuł.) w 4ce, k. n. 14. 

Kratińs. 
Porówn. Hynek R. (1770). — Karpowicz 
Mas. (1766). 

— przy uroczystym wprowadzeniu 
Różańca świętego do kościoła łowicz- 
kowskiego w dyecezyi kajawskiey na 
honor królowey różańca śtego Nayswięt- 
szey Maryi Panny przy dniu Wniebo- 
wzięcia jey miane. W Poznaniu 1774. 
w 8ce. (Brak końca). 

Od Ark. B idą kazania: Eadoks. Felkiera 
(dwa). Wawn. Malawskiego. Anioła Kra- 
zowskiego. Czarter. 

— na wielki Czwartek o ogródku 
Jezusowym u Wielebnych Panien Wi- 
zytek na Kleparzu przy Krakowie pod- KAZANIE. KAZANIA. czas solennej processyonalney z brac- 
twem ubóstwa Jezusowego Ogrodzoa 
tamecznego wizyty powiedziane. Bez 
wyr. m. i r. (1760). w 4ce, 3 arkusze. 

— o zepsuciu obyczaiów, w Koście- 
le Archi-Presbiteralnym Panny Maryi 
przez jednego z kaznodziejów postnych 
Roku Pańskiego 1791 w ciągu postu 
czterdziestodniowego miane. Na żąda- 
nie iednego obywatela, Oyozyznę swą 
kochaiacego, do druku za pozwole- 
niem Zwierzchności tegoż roku po- 
dane. W Krakowie w drukarni Szkoły 
GJówney Koronney (1791). w 8ce, kart 
nlb. 8. 

Approbatę daje X. Woje. Rabinkowgki spo- 
wiednik Zgrom. Rlaszt. S. Jędrzeja dnia 
6 Maja 1791. ' JagieU. 

— na text: Num ignoratis, quo- 
niam princeps et maximus cecidet ho- 
die in Israel, folio. Dzików. 

— z textu: „Marto! Marto! tro- 
szczysz się i frasujesz^ etc. (Bez karty 
tytui.). Przeździec. 

— Ziarno gorczyczne, — podobne 
iest królestwo niebieskie kwasowi — 
Trzy sztagwie maki — młyn pański na 
maKę pospolita — młyn pański na mą- 
kę pytlowana — młynek domowy na 
skruszenie serca, w 4ce. 

JeBtto co innego niż dzieło Andrzej ko wicza. 

Dzików. 

— Ingressus angelus ad eam. Lucae 
1. V. 28. (Brak tytułu), (po r. 1711). 
w 4ce, ark. E4 (Brak końca). 

Druk z 18 w. Na czeeó Kongregacji Naj- 
•lod. imienia Maryi, w Lablinie. Na jej 
wprowadzenie raz pierwBzj. Wspomina ii 
od Klemensa XII Papieża (1711 f 1748) 
jego namiestnik przybył. Wspomina dzieł- 
ko: Marya imię najsłodsze nieprzebrane 
sIodkoAci łaski i pociech morze. W niem 
opisany początek tego bractwa przez Szym. 
Eozas. Wspomina cudowne ratunki M. B. 
w Lublinie r. 1655. 1692. O Woj. Wi- 
głockim i Gabr. Dobrogoszczu komendan- 
cie miasta. Obraz był w kościele Domi- 
nikanów. Jagiell. 

— Dawid autem Rex genuit Salo- 
monem. Matth. I. Dawid zaś król zro- 
dził Salomona, fol. ark. F^ (kart 12). 

Brak tytułu, druk z 18 wieku, aa Augusta. 
Panegiryk na cześć N. M. Panny. Wspo- mniany tu Jan Jabłonowski Wojew. Ru- 
ski orator, który rytmem uczynił Votum 
odmalować obraz M. Boskiej Częstochow- 
skiej po 00 trzeohkrotnie jeździł do Często- 
chowy i delineował na tablicy. Ten obraz 
potem z rysunku okazał się cudownie od- 
malowany i oświecony, Wspomniany tu 
Benedykt XIII. Kazanie było we Lwowie 
podczas ukoronowania obrazu w Dyecezyi 
Chełmskiej. 
W kazaniu stoi : W tutecznym obrazie we- 
spół z Jezusem którego na rękach pia- 
stuje przez lat 3d8, .... pracowała na ko- 
ronacyę.... Obraz sprowadził ś. p. Józef 
Potocki Strażnik W. Kor. przez syna Swe- 
go Franciszka Potockiego Starostę Bełz- 
kiego. Wspomniano, ie w r. 1H92 Jakób 
Wężyk przedni malarz królewski u obrazu 
M. Bos. Częstochowskiej odzyskał wzrok. 

Jagiell. 
— na przeobrażenie Hospodnie i na 
Uśpienie Bogamateri. Napieczat. W Je- 
wlu w 1615. w 4ce, kart 60. 

Sacharow N. 158. - KaraUj. N. 184. 
Petersb. publ. — Muzeum Rumiancowa. 

Kazania (Kazanie) ob. Abramowicz 
Adam (niedzielne 1753) — Aloisius św. 
(panegiryczne 1 729) — Adryanowic W. 
(Słuszki 1680) — Albin K. (w Górze 
1635) — Andrzejowicz W. ob. Adry- 
anowioz — Anioł od Sw. Teresy (Dzia- 
łyńskiego 1677) — Antoni Sw. (1685. 
1791) — Artominsz (o weselu 1601. 
Ostroroga 1582. O personie 1588) — 
Awedyk Kons. (1759) — Babielski Wal. 
(Zbiór 1782) — Bajer C. (Zbąskiego 
1635) — Rakowski Jan Nep. (na świę- 
ta 1780) — Balsam Kasp. (przygodno 
1765—78. do modlitwy 1754. Na nie- 
dziele 1761. na święta 1762. o jedno- 
ści 1758) — Bętkowski Adam (1779. 
1786) — Bellarmin R. (Fabiycy. Je- 
zusa 1623) — Bembus M. (Kiszczyny 
1614. Opalińskiego A. 1624) — Beni- 
gnus od S. Ter. (Proces życia 1759) 

— Bernatowicz Mik. (1727) — Biał- 
kowski J. (pod szopą 1641) — Biało- 
brzeski M. (o przyjm. ciała 1579. Zygm. 
Aug. 1574) — Bielski St. — Bieńkie- 
wicz J. (dwoiste 1745) — Biliński Fel. 

— Birkowski F. (Skargi 1612. Obo- 
zowe 1623. Zamojskiego 1605. na nie- 
dziele 1620—3. przygodne 1623. Ogiń- 
skiego 1625. Zbaraskiego 1627. Kon- 
stancyi 1633. Sredzińskiego 1623) — KAZANIA. KAZANIA. 203 Bodzęta Jan (Gembickiego 1657) — 
Bohdanowicz T. (Traba 1716) — Bo- 
rejsza J. E. (S. Kazimierza 1689) — 
Borowski Fr. (1769) — Boszkiewicz B. 
(pogrzebowe 1698) —Braut J. (Chod- 
kiewicza ]596) — Brzeżewski Sam. 
(Prawo 1640. Zaciąg Pucniewskiego 
1645) — Brzeziński Sam. (N. Maryi 
P. 1644) — Brzeziński P. (anty ehr. 
1784) — Brzyski Lud. (1768) — Ce- 
drowicz Ad. — Charzewski Jan K. 
(Wielkopiątkowe 1634) — Chełm (na 
poświęcenie 1750) — Chmielewski Bł. 
(na niedziele, święta 1797) — Chrza- 
stowski C. (Drzewickiego 1629. Siedem 
kazań 1584) — Cyryl Sw. (o antychr. 
1696) — Cyma Jan (na niedziele) — 
Cy tardas (Płaca, o processyi 1564) — 
Czarliński B. (Chodkiewicza 1623) — 
Czarnocki W. (Wiśniewieckiego 1639. 
T. Kowalskiego 1646) — Czaszyński 
R. (Obrót, niedzielne 1745) — Czecho- 
wicz J. B. (J. J. Drewińskiego 1656) 

— Dąbski Ł. (Pogrzeb 1665) — Dam- 
browski J. (albo wyklad 1621. Gębic- 
kiego 1688. Radziwiłła 1621} - Dan- 
kwart B. (na niedzielę 1676) — Dę- 
bołecki W. (o S. Monice 1619) — Den- 
hoff G. A. (Jabłonowskiej 1687. Feli- 
cissimy 1697) — Desbords Oliv. (1785) 

— Dobrowolski Jan (adwent. 1789) — 
Drykowski Szym. (Nauki 1784) — Du- 
bowicz J. (Tyszkiewiczowy 1627. Try- 
zninej 1646) ~ Dunin P. (Święto no- 
we 1683. postne 1704. pogrzebowe 
170(). Olszowskiego 1677). Skoroszow- 
skie^o 1695) — Dzialyński Zyg. (po- 
grzeb. 1682) — Elertowski A. (Augu- 
styna S. 1656) — Elisz A. (Holewi- 
ezówna 1698) — Ewangelie uczitel- 
noje. — Pabricius W. (albo kolenda 
1622) — Firlej Jan (pogrzeb. 1672) 

— Pitau (Zbiór 1784) — Fontanna 
lez (1740)— Freroiot Joan. (1763. na 
uroczystosé 1764) — Galatowski J. 
(prydannyi 1660. pouczenija 1666) — 
Garczyński (Pstrokońskiego 1657) — 
Gawath J. (Waźyńskiej 1629) — 
Gawtowicz J. (Socyusz 1698) — Ger- 
tich M. (synodowe 1640) — Ghiza 
Woje. (Żółkiewskiej 1626) — Ginkie- wicz M. (Laskowskiej 1649) — Gissa 
Jan (Zebrzydowskiej 1()25) — Giżycki 
Stef. (Wiszniowieckiego 1 687) — Gi- 
larowski Bonawentura (1788. 1727) — 
Girard ks (1783) — Gładysz J. K. 
(dla przygody 1779) — Głażyński An- 
toni (1779) — Gliński J. (Tarnowskiej 
1652) — Gniński X. T. (B. Stanisła- 
wa 1674. 1697) — Godziszewski J. 
(Przyjemskiej 1629) — Gołębiowski 
(Lasockiego 1619) — Gonzaga Alojzy 
(różnych 1729) — Górski J. (1789) — 
Gruber Teod. (niedzielne 1778. adwent. 
1781) — Gruszecki Hier, (strzały na 
święta 1747) — Grącki A. (Woyny 
1615. Chodkiewicza 1614. Chodkiewi- 
czowej 1619. Masztalskiego 1614.) t- 
Grodzicki S. (Radzi wiłłowej 1592 — 
Groza W. Fabricius (kolenda 1648) — 
Gryllewicz Jan (Głos łabęci, postne 1695) 

— Grzybowski Ant. (Mowy kaznodz. 
1742) — Grzybowski J. (Cyrus J. Ko- 
niecpolskiej 1646) — Guliński Jan (O 
narodź.) — Gurski J. (Trójcy 1604) - 
Gutowski Ben. (na niedziele 1696. O 
męce 1695) — Gutowski Wal. (Pane- 
gir. dyskursy 1675. Quadragezymał 
1688) — Haberkom Joz. (niedzielne 
1781—5. na Święta 1781—5. O taje- 
mnicach 1781) — Herka Ign. (Pamiąt- 
ka 1751. Zebranie 1762) — Herka KI. 
St. (Zabawy 1762. przy Akadem. Pra- 
cach 1750) — Horolt St. panegyry- 
czne 1717) — Hasius J. (Chodkiewicza 
1622. .Zenowicza 1622) — Hieronym 
a S. Hyacin. Cyrus A. (Koniecpolskiej 
1646) — Hieronim Sw. (na wotywie 
1720) — Hulewicz Jan (na poświęć. 
1760) — I. I. B. R. K. (1747) — Ja- 
cek Sw. (1645) — Jan Boży (1654-) ob. 
Swirski — Jan Franciszek ob. Włocki 
(1741) — Jan Nppom. (w Dubnie 1787) 

— Janiszewski J. (Koźmińskiej 1685) 

— Jaśkiewicz M. (postne 1779) — Ja- 
słowski B. (Gnińskiej 1680) — Jezier- 
ski Fr. (1788) - Jozaphat od N. P. 
(Tyszkiewicza 1645) — Jugowski J. 
(Boże narodź. 1709) — Jurkiewicz M. 
(1765) — Kącki P. (1710) — Kaczyń- 
ski Paw. (na niedziele 1675—7. 1683. 
1687. na święta 1684) — Kalay Dan. 804 KAZANIA. KAZAWA. (Czapskiego 1679. Dembickiej 1668) 

— Kaliński Jan Dam. (1727) — Ka- 
liński Wilh. (1779) — Kałuski Stan. 
(trybunału 1695—6. Jana Kaniego 1694. 
S. Stanisława 1698) — Kallist (Ewan- 
gelie uczitelnoje 1637) — Kamieński 
Pet. (J. Łąckiego 1647. Chaleekiej 
1631) — KamomilaFr. (Zielińskiej 1622) 

— Karmowski Kaj. — Karnkowski S. 
(o kościele 1596) — Karpiński Sz. (na 
święta 1690) — Karpowicz L. (Was. 
Haliczy na 1619) — Karpowicz (na ża- 
łob, obchodzie 1794) — Karsnicki A. 
J. (J. Denhofifa 1702) — Kijów (na 
poświęć. 1746) — Karwat Seweryn 
(1659. Sejmowe 1658) — Kędzierski 
Barnaba (1772) — Kmita Mik. (Lubo- 
mirskiej 1638. Ostrogskiej 1639)— Ko- 
chański Dominik (1770) — Kojałowicz 
Kaa. (O męce 1673) — Kolędzki FI. 
(Naruszewicza 1631) — Komenius J. 

A. (pohrebny 1640. XXI. 1636) — 
Konarski Wacław (1742) — Konarski 
Jan (Lilia 1590) — Konitzer Piotr (1781) 

— Kopistyński Z. (Pletenickaho 1625) 

— Korczyński Kassyan (J. Lisickiej 
1761) —"Korona JŁ (Szemeta 1622. 
Wołkowińskiej 1631) — Korsak J. 
(Wolskiego 1621) — Kowalicki Fr. 
(Chełmskiego 1691) — Kożuchowski 

B. (S. Franciszka 1697. St. Kostki 1698) 

— Kraiński K. (niedzielne 1611 — 
Krasuski 1). (Wizerunek pasterza w Nie- 
dzielę 1634) — Krzesichleb (Artomiusz. 
Syna Boż. 1588. o weselu 1601) — 
Kruszyński J. (Słupeckiego 1617) — 
Krzyżanowski H. (Kazania 1566) — 
Kuczborski Walenty (kazania 1573) — 
Kurdwanowski Jan Franc. (1724) — 
Kurzeniecki M. (1754) — Łabęcki 
(Wincholda 1638) — Lastowski Zyg. 
(jubileuszowe 1 756) — Lachowski Se- 
bastyan (królobójstwo) — Lacki Kasp. 
(Wł. Ostrogskiego 1667) — Lambert 
(1752) — Laudański W. (Hołowczyń- 
ski lbl7) — Laurenty od św. Rozalii 
(1743) _ Legucki Jan X. (1750) — 
Leopolita Gab. (na modlitwę 1619) — 
Lenowski Zygmunt (1779) — Lipiński 
August (1772) — Lisikiewicz X. Józef 
(1796. 1797. 1798) - Łobozyński Dy- onizy (Teod. z Tarnowa 1647) — Lo- 
rencowicz Alexander (pogrzebne 1670. 
na niedziele 1671) — Lubieński Mae. 
J. (1760) — Lwowecyusz Ad. (Radzi- 
wiłła 1627) ~ M C. (kilka moralnych 
1791) — M. I) F. (Bogarodzicy 1719. 
£maus 1721) — Magnuszewski Al. (na 
oczyszcz. 1694. okoliczność 1698) — 
Makowski Ad. (pogrzebne 1648. Bir- 
kowskiego 1636. Zamojskiego 1638) — 
Madejski Józef (1739)* — Malina J. 
(H. Halle 1665) — Małecki Hier, 
(katechizm. 1560) — Manikowski Idzi 
(1775) — Marchwicki X. Walenty 
(1788) — Marczyński J. (przygodne 
1753) — Markiewicz G. (N. Panny 1 694) 

— Mai*onius M. (poświęć, kość. 1635) 

— Mattheua Wars. (Przeborowskiego 
1651) — Maxymiliau Heryk (1763) — 
Męciński Józef (1783) — Memoryał 
(1763. 1762) — Mercicki Ant. (kościół 
1779) — Michałowski Sebast. (1788) 

— Michał Archan. (o pożytkowaniu 
1785) — Mijakowski J. (Sw. Szczepa- 
na 1646. 1658. Thomas 1643) — Mi- 
kołaj od S D. Kmita (Lubomirskioj 
1636) — Mikołajewski (Krokowskiego 
1631) — Młodzianowski Tom. (Opalen 
skiego 16kO. Opaleńskiej 1677. homilie 
1681. St. Kostki 1671. Wolfowej 1671) 

— Mogelnicki — Mościński J. (na nie- 
dzielę 1632. 1641) — Mroskowski Marc. 
(P. Gembickiego 1657. Kanclerza 1 658) 

— Mucho wski Maciej (1730) — Mar- 
czyński Andrzej (1753. 1749. 1764)- 
Nauka (1736) — Nowowiejski (1794) - 
Naruszewicz Sz. fC. Renaty 1644) — 
Ni wieki S. Z. (M. Kory buta 1676) 

— Nowakowski P. (w czasie powie- 
trza 1654) — Niewiarowski Al. (M. 
Rybińskiego 1650) — Oksentowicz J. 
(Czetwertynskaho 1641) — Olszewski 
Jak. (Białozora 1631. Paca 1627. Sa- 
pieżanki 1627. Wołowicza 1630. Ty- 
tułu 1645. Żałość 1631. Grono 16H1) 

— Opełczyński F. (1798) — Ormiń- 
ski Stan. (J. Małachowskiego 1689) 

— Orzeszko J. (o S. Franciszku 1670) 

— Ostrożański (Podbereskiej 1640) — 
Owsienicki Pelagi (1795. 1799) — Oy- 
rzanowski Leonard — Pandłowski K. KAZAHKA. KMZàXaA 205 (Firleja 1645) — Pawlikowski Joan. 
(Exorta 1780) — Paiowski Józef X. 
(1778) — Piasecki Wacław — Piekar- 
ski Adam (Lewana 1615. Badziwiłło- 
wnej 1614. Przygodne 1620) — Pi- 
głowski W. ^Cieleckiego 1652. Smo- 
guleckiego 1650) — Piotr i Paweł (na 
urocz. 1785) ^— Piotrkowczyk Al. (J. 
Ostrogskiego 1649. 1636) — Piotro wie- 
ki Jak. (Naymanowicza 1641) — Pi- 
skorski Seb. (Małachowskiego 1699. Bo> 
garodzice 1706) — Płaza T. (o proces - 
syi 1564) — Płochocki Józ. (1780) — 
Pociej A. H. (i homilia 1674) — Po- 
czajów (uroczyste 1776) — Podwiński 
(o niepok. poczęcia 1762) — Poszakow- 
ski Jan (1752) — Potkański Florenty 
1744) — Powodowski Hieronim (o sło- 
wie 1578. Tom. Żieleńskiego 1622) 

— Prokopowicz T. (Zeliborskiego 1665) 

— Prus W. (Kolęckiego 1632) — Prze- 
worszczyk J. (1593) — Parzecki T. 
(Lanckoronskiftgo 1638) — Rabe J. (Ka- 
zania) — Radawieeki Ant. (M. Sta- 
dnickiego 1630) — Radziwiłłowa An. 
(i nK)wy 1750) — Rajnald od S. Onu- 
frego (1715) — Rakowski Jan (b. r.) — 
Reder Chr. (1795) — Robertson Wil- 
helm (1744) — Robonins (Karznickie- 
go 1641) -- Roche (la) (1792) — Ro- 
diowicz S. (Chodkiewicza 162:5) — Ro- 
man Mat. (1754) - Rosentretzer (po- 
grzebowe 1602) — Rossigroch P. (Bo- 
brownickiej 1 670) — Różycki J. (Głę- 
bockiego 1638) '- Rue (De la) (1759) 

— Ryehlewicz B. (od Adwentu 1698) 

— Rychłowski Fr. (na niedziele 1664. 
na Święta 1667. 1677. dwojakie 1672. 
1695) — Rydzewski Waw. (1760). — 
Rzepecki T. (S. Zielińskiego 1706) — 
S. M. (na dzień Św. Norberta 1783) — 
Salezy Fr. (na święta 1683) — Samu- 
el (1796) — Sanner St. (Benedykta 
1600) — Satanowski P. (1789) — 
Schoenfels (Zygm. III. 1633. Fillebor- 
na 1631) — Segaud W. X. S. J. (Krót- 
kie zebranie 1784) -- Sękowski Lu- 
dwik (1726) — Siarezyński F. (Potoc- 
kiego 1789) — Sienicki Waleryan 
(1793) — Sierakowski F. (w niedzielę 
1674) — Skarga Piotr — Skar/,yńaki S. (Katarzyny Jaig. 1589) — Skrzetu- 
ski Kaj (178S) — Sliwski J. (Ostróg- 
»kiego 1618) — Smotrycki M, (Kar- 
powicza 1620) — Sobolewski Staniał. 
(Memoryał 1758) — Sokołowski X. 
Andrzej (1728) — Spalateński Arcyb. 
(na niedzielę 1618) — Sposób do ka- 
zań (1785) — Stadnicki M. (1620) — 
Stanisław S w. (w Turczynie 1784) — 
Stanisław Karmelita (Sieniaws. 1620) 

— Starczewski L. (Czarnkowskiego 
1620) — Starowolski Szymon (Arka 
testamentu 1648. Zadzika 1642. Swia- 
tnica 1646) — Stawicki Seb. (War- 
szyckiego 1639. Przecławskiego 1640) 

— Stephanides M. (Zamojskiego 1606. 
Jezusa 1623. Chodkiewicza 1624. na 
niedzielę 1624) — Stefanowicz An- 
toni (Dzieło zbawienia 1678. Gembio- 
kiego 1657) — Stryjewicz Sebastyan 
(na święta uroczy ste • 1 680) — Suff- 
czyński M. (w niedziele 1708) — Su- 
ski Jacek (przygodne 1610) — Su- 
sly^a Andrzej Wa wrzeń iec (Kazania 
1630) — Święcicki Felix (postne 1796) — 
Swirski M. (na Zwiastow. 1654. Jana 
Bożego 1654) — Synakiewicz Felix 
(Kazania 1779) — Szaniawski D. (Słu- 
peckiego 1670) — Szaniawski Józef 
(na święta doroczne 1752) — Szawel- 
ski Walerian (Zbiór przygodny 1782) 

— Szczaniecki Stefan (Kazanie na pro- 
fessyi 1718. Na S. Tomasza 1699. Gu- 
rowskiego 1702) — Szczepciuski Naz. 
(niedzielne 1745) — Szczepanowski Sta- 
nisław (swiętalne 1762) — Szelewski 
W. (Zbiór przygodnych 1783) — Szem- 
bek Krzvsztoi Andrzej Jan (Część I. 
II. III. kazań 1740) — Szembek Sta- 
nisław (Zebranie 1726) — Szydłowski 
Andrzej Wawrzeniec (1745) — Szy- 
mon od S. Antoniego (Dyaryusz 1761) 

— Szyrma Antoni (Dni skarbowe 1719. 
Exorty 1713) — Szyrwid Konstanty 
(Punkty kazań 1629. Obozowe 1633. 
Na niedziele 1639) — Taube J. (S. 
Tomasza 1698) — Tekla Sw. (podczas 
iutrod. 1730) — Teraberski A. (podczas 
elekcyi 1669) — Teofil Sw. (przy wpro- 
wadź. 1780) — Tersovius Jan (Dani- 
łowicz 1624) — ToioaazttWs^ki Sam. 206 KAZANIA. KAZANOW8KI. Radziwiłła 1641) — Tomaszewski Mac. 
(Sw. Jana 1643) — Tomisławski St. 
(Rudnickiego 1622) — Trapezy ński J 
A. (Radziwiłła 1615) — Trchnic St. 
(Weichera 1657) — Turnowski T. (Sy- 
nodowe 1599. Eski 1614. o faryze- 
uszach 1582) - Turski F. (Opalińskie- 
go 1624) — Tyszkiewicz R. (Izdebskie- 
go 1643) — Uberraanowicz Sebastyan 
(Kazania 1769) — Waleryan D. (Słu- 
szki 1630) — Walkiewicz Wawrz. (Ka 
zania świetne 1785) — Wassowski Gor- 
dyan (Kazania moralne 1743) — War- 
szawiensis M. (Przeborowskiego 1621) 

— Węgierski A. (O wierze 1642. sta- 
teczności 1644. śmierci 1639) — Wę- 
gierski T. (o pokucie 1619. Leszczyń- 
skiego 1625) — Wereszczyński (mał- 
żeń. 1585 Zaduszny 1585. o śmierci 
1585. Ćwiczenia cbrz. 1587) — Wę- 
grzynowicz Antoni (niedzielnych księga 
1708) — Widziewicz M. (Woyny 1616. 
Radziwiłła 1616) — Wieczorkowski B. 
(Grabianki 1629) — Wierzbowicz Anioł 
(kazania) — Wielowiejski S. (O męce 
1711) — Wiśniowiecki Jer. (w dzień 
ślubu 1739) — Witoszyński (Małachow- 
skiej 1791) — Witwicki Jan St. (Dor. 
Gnińskiej 1680) — Winnowlcz Jakób 
X. Bernardyn (1794) — Włocki (1741) 

— Wolski Jan (Dni Pańskie 1714) — 
Volscius Fr. (S taro wolskiego 1658) — 
Wolski Kaz. (Kurskiego 1681) — Woy- 
sznarowicz J. (Kuncewicza 1619, albo 
peregrinacya 1647) — Wróbel (kazania) 

— Wujkowski X. Jan (Grot słowa) — 
Wybór (1761) — Wysocki Samuel od 
Św. Flor. (Chwała 1747) — Wysocki 
Szym. (S. Olelków 1593) — Zachary a- 
siewicz Grzegorz (Kazania 1776) — 
Załuski Andr. Chrys. (Kazania 1696. 
na Sejmie 1666. Jabłonowskiej 1687. 
O duchu S. 1693. S. Teresy 1698. Sw. 
Ignacego 1700) — Zapałowicz Adam 
(Nauki 1793) — Zawadzki B. (Kaza- 
nia 1716. na niedziele 1702—6) - Żo- 
ładkiewioz Ber. (1786) — Zgierski M. 
(Z. Cieleckiego 1652) — Zielejewicz 
El. (Towiańskiej 1651) — Zygrowiusz 
J. (Dorohostajskiego 1616). 

Kazanowska ob. Wzór (179 .). Kazanowska Anna ob. Okolski Srz. 

(Fundament 164S). 

Kazanowska Elżbieta Słuszczanka 

ob. Doroszewski X. Marcellin (1642) 

— Iwanicki Konst. (1660) — Woj- 
Bznarowicz Kazimierz (Laska 1650). 

Kazanowska Zofia ob. Smieszl^owic 
Wawrz. (Epithalamium 1616). 

Kazanowski ob. Zbaraski (1676). 

Kazanowski Adam (1599 f 26 0rud. 
1649). ob. Birkowski X. Fabian (Ste- 
fan Chmielnicki 1632) — Czaradzki 
Grz. (Proces sadowy 1636) — Doro- 
szewski Konrad (Poważna senatorka 
1642) — Doroszewski X Marcelin 
(1642) — German Marcin (1615) — 
Grodziński Nicolaus (Panegyr. Vladis. 
IV. 1634) — Grudziński Mikołaj Wi- 
ktoryn (1634) — Jarzemski (1643) - 
Iwanicki Konstanty (Kazanie na po- 
grzebie 1650) — Koiycki Jędrzej (Pro- 
pagnaculum libertatis 1643) — Krzi- 
sztanowicz (disput. 1601) — Kwiatkie- 
wicz Jan (Umbrae minores 1649) — 
Okolski Szymon (Kontynuacya Dyary- 
usza 1639) — Ossoliński Władysław 
(Diadema virtutis 1646) — Otrebusz 
Daniel (Paneg. Vlad. IV. 1634) — 
Piotrowicz Benedykt (Donum nuptiale 
1634) — Roncallius Dominions (Pane- 
gyris in laudem 1633) — Sigismundus 
Ćasiminis (umbrae 1649) — Sulikow- 
ski Jan Dymitr (Commentarius 1647) 

— Szczerbie Paweł (Spéculum saxon um 
1646. Artykuły securitatis 1646) — 
Umbrae minores (Sigismundi Casimiri 
1649) - Wedzicki Simon (Disputatio 
iuridica 1602) — Wilczogórski (Mne- 
mosynon 1634) — Wojsznarowicz Ka- 
zimierz (Laska 1650) — Wysocki Ale- 
xand. Waler. (Niebo na wesele 1634. 
Zamek 1634). 

Uastawiec. w Bibl. Warsz. 1^53. Tom bi). 
B. 560-79. — Świecki Hiat Pain. 1. 102. 
Wierzbows. Konnot. 81. — Siarcz. Obra«. 
I. 205. — Niemcew, Zjgm. Ul. T. lU- 
Kwiatków. P. Władysl. IV. T. IV. - 
Niemcew. Zbiór pamięt. III i IV. — 
Encykl. Orgelb. XIV. 613. 

Kazanowski Aiexanddr Dominik ob. 

Spławski Alexander (Applaasus 1638). KAZANOW8KI. KAZIMIERCZYK. 207 KAZANO WSKI Antoni Mikoł. w Akad. 
Pozn. Poetyki i Matemat. Professor. 
Kawaler złotego runa S. Jan Chrzci- 
ciel Kazaniem ogłoszony, w Poznania 
w Drukarni Akademii 1727. fol. 

Jocher 494Ô. 

— ob. Podzyński Wal. (Dissert, de 
iride 1770). 

Kazanowski Franciazek ob. Pała- 
szewski Kaz. St. (Potestas Themidis 
1725). 

KAZANOWSKI Jan zLebieszowa. Ela- 
cidationes in colloquiam Petricoviae 
lôoô habitam. 

WiBxniewB. H. Ut. pol. IX. 43 i 4 

— Liber contra Trinitarios. 

— Na apominanie Jana Kalwina 
do braoiey polskiey napisane przeciw- 
ko Tablicy w Polszczę wydaney, w któ- 
rey chce pokazać, żeby pismo S. o Tróy- 
cy nie zawsze rozdzielnie mówiło, krót- 
ka odpowiedź roku 1564. (Bez m.) w4ce, 
kart 21. 

Do Syg. D. jest: Jana Kazanowskiego élach- 
ciea polskiego Odpowiedź krótka na list 
Jana Kalwina, którym na wiarę upomi- 
nania niedawno wydanego u Polaków 
stwierdza przeciw tablicy w Polszczę wy- 
daney. 

Jocher 3618. — Wiszn. IX. 43—4. — Ma- 
ciej. Piém. I. 401. 

— De apostasia Ecclesiae et ope- 
ribuB Antichristi. 

Nîesîeoki II. 495: „duchem kalwińskim prze- 
jęte, którego X Fryd. Bartsch S. J. na 
końcu swoiey księgi refutuje*'. 

— ob. Bartsch Fr. (Andr. Volanî 
1589) — Niemojewski Jakób (1566) — 
Sobór skrzyński (1567) — Trecy Krzy- 
sztof (O jedności Boskiej 1566). 

Joszyński. — Siarcz. Obraz I. 216. — San- 
diuB ßibl. antitrin. 49. - Łukaszew. 
Dzieje wyzn. belw. 245. — Maciejows. 
Pito. pols. Dodat. 401. — Wójcie. En- 
cykl. Orgelbr. XIV. 514 — Wi6niew. 
H. lit IX. 43—4. — Niesiec. Ed. H. t. 
5 Str. 60. 

Kazanowski Martinus (1563 f 19 
Paź. 1686). ob. Falibowski Krzyszt. 
(Nowina Iwows. 1628) — Kwiatecki 
Alexander (1622) — Marya Magdalena 
(ob. Falibowski). 

KAZANOWSKI Zygmunt (1563 t 13 Sierp. 1634 w Warsz.) Bes gestae Si- 
gismundi Tertii, Poloniae et Sueciae 
Regia, Magnique Dncis Litaaniae. B. 
m. i r. w 4ce. 

Pnypis Królewicowi Władysławowi. 

Zygmunt Kaaanowski, sslachoic w Polski, był 
a Władysława, jeszcze Królewica Polskie- 
go i Szwedzkiego, praetectus cubiculi. — 
Władysław wstąpiwszy na tron, miano- 
wał go Wielkim Podkomorzym Koronnym. 

W bibliotece Załaskich znajdowało się podo- 
bno powyższe dziełko jego. 

Starowolnki in Moiiumentis Öarmatanim str. 
261 mówi, ii Kazanowski umarł w War- 
szawie, 18 Augusta, 16.H4, mając lat 71. 

— ob. Cynerski Jan (Mnemosynon 
gloriae) — Grnatowski Laurentiuä (in 
adventu Joan. Âlberti 1633. Oratio pa- 
negyr. 1633) — Jan Albert — Loae- 
chius A. (Decas) — Plutarch (Tbezeus 
1613) — Prosphoegraa — Skonieczny 
Fabian (Bellator sarmaticus 1634) — 
Wilczogórski Valerius (Mnemosynon) 
— S. B. (Korona Polska 1607). 

Wiszn. 1. 71. — Encykl. Orgelbr. XIV. 612. 
— Janociana U. 124. -- Siarczyński 
Obraz. I 203. — Niemce w. Zygm. IÎI T. 
ni. - Kwiatk. Panów. Wład. IV. 

Każdy przedaje. (Satyra przeciw Orze- 
chowskiemu). Bez m. dr. i r. 

— (Nie) śpi co chrapi. Opera w 1 
akcie z muzyką J. P. Kaietaniego 
kapelmistrza J. K. Mci. W Krakowie, 
w drukarni Antoniego GröUa 1790. 
w 8ce, str. 30. Jagiell. 

— Polak uczony do Komendy zdol- 
ny. 

W katal. GröUa z r. 1791, cena 8 groszy. 

KAZIEWIC Piotr. Encominm na 
dzień radosny narodzenia odkupiciela 
świata KroIa nad Królami, Jezusa Chry- 
stusa, w Krak. w drukarni Bartł. Kwa- 
śniowskiego R. P. 1645. w 4ce, ark. 

1V4- 

Pod przypisaniem Wojciechowi Zawadzie 
Rajcy krakowskiemu, dodrukował ktoé^ 
te wiersz ten, Piotr Kaziewicz napisał. 

Maciej. Piâm III. 850. 

Obacz: Chlebowicz W. i Swiętkowic P. 

Kazikierski ob. Zygmunt III (Me- 
morabiles 1596). 

Kazimierczyk (Kazimirczyk, Casimi- 
ritanus) Stanisław Zak. S. Augustyna 
(1433 ł 3 Maja 1489). ob. Axan Mi- ao8 KAZaOKKCZTK. KlkZIMIBR2. chał (Mortaus in viia 1766) — Baro- 
nius Marc. (Vita, gesta 1609. Żywot 
1763) — Broiuirski Bogasław Stan. 
(1716) — Descriptio laetitiae (1717) — 
Fidecki M. Antonina (Disuipaloa Chri- 
sti 1760) — Oolejowicz Stanisł. Alb. 
(1701) — Gorczyński Aquil. Mich. (Cno- 
tliwy żywot 1702. Respirium 1700 — 
Jabłoński Adalb. (Łandatio 1776. Ży- 
wo* 1763. Vita 1693) — Kępski Jac 
Jos. 1713) — Łasiński Petrus (1701. 

— Ziosiewbki Erz. (Jasna pochodnia 
1660)-— Mietelski J. (Inventio 1690) — 
Muszyński Józef (Feliks saeculum 1767) 

— Opeydowicz Karol (1751) — Ranot- 
kowicz Stef. (Jasna pochodnia 1660) 

— Rochaczewski Piotr Antoni (1715) 

— Sapeeki Cypryan (Fenix odrodzony 
1715) — Sikorski Marianus (Honor 
cum debito 1761) — Sniadecki Joan. 
Baptista Viadislaus (In laudem 1776) 

— Sokołowski Woje. (Kazanie na dzień 
1785) — Solecki Aquilius (Arrha theo- 
logica 1720) — Szabel T. (Kalendarz 
polski i ruski 1761) — Szembek Fryd. 
(Baronius M.) — Vita — Wawrzecki 
Bogusław (Segregatiis 1703). 

Kazimierz miasto ob. Bekierski Jo- 
an. (Mowa 1791) — Cliwalibóg Józ. 
(Mowa 1791) — Janowski Wal. (Mowa 
1791) — Łoniewski Krzysztof (1660) 

— Mietelski J. (Inventio 1690) — Pieśń 
(1644) — Przytułowicz Paw. (Civitas 
1647) — Schultze (Explication 1776) 

— Suraaryusz pryncypalnych praw — 
Wolff Andreas (Speetantissinus viris 
1604) — Zakulski Seb. (Prośba do Kró- 
la 1689). 

Kazimierza Mała. ob. Erocessus 
(1699). 

(Kazimierz Andrzej) (Cebrowalci) 

Aptekarz. Ode ad Ornatissimum Vi- 
rum D. Andream Kazinuerz, Illustris- 
simi ac Reverendissimi Domini D. 
Laurentii Gębicki Archiepiscopi Gne- 
snensis etc. Pharrnacopatmm celebrem, 
sumn vero amicissimum. (Na końcu:) 
In Officina Matthiae Andr. Anno 1622. 
w 4ce, ark 1. 

Oda ta pisana, gdy Sjnowi tego aptekarza 
Andrseja, Mikołajowi •Kasimierstowi, a- csniowi, ilopicń tfagiiÉra Astimi i Do- 
ktora Filoa. nadawano. 

— ob. Górski Paw. (Divus Andreas 
1641) — Jurkowski Stan. (Gratulato- 
rium 1626) — Śmieszkowie Laur. (Ode 
1622). 

KAZMrERZ Miicotąi. Anaumi^i^ U- 
lustris. ac Rndiss. Dni D. Laurentii 
Gębicki, Dei et Apostolicae Sedis Ora- 
tia: archiepisc. Gnesncnsis, Legali Nati. 
Regni Poloniae Primatis, Primique Prin- 
cipis, A. M. Nicolao Kazimierz. In Sym- 
bolum inclytae gratitudinis« ac serepi- 
ternae obseruantię Er^a suum princi- 
pem Clementissimum Domiuft. ac Mae- 
cenatein summum facta: ac inter ex- 
périmenta publica, cum ad Magisterii, 
ac Doctoratus in Philosophia gradum 
aspiraret , Declamata. Cracoviae In Of- 
ficina Typogr. Matthiae Andreoviensia 
A. D. 1622. w 4ce, k. nlb. 21. 

w egsemplarzu Bibl. JagieU. nie ma miej- 
sca draka, drnkana i daty. 

JagieU. — Osiiol. 

(Kaźmierz Mikołaj). Symbolum amo 
ris peregregiae indolis adolescenti I). 
Nicolao Kaźmierz, cum primam in ar- 
tibus et philosophia lauream in Alma 
Acad. Crac. assequitur: à condiscipulis 
oblatum. Cracoviae ex officina Matthiae 
Andreoviensis Anno Domini 1620. w 4ce, 
kart 6 nlb. 

Na odwrocie tytnin dedykacja: Praeoepto- 
ris Conditcipuli fil^ sai Andreae Kaunien 
Phanuacopaeo Areohiep. Onesnensis cele- 
bri. Dalej idą wiersse z podpisaini tych: 
Steph. Ruseyan. Adamus Skrsyd/owski. 
Hier. Ciesskowski. Gabryel Jankowski. 
Joan. Uyac. Gieboltowski. Joan. Stephuń- 
ski. Joan. Szemberg. Gasp. Rozboraki. 
Hier. Chlewicki. Alb. Gostomiowski. 
Dzienn. Wariz. 1827. X. 7ô. — Muczk. Sta- 
tata 287. Dzików. — JagieU. 

KAZIMIERZ od Sw. Awertana. Swię 
ta pamięć o wielorakich zadatkach pań- 
skich pobudzaiąca dusze do prawdzi- 
wey miłości nayszczodrobliwszego Daw- 
cy. Rozmyślania o dobrodzieystwach 
Boskich, dla pożytku zbawiennego za- 
bawiaiacych się rekollekcyami, przez 
X. Kazimierza od S. Awertana Kar- 
melitę Bosego Prowincyi Polskiey uło- 
żone i na •dEiesięć dni podzielone, w dru- ltA2iMlBRŹ. łtA2IIiflKZ. kami 00. Karmelitów Bosych w Ber- 
dyczowie R. 1760. w 8ce, kart 6, str. 
259. 

Jooher 5979 ma stron 169 i tytuł skróeonj. 

KAZIMIERZ od Jezusa Trynitarz. 
Cel in Coelo (a) Bogoboynego na Ziemi 
Życia Krzyż herbowy w Niebieskim 
polu (b) Xiażęcego ex Origine Sena- 
torskiego z (falszych Sukcessorów domu 
Sakowiczowskiego zaszczyt podczas so- 
lennego przez trzy dni aktu de Requiem 
po nim uczynionych Wielmożnemu Je- 
go Mości Panu P. Elazimierzowi Sa- 
kowiczowi Podkomorzemu Woiewodz- 
twa Witebskiego, światła wiekuistego 
apprekacyach lekka z ambony praca 
Dnia 17 Oktobra 'R. 1736 w Środę 
w kościele Księży Trynitarzów Orszań- 
skich Jegoż Pańską munifieencyą ery- 
gowanym adumbrowany y za środek 
utamowania nieutulonych żalów pozo- 
stałemu przyiacielowi Wielmożney Jeym. 
Pani Tekli z Wonlar Łarskich Sako- 
wiczowey Podkom. Witebskiey ofiaro- 
wany przez Ks. Kazimierza od Pana 
Jezusa S. Theologii Lektora, y Prof. 
Zakonu Troycy Przenayśw. od wyku- 
pienia niewolników, w Wilnie w dru- 
kami Akadem. Soc. Jesu. (1787). folio^ 
22 kart nlb. 

Na odwrocie str. tyt. herb/ obadwóch do- 
mów i 28 wier. pol. Przypisał aator pro- 
sa żonie zmarłego. Samo kazanie ma- 
łej wartości. Pozwolenie oenznry jest 
datowane 1737. 

Krasińs. — Ossol. — A. Wolański (ma Var- 
saYiae 1737). 

Kazimierz od Śiv. Józefa ob. Krzy- 
wański Kaź. (Penegyris 1689). 

KAZIMIERZ od Św. Michała. Wdzię. 
cznośó serdeczna cierpiącemu za grze- 
chy ludzkie Jezusowi. Lwów, 1733. Per Fr. Casim, a 8. Michaele colleotom et 
a Joanne a Jesa auctum. Ossol. 

— Wdzięcznośó serdeczna cierpią- 
cemu za Grzechy ludzkie Jezusowi od 
pobożności chrześciańskiey w każdy pią- 
tek, w Kościele Brahiłowskim XX. Try- 
nitarzów.... przed ołtarzem P. Jezusa Na- 
Zarańskiego.... oświadczona.... Czwarty 
raz .... z pod prasy drukarskiey wycho- dząca. P. P. 1767. w Berdyczowie w Dru- 
karni Karmelu Fortecy N. P. Maryi. 
w 8ce, str. 312. 
Jooher 6946 b, 

— Nabożeństwo na Piątki całego 
roku ... odpustami od S. Stolicy Âpostol- 
skiey Kościołowi W W. XX. Trynita- 
rzów Brzeskich Litewskich nadanemi za- 
szczycone.. . czwarty raz przedrukowa- 
ne. R. Pańsikiego 1767. w Berdyczo- 
wie w drukarni Fortecy N. P. Maryi, 
w 8ce. 

Przypis: Karolowi s Wiesscsjc Wieszczyc- 
kiemu Podstaroécie, Ludwikowi Snzinowi, 
Pawiowi Czyżowi, Franciszkowi Grabow- 
skiemu, Sędziom, Ignacemu Wjganow- 
skiemu Pisarzowi, Kaietanowi Szczepa- 
nowskiemu Regentowi, arzędnikom Grodz- 
kim Woiew. Brzeskiego Litew. 

Edycja 1, 2 i 3 s^ mi nie znane. 

Jocher 6»46 e. 

— Święta Pamięć o wielorakich Za- 
datkach Pańskich pobudzaiąca Duszę, 
do prawdziwey Miłości, Nayszczodro- 
bliw^zego Dawcy. Przez X. ELazimie- 
rza w Berdyczowie w druk. For- 
tecy Nayśw. P. M. 1760. w 8ce, k. nlb. 
6. str. liczb. 269. Krasińs. 

Kazimierz Franciszek Antoni ob. 

Casimirus. Franc. Ant. 

Kazimierz — Polak ob. Eckarts* 

hausen (1796). 

KAZIMIERZ z Poznania Ord. Min. 
Reg. Observ. TheoL Observationes in 
BuUas Leonis X. quas vocant unionis 
Ordinis S. Francisci quanim prima in- 
cipit: I te et vos in vineam meam. Se- 
cunda: Omnipotens Deus. Francofurti 
1539, apud Jacobum Koberger. w 4ce. 
Jooher 7461. 

KAZIMIRZ Św. JagieiloAczyk syn Ka- 
zimierza IV. (14-58 t 4f Marca 1481). 
Casimiri Principis Poloniae Lac Maria- 
num seu Hymnus B. M. Virginis ho- 
nor!. Antverpiae 1612. w 12oe. 
Jocher 7076. 

— Hymnus S. Principis Polonorum 
Casimiri. De Deipara Virgine Maria, 
Sodalibus Marianis, Congregationis Re- 
ligiosorum, Universitatis Dilinganac in 
strenam ad Calendas Jsoiuarias, anni 
Christiani M. D. C. XXI. (1621). de* 

27 210 KA21MIR2. KAZlMtKRZ. dicatuB, ana cum adspiratione ad eandem 
Dei Parentem. Dilingae, forrais Maye- 
rianis, apnd Melchiorem Algeyer. w 
32ce, kart. 16. 

yojnîeh W. M. Second lîst of Books. LfODdon. 
1900, Btr. 273. N. 10é9. 

— Hymnus de S. Oasimiru a Do- 
wacz .... Anno 1638. 

— Hymn S. Królowicza Kazimie- 
rza z obrazem jego do draka podał 
Jerzy Mich. Czartoryski Wojew. San- 
domirski. 

U Csartoiys. w Katalogi sanotowano: Melo- 
dyft S. Kasimieraa albo pieeń Omni Die. 
Druk w Krakowie 1704. Rycinę ryto wał 
Wegrsynowicz. (Może to jest toż samo). 

Niesiecki III. Btr. 232. — Jabton. Mua. pol., 
45. 

— Hymnus Beatissimae Virginia Ge- 
nitricis Dei Mariae, quem a regio Po- 
lonorum Principe Sancto Casimiro ele- 
ganti prosa compositum. Versibus lati- 
ne germanicis conscripsit Joannes Bar- 
zaeus LL. AA. Philosophiae Magister, 
Canonicus Claro-Werdensis. Lucernae, 
Typis Davidis Hautt, Bibliop. Anno & 
partu Virginia. M. D. C. XLIIX. (1648). 
w 12ce, k. nlb. i, str. 114 i k. nlb. 4. 

Jagiell. 

— Omni die die Mariae mea laudes 
anima. Hymnus metrice redditus a J. 
Barzaeo. Ed. IL 1661. w 12ce. 

Z wierasem niemieckim i łacińskim, s nu- 
tami. 

— Hymn S. Kazimierza z Łacińskie- 
go wyłożony przez pewnego Kapłana 
S. J. Bez w. m. 1776. w 8ce, str. 16. 

Krasińfl. 

— Melodya S. Kazimierza Królewi 
cza Polskiego albo Pieśń Omni die, Die 
Mariae. O Nayświętszey Pannie Maryi. 
Części III. 

Obacys: Węgraynowicz Ant 

— I. H. S. Serbszke khatolske 
KherluBche, kiż szo na te SS. Koczne 
Tźacze haboteż hewak Wschedne, ha 
przez Czene Leto Spewayn. Cum licentia 
RRmi (Tit.) DD. Loci Ord. Martini 
Ferdinaudi Brückner a Brückenstein, 
Episcopatus Misnensis per utramque 
Lusatiam Administratoris Ecclesiastici, 
etc. et Tzisczane. Letu tobo kneza. 1696. Międay innemi jest tu serbskie tłamacsanie 
piekli S. Kaaim.: Omni die. 

— Santo Casimiro Principe di Po- 
lonia, Inno latino alla B. Vergine. Bo- 
logna per Niccoló Tebaldi. 

Ciampi Bibliogr. Nr. 29. 

(Kazimierz Św.). Casimirus Polo- 
niae, et Lithuaniae Princeps, in scenam 
datas, cum illustris, ac generosus Do- 
minus Jü8ephus Maria Nicolaus Igna- 
tius Carolas L. B. de Neuhaus, Greiffen- 
fels, et Ehrnhaus, Dominus in Binabi- 
bürg, et Qerspennt, etc. J. U. Studio- 
sus, Praefectus Majoris congregationis 
Acaderaiae B. V. Mariae ab Angelo 
Salutatae promulgaretur IngoUtadii. In 
Conventu ordinario 7. Januarii anno 
1720. w 8ce, 2 karty nlb. 

Na koDcn: iSyllabns actorum. Grali studenci: 
Greorg. Fr. Joan. L. B. de Stinglheim, 
Eras. Georg. Franc. X. a Delling, Ferd. 
Ant Car. Baindl, Leonard Hin. Prand- 
tner, Nicol. I'ichelmayr, Joann. G. Kling. 

Pereonae musicae: Jos. Hagenmayr (Po- 
lonia), Job. Georg Kling, Job. Caap. 
Beyrle. Gen. Cracoviae, Job. Mat. Gae- 
mel, Gen. Litbnaniae, Franc. Leon Cbr. 
AnfiEeiner. 8yn. gen. Warschaw. Franz. 
Riedmayr. Gen. Lublini Ign. Wisinger. 

Jagiell. 

— Brève Compendio della vita di 
S. Casimiro confessore, tigliuolo del re 
di Polonia ca va ta da diversi autori, 
dedicato air eminentis. sig. card. Gio- 
vanni Casimiro Denhofi degnissimo 
commendatore di S. Spirito. Ad instan- 
za de^ signori provisori di S. Stanislao 
della natione Pollaca di Roma. In Ro- 
ma, per Domenico Ant. Ercole 1687. 
w 8ce, str. 15. z rycina. 

Porówn.: Hilaryon od S. A. (1629). 

Csartor. 

— Dwór Królewicza Polskiego Ka- 
zimierza S. J. O. Panu Jegomości księ- 
dzu Kazimierzowi z Lubny Lubień- 
skiemu, Biskupowi Krakowskiemu Xią- 
żęciu Siewierskiemu. Przy naynizszym 
Patrona Korony Polskiey Kazimierza 
S. powinszowaniu z Kaznodzieyskiey 
Katedry ogłoszony z Dozwoleniem Prze- 
łożonych Roku Pańs. 1716. w Krako- 
wie w Drukarni Jana Domańskiego J. 
K. M. Typogr. 1716. fol. kart. nlb. 8. 

Osaol. — Warsaaw. Uniw. KAZïMLKHZ. KAZIMIERZ. 211 — Fenix ogniem miłości spalony 
Kazimierz Święty przez T. S. S. O. 
1717. 

— Kazimierz S. Królewicz Polski 
(Wiersz). 1717. (Bez wymienienia miej- 
sca druku i drukami), w 4ce. 

Notai. Haana. 

— Officium S. Casimiri Confessons M. 
D. Lithvaniae Patroni ab ÎJrbano VIII 
Pontifice Maxime ad instantiam 111. 
ac Reverendi Domini D. Âbrahami 
Woyna D. G. Epiacopi Vilnensi in 
Dioecesi Vilnensi per Octavam recitari 
concessum. Vilnae typis Academîcis S. 
Jesu A. D. M. DC. XXXVIII. (1638). 
w 4ce. 

Jocber 6810. 

— Snopek liliowy cnót, zasług y 
świątobliwości S. Kazimierza Krolewica 
y Patrona Korony Polskiey y W. X. 
Lit. Rytmem polskim wiązany. R. 1738 
w 8ce, kart 15. War«. Uniw. 

— Theatridium Poeticum Sanctissi- 
mo et Castissimo Poetae D. Casimiro. 
Academici Parthenii Vilnae monumen- 
tum immortale. 

Obacz Święcicki Grzeg. (Theatrum 8. Cati- 
miri 16(4). 

— Wilia wzlatuiacemu S. Fenixowi 
Kazimierzowi applauduiący tysiączny 
czterechsetny 84ty jak świadczy Kronik 
polskich regestr nie zatarty, w 4ce, 
kart 12. (Brak końca). 

Bes 08ob. tjtula. 

— ob. Amplificator (1 723) — Białowież 
Wal. (c*armine celebr. 1669) — Bojer 
Laur. (Casimiriana Pompa Theatrum 
1604) — Barberius Jan C. (1690) — 
Baronius Mart. (1605) — Bellarminus 
(1619) — Boelke Jos. Ign. (Adorea 
1763) — Boreisza Jan Kanty (Kazanie 
1689) — Borzykowski Franc. (1692) - 
Calcoma E. (Trionfa 1676) — Ciati 
Paw. (La santita) — Chełstowski Dion. 
(1626) — Cieszyński Bart. (Paneg. 
1631) — Cervinus Marcello (1620) — 
Callimach Filip (1582) — Damirski 
Kazimierz (1716) — Droga do nieba 
ri725) - Dwór (1716) Dyrowski 

Piotr X. (1792) — Echo (1701) — Ep- 
pen Jan B. (De linguae lat. 1767) — Ferrerius Zach. (Hymni 1525, Vita 
1521) — Gdański Fil. Neriusz (1790)— 
Grochowski Stanisław (1607) — Hań- 
ski Fr. B. (Mowa 1785) — Hensche- 
nius G. (1668) — Hilarion od Św. An- 
toniego (1629) — Hommey Jakób 
Francuz (1686) — Jachno wicz Jan — 
Jasko wicz Jacek (1668) — Knogler 
Kwir. (1604) — Korsak Jan (Trybut 
wdzięczności 1751) — Kossakowski Jan 
Nepom. (1792) — Kostka St. (La vie 
1674) — Kowalski Jan — Krayko- 
wski Joan (1604) — Krasuski Izydor 
(1729) — Kuhn Paweł — Lapis (1604)— 
Laxumin Sigismundus (1635) — Lam- 
purgani Jan B. (1695) — Łapczyński 
Ant. Chryzanty (Snopek liliowy 1738) — 
Lilia (1725) — Lipiński Aug. (Kazanie 
1787) — Łubieński Kaz. — Manipu- 
lus (1639) — Marciszowski Jakób 
(1756) — Markowski Piotr (Wódz 
szczęśliwy) — Mazowiecki Michał X. 
(1701) — Mazurkiewicz Wal. J. (1668) 

— Mikoszewski A. (Orator 1775) — 
Mini Tomasz (1620) — Niwicki Śtani- 
slaus Sigismundus (1695) — Officium 
(1638) — Olszewski Jakób (1701) — 
Orawski Szczęsny (1691) — Orsinus 
Hyac. (1653) — Pałaszowski Casim. St. 
(1739) — Papebroch Daniel (1668) — 
Pico Ranuccio (1622) — Piekułowski 
(Zbiór elogizacyi) — Pikarski Adr. — 
Plinius— Podlodowski Jak. K. (1647)— 
Powodowski Hieronim (de Sancto) — 
Rosenwald Andrzej (1636) — Rousseau 
(1680) — Rywocki Jan (Triumphus 
quem 1636) - Sarbiewski Mac. Kaz. — 
Stradomska Teresa z Malczewskich 
(Flenix 1717) —, Sobecki Jan Kaz. 
(Virtus 1674) — Święcicki Grzegorz 
(Theatrum 1604) — Szymkiewicz Mi- 
chael (Triumphalia 1604) — Szczucki 
Jak. (Regale 1652) ~ Tolibowski Lud. 
(1679) — Tomaszewski August (Kazanie 
(1793) — Trybo wicz Bon. (Imię 1698) 

— Tuykiewicz Paw. (Pudor in pur- 
pura 1694) — Tyszkiewicz Ant. (Kró- 
lewska droga do nieba 1752) — Ustrzy- 
cki Andr. (Verus Alcides 1685) — Wę- 
grzynowicz Antoni (Melodye 1704) — 
Woyżbun X. Alex. (Kazanie 1761) — 212 KAZIMIERZ. KAZIMIERZ. Wołodkiewicz Chryz. (Żywot 1606) — 
Żochowski Cypryan (Panna 1671). 

Kazimierz Królewicz Syn Zygm. 
III. ob. Starowolaki Sz. (De rebus 
Sigism. I. 1616). 

(Kazimierz Xźe Polski) syn Włady- 
sława IV. Relazione delie Feste fattc 
in Roma per ii Nascimento del Sere- 
nissimo Principe Casimiro figlio di 
Vladislao IV. re di Polonia e di Sve- 
zia a li 8 di Giugno 1640. Roma nella 
Stamperia di Lodoyico Grignani. 

Ciampi Bibliogr. pod Nr. 28. 

Kazimierz li. Sprawiedliwy (1138 
t 6 Maja 1194) ob. Gespräche (1721). 

KAZIMIERZ III. Wielki (1810 t 5 
Listopada 1 370). Statuta Regni Polonie 
per excellentissimum principem ac do- 
minum Easimirum secundum Regem 
Polonie, unacum prelatis baronibus ce- 
terisque nobilibus. Vislicie in conventu 
generali ordinata et confirmata. (B. m. 
i r.) w 4ce. 

Tę pierwsza edjcją sna jedynie Janecki i 
powiada, iż nie podano ani miejsca draka 
ani drukarza. 

Janociana III. 26. 

— ConstitutionesvelSintagmatapro- 
vincialia incliti regni polonie per serenis- 
simum principem et dominum Dominum 
Kazimirum primum polonie regem: ma- 
gnum ducem litwanie: russie: prussieq; do- 
minum et heredem etc Edita et promulga- 
ta Cuius profecto. multiplex et varia at- 
que recodita et altissima eruditio in ma- 
ximisa; pacis et belli negocijs exercitatio. 
Tum vero pro conditione et statu homi- 
num vicia corripientis quique terras tu- 
multuantes et res novas molientes: ad 
fidem etobsequium regium sua opera 
redegit : atque pacatas et quietas tandem 
reddidit. (B. w. m. dr. i r.) w 4ce, 
kart 56 nlb. 

Tej edycyi podobiznę wyda2 8. Stronczyński 
w dziesięcin egzemplarzach. Tytuł na 
odwrocie. Na czele miedzioryt wyobraża 
króla na tronie, któremu dwaj akademicy 
przedstawiają rozłożoną księgę, dołem 
herby Polski i Litwy. W edycyi tej , jak 
i w innych, litery duże na początku dru- 
karz opuszczał. Domalowywano je ozer- 8% tu SUtata WiéUckie, Władysława Ja- 
giełły (karta 42) Krakowskie Kas. Jagiel- 
lończyka, Nieszawskie z r. 14Ô4 (karta 
60). 

Hain Bepert. 5664 (nt ridetar ante 1496, 
forte Cracoviae). — Panser Annal typ. 1. 
.S50 (ante 1496). — Lelewel (przypuszcza 
rok' 1491— 2). 

Wyszło dzieło to około 1489,bo w tym ro- 
ku toczy się w sądzie lubelskim proces o 
zagubienie dzieła. 

JagielL 

— Constitutiones et Statuta vel 
Syntagmata provintialia Incliti regni 
Poloniae: Per serenissimum atque Invic- 
tisaimum principem et Dominum Do- 
minum Easimirum primum: Polonie 
regem Magnumque ducem Lithuanie, 
Russie, Prussieque Dominum et here- 
dem etc. Edita et promulgata. Cuias 
profecto: multiplex et varia atque re- 
condita et altissima emditio, in maxi- 
misque pacis et belli negotiis exercitatio. 
Tum vero pro conditione et statu ho- 
minum vitia corripientis? Quique ter- 
ras tumultuantes et res novas molientes: 
ad fidem obsequium Regiuni sua opera 
redegit: atque pacatas et quietas tan- 
dem reddidit. (Na końcu:) Finis Sta- 
tutorum regni polonie emendatissime 
impressorum. w 4ce. kart 110. 

Walewski zaznacza tenże tytuł, lecz 62 kart 
nieliczb. bez roku i m. druku. 

Na czele dzielą jest rycina. Drzeworyt wy- 
obraża króla i dwóch prawników; n doîa 
ryciny herb królestwa polskiego. 

Wierzbowski H. 802. 

Toż:... w 4ce, str. 103. 

Druk również z XV wieku. 

Oelrichs Yetustissimi Codices, âtettini 1768. 
w 4ce. 

Berlins. Król. — Chrept — Czaps. — Czar- 
ter. — Komik. — Krasińs. — Ossol. — 

Pawlik. 

— Constitutiones et Statuta, vel 
Sintagmata juris provinciaux incliti 
regni Polonie: per dive memorie sere- 
nissum et invictissimum principem ac 
dominum, dominum Kazimirum secun- 
dum Polonie Regem, nec non terrarum 
Cracoviae, Sandomirie, Siradie, Lancieie, 
Cuyavie, Pomeranie Rossieqne domi- 
num et heredem, Vislicie in conventu 
generali édita et promulgata: cuius 
profecto multiplex et varia atque re- KAZIMIERZ. KAZIMIERSKI. 21» condita et altissima eruditio, in maxi- 
mîsqne pacis et belli negociis exercita- 
cio, tum vero in corripiendis pro con- 
ditione et statu hominum viciis per- 
senerancia singularia fait: quique terras 
tumultuantes et res novas molientes ad 
fidem et obseqaium régi um sua opera 
redegit, atque pacatas et quietas tan- 
dem reddidit. (B. r. i m.). 

Wierabowski I. N. 704 (podaje egsemp. Bibl. 
Wanz. skrócony). — Hoffinann De typog^r. 
init. 3. — Broecker Beytr. sur Kennt, 
des poln. Reiches, I. 4. 

- Casimiri Königes von Polen 
selbst eigene^ vor Sich, seine Erben, 
und nachgehende Könige geleistete 
Verzicht, Krafft welcher er Sich zu 
ewigen Zeiten jeder und aller vorhin 
angemasten Schlesischen Hertzoge, Her- 
tzogthümber und deren anhagenden 
Lande, Aydlicb, und bey straffe des 
Bannes, begeben. B. m. dr. i r. (około 
1620). w 4ce, k. 4 nlb. Jagiell. 

— Vergleichung zwischen Johanne 
Könige in Böhmen und Casimiri Köni- 
ges in Polen Gesandten. Wie weit sich 
jedwederen Reichsgeböth hinfUro er- 
strecken solle. Da sich dann auff Böh- 
mens verzieht gegen Polen, der König 
in Polen sich Schlesiens begeben lassen 
(1335). Bez w. m. i r. (około 1680). 
w 4ce. 

— Toż:... hinführo erstrecken solle. 
Nebst Verzichtleistung der Krone Poh- 
lens auf die Schles. Herzogthümer .... 
1335. (Druk z r. 1619). w 4ce. 

Wtrącone 2 kartki s obcego dzieła ze zna- 
kami D. I., w których między innemijest: 

Fidem familiaritatis faciat Kasimiras rex 
Polon. Joanni Calimacho ano secretario 
in Ungariam proficiscenti. Edicit Kasimi- 
ms rex Poloniae Vladislao régi Ungariae 
filio ano, nt cum Joanne Alberto ano 
fratre, pacem ineat et concordiam. Inhi- 
beat Frederieaa Cardinalia Joanni Craco- 
Tien. Doctori, ne circumveniat dolo au os 
dioeceaanoa. w 4ce, kart 2. 

Czartor. 

— ob. Brachucki Maciej (1782) — 
Dubois M. (le Grand 1775) — Kriegs 
und Staats Sachen (1666) — Lignura 
(1724) .— Mniszech (Życie i pochwała 
1777) - Rousseau M. de la Valette (Roy de Pologne 1661) — Titius J. 
(carmen 1679). 

(Kazimierz iV. Król). Glorioso Svc-* 
cesso, della felice elettione Casimire IV. 
re de Polonia, e Suetia. Gran Duca di 
Lithuania, Russia etc. Cauato da una 
lettera scritta dal Sig. Lodouico Fan- 
toni il giorno di detta Elettione 17. 
Nouembre 1648. Roma, Grignani, 1649, 
w 4ce, k. 4. 

Kazimirslci Andrzej ob. Kandeie- 
rzawski Nie. (Andreadikon). 

Kazlmireki Christophoruś Biskup 
Kijów, (t 1618) ob. Sikorski Joan. 
(Honoris gratulatio 1599). 

Kazimirsici Franciszeic Antoni. Sco- 
tus Hiluciatus in secundum Sententia- 
rum. Neapoli 1597. 
Jocher 2737. 

Kazimiriensie RRartln ob. Radziwiłł 
Georg. (Gratulat 1581). 

KAZIMIRSKI (Każmirsid Jerzy) fi- 
xem plum literarum Georgii Veridicini 
ad clarissimum Vir um Georgium Vera- 
mantium ocoasione vulgati nuper galli- 
ce libri, qui spécimen historiae littera- 
riae polonao inscribitur datarum. Var- 
saviae 1778. w 8ce. 64. str. 

8^ to awagî nad piamem : Eaaai aur l'hiat. 
de Pologne par Dubtiia — J. B. Sobolewski 
autorem mieni Ignacego Potockiego, w 
czem zapewne aic mjli, bo raczej będzie 
Potocki antorem broazury: Observations 
sut l'ouvrage. Na egzemplarzu Bibliot. 
Branic, wjmieniony autor Jerzy Kazmir- 
ski, przeloiony Biblioteki Załuskich. 
Jocher 1007. 
Branic — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

KAZiMIERSKI Michał Antoni Jan N. 

Kalendarz Polski y Ruski, w którym 
Święta Roczne, y Biegi Niebieskie, As- 
pekty, Wybory, Czas siania, szczepie- 
nia, krwie puszczania, lekarstw zaży- 
wania , Wschód y Zachód słońca z na- 
leżytym porządkiem położone y opisa- 
ne Na Rok Pański 1747, który jest 
po przestępnym trzeci , a według kom- 
putu Rzymskiego Przybyszowy zas 
według Greckiego po przybyszowym 
pierwszy. Przez M. Michała Antoniego 
Jana Nepomucego Kazimierskiego. W 
Przesławney Akademii krakow. Nauk 2U KAZIMIERSKI. KAZNODZIEJA. wyzwolonych y filozofii Doktora Mate- 
matyki profesBora, z należyta pilnością 
wyrachowany. W Krakowie w Druk. 
Akadem. (1747), w 4ce, str. 30. 

Dedykow. Tom. Ant. Zamojskiemu sUroécie 
Plotkirowukiemu. Ossol. 

— Toż:.... na Rok... 1748... przez 
Michała Antoniego Eazimirskiego... Fi- 
lozofii Doktora wyrachowany. W Kra- 
kowie w Drukarni Âkademickiey. w 4ce. 

Na końcu przydana: Tetrapodologija albo 
opisanie zwierząt ziemskich czworonoż- 
nych. Ossol. — Warsz. Uniw 

— Toż:.... na rok p. 1749 przez... 
w Krakowie, w drukami Akad. w 4ce. 

— Toż:.... na r. p. 1750... przez... 
w Poznaniu, w drukami Akad. w 4ce. 

Przypis Jakóbowi Dziafyńskiemu staroécie 
Nakielskiemu. 

— Kalendarz polski i ruski, w któ- 
rym ńwięta roczne y biegi niebieskie, 
aspekty, wybory, czas siania, szczepie- 
nia, lekarstw zażywania i t. d. Codzien- 
ny wschód i zachód do nakręcania 
zegarków służący, na rok pański od 
Nar. Chr. 1751, który jest po pn^yby 
szowym I, po przestępnym 3ci, według 
Greckiego zaś po przybyszowym 2gi, 
przez M. Michała Antoniego Kazimier- 
skiego w przesł. Akad. Krak. N. N. 
WW. y fil. Dr., poznańskiey szkoły po- 
etyki y matematyki profesora, jeometrę 
przysięgłego z należyta pilnoécia wyra- 
chowany w Poznaniu w druk. Âka- 
demickiey. w 4ce, 10 k. 

Na odwr. str. tyt. rewoluoye roczne i ko- 
ścielne i wiadomość o aspektach. Obok 
kalendarza praktyka codzienna, dalej 
praktyka uniwersalna i spis jarmarków. 
Na końcu przydana jest do kalendarza 
na osobnych 6 kartach : Informacya o Ju- 
bileuRzu zupełnie agitującym się. 

Muczk. Statuta 405. — Encykl. Org. XIII. 
661 — Żebraw. Bibliogr. 387. 

Kazimirski Mikołaj (ł 22 Kwietnia 
1598) ob. M. prostak szlachcic z domu 
Zadora — Pęski X. Fel. (Palatium). 

Siarcz. Obraz. I 206. — Niemce w. Panów. 
Zyg. III. — Encykl. Org. XIV. 8i8. — 
Dziedusz. Skarga II. H37. 

KAŹMIERZSKI T. Oheydzie .się bez 
patronów. Pismo na siadanie wielu oby- 
watelów do druku podane przez T. K. Sine ira et studio, quorum causas pro- 
cul habeo. C. Tacit. Nakładem P. 
Marka Ezechiela Łipczyńskiego, oby- 
watela warszawskiego. W Warszawie 
r. 1791. w 8ce, str. 101. 

w niektórych egzemplarzach wydrukowano 
Kazmierzkiego. Pierwotnie autor podzna- 
czony byl i w nich literami T. K. Później 
dodrukowano nazwisko nierównemi lite- 
rami. 

Na egzemplarzu Bibliot. Uniw. Warszaws. 
(bez tytułu) zanotowano współcześnie na 
lej stronicy: Podobno przez J. W. Kol- 
łiltaja. 

— To*:... procul habeo. Tacitus. 
Nakładem Marka Gabryela Lipczyń- 
skiego, obywatela Warszawskiego r. 
1792. w 8ce, str. 101. 

Toż samo wydanie, tylko odbicie daty nie- 
wyraźne tak, że wygląda na rok 1792. 

Jest tu mowa o Patronach i Adwokatach. 
Wspomina Sejm, który ograniczy! nadu- 
życia Patronów. Oblicza do ôOOO Patro- 
nów w kraju, a każdy z dochodem 
2000 wl. Mówi o teraźniejszej reformie 
S^ów, o dwóch sfatszowaniach genealogii 
na tegorocznym Sejmie, mianowicie Kli- 
tyńskiego. Na str. 3 ubolewa, że akta 
krajowe pisane są w większej caeéci po 
łacinie, lubo Zygmunt I w r. IdiS. ze- 
zwolił, by pisano je po polsku. Stało się 
wprowadzenie łaciny in favorem Patro- 
nów. Ztąd pieniactwo i zawiłońó stylu. 
Dosadnie inalige wyzyskiwanie szlachty 
przez Patronów, którym musiała drwa 
rąbać i w piecach palio, gdy nie miała 
czem za proces zapłacić. Mówi o korrup- 
cyi sędziów i Patronów. Krasomówca 
Ateński Antyphon pierwszy wymowę 
sztuczną wymyśli! i za pieniądze w spra- 
wach stawał. Sądzenie jawne niektórych 
zbrodni, jak np. uwiedzenia, było powo- 
dem, że z obawy rozgłosu hańby, nie 
udawano się ze skargą do sądów, lecs 
wymierzano sobie doraźnie sprawiedliwość, 
rąbano się w pojedynkach i tworzyfy się 
zawiści między familiami. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. 

Kazimirski Tomasz i Piotr ob. Fritsch 

Mich. (Propemtikon). 

Kazimirz Andrzej ob. Kazimierz 
And. 

Każmierczyk RRikotaJ ob. Piaseczyń- 
ski Alex. (Axmation 1(304-). 

Kaznodzieja ob. Węgierski And. 
(O«jol)i)y 164ó, 1706. Zborowy 164(). 
Domowy 1646). KAJZKODZlBJâ. kCŹBWsitL ài5 Kaznodzieje ob. Gaîchies (Massyllon 
Przepisy 1799) — Kaliński Jan Dama- 
Bcen (1726). 

Kaznodziejski urząd ob. Examen 
(1666). 

KAZNOWSKI Alfons. ÀBsertiones 
theologicae ad mentem Doct: Angelici 
Dini Thomae Âquinatis publico certa- 
mini Crae. propositae a P. F. Alphonso 
Kaznowski S. T. L. Ord. Praedic. An- 
no Domini 1627. Mensę April. Die .... 
Cracoviae, ty pis Matthiae Andreouien- 
sis. w 4ce. kart 8. 

I>ed7k. Janowi Karol. Tarle staro6cie Zwo- 

leńsk. Zacseyna z tekstu : Estote perfecti, 

a kończj na Audi Israel. 

Jocher 26.34. — Barącz Rys dziej. Z. kazn. 

U 179. — Bagiński Rękopis 18Ö4. s. 96. 

Jagiell. — Ossol. 

(Kaznowsici Franc) Magna vestigia 
Kaznowscianae soleae in primo infulati 
honoris aditu per Illnstrissimam et Re- 
yerendissimum Dominatn D. Franci* 
scum Kaznowski Episcopam Domitia- 
nopolitanam utriusq. juris Doctorem 
Saffraganeum Posn a niens. Ar chid iaco- 
num Pscevensem, Vicarium in Spiritna- 
libas et Officialem Generałem Posna- 
niensem defixa, et pedissequo honore 
à Colleg. Posnaniensi Societatis Jesu 
adorata. Anno quo Deus in humanis 
stetit 1729. Typis Clari Collegii Posna- 
niensis Soc. Jesu (1729) fol. k. nlb. iö. 

Jagiell. 

— ob. Jarmundowicz Casim. (Ra- 
tionale pontificium 1729) — Pałaszow- 
ski Casim. Stan. (Potestas Themidis 
1725) — Siermantowski Jan Sim. (Flo- 
ralia 1715) — Stępkowski Kazi m . (Cur- 
sus 1731) - Wolski Jakób (Alphabe- 
tum dogmaticum 1731). 

Kazy Aga ob. Geray Mechmet (1657). 

(Kcyn.) De miracuIosaCruce Kcynensi. 
(Addytament książki karmeiitańskiej). 
Poznań, druk. Akad. 1756. 

Za drak zapłacono zlot. 45. 

— ob. Pustelnik (1759). 

KCYNENSIS Paweł, beruHrdyn, spo- 
wiednik Klasztoru S. Agnieszki. Wi- 
zerunek żywota zakonnego. (1612). Edycya pierwsza. 

Wizerunek żywota zakonnego nà 
dwie częsói rozdzielony, który w sobie 
zamyka sposób żyóia zakonnego, y po- 
budki do miłosói Bożey, y cierpienia 
wszel&kiego utrapienia, y dla tych 
wszystkich, którzy za Panem krzyż 
swoy niosą; y pobudki do rozmyślania 
męki Pânâ Chrystusowcy, y inszym 
ludziom bogomyślnym bardzo potrzebne 
y pożyteczne będą. Przez iednego kâ- 
|)łan& Zakonu Bernadyńskiego, za do- 
zwoleniem st&rszych teraz znowu po- 
prawiony, y powtóre wydany z przy- 
daniem wiele pociesznych nauk. Psalm 
33. Kosztuyóie y ob&czcie, iż słodki 
iest Pan: Błogosławiony maż, który 
nadźieie w nim pokłada. W Krakowie, 
w drukarni Symona Kęmpiniego Roku 
Pańskiego 1613. w 4ce, kart, 5, str. 

584. 

Podpisany pod dedykacją Brat Pawel Kcy- 
nensis. Dedykacja X. Woje Zaorskiema 
dziekan, nowogórs. i plebanowi Bobickie- 
ma. Data dedykacji w Krakowie 1612. 
Podzielone na dwie częi&ci. Pierwsza do 
str. 2H(). Pierwsza o pokusach, a druga 
o pokncie i rozmjÂlaniu — Odmiennem jest 
dzieło podobnego tjtulu Alwareza Paz, 
takie r. 16 LH wydane. — Po przedmowie 
idzie rjcina modl4|cego się Bemadjna. 

Maciejów. III Ô92. 

Jagiell. — Warsz. Uni w. 

Kozewsica iWaryanna z Kossów ob. 

Heintz Franc. (1721). 

Kozewsica Róża ob. Tatułowicz 
Wojciech (Nowy konkurent 1741). 

Kozewsica Teresa Anna ob. Heintz 
Fr. (Grot 1719). 

Kozewsici Joannes ob. Plater (1784) 
— Tatułowicz Wojciech (Nowy konku- 
rent 1741). 

Kozewsici iWarcin ob. Łosiewski 
Fortunat (1728). 

(Kozewsici Petrus). Honor ortho- 
doxae fidei Arabum er ud elita te de- 
pressus S. Elesbaan Regis Aethiopiae 
Zelo vindicatus ejusdem pi eta te illu- 
stratus et Magno Nomini Illustrissimi 
Excellentisairai Domini Dr. Petri in 
Kczewo Kczewski Palatini Margebur- 
gensis Tribunalis Regni Mareschalci, m fccZEWskł. ttSClfcERMAltNÜS. Kiszparensis, Stanislaviensis, Starogar- 
deodis eto. Capitanei inter théâtrales 
umbras, per Nobilem et Ingeuaam Rhe- 
toricae luventutem CoUegii Petrico- 
viensis Scholarura Piarum consecratus. 
Anno pietateSuperiorum vindicati mundi 
1714. menge Februario. Typis Clarae 
Montis Czestochoviensis. fol. k. nib. 8. 

Waras. Uniw. 

— ob. Augustinus Aarelius (Pro- 
metheus 1700)— Auriflarama (1727) — 
Corona (1714) — Działy nski Mich. 
(Ogłoś 1714) — Fredro Alexander 
Antonius (1714) — Qengel J. (Admi- 
randa Lutheri 1714) — Korycki Kar. 
(Auriflamma 1727) — Prometheus (1 700) 
— Strawinski Bł. (Pokorny Amphion 
1755) — Tymiński Woje. (Fundament 
1713) — Zaborowski Fr. (Aristoteles). 

Kczewskie (De) Joanna ob. Pie- 
chowska Joan. (Status 1785). 

Keben Kotwic Christ, ob. Kotwic 
Chr. (1618). 

Kęciewsici Adam ob. Racki Jan 
(Throphaeum juventuti 1639). 

KECKERBART Gottfried. Honoribus 
Aegidii Strauchii. Dantisci 1670. fol. 

— ob. Behr Krzysztof (1694). 

(Kecicerbartia Virginia). Lessus fu- 
nebris in obitum Virginiae Kecker bar- 
tiae Abraham de (>ehema conjugis. 
Dantisci 1655. w 4ce. 

— Klag- und Trostgedicht auf Vir- 
ginia Keckerbartin, Abraham von Ge- 
hema Ehegattin. Dantisci 1665. w 4ce. 

Kęciewsici Adam ob. Racki Jan 
(Trophaeum 1639). 

KECKERMANNUS Bartłomiej Gdań- 
szczanin (Kiekermann 1672 f 1609). 
Apparatus practicus, siue idea metho- 
dica et plena totius philosophiae practi- 
cae nempe ethicae, oeconomicae et po- 
liticae. In qua ostenditur ratio stndii 
practici d6xtrè conformandi et Locos 
Communes coUigendi, atque adeo tum 
politicos, tum historicos cum certo fructu 
legendi. Accesserunt disputationes poli- 
tieae speciales et extraordiuariae duae 
quarum. I. De principatu et monarchia Peraarum II. De sexaginta rebus pu- 
blicis priscis. Aucthore Bartholomeo 
Keckermanno, Philosophiae in Gymna- 
sio, Dantiscano professore. Ebtnoviae 
apud Quilielmum Antonium, MDCIX. 
(1609). fol. Str. 119. (Przyozem:) A- 
dumbratio typica philosophiae practicae, 
Str. 100. (Dołączone:) Disputationam 
politicarum prima De Monarchia Per- 
sarum Respondente Davide Schumanno 
Dantiscano, str. 55. Index Aphabeticaa 
materiarum, kart 80. JagielL 

— Carmen heroicum de S. Angelis. 
Wittembergae. 1590. w 4ce. 

— Commentariud ad systema logi- 
(.'um majuB posthumus. Berolini sum- 
ptibus Mart. Guthii Anno M.DC XIX. 
(1619). w 8ce, Str. 304. 

Ded. Gymnauo Dantifioano. 

— ßreyis commentatio Naatica pro- 
posita in gymnasio Dantiscano, nunc 
verö in gratiam studiosae inventutis, 
publici juris facta. Hanoviae apnd hae- 
redes Guilhelmi Antonii. MDCXI. 
(1611). w 8ce, Str. 80. 

Przedmowę : Lectori podpisał Abraham Wy- 
sotskii Gorni-PolonuB Herbomae. 1611. 
7. April. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Contemplatio gemina prior ex 
generali Physica de loco; Altera ex 
specialis de terrae motu; potissimum 
illo stupendo, qui fuit anno 1601. mense 
Septembri. Scripta et nunc secundum 
édita. Hanoviae apud Guilielmnm An* 
tonium MDCVIIL (1607). w 8ce, 12 
kart nlb. i 248 str. 

Dedykacja Philippo Seherbio Prof. et Theoph. 
Madero Prof. Datowana Heidelbergae 1598 
r. De locatione końezj się na ttr. 129. 
Od Str. 141 Appendix, a od str. 147 De 
terrae motu, dedjkacya Gnił. Stackio et 
Henr. Lavatero a. 1602. 

Jagiell. — Warsa. Uniw. 

— Contemplationum peripatetica- 
rum de locatione et loco iibri duo 

.... Barth. Keckermani Dantiscani 

1o98. Hanoviae apud Guil. Antonium. 
w See, str. 184. 

— Delineatio locorum commanium 
specialis politiea 1714. 

Jestto dzieło Bartłomieja Keckermanna, * 
prsjdatki swoje pododawal Bresler. ICB^BRMANNUd. KBCKEtUyiANNUB. 217 — Disputationes philosophicae, phy- 
sicae praeseitim , quae in Gymnasio 
Dantiscano ad Lectionam Philosophica- 
rum carsuni panlo plus biennio publice 
institutae et habitae sunt, sub praesidio 
Bartholomaei Keckermanni Philosophiae 
in eodem Oymnasio Profesvsoris. Ita 
scriptae, ut scentiae naturalis methodi- 
cnm cerapt^dium, siinul et de praeci- 
puis materiid ntiiiora ac iucundiora pro- 
bleinata continerent. Hanoviae apud 
Guilielmum Antonium MDCVI. (1606). 
w 8ce, kart nlb. 8. 

Zacsyna ad B. Keckermannam Melos; wiersz 
ten podpisał Mdiehior Laubanns Gjmii. 
Dan t. ProBoctor. Djspatacyî jeat 27. Mieli 
je: Gregor Dakaw Dantisc.« PetroB Kru- 
ger Regiomont, Georg. Pauli Dantis , Jo- 
hannn Mehlmanii Dantis., Joh. Rothe 
Amuterdamens.. Jaoob BorbeciuB Dantis. 
Petr. Bergmann Dantisc. Laur. Trebnizius 
Dantis. Petrus Pétri Dantiso.. Ad. Kaasius 
Jacob. Meraoratus. Sam. Henselius Dir- 
schoviensis, Adam Kuban is CusUnenses, 
Gerg. Lotîus Werdensîs, Mich. Hemwirt, 
Georgîus Adamus Scotus, Matheus Kade- 
cius Dantisc,, Petms Janicbius Dantisc. Od 
Str. 326 id^; Dûtputationes extraordina- 
riae. Problemata miscellanea Nad stron- 
nicami id% od Str. 478: Cursus philoso- 
phici Disputatîo XYIII. do XX. i na tem 
się reecz kończy, gdy rejestr oznacza ko* 
niee inaczej. Jagiell. 

— DisputAtiones practioae nempe 
ethicae, oeeonomicao. politicae in gy- 
mnasio Dantiscano intra biennium ad 
lectiooum philosophicarum cursum ha- 
bitae, sub praesidio Bartholomaei Ke- 
ckermanni, philosophiae ibidem Pro- 
fessoris ita scriptae, ut totius philoso- 
phiae practicae brevis ac methodica 
Systeroata, simul et praecipuarum ma- 
teriarum Controversias ac Frobleraata 
contineant. Hauoviae apad Guillielmum 
Antonium MDCVIII (1608). Cum gra- 
tia et privilegio S. Cesareae Maiestatis. 
w 8c5e, kart 14 nlb., str. 859. 

Zaczyna Disputatio XXI— XXXVI i Epi- 
metro metbaphysica Disput XXI— XXVI. 
Respondentes : Georg Pauli Dantiscanus, 
Petr. Bergmann Dantisc, Laur. Trebnit- 
zius, Adam Kassins Polonus, Adam Rubaeo 
Pomeranus, Joh. Georg. Schwaben Dan- 
tisc., Mich. Blanckius., Dantisc.. Petrus Ja- 
nicbius Colbergeusis, Mich. Herren wirt 
Colbergensis , Daniel Bressler Borussus, Petras Petri Dantisc., David Sełmmann 
Dantisc., Simon Chigius Dantisc., Joh. 
Bergius SŁetino Ponier., Nicol. Siennicki 
de Siennica, Andreas Rey a Nagłowice. 
Ten z osobnym tytułem: Discursus poli- 
tici de consilio Consilario et oonciliu sive 
consultatione ingenii in politicie aroendi 
gratia couscripti — sub praesidio H. Kec- 
kermann (od strony 433—565). Kecker- 
mann zwie go : hospes et a mi eus meus, 
quem aestimo et amo. Kończy dziefo Nie. 
Siennicki: De polyarehia deque politica 
speciali. Tę pracę dedykuje Siennicki: 
Nioolao ab Ostroróg Domino in Krilbow 
Castell. Betzensi, Jobanni Siennicki Ca- 
pit. Tamogoviensi, Josephe Siennicki. Na 
końcu tej: Disput. XXXVI. Ode ad Res- 
pondentem Nic. Siennicki. Mathias Mako- 
vius Polonus. 
Toi samo wyszło z dat^ M.DC.XII. (1612). 

Jagiell. 

— Gymnasium logicum id est de 
asu et eX'^nîitatione logicae artis ab- 
solution et pleniori Libri très. Annis 
ab hinc aliquot in Academia Heideiber- 
gensi privatis praelectionibus traditi 
a... Accessit eoUorarii loco duplex tabula 
proprie ad Gymnasium Logicum spe- 
etans, authore eodem. MDCV. Hano- 
viae apud Guilielmum Antonium (1605). 
w 8ce, k. 8, str. 365 i Eloquentiae 
Studiosis kart 8 nlb. 

Adrianus Pauli Dantiscanus Benevolo le- 
ctori Heidelbergae. Jagiell. 

— Toż:... Hanoviae apud GuiL 
Antonium M.DC.VIII. (1608). w 8ce, 
.sir. 271. 

— Toż:.... tamże, 1621. w 8ce. 

— Introductorum ad lectionem Ci- 
ceronis et al i or urn oratorum fructuosio- 
rera et dexteriorem pertinens ad spe 
ciałem partem systematis rhethorici. 
Privatius tradita in Gymnasio Danti- 
scano a Barth. Keckermanno philoso- 
!»hiae ibidem profcs^ore. Hanoviae 
apud Guil. Antonium M.DC.X. (1610). 
nv 8ce, str. 80. 

Wydai jego uczeń Dawid Schumann D. 

— Toż:... Hannoviae. 16ir>. 8ce. 
Jocher 4^)2. — Raczyńs. Wspomn. Wielk. 

LVIU. 

— Meditatio physica de terrae mo* 
tu, qui die 8. Septerabris anni praete- 
riti in Europa contint. Heidelbergae. 
1602. w 8ce. 

28 218 KttCkERllIANNUS. KBCKBRlâANNOS. — De aatara et proprietatibns hi- 
Btoriae Commentarius Privatim in Qy- 
mnasio Dantiscano propositns a Bar- 
tholomaeo Keckermanno, philosopbiae 
ibidem professore. M.DC.X. (1610). 
w 8ce, str. 223. 

Ogtotil DaWd Sehamann Dantiscaniu, jego 
uoień. 

— Bartholomaei Keckermanni Dan* 
tiscani, in Gymnasio patrio philoso- 
pbiae profesBoris eruditissimi Operum 
omnium qaae extant Tomus I. com- 
plectens Praecognita pbiloaopbiae , Gy- 
mnasia, variaque Systemata logica, 
Systemata pbysicum, astronomicam, ge- 
ograhicam, metapbysicae compendiom, 
aliasque lectu dignissima. Subiancti 
sunt ad calcem Indices très I. Libro- 
mm II. Capitum III. Rerum et ver- 
borum locupletissimi. Coloniae apud 
P.. ..um [to atramentem wymazane 
w obydwu tomach, a dodrukowane:] 
G^nevae apud Petrum Aubertum. 
M.D.C.XIV. karte, str. 2040 (właści- 
wie kolumn) i kart 11. — Tomus se- 
cundus in quo speciatum, methodice 
et uberrime de Etfaica, Oeconomica, Po- 
litica disciplina nec non de Arte Rhe- 
thorica agitur ... 1764 folio, str. (ko- 
lumn), 16 kart i 264 str., 3 karty. 

Dedyka<^a T. I: Alberto Willielmo Joannis 
Wilchelmii Barris a Zelking filio, prsez 
T. T. 

W tomie II w Dispatatio XIX Politica spe- 
cialis gemJna. Delineatio looorom Com- 
manium specialis polîtiae Polonicae (str. 
1291 — 1295) Polonia qua ratione conse- 
cuta (str. 1284'). Łocomm politiae Polnicae 
classes D. XVll. Polonia qua regimine 
gubemetar (str, 109). Poloniae status 
(1206-7). 

— Organi Aristotelis analysis apho- 
ristica adumbrata olim a Bartholomaeo 
Eeckermanno Dantiscano. Nunc... édita 
studio et opera Joh. Philippi Parei... 
Francofurti Apud Nic. Hoflfmannum, 
sumptibus Jonae Rosae. An. M.DC.XIV. 
(1614), w 8ce, str. 362. 

— Politica specialis gemina prior 
polonica. Opus Posthumum Cl. V. D. 
Barthol. Keokerm. Posterior Germanica 
Studio Joannis Henrici Altstedi; qui 
parodiam juxta metbodum prioris scri- psit. Hanoviae apud Guilieimum Anto- 
nium 16tl. w 12oe, str. 70. 

Dedykację: Stadiosis politicae, podpisał Da- 
niel Hresleras Dantiscanus. 

Krasińs. — Ossol. 

— Politia augustissima Athénien- 
sium Clementis Colmeri. Ob. niiej: Repablioae. Warsa. Uniw. — Praecognitorum logicorum tra- 
ctatus III a Bartholomaeo Keckerman- 
no Dantiscano. Hanoviae Apud Guiliel- 
mum Antonium. M.DC.1V. (1604). 
w 8ce, str. 296. 

— Toż:... Dantiscano Systemati lo- 
gice anno3 abhinc aliquot praemissi: 
Nunc secunda editione recogniti atque 
emendati. Hanoviae apud Quilielmum 
Antonium. MDCVL (1606). w 8ce, 
str. 268. 

Dedykowane : Qnil. Antonio typographe arni- 
ce suo anthor. Dantisci 26. Âagnsti 1603. 

TracUtus II od str. 72. Tractatos HI od 
str. 193. JagielL 

— Toż:... Dantiscano systemati lo- 
gico annis ab hinc aliquot praemissa; 
Nunc tertia editione recogniti atque 
emendati. Hanoviae apud haeredes 
Guilielmi Antonii M.DC.XIII. (1613). 
w 8oe, str. 239. Jagiell. 

— Praecognita philosophica. Hano- 
viae. 1607. w 8ce. 

— Praecognitorum philosopbicorum 
Łibriduo; naturam philosopbiae expli- 
cantes, et rationem eius tum docendae 
tum discendae monstrantes; Publicis 
praelectionibus propositi et Cursui phi- 
losophico praemissi, in gymnasio Dan- 
tiscano, a Bartholomaeo Eeckermanno 
Dantiscano, Philosopbiae eodem Gym- 
nasio patrio Professore. Hanoviae apud 
Guilielmum Antonium M.DC.VIII. 
(1608). Cum gratia et privilégie S. 
Caesar. Maiest. w 8ce, k. 4, str. 200, 
Index kart 3. 

Przemowę Stadiosis podpisał Georg. Pauli 
Dantisc. Jagiell. 

— De quantité et locatione corpo- 
ris naturalis tractatus singularis Autore 
Bartholomaeo Keckermanno... in Gymn. 
Dantisc. Professore. Hanoviae apud Pe- RBCKBRMANNUd. RBCKBRMANNU8. 219 tnim Antonmm. M.DC.XyiI. (1617). 
w 8oe, 8tr. 269. 

— (ReipnblicaeÂthenienBisetSpar- 
tane Politicae specialis.) Dantisci 1609. 
w 4c6, 8tr. 488 oraz na początku kart 
8 tyt. i przedmowy z rejestrem. 

Brak ^jtula w egzemplaraa BibL Jagiell. 
W pnedmowie Keokermana (Dantisci 
1609) powiedsiano : Induttriam ao diligen- 
tiam, sanę singularem, in hao disputatione 
adhibnit inrenis eximius auditor et hospes 
•aper mena Clemeng Colm«nit. 

W abiorse : Opera tom II, itr. 1070 ma ten 
tytol: Disputatio politica specialis tertia, 
qnae est: de repablica Atheniensi: tribus 
libris tractata a demente Colmero Dan- 
tisoano (do str. liaS). Dalej idcie csęAć 
droga: De politia Spartana, disputatio IV. 
Gener. Mag. D. Fabiano a Gema Palati- 
nidi Mariaeburgensi dedykuje Nicolaus 
Siennicki de Siennica. 

W pnedmowie 1609 mówi B. Keckermann: 
juveni Nic. Siennicki Spartam coomiitte- 
rem et destinarem — considerationem ae 
descriptionem. In qua quidem operam iUe 
et indnstriam ac doctrinam eam mihi pro- 
bavit. Sparta idzie od str. 1288. W tym 
sbiorse: De repablica Spartana idzie od 
str. 259. Jagiell. 

— Rhetoricae ecclesiasticae sive ar- 
tis formandi et habendi Conciones Sa- 
cras libri dno... a Barth. Eeckermanno 
Dantiscano. Hannoviae apud Guiliel- 
mum Antonium M.DC. (1600). w 8ce, 
str. 224. 

— Toż:... z lat 1606, 1610. 

— Resolatio systematis logici ma- 
joris in tabellas pleniores, quam qaae 
antehac f uerunt. Hanoyiae apnd Petrum 
Antonium. Anno M.DC.XVII. (1617). 
w 8ee, str. 47. 

Na odwrode tytula dedykacja: Gnilielmo' 
Antonio Amico Rudolphus Godenins prof., 
w której mówi, ie ktoś uloiyl te tablice 
logiki wed/ug Keckermanna (Datom 1608). 

Jagiell. 

— Scientiae metaphysicae compen- 
diosum systemata publicis in Oymna- 
sio Dantiscano praelectionibus adorna- 
tum et in duas Partes tributum a Bar- 
tholomaeo Keckermann Philosophiae 
ibidem Professore. Hanoviae apud Gui- 
lielmum Antonium M.DC.IX. (1609). 
Cum gratia et privilégie S. Caes. Malest. 
w 8ce, Str. 112. 

Dedykacja Rudolphe Goclenio Joannes Tor- 
noYiui. Jagiell. — Toż:... Hanoyiae apud haeredes 
Guilielmi Antonü. M.pC.XV. (1616). 
Cum gratia et privilegio S. Caes. Ma-, 
lest, w 8ce, str. 112. 

Dedjkaçya Badolpho Qoclenio Joannes Tur- 
novius i tenże G. Antonio typographe. 

Jagiell. 

— Toż:... Hanoviae apud Petrum 
Antonium. M.DCXIX. (1619). w 8ce, 
Str. 112. 

— Synopsis disciplinae oeconomi- 
cae dispositionem ejus breviter adum- 
brans; proposita in gymnasio Danti- 
scano Anno M.DC.VI. a Bartholomaeo 
Keckermann Dantiscano, Philosophiae 
in Gymnasio patrio professore. Hano- 
viae apud Guilielraum Antonium 1610. 
w 8ce, 1 karta, str. 111. Jagiell. 

— Toż:... Hanoviae Apud Haere- 
des Guil. Antonü M.DC.XIII. (1613). 
w 8ce, Str. 109. 

— Systema Astronomiae compen- 
diosum in Gymnasio Dantiscano olim 
praeleotum et 2 libris adomatum, quo- 
rum prior de motu stellarum tum 
communi tum proprio: posterior de tem- 
poris distinctone à motu isto pendente 
ea docet, quae aliis ad frugalem Astro- 
nomiae usum sufficere, aliis ad legenda 
pieniora artifioum in hoc genere scrip- 
ta viam sternere possint. Autore Bar- 
tholomaeo Keckermanno Philosophiae 
in Gymn. Dantiso. Professore quon- 
dam celeberrimo. Hanoviae apud Hae- 
redes Guilielmi Antonii. 1611. w 8ce, 
1 karta nib. i 295 str. 

Na Str. 1 herb drukami i data powtórzona. 
Od Str. 228: Liber II De ratione et distinc- 
tione temporis. Jagiell. 

— Systema disciplinae politicae, 
publicis praelectionibus anno MDCVI. 
propositum in gymnasio Dantiscano, à 
Bartholomaeo Keckermanno, Dantisca- 
no, Philosophiae Professore. Cum Re- 
rum et Verborum indice oopioso. Se- 
orsim accessit synopsis disciplinae oeco- 
nomicae, dispositionem ejus breviter 
adumbrans, eodem Autore. Hanoviae, 
apud Guilielmura Antonium M.DC.Vni. 
(1608). Cum gratia et privilegio S. 
Caes. Malest, ad decemnium. w 8oe, 
kart 4, str. 600 i 23 kart nlb. KECKBRÜANNUS. KfiCKSRMANNUS. Leetori Salutem na dwóch kartach podpi- 
Boje Heidelbergae anno 1606 Georgia» 
Pauli DantÎBcanus. Na str. 593 — 4 jest o 
powstaniu ordinis equestris in Polonia. 
Także strony 49, 422, ôdô są o Polsce. 
Wspofoniana w tjtnle Disciplina oecono- 
miae ma osobny tytol s datą 1610 roku, 
a licsy str. 111. Jagiell. 

— Toż:... z data 1607. Hanoviae 
8. 600 i 112 i kart'28. 

Warsa. Uniw. 

— Toż:... Dantiscano. Seorsim acces- 
sit Synopsis disciplinae oeconomicae.... 
Hanoviae apud haeredes Guil. Antonii 
M.DC.XIII. (1613). w 8ce, str. 60(H. 

— Toż:... Dantiscano Philopb. Prof. 
Seorsim Accessit: Synopsis Disciplinae 
Oeconomicàe, Dispositionem ejus brevi- 
ter adambrans eodem Anctore. Cum 
indice capitum rerum et verborum 
utriusque copioso. Hanoriae apud Pe- 
trum Antoniuni 1616. Cum gratia et 
privilegio S. Cas. Majest. ad decen- 
nium. w 8ce, str. 600 i 713, oraz 46 nlb. 

Ossol. 

— Systema ethicae tribus libris 
ad ornat urn et publicis praelectionibus 
traditum in Gymnasio Dantiscano a 
Bartholomaeo Keckermanno Dantisca- 
no, pbilosophiae ibidem professore. Ha- 
noviae apud Guilielmum Antoninm. 
M.DC.VII. (1607). w See, kart 4, str. 
400. 

Łectoti benoTolo podpisał Georg. Pauli Dan- 
tiscanus. Czarter. 

— Toż:... Londini ex officina Nor- 
toniana 1607. w See, str. 288. 

— Toż:... A Bartholomaeo Kecker- 
mano Dantisc. Pbilosophiae ibidem Prof. 
Hanoviae apud haeredes Guilielmi An- 
tonii M.DC.XIII. (1613). w 8ce, str. 
398. Ossol. 

— Systema geographicura duobus 
libris adornatum et publice olim prae- 
lectum, a Bartholomaeo Keckermanno 
in Gymnasio Dantiscano. Adjecta sunt 
in fine aliquot Problemata nautica eius- 
dem authoris. Hanoviae apud haeredes 
Guilielmi Antonii. M.DC.XI. (1611). 
Cum gratia et privilegio S. Caes. Maiest. 
w 8ce, Str. 192. JagielL 

— Systema Gramaticae Hebraeae Sive Sanctae Linguae ezactior Melhodus, 
continens perapicua brevi ratione ejus- 
dem Praecepta, per Etymologiam et 
Syntaxin publicis praelectionibus tra- 
ditum in Gymnasio Dantiscano ; A cla- 
rissimo Viro Bartholomaeo Eeckermann 
ejusdem Gymnaaii quondam Professore. 
Cum Indice librorum et capitum. Ha- 
noviae apud Petrura Antonium. Cum 
gratia et privilegio Imperiali. (Bez ro- 
ku, ale okoto 1610). w 8ee, kart nlb. 
8, str. 222. 

Jocber 611. Ossol. 

— Systema logicae tribus libris 
adornatum .... a Barth. Keckermanno, 
Dantiscano. Hanoviae a p. Guil. Anto- 
nium M.DC.II. (1602). w 8ce. 

— Systema logicae minus; succincto 
praeceptorum compendio tribus libris, 
annis abhinc aliquot adornatum. Nunc 
extrema cara recognitum et exemplis 
è vetustate latina et Cicerone praeser- 
tim, magna parte sententiosis illustra- 
tum et commentariis auctnm eiusmodi, 
quibus ars explicatur, et eius fontes ex 
Aristo tele et aliis praestantibus LogicMS 
monstrantnr, praecepta deniq; cum do- 
ctrinà Melanchtoniana perpetuó com- 
parantur, ut servire possit Gymnasio 
Dantiscano et aliis Scholis, in quibus 
Aristotelicae doctrinae formula, cum 
Melanchtoniana perspicuitate, atque 
aliorum logicorum utilibus inuentis co- 
niungitur. Hanoviae apud Guilielmum 
Antonium. M.DC.VI. (1606). w See, 
Str. 517. 

Prsemowa Studiosis logicae Dantisci 4. Aag. 
1Ö05. Podpisany B. Keokermann. Tu mi- 
wi, że przed szeéciu laty wyda{ Praeco- 
gnitorum logicae. Potem wyda/ Systems 
logicum, a następnie Synopsis. 

Jagiell. 

— Systema Logicae tribus libris 
aornatum pleniore Praecognitorum Me- 
thode & Commentariis scriptis ad Prae- 
ceptorum illustrationem & coilatiouem 
cum doctrina Aristotelis, atq. aliorum 
tum veterum tum recentium Logicorum 
sententiis ac Disputationibus A Bar- 
tholomaeo Keckermano Dantiscano Pbi- 
losophiae in Gymnas. patrio Profess. 
Editio tertia ab Autore recognita & KBGKBRIULMNUS. KBGKKRlffikSINUS. emeadata Cura rerum etverborum In- 
dice locupletissimo. Âpnd Antonium 
Candidiim Łiigdunensem. 1607. w See. 
Str. 508. Ostoi. 

— Toż:... tamie. 1609. w 8ee. 

— Toż:... tamże. 1610. w See. 

— Toi:... tamże. 1612. w 8ce. 

— Systeina logicae tribus libris a- 
dornatum, pleniore Praecognitorum me- 
tbodo, et Commentariie scriptis ad prae- 
e€ieptörum illustration em et oollationem 
cum doctrina Aristctelis, atqae alioraiu 
tum yeterum, tom recentium logicornm 
sententiis ac disputationibus, a Bartho- 
lomaeo Keckermanno Dantiscano, Phi- 
losophiae in Gy mnasio Patrio Professore. 
Editio ultima, prtoribus correctior. Cum 
remm et yerborum indice locupletissi- 
mo. Hanóyiae apud Petrum Antoniuni. 
1616. w 8ce, kart 16, str. 595. oraz 
Index kart 25. 

Dedykacja Mauritio Landgrauio Hassiae 
Dantiscl VI Jnli 1602. Ad cnltores logîcae 
praefatio. Heidelbergae a. 1600 d. '22. 
Âtigasto. W oiej wychwala: incredibilem 
in Logieam ardorem Ungaroram, który go: 
ad lîmam et recogpaitionem operis excitas- 
86t. Jagiell. 

— Toźr... tamże. 1618. w 8ce. 

— Toż:... tamże. 1620. w 8ce. 

— Toż:... Patrio professore. Editio 
ultima prioribus correctior, Cum re- 
rum et yerborum indice locapletissimo. 
Francofurti, apud Joannom StOekle 
M.DC.XXVIII. (1628). Cum Gratia et 
Priyilegio S. Caesar. Maiest. ad decen- 
ninm. w 8c6, kart 12 nlb., str. 595. 
Index k. 25. 

Poczem: Resolutio Systematis Logi- 
ci Majoris in tabellas pleniores quam 
antehac fuerunt. Franoofurti, apud Jo- 
annem Stöckle Anno M.DC.XXIIX. 
(1628). w 8ce, str. 47. jagielL 

— Sy Sterna logicae eompendiosa 
metbodo adornatum pro iis, quorum 
captus artem breyem ac facile m desi- 
derat: cum progymnasmatibus usus lo- 
gici: a Bartholomaeo Keckermanno 
Dantiscano. Editio noyissima et emen- 
datissima. Franekerae typis et snmpti- 
bns Johannis Arcirii, anno 1656. w 8ce, 
atr. 176. — Systematis logici plenioris pars 
altera, qnae est specialis; continens 
usum et exercitationem artis Logicae, 
antehac Gymnasium Logicum apellata; 
nunc recognita, et yariè aueta ab au- 
tore Bartholomaeo Keckermanno Philo- 
sophiae in Gymnasio Dantiscano Pro- 
fessore. Hanoyiae apud Guilielmum 
Antonium. M.DC.IX. (1609). Cum gra- 
tia et Priyilegio S. Caesar. Maiestatis. 
w 8ce, Str. 971. 

Od Str. 3 -< 6 : przemowa B. Keekennana 
Dantisci 1608. Na str. 416: Dedykacya 
Jerzemu Rzeczy ckiemu , Andrzejowi Re- 
jowi z Nagłowic, Stefanowi Stojeńskiema. 

Jagiell. 

— Toż:... Franoofurti apud Joan- 
nem Stöckle. M.DG. XXV. (1 625). w 8ce, 
Ktr. 975. Jagiell. 

— Systema compendiosum totius 
mathematices, hoc est, Geometriae, 
Opticae, Astronomiae et Geograpbiae, 
publicis praelectionibus, anno 1606 in 
celeberriroo Gymnasio Dantiscano pro- 
positum a. SS. Theol. Licentiato et 
philosophiae Professore. In fine accessit 
breyis commentatio nautica, ab eodem 
autore ibidem proposita anno 1603. 
Adiecto Indice Capitum singulorum li- 
brorum. Hanoyiae apud Petrum Anto- 
nium. M.DC.XVII. (1617). Cum gratia 
et privilégie Imperiali. w 8ce, str. 607 
i kart 4. (Index i figara do str. 486). 

Dedykowane przez Piotra Janichiuna, magi- 
stratowi Gdańskiemu. Od str. 1 do 16 
epistoła dedicatoria. Od str. 17 do 52 
Prolegomana soien tiarom. Od str. 53 do 
136: Elementa geometriae z figarami 
w tekście. Od str. 137 do 164: Introductio 
brevis ad seien tiam opticam distribnta 
in dnas partes autore Bartbol. Kecker- 
manno. Hanoviae a. M. DC. VII. Od str. 
16Ô do 400 nowy tytuł: Systematig astro- 
nomici libri duo publice olim in gymnasio 
Dantiscano praelecti a Barth. Kecker- 
manno. Hanoviae 1617. Od str. 401 do 
.'^)56 nowy tytuł: Systematis geographici 
libri II publice olim praelect» a Bartbol. 
Keckermanno 1617. Od str. Ô57 do 607 
tytuł: Brevis commentatio nautica per 
aphorismos et problemata proposita in 
Gymnasio Dantiscano a B. Keckermanno 
1617. 

Żebrawski Bibliogr. matemat. str. 224 do 
226. Jagiell. — Warsa. Uniw. 

— Toż:... afitrooomiae et geogra- 2dd KECKSRMANNUS. KBCKBRIIANMÜS. phiae... a Bartholomaeo Eeckermanno 
propositura. Hanoviae Âpad Petrum 
Antonium. M.DC.XXI. (1621). w 8ce, 
ßtr. 607. 

— Toż:... in celeberrimo Gymnasio 
Dantiscano propositnm .... In fine ac- 
cessit brevis commentato nautica, ab 
eodem autore ibidem proposita a. 1603. 
Adjecto indice capitnm singaloram li- 
brorum. Demnm nt liber vaderet, inte- 
ger CursuB mathematicoB. Accessit his 
omnibus brevissima in geographiam 
manuductio. Item Methodus facilis arith- 
meticae practicae per Gemmam-Trisium. 
Oxonii, Excudebat Guilielmus Hall, 
w 8ce, Str. 610 i 14 i nlb. k. 7. 

Wana. üniw. 

— Systema metaphysicae. Hanove- 
rae. 1609. w8oe. 

— Systema physionm Septem libris 
adornatum et anno Christi M.DC.VII 
publice propositum in Gymn. Dantisca- 
no a Barth. Keckermanno .... Hanoviae 
apud Guilielmum Antonium M.DC.X. 
(1610). w See, Str. 828. 

Dedykacja Consulibus Civit. Dantiicanae 
Dantiftci 1610 przez Piotra Janichiasa. 

— Systema physicum Septem libris 
adornatum, et anno Christi MDCVII. 
publice propositum in Gymnasio Dan- 
tiscano a Bartholomaeo Keckermanno 
SS. Theologiae Licentiato, et Philoso- 
phiae ibidem Professore. Editio tertia 
prioribus auctior et multo correctior. 
Hanoviae, apud haeredes Guilielmi An- 
tonii M.DCXII. (1612). w 8ce, k. 8 
nlb., Str. 854. 

Na odwrocie tytułu portret Keckermanna. 
Dedykacya: Proconsuli et Consul. Qedan. 
Dantisci 29 Apr. 1610. przez Pet. Jani- 
chiusa. Obejmuje über 1 — VII, 

JagieU. 

— Toż:... Hanoviae 1617. w 8ce. 

— Toż:... ibidem professore. Editio 
tertia prioribus auctior et multo cor- 
rectior. Hanoviae, Impeusis Joannis 
Stockelii excudebat Petrus Antonius 
MDCXXIII. (1623). Cum gratia et 
privilégie S. Caea. Maieat. ad decen- 
nium. w 8ce, k. 8, str. 854. 

Editio III jest więc i w r. 1612 i w r. 1623 
zasnaczona na ^tule. JagieH, — Systema politicae. Hanoverae, 
1606. w 8oe. 

— Systema Rhetoricae, in quo ar- 
tis praeoepta plenè et methodieè tra- 
duntur, et tota simal ratio stadii elo- 
quentiae tam quo ad Epistolas et Col- 
loquia familiaria; quam quo ad Oratio - 
nés oonłormatar, modusque ostenditur 
et Oratores dextrè legendi et resolven- 
di, denique et Locos Communes orato- 
rios coneinnandi. Anno Christi MDCVI. 
priuatim propositum in gymnasio Dan- 
tiscano. A Bartholomaeo Eeckermanno 
Philosophiae ibidem Professore. Cum 
rerum et verborum indice copiosissimo. 
Hanoviae apud Guilielmum Antonium, 
anno MDCIIX (1608). Cura gratia et 
privilégie S. Caes. Maiest. ad deoen- 
nium. w 8oe, str. 720, Index kart 24 
nlb. 

Prsedmowę lectori pisse Andreas Bey a Na- 
głowice, gdaie mówi : ie systema to wykła- 
dał mu prywatnie Keckermann. Do wy- 
drukowania tych lekcyi skłonili go typo- 
grafi i niektöny prsyj adele. Druki^e więc 
nie sasiągn^wszy woli autora. Datował 
Heidelbergs ex itinere mec Gallicano a. 
1607. Cal. Sept. Jagiell. 

— Toż:... Cum Rerum et Verbo- 
rum Indice copiosissimo. Hanoviae Apud 
Haeredes Guilielmi Antonii 1612. Cum 
gratia et privilegio S. Caes. Majest. 
ad decennium. w 8oe, str. 720. Index 
kart 24. Osaol. 

— Systematis rhetorici epitome. Ha- 
noviae 1617. w 8ce. Ossol. 

— Toż:... Hanoviae Imprimebat Pe- 
trus Antonius M.DC.XVIII. (1618). 
w 8ce, str. 720. 

— Systema systematum clarissimi 
viri Dn. Bartholomaei Eeckermanni, 
omnia buius autoris scripta philosophica 
uno volumine comprebensa lectori ex- 
hibens; idque duobus tomis, quorum 
Prior disciplinas instrumentales siue 
Propedeuticas una cum Tractatibus ad 
eas pertinentibus compleotitur. Posterior 
ipsara Paedian Philosophicam aine Scien- 
tias et Prudentias Philosopbicas ipsaa 
conuenienti ordine continet vna cum 
adiunctis disputationibua et oommenta- 
tionibus quibus una vel altera Syate- KBCKSRIAANNU8. KQD2tBftâltI. â2à matis aliouitts Pars et Materia ab An- 
tore fuit illustrata. Cum Indice triplici, 
librorum, capitam, rerum et verborum. 
Hanoviae apnd haeredes Quilielmi An- 
tonii. MDC.XIII. (1613). Cura Gratia 
et Privilegio Imperiali. w 4fCe, kart 8 
nlb., Btr. 135 i Index kart 11. 

Dedykaeyç Prooons. et Consul. Oedanen. 
podpiMt Joh. Henr. AUtedras Prof. Phîl. 
Branic. — Jagiell. 

— Systema SS. theologiae tribus 
libris adornatum per Bartholomaeum 
Eeckermannum Dantiscannm. Hanoviae 
apud Guilielmum Antoninm. 1602. w 8ce, 
8tr. 493. Ware». Unîw. 

— Toź :... Dantiscanum. Methodum 
ac Dispositionem operis Tabula praefixa 
adumbrat. Cum Indice rerum et ver- 
borum. Editio secunda. Hanoviae apud 
Gnilielmum Antonium 1607. w See, str. 
493, kart 13. Osaol. 

— Toż:... Coloniae 1611. w 8ce. 

— Toż:... Hanoviae apud Petrum 
Antonium M.DCXV. (1616). w 8ce, 
8tr. 403. 

— ob. Bresler Daniel (1714) — Ci- 
cero (1616) — Disputationes (1606) — 
Dasius Andrzej (1609) — Gosławski 
Adam (1607) — Mislovius (1608) — 
Myliufl Mich. (1620) — Wolan Andrzej 
(Cacitas et poena 1608). 

Siarcsjrńs. Obrax I. 208. — Placcini Theatr. 
psend. 407. — Praetorias Âtbenae Ged. 
46—60. — WisMiew. Hist. lit VII. .360. — 
Łokassew. Hist sskóf I. 421. 430. — 8ta- 
rowoU. Monnm. 347. — Bentk. Hiit lit 
222. — Encjkl. Orgelbr. XIV. 371. — 
Zebraws. Bibliogr. 224—6. 

Keckrycius SIgismundus ob. Białecki 
Albert (Anagramma 1622). 

KQGzanin Walenty (z Kęt) ob. T&- 
rentiua (Formulae 1549). 
WißHÜewß. H. Ut VU. 841. 

KEDD Jodocu$ (Josse) (1597 f 27 
Maroa 1667). Gegen Recipisse, das ist 
augenscheinlicher Kurzer Beweiss das 
^asmns Gruber in seiner Antwort auff 
die drey erste Propositiones des Glau- 
l>en8 Spiegels P. Jodoci Kedd S. J. 
nicht geantwortet, sonder in Polnischen 
Stifel et neben Vierzehn andern Praedi- canten das Hauptsächliche Differential 
Beweismittel, und ergo Hartig über- 
sprungen und gar nicht angerühret, so 
jhnen doch vor allen Dingen darzu- 
thuen war obgelegen. Permissu Supe- 
riorum. Gedruckt in der Churfürstl. 
Bauptstatt Straubing, bey Simon Haan 
im Jahr 1654. w 4ce, str. 66. 
Sommerrogel IV. 978. 

— Unbewegliche Grund- Fest des 
röm. kathol. Glaubens durch Jod. Kedd 
S. J. Braunsberg durch Heinrich Schni- 
tzen. 1663. w 12ce. 

— ob. Hacki J. (Scrutiniam 1691). 
KĘDZIERSKI Barnaba Franciszkan 

(ł 1803). Kazania na różne święta ca- 
łego roku uroczyste y nieuroczyste mia- 
no przez X. Barnabę Kędzierskiego 
Franciszkana Prowincji Ruskiey. Za 
pozwoleniem Zwierzchności Duchowney 
Tom I — IV. w Drukarni Lwowskiey 
Franciszkańskiey. Roku 1772. w 8ce, 
Tom I. kart 3, str. 422 i k. 5 rejestr. 
T. II. str. 307 i k. 6 rej. T. III. str. 314 
i k. 7 rej. T. IV. str. 381 i k. 5 rej. 

Tom IV zacsyna się kąsaniem na uroczy- 
stoi&ć 8w. Michała, a końesy na S. Jana 
Ewangelistę. 

Jochei 4Ô41 a. 

JagieU. - Ossol. - WUeńs. 

— Kazań na rożne Święta całego 
Roku Uroczyste y JNieuroczyste Przez 
X. Barnabę Kędzierskiego Franciszkana 
Pfowincyi Ruskiey mianych. Z Przyda- 
niem innych. Wydanie Drugie. W Lwo* 
wie w Drakami Antoniego Pillera c. 
k. Król, Gub. Typogr. (Bez w. r.) w 8ce, 
Tomik I (przypisany Świętemu z Ne- 
pomuku Janowi) k. 2, str. 239. Rejestr 
kart 5. — Tomik II str. 174. Rejestr 
kart 5. — Tomik III str. 234. Rejestr 
kart 7. — Tomik IV str. 163. Rejestr 
kart 4. 

Tom I sacsjna kazanie na Nowy Kok. Koń- 
czy: Kazanie podczas obrad zakonnych. 
Tomik IX : Kazanie na SS. Filipa y Ja- 
kuba. ICoDczy: Na podziękowanie za obra- 
nie Klemensa XIV. W Tomie I. na s. 207 
jest kazanie podczas konsekracyi Domi- 
nika Piotra Karwosieckiego Biskupa By- 
blieńskiego (do str. 221). W T. II: Na 8. 
Stanisława Hiskapa (str. 27 — Sd). 

Jocher 4541 b. 

Branie. — Ciartor. — JagielL. 'żi4 KĘ02lBR8k:i. KĘnansKUtL — Kazanie w dzień poświęcenia 
kościoła pod tytułem Niepokalanego Po- 
częcia N. M. Fanny w Horyńca r. 1773 
miane pod J. W. Imieniem J. Franc. 
Stadnickiego, wydane przez X. B. Kę* 
dzierskiego. Lwów 1773. w 4ce, kart 15. 

Kraaińfl 

— Kazanie pod czas obrad zakon- 
nych. 1768. Bez m. w 4ce. 

Toś Muno JMt w T. I kazań str. 222— 2H9. 
Joohar 5178. 

— Kazanie w czasie trzydniowego 
ogłaszania kanonizacyi S. Józefa z Ko^ 
pertynu. 

W GrE6g. Ostrowskiego: ZaAkomitość no- 
wey osdoby r 1769. w 4ce, k. 86 nlb. 

— O koronaeyi obrazów kazanie 
przez X. Barnabę Kędzierskiego Pro- 
wincyała y Komissarza Generalnego 
Franciszkańskiego miane z Przyłączo- 
nym Opisem Uroczy stey Koronaeyi 
Obrazu Nayświętazey Maryi Panny 
w Kościele Przemyskim Franciszkańskiu) 
Dnia 8 Września R. 1777 Odprawio- 
ney wydane we Lwowie w Drukarni 
Kazimierza Szlichtyua J. C. M. uprzy- 
wileiowanego Typografa. 1777, w 4ce, 
kart 11. 

Są dwa odmienne wydania. 

Jocher 5089. Drohob. — OmoI. 

— Illnstrissimo et Reverendîssimo 
Domino Mathiae Pruski Saerae Theo- 
logiae Doctori Canonico Cathedrali Me- 
tropolitano Leopoliensi Causarum in Âr- 
chidioecesi Vice-Delegato Et In Procea- 
8u de Cultu ab immemorabili tempore 
praestito Beato Jacobe Archiepiscopo 
Haiiüiensi Âdjuncto Judici Summa- 
rium Processus Ëjusdem cum perren- 
nis gratitudinis contestationem P. Bar- 
nabas Kędzierski Artium Lib^ralium et 
Sacrae Theologiae Doctor Ex Provincia- 
lis et Comissarius Ordinis Minorum Con* 
ventualium offert, fol. str. 132. 

Ossol. 

— Dobry sposób na utrzymanie Za- 
konnego zgromadzenia w obrębie do- 
brego zachowania się y wykonania ustaw 
y obrad około niego czynionych w ka- 
zaniu mianym Dnia 25 Stycznia Roku 
1768 w kościele famy m Szumskim 
Franciszkań. podczas zgromadzenia De finitoryalnego Prowinoyi Roskiey Za« 
kona S. O. Franciszka Braci moiey- 
»zyoh Konwentuałów na Rady Zakoo- 
ne Opisany. A pod zacnym Imieniem 
Wielmoźney Imci Pani Teressy z Kniey- 
nińskich Preiaowy Podstoliny Braeław- 
nkiey Sędziny Grodzkiey Krzemieniec- 
kiey Pani y osobliwey Duchownych Do- 
bnxiziki na zbudowanie wszystkim zgro- 
madzeniom do publiczney wiadomości 
podany. Bez wyr. miejs. druku) 1768. 
w 4ee. 

Drohob. -^ Otsol. — Uniw. lwów. 

— Szkoła Duchowna zamykająca 
w sobie nauki do wydoskonalenia się 
w Duchu prowadzące; y do wychwa- 
lania Boga wszechmogącego, Nayświęt- 
azey Maryi Panny i innych Świętych 
pokazuiące obowiązek y przy wiieie Bra- 
ci y Sióstr Trzeciego zakonu S. O. Fran- 
ciszka pokutuiacemi nazwanych. Od 
wielu Papieżów potwierdzonych. Dla 
rtzczególney wygody wszystkich, a oso- 
bliwie Tercyarzów y Tercyarek pomie- 
:iionych pod rządzeniem Duchownym 
którychkolwiek Oyców Zakonu S. Fran- 
ciszka zostaiacych nakładem całey Pro- 
wincyi Ruskiey Zakonu S. Franciszka 
Minorytów Konwentuałów czyli Frau- 
•48zkanóvv, wystawiona przez X. Bar- 
nabę Kędzierskiego S. T. Dokt. y tey- 
'.e professora w Konw. Lwów. Fran- 
iiszk. w Lwowie w Drukarni J. K. 
Mci SSS. Troycy R. 1769. w 8ce, 
str. 48. Otaol. 

— Wiadomość o krzewieniu wiary 
.swiętey w Wołoszczyźnie; o ustanowie- 
niu katedry y następowaniu biskupów 
cereteńskich, potym bakowskich ; z przy- 
łączeniem kazania podczas konsekracyi 
lnianego d. 1 stycznia r. 1775, z ró- 
;^nych autorów uczyniona pod Imieniem 
y protekcya J. W. J. X. Stanisława 
Uaymunda Jezierskiego Biskupa Ba- 
l;owskiego prałata y Aseystenta Tronu 
papiezkiego , Dziekana Katedralnego 
Lwowskiego Ac. &c. y J. W. J. X. Do* 
minika Piotra z Karwosiek Karwosiec- 
lûego Biskupa Byblieńskiego knadju- 
tora Biskupstwa Bakowskiego przez X. 
Barnabę Kędzier:>kiego Franc. W dru- Kl^DZIfiRSlä. ICEOBLIU8Ż. karni Łwo^naktey roku 1774. w 466, 

kart nlb. 3 i stron 42. 

Tytot w pięknej osćlobiie} rycinie na blasze 
rytej. Aa tor przypisał prozą obadwom bii- 
skupom. Oatą lę wiadomo/ftć dzieli, na oÂm 
rozdziałów, w których skreéla początek 
i dżiefe owego biskupstwa. Następnie wy- 
liG$a âô biqkapöw, klómy na tem biskup- 
stwie zasiadali. Od str. 25 przydał: Ka- 
zanie miane w dzień nowego rokn (1774) 
podczas konsekracyf J. W. X. Dominika 
KarwosiMkiego koadjtttort biskupstwa Ba- 
kowskiągo przez .autoni. 
Treeć t«go dzieła podana w Oaz. Pols. 1888. 
K. 294. 

Kijoi^s. — Krasrós. — Ossol. 

— oodnosć przełożonych w zacho- 
dzących różnicach między zaszczyco- 
nymi zwierzchnością y zostaiącemi pod 
nia pod czas konwokacyi prowincyalney 
prowincyi Tuskiey zakonu 8. O. Fran- 
oifizka Mittorum Conventaaüum kazuo- 
dzieyska mowa w koficiele parafialnym 
Krzemienieckim Franciszkańskim po- 
kazana. Przez X. Barnabę Kędzierskie- 
go tegoż Zakonn w Konwencie Kusto- 
dyatnym Międzyrzeckim filozofii pro- 
fessera, y Kaznodzieię ordynaryusza. 
Roku, jak naywyżazy wszystkich rze- 
czy Esafdca poddał się pod Zwianschnoeć 
ludzką 176Ô. w Miesiącu Stycznia. 
B. DB. dr. folio, kart olb. 3, aygn. D^ 

Pedyk : Koverendo Pairi Paulo Felici Schu- 
bert, Ąrtiiun Liberalium & 8. Tbeologiae 
Doctori Provinciali & Commissarlo Gene- 
rali Provinciae Enssîae Ord. Min. S. P. 
Franeisci Conv. 

-^ Zachęcenie do naygłębszego dzięk- 
czynienia Bogu za szczęśliwe obranie 
Najwyższego w Kościele Bożym Pa- 
sterza, a mianowicie za obranie na ten 
isrzad Franciszka Wawrzyńca Ganga- 
nellego pod imi<>niem Klemensa XIV. 
Urodaseniera z Ürbinu Włoskiego mia- 
8ta, powołaniem Zakonnika z Zakonu 
S. O. Franciszka Minorytów Konwentua- 
łow w Pcrfszcee Franciszkanami rzeczo- 
nych. Qodnoscna Kardynała S. Koście 
ła Rzymskiego dla dzczegulnieyszego 
przywiązania do niego całego Zakonu, 
podczas solennere o Duchu S. Wotywie 
dnia 30 Łipea roku t769. w Kościele 
Lwowskim Fk^aookzkańakiin S. Krzy-^ źa w- Kazaniu mian y m prz»ez X. Bar- 
nabę Kędzierekiego Nauk y S. Teolo- 
gii Doktora, Filozofii w Konwencie 
Lwowskim Professera , pomionionego 
Zakonu Prowincyi Ruskiey y naten- 
czaa Definitora uczynione. W Lwo- 
wie w Drukarni J. K. M. y Bractwa 
S. S. S. Troycy. (1769). w 4ce, kart 
12. 

Jocher 8713. 

Jagiell. - Warsz. Uniw. 

— Życie B. J. Jakuba Ruchem 
z Władawy // domu y herbu Strzemię 
arcybiskupa halickiego, albo iak teraz 
lwowskiego wyznawcy z zakonu Fran- 
ciszkańskiego zmarłego 1411 r., którego 
w 1790 Papież Pius VII ogłosił bło- 
gosławionym, wydane przez J. W. 

J. X. Ignacemu Kajetanowi z Kilek 

Kiekicmu arcybisk. lwowskiemu 

ofiarowane. Lwów 1798, w 8ce, kart 
iy str. 40. Ossol. — Zielińa. 

— ob. Kazania uroczyste (1776) — 
Ostrowski X. Grzegorz (1769). 

Dzieje dobrocz. 1824. T. 4, s. 32.S. -^- En- 
cykl. Orgelb. XTV. 607. 

Kędziarski Stanisław ob. Dryio- 
vłu8 Simon (Sertum ex floribus 1607) 
— Poemata de Nativ. Christi (1607). 

Kędzierzyński Joannes ob. Rafałkie- 
wicz Ambroży (1729). 

KEGEUUSZ FIHp. Dwanaśt ie Nabo- 
żnych Rozmyślania, to jest: Modlitwy 
z Dbctorów kościelnych zebrane, a 
wszem wobec Chrześcijanom czasu wsze- 
lakiego służącu: Przełożone z łacińskie- 
go języka na Polski, przez X. Jana 
Thamnitiusa, Kaznodź. Thor: Na koń- 
cu przydane są Pieśni niektóre y z Ca- 
(echismem. Cum Gratia et Privil. S. 
R. M. W Thorunitt, Drukował Frań- 
^.iseus Schnei boi tz. Nakładem Jana Ple- 
Bchora Bibliopole 1624. w 16fee, stron 
nu (Rozmyślania i str. 24B Pieśni). 

Katechizm nfeliezbowany. Dddjkacya ^nnle 
Królewnie Szwedzkiej. WrooZaws. 

' — Toż:... służące przełożone z Ła- 
cińskiego na polskie przez X. Jana 
Thanînitiusa. We Gdańflku Andrzej 
Htlne drukował 1647. w 32oe, str. 526 

i rejcßtt. Warz. Uniw. ââ6 KE0BLIU8Z. KSLCa — Toż:... Nakładem Christiana 
Manaklapa drukował Dawid Frideriob 
Rbete 1671. w 16ce, str. 626. 

Jocher 5592. 

— Poświęcone Bogu Dwanaścioro 
rozmyślania nabożne, z starodawnych 
doktorów kościelnych zebrane, poranne 
y wieczorne nà każdy dzień Modlitwy, 
lako y pokutne, przy Spowiedzi y Kom- 
muniey świętey, pocieszne w Krzyża, 
w chorob&ch y przy następuiącey śmier- 
ci y nâ różne przypadki wygodne proś- 
by, wespół^ z rozważaniem P&ssyi Pań- 
skiey serdecznym; Oraz przyd&no Ka- 
spra Neymana^ pełne wszystkich Mo- 
dlitew Jadro, z Wyborem pieśni du- 
chownych, dla większego serc chrze- 
śćiańskich do gorliwości zbàwienney 
z&chęcenia. Za przywileiem Nńińśnieysz. 
Króla Jego Mości Polskiego, w Toru- 
niu, n&kj^âdem Samuela Gen tera, kśiażn. 
tutecznego. 1703. w 12ce, k. 4, str. 
677, k. nib. 8 i str. 71 (Codzienne roz- 
myślanie). 

Modlitwy id^ od str. 472. Drukarz w przed- 
mowie pisze, iż pierwszą edjcyą przekla* 
du Jana Tamnioiotza ogłoszono 1624 r. 
Dedykował ją królewnie szwedzkiej An- 
nie siostrze Zygm. Ul. Nakładcą był ksią* 
inik i introligator Jan Pleszer. Poczem ją 
znów drukowano ale niedbale. Mie pisze 
kiedy. Po Rejestrze (k. 6) kończy dzieło : 
Codzienne nabożne rozmyślanie (str. 71), 
pisane wierszem z nadpisami niemiec- 
kiemi. 

BirgeL — Csartor. — Czetwert — Dzików 

— Jagiell. 

— Zwölff Geistliche Andacht Da- 
rinnen gar schöne trostreiche Gebet 
begriffen, welches die rechte bewehrte 
heylsame Mittel dadurch man einen 
gnädigen Gott, ein friedsames fröliches 
Gewissen, und endlichen die Krön dess 
Ewigen Lebens erlangen kan. Allen 
fromen Christen zu mehrer Beförderung 
ihrer Zeitlichen und Ewigen Wolfahrt, 
ans einem Christlichen eyfer gesteliet 
und zusammengetragen Durch Philip- 
pum Kegelium, gewesenen Fürstlichen 
Lüneburgischen Fraeceptoren. Dant- 
zigk, Gedrukt und Verlegt durch Andre • 
am Hünefeld Buchhändler. (Na końcu ;) 
Gedruckt und verlegt durch Andream Hünefeldt, Buohhttndler im Jahr 1630. 
w 8ce, Str. 720. Wjvi^wa 

— ob. Thamnicius Jan (Eaneyonał 
1724). 

Kehler Nathanael ob. Sî^smundi 
Joan. (Cristallenes Fern-Glasa 1685). 

KEI8ER Joan. Manritiiie, Kanonik 
Kamień. Bona dies seu modus absolvendi 
diem naturalem et bona nox seu mo- 
dus se disponendi ad felicem mortem 
studio et opera Joan. Mauritii Keiser. 
Editio secunda multo aucta. Gedani 
Sumptibus Brun. Laur. Tanken. Ty- 
pis Dav. Frid. Rhetii 1682. w 16ce, 

ark. 5. Caartor. — Wari». Uniw, 

— Diumale sacerdotum seu modus 
quo dies naturalis a sacerdote digne ac 
meritorie absoivi possit, studio et opera 
Jo. Mauritii Keiser. Dantisoi. Vendun- 
tur apud Simonem Beckenstein 1681. 
w 8ce, k. 6; s. 594 i k. 6 rej. 

WarBs. Uniw. 

KEISER Ph. Verantwortung Joach. 
Moerlin Bisch, in Samland wider die 
Verleumdungen der newep Wittenber- 
ger. Königsberg î575. w 4ce, kart 34. 

Kekerbała CIregor. ob. Heoceios 
Laur. (1580). 

KELCH Chriallan (1657 t 2 Orud. 
1710). Liefländische Historia, od. Be- 
schreibung derdenkwttrdigsten Friedens- 
u. Kriegsgeschichte Esth-Lief- und Lett- 
landes, vornehmlich in sich begreifend 
einen kurzen Bericht von den Nahmen, 
Eintheilung und Beschaffenheit der Pro- 
vinz Lieffland, von derselben ältesten 
Einwohnern der Esthen und Letten-Ur- 
sprung, Heydenthum und erster Bezwin- 
gung: Von des Sohwerd- Bri^der und 
Marianischen Teutschen Ritter- Ordens 
Anfang, Regierung und Untergang. Von 
denen zwiucben Schweden, Polen, Mo- 
dcau und Denuenmark &c. des Landes 
wegen gefahrten langwierigen Kriegen, 
und viel andere bis aufs 1690 Jahr 
vorgelaufenen Denkwürdigen Dingen 
mehr. Theils aus Ein- und ausländi- 
schen Geschichtschreibern, theils aus 
glaubwürdigen noch ungedrackteo Ur- 
kunden und selbsteigener Erfahrung fiBŁCIC KHAPBM. 227 Zusammengetragen und in fflnf Bachern 
abgefasset. Von Christiano Kelchen Pa- 
store ZKL St Johannis in Jerven im 
Herteogthnm Estbland. Cum gratia et 
Priyilegio Sacrae Regiae Maj. Sreciae. 
Verlangt Joh. Mehner Buchhändler in 
Rewali im Jahr 1695. w 4ce, k. 4, 
Str. 639. 

Leiignieh Bist. Pol. 1760. — Gadebasch 
AbbADdl. T. liTlftnd. Gesoh. 166—179. — 
Beeke und Nąpiers« II. il9- 20. — En- 
cykl. Orgelb. XIV. 677. 

Krasińs. — ObsoI. 

(Kelch Wilhelm). Funus Luctuo- 
sum Dn. Wilhelmi Kelch, Déplorant 
Affines Et Amici. Regiomonti, Characte- 
ribas Reusnerianis Anno M.DC.XLVI. 
(1646). w 4ce, k. 4. Wrocławg. 

KELERU8 Paullus. Lemmata quae- 
dam ex historia Tlnffariae ad disputan- 
dura D, VL April. A. MDCCXII. (1712) 
proposita, praeside Petro Jaenichio gymn. 
Tbor. Rect. et P. p. responsuro, PauUo 
Kelero, Bartphensi Ungaro, in audito- 
rio ordinario, dissentientibuB , Crisp. 
Andr. Brackenhausen Elbingense, et 
Elia Sartorio Cass. Ungar. Thorunii, 
Impressit Joh. Nicolai, Nobil. Senat, et 
Gymn. Typogr. (1712). w 4ce, k. 2 nlb. 

Jagiell. 

— De Vincis Ungariae Praeside Pe- 
tro Jaenichio, Gymnasii Thor. Rect. Et 
P. P. D. Xn Mail CloIoCCXn Publice 
Disseret, Gymnasio Valedicturus Paulus 
Kelerus Barphtensis Vngarus In Audi- 
torio Majore. Thorunii Impressit Joh. 
Nicol Nobil. Senat, et Gymn. Typo- 
graphus (1712), w 4ce, kart 16 nlb. 
Krasins. — O»0ol. 

Kellemesw Michael ob. Napragius 
Demetrius (1595). 

KELLER Jan Tobiaaz. Nowa kró 
iewsko polska y niemiecka grammatyka, 
za staraniem Jaua Tob. Kellera biblio- 
poli, w Posnaniu 1701. w 8oe. 

BentL Hiit Ht. L 210. 

KELLER Franclazek Kaawery. Do- 

kładniejsEA y nowopoprawna gramaty- 
ka niemiecka sebrana y powtórnie do 

drnku podana przez profeasora ię- 

zyka niemieckiego. Poznań, w drukar- ni J. K Mci y Rzpltey, 1785. w 8oe, 
Str. 350. ZielińB. 

KELTZ Hehrich. Leichpredigt 

Michael Schmidt. Danzig 1760. folio. 

— Die billige Orgel - Freude von .... 
Dantzig mit Schreiberischem Verlag und 
Schriften 1739. w 4ce, ark. Eg. 

Csartor. 

Kempanowskl Marcin ob. Kożuchów- 

ski Stanislaw (Przemowa). 

KEMPCZYŃSK! Marcin. Quaestio De 
Principio Mutationum Physicarum Ma- 
teriali A M. Martine Kempczyński. In 
Alma Academia Cracoviensi publice ad 
disputandum proposita. Anno Domini 
M.DC.XXXV Mense Aprilis, Die 20. 
Hora 13. In Augusto Domus Jagelo- 
nianae D. D. Theologorum Lectorio. 
PermisBU Magnifici Domini Rectoris. 
Cracoviae, In Officina Francisci Cae- 
sarij Anno Domini 1635. w 4ce, k. 4. 

Dedjk. S. Theol. DoctoribuB in Acad. Crao. 
Na końoa: Sab auspiciis Jac. Na^mano- 
wtoa ReetoriB. 

JagieU. — ObboI. 

KEMPEN ob. Sassadius Joh. Wenz. 
(Pastor 1779). 

Kempen Anna Justyna ob. Gerber 
J. (Dass der Christ 1765). 

(Kempen Ejggert). Nuptüs Ampliss: 
Magnifie: Nobiliss: ac Prudentiss: Dn. 
Eggerti a Kempen Procons: et Praesidis 
Inclutae Gedanensis Civitatis vigilan- 
tiss : Sponsi : et Lectissimae, castissimae 
atque pudicissimae Virginia Dorotheae, 
Spectabilis et Integerrimi Viri Dn. Ga- 
brielis Schunianni ejusdem Reipub: Ci- 
vis olim floreutiss : relictae filiae Spon- 
sae, Celebrandis die 12 Decemb: An- 
no 1623. Dantisci, Typis Rhetianis. 
w 4ce, 4 ćwiartki. Wroolaws. 

— Nuptüs Magnifici, Generosi, Stre- 
nui et Sapientiss: Viri Dn. Eggardi 
von Kempen, Inclytae Dantiscanae Rei- 
pub: Praeconsulis et P. T. Praesidis 
ampliss: Sponsi, et Lectissimae, pietate 
ac virtute decoratissimae Virginia pa- 
tritiae Dantiscanae Dorotheae Schnman- 
nin, Sponsae, celebrandis d. 12 Decemb. 
st n. Conjunctis votis gratulantur ex 
animo singuli et omnes Ampliss. Sena- 228 KBMPSKŁ tUB Alomni. XpovoS(<m^ov nomina 8pon- 
sorum anuumque tam in Hexemetio 
quam P<»Dtametro oiuoaeFaiiB diadnete. 
En EggarD KeMpI faX et CapVt Vrbls 
haberls. FaX Dorothea tibi sponsa 
pVDICa DatVr. Dantisoi, typis Bhe- 
tianis (1623], w 4Ge, k. 6. 

WrodawB. 

— ob. Sdmmerfeiâ Qeo^. (Eełoga 
1623). 

Kempen GuilieliiMie ob, Bhodns 
Thom. (Zepbanias lö57). 

KEMPSKI Adam sekretarz la&ki w. 
Koron. Muzy Polskie Do Nayiasaiey- 
szych Krolewicow Xawerego y Enrôla 
Powraeaiacych z Woyny ua Zimę do 
Warszawy R. 1757. D. D. D. w 4ce, 
1 ark. 

Na końcu: Adam Kempski Sekr. Laski 
Wiel. Koron. 

— Muzy polskie do Nayiasnieyszych 
Królewiców Xawerego y Karola, spie- 
szących na wojnę po przezimowaniu 
w Warszawie. Roku 1758. w 4oe, k. 4. 

Na końen: Adam Kempski Sekretars Laski 

Wiel. Koronnej. 
Porówn. Bohomolec Fr. 

Czartor. — Jagiell. •— Ossol. 

— MysIi o Bogu y człowieku w mo- 
wie człowieka y ducha wyrażone. Księ- 
ga pierwsza. W Warszawie, w drukar- 
ni Scholarum Piarum. Anno 1756. w8ce, 
k. nlb. 22, str. 323 i 1 str. Omyłki. 

Dedykowane: Maryi Katarzynie królowej 
francuskiej. W przedmowie mówi, iż był 
od lat dwudziestu jeden na uttagaoh Fr. 
Bielińskiego marszałka W. Kor. 8% tu 
niepomierne pochwaity ty oh poeąyi praez 
Stanis/awa Konarskieg^o : «Ani wyiszeg^o 
i rozumu ludzkiego godniejszej matety*!, 
ani moccniejs'zego, tatwiejsze^, delikatniej- 
szego, najwyższych i najtralniejsayeh my- 
śli wyrażenia w żadnym języku nie czy- 
tałeś. I przyjaciel i nie znający Autora i 
nawet zazdrosny w sobie to sesna'. Nie 
można przypuszozać aby taka powaga na- 
ukowa jak Konarski, pochlebiał lub nie 
rozumiał. Pisał według skali owoezennych 
pojęć o poezyi i istotnie zachwycał się. 

Przywilej Augusta U pod karą tysiąca ces. 
talarów na prsedmłd, jest z r. 1754. Im* 
primatur daje Oanrol. Frid. Kreni a cen- 
zurę Pet. Hyac. Sliwicki Praepos. S. Cru- 
cis 12 noremb. 1762. — Katalog Bibl. Pi- 
jarów ma mylnie z datą 1795 r. Autor wy- 
powiada, że prócz łaciny, żadnego iuaego języka nie umie. ^ Janoeki (Lex. I. 67) 
wspomina aapewne to dsieto, w tych wy- 
razach: ein grosses wider die in Polen 
sieh äussernde Freydenkerey gerichtetes 
poetiaches Werk i powiada, źa drukowane 
byl» r. llib (itat in Warsahan). 
Beatk. L s. 886. 

Dzików — Jagiell. 

— Pasterz do króla przez A. K. B. 
napisany, w 4ee^ str. 4. Ossol. 

— Na rok nowy 17.68 do Jaśnie 
Wielmoźney Pani Bielińskiey Woiewo- 
dżiny Chełmińskiey. (Bezosobn. tytuł.) 
w 4ce k. 2 (z podpisem; A. K. & L. 
W. K.). 

Byla wdową po Michale B. smaiłym 1739. 
Czartor. — Jagiell. — OssoL 

(Kempski Adam). Pochwała panegi- 
ryczna z przydaniem sentymantu Ada- 
mowi Kempskiemu Laski W, X. Se- 
kretarzowi, stawnemu w Polsce wier- 
szopisowi na dokument wdzięczności 
w r. 1758 napisana. (Bez w. m.) w 8ce, 
kart 2. Krasińs. 

— ob. Bohomoleo Fr. (Zabawki 
poet. 1758) — Grocyuiz Hugo (1766) 
— Mitulski Norb. Fr. (1721). 

Bentk. Hiat. Ut I 332. — Janoo. Szcerpt 
111. — Jauocki Uxic. I. 67- — Chłęd, 
Spis 62. 

KEMPSKI Jakób Józef. Flos Medi- 
cinalis, Admiranda Vitae Sanctitate^ Mi- 
raculorum Qloria, Virtntum Svavitate, 
Coramendatus. Intra redeunlis Veris pri- 
mitias, In Sacra Divinae Crucîs Arbo- 
re Inventus. D. Stanislau» Casimîrita- 
nus, Saori Ordinis Canonicorum Kegu- 
larium Lateranensium Presbyter. In Ca 
nonica SS"»» Corporis Christi Casimi- 
riae Annua Solennitatis suae die, Lee- 
tîssimae magnonim et emditorum Ho- 
spitum Coronae, A Jacobe Josepho 
Kempski In Artibus Liberalibns et Phi- 
losophia 2àBn Laurae Candtdato, De- 
vota de Rostris Panepfyri, Deraonstra- 
tus. Anno Fłoris Nazareni in Horto 
concluso Uteri Virginalis orti 1713. Die 
3 Mail. Gracoviae Typia Frâacidci Ce- 
zary, S. R. M. Illustrissimi et Beve- 
rendissimi Episeopi Crae: Daois Sève- 
riae n^cnon Scholarü. Nowodvorsc. Chai- 
cogiapi (1718). fol. kart 7. KIIMFWI. KBFHAŁIP&S. 22d Na odwr. str. tytota herb domu Vibauzer^w, 
pod nim 6 wierszy Zaa. podpisał Józef Jan 
Ziokaszkiewicz stad. poetyki; przypisał 
proz^ Jóoefowi Vihaazerowi kanonikowi 
KoU^, Pileokierj, proboszczowi Ozameceiuî 
i w Oioblo. JeBtto mowa miana w dziea 
nroczjstoâoi 8. Stanisława Eazîmîerozyka 
w kościele Bożego Ciała na Kazimierza. 
Jagiell. — Ord. Zamojs. — Otfsol. 

— Gradas Aeternae Felicitatis, Post 
completum laudabitis Yitae Cursum prae- 
cellentî virtutî. et praeclaris in Eccle- 
sia Dei Meritrs, Itlustris et Âdmodum 
Reyerendi Domini. D. Pauli Miskiewicz, 
Carati in Ploki, Viri ob probitatem 
prudentiam perenni memoria dignissi- 
mi, é Ręgione Caelesti Porrectus. ac 
dum In Ęcclesia Parochialł in PJoki, 
ultimo et intimp christianae pietatis ob- 
sequio Cinerea Moitalitatis ejus tumu- 
larentur, A M. Jacobo Josepho Kemp- 
ski, In Alma Univeraitate Cracovîensi 
Philoaophiae Doctore, et Professore do- 
lenti penna, Exaratus. Anno. Solis Jii- 
stitiae, gradum Virginia, in terris ascen- 
dentis 17t 4. Die mensis Decembris. 
Cracoviae Typia üniversitatis (1714). 
fol. kart 5. 

Wierszom nakamienaym pocbwaly Miskie- 
wicaa. Jagiełl. — Oéaol. 

— Pondas Virtutis et Sapientine, 
in Saora Diva Themidos Bilance, pro- 
batai» atq. dum, Periitustris et Admo- 
dum Revereudus Dominus D. Casimi- 
nu» Dobrakowaki, Proto-Notarius Apo- 
stoÜeus, Praepoaitus et Officialis perpé- 
tuas Pileeeasis, Saniecensis^ Curatus in 
Woykowiee, a Perillustri Clarissimo 
et Admodùm Reverendo Domino^ D. 
M. Adalberto Josepho Jodłowski, J. V. 
Doctore et Professore, Clariasimorum 
DD. Jareconsultomm, GoUega, Ëccle- 
sia^a«; CoUegiatae SS. Omniuiu Crac: 
Custod«, Igołomiansis ac Dziekanovi- 
oensisCarato eto. eto. Juris Vtriusquo 
Doc£or, in frequentissima Illustrium Ho- 
spitura et Senalus Aeademici Corona^ 
In lectorio DD< Jariseonsultorum litu 
solenni renuntiaretur; A Jacobo Jose-- 
pho Kempski in Aima Universitate Crac: 
Artium Liberalium et PbiioBopbiae Bac- 
calaureo, à voto obligati propinquo $an^ 
guine pectoris, łucji pablici^ prąeaea* tâtufn anno Verbi pondère naturae ku- 
manae in terras vibrati 1712. 6 Bbris. 
Cracoviae, typis Üniversitatis. fol. kart 
4 nłb. 

Wierszem nakamiennym. 

Brame. — JagieU. — Ostoi. 

Kempski Martin ob. Janidło Jak. 
(Epicedium 1620). 

Kempski fHaryan ob. ŁaobowiczFlor. 
Ant (Schola vitae 1721). 

Kempski (Kęmf^ski) Pititr ob Qo- 

lejowic S. (Piejas 1698) — Schulz Jan 
Chr. (Felix saeculuni 1700). 

Kempski Stanistaw ob. Kępski. 
Kqrc Jerzy ob. Jodłowski Stan. (Tor- 
ques 1646). 

Këndios Alexander ob. Simonius Si- 
mon (Primus triumphns 1584). 

KENDZIERZKOWSKA W. Apologia 
rodzaiu Ewinego. To iest, obrona pań 
y panien. Z okazaniem Cnot ich y Za- 
cności: naprzeciwo uszszypliwym Ob- 
mowom y Pismom niebacznych MçÂ- 
ozyzn. Pisana przez Wierzchodkwę Ken- 
deierzkowska Referendarza Kola Biało- 
głowskiego. Roku terainieyszego, w Pta- 
sowie. w 4ce, kart 4. 

Są dwie edeswy 4o csjtelnika: pod jedną 
podpisaaa „Euphroiyna ŁubokZońska Pod- 
kanclersy Wielkiego Kola. BiaZo^owsk le- 
go**, druga roa napis „do Czytelnika uwierz- 
biący ÎQzyk maiącego'. Ta druga druko- 
wana gotykiem. 
Maeiejows. PiAiii. — WigmiowB. Hist. lit. 

Kórnik, 

Kępczyński Wojciech ob. Wałkowicz 
Woje. (Kalliope na wesele 1643). 

KEPHALIDES Samuel. De primis 
Polonorum nuramis argentei6 SiT« Gros- 
sie Pragensibus. Exercitatio posterior, 
Praeside Georgio Wendio Wrat. A. D. 
Janii A. MDCCir. H. L. Q. S. Ad di- 
spatandnm proposita a Samuele Ke- 
])lialide Neonoliensi Ungaro dubitanti 
}>rovinciani siistinentibus : Joh. Wolfio, 
Corona Transylvano, Adarao Frid. 
Scbroeter, Łandsperg Marcbico, et Jo- 
hanne Georgio Willebrand, Stolp. Po- 
raeraiio. Thorunii Ex Offic. Nobil. Se- 
natufl Et Gyranasii. (1702). w 4cc, kart 
a nlb. aso MLPPÙBSSL KXPPLSSL CsB^é pkrwsią opmoowai Adam Lemekeii. 
Btakdi. H. dr. IL 167. 

Czartor. — Oetiol. 

KEPPLER Joannes (157i f 15 Nov. 
1630). Epitome Âstronomiae Copernica- 
nae antore Joa. Kepplero Caes. Mathiae 
Mathematico. Lentiis ad Dannbiuro, 
1618. w 8ce, 8tr. 932. Oagol. 

— Epitome Astronomiae Coperni- 
canae Vsitatâ forma Qaaestionum & 
Responsionam coQscripta, inque VII. 
Libres digesta, quorum très hi priores 
sunt De Doctrina Sphaerioa. Habes^ 
Amice lec tor, bac prima parte, praeter 
phyaicam accuratam explicationem Mo- 
tus Terrae diurni, ortusq; ex eo circu- 
lorum Spbaerae, totam doctrinam Sphae- 
ricam nova & eoncinniori Metbodo, au- 
ctiorem, additis Exemplis omnis gene- 
ris Computationum Astronomioarum & 
Geographioarum, quae integramm prae- 
ceptionura vîm sunt complexa. Authore 
Joanne Kepplero Imp. Caes. Matthiae, 
Ordd: q; lUnstr. Archidacatus Austriae 
supra Onasum, Mathematico. Cum Pri- 
uiiegio Caesareo ad Annos XV. Franco- 
forti^ Impensis Joannis Godefridi Schön- 
wetteri. Excudebat Johan. Friderîcus 
Weiesius. Anno M.DC.XXXV. (1626). 
w 8ce, k. 2, str. 932. Index k. 7. 

Jagiell. 

— Jpannis Kepleri S. Caes. Maiest. 
Mathematici de Jesu Christi Salvatoris 
nostri vero anno natalitio, consideratio 
novissimae sententiae Laurentii Susly- 
gae Poloni, quatuor annos in usitata 
Epocha desiderantis. Pragae, apud Paul. 
SuBsium 1606. 

Porówn.: de Stella. 

— Toż:... Laurentii Suslygae Po- 
loni, quatuor annos in usitatam Epo- 
cham desiderantis. Cum privilegio S. 
Caes. Maiest. ad annos quindecim. Fran- 
oofurti, In officina typographica Wolf- 
gangi Richter!. M.DC. VI. (1606). w4ce, 
str. 86 liczb, i nlb. str. 3. 

Dedykacya Keplera Joanni Barr vitio Rndol- 
pjbt II a Consiliis, gdzie mówi, ie w Sty- 
rji znalazt dsieZo äusligi p. t.: Tbeore- 
mata de anno ortas ac mortis Jesu Christi. 

Jagîell, 

— De vero anno quo, aeternuä Dei fïlius humanam natttram .... sumpsit. 
Joannis Keppleri .... commentatiunciila 
recocta, prias teutonioa lingua édita; 
nunc a Andrea Laurentio Suslyga, in 
latinam translata .... Francofurti typis 
Joannis Bringen M.DCXIV. (1614). 
w 4ce, str. 179. 

Żebrawski Bibliogr. maternât, str. 238 i 239. 

— Prodromufl dissertationura cosmo- 
grapbicarum, oontinena mysterium co- 
smographicum. De Admirabili propor- 
tione orbium coelestium, deque causia 
coelorum numeri, magnitudinis, motu- 
umque periodicorum genuinis & pro- 
prijs, demonstratum, per quinque regu- 
laria corpora Qeometrica; A M. Joan- 
ne Keplero, Vvirtçmbergico , lUustrium 
Styriae provinoialium Mathematioo. Quo- 
tidiè moriur, fateorque; sed iuter Olyni- 
pi Dum tenet assiduas me mea cura 
vias: Non pedibus terram contingo: sed 
ante Tonantem Neotare diuina pascor 
& ambrosiâ. Addita est erudita Narra- 
tio M. Georgii Joachimi Rhetici, de Li- 
bris Reuolutionum . atq; admirandis de 
numéro, ordine, & distantijs Spharea- 
rum Mundi hypotheaibus, excellentisei- 
mi Mathematici, totiusq Astronomiae 
Restauratoris D. Nicolai Copemici. Tv- 
bingae Eîxcudebat Georgîus Gruppen- 
bachius Anno M.D.XCVI. (1696). w 4ce, 
k. 1, str. 182. 

(Od Str. 161:) De dîmensioilibus oi^ 
bium et spfaaerarum coelestitim iuxta ta- 
bulas Prutenicas ex senteütia Nicolai 
Copernic!. Appendix M. Michaelis Mae- 
stlini mathematum in Tubingensi Aca- 
demia Professoris. 

Bzielo dedykowane; Sigismando Friderico 
Baroni ab HerberBtMn. Jagiell. 

-^ Jo Kepleri de Stella nova in pe- 
de serpentarii, et qui sub ejus exortum 
de novo iniit, trigens îgneo, libellus 
astronomicis, physîcis, metaphysicis et 
astrologicis disputationibes plenus. Ac- 
cesserunt! I de Stella incognito cygni, 
narratio astfonomica. II Dé Jesu Chri • 
sti Serratoris vero anno natalitio con- 
sideratio novissime sententiae Laukrentii 
Suslygae Poloni, quatuor annos iù usi- 
tata epocha desiderantis. Pragae apud mUPI.BR. ICBKSIïNSTEmOWflA. m Paulam Sesnam 1606. w 4ce. stron 
36. 

J08t (o dragie wydani« dslata. p. t. : Velifi- 

catio etc. 
Wi««nîewèkî H. 1. p. lî. 618. VÏI. 376. 

— Ad Vitellîonem paralipomena 
quibùB Âstronomiae pars optica tradi- 
tur .... authore Joanne Kepplero .... 
Francofurti MDCIV. (1604). w 4ce, 
stron 449. 

— ob. Crngerus Petrus (1625) — 
Gostumiowskî Jan (1668) — Heekier 
Jan (1665. 1666. 1670) — Suslyga 
Andrzej. 

KEPLER Johann Friedrich. Bey dem 

Hocbansehnlichen Xioichen-Begängnißse 
Des . .. Samuel Friedrieh Lauterbachs 
..... Lissa, Qedruckt bey Michael Lo- 
rentz Pressem. (1728). fol. kart 2. 

Kepler bjl AdvoMtofl Jar. Vscboyen». 

Wrooławs. 

Kepsict Stanislaus (Kempsici) Ka- 
non. Tamow. ob. Banaszewicz Adam 
Casimi. (Piscis de pîscina 1687) — Sien- 
kiewicz Petrus (Acroama 1656. Colu- 
mna 1689). 

KÉRALIO Ludwiic Felix Guinement 
(1731 t 10 Grudnia 1795). Histoire de 
la guerre des Busses et des impériaux 
contre les Tjlitcs en 1736. 1737. 1738. 
1739 et cle la paix de Belgrade qui la 
termina avec des cartes et plans néces- 
saires. Paris 1777. w 12oe, 2 tomy. 

— Toi:... (Tom 2g\). Paris 1777. de 
rimprimerie de Pk D. Pierreifc w I2cej 
Str.. 367 i na końcu 2 k. nlb* 

— Toż:... Paris 1780. w 8ce, 2 
tomy i 11 rycin. 

QuëMird La France liter. 1830. T. rr 4ce, 
str. 294. 

— Geschichte des letztem Krieges 
zwischen den Russen uud den Türken, 
von dem Hrn. Keralio, königh fran- 
oös. Major von der Infanterie, Bitter 
das kOnigl. und militairisehen S. Ludwig 
Ordens, Mitgliede der Könige Schwedi- 
sehen Akademie der Wissenschaften. 
Aus dem Französischen übersetzt Er- 
ster TheiL Leipzig im Schwickertschen 
Verlage 1778. Mit Chursfürstl. Sachs, 
gnädigsten Freyheit.w 8ce, str. X i 392. — Zweiter Theil. 1778. k. 2, w 8ce, 
Str. 362. 

w T. I w Beylagen są : 2) Darstellung der 
. Gerechtsamen Dinsidenten. 4) Rasg. t)ecla- 
ration auf Heichscage zu WarBchau 17ß6. 
5) Beet&UgaDg der Union zwischen Fohlen 
und Litthauen J. 1669. 6) Auszug ans der 
ConfÖderation v. 1Ô86. 7) KQnigl. Diplom 
für die Dissidenten. 8) Zwejter Artikel 
des OliviBchen Friedens. 9) Aus dem Frie- 
dens Traetate zwisehen Russland und Foh- 
len d. 6. BAaj 1686. 11) Pro Memoria 
wider die Dissidenten. S% tu ooeracye 
nad Dniestrem. Hajdamacj w Polskiej 
Ukrainie. Chocim zwany tu Kotschim. 
•Twarowski w g&raeh węgierskieh. Zaję- 
cie Stanisławowa. Kamieniec. Puławski. 

W T. U Beylagen mieszczą: Pro Memoria 
Psarski dem russischen Miuisterio. Be- 
glaubigang Schreibens der Abgeordneten 
der Republik i^hlen. Liste der unterm 
General Weymarn nach Fohlen detasęhier- 
ten Truppen. JSrklibrang der Kaiserin an 
Bepub. Fohlen. W liicie wojskowych 
(Frey willige) pod komenda Gąlitzina wy - 
mienieni s^ jako polacy : General Major 
Sauerzapfi General Major Lie, Baron Osten 
Gkabowski. Na str. 211 o Puławskim i 
Twaroskim konfederatach. Od str. 216: 
Manifest des FOrsten Gallitzin nach Rück- 
kunft aus Moldau nach Fohlen, 6 Mai 
1769. Na Str. 26ô: Der polnische Aufruh- 
rer Fotocki und Marosowitzki. 

Jagteil. 

Kerchowe Alberyk ob. Wojszna- 

rowicz Kazimierz Jan (Dom mądrości 
1667). 

Ker6ii|8ka Elisabeth ob. Berichten 
(1767). 

Kergerin ob. Hoffmannin Rosina. 

Kerl Dadzibog ob. Gołembski Jos. 
(Symcharma 1626). 

Kerl Michał ob. Loss Job. (Progy- 
mnasmata 1592). 

Kermess du Nord ob. Hamann J. 
J. (1774). 

KERNER Natanael Józef. Tygodnio- 
wy posiłek dusz. Warszawa l708. 

Kerner Samuel ob. Acta (1719). 

Kerowsky ob. Aitzema (1626;. 

(Kersensteinowna). Leichgesang auf 
Jungfrâulein Anna, Sigmund Kerssen- 
steins Tochter. Danzig 1644. w 4ce. 

— Klag- und Trostschrifft auf Cou- 
stantia Kerssensteiu , Philipp Cölmers 
eheliche Hausehre. Dantzig 1652. w4ce. IbfitUniSNStBNttlS. KERV. Ker8ten8tefiias Crisplnm ob. Pa- 
scha Mikołaj (1611). 

KERUS TOMASZ Karmelita. Histo* 
rya o dziwnym ualezieaiu Ciała Boże- 
go: na tym mieyscu gdzie tecaz w Po- 
znaniu kościół Bożego Uiała zową, znie- 
któremi cudami, które Pan Bóg Wszech- 
mogący y po dziś dzień okazować ra- 
czy. Przez Tomasza Kerusa, Zakonni- 
ka Zakonu Panny Maryey, od góry 
Karmelusy, znowu na druk wydane. 
Roku Pańskiego 1588. (Bez m. i dr.) 
(Kraków, ätan. Szai-ffenberger?) w8ce, 
k. nlb. 9. 

Pnsjpłs Hieronymowi PowodowtAdemu kan. 
pozn. 

Z wyrasu znowu widać, Łe była edycya wcse- 
éniejssa. 

Joeber HI. Ô00. nasywa Boru«. — Jocher 
8996. — Encykl. Org^elbr. XiV. 601. — 
Mać. Pism. 111. 286. Ossol. 

KERY Jan. Decretum Stae Sedis apo- 
stolicae per Joan: Keri O. S. Pauli 
Eremitarum. Typis Czestochoviae, an. 
MDCX.CII. (1692). 

Haan notuje: Nie ma w Beatko wekiin. 

— Décréta Sacrae Sedis Apostolicae, 
quotannîs à Regularibus temporibua 
certis legenda, cum dubitationibus et 
Resolutionibus anią, ez DO. yarij« col- 
lectifi, et digestis, per Reveverendia- 
simum Patrem Fratrem Joannem Kery 
Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae 
Priorem Generałem AA. LL. et Phi- 
losophiae neo noo Sacrae Tbeolo- 
giae Doctorem. Editio secunda A. D. 
MDCXC.IV. (1694). Typis Clari Mon- 
tis Czçstochoviensis. w Soe, kart 4 ûlb. 
i Btr. 491. 

Edycya pierwsza (wiedeńska) nieznana. 

Imprimatur podpisał Balt. a Kelaren Un. 
Yien. Bector. i Michael Simten deoantis 
Theologiae. Dedykaeya Frairibus Ord. 
S. Pauli. 

Joeber 7444 a, — Siennicki Drukarnia 50. 

Jacpell. 

— Toi:,.. Eremitae Priorąm Gene- 
rałem S. S. Theologiae Doctorem. Cum 
Bpeciali licentia Superiorum. Viennen- 
sibus Typis data luci publicae. Nunc 
vero in Typographia Clari Montis Czę- 
stochovienais reimpressa Anno D. 1716. 
w 4ce, k. 1, str. 154. 

Jocher 7444 h, Ossol. » Wilno — Décréta Saorae Sedte Apostoli- 
cae universim ab omnibus RegulariboB 
observanda atqtie quotanis certia tempo- 
ri bus publice legëda. Cum neceesarijs 
dubitationibus et resolutionibus ex va- 
riJ3 D. D. Collecta Per Reverendissi- 
mum P. Joannem Kery, Ord. S. Pauli 
Prim. Erem. Priorem Generałem, noc 
non A. A. L. L. et Philos, ac Sacrae 
Theol. Doctorem. Pro Commuńi Relî- 
giosorura Utilitate compilatist atq; in 
Claro Monte Czestochov. 1694. Typia 
Mandata denuo ex speciali S. Re^ul. 
Observautfae Zelo, atque Mandato Èxi- 
mii et Atïmodum Reverendi Patris Ma- 
riani Praski S. Th. Magri Provincialia 
Prov. S. Hyacinthi in Russia, Sac. Ord. 
Praedict. sub. ejusdera Grotiosissimis 
auspitiis. R. R. F. Maurum Rostkow- 
âki S. T. L. metaphysiees in Studio Ge- 
neral. LeopuUensis Profess. pro coipmo- 
do et utilitate prae£atae suae proyinciae 
reimpressa. Leopoli, Typis Confrater- 
niUtis SSS. Trinitatis et P. R. M. an- 
no aerae christianae 1731. w 8ce, k. 
i, str. 463. 

Joefaer 7444 e. 

— Toż:... Cum dubitationibus & 
resolutionibus suis ex D. D. variia eol- 

letis et digestis. Per Ordinis Sancti 

Pauli primi Eremitae Priorem Genera- 
łem S. S. Theologiae Doctorem. Cum 
ipeciali licentia Superiorum Primo Vîen- 
aensibus Typis luci i)ublicae data, 
nunc Yero in Typographi« Montis Gzę- 
stochoviensis «eoundo reimpressa a. D. 
1745.' w 8oe^ kart nlb. 3, Btr. 300. 

Jocher 7444 d, 

Waraa. Uniw. -^ Wileńs. 

— Toż:... a Regularibus tempori- 
bus oertis legenda, collecta per... Ordi- 
nis sancti Pauli Primi Eremitae Prio- 
rem Generałem A. A. L. L. et Philoeo- 
phiae, Nee non Saerae Theoitogiae Doe- 
torem. Anno Domini MDCXCIV Reim- 
pressa Typis Clari OoUegii 8aâdomiriBii- 
sis S. Jesu Anno Dni 1747. w 4ce, 
stron 67. 

OEartiir. — Wams. Untw. 

— ob. Pelkel X. Romuald (174ł>) 
— Szotarewicz Mik. (Scfaolasticae). K9SICRI. iCĘSŻTCRi. 2tó Kt8lcki Piotr ob. Rostkowski Ma- 
kary (1731). 

Keslerowa ob. Ratałowski Joannes 
(1659). 

KESSELTHAL Georgiua. Q. D. B. 
V. Dispatationis de Polonia Nnnquam 
Tributaria Sectio VIII. Quam Praeside 
Jobanne Schultzio D. XVII Decembr. 
A. R. S. M.D.C.XCnL Examini sub- 
mitfcit publice Georgias Kesselthal Ge- 
dan. Dantisci Typis Davidis Friderici 
Rhetü (1693). w 4ce, od str. 231—259. 

ObboI. 

— ob. Schlieff Joa. Daniel (Dispa- 
tationis 1693). 

Kessler Andrzej ob. Heidenstein J. 
(Manipalas 1622). 

Kesaler Benedykt ob. Ciamer Gil- 
bert (Złote sieci 1665). 

Kesaler Regina ob. SchuUer (Castes 
1714). 

Kossowska Elżbieta z Kiewierskich 
ob. Skato Andrzej (Bohaterka ducho- 
wna 1659). 

(KęssowskI Aleksander a Bautzen- 
dorfr (Baoadorfa) (Opat Oliwski). Mne- 
mosynon, quo Alex. Kossowski abbas 
Oliyensis iBaugurationen conventas Oli- 
yenais recelait. Dantisci. 1641. folio. 

Hoppe, 70. 

— Oratio panegiryca Alexandre 
Eessowsky. Dantisci. 1641. fol. 

— ob. Blasias Cl. (Thésaurus 1646) 
— Damalewicz Stefan (Róża albo ka- 
zanie 1642) — Miliński Jan — Nedat- 
sius Gerhard (Alexandri I. 1646) — 
Nuszczyński J. (Elóża 1648) — Skato 
Andrzej (Bohaterka duchowna 1669) — 
Tomasz a Jezu (Dominichowski Przem. 
Praktyka żywej wiary 1647). 

Kossowski Casimir ob. Rosa. 

KESTNER J. C. Trauer-Gedicht 

Christina Kestneria. Dantzig 1655. fol. 

KESZNER X. Samuel. Triumphus 
fidei albo kazanie pogrzebowe nad cia- 
łem przezacnego y szlachetnie urodzo- 
nego młodzieńca, sławney pamięci J. 
M. Pana Ernesta Cölmera Patrycyusa 
Gdańskiego przez Xiedza Samuela 
Eesznera, Seniora Districtu lubelskie- go^ y kaznodzieię Zboru Bełżyckiego 
przy wielkim sług Bożych y zacznych 
ludzi concursie pod czas Convocaciey 
provinciainey , w kościele Bełżyckim 
odprawione. We Gdańsku drukował 
Andrzej Juliusz Möller (1654). w 4ce, 
k. 12 nlb. (sign. E^). 

Jestto czeéé druga dodana do X. Andrs. 
Tneekiego: Redemptor vitae Pana Ern. 
Cölmera. Dla tego ma na dalszej stronie 
nadpis ; Kazanie drugie odprawione w ko- 
ściele Bełżyckim. Na końcu kazania bio- 
gra6a zmarłego. 

Jagiell. — Kraaińi. 

Kęazycka Barbara z Kwilecklch ob. 

Qołecki Kaz. (Dzieje 1785) -— Kęszy- 
cki Fr. Nałęcz (Wiersz). 

KESZYCKI Franciszek Xawery Na- 
łęcz. Mowa J. W. Jmci Pana Xawere- 
go Nałęcz Kęszyckiego Starosty Mosiń- 
skiego Posła Woiewodztwa Poznańskie- 
go (1776). w Warszawie w Drukami 
P. Dufoura. fol. k. 2. 

Branic. — Kragińs. — Ossol. 

(Kęazycki Fr. Xawery). Na imieni- 
ny Jasuie Wielmożnego J. Pana Fran- 
ciszka Xawerego Nałęcz Kęszyckiego 
afarszałka Trybunalskiego, Kasztelana 
Gnieźnieńskiego Starosty Mosińskiego 
Orderu S. Stanisława Kawalera oraz 
Jaśnie Wielmożney Barbary z Kwilec- 
kich godney Jego małżonki dn. 3 Gru- 
dnia 1781. w 4ce, k. 4. 

— Jaśnie Wielmożnemu J&iCi Panu 
hrabi Nałęcz Kęszyckiemu Kasztelano- 
wi Kaliskiemu orderów orła białego y 
S. Stanisława Kawalerowi trybunału 
Koronnego marszałkowi w oktawę imie- 
nin Wiersz krótki. (Na karcie drugiej:) 
Jaśnie Wielmożney JMCI Pani Barba- 
rze z Kwileckich Kęszyeki Kasztela- 
nowey Kaliskiey trybunału Koronnego 
marszałkowy między oktawą Imienin 
wiersz krotki. Bez m. dr. i r. (1781). 
w 4ce, k. 2. Ja^ell. 

— ob. Oorczyczewski X. Jan 
(Wiersz na powrót) — Oiszański Kaz. 
(Kazanie 1781). 

X. KESZYCKI Jacek Bernardyn. 
Zwierz polski śmiertebiemu Szczwaczo- 
wi odbity na pogrzebie JW. JMP. Fran- 

80 iu kmtrUbKk. KBtTNBR. oioaka a Ciświce Ciswickiego Kaszte- 
lana Międzyrzeckiego Starosty Stawi - 
szyńskiego itd. żałobnym kazaniem sa- 
memu Bogu oddany przez X. Jacka 
Kęszyckiego 00. Bernardynów W. pol- 
skich konwentu kaliskiego filozofii le- 
ktora r. 168 1. Z pozwoleniem Starszych. 
w 4ce, kart 18 nlb. 

Na oàrrr. 8tr. tyt. herb Wieniawa na blasze 
ryty a pod nim 4 wiersze pols. Kazanie 
miane na pogrzebie kasztelana przepełnione 
zdaniami tacińskiemi. 

Qoliohowski Norb. Upominek II, 189Ö. s. 17. 
Akad. — Ossol. 

Keteńska Anna Emilia Icaiężna An- 
hait ob. Paszkowski Stanisław (1691). 

KETJU8 Teodorus. Trauer-Gedicbt 
.... Arend Bauer. Danzig 1653. w 4ce. 

— Trauer-Gedicht Isaac Schart- 

zen. Danzig 1653. w 4ce. 

— In obitum Floren tinae Cölmers. 
Danzig 1654. w 4ce. 

KETTELER J. J. Vienna Austriae 
a Turcis Barbarae oppugnata gloriose 
a Christianis defensa, et victoriose li- 
berata an no 1683 die 12 Septembris. 
Descripta per J. J. K. S. C. fol., str. 44. 
Umieszczone także w Isthiianffi Histor. Han- 
gar. Colin 168Ö. 
Wied. Bibl. miej. — Bibl. Ołomuniec. 

KETTEN (Van der) Jan Michał. Jo- 

annis Michaelis van der Ketten Ord. 
Sacr. valgo S. Birgittae Sac;erdotis Apel- 
les Symbolicus Exhibons Seriem Am- 
plissimam Symboloram, Poetisque, Ora- 
toribns Âo Verbi Dei Praedioatoribus 
Conceptus Submistrans Varios. Duobus 
Volaminibus. Arastelodami et Gedani, 
Apud Janssonie -Waesbergios. 1 699. 
w 8ce, T. I Str. 898, T. II kart 10, 
Str. 568. Index kart 14. 

Przed herbem w tomie I wiersze łacińskie 
profesorów jezoickłego kollegiam w War- 
szawie; Adamus de La Mars, Sigismun- 
dus Kruger, Christophorus Eynarowicz. 

Pars Secunda, continens Herbas, flores, La- 
pides, Meta^Ua, Ecclesiastica, Doraestica, 
Aedificia, Mechanica, Lusoria, Alphabeti- 
ca Nautica, Mathematica, Militaria, mu- 
sica, Bttstica, raixta. 

Joeher T. III. s. XLY. WrocZaws. 

(K6ttler). Extractnm ex decreto in 
causa ediotali debitomm domns Da- calis Kettlerovianae liqaidationis lato, 
1771. folio. 

— Genealogia familij Kettlerowdkiey. 
Bez wyr. m. i r. folio. 

Petorsb. publ. 

— Status Causae G-eiierosoruai In- 
stigatorum Regni et M. D. Lit. Acto 
rum contra creditores jus et inter- 
resse aliquod ad Bona mensae Du- 
catua Curlandiae et Semigaliae bona- 

que allodialia Kietleroviana 

Ducuam Curlandiae et Semigaliae ««e 
habere putantes et praetendentes. folio, 
kart 2 nlb. Warsz. Unîw. 

— Status causae pro Ordine Eque- 
stri Curlandiae et Semigalliae contra 
instigatores Regni in causa edictali Ket- 
tleriana. B. m. i r. (Varsaviae, 1768). fol. 

Ossol. — Petersb. 

KETTLER Gotthard ob. Elopmann 
(175H) — Sieberg (Réponse exacte). 

Kettier Karol Emilian ob. Boeder 
J. H. (Dissert. 1710). 

KETTNER Caroius Erneatua. Bey 

Qabriel Groddeck introductionis acta. 
Danzig 1699. folio. 

— Q. D. B. V. De polonorum Con- 
foederationibus praeside Gotfrido Len- 
gnich D. elq. et poes. P. P. d. XXVI 
Maii MDCCXXXV. in auditorio Maxi 
mo disputabit Carol. Ëmestus Kettner 
Gedanensis. Gedani, typis Thomae Jo- 
annis Schreiberi Senatus et Âth^iei ty- 
pographi. w 4ce, kart 4, str. 87. 

Dedjkacya Andreae Comlti Załuski, Ep. 
Ploc. Podpisany Qotfridus Lengnich. VV de- 
dykacyi wyehwala Załuskich brata i ojca 
te: a multîs me annis instituit. Is me 
docuit quae didicîsse non pig^t et sine 
quo ignorassem quae passim in bis pagî- 
nis legnntar. Z całego toku dedykaeyi 
widno, ii to jest praca Łengnieha a nie 
Kettnera. 

Branic. — Jagiell. — Kyows. — Krasińs. 
— Ossol. — Zielińs. 

— Toż: Editio secunda, Li- 

psiae literis Jo. Christiani Langenhemii 
MDCCXXXV. w 4ce, kart 5 nlb. i 
str. 38. 

Przypisał i tę edycję Jędrzejowi Załuskiemu 
Biskupowi płockiemu Ootftyd Lengnich. 

Akad. KETÄRH. KftYSBaŁIlW. 3ft6 — ob. Lengnich G. (1736). 
Bentk. H. lit. U. 830. 

KETZEN Jan astrolog praski. Kalen- 
darz poUki i ruski z wielka czułośoią 
wyrachowany na rok 1717. w Supra- 
ślu w drukami W. W. O. O. Bazylia- 
nów unitów, w 4ce, kart 18 nlb. 

Krasińs. 

-^ Toź:... na rok 1718. w 4ce, k. 
nlb. 17. 

— Toż:... na rok 1719. w 4ce. 

— Toż:... na rok 1720. w 4ce, k. 
nlb. 16. 

— Toż:... na rok 1721. w 4oe. 

— Toż:... na rok 1722. w 4ce, k. 
nlb. 1 7. Kraaińs. 

Ketzereien (Die) ob. Bemondi (l 676). 

(Kawert). Blbliotheca varii generis 
et in copia polonica, in aedibus nunc 
Kewertianis etc. a. 1758. d. 13 Sept. 
et seqq. publica auctionis lege vénales. 
Thorunii imprimebat Job. Christoph. 
Jungmann, w 8ce. 

Jocher 1088. 

KEWTBREWER Clirietopher. Indu- 
iłtria spirituaiis In qua modus traditur 
praeparandi se ad Confessionem all- 
quam plurimorum Annorum, ita ut spa- 
tio duarum horarum paratus quis esse 
possit vel à cen tum Annis confiteri et 
si calamum non attingat, et id accurate 
sine periculo culpabilis omissionis pec- 
eatorü mortaliü etc. Olim Coloniae per 
Chnstophorum Kewtbrewer Ordinis Mi- 
norum S. Patris Francisci Conventu- 
aliunrY Sacerdotum 1634. Ira pressa. Sub 
auspiclis Perillustris Magnifici Domini 
Domini Casimiri Badzieiowski Castella- 
nidae Rypinensis Vexilliferi Czernie- 
choviensis« Ab A. R. P. Magistro Jo- 
anne Tyneński Ordinis Minorum S. P. 
F. Conventnalium Provinoiae Russiae 
Deftinitore Perpétue Secretario, et As- 
sistente, ad iniormandas poenitentium 
consoiantias Anno Domini 1770. Ré- 
cusa, w 12oe, k. 13 i sign. A— Fg (kart 

50 nlb.). 

PrMdmowa do BscUiejowßkiego pnes J. Ti- 
nenskiego obejmuje kart Ö. 

Pmecepta od Ark. A— £. drukowane po je- 
dnej stronie i nacinane. 8ą to wiersze do 
joddnaaia tekitu pnesnacsone. Wasystko brzegami nalepiane na biały papier. Appro- 
bata datowana in Conventa Custodiali 
Premisliensî d. 7 Jana 1770. Reimprimą- 
tur Joannes Wissniewgki. Premisliae 12 
JunU 1770. 

Jooher 6712. 

Caartor. — JagielL - Ossol. — Uniw. 

Iwows. 

KEYL Michał. Forszryfty nowe Pol- 
skie, Niemieckie, Francuskie, Angiel- 
skie y Włoskie, pisane y sztychowano 
od Michała Keyla w Dreźnie. Wydane 
przez Michała Groella, w Warszawie 
1773. w 4ce poprzecznej, kart 9 tyt. 
i 11 k. wzorów szty chowanych po 1 
stronie liczb. 

Porówn. Szybiński Dom. (Sitaka pisania 

1778). 
Keyl wyryt na miedzi mappę Polski, wyda- 
na w 25 arkuszach 1772 r. w Paryèu sta- 
raniom Xiçcia Alexandra Jabłonowskiego, 
kt<Sr% major Hennequin rysował. Znana jest 
ta mappa pod nazwiskiem Rizzi Zanno- 
niego. Jagiell. — Oasol. 

— ob. Busching Ant Fried. (1768) 
— Hennequin (Planta) — Schmidt Fry- 
deryk August (Dzieje królestwa pol- 
skiego 1766) — Zaborowski X. Ignacy 
(Jeometrya 1792 i 1798). 

KEYSERLING (Kai8erllng) Ernest 
Fryderyk (t 1822). Discours aux confédé- 
rés catholiques de Eaminiek en Polo- 
gne, par le major Kaiserling au ser- 
vice du roi de Prusse. A Amsterdam, 
1768. w 8ce, str. 16. Czartor. 

KEYSERLING Hermann Karol (1696 
t 1764 d. 80 Września). Kurze und 
deutliehe Ausführung derer Curländi- 
Bchen und Semgailischen Rechte boy der 
Wahl eines neuen Fürsten. (Warschau 
1736). w 4ce, str. 23. 

— Brevis et succincta enarratio ju- 
rium Curlandiae et Semigalliae circa 
electionem novi Principis. (Warsaviae 
1736). w 4ce, str. 23. 

— De indigenatu, eumque oonfe- 
rendi jure, apud Prussos et Curonos 
disquisitione«» duae. (Bez w. m.) 1748. 
w 4ce. 

Jaaoc. III. 172. 

Ossol. — Petersb. pubL 

— Oratio lUustrissimi et Ëxcellen- 
tissimi S. B. J. Comitis Bermsoi Ca- 286 KBTSBRUNO. KBYSftRLIMâ. roli a Keyserling oratoria cum plena 
potentia S. Imper. Mai. Totius Russiae 
Catharinae IL ad Rempablicam Polo- 
nam in Comitîis EUectionis Varsaviam 
inter et Volam A. MDCCLXIV. habiU. 
Przetłamacasenie z łacińskiego mowy 
J. W. Jmci Pana Grafa Keyzerlinga 
Posła wielkiego y pełnomocnego od Nay- 
iaśnieyszey Imperatorowey Rossyiskiey 
Katarzyny II do Rzeczypospolitey Pol- 
skiey na Seymie elekcyi między War- 
szawą y Wolą Roku 1764 mianey. (B. 
m. dr.) folio, ark. sygn. B^ (k. nib. 4). 

Tekst łaciński i polski, drak fracta pagina. 
Beoke i Napierski II 432. — Janociana III. 

173. 
Akad. — Branic — Jagiell. — Kyow. — 

Krasińs. — Ossol. — Petersb. — Raesjus. 

— Pro memoria J. O. Xîeciu JMci 
Prymasowi Łubieńskiemu y J. W. JM. 
Xiedzu Podkanclerzemu Koronnemu 
Wodzickiemu podane w Warszawie Die 
3 Martii 1763. Bez miejs. dr. folio, 
kart 2. 

W sprawie Korlaadikiej. Proponuje do ko- 
missyi Poniatowskiego i Mokrunowskiego. 
Akad. — Caartor. — Jagiell. 

— Recherches sur Tabrogation du 
droit d'élire un Roi des Romains faus- 
sement imputée a Tlmpereur Henri VI, 
traduit du latin. (Umieszcz. w dziele: 
Mémoires de l'Académie royale des 
sciences de Berlin a. 1748, str. 466 — 
481). 

Recke a. Napiers. II. s. 432—3. 

— Uniwersał z wyraźney woli Imo. 
Imperatorowey Anny. Dan w Warsza- 
wie die 15 Dec. 1735. posłem Key er- 
lingiem i generałem fiismarkiem 1735. 
folio. 

(Keyserling). [Nota promemoria do 
posła rossyjskiego hr. Keyserling, prze- 
ciw nadużyciom woyska rossyjskiego 
w Kurlandyi]. (Po franc.) fol. k. 1. 

— ob. Bülow (Enarratio 1736) — 
Katarzyna II (1763) — Radziwiłł Ul- 
ryk (1764). 

Janociana III. 172—4, -— Janocki Ezoerpta 
polon. 88—233. — Oadebusch. Livlftnd. 
Bibl. II. 109-111. — En<qrkl. Orgelbr. 
XIV. 607. — Beoke u. Napiers. U. 482—3. 

KEYSERLING Henryk Chryetyn Kur- landozyk (urodź. 1727 t 1787). Aus- 
zug und vorläufige Anzeige derer An- 
merkungen, welche ein wohlgesinnter 
Curlftnder über das Mémoire sur les 
affaires de Courlande entworffen, und 
mit nächstem dem Publioo mitzutaeilen 
verspricht. Bez w. m. 1763. w 4ce, 
Str. Ö6. Petersb. pnbl. 

— Commentatio de eo, quod j ustom 
est circa itionem in partes 1761. w 4ce. 

— Commentatio de eo, quod iustum 
est circa secessionem in partes 1767. 
folio. 

Takie w Seleotis jaris pablid noTissimis 
T. XLV. s. 109. 

— De feudis vexilli eorundemque 
investitura. Francofurti ad M. 1745. 
w 4ce. 

— Einige Grundsätze der Staats- 
klugheit in 10 Abhandlungen von Cae- 
sareon. Mitau 1773. w 8ce. 

— Lettre d'un Polonais à son ami 
à Londres Bez m. (Królewiec). 1773. 

Beoke d. Napierski II. 430—482. 

— Lettres sur la négociation de 
l'affaire de Malthe en Pologne écrits 
par un habitant de Varsovie à son ami 
à Londres. Londres MDCCLXXV. 
(1776). w 8ee, str. 92 i 1 str. Errata. 

Głównym czynnikiem by{ tu Le Cbevalier 
Comte de Sagromoso Ministre plénipoten- 
tiaire de son Ordre. Pretensje do Ordy- 
nacyi Ostrogskiej dochodsily do dwóch 
miliondw i 400.000 złotych pois. Sagro< 
moso zawarł umowę 10 Grudnia 1774 r. 
pod naciskiem ministra Prus. 

Branic. — Ja^ell. — OssoL — Pruśda. 

— Réflexions politiques sur la Po- 
logne, ou lettre d'un patriote modéré, 
à son ami, avec plusieurs autres lettres, 
et un coup d'oeil, sur les vues * secrè- 
tes que peuvent avoir les puissances de 
l'Europe, par rapport à la situation ac* 
tuelle de la Pologne, le 10 Juin 1770. 
Landres MDCCLXXII. w 8ce, str. XII 
i 178. 

Bandt. Hist druk. kr. p. Ul. 111. 

— Remarques d'un genthilhomme 
prussien sur celles d'un gentilhomme 
polonais à l'occasion de la prise de pos- 
sesion de la Prusse polonaise. (17...) 1CBY8BRLINQ. KHITTBL. — Remarques d'an gentilhomme 
cnrlandois sur le memoire donné rela- 
tivement aux affaires de la Courlande 
Bez w. m« (Varsovie). 1763. w 4ce. 

Toś wytxlo i po polsku 176â. Jestto odpo- 
wiedi na Yattela Memoire. 

— Schreiben eines Patrioten an sei- 
nen Bruder über die Frage: Ob ein 
abgelegter Eid einen zu etwas verbin- 
den könne was ungerecht oder gesetz- 
widrig ist? (1763). 

— Memoryat o Kurlandzkim Inte- 
resie z francuzkiego tłumaczony, w 4ce, 
sir, 131. 

— Obserwacje nad tymże Memo- 
ryałem. (Pisma Justyfikujace). Bez osób. 
tytułu. (1763), w 4ce, str. 82. 

Wjmienone pneciw Yattelowi. 

Csartor. — Dzików — Ossol. 

— ob. Evangile (1769) — Kata- 
rzyna II (1763) — Rescript (1763). 

KEYSERLING Jan Fryderyk Hermann 

(1744 t 8 Sierp. 1826). Schreiben eines 
Curländers an Seinen Mitbüi^er. War- 
schau den 24 Januar 1791. 

PoTOwxi. Grotass J. G. 
Rocke n. Napion. II. 435. — Bohwartss Bibl. 
0tr. 362. 

KHEVENHOLLER Ludwik Andrzej 

(1683 t 26 Stycz. 1744). Ars miiitaris, 
to iest: krótkie zebranie wszelkich ope- 
racyi wojennych, tak w polu jako y 
w fortecach praktykowanych, z które- 
go każdy sprawny officyer łatwo wi- 
dzieć może, czego się w okazyi trzymać 
y wystrzegać powinien: z niemieckiego 
języka na polski przetłamaczone przez 
Samuela Brodowskiego porucznika Au- 
dytora Regimentu pieszego N. Króle- 
wicza Jmoi y Rzeczypospolitey cudzo- 
ziemskiego zaciągu, z rozkazu Andrzeia 
Stanisława Kostki na Załuskach Zału- 
skiego Biskupa Krakowskiego, Kiążęcia 
Siewierskiego. Przedrukowana w Kra- 
kowie 1750. w 12ce, str. 151. 

Dodykow. Jósefowi Potookiema i Kiemen. 
Branickiema. 

— Toż:... 1760. w 12ce, stron 144. 

Akad. — Branic. — Csartor. — Kijowe. 
— Krasińs. — Oeeol. — Zielińe. 

-^ Toż, tenże tytuł aż do: ... Samuela Brodowskiego porucznika y auditora 
regimentu pieszego N. Królewicza Jmoi 
y Rzpltey, cudzoziemskiego zaciągu. 
Roku Pańskiego 1 750. w Elblągu, w dru- 
karni Samuela Bogumiła Preussa. w 8ce, 
kart 4; str. 85 i k. nib. 5. 

Dedyk. ttuinacza: Józefowi Potockiema, ka- 
sztelanowi krak. het. w. kor. i Janowi 
Klemeneowi Branickiemu, wojew. krak. 
beim. poln. kor. Czartor. 

— Ars miiitaris to iest krótkie ze- 
branie Operaoyi Woiennych z Niemiec- 
kiego Języka na Polski przetłumaczone 
y powtórnie wydane przez Samuela Bro- 
dowskiego. Roku Pańskiego 1753. W El- 
blągu, w Drukarni Preyskiey. w See, 
Str. 96. 

Przypisane Józefowi z Potoka na Stanieta- 
wowie, Brodach, Xiçstwie Zbaraskim j 
Niemierowie Potockiema Kasztelanowi 
Krakowskiemu , Hetmanowi Wielkiemu 
Koronnemu, Leżajskiemu, Sniatyńskiemu, 
Bolemowskiemu Staroâcie, tudzież Janowi 
Klemensowi Hrabi na Burzej, Żjczynie, 
Żjkocinie y Branicach Branickiema Wo- 
iewodzie Krakowskiemu, Hetmanowi Pol- 
nemu Koronnemu, Branskiemu, Bielskie- 
mu, Kroenińskiema, Woyciskiemu, Janow- 
skiemu Staroście. 

KHITTEL Ev8tachiv8 Hieronim na 

Pilipaeh, lekarz Hier. Sanguszki. Spé- 
cimen inaygvrale de febrę scarlatîna. 
Quod consensv et avctoritate illustris 
medicoryro ordinis in regia Fridericiana 
pro gradv doctoris medicinae ac chirvr- 
giae obtinendo die II Mart. MDCCXCIII 
pvblîco ervditorvin exaraini offert Ev- 
stachivs a Khittel, Boheravs, Potentis- 
sîmo Polon iarvm Regi a consiliis avlae, 
chirvrgiae et artîs obstetriciae magister, 
medicinae licentiatvs, pbysicus Kreme- 
necensis et Serenissimi Principia Hie- 
ronymi Sangvszko archiater. Halae, Ty- 
pis Jo. Christian Hendelii. 1793. w 8ce, 
1 tyt., str. 28. 

— ob. Kajetan od Najsw. Panny 
(Święta korzyśe 1792). Jagiell. 

KHITTEL (Kittel) Karol Czech, le- 
karz w Krzeszowicach. De viribus me- 
dicaminum erumque fatis. Dissertatio 
inauguralis. Halae, typis J. C. Hende- 
lii 1792. w See. 

Eoemiński str. 218. S88 ICHOMB KUCJABtOL Khone Izrael ob. Curicke Reinh. G. 
(Commeutarius 16B2) — Pauli Adryan 
(1656). 

Kiciński Adam ob. Eola Dymitr 
Franciszek (1742). 

KICiNSKI Maicher Józef. Rzymski 

y Ruski Kalendarz, w którym Święta 
Roczne, y Biegi Niebieskie , Aspekty 
y wybory dla porządku Kościoła Bo- 
^.ego: Qospodarzom dla siania y szcze- 
pienia chorym dla poratowania zdrowia, 
zdrowym dla traktowania spraw y dzieł 
poważnych na każdy dzień położone. 
Na Rok od Narodzenia Pańskiego 1707, 
który iest przybyszowy po przestępnym 
trzeci; przez M. Maicnra Józefa Kiciń- 
skiego w Przesławney Akademii Kra- 
kowskiey Filozofiey y Nauk wyzwolo- 
nych Doktora y professora. Z pilnodcią 
wyrachowany y do druku podany. 
W Krakowie w Drukarni Krzysztofa 
Domańskiego J. K. M. Typogr. (1707). 
w 4ce, str. 30. OsboI. 

— Toż:... na lata 1708. 1709. 1710. 
1711. 

— Toż:... Aspekty, wybory, z cza- 
sem siania, szczepienia, puszczania 
krwie, purgowània, Lekarstw zażywania 
etc. należytym porządkiem położone y 
opisane sa. Na rok pański 1712, który 
jest przybyszowy y przestępny, przez 
M. Melchiora Józcta Kicińskiego Filo- 
zofii w Przęsła w ney Akadem ij kràkow- 
skiey Doktora, MàtemÂtyki Professora 
z pilnością wyrachowany. W drukńmi 
Jàsney Góry Częstochowskiey. w 4ce, 
kart 16 nib. 

Obejmuje : loformacya o aspektach. Konty- 
nuacja chronologii o królach polskich 
(Bolesław Śmiały i Władysław Herman, 
Belesław Wstydliwy). Po kalendarzu ru- 
skim idzie: Prognosis generalna i codzienna. 
Zebranie jarmarków. JagielL 

— Toż:... na rok pański 1713. 
w 4ce. 

— Toż:... na rok p, 1714. w 4ce. 

— Toż:... na rok pański 1715 po 
przestępnym trzeci przybyszowy. W Kra- 
kowie, w drukarni Franciszka Cezarego. 
w 4ce, kart 9. OmoI. 

— Kalendarz... nar. 1716... przez Kraków, druk. akadem. 1715. 

w 4ce. Oaartcir. 

— Toż:... na rok pański 1717, któ- 
ry jest po przestępnym pierwszy a po 
przybyszowym drugi. W Krakowie 
w drukarni akademickiey 1718. w 4ce, 
kart 14. OasoL 

— Kalendarz ... na rok 1718, któ- 
ry jest po przestępnym drugi, przez M. 
.... Kraków, druk. akadem. (1719). 
w 4ce. 

— Toż:... na rok 1719. w 4ce. 

Ciartor. 

— Toż:... krwie pzusczània (tak), 
lekarstw zAżywania etc. eto. należytym 
porządkiem położone y opisane. Na rok 
pański MDCCXX przestępny y przy- 
byszowy. Przez M w przedawney 

Akâdemij Krâkowskiey nauk wyzwo- 
lonych y Filozofij Doktora Kollege 
Mnieyszego w tymże Kollegium mniej- 
szym Astrologij Ordyn&ryjnego Profes- 
sora z Należyta Pilnością wyrachowany. 
Rewolucye kościelne przed ruskim ka- 
lendarzem, Informacya o znàkich, Aspe- 
ktach y wyborach, pod Mieśi%cimi, 
Wschód y Zachód Słońca na końca 
Kalendarza. W Krakowie w drukarni 
Akademickiey (1720). w 8ce, k. 16nlb. 

Na odwrotnej »tr. tytuZa herb Łętowskieh. 
Wierssem prs/pisał Staniitawowi s Lelo- 
wa Łętowskiemu Skarbnikowi krak., â^ 
dziemu Grodzkiemu Bieckiemu. Przypis 
poczyna się od gZosek Stanislaw Łętow- 
ski Skarbnik Vivat, wiersay 30. Obok 
miesi^ców jest Kontynuacya ehronolo^ 
o królach polskich: Władysław IV. Po 
poUkim następuje kalendarz ruski. Dalej 
prognosis generalna, prognosis codzienna, 
sukcessa państw, informacya wschodu j 
zachodu, spis jarmarków. 

JagieU. 

— Toż:... na rok pański 1721. Kra- 
ków, w drukarni Akademickiey. w 4ce, 
kart 14. 

— ob. Barszczewski Jan (1719) — 

Belli Jak. (Amoenitas 1721). 

Enoykl. Org«lbr. XIII. s. 661. ^ SSebraw- 
ski Bibliogr. 

KICIŃSKI Piut (or. 5 maja 1752 
w Sławkowie, umarł 23 kwiet. 1828 r. 
w Warszawie). Dyaryasz seymu wal- 
nego ordynaryjnego Warasawskiego 6<^io noiibid. locübia 2^ft niedeielnego r. 1782 odbywaiacego się. 

w Warszawie 1782 w drakami Na- 

dworney, fol. 416, sir. 12 i 16. 

Ob. Bibliogr. Tom 15, str. 429. 

Krasińs. 

— Qło8 Jaśnie Wielmożnego JMci 
Pana Piusa Kicińskiego, Posła ziemi 
Liwskiey na Sessyi Seymowey dnia 26 
Stycznia 1786. w 4ce, kait 3. 

— Głos na sessyi seymowey d. 26 
stycznia 1789. w 4ce, k. nlb. é. 

Branic. — Kratińa. ~- OmoI. — Zielińs. 

— Qfeß J W. JMci P posła zie- 
mi liwskiey na Sessyi Seymowey d. 6 
Czerwca 1789. w 4ce, k. 4 

O komipoyi s^downletwa i pobocinych wpły- 
waeh na wymiar sprawiedliwości 

Branic. — Jagiall. — iCraiińs. 

— Głos JW. Jmci P. Piusa Kioiń 
skiego posła ziemi Liwskiey na ses- 
syi seymowey d. 30 Kwietnia 1790. 
(Bez w. m. dr.) w 4ce, kart 4. 

Krasińs. 

— Toż:... d. 4 ezerwca 1790. w 4ce, 
k. nlb. 4. 

— Toż:... dnia 10 Czerwca r. 1790 
miany. (Bez wyr. m. dr.) w 4ce, kart 
nlb. 4. Branic — Krasińs. 

— Toż:... na Sessyi Seymowey dn. 
1 Września 1790 miany. w 4ce, k. 2. 

Krasińs. — Ossol. 

— Toż:... dnia 6 Września 1790. 
w 4ce. Krasińs. — Ossol. 

— Toż:... dnia 13 września 1790 
po wyjściu Króla Jmci z Izby senator- 
skiej miany. w Drukarni nadworney J. 
K. M. i P. Kom. eduk. narodowcy (1790). 
w 4c'e, kart 4. 

Branic. — Dzików - Krasińs. — Zielińs. 

— Toź:.. dnia 4 lutego 1791. w4ce, 
kart 4 nlb. Krasińs. 

— Toż:... d. 11 lutego 1791. w4ce, 
str. 4. Branic. 

— Toż:... 17 lutego 1791. w 4ce, 
k. 2. Branic. — Krasińs. — Zielińs. 

— Toż:... 21 lutego 1791. w 4ce, 
k. 4. Branic. — Krasińs. 

— Toż: ... Na Sessyi Seymowey 
dnia 24 Marca 1791 r. miany. w 4ce, 
kart 47. Odiywa się: iicpiej mień spokojnoéo sumie- 
nia niż populnmoAć. Pójdę śmiało prse- 
oiw takiąj popaIarno6ci, która pnseszka- 
dłcae nam będzie do zrobienia doskonalej 
Formy Kządu. Oświadcza się przeciw wią- 
zaniu podla inHtrukcyami. Seymy a nie 
sejmiki rządzie winny. Seym uie jest 
sługą narodu, ale jest narodem prawo- 
dawczym. 

Branic. ~ Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Toż:., na sessyi seymowey d. 3 
maia 1791 r. (1791). w 4ce, k. nlb. 4. 

Branic, — Krasińs. 

— Toż: .... dnia 10 Października 
1791. w 4ce. kart 4 nlb. 

— Toż:..- 16 Pażdz. 1791. w 4ce. 

Branic. 

— Toż:... dnia 12 Grudnia 1791 
miany. 1791. w 4ce, kart 6. 

Jest aa spraednią królewsscayzn na dzie- 
dzictwo. Poiytek z tego wykazuje obli- 
czeniem ekonomicznego podniesienia się 
kraju. Przytacza dowody z rękopisu Os- 
sowskiego. Jestto środek na usunięcie pró' 
iniactwa i żebractwa w narodzie. Wy- 
chwala zacność Grzybowskiego. 

Branic. — Jagiell. 

— Toż:... 27 Stycz. 1792. w 4oe, 
k. 4 nlb. Branic. 

— Toż:... d 24 Marca 1792. w 4oe, 
k. 4. Krasińs. 

— Mowy m lane na seymie od r. 
1788—1792. Warszawa, 1792. w 8ce. 

— Przy mówienie się JW. Jmci P. 
Piusa Kicińskiego posła ziemi Liwskiey 
na sessyi seymowey d. 10 Września 
1790 r. w nieprzytomności Króla Jmci 
miane. (Bez w. m. dr.) w 4ce, karta 1 . 

Krasińs. 

— Przymówienie się JW. Jmci P. 
Pinsa Kicińskiego posła Ziemi Liwskiey 
d. 19 Września 1790 r. miane. B. w. 
wyr. m. dr. w 4oe, karta 1. 

Krasińs. 

— Przymówienie się na sessyi sey- 
mowey d. 10 Lutego 1791 w nieprzy- 
tomności Nayiaśnieyszogo Pana. B. w. 
m, dr. (1791). w 4ce, kart 2. 

Krasińs. — Warsz. Un i w. 

— Relacya Jaśnie Wielmożnego 
Jmci Pana Piusa Kicińskiego Posła zie- 
mi Czcrskiey deputowanego do exami- 
nu Komisyi edukacyjney dnia 21 Pa- 
ździernika 178* w Izbie Senatorskiey iio KicnksKi. KICIlisiQL uczj^niona. üez w. m. dr. i r. folio, 
k. 4 nlb. 

Mówi o szkołach i professorach, o naukieh 
i uczniach za czas siedmioletnL Chwali 
zmianę sposohu uczenia łaciny, dawanie 
lekeyi języków obcych. Mówi o konwi- 
ktach i szkołach parafialnych. 

Jagiell. — Krasińs. 

— Sermo Veras et notas laVdes B. 
Joannl Cantll contlnens. Annuo suae 
Festiyitatis Die sub assistentia M. Be- 
oedicti Josephi Ostański, In Universi- 
tate Begni Â. Â. L. L. et. Philosophiae 
Doctoris Ëjusdemq; ac Scholae Poseos 
(tak) in Colonia Tarnovienai Ordinarii 
Professoris. Per Magnificam Dominum 
Pium Kiciński Scholae Bhetorices Au- 
ditorem. Praesente Dignissimoram Ho- 
spitum Corona Dictus. Anno qvo Devs 
DIVo Joannl CUnCta bona sVa gra- 
tlose proVIDIt quae Joannes nobis 
eX faVore trlbVIt. Die 20 Mens. Octo- 
bris. 

MoVVâ PraVVDziVVe y Wyraźne 
poChWały B. Jana Kantego VVsoble 
zaVVIeralaca. Przy obecności M. Be- 
nedykta Józefa Ostańskiego, W Prze- 
sławney Akademii Krakowskiey Nauk 
wyzwolonych y Filozofiii Doktora, Szko- 
ły rymotworskiey w Tarnowie Profes- 
sera. Przez W. Jmc. Pana Piusa Kiciń- 
skiego, Szkoły Retoryki ucznia, przy 
licznym Zacnych Qosci Zgromadzeniu 
powiedziana. Roku którego Bóg Kan- 
teMV, łask YżyCzył, któryCh Jan swla- 
tV łaskawie YDzIeLIł dnia 20 miesią- 
ca Października. (1765). w 4ce, kart 
18. 

Dedykacya : Jacobe Mik. Marciszowski. A. 
St. Załuski. Fr. Potkański. Jos. Pawłow- 
ski. Mowa jest po jednej stronie po pol- 
sku, po drugiej po łacinie. 

Jagiell. — Ossol. 

— Zdanie J. W. Jmci Pana P. K. 
posła ziemi liwskiey in turno na sessyi 
seymowey dnia 15 stycznia 1791 miane. 
(1791). w 4ce, kart 2. Branic. 

— Zdanie na sessyi seymowey dnia 
25 stycznia 1791 r. w 4ce, k. 4 nlb. 

— ob. Dyaryusz (1782) — Sołtyk 
(Projekt). 

Bentk. Hist. lit. U. 169. — Przyj, ludu VII. 
145^7. -. Wójcicki Omentars II. 188. — Muzeum Domowe. — Tygodn. illiutr. 
1864. X. 269. — £ncykl. Orgelbr. XIV. 
61B. 
(Kiciński Walery). Gradus è Parnas- 
se ad roetani Âugusti Honoris Valéria- 
ne imperatori, olim post Julium Aemi- 
lianum sufragio literarum destinatus 
nunc post terminantes scholasticum an- 
num Julij ferias nominalibus fortuna- 
tissimi Sarmatiae moderni Regnatoris 
.^ecundissimis Augusti calendis in auspi- 
catissimo Nomine et Honore Periilostris 
ttagnifici Domini Domini Valeriani à 
Kićing Kiciński supremi S. R. M. Tbe- 
dauri Notarij, ejuademq; R. M. Sigilli 
Conclavis Cancellarij, nec non aniver- 
Bali um Regni actorü prozimè Comitio- 
rfl Secretarij Mecaenatis Ampliisimi Lu- 
dis Metagymnasticis à Regia Palaestra 
Collegij Varsaviensis S. Jesu proposi- 
tus. Anno Incarnatae Sapientiae Łiegis 
aetatem terminantis MCCXXUI. (1723). 
folio, k. 11 nlb. 

Proloquium panegyricmn ma kart 4. Obej- 
muje genealogia Kiteingów Kicińskich. 
Od ark. C: Applauz ojcaystey Muzy Kiciń- 
skich domowi, 1 ark. wterssem. Od ark. 
D Fundamentum. Tre6é dyalogu po fsici- 
nie i polsku o Waleiyanie. Akfeów tny 
I epilogiem. > Jagiell. 

— ob. Wysocki Samuel (Kazania 
1642). 

(KiciA8i(i Icoiciót). Kąsanie na kon- 
sekracyi Kościoła Kicińskiego ob. Her- 

ka Kłem. St. (1762). 

Csartor. 

KiEKEBUSCH Jan Daniel kaznodz. 
kościoła Sw. Jakuba. Johann Daniel 
Kiekebusch, Der H. Schrift Bacca- 
laurei und zu St. Jacob in Danzig ge- 
wesenen Predigers historische und apo- 
logetische Anmerkungen, über zwo von 
E. hochedlen und hochweisen Rath 
der Stadt Danzig herausgegebene De- 
clarationsschriften , nebst einigen zur 
Erläuterung der swietlickischen Strei- 
tigkeiten gehörigen Beylagen. Hilarius. 
Magna vis est veritatis, quae oum per 
se intelligi non possit, per ea tamen 
ipsa, que ei adversantur, elucet. Stock- 
holm 1787. w 4ce, ark. 18. 

Ob. AcUHist. Ecol. 1737. s. 462, gdsie pomie- 
szcsone są deklaracje Bady miasta Odań- KICKI. KICKI. 241 skR sprawy tej dotyczące i wiadomoéé o 
tym dziele. Porównaj niżej : Disertatio. 
Jocher 9664. Warsz. Uniw. 

— Dissertatio .... de sympsycbia fide- 
liam in ecclesia apostolioa. Gedani 1736. 

W tej brosznrze imiennie spotwarzył Pawła 
Swietlickiogo Diakona przy kościele ISw. 
Jakuba. Ztąd spór przed Kadą M. Gdań- 
ska. Drukowaną deklaracyą IH Aug. 17ä6 r. 
Rada nakazała pojednanie. Na co wydal 
Kiekebusch: Kesponsa in Orig^inali. Wydał 
wiec Magistrat drukowany 10 Octob. 17H6 
wyrok, mocą którego pozbawia go posady. 

Jocher 9663. 

— Geographia mathematica ayno- 
ptice tractata, Gedani litteris Schreibe- 
rianis Anno MDCCXXV. (1726). w8ee, 
Btr. 68 i 6 kart nlb. i tablic figur. 

Żebrawski Bibliogr. matemat. str, 368. 

— Wider Sr. Ehrwttrden Herm Paul 
Swiedelitzcken, bat folgendes za erin- 
nern , und solches auch E. Ehrwürd. 
Ministerio anzudeuten, für nöthig befun- 
den J. D. Kickebusoh. Bez m. i r. 
(Gdańsk, 1736). w 4ce, 10 k. nlb. 

Kicka Józefa ob. Wielądko (Epitha- 
lamion). 

KIcka Lucya ob. Synakiewicz Felix 
(Oda 1784). 

KICKI. Mowa W. Jmci Pana Kie- 
kiego, Podsędka ziemskiego Ciechanow- 
skiego Posła Zakroczymskiego na wal- 
nej radzie 1736. 

W Swadsie Pol. Ostrowsk. Danejk. 1745. I. 

8. 94- 97. 

KICKI Augutt Mowa ... Podkomo- 
rzyca Zakroczymskiego podczas rozda- 
wania nadgród w Collegium Nobilium 
Warszaws. Societatis Jesu d. ló Sier- 
pnia miana, w 4ce, ^/, ark. 
Jocher 1789. 

— ob. Zabawy przyjemne T. 6, 
str. 49. 

KICKI Ferdynand Onufry (f 1797). 
Sermo lUustriss. Excellentiss. Reve- 
rendissimi Ferdinandi Oiiuphrii Do Kit- 
ki Kicki ÂL'chiepiscopi Metropolitani 
Leopotiensis Tempore Inauguration is 
Statuum Habitus Die XI niensis Sep- 
tembris A. D. 1782. Leopoli Typis Vi- 
duae Josephae Piller Caes. Reg. Gu- 
bern. Typogr. fol. kart 2. 

Krasińs. — Ossol. — Sermo Excell. lUustr. ao Rev. 
D. Do. Kicki de Kitki arehiep. metro. 
Łeopoliens. tempore quo personae ad 
representandum status Galiciae et Lo- 
domeriae libera congregatorum voce 
pracelectae aunt, habitu» die XIV mens. 
Septembris a. 17R2. Leopoli. folio, k. 
2 nlb. Krasińs. 

— Ustawy zakonnicom klasztorów 
zniesionych przez JW. nayprzew. Jmci 
Xza F. O. Kickiego na Kitkach arcyb. 
metropolitę lwowskiego. Zielińs. 

(KłckI Ferd.) Do Jaśnie Wielmo- 
żnego JMci Xdza Ferdynanda Kickie- 
go Arcybiskupa Metropolii Lwowskiey 
Konsyliarza Zaufnego Jego Cesarskiey 
Apostolsk. Mci J. Ł. Pismem Pillerow- 
skim (Lwów), w 4ce, str. 4. 

— ob. Błaźowski Stan. (Assertiones 
1781) — Brzyski X. Ludwik (Kaza- 
nie przy złożenia 1780) — Czajkowski 
X. Bened. Józef (1789) — Filipecki 
And. (1778. 1784) — Konfederacya 
(1792) — Koźmian Józef i Jan — Wy- 
szyński Dnm. (1781). 

KICKI Jan Konjuszy, Wojew. Ruski. 
Jan na Kitkach Kicki, starosta gene- 
ralny Iwoski, Podkomorzy J. K. Mci, 
kawaler orderu 8. Stanisława... We Lwo- 
wie, d. 6 Sierpnia 1772. fol. Y^ ark. 
Uniwersał, aby śolnierzy cesarskich włócsą- 
cych się imać, pod nadgrodą 9 czerw. a(ot, 

— ob Kadłubiński Paulus (1769) 
— Stryjkowski Wojciech (Przykład 
z nad gród a Boga 176H). 

(Kicki Kajetan Ignacy Arcybiskup 
Lwów), t 1612). Carmen acrostico- 
sexametrum. Quod Nomen Magnum, 
omnique Laude, Gloria & Encoraio di- 
gnissimum dederat Illustrissimo & Re- 
verendissimo Domino Cajetano de Kil- 
ki Kicki Divina Miasericordia Archi- 
Episcopo Metropolitano Loopoliensi Sa- 
crae Caes. Regiae & Apostolicae Maje- 
statis Actuali Consiliario Archi pastori 
yigilantidsimo> Protectori amplissimo 
Auctor anonymus; de Clero Dioeceseos 
Premisliensis in documentum suae sub- 
mi$sionis perenne diebus Novembris 
1798. Anno D. D. D. (B. m. dr.) folio, 
1 strona. Jsgiell. 

31 Uè KlCltL KICKt. — Dem HoohwOrdigsten Uern Ka- 
ietan Ignatz Gozdawa von Kitki Kicki 
Erzbischof zu Lemberg. Beim Einfüh- 
rung desselben in das Erzbisthum. In 
Musik gesetzt von Hernn Joseph Ei- 
sner Kapellmeister am k. k. priyilegirt. 
Theater. Qedrukt zu Lemberg mit Pil- 
lerschen Schriften 1797. str. 8. 

Ossol. 

— Radosé ucieszoney owieczki 
z przybycia do owczarni nowego Arcy- 
pasterza. (Wiersz). Lwów (1797). w4ce, 
kart 4. OmoI. 

— ob. Bogusławski Wojciech (Kan- 
tata w dzień installaoyi 1798) ~ Ku- 
ralt (Idillion 1798) — Marcinkiewicz 
Kaz. (Do .... wiersz 1798) — Nowic- 
ki J. (Kazanie przy wstępie na arcy- 
bisk. 1797) — Kędzierski Bar. (Ruchem 
Jakoba Życie, dedykacya 1798). 

KICKI na Kitkach Onufry (f wKwie- 
tniu 1818 r.), starosta Rycki, Ord. św. 
Stanisł. Kaw. Marsz. Tryb. Kor. Mowa 
przy odebraniu laski od prześw. ziem- 
stwa Lubelskiego. [Przy tern:] Mowa J W. 
Dmochowskiego Komor. Ziem. Bielsk, 
przy reassumcyi Trybun. Koron, imię* 
niem Palestry d. 20 Kwietnia r. 1789. 
w Lublinie miana i Mowa Marszałka 
odpowiadaiac na powitanie Trybunału 
palestrze lubels. Bez w. m. dr. folio, 
kart 3. Krasińs. 

— Oblata aktu konfederacyi ziemi 
warszawskiey, (1792). fol. str. 4. 

Branic 

Kicki Szymon ob. Synakiewicz Fe- 
lix (Wiersz 1786). 

KICKi Wojciech. Dialog o obronie 
Ukrainy y pobudka z przestroga dla 
zabieźenia incursiom Tatarskim przez 
persony rozmawiaiace. Naprzód przed- 
mowa dołaskawego czytelnika. Prolo- 
gus. Szlachcic. Ukraina. Żołnierz. Sa- 
tyj. Epilogus. Przez Woyciecha Kickie- 
go nowo wydano, w Dobromilu, dru- 
kowano roku 1615. w 4cej 15 kart nlb. 

Na pierwBsych 3 kartach amieściZ autor 
pnedmowę do łaskawego osytelnika pod- 
pisana 6 Septembris A. D. 1615 w Orod- 
ku H^dflichowym. W niej wy rasa : iż csn- 
Je nq w obowiąskn tern pismem awrócie uwag^ panów braoi na upadek ojesysny, 
praea oią^e nąjaady nieprayjaciól, a mia- 
nowicie prses napady Tatarów na Ukra- 
inę, Podole i Pokucie, którsy pędząc ind 
ChrseAciańiiki w niewolę pogańską wylu- 
dniają kraj y który ńą nieco aaludnil sa 
śycia Jana Zamojskiego Kanelersa, Het- 
mana Kor. A chociaż jako salachcic mógł- 
by to na sejmiku powiedaieó, lecą jakże, 
kiedy Sslachta jak trzeba mówió na sej- 
mikach, to chcą go odprawió w kilka go 
dsin, a jak kto dobrse mówi, to nie słu- 
chają. Na Sejmie xaé sajçci swykle piy- 
watnemi a nie publicsnemi sprawami, i 
choćby kto chciał (świadomy tych krajów) 
radsió o nich, to mu nie wiersą i lekce so- 
bie ważą. — Prologus do miłośnika Bspltey 
rospocayna rsecs wierssem; dalej mówi 
Salachcic (prosa) : wytyka bł^y w ustana- 
wianiu praw wojennych; gdy dawniej 
żołnierz odpór dawał, gonił nieprzyjaciół, 
a sskód ludziom po włościach nie czynił; 
na dowód pnytaeaa kilka prsykładów, 
jak aa caasów Zygmunta I małą Ucsbą 
wojska pokonywano nieprzyjaciół, a teraz 
żołnierz przenosi się często ze stanovâska, 
włości niszczy, przywodzi ludzi i Skarb 
Kzpltej do ubóstwa, aTatarsynowi odpo- 
ru nie daje, choóby się czasem i o obóz 
jego ocierał. Pięó wylicza przyczyn te- 
rslniejszego nieszczęścia żołnierskiego, a 
poniżej podaje sposoby zapobieżenia temu 
niemal ta same, co i ówcześni politycy. 
Po nim występuje Ukraina i narzeka (wier- 
szem) na swą niedolę przed żołnieraem, 
który jak może tłomacay się ze swej winy; 
przychodzi im potem w pomoc Satyr Ja- 
na Kochanowskiego, który kiedyś podał 
Polsce naukę a «teraz troje dziwy powie- 
dałby*' : Nierząd, zbytki i żołnierz. Kzecz 
zakończa £pilog temi słowy: 
Lecz wy mili sąsiedzi. A cóż wżdy czynicioi 
Pospolitym ruszeniem widzę się grozicie. 
Żołnierza odprawiwszy, ale to ruszenie; 
Boję się że z ostatka złupi wam imienie. 
Rycerskiego ja radzę, potrzeba tu męża, 
Na tego poganina, jak miecza na węża. 
Jeno porządek lepszy, upatrzyó mu zasię, 
A przed czasem mu dobrze płacić nie po czasie. 
Co gdy będzie, nie będaiem tego żałowali, 
Y ia żem radził i wy żeście mię słuchali. 
Encykl. powszech. Orgelbr. T. lé, str. 617. 
Akad. — Dzików Warsa. Uniw. 

— Zwierciadło Jcbmśó Panom tak 
Duchownym lako y Swietckim wGraec- 
kiey wierze będącym z strony Kalen- 
darza, także y o Zwierzchności Papież- 
kiey przez nowo wydane, w Kra- 
kowie w Drukarni Cezarego. 1680. 
w 8ce, kart 8. 

Jooher 9488. — Wissniewski VII. 87é ma r. KIDAW8RI. K1BJDA1Ï8KIE. 2i8 leao. — Joeher pod N. 788Ö. ma rok 1640. 
w druk. Franc. Cesarego. 

Drohob. — Osaol. 

— ob. Rogalius Franc. (1630). 

JoMTński Djk. — Siaroayńs. Obras. 1. 208. 
Wissniews. HÎBt. lit. VU. B74 — Macie- 
jow8. Piémienn. III. 608. — Encykl. Or- 
g:«lbr. XIV. 617. 

KIDAWSKI Joannes. In Nomine Do- 
mini Amen. Conclnsiones Juridicae. De 
Obligationibns in génère et Contracti- 
bas in Specie; Ex libro tertio Insti- 
tntionnra Imperialiam Juris Civilis De- 
aamptae. Ad dispntandum in Lectorio 
Collegiî C. C. D. D. Jure Consultornm, 
Expositae A. D. 1752 Die 29 Menais 
Februarîi. (Na końcu:) Defendentur 
publice objectÎB satisfaeiente Venera- 
bili Joanne Eidawski A. A. L. L. et 
Philos. Baccalaureo Juris prudentiae 
Auditore sub Assistentia professons Ju- 
ris Civilis Die et Anno ut supra (1652). 
w 4ce, k. 4. ObboI. 

KIDAWSKI Jan Nepomucen Piotr. 

Zobopólna miłość ośmia strofów loteryi 
Pieśnią nowo ułożonej ku rozrywce 
Światowym przez Jana Nepomucena 
Piotra Kidawskiego N. N. W. W. Fi- 
lozofii Bakałarza w przyieranoać p. Ab- 
danka każdemu z Icfamościów P. P. 
ogłoszona w Roku 1712. (Bez miejs. dr.) 
w 8ce, kart 2. Warsz. üniw. 

— Palladia oblectamen natalem ce- 
lebrans diem Joannis Bapt. Czempiński 
Phiae, itidemque Med. Dris Consiliarii 
S. R. M. Emeritorum Acad. Cracov. 
ciyium e loco Joannes Nepom. Petrus 
Eidawski Pbiae Baecal. cura gratitu- 
dinis affectus mittit. Varsaviae sub die 
23 menais Junii ao 1773. fol. i/, ark. 

— Pieśń o S. Iwo, wielkim cudo- 
twórcy y opiekunie Sierot, palestry 
Lubelskiey Trybunału Eoronnego Eon- 
gregacyą uczczon, ku wiekuistey je- 
go chwale nowo przez Jana Nepomu- 
cena Piotra Eidawskiego NN. WW. 
Filozofii Bakałarza w r. 1772 ułożona. 
w 8co, kart 2 nlb. Akad. 

Kiedrzynsciana cynthia ob. Eys- 
mont Const. (Novilunium 1730), 

KIEDRZYŃSKI Anattazy. Mensa Na* zarea abunde specialibns indesinentium 
miraoulorum et gratiarum dapibus illi- 
disque referta et liberaliter cuiuscunque 
conditionis hominibus aperta seu Histo* 
ria Imaginis Divae Claromontanae a 
S. Luca Evangelista depictae proposita 
ab A. R. P. Anastasio Eiedzyński Or- 
dinis S. Pauli primi Eremitae Provin- 
ciae Polonae Patre SS. Theolog. Do- 
ctore. Typis Claromontanis 1763. w4ce, 
k. 2, str. 886 i na końcu Votum Au- 
toris kart 5 nlb. 

Cztery approbaty s lat 1758-1768. Na csele 
strony 1 rycina M. Boskiej Częstochow- 
skiej, ryto wal J. B. 8trachow8ky. 

Jest to wypis z dzieła Nieazporkowicsa. Wy- 
dane po Ani I f rei autora. 

Jocher H8l:>. - Bandtke H. D. K. P. I. 67. 

Branic. — Czetwert — Dzików — Jagiell. 
— Kraslns. — Ossol. — Zielińs. 

— Toż : proposita ab a R. P. 

Anastasio Eiedrzyński 1769. Ex 

officina typhographica Claromontana. 
w 4ce, str. 386 oraz Votum autoris 
kart 5. 

Dedyk.: Floriano Michaeli Stawski cancaii- 

co Leopoliensi. 
Joeher 8812. 

Czarter. — Czetwert — Przeźdz. — Warsz. 
Uniw. — WUeńs. 

— Nayiaśnieysza nieba y królestwa 
Polskiego Augusta Marya w Jasnogór- 
skim cudownym obrazie przy konklu- 
zyi solenney oktawy przez tryumfalne 
bramy z nayuniżeńszą weneracya go- 
spodarskim kazaniem X s. teol. 

Dra^ zakonu S. Pawła oyca, prowincyi 
konwentu Jasney Góry Częstochowskiey 
Przeora przeprowadzona. 

Umieszczone w zbiorze kazań wydanym 
przez X. Nowakowskiego p. t.: Nowa ko- 
rona chwaty (w druk. Częstoch. 1718). 

— ob. Jarzębowioz Sylw. (1708). 
Encykl. Orgfelbr. XIV. 618. 

KIEDRZYASKI Celestyn. Colossus 
honoris et gloriae Francisci Roga- 
liński Abbatis Hlednarensis .... erectus a 
.... Coelestino Eiedrzyński Professe Ble- 
droyiensi .... 1763. Craooviae Typis Se- 
minarii Episcopalis. folio. 

Dzików. — Warsz. Uniw, 

Kiejdańakie koUegium ob. Erapiń- 
ski Jan X. (1653). S44 KIftL. KIBLAROWIOZ. KIEL Elias Fridericus. Ârticali de 

Bcriptura sacra analysis et apodiâs h. 
e. definitio scripturae S. Konigiana 
reep... Slavia Pomer. Thorun. typ. Christ. 
Bekk. gymn. typ. w 4ce, Cg. 

Ciartor. 

KIELAROWiCZ Franciscus. Causa 
proprietatis virtuti, sapientiae & archi- 
diaconali hoBori perillustris et reveren- 
dissimi Domini D. Stanislai Dorainici 
Mruk Kaczkowski, archidiaconi Posna- 
niensis, praepositi Indurensis, dum in 
aima studii generalis universitate Cra- 
cov. utriusque Juris doctor, per peril- 
lustrem & reyerendissimum Dominum 
D. M. Joannem Lukini, ü. J. docto- 
rem & professorem ecclesiarum : cathe- 
dralis Cracoviensis canonicum, collegia- 
tarum: Vislicensis & SS. 00. Cracov. 
primicerium, Stawkoviensis praeposi- 
tum, contubernii Regio-Jagelloniani pro- 
yisorem, solenni plausn renuntiaretur, 
Qx seneu Themidis Jagellonicae adju- 
dicata, officioso calamo a M. Franci- 
sco Eielarowicz, philosophiae doctore 
& professore, contubernii Geloniani se- 
niore, annotata. Anno Domini 1731 die 
6 Septembris. Cracoviae, typis Univer- 
sitatis. fol., 7 k. nlb. Csartor. 

— Decisio Magni Valoris Virtutis Sa- 
pieutiae et Meritorum Perillustris Cla- 
rissimi et Admodum Reverendi Domini 
D. M. Stephani Kropski J. U. Licen- 
tiati et Professoris, Ecclesiarum Colle- 
giatarum S. Annae Crac: Praepositi SS. 
00. Primicerij, Parochialis in Czulice 
Curati, à Themide Jagellonica post ex- 
ploratum in sua bilance pondus formata, 
ex Actis ejusdem extracta, Dum per 
Perillustrem at Reverendissimum Do- 
minum D. M. Joannem Lukini I. V. 
Doctorem et Professorem Ecclesia- 
rum Cathedralis Cracoviensis Canoni- 
cum, CoUegiatarum Vislicensis, Pri- 
micerium SS. 00. Crac: Cancella- 
rium, Parochialis Slawkoviensis Prae- 
positum, Contubernij Regio-Jagiellonia- 
ni Provisorem ac interea Juridicae Fa- 
cultatls Decanum, ülriusq; Juris Do- 
ctor Ritu solenni renuntiaretur officioso 
Studio M. Franeisci Kielarowicz Phi- losophiae Doctoris et Pirofessoris Colle- 
gae Minoris eruditis mentibns ad noti- 
tiam extradita. Anno Domini 1733 men- 
sis Nov. fol. k. 9 nlb. 

Cnirtor. — JagleU. — Otsol. 

— Flores ex viridario Palladis Jagel- 
lonicae in coronàmentum temporum XI 
VV. DD. primae laureae candidatorum 
post rigidum examinis certamen decerpti 
et dum a Clarissimo ac Excellcntissimo 
Domino D. M. Stanislao Kutlinowski Phi- 
losophiae Doctore, eiusdemq; in CoUegio 
Minori Brzezniciano Professore, Contu- 
bernij Jagelloniani Seniore, Artiam li- 
beralium et philosophiae Baccalaurei 
in augusto D. JageUouis Archilycaeo, 
Praesente Magnorum Hospitnm coFona. 
Ritu solenni renuntiarentur. Per Fran- 
ciscum de Paula Kielarowicz Crac. ejus- 
dem laureae candidatum. Metrico cala- 
mo adumbrati. Anno quo flos Nazare- 
nus Orbi apparuit 1722. die 11 Apri- 
lis. Cracoviae tvpis Universitatis 1722. 
folio, kart 9 nlb. 

Na odwr. str. tjtnt, herb Kapitały katedr. 
Krakowskiej, pod nim 6. wierssy łacińs. 
Pnypisal proa^ pratatom, kanoalkora i 
oa/ej kapitule katedry krakowskiej. Oda 
do S. Jana Kantego i podziękowanie wier- 
szem professorom egzaminatorom: Stani- 
sławowi Filipowicsowt, Matenssówi J6- 
aefbwi Kolendowioowi, i Stanisławowi Kn- 
tlinowskiemn. 

Bakałarzami NN. W W. i filozofii sosUii: 
Jan Józef Paczoski, Stanishiw Dnńczew- 
ski, Stanisław Maykiewiez, Jan Kazim. 
Augustynów ica, Jakub Jan Chrostkiewies, 
Wojciech Maicbrownki, Kazimierz Brze- 
ziński, Jakub Małecki, Michał Płaczków- 
flki, Teodor Kwitnicki ; zaś dla Kielaro- 
wicza napisał pochwałę wierszem Chrost- 
kiewicB. Jakub Kielarowics nrodaił się 
w Krakowie, i uczył się tamie. 

Jagieł 1. 

— Jus ad rem et in re, super pa- 
rennatura gloria Perillustri olim Claris- 
simo et admodum Reverendo Domino, 
D. M. Joanni Ekart U. J. Doctori et 
professori, ecclesiarum, coUegiatao SS. 
00. Crac: Cancellario, parochialium 
Luborz^fcensis et Koninszensis Cnrato, 
Almae Universitatis Cracoviensis Se- 
niori Patri, viro de ecclesia et republ. 
literaria meritissinio, ob ernditionem, 
virtutem et merita ejuadem ex décrète KSBI^AROWlC9. Kll9''LB»CXf. 246 orbis Aoademici oompetens. Dumque 
pîjsfiimis ejus manibas iasta fanebria 
ma^no ordinum academicorum dolore, 
in ecclesia D. Magdalenae Crao: per- 
solverentar, lugabri penna in acta sae- 
calorum ad posthumam tanti Viri me- 
moriam a M. Francisco Kielarowicz 
philosophiae Doctore et Projfessore, Con- 
tubernij Geloniani Seniore deduetum An- 
no Domini 1730 die 20 Junij. Craco- 
viae typis üniveröitatis (1730). fol. k. 
7 nlb. (Wierszem nakamiennym). 

Jagriell. 

— In nomine Domini Amen. Quae- 
stio physica de forma siibstantiali ex 
libro Imo Physicorum Aristotelis texta 
1 et sequentibus desumpta, sub felicis- 
simo Regimine Magnifici, Perillustris et 
Reverendissimi Domini D. M. Martini 
Waleszyński Sacrae Theolo^iae Docto- 
ris et Professorin, Collegae Majoris Ec- 
clesiaram Cathedralis Cracoviensis Ca- 
nonici, Montis S. Georgii in Seepunio 
et Praemykow: Praepositi, Contubernii 
Hierozolymitani Provisoris , Canoniza- 
tionis Beati Joannis Cantii Procurato- 
ris, Libromm per Diaecesim Cracovien- 
sem Ordiiiarii Censoris, Studii Generar 
lis Almae Univcrsitatia Cracoviensis Pro- 
cancellarii ac vigilantissimi Rectoris a 
M. Francisco Andrea Kielarowicz, Phi- 
losophiae Doctore et Professore, Con- 
tubernii Geloniani Seniore, Pro loco in 
Collegio Minori obtinendo publice ad 
disputandum in Peraugusto CG. DD. 
Theologorum Lectorio proposita. Anno 
Salutis humanae 1733. Die (18) Men- 
sis (Martii), Cracoviae. Typis Jacobi 
Matyaszkiewicz Sacr: Regiae Majesta- 
tis Typographi. fol. kart 2. jAgîeil. 

— Species expressa divinae sapien- 
tiae D. Thomas Aquinas Angolicus et 
ecclesiae Doctor, récurrente annua suae 
festivitatis luee, in Poananiensi D. Do- 
minici Basilica inclyti et augusti ordi- 
nis praedicatorum, nobilissimae magno- 
rum Hospitum coronae oratorio stylo 
a M. Francisco Andrea Kielarowicz in 
Aima Uniyersitate Cracoviensi philoso- 
phiae Doctore, ejusdemq; in Acadcmia 
Poenanienai actoali Professore demon- stratus. Anno Domini 1729 die 7 Mar- 
tij. Posnaniae, typis Aoademicis. 1729. 
folio, kart 9 nlb. 

Praypis Stefanowi Skarseewskiema, praeoro- 
wi 00, Dominik, w Posnania. Oratio sa- 
czyna »ią od wyrazów : Angelicum an an- 
gelorum magistrum. Jagiell. 

— ob. Tomaszkiewicz Jan (Arbor 
candidatis 1728). 

KiELBAŃSKi Laurentius Stanisiaus. 

Consistentia Fortunata Ad aram Agni 
Immac'ulati Excellentis Viri et Admodum 
Reverendi Domini D. Stanislai Zrzodliń- 
ski In Alma Universitate Cracoviensi, 
Artium Liberalium Magistri et Philo- 
sophiae Doctoris ac Professons Capel- 
lae Lauretanae, in Eccieaia Archi pres- 
biterali B. M. V. in circule Cracov. 
Praebendarii dum in eadem Basilica 
Archipresbiteraü solennia primitiarum 
VIII Idus Julii, scilicet ipso festo Na- 
tivitatis Divi Joannis Babtist^ie pera- 
geret in argumentum applausus gratu- 
latorii A Laurentio Stanislao Kiol bań- 
ski Artium Liberalium et Philos. Bac- 
calaureo Scholae Kielcensis Directore 
Celebrata A. D. 1703. Cracoviae, Ty- 
pis Academ. 1703. fol. kart 4 nlb. 

Ossol 

KIELBASZEWICZ X. Anzelm, Bemar 
dyn. Pięć filarów doznana w potrzebach 
pomocą królestwo polskie wspieraiacych 
to iest Święci pięciu męczennicy Kazi- 
mierscy : Jan, Benedykt, Mateusz, Izaak 
i Chrystyn .... hoynościa .... Ignacego 
Hulewiczu .... oraz Nabożeństwem uło- 
żonym p. X. Anzelma Kiełbaszę w icza 
.... publicznemu widokowi z druku po- 
kazani, w P(»znaniu w Drukarni J. K. 
Mci i Rzplitey roku 1777. w 8ce, k. 
10, Str. 108. Wara«. IJniw. 

KiELBICKI Bernard X. Ordynans od 
naywyższych maiestatów Pana do mar- 
szy w drogę szczenili woy wieczności nic- 
gdy Wielmożnemu JMci Panu Stani- 
sławowi Kurdwanowskiemu, Stolnikowi 
Lubaczowskiemu, znaku pancernego 
woysk Koronnych Chorążemu, wyda- 
ny. Przez tegoż chwalebnie y punktu- 
alnie we Wszystkim, wypełniony na utem- 
perowanie serdecznych żalów po tak ^46 KlE£3ICItï. lOBŁCZBWSKt. wielkiey y nieodźałowaney stracie Wiel- 
niożney Jeymoéci Pani Teresay z Lu- 
bowieckich Kurdwanowskiey Stolniko- 
wy Labaczewskiey nayukochańszey 
w życiu małżonki y wszytkich skolli- 
gowânych prześwietnych domów y 
imion. Przy depozycyi Ciała w kościele 
WW. 00. Dominikanów Konwentu 
Rubieszowskiego. Kaznodźieyskim gło- 
sem przy liczney Audytora frekwen- 
cyi publikowany. Przez W. X. Ber- 
narda Kiełbickiego Predykâtorâ Gene- 
ralnego Przeora nâ ten czas Konwen- 
tu Cieszanowskiego J. K. Pisarza S. S. 
Apostols. publicznego, roku , którego 
Bóg w ludzkim ciele exultavit ut gi- 
gas ad currendam viam 1746. dniâ 17 
Stycznia. W drukarni Akademij Za- 
moyskiey. folio, kart 19 nlb. (syg. Gg). 

Na odwr. str. tjtulu herb Lubowieckich i 
Kurdwanowskich i do nich polskie epi- 
g^rammata. Przypis prosa (łonie zmarłego). 
Na końcu oeoaura zakonu Dominikanów 
a imprimhtiir dat Jan Alexander Trem- 
bińaki officyaZ Chełmski. W dedykacji 
genealogia Lubowieckich. Kazanie jest 
B tekstu : Nolite me retinere. 

Czartor. -— Jagiell. — Ossol. -- Dzików. 

(Kielce). Der Glorieusen Bothen 
Siegreich-folgende Erste Sieges Confir- 
mation , Kûrtzlich erzeiilende Was vor, 
bey und nach der Battaille, So am ^j^^ 
Jul. 1702. zwischen Kielce und Schy- 
dlow, etwan 10 Meilen von Crakau ge- 
halten, bauptsächiiches vorgefallen; .... 
Hiebey zugleich die Lista aller todten 
und blessirten Officierer. B. m. (Druk 
prawdopodobnie w Rewalu), w 4ce, 
str. 8. 

Kiełczewska Halszka ob. Misczyń- 
ski Michał (1625). 

Kfełczewski Antoni ob. Bogucki Jo- 
seph, (1724). 

KIELCZEWSKI Dominik Józef (t 28 

Lutego 1776 w Krakowie), ofticialis 
Gener. Cracov. Processus supplicatio- 
num. 1756. folio, str. 1. 

Jooher 6568. Ossol. 

— ob. Piecek Antonius (Défendons 
1760) — Rydulski Dominik — Strasz 
Jac. Odr. (Conclusiones 1770), 
Łętowski KaUlog 111. 129. KIELCZOWSKI Edmund Wojciech od 

S. Wojciecha Pijar (nr. 26 Styoz. 1718 
t w Łukowie 2 Sierpnia 1 78.S). Oratio 
in laudem Beati Joseph Calaflantii Gon- 
gregationisClericorum Regularinm Scho- 
larum Piarnm Fundatoris tempore Ac- 
tus Beatificationis einsdem ceiebratae 
Varsaviae in aedibus SS. Primi et Pe- 
liciani publice habita. Perillnatri Reve- 
rendissimo Domino D. Dominico Kiet- 
czewski Canouico Cathedrali Vladisla- 
vieusi dedicata per P. Edmnndum a S. 
Âdalberto Kiełczewski Professorem Rhe- 
thorices Anno D. 1748. fol. ark. 6. 
Joch«r 5470. Ossol. 

— Oratio de laudibus Josephi Ca- 
lasantii a Matre Dei Cl. Reg. Schol. 
Piarum. Varsaviae in typographia Col- 
leg. Schol. Piarum 1750. folio. 

Przypis Janowi Soltohubowi kasztelanowi 
wîtebskiemn. 

— ob. Jabłonowski Józ. Al. (Cel- 
siss. Principi). 

Horanyi Scriptores Piaram II. 199 i 200. — 
Bielski Vitae 100. — Janocki Lezicon. II. 
143. 

KIELCZEWSKI Gabryel. Zwierciadle 
Zakonne w którym się ssakonniki po 
wszystkie dni żywota swego przeglą- 
dać maią wydane przez X. O-abriela 
Eiełczewskiego Komissarza Generalne- 
go Proboszcza Strelińskiego Zakonu 
Premonstratensow. w Kaliszu w Dru- 
karni Woyciecha Gedelinsza 1613. w 4ce, 
str. 66. 

W prsedmowie mówi , ie piemo to jest ja- 
koby kontynaacyą dziewa: Sposób ijcia. 
panien, do sakonu się roaiących, wedhig 
regaty Augastyna Świętego 1C18 r. Bez 
m. dr. 
Maó. Pism. pol. HI. k. 678 i str. 9. — £n- 
cykl. Orgelbr. T. U, str. 639. — Jooher 
6165. 

— ob. Roman Tomasz (1616). 

(Kiełczewski Jan). Decretum Tribu- 
nalis Regni Petricoviensis Feria secun- 
da in Vigilîa Festi Immaculatae Con- 
ceptionis B. V. M. Anno Domini 1761. 
Inter Mcum Joannom Kiełczewski, A 
Colleginm Societatis Jesu Calissiense, 
latam. B. m. dr. folio, k. 1. 

Dotyczy monety fałszywej quosd qualita- 
tem persolrendae. Kollegium choiato pla- kmŁcz&wsKt. KIJSLBŃSKI. 247 eić we<Uag walom w wojew. kalinkiein 
praktykowanego, którego walom zmieniać 
nie ma piawa podskarbi. Bosatrzygnieto 
iś Kolleginm nie ma racyi. 

Akad. 

(Kiełczewski Józef). Wdzieńśluba 
W. JMP. Józefa Eaetczewskiego Cho- 
rażyca Kowalskiego z W. JMPanna Sa- 
lomeą Walewska Cborążanką Piotrkow- 
ska dnia 2 Sierpnia 1775. Radość Muz 
życzliwych. B. w. m. dr. w 4ce, k. 4. 

Óseol. 

— ob. Badura ki Andreas (Disser- 
tatio 1770) — Męciński J. (Kazanie 
1707). 

Kiełczewski Leonard Pomian ob. 
Podhajecki A. S. (Sapientia 1766). 

KIEŁCZEWSKI Remigian. Nayia- 
śnieysze Rzeczypospolitey skonfedero- 
wane Stany .... (18 w.) folio, kart 2. 

KIEŁCZEWSKI X. Stanisław. Kościół 
Boski Żywy w Człowieku iâk strzeżo- 
ny; y Kościoły Bogu poświęcone iàk 
uBZ&nowÂne bydź maią: Przez poświę- 
cenie Kościoła na Skałce Męczeństwem 
S w. Stanisława y Dziwnymi łaskami 
Niebieskiemi sławnego ; Abrysem kazno- 
dźieyskim Odrysowane & Jaśnie Oświe- 
conemu Konsekratorowi Andrzeiowi Sta- 
nisławowi Kostce nà ZałuskAch Zału- 
skiemu Biskupowi Krakowskiemu, Xia- 
żęciu Siewierskiemu Prezentowane. 
Przez X. Stanisława Kiełczewskiego, 
Z. Sw. Pawła pierwszego Pustelnika, 
Wikâryego prowincyi Polskiey, Przeora 
Jasno- Górskiego, św. Theologij Doktora 
Roku którego Pan poświęcił mieszka- 
nie swoie 175 1. Dniâ 4 Kwietnia w dru- 
karni Jasnej Góry Częstochowskiey 
(1752). fol. kart 20 nlb. 

Na odwrocie tytułu miedzioryt herbu. De- 
dykacyi Załuskiemu kart 4, w której o 
jego zasługach i koUigaoyi mowa. Kaza- 
nie jest z tekstu: Solus huic domui. Ap- 
probata M. Palaszowskiego ma datę 20 
Martis 1752. 

Jooher 2992. Jagiell. — Ossol. 

— Posiłek cudowny w Karmelu Ńay- 
świętsza Marya Panna w Niedzielę mię- 
dzy solenną oktawa Jey Nawiedzenia 
w kościele przewielebnych 00. Kar- 
melitów na Piasku d. 6 Lipca r. p. 
1738 reraonstrowany JW. JM. Panu Woyciecbowi z Kurozwęk Męcińskiemu 
Staroście Ostrzeszowskiemu Pauu y 
Dóbr. memu ofiarowany przez X. Sta- 
nisława Kiełczewakiego Zak. S. Pa- 
wła I pustelnika, S. Th. doktora y 
professera. Z pozwoleniem przełożonych 
do druku podany r. p. 1738. folio, k. 
14 nlb. 

Na odwr. str. tyt. herb Poraj a pod nim 4 
wier. pol. i przypis prozą Staroście. 
Czarter. — D^ów — Warsz. Uniw. 

— Przy iście w ognistych ięzykacb 
Ducha przenayświętszego w świątobli- 
wem Życiu y Apostolskich fatygach 
S. Jana Franciszka Regisa Soc. J. wy- 
rażone, a przy uroczystości Jego przy- 
padaiącey w Wigilia Świąteczna y so- 
lennizacyi nowey kationizacyi w kościele 
krakowskim S. J. SS. Apost. Piotra y 
Pawła remonstrowane JW. JMP. Woy- 
ciecbowi z Kurozwęk Męcińskiemu Sta- 
roście Wieluńskiemu, kommisarzowi na 
Trybunał Radomski, Rotmistrzowi zna- 
ku pancernego itd. panu y dóbr. memu 
ofiarowane przez X. Stanisława Kieł- 
czewakiego Zakonu S. Pawła I« Pustel- 
nika S. th. doktora y professora z po- 
zwoleniem Przełożonych do druku po- 
dane r. p. 1 738 dnia . . . folio, 7 ar- 
kuszy. 

Na odwrocie str. tyt. herb Poraj a pod nim 

4 w. pols. Przypis prozą pol. btaroâcie. 

Mieści kazanie miaue na uroczystość S. 

Jana Franciszka. 

Krasińs. — Warsz. Uniw, 

KIELEŃSKI Marcin Albrecht Prof. 
Uniw. Krak. Amor patiens seu Chri- 
stus Jesus incarnatus Deus atiocissima 
crucis morte ; pro salute homiaum Hie- 
rosolyrais peremptus orbi imperante Ti- 
berio Augusto praesidibus vero Herode 
tetrarcha Galileae; et Pontio Pilato Ju- 
deae. Uoris vespertinis, feria sexta ma- 
gna in ecclesia collegiata S. Annae ; ad 
Mausoleum magni ipsius Dei et homi- 
nis, lugubri stylo et deuota voce pien- 
tissimis acadeinicis. Per M. Martinum 
Albrachtum Kieleński in Uni versi tatę 
Crac: phil: doct: et professorem de- 
scriptns et enunciatus. Cracoviae, apud 
Stanislaura Lenczewski Bertutowic An- 
no Domini 1651. folio, kart 8 nlb. ^M KIELBŃSltl. klELËR. tnypntil autor prosi} 4ac. Janowi Wejchar- 
dowi hr na Wrsessowitzaoh, administrato- 
rowi iup Wielickich i Bocheńskich. Na 
końcu: herlh akademii. Za rektorstwa 
Gabryela Ochockiego iiloz. i med. Dra i 
profesBora. 

Na odwr. utr. tyt. herb Wejchardów a pod 
nim 8 wier. łac. podpisał Władysław Ko- 
iuchowski Btud. poetyki. 

Na ark. D idzie wierszem: Łessus sponnae 
compatientis amori sno. Ode monocolos. 
(1 karta). 

Jagiell. — Ossol. — Warss. Uniw. 

— Pallas epithalamica facem meri- 
torum praeferens, dam illustrissimus et 
magnificas dominus D. Jacobus Weiher, 
2S. K. J. comns, paiatinuH Mariaebur- 
gensis, Christburgen., Bulovien., Cału- 
chovien. gubernator: generalis terraram 
Prussiae, regiae militiae colonellus; iiiu- 
strissimam et lectissimam virginem Jo- 
hannam Catharinam Kadiviliam , illu- 
strissimi & excellentissimi Dni S. B. J. 
principia D. Ludovici Alexandri Radi- 
vilii ducid in Olyka et Nieśwież, corai- 
tis in Schydłowiec, Myr, Kroźźo & Bia- 
ła, M. D. L. supremi maresohalci, Sa- 
yeliensis, Oliten: Jurboscen. , &c. &c. 
capitanei filiam excellentissimam, eacro 
sibi raatriraonii devinciret foedere. Per 
M. Martinum Albrach. Kieleński phi- 
losophiae doctorem, in coUeg. acad. du- 
calis Biaiae rhet. & dialect. profosso- 
rem, contubernii Wilsciani seniorem, 
Ofäciosa pietate & congratulatione pro- 
ducta. Varsaviac, in officina Pétri Ëlert 
S. R. M. typogr. auno D. 1662. folio, 
k. 15 nlb. Czartor. — Zamojs. 

— Rosa Punicea in vere deeerpta 
seu odor vitae divi Âdalberti de domo 
Rosarum com i tum a Lublicz Arcbiepi- 
scopi Gnesnensis. In oratorio pietatis 
academicae, per M. Martinum Kieleń- 
ski, philosophiae doctorem et professo- 
rem primo vere efFusus. Anno Domini 
M.DCL. (1650). die 7. Kalendis (Maij) 
[dolepione] Cracoviae typis Martini Fi- 
lipowski Anno Domini Aliilesimo, Sex- 
centesimo, Quinquagesimo (lö50). folio, 
15 kart. 

Na odwrocie tytuZu pod herbem podpisali 
dwa oÂmiowiersze Tiburtius Kieleński Pro- 
fess. et Custos Clarae Tumbaei, Barthol. 
Legenza itfapens. Profess. et Cantor M- | O. T. Dedykacya Jaoobo Uier. iiosraiew- 
ski Castell. Calissiensi, Coninenei (kart 
H). Na końcu: edanie z Eocles. Sapien- 
tiam Sanctomm narrent popnli. 

Czartor. — Jagiell. 

KIELER Jan S. J. Carmen Eucha- 
risticum Illustrissimo Excellentissimo et 
Revcrendissimo Comiti Josephe Zału- 
ski Kijoviensiuni Anti^titi etc. Natali 
eius Luce oblatum quo in tenera aetate 
dato sibi ad publicam eius Bibliotfae- 
cam aditu pliitimum se adintum fuisse 
profitetur, autor. 1762. w 4ce, V2 ^^k. 

Baczyńa. 

— Życie wiekopomney pamięci przez 
Dary pańiskiego urodzenia, sławy, ho- 
norów, fortun, dobrze zażyte śmiertel- 
nym wyrokom niepodpadaiace, nieu- 
mieraiaea sprawiedliwości pobożność 
do leps/,ego y uit^smiertelnego życia 
przez Dâry niezwyczâyney ku Bogu, 
y bliźniemu szczodrobliwości dażaca 
w Jaśnie Oświeconym Xiążęciu JMci 
Stanisławie Wincentym z Prus Jabło- 
ni »wskim Wojewodzie y Generale Ziem 
Rawskich, na Xiestwie Ostrogskim Hra- 
bie, Białoczerkieskim , Międzyrzeckim, 
y Świekiin Staroście, Fortec pograni- 
cznych Komendancie, J. K, M. y Rze- 
czpo: Rotchmistrzu, Orderu Ducha S. 
y Orła białego KàwÂlierze, y Fundato- 
rze nayszezodrobliwszym na Jàsney 
Górze Częstoch: pogrzebowym kaza- 
niem pokazane; à Jaśnie Oswieconey 
Xieznie Jmci Dorocie z Broniszów Ja- 
błonowskiey Wojewodziny y Genera- 
łowy Ziem Rawskich, Starościny Bia- 
łoczerkiewskiey, Międzyrzeckiey, Swic- 
kiey, pani y fundatorce nayszczodro- 
bliwszey dla ulżenia żalów pokornie de- 
dykowane. Przez X. Stanisława Kieł- 
czewskiego Zakonu O. S. Pawła p. p 
Swiętey teologii Doktora Prowincyi pol- 
skiey Vice Prowincyała Przeora pin- 
czowskiego. Roku, którego się żyeie 
nasze narodziło, dla zepsucia śmierci 
1755, dnia 13 Marca, w Drukarni Ja- 
snej góry Częstochowskiey. folio, kart 
21 nlb. 

Na odwr. str. tytułu herb Wieniawa aa bla- 
sse ryty a pod nim é wiersze pole. Prąy- 
pisat prozsC żonie smarłego. Dalej kajanie IĆIBŁCZ&WSKI. KIEŁKOW8KI. ûè w Btylu p&uegirycBoym, zawid» w sobie 
wiele sscsegdłów do rodzinj Jablonow- 
Bkioh. Kazanie jest z temata : Vovete et 
reddite. 
Encykl. powsz. Orgelbr. T. 14, str. 639. 
Jagiell. — Ossol. 

Kiełez6w8ki Stanisław II. ob. Klo- 
nowie« Pab. Sebast. (Philtron 1582) — 
Waczławowicz Joannes (Assertiones 
1697). 

KiCŁCZEWSKI Wacław. Oratio de 
D. Norberto Candidissimi ordinis PP. 
Praemonstratensinni primo fundatore et 
patrono. A Venceslao Kiełczewski stu- 
dioso CoUegii Lnbransciani academici 
conscripta et publice in eodem collegio 
declamata Anno domini M.DCXXIII. 
Podnaniae in officina Jûannis Kossow- 
ski anno 1623. w 4ce, kart iO. 

Łokaszewiez Hist. szkół Tom I , str. 214, 
w przyp. 

KIELEJSKI Martlnus Albertus Pa- 

rochnsLutbognieyiensis. Splendor aoleae 
Wierzbovianae, virtutum et meritoram 
gloria illustris ad sammnm Cathedralis 
Basilicae Divoram Apostolorum Petri 
et Pauli inclytae urbis Posnaniensis ir- 
radians, et Illustrissimo ac Reyerendis- 
simo Domino, D. Stephano de Magno 
Chrząstowo Wierzbowski, Dei et Apo- 
stolicae Sedis gratia Ëpiscopalem Thia- 
ram, ejusdem urbis féliciter capessenti, 
publice aeterni cultûs ac pietatis officio, 
nomine decauatus Cosminensis, per M. 
Martinum Albertum Kieleiskî, Phil. Do- 
otorem , Parochum Luthognieviensem. 
Humillimè praesentatus Ânno Instaura- 
tae Salntis humanae MDCLXIV (1664). 
Die auspicati ingressu. Superiorum per- 
missu. Vratislaviae, Typis ßaumannia- 
nis exprimebat Johannes Christoph. Ja- 
cob, fol. ark. D4 (kart 16). 

Bzecz proz§ napisana kończy Ode Totiva 
(kart 2). W tekście geut^alogia Wierzbow- 
skich. Jagiell. 

KIELKOWiCZ Bonawentura. Para- 

disus Coelestis Fructus Quotidianos 
Fratribus et Patribus Provinciae Polo- 
niae et Magni Ducatus Lithuaniae Ordi- 
nis Fratrum Beatissimae V. Mariae de 
Monte Carmelo antiquae Observantiae 
Regularis y in alimentum spirituale ger- minans A Magistro Bona v. Kieł- 

kowicz S. T. D. Provinciali Ejusdem 
Prov. A. D. MDCC.XXXIV. apertus 
Typis Collegij Majoris Universitatis Cra- 
coviensis 1734. w 8ce, str. 111. 

Jablonow. Mosaeam 107. 

Chreptowicz. 

— Toż:... in alimentum spirituale 
germinans .... Cracoviae 1749. w 8ce. 

Wileńs. 

— ob. Samnocki Elias (Argumen- 
tum 1761). 

KIELKOWSKI Maurycy Franciszkan. 
Altitude immortalis gloriae et honoris 
Illustrissimae Potoccianae domus in uno 
Celsissimo Principe Illustrissimo et reve- 
rdmo Dno Theodore a Potok Potocki 
Dei et Apostolicae sedis gratia Archie- 
piscopo Gnesnensi, legato nato, Begni 
Poloniae et Magni Ducatus Lith. pri- 
mate, primoq. principe, Abbate Tyne- 
censi conspecta, candido verborum stylo 
adornata et in applausum tanti princi- 
pis ad aggratulationem primatialis ho- 
noris per Fratres Minores S. Francisci 
conventuales Prov. Polonae toti uni verso 
publicata, praeccne fr. Pâtre Mauritio 
Kiełków ski ejusdem ordinis professo, 
anno incarnationis dominicae 1724. Cum 
licentia Superiorum. Posnaniae typis 
Academicis. folio, sygn. A — K^ (11 ar- 
kuszy). 

Na odwrót, str. ty t. herb Pilawa (na blasze 
ryty) i pod nim trzy czterowiersze lac. 
na pochwalę. Sam panegiryk stylem na- 
kamiennym i takie wierszem. Składa iy- 
czenia swe nowemu Prymasowi, sławiąc 
starożytno6ć i zasługi domu Potockich. 

Czarter. — Ossol. — Warsz. IJniw. — Wro- 
cław«. 

— Hypomnema Franciscanum die 
festivae introductionis, rarissimi totius 
Europae clenodii, primi in orbe Sarma- 
tico novalis, saorae, augustaeque reli- 
quiae D. Antonii de Paduae; ex ec- 
olesia archipresbyterali beatae Mariae 
Virginis in circule Cracoviensî, ad ec- 
clesiam F. F. Minorum S. Francisci 
conventualium, publieae luci expositum, 
magnifiée ao generoso Domino D. An- 
tonio de Wronów Xieski, pincernae 
Drohioensi, in debitae observantiae ar- uo KIBLKOWSKt. lOELPa^tA. gnmentam consecratam. Applandente V. 
P.Mauritio Eiełkowski ordînis ejuBdein 
presbytero. Anno Domini M.D.CCX VIII 
(1718). 5to Cal. Junii. Cam licentia Sa< 
periorum. Cracoviae typis Francisoi Ce- 
zary, S. R. M. celsissimi Prinoipis, II- 
Instrissimi et Reverendissimi D. Epi- 
Bcopi Cracov. DaciB Severiae ; nec non 
Schol. Novody. ordinarii typogr. folio, 
kart 14 nlb. 

Przypisał Antoniemu Xieakiemu cseénikowi 
drohiokiema. Nieoo tu genealogii. Wymie- 
nione : Charlewska. Zusanna Ujejska. 
W tekście figury, nuty i akrostychy. Kon- 
cie: Serpentinum reüquias Divi Antonii 
propalane. Na odwrocie tytułu herb Xięa- 
kich. Dsielo całe w łamigłówkach wier- 
•lowyoh, anagramatach i epigramatach 
wyłamywanych w różne strony świados^- 
oych o wielkiej praey i wielkim upadku 
rosumu w Polsce. 

Csartor. — Dsików — Jagiell — Krasińs. 

OaoI. 

— Sława sługi Bożey Jolenty Kró- 
lewny Węgierskiey, Xiężny Kaliskiey, 
reguły Swiętey Klary profeski^ wiele- 
bnych Panien Franciszkanek 2iakonu 
braci mnieyszych S. O. Franciszka, 
Konwentuałów Kowentu Gnieźnieńskie- 
go, Siostry, matki y fundatorki, dotych- 
czas utaiona. Teraz ku Czci iedynego 
Boga y zbudowaniu ludzkiemu oyczy- 
stym stylem ogłoszona, przez X. Maury- 
cego Kiełkowskiego Franciszkana S. T. 
B. natenczas w kościele Franciszkańskim 
Gnieźnieńskim Kaznodzieię ordynary- 
usza z pozwoleniem Starszych do dru- 
ku podana r. 1723, w Poznaniu w dru- 
kami Akademickiey. w 4ce, str. 127. 

Książka dzieli się na tny trąby, a tych dwie 
pierwsae wierszem, a ostatnia prozą obej- 
muje opis miasta Gniezna. W Trąbie zaA 
I-ej jest ta osobliwoftó: że pierwsze po- 
czątkowe głoski wierszów składają na- 
swiska wszystkich Panien Klarysek wów- 
czas w Klasztorze Gnieźnieńskim będą- 
cych. Zresztą wiersze liche i autor odstą- 
pił od zadanego sobie tematu w tytule. 

Dmennik Warsz. 1827. T. X. str. 69 i 70. 
Dzików — Krasińs. 

— Sponsa Dolens Sponsam Sanota 
Ecclesia Metropolitana Gnesnensis Cel- 
sissimum Pńncipem lUustrissimum et 
Beverendissimum Domin. Stanislaum in 
Słupów Szembek, Dei et Apostolicae Se- dis Gratia Archi Episoopum Sunm, Le- 
gatum Natum Begni Poloniaa et Magni 
Ducatus Łithyaniae Primatem, Primam- 
quae, Principem, Abbatem Tmecensem. 
Cum ille et Orbi et Urbi ultimum didisse 
Vale tenui piesi Adum brata. lUustris- 
simo et Keyerend. Eiusdem Sanctae Ec- 
desiae Gnesnensis Capitule. Ad Lugu- 
bres sui pastoris exuvias. In Perpetaae 
ObservantiaeMonumentum. Nomine Pro- 
viuciae Polonae Minoru m S. Franc. Con- 
yentualium per P. Maur. Kiełkowski 
ejusdem ordînis professum, Concionato- 
rem Conventus Gnesnensis Oblata. A. 
1721. Die 9 Septembris. Cum Licentia 
Superiorum. Posnaniae. Typis Clari 
Collegii Soc: Jesu (1721). łoi. str. 22. 

Ossol. 

— Umbra poetica Die Festivae In- 
troductionis Sacrae Antonianae Reliquiae 
ortum, meridiem, occasnm, Divinissimi 
Demonstrans; Orbi Polono, Emblema- 
ticè et Epigramatieè Exposita. Admo- 
dum Reverendo Patri Martine Elałow- 
ski, AA. LL. et Sacrae Theol: Doctori, 
Ministre Provinciali Provinciae Polonae, 
Commissario Generali Ordinis Minorum 
Couvent: S. Francisci, in dooumentnm 
filialis affectus Conaeerata. A. V. P. 
Mauritio Kiełkowski Ordinis Ejusdem 
Anno sub Umbra mortalitatis per so- 
lem Justiciae illuminata 1718 sub Um- 
bra Diei 28 Maij. Cracoviae, Typis 
Francisci Cezary S. R. M. Celsissimi 
Principis lUustrissimi et Reverendissimi 
D. EpisGopi Cracov. Duois Severiae; 
nec non Schol. Novodv: Ordinarij Ty- 
pogr. (1718). fol, kart 8 nlb. 

Dedykacya Kalowsklemu (k. 1). Pisemko 
dzieli si^ na Emblemata wierszem (I— XV). 
Kończy Cabalistioon ad Poloniam. Tu ozna- 
czono jakiemi liczbami wyrażone są litery. 
Jagiell. — Kraaińs. — Ossol. 

- ob. Potocki Teodor (1724). 
Encykl. XIV. 640. 

Kiełpiński Ernest Christoph ii ob. 

Brienne de (1620). 

Kiełpiński Krzysztof Ignacy ob. Gi- 
ry W. (Wonią 1798). 

laelpsda Ludwika ob. Żaba Tad. 
Kościesza (1765). KSBLPSZ. KIÊRDBY. 261 KIELPSZ Michar (or. d. 9 Paźds. 
1718, t ö Czerwca 1766). Kazanie na 
Niepokîdane poczęcie N. P. Maryi, mia- 
ne d. 8 Oradnia 1756 w kościele WW. 
kanoniczek Warszawskich. 

— Mowa X. Kiełpsza Soo. Jesn 
przy oddawania powinszowania Xstwa 
Kunandzkiego i Semigalskiego Nayiaśn. 
Królewicowi Jmci (Karolowi) od całego 
zakonu S. J. Prowincyi Łitewskiey, d. 
1 1 stycznia 1769. w Warszawie miana. 

W Mowj wyborne Lublin. 1769 str. 379-^ 
391. 

— Serenissimi Poloniae, magni Li- 
tvaniae, Augasti Saxoniae principes 
Xaverius, Carolas, nt somma totius 
reipublicae gratolatione hospites excepti, 
sic a coUegio Varsaviensi Soc. Jesu Sala- 
tati. Anno Salatis hnmanae M.DCCŁU. 
Varsaviae, typis S. R. M. et Reipubli- 
cae Collegii Societatis Jesu (1762). fol. 
kart 14. Wilno. 

— Radorfë oboyga narodów Kor. 
Pols, przy zawołania do Polski Xa- 
wiera y Karola Królewiczów X. Sas. 
Wierszem oświadczone. Warszawa 1762. 
folio, kart 4. 

Zaliuki Bibl. 48 wymienia to % anią roku 
1760: iiPanegyrious magnis in Polono re- 
gno hospitibiis, principibn« regiis, Xawe- 
rio ac Carolo, inseriptaB oarmine tom la- 
tino tnm polonieo. 1760*. 

— ob. Malapert K. (Sedecyasz 1762). 

JnsEyńfl. Dyko. — Bant. Hist. lit. I. 616. 

— Janoeki Loxic. I. 67. U. 116—7. — 
Brown. Bibliot. 216. — Sommerrogel Bi- 
bliot lY. 1034. — ISncykl. Orgelbr. XIV. 
641. 

KlemsM Waieryan ob. Wysocki X. 
Samael od ś. Flor. (Kazanie 1763). 

Kien (de) Oneeimue ob. Joannes de 
Mata (1662. 1660). 

Kiena dobra ob. Chodkiewicz Igna- 
cy (Mowa 1780). 

KIENASTL Samuel. Glaaben, and 
was man glaabet, Plredigen ais zwo 
nohtwendige Eigenschaften eines Ewan- 
gelischen Lehrers woltę bey dem Hoch- 
ansehnlichen Leichbegängniss des wei- 
land Hocherwtlrdigen , Grossachtbaren 
and Hochgelahrten Herrn Daniel Rit- 
tersdoris hochverdienten Pastoris^ Pri- marii za Sanct Marian in Elbing and 
wohlangesehenen Senioris Ehrw. Mi- 
nisterii den 16 May im Jahr 1770 in 
einer Gedftchtnisspredigt der christli- 
chen Gemeine zar Sanct Marien vor- 
stellen .... Pastor prim. za Sanct Maria. 
Elbing, gedrackt bey Joh. Gottlieb 
Nohrmann. folio, str. 66 (z wizer.). 

Wans. Uniw. 
KIENI6 Ludwik. In Nomine Domini 
Amen. Condiisiones Theologicae ex Car- 
sa Morali Menti D. Thomae Angelici 
Ecdesiae Doctoris Conformes. (Cracoviae 
1770). (Na końca:) Defendentar pablice 
in CoUegio Majori Theologoram üniversi- 
tatis Cracoviensis a V. D. Ladovico Eie- 
nig, DiaconOySeminarii Academico-Dioe- 
cesani Alamno, Ecdesiae CoUegiatae S. 
Floriani Vicario, sab Assistentia M. 
Stanislai Patelski, S. Theologiae Profes- 
soris, CoUegaeMajoris, Ecclesiarum Col- 
legiatae S. Floriani Canonici, Parochia- 
lis S. Stephani Praepositi, Seminarii Aca- 
demico-Dioecesani Vice Prefecd. Die 
19 Februarii A. D. 1770. w 4ce, kart 
2 nlb. 

Joeber 4180. Osaol. 

Klerdey ob. Rex (1729). 

KierdeJ Floryan Stanisław, marszał- 
kowie grodzieński, nczeń szkoły Pija- 
rów w Warsz. ob. Michał Korybut (Pa- 
negyricas 1699). 

KIERDEY Josephus. Augustas Sar- 
matiae, regnator civiam, Augastas II. 
Poloniaram rex inter pablicos gestica- 
lis patriae applaasas, exaltantiam po- 
paloram vota tribalatio cordis et capi- 
tis censa salatatas, per .... Capitan. Fi- 
lipoviens. 1706. Vîlnae typis aniversi- 
tatis S. Jesa. fol. 15 ark. 

Porównaj: Angast II (a Coli. aoadomico). 
Ghreptow. — Wilno. 

(Klerdey Tomasz). Lachrymae qai- 
bas nobili ac ingenao adolescenti Tno- 
mae Kierdey filio Magnifid Domini 
Sabjadicis Grodnensis, Rosiensis etc. 
Capitanei, qai dam per Tyrocinia Gram- 
matices saa radimenta deponeret, mor- 
talitatem exuit. In templo PP. Socie- 
tatis Jesa Grodnae, parentatam est, a RIBRDEJ. RIBR8ia. studiosa javentute Anno 1641. die XI. 
April. 

ŁukftssewicB Bist Bskót IV. str. 71. 

KIERDEJ Władysław. Mowa J. W. 
Jmci Pana Eierdeia Pisarza Grodziń- 
skiego Marszałka Poselskiego upomi- 
nając się o rozdanie wakansów. 

W Swadzie Polskiej Ostrowa. Danejk. I. 1. 
266. 

— Pożegnanie po zerwanym seymie 
J. M. Pana Władysława Kierdela Pi- 
sarza Grodzieńskiego Marszałka Posel- 
skiego do J. E. Mci. 1639. 

W Swadsie Polskiej Ostrows. Danejk. I. 1. 
266. 

KIEREMOWICZ X. Mikołaj S. J.(1672 
t w Jarosławiu 29 Kwiet. 1739). Gło- 
wa Matki Bożey od J. O. J. W. Po- 
tockich domu ukoronowana, sprzyiaia- 
cych Honorowi Swoiemu Głowy y ho- 
rory utrzymuiąca w Oktawę koronacyi 
na solenney tego aktu Konkluzyi y w So- 
kalskim WW. 00. Bernardynów ko- 
ściele ogłoszona przez X. Mikołaia Eie- 
remowicza S. J. Lwowskiego Eazno* 
dzieię w Roku Pańskim 1724