Skip to main content

Full text of "Bibliographia hungarica: Magyar könyvészet"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the pást, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including piacing technical restrictions on automated querying. 

We alsó ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filé s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is alsó in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ \ BIB.LIOGRAPHIA 

'-^'^^•'-'^ 'ÍÍÜNGAEIAE 1712—1860 

SEÜ 

CATALOGUS LIBRORÜM 

JN HUNÜAIÍIA ET DE RKBUS PATBIAM NÜSTRAM ATTINGENTIBÜS 
KXTBA HUNGABÍAM EDITORÜM )N OUntNKír HKDüOIT KT SDCUNUUM ÜENEKA SaKNTIAllUH SI'KCIALI INblOE AUIKCTO EXHIBUIT 

GÉZA PETRIK 

CUM INTKODUCTIONE 

ALEXANDRT SZILÁGYI VOLUMEN TERTIUM. BUDA PESTI NI 

KUMPTlBUrt AUOUSTI 1) () 1511 () W S K Y 

1891. N k M AGYAKOKSZ A G 
1712-1860 
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA 

A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN 
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK ÓSSZKALLITOTTA S TUüDMÁNlíOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA 

PETRIK GÉZA 

BEVEZETKSSEL SZILÁGYI SÁNDORTÓL HARMADIK KÖTKT 

PA Ti , < 

^^yM.- 

HUnAPKST 

KIADJA DOBKOWSKY Á G « T 

1891. »• • •• ■ V • •• • ö é Felségének (II FerenczDek) királyi kegyelmes páran taolattya, melly a magyar országi 
fel keltt nemes tábort el-oszlatta. Eöltt Bétsben Április holnapnak 15-ik napján 
1801. észt. Deák nyelvból magyarra forditva. Melly után köve^ezik rövid le-irása 
azon tiszteletnek, a mellyel T. N. Qyór vármegye a maga tulajdon felkelt seregeit 
kezdetétől fogva, egész az el-oszlásig illette. (2-r. 6 lev.) [H. és ny. n.] E. 

ŐkrQs József. £16 rózsafüzér, mellyben a szent olvasó-táraulatnak minden holnap első 
vasárnapjaira, ugy az olvasó minden részeire, imádságok és énekek foglaltatnak. 
(8-r 8 1.) Szarvason, 1853. Ny. Réthy. E. 

Ömledezés, mellyet Gredeon László urnák, midón neve napja ünnepét ülné, fíui tisztelettel 
bemutattak Június 26-dik napján 1830-dik esztendőben tanítványi. (4-r. 2 lev.) Nagy- 
Váradon, Tichy János könyvny. M. 
Költemény. 
— mellyet Gedeon László urnák, a nagy-váradi kir. akadémiában a statisztika oktatójá- 
nak neveuapja ünnepére hálaadó indulatból bemutattak Június 27-dik napján 1831-aik 
esztendőben tisztelő tanítványi. (8-r. 4 lev.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvny. int. 
Költemény. M. 
Önfertözés (onania), Az — , ismertető jeleire, okaira, következésére és utóbajainak orvoslására 
való figyelmeztetés a szülőknek, nevelőknek és tanítóknak. (8-r.) Pápán, 1842. Ny. a reí. 
^ főiskola bet. 

Qr, Irod'ümi — . Melléklet az „Életképek''-hez. Szerkeszti és kiadja Frankenburg 
Adolf. I. és IL évfoly. (8-r.) Pest, 1845—46. Ny. Landerer és Heckenast. 
Megjelent kéthetenkint s l84(> máJMS végén megszűnt 
Őr, Magyar — . Katholikus politikai lap. Szerkeszti és kiadja Nagy Pál. 1849. 4. szám. 
(4-r.) Pest, 1849. 
Betiltatott. 
Őrangyal. Vallási almanach, honunk gyöngéd hölgyeinek szentelve. 184^. Egyesületi 
megbízásból szerkeszté : Szabó Imre. Kiadva Beké Kristóf költségén, (k. 8-r. 228 1 , 
2 lev. és 3 rézm.) Budán, 1843. A kir. magyar egyetem bet. 2.— 

Tartalma : 
B e 1c e KríMt. A bűvte kenőcs. Beszély. — K a t h 7 Lajos. Az Önmérséklet jatalma. Reszelj. — Körmöczy 
Imre. Jalift. Beszély — U. a. A szép migusi regvel. beszély. — Szabó Imre. Ilarczáldozat Beszélj. ~ 
U. a. A boldog család. Beszély. — Költemények Csajághy Sándor, Cznczor Gerő, Königmayer Károly, Körér 
János. Pajer Antal. Snjánsik? Antal, Szabó Imre. Szelestey László és Tarkányi Béláfól. 

1844. Szerkeszté Szabó Imre. (k. 8-r. 4 lev., 9—257 és 1 1.) Pesten, (1843.) Emich 
Gusztáv. 2.— 

M. 
Tartalma : 
Császár Ferencz. Roialba. Történeti beszély. — Márk. Esther. Szent történeti novella. — 
Körmöczyimre. Az árva leány. Elbeszélés. — Vas Andor. Salamon. Elbeszélés. — N e y Fereacz. 
A harangszó s a megtérés. Beszély. 
Költemények Brnioann Soma, Csajághy Sándor, Coászár Ferencz, H«lászy József, Jámbor Pál, Königm^jer 
Károly, S^jánszky Antal, Szabó Imre, Szelestey László és Tarkányi Kélától. 

i45. Szerkeszti: Sujánszky Antal. (k. 8-r. i lev., 9—286 1., 1 lev. és 4 rézm.) Pesten, 
(1844.) Emich Gusztáv. 2.— 

Tartalma : 
Császár Ferencz. Achor völgye. Beszély. — Jósika Miklós. A két szomszéd. Beszély. — K e 1 m e n f f y. 
Hon és vallás mentője. Beszély. — Körmöczy Imre. Angralka naplója. — N e y Ferencz. Szent Margit 
Beszély. — Költemények Henőfy Soma, Császár Ferencz. Cs^ághy Sándor. Oaray János, Oaray Alajos 
Jámbor Pál, Lanka Gosztáv, Lisznyai Kálmán, Sujánszky Antal, Szabó Imre. Szelestey László és Tarkányi 
Bélától. 

XagyacoXBzág bíbliographiája. 1712—1860. III. köt. 1 

66504d ördög. Örökit. 1846. Szerkeszti Sujánszky Antal. (k. 8-r. 4 lev., 9—334 1.) Pesten, (1845.) U. o. 2.— 

M. 
Tartalma : 
Jósika Miklós. Á hogy isten t,\%x\%. Elbeszélés. — Márk. József. Ssenttörténeti novella. — Kelmenfy. 

Sxfiz X^zecxilia. — N e y. Női boldogság. — Csásrár Ferencz. Isten szeme. Történeti beszély. 
Költemények Császár Ferencz. Garay János, Jámbor Pál, Lakner Sándor, Lanka, Lévay József, Lisznyai 
Kálmán, Nynlassy An^^Szelestey László, Tarkányi Béla és Tompa Uihálytol. ÍM?. •Szerkeszti ^ttj 4 nszky Antal, (k 8-r. 4 lev., 9—346 1. és 1 lev.) Pesten, (1846.) 2.— '•\l^^%tz^^*1?ex9tít'ít*VX[i %s ütü. Beszély. — Jósika Miklós. Gazdagság nem boldogság. Beszély. — 
Kelmenfy László. Jndit. Beszély. — Lakner Sándor. Az atya eskOje. Beszély. 
Költemények Benőfy Soma, Császár Ferencz, Garay János, Jámbor Pál, Lakner Sándor, Lanka Gnsztár, 
Lisznyai Kálmán. Nynlassy Antal, Snjánszky Antal, Szelestey László és Tarkányi Bélától. 

1848. Szerkeszti Sujánszky Antal. (k. 8-r. 4 lev., 9—403 1. és 1 lev.) Pesten, 
(1847.) U. o. 2.— 

M. 
Tartalma: 
Ney Ferencz. Két anya. Beszély levelekbeo. — Le kner Sándor. Keresztényéé pogány. Történeti beszély. — 
Kelmenfy László. Szűz Katulin. — C s á s z á r Ferencz. A kereszt. Beszély. — Márk. Saul. Szent> 
töi-téneti norella. 
Költemények Császár Ferencz, b. Eötvös József, Garay János, Lakner Sándor, Nynlassy Antal, Pajer AntaU 
Suiánssky Antal, Szelestey László, Talabér és Tarkányi Bélától. 

1852. Szerkeszti: Sujánszky Antal. (k. 8-r. 2 lev., 5—359 1., 1 lev. és 4 rézm.) Pesten, 
(1851.) Emich Gusztáv. 2.40 p. 

Tartalma : 
Császár Ferencz. Mózes Bgyptomban. Beszély. — Csiszár Amália. Czeleszta. Beszély. — b e r n y i k. 
Doiothea. Beszély. — Szebó Imre. Az özvegy leánya. Beszély. — Költemények Benőfy Soma, Császár 
Ferencz, Cznczor, Gynlai Pál, Lisznyai Kálmán, Ney Ferencz, Nynlassi Antal, Pájer, Sojánszky, Szász 
Károly. Szelestey László, Talabér János, Tarkányi és Tompától. 
184^ — S^'ig ném jelent meg^ az l8^2. folyammal pedig égésien megszűnt, 
ÖrdiSg, A sánta — . L.: Le Sage. 

— naplója. Humorlstica-phantastikus naptár 1858-ra, melyben mindenki megtalálja a . 
magáét. Telegraphi depesek utján a Lucifer urfí kurirsága alatt közli Belzebub az 
alvilág fejedelme. (8-r. 96 1.) Pest, 1857. Müller Gyula. - .40 p. 

M. 
Ördögh Dániel. Őszi virágok. (16-r. 152 és 2 1.) Sárospatak, 1857. A ref. főiskola bet. —.48 p. 

ÖrdSg Endre. Kenderessi Pozdorja Boldizsár utazása a hatodik világrészben, (k. 8-r. 
139 1.) Aradon, 1860. Bettelbeim testvérek bizománya. 1. — 

E. M. 
Örddgok, A három — , históriája. L.: Három. 

Ör5k emlékezetű igaz, avagy: Ama ritka kegyességú, és azért Istentől életében meg- 
betsültetett : halálában meg tiszteltetett : s holta után örök emlékezetben hagyattatott : 
Néh. Méltgs Nagy Bartsai Bartsai Ábrahám umak utolsó tisztessége. MeUyet, ezen 
boldog emlékezetű umak halála után, Tsórnai udvarházánál koporsóba való tételekor^ 
1716. észt. Sz. György havának 5. napján, tsak magánosan ; el-temettetésének helyén 
pedig, Vajda-Hunyadon : meghóltt, s véle egy sirba temettetett kedves vejével, Víz- 
Szent-Györgyi Makrai István úrral együtt, méltán tettének az Istennek arra hivatt^^tott 
alázatos szolgáji. 1716. észt., Sz. Gvörgy havának 26. napján, (k 4-r. 28 lev.) Kolos- 
váratt, 1721. Ny. Telegdi P. Sámuel. M. 

Tartalma : 
V á 8 á r b e Ily i Mihály. : niH^ DKID IH oz-u : Isten gondTÍselésének heeye. Mellyen folvó, s meg-nem 
baló Isteni gondviselésről tett együgyű tanítást, néh. Nagy-Bartsai bartsai Ábrahám nr koporsóba raló 
tételének alkalmatosságával. 
Nádudrari Péter. Magyar Nathanael. Ava^ : Az álnokság nélktll való igaz Izraelitának, néh. Bartsai 

Ábrahám uramnak sinceritássáról raló igaz tanúbizonyság. 
Zilahi, A n d r. S. Pollinctura. Piis manibns qnondam Dni. Abrahami Bartsai consecrata. 
Keresztúri Péter. Otolsó tisztess ég- tétel. Mellyet az Istennek élő beszédéből tett, a néh. Viz-Szent- 

Győrgyi Makrai Istráo uram meghidegedett tetemei felett. 
Bandi Mihály. Kózpélda. Mellybe bétekintrén. az emberi nemnek ráltozandóságát, s a világ állapotának 
álthatatlanságát valójában meg-szemlélte a néh. Bartsai Ábrahám umak és Makrai István uramnak 
példásokban. 

Örökit, Atyai — , mivelö jó gazda, két halotti beszédekben le-rajzolva. Melyek néhai 
méltgs Vargyasi Dániel Elek umak utolsó tisztesség tételére Írattak 1812. esztendőben 
Kolosvárt. (8-r. 96 1.) Kolosváron, 1812. Nyomt. a ref. koll. bet. örökkévalóság. 3 ÖrömdaL 

VArgyasi S s á s x Mósm. á jö nada tisztelete a hizbao, ■ a ti^rauágban. Melyet egy már néhai jó gaxdáoak . . . 

Daoiel Elek nrnak földi Yégsö meg-tisstelésére le-irt 1812-bén. 
Xölnos Dávid. Egy halotti beszéd az atyai örökit mirelőjó gazdáról. Melyet néhai . . . Dániel Klek ur ntolsó 

tisztesség^ tételére irt i819. e«zt. 

Oríikkévalóság, avagy olly tizenhárom prédikátziók, mellyekben a pokol szörnyü^gének 
és a memiyország gyÖDyörfiaégének valami részetskéjét le-rajzoita egy lelki pásztor. 
(8-r. 8 lev., 7—253 és 1 1.) Kassán, 1793. Fűskúti Landerer Mihály bet. M. 

Öria. Midón ö Excellentziája, a Nagy Méltgú Erdódi, és Vöröskói Gróf Pálífy Leopold 
ur, Posony várraegyének örökös fó ispannya, az 1822. észt. Eis-asszony havának 
19. napján fó ispanyi hivataljába, nemzeti nemes magyar ünnepléssel Posonyban 
tőrvényesen bé- iktattatna. (4-r. 2 lev.) Posonyban, ny. Simon Péter Wéber és 
Mnak bet. M. 

KölUmény. 

— mellyet Horvát István umak, a pesti kir. egyetemben rendes tanítóvá lett beiktatásakor 
érzettek a bölcselkedés elsó évi ballgatóji. (4-r. 2 lev.) Pesten, Trattner-Károlyi nyomt. 

Költemény. M. 

— . Hódoló — , melyet ö csász. s apostoli kir. felségeiknek Ferencz József s Erzsébet 
urunk s asszonyunknak Magyar korona országban 1857-ki Május 4-ikétól Június 
28-káig tartott legünnepélyesebb látogatásuk ünnepélyén nyilvánított a pesti c^sz. kir. 
tudomány-egyetem. (4-r. 4 lev.) Budán, 1857. A cs. kir. egyetem bet. M. 

Költemény, 
—, Honnyi — , a felséges tsász. s kir. austriai (6 hertzegnek Fereneznek Székes-Fejér- 
várra történt jövetelén Szent Mih^y havának 14-dik napján 1820. (4-r. 2 lev.) Székes- 
Fejérvárott, ny. Számmer Pál bet. M. 

Költemény, 
— , Lakadalmi — , mellyet Albisi ifjabb Tsomós Mihály urnák, Szathmári Pap Therézia 
aszszonynyal a házassági szent szövetségre lett lépésének napján vig éneklésekkel 
ki-mutattak, a kolosvári ref. coUegium hármonista deákjai. Eoiosváratt, 1792. észt. 
Szent- Iván havának 5. napján. (4-r. 2 lev.) [Ny n.] M. 

Költemény, 
—, Magyar — , melly a felséges tsászár, és magyarországi apostoli király Második Jósef 
tolerántziáról ki-adott kegyelmes parantsolatya alkalmatosságával Íratott M. M. által. 
(8-r. 46 1.) Pesten, 1782. Nyomt. Eitzenbergerné bet. M. 

— oszlopa az 1821. észt. febr. 12. napjának, mellyet feis. austr. tsászár, felkenetett 
koronás apóst, ditsó királlyunk Ferentznek Ns. Arad vmegye karjai és rendéi szentelve 
ünnepeltek. (2-r. 4 1.) Arad, 1821. Michek Antal bet. 

— , Polgári — , 1831-dik észt. Februárius 12-kén. (8-r. 2 lev.) Kolosváron, ny. a kir. 
iyceum bet. E. 

Költemény. 
— , Szívi — , mellyel Méltgs s Ft. Fábry Ignácz ur választott bosoni püspöknek stb. 
a nagyváradi tanulmányi kerület kir. főigazgatójává történt kinevezésével tisztelkedik 
a lugosi kir. középtanoda 1847-ben. (4-r. 2 lev.) Aradon, ny. Beichel Jósef bet. M. 
Költem^ény. 

— zengzete Szerencsy István umak, fóispányi székébe lett beiktatására. L. : M a d a s 
Ferencz. 

Öröm Mfklós I. L. így áll a világ. Magyar koronánknak dísze, légy örökön dicsóitve. 
Igazság és öröm a népek közt légyen, az igaznak lelke háromságba mégyen. A népek- 
nek adódik, 2 ezüst krajczárért meg is vehetik, (k. 8-r. 2 lev.) Nagyváradon, 1849. 
(Ny. n.) Mk. 

Költemény. 
Ördmdal, mellyet Méltgs Szálai báró Barkóczy László ur ö Nsgának, midón székes - 
fejérvári megyés püspöki székébe bé-iktatnék, hódolva szentel a székes-fej érvári neven- 
lékpapság 1837. (4-r. 4 lev.) Székes-Fejérvárott, Szammer Pál bet. M. 

Mellyet Méltgs Belánszky Jósef besztercze-bányai püspök ur ó Nsgának püspöki 
izékébe való be-iktatása alkalmatosságával a besztercze-bányai kir. gymnasium bémuta- 
ott Szent-György havának 28. napján 1824. esztendőben. (4-r. 4 lev.) Besztercze- 
)ányán, ny. Stephani Snsanna bet. M. 

mellyet Méltgs és Ft. Bezdédi, és Eis-Bákai báró Bemer László ur dulcinei vál. 
lüspök stb. tiszteletére, midón felszentelésének nagy ünnepét ülné, háládatos keblök 
álogául zengének az egri növendékpapok. Eger, tavaszhó 1843. (4-r. 2 lev.) Egerben, 
xL érseki Iyceum bet. E. örömdal. 4 Örömdal. 

örömdal, mellyet M éltgos és Főtiszt. Bezdédi, és Kis-Bákai báró Bemer László 5 Nagy- 
ságának nagy-y aradi püspökké szenteltetése ünnepén zengedezett az egri királyi tanoda. 
1843. (4-r. 3 lev.) Eeerben, az érseki lyceum bet E. 

— Mélt^s és Ft. Bezdedi és Eis-Bákai báró Bemer .László ur nagyváradi deák szertart. 
püspök magas névünnepére az 1844. évben. (4-r. 6 1.) Nagyváradon, Tichy Alajos 
nyomt. M. 

— , mellyet Darótzi és Berzevitzi báró Berzevitzi Vintze nr születése napjának 
tiszteletére dalólt a nemzeti dall és színjátszó társaság Kassán 1830. (8-r. 2 lev.) 
kassán, ny. Werfer Károly. M. 

— , Névnapi — , mellyet Ft. s T. Bezegh Endre ar az egri föegyház kanonokjának stb. 
a. a. a a lyceumi iQuság. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1846. Az érseki fótanoda bet. E. 

— , mellyet Ft. Bresztyenszky Béla umak tiszteletére, midőn Sz. Benedek rendi 
tihanyi apátságba iktattatnék, énekle a pozsonyi fó-gymnasium. (4-r 3 lev.) Pozsony- 
ban, 1838. Wigand Káról Fridrik bet. M. 

— . mellyet Ngys. és Ft. Cherrier Miklós umak tiszteletére, midón a pozsonyi tan- 
kerület főigazgatójául Ünnepélyesen beigtattatnék, nyújt a pozsonyi kir. főgymnasium 
1846. Mindszent hava 4-én. (4-r. 4 lev.) Pozsony, ny. Schmid Ferencz és Busch 
J. J. bet E. 

—, mellyel Főméltgú C z i r á k y és Dienesfalvai gróf Oziráky Antal ő Excellentziájának 
u pesti királyi tudományok egyetemében fő kormányu méltóságába való beiktatását 
tisztelik az isteni tudományoknak halgatóji. (4-r. 6 1.) Pesten, 1829. Petrózai Trattner 
J. M. és Károlyi István könyvny. E. 

-^, mellyet N. t. és t. D e á k y Sándor ur névünnepére zengenek hálaadó tanítványi, 
l^lájus 3-án 1843. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lyceum bet. E. 

— , Nagyon tiszt, s T. Dinkay Pál umak tisztelet jelül bemutatva az egri első évi 
iogászoktul dicső névünnepére Január 25-kén 1839. (4-r. 3 lev.) Egerben, az érseki 
lyceum bet. E. M. 

— , mellyet Nt. Dinkay Pál ur szeretett tanítójukhoz díszes névünnepén zengenek hű 
tanítványi az első évi joghallgatók forró tiszteletük jeléül tél hó 25-kén 1840. Eger- 
ben. <4-r. t lev.) Az érseki lyceum bet. E. 

— . ni*'Hvi*t a magyar egyetem fél-százados ünnepén zengett a pesti nevendékpapság 
87. Iván havának 25-kén 1830. (4-r. 8 1.) Budán, 1830. A magy. kir. universitás bet. 
, E. M. 

— , mellyet szabados Érsekújvár mezővárosa kisebb gymnasiumának megújítási ünnepélye- 
kor a tanuló íQuság énekelt Öszhó 2-kán 1842. (4-r. 2 lev.) Komáromban, Weinmüller 
Francziska könyvny. E. 

— , meUyel az esztergomi Sz. Ben. r. főgymnasium megnyitását October 4-kén 
1852 ünnepié a városi közönség. (4-r. 3 lev.) Esztergomban, ny. Beiméi Józsefnél E. 

— , melylyel Nagyméltgú gróf Eszterházy Károly, T. Ns. Győr vármegye főispáni 
hivatalába történt ünnepélyes beiktatásakor tiszteikedék a pannonhalmi főapátság. 
1845. (n. 4-r. 4 lev.) Pozsonyban, nyom. Schmid Antal bet. E. 

— , mellyet ama Tiszt. Fábri István umak, a posonyi evang. gymnasium edgyik 
érdemes professzorának neve napján karátson hava 26-dikán 1806. észt. zengedezett 
a posonyi evang. magyar társaság (4-r. 2 lev.) Posonyban^ Wéber Simon Péter bet. 

E. 

— , mellyet Fábri István umak neve napján karátson hava 26-dikán 1808-ban zenge- 
dezett a posonyi ev. magyar társaság (4-r. 2 lev.) Posonyban, Wéber Simon Péter bet. 

M. 

— -, mellyel Fábri István urat neve napján karátson hav. 26-dikán 1809. észt. hallgatói 
közzül megtisztelték Kozma Ferentz, Langhofer János és Borbély Jósef. (4-r. 2 lev.) 
Posonii, typ. Sím. Petri Weber. M. 

— , mellyel T T. Fábri István urat neve napján, Karátson hav. 26-dikán 1809-dik 
észt. hallgatói közzül megtisztelték Kozma Ferentz, Langhofer János és Borbély Jósef. 
(4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sím. Petri Weber. E. 

— , melyet Ngys. és Ft. Királyhegyi Farkas Ferencz urnák aranymiséje Ünnepélyére 
nyújt a székesfehérvári közönség tavaszelő 19-kén 1859. (n. 4-r. 7 1.) Székesfehér- 
várott, özv Számmer Pálné bet. E. M. 

— , melyet Ngys. és Ft. Királyhegyi Farkas Ferencz umak, midőn arany mise- 
áldozatát bemutatná, szentel a hála és tisztelet márczius 19-kén 1859. (n. 4-r. 2 lev.) 
Székesfehérvárott, özv. Számmer Pálné bet. E. örömdal. 5 örőmdaE. 

Örondal, mellyel Méltgs és Ft. Qalánthai Fekete Mihály urnák, mid^ arHDvmiséjét Na^- 
kéri Scitovszky Ker. János bibomok-érsek vezetése mellett 1857. évi raájuahó 24'kén 
tartaná, tiszteletök zálogául zengének számos tisztelói. (n. 4-r. 2 lev.) Fejten, 1857. 
Ny. Beiméi J. és Kozma Vazulnál. £, M, 

— Nagy Sz. Miklósi Náko Sándor és Tolnai gróf Festetits Terézia kisasflaony 
menyegzójére, melly történt Egyeden Sopron vármegyében Sz. Iván havának ti-kari 
1808. észt. (8-r. 2 lev.i Szombathelyen, P(erger) F(erencz) bet.' M. 

— , mellyel Méltgs és Fótiszt. Girk György Kalocsa sz. Gergeli apátnak atb* midőn 
Adrascui segéd-püspökké szenteltetnék, hódolnak mély tisztelói. {n. S-r. 4 levj 
Pesten, 1838. Trattner-Károlyi bet. E. 

— , Jubileumi — , Fótiszt. Golessény Pantaléo atyának örvendetes amnymiaéjére. 
Pozsonyban, az emiitett szerzet tagjai által Május 1-én 1859. (4-r. 2 lev.) Pozsonyban, 
1859. Ny. Schreiber Alajosnál. E. 

— Ft. Grosser Ker. Jánosnak stb. L.: SzóUósy István. 

— , mellyet Ft. Hollók imre urnák a rozsnyói székesegyház ifjabb kanonokának stb. 
karácsonhó 22-én kanonoki székébe ünnepélyes beiktatásakor zengett a no vendek- 
papság. (4-r. 3 lev.) Rozsnyón, Kék László bet. E. 

— , mellyel Nméltgú Buzini gróf K e g 1 e v i c h Gábor urnák és nejének, szuL gróf 
Sándor Mathild asszonyságnak, midón Alexandra grófkisasszonyukat Ürm^nyi Ürményi 
László umak nóül adnák, hódol a nagy-kátai uradalmi tiszti kar éi hú jobbágyot. 
(4-r. 7 1.) Pesten, 1838. Ny. Füskúti Landerer Lajos. M. 

— Mélt. és Főtiszt. K o p á c s y Jósef Sz.-Fehérvári püspök ó Nagysága tiíizfceletére^ 
a tanuló ifjúság által. (8-r. 4 1.) Sz.-Fehérvár, 1822. Számmer Pál bet. 

— mellyet ó herczegségi Fóméltgának K o p á c s y József umak, esztergomi é n-ieknek 
sat., midón Veszprémből Május 27 -kén érseki széke elfoglalására Eaztergumba meg- 
érkeznék, hálás szívvel szentelni bátorkodnak az esztergomi érseki papnevelő intézet 
nevendékei. (4-r. 6 1.) Esztergámban, Beiméi Józs. könyvny. E, M. 

— , Méltgs Ft. Lonovics József csanádi püspök ur beiktatása ünnepére. Sítívcraelö 

részvételbúi ajánlotta a csanádi nevendék papság. (4-r. 3 lev.) Temesvárott, lb34. 

Ny. Beichel József bet. H. 

— , mellyet Tiszt. Mészáros Lászlónak, a Sz. Györgyi kegyes oskolák elöljárójának 

érdemei eránt való hálaadatosságokból neve napján éneklettek az isteni tudományok 

halga]iói. (8-r. 8 1.) Pozsonyban, 1821. Belnay örökösei bet. 

— mellyet Nagy Méltgú és Ft. Nádasdi gróf Nádasdy P. Ferencz urank, niidun 
beigtatása ünnepét ülné, zengének hú fiai, a kalocsai papnövendékek. (4'r. 4 U) 
Szabadkán, 1846. Ny. Bittermann Károly bet. E. 

— Ft. Nagy Péter umak. L. : Martin Nándor. 

ÖrSm-dall Nedeczky Mihály ügyész umak, főnemes Zlinszky Carolina kiaa^zíiznnnyjd 
Sz. Jakab havának 6-ik napján 1824. lett öszvekelésére. (8-r. 4 lev.) [H. éa ny. n,] M. 

— , mellyet Nitzki N i c z k y Jósef urnák . . . neve napjára énekelt. L. i B a c h í c h 
János. 

ördmdal Tekintetes Sövényházi Ne uh old Erneszt umak és gróf Aicbburg Karolina 
kisasszonynak ő Nagyságoknak meny egzőj ökre szereztetett Sz. György hava 34-kí^ii 
1831. P. D. által. (n. 8-r. 2 lev.) Győrben, Streibig Leopold bet. E. 

— Nagyméltgu, és Ft. Felső-Eőri Pyrker János László ur, patriarka-egri érftek stb, 
ö Kegyelmességének félszázados arany miséjén karácsonhó 8-ik napján 1846- ajánlva 
az egri kir. közép tanodától. (4-r. 12 1) Egerben, 1846. Az érseki lyceum bet. E. 

— Nagyméltgu, Méltgs és Ft Felső-Eőri Pyrker K. János László, egri érsek, 
pátriárcha ő Excellentiájának aranymiséjére karácsonhó 8-kán 1840. A fótanodai 
iQűság. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1845. Az érseki főtanoda bet. E. 

— , melyet Rezutsek Antal ur tiszteletére beigtatásakor nyújtanak a székesfehérvári 
^ircz-czisztercziek. L. : L ó s k a y Benedek. 

Jm-dal, mellyet Méltgs, s Fő-Tiszt. R i c h t e r Alajos lur Jászóvári Ker. az. János, 
Leleszi sz. kereszt stb. szent egyházak apát- s prépostja dicső nevűn népére a kaBSai 
bölcsészet hallgatói fiúi hódolatból ajánlnak. (n. 4-r. 2 lev.) Ka^^sián, IB44. Ny. 
íVerfer Károly. E. 

tfmdal, mellyel Méltgs és Ft. Rimely Mihály umak. Szent Márton n'»l nevezett 
»annonhegyi fő monostor fő apátjánai: sat. beigtatását ünnepli a pannoohegyi 
löveudék-papság tavaszhó 18-án 1843. (n. 4-r. 6 1.) Győrött, özv. Streibig Klára bet. örömdal. 6 Örömdalok. ÖrSmdal, mellyet Mélfcgs és Ft. R i m e 1 y Mihály urnak, Sz. Mártonról nevezett pannonhegyi 
f5 monostor fö apátjának a a t. főapátságába ünnepélyei beigtatásakor fíui hódolattal 
ajánlanak a bakonybéli növendékek tavaszhó 18-án 1843. (n. 4-r. 7 1.) Győrött, özv. 
Streibig Klára bet. E. 

— f mellyel Divék-Ujfalussi, s Rudnai R u d n a y Sándor Magyarország primássának 
sat. esztergomi érseki székébe való beiktatása alkalmatosságával 1820. észt. pQnkösd 
havának 16-dik napján a nagyszombati papné vendékség hódolt. (4-r. 8 1.) Nagy- 
szombatban, Jelinek Eer. János könyvny. által. M. 

— mellyel Fóméltgii s Ft. Rudnai, és Divék-üjfalussi R u d n a y Sándor Magyarország 
primássának stb. ditsö neve ünnepi alkalmatosságával hódoltak az esztergomi pap-ház 
nevendékjei 1823. észt. Mártzius 18. napján. (4-r. 4 lev.) Esztergomban, ny. Beiméi 
Jósef. M. 

— mellyel Fö Méltgú s Főtiszt. Rudnai és Divék-Ujfalussi Rudnay Sándor ő hertzeg- 
ségének, Magyarország primássának stb. ditső neve ünnepi alkalmatosságával mint 
kegyelmes attyoknak fiúi háládatossággal hódoltak az esztergomi pap-ház nevendékei 
1825. észt. Mártzius 18. napján. (4-r. 4 lev.) Esr.tergomban, ny. Beiméi Jósef. 

M. 

— , mellyel Méltgs. és Ft. Dezseri Rudnyánszky József beszterczebányai püspök 
székbeigtatását a helybeli kir. tanoda ünnepié jul. 16-kán 1845. (4-r. 7 1.) Besztercze- 
bányán, ny Machold Fülöp bet. E. 

— , mellyet Ngys. és Ft. Sárkány Miklós urnák, Sz. Móricz- és vértanú társairól 
czimzett bakonybéli apátnak stb. tiszteletére, midőn Szt. György havának 26. napján 
apáttá szenteltetnék, és fényes tisztjébe ünnepileg iktattatnék, nyújt a bakonybéli 
Szent Benedek-rendi convent. 1846. (n. 4-r, 7 1.) Győrött, özv. Streibig Klára bet 

Ör9m-dal, mellyet Méltgs és Ft. Nagy-Kéri Scitovszky János a pécsi megye püspöké- 
nek beiktatásakor zeng a növendék papság, (n. 8-r. 3 lev.) Pécsett, 1839. A lyceum 
könyvnyomó-int. E. 

Örömdal, melylyel Nagy-Kéri Scitovszky Jánost, Magyarország herczeg-primását sat. 
midőn 1859. szent- Andráshava 6-kán aranymiséjét mutatá be az egek urának, üdvözlék 
a Szent Istvánról czimzett esztergomi papnövelde növendékei, (n. 8-r. 3 lev.) Pesten, 
1858. Ny. Emich Gusztávnál. E. M. 

— , mellyet Szabó Románnak . . . bemutatott F. C. L.: Faragó Cyrill. 

», melylyel Méltgs és Ft. Szaniszló Ferencz nagyváradi 1. sz. megyés püspök ur 
ő Ns^nak Július 20-án 1851. történt székfoglalási ünnepélye alkalmával fiúi tiszteletét 
s hódolatát kifejezé a n. váradi 1. sz. növendékpapság. (4-r. 4 lev.) N.-Vársdon, Tichy 
Alajos nyomt. M. 

Öröm-dal, mellyet Fő Tiszt. Z a b k a Márton urnák a rosnyói székes egyház kanonokjának 
őszutó 11-én, midőn névnapját ünnepelné, hódolat jelül ajánl a rosnyói nevendék 
papság. (4-r. 3 lev.) Rosnyón, 1842. Kek örököseinél. E. 

— , mellyet Méltgs és Ft. Vásonkeői gróf Zichy Domonkos urnák rosnyói megyés 
püspöknek Május 30-án történt ünnepélyes egyházi beiktatása alkalmával ajánlott-feli 
a rosnyói nevendék papság. (4-r. 3 lev.) Rosnyón, 1841. Kek örökösei int. E. 

ÖrSmdal, midőn Méltgs vásonkői gróf Zichy Henrik ur, t. n. mosonmegye f5Í8pánya 
Magyar-Óvárott 1845dik évi nyárelő 18-dik napján főispáni székét ünnepélyesen 
elfoglalná. (4-r. 6 1.) Magyar-Óvárott, Czéh Sándor nyomtatv. E. 

ÖrSmdala, A gerjedező sziveknek — , melyet Méltgs és Ft. Peitler Antal József umak, 
váczi püspöknek, 1859-diki július 17-dikén, püspöki székének elfoglalásakor benyújtott 
a váczi növendékpapság, (n. 4-r. VI. 1.) Pest, 1859. Ny. Landerer és Heckenastnál. 

Örtadall, Szép új világi — , a házasulandó ifíak számára készítve. (8-r. 4 lev.) [Budán, 

„ Gyurián és Bagó bet.] E. 

Örömdallam, mellyet Főméltgu és Ft. Nagykéri Ker. János Magyarország prímásának stb. 
érseki székébe 1850. évben Boldogasszonyhó 6-ikáni Ünnepélyes beigtatása alkalmával 
fíui hódolata jeléül szentel a pesti növendékpapság. (4-r. 7 1.) Pesten, nv. Müller 

.. Adolfnál. E. 

ÖrSmdalok, mellyeket Ft. Nagy Mihály umak superíntendensi székébe igtatásakor éne 
keltek a dunántúli ref. főiskola növendékei. (4-r. 16 1.) Pápán, 1845. A ref. főiskola bet. 
Költemények D6mjén Ferenc, Kím Gábor, Kagf Sándor. Hal ka Sámuel, Horráth Káról és Sxőllósy Páltól. örömdalok. 7 Örömének. ŐríSndaloky mellyeket T. Nz. és V. Bárczay Mihály ur tiszteletére zenge a sárospataki 
ifjúság. (4-r. 12 1.) Sáros-Patakon, 1842. Ny. Nádaskay András. E. 

Költemények SeHok Károly. T<ith Menyhért. Orbán József, Tompa Mihály és Mlskolczy Páltól. 

— mellyekkel Méltgs Vásónkói Zicbi Zichy Domonkos gróf ur ó Nagyságának Weszprém 
püspöki székébe történt beigtatási ünnepélyén megyéjében létező weszprémi, és nagy- 
kanisai ájtatos oskolák szerzetes házai tisztelkedtek September (?)-kén 1842. (n. 4-r. 
10 1.) Pesten, Beiméi Jós. bet. E. 

. Végh Nep. János és Perlaky László versei. 

OrSmemlék, Nemzeti — , föherczeg József nádorispán 6 fensége félszázados nádorsága 
ünnepének dicsőítésére. 1846-ban. '(h. 4-r. 4 lev. és 96 1.) [Pest, 1846. Ny. Beiméi 
József.] A. M. 

Tartalma : 
Ney Fer«nez. Emlékvonások Magrarország nádorÍ8)^ánjainak életéből. 
Garay Jánoe Kar-ének cs. k. raherczeg József nádor dicsS nádorsága félszázados Öróm-Üonepére. 

— , mellyet Méltgs Szolga-Egyházi Marich Dávid István umak, midőn Torna vármegye 
f5-ispáni székébe iktatnék, tiszteletül emel a székes-fejérvári nevendék-papság 1837. 
(4-r. 3. lev.) Székes-Fejérvárott, ny. Számmer Pál bet. M. 

JiCő/t^mény. 

— , mellyet Nagyméltgu, Méltgs és Ft. Felső Eőri Pyrker K. János László egri pátriárka 
érsek ő Excellentziájának, midőn aranymiséje ünnepélyét tartaná, fiúi tisztelet- s 
hódolatból emelt az egri pap-nyugintézet 1846-ik év December 8-án. (4-r. 7 1.) 
Egerben, 1846. Az érse& főtanoda bet. E. 

. ^ Költemény. 

OrSnének, melyben I. Ferencz Józsefő csász. kir. és apostoli fölségének és Erzsébeth 
föls. császárnénak Nagyváradot boldogitó magas látogatása alkalmával Szent Zsófia 
ünnepén, hódolatát kifejezni szerencsés a nagyvárad-megyei lat. szert. kath. papság. 
(4-r. 3 lev.) Nagyvárad, 1857. Tichy Alajos nyomt. E. 

— , melly Fő Tiszt. Frantsits Sígmonduak, midőn a Székes-Fej érvári szerzetesseinél 
személyesen megjelenni méltóztatnék, az isteni-tudományokat halgató növendékek által 
bálás buzgalommal szereztetett. Nyomt. T. Kiss Oaesarius. (8-r. 4 lev.) Székes- 
Fejérvárott, 1829. Számmer Pál bet. E. 

— , mellyet Fő Tisztelendő Fantsali Joob Mátyás umak, midőn dicső félszázados 
papságának örömnapján tél elő hava l-jén arany mise áldozatát ünnepelné, hódoló 
öröm és hála jeléül zengének tisztelői a kassai növendék papság 1840. évben, 
(n. 8-r. 8 1.) Kassán, ny. Werfer Károly. E. 

— mellyet Jósef királyi hertzeg és Magyar ország nádor-ispannyának házassági 
ditsőségére éneklett a nemzeti magyar játszó társaság Nagy-Váradon bőjt-elő havának 
22-dik napján 1800. észt. (8-r. 4 lev.) Nyomt. a seminarium bet. Gutmann János Pál 
által. M. 

— A Szent Miklósról nevezett nagyszombati társas káptalannak Főméltgú berezeg 
Kopácsy József, az esztergomi föegyház érseke stb. 1844. január 1. végbevitt 
ünnepélyes beigtatására a nagyszombati növendékpapságtól. (4-r. 8 1.) Nagyszombatban, 
Spanrait Mihály bet. E. M. 

— Főméltgú és Ft. berezeg Kopácsy József urnák, az esztergomi föegyház érseke 
stb. örvendetes neve napjára mély hódolattal ajánlva a nagyszombati növendék- 
papság magyar iskolájától, (n. 4-r. 7 1.) Nagyszombatban, 1846. Spanraft Mihál könyvny. 

— Főméltgú és Ft. berezeg Kopácsy József umak, az esztergomi föegyház érseke 
stb. örvendetes névnapjára mély hódolattal ajánlva a nagyszombati növendékpapság 
magyar iskolájától. 1847. (4-r. 7 1.) Nagyszombatban, Spanraft Mihál könyvny. E. 

— Mennyegzői — , mellyel Füskúti Landerer Luiza kis-asszonynak Névery Jósef úrral 
Posonyban 1798. észt. tartott párosodása napját ünnepiették Füskúti Landerer Mihály 
ur pesti tipográfiájának tagjai. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M. 

-, Méltffs és Ft. Marich János urnák neve napjára mély tisztelettel a megyebéli 
nevendék papság. Sz. Iván hava 24-kén 1832. (4-r. 4 lev.) Székes-Fehérvárott, 1832. 
Ny. Számmer Pál bet. M. 

Szertói Simor JánoSy Blaskovits Farenís és Novdkovits János. 

-, mellyet Nagy Méltgú és Ft. Nádasdi gróf Nádasdy Paulai Ferencz urnák, 
kalocsai és b£;si egyesült fő-egyház érsekének stb. midőn érseki székébe igtattatnék, 
elzengett a kalocsai papnövendékek olvasó iskolája 1846. (n. 4-r. 6 1.) Szabadkán, 
ny. Bittermann Károly bet. E. örömének. 8 örömflizár. Örömének, mellyben Nagy Méltgu és Ft. Felső Eöri P y r k e r János László urnák, patriárka- 
egri érseknek stb. midón tiszteletére rendelt örömünnep alkalmával Ö Excellé n ti áj dnak 
egri lakosok által készitett életnagyságú képe a városi tanácsteremben f. 184B-ik év 
tavaszhó 30-én lelepleztetnék/ hálás érzelmét nyilvánítja Eger város közönsége^ 
(4-r. 3 lev.) Egerben, az érseki lyceum bet. £. 

— Ngys. és Ft. Szemes György umak, budarévi prépostnak stb. örvendetes neve- 
napjára fiúi hódolattal ajánlva a nagyszombati papnövendékektól. (n. 4-r. 7 L) 
Nagyszombatban, 1846. Spanraft M. könyvny. E. 

— mellyel Méltgs és Ft. S z t a n k o v i t s K. János lirat a győri püspöki megye föpászti^rát 
stb., midón fópapi székébe iktattatnék, idvezlé a gyóri nevendék papság, mindszent 

.. hava 28-ikán, 1838. (4-r. 6 1.) Győrben, Streibig Lipold bet. E. II. 

Oröm-énekek, mellyekkel királyi hertzeg József Magyar ország nádor-ispánnya és Alexandra 
orosz tsászári kisaszszony, ó hertzegségének jegyessé a magyar szivtól megtiszteltet né k. 
(8-r. 8 lev.) Budán, 1800. A kir. universitásnak bet. M. 

Öröm érzés, mellyet Nt. Golessényi Józsefnek, a nagy-szombati szerzetes hás 
elöljárójának neve napjára bé mutattak az hit, és erkölcs tanulmányokat balgató 
szerzetes nevendékek böjtmás hava 19. napján 1830. (4-r. 6 1.) Nagy-Szorabtttbftn, 
Jelinek Ker. János bet. M. 

Költemény, 

— , mellyre azon alkalommal, midón Torontál vármegye követei, Hertelendi Hertelendy 
Mikeu, és Ivándai Karácson István urak, az országgyűlésről, a megye kebelébe 
visszaérkeztek, gerjedezett : a megyebeli nemes ifjúság. (4-r. 4 lev.) Temesvárotc, iSlíl. 
Ny. Beichel Jósef M, 

Költemény. 

— , mellyel Ft. M a g ó c s y István, Üdvözitónkról nevezett Sz.-Ferenczi megye fó elöl- 
járósának midón a Mária- Thereziopolisi kolostorban törvényes szemlét tartana, hódűl 
S. G. (k. 8-r. 7 1.) Szegeden, 1837. Ny. Grünn János bet. M, 

Költemény. 
— , mellyet Divék-üjfalusi és Rudnai Rudnay Sándor umak, esztergomi érseknek 
stb.. luidón a sz. r. anyaszentegyház cardinálissága jelességeinek által vétele utáti^ 
boldog asszony hava 9. napján 1829. Bécsből Esztergomba térne, hálás szivveí álda?7:a 
a nemzeti szinjátszó társaság. (4-r. 4 lev.) Esztergomban, Beiméi Jósef könyvny. 

Költemény, ' M. 

Öröm érzése, A kalocsai nevendék papságnak — , midón Klobusiczki Klobusiczky Péter 
kalocsai s bácsi érsek dücsó székébe iktattatnék. 1822. (4-r. 8 l.) Pesten, ny. Fetrőzai 
Trattner János Tamás bet. M. 

Költemény, 

— A rév-komáromi reform, egyházi megyének — , midón szeretett séniorja Kolmár József 
ur mellé Tóth János ur traktuális nótáriusnak választatott. (4-r. 4 1.) Gyórbeii, 1822^ 
Streibig Leopold bet. M. 

Költemény. 
ÖrSmérzések, mellyekkel Nméltgú gróf Nádasdy Ferentz umak, a nagyszombati ^7..*lAtván 
királyról nevezett nevendék papház fó igazgatójának stb. midón Sz.-György-liaváaafc 
2-ikán neve napját ünnepelné, az emiitett papháznak nevendékei hódoltak. í 4-t. H í.) 
Nagy-Szombatban, 1818. Jelinek Wentzel bet. M, 

Költemény, 
— . mellyekkel Ft. Szabó Pál umak, Esztergom anya-temploma kanonokjának^ tnidóti 
boldog-asszony havának 25-kén 1822. neve napját ünnepelné, hálaadó tisztelet jeléül 
a megnevezett uj papi intézet hódolt. (4-r. 3 lev.) Esztergomban, ny. Beiméi Jóaef bet. 
KöÜemény. M. 

Öröm-érzet mely ausztriai fóherczeg Esztei Ferdinánd utazási visszatértén a koloavári 
musikai szorgalom-társaság, és oskolája nevendékei által folyó 1835. észt. Májtift 2rt-káii 
kifejeztetett, (^-r. 3 lev.) Kolosvárt, a kir. lyceum bet. M, 

Költemény. 
OrSm-érzetOl Ft Kis-Apponyi Bartakovics Adalbert umak neve ünnepén 1833. a két inté/etbéli 
nevendék papság Nagy-Szombatban. (4-r. 7 1.) Nagy- Szombatban, Jelinek Ker.Jáooí* bet. 
Költemény. M, 

ÖrSmffizér T. T. Nemes Ágoston atyának, midón áldozársága 50-ik évét diszea szer- 
tartással ülné Baján télbó 6-án 1856. (n. 8-r. 7 1.) Budán, 1856. Ny. Bagó iM. bet. 
Költemény. M, öröm hang. 9 ÖrömhaDgok. 

&r6«iliaiii| meliyet Nt D i n k a y Pál ur tanítójukhoz díszes névünnepén zengenek hű 
laDÍtványaii az eh6 évi joghallgatók tél hó 25^kén 1840. Egerben. (4-r. 2 lev.) Az érseki 
lyceum bet. M. 

— ', mellyel Szathmáry Király Jósef urat midÖn n. Borsod megye fó-íspáni helyettes 
stzékében i^ttatoék üdvözli a miskolczi kir. tanoda December l-jén 1845. évben. 
(4-r. 2 lev.) Miakolczon, ny. CsÖglei Tóth Lajos. E. M. 

— Nagj' Méltgű^ Méltgs. és Ft. gróf Nádasdy P. Ferencz urnák, kalocsai és bácsi 
t. e. egyházi megyék érsekének stb. tiszteletére midón érseki székébe ünnepélyesen 
beigtatnék Kalocaán, 1846. (4-r. 6 L) Szabadkán, ny. Bittermann Káról ber. E. 

iCáiiemény. 
— j mellyel Ngy?. és Ft. Bezutsek Antal ur a boldog, szűzről nevezett Zírcz, Pilis és 
Pásztó egyeaiilt apátságok apátja beigtatási alkalmakor 1859-Ik évi Február 10-kén 
ti«iztalg íl zirczi monostor, (n. 4-r. 4 lev.) Veszprémben, 1859. Bamasetter Károly nyomd. 
JCŐitémény. E. 

— , meliyet T. T. S z a 1 a y Jósef umak név ünnepére hálazálogúl zengtenek hú 
tanítványi a 3'Od évi joghallgatók Egerben 1843-ik év tavaszelő 19-én. (4-r. 2 1.) 
Egerben, az árfleki lyceum bet. E. 

Koit^ttíény, 

ÖrőmhangokT melheket Méltgs s Ft. Kis-Apponyi Bartakovics Béla umak rozsnyói 
m^g^éspílspöknek június 24-kén püspöki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával 
fiuí hódolattal ajánlott a rozsnyói nevendék papság, (n. 4-r. 3 lev.) Bozsnyón, Kek 
László bet, E. 

Kőitfmény. 

— Kía-Apponyj Bartakovics Béla egri érsek ö Exjának érseki székfoglalása 
ünnepére áldozva az egri növendékpapság által Január 19-én 1851. (4-r. 4 lev.) 
Egerben, löBl. Az érseki fötanoda bet. M. 

Koitgmény, Kózsasánü papíron. 
— , mellyek hz. kir. Debreczen városa községtanácsának, s ettől kiáradva az egész 
népeR^égnek keblében, Erzsébet császárné és királyné ő Felségének szerencsés első 
szülése hitére felmerültek és e czélból a szegények gyámolítására hatóságilag rendezett 
a 185n, év martius hó 12-én tartatott hangverseny alkalmával elszavaltattak. 
(n. 8-r, \% 1.) ííy. Debreczen város könyvny. E. 

— ^ mellyeket Nt. Dinkay Pál umak névnapi tiszteletül zengenek hálás tanítványai az 
elsü évi jogászok télhó 25-én 1843. (4-r.. 2 lev.) Egerben, az érseki lyceum bet. E. 

— Öioni — , mellyeket az esztergomi főegyház ünnepélyes szentelésekor 1856. évi 
kisasszony hava :U-én nyilvánított a pesti egyetem. (4-r. 7 1.) Buda, 1856. A cs. k. 
pesti egyetemi nyomd. 

— íi cs, kir, ap. íolségeik T. Ferencz József császár és Erzsébet császámő üdvárasztó 
eljövetelének ünnepélyére. Szegeden, májusban 1857. Kiadja az izr. cultus-község 
elöljárósága ugyanott. Yn. 8-r. 8 lev.) Szeged, ny. Burger Zsigmond. 

E^ kóvrtt ■ 
JubeJkláDgQ znr bekifickenden Anknnft Ilirer k. k. apóst. Majest&ten des Kaisers Frans Josef I. und der 
KaJseria Elisabeth zn Sz«gedin im Mai 1857. Heraasgegcben vom israelit. CnltaB-Gemeinde-Vorstand daseibst. 
Ma^&r rer&ek Kotáaji Károly és Bosenberg Izidortól, — németek Reitzer Adolf és Kleinmann Lipóttól. 

— , Mélt^4 H Fr, Haas Mibály szatmári püspök székfoglalásának ünnepélyére. A szatmári 
nővendékpapgáíTtól fiúi hódolatúl. (4-r. 7 1.) Szatmáron, 1859. Ny. Kovács Mártonnál. 
KSlUtf^ény. M. 

— , mellyekel a jász s két kún testvér nemzet szabadalmuk kiváltságának százados ünnepe 
alkalmával zenijének a szab. Jász-Berénybe kebelezett királyi tanoda növendékei. 
Tavaszutó 20. 1B45. év. (4-r. 7 1.) Pesten, ny. Landerer és Heckenastnál. M. E. 

- Ft. Kuli ff a y István umak, mint a pozsonyi társas-káptalan kanonokjának név- 
napjára 1836. hódoló növendékeitől. (4-r. 2 lev.) Nagy-Szombathban, Jelinek Ker. 
János bet. M. 

KSlte^ény^ 
-j mellyekkel Nagy Méltgu és Ft. Nádasdi gróf Nádasdy Paulai Ferencz Fogaras-fÖld 
örökös urának stb. a kalocsai érseki székbe lett beigtatása ünnepére hódolt a kalocsai 
papnevelde. (4-r* 7 1.) Szabadkán, 1846. Ny. Bittermann Károly bet. E. 

KSiUmény, örömhangok. 10 Öröm-köny. 

Örömhangok, melyeket Ft. Bezutsek Antal ur ó Nagyságának, a boId. szúzról czímzett Zircz, 
Pilis és Pásztói egyesült apátságok apátjának székfo^lalási ünnepélyére mély fiúi tisztelettel 
nyújtanak az egri tánház tagjai 1859. (n. 4-r. 6 1.) Pest, 1859. Ny. Emich Gusztáv könyvny. 
KölUmény, E. 

— , mellyekkel Méltgs és Ft. Bimely Mihál urnák, a pannonhegyi sz. mártoni fömonostor 
főapátjának stb. fényes beiktatását ünnepié a soproni gymnasium tavaszhó 18-án 1843. 
(4-r. 4 lev.) Sopron, Kulcsár Katalin asszony bet. E. M. 

Költemény. 
— , midón Nagy-Kéri Scitovszky Ker. János berezeg- primás és esztergomi érsek ur 

1856. october 19. az angol kisasszonyok egri intézetét meglátogatná, zenge ugyanazon 
intézet növendékei által. (4-r. 4 1.) Egerben, az érseki lyceumi könyvnyomd. E. M. 

Költemény, 

— Mélt. és Ft. Simor János umak győri megyés püspök beiktatási ünnepére 
hódoló tisztelet jeléül 1857. jul. 5. a m.-óyári kegyes tanitórendiektól. (8-r.) M.-Óvár, 

1857. Ny. Czéh Sándor. 

— a megújított tóthmegyeri templom 185 i. December 31-én történt ünnepélyes 
fölszentelése alkalmára. (4-r. 2 lev.) Pest, 1854. Ny. Herz Jánosnál. M. 

Öröm hangzat, mellyet Ft. F e d á k Orbán Ferenc umak a rozsnyói kir. közép tanodában 
költészeti tanulmányok tanitójának Pünkösdbe 25-én 1846. évben midőn névnapját 
ünnepelné zengének tanitványi. (k. 4-r. 2 lev.) Rozsnyón, Kek László bet. E. 

— , mellyet a római szent egyház áldozár-bibornoka ő Magasságának Fő Méltgú és Ft. 
berezeg nagy-kéri Scitovszky Ker. János umak, bibomokká lett kineveztetése 
emlékére szentelének a szent István királyról nevezett esztergomi ősrégi papképzó 
intézet növendékei. 1853. April hó 16-ik napján, (n. 4-r. 3 lev.) Bécsben, Gerold Károly 

,, és fia nyomd. E. 

Öröm innep, mellyet ült a Pápai ref. ekklésia Fő Tiszt. Tóth Ferentz urnák, a helv. 
confessiót tartó túl a Dunai Fő Tiszt. Superintendentzia generális nótáriusának stb. a 
Pápai prédikátorságba szeren tséssen lett beiktatása alkalmatosságával 1817-dik észt. 
mártzius 30-dikán. Kinyomtattatott a Pápai ref. ekklésia költségénn. (8-r. 24 1.) 
Győrben, 1817. Streibig Leop. bet. E. 

— mellyet felséges római ll-dik és örökös I-ső Ferencz császár Magyar, és több országok 
kiráUyának, hogy örökös tsászárságra lépett tiszteletére üllöttek három testvérek, 
úgymint Bátki, és Salamonfai Barthodeiszk^ János, Mihály és Pál urak Miháli mezzŐ- 
városban Mint szent havának 21-dik napján 1804. (4-r. 8 1.) Szombathelyen, Sziesz 
Antal Jósef bet. M. 

Költemény, 
ÖrSm-koszorű, mellyet Biró László umak szeretet zálogául fűzött a hellybéli nevendék 
papság, (k. 8-r. 6 és 1 1.) Nagy-Károlyban, 1822. Gőnyei Gábor bet. M. 

Költemény. 
— , mellyet Fő Tiszt. BoUa Mártonnak, a magyar és erdélyországi kegyes osk. rendje 
tartomány béli igazgatójának, midőn Sz. Györgyi szerzeteseinek az isteni tudományban 
tett előmenetelek visgálásán megjelent, áldoztak ugyan azon rendnek áldozó papjai. 
(4-r. 8 1.) Pozsony, 1821. Belnay örök. bet. 
— , mellyet gr. Károlyi György ő Nsgának nyújtottak alatvalói. L.: László Aloyz. 

— mellyet Méltgs és Ft. Nagy-Kéri Scitovszky Ker. János rosnyói megyés püspök stb. 
ismert erényi szálaiból neve ünnepére a rosnyói fő nemzeti oskola Sz. Iván hava 
24-kén 1838. fona. (4-r. 8 lev.) Bosnyón, Kek Jósef könyvny. Int. E. 

Öröm-könnyek, mellyeket T., N. és Nn. Farkas Ferencz umak és T. T. Felső-Büki Nagy 
Trézsia asszonynak, mint édes szülőknek házasságok félszázadján adóztak a hálás, és 
tisztelő magzatok. Mindszent hava 14-kén 1830. i4 r. 6 1.) Nagy-Szombatban, Jelhiek 
Ker. János bet. M. E. 

Költemény, 
— , mellyeket hullattak a Ids kún dorosmai lakosok, midőn 1828. észt. Sz. György hava 
27-ik napján Tittler Ferencz ur, mint lelki pásztor az ottani parochiális javadalmakba 
béiktattatott. (4-r. 7 1.) Szegeden, özv. Grünn Borbála bet. M. 

Költemény. 
OrÖBi-köny, . meUyel Bichter Alajos umak, a premonstratumi sz. renden lévŐ szerzetes 
kanonokok prélátussának stb. f5-papi székébe lett fényes iktatása alkalmával áldozott 
az ugyanazon sz. intézet senge reménye 1830. (4-r. 7 1.) Kassán, ny. Ellinger István. 
Költemény, M. öröm kürt. 11 Öröm üdvözlet. Qrta kOrt, melly Arad felól a bihari bértzig vissz-hangzik. L. Nagy László, Peretsényi. 

Ortolant, mellyel iQ. Székhelyi Majláth György umak T. Baranya vármegye fö-i^páni 
helyettesének tavaszutó 21 -kén 1845-ben lett székfoglalását ünnepié a baranyamegyei 
és sz. k. Pécs városi izrael közönség. (8-r. 13 1.) Pécsett, ny. a Lyc. könyvnyomó-int. E. 

Örta lantolat, mellyet Vásonyköi gróf Zichy Ferdinánd nrnak és Sárvári Felső- Vidéki 
gróf Széchenyi Sófia kis-aszszonynak örvendetes egybekelések napjára Sz. Mihály 
havának 13-dikára készített a soproni magyar tarsaságnak egygyik tagja. (S-r. 4 lev!) 
Sopronban, 1807. Sziesz Antal József bet. M. 

Örta nefelejts, mellyel fenséges föherczeg István, Magyarhon helyettes nádora sat. midőn 
1847-ki őszelő 14-én mint születése dücső ünnepén kegyes tekintetével Arad városát 
szerencséltetni méltóztatott hódol az aradi conv. minoriták háza. (2-r. 2 lev.) Aradon, 
ny. Beichel Jósef bet. M. 

^ Költemény. 

Örtanek jele, mellyet Molnár Sándor umak, a szent keresztségben vett neve napjának 
szerentsés elérése alkalmatosságával Mártzius 18-dikán 1816-dik esztendőben bemutatott 
Diós-Győrben, és a maga tulajdon betűivel kinyomtatott (8-r. 6 1.) Miskolczon, ns. 
Szigethy Mihály. M. 

^ Költemény 

Ördm-nyílatkozatok, Közös — , Méltgs és Ft. Szaniszló Ferencz urnák, Nagyvárad 1. sz. 
megyés püspökének székfoglalási ünnepére, a nagyváradi g. e. román növendékpapság 

^ által ajánlva. (4-r. 4 lev.) Nagyváradon, 1851. Tichy Alajos nyomt. M. 

Örílni-órái, a tizen-kilentzedik században élt igaz magyar hazafinak — . L.: Nagyváthi 

_, János. 

Örönoszlop, mellyet Schwartzenberg Ernest Ö Hertzegségének, Crumloviai vezérnek sat. 
a győri püspöki székbe lett beiktatásának alkalmával tartozó tiszteletének örök zálogául 

^ emelt a csornai Convent. (4-r.) Győr, 1819. Streibig Lipót bet. 

ŐrSmre buzdító dal, Az — , mellyet Fábri István umak neve innepére éneklett a n. 
konviktusban lévő nemes ifjúság nevében F. D. karátson havának 26. azon esztendő- 
ben: a MJkor a franCznak SánDorját győz Ve köVette a böLts kétfejű sas ritka 
királyja FerenCz. (4-r. 2 lev.) Pozsonyban, (1813.) Wéber Simon Péter és íijának bet. 

* M. 

OrSmazözat, mellyel Méltgs Egyházpakai Andrássy József urat, királyi tanácsost stb. 
midőn nyilvános kísérletét magas jelenlétével díszesiteni kegyeskednék, üdvözlé Július 
7-én 1845. az esztergomi királyi középtanoda költészeti osz^^álya. (n. 4-r. 7 1.) Pesten, 
Esztergomi Beiméi József bet. E. 

Költemény. 

— , mellyel Méltgs és Ft. R i m e I y Mihály umak, Szent Mártonról nevezett pannonhegyi 
fő monostor, és a magyarországi koronához tartozó részek fő apátjának sat. beigta- 
tását ünnepli a pannonheg3ri növendék papság tavaszhó 18-án. (n. 4-r. 7 1.) [Győrött,] 
özv. Streibig Klára bet. E. M. 

Költemény. 

— , mellyel Ngys. és Ft. Sárkány Miklós urnák, bakonybéli apátnak, stb. midőn apáti 
székébe Szent György havának 26*dik napján 1846 ünnepélyesen beigtattatnék, tisz- 
teikedének a bakonybéli szent Benedek-rendű növendékek, (n. 4-r. 8 1.) Győrött, Özv. 
Streibig Klára bet. E. 

Költemény. 

— mellyel Méltgs és Ft. Szenczy Ferencz umak szombathelyi megyés püspök 
beigtatását ünnepli a növendék papság. Július hó 3-án 1853. (4-r. 7 I.) Szombathelyen, 
Bertalanfiy Jmre nyomd. E. 

Őrim-azózat, melly Nagy Méltgú Vázsonykeői Gróf iQabb Zichy István umak, T. N. 
Veszprém vármegyei fŐ ispányi hivatalába 1832. észt. october 4. lett iunepi beiktatása 
alkalmával adatott a T. N. Veszprém vármegyebeli egész sidóság közönsége által. 

^ (4-r. 6 1.) Veszprémben, 1832. Ny. Számmer Alajos bet. M. 

0r9niap8, mellyet Matkovich Sándor umak Matkovich Lidia kisasszonnyal történt egybe- 
kelése alkalmára készített egy barátja. Pesten, decemb. 26-án 1824. (4-r. 8 1.) Pesten, 
18:ö4. Trattner Mátyás bet. 

Őrön Sdvdziet, mellyet Méltgs gróf De La Motte Antal ur, T. Nógrád vármegye főispáni 
helyettes ő Nagyságának főispáni székének elfoglalása s beiktatása ünnepén forró hála 
közt nyújt a nógrádi israelita község. (4-r. 7 1.) Pesten, 1846. Trattner és Károlyi bet. • Öröm-űnDep. 12 Örömveraek. Örim-Onnepi az az : folyó és kötött beszédek, mellyeket a magyar Dvelvben magok tökél- 
letesitésök végett az ágost. valláatételt követők pozsonyi fó-oskolájokban egyesült íQak 
1822-beD, kisaszszony hava 7-ikén tartottak. Kiadta Papp József, (k, 8-r. 244 1.) 
Pesten, 1824. Petrózai Trattner János Tamás bet. E. 

örömünnep mellyet .... Nagy Mihály urnák kocsi ref. lelkésznek, .... püspöki 
hivatalába iktatásakor 1845-dik Nyárelő 17-dik napján tartott a dunántúli ev. ref. egy- 
házkerület. (8-r. 48 1.) Pápán. 1845. A ref. főiskola bet. E. 
Tartalma : 
Széki Béla. Egyházi beszéd a keresztjéül közszellem iényezőir5I. 
Szoboszlai Pap István. A protestáns pttspdk előmatatva .... Nagy Mihály urnák. 

— Egyházi — , mely gömörí esperes és rimaszombati ref. pap Nt. Terhes Sámuel ur 
félszázados papságának emlékére a rimaszombati ref. egyház által 1859. év ápril 28-án 
tartatott meg. (n. 8-r. 88 1. 1 Rimaszombat, 1859. A ref. egyház tulajdona. Ny. VVerfer 

.. K. könyvny., Kádár József áltnl. M. 

Öröm-Ünnepe, A szab. Jász-kán kerületek váltságának első százados — , az ezt magas 
jelenlétével díszesilő József cs. kir. örökös főherczegnek, Magyarország nádorispánjá- 
nak, mint a jászok kunok gróQának s birájának e minőségben fél százados ünnepével 
egyesítve, Jász-Berényben, május 20. 1845. (n. 8-r. 118 és 1 1.) Pesten, (é. n.) Ny. 
Landerer és Heckenast. E. 

Öröm vers született groff Cre un viliéi Foliot. Victoriának groff CoUoredo Ferencz 
kedves élete párjának árpási urodalomba való iktatására, mellyet 1803. esztendőben 
törvényesen által vett. (k. 8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— Méltgs és Ft. Farkas Imre ur székes- fejérvári megyés pöspök ő Nagyságának 1851. 
november 5-kén ünnepélyes beigtatására szentelé a növendék papság. (4-r. '6 lev.) 
Székes-Fejérvár, ny. özv. Számmer Pálné bet. E. 

— Ngys. és Ft. Királyhegyi Farkas Ferencz urnák, midőn 1858. September 12-kén 
72-dik születési napját ünnepelné, szentelve hív tisztelői által. (n. 4-r. 2 lev.) Székes- 
fehérvárott, 1858. Özv. Számmer Pálné bet. E. 

— a marmaros-szigethi kegyes oskolák fel-állittatásának első századgyának alkal- 
mára. L. : Májer Károly. 

— , mellyel Méltgs Kapos-Mérei Mérey Sándor urnák, midőn Somogy vármegyében fő 
ispányi székébe május 1-ső napján 1882. beiktatnék, hódúinak esztergomi tisztelői. 
(4-r. 4 lev.) Esztergomban, Beiméi Jósef bet. M. 

— mellyet Erdődy gróf Pálffy Fidelis umak, midőn Posony vármegyének fő-ispányi 
helytartói hivatalba Sz. Jakab havának 21-dik napján 1828. bevezettetett, nyújtott 
pozsonyi kir. fő-gymnasium. (4-r. 6 1.) [Pozsonyban,] ny. Snischek Károly G. bet. M. 

— , mellyel Méítgs és Ft. R i m e 1 y Mihály urnák, Szent Mártonról nevezett pannonhegyi 
fő monostor fő apátjának s a t. beigtatását ünnepli a pannonhegyi növendékpapság 
tavaszhó J8-án, 1848. (n. 4-r. 7 l.) [Győrött, özv. Streibig Klára bet.] M. E. 

— , melyet Nagykéri Scitovszky Ker. János urnák, az esztergomi székes eiryház 
érseke stb. kegyelmes főpásztorunknak, midőn általa az esztergomi érseki székes 
fŐegyház fölszenteltetnék I85b. évi Augusztus 31-kén, hódoló tisztelettel bemutat több 
esztergom-főmegyebeli pap. (n. 4-r. 6 és 1 1.) Pesten, 1856. Ny. Beiméi J. és Kozma 
Vazulnál. M. E. 

— , mellyel nagykéri Scitovszky K. J. Magyarország prímását üdvözli Kék László 
nyomdatulajdonos. (4-r. 3 1.) B.-Gyarmat, 1853. Ny. Kék László. 

— , mellyel Méltgs, és Ft. Vásonköi gróf Zichy Domokos umak, rosnyói püspöknek, 
fő papi székébe való beiktatása alkalmára őszinte hálájok zálogául hódoltak 
Esztergom fő-megyebéli védenczi. (n. 4-r. 3 lev.) Nyitrán, 1841. Ny. Neugebauer 

., Jósef bet. E. 

Örömversek Fő Tiszt. Bő le András Duna Szigeti Sz. Jakabról neveztetett apát tiszte- 
letére, midőn a szombathelyi nemes káptalan nagy préposti székébe béiktattatnék. 
(4-r. 4 1.) Szombathely, 1821. Perger Ferencz bet. 

— azon gyászos hír után, melly a nagy érdemű, s fő tiszt. Paintner Mihály rátóti 
prépost úrnak halálát hazudta, mikor a győri kerületben az oskoláknak királyi főigaz- 
gatójokká neveztetett. Kévai Miklós ürnak vigasztalásul írták három igaz tisztelŐji 
[Vitkovits Mihály, Horvát István és Feíentzi János]. (8-r. 4 lev.) Pesten, 
1805. Trattner Mátyás bet. M. 

— , mellyekkel Nagy^Méltgú gróf Széki Teleki József ő Excellentziájának, Szabolcs 
vármegyei fő-ispánnak stb. midőn koronaőrré és a magyar kir. helytartótanács tanács- ^■^'^^ Örömverftek. 13 öazve szedése. tiokává kineveztetnék, hálás tiszteletét kijelenti a pataki tanuló ifjúság. (4-r. 8 1.) 
^_ Ny, Bároapatíikon, 1838. [Ny. n.] E. 

ÖrQmvcrsek, mellyekkel gr. 8zéki Teleki Sámuel ur ^ Ngygnak fö curátori székébe lett 

emeltetését méjj tisztelettel idvezlik a Kecskeméti fels. oskola nevendékei. (4-r.) Pest, 

1S35. Ny, Trattner J. M. és Károlyi I. 

— meilyeket Kevermesi Tököly Péter ur Csanád vármegye fö ispánya, és Nagy- 
Kálloi Kállay tatván ur Csanád vármegye fó ispányi hivatala helytartója, midón fényes 
hivatalaikba F. Makón 1837. beiktattatnának készitett a p. makai ref. oskolában 
poe^iflt'táDuló növendék iíjúság. (4-r. 8 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M. 

Köli^iDií'njo^ BaFo^i József. Szirbik Oibor. Simoni Károij es Kis Jánostöl. 

ŐrömverBezet, mellyet Méltgs Fö Tiszt. Makai s Geleji Makay Antal urnák, veszprémi 
püspöknek aib. fényes méltóságába való beiktatásakor, mély alázatossággal a veszprémi 
szent egyház chonissának tagjai ajánlottak. Böjt más havának 25. napján 1824. 
ík. 4-r. 2 lev.) Weszprémben, 1^4. Ny. Számmer Klára bet. E. 

ÖriSmzaJ Méltgíi Nagykárolyi gróf Károlyi György urnák Békés vármegye fö ispányi 
székében iett beiktatására Gróf Teleky Jósef umak pompás vezérlése alatt pünköst 
hava 17-kén 1842. (12-r. 7 1.) Ny, Aradon a szerző költségén. E. 

Ördfiuáazl6, meily Méltgs és Ft. Laicsák Ferencz umak a rosnyói fö-papi székéből 
1827-dik: évi Sz. András hava 18-dikán a N.-Váradiba lett örvendetes iktatása alkal- 
mat osis ágával ugyan a nagy-váradi kir. fö-gymnasiumban tanuló gyengébb nevendék 
által szenteltetett. (4-r. 2 lev.) Nagy- Váradon, Tichy János bet. M. 

Költemény* 

Öröm-zene. Mellyet Ft. Leőelholtz György umak, az egri fö egyház kanonokjának stb. 

névnapjám t IB42-ik évi tavaszhó 24-dikén szentelnek hív tanítványi. (4-r. 2 lev.) 
_ Egerben, 1!S42. Az érseki lyceum bet. E. 

Örim-zengemény Kt. Krautmann József umak fényes névünnepére 1838 a kormánya alatti 

növeniit-kpapáág. (n. 4-r. 3 lev.) Pozsonyban, ny. Schmid Antal könyvny. int. E. 
Őr^m-zengzetf meílyet Méltgs Keresztszeghi és Adorjáni gróf Csáky Tivadar umak, T. N. 

Hzepe^ vártnegye örökös és valóságos főispánjának, főispáni székébe Lőcsén 1846-diki 

nyárutí) 4-kén történt beiktatási ünnepély alkalmával a lőcsei kir. közép tanoda 

ti^Etelet jeleöl nyújtott. (4-r. 4 lev.), Lőcsén, 1846. Werthmüller János és fia bet. 

M. E. 
-;;- a magyar orvosok s természetvizsgálóknak elsŐ nagy gyűlésére. L. : Láng A. F. 
Őrsertg, A deureczeni nemzeti — , oktatási, gyakorlati és őrszolgálati szabályzata. (8-r.) 

Debreezen, lö4Ö. 
Orteregnek, A magyar nemzeti — , kötelező szabályai. Kiadja az orsz. nemzetőrségi 

tanács, ő ftiz. 20 tábla rajzzal. (8-r.) Pesten, 1848. Ny. Eisenfels Rudolf. 
L fűz. A nemzeti őrsereg kötelességei és szolgálati szabályai. (72 1.) 

2. füz. A gyalog nemzetőrsereg oktatásszabályai. (88 és 4 I.) 

3. fűz, A gyalog nerozetőrsereg gyakorlat-szabályai. (55 1.) 

4. fűz. A lova^ nemzetőrsereg oktatás-szabályai. (70 1.) 

5. füz. A lovaf) nemzetőrsereg gyakorlat-szabályai. (72 1.) 

— A magyar nemzeti — , kötelező szabályai. Kiadja az orsz. nemzetőrseregi tanács. 
(12-r 72 l) Pest, 1848. Ny. Landerer és Heckenast. —.12 p. 

r. a- íl^r 52 1.) Kolozsvár, 1848. Tilsch János. —.6 p. 

Örvendeiéi. Szolga -Egyházi Méltgs Marich Dávid ur volt Torna megyei fő ispány tisz- 
teletért; Győr megyei főispányi széke elfoglalása alkalmakor 1841 -ki telelő l3-kán a 
fzék 89 -fehér vári kir. tanoda által szentelve. (4-r. 2 lev.) Székes-Fej érvárott. Számmer 
Pál nyomt. E. 

Orvendezése, A győri nevendék papságnak — , a méltgs fő tiszt. Vilt Jósef a győri 
pii^pökHégbe való beiktatásakor mindszenthava 21. napján 1806. esztendőben. (8-r. 
4 levj Győrben, 1806. Streibig Ilona bet. M. 

Oaterreiohs fltiUachweigender Völkerbund far Gott, den Kaiser und das Vaterland. An 

^ die imgariflche Nation im November 1796. (4-r. 8 1.) Wien, gedr. mit Albertischen 
Schriflen. M. 

Üazve szedése azon ékes beszédeknek, mellyek ö szents. felségének Második Leopoldnak 
a római i^aászámak, Német, Magyar stb. országok apóst, királyának jelenlétében, 
Ur fi^erenta^s királytétel és koronázás előtt, és annak utánna mondattak. Deákból 
magyarra fordíttattak. (8-r. 52 1.) Pozsonban, 1791. Wéber Simon Péter. M. öt. 14 Ötvös. 

Öt böjti énekek. (8-r. 4 lev.) Budán, (é. n.) Ny. Gyurián és Bagó bet. E. 

— eszes szüzeknek boldogságok, mellyet néhai tiszta szüzességben és más szép 
keresztényi virtusokban magát gyakorló Kutaera Juditt leány-aszszonynak ; tiszt. Eutsera 
Márton uramnak és hitvestársának^ Sartorius Judith aszszonynak leányának halotti 
eltakarittatásának alkalmatosságával a vadosfai ev. gyülekezetben 1781. esztend. 
együgyüen előadott L. I. V. O. M. (4-r. 16 1.) Ny. Győrben, Streibig Gergely 
maradékinál. M. 

— istenes énekek. I. Nagy bizodalommal hozzád járulok, sat. II. Mária szűz anyám te 
légy, sat. ni. Mária menynek nagy asszonya, sat. IV. Világnak öröme szentek ditsösége. 
sat. V. El-jött már órája bútsúzásomnak, sat. (8-r. 4 lev.) [Kassán,] 1808. [Landerer.] 

U. a. (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1836. Ny. Gyurián János és Bagó Márton. m! 

— istenes énekek. I. Mária készült sietséggel Júdeában sat. U. Mária bujában igen 
siránkozik sat. Hl. Vége már mindennek, Ür Jézus élet sat. IV. Vesd fél bűnös 
szemeidet sat. V. Keseregjünk az egekkel sat. (12-r. 4 lev.) Budán, Ny. 1828. észt. M. 

— istenes énekek. Első: Miként Egyntusban egy pelikán sat. Második: Újuljon meg 
lelkünk e mái napon sat. Harmadik: Én istenem minden kintsem sat. Negyedik: 
Mint a Noé bárkájábül ki-küldött stb. Ötödik : Óh keresztény ! Keresztény mit sat. 
(k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1836. Ny. Gyurián János és Bagó Márt. M. 

— istenes énekek. (8-r. 4 lev.) Budán, 1845. Ny. Gyurián és Bagó bet. E. 
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, nyom. 1846. észt. (Ny. n.) E. 
U, a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és Bagó bet. 

U. a. (8-r. 8 lev.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E. 

— legújabb énekek. I. Nyiss eget jaj szavainkra, (n. 8-r. 8. 1.) Pesten, 1857. Ny. Herz 
Jánosnál. M. 

— legújabb énekek. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1857. Réthy Lipót ny. E. 
U. a. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. U. o. E. 

— legújabb istenes énekek. (8-r. 8.1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E. 

— ó, és új istenes énekek. Elsó : Öröktől választott drágái. &c. (8-r. 4 lev.) Nyom. ebben 
az esztendőben. M. 

— szép istenes énekek. (12- r. 4 lev.) Nagyváradon, (1802.) M. 
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, ny. Gyurián és Bagó bet. E. 
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1849. Ny. Bagó Márton bet. E. 
U. a. (n. 8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót E. 

— szép istenes énekek. Első : Nyugodjál már virágom, meg hervadt stb. (k. 8- r. 4 lev.) 
Budán, 1837. Ny. Gyurián J. és Bagó M. bet. M. 

— szép új énekek. (8-r. 4 lev.) Gyulán, 1857. Réthy Lipót nyomd. E. 

— szép új világi énekek, az első: Az szerelem én életem szerelem, sat. (12-r. 4 lev.) 
Nyomt. ebben az esztend. M. 

— szomorú játék. L : Bolyai Farkas. 

— új istenes ének. (8-r. 8 1.) Szarvas, 1853. Simon János. Ny. Réthynél. E. 
U. a. (8-r. 4 lev.) Szarvason, 1853. Réthy Lipót nyomd. E. 
U. a. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1857. Réthy Lipót nyomd. E. 
U. a. (8-r. 4 lev.) Gyulán, 1858. ü. o. E. 

— új istenes énekek, (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1830. Landerer Anna bet. M. 
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1834. Ny. Gyurián János és Bagó Márton. M. 

— új istenes énekek. I. Üdvözlégy Öz. Anna, Jézus nagy annya stb. (k. 8-r. 4 lev.) 
Budán, 1837. Ny. Gyurián és Bagó bet. M. 

— új istenes énekek. Első : A mennyei szent városnak. Második : Három esztendős 
korában. Harmadik : Krisztus urunk szent testét. Negyedik : Uram Jézus Krisztus 
siess. Ötödik: A Jézus szeretetéről. (8-r. 4 lev.) 1822. [H. és ny. n.) M. 

(Öttinger, W. L.) Plán zu Gründung einer Gesellschaá zur Beförderung nützlicher 

Wissenschaften und des gemeinen Bestén fíir Ungam. (n. 8-r. 39 1.) Wien, 1791. 

Gedr. in der v. Baumeisterischen Buchdr. 
Ötven eredeti magyar dal és népdal. Uj foly. (4-r. 40 1.) Pest, 1858. Emich G. 2.— 
Ötvös Ágoston. Orvosi-értekezés Erdély ország gyógy- vizeiről, (n. 8-r. 44 1. és 1 lev.) 

Budán, 1836. A magy. kir. egyetem nyomt. 

Ezen latin címmel is: Aquae medicatae Transylvaniae. Dissertatio inauguralis 

chemico-medica quam . . . pro obtinendo med. dris gradu edidit. 

— Rejtelmes levelek első Rákóczy György korából. L : Levelek. r^ Öjtvegynek 15 Papp. 

Özvegynek, A keresztyén — , lelki élete. Két halotti tanításokban elÖ adva, mellyek néhai 

méltgs Malom-Vizi groff Kendeffi Rákhel .... utolsó érdemlett tiszteletére Írattak és 

el' mondattak Eolosváron, .... 1798. áprilisnek 15. napján. (8-r. 116 1.) Kolosváratt, 

1802. Nyomt. a ref. koU. bet. M. 

Tartalma : 

Ssilág ji Ferenta. A lelki élet törvényei. le-n^'zólva egy halotti prédilntiióban mellyet . . . gröff Eendeffi 

Rákhfcl . . . életéből Tett és utolsó érdemlett tiszteletére el-is mondott. 
H e r e p e i Ádám. A keresztyén ösTGgy kit néhai b. e. Malom-Vizi groff KendefB Rákhel elsőben méltgs. r. sz. 
b. g off sz. IV. Teleki Mihálv. Azntán méltgs groff Bethleni Bethlen igaz Özvegyének utolsó érdomlett 
tisztességére halotti sz. beszédben elő adott ]** ^** megye másod ahspányáuak a vegyes házasságok ügyében tartott beszédére 
válasz. (8-r. 36 1.) Pesten, 1841. Ny. Beiméi Jósef. E. 

Paál János. Egyházi beszéd a papi hivatalnak terhes kötelességeiről. Mondotta .... 
midón Tiszt. Kiss István karácson havának 8-kán 1822 a Csepregi templomban elsÓ 
szent áldozattyát a Felségesnek bemutatta. (8-r. 18 1.) Weszprémben, 1823. Ny. 
Szánimer Klára bet. M. E. 

Paalzownő. Thyrnan Tamás. L.: Uj külföldi regénytár. 

— Öt. Eoche. L.: üj külföldi regény tár. 3—7. 

Paap János. Hat hangú ének. Avagy ; hat nyelveken folyó, kérdezkedésekre, s feleletekre 
egyformán elintéztetett magyar, deák, német, anglns, frantzia s olasz, szükségesebb nemzeti 
beszélgetések. Mellyeket egybe szedett, és közönségessé tett, Száldobossy, és Márkoi 
nemes P. J. (n. 8-r. XVl, 223 és 1 1.) Budán, 1796. A kir. universitásnak bet. 

A. E. M. 

— Carmen eteosticho-votivum, idque elegiaco encomiasticum, oblatum summo musarum 
maecenati. Seren., ac. Rev., Hungáriáé et Bohemiae regio haered. principi Dno F. 
Carolo Ambrosio, ecclesiae metropolitanae Strigoniensis archi-episcopo etc. quod cum 
supremi comitis officium amplecti dignaretur, in nobili ac populari concursu multorum 
plaudentinm, tenui castalidum íilo deducere voluit die XVIII. Augusti, anno eoque 
post partum virginis mirabili; 1808-vo, qVo popVLI VarlI, slbl noXIa beLLa 
MlnantVr CLassICa, ConCVrrVnt; statqVe LabatqVe Cohors. (4-r. 56 1.) Comaromii, 
typ. widuae Weinmüllerianae. M. 

— Ara honoris, quam in memóriám festi celeberrimi, Rev. Dni Alexandri Rudnay, de 
Ekidem, et Divék-Ujfalu etc. quo ex speciali caes. reg. clementia, consiüarii encomio, 
condecoraretur, erexit anno quo: Hispániáé prlnCeps VIX, nae VIX'CVM Bonaparte, 
AngLIa IVs tethlDos; aequVore Vota párat. Pridie nonarum Julii. (4-r. 8 1.) Tyr- 
naviae, typ. Venc. Jelinek. M. 

Költemény. 

— Votiva facies exhibens 111. ac Rev. Dni A. Makkai, archi diaecesis Agriensis canonici 
etc. cum episcopi gtadu, & honore condecoraretur. Pridie nonar. Aug. (k. 8-r. 2 lev.) 
Comaromii, (1808.) M. 

— Az öröm mellé bánatot ragasztó ének, mellyet, egy példát tsak alig esmérő uri 
menyegzönek tisztesség-tételéül, a nemes násznépnek képében Osztrolútzky Miklós, 
kellemetes jó umak ns. Zólyom vármegyének nótáriussának T. N. Gosztonyi Lizia 
iíiu drága szűzzel, nem külömben: T. N. Petróczy Apollónia, hajadon gyenge kis- 
asszonnyal való egybe párosodások ünnepe-napjára készitett akkor, a mikor; az őszi 
mord szelek le tsendesedésével alkalmas fény kerülvén láthatárunkra: Már; feLLegbe 
lUtott nap Vtán, Ví CsILLaga sort áD. (8-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— Carmen eteosticho-votivum; idque: elegiaco-encomiasticum Musarum maecenati, 
Cels., ac Rev. Dno principi, Emesto, Joanni, Francisco de Paula in Öchwartzemberg, 
duci Crumlaviae etc. in laudem: cum episcopatu Jaurinensi ornatus, urbem ingrede- 
retur. Anno quo : 8ChwartzeMberg prlnCeps ! antistes JaVrl DeInCeps ; oflfert aetherels 
thVra benlgna plls. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— Assertiones ex jure naturae publico universali et gentium, tum jure ecclesiastico 
universo, quas pro consequenda ex jure universo ecclesiastico doctoratus suprema 
laurea defendendas publice suscepit. (k. 8-r. 16 1.) Pestini, typ. Trattnerianis. E. Paap. 16 Packh. 

(Paap Sámuel.) Kendbe vegyed (kérdek ?) eszedet magyar úgy*é ? temérdek Szántóvá mééj 
habot ád; tűz buborékot okád. Nints (öl az ellenség) védelmére semmi jelenség, 
Édip-is eddig elé nem tuda szólni belé. E robogó tűznek veszedelmei engem -is 
űznek. Sir, zokog, és kesereg melly miat annyi sereg. Embereket sértő veszedelme 
halálra kisértÓ. Hol vagyon az agy -velő? (bölts) ide jöjjön elö. Nagy dolog egy város 
meg-gyűlt éégi Mennyire káros? Leáz ki kezet ma velem fogjon, ím: meg felelem, 
(k. 8-r. 16 1.) Yátzon, 1803. Mármarossy GoUlieb Antal bet. M. 

Költemény, 

Paar, Thom. Das bey denen Heyden schmahlich- n. verachte: Bei denen Jaden &rger- 

. lich- und verhaste: Bey denen Bechtglaubigen Christen aber höchst-geehrte Gnad- 
u. Trost-fliessende Krenz Christi. Das ist: Lob- u. Ehren-Bede, so an dem Fest-Tag 
der Erhöhung des Heiligen Kreutzes, da sich von den verschiedenen Orten auf dem 
neu-erbauten heil. Calvari-Berg, nechst der freyen Bergstadt Schemnitz neun bis zehen 
Tausende andftchtige Wahlfarter versammleten, u. aus jetzt gemeldeter Stadt eine 
sehr Volck-reiche auferb&uliche Bass-Procession, unter einem neuen kostbaren 
Kreutz-Fahn, und schönen and&chtigen Schau-bühnen nach besagten heil. Berg 
geííihret. Wie auch die am Fuss dieses heil. Bergs herrlich erbaute heilige Stiegen 
samt der anbey geíiigten sehr zierlichen heil. Drey faltigkeit Capellen das Erstemahl 
zur Andacht eröinet, u. eingesegnet wurde. Anno qUo In Monté CaLVarlae neo- 
eXtrüCta saCra sCaLa pübLICae VeneratlonI soLennlter proponebatUr. (k. 4-r. 
23 1.) Tymau, 1747. Gedr. in d. Academischen Buchdr. soc. Jesu. E. M. 

Pabst, Der — , Kardinále, Bischöffe — Pfarrer, sind sie denn das nicht, fur was man 
sie bisher gehalten hat? Ein kléiner Nachtrag zu: Was ist der Pabst, Kardinál, 
Bischoff — Pfarrer. (8-r. 55 1.) 1782. [H. és ny. n.l 

Pabat H. W. A mezőgazdaság tankönyve. Dr. P. H. W. után, a 3. kiadás szerint, 
Lónyai Gábor. 4 köt. (n. 8-r.) Pesten,* 1852— 54. Emich és Eisenfels könyvny. 4.— 

I. A földmOTelét •Itolinos eWei. (XII, 1SÍ és 1 1.) 18i8. Emich OnsstáT bízom. 
II. L mezőgazdasági Dövényterme'>cté8. (XII. 288 és 1 1.) 1858 U. o. 

III. A mezőgazdasági báziáiJaUtenyésztés. (VI és ?82 1.) 1859. U. o. _ ^ 

IV. MesogazdaKági ttziettan. (S lev. és 888 ).) 1851. U. o. c» M. 

— Die landwirthschaftliche Taxationslehre. (n. 8-r. VI és 226 1.) Wien, 1853. W. Brau- 
müUer. 2.30 p. 

— Mezögazdászati értékítéstan. Fordította Kiss László. (8-r. X, 136 és 1 1.) Pest, 
1857. Műller Gyula. 1.40 p. 

E. M. 

— P. kalauza a szarvasmarha tenyésztésre. Németből fordította Császár Ferencz. 
A Magyarországot érdeklő jegyzetekkel ellátta Galgóczy Károly. 10 kőnyom, ábrá- 
val és 44 fametszettel, (n. 8-r. 274 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv. 5.— 

E. M. 

Pachner, Nikol. Bemerkungen über die Entstehung, Yerbreitung, Ansteckungsart und 
des Ansteckungsstoffes in der orientalíschen Cholera, letztere auf reine Erfahrung 
gegründet. (8-r. 13 1.) Tymau, 1832. Gedr. b. Joh. Bapt. Jelinek. ^ ^ E. M. 

Pacié, Jan. Gmenoslowcsili slownik osobn^ch gmen rozliénych kmenu a nárecy národu 
slowenského sebrany. Saustaweny, latinskym pjsmem a poznamenánjmi opatreny od 
Jana Kollár a. Wydany Jozefem Milowukem. (n. 8-r. 4 lev., 113 és 1 1.) W 
Budjne, 1828. Tiskem kr. wSeucilisté pestianského. M. 

Pack Mihály. Egyházi beszéd, mellyet az ágost. vallású nagytiszt. Tisza Mellyéki supe- 
rintendentiának 1833. észt. Sept. 26. s 27. napján Rozsnyó városában tartatott gyűlése 
alkahnával mondott. (4-r. 8 1.) Pesten, 1834. Trattner-Károlyi bet. E. 

Packh, Joh. Bapt. Neuerfundene feuerfeste und wasserdichte Spardftcher, ein vorzügliches 
Mittel zur gánzlichen Abwendung der Feuersgefahr von den Dáchern und Ortschafl^n 
und zugleich wegen ihrer schönen Form ein Mittel zur Befórderung der reinen 
Architectur. Mit 4 schönen Zeichnungen. (8-r. 122 1.) Pest, 1830. Gedr. b. Jos. Beirael. 

— Neue Bauart mit hohlen Quader-Ziegeln, oder Abhandlung über die vielen vortreff- 
lichen Eigenschaften dieses BaumateriaJs ; dann über ihre Erzeugung und über ihre 
Anwendung bey allen Bauten überhaupt; so wie über ihre Verbíndung zu allerley 
Gewölben. (4-r. 2 lev., 56 1. és 13 rézm. tábla.) Pesth, 1831. Gedr. bey Jos. Beiméi. 2.— 

— Neue merkantilische Finanz- und Rentenkalkül, oder die Zinsmassstáblichen Werth- 
bestimmungen von Privát- und Staatspapieren, von Staats-Anleihen und Aktién- Pacuviu8. 17 Paié. 

gescháílen, eowie von Zeitrenten und solchen Kapital-Werthen űberhaupt. (n. 8-r. 

55 L) Peath, 1843. Quat. Heckenast. 1.— 

PacuvittS CalaviuB. (4-r. 2 lev.) 1759. [H. és ny. n.] 

Tanodat dráma, — Ugyanezen cim alatt ugyanakkor megjelent németül is. 
Paczek, Jos. Dissertatio inauguralis medica sistens vaccinam, quam . . . pro dris med. 

laurea jure obtinenda . . . publici juris facit. (8-r. 58 1. ós 1 lev.) Budae, 1836'. Typis 

reg. acient. universit. hung. . M. 

— Károly. L.; Patzek. 

Paczko, B. Die drey HöUengaben, oder des Teufels Grossmutter, nach einer pohlnischen 

Volkwage. (8-r. 4 1.) Pest, 1820. J. Th. Trattner. 
Pádly fiyula. Szívhangok. {16-r. 127 1.) Pest, 1860. Ny. Wodianer F. —.60 

M. 
Pados Jánoo. Egyházi beszéd, mellyet 6 Szentsége IX. Pius pápa által hirdetett jubilaeum 

alkalmával a székes-fejérvári fótemplpmban böjt III. vasárnapján 1847^ mondott. 

(8-r. 23 l.) Székes-Fejérvárott, (1847.) Ozv. Számmer Pálné bet. M. E. 

— A hit szava a koporsónál. Néh. Kovács Károly urnák Méltgs gróf Károlyi úrfiak 
nevelőjének temetésekor, Csurgón, Szén tmihály hava 9-én 1853. (8-r. 10 1.) Székes- 
fehérvárott, özv. Számmer Pálné bet. M. 

— A keresztény hit szerzője az ur Jézus Krisztus. Nagyböjti egyházi beszédekben 
fejtegette . . . (8-r. 80 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv. —.24 p. 

M. 
Paean festivum quo provincia Capistran^a gratulabunda et gratia adplaudit rev. p. Josepho 
lakosicz ultimo illius secundi provincialatus anno in die onomastica eiusdem 1803. 
(8-r. 14 1.) Budae, typ. reg. universitatis Pestanae. M. 

Költemény, 
Paecken, Chriot. De cavsis et efiectis plethorae. Pro gradv doctoris dispvtabit. (4-r. XL 1.) 
Witembergae, 1751. Ex offic. Schlomachiana. 

— Phannacopoea r?ssica pro iis, qui in exercitu imperiali medicinám faciunt. (8-r.) 
Petropoli, 1765. 

— Ars medendi, captui eorum qui non sünt medici, sermone ruthenico accommodata. 
í8-r.) Petropoli, 17^5. 

— Pharmacopoea Castrensis. (8-r.) Petropoli, 1782. 
Paedagogia slowenská. L : P a 1 1 e s, Georg. 

Paoanel, M. Cam. Geschichte Skanderbegs oder Türkén und Christen im fünfzehnten 
Jahrhundert. (8-r. VI és 409 1.) Tübingen, 1856. N. Laupp'sche Buchh. M. 

Paget, John. Hungary and Transylvania ; with remarks on their condition, social, 
poÜtica], and economical. With numerous illustrations from sketches by Mr. Hering. 
■z vols. (n. 8-r. XXH, 483 1., Széchenyi arck. és 1 térkép ; XH és 631 l.) London, 
1839. John Murray. A. E. M. 

Tartalma : 

Tol. I. Presburg. ■— The diet of 1885. — Yalley of the Waag. — The coDstitatioa of the hangarian 
chambers. — Daonbe from Preabarg to Pent. .— Coant Sxéchenyi Istrin. — Badaá£^est. — Flired and the 
balatoa. — Coantry life and pleasiiotry. — Schemnitz and the mines of Uungarx. — The hnngarian 
nobles. — The nbrthern Carpathiane. 

Yol. II. The puszta. — Municipalitiev and taxation. — D j^nnb e from Fest to Holdova. — Daonbe from 
Moldo-va to Orsova. — Bánat. — Tho rallej of Hátszeg. — Koute to Klaaseoboorg. — Transylvania: 
His^tory and poJitics. — North of Transylvania. — The salt mines and gold mines. — The Szeklers and the 
i^zekler-Iand. — The Saxons and the Saxon-land. — Klaoseobarg in winter. — Winter jonrney across the 
pu'Tütft. — The carnival in Pest. — From Pest to Fiume. 
Horovitz l8y6. ^frt ^O kr, 

— ÜiiíTüru und Siebenbürgen. Aus dem Englischen von E. A. Moriarty. 2 Bde. 
(n. N-r. X 1., 1 lev. és 400 1. ; VHI 1., 1 lev. és 288 1.) Leipzig, 1842. I. J. Weber. 

6 th:. 

* A. E. M. 

Neue Ausgabe. 2 Bde. (n. 8-r. X 1., 1 lev. és 400 1.; VIH L, 1 lev. és 288 I.) 

Leipzig, 1845. B. Lorck 4 tlr. 15 gr. 

Tattalmát Id, az angol kiadásnál. — List dr* Francke i8jO, / tlr. M. 

Paget Jinosné Wesselényi Polyxeua. Olaszhoni és schweizi utazás. 2 köt. 

{8-r. ?; VI, 203 1. és 1 lev.) Kolozsvártt, 1842. A kir. lyceum bet. 3.— 

Paié u. 8cherb. Cémagora. Eine umfassende Schilderung des Landes und der Bewohner 
von Cémagora (Montenegró) in topograíischer, statistischer, naturwissenschaitlicher, 

Magyaronzág bibliographidja. 1712—1860. IIT. köt. 2 Paintner. 18 Pákh. staatlicher, geschichtlicher und militárischer Beziehung, nebst höchst interessanten 
AufschlüsseD über die Sitten und Lebensweise, das hiiusliche, öffeatliche und kirchliebe 
Lében dieses Heldenvolkes. 2. Auflage. (8-r. VII és 253 1.) Agram, 1851. Fran/. 
Suppan. 1.12 p. 

Paintner, Mich. Rede bey Gelegenheit der doppelten Jubelfeyer, den 29. April, im Jahre 
1798. am Jubilate-Sonntage, und zugleich Fest-Tage des Heiligen Roberta, als in der 
Abtey Zirz . . . das Angedenken des im Jahre 1098 gestifbeten Cisterzienser Orden^. 
und der vor 600 Jabren entstandenen Zirzer Abtey gefeyert wurde. (4-r. 40 I.) Weszprim. 
gedr. bey Michael Sammer. M^ 

— Jubelrede als die hochw. Frau Maria Eleonóra Aloysia vom heil. G^ist, gebohme von 
Ben Wolsheimb, ... die sogenannte neueste Profession den 28. July, 1800. zu Pressburg 
feyerlich ablegte. (4-r. 19 1 ) [H. és ny. n.) 

— Trauerrede auf Herm Jos. Cbrist. Fengler, Biscbof zu Raab, als Hochdesselben 
Leichenbegftngniss den 26. April 1802 feyerlich gehalten wurde. (4-r. 24 1.) Raab, 
gedr. bey Jos. Streibig. M. 

— Trauerrede auf den .... Herrn Carl Ambrosius, kön. Erb-Printzen von üngiirn 
etc. ... als Ihrer Höchstseligen königl. Hoheit Leichenbegángnisa den 11., 12 u. 
13-ten Christmonats 1809 feyerlich begangen wurde. (4-r. 18 lev.) Ofen, 1810. Gedr 
mit k. ung. Universit.-Schriíten. E M. 

— Trauerrede auf den . . . Herrn Joseph von Wilt . . . Bischof zu Raab, . . . alií 
Hochdesselben Leichenbegángniss in aer Raaber Domkirche den 14. Christmonati^ 
1813. feyerlich begangen wurde. (2-r. 14 1.) Raab, 1813. Druck von Heléna Streibig^. 

M. 
Pajrlek, A — , Magyarhonbani alapítása Telórajzainak kísérlete (8-r. 3*í 1.) Pozsonyban^ 
1844. Nv. Wigand K. ' —.24 ii. 

E. M. 
Pájer Antal versei. 1847. (k. 8-r. 267 és 5 1.) Pesten, nyom. Beiméi Józsefnél. E. M. 

— Emlékszózat Nagyméltgú FelsÖ Eöri Pyrker K. János László, pátriárka egri érinek 
ö Excellentiájának 1846. évben December hó 8-án tartott arany áldozatjára. (4-r. 4 lev/) 
Egerben, 1846. Az érseki fótanoda bet. E. 

— Villámok. Kiadja barátja Futó János. (16 r. XV és 132 1.)- Pesten, 1854. Nv. 
Bucsánszky Alajosnál. 1. — 

E M. 

— Szent lant. Kiadta Sujánszky Antal. (12-r. 2 lev., 152 1. és 2 lev.) Pesten, 1857. 
Eggenberger Ferdinánd bizom. ' 1.— 

A. E. M. 

— Szent énekek a boldogságos szűz Mária tiszteletére, melyet az 1845. évben alakult 
alsó hevesi egyházkerületi »Élö szent olvasó c-ról uevezett Mária-társulat, nevezettííen 
a bocsonádi Mária ^16 rózsa kertje elsó ünnepélyes összejövetelekor énekelt BocsonádoUn 
Seves megyében Sept. 8. 1857. Kiadta F. P. (12-r. 2 lev.) Egerben, 1857. Az egri <^rH. 
lyc, könyvny. E. 

— Orgona-virágok. Kiadta Mindszenti Gedeon. (12-r. 3 lev.. 171 és 4 1.) Egerben. 
1858. Az egri érseki lyc. könvvnyomdában. 1. - 

E. M. 

— Kazinczy Ferencz emlékezete. L. : Tarkányi Béla. 

— F. Auszug aus der provisorischen Instruction für die Uebungen im Felddienst. 
(8-r. 77 1.) Oedenburg, 1856. Gedr. bei Adolf Reichard. E. 

— Franc Xav. Dissertatio inauguralis medica demorbis epidemicis. (8-r. 36 1.) Viennae, 
1773. Typ. Kaliwodianis. 

Pajor Antal. Magyar ország történetei rövid előadásban a hazai ifjúság számára. Fordította 
Tóth-Liptsei Pajor Antal. (8-r. 56 1. és 2 lev.) Pesten, 1834. Eggenberger Jósef M. 

— István. A magyar váltótörvény hiányai és azoknak kiigazítására javaslatok, (n. 8-r. 
4 lev. és 78 1.) Pesíin, 1846. Emich Gusztáv. —.40 p. 

E M. 

— Titkos szerelem, vagyis napkeleti virágnyelv, melly a virágoknak, füveknek a fáknak 
a napkeleti nemzeteknél bevett jelentéseit oktatja. (16-r. 80 1.) Győr, 1833. Ny. Streibig 
Leopold. —.12 

M. E. 
(Pákh Albert) Kalauz a nemzeti casino könyvtárához. 1852. (n. 8.r. VI és 313 l.) 
Pesten, ny. Trattner-Károlyinál. A. M. E. Pát. 19 Pál. 

Pák Dwnes. Vadágzattudomány. 2 köt. (n. 8-r. 3 lev., Vn-XX és 228 1. ; 223 és 1 1.) 
Budán, 1829. A magy. kir. tud. egyetem bet. 2.— 

LM. 

Pafcróczy János. Méltgs és Ft. Kopácsy Jósef urnák a székes fejérvári püspökségbe 
Sz. Jakab havának 14-dik napján 1822. esztend. lett beiktatására. (4-r. 11 1.) Székes- 
Fej ér várott, Számmer Pál bet. M. 

Költemény, 

— Nméltgú Örményi Ürmény, született Komjáthy Anna aszszony névnapi tiszteletére 
1823-dik esztendőben. (8-r. 4 lev.) Székes- Fehérvárott, 1823. Ny. Számmer Pál bet. 

Köüemény. M. 

— Óda, Méltgs., Ft. Kopácsy Jósef umak a székes-fejérvári püspökségből a weszprémibe 
lett általkelésére. Búcsúzásképpen kisaszszony havának 21-aik napján 1825. (8-r. 4 lev.) 
Széke»-Fejérvárott,^ny. Számmer Pál bet. E. M. 

— Qyásződa, néhai Ürményi Ürményi Jósef urnák Vál mezővárosi jószágán 1825. észt. 
Szent Iván hava 8-dik napján történt halála emlékezetére. (4-r. 4 lev.) -Székes- 
Fejérvárott, ny. Számmer Pál bet. M. 

— Nagyméltgú Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal umak, ő Excellentiájának, a 
.T. Ns. Székes-Fejérvármegye fő-ispányi hivatalába Sz. Mihály hava 26-dik napián 
1827. észt. lett beiktatására. (4-r. 8 1.) Székes- Fejérvárott, Számmér Pál bet. É. 

Költemény, 

— Töredékek a szent előtidöből. Gehon. Ninive. Bethulia. (8-r. VII 1., 2 lev., 13—152 1.) 
Székes-Fejérvárott, 1827. Nyomt. Számmer Pál böt. M. 

— Méltgs Patséri Szutsits Pál Mátyás urnák, a székes-fejérvári püspökségbe pünköst 
havának 18-dik napján 1828. észt. lett beiktatására. (2-r. 4 lev.) Székes-Fejérvárott, 
ny. Számmer Pál bet. M. 

Költemény, 

— Néhai Méltgs Vásonkeöi üdösbb gróf Zichy János ur . . . emlékezetét hirdette a 
nagy-lángi szentegyházban, 1830. észt. Szent- Mihály hava 6. napján. (4-r. 22 1. és 1 lev.) 
Székes-Fejérvárott, nyomt. Szammer Pál bet. M. 

— Örömóda, Nméltgú Horváth János umak, a székes-fej érvári egyházi megye püspökének, 
az 1835. észt. első napján. (4-r. 3 lev.) Székes-Fejérvárott, 1834. Ny. Számmer 
Pál böt. E. M. 

— Gyászódii, néh. Nagyméltgú, Főtiszt. Horváth János umak, a székes-fejérvári egyházi 
megye püspökének stb. az 1835. bÖjtelő hava 25. napján a sz.-fejérvári székes- 
egybázbiin felejthetetlen emlékezetére állott gyász koporsója fölött. Végső tisztelet- 
adásul a sz.-fejérvári egyházi megye árváji nevében. (4-r. 4 lev.) Székes-Fejérvárott, 
1835. Ny. Számmer Pál böt. M. E. 

— Szent István első apóst, magyar király igenis méltó köztiszteletre tetteiért ; követésre 
tetteiben. Megvilágosította 1835-ikben nemzeti ünnepén a székes-fejérvári püspöki 
templomban . . . (4-r. 22 1.) Székes-Fejérvárott, nyom. Számmer Pál bet. M. 

— Méltgs, Fő Főtiszt. Szálai, báró Barkóczy László umak, a székes-fejérvári püspöki 
székbe 1837. kisasszonyhava 15. napján lett Örvendetes beiktatására. (2-r. 4 lev.) 
Székes-Fejérvárott, Számmer Pál bet. M. 

— Néhai méltgs Radványi gróf GyŐry Ferencz ur, . . . Bács-Bodrogh t. e. vármegyék 
főispánja . . . emlékezetét hirdette a perkátai szentegyházban 1739. észt. Szent Iván 
hava 4. napján . . . (4-r. 25 l.) Pesten, nyomt, Trattner-Károlyi bet. M. 

— Dicséreti beszéd Szent Bemard apát tiszteletére. Mondatott Zirczen 1839. kisasszouyhó 
20. napján. (4-r. 16 1.) Székes-Fejérvárott, ny. Számmer Pál bet. M. É. 

— Gyászóda, néh. Vásonkeöi gróf Zichy Tivadar, VásonkeŐi gróf Zichy György t'.s 
Erdödi Pálffy Ludovika grófnő ő Nagyságoknak 12 évű első szülött íia Nápolyban 
1839. történt szomorú halála, és Nagy-Lángon történt eltemettetése felejthetetlen 

mlékezetére. (n. 4-r. 8 1.) Székes-Fejérvárott, Számmer Pál könyvny. int. E. M. 

— Szent István első apostoli koronás magyar király igazi nagysága; nemzete boldojr- 
ága. Hirdette nemzeti inpepén Bécs császári városban a T. T. Assisi szent Ferenrz 
endú kapuczinus atyák templomában 1842. kisasszouyhó 21. napján. (8-r. 38 l.) 
►écsben, 1842. 

I , Emer. Sermo super scientia, santimoniaque Scoti singulorum scriptorum (Sedi?* 
anctiss. suffragio) scriptoris subtilissimi etc. dum . . . assertiones theologicas publice 
ropugnaret Anastasius Miksiczek. (k. 4-r. 14 lev.) Cassoviae, 1743. Typ. academicis 
)c. Jesu. N. Palacky. 20 Paleocapa. 

Palacky, Franz. Joseph Dobrowsky's LebeD und gelehrtes Wirken. (n. 8-r. 64 1. és D. 
arck.) Prag, 1833. G. Haase Söhne. —.40 p. 

— ZeugeoYerhör über den Tod König Ladislaw^s von Ungarn und Böhmen im Jahre 
1457. £ine kritische Zusammenstellung und Wűrdigung der darüber vorhandenen 
Quellenangaben. (4-r. 71 1.) Prag, 1856. Fr. Tempsky. 1.— 

— XJrkundliche Beitrftge zur Geschichte Böhmens und seiner Nacbbarlánder im Zeitalter 
Georgs von Podiebrad. [1450-~1471.] (n. 8-r. XVI és 665 1.) Wien, 1860. Aus der k. k. 
Hof- u*. Staatsdruckerei. (C. GeroWs Sohn.) 3.4u 

FonUs rerum austriacarum. II, Abth, : Diplomataria. 20. Bd. 
Pataestra literaría super argumenta polemico-moralia instituta, et lanreatis honoribus . . . 

philosopbiae magístrorum ; cum in . . . universitate Cassoviensi promotore . . . Petro 
. Mayr . . . pubiicum meritae gloriae theatrum laureati subirent ab oratoria facultate 

dicata a. 1726.. (l6-r. 2 lev., 75 1. és 1 lev.) Cassoviae, typ. academicis per Joan. 

Henr. Frauenheim. E. M. 

Palánky Károly. Legújabb pesti titoknok. Az élet minden körülményeihez egyedül magyar 

nyelven. Magában foglalja az élet külömbféle viszonyaihoz alkalmazandó levelek készítés 

módjának példány mintáit, elméleti és gyakorlati szabályokkal stb. (12-r. 151 1.) Pe'st, 

1842. Geibel Károly. —.40 p. 

Palatín und Insurgent. Revolutionsroman aus Ungams Neuzeit. Aus dem Ungarischen 

(ier Verfasser von ,.Kampf und Verrath" u. s w. 3 Bde. (l2-r. X és 306; VI és 246; 
. Vl és 274. 1.) Leipzig & Grimma, 1850. Verlag des Verlags-Comptoirs. 2 tb. 

' / 1 ' ■• '*• 

Palatiní regni Hungáriáé. L.: Schmitth, Nic, et Nic. Muszka. 

PalatluBl regum Hungáriáé, palatinorum virtuübus, ac nieritis illustre. Honoribus Illn- 
strissimorum ... doctorum oblatum a rhetorica Tyrnaviensi. Cum per R. P. Leopoldum 
. Wezinger e soc. Jesu, suprema doctorat. phil. laurea donarentur. Anno a parto 
j^lute 1723. (16-r. 8 lev. és 54 1.) Tyrnaviae, typis academicis per Frid. Gall. M. E. 
ügra^viiz. i8jű, 8o kr, 

— regn^ H^magariae rebus pace, bellóque gestis palatinorum, locumtenentum, pro-pala- 
tinofum *9ub regibus Hungáriáé austriacis illustratum. (k. 8-r. 2 lev., 173 és 3 1.) 
Cassoviae, 1739. Typis academicis soc. Jesu. A. E. M. 

. . Dohrowsky l88ö. 2 frt 8o kr. 

Pakli István. Mennyei épület, vagy az örök jdvesség épületének díszes alkotványa,. 
jnellyet a szent írás metsző késire vigyázván az erötelenség miatt, nem annyira leraj- 
zolktiatott, mintsem tsak lengeteg és vékony árnyékban ^mutatott egy halandó kéz 
1757. esztendőben, (k. 8-r. 6 lev., 244 1. és 1 lev.) Kolosvárott, 1767. Nyomt. Páldi 
István által. M. 

Paleí, Quidantonius. Neuntágige Andacht zu der Jungfraulichen Mutter Gottes Mariae 
Eönigin von guten Bath, durch neun Sonntáge, oder so viele Tagé nacheinander um 
erlangung einer besondem ,Gnade verfasset : Mit geistlichen Betrachtungen auf jeden 
Tagé von der himmlischen Übertragung, der wunderthatigen Bildnusz Maria von guten 
Bath. Nunmehro aus der Welschen- in die deutsche Sprache mit kleinen Anhang 
übersetzet. (k. 8-r. 104 1.) Tyrnau, 1760. Gedr. in der Academischen Buchdruckerey 
der Gesellschaft Jesu. ' E. M. 

Palenka I alebo : Bozliené, najwíc smutné obrazi pospolitého ziwota, wstred stoleta XIX ho 
w sstiroch dejach. Slowenskému národu, obzwlasstne ale wsseckim cfihodnim, prá- 
felom mirnosti porucené skrze jedného farára, (n. 8-r. 181 1. és 1 címkép.) W Pesati, 
1850. A. Müller. M. 

Paleocapa, Pletro. Parere sulla regolazione del Tibisco. (n. 8-r. 133 1., I lev. és 1 térkép.) 
Pest, 1847. Coi tipi di Trattner-Károlyi. 2.— 

Dohrowsky i888, 9 frt. E. M. 

— Vélemény a Tiszavoígy rendezésérül. Olaszbul fordította Sasku Károly. 3 köre 
metszett táblával, (n. 8-r. 139 1.) Pesten, 1846. Ny. Trattner-Károlyi. 2.— 

Dohrowsky i888. 4 frt. A. E. 

-- Gutachten über die Regulirung der Theisz. Aus dem Italienischen übersetzt von 

Joh. Wéber. Mit Karten. (n. 8-r. 157 1.) Pest, 1847. Gedr. bei Jos. BeimeL 

Dohrowsky i888. ^ frt. %.— Pales. 21 Palés. 

Palea, Henr. Ode quam Exc, ac 111. Dno Josepho Kluch episcopo Nittriensi etc. 4um 
ín inclyto comitatu Trenchiniensi ecclesias Dei canonice vísitaret, obtulerunt scholae 
piae Trenchinii anno 1815. (4-r. 10 1.) Tyrnaviae, charact. Venc. Jelinek. M. 

— Carmen lyricum quod III. ac Rev. Dno Joanni Ladislao Pyrker de Felsó Eör episcopo 
Scepusiensi dum dioeceseoe régimen adiret, obtulit scholamm piaram collegium Podo- 
linense. Anno 1819. (4-r. 7 1.) Leutachoviae, typ. Joan. Werthmüller. M. 

— Carmen lyricum Cels., ac Rev. ^rincipi Dno Alexandro Rudnay de Eadem, et Divék- 
Ujfalu.. metropolit. ecclesiae Strigoniensis archiepiscopo etc. dum sacrum régimen 
áospicaretur nomine cleri XVI Scepusli oppidorum oblatum die 16. Maii anno 1820. 
(4-r. 8 1.) Leutflchoviae, typ. Joan. Werthmüller. M. 

— Carmen lyricum, quod Josepho Bélik de.Dezser, episcopo Scepusiensi dum sacrum 
dioeceseos régimen adiret oblatum est anno 1823. (k. 8-r. 7 1.) Leutschoviae, typ. 
Joan. Werthmüller. M. E. 

— Carmen, quod HL, ac Rev. Dno Josepho Belánszky episcopo Neosoliensi, dum 
sacrum dioeceseos régimen adiret,| obtulit scholarum piarum collegium Prívidiense 
anno 1824. (8-r. 7 1.) [Pestini], typ. Lud. Landerer de Füskút. M. E. 

— Carmen Adm. Rev. Patri Martino Bolla, e clericis regularibus sehol, piarum per 
Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali oblatum, ad Ő. kai. Augusti, qua 
die quinquagesimum sacerdotii sui annum complevit anno 1825. (4-r. 6 és 1 1.) 
Peathini, typ. nob. Mattb. Trattner de Petróza. E. H. 

— Carmen Exc, ac 111. Dno Josepho Sigray, de Felső, et Alsó Surány, dum munus 
supremi comitis incl. com. Simeghiensis mense Augusto adiret dicatum a scholis piis 
anno 1825. (4-r. 7 1.) Pesthini, typ. nob Matth. Trattner de Petróza. ^ M. 

— Ode, qua Joanni Nep. Alber, post superatum calendis Augusti 1826. vitae periculum 
gratulatus est amicus eodem ex ordme. (8-r. 6 1.) Pestini, 1826. Typ. nob. Matth. 
Trattner de Petróza. E. M. 

— Carmen adm. Rev. patri Martino Bolla e clericis regularibus scholarum piarum per 
Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali oblatum ad III. id. Noveinbris 
cum diem Divo Martitio sacram ceiebraret anno 1826. (8-r. 6 1.) Pestini, typ. Ludov. 
Landerer de Füskút. E. 

— Carmen, quo augúátissimae ^mus Austriacae in Hungária regnantis tertium seculum 
die 3ia Novembrís/ anni 1827-mi completum, provincia scholarum piarum hungarica 
celebravit. (4-r. 8 1) Pestini, typ. nob. Math. Trattner de Petróza. M. 

— Ode honoribus Exc, ac Rev. Dni Joannis Pyrker de Felső EÓr, dum aolenni ritu, 
archi-episcopus Agriensis, nec non ind. comitatuum Heves, et Exteriőr Szolnok a. u. 
perpetuus, ac supremus comes inauguraretur, a scholis «piis provinciáé Hungáriáé 
dicata. (4-r. 7 1.) Pestini, 1827. Typ. nob. Math. Trattner de Petróza. M. 

— Ode honoribus Ili., ac Rev. Dni Josephi Vurum, dum solenni ritu episcopus 
Nittriensis inauguraretur, a scholis piis provinciáé Hungáriáé dicata mense Novembri 
anno 1827. (4-r. 8 1.) T^maviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. M. 

— Carmen Exc, ül., ac Rev. Dno Petro Klobusiczky de Eadem, metrop. ecclesiae 
Colocensis archi-episcopo etc. die 29. Junii divo Petro sacra oblatum a scholiis piis, 
a. 1828. (4-r. 10 1.) Pestini. typ. nob. Lud. Landerer de Füskűt. M. 

— Carmen 111. Dno Georgio Majláth de Székhely dum munus supremi comitis incl. 
comitatus Honthensis adiret, dicatum a scholis |piis anno 1828. (4-r. 8 L) Pestini, 
typ. nob. J. M. Trattner de Petróza. M. 

— Ode, quam honoribus Exc, ac 111. Dni " comitis Antonii Cziraky de Eadem, et 
Dienesfalva, incl. comitatus Albensis supremi comitis, dum munus praesidis reg. 
scient. universit. Pesthiensis solenniter adiret, obtulit provincia scholarum piarum 
Hangarica anno 1829. die 2-da Mártii. (4-r. 7 1.) Pestini, typ. nob. J. M. Trattner de 
Petróza. E. M. 

— Ode Cels. principi Alexandro h Rudna et Divék-Ujfalu, metrop. ecclesiae Strigoniensis 
rchi-episcopo etc. dum Eminentiss. cardinalis honore omaretur, oblata a provincia 
lungariae scholarum piarum. (2-r. 8 1.) Budae, 1829. Typ. reg. universit. Hung. M. 

— Ode^uam dum bonarum artium a Sigismundo et Mathia regibus Hungáriáé Budám 
^ idUctarum, sed belli terroré fugatarum, dein verő ab aug. Dna regina Hungáriáé 
'^ [ária Theresia revocatarum, ac die 25. Junii anno 1780 Budae constabilitarum annus 

)-mu8 a reffia universitate scientiarum Pestana celebraretur, obtulit scholarum piarum 
rovincia Hungarica die 27. Junii anno 1830. (4-r. 7 1.) Pestini, typ. Trattner- 
"lárolyianis. M. Pálffy. 22 Pálfiy. 

Pálffy, lUustr. Dnum Franciscum e comitibu€ — , ab ErdÖd fundatorem suum mnnifi- 
centissimum ad arcem Baimocziensem, eiusdemque nominis dominium yenieDtem, pio 
hoc, et grato carmÍDe salutanint scholae piae Prívidienaes mense Aprili anno 1804. 
{4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, charact. Venc. Jelinek. M. 

Latin és német költeménye • 

— Excell. ac 111. Dno Leopoldo e comitibus — , ab Erdőd, arcia regiae Posoniensis 
haereditario capitaneo et incl. comitatus ejusdem Dominis perpetuo et supremo comiti, 
dum ÍD supremum comitem die 19. Augnsti 1822. solenni ritu inauguraretur, hoc 
pietatis moDimeDtum posuit ac devovit lyceum a. c. Poaoniense. (4-r. 7 1.) Posonii, 
typ. Sim. Petri Weber, et filii. M. E. 

Költemény, 

— Albert. Magyar miHionaire. Kegény. 2 köt. (k. 8-r. 106 és 1 1. ; 107 és 1 1.) Pesten, 
1846. Hartleben EoDrád Adolf. 1.20 p. 

A. E. M. 
~ A fekete kön>v. Regény. 2 köt. (k. 8-r. 164 és 1 1. ; 158 és 1 1.) Pest, 1847. Geibel 
Károly. (Pozsony, ny. Schmid Ferencz és Busch J. J. bet.) 2. — 

E. M. 

— Egy földönfutó hátrahagyott novellái két kötetben, (k. 8-r. 207 és 1. ; 276 és 1 1.) 
Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. 2.— 

1. köt. CartMox. — Egy éi a csárdában. — Kteile-Sombro. — Trois-BiriereB. — Városi és falusi elnéf^ság. — 
Pesti szerelem, — Oúel es véletlen. 

2. kftt. Bívali Dominamm. — A tiszttarttS veje. — Egy báröné. — Harlem Richárd. — Egy kastély as erdőben. 

M. 

— A fejdelem keresztleánya. Regény. 2 rész. (k. 8-r. 264, 280 1.) Pesten, 1856. Heckenast 
Gusztáv. 2.— 

M. 

— Attila, Isten ostora. L. : Vasárnapi könyvtár. IIL 8. 

— iŐMÍ. Örömhangok fenséges István föherczeghez ; J847-ik évi Szentmihályhava 
14. napján előforduló születési ünnepének tiszteletére. (4-r. 2 lev.) Aradon, ny. Beichel 
Jósef bet. M. 

Pálfy József bejárta egyházi oklevél-tárokban tett tapasztalások, pályákra fölosztva. Fölajánl- 
tatík e dolgozat a magyar nagy közönségnek, kivált azon széplelkú honfiaknak, kik magokat 
a vallás ügyében vakon vezettetni nem hagyják. A kor sürgető kivánatit pótló eredeti 
munka, készült Ungvárt 1843. és 1844. év. (n. 8-r. 2 lev. és 312 1.) Budán, 1846. 
A magy. kir. egyetem bet. 2. — 

E. M. 

— A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület névtára ISSH-ra. (8-r. XXII és 96 1.) Pápa, 
1853. A ref. főiskola bet. 

— Oskolai beszédek, mellyek a soproni ág. v. evang. főtan odai ifjúság elŐtt tartattak az 
1853/4. tanévben. (8-r. 32 1.) Sopronban, 1854. Ny. Romwalter Karolnál. —.16 p. 

Az 1854/5. tanévben. (8-r. 28 1.) Sopronban, 1855. U. o. —.20 p. 

— Gyakorlati útmutatás a fejszámolásban, tekintettel az új pénznemekre. Elemi tanítók 
s képezdei növendékek számára. (8-r. IV. és 108 1.) Sopron, 1858. Seyring és Hennicke. 

—.24 p. 
. E.M. 

— Abéce és elemi olvasókönyv ev. népiskolák számára. (8-r.) Sopron, Seyring és 
Hennicke. ... —.20 

— A keresztény anyaszentegyház rövid története. Népiskolák számára. (8-r.) Sopron, 
Seyring ós Hennicke. • —.25 

— Magányos, áhítatosság -oltára. Imádságos könyv, evang. keresztyének számára. (16-r.) 
Pest, Osterlaimtí Károly. * —.36 

— Utasítás ev.népiskolatanitók számára. (k.8-r. 1151.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. —.40 

Pálffy Károly, gróf — , üdv^ry kiintzelláriusnak az orszak rendéihez tartott beszéd ;. 

Böjt más havának 13-dik' napján volt közönséges audientiának alkalmatossága vs [. 

(Ezt követí:) Respópsum primatis regni C. Josephi a fiatthian occasione eadea • 

(2-r. 2 lev.') fH., é. és ny. n.] M. 

(Pálfi Lőrincz.) Erdélyi méhecske. L.: Méhecske. 
Palfry, Rud., .gebohrner Gráf v. Erdőd. Imago tricolor quasi per speculum ii 

aenigmate'^ummi Dei, veri Dei, Unius & Trini. Dreyförbige Bildnuss. Das ist: hoci- Pálfy, 23 Palkovits. beUigea dreyJ^rbiges Scapulier gleichsam durch einen Spiegel in einein Ráthsel des AUer- 
höchaten GOtt, dess ^ahreD GOtt, dess drey- und eiDfachen GOtt. ADZUSchauen vorgestellet 
dureb emedeniiUigst-verpflichte Lob- u.Ehren-Rede von dem unergrtindlichen göttlichen 
Ckbeiíiiniiaa drtjyeinigen Got^heit . . . am hohen Titular-Fest dess Barfiisser-Ordens .... 
allbjfT zu Wienn. (k. 4r. 6 lev.) Gedr. zu Wienn, b. Woiflfg.Schwendimann 1732. E. 
Püfy Sámuel Erbia. (8-r.) Pesten, Petrózai Traltner Mátyás bet. 

— ZoniilUi. Az Erbia szerzője P. J. által. (8-r. 4 lev., 9—256 l.) Pesten, 1824. Petrózai 
Trattner Mátyás bet. E. M. 

Pált éB Gyuri va^j a keresztény szeretet és szigorúság. Irta F. L. Francziából, az ötödik 
kiadás után fordította Alvinczi [Ferencz]. (12-r. 147 és 1 1.) Pest, 1854. Ny. 
Ltikáca és tiírsúnál. (Szt István-társ.) — .24 p. 

— és Minlca olva^sni tanul. L. : Döbrentei Gábor. 

Patfartk, Ján. Ohlas Pravdy na ..Ohlas strany dálsevo vydavania Cyrilla a Methoda" v 
zále^íioHti spisovného jazyka slovenského v cisle 38 Cyrilla a Methoda uverejneny. 
(D. S-r, Si 1.) W Pesti, 1852. Tiskom Lad. Lukáca. M. 

Palilia srácra. {4-r. 2 lev.) Striognii, 1765. (Ny. n.) 
Tanúdai dráma. 

PáHnkahái, Szétrombolt — . (8-r. 22 1.) Kassán, 1845. Ny. Werfer Károly. E. 

Párbeszéd -versben. 

PálJnkakorság. Németből szabadon fordította G. T. M. (8-r. 142 1.) Kolozsvár, 1838. Az 
ev\ ref. kolkejvom l>et. — .36 p. 

E. M. 

Pálinkáról, A — . (8-r. 58 1.) Budán, 1845. A m. k. egyetem bet. E. M. 

Pálinkás Sámuel. Agarászatról. (16-r. VI, 7-67 1.) Pestén, (1832.) Trattner-Károlyi nyom- 
tatnia. — .30 p. 

E. M. 

Palírtuma, Mé tpa. Székhelyi Majláth György ur, T. N., Tolna vármegye fö ispanyának, 
M. Tbereíiia kis asszonyának; az iQuság egy valóságos atzél tükörének Benitzai, és 
Mitaini Tek*. Ns. Benitzki Ádám urfival lett rendes egybe párosodásokot Pesten; 
ka.<^^lnak hónapnak 13. napján; azt énekelte: a szőke Dunáról Számbokra sietó P. 
í8-r. \ H n l) 1820. [H. és ny.j M. 

Palkovits, Andr, Dissertatio inauguralis medica de calculis pulmonum. (8-r. 49 1.) Budae, 
1778. Typ. reg. universitatis. E. M. 

Palkovics ÁntaL L.: Pálkövi. 

— Enier, Ideíi christiani militis in Godefredo Bullionio Hierosolymae expugnatore, car- 
rnine epico expressa, ac honori . . . neo-baecalaureorum, dum in . . . academia Clau- 
(tiopoliiana promotore R. P. £. P. prima aa. 11. & philos. laurea donarentur, anno 
1743, dicata a poetis Claudiopolitanis. (16-r. 106 és 1 1.) Claudiopoli, typis academ. 
m^. Jesu per Mich. Becskereki. E. 

— Sodefr. Duhovna kiticza kaje va Nóvom Gradu Lipo czvala, pak je vécha zraszla, 
i z-jacskami nakincsena Selézni pri diviczi Marii po szkerbi, i trudu . . . (24-r. 288 1.) 
íjopr., 177ÍS. Pri Jos. Szieszu. 

r. a, (24-r. 284 1. és 2 lev.) Sopr., 1802. Pri Ant. Szieszu. 

Horányi s^erini l8og-ben is Győrött. 
(PalkovHs GySrgy.) Muza se slowenskych hor, swazecek prwny. (8-r. 104 1.) We Wacowe, 
Í80L r Ant. Gottliba. 

— Známosi wlasti. Neywjc pro sskoly slowenské w vhrjch sepsal :i na swug naklad 
wvdal . . . Uddélenj prwnj. Známost geograíická. (8-r. 4 lev., 139 és 1 1.) W Press- 
purku, 1804. V Simona Petra Webera. M. 

— líúbmiaeh deutsch-lateinisches Wörterbuch mit BeyfQgung der den Slowaken und 
^Uh^en eígenen Ausdrücke und Redensarten zunáchst für Schulen durchaus neu 
jearbeittít, aiich mit einem voUstandigen deutschen Wortregister versében. 2 Bde. 
[u. 8r. XIV l. és 1182 h. ; ?). Prag, 1820—21. Gedr. bei Jos. Vetterl. 

81avíflch'deutsches Wörterbuch. 2 Thle. Pressburg, 1822. G. A. Belnay. 

Ein Paar Worte über die Schrift: Abkunft der Magyarén, dargethan von Schlözer 
ro seijiem Neator. (8-r.) Pressburg, 1827. C. F. Wigand. —.30 p. 

Beatreiteng der Neuerungen in der böhmischen Orthographie, mit Berüeksichtigung 
der jringst von Hm Prof. Joseph Jungmann herausgegebenen Beleuchtung dieser 

Síreitfrag^. (b-r. 31 1.) Pressburg, 1830. Gedr. bei Belnay's Érben. E. M. Palkovics. 24 Pállya. Palkovlcs, Jo8. et Franc. Carmen Dno Josepho Palkovics, ÍDclyti dominii Nagy-Tapolcsány 
provisori, diem onomaseos recolenti, in tesseram filiaUs obsequii oblatum die 19. Mártii 
1804. (8-r. 2 lev.) Tymaviae, typ. Venc. Jelinek. M. 

Pálkdvi Antal. Az emberi elme kifejlésének vázlata. Beszéd, mellyet a s. pataki faiskolá- 
ban a régiségtan rendes oktatói székébe lett ünnepélyes beigtatása alkalmával mondott 
Palkovics Antal 1843. Sept. 6-dikán. (8-r. 47 1.) S. Patakon, 1844. Ny. Nádaskay 
András. M. E. ' 

— Az emberi mívelódés története. ElsÖ rész. Hajdan vagy gyermekkor. Irta Palkovics 
Antal. (8-r. 244 1. és 4 lev.) S. Patakon, 184.5. Nyom. Nádaskay András. A. E. M. 

7'őbö nem jelent meg. 

— Magyarország története az olvasó közönség számára. Irta Palkovics Antal. (8-r. XVI és 
320 1.) S.-Patakon, 1852. Ny. Nádaskay András a ref. fötanoda bet. 1.30 p. 

II. kötet. 1527—1606. (n. 8-r. 376 1.) Sárospatak, 1854. A főiskola bet. 1.30 p. 

ni. kötet. Tartalma: Bethlen kora. 1607—1630. (n. 8-r. 321 1.) Sárospatak, 1857. ü. o. 

1 30 p, 
E. M. 
Pallas Debrecina, seu carmina metrica latina et hungarica, ab alumnis i. collegíi h. c. 
Debrecinensis, seculo, quo vivitur, XIX-o, ex occasionibus conscripta, partim edita, 
partim hucdum inedita; ordine chronologice collecta. Accedunt antiquiora quaedam 
Pauli N é m e t h i, et Samuelis Szilágyi superintendentis, juvenilia. (Jurante Josepho 
Péczely. (8-r. VI, 7—176 1.) Debrecini, 1828. ímpr. Franc Tóljh. 1.20 p. 

Költemények Boboz Lajos, Tatai Sándor, Roboz István, Dobo« József, Kúti Sándor, Cseh-Szombati Dániel. 
Dómján János, Kerékj&rtő István, Szoboszlai Pap Is ván, Péczelj József, Szatmári József, Ungi Márton, 
Budai Jonathan, Körösi Dániel, Madarász Márton, Gatsári István, Badai András, Ari János, Sárvári Jakab, 
Csvire István, Lakatos József, Széél Sámuel, Bárhorí Gábor. Tatai András, Ferenczi István, Németh Li^os. 
Losy Imre, Vetsei József, Sárvári Ferenc, Narj Dániel. Csétsi Imre, Tóth Mihály, Búzás Antal, Nagy 
Zsigmond, Török Pál, Jjj Mihály és Késtsináló Károlytól. A. E. M. 

Pallehner, Henr. Dissertatio inauguralis medica de cyanosi. (8-r. 54 1.) Viennae, 1832. 
T^p. vid. Ant. Strauss. 

Palles, Georg. Paedagogia slowenská pre triviálské skoli biskúpstwa Spisského, spisana 
skrz G. P. 1820. (8-r. 2 lev., 5—48 1.) W Lewoci, u Jána Werthmüllera. 

Pallíum archi-episcopale cels. ac rev. principis Sigismundi a KoUoniz, . . . ecclesiae 
Viennensis archi-episcopi primi, cum festő S. Mathiae anno 1723. eodem in basilica, 
D. Stephani insígniretur, societate Jesu V'iennensi optimo praesuli applaudente gra- 
tulante seque operamque suam apostolico ejus zelo re et fáma maximo aeternutn 
devovente. (2-r. 15 lev ) Viennae Austriae, typ. Wolffg. Schwendimann. 

Palló, Alexander. Theses ex scientiis politicis, quas in reg. scient. univers. Hungarica 
pro laurea doctoratns ex universo jure legitimé consequenda propugnandas suscepit 
anno 1844. (8-r. 7 1.) Pestini, 1844. Typ. Landerer & Heckenast. E. 

Pállya, Adm. Rev. Stephanus — , ab assumptione B. M. Virginis cl. regularium paupe- 
rum matris Dei scholarum piarum praepositus per Hungáriám et Transyivaniam pro- 
vinciális in collegio Trenchiniensi scholarum piarum salutatus anno 1797*^ (4^r. 8 1.) 
Tymaviae, litt. Venc. Jelinek. M. 

— Steph. Oratio nomine universitate habita, dum D. Sámuel L. B. de Bruckenthal, M. 
Transilvaniae principatus gubernátor Dno comiti Georgio Banffi, universit. Claudiopolít. 
directori regio D. comitem Joan. Nep. Csáki, universitatis directorem solenni inaugu- 
ratione substitueret. (4-r) [H., é. és ny. n.] M. 

— Oratio quam in caes.-regia universitate Claudiopolitana dvm solennibvs avspiciis 
aa. 11. et scientiarum studia instaurarentur, dixit .... 1777. (4-r 31 1.) Claudiopoli, 
typ. Jos. Franc KoUmann. M. 

— Oratio habita dum in Claudiopolitana caes. regia universitate aa. 11. scientiarum 
studia solenni auspicio instaurarentur, anno scholastico 1779. (4-r. 48 1.) Claudiopoli, 
typ Jos. Franc. KoUmann. E. M. 

— Oratio qua in ivstis fvneribvs . . . . M. Theresiae parentavit .... Clavdiopoli 1780. 
(8-r. 40 1.) Viennae, 1782. Apud. Rud. Graeffer. M. 

— Oratio a S. P. r. Soproniensis gymnasii directore, habita ad ejusdeig gymnasii 
alumnos posc Leopoldi U. solennem inaugurationem in regem Hungáriáé apostolicum. 
(8-r. 36 1.) Viennae, 1791. Apud. Jos. Stahel. M. 

— Oratio habita ad gymnasii (Soproniens.) alumnos post gloriosissimas Francisci II. 
romanorum imperatoris, et regis Hungáriáé apóst, inaugurationes coram. (8-r. 43 1.) 
Sopronii, 1792. Typ. Annae Clarae Siessin. M. Pillya. 25 Palm. 

Pálfya, Sieph. Oratio ad juventutem scholasticam regii SopronieDsis gymnasii habita. 
(8-r. S5 1.) Viennae, 1794. Apud Jos. Stahel et socios. M. 

— Oratio qua S. P. SopronieDsis gymoasii director in eodem gynmasio regni Hungáriáé 
paJatíno Leopoldo Alexandro perentavit dum in frequentissimo omnis ordinis hominum 

, coDCursu ejusdem principis exequias Sopronii celebraret. (8-r. 32 1.) Sopronii, 1795* 
Typ. Annae Clarae Siessin. M. 

— 5. P. orationes VIII. pvblice habitae. Edidit ac praefatvs est de vi eloqventiae cvm 
probitate conivngenda Alexivs Horányi. (8-r. XXXI, 1 és 288 l.) Pestini, 1797. 
Typis Matthíae Trattner. A. M. 

Oratio I. in TDÍTcnitate ClaTdiopoIttom habila. Dvin soIennibTS aTtpiciis aa. 1]. et scientiarrm strdia 

inateTrarentTr mense Novembr. an. 1777. 
Oratio II. qra in jvatis f^aeris m argvsfcae Mariae Therestae stTdiorrm TDireniias TransUTano-CIardiopolitana 

parentavit anno 1780. 
Oratio III. in ClaTdiopolitana or. 11. et soient. vniTersitate eolenni avspicio instavratarvm. Habita m. 

noremb. a. 1779. 
Oratorío lY. nomine Tniversitatis habita, dvm . . . Sam I. b. de Brackenthal, . . . comiti Georg;. Banffl, . . . 

vniTenit. ClaTdiopolitanae directori ; regío, dnnm comit. Joann. Nep. Csáki . . . TniTersitatia directorem 

eolenni inaTgrratione trbetitTeret. 
Oratio V. post Leopoldi II. solennem inargTrationem in regem Hvng. apostol, habita ad Soproniens. gymnasii 

alrmnoe anno 1791. 
Oxatio YI. poBt gloríosissimas Francisci II ... inaTgriationes habita ad Soproniens. gymnasii alrmnos 

anno 1798 
Oratio YU. de feiiis aTctvmnalibTs Ttiliter ac ivcTude transigendis ad irTentrtem scholasticam in regío 

Sopron, gjmnasio a. ]794. 
Oratio YIII. maníbTs . . . regni Hungáriáé 'palatini Leopoldi Alexandri sacre. 

Editío altéra. (8-r. XX 1., 2 lev., 218 1. és 3 lev.) Pestini, 1831. Typ. Jos. Beiméi. M, 
Pállya-futásnak, Földi rövid — , örökké-tartó mennyei jutalma, mellyet Jézusának kezéből 
bitinek állhatatosságával nyert néhai méltgs I. ' báró Hadadi Vesselényi István ur 6 
nagysága; és a mellyet, utolsó tisztességének meg-adására elmondatott halotti taní- 
tásoknak ki-botsáttaiások által, minden igaz pállya-futókkal szemléltetni kivánt az 
idvezültnek igaz özvegye, méltgs 1. b. Vargyasi Dániel Polikséna ur-aszszony ö nagy- 
sága. (4-r.) Kolosvárott, 1759. Nyomt. Páldi István által. A. N.' 

Tartalma : 
Ssomorú kesergi^ yersei 1. b. Hadadi Vesselényi Polikséna kis-asssonynak, mellyekke), maga és őt kíssebb 
testrérei képében, gyenge poésisa sz«rént . . . édes atyjoknak . . . szomorú halálát leányi engedelmességgel 
. . . ke*ergi. 
ZoTányi Jésef. Utolsó kenet, mellyel néhai . . . Yesselényi Istrán . . . koporséban lett helylieztet^sének 

alkalmatiisságáTal . . . meg-kenettetett. 
Szathmári Pap Si^mond. Az egek meg-nyilásának és az Isten ditsőségének látásával lelkét Jézusának 
i^ánlott István néhai . . . Hadadi Vesselényi Istrán . . . ; kinek meg-hidegfllt halandó teste midőu a sibói 
mansolenmba. ari készftletű halotti pompával bé-helyeztetett, e fSldÖn^ntolsó tisztességét meg-adni együgyű 
prédikátxiával igyekezett . . . 
G. Yerestói. Politícos incolpatus, .... D. Stephanns liber Baro Vesselényi de Hadad, .... oratione 

fanebrí celebratns. 
Intze Mihály. Igaz, tőkélletes, és végre mennyei békességet nyert úri féíjfiú ; néhai . . . Hadadi Vesselényi 
István, kinek meg-hidegedett teste felett . . . halotti tanítást tett. 

Pállya futásnak taria azaz T. N., és V. Eörminyesi Fiátth János utolsó gyászos pompája 
felet való halottas beszéd, mellyet a sz. k. kulcsos Posony várossában helyheztetett 
Szent Ferencz Atyánk szerzetes fiainak templomába . . . ugyanazon szerzetbül val<> 
praedikátor igy magasztalta Boldog asszony havának 19. napján 1727. (k. 4-r. 16 lev.) 
íPozsonv) ny. Royer Pál János által. E. 

Pállya-futí, Sok háborúságok, és kereszt-viselések által gyakoroltatott, de már az Istennek 
országában lelkének tellyes nyugodalmára bé-érkezett — , néhai kedves emlékezetű 
méltgs gróf Tantsi Földvari Ferentz ur ö nagysága, életében hazánk és nemzetünk 
egyik ékessége, az Isten házának választott erőssége, öröme, és ditsekedése, és a musák 
seregének kegyes jól-tévÓje, és védelme. (4-r. 12 lev.) Kolosvárott, 1771. Nyomt. a 
reform, coll. bet. M. 

Pallyó, Aiidr. Tentamen publicum ex algebra. (8-r. 8 1.) Szegedini, 1845. Typ. J. Grünn. 

— Adaequata ratio diametri ad peripheriam mathematice determinata. (8-r. 14 |1.) 
\ zegedini, 1846. Typ. Joan. Grűnn. M. 

— Honoribus Adm. Kev., ac Eximii Patris Marci Kronovszky, dum sacrum jubilare 
< alebraret. Anno 1857, die 30. Augusti Cibinii. (k. 4-r. 4 lev.) Leutschoviae, typ. Joan. 
' ■^ertfamüller et filii. E. 

Pai I, Franz Kari. Abj^andlung von den Titeln und Wappen, welche Maria Theresia als 
\ KMtolische Königin von Hungarn iiihret. (8-r. 94 1., 1 lev. és 2 táblázat.) Wien, 1774. 
i edr. bey Joh. Thom. Edlen v. Trattnern. A. E. M. 

Horovitz i8'^6, l frt. -^ 'í Palm, 26 Palóczy. 

Pálma, FranCp Carot, Heraldicae regDÍ Hnngaríae specimeD, regia, provinciamnif nobilium- 
íjue Bcuta coroplectena, (4-r. 6 lev., 121 1., 3 lev. és 2 rézm. tábja.) Vindobotifte, 1766. 
Typ< Joan. Tbomae Doh. de Trattnem. A. L II. 

Dobra-ii^sky iSSr), '^frt 8o kr. — Horovitz l8jŐ. 4 frt. — Lisí ^ Ftanckí iS'^Ö -^ ilr. 

— Notkia renitn hungaricarum. 3 ptes. (n. 8-r. XIV, 322 1. éa 6 lev.; 4 lev.^ 4S7 ép 
9 L; 4 lev.j 43S l, 1 geiiealog. tábla és 4 lev.) Tyrnaviae, 1770. Typ. coUegii academici 
»oc. JeHU. A, E. H. 

D&bfúwsky i8SS^ '^ frt, 

— Kditio 2., ab anthore' racogniía, 3 pter. (n. S-r. XVI, 348 1. és 6 lev, : 4 lev., 540 l 
és 5 iev. ; 4 lev.. 542 l, 2 leszármaz. tábla és 5 lev.) Tyrnaviae, 1775. íNy. n-> 

Horovitz iHjfi. ^ frt 50 kr. " A. E. H. 

— Editio in. ííovís cvri^ recognita, et mvltis cvm ad históriám, tvm ad ivs pvblicvm 
hvngarícvm accesie^ionibv.H locvpletata ab avtvre svo. 3 partes. (n. 8-r. 3 lev., 783, 1 1., 
1 geiiealog, tábla é^ tf lev. ; 630 1., 6 genealog. tábla és 5 lev. ; 590 1., 7 geDealojr. 
tábla éfl 6 lev.) Featini, Bvdae et Caasoviae, 1785. Sumptibus I. M. Weingand et J. G. 
Koepf. A. E. M. 

Dohrovíshy iS8t^. 4 frt. — , Ust őr' Francke l8jO. '^ tlr. — Horointz iSjy 
4frtsokr. 
— . Vollstfiüdigfr Aimzug der hungarischen Vaterlandsgeschichte. Nach Pálma [von 

Profeftsor Scbingler :ii Kremnitz]. (8 r. 288 1.) Schemüitz, 1790. Gedr. bey Franz 

Joh. Siiber. M. 

PaLMa btLLIBVCIs Francisei c. de Nádasd. (4-r. 4 lev.) Vindobonae, 1757. Typ. Joan. 

Thomae Trattner. 
— , i]uam Dugonicfl, símjlt^que Magyari Slaviae eripere attentarunt, vindicata. Opus 

poftthunium G, K . . . y. {k. 8-r. 15 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M. 

Pálmaágak a magyar e^yhá^tört^nelem kertjéből. L. : Munkálatok a pesti növendék- 

pafkság iskolájáti'il. XIX. 

— llag;yíirfííldi — . L : Munkálatok a pesti növ.-papság iskolájától. XXIL 
Pálmavírágok, a német s^ent költészetből összegyújté Zsadányi D. B. (8-r. 204 1.^ 

Sátoralj a*Uj hely, 1855. Weisz M. 1.— 

Palme, A. Heréén se*! ho ans Siebenbürgen. Zur Feier der Genesung Ihrer Majestát unser«r 
erhabetien Landeemutter Elisabeth . . . von einer k. k. Erzherzogin.^ Am 5. Márz 1855. 
(8-r4 Kronaiadt. í^edr. bei Joh. Gött. 

— Díe einfathe Buthhaltung. (n. 8-r. 154 1.) Kronstadt, 1857. Römer & Kamner. 

— Featgruss der Kron&tíidter röm.-kath. Gemeinde zum feierlichen Empfang Ör. Hoch- 
wördtín des Herrn Eduárd Möller, Pfarrers und Dechanten, bei seinem Einzuge in 
Kronatadt am 2%, Október 1858. (8-r. 4 I.) Kronstadt, gedr. bei Joh. Gött. 

— Üie kleine Industrie- und Gewerbe-Haíle. Eine Studie íiir industrielle Kauf- und 
GewerbH-Leutej sowie fíir Comptoiristen. (8-r. 161 1.) Kronstadt, 1860. Joh. Gött. 

1.50 
Palmotié, Gjore. Elena poluftijalostivo-prikasagne spjevano po gosparu Gjonu Gjore Palmotte 
vlastelinu dubrovackomu. (8-r. 78 1.) U Dubrovniku, 1839. Po pet. Franu Martecchini. 

— Kristiada to jei^t kivot i djela Isukristova. (n. 8-r. XXIV és 2*8 1.) U Zagrebu, 1852. 
Dr. Ljud, Gaj. 

Palmaonntag, Der — , Eiue herzerhebende moralische Erzáhlung in den Drangsalen der 

Zeit, (S-r. 24 U Peatb. 1S38. Josef Leyrer. E. 

Palochay, Theod., Báron. Oedichte. (8-r. 104 1.) Pest, 1837. Gustav Heckenast. —.48 p. 

Palótz. A tudói? —y avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó sógor urához irtt levelei. 
L. : Gaál György. 

Paloczy Pál elméa verseL Kinyomtatta Szemere Albert. (8-r. 42 I.) S. Patakon, 1814. 

Palotzi György. LakadaJmi köntös, az az: Az idvezitő kegyelmeknek jegyeire, az uri 
i*?,eiii vatftorára hivatalos keresztyének eleiben szabattatott szent életnek módja, míUy 
síerént penitent^Jalis heteken, nem kűlömben, melly napon az uri szent vatson ki 
fog osztügattatni, uk után-is mikor onnan ki-oazlanak, vagy arra a szent alkalmatos- 
Bjigra Tuá^íszor-is hivataltnak minden Jésus szövetségesei élni, elmélkedni, könyörögni 
tartoznak. Mellyet ; \ú\u'i való világossággal, szélességgel, együgyűséggel le-imi, mag. i-is 
viselni; miiTí^okat-Ji* belé fel-öltöztetni igyekezett .... ik. 8-r. 175 l.) Posonyban és 
Kaasán 177T. Landerer Mihály bet. ü. Palóczy. 27 Palugyay. 

Palóczy László. A helységek birái számadása ellréssitésének módja; és a helységek 
DŐt^Qssai hivatalos kötelességeinek folytatására szolgáló útmutatás. Melly t. n. Borsod 
yármegye kegyes rendeléséből^ minden illető személyek számára, közönséges sinórmérték 
gyanánt készíttetett. Kinyomtattatott közköltségen. (4-r. 14 1.) Miskólczon, 2816. Ns. 
Szigethy Mihály bet. «. 

— T. Ds. Borsod vármegye törvény-széke és a felsőbb itélő-székek által is rablásért, és 
gyilkosságért halálra ítéltetett Fodor Pál geszthi lakos ellen hozatott, s Miskólczon 
1818. kihirdettetett, és végre is hajtattatott ítéletek. (8-r. 14 1.) Miskólczon, ns. Szigethy 
Mihály könyvny. 

— A tehénhimlő beoltása terjesztésének elővitelére a fels. rendelések hagyomásához 
képest a megyebéli tisztviselők, orvosok, szülők, és a városok s helységek elöljárói 
számára. Borsod vmegye által kidolgoztatott rendszabás és utasítás. (8-r. 81 1.) Miskolcz, 
1814. Ny. Szigethy Mihály. M. 

Palotás! Karolina kisasszony története. Az erkölcsi érzés nemesítésére. Eggy rézre 
metszett képpel. (12-r. 253 1.) Pesten, 1808. Mossóczy Institoris Károly könyv-árosnál. 

Palothai Zsigmond. Vitézeknek aranyos tüköré az kiben külömb külömbféle szükséges 
hadi reguláknak és observatióknak rendtartásit rövid summában, a szerentsét vadászó 
uj vitéz magyar ifjaknak kedvéért versekben foglalván, mellyeket az időnek forgásával, 
sok régi. öreg és nevezetes feő hadi vezérektül tanultam, és egybe írtam, német 
regementbéli observatiókkal, nem külömben, az hadi articulusokat, és szokot juramen- 
tumot, német nyelvbül magyarra fordétván, regulamentaris, orális és equilis portiokkal 
együtt, kinek kinek caractere s/erint. (k. 8-r. 48 lev.) Posonyban, 1747. Nyomt. Royer 
maradékinál. M. 

Paltaitf, Kari. Die Kunst aus Nichts Geld zu machen. Gesetzvor^chlag zur Gründung 
eines Geld- und Bankwesens. (8-r. 15 1.) Tyrnau, 1847. Wachter'sche Buchh. —.20 p. 

— Eine Millión wackerer Mánner und Zweihundert Millionen Gulden zum Heil des 
Vaterlandes. (8-r.) Tyrnau, 1848. Wachter'sche Buchh. —.12 p. 

— Die Berathung und Entscheidung der ersten Volksversammlung zu Neustadtl an der 
Waag über die Frage: Dürfen die Juden an der Volksbewaffnung persönlich theil- 
nehmen oder nicht (8-r. 40 I.) Tirnau, 1848. Wachter'sche Buchh. —.24 p. 

— £in wahres Volksgeld! Wirkliche National banknotenl Keine Staatsschulden ! ! Dem 
ersien Finanzminister Ungarns Ludwig v. Kossuth gewidmet. (8-r. 23 1.) Pressburg, 
1848. Joa Landes. —.20 p. 

Palugyay története. Melly az iS)u Palugyay Andrásnak Bubek Kriskával való hív 

szerelmét foglalja magában. (8-r. 3 lev., 7 — 224 1.) Pesten, 1808. Eggenberger Jósef 

könyvároanál. E. 

Toldalékul néhány vers, 

Palugyay Imre, ifj. Ügyvédek. Korszerű tervezet ezeknek ügyében, (n. 8r. XIV 1., 1 lev., 

160 1. és 2 lev.) Budán, 1841. A magyar kir. egyetem bet. 1. — 

A. E. M. 

— Werbőczy István életrajza, arczképével. (8-r.. 38 és 1 1.) Budán, 1842. A m. k. 
egyetem bet. —.20 p. 

A. E. M. 

— Megye-rendszer hajdan és most. Törvény- történet- oklevelek- s egyéb rokon kútf5k 
után előadva ... 4 köt. (n. 8-r.) Pest, 1844-48. Heckenast Gusztáv és Geibel Károly. 

b.lO p. 
I. köt. Megye-alkotmány. (XVI 1., 2 lev., 224 és 1 1.) 1844 Heckenast Gusztáv. 

1.40 p. 
lí. köt. Megye-hivatalok. (4 lev. és 216 1.) 1844. U. o. 1.30 p. 

III. köt. Megye kiadási rendszer s megye statistika. 1. rész. Tiszán inneni és Tiszán 

túli megyék. (IX, 198 1. és XLIV táblázat.) 1847. Geibel Károly 2.— 

V. köt. Megye statistika. Dunán inneni s Dunán túli megyék és szabad kerületek. 

(VIII, 311, 1 1. és XLV táblázat.) 1848. U. o. 3.— 

A. E. M. 

— Túrmező oklevelekkel kisért jogtörténeti ismertetése. (8-r. 45 1.) Pest, 1848. Geibel 
Cárolv. —.30 p. 

A. M. 

— Történeti vázlatok Dalmátiának hazánkhoz! viszonyairól. Székfoglaló értekezésül 
348. évben irta . . . (8-r. 40 1.) Pesten, 1852. Ny. Trattner-Károlyi. E. M. Palugyay. 28 Pályamunkák. Paiugyay Imre, ifj. Magyarország történeti, foldirati s állami legújabb leírása! Uivátalos 
űton nyert adatokból irta ... 4 köt. (n. 8-r.) Pest, 1852 — 55. Heckenast. Gusztáv. 
I. köt. Buda-Pest szabad királyi városok leirása. (X, 549, 8 1, és 2 kőnyomat.) 

1852. 3.30 p. 

II. köt. Szabad királyi városok. 1. rész: Esztergom, Székes- Fejérvár, Szeged, Nagy- 
Várad, Debreczen, Szathmár Németi, Nagy-Bánya, Felső- Bánya. (X, 528 1. és 
2 kőnyomat.) 1853. ' 3.80 p. 

III. köt. Jász-kún kerületek s külső Szolnok vármegye leirása. (XII, 444 1., 2 kőnyom, 
és 1 rézm. táblával.) 1854. 3.80 p. 

IV. köt. Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leirása. (^11, 828 1., 1 táblázat 
és színes térkép.) 1855. 5.30 p. 

A. E. M. 
Palumbinl, Ondreg. Nowy modlitebny poklád k sluzbám chrámoWym, wssednjm, nedélnjm 
a swatecnjm. (8-r. 589 és 3 1.) W Pessti, 1823. J. í. Trattner. 

— Jonas. Der heilsame Gebrauch der Freyheit das Wort Gottes lehren und hören zii 
können : wurde in der ersten Versammlung der evangelischen Gremeine zu Sommerein 
in der Schutt am Sonntage Cantate, als den 18. May des 1783.. Jahres über die 
ordentliche Epistel Jakobi 1, v. 16, etc. vórgestellt .... (4-r. 24 1.) Pressburg, bey 
Simon Petrus Weber. M. 

Paluza, Joan. Chrye. Plausus stúdiósáé juventutis regil majoris gymnasii Leutschoviensis 
super exoptatissimo adventu Seiren. ac. Rev. Hungáriáé & Bohémiae regii haeredit. 
principis, archiducis Austriae, Dni Caroli Ambrosii ecclesiae metrop. Strigoniensis 
archl-episcopi &c. die 13. Április Leutschoviam ingressi. CaroLVa AMbroalVs VIX 
hís apparVIt oris, abrIpVIt qVaeVIs CorDa nitore sVo. (4-r. 7 1.). Leutschoviae, 
1809. Typ. Podhoranszkianis. ü. 

— Carmen saeculare, quo liberae, re^aeque civitati Szatiunár-Némethieiisi, dum haec. 
exacto feliciter libertatis suae saeculó solenne jubilaeum ultima anni centésimi die sive 
31-ma Decembris anni 1815. laeta celebraret, in gremio hujus ampíissimae civitatis 
neo institutum, et ab eadem multis favoribus exornatum, gymnasium regium in per- 
petuum gratáe memóriáé monumentum gratificatur. (4-r. 16 1.) Magno-Karoliui, impr. 
Gabr. Gönyei. M. 

Ezt követi: 
Órrendező énekel, mellyeket ns. szab. kir. város Suthmár-Némethi szú esztendős szabads&gdnak íimepére 
készített, és ugyanott el-is énekelt 1815. észt. 31-ik Doc. a S. Pataki ref. cotlegiambéli éneklő kar. 

— Applausus Rev. Dno Michaeli Korom, abbati S. Benedicti de Borchi, .'. .'. dum 
exactis feliciter sacerdotii sui 50 annis primitias altéra vice deo omnipotenti offert die 
9-na Április 1820. (8-r. 6 1.) Magno-Karolini, impr. Gábriel Gönyei. M. 

— Ode . . . dno Petro Klobusiczky de eadem, episcopo Szathmáriensi, . . : diem ono- . 
masticum prospere celebranti. a. r. maj. gymnasio Szathmáriensi in tesserain profnndi 
cultus, ac perpetuae gratitudinis, humíUime oblata die 29. Junii 1820. (8-r. 6 1.) 
Magno-Karolini, impr. Gábriel Gönyei. 

— Carmen III., ac Rev. Dno Floriano Kovách de Nagy- Daróci, episcopo Szatlimáriensi 
&c. occasione solennis inaugurationis a regio gymnasio in tesseram verae devotionis, 
sinceri cultus, ac profundae submissionis humilíime oblatum die 21. Julii 1822. (4-r. 
7 1.) Magno-Karolini, impr. Gabr. Gönyei. M. 

— Carmen Rev. Dno, M!artino Schlachta de Zadjel, cathedr. ecclesiae Szathmariensis 
canonico &c. diem onomasticum feliciter celebranti die 11. Novembr. 1827. (4-r. 4 1.) 
Magno-Karolini, typ. Gabr. Gönyei. M. 

— Carmen die natali august. Francisci primi imperatoris ac regi apostoliéi, annum 
aetatis 60-mum complentis, dictum ad solenne prandium, quod venerab. capitulum 
cathedr. ecclesiae Szathmariensis post sacrorum solennia in tesseram debiti homagii, 
ac profund issimae devotionis numerosis ex omni statu hospitibus ppaebuit die 12-ma 
Februarii 1828. (4-r. 7 l.) Magno-Carolini, typ. Gabr. Gönyei. M. 

— Carmen Hl., ac Rev., Dno Joanni Hám, episcopo Szathmáriensi &c. a regio gre- 
miali gymnasio occasione solemnis inaugurationis in tesseram veri cultus ac profundae 
devotionis humilíime oblatum die 15-ta Április 1828. (4-r. 8 1.) Magno-Karolini, typ. 
Gabr. Gönyei. M. 

Pályamunkák, A Pesten fölállítandó protestáns főiskola tanítási rendszerét tárgyazó .— , 
a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület közgyűlése által 1841. július 1-én kit&zött 
jutalomkérdésre. 2 köt. (n. 8-r.) Kecskeméten, 1843. Ny. Szilády Károly bet. 2.— 

4 

# PályamuDkák. 29 Pályamunkák. 

I. köt A bíráló választmány ítélete következtében első- és másod-jutalommal koszorúzott 
pályamunkák. (XI és 291 l.j 1.— 

Heténji János. A Pesten felállítandó protest. füitkoUi tmnítás rend tervezete. Els5 rendfl jatalommal koszo- 
ráxótt pályamunka. 

II. köt. Tiszteletdíjjal jutalmazott, s részint egészben, részint részietekben kiadatott 
pályamunkák, (370 1. és 2 lev.) 1.— 

Péter fi Albert. A Pesten feláUílandtf proteet. fő-oskola tanítási rendét \\\eit6 tervezeti palyamnnka. Tiaz- 

telet-djm mellett egészben kiadott pályamanka. 
Szabó Gjdrgy. Felelet a dunamolléki helv. hitv. ft. egybázkerftlet ezen pálya fSzotére : Készíttessék kimerítő 

terr, melly a Pesten létesítendő ref, faiskolának, alsö vagy elemi, közép és felső osztályaiban megállapitandö 

tanítási rendszert s a t. részletesen a4ja elŐ. Tisztelet-díj mellett kivonatban kiadott pályamunka. 
Vajda Péter. Pesti protestáns fő-iskola terve. Jntalom-dijj mellett egészben kiadott pályamunka 
Dobos János. A Pesten felállítandó reform, középponti főiskola scerkezeti terve. Német n jelven irta S p i U e r 

P. ; kivonatban forditá D. J. Tisztelet-díjt nyert pályamunka. 

Pályamunkák, Gazdasági — . Kiadja a magyar gazdasági egyesület. I. köt. A haszon - 
bérrendszerről, (n. 8-r. 6 lev., 106 L és 1 lev.) Budán, 1843. Az egyetem bet. 

Aggteleki Bnjanovics Eduárd. Hilly kőrAlmények kÖ<;t hasznosabb Magyarországban a haszonbér a tulajdon 
késelésnél ? s mellyik haszonbéri rendszer volna boni viszonyaink kőzött legezélszerfibb ? A m. gazd. egyes&let 
által Jntalmazoti pályamunka. 

- A Kiafaludy-társaság által jutalmazott és kitüntetett — , 1842. évből. (8-r. 191 1.) 
Budáu, 1843. A magyar kir. egyetem bet. —.80 p. 

— Mathematicai — . Kiadja a magyar tudós társaság. I köt. Az első és másodrendű 
görbék öszrendesekre átvitele s főbb tulajdonságaik. Irta D. Taubner Károly. Első 
rangú pályamunka, (n. 8-r. XII, 62 és 1 1.) Budán, 1844. A magyar kir. egyetem bet. 

£zt követi: —.30 p. 

Az első és másodrondfi görbék, azoknak öszrendesekre átvitele, és fSbb tulajdonságaik. Irta Fest Vilmos. 
Ifásodraugn pályamunka. (ÍM 1.) A. E. M. 

IL köt. A képzetes mennyiségek tulajdonságai, s mind analiticai, mind mértani értelmök. 
Irta dr. Arenstein József. Első rangú pályamunka. (VI, 93 1. és 1 lev.) Peaten, 1847. 
Beiméi József nyom. —.48 p. 

— Nyelvtudományi — . Kiadja a magyar .tudós társaság. I. köt. 1. A magyar nyelvbeli 
ragasztékok és szóképzők. Irta Csató Pál. — 2. A magyar nyelv szóalkotó s módositó 
ragainak nyelvtudományi vizsgálata. Irta Nagy János. (n. 8-r.) Budán, 1834. A magyar 
kir. egyetem bet. — 40 p. 

Am egyes részek címei: A. E. M. 

Csató Pál. A magyar nyelvbeli ragaicztékok és szóképzők. Etflő rangú jutalomfelelet. (X és 98 1.) 1834. 

Magy János. A magyar nyelv szóalkotó, s módositó ragainak nyelvtudományi vizsgálata; vagyis felelet ezen 
juulomkérdésre : Uellyek, hányfélék, mely eredetűek, és saját jelentésűek egyfelől a ragasztokok (suffiza) 
vagyis azon szók és szótagok, mellyek által a magyar nevek és igék értelme módosíttatik. s moghatároz- 
tatik ? Másfelől a szóképzők (formativa) ? Melly változásokat okoznak, és szenvednek ragasztáskor és szó- 
képzéskor, s végre milly nomft gyökerekhez szövetkeznek az utóbbiak? Másod rangú Jutalom-felelet. (S lev., 
108-176 1.) 

ir. köt. A magyar nvelv gyökérszavai. Irta D. Engel József. — Tiszta magyar gyökök. 
Irta Nagy János. '(n. 8-r.) Budán, 1839. U. o. 1.50 p. 

Az egyes részek címei: A. E. M. 

Engel József. A magyar nyelv gyökérszavai. A m. tud. társaság jntalomkérdl^ére előteg'eszté . . . Első rangii 

pályamunka. (XII 1., 1 lev., \%% 1 , 1 lev. és 1 táblázat.) 1889. 
Nagy János. Tiszta magyar gyökök. Másod rangú pályamunka. (1 lev., 125—296 1. és S kőnyom, tábla.) 1888. 

III. köt. Magyar szókötés. Szilágyi István koszorúzott és Fábián István díjazott művei. 
(VIU, 9—276 1. és 4 lev.) Pesten, 1846. Eggenberger J. és fia. 1.36 p. 

Szilágyi Isrván. A magyar szókötés szabályai. Koszorúzott pályamunka. 

Fábián István. A magyar szókötés szabályai. Díjazott pályamunka. A. E. M. 

IV. köt. Magyar ékes szókötés. Irta Szvorényi József. (VI, 253, 3 1. és 1 lev.) Budán, 
1846. A magyar kir. egyetem bet. — .40 p. 

- Philosophiai — . Kiadja a magyar tud. társaság. I. köt. (n. 8-r. XVI és 211 1.) 
^udán, 1835. A magy. kir. egyetem bet. —45 p. 

Almási Balogli Pál felelete ezen kérdésre: Minthogy a philosopbia minden ágának kifejtése s hazánkban 
tujeaxtése leginkább az által eszközölhető : ha nemzeti íróink a pbilosophiára nézve szüntelen szem előtt 
ttrtjik, milly sikerrel dolgozának elődeik, vagy miben s mi okra nézve maradának hátra ; az a kérdés : 
Tadományoa mivelődésúnk története időszakonként mit teijeszt élénkbe a philosopbia állapotja iránt ; és 
tekintvén a philosophíát, miben s mi okra nézve vágjunk hátrább némelly nemzeteknél? A. E. M. 

n köt. A lélektudománynak nevelési fontosságáról. Jutalmazott pályamunka Hetényi 
ánostól. (XVI és 247 1.) Pesten, 1844. Eggenberger J. és fia. 1.20 p. Pályamunkák. 30 Pán. IIL köt. A lélektudomány viszonya a neveléshez. Másodrangú pályamunka, Beké Kris- 
tóftól. (3 lev., 7-296 1.) Pesten, 1845. ü. o. 1.36 p. 
• Ezt követi: A. E. M. 
Wargha latvin. A lélektadomány hatása a nerelésre. Harmad rangú pályamunka. (2 lev., SOI— 398 1. é«> 
8 ler.) 1846. 

Pályamunkák, Természettudományi — . Kiadja a magyar tudós társaság. I. köt. (n. 8-r.) 
Budán, 1837. A magy. kir. egyetem bet. 

Toppercser Tamás. A. magyarországi pokolvar, annak természete, okai, ötö és gyógymódjai. Első rangú 
pMlyamnnka. (YIII, 99 és 1 I.) 

Csorba József. A magyarországi pokoWar, annak természete, okai, ótó és gyógymó«^'ai. Uásodruigú pálya- 
munka. (101—150 1.) A. E. M. 

II. köt. Balogh József. A magyarországi sdkes vidékek természettudományi tekintetben. 

Jutalmazott pályamunka. (XII, 13—120 l. és 1 táblázat.) Budán, 1840. U. o. A. E. M. 
IIL köt. Wagner Dániel. Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. Elsó 
rangú pályamunka. (VI 1., i lev. és 96 1.) 1844. A. E. M. 

Est követi: 
T«>rök József. Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. Másoiraagú pályamunka. (97— S4S 1 ^ 

^\ köt. Szabó József. Pest-Buda környékének földtani leirása. Egy földtani abroszseal 
(ViII és 58 1.) Pest, 1858. -.30 p. 

A. E. M. 

— Történettudományi — . Kiadja a magyar tudós társaság. I. köt. Honi városaink 
befolyásáról nemzetünk ki^jlödésére és csinosbulására, Hetényi Jánostól, (n. 8-r, 
X, 11—240, XXXÍII és 2 1.) Budán, 1841. A magyar kir. egyetem bet. 1.12 p. 

A. E. M. 
íí. köt. Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a XVI. század elejéig. Két 
koszorús értekezés Kossovich Károly és Horváth Mihálytól. (XIX, 334 és 1 Li 
Budán, 1842. ü. o. 1.50 

A. E. M, 

— Törvénytudományi -. Kiadja a magyar tudós társaság. 2 köt. (n 8-r.) Budáo, 
1841—44. A magy. kir. egyetem bet. 1.48 p. 

I köt. Szem ere Bertalan. A büntetésről s Icülönösebben a halálbüntetésről. Koszorúzott 
pályamunka. (VI, 194 1. és 1 lev.) 1841. 1.- 

A. E. M. 

II. köt. Sárváry Jakab. A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről. (1651.) Pesten. 
1844. Eggenberger J. és fia. —.48 p. 

A E. M. 

Pályaművek, Költői — , raellyeket MDCCCXLVII-ben koszorúzott és kitüntetett a Kis- 
faludy-társaság. (Külön címlapon ;) Toldi. Koszorúzott költői beszély XII énekben. 
Arany Jánostól. — Szuhay Mátyás, dicsérettel kitüntetett költői beszély Tompsí 
Mihályt(')l. — Bosnyák Zsófia, koszorúzott legenda Garay Jánostól. (8-r. 2 lev. ^f- 
120 1.) Pesten, 1847. Beiméi nyomtatása. 1.— 

Dohrowsky l888. 4 frt. A. E. M. 

Památka, Stálá — , pre d^i, které welebnú swatosf oltárnú poprwe prigali. Po gednéni 
katolickém farárowi z hemeckého preloíena. (l2-r. 28 1.) W Trnawe, 1839. Nákladeni 
Feliksa Wachtera. M. 

Paméti Gelssawské a Muranské. Ku prospéchu nuznvch pohorelcu Gellsawskych. (8-r. 
147 1.) W Pessti, 1829. W tiskárné p. Trattnera a Károliho. 

Pán, Martin. Radost kresfanu z wjtezstwjmid gegich nepfátely wypljwagjcv, kterauh<^ 
cyrkwi ew. slowensko-prawíianské z prjlezitosti djkcinenj pánu bohu za wjtozfitii; 
nad Tureckym Národem, za dnu slawného panovanj [cysare a kralé Jozefa Druhébo 
pod wudcem Fryderykem Jozyássem knj^etem Koburg etc. (8-r. 24 1.) W B. Bistricy, 
1790. J. J. Tumler. 

— Pohrebnj pocetnost. Wysoce vrozené nékdy panj panj Zuzané Rakssany, roz né 
Schindler, v prostred mnohého slawného panstwj a zástupu dne 8. listopadu 1. p. 11 fS, 
(8-r. 22 1.) W Sstiáwnicy, 1796. V Jána Frant. Sulcera. 

— Vspokogenj kresfana pH omrzlosti tohoto ziwota. Kteréz pri zalostném pohrebow ny 
vrozené nékdy panj Anny Zuzany Bakssány, rozené Toperczer. (8-r. 20 1.) W Banr :é- 
Bistficy, 1804. Literami Jána Stefany. I 

— Steph. Supremum pietatis monumentum quod virtuti ac meritis dni Marci Horv tb 
Stansith de Gradecz . . . anno 1790 denati tristes prospere musae Késmárkién ie^ 
mentis earum interprete S. P. anno quo : hVngara gens feLIX, post InVIDa f \\a\ Panacée. 31 Panis. 

losephl, sCeptra LeopoLDo FaVata VetVsta Dabat. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1790. 

'Fyp. Mich. nob. de PodboráDSzki. 
Pamcée íür den österreicfaischen Beichstag. Von H. S. (8-r. 16 1.) Berlin, 1851. Druck 

▼. Jul. Sittenfeid. 
Paneera, Ca8p. Dissertatio inauguralis medica sistens corticis peruviani in intermittentibas. 

(8-r. 28 I.) Tymaviae, 1775. Typ. Tyrnaviae. E. M. 

Panelé, Joseph. Toxicologia botanica. Dissertatio inauguralis. (8-r. VII, 22 és 5 1.) 

Pestini, lb42. Typ. Jos. Beiméi. M. 

Paiickl, Frano. Laurus poetica seu exercitationes metricae, quas ante quidem pro tem- 

porum et occasionum diversitate publicam in lucem divisive edidit, nunc verő favente 

superiorum annutu et munifícentia in praesens opusculum coUegit autbor. (8-r.) 

Viennae, 1724. Typ. And. Heyinger. 

— Feriae autumnales, seu carmen quod . . . Godofredo exemti inonaaterii Gottvicensis, 
nec noD exemtae abbctiae Szalavár ad S. Adrianum in Hung. ord. S. Bened. abbati 
in tesseram submississimae Yenerationis offert. (2-r.) Viennae, 1725. 

— Vitia hominum et vitiorum censurae stylo poetico per dialogos aliquot adumbratae. 
(8-r.) Viennae, 1726. Typ. And. Heyinger. 

— Carmen onomasticum . . . Andreáé Joanni Kral . . . oblatum die 30. Nov. 1727. 
(2 r.) Viennae, typ. Andr. Heyinger. 

— Cogitationes criticae super quibusdam homioum moribus, scientiis, nationibus etc. 
recens ab authore conceptae anno 1733. (8-r.) Viennae, typis Andr. Heyinger. 

Pancratius. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1756. Typ. academicis soc. Jesu. 
Tanodái dráma, 

Pánczél Pál. L.: Pántzél. 

Pandurích, Juraj. Zpomenek cbinov, y sivlenya preizvissenoga, preszvetloga gosp. Josefa 
Gallynfiía, biskupa Zagrebechkoga. (4-r.) Vu Zagrebu, 1786. Vu Zagrebu, Jos. Kar. 
Kotche. 

Panagyrioon elegiacum bonoribus Bev. Dni Andreáé Kalász almae dioecesis Cassoviensis 
per inclyt. comit. Sárosiensem archi diaconi etc. dum festő divi Andreáé apostoli 
patroni sui in parochum Sóvariensem installaretur, anno D. 1844. a regio maiore 
gymnaaio Eperíessiensi in tesseram jugis cultus, et perennis memóriáé oblatum. (4-r. 7 1.) 
Eperieasini, typ. Mich. Eediitz. E. 

— bonoribus R, P. Placidi Schroót, per suam Maiest. pro meritis suis rude aurea maiori 
elemen ter donati, occasione solennis condecorationis VII. cal. Mártii 1840 publice 
decantatum. (k. 8-r. 4 lev.) Essekini, typ. Mart. Aloys. Divald. E. 

Panegyrícus D. Ignatio patriarchae inter adversa forti soc. Jesu fundatoris dictus. Dum 
incl. facultas theologica Tymaviensis solennem tutelari suo novendialem cultum auspi- 
caretur. Deferente Joanne Bapt. Preschern . . . perorante Ladislao Amadé de Warkony. 
(16-r. 16 lev. és 180 1.) Tyrnaviae, 1723. Typ. academic. per Fr. Gall. M. 

-— lustri militaris, sub feliciss. auspic. Mariae Theresiae, Hun^. et Bohém, regináé 
Perillustr. philosophiae magistris oblatus ab 111. rhetorica Tymaviensi cum in alma, 
ac celeb. archiepiscop. soc. Jesu universitate Tymaviensis per Ant. Purgstall suprema 
iaurea condeqorarentur. Anno 1747. {12-r. 74 1.) Tyrnaviae, 1747. Typ. academicis 
soc. Jesu. M. 

— Virginae Matri Mariae, dum alma, ac celeberr. universitas Tymaviensis integerrimum 
ejns conceptum annua solemnitate recoleret, in academica D. Joannis Babtistae basilica, 
a quodam soc. Jesu religioso S. 8. theologiae in tertium annum auditore adornatus 
anno 1750. die 8. Decembris. (k. 4-r. 6 lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, (1750.) Typ. aca- 
demicis soc. JesuB. E. 

Paaegyrís sacra in exequiis . . . Francisci Sibrik, ... in lib. regiaque civitate Eperíessiensi 

^*e 26. mensis Septembrís anno 1739. dicta. A quodam sacerdote e soc. Jesu lingua 

tmacula et impensis amici defuncto conjunctissimi, in perennem cultae in vivis 

ctiorís amicitiae memóriám; in lucem edita. (4-r. 7 lev.) Caasoviae, 1740. Typia 

ademicis soc. Jesu. M. 

Pá I lutheráni ewangelicy. K wyswetlenj prawdy, a spolu k duchownému prospéchu 
Bsem prawdu milugicym predlozeni. (12-r. 80 1.) W Tmawe, 1763. WytissfÖno w ym- 
essy kollegi academ. E. 

ü. i. (12-r. 100 1. és 2 lev.) W Tmawe, 1764. U. o. E. 

Pl I vitae, et intellectns. Az-az életnek, és értelemnek kenyere, mellyel örök életre 
Slozó, és igasságot ehezö lelkek tápláltatnak ; avagy üdvösséges lelki tanitás : MeUyben ) Panj. 32 PanDODÍa. 

foglaltatik cat. romai ecclesiának valóságos igassága: hitünk ágazati, és aoya-azent- 
egyhi&z dicsiretes rendtartásinak magyarázattya. Azon kivül némelly mostani contro- 
versia-knak az-az vélekedéseknek lecsendesítése. Igaz hitben lévó, és arra hajlandó 
személyek kedvé-ért világosságra bocsáttatott. (16-r. 301 és 9 1.) Anno 1721. [EC, é» 
ny. n.] E. 

PanJ, Bjla-, w Gindrichowu Hradci. Wyprawowánj z patnactébo stoletj. (8-r. 45 1.) 
W Skalicy, 1853. U Skarnycla synu. 

Pankt, Matthaeus. Lobrede auf das einbunderte Jahr des feierlichen Stifiungstages 
des Ordenshauses der wohlehrwűrd. Frauen aus der Gesellschaft der beiligen Orsula; 
dessen lebhaftes Andenken sie am 7. Tagé des Heumonats im Jahre 1776 zu Press- 
burg . . . begangen habén. (4-r. 16 lev.) Pressburg, gedr. bey Joh. Mich. Landerer. 

M. 

— Lobrede aiif die feyerliche Handlung als die bochgebohrne Fráule Maria Theresia 
Podhratzky von Podhragy in Jahre 178*2 das geiatl. Ordenskleid der Gesellschaft 
der heil. Ursula zu Tyrnau aniegte. (k. 4-r. 12 lev.) Tyrnau, gedr. mit königl. Ofne- 
risch-Universitáts-SchriíVen. M. E. 

— Compendium oeconomiae ruralis, quod in usum suorum auditorum conscripait. 
(8-r.) Budae, 1790. 

Editio altéra, (n. 8-r. 15 lev., 376 1. és 11 lev.) Posonii, 1793. Tvp. Joan. Mich. Landerer 
de Füskút. ^ A. M. 

Végén: Index difflciltoram vocabnloram in hoc libro conteotoram ; língaa haDgorica. germanica. & alaTÍca 
redditornm. 

Editio 3. (n. 8-r. XXIV és 414 1.) Budae, 1797. Typ. regiae universitatis Pesthiensis. M. 
Editio 4. (n. 8-r. XXIV és 3^2 1.) Budae, 1810. Typ. reg. universitatis. 1.80 p. 

E. M. 

— Compendium institutionum physicarum, quod in uaum suorum auditorum conscrípsit. 
Partes trés; I. de corpore abstracto; II. chemice; III. phvsice considerato. (8-r. 363 
3 1. és 6 rajzt.) Posonii, 1790. Typ. Joh. Mich. Laoderer.*^ , M. 

Editio altéra, novis inventis locupleteta, et ad systema antiphlogisticum accommodata. 

í8-r. XXVm, 216 1. és 9 rajzt ; XVI, 229 1. és l rajzt. ; XVI, 336 1. és 5 rajzt.» 

Posonii, 1793. U. o. M. 

Editio 3., prioribus auctior. (8-r. XXXII, 349 1. és 12 rajzt; XVI, 267 1. és 1 rajzt.: 

XVI, 376 1. és 6 rajzt.) Budae, 1797 - 98. Typ. reg. universitatis. E. M. 

Pannasch, A. ünterricht ffir junge Militárs in der Terrainlehre und Terrainbenützung, 

Felddienst und Feldfortification. (8-r.) Gűns, 1834 C. Reichard. 

— Albion. Trauerspiel in 5 Aufzügen. Maximilián in Flandern. Historisches Schauspiel 
in 5 Aktén. Nebst einem kleinen Nachspiele : Der Kaiser. Dramatische Dichtungen. 
(n. 8-r.) Güns, 1835. Carl Reichard. 1.30 p. 

Pannonhalma szózata a veszprémi egyházi megyéhez, Méltgs és Ft. Zichi és Vasonkeői 
gróf Zichy Domonkos urnák veszprémi püspökségébe ünnepélyes beiktatásakor. Őszelő 
11-dikén 1842. (n. %-t. 7 1.) Győrben, Ö7v. Streibig Klára bet. E. 

Pannonhalmának búcsúszava Nagyméltgü Szolga-Egyházi Marich Dávid úrhoz, midőn 
T. N. Győr várm. főispán ságából T. N. Veszprém várm. főispáni hivatalába áttétetnék. 
1845. (4-r. 4 lev.) Nyom. Schmid Antal bet. Pozsonyban E. 

Pannónia. Ein vaterlándisches Erholungsblatt für Freunde des Schönen, Guten und 
Wahren. Herausgeber und Redacteur : Gráf Carl Albert Festetics. 1— IV. Jahrgang. 
(4-r. és 8-r.) Pest, 1819—1822. Gedr. bei Joh. Th. Trattner. 
Megjelent hetenkint kétszer. 

— Redigirt und herausgegeben von Kari Gros. 1—3. Heft. (n. 8-r. 144 1.) Pest, 1860. 
Druck V. Joh. Herz. M. 

Tartalma : 

M. Jókai: Khan Karadsim. Novelle. Uebers. y. S. B r ő d j. — Alex. Balázs. Tantchen Nanny. Ein Lebeiis- 
bild. Uebers. ron Jos. Braun. — Alex. Czake. Die angarisobe Schauspielkanst bis zum Jabre 1790. — 
Sigm. Brődy. Die Brantwerbungen in Ungarn. — Vas-Gereben. Eine Heiratb nach altér Sitté. 
Uebers. tod Kari Gr ess. — Lad. Beöthy. Drei M&dchen, drei Küsse. Novelle. Uebers. v. L. Berg. — 
Gráf Stefan Széchenyi. Von A. S. — K. Gross. Alexander Petőfi, fiiographische ákizze. — Willi fieck. 
Der Besnch beim Nachbor. 

Költemények Arany, Petőfi és Lisznyui után. 

— Blumenlese auf dem Felde der neuern magyarischen Lyrik in metrischen üebertragungen 
von Gustav Steinacker. I. Abth. (k. 8-r. XIV és 130 1.) Leipzig, 1840. Wilh. 
Einhorn. —.15 gr. r PannoDJa. 33 Pantl. 

Pannónia. Blamenleae auf dem Felde der neuem ungarischen Lyrik in metrischen Uebertra- 
gUDgen voD Gustav Steinacker. — Pannónia. Virágfí!uBér az újabb magyar lyra i 
költészet mezejéről. I. Abth. (k. 8-r. XXIIÍ és 262 1.) Leipzig, 1840. Wilh. Einhom. 

Pdrhusamos német és magyar ssőveggeL — .22*/j gr. 

Pannóniáé Inctus. Quo principum aliquot, et insignium virorum mortes, aliique fanesti 

caans deplorantur. Cracoviae anno 1544. litteris Hieronymi Vietoris impressus, nunc 

verő praefatione bungarica auctus, recusus est. (n. 8-r. XXIV és 55 1.) Viennae, 

1798. Typ. Alberti viduae, sumtibus scriptorum ephemeridis, Magyar birmondó nuncupatae. 

A bevezetést W e s 8p r émi István irta, M. 

Ujabb kiadása ezen cím alatt : 

— Inctus. Quo principum aliquot, et insignium virorum mortes, aliique fanesti casus 
deplorantur. Cracoviae anno 1544. litteris Hieronymi Vietoris impressus, nunc ver<» 
praefatione bungarica auctus, recusus est. Cui in fine recenter accesscrunt : I. Consola- 
tiones adversus terrores mortis ad mentem Car. Delincourti versibus Leoninis expressae, 
adiectis nonnullis di versi argumenti epigrammatibus. 11. Az egésségnek fenntartására, 
és a boszszú életnek megnyerésére tartozó regulák. III. Tudós Weszprémi István 
orvos doctor ar élete leirásának rövid kivonása, rézbe metszett epitapbiumával. (S-r. 
XXX és 92 1.) Posonii, 1799. Typ. Sim. Petri Weber. E. M. 

— piae, fídae, forti sacrum. (k. 4-r. 2 lev.) Vindobonae, 1797. [Ny. n.] M. 
Pannoniens Jubelruf auf die beglückende Ankunft Sr. Majestát des apostol. Kaisers 

Ferdinánd I. Königs von Ungarn V. Den hőben Vaterlands-Freunden bei Beendigunir 
des Keichatages 1836. gewidmet von einem Patrioten. (4-r. 2 lev.) Pressburg, (1836.) 
Gedr. bei Autón Edlen v. Schmid. M. 

Panoplia catholica, az-az : Lelki fegvverház sok szép irás-béli mondásokkal rakott, u 
melly : minden kereszténynek szükséges fel-öltöztetésére, (Efes : VI. 13. 17.) de kivált- 
kép H/ oskolában járó gyermekeknek idvességes fel-fegyverkeztetésekre el-készittetett 
(ir>-r. 1(» lev., 167 1 és 13 lev.) 1733. (H. és ny. n.) M. 

Panoráma der oesterreicbischen Monarchie, oder malerisch-romantisches Denkbuch der 
.schön.'íten und merkwürdigsten Gegenden derselben, der Gletscher, Hocbgebirge, 
Alpetíseen und Wasserfíllle, bedeutender St&dte mit ihren Kathedralen, PallAsten und 
iilterthümlichen Bauwerken, berühmter Badeörter, ScblÖsser, Burgen und Ruinen, sowie 
ilet interessantesten Donau-Ansichten. Mit Stablstichen von den vorzüglichsten eng- 
Liáchen und deutscben Kűnstlern nach eigends zu diesem VVerke aufgenommenen 
Originalzeichnungen. 3 Bde. (n. 8-r. VIII, 345 1., 1 lev. és 44 acéJm. ; 255 1., 1 lev. és 
3í) acélm. ; 279 1., 1 lev., 32 1. és 37 acélm.) Pestb und Leipzig, 1839-40. C. A. Hart- 
leben's Verlag. 24. — 

40 füzetben jelent meg. E. 

Neue Ausgabe. 3 Bde (in 12 Lfgen). (n. 8-r.) Pestb und Leipzig, 1846. U. o. 12.— 

~ von Ofen und Pestb, oder Charakter- und SittengemSlde der beiden Hauptstadte 
Ungams. Aufgenommen nach eigener Anscbauung von Spiritus asper und Spiritus 
lénia. (8-r. XII és 266 1.) Leipzig, 1833. C. H. F. Hartmann. 1 tlr. 15 gr. 

Tartalma: E. M. 

Panonmatisclier Uebertlick d«r beiden Nachbftrstádte. — Geistige Physioffnomie der Eínwohnerscliaft. — 
G««eIIiges LebeD, Volks- und Kirchenfebi«. — Sprachen, Literatnr, Kunst- und Wissenschaftspflege. -^ Von 
den Freiheitsbegríffen der Ungain. 

Panalavlamus, Der — , in Ungarn. Seine Zwecke und die Mittel, welcbe er zu derén 
Érreicbung in Anwendung bringt. Vom Verfasser der Broschüre : Die Juden verlangen 
Emancipation ! (8-r. 14 1.) Pestb, 1848. Gedr. bei Landerer und Heckenast. —.6 p. 

Paatelín, Georg. Dissertatio iuauguralis medica de variola vaccina quam . . . pro dris 
med. gradn capessendo publice proposuit. (8-r. 27 és 1 1.) Budae, lö32. Typis typogr. 
ig. universit. bung. M. 

Megjelent szerb nyelven is, 

(P ithy Endre.) Hét szentbeszéd a töredelmességról és káromkodásról, melyeket bíveinek 
hnondott és lelki épületekre közzé tett P. E. (n. 8.r. 77 1.) Egerben, 1856. Az érseki 
fceumi könyvnyomdában. M. 

Pl "ti, J08. Ode bonoribus Rev. Dni Francisci Szily praepositi 8. Eustacbii de Csútb, 
nm sacrum nominis sui diem recoleret perpetuae gratitudinis contestandae ergo pio 
ffectu oblata IV. kalendas Octobris 1822. (4-r. 4 lev.) Strigonnü, typ. Jos. Beiméi. bkgyarország bibliographiája. 1712—1860. Ilf. köt. 3 r Pántotaek. 34 Pap 

Pántotsek* L. V. Aquae mÍDerales Alsó-Sebesienses. Dissertatio inauguralia medica. (8-r. 

*28 IV) IV^tíni, 1843. Typ. Landerer et Heckenaat. M. 

Pánbél t>ÁiiieL Az 1795-diki Magyar Merkúrhoz tartozó bibliotheca. (8-r. 1451.) [H. ésny. n.] M. 

— A moísei gazdaságot tárgyazó jegyzések. A mellyeket a külföldi szorgalmatos mezei 
gascdáknuk, és ezen minden tekintetben igen szükséges és hasznos mesterséget gyára 
pitani ífryekszó tudós társaságoknak Írásaikból ki szedegetni, és a két magyar hazák 
ból érkezendő hasonló tárgyú levelekkel együtt a köz jónak előmozdítása végett, 
apródonkéiit közönségesekké is tenni szándékoznak a Magyar Kurírnak irói. 2 köt. 
(8-r.) Bétsben, 1801—2. esztend. (Ny. n.) A. M. 

1, t4om6. iS~, 1 1. és 1 rézm. tábla.) 1801. -^ 2. t»oinó. (tf6 1. és 1 réxm. tábla.) ISOl. — II. kóc. 1. t8oin« 
(íki U ^.s ] i-ézm. tábla.) 1802. 

— Pál. A mathematica geographiának vagy a mérés tudományja szerént a föld go 
lyobisaáiiak esméretére vezető tudománynak rövid summája. Kérdések és feleletekben 

* Íratott a gyengébb ifiak számokra. (8-r. 4 lev. és 55 1.) Kolozsvárott, 1801. Nyomt. a 
réf. kol. bet. M. 

Ú)ai>b kiadása ezen cím alatt: 

— Matheniatica geographia, vagyis a mérés tudományja szerént a föd golyóbissának 
ismeretére vezető tudománynak summája. Kérdések és feleletekben íratott . . . (8-r. 2 
iev. éít TúS l.) Kolozsvárott, 1820. Ny. a ref. coUegium bet 

— A maíTVür nyelvnek állapotiáról, kimíveltethetése módjairól, eszközeiről. Megjutalmazta- 
tott feleitt. (n. 8-r. 90 1.) ÍPesten, 1806. Nyomt. Trattner Mátyás bet. A. E. M. 

D(*browsky l888. 6o kr, 
I PanZt Joh, Nep.) Regein, der vereinigten löbl. Scharfschützen Kompagnie bei einer königl. 

Freví^tíult Oedenburg, 1791. (k. 8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M. 

PaoH, ^Belty, íBarbaraGlück.) Gedichte. (12-r. 188 1.) Pesth, 1841. Gustav Heckenast. 

1.20 p. 

E. M. 

%, vermehrt^í Auflage. (12-r. 254 1.) Pesth, 1845. U. o. 1.40 p. 

-^ Nach dera Gewitter. Gedichte. (12-r. 181 1.) Pesth, 1843. Gust. Heckenast. 1.20 p. 

E. M. 
2., um die Hálfte vermehrte Auflage. (12-r. 284 1.) Pesth, 1850. U. o. 1.40 p. 

" Die Wtlt und mein Auge. Novellen. 3 Bde. (8-r. 4 lev. és 268 1.; 3 lev. és 232 1.; 
4 lev. éM Trl 1.) Pest, 1844. Gustav Heckenast. 5.- 

l. Bd. L>i(' Khre des Hauses. — 2. bd. Honorino. — 8. Bd. Leonore. EJn Oelúbde. Bekenntnisse. Ein einsamcr 
Abi.md. A^f- und Untergang. 

— Rnmancero. (8-r. 5 lev. és 206 1.) Leipzig, 1845. In Commission bei Gust. Heckenast 
in Ptist. 2.30 p. 

-^ Neue Gedichte. (12-r. 258 1.) Pesth, 1848. Gustav Heckenast. 1.40 p. 

M. 
2,, vermehrte Auflage. (12-r. 282 1.) Pesth, 1856. U. o. M. 

— Lyriachea und Episches. [Neueste Gedichte.] (12-r. VHI és 232 1.) Pest, 1855. Gust. 
Heckenast 2. — 

Pap, A — , és a doctor a sínlődő Kánt körül, vagy rövid vizsgálása, főképen a Tiszt. 
Pucz Antal ur elmélkedéseinek; A Kánt philosophiájának fő resultátumaíról, s oldalas- 
ig iUi'ti^e az erköltsi catechismust író bétsi feleleteinek. (8-r. 53 1.) 1819. [H. és 
ny. 11 I M. 

Pap András, Inán esi. Érdem-emlék néh. Nt. Kis Áron ur sirhalmáia. (k. 8-r. 6 1.) 
NníTv-Kiírolyban, 1834. Gőnyei Gábor bet. M. 

Kf'iífttiény. 

Papp, Basjl. Elégia Exc. ac III. Dno comiti Georgio Bánffi 1. b. de Losontz, magni prin- 
eiiKinis rransilvaniae gubernatori regio etc. devotissimo animo oblata die onomastico 
anno aerae christ. quo: paX tranqVILLa poLT, sic Vt soL, fVLgeat IpsI, sltqVe 
CoMes LVbrICIs qVels Llbet ILLa VIIs. (k. 8-r. 4 lev.) Claudiopoli, 1808. Typ. 
colL returmatorum. M. 

^ Elégia ad ínclytos status et ordines trium nationum Magni Princípati|8 Transilvaniae 
pnrtiuQHjue eidem reannexarum Claudiopoli ad publica negotia tractanda congregatos 
anno l!^ÍO* (k. 8-r. 7 lev.) [Claudiopoli,] 1810. Impr. typis coll. reformatorum. M. 

Pap/ Dániel. Dissertatio inauguralis medico practíca de ictero, quam . . . pro doctoris 
^^mdii rite obtinendo publicat. (n. 8-r. 15 és 1 1.) Budae, 1842. Typis Joan. Gyurián 
et M:iri. Bagó. M. 

A^ c'rtekesés magyar. V Pap. 35 Pap. 

Pap Endre hátrahagyott munkái. Kiadják az elhunytnak barátai Csengery Antal és 
Kemény Zsigmond. 2 köt. (k. 8-r.) Pesten, 1Í552. Emich és Eisenfels könyvny. 

2.40 p. 

^ 1. köt. KölteroéDjelc. (X, 197 1. és P. £. arck.) — 2. köt. Prózai mfivek. (142 1.) A. £. M. 

(Papp Ferencz.) Ének, mellyet . . . Hudnay Sándor ö herczegségéhez . . mint az eszter- 
gomi presbyteriomnak bölcs szerzőjéhez 1821. esztend. örvendetes feltüntével intéztek 
azon nevendékek, kik az emiitett intézetben elsők szerencsések magokat képzeni. 
(4-r. 7 1.) Pesten, 1821. Ns. Trattner János Tamás "bet. E. 

— Az isteni kegyes gondviselés a felséges austriai háznak országlásában. Hirdette . . . 
a pesti f5 plébánia templomában Szt. András havának 4. napján 1827. észt. (k. 8-r. 
16 1.) Esztergomban, nyom. Beiméi Jósef. M. 

— Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek, mellyeket tartott .... 5 köt. (8-r. VII í, 357 
és 1 1. ; ?, ?, ?, X és 269 l.) Esztergomban, 1830—40. Beiméi Jósef költségén. E. M. 

Pap, Franc. (II.) Dissertatio inauguralis medica de paludibus et morbis ab exhalationibus 
earum provocatis. (8-r. 36 1.) Pestini, 1834. Typ. Landererianis. M. 

— Ferencz, Bilkei. Ft. Korbélyi Mihály zér-monostrai apát tiszteletére, midőn á pesti 
királyi un iverszit ásnál viselt tanítói hivataláról, lemondván nyugalomra térne böjt más 
havábao 1815. (4-r. 7 1.) Pesten, Trattner János Tamás bet: M. 

Költemény, 

— Isten imádása. A keresztény katholíkusok számára szerzetté . . . (8-r. 2 lev., 224 1., 
3 lev. és 1 rézm.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás. M. 

2. kiadás. (8-r. 2 lev., 192 1. és 9 rézm.) Pesten, 1818. ü. o. 

U. a. (8-r. 196 1. és 8 rézm.) Pest, 1855. Trattner- Károlyi. —.24 p. 

— Gábor, Inántsi. Szöszvár. Egy rege. (12-r. 84 1.) Pesten, 1818. 1/rattner János 
Tamás bet. j E. M. 

— Történetek a mai időkből. 1. köt. (k. 8-r. 3 lev., 7—146 és 1 1.) Székes -Fehérváron, 
1822. Nyomt. Számmer Pál bet. . E. M. 

Dclka. Egy posKtai n^zolak, — Fejérkő. — Balaton-Fflrad. 

— Imre, vagy : a királyi tekintet hatalma. 4 felvonásban, (k. 8-r. 3 lev. és 67 1.) Székes- 
Fehérvártt, 1830. Ny. Számmer Pál. E. M. 

Papp Gábor. (li.) Gyászimával egybekötött emlékbeszéd néh. gróf Széchenyi István 
halálára, vagy: egy csepp Köbölkútról is a nagy halottért folyó közbánat tengerébe, 
(n. 8-r 14 1.) Debreczen, 1860. Ny. Okolicsányi és társa. M. 

— Rövid halotti beszéd néh. Beszterczebányai Szártóry Károly ur hamvai felett. Tartotta 
april hó 27-én 1860. (n. 8-r. 18 l.) Debreczenben, 1860. Ny. Okolicsányi és társa. M. 

— Gergely, Nagy-Nyiresi. Öröm-oszlop, mellyet Méltgs és Ft. Leményi Lemény 
JánoH ur ö Nsgának, az erdélyi görög-szer tart. kat. ekklesiák megyés püspökének, 
midőn hivatalába béiktattatnék, tiszteletére emelt Július 14-dikén 1833. esztend. (4-r. 7 1.) 
Nagy-Károlyban, Gőnyüi Pócs Gábor bet. M. 

Költetnény. 

— Ignácz. Tisztelet-oszlop, mellyet Méltgs és Ft. Kopácay József ur, prisztinai választott 
püspök neve ünnepére Mártzius 19-kén 1821. emeltt. (8-r. 7 1.) Pesten, ny. Patzko 
Ferentz Jósef bet. M. 

Költemény, 

— Érdemfinnep, mellyet Méltgs Gelei és Makai Makay Antal weszprémi püspök ö 
Nsgának, midőn a weszprémi fŐ pásztori hivatallyába általtétetne, valódi titzteletbúl 
tartott 1824. (8-r. 4 lev.) Weszprémben, ny. Számmer Klára bet. M. 

Költemény, 

— Zircz ünnepe, mellyet Ft. Villax Ferdinánd apát ur tiszteletére, midőn TAXorá^ Pilisi és 
Pásztói apátságába beiktattatnék, tartott a Két Zirczre ügyellő weszprémi oskola. 
(8-r. 7 1.) Weszprémben, 1826. Számmer Klára bet. A. M. 

Költemény, 

— Eredeti hohni. (8-r. 4 lev., 9-113 1.) Weszprémben, 1827. Számmer Klára bet. M. 

Az okot feleség. Eredeti nemzeti erkölcsi játék 1 felvonásban. — A csók. Eredeii nemzeti víg játék 1 fel- 
vonásban. — Költemények. Anekdoták. 

— Magyar poézis, alapúi a verselni kívánók kedvéért, (k. 8-r. 103 1.) Veszprémben, 1828. 
Szammer Alajos bet. — .4S p. 

Újabb kiadása ezen dm alatt: ^« *• 

— Magyar poézis, a tanuló ifjúság közhasznára. 2. kiadás. (8-r. 72 1.) Pesten, 1835 
üggenberger József —.30 p. Pap, 36 Pap. _ 

Papp fgnáoz. Értekezés a veszprémi f5 nemzeti oskoláról, (k. 8-r. IX és 63 1.) Veszprém- 
ben, 182^. B^ámmer Alajos bei. M. 

— Mft^ftr ortcigrafia. (k. 8-r. 36 1.) Székes-Fejérvár, 1830. Ny. Számmer Pál bet. M. 

— TT. TT. <lirector és proiessor urak névnapjait érdeklő köszöntő versek. A taniAu^ 
ifjutíág kőz hasznára írta ... . (8-r. VII, 8—128 1.) Székes-Fejérvárott, 1831. Ny. 
Skátnmer Pál bet. N. 

m kóJienifliirűii kiyfll : A két hír barit bajban is, vagy : a háladatosaág &nncpe. Eredeti víg játék S UV- 

— AléllgB Horváth János ur ő Nsgához, midőn Veszprémben December 18-án 1831. 
azékes-fejérvári püspökké szenteltetnék. (8-r. 4 lev.) Veszprémben, Számmer Alajosnál. 

Kottémén-y, M. 

— Ft- BftlasBft Gábor úrhoz, midőn Martius 24-kén 1832. veszprémi nemes káptalan 
tagjai közi béiktattatnék. (8-r. 4 lev.) Veszprémben, Számmer Alajosnál. E. M. 

KeUemén y, 

— Ekhó. 1. kötet. (8-r. 5 lev., 11—208 1.) Weszprémben, 1832. Számmer Alajos bet. 

Züddtijri Áfftie^. líredeti szomorú játék öt felronásban. — Haxai literatara. (Könyvismertetések.) \^ — 

— Elemi köUészettan, segédkönyvül költészetet hallgatók számára. (8-r. VIII és 165 1.) 
Veszprém, 1846. Ny. Jesztány Totth János. 1.— 

^ Ékesazóláatan. (8 r. 254 és XIH 1.) Veszprémben, 1847. (Ny. n.) 1.20 p. 

A. M. E. 
Pap Ignácz, (II J A szarvasmarha élet-, kór- és gyógytani tekintetben. A hazánkbao 

uralkütl^ marhadögöt tárgyazva saját tapasztalatai után. (8-r.) Veszprém, 1842. 

Nv. Jesztány Tótth János. 

— Á cholera éa specificumai. (k. 8-r. 73 1.) Pest, 1855. Ny. Müller Emil. (Lauffer V.) 

— István. Az élet történeteire s jövendő állapotjára nézve magával békességre lépett 
ti3dÓ£ij a kit életében sokat szenvedett ; de már örökös nyugodalomra tért tudós hazánk- 
fiának Somügyi Gedeon urnák gyászos koporsójánál . . . 1821. észt., december hold- 
napjának 4. napján elől adott. (8-r. 42 1.) Weszprémben, 1822. Számmer Klára bet. 

M. 
( — ) A valláiti egyesülés ideája, s ezen idea realizáltatásának eszközei, melly munkában 
ft2 ev. k, toJerantiáról s az eggy idvezitő ekklesiáról irott predikátziók is, az ezekre 
tett recenaiókkal eggyütt, a mennyiben ezen munkát illetik, rövideden, s részrehajlás 
nélkül megvizsgáltatnak. Készítette s a maga költségén kiadta eggy a vallási egyesülést^ 
mind valláai* mind polgári tekintetben, szívessen óhajtó református prédikátor. (8-r. 
m l.) Weszprémben, 1823. Számmer Klára bet. —.36 

A. M. 

— Közönséges halotti predikácziók. (n. 8-r. 288 1.) Veszprém, 1833. Számmer Alajos bet. 

1.— 

— KülönOs hulotti predikátziók, külömbféle alkalmaztatási formulákkal, halotti textusok- 
kal B materiákkal és imádságokkal, (n. 8-r. IV, 5—348 1. és 2 lev.) Pesten, 183»i. 
Eggeaberger József. 1.30 p. 

— Külömbféle predikácziók s ezekhez alkalmaztatott imádságok egy egész esztendőre, 
(n. 8-r 208 l.) Pest, 1840. Vázsonyi István és Totth János. —50 p. 

^ Templomban mondandó köznapi imádságok. 2 rész. (n. 8-r.) Pápán, 1840. A ref. 
faiskola bet., Szilády Károly által. 1.40 p. 

]. jré». mcrllj'hfa vágynak V. heti közönséges imádságok. (VIII, 9—218 és 1 1.) 

% rf'SE. tnBLIjbfla vágynak klUönös köznapi, úgymint: úrracsorája előtti (poenitentialis) — eitztendS részeihoz 
alkalniUrUtott (tavaszi, nyári, őszi, téli) — gyásznapi és más alkalmatossági imádságok. (VI, 7 — 191 és 6 1.) 

^- Egyházi beszédek és imádságok a lelki-pásztornak katedrái tanításokon kivüli vallás< \ 
foglalatoatágaiban. 2 rész. (n. 8-r.) Pápán, 1840. A ref. főiskola bet., Szilády Káról . 

1.36 p. 

1, rész, mellyh^n vannak a templomban, úgymint sákramentomok kiszolgáltatásakor, confiimatiőkor, házassi \ 

Octsickütte^éikor, stb. mondandó beszédek és imádságok. (VUI, 9 — 190 1. és 1 lev.) — .4S p 

I 9. réflz, loeLLjbcQ vannak a templomon kívúl, úgymint : betegek, rabok, s táborban a hadisereg előtt moodan > 

bcsiúdck flj imádságok. (227 és 5 1.) — .48 p. 

— Isten i^ava a tűzi veszedelemben, melléét a Vámoson, 1841-diki április 25-dikéi , 
délelőtti 10 és 12 óra köztt, mind a katholikusok, mind a reformátusok templomai ^ 
papi és oikolaházait, és még ezeken kívül 235 házat felemésztett, és ugyanannyi familiá ;. Pap. 37 Pap. 

gyászra, siralomra juttatott tűzveszély után magyarázott és hirdetett, (n. 8-r. 23 1.) 
Pápán, 1841. A ref, főiskola bet. E. 

U. a. (^r. 23 és 1 1.) Veszprémben, 1841. Jesztány Tótth János nyomt. M. ' 

Pap István. Templomban mondandő innepi imádságok. 2 rész. (n. 8-r.) Veszprém, 1846. 

1.40 p. 

— A keresztyén vallás. A heidelbergi katekhismus magyarázatául LII űrnapban. Újra 
átnézte iQ. Vári Szabó Sámuel. P. I. arczképével. (n. 8-r. 280 1.) Kecskemét, 1848. 
Ny. Szilády Károly. 2.— 

— Természet temploma. Egyházi beszédekben s ezekhez alkalmazott imákban. Szerkesz- 
tette s az egyetemes em^riségnek ajánlja .... 2 köt. (n. 8-r.) Veszpiémben, 1852. 
Kamazetter Károly. 4.— 

1. köt., inellyben virnnsk közönséges természeti beszédek s imák. (XII, S07, 1 1. és P. I. árok.) 

S. kőt., mellyben Tannak különös természeti beszédek s imák. (818 és 1 1.) A. E. M, 

— Lelkész a koporsónál, vagy: halotti alkalommal háznál s temetőben mondandó, de 
templomi szónoklatokul is használható hosszabb s rövidebb gyászbeszédek alkalmazások- 
kal, rajzolatokkal s imákkal. 2 köt. (n. 8-r.) Veszprémbeá, 1853. Eamasetter Károly. 

1. köt. Tartalmaz közönséges gyászbeszédeket. (VI. 262. 48 1. és t. 1. arck.) 2.20 p. 

2. köt. Tartalmas kftlönös gyászbeszédeket. (83*;, 2 és 47 I.) 9.20 p. 

M. E. 

— Egyházi imák köznapokra. 2 kot. 2. megjobbított, tíz hétre kibővített, s nagyobb* 
betükkeli kiadás, (n. 8-r.) Veszprémben, 1853. Ramazetter Károly. 

1. köt. Tartalmaz közönséges köznapi imákat. (224 1. és P. I. arck.) 

2. köt. Tartalmas kfllönös köznapi imákat. (169 és 1 1.) E. M. 

— Templomi szónoklatok ezekhez alkalmazott imákkal. 2 köt. (n. 8-r.) Veszprémben, 
1854—55. Bamazetter Károly. 3.20 p. 

1. köt. Tartalmaz válogatott közönséges vasárnapi szónoklatokat a szerző még ki nem nyomott műveiből. 
(243 1. és P. 1. arck.) 1854. 2.— 

E. M. 

2. köt. Ünnepi szónoklatok a szerző még ki nom nyomott műveiből. (281 1.) 1855. 1.20 p. 

— Istennel társalgás imákban. JVÍagány- s családi használatra. (16-r. 300 1.) Pest, 1856 
Heckenast Gusztáv. — .24 p. 

— István, Sz. Németi. Magyar ország versekben -való rövid le-irása, mellyet az 
oskolákban tanuló nevedékeny IQatskák taníttatásokra rendben szedett. Most harmadszor 
kiadott, (k. 8-r. 8 lev.) Nagy-Károlyban, 1763. Ny. Sz. N. Pap István által. M. 

— Isfván, Szoboszlai. Mltgs gróf Kis Bhédei Ehédei Lajos ó Nsgának, Bihar 
vármegye fó ispányi administrátorának, kedves grófnéjával, Baji Patai Susána aszszony- 
nyal szerencsésen tett házassági egybekelését örvendező versekkel tisztelni igyekezett 
Debreczenbenn, Decemb. 11-dikén 1818. észt. (4-r. 4 lev.) Debreczenbenn, ny. Csáthy 
György. M. 

— Az ember mind az időnek, mind az örökkévalóságnak részese. Halotti elmélkedés, 
mellyet uéh. Molnár Sándor ur utolsó tisztességének megadásakor mondott Yértesenn. 
Februárius 6-dik napjánn 1818. (k. 4-r. 12 1.) Debreczenben, 1818. Ny. Tóth Ferentz. 

E. M. 

— Patriotische Betrachtung, mit welcher am erfreulichen Geburtstage Sr. Majest&t 
Franz des Ersten . . . bey der, dieses Fest feyernden ref. Debreziner Gemeinde . . . zur 
. . . Erfíillung ihrer Unterthanen-Pflichten am 12. Február 1821. ermunterte. Aus dem 
Ungarischen íibersetzt. (4-r. 19 1.) Pesth, mit Joh. Th. Trattner'schen Schriften. M. 

— A lelki esméreteknek jó tanúbizonyságáról. Halotti elmélkedés, mellyet néh. Halasi 
Sámuel umak . . . utolsó tisztességének megadására készített, és a kis templomban 
május 3-dikánn 1824. elmondott. (8-r. 16 1.) Debreczenben, 1824. Ny. Tóth Ferentz 
által. E. 

— A keresztyén prókátornak leirása. Halotti elmélkedés, mellyet néh. T. N. és Nz 
kendrói Aszalay Pál umak utolsó tisztességének megadására készített és május 
[5-dikén 1824. elmondott, (k. 4-r. 11 1.) Debreczenbenn, 1824. Ny. Tóth Ferentz 
által. M. 

Érdem-oszlop, mellyet néh. Szala-Kapolcsi Domokos Lórintz urnák, sok rendbeli 
jeles érdemeiből összerakott, és utolsó tisztességének méltó megadására halotti elmél- 
iedésbenn, a nagy-váradi ref. templomban, Aumisztus 15-dikénn 1825. élő szóval 
megmutogatott. (4-r. 16 1.) Debreczenbenn, 1825. Ny. Tóth Ferentz által. M. L 

Az igazságot szerető és követő előljáró. Halotti elmélkedés, mellyet néh. Vonza- 
Böszörményi Böszörményi Pál umak, szab. kir. Debreczen várossá f5-birájának érdem- Pap* 38 Pap. .lett utolsó tisztességének megadására készített és Febr. 5-dikén 1825. elmondott. (4-r. 
. 26 és 4 1.) Debreczenbenn, 1825. Ny. Tóth Ferentz által. M. 

Ezt követi: 
fiárváriPál. Halotti beszéd, melljet néh. Vonza-BöszörAiényi BöszörméD.vi Pál urnák utolsö tiszteletére mondotr. 

Pap István. Halotti elmélkedés, mellyet néh. Méltgs Csebi Pogány Lajos urnák utolsó 
tisztessége megadására készített és Posonyban Februárius 27-dikénn 1826. elmondott. 
(4-r. 12 1.) Pozsonyban, Füskúti Landerer Lajos bet.' M. 

— Keresztyén elmélkedés, mellybenn az ország-gyülésenn jelenlévő helv. vallástételt 
követő Rendeknek, az Ő caász. és apóst. kir. felsége Első Ferentzoek szerentsés meg 
gyögyúlásánn való jobbágyi örömét, az e végre tartott hálaadó ünnepenn elő adta 
Posonybann, Április 2-dik napjánn 1826. (4-r.^l4 1.) Posonyban, ny. Wéber S. Lajos bet. 

-^ Diétái predikátzio, mellyet az ország-gyűlése végén a berekesztést megelőzött vasár- 
naponn, Augusztus 12-dikénn 1827. Posonybann a helv. vallástételt követő rendek 
gyűlekezetébenn mondott. (4-r. 20 1.) Posonyban, Weber S. Lajos bet. M. 

— Diétái prédikátziók, mellyeket az 1825, 26 és 27-ki országgyűlése alatt az ott jelen 
volt lielv. vallástételt követő rendeknek egvh. sz gyülekezetében mondott. (8-r. 264 
1.) Debreczenben, 18*28. Ny. Tóth Ferencz.* 1.— 

LM. 

— Könyörgések, egyházi beszédek, és prédikátziók, mellyeket, a napkeleti cholera-nya- 
valya közelgetésekor, pusztítása alatt, s megszűnése után, a helv. vallástételt követő 
debreczeni sz. gyülekezet számára, az 1831. észt. júl. aug. és sept. hónapjaibann ké-. 
szített, 8 részszerént tsak kiosztatott, részszerént élő szóval elmondott, most pedig 
egybe-szedve kiadott. (8-r. 2 lev. és 91 1.) Debreczenbenn, 1831. Nyomt. Tóth Ferentz 
által E. M. 

-T- Halotti elmélkedés, mellyet néh. Szentgyörgyi József urnák érdemlett utolsó tisztes- 
sége megadására készített s Januarius 3-dikán 1832. elmondott, (n. 8-r. 37 és 2 1.) 
Debreczenben, 1832. Ny. Tóth Ferentz. E. 

-^ Gyászoló elmélkedés, mellyet dicsőült királyunk Első Ferencz ő csáíz. Felsége el- 
hunytának szomorú alkalmával, midőn ns. szab. kir. Debreczen városa a felejthetetlen 
fejedelem emlékezetének gyász innepet szentelne, Martius 27-dikén 1835. észt. elmon- 
dott. (4-r. IV, 5—16 és 4*1.) Debreczenben, ny. Tóth Lajos által. E. 

-^ Halotti elmélkedés, mellyet néh. Eresei Dániel urnák utolsó érdemlett tiszteletére 
készített s "Februárius 25-kén 1836. emlmondott (4-r. 15 1.) Debreczenben, 1836. Ny. 
Tóth Lajos által. M. 

— Márczius tizenötödíki év fordulati országos ünnepély alkalmával a debreczeni helv. 
hitv. egyház nagy- templomában elömondott könyörgés. (8-r. 4 lev.) [Debreczen, 1849 
Ny. a város könyvnyomd.] Mk. 

U. a. (n. 8-r. 2 lev.) U. o. Mk. 

— Egyházi beszéd, melyet I. Ferencz József ő csász. kir. apóst, felségének születés- 
napja ünnepén az 1854. évi Augustus hó 18-án elmondott. (4-r. 8 1.) Debreczenben, 
ny. a város könyvnyomd. E. 

^ — Confirmátióra, s ur asztalához először járulhatásra készítő rövid vallásos oktatás 
kérdések és feleletekben. Közre bocsátja Révész Bálint. (8-r. 27 1.) Debreczen, 1856. 
Telegdi K. Lajos tulaidona. — .10 p. 

2. kiadás. (8-r. 27 1.) Debreczenben, 1856. ü. o. —.10 p. 

4. kiadás. (8-r. 27 1.) Debreczenben, 1858.-#ü. o. —.10 p. 

— Ünnepi, alkalmi és közönséges egyházi beszédek. Készítette néh. Sz. P. I. Közre 
bocsátja Révész Bálint. 3 köt. (n. 8-r.) Döbreczen, 1857. Telegdi K. Lajos. 

1. köt. Közönséges egyházi beszédek. (2 iev. és 164 1.) 

2. köt. Ünnepi egyházi beszédek. (2 lev. és 256 1.) 

3. köt. Alkalmi egyházi beszédek. (4 lev. és 494 1.) 1.20 
1.80 
3.- 
M. 
3 köt. - Halotti beszédek. Készítette néh. Sz. P. I. Közrebocsátja Révész Bálint, 
(n 8-r.) Debreczen, 1858. Telegdi K. Lajos. 

1. köt. Különösebb esetekben s feltűnőbb emberek felett tartott halotti beszédek, 
(2 lev. és 159 1.) 1.— 

2. köt. Közönségeí«ebb esetekben tartott halotti beszédek. (2 lev., 165—342 1.) 1.40 

3. köt. Vegyes tartalmú halotti egvházi beszédek. (2 lev. és 152 1 ) 1.— 

E. M. Pap. 39 Pap. 

Pap Jáno8. Emlék-oszlopa. Melly királyi fő berezeg Magyar ország példát tsak aUg esmérő ; 
kellemetes nádor ispánja : a szelíd Jósef által az esztergomi fő templomnak szegeiét - 
lapkövével hoszszu idókre által-éló állandósággal, sok ezer hív magyaroknak jelen- 
létekben öröm-könny között Sz. István templomának helyébe letétetett Sz. Adalbert 
napján 1822. esztend. (4-r. 4 lev.) Székes- Fej érvárott, ny. Számmer Pál bet. 

Költemény. . M. 

Papp János. Egyházi beszéd, mellyet nagy boldog asszony napján 1831. észt. szab. kir. 
Rév-Komárom városának Sz. András templomában élÓ nyelven mondott, (n. 8-r. 15 1.) 
Komáromban, WeinmüUer I. Bálint bet. M. 

Pap, Joseph. Dissertatio inauguralis pharmaco-medica de ipecacuanha. (8-r. 16 1.) Pestini 
1834. Typ. Jos. Beiméi. 

Papp József. (II.) Erdélyországnak rövid földleírása. Kezdő gyermekek felfogásához 
alkalmazva kérdések- és feleletekben készítette . . . (8-r. IV, 5—52 1.) Kolozsvárit, 1847. 
Tilsch János. M. 

— Kurze Erdbesehreibung von Siebenbűrgen. Aus dem Ungarischen übersetzt. (8'r. 54 1. 
és 1 térkép.) Klausenburg, 1847. Joh. Tilsch. M. 

— (III.) Az egvenes vonalnak mértani megkörösítése és viszont a körnek kiegyenesítése. 
Ábrákkal. (4-r. 19 1.) (Pest,) 1855. (Ny. n.) 

K6nyo7nat, 
Pap, Jos., de Fogara s Dissertatio de vi substantiali, ejus notione, natura, et determi- 
nationibus legibus. (4-r. 60 1.) Berolini, 1780. G. J. Decker. 

— Disputatio, qua remonstratur, non esse contra naturam Dei perfectissimam, effecisse 
mnndom, in quo mala insunt: quae d. 14. Octobr. 1783. praemiiim legati Stolpiani 
reportavit. Accedunt de eodem argumento dissertationes quatuor, prima latiné 
J. Chr. Schwab, secunda latiné H. R. van Lier, tertia belgice Theodori Spaan, quarta 
latiné W. L Brown, conscriptae. (4-r. VI, 270 1. és 1 lev.) Lugduni Batavorum, 1784. 
Apud Sam. et Joh. Luchtmans. M. 

Papp Lajos, Bocskai. Magj'ar nyelvtan és olvasókönyv népiskolák számára (k. 8-r 1681.) 
Debreczen. 1860. Telegdi K. Lajos. —.60 

M. 

Pap Lajos, Ma ki ári. Bibliai egyezményes szótár. A szentirat igéinek föllelésére és 
magyarázatára vezérlő segédkönyv. Közrebocsátják Székács József és Török Pál. 
(n. 8-r. VIII és 592 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. 4.— 

M. 

Papp, Lad. Bas. Elégia, quam caesari augusto Francisco primo Austriae imperátori, 
Hungáriáé, Bohemiae, etc. regi apostolico dum 16. Junii pompa triumphali Viennam 
ingrederetur, sub nomine Europae, quae ejus victricibus armis a jugo, sub quo tam 
diu genuit, nunc demum liberata est laureae instar devoto animo gratulabundus ofiTerebat. 
(4-r. 8 1.) Viennae, 1814. Typ. Ant. Haykul. M. E. 

— Memória inaugurationis pontificiae Hl. ac. Rev. Dni Joannis Lemény de Eadem, 
per M. Transsilvaniae principatum et partes eidem readnexas episcopi gr. r. uniti 
Fogarasiensis, solenni ritu posteritati oíHciosis versiculis transcripta die 14-a mensis 
Julii anno 1833. (4-r. 8 lev.) Claudiopoli, typ. lycei regii. M. 

Pap, Ladkl. Amicum verbum ad animarum curatores. (8-r. VI és 104 1.) Oomaromii, 1830. 
Typ. Emer. Valent. WeinmüUer. E. M. 

— Aevi nostri genius. (8-r. XIX és 147 1.) Oomaromii, 1830. Typis Emer. Valent. 
WeinmüUer. E. M. 

Prologas ad ecclesiasticos. — Secnli genius. — Rationiilinnas. — Mysticismns. — Indiíferentisraus. — Aetatis 
no8tia« illnminati. — lUumiuatio plebem respiciens. — Irreligio, et inmoralitas. — Iininoralitatis fontos. 

— Reflexiones emendationem morum aevi nostri respicientes. (8-r. IV 1., 1 lev. és 283 1.) 
Pesthini, 1834. Typis Jos. Beiméi. E. 

-- László (II.) A religio. (8-r. 2 lev. és 100 1.) Pozsonyban és Győrött, 1837. Schweiger 
András. M. 

-' Melkizedek. Ének, mellyet a Jász és két kún kerületeknek váltságuk százados disz- 
ünnepére 1845-dik év tavaszutó 20-dikán készített. (4-r. 6 1.) Pesten, 1845. Ny. Lan- 
derer és Heckenastnál. M. 

-• Mihály, Szathmári. Az igaz, és Isten előtt kedves isteni félelemnek az édes atyai 
egyetlen egyhez való buzgó szereteten, és erÖs indulaton vett ditsősséges győzedelme. 
Mellyröl, i^^az Isten-félö, szelid és engedelmes Isáknak, néhai . . . liber baro Losontzi 
Bánfii Sándornak . . . . e földi Moria hegyéről, az Isten szinről szinre való látásának Pap, 40 Pap. 

díteosségaiii helyére lett elbocsáttatásának alkalmatosságáTal, szomorúan elmélkedett 
. . . (4-r. 44 lev.) Kolosváratt, 1784. Nyomt. a réf. kolL bet. Kaprontzai Ádám által. 

Est követi: ^ ^' 

Hodaki Jú^ef. Halotti magyar oratzio. MoUyet néfaai roéltgs 1. b. íQabb Losont/i Bónffi Lámló nrfínak . . . 
Afö1(i^fv eolékexetére készített . . . (84 ler ) 

Pap MíháFy, A drága kenet gyönyörűségeinek, és a Hermon hegye harmatja hasznainak 
megfelelő, HÖt az Istentől is áldást és életet nyerő atyafiúi egyesség: az az ollyan oUyan 
nlkabnatoBtiág szerént való elmélkedés, melyben ama közönséges ország-gyűlésére kéazit- 
tetett g>t>nyörüséges CXXXIII. soltárt az erdélyi ország gyűlésére feísereglett .... 
halgatók elÖtt megvilágosította, és élő nyelven-is elö adta . . . 1790. észt. karátson 
havának 2i'i. napján. Azután pedig közönségessé tétettetett .... Hadadi Vesselényi 
Miklas ur költségén. (4-r. 14 lev.) Kolos vára tt, 1791. Ny. a ref. kollégyiom bet. Sp. 

— Az irgalmnsoknak atyjától, és minden vigasztalásoknak istenétől vigasztaltatott sérel- 
mezi ft^ivnt'k vigasztalásai. Mellyeket, ama hazánk felsőbb kormányja mellől, az halál 
által, v^ktlenűl el-ragad tátott buzgó szívű jó hazafinak, néhai nméltgú gróf Bethleni 
Bethlen Sándor ur ő nsgának, . . ; . sokakra vastag gyászt hozott véletlen halála, éa 
utolsó tisztesség tétele alkalmatosságával, egy rövid halotti prédikátzióban foglalt . . . 
(4-r. Ht2 U Kolosváratt, 1794. Nyomt. a reform, coll. betűivel. A. 

— Sámuel, Epithalamium in solennes hymenaeos ... Dn. Nicolai Nonnen . . . atque 
. . . Adelhcidae Meyerae . . . decantatum . . . anno qVo breMensIs apoLLos foeDVs 
InlVIt: ConnVblI & straVlt sponsa beata toros. (2-r. 4 lev.) Bremae, typis Herm. 
Chr, Jani. M. 

— Sánuel, Síathmári. Szelíd, és tsendes lelkének rothadatlan szépségével, férje szivét 
egéFtz^zen meg-nyert, és ezért ettől utoljára-is keservesen megsirattatott, és tisztessé- 
gesen el- temettetett kegyes Sára. Néh. Pataki Sára aszszony, B. Intze Mihály uramnak 
eddig hivíií^ges élete párja. Kinek utolsó érdemlett tisztességét élŐ nyelven el-mondott 
prMikátüi ójában kivánta meg-adni. 1794. észt. (k. 4-r. 15 lev.) [H. és ny. n.] M. 

^- Keserv -ifUíi néh. MezŐ - Szentgyörgyi Matkovich Albert Khédei Anria aszszonynak 
kfirán elhalt kedves férje koporsója fölött elmondta T. Tardoson Apr. 3-án 1855. — 
l^mét f^víUi^' beszédek és imák, mellyekben a fenn nevezett, boldogult koporsójának az 
eddigi sirfinl, a bánatos özvegy által építtetett ui sirböltba áttétele megható ünnepélyén 
íí uiSí Hztíretet nagyságát és halhatatlanság hitének valódiságát felmutatta Eévész 
WúlnL in. Sr. 26 1.) Debreczen, 1855. Ny. a város könyvny. E. 

— Slgmi^nd, Szathmári. Istennel járt és Istenhez fel-ragadtatott Énok, néh. üdvar- 
Uelyí Mihály uram, kinek, midőn Istenhez ragadtatott lelkétől egy ideig meg-fosztatott 
teüte a fííldiiek gyomrába zárattatnék, együgyű halotti predikátzioval utolsó tisztességéét 
tett 1737, eíjzt., Böjt más Havának 11. napján, (k. 4-r. 22 1.) Kolosváratt, 1738. Ny. 
Szathmári Pap Sándor által. E. 

— Püllinctura funeralis, az az utolsó tisztességnek kenetje, mellyel, az Urnák ama fel- 
kenettcttje Carolus Sextus, a veszendő koronák alól az örökké-tartóra menvén, a Kolos- 
\án TQt eklésiának templomában meg- tiszteiretett 1740. észt. (k. 4-r. 12 lev.) [H. és 
ny, n,] M. 

— Az Izrael fiaitól el-temettetett, de Istentől meg-elevenittetett Moses, néhai . . . Batzoni 
lutze Máté uram, kinek, Istennél élő lelkétől egy ideig el-hagyatott teste, midőn 
a kolüíívári eklesiának nagyobbik templomában, közönséges gyászszal temettetnék, 
együgyű predikátzioval utolsó tisztességet tett .... 1742. észt. Sz. Mihály havának 
XaU. napján. (4-r. 12 lev.) Kolosv., nyomt. Szathmári Pap Sándor által. M. 

— Istennek §j!o -halló szolgája Sámuel : néh. Méltgs. L. B. M. Gyerő Monostori Kemény 
Sámuel 6 Nagysága, kinek e földön utolsó tisztességére: midőn meg-hidegült tetemei 
u Méltga Kemény famíliának Vétsi vár-kertben lévő temető-boltjába bé-tétetnének, 
halotti tanítást tett, és kik légyenek az igaz Sámuelek ki-beszéllette 1744. észt. (k. 4-r. 
J7 lev. [H. és ny. n.] M. 

— I&tentiek szenteltetett, és még gyenge korában a ditsóségnek templomába fel-vitetet ; 
Sáiimil: Ni5h. Méltgs. L. B. Hadadi Veselényi Sámuel úrfi: Méltgs. L. B. Hadac ; 
A'^esíselíijyi István umak és Méltgs. L. B. Vargyasi Dániel Polikséna ur-aszszonyna 
a Jt'hovától adatott és ugyan a Jehovától el-vétetett harmadik férjfiú magzaijok 
kinek e íuldön utolsó tisztességet tett . . . 1750. észt. Sz. Jakab havának 19. napján 
(k. 4-r. 12 lev.) [Kolozsvár, 1750.] ^ E. 

— Izraelnek pásztora és köve Jósef : néhai méltgs liber baro N. Váradi Intzédi Jósé ' 
ur ő Nag^ííága .... kinek meg-hidegult tetemei midőn a maros sz. királyi ujonnar 1 Pap. 41 Papanek. 

készült mausoleumba, a feltámadásnak reménsége alatt bé tétettek, . . . utolsó tisztes- 
séget tett . . . 1751. észt Sz. Iván havának 6. napján. (4-r. 20 lev.) Kolosváratt, 1752. 
Nyomt. S. Pataki Jósef által. M. 

Eat követi: 
Tere^tói, Georg. Ontio funebris de praerogatiy» ernditornni in statu civíli : qna . . . . D. Josephnm 1. b. 
Jntzédi de Várad, . . . tanqaam ezqnisitissimiim praerogativae illias, qnae eruditis ín statu cítíÜ debetnr, 
paradigma, terris jam ereptum, caelisqne adsertnm, pro rostrís laudayit. (27 lev.) 

Pap Siinond. A bárány életének könyve, mellybe öröktől fogva bé-irattattak lévén : néh. 
Méltgs. szül. gróf Losontzi Báníli Ágnes ifjú ur-aszszony 6 nagysága, Méltgs L. B. Vargyasi 
ifj. Dániel István ur ö Nagyságának kedves élete-párja: és ugyan e választott pártól 
született Dániel Ágnes L. B. Eis-aszszonyka ; midőn a földi életeknek végén, lelkeik 
a mennyei Jerusálembe, testeik pedig a veszszöi kápolnába költöztettek, ugyan azon 
könyvről mondatott szomorú prédikátzioval megtiszteltettek, (k. 4-r. 16 lev.) Kolos- 
▼áratt, 1755. Ny. S. Pataki Jósef által. M. 

— Örök életnek drága illatja, mellyel a koporsónak pora között-is, kedvesen illatozott 
néb. Méltgs. L. B. Branyitskai Jósika Moses ur ő Nagysága ; és a mellyet az ő Nag}'- 
ságának utolsó tisztességet tett prédikátzionak és oratzionak ki-botsáttatásokkal, férjéhez 
való igaz húségének emlékezetire a következendő világnak általadott Hadad! Yesse- 
lényi Mária. (k. 4-r. 20 lev.) Kolosvárott, 1756. Ny. Páldi István által. M. 

Pápa, A — , a katholicismusra avagy anyaszentegyház közönséges voltára nézve. [Német- 
ből fordította Jordánszky Elek]. i8-r. 24 1.) Nagy-Szombathban, 1817. Jelinek 
Ventzel bet. M. 

Egyidejűleg latinul is megjelent ; Id. „Nexus papae*' alatt. 

Pápai, István. Az aszszonyok igaz ditsérete, mellyet meg-szerzett magának ama néhai 
b. e. Homoród 8z. Páli Szentpáli Ágnes iíBu ur aszszony méltgs Magyar Gyerő 
Monostori 1. b. ifjabb Kemény János ur el-felejthetetlen élete párja. Kinek földi utolsó 
tiszteletére, s áldott emlékezete fenn maraszthatására irta ezen együgyű elmélkedést 

. . . Iö02. esztendőben. (8-r. 37 1.) Kolosváratt, 1803. Nyom. a réf. koU. . betűivel. 

Est követi: 
Httrepei Ádám. Halotii beszéd az aazszonyról, a kii a férje diteér. Irta n. b. e. Homoród Sz. Páli Szcntpáli 
Ágnes . . . emlékezetére. (S9— 72 1.) 

— Párlz Ferencz. L. : Páriz Pápai. 

Pápák, A római — , Magyarországnak mindenkor, szükségben és veszélyben, szóval és 

tettel hű segítői voltak. Történeti adatokban összeállítva a hazának egy barátja által. 

(8-r. 32 1.) Nagyszombatban, 1843. Wachter Bódog. M. 

Papanek, Georg. De regno, regibusque slavorum atque cum prisci-civilis, et ecclesiastici, 

tum hujus aevi statu gentis slavae anno Chr. 1780. (4-r. 13 lev., 355 1., 2 lev. és 

1 táblázat.) Quinque-Ecclesiis, typ. Joan. Jos. Engel. 

Series regnm slavae gentis &o. gcnealogica arbor inde a primo genearcha sacratiss. caes.-regiarnm m^jestainm 
Hnngariae. — De etymologia nominis slavi. — De regno slavonim ejnsqae limitibus. — De prima orígine 
slaronim. — De dlalecto slaTonica. — Slavi dicebuntnr Marcomanni, sen confiniarii Oermaniae, aliisqae a 
circalis regno contentis denominationibns acceptis reniebant. — Slari merídionales, id est lllyri. Dalmatáé. 
Croatae, ab Anstralibns, qut sant'Bassiae, Poloniae, Bobemiae, Hungáriáé. Slavis genealógiám dncnnt. — 
Prisci regni slavomm facies hujus aeri. ~ De moribos, ti ethnicismo slaromm. — De religiooe christiana 
slaTomm. — De episcopatibns, quibus slavi parent. — De actis regnm slavorum. — De Svatoplago slavorum 
rege. — De Lecho k Czecho. 
Horowitz iSyS. 7 frt 50 kr. A. M. E. 

(— ) Geographica descriptio comitatus Baranyensis, et liberae regiaeque urbis Quinque- 
Ecclesiensis. (4-r. 4 lev., 196 1. és l lev.) Quinque-Ecclesiis, 1783. Typ. Joan. Jos. Engel. 

E. M. 

— Compendiata história gentis slavae. L. : Fándly, G. 
(Papanek, Joann.) Genius populi hungarí. L.: Genius. 

— Probleme sceptique est-il bon de se marier? Ou reflexions sur le mariage. Dediés 
m. le comte Joseph de Forgács . . . . á Toccasion de ses épousailles célébréea 
Újlak. (8-r. 7 lev., 151, 1 1. és 1 címkép.) A Tyrnau, 1783. Avec des lettres de 

université r. de Bude. M. 

Pí lay Jósef. Versek, melly ékkel fels. királyi ö hertzegsége Sándor Leopold Magyar 
»rszág nádor-ispán nyának neve napját 1792. esztendöb. 15. Nov. mély alázatossággal 
i-zteli. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] ' M. 

— Elégia Seren, principi regio, archi-duci Austriae et locumtenenti regio Josepho 
Vntonio Budám die XIX. Sepiembris anni 1795. solenniter ingredienti humillime 
blata. (2-r. 2 lev.) Pestini, typ. Mich. Landerer de Füskút. M, Pápay. 42 Pápay. 

Pápay Jósef. Elégia Seren. prÍDcipi regio, archi-duci Austriae et locumtenenti regio Joaepho 
Antonio pro onomastico die Budae die 19. Mártii anni 1796. humillime oblata. (2-r. 
2 lev.) Pestini, typ. Micb. Landerer de Füskút. M. 

— Elégia. Emin., ac Rev. Josepho e comitibus de Battyán pro onomastico die Budae 
die líí. Mártii anni 1796. humilJime oblata. (2-r. 2 lev.) Pestini, typ. Micb. Landerer 
de Füskút. *P. 

— Elégia Seren, principi regio, arcbi duci Austriae et incliti regni Hungáriáé palatino 
Josepho Antonio Posonii solenni ss. et ordinum applausu die XII. Novembria anno 

1796. electo, indeque Budám redeunti. (2-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis 
Peatiensis. M. 

— Encomium Excel). Dno 1. baroni ab Alvinczy humillime oblatum. (2-r. 2 lev.) Budae, 

1797. Typ. regiae univeraitatia. M. 

. Encomium Illustr. Dno S. R. I. comiti Josepho a Valdatein de Vartenberg humillime 
ol^latum Pestini die 5ta Junii anno 1797. (2-r. 2 lev.) Pesthini, typ. Joan. Mich. 
Landerer de Füakút. ' M. 

- Elégia de siccitate infausti anni 1797-mi pro memória scripta. (k. 4-r. 8 1.) Pestini, 
typ. Matth. Traitner. M. 

— Solennea nuptiae Seren, principis caea. Alexandráé Pavlovnae, Seren, principi regio 
íirfhi-duti Austriae haereditario, i. regni Hungáriáé palatino Josepho Antonio sacro 
eí^clesiiinim cum xitu matrimonio iunctae Petersburgii in Moscovia; die 30. mense 
tíctob. anno 1799. celebratae. (2-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. univeraitatia. M. 

-- Halotti bútaúzó versek, mellyekkel fela csász., Moazkva nagy birodalmi bertzegné 

Alexandra Pawlowna fela. kir. ö hertzegségének Jósef Antalnak magyarországi nádor- 

íspánnyának hív éa azerelmea hitea társa e világtól megválván, közönaégeaen el-bútsúzik 

1801. eazt. bojt-máa havának 16-dik napján. (4-r. 8 1.) Pestben, 180 1. Ny. Trattner Mátyás bet. 

Latin és magyar költemény. E. M. 

— Elégia. Exc, ac 111. Dno comiti Theodoro Batthyán, Dno benigniasimo, gratioaiasim.o 
felix növi jyini 1803. auspicium aggratulatoria. (2-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universi- 
tatis Pestanae. M. 

— Salutatio sacrae coronae i. regni Hungáriáé e metropoli űrbe Budensi sub bello 
gallico anno 1805. menais Decemb. die ad locum aecuriorem ablatae, sequenti verő 
anno ISofi. menais Mártii die 23. inter applauaua totiua regni aolenni cum pompa in 
sacrani siiani aedera Budenaem reductae. Inclytia atatibua & ordinibua inclytorum 
comitatuuni Pest, Pilia & Zaolth articulariter unitorum humillime dedicata. (4-r. 3 lev.) 
[H. ós ny. n.] M. 

El('«ria .Seren. Hungáriáé, et Bohemia regio haeredit. principi, archiduci Austriae 
Fenlinando Josepho, dum Herbipolim pro capesaenda electoratua excelaa dignitate 
Buíla. i. regni Hungáriáé e metropoli űrbe adiret; die (?) menaia Április anno 1806. 
oblata. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— I^legia. Argumentum poéta morti proximua mundo valedicit, poatremo verő Jovis 
anxilium implorat. (4-r. 4 1.) 1806. [H. éa ny. n.] 

— Seren, principi et archi-duci Renato Joaepho, dum natalem diem 30. menais Septemb. 
ím no 180H. Budae sub vindemiia, inter regnicolarum aolennea applauaua transigeret, 
humillime oblatum. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M. 

Magyar költemény. 

— Elégia aacratiasimae caes.-reg. Majeatati Francisco Primo inclyti regni Hungáriáé 
excelsis proeeribus, atatibus ac ordinibus diaetaliter congregatis Budae die 5. menais 
Április lS(i7. humillime oblata. (4-r. 2 lev.) Pestini, 1807. Typ. Mich. Landerer 
(le Füskút. • M. 

— Salutatio : Seren, regio principi Carolo, Hungáriáé, Bohemiae haeredit., archi-duci 
Austriae, episcopo Vaciensi humillime oblata. Budae, die (?) m. Jan. anno 1807. 
(4-r.. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis Hung. M. 

Költemény. 

— Elégia Seren, principi regio, archi-duci Austriae, i. regni Hungáriáé palatino Josepho 
Antonio, Eminent. principi et cardinali Josepho Batthyán, Cels. principi Nicolai 
Eszterházy, Illustr. Dno comiti Nicolao Pálfl'y, Excell. ac 111. D. e 1. baronibus 
Gabrieli Splényi, 111. Dno 1. baroni Joanni Méazároa, quatuor regni Hungáriáé distric- 
tuuro inaurgentia nobilitatia primariia ducibua. Illustr. item Dno comiti ueorgii Kegle- 
vich, ita et reliquiis i. i. comitatuum Hungáriáé colonellis humillime oblata. (2-r. 2 lev.) 
Pesthini, typ. Joan. Mich. Landerer de Füskút. M. Pfipay. 43 Paraeneses. 

Pápay Jésef. Monomachia inter poetam aegrotum, et Parcas Argumentum. Bella gerit vates, 
deviocit carmine Parcas ; extendit vitám versificando suam. (4-r. 4 lev.) [H. é« ny. n.] 

-— Sámuel. Észrevételek a magyar nyelvnek a polgári igazgatásra alkalmaztatásáról; 
az oda tartozó kifejezések gyűjteményével, mellyeket a haza eleibe terjeszt Weszprém 
vármegye. (8-r. 2 lev. és 256 1.) Weszprémben, 1807. özv. Számmer Klára bet. 

A. E. M. 

— A magyar literatűra esmérete. ElsÓ köt. I. II. rész. (n. 8-r. XX, 484 1. és 1 lev.) 
Ve.szprémben, 1808. Számmer Klára bet. A. E. M. 

A ^.Magyar Minerva^ IV, kötete. — Pápay munkájából több nem jelent meg: — 
Dobrmvsky í888. 2 frt JO kr, 

Pápesch, Math. Ode ad Eev., et Clar. vinim Danielem Kmeth dum observationes suas 
a^troTiomicas in specula Budensi montis Gerardi institutas, et in calculum revoe^tas 
pnhlici juris facérét, scripta Tatae anno 1821. (k. 8-r. 8 1.) Comaromii, typ. vid. Clarae 
Weinmtillerianae. M. 

- Ode bonoribus 111., ac. Rev. Dni Josephi Belánszky, dum munus episcopatija Neo- 
solieiisis aolenni ritu adiret; per clerum districtus Carponensis dicata. Anno 1824. 
(4-r. 4 lev.) Schemnicii, typ. tranc. Joan. Sulzer. M. E. 

Papi özvegy s árvatámak, A ti^^záninneni helv. hitv. egyházkerületben alapított — , 
alapszabályai. L. : Alapszabályai. 

Papitized perben, A felsö-segesdi — , hozott Ítéletek. (8-r. 15 1.) Nagy-Kanizsa, 1860. 
Ny. Markbreiter J. M. 

— perben, A zákányi — , hozott Ítéletek, (n. 8-r.. 30 1.) Nagy-Kanizsa, 1859. >lark- 
breiter J. nyomd. E. 

Papon. Vollstándige Geschichte der französischen Revolution. Von ihrem Auabruche 
jm Jabre 17Sií bis zum zweyten Pariser Frieden 1815. Aus dem Französischen des 
Abbé P. 4 Bde in 8 Abthlgen. (n. 8-r.) Pestli, 1820. In Hartleben's Verlag. E. M. 

I. Bd. 1. Abtb. Mit dem Bildnisse Ludwigs XVI. (XXIV, 263 ós 1 1.) ; 2. Abth. Mit dem Bildnisse Mecker's. 
(iöiS— 554 1.) 

II. hd. 1. Abth. Mit dem Bildnisse Mirabean's. (288 1.): 2. Abth. Mit dem Bildnisse Robespierre's. 
(289— 5S7 1.) 

III. Bd. 1 Abth. Mit dem Bildnisse dcs Perzo^ ron Orieans. (256 1.) ; 2. Abth. Mit dem Bildnisse Baill7:<i. 
(«57— 5M 1.) 

IV. Ud. 1. Abth. Mit dem Bildnisse Talloyrands's. (228 1.) ; 2. Abth. Mit dem bildnisse Ladwig's XVIII. 
(22i»-554 I.) 

Neue Ausgabe. 9 Bde. (12-r.) Pesih, 1841. U. o. 4.30 p. 

Papp. L. : Pap. 

Paprika, Ungarische — , eine Sammíung volksthümlicher Charakterzüge und belustigender 
Anekdoten. Herausgegeben von Bolon Mischko. Mit einer colorirten Abbildung. 
(k. 8-r.) Meiszen, 1831. —.20 gr. 

2. Auflage. Nach dem Tode seines Vaters in einer veránderten Gestalt, verbessert und 
vermehrt, an's Licht gestellt durch Stephan Mischko. (12-r. 8 ív.) Leipzig, 1844. 
Jackowitz. —.25 gr. 

Papság, A magyar kath. — , nem akarván megáldani a vegyes házasságokat, ejt-e 
sérelmei az 1*790 -91. 26. tvcz. 15 §-án ? Megoldva K. V. által. (n. 8-r. .36 1.) 
N.-Szombatban, 1841. Wachter Bódog. —.24 p. 

Papucskormány, A — , vagy allapos útmutatás, mint kelljen a leányoknak és asszonyok- 
nak a papucs hatalma gyakorlására jutni, s a házi kormánypálczát állandólág és illen- 
dően viselni. Kiadta egy házi királvné, magyarázta F . . . né. (16-r. 51 és 1 1.) Pesten, 
1830. Wigand Ottónál, ' -.20 p. 

M. 

Papuslych, Ant. Trés sacrí sermones. (k. 4-r. 39 1.) Budae, 1754. Typ. Leop. Franc. 
Landerer. E. 

1) De castissiiuo Dci gcnitricis sponso 8. Josepho. 

2) De peraphico patriarcha .S. Franci co. 
8) De 8. AntODio Padnano. 

P .radigma conjugationis verborum, et methodus iisdem recte utendi hungaris propria. 
(8-r. 32 1.) Posonii, 1799. Typ. Sím. Petri Weber. M. E. 

F iradigmata orationis solutae. L. : Zachár, A. 

\ iraeneses, seu amica moníta et consilia, data hungaris protestantibus, theologiae candí- 
datis, collegio valedicturis. Per evang. verb. dívini ministrum. (n. 8-r. 71 1.) S. Patakini, 
1827. Impress. per Andr. Nádáskay. £.• M. Paraenesis. 44 Páriz-Pápai. Paraene8Í8 Excell., Ili, ac Rev. Dni Alexandri Rudnay de Eadem, et*Divék-Ujfalu, epi- 
scopi TransilvaDÍae etc. ad lyceum regium acholasque Claudiopolitanas occasione auipi- 
cati munerís supremi omnium per Transilvaniam catholicarum scholarum direc&ons 
Claudiopoli die 27-ina May 1819. (4-r. 16 lev.) [Claudiopoli,] typ. lycei regii. 

Est kőveHk: 
Bánó Steph. Sermo dnm £xc., 111., ac Rer. D. Alexander Radnay de Eadem, et DiTék-Ujfklu qna mpmtatim 

per TransailTaniam vcholanim cath. director, cn^beraacula r. scícnt. academiae Clandiopolit. cajjtasflivL 
Oual, Joan. Bapt. Brevis oratio ad Eze., 111. ac Rev. Dnum episcopnm Transilvaniae Alezandrain ttudümj 

de Eadem, et Dirék-Ujfala, duin is omnium cath. scholarum sapremus director creatus, mnnma mnn 

capesseret. 
Szoltsányi, Franc. Sal. Dictio ad Exc. 111., ac Rey. Dnum Alexandrám Rodnay de Eadem, et Dirtk- 

Ujfaln, dnm is oo. icholamm cath. per Transilyaniam supremum directuris munus capesseret. 
Jósika, Sam. BroTÍs oratio ad Exc, 111., ac Rev. Dnum episcopnm Transilvaniae, Alexandrum Kadnajr Űx 

Eadem, et Divék-Ujfaln, dum is omnium scholarum cath. supremus director creatus munus sunm cujieueret. 

Paraszt gyermek, Két kis — , minden-napi szavakkal való beszélgetése. L. : Két. 

Paray, Joann. Evacuationes aanguinis topicae. Specimen inaugurale. (8-r. 23 1.) Budae, 

1839. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M. 

Párbeszéd az inquisitióról. (u. 8-r. XXXIV 1 ) [H. és é. n.] M. 

— Szebekléby és Egressy Gábor között szinészeti dolgokról. (8-r. 32 1.) Buda, 18 Í2- Az 
egyetem bet. —.12 p, 

H. 

— a vegyes házasságokról. L. : Csajághy Sándor. 

Parchoni, Salam. Ben Abrahami, lexicon hebraicum quod anno (M. 4921) 1161 Salerní in 
Itália ex operibus grammaticis Judae Chajug, Abulwalidi Mer^'an Ben Oímnaeh 
aliorumque concinnavit, adiecto eiusdem Parchonis compendio syntaxeos hebnucae. 
Nunc primum e cod. mss. edidit subjectisque illustravit Salomo Gottlieb Stern. 
Praemissa história grammatici apud judaeos studii auctore ven. S. L. Rapoport, 
(4-r.) Posonii, (1844.) Typis Ant. nob. de Schmid. 
Héber címlappal is. 

Pardiee, Ign. G. Elementa geometriáé in quibus methodo brevi ac facili summe neceasaría 
ex Euclide, Archimede, ApoUonio et nobilissima veterum et recentiorum geometriarum 
inventa traduntur. (12-r. IV, 150 1. és 9 rajzt.) Claudiopoli, 1749. Typ. academicit* s. J. 

Pardoe, Mise. The city of the magyar, or Hungary and her institutions in 1889 — 4íJ. In 
three volumes. (n. 8-r.. XII, 322 1. és 3 rézm.; VIII, 328 1. és 2 rézm.; X, 431 l. és 
3 rézm.) London, 1840. George Virtue. A. M, 

Dohrouosky l888. 9 /rt. 

— Ungarn und seine Bewohner und Einrichtungen in den Jahren 1839 u. 1840. Deutach 
von L. V. Alvensleben. 3 Thle. (k. 8-r. IV és 226; 242 1.) Leipzig, 1842. Ph. 
Reclam jun. "2 Úr. 

fi. E. 

Parentale, Sacrum — , quo Dnum Carolum VI . . . patrem patriae optimum rei litteranae 
conservatorem muniíicum rebus humanis 1740 .... exemtum musae tam uuguüto 
praesidio orbatae ad contutendam devoti gratique animi religionem in Semproníenei 
evang. gymnasio prosequantur. (4-r. 2 lev.' Sempronii, 1740. Impr. formis lo. Phű. 
Rennaueri. M. 

Párlz-Pápai, Andr. Di<)sertatio inauguralis de verő et necessario medicorum arcamk (4-r. 
2 és 38 1.) Francofurti ad Viadrum. 1732. Literis Tobiae Schwartzii. M. 

— Franc. Dissertatio medico-practica de therapia morborum morali. (4-r. 62 \j Halae 
Magd., 1714. Literis Chr. Henckelii. M, 

— Pax corporis, azaz: az emberi testnek belső nyavalyáinak okairól, fészkeiről, « a/.ok- 
nak orvoslásának módgyáról v.iló tracta. Mellyet mind élő tudós tanítóinak szájokbóK 
mind a régieknek tudós Írásokból, mind pedig maga sok betegek körül való tapaszta- 
lásaiból summásan öszveszedett az házi cselédes gazdáknak és gazdasszonyokniik, kik 
városokban é« falukon laknak, és sok ügyefogyott szegényeknek hasznokra, mtiunj ? 
lehetett érteimessen, világossan magyar nyelven kiadott .... Mostan pedig ujabb 1 
az auctor űa Papai Pariz András m. d. inspectiója, s némelly helyeken tett igazíti i 
alatt, sokaknak varasokra világra bocsáttatott. (8-r. X, 411 és 5 1.) Kolosvárott, 17' 
Az akad. betűkkel. M 

Horovitz l8y6. I frt 80 kr, 
U. a. (8-r. 8 lev., 410 1. és 3 lev.) Kolosvárott, 1759. U. o. A. M. 

Dohrowsky 1888, l frt ^0 kr. 
U. a. (8 r. 8 lev., 410 1. és 3 lev.) Kolosvárott, 1774. ü. o. H. Páriz-Pápai. 45 Páriz-Pápai. 

Párfz-Pápai Ferencz. Pax sepulcri, az-az : idyességes és igen szükséges elmélkedés arról, 
miképen kellessék embernek mind keresztyénül élni, mind pedig idvességesen meghalni. 
Német Írásból szedegettetett, és e kisded hordozható formában szoríttatott, az áhítatos 
együgyű magyar keresztyének számára. Újonnan e nagyobbatska formában világra 
botsattatott. (k. 8-r. 15 lev., 136 1. és 1 lev.) Kolosvárott, 1760. Nyomt. Páldi István 
által A. M. 

— Harmad, ízben. (k. 8-r. 47, 201 1. és 2 lev.) Kolosváratt, 1776. Nyomt. a református 
kol. bet. M. 

— Dictionarium latino-hungaricum, succum & medullam purioris latínitatÍH, ejusqne 
genuinam in lingvam hungaricam conversionem, ad mentem & sensum proprium 
scríptorum classicorum, exhibens : Indefesso XV. annorum laboré, subcisivis, ab 
ordinariis negotiis, temporibus collectum, & in hoc corpus coactum .... (n. 8-r. 
4 lev., 741 és 1 1 ; 743—1065.) Tyrnaviae, 1762. Typís coUegii academici soc. Jesu. 

M. 
(Editio tertia.) Nunc verő proverbiis selectíoribus interspersis, glossariolo voces medii 
& nostri aevi, in historiis, & regum Hungáriáé decretis occurrentes, insolentiores, &c. 
explicante, nomínibus propriis apud hungaros usitatis, nummorum hungaricorum, hebraír 
conun, graecorum, romanorum tabellís, siglarum romanarum expositione, aliisque neces- 
sariis & jucundis accessionibus locupletatum intentione ac laboré Petri B o d de F. 
Taernáton. (n. 8-r. 8 lev., 648 1. és i táblázat.) Cibiníí, 1767. Sumtibus Sam. Sárdi. 

A. E. M. 

A második kötet cime : 

— Dictionarium hungarico-latinum, oiim magna cura a . . . Alberto Molnár 
Szentziensi collectum; tandem revisum, & alíquot vocabulorum, in Molnariano 
desideratorum, miUibns latiné redditis locupletatum, studío <& vígiliis Francisci Páriz- 
Pápai. Nunc verő ex ejusdem philoponi F. P. Pápai secundis curis ac notationibus 
mss. quam propriis & aliorum observationibns, expletis quae defiierunt, amputatis quae 
superfuerunt, & vocibus quibusvis in suum ordinem redactis, volentium usibus 
editum ; opera Petri B-o d, de F. Tsemáton. Novae huic editioni nunc primum 
solertia typographi addita est lingva germanica, (n. b-r. 404, 12 1. és 2 lev.") Cibinii, 
1767. U. o. A. E. M. 

Dobrowsky i88g. 4 frt. 
Editio nova. 2 tömi. (n. 8-r. 8 lev. és 648 1. ; 404 és 12 1.) Cibinii, 1782. U. o. M. 
Editio nova. aucta, <& emendata. Tomus I. Novae huic editioni additum est in 
tomo II. repertórium germanicum alphabetico ordine redactum. (n. 8-r. 8 lev., 710 1. 
és 1 lev.) Posonii & Cibinii, 1801. Typ. Joan. Mich. Landerer de Füskút, et Mart. 
Hochmeister. 

A 2, kötet esen cim alatt: 

— Dictionarium ungaro-latino-germanicum, olim studío Alberti Molnár, Francisci 
Páriz-Pápai et Petri Bod conscríptum. Nvnc revisvm, emendatvm et vocabvlis 
cvm aliis tvm imprímis technicis, ad phílosophiam, mathesim, physicam, chemiam, 
phythologiam et zoológiám pertinentibus auctum opera Josephí Caroli E d e r. Tom. II. 
(n. 8-r. 406 1. és 62 lev.) Cibinii & Posonii, 1801. Typ. Mart. Hochmeister et Mich. 
Landerer. 

r^»: Dentscbes B«pertoriam als nothwendíger Anhang za dem angarisch-lateiniscli-deutschen WÖrterbnche 
des Páríz Pápai. 
Dobrowsky i88g, 4 frt. — List ér* Francke l8yO. I tlr. 15 ^. 

— Erdélyi Féniks Tótfalusi Kis Miklós. Avagy profes. P. P. F.-nek a könyv-nyomtatás 
mesterségének találásáról, és folytatásáról, a Tótfalusi Kis Miklós emlékezetére írott 
versei. Mellyeket mind az magyar-országi és erdélyi könyvnyomtató múhelyiekre, és 
könyvnyomtatókra ; mind nevezetesen a Tótfalusi Kis Miklós életére s jó emlékezetére 

irtózó szükséges és emlékezetes dolgokkal bövítvén világ eleibe újabban ki-botsátani 
vánt F. Tsemátoni Bod Péter. (k. 8-r. 27 lev.) Nyomtattatott 1767. észt. E. A. M. 
Dobrowsky i88g. 2 frt, 

" nre. Keskeny út, mellyet az embernek elméjébe ütköző tsuda gondolatoknak 
ladékiból, háború elmélkedéseknek köveiből, és sokféle kételkedéseknek sűrűjéből, a 
ennyire lehetett, kl-irtott . . . Mely mostan minden lelkek idvességét kereső híveknek 
ídvekért ki- botsattatott. (16-r. 2 lev., 158 1. és 7 lev.) Debreczenben, 1719. Miskolczi 
erencz által. M. E. 

U. i, flö-r. 2 lev., 151 és 13 1.) Debretzenben, 1724. Viski Pál által. M. Parisek. 46 Parthenon. XJ. a. (16-r. 2 lev., 151 és 13 1.) Debretzenben, 1743. Margitai Jáaos által. E. 

TJ. a. (16-r. 2 lev., 151 és 13 1.) Debretzenben, 1751. U. o. M. 

U. a. (l«-r. 2 lev., 151 és 13 l.) Debreczenben, 1772. Margitai István által. M. E. 

XJ. a. 06-r. 2 lev., 165 és 12 1.) Debreczenben, 1785. U. o. M. 

Parizek Elek. Vasárnapi és ünnepi evangeliomokuak értelmezése ifjúság számára. 
Gyakorlati segédkönyvül hitoktatok, s hitszónokok használatára. Fordította Bahunek 

János. 2 kötet. (n. 8-r.) Pesten, (1846.) Emich Gusztáv bizom. , 2.40 p. 

I. köt. Advent első vasárDapjától pfiokősdíg. i4 lev. és 400 1.) * M^ 

II. köt. Pünkösd vasárnapjától fog^'a az év végéig. (488 1. és 1 lev.) 

Park utazása Afrika belsÖ tartom anyai oan. L: Utazások tárháza. I. köt. 

Parkher György. A gyorsan és biztosan gyógyító lóorvos. L. : Erdélyi gazdasági 

könyvtár. 1. 
Parlaghy Ferencz János. A keresztén v hit, remény, és szeretet föelvei. (k, 8-r. XVI és 

272 1.) Kassán, iö40. Ny. Weríér Károly. —.40 p. 

ÍN. 
Pamentier. Tractatus de vitis cultura. L. : Voltiggi. 

— Vizsgálódó és oktató értekezés a szöllö míveléséról. L. : Fábián József. 
Pamaaai, Tripertita devoti — , syrinx. Sive : Versus annui, indicem perafFectum, in trés 

partes distributi. Quarum prima encomia, elegias secunda, tertia epigrammata monosticba 
continet. . . (16-r.) Tyrnaviae, 1730. Typ. acad. per Frid. Gall. 

Parna88U8 illustratus. Sive : Komina & elucidatio historiarum poeticarum, fabularum, 
insularum, regionum, urbium, íluviorum, montium, fontium ; nominum item patrony- 
micorum aliorumque opusculum divinae poeseos studiosis, ad intelligendas veterum 

• poetarum lucubrationes, per quam utile, ac pene necessarium : summo studio collectum, 
ac edi£um nuper Pragae, nunc secundo recusum (l6-r. 2 lev. és 260 1.) Tyrnaviae, 
1728. Typ. academicis, per Frid. Gall. M'. E. A. 

Dohrowsky i88c). 8o kr. 

Parochus duodenario pressus pondere cujus animum relevant hae pagellae, per encoe- 
nialem dialogum. Das ist: Eine Erzahlung der 12. Haupt-Beschwárnus eines Pfarrers, 
auf die Art eines Kirchweih-Gespráchs zwischen drey Pfarrern, zur Aufmunterung 
ihres belástigten Gemüths. Vorgetragen von einem erlebt- und geübten Pfarrer. (16-r. 
412 1.) Anno 1719. [H. és ny. n.] M. 

— duodenario pressus pondere, cujus animum relevant hae pagellae encoeniali dialogo 
propositus ab anonymo. Nunc primo usui communi latiné redditus, & in paucis 
auctus a láigism. Podlusani. (16-r. 344 1.) Cassoviae, 1724. Typis academicis, per 
Joan. Henr. Frauenheim. M. 

Parragh Gábor. A szőlőművelésről és borkezelésről. 1. füz. (8-r. IV és 121 1.) Pest, 1860. 
Ny. Boldini R. 1.— 

E. M. 

— László. Hatodik beszéd avagy Sz. Mihály havának 28. 1816. esztendőben életének 
73. boldogul ki-multt Mélt. Ladányi gróf Schmidegg László urnák ditsö emlékezete, 
mellyet Nagy-Berki mezzŐ városban 1816. észt. karácson havának 16. az ő végső 
halotti tisztelletekor mondott. (4-r. 23 1.) Budán, 1818. A kir. magyar universitás bet, 

E. 
Párta, A — , és a főkötő. Méltgs Tolnai gróf Festetics Trézsia kis-aszszonynak N.-Szent- 
Miklósi Nákó Sándor úrral lett öszve-kelése alkalmatosságára az V-dik hó 6-kán 1808. 
a sopronyi magyar társaság, (k. 8-r. 6 lev.) Sopronban, 1808. Sziesz Antal József bet. 
Költemény. M, 

Parthenon. Zsebkönyv. A s. pataki magvar nyelvmívi társaságtól. I. (16-r. 188 1. és 2 lev.) 
S. Patakon, 1834. Ny. Nádaskay András által. 1.12 p. 

Tartalma : M. 

Kazinczy Gábor. Dölyf és szerelem. Novella a IS. századból. — Dobrosi István. Véres buzgalom. Hős- 
költemény 8/.ent István első magprar király korából. — Költemények Dudok Pál. Erdélyi János, Gond< 1. 
Janka József. Kazinczy Gábor, Királyi István, Király Mihály, Kiss Ferencz. Ormós László, Orosz Pál, Patr á 
Jáuos, Bátkay József, Sz'^^^, Széplaki Lajos, Szöghalmy. W J. és Z. G.-től. 

— Kiadja a sáros-pataki magyar társaság. Szerkesztő Ormós László. II. (12-r. 243 s 
4 1.) S. Patakon, 1837. Nyomt. Nádaskay András. M. 

Tartalma: 
Nemes Lajos. Maczedon megbukása. Hős költemény 8 énekben. — Ormós. Vándor és remete. Drámai kólt >- 
meny. — Osv áth Lajos. Sz. Vínczehpgyi klastrom elégése. Történeti regény. — Győry Dániel. A tei - 
vérek. Novella. — Kisebb költemények Ürm<«s, Dobrosy, Gyóry Dániel, Pap hJudre, Hegyaiji, Soltész Dánie . 
Krcsey, Ilomoja István, Kis Áron, Adorján Boldizsár, Nemes Lajos, Szöghalmy és Pataky Páltól. — Bevezetéss;! 
Kölcsey Ferencztől. Parthenon. 47 Pasquich. Partfaenon. Tanulmányok tára. L. : Szász Károly. 

Partsch, Paul. Ueber den Meteorstein-Niederfall unweit Mezó-Madaraa in Siebenbürgen 
am 4. Sept. 1852. Auszug aus dem amtlichen Berichte über diesen FaU ^oa Wilhelm 
Enöpfier. (n. 8-r.) Wien, 1853. Aus der k. k. Hof- und Staatadruckérei. (C. Gerold^s 
Sohn.) ^.i2 p. 

Különnyomat a .^Sitzungsberichte^*-bŐL 

— Bericht über die Abhandlung des Herrn Dr. v. Nendtvich : Ueber den goldführenden 
8and Yon Oláhpian. (n. 8-r.) Wien, aus der k k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold's 
Sohn.) 

Különnyomat a ^^Sitaungsberickte^'-bŐl, 

— Geognostische Verháltnisse von Oláhpian. (n. 8-r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. 
Staatsdruckerei. (C. Gerolds Sohn.) 

Különnyomat a ^^Sitsung-sberichte'^'böl. 

— Sebast. Der nördliche Theil des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Nach dem Entwurf 
und der Angabe des J. M. v. Liechtenstern bearbeitet und gezeichnet. (1 lev.) Wien, 
1808. A. Withalm. M. 

— Der östliche Theil des Grossfürstenthums Siebenbürgen, mit einem Theil der Moldau. 
Nach dem Entwurf und der Angabe des J. M. v. Liechtenstern bearbeitet und 
gezeichnet. (1 lev.) Wien, 1808. A. Withalm. M. 

— Der südliche Theil des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Nach dem Entwurt und der 
Angabe des J. M. v. Liechtenstern bearbeitet und gezeichnet. (1 lev.) Wien, 1808. 
Á. Withalm. M. 

Pártütők, A — . L : Kisfaludy Károly. 

Paschalís, Carloph. Dissertatio de usu et praesenti statu thermarum Herculanarum. (8-r.) 
Mantuae, 1739. 

Paachgall, Andr. Glória Domini, sempiterna ejus Virtus & Divinitas apparens de vertice 
antiqudrum montium. Die Herrlichkeit des Herrn, dessen ewige Kraíl u. GOttheit 
erscheinend auf den Spitzen der altén Bergen ; oder das Geheimnuss der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit, auf dem Marianischen Wallfahrts-Berg Klein Maria-Zell 1745. In einer 
daselbat gehaltenen Lob- u. Ehren-Rede den ersten Sonntag nach Pfingsten vorge- 
stellet. (k. 4-r. 6 lev.) Ofen, gedr. b. Veronica Nottensteinin. E, 

Pasconi, Clanis. Historicus progressus Mariani triumphi et Frangepanae Aniciae prosapiae 
ecclesiae, ac conventus Tersactensis fundatricis munificentissimae chronologica dilu- 
cidatio in 14 capita distributa; plurimis sanctorum patrum, & historiographorum testi- 
moniis methodice illustrata, ordinisque praecipue Seraphici argumentis, & pontifíciis 
oraculis exornata. (4-r. XVI és 140 1.) Veneti s, 1744 Apud. J. B. Recurti. 

Pa^cutíu Dienes. Román nyelvtan. Magyar ajkú hivatalnokok számára könnyen oktató 
rendszerrel akként alkalmazva, hogy tanuló inaknak is használható kézikönyvül szol- 
gáihasson. (8-r. Xn és 301 1.) Nagy- Várad, 1855. Ny. Tichy Alajos. 1.40 p. 

Paskucz, Karol. Hálaoltár, mellyet Ft. Erdélyi Vazul urnák, nagyváradi g. e. kanonoknak 
stb. midőn neve ünnepét ülné, emeltek a görög egyesült nevelóház ez évi növendékei 
1842. (4-r. 4 lev.) Nagyváradon, Tichy Alajos könyvny. E. M. 

Költemény, 

— Emlény- virág. Méltgs és Ft. Erdélyi Vazul urnák, a n. váradi g. e. püspöki méltó- 
ságra emeltetése emlékéül. Nyárelő 18-kán 1843. (4-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy 
Alajos nyomt. E. M. 

Költemény. 

— Méltgs és Ft. Bezdédi és Kis-Bákai báró Bemer László urnák a nagyváradi d. sz. 
püspöki székbe igtatáaa ünnepélyére tavaszutó 28-án 1843. (4-r. 2 lev.) Váradon, Tichy 
Lajos könyvny. int. M. E. 

Költemény. 
Pa iquich, Joan. Compendiaría euthymetriae institutio. Quam in usum stúdiósáé juven- 
atis exaravit. (8-r. XVÍII, 195, 18 1. és 4 rajztábla.) Graecii, 1781. Litteris de 
Veidmanstadt. 

— Versuch eines Beitrags zur allgemeinen Theorie von der Bewegung und vortheil- 
áaftesten Einrichtung der Maschinen. Mit zwei Kupfertafeln. (8-r. XII és 106 1.) 
lieipzig, 1789. Weidmannische Buchh. M. 

— ünterricht in der mathematischen Analysis und Maschinenlehre. 2 Bde u. Beilage. 
J-T.) Leipzig, 1790—98. Weidmannische Buchh. Pftisquieb. 48 Páwzthory. 

I, Bd., enthaltend die Buchstaben-Rechenkunst, und die so getmnnte Analj^is end- 
licher Grössen, wie sie in seinen Papieren Herr Joseph MitterpiLcher von Mittern- 
burg hinterlasaen hat. (588 1. és 1 rajzt.) 1790. 
II. Bú., enthaltend die Differential- und Integral-Rechnung nebst Anwetidung auf die 

merkwürdigflten krummen Linien. (LIV, 624 1. és 2 rajzt.) 173j. 
Beilage zam 1. u. 2. Bande, Erweiterungen und Berichtigungen ciuhalt^nd. (XXII, 
370 1 és 1 rézt.) 1798. 
Pasqufch^ laan. Elementa analyseos et geometriáé sublimioris ex éviden tíasimís notionibus 

EriTicípiiiflíjue deducta. Cum figuris. 2 vol. (4-r. XXVI és 252; IV^ 244 J. és 5 raJEt.) 
ijpíii:u\ I7í)13. Libraria Weidmanniana. 

K.fit cim alatt is: Opuscula statico - mechanica principiis aaalyaeoH limtorum 
8Uj3etsinicta. 

— Rfx'iieiiEíiohaft von meinen Vorschlágen zur Beförderung der Astroiiomie auf der 
koiiigl I'Oiversitáts-Sternwarte in Ofen. (8-r. 31 1.) Ofen, 1808, Uedr. mit königL 
ungar. Universitats-Schriften. E. M* 

— Epltome elementorum astronomiae sphaerico-calculatoríae. 2 tömi. H-r. X és I60:i,; 
l¥^ IG^i l. és l rajzt.) Viennae, 1811. Apud Schaumburg et soc.^ ex typogr. Eudensi 
reg. universit. Hung. 

— Appendix ad epitomen elementorum practicorum astronomiae sphaerico-oalculiitoriae 
compiectens tabulas auxiliares. {4-r. IV és 38 1.) Budae, 1810. Typ. r. uni versit. Hung. 

E. M. 
lEditio altpra.] (4-r. 2 lev. és 42 1.) Viennae, 1811. Apud Schaumburg et soc. (Ex 
typogr. Budensi reg. univ. hungaricae.) 

— AnfHngRgründe der gesammten theoretischen Mathematik. Zur Verbreitung eines 
^niT]dli<?IieD Studiums derselben unter denienigen, welche nicht Gelegenheit habén, 
míiudLíche Anleitung dazu zu erhalten. 2 Bde. (4-r.) Wien, 1812 — 13. Schaumburg u. 
Comp. (Ofen, gedr. mit k. Universitats-Schriften.) E. M. 

I. Üd. Anfknflrserűnde der allgemeinea Grőssenlehre nod decadiiohen Arithmetik. (XIY, 178 1., 1 lev. 

é> tus 1.1 18lá 
n. tid. Aii' n^sgiüiide der Oeometrie and der Differential- und Integral>BeclinaDg. (XV[, 172 1., 1 ley., ttZ, 

1 ] . y- í tábla i-ajz ) 1818. 

— Níiehrii-kt von der neuen kön. ungarischen Universitfits-Sternwarte zu Ofen. (8-r. 16 1.) 
(Hl n, 1813. Mit k. ung. Uni versi t-Schriften. A. M. 

— iabulae logarithmico-trigonometricae contractae cum novis accessionibus ad ab- 
breviundos facilioresque reddendos calcolos trigonometricos. — Abgekűrzte logarith- 
miseh-trigonometrische Tafein mit neuen Zusátzen zur Abkürzung und Erleichterung 
trigünomctrischer Rechnungen. (8-r. XXXVIII, 228 és 2 1.') Leipzig, 1817. Weid- 
mantiL^ebe Buchh. M. 

— tíruíidriss gemeinfasslicher Vorlesungen über einige der vorzüglichsten Gegenstfinde 
dea Natiir-Schanplatzes. Zu belehrenden Winter-Unterhaltungen für Ihrer Durchlaucht 
der Frsiii b^ürstinn Amalie Charlote von Anhalt-Bemburg-Schaumburg Prinzessinnen 
Töchter Emma und Ida. 2 Hefte. (8-r.) Ofen, 1818. Gedr. mit königl. ung. üni- 
ve rjí \ lii IS í^ch rilten . 

— LVüvTiiíJihige Beurtheilung und Wűrdigung der astronomischen Anstalt auf dem 
bt. Lrerardsberge zu Ofen. (8-r. 20 1.) Ofen, 1819. (Ny. n.) E. M. 

— Jlnefe an Hesperus. 1— Xn. Brief. 30. Juli 1821 — 24. Január 1823. (8-r. 26 lev.) 
[H, éa nv. n.] E. M. 

— an Danliü Kmeth. Ehrenrettung Pasquich's. (4-r. 8 1.) 1824. (H. és ny, n.) E. M. T. 
Passievich, Joseph. Sancto Joseph utriusque testamenti patriarchae patri Christi, Mariae 

líipuii^o^ patronoque suo potentissimo hos quinque panegyres offert, consecratque. 

(4'r. 20 L) Mursae, 1776. Literis Diwaltianis. 
Pataíóf H^gj magyar — , rajzokkal. Adalékul a középkori magvar irodalom és rajzművé- 
. flzet ismeretéhez. Kiadta Toldy Ferencz. (k. 8-r. XV és 2601.) Pest, 1856. Eggen- 

berger F, 1. — 

A. E. M. 
Pasaion oder die Historie von dem Leyden und Sterben Jesu Christi. L. : Episteln 

und Evimgelia; — Evangelia melodica. 
Pa8«y, A. Katholisches Andachtsbnch. (8-r. 363 1. és 1 rézm.) Pest, 1821. K. A. Hartleben. 
Páizthpry, Joseph. Neuer Beytrag zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung íur 

allíí i^tii.nde. Verlegt auf Kosten des k. Varasdiner Gymnasiums. (8-r.) Varasdin, 1821. 

Gedr. bey Joh. Sangilla. E. M. PáMEtor. 49 PaUchieh. 

J1UMO0 Béte. Bine fniizö0iicli« GMchichte von Htcra d'A rnaad. Fvj théneUt tob J. P. B. (4i 1.) 
PirfMIIiclie Yoraieht. DarfMtelU ín eiiMr rthrirfiden FftBiilien-QMohiciito. Aas den ütMtm Mten dM Cbri- 

■HptfcliM ▼«! J. P. D. (64 ).) 

Dí« cckte Tvftod liuin s»u T«rkMint. aber nicht an>«Tdr&elt ir«rd«n. Eia Lastsplel in iw«7 AnlMg^a. Ans 
dcm FnaateÍKh«n tny ftbersetet tod J. P D. (49 és 1 1.) 

Pásztor Dániel. Eml^beszéd, mellyet néh. Nagys. Szikonya Mátyáa lovas f56nne8ter umak 
Tégtiszteletére k^nzfte t s elmondott 1845. évi tavaszhó ő-kán.' (n. 8-r. ti, 1.) |)ebre- 
ezen ben, 184ő. Ny. Tóth £ndre által. E. 

PásztoniaJ Méltgs és Ft. Balassa Gábor ur üdvözletére, midőn püspöki székébe iktattatott, 
énekelve a praemonstrati renden lévő szombathelyi gymnasiumi tanitók által. (4-r. 4 lev.) 
Szombathelyen, ny. Beichfu^ Károly és fiainál. M. E. 

Páaztor-eMber, vagy a pásztorok tanításáról két könyv. L : Molnár János. 

Pásztori György* Egyházi beszéd mellyet a Portinnculai bdtsura Szent Ferentz templo- 
mában Fejérvárott mondott és egyházi patron ussának T. Pészaki Bajaáth János umak 
költségén ki adott. 1810. (8-r. 2d 1.) Székes-Fejérvárott, Szammer Klára bet. M. 

— Latfiil. Laudatio panegyrica divo Ivoni, forti, & invicto justitiae vindici adomata, 
dum incl. facultas juridica in academica s J. D. Joannis Baptistáé basilicay anmios 
lutelari suo honores coram senatu, populique academico persol veret. (k. 4-r. 8 lev.) 
Tymaviae, 1724. Typ. academ. s. J. per Fnd. Gall. E. 

PéiZtsrek, A honnyi — , áldozatja. Méltgs Tolnai gróf Festetits Trézsia kis-aszszonynak, 
éa Nagy Szent Miklósi Nákó Sánd«'r urnák mennyegzöi öröm-napjára Sz. Iván havának 
6-dikán IbOS. a sopronyi magyar társaságnak egyik munkás tagja által. ^4-r. 8 1.) 
Sopronyban, 1808. Sziesz Antai József maradéki bet. M. 

KöUeminy, 

— finnepe, A — , mellyet Méltgs Ft. Makai s Geleji Makay Antal umak, püspöki székébe 
való beiktatásakor fíúi érzékeny örömének jeléül üllött a weszprémi III. és IV. eazt. 
nevendék papság BÓjt más havának 25-napján 1824. (k. 4-r. 4 kv.) Weszprémben, 
1824. Ny. Szammer Klára bet. E. 

KŐiUmény. 

Pátztsrság, Makai — , öröme, melly Mélts. Kószeghy László ur nagy boldog aszszony napján 
1800 esztendőben csanádi püspökkévé lett választásának hírére tartatott. (8-r. 8 1.) 
Pesten, IbOl. Ny. Trattner Mátyás bet. M. 

KöUeminy. 

(Pitztory P^reiiez.) Mennyegzós öröm-illattal ékesültt vers-koszorú, meUyel ama példás 
életű meny- aszszony Szemann Jo;Kefa, midón Tichy János úrral mennyegzóéc tartaná, 
boKgón tiszteltetik egy némely verselő hív szolgája által 1808. észt. (8-r. 8 1.) Nagy- 
Váradon, 1808. Tichy János Ferentz bet. M. 

Piiztvy, Ant, Dissertatio inauguraüs physiologico-medica de vita ac modo eam prolon- 
gaqai. Quam . . . pfo drís med. íaurea' ac privilegiis legitimé consequendis . . . erudi- 
toru^ judicio substeroit. (8-r. VI, 7— 3>$ 1. és 1 lev.) Pesthini, 1832. Typis Trattner- 
Károlyiitnis. M. 

Pel9fli||l|i, ^tlaüiie, l. b. de Zajezda. Divns Stephanus primus Hungáriáé rex, coro- 
qatUP apostolus, principum christianoram corona, dum equestris sancti Stephani ordo 
qmw august . . . Maria Thereaia recens instituit, prímám sub ipsis regni Hungáriáé 
opuiítili patroni sui ageret solennitatem in insigni coUegiata S. Martini ecc]e«a pane- 
nfica diotloqe celebratus Posonií 20. augusti 1764. (^4-r. 23 1.) Posonii, apud Joan. 
ttcb. L^nderer M. 

— phri Ladislai Hunjrariae regis panegyricus,coram antiquissima, ac celeberrima univer- 
•i^te Vie^neosi, dictus : dum in metro^olltana D. Stephani proto-martyris basilica incl. 
I^SmO l^unearícai ejusdem sancti tntelaris sui annuam memóriám recoieret. (2-r. 8 lev.) 
y^ttftnae Austriae, 1784. Typ. Mariae Ther. Voigtin viduae. M. 

— !|ios A<)anius, Dei, & apóst, sedis gratia episcopus M.-Varadiensis etc. omnibus 
< íoeceeeos qos^rae parochiae salutem in Dominó sempitemam. Ad gratiosum S. £xc. 
(p|8C<^. raiindatum Ladisl. Dobay, (k. 4-r. 9 lev.) [U. és ny. n. 17^2.] M. 

— BoTuBia, quam haltuit Colocae die 17. Nov. anno 1776. cum ecclesiam eandem 
] letropolitapan^ primo accessit et auctum archicapitulum suum ac seminarium traditis 
I iiper dote perpetua literis stabilivit. (2-r.) Typis Colocensibus, i776. 

— 4^ocútid. Quam A. e. lib. baronibus P. de Zajezda, metropolit. Golocensis, & Bachi- 
j ggía^cclesiarum archi-episcopus ad regiaé academiae Bnaensis ádoíescentes habuií 

1 kim eo^dem ad recens erectam eandem academiam introduceret^ anno 1777. (8-r. 8 lev.j 
] adoe, typ. reg. universit. ; M. 

[tfjwontáf bibliognphmja. 1712—1860. III. \h\. 4 Pátachich. 50 Patachich. Patachich, Adam. Rede an die adeliche Jugend, da dieae . . . . íd die neu errichtete 
Erziehungsstiftung eingefíihret worden, den 13. November im Jahr 1777. (8-r. 8 lev.) 
Ofen, in der kön Üniversitáts-Buchdr. M. 

— Eiicharisticon magnae Mariae Theresiae aug. romanorum imperatrici viduae apóst. 
HungHri.-te regináé dum secundis regni vicennal^bus rem Hungáriáé literariam, universi- 
tatem Biidensera, regiam nobilium acadeiuiam Theresianam VII. Kai. Jul. constabiliretr 
diplomatisque Hrmaret. (8-r 45 1.) Budae, 1780. Typ. reg. iiniversitatis. M. E. 

- - Deutsche Uébersetzung der Rede, welche Se. Excellenz der Herr Erzbischof von 

CöloczH Freyherr von Patachich bey der Einweihungsfeyer der königl. hohen Schule 
zu Ólén den 25. Junii 1780. gehalten hat, durch H. E. v. Bretschneider. (4r.) 
Ofen, gedr. bey K:ítharina Landerinn, Wittwe. M. 

— ' Éucharisticon magnae Mariae Theresiae dum secundis regni vicennalibus rem Hun- 
giirintn literariam, universitatem Budensem regiam nobilium academiam Theresianam 
VII. Kalend. Julii constabiliret, diplomatisque firmaret. — Deutsche Uébersetzung 
der Rede, welche Se. Excell. der Hr. Erzbischof von Colocza Frhr. von Patachich 

• bei der Einweihungsfeyer der kön hohen Schule zu Ofen gehalten hat. Durch H. E. 
von Brejischneider (4-r. 49 1.) Budae, 1780. Typ Cath. Landerer. M. 

— Hála-ado beszéd, raelly nagy Mária Theresiának, midőn országának 40 esztendejében 

• Magyarország tudományait Budán lévő tudományok mindenességét kir. Teresiai neme- 
seknek gyülekezetét Sz. Jakab havának 25. napján állatná, és függő petsétes levelekkel 
erősítené, mondattatott a Zajezdai szab. urak — közzűl — való P. Á. ő Excellentiajától. 
Mellyet deákból niagyar nyelvre fordított M a i r Jósef (4-r. 29 1.) Nagy- Váradon, 1780. 
Ny. a n. Seminariura bet., Bálent Ignátz János által. M. E. 

- Libertás nfecessitáti adstrict*, sive contractuum a voluntate in neces^itatem desinen- 
tium matéria in capita ordinate digesta, quam ... in universitate Viennensi publice 
discutiendam projiosuit . . . praeside Adamo Josepho Greneck. (2-r. 5 lev. és *99 1.) . 
Viennae Austriae, typ. Wolfg. Schwendimann. 

— - Carol. Dissertatio inauguralis medica sistens erronea quaedam de medicina et medicis homi- 

nnm judicia quam . . . pro gradu doctoris med. legitimé consequendo publicae disquisitioni 
í*\ibnnttit. (8-r. 4 lev., 22 1. és 1 lev.) Pesthini, 1819. Typis Joan. Thom. Trattner. M. 
Joan. Tractatus de dolo, culpa et casu. (4 r. 9 lev., 170 l és 4 lev.) Viennae, 1749 
Ex.typographia Trattneriana M. 

— Joseph. Festa memória lapidis fundamentális, quem Seren. caes. reg. princeps Josephus, 
regni Hungáriáé palatínus pro erigenda, collatis mercalorum sumtibus, in lib. regiaque 
(üvitute Pesthiensi, aede mercantili, posuit die 4-ta Junii anno 1828. v4-r. VI 1.) 
Pesiini,. typ. Lud. Landerer de Füskút. M. 

— Kamatot mutató tábla. — Interessen-Tufel. Pest, 1828 

~ Carmen quo restauratio ampi. macristratus in lib. et reg. civitate Pestiensi prae.side 
Illustr. Alexandrb Mérey de Kapos-Mére, . . . qua benigne delegato commissario regio 
suscepta celebratur die 3. Januarii 1829. (4-r.) Pe.sth, 1829.. 

— Monumentum pietatis pro solenni die 8-a Februarii anni 1829. qua Carolinae Augustae 
Suae Majestatis Öarcrat. Francisci I-i imperatoris et regis consortis auspicatissimus, 
dies natalis celebratur. (4-r 2 lev.) Lithog. b. Joh. Schmid in Pesth. M. 

— MonumeiUum pietatis pro solenni die r2-a Februarii anni 1829. qua Francisci L 
august. imperatoris Austriae et regis apóst. Hungáriáé auspicatissimus dies natalis 
celebratur. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— Monumentum pietatis pro die 19-a Mártii a-i 1829 qua Seren. caes. Hung. et Bohém, 
reg haered. principis archi ducis Austriae Dni Joj^ephi regni Hungáriáé palatini, 
et locumteiientis regii etc. auspicatissimus dies onomasticus celebratur. (4-r. 2 lev.) 
Liihog. Anstalt des Joh. Schmid. M. 

— Monumentum pietatis pro die 1 -a Novembris 1829 . . . qua Mariae Dorotheae Seren 
caes. Hung. et Bohém reg. haered. principis archiducis Austriae Dni Josephi regn ; 
Hungáriáé palatini, et locumtenentis regii etc. consortis auspicatissimus dies nalali 
celebratur. (4-r. 2 lev.) Pest, litogr. bey Joh. Schmid. M. 

— Fugitiva idea occasione solennis inangurationis Seren, principis Ferdinandi in regenL 
Hungáriáé apostolicum Posonii die 28. Septembris 1830. celebratae depromta. (2-r. 1 lev. \ 
|H. és ny. n ] M. 

— Solennia vota pro felici augustbrum conjugio Ferdinandi V. regis Hungáriáé apo- 
stoliéi et Seren. Dominae Mariae Annae Carolinae piae memóriáé Victoris Emanueil'^ 
regis Sardiniae depromta 1831. (4-r.) Posonii, 1831. Patachich. 51 Patachich. Patachích József. Na^yméltgú Revisnyei gróf Reviczky Ádám urnák, magyar kir. udv. 
f(5 cancellár 6 Excellentiájának, kinek ö cb. s apóst. kir. Felsége 1831. észt. febr. 21-én költ 
kegyelmes végzése által megengedni méltóztatott, hogy sz. Móricz és Lázár rendének 
briliantos nagy keresztjét, mellyel 6 Felsége a Szardíniái király megtisztelte, elfogadhassa 
és hordhassa (4-r.) 1831. 

Szabad királyi Pest városának leirása. (8-r. 107 és 3 1.) Pesten, 1831. Füskúti— n 
Landerer bet. M. 

- 1S31 esztendei Szent-András hava 21 , 22., 23. és 26. napjain tartatott tisztválasztás 
ulkalmával megáUapittatott szab. kir. Pest városa nemes tanácsának, tisztviselőinek, és 
választott polgárságának jegyzéke, (k. 8-r. 15 1.) Pesten, Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi Istvánnál. 

- Onomasticon Excell. ac Dlustr. Dno Adamo 'comiti Reviczky de Revisnye 9. kai. Jan. 
1^32 imo cum venerationis cultu oblatum. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— Solennis applausus quo august. imperatoris et regis Francisci I. quadragesimus 
regiminia annus die 1. Mártii 1832. completus celebratur. (4-r.) Pestini, 1832. 

JCő/Umény. 

— Méltóságos Kapos-Mérey Mérey Sándor urnák, . . . Somogy vármegve fö ispányának 
dicső neve innepére 1832. (4-r.) Pesten, 1832. 

— Beschreibung der königl. Freistadt Pesth. Aus den Ungarischen . . . übersetzt von 
Carl P a t i s z. (8-r. 5, 129 1. és 1 lev.) Pesth, 1833. Druck von Ludwig Landerei-. 

A. E. M. 

(. armen Suae Majestati Sacratiss. Ferdinando V. juniori regi Hungáriáé etc. anno 
l^i^'ó. duiii e gravi morbo evasisset cum homagialis submissionis cultu oblatum. (4-r.) 
IV«*tini. l.v«. 

Aii-ichteii ín Betreflf der Dienstbothen-Regulirung. ?n. 8-r.) Pest, 1833. 

V( rr? ko>zurú, mellyet . . . Makk Antal umak, Tek. Pest, Pilis és Solt törv. egyesült 
.ár.neiryék táblabiiájának .... legméltóbb üdvözletére dicső neve ünnepe alkíümávai 

zentelt sz. kir. Pest városa tiszti kara Pesten 1833-ik évi Szent Iván hava 13. napján. 

4-r ) Pesten, 1833. Trattner- Károlyi bet. 

— Névnapi öröm zengedezés, mellyet Nagyméltgű Revisnyei gróf Reviczky Ádám 
uriuik . . . mély tisztelete zálogául szentel 1833. (4-r.) Pesten, 1833. 

A'ó/íemény. 

— V'ers koszorú, mellyet . . . Szeber Károly urnák, sz. k. Pest városa nagy érdemű 
polgármesterének dicső névünnepére mély tiszteletének zálogául nyújt sz. kir. Pest 
városa ti.sztikara Pesten 1833. évi Sz. András hava 4- én. (4-r.) Pesten, 1833. Ny. 
Landerer Lajos. 

— Monumentum pietatis Francisco I. potentissimo imperátori Austriae et regi Hungáriáé 
apóst 66. natalem 1834. feliciter celebranti erectum. (4-r.) Posonii, 1834. 

— Dí^zkoszorú, mellyet Megyesi báró Mednyánszky Alajos urnák, Pe.sten 1834-ik évben 
tartiUott tisztiljitás alkalmával szentel a város tiszti kara nevében. (4-r. 2 lev.) Pesten, 
Tmttner-Kórolyi bet. M. 

. A öltemény. 
Die Bürge r Pesth's in der Vorzeit und Gegenwart, oder Verzeichniss sammtlicher, 
-*eit der letzten Vertreibung der Türkén aus Pesth, im J. 1686, bis auf unsere 
TuiEe in Pe.sth aufgenommenen Bürger nebst einigen Notizen über die Geschichte 
•lieser königl. Freistadt. Ein Denkmal fíir patriotische Bürger und Freunde 
«ier Ileimath. (n. 8-r. 86 1.) Pesth, 1834. Gedr. bei Landerer von Füskút. 

E. M. 

— Verskoflzorú Nagyméltgű Kapos-Mérey Mérey Sándor urnák .... dicső névinnepére 
1834 (4-r.) Pesten, 1834. Ny. Landerer Lajos.- 

Jíízabad kir. Pest városában 1767. óta választatott külső és belső tanács tagjainak és 
iz 1834. évben tartatott tisztválasztás alkalmával megállapíttatott nemes tanácsnak, 
i^^t viselőknek, és választott polgárságnak jegyzéke. — Verzeichniss des in der k. 
Freistadt Pesth set dem Jahre 1767 erwáhlten áusseren und inneren Rathes, und 
ies nach der im Jahre 1834 abgehaltenen Restauration bestehenden löbl. Magistratf<, 
ler Beamten, und erwfihlten Bürgerschaft. (8-r ) Pest, 1834. 

— Monumentum pietatis Francisco I. potentiss. imperátori Austriae et regi Hungáriáé PátaChich. 52 Patent. ápostolico ö7. natalem anöö 1835. feliciter (^lebranti. (4-r. 2 leví Posonii, 1835. Tjrpí 
haeredum Belnayanorum. M. L 

Költemény, ' - 

Pltachich, Joseph. MoDumentum pietátis Seren. Caea. Hungáriáé et Bohemiae reg. ha«r. 
principi, Ddo Josepho regn! Hungáriáé palatíno, auspicatíssimum onomasticum die 
j9-a Mártii 1836 feliciter celebranti. i4r. 2 lev.) Posonii, typ. heredum Belnay. M. 

— Történeti jegyzetek szabad kir. Pest városról. — Gflschichtliche Notizen von der 
Jrönigl. Freistadt Pest. (4-r. 2 lev., 62, IV 1. és 1 könvom.) Pesten, 1839. Ny. Trattner- 

^ Károlyi bet. —.40 p. 

A-M. 
Pataky, Dániel. Dissertatio inanguralis physico-medica de aere atmospbaerico. (8-r. 88 1.) 
Vindobonae, i830. T^p. congregat. Mecbitarist. 

— A cholera Kolosvárt. (8-r. 23 1.) Kolozsvárt, lb32. A ref. fóiskola bet. L 

— A terhesség, szülés, gyermekágy s gyermeki első kor rajza, életrendi szabályokkal. 
(8-r. 133 1. és 2 tábla) Kolozsvárt, 1840. A ref. főiskola bet. —.40 p. 

— Utváli. Játékson! zsebkönyv 1844. évre. (12-r. 72 1.) Kolozsvárt, (é. n.) 

— János. Emlékbeszéd, mellyet néh. b. e. Méltgs^ bardányi gróf Buttler János ur hamvai 
felett 1845. jul. 2t»-kán tartolt (n 8-r. 24 1 ) Debreczenben, 1845. Ny. Tóth Endre által. 

L 

— K. M. Bem in Siebenbiirgen. Zur GeBchichte des ungarischen Kri^es 1848 und 1849, 
Mit General Bem's Portrat und 1 Karte von Siebenbürgen. (8-r. X és 149 1.) Leipzig, 
r850. Ottó Wigand. —.25 gr. 

M. 

— Mihál eredeti színmüvei. 1. köt. A gyermekgyilkos. A boszú. (12-r. 164 1. és 1 arck.) 
Kolozsvárt, lö42 A szerző tulajdona, líyöm. a kir. lyceum bet 1.20 p. 

E. M. 
Pataki, Mos. Carmen )^atulatoríum honoribus Dni Nicolai liberi baronis Vesselényi de 
Hadad musis Claudiopolitanis, post examen conditionis theologicae, philosophicae, atque 
bistoricae. in almo eorum lyceo eiolenniier institutum extremum vale dicentis, humillime 
sacratum anno 1769. (^k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli. |Ny. n.] I|. 

— Sámuel. Theses medicae pro specitnine inaugurali. (4 r. ÍV és 12 1.) Trajecti ad Rb., 
1758. Ex oíüc. Joan. Broedelet / M. 

— (11.) A mostani uralkodó scárlát forró hideglelés és torokfájásra nézve szükséges 
jegyzések a falusiak számokra (Ö-r. 14 lev.) Kolosváratt, 1801. Barth Péter bet. M. 

-^ Descriptio physico-chemica aquarum mineralium magni principatus Transilvaniae. 

(8-r. VIII és 74 1.) Pesthini, 1820. Typ. J. Th. Trattner. E. M. 

Patay, Joan. Steph. Dissertatio inauguralis medica de phthisi pulmonali. (8-r. 32 1.) Yiennae, 

1822. Typ. A. de Haykul. 

— József. Orvostudori értekezés az életmüség kifejléséról. (8-r. 32 1.) Pesten, (1844.) 
Ny. Landerer és Heckenast. 

— Sámuel, Baji. A régi indusok böltselkedések, az az: példákkal jó erköltsökre tanitó 
könyvetske, mellyet jnagyar nyelvre fordított i8-r. 6 lev. és 409 L) .Egerben, 1781. . 
A püspöki oskola bet. A. M. 

Dohrowsky i888. 6o kr, 

— Egy jó atyának fiait oktató tanítása, hiellyet tanulásnak kedvéért idegen országokra 
ki ment, és ott két ifíakkal szoros barátságban esett szerelmes fiának azokkal való 
társalkodásában és a keresztyén hitnek nevezetesebb ágazatiról való egygyütt beszél- 
getésben kdvánt előadni, (n. 8-r. 160 1) Lipsiában, 1788. (Ny n.) M. 

PatellanI, Luigi. Delle principali razze di cavalK e pecore in Unghería. (8-r. 104 1.) 
Milano, 1837. Pirotta e C. 

Patent, Kaiserliches — , vom 2. August 1850. mit dem provisorischen Gesetze über die 
Gebühren von Recbtsgescháften, Urkunden, ISchriíten und Amtshandlungen. Sepai U- 
Abdruck (4-r. 140 1.) Ofen, 1850. Universitáts-Buchdruckerei. i 

— Kaiserliches — , vom 21. Juni 1854. [Aufhebung des Urbarial-Verbandes betreíTe 1.] 
(k. 8-r.) Hermaunstadt, 1854. Th. Steinhaussen. — .12 ^ 

— Kaiserliches — , vom 24. Juni 1857, . • . . wodurch .... das Forstgesetz n »m 
3. December 1852. eingeíührt wird. L.: Nyiltparancs. 

— Kaiserliches — , vom 29. Sept. 1858, wirksam fíir den ganzen Umfang desBeiches, wo lit 
ein neues Gesetz über die Ergánzung des Heeres erlassen und vom 1. Novemiber 1858 ai in 
Wirksamkeit gesetzt wird. (4-r. 8 1.) Ofen, 1858. Universitáts-Buchdruckerei. F Patent. 58 Patonyi* 

Patent, Bas kaiserlicbe — , vom . 24.- April 185i^. enthaltend das neue Gémein d e- 
Qe»«tz. (8-r.) Hermannstadt 1859. Tb. SteinhausseD -> 30 

— Kaisertiches — , vom 1. 8ept. 1859, betreffend die innere VerfassuDg, díe Schul- und 
Unterricbts-ADgele^Dheiten und die ataatarechtÜche Stellung der evangeljschen 
Kirehe beider BekenntniBse in den Eönigreieben Ungarn, Oroatien und Slavonien. in 
der Woiwodsdiaft Serbien mit dem Temeser Banate und der MUit&rgrenze. (4-r. 12 1.) 
Wien, 1859. Aus der k. k.. Hof- und StaatBdruckerei, 

— Das k. k. — , vom 1. Sept. 1859, als Mystiíication des Protestantismus in Ungam. 
(8-r. 138 1.) Hamburg, 1860. Hoífmann & Comp. —.12 gr. 

A. M. 
~ Kaiserliches — , vom 20. Decemb. 1859, womit eine Gewerbe-Ordnung für den 
ganzen Umfang dea Beiches, mit Au^nahme des Venetianiscben Verwaltungagebietea 
und der Militftrgrenze ... in Wirksamkeit gesetzt wird. (n. 8-r. 25 1.) Arad, Bucbdr. 
V. H. Goldacbeider, E. M. 

Mellékletül az ^Arader Zeitung*^ hoz. 

— cisarsky, dany dne 1. záfi 1859, o vnithiim srizeni, o zále^itostech Ikolnicb yynöovanicb 
a statopraynim postaveni cirkve evangeHcké obojibo vyznání v Kralovstvich^ tfherském, 
Charvátském a elavonském, ye vojvodstvi arbském abanáté Temelském iv Hranici 
yojenaké. (4-r. 11 1.) Ve Vidni, 1859. Z. c. k. tiakárny dyoraké a atátni. M. 

fateofales, Benignae — , Joaephinae de; re. ma^mpnii in Hungária, de dato 6. Mártii 1 78H 
pnblicatae et per art. 26. 1791. aeque adnexum confirmatáe, et reatabilitae. (8-r. 52 1.) 
Poaonii, 1804. Sim. Petr. Weber. . M. E. 

— Benignae — , die 6. martii 17b6, in re matrimoniali emanatae, et per articulum 
26. 1791. quoad eyangelicóa utriuaque confeaBionia in Hungária confirmatáe. (8-1, 43 1.) 
Leutachoviae, 1823. Typia Joann. WertbmüHer. ' M. 

Pálnr Aemilián kaputzinua éa Tréai kia aaazony. Eaztendeinkból - yaló történet. 
A gyermekeket neyelö némelly/ azülóknek okoaitására. Irta G. M. (k. 8 r. 82> K) 
Bétaben, 1787. [Ny. n.] M. 

Fater Jéeef. Super cuatodiam meam atabo, & figam gradum auper munitionem. Habacuc 
% y. 1. Az én yigyázó helyemen állok éa meg-állapodom az eröaaégen. Habakuk 
prófétának 2. réaz. 1. v. Ama kiyátt emlékezettel nevezendő méltóaágnak Mélt. Zájéidai 
Patachich Gábor Hermán Kalotaai éraek. Verboyecz, éa Rakovecz Örökös ura etc. 
6 Ezcellentiája. Életének 47, Szerémség tartományának. Szirmai püapökségnek H, 
Halotaaj éraekaégnek majdan 12 eazt el-folyáaa alatt, maga álhatatoa vigyázó helyén 
tartó réaa ór-álláaa. És az mennyei hegyek eröaaégen nyert, örököa megállapodáaa. 
Melly méltóaágnak illy tartóa vigyázó helyéről, az egelc eröaaégen épült meg-állapodásaára 
által költözé!>e alatt, nyert rövid üdöben, éraeki, éa fö-ispányaági nyáj jávai, a tiöbb uri 
fó-rendek, tódúlt aokaaaágával, lelki fö paaztoraága minden hivatallya pontomoa, a 
tetéz végben vételéről el-szenderedett teate jelenlételében, mint egy taak azó közben, 
elő nyelvel k'ezde elé hozakodni P. J. 1746. eazt. (2r, 27 1.) Nagy-Szombatban, 1746. 
Ny. MZ akadémia böt. £. M. 

Pathy NMy Károly. L.: Nagy Károly 

PaMka^ Házi ~> vagy azükaégben ae^tő orvoai könyvecake a. nemorvosok számára. 
(H-r.) Kaaaán, 1830. .48 p. 

Patikai Lukátanak egy meglett, próbált éa okos szántó-vető embernek oktatásai a kovák- 
nak, 8zarva»> marháknak, juhoknak és sertéseknek betegaégeiről s azoknak gyógyításáról . 
A .^Szflkaégbeii segitő könyv" olvaaóinak. (8-r. VI és 198 1.) Pest ^ a Buda, 179:í. 
Weingand Jánoa Mihály könyváruanál, nyomt. Landerer Kataljn Budán. / M. 

Patkovidi, Balth. Theses inaugurales medico - practieae de haemorrhag^s., (8rr. 8 1) 
Viennae, 1779. Typ. haered. de Ghelen. 

Patko¥ics, Joaef. Die HellqueUen von Harkány kurz dargeatellt. (8-r.) Fönfkircheu, 1830. 

^ A harkányi hévviz és gyógyereje. Felolvastatott a magyar orvoaok éa természet- 
' izsgálók 1846. évi aug. hó 14-én Harkányban folytatva tartatott VI. nagygyüléaében. 
( i-r. 3» 1.) Pécsett, 1846. Ny. .a lyceum könyvnyomd. E. M. 

Pa M, A. A. Highlands and islanda of the Adriatíc, includ. Dahnatia, Croatia, and the southern 

] Tovincea of the Auatrian empire. 2 vola. With a map and plans. (n. 8<r ) London, 1849 

J. Baer 6- O. Frankfurt, 12 rm , 

* (Ps lOayi, Thadd.) Elégia qua Dno Ladialao Nagy de Peretsen i. comitatus Aradinensis 

i laeaaori, in i. ducalis aocietatis eruditorum Jenensis membrum nuper adlecto gratulatur 

itea cituanus T. P. (4-r. 5 lev.) Temesvarini, 1804. Typ. Jac. Jos. Jonas. M. Patonyi. 54 Patoek. 

Patonyí, Thadd. Mvsa Pannonica avgusc. pptentiss. Galliarvm reipvb. imperatoria 
Bonaparte Napoleonis prími solemnem coronatíonein V. idus Novembrís a. r. s. 1804. 
Lutetiae Parisiorum peractam singulari cum affectu celebrat. (4-r. 15 1.) Szegedini, typ. 
Urb. Grünn. M. 

— Carmen amicum quo adm. B«v. patri Damasceno Török die 24-a Aug. 1806. in 
conventu Nyir-Bathoriensi electo gratulatur T. P. (8-r. 7 l.) Magnó- Varadini, 1807 
Typ. Joan. Franc. Tichy. E. 

— Regiilae criticae generales, et specialea scientiarum e probatissimis autoribus in unum 
collectae. (8-r. XVI, 266 1. és 3 lev.) Magnó- Varadini, 1807. Typ. J. Fr. Tichy. E. M. 

— contra-disquisitio. Num in philosophia eadem doctrinae capita tractari, et sic eadem 
philosophia quoad omnea partes in scholis, gymnasiia, et academiis romano-catholicis, 
augustanis ac reformatis, salva religione, doceri possit? (8-r. 10 lev., V — XIV, 238 
és 1 1.) Magnó- Varadini, 1808. Typ. Joan. Franc. Tichy. E. 

— - Admodum Rev. ac Eximio patri Damasceno Török. (k. 8-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.| 

M. 

Patri Szent ÍMrel, saCerDotI qVlnqVagenarlo VIro reLIgIoao: Canlt IVventVs — 
RosnaVIensIs. (4 r. 4 lev.) Cassoviae, typ. Franc. Landerer perpetui in Fűskút. E. 

Patriae pietatis imago. Virg. Aeneid. IX. Sive Eminent . . . Sigismundus e comitibus de 
Epllonitz, metropolit. Viennensis ecclesiae archi-episcopus, virtutibus patriis, ceugradibus 
cardinalitiae dignitatis fastigium conscendens, a gymnade latino-graeco-hebraica piaruin 
scholarum . . . honoratus. (2-r. 27 lev.) Viennae, 1728. Typ. M. Th. Voigtin. 
Rézmetszetű képekkel a szövegben. 

Patrignani, Jos. Ant. Lében des frommen Diener Gottes P. Antonii Baldinucci aus der 
preyBz-würdigsten Gesellschaít Jesu. In w&lscher Sprach beschrieben von . . . Anjetzo 
in die teutsche Sprach űbertragen von G. I. K. de W. (8 r. 58 1.) Kaschau, 1765. 
Gedr. in der academ. Buchdruckerey soc. Jesu. E. 

Patriot, Der — , aus Grundsatzen. (k. 8-r. X 1., 1 lev. és 168 1.) Pest, 1797. Gedr. bev 
Matth. Trattner. M. 

— Der — . Politisches Abendblatt. Redigirt von L. Wysber. 1848. (4-r.) Pest, 1848. 
Ad. MüUer. 

Patriotiamus, Der — , der Ungarn. Gewidmet der neu errichteten adelichen ungarischen 

Insurrection von einem Mitglied der ersten Insurrection. (4-r. 6 1.) Ofen, 1805. Gedr. 

mit k. Universitats-Schrifben. 
Patris ODILonIfl CapVCInl prlMItlae, qVas his VersIbVs ornaVIt faVtor elVs. (4-r. 

2 lev.) Budae, 1797. Typ. reg. universitatis. M. 

Patuna, Bartholom. Epistola physico-medica contiuens históriám foetus sine involucris 

extra uteri inventi, placenta intra uterum haerente. (8-r. 41 1.) Viennae, 1765. E typogr. 

Kaliwodiaiio. 

— Memória sopra il trismo de fanciulli recen temen te nati. (n. 8-r. LXIX 1.) Gorizia, 
1785. Stamperia Tommasini. 

Patuzzi, Carol. Oratio de divo Ladislao rege Hungáriáé, dum . . . . i. natio hungarica 
divo tutelari suo cultum annuum solenni ritu persolveret. (2-r. 18 lev.) Viennae, 1744. 
Excud. Fr. A. Kirchberger. 

Pátzay Ferencz. Egyházi beszéd, mellyet nyími helységben, ns. Somogy vármegyében, 
Sz. István első magyar királyunk tiszteletére épített templom felszentelésekor, 1825. 
észt. augustusnak 20. napján mondott. (8-r. 22 1.) Weszprémben, 1825. Szammer 
Klára bet. M. 

— Ditső emlékezete Csapody Gábor umak, mellyet böjt más havának 2. napján 1825. eazt. 
Somogy yme^'^ Ádándi mezővárosában tartott gyász-innepén hirdetett. (4-r. 12 L» 
Pesten, 1825. Trattner Mátyás bet. 

— Egyházi beszéd, mellyet Bálványosi helységben Ks. Somogy vármegyében Sz. Gábriel 
arkangyalnak tiszteletére épitetett tempíom felszentelésekor, 1828-aik esztend. már- 
tziusnak 24-dik napján mondott. (8-r. 22 1.) Weszprémben, 1828. Számmer Alajos bet. 

M. E. 
Patzek Károly. Cholera nyavalyáról a leginkább tudnivaló. (8-r.) Pesten, 1831. 

— Fragmenta anthropognostica. Dissertatio inauguralis medica quam . . . pro obti- 
nendo med. dris gradu conscripsit. (8-r. VIII, 9—59 1., 1 lev. és 1 réznyom. tábla.) 
Pesthini, 1833. Typis Jos. Beiméi. * M. 

Magyar szöveggel, melynek címe: Emberesmértetö töredék, mellyet orvos doctorrá 
létekor közre bocsátott. Patzek. 55 Paul. 

Patzek, Maur. Anatómia patbologica hepatin. Díssertatio inaugiiralis medica. (8-r. 86 1.) 
Budae, J837. Typ. r. universitatia. M. 

— Vilmos. Várnai csata. Szomorújáték 5 felvonásbaD, egy előjátékkal. (l2-r. 182 I.) 
Budapest, 1841. 1.— 

— Végy- és gyógyszertani értekezés az ömlesztett fojtósavas ezustagról s nz al-eczet- 
savas ólmacsról. (8-r. 16 1.) Pesten, (év n.) 

Patzier, Mích. Ign. Anleitung zur metajlurgischen Chemie. Bearbeitet und seit dem Jahre 
1792 vorgetragen ... 4 Bde. (n. 8-r. 12 lev., 570 1. és 4leY.;'464 1. és 2 lev.; 414 1. 
és 2 lev.; 660 1. és 3 lev.) Ofen, 1805. Mit königl. Universitáts-Schríften: M. 

Patzko, Franc. Aug. Cels. ac Bev. S. R. I. principi Dno Josepho e comitibus de 
Battbyán, ecclesiae metrop. Srigoniensis archiepiscopo, primati regni Hungáriáé etc. 
dum arcbiepiscopali dignitáte omaretur, devota mente vovere volebat, anno, quo 
Istro-Grano noVo, seDes saCra praesVLe gaVDet, In patrio qVI res Dlrlget őrbe 
saCras. {2-r. t le^.) [Posonii, typ. Fr. A. Patzko.] M. 

— Catalogus librortim, qui apud F. A. P. typograpb. Posoniensem, addito pretio 
venalcs prostent. (k. 8-r. 8 lev.) 1787. (H. és nv. n.) M. 

U. a. (k. 8-r. 15 lev.) Posonü, 1789. (Ny. n.) * M. 

U. a. (k. 8-r. 12 lev.) Posonii, 1795. (Ny. n.) M. 

— Franc. Joa. Catalogus librorum, qui apud F. J. P. typographum, Posonii et Pestiui 
venales prostant. — Verzeichniss der Bücher, welche bey Fr. J. P. verkauffc werden. 
(k. 8-r. 10 lev.) 1801. (H. és ny. n.) M. 

— Georg. Tbema inaugurale sistens divisionem febrium ex symptomatibus praevalentibns 
quod . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 45 és 3 1.) Pestini, 1828. Typis Josephinae Patzko. M. 

PaadeXf Emánuel. Dissertatio inauguralis medica de respiratione embryonis humani. 
(8-r. 26 1.) Pestini, 1837. Typ. Jos Beiméi. M. 

Pauer, Aug. Ign. Dissertatio de morbis simulatis, quam . . . pro gradu dris med. . . . 
rite consequendo, publicae disquisitioni submittit. (8-r. 2 lev., 64 1. és 1 lev.) 
Pesthini, 1827. Typis nob. Math. Trattner de Petróza. M. 

— Gar. Godofr. De orientatione seu expositione situs regionis in piano respectu pla- 
garum mundi quaedam proponit, simulque Ggio Maur. Lowitz profess. mathem. impr. 
aatronomiae primordia numeris gratulatur. (4-r. 24 1. és 1 rajzt.) Posonii, 1751. 
Typ. J. M. Landerer. M. 

— Ghr. Andr. Dissertatio inauguralis botanica de Jungermanniae charactere. Cum icone. 
Í4-T. 60 1.) Erlangae, 1760. Typ. Teschnerianis. 

— Chr. Wilh. Dissertatio inauguralis medica de essera. (8-r. 2, 52 és 2 1.) Budae, 1782. 
Typ. Cath. Landerer. M. 

— Ignatius. Cels. s. r. i. principi, dum solemnem ingressuin suum celebraret, et in 
episcopum Jaurinensem inauguraretur, carmen hoc, in .perenne animi sui monu- 
mentum dioecesis Jaurinensis alumni obtulerunt. (4-r.) Jaurini, 1819. Typis Streibigianis. 

— János. Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében. Árpádok időszakától 
korunkig. 3 íüz. (8-r.) Székesfejérvár, 1847—48. Özv. Számmer Pálnó bet. 

1. ftkz. imádok időszaVa. (VI és 160 1.) 1847. —.40 p. 

2. fBs. VegjM nnlkodók időszaka. (VII— X és 161— k88 1.) 1847. —.40 p 
S. fBz. Austría íd5«zaka. (XI— XYI és 289—518. 1.) 1848. — 40 p. 

Dobrovfsky i88g. 2 frt ^O kr, A. E. M. 

— A szent keresztút tizennégy statioban. L. : Keresztút. 

— A Székesfejérvárott fölfedezett királyi sírboltról. Képekkel. (8-r. 34 1.) Székesfejér- 
várott, 1849. Ny. özv. Számmer Pálné bet. A. E. M. 

— Vita praesulum Alba-Kegalensium. (n. 8-r.) Albae-Begiae, 1853. Typ. vid. Pauli 
Sammer. 

— Memória basilicae B. M. V. a S. Stephano conditae. (n. 8-r.) Albae-Begiae, 1854. 
Typ. vid. Pauli Szammer. 

-- Memória capellae S. Annae seu custodiatus Alba-Regalensis. (8-r. 10 l.) Albae- 
Regiae, 1858. Typ. vid. Pauli Szammer. E. 

-• Ősök emléke, vagyis szerette-e a magyar nemzeti történetét? Voltak-e hajdan év- 
könyvei ? (n. 8-r. 84 1.) Székesfehérvár, 1860. Ny. özv. Szammer Pálné. E. M. 

-• Sam. Dissertatio inauguralis medioa de ossibus Sesamoideis. (4-r. 30 1.) Julia-Carolina 
1746. Typ. P. D. Schnorrii. 

F tal, Franz. Gefühle aller Guten am Neujahrstage 1836 fur Se. bischöfl. Gnaden, den 
Herm Franz Laicsák. (4-r. 2 lev.) Grosswardein, gedr. bei Joh. Tichy. E. PmH, Wtnr. M. A^kancUu^g von der Scha&ucht. Nebst éinem Anfasng von Ikbackteu. 
(8-r.»88 1.) PriMÉrbur^, 1770. Bei Joh. Mich. Laaderer. H. 

— A juhtenyésztésről és a dohánymívelésföl. Németből magyarra íbrdittatott. {H-r. 3 lev. 
és 50 l.) Szebenben, 1771. Ny. Sárdi Sámuel. E, m 

— A juhtartásról való rövid oktatás, mellyhez adattatott a dohány termesztésnek 
mestersége. (8-r. 152 l.> Pozsonyban, 1773. Ny. Landerer Mihály. * Wk 

— Zpráva v vHtecném Chovanj Ower s Píjdawkem kterakby se okolo tabakowych rolj 
vHtecne pracöwati meló. Z nemeckeho na slowensky gazyk prelozena; (S'-r. 166 1.) 
V Prespurku, 1773. V Jana Mich. Landerera. -üi 

Paitatzky, Laur. Ode Adm. Bev., ac Clar. Patri Joanni Bapt. Grosser, scholar. pianun 
per Hungáriám, et Transilvaniam praepositi pro vinciali, dfomum NittríeDsem^canonáee 
invisenti, oblata mense Maio Nittriae 1883. (4-r. 7 1.) Tymaviae, typ. Joan. Bapt. 
Jelinek. ' ü.- 

— Ode Adm. Rev., ac Clar. patri Joanni Bapt. Grosser, scholarum piarum per Hungáriám, 
et Transilvaniam praeposito provinciai!, domum probationis Prívidensem canonice 
invisenti ab eodem oblata mense Maio 1837. (4-r. 6 1.) Neosolii, typ. Phil. 'Machold. 

— Ode honoribus IlL, ac Rev. Dni Emerici Palugyay de £adem et'in Bodafalva, dum 
munus episcopatus Nitriensis solenni ritu auspicaretur a collegio scholarum piarum 
Nitriensi dicata die 26. Maii anni 1839. (4-r. 6 1.) Nitriae, typ. Jos. Neugebimen E. * 

Paoler, Theodorus. Asserta ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r; 16 1.) 
Budae, 1836. Typ. reg. universitatis. • • . 

— Asserta e jure naturali et jure publico hungarico, quae in regia academia Zagrabiénsi 
•publice propugnandas susceperunt die 6. Julii 1845. juxta praelectionibus T. P. DoUhopf 

Gustavus etc. (8 r. 8 l.) Zagrabiae, typ. Lud. Gaj. M. 

— ' Jog- és államtudományok encyklopaediája. (n. 8-r. VIII és 247 1.) Pest, 1851. Emich 

Gusztáv. 1.30* p. 

A.E.M. 

— Emlékbeszéd Frank Jgnácz m. acad. tag felett. Tartotta a m. academia ülésében nov. 
25. 1850. (n. 8-r. 14 1.) Pest, 1851. Eisenfeis és Emich könyvnyomd. E. 

Különnyomat az ^^Academiai értesítő* X. folyamából, • ' 

— Bevezetés az észjogtanba. (8-r. VI és 143 1.) Pest, 1852. Emich Gusztáv. —.48 p. 

A. M. 

— A nemzetek semlegességi viszonyai. Előadta a magyar academia ülésében 1851. június 28. 
(n. 8-r. 15 1.) Pesten, 1852. Emich és Eisenfeis könyvny. E. 

Különnyomat az ^jAcademiai értesítő^* XI.* folyamából. 

— A porosz büntető törvények fo elvei. Előadta a magyar academiában máj. 17. 1^52. 
(n. 8-r. 16 1.) Pest, 1853. Emich Gusztáv könyvny. L 

Különnyomat az ,.Academiai értesítő*'' XIÍ, folyamából, 

— A követek területen-kívülisége. Olvasta ... a magyar academia július 18-án tartott 
kis ülésében, (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1853. Emich Gusztáv könyvny. E. 

Különnyomat az ,^Academíai értesítő*^ XI 11, folyamából, 

— Észjogi alaptan. (8-r. IV, 87 és 1 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv. 

— Kmlékbeszéd Borsiczky Dénes felett. Előadta a magyar academiában 
12 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv könyvny. 

Különnyomat az ^,Academíai értesítő*'^ XIV. folyamából, 

— A kalózokról. Olvasta a m. academiában 1854. jul 17. (n. 8-r. 20 1.) 
Ny. Emich Gusztáv. 

Különnyomat az ^yAcademíai értesítŐ^^ XIV. folyamából. 

— Bencsik Mihály jogtudós jellemzése, (n. 8-r. 11 1.) Pest, 1855. Ny. 
Heckenast. 

Különnyomat az jyAcademíai értesítő^* XV, folyamából, 

— A nagyszombati törvénykar romanista irói. (n. 8-r. 14 1.) Pest, 1856. Ny. Landerer 
és Heckenast. E. M. 

Különnyomat az .^Academiai értesítő^' XV, folyamából. 

— Szegedy János jellemzése. [Külön lenyomat az „Academiai értesítő "-bői.] (n. 8-r. 
16 1.) Pest, 1856 Ny. Landerer és Heckenast. E. M. 

— Egyetemünk rectorai és cancellárjai. (n. 8-r. 22 1.) Pest, 1856. Ny. Landerer és 
Heckenast. M. —.40 
A. E. 


M. 


. . . (n 


. 8-r. 
E. 


Pest, 


1854. 
E. 


Landerer és 
E. M. 57 ' Pwdy. ŐMBtítáoyi MftituD küaaoíéa^. SMMljettMte • KOlöBnyottUt 

ú ■i ^ j jju r ^kad. ^>MÍI ftfeí61. (s. S-r. ll U Fért, 18S7. Emidi Guaastáv könyvnyomd. É. 
— Jkz -etetés észjog! alapja. 6zékfogla)6faig oItsoéb oct. 10. 1859. (o. 8-r. 34 1.) [Peti, 
185^. Ny. n.] . 

Kül&unyomat om „Aeademiai értestíd^' XIX. év/oly, líl, kőtetihUl. Pwlfet Elek. A Nméltgú és Ft Kluch Jósef urnák, nyitrai megye püspökének stb. 
iialálát kesergő versek. (8-r 7 1.) Nagy-Szombatban, 1827. Jelinek Ker. János- bet. 
KoUemény. L H. 

Pavllk, Franc. Conversatío cum Deo et Sanctis ejus: sive modus Deo serviendi, & sanctos 

. ejus cdendi. (k. K-r. 360 1. és 1 rézm.) J^utscboviae, 1843. Typis Joan. Werthmüller. M. 
PMifkavits Lajos. Két vir. Begény. (12-r. 380 1.) Pest, 1854. MflUer Qyala. 1.20 p. 

1E. M. 
~ Bajzok a hajdankorból. (k. 8-r. 416 1.) Pest, 1855. Müller Gyula bizom. 1.30 p. 

Tartalma: ■•• E- 

- Az •IbamTsde sn. — Zaanpó. — Óvár. — Kék zwándok. — VerohoTÍmi. — Svánkásás .njárbitn. — Jésos 
kntja. ,— Pfetrou. - k% entergályos. — Vubtfl araay. — Snlirali csillaga. — HaUváo. 

— Nefelejtsek a történelem mezejéről. A honleány. Kőrösmező művésze. Pál vitéz. 
Remete. (8-r.) Pest, 1859. Boldini Róbert könyvny. 2 — 

M. 
Pavlini, Joan. Dissertatio inaaguralis pfaysiologico-pathologica de antocratia naturae in 

conservanda et restituenda sanitate. (8-r. 32 1.) Pestini, lo34. Typ. Landererianis. M. 
PaaHnas aS. Bartolomeo. Jomandis vindiciae de Var hunnorum. (4-r. 1 2 1.) Bom^^, 1800. 

Apad Ant. Fulgonium. M. 

— a 8. Disma, Phoenix sapientiae. Sive Dívi Thomae Aquinatis annua solennitas, 
oratoria dictione celebrata. (k. 4-r. 22 1.) Budae, 1728. Typ. Joann» Georgii Nottenstein. 

m. 

— a S. Josepho. Institutiones srithmeticae cum omnibas nécessarüs regulis e^ opera- 
tioDibus deservientibus statui religioso, poiitico et milituri. (4-r. 2 lev. és 122 1.) 
Budae, 1745. Typ. Veron. Nottensteinii viduae. E. M. 

— P-i. a S. J. orationes habitae in eodem (Bomano) archigymnasio I. De neglectu 
literarum hnmaniorum & earum corruptela. II. De patrocinio bonarum artiuni. 
líl. De laudibus Leonis X. in anniversaríis ejus parentalibus. IV. De infelicitate 
iUiteratorum. V. De forensi latinitate ezpurganda. Vf. De usu & necessitate eloquentiae 
in foro & bodíernis judicih. VU. In optimin studiis lente festinandum. VIII. De 
expedita discendi ratione. IX. De laudibus Leonis X. in anniversarüs ejus parentalibus. 
X. De ingenioruni delectu ad studia literarum habendo. XI. De laudibus Leonis X. 
in anniversaríis ejus parentalibus. Kecenauit, praefatus est ac programmá de ca^ussis 
comiptae hoc aevo eloquentiae romanae adjecit Joannes Erhardus^ K a p p i u s. (8-r. 
XLVin, 330 1. és 6 lev.) Budae, 1746. Typ. Veron. Nottensteinin. 

— P. Joanni Nepomuceno Motesiczky. (4-r. 'l lev.) [H. és ny. n. 1789-j M. 
Pailiny, Joa. Trauungs-Bede gehalten am 5. Juny 1 798 . . . zu Bistrítz, bey Gelegenheit 

der zweyten ehelichen Verbindung des . . . Herm Johann Klapsia, mit . . . Jungfrau 
Katharina geb. PauHny. (k. 8-r. 16 1.) Schemnitz gedruckt 1798. (Ny. n.) 
Pailliny, Nicol. Dem Hochehrw. Herrn Basilius v. Geor^ievics, zum Namensfeste und 
Neujahrs-Wechsel am 1/13. Január 1825. (4-r. 2 lev.) Temesvár, gedr. bey J. Klapka. 

Paillua a Lspide Leonis. Ode ad beatos immortalesque manes viri sua aetate incom- 

parabilis Clar. Doct. Dni Joannis Georgii Sztretsko, anno Chr. 1795 ad diem 4..nonarum 

Novembris vita defuncti. (8-r. 8 lev.) Comaromii, typ. Valent. WeinmöUer. M. E. 
Paiilovies, Lazar. Introductio ad libros veteris foederis. (n. 8-r. IV és 307 1.) Pestini, 1848. 

Tvpia Trattner-Károlyianis. M. 

~ Catechismus rationis per revelationem illuminatae. (8-r. 38 1.) Pestini, 1856. Typ. 

Jos. Gyurián. M. 

P lalaen. Preisfra^e und Antwort. í4-r. 6 lev.) Preszburí?, 1786. Gedr. bey Simon Péter 

Weber. M. 

P iiIm. Oratórium nach Worten der heil. Schrift componirt von Félix Mendelssohn - 

Bartholdy. (8-r. 13 1.) Pesth, 1841. Gedr. bei Trattner-Károlyi. M. 

P mfy, Caroliis. Consitutio rei ur barialis regni Hungáriáé. 2 tömi (3 partes). (n. 8-r. 

XXXII, 336, 337-671 és 1 1.) Viennae, 1817. Typis Grundianis. 4,30 p. 

A máaodik tíHet végén: Constítatio urbarialis regnonum Croatiae •( SlaToniae. A. E. M. Pauly. • 58 Pavich. 

Pauly Károly. Magyar tiszti Írásmód a polgári igazgatás és törvénykezés azótárávai. 
A magyar iQúságának használására, (n. 8-r. 500 1.) Budán, lS27. Ny. a magy. kir. 
egyetem bet. Kötve 2.40 p. 

— Polgári és pörös szótár, (n. 8-r. 159 és 1 1.) Budánn, 1827. A magyar kir. universitás bet. 

M. 

— Vilmos. Általános ausztriai polgári törvénykönyv, 1852. évi november 29-ikén kelt 
legfelsőbb nyiltparancs által, Magyar-, Horvát- és Tótországban, a szerb vajdaság 
8 temesi bánatban életbeléptetve, az ezen törvénykönyvre vonatkozó utólagos ren- 
deletekkel. Rendszeresen s gyakorlatilag magyarázva P. V. által. I. köt. A személv- 
jogról, (n. S-r. Xn és 205 1.) Pest, 1853. MüUer Gyula. 1.30 p.* 

Töhh nem jelent meg, 
Paumgartten, C. R. Franz Rákóczy. Dramatisches Gedicht in 4 Aktén. (n. 8-r. 70 I.) 
Wien, 1859. Mechitaristen-Congregations-Buchdruckerei. — .50 

M. 
Paur, Carl. Ehrenrede auf den H. Stiíler des preiswürdigsten Ordens der frommen 
Scfaulen Joseph von Oalasanz, als die 8-tágige Feyer seiner Heiligsprechung den 
27. dea Augustmonats 1769 . . . zu Nentra beschlossen wurde. (4-r.) Tymau, in der 
Acad. Buchdr. M. 

Paúr, Joh. Zwei römische Ziegeldenkm&ler aus Steinamanger in Ungarn. Mit 3 lithogr. 
Tafeln. (n. 8-r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold's Sohn.) 
Különnyomat a „Sitzung-sberichte''''-b5l. 
Pau8Cher, Josef. Almanach des Theaters zu Lúgos, zum neuen J. 1838. (8-r. 4 lev.) 
Gedr. mit Beicherschen Schriíten (in Temesvár). E. M. 

— Almanach des Theaters der kön. Freistadt Temesvár .... zum neuen Jahr 1839. 
(16-r. 24 1.) Temesvár, Druck v. Jos. Beichel. * E. M. 

— Almanach [1841] der . . . kön. stádt. Theater in Temesvár, Pesth und Fflnfkirchen. 
(Ití-r. 32 1.) Temesvár, mit Jos. BeicheFs Schriíten. M. 

— Journal des freiatádtischen Theaters in Gedenburg. Zum neuen Jahre 1847. (k. 8-r. 
12 1. és 2 lev.) Gedenburg, Kultschar'sche Buchdr. E. M. 

— Journal des k. freistfidtiachen Theaters in Gedenburg ... Zum Abschiede gewidmet. 
(k. 8-r. 8 1.) Gedenburg, 1847. Kultschar'sche Buchdr. M. 

Pausz Amand. Kisczeli szarándok. (8'r. 308 1.) Győrben, 1797. 
Ujabb kiadása ezen cim alatt: 

— Kis-czeli szarándok, azaz rövid oktatások, mellyeket összveszerkesztett T. P. A., most 
pedig újra kiadott Veké r le Gottfried. (8-r. 236 1.) Gyór, 1834. Streibig Lipót. 

— Christkatholisches Andachtsbuch insbeaondere für fromme Pilger zum Gnadenbild 
Maria nach Kleinzell. Herausgegeben v. G. Vekerle. (8-r. 173 és 3 1.) Pressburg, 1835. 
Ant. Edl. V. Schmid. 

— Jos. Ad 111. ac Rev. Dnum Steph. Sztratimirovics orientális ecclesiae neo-electum 
archiepiscopum et metropolitam Carlovicziensem, dum civitatem Neoplantensem prima 
vice ingrederetur die VII. Januarii 1791. (4-r. 3 lev.) Neoplantae, 1761. [Ny. n.] M. 

Pávai, Sámuel K. Mappa exhibens totam archidioecesin Colocensem, in comítatibus 
Bacsiensi, et Pestiensi diffusam, et in trés distinctas archidiaconatus cathedralem 
Bacsiensem, et Tibiscanum divisaro, adjecta una parochia Horgas in comitatu Cson- 
gradiense existente. Pestiui, 1801. Aerí incisa per Franc. Karács. M. 

Paver, Carol. Godofr. De orientatione seu expositione situs regionis in planp respectu 
plagarum mundi. (4-r. 24 1.) Posonii, 1751. 

Pavich, Alex. Ant. Dissertatio inaugurfóis medica sistens quaedam de nicotiana tabaco. 
(8-r. Hl 1.) Vindobonae, 1827. Typ. J. P. Sollinger. M. 

(— Emer.) Exemplar encomiorum, commodo seraphicae juventutis donatum, a quodam 
lectore generáli, ordinis Seraphici, reguláris observantiae, provinciáé Bosnae Argentínáé. 
Budae anno 1754. annexo ortu, & progressu doctoris subtilis. (16-r.) Budae, typ. 
Leop. Franc. Landerer. 

— Ramus viridantis olivae, in arcam militantis ecclesiae relatus, seu paraphrastica 
et topographica descriptio provinciáé nuper Bosnae Argentínáé, jam verő 8. Joannit* 
a Capistrano nuncupatac, ordinis minorum observantiae, in ditione suae sacrae 
caesareae et reg. apóst. Majestatis, per Ungariam, Slavoniam, Syrmium, et Banatum 
diffusae clientalis obsequii ergo Rev. Patri Josepho Maria de Vedano . . . oblata. (2-r. 
XVI, 391 1. és 1 rézm.) Budae. 1766. Typ. Leop, Franc. Landerer. M. E. Pavich, 59 Paziazi. 

<Pavich, Emer.) Kucsna knjixica, za utilovití u zakón katolicsanski obrachenike ; za narediti, 
i na srichno priminutje dovestí bolesnike, i na smert odsugjene; i za prívestina spasonossni 
zakón razdvojnike. Xupnikom, i ostalima duhovnim nastojnikom, a i istima pravo- 
vimima Domachinom veoma korístna; upisana po jednomu sinu S. Frane, derxave 
S. Ivana od Capiatrana, godine 1769. (8-r. 6 lev. és 174 1.) U Pesati, sa slovi 
Eitzenbergerovi. 

— £piatole, i evangjelja priko sviu godisbnji nediljah i svetkovinah s-dvima mokama 
Isusa po Matheu, i Ivanu ispisanima, po uredjenju rimskoga misala, i naredbi svetoga 
tridentínekoga sabora sloxena, i u slovinski, iliti iliricski jezik priatitam pana .... 
(8-r. 3 lev., 436 1. és 1 címkép.) U Budimu, 1808. Sa slovima kraljevske magj. mudro- 
sknpsbtine. 

— Karel. Pokopno govorenye kője o aprovodu priuzvishenoga, prisvitloga, i priposkto- 
vanoga gospodina Antuna Mandicha Boxjom, i aposhtolske stolice milostyom etc. u 
Stolnoj cerkvi Diakovacskoj S. Petra aposbtola, na dan jedana jesti miseca oxujka, 
godine 1815. obderxavanomu. (4-r. 2ö 1.) U Ossiku, 1816. Slovima bashtinikah 
Divaltovih. M. E. 

— Politika za dobre Ijude to jest Uprave razumnoga, i kripostnoga xivota, iz nimacskoga 
poslavoncsite. (8-r. 183 1. és 2 lev.) U Peshti, 1821. Sa slovih, Ivana Thome Trattner. 

M. 

— Svetcsano govorenje o pngodi druge mlade missé priposhtovanoga gospodina Gabre 
Jankovicha. (n. 8-r.) U fiudimn, 182Ö. Slovotishtjem kralj. mudroskupahtine. 

Pavissevicb, Jos. Maria Tberesia augusta post fata superstes. (4-r. 5 lev.) Mursiae, (1781.) 
Ex officina Divaltana. M. 

— Fragmenta poetica. Elogia, epitaphia F. J. P. (4-r. 41 1.) Essekini, 1 793. Typ. Dlvaltanis. 

M. 

Pavi88ich, Luigi Ce8are. DeUa vita del generálé Nicolo Mastrovich dalmata, (n. 8-r. 38 I. 
és 1 arck.) Vienna, 1852. Dalia tipográfia mechiterística. M. 

Pavleéié, Joh. Gelegenheits-Rede, die am 19. Juny 1844, als . . . Herr Josef v. Scbrott, 
Weihbischof von Belgrád und Semendría . . . den Grundstein des Karlst&dter Armen- 
und Waisenhauses einsegnete, in sűdslawiscber Sprache vorgetragen und nachtráglicfa 
in die dentfiche übersetzt bat. (4-r. 6 1.) J. Prettner'sche Bucbdruckerei (in Karlstadt). 

Pavletié, J. Pregled zemljo- i xiérzavopisni Europe. (h. 4-r. VIII 1. és 20 lev.) U Zagrebu. 
1843. Dr. Ljud. Gaj. 

Pawelka, Jan Nep. Kratki witah usporadaná a letopisöw cirkwi krestanskég katolickég 
pro mládei obeeného ludu. (8-r. 114 1. és 1 lev.) W Tmawe, 1844. Nákladem Felixa 
Wachtera. 

Pawiowski, Daníef. Locutio Dei ad cor religiosi, in sacra octiduana exercitiorum spiritua- 
lium solitudine commorantis. (16-r. 188 l. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1752. Typia acade- 
micis soc. Jesu E. M. 

Pavtovszky, Math. Ecloga honoribus Rev. ac. Olar. patris Francisci Xav. Gubiczer, dum 
festam nominis sui diem 3-tia Decembrís anno 1827 felix recoleret, a secundi anni 
phüosophiae auditoríbus oblata. (4r. 8 1.) Szegedini, typ. Urb. Grtinn. M. E. 

Paxí, Midi. Specimen inaugurale chemico-pbysicum sistens observatione^ novas et mele- 
temata circa pyrophorum aluminosum et ignem. (4-r. VI és 56 1.) Trajecti ad Bh., 
1771. Ex offic' Joan. Broedelet. 

Paxy, Lttdov. Florilegium sponsalitíum canonico morale foro fori, <& poli accomodatum. 
Eflsentiam, propríetates. & effectus sponsalium, nec non decisiones L. cum funda- 
mentia, pro, & contia discussis complectens. Ad usum curatorum animarum, diaecesis 
Magnó- Varadiensis . . . concinnatum. (4-r. 5u3 1.) Comaromii. 1740, Typ. Nic. Joan. 
Schmid. M. E. 

Payer, Joan. Leop. Modicum médium, sive regni Sclavoniae thermarum in inclito Varas- 
dienai comitatu ad venerabile ac antiquissimum capitulum almae ecclesiae Zágrábién sis 
jure dominii spectantium succincta et dilucida descriptio. Annexis cautelis in acidu- 
larum uau observandis. (8-r. 46 1.) Reimpressum Zagrabiae 1784. Litt. Kotscheianis 

i;. a. (8-r. 46 1.) 1786. [H. és ny. n.] 

f azfazí, Joh. Georg. Das irdische Glück ein Unglück, und das irdische Unglück ein 
Glflck; zuletzt Betrachtungen über den cbrístlicben Glauben. Alles mit Beweisen, 
theils durch Stellen aus den zwev heiligen Schriften, theils durch gesunden Menschen- 
Verstand, (8-r. XIII, 14—68 l)*Pé8th, (é. n.) Gedr. bey Ludw. Landerer. M. Pázmándi. 60 PásEuiány Pixaiándi, Gábriel. Idea Datrí Hvngaríae veteram n'itro analógi. (8-r. 76 l.^ Viodoboiise^ 
1770. Apvd Rvd. Gracffer. «. E. 

Pizmándy, Sámuel. Scbediasmata praelvdialia cogitationvin coQÍectvralium, circa oHgiQem, 
sedeeque antiquas, & linguam, vrhd-mAgarviB popvlorvm. Quibtis, ex coinbjtsatíaiie 
seríptorum sacrorum, cum proianÍB, ac traditione doniestica a fabulis vindtcatu^ cum 
prímis depromfiS) tam eorundem, quam et in parte aliarum gentivm, ac aboríg:LaTm, 
historiae-praesertim primigeniae — nova rrvreus faciea indyitvr. Pare í. Cum ad nóta - 
tíonibus autoria — et penturia vocum iazygicarum — aliarumque hungarico*i11yrtcarum 
syllabo, et aliis additamentis. (8-r. 8 lev., 1009 és 20 I.) Pestini, 178(5. Litterís L 
Mich, Landerer. A. M. 

Horovitz 187Ö, i/rt, — Dobrowsky 18S8, *j/ri ^O kr. — List ár* Brancke íHjO. I t/r, 

(Pázmány Péter.) Nyolcz okok, mellyelore nézve eey tudós, és nevezetes fö-eniber. meg- 
vetvén az új vallásokat a római bitre tért. Acaaemiai collegiumban a JesUM tár^aigág: 
goudviselése-alat, a keresztyén tudománynak gyarapodására rendéit könyvtartó bá^büt 
igonnan ki-botsáttattak, (16-r. .59 és 1 I.) Kasán, 1735. Az academiai böt Frauenheim 
János Henrik által. W* 

Horovitz l8j6, 80 kr. 
Ujahh kiadása ezen cím alatt: 

(— ) Nyolcz okok, mellyekre nézve egy tudós, és nevezetes f(5-ember, megvetv</Q a^ új 
vallásokat, a romai hitre tért. Az igaz keresztény híveknek lelki gyarapodására űjonnaci 
ki-nyomtattattak. (12-r. 75 és 1 1.) Kolosváratt, 1764. A Jesus lárs. akad. bűt. E. 

( — ) Nyóltz okok, meUyekért egy tekintetes tudományú nevezetes fö-ember* el-hagyván 
a római hit ellen tusakodó vallásokat, a régi igaz pápista hitre hajlott. (16*r. ^^ & 1 1.) 
Nyomt. Győrbe, 1772. Streibig Gergely János által. «. 

— Alvinczi Péternek kassai kálvinista praed^tornak egy tudakozó praedikátor nevével 
Íratott ott levél, P. P'-tül néhai esztergami érsektül. (16-r. 108, 68, 37 1.) Nyomt. 
Kassán, 1741. Az academiai böt. Márcklinger Korlát által. A. E. 

Nyomtattatott utóbszor Kassán: most pedig ujjolag (16-r. 297 1.) Kolosváratt, 1761. 
Az akadémiai böt. E. M. 

Dobrowsky 1888. 2 frt 50 kr, 

— Imádságos könyv, mellyet írt P. P. a boldog emlékezetű cardinal esztergami érsek. 
Es most az méltgs Telvanai Joanelli Judith . . . adakozásábúl újonnan nyomtattatott. 
(4-r. 12 lev., 29'^ I. és 3 lev.) Kassán, 1758. Az akadémiai bötükkel. M. 

Nyomtattatott tízennegyedszer. (8-r. 8 lev, 434 1. és 3 lev.) Nagy-Szombatban, 1791. 

Nyomt. a kir. univers. betűivel. M. 

U. a. (4-r. 3 lev., 292 1., 3 lev. és 1 címkép.) Kassán, 1797. Füskúti Landerer Ferentz bet. 

M. 
U. a. (8 r.) Budán, 1812. A kir. egyetem bet. 

Most pedig ezen hiteles, gondosan átnézett, és egy toldalékkal megbóvített 16. kiadásban 
közrebocsát a jó s olcsó könyvkiadó-társulat, (ö-r. IX, 17, 570, 1 1. és 1 címkép.) 
Pesten, 1851. Eisenfels és Emich könyvnvomd. —.48 p. 

M. 
Most pedig ... 17. kiadásban másodszor közrebocsát a jó és olcsó könyvkiadó -társulat. 
(8-r. IX, 17 és 600 1.) Pesten, 1853. Lukács L. nvomd. —.48 p. 

M. 

— Hodegus. Igazságra-vezérlö kalauz. Mellyet írt, és most sok helven jobbítván ki- 
botsátott ... [4. kiadás.] (2-r. XVÍ, 1092 l., 4 lev. és P. P. arck.) Nagy-Szombatban, 
1766. A Jesus társasága akadémiai coUegiumának bet. A. E. M. 

Dobrowsky lö8g, lO frt. — Kivonatot készített belőle Ambrosovszky Mihály ; 
Id. ott. 

— A romai anya-szent- egyház szokásából minden vasárnapokra, éa egy-nehány inne- 
pekre rendeltx evangeliomokrúl prédikátziók, raellyeket- élö nyelvnek tanitása-után 
Írásban foglalt cardinal P. P. esztergami érsek, t2-r. XX Vili éé 1276 l.) Nagy-Szom- 
batban, 1768. A Jesus társasága akadémiai coUegiumának böt. A. M. E. 

Dobrowsky 1888. 5 frt. 

— A setét hajnali-tsillag után bujdosó Luteristák vezetője, melly útba igazittya a vitte- 
bergai academiának Fridericus Balduinus által kibotsáitott feleletit a kalauzra. Nyom- 
tatta Bétsben a Kolóniai udvarban Formica Máté 1627. esztendőben. (4-r.) Agriae.. 1774. 
Typis scholae episcopalis. 

— Épistolae. L.: Miller, Jac. Férd. PáunáDr. 61 Pázmány-füzet^. Páinányy Petri, . . . leeatío romána. £dente Aloysío Ub. bar. Mednyánszky. (n^,8*r. 
VI, 7— 17ü és 1 1.1 Pestini, 1830. 8umptíbu8 Conr. Ad. Hartleben. A. E. M. 

Dohrowsky iS^O. l /rt. 

PáxMUiy-fiizetek. Egyházi beszédek, homiliák, templomi és iskolai katekesisek gyfijte- 
menye. Szerkeszti Boder Alajos. Kiadja a Szent-István társulat. 4 köt. (n. 8-r.) 
Pesten, 1855—5)^. Ny. Beiméi J. és Kozma Vazulnál. 

I. köt. 5 füzet. (675^ és 1 1.) 1866— 56. 5.— 

E. M. 
U. köt. 6-10 füzet. (6481.) 186.7. 5.- 

E. M. 
lU. köt. 2 füzet. (4yl és V I.) 1858. 4.— 

MelUUe: Régi szent beszédek az érsekújvári codexböl (1630—1.) Adalékul a ^Pázmány- 
iuzetek»-kez. Mai Írásmóddal közli: Szabóky Adolf. (LXVIIi és 1 1.) Pest, 1858. 
Ny. Beiméi J. és Kozma Vazulnál. 
Tartalma : 
Karicsoo e»t6o valö prédikácsiö. — KArácson napján Mária nere. — Példabeszéd. — Az irgalmaaiágnSl. — 
HnBTétra. — Pftnkötdre. ~ SMntbáromaág napján. — Űrnapján. — As ntolsö itél«t napjárt^I. 

IV. köt. 2 füzet. (520 és VII 1.) 1859. E. 

Tartalma : 
I. k6t Advent 1. vasárnapjára Perg er Jánod és Tö ih Antaltól. 
Kacácsonnapia V e s e r I « Ignátt és S o m o^f j 1 Aliő<)*(^^' 

A boldog. Ss€s sxoplőiUn foganiatásárél D a n i e M k János, Körmöezy Imre és Palástliy Páltól. 
Nagyböjti besiédek Kórraöesy Imra és T ó t b Anialtól. 
Nagypéntekre Tóth Antal és Pá b ián Ambrustól. 
HnsTst ftnnepekrs Boasnet, Pyrk er Láaaló és Somogyi Károlytól. 

Hnsyét ntáni I— VI. vasárnspra Tezsrle l^á^pár, B^der Al^os. Tóth Antal és Somogyi Károlytól. 
PftnkÓsd ünnepére Sx a b ó Jóssef és s w al d Ferencxtől. 
Ssentháromság-Tssárnapra Tó t h Antaltól. 
Űrnapra P y r k e r Lássló és B « n d e iósneftól. 

Pünkósd ntán II. IV— X. vasárnapra B ok e Kristóf, S s a b ó Jóssef és G ryn aen s Alajostól. 
Ssent LásAló király és Szent Anna ftnnepéire Hnssár Károlytól. 
Adventi tonitások Májer Istvántól. 

Feliérvasárnapi és Ssent Márk napi tani* ások Grynaevs Almostól. 
Ssent Péter es Pál flnuepéio blteiemzési tanítás Koder Aikjostól 
Nagybójc minden vasárnapjaira való tanítások Hnssár Károlytól. 
Lelki essnt gyakorlatok a négy Vitolsó dolgokról. Fábián Ambfastól. 
Iskolai kaiekesisek Morva Miklóstól. 

II. kóc Hagy-karácson napjára Nagy Jánostól. 

Szent István első vértanú flnnepére Boder Alajostól. 

Magy-karácson ntáai vasárnapra Tóth Antaltól. 

As év ntolsó napjára Tóth Antal és Devics JózsoMl. 

Uj évre Fenic7v János és Bimely Károlytól. 

Kis-Kaiicson és vízkereszt kózti vasárnapra Tóth Antaltól. 

Viskerrazt ftnnepére M a s s i 1 1 o n ntán. 

Vízkereszt mán I— VI. v asámapia Tóth Antal, Vezérlő Gáspár, B a r á t h Lóiincs, Bimely fKáioly 

és Sántha Mihálytól. 
Jésns szent novének ünnepére Fater Mihálytól. 
Gyertyaszentelő boldog-asszony ftnnepére Boder Ali^ostól. 
Septnagesima-vasámapra V e s e r 1 e Gáspártól. 
SezagesiiBO-vseáraapm Hirscher ntán Sántha Mihálytól. 
<)ninqnagesima-vasárnapr.k Tóth Antaltól. 
Bamvaxó szerdára Devics Józseftől. 

Biyt-vasaniapokia T ó t h Antal, Devies Jóssef, Habas Lássló és Boder Alajostól. 
Qyflmőlesoltó boldog-asszony Ünnepére M a y r Frigyestől. 
Virág-vasámapia Boder álaioetűl. 
Pftnkósd-hétfóre Devics Jozstftól. 
Fftnkösd nián lU. XI— XXI V. vasárnapokra Beké Kristóf, Sántha Mihály, Tóth István. Tóth Antal 

és Boder Alajostól. * 

Nagy-boldog asszony napjára F e n i c z y Jánostól. 
SziHat Utván király ttnnepéro Devics Józseftől. 

KisMszony napjára Bossvot ntán D raxl er (Zsdori) Jánostól. \ 

Ss6s Mária nevének ünnepére hacsak Imrétől. I 

Minden szontek napjára C s a j á g h y Sándortól. | 

A fóthi tomplom fftlszentolésekor Holló M.-tóI. 

A boid. Ssfiz szeplőtkn ssent szivének felssteletére rendezett m^ns havi ájtatosság K r u e s z Chrisostomtól. i 

Kskotesl SS. beszédek Csaiághy Sándor, Beké Kristóf és Knbricsky Andrástól. 

Az Vr imádsága katok«tik»i beszédekben megmegyarázva H e r m a n n Jeremiás és K o.d e r Almostól 1 

Templomi katokesisek Boder Ali^oe és S á n t h a Mihálytól. I 

Iskolai katokesUek Morva Miklóstól. 

lU. kőt. 8z. Andris napjára. B o d e r Alajostól. 

A b. sz. Szűz szeplőtlen fogantatásának ünnepése. Perger Jánostól. 
Nagy kalácson napjára P 1 o s s z e r Ferencz és V e z e r 1 e Gáspártól. 
Ss. istván. első vértanú ünnepére. Beké Kristóf és Jeney Ernőtől. Pázmány-ftizetek. 62 Pecháta. Ss. János evangélista napjára Irsik FefencztSl. 

SylTeeter estére Fenicsy Jánostól. — üj évre Feniczy János és Siabé Jöcsefből. 

Vízkereszt napjára Y e z e r 1 e Gáspár és Plossier FerencztSl. 

Jézus sz. nevének napjára irsik Ferencz- és a szt^rkesztőtŐl. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára Vezér le Gáspár és Perger Jánostól. 

Sz. H^lázsnapján I r s i k Ferencztől. — Sz. Benedok nacjára Ernesz Chrysoston és Császár Ármintól. 

Gyümölcsoltó Koldogasszony flnnepére Vezér le Gáspár, Jeney Em€ és Plossser Ferencztín. 

Szűz Mária hét fájdalmának Qnnepére Tóth Antal és Huszár Károlytól. 

Hét nagy böjti beszéd Eoller Jánostól. 

Nagypéntekre K o 1 1 e r János, R o d e r Ala^jos és Plosszer Ferencztól. 

Az esztergomi fStemplom felszentelésekor Farkas Imre és Barinyai Józseftol. 

Pfispöki beköszöntő beszéd Simor Jáiios g)Őri püspökiól. 

Á tihanyi apátság nyolczszázados ünnepén Köves Jánostól. 

Kgy protestáns vallásúnak a kath. egyházba fölvételekor Munkay Jánostól. 

Keres^l-fölszenteléskor Orosz Ádámtol. — Missiokereszt-fAlszenteléskor Draxler Jánostól. 

Az oltáriszentség imádásakor Frauenh *ffer Józseftől. 

A templom fölszentel ésének évfordulati linnepére Irsik Ferensztől. 

Ajnácsköi báró Vécsey Eieonoia asszony koporsója fölött F e n i c z y Jánostól. — Gr. Nádaady Tamás 

halála fölött Ráth Józseftol. 
Templomi katekesisek May rhofer Józseftől. — Hitel^mzési oktatás F á b i á n Ambrustól. ~ Iskolai 

katekesiAck Huszár Károly, R o d e r Alajos és Mayrhofer Józseftől. 
SAÓttekintés a homiletika és katcketika irodalmában Roder Alajostól. 
IV. köt. Húsvét vasárnapjára Bárdossy Mihály, Tóih AnUl és irsik FerenczlőJ. 
llusvét-hétfőie V e z e r 1 e Gáspár és Plosszer Ferencztól. 

A gye-mek első gyóoása és áldozásakor Beké Kristóf, Csajághy Sándor és Huszár Károlytól. 
Sz. Mátk napján oltárbeszéd Irsik Ferencztől. 
A kere.szr fölt.i]álása napjára Fater Mihály és Pados Jánostól. 
Nejpoiiiuki 8Z JánoA niipjára D e v i c s József és Jeney Ernőtől. 

Krl^ztus urunk mennybemenetelének Ünnepére Vererle Gáspár és Rimely Károlytól. 
Pünkösdre Knbriczky András és V e z e r 1 e Gáspártól. 
Szentháromság vafárnapjára Vezéri e Gáspár és Ben d e Józseftől. 
Urnipra Ud vardy Ignácztól. 
Sz. Norbert napjára D e v i c s Józseftől. 
Keresztelő sz. János napjára Garay Alajostól. 
Sz. László király napjára Plosszer Ferencz és Tóth Antaltól. 
Sz. Péter és Pal ünnepére Babocsay Páltól. 
Sz. Margit és Sz. Magdolna napjaira Plosszer Ferencztől. 
Loyolai szent Ignácz napjára Krueaz Chrysostomtól. 
Nagyboldog asszony ünnepére Huszár Károly és Plosszer Ferencztől. 
S/.. István király ünnepére és sz. Mihály arkangyal napjára Irsik Ferencztől. 
Mária névnapjára Plosszer Ferencz és Orosz Ádámtól. 
A kereszt föl mtigasztal tatásának napjára Feni ez y János és Szabó Józseftól. 
Á sz. olvasó ünnepére Kubi'iczky Andrástól. 
Sz. Vendel és 9z. Márton napjaira Plosszer Ferencztől. 

Minden szentek ünnepére V e z e r 1 e Gáspár, Plosszer Ferencz és B e n d e Józseftől. 
Sz. Ei-zsébet napjára Feniczy Jánostól. — Sz. Katalin napjára Pados Jánostól. 
Első sz. miseáldozatkor K r u c s z Chiysostom, Feniczy János, Garay Alajos, K o 1 1 e r János és 

Draxler Jánostól. 
Arauymenyegzőre Garay Alajostól. — Vasútfölszenteléskor D r a x 1 e r Jánostól. 
Midőn a pesti egyetemnek uj fénybe Öltözött temploma az isteni szolgálatnak újra megnyittatott Roder 

Alsjostól. 
Plebánusi hivatalra való beigtatáskor Jankovics Alajostól. 
18 8z. beszéd a házasságról M ü 1 1 e r Károlytól. 
Templomi katekisisek Fábián Ambrus és M u n k a y Jánostól. — Iskolai katekesisek Mayrhofer 

Józseftől. 
Könyvismertetések. 

Pazzo, II fínto — , per amore. Operetta a quatro voci. Da reppresentarsi al theatro 
d'Esterhaz Tanno 1776. (k. 8-r 48 1.) Oedeoburgo, nella stamperia di Giu8. Siess. 

Pázsítzky, Ed. Specimen inaugurale de lue aphrodisiaea. f8-r. 30 1.) Pestini, 1838. 
Typ. Jos. Beiméi. M. 

Pazurek, Jos. Dis.sertatio inauguralis medica de scarlatina, quam . . . pro dris med. grada 
rite consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 22 1. és 1 lev.) 
Pestini, 1:^27. Tvpis nob. Math. Trattner de Petróza. M. 

Pech Antat. Búcsúdall, mellyet Ft. Vercsik Imre urnák az 1834. oskolaesztendö végével 
hála jeléül szentel. (4-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy János nyomt. M. 

— Az érezek előkészítésének elvei és gyakorlati szabályai. 24 táblával. (4-r. VI és 87 1.) 
Pest, 1860. Khór és Wein. 

Peohanetz, Joseph. Dissertatio inauguralis medico-diaetetica de nutrimentis et potulentis. 
(8-r. 16 1.) Budae, 1843. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M. 

Pecháta Antai. Szerelmesek levelezője. Magában foglsűva a szerelmes levelek különféle 
nemeit, rövid nyelvtudományt, jelesebb költőinktől több versezetet s toldalékul azon 
keresztneveket, melvek máskép ejtetnek ki magyarul és máskép németül. (12-r. IV és 
128 1.) Pozsony, 1847. Kaliwoda J. —.30 p. Pecháta. 63 Péczeli. 

U. a. Uj kiadás. (12-r. IV és 128 1.) Pest, 1858. Lauffer és Stolp. —.30 p. 

Pecháta, Joan. Ode 111. ac Rev. Dno Maximiliano Bernáth, ord. regtilar. canonicorum Prae- 

moDStratensium praelato etc. oblatae dum primo M. Varad inenses inuiseret 1818. 

(4-r. 2 lev.) Magnó- Varadini, typ. Joan. Tichv. M. 

— Ode lU. ac Rev. Dno Ladislao e comitibus Eszterházy de Galantha, episcopo Bosna- 
vienai dum Magnó- Varadinum feliciter advenisset oblata 1818. (k. 4-r. 2 lev.) Magno- 
Varadini, typ. Joan. Tichy. M. 

— Elégia Rev. ac Mago. Dno Stepbano Tokody de Szent- András, abbati de Egyed, seu 
S. Aegidii etc. pristinaui valetudinem recuperanti oblata ad diem 20. Augusti 1827. 
(4-r. 2 lev.) Temesváríni, typ. Jos. Klapka. M. 

Pecht J. A. A mesterséggel tellyes gyümölts-kertí és szölómives. L. : Cseh János. 

— A tapasztalt konyhakertész. Egy házi és segítő könyv mindeniknek, (ki kertjét 
szembetűnő haszonnal akarja mívelni. (8-r. 95 1.) Kassán, 1884. Werfer Károly. 

-.40 p. 
E. M. 
Péehy Emánuel urnák, Méltgs Péchújfalusi gróf — , T. N. Zemplén vármegye főispáni 
helytartói székébe, 1841. észt. Decemb 13. napján végbement bevezetése alkalmával 
mondott beszédek. (4-r. 25 1.) Sáros-Patakon, 1842. Ny. Nádaskay András. E. 

Beszédeik: JaDtö Sándor aljegyző, gr. Péchy Kmáouel, Dókas József városi aljegyző, Szentiványi Károly aJispán, 
Rhédei László fSjegyző és Vitéz Vinczd lel kész tő:. 

— Imre urnák, Nagys. Péchujfalusi, — T. N. Sáros vármegye első alispánjának, a nagy- 
méltgú m. kir. kamara tanácsosává, és a XVI kamarai szabadalmas szepesi városok 
kir. ^igazgatójává történt kineveztetésénél fogva; alkormányi hivatalának, az 18H8. évi 
8z. Jakab hava 19. napján történt letétele, és Saáros megye rendéitől vett szomorú 
búcsúvétele alkalmával mondatott búcsú beszédek. (4-r. 15 1,) Nyoma : Raedlitz Mihály 
Eperjesen. E. 

beszédek Péchy Imre, Desseölfy Jósef 2. alispáa és Kapy István főj'igyzőtől 

— Antal. Midőn II. Ferencz római császárnak austriai császárságra lett fel emeltetésért 
nemes Sáros vármedje a kiráilyok királlyának áldozatott tenne . . . kir. szabad várossának 
öreg templomában az öszve sereglett rendekhaz tartatott prédikáczio. (4-r. 15 1.) Mihály 
Redlitz (Eperjesen). M. 

— Gabr. Selectae positiones ex universa physica. (8-r. 161.) Cassoviae, 17ol. Typ. Joan. 
Mich. Landerer. 

— Joann., de Pech újfalu. Allocutio occasione solemnitatiR in assumtum par suam 

Majestaiem ss Franciscum II. haereditarii imperatoris Austriae titulum a ss. et 

00. i. comitatus Sárosiensis festi vae celebratae dicta in generáli congregatione die 
26. Nov. 1804. Eperjessini celebrata. (4-r. 6 1.) Eperjessini, typ. Mich. Raedlitz. 

— Paulus, de Péc huj falu. Plánum pro regno Hungáriáé et provinciis eidem annexis 
denotans fundum, quo parata pecunia pro cassa regni innocenter conílari, ejus circulatio 
augeri, aucta hac necessitatibus regis, regni, privatorum et contribuentium commodo 
prospici po3.sit. Anno 1802. die 4. mensis januarii. (8-r. 19 1.) Eperiessini, typis Mich. 
Baedlitz. M. 

Peck, Joh. Cristoph. Dissertatio inavgvralis medica de phrenitide Pannóniáé idiopathica, 
quam . . . pro gradv doctoris svmmisqve in medicina honoribvs et privilegiis doctora- 
libvá legitimé impetrandis .... eruditorum venlilationi subjiciet. (4-r. 23 és 1 1.) 
Halae Magdeburgicae, 17:^9. Typis Jo. Chr. Hendelii. 

PecMVicsok, A — , utolsó fortélya. (12-r. 54 1.) Vácz, 1848. Ny. Somogyi és Lukács. 

-.20 p. 
E. 

Pecz Gyula. Gyakorlati magyar nyelvtan. (8-r. 5 lev. és 180 1.) Pesten, 1848. Heckenast 
Gusztáv. M. 

Péczeli Jósef. Halotti prédikátzió, mellyet néh. Méltgs generális Beleznay Miklós urnák 
utolsó tisztességének meg-adására 1787. észt. Pilisen el-mondott. (k. 4-r. 50 és 4 1.) 
Győrben, Streibig Jósef bet. M. E. 

~ Haszonnal mulattató mesék Mellyeket rész- szerint Ésópusból vett, rész -szerint maga 
isinált, s az olvasásban gyönyörködő ifi^aknak kedvekért könnyen érthető versekbe 
foglalt . . . (8-r. 6 lev. és 332 1.) Győrben, 1788. Streibig Jósef bet. A. M. 

Dohrowsky i88g, i frt. 

" Szomorú játékok," mellyek frantziából fordíttattak P. J. által. (8-r. 10 lev. és 237 I.) 
Nyomt. Komáromban, 1789. Wéber Simon Péter bet. A. M. n Pécseli. . 64 Féciel^ 

Péezeli J08ef. A haza azeretetéröl 8 A jó hazafiaknak köteleaségeikrdl folytatod l%yéméé 
PbilopatroB és Commodaa között. Fordíttatott és bővíttetett P. J. íhíd. (S-r.) 
Győrben, 1788. Ny. Streibiff Józ»ef. 
4 — Il'ik Jósef életének rövid le írása mellyet az eggyögyübbeknek kedvekért szedegetett 
öszve. (8-r. 48 1.) Komárom, 1790. Wéber Simon Péter bet. Ml 

— Ama jó Bzívft a embereket szerető Il-ík Jósefnek, fébruáriusnak 20-dik aapján tftrt<»> 
szomorú halálát kesergő versek, mellyeket mindjárt e gyászos himek meg-^k^késiáor 
úgymint Fébruáriusnak 24-dik napján készített. Esztendő-szám. TÍtVs Jót neM téVén 
eggy napját Vesztette, áLDott LeLkÜ Jósef őt szIYVeJa köVette. (k. 8-r. 4 )«v.i 
Komáromban, 1790. Wéber Simon Péter bet. ,Í|. 

— Vers hongrois et fraiicais pour la fl^te du couronnement de Leopald II. -77, Msgjlkr 
és frantzia versek mellvek a f. római tsászár II. Léopold Örökös kiiáfytúók nieg- 
koronáztatásának innepére készíttettek, (k. 8-r. 8 lev.) Komáromban, 1790. Wéber 
Simon Péter bet. ü. 

— A magyar koronának rövid históriája; mellyet az aszszonyok és jó gyermekek 
kedvekért szedegetett öszve .... (8-r. 48 és 2 1.) Komárom, 1790. Wéber Simon 
Péter bet. M. 

— A magyar koronához, mikor ezen drága kints ezen folyó hónapnak 20-dik napján 
Budára lett le - vitettetésekor, Komárom alatt meg - állapodott, s az ország atján 
kítsinyektől s nagyoktól fő-hajtással tiszteltetett, (ic. 8-r. 4 lev.) Budán, 1790. A idr. 
akadémiának bet. A. M. 

KöUetnény. 

— A Bz. koronának a magyarokhoz intézett köszöntése. Mellyet írt ... . Kovembemek 
28-dik napján, 1790-ben, mikor ez a drága kints Posonból lett vissza-jövetelekor 
Komárom alatt megállapodott, s az elébe kiment sokaságtól kész tapsolással fogad- 
tatott, (k. 8-r. 4 lev.) Komáromban, 1790. Wéber Simon Péter bet. M. 

KöUetnény, 

— Hálá-adó prédikátzió mellyet a fels. római tsászámak, Magyarország örökös király- 
jának, U. Leopoldnak Posonban lett meg-koronáztatásának ínnepekor készített, (k. 8^r. 
42 1.) Komáromban, 1790. Ny. Simon Péier Wéber. M. 

— A hazának öröme búval elegyedve. Ama tisztes ősznek, feldmarsal gróf Hadik 
Andrásnak szomorú halálának hírének meff-érkezésekor, s ugyan t. n. Komárom 
megyének régi állapotjára esett vissza tételekor Martinának 18-dik napján. Esztendő 
szám. Mint az ég Itt DerÜL, ott sir, Vagy feLLeges: Ügy többnyire bUYal 
VlgságUnk eLegyes. (k. 8-r. 7 1.) Komáromban, 1790. Wéber Simon Péter bet. M. 

— k:L ország gyűléséhez nyújtott háládó köszönetek azoknak a kik s^retik az anyai 
nyelvet, — mellyet mindjárt azon örvendetes hírnek, hogy a magyar nyelv vétetett, 
bé nemzeti nyelvnek, meg-érkezésekor, ugy mint júniusnak 14-dik napján készített 
s az nap kí-is nyomtattatott, ^k. 8-r. 4 lev.) Komáromban, 1790. Wéber Simon Péter bet. 

M. 

— Erköltsi prédikátziók. 1. és 2. köt. (8-r.) Győrben, 1790. Ny. Streibig József. 

3. köt. öszveszedte és most először kiadte (íQ.) Péczely József. (8-r. VIII, 9—319* 
és 1 1.) Debreczeiíben, 1831. Ny. Tóth Ferentz. M. 

4. köt. (8 r. 320 1.) Debreczenben 1833. Ny. Tóth Lajos. . M. 

— Örvendező versek, mellyek a felséges Leopold Sándor értz-hertzegnek s Magyarország 
kedves palatínusának olasz országi útjából lett szerentsés haza jövetele után. Pest 
vármegyei í5-ispányságába lejendő bé-iktattatására R. Komárom alatt lett el-menetelekor 
sietve készíttettek . . . Augustnsnak 6-dik napján 1791-ben. (8-r. 4 lev.) [Komáromban, 
ny. Wéber Simon Péter] M. 

— Vers hongrois et francaís pour la f&te du pouronnement de Francois I. roi de Hongrie 
&cet. — Magyar és frantzia versek, mellyek I. Ferentz királyunk meg-koronáztatásának 
innepére írattattak. (8-r. 4 lev.) Komáromban, 1792. Wéber Simon Péter bet. M. 

Péezely, Joseph. (II.) Summaríum históriáé recentioris Europaeae, a detectiorie Americae, 
ad revolutíonem (>allicani per temporum intervalla digestum. 2 tomí. (n. 8-r.) Debrecini, 
1827-30. Excudit Franc. Tóth. A. É. M. 

ToB. 1. Periodaa príma e( secnndm a fine mc. XV. ad finom sec. XVII. (XVI, 17—486 1.) 
Tom. II. Periódus tettía a fine sec. XVIi. ad flnem sec, XVIII. (427 és 18 1.) 

— Memória nobilis ac ingenuí adolescentis quondam Ferdinandi Isáák de Kis-Dobronr. 
(k. 8-r. 16 1.) Debrecini, 1831. Per Franc. Tóth. ü." 

Pécseljnek e^y ladn kAlteményén kivQI tartalmassá TArftk Pál és Szfito Istráb latin, ónodj Péter; Jex«irniUkr 
Lásxló és Ssikssai Dioiel magyar Terseit. Péctely. -66 Pejachevich. Péoniy, József. (IL) Epigrammák 8 apróságok. (12-r. 34 1.) Debreczen, 1832. Ny. Tóth 
Ferencz. M. 

— Lant Ld. a pótlékban: Lant. 

— A magyarok történetei Ásiábói knövetelöktól fogva a mai időkig. (8-r. X, 11—215, 
480 1.) Debreczenben, 1837. Ny. Tóth Lajos áltiü. 3.36 p. 

1. db. Asiáböl küftv6tolökt51 fogva u Árpidháx kihalásiig. 

i. db. As irpádbii kibaliaátói a mobácai vérnapig. /^ £^ H^ 

Peer, Joaii. Nep. Dissertatio inauguralis medica de rfaachitide ouam .... pro drís med. 

jErradu rite obtinendo . . . conscripsit. (8-r. VIII, 9—28 1.) Pesthini, 1833. Typis Jos. 

Beiméi. M. 

Peetsl, Petr. Dissertatio inaugaralis medica sistens praenotionem haemorrhagianim. 

(4-r. IV és 28 1.) Trajecti ad Rhenum, 1758. £x offic. J. Broedeiet. 
Pékáruik, Aloye Báron. Bey Qelegenbeit der zweyten Messe Sr. £xcellenz des .... 

Bischofs Maximilián Verhovacz v. Kakitovecz . . . . am 1. J&nner 1826. (4-r. 4 lev.) 

Agram, gedr. bey Anton Rossy. E. M. 

— Mitleid űnd Hoffnang. Ein allegorisches Gedicht für gefílhlvolle Menschen. (8-r. 11 1.) 
Agram, 1828. Franz Suppan. M. 

-— Betracbtungen über Cbristi Himmelfahrt und Pfingsten. Auf Veranstaltung des . . . 
Herm Abten . . . Osegovich de Barlabassevecz zum Druck befördert zu Gunsten des 
Krankenhauses der barmherzigen Brüder. (4-r. 4 lev.) Agram, (1829.) Bei Franz Suppan. 

— Liederkranz patriotischer Volksgesftnge aus der MUitárgrenze. Herausgegeben am 
63. Geburtstage .... 8r. Majestát des Kaisers Franz I. (8-r. 32 I.) Agram, 1831. 
Gedr. bei Franz Suppan. E. M. 

Peiaezeviofc. Jac. Veteris & noVae geograpbiae CoMpenDIosa Congerles. Seu CoMpenDIosa 
eXpoflItlo geographICa eVropae, aslae, afrICae, aMerlCaeqVe tlpo Data, dum in . . . 
gymnasio ^grabiensi . . . theses ex universa philosophia defendet Nicolas Merzlyak, 
praeside R. P. J. P. (12-r. 81 1.) Zagrabiae, (1714.) Typis J. W. Heywl. M. 

PaiCfcicb, Cristopb. Mahometanus dogmatice et catechetice in lege Cbristi, alcorano 
sufiragante, instructus. (4-r. 9 lev., 196 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1717. Typ. academicis 
per Fríd. Gall. M. 

— Specnlum veritatis inter orientalem, et occidentalem ecclesias refulgens, in quo sepa- 
rationis ecdesiae graecae a latina brevis habetur recensio. Item in fine opusculi 
catholica verítas, scripturae sacrae, & sanctorum patrum, őrien talium praesertim, 
testimonio roboratur. (12-r. 3 lev. és 235 1.) Venetiis, 1725. Typ. societatis Aibrizianae. 

M. 
ü. a. Í12-r. 7 lev., 226, 20, 117 és 6 1.) Tyrnaviae, 1730. Typis academicis s. J. per 
Fríd. GaU. E. 

— Ooncordia orthodoxorum patrum oríentalium et occidentalium in eadem verítate, de 
Spiritas Saneti processione ab utroque, adamussim convenientium : ex coromentaríis 
tíennadij patriarchae excerpta, et additae qjaaedem reguláé huic loco maximé deser- 
vientes. (12-r. 4 lev. és 112 1.) Tyroaviae, 1730. Typ. academicis, per Frid. Gall. 

E. M. 

Peickkanlt, Franc. Lob- und Trauerrede über den Tod des Durchlauchtigen Prínzen 

Engenii Francisci Herzogen von Savoyen da seine hohe Leichbesingniss mit 

dreytágigen grossen Ehrengeprftng in der allgemeinen Metropolitankirche zu St. Stephan 
gefaalten worden. (2-r. 86 1.) Wien, 1736. Bey Ign. Heyinger. 

PelBlIck, Rfck. Jesns der Verrathene und Judas der Verrftiher. Sieben Predigten íiir die 
gebildeten Stánde zur Fastenzeit des Jahres 1854 gehalten in der Festungs-Haupt- 
pfarrkirche zu Ofen in Ungam. (8-r. 111 1.) Graz, 1855. J. A. Kienreich. 

Peítler József Antal váczi püspök üdvözló szózata megyéje összes híveihez. (4-r. 7 1.) 
Pécsen, 1859. Ny. a püspöki lyc. bet. 

— episcopi Vaciensis litterae pastorales ad clerum suae dioecesis. (4-r. 17 L) Quinque- 
Ecclesiis, 1850. Typis lycei episcopalis. 

Péftsitt, Const Dissertatio inauguralis medico-politica de pauperum aegrorum cura. Quam... 

pro drís med. gradu ríte conseqnendo .... conscripsit. (8-r. 29 1.) Pestini, 1830. 

Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M. 

Pejaeiievick, Franc. Xav., theologicorum dogmatum de fontibus iheologicls et deo uno 

ac tríno librí septem. (4-r. 4 lev., 605 és 1 1.) Graecii, 1756. lyp. haeredom Wid- 

nuuiBtadii. M. 

Magyuwnáff bibli«gnipbii^a. 1712— ]8«0. W. köt. 5 Pejachevich. 66 Peller. Peiaohevich, Franc. Xav., História Serviae seu colloquia XIII. de statu regni, et religíonis 
Serviae ab exordio ad fínem, aive a saecalo VII. ad XV. Opus posthumum. (2-t. 
5 lev., 440 1., X táblázat, XI— XLH, 22 1., 1 lev. és 1 rézm. tábla.) Colocae, 1797. 
Typis scholarvm piarvm. E. M. 

List ér* Francke l8jO, 20 tlr. Rohracher F,, Uenz, i8gO. ^'2 frt, 

Pefakovléy Steph. Vota honoribus ftey. Dni Joannis Bapt. Kralj dum sacram nominia 
diem omine ter fausto recoleret in signum grati animi demisse dicata. (d. 4-r. 2 lev.) 
Zagrabiae, 1839. Typ. drís Ljud. Gaj. L 

ÍMtin is horvát költemény. 

PeUcé, 6onr. Sklad rozlionich spewou. Zwazok 1. (16-r. 186 1. és 3 lev.) W Budicie, 1846. 
Pismom kr. uhors. universickej khihtlacjarne. 

Pek, Aug. Ecloga Cels. ac Bev. Dno príncipi Alexandro Budnay de Eadem, et DÍTék- 
Újfalu prímati regni Hungáriáé etc. dum sapremus comes comitatus Strigonienais 
inauguraretur a gymnasio Levensi scholaram piarom obláta 1820. (4-r. 12 1.) Pestini, 
typ. Joan. Th. Trattner. M. 

Pekarek, F. Der Sklenometer. L.: Grailich, Wilh. Jos. 

Pekarik, Andreas. Examen medicamentorum. (4-r. IV és 361.) Budae, 1834. Typ. r. uni- 
versit. Hung. E. M. 

Pekarovits, Gábriel. Dissertatio inauguralis medica de salicina. (8-r. 22 1.) Pestini, 183(í. 
Typ. TVattner-Károlyianis. M. 

Pekáry, Joan. Nep. Dissertatio inauguralis medica de cholera quam . . . pro gradu doctoris 
medicináé legitimé consequendo publicae disquisitioni submittit. (8-r. 29 1.) Pestini, 1816. 
Typis Joan. Thomae Trattner. E. M. 

Pekhata Károly. A Budapesten feláUítandó játékszínről. (8-r. 2 lev., 841. és 1 lev.) Budán, 
lS:í4. A magyar kir. egyetem bet. t 

Peláthy István. Útmutatás a franczia nyelv kiejtéséhez a magyar nvelv sajátaágihoc 
alkalmazva. (8-r. 63 1.) Budán, 1844. Ny. Gyurián és Bagó. * —.36 p. 

M. 

-^ Szózat az ósiség dolgában. (12-r. 24 I.) Pesten, 1851. 

Pelcz, ioann. Hvngaria svb vaivodis et dvcibvs, sive historíca de rebvs yetervm hvnga- 
rorvm inde ab orígine gentis vsque ad Geysae tempóra domi militiaeque gestis com- 
mentatio. Cvm censvra ampl. senatvs Semproniensis. (12-r. 10 lev. és 61 1.) Sempronü, 
(1765.) Typ. Joan. Jos. Siess. A. E. M. 

Dohrowsky i88g. 8o kr, — List <Sr* Francke i8jO. 20 gr, 

— Hvngaria svb Geisa, sive historíca de rebvs Geisae, vltimi dvcis, et 1. regis hvnga- 
rorum, domi, militiaeqve gestis, commentaHo. Cvm censvra ampl. senatvs ciyitatis 
Semproniensis. (12-r. 8 lev., 108 és 1 1.) [Sopronii,! 1769. Typ. Joan. Jos. Siess. 
Dohrowsky i88g, i frt, — LÁst é- Francke löJO, 20 gr. A. E. M. 

PéMa, Bövid — . Miképpen ö Fölsége kegyes királyunk kegyeimessen ratifícált sententlájs 
szerént az 1735. esztendőben Fölső Magyarországban Tiszántúl tumultust kezdők 4. april 
1736. esztendőben exequáltattak, azon föllül pedig kik kissebb grádicsán ezen tumultusnak 
tapasztaltattak Budai várban békóban yalamelly ideig sanyargattattak, némelyek pnblicált 
sententia után szabadon eresztettek. (16-r. 36 1.) 1736. (H. és ny. n.) ' H. 

Példánytár, Az új polgári perrendtartáshoz tartozó — , vagyis törvénykezési irománv- 
példák gyűjteménye. 1. fuz. (n. 8-r. 80 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. E.' 

Peleakei nótárius. L: Nótárius. 

Pelikán, Férd. Mnemosynum in conseerationem metropolitanae basilicae Strigoniensis ab 
Emin. Dno cardinale Joanne Bapt. Scitovszky 1856 ntu solenni auspicatam ex parte ant. 
ad S. Stephanum p. r. seminarii devote oblatum. (4-r. 12 1.) Strigonii, typ. Aeg. Horak. 
Latin, magyar^ német és tót költemények. M. 

Pelkó Péter. Emlék-füzér Sz. Péter és Pál ünnepére, (n. 8-r. 14 1.) Pest, 1860. Emich 
Gusztáv nyomdász. — .12 

M. 

[2. kiadás.] (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1860. U. o. ->.10 

M. 

Peller József. Magyarországi orvosi növények, (n. 8-r. X és 68 1.) Pesten, 184$. 
Ny. Trattner-Károlyinál. 

Éten címlappal is: Plantae ofíicinales Hungáriáé indigenae. Dissertatio inaugu- 
ralis botanico-pharmacologico-medica. ^ E. M. 
Ae értekezés maoyar. — Dohrowsky i8qO. $0 kr. Pellet. 67 PéDzügyi. 

Pellet, Joseph. Carmen bucolicum honoribus Cels., ac Rev. Ddí principis Josephi Eop&csy 
metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. dum diem patrono suo aacram reco- 
leret, a clero junioré semlnariorum Timaviensium pie dicatum. 1847. (4-r. 23 és 1 I.) 
Tirnaviae, typ. Mich. SpanrafL E. 

Pellico, Silvio. Morns Tamás. L.: Színmütár. 24. 

— értekezése az emberi kötelességekról. Olaszból fordította Császár Ferencz. Kiadja 
a jó és olcsó könyvkiadó társulat (k. 8. 118 és 1 1.) Pest, 1853. Lukács L. és társa. 

—.12 p. 
A. M. 
Pettzmann Gergely. Lelki kalauz. Oktató imakönyv keresztény kath. hívek házi és tem- 
plomi használatára. (12-r. XVI, 400 1. és 1 kép.) Pest, 1850. Ny. Mtiller A. 1.— 

M. 

2. javított 8 bővített kiadás. (12-r. XXIV, 760 1. és 1 címkép.) Pest, 1854. Ny. Beiméi J. 
éa Kozma Vazulnál. M. 

3. kiadás, (k. 8-r. 599 1. és 1 címkép.) Pest, 1857. Ny. Landerer és Heckenast. 

1.40 p. 

— Geistlicher Wegweiser zur Beförderung der christkatholischen Kirchen- und Haus- 
andacht zur wQrdigen und heilsamen Feier der Sonn- und Festtage, und zur táglichen 
Uibung der christlichsittlichen und geselligeu Tugenden für allé Stánde. (8-r. XVIII, 
408 1. és 1 rézm.) Pest, 1850. Druck v. A. MűUer. M. E. 

2., stark vermehrte und verbesserte Auflage. (8-r. XXII, 682 1. és 3 rézm.) Pest, 1853. 

Druck V. L. Lukács. M. E. 

3. Auflage. (k. 8-r. 592 1. és 6 rézm.) Pest, 1856. Gust. Heckenast. 1.48 p. 

— Maríanischer Blnmenkranz, zur Beförderung der Verehrung Maria gewunden. Mit 
6 Stahletichen. (12-r. XII és 476 1.) Pest, 1856. Druck v. Landerer und Heckenast. 

— Hieron. Sermo occasione natalis diei aug. imperatoris et regis apóst. Francisci I. 
ad stúdiósam juventutem in r. ^mnasio Ginsiensi habitus prídie idus Febr. 1819. 
(4-r. 11 1.) Soproni!, t>p. haered. Siessianorum. E M. 

Pelzhofer, Franc. Alb. Lacon politicus strictim doctrinam administrandae rei publicae 
quam ajunt politicam complectens & evolvens. Nunc verő novis curis adornatus, nota- 
tionibus illustratus, et pro majori legentium facilitate in paragraphos sectus (4-r. 27 
lev., 414 1. és 5 lev.) Posonii, 1776. Typis. haeredum Royerianorum. E. M. 

U. a. (4-r. 8 lev., 414 1. és 5 lev.) Pestini, 1765. Typ. Franc. Ant. Eitzenberger. M. 

Pealaze, Nowé — L. : Medve Imre. 

Pealtentzía tartásról, A — , és az oltári szentségről a keresztény gyermekek rendes, és 
hasznos oktatása, melly e két szentséghez alkalmaztatott ájtatos imádságokkal meg- 
bóvittetett. (12-r. 2 lev., II és 94 1.) Egerben, 1806. Az érseki oskolák böt. E. M. 

Pemes instructives, et toutes sortes d'exemples, propres a former le coeur des jeunes 
gens; traduit de Pltalien par Mademoiselle Seraphine comtesse de Batthyán. (8-r. 
2 és 172 1.) Ciausenbourg, 1787. Avec les lettres de Teveque de Transylvanie. M. 

Pentru facerje zacharuluj din musterjéc de ^ugastru. (8-r. 44 1.) La Buda, 1812. Univers. 

Peiltz Ferencz. Gyógyszeres értekezés az arany szikany zöldletról (chloridum auri et natrii) 
és az eczetsavas horgagról (zincum aceticum). (8-r. 16 1.) Pest. 1836. Ny. Trattner- 
Károlyi. M. 

Péazbeeset, Az uj ausztriai — , illetó határozmányok stb. L. : Előadása. 

Pénzel, Anton. Der Mahnruf des Zeitgeistes: ..Lasset uns Schulen bauen". Predigt, 
gehalten in der evang. Neusohler Kirchengemeinde am X. Sonntage nach Dreifaltigkeit 
1857. (n. 8-r. 14 1.) Neusohl, 1857. Druck von Ph. Machold, E. 

Pénzes, Joan. Encomium onomasticum. Magn. Dno Sabbati Tököly de Vizes et Kevermes 
humiUime die 14-a Januarii 1841 dicatum. (k. 4-r. 4 lev.) [Aradini,] typ. Jos. Schmidt. 
Latín és magyar költemény. E. M. 

— Emlék, melyet szabad kir. Arad-városnak 1843. böjteló 20-án s több napjain ünnepé- 
lyesen tartatott tisztujítására emelt. (16-r. 79 és 1 1.) Aradon, saját költségén — 
Schmidt Jósef álUl. —.40 

Versek 
(— Vincze.) Az örök életnek bizonyos útja. L. : Életnek útja. 
Pénzügyi levelek. L. : L e v e 1 e k. 

5^ l. Pénz-vita. 68 Peregriny. Pénz- vita, vagy a régi 2 forintos, az uj német 2 pengő forintoa, az uj magyar 2 peng6 
forintos, az uj magyar húszas, és az 5 forintos tallér öszvetalálkoznak, ^ ezeknek 
együtt való beszélgetéseik. 6. O. J. által. Pesten, a szabadság 1-só éve 8-ik havában. 
(8-r. 4 lev.) 1848. Nyom. Lukács és társnál. E. 

(Pepolí, C.) J puritán i e i cavalieri. Opera seria in due atti da rappresentarsi nel civico 
teatro di Fiume nella príma vera 1844. i^8-r. 39 1.) Fiume, tip. r. g. dei fratelli Karletzky. 

M. 

— Qírolamo Sigerlo. Sermone della passione del signore, recitato il venerdi santo 1739. 
nella capella del palazzo di sua altezza rendissima monsignor arcivéscovo di Strigonia, 
prímate del regno d'Onghería &c. (4-r. 23 1.) Stampano in Tyrnavia, 1739. nella 
stamp. deUa universita. M. 

Per, A párisi — . L. : Bolyai Farkas. 

Perbegg, Joseph. Omnium ' sanctorum glória, seu D. Franciscus Xaveríus soc. Jesn, 
gloríosissimus coelitum aemulator panegyríca dictione celebratas, dum almae archi- 
episcopalis uni versit. Tymav. inclyta facultas philosophica in academica S. Joannis 
Baptistáé basilica tríbutariis tuielarem patron um prosequeretur honoríbus, deferente 
J. P. e. s. J., oratore Ladislao Sándor de Slaunicza. (16-r. 82 1.) Tyrnaviae, 1774. 
Typis academ. M. 

Perczel, Emer. Dissertatio inauguralis theologica, de potestate ecclesiae in actos intemos. 
(k. 4-r. 20 lev.) Typis Tymaviensibus, 1775. M. E. 

— Dissertatio de fvndamento ivrís divini in homines, et obligationis hvmanae in Devm. 
Adversvs Hobbivm. (n. 8-r. 200 1. és Fekete György arck.) Typis Timaviensibvs, 
anno 1777. E. M. 

Perczell Imre, Bonyhádi. Atala vagy a két indus szerelme a luizianiai pusztákon. 
Szomorú játék három felvonásban. (8-r. 46 1.) Pesten, 1821^. Ns. Trattner János 
Tamás bet. M. E. 

Perczel, Steph. Tentamen publicum ex praelectionibus physicis et mathematicis Steph. 
Patsay. L. : Vietoris, Casp. 

Peregrínalio, Sacra — , per sanctam crucisviam, ad montem Calvariae duodecim diversis 
praxibus illustrata et religiosis praesertím accommodata a quodam provinciáé Johanneo 
Capiatraneae sacerdote. (8-r. 103 1.) Budae, 1804. Typis reg. universitatis. M. 

— trigrammatica Phylotae cum Charítone, ad dicatam illa viae in Pannónia sacratissimae, 
& individuae trinitati basilicam, in quinq ; stationes, totidem altaríbus correapondentes, 
distributa, & coordinata, per P. F. Maríanum a Begibus .... (k. 8-r. 5 lev., 137, 1 L 
és 5 rézm.) Tymaviae, 1728. Typ. acad. s. J. per Frid. Gall. A. M. 

Peregriny Elek. Életből szedett kép«k csarnoka. Ifjú szívek müvelésére, (k. 8-r. 116 1.) 
Posonban, 1837. Ny. Schmidt A. —..46 p. 

— A magyarok története. Az első ifjúság használatára. (8-r. VIII és 95 1.) Budán, 1838. 
Ny. Gyurián és Bagó bet. M. 

Üfabb kiadása igy : 

— Magyarok történetei. Az első iQuság használatára. 2. bővített kiadás. (8-r. VIII és 
112 1.) Nagy- Szombatban, 1840. Wachter Bódog. (Nyom. M.-Óvárott Czéh Sándmál.) 

—.36 p. 
E. M. 

— Bánya. Az ifjúság képzésére kiadja .... I. köt. 6 füzet. Több kő és fametszetekkel 
(n. 8-r. 309 1. és 2 lev.) Budán, 1841. A magyar kir. egyetemnél. 2.— 

II. köt. 2 rész. Több kő és fametszetekkel, (n. 8-r. 154 1. és 1 lev. ; 2 lev., 155 1. és 1 
lev.) Pesten, 1845. Hartleben Konrád Adolf. 2.24 p. 

Esen címmel is: A kis gyűjtő az íQuság képzésére. M. 

— Természettörténet mütudomiüiyi jegyzékekkel. A tanuló iQúság használatára alkal- 
mazá . . . Kiadta Olmicher József: (n. 8-r. 109 és 31.) Budán, 1842. Ny. Gyurián 
és Bagó bet. —.30 p. 

2. kiadás, (n. 8-r. 109 és 3 1.) Pest, 1844. Nyom. Landerer és Heckenastnál. —.30 p. 

E. M. 

— János gazda, vagy a falu barátja. (12-r. 62 1.) Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károlyi. 

-.12 j. 

— Uj ABC, vagy ki akar magyarul és németül olvasni tanulni? Aiagyar és német 
nyelven. 4 színezett képpel, (k. 8-r. 80 1.) Pest, 1844. Hartleben K. A. Kötve. 1.— Peregriny. 69 Pereszlényi. Pereiríny Elek. Mythologia. A két nembeli iQúság használatára. Képekkel. . (8-r. IV, 
124 I. és 1 lev.) Pest, 1845. Hartleben K. A. 1.20 p. 

2. bővített kiadás. 16 képpel. (8-r.) Pest, 1857. U. o. 1.20 p. 

— Allatok, növények és ásványok országának természetleirása kérdések és feleletekben 
tanulók számára. (8-r. 51 1.) Pesten, 1845. Ny. Landerer és Heckenast. 

(— ) 01vasóköny\' városi és falusi gyermekek számára. L.: Olvasókönyv. 

(— ) Természettörténet. Az IQúság tanítására és házi használatra magyarázta ... 150 

színezett ábrával 16 táblán, (n. 8-r 458 1., 9 lev., és 16 tábla.) Pest, 1847. Geibel Károly. 

E. 
Uj kiadás, (n. 8-r. 458 1., 9 lev. és 16 tábla.) Pest, 1852. Edelmann Károly. 4.^0 p. 

(— ) Olvasókönyv. A negyedik elemi osztály számára. 2 év. (8-r.) Budán, 1847. A magyar 

kir. egyetem bet. — .32 p 

1. év. (ÍV és 131 I.) —.14 p. : 2. éT. (t lev. és 179 1.) —.18 p. ||, 

Peréayi Gábor umak, Méltgs Báró Perényi, — T. Ns. Beregh vármegye fóispányi hivatala 
helytartójának, 1837. évi Boldog Aszszony hava 9-dikén a megye kebelébe' lett bejö- 
vetele, és ugyanazon hónap lQ;én Beregszász városában tartott ünnepélyes beiktatása 
alkalmával mondott beszédek. Öszveszedte Komlós! Komlósy Károlv. (4-r. 19 1.) Debre- 
czenben, 1837. Ny. Tóth Lajos által. ' M. 

B«ssédek EÖtvÓs Tamás 2. alispány, b. Perényi Oábor, Bay Györg^y alispany és Komlósy Károly főjegyzőtől. 

— Sigmond ur, Méltgs szabad zászlós Perényi, — ö Na^ságának, T. N. Ugocha vár- 
megye fó-ispányának, az 1836. észt. Június 22. napján Nagy SzöUös mezö-várossában 
tartatott közgyűlésben, fö-ispányi méltóságába történt bé-iktatása alkalmával tartatott 
beszédek. (4-r.' 18 1.) Szigetben, a kir. físcus bet., Zahoray Alajos által. M. 

bsssédek Újhelyi Sándor alispán, b. Peréayi Zsigmond és FerenUy Ignáti aljegyzőtől. 

— Carol. I. b. Panegyricus divo Francisco Xaverio dictus. Dum inclita facultas philo- 
sophica in . . . universitate Tymaviensi annuum eidem tutelari suo honorem persol- 
veret. (4-r. 6 lev.) Typs Timaviensibus, anno 1776. E. M. 

— Imre, báró. Köszöntő beszéd, midÓn Szálai grófi* Barkóczy Ferentz ur Esztergomi 
érseke apostoli Magyar ország prímássá &c. a királyi és érseki nemes convicktust 
Nagy Szombatban 1762. esztend. kegyelmes látogatásával megvidámitotta. (4-r. 8 lev.) 
Nngy-Szombatban, az academiai Jesus társaság-béli collég, böt. M. 

— Üdvözlő szózat, mellyet a szent koronának Buda várába Bécsből lett átvitele alkal- 
mával tartott. (2-r.) 1790. (H. és ny. n.) 

— Katekizmus, mellyben a keresztény katolika tudománynak rövid summáját összve foglalta 
. . . i8-r. XVI, 2»8 1. és 4 lev.) Nagy-Szombatban, 1804. Jelinek Ventzel bet M. 

— Katekismus w kterém kresfanské katolické ueeni w kratkém witahu predlozíl oswiteni, 
a wisoce 5tíhodni pán báron I. P. Z uherského gazika na slovenski obrat'eni akrz 
Gozefa Kubányi. (8-r. XJY, 304 l. és 4 lev.) W Trnawe, 1806. Witlaeeni u Waclawa 
QeUnka. M. 

— Beszéd, mellyet akkor mondott, midőn Nagy-Szombat városa századik esztendejét 
azon csodának ünnepelte, melly az itteni plébánia templomban levő b. szűz Mária 
siránkozó képén történt. (4-r.) Nagy-Szombatban, 1808. Ny. Jelinek Venczel. 

— Lelki gyakorlások és énekek, mellyeket az esztergami feő megyében lévő keresztény 
katolikus hívek épülésére, s hasznára egybe foglalt, és kiterjesztett . . . (k. 8-r. 13 lev., 
182 1., 2 lev. és 1 címkép.) Nagy- Szombatban, 1810. Jelinek Ventzel bet. M. 

(— ) Hlawné clánki wirí kresfanskég katolickég kratkím spósobem predlozené. (8-r. 16 1.) 
W Trnawe, 1812. Witlacené u Wáclawa Gelinka. M. 

(—) Memoríale meum, ut ira exulet charítas augeatur. Dilectis in Christo. Pax Christi 
exultet in cordibus nostrís. (12- r. 42 1.) Tyrnavlae, 1819. Typ. Jelinekianis. E. M. 

Pereríae, Antonii, Figueredii dissertatio historíca et theologica de gestis ac scríptis Ore- 
goni papae VII. adversus Henricum IV. imperatorem. Cultui et honori ... Caspari 
Francisci Svagell . . . reverenter sacrata. (8-r. 7 lev. és 171 l.) Varasdini, J776. 
Typ. Joan. Th. nob. de Trattnern. M. 

Pereríus, Bened. Selectae ac curíosae quaestiones scripturísticae. Ex commentaríis 
R. P. B. P.-ii in genesim collectae, ac excerptae, & in compeudium redactae. (12-r. 358 l.) 
Tyrnaviae, 1744. Typis academicis soc. Jesu. E. M. 

Permziényí, Paulus. Grammatica lingvae ungaricae. [Editio 3] (l2-r. 166 1.) Tyrnavlae, 
1 ^38. Tip. academicis. per Leop. Berger. A. M. E. 

Dohrowsky i888, 8o kr. — List vS- Francke i8jO. 24 gr. Perger. 70 Perinet. 

Perger, Fríedr. Auf die glűckliche Ankunft Sr. Darchlaucht des regierenden FOraten 
Nicolaus Esterházy de Galantha . . . (4-r. 6 lev.) 1803. (Ny. n ) M. 

— János. Bevezetés a diplomatikába vagy is az oklevél esméret tudományába mellyet 
tt. Schwartner Márton ur után, némelly változtatásokkal s hasznos bóvítésekkel 
magyar nyelven ki adott . . . 5 rész. (n. 8-r. 4 lev. és 162 1.; 182 1.; 280 L, 2 lev., 
1 táblázat és 6 rézm. tábla.) [PestenJ 1821. Petrószai Trattner János Tamás bet. 

Dobrowsky i88g.' S/rt, A. E. M. 

— A magyar és hazája régenten. 1 kóré metszett táblával. (8-r. 150 1.) Pesten, 1831. 
Ny. Trattner-Károlyi. —.30 p. 

Dobrowsky i8ög. l frt 20 kr. A. M. 

Pergero, Viro clar. Josepho -— , 14. kalendas Április anno 1812 gratitudinis ergo d. schola, 
in tertium, et quartum annum h: t. theologi. (8-r. 2 lev.) Albae-Regiae, 1812. [Ny. n.j 

Perghold, Paul. Luc. Methodica in I. sacratissimi príncipis Justiniani institutionum librum 

commentatio nobilis hungarícae juventutis usui accommodata. (4-r. 6 lev. és 209 1.) 

Pestini, 1757. Litteris Eitzenbergerianis. 
In II. Justiniani institutioum librum commentatio. (4-r. 6 lev. és 300 1.) Budae, 1757. 

Tjrp. Leop. Franc. Landerer. 
In III. Justiniani institutionum librum commentatio. (4-r. 5 lev. és 202 1.) Budae, 1757. U. o. 
In IV. et ultimum Justiniani institutionum librum commentatio. (4-r. 5 lev., 245 és 3 1.) 

Budae, 1758. U. o. A. E. M. 

— Theses ex jure universo, hoc est ex jure divino, naturae, gentium, hungarico, civiü, 

cananico, criminali, feudali, nec non pubUco generáli selectae, quas praeside P. 

L. P. publice per triduum propugavit Joann. Szkatsányi (4-r. 14 lev.) Budae, 1761. 
Typ. Leop. Franc. Landerer. 

— De rege et cive, eorumque mutuo ofücio opus christiano-juridico politicum, obser- 
vationibus historicis, criticis, moralibus, & polemicis illustratum. ac publici jnrís 
factum. (4-r. 6 lev., 278 1. és 1 címkép.) Budae, 1761. Typ. Leop. Fr. Landerer. 

A. E. M. 
U. a. (4-r. 10 lev., 278 1. és 1 rézm.) Budae, 1766. U. o. M. 

— De sponsalibus, matrimonii ímpedimentis, matrimonio ac ejus indissolubilitate vei 
secunaum ipsum jus naturae adversus naturaUs^as apologetici llbrí ül. pro fíde, lege, 
principe, veritate editi. (4-r. 7 lev. és 413 1.) Budae, 1763. Typ. Leop. Franc. Landerer. 

A. M. 

— Diatribe de legum omnium fíne laconice pertractata, diatribam rationalis 

Shilosophiae ad mentem subtilis príncipis Joannis Duns-Scoti, modemique aevi 
octorum, proponens. (4-r. 68 1.) Budae, 1765. Typ. Leop. Franc. Landerer. A. M. 

— Polygamiae sívé simultaneae uxorum pluralitatis damnabilitas, secundum ipsum jus 
naturae, pro fide, lege, principe, veritate adversus fabricatores mendacii, et cultores 
perversorum dogmatum naturalistas demonstrata. (4-r. 14 lev., 211 és 1 1.) Pestini, 
1766. Typis Eizenbergerianis. ^ E. M. 

U. a. (4-r. 10 lev., 211 és 1 1.) Budae, (é. n.) in typographia Landeriana. ' M. 

— Dissertatio paraenetica, ex qua libertinismi, indifferentismi, omnisque, quae multi- 
plicata per orbem, maUtiae, praecipua, quibus verbum domini factum est in oppro- 
brium, cerebrini aevi nostrí doctores, fabricatores mendacii, & cultores perversorum 
dogmatum naturalistáé digposcentur esse causa. (4-r. 49 lev.) 1768. (H. és ny. n.) M. 

Pergő Czelesztin, Orosz faji. Egy szó Debreczen várossá tisztelt lakosihoz, uj esztendei 
köszöntésül. (8-r. 7 1.) [Debreczen, 1833.] E. 

Perioht, Joan. Nep. Ode Spect. ac Clar. Dno Reisinger, in reg. scient. univers. Hungaríca 
professorí, dum anniversaríum et onomasticae diem celebraret a discipulis suis in 
grati animi tesseram die 16-a May 1832. oblata. (8-r. 7 1.) Pestini, typ. Jos. Beiméi. 

E. M. 

Períergu8 Dellophilus. L. : Reviczky, comes Carolus. 

Perinet, Joach. Das lustige Beylager, als Singspiel in zwey Aufzügen bearbeitet nach 
Hafner's Hausregenten. Die Musik ist von Wenzel Müller. (8-r. 27 1.) Pest, 1798. 
Gedr. bey Mathias Trattner. M. 

— Die Kaiserthrane. Eine Rückerínnerang an den unvergesslicheu Tag, den 16. J&nner 
1806. (4-r. 8 1.) Kaschau, 1806. Gedr. b. Franz Landerer. M. 

— Hungáriáé insurrectioni in suae nationis nomine. (8-r. 2 lev.) Vindobonae, 1809. [Ny. n.] 

Költemény, M. Peringer. 71 Perlaky. 

Peringer, Andr. In indola orbia terrarum actio continuata. Honoríbus . . . aa. 11. & 
philosophiae neo-doctorum cum ... s. J. universitate Claudiopolitana . . . suprema 
philoaophiae laurea ornarentur a speCt. facultate oratoría oblata. (16-r. 4 lev., 9 — 132 
I) Claudiopoli, 1749. Typ. academicis soc. Jesu. E. 

Perlaki Dávid, Xagytiszt., tudós, nemz. — , föesperes ur véletlen halálára készítette (egy) 
szent ifjantz. 1802. a Hl-dik hó 12-dikén. (8-r. 5 lev.) [H. és Dy. n.] M. 

Perlaky. Régi és újabb egyházi beszédek, mellyeket az 1529. évtól e jelenkorig ev. lelkészi 
hivatalt viselt Perlakyaknak eredeti kézirataik szerint kiadott Perlaky Dávid. 
ín. 8-r. 135 1.) Pesten, 1852. Ny. Trattner-Károlyinál. E. 

Egyházi beszédek P. László, István, Gydrgy, János, Dávid, József és Gábortól. 

— Dávid. Testvéri szeretet oszlopa mellyet ama néh. Ft. Perlaki Gábor ur a Dunán 
innenső kerületi aug. confess. lévő ekklesiák 15. esztendős superintendense emlékezetére 
igaz atya fíüi szeretetből emelni kivánt tőle, 1786. észt. Boldog-aszszony havának 
29-dik napján tett el-válásán holtig bánkódó testvér öttse. (k. 8-r. 3 lev.) [H. és hy. n.J 

M. 

— Felséges U. Leopold római tsászámak Magyarország királyává Posonban 1790. észt. 
nóv. 15. napján lett meg-koronáztatására készült ének. (8-r. 2 lev.) [Komárom, 1790.1 

M. 
-> A kisdedeknek első-tanuságok, a keresztény tudományból, mellyet urunk Jészus 
életének rövid históriájával együtt kiadott. (8-r. 61 l. és 1 lev.) Komáromban, 1791. 
Wéber Simon Péter bet. M. 

— Az evangelika vallás törvényes szabadságának, ditsőségesen uralkodó II. Leopold 
által lett helyre- állitásán tapsoló hálá-adás mellyel a nagy Istennek és jó királyoknak, 
közönséges hálá-adó innepjeiken áldoznak a Duna-melléki evangelika gyülekezetek. 
(8-r. 8 lev.) Komáromban, 1791. Wéber Simon Péter bet. •' E. M. 

— A gyermekeknek jó nevelésekről való rövid oktatás, mellyet a szüléknek és gyermek 
tanitók s nevelőknek kedvekért öszve szedegetett. (8r. 6 lev. és 82 1.) Komáromban, 
1791. Wéber Simon Péter bet. M. 

— Gyermekek s ifjaknak imádságos és énekes könyve, mellyet az ő számokra készített 
(k. 8-r. 4 lev, 9-172 1. és 2 lev.) Komáromban, 1793. Wéber Simon Péter bet. 

M. 

— Gileiidi balsam, mellyet néh. Dománovitzi Zmeskál Lajos umak 1796. észt. történt 
halálán kesergő t. özvegye s hat árváknak enyhitésekre készített és el-temettetése 
alkalmatosságával tartott halotti predikácziója után előI-adott. (8-r. 24 1.) Posonyban, 
Wéber Simon Péter bet. M. 

— Nyugodalom határára utazó keresztény. Kit néh. Szent-Györgyi Ármpruszter Dániel 
umak 1797. észt. bőjt-elő havának 1-ső napján törtönt halálakor tartott. (8-r. 22 1.) 
Szombathelyen, ny. Siess Antal. M. 

Költemény, 

— Keresztény törvényes ember kit Domokos Ferentz umak 1798. észt. történt halála 
s végső tisztesség-tételekor tartott halotti gyászos-predikátziója után le-ábrázolni 
kivánt. (8-r. 32 1.) Weszprémben, 1798. Ny. Számmer Mihály bet. M. 

Költemény, 

— Keresztény törvényes embernek a leg-felségesbb itélő-szék előtt lévő ügyének törvényes 
oltalmazása; mellyet, a midőn .... Felső-Kamondi Kamondi Márton ur . . . . 1799. 
észt. mind sz. havának 11. napján ditséretre-méltó életét Pápán el-végezvén, ugyan 
ezen hónak 14-dikén el-temettetnék, a pápai ev. szent-egyházban . . . tartatott végső 
tisztesség-tételkor élő-szóval el-mondott . . . (8-r. 24 1.) Pozsonyban, 1800. Wéber 
Simou Péter bet. M. 

— Sioni Öröm, mellyet midőn B. Podmanitzky Károly a Duna túlsó kerületi evang. 
anperintendentia fő inspectori székjébe lépvén, 1826. kisasszony hava 16. az első 
gyiilést tartaná, kinyilatkoztatni kivánt P. D. (8-r.) Győr, 1826. Streibig Leop. bet. 

— Főméltgú Vásonykői gróf Zichy-Ferraris Ferencz ő Excjának, Győr vármegye fő-ispáni 
székjébe 1827-dik észt. Sz. Mihály hava 17-dikén történt beiktatása alkalmával. (4-r. 
6 1.) Győrben, Streibig Leopold bet. M. 

Költemény, 

— Öröm-érzés, mellyet a Nméltgú Vásonykői gróf Zichy famíliának, nevezetesen Gr. Zichy 
Ferraris Ferentz ő Fő Mltgnak, a komáromi vár-erősséghez hazafiúi szívességgel áltcd 
engedett ősi örökségök helyett, a Lében Sz. Miklósi és Oroszvári uradalmaikhoz kir. 
jutalmazásul kaptsolt lébeni, bormászi, liszkói és barátföldi jószágokba történt behelyez- Perlaky. 72 Perles. 

tetéflök alkalmával, a szomszéd környékből öszve sereglett nemes birtokosok részéről 
kizengeni kívánt. (8-r.) Győrben^ 1827. Streibig Leop. bet. 

Költemény, 
Períaky Dávid. Idvezló óhajtás, mellyet, Ft. Kis János umak Tétben nyár-hó 15-én 1897. 
tartott íő-gyölés alkalmával megült ^pásztorsága negyedszázadi emlékünnepén nyilvánított. 
(4-r. 4 I.) Magyar-Óvárott, ny. Czéh Sándor. M. 

Költemény, 

— Történeti adatok. Költészeti toldalékkal. (12-t. 80 1.) Pest, 1837. Trattner-Károlvi. 

-.20 p." 
M. 

— Tisztelet oltára, mellyet T. T. N. N. Perlaky Gábor umak az áeost. vallástéteit 
követő galsai gyülekezet lelkitanitójának, mint papi hivatala 52-dik évének betöl- 
tése után nevenapját 79-edszer szerencsésen ünneplő édes atyjának, Gábor, Klára, 
Dániel' és Sófia testvéreivel emelt tavaszelő 24-kén 1839. (4-r. 4 1.) M.-Óvárott, C^éh 
Sándor int. E. 

KöUemény, 

— Gábor. Atyafiságos oszlop mellyet néh. Perli^i Dávid ur hív lelki pásztornak emelt 1802. 
(4-r. 4 lev.) Sopronban, Szisz Antal József bet. E. 

Költemény. 

— Az Isten beszédinek első betői ; a gyermekeknek és együgyűeknek kedvekért kérdésekbe 
és feleletekbe foglaltatva világosságra botsáttattak. (8-r. 23 1.) Győrben, 1804. Streibig 
József bet. 

— Az Isten akarattyán való áldott meg-nyugovás, mellyről, midőn Unger Theresia . . . 
Nemeskéren a kriptába ' tétetett, ugyanottan élő nyelven predikallott 1772-ben. (4-r. 
23 1.) Sopronban, 1772. 

— József. Az Ur Jézus nevében. Nemes .... Seregély Péter nékem kiváltképpen való 
jó uramnak az 1735. esztendőnek végén, kínos szülésnek fájdalmi közöti, az ő dolgaibaD 
tsudálatos, de igaz Istentől, (August) e nyomorúságnak völgyéből, boldog halál által 
kiszólíttatott, kedves párjának .... Kia Judit aszszonynak, utolsó tisztességének meg- 
adattatásának oszlopa, mellyet .... emelt, és állatott Nemeskéren .... (4-r. 24 1.) 
Anno 1736. [H. és ny. n.] M. 

— Zsánkó Boldizsár umak Özvegyen maradott világi élete kedves párjának . . . Kisfaludy 
Anna asz8zon3mak . . . Nemeskéren . . . illendő halotti pompával való el takarittatásának 
meg-tiszteltetése. (4-r. 8 lev.) 1735. (H. és ny. n.) 

(- László.) Tiszteletkoszortí, melyet Ft. Nagy Péter umak, a magyar- és erdélyországi 
ájtatos tanitórend kormányzójának, midőn ugyanazon rend kolozsvári társas házát 
1856. június hóban hivatalosan látogatná, hála- s hódolatjelül nyújtanak a kolozsvári 
rendtársak, (n. 4-r. 4 lev.) Kolozsvárott, a róm. kath. lyceum bet. E. 

KöUemény, 

— Egyh. beszéd, mellyet nagyboldogasszony ünnepén a kolozsvári r. k. acad. szentegy- 
házban tartott. (8-r.) Kolozsvártt, a róm kath. lyceum bet. — .20 

— SionfÜzér, melyet Csik-Szent-Domokosi Kedves István urnák, midŐn áldorságának 
félszázados évfordulatán Martius 24. arany-miséjét a mindenek urának bemutatná, 
nyújt a kolozsvári rom. kath. szentegyház híveinek nevében, (n. 4-r. 4 lev.) Kolozsvártt, 
a rom. kath. lyceum bet. E. 

Költemény. 

— Mihály. A bomeraesítés és kezelés módja. (8-r. 3 lev., 102 és 1 1.) Genfben, 1860. 
Nyomt. Puky Miklós. E. M. 

— Steph. Posítiones ex technológia, et politia, quas anno 1808. e praelectionibus S. P. 
disquisitioni publicae submiserunt Joan. Szaláky, Math. Knézy. (8-r.) 12 lev.) Agriae, 
typ. lycei archi-episcopalis. M. 

Perlen der Andacht. Christkatholisches Gebetbuch sammt alleu Kirchengesángen. (16-r. 
221 és 3 1.) Pest, (é. n ) A. Bucsánszky. 

Perler, Materní. Maria die Salomonische Sánfte, in dem Haus Zachariá und Elisabeth, 
das Í9t: Schuld-verpflichte Lob- und Ehren-Rede von der Heimsuchung Maria, als 
sothanes Titular-Fest .... zu Pressburg den 2. Juli 1755 feyerlich begangen .... 
worden. (4-r. 11 lev.) Pressburg, gedr. bey Joh. Mich. Landerer. M. 

Perles, Josef. Zwei gottesdienstliche Vortrfige, gehalten im israel. Cultus-Tempel zu Baja, 
am Sabbath .... 5619 (den 24. Sept. 1859) und am ersten Tagé des Succothfestes 
5620 (den 13. Okt. 1859.) (8-r. 27 1.) Pesth, 1859. Druck v. Ph. Wodianer. M. Perliczy. 73 Perrot. loh. Dan. Dissertatio meteoroLo^ca prior exhibens hyetoscopium selectis obser- 
▼ationibos instructum. Quod praesíde lo. Fríd. Weídlero ad d. 15. nov. 1727. placidae 
errditoram oensurae submittit. (4-r. 28 1.) Vitembergae, typis GerdesiaDis. M. 

— IMflsertatío meteorolog^ca posterior exhibens drososcopiuin noYum drosometriae 
corionie specimen, quod coDsentíente ampl. facultate philosophica praeses . . . publice 
ad dlsputandum proponit. Bespondente lo. Grottlob Weidfero, ad d. 15. nov. 1727. 
(4-r. 15 I. és 1 rézm. tábla.) Vitembergae, lypis Gerdesianis. M. 

— Expücatíonem Jovilabii Cassiniani publice excutíendam proponent L.: 

WeidleruB, Jo. Fr. 

— De magnitudine et dimensione terraquei ad instltutíonum geographicarum Wide- 
burgianarum caput secundum etc. (4-r. 4 1.) Jenae, 1727. 

— Theoria caloris mathematica nova methodo medicináé appllcata (4-r. 16, 56 1. és 1 rajzt.) 
Wittembergae, 1728. Typ. Gerdesianis. M. 

— Disputatío inauguralis medica de naturarum diversarum indagine medica, sub schemate 
systematis diversarum machinarum inter se connexarum feliciter instituenda. (4-r. 28 1.) 
Trajectí ad Bh., 1728. Apud Alex. v. Megen. M. 

— Medicina pauperum. Az az: szegények számára való házi orvosságoknak az kőztök 
1^-inkább és leg-gyakrabban uralkodni szokott nyavalyák ellen való alkalmasztatás, 
az mindennapi könnyen feltalálható, és meg-f>zerezhetö eszközökbtíl ki-nyuj tátott P. D. 
által. (4-r. l lev. és 20 1.) Budán, 1740. Nyomt. Veronica Nottensteiuin özveg}Tiél. 

M. 

— Testi békességre vezérlő uti-társ, az az: A sokféle nyavalyákkal küszködő testnek 
szükségére alkalmasztatott házi és uti patikátskának rövid és summás le-lrása, mellyben 
világossan adatik elől, miképpen kellessék kinek kinek, kivált az úton járóknak, hadi 
eml^reknek, úgy a segítség nélkül való helyeken lévőknek, főképpen az ő beteges és 
gyenge állapottyokban, a magok egésségeknek s életeknek Isten után való meg-tartásokra, 
az orvosoknak távúi létében is, csak egynehány kevés orvosságokkal majd nem minden- 
féle nyavalyáikban magokon segíteni, és azokat a meg-történhető szükségnek ideiben 
magoknak hasznokra fbrditani. Kedves magyarainak, de főképpen t. n. Nógrád vár- 
megyében lévő várokban s falukon lakozóknak hasznokra ki-bocsáttatott . . . (4-r. 4 lev. 
és 42 1.) Nyomt. Budán, 1740. Veronica Nottensteiuin özvegynél. M. 

-> Sacra Themidos Hungáriáé, e medicina illustrata, sive de rntione decidendi, casus 

forenses, dubiis physicis et medicis obnoxios, manuductio, juri hungarico, judiciisque 

provÍDcialibus, comitatensibus et civitatensibus, praecipue, actionibus fiscaÚbus accom- 

modata. (2-r.) Budae, 1750. 
PmIíöIui, Nowa — , obsahugjcy w sobe nábozné pjsne y modlitby pro wssech wubec 

farestann kterehokoli stawu a powolánj wydana od skuteeného slowa Milownjka. 

(16-r. 178 1. és 1 lev.) W Pessti, 1819. V Jana Tamássá Trattnera. M. 

PenUca-Perlcbt, Joann. Nep. Dissertatio inauguralis medica sistens históriám vitae et mortis. 

(n. 8-r. 24 és 1 1.) Pestini, 1838. Typ. Landererianis. M. 

PeraoM Adolf Eiaáliuel. Magyarország távcső földképe. Első osztály magában foglalván 

Pozsonyt a környékeivel. A természet szerint felvette, leírta és maga költHégein kiadta 

. . . (8.r. 24 1. és 2 térkép.) Bécs, 1839. (Ny. n.) 

— Ungam. Perspectivisch nach der Natúr aufgenommen und in geometrische 8ectionen 
eingetheilt. I. Section. Pressburg und dessen Umgebung. (8-r. 26 1. és 2 tC'rkép.) 
Wien, 1839. (Ny. n.) M. 

PtorreiMltartás, Ideiglenes polgári — , Magyar-, Horvát-, Tótország, a Szerbvajdaság és 
Temesi Bánság számára, (n. 8-r. 187 1.) Bécs, 1S.52. Cd. k. udv. és áll. nyomda. 1.— 

A. E. M. 

— Ideiglenes polgári — , Erdély számára. L.: Zádor György. 

— Polgári — , bevezetéssel, s utasító és felvilágosító jegyzetekkel kisérve. L.: Uj tör- 
vénytár. I. köt. 

Plfrii, Max. Die Schöne mit der Maske. Nach P.'s: La belle de nuit, deutsch von 
Anton Langer. (k. 8-r. 224 1.) Pest u. Wien, 1S51. C. A. Hartleben. —.30 p. 
BelUtristisches Lese-Cahinet. 44.2^-444' 

— Der Saltan eines Pariser Stadtviertels. Deutsch von Jos. A. Streitfeld. 2 Thle. 
(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1854. C. A. Hartleben. 1.— 

Neues helletristisches Lese-Cahinet, löő—lJO. 
PlUTot 6y«la. Katalin a rabló-vezémő. Ballet 5 felv. E színre alkalmazta Campilli Frigyes. 
Zienéjét irta Pugni Caesar, (n. 8-r. 12 1.) Pesten. 1807. Ny. Herz Jánosnál. M. E. ^B Perser. 74 Pest. 

Per8€r, MorKz. Das Geheimniss der Schnellmalerei ; oder die Kunst in wenigen StandeD, 

ohne allé VorkenntDisse der Zeiehenkunst und Maierei, mit gerínger Mühe und 

Kostenaufwand die schönsten colorirten Gemálde herzustelleu. (12-r. 47 l.) Kaschau, 1835. 

Carl Werfer. (Lauffer Vilmos, Bpest.^ -.80 

Persien. Nach Jourdain, Morier, Kotzebue, Porcer, Jaubert etc. 2 Bdehen. Mit 14 Kupíém. 

(12-r.) Pesth, 1828. K. A. Hartleben. 1.30 p. 

Pereíus, A., Flaccus szatiráji, magyarul és deákul. Szükséges jegyzetekkel világosítva 
Kis János által. (8-r. 4 lev. és 104 I.) Sopronyban, 1829. Ny. Kultsár Katalin. 

—.36 p. 
A. M. 
Perteaz, I. Car. Hymenaeon Alexandro, et Ottiliae Péchy pro plausu genitoribns, pro 
patriae verő usu, natus enutritis. (4-r. 7 1.) [Eperiesini,] typ. Mich. Raedlitz. M. 
Költemény, 

— Jo8. Gabr. Ode panegyrica, festis honoribus III. ac Rev. Dni Ladislai e comitíbu.«i 
Eszterházy de Galantlia, ecclesiae Rosnaviensis episcopi, perpetua veuerationis et 
observantiáe ergo nomine regii majoris gymnasii Bosnaviensis canonicorum r. Prae- 
monatratensium dicata. (4-r. Vi 1.) Cassoviae, 1815. Typ. Steph. Ellinger. M. 

Perthold, Luc. Paul. Theses ex jure divino, naturae, gentium, hungarico, canonico, civili, 
feudali, criminali, et pro parte publico-generali, quas . ... praeside P. L. P. 
propuguavit Thomas nob. de Orlandini. (4-r. 14 lev.) Pesthini, 1771. (Ny n.) 

Pesohier, A. Gallicísmes dialogués. Francia nyelvsajátságok köz és társas életi beszél- 
getésekben közmondások- s példabeszédekkel. A francia nyelv alapos ismeretére törekvők 
9 abban jártasak használatára. P. A. után oldalagos forditmánvban közli Fekete 
Soma. (k. 8-r. VI és 227 1.) Irodalmi intézet. (Emich Gusztáv.) * 1.— 

M. 

Peaen s Umueeíií Pána nasého Gézisa Krista. (8-r. 2 lev.) W Tymawe, 1820. Wití. u 
Gelinek Gána. M. 

Peshtalics, tíregor. Dostojna plemenite Bácske stárih Uspomena. Sadashnji i drugí 
slavinske kervi delliah slava. Bacskim Plemichum s prigodom Csuvanja svete 
Krunne, i okrunjenja Leopolda II. od Domorodea Ubaji prikazana. (8-r. 48 l.) 
U Colocu, 1790. 

— Utishenje oxalostjenih u sedam pokorni pisama kralja Davida. Iztomacseno: u tdiko 
promishljanja, s — nikima od csiste Ijubavi boxje, i iskernjega, molitvama zaderxano : 
i u nacsinu sebe od kuxne otrove priuzderxati. (8-r. 4 lev., 248 1. és 2 lev.) Utishteno 
u Budimu, 1797. Slovima kralj. mudroskup^htine Peshtanske. M. 

Pftsmarica. Sbírka i: posme domorodne izdane po D. R. i L. V. 2 izd. (16-r.) U Zagrebu, 
1842. Tiskom Franje Suppana. 

PesAléki, Nabozué katolické — , o tagemstwách wírta swatich bozicb sluzbára bozkim na 
rozliené róka casi a prihodi prisluchagicé. K rozmnozeuu slawi bozég a duchownému 
prospechu wericich dusi w gedno zebrané, a znowu na swetlo widáné. (16-r. 259 és 5 1.) 
W Trnawe, 1804. Witlacené u Wáclawa Gelinka. M. 

Pessel, Abrah. Uissertatio inau8:uralis medica de natura phtbisis pulmonalis tuberculosae^ 
quam . . . pro doctoris medicináé laurea rite obtinenda publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. IG 1.) Budae, 1835. Typis reg. scient. universitatis hung. M. 

Pest. Kgv tiszaháti magyar őszinte megjegyzései a hazafiság, utánzás! kór és nevelés 
felett, (k. 8-r. 24 1.) Lipcsén, 1846. Volckmai: F. Pesten, Geibel Károly. (Pozsony, 
ny. Schmid Antal.) ■/ 

— városának, Szabad királyi — , nemes gondolkozású lakosihoz egy némely ember- 
.szerető polgár. A jég meg-indulásával támatt víz-áradásnak alkalmatosságával. 1799. 
^k. 8-r. 8 1.) Pesten, Trattner Mátyás bet. M. 

— várossá, Szabad ns. — , polgárainak buzgósága. Midőn ö Felsége I. Ferentz királyunknak 
nevéről neveztetett Ferentz várossában 21. májusban 1822. észt. (3 Hertzegsége Rudnay 
Sándor érdemes prímásunk az űdvözséges vallás templomának helyét megtekéntvén, 
ez azonnal nagy sietséggel építetni kezdett. (4-r. 16 1.) Pest, 1824. 

— városának, Szab. kir. — , legfelsőbb helybenhagyással alapított cselédrendje, (n. 8-r. 
24 1.) Pesten, 1841. Hartleben K. A. —.10 p. 

M. E. 

— városa, Nemes szabad királyi — , magyar gyalog polgár őrhada fegyveriryakorlatainál 
divatozó vezér szavak, (n. 8-r. 13 és 1 1.) Pesten, 1844. Ny. Petrózai Trattner J. M. 
és Károlyi István. M. Pest. 75 Péterfi. 

Pest szab. kir. város házjegyzéke. Háuser-Schema der k. Fr. Stadt Pesth. (12-r. 206 1.) 
Pest, 1848. Ivanics. — 40 p. 

M. 

Pestalozzi H. János százados emlékünnepe a miskolczi evang. elem-polgár s közép - 
tanodában, 1846. évi Január 12-én, . . . m. b. Némethy Pál bátrahagvott özvegye 
s árvái felaegélésükre. (8-r. 32 1.) Miakolczon, 1846. Ny. Csöglei Tótb Lajos. M. E. 

Pesten, A -, felállítandó protestáns főiskola tanítási rendszerét tervező pályamunkák. 
L. : Pályamunkák. 

Pester Courier. L.: Courier. 

Pesth városa kOldött követinek, Az felséges magyar hazához s annak tekint, ns. statussaihoz 
rendéihez alázatos instantiája — , melly által mél alázatossággal esedeznek, hogy a királyi 
f5 iskolák továbbá is ezen városban meg-hagyattassanak. (2-r. 2 lev.) 1791. [H. és 
ny. n.] M. 

— városa küldött követinek. Az felséges magyar hazához s annak teként. ns. statussaihoz 
rendéihez alázatos instantiája — , melly által alázatossan esedeznek, hogy az igazság 
szolgáltatásában lévó fö törvény székek Pesth városában viszsza helyheztessenek. 
(2-r. ^2 lev.) 1791. (Ny. n.) M. 

— íJie Stadt — , und ihre Gegend. Aus Briefen einea Fremden an seinen Freund. 
(k 8-r. 4 lev.. 9—171 1. és 8 rézm.) Pesth, (1802.) Bey Jos. Leyrer. 1.— 

M. 

Pesther Tageblatt. L.: Tagé blatt. 

(Pesti, Ad.) Ode Leopoldo II. Hungáriáé regi dicata, quum inclytus comitatus Szath- 
maríensis regiae inaugurationis solemnia publico cultu celebraret Magnó Karolini die 
14. Decembris anno 1790. (k. 4-r. 5 lev.) Typ. comítis Ant. Károlyi, impr. per Jos. 
Elemann. M. 

— Ode ad Illustr. Dnum comitera Josephum Károlyi de Nagy-Károly dum in inc. 
comitatu Szathmariensi supremi comitin munus pleno jure capesseret M.-Károlini. 
(4-r. 29 és 1 1.) Debreczini, 1794. Per Mich. Szigethy. M. 

Pesti divatlap. L.: Divatlap. 

— hírlap. L. : Hirlap. 

— napló. L : Napló. 

— röpívek. L.: Rop ívek. 

Pestis elleni közbátorsági rend a cs. k. austr. tartományokban. (2-r. 71 1.) Budán, 1837. 
A magyar kir. egyelem bet. IN. 

Pest-Ofner merkantilische Correspondenz. L. : (-orrespondenz. 

Petényi, Jan. Salom. Kázéíi lauí'iwá, kteniu se od církwe ew. a w. cinkotské w ned Vr. 
po welikénoci, dne 19. kwétna 1883. oderjral sedmiletv kazatel gegj .... (4-r. 16 1.) 
W Pesti, J834. Tiskem J. M. Trattuera a St. Károlihó. M. 

— Salamon. Pár .szó az emlősökról általában és a magyarhoniakról különösen, mellyet 
a magyarhoni természetvizsgálók és orvosok Temeavárott tartott IV. nagvgyülése 
alkalmával nyárutó 11-én .... mondott, (n. 4-r. 15 1.) Pesten, 1844. Nv. Trattner- 
Károlyi bet. ' M. E. 

— A honi madártan uj gyarapodásáról és annak némelly sikeres eszközeiről, jelesen 
a billegény, keresztorr és búvár fajokról, (n. 8-r. 20 1.) Pesten, 1S45. Ny. Beiméi 
József. 

— A kakuk mint a természetnek egy igen csodálatos 'külön cze. [Különnyom. a m. t. 
Akadémia értesítőjéből.] (8-r. 16 l.) Pesten, 1851. Ny. Emich és Eisenfels. 

— A hornyolt szarutlanóczról. (n. 8-r. 14 l. és 1 tábla.) Pest, 1854. Ny. Emich Gusztáv. 

M. 
Péter, Nagy -— , muszka czár élete. L. : Gyarmati Gábor. 

— Szent — , a közönséges keresztény anyaszentegyháznak fejedelme. E mostani éretlen 
eszű uj fílosofusok és tituláris katolikusok oktatására egybe foglalt némelly győri 
püspöki megyében lévő Sopron vármegyei szerzetes pap. (8-r. 83 \.) Sopronban, 1791. 
Nyomt. Szísz Kláránál. M. 

— Ferenoz. Békesség temploma. Közre botsátotta némelly észre- vételekkel Kováts 
József . . . 1820. (8-r. 65 1.) Győrben, Streibig Leopold bet. M. 

— Pál. A telivér. Gróf Karácsonyi-féle pályadijat nyert eredeti vígjáték öt felvonásban, 
(k. 8-r. 3 lev., 151 és 1 1.) Budapest, 1859. A szerző sajátja. (Ráth Mór.) E. 

Péterfi, AlbertHS. Literatura antiqua justo pretio aestímata, seu brevis responsio ad 
quaestíoDem: Quare literatura antiqua, apud gentes Europae cultissimas, tanti aesti- Péterfi. 76 Péterffy. 

matur, ut huic, tamquam solidissimo fundamento, omnis earum erudita innitatur 
educatio ? Quam juventuti scholasticae in ill. collegio reformatorum A. N. EnyedÍDensi, 

literarum studiis, summa cum laude, deditae sacram esse viilt (8-r. 15 1.) 

N. £nyedini, 1831. Ezcusa typia collegii reform., per Godofr Fiedler. M. 

Péterfi Albert. Az erköltsi és polgári vagy is a belsó és kűlsó szabadság természete, 
kifejtve egy örÖm-ÍDDepi szent beszédben, melyet ... I. Ferentz születése innepén 
tartott . . .' 1885-ben, febr. 12. napján. (8-r. 3 lev., 7—54 1.) Nagy-Enyeden, ny. a réí. 
kollégyom bet. M. 

— Az igaz liberalizmus egy öröminnepi szent beszédben kifejtve, melyet austriai 
ötökös császár stb. I. Ferdinánd születése napján tartott a n. enyedi réf. templomban, 
1836. április 19-kén. (8-r. 95 1.) Nagy Enyeden, 1836. Nyomt. a ns. ref. kollégyom 
bet. Vizi István ügyelete alatt. M. 

— Az ékesszólás, vagy rhetorika elemei, a római nyelvre alkalmazva. (8-r.) Nagy-Enyeden, 
1839. Nyom. a ref. kollégyom bet. 

— Carmen saeculare, ad primum festum saeculare academiae Greorgiae Augustae, 
alumnis ejusdem, fraterno amore, ipsa sacrorum saecularium occasione anno 1837 
oblatum ac dicatura. (8-r. 7 lev.) N. Enyedini, 1840. Typogr. direct. Steph. Vizi. 

E. 

— Másik szó a maga helyén. Észrevételkép az óramutatóra. Közzéteszi Török Pál. 
(8-r.) Pesten, 1842. Ny.'Xrattner-Károlyi. —.24 p. 

Aa y^Egy szó a maga helyén^ a „MuU és jelen}^ 1^4^, folyamában jelent meg. E. 
Peterffy, Franc. Steph. 1. b. Panegyricus quo dum venerabile archi-capitulum Strigoniense 
justa persolveret Emin. ac Seren, principi S. It. E. presbytero cardinali, primati regni 
Hungáriáé etc. Obrlstlano AVgVsto DIgno arChl antistitl Strlgoniensl Moeste 
parentaVerat. (2-r. 12 lev.) Tyrnaviae, (1725) typ. academicis per Frid. Gall. M. E. 

— Gyula. Magyar hadi nyelvtan a császári királyi osztrák hadsereg tisztjei számára. 
2. javított és bővített kiadás. Első fűzet. (12-r. 3 lev., 65 és 209 1.) Pesten, 1853. Ny. 

Trattner Károlyi. M. 

Tartalma : 
Gnmmaire. — Nyelvtan. 

1. Abth. Gespr&che. — Beszélgetések. 

2. Abth. Befchlc, Instructionon, Proclamationcn und Anreden ; cndlich Dienstos-Noten. — Parancsok, utasí- 

tások, kikiáltványok és izönoklatok ; Tégre hivatalos jegyzékek. 
8. Abth. Von der Behandlung des IníaDterie-Percussions-Gewehres und Scheibenschiessen. dann von den 
nűthigen Kloinigkeítcn des Soldaten. — A gyalogsági csappantyús fegyverrel való bánásról és a tárcsa- 
lövésről, továbbá a katona csekélyebb dolgairól, 
4. Abth. Vom Vorposten-Dienst. — Az el65rsi szolgiálatról. 
JSsen német címlappal is: 
TJngarische Militar-Sprachlehre zum Gebrauche fur Ofíiziere der k. k. österr. Armee 2. 
verbesserte und vermehrte Auflage. 
A 2. füzet ezen cím alatt : 
Magvar-német műszótár a hadi nyelvtanhoz. 2. füzet. — üngarisch-deutsches Militár- 
Wörterbuch. 2. Heft. ("l lev., 213—485 1.) Pest, 1853. Gedr. bei Trattner-Károlvi. 

M. 
Péterfi József, K i b é d i. Az Isten a törvényt szívünkbe irta bé : Előadva egy prédikáczióban. 
melyet az erdélyi ev. reformátusok Déván tartott közönséges egyházi gyűlések alkalmával 
a dévai templomban 1830-ban június l9-én elmondott. (8-r. 96 1.) Maros- Vásárhelyt, 
1833. Nyomt. a ref. koll. bet. Felső Visti Káli Jósef és Simeon által. E. M. 

— A templom iránti szeretet, előadva templomszentelési beszédben, mellyet 1843-ban 
június 8-án Fintaházán elmondott, (k. 8-r. 49 1.) Maros- Vásárhelyen, 1843. Az ev. ref. 
fő-iskola bet. nagy ernyei Káli Simon által. E. 

— Néhai Houchard József emléke, halotti beszédben mondotta 1841. szept. 8. (8-r. 
23 1.) M.- Vásárhely, 1843. Ny. a ref. főiskola bet. 

Peterffy József, (Jágócsi) A fbldjövedelmi ideiglenes adórendszer behozatala rövid 
magyarázatban a nép számára. (8-r. 24 1.) Kolozsvártt, 1851. A cs. k. Ivceum bet. 

E. 

— Okszerű utasítás az eperfa és selyemtermelésről, hiteles mútárak s gyakorlati ismeretek 
alapján a haza viszonyához alkalmazva. 3 ábrával. (8-r. 172 1.) N.-Szeben, 1856 
Filtsch S. bet. 

— Carol. Genethliacus Seren. Leopoldo archiduci Austriae, principi Asturiae, consecratus, 
ad-dictus, dum, ad praesentiam Emin., ac Seren, principis, cardinalis de Saxonia, 
caeterorumque spectatissimorum hospitum de ven. clero regni Hungáriáé ex commis- Péterfl'y. 77 Peterka. 

sione caesarea Tyrnaviae congregatorum, coram alma archi-episcopali universitate 
Tymaviensi sec. Jesu, rhetoríca academica augustis natalibus suum votum persolveret. 
(2-r. 17 lev.) Tyrnaviae, 1716. Typ. academicis per Frid. Gall. E. 

(PAterífy, Carol.) Curía judicum regni Hungaríae yirtutibns ac merítis illustrÍB. Honoríbus 
... aa 11. & philosophiae doctorum, oblata, ab illustr. rhetoríca Tymaviensi, cum per 
B P. Paulám Kolos vári . . . suprema doctoratus philosophici laurea, in soc. Jesu univer- 
sitate donarentur. Anno a párta salute 1726. (12-r. 6 lev., 13—107, 1 1., 1 lev. és 8 rézm. 
tábla címerekkel.) Tyrnaviae, typ. academic. per Frid. Gall A. M. E. 

Gróf Nyáry Jássef^ h. Balassa Gábor, b. Pozzy Ignác^ Paluska, Mérey Jdánty Sauska 
yános, Makripodári Antal^ Kovácsovics György^ Visky Ignác címereivel, 

— Saera concilia ecclesiae romano-catholicae in regno Hungaríae celebrata ab anno 
Chrísti MXVl nsque ad annum MDCOXXXIV. Accedunt regum Hungaríae, & sedis 
apostolicae legát orum constitutiones ecclesiasticae. Ex mss. potissimum erűit, collegit, 
iUustravit .... 2 partes. (2-r.) Posonii, 1741—42. Typis haeredum Royeríanorum. 

Pars. I. In qua concilia & constitutiones ab anno Chr. MXVI. usque ad annum MDXLIV. 

prodeunt. (8 lev,, 361 és 1 1.) 1741. 
Pars II. In qua concilia & constitutiones ab anno Chr. MDCLVII. usque ad annum 

MDGCXXXIV. prodeunt. (10 lev., 487 és 1 1.) 1742. A. E. M. 

Dobrowsky löSg. isfrt, — Rohracher F. i8qO. IJ frt, 
Péterfl Károly, K i b é d i. A tanítónak ujabb^ni elküídettetése, vagy egy predikátzió, melyet, 

midőn a maros-vásárhelyi ref. szent ekklésiátől bútsut venne, a reformátusok várbeli 

templomában, 1818. június 7. napján elmondott. (8-r. 34 1.) 8. Patakon, 1820. Ny. 

Nádaska^ András által. M. 

— Az igaz filozófus kharaktere, vagy egy beszéd, melyet készített^ és, midón professori 
hivataljában rendesen beáUítatnék, .... 1818-ban Június 29-dik napján, elmondott, 
(k. 8-r. 38 1.) Debreczenbenn, 1820. Ny. Tóth Ferentz. M. E. 

— Az Istennek országa, nem a setétségnek, hanem a világosságnak, nem a hazug- 
ságnak, hanem az igazságnak, nem a véteknek, hanem a virtusnak országa, melynek 
iényea napja Jézus : tehát : a szabad megvizsgálás, és abból származó igaz megvilá- 
gosodás, emberí okos rendeltetésünknek egy múlhatlailúl szükséges feltétele. Előterjesztve 
egy synódnsi prédikátzióban ; melyet készített, és ... el is mondót Maros-Vásárhelyen, 
jún. 24-én, 1827-ben (8-r. 68 1.) Nagy-Enyeden, 1830. Nyomt. a ns. ref. kollégyom 
bet., Fiedler Gottíried által. E. M. 

— Filozófusok és filozófia históriája. Első rész. Bégi filozófusok és filozófia históriája ; 
kezdődik Krísztus születése előtt mintegy 1250 esztendőkkel Orpheuson, végződik 
Kr. sz. után 650 észt. SimpUciuson, és foglal magában 1800 esztendőket, (n. 8-r. 
XXrV és 484 1.) Maros- Vásárhelyen, 1833. Nyomt. a ref. koll. bet. Felső Visti Káli 
Jóaef és Simeon által. A. E. M. 

— Alapfilozófia. (8-r. XXV és 256 1.) Nagy-Enyeden, 1841. Ny. a ref collegium bet. 1.— 

— Az emberi élet valósága és hiábanvalósága, vagy egy beszéd néhai báró Naláczi 
István koporsója felett. Irta és elmondotta apr. 2-án 1844. Bábolnán. (4-r. 16 1.) 
Kolozsvár, 1844. Ny. a ref főiskola bet. 

Péterlly LadÍ8l. Oratio de politica regnantium populorumque magistra, qua, in ill. collegio 
helv. conf. addictorum S. Patakiensi, ordinaríam politices adnexarumque disciplinarum 
professionem auspicatus est, die 10-ma Septbrís anno 1825. (8-r. 27 1.) S. Patakini, 
impr. per Andr. Nádaskay. M. E. 

— A polgárí társaságfaak megűjjitása, és tökéletesítése, e^ beszédben előadva, melyei, 
a sárospataki ref koUégyomban viselt rendes professon hivataljából, a nagy-enyedi 
ref. kofiégyomba . . . Stal-menvén, közönséges tanító hivatalját újrakezdette, sept. 
26-án 1829-ben. (8-r. 55 1.) Nagy-Enyeden, 1831. Nyomt. a ref kollégyom bet., Fidler 
Gottfned által. M. 

— Pul. Dissertatío inauguraUs medica de diabete. (8-r. VIII, 73 és 2 1.) Vindobonae, 
1824. Typ. J. P. SoUinger. E. M. 

— Sándor. Köznép előtt tartott egyházi szent beszédek, (n. 8-r. 126 1.) Kolosvár, 1853. 
Bárra és Stein. —.48 p. 

— Temetési szent beszédek, (n. 8-r. 169 1.) Kolozsvár, 1856. Stein János. 1.— 
Polarfca, Jooeph. Seliasi Dissertatío anatomico-physiologico-medico-chinirgica de morbis 

oculonim. (8-r. VIII és 133 1.) Vacü, 1804. Typ. Ant. Gottlieb. —.24 p. Peterka. 78 Pethö. 

Psterka Josef Sebest. A fals. kir. magyar helytartói tanácsnak rendelésein épült közön- 
séges egésséget tárgyazó rendszabásai. (8-r.) Vácz, 1805. Ny. Gottlieb Antal. 

— A közönséges szegény sorsú publicumhoz szólló egésséget tárgyazó oktató beszédje, 
mellyet hi varijának kezdetén világosságra bocsátott. (4-r. 8 1.) Vácz, 1805. Ny. Gottlieb 
Antal. M. 

— A bábamealerséget tárgyazó katechismus, azaz : kérdések és feleletekbe foglalt oktatás, 
az effyügyúbb és falusi bábaasszonyoknak, nemkülönben minden renden levó asszony- 
ságoknak és falusi bábáskodó seborvosokuak a számára. (8-r. XVI 1., 2 lev., 216 L és 
2 lev.) Pesten, 1814. Ny. Trattner János Tamás. A. M. E. 

— A diszes nótelenségról és annak megtartása módjáról. (8-r. 30 1.) Pesten, 1824. 
Ny. Trattner Mátyás. M. 

— Értekezés az orvosi tudomány kezdetéről, annak díszéről, és a polgári társaságba 
való hasznos befojásáról. (8-r. 3B 1.) Pesten, 1824. TraUner Mátyás bet E. M. 

Petére, Kari F. Erklftrender Katalog der Sammlung zum Stúdium der allgemeinen 
Anorganologie „Terminologie" im mineralogischen Museum der Pester Universitat. 
(8-r. 114 l.)Pe8t, 1859. A. 

Kőnyomat. 

Pettie Farencz. Kisszántó i. Pallérozott mezei gazdaság, mellyet a magyar mezei gazdaság 
tökélletesebbítésére a haza természetéhez s a nemzet álíapotíához szabva theoretíce 
és practice kidolgozott. . . Első darab. (n. 8-r. 5 lev., XI— XXXX, 776 1. és 3 táblázat) 
Sopronban, 1805. Szisz Antal Jósef nyomtatószereivel. 

Második darab. (XII és 709 1.) Posonyban, 1808 — 13. Belnay maradéki nyomtatószeriveL 

Harmadik darab. (3 lev., 7—52 1.; 160 L; 216 1.; 56 1.; 127 1.) Bétsben, 1814. A Nemzeti- 
gazda-hivatal. A. E. M. 
1. és %. sukuz. A baromfltenyéntésről. (3 lev. 7, 52 1.) 

A következő résnek ezen önálló címlapokkal : 

Szarvasmarha-tenyésztés, melly a pallérozott mezei gazdaság Ill-adik darabjának har- 
madik szakassza. (160 1.) 

Juh-tenyésztés, mely a pallérozott mezei gazdaság III. darabjának negyedik szakassza. (216 íj 

Házi majorság vagy disznó-, s aprómarha-tenyésztés, mely a pallérozott mezei gazdaság 
III. darabjának ötödik s hatodik szakassza. (56 1.) 

Méh- tenyésztés, mely a pallérozott mezei gazdaság Ill-adik darabjának hetedik szakassza. 
(127 1.) 

2. kiadás, (n. 8-r. 158 1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás nyomtatószerivel. E. M. 

— Mathesis. 2 darab. (n. 8-r. 3 lev., VII— XVI, U2 1. és 1 lev.; 239 1. és 7 rézm. tábla.) 
Bétsben, 1812. Ns. Haykul Antal nyomtatószerivel. A. E. M. 

1. db. MindennemS számvetés. — 8. db. Terjodteégmérés. 
Dohrowsky 1888, I frt 50 kr. 

— Természet-história és mesterségtudomány a tanítók és tanúlók szükségekre s az ebben 
gyönyörködök hasznokra készítette. . . Elsó rész. Az állatokról. I. köt. (n. 8-r. 523, 
1 1. és 49 színes rézm. tábla.) Bétsben, 1815. Kiadta a Nemzeti-Gazda -hivatal. 

Több nem jelent meg, — Dobrowsky 1888. l frt, E. M. 

— Idópróféta vagy időváltozást jövendölő pókok. A Quatrémer-Disjonval értelmei szerént 
unalmas várakozás közben írta, tulajdon költségén kiadta, magyar gazdasorsosinak 
készen ajánlja. . . (8-r. 60 1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás 

2. kiadás. (8-r. 60 I. és 1 táblázat.) Pesten, 1817. U. o. E. M. 

(— ) Budai szöllöm ültetési módja. (n. 8-r. 1 lev. és 88 1.) Kolosváron, 1827. (Ny. n.) M. 

— Európai mértéktár, vagy Európa minden tartománnyaiban forgó és szokásba vett pénz, 
hosszaság-, teher- és üreg-mérték szoros egybehasonlítása, miMenütt fejedelmi vagy 
országló^ki végzések által megállapítva. Jáckel Jósef mérsékléseit követve irta és 
kiadta ... 2 kötet. (8-r. X, 373 és 5 1.; 339 és 5 1.) Kolosváron, 1829—30. Saját 
nyomtató eszközeivel. 

Dobrowsky i8gO. 60 kr. E. M. 

— Ungarische Grammatik. L. : Farkas, Joh. 

Pethed Dénes. A rendszeres lovaglás alapszabályai, egy ftlggelékkel a hölgylovaglásróL 
(k. 8-r. V és 74 1.) Pest, 1860. Pfeifer Férd. —.80 

M. 

Pethő Gergely. Bövid magyar krónika. Sok rendbeli föhistoriás könyvekből nagy szorgal- 
matossággal esybe szedettetett és Írattatott P. G.-túl. (4-r. 9 lev., 17, 209 1.) Gassán, 
1729. Az akadémiai bötükkel Frauenheim Henrik János által. A. E. M. Pethó. 79 Petöcz. 

Pethé Gergely. A magyar krónikának a mellyet elsóben roeg-irt, s ki bocsátott nemzetes 
Petthö Gergely 373. eaztendótül fogva 1H26. esztendeig. Nyomtattatott Bécsben 1660. 
észt. Az után p»enig azon históriát continuálván újonnan ki nyomtattatta, és szüntelen 
történt dolgokkal szaporítatta groff Káinoki Sámuel, ... a mairyar nemzetnek tanúságára. 
Nyomtattatott Bécsben Sirchovics árváinál 1702. észt. tovább való terjesztése avagy 
negyedik, ötödik, és hatodik része. Foglalván magában 100 és 6 esztendőt IQ'Zl. eszt.-tűl 
fogva 1732. eszt.-ig. íratott, és szép toldalékkal szaporittatott S p a n g á r András által. 
(4-r. 169 és 5 1.) Nyomt. Cassán, 1734. Az academ. bot."]), jezsuitáknál. E. M. 

Újabb kiadása igy : 

— Magyar krónika. Diszessen, és rövédeden elő adván Magyar országnak kezdetét, régi, 
éa mostani osztását, részeit, tartományit, vármegyeit, városit, királyit, tisztviselőit, 
mivoltát; ugy a magyar nemzetnek eredetét, Scythiából való ki-jövetelét, terjedéséi, 
szaporodását, előmenetelét, hadakozásit, a régi és mostani magyaroknak maga vise- 
lését, törvényit, más nemzetek előtt való tekéntetét, és mind magyar, mind m& orszá- 
gokban esztendőnként történtt emlékezetre méltó dolgait, kinek-is három első íő részeit, 
azokba foglalván 373-tól fogva 1626. esztendeig folyó időt, sok rendbéli főhistóriás 
könyvekből nagy szorgalmatossággal egybe szedte, és elsőben irta néhai nemzetes 
Pettő Gergely. Nyomtattatott leg-elŐször Bécsben 1660. és ismét Kassán az academiai 
bötükkel 1729 észt. A három utolsó főrészeivel peníglen, abba foglalván 106. esztendőt, 
úgy mint 1627-től fogva 1732. esztendeig ajánló levéllel, sok szép tudósításokkal, tolda- 
lékokkal, s más a magyar krónikához tartozandó, és annak nagyobb értésére hasznos, 
és 82űkséges dolgoknak fel-jedzésével, de leg-főképpen a Magyarok bibliotékájával, 
«z-az: a magyar, avagy a magyar sz. korona alatt lévő ors^gokból szármozandó 
iróktúl szerzett, és irt könyveknek laisrromával azon krónikát terjesztette, szaporította 
és a magyarok tanúságára ki-bocsátotta P. Spangar András. (4-r. 4 íev. á 322 1.) 
Kassán, 1738. Az academiai bötükkel. A. E. M. 

Dobrowsky i888. 6 frt, i 

— Bövid magyar kionika. Sok rendbe i fő históriás könyvekből nagy szorgalmatossággal 
egybe szedettetett és Írattatott Petihő Gergelytül. (k. 4-r. 209 1.) Kassán, 1753. Nyomt. 
az akadémiai bet. A. M. 

Dobrowsky iSgO. 4 frt. 

A P.-féle krónikát sokan Zrinyi Miklós a költőnek tulajdonítja k^ es azonban még 
nincs bebizonyítva, — Kivonatot készített belőle Kovács János; Id. ott. 

— JáM>8. Egyházi beszéd, mellyet az oltári szentség valósága felett szab. kir. Komárom 
városában úr napután való vasárnap élő nyelven mondott a fő-piatzon, és a hívek 
kívánságára közre botsátott . . . 1826. (8-r. 24 1.) Komáromban, (é. n.) Ny. özv. Wein- 
mfillerné bet. M. E. 

Peti Jézaef. A hittani tudat jelene az ev. ref. egyházba. Külön lenyomat a Kecskeméti prot. 
közlöny III. füzetéből, (n. 8-r. 32 1.) Kecskeméten, 1859. Nyom. Szilády Károlynál M. 

— Az eszmeelviség védelme tapasztalati és értelmi álláspontú bölcsészeink ellen. 
(n. 8-r. 51 l.) Pest, 1860. Lauffer és Stolp. —.50 

M. 

Petit, Petrue. Aeorpata, hoc est: excerptá juvenilia. L.: Aeorpata. 

PetiUldier, Mathaeus. Tractatus theologicus de aulhoritate et infallibilitate summorum 
pontifíenm, . . . gallice prímum conscríptus, dein latinitate donatus. (12-r. 6. lev.. 
272 1. és 4 lev.) Tymaviae, 1746. Typis academicis soc. Jesu. M. 

Petition der romanischen Nation aus dem österreichischen Staate, welche Sr. Majestfit 
Eaiser Franz Josef I. am 25. Február 1849. überreicht wurde. (n. 8-r. 18 1.) Olmötz, 
SkanitzFs Buchdr. M. 

Petlovics Tivadar. Örvendezés-felkiáltáa, mellyel Hertelendi Hertelendy Ignácz ur. Torontál 
Tármegye helyettes íŐ ispányi beiktatása alkalmával 1836-dik évi Június 14-dik napján 
megtiszteltetett. (4 r. 2 lev.) Temesváron, ny. Beichel Jósef bet. M. 

Költemény, 

Petdiez, Michtel. Ober die Schádlichkeit des Kaffeetrínkens. (8-r. 74 1. és 2 lev.) Wien. 
1817. Bey Anton Doll. Preszburg, bey Jos. Landes. E. M. 

— Neue Theorie der Heilkunde (n. 8-r. 2 lev., 5—262 1.) Pressburg, 1819. Bey Jos. 
Landes. (Tymau, gedr. mit Jelinek'schen Schrií\en.) E. M. 

— Neue Metíiode die Wechselfíeber ohne China-Binde sicher und leicht zu heilen. (n 
8-r. VI, 7—208 1.) Pressburg, bey Jos. Landes. Tymau, 1819. Gedr. mit Jelinek'schen 
Schríften E. M. Petöcz. 80 Petőfi. 

PetAcz, Michael. Die Weli aus Seelen. (n. 8-r. 271 1.) Pest, 183á. C. A. Hartlebea. 8.— 

M. 
•— Ansicht dea Lebena. (n. 8-r. 79 l.) Ofen, 1834. Drack v. J. Gyurián u. M. Bagó. 

-.24 p, 

PrAfnng der materiftlistischen, d«r psychonaterialistischen, der psvchischen, der Spmou'iolitn vnd d«r natar- 
pliilosophikcIieD Ansiclit des Lebens. — Wie ist es mögrlich, d«s Lében des Ali anden sa erklftrent — 
Vorkenntnisae xam Beweis, dass kein Ali Torhanden sey. — Beweís Ton NiclitTorhand«nMÍB des Ali. — 
ÍBt du AH ein organitohes Oanses? — Kein einzelnce Organ ist reál vorhaaden. — deyn i«t nieht Lében. — 
l/Vas ist alsó Lében; welcbes sind dic Charaktere des Lebens? 

— Hieroglyphen und Saoskrit-Worte in der magyarischen, deatachen, lateinischen 
Sprache. (8-r. 16 1.) Ofen, 1834. Gedr. bei Joh. Gyurián u. M. Bagó. A. E. M. 

— Ansicht der Welt. Ein Verauch, die höchate Aufgabe der Philoaophie zn löaen. 
(n. 8-r. XXXII és 494 l.) Leipzig, 1838. F. A. Brockhaua. 3 Ür. 

M. E. 

— Régi magyar szavak, találta .... (n. 8-r. 2 lev, 5— S3 éa 1 1.) Pozsonyban, 1840. 
Wigand Károly bet. 1.— 

A-M. 

— Das Unmoralische der Todesstrafe. Nachtrag zu dessen ^ Ansicht der Welt". (n. 8-r. 
X éa 107 1.) Leipzig, 1841. F. A. Brockhaus. — .17Vt gr. 

Petőfi Sándor versei. 1841—1844. (12-r. 192 1.) Budán, 1844. A m. k. egyetem bet. 

Dohrowsky l888. 5 frt. 1.12 p. 

— Helység kalapácsa. Höaköltemény négy énekben, (k. 8-r. 68 1. és 2 lev.) Pesten, 1844. 
Geibel Károly. (Ny. Budán, a magy. kir. egyetem bet.) —.36 p. 

A színes borítékon levÖ tortképet P. maga rajzolta, — Dohrowsky i88g. 4/^*. M- 

— Jánoa vitéz. Kiadta Vahot Imre. (k. 8-r. IV éa 113 1.) Budán, 1846. A m. kir. 
egyetem bet. —.40 p. 

Dohrowsky i88q, 5 frt, M. 

2., olcsóbb kiadáa. Kiadta Vahot Imre 1846. (k. 8-r. IV és 113 1.) Budán, 1846. A m. 
k. egyetem bet. E. M. 

— Veraek. 1844—1845. (k. 8-r. 188 1. éa 2 lev.) Pest, 1845. Beiméi József bet. E. 

Dohrowsky 1888. 4 frt. 

— Szerelem gyöngyei, (k. 8-r. 70 1.) Pest, 1845. Nyom. Landerer és Heckenastnál. 

—.30 p. 
Dohrowsky i88q. s f^^- A. E. 1. 

— Cypruslombok Etelke sírjából. (16-r. 36 1.) Pesten, 1845. Beiméi József bet 

Dohrowsky i88g. 5 frt. —.30 p. 

— A hóhér kötele, (k. 8-r. 155 1.) Pest, 1846. Hartleben K. A. • 1.20 p. 

A.E. M. 

— Felbök, (k. 8-r. 70 1.) 1846. Emich Gusztáv. —.80 p. 

Dohrowsky 1888. 6 frt. E. M. 

— Tigris és hyaena. Dráma. (k. 8-r.) Pesten, 1846. 

— Auagewáhlte Gedichte. Aus dem üngarischen űbersetzt von Adolf Dux. (16-r. VII 
és J02 1.) Wien, 1846. Mörschner's sel. Wwe und Gross. —.46 p. 

— Összes költeményei egy kötetben. A költő arczképévei. (n. 8-r. 537 1.) Pesten, 1847;. 
Emich Gusztáv. 4.— 

E. 
2. kiadás. 2 köt. (12-r.) Pesten, 1848. U. o. 3.— 

I. köt. 1842-^1844. (8 lev., 390 I., 8 lev. és P. arck.) 
II. kőt. 1845—1846. (8 lev., 369 és 7 1.) A. E. M. 

— Lapok P. S. naplójából. Első ív. (8-r. 16 1.) Pest, 1848. Ny. Landeier és HeckenMt. 

—.10 p. 
TŐhh nem jelent meg, M. 

— Talpra magyar, hí a haza ! (2-r. 1 lev.) Pesten, 1848. Ny. Landerer és HeckenastnáL 

Dohrowsky i88g. i frt, 

— A királyokhoz, (n. 8-r. 2 1.) Ny. Landerer és Heckenastnál. —.2 p. 

— Ujabb költeményei. 2 köt (12-r. 865, 318 1.) [Pest, 1849. Emich Gusztáv.] M. 

Rendkívül ritka, mert egy-két példány kivételével az *gész kiadást Mok^aték, 
A nemz. múzeum példányánál a főcimlap hiányzik s valószínűleg nem is létenk, 

— Gedichte. Nebst einem Anhange Lieder anderer ungarischer Dichter. Ana dem. Petőfi. 81 Petjasch. 

Ungarischen übertragen durch Kert be ny. (8-r. XIX és 467 1.) Frankfurt a. M., 1849. 
Literarische Anstalt. 2 tir 7Va gr. 

Petőfi Sándor. Der Held János. Ein Bauernm&rchen. Aus dein üngarischeu übersetzt durch 
Kertbe nv. (16-r. XVI, 132 1. és P. arck.) Stuttgart, 1850. Ed. Hallberger. 1 tlr. 

— Újabb költeményei 1847—1849. (4-r. 1—480 1.) Pest, (ny. Emich Gusztáv.) M. 

Címlap nélkül s nem Jött forgalomba, — A múzeumi példányon Szász Károlynak, 
következő megjegyzése áll: y,E?nich-féle l8^ . -dikt (kettős) kiadásának negyedrétü alak- 
jábóly a rendőri megsemmisítésből megmentett {talán ^egyetlen) példány, ^^ 

— Gedichte. Aus dem Ungarischen übersetzt von Fr. Szarv ady u. MoritzHartmann. 
(16-r. XXXIX, 224 1. és P. arck.) Darmstadt, 1851. C. Th. Leske. 1 tir. 

— Der >tnok des Henkers. Komán. Aus dem Ungarischen von Kertben y. (8-r. 164 1.) 
Halle, 1^:. >. 11. W. Schmidt. —.20 gr. 

ti., rv.}. ..: .. AiHsrabe. (8-r. 1641.) Halle, 1852. U. o. —.10 gr. 

P '..níL^eii. Áu3 (lem Ungarischen, in eigenen und fremden Uebersetzungen heraus- 
1 •_...) . von K. Maria Kertben y. Mit einem Vor\vort von Fr. B o d e n s t e d t. (k. 8-r. 
Wll .'< T)\)'i 1.) Leipzig, 1858. F. A. Brockhaus. 2 tlr 12 gr. 

M. 

— rj:i'jb költeményei. 1847—9. 2 köt. 2. kiadás. (l2-r.) Pest, 1858. Emich Gusztáv. 3.— 

A. E. M. 

— Zaubertraum. Deutsch von K. M. K értben y. (8-r. 16 l.) Wien, 1859. Wallis- 
hauséer'sche Buchdr. 

Nefn jött forgalomba, 

— Erzáhlende Dichtungen. VöUig neu übersetzt von K. M. Kert ben y. (16-r. XVIII 
és 168 1.) München, lö60. G. Franz. 

— Dichtungen. Nach dem Ungarischen in eigenen und fremden Uebersetzungen gesam- 
melt von K. M. Kert ben y. Stereotyp-Ausgabe. (12-r. XIV és 138 1.) Berlin, 1860. 
Hofmann & Comp. — .6 gr. 

M. 
Petr, T. Xeue Potenziallehre sammt dem Beweise der Unrichtigkeit der von den Mathe- 
matikern bis jetzt angenommenen Definition vom Potenziren. (8-r. 54 l.) Oedenburg, 
1844. Kath. v. Kultschar. —.24 p. 

E. M. 
Petrarcha Ferencz. Nagy emlékezetű P. F.-nek a jó, és gonosz .szerencsének orvoslásáról 
írott két könyvecskéje, jó, és bal szerencsék között forgóknak vigasztalására deákból 
magyarrá fordíttatott László Pál által. (16-r. 2 lev. és 240 1.) Kassán, 1720. Az aka- 
démiai betűkkel. M. 

— De remediis utriusque fortunae libri duo. Propter suam excellentiam editio nova. 
(12-r. 8 lev. és 719 1.) Budae, 1756. Ex typographia Leop. Franc. Landerer. Pestini, 
prostant apud Joan. G. Maus^. E. M. 

U. a. (12-r. 15 lev., 719 és 8 1.) Agriae, 1758. Typ. Franc. Ant. Royer, episcop. typo- 
graphi. ' M. 

— Az igaz és valóságos böltselkedésnek az emberi elmét arra mérséklő kútfejei hogy 
sem a bóldogságbann el ne enyészszen, sem a nyomorúságbann el ne tsüggedjen. 
Melyek vétettek, és bővítéssel kiírattattak római bölts P. F.-nek mind a két rendbéli 
jó és bal szerentsének orvosló szereiről írt két könyveiből egy nevezetlen keresztyén 
tudós által deák nyelveün. Ezen nyelvből pedig magyar nyelvre fordíttattak egy 
magyar nemes által . . . 1812. esztendőbenn. (8-r. VlII és 160 1.) Debreczenbenn, 1813. 
Nyomt. Csáthy György. E M. 

Petraa, Anl Ad excelsos proceres, inclytosque status, & ordines regni Hungáriáé. 

Ji. : M e 8 1 r o V i t s, Gg., et A. P. 
Pel ra8Ch, Joseph. Tractatus de liberalium artium ortu. (8-r.) 1764. 

— Sámmtliche Lustspiele. 2 Bde. (k. 8-r.) Nürnberg, 17G5. 

(— I Sammlung verschiedener deutscher Gedichte eines Slavoniers. 2 Bde. (k. 8-r.) 
:''rankfurt u. Leipzig, 1767—68. 2 tk. 

— Sylloge poeticorum analectorum. 2 tömi. (n. 8-r.) Lipsiae, 1767. 

Adelung's Gelekrten-Lexikon, 

— Originalerzáhlung des unglücklichen Treffens an der Donau nahe bei Salankement 
im Jahre 1717 von Herm P. Geschrieben zu Konstantinopel im Gefángnisse der 

i ieben Thűrme. (k. d-r. 157 1.) BrQnn, 1790. Gedr. bei Jos. Georg Traszler. M. 

fagyftroTszág btbliographidja. 1718—1860. III. köt. 6 Petrasovics. 82 Petrovics. Petrasovícs ADdrás ur, Néh. — , hátrahagyott könyveinek lajstroma. (8-r. 03 L> Peat^^n, 
1837 Ny. Füskuti Landerer Lajos. ' i* 

Petres József. Ur és domine. Kedélyes történelmi adomák egy talpig magvar ur én hű 
szolgája életéből. (8-r. 96 1.) Sz.-Fehérvár, 1860. Ny. Szám mer Imre. "" —A^* 

E. M, 

Petrl, Divi, Chrysologi . . . . sermones aurei. L.: Chryaologus. 

— S. Kurzgefasste walachische Sprachlehre. L. : Vaillant, J. A. 

Pctris, Jo8. l b (Kpistola itineraria) ad ... . dnum Angelum Mariam Qniriniuiii. (4-r, 

XVÍ 1.) 1749. [H. és ny. n.] W. 

Felső' MazyO'fországban tett utazását tárgyalja. 
Pelrmann, JIrj. / Oechorecnosf tauz fecj mlauwjcym slozená, a we dwauch djlch obsazeua 

totiz : w dobropjsebnosti a zpovvomluwnosti. (8-r. 48 1.) W Presspurku, 1783. Wytisstcné 

V S. P. Webera. 
Pctrovay Jósef, Dolhai és Petrovai. Tisztelet dijja mellyet Szaplonczai Szaplonczay 

Pál urnák, Máramaros várraegye első al-ispányának neve ünnepének alkalmával énekelt 

(4-r. 3 lev.) Szigeihen, J829. Ny. a kir. fiacus bet. Zahoray Aloiz által. M. 

Költemény , 
Petrovíts, Basíl. Dissertatio inaiigdralis medica de gangraena nosocomiali quam .... 

pro dris med. gradu rite consequendo .... publicae disquisitioni submittit (8-r. 

23 és 1 1.) Pestini, 1831. Typis Jos. Beiméi. M. 

Pelrowitsch, Demeter. Andeutungen über Bildgiesserei nach der Methode der Altén, in 

ihrem Verháltnisse zur Galvanoplastik und der Bildgiesserei- Methode unserer Zeit. 

(n. 8-r. 32 1.) Wien, lr45. Gedr. bei Bl. Höfel. 
Petrovíts Fridrik Keresztély. Magyarország történetei időszaki táblákban, világosítva 

a világnak egykorit történeteivel és a magyar királyi házaknak nemzetiségi lajstromaival. 

(2-r. 12 1., 25 és 1 tábla s 13 1.) Pesten, 1830. Ny. P. Trattner J. M. és Károlyi 

István. A. E. 

Dobrowsky l88(). 2 frt ^0 kr, 
Pctrovics Ignáoz. A magyar betűkről és ejtegetésekről. 1. tsomó. (8-r. 74 1. és 1 táblázat.} 

Pesten, J819. Trattner János Tamás bet. M. 

Petrovich, Joan. Greg. Dissertatio inauguralis medica sistens prolegomena medicináé 

ocularis. (8-r. Vili, 86 és 3 1.) Viennae, 1818. J. E. Binz. II. 

Petrovics. Joseph. Introductio in jus publicum regni Hungáriáé, (n. 8-r. 93 1.) Viennae, 1790- 

Apud Joh. P. Kraus. A. E. M. 

— (11.) Oratio votiva spect , a gener. Dno Francisco Burg, illustr. familiae comitum 
Serényi, dum sacram onomaseos suae diem in nobilissima gratiosorum hospitum corona 
recoleret dicati 3. Decembris 1838. (4-r. 2 lev.) Nitriae, typ. Jos. Neugebauer. E. 

Petrovich, Mattheus. Physiologia. (8-r. 2 lev. és 163 1.) Vacii, 1807. Typ. Ant. Gottlieb. 

— Eigenschaften des Füreder Mineralwassers in Ungarn, und Krankheiten, in welchen 
dieses heil?am ist. (8-r. 40 1.) Ofen, 1814. Gedr. mit köívgl. ung. Universitáts-Schriften. 

Petrovics, Nahumus. Dankbare Freudenbezeugung der zur Herrscbaft Daruwar im Bánat 
gehörigen Unterthanen am 23. Nov. 1817 als am Namensfeste des Herm Clemens 
Wenzel Lothar Fürsten von Metternich-Winneburg-Ochsenhausen. (4-r. 3 lev.) Ofen, 1817. 
Mit kön. hung. Universitáts-Schriflen. E. 

— Paul. Hydroiechnische Andeutungen als vieljáhrige Erfahrungs-Beitráge zur mindest- 
kostspieligen und völligen Sicherstellung vor der üeberschwemmung, einer Strecke 
von beinahe 7 Quadrat-Meilen fruchtbarsten Bodens, und zur Erweiterung der Schiff- 
fahrt in der Gegend der sogenannten Wersetzer, Alibunarer und lUancser Moráste: 
durch zweckmássige Benützung des Tbereaien- und Bersaver-Canals flir den hier 
schiíi'baren Temes-Fluss, der in die nahe Donau bei Oppova, und weiter untén b( 
Pántsova mündet. Den Freunden und Gönnern jedes gemeinnützigen Bemtihens, zv 
BeíÖrderung der vaterlándischen Cultur in Sanitátslandwirthschaftlicher und Handel 
verkehrs-Hinsicht gewidmet von . . . Nebst einer Uebersichts-Carte, den Lángén- un 
Quer-Profilen des künftigen Theresien-Entwásserungs- und Schifflahrts-Canals. (k. 4-; 
23 1. és 1 térk.) Wien, 1835. Gedr. bei J. P. Sollinger. 

£8en párhuzamos magyar címmel is: 
Vízépítményi jegyzetek, mint sok esztendei tapasztalásból gyűjtött pótlékok. Anna 
elérésére, hogy szinte hét négyszegű mértföldre terjedő igen termékeny földek a kát Petrovics. 83 Petter. 

takony vizáradásoktól nem nagy költséggel megóvaítaAsanak, és a hajózás ezen tájjékain 
a versetzi, alibunárí és illancsi motsároknak, a Teréziai-tsatornák tzélantnyos használása 
áltíil az itt hajózható Temes vizéig, melly Opovánál és Pántsovánál a közel lévő 
Dunába szakad elérettessék. Ezt mind azoknak/ kiknek honunk mívelödése^ a köz- 
t^gésség, gazdaság és kereskedés tekintetéből szíveken fekszik ajánlja: . . . Egy tájék 
toldképpel és a javallott vízháríu) s hajókázható tsutornának hoHszában és keresztben 
előterjesztett rajzolatával. 
A horiték ezen címmel: 
(iemeínnützige Untersuchungen im Wasserbaiie, den südwestlichen Theil des Temesvarer 
Banats betrefíend, wo zur Éntsumpfung des Landes und zur fieförderung des Commerzes 
schon zur Zeit der grossen Maria Theresia dreierlei Canále angelegt wurden, derén 
lángst gewünschte Vervollkommnung zur Erreichung der erstbenannten wohlthatigen 
Endzweeke nunmehr der glorreichen Regierung .... Ferdinánd I. vorbehalten war. 

— Közhasznú vállalatok a vízépítésben, mellyek a Temesi Bánátnak délnyúgoti részeit 
illetik, hol a niotsárok kiszáraztására, és a kereskedés előmozdítására már a nagy 
Mária Terf'zia országlása alatt három tsatorna készíttetett, mellyeknek régen óhajtott 
tökéllete'^ vr-L-^re bajtások . . .1. Ferdinánd országlására hagyatott. E. M. 

Petrovics Pál. A Duna Pest, Bács, és Csongrád alsó magyarországi vármegyék fövény- 
íviiiren'Ntn, a fő mellék folyama a Tisza iránti viszonyában. IJoníías javaslat igen nagy 

- r.r</.'iLi()s hasznok megszerzésére, különös ^uda Pest s a t. városainak jövőre az 
ini'Kt-okti'ili megmentésére, és előkészület ezen nagy folyam szabályozására, (n. 8-r. 161.) 
íliiíláii, 18-19. A magy. kir. egvelem bet. —.20 p. 

M. 
Die Donau in /lem tíandmeere dreier Comitate Nieder-Ungarns Pest, Bács und 
< ■f4t)ngrád, sowie * auch in Beziehung auf ihren Hauptnebenfiuss, die Theiss. Ein 
patriotiseher Vorschlag zur Erreichung hochwichtiger Landesvortheile vorzüglich zur 
Verhütuns: künfliger Ueberschwemmungen der Stádte Ofen und Pesth und als Vorlage 
zu einer Regulirung dieses Stromes. (8-r. 16 1.) Ofen, 1839. Gedr. in der k. ung. 
Universitáts-Druckerei. — .20 p. 

A. E. 
Petrovich, Simeon. Specimen inaugurale de calculis vesticalibus respectu diagnoseos, geneseos, 
et aetiologiae quod... conscripsit . . . (8-r. 44 1. és 1 lev.) Pestini, 1840. Typis Jos. Beiméi. 

Btl9& ciom: firtekexés a hagykövektSl. Orvos doetorri iktatá-sakor irta ... M, 

Az értekezés magyar, 
Petrdtzi Kata Síidonia, gróf. A kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt szíveket élesztő jó 

illatú tizenkét liliom. L. : Arnd János. 
Petrus Germánus Hungáriáé rex in scenam datus in gymnasio Wrtbyano scholar. piar. 

Beneschovii 1748. (4-r. 2 lev.) Pragae. 
Petrushevecz, Ign. Dom. Dissertatio inauguralis medica de haemorrhoidibus. (8-r.) Vindo- 

bonae, 18:^6. Typ. congregat. Mechitarist. 
Petnislia, Franz. 'Érlauternde Noten zur österreichischen Wechselordnung. (4-r. 56 1.) 
Preaaburg, 1853. Druck von C. F. Wigand. E. M. 

Kinyomat. 

— Compendium zum österreichischen bürgerlicheja Gesetzbuche. (4-r. 220 l.) Pressburg, 
(é. n,\ Lithogr. v. C. F. Wigand. M. 

Péttchely, Joan. Godofr. Articulum de persona Christi et inprimis de commynicatione 
idiomatvm ex vnione animae et corporis hvmani illvstratvm praescio amplissimorum 
philosophornm ordine svb praesidio M. Joh. Vdalrici Tresenrevter d. 18 mart. a. 
1738 pvblice defendet . . . (4.r. 16 1.) Altorfii, typ. Joh. G. Meyeri. M. 

— Cantor christianus id est cantica sacra ad quaévis tempóra et ad quemvis animarum 
statum accomodata, cum praefatione Joh. Baíth. Bernhold i. (8-r. 916 l. és 16 lev.t 
Solisbaci, 1754. Typis Lichtenthalerianís. 

Petter, Franz. Botanischer Wegweiser in der Gegend von Spalato. Ein alphabetisches 
Verzeichniss der (von dem Verfasser) in Dalmatien und insbesondere in der Gegend 
von Spalato gefundenen wildwachsenden Pflanzen, nach Angabe der Fundörter, 
Blüthenzeit u. s. w. (12-r.) Zára, 1832. (Wien, C. Gerold.) 1.20 p. 

— Das Königreích Dalmatien. 4 Lfgen. (4-r.) Wien, H. F. MüUer. 12.— 

1. Lfg. Kreit Zára- Mit 1 Karta n. i Cbiomolitho^. 8. - ; % Lfg. Kreis Spalato. 3[it 1 K&rte und 4 Chromo- 
líthogr. 3.— : 3. Lfg. Kreis Ragusa. Mit 1 Karte u. 4 Chromolithogr. 3.— ; 4. Lfg. Kreis Cattoro. Mit 1 Karte 
a. 4 Chromolithogr. 3.— 
Das pittoreske Oesterreich Nr. I'J — 20. Petter. 84 PelzelL 

Petter, Franz. Dalmatien in aeiiien verschiedenen Beziehungen dargeritellt* Mit Unter- 
atützung der k. Akademie der Wissenschaften in Wien. ^n. S-r. XIV éa 61^ iJ 
Gotha, 1857. Justiis Perthes. t tlr 20 gr. 

M. 

— Cajetan. Tentamen publicuin e geometria púra et practica. (8-r. 7 l.) Zíigrabiaei lb4ő. 
Typ. Lud. Gaj. 

Petthö Gergely. L. : Pethö Gergely. 

Pettkó, Joh. Die geologische Karle der Gegend von Schemnitz. Wien, WlWu Braumüller. 

— Geognostische Skizze der Gegend von Kremnitz. (n. 4-r. 15 1. é?* i térkép.) Wien, 
1847. Wilh. fíraumtiüer. —A^ p. 

A E. M. 

— Tubicauli8 von llia bei 8chemnilí5. (n. 4-r. 9 1. én 1 térkép. ^ Wien, 184^*. Wilh. 
Braumüller —ATt p. 

— Geologiache Karte des westlichen Theiles von Ungara an der Marcb. MasjcatBÍíl" 
40Ü«. Ofen, 1856. 

As „Arbeiten der geologischen Gesellschaft für Ungarn^'^ l. füzetébüi. 
Petz Gyula. Gyakorlati magyar nyelvtan, a középtanoda és népiskola felstibb ojáztályai 
számára. L. : P e c z. 

— Joan. Nep. Poaitiones ex univei-so jure, quas annuente incl facultate juriditia in uni- 
versit. Pestiensi publicae eruditorura dfsquisitioni submittit. (8-r. 4 lev.) Peatini, Y%%h, 
Ex offic. Jos. Godof. Lettner. E> 

— et Jos. H o 1 1 z e r. Generalia et specialia linguae gallicae principia. í]Uíie iii alma 
Pestiensi universitate regia exponentur . . . (8-r. 13 1.) Budae, 1817. Typ. reg. utiiver- 
sitatis Hung. , ^ ^^ 

— Károly. A pálinka főzés titka, mely szerint télen s nyáron egyaráin 1 ()tí M ^^záríiz 
tárgyból 55—60 S* pálinkát lehet könnyen állítani. (8-r. 54 í.i Pefiten, lí>3y. Ny. 
Beiméi József. —A^ p. 

— Leop. Oratio in aditu muneria habita Sopronium die Ima íSepl. lí?2^. i4-r. 11 L) 
Sopronii, 1829. Typ. Cath. Kulcsár. E- 

— Antrittspredigt gehalten am 31. Juli 1831. im Bethause der evan^'. Geiueiíide 
A. C. in Oedenburg. (4-r. 16 1.) Oedenburg, 1831. Gedr. bev Kaih. v, Kultschar 

E. M. 

— Predigt bey Gelegenheit der wegen der Cholera veranstalteten líusftaiiiiadit, geh, inj 
ev. Bethause A. C. in- Oedenburg am 21. Aug. 1831. (4-r. 46 1.) Oedenburg, gedr, bey 
Kath. von KuUschar. M. 

— Predigt zur Geburtsfeier . . . Franz des Eraten und seiner . . . Gemahjiu Caroliöíi 
Auguata, geh. im ev. Bethause A. ('. in Oedenburg am 8. Febn 18íi4. (4-r. 14 1.1 
Oedenburg, 1834. Gedr. bei Kath. v. Kultschar. M. 

— Predigt zur Geburtsfeier Sr. Majestát des Kaisers und Königs Ferdinantl *S.{^^ V,, 
geh. zu Oedenburg, am 20. April 1835. (8-r. 16 1.) Oedenburg, íredr. bei Kath v. 
Kultschar. ^ ^ E. «. 

— Nachgelassene Gedichte. Herausgegeben von seinem Sohne JuUus Peti. (k. 8-r t 
Oedenburg, 1847. Gedr. bei Kathar. Kultaár. 

— Mich. — , oda ad filium et salicidaa, occaaione benedictionis ibdiníie >^. Michaelií* 
celebratae 14. Sept. 1801 in Sugatag. (k. 8-r. 2 lev.) Yacii, 1801. Tvp, Ant. Goulit^b. 

Pétzell József. L.: Péczely. 

Petzelt, Jos. Projekt zu Schleuazen-Thören für Kriegs-Schleuszen. . Nebst 6 Planeii 
und 1 Modellé. (2-r. 17 1.) Olmütz, 1835. 
Kőnyomat, 

— Der kleine katadioptrische Kathetometer nebst Anleitung zum (rebraucho dea»ell»cn- 
Mit 4 lithograph. Tkfeln. (8-r. XXIII és 14i 1.) Pesth, 1845. Gust. Emieh. L30 \u 

E. M. 

— A kis catoptricai cathetometer és használata megismertetése. Foidította Szloeze. 
József. Négy köre metszett táblával. (8-r. XXIV és 116 1.) Budán, 1845. Ny. a kir 
egyetem bet.' 1.30 p. 

— A m. kir. tudományok egyetemi mérnöki intézeténél tartott elöadáaai a gyakorlati 
mértanból (geodaeaia) egész terjedelmében. 2 réaz. 522 idommal. (4-r, 4Hö dü 17, 2'és ISöl/ 
Peat, 1847. L 

Kőnyomat. Petzelt. 85 Petzval. 

Petzelt József. A magyar hadi fötanoda szerkezete. Mészáros Lázár hadügyminister és 
m. vezérőrnagy megbizáaából P. J. által összeállittátott és az 184b. évi magyar 
országgyűlés CXVI. ülésében elfogadtatott. (8-r. VIII t's r,3 1.) Pesten, 1849. Ny. 
Lukács és társa. —.24 p. 

E. M. 

— Verfassung der ungarischen Kriegsakademie. lm Auftrage des Kriegsministers und 
General-Majors Lázár Mészáros . . . und vom Reichstage in seiner 116. Sitzung 
angenommen. (8-r. 63 1.) Pest, 1849. Druck von Lukács & Comp. E. M. 

(Petzier, Jos.) Votum fundendi sanguinis pro tuendo Sanctissimae Dei genilricis inta- 
minato conceptu, dum soc. Jesu universitas Tyrnaviensis anniversarium in academica 
D. Joan. Bapt. basilica purissimae Virgini cultum praestaret. (k. 4-r. 161.) Tyrnaviae, 
1764. Typ. collegii academici soc. Jesu. E. 

Petzneck, Andr. Kraticke sebránj modlitbicek pro ditky a menssj mládez. (12-r. 106 I.) 
W Praze. 1800. 

Petzval, Josef. Bericht über die Ergebnisse einiger dioptrischen Untersuchungen. ín. 8Tr. 
XX és 43 l.) Pest, 1843. K. A. Hartleben. —.48 p. - 

M. 

— Die Ministerialverordnung und der neue Entwurf von 1850 über Habilitation und 
Privatdocenten. Ein Separat- Votum im Auftrage mehrerer Mitglieder des philosophi- 
schen Professoren-CoUegiums der Wiener Universitilt redigirt. (8-r. .51 1.) Wien, 18.50. 
Druck V. Jos. Keck u. Sohn. E. 

— TJeber ein allgemeines Princip der I'ndulationslehre : Gesetz der Erhaltung der 
Schwingungsdauer. (n. 8-r. 2.5 1.) Wien, 18.52. Aus der k k. Hof- u. Staats-Druekerei. 
(C. Gerold's Sohn.) —.12 p. 

Különnyomat a Siizungsberichte-ből, 

— Ueber die Unzukömmlichkeiten gewisser An.schauungsweisen in der Undulationstheorie 
UBd ihre l'nfiihigkeit, das Princip der Erhaltung der Schwingungsdauer -zu eraetzen. 
(n. 8-r. 41 I.) Wien, 18.53. Aus der k. k. Hof- u. 8taatsdruck. (C. Gerold's Sohn.) 

Különnyomat a Sitzungsberichte-höL — ,24 p. 

— Integration der linearen Differentialgleichungen mit constanten und veranderlichen 
Coéfficienten. 2 Bde. (4-r. XVIH és 417; XXX és 687 1.) Wien, 1853—59. Druck 

V. Leop. Sommer. (W. Braumüller.) 9.— 

E. 

— Bericht über optische Untersuchungen. (n. 8-r. 58 1.) Wien, 1857. Aus der k. k. Hof- 
u. ötaatsdruckerei. (C. Gerold's Sohn.) — .30 p. 

Különnyomat a Sitzungsberichte-ből. 

— Bericht über dioptrische Untersuchungen. (n. 8-r. 601.) Wien, 1857. Aus der k. k Hof- 
u. Staatsdruckerei. (C. Gerold's Sohn). —.30 p. 

Különnyomat a Sitzungsberichte-ből, 

— Ueber daa neue Landschafts- und. Fernrohr-Objectiv. (n. 8-r. 15 1.) Wien, 1858. 
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold's Sohn.) —.12 p. 

Különnyomat a Sitsung-sberickte-böl, 

— Ueber die Schwingungen gespannter Saiten. (n. 4-r. 48 1.) Wien 1859. Aus der 
k. k Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold's Sohn.) 1.— 

— Ottó. Felsőbb mennyiségtan. 4 rész. (n. 8-r.) Pesten, 18.'0. (Ny. n.) E. 

I. rész. Kfllzeléki hánylat. (230 1.) 
II. .. Egjenes Tonalú háromszögian. (77 1.) 
' JIL „ Gömb háromstö^n. (82 1.) 
IV. ,, Yíterő é« rízépiféízettan. 1. fttz. Mechatiikánuk elvei. (82 1.) — 2. fflz. Vizmoztan és ennek alkal- 
maxáaa a malmokra. (193 1.) — 3. fOz. Ví/épitészettan. (220 1.) 
Kőnyomat. 

— Vizerö- és vizépitészettan. Hydraulika és Hydrotechnia. .íbrukkal. (n. 8-r. Vf és 89. 

VI, 193 és 3, IV és 266 1.) Pest, 1850. E. 
Kőnyomat. 

— - A mértan elemei, némi alkalmazással a gyakorlati mértanra. (n. S-r. 1851.) Pest, 185^. 
£ggenberger Ferdinánd. * 1.80 p. 

A. M. 
Elemente d. Geometrie nebst einiger Anwendung auf praktische Geometrie. Mit 
eingedruckten Abbildungen. (n. 8-r. IV és 227 1.) Pest, 1856. Druck v. Landerer 
u. Heckenast. 1.30 p. 

E. M. Petzval. 86 Pfeffer. 

Petzval Ottó. Elemi mennyiségtan felgymnasiumok és reáliskolák használ atára. ín, S-r. 
VIII éa 396 I.) Pest, 1856. Eggenberger Férd. íi,— 

A. E. M. 

— Elemente der Mathematik fur Obergymnasien und Realschulen. (n. 8-r. IV, 515 és III l.i 
Pest, 1856. Férd. Eggenberger. * 2M p. 

E. ■. 

— Ebene und spharische Trigonometrie fur Gvmnasien und Realschulen. in. S-r. 157 li 
Pest, 1857. Druck v. Joh. Herz. ' E. «. 

— Analytische Geometrie auf der Ebene und im Raume fur Gymnasien und líejilstíhuleD, 
[Mit in den Text gednickten Abbildungen.J (n. 8-r. 157 1.) Pest, 1858. Gedr. bei Joh. Héra 

l 24 p. 
E. M, 
~ Stereometrie für Gvmnasien und Realschulen. (n. 8-r. 143 1.) Pest, ISí^i, Uruct 
V. Joh. Herz. ' L24 p. 

E. 
Pexa, L. J. Ausführliche Erikuterungen des allgemeinen bürgerlichen GeseubuciiUí. 
Verfasst mit besonderer Rücksicht auf Ungarn und dessen vormalige Nebenlünder. 
3 Thle in 4 Bden. (n. 8-r. 198, 336, 320, 226 1.) Pest, 1854. In Commiss. bei Gustav 
Heckenast. 6. — 

Újahh kiadása ezen cim alatt: E. M. 

— Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, für Jedermann verstandlich und ausführlich 
erlautert. 3 Thle. Mit 1 Sturamtafel. (n. 8-r.) Pest, 1856. U. o. 3.— 

E. 

— Die gesammten gesetzlichen Bestimmungen in Ehesachen nicht nur der Katholiken, 
sondern auch allén anderen Religionsverwandten im Kaiserthum Oest^rreich mit 
Inbegriíf jener über die Ehepacte oder Ehecontracte. (S-r. 183 1.) Pest, 1857. Dnick 
von J. Gvurián (Lampel Róbert.) 1.20 

E. M. 
Peyer, Franz. Wiener Chronik für das Jahr 1848. (8-r. 240 1.) Wien, 1850. J. P. Sollinger. 

M. 
Peyscha P. Elemi énektan gvakorlatilag előadva. Fordította Szépe sy Imre. (n. 8-r. 20 1.) 

Pest, 1856. " —.24 p. 

Pezzl, Joh. Charakteristik Josephs H. eine historisch-biographische Skizze sarat einem 
Anhang der Aussichten in die Regierung Leopolds TI. (8-r. 341 és 3 l.) Wien, ITÍJO. 
Bey Joh. Paul Kraus. M. 

Újabb kiadása igy : 

— Charakteristik Josephs des Zwevten. Eine historisch-biographische Skizze. (8-r. 3 lev. 
és 234 1. 8 1 arck.) Wien, 1803. Bey J. V. Degen. A. 

— Eugen's Lében und Thateo (8-r. 2 lev., 265 1. és 1 arck.) Wien, 1791. Bey J. V. 
Degen. A. M. 

— Loudon's Lebensgeschichte. (8-r. 342 1. és 1 arck.) Wien, 1791. Bey J. V. Degen. 

M. 
(— ) Lebensbeschreibungen des Fürsten Raimund Montekukuli, des Fürsten Wenzel 
Lichtenstein, des Hofraihs Ignatz von Born samt einem Portnűte. (8-r. 2 lev., 261 1. 
és 1 lev.) Wien, 1792. Bey J. V. Degen. M. 

— Storia della vita di Gedeoné Ernesto barone di Loudon. Traduzione dal tedesco, 
illustrata d'inediti documenti. (8-r. 4 lev., 244 1. és l arck.) In Milano, 1793. Dalle 
staínpatore Luigi Veladini. M. 

Pfahler, Carol. Jus georgicum regni Hungáriáé et partium eidem adnexarum commentatus 

est 2 partes. (n. 8. 10 lev., CXXXV, 1 és 352 1. ; 174 és 3 1.) Keszthely, 1820. 

Typ. Franc. Perger. 3.30 p. 

Dobrowsky löSS. l frt ^O kr, — Rohracher F,^ Lienz. l8f)0, l fri 20 kr. A. E. M. 

Pfanschmíed, Christían. Glaubigen Christen Seeliger Anfechtungs-Stand» über dem ver- 
langten Leichen-Text Tob. III : 21. 22. bey der volckreichen Leichen-Bestattung* des 
W'ohl-Edlen / Ehrenvesten / Namhaften u. Wohlweisen / H. Joh. Matth. Pitschke / 
welcher nach schmerzlicher ausgestandener Leibes u. Gemüths Krankheit den 29 
^ovemb a. 1717. sanfl u. selig verschieden / u. darauff den 8 Decemb. bestattet 
worden. (4-r. 15 1.) Gedruckt T zu Leutschau. M. 

Pfarrer, Der Birthálmer — , und der lutherische Superintendent. L. : Roth, Steph. Ludw. 

Pfeffer und Salz. Ein Neujahrsgeschenk. (8-r. 16 1.) Pesth, 1803. (Nv. n.) M. Pfefler. 87 Phaedrus. Pfcffer, Michael. Dissertatio inauguralis medica de nexu iiiter vitám phvsicam et psvchicam. 

(8-r. 27 1.) Budae, 1838. Typ. Gyurián et Bagó 
Pfeíffer, Aug. Frid. Dissertatio inauguralis de ingenio oratorio. (^vaiu ... a 1770 pvblicae 

ervditorvm diaqvisitioni svbiicit . . . Respondente Samvele Georgio 8 c h o b e 1. (4-r 

XXXA^IU 1.) Erlangae, litteris Walterianis. M. 

Pfeifer, Franz. Vorschriften zum Gebrauche für Ungarns Nationalachulen und zum 

Privatunterricht. (n. 8-r. 10 lev.) Wien, 1842. —.20 p. 

M. 
PfeííTer, Július. Dissertatio inauguralis medica de morbis cutaneis fli^tens classem primam 

exanthemata. (8-r. 39 1.) Pestini, 1845. Typ. Landerer et Heckenaat. M. 

— Ida, geb. Reyer. Rcíhc nach dem akandinavischen Nbrden und der Inael laland im 
J. 1845. 2 Bde. Mit 1 Karte der Südwest-Küste der Insel Island. {k. 8-r ) Pesth, 1840. 
Gust. Heckenaat. 2.40 p. 

2. Auflage 2 Bde. (k. 8-r. VI és 215, 263 1.) Pest, 1855. U. o. 2.— 

— Ludov. Panegyricus divis Coaraae et Damiano artis medicae tutelaribus in iicademica 
S. Sigismundi basiiica coram 8. P. Q. A. propositus, dum i. facultas medica uni versit. 
Budensis eiadem tutelaribus suis annua sacra solemni ritu facérét. Anno 1778 die 27 
meusis Julii. (4-r. 6 lev.) Budae, typ. reg. univeraitatis. M. 

— (II.) Dissertatio de galvitie. (8-r. VIII és 39 1.) Budae, (é. n.) Typ. C'ath. Landerer. 

— Mích. Dissertatio medica inavguralis de sirailitvdine signorvm ivdicatipnis et mortis 
in febribus acvtis proxime instantis Qvam . . . pro gradv doctoris legitimé obtinendo 
pvblicae ervditorvm diaqvisitioni svbiecit. (k. 4-r. 27 és 5 1.) Jenae, 1745. Litteris Jo. 
Ghr. Croekeri 

Pfender, Emer. Amuletum, seu sacrae, et antiquae preces contra pestem, olim per R. P. 
£. P. colectae, & auctae. Nunc demum: dum grassante in locia vicinis pesté, eadem luea 
in civitate Tyrnavienai timeretur, sumptibus devoti cujusdam civis reimpressae. (16-r. 
30 lev.) Tymaviae, 1739. Typis academicis. * M. 

Pfennig- Kalender, Neuer belehrender und unterhaltender — , auf die Jahre 1838—1847, 
fíir Katholiken, Evangelische und Griechen. Ein allén Stiinden gewidmeter Volks- 
Kalender, welcher das Nützliche mit dem Angjenehmen verbindet. Mit vielen in den 
Text eingednickten Bildern. I— X. Jahrgang. (4-r.) Kaachau, (1837—46.) Carl Werfer. 
Egy folyam - .30 p. 

< Fillér- KaUndárioniTb cím alatt megjelent magyarul is; Id, ott. M. 

Pfeniner, Joan. Gg. Dissertatio inauguralis medica de causa caloris animalis. (8-r. 20 1.) 
Tyrnaviae, 1776. Typ. Tyrnaviensíbus. M. 

Pfisterer, Andr. Dissertatio inauguralis medica de mammarum inflammatione (8-r. 2 lev. 
és 26 1.) Budae, 1784. Typ. universitatis. M. 

Pflicliten die der Pester bürgerliche Handelsstand den Handlungadienern zur Befolgung 
vorschreibt und derén Erfüllung jeder Freygesprochene und jeder auf hieaigem Platz 
in Dienst tretende Handlungsdiener anzugelőben hat. (8-r. 30 l.) Pest. 1808. Fr. A.Patzko. 

— der Unterthanen gegen ihren Monarchen. Zum Gebrauche der Nazionalschulen 
im Königreiche Ungam und desaen Kronlftnder auf dem Lande. (8-r. 401.) Ofen, 1821. 
Gedr in der k. ung. Universit-Buehdr. M. 

Phaedrus. Ph.-i Augusti liberti fabvlarvm Aesopiarvm libri V. Accedvnt Publii Syri 
Mimi siue sententiae. In vsum tironum lingvae latináé. (16-r. 2 lev. és 90 1.) Debrecini, 
1740. Per Joann. Margitai M. 

— Ph.-i, Aug. liberti fabularum Aesopiarum libri V. In gratiam stúdiósáé juventutis 
notia illustrati, cura Davidis Hoogstratani. Editio nova. (12-r. 9 lev., 151 és 17 1.) 
Claudiopoli, 1758. Impress. per títeph. Páidi. M. 

Editio nova. Accedunt Publii Syri Mimi sententiae. f8-r. ÍJ lev., 171 és 17; 37 1.) 
Claudiopoli, 1774. Typis coll. ref. M. E. 

— Ph.-i Avgvsti liberti fabvlarvm Aesopiarvm libri V. Ad editionem P. Bvrmanni 
Leidensem anni 1722. expressi. Accedunt Pvblii Syri Mimi, siue sententiae. Item : 
Q. Horatii Flacci liber de arte poetica in vsvm tironvm lingvae latináé. (16-r. 6 lev., 
108 I.) Debrecini, 1774. Per Steph. Margitai. 

Mellette: 
PioDisii Catonis disticha moralia. Ex editione Vpsaliensi Henriéi Cvrionis, a. 1669. 
cvm varíantibvs lectionibus collectis ex emendatione Josephi Scaligeri, Petri Scriverii. 
et Schefferí. Quorum nomina, suis locis, per initiales litteras, indicantur. Accedunt Phnedrufi. 88 Philimon. aementiae poetarum veterum, ex fascicvlo poematum Hieronymi Freyeri, Ilem; Versus 
iDeniüriales de differentiis vpcvm, cet,xjet, in vaum tironuin classia poeticáé, (líí-r. 241.) 
Debreciüi, 1774. U. o. 
U. a. (16-r. 6 lev. és 108 l.) M. Carolini, 1776. Per Steph. Pap, Sz. N. 

MelUtte: Dionysü Catonis disticha moralia. (24 1.) 1775. C» 

U, a. (lij-r. H lev. és 108 1.) Debrecini, 1769. Per Steph. Margitai. 

Mtlhite : Dionysü Catonis disticha moralia. (24 1.) 
U. a. (8-r, 8 lev. és 115 1.) Debrecini, 1804. Per Georgium Csáthy. |t 

Dionysiuf Cato nélkül, 
V, a. (8-r. XVI es 160 1.) Debrecini, 1831. Per Franc. Tóth. £, M. 

y^ín. : Diitnyili Catonis diiticha monlia. 

Phaedrus. Ph-i Augusti liberti, et FI. Aviani fjibulae cura adnotationibus. Acceditnt 
Piiblii Syri Mimi sententiae, item Q. Horatii Flacci liber <ie arte íjoetica. 
In usum íti'bolarum. (12-r. 354 1. és 3 lev.) Posonii & Cassoviae, 1777. Sumpcibu* 
Joan. Mich. Ijanderer. L 

— Pb,-i Avg, liberti fabvlae Aesopeae imitationibva hvngaricis vniver^if* grammatic€S 
et quibvadam rhetorices ac poétices praeceptis item lexico latino-hvn>rHri("o juloraatae: 
et ín vávm ^cholarvm editae a Stephano Márton. (8-r. XX, 520 1. iía 2 \^\\) lavrinit 
1793 Typ. Joa. Streibig. E. M. 

?}),-i fAbiibu —' Követőpéldak Fédrasból. — Deák grammatika. — A trópusok tudomájitiji. — k d^k poésb 
n^gtiliii. — Dtíák magyar szótár. 

— V\\A Augusti liberti fabularum Aeaopiarum libri V. Accedunt Publíi Syri Mimi, 
aive sententiae. Item Q. Horatii Flacci liber de arte poetica in usmu tirojium liiigvae 
ktínae. |k. b-r. XVI és 144 1.) Debrecini, 1810. Impr. Georgius Csáthy. E. ■. 

— Fédnisuak Auguatua szabadossának Ésópusi beszédekről írt V. kísnyvei. H ragasz- 
í^kja. Magyar nyelvre fordította, jegyzésekkel megvilágosította, a/. Ésópus, Fédra*^ 
eleteknek j s versezeteknek, rövid leírásokkal, és 8 rendbeli mutatókkal, haazaoíikottaT 
3 e asfierint közönségessé is tette Sepai Zalányi Szabó Elek. (8-r. 20 lev.j 18tí t. és í< lev.> 
Koloavárt, 1824. A kir. lyceum bet. H, 

— Ph.-i Augusti liberti fabuláé Aesopicae, notis captui tironum accommodaíin instrucUe. 
(n. B-r. 35b K> S. Patakini, 1838. Impr. per Andreám Nádaskay. E. M. 

Fp^rft • [>4:>Ál( magyar szótár. Által vétetett prof. Márton István nr kiadásiból. 

— Ph.-nak Ezópusi meséi. Szabadon fordította Komáromi Károly. ilGr. 88 1.) 
DebreezeHj 1Ö54. Ny. a város nyomdájában. —.34 p* 

— Auirufltuiii szabadosa Aeaop nyomán s modorában irt meséi. 5 könyv « függelékben. 
Foní'ította a jegyzetekkel ellátta M o c a y Antal. (12-r. XXI, 22—144 1. és 12 lev.} Kecske- 
méten, 1Í555. Ny. Szilády Károly. (Bpeat, Kókai Lajoa.) 1.— 

E. M. 
Phantaslertf Fatriotische — , eines Ungars* Ein Wort zur Zeit. (8-r. 66 l.) Wien u. Leipzig, 

IMH. Tauír u. Sohn. M. 

Pharmacopoea austriaco-provincialia. (8-r. 4 lev., 293, 11. éa 8 lev.) Poaonii, 1779. Typis 
Fraiuv Aug, Patzko. 

Píirs 1.. comprehendens matériám pharmaceuticam, sive medicamenta sim^iiciB. 
lam in liujus pbarmacopoeae compoaitionibua adhibenda, quam pro uau vulgi ad- 
aervjintía. 

Parii 11. , continena medicamentorum praeparationea. 

Phiala tíatn;torum. Modlitby nábozné, ze swat. pjama wybrané, a we wsaech potrebách 

duchowöjcb y téleanych, kazdého dne, y pH awatcych, doma, w chráme, y na cestach, 

k víy wanj vzitet'né, nékdy od I. M. L. na awétlo wydané, nynj pak na zádost nekterych 

poboínvfh kreaíanu, ginymi, potíebnymi a a boznymi rozmnozené. Pridáno geat ob- 

í^vláaatr P. Caspara Neumanna gadro vaaech modliteb; gakoz také M. C. S. duchownj 

obtt domowiij. (8-r. 2361.) W-Peaati, 1856. Tiak a wydánj od Trattner-Károlyiho. 

Pftjlelphi, Francísci, Tolentinatia epiatolae breviorea elegantioreaque, ex totó originarío 

exemplari tranaumptae, hac noviaaima editione a mendia expurgatae. Accedui t 

A p geli Pobtiani epiatolae quaedam familiarea auaviorea & breviorea ad viroa illuatr a 

cum singularum epiatolarum argumentorum indice. (8 r. 7 lev., 368 I. és 8 le^ .) 

Tymaviae, 1754. Typia academ. aoc. Jeau. E. M. 

Phfjimonr 6g. Ecloga intni marirea mariéi auale prealuminatului si 'n naltu preaoa finci- 

tului Dommt Vaailie Erdélyi, epiacopulu Oradii-Mari gr.-cath., la dioa venirii auale 

in dominiumul beiuaului, cu cheltniala multu onoratului domnu nu altnnu in di9 il Philipp. 89 Phoebeua. 

domÍDÍum aleaului inspector Moysie Popovits, luna Február 1. annul 1843. subtu 
nnmele tínerimei romane gymnas. ám Beius o ÍDchin'a umilitul ú\i G. P. (4-r. 29 1.) 
In Orádeá Máre, Iá typ. c. r. a lui Aloysia Tichy. E.. 

Pbilipp, 6arl. Der Götterschluss. Sr. Majestát, dem Kaiser von Frankreich, König von 
Italien . . . Napóleon dem Ersten und Ihrer kais. Hoheit, der . . . Erzherzogin Louise 

V. Oesteireich, bey Ihrer AUerhöcheten Vermfthlungsfeyer (2-r. 7 lev.) Pressburg, 1810. 
Gedr. bey Simon P. Weber. E. M. 

— Die Krönungs-Weihe Ferdinánd dea Fünften, Königs von Ungarn, Kronprinzen von 
Oesterreich. (n. 8-r. 7 lev.) Wien, 1830. Chr. Fr. Schade. E. 

Philjppi, Andreas, & Georgius Házi. Theologia polemica, propositionibus scholasticis 
praetixa. Sive príma orthodoxae fidei capita in diaeeptationem, judice augustino vocata, 
a partibus contro verten tibus quae sub gratiosis auspiciis Dni Joannis Banoczi .... 
publicae diaputationi propoauerunt praeside P. Wolfgango Boaaani, defendentes A. Ph. 
* G. H. Anno a parlu Virginia 1715. (16r. 2 lev., 104 1. és 8 lev.) Bariphae, typ. 
civ, per Thomam tícholtz. 

Vifyen : Dilemata. qaae quamTÍs freqventer a catholicis proposiU, nanqrani taraen solnta snut, nec solvi possunt, 
modo directe, eine ambagibus, & ad meritum rei responsio ezigatur. £^ 

Phíüppicae novae, aeu orationes doctissimorum, aeque ac sanctissimorum virorum nomine; 
in fidei & pietatie hostes vibratae, & honori . . . neo>doccorum, cam in . . . univeraitate 
a. J. Cassovienai, per R. P. Bartholomaeum Zarubal suprema aa. 11. & phiioaophiae 
laurea condecorarentur, ab illuatr. . . . rhetorica Caasovienai oblatae anno J729. (16-r. 
3 lev. éa 84 1.) Caaaoviae, typis academicia M. 

Philodoxiae et Bathiano syatemati adűicti auctoria anonymi liber diaquiritur. L. : 
Kenyereaay. 

Philomusus per ÁpoUinem de quibuadam, quae in rem poeticám faciunt, eruditua a poeai 
Tyrnaviensi dicatua 1737. (8-r. 38 1.) Tyrnaviae, typ. acad. per Leop. Berger. M. 

Philosophia morum in usum univeraitatia, et acadeiniarum per regnum Uugariae, et 
provincias eidem adnexaa. <8 r,3 lev. éa 150 1.) Budae, 1796. Typ. ac aumptibua reg. uni- 
veraitatia. M. 

U. a. í8-r. 2 lev. éa 140 1.) Budae, 1816. Typ. typogr. regiae universit. hungar. M. 

Philosophfában, Kereaztény — , költt beazéd a frantzia nemzet közönaégea gyúléaéról éa 
azon orazágnak moatani állapotjáról. Magyarra fordította egy azívea hazafi. (8-r. 48 1.) 
B^taben, 1792. Ny. Hűmmel Jánoa Dávid. 

Phiioaophiae, Morállá — , chriatianae de virtutibua, et vitiia tractatua pro omnibua qui 
de hia in chrístianorum aensu genuino cum nexu recentioria phiioaophiae rationalia 
principíorujn aanorum acientificam cognitionem aibi comparare, aut comparatam 
profitén volunt. (n. 8-r. VIII és 224 1 ) Poaonii, 1802. Tya Georgii Al. Belnay. I«. 

Editio altéra poat Poaonienaem. Juaau, et impenaia .... Franc. Xav. Fuchs (n. 8-r. 

VI, 7-176 1.) Tyrnaviae, 1805. Typ. Venc. Jelinek. IM. 

— onmium recentiaaimae, quam experimentalem quidam vocant, ac mechanicam methodua, 
totaque ratio aummaríe, expoaita. Noraine clericorum regularium acholarum piarum 
provinciáé Hungaríae ad juaaa, & petitum excelai regii regni Hungáriáé conailii locum- 
tenentialia. (k. 4-r. 28 1.) Anno Dni 1744. M. E. 

Phiepa, P. Frid. De valachorum origine diaaertatio. quam pro loco inter profeaaorea 
gymnasii Oibin. a. c. addictorum obtinendo publice defendendam acripait. (8-r. 29 
és 1 1.) Cibinii, 1829. Typia öam. Filtach. M. 

— Lateiniache Grammatik.* (8-r. 160 1.) Hermannatadt, 1835. Gedr. in der Cloaiua'achen 
Biichdr. 

Csak a nagyszebeni iskolák használatára nyomatott^ címlap nélkül, 

— Petrua. De diacrímine, quod inter logicam et diveraaa doctrinaa philoaophicaa intercedit 
diaaertatio adjuncto appendice de ayllogiamia hypothecico et diajunctivo ratiocinii 
vim afiectantibua. (8-r. 16 1 ) Cibinii, 1802. Typ Mart. Hochmeiater. 

— - Einige Worte am Sarge der wohlaeligen Frau Karoline Juat. Hiemeach, geborene von 

StraiiBsenburg, geaprochen 1806. den 8. Febr in Hermannatadt (ö-r. 8 1.) Mit 

Barthiachen Schriften (in Hermannatadt). 

Fboebeua, Franc. Ant. Inatitutionum juria canonici, aive primorum totiua aacrae juriapru- 
dentiae elementorum libri quatuor. Editio poat Románam, & plurea in Germania, 
príma in Hungária. (16-r. 4 lev., 608 1. és 8 lev.) Tyrnaviae, 1727. Typia academicis 
80C. Jesu per Fríd. (^11. E. M. 

I . a. (16-r. 8 lev., 608 1. éa 8 lev.) Caaaoviae, 1740. Typia academicia aoc. Jeau. M. Phoenix. 90 Phy^ieíie 

Fhoeníx in palmis nídnlang, vir adm. rev. D. Georgius Verestoi ecclesiarum in Tranailvania 
reforniíitariim et nonnullanim august. conf. addictarum, collegiorum et scholariim 
superjiihendcns grftvissinius; curatorque supremus ecclesiasticus ; ecclesiae ac coll. 
retbrmaL Ci^ud, cumtor eccleí^iasticus. orbia eruditi decus. (k. 4-r. 12 lev.) Claud., 1765. 
Impr* per Steph. Páldí. E. M. 

Latin és f na gyár kalUméttyek. 

— redivivtia. |2-r. 2 levj 17í)5, (H. és ny. n.) 

Magyar koltjímJny gr. Károlyi Józsefnek szatmári főispánná történt fölavatása alkalmára. 

— r<.^dívi\Uí? síive pattíriiorum honorum glória posthuma VInDICe LaVrlfera VlrfeVte 
& Lege tríVMphaa.'* D. coiries Georgius Erdödy, de Monyorókerék &c. MoDo ab 
aVírVfttlH CaeMarels, & regJU faVorIbVa CreatVs * XIV. CaLenDas Mail a gratla 
regla reíioLVt\^«^ « íjoV \'a siiCrae InCLYtl, apostoLICI, aC Marlanl HVngarlae regnl 
Corouae OVstüs * sí Ve nD Veterlorls patrlae Legis VoCabVLVM » regIVs reglo- 
aaCrae réf^iil HVngarlae Corooae DVVMVIr » paterni honoris poathVMVs haereDe 
albl VlrtVte sVCOeasor. (k. 4-r. 6 lev.) Posonii, (1730.) Tvp. Joan. Pauli Rover. 

E. M. 
Photii myriobiblíont sive bibliiítheca librorum quos légit et censuit Photius patriarcha 
ConsiJiiitiíiopolitanug. Latiiie reddidit et scholiis auxit Aodreas Schottus. Opus 
inaigne, e qiio tbeoh>gi, medici, philosophi, historici, oratores, et philologi uberriinum 
fnurtiim et jiicundisBiiiiutu capere possunt. (2-r. 14 lev , 478 1. és 15 lev.) Budae, 1778. 
Ty|ii.s í.'atharinae Landerer, viduae. A. E. M. 

Phönix, IjOsoiiusií — , Történeti éa szépirodalmi emlékkönyv. Az 1849-diki háborúban 
földitlt éft elpusztított LoBOncz vároa némi fölsegélésére kiadja és szerkeszti Vahot Imre. 
3 köt. (n. 8-r. 2 lev. én 239 1.; 2 lev. és 282 1.; 2 lev. és 259 1.) Pest, 1851—52. 
Emich éa Eisenfela könvvDV. 6. — 

Tartalma. ^ ' ' A. E. M. 

I. ltot. Jeítaeüyi Iimió* LoAuinri töriénete. — Jókai Mór. A láthatlan csillag. — K u eh y Lajos. 
Az if)ú csíií^iár. — N u g V ]|jfii.ái.z, Üoneplésolc. — Obernyik. A sit>p i-ácí le.my. NoTella egy regényből. 

— V a l» u t Imre. Kok* uyo& krónika nemzetAiik arany korából. — Ifj. V ár i S z a b ó S. Aphönix. — 
Vaí^ (lArebLii. Kgj faíu. k>^t l)akter. — Vasvári Pál. Ncinzetmoigalom Huuyadi Mátyás kirmlTlyi 
Tálú^Atájdakor i'.s se ji5^iliki himgyűlés. — Vörösmarty. Han/adi .lánosné lakása. Drámai töredék. 

ikíilti'iB^nyelc Atigynlj) Herjo, Arany János, Bcrecz Károly. Bernát Gáspár, Hozzai Pál, Császár Ferencz. 
li. Kúitűfl .Itizher, Garnj Jítjcpí, Gyulai Pál, Lév^y József, Hiskolczi Pál, Orbuu Pető, Petőfi, Székely József, 
ázele^tejr Lásaló, Tirkányí. tinnita Mihály, Tóth Endro, Tóth Kálmán és Vahot Sándortól. 

II, küi. FayAadnis Egy vflná^ u múltból. — Gyulai Pál. Vén szinész. — Jókai Mór. Rozgouyi Cecília. 

— Kiitbj LaJLH. 'Imü'aüí^ SífJö. — Nagy Irán. A Báthoryak jelleme. — Szigligeti ..Constautin" 
eiiiuű iZHjmünijátékáimlc i. folvfítiása. — Szilasi Géza. Enyhlapjaim Olaszhoubaa. — Tóth Mihály. 
Lo^oiii^i a furiiubUoiii rlőu. — ű. a. Losoncz az 1849-iki hadjáratban történt feidulatása után. — Vahot 
Imre. Ííagiierreoty|,ii?k &x iL^riJaj^i n^gi magyar életből. — Vas Gereben. A hat ökiös pógár. 

KúltfiiiiéiiTek XtKnj JáBuí-, Bajza, lirdélyi János, Lauka Gusztáv, Léray József. Lisznyai Kálmán. 
Loiíoin^'ii Lászhj, MíitkövÍL'ü FeiüDCz, Ney Ferencz, Székács József. Tompa Mihály, Tóth Endre, Vahot Sándor 
e^ Zalártól. 

III. Lüi. Fubv Andidé. A TÍbaiok. — Jósika Miklós. A tábor. — Kővári László. Brandenburgi Katalin. 

— Sttgy íviin* P^tócKi ^NŐQa. — Oberuyik. Báczvidéki kalandok. Beszély egy regényből. — Orbán 
Júzáer. ViHcncice, LHazáeí jt'gyE«;t6Ímből. — ^Tóth Ferencz. Losonczy testvérek és Báthorv- Klára. — 
Trltli Kálmán. Virág Oergűlv. Kitltői beszély. — Tóth Mihály. Losoncz vidéke: Gács. Bzovai üvegg.vár. 
— ■ V a li u í Imra. Az ofvo^okd Vígjáték 3 felv. 

K^Ufcnények Arajij János, Árnyék Pál, Bangó Pető, Gyulai Pál, Lévai, Mentovich Ferencz. Petőfi, 
i^i-hluf Mibaly. í?íáiz Káitily^ Székács József, Székely József, Szelestey László, Szőllősi Benő. Tompa. 
TiJtL Endre, VaLűt Sándor ¥> !^.a] ártól. 

Phrases Uonielii Nepotiít ex libro de vita excellentium imperatorum, maximé ad ductum 
editionis EíiiíUiuelis Sínteri. aildita interpretatione germanica, bohemica hungaricaque 
excerptjie, et ad usum tironuiu lingvae latináé propositae. Editio altéra. (12-r. 543 1.) 
Potionii & Cassoviae, 177Ö. í!?iimptibus Joan. Mich. Landerer E. M. 

FhysJDa exotica, aive: síecreta naturae et artia. (12-r. 4, 194 és 10 1.) Tyrnaviae, 1717. 
lyp. academ, per Frid. Gall ' M. 

Ujabb kiadása c^an cím alatt: 

— exütiea íieu arcana naturae et artis continena aelecta, curiosa, jucunda et omnifere 
honiinuni ?^talui utili^siinia in eorum gratiam deuuo edita qui amoena aeque ac pro- 
digiosíi ejusdem utilitate delectantur. (12-r. 192 1.) Cassoviae, 1742. Typ. acad. soc. Jesu. 

E. 
r. a. aS-r, 18:i éíi 9 L) Cassoviae, 1767. U. o. M. 

PhysJcae^ Faciliora — ^ eleinenta in uaum gymnasiorum per regnum Hungáriáé, et 
provinL-ias eidem adnexai^. (k 3 r. 6 lev., 92 1. és 1 tábla.) Budae, 1778. Typ. regiae 
universíítíitiíí. ' — 8 p. 

M. E. Phyaiophilus. 91 Pick. U. a. (k. 8-r. 4 lev., 79 1. és 1 rézm. tábla.) Budae, 1785. U. o. M. 

U. a. (k. 8-r. 4 lev., 79 1. és 1 rézmetsz.) Budae, 1793. Typis reg. universitatis. — .8 p. 

M. 
PhysiophíIK Joan., specimen monachologiae methodo Linnaeana. L. : Horn, Ign. 
Piave, Fr. Maria. Emani. Dramma lirico in quattre parti. Musico dal raaestro Guiseppe 
Verdi-Hernani. — Lyrisches Dráma in vier Abtheilungen. Aus dem Italienischen 
von Josef Ritter v. Seyfried. (8-r.) Pesth, 1846. Landerer u. Heckenast. 

—.10 p. 

— Emani. Opera négy szakaszban. Irta P. Zenéjét Verdi. Olaszból fordította E g r e s s v 
Béni. (k. 8-r. 39 1.) Pest, 1847. Ny. Landerer és Heckenastnál. —.20 p. * 

— Rigoletto. Opera 4 felvonásban. Olaszból fordította Nádaskay Lajos. Zenéjét 
szerzetté Verdi. (16-r. 50 1.) Pesen, 1854. Nyomt. Lukács L. és társa. M. 

V. a. (16-r. 50 1.) Pesten. 1856. Ny. Herz Jánosnál. M. 

U. a. (8-r. 26 1.) Pest, 1860. U. o. M. 

— Tévedtnö. (La traviata) Opera öt felvonásban. Olaszból fordította Pataki. Zenéjét 
szerzé Verdi. (n. 8-r. 26 1.) Pest, 1857. Ny. Herz Jánosnál. M. E. 

Piccolo, J. Die Blumensprache nach orientalischer Deutung. (64-r.) Pest, (é. n.) Róbert 
Lampel —.12 p. 

Pichler, Aloys. Chronosticha gratulatoria honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Vurum 
episeopi Magnó Varadinensis die solenui Epiphaniae d. n. j. c. in debitae devotionis 
tesseram sacrata. (2-r. 4 1.) Mag no- Varadini, (1825.) Typ. Joan. Tichy. M. 

— Praxis theoriae analyseos et eompendiis accommodata in usum candidatorum algebráé. 
(8-r. 6 és 163 1.) Cassoviae, 1827. Typ. Caroli VVerfer. E. M. 

— Franz. Vollstándiges Taschen-Wörterbucb der Fremdnamen und Freradwörter. Ein 
Handl^uch zur richtigen Aussprache der englivschen, französischen, spaniscben, portu- 
giesischen, italienischen, golnischen, ungarischen etc. Personen- und Ortsnamen, als 
auch zur Verdeutschung der in der Ümgangs- und wissenschaftlichen Sprache der 
Deutöcben gebráuchlichen fremden Ausdrücke und der wicbtigsten landschaftlicheu 
Wörter. Für allé Stánde. 2 Thle in 1 Bde. (12-r. VI és 873, 368 1.) Pest, 1839. Gust. 
Heckenast. 3. — 

M. 
3. Auflage. 2 Theile. (12-r. VI és 373; 368 1.) Pest, 1846. U. o. 

— Joseph. Augusta quinque Carolorum história, augustissimo imperátori Carolo VI. 
humillime consecrata a 1. b. Adamo Patachich de Zajezda . . . dum positiones ex 
universa philosophia . . . publice defenderet. ^2-r. 416 1.) Vienuae, 1735. Typ. Mar. 
Tbér. Voigtin, viduae. 

— Karolina hasonhttosságai. Fordította Kelemen Borbála, (k. 8-r. 2 lev., 3—132 1.) 
Pesten, (é. n.) Ns. M. Institoris K. bóltyában. M. 

— - })\e Wiedereroberung von Ofen. Historischer Román. 2 Bde. (8r.) Wien, 1829. 

Fr. Pichler. 4.— 

-2 AuHíi^-e. 3 Bde. il6-r.) 183<». U. o. 3.— 

»— liiida várának viszszavétele. P. K. után fordítva Agárdi Györgv által. 2 rész. (8-r.j 

Tmen, 1^29. Hartleben C. Adolf * 2.— 

— Vítus. Theologia polemica in usum discipulorum universitatis Tyrnaviensis recusa, 
Hc in duas partes divisa, quarum prior generalia theologiae controver8Í8tic«e funda- 
menta tradit, & principia, ex quibus omnis generis intideles, maximé haeretici & 
gectarii modemi, manifesti erroris convincuntur ; veritas econtra catholica clarissime 
proponitur, & inconcussis firraatur argumentis. Posterior exhibet materias particulares 
cum protestantibus & modernis sectariis, maximé lutheranis, controversas & pro 
antiqua rom.-cath. ecclesia contra novatores aolidiisime decisas. Accedit in fine examen 
polemicum super augustana confessione cum hujus authentico textu. 2 ptes. (8-r. 4 
lev., 579 és 9 1. ; 4 lev , 559 és 9 1.) Tymaviae, 1755. Typis academicis soc. Jeso. M. 

Pick, Dávid. Kaufmánnische Terminologie mit deutscher und ungarischer Erklárung. 
í8-r. 24 1.) Pápa, 1848. Gedr. mit den 8chr. der ref. Hauptschule. —.16 p. 

— Kaufmánnisché Buchhaltung, theoretisch. und praktisch dargestellt. (8-r. 218 1.) Pest, 
1850. Július Müller. 1.30 p. 

Leszállított ára (Lampel Róbert) —.20 

ÍM. 

— Egvszerú kereskedői könyvvitel magyar és német nyelven. Elméletileg és gyakorlatilag 
elóadta . . . (8-r. XLI 1., 2 lev., 37 -350 és 1 1.) Pest, 1850. Müller Gyula. 2.20 p. Pick. 92 Piciét. 

^en némt-t címlappal is: Einfache kaufm&nnische Buchhaltung in deutscber 
imd uHgarischer Spríiche. Theoretisch und praktiscb darjijestellt. M. 

Párhuzimos némH és magyar szöveggel, 
Plck, Davíd, Tlíindbuch der deutschen Sprachlehre. (n. 8-r. 4 lev. és 75 1.) Pest, 1852. 

Július Mmier. -.36 p. 

LenKáUított kti\ (Liuiípel Róbert) — .18 

— (7er>(íraphmt.'h<^r Feberblick des österreichischen Kaiserstaates mit besonderer RQck- 
Bit."lit RUÍ Handel xind Industrie. 2 Hefte. (8-r. ?, 50 1.) Pestb, 1853. In Commiss, bei 
Jul. Muller. E. M. 

— Joeeph. Dii^sertatío vnauguralis medico-pharmacologica de radice Artemisiae vulgáris 
remed io untiepilepiicn. (8-r. 24 l.) Vindobonae, 1831. Typ. Ant. de Haykul. 

— L. AndnehtHrede l)ey Einweihung der neuerbauten Synagog auf der hochfurstlich- 
Baitbyany seben Curia zu Steinaraanger. Abgehalten Freytag den 23. Feber. 1827. 
{4-r. 4 levJ !^teiniimiiDger, gedr. bey Franz Perger. E. 

— Dasj AV^jrtj Kur Stiftung des neu zu erricbtenden Hospitals in den Herzen unserer 
Mitbíirger ala Monument. (8-r. 24 1.) Steinamanger, 1858. Druck v. Emerich v. 
BertíiLHÜíTy. —.24 p. 

M. E. 

— ÖdSrr. MneMioníkíu óS-r. 44 I.) Pozsony, 1845. Ny Belnay örök. bet. —.40 p.; 
Pentaiuzzi arüképi^Wel 1. — 

M. 
Pjctét Beneifek. A keresztyén ethikának summás -veleje, melly az előtt Piktetus B.-tőI . . . 
Írattatott! mostan pedig deákból magyarra fordíttatott, és nemzetének javára kibocsát- 
tatott, liber baroni^sa Dániel Polikaena, m. 1. báró Hadadi Vesselényi István ur 
bázas-íjírsa áltulT 176"i. esztendőben, (k. 8-r. 8 lev., 492 1. és 6 lev.) Kolosváratt, 
nynm. S. Pataki JÖÉief által. . M. 

— Tbeülogia t-bri^tiana, ex purís ss. literarvm fontibus bausta. In vsvm non eorvm 
lüodoj qui 38. theolopiae operám nauant, sed & omnium, qui Devm & res diuinas 
cognuíícendi flagrant desiderio. Pars príma (et secunda). (8-r. 20 lev., 677 1. és 26 lev.) 
I) ebre cini, I75ií. Per Ggium Kállai. M. 

U. a. (8-r. 15 lev,, f>?7 1, és 35 lev.) Debrecini, 1775. Per Steph. Margitai. E. 

Bevezetéssel Szilág^'i Sámueltől. 

— MediiUa theokigiíie ebristianae didacticae et eleucticae. (16-r. 2 lev., 380 és 1 L) 
Debreoíni, 17li5. Per í^teph. Margitai. M. 
Refiisa Claudiopoli 1 7n3. Typis illustr. collég, reform, per Adamvm Eaprontzai. M. 

— A hétnek minden íiapjidra és külömb külömbféle állapotokra és alkalmatosságokra való 
könyíirgé»ek. Mellyek frantzia nyelven Írattattak P. 11. által. Magyarra fordíttattak és, 
a hol Hzülssí^ges volt, a mi hazánkhoz alkalmaztattak. (16-r. 230 1. és 5 lev.) Debre- 
tízenbeHj 1771. Ny, Margitai István által. M. 

U; a. (la-r, *i77 és H 1.1 Debreczenben, 1775. U. o. M. 

— A szent vatsoráva! való élésnek napjaira, úgymint karátsonra, húsvétra, pünkösdre és 

t5bb hasonló napnkra ; ismét böjt napokra való könyörgések. Mellyek iródt&k 

frantziíL nyelven, és ugyan abból fordítódtak magyarra. (16-r. 230 *L és 5 lev.) Debre- 
c^íenben, ]77ö, Nyomtt. Margitai István által. M. 

— Jó éleíaek éa jó halálnak mestersége, a mellyet irt frantzia nyelven P. B Magyar 
nyelvre fordíttatott Szigeti György által. (8-r. 115 1.) Győrben, 1786. Streibig 
Jómef bet. M. 

— Azokkal való vetélkedés, a kik minden vallást jónak tartanak: és mind egynek 
tartják, akár- melly valláson légyen az ember. A mellyet deák nyelven írt P. B., mostan 
pedig az Ó igen fontos voltáért, magyar nyelvre fordított . . . . Takáts Ádám. (4-r. 
50 l.| Pesten, J7S4. Nyomt. Eitzenberger Annánál. M. 

— Keresztyén erkíVltsi tudomány, avagy szent és kegyes életnek mestersége. Mellyet 
készített volt, é^? a maga született frantzia nyelvén ki-adott P. B. Mostan pedig 
H (íenevábaa HU^-dik észt. költ, ujabb, jobb, és bővebb nyomtatás szerint, az eredeti 
frantzia nvelvbö], nemzete hasznára magyar nyelvre fordított és közönségessé tett 
FeU(>i>ri Fa lep Gábor. 3 szakasz. (8-r. XXXX, 726 1., 7 lev. és 8 1.; XV, 1047 és 
25 1.; XVI, nn és 2í> 1.) Posonyban, 1788-89. Wéber Simon Péter. 

l* oly tatása ezen cím alatt: 

— P, B.-nek három apróbb munkátskai, úgymint : I. A vallást mind egynek tartó emberek 
értelmének meg- vizsgáitatása, s a t. ÍI. Egy kegyes halgacónak a maga lelki pásztoráviü Pictét. í)8 Pietas. 

yaló istenes beszélgetései, s a t. III. A nyomorúságokben lévókDek keresztyéni vigasz- 
talásaik, s a t. Mellyeket francz nyelvből fordítván a keresztyén erköltsi tudománynak 
toldalékjául ki-adott F. Óri Fülep Gábor. (8-r. 4 lev.; XVI, 421 és 10 1.;* 335 
és 5 1. ; 2 lev., 308 1. és 4 lev.) Pozsonyban, és Komáromban, Wéber Simon 
Pét€r bet. 

Esen cím alatt is: 

Toldalék a Piktét Benedek keresztyén erköltsi tudományához, avagy annak negyedik 
szakasza. Pozsonyban, 1791. Wéber Simon Péier. A. E. M. 

A9 egyes részek következő elmek alatt külŐn is kiadattak: 

Pictét Bencék. A vallást mind egynek tartó emberek értelmének meg-vizsgáltatása, 
mellyben nem tsak az igaz vallásnak fundamentumai fedeztetnek lel, hanem az 
atheusoknak, istent tagadóknak, deistáknak, és más kelletinél szabadabban gondol- 
kodóknak ellenvetéseik meg-fejtelnek. Irta frantzia nyelvben P. B. Magvarra fordítódott 
Felsu-Öri Fülep Gábor által. (n. 8-r. XVI, 421 és 10 1.) Pozsonyban, 171^1. Wéber 
Simon Péter. 

— A nyomorúságokban lévőknek keresztyéni vigasztalásaik, mellyeket készített volt, és 
a maga született franczia nyelvén kí-adott P. B. Mostan pedig nemzete hasznára 
magyar nyelvre fordított és közönségessé tett Felső-Öri Fülep Gábor. (n. 8-r. ;^35 és 
5 l.r Pozsonyban és Komáromban, 1791. Wéber Simon Péter. M. 

— Egy kegyes hallgatónak a maga lelki- pásztorával való istenes beszélgetései ; mellyekben 
a szent életben való nevekedést segítő sok tan áts -adások, sok lelki ismeret akadékinak 
el-igazíttatása, sok szent írásbéli helyeknek magyarázatja, sok kegyes embereknek, 
mártíroknak s a t. meg- esett jeles dolgaik tatáltatnak. Frantzia nyelvén ki- adatta tik 
P. B. által. Mostan pedig nemzete hasznára magyar nyelvre fordított Felső-Öri Fülep 
Gábor. (n. 8 r. 2 lev., 808 1. és 4 lev) Posonyban és Komáromban, 179(K Wéber 
Simon Péter. M. 

— Márk Ágoston. Angliába, Skótziába és Hiberniába való utazás. L. : Utazások 
tárháza. IV. köt. 

Piday, Joan. Nep. Dissertatio inauguralis medica sistens praeliminaria lepidopterologiae 
quani .... pro gradu med. doctoris rite consequendo .... publicae disquisitioní 
submittit. (8-r. 4 lev., 38 1., 1 lev. és 1 rézm. tábla.) Pesthini, 1823. Typis nob. Joan. 
Thomae Trattner de Petróza. M. 

(Pierer, Franz, de Hódos.) Versueh über die historische Staatskunde, aus welcher am 
k. k. Theresianum Joseph Freyherr von Püchler .... öflfentlich geprűfet wird. (8-r. 
58 \.) Wien, 1774. Gedr. bey Joh. Th. Edlen von Trattnern. M. 

— Josef. Rede über den grossen Werth der schmerzhaften Bruderschaft, welche bey 
Gelegenheit des hohen Titular-Fests derselben, in der Kirche der Diener Mariens in 
Pest gehalten worden. (k. 4-r. 16 1.) Pest, gedr. mit Eizenbergerischeu Schr. M. E. 

Píerstll, Andr. Compendium coutroveraiarum sive methodus qua breviter nervose perspicue 
ac modeste ecelesia romano-catholica protestantibus eligenda proponitur. Kx diversis 
authentieis soc. Jesu authoribus excerpta, & conscripta. (k. 8-r. 4 lev., 1(54 1. és 1 lev.) 
Tymaviae, 1761. Typ. academicis soc. Jesu. M. 

Pietas christiana, communes devotiones stúdiósáé juveututis, et cujusvis status hominis 
nsui accommodatas continens. (8-r. XIII, 166 és 1 1.) Temesvarini, 18U0. Typis 
Josephi Klapka. E. 

— Maríana —-, Dni Joannis Almási de Zsadány & Török- Szent-Miklós, . . . posthuma 
laudatione celebrata, et d. d. sodalibus oblata. Dum alma sodalitas B. M. V. in 
coelos assumptae tutelari suae annum cultum praestaret Gyöngyösiül anno 1765. die 
15. Augusti. (k. 4-r. 9 lev.) Pestini, 1765. Typ. Franc. Ant Eitzenberger. E. 

— Tenera nepotum — , Excell., ac 111. Dno Francisco Szent-Iványi de Eadem occasione 
felicis adventus in provinciám Sarosiensem brevi carmine exhibita die (?) Maji anno 1804. 
( é-r. 2 )ev.) [Eperiessini,] typ. Micli Raedlitz. M. 

— Exc. Dno Francisco Wenceslav S. R. I. Com. a Wallis sacr. caes. regiaeque Maje- 
{ tatis generáli Transilvanie commendanti sub auspicatissimum in Transilvaniam adventum 
tenui Minerva anno 1752 ineunte testata a gymn. Cibiniensi. (4-r. 28 1.) Cibinii, (1752.) 
In typogr. publ. excudit Sam. Sárdi. 

Tartalma : 
1.) Oratío J. 6. Keszleri. 2.) Carmen heroicum Andreáé Stock. 8.) Odc ▼. Joh. Andr. Wioland. 

— Dl. Dno Josepho e 1. B. Wenkheim officii supremi comitis in i. comitatu Krassoviensi 
<t Aradiensi administratori. Quum faustus Aradini inauguraretur anno 1823 die Pietaa. 94 Pilger, 

8va Aprilia a Mező Beriniensi gymnasio verecunde testata. (2-r. 2 lev.) .^mdíni, 18!Í3. 
Typ. Ant. Micheck. M. 

Pietas ungarica, sive summus ejuadem gentis in Mariam aíFectus, oinní obí?equioruua 
genere jam inde a S. Stephani temporibus teatatus. (16-r. 108 l.) ClLindiopoli, 17;^6. 

— vetus huugarorum in magnam dominam aub poetico schemate reatituta ... et » poeiía 
Tyrnavienaibua oblata 1728. (12- r. 541.) Tymaviae, typia acad. per Frid. Ofill. 

Pietatís monumentum, quod ül. Dno Joanni L. Baroni Jeazenák, dynaj^tiae ín Királyfia 
et arcium Berenca, Eberhard, Illéakeö etc. dum diem 27. Decemb. no mini siio sacnun 
feliciter recoleret, anno quo ManCIj)II DIraa freglt LeX Lata Cateimg, lyceum erang. 
aug. conf. Poaonienae, et nob. convictua Jeazenakianua profunda L-um Teneratioae 
poauit. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Webar et filii. M, 

— monumentum, quod viro humaniaaimo Davidi Kaazberger cum aini^uhin Deí immor- 
talia beneficio patrum gymnasii a. c. Poaonienaia arbitrio magnó coÚe^^íinim desiderio 
honorea aemiaecularea pridie non. Jun. a. ISOő. annoa 72. natua Cíiperet, eJLindeni 
gymnaaii atudioaa juventua publice exhibuit. (4-r. lev.) Poaonii, typ, Sim. Petri Weber. 

Latin és német költemény. M. 

— Quotidiana — , exercitia in uaum atudioaae juventutia archi-gymnagii rejy^ii Jauriuenais 
ord. S. Benedicti hymnia comprebenaa. (12-r. 70 1.) Jaurini, 1819, Tvp. Leop. Streibijr. 

—M \K 

— Quotidiana — , exercitia in uaum acholaaticae juventutia Quinque-EccleaienaiB. (12-r. 
108 1.) Peatini, 1818. Typ. J. Th. Trattner. 

r. a. (12-r. 153 1.) Peatini, 1824. Typ. Mafth. Trattner. 

— Svpremva debitae — , honoa. L.: Honoa. 

-- Quotidiana — , exercitia in uaum auguatiaaimae imperatricia, Hungáriáé et Bohemiae 
regináé. (8r. 230 1.) Viennae Auatriae, typ. Joann. Thomae Trattner. 1.^ 

M. 

Pietzsch, G. A. Adolph und Wilhelm, die unglücklicben Brüdér und ihre Schícksale^ 
oder Folgen der Erziehung. Leaebuch för Lehrer und Erzieher. (8-r,) KaachaUj Wlt, 
O. Wigand. —.'20 p. 

— Ferdinánd Klugena Abendunterhaltuugen mit aeinen Kindem űber seine eigeae 
Lebenaachickaale. Für proteatantiache Aeltem und ihre Kinder. (8-r, 170 L) KaaehíiUf 
1824. O. Wigand. ^.2J p, 

PIgay Antal. Ertekezéa a kereaztény remény aégröl, a lélek taüggedtsége, bissodalmAtlan- 
aága, éa felealeges félelme ellen. Francziából magyarra forditotta . . . (iS-r, 315 l és 1 lev.) 
Bétaben, 1820. Pichler Antal bet. H. 

PIgnVs, IVatl honorla et aMorla — , VoLfgango Krenn Vrbla parocho &c* In no Lenni 
DIVl tVteLarI elVa featlVItate. (4-r. 2 lev.) Typ. Leutachovienaibus Pödhoráii37.kiaDis. 

H. 

PIkkó bertzeg éa Jutka-Perzsi. Szomorú víg opera két fel-vonáaban , Német nyelvből 
magyarra alkalmaztatott S. A. ur által. (k. 8-r. 64 1.) Peaten, 1793. Ny. Irattner 
Mátyáa bet. E. 

Szerzője Szalkay Antal, mások szerint Szerelemhegyi Andrdt, 

Pilger, Der vaterlándiache — , von und für Ungarn und SiebenbÜrgen. Ein gémei nnütziger 
Haua- und Wirthachafta-Kalender auf daa Jahr 1832. I. Jahrg. Mit '2 Abbildunsren, 
(4-r. 163 1.) Kaachau, (1831.) Carl Werfer. L— 

II. Jahrgang, auf das Jabr 1833. Mit 5 bildlicben Daratellungen. (4-r. 240 1.) Kasebau, 
(1832.) U. 0. L— 

M. 

III. Jahrgang, auf daa Jahr 1834. Mit 4 bildlicben Daratellungen. (4-r. 216 h) Kaachau, 
(1833.) U. o. L- 

IV. Jahrgang, auf daa Jahr 1835. (4-r.) Kaachau, (1834. U. o.) 1.— 

V. Jahrgang, auf daa Schaltjahr 1836. Mit 4 bildlicben Daratellungen, (4*r, Í40 h> 
Kaachau, (1835.) U. o. L— 

M. 

VI. Jahrgang, auf daa Jahr 1837. Mit 5 bildlicben Daratellungen. (4 r. 224 1.) Kaschau, 
(1836.) U.o. r— 

H. 

VII. Jahrgang, auf daa Jahr 1838. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender^ 
(4-r. 231 1.) Kaachau, (1837.) U. o. 1.— 

M. Pilger. 95 Pilgram. 

VIII. JahrgADg. auf das Jahr 1839. Mit mehreren Abbildungen und einem Wandkalender 
als Zugabe. (4-r. 215 és 1 1.) Kaschau, (1838.) U. o. 1.— 

IX. u. X. Jahrgang, auf die Jahre 1840 und 1841. Mit mehreren Abbildungen. (4-r.) 
Kaschau, 1839—40. U. o. 

XI. Jahrgang, auf das Jahr 1842. Mit mehreren Abbildungen und einem Wandkalender. 
(4-r. 214 és 2 1.) Kaschau, (1841.) U. o. 1.— 

M. 

XII. Jahrgang, auf das Jahr 1843. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender. (4-r.) 
Kaachau, (1842.) U. o. 

XIII. Jahrgang, auf das Jahr 1844. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender. 
(4-r. 208 és 2 1.) Kaschau, (1843.) U. o. I.— 

M. 

XIV. Jahrgang, auf das Jahr 1845. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender. 
(4-r. 216 és 2 l.) Kaschau, (1844.) U. o. 1.— 

M, 

XV. Jahrgang, auf das Jahr 1846. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender. 
(4-r. 216 és 2 1) Kaschau, (1845.) U. o. 1.— 

XVI. Jahrgang, auf das Jahr 1847. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender. 
(4-r. 210 1.) Kaschau, (1846.) U. o. 1.— 

M. 

XVII. u. XVIII. Jahrgang, auf die Jahre 1848. u. 1849. Mit mehreren Abbildungen 
und 1 Wandkalender (4 r.) Kaschau, (1847-48.) U. o. 

Piiger Frídriknek könyve a marhatartásról; mellyben megirja: I. Hogy kelljen marhákac 
választani, vásárlani én szaporítani. II. Azokat táplálni, tartani és nemesíteni. — 
HL Oltalmazni, betegségeket megesmérni, elhárítani és megjavítani. A tanúlóknak 
és gazdáknak .számokra fordította D(eáky) F(ülöp) S(ámuel). (8-r. VÍII és 488 1.) 
Pesten, 1809. Ny. Traftner Mátyás bet. M. 

Pilgram, Ant. Thomás. Bey dem erí'olgten höchst Kummer vollen Ableben des . . . Herrn 
Johannis Sigismundi Piljjcram, hochverdienten Pastoris seuioris der ev. Gemeinde . . . 
Oedenburg, welcher in dem 57. Jahr . . . am 18. Januaríj 1739. verschieden, und den 
25. Januarii darauf beerdiget wurde, bezeugete seíne hertzinnigliche Betrübnuss über 
den klágUcnen Verlust seines geliebtesten Herrn Oheims . . . (2-r. 2 lev.) Oedenburg, 
gedr. bey Phil. Joh. Rennauer. M. 

— Joh. Sig. Eines evangelischen Predigers hohe Amts-Würde und schwere Amts-Bürde 
in einer Leich-Predígt, bey Beerdigung des weyland . . . Herrn Joh. Andrea Kasten- 
holtz, ... als Derselbe nach ausgestandener schweren und langwierigen Krankheit 
den 7. Novembr. anno 1724. seelig in seinem ErlÖser versebieden, und Sonntags darauíT, 
war der 12. Novembr. a. c. zu seiner Kuhe Státte gebracht wurde, nach Veranlassung 
der Worte Luc. XVI. 2. Thue Rechnung von deinem Hausshalten, bey einer sehr 
Volck-reichen Trauer-Veraammlung vorgesiellet. (2-r. 54 1.) Regensburg, gedr. bey Hieron. 
Lenzen. M. 

Ext követi: 
Panonalia. 
Deecardni. Joao. Chr. Vh-mn sanctitate maneris summopere rere rendűm, .. . dnam Jo. Andreám 

Kastenholuiam. . . . pro faoere laudavii . . . 
Rumi. Sam. Der in seinem priedterlicheo Schmnck zn dem Altar Gottes trettende Priester, bey anvehn- 

lieher Leich-Reatattang des... Ht-rrn Joh. Andre& Kutenholti, einer er. G«meinde in... Oedeabnrg. 

hoehrerdienten Predigers . . . dea 18. Novumbr. 1724. in einer lYaner-Rede vorgestellet . . . 
Qyánversek Dobner Ferdinánd. Haynóczy Dánie], Praanm&ller Zsigmond Hihily, Uerpilins Sámnel, Hüller 

Andris János és Dobner János Theophiltöl. 

— Die hidimlisch gesinnete Christen, welche trachten nach dem was droben ist, ihre 
Kleider hell machen in dem Blut des Lammes, in einer Leich-Predigt bey der 
Begrábniss des weyland . . . Herrn Ferdinánd Dobner, als derselbige in einem geru- 
higen Altér, den 4. Februarij anno 1730 seelig ím Herrn verschieden, und darauff 
den 12. Febr. . . . begraben wurde, vorgestellet. (2-r. 46 1.) Gedruckt im Jahr 1781. (H. n.) 

Eat követi: 
Personalia pie def^ncti dní Feidinandt Dnbncri. (KémctOI.) 
Uaynocai, Dániel. Pnnegyiicns. dno Fcrdinando Dobnero de Rantenhoff, . . . cvm a. c. 178<). pridie idrs 

febnrarias. efferretvr, in solemni exequiarym coraiiatv, STprcmi hoooris ac pietatis declarandae cavsu. dictTS. 
Haynoezi. Paalas. Epicediam, qaod, eura dnam Ferdinándom Dobner de Rantonhoff . . . solemni exo- 

qolarem rítn efferret: ín supremum pietatis offlicnm scripiíit. 
Serpilins. Joh. Chr. Lob- und Ehren-Denckmahl, welches dem . . . Herrn Ferdinánd Dobner r. Banten- 

hoff . . . am Tagé seiner Volck-reichen Beerdigang anno 1730. den 18. Febmarii, ... in einer . . . Leichen- 

R«de, in letzt schnldigsten Etiren anfgerichtec. Pílgraui, . 96 Pinamotiti. Pllgrafn, Joh. Slg. 8ieb€-n Predigten über das Leyden und éterben unaers Herni und 
Hevlntide^ Jeííu Ohristü wia solches von dem h. Evangelísteii Johaune ist beacbrieben 
ivorden. Ge haltén in Wien bey der königl. schwedigchen üeHundtschaft. [H-t. 2 iev., 
5- 5íl>ij 1,1 fVankfurt und J^ipzig. 1736. Zu íinden in dem MíHiatiseben Hucbladeu. M, 

— CoDimentntio tbeolojrica m capvt IX espístolae Pavli ad romanoR. LatmUate donata a 
Joanae Cbristoforo Deccitrdo. í4-r. 23 1.) Jenae, 174<í. Lmpeuaia G, M. Míirggratii. 

m, 

pillangó. KüUVildi elbejíjtélánek zsebkönyve. L. : Bajza Juíscf. 

Pitler Károly. íívií^^vd^ereH értekezések a kénsavas kínadíkrul és a béklÖ gy úlíitwivról. 
L. : (TVi'sgysz* értekezések. 1829. 

— Matild Tentamen publicuin ex praelectionibus históriáé uaiurulis . . . d. >L P.^ qao<l 
e regno mineralí subibit Augustinus Petrás. (8-r. 11 levj Typia Tvrnaviensibus 17T5, 

1. 

— Elemeutn hwtoriíie naturális in scholarum grammatit^íirum c*t gymuasioruEü perregnum 
Hungáriáé uau. ^I pte?*. (S-r.) Tymaviae, 1775. Typis un i versi lati íí. 

Edítio nova. Á ple». (H-t.) Budae, 1779. Typ. reg. univertíitatití. 

— CoUectiu uMturdium qime e triplici regno minerali, imimali et vegetabili uodlque 
completa pnst obitum M, V. reperta est (8-r. 124 1.) Oraeeíi, 17í*2. Tvp. Tede^scliiaoL 

— et Lud. M ítterpueher. Iter per Poseganam Sclítvímiiie provinciám njensibus 
juuio. et julio anno 1782. susceptuni. (4-r. 147 1. és XVlj réníihen üzín. réim. tábla,! 
BuíIaL\ 1783. Typ. reg. nniversitatds. A. E. M. T. 

Diíhrowsky íHS^. 2 /rí. — Lisl é^ Francke iS-jO, i tlr. 
PJIIer&dorf und die Wahrheit, oder Beleuchtung seiner ^Hüekbljrke" aiif die politische 

Bewegiing Ín Üesterreích in den Jahren 1848 und \^^\K Von M K. 2* Auflage. {ívr. 

;í1 \.) \Vit*n. 1848* Carl Ueberreuter. M« 

(PíMeraiJorf, F.) líufkblioke auf die politische Bewegung in Oeaterreich m den Jahren 

1848 und lB4íJ Von K, v. P. 2. Auflage. (n. 8-r. 81 1.) Wien, h>49. Fr IVUdk. —.48 p, 
PItlIch, Joan. Férd. Dísnertatín inauguralia medica de morbia virorum. í4-r, 4^» L) Halae 

Magd., lT4íi. Typ J 4 'hr. Hilligeri. 
Píjjitz^ Dániel. ííwei Reden. Jierausgegeben auf Kosten de^i J. J. Deutflch. (8-r. 2(> L| 

Szeged iiK tl846.( Druek v. Joh. Grünn. M. 

— Gyáazbeazéd. Elhunyt cís. k. főherczeg József Magyarország dicíiö uádom tisizteletére. 
(S-r. 8 1.) Szegeden, 1847. Grünn János bet. E, 

(— ) Seehíí Capitel ans der Freiheit. Ein freies Wort an die wíickern deutschen Bürger 
in Budüpefít. iS-r. S Ij Pes^t, 1848. Georg Kilián. M. 

— AndaiOitHStuiiden ftir laraeliten beiderlei Geacblechtea, Eine möglkrhBt vollstandige 
Sammluug von Gebeten und religiösen Betrachtungen, zum Gebrauche bei der ötFent- 
Ucben BowoUI, al? bei der háuslichen Andacht. (12-r. ^s^y I.} Pest, lí>4íf. Gust. HeckenaíiL 

— Zur Sí'Uulenfra^e der J.^traeliten in Ungarn. (8-r. 72 l.) Pe^ith^ 1851. Gedr. t>ei 
Landerer u. Heckenaftt. M. 

Pillmann Ferenc;E. Gyógyazeres értekezés az eczetégényről (aether aceticus) és az olvad* 
hatatlan TiOldlo gyuhitsava^ hugyagos higagról (mercuriua praecipit albua>. {8^r. 15 L) 
Peí*t, 18:í+I. Ny. trnttner^Károlyi. 

— Steph. Laur Diíisertaiio inauguralis medica de aquarum niartíalum efíicacia* (8-r* 11 
lev.í Tvrnaviae, 1774. Typ, Tyrnaviens. 

PJItliüSi Kaspar. Kurze Erzahlung der Verheerung und Plönderung der BergBtadt 
Topíifbíiu, wulche im Jahr 1584, den 14. Október durch die Filleker Türkén geachehen 
ist. Au£( dem Lateini^ühen übersetzt von M. Michael Gotthard. ^8-r. 13 Iev. éa 2t 1.) 
Kaachau, (17í^x} Gedr. bey Joh. Mich. Landerer, Edlen v, FQskdt. - ll« 

PlnodaaT Gráf 0. EHunerungen aus den italienischen und ungarischeD Feldzügeu. Aus 
dem Franzüsiftchen von Dr. Legné. (8-r. 188 1.) Pest, 1851. C- A, Hartleben. — Ah p* 

Plrtamonti, Joafr. Petri, chrístianus in solitudine, sive exercitia flpiritualia S. P. Ignadi 
distributa in decem diesi. U2-r. 10 Iev. és 408 1.) 1742. (H. és ny. n.) M. 

E^t küvírU : 

— Via coelj eomplanata. 8eu detecta' salutis impedimenta, & methodus eadem auperandi, 
pro sai-rae lectionia argumento in singulos exercitlorum ^pirituaiium dies. Italice 
primum propoaita a P. J. P. P. s. J. dein latiné reddita ab alio ejuiidcm flocietatb 
Bacerdote, (12-r. 4U0— 6Uí> I.) Jaurini, typis Greg. Joan. ^?treibig. rinamoDti. 97 Pintér. 

PbiMiiNitl iáMis Péter. A Jesus társaságából való P. J. P. apostoli missionariusnak magános 
pusztában lévő kereszténnyé, avagy Sz. Iguácznak tiz napra osztatott exercitiumi, 
»-Jellri gyakorlási, mellyek . . . groff Szécsenyi Ignácz umak , . . kíiltségével magyar 
nyelven ujjonnan ki-bocsáttattak. (12-r. 16 lev., 798 1. és 2 lev.) Sopronban, 1755. 
Ny. Siess János Joseff. M. 

— Erwágungeu über die Vortreflflichkeit, Schönbeit und andere Eigenschaílen der 
menschlicben Seele. In zwölf Betracbtungen vorgetragen von . . . , (8-r. 55 és 1 1.) 
Pressburg, 1796. Gedr. bei Simon Péter Weber. M. 

Pindarus. P.-i. Olympia, cum explanatione in usum juventutis dedit Augustinus Pupikofer. 
2 partes. (8-r. 8 lev. és 400 1.; 376 1.) Budae, 1779. Typ. reg. universitatis. E. M. 

— Vas vármegyei köszögi F á b c h i c h József az magyar föl állítandó tudós társaságnak 
az XI. szám alatti tagjátul magyarra forditatott P. Álceus Záífo Stezikorus Ibikus 
Anakreon BakkiLdes Szimonides Alkmán Arkilokus. Az kegyelmes második Isztmiai 
Mecénásoknak költségével, (n. 8-r. 4 lev., 9-368 1. és 1 tábla.) Győrben, 1804. Ny. 
Htreibig Jósef bet. A. E. M. 

Dohrowsky i88S, 2 frt §0 kr. 
Pinel, Ch. Gesammte Fieberlehre, oder die Erkenntniss und die Kur der Herren Fournier 
und Valdy. Deutsch bearbeitet von J. K. Renard und F. J. Wittmann Nebst 
einer Abhandlung über die árztlicbe Gelehrsamkeit. 2 Thle. (8-r. 400, 432 1.) Pesth, 1820. 
K. A. Hartleben. 2.— 

— Ph. Von den Blutflüssen im AUgemeinen, dem Blutbrechen und Blutspeien. Aus 
dem Französischen von Eenard und Wittmann. (8-r. 186 l.) Pesth, 1821. K. A. 
Hartleben. 1.30 p. 

Pínelli, Lucae, de perfectione religiosa libri quatuor. In quibus agitur de medüs & obli- 
gatione, qua quisque religiosus ad eam comparandam & consequendam tenetur. Olim 
Coloniae Agrippinae a. 1626. typis editi: Nunc denuo recusi (16-r. 7 lev. és 679 1.) 
Tyrnaviae, 1727. Typis academicis soc. Jesu per Frid. Gall. M. 

Pinka, Franc. Quinque príma saecula regni Mariano-apostolici, denuo ethice adumbrata. 
2 partes. (12-r.) Cassoviae, 1745—46. Typ. academicis soc. Jesu. 

Pinkafeld's Trauer als ibm Joseph Weínhofer am 27. Juni 1859 durch den Tod 

entrissen ward. (8-r. 30 és 1 1.) Wien, 1859. Druck von Anton öchweiger. E. 

Pinkus, Leop. Dissertatio inauguralis medica de aaphyxia eiusque módis resuscitandi. 
(8-r. 32 1.) Budae, 1842. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M. 

Pintarié, Fort. Ode quam Rev. Dno Joanni Maurovieh, recurrente sacra onomaseos die 
in devoti animi tesseram dedicat 1845. (n. 4-r. 2 lev.) Varasdini, typ. Jos. n. de Platzer 

E. 

— Onomasticon honoríbus Rev. Dni Joannis Maurovic ad nominis diem anno 1847 die 
24. Junii in devoti animi tesseram cecinit. (8-r. 3 lev.) Varasdini, tyn. Jos. N. de 
Platzer. M. E. 

— Ode quam Spect., ac Clar. viro Antonio Rozié, ad nominis diem in tesseram amicae 
venerationis dedicat. (8-r. 3 lev.) Varasdini, typ. Jos. Nob. de Platzer. E. 

Pintér, Joseph. De vera nobilitate, carminum elegiacorum librí II. (k. 8-r.) Tyrnaviae, 1741. 
Typis academicis soc. Jesu. 

— Laudatio funebrís Excell. Illustr. ac Rev. Dni Francisci Xaverii e comitíbus 
Klobusiczky de Zéttény, metropolit. Colocensis, & Bachiensis, ecclesiarum canonice 
anitarum archi-episcopi etc. cum in metropolit. ecclesia triduanis funerís exequiis 
initium fieret 14. kai. Junias anno 1760. (v-r. 38 1.) Budae, tjrp. Leop. Franc. Landerer. 

M. E. 

— Laudatio funebris Cels., ac Rev. principis Francisci e comitíbus Barkóczy de Szála, 
ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi-episcopi primatis regni Hungáriáé etc. cum in 
collegiata S. Martini ecclesia triduanis funerís exequiis justa suprema persoluta sünt 
Posonii 1765. í2-r. 54 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii academici soc. Jesu, anno ut aupra. 

M. E. 
( — ) Conspectus equestríum ordinum per Európám omnem ílorentium. L. : C o n s p e c t u s. 

— (II.) ( 'yóg-yszeres értekezések a vasany-kékletröl és a fojtósavas higatsról. L. : Gyógysz. 
értekezések. 1829. 

— Mihály. Örömdal. Előadva s kinyomatva a Pesten épült magyar szinbáz megnyitása 
alkalmával nyolczadhó 22-dik napján 1837-dik évben. (4-r. 7 1.) Pesten, Trattner- 
Károlvi nyomt. E. M. 

— Hós'dal 1848-ad évi tavaszutó hóra. (n. 8-r. 2 lev.) Veszprém, 1848. (Ny. n.) E. 

Magyarország bibliographiája. 1722—1860. Ili. köt. 7 Pintér. 98 ^__ Piry. 

Pintér RRihály. Hooíi-dal. (n. 8-r. 2 lev.) Veszprém, 1848. [Ny. n.] E- 

Pínterich, Adam. Laudauo funebris £xc. Dni Joannis Baptistáé e comitibus Illéiházy át 

Gadem, cum per i. comitatum Lyptoviensem in eclesia ad S. Nicolatim exequiae 
• persolverentur 9. kai. Junias anno 1799. (k. 4-r. 14 1.) ífeosolii, 1800. Typ. Joao. 

Stephani. M- 

— Applausus metricus Illustr. Dno Stepliano e comitibus^ lUésházy de Eadem. dum 
post fata Dni condam supremi comitis Joannis Baptistáé Illésházy &c. genitoris aui 
charissimi per Dnum Josephum e comitibus Erdödy de Monyorókerék raontis Glaudii, 
& comitatus Varadinensis perpetuum eomitem ete. nec non i. cottus Nitriensis supremam 
comitem, supremus, ac perpetuus eomes i. ettus Liptoviensis inaugurandus adventaret 
anno 1800. §. kalend. Julias exhibitus. (4-r. 8 1.) Neosilii, typ. Joan. Stephani. M. 

— Carmen seculare confratemiti Sancti Josephi inchoatae anno 18 LK et in monte 
S. Georgii congregatae anno 1811. die 28. Maji dicatum. (l2-r. 2 lev.) Neosoíii, typ. 
Joan. Stephani. M. 

Pintzeah, Domin. Ode Bev., atque Eximio Patri Ladislao Hasko pro festő nominis, in 
debitae gratitudinis testimonium die 27. Junii oblata Prividiae. 1831. (4-r. 2 lev.) 
[Posonii,] typ. haered. Belnayanorum. E. 

Píntzger, Paulus. In Benedicti Spinosae methodum explicandi scripturas sacras. (4-r. 24 L) 
Jenae, 1739. 

Pipán, Franc. Dissertatio inauguralis medico-practica de febribus malignis. (4-r. 22 L) 
íngolstadii, 1788. Typ. Seb. Val. Haberberger. 

(Plrch, Ottó Férd. Dubislav.) Caracoli. L.: Caragoli. 

Piringer, RRichael. Ungams Banderien, und desselben gesetzm&ssige KriegsTerfassung 
tiberhaupt. 1. Theü. (k. 8-r. XVI, 286 és 1 1.) Wien, 1810. Degensche Buchdr. 

2. Theü. (k. 8-r. 535 és 1 1.) Wien, 1816. Buchdr. des J. B. Zweck. A. E. M. 

1. Theil. Urspning der angarischeo Landee -Verfatsang. — Urtprung des Gebarts-Adels nod der St&ndc 
io Cngam. — XJrspruDg der gesetzmássígen Kriegsverfassiuig von Uogam. — Das Recht des Graodberitse^ 
in Ungam. aas seiner Urqnelle begleitet. — Die Lehntreue und derselben Untenchied ron dei U|iterChan»- 
pflicht ; bloM in Hinsicht anf die Kriegsrerf^sang. — Die Landwehre. — Statistísche Brüohstflcke ron 
Ungarn. aos den Zeiten des Königs Stefan I. nod seiner n&chsten Thronfolger. — Grandzüge des eonstitn- 
tionellen Wehrstandes in Ungarn. — Dorch die in Ungarn im Jahre 1715 bewilligte Steaer habén die cos- 
stitutionellen Krieespflichten des dortigen Adels keine Ver&ndemng erlitten. — Etymologie and Analogie 
des Wortes Bandennm. — Gmndriss einer Geschichte der ungaríschen Banderien. 
i. Theil. Constitntionelle Ansicht der rormahligen Buigen nod Scbiösser. — Gesetzm&ssige Arten nnd Gat- 
tnngen nngarischer Banderien. — Friedeosfuss des consti ulionellen Wehrstandes in Ungarn. — Partiknlar 
Heerfahrteo. — Der Heerbann. — Ungarns Landtage. — Snbsidien. — Uebersicht des ganzen Werkes. — 
Anwendnng der consti tationellen KriegsTerfassong Ungams anf das gegenw&rtige Zeitalter. — Abfindnng. — 
Wesenheit, Formen und Unformen an dem, was iu der Frage steht 

Dobrowsky j888, ^ frt. — Horovitz iSjŐ, 2 frt §0 kr, — Rohracher F.^ lÁenz iSSq. 
l frt yo kr, 
( — ) Die Magyarensprache in ihren Grundzügen beleuchtet. L. : Magyarensprache. 
Pírke Aboth Vagy a régi rabbik erkölcstudománya, rhapsodiai oktató mondatokban. 
Fordította Bosenthal Móricz, (n. 8 r. 81 1.) Budán, 1841. Ny. a m. kir. egyetem bet. 
Héber és magyar nyelven, — 36 p. 

Pírker Tunisiása. L. : Pyrker. 
Pirkler, Ant Dissertatio inauguralis medica de pneumonorrhagia quam . . . pro gradu 

dris med. rite obtinendo conscripsit. (8-r. 39 és 1 1.) resthini, 1833. TypLs 

Landererianis. M. 

Piros István. Rövid oktatás a juhtenyésztés jobb és tökélletesebb módjáról. Németból 
magyarra fordíttott Slavoniában. (k. 8-r. 2 lev. és 75 1.) Posonyban, 1825. Weber S. 
Lajos bet. RR. 

Pírosiní, Franz Xav. Vollkommener ünterricht, von der Verfeinerun^ des Hanfs, und des 
Flachses. Nebst einer nützlichen Kenntniss Seiden-Leinen- und Baumwollen-Zeuge 
nach verschiedenen Farben zu farben, und die dazu erforderlichen Farbmaierialien 
richtig zu beurtheilen. Zum Nutzen des Publikums auf Kosten der k. fre>en Stadt 
Kaschau herausgegeben. (k. 8-r. 44 1. és 1 lev.) Mit v. Landererschen Schrifken 1795. 

Plry Czirjék. Emlény az érsekújvári gymnasium megnyitására. (8-r.) Komáromban, 1842. 

— Egyházi beszéd a boldogságos szűz Mária szeplőtelen fogantatásának hit -ágazati 
kihirdetése napjára, húsvét után IV. vasárnapra. [Május 6-án 1855.] (n. 8-r. 16 1.) 
Pesten, 1855. Ny. Bucsánszky Alajosnál. M. E. 

— Egyházi beszéd Kálmán Zakariás arany miséjére. (8-r.) 1858. 

Zelliger, esztergom -vármegyei irók. Piry. 99 Pisina. 

Piry Czirjék. Jubileumi szent beszéd Fótiszt. Golesseny Pautaleo atyának . . . ünnepélyes 
aranymiséjére a pozsonyi sz. Ferencz-rendiek egyházában május 1. napján 1859. (o-r. 
18 éfl 1 1.) Esztergomban, Horák Egyednél. * E. 

— Öröm -dal Fömltgú Nagy-Kéri Scitovszky Ker. János bibornok, Magyarország herczeg- 
prímása s a t. ö Eminentiájának Esztergomban november 6-án 1859-ben tartott arany- 
miséjére. Boldog-asszonyról czimzett sz. Ferencz-rendiek által, (n 4-r. 2 lev.) 
Esztergomban, 1859. 'Sy, Horák Egyednél. RR. E. 

Pisacié, Jurái, ^aljivdjia i' veselkovic, iii : Lekama za turobne íz okabranib i mnogover- 
stnimi smesicami obilato napunjenih anekdotah sastojeea. Svezak I. (12-r. 98 1.) U 
Zagrebu, 1844. Tiskom Fr. Suppana. M. 

Pisanelli, BaKhatar. Tractatus de natura ciborum, et potus ... In quo non solum omnes 
yirtutes, vitia illorum minute deteguntur, verum etiam remedia ad corrigendos deífectus 
eorum copioae proponuntur. Dlstinctus in pulcherrimam partitionera, repletus doctrinifl 
celebratissimorum medicorum, & philosophorum, cum multis eruditis ac proíicuis historiis 
naturalibus. Ex italico idiomate in latmum genuine versus per A. E. D. Mlchaelem 
Kalmár, (k. 8-r. XXXII 1 , 1 lev., 328 1. és 5 lev.) Zagrabiae, 1796. Typis Novoszelianis. 

M. 

Piscatoris, Franc. Xav. Documentum pietatis, quod Seren. reg. haered. principi Josepho. 
cuni in metropolit civitate Budensi in regium locumtenentem die 21. Septembr. a.. 
1795. solenni cum pompa installaretur, plaudens testatus est Carponae anno, die. 
niense, ut supra. (2-r. 2 lev.) Schemnicü, typ. Franc. Joan. Sulzer. M. . 

— Elégia salutatoria occasione solennis in urbem Neosoliensem ingressus Illustr. ac Bev. 
Ddo Gabrieli Zerdahely de Nitra Zerdahely sub clementiss. Francisci Secundi 
auspiciis ad episcopalem dioeceí^is Neosoliensis cathedram sublimato anno 1801. exhibita. 
(2-r. 2 lev.) Schemnicü, typ. Franc Joan. Sulzer. E. 

— Elégia sacrae solennitati dum august. Galliarum imperátor Napóleon august. Austriae 
imperatoris et regis Hungáriáé apóst. Francisci I augustam principem Mariam 
Ludovicam sacro sibi conjugio desponsaret. Auctore infrascripto die 11. mensis 
Mártii anno 1810. dicata. (k. 4-r. 2 lev.) Schemnicü. typ. Franc. Joan. Sulzer. RR. 

Pisefí k Panne Maryi. (12-r. 2 lev.) W B. Bystrici, 1860. Tlaáom FU. Macholda. RR. 

— Duchowni - . stressHwéra Safidu Páné. (12-r. 2 lev.) \V B. Bvstiici, 1860. Tlaeom 
Fii. Macholda. . * M. 

— Nábozná— , o ümfir-eni Pana Jexisse Krysta. (16-r. 8 lev.) W B. Bystrici, 1860. 
(Machold Fülöp.) ' M. 

— Nábozná — , k blahoslawené Panny Maryi Tálské. (12-r 2 lev.) W B. Bystiici, 1860. 
[Ny.%Machold Fülöp.] RR. 

— Nábozná — , w niz se piedstawige ümüreni Pána nasseho Jezissa Krysta pH konáni 
Krizowe Cesty. (k. 8-r. 8 lev.) W B. Bystrici, 1860. Tlaeom Fü. Macholda. M 

— Nábozná — , ke cri a chwaH Swatého Jozefa, Pcstauna Pana Je^isse. (12-r. 8 lev.) 
W B. Bvstrici, 1860. Tlaeom Fii. Macholda. M. 

— Nábozná — , k Pannv Marvi Castohowské. (32-r. 4 lev.) W B. Bvstrici, 1860. (Nv. 
Machold Fülöp.) ' M. ' 

— Nova, která sa pri obiragnég Oferi pre Chudobnich w nowu Nedelu spiwá (k. 8-r. 
2 lev.) W Tyrnawe, 1812. Witlaeeuá u Waclawa Gelinka. RR. 

— wecemi o blahoslawené Panno Maryi Zarossické w T-as putowáni. (32-r. 4 lev.) W B. 
Bystrici, 1860. (Ny. Machold Fülöp.*) RR. 

Piako Ferencz József. Természettan algymnasiumok számai a. Fordította Kühn Rajmund 
Lajos. (8-r. VIII és 248 1.) Pest, 186Ö. Heckenast Gusztáv. 1.20 

E. Rl. 

Piakovíchf Joan. Nep. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens herniam inguinaleni 
et cruralem incarceratam, quam . . . pro gradu dris med. obtinendo concinnavit. (8-r. 
49 és l 1.) Budae, 18H2. Typis typgr. reg. universitatis hung. M. 

— Az 1841—42. katonai évben sz. k. Pestvárosa sz. Rókus polgári kórházban orvosi 
segélyt nyert betegek, elmekórosok, s/ülök s ebben létező agg ápoló intézete állapot - 
jának sommás áttekintése. (4-r. 31 1.) Pest, (1843.) 

— Summarische Uebersicht der im Militarjahre 1841 — 42 im Bürgerspitale zum heil. 
Rochus in Pest behandelten Kranken, Irren und Wöchnerinnen und in dem mit 
demselben verbundenen Versorgungshause verpflegten Armen. (4-r. 3 1.) [Pest, 1843. Ny. n.] 

PISMa cerkvena od svih dilah svete missé. (8-r. 12 lev.) U Osiku, 1799. ív. Mart. Divalt. 

Rl. Piame. 100 Pitner. 

Písme kojese privaju pod svetom missom zajedDO s'pismom prid pridíku. (12-r. 35 L) 
U BudimU; (é. n.) Slovima kralj. mudroskupshtine. M. 

Pismíceh, Boggoslavneh — , na poshtieDJe boggo, rodici boxanstveDOJ Marii, i S. Antanu 
Paduanskomu prik&zaneh za duchovDU kőrist boggomillih gospodarah varoshaDah varoabi 
Bajé sklopljeneh u jedno po jednoD[iu misniku reda S. Franceshka od obsluxenja 
derxane S. Ivana Kapistraua. (12-r. 2 lev. és 116 1.) ü Pecsuhu, 1784. Slovima Ivana 
Jos. Engel. M. 

— Boggoslavneh — , za potribu bajske xupne cerkve. (k. 8-r. 77 1.) U Kalacsi, 1806. 
Slovima Ivana Tomentsek. M. 

PÍ8né> Owe — , náboJní o Umuceni Pána Jezissi Krista. Prwní: Muj mily Jeziasi, 

• Dobrota neywysssi. Druba: Semdusse Kresfenská, Wejdi do zahrady. (12-r. 4 lev.) 

W B. Bystrici, 1860. [Ny. Macbold Fftlöp.] M. 

— Pobozne — , nagblawnegssé prosbi, a tagemstwá kresíanského-katolického nábozenstwa 
w sebe obsahugice. (n. 8-r. 62 1.) W Pesstu, 1831. Witjsstene u Landerera z Füskútu. 

M. 

— Pobozné — , k duchownému prospechu wericích dusi. (16-r. 48 1.) W Trnawe, 1840. 
U Gana Krst. Gelinlca. RR. 

Pisnye pobosnye, Ku obetznej szluzsbe boszkej szporadane — , z piseny zcovu vidanicb 
czirkvi Uherszkej, vedlye bel veti tzkeho viznánya naprávenej vibrane, a na szlovenszki 
jazik prelozsenéy k uzsitku, ticb kresztzanu, kteri na bómyim kraju szlávnej Uberszkej 
krajini, vedlye naridzenya tehotezs viznánya, slovenszkim jazikom boszku szluzsbu 
vikonávaju. (n. 8-r. 5 lev., 11—303 1.) V S. Potoku, 1824. Vitlatsil nakladem obetenim 
Andr. Nádaskay. M. 

Piatorius, J. H. Der Universal-Gratulant, oder auserlesene Sammlung der bestén und 
neuesten Gedichte zu allén háuslichen und Familienfesten und andem Feierlichkeiten, 
als zu Geburts-, Namens- und Neujahrstagen, Polterabendeny.ebelichen Verbindungen, 
silbemen und goldenen Hochzeiten^ Priester-, Amts- und andem Jubelfeiern, Ébren- 
und anderu Verleihungen, Abscbieden und Genesungen, TodeslUUe und Sylvester- 
Abenden. Nebst Stammbuch-Aufsfttzen und Grabscbri/ten. (12-r. XVI és 462 1.) 
Kaschau, 1831. G. Wigand. —.48 p. 

Píszachích, Fríll. Carmen honoribus 111. Dni liberi Baronis Ludovici Bedekovich de 
Komor, ad i. tauulam regiam baronis, dum in urbem Crisiensem, et supremum comitatus 
ejusdem nominis vicaria, dignissimi. genitoris sui status, et conferentiarum consiliarü 
.... solenni ritu 3. kalendas Augusti introduceretur 1825. dicatum. (4-r. 3 lev.) 
Zagrabiae, typ. Jos. Rossy. RR. 

— Carmen honoribus Bev. Dni Emerici Osegovich de Barlabassevecz, dum in aobatem 
S. Helenae de Podborje solenni ritu die 7. May 1826. in cath. ecclesia Zagrabiensi 
benediceretur, pie oblatum. ^4-r. 3 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M. 

Piszarcsík, Steph. Epitome vitae & miraculorum divi Antonii Paduani ordinis Seraphici 
sideris lucidissimi, totumque per orbem miraculis thaumaturgi, olim Viennae in Austria, 
nunc verő .... Cassoviae in Hungária denuo luci data. & per eapitula distinctim 
exposita anno 1756. industria pp. Franciscanorum. (4-r. 4 lev., 115 és 1 1.) Ibidem, 
typis academicis soc. Jesu. N. 

Pisziíng Vilmos Ferencz. Népszerű egészségtan. Magyarítá Navratil Imre. Kiadja 
a Szent-Iatván-társulat. (8-r. 160 1. és 2 lev.) Pesten, 1858. Emich Gusztáv könyvny. 

-.40 p. 

Pisztory, Jos. Namensverzeichnis des nach der am 21-ten und 22-ten Junii 1824 .... 
abgehaltenen Magistratual-Restauration bestehenden Magistrats der k. freyen Stadt Pesth. 
(,«-r. 16 1.) Pesth, gedr. bey Math. v. Trattner. M. 

— Auftwahl denkwürdiger Inschriiten auf Grabmáhlern, welche in den Obern und 
Unterii Leichenáckem der kön. Freistadt Pesth befíndlich sind. 1. Heft. (8-r.) Pesth, 
1827. Gedr. b. Ludw. Landerer. M. 

- Nameiisverzeichniss des nach der am 3. u. 4. Cet. 1836 . . , abgehaltenen Magistratual- 
Restauration bestehenden Masistrats, Beamten und Wahlbürger der k. freien Stadt 
Pesth. Nro 7. (8-r. 23 1.) Pesth, 3Hit v. Trattner-Károíyischen Schrifte^. M. 

Xro 8. Namens verzeichniss des nach der am 10. Juli, und 6. Aug. 1838 . . . abgehaltenen 
Mafriptratual-Restauration bestehenden Magistrats etc. (8-r. 36 1.) Pesth, mit v. Trattner- 
Károlyi seben Schriften. RR. 

Pitner, 6abr. Dissertatio inauguralis medica de herpete. (8-r. IV, 53 és 3 1.) [Budae,] 1780. 
Typ. Cath. Landerer vidus^. RR. Pitroíf. 101 Pius. 

PitrofT, Frz. Chr. Eede, welche auf das Fest des Heiligen Vincentius von Ferreriia in 
der Klosterkirche derén P. T. Dominicaner in Pest vorgetragen worden. Anpo 1773. 
den ]9ten ApriL (4*r. 16 1.) Pest, gedr. mit Eitzenbergerischen Schr. E. 

— Kede, welche an dem feyerlichen Gedáchtnisstag von der Erfíndung der rechten 
lísivá des heiligen Stephanus des ersten apostolischen Köni^ von Ungarn, in dem 
kr>njg1. Propateystifl des heil. Sigisoiundi ob dem Schlosse zu Ofen vorsetrafen worden 
. . . 1773. den 30. May. (4-r. 20 1.) Pest, gedr. mit hitzen bergeriachen Schriften. RR. 

— Trauerrede auf den Todeafalle weiland seiner Hocbgrfifl. Eieellainz^dea Grafep-.und 
Herrn Anton Grassalkovics von Gyarack, welche bey dessen leyeíl; [^iJef^Ji-JBesiugni^tís 
den 28-ten Tagé des Hornung lm Jahre 1772. in der von. ihm erbauten Begrftlmuaft 
Kircbe in Besniö nfichst GedellÖ vorgetragen hat. (2-r. .17 1^,^^)^' Ofsá! 45eíir..b*^Frz. 
Leop. Landerer Seel. Elrben. '.>*••: ■ ^' |^; ; 

Pitypalaty éneke, bárom világi dalokkal. 1. Barátságot szép lélekkel s a t. 2. Imé megint 
tapogatod, s a t. 3. Szabad péntek, szabad a a t. {S-t. 8 I.) Magyar-Ó várott, Czéh 
Sándor könyvny. M. 

Plokovics, Nícol. Diatribe de legum omnium íine laconice petractata, ac edita cum selectas 
ex I. imperialium institutionum libro theses hungarico-canonico-civiles et pro parte 
feudales per incl. Hungáriáé regnum generáli studiorum directore et protectore . . . 
dno Francisco e comitibus Barkoczi de Szála .... in primo menstruo exercitio pro- 
pugnaret . . . (4-r. 2 lev. és 68 1.) Budae, 1763. Typ. Leop. Franc. Landerer. M. 

Pilis pápának, Ö szentségének hetedik — , szenvedései, és a frantzia hatalom a!61 való 
kiszabadulása. Hiteles tudósításokból öszve szedettetett. ö szentsége rézre metszett 
képével, (k. 8-r. 75 1.) Posonyban, 1814. Wéber Simon Péter és fijának bet. A. RR. 

Pilis VI. Orationes P. VI. p. m. in usum juventutis scholasticae et aliorum üdelium 
per presbvterum scholarum piarum ex slavonico in latinum transpositae. Editio altéra, 
(le-r. tí6 L) Schemnicii, 1804. Typis F. I. Sulzer. RR. 

— Allocutio sanctiss Dni papae Pii VI. recitata in publico consistorio, quod bábuit 
Vindobonae in aula imperiali die XIX. Április 1782. (2-r. 3 lev.) Posonii, litteris 
Patzkoianis. RR. 

r. a. (k. 8-r. 2 lev.) Posonii, typis Franc. Aug. Patzko. M. 

— Hatodik P., rómiii pápától ki-adattatott imádságos könyvetske. Magyarra fordíttatott 
a tihanyi klastromban és annak költségével ki nyomtattatott. (8-r. 2 lev. és CXXII 1. ) 
Budán,' 1784. Kúr. akadémiának bet. E. M. 

— Hatodik Pius római pápától kiadatott imádságos könyvetske, mellyben az Ur imad- 
ságának, angyali üdvözletnek, és az apostoli hit-vallásnak magyarázatja foglaltatik, 
ezután a fÓ jóságokról egynéhány litaniák, az oltári szent áldozat elótt, alatt, és után 
mondandó buzgó könyörgések; a szent Péterhez való áhítatos ének, és imádságok 
következnek. Magyarra fordíttatott tihanyi klastromban, (k. 8-r. 87 és 1 1.) Pesten, 1806. 
Nyomt. Trattner Mátyás bet. RR. 

— Modlitbi nagznámegsé, a nagpeknegsé, kt^ré nagswategsi otec rimski pápe/ Pius VI. 
wilozil. W reei talianskég widané, s teg prelozené na nemecku a z nemeckég na 
slowensku, k osoznému potrebowani wericich pri msi swatég, a uziwanu swatosfi. 
skrze Mészáros Ondrega. (16-r. 83 1.) W Tmawe, 1790. Witlacené a Wáclawa 
Gelinka. RR. 

— Vli. Sanctiss. dni nostri Pii divina providentia papae VII. homilia habita in consecratione 
Francisci a. r. e. cardinalis Herzan de Harras episcopi Sabariensis in Hungária die 
18. Maii 1800. dominica V. post pascha Venetiis in templo S. Georgii majoris. (12-r. 
XII 1.) Venetiis, 1800. Apud Franc. Andreola. Rl. 

U. a. (4-r. 4 lev.) Venetiis, 1800. U. o. 

— Sanctissimi domini Pii divina providentia papae septimi allocutio ad sanctae rom. 
ecclesiae cardínales habita die 16. martii 1808 in congregatione consistoriali. Nunc 
j rimum typis excu«a cura et intentione Gedeonis Deák y (8-r. X, 42 1. és P. arck.) 
Posonii, 1815. Typis Caroli Casp. Snischek. E. RR. 

— Ö szentségének VII. P. pápának e folyó 1814. esztendei Kis Aszszony havának 
1 -dik napján, Rómában Lojolai Szent Ignátz holt-tetemeiaél szokott egyházi jelességek 
iözött kihirdettetett apostoli rendelése. Melly által a Jézus társaságának szerzete vUág 
sawrte helyre állítatik. (8-r. 15 1.) Vátzon, ny. Máramarossi Gottíb Antalnál. RR. 

— Ö szentségének a mi urunknak az Isten gondviselésből VII. Pius pápának apostoli 
]i;vele melly által az úgy neveztetett carbonáriusok társasága kárhoztatik. (2-r. 7 1.) 
i udán, 1824. Nyomt. a kir. magyar universitás bet. RR. Pius. 102 JE^bbI. 

Pitit VII. Sr. Pápstlichen Heiligkeit P. dea VII. gegen die Sekte der sitüg^DaDDteD 
Earbonari gerichteter apostolischer Bannbrief. (2-r. 6 1.) Ofen, 18íí4, Mit k. ung. 
Univer6it.-Schriften. H. 

— Nyib rimskoga papé azvetozti Pia VII. lizt aposhtolzki po kojemsze proti drusbtru 
vuglanaroy drugach Karbouarov ozvanih proklecztvo czirkveno odaziidyuje. i2-r. 7 1) 
Vu BudimU; 1824. Pretizkano z kralyevzke mudrouchne zkupchine vugerszke s^Jovíli. 

. . E. 

-^: iíjihove •.rifiotek^^í jjiape svetotai Pia VII. poslanica aposbtolska a kojom opehina 
ll dfiixtv(v üigljeBaiiábp ' ilu tako ozvaDÍm KarboDarom, i njiboYÍb urotiiikab pr oki j inasé. 
^ ,(?*í* aLlex.).,tJ.BiidÍHiuj*l:324. Pritisnuto aa kralj. moudroucane akup^htioe magyaroké 

-. raltföfi.; : ; •: : /. :.\. .• M. 

— tX;*0 Szeritó^gé'IX. *P. pápa által 1851-dik november 21 -én engedett jíibileunii 
búcsú alkalmával váczi egyházmegyében végzendő nyilvános ajtatoi^^ágokuak rendje 
és foglalatja, (n. 8-r. 16 1.) Váczon, 'Pleaael Lipót bet. E, 

— > Szentséges Urunknak, Isten gondviseléséből IX. P. pápának apostolt levele a szfic 
Isten-anyja szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról. Rómában 1 854. Kmdu 
a Szent-István-tarsulat. (2-r. 8 1.) Budán, 1855. Nyom. Bagó Márton bet. 

— Daa doraiatisehe Decret unsers h. Vaters Papst P. IX. über die unbefleckte £mp- 
fUngniss der jungfráulichen Gottes-Mutler. Rom 1854. Herausgegebeii rom St. St^fana- 
Vereine. (2-r. 8 1.) Ofen, 1855. Gedr. bei Martin Bagó. M. 

- Najswátejssieho pána naaseho Pia z bozieho ridzenia pápeza IX, apoastolaky list 

wierozákonnom rozhodnuti neposskwrneného poratia panny bohorodiikv. W Ríme 1 SŐ4^ 
(2r. 7 1.) W Budine, 1855. Tiskom M. Bagó. ' M. 

— Sermo quo Sanct. Dn. noster P. papa IX. patres vocales ordini» S. P^ Francisci 
Romae in conventu Aracoelitano pro electione ministri generális congregatoíi alloqui 
dignabatur die 10-ma maji anno 1856. (n. S-r. 4 l.) Posonii, 1857. Typ. A^jy!*ii Schníiber. 

E. 
Plvany, Adolph. Trauerblume von A. P. auf das Grab der wohlihatigen uud grosuherzigen 

1 rau Susanna Schlesinger, die am 21. Aug. 1833 zu Pesth das Zeldi^-he mit dem 
Ewigen weehselte. (4-r. 12 1.) Ofen, 1833. Mit k. ung. Universitáts-Schrifien. M. 

Pjseft o morovym nakazenj. Gak zalostné, a lidskému pokolenj sskodlíwé^ pro hrjehf 
a neprawosti od boha na swét zeslané gest ; tuto metlu bozj kterak w mnohych mjsteeíi 
swaty roch wyzwany, skrze swé v boha orodowanj zaatawil, a moru Kskodit tied opus til, 
gak gsau skusyli ctjtelowé geho w mjstku, w dolnj ulicy, roku 1715. Na Mdoat ctj- 
teluw geho, dolnjch-ulicanuw k wzbuzenj stálé poboznosti k nému, na fiwí'tio wydana, 
slozená roku 1759. (k. 8-r. 4 lev.) W Trnawe wytjssfená w impressy akademické, roku 
gako na hőre. 

— nowá k Pánu Gezjssy, wssem poboznym krestianűm k horliwemu zpj\^'ánj wvdaná. 
(S-r. 2 lev.) W Wacowé, 1795. V Antona Gottlieb. ' ' M. 

— Nowá — , k Ctj ob watéla Xebeskeho few. Stefana krála Uhorskébo* geuz bvl Kok* 
míio/Jtel Katolickeg Wjri WUhrach. (8-r. 2 lev.) W LewoC-y, 1813. Í^Iieh. PodhoránsiH. 

M. 

— o blahoslawené Panne Maryi. (32-r. 4 lev.) W B. Bystrici, 1860. (Xy. Maehold Fülöp/i 

H 

PJ8né, Dwe nábozné — , k wzdélawatedlnému weregnému etenj Hystorye Vtryenj Páno 
neb Passie, s mrawnjm probuzowanjm spofadané, genz segednau neb wjce ze zoárnych 
Not, podlé Ijbosti, zpjwati mohau. (8-r. 8 lev.) W Presspurku, 180*1 W^ 8aim* Petra 
Webera. H. 

— katolické, modlitby, a letanye, které k rozmnozenj sláwy bozj, a k duehownéma j 
prospochu, a pofessenj krestianského katolického lidu w gednozebrané. ^vettssym djlem j 
od starodáwna spiwané, z nowu na swetlo wydané gau. (8-r. 88 1.) W Trnawí^ 1 782, ' 
Wytjsst'ene, s literami kral. uniwersit. Budinskeg. E_ 

— Nábozné — , pri nayswategssey obeti mssi svvateg k duchownemu proi^pecbu wencili(> 
lidu Tureanskeho w gedno zebrane. (k. 8-r. 36 1.) W Banskeg Bystrici 1837. (Ny. u,) 

— nábo>.né, pH neyprwnegasjch Sluzbách Bozskych, w Swob. a kralowském Míscí* Skalícv, 

od ewangel. Kresfanű, Léta Páne 1783. (12-r. 4 lev.) W Vherské Bkaiiey. wyti^lene j 
V. Joz. Ant. Skarnycla. ' M. 

— Nábozné wnowé slozené, pH pewnjch zgevvnych Sluzbách Bozskych evvangeliekych 

Do nawrácené Swobodo Nabozenstwj, w Mosteeku Senicy, L. P. 176:J. ik. 8-r 4 lev,^ * 
W Presspurku, wytisstcné v Ssim. Petra Wébera. H. Pjsne. 103 Plachy. • 

Pjsoé, nabozné pH neyprwnegssjch Sluzbách Bozjch, w swobodnem a králowskem Mésté 
Skalicy, od ewangeUckych kresfanű, Léta PánS 1788. dne 11. Máge, aueb vf tíretj 
Nedéli po Welikenocy drzaDvcb, zpjwané. (8-r. 41ev.) W Skalicy, 1853. Pjsmem Frant. 
Xaw. Skamycla Synu. M. 

— nabozDe, ktere Cyrkew ewangelické na Sarwassi, pri poswécowánj swého w nowe 
wystawného Chramu, w Nedéli 1. Adventiij Roku Páné 1788. zpjwala, a gensté y dále 
pH obnowowánj Pamatky Chramowí^ zpjvvati mjnj. (k. 8-r. 8 1.) W baüské Sstíawnicy, 
Frantj. Sulcer. ^ M. 

— nesspornj na obycegné nedélnj a awáteenj zalmy s malym gegicb opiaem k wetBsj cti 
a chwále bozj wydané. (8-r. 40 1.) W Skalicy, 1846. Pjsmem Frant. Xaw. Skarnicla 
a synu. RR. 

— Pobozné — , k ducbownému prospechu wericíeb dusi fáry Skalickég wydané w roku 
1826. íl2-r. 48 1 ) W Skalicy, wytlaóené v. Franlisska Xawérya Skamycla. M. 

— pri druhem po8wecenj Chrámu Misskovvského Ewangelickeho Augs. Wyzn. kteryz 
Roku 1817. dne 20. Júliusé bromobytjm zpálen, potom zase wzdelán, a Eoku 1820« 
dne 15. Octobra poswezen byl. (n. 8-r. 2 lev.) WKossycach, 1820. Stef. Ellinger. M. 

— Hozlicne — , nabozenstwa katolickeho. K uziwaíű famikoch welko Sariskich. (8-r. 62 1.) 
W Pressowe, 1845. Wytisst'eno u Mich. Redlitza. M. 

— swetske lídu slawenského w Vhrach 1827. (12-r. XXX, 31—168 1.) W Pessii, tiskem 
M- Trattnera. 

Pjsnicky k kazdodennjm, nesspomjm Poctam Bozskym, pro Gyrkew Sanvasskau spora- 
dané Roku Páne 178S. (8-r. 28 1.) W baíiské Sstiawnicy, v Jana Frant. Sulcera. RR. 

Piacette János. Az balálra imádkozva készülő keresztyén ember segéllésére szerkesztetett 
könyörgések és elmélkedések P. J. ál+al. Mostan pedig magyar nyelvre fordíttattak 
azoknak lehető hasznokra, kik ezeket az originalban nem olvashatják. M. P. P. P. I. 
által. (k. 8-r. 231 és 5 í.) Komáromban, 1791. Wéber Simon Péter bet. RR. 

— A keresztyén ethikának vagy erköltsök tudományának rövid summája. L. : La 
Piacette. 

Plachy, Andreas. Documentum pietatis, quod Johanni Georgio Sztretsko, dum diem sibi 
sacrum incolumis celebraret, eius universi auditores plaudentes, voluntatem interprete 
A. P. Posonii, die 24, Április anno, cuius MILLe LoCIs fronti, septena ter InDe 
flgVra stet sltVata seqVens. Integer annVs erit. (2-r. 2 lev.) Posonii, literis Fr. Aug. 
Patzko. RR. 

Költemény, 

— Elégia pientissimis manibus Mariae Theresiae. L. : Elégia. 

— Excell. ac. Illustr. Dni liberi baronis Ladislai Pronay de Tot-Prona et in Blatnicza . . . 
amplissimis honoribus gratulatio in perpetuam posteritatis memóriám devotissime 
consecrata diebus mensis Junii anno 1785. (2-r. 4 lev.) Neosolii, typ. loan Jos. Tumler. 

Költemény. Ri. 

-- Honoribus Exc. ac 111. Dni Simonis 1. b. de Réva carmen gratulatorium a nobili 
A. P. pientissimae memóriáé gratia consecratum diebus Április anno 1785. (2-r. 2 lev.) 
Neosolii, typ. Joan. Jos. Thumler. RR. 

{ — ) Nullitas discriminis in articulos fidei de sacra Dni coena inter aug. et helv. conf. 
fratres pro arctiori politico-synodali coalitione expoaita. (k. 8-r. 30 1.) Posonii & 
Comaromii, 1791. Sim. Petr. Weber. Rl. 

— Píis manibus Josephi 11. aug. regis Hung. ap. in synodo aug. et helv. conf redivivi 
sacrum. (k. 8-r. 8 lev.) Budae, 1791. Typ. Gath. Landerer viduae, Rl. 

Költemény, 

— Fidelitas hungarorum erga regem. Carmen epicum, omnibus eruditis, & literaturae 
aestimatoribus dedicatum. Libellus primus. (4-r. 14 lev.) Neosolii, 1791. Typ. Joan. 
Jos. Tumler. Rl. 

— Platnost vménj y po smrti. Wyberné vcenému a wasemi ki-esfanskymi mrawy ozdo- 
benému pánu mládency Sstopanowi Pán dne 30. prasynce léta páné 1793 pH pohie- 
bowánj geho mrtwého téla w slowenském prawné. (8-r. 24 1.) W Pressporku, 1794. 
Wytissteno v. Ssim. Petra Webera. Rl. 

— Fidelitas Hungarorum erga regem. Carmen epicum occasione celebratorum regoi 
comitiorum a die VI. Nov. Posonii 1796. decantatum. (4-r. 20 iev.) Schemnicii, typ. 
Franc. Joan. Sulzer Rl. 

— Perennis laetitiae, memoriaeque gratia occasione inaugurationis, in supremi comitis 
ÍDclyti comitfltiis Tfauroeziensis dignitatem, Dni Petri Tertii, comitis de Reva, in diem Platihy. 104 ' Pknetui. 

SÍ. inensi^ Augusti anni labentis 1797. felici omine incidentis, amplisaimia kononbus. 
(4-r. 8 1.) Neosolii, typ. JoaD. Stephani. Ü. 

Költemény. 

Plachy, Andreas. Aureae pacis amor lUustr. Dno Paulo liberó baroni de Re^a perpeiuo 
iu Szklabiuü et Blatnicza. incl. comitatus Thurocziensis perpetuo iitqiíe sujiremo 
comJti (kceitöioiie solennis in hanc supremi comitis inlcyti bujus coaiitatuit ínaugu- 
rationiit diguitatem faustissimis pacifícationum auspiciis díe 18. Maii a. 180L dedicatn^ 
(4-r. n l^v,) Neosolii) typ. Joan. Stephani. E. M. 

KőUentény, 

— Festivi planaiis Exe. ac III. Dni Josephi e comitibus Erdödy de Monyorókerék. aíOQtis 
Claudü et inclyti comitatus Varaadieosis perpetui comitis ete. excelsis hoDoribus 
devoia meDte dicati, anoo : CVM CaroLVS PáLfFí fit prInCeps ; HVngara teLLVs 
eXVLtat Laetls pLaVaIbVS ILLa sVIs. (4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, (1807.) Typ. VeDC. 
Jelitiek. M. 

KoH^tnény , 

— üoomjiétieoti Excell. ac ÜL Dni Josephi e comitibus Erdödy de Monyorókerék, 
incj. comitatus Varasdiensis perpetui supremi comitis etc. devotissima gratulatione 
condecoralunj a. 1810. (k. 4-r. 2 lev.) Fosodü, typ. Sim. Petri Weber. RR. 

' Ferenci. Az elemi festészet. I. A tájfestészet. A kezdő művészek, műkedvelők s tanuló 
íljiisílg sziijiiéra, jeles kútfők után irta . . . (12-r. 2 lev. és 68 1.) Pest, 1859. MüUer 
Fnnl kiiTiyviiy. M. 

Placita íijuralia, ex oratorum principe selecta : et laureatis honoribus . . . philosophiae 
lua^Htrorimit cum in . . . s. J. academia Claudiopolitana per R. P. Alexium Okolicsanjri 
öuprenia philosophiae laurea solenni ritu condecorarentur, ab illustr. facultate oratoria 
abUtíi anno 1744. (16-r. 68 és 1 1.) Claudiopoli, typ. academ. soc. J. per Mich. 
Becakerfki. 

Píaoskó István. Szózata a békési evangy. esperesség f5tanodájának. Hirlemény a szarvasi 
ág. bítv. ev. főiskola fenállásának a szarvasi templomban f. 1852. évi oct. 31-én mint 
a refnrtíintjo napján tartandó félszázados ünnepélyére, (n. 8-r. 4 lev.) Szarvason, 1852. 
Ny. hiHhy. ■ L 

Plahha, Wenzeal. Joh. Nep. Erklártes Gebeth de^i Herrn mittelst neun Abtheilungen Geist 
erhel)<íiider X'^erse. Grösstentheils nach Erklárung Sr. pápstl. Heiligkeit Pius Ví. 
fc/klíirt und herausgegeben fQr röm. kath. Christen und die liebe Schul-Jugend. (n. 8-r. 
13 1.) Vvi^xh. 1831. Fr. Rupp. E. M. 

Plijer^ Georg. Kechtschreibungslehre nebst einer Anweisung zu Briefen und andern noth- 
weudigeu íiehriftlichen Aufsátzen fUr Anfánger und Anfángerinnen. insonderheit zum 
Beaten der Dorfsjugend. (8-r. 77 1.) 1819. Auf Kosten des Herausgebers (bei Martin 
V. Hochmeiüter in Hermannstadt). 

Plan von der Gegend bey Belgrád und Sémiin, und dem Feldmarschall Laseyschen 
Damme üKinmt einer Erzahlung aller Belagerungen Belgrad's und beynahe aller 
eurupiiiiíchen Türkenkriege. (8-r. 43 1.) Wien, 1788. 

— ^u Gründung einer Geaelischaft zur Beförderung nützlicher Wissenschaften fíir 
Uiigam, L, : \\. L. Öttinger. 

— £U einer ungrischen Gesellschaft für Naturkunde, Oekonomie und Medicin. (8-r. 25 1.) 
Pesth, Kimt.) bey Franz Jos. Patzkó. E. M< 

— des freundschaftlichen Vereines der gesammten fr,eyen Künstler und Sprachlehrer 
der königlichen freyen Stadt Pressburg, zur Unterstützung ihrer Wittwen und Waisen, 
wie auch der durch Krankheit oder Altér aus dem Erwerbstand gesetzten Mitglieder 
desselben. í8r. 14 1) Pressburg, 1817. Gedr. bey Carl K. Snischek. M. 

— zu einenj Gesellschafisverein für den ungarischen Nationalhandel. (2-r. 7 1.) 1825. 
(H. áíi ny. ihí RR. 

— Í5IIT Crründiing eines Kirchen-Musik-Vereins bei der CoUegiat- und Stadtpfarrkirche 
zum ht'iL Martin in Pressburg. (8-r. 14 l.) Pressburg, (é. n.) gedr. bei Carl C. Snischek. 

E. 

— der rmgebiingeu vonr-Ofen und Pesth. Mit Ansichten. Pest, 1848. Gustav Emicb. 

—.40 p. 

— Neueater — , von Ofen und Pesth. Pesth, 1849. Gustav Emich. —.40 p. 

— Keuester -, der Umgebungen von Ofen und Pesth. Pest, 1849. Gustav Emich. 1. — 
Planctia virti Adm. Rev. Dno Michaele Korbélyi in ecclesiani Magyar-Szölgyénensem 

RJbi erepto diebus ultimia Mártii anno qVo te fata ferVnt heV qVo DILeCte MagIster ? Plaactui^. 105 Pinnvm. 

CVrVe tVI« aVaVfa raptVs ablre paras ? A SS. theologiae prímum et secundum in 
annum aaditoribas suis discipulis ipso orbatis motus. (8-r. 15 i.) Tyraavie, charact. 
Venc. Jelinek. M. 

KöUemény. 
PItnetm Joeephi Terputecz comitatus olim Szeverinensis ord. notarii emeriti. Super curia 
sna Mirnovecz sita in Illyrio et sceptro Gallico subjecta per eiindem carmine elegiaco 
adumbratus. 1812. í4-r. 11 I.) Zagrabiae, 1814 Typ. Novoszelianis. RR. 

Költemény. 

— Rev. Dno Emerico Palugyay de Eadem, & in Bodafalva abbatae S. Nicolai de 
Gaczka, priv. oppidi Német Liptse parocbo, diatrictua medii Liptoviensis surcogato 
vice-arcbi-diacono, inclyti comitatTs Lyptoviensis tabulae judiciariae assessore, in 
actualem canonicum ecclesiae eathedralis ScepusiensiA denominato, & die 1-nn Maji 
ex chara patria aua, Seepusium abeunte : ab amatis ejusdeifi districtus fratribus motus. 
Vate infimo fratrum M. A anno QVo Te fata ferVnt abbas EMerlCe seCVnDa. — 
Patria Cara tenet pignora grata Tibi. (8-r. 4 lev.) Leiitschoviae, 1820. Typ. Mich. 
Podhoránszky. E. 

KölUmény. 

— valedictorius, III., ac Rev Dno Francisco Xav. Laicflák, episcopo Rosnavienn , dum 
e cathedra hac, ad sédem Magno-Varadinensem Augusti favore transferretur, per 
districtum Tornensem, titulo filialia xenii oblatus anno l8*i7. (4-r. 7 1.) Cassoviae, typ. 
Car. Werfer. HÍ. 

Költemény. 
PlaRitz, Kari. Sittenrede von der Duldung am zweyten Sonntage nach Osíerii verfasset 
und . . . vorgetragen . . . im Jahre 1788. den 6. April. (8-r. 18 1.) Pressburg. gedr. 
mit Weberiscben iSchriften. M. 

— Gefahr, und Sieg oesterreichischer Staaten, im französiscben Revoluzionskriege am 

allgemeinen Dankfeste unterm feuerlicben Gottesdienste vorgetragen den 

15. Sept. 1799. (4-r. 11 1.) Leiitachau, gedr. bey Mich. Edlen v. PodhorHn^zky. M. 

— Antwort auf die Anrede des Districtual-Dechants gehalten von C. P. bey Geiegenbeit 
der Einfubrung desselben in die 5ff>rre Jer königl. Frey-Stadt Kiis.smark, den 17-ten 
September l'í97. Von einem seiuer Freunde zum Druck befördert. (4-r. 7 1.) Leutst-hau, 
iredr. b. Mich Edl. v. Podhorán.szky. M. 

(Plank, Carol.) Dissertatio metaphysica. (iva existentia dei, per principivm dependentiae, 
reíilitatvm limitatarvm, a realitatibv.s illimitatiH, demonstratvr. (4-r. 10 Icv.) |H ♦'-> iiv. n.j 

M. 
Plantae horti botanici Pesthiensis. 1809. (k. 8-r. 25 1.) [11. és ny. n.| M. 

— horti botanici regiae unlversitaiis hung. 1812. (k. 8-r. 26 1.) |H. és ny. ?i.| M. 
Plánták nyavalyái, A — . (8-r. 79 1.) Pesten, 1815. Trattner Jfinos Tamás lul. E. 

— országa Készíttetett a sáros-pataki ref humán, oskohík szúmáni. (ii S r. VlII, 
9—170 1.) S. Patakon, 1833. Nyomt. Nádaskay András által. A. M. 

PlanvHl erigendae ervditae societatis hvngaricae altervm elaboratins. L. : Révai. Niiol. 

— egy tökélletes magyar bibliográfia iránt. L. : Döbrentei Gábor. 

— et .statuta societatis eruditae hungaricae. (4-r. 28 l ) IV.^tini, 1831. Tvpií* Traituer 
et Károlyi. * M. 

— tabulare, sive decisiones curiales, per excelsam deputationem a piae menioriae inipera- 
trice et regina Hungáriáé diva Maria Theresia eatenus ordinatam collectae et in ordinem 
redactae anno 1769. Nunc verő in usum illorum, qui manuscripto carent, vei occasionem 
transmuptum suum cum originali in curia regia asservato coUationandi non habent, 
adeoque errores vix ac ne vix evitare possunt, tvpis dat^e. (2-r. 4 lev. és 230 l.) Posonii, 
1800. Typ. Sim. Petri Weber. * A. M. 

Editio 2. (2-r. 4 lev. és 230 1.) Posonii, 1817. Typ. Sim. Petri Weber et filii. M. 

Dobrowsky j88rf, l frt 20 kr, 
Nanc prímum hungaríca lingua donatum addito etiam hitino originali textu editum studio 
Stephani Czövek. (2-r. XX és 407 1.) Budae, 1825. Typis typogr. reg. universit. hung. 
E9en magyar cimmel is: Plánum tabulare, vagy a királyi curiánák végzései, mellyeket 
ama boldog emlékezetű Máría Terézia császárné és Magyarországnak királynéje által 
e végre kinevezett u. m. kiküldöttség öszve- és rendbeszedett 1769. esztendőben. Most 
pedig magyar és deák nyelveken kiadta Czövek István. Budán, 1825. A kir. magyar 
universzitás typographiájának költségén. A. E. M. 

Dobrowsky lö8cf, 2 frt f;0 kr. Plath. 106 Plausuí. Plath, Joan. Nep. Cernite pyramidem quae est aemula niliacarum Memphi illae durant 
haec nostro corde perennat. Quam in documentum profundissimae venerationis 
Dno Alexandro Sipeky de Paks, et Domicellae Mariae Ugronovits de Ledenecz 
et Borcsitz, illis quos cupiunt terrae et caelorum elementa beare, quoruin hea! 
coujugit eorda venusta Venus. Occasione solennium nuptiarum festive ovans menae 
Augusto anno D. 1817. Looczii erigit. (2-r. 2 lev.) Tiniaviae charact. Venc. Jelinek. 

— Moniraentum reverentiae Dl. ac Rev. Dno Francisco Láng occasione solennis lU. ac 
Rev. Dni Josephi Vurum Magnó- Varadinensium episcopi installationis in ambitu 
lurbis episcopalis Magnó -Varadinensis commoranti .... diebus Junii anno 1822. 
oblatum. (k. 8-r. 7 1.) Magnó -Varadini, 1822. Typ. Joan. Ticby. M. 

Költemény. 

— lUustr. ac Rev. Dno Josepbo Vurum, episcopo M. Varadinensi, occasione solenni* 
installationis mense junio 1822. (8-r.) M.- Varadini, 1822. Typ. Joan. Tichy. 

Költemény . 

— Praecursor tribunalium cambio-mercantilium incl. regni Hungáriáé et partium 
adnexarum, seu novus systematicus commentarius in jus cambio-mercant. hungaricum, 
(8-r. XVI és 284 I.) Cassoviae, 1841. Car. Weríer. 2.— 

— Kaschauer Chronik. Ausführiicbe Geschichte der köuigl. Freistadt Kaschau seit 
ihreni Ursprunge defi 7. Jahrhunderts Kaiser Heraclius Zeitepoche (610 — 641) bia 
zum Programme der feierlicben Begrüsaung des ersten Locomotivs im Kascbauer 
Bahnhofe. Mit 2 Litbogr. (n. 8-r. 320 1.) Kaschau, 1860. Gedr. in C. Werfer's Bucbdr. 

Platón munkái. Fordította Hun fal vy Pál. I. köt. (n. 8-r. 3 lev., IV, 579 és 1 1 ) Pest, 1854. 
Emich Gusztáv könyvny. 3. — 

A. E. M. 
Ezen címlappal is: Hellén és római remekírók könyvtára. 
Piátónnak Socrates védelme vagy apológiája és Critonja. Görögből fordította Tél íy János. 
(16-r. XVI és 79 1.) Pest, 1858. Lampel Róbert. —40 

A. M. 
Platthy, IMathlat. Divus Ivo, sermone panegyrico celebratus (4-r.) Tyrnaviae, 1744. Typ. 
academicia soc. Jesu. 

— Nicolaus Zrínius. Carmen elegiacum. Tyrnaviae, 1751. Typ. academicis soc. Jeau 

— Vindiciae graecorum. (8-r.) Cassoviae, 1752. Typ. academicis soc. Jesu. 

— Primordia sanctae catholicae et apostolicae ecclesiae e sacris quatuor primorum 
nominis christinai seculorum monumeutis, graecis juxta ac latin is proposita. (2-r. 3 lev., 
893 és 1 1.; 494 és 1 1.; 267 1.) Budae, 1790. Typis regiae universitatis. A. M. 

Pars 1, De poulificibas. (151 1.) — Part 2. De syaodis. (152 — 393 és 1 1.) — Pars 3. De scriptoribaa sacris 
(494 és 1 1.) — Part 4. Principes. (84 1.) — Part 5. Sectae. (85—193. 1.) — Index. (194—267. 1.) 

Dobrowsky i88(). 5 frt. 
Plausus lyricus Illustr., ac R«v. Dno 1. b. Antonio Andrási de Csík Szent-Király 
k Kraszna-Horka, neo-electo episcopo Rosnaviensi, exbibitus a poesi r. m. gymnasii 
Rosnaviensis die inaugurationis suae anno 1780. (4-r. b lev.) Cassoviae, typ. Joan. 
Micb. Landerer. M. 

— Festi vi — , Adm. Rev. Dno Emesto BacAmegyei, ecclesiae oppidi Mossoci 
parocbo, dum sacerdotii sui jubilaeum magna animi laetitia die 10. mensis Aprilifi 
anni 1798. celebraret a districtuali in Chrisco fratre in signum sincerae gratítudinis 
dicati. (2-r. 3 lev.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M. 

Költemény. 

— vario carminum genere ab arcbi-gymnasio regio Magnó -Varadinensi dati, dum D. 
comes Antonius Károlyi de Nagy- Károly, arcium et dominiorum Károly, Erdőd, 
Beitek etc haer. dominus etc. et Ungbvar. sup. reg. scbol. et studiorum director 
regiam sustinens vicém Dnum comitem Antonium Brunsznik de Korompa supremom 
Bibariae provinciáé comitem inauguraret. (2-r. 17 lev.) Magnó- Varadini, 1779. Impr. 
in typogr. v. seminarii per Ign. Joan. Bapt. Balent. M. 

habitus Agriae in ingressu solenni Excell., 111. ac Rev. Dni e lib. baronibus Stephani 
Fischer de Szalatna, metrop. ecclesiae Agriensis archi-episcopi etc. dum in sédem 
suam metropolitanam induceretur. Anno ab incarn. Dni 1808. (8-r. 7 1.) Pe«thini, tvp. 
Matth. Trattner JM". 

Költemény. Plau8U8. 107 Plausua. PlaoftttS fídelis subditi occasione restitutae pacis a Francisco Secundo, HuDgariae et 
Bohemiae rege. (k. 8-r. 3 1.) Cassoviae, (1811.) Typ. Franc. Landerer de Fúskút. RR. 
Költemény, 

— gymoasii Vaciensis scbolarum piarum Josepho principi regio haeredit. archi-duci 
Anstriae et regni Hungáriáé paiatino primo faustíssimo Vacium adventu oblatus. 
m. non. Alig. 1798. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] RR. 

Költemény. 

— festís honoribus III. ac Rev. Dni Antonii Makay de Eadem et Gelej, ecclesiae 
NeosoUensis episcopi, perpetuae venerationis et obaervantiae in teatimonium supremi 
Granensis districtua devotissimi cleri nomine dicatus anno quo trés ab AqVIsgrano 
pergVnt aD propria reges a GaLLIs reVoCant oMnIa Castra retro. (k. 4-r. 4 lev.) 
Neosolii, typ. Joan. Stephani. M. 

KöUem,ény, 

— inclytae provinciáé Albae Regalis, devotissimi juxta, ac gaudentissimi animi teatis, 
honori 111. ac Kev. Dni Nicolai Mi la sin, ven. dioeceseos Albae Begiae episcopí, 
occasione aolemnis ejusdem homonyma in űrbe auam nd ecclesiam ingressus Metró 
VlCVnqVe breVI, et DIaparI, afl'eCtVqVe genlaLl apparatVa. (4-r. 6 lev.) Pestini, 
typ. Joan Mich. Landerer, nob. in Fúskut. , M. 

Költemény, 

— Carolostadiensium super 111. ac Kev. Dni Emerici Osegovicb de Barlabassevecz 
ecclesiarum Segniensia, et Modruasienais seu Corbaviensis epiacopi dioeceaani pro 
capessendo hoc throno Segniam procedentis Carolostadii 27. Augusti 1834 apparitione. 
(4-r. 3 lev.) Caroioatadii, ex typogr. Joan. N. Prettner. RR. 

Költemény. 

— Exc. ac Hl. Dno Leopoldo e comitibua Pálffy ab Erdőd, perpetuo in Vöröakö, dum 
die 14. kalendas Septembris 1822. solenni ritu in supremum, ac perpetuum comitem 
Posoniensem inauguraretur dicatus ab archi-gymnasio Posonienai ord. S. Benedicti. 
(4-r. 8 1.) Püsonii, 1822. Typ. heréd. Belnayanorum. M. E. 

Költemény. 

— Cels., ac Rev. principi Dno Alexándro Rudnay de Eadem, et Divék-Ujfalu, archi- 
episcopo Strigonienai etc. dum die 17. kalendaa Junii 1820. Strigonii aolenni ritu 
inauguraretur dicatus ab archi-gymnaaio Poaonienai ord. S. Benedicti. (4-r. 7 1.) Posonii, 
typ. nered. Belnayanorum. M. 

Költemény, 

— Cels. ac Rev. Dno principi Alexándro a Rudna et Divék-üjfalu, archi-epiacopo 
Strigonienai etc. dum in caatro auo Strigonienai primum novae baailicae metropoli- 
tanae lapidem, die 23, Aprilia 1822. feato Sancti Adalberti epiacopi et martyria aolemnl 
ritu imponeret. Nomine preabyterii Strigonienaia oblatus. (4-r. 6 lev.) Strigonii, typ. 
Jos. Beiméi RR. 

Költemény. 

— Festivua — , dum HL, ac. Rev. Dn. Joaephua Rudnyánazky de Dezser, epiacopua 
Neosoliensia, in solennia inaugurationis aui, ad auam cathedralem eccleaiam procedens, 
ad aedes parochia Hajnikienaia 15-a Julii 1845-i tantiaper descenderet. {4-r. 3 lev.) 
Neosolii, typ. Phil. Machold. E. 

Költemény, 

— quem Dno Balthasaro T o n h á 2 y, delatis equeatría ord. hungarici honoribua juventu^ 
stúdiósa gymnasii a. c. Schemniciensis. anno, quo teLa nefauDa IVbet Deponere, 
sangVIne A^so, GaLLI praeCIpVos DVX BVonaparte Vlros, testata eat. (4-r. 2 lev.) 
Sebem nicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. RR. 

Költemény. 

— Votivus — , Spect. Dno Franciaco Trentaenazky, diem 2. Apr. nomini auo sacram 
feliciter recolenti a aocietate philologico-theologica anno, quo terrIfICoa DIaCors 
MosCos EVropa atVpebat, summa cum ovatione manifestatua. (4-r. 2 lev.) Poaouii, 1813. 
Typ. Sim. Petri Weber & filii, E. 

Költemény, 
-^ vario carminum genere ab academia regia Magnó- Varadinenai dali, dum D. comes 
Antonius Károlyi de Nagy-Károly 111. Dnum Jesephum Ü r m é n y i de Eadem, aupremum 
Bihariae provinciáé comitem inauguraret. Anno 1782. die 13. menaia Junii. (k. 4-r. 18 lev.) 
Magnó- Varadini, impr. per Ign. Joan. Bapt. Bálent. H. l PlüUtUS 

I Plautas lA Plautus. 108 Plenck. Plautas MoHtdáriája, és Terentius Andriája. Kovásznál Sándor által. Új kiadá^^. 

ík. ö-r. 132 h) Kolozsvárott, 1836. Burián Pál. — .S6 p. 

A. L M* 
Ptazza, Ben. Dissertatio biblico-physica de littorale proprio sacrae scrípturae s^i nüu. 

prae^ertiiti a patribus unanimiter recepto, in rebus etiam physicis sanctae observando; 

et erroneo vulgi sensa eidem non obtrudendo. 2 ptes. (12-r. 8, 152 és 8; IV, 141 és 7 1.) 

Tvrnaviae, 1749—50. Typ. academ. soc. Jesu. M. 

lEditio nova] (12-r. XVI, 152 és 8; IV, 141 és 7 1.) Tymaviae, 1762. Typ. coUegii academ. 

soc, Jeati. E. M. 

Plébánosnilc, Kgy —, a böjtrúl rövid kiss elmélkedése. A mit tehát szerelmesim! minden 

iid^ibtíii mmden kereszténynek illendó tselekedni, azt most gondossabban, és ahétatos- 

aabban kelly végbevinni: hogy az apostoli rendelés 40 napok bójtölésével bé-töltessék. 

Öl. Nagv Leo pápa a 40 napi böjtrúl tett hatodik beszédjében, (n. 8-r. 109 1.) 1791. 

(H éB uy. íi.j RR. 

Pleckerf Frfd. Dissertatio inauguralis medica de dignitate scientiae medicae. Pro laurea 

doetoris medicináé in universitate Patavina submissa die 21. Julii 1833. (8-r. 56 1.) 

Patavii, mm. 

— J. G. De Mensibus intemis morborum causis. Dissertatio inauguralis medica. (4-r. 60 L) 
Lipnifle, [1V2. In offic. Langenhemia. 

Plpnclt^ Jos Jac. Methodus nova et facilis argentum vivuin aegris venerea labe infectis 
exhibendi. Accedit hypothesis nova de actione metalli huius in vias salivales (8-r. XVI 
éa 70 L) Vindobonae, 17(56. Impensis heréd. Frid. Bemhardi. M. 

Eílitio 4. í8-r > Vindobonae, 1778. ü. o. 

-' 8chreil>eti un Herm Rumpelt von der Wirksamkeit des Quecksilbers und Schierlings. 
(8-r.) Wien. 1766 Krauss. 

Novam sw^tema tumorura quo hi morbi in sua genera et species rediguntur. Par:? 
|)rior. (Ö-r. XÍI és 2421.) Viennae, 1767. Impensis heréd. Fr. Bernhardi. RR. 

— Xeue und leichte Art der mit der Lustseuche angesteckten Kranken das Quecksilber 
zu gebén* Nebst einem Versuche die Wirkung dieses Metalles in die Speichelwege 
zu erkláren. Aua dem Lateinischen übersetzt von J. H. D. G.. (8-r. 68 1.) Wien, 1767. 
Auf Kofíten des Érben Fr. Bernhardi. M. 

2. verbesaerte u. vermehrte Auflage. (8-r. 2 és 158 l.) Wien, 1769. GráfFerische Buchhandlg. 

M. 

3. Auflage. íS-r.) Wien, 1778. U. o. 

— Atifangsgrründe der Geburtshilfe. 1. Theil. (8-r. XXIV, 454 és 2 1., 1 rajztábl.) Wien, 1768. 
GnlATeríscbe Buchh. M. 

t. verbesssertt* Auflage. (8 r. XVI, 452 1. és 2 rajzt.) Wien, 1774. ü. o. M. 

3. verbetiíierte Auflage. (8-r. XVI, 462 1. és 2 rajzt ) Wien, 1781. U. o. H. 

4. verbesaerte Auflage. (8-r. Vni, 492 1. és 2 rajzt.) Wien, 1786. Rud Gráffcr. M. 
r*. verbejísejte Auflage (8-r. VIII, 488 1. és 2 rajzt.) Wien, 1795. A. Blumauer. M. 
Neue (li ^ verbes-^erte Auflage. (8-r. VIII, 488 1. és 2 rajzt.) Wien, 1799. Bei Joh. G. Edl. 

V. Möasle. M. 

*i í7.) verljee^erte Auflage. (8-r. 466 1., 3 lev. és 2 tábla rajz.) Wien, 1803. Caraesinaische 

Bücbb, 2.30 p. 

M. 

— Sfliniiílun}í von BeobachtungéYi über einige Gegenstánde der Wundarzneiwissenschaflen. 
2 Thltí. Mit Kupfem. Wien, 17h9— "iO. Gráfferische Buchh. 

Yerbesíaene mid vermehrte Auflage. (8-r. 840 1. és 3 rajzt.) Wien, 1775. Rud. Graffer. M. 

— Matéria cbirurgica, oder Lehre von den Wirkungen der in der Wundarzney gebráuch- 
Hchen Heilmittel. (8-r.) Wien, 1771. 

2. verbesserte Auflage. (8-r. 544 és 16 1.) Wien, 1777. Gráfferische Buchhandlung. M. 
■Pj. verbesaerte Auflage. (8-r. 452 és 12 l.) Wien, 1780. Gráfferische Buchhandl. (Ofen, gedr. 
mit kön, llniversitats-Schriflen.) ^ É. RL 

— Neues Lebrgebáude von Geschwülsten, worinnen dieselben in itíre Greschlechter 
und Oattungen gebracht werden. Aus dem Lateinischen übersetzt. (8-r. XVI és 204 1.) 
Dresden ti. Leipzig, 1769. Bey Mich. Gröll. RR. 

— Lehrsütze der praktischen Wundarzneiwissenschaft. Zum Gebrauche seiner Zuhörer, 
2 Thle. (8-r 248; 2 és 178 1.) Wien, 1774—76. Rud. Gráffer. RR. 

'2. verhem^n^ Auflage. (8-r.) Wien, 1780. Rud. Gráffer. (Gedr. mit königl. Universitats- 
8chriAeii in Ofen.) E. Plenck. 109 Plenck. 

3. verbesaerte Anflage. (8-r. 324 és 7 1.) Wien, 1799. Chr. Fr. Wappler. M. 

Plenck, Jo8. Jao. Selectus matériáé chirurgicae. Cui additur efeDchus instrumentoruin 
et fasciaram chirurgicarum. (8-r. 80 1.) Viennae, 3775. Apud Rud. Graeffer, typis 
Tyraaviensibus. E. M. 

— Pharmacia chinirgica sea doctrina de medicamentís praeparatis ac compositis, quae 
ad curandos morbos extemos adbiberi solent. (8-r ) Viennae, 1775. 

Editío 2., emendata. (8-r. 200 és 8 1.) Viennae, 1 780. Apud Rud. Graeffer. (Budae, t^p. reg. 

nniTersitatia.) E. M. 

Editio 3. (8-r.> Viennae, 1 786. 
Editío nova. (8-r. 246 1.) Viennae, 1791. A. Blumauer. RR. 

— Gompendium anatomes pro tyronibus chirurgiae. (8-r. 99 J.) Viennae, 1775. Apud 
Rud. Graeffer. (Typ. Tyrnaviení*.) M. 

— Auswahl der chinirgiscben Arzneimittel, nebst einem Verzeichniss der Werkzenge 
und Bandagen. Aus dem Lateinischen. (8-r.) Wien, 1775. R. Griiffer. 

— Gompendium inatdtutionum chirurgicarum pro tironibus chirurgiae. 8 partes. (8-r.) 
Viennae, 1775—77. Rud. Graeffer. (Typ. Tymaviensibus.) 

Pars 1. (a és »9 1.) 1775. — Pars II. (IV és 6ü 1.) 1777. - Pars lil. (96 1.) 177.S. M 

Editío 2. (8-r.) Viennae, 1780. U. o. 

Editío 3. emendata. (8-r. 450 1.) Viennae, 1797. A. Blumauer RR. 

— Primae lineae anatomes. In usum praelectionum. (8-r, VIII, 309 és 1 1.) Viennae, 1775. 
Rud. Graefler. M. 

Editío 2. (8-r.) Viennae, 1777. 

Editio 3. emendata. (8-f. 296 1.) Viennae, 1780. U. o. M. 

Editio 4., multum aucta. (8-r. 302 1.) Viennae, 1794. A. Blumauer. RR. 

— Doctrina de morbis cutaneis, qua hi morbo in suas ciasses, genera et species redi- 
guntur. (8-r. 124 és 4 1.) Viennae, 1776. Rud. Graeffer. RR. . 

Editio 2. aucta. (8-r. 136 és 3 1.) Viennae, 1783. U. o. M. 

— Chirurgische Pharmacie, oder Lehre von den zubereiteten oder zusammengesetzteu 
Arzneimitteln. Aus dem Lateinischen von J. P. G. Pflug. (8-r.) Kopenhagen, 1776. 

— Doctrina de morbis oculorum. (8-r. 219 és 4 1.) Viennae, 1777. Apud Rud. Graeffer. H. 
Editio 2. (8-r.) Viennae, 1783. ü. o. 

— Aníangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaft fiir angehende Wundarzle. 

3 Thle. (8-r. 2 és 188 ; 140; 151 1) Wien, 1777—78. Gráffersche Buchh. RR. 

2. Auflage. {S-t.) Wien, 1785. RR. 

3. verbesserte Auflage. Zum Gebrauch der Anfánger in der k. k. medizinisch-chirurgischen 
Militarakademie. (8.r. 598 1.) Wien, 1790. Rud. Gráffer u. Comp. RR. 

4. verbesserte Aufl. (8-r. VIII és 588 1.) Wien, 1794. A. Blumauer. RR. 

5. verbesserte Auflage. (8-r. 698 1.) Wien, 1800. Chr. Fr. Wappler u. Beck. RR. 

6. Auflage. (8-r.) Wien, 1813. U. o. 

7. Auflage. (8-r.) Wien, 1822. Fr. Beck. 3.30 p. 

— Elementa chirurgiae pro tironibus chirurgiae in regno Hungáriáé. (8-r. VI, 176 é* 

4 1.) Viennae, 1778. Rud. Graeffer. (Budae, typ. reg. uni versi tatis.) RR. 
[Editío nova.] (8-r. IV, 176 és 11 1.) Pestini, 1783. Apud Weingand. (Budae, 1778. Typ. 

reg. aniversitatis.) E. 

— Fathologia chirurgica, seu doctrina generális de morbis chirurgicis. (8-r. 50 l.> 
Viennae, 1778. Apud Rud. Graeffer. Rl. 

— Doctrina de morbis dentium ac gingivarum. (8-r.) Viennae, 1778. Apud Rud. Graeffer. 

— Von den Krankheiten der Záhne und des Zahnfleisches. Aus dem Lateinischen von 
F. X. V. Wasserberg. (8-r.) Wien, 1778. Rud. Gráffer. 

— Doctrina de morbis venereis. (8-r. 176 1.) Viennae, 1779. Apud Rud. (rraeffer. RR. 
Editío 2. emendata. (8-r. 197 1.) Viennae, 1787. U. o. RR. 

— Erster Umriss der Zergliederungskunst des mensohlichen Leibe.s zum Gebraudie bei 
Vorlesungen. Aus dem Lateinischen übersetzt. (8-r. VI és 328 l) Wien, J7?50. Rud. 
Gráffer. (Gedr. mit kön. Universitats-Schriíten in Ofen.) RR. 

3. verbesserte Auflage. Uebersetzt von F. X. v. Wasserberg. (8-r. 408 1.) Wien, 1790. 
A. Blumauer. RR. 

— Chirurgische Pharmacie, oder Lehre von den zubereiteten und zusammengesetzteu 
Arzneimitteln, welche zur Heilung ftusseriicher Krankheiten pflegen angewendet zu 
werden. Aus der lateinischen zwoten Ausgabe übersetzt. (8-r. 244 1.) Wien, 1780. Rud. 
Graeffer. (Gedr. mit kön. Universitats-Schriílen in Ofen.) E. Plenck. 110 Plencfc. 

8. verbesserte Auflage. (8-r. 264 1.) Wien, 1786. U. o. M. 

Plenok, J08. Jac. Elementa medicináé et chirurgiae forensis. (8-r. X és 184 l) Vientijie, 1781. 

Apud Rúd. Graeffer. £. M. 

Editio 2. (8-r.) Viennae, 1 86. U. o. M. 

— Elementa artis obstetríciae. Editio praelectionibus adcommodata. (8-r. 21 ü. 8 1. és ^ 
rajzt.) Viennae, 1781. Apud Rud. Graeffer. H. 

— Pharmacologia chirurgica, sive doctrina de medicamentis, quae ad c urat ionéra 
morborum externorum adhiberi solent. .(8-r. Vni, 479 és 101.) Viennae, 1782. Apud Rud. 
Graeffer. M. 

— A borbélysájrnak eleji, roellyeket németül és deákul kiadott . . . Magyarra 
fordította, két képpel és némelly hasznos czikkel szaporította R á c z Sámuel. (H*r, 
Vm, 202 és .2 1.) Budán és Pesten, 1782. Weingand és Köpf könyvárusok köli^gígvel 
nyomt. Landerer Katalin. M. 

— Anfangsgründe der geríchtlicben Arzneiwíssenschafl und Wundarzneikunst. Aus dem 
Lateinischen von F. X. v. Wasserberg, (8r.) Wien, 1782. 

4. Auflage. (8-r.) Wien, 1802., F. Beck. I.SO p. 

— Anfangsgründe der Chirurgle für die angehenden Wundárzte im Königreieh Hungani. 
(8-r. 2, 222 és 36 1.) Pest, 1783. Weingand und Köpfsche Buchh. (Ofen, J778. Mít k. 
ung. Universit-Schr.) M. 

— Bromatologia sive doctrina de esculentis et potulentis. (8-r.) Viennae, 1784. R. 
Graeffer. 

— Toxicotologia seu doctrina de venenis et antidotis. (8-r. 338 és XVI 1.) Viennae. 
1785. Apud. Rud. Graeffer. V M. 

Editio 2. (8-r) Viennae, 1802. 1,48 

— Lehre von den Gifken und Gegengiílen. (8-r.) Wien, 1785. Rud. Graeffer. 

— Neue Anfangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaften för augehende 
Wundárzte. Zum Gebrauch der AnfUnger in der k. k. medicinisch-chirur^iachen 
MiUtftrakademie. (8-r. 540 1.) Wien. 1785. Rud. Gráffer. H, 

— Chirurgische Pharmacologie oder Lehre von den Arzneimitteln, welche zur Heiliing 
áusserer Krankheiten pflegen angewendet zu werden. Aus dem Lateinischen űbersetzt. 
(8-r.) Wien, 1786. Rud. Gráffer. M. 

2. verbesserte Auflage (8-r. 510 és 2 1.) Wien, 1787. ü. o. 

— Lehre von den venerischen Krankheiten ; aus dem Lateinischen von F. X. v. Wasser- 
berg. 2. Autt. (8r.) Wien, 1786. Rud. Graeffer. 

3. Aufl. (8-r.) Wien, 179.Í. A. Blumauer. 

— Lehre von den Hautkrankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt von F. Aug. v. 
Wasserberg. (8-r.) Wien. 1787. Rud. Graeffer. 

2. verbesserte Auflage. (8-r. 200 és 8 1.) Wien, 1789. Rud. Graeffer und Comp. M. 

— Lehre von den A ugen krankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt von F. S, v, 
Wasserberg. 2. verbesserte Auflage. (8-r. VI, és 314 1.) Wien, 17.SK. Rudolf 
Graeffer. «, 

— Hydrologia corporis humani sive doctrina chemico-physiologica de humoribus* in 
corpore humano conientis. (8-r. 179 és 4 l.) Viennae, 1794. Apud A. Blumauer, H, 

— Physiologia et pathologia plantarum. (8-r, 4, 184 és 8 1.) Viennae, 1794. Apud 
A. Blumauer. m, 

— Physiologie und Pathologie der Pflanzen. (8-r.) Wien, 1795. A. Blumauer. 

— Hydrologie des menschlichen Körpers; aus dem Lateinischen übersetzt. (8-r,) Wien, 
1795. A. Blumauer. 

Uebersetzt und mit Anmerkungen versében von W. Dawidson. Mit einer Vorrede 
von S. F. Hermbstádt. (8r.) Berlin, 1796. Felisch. 

— Elementa terminológiáé botnnicae ac systematis sexualis plantarum. (8-r. Iő7 éfl 3 L\ 
Viennae, 1796. Apud A. Blumauer. M. 

— Anfangsgründe der botanischen Terminologie und des Geschlechtssvstems der Pflanzen 
(8-r.) Wien, 1798. Fr. Wappler. ' L~ 

— Elementa pharmaco-catagraphologiae seu doctrinae de praescríptione formulíij-um 
medicinalium. (8-r. 190 1.) Viennae, 1799. Apud Fr. Wappler. M, 

— Anfangsc^ünde der Pharmako-Katagraphologie, oder Lehre, Arzneimittel zu ver- 
schreiben. ^(8-r.) Wien, 1799. Fr. Wappler. 

— Elementa chymiae. (8-r. 328 1.) Viennae, 1800. Apud Fr. Wappler. V, 

— Elementa chymiae pharraaceuticae. (8-r.) Viennae, 1802. Fr. Beck. Plenck. 11 J Plolin. 

Pleock, Jos. Jac. Anfangsgründe der pharmaceutischen Chymie, oder Lehre von der 
Bereitung und Zusammensetzung der Arzneimittel. (8-r.) Wien, 1803. Fr. Beck. 1.— 

— Pharmacologia medico chirurgi caspecialis. 3 ptes. (8-r.) Viennae, 1804. J. G. Heubner. 

— Spezielle medicinisch-chirurgische Pharmacologie, oder Lehre von den Kr&í^en der 
Arzneimittel. 3 Thle. (8-r.) Wien, 1804—5. Camesinaische Buchh. 5.30 p. 

— Doctrina de cognoacendis et curandis morbis infantum. (8-r.) Viennae, 1807. Geistinger 

— Lehre von der Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten. (8-r. 228 és 7 1.) 
Wien, 1807. Bei J. Georg Binz. RR. 

— Doctrina de morbis sexus feminei. (8-r. 203 és 4 1.) Viennae, 1808. Joh. Binz. 1.30 p. 

RR. 

— AnfangsgrQnde der Hebammenkunst. (8-r.) Pest, 1808. Jos. Eggenberger. 

Plesanj dusse kreetianskeg. Obsahugjcy pjsnicky krasné, gak vrocitych slawndstj, tak 
take rannj y weoernj, pred gjdlem ' y po gjde. y giné obecné za wsseliké potreby. 
(12-r. 2 lev. és 200 1.) W Trnawe, (é. n.) w ympressy akademické, skrze Frydr. Galla. 
— dusse kresfanskéj, aneb mali rucni kauciónál obsahujici w sebe krásnjé pisuieki, 
jak na wssecki roené sláwnosti, tak téz ranné, pred i po jédle, a iné za wsselické potrebi, 
k Ilim pripojené su wibomé modlitbi jak ranné, pred i po sw. spow. a prijlm. wel. swát., 
tak téz inssé ku pof^ssenú apoboznosti iudu kresfanského. (12-r. 8 lev , 226 1. és 4 lev.) 
Budiue, 1846 Lit. kr. univers. tlacariie. E. 

ü. a. (12-r. 8 lev., 226 1. és 3 lev.) W Budiíie, 1855. Witissfené literami cis. kníl. univers. 

-.24 p. 
RR. 

Pleshe, Hieron. L. Carmen 111. ac Eev. Dno Fmerico Osegovich de Barlaba^sevecz, episcopo 
consecrato . .. 1834 dicatum. (4-r. 4 lev.) Carolostadii, ex typ. Joan N. Prettner. M. 

(Pl688lng P. I.) Magyar mezei, és házigazdaságnak kalendáriuma Az esztendőnek 12 
hónapjaira alkalmaztatott, meUybóI rövideden, világosan, és igen alkalmatosan által 
lát97ik, minemű munkák minden hónapban mint a házi, mint pedig a mezei gazdaságban 
fordulnak elól, s mire kellessen azokban fóképpen vigyázni. A házi, s mezei gazda- 
ságnak főtárgyairól szóló 12 toldalékok, és a könyveknek lajstroma. A falusi oskola 
mesterek, és a hází^a^dák számára, hogy gyermekeiket oktathassák, egy kérdező 
könyvetskének formájában Írattatott, a végre, hogy ezen könyvnek ki- terjesztése által 
a mezei ifjúságnál, gazdaság-tisztyeinél és azoknál, a kik saját gazdaságjokat önnön 
magok folytattyák, a földnek óhajtott jól mivelése ezen áldott magyar országban elől 
mozdittasson. Magyarul, és németül ki- adattatott P. P. I. által. (8-r. 280 1.) Pesten, 
1796. Találtatik az ottan lakozó Veingand Mihály boltyában. E. RR. 

— Ungarischer Land- und Hauswirtschafts-Kalender. L. Land- und Hauswirthschafts- 
Ealender. 

Pletaics, Emer. Dissertatio inauguralis medica de onania vitio latissime disseminato, 
qnam . . . pro doctoratus laurea, summisque in medicina honoribus et privilegiis 
legitimé impetrandis . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 55 1.) Pestini, 
1821. Typis nob. Joan. Thomae Trattner. RR. 

Pletrich, Emer. Panegyricus divo Francisco Xaverio dictus, dum inclyta facultas philo- 
Aophica . . . univ. Tyrnaviensis in academica S. Joannis Bapt. basilica annuos eidem 
suotutelari honores persol veret. Deferente . . . Francisco Tricarico. Oratore E. P. (16-r. 
11 lev.) Tymaviae, 1760. Typis academ. s. J. ' . RR. 

Pletz J6zsef. Beszéd mellyet az austriai birodalomban az éjszak-amerikai missiók terjesz- 
tésére feláUittatott Leopold-egyesület megnvittatása alkalmatosságával a bécsi érseki 
palotában mondott. Németből fordítva. (S-r. 24 1.) Bétsben, 1830. Nv. Ns. Haykul 
Antal bet. ' ÍR. 

Plllíus. P.— ii Caecilii Secundi consulis panegyricus Nervae Traiano augusto dictus. 
Additae sünt epistolae duae Plinii ad Trajanum, et hujus ad Plinium. Utraque de 
ebristianis. (16-r. 8 lev. és 152 1.) Debrecini, 1756. Impr. Greg. Kállai. E. RR. 

— Cecilius Sekundusb ól, válogatott levelek. L. -.Levelek. 
Plitt Theodor. A^ szent löld. L. : Fábián Mihály. 

Plody zbom ucencu Ireci ceskoslovanské Presporského. (8.-r. 8 lev., XVIIl, 19—151 1. és 
2 lev.) W Presporku, 1836. Tiskem u. Landerera. RR. 

Pioetz Adolf. Homok-kötés. L. : Érkövy Adolf. 

Ploiiii, Lazar. Dissertatio inauguralis medica sistens artem formulas concinnandi quam . . . 
pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 3. lev., ' 
63 és 2 1.) Peethini.. 1833. Typis Jos. Beiméi. RR. Plüíic. 11-2 FluurLli. Pfüiic^ JuEius. \\\viwetleDle memorandum, w ktorom národ slowenflkv dn& 6. a 7. janis 
roku lt>*>l. w Turr^ Sw. Martiné cbcomázdenv swoje ziadosti wyg. finetiiu uhor^kémii 
pred\oril (íí-r, 3Ü^ l.t W B. Bystrici, 1861. Tiskom Fiiipa Madmlda. —Jj 

Pl 082 Lajoa. Beavat íS nrvosi értekezés az elmére védésről (catiilepíiU^rijl>T melJyet . . . orvos 
doctoná létekor TiyÜvánoRÍtolt. (8-r. 28 I.) Pesten, 1832. Nyomt. Landerer. H. 

Fluhovsiky, Franc. Diasertatio inauguralis medica sistens modum in fan te m naonatum 
n«.turíie eonvenienter educandi. (8-r. 38 1. és 1 lev.) Budae, 1836. Typ. r univeraitátis, M. 

Pluskál F. Növénytár, v»gy növényeyüjtés-, berakás-, szárítás-, osztályosán- éi-t fónntartá«án?fc 
egyi*3ierü módja. R F. után fordította Batizfal vi Samu. Négy, a fssöveg to// nyomott 
fametszetü eszköz-ábrával, (n. 8-r. 64 1.) Pest, 1853. Ny. Lukácn L. ' ,8U 

Pttttirch. Jcnn amici, et adulatoris, cui accessit dissertatio de capiendji ex inlinicis utiUt^t^ 
authoie Plutarcho. Honoribus . . . Micbaelis Ocskai, dum . . . promotore K. P. PauLo 
Benyovi^/.ki, pritna ah. U. & pbilosop. laurea insigniretur, a neo-báci^jilaur^is cundis- 
dpulií* ilieuta. Anno 1730. (16-r. 2 lev., 100 és 6 1.) Tyrnaviae, typ* academ. per 
Frider. (lall 

— Cberon-heli Pl iitárchusnak a gyermekek neveléséről irott könyve, melly görög nyelvből 
magyar nyelvre lefordíttatott Hat van y Pál által. (8-r. 8 lev. én "jS 1) BuíUn,' 17^5, 
Nyomt. Landerer Katalin bet. A. W. 

— Némelly görög és rómni nagy emberek élete, Plutárcbusból Tanár ki János által. 2 damb. 
^8-r. 4111 L é^ 1 r^zm.: 412 l, 2 lev. és 1 rézm.) Pozsonyban, 1807, Wéber Simon Pétír. 

Dobnnvsky iHHH. 2 frt ^0 kr. A. E. M. 

— Apophtegmata b^z az ékes, és éles rövid mondások, mellyeket bajdan bölta Piutárkuj 
gürög nyelven öszve szedet, ö utánna Desiderius Erásmus Rotterodáinua deák nyelvre 
által-tttt, és iizép rövid tanúságokkal meg-bővitet; mostan pedig nemzetéhez való 
!*zereietébűl magyar nyelvre fordítót Lethenyei János. (8-r. 4, 279 és 9 1.) Pétsett, 1785. 
Engel János bet. A. M. 

%"4Qrn 1 llünTudi .Tánosukk «rdélyi vajdának. Újlaki Miklóshoz irlt levele. 

— Xeuer — , oder Biograpbien und Bildnisse der berühmtesten Mánner und Frauen 
aller Niaionen und ^Standé. Nach den zuverlássigsten Quellén bearbeitet vop einem 
Vereiiie Gelehrter .". Bde. Mit 600 Portráts in Stablstich. (8-r.) Pesth, 1842—53. 
L\ A. Hartleben, 10.30 p. 

— Uj — , vagy minden korok és nemzetek leghíresebb férfiai és hölgyeinek arc- és 
életrajza. A szöveg német eredetiét magyarázta Bajza. 1. és II. kötet. (n. 8-r. 308 1. 
és 24 acéhuet-HZ. ; i lev., 1—96 1 és 25-32 acélmetsz.) Pest, 1845—46. Hartleben K. A. 

Dobtiiii'skr r^SS. -^ frt. A. E. M. 

— Ifjui^iigi — . KindJA A pápai kath. gymnasium néhány tanára. 1. füzet. (12-r. '2 1ev. 
254 éu 1 L; Egerben, 1N58. Nyom. az érseki lyceum könyvnyomd. — 50 p. 

Tartalma: E, M. 

Fuűhi Ttmi^. SíZEBt Búiimlek. — Mérj Etel. Ssent Imre. — Krnesz Krycoszt. Álbertos Mafou. — 

Vms £4r j Kolgi^' Hmijadf Jáuos. — FuchsTamái. XVL Gergely. — Pór Antal. Pázmány réi«r* — 

L ó » k u f í^^uedek. flürvet Istrin. — Fábián János. Szent Ágoston. — S o b ő k Árkád. Hemer. — 

31 é r j Etel . ir&riT Jiiioü^ — P e t e n d i Géza. DOrer (Száraz) Albert. — Fach s Tamás. Panl szent Vince. 

-J, fűzet (12-r. 333 L és 2 lev.) Bécsben, 1859. A Mechitaristák nyomdájában. —.88 

Tartalma.* 
F»bíáii Jánu*. ^Ag^j fí'iit Gergely. — Pór Antal. Vitéz János. — Lakj Demeter. O'Connel Dániel. — 
K r u c » A Chrys. bmcon Koger. — Lászlóffy £t«l. Szent László. — P e t e n d i Géza. Leonardo da Vinci. 

— L ú a i l ü r i KáJ:maii. ^£eut Erzsébet. — Vaszary Kolos. Fehér György. — m p o 1 y i. battUyáni Ignác. 

— F II tr h 1 Tahiís. S'hmid Kristóf. — Kúrz Antal. Fénélon Ferenc. 

3. éfl 4. mzet. \\2-T. tm 1. és 1 lev.; 176 1.) Pápán, 1859. Nyom. a főiskola bet. 
FQzetenkint —.70 

Tfiftíiifttií* 
». fűi. L ki « k a y BeDedr^ . Vörösmarty Mihály. — M e u d 1 i k Ágoston. Sicepesy Ignác. — Sárváry BéU. 
Sic^c b Dny i Farén c, — F a c h s Tamás. Pyrker János LáNzló. — V aszary Kolos. Festetics György. — 
Krqti»iiii Chjryi- Kopariiik Uiklós. — Lassn Lj^os. Katona István. 
A. FQi. Fá ü iá II JÓDuq. Kopácsy József. — F a eh s Tamás. Eszterházy Miklós. — N y a 1 a et}' Antal, 
i.iiu^n^rt liidűf. — V aiieary Kolos. Nagy Alfréd. — L a s s n L^os. Pray György. — Krnesz Chrys. 
Jir;ibc Tyi^ho. - Dmpotyi. Bi^tay Antal. ~ Beké Kristóf, biró Márton. 

H. evfoly,, 1. és 2. füz. (12-r. 191 és 1 1.; 200 1.) Pápán, 1859—60. ü.o. Füzetenkint —.70 

iartiilma j 

1. fut. Si [i t b u Mihály, >!citovszky János. — J o d o k. Somogyi Lipót. — D a n i s s. Ifjú Sádasdy Tamás. — 

I-Jiky DeiiiHli^r. iyí*yal Norbert. — Fuchs Tamás. Stuart Mária. — Szabó Imre. Horváth János. — 

K r u B B z €bry&. lf*s]l Mi ksa. — Yaszary Kolos. Szilágyi Erzsébet. — Holdházy János. Mezzofanti Jő»ef. 

■ f . füí. Ofopolri. CitUory István. — Pados János. Károlyi Antal. — S á r v á r y Béla. Calasanctius ss. Jóisef. 

— F á b i ú n lAtváü. &úpi ly Antal. — Krnesz Chrys. Kepler János. — R i b á r y Ferenc. Mátyás király. 

— Párhuzamos életrajzok P.-ból. L.: Hellén classicusok. Ili. Pluth. 113 Pock. 

Pfvth, Michael. Frage wem der Schatz zukomme, der in eines andern Grund durch 
sogenannte Zauberkünste gesuchet worden. Nach dem römischen Eechte behandlet, 
und bei Gelegenheit der letzten feyerlichen Vertheidigung aus den sammentlichen 
Rechten . . . um Erlangung der Dokto'rwürde herausgegeben ... (k. 8-r. 39 1.) Pest, 1789. 
tiedr. bei Franz Aug. Patzko. M. 

Poiiosnozt k-9ZTeti Anni naj vredneshi materi prechizte bogorodicze devicze Marié 
na vsze dneve tjedna razdelna. (24-r. 68 1.) Vu Varasdinu, 1835. Z-szlovami Josela 

Platzer. M. 
PobozROSt krestianská, kteru pri aposstolskeg, a skrze knézuw z towaryistwa Gezjsso- 

wého vstanoweneg missyge ahromazdöni krestiané apjwagjc wykonáwagu. (16-r.) 
W Trnawé, 1744 W impressy akad. 

— k wetssy slawe bozj, a k cti Sw. Jana Nepomuckého, vdatného muoedlnjka, a ochrance 
gména dobrého. Která, neb skrze dewet dni vstawicnj'ch pred slawnym swatskein 
geho, neb skrze dewét tydni we stredu, podlé prileiitosti kazdého kdykolikow w roku 
konati se muze. K potéssenj a prosp^^chu wssech dussy spasenj swé, a gméno dobré 
milugjcych. (16r. 106 1 és 1 címkép.) W Tmawe, 1759. Wytjsst^ná w impressy akade- 
mické. E. 

— Dewiti-Dennj — , k wetssy slawé bozj, a k cti s. otce, a patryarchy Ignácya, Towa- 
ry^ntwa Ge^ssowého zakladátele. Která za dewét dni neb pred swatkém gého, neb 
podle prilezjtosti kazdého, kdytoliw w roku, k wyprosénj obwzíásstneg néktereg milosti 
konati se muze (16-r. 131 1. és 1 címkép.) W Tmawe, 1763. Wytissténa w impressy kolleg. 
akadem. soc. Jesu. E. 

— k wetssy sláwe bo2j, a ke cti angelského mladence, swatého Aloyzusa Gonzaga. 
Skrz ssest dni nedélnjch, na kteryzto kazdy neyswetégsy papéi Clemens gména toho XII. 
pinomocné odpustky vdélil, léta páné 1740. dne 7. ledna. (16-r. 84 1.) WTrnawe, 1764. 
Wytissténa w impr. kolleg. akad. soc. Jesu. E. 

— Wraucná — , k péti swatym osobám: GeXjssi, Maryi, Jozefu, Joachymu a Anné. Ku 
které pHpogeno gest cwiéenj bozskych ctnostj, k wéönému spasenj potrebné. (12-r. 310 1., 

1 lev. és 1 rézm.) W Vherské Skalicy, 1806. Wytisst. v. Frant. Xaw. Skarnycla. M. 

— na uspomenu muke-terpeéeg spasitelja po njih preuzvisenosti gosp. Jurju Hauliku, 
biskupu Zagrabaékom naredjena, i na horvatsko-ilirskom naréoju u Zagrebu tiskana. 
Sad pako s dopustenjem njih presvétlosti gosp. Jozipa Kukovica, biskupa Djakovac- 
koga, za potrébu svoje biskupie na cisto-ilirskom jeziku i pravopisu preredjena i trimi 
pokornimi pésmicami uranozena na novo izdaje se 1841. (12-r. 4 lev. és 48 l.) U Oséku, 
tiskom M. A. Divalda. M. 

Poéátkowé, Prwnj — , wyroluwnostj bozich, obsahugjcy w sobé I. Summu wjry krestanské, 
pro male djtky a zacatecnjky. II. Powinnosti krestanského ziwota, podle desyti Bozjch 
pHkazanj. III. Béci pjsma swatého, k navéenj, napomennj, y k potéssenj slauzjch. 
IV. Oamero blahoslawenstwy. V. Sedm zalmu kagjcych. VI. Modlitby pro mládez, 
V pro ginych wssech lidj wubec, sepsání a wydaní pro mládez ewang. (12-r. 190 1. ^s 
i leT.) W Presaporku, 1768. V Frant. Aug. Patzko. 

(Pock, Mathias.) ralatium regum Hungáriáé, paiatinorum virtutibus ac meritis illustre. 
L.: Palatium. 

— Apolló philosophus, ethices praeceptis venientem ad parnassum poetam erudiens. 
Honori Dnorum neo-baccalaureorum, cum in universitate Oassoviensi prima aa. 11. 
& philosophiae laurea insignirentur, promotore M. P. Ab 111. humanitate Oassoviensi 
dicatns anno 1726. (12-r. 70 1.) Cassov., typ. academicis, per Joan. Henr. Frauenheim. 

M. E. 

— Castor & Pollux regioa declinando titulos melioris regni haeredes inaugurati. Sive 
diToram Aloysii & Stanislai genuina fíctis sub coloribus icon. ludibus theatralibus 
exhibita et laureatis honoribus reverendorum . . . magistrorum, cum in alma episcopali 
a. J. universitate Oassoviensi promotore R. P. M. P. suprema philosophiae laurea oma- 
rentur. Ab iUustr. rhetorica Oassoviensi dicata anno 1727. (k. 8-r. 49 és 1 1.) Oassoviae, 
typis academicis, per Jo. Henr. Frauenheim. E. 

— Christianus poenitens. (16-r.) Oassoviae, 1727. Typis academicis. 

— Thesaurus ecclesiae Ohristi perjubilaeum in fídeles dispensatus. (12-r.) Oassoviae, 1731. 
Typis academicis. 

( — ) Ad tristissimam in fídei controversiis quaestionem ubi scriptum est? Oatholicorum 
vera non tamen debita ; acatholicorum obtrusa, sed frivola responsio. (8-r. 3 lev., 147 
éfl 2 L) Agriae, 1779. Typis scholae episcopalis. J. 

Ma^aronzif bibliognphiája. 1718—1860. III. köt. 8 pQtikels, 114 Podkradaikv. Pocketa, C^ F. Churakter- und Umgangsgam&lde. Aus C. F. P. Schriiten gesogea. (IS^r^i 
Peeth, J8JÍJ. K. A. Hartleben. —M p. 

Poda, NJDoL L. : Boda. 

Padhradazkyf Ján. Wdct'Dá a Wzdclawatedlná paraátka welikého kDJ^ete kralowsk^hri 
Leopiikiíi, Palatínusa Vherského, dne 12. Mésyce Czerwence Roku 17^5 lienadalau 
^lortj padléUo. {S-T. 22 1.) W Presapurku, 1795. Saim Pet. Weber. E, K. 

— József. Buda és Pest szabad királyi városoknak volt régi állapocjokról, (n. S-t. 3 lev.^ 
VII— VIII, 147. 1 1. és 1 rézm. tábla.) Pesten, 1833. Eszt^rgami k. BeinidJosef tulajd^ 

A. E. M. 

— Eredeti két magyar krónika, minő veszedelem érte a mohácsi ütközet után Magyar 
oryiSfjifrot, 6.» miként jutott Buda a töröknek rabságába? (n. 8-r. 93 é^ 1.) Pe^t, ÍSAé. 
Xy. Truttner J. M. és Károlyi I. A. L II 

— l^ásimilny Pét^r esztergami érseknek és a romai közönséges anya-szeniegyháí tardi- 
iiálisáíiiik élete Saját munkáibúi és ok-levelei bűi. (4-r. VIII, 9— HU L", R art^k, * 
t^ímerévei) liudán, 1836. Nv. Gyurián János és Bagó Márton bet. 1/iO p. 

A £. M. 

— tízent há»7Áö királynak és viselt dolgainak históriája. Ok-levelekbűI krónikákbtll. 
hiitrvííiiiíínvokbill és legendákbúi öszsze szedte s kiadta .. 2 rész. m. S-r. XXIV. 
^i\7^ í 1." Vni, 9—75 1. és 2 lev.) Budán, 18:H6. Ny. Gyurián Jánoa 6s Bac" 
MíírLtm líCt, l. 

Dobrowiky i88f). -2 frt. A- E- N, 

— 8ílavonián>l mint Magyarországnak alkotmányos részéről, (n. 8-r. 88 1.) Budáu, 18^7 
Nyum, Gvujíán és Bagó bet. —.40 p. 

A. E. Hk. 

— Chronieoti Budense. L. : Chronicon. 

("> A híthcrílniísiik ellen ezer, öt száz, buszon ötödik évben iktatott törvényhozásba be 
írem tbíyt :i r. k. papság. Xém»*lly észrevételekkel a magyar országi reformatio bejöve- 
telére, m, 8-r. t lev. és 86 1.) Pesten, 1843. Emich Gusztáv bizom. (Nv. Gviirián éí 
Bwí bet.) * A. E, «, 

■^ Magyar ország karainak, s rendéinek szavazati joga a közgyűléseken. Status rendai&er 
értelmében irta, s különös figyelemmel az egyházi rendére, és iv ^/.abíid királyi 
vároHokMi fejtegette . . . (n. 8-r. XIV, 160 1. és 1 lev.) Budán, 1847. Gyurián m 
Bagó bet. l.-p- 

A, É, M, 

— Htilubv a íiulek. íámutnohra v 5 jednáíiu. Vidaná na napomózeiija druhej slovenskej 
Skoli evang. v. Pesfi. (12-r. XII és 254 1.) V Pesti, 1850. Tiskem J. M. Trattner- 
Károlyiba, M, 

— \Vdí^'''ná památka \v pánu zesnulvch Pesstanskych. Slowáku, we werssocb pohrebni- 
chod . . . líS-r. 46 1.) W Pesti, 1851. Tiskem W. Kozma. L 

— JJie Beacbwerden und Klagen der evangelischen slavisch-betenden Kírchenjíemeinde 
A. 0. zii Pesjlh. Dargestellt in Folge eines am 23. Márz 1854 im Convente gemachten 
Vorscblages. (tk 8-r. 43 1.) Ofen, 1854. Gedr. bei Martin Bagó. M, E, 

— Lipowsky a Hrajnoha, anebo : Swátek rizeni boziho. Weselosmutíiá rozprawka k 
itábaw^ a poiir-eni. (16-r. 116 1. és 1 fametsz. címkép.) W Budiné, 1857, Piamotiisk 
Jlartina Bagó. — ,íiO p. 

II- 

— Méh. Weruuesíícs Antal esztergomi érseknek példás élete. (n. 8-r. 69 1.) Pest, 1SÍ7, 
Ny, (iyiiríán József. A, E, M. 

(— } Mivria Tbere^ia in successionali bello ab omnibus sorti suae relicta- L. ^ Marin 
T h e r e s i a. 

— Twíitl pniíilívirru a kurátoru cjrkwe ew augss. wyznánj slowenské w Peasti^ w smylu 
íRv^vss^jliíi |.iiLii Qtu a ministerialnjho naFjzenj dne 29. januára 1860. Kwolenych. ín. 
^ i. s Li \\ I'iHsti, 1860. Tiskem Trattner-Károlyiho. M. 

— MIcN^ ^^ermo tempore restaurationis magistratus lib. regíaéque civitati^ Breeno* 
B.Hin^iiíiÍR, habitus 15. cal. Junii anno 1790. (4-r. 17 1.) Leutschoviae, J790- Typ- 
^lil'íl nab. de Podhoránszki. IL 

— ^ennu nii PP. CC. scholarum piarum ad ferenda suffragia in Dominó <;ongregato^ 
huhjtii!^ Nitriae a. 1790. (k. 4-r. 16 1.) Leutschoviae, 1790. Typ. Mich. nob. de 
Pníihuijiii'^i'.ki* Ü, Podlusáni. 115 Poenitentia. PoitliisáAi, SIgism., de Bal á ah. De rebus gestis Hungáriáé regum. Históriáé bipartitae 

pars príma. Libri X. (k. 8-r. 2 lev., 562 1.) Jaurini, 1742. Typia Greg. Joan. Streibig. 

A. L M. 
Töbh nem jelent meg, — Rohracher F, l8()0, 2/ri^O kr. — List dr* Francke l8yO. 2 tlr, 
Podnumitzfcí, lUustr. dno Joanni 1. b.-~, . . /. ispectori seniorali die 16. Aug. 1820. in 

Tisza-Földvár electo carosellum hunc Hunniáé cum Európa sistit gymnasium aug. 

conf. Mezó-Berínium patroni jam primo fuiuro. (k. 8-r 31 1.) Pestini, 1821. Typ. nob. 

Joann. Thomae Trattner. M. 

Podmanlczky, Alexander Freyherr. Klagen bei dem Tode des Freyherm Alexander v. 

Podmaniczky auf Aszód, von seinem innigst betrübten Sohn. (4-r. 4 lev.) Göttingen, 

1780. Bey J. C. Dieterich 

— Pílanzen des botanischen Garcens zu Aszód. Nach dem Linnae'schen System geordnet. 
Erste Reihe. (8-r. 8 lev.) [H. és ny. n. 1795.] 

— Frigyes, báró. Uti naplómból, (n. 8-r. 155 1.) Pest, 1853. Emich és Számvald. 2.-- 

E. M. 

— A fekete dominó. Regény. 2 köt. (16-r. 3 lev. és 174 1 ; 175—331 l.) Pest, lö53. 
Irodalmi intézet. (Emich Gusztáv.) 2. — 

E. M. 

— Az alföldi vadászok tanyája. Regény 4 köt. (12-r. 2 lev. és 173 1. ; 175—336 1. ; 
337 - 505 1. ; 507—676 1. és 2 lev.) Pest, 1854. Emich Gusztáv. 4.— 

— Tessék ibolyát venni. Regény. 5 köt. (12-r. 171, 174, 185, 186, 184 1.) Pest, 1856. 
Emich Gusztáv. 5.— 

£. M. 

— Károly, báró. Beszéd, mellyet b, P. K., a Dunántűli ev. ecclesiák főinspectora. 
beiktatásakor, az öszvegy&lt districtuális convent előtt tartott, Sopronban Augusztus 
l«-dikán 1826 (4-r. 7 1.) Pesten, Petrózai Trattner Mátyás bet. E. 

— Rede, welche K. Freyherr v. P. als neuerwfihlter Oberinspector der ev. Gemeinden 
A. K. jenseits der Donau bey Gelegenheit seiner Introduktion am 16. August 1826. 
in ungariscber Sprache gehalten hat. (4-r. 7 1.) Pesth, 1826. Gedr. mit Schriften des 
Math. Trattner. M. 

— Mineralien-Sammlung. (16-r. 100 1.) [H. és é. n.] M. 
Podoc, Az amerikai — , és Kazimir . . . megtérése. L. : Bessenyei Györg}'. 
(Podolin.) Ad excelsos i. regni Hungáriáé procéres, et inclytos ordines, ac status N*. N. 

jadex, et senatus caeteríque antiquae lib., ac regiae civitatis Podoliensis cives. Orant, . . . 
qnacenus ex privelegiis, legibus, probis, et rationum momentis intus fusius deductis et 
evictis praefata ci vitás in numerum reliquarum praelibati regni Hungáriáé civitatum jure 
postliminii restabiliatur, et inarticulecur, avulsa territoria eidem repplicentur, atque in 
integrum reponantur. (2-r. 7 1.) Budae, 1790. (Ny. n.) M. 

Podiizhenje od angeljfkiga roshenkranza ino moliten (8-r. 4 1.) Vu Earlovczu, 1847. 
Prit. pri Jan. Nep. Prettnera. E. 

PoeMi lyríum a typographia Zagrabiensi oblatom, in festivis lucibus, quibus magnutt 

Hungáriáé canceUarius comes Franciscus Eszterhazy ad arctius adhuc vinculum pro- 

regis, banique regnorum Sclavoniae, Croatiae, et Dalmatiae subibat oifficium in locum- 

tenente suo item Francisco e comitibus Szecheny : publicis statuum, ordinumque 

. gaudiis. (4-r. 8 lev.) Zagrabiae, 1783. Typ. Jos. Caroli Kotsche. M. 

— Magyar — , a hazafiakhoz, midón a T. Ns. vármegyék által szükséges hadi segedelemre 
bnzdittatnának 1797. esztendőben, (n. 8-r. 16 1.) Pesthenn, 1797. Ny. Patzko Ferentz bet. 

E. 

Peenata quae Excell. lU. ac Rev. Dno Georgio Klimo Quinque-Ecclesiarum episcopo 
etc. in grati animi significationem obtulit regium et capitale gymnasium Quinque- 
Ecclesiense ob donatum ab eo stúdiósáé juventuti xenium litterarum ineunte anno 
1777. voluntate eiusdem praesulis publici iuris facta. (4-r. 10 lev.) [Quinque-Ecclesiis,] 
typ. Joan. Jos. Engel. IV. 

Költemények Faicser Ferenc, Tóth Farkas és Schwarz Zsigmondtól, 

Po9Hation de secunda légioné valachica sub Carolo barone Enzenbergio. (4-^ 24 1.) Oibinii 
Transsylvaniáé, 1778. Typ. Sam. Sárdi. M. 

ü. a. (8-r. 120 1.) Magnó- Varadini, 1830. Typ. Joann. Tichy. M. 

PieaHMitia tartó lélek, Kz — . Igaz töredelmességének módgya. Melly magyar nyelvre 
fordittatván nyomtattatott ki. (16-r. 24 lev.) Bártfán, 1712. eszteod. (Ny. n.) 

8^^ Poenkentiale- 116 Poklady. 

Poeflitentlaíe sele^t&rum precum ex 88. patribuR et orthodoxis ecelesiae Bt-ríptoribua 
pmeaertim poeDÍtentiuD3T et cultonim Marianorum in exercitium devoto animo reiin- 
preaaum. (lö-r, U lev- és 465 1.) Tyrnaviae, 1718. Typ. academicis, per Frid. GaU. 

Poeppifig, Eduárd. Laudsicbaftliche Ansichten und erláaternde Darsttellungen aus decn 

Gebiete der Erdkunde. Mit 18 Stahl8tichen. (8-r. 304 1.) Pest, 183f). C. A. Hartleben. 

%.— 
Poeseos NittrienHis epicedion in Joannem Gu8ztiní antistitem Nittrieusem. ík. 4-r. 4 kv.> 

Poí?oDÍi, 17"?. LiteriB Pfltxkoianis. M. 

Poeafe dedicata beaefHetorilor la ridicarea scólelor románé de legea őrien tála din 

Brn^ovu í;u oecasumea i^ok'nnitatei punerei petrei fundamentale in 17. sept. 1851. (8-r. 7 l.> 

Rraaov, 185L Cii ti pariul lui Ión Gött. 
Pűeta christianus. L* : L i p ü i c z, Mich. 

— Leoninuíi atíjue íacetus. ( jeminae selectissimae ex universa poesi. (16-r. 94 1.) Peatini, 
1800. Typ, ,íos. üyurián. M. 

(Pogán, Adaib.) IVaepositura et praepositi S. Martini, alias ss. salvatoris de Posonio^ 
Authon; A. P. pr. Poa. in. 8-r. 55 1.) Posonii, 1848. Literis Fr. nob. de Schmid et 
J. J. Busoh. —30 p. 

E. 
EditÍQ 2. lö. 8-r. 42 1.) Poaonii, 1855. T}^. et sumptibus Aloysii Schreiber. M. 

Pogány, AdantuSf de Caéb. Tentamen demonstrationis trium propositionum. 1. Qvod tran- 
sjtQfl ex religioíit? ram.-oiith. ad religionem evangelicam, poenae subjici non possiL 
S. Qvod leges, eraiigelicos, possessori et oűiciorum capacitate in regnis Dalmatiae 
Croaiiae et Sckvoniae privantes, subaistere non possiut. 3. Quod nec prívilegia 
nannullorum libersrum-regiarumque civitatum aut oppidorum, evangelicos excludentia 
stBre po3iiÍTit. í8,-r. 100 1.) Pestini, Budae ac Cassoviae, 1790. In ofiicinis librariis Ign. 
Ant. de íítrohmayer, 
Véíf/tn Diploma intorproiutoritun Mathiae II. Viennae de anno 1606. 85 sept. olargitum. — Extractiu disserta- 
Ljünís 8kDiadÍ!^ VtTHmfelsJi úí' Jnre xnagistratus in conscientias. A. E. M. 

— Examen tum declaraLjoDisi (utinam) christianae et patrioticae ad questionem; An sic 
dicta ííjMJstttaia inter delicta civilia referenda. Tum tentaminis de eadem concinnati . . . 
(k. íS-r. 99 I.) 1700. A. M. 

( — ) Sutciiicta deduetiü juriiim et graraminum evangelicorum utriusque confessionis in 
Hungária auctore jjrivato veridico de anno 1790. mense Junio. (8-r, 74 1.) 1790. [H. 
'és ny. n*] E. Hl 

Dobr^wsky tSSq. 40 kr. 

— Lajos. Poisiroíó tábla. Épitészszel foglalkozó mesteremberek és magánosok szá- 
uiiíra. i8-r. 12 1.1 KtiJozHvíir, 1853. Stein János. 

Pogled u Boanu. Ui kratak put u onu krajinu, u5injen 1839—40. po Jednom Domo- 
rodcu (n. S-r. 60 L) U ílagrebu, 1842. Dr. Ljud. Gaj. M. 

Pohár^ E*rri —, Lendvav Mártonuak művészete méltánylatáúl nyújtják Eger fiai és hölgyei. 
Jauuilr >í^ J85í>. (n. S-r 2 lev.) [Eger,] ny. az érseki lyceumi fcönyvny. 

Pohl, J. J. ChemiBühe Analyae der Heilquelle und der Amazonenquelle des Kaiserbades 
?.u Hfbu in Ungartj. (n. S-r. 48 1.) Wien, 1860. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. 
(0. üerold's Sohn.) —.30 

Különnyomat a SUvung-sberichteböl, 

Poíéitiation encbaristikon a frntribus ord. min. obs. provinciáé S. Joannis a Capistrano 
diim tieo-erectum arci^^ Arad coenobium munificia clementia augustiss. imperatoris, et* 
legia nostri Joíiephi U. jtigrederentur decantatum VI. cal. Junias 1781. U-r* 17 lev. ^ 
Budae, typ. Calh. Laiiderer. M. E. 

Poínz. Aita den Ruinen dea Sachsenlandes. L. : Aus. 

Poklád dusse, Skumny —, aneb modlitby rannj a wecemj, pH mssi, o vmucenj pánt 
Gezjase, we waseügatvch potfebách, k swatym. (32-r. 126 1. és 1 lev.) W üh. Skalicy, 
1808. (Ny. D.) ' II." 

\\ a. (32-T. 128 U \V Skalicy. 1837. Fr. Xaw. Skarnycl. M. 

Poklady kazatel^kého rer-njctva ve spolku s mnohymi vysoce u5enymi spolu pracovatel' 
V veiebného duchoveDtava uspofadnje a vydává dr. OndFej Badlinszky I. rolnik. 
1—4. avazek. \xi. 8-r) V Budiné, 1851. Tiskem Martina Bagó. 4.— 

IL rocnik. 1—4. avAzok. (n. 6-r) V Budiné, 1852—53. ü. o. 6.— Pokolkői. 117 Polgár. foiytaidra. éten cint alatt: 

— Kaiatel'i^kého reeníctva usporáduje a vydáva dr. Ondrej Radlinsky. Svázok IX— XVI. 
ÍD. S-rO Y BQdíne, 1856—59. Tiskom Martina Bagó. 8.— 

E^^n címmel is: 
Y^uauka kresfansVo-katolicka v 65.S káznach nedőrnych poríadkum „Katechismuaa" 
povodne aostavená od vysokodostojného a prevelebného pana Antoüa P a 1 s o v i c a. 
Svíiíok I -VI 11. 
SríÍKok XVri. (n. 8-r.) V Pesti, 1859. Tiskom Roberta Boldini. 1.— 

EM^m címmel is: Ysenauka krestansko-katholicka. Swftzok. IX. 
^Tűzok XVIII m. 8-r.) V Budine, 1860. Tiskom Martina Bagó. 1.— 

E:jen címmel is: Vsenauka Kresfansko-katolika. Svfizok X. 
Bíiwok XXIX. rXlX.] (n. 8-r.) VV Pesti, 1860. Tiskom Engla a Mandella. 

£á<frt címmel is: Kázne sviatoené a prilezitostné od vysokodostojného a preveleb- 
ného nana Antona Palsoviea. Svázok II. 
Pokolkdl Vendel, vagy-is a holtak-harangja. Egy kisértetes-türténet, (fordítva) Németh 
Ji'ííief áltiiL (8 r, 255 és 1 1., 1 címképpel.) Pesten, 1828. Ns. Petrózai Trattner János 
Tarnál* által. M. 

Pokora, Joa. Arrt. Dissertatio politico-iuridica de publica aedium apud romanos cura. 

(n. 8-r. 8 Jev. és 67 1.) Pestini, 1800. Typ. Matth. Trattner. M. 

Pokomy Alajos. A növénvország természetrajza. Közép és ipar altanodák számára. Fordította 

Soltész János. (n. 8-r. XIV és 142 1.) S.-Patak, 1856. A ref. főiskola bet. —.30 p. 

E. M. 

— Johann. Die Jagdwissenschaft in ihrem gehörigen Umfange nebst mehreren unumgftng- 
lichen Hülfsquellen des Forstwesens, wobei ein Verzeichniss der im Lande eingewáhrten 
hohen Waidmánner beigelegt ist. Zum Gebrauche der ueueren Zeit, fiir in denen 
Bevieren bestellten Försters und Jágers, welche Bezirke zu verwalten habén. Beziehend 
auch fur Jagdliebhaber. (8-r. VIII, 110 1. és 1 táblázat.) Pressburg, 1845. Gedr. bei 
S. Ludw. Weber. —.40 p. 

E. M. 
Pola. Caritea regina di Spagna. Melodramma serio. Musica del Sig. maestro Saverio 

Mercadaute. Da rappresentarsi nel teatro di Fiume nella primavera deli' anno 1833. 

(k. 8-r. 35 1.) Fiume, tipogr. Fratelli Karletzky. E. ü. 

Polák, Carol. Recensio plantarum phanerogamarum in com. Castriferrei Hungáriáé hucusque 

inventarum. Specimen inauguralé. (8-r. 20 l.) Budae, 18:i9. Typ. Gyurián et Bagó. M. 

— E. Jeschnat Mosche. Rettung der Juden in Damaskus, durch Moses Montefíore und 
Ad. Cremieux. (8-r. 16 1.) Pressburg, 1841. Landes sel. Wwe. — .10 p. 

— Ign. Dissertatio inauguralis medica sistens breve viarium pro prophanis asphyxiis 
succurrentibus. (8r. XVIII és 38 1.) Viennae, 1820. Typ. Math. Andr. Schmidt. 

Poiay, Mart. Unserm verehrungswürdigen Lehrer .... Dániel Stanislaidea . . . . zu 
Oedenburg, im Namen seiner Zuhörer den 3. Január 1790 gewidmet. (k. 8-r. 4 lev.) 
Oedenburg 1790. Gedr. bei Clara Siessin. M. 

Polazenje na vojsku prusku-bavarsku svitli krainah Slavonie, Srima, i Potisja gedine 
1778 i povrachenje istih godine 1779. (12-r.) Sloviina Martina Divalta. M. 

Polereczky, Valent. Amicabilis aggratulatio suo socio conscholarique in alumnatu Franc. 
Koronái de Almás, ante prandium primitiale eidem facta Coloczae die 18. Jan., anni 
infra notati (1807). (k. 8-r. 2 lev.) Coloczae, apud Joan. Tomentsek. M. 

költemény. 

— Excell., Hl. ac Rev. Dno Francisco a Paula e comitibus de Nádasd, i. comitatus 
Comaromiensis perpetuo comiti etc. dum metropolitanarum ecclesiarum Colocensis et 
Bacsiensis canonice unitarum archi-episcopalis dignitatis solennem ingressum auspi- 
caretur die 15/16. Mártii 1846 carmen humillime oblatum per complures presbyteros 
Bacsiensis inferioris ambitus, canente V. P. (n. 4-r. 7 1.) M. Theresiopoli, typ. Car. 
Bittermann. E. 

Polgár Innocentius. Öröm beszéd, mellyet a Felséges I. Ferentz Magyar Ország örökös 
királyának születése napja inneplésére a tanuló iQiisághoz mondott Sopronyban Febr. 
holnap 12. napján 1819. (4-r. 7 1.) Sopronyban, 1819. Sziesz maradéki bet. 

— Honoribus Floriani Vester ord. Min. S. Francisci provinciáé Marianae, dum jubileae 
professionis diem 14 a Április in pratis B. V. Mariae recoleret 1819. (8-r. 2 lev.) 
Sopronii, typ. haered. Siessianorum. M. 

Költemény. Polgár. 118 PoHotinioi, Polgár Innocentius. Szent György virág, mellyel Ft. Fejér György umak neve napjára 
kedveskedik Sz. György havának 24-dik napján 1822. (4-r. 2 lev.) Győrben, Streibig 
Leopold bet. M. 

Költemény, 

— Syncharisticon Bev. Dno Michaeli Berghofer, dum in cathedrali ecclesia Jaurinensi 
praepositus major inauguraretur die 6. Januarii 1822. (4-r. 2 lev.) Jaurini, typ. Leop. 
Streibig. M. 

Költemény, 

— A múzsák dalja, mellyel Ft. Fejér György urat neve ünnepén meg tisztelték Győrött 
Sz. György havának 24-dik napján 1823. (4-r. 2 lev.) [Győr,] Streibig Leopold bet 

— Ode lesbia sacerdoti quinquagenario multum venerando Patri Floriano Vester, VI. nonas 
Maii anno 1824. (4-r. 2 lev.) Jaurini, typ. Leop. Streibig. E. M. 

— Carmen honoribus Bev. Dni Ferdinandi Villax,^ sacri et exemti ordinis Cisterciensis 
abbatiorum unitarum B. M. V. de Zircz, Pilis et Pásztó abbatis, dum sollemni ritu 
inauguraretur anno 1826. (4-r. 6 1.) Jaurini, typ. Leop. Streibig. 

(— Mihály.) Rövid útmutatás a keresztyén valiás előadására. A helv. vallást követők 

értelme szerint, (k. 8-r. 96 1.) Pesten, 1857. Trattner-Károlyi. —.4 p. 

Polgári, MIch. Dissertatio inauguralis medica de rabié canina et hydrophobia. (4-r. IV és 

17 1.) Trajecti ad Rh., 1768. Typ. Joan. Broedelet. 
Polgári-barátimhoz, A—, Magyar országban a mostani foUyó üdőkről. (8-r. 29 l.) 1790. 

[H. és ny. n.] M. 

Polgári-törvény, A magyar — . L. a pótlékban: Kövy Imre. 

Polgárságba, Az emberi — , található valóságos elsőségnek igaz mértéke. L.: Mértéke. 
Polloajna-naredba protiv knge za ces. kralj. austrianske derzave. (2-r. 102 1.) ü Budimu, 1837. 

Stamp. pismenih krali. sveucilnice. M. 

Polícey, und Kleider-Oranung, bey der königlichen freyen Bergstadt Neusohl. (2-r. 6 lev.) 

172.S. [H. és ny. n.] M. 

Policey-Ordnung bey der königlichen freyen Stadt Leutschau. (2-r. 4 lev.) [H. és ny. n] 

PoHer. Uj testamentom kérdések és feleletekben a nép számára. Átdolgozták Incze 
Dániel és Herepei Gergely. I. szakasz. A négy evangélisták irása és az apostolok 
cselekedeteiről irt könyv. (n. 8-r. IV és 95 1.) Kolozsvár, 1856. Stein János. 

Polfti, Alexandri, Pisanae academiae publici eloquentiae professoris, orationes habitae ad 
eandem academiam Pisanam. (k. 8-r. XXXÍI és 240 1.) Budae, 1746. Typis Veron. 
Nottensteinin. E. M. 

— Orationes omnes, nvnc primvm in vnvm volvmen coUectae. (8-r. XXII, 440 1. és P. 
arck.) Posonii, 1774. Sumtibus Joan. Mich. Landerer. E. M. 

Polítichki-red, Kusni — , za czesz. kraly. ausztrianszke országé. (2-r. 71 1.) Stamp. vu 
Budimu, 1887. Z. kraly. mudrozkupchine szlovim. M. 

Politikai újdonságok. L.: Újdonságok. 

Polltzer, Leop. Dissertatio inauguralis psychiatrica sistens disquisitionem psychopathiae 
memorabilis. (8-r. 28 I.) Vindobonae, 1839. Typ. Car. Ueberreuter. M. 

P«lizey und Sicherheits Anstalten für Ungam unter Joseph II. (2-r. 5 lev.) [H. és é. n.] 

Pollak, Henrié. Dissertatio inauguralis historico-medica. Systemata medicináé a Paracelso 
ad nostra tempóra. (8-r. 32 1.) Pestini, 1846. Typ. Landererianis. 

— Hermán. Dissertatio inauguralis medica sistens varias auctorum methodos teniam 
solium et latam e corpore humano vivő expellendi. (8-r. 35 1.) Pestini, 1832. Typ. Trattner- 
Károlyi. «. 

— Jeann. Nep. História revelationis biblicae, quam concinnavit J. N. P. Tomus I. 
Hisioria revelationis biblicae in antiquo foedere. Sumtibus societatis S. Stephani. 
(n. 8-r. V L, 1 lev., 361 és 1 1.) Pesüni, 1859. Typ. Gust. Emich. E. M. 

— Joteph. Dissertatio chemico-pharmacologica de chlorido auri et natrii et iodureto 
plumbi. (8-r. 15 1.) Pestini, 1836. Typ. Lud. Landerer. 

Pollaeoliek, Frane. Reguláé pastorales. Editio 2. (8-r. 6 lev., 13—472 1. és 4 lev.) 
Szakolczae, 1831. Charactenbus Fr. Xav. Skamiczl. E. M. 

PtHothiios, Bened. Der emeuerte Seraphische Layen -Brúder, der nach Gott geschaffen 
ist in der C^rechtigkeit, und Warheit der Heiligkeit, ad £ph. 4. 24. Oder: Kurtzer 
Begrieff, wie ein jeglicher Ordens-Mann, sondenich aber ein Münder-Bruder, und 
Schwester des H. Vatters Francisci, das vorige, in Sünden geübtes Lében durch die Pólus. 119 Pomey. 

h. Regei und Ordens-Schatzungeu verneuern könne, durch achttagliche 24 Betmchtungen 
und IH Sitten-Lehren in sich haltende Uebungen vorgetragen. Durch einen Priester 
íjor reíbrmirten FrancÍ8canern, Marianischer Provinz in Hungarn. (iG-c. 371 1.) Wienerisch- 
Neustadt, 17H1. Gedr. bey Sam Müller. 
Pólus laetitae musarum orientalium in festő jubilari quinquagenario inaugurationis cele- 
berrimae univeraitatis regiae hungaricae Pestanae die 25. junii a. 1880. in seminario 
Pestiensi. (4-r. 41ev.' Strigonii, typ Joa. Beiméi. M. 

Póiya Jósef. Értekezés az ember belférgeiröl, mellyet . . . midőn az orvos-doetori koszorút 
megnyerné, közrebocsájt. (8r. 57, M 1. éf* 1 tábla.) Pesten, (1830.) Füakúti Landerer 
L:ijos bet. 

£s^n latin címmel is: Diflsertatio inauguralis zoologico-physiologico-medica sistens 
entozoa hominis, quam . . . pro dris med. laurea rite obtineuda . . . eruditorum 
judicio suba terűit. E. M. 

— Beobachtungen über die Flechte und ihre Verbindungen nebst einem neuen speciti- 
schen Mittel zu derén Heilung námlich dem Anthrakokali. Nach der lateinischen 
HaDdschrift des Verfassers überset/t von Kari Ludw. S i g m u n d. (8-r. 160 1.) Pest, 1837. 
C A. Hartleben. 1.30 p. 

— Observationea de herpete, eiua complicationibua et remed! o novo ..Anthracokali". 
(n. 8-r. X és 136 1.) Peatini, 1837. C. A. Hartleben. . E. 

— De hydroiatria nonnula. Occasione festi semisecularis lanreae doctoralia medicae . . . 
Franc. Aot. Christen in memóriám scripsit. (4-r. 7 1.) Budae, 1838. Typ. reg. scient. uni- 
veraitatis Hung. M. 

— Az ember nemi tekintetben. Leírása az ember nemi részeinek egészséges és beteg 
úUapotj okban. 1. füz. Férfi nemi részek boncz- és élettana. (n.8-r. 67 1.) Pesten, 1848. 
Nv. Landerer és Heckenaat. — .40 p, 

E. M. 

— et J. C. Gr ü uhut. Summa observationum quas de cholera orientali anni 1831. 
in lib. regiaeque civitatis Pest collectas aistunt. Cum iconibus morbi ac relationibus 
nnmerieia tabellaribus. (2-r. 62 I.) Pestini, 1831. O. Wigand 1.40 p. 

M. 

— — Bt^olmohtungen über die asiatische Cholera, angestellt und gésammelt in Spitiilern 
• ler Sradt Pesth in Ungarn, v. 23. Juli bis zum 20. Septbr. 1831. Mit Abbildungen 
íier Krankheit und die nummeriachen VerhSltnisse daratellenden Tabellen. ín. 8-r.) 
Meiasen, 1832. -.20 gr. 

Polymnia. Eine Auswahl von mehr als drei tausend Stellen aus den Werken der vorzüg- 
lichsten deutschen lyrischen Dichter, álterer und neuerer Zeit, enthaltend eine Menge 
Sentenzen, Aphorismen, Maximén, Gleichnisse, Vergleichungen, dichteriache Bilder 
und Schilderungen u. d. gl., sammt einem reichhaliigen, zum Behufe schnellen, und 
unfehlbaren Aufidndens jedes darin vorkommenden Gegenstandes eiugericbteten Sach- 
register. Gésammelt und herausgegeben von Georg von G a al. 4 Thle. (n. 8-r.) Brünn, 
1820—21. Bei Jos. Georg Traszler. 

PolyStt, 6. A. Vocabular románo-germán, compusu si intocmit cu privire la trebuintele 
vietei practice. Inavutit si cores de Baritiu G. Dat !n tipar si provedut de de L G. 
loan. — Romftnisch-deutsches Wörterbuch, verfasat und . mit Berücksichtigung der 
BedQrfnisse des praktischen Lebena geordnet von .... Bereichert und revidirt von 
G. Baritz. (n. 8-r. VI és 606 1.) Kronstadt, 1857. Römer & Kammer. 4.— 

E. 

Polyxena, Titkos — , még koporsójában-is hív Theseusaához. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1780.] 
Költemény. » IN. 

Pomey, Franc. Syntaxys ornata, seu de tribus latináé linguae virtutibus, puritate, ele- 
guntia, copia. In usum mediae & supremae grammaticae classis studiosorum. (8-r. 146 1.) 
Tymaviae, 1745. Typis academicis soc. Jesu. M. 

U. a. (8-r. 156 1.^ Tymaviae, 1748. U. o. M. 

(Editio nova.) Cum adjuncto ílore latinitatis. Ex auctorum latináé linguae principum 
monumentis excerpto & tripartito verborum, nominum, & particularum ordine, & indice 
in hunc digesto libellum. (8-r. 595 és 106 1.) Tymaviae, 1754. ü. o. E. M. 

ü a- (8r. 621 és 112 1.) Tymaviae, 1773. Typis coUegii academici soc. Jesu. E. M. 

U. a. (8-r. 621 és 112 1.) Budae, 1792. Typis regiae univeraitatis. E. M. 

Editío auctior, & emendatior Cum adjuncto flore latinitatis .... (8-r.) Budae, 1798. 
Somtibus typographiae regiae universit. Pestiensis. E. Pomey. 120 Pongrácz* 

Pomey, Franc. Floa latinitatis, ex auctorum latináé linguae prÍDcipium monumeotla 
ext^erptus, et tripartito verborum, nominum, particularum ordine, & indice, ín bunc 
digestia Ijbelium. ík. 8-r. 487 1.) Tymaviae, 1745. Tj-p. academicis soc, Jesu. E. M. 
U. ii. (S-r. 463 L) Zagrabiae, (é. n.) Typ. Joan. Thom. nob. de Trattnern, E, 

IL íi. (íS-r, 528 L) Budae, 1834. Tvpis regiae scientiarum univers. hungaríeae, E, 

Pomo, Latír., v. We yerthall. Geoanken über die Neustádter Haide, wodurch dieselbe 
einiger maBBen fruchtbar gemacht, und denen alldort Ansassigen ein hiDlángUcber 
Nabrungsatand verschaffet werden kounte. (k. 8-r. 30 1.) Pressburg, 1772, Gedr* bey Franz 
Aug. Patzko. M, 

— EntdeckuDg natürlicher Geheimnisse. Das ist: Gewisse, nicht in bloaaer öpeculation 
beatelteivde, sotidern durch viele Experimente^ bewáhrte Mittel die Landgüter m<*rklii^h 
/u verbeafleni> den Ackersmann reich zu machen, und zu allém üeberfluas zu verhelfcn. 
(8-r, n^ ás 4 h) Pressburg, 1772. Gedr. b. Frz. Aug. Patzko. M. 

Pompa, Szomorú Ljilotti — , melly a néhai méltgs Gyeró M. Monostori Kfinicny öimon 
iimak kegj'esfi^gbün, alázatos szelídségben, jó lelki-esméret szerint el-töltött életét meg' 
híitarozott halála után, hideg tetemeinek Kolosvárott koporsóba, Vétsen pedig méltg* 
el éjinek temetójökbe, tisztességes bé-t etetéseknek alkalmatosságával végbe/ -ment : és 
a niéltga Kemény háznak reménységére meg-mutattatott, de nagy keserűségére mélL 
édes attya halála előtt ki-vágottatott uri tsemetének Kemény János ur finiik koporsóba 
tétetekékor Kolosvárott az Isten beszédéből lőtt tanítással együtt, emlékezetnek okáért 
ki'bocBaitatott. (i-r. 37 lev.) Kolosváratt, 1724. Nyomt. Telegdi Pap Siiniuel álíaí. 

Üestiideik Peáki JiiKwf, Baczoni F. 3Iáthé, Zalányi M. József, Gyula-Szigeti Isiváii. SiothutiLri Mihilj t* 

Pampéry János. Beaxélyek.' Irta P. J. (Ervin). 2 köt. (k. 8-r. 214, 274 Ll Peaten, 1S5S. 
A íizerzö tulííjdoua. MüUer Emil köny vny. H. — 

Tártaimat A. M. 

L töt, Áf. élűt. Ni|i1űinból, — Két hőlgj Mzerelme. — Yole. 
n. köt. A Tardi'ház. — A virágos sir. — Claiissa. 

0\cm kiadás. 2 köt. (k. 8-r. 214, 274 1.) Pesten, 1854. Emich Gusztáv. Z.— 

— A tíhüiiyi viFzhíing. Rege: (S-r. 35 és 1 1.) Pest, 1853. Müller Emil küiiyny. — 20p. 

Eíífffi német címlappal is: Das Echo von Tihany. Márchen von P., überseUt durt-^li 
Eertbeny. í:Jonder-Abdruck einer Episode aus der Novelle;, „Die Liebe zneier 
Frauen" von demselben Verfasser. M. 

— ChmsBíi. Zwei Frauenherzen. Aus dem Ungarischen von Max Falk, ^k. S-r. 15lí ll 
Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. —.24 p, 

Afuíj béliétrixt. Lese-Cahinet, 57. 5^. 

Poitiutz^ Const. Diasertatio inauguralis niedica de morbis gravidorun^ (B-r. ÍÍ4 Ll Vindo- 
bonae, 184 K Typ. Car. Ueberreuter. 

Ponaprawenl, Potrebné — , omylného spisu. L. : Institoris Mihály. 

Pongráoz, Anton. Díssertatio experimentális de electricitatis theoria et usu quam in 
Sabaudiea tiobilium academia publice disput. (4-r. 124 1.) Vindobonae, 1762. Typ- 
Lud. Scbultdi. E, M^ 

— Böldlisár^ Az embernek e világi életben leg-szükségesebb és leg-haazuoüsabb mest^ri*ég, 
Ais az a leg-uagyobb kintsnek e földön megtalálása, melyet igaz felebaráti HSteretetbül 
közönségessé tenni kívánt . . . (12-r, 83 1.) Pesten, 1783. Royer Anlul bet, M. 

( — ) Novvm tentamen vniónis amore boni pvblici svsceptvm^ (8-r. 72 1.) Ratisbonae, 1784. 
(Ny. n,} 

— Ó Febége tulajdon rendeléséből 1787-dik esztendőben tartott generális gyölés^kaek 
ídkalmatosftágával Szent-Miklósi és Ó-Vári P. B, Pest vármegyében Októbernek negyedik 
napján a T, íitatu sokhoz való széde. (8-r. 4 lev.) [H. és ny, n ] M. 

— Eszter. Igaz iíteni szeretetnek harmattyából nevekedett, drága ki» vekkel ki-rakoit 
arany korona. Az az: Külömb-külömb féle válogatott áitatos szép imádaágokbűL lelki 
Jbbászkodáí*í>kbúL elmélkedésekbúi. ditséretekbül, és szívbéli indulatokból ; mint egy 
mennyei viljiiíosf^jiggal ragyogó Istenhez ébresztő drága kövekből formáltatott, é:* 
késíiittetett iniEÖls^úgos könyv, mellyet a keresztény híveknek buzgó lelkek javára^ s a 
jó pállva futásnak boldog végezete koronájának el-nyerésére . . . szerzet. Most pedig r 
Ujabban Istennek nagyobb ditséretére, és lelkeknnk üdvösségére typogrupbiai koUí^égével, 
ki- bocsa ita tto t ; íizép képekkel, és lajstrommal, megszapori tátott. (4-r. 8 lev.^ 404 L; 
% lev. éa 8 íésim. kép.) Nagy- Szombatban, 1753. Akadémiának böt. M. 

1\ a, (4-r, 408 L) Pesten, 1835. Trattner J. M. és Károlyi I. VM p. 

X, a, (4-r. 4UÜ L) Pesten, 1840- U. o. \M p. Pongrácz. 121 Pongrácz. 

U. a. (4-r. 422 1.) Pesten, 1855. U. o. 1.30 p. 

U. a. (4-r. 4 lev., 420 1., 2 lev. és 4 fametsz.) Pesten, 1858. Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István. 1 30 p. 

M. 

Pongrácz, Casp. Antidotum universale saluberrinaium, ac aumme necessarium contra omnes 
morbos acatholicorum Hungáriáé, ac praesertim odii maximé noxii pessimas inflam- 
mationes : quibus in nostrates, catholicos, semper ardent, ex pluribus, & diversis 
spiritualibus considerationibus, ceu totidem pro salutari meditatione punctis, iste, & 
copiose paratum. (12-r. 15 lev. és 352 1. ; 202 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1733. Typ. 
academicis, per Leop. Berger. M. E. 

fégén : Tiugica história, gemina, atque primaeva, ac verissima. horam tcmporum haoresiarcbae praecipni 
exmooachi. Martini Lateri, (V: lutheraaonini, cum sna simul damnata doctrina. Ex Uabriele Prateolo. 

Pongrátz M. Gellért. Emlénykoszorú, mellyet Főtiszt. Szabó Komán János atyának 
Magyar- és erdélyországi minorita szerzet főigazgatójának, midőn szilágy-somlyai 
szerzetes lakban t<)rvényes szemlét tartana, a. a. a. 1842. (4-r. 2 lev.) Nagy váradón, 
Tichy Alajos könyvny.-int. E. 

^ Költemény. 

— - Örömdal, mellyel Begovcsevich Ignátz urnák példás nejét szül. Jursich Borbála ' 
ászszonyságot, dicső névünnepén megtisztelé a háladatosság. 1834. (4-r. 2 lev.) Nyom. 
Tóth Lajosnál. E. M. 

— Öröm-ének Ft. s t. Szabó Román János atya magyar és erdélyországi minorita rend 
fő kormánynokának, midőn 1845-ki Január 26'én tíl. születés- napját ünnepelné, mély 
hódolatúl szentelve. (4-r. 6 1.) Miskolczon, ny. Tóth Lajos. E. 

Pongrácz, Ignatius. Triumphus Pauli, pio dolo a Deo concepti. £ duplici volumine annalium 
ordinis S. Pauli primi eremitae, scriptura sacra, & sanctis patribus, oraculis summorum 
pontifícum, effatis imperatorum, regum, & príncipum, scnptoribus item ecclesiasticis, 
ac viris doctis, & classicis authoribus adornatus . . . Dum commentarium in vitám a 
divo Hieronymo conscriptam Sancti patris Pauli primi eremitae ejusque fíliorum, tum 
eorum, qui statum pure eremiticum, in antris, solitudinibusque solitarium tenuere ; 
tum etíam eorum, qui eremitico coenobiticum egregie conjungeules, professi sünt, 
religiosum ordinem S. Pauli primi eremitae proponeret, et adnexo duplici operis indice, 
altero ad frontem, capitum nempe, & paragraphorum, altero ad calcem ejusdem operis, 
renim videlicet, & verborum locupletissimo, legentium illud, eoque utentium commodi- 
tati consuleret, sicque publicae luci donaret. (2-r. 11 lev., 528 1. és 1 rézm. címkép.) 
Posonii, 1752. Typis Joann. Mich. Landerer. M. 

— Stephan. Laudatio funebris Gabrielis e comitibus Patachich archiepisc. Colonen.sis. 
(8-r.) Claudiopoli, 1746. Typ. academ. soc. Jesu. 

— Stefan, Gráf. Marzveilchen auf ungarischem Boden gesammelt. (k. 8-r. 12 lev.) Pressburg. 
1860. Druck von Alois Schreiber. E. M. 

Költemények magyar és német nyelven. 

Pongrácz, J. Elégia lugubris super inopinato fato Dni Josephi Gallyuff, episcopi 
Zagrabiensis, qui pie in dno obdormivit Zagrabiae die 5ta mensis Februarii, anno 
1786. (k. 8-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Car. Kotsche. M. 

Pongrátz János. Állitások a magyar nyelv és literaturának elmélkedő részéből, mellyeket a 
kassai kir. academiának palotájában 1811. észt. P* J.-nak oktatásai szerint meg- 
fejtésre magára válal Sebők Ferentz. (12-r. 4 lev.) Kassán, nyomt.Ellinger István bet. 

— (II.) Neueste allgemeine Postkartc von Európa, in welcher sámmtliche Postrouten - 
aller europáischen Staaten nach den zuverlássigsten Postbüchern angezeigt sind. Mit 
femerer tíenützun|: der bestén astronomischen Ortsbestimmugen und der vorzüglichsten 
geographischen Hilfsmittel. — Nouvelle carte des routes des postes dans les différens 
5tate oe TEurope, rédigée avec sóin sur le? meilleurs cartea et livres des postes. 4 
Blátter. Wien, 1808. Bey Tranquillo Mollo. 

— Mappa dioecesis Alba-Regalensis per . . . comitatus Albensem Pilisiensem extensae, 
ac in duos archidiaconatus divisae. Pestini, 1819. Se. Franc. Karács. 

Pingrácz János, Óvári és szentmiklósi gróf. Egyházi beszéd, mellyet az 1854-ki év 
utolsó estvéjén a nagy- várad -újvárosi egyházba egybesereglett keresztény híveknek tartott. 
^n. 8-r. 16 1.) Nagyvárad, 1855. Ny. Tichy Alajos bet. E. 

— Válogatott egyházi beszédek füzére, melyet a haza anyjának Erzsébet császárné és 
drályné ő felségének 1857. évi magyarhoni első körútja megörökítésére debreczeni Pongrácx. 122 Pnor. 

emlékül jobbágyi hódolattal nyújt . . . (4-r. 82 1.) Debreczen, 1S5T. Xy. a vároi 
könyvnyomd. M. 

Pongracz, Jos. Theaes e scientiis juridicis ac politicia quas in reg. soient. mii versit, 
Pestiensi pro consequenda juria u. doctoratus laurea publice propngnandaa atíscepit 
anno 1847. (n. 8-r. 8 1.) Pestini, typ. Trattner-Karolyianis. E, 

— Lajos. Érzemények, (k. 8-r. 46 és 1 1.) Pesten, 1838. Nyomt. Trattner-Károívi. E. H* 

Versek, 

— Kárpát-uti zengemények. Irta a ez évi árvíz által ínségre jutott hontviirniegyeí nép 
javára kiadta . . . (16-r. 46 1.) Budán, 1838. A magyar kir. egyetem bit. t M. 

— Tisztválasztási szózat Baloghy Imre úrhoz, honti ela^) alispánná lettékor \S}]^K *^¥Í 
Május 8. napján. (8-r. 4 lev.) Esztergomban, Beiméi Jóaef bet. E, H. 

A öUemény, 
(— ) A kelet népe felnyitotta szemeit egy nyugotíinak. L. : Kelet népe- 

— Magyar útiképek. (k. 8-r 4 lev., 146 és 1 1.) Pesten, 1845. Ny, Limderer ^ 
Heckenastnál. 1 , — 

A Balaton. — Bándulás Ansztriába. — Agtelek. — Kárpáti levelek. — Kőszegi út. [^ ||_ 

P. Z. munkái. 11. köt. 
'— Versek, (k. 8-r. 142 és 1 1.) Pesten, 1846. Ny. Landerer és HeckenasítUíiL —Á\i p- 
P. L. fnunkdi. 1. kőt. 
Pongrátz Mihály. Méltgs és Ft. Richter Aloyz urnák, a praemonstrátutiu rz. renden léYÖ 
szerzetes kanonokok praelatussának, főpapi székébe lett örvendetes ikt:itáBa alkjü^ 
mával 1830. (4-r. 2 lev.) Nagy -Váradon, Tichy János könyvny. W. 

Költemény. 

— Érdem-koszoru, mellyet Ft. Farkas Imre umak dicső neve napj:lii mély tii^ztelet 
jeléül ffizött a megyei növendék papok nevében 1838. (4-r. 4 lev.) 8zékea- Fejérv árott^ 
ny. Számmer Pál böt. E. 

Költemény. 
Pongrácz Míhál, Felső Eőri. Értekezés a csont-törésekről általánosan és különiisen^ 
(8-r. 4 lev. és 135 1.) Budán, 1835. A k. egyetem bet. £, ■. 

— Niclas. Künatliche Befruchtung der voUen Nelken, oder Anweisung aua vollen Xelken- 
Stöcken Saamen künstlich zu erzeugen und aus solchen einen Pracht-Kelkenflor 
zu erziehen Nelken-Liebhabern gewidmet von . . . Íl6-r. 40 l.) Gran, )82'í, (íedr. b, 
Jos. Bejmel. M. 

— Die Überschwemmung im Jahre 1813 mit Haupt-Bezug auf die Liptiuier (Jejípann- 
schaft in Ungarn. In einem mythologischen Gespráche verfasst . . . 1824, Uö-r. 4 lev^ 
és 57 1.) Gran, gedr. bey Jos. Beiméi. H, 

Ponson du Terrall. Der Blutbund. Scenen aus dem Pariser Lében. Aus dem Franstöiíischeii 
von Dr. Legné. 4 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1857. C. A. Hartleben. ti .24 p, 
Neues helletristisches Lese-Cabinet. 4^4 — 4-^S 

Pont, Három uj — , az ipartörvény érdekében. L. : Három. 

Ponté. Axur König von Ormus. Eine heroische Oper in funf AufKÜgeii, nach dem 
Italiánischen des Herm Abbé da P. übersetzt von Herrn GirXick. (k 8-r. 4 1í>t-, 
9—80 1.) Pressburg, 1788. Gedr. mit Weberischen Schriflen. M. 

— Don Jüan, vagy: a kőbálvány vendég. Vitézi, szomorú, víg dftlI-jiUt'k, <oper») 
két felvonásban. Irta olasz nyelven abbate da P. Magyarra fordította Pály Elek. 
A muzsikáját készítette néhai Mozart Araadeus Farkas, (k. 8-r. 83 Íj Kaí^wán, JS^. 
Ny. Werfer Károly. L15 t, 

£. M. 

Pontil acta et scripta. L. : Acta et scripta Comelii etc. 

Pontisznak, Gróf — , avagy a tulajdon fia által meg-ölettetett atyának SKomoriS törtrnete, 
Németből haza- nyelvünkre fordíttatott B. M. J. által. (8 r. 156 1. és 2 lev.) PozsonvbaD 
és Kassán, 1788. Landerer Mihály bet 'H, 

Pontziánus római tsászár fíjának Dióklétziánusnak neveltetéséről, és mostoha annváJi&k 
álnoksága miatt történt sok viszontagságairól való história, mellyben a római hét 
böltsek szép példa beszédei-is meg-írattak, és mitsoda sok próbák, után lett Dioklétziantis 
attyának örököse, az is szépen fel-jegyeztetett. Most újra egy igen régi, és szakadozott 
nyomtatásból le-irattatott, és közre botsáttatott. (8-r. 5 lev. és 176 L) Poíssonyban. é& 
Komáromban, (é. n.) Wéber Simon Péter. " H. 

Korábbi kiadásai: Bécs, '573i L^cse l6^, '^53^ ^^7Í> ^-r ^^79- 

Poor, Caiet. Theoria sensvvm cvín propriis, tvm probatissimorvm nostrae aetatis philo- Poor. 123 Poporm. 

sophorvm rationibvs, ac experimentis illvstrata, et confírmata. Oum 11. tab. aeneis. 
(n. 8-r. 8 lev., 376 1., 1 lev. és 2 tábla rajz.) Peatini, 1781. Litteris Franc. Ant. Rover. 

E. M. 
Poor, Calet. Dissertatíones adversus libertinos in applicanda ad stúdium tbeologicum 
philosophia. (4-r. 13 lev., 107 és 1 1.) Pestini, 1783. Literis Boyerianis. M. 

— Imre. A görvegek (scroftilides) megállapítása és beiktatása a bőrbetegségek természeti 
rendszerébe. I. füzet. (n. 8-r. 1—64 1.) Pest, 1860. Pfeifer Nándor. —.60 

— Jenő. Örömhangok Nt. Nagy Márton urnák, kegyes rendi tatai ház kormányzójának 
neve ünnepére 1844. (4-r. 6 1.) Komáromban, Weinmüller Francziska könyvny.-int. 

Költemény, E. M. 

Poóts András, Csenkeszfai — , ifjili versei. 1. darab. (k. 8-r. XXXIV és 238 1.) Pozsonban 
és Komáromban, 1791. Weber Simon Péter. M. 

— Század eleire készíttetett papi, históriai, és orátori tanitás, mellyet az ungvári refor- 
mátusok templomában, mindenféle rangú s vallású számos gyülekezet hallattára éló 
szóval elmondott ... a XlX-dik századnak elsó napján, (n. 8-r. 48 1.) Pesten, 1802. 
Trattner Mátyás bet. E. M. 

(Popé Sándor.) Az embernek próbája. [Forditotta Bessenyei Oyörgy.] (8-r. X és 
187 1.) Bétsben, 1772. Nyomt. Kaliwoda Leopóid bet. / A. E. M. 

Dobrowsky i888. 2 frt. 

— P. próba-tétele az emberről. 'Anglusból fordítva. Más poétákból való toldalékkal. 
(8-r. 132 1.) M. Vásárhelyen, 1819. Nyomt. a reform. koUegyom bet. Fiedler 
Gottfried által. A. E. M. 

— Próbatétel az emberről, vagy is: P, S.-nak az embernek életéról, természetéről, 
erkoltséről, anglus nyelven írott munkája. Frantzia versekből magyar versekre 
fordította Héczei Pál. (8-r. XVI és 94 1.) Budán, 1829. Nyomt. Landerer Anna bet. 

M. 

Popeszktt, Const. Ode honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Vurum episcopi almae dioecesis 
Magnó Varadinensis. ^dum festam nominis sui coleret diem humillime oblata. (8-r. 6 1.) 
Magnó -Varadini, (1823.) typ. Joan. Tichy. M. 

( — ) Ode honoribus Magn., ac Spect. Dni Joannis Dercsényi de Dercze, dum mense 
Aprili 1836 pro capessenda neo-aaepta cameralis administratoris dignitate Temesvarinum 
appelleret dicata. (n. 8-r. 2 lev.) Temesvarini, typ. Jos. Beichel. M. 

Popevke Duhovne za katolicanske skolu pohadjajuee mladence i divojeice. (32-r. 96 1.) 
U Zagrebn, tisk. kod Franje Suppana. M. 

— Pobosne — , k blasenoj deviczi Marii za pobosne putnike Biztrichke. — Andáchtige 
Lieder zu der allerseligsten Jungfrau Maria íur die frommen Pilger nach Bistritz. 
(k. 8-r. 46 és 1 1.) Warasdin, 1843. Gedr. bei Jos. v. Platzer. M. 

Popolo, U — , di giuda liberato dalia morte per intercessione deli a regina Ester. Componi- 

mento sacro per musica da cantarsi nel coUegio germanico ungaríco Tanno 1769. 

(8-r. 24 1.) In Koma, per Angelo Maria Ansillioni. E. 

Popowitooh. Untersuchung von aen Würbeln in der Donau. £in Auszug aus den Unt«r- 

sachungen vom' Meere. (k. 8-r. 37 1.) Wien, 1780. Bei Jos. Edlen v. Kurzbek. M. 
Popovios, Basil. Sermo, quem lU., ac Rev. Dn. B. P, episcopus Munkácsiensis etc, pro 

solennitate canonice suae in episcopum Munkácsiensem installationis. ad diecesis 

suae clerum dixit. (4-r. 12 1.) Cassoviae, 1838. Typ. Steph. Ellinger. M. E. 

PopovitSj Georg. Gratulatio in diem onomasticum Exc. IlL, ac Rev. Dni Stephani Strati- 

mirovits orientális ecciesiae archi-episcopi Carloviciensis etc. (4-r. 4 lev.) Budae, J807. 

Typ. reg. universitatis Hung. M. 

— János. A sertéseknek tetemes hasznairól szóUó könyvetske, mellyet több hiteles külföldi 
baromorvosoknak helyes munkáiból öszve szedegetvén kiadta . . . (8-r. VIII és 88 1.) 
Pesten, 1828. Ffiskúti Landerer Lajos bet. —20 p. 

M. 
Popovioo, Joan. S. íivot i vitezka voevania slavnog kneza epirskoga Üorda Kastriota 
Skcnderbega opisana. (8-r. VI, 127, 17 1. és 1 arck.) Buda, 1828. 

— Carmen quod Rev. Dno Pachomio Joannovics, amico colendissimo diem onomasticam 
feticiter recolenti offert J. S. P. (4-r. 3 lev.) Temesvarini, 18í>3. Typ. Jos. Beichel. 

— (II.) Ita, grafína din Tog^enbur^, o istorie forte frumosa si plina de invetátura din 
vécul al doispredecelea. Tradusa dm nemtesce. Cu o icóna. (8-r. 92 1.) Brasov, 1847. 
Típ. Ión (Jött. . r Papovi CB, 124 Porges. 

Popovios Káról Teljes elmélet-gyakorlati útmutatás a felsó köntösök, kivágott nyári kabátok, 
egyeDruhák, attiladolmányok, mellények, nadrágok, paltotok, köpenyek, twinek d£ál>a»- 
uiei^temégébeu ünoktatásra Fontaine-Piére tanitó által Parisban feltalált leszállitáai 
rajr^znl és (/^ntimetre-nyiredékkel P. K.-tól. 5 kőnyomata anatómiai alakkal, és 75 
inuHtraformávah (n. 8-r. 30 1.) Nagyváradon, 1844. Tichy Alajos nyomtatása. 2. — 

— Vollstandige tbeoretisch-praktiache Anweisung zum Selbstunterricht in der Zuschneide- 
ktinst von Obberröcken, Frácken, Uniformén, Twines, Pallots-Mánteln, Atilla- Böcken, 
W'ttstíin 11 rí cl Beinkleidern für den regelmássigen und unregelmássigen Bau^ nebst des 
von Profesaor Fontaine Piére zu Paris erfundenen Reduktions-Schema und Centimétre 
Streifea. IVIit 5 lithographisch-anatomischen Figuren und 75 Patronén. (8-r. 30 1.) 
KroQíitadt, 1844. Joh. Gött. 2.— 

PopowiZ, Sophr., í^t Bapb. Baikowiz. Onomasticum hoc Dno Paullo Nenadowics, in 
ílíem Petri et J*auli anni 1753. sacrum esse volunt devotissimi cives graeci athenis 
FridericianiB couimorantes. (2-r. 2 lev.) Halae Magdeburgicae, litteris Hendelianis. M. 

Popp» A. E., u. F ranz A. Voss. Bericht über die (im Auftrage der Kronstádter Handels- 
uná Gewerbíí-Kammer) nacb'den Donaufürstenthümern Walachei und.Moldau und nach 
líMliriirieri tinternommenen Beise. (n. 8-r. 22 1.) Kronstadt, 1859. Gedr. bei Joh. Gött. M. 

— Gaüriek I>*ínk>vürdige Ueberlieferung der am 4. Oct. 1823. unter der edlen Leitung 
iks . . . Überi^teii . . . Báron Purcell v. Borestoven im Stabsorte Kezdi- Vásárhely abge^ 
k.slií'iieD National-Instituts-Éröffnungs-Feierlichkeit. (8-r. 16 l.) Kronstadt, 1845. Joh. 
Giiu. 

— Vasfi. Diaertacie despre typograíiile romancsti in Transilvania si inveeinatele téri . . . 
iS-r:) Sibiu,^.lÖ38. 

Poppel Imre, tirotudal, mellyel Megyesi báró Mednyánszky Alajos urnák f. 1838. év Sept. 
IT-dikíiT, mint Nyitra vármegye főispáni méltóságába lett fényes beiktatása ünnepén 
hótiiiL ri-r, 21ev.^ Pozsonyban, 18.S8 Schmid Antal és társnál. M. 

Populr NovieusiH. Commune — , comparatae virtuti obsequium coionatae encomium, exhi- 
bitum dno Joan. Bapt. Caballini . . . dum eum prima vice anno 1773. hoc nomine 
aalütassiet. (4-r. 5 lev.) Viennae, litteris Schulzianis. M. 

Porádek hor, aneb lesuw zachowánj. (8-r. 61 1. és 1 rézm.) W Presspurku, 1770. Wytiss- 
tenv- V Jana Mich. Landerera. M. 

Porádek Seu/,eb Bozskych po sstéstiwém wyzdwyzenj Leopolda druhého na cysarstwy 
Kíjniaké a Kríilowatwj Vherské w chráme ewang. Badwanském w nedéli lII. Adw. B. 
1*. 17JJÜ, wjkonAwanych. (8-r. 8 1.) W Banské Bystricy v Jana Jozefa Tumlera. M. 

"- A\'e gmémi pána GeXjsse, toho vkrizovaného — , swaté passie, gako I. w nedély kwétnau ; 
ü. w Aveliky pjUek, w cyrkwi ew. slowenské w Pressporku, kaidorocne pred oítáfem 
rtená bywa. í'twrté wydáuj. S novym prjdawkem nekterj'ch passiowych náboznych 
pjanir-ek a niodliteb. (k. 8-r. 94 1.) W Pressporku, 1797. V. Ssim. P. Webera. M. 

— Bwatí püHÍe, gako ona w weliky pát^k, w cyrkwi ewang. ratkowské nábozné a wzdela 
watedlni' r-tí'iiá bvwá. (k. 8-r. 24 1.) W Banské Bystrici, 1851. Tlacem Fii. Macholda. M. 

Poraucenj, Nílijü/no — , za stiasliwu Hodinu. (k. 8-r. 2 lev.) 1821. (H. 'és ny. n.) M. 
(Pordanyí Andráa.) Len kötelecske, az az Szeraíicus sz. Ferencz atyánk magyarországi 

lioldoiiíafiyíony provinciában, elterjedt korda viselő atyafiak congregacziójának reguláit . . 

magában fogíaló könyvecske. L. : Len kötelecske. 
Porges, Cári, Vollst&ndiges Handbuch der Mercantil-Stylistik. L. : Ditscheiner, J. A. 

>LLie AViener Handelschule. II. 

— LudwiB. Voüeítiindiges Lehrbuch der Schnellrechenkunst nach den neuesten Systemen, 
odcr theoTetÍJ!<cb-praktische Anleitung die Arithmetik auf rationalem Wege, ohne Hilíe 
eineí) L&breret., schnell und gründüch zu ériemen. Mit besonderer Bücksicht auf 
Gewerbe und Handel. (8-r. VIII és 147 1.) Pest, 1852. Gust. Heckenast. —.45 p. 

— Lehrbuch der allgemeinen Waarenkunde. (8-r. 240 1.) Pest, 1855. B. Lampel. — .60 

E. M. 

— Lehrbuch der einfachen und doppelten Merkantil-Buchhaltung zum Privát- und 
ölfentlichen Untcrrichte. (n. 8-r. 1431.) Debreczin, 1860. 1.— 

— Lehrbuch der kaufmánnischen Arithmetik zum Gebrauche für Handels-Lehranstalten 
und zur Selbstbelehrung. Grűndliche und fassUche Anleitung zum Schnell-Bechnen 
ín allén Fíichern des Gescháftsverkehrs nach der neuen Geldwáhrung in Oesterreich. 
í8-r- IIS l) Peath, 1860. M. E. Löwy^s Sohn. —.70. 

M. l'oros^.kiiv. 125 Póga. Poroszí^ay Ignáe^í. A Ferencz- csatorna Pestig hosszabitásának hasznai hasonlítva az 1840. évi 
','i>. torv^ijycíikkben országosan pártolt Pest-szegedi csatornához, Pest-temesvári vasúthoz, 
jin- é.^ VótőTi^. dunai hajózáshoz, — és figyelve a Vuko vár-fiumei vasút ide vonatkozó 
hiitá'iára. A hosszabbítás térképével és hosszéi vényé vei. (8-r. 17 1.) Pest, 1847. Xy. 
Tnittner-Kílrolvi. —30 p. 

M. 

Porpáczy Ferencz^ Öröm és hála érzemény, mellyet nagyméltóságú Scitovszky János 
urnák pc'c!»i megyés püspöknek stb., Nagyméltóságú gróf Bombell H. ur kajmádi 
pUi»ztiján próbatét alkalmával ajánla az ottani pusztai tanuló íQuság tanítójának P. F. 
elűíeiigzetében böjt más hava 20-kán 1846. (n. 4-r. 4 lev.) Szegszárdon, ny. Perger 
Sándor E. M. 

— Steplian. Finiíerzeig für ungarische Forstleute. (12-r. 53 1. és 2 táblázat.) Pressburg, 1842. 
líetir. V. Ant. v. Schmid. —.30 p. 

PortefeuJlle, Le — , de ma tante. Lectures fran^aises en forme de lettres, redigées pour 
ríHiigt* de 1h jeunesae. (8-r. IV és 132 1.) Pesth, 1853. Jules Müller. E. M. 

Paríer, Anna MaHa. The hungarian brothers. (12-c VIII és 3281.) London, (1856.) Thomas 
Hcjdíífton, 18 pence. 

M. 

Porta, Mauritfo Leonardo. Put svetoga krísa. Naipervo z latinszkom jezikom od probos- 
uo^ii i bla«enoga P. L. imenuvanoga a P. M. íz osztressega reda szét. Ferencza vglií- 
nyeai nutolnachen szada pak na horvaczki jezík na chast Kristusseve muke. Od 
jednoga p^trn ovoga ísztoga reda provínczíe Horvaczko-Kraynszke na szvetloszt dan 
E-dopu3cbenvem poglavarov. (12-r. 74 1. és 1 fametsz ) Karlovczu, (é. n.) Vu I. N. Prettner. 

M. 

l\ a. ;&-r. Íí4 [.. 1 lev. és 1 fametsz.) ü Karlovcu, 1837. U. o. M. 

— i^zent beacédek a nagyböjtre, P. M. L. világhírű szónoktól. Németből fordítá Huszár 
KároL [í. kötet.] ín. 8-r; Vlil, 9—247 l.) Székesfehérvárott, 1857. Özv. Számmer Pálné bet. 

' 1.30 p. 

M. 
Portraits und Scenen aus dem Jahre 1848. 2 Bde. (8-r.) Mannheim, 1849. Grohe. — .22Vj gr. 

Lodwig Kossuth als Staatsmann und Redner. — Der Kríeg in Ungarn. Von Oskar Föd ál. — Die Kepublilc 
Oesterreich. Vom Gr. y. S. — Die wiener October-Bevolation. Von Ád. Backheim a. Oskar Fülke. — 
Geschiehte der Aula. Von áuk. Silberstcin. 

Porubazky, Joseph. Díssertatio de índependentia potestatis ecclesiasiícae ab imperio civili. 
(n. 8-r. 3 lev. és 119 1.) Agriae, 1841. Typis lycei archi-episcopalis. E. M. 

— Jus ecclesiastícum catholicorum. (n. 8-r XX és 582 1.) Pestini, lb53. Typogr. Emil Müller. 

A. E. M. 
Editio 2. locupletata. Cum singularí ad impérium austriacum et cumprimis Hungáriám 
attentione. 2 tömi. (n. S-r. 8 lev., 1-408 l.; 409—876, XVI 1. és 2 tábla.) Agriae, 1858—59. 
Typis lycei archi-episcopalis 6. — 

— 6u8tav. Evangelische Kanzelvortriige. (n. 8-r. IV és 329 1.) Wien, 1853. Wilh. Brau- 
mtiller. 1.30 p. 

— Fastenandacht über das Leiden und Sterben Jesu Christi. (8r. V és 151 1.) Wien, 1854. 
Wilh. Braumüller. —.48 p. 

— Mart. Saltus natnrae in praematura morte adolescentís Emerici c. Lázár filií Joannís 
c. Lázár lib. bar-de Gyalakuta e conjuge dum víveret sua Catharína comite Teleki 
de Szék suscepti, et primogeniti nat. a. D. salu. 1743. die 28. September. et an. 1761. 
die 17. Jan. denatí. Adumbratus. et carmine lugubri defletus a patre. Anno 1761. 
diebus Mártii. (8-r. 19 1.) Vindobonae, 1762. Typ. Joan. Th. Trattner. M. 

— A. B. patri Innocentio Desericio, e clerícis regularíbus scholarum piarum, emerito 
asaistenti generáli. Dum quintum commentarium de majoribus hungarorum fel. termi- 
iiasset. (2-r. 2 1.) Vindobonae, 1761. Typ. Joan. Th. Trattner. M. 

Póniljárása egy péknek, ki Magyarországnak egyik városában két krajcáros zsemléjét 
tíz krajcáron akarta adni. (8-r. 16 1.) Pesten, 1811. Eggenberger József. —.3 p. 

Péia, Gábriel. Díssertatio inuguralís medíca de apoplexia. (8-r. 40 1.) Viennae, 1815. 
Typ. Ant. de Haykul. E. M. 

— A homoiopathia Qgyében töredékek naey-atádi Czindery László úrhoz irt leveleiből. 
8-r. 36 1.) Pest, lb34. Ny. Trattner-KárolyT. E. M. 

— Tudósítás a Daruvári és Lipiki ferdókröl. (k. 8-r. VUI és 37 1.) Bécsben, 1818. 
Vy. Haykül Antal. E. M. Posalaki. 126 Poaitione^ P08alaki, Joan. Declaratio afflicti status liberae regiaeque civitatis Debreczen. Occasione 
congregationis Posoniensis decima octava Octobris, aliisque subsequentibus diebus, 
anno 1696. celebratae. Cels. 8. R. I. principi, regni Hung. palatino, Paulo Eszterhási 
caeterisque statibus praesentata, & príus concinnata per J. P. Becusa et summaríis 
marginalibus aucta anno 1755. (2-r. 5 lev.) [H. és ny. n.] E. M. 

Posch József. Erdély nagyfejedelemség minden községe betűrendes névtára magyar, 
német és román nyelven, a kerület és járás kimutatásával, a hova tartozik mifiden 
helység a politikai é^ törvényszéki uj felosztás szerint. (8-r. 74 1.) Kolozsvártt, 1855. 
A róm. kath. lyceum bet. II . 

Posel duhovni jednoga kerítchenika na betexnichki postelyi. (12-r. 9. 59 1. és 1 lev.) 
Vu Karlovcu, 1835. Kod Joanna Nep. Prettnera. M. 

Poaewítz, Sam. Dissertatio inauguralis medica de scorbuto. (8-r. 29 1.) Vindobonae, 1826. 
Typ. Ant. Strauss. M. 

Posgay János. Törvényszéki állatorvostan. Községi orvosok, állatorvosok, községi elöl- 
járók számára Veith után kivonatban. 8 ábrával. (8-r. IV és 52 1.) Pest, 1855. Emich 
Gusztáv. —.30 p 

E. 

Positiones centum, et una de famoso illó conventu gallicano anni 1682 et opposito illi 
conventu v. cleri hungarici. (Ti-r. 4 lev., 9—48 1.) 1789. [H. és ny. n.] M. 

Szerzője állítólag Szeitz Leo, 

— theologicae, quas Deo gratiose aspirante, praeside Joh. Jac. Lavatero, pro conse- 
quendo examine theologico defendendas suscipiunt Steph. Cs. K o c s i, Joh. T. S z i k s za i, 
Joh. Kovats, ad d. 23. Jan. (4-r. 4 lev.) Tigvri, 1721. Typis Gessnerianis. 

— selectae universae philosophiae ex ülustrissimis veterum recentiorumque philosophonim 
placitis desumtae, quas publice disputandas proponit Innocentius a Conc. B. V. e. s. p. 
sub assistentia AIctcü h S. M. Magdal, ejusdem ord. profess. Pestini, 1746. (8-r. Xvl 
és 85 l.) Budae, 1746. Typ. Veron. Nott^nstein. 

— philosophiae et matheseos universae de institutionibus scholarum piarum Pesthini 1769. 
(2-r. 14 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— ex universo jure patrio privato et jurisprudentia criminali, quas in lyceo episcopali 
Agriensi anno 1799. propugnavit Emericus Héja de Sárfalva. (8-r. 12 lev.) Agriae. 

— philosophicae biennales piis honoribus divi Mariani confessoris Dei et anachoreticae 
vitae perventissimi cultoris oblatae et publice defensae a religiosis F. F. Georgio C s e- 
yapovich et Joaune Nep. PendI, sub assistentia P. Gregorii Pestatich, Mohacsini 
in ecclesia s. Stephano regi Hung. dicata. (8-r. 47 1.) Budae, 1805. Typ. regia^ universitatis, 

— ex universa philosophia, quas in regia academia Cassoviensi a. 1806 ^ex institutio- 
nibus Andr. Josephi Biszaglics . . . propugnandas et declarandas suscepit Matihias 
Benyo (4-r. 44 1.) Ex typogr. EUingeriana. M. 

— e scientiis politiae et commercii, quas in regia academia Cassoviensi anno 1807 
publice propugnandas susceperunt Ant. Bernáth etc. (k. 8-r. 19 1.) Cassoviae, typ. Joan. 
Jos. EUinger. M. 

— ex jure metallico, quas mense augusto 1819, ex praelectionibus Ignatii Grottzigh, 
evolveridas susceperunt : Fischer L. B. Ludovicus etc. (k. 8-r. 8 1.) Cassoviae, typ. Step. 
EUinger. L 

— ex jure et processu huugarico civili et criminali, quas in reg. academia Cassoviensi 
anno 1820. publice propugnandas susceperunt : D. D. LB. Augustinus Horváth de 
Palocsa etc. (k. 8-r. 16 1.) Cassoviae, typ. Franc. Landerer de Füskút. E. 

— ex statistica, quas anno 1820. die 7. Mártii ex praelectionibus Ignatii Gottzigh propugnandas 
susceperunt Adalb. L. B. Fischer etc. (8-r. 8 1.) Cassoviae, typ. Steph. EUinger. E. 

— ex jure metallico, quas die 2-a Augusti 1820 susceperunt : Adalbertus LB : Fiacher 
etc. (k. 8-r. 8 1.) Cassoviae, typ. Steph. EUinger. E. 

— ex jure & processu hungarico civili & criminali, quas in regia academia Cassoviensi 
coram tota facultate jundica, anno 1826 publice propugnandas susceperunt : Emestus 
Bujanovits de Agg-telek etc. (k. 8-r. 16 1.) Cassoviae, 1826. Typ. Steph. Ellinger. E. 

— ex scientiis politicis, jure cambio mercantili et stylo curiali politico, quas in reg. 
acedemia Posoniensi 1835 publice propugnarunt Bartal Joannes de Beleháza etc. (8-r. 
16 1.) Posonii, typ. Ant. Schmid. E. 

— ex scientiis politicis, jure cambio - mercantili, et stylo curiali politico, quas in 
academia reg. Magnó- Varadinensi 1836, ex institutionibus Augusti Karpf publice 
defenderunt Farkas Alexius etc. (k. 8-r. 15 1.) M. -Varadini, typ. Joan. Tichy. E. Positiones. 127 Poat-Atlaa. Positiones ex história universali, quas in reg. scient. academia Zagrabien»i die 13. Julii 
publice propugnandas susceperunt Matunci Martiaus etc. (8-r. 16 1.) Zagrabiae, 1845. 
Typ. Ljud. Gaj. M. 

FOSMT, CarI touis. Einfache Buchhaltung, durch derén Hülfe Jedermann beíUhigt wird 
seine Geschfiftsbücher auch ohne allé Vorkenntniss ordnungs- und gesetzmassig zu 
íabren. In rein praktischer und neuer Methode bearbeitet. 2., verbesserte und ver- 
mehrte Auflage. (k. 8-r. 81 és 13 1.) Pest, 1858. In Commiss. bei M Ráth. —.45 p. 

E. M. 

4., verbesserte nnd vermehrte Auíiage. Bereichert durch den Abdruck der Greinial- 
Statuten und einer möglichst vereinfachten Buchführung f&r Kleinhándler und KrRmer 
und Gewerbsleute. (k. b-r. VIII és 107 1.) Pest, 1858. Carl Osterlamm. —.54 p. 

M. 

— Irodai napló mindennemű üzletágak számára. (4-r. 364 1.) Pest, 1860. Osterlamm 
Károly. Kötve 3.— 

Posonyí, Joan. Dissertatio inauguralis medica de helminthis intestinalibus hominis, quam . . . 
pro doctoris med. laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. VI. 
7—53. 1. és 1 lev.) Pestiiii, 1830. Typis Joan. Thomae Trattner. M. 

Posaega, Joseph. Saecula seraphica ex illustrioribus gestis et factis proposita. (8-r.) 
Ea^echii, 1777. Typis Divaltanis. 

Posaeganae civitatis, Ad exselsos i. regni Hungáriáé proceres, et inclytos status ac ordines 
humillima ínstantia lib. regiae quae — . Pro sui adhuc his comitiis inarticulatione euppli- 
cantis. (2-r. 3 lev.) Posonii, 17iíO. (Ny. n.) • M. 

Poaaelt, D. Ern. Ludov. Bellvm popvli gallici adversvs Hvngariae Borvssiaeqve reges 
eorvmqve socios. Annvs 1792. Apvd Vandenhoek et Rvprecht. M. 

Poaaenreích, Jukundus Hilarius. Scharfblicke in das Gebieth der natürlichen Magié, oder 
BoBCo's aufgeschlossenes Zauberkabinet. Nebst einigen damit verbundenen Originál- 
Anekdoten. Eine freundliche Gabe ftir allé jené, welchen es darum zu thun ist, die 
angenehmsten Taschenspielkünste der neueren Zeit ganjs zu durchblicken, oder auch 
selbat darzustellen. (16-r) Pesth, 1830. Ofcto Wigand. —.30 p. 

ujabb kiadása ezen cim alatt : 

— Bosco's enthülltes und aufgeschlossenes Zauberkabioet, oder Scharfblicke in das 
Gebiet der natürlichen Magié. Erklárung der geheimnissvoUsten Kunststücke aller 
berühmten Taschenspieler und deutliche Anweisung, neue, höchst überraschendc 
physikalische, mechanische und Kaftenstücke auf eine leichte Art selbst auszuíiihren. 
Eine freundliche Gabe fur alle Jené, welchen es darum zu thun ist die angestaunten 
Taschenspielerkünste der neueren Zeit zu durchlicken, oder auch zur Belustigung 
einer GesellschafD darzustellen. 2. verbesserte ' und vermehrte Auflage. (12-r. 116 1.) 
Kaschau, 1836. Druck von Carl Werfer. —.24 p. 

Posainua. Lében der seligen Martyrer Ignatius de Azevedo und seiner 39 Geföhrten aus der 
Gesellschaft Jesu. Nach dem Lateinischen des P. P. s. J. (12-r. 119 1.) Pressburg, 1855. 
Alois Schreiber. E. 

Poat fata perennans memória, viri juvensis nobilissimi Samuelis Fabricii, Darasino- 
Nagy-Hontensis Ungari, sacrarum litterarum cultoris, academiae regiae Frideiricianac 
Hallensis, per trimestre civis, vita sua, post unius mensis, morbum, die 16. Aug. 1772. 
deííincli ; quam, testati in pios eius manes, fratemam pietatem et popularem amoreni 
erecto hocce monumento, consecratum eunt, moesti commilitiones, eiusdem et patriae 
et h. t. academiae cives, Ungari. (2-r. 2 lev.) Halae, litteris Curtianis. M. 

— niibila Phoebus. Menny-dörgés, villámlás, és szél-vészek után Fénylik a nap szépen 
a természet után. S ha ollykor a tavaszt komor tél tsigázza, jó nyár szokott lenni, hogy 
ha nem hibázza Rendjét a természet, mostoha időkkel Nem ujitja megint a felhőt 
felhőkkel. (8-r. 30 1.) Pesten, Budán és Kassán, 1790. Strómájer Igátz urnái. M. E. 

PMa, Steph. Dissertiatio inaguralis medica de hydrope, quam . . . publicae eruditorum 

disquisitioni submittit. (8-r. 24 1.) Pesthini, typ. Trattner-Károlyianis M. 

Paala, Magyar — . Politikai napilap. Szerkeszti IJrházy György. I. és II. évfoly. (2-r.) 
Pest, 1857—58. Emich Gusztáv. Félévre 7.— 

Megjelent iS^J, július i-jétÓl iSxS. június végéig. 
" "■ ^' és Erd üj — , Magyar és Erdély országoknak, a posták legújabb elintézések 
Bzerént. fiétsben, 1806. Artaria & Comp. M. 

Paat-Atlaa von üngam und den damit verwandten Lfindem mit beiden Galizien. lo zehen 
Káttem. (h. 8-r.) Wien, im v. Beilly'schen geographischen Verschleiss-Komtoir. M. Post-KaleDder. 128 PoflKave<?JE, Poat^Kalender für 1861. Herausgegeben von Georg Joanovich. (8-r 103 L) Baja, 1860; 

Gedf. bei ígn. Mederschiizky. 
Poatkarte^ Neueste — , der saemtlichen k. k. teutsch und ungariscbeu Erbtaeuder. 

Gezeichuet voiu Landachau. Neueste vermehrte und verbesaerte Ausgabe, (l lev.} 

SKieüj bey Joh. C-appi. 

— Neueste — , dea Königreichs Ungarn, Galizien, Maehren, Oesterreirh, Steyermart, 
Croatien^ Sclnvonien, Syrmien etc. nebst den angrenzenden türkiscben Provinzen 
Bo&nien, KSi^rwieri, Bulgarien, Walachei und Moldau. Gestocbea von F. Müller, 
Wien, n>ís. Ártana u. Comp. M. 

PdSt-Kuríer heutschauer — , auf das Jahr 1807. in gesammelten Brieftii^ mldr^ssaen uod 
verscliit'íji^iieii Mancherley. Zu finden auf der PoRt. (k. 8-r. 48 1.) [H. f*^ ny. n.) 

Postrcíse-Wagen-Liste für die Keise Ihrer Majeatáten des Kaisers und der Kaiseriun 
VMh Sí'hünbniiin nach Ofen. Ira Monate September 1820. (2-r. 2 lev.) üfen, J8S0. 
(Ny. n ) M. 

Poet'Strassen-Schema, Neu und richtigea — , durch ganz Hungarn, Croatien, Sclavonien^ 
Baitat, und í^iebí^^nbűrgen. Deme zugleich nebst der Ordnung, nach wclcber dieOrdinari- 
Posteiv bey deiu kais. königl. Ober-Post-Amt zu Ofen aller Orthen bm apediret werden^ 
aiicb wícderum allda eintreífen. Noch andere Zusátze von der Brief-Staíleteu und Kitt-Tiix: 
ísamt eineni Aiihan^ von dem Post-Wagen zum Behuf der correspondi renden jiowobl, 
ala reíflenden Partheyen beygefüget seynd. (12- r. 40 1. és 1 táblázat.) Pest, 1761. C^dr. 
bey Franz Aiitoíi Eitzenberger Hl. 

PűStuJata, Ab optiriío principe candida — . L. : Forgách Miklós. 

— A grjvvamina particulariter comitatum Zoliensem respicientia. Praemittitur circa gre- 
niialeR montieolaö synoptica deductio. (2-r. 6 lev.) 1790. [H. és ny. n.) H. 

— fiBci regii inclytis Htatibus & ordinibus regni Hungáriáé diaetalit^r (?ongregatÍFi pro 
condendia desuper legibus proponenda. (2-r. 18 lev.) [H., é. éa ny. n.] W, 

— Humillima — ^ et gravamina statuum et ordinum regni Hungáriáé, partiunique eidem 
adne.xnrmu In deputatione «nno 1791. articulariter ordináta, elaborfita^ opinioneque 
deputationis ejiifldem Suae Majestati Sacratissimae demisse proponenda. (2-r. 14 lev.) 
Posonii, 1802. Typis Mich. Landerer der Füskút. M. 

iSupplementunv buialllimorum postulatorum et gravavinum ss. et oo. i. regni Hungáriáé. 
{2-T. 10 lev.) 1802. [H. és.ny. n.] M. 

^ Humillima — , et gravamina statuum, et ordinum regni per deputationem reguieobireoi 
mixtam anno 1SÜ7 diaetaliter ordinatam elaborata, opinioneque ejuíídem Buae Majeatati 
Sacratiíis. repraeiíentanda. (2-r. 78 lev.) Pestini, 1807. Typis Mich. Landerer de Fíinkút. 

A. M. 

Poszavecz, Joan. Ad diem VII calendas Április lö27. queis Rev. Dn. Emericua Of?egonch 
do Harlaba»Bevecz, abbas influlatus S. Helenae de Podborje etc. in exc. tabulae banális 
regnorum Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae praelatum installatus est. (4-r, 3 levj 
Zagrabiíie, typ. Franc. Suppan. E. M. 

— Joaiir tud. Ad diem 13. kalendas Septembres 1828. Queis Dn. StephanuA Osegovicb 
de Barlabassevecz nominis diem recolebat in profunda humilitate et devotione. (4*r. 
4 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. É. 

— Carmen honoribus ül. ac Rev. Dni Emerici Osegovich de Barlabasaevecz^ dum m 
exc. tab. seplemviralis assessorem, et electum episcopum Dulmentem Teaolveretur : 
in perpetuam gratitudinis tesseram. (4-r. 11 1.) Zagrabiae, 1829. Tvp. Fr, Suppan, 

M. 

— Carmen Perill. Dno Roraualdo J. Quattemik, dum VII. idus Febr. 1830. natalein, et 
norainia diem recoleret. (4-r. 2 lev.) Carolostadii, typ. Joan. Nep. Pretiner. M. 

" Jubiluni ndm, Rev., ac Clar. Dno Joanni Nepomuc. Paleschak, nominia diem lí * 
Maji IS^l reco lenti in tesseram perennis venerationis, xenium grati animi oblatun > 
(8*n 7 Ij Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. E» H^ " 

-^ Ode Dno Stephano Osegovich, de Barlabassevecz, qua in regnicolaribtíR eomitiia Dí. 
Kalenda^s Junii 1332, inter excelsorum procerüm, ac incl. statuum, et ordinum plauautj 
communibuA vcti^ regnorum Oroatiae, Dalmatiae, et Slavoniae proton otario electo e; 
Inatallato. In tctíi^eram jugis venerationis, et xenium grati animi pio eum t^ordia atfe^^tii 
íievota. í4-r. t lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. H. FoBMKweez. 129 Pou^enj. , iMfl. LmL Imtiríon honoribus £ze., HL, ac Bev. Dni ' Alexandrí Alaffovicti 

catbedr. ecolesiae ZagrabienaÍB epifleopi etc. propMIfl aVperIs eX grata Pannonls ora 

aLlte feLICI ZagrablaM reDVCIs. (4-r. 8 1.) Zagrabiae, typ. Franc Suppan. M. 

KöUemény, 

PMZtó- és gyapjuscövetffyár egyesülai, A kőszegi —, alapszabályai. L.:Alap8zabályai, 

PoaziNla duhovna, aliti knyiga lipe pobosnosti za kerscbanszko-katholicsanszkoga cslovika 

▼a koi aze nahajaju: Poboane molitve, sz. litanie, i lipe Jacske. Z-marlyivim trudom 

szkupa zibrane, i van dane na vechu pobosnószt, i dahovno batrenye prelyublyénomu 

horvaczkomu naródu. (12-r. 11 lev., 23—260 1. és 21ev.) Soproni, 1803. Prí Antonu Szieszu. 

M. 
Peszvék, Christ. Trauer-Bede, bei der feierlichen Beerdigung des weil. . . . Herm 
Joh^n V. Kis, Superintendenten der evang. Gemeinden A. C. jenseits der Donau. 
.... geh. am 22. Február 1846. (k. 8-r. 11 1.) Oedenburg, gedr. bei Kath. v. Kulcsár. 

E. M. 

— A. Wittstock u. Fr. L&hne. Ein p&dagogischer Festtág. Vortráge uber Erziehung 
und Unterricht. (n. 8-r. 47 1.) Oedenburg, 1860. Druck v. Ad. Beichard. M. 

P0titt, Joan. Nep. Grammatica germanica ad usnm polonae oraesertim jnventutis con- 
Bcrípta anno d. 1775. (8r.j Cassoviae, typ. Joan. Mich. Landerer. M. 

Pttkoiittzky, viro dariss. Dno Adamo - , aie XXIV. Decembr. qua diem nomini sacrain 
celebravit a lycei suburbani classis prímae civibus devota menta dicatum anno, quo 
VeXat SarMatICos, DIreptos tVrbtne beLLI rVsaVs, & bostlLI sangVIne tingit 
agros. (2-r. 2 lev.t Leutschoviae, (1795) Typ. Micb. Podboránszki deFadem. M. 

Költemény, 

— Adanva. De metallis petríficatis recitatio. Qvam in amplissimo consessu societatis 
latináé Jenensis 1775. bábuit, deinceps verő nonnvllis additamentis avxit. . . (4-r. 4 ley. 
és 18 1.) Jenae, litteris Stravssianis. M. 

— FreimÜthige Untersuchungen űber die Krönung in Ungarn und andere damit ver- 
knüpfte Gkgenstánde des ungriscben Staatsrecbts. Nacb Veranlassung des G r o s s i n g i- 
schen darüber herausgegebenen Auísatzes. (8-r. 4 lev., és 160 1.) Pressburg, 1790. Bei 
Anton Löwe. A. E. M. 

Pétlék HZ 1847/8. évi törve nyczikkekbez. L.: Törvények. 

Potsa Dávid. Felséges Második Jósef kegyelmes nagy fejedelméhez nagy Erdélyben 
a kezdi ref. tractusnak az 1781. észt. VI. novembr. a k. vásárhelyi templomban véghez 
ment homagiuma le-tételének repdi. Mellyet a nagy erdélyi reform, mélt^s f6 consi- 
storinmnak, alázatoson fel-mútat és ajánl, azon tractus. (4-r. 10 lev.) Kolosv., 1782. 
A reform, kolleg. bet., Kaprontzai Ádám által. 

Pottornyaí, Caap. et Paul. Plausus votivus Dno Joanni Gregorio Stretsko, dum diem sibi 
sacram incolumis celebraret a duobus ejus auditoribus .... nuncupatus Posonii 
die 24. Április anno, quo nataLI faVsto gressV reMeante, perito DoCtorI, fratres 
haeC pia Vota Vo Vént. (2-r. 2 lev.) Posonii, literis Patzkoianis. M. 

KöUemény, 

Pattnmyay, San. Salve installatorium dum Bl. D. comes Stephanus Dlésházy de Eadem 
in dignitatem supremi et perpetui ■ comitis in inclyto comitatu Liptoviensi installatore 
Dno comite Josepho Erdóay de Monyorókerék Lyptovia ovante inauguraretur a. 1800. 
30. Junii. (4-r. 6 1.) Typ. Neosolii, Joan. Stephani. M. 

Költemény, 

PotyoMli Ráfáel. Ditsóséges szűz szent Margit IV. Béla magyar király leányának tisztelete. 
Az áhítatos magyarság számára írta ... (k. 8-r. 276 1. és 1 címkép.) Pestben, 1805. 
Nyomt. Trattner Mátyásnál. M. 

Újabb kiadása igy: 

— Dítsósséges szfiz szent Margitnak IV. Béla magyar király leányának tisztelete, mellyet 
\ sz. szfiz tisztelőinek kérésökre más több ahítatosságokkal különössen pedig elsó remete 
iz. Pálnak tiszteletével megbóvített s újra kinyomtattatott . . . (8-r. 503 1.) Pesten, 1809. 
ü. o. M. 

PciéMj, Krátké — , o obsahu pjesma swatého a geho neypamatnégssjch osobach die 
podaupnosti éasu. (16-r. 48 1.) W Kyseku, 1845. Tiskem a nákladem Karla Beicharda 
a synu. M. 

— Základnj — , o Hausenkách, owocnym stromum neywjce sskodliw^ch, s pfídan;^m 
náwrhem pomocn^ch prosfredku ku wőasnému odwrácenj, a zmarenj gegjch. Sepsané 
ir krupiné 1839. (k. 8-r. 11 1.) W B. Sfawnicy, tiskem Frant. Lorbera. M. 

Xaf 7ftionsá« bibliofnphiája. 1712— IWO. III. köt. 9 Pouőenje. 13Ö Pöekh. 

Poiöenje o rozumDem obchodu b lichwil pre polného hospodársi. (8-r, 30 t>) W Hudiíie. 

1836. Literami kral. nnivers. tlac^árne. H, 

U. a. (8-r. aO 1.) W Budiáe, 1837. U. o. IL 

— o rozum ném obchodu s Lichwú, pre polného hospodára. Cb-r. W U W Budine, IhM. 
Peveníre ktr ékonomia de kump pentru folósul gko^e. (8-r. 238 l.) La Buda, 1806, Typo^r. 

univerB. 
Poveciire ketre aritbmecik sau iuvecetura numelilor. (8 r. 102 I.) In Buda, I8ő4. H, 

Povolni, Joseph. DÍBsertatio InauguraliB medico-pharmacologica de secalí coruuto. {^-r. ^\ L\ 

Budae, 1834. Typ. r. UDiversitatis. 

— Mich. Praelectio de fictione poetica, quam coram . . . dominó Joanne Bárdosy, . . . 
aliisque auditoribus digniBsimis, in regio Leutschoviensi gymnasio, inensis auguati ii. 
ex praelectionibuB M. r., specie dramaticae declamationis, produxere Beoundae huna- 
nitatis auditores ; qui per nóvum aystema studiorum substituta arti oratoriae poetica, 
arDebant saCrae sva CorDa DlCare poesl. (8-r. 2ví és 1 l.) Leutschoviae, typia Jos. 
Caroli Mayer. M. 

P0WÍ8, Richárd. Der neueate englische Hufschmied, oder Prüfungen und Erfahmngen 
über die Zweckmassigkeit der neuesten in England erfundenen und daaelbst üblichen 
Hufeisen, nach Massgabe der verschiedenen Beschafifenheit der Pferdehufe, sowohl 
für kranke als geBunde Pferde, nebst der vorzüglichsten Krankheiten und Fehler der 
Pferdehufe; auch Angabe der Mittel, Bowohl Krankheiten und Fehlem vorzubeugen, 
als auch solche zu heilen. Mit zwei Zugaben über dieselben Gegenstánde, nach Richárd 
Lavrence. Aus dem Engliachen tibersetzt. Mit 4 Kupfertafeln. (8-r. XIV és 148 1.) 
Pesth, 1817. K. A. Hartleben. —48 p. 

L 

Poyenar, P., F. A a r o n et G. H i 1 1. Vocabulaire franjais-valaque d^apréá la derniére 
édition du dictionnaire de l'académie fran9aise, uugmenté de plusieurs autres mois 
recueillies dans diö'érents dictionnaires. 2 tomes. (n. 8-r. VII és 824; 836 1.) Bou- 
courest, J840. Impr. du college St. Sava. 

Pozdrav precestnomu gospodinu kazatel'u Ivanu KoUáru predostojnomu slavénskom pés- 
níku obétovan prílikom nigovog povratka iz germánije s-mládom svojom nevéfltom ; 
od hrvátske junosti u Pesti. (n. 8-r. 2 lev.) ü Budimu, 1835. Slovmi kral.-ugorsk. 
sveuL'ilista. E. 

PoZRameiiáiiJ obzwlásstného Lekárstwy naproti Vkausánj besného Psa, které Neygas- 
négshj Prayaky Kral obecneho dobrého zádostiwy. od Wladare wyküpiti, geho Vein- 
liwost, a Priprawowánj Spusob wyskumati prikázal, y Pozjwánj casu potreby, zeby 
bylo wsseckym Lekárum, téz y celég Obcy perueené, skrz swoge Neywyssj Lekárské 
Shromázdénj vstenowil. (8-r. 16 1.) W Presspurku, 1780. Frant. Aug. Patzko. M. 

Pozsony vármegye rendéi által szab. kir. Pozsony városában felállított börtönök talp- 
kövének az 1844. évi 8zent-Mihályhava 30-án tartatott közgyűlés alkalmával történt 
letétele jegyzökönyvének kivont része (4-r. 22 1.) Pozsony, ny Schmid Antal bet. 

M. E. 

Pozsonyi magyar musa. L. : M u s a. 

(PIlok, Conr.) Fastenpredigt auf die dermaligen Umstande gerichtet, vorgetragen zu 
Presöburg von P. Primitivus. (8-r. 31 1.) Pressburg, 1793. Gedr. bey Franz Aug. 
Patzkó. 

( — ) Predigt zum Beschluss des Jahres 1793 vorgetragen in der Öt. Salvator-Kirche von 
P. Primitivus. (k. 8-r. 28 1.) Pressburg, gear. m Patzkóiscben Schr. E. 

(— ) Predigt auf das Jubelfest, welches in der Kirche der W. E. Kloster-Frauen der 
heiligen Elisabeth den 9. Juny 1794 feyerlieh gehalten wurde, als Maria Clara geb. 
von Baumhackel, und würdigste Oberin in obbemelten Kloster, ihre Ordens-Gelűt^en 
. . . erneuert hat. Vorgetragen von P. Primitivus . . . zu Preszburg, (n. 8-r. 29 l.i 
Gedr. mit Patzköi'schen Schriften. 

(— ) Die Christen in ihrem Karakter, und Endzwecke, der heutigen Welt zur Betrachtung 
vorgestellt, und in sieben Fasten-Reden vorgetragen von P. Primitivus. (8-r. ISS 
és 1 1.) Gedr. mit Patzkóiscben Schriften 1794 (in Preszburg.) ft. 

{—) Die Gefahr, welche der Religion, und dem Staate gedroht wird, entdecket, und irie 
derselben abzuhelfen gezeigt: in einer Fasten-Rede vorgetragen von P. Primitivus. 
(12-r. 36 1.) Gedr. mit Patzkóiscben Schriften. (H. és é. n.) M. 

P9okh, Ign. Dissertatio inauguralis medica de diebus criticis. (8-r. VI és 114 1.) Budae, 
1781. Typ. Landerer Cathar. viduae. H. P6iia. 131 Praeiogütivae. 

Km, vagy: a disznó fejfi leányzónak tsudálatos története, (k. S-r. 39 1.) Nyomtattatott 
(Miflkolczon) e folyó esztendÓben/ li. 

Pifpiag, Eduárd. Nova genera ac species plantarum quas in regno Cfailensi Peruviano 
et in terra Amazonica annis 1827—32 coUegit et cum Steph. Endlicher deflcrí|M»it 
iconibusqne illustravít. 3 tond. (2-r. 300 tábla.) Lipsiae, 1835— -45. Hofmeistar. 60 tlr. 

Színezett képekkel 120 Ür. 

Pir, Nyelvészeti — . Még egy szó tán idején is túl. Z. i. K. J. (12.r. 72 1.) Nagy-Enyed 
1838. (Ny. n.) Kötve —.20 p. 

PSschel, Heinr. Ern8t. Geranopygmaiomachia, oder Kampf der Kraniche mit den Pygm&en. 
Komisches Gedicht in 5 Gesánwn. (8-r. 134 l.) Pesth, 1834. G. A. Hartleben. —.45 p. 

Prabmr, J. 8. Unpartheiische Gedanken über das erste und zweite Heffc des im Jahre 
1786, von einer GeseUschaft patriotischer Liebhaber der Literatur berausgegebenen 
Merkurs von Ungarn oder Litteraturzeitung für das Königreich Hangám und dessen 
Kronlánder. (8-r. 61 1.) Ofen, 1786. Gedr. bey Katharina Landerinn Wittwe. E. M. 

Prachary, Joh. £ede bey Gelegenheit der Feyeriichkeit, welche auf Veranlassung der 
Annahme des erblichen Eaysertitels von Oesterreicb Sr. Majestát Franz II. veranstaltet 
wurde . . . den 15. Oct. 1804. (4-r. 4 lev.) Gedr. bey Jos. Kari Maver (in Leutschau). 

M. 

Praclier, Lud. Dissertatio inauguralis medica sistens colicam metallicam ac vegetabilem, 
ín specíe verő satuminam, quam . . . pro gradu dris med. rite obtinendo . . . disqaisi- 
tioni pnblicae submittit. (8-r. 54 1. és 1 lev.) Budae, 1835. Typis typogr. reg. acient. 
universitatis hung. M. 

Praecepta, Illyricae lingvae — , svccincta per^picvaque methodo proposita. (8-r. 104 1.) 
Coloczae, 1807. Apvd Joann. Tomentsek. E. M. 

— Salomonis ad juventutem. In versus rbythmicos redegit, et melódiám aptavit direetor 
localis majoris gymnasii r. Schemnicienais scholarum piarum. (4-r. XXXIV 1. és 2 lev. 
zeneműmelléklet.) Scbemnicii, 1802. Typ. Franc. Joan. Sulzer. M. 

— omatae ac ííguratae syntaxeos et ortbograpbiae latináé iam olim edita In vsvm 
ivventvtis scbolasticae, nvnc denvo recvsa. Accesservnt institvtiones periodologicae. 
ik. 8-r. 72 I.) Posonii, 1765 Typ. Joan. Mich. Landeret. 

U. a. (k. 8-r. 72 1.) Posonii, 1772. U. o. M. 

— instituendae vaccinationis pro medicis et chirurgicis < regni Hungáriáé. (8-r. 24 1.) 
Budae. 1812. Typis reg. universitatis. ' E. M. 

U. a. (8-r. 24 1.) Budae, 1818. U. o. . E-W. 

Praecogaita jurís seu delineatio generális primorum totius jurisprudentiae íiindamentorum. 
Accedunt centum positiones ex Hugonis Grotü libris de jure belli & pacis excerptae 
cum corollaríis annexis. Quas privatae disceptationi subjicit . . . princeps Paulus 
Antonius Estoras de Galantha . . . anno 1731. (2-r. 7 lev., 224 1. és 8 lev.) Posonii, 
typis Joan. Pauli Royer. E. M. 

Pra cdett terion Adm. Bev. Dno Venceslao Kohautb in grati animi contestationem a 
G**** Sz*** cum absolutis Il-dae humanitatis scholae studiosis oblatum mense Augusti 
1832. (4-r. 4 1.) Varadini, excud. Joan. Tichy. li. 

Praelectio dé fíctione poetica, quam occasione secundo-semestralis publici tentaminis, in 
r^o Leutscboviensi gymnasio, mensis Augusti 24. ex praelectionibus >Iicb. Povolni, 
specie dramaticae declamationis, produxere secundae humanitatis auditores ; qui, per 
novom systema studiorum substituta arti oratoriae poetica, arDebant saCrae sVu 
CorDa DICare poesl. (8-r. 30 1.) Leutschoviae, typ. Jos. Car. Mayer. M. 

PraattBiaaríen zu einer historíscb-krítischen Untersuchung über die Becbte und Freyheiten 
der protestantischen Kirche in Ungam. L. : Molnár, Joh. 

Praeatiaai fídei et amorís in insigni heröe Michaele Eszterházi theatralibus ludis exhibitum. 
Belohnung der Trey und Liebe in der Persohn des Grossen Helden Mich&elin 
Eszterbázi. In offentlicfaen Schau-Spill vorgestellet. Ab 111. . . . Soproniensis s. J. 
gymna.sij juventute. (k. 4-r. 12 lev.) Sopronij, typ. Nic. Joan. Schmid. M. 

PraaMSttiira et praepositi S. Martini, alias SS. Salvatoris de Posonio. L. : Pogán, 
Adalb. (8-r. 55 1.) 

Praaragativa philosophiae ex naturae et artis testimonio probata. In eorum gratiam 
denno edita qui amoena aeque ac prodigiosa ejusdem utilitate deelarantur. (12-r. 2 és 
130 1.) Casaoviae, 1737. Typ. academicis s. J. per Joan. Henr. Frauenheim. E. 

Praaragallvaey libertates á privilegia ecclesiis, et clero regni Hungáriáé, partiumque 
eidem anDexenun debita. Auditoríbus oblata, dmn universam logicam in . . . .ordinin 

9* Praesidium. 132 Pravoticski. 1 S. Pauli primi eremitae conventu Lepoglavensi anno 1754. publióe propugnaren( 
Antouinvs Prekrit, & Raphael Passero, praeside RP. Gábrielé Passero. (12-r, 6 le?, és 
106 1.) [H.- és ny. n.] A. M. . 

Pnatidiun spiritoale contra omne peccatum. Sive remedium efficax ad conservandam 
animae puritatem a peccati labe immunem, & donmn impeccabilitatís obtinendum 
per seríam & accuratam quatuor novissimorum considerationem. Juxta illud Ecdeai. 
acitici 7. V. 40. Monitum, & divinum per eundem factum promisaum. Memorare novissmu 
tua, & in aeternum non peccabis. (16-r. 5 lev., 178 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1721. 
Typis academicis. M. 

Prae8VLI, eXCeLso ~, oVILe sVVM VIsItantI Deblta pletas et reVerentla sVbstemlt 
Joanni e comitíbus de Réva perpetuo in Szklabina & Blatnicza etc. quum liberam 
regiamqae civitatem Leutschoviensem, ritu solenni canonice ingrederetur. XIV. idib. 
Maji anno ut snpra. (2-r. 2 lev.) Typ. Leutschoviensibus Podhoránazkianis. M. 

Prattor in txamite justitae compertus. Illustr. atque Magn. D. Franciscus Binfí lib. 
Baro de Losontz, nuper in magnó Transilvaniae principatu incliti comitatus Krasznensia 
comes supremus. Jam praetura sibi a principe credita rite et sancte perfunctos, a 
Dno suo caelesti e strepitu fori terrestris ereptus, et ad liquidam possessionem 
tranquillitatis caelestis immissus. (4-r. 15 lev.) Claudiopoli, 1773. Impress. typ. ref. colL 

— Jac. Wend. Weihgesang bei Gelegenheit der Weihe der von Ihrer Durchlaucht der . . . 
Fürstin Frauen Frauen Maríae Hermenegildia Esterházy v. Galantha ... der 
bewafiheten Bürger-Miliz der königl. Frevstadt Eisenstadt gnádigst verehrten Fahne. 
(4-r. 4 lev.) Eisenstadt, 1810. (Ny. n.) ' ü 

Prágay, J. N. Leitfaden in küizester Zeit ungarísch za lemen. Hauptsftchlich für den 
Selbstunterricht des k. k. MilitArs eingerichtet. {12-r. 1161.) Wien, 1841. Mechitaristen- 
CongregationsBuchh. • — .24 p. 

Prámer Alajos. Üdvös és czélszerű-e a káptalanokat eltörölni és ezek helyett egyház- 
megyénkint presbyteriumi tanácsot alatítani? (8-r. 40 1.) Kassán, 1848 Ny. Werfer 
Károly. — .15 p. 

Prandía Jani in culina Aescnlapii per Bacchum parata anno 1805. (8-r. 16 1.) Magno- 
Varadini, 1807. Typ. Mich. Szigethy. 

Eil követi: Jánut ebédgyei a melyek Eskulapius konyhájában Bacchas által késsittettek 1805. eatendőWa 
8 viagyaral táloltattak 1806-dikban. ■. 

Praadt, Adan Ign. Dissertatio inauguralis medica de vesicantibus. (8-r. 45 1.) Viennae, 
1768. Typ. M. Th. Schulz. 

Pranoatyka neb sedlska knjzka o powétrj a sprawe, kterak spusobnost éasu prés cely 
rok prede wedeti, a poznati se muSe, rok od roku trwagicy. Dodáwa se k koncy in 
trivno. Kalendar wzdy trwagjcy. (k. 8-r. 55 1.) Wtysstená roku 1790. (Ny. n.) 

— 8edl8ka — , to gest : knjzka o powetrj, a zprawa o zpusobnosti casu, kterak rok od 
roku predzwédéti se muze. (12-r. 48 1.) Wytissténá roku 1793. [H. és ny. n] M. 

U. a. (k. 8-r. 48 1.) W Skalici, 1853. Pjsmem Frant. Xaw. Skamycla sinú. E, M. 
Prantner, Joh. Paul Ant Höchst schmerzliche Trauer-Klage, welche über den frühzeitágen 

Hintritt Michaeli Prantnerin weyland gewesten Kloster-Jungfrauen, so den 26. Jun. 

1765. aber in dem 19. Jahr ihVes Alters das zeitliche Lében geendet, wehmüthigat 

führte u. zum Zeichen der inniglich zarten Liebe gegen seiner Tochter selbst verfassete 

der ^^eeligen höchst bestürzte Vater. (2-r. 2 lev.) O^enburg, gedr. b. Joh. Jos. Sies& 

L 
Praaoh. Az osztrák birodalom álladalomtana. Forditá Vi n c z e István Paulin. (8-r. 360 1.) 

Pest, 1854. MOller Gyula. E. M. 

Praunaperger, Alexiua. Dissertatio inauguralis medica de empyemate. (8-r 40 1.) 

Vindobonae, 1819. Ex typogr. J. E. Ackermann. M. 

Pravila de ob§ce asupra fántelor rjéle, fi a pedeptirij lor. (8-r. 7 lev. és 146 L) In 

Vjenna, 178b. Jos. Kurcbek. 

— Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga druxtva. (8-r. 30 1.) U Zagrebu, 1860. Tiskom 
L. Gaja. 

Pravoticiéfci, Joan. Príncipia juris et contrarietates, ac dubietates ex proleg. tripar. 
potissimum desumptae) & resolutae. Quas in alma archi-episcopali soc. Jesu univer- 
sitate Tymaviensi praeside . . . . Andr. Lehotai .... pubhcae disputationi proposuit 
.... In anno InCamatloiiIs D. nostri lesV ChrIstI VlgesMo VI [II. supra mülesimum 
septingentesimum. (4-r. 4 lev , 50 1. és 11 lev.) Tymaviae, typ. academicis soc. Jesu. M. Fnwda. 133 Pray. 

Pnvte wjry Icrjrstoweg katoUckeg, áneb wsseobecneg. Ob»ahugjci w sobe summu spra- 
wedliwého a spasytedlného v^nj krestíanského s wyswetlenym véenj ninegssyho od 
sprawedliweg wjry odwazegicyho swetle a kratiSko obsahnutá, a wssem dussného spasenj 
Uedagíeym potrebuá. Wvdaná róka páne 1752. (13-r. 4 ler. és 383 1.) Wytísstená w 
£o88Í€ácb, w impressyi akademickég. M. 

RrawidUi aneb régule nowouwedného ustawu modleni za obrafeni hrísanikuw. (k. 8-r. 
i lev.) W B. Blatríci, 1844. Literami a tískem Fiiipa Macholda. M. 

— zdrawj, sepsal w madarském gazika L. 8z. swobodné preloül D. Gaal, wydal O, Sz, 
(lör. 8 1.) W Aradé, 1858. Tiskem Leop. Réthyho. E. 

r~ Moresnosti, aneb Zdworilosti, gako y Opatmostia Zachowánj Zdrawj, Mladei^i a tém, 
kten roho gessté potíebugj, obétowaná. (8-r. 60 1.) W Pesstí, 1795. Wytlaőená w 
Matége Trattnera. M. 

— Polnég poradnég ataráii hlawné —, wedle elanka cTewátého 1840 zákona kraginského 
pre skolflku mládei slawneg stolici Sariskég. (k. 8-r. 26 l.) W Pressowe, 1843. Wytissténo 
u Mich. Rftdlitza. M. 

— Skolské a mraYfié — , pre národné skoli w kralowstwi uherském a pripojenich krajinach. 
(8-r. 16 1.) y Badine, 1833. Yitiaeeno liter. kral. nniveni. M. 

^ Mwého ruience s prjdawkem mnoha uiitecn^cb a odpnstkowych modliteb. Druhé 

rozmnoiené wydánj. (12-r. VIII, 9—58 1. ée 1 lev.) W Preaburgu, 1840. Tiakem Ant. 

urozneho ze Smidu. M. 

Pimo o ziwenj faráraw které spísal a widal Jos. Ign. B. (8-r. 120 és 1 1.) Boku, 1787. 

[H. és ny. n.] M. 

Praxis brevis, fructuose, & utiüter agendi cum sectarüs noatrae aetatia. L. : Lohner, 

Tobiaa. 
(Pray, Georgiua.) De inatitutione ac venatu falconum libri dno. L.: De inatitatione. 

— Épiatola reaponaoria ad diaaertationem apologeticam Joaepbi Innocentii Deaericii ^ . . 
aoctoris commentarioram de initiia, ac majoribus hnngaronun. (8-r. 83 1.) Tymaviae, 1762. 
Typis collegii academici aoc. Jeau. A. E. M. 

Dobrowsky i888, i frt 8o kr. 

— Annalea veterea bvDDorvm, avarvm, et hvngarorvm, ab anno ante natvm ChriatTm 
COX; ad annvm Christi CMXCYII. dedvcti ao mazimam partém ez orientia, occiden- 
úaqve rervm acriptoribva congeati. (2-r. 3 lev., 388 1., 3 lev. és 1 térkép.) Vindobonae, 17Ö1. 
Typ. Qeorgii Lvd. Bchvlzii. A. E. M. 

Dobrowsky i888. 8 frt, — Rohracher F. i88q. 6 frt yo kr. 

— Annales regvm Hvngariae ab anno Chriati CMXCVIl ad annvm MDLXIV. deducti 
ac mazimam partém ez acriptoribva coaevia, diplomatibvs, tabvlia pvblicia et id genva 
litteraríis instrvmentia congeati. Pars I. Oomplectens rea geataa ab divo Stephano ad 
Oarolvm 1. Robertvm. (2-r. 7 lev., 391, 6 1. éa 1 rézm.) Vindobonae, 1763. Typia 
Qeorgii Lvd. Schvlzíi. 

Pára ű. tSomplectena rea geataa a Garolo I. Boberto ad Wladialavm I. (2-r. 2 lév., 

360 1. éa 6 lev.) Vindobonae, 1764. Tvp. Joann. Thomae de Trattner. 
Pars m. Complectena rea geataa ab Wladialao I. ad Mathiae Gorvini coronat. (2-r. 2 lev., 

316 1. éa 5 lev.) Vindobonae, 1766. Typ. Joann. Tbomae de Trattnern. 
Pára IV. Complectena rea geataa ab coronatione Mathiae Gorvini, ad Lvdovicvm II. 

i2-r. H&t I. éa 3 lev.) Vindobonae, 1767. Svmptibva Avgvatini Bemardi. 
Pára V. Gomplectena rea geataa ab Lvdovico II. ad Maziiaiilianvm II. (2-r. 560 1. éa 

5 lev.) Vindobonae, 1770. Svmptibva Avg. Bemardi. A. E. M. 

Dobrowsky i88g, 28 frt. — Rohracher F. i8gO. 42 frt. — List <&• Francke 187O. 90 tlr. 

— Supplementom ad annales veterea hunnorúm, avarum, et hungaromm congeatoa. 
(n. 8-r. 151 1.) Tymaviae, 1764. Typia collegii academici aoc. Jeau. A. E. M. 

Disseitatio II. apologeiioa Jot. Innoc. Det^rieii raper epistola Qeorgii Pray. Cam animftdTonionibiis 

(Qeorgii Pray. 
Parergon p«r«uii monoratn dignum adnexvin disrartationi II. apologeticae Jos Innoc. Desericii adTonu 

epifttolam eritieam Oeorgli Pray Cam aDimadtreraioDibiia Qeorgii ^^*-7 
Dobrowsky l88g. I frt 20 kr. — List 6- Francke 187O. 20 gr^ 

— Epiatola reaponaoria ad partém prímám diaaertationum Benedicti Gettonia. (n. 8-r. 
252 éa 1 1.) Tymaviae, 1768. Typ. collegii academici aoc. Jeau. M. 

Dobrowsky l88g. i frt 80 kr. — Horovitz l8y6. l frt ^O kr. 

— Vita 8. Eliaabethae viduae landgraviae Thuríngiae, ducia Sazoniae, Haaaiae príncipia 
ei> comitia palatinae, nec non B. Maigarítae virginia quarum illa Andreáé II. haeo 
BslaelV. Hungáriáé legum filia erat hji maa. codicibua eruta, ac praeviia diaaertatío- Pray. 134 ¥nj. 

nibufl illuBtrate . . (4-r. 6 lev. és 378 1.) Tyrnaviae, 1770. Typis edlégii fteaiMd 
soc. Jesu. A. E. M. 

Dobrowsky í888. 4 frt, — Ust &> Francke íSjO. 2tlr. — Horovitz i8y6. ^frt 50 kr, 

Pmr, fiéorgius. Dissertatío bistoríco crilica de sacra dextera divi 6. Stephani piimi 

Mungariae regis. (4-r. 112 1. és 1 rézm.) Vindobonae, 1771. Typ. Jo. Tbomae de TnUtuern. 

Dobrowsky 1888. 2 frt 80 kr. A. E, «. 

— Dissertatío bistorico-dritíca de primatu auranae. In qua origó, pogreasiis, et interítos, 
ez monumentis nondum editís, compendio . . . explicantur. (4-r. 120 1.) Vienoae, 
1773. Typis Jos. Kurtzböck. A. L M. 

Dobrowsky i888. 2 frt 80 kr, — Horovitz i8y6. g frt, — LÁst íSr* Francke 187O. l tlr, 
-^ Dissertatíones historico-critícae in annales veteres hunnorum, avarum et bungaronun. 
(2-r. 246 1.) Vindobonae, 1774. Typ. Leop. Joann Kaliwoda. A. E. «. 

1. De popalorum Inniconim origina, et eor&m cam huii|parí* nexa; S. de eoram lingaa; 8. migimttonibiis ; 
4. de chazaris, CMJelie; 5. de turcis etc- ; 6. de paoziDacsitis et aliis cognatis gentibas ; 7. de popelU 
jurís hnogarici, Tallachis. síchHb, sazonibnB, bomb, etc. ; 8. de dnplici systemate Degnignesii et berotisu- 
ram de origine hunnoram ; 9. controversiM circa res Attilanas ; 10. rationes, cnr hunni ante annvm S77. 
Pannóniáé non Tideantar oocniMsee. 
Dobrowsky 1888. 4 f^* 

— Dissertatío lustorico-crítíca de Sancto Ladislao Hungáriáé rege. (4-r. 2 lev. és 1401.) 
Posonii, 1774. Sumtibus Jo. Micb. Landerer. A. M. L 

Dobrowsky 1888 l frt 80 kr. — List ár* Francke j8jO, I tlr. 

— Dissertatíones bistorico-criticae de sanctis Salomone rege et Emerico duce Hungmríae: 
(4-r. 100 1.) Posonii, 1774. Joan. Micb. Landerer. A. M. L 

Dobrowsky 1888 I frt. — Rohracher F, l88g, l frt 10 kr. — List é?* Francke l&^O. 
I t/r. 12 gr, 

— Specimen bierarcbiae bvngaricae complectens seriem cbronok>gicam arcbiepiacoporrin 
et epiflcoporvm Hvngariae cvm rvdi dioecesivm delineatíone adjeetis, si qvae svnt 

?ecvliare8, praerogativis, vt plvrimvm ex diplomatibvs congestvm. 2 partes. (4-r.) 
osonii et Cassoviae, 1776. Joann. Micb. Landerer. 
Pars I. De arcbiepiscopatv Strigoniensi et ejvs svffrageneis. (7 lev., 435 és 1 1.) 
Pars 11. De arcbiepiscopatv Ck>locensi, et eivs svffraganeis. Addita est cborograpbii 
patriarcbatvs Ipekiensis avtbore abbate Micbaele Maria Millisicb. (5 lev. és 4o5 1.) 
Posonii et Cassoviae, 1779. Joan. Micb. Landerer. 

Dobrowsky 1888. g frt, — Rohracher F. l8gO. 8 frt ^O kr. — List &» Fraticke. l8j(). 
4 tlr 20 ^. ' 

— Diatribe in dissertatíonem bistorico-criticam de S. Ladislao Hungáriáé rege, fundatore 
épiscopatus Varadiensis, ab Antonio Ganoczy . . . conscriptum. Cui accedunt synodus 
snb L^urentío Strigoniensi arcbiepiscopo celebrataex codioe ms. seeuli XII. exeuntis, 
et conscríptio decimae pontífíciae in dioecesi Vesprimiensi seeuli XIV. ex codioe ms. 
tabularíi secretí vatícani (5 lev., 11— 2641. és 3 lev.) Posonii et Cassoviae, 1777. Joano. 
Micb. Landerer. • A. E. M. 

Rohracher F. l88g. 2 frt 90 kr, — Horovitz l8yS' ' f^ 50 ^r. 
( — ) Index rariorum librorum bibbothecae universitatís regiae Budensis. 2 ptes, (n. S-r. 
7 lev. és 565 1.; 491 1.) Budae, 1780—81. Typ. regiae universitatís. A. E. «. 

Dobrowsky 1888. 4 frt, — lÁst <Sr* Francke, iSjO. 9 tlr 75 gr, 
(— ) Impostvrae OCX VIII. in dissertatíone R. P. Benedicti Cetto, de Sinensivm impostvris 
detectae et conwlsae. Accedvnt epistolae anecdotae B. P. Avgvstíni e conaitíbos 
Hallerstein ex Cbina scriptae. (8-r. 4 lev., 272 és LV 1.) Bvdae, 1781. Typ. leg. 
vniversitatís. E. M. 

Dobrowsky 1888. I frt 80 kr. 
C— ) Taurica iuri Russico a Chatbaiina II. autocratrice bello, et pace asserta poemation 
e bibliotbeca regiae universitatís Pestíensis. (4-r. 16 lev.) Pestíni, 1787. Joan. Micb.. 
Weingand. M. 

(• ) Taurunum auspiciis Josephi U. aug. recuperatum. Poemation a G. P. concinnatam. 
(4-r. 24 lev.) Pestini, 1789. Sumpt. Joan. Micb. Weingand. M. 

Dobrowsky j88q, JO kr. 

— Epistola ad Benedictum CJetto in qva novae bvivs in rebvs sinicis impostvrae dete- 
gvntvr. Accedit bistoria controversiarvm de ritibus sinicis ab earvm ongine ad finem 
compendio dedvcta. (n. 8-r. XXXII, 251 és 1 1.) Pestíni ac Cassoviae, 1789. In bfblio- 
polio Strofamayeriano. A. M. 

Dobrowsky i88g. i frt 80 kr, — List <Sr* Francke l8yO, I tlr^ Piay. 135 Pray. 

Pray, Qeorgiiit. História controversiarvm de rítibvB Sinicis ab earTm orígine ad fínem 
conpendio dedvcta. Praecedente epistola ad fienedictum Cetto. (n. 8-r. XXXII, 25 1 és 1 1.) 
Pcstíni, Budae ac Cassoviae, 1789, in bibliopolio Strohmayeríano. A. E. M. 

( — ) Declaratio síncera, christiania, et patríotica civis hungari catholici ad quaestioDem^ 
ED 8ic dkta apoataaia inter delicta civilia referenda? (8-r. 40 1.) Pestini, 1790. Typis 
Franc. Patzko. M. 

Erre válasz: Beflexiones fluper decleratione sincera etc. Ld. ott. 

( — ) Ad antorem nullitatis animadversionum in libellum, cui titulus : sola salvifica ad 
trutinam rationis et revelationis expensa ad rectum revelationis et rationis usum 
exactarum epistolae III. familiares. (8-r. 2 ós 160 1.) Pest, 1791. Franc. Aug. Patzkó. 

A. E. M. 

i — ) Geschichte der Streitigkeiten über die chinesischen Gebráuche, worinn ihr Ursprung, 
Fortgang und Ende in drey Büchem dargestellet wird. (8-r. XLVI éa 368; 538, 
:^.84 l) Augsburg, 1791. Bey Nic. Doll. M. 

Dobrowsky l88g. 4 ff^- 

\ — ) Animadversiones in libellüm, cui titulus: Sola salvifica ad trutinam, rationis et reve- 
lÁtionis expensa. Ad rectum revelationis et rationis usum exactae. (8-r. 52 I.) 1791. 
I^H. és ny. n.] M. 

( — ) Commentatio historiea de vetere reginas Hvngariae coronandi more. et qvid inde 
jvris conseqvvtae videantvr ? Conscripta ab E. C. M. V. 1. P. G. (8-r. 61 L) 1792. 
•Ny. n.] A. t. M. 

Dobrowsky l888. 6o kr, 

— Dissertationes. L. : D e s e r i c i u s, J. J. 

— História regvm Hvngariae stirpis Avstricae. (n. 8-r. 4 lev., 432 1. és 1 lev.) Bvdae, 
1799. Typis reg. vniversitatis Pestanae typographiae. E. M. 

— História regum Hungáriáé, cum notitiis praeviis ad cognoscendum veterem regni statum 
pertinentibus. In trés partes divisa. Pars I. (n. 8-r. 8 lev., CLV és 333 1.) Budae, 1801. 
Typis reg. univesitatis Pestanae typographiae. A. C. M. 

Folytatása ezen dm alatt: 
História regum Hungáriáé, pars II. Complectens res gestas ab anno 1800 ad 152(i. 

(n. 8-r. «46 1.) Budae, 1801. ü. o. 
Pars III. Complectens res gestas ab anno 1527 ad 1780. (n. 8 r. 598 1.) Budae, 1801. U. o. 

A. E. M. 

Dobrowsky i888. 6 frt. — Horovitz l8'J^. 5//^. — List ár Franc ke l8j6. *^ tlr Í5 gr. 

— Syntagma historicvm de sigillis regvm et reginarvm Hvngariae, plvribvsqve aliis. 
Opvs posthvmvm cvm XVI tabvlis aerí incisis. Accedunt 1. Vitae, ac scríptorum 
auctoria recensio. 2. Seríes cfaronologlca cancellaríorum, vice-cancellariorum Hungáriáé, 
a condito regno ad banc aetatem perducta. 3. Vetera duo calendaría in usum ecclesiae 
Strigoniensis. (4-r. XXVI 1., 4 lev. és 161 1.) Budae, 1805. Typ. reg. universitatia. 

A. E. M. 
Dobrowsky í888, 4 frt. — Rohracher F. í8qO. ^ frt 80 kr. — List íSr* Franké i8yo. 
2 tlr 15 ^, 

— Epistolae procerum regni Hungáriáé. Pars I. Complectens epistolas ab anno 1490 
ad 1531. (4-r. XX és 191 1.) Viennae, 1805. Typ. J. V. Degen. M. 

Újabb kiadása: 

— Epistolae procerum regni Iluugariae. 3 partes. (n. 8-r.) Posonii, 1806. Ex typogr. 
G. A. Belnay. A. E. M. 

Pars I. Complectens epistolas ab anno 1490 ad 1531. (VIII, 34^ I. és 1 lev.) eneyolicaa pro comitiis ad noTum regem elifendam. — - Maxiinilianus rex ad cÍTei Bartphenses . 
AllMrtns, Wladialai fráter, ad eosdem. — Beatrix, regina Hangatioe, ad eosdem. — Praelati et barones r. 
llvn^. ad eosdem. — Wladiaíans ad eoedem. — WladialaoB ad Sárosiensem, et TÍcinoe comitatna. ~> 
Haximilia&iis ad jns aunm in Hungáriám demonstrandnm, bona Joannis Bánfy. fratri ejnedem Jacobo 
ceafert, et militiae soae mandat, nt hunc in poeseesione tneantur. — Wladislaas rex, ad cives bartphenses. 
— Wladielans rex, facta cnm fratre sno Alberto pace, omnibus, qni hi^us partes seqnnti fnisaent, veniam 
tedt. — Tkomaa eppns Janrinensis ad eppam TranssilTaniae. — Augustinns Biu-badico. dnx Venetomm, ad 
Stephanun de Báthor. — Wladislaas rex ad comitatam Borsodiensem. — Wladislaas rex ad Maximiliannm. 
<- Jalins II. pontífcx raaximas ad r^em Wladislaam. — Jalios II. pontifex ad nationem hang. — Idem 
pontifez . ad regem Wladislaam. — Wladislaas rex ad Bemardam de Tharócz. — Maximilianua ad regem 
Wladislaam. — Wladislaas rex ad Joannem de Zápolya. •— Wladislaas ad palatinam Hungáriáé. — Wladislaas ad 
cemitem de Boayn. — Wladislaas ad status et ordinea. — Wladislaas ad nobiles Slavoniae. — Wladislaas ad 
Stapkaaum de Hédervára. — Wladislaas ad clTitates regias. — Wladislaas ad oomitatum de Walko. — 
Georgias Székely ad incolas eomitatuum Pest, et Zolnok. — Leo X. pontifex m. ad regem Poloniae Sigis- 
■módom. — Maximilianua ad Wilibaldum Pirlrmayer. — Leo pontifex ad regem Wladislaam. — Maximilianas 
caidinali Ourcensi potestatem facit, prius, qaam cum Hangarioe, et Poloniae regibus, oondicto li>ce Pray. 136 íüy^ 

confredUlar, de qvikoidua capitíbns eam eis trMisif«ndi. — Poatífex ad Stephaaara Báthorj. — Házi* 
inüiMiiu, habilo oam HaneuiM et PoIodím regibut congressn, Yiennam com eiadem profactas, Lttdoyicnm 
Wladialai fllinm, in famíliám Austriacam cooptat, enmqae s. imperii ricarinm eooatitnit. — Leo postífei 
ad Lttdoricnm regem. -^ Idem ad Sirámimdum Poloniae regem. — Idem ad regem firaooonim. — LodoTÍcoi 
rex ad cives Bartphenses. — Qabridí de PetrÍTaredino ad Joannem Bánfy de Lindra. — Ladoricai rez tá 
Joaoaem de Zápolya. — Stephaous Werbőczy ad comitatam Wetzprímieosem. — Ladovicas rex ad Oeorginii 
marohionem Brandenbargrnoem. — UnÍTersi aseeesores sedis jndieiariae ad nobíles comitatns Wenprimtendt. 

— LadoTÍeas rex ad eosdem. — Idem ad civitatea regtas. — (dem ad eammnm poitiftcem. — Idem ad 
Emannelem Lositaniae regem. — Idem ad palatínnm regni Hungáriáé. — Cires Scardonenses ad Ladericaa 
regem. — LndoTÍcns rex ad comitatom Sárosiensem. — Steph. de Báthory ad enndom comitatnm. — Lado* 
tícu rex ad oives Barthpenaee. — Clemens papa VII. ad regem Ludoricom. — Idem ad Joannem Kor- 
nemisaa. — Idem ad Stephannm de Verbőcz. — Idem ad cWes Segniensea. — Panlu de Varda ad Andreán 
de Bithor. — LndoTÍcnB rex ad Stephannm Brodericnm ~ idem ad caesaris, regié Angliáé, et imperii 
oratores. — Baro de Burgio ad snmmi pontíficis secretarinm. — LadoTÍcuB rex ad comitatns regni Han> 
gariae. ~~ Factioei. solnto HatranienBi conTenticnlo, Panlnm de Arthandy, et Michaelem Kendercsy. ad 
Sigismandnm Poloniae regem ablegamnt, qoi eorum, qaae Hatvanioi acta eraot, speciote excoaarent. — 
Clemens papa YII. ad Oallianim regem. — Ladoricne rex ad enndem. — Idem. ad atatns, et ordioes 
dioecesis Varadionsis. — Idem ad capitolum eccleeiae Varadiensis. — Clemens TIl. ad barooem d« 
Bni^io, nuncium apostolicnm. — Sirmienais episcopns ad Mariam reginam. — Maria regina ad sammom 
pontiflcem. — Panlns, episcopns Agriensis, ad ciTes Casaorienses. — Maria regina ad Joannem de Zápolya. 

— Joannes de Zápolya ad ciritates regias. — Maria regina ad nobiles regni Hungáriáé. — Maria ad 
Chistophomm de Frangepanis. — Maria ad status et ordines regni. — Joannis de Zápolya encycliea id 
regnicolas Hnn^riae. — Idem ad Sigismnodnm regem PoIoniM. — Inoerti, sed qni coronationi Joannis 
Zápolya interfait ad amicnm epistola, qua res in ea gestia minntim dekcribit. — Oratores Ferdinandi 
regis ad Wolfj^gnm de Bozyn. — Joannes Zápolya ad civitatem Barthphensem. — Ferdinandns ad statai 
et ordines regni Hang. — Hieronymns di liasco ad legatum Galliae Tenetiis morantem. Joannes rex ad 
regnicolas fítctionis Zapolyanae. — Idem ad Pe'mm de Perén. — Alexias Thnrzö ad cive^ fiartpitenaee — 
Ferdinandns ad Barthenses. — Sigism. de Herberstein ad eosdem. — Jounnee ad status ed ordines s. r 
imperii. — idem ad Stephannm de Háthor. — Idem ad statns et ordines Aastriae. — Krodericua Sirmiensii 
episcopns. ad Thomam de Nádasd. — Franclscns do Frangepanibns, ad eundem. — Joannes ad eundem. — 
Strigoniensis archíepiacopus ad eundem. — Joannes ad comitatum Castriferrei. — Idem ad LudoTicun 
Oritti. — Wilhelmus de Kogendorf ad comitatum Nitriensem. — Idem ad capitulum reteris Bndae. 

— LudoTÍcua Oritti conatituitnr gubernátor regni. — Joannes rex ad Baguzanam rempublicam. — Wilh. de 
Bogendorff ad Thomam de Nádosd. — Praecipui proceres utrinsqne partii, pertaesi calamitatum. qnas 
regnum. ob amborum re^m disstaia, hactenus pertulit, conventum ad has levandas Yesxpriraium indicoDt, 
eoqu^ Bartphensem et ncinas ciritates invitant. — Appendix : I. Statuum et ordinnm regni paeta cam 
Joanne Conrino inita. II. Diarium aotorum in comitiis Pestanis 158.5. die 10. Maji, et seqnentibus : itea 
anni 1.586 et conciliabuli Hatvaniensis. 

Pars n. Oomplectens epiatolas ab aniio 1531 ad 1554. (3 lev., 7—438 1.) 

Ferdinandus rex ad statos et ordines regni. — Idem ad civitates rog^as. — Sigismundus rex Poloniae ad 
bellidnces regis Ferdinandi. — Ludoricns Oritti ad Thomam de Nádasd. — Kranciscus de Frangepanibai 
ad eundem. — Joannes rex ad Franciscum Dobó. — Marcus Pemílinger ad Stephannm Maylat. — Steph 
Hrodericns ad Thomam de Nádasd. — Lud. Pekri ad eundem. — Franc. Nádasd ad eundem — NIco'aat 
Jurisich ad regem Ferdinandum. — ánna de Kadasd. ad DiouTsium de Hasságh, Caniaienaem praefeetn«. 

— Hieron. de Ziara ad consiliaríos regni Hungáriáé. • Simon Erdődy ad Thomam de Nádasd. — Steph. Brode- 
ricus ad eundem. — Ferdinandus ad cives Bartphenses. — Thomas de Zalahaza ad Thomam de Kadasd. — 
Valentinus Lupus ad eundem. — Ferdinandus ad regnicola.<t Hungáriáé. — Steph. de Werbőcz ad Thoman 
de Madaad. — Thomas de Nádasd et Alexius Thnrzó ad regem Ferdinandum. - Joannes rex ad Thomam de 
Kadasd. — Ferdinandus' ad eundom. — Archieppus ColoQensis ad eundem. — Zagrabiensis eppua ad enn- 
dem. — Idem ad regem Ferdinandum. — Joannes ad regem Francorum. — Idem ad Montmorancium Galliae 
connestabilem. — Mathias Baronyay ad Thomam de Nádasd — Alexius Thurzó ad eundem. — Yalent 
T6rbk de Enying ad eundem. — Nicol. Olahu* ad eundem. — Joannes ad StatÜium oratorem Zapolyanum.— 
Ckristoph. Zenichy ad Thomam de Nádasd. — Leonhardus 1. b. in Fels ad eundem. — Steph. de Werbőci 
ad Martinuaium ei Pelrum Petrovych. — Petrus Oerondi ad Stephannm Maylat. — Emencus Beb«k ad 
Stephannm M^jlaih. — Franciscus de Frangepanibus ad «ummum pont. Paulum III. - Joannes Eiselar ad 
Thomam de Nádasd. — Rayky ad Joannem Szalay de Kerechen. — Thomas de Nádasd ad Petmm va^odaa 
Transalpinensem. — Comes Alexius Thurzé ad Leutschovicnses et vicinas urbes. — Status et ordines ad 
regem Ferdinandum. — Fr. Oeorgius Martinusius ad Thomam de Nádusd. — Casp. Szeredy ad Joann. Zalay. 
c. Poeoniensem. — flobiles Transsylv. ad Ggium Martinusiura — Comes Alexius Thurtó sd Th. de Nádasd. 

— Carolus imp. ad consilíarios r. Hung. — Joan. Ungnad ad Thomam de Nádasd. — Principes imp«ü ad 
status et ordines r. Hung. — .irchiepiscopos dtrigon., P. de Varda. ad Th. de Nádasd. — Nicol. Olahna ad 
Petrum ErdMy. — Idem ad locumtenentem et consiliaríos Hung. — Oerardus Veltwyck ad Th. de Nádaad. 

— Magistor Matthaeus ad Th. de Nádasd. — Carolus Y. imp. ad Solymunnum caesarera turcarum — Franc. 
Kváry ad Strigonienserti archiepiscopura Petrum de Yarda. — Nic. Olahus ad enndem. — Ferdinandva rex 
ad Yeltwyckum. — Carolus imp. ad Rastanum hassam. — Steph. Maylat ad filium suum Gábrielem. — 
Myrche rajroda Valachiae ad AnnaJi de Nádasd. — Joann. Maria Malvozius ad Th. de Nádasd. — Nic. 
comes de Salm ad eundem. — Nobiles cttus HeTesiensis ad Paulum de Yarda. — Ferdinandus ad oonsilia- 
rios camorae Posoniensís. — Franc. Kendy ad Th. de Nádasd. — Oeorgius Martinusius ad eundem. — 
Commissarii regii ad regem 'Ferdinandnm. — Steph. Maylat ad Th. dn Nádasd. — Solymannus ad imp. 
Carolum. — Paulus Bornemisza ad Th. de Nádasd. — G. Martinusius ad eundem. — Nicol. Mykulich ad 
i;undem. — Yerancius ad eundem. — Nic. c. a Salmis ad eundem. — Andr. de Bathor ad eundem. — 
Franc, de Batthyán ad eundem. — 0. Martinusius ad Andreám de Bathor. — Beinpertus comes a Tymstein 
iid Th. de Nádasd. — NicoL Olahus adeunde . — Martinusius ad Fríderícum rheni palatinum. — Idem ad 
Ferdinandum regem. — Nadasdius ad enndem. — PetruK Petrovich ad Mnatipham begum. — Martinusius 
itd commissarios regios. — Jo. Bapt. Castaldus ad Th. de Nádasd. — Solymannus má Sigismundum regem 
Poloniae. — Idom ad Transylranoe. — Excerptnm litteramm ad J. Po. Cossaldum a. 15^1 — Martinusus 
ad regem. — Ferdinandus r<x ad Martinusium. — M. Mehmeth ad onndem. — Solymannus ad Martinnsium 
et Ti-ansh'ilvanos. — Martinusius ad samraum pontiflcem. — Idem ad beglerbegum — Haydar hassa ad 
Martinusium. — Sforzia Palariciniusad eundem. — Castaldus ad Th. de N^lasd. — Regina Isabella ad regem Pmy. 137 PrwsnovMky. 

FtrdiiModiuii. — ConsUiarii Hong. Ad status imperii GermaniM. — Franc Kendy ad Tk. da Nadasd. — 
Xamieins dax Saxoniae ad Frand.. B«bek. -^ ConeilUrii regrii ad Th. de Nidasd. — FerdÍDandas rez ad 
orat4ir«8 regíos Gonstantinöpolim destinatoa. -> Frane. Péchy ad Th. d* Kadasd. — Blathias Zaberdiniu ad 
J«annem Tkhy. — Casp. Péchy ad Th. de Nadasd. — Andreas de »athor sd enndem. — Panpar at egenns 
Monadras ad principam tnroaram, ad Bostanum basaam, ad magisthiin curiae RustaAí bassae, a4 Durmiach 
Zaleby et ad Achmeth hassam. >- Aetum diei 8, mj^yi IftSS .Soprooii. ^ Actüm 18. mtiji 155S* in Sem- 
<■ pronio. — ActaiB die S7. április in eppido Sopnmiens.i 1558.' 

Pára ni. Gomplectens epistolas ab anno 1554 ad 1711. (3 lev., 7—616 1.) 

Franc. Kendy ad Th. de Nadasd. -^ VerantÍTis ad enndem. — Casp. Péchy ad eandom. ~ Ferdinandns'rex 
ad oraterea regios Gonstantinopoli. — Mehmet passa ad Joannem Ungnad. — Joann. Balassa ad enndem. — 
Panlns Zarkandy ad episcopnn Agríensem. — Franc. Zay ad Th. de Nadasd. — Angerias a Bvsbaehe ad 
Xadaadinm. — Ctooi^ns Wexnher ad enndem. — Kelatio Georgii Bakovssky ad Ferdinaadnm regem. — 
Ferdinandns rex ad pnncipem tnrcarnm. — Panlns Boroemisza ad Strigoniensem archi episcopum et Th. de 
Nadaad. — Andreas de Bathor ad enndem. — Steph. Dobó ad enndem. — Episcopns Zagrabiensis sd enndem. 

— Sigism. Torda ad enndem. — Casp. Magochy ad enndem. ■— Marcns Honrath ad reginm Mi^wtatem: — 
Franc, de Battyan ad Th. de Nadasd. ->- Panlns de Gregoriancx ad Fruie. de Batthy&n. — Ferdinandns 
caesar ad Strigon. archi episcopnm Olahnm. — Oliűins ad Th. de Kadasd. — Episcopns Janrinensis ad 
enndem. — Georgins Seredy ad Ferdinandum regem. — Listhins ad Th. de Nadasd. — Aly bai^sa ad Gasp. 
Xagochy. — Th. de Nidasd ad Franc, de Hatthyan. — Casp. Magochy ad Nadasdinm palatinnm. — Ferdi- 

t nandns rez ad oratores Antoninm Verancinm et Frane. Zay. — - Ant, Veraneins ad Nadasdinm palatinnm. — 

Frane. de Batthyan ad enndem. — Mart. Zenthgothardy ad enndem. — Franc. Forgach ad enndem. — 
Kpiscopna Draskovich ad enndem — Th. de Ni^usd ad Ferdinandum regem. — Stephanns Mathissy ad 
Ursnlam de Kanysa. — Mnstafia bassa ad Majestatem caesaream. — Caesar ad hassam Bndensem. — Veran- 
eins ad dnnm de Domberg. — Caesar ad snmmnm pontificem. — Verantins ad Franc, de Nadasd. — Idem 
rd Joannem Sambucnm. — G. Blandrata ad Steph. Báthory. — Senatns regni Poloniae ad enndem. — 
Steph. Báthory ad factionem polonomm Bathoryo addictam. — Factio Báthoryana ad Majestatem caesaream. 

— Petrns Zbororszky ad eandem. — AmurMas. tnrcarnm imperátor ad Stephannm Báthory. — Joannes 
Joo ad Steph. Báthory. — Sigism. Báthory ad digismundnm III. Poloniae regem. — Andreas oard. Káthor 
ad Franciscnm de Nadasd. — Wodward ad Siginn. Báthory. — Bndolphns ad Christophomm TanflFenbach — 
Joannes Hueber ad Simonem Forgách. — Edrard Barton, legatns Angliáé ad Sigism. Báthory. — Sigism. 
Báthory ad Maximil'annm archidncom Austriae. — Maximilianna ad Sigism. Báthory. - Bndolphns ad 

i «nndem. — SchwaraenbnTig ad caesaream Msjestatem. — Badnl. Valachtae princeps, ad Mecsem Ssékely. — 

Melchior Hornti t d caesaream Migestatem. — Steph. Bochkay ad Mehmet primarinm rexinnm. — - Franc. 
Forgach ad Mathiam archidncem. — Sigism. Rákocxy ad snmmnm vezirinm. — Status et ordines Hnn^^., 
ad status et ordines imperii Germaniae. — Bndolphns IT. ad status Hnng. Posonii ooiiectos. — Gabnel 
Báthory ad Szkender hassam. — Mehmet bassa ad Gábrielem Bethlen. — Gábriel Bethlen ad Mnra'h tnr- 
eamm snltannm. — Idem ad Tozirinm Nakasi Hazanem hassam. — Andreas Docay ad caesaream Majeetatem. 
Gábriel Bethlen ad Bohemiae et MoraTiae ordines. — Idem ad Schendarem hassam. — Cooventns Mflhl- 
hnaiensis ad ordines et status Hnng. — Gabr. Bethlen ad Frídericum Bheni palatinum. — Frídericus rez 

I nd Gabr. Hethleninm. — Bmeriens Thnnó ad Gnilielmu-ti a Banpow Frideríci regis canoellarinm. — Gábriel 

Bethlen ad bohémos, moravos, aliosque foederatos. — Idem ad Chataum tartarornm. — Ferdinandns rez ad 
Bethleninm príDCÍ|»em. — Perrns Pázmán ad oaes. Mig®^^^™ ~- ^l^''- Bethlen ad Petrum Pazmanum. — 
Belatio Joannis Kery ad palatinnm regni Hungáriáé. — Catharina principissa TransilTaniae ad Tezirinm 
Kaimakannm. — Ferdinandns ad Molchiorem Alaffhy. — Idem ad regni palatinnm. — Gnstarus Adolphns ad 
Oeorginm Bákóczy. — Ferdinandns rex ad Georginm Bákóczy. — Idem ad commissarios regios. — Georgins 
. Bákóczy ad snpremum Texir nm. — Idem ad portám ottomanieam. -^ Franciscns Wesselényi ad Majestatem 
regiam. — Georgins Bákéczy ad Christophomm a KhoTenhiller. — Princeps Lubomierszki ad Georginm 
Bákóczy, — G. Bákóczy ad regem Sveciae. — Idem ad Joannem Zamoiszky. — Joannes Zamoiszky ad G. 
Bakóezynm. — Leopoldus caesar ad status ot ordines regni. — ihr^iiiin hwMt Knil^n*^" *d Em e r ic nm TSkúj' 

— Aeneas comes a Ctprara ad comitatns snperioris Hungáriáé. — Bassa Bndensis ad Km er. T ökély. — 
P.nlns Szalay ad generálom Strasoldo. — Míchael Lochinszky ad euiTíenr.' -^~ StrasoTdo ad TTTT. comitatus 
Hnngariae tnperioris. — Petrus' Madacs ad montanas civitates. — Mehmet Neogradiensif^ begus ad Tökelium. 

— Strasoldo ad commendantoím Cossoviensem. — Emer. Tökelr ad nniyersos regni comitutus. — Strasoldo 
ad comiUtns regni. — Hasán bassa ad Tőkelyum. — Behir effendi ad enndem. — Bez Poloniae ad caesarem 
Leopoldnm. — Mazimilianus elector Bavariae ad Osmanem hassam Alepinum. — Caesar Leopoldus ad snm- 
mnm pontificem. — Idem ad regem Poloniae Joannem. — Franc. Bákóczy ad D. Jablooski. — Idem ad 
Annám Angliáé regrinum. — Caesar Josephns ad c. Joannem Pálfy. — C. Joann. Pálfjr ad Alezandmm Károly. 

— Franc. Bákóczy ad c. Joannem Pálfy. — Idem ad caes. Majestatem. - C. Joann. Pálfy ad principem 
Bákóczy. — Alez. Károly ad comítem Joann. Pálfy. — Idem ad princippm Bákóczy. — Carolus rez ad 
Joannem Pálfy. — Instmciío pro egregio Steph. Dobosy. quem Bakoczyns ad anlam regis Bornssiae, et 
dncem de Marlebomg. expediyit. — Hcvelatio arcanorun) Bakoczy. por Ali xandrnm Káro'y facto. 

Dohrowsky l8S8. J frt 50 kr. — Rohraeher F, iSffU. 6 fri. — LÁst 6^ Franckt 
1S7O. 5 //r /5 ^. 

Prmr, Geergkie. Commentarii historici de Bosniae, Servine ac Bulgáriáé, tum Valachiae, 
Moldáviáé ac Bessarabiae, cam regno Hnngariae nexiu Edidit diplomatíbus auctos 
Georgius Fejér. (n. 8-r. 2 lev. és 212 1.) Typ. reg. acient, universitatis ung. A. E. M. 
• Rohraeher F, l8gO. 2 frt. 

- • G.-i P., Stephani K a t o d a, et Danielie C o r n i d e s, epistolae exegeticae in dispunc- 
tioDem Antonii Ganoczy cum appendicuia ad L. K. (n. 8-r. 118, 69, 164, 24 1. és 1 lev.) 
Pestini, 1784. Typia Trattneriania. E. 

Lt'sí <Sr» Francke iSyO, I tlr l8 gr. — Horovitz 187$. l frt. 

F lumovszky, Ign. Dissertatio inaugurílis de nóta iníidelitatiB, quam superatis rigorosia 
ezamJnibus pro obtinenda juris uni versi doctoratiis laurea elaboravit. Item asaertiones Praznovszky. 138 Predigt ex universa jurisprudentia & scientiia politicis, quas . . . publice propugnandaa hu- 
scepit . . . (n. 8-r. 3 lev., 7—33 1.) Pestini, 1836. Typis Trattner-Károlyiania. H, 

BeUó dme: Értekezés a hfiUenség Tétkéről. 
Az értekezés magyar. 

Praznov8zky, Július. Theses ex universa jtirísprudentía et scientiis politícia. (8-r. 14 1.) 
Pestini. 1857. Typ. J. Gyurián. 

PrSllmÍRarien zu einer historísch-kritíschen Unterauchung über die Rechtó nnd Freyheiten 
der protest. Kirche. L.: Molnár, Joh. 

Pranien-Tarif für Versicherungen reisender Waaren auf der mittlem Donau und ibren 
NebenflÜBsen der k. k. priv. Azienda assicuratrice in Triest. (8-r. 92 1. éa l táblázat) 
Pest, 1859. Druck von Joh. Herz. L 

Preoea chriatianae. L. : Bel, Math. 

— fructuosae, cultui magnae matris in coelos aasumptae. Dicatae pro sodalitate sub eodem 
titulo neoerecta in residentia Udvarhelyienai s. J. Íl6-r. i< lev., 180 és *2 1.) Typis conv. 
Csikiensis 1739. E. 

— quae recitarí solent in contubemiis collegii germanici et hvngarici. ( 16-r. 105 és 3 1.) 
Romae, 1776. Typis Archangeli Casaletti. M. 

— communes, lam matutinae, quam vespertinae, in usum alumnorum seminarii episco- 
patus Agriensia ad virginem in coeloa asaumptam, et convictus nobilium ad S. Eme- 
ricum procusae. (k. 8-r. 62 1.) Agriae, 1777. Typis scholae episcopalis. H. 

— ac piae fanctiones a comunitate judaeorum Posonii nomine cunctorum in gremio 
regni Hungáriáé existeutium judaeorum lingua hebraica peractae die, qua sacratiss. 
caes.-reg. Majestas Leopoldus II. s. regni Hungáriáé corona incinctus, traditae idiomati 
latino. (12-r. 16 l.) Posonii, 1790. Typ. Franc. Aug. Patzko. H. 

— tempore jubilaei in visitatione praescriptarum quatuor ecclesiarum dicendae. (12-r. 141.) 
Pestini, 1795. Typ. jun. Mich. Landerer de Füskút. H. 

-- Selectae — , orantis animae christianae. (k. 8-r. 142 l.,2 lev. és 1 címkép.) Posonii, 1787. 

Litteris Franc. Aug. Patzko. M. 

-7 selectae et hymni in usum cumprímis juventutis stúdiósáé. (16-r. 197 és 7 1.) Budae, 

1816. Typis reg. universitatis hung. 

— matutinae et vespertinae pro usu alumnorum regii generális seminarii Pcstani. (8-r. 19 1.) 
Pestini, 1819. Typ. Joan. Th. Trattner. E. 

— et hymni in usum stúdiósáé juventutis apud scholas pias. (12-r. 384 L) Pestini, 1821. 
Typ. J. Th. Trattner. 

U. a. (12-r. 358 1.) Pestini, 1826. Typ. Math. Trattner. 

ü. a. (12-r. 217 és 6 1.) Nitriae, 1841. Sumptu Mich. Siegler. Typis Jos. Neugebauer. H. 
U. a. (12-r. 216 1.) Veszprimii, 1844. H. Vázsonyi. —.12 p. 

Editio aucta et emendata. (12-r. 6 lev., 181, 31. és 1 kőnyom, kép.) Nitriae, (é. n.) Sumptu 
Mich. Siegler. " L 

— communes tam matutinae, quam vespertinae, in usum cleri, imprímis alumnorum 
seminarii ad S. Josephum, almae dioecesis Alba-Begalensis. (n. 8-r. 48 1.) Albae-Be^giae, 
1838. Typis Pauli Számmer. M. 

— Selectae — , & hymni, in usum scholasticae juventutis coUecti. (8-r. 69 1.) Eperjesaini, 
1838. Typis Mich. Raedlitz. M. 

Prechiler Ottó. Benvenuto Cellini. Nagy regényes vig opera 3 felvonásban. Zenéjét N. N. 
(n. 8-r. 30 1.) Pest, 1854. Ny. Lukács és társánál. —.20 p. 

E. M. 

Predigt von der wahren, und falschen Philosophie, oder sogenannten Aufklárung. Vor- 
getragen am letzten Sonntage des Jahres 1794 in der Pfarrkirche zum heil. Petrus 
von Alkantara der königl. Freystadt Pest in Ober-Ungam vom P. M. St. (4-r. 24 L> 
Pest, Gedr. mit Franz. Aug. Patzkoischen Schr. H. E. 

— bey Gelegenheit der Aufsetzung des heil. Kreuzes auf den Thurm der Kirdie 
der Wohlehrw. Conventual mindem Ordens-Brüder in . . . Arad, Nach der ungarisehen 
Rede bearbeitet und vorgetragen im J. 1823 den 20. Heumonat von P. D. H. Q. 
(k. 8-r. 18 1.) Arad, gedr. bey Anton Micheck. E. 

— gehalten am leizten Tagé des J. 1840. In den Druck gégében durch die evang. 
Gemeinde zu Pesth. (n. 8-r. 15 1.) Peslh, mit v. Trattner-Károlyischen Lettem. L M. 

-- gehalten in der evang. Kirche zu Pesth am letzten Abende des J. 1843. (n. 8-r. 15 1.) 
Pesth, 1844. Gedr. bei Landerer u. Heckenast. —.20 p. 

L M. Predigt. 1S» Preidt. 

Predlgt, gehalten in der Serviten-Kirche zn Pest am letzten SooDtage des Jahres i849» 

(8-r. 16 ].) Ofen, 1850. Gedruckt mit M. Bagó'scfaen Schrüleii. E. 

Predigten welehe bei dem fűnfziffjfthrígen Jubelfeste der evang. GemeÍDde A. Oonf. 
zu Pesth und Ofeií* in der ev. Kirche zu Pesth im J. 1837 am 5-ten, 11-ten und 
12-ten November in drei Sprachen: slaviflch, ungarisch und deutseh gehalten wurden, 
Nebí^t einer kurzen Qeschichte dieser Gemeinde, BeBchreibuog der Jubelfeier und der 
dabei gesungenen Cantaten. (n. 8-r. XII és 56 1.) Pest, 1837. Gust. Heckenast — .24p. 
Tartalma: E. 

Jan Sebwrini. Kisen w n«deli 24. trogÍRoau ISS'i-ho. 
Sárkány Sánnel. Székács József beigtetisa alkalmával mondott beszéd. 
Franc Sam. Sfromsky. Predigt am It. Nov. 1837. 

Predltitlied. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856. Druck v. Joh. Herz. E. M. 

Prédikátzié, Hálaadó — , mellyel II. Leopold meg koronáztatásának ünnepét ülte a palotai 
cv. ekktesia. L. : Hrab.ovszky György. 

— Négy — , az ányaszente^ház négy evangelintáinak ünnepereire és : a Salve Regina 
magyarázattya. [Telegdi Miklós pécsi püspök munkáiból kiadta Virág Benedek.] 
(8-r. 124 1.) Pesten, 1803. Trattner Mátyás bot. E. 

Prwlikáizlók, Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló — , mellyek nevezetes frantzia 
könyvekből válogatva öszve-szedettek, magyarra fordíttattak, és a vasárnapi evangyé- 
liomhoz alkalmaztattak. 2 rész. (8-r. 3 lev. .390 I.; 4 lev. és 521 1.) Győrben, 1786. 
Miller Ferentz költségével. M. 

Pr0dikátziÓ8 könyv, Egy egész esztendei vasárnapi és ünnepnapi evangeliomokra való — , 
mellyet evangyelikus keresztény feleiknek lelki épületekre külömbféle jeles német 
munkákból fordították némelly Duna-tulsó-mellyéki prédikátorok. Kiadta Kis János. 
(4-r. 6 lev. és 508 1.) Pozsonban, 1807. Wéber Simon Péter. E. M. 

(PredMerszki Márton.) Lelki kalendáríom az az: A sz. írásból és a sz. atyákból minden 
napra kiválogatott tzikkelyek, mellyekkel az ember a bűnnek gyülölésére és a mennyeieknek 
kívánságára felébresztetik. Egy posonyi kanonok által. (t2-r. 57 1.) Posonyban és 
Komáromban, 1791. Weber Simon Péber bet. M. 

U. a (12-r. 57 1.) Pozsonyban, 1797. Schauff János bet. M 

Ld. „Leiki kalendárium^ alatt is: 

Preé, Anion. Beschreibung des Brandes vom kön. stádt. Theater in Pest am 2. Febr. 
1847. (12-r. 14 1.) Ofen, gedr. bei Gyurán u. Bagó M. 

— u. Joh. Matolay. Almanach des kön. stftdt. Theaters in Pesth auf das Jahr 1846. 
C16-r. 72 1.) Pest, (1845.) gedr. bei Landerer und Heckenast. E. 

Auf das Jahr 1847. (16-r. 67 és 2 1.) Pesth, (1846.) U. o . E. 

Pregléd, Kratak — , sztaroga zakona alití hasznovíti nauki zíbrani ziz szvetoga piszma 
aztaroga testamenta. 2 dél. (8 r. VI, 7—168 1. és 1 lev.; 227 és 5 1.) Stamp. Soproni 
letí 1824. Kod Kath. Kultsár. M. 

Prefdt, 6«org. Denkmal der Líebe, welches der Frau Anna Katharina geb. v. Seulen, 
Gemahlín des Hm. Joseph Traugott Schobel, . . . nachdem dieselbe bald nach zurück- 
gelegten 42. Jahr den 10. Apríl 1769 verschieden u. den 12. darauf in hiesiger ev. 
Pfarrkírche standesmássig zur Erde bestattett worden war, durch gegenwártigen Abdruck 
der bei ihrem volkreichen Leichenbeg&ngniss gehaltenen Leichen predigt u. Abdankungs- 
lede aufgeiichtet wurde. (2-r. 2*^ 1.) Kronsudt, 1769. 

( — ) Der gesegnete Einfluss der christlichen Helikon in die Glückseligkeit der bürgerl. 
Gesellschafl;. Bei Gelegenheit der in der ev. Pfarrkirche zu Kronstadt öfientlich verlesenen 
obrígkeitlíchen Ankflndigung des auf Allerh. Befehl in dem GrossfÜrstenthum Sieben- 
bfíreen vorzunehmenden Conscriptionsgescháfts oder Seelenbeschreibnng. In einer 
PKaígt Über das Evangélium am 4. Sonntag in der Fasten Joh. VI. 1—15. vorgetragen 
a. auf obrígkeitlíches Verlangen zum Druck befördert. (4-r. 24 1.) Kronstadt 1785. In 
der Albrichischen Buchdr 

( — ) Vorschrift, wies mit den Begrábniss-Stellen in dem Leichen-Garten vor dem ICloster- 
tiior in Zukunft gehalien werden soll. (4 1.) 1791. In der Albrichischen Buchdr. gedr. 
von M. BrenndöiSer (in Kronstadt.) 

— Neue Schulordnung f&r die Landschulen der Sachsen in dem Burzenlánder Distríkt, 
vom hiesígen (Kronstádter) L. Consistorio Domestico geprüfl und eingeführt anno 
1791. im Jftnner (4-r. 28 1.) 1791. 

( — ) Sammlung geistlicher Lieder zum Grebrauch bei den öffentlichen und hftuslíchen 
Gottesverehnmgen der Christen. (8-r. XVIII, 498 1. és 4 lev.) Kronstadt, 1805. Gedr. 
in der v. Schobelnschen Buchdr. von Fr. Aug. Herfurth. Preidt 140 PreveEidar* 

(Preídt, fiflorg.) Oáiite £um Ctebrauch bei den öffentlichen und hfluíllichen GottaiTer* 
ebrun^n der übríateD. Epb. 6. 18. Betét stets in allén Anliegen mit BiUen uod Fiebeo 
im GeÍRt. {B-T. 128 l\ Kronstadt, 1806. Gedr. in der v. Schobeb'acheíi Buchdr. t. 
Fr, Aug- Herfurth. 

Frtí^ und Dank fur die Siege der k. k. Waífen, und ibrer bobén verbundeneD M&chie 
wider die Fríinken, im Jabr 1793. bei der ev. Gemeine íu Kayseremarkt abgeeungen, 
(8-r. 2 levj Leutschau. gedr. bei Micb. Edl. von Podboránszki. U, 

Prefeach Lipót. A húgycaÓHzorokról. (8-r. 24 1.) Buda, 1847. Ny. Gyurián úr Bagó, 

PrttsschrEft üher díe Mlttel. welcbe der obeningaríschen WaldburgeraobafL als solcber tu 
Gcbote Blehen. den Bergbau 'seinem Umfange nacb in ibreru Diatrikte ^u bebeo. 
Gedruckt . . . auf Kosztén und mit einigen Anmerkungen der obeningíirífiebeQ W^- 
barger^^chaft ScbmőlnitEer Bergbezirkes. (8-r. 80 1.) Leutscbau, 1844. Gedr. bei Vol^. 
Werthmüller. E. H 

PreJaz d^r grneaen Yorsorj^e Gottes für das kleine evangeliscb-deut^cbe ZioD ín der k, k. 
freyeii Btadt Zeeben nm Tagé der fey eriieben Einweihung seines neuen Betbausea 
öfíeiitlieb von der GemeiDde besuBgen den 23. May 1802. T4-r 4 lev.) Eperiefl, g^^' 
bey Job. Micb. Rádlitz. H. 

Prelfti, Jaaofa. De eura medici clrca reconvalescentes. Dissertatio inaugtimlb medic»* 
n-r 28 \:\ Budíie, 184:-i. Typ. Gyurián et Bagó. M. 

PreLíck, Steph. Blicke auf Ungams Zust&nde vom Standpunkte der uuga rímben Bpraeí e. 
1IU S-n 39 L> Ofen, 1841- Druck v. Gyurián u. Bagó. ^.U p. 

Prelog^ Wllhelm, Dieeertitio ikiauguralis medica de helmintbiasi. (8-r. 20 L) Budae^ 184^ 
Typ. Mart. Bagó. H. 

Prényi Imre. A katolika bitnek rövid föczikkellyi. (k. 8-r. 16 1.) Nagy-Bzombatban, ISIS. 
Jelinek Ventzel bet. M. 

Prepíazi za bkare y ran vracbitele kraleztva Vugerzkoga koji oepleoye kravjih kus 
zverahavati seliu. (8-r. 30 I.) Vu Budimu, 1825. Pritizkano z kralé vzkü Vugerzke mtidro 
vuolme zkupehlne s^dovih. M, 

Pr^radoVi Sieph. Dienertatio inauguralis medica de struma, quam . . . pro drie med. laurea 
ríte consequenda . . publicae disquisitioni' submittit. (8-r. 22 L éa 1 lev.J Pestini, 
1825, Typifl nob, Math. Trattner de Petróza. ' M, 

PreschelT Anton. Vergiasmeinnicht, dem . . . Publikum gewidmet. (16-r. 4 lev.) Yarasdin, 
I8^í\ (Ny. n ) L 

Pretsburg in der Weí^tentaíiohe, oder gedrangte bistoriscb-statistiche Beflchreibung der 
königl. Frei- und Krönungsatadt Pressburg. Mit einem Panoráma und Plán Pre^iburgi. 
(I2*r,k PrcHsburg, 1848. Iga. A. Scbaiba. J,^ 

— w^hreod der Behigeruag, oder Beitráge zur Geschichte des Feldzuges ISOy, Aus den 
BrieffD eifiew Augenzeugeu G. D. (8-r. :i6 1.) 1810. (H. és ny. n.) 

Pressburger, Ignatz, Ut^diebi. Nebst Anbang eines in der Synagofe gebalteaen Gebets. bey 
der feyeriichen Installirutig zum Obergespanne des löbl. oomogyer CumitatH dem 
Herrn Alexander Mérey von Kaposmére. (4-r. 5 lev.) Warasdfn, 1832. Gedr. bey 
J. Bangilla* E. 

Preszeker, Mlísh. Neywízsay Narjzenj Gegj cysarsko-králowske Gasnoatj Jozefa drubého 
t te rák gedenkaiídy pri íadostj Zmenénj Náboienstwj zprawowati se má. (12-r. 81.) 
^' B. Biatricy, 17S4. V Jana Jozef Tumlera. M. 

Presziier, Jánas. A magyar nyelv gyakorlati tanfolyama. II. kötet. A gondolkodás^ kifejezés 
% Írás tanitá±*ft a közép oeatály okban. Kézi és segédkönyvül minden képezd et tanílmak, 
elerai. fö- és aegád tanítónak, nemkülönben tankönyvül képezdei növendékek i^sülmáía. 
K e 1 1 n e r l^ajos módssere után irta ... (n. 8-r. X és 138 1.) Szeged, 1860. Burger 
Zsigmond. — ^,60* 

A& L küt, Kempálén GySzö munkája; Id. ázt a Pótlékban. 

PretlosVa In ConspeCtV DoMInl obltVs, 111. Dni comitis Stepbani Csáki de Kereszt- 
Szegb ; perpetui terrae Scepusiensis &c. a quodam soc. Jesu panegyrica dJctione 
ceíebratua : Claudiopoli, exeunte mense Junio pridie Ealend. JuIÍiüs (k. 4-r. 8 lev.) 
[H. é^ ny. n.] M. 

Preuer, Gearglus. Dif^üertatio inauguralis juridica de civitatis muneribus quam . , . diíi* 
quiwitionj nubmittii. {8-r, Ti l.) Budae, 1784. l^p. reg. universitatis. M. 

Prevendar , Joan. Eheu í Ebeu ! Luctus, planctus, dolor, ebeu l Dum ioclytum régimen 
11. banale iinmortalis memóriáé, imperatrici, et regináé Mariae Theresíae solemniter Prevesdar. 141 Prílewsky. 

paranttDret Kosztajnícsae anno 1780. Proaa antiqua pro novo anno. (4-r. 4 lev.) ZagrabUe^ 
typ. Fr. Suppan. M. 

Prevmdar, Joan. Carmen regibus, ac ducibus summis memorabilÍB aevi. (4-r. 18 I.) 
Zagrabiae, 1814. Typ. Novoszelianis. M. 

— Epigramma Francisco Primo imperátori invictíssimo, regi apostolico, perpetuo, augusto 
Sic. oblatani in aditn optatisaimo urbis Varasdinenflis anno 1817. die 27. Octobrís. 
(3-r. 1 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszeliania. M. 

— Actio diei contra annnm, et annna vota, coram inclytía ss. et o. o. congregatis in 
episcopio desinente anno 1818. auscitata. (k. 4-r 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novoazeliania. 

Kdltevtény. M. 

— Exc, ni. et Bev. Dni Alezandri Alagovich inauguratio eolemnis in epiacopum Zagra- 
bienaem quam cecinit IböO. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M. 

KBitemény, 

— Luctus Zagrabiae in funere Ignatii Pokajzen, canonici cath. eccl. 2jagr. archid. Bexin. 
Carmen amici. (4'r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novoazelianis. M. 

Preyer, J. N. Dea ungariachen Bauera früherer und gegenw&rtiger Zuatand, nebat einer 
Daratellung der FoJgen und Wirkungen desaelben. (8-r. 167 1.) Peath, 1838. K. A. 
Hartleben. 1.— 

M. E. 

— Monographie der königl. Freiatadt Temeavár. (n. 8-r. 186 1. éa 8 tábla.) Temeavár, 
1853. J. Polataek'ache Buchh. 2.20 p. 

A. E. M. 

Preysz i. A. Az uj olaj-növénynek a madia-aativának termeaztéaéröl éa hasznairól. (8-r. 
6 1.) Peaten, 1839. Ny. F. Landerer Lajoa. 

Preziosa, oder Lében und Liebe einea apaniachen Zigeunermádchena. Eine achöne Volk- 
erzahlung mit Liedern. Mit 4 Bildern. (k. 8-r. 54 1 ) Peat, A. Bucaánazky. — .8 

Pribék látván. Jézua egyházának történelme alaóbb rendű iakoláa gyermekek azámára. 
(n. 8-r. VIL, 1 lev., 581. é^ 1 címkép.) Veszprémben, 1849. Nyomt. Ramazetter Károly. 

M. 

Príéiny, Padeaate — , a pohnutedlnoaty ku poznánj proe w tak welikég rozii^nostj nabozen- 
atwjch a wyznanjch wjry w kreatianatwunyégaayhoéaaupanugjoych, aama wjra rjmaka 
katolická, ma byti w^wolená, a nadewaaecky giné váSeoá. Léta páné 1702. w latinakém 
gazyka na awétle wydané, a nynj akrz gednoho kneza z towarysatwa Qeijaaoweho na 
alowenaky gazyk prelozené. (16-r. 137 1.) Wytlaeené w Tyrnawe, léta páne 1716. M. 

Prídavek kronike illiti zpomenka pripecheny od leta po narodyenyu Kriatuaaewom 1744. 
do leta 1761. Zebrán, razloaen, i na pervo dan po jednom Maaniku Tovaruatva Jeauaae- 
YOga. (4-r. 112 l.)Stampan z-sztrocakom Ferencza Zerauacheg knigo-veacza vu Zagrebu. 

— ilÜti k-pervo atampanu urbarialazkomu redu, ali regulaty szpadajuchi nekojih dole 
popiszaneh punctumov, ali delov raaztolnachenye. (2-r. 2 lev.) [H. éa é. n.) M. 

L, : Urbárium^ Inscriptiones, 
Prieaznicz. A hidegvizgyógytan elméletileg éa gyakorlatilag egéaz kiterjedéaében. Az eredeti 

kiadás után a tulajdon nézeteivel közli Yirágh J^aef. (8-r. 166 1.) Peaten, 1843. 

Emich Guaztáv. 
Príeto, Leop. Joan. Diaaertatio inauguralia medica de contracturía. (8-r. IV éa 128 1.) 

Budae, 178b. Typ. Cath. Landerer. 
Prígl, Laur. Jubilum featum Spect. ac Clar. Dno Antonio Boi^ic, occaaione auae ter glorioaae 

onomaaeoa a gratia diacipulis in perennem reverentiae teaseram palám eáibitum. 

i^n. 4-r. 3 lev.) Varaadini, typ. Joa. nob. de Platzer. E. 

(Priteazky, Joan. Ba|lt.) História Mariana brevi metró concinnata. L. : H i a t o r i a. 
( — ) Eloquentia patíietica. L. :£loquentia. 

— Annaíea compendiarii regum, & rerum Syriae, múmia veteribua illuatrati, deducti ab 
obitu Alexandri Magni, ad Cn. Pompeji in Sjnriam adventum cum aujplia prolegomenis. 
Inacrípti honoribus . . . Maríae Thereaiae . . . dum aub ejuadem auapiciia in . . . uni- 
▼eraitate Tymavienai, ex praelectionibua R. P. . . . univeraam philoaophiam publice 
propngnaret, et munifícentia regia cruce gemmata donaretur . . . comea Carolua 
Eszterházy de Galantha. (2-r. 6 lev., 90 1., 2 rézm., 136 1., 6 lev. éa XIX rézm. tábla.j 
Yiennae Austriae, 1744. Ez tjrpogr. Kaliwodiana. A. M. 

— Tractatus theologicus de aacramentia in genere, et in apecie, de baptiamo, confírma- 
tione, euchariatia. In uaum diacipulorum elucubratua. (4-r. 2 lev., 5—532 L) Tymaviae, 
1753. Typis academicia aoc. Jeau. M. r PrÍl€«3Eky. 142 Primes, (Príleszky^ Jdaii. Bapt.) Notitía sanctorum patrum, qui duobus primis eecle«iae secolii 

floruerunt. |S-r. fí lev. és 522 1.) Tyrnaviae, 1753. Typis academicits aoc, Jeau, 
- Trat^tatus theologicus de Deo uno et tríno, in asum scholae t^onflciiptus. ^I^rj 
TyniHvia^^ 1754. Typis academicis. 

Eílitiü aliem. (4-r. 3 lev., 7—566 1.) Tyrnaviae, 1760. Typis academicis »oc. Jesu, V, 

Editio tertia. fi-r :^ lev., 7-566 l.) Tyrnaviae, 1767. U. o. ^ H. 

— ' Truetatuf^ theologicus de poenitentia, extrema unctione, ordine, et matnnionui. 
In iiÉiuni Bcholíie conscriptus. Editio nova. (4-r. 2 lev., 5 — 540 1.) Tyrnaviae, 1759. Typia 
acadeniicÍ8 @oc. Jesu. IL 

EíUtio nova. (4 r. 2 lev. és 5-540 1.) Tyrnaviae, 1766. U. o. H. 

Theologicorum prolegemenorum libri duo in usum scholae theobgica^ conscripti. 
m, 8-r. t> lew, 3J4 1. és 9 lev.) Viennae Austriae, 1761. Typ. J. Th. Trattner. M. 

~ Acta et acriptH Sancti Theophili patríarchi Antiocheni et M. Minutii Felicii ín summám 
redacta et proloiiuiis atque annotationíbus illustrata. (n. 8-r. 2 lev. és 276 1.) Tymavinet 
I7tj4. Typ. eollegii academici soc. Jesu. E, 

^- Actu et flcripta ss. Cornelii, Firmiliani, Pontii & Victorini. L. : Acta et scripta, 

— jVcta et afripta s. Irenaei episcopi Lugdunensis et martyris. (4-r.) Casaoviae, ITíJó. 
Typisí ücadejnicift. 

— öHncd Juatiiii pilosophi et martyris acta et scripta, suo ordine digeata et annotatio' 
uibUB histork-O'theologicis illustrata. (n. 8-r. 12 lev., 458 és 1 1.) Casiovíae^ 1765. Typi$ 
;icademícm sxm. Jesu. M. 

— Trias priecorum patnim, . . annotationibus historico-theologicis ilkigtrata. (n. S-r.k 
Pestini, 17íi6. Typis Jos. Dom Eitzenberger. M. 

lartaima .* 
Atia ut scripta Sjuicli Gregorii Neocftosarcensit episcopi (18 lev. és 191 1 ) 
Acta «t ícriptik Haücü Dionysii Álezuidrini (186 1.) 
IcU irt t*crípta Sancti Methodii episcopi et martyris. (168 I.- és 1 lev.) 

Rsen cirn alatt is: 

— Acta «t íicripta aanctorum Gregorii Neocaesariensis, Dionysii Alexandrini, et Methodii 
Lycik ^uo ordine digesta et annotationibus historico-theologicis illustrata. (u. 8-r. 2 ler,^ 
19], ViiK 168 éfl I 1.) Cassoviae, 1766. Typis academicis soc. Jesu. H. 

— Carol. Alloeutio, quam Dn C. P. de eadem, inclyti comit. Trenchiniensüí ordinariu* 
vice-conieii, oet-asione faustae in officíum supremi, ac perpetui comit la, in praefato 1. 
comitatii Tretichiniensi illustr. Dni. Stephani lUésházy inaugurationia ad neo instal- 
latum iUne^trí^diinum dominum supremum, ac perpetuum comiteni iiij^tallautemque 
comiíiiftftarium regium excellentissimum ac illustriss. Dn. Josephum Erdiidy de Monyoró- 
Verrlí. litt. iilioruraque ii. comitatuum nuncios praesentes dixit Trenchini die 16. JuniilSOli. 
ik. 4-r, 4 ]i v.i Tyrnaviae, (é. n.) Typ. Veucesl. Jelinek. E, H* 

— EliibuniUim de limitationibus per jurisdictiones comitatuum instituendia, L. : Opus 
d apu tat. rcgniool 5. 

— Elaboratuin de ponderibus et mensuris. L. : Opus deput. regnicoL 6. 

— Paitlus. Opiiaculum quaestionum, cum subnexo circa easdem diseursu de pecoruM 
Jk pecuduin abactionibus, seú bbvagiationibus, hasque-concomitantíbu!^ coni^idf radoaibu^ 
Quo doniinonim dominorum princípalium suorum, domini officiales, iu eorundem boois 
coDstituti, hMnccjue matériám in dies obviam habentes, pro casuum occurrentium diversi- 
taté, aliquarti directionem, & informationem habere possint. Connotavit . . . (^12-r. 3 lev., 
7^232 l) Impressum anno 1737. (Ny. n.) H. 

^ Paulus. Cjuadripartitum juris consuetudinarii inclyti regni Hungáriáé ad elaborandnm, 
sjüHcepiunL, in íüuos libellos redactum, et tractans parte príma de personis. Parte 
4ecunda de rebus earumque acquirendo dominio. Parte tertia de actionibus. Parte 
quarta de juribus, & jurísdictionibus dominorum terrestríum. (4-r. 105 és 15 1. ; 7 lev. 
1382 I. ég 2 lev.) Sopronii, 1743. Typis Joan. Phil. Rennau. A. M. 

Príma Donnaf I^ic — . Boman nach dem Schwedischen von HansWachen hűsen. 2Thle. 
(k. íj-rj Pest u. Wien, 1852. C. A.Hartleben. —.42 p. 

BfiUtfistiscims Lese-Cahinet. 4^2 — ^5. 

P rímes, 6eoro. DlVInae gratlae MagnaLIa ex saCrIs Llterls atqVe patrIbVs qVaesIta, 
et in honorem divi archangeli Michaélis, angelorum príncipis, in regno coelorum 
maximi, Chrbtl ín terrís ecclesiae militantis archistrategi, ac custodis semper gloríosi, 
e publico suggestu, festő eidem die, panegyríco celebrata. — Das ist die grosse Gnad 
und Wimderthaten Gottes, durch welche Michael zu einem gross-Fürsten derén engli- 
seben Heert^charren und grössten im Himmelreich erhoben wird. Gezogen aus göttlicher Prímes. 143 Prinzessin. Sehriffc; und heil. Váttern. Auf desaen hohe Fest-BegángnuHS in eine Lob-Bed verfasset . . . 
i4-r. U lev.) Oedenburg, (1739.) Gedr bey Joh. Ph. Rennauer. M. 

Prines, Georg. Der Sohn des Menschenis an Statt Gottes durch priesterliche Würde erhoben, 
aus zweyfachen Gewalt über den wahrhafít- u. aittlichen Leib Christi. Oder ^öttliche 
Wlirde in der hochwürdigen Priesterschaít geehrt, u. erwieaea, als Nicolaua Schmitth, aein 
eiBtes Mess-Opfer in der Pfarr-Kirchen dess bochíiirstlicb Esterhasischen Marck Martéra- 
torff hoch-feyerlich gehalten am 7. Tag Octobrla anno 1 742. (k. 4-r. 26 1.) Oedenburg, 
gedr. b. Joh. Phil. Rennauer. E. 

•*^> Ehr- und Lob-Rede da Ihro Excellenz der Hochgebohrue Herr Juliua Gaeaar Gnii 
▼on Radicati, General Feldmarachall Lieutenant, vor aein hochlöblich-uraltea Curaaaier- 
Regiment die neue Eaiándarde hochfeyerlich einweyhen liease. Vorgetragen in der 
kdnigl. Freystadt Oedenburg, 1754. den 26. Junii. (2-r. 12 1.) Oedenburg, gedr. b. Joh. 
Jo8. Siess. M. E. 

— Trauer- und Troat-Rede über den Thránen-würdigen Tod da Ihro Diirchlaucbt dea 
Heil. Römiachen Reicha Fürst Paulua Antonius Eszterházy de Galantha, der Lobi. 
Oedenburger Gespannachaft Erb-Obergeapann &c. daa Zeitliche geaegnet, und zu aeiuen 
glorreichen Vorváttem beygesetzet worden in Eiaenatadt bey einer solennen Leich- 
Beflingnuss den 21. Tag des Monatha Mártii 1762. verfasset und vorgetragen. (2-r. 25 1.) 
Oedenburg, gedr. b. Joh. Jos. Siess. E. M. 

— Xurze Anrede als . . . Reicha-Graf Adamus Ludovicua StahTenberg. . . . mit . . . 
Frau Eva verwittibten Gráíin von Herbeviller, gebohrnen Baronease von Mesko, feyer- 
lich getraut worden. (2-r. 8 1.) Oedenburg, 1765. Gedr. bey Joh. Joa. Sieaz. M. 

FriMltiae poeticáé, ex filiali reverentia devotae honoribua Dni comitia Andreáé Koháry 
de Csábrág, & Szitnya, perpetui in Murány &c. dum meuse Maio, die S. Joanni Nepo- 
muceno sacra novam legionem inclytam féliciter erigeret. (k. 4-r. 8 lev.) Posonii, typ. 
Joan. Pauli Royer. E. 

— poeticáé ex tenui licet musu, amore tamen non fucato profectae, quas Dno Joanni 
Georgio Stretsko, diem omnium svavissimam nomini eius sacram salutaturi, debita 
cnm reverentia oűerunt devotissimi discipuli die VIII. calendarum Maii a. r. a. 1768. 
(t-T. 2 lev.) Poaonii, apud Joan. Mich. Landerer. M. 

— sacrae typographiae V aradién aia, seu primum opusculum pium in quo variae prec^a 
& affectua exhibentur. lUuatr . . . Paulo Stephano Forgach . . . dedicatae. i^l6-r. 90 l.i 
Varadini, 1747. Typia aeminarii Caakiani per Mich. Becskereki. k>. 

— Sacrae messis — , quas Petro Ambrosio, Nitra-Szerdahelyino-Nagy-Palugya-Liptoviensi 
ungaro, dum festum nomini suo sacrum, die 29. Junii, 1773. prospera valetudine reco- 
leret, declarandi, in amicissimum commilitionem et civem, sinceri sui anoria causa 
<^tulit, in eadem academia musarum aacrarum, cultor, ungarüa. (2-r. 2 lev.) [Jenae,] 
litlens Straussianis. M. 

Priaitívus, P. L.: Pöck, Conr. 

PrM)ep8, noVVs — , saCerDoa saLeM, seu FranOIsCVs De SzaLa, prlMaa Inalgnla 

regfJ. (2-r. 2 lev.) Budae, (1761.) Ex typogr. Leop. Franc. Landerer. M. 

Prilicipía adornando ayatemati rationia rei litterariae aeaervitura. L. : Fuker, F. I. 

— crítica honoribua . . . Joannis Rakovski de eadem . . . dum in alma epiacop. aoc. 
Jestt universitate Cassovienai promotore R. P. Josepho Dániel .- . . príma aa. 11. & 
philofiophiae laurea omarentur. A neo-baccalaureis condiscipulis dicata anno 1746. 
^16-r.) Cassoviae, typis academicis a. J. M. 

— et documenta vitae cbríatianae. Si quia vult post me venire, abneget aemetipaum, 
& tollat crucem suam, & aequatur me. Matth. cap. 16. (12-r. 11 lev., 7—218 1. éa 3 lev.) 
Agriae, 1760. Typ. Car. Joa. Bauer. M. 

PriHMr, Aadr. Worte der Wehmuth und des Dankea. Eine Abachiedapredigt gehalten 
am 2. Sonntag in der Fasten denl9. Február 1826 in der ev. Kirche der ev. G^meinde 
A. G. zu Oedenburg. (k. 8-r. 15 1.) Oedenburg, 1826. Gedr. bey Kath. v. Kultschar. E. 

— Predigt in Bezúg auf das in der Nacht vom 24-ten auf den 25-ten Jfinner 1833 
0tattge£ibte Brandunglück in Mörbisch. (8-r. 15 1.) Oedenburg, gedr. bei Kath. v. 
Kultachar. E. 

PtrMz, Moriii. Mayblomen, zur Vermáhlungsfeyer des Brautpaares: Frl. Josephine Wild 
und flerm Alexander Posz. (n. 8-r. 7 1.) Ofen, 1838. Gear. mit k, ung. Universitftts- 
Schriílen. E. 

PitaaMto, Die — , von Trapezunt. Komische Operetté in 3 Aktén. (k. 8-r. 40 1.) Pest, 
ü. Bucsánszky. — .8 Prípovedanja. 144 Prdba. Pripovedanja, Kratka — , za potrebovanje ladanske skol vu cesarsko-kraljevskeh déiittvah. 
(8-r. oO 1.) Ü Varaédinu, 1847. Tiskom Jos. pl. Platzera. M. 

Priprawa konfírmantu ewanjelickych aug§p. wyzn. (8-r. 23 1.) W Baiiské Bystrici, 184ík 
Tiskem Fii. Macholda. M. 

Pfirodopla, Struön]^ — , pro slovenské záky a i^áóky. Dil 1. Ziwooichopis. (8-r. llá L) 
W B. Bystrici, 1851. F. Machold. —.30 p. 

Priaolani grammatici de laude imperatorís Anastasii, et de ponderíbus et menamis 
Carmina. Alterum Dunc primum, alterum plenius edidit el illustrayit Stephan. LadiaL 
Endlicher. (n. 8-r. XXIV, 138, I 1. és 1 rézm. tábla.j Vindobonae, 1828. Apud 
P. J Schalbacher et socios. M. 

Pritz, Franz Xav. Stimme der Wahrheit för alle Menschen. (8-r. 70 1.) Oedenburg, 1792. 
Gedr. bey Anna Clara Siess. M. 

Privigyei Ananiás. Néhai Méltgs Fronius Mihály ur, volt (rubemialis consiliaríus és ns. 
Brassó vidéke s várossá f5-birája 6 Nagysága tetemei felett mondatott halotti beszéd 
1799 Júniusnak 30. ns. Eöhalomszékben a Halmágyi evang. ekklesiában. (4-r. 16 1.) 
(Nagy-Szebenben, 1799.) Ny. Hochmeister Márton bet. 

Prlvllegia per divos imperatores Leopoldum, Josephum, et Carolum VI. nec non .... 
Mariam Theresiam, inclytae nationi illyrico-rascianae, per sequentes deputatos, & pleni- 
potentiarios, nempe: Paulum Nenadovich, Joannem Georgievich, Arsonium Woiaeh, 
Andreám Andreovich . . . medio exc. eancellariae aulieo-intimae clementissime concessa, 
& confirmata anno 1743. (2-r. 27, 26 1.) [H. és ny. n.] 

Prlwod ku wyprawowanj starého a nowého s^kona k v^jtku národnych sskol w Vherskég, 
a snu spogenych kragnách. (8-r. 4 lev., 110 1. és 1 lev.) W Budine, 1780. Wytisaléné 
s literami krnlow. uniw. — .9 p. 

M. L 

— k biblickég histórii starého, a noweho zákona k potrebowáiiú krakinskich skól w 
králowstwu Uherském a w ginich pripogenich kraginách z nemeckého na slowenski 
gazik preneseni. (8-r. 4 lev, 108 1. és 1 lev.) W Budiíie, 1823. Wytlaeena literami 
kral. universit. ^—.24 v. 

M. 
Pfidawek pronikawych nowych, y nekieryeh starvch pjsnj, (8-r. 108 1. és 2 lev.) 

W Pessti, 18ő6. Tisk od Trattner-Károlyiho. ' M. 

Prjatup k Bohu to gest : Wzbudenj kazdodenné Wjry, Nadége, Lásky, a Ljtosty, obzwlásstne 

w nebezpeeenstwj Smrti, a pfed wcházanjm Do Bane. (k. 8-r. 2 lev.) W Bimské 

Seáwnicy wytissteno w Stéfana Michálik, roku Páné 1833. M. 

Prjwod k Vmény Peknopsebnosty k Vzitku národnych Skol w Vherskég, a snu spogenych 

K^agynách. (8-r. lö I.) W Budine, 1780. Wystissténá s Literami kral. Vniv. M. 

— ku umenj poctuw k vzitku národnych sskol w Vkerskég, a snu spogenich kraynách. 
(b-r. 2 lev. és 47 1.) W Budine, 1780. Wytissténé s literami králow uniw. —.4 p. 

E. M. 
U. a. (8-r, 5P és 1 1.) W Budine, 1807. U. o. —.4 p. 

M. 

— ku Dobrom lui^nosti Slowenské k Prospéchu Mladeii Slowenskych Skol. (8-r. 47 1.) 
W Trnawe, 1780. Wytisstény s Literami kral. Univ. Budinské. M. 

— ku Dobropjsebnosti Slowenskeho Pjsma k Prospéchu MladeSi Slowenskych SkóL 
(8-r. 31 1.) W Trnawe, 1780. Wytisstény s Literami kral. Univ. Budinskég. 2Ví 

M. 
Pro vestibulo növi coloni literarii Posoniensibus salutem. (8-r. 16 1.) Posonii, 1784. Typ. 

Sim. Petri Weber. M. 

Próba, mellyet anyai nyelve tanulására tett a Nagy Enyeden tanuló iQak között fel-állott 
magyar társaság. Nyomtattatott a társaság költségével. (8-r. 300 1 ) Eolosváratt, 1792. 
A reform, kol. bet. M. 

Különféle kisebb költeményeken kívül: 
A% erőszako* hissssá^. Vígjáték János BaptisU PokeÜn M o 1 i • r által. Fordította a társaságnak égy tagial791-b«B. 

— Újj — , melly szerint jó volna ezután imi és nyomtatni a magyar nyelven, ha as 
olvasó közönség helyesnek találná. Vétetett a grammatica első darabjából. (8-r. 16 1.) 
Eolosváratt, 1794. Ny. Hochmeister Márton. 

— vagyis : annak visgálása, és meg-ítélése, mit ér, a református keresztyéneket, olvasásra 
serkentő csengettyű. Irta eggy igazság barátja 1826. esztendőben. (8-r. 24 1.) Szegeden, 
nyom. Grünn Orbán bet. M. Próbákbúi. 145 Prcgramm. Próbákbúi szedett oktatás, miképpen a jó gondviselés által a juhok tökélletes jóságra 

hozattathatnak, és ugyan azon rendben meg-is tartathatnak. (2-r. 52 1.) Posonyban, 1779. 

Nyomt. Putzko Ferenz Ágoston betűi által. M. 

Prolíeii aus der Schriftgiesserey der königl. ungarischen Universitüts-Buchdruckerev. 

2 Thle. (4-r, II és 24, 27 lev.) Ofen, \SU. K. ung. Univ.-Buchdr. E. M.* 

Probeatöcke von Predigten von einem Landprediger. L.: Artner, Leop. Wilh. 
Problena. Estne consultum universitatem Pesthiensem Strigonium translerre ? (8-r. 16 1.*) 

{H. és ny n. 1794.] M. 

— philosophicum orbis üterati judicio propositum. Et honoribus . . . baccalaureorum 
dum in alma episcopali soc. Jesu universitate Cassoviensi suprema ejusdem philo- 
Bophiae laurea ornarentur promotore R. P. Gábriellé GraíT .... dicatum. (16-r. 4 lev. és 
88 1.) Cassoviae, 1731. Typis academicis per Joan. Henr. Frauenheim. M. 

Procesftióknak, A keresztjáró — , szertartásai, imádságai, énekei Pest szabad kir. városában 
lévő keresztény katolika közönségnek számára és lelki épülésére. (l'Z-r. 48 1.) Pesten, 
1834. Esztergám! k. Beiméi Jósef bet. M. 

Prvcessus summarius auguatanae, et helvetieae confessionum ut aa. contra, et adverau» 
religionem romano-catholicam veíut .1. Ad implementum pubUcarum conventionum, & 
obtinendam status omnimodam aeqalitatem corani comitiis regní et jure suscipatu^ 
Budae 1790. (4-r. 80 1.) [H. és ny. n] A. M. 

Proch, Heínr. Don Pasquale, komische Oper in drei Acteu ; nacli dem Italienischen 
bearbeitet von ... In Musik gesetzt von Gaetano Donizetti. (8-r. 50 1.) Pesth, 1847. 
Gedr. bei Landerer und Heckeiiast. 

Prochaska. Einige Nachrichten und Bemerkungen über die warmen Báder in Piestan, 
im Neutraer Comitat des Königreichs Ungarn vom Profeasor P., ini Jahre 1809. ((S-r. 
19 1.) Wien, 1818. Bey Carl Kupffer. , E. M. 

Procopíus. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1756. Typis academicis soc Jesu. 
Tanodat dráma, 

Procoptvs, Joan. DisserCatio inavgvralis medica de morbis haereditariis in genere qvam 
. . . pro gradv doctoris svmmisqve in medicina honoribvs ivribvs ac privilegiis legitimé 
oblinendis pvblico ervditorvm examini svbmittit. (k. 4r. 1 lev., XLV é.s 1 1.) Erlangae, 
1758. Apvd J. D. M. Camerarivm. 

Procurator Simon és Vinkler a más világon. (8-r. 89 1.) Kolosvárott, 1791. Ny. Hoch- 
meist^ír Márton által. M. 

Párbeszc'd. 

Prodan. Ludov. Vina. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 24 1.) Pestini, 1837. Tvp. Jos. 
Beiméi. ' M. 

Prodígium, Caeleste — , seu virgo deipara exercitationibus oratorii.s exhibita et rev. . . . 
dominis, aa. 11. & phil. magistris, per B. P. Joannum Huszár . . . oblata. (l6-r. 2 lev., 
4 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1718. Typis academicis. M. 

Progetto di apertúra nella cittá di Fiume di un asilo di caritá per Tinfanzia. (n. 8-r. 
9 1.) Fiume, 1841. Tip. reg. governiale. E. 

— suU* una strada di ferro in Ungheria. (8-r. 15 1.) [Pest, 1836.] M. 
Prograaini über die Nothwendigkeit taubstumme Kinder durch die Erziebung und den 

Unierricht in wahre Gottes veréb rer und nützliche Glieder des Staates zu verwandeln, 
der edlen ungarischen Nation vorgestellt von den Vorgeseizten de^ ungarischen 
Taubstummen-Instituts. (4-r. 8 és 8 1.) Waitzen, 180:1 Anton Gottlieb. M. 

— zur Feier der Einweihung der neuen Orgel in der Kronstádter evang. Pfarrkirche am 
17. April 1838. (4-r. 4 l.) Kronstadt, 1839. Joh. Gött. 

— der Opposition. Nachtrag zu der ersten Auflage der Schrift : ,.Ungarische Ziistande •. 
(12-r. 47 1.) Leipzig, 1847. F. A. Brockhaus. —.4 gr. 

E. M. 
-- des evang. Gymna^iums zu Blstritz in Siebenbürgen. L.: Iskolai értesítők. 

U. o. Id. a többi német tanintézeti értesítőket is, 
-- einer Bildungs-Anstalt fiir Nutz-Gártnerei, ganz besonders aber íur edle Obst- und 
Wein-Cultur. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1854. Druck der vorm. Schmid'schen Buchdr. 

E. 

— - der höheren Orts bewilligten Schule für den ersten Elementar-Unterricht des Carl 

Freyer. (8-r. 7 1.) Druck v. Emil Müller (in Pest). M. 

-- womit an der am 19. April 1860 im grossen Hörsaale des Hermannstiidter Gymna- 
siums a. C. um 11 Uhr abzuhaltenden Gedáchtnissfeier des Todestages Melanchthon's 

Mftgjaronzáfir bibiiographiája. 1712—1860. III. köt. 10 Programmá. 146 Projectiim. 

im Namen des Lehrkörpers ehrerbietígst einladet der Direktor : Jüaef Schiieíder, 
(4-r. 30 1.) Hermannstadt, 1860. Gedr. bei S. Filtsch. M. 

Programmá. De studio linguarum in genere, in apecie orientaliam ín^titnendo. Pro* 
gramkna, quo maecenatus scbolarum ac fautores amplissimi pro exarnine pubLico., In 
^gymQasio a. c. Schemniciensi, díebus 2., 3. et 4. julii IS 10 rdebrando, humillime 

.. invitantur. (4-r. 19 1.) Scbemnicii, lyp. Franc. Joan. Sulzer. A. M. 

— seu ordo processionis ex regao Mariano, duce cardinale prímate T^gnl, ad ceUv^ 
Mariauas pro festő nativitatis B. M. V. (die 3. mensis Septemori?* anni 1857.) Po«onio 
progressurae. (8-r. 19 1.) Strigonii^ typ. Aegidii Horák. H. E. 

PrOgressus aimae arcbiepiscopaUs societatis Jesu univeniitatis TyrnavieniHie ab anno J66]. 
usque 1700. U6-r. 2 lev., 68 1. és 4 lev.) Tymaviae, 1728. Tvpis acadetnieis 8t>c. Je*a. 

A, M. 
.i^rogymnasmata poetica ex antiquis poetis latinis in usum diacipulorum clasam RvniacticAe 

edita. (8-r. 99 és 4 i.) Leutschoviae, 1844. Joan. Wertbmulkr. 
• Projecta de diaetarum in r. Hungáriáé coordinatione. L.: Opui deputat. reg'oicol. ^. 

— et elaborata excelsae regnicolarís deputationis in j úrid i cin articiilo 67. anni 179ö. 
ordinatae. (2-r. 64 1. éá 1 lev.) Posonii, 1826. Typis ci. Lud. Weber. H. 

Projectum articulorum una cum diplomate Suae Majestati exhibendorum. i;i*r. iltivj 
[H. és ny. n.] M, 

— legum civilium per regnicolarem juridicam deputatioíiem articulo 67, Í79L 
ordinatam elaboratum. (2-r. 54 1. és 1 lev.) Posonii, typis Siin. Petii \\'eber. 

A. E. M. 

— legum quas deputatio regoicolarís in commercialibus demisfje líer^seret ín proximi* 
regni comitiis perferendas. (2-r. 23 1.) Posonii, typis Franc. ,f i>9. Patzko. M. 

U. a. (2-r. 28 1.) Posonii, 1825. Typ. Sim. Lud. Weber. A. M. 

— ordinis concursualis. (12-r. 14 1.) Budae, 1829. Typ. reg. univerflitatia. M. 

— coordinandarum cassarum civicarum per sub-deputationem regnicolarem in c o n t r i- 
butionalibus commissariaticis propositum. (2-r. 18 I. és i4 lev.) Pestini, 1829. 
Typis Lud. Landerer de Füskút. A. É. M. 

— de faciliore metbodo incassandae contributionis et securiore cassarum publi- 
carum manipulatione, coordinatione item cassae domesticae, per sub-deputationem 
regnicolarem in contributionalibus commissariaticis propositum. (2-r. 22 1. és ^3 
táblázat.) Pestini, 1829. Typis Lud. Landerer de Füskút. A. E. M. 

— articuli de s. corona in meditullio regni Budae asservanda. (2-r. 5 lev.) Posonii. 
1790. Typis Joan. Mich. Landerer, nob. in Füskút. M. 

— sanctionis criminalis. (2-r. 3 lev. és 129 1.) Claudiopoli, 1810. Impr. typis collegii 
reformatorum per Steph. Török. A. M. 

— punctorum ad constituendum fámul itii ordinem deservibilium. (2-r. 4 lev.) [H., é. 
és ny. n.] M. 

— articulorum de coordinatione fororum per regnicolarem juridicam deputationem 
articulo 67. "1791. ordinatam elaboratum. (2-r. 26 1.) Posonii, typis Sim. Petri Weber. 

E. A. M. 
U. a. (2-r. 25 1.) Budae, 1829. Typis reg. scient. universit. hung. E. N. 

— Qua ratione j u d i c i a 1 i a ad stabUem & talem in regno Hungáriáé pedem póni 
valeant, ut protractiones & noevi causarum evitenfcur. (2-r. 8 lev.) Posonii, 1790. Typis 
Sim. Petri Weber. E. M. 

U. a (2-r. 11 lev.) Posonii, 1791. (Ny. n.) M. 

— Impartiale de cursu judicialium — . (2-r. 3 lev.) Posonii, 1791. (Ny. n.) M. 

— articulorum demilitaribus personis, eanimque substantia; item de judicio ex 
procedúra nundinali. (2-r. 8 1.) Budae, 1 830. Typ. reg. universit. Hung. M. 

— de dislocatione, et provisione militiae, regulamento item militari per subdepu- 
tationem regnicolarem in contributionalibus commissariaticis ordinatam, proposituni. 
(2-r. 41 1.) Pesthini, 1830. Typ. pob. J. M. Trattner de Petróza. A. M. 

— octo articulorum quod orphanalium rerum manipulationem per regnicolarei i 
juridicam deputationem articulo 67. 1791. ordinatam elaboratum. (2 r. 10 1.) Posonii, 
typis Sim. Petri Weber. M. 

— postulatorum praeferenter inarticulandorum per deputationem mixfcam regni elabo- 
ratum. (2-r. 6 lev.) 1790. [H. és ny. n.] M. 

— postulatorum. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1791.) Typis Joan. Mich. Landerer, nob. 
in Füskűt. M. Projectum. 147 Prónay. 

Projeetam paragraphonim ad ordinem processualem super quibusdam objectis fine 
uberíoria elucubratioDis ad subdepatatíonem jurídicam relegatis. (2-r. 13 1.) [H., é. és 
ny. n.] M. 

— articulorum deproxenetis seu Rensalibus publicis ad regnum Hungáriáé, parteaque 
ádnexas introdncendis, et regulandis. (2-r. 26 1.) Budae, typ. reg. universit. Hung. M. 

— deputatioDÍs in negotio quartiriorum diaetalium, ad notam Celsitudinis Dni 
Agasonum regalium magistrí excelsis proceríbus, inclytis statibus & ordinibus intro- 
porrectam. (2-r. 2 lev.) [H., é. éa ny. nj M. 

— repraesentationia, ad propoaitionea regiaa per deputationem regnicolarem elabo- 
ratíie. (2-r. 16 lev.) 1790. M. 

— artácuU aeparati dejure atatario per regnicolarem jurídicam deputationem articulo 67. 
a. •1791. ordinatam elaboratum. (2-r. 2 lev.) Poaonii, 1826. Typia S. Lud. Weber. 

— detheologia et theologia eccleaiae hungarícae praesulibua dicatum ab anonvmo 
theologo hungaro. (8-r. 47 I.) 1791. [H. éa ny. n.] M. 

— de tributi ad caaaaa aeu dotationia militaría, aen domeaticarum necesaitatum pendendi 
in ipaia regni juriadictionibus aubreparatione, per aub-deputationem regnicolarem in 
contríbutionalibua commiaaariaticia ordinatam propoaitum. (2-r. 6 1. éaő tábláz.) Peatini, 
1829. Typ. Lud. Landerer de Füakút. M. 

— generális tributi pro dotatione casaae militaría deatinati in juríadictionea repartt- 
tionia etc. L. : C o n c 1 u a a, aeu reaultata. 2. 

— de vagia pecoribua publico denunciandis, per quem retinendia, et quomodo 
propríetaríia restituendia ? L. : p u a deputat. regnicol. 24. 

Projekfmna a Magvarorazágonn fellállitando lovas-pályázáa törvénveinek. (2-r. 4 1.) Beb- 
reczen, 1821. (Ny. n.) ' M. 

Prokopcaányl, Theod. Ode 111. uc Magn. Dno Joaepho Rudica, incl comitatuum Baca et 
Bodrogh articularíter unitorum oflicii flupremi comitatua administratori in verae grati- 
tudinis teaseram occaaione inslallationis oblata anno 1887. X. Septembr. (4-r. 4 lev.) 
Szegedini, typ. Joan Grünn. M. 

Prok povszky Dániel. Katekizmus. L. : Hiracher Ker. Jánoa. 

Prőla József. Örök élet napja, a boldog-halál órája. Melyre üdvöaaégea készülettel irván 
készített Jézua taraaaágbeli Páter P. J. Másodszor ki- bocsáttatott (8-r. 20 lev. és 192 1.) 
Egerben, 1757. Royer Ferencz Antal bet. E. 

Üjabh kiadása ezen dm alatt: 

— Urok élet napja, a boldog halál órája. Mellyre az üdvösséges készületnek e könyvets- 
kében foglalt módját elsőbben . . . olasz nyelven irta; az után egy Szeraíikus Sz. 
Ferentz szerzetessé magyarra fordította. Harmadszor ki-nyomtattatott (8-r. 181 és 81.) 
Koloavárott, 1789. A püspöki betűkkel. M. 

Prolegomena jurís hungarici. L. : Fleiachhacker, Joan. Nep. História juría hungaríci. 

ProlOfi zur hohen Vermáhlungsfeyer des Herrn . . . Freyherrn von Mecaéry, und des . . . 
Fránleins Theresia Freyinn von Szirmay. (4-r. 4 lev.) Temesvár, (1812.) Gedr. bey 
Jos. Klapka. M. 

— abgehalten von der Baronesse María v. Peharnik bey Gelegenheit der Jubelfeier der 
Hochw. Vorateherín María Susanna Pelagia . . . dea Stiftes der Ursulinnerinnen in 
Waraadin am 7. Okt. 1815. (4-r. 4 lev.) Agram, mit v. NovoszePschen Schr. M. 

— sammt damit verbundenen Tableaux und Schlussgesang, welcher bey Gelegenheit 
dea von Seite der kön. Freystadt Agram am 11. Nov. 1822. gegebenen Theaters zur 
Feyer der durch . . . Herrn Grafen Jos. Mailáth v. Székely vollzogenen Uebergabe des 
jenseita der Savé gelegenen Croatischen Gebieths vorgetragen wurde. (^4-r. 4 lev.) 
Agram, gedr. mit Novoszl'schen Schriften. M. 

Pro memória, Humillimum — , cum subnexis synopticis motivis ad Sacratiss. caes.-regiam & 
apóst. Majestatem. Introsertorum Kis-Honthensium deputatorum, quatenus sub 5-ta 
currentis menais Maji exhibitam diatrictua ejuadem pro aui a Nagy-Honth abaoluta 
separatione inatantiam, speciali decreto regio mediante diaetali pertractatione elemen - 
tisaime et praeferenter committere dignetur. (2-r 3 lev.) Posonii, 1802. (Ny. n.) M. 

F romulgatio jubilaei universalis anni 1776ti per dioecesim Jaurinensem. (2-r. XVI 1.) 
Jauríni, typ. Greg. Joan. Streibig. E. 

\ 'émy Diénes. Viala tanitó könyv, mellyben a visla faj, s annak felnevelése, szobabelí 
tanítása, mezóre vezetéae, s a kutya betegségek gyóg> szereikkel eggyütt, rövideden 
éa értelmesen befoglaltatnak. (r2-r. 4 lev., 9—43 1) Pesten, 1839. Nyomt. Trattner- 
Károlyi bet H. 

10* Prónay. 148 Propoaitbnes. 

(Prónay Gábor, báró.) Ansichten eiiies Constitutionellen in Ungarn. (S-r. 48 L> Leipíig, 1851^ 
Oskar Leiner. . — -Ö gr. 

— Vázlatok Magyarhon népéletébol. Barabás, Sterio és Weber 25 színes képmÖTeivtl. 
(2-r. 93 1.) Pest, 1855. Geibel Arniin. Díszköt. 33-— 

— Esquisses de la vie populaires en Hongrie. (2-r. 8 lev., VIII, 136 1. ^i- '2á íü-jonyamj 
Pest, 1855. A. Geibel. -ií-— 

M. 

— Skizzen aus dem Volksleben in Ungarn. Mit 25 illuminirten Bildern von Bambás, 
Sterio und Weber. (2-r. VII. 106 1. és 25 kép.) Pest, 1855. Herm. Geibel. (Gedr. bei 
Giesecke & Devrient in Leipzig.) Díszkötésben 32. — 

— Ladisl., 1. b. Cogitata de haereditariis et perpetiiis comitatuum supremis comitibus. L. : 
Opus deputat. regnicol. 4. 

— Opinio de comite Temesiensi in munerum regni baronum jure postliminii reponendo, 
deputationi regnicolari publico politicae substrata. L. : Opus deputat. regnicol. 7. 

— Pál, Tót-Prónai. A szöUöknek plántálásáról, helyes miveléséről és a boroknak 
gondos meg-tartásáról való oktatás, mellyet a köz haszonra magyar nyelven ki-botsátott... 

«(k. 8-r. 5 lev., 11—94 1.) Pesten, 1780. Nyomt. Eitzeubergerné bet. M. 

U. a. (k. 8-r. 5 lev., 11—63 1.) Pesten, 1786. Nyomt. Landerer Mihály bet. M. 

Pronunciatio linguae gallicae, ad accentum iuclytae nationis hungaricae adornata. (L2-r. 

14 1.) Sopronii, 1727. Litteris Jos. Ant. Streibig A. H. 

Propempticon Francisco e comitibus Barkótzy archiepiscopo Strigoniensi ... a mosis 
Tyrnaviensibus. (2-r.) Tyrnaviae, 1765. Typis academicis soc' Jesu. 
Költemény, 

— quo Francisco Szányi episcopo Rosnaviensi ad suam aedeni ter faustum iter vovet 
clerus populusque Peucinus. L. : Simon, Mathaeus. 

— honoribus III., ac Rev. Dni Samuelis Vulkán episcopi Magnó- Varadinensis graeci 
ritus catholici, cum solemnem sui contestationem ab Exc , 111 , ac Rev. Dno Joaune 
Rabb episcopo Fogarasiensi die VII. Junii 1807. Balásfalvae suscepturus, in Transyl- 
vaniam proticisceretur, debita cum veneratione dicatum A. T. P. V. C. (4-r. 8 1.) 
Magno-\ aradini, typ. Ant. Gottlieb Maramarosiensi*í. M. 

Költemény, 

— honoribus principis archiducis Austriae regni Hungáriáé palatini Josephi, dum 
propter aditum in I. comitatu Aradinensi dominia iam efiective resignata, ii. St. ei 
eiusdem provinciáé gratulabundi Suam Serenitatem eat^nus Budae salutarent depu- 
tationaliter comparentes anno 1817. (4-r. 8 1 ) Pestini, 1817. Typ. J. Th. Trattner. 

— Cels. ac Rev. Dno Ludovico ex priucipibus Altieri archi- episcopo Ephesino etc dum 
sedi íipost. immediate subjectum archi-coenobium S. Martini de S. Monté Pannóniáé 
ord. Benedicti 16 Cal. Maji 1845 inviseret in profundae venerationis, et grati auinii 
tesseram ab ejusdem archi- coenobii conventu oblatum. (4-r- 3 lev.) Jaurini, typ. vid. 
Clarae Streibig. E. M. 

Költemény. 
Proplac. Neue hundert Kunstwunder. L. : Kunstwunder. 

Propositio pacis cum notis. (k. 4-r. 8 lev.) Hagae Comitum a Vidua Caroli Le Vier, 
Gallico, Jaurini a Greg. Streibig, latino typ. mandata, 1743. E. 

— ex animo patriae studioso profecta. L. : Weinbrenner, Jos. 

— subdeputationis contributionalií commissariaticae in objecto praejuncturarum magi- 
stratualium, gratuitarum item vecturarum, operarumque, et materialium aedilium. 
suppletorie facta. (2-r, 6 lev.» [H., é. és ny. n.] M. 

Propositiones selectae ex universa philosophia, quas sub auspiciis . . . dni comitis 
Francisci Károlyi de Nagy Karoly . . . publicae disputationi exposuit M. Wolffgangus 
a SS. Trinitate (Modrovszky). Praeside P. Michaele aS. Joanne Nepomuceno (Prileszkj-j 
(^8-r. 19 lev.) Budae, (1751.) Typ. Veron. Notteneteinin, viduae. 

— regiae congregatis m. priucipatus Transílvaniae statibus & ordinibus 23tia Decembris 
1790. facta. (8-r. 80 1.) Claudiopoli, 1790. Typ. Mart. Hochmeister. M. 

— ex parte statuum & ordinum regnorum Dalmatiae, Croatiae & Sclavoniae in genera- 
libus inclyti regni Hungáriáé comitiis 6. Junii 1790. in liberam, regiamque civitatem 
Budensem' indictis pro diaetalibus articulis mox post coronationem formandis factae . 
(2.r. 8 lev.) Budae, 1790. (Ny. n.) M. Propositionea. 149 Prosperus. 

Propositiones ex lingua hungarica primo semestri explanata, quas tentamini siibiectas 
academici auditores in regia scientiarum universit. Pestinensi aptis constructionum 
exemplis illastrarunt, planiusque probarunt. anno 1804. Secundum praeletiones Joannis 
Kic. Révai. (n. 8-r. 86 1.) Typ. Math. Trattner. E. 

— ex lingua Hungarica, quas secundum praelectiones Joau. Nic. Révai tentamen 
subiverunt Alexander Szilágyi etc. tentamini subiectas academici auditores in reg. 
acient. universit. Pestinensi anno 1804. (8-r.. 35 1.) Typ. Math. Trattner. M. 

— regiae, Benignae — , inclytis statibus et ordinibus regni Hungáriáé in comitiis con- 
gregatis publicatae Posonií 18. Octob. 1805. (2-r. 2 lev.» Posonii, 1805. M. 

— Demissae — , quoad altius provehendum publicum incl. regni Hung. commercium. L : 
U nterthánige Vorschlage. 

Propper, Joan. Dissertatio inauguralis medica de ischiade in genere: (8-r. 31 1.) Vindo- 

bonae, 1829. Typ. Ant. de Haykul. M. 

Proprium festorum societatis Jesu, juxta rítum breviarii romani, ex indulto s. sedis 

apostolicae, ad ueum patrum ejusdem societatis Jesu ; additis ofüciis ss. sacramenti, 

immaculatae conceptionis b. M. v. ss. angelorum custodum, & defunctorum. (k. 8-r. 

388 1.) Tyrnaviae, 1744. Typis academicis soc. Jesu. M. 

Propugnaculum reipublicae christianae reiigione conditum, hungarorum fortitudine defensum, 

nunc ethice adumbratum, et honoribus . . . dominoriim, dum in . . . universit. Tyrnav. 

s. J. prima aa, 11. & philos. laurea insignirentur. Promotofe R. P. Francir^co Csernovics. 

Oblatum a condiscipulis baccalauréis a. 1724. (16-r. 3 lev., 234 1. és 3 lev.) Tyrnaviae, 

typ. academicis per Frid. Gall. M. 

Proreéetanje, Resetarov resetarsko — , ííudnovateh díplíh, sebi na uspomenu posveteneh. 

1842. (lö-r. 29 1.) U Zagrebu, 1842. Fr. Suppan. 
Pro8a poporala Povesci. Culese sí corese de Emericu Basiliu Stanescu Aradanulu. Tomulu I. 

Brosiiu-'a 1. (n. 8-r. 27 1.) Timisiora, 1860. Lui M. Hazay si fiului Guilomu. M. 

— versuum. L. : Csery, Jos. Cal. 

Pro8Chek, Helnr. Index über die in den Verordnungsbláttern fíir Posten, Eisenbahnen 
und Telegraphen, dann in jenen für die Verwaltungszweige des hohen k. k. Handels- 
Ministeriums enibaltenen das k. k. Staats-Telegrafenwesen betreffenden Vorschriften 
in alfabetischer und chronologischer Reihe zusammengestellt. (n. 8-r. 2 lev., 108 1. és 

2 táblázat.) Pressburg, 1856. Drück v. Alois Schreiber. 

Pro8eucticon honoribus 111. ac Rev. Dni Michaelis Antonii Paintner dum electus epi- 
scopus Noviensis atque S. C. R. et A. Maiestatis ac excels. consilium r. 1. H. con- 
.siliarius denominaretur. Oblatum a gymnasio r. Soproniensi ord. S. Benedicti mense 
Septeöibri 1826. (4-r. 3 lev.) Sopronii, typ. haered. Siessianorum' • M. 

Költemény, 

— honoribus 111., ac Rev. Dni Joan-Bapt. Scitovszky, almae dioecesis Rosnaviensis 
episcopi quum Vota pll regis pLaCIDo geMInante Leone Is pronVs sVperIs pasCere 
perglt oVes. A junioré seminarii domestici clero filiali cum devotione dom. 11. post 
Pascha, i. e. 20a Április oblatum. (4-r. 9 1.) Cassoviae, 1828. Typ. Caroli Werfer. M. 

Költemény, 

— lU., ac Rev. comiti Philippo Szápáry dum primitias celebraret V. kalend. August. 181 6. ab ar- 
chigymnasio Posoniensi oblatum. (8-r. 2 lev.) Posonii, typ. viduaeet haered. Belnayanorum. 

Költemény . H. 

Prosky, Phil. Flór. S. Ladislaus rex in exemplum Ad quod universus orbis componatur 
palám propositus. Dum . . . universitatis Viennensis senatu, populoque academico 
in metrop. D. Stephani proto-martyris basilica inclyta natio hungarica annua ejusdem 
»ancti tut^laris sui obiret solemnia. Deferente F. P., oratore Frid. Ant. Henckel. 
(2-r. 8 lev.) Viennae Austriae, 1735. Typ. Greg. Kurtzböck. . M. 

Prosopopejae ex sacris literis desumptae, honori . . . dnorum neo-baccalaureorum, dum 
in . . . universitate Gassoviensi, prima aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur, pro- 
motore Franc. Xav. Esterreicher, a poetis Gassoviensi bus dicatae. Anno 1747. (k. 8-r. 

3 lev., 44 és 1 1.) Cassoviae, typis academicis soc. Jesu. E. M. 
Prospecfus societatis mercatoriae hungarico-patrioticae. — Observatioues ad prospectum 

societatis mercatoriae hungarico-patrioticae. (2-r. 2 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M. 

Prosperi Aquitani, 8ancti — , pro Divo Aurelio Augustino Hipponensium antistite 
gratuitae praedestinationis summo vindice responsiones ad capitula calumniantium 
gallorum, et objectionum Vincentianarum. (k. 8-r. 102 1.) Jaurini, 1740. Typ. Greg. Joann. 
8treibig. E. Prosperini. 150 ProtocoUuni. Prosperini, Adam. PlausuB epitbalamicus, quain, dum sacra nuptialia, D. Joannes € uamí - 
tibus Illésházy, nec non ÍJl. sponsa, Sidonia, ex ill. stirpe comitutn de Battyán, pro- 
genita, inter illustres et magnifícos, procerum regni plausus, amore ^iticero et concordi, 
Posoniv Xlf. mensis Maii, celebrant, animo gaudente edit, anno, quü oMloa ClonlVglo^ 

320 394 

nefors feL!CIa Deslnt: numina, connubio sponsae, placidissima praeaint ri-r. "2 lev.í 
336 326 nSő 
Posonii, (1761.) Typ. Joan. Mich. Landerer. H, 

Költemény, 
Prospetto deli administrazione deli' asilo di caritá per Tinfanzia duraute il primo anno 

1 Aprile 1841 8Íno tutto Marzo 1842. (n. 8-r. 241.) Fiume (1842.) Tip. reg. go vem iak- 
dei írat. Karletzky. E. 

Durante il quarto anno di Rua esiBtenza dal Imo Aprile a tutto ]\larzo 1S45. <n. 8-r (i lev.) 
Fiume, (é. n.) U. o. E. 

Durante il quinto anno di sua esistenza dal Imo Aprile 1845 a tutto Marzo 1846, ^n. 8r. 14 lev.^ 
Fiume, (é. n.) U. o. E. 

Prosphonema quod lUustr. ac Rev. Dno Carolo de Salbeck, episcopo tScepusieiisi &i\ 

occasione sui optatissimi in lib., regiamque civitatem Eperiessienserív adv«ntua, et tnui- 

sitU8 fratres minores eonventuale^, in tesseram sinceri aűectus, et Hliidi^ revereniiae 

obtulerunt, et d. d. d. (k. 4-f. 6 lev.) Eperiessini, 1776. Typ. vid. Mariae Magd. Kediitzlanap. 

Költemény. M. 

Prosphoneticon Cels. ac Bev. Dno Michaeli S. E. 1. principi, e lib baronibun Brigido. 
dum Labacensi in Camiola archi-episcopatui Scepusienaem in Hungária, clemenüa regia, 
et praevio sedia apostolicae cum annutu praeligeret, oblatum ab alumnis dioeceseos 
Scepusiensis, in seminario archi-episcopali Tyrnaviensi ad B. M. V. degentibus, et theo- 
logiae, ac philosophiae studentibus. (8-r. 3 lev.) Tyrnaviae, 1807. Typ. Venc. Jelinek. 
Költemény. H. 

Prosrisis extemporanea. Ad dieni. XXV. Octobris. M.D.CCC. XR' . (2r. 4 lev.) Budae, 
typis regiae universitatís hung. M. 

Költemény, 

Protestáns, A magában tünekedó — . L.: T he zár ovi eh Gábor. 

— A háládatos — , az ötét szenvedhető tsászárjához. Magyarra fordította K (ó n y i) J(ános). 
(8-r. 28 1.) Budán, 1782. Landerer Katalin özvegyének bet. A. M. 

— A hitben egyesülő — . Avagy : Egyetlen egy fondamentoma a meghasonlott keresz- 
tényi vallások egyesűlhetésének. A római kath. anyaszentegyház tsalhatatlanságának 
eggjesült megvallása. Németből fordította Thezárovich Gábor. (12-r. 65 1.) N. Várad, 
1819. Tichy János. 

— e^házi és iskolai lap. L. : Lap. 

— lelkészi tár. L.: Tár. 

— népkönyvtár. L.: Népkönyvtár. 

Protestant, Der dankbare — , gegen seinen duldenden Kaiser. Von J. A. v. W. Josepho U. 

toleranti. (8-r. 16 1.) Pressburg, (1781.) Bey Joh. Mich. Landerer. 
U. a. (8-r. 22 1.) Wien, 1781. Bey Rud. Gráffer. M. 

Protestantenfrage, Die — , in Ungarn und die Politík Oesterreichs. L.: Ballagi, Moritz. 
Prctestantismus, Magyarismus, Slawismus. Als Antwort auf die gegen den Grafen Carl Zay 

erschienene Schrift. Von aller Menschen Freunde, nur der Finsterlinge Feinde. (n. 8-r. 

2 lev. és 78 1.) Leipzig, 1841. Georg Wigand. E. M. 
Proteus febrilis novissima Virmondtiana affligens. L.: Köleséri, Sam. 

Protics, Basil. Vera imago romani pontifícis opposita illi, quam Photiani magistri effin- 
xerunt, seu tractatus de primatu S. .Petri, et romani episcopi. In quo paucis exponitur, 
qualem ideatn de primatu Petri, et romani episcopi orientális ecclesiu ab origine, 
usque Photii tempóra habuerit. Addita brevi allocutione, qua graeci Photiani ad cai^o- 
licam UBionem, sub Clemente XI. revocabantur. (8-r. 4 lev. és li'^1.) Bvdae, 1804. 
Typis reg. vniversitatis Pestanae. M. 

— Brevis dfissertatio de visione Dei, et pleno gaudio vitae aeternae. (8-r. 161.) Pestini, 182S. 
Typ. J. Th. Trattner 

Protocoiium regnicolaris deputationis iuridicae articulo 67 : 1791 ordinatae constans ex 
sessionibus CXXXVUI a die 13-tia Augueti 1791. usque 28-am Februarii 1795-ti. 
(2-r. 250 1.) Budae, 1807. Typis reg. universitatis hang. A. E, M. 

r. a. (2-r. 250 1.) Budae, 1826. Sumptibus typographiae reg. universit. hung. E, M. l'rotocolhim. 151 Protokoll.' 

££tr»etu&li» series actorum in protocoUo deputatíonis iuridicae articulo 67 : 1791 otúi- 
naiiie provocatorum 8ub A usque FFF. (2-r. 5 lev.) Budae, 1807. Typis reg. lyiiver- 

— üuU -deputBCiori is commercialis saper concertatione intuitu provehendi mutui 
Hungáriám int^r. et reliquas haereditarias ditiones commercii, removendorumque 
írjuüi impedimeíitoraiD habita. (2-r. 34 1. és 8 lev táblázat ) Biidae, 1829. Typis reg. 
íicienL univeraítatis hung. A. E. M. 

— «ub'deptitationÍ!4 regnicolaris in c o n t r i b u t i o n a I i - commissariaticis. (2-r. 12 I.) 
Biidae. IS^li Typis reg. seient. univérsitatis hung. M. 

C'otilituiatio pn>tocolli sub-deputationis regnicolaris in contributiouali eommissariaticis 

ordinutae, i2-r. .Jo 1.) Budae, IS'ld. Typis reg. seient. univérsitatis hung. M. 

Vlteríor coDtiouatio protocoUi sub-deputationis regnicularis iii contributionali-commis- 

suuiatjeiB. (2-r. 34 1.) Budae, 1830 Typis reg. seient. univérsitatis hung. M. 

— CoDsesffiüum Hub-deputationis regnicolaris in ecclesiasticis et fundationalibus, ad 
ment€tiL artkuli 8-vi 1827. ordinatae (2-r. 76 1. ) Pesthini, typis. Lud. Landerer de Füskút. 

A. E. M. 
- — mii^tae regoicolaris deputationis in negotio j uridi co &c. &c. (2-r. 5 lev.) 1790. [H. 

éri ü\\ Q,] M. 

— con*eaauutii su h-deputationis regnicolaris in liter a ri is ad menteni articuli VlII. 
1827. exmiasae. ri-r. 186 1.) Budae, 1829. Typis. reg seient. univérsitatis hung. A. E. M. 

— subdeputationitu commercionalis super articulis 6-to 9-ono et 10-mo obiectorum 
cieiMi no miae publicae, in nexu conclusi exc. regnicolaris deputationis dao. 11-ae 
12-0€ et 13-ae Junii 1829, sessionibus 65-ta 66-ta et 67-ma. (2-r. 8 1.)" Pestini, typ. 
Lud. Landerer de Füskút. M. 

^ ocio artieulunim quoad o rpha nalium rerum manipulationem per regnicolairem 
jiiridícam depiUatíouem art. 67. 1791. ordinatam elaboratum. (2-r. 10 l.) Posonii, typií^ 
áim, Petri VVeber. E. 

— sub-deputationis regnicolaris in p u b 1 i c o-p o 1 i t i c i s ad mentem articuli VlII-vi 
1827, exmt»sae. (2-r. 147 1.) Budae, 1829. Typis reg. seient. univérsitatis hung. 

A. E. M. 

— űouaesauum <iiib- deputationis regnicolaris in re ur bariali exmissae. (2-r. 51 1.) Pestini, 
IHtS. Typis Lud. Landerer de Füskút. E. M. 

CoDtiDuatio prutoc-oUi consessuum sub-deputationis regnicolaris in re urbariali exmissae, 
t?um projecto legum urbarialium pro regno Hungáriáé et partibus adnexis. (2-r. 36 1.) 
Pestini, (1828.) Typis Lud, Landerer de Füskút, E. M. 

— !^ub-depu tation ia commercialis in sequelam eorum, quae in objecto viarum. cana- 
lium, et navigationis, ad eandem reinviata fuere, concinnatum. (2-r. 24 1.) Budae, 
1830. Typis reg. acient, univérsitatis hung. M. 

Protoltoll der 10. (ausserordentlichen) und 1—14. Sitzung der Kronstádter Handels- und 

Oewerbekammer im J, 1856. (n. 8-r. 160 1.) [Kronstadt, gedr. bei J. Gött.] 
Protokoll der 1—14. Sitzung . . . im J. 1857. (n. 8-r. 201 1.) [H. és uy. n.] 
Protokoll der U-12. Sitzung . . . im J. 1868. (n. 8-r. 196 1.) [H. és ny. n.] 
Protokoll der 1-13. Sitzung . . . im J. 1859. (n. 8-r. 178 1.) [H. és ny. n.] 
Protokoll der 1— 16. Sitzung . . . im J. 1860. (n. 8-r. 159 1.) [H. és ny. n.] 

— ú^T am 15. Febr. 1846 abgehaltenen General- Versammlung der Actionáre der Press- 
btívger Sparcasse. (4-r. 9 1.) Pressburg, 1846. C. F. Wigand. M. 

Yom ^^. Február 1852. (4-r. 8 lev.) Pressburg, 1852. (Ny. n.) M. 

— der aoi 21. Márz 1862 abgehaltenen 18. General- Versammlung der Actionáre der 
* erateii itnK^arl^t^heD Pressburg-Tyrnauer Eísenbahn. (4-r. 16 1.) [H. és ny. n.] M. 

— der zu Igló ddato 11 bis 13. April 1843. abgehaltenen General- Versammlung der ober- 
ungarísehen Waldbürgerschaft Schmölnitzer Districts. Deutsch und ungarisch. (2-r. 43 1.) 
Li^'Utííchau, 1843. Üedr. b. Joh. Werthmüller. E. 

l u)iokoli der um 2K. Nov. 1845. abgehaltenen General-Versammlung. (2-r. 34 1.) Seutschau, 
|845. r. ü. E. 

F ptokoll der am 20. 21. 22. und 23. Február 1845. abgehaltenen General-Versammlung. 
k2-r. 60 és 10 I.) Leutschau, 1845. U. o. E. 

P fotokoll der am 25. Juli 1853. abgehaltenen General-Versammlung. (2-r. 68 és 37 1.) 
iLeutschau, 1853. Gedr. bei J. Werthmüller u. Sohn. E. 

P lotokoU der am 5. December 1854. abgehaltenen General-Versammlung. (2-r. 52 és 49 1.) 
^utschau, 1855. U. o. E. Protokoll 152 ProvJníialblatter Protokoll der híd !4, und la* October 1858: gehalteneD General-Veraamraluiig (S-r. 13 M 

LeutHchau, 1S5S. V. <■>. 
Proiokol! der zu Kaseliaii aui 30. November, 1. und 2. December 184Ü. abgehaJrenen 

(.it^Deral-Ver^ammlung fler oberungarischen Waldbörgerschaft Si^hmiilnit;ier Dístricts. 

Deutach und ungariscb, (2-r. 55 1.) Kaschau, 1851. Gedr. bei Carl Werler, E. M. 
— fles aní i'S , 29. und 30. i>ctober 1856 in der k. Freistadt Treatíicbin abgehalteiien 

Diíítríctual-Cítnventa der evaug. Superintendenz A. C. dieaseiis der Donau. f2r. 17 Lí 

IVesíiburg, 18ő(L Driiek v. Alois Schreiber. H. 

Protokallftusiug iiber die i!^itjEUíig der III. Hauptversammking dea ungariíiehen Füréit- 

vereineH \\ kK 10, \m*\ 11. September 1852, unter dem Vorsitze des Yür»tande.« Uusiüir 

Gráf Königfiegg. {n, .S-r. 10 1.) Pest, 1852. Druck v. Jos. Beiméi E 

Protrepticon inclitae natíoni Hungaricae. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n. ITyO.j M. 

Protz W. Földniívelés a természet törvényei szerint. P. után K o lm v Dániel, in. Sr 

Vlíl é^ ^00 l> Veizpréin, 1855. Ramazetter Károly. " 1.- 

Prova, La — , dl un' opera seria. Melodramma giocoso in due atti da rappre^^entarii nel 

eivico leatro di Fiume la íjuadragesima del 1845. (k. 8-r. 32 l) [Fiume,! Ttpogr dei 

Frateili Karletzky, W. E, 

ProvaÉuire ketre aritbm etika &íi\i invacatura púmerilor spre folosuI >ikoL románéin ti < {6-t. 

ííi-,' ].| In Budíi. 183H Univtirs. 
Proverbía e regum j^íipíenEisaimi effatis selecta, quibus diligenter perlectii*, & ob&trvatiíf 

tani íítmetipsum quilibet sapiens, quam alios tutissime gubeniavít. (k, H-r. 63 \A 

Tyrnaviae, .1752. Typis ai-ademicis soc. Jesu. M. 

Provincia Auatriaca ííOLíietatís Jesu, aeri incisa et RRdis Patribas ejusidem fíOoit*tar. m 

'lícta provitK^ia det-enti observantia oblata a Mathaeo Seutter. P. I. B. ilwyr s. 1 

íielineavit, Aügiiütae Vindelicorum. (É. u.) ' M. 

Províiii, Díe oesterrek-^h'Ungarische — , der geschuhten Augustiner-Mönche ; besohriebeD, 

und dem StíiatHmanne zur Einsicht vorgelegt- dem Öürger zu fi^iner AölklárüDg 

íremdmet voji ein^m (Jrdená-Priester. (8-r. 59 1.) Philadelphia. 1784 (H éftnyn.i M. A, 
Provilizen^ Die illyriíícheu — , und ihreEinwohner. (8-r. 3 lev. és.546lí Wien, 181:;. In áer 

1 ;iiuemnaflchf n Buehbaufilg. M, 

Provinzialb háttér, :i?iebenbfirgist^he — . (Herausgegeben von Johann Filtach) 5 Bde (ii ^ 

flef'te.^ ^S■r.) Hermannstiidt, 1805—1824. Martin v. Hochmeister. A. E. H. 

i Bd. r2 lev. éi 396 1.) 1805- - 11. Bd. (2 lev. és 296 l) 1807. — III Bd. (2 lev. éR 

279 Ij 1808. -" ^V^ Bd. (2 lev. és 260 1.) 1813. — V. Bd. (2 lev. é^ 300 L) 1ÍSL>4. 

Tartíiima : 
]. B4. Júb, H. tj&MiEiaDii. L-obor die Proediales in dcra sáchsischen KatiouaJ.Prívile^iQtii di>« ROoi^ 
Audresrí U. v. J. iSH. — Tflber die Verdicnsto der barzenláudischeii ReforDiat4>r«i} nm da.v ^ichqlwca^n 

Juh, Hi II d ei, Ki.'iat.'' Awf dpMi Sarai. 

it. T Kf^rrmann, LVbt'r dk' l.í*richt8barkcit der ersten Kroust&dter. 

L. J- M 4 r i í^L b u r [í, Bnarliovijis Burg. — Das EroDStádter Wappeu. — Aussug aii^ cíii«id Tii«g«Vac1i« Aber 

dli' TiiliiölJicbcD t'uruhrn \xs\ Jabre 16SM). 
iWEicli. Pii<4j:bi T. rjfain. Üemerkungea fiber die nnlaugst vorgefundcuen römi&chen HuiDen b^i Gr«dijd:e. 
Bemerkttik^eti uad WünH<:^be hIks Hermannst&dter Znclithaus betrefTend. 

Htipflb«Rii!r1(aD|[t^n DiLttitbiiftoriAch&n Inhalts nach einem Theile dcs Háromszéker uoti CMWr ^tuhJ^, 
ilio^rnpiiie mi^rk^^rdlger .Siebimbürger : Dominik Rtichsgraf Teleki v. Szék. — Jir Uíob. Hifiiniciin. Pfü- 

fesBor En GútiírtgLHb. — Job. Mícb. tiallmann, Conrector zu HediaRcb. — Luka^ hy^. űrtinncr, et\ Pfirrer 

Toii Bi'iiPiin«rkt. — JybaűP .los. Bnickncr, ev. PftiiTér in Stokenburg. — H^up^inu KüffHiir,ü Mf ► 

Eitdobetliu);. 
AUcrb. Vert'íigUDs in HückiLcbt der Pfarrerswahl und der wieder hergehtelltun GcrkLisborktít dus S'V. lU^rut 

in :!:»lfrb«niiűrf«i). 
11. bd. Jab Sim. Ci^iirad, Uaber die Vet^andtKchaft der siebenbfirgisch-sáchiiticbAEi S|traqhc uiir. der 

L. Jbí. .M H ríibbnrg. I>> üborb^ainlen zu Kronstadt in Siebenbftrgen. Ein B«itrig iLbr UtuekicbLtr á\^t^ 
Lhqtl«:i. ^ WeítLT^ Áti'^kiiiift aaf dio vom Herausgeber I. Hd. S. 815—16 er;;r]Lni;eDe Au^urdf^ruiif. — 
KíD jtDAr AnTnHkung^n E^ur BeM-breibung dcs BurzenJündor und Kronst&dCerW apaion ^ ^e]j^ri|:. 

L. ,r. M £1 r i en h u r g: ii. P. ^igerus. Herkwftrdigcr Barometerstand vor zwei xu KrnnitadL i?inpfiiijd«iii-ü 
l!:r(I^'bi!D. 

Andr. 1' b ÜT ^ fkc b Cer. yitcbg^tr igene Züge znm Lebcn dcs sel. Prof. Jos. Pap Ftj^ra.9J. ~ KnrzE Ckrqiiik 
uDÍt«ri(i^-b«r !?irbulrclfEq^reti am A It-Klausenburgcr CoUeginm im XVI. Jahrbund. ^ 

' G^'geimlrtigf'r Fer!<üriH]«Uiid der craogelisch nnd ciniger reform, der Augsb. ConfüseiíüD ingetbaDAn Sii|ier^ 
inlenfÍ4^'^iitie anUTst^'b4.'iideu Pfarrer durch Siebenbflrgen. 

Sutititií^cbe tr^rttTuiJg d^r Fr^g't : ob die in der siebenbftrgiscU-sácbsischcn Ntitjoii bvi din 3fűgia^rnt«i] 
»iigi<jrii']lte Cívilbraűiti-, im Y^W sie zum Dienst unfahig wcrden, aus dem k. áemriain. oJer i!^eD>j einc'r 
LattdoH-Caiia. r::jn«n GpadouiEflbBlt beziehen, odef ob sie flberall gar keiner Peoüitiit fíihi^ sfjeti. 

Tabdlnritclie Ueherticht d^r EkuI Verordnung des Repser ev. Konsistoriura uut^rm 2 7 ^epi. JHÜS :»l|itt- 
t^ebabteD Dfii^n Kls-^HseneiDtbeJJuag dor 8&mm(lícben dasigen Scbulknaben. 

^íekraLdf de^ MriK Joh, Biiede^r. Ki^ctor des ev. Gyranasinm in Hermannstadt. Pro?inzial-Kalender. 153 Prúnyi. ChroDoloKÍsches Veneichniss der Pfarrer des Uermanostádier Capitcls seife dem J. 1327. 

£tira8 ftber Wiitiveii- and Waisen-Casaen. 

Mích. Neustiidter. kön. Sanit&tsnth. (Nekrológ.) 

Beraerkungen ftber den Marktpreis derer snm Hermannstádter Platz zugeffth^ten Frfichte von dem J. 1797 

bis £nde des J. 1806. 
Nekrológ des Martin Án, ev. StadtpfarrerB xn Müblbach. 

III. tíá. Chronologisclies Verzeichniss der Pfarrer des Ilerinannst&dter Capitels seit dem J. 1827 bis auf gegen- 

w&rtíge Zeit. (Forts.) 
Rede des Freiberm Nic. v. Yeselény an die Repraesentanten der mittleren Szolnoker Gespanschaft. 
Waiflen*Versorgang íd der k. freyen Stadt Mfihlenbacb. 
Beytrag znr tíeacbichte der Kabpockentmpfang in Siebenbflrgen. 
Nekroleg : 1. Georg Pnidt. er. .'<<tadtpfarrer in Kronstadt. — 2. Georg Tartler, Stadtphysikns in Kronstadt 

— 3. Martin Simonis, er. Stadtpfarrer in Herroannstadt. — 4. Mich Lebrecbt, ev. Pfarrer in Klein- 
.Schenem. — 6. Paal Plecker, Senator in Kronstadc. — 6. Martin Gottl. Schech. Edier v. Stembeiin. — 
7. Jaeob Michaelis, Pfarrer in Stobenburg. 

VoTFchrift fAr die Consistorien der Augsb Confessions-Verwandten in Siebenbfirgen. 

Ohronologisehes Verzeichniss der Pfarrer des Unterw&lder Capitels. 

<.Tenealogisclie Tafel der Armbnnter'schen Familie. 

J. T. Klein. Empftndnngen anf eincr Beise dnrch Fárhely nnd Demsns im Hnnyader Comitat. 

Sede bey der feyerlichen Aufnabme dee von cinigen engl&ndiachen Offizieren dem k. k. GeneraJmajor Báron 

Andreas v. Szeotkereszti zura Andenken verelirten EhreneftboU in dts Museum des ref. CoIIeginms zu 

Marosvásárhely. 
Andreas Thorw&chter. Chronologisches Verzeichniss der sáchsischen Pfarrer und de^ dermaligen Bolk* 

katscber Capitels. 
Probe aus des sel. Hrn. Ballmann's in Bandschrift hinterlassenen Compendinm der Geechickte Siebenbürgeua. 
Neneater Peitiag zn den Ebegesetzen der sáchsischen Nation in Siebenbürgen. 

IV. Bd. AJlgemeine Pnnkte, wonach die sáclisische Mation in SiebenbBrgcn anf landesberrliche Verordnnng im 

J. 1806 neuerdings regniirt wurde. 
Reisebrmerkangen in cinem Theile des Háromszéker nnd Tschiker Stuhlcs. 
Sum. Bedens. Fortgang der Kuhpockenimpfnng in Siobenbüigen. 

Joh. Gottfr. Schenker. Chronologisches Verzeichniss sámmtiicher Pfarrer des Schássburger, oder nach 
dem altén dtil Kisadenser Kaoitels. 
M Chrooolog. Verzeichniss der Königs- nnd Stnhlrichter in der k. freyen Sradt und des damit verbundcnen 
^ Stahls M&hlenbach vom J. 1690 bis 1809. 

Verzeichniss der sáchsischen Pfarrer des Bistritzer Kapitels. 

Nekrológ: 1. Sam'nel Schraram. ev. Htadtpfaner in Kronstadt. — 2. Georg v. Hermann, ehemal. Kronstidtcr 
Siadthann. — 3. Joh v. Filstich, k. k. Hofkriegsrath. — 4. Freyherr Joh. Mep. Torqu. Christiani v. BalJ. 

— 5. Joh. Friedr. v. Bosenfeld, siebenb. Gnbemialrath. — 6. Kari v. Steinbnrg, KÖnigsrichter in Reps. 

— 7. Prof. Mich. Pap. Szathmári. — 8. Dr. Andreas Wolf. 

V. Bd. Donkwflrdigkeiten znr Geschichte der áachsen in Siebenbflrgen, aus bewáhrten Urkunden im J. 1750 
heransgezogcn. 
Ceber Hrn. Kazinczy's Schrift : Az erdélyi szászok. Ein Beytrag zu einer Wardigung der s&^jhsischeii Nation 

in Siebenbürgen. 
Kai ser. Aossicht auf dem hangenden Stein, oder das Panoráma von Burzcniand. (Gedicht.) 
Christ. Ziegler otia poetica. 
Ods an Trajans Schatten. 

Abschied eines römischen Colonísten von Oocien, als Solches unf Anrelían^s Befehl den Gothen preis- 
• gcgebt^n wurde. 
Siebenbürgisoh-historisohe Miscellen seit 1818 bis 1K23. 

Dohrowsky rSqO, I2 frt. 

Provinzial-Kalender, Neuer Siebenbürgischer — , für das Jahr Chriati 1821. Íl6-r. 64 1.) 
HermannstadC, (1820.) Joh Barth M. 

— Xeu und altér Siebenbürgischer — , fÜr das Jahr Christi 1832. (32-r.) Hermannstadt, 
(1831.) Gedr. bei Joh. Barth. M. 

Prizaírók, Magyar — , a XVI. és XVII. századból. L.: Régi magyar mesék. 

Prozessioii, Tágiiche — , welche von den P. P. Franziskanern in der Kirche des aller- 
heiligsten und glorreichsten Grabes unseres Herrn Jesu Christi in Jerusalem gefeiert 
wird. (k. 8-r. 56 I.) Pest, A. Bucsánszky. —.10 p. 

PrSbtól, Paul. Onomasticon honoribus adm. Rev., ac. Clar. P. Alexandri Letevay, ad 
diem nominis 3-a Maji oblatum a II. humanitatis sehol a Vacii, 1842. (b-r. 5 1.) Vacii, 
typ. Leop. Plessel. E. 

Prdhier, Heinr. Aus dem Kaiserstaat. Schilderungen aus dem Volksleben in Ungarn, 
Bohmen, Máhren, Oberösterreich, Tirol und Wien. í8-r.) Wien, 1849. C. Gerold. 

1.— 

Pranner, Joseph. Lob- und Pílichtrede auf das höchste Geheimniss der allef4ieiligsten 

. Dreyfaltigkeit, an dem hohen Titularfeste des BarfÜsserordens u. einer hochiöbl. 
engliscben Erzbruderschad der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener 
Chrísten, bey Bestátigung der Wurdenswahlen vor zahbreicher Anwesenheit. ... in 
dem löbl. Gotteshause zu Klein mariazell nachst Altofen den 80 May 1779 vorgetragen. 
(k. 4-r. 8 lev.) Ofen, gedr. b. Kath. Landerinn. M. E. 

Prúnyi, Joseph. Systema philosophiae fundamentális, sive logica. (n. 8r. 5 lev. és 225 1.) 
Tyrnaviae, 1823. Typ. J. B. Jelinek. A. M. I'rijnyi. 154 Publiufi- 

PrÚAyi, ioaeph, Bystema pbilosopbjae materiális sive uietaphyaica. (n. 8*r. 7 lev, é» St4 L i 

Tyrtiaviae, ]S28. Typ. Joann Bapt. Jelinek. k. H, 

— MJ€tl. Disaertatio inauguralÍR medtca exhibeus luctationíá in laatriini valetudiueiit 
indiufüín, {S-T. 31 1.) ViüdoboDaej typ. congregat. Mecbitar. II. 

— Medicin iücii^topograpUiae Abhaudlung des Curortes Párád mit seinen Scbwefei-, Eisen- 
imd AlaunwíUsern. (8*r, VI, ]26 l. én % táblázat.) Pestb, lb33. Gedr. bei Trattner- 
Károlví. (Lampel Róbert. ) — .20 

E. M. 

Pru&f Joan. Bapt. Memória beneücioruru a collegio soc. Jesu Zagrabiensi acceptorum, ab 
RDDo Chri^ti salvatoria IGütí. In grati animi testimonium luci publicae expoaita; dum 
a^Bertione^i ex univei^a pbiioRophJa publice propugoaret . . . Jacobus Euaecz, . . . 
praeside R. R J. B. P. (12-r. 4 Jev., 80 1. és 1 lev.) Zagrabiae, 1733. Tvpis Joann. 
WeitE. M. 

PröX^ Xav. Frau. Predigt, gebalten am ^weiten Tagé der Bittwoche. (8-r. 14 I.) Gúns, 
lé. üj Oetlr. bei Carl Reicbard. E. 

FrEífungaslítze aus dem Staata- und Kircbenrechte der beyden Herrn Grafen Carl 
und Fianz von ErdÖd (8-r. S8 l) Wien, 1787. In der Baumeisterischeu Buch- 
druekerey. 

Prydflwek aíieb Wiswetleny Nekterich nize Poznamenanicb ku Predtiin witlaczeneg 
Urberskeg Poniduosty, noboUztu Regulacy Prinalezugiczicb Punktum. (2-r. 2 lev.) [H. 
é» é. n.] M. 

Ld, „Utéar", „ /tíscriptiartes"^ alatt is. 

Psarmen, Díe — ^ Pavida nacb Dr. Martin Lutbers Uebersetzung. (24-r. 134 l.i Güns, 
1851. Adolí Beichard, E. 

Psalmorum jiLxta ieriem divini oílicii explicatío. L. : Molnár, Joan. 

Psalter, Der ganze — , de^ kiíniglicben Propheten Davids, mit nötzlichén Summaríen^ 
iiod flohöoen Denkíiprüchenj verdeiitacht durcb Dr. Martin Luther. Auch sind binzu- 
geftlget WC bon e auaerleaene Herz- erquíckende Gebether und geistlicbe Lieder samt 
eiticm Berk-ht und kurzem Regiéiért wie der Psalter durcb das ganze Jahr zu jeder 
Zeitf tiiglieb für aJle frommen Christen nűtzlioh zu gebraucben. (8-r. 305 és 44 1.) 
Prepöburg u, KaaehaUj 17TÖ, Bey Joh. Micb. Landerer. — .18 p. 

Psattirea proroouliii s] imp^rat David^ In versuri alcatuita de micul intre musicosit 
Misteinii vecbi Jtian. Prale din Jasnl Moldovii. Cu o precuventare de Popp Vasilie 
(8-r. Xíl és 88 l) 1827. Tip. In tipográfia de Fr. de Sobebi, prin Fr. Herfurth. 
Cjyrtii bHÜ&kéL 

— Feriéit iilüi proroc f^i tmpcrat Dávid, ei\ melitvele la tóté caftismale, cántarile lui 
Afoisíf ctt psalmii eei alesi ai cu pripetele lor, cu pascbalia, paradisul preceatii si scara 
psalmilor t8'r. 47U 1.) Bnisov, 1^49. Tip. Ión Gött. 

Cyrill hetükkel, 
Psaitirloh dubovni pinamah poboxnim dnncham iz razlicsitih bogoljusnih knji gah sas- 

tavljeti od ilirak o-katolicske obchíne városi Tabanske. (12-r. 219 és 5 1.) U Budimu. 

185Ö. Tifíkopts Martina Bagó. H. 

Pserhúferi Sámuel. Disaertatio inauguralia mcdica de morbo cereali. (8-r. 24 1.) Vindobonae 

1831, Typ. Ant. de Haykul. M. 

-- liiber díe tbeoretisehe tiDd practlache Beziehung zwischen Religion und Medizin. 

(8-r. 87 1.) Pápa, 1841. Druck der ref. Hochschule. —.48 p. 

E. M. 
Paycholagla az az a lélekről való tudománv. írattatott 1789. esztendőben, (n. 8-r. 8 lev.. 

392 yM^ 11.) Pe»ten, 1792. Nyomt. Trattner Mátyás bet. A. M. 

Pto leméit Ján. Krst. Ka^dodenná památko E^mrfi, a poboiná modlitba za obdrzáfii séaatliwég 

smrfi. (Iti-r, 34 1) W Troawe, 18(^8. Witlaeená u Wáclawa Gelinka. M. 

Pabílcatio elemen ter reaolntae utiiver^orum ín regno Hungáriáé sub administratione atatut 

t!xÍBientium bononim partim venditiauis, partim exarendationis. L. : Bekannt- 

machung 

— jnbilaei particiilaris pro baereditarüíi regnia, et provinciis Austríacis a summo ponti ^ 
íice Eomano Plo Yl. per 8ex bebdomades anno 1795 concessi in diaecesi Sabaríenai. 
r2-r. X 1.) ííabariae. 179ö. Typ. Joa. Ant. Siess. E, 

Publii Angtll Veteranl de himine illiimiiiAtorum bujns teinporis medttationes. Ld. a pót 
lékban : Nagy, Franc Puchberger. 155 Puky. Pvchberger. Dissertatío phvsica de corpore generatim, deque opposito eidem vacuo. 
(8-r.) Caasoviae, 1752. Typis academicis soc. Jesu. 

— Bissertatio de motu corporum. (8-r.) Cassoviae, 1753. Tjp. academicis soc. Jesu. 

~ Dissertatío de caasis motuum in corporíbus. (8 r.) Cassoviae, 1854. Typis academicm 

soc. Jesu. 
Picíier, Josef. Abriss des Österreichischen See-Handels und Wahrnehmung bei der über- 

seeischen Ausfuhr. Nebst Vorschl&gen, die ungarischen rothen Weioe in den Welt- 

handel zu bringen. (8-r. 75 1.) Pest, 1830. Gedr. bei Trattner-Károlyi. 
Piehinger, Emericb. Trauerrede über den, den 16. M&rz 1801 . . . sich ereigneten uDvec^ 

gesslichen Hintritt Ihrer kayseri. Hoheit . . . Alexandra Pawlowna . . . Gemahlin Sr. k. 

Hoheit . . . Joseph Antous des Königreichs Ungarn Palatínus. (8-r. 4 lev.) Ofen, bey 

Cathar. Landerin. M. 

Pachly, Const. Specimen inaugurale medica sistens systema cutaneum pathologice dis- 

quisitum. (8-r. 28 i.) Vindobonae, 1839. Typ. Car. üeberreuter. 
Pvebier, Frano. Carmen, quod Dno Francisco e comitibus Berchtold, 1. B. ab Ungerschitz, 

dum communi venera bilis cleri populique gaudio die 28. mensis Octobris, anno 1776. 

primo cathedralem ecclesiam Neosoliensem ingrederetur ; suo, totiusque rhetoricae 

Neosoliensis nomine in perenne grati animi, pietatisque monumentum obtuUt. (4-r. 

12 lev.) Typ. Tirnaviensibus, anno ut supra. M. E. 

— Josef. Betrachtungen über den Eidschwur. (8-r. 74 1.) Ofen, 1794. Mit der königl. 
Universitát Schriften. M. 

Picz Antal. A keresztes hadaknak rövid leírása. Az olvasást kedvelók számára magya- 
rázta . . . (8-r. VI, 7—168 1. és 1 rézm.) Pesten, 1816 Trattner János Tamás bet. 1.— 

A. E. M. 

— Értekezés a ragadó nyavalyákról, azoktól való órizkedéstól. (8-r.) Pesten. 1816. Ny. 
Trattner János Tamás. 

— Tavaazi virágok. Közre bocsátotta . . . (n. 8-r. 216 ly Pesten, 1817. Trattner János 
Tamáa bet. 1.— 

M. 
-- A babonának és az ó sokféle nemeinek rövid előadása. A tudatlanok tanítására és h 
félékenyek megnyugtatására. Kézre bocsátotta . . . {8-r. 140 1. és 2 lev.) Esztergomban, 

1822. Ny. Beiméi Józser. —.48 p. 

— Nyári rózsák. Közre bocsátotta ... (n. 8-r. 2 lev., 5—355, 1 1. és 1 rézm.) Pesten, 

1823. Petrózai Trattner János Tamás. 1.30 p. 

E. 

— Értekezés a nemzeti nyelv tökélletesítése és terjesztése módjáról. (8-r. 159 és 1 1.) 
Esztergomban, 1824. Nv. Beiméi József bet. 1.— 

A. M. 

— Ószi gyümöltsök. Közre botsátotta Púfcz Antal. (n. 8-r. IV 1., 2 lev., 398 l éé 1 rézm.) 
Esztergomban, 1827. Beiméi Jósef. 1.30 p. 

Eibesiélések, M. 

Pttfendorfii, Sanuelis, de officio homlnis et cívis secundum legem naturalum, libri duo : 
cum Joannis Barbeyracii notis, & examine censurae Leibnitianae, in calce operis 
subjunctae. Ex gaUico in latinum sermonem transtulít Sebastianus Masson. Editio 4., 
emendata & locupletata a Chr. Frid. Ayrmanno. (8-r. 23 lev., 508 L, 7 lev. és 1 
arctr.) Claudiopoli, 1773. Typis collegii reform. E. M. 

Piissaot. Die geographische Projektion, Ausmessung des Inbalts, Tbeilung der Felder 
und Anwendung zum Nivellement, nach streng matbematischen Grundsátzen. Aus dea 
Verfassers grösserem Werke über Geodásie und Topograpbie Qbersetzt vom Major 
V. Greipel. Mit 5 Plánén, (n. 8-r.) Pesth, 1818. K. A. Hartleben. 
Pu. uiics, Joan. Bapt. Mappa Banatum et vicinias provincias exhibens. J. W. Heckenhauer 

iCi Viennae, 1737. 
PiLay Gy. Rövid leírása a nagy-károlyi Inspecturatusboz tartozó, gr. Károlyi família 

ainden birtoksdnak. (4-r.) Nagy-Károly, 1807. 
Pttiy Jówf külföldi színjátékai. 2 kötet. (8 r.) Pesten, 1827. Füskút Landerer Lajos bet. 
Tartalma: A. E. M. 

I. k6i. Fietc 'Oak őszre MktTése Oenuában. Egy subtd kftztársasági néz^játék. Ot fe:voQá.sb»a. Irta 

Sekiller Fríderik. Magyar oyelrre fordít otto Pakj Jtiaef. («08 1.) 
I. kdk. Fortély és szerelem. Egy polgári szomorú-játék dt felToaásbaD. Irta Schiller Friderik. Magyar 
nyelvre fordította Puky Josof. Puky. 156 Palaíiky. 

Puky Károly, B i z á k i. Politikai igazgatás, avagy a magyarországi váriaegyék politikai szer- 
kesztéseknek* és igazgatások módjainak, ügy nem különben azon nemes megyék, melly 
politikai igazgatás székek által, és miképen való kormányoztatásoknak rövid leírása {S-t. 
4 lev. és 96 1.) Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlvi Istvánnál. —.48 p. 

A. E. M. 

— Honni törvény szótár, (n. 8-r. 3 lev. és 284 1.) Pesten, 1830. Füsküti Landerer Lajos 
bet. E. M. 

2. kiadás meg-bövitve. (n. 8-r. 3 lev. és 210 1.) Posonyban, 1831. Füsküti Landerer Lajos 
bet. 1.— 

E. N. 

— A magyar haza. (n. 8-r. 371 1.) Pesten, 1833. Trattner és Károlyi. Kötve 1.30 p. 

A. E. M. 

— Simon. Mezei gazdálkodást rendező és mindenkit érdeklő tanlagos tapasztalotokbóli 
időjárás jövendelése két részre osztva. (8-r. XXX II és 328 l.)Buda, 1846. Ny. Gyurián 
é.s Bagó. 1.40 p. 

Pulkeria és Amália két ismerős leányzónak, minek utánna férjhez mentek volna, egy más 
között folytatott beszélgetések. Mellyet farsangi mulatság helyet, egy némelly nemze- 
tének kedvezni kiváno, az olvasóknak nem kevés mulatságokra, sőt hasznokra i» 
deákból magyarra fordított, s ugvan maga költségén ki is nyomtottatott. i8-r. 93 1.) 
Temesvárban. (1782.) ' M. 

(Pulszky Ferenc.) Aus dem Tagebuche eines in Grossbritannien reisenden Uugarn. (8-r. 
VIII és 232 1.) Pest, 1837. Gust. Heckenast. 2 — 

M. 

— Töredékes észrevételek a Dunaszabályozás s keleti kérdés iránt. (8-r. 65 1.) Pozsony, 1840. 
Ny. Schmid Antal. — .40 p. 

M. 
( — ) Actenstücke zur Geschichte des ungarischen Öchutzvereins. L. : Acteustücke. 

— Village notary. 3 vols. (8-r.) London, 1850. Longman. 31 ah. 6 d. 

— Jacobins in Hungary. A tale. 2 vols. {8-r.) London, 1851. H. Colburn. 21 sh. 

— Die Jacobiner in Ungarn. 3 Thle. (k. 8-r. 2 lev., 185 és 3 1.; 2 lev. és 191 1.; 2 lev. 
és 199 1.) Grimma u. Leipzig, 1851. Verlags-Comptoir. 1 tlr 15 gr. 

Europáische Bibliothek, 5*^7'" 5^0- M. 

— Die Jacobiner in Ungarn. Histori'scher Román. 2 B<le. (8-r. 550 1.) Berlin, 1851. 
Allgem. deutsche Verlags-Anstalt. 2 tlr 15 gr. 

M. 

— Tricolor on the Atlas Algéria and the french conquest. (8 r.) London, 18ő4 Nelson. 

6 ah. 

— Indigenous races of the earth. L. : Maury, Alfr. 

— Franci8 &. Theresa. Tales and traditions of Hungary. 3 vols. i8-r.) London, 1851. 
H. Colburn. 15 sh. 

— White, red, black: Sketches of society in the United States during the visit of 
iheir guest. 3 vols. (8-r.) London, 1853. Trübner & Co. 31 sh. 6 d. 

— Weiss, Roth, Schwarz. Skizzen aus der amerikanischen Geselischaft in den Vereinigten 
Staaten. Aus dem Englischen. 5 Bde. (8-r. X és 159, 186, 198, 232, 2()9 1.) Kasí»el, 1853. 
Th. Fischer. 2 tlr 15 gr. 

N. 
(— Károly.) A selyem mivelésről való oktatás, melly három könyvre osztatik, ügymint: 
Az első könyv tanít a szederj-fák körül megkívántató gondviselésről. A második, 
a selyem eresztő bogaraknak neveléséről. A harmadik, a selyemnek el- készítéséről. 
Mellyet egy köz hasznot szerető maga tapasztalásaiból haza-liaival közöl. (8-r. 4 lev., 
141, 1 1. és 2 rézm. tábla.) Eperjessen. 1783. Nyomt. Pápe Ágoston bet. M. - 

— Theresa. Memoirs of a hungarian lady. With a historical introduction, by Francis 
Pulszky. 2 vols. (8-r. CXXXV és 203 1.: IV és 370 1.) London, 1850. H. Colburn. 

21 sh. 

I. Historical introductioa. — First iropressions of Hungary. — Castle Szécsény. — HuQgftrian conntry life. -r 

Vienoa ín the suramer of 1848. — The invasion of Jeilachich. — The october insurrection of Yienna. 
JI. Patriotic and constitotional character of coant Louis Batthyányi. — The battle of ^chwechat. — The aerbt 
and wallachs. — Advance of Wiudiachgratz. — Flight to the mountains. — War-acenes of the winter 
cumpaigu. — The epoch of the hungarian TÍctories. — ^ Froni Pest to Debreczen. — Kscape. — The 
ratastrophe. A M PuUzky. 157 Puscariu. 

Pniszky, Therese. Aus dein Tagebuche einer ungarischen Daiue. Mit einer historischen 
Einleitung von Franz Pulszkv. 2 Thle. (k. 8-r. CCII és 199; 478 1.) Leipzig, 1850. 

3 tlr. 
M. 

— 8agen und Erzahlungen aus Ungarn. 2 Bdchen. (k. 8-r. Vlll és 261 ; III és 220 I.) 
Berlin, 1851. Besser'a Verlag. 2 tlr 10 gr. 

M. 

— Three christmas plays for children. (16-r.) London, 1859. Griffith & F. 3 sh. 6 d. 
Pim János. László és Kóza. Románcz tizenkét énekben. (12-r. 31 1.) Pesten, 1849. Ny. 

Landerer és Heckenastnál M. ' 

— Irodalmi versek. Tartalom: Nemzeti hangok. Torzképek. Ének szabadságharczunk 
emlékére. (18-r. 54 1.) Pesten, (1849.) Ny. Landerer és Heckenastnál. M. 

Piiacta pacis, inter Suam Sacratiss. caes.-regiam apóst. Majestateiu, & portám ottomannicam 
die 4ta mensis Augusti 1791 initae. (2-r. 6 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— pacis cum porta ottomannica die decima octava mensis 8eptembris, anno 1739 initae, 
nec non conveotionis per modo regnantem sacram regiam Majestatem die secunda 
mensis Mártii anno 1741. eatenus concluaae. (2-r. 7 lev.) Posonii, 1742. Typis haeredum 
Royeranorum. M. 

PunctuiB juris pnblici hungarici de cassa bellica et domestica, obtrectatoribus nobilium 
oppositum. Sub deputationibus regnicolaribus 1791. Per certi comitatus ordinarium 
fiscum magistratiialem. (4-r. 8 lev.) Neosolii, typ. Joan. Jos. Tumler. M. 

Pímctumok, Bizonyos — . Mellyeket felséges aszszonyunk 1769-dik esztendőben, Szent 
András havának 12-dik napján költ kegyelmes parantsolatja szerint, a földesuraknak, 
jobbágyoknak és zellereknek egy-más ellen származható panaszaiknak megelőzésére 
szükséges ez egész hazában, az Ö Felsége szentséges nevével újabban a végre ki-hirdetni, 
hogy mind a íoldes-urak, mind pedig a jobbágyok, és zellerek magokat azoknak szoros 
meg-tartásához alkalmaztatni tudhassák. (2-r. 5 lev.) Typis Mart. Hochmeister. M. 

Punktirkunst, Neue vermehrte — . Ein Unterhaltungsbüchlein. i8-r.) Arad, 1837. Druck 
von Jos. Schmid. 

Pupák Endre. Egyházi beszéd, mellyet 1850. Sz. Rókus confessor napján augustus 16-kán 
Váczon mondott. (4-r. 8 1.) Pesten. 1850. Nyomt. Müller A. bet. M. 

Pirgstalier Kai. József. A bölcsészet elemei. [6 könyv.] (n. 8-r.) Budán, 1843. A magy. 
kir. egyetem bet. A. E. M. 

]. könjT. BeTezeté;; és leiektan. (4 lev., IV, 82 1. és 1 le%.) 
S. könjv. Oondolkodistau. ■ 79 és 3 I.) 
5. könyv. Ismeretun. (187 és 3 1.) 

4. kónjT. Erkölcstan. (101 és 1 1.) 

5. köDjT. A szépmfitan vázlata. (8 ler.. 100 1. és 2 lev.) 

t;. fcőajT. A bölcsészet történetének vázlata. (2 lev.. 16M 1. és 3 ler.) 

As egyes részek újabb kiadásokban igy : 

— A szépmütan vázlata. (8-r. lY és 101 1.) Budán, ltS44. A m. k. egvetem bet. — .'iO p. 

— Lélektan. 2. kiadás. ín. 8-r. 164 1.) Pesten, 1846. Hartleben K. A. —.54 p. 

— Észtan. vagyis gondolkodás és ismetan. 2. kiadás, (n. 8-r, 210 1.) Pesten, 1846. 
Hartleben K. A. 1.12 p. 

— Erkölcs- és vallástan. 2. kiadás, (n. 8-r.) Pesten, 1847. Hartleben K A. 1.12 p. 

— A bölcsészet története. 2. kiadás, (n. 8-r. 212 1. és 1 lev.) Pesten, 1847. Hartleben 
K. A. 1.12 p. 

— Szépészet, azaz aesthetica. Elemző módszer szerint. (8-r. 80 1.) Pest, 1850. Harileben 
K. A. —.30 p. 

— Philosophiai propaedeutika, azaz tapasztalati lélektan, gondolkozástan és bevezetés 
a bölcsészetbe. (n. 8-r. 160 1.) Pest, 1851. Hartleben K. A. —.54 p. 

E. 

Piriiani, I — , e cavalieri. L. : Pepoli, C. 

Pirkhardt, Norbert. Die Tageszeiten. L.: Rösler, Chr. 

Pirpura pannonica sive vitae et gestae s. r. e. cardinalium etc. L.: Timon, Sámuel. 

Pirulich, Matthias. Dissertatio de pascha Christi ultimo. (8-r. VIH és 280 1.) Tymaviae, 1765. 
Typis acad. soc. J. M. 

Piséaríu, T. Die romanische Amtssprache. Ein Compendium der romanischen Sprachlehre, 
mit einer Sammlung der im amtlichen Verkehre am háuíigsten vorkommenden Aus- 
drücke. (8-r. VII és 108 1.) Hermannstadt, 1860, Gedr. in der Diöcesan-Druckerei. 

M. Pusch. 158 Putnoki. 

Pusch, G. G. GeogD08tisch-bergmánDÍ9che Reise darch einen Theil der Karpathen, Ober- 
und Nieder-Ungarn, angestellt im J. 1821. 2 Bde. Mit 16 Kupfern. (d. 8-r.) Leipzig, 1828—25. 
J. A. Barth. 

Pusztában kiáltónak, A —, szava; az az: mezei beszélgetések, mellyek a pásztoroknak 
a mezőkbe és pusztákon mondattak. (8-r. 144 1.) Budán, 1795. Nyomt. az universitáa bet 

M. 

Pu8ztay Sándor. Oröm-ének mellyet ErdÖdi gróf Pálffy Leopold, Posony vármegye örökös 
fö-ispánjának s a t. fö-ispányi hivatalába való beiktatása alkalmára 1822. esztend. mély 
tiszteletének zálogául szentelt. (4-r. 4 lev.) Posonyban, 1822. Belnay örökösseinek bet. 

— óda, mellyet, midőn T. N. Posony vármegye Méltga Erdódi gr. Pálfly Leopold 
i) Excellentiájának díszes elóúlése alatt szab. kir. Nagyszombath városában tartott jeles 
közgyűlésében fels. apostoli királyunk ditső név-ünnepét szentelné, 1824-dik észt. 
Mindszent bávának 4-dik nnpján közös érzése jeléül ajánlott. (4-r, 4 lev ) Pozsony- 
ban, 1824.' Belnay örökösseinek bet. E. 

— Soteria Ser. caes. reg. haer. principis Josephi, archiducis Austriae, et regni Hungáriáé 
palatini anspicatissima. (4-r. 4 lev.) Posonii, (1837.) Typ. Car. Fr. Wigand. M. 

— Victoriae augustae Britanniarum regináé, defensoris íidei, inaugurationis auspicatisAimae 
solemniis sacrum. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1838. Typ. Car. Frid. Wigand. M. 

— Das ungarische Wechselrecht in Bezúg auf die Landeskonstitution, den Handel, der 
Industrie und den Kredit. Nebst einer kurzgefassten kritiscben Uebersicht der Werke, 
welcbe seit 1840 über das ungarische Wechselrecht erschienen sind. (n. 8-r. 14 iv.) 
Leipzig, 1842. G. Wigand. 1 tlr 10 gr. 

— Die Üngarn in ihrem Staats- und Nationalwesen von 889 bis 1842. I. Bánd. (n. 8-r. 
VIII és 446 1.) Leipzig, 1843. Mnver u. Wigand. 2 tlr 15 gr. 

A. E. M. 

— Ungarns Industrie und der Schutzverein. (12-r. 2 ív.) Pressburg, 1845. J. Schaiba. 

—.24 p. 
E. 

(— .) D. M. Francisci. I. imperatoris. et. regis. apostoliéi S. 1846. (4-r. 6 lev.) Posonii, 
typ. Car. Frid. Wigand. E. 

(— ) Thronfolge und die pragmatiscbe Sanction in Ungarn, oder Rechtfertigung des 
Regierungs-Antritts Sr. k. k. Majestát Franz Joseph I. als Königs von Ungarn, gegen 
die Angriffe der Cmwálzungspartei. Nebst einer skizzirten Geschichte der neun- 
monatlichen Parthei-Herrschaft und ihrer Umtriebe. Von A. v. P. (n 8-r. 216 1.) 
Pressburg, 1849. C. F. Wigand. !í.— 

A. 

Put krixa, Promisljanja i molitve kojase csine i govore csinechi — , za upotrebljanej 
xupne cerkve rimo katolicsanske u Baji. (12-r. 48 1.) U Budimu, 1852. Tiskopisom 
Mart Bagó. M. 

Puteanu8, Erycius. Florus altér, seu E. P.-i históriáé Ijarbaricae libri VI. Qui irruptiones 
barbarorum in Italiam. occasum imperii, & res insubrum continent Honori comitis 
Ferdinandi a Schmidegg de Ácsa, & All-Tsüth, dum per RP. Michaelem Fodor ... in 
universitate Tymaviensi philosophiae laurea donarentur, a condiscipuHs neo-baccalaureis 
dicati anno 1744. (12-r. 6 lev. és 165 1.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu. E. M. 

Puteu8 aquarum viventium, Cant. c. 4. v. 15. ÉIö vizek knttya; az az: A Thali csudá- 
latos boldogságos szűz Máriának öt száz, és több esztendőknek előtte csudálatossan 
találtatott, számtalan sok, és szüntelen jó-téteményekkel, s kegyelmekkel kifolyó kút- 
forrása, és az Isten szülő b. szűz csudálatos képe megtalálásának, első Remete Sz. Pál 
szerzete Mária-Thall nevű klastroma templomában, Magyar országban királyi Posony 
városán íellyül lévőben, általa lőtt csudáknak, jeleknek, és jó téteraényeknek le-írása, 
melly először 1734. esztendőben németh, az után 1443. esztendőben deák nyelven 
világosságra ki-bocsáttatott, most pedig . . . P. Orosz Ferencz által a magyar nem- 
zetnek kedvéért magyarra fordíttatott. (12-r. 10 lev., 277 és 3 1.) Nyomt. Nagy-Szombatban 
az academiai bötűivél. 1748. A. M. 

Putnik. Der Frau von P. ünterricht zur Ausbildung ihres Sohnes. Mitrowitz den 12. April 
1785. (8-r. 20 1.) Pressburg, 1786. Gedr. mit Weberischen Schrifken. M. 

Putnoki, Joann. Disputatio theologica de spiritu sancto nomen & personalitatem ejus 
exhibens, quam praeside Fr. Ad. Lampe. . . publice defendet . . . (4-r. 22 1.) Bremae, 1728. 
Typis Herm. Chr. Jani. M. 1 Putnoki. 159 Pütz. 

Pwtnokí József. Bósa Sándor. (8-r. 4 lev.) Buda-Pest, 1848. Bucsánszky Alajos. M. 

Költemény. 
Pvtovaiije i dolazak u sisak pérvoga domorodnoga parabroda, nazvanoga sloga. (n. 8-r. 15 1.) 

ü Zagrebu, 1844. Ljud. Gaj. M. 

Pitstbe Károly Edvárd. Latin nyelvtan alsó és közép gymnasiumi osztályok használatára. 

(n. 8-r. 174 1.) Sárospatak, 1857. A ref. föiskola bet. M. 

PnU Antal. L.: Pucz. 

Picliler, Bened. Freiherr. Hunyady. Ein Trauerspiel in 5 AufzOgen. (8-r.) Wien, 1819. 

— 48 p. 

— Die Wiedererobemng Ofens im J. 1686, oder Fürstengrösse und Unterthanentreue. 
Dratnatiscbes Gedicht in Jamben. (12-r. 941.) Wien, 1880. Druck y. Ant Haykul. M. 

— Krönungd-Almanach zur Erinnerung an das Krönung.<\jahr 1830. (12-r.) Wien, 1881. 
In Commiss. b. C. Gerold. 2. — 

Paaatzy, Paul. AnIMa ratlonaLIS In sanOta trlnltate efTIglata, & eX soLIo DlVIno 
In Veate gratlae eXomata. Das ist : Die in der Heüigen Dreyfaltigkeit gebildet 
11. von dem göttlichen Thron in dem Kleyd der Gnade ausgezierte Menichliche Seele. 
In einer jahriich-schuldigsten Lob- u. Ehren-Rede an dem hohen Fest-Tag der aller- 
heiligsten Dreyfaltigkeit . . . zu Pressburg . . . vorgee teliét, (k. 4-r. 8 lev.) Pressburg, 1743. 
Gedr. b. den Royerischen Érben. E. 

POrekensiein, Burckhard. Herrn B. von P , weyland Josephi I. dess grossen römischen 
Kaysers mathematici, ausserwöhiter Anfang zu denen höchst-nützlich matbematischen 
Wissenschafcen, worinnen man durch eine gar leichte und neue Arth. aich einen 
geschwinden Grund zu der Feldmesserey, und andern darauss entspringenden Wissen- 
schafften machen kan. Samt einem Anhang oder Beschreibung, derer in denen geo- 
metrischen Kupffer-Figuren beygefugten ungarischen Stádten, Vescungen und Schlössern, 
unter welchen nicht wenige, so bisshero in keinen Reiss und Land-Beschreibungen 
dess Xönigreichs Ungarn vor Augen gelegt worden. Mit 125 Kupffern gezieret. (4 r. 184 1., 
1 lev. és VZh rézm.) Augsburg, 1713. In Verlag Dániel Walders. 

Végii^: Karts- rerfiMste Beschreibuug deiei- Vestungea und Schlösser, mir. írelchen die geoaie rische Kapffer- 
Figaren diesor mathemathischen Wis^enschafton vozieret : Caschaa, Papa. Temeswar, Tocajr, Erla, Gínla, 
Vesprin, Lauee, Wardetn, Griechiach-WeisseQbarg, Tirnan, Galanía, Bnlak. Mankatsch, S. Nicolans, Rozgon, 
Stalweissenbatg, Paletta, Eperiea, S. Martinsberg. Babotsch, Slgeth, Letara, Preszbarg. Kismarton, Léva. 
Frakno, Eczet, Sente. FanfTkirchen. Dotis. Hatwan, Tcplicze, Leka, Ug>d, Neuhiusel, Zatmar, Beczko, 
Szaduara, Fii ek, Waizen. Calo. Zolnok, Hegiesa, Canisclia, Pest, Ofcn, Sorínwar, Comoira, Kaab. Leopold- 
stadt. Keopczio, Dopraolvra, Kapós. Varda, Gran, Yicegrad. Strezen, Giarmat, Novigrad. Lindfa, Schambok, 
Sis«ck« DeTeczer, Bicze, Arra, Simonthorna, Lenti, Varano, Belatintz, Ozora, Eseck, Kaiastrom. Kopaaj. 
Tomasi, Zólyom, Eleizko, Vigles, Nagy Heflan, Tábor, Sengrot, Nembti, Giszin^, Bechitz, Fekete Varos, 
Czobancz. Riczo, Tziczna, Czeeznk, Wirowitiza. Yerebel, Berencz, Geaztes, Domaois, Sobotis, Schwartzenbacli. 
EereiszCar. Czakathvrn. Waraadin, Copreimiz. Petrinia, Preszniz, Wihitsch, Sarvos. Sabaz, Neuira, Ung. 
Altenbarg, Seudre. Lakompak, Oedenburg. 
Dohrowsky i888. 8 frt 50 kr. A. 

U. a. (4-r. 184 1, 1 lev. és 123 rézm.) Augsburg, 1731. U. o. M. 

lÁst éf Francke 18^0. 4 tlr. 
Purkertti, Max. Ansicht über Kroatiens und Slavouiens Handelsverbündung mit Kárnthen 
und einige sich dazu knüpfende Gegenst&nde neueren Verkehrs und Verbraucbes, 
mit Seitenblicken auf Kroatien, Slavonien etc. Eine Anleitung fttr jeden, auch für 
den geringsten Gutsbesitzer, seinen Grundertrag, wo nicht zu verdoppeln, so doch 
ansebnUch zu vermehren, und für jeden Kapitalisten, seine Geldmittel auf eben so 
^ichere als gewinnbringende Weise bei diesen Gescháften anzuwendeu. (8-r. 46 1.) 
Agram, 1844. Druck des Dr. Ljud. Gaj. E. M. 

PiispSk-szentelési ünnepély. Főtiszt. Polgár Mihály urnák, a kecskeméti ref. ekklézsia 
lelkipásztorának, a dunamelléki heiv. hitv. egyházkor, elválasztott püspökének 
főpapi hivatalába lett beigtatása alkahnával, oct. 4-én 1846. (8-r. 78 1.) Kecskemét, 1846. 
Ny. Szilády Károly. —.20 

Pi8ll9k-Vácz várossának örvendezése, midőn grófi* Galánthai Eszterházi Károly a mennyei, 
é I földi felségtől nyert váczi püspökségébe bé-érkezett volna pünkösd havának 14. napján 
1 760. esztendőben, (k. 4-r. 4 lev.) Nyomt, Pesten, Ferentz Antal Eitzenberger által. 
KöUemeny. M. 

Pit! Vitai08. Az ó, közép és ujkorbeli földirat és történelem alaprajza. A középtanodák 
él felsőbb nemzeti iskolák használatára. P. V. után magyarította Vincze Paulin. 
3 köt. (n. S-r.) Esztergomban, 1850—51. Horák és társa. M. 

Lkot. Ókor. (2 lev. és 138 1.) 1850. — .45p.; IL köt. Középkor. (1451.) 1851. — .45p.; 
ni. köt. Újkor. (158 J.) 1851. — .45 p. Püti. 160 JSrker. 

2. kiadás. H kot. (n. 8-r.) Pesten, 185*2. Emich és Eisenfels könyviivv 

I, köt. Hajdankor. 2., egészen újonnan átdolgozott kiadás. (Í71 1.) — .45 p. 

II. köt. Középkor. 2., a magvarországi királyok történetével bővített kiadás. (156 l.i 

— .45p. 
IIL köt Újkor. 2., a magyarországi királyok történetével bővített kiadás. (162 1) 

— .45 p. 

3. bővített és javított kiadás. Újra átdolgozta Baranyai Zsigmond. 3 köt. (n. 8-r.) Pesten 
iSm. Ernkh Gusztáv. / 2.— 

L köt. Ó kor. —.40 p.; II. köt. Középkor. (160 1.) —.40 p.; I'!. köt. Újkor. (156 1. 

—.40 p. 

4. bővített és javított kiadás. 3 köt. (n. S-r.) Pesten, 1856 -58. U. o. 2.— 

I. köt, Ó kor. (178 1. és 2 lev ) 1856. —.40 p.; II. köt. Középkor. (159 1.) 1858. —.40 p : 
IIL köt Újkor. (1591.) 1858. —.40 p. 
Plitz Vilmos, Az ókorbeli íoldirat és történelem alaprajza feltanodai és magánhasználatrs 
Míigyaritíí Thtiringer Ambró. 2 füz. (n. 8-r. VIII és 490 1.) Pest, 1853—54 
Heckenast Gusztáv. 1.30 p. 

— Ö korij tVddrajz és történettan alaprajza. Algymnasiumok számára. P. V. német 
szövege iitáo magvarra tette néhány nagykörösi tanár| (B a 1 1 a g i Károly, Kiss Lajo> 
1^ Szilágyi Sándor). 3 kötet. (n. 8 r. 3 lev. és 151 1.; 2 lev. és 140 L; IV és 145 !.■ 
Pest, 1855, Heckenast Gusztáv. 1.40 p. 

— Ak fi-j köy.ép- és ujkorbeli földirat és történelem alaprajza a felsőbb intézetek hasi 
nálatára. Magvaritotta Vineze Paulin. 3 köt. (n. 8-r.) Pest, 1860. Laufter és Stolp 

.S.8(» 

r. köt. n-kor. (336 1.) 1.40; II. köt Közép-kor. (229 1.) 1.20; III. köt. Újkor. (242 1.) 1.20 

Pyat !'H ^ue. Matild. L.: Szinmütár. E. 

Pyerker Joh, Bapt. Historische Schauspiele. (8-r. 303 1.) Wien, 1810. 1.12 p. 

Dit Kűrt'mvh. Trauerspiel in 5 Akton. — Kari der Kleine, Kónig ron Ungarn. TrauerspicI ín 5 Aktén. - 
Zr'myi'u Tod. Tranerspiol in 5 Aktén. 

Pygnaleon. L. Jósika Miklós. 

Pyrker, Exc, 111., ac Rev. Dno Joauni B. Ladislao — , de Felsö-Eör, metrop. ecclesiai 
Agriensiífl archi-episcopo etc. lyceum archi-episcopale, faustissimum archi-episcopali- 
djgnitatis uuspicium. (4-r. 23 1.) Agriae, 1827. Typ. lycei archi-episcopalis. E. M. 

— János László urnák . . . fő-ispányi székébe leendő beiktatása ünnepére. L : Majzil 
Farkaa Imre. 

— Jánofi Lá-^zló ur, Nméltgű Felső-Eőri — , egri érsek stb. tiszteletére, midőn érseki - 
fúiqjitiii szrkébe jutna, hódoló hűséggel szenteli érseki Eger városa 1827- dik évben 

1 4-r. 7 1 3 Egerben, az érseki lyceum bet. M. 

— JánoB László ur, Nagj^ Méltgü és Főtiszt. Felső-Eőri — , eő Excellentiájának 
pátriárka, egri érsek stb. s a T. Heves és Külső Szolnok t. e. vármegyék örököd 
íőispannyának elől ülése alatt a most emiitett vármegyéknek 1831. észt. Sz. Ivái 
baváníik 27. napján Egerben tartatott tiszti újjitó szék kezdetével és bé-fejezésévei 
tartatott btí szedek. (4-r. 15 1.^ Egerben, 1831. Ny. az érseki lyceum bet. M. 

Btíszédek: Földváry Ferentz al-ispány^ Pyrker János László és Vratarics Károly 
f^-notáriustól. 

— Joh. LadrsJ, Perlen der heiligen Vorzeit. Gesammelt durch . . . Helias der Thesbit. 
Eli!ia, Die Makkabáer. (8-r. 148, 1 l. és 1 címkép.) Ofen, 1821. Gedr. in der k. unc 
Univerwitüts-Buchdruckerey. M. 

2, vollstándíge Ausgabe. (8-r. 255 l.) Wien, 1826. Gedr. b. Anton Strauss. M. 

U. n. (n, 8-T.) Stuttgart u. Tübingen, 1841. Cotta'sche Buchh. —.15 gr. 

— Tunisias. Ein Heldengedicht in zwölf Gesángen. (n 8-r. 3 lev. és 342 1.) Wien, 182Ö. 
i\ Férd. Ikíck. M. 

{— \ Matildé e Toledo. Episodio tratto dal poéma eroico La Tunisiade. (12-r. 72 l. é^ 
2 lesM Milano, 1826. Per Giov. Silvestri. M. 

— Seniio , , . in solemniis canonicae suae introductionis ad clerum populumque dioecesih 
AgritDíiJH die XVII. Septembris 1827. habitus. (4r. 12 1.) Viennae, tvpis Ant. Strauss. 

M. 

— La Tiinisiada. Poéma epico. Ridotto in verso italiano del Troiio Malipiero. 3 vol 
(n* 8-r) Venezia, 1828. Dalia tip. gov. di Gius. Gattei. Pyrker. 161 Quaestíones. 

Pyrfcer János László. A szent-hajdan gyöngyei. Fordította Kazinczy Ferencz. (d. 8-r. 

LVIII és 262 1.) Budán, 1830. A pesti m. k. egyetem bet. 2.— 

A. E. Mi 

— Sámmtliche Werke. Neue, durchaus verbeaserte und vermehrte Ausgabe. 3 Bde. 
(n. 8-r.) Stuttgart, 1832—34. Cotta'sche Buchh. 5 tlr. 

1. Bd. Tudísím. Eia Ueldeogedieht in 18 Oes&ngen. 18S8. — 2. Bd. Rndolph von Habsburg. Ein HeldiHi- 
gedicht in 12 Ges&ngen. 1888. — 8. Bd. Perlen der hciligen Vorzeit. 1834. £,' 

Neue verbesserte Ausgabe. 3 Bde. (12-r.) Stuttgart, 1845. U. o. 1 tlr 15 gr. 

M, 

— S&mmtliche Werke in 1 Bde. Neue, durchaus verbesáerte Auflage. Mit dem Portrát 
des Verfassers. (n. 8-r) Stuttgart u. Tübingen, 1839. Cotta'sche Buchh. 4 tlr. 

— Eliadis L . . . P.-ii Agriae episcopi libros trés ex germanico idiomate latinis versibus 
reddidit Petrus Soletti Opiterginus. (n. 8-r. 61 I.) Tarvisii, 1834. Typis Paluellianis. 

M. 

— Pirker Tunisiása. Az eredeti német textus áltáljában megtisztított és újra átdolgozott 
legközelebbi 1839-ki kiadás szerint Udvardy János által. (8-r. 288 1.) Budán, 1839. 
A magyar kir. egyetem bet. 1.30 p. 

A. E. M.. 
( — ) Ábrahám. ígéret. Pátriárkái szent epos egy énekben. Mutatvány a Szent hajdan 
gyöngyeiból Fordította Kisfaludi Nagy Zsigmond, (n. 8-r. VII és 43 1.) Pest, 1840. 
Beiméi József. — .20 p. 

— A szent hajdan gyöngyei. P. K. J. L. . . . után forditá Kisfaludi Nagy Zsigmond. A 
Stuttgart s Tíibingában legutószor megjelent német eredeti szerint, (n. 8-r. 5 lev., 292 
és 1 l.) Pesten, Esztergarai Beiméi Jós. 2. — 

A. E. M. 

— Oestreich. Eine Volkshymne, gesungen bei Gelegenheit des Mozart-Festés in Salzburg 
1842. (8-r. 4 1. és 1 zenemúmelléklet.) Salzburg, gedr. bei J. Oberer. E. 

— Bilder aus dem Lében Jesu und der Apostel. Mit 24 Stahlstichen. 12 Lfgen. (n. 4-r.) 
Leipzig, 1842—43. B. G. Teubner. 8 tlr. 

3. Auflage. Mit 24 Stahlstichen. in. 4-r. 59 1.) Leipzig, 1855. U. o. 2 tlr 12 gr. 

— Legenden der Heiligen auf allé Sonn- und Festtage des Jahres. In metrischer Form. 
Mit 70 Vigneiten und 11 Randverzierungen. (n. 8-r. 296 1.) Wien, 1842. Ign. Klang. 6 — 

M. 

— Lieder der Sehnsucht nach den Alpen. (8-r.) Stuttgart, 1845. Cotta'sche Buchh. —.20 gr. 

Neue vermehrte Ausgabe. (8-r.) Stuttgart, 1846, U. o. 1 tlr. 

— Bilder aus dem neuen heiligen Bunde und Legenden. 2. verbesserte Auflage. (8-r. 
.378 1.) Wien, 1847. W. Braumüller. 

Pythagoras arany mondatai. L. : Hellén könyvtár. 2. köt. 
Pythias et Dámon. (4-r. 2 lev.) Tymaviae, 1761. (Typis academicis soc. Jesu.) 
Tanodat dráma. Q. Quadratura circuli mathematica certitudine inventa. L. : Kürty, Alex» 

— circuli, De — . (8-r. 16 1.) Pestiní, 1852. Typ. Trattner-Károlyianis. 

QMUirípartItiini opus juris consuetudinaríí regni Hungáriáé. (4-r. XVI és 488 1.) 
Zagrabiae, 1798. TVpis typographiae Novoszelianae. A. E. M. 

Dohrowsky l888: ^ frt 5O kr. 

Qüiestio de commercio Sungariae marino ex amore et studio patriae proposita: An ad 
ncrementum commercii Hungarici sít fiumen magis utile, ac necessarium, quam 
Buccari, portus regius, aut Segnia? (k. 8-r. 31 1.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis. 

duiestíones historícae de rebus hunnicis, avaricis et hungarícis. Laureato honori .... 
.^islai Ignatij Sigray de Felső Surany et reliquorum .... aa. 11. & phílosophiae 
)accalaureorum per R. P. Michaelem Földvári ... in universitate Tyrnaviensi recens 

Magyftrország bibliographiája. 1712—1860. III. kőt. 11 QUae:<tioHeM. 162 Quartalschnft. creatorum ab addictismimis condiscipulis physices studioais oblatae, anno 1712. (16-r. 
2 lev., 84 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, typis academicifl, per Joan. Henr. Geich. M. 

Qliaestioiies e jurispradentia natnrali, et quatuor libris instítutíonum Justiniaii. ad quas 
D. Joan. Nep. Baro Bornemisza in coUegio regio Theresiano sub tentamine publico 
respondebit anno 1764. (4-r. 12, 24 és 40 1.) Vindobonae, typ. Gg. Lud. Sehvlzii. E. 

— physiologicae pro primo semestri anni 1803. (8-r. 40 1.) Budae, 1802. Typis regiae 
universitatís Pestanae. 8. 

— selectae, et responsa in epistolas sanctonim Christi Domini apostolorum in dominicas 
annue occnrrentes. L.: Zamaröczy, Paulus. 

— Selectae ac curiosae scriptorísticae — . L. :Pereriu8, Ben. 

QvaiNlo suum festum Stepnanus Szabel celebrabat: ordinis alteríus stúdiósa juvenca 

canebat Posouii, die 26. mensis Decemb. anno, qVo prosper bis, ter, reCoLIs nataLe 

Magister, orDo tlbl noster Vota Litata VoVet. {Z-r, 2 lev.) Posonii, Mterís Patzkolani«. 

M. 
QiiapH, Joan. Chrya. Dissertatío inanguralis medica de dvsenteria. (8-r. 18 1.) Budae, 1839. 

Typ. J. Gyurián et M. Bagó. " M. 

Quartalaclirin, 8iebenbűrgi8cbe — . 7 Jabrgange [^ 4 Hefte]. (8-r.) Hermannstadt, 1790—1801. 

Verlegt bey Martin Hochmeister. 
I. Jahrg. (467, VII 1. és 2 tábla.) 1790. - II. Jabrg. (2 lev., 434 és VII 1.) 1791. - 

ÜL Jahrg. (2 lev. és 369 1.) 1793. — IV. Jahrg. (2 lev. és 400 1.) 1795. ~ V. Jahrg. 

(2 lev. és 390 l.) 1797. — VI. Jahrg. (2 lev. és 400 1.) 1798. — VII. Jahrg. (3 lev. 

és 366 1.) 1801. A. E. M. 

Tartalma : 
I. Jahrg. Ueber die LMge xaaá Hindemisse der Schriftstellerei in Sieb«iibQig«n . 
Lében Johann Gonrins. 

Nachl«Be zn de« Merrn von Windisch Beiftr&gen zar Biegrapbie des sel. Pfarrert Johann SeÍTert. 
Ueber den Unpning der Kirchenbt^grAboisse. 
Uebenicht der nenesten Literátor. Kleine Taterl&odische Ánseigen. 
JoMph II. der Wiederhersteller des Vaterlandes. 
Unsere Erwarttingen, oder Péter Leopold. 

Joh. SeÍTert's Entwurf einor GeBchichte der siebonbürg. kath. Bischöfe zu Weissenbarg. 
Ántzng aus d^Annlle's Abhandlung von den VÓlkem, welche bent zu Tagé das Tnűanisehe Dacien bewohnen. 
DiplomatiBche Geschichte dar Oeríchtsbarkeit der sftehtiflchen evang. Geistlichkeit in Siebenbtlrgen. 
Vorlotnng zor Feier der Installatíon des Uicbael Freyherm v. Bmckenthal zam Orafen der aicbsischen Natioa. 
Ueber die hánfigen Viehsenchen in Siebenbftrgen. 
11. Jahrg. Skizze der Snperíntendenten angsb. Conf. in Siebenbflrgen. 

Abrias der Drangsale, welche Hennannstadt und Cronatadt nnter dem Fftrsten Gabr. Bithori erlitten. 
Chronologische Tafel der Provinzialbürgermeister, Stuhlrichtor nnd Stadthannen in Hermannstadt. 
Verzeichniss Bftmmtlicher, wihrend dem letzten Tftrkenkríege in Gefangenschaffc gerathener kais. OfSizien 

and Soldaten. 
Der Brand im Getreide, deesen Ursache und Hittel dagegen. 
Nachrichten von dem siebenbftrg. Fürsten Johann Kemény. 
Joh. 8 e i V e r t. Die ProvinzialbtlrgermeiBter za Hermannstadt in Siebenbftrgen. 
Etvas űber das Schwefelbad bei Baszen, oder das segenannte brennende l^asser. 
Veizeichniss der in diebenbftrgeD wildwachsenden ofuinellen Pflsazen. 
Dr. B a r b e n i a B. Die Gesundbmnnen des Szekler Stnhls Háromszék. 
Vaterl&ndische Anzeigen. 
1I[. Jahrg. Physisch-oekonomiscbo Benrtheilung der in Siebenb&rgen entdeckten Steinkohlen. 
Beschreibung einigor der vorzűglichsten Gebráache der sAchsischen Natioa in SiebenbQrgen. 
Beschreibnng einiger Berge and Höhlen in Barzelland and Zekelland. 
Plán zar Verbesserung der Hobammenanstalten im Barzenl&ndischen Distrikte. 
Proben aas der Mattersprache der Einwohner in Beaszdorf HermaonBtádter Btuhls. 
Beechreibang der Cronst&dter Pest vem J. 1718 a. 1719. 
Von der Glaabwürdigkeit der neaesten Pestberichie aas der Moldaa and Walachei, and Benrtheilang der 

biaherigen Contamazen. 
Neustádter. Ueber den Gebraach des Borezekor Saaerbrannens und dessen heilsame Wirkaogen im Blnthasten. 
D r a a d t. Ueber den Ursprung der Barzenl&ndischen Sachsen oder Teutschen in Síebenbűrgen. 
Wolff. Ueber einige erhebliche Hindemisse der Gesandheit in SiebenbOrgen. besonders im Hermann- 

stftdter Bezirk. 
Anszuff ans Mich. Weisz's brevis consignatio tamultaum bellicoram inde ab a. Chr. 1610 ambitiooe Jt iaqai- 

etodine Gabrielis Bathori motorúm. 
Die Kapelle des hell. Jodocas. 
Siebenbürgische Annalen nnter Kaiser Kari dem VI. 
Fragmente aus dem Lében Joh. Mallendorífs. 
Neast&dter. Ueber den Homroder Saaerbrnnnen, nebst einigen Vorsichtsregeln beim Gebraach der 

Brunnencuren űberhaupt. 
Kurze Lebensbeschreibung des sel. Dr. Laoge aus Kronstadt. 

Kráatner. Nachtrag zu Sigerus' Verzeichniss wiidwachsender siebenbürg. onzineller Pflanzen. 
Vaterl&ndische Anzeigen. 
IV. Jahrg. Siebenbürgische Anoalcn unter Kaiserin Maria Theresia. 
Dr. Wolff. Ein Wort flber die Faschingskrankheiten. 
Einige Nachrichten von Joseph Bakozi. Qaartalíichrín;. 163 Quartalschriít. Cherogiaphie Toa BnrzeoUD^. 

Von d«D Voirechten und Freyheiian der sftchsischen Nation in Siebenbfirgen, nacb Maszké des Ándrtaniscben 

^east&dter. Beytng sn clinUchen Beobachtongen. 

Udber die Spraebe der Sacbscn in Siebenbftrgen. 

Voncbríít des Kronstftdter evang. KonBÍstoríiims in BetreiF der Begr&boitastellen. 

Oedanken fibar den jetzigen Znstand der Oelebrsamkeit io der sAcbsiechen Natíon in Siebenbdrgen, eamnt 

einigan YerbeaserangeTorscbl&gen. 
Von den alfen Bnchdrackerejen der sozin' seben GlaabensTenrandten, oder sogenaonten Unitarier in Sieben- 

bfirgen. Von Tb^. 
Besebreibnng eines im Jáhre 1781 nnweit Kronstadt geftindenen wilden Menseben. 
Ceber daa Armenwesen in Kronstadt. 

Flácbeninbalt der einzelnen Oespannschaften, Stftble und Distrikte Siebenbfirgens. 
Vatarl&ndÍBcbe Anzeigen. 
Y. Jabrg. Tborwachter. Kirehen- and Scbnletat der Unitarier in Siebenbűrgen. 
Nenetftdter. CbenÜBcbe Untersncbnng des Mineralwassers zo Kis-Szék. 
Knrxe Gescbicbte der Zebenten der aftcbnecben Geistlicbkeit in Siebenbűrgen. 
áiebenblirgiscbe Annalen des 13. Jabrbnnderts. 

Heneste PesUorfUle bei dem Passe Tömftscb und dem Dorfe Rotbbacb im Bnrzenlande. 
Jfatbmaasnngen űber die ersten Befördorer des Cbristentbnms in Siebenbűrgen. 
Beitrag znr Gelebrten-Geschicbte der siebcnbftrgiscbon ünger und Szekler. 
Binige Idiokismen der Sachsen im Bistritzer Disirikte. 

ErU&ning der Bncbstaben auf siebenbűrgiseben Műnzen, welcbo die M&nzstátte bezeicbnen. 
Nekrológ: Báron Wólfg. Bánffl. Dániel Zeyk. 
Anzeige vaterl&ndiscber Scbriften. 
VI. Jáhrg. biebenbűrgiscbe Annalen des XIV. Jabrbnnderts. 

Einige Bemerknngen und Znsácze zu den siebenbftrgischen Annaleta des XII. und des XIII. Jabrbunderts. 
Verseiebniss d«r südlicben Gr&nzgebftrge zwiscben Siebenbűrgen nnd der Walacbey, sowelt der Hermann- 

sttdter Besirk sicb erstreckt. 
üeber das Amt nnd die Wfirde eines Prorinzialbűrgermeisters in der siebenbűrgiscb^s&cbsiscben Nation. 
Dr. Wolff. Was is( Ton der Oeieinreibong, als einem neuentdeckten Ueilmittel gegen die Pest zu balten, 

and nrie muss dieses gebraacbt werden? 
Beitrag znr Gelebrten-Geschicbte der síebenbűrgiscben ünger and Szekler. 
Dr. Wolff. Ueber den bei Lebelsug neaentdeckten Wasserbrunnen, nebst eincr cbemiscben Analyse 

dessdben. 
Veraeiebniss der Seb&szbnrger Bűrgermeister and Königsricbtcr. 
Nekrológ: Carl y. Ilejdendorf. 
Vaterl&ndische Anxeigen. 
VII. Jabrg. Beitrag znr Gelolirten-Gescbicbte der síebenbűrgiscben Unger and Szekler. 
Nekrológ: Georg Draudt. Samael Kr&atner. Mattbias GÖbbel. Gráf Jos. Teleki. 
Fr. Jos. S n 1 s c r. üeber den wabren Standért der Trajanischen Brűcke. 
Die Bűrgermeister von Mediasch. Nebst einigen znr AufkiArang der Gescbicbte gelegentlicb eingestreuten 

Bemerknngen. 
Job. B i n d e r. Yergleicbang der Síebenbűrgiscben mit Wiener und Pariser Maszen. 
Jak. M i c b a e 1 i s. Von der Yiebseucbe, welcbe in Scbellenberg im J. 1795 gewűthet hat. 
Nekrológ: Job. Benj. Scbmicd. Skizzo zu Hedwig« Biographie. — • J. G. Ztegler. — Micb. Conradt. 
L. J. Marienburg. Historiscbe Merkwűrdigkeiten aus Burzonland. 1. Von dem Burzenl&nder Wappen. 

8. Die Heldenburg im Bunenland, oder flas Castram Heltwea. 
Carl Chr. ▼. Steinburg. Ueber die von J. M. Ballmann in Betreff der Silva Blacorum und Bissenorum 

geftuszerte Matbmassang. 
VerbUtniss der Stadt Cronstadt gegen die umlicgenden Ddrfcr. 
Georg H e r r in a n n. Vom Entsteben der StiNdt Cronstadt. 
Uiber den Banpenft-asz in den Kirschen-G&rteu bei Cronstadt. 
Literárische Anzeigen. 

Horovits iSj^, /j fr/. 
Hiartalschrift, Siebenbűrger — . Herausgegeben von Heinrich Schmidt. I. Jahrgang. 
(D. 8-r. 208 1.^ Hermannstadt, 1859. Druck von Theodor Steinhaussen. 1.80 

Október 2()'ikétöl 2hetenkint egyszer jelent meg, 
II. Jahrgang. (n. 8-r. 462 1 ) Hermannstadt, 1860. U. o. 2.60 

Tartalma : 
I. Jahrg. Krieg und Fríeden. 

Die protestantiscbe Kirchenfragc in Siebenbűrgen. 

Jos. Frank. Gewerbefreiheit nod Zunftzwang. — Was „der grosso ősterreich. Haaascbatz" űber Sieben- 
bűrgen Neues mit^etheilt hat. 
Kari Sebwarz. Die Familie der Siebenbűrger in Wien. 
Die Prátentation des neuen Pfarrers der cvang. Gemeinde zu Bolkatscb. 
Verordnang des Ministers fűr Cultus und Unterrichl ▼. 2. Sept. 185^, womit die provisoriscben Bestimmungen 

űber die Verwaltung der Kircbensngelegenheiten der Erangeliscben beider Bek. kündgemacbt werden. 
Zwei, die im Hermannst&dter Bezirke liegenden Ortschaften Bongard und Beuszdörfel betrelTende Urkunden. 
Wandemogen durch Hermannstadt. 

Festvortrag Jákob Bánni eh er's bei dem (Schiller-) Festmale am 10. Nor. 1859. 
Entvorf der Landgemeinde-Ordnung für Siebenbűrgen. 
Ueber Wasserleitungen. — Eine sácbsische Dorfschule. 
Hermannst&dter Nachbarschafts- und Hochzeitsordnung aus dem J. 1696. 
Die Scbillerfeiei in Kronstadt. — Die Kirchenweihe zu Scbmiegen. 
Makovszky. 

Die gemeinderecbtlicben Yerháltnisse der Gutsgebiete in Siebenbűrgen. 
Vor der Begpilation. 

ir Quatterniki * lé4 * - Qqíhi Zqjp Bé$n(f der gesetxUcb aneikaimten Feiertage. - ' é í 

Zut €vaDffeiÍBcheD Diasporaí in Siebenbürgen. t j 

Ztír BtádEeoidnnDg in Siebenbftrgen. 

[Tfrber di<! NncbtngBbestimmnDgen znr Pressordnang. * 

Nflcilicbűt AJIerlei f&r Werksfcadt, Scbale nnd Haas. >t * 

II. JahTg. Bemorkungen űbér űbm Predi^Cáint in nnswer eymng. LandMkirebe.' -i 

Ea iBt Ton (íHMker Wicbtigbeit; wi» man Űber den Eid déince in etnem- Lande: i 

Dift aTQiif^UBchen Semioarísten in Siebenbürgen nnd das Heeresttrg&aznngs-G^sets^ 
^ohu I « r- Libloy. Offener Brief an die Ffennde unserer Mnttersprache. — Du gomuiiacbá Katloiikl' 

CDUaQDIQ. 

Élne Rede fUr nnsere MnttArspracbe. 

aewcrbe-Orűnung. -* Ein Wort fdr den Handwerker. — Eine PrÍTat-Anstalt über &ie nea^ 4}#werbe^0tdiiiut!r^ 

Fr. W I f. (Jeber den Nntsen und di« tecbnisebe Anwendang des Wass^rglases. 

Der lÍDtH urf einer Landgemeinde-Ordcnng íQr Siebenbfirgen. — Ueber Wasserleituügdo. 

Mart. M a 1 ni e r. Chrístenihnm nnd Gewerbe. 

Eiú Vűrwort m oinom altén Beohtsbncb. 

Díé VuEt^ftcbule in Klein-Schenern. — Die dentscbe Yolksschnle A. C, zn KlauMubnrg t. J. 1S47— IS^D- 

WandomnífeD dnrcb den Hermannstádter Kreis. — Wandernngen dnroh FermannaUiit. 

LK t>. Tvatscb. Das Zebntrecbt der ev. Kircbe A. C. in Siebenbürgen. — Bedé zur lOO-jahi. Gűbortafeítr 

Fr. BchilJers. 
JohMüps KúnlU — Job. Georg Scborer. — Jaoob Qrimm flber Schiller. 

Uflber ciniffíí Einwendnngen gegen die neue Gewerbeordnnng. — Der Kanfmann imá der G«wei-bfiiDiaiiD „ 
Zur SL^teordnnng in Siebenbürgen. 

AdreiB? d«a protestantischeo Yereins an die Evangeliscben in Siebenbürgen. 
Zi|fftiiitei3]rtnpathie. Eine Reiseerinnemng ans Ungam. 

f)ío treini&iirer-Loge zum heil. Andreas bei den 8 Seebl&ttem in Hermannstadt. .«. 

Dcntffcho Volkslieder ans dem Sachsenlande. Gesammelt von Franz Obert. 
Zur Ciíe«Gbíi:lite der rőmisch-katbolischen Bestrebungen in Siebenbürgen. 
Jqh. Kwnrth. Ans dem Scbogener Capitel. ' 

Jabr&íilieriuht des ev. Pfarrers zu Sz.-üdvarfaely über den Stand dieser Kirebe, verlttRn am 1. Jianiir iNíO. 
*■ FranE b « r t. Vom Bücberie^en. — Ueber den Aufwand. — Ueber das MoralpredigwD. 
Detehranff Qber die Wnthkrankheit bei Hunden. 
Dlf> Gro»atfűlrler Wahl. Urtbeil eines nnbetbeiligten Rocbtsfteundes. 
Van EÍeb«Qtürgisch«n Friedböfen. 
Jub. Frank. Die Dampfmühle in Hosszúfalu, 
üebor Gowcrbefreiheit nnd Association. 

Quatterníkf Romuald. Jubel-Worte am Tagé der Priniiz des Herrn EdDiund von 8ti^dachen 
^\*eltprieftter der Agramer Diöeeae, am zweiten Sonntage nach Píixigsteti deo 5> Juny 
] S:4ö. {4-r* 4 lev.) Agram, gedr. bei Franz Suppan. t, * 

— Tniuer-W'cirte auf den frühen in der Blüthe der zarten Jugend, . . . erfolgten Tod 
dea Herrn Niclas von Stajdacher. (4-r. 4 lev.) Agram, 1837. Gedr. bei Franz Suppan. E. 

Quellcfi, Frísohe — . Schönwissengchaftliche Jahrbücher. Ünter Mitwirkung vieler Literatiir- 
krüfte berauíigegeben vpn Kari Beck. I Jahrgang. 10 Hefte. (4-r. iíy2 1.) l^aat, 1S,>5. 
Gedr. bei Landerer und Heckenast o. — 

Tartalma: " M^ 

V i I m m a. Ungatiscbe Tableanx. I. Ein Banernhof. II. Kin Zigeunerlager. 

Da^UchLiELd ím Klsass- — Des Dorfbarbiers Elend nnd Glorie. — Domenkronen. ^ V^u der unt«m Doa&a . 
KarL U f r le, [>as Goldfiscbchen. Eine Erzfiblnng. — Ans meinen Tagebücbem. 
AtiB liChndun. — Ans Konstantinopel. — Fflnfandzwanzig Prozent. Erz&bluDg. 
A m a (i e n Sh Federzeicbnnngen ans dem Stadtleben. 
I* m p lé r j. Die schöne Echó. Uebersetzt von G. S t i e r. 
Kari Uorpchdtzky. P&dtgbgiscbe Geschichtcbcn. 
I^'s kain Spu:^^, so ist's ein Span. — Hunyady László. Brieflich ans Hamburg. — Outerreieli uná di« 0««lti- 

tuicbBr^ 
K^it^mcmjek : Beck Károly. Horschetzky, Dndomi, Siebel K., Rittersbans Emil, Wiesa L. í-n ttéTlctlenf^ktöU 

— Unbeachtete -•, des Finanz-Gleicbgewichtes in Oesterreich. Von einem Ungar, 2 Thle, 
(S-r 61, 35 l) Pressburg, 1860. Druck v. Alois Schreiber. K20 

E. M. 
Queation, La — , auatro-bongroise et Tentervention ruase. 1849. L.: Szemere Bertalan, 
Quid eBt jiiEititia in regno Hungáriáé? Qualiter baec celerius ac debite magts pro futuro 
iídminiatrari poaaet? (8-r. 116 1.) 1790. [H. éa ny. n.] 

Aaortos a No szlofy Zsigmond által *Partem maximam tibrríatiSj ac felieiUUis- 
populi i:onstituit Sib.9 c, alatt kiadott munkával. 
Quin^ M. J. A Bteam voyaa:e down the Danube, witb aketches of Hungary, Wallachia^ 
Bervia, and Turkey (8-r.) Pária, 1836. 

— Voyage sur le Danube, de Peat á Koustchouk, par navire á vapeiir, et noticee de k 
HongrÍe» de la Valacbie, de la Servie, de la Turquie et de la Gréce. Traduit par E y r i íí 9. 
5 voIb. (S-rj Pária, 1836. . 16 it^%. 

— Dampn>oütfahrt auf der Donau und Skizzen aus Oeaterreich, Ungarn, der Walachei, 
Herbieu, der Türkéi, Gríechenland etc. Aus dem Engliacheu. 2 Bde. (8-r) Lejpzig, ISStj. 
Literariscbeö Museum. 2 tir. Qizm .165 . . Jiffhft^er. 

Qufiif M, J, Reiíe met eene stoomboot of den Donuu van Peath naar Rut«chJik» benevens 

íw^he^t van Hongarye, Wallachye, Servie, Turkye en anderé Gew^sten. Mi 4 plat. en 

K:Lnrt, (S-r.) Amsterdam, 1838. 
QuiaquagennaJía íuícerdotii sive annua poat acceptum sacerdotiom quinquageftinuis. A . . . 

priijcipe Emenc(> Esterházy o de Galantha . . . VI. kalendas sextilis anpo 17vi8. PisQiiii 

iipud quadoM iu collegiata ecclesia divi Martini ce ebratus*. (4 r. 27 I.) [H. ésny. n.] iH. 
Qitintilitnus M, F. uiasítása az ékes szóllá.'^ra. L.: Széptani remekírók III. 
Quíntoforum Adiu^ lUv. ac Exiraio Patri Eomano Joanni Szabó ord. Minor. S. Francisci 

conveiit. pmvincLJie S. Elisabeth per Hungáriám et Transylvaniam ministro provinciali, 

roense Jiilio, imno 1842 ad se venienti hoc ainceri aftectus monutnentum coUocat. 

<4-r. 4 levi Leiitüchoviae, typ. Joan. WerthmtiUer. E. 

Quinttis FAbiti3. Acta Szakoiezae a supremae mediaeque jrrammatices classis juventute 

anno i^niutis ]7r>U. menae Septembri die 9. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M. 

Qiiinz, Fraiu Xav. Gründliche und leichtíassliche Methode fiir Frauenkleidermacher 

mittelst welcher inan in kurzer Zeit auf die einfachste Weise das Zuschneiden erlernen 

kann. ^4-r, 52 1. é» 18 rajz.) Ofen, 1852. Druck von Martin Bagó. M. 

Üuirftfetd, Gottfried. Dem frohen Namensfeste des Herm Jonathan Wietoris Rector und 

Frofesfior am evung. Gymnasium zu Oedenburg. (8-r. 12 1.) Gedenburg, 1788. 
Ultis nune aggressor est? an Austria, an Gallia? (8-r. 48 1.) i8u5. [H. éa ny. n.] E. 

Ourtfivasser Jienö. (lyógyszeres értekezés a tisz'a feleresztett fojtósavról * (acidium nitr. 

diluL purum) éí\ a borkösavas dárdacsos hamagról (tartarus emeticus). (8-r. 15 1.) 

Pest, WM Ny. Trattner-Károlyi. 
Quitzmafin. Ernst AíiL Eeisebriefe aus Ungarn, dem Bánat, Siebenbürgen, den Donau- 

furMtmhűmern, rler europáischen Türkéi und Griechenland. Neue Ausgabe. (8-r. VIII 

én álij U SluUiíajt, 1850. Müller's Verlagsh. 1 tlr. 24 gr. Leipzig. I>eszállított ára (C. F. 

Winterí 1 m. 50 f. 

M. 
Qifoditbet oder Kyer und Sehmalz als Gegenstück zum Pfefter und Salz. Ein Neujahrs- 

^^eflchenk für l^{)9 von den Brieftrágern de« k. k. Pesiher Postamtes. (12-r. 16 1.) 

Pefltb, 1800. {Nv. n.) 
— oder Emflt un«i Scherz für das Jahr 1811. 3 Hefte. (8-r. 2 lev. és 164 1.; 2 lev. és 164 1.; 

2 kV. 6i Í34 1. 1 Pesth, 1811. K. A. Hartleben. M. 

£sfn Cím aiaU is: Mannígfaltigkeiten aus dem Menschenleben und dem Gebiete 
der Welt und Zeitgeschichte. 
Quodifbet. ík\ 8-r, :í 1. és 178 1.) Lipcse, 1845. Wigand Gttónál. —.27 gr. 

Tarra/ma: A. M. 

HaEiitiíaf;. — KíuTíík'Daény, — Tcrinészefjog. — Neii>zct. NeTnr.etJBéjj. Neroyetegyséijr. — Szabadság. — Alkot- 
inÁiif kiivűli Di'iPtH'lc. — Szabad»'lrofi. Con8e;vaiiv. — Tűrhetetlen dolgok. — Neiuzetgazdú kudásuiik. — 
Nrpíitíirrl<^*K — 1^4 [ikiuti ors/nggyüió.-. — Sztich-nyi és Kos»tith. R. Raab, Frc. Mich. Líi.ssertatio inauguralis medica de abusu emeiici. (4-r. 17 1 ) Viennae, 

I7n»>, Tyjj, Fmiir, Andr. Kirchberget*. 
RaalKf Kari Augii»t. Elegie am Grabe des Sámuel Tschurl. An dessen Begr&bnisstage 

den íí. July ] 824. (4-r. 2 lev.) Gedenburg, 1824. Gedr. bey Kath. v. Kultschar. E. 

— Gedíichiniaís-Hredlgt fíir weil. Se. k. k. apóst. Majestát Franz I. Kaiser von Gesterreich. 
Gehaken am Palmsonntage 1885 in der evang. Kirche zu Schlaining. (8-r 8 lev.) 
Steinamanger, I8H5. Gedr. bei Franz Perger. • E. 

— Predigt* gehalltín vor der evang Gemeine in Pressburg bei der feierlichen üeber- 
nahme dcís Predigeramtes den 9. Juli 1843. (8-r. IG 1.) Presr^burg, 1843. Druck von 
C, Fr Wigand. M. 

— Predigt am festlichen Gedachtnisstage des 250 jáhrigen Bestehens der evang. Gemeiude 
, in Preííflbur^ eh altén am ersten Advent-Sonntage 1856. (n. 8-r. 20 1.) Pressburg, 

lh>*í, Dnit.'k v t/arl Fr. Wigand. E. M. 

Jlftbaclierf Joh. Antfr Ingaurations-Sermon, als . . . Hr. Elias Mohi wohl-verdienter evang. 
Predrger . . , in ... Modern zu einem Superintendenten . . . anno 1787. d. 11. Aug. Rabbinak, 166 Racine. 

inauKuriret wurde, bey yerríchteter Invegtítur in dem evang. Bet-Hausz zu Modem 
gehalten. (4-r. 28 I.) [PressburgJ gedr. im Jahr Christi 17ó8. M. 

Rabbinak, Egy — , a Habsburg- lotharíngi ház ellen hetven év óta műkődö átka. (8-r. 
24 L) Kolozsvárt, ítüd. Burián Pál könyvárusnál. M. 

Rabcsek András. Szent Anna asszony, és Szent Gyula, avagy Július m. gyfilekesete. 
Melly Szent Péter, és Szent Pál apostolok szentegyházában, MagyaroraÉág nemes 
Nyitra vármegye, Nagy-Emöke névfi helységben 1749. eszb. ... az igaz keresztyén 
népnek lelki üdvösségére ajtatossan fel-álíttatott. (16-r. 24 1. és 1 rézm.) Nagy- 
Szombatban, 1750. Az academiai bötükkel. M. 

— Löbliche Bruderschaít welche unter dem m&chtigen Schutz der heili^en Anna, und 
des Blut-Zeugen Julii, zu Grosz-EmöcVretz, des Königreichs Ungarn im Neutrídchen 
Gomitat liegend, in der Kirchen derén heiligen Aposteln Petri und Pauli, im Jahie 
1779. . . . feyerlich aufgerichtet. (16-r. 32 1.) Tymau, 1750. Gedr. in der Aeademisehen 
Buchdruckerey s. J. E. 

— Uj hóid vasárnapok, avagy szent Anna asszony, és szent Július martyrhoz nagy- 
emökei atyafiak Különös és dellesti ájtatossága, melynek eleibe tétetódnek három 
rendbeli intések : utánna pedig következnek mind külső, s mind belső fö-tisztek . . . 
nevei, nem különben jeles, és más napok szép rendi, és módgya. (k. 8-r. 91 L) 
Posonyban, 1756. Ny. Landerer János Mihály által. E. 

Rabenstein, (kttttiard. Aufhiíungslied der Pester Insurgenten bey dem Aufbruche ins Féld; 

im Monat October 1800. (8-r. 7 1.) Gedenburg 1800. Bey J. A. Siess. 
Rab(e)nernek szatírái, vagy-is gúnyoló beszédei. Gellértnek egy víg-játékával egyetemben. 

Fordit(Otta Sz. S. J. (8-r. 407 L) Posonyban, 1786. Füskúti Landerer Mihály. 

Végén: Gellert. Feleld bálvány. Egy yíg játék. A. E. M. 

Dobrowsky i88y. l frt 6o kr. 
Rabolt, J08. Joan. Disseriatio inauguralis medica de medorrhoea urethrali. Quam . . . pro 
summis in medicina honoribus, privilegiísque doctoralibus, legitimé consequendis 
publicae eruditomm disquisitioni submittit. (8-r. 24 1.) Pestini, 1817. Typis Joan. 
Thomae Trattner. M. 

Rabua, Albert. Quarante-six tableax démonstratifs pour servir a montrer la grammaire 
ÍTan9aise. (n. 8-r. 79 és 1 1.) Pesth, 1834. Imprim. de Trattner-Károlyi. 

Esen német címmel is: Sechs und vierzig Muster-Tabellen, ein Hilfsbuch zum 
Unterricht in der französischen Sprache zun&chst im Gonvikte zu Totis. E. M. 
Raby, Mathlas. Justizmord und Regierungsgreuel in Ungarn und Gesterreich, oder 
actenmássige Geschichte des wegen Toleranz und Menschlichkeit in unseren Tagén 
schrecklich verfolgten ungarischen Edlen M. B. von Baba und Mura. Von ihm selbst 
beschrieben. 2 Bde. (k. 8-r. 5 lev., 288, 80 1, és 1 lev. ; 252 1.) Strassburg, im fönften 
Jahre der Bepublik (1792). Auf Kosten des Verfassers. 

£9en címlappal is: Leidensgeschichte des ungarischen Edelmannes Mathias Baby 
von Baba und Mura. 1798. M. 

Es után irta Jókai Mór „Rab Ráby'' c. regényét. — Dobrowsky l888. iO frt, 

— SamnelJs, tractatus, indicans errorem judaeorum circa observantiam legis Mosaicae, & 
venturum Messiam, quem expectant. Gpus aureum omnibus Ghristi fideiibus, & scríp- 
turae professoríbus apprime utile ab . . . Alphonso Bonohomine . . . circa annum 
1339. ex arabico in latinum translatum ; tempore pontifícatus Benedicti fel. record. pp. 
XI. Venetiis impressum, exinde licet ab hebraeis, ne typis mandetur, undique celatnm, 
feliciter adinventum, a . . . Francisce Grifono . . . denuo Impressum Maceratae 
anno 1693. Demum . . . reimpre-ssum (12-r. 4 lev. és 88 1.) Budae, 1752. Typis Franc. 
Leop. Landerer. M. 

Raccolta delle leggi ed ordinanze dell'anno 1822. per la Dalmazia. (8-r. XVIII, 358 1. 

és 1 lev.) Zára, 1824. Dalia stamperia governiale M. 

Racbel. £ine wahre Begebenheit aus dem Lében einer jüdischen Familie zu Anfang des 

19. Jahrhunderts. (12-r. 68 és 3 1.) Pest, 1858. Carl Gsterlamm. E. M. 

Racbovetz, Andreas. Assertiones ex universa philosophia, quas . . . suscepit . . . (Sht. 4 

4 lev. és 24 1.) Pestini, 1»00. Typ. Franc. Jos. Patzko M. 

— Positiones ex jure publico universali et gentium, quas . . . publice propugnandas 
suscepit . . . (8-r. 14 1.) Pestini, 1803. Typ. Joan. Mich. Landerer. M. 

Racine. Józan elmékedŐH a religióról. Mellyet frantzia, és német nyelvekből értelem 
szerént magyarra fordított P. Szentgyörgyi Gelérd . . . Gyöngyösön 1795. eszL 
(8-r XVI, 173 és 3 1.) Pesten, 1795. Ny. Trattner Mátyás bet. A. M. 1 Racise. 167 Rucz. 

RaeiM. A vallás, vagy az iijabb RaciDnek a vallásról írott munkája. Mellyet magyartil 
szabadabb versekbe foglalván kiadott Klováts Jóaef. (n. 8-r. XIV, 15--172 és ) 1.) 
Komáromban, 1798. WeinmüUer BáUnt bet. A. E. M. 

— leai. Andromache. Tragoedia öt felvonásban. Fordította Zilahi Imre. (12-r. 94 1.) 
M. VásárhelyU, 1856. Ny. Imre S.-nál. 

— Pbaedra. L. : Ujabb azinműtár. 4. 

— Andromache, Bajazet, Iphigenie in Aulis. Drei Trauerspiele. Metrisch űbersetzt von 
Ayrenhoff. (8-r. 2Rő 1.) Pressburg, G. A. Belnay. 

Raéki, Franc. Onomasticon honoribus Spect., ac. Clar. Dni Antonii Rozié in imae 
reverentiae monumentum a gratis diacipolis depromtum anno 1846. (4-r. 4 lev.) 
Varasdini, typ Jos. nob. de Platzer. E. M. 

Racluiitz, Jos. Frieiir. Freyherr. Ueber den Schachspieler des Herrn von Kempelen und 
dessen Nachbildung. (8-r. 5 lev., 48 1. és 7 rézm. tábla) Leipzig und Dresden, 1789. 
(Ny. n.) 

Racsek, Joan. Adserta e disciplinis theologicis, quae in r. scient. universitate Hungarica 
pro gradu doctoris ss. theologiae ritu consequendo propugnanda suscepit die 30. 
Septembris 1833. (8-r. 14 1.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. E. 

Ráez András. £gyházi beszéd a religio elkerülhetetlen szükségének voltáról, Szent László, 

ritoli királynak tiszteletére, . . . Hont vármegyében Ipoly Saaghon közgyűlésnek 
Imatosságával, a midón . . . Kovalik János ur szent mise áldozatát . szokott 
buzgósággal végezné. (8-r.) Selmetzen, 1818. Nyomt Sultzer Ferencz bet. M. 

— (II) Liturgika vagy a romai keresztény katolika anyaszentegyház szertartásainak 
magyarázattya. 3 rész. (n. 8-r. XVI, 664 1. és 4 lev. ; 268 1. és 2 lev.; 2 lev., 617 és 
3 1.) Esztergomban, 1823—26. Nyomt. Beiméi Jósef. A. M. 

— Agazatos theologia vagy a keresztény katolika religiónak hitügy el6 igazságai, könnyen 
megérthető és istenes tanitásokban előadva. 3 rész. (n. 8-r.) Pesten, 1832. Nyomt. 
Landerer intézete. E. M. 

1. rész, vagy a természetes theologia. (FV, 5—269 1.) 

2. rész, vagy a téteményes theologia. (284 1. és 1 lev.) 

3. rész, vagy a fenyitékügyelö theologia. (194 1. és 1 lev.) 

( — ) Memória a spirituali cleri junioris in r. gen. seminario Pestin. curatore ad quarti 
anni thologos propediem sacerdotio authorandos. (4-r.) Pestini, 1835. Typis Lande- 
rerianis. 

— Comitatus et admonitiones ad ordinandos. (8-r.) Pestini, 1836. Typ. Lud. Landerer. 
( — ) Disciplina clericalis a spirituali cleri junioris in r. centr. seminario Pestin. curatore 

alumuis sacerdotio auctorandis supremum commendata. (4-r.) Pestini, 1837. Typis 
Landererianis. 

— Bivium, seu conflictus vitiorum et virtutum triumphante religione in regio generáli se- 
minario Pestiensi aiumnis sacerdotio authorandia repraesentatua. (4-r.) Pestini, 1839. 
Tyms Landererianis. 

( — ) Reflexiones privatae de linguae latináé in sacris ecclesiae catholicae usu, ejusque 
apud hungaros in occasum vergentis inclinatione. (n. 8-r. 94 1.) Lipsiae, 1845. Apud 
O. Wigand. -.12 gr. 

M. 

— Sacra regni Hungáriáé corona undecim captivitatibua exsoluta. (4-r. 8 l.) Pestini, 
1853. Typis Landerer et Heckenast. M. 

— fiySrgy. L. : Bátz. 

— Híeronymus. L. : Bátz. 

— Ignativs. Casus 18 feliciter curatorum febrium aathenicarum, a debilitate systematis 
organici pendentiura coUecti et editi. (8-r. 109 és 2 1.) Pestini, 1806. Typ. M. Trattner. 

E. M. 

— István. Alagya, melly gróf Illésházy István urnák, T. N. Trenchin és Liptó vármegye 
fÖ ispánjának sat. örökös tiszteletére, midón fÓispányi székébe való beiktatása Bák 
havában 1800. esztendőben tartatnék, készíttetett. (4-r. 8 lev.) Pozsonyban, Wéber Simon 
Péter bet. M. 

— Józsefnek a felséges királyi Magyar és Cseh-orazág örökös herczegének, Magyarország 
nádor ispánnyának, és Alexandrának, a fels. nagy orosz birodalomnak fels. tsász. nagy 
berezeg kis-asszonyának szent házasságokra készült örvendezés. (4-r. 4 lev.) Poaonyban, 
1800. Wéber Simon Péter bet. M. 

Költemány, Rácz. 168 Ráez, 

Dácz István. Planematologia jatríces, seu diatribe medica praeciputm erroram m medicina 
omnis aevi fontes crítice sistena, et ezaminans; item, quo pacto ab illis, In^purandia 
homÍDum morbis cavendum sit, philodophice indigitans, — quam . . . publicae erudj- 
torum disquisitioni submittit. (n. 8-r. 2 iev., 92 és 1 1.) Pestini, 1816, Typ- Joan^Thomae 
IVattner. A. t. M. 

— A szép nem, mind egészséges, mind beteges állapotjában. (8-r. 372 l.) Peat, 1835. Nr. 
Landerer Lajos. E. M/ 

— (ü.) Elogium de nobili insurrectione Croatico-Slavonica equestria, pedestriaque 
ordinis, dum post fínitum gloríosissime bellum Gallicum, exacta cum laude milinae 
tempore, ex Mártis campo reversa ad patrios lares dimifcteretur dodíí^ Augusti 1814. 
Zagrabiae. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M. 

Költetnény. 

— Echo montís Graecensis obitum Ignatíi Pokaizen ecclesiae Zágrábién!* is cjinonici 
plangentibus assonans IV. kalend. April. anno 1816. (4-r. 4 lev.) ZÍgrabiaCj iyp, Novo- 
szelianis. M, 

Költemény, 

— Joannes. L. : Rátz. 

— József. Beszéd, mellyet . . . tartott, a midón 1810. esztendőben, iii^ní Jakab bsivának 
22. napján, Yass Ferentz . . . által pásztori székébe beiktattatnék (8-t. Jtí J.) Kalcxrsán. 
1810. Ny. Tomentsek János. «, 

— így szólott R. J. a kalocsai közép egyházi kerületnek al-esperestje, és Keczel helység 
plébánosa Sz. Mihály havának 9. napján 1821. észt. Temerin várossában. (8-r. ló 1.) 
Uj-Vidék, 1821. Jankovits János bet. 

— Veriverbia duodecim, quae collegit, et edidit cum quibusdam miscellaneis . . . (n. 8-r. 
32 1.) Szegedini, (1834.) Typis heredum Urbani Grünn. M. 

— A kalotsai érseki egyház t. kanonokja stb. közönségessé teszi most beszédjét, mellyet 
kis-asszony havának 20-dik napján 1816-dik észt. tartott, amidőn pásztori székébe... 
Szalay István ur által . . . törvényessen bé iktattatnék (k 8-r. 16 1.) Szegeden, (1834.) 
Grünn Orbán örök. bet. E. 

— Egynehány esküvéseknek példái, meUyek szerint megesk üttethetik plébánus urak a 
helységek biráit, és azoknak egyéb szolgáit, némelly velős mondásokkal. (8-r. 23 1.) 
Szegeden^ (1835.) Grünn Orbán örök bet. E. M. 

2. kiadás bövitve. (8-r. 36 1.) Szegeden, 1836. U. o. M. 

— Kelemen. Szorgalmatos Martba és buzgó Maria. Kiknek, amaz istenfélő, drága erköltsü. 
Istenéhez, Krisztusához, szent vallásához, nagy buzgóságú, nemes gazdaszszonyságával 
meszsze terjedt hírű nagy üri aszszony a néh. boldog emlékezetű Mélt. Groff Bethleni 
Bethlen Ferentz ur özvegyének, Méltgs Redei Krisztina asszonynak, örökké fennmara- 
dandó emlekezetire nyomtattatta -ki, egyik halálán, s tőle való elválásán, szívesen 
kesergő igaz testvér atyafia Mélt. Báró Andrási Ferentz. Mindenektől követendő szép 
példája, mellyet ezen idvezült ur aszszony hidegedett tetemeinek koporsóban való 
tétettetésekor e tsekély prédikátzióban foglalt ésel-mondott 1731. észt BŐjt- elő havának 
4. napján, (k. 4-r. 13 lev.) Kolozsvárott, ny. Szatbmári Pap Sándor által. M. 

— Drága nyereség, mellyet, életében tellyes szivéből lelkéből keresett, és halálában az ő 
Idvezitő Krisztusában meg-nyert, amaz Istent félő, jámbor életö. Istenéhez nagy szeretetű 
és állhatatoflságú kegyes özvegy Ur aszszony, a néh. Méltgs. Groff Bethleni Bethlen 
Ferentz ur, házas-társa néh. Méltgs Redei Kristina aszszony, mellyet e tsekélly prédi- 
kátzióban foglalt és elmondott a meg-keseredett uri atyafiaknak vigasztalásokra 173). 

.észt. (k. 4-r. 13 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— Mart. Dissertatio inauguralis medica de encomio lactís. (8-r. IV és 128 1.^ Budae, 
1778. Typ. reg. universitatis. 

-T- Péter. Vallási párhuzamok. Unió és még valami. (8-r. 74 l) Nagy Várad, (1843.) 
Ny. Tichy A. ' —.24 

M. 

— Sámuel. Dissertatio inauguralis medica de sanitate conservanda. (6-r.) Vindobonae, 1773. 
( — ) Orvosi oktatás, mellyben a leggyakrabb és legközönségesebb belső nyavalyáknak 

jelei és orvosságai röviden leiratnak. (8-r. 2 lev., 15'4 és LXlV l.) Budán, 1776. Lan- 
derer Katalin bet. M. 
2. kiad., mellyet az autor magáénak ismert, szaporított és megjobbított. Az orvosságoknak 
magyar és deák lajstromával. (8-r. VÍII, 174 és LXXX 1.) Pozsony és Kassa, 1778. 
Landerer Mihály. T. E. M. RácK. 169 Rádai. 

üácz Sániielp Prolusio academica de utili et necessaria chirurgiae cum medicina conjunc- 
tione habita Budae die l-ma ^oveInbris 1779. (8-r. 15 1.) Budae, 1779. Typ. Cathar. 
Lunderer. M. 

— Onitiíj ad sodales Marianos, quam comes Vincentius Szápary, de Eadem^ grammatices 
in tertium unnum alumnus, dum Albo sodalitatis infeceretur, in suae erga sanctissimam 
maírem veoerationis contestationem edi. distribuique curavit die 17. Miartii anno 1782. 
Editio Z. (8-r. 16 1.) Pestini, 1794. Typ. Math. Trattner. M. 

— A skarlátos hidegnek leirása és orvoslása, (n. 8-r. 6 lev., 149 és 2 1.) Pestenn, 1784. 
Nyomt. Trattner bet. E. M. T. 

^^ Compendiaria myologiae institutio. (8-r. 4 lev., 162 1. és 3 lev.) Pestini, 1785. Typ. 
Jos. God* Lettner. M. 

— ^larQr/Mi iragaivaasig x. t, L MercaípQcxad^Biaai €Íg ttjv fj^iwv diaXexrov Ttagá 
IfiD^ytov 'locxvvov Zsccfiiqa. (8-r. XVI és 224 1.) 'Ev Ilsora, 1787. 

{ — ) Xniuerkungen über den Füreder Sauerbrunn. Gesammelt und herausgegeben von 
Alexander Aratschy. (8-r. 16 1.) Pest, 1787. Gedr. mit Lettnerischen Schriften. 

M. 

( — ) Beí*cbreibung des Füreder Sauerbrunnens. Herausgegeben v. Alexander Aratschy. 
(8-r. ]íl I.) Pest, 1788. Gedr. mit Patzkoischen Schriften. M. 

^ A pbyfliologiának rövid sommája, mellyet a magyar olvasóknak hasznokra kiadott. 
{8-r. 2 lev., 230, 19 1. és 2 rajzt) Pest, 1789. Ny. Patzkó Fereucz. M. 

— Beszéd \\ nemes magyar nemzethez — hogy Magyar országban lehet s kell-is a 
magyur n vei vet, és a magyar tanításokat felállitani, és hogy az universitásnak Pest 
legjobb hely. (8-r. 52 1.) 1790. [H. és ny. n.] ^ M, 

— A borbély i tanításoknak elsÖ darabja. Az anatómiáról, physiologiáról, pathologiáról, 
matéria medicáról, chirurgiáról, és bábaságról. (8-r. 6 lev., 440 1. és 1 lev.) Pesten, 
!794. Nyomt. Trattner Mátyás bet. 

Elői a szerzőhöz intézett költemények Ányos Pál, Földi János és Csokonaitól. 
Háátidik darabja. A törvényes orvosi tudományról, és az orvosi politziáról. (12 lev., 
383 éí 25 1.) Pesten, 1794. U. o. M. 

EÍM költemények Kármán, Váradi Balassy Pál és R. S. tanitványaitól. 

— ÜrvüPfi praxis. 2 rész. (8-r. XXIV és 579 1.; XX és 808 1.) Budán, 1801. A pesti 
kir. egyet^^m bet. E. M. 

— Notio generális vitae corporis humani, quam in usum domesticae exercitationis edidit. 
(ís-r. XU. 286, 1 1. és K. S. arck.) Budae, ISOl. Typis regiae universitatis. T. M. 

Ediiio altéra aucta. (8.-r. LXX, 616 1. és R. S. arck.) Budae, 1802. ü. o. M. 

— Notiú potentiarum incitantium quam qua supplementum ad suam vitae notionem 
edidit. íS-r 261 és 9 1.) Pesthini, 1805. Typ. Math. Trattner. E. M. 

— Phvgiolo^'^ia. Ex Hungarico in Latinum per Jos. Seb. Peterka versa. (8-r.) 
Pestini, IBIO. 3.— 

— Sándor Emléklapok egy aggszinész életéből. (8-r. 48 1.) Miskolcz, 1856. Ny. 
Deutacb D. 1.— 

— Vilmos A hadi fenjátötörvények a magyar honvédseregre alkalmazva. (8-r.) Budapest, 
1848. Nv. Müller Adolf. 4.— 

E. 

— Az austriai ált. polgári törvénykönyv, minden arra vonatkozó rendeletekkel, különös 
tekintettel unnak Magyar-, Horvát-, Tótország, a Szerb vajdaság s a Temesi Bánság és 
Erdálybeiii alkalmaztatására. 2 köt. 3 részben, (n. 8-r. 821, 274 1.) Bécs, 1854. 5.— 

— Isuzsánna. Búza szükségben felsegéllö jegyzések, melly ékben a földi-almának, vagy 
kruniplinak, ezen istenáldásának haszuait az ínségbe, szükségbe estekkel bövehben 
m egesmérte tvén, hogy azokkal helyesebben élést megtanulják. (8-r. 15, 13, 77 1.) 
MUkoIczon. 1816—18. Szigethi Mihály bet. 

\kÚ civil ni, Prozatímni — , pro Uhry, Chorvatsko, Slavonsko, vojvodstvi Srbské a banát 
Teme^ftkv. in. 8 r. 206 1 ) Ve Vidni, 1852. Z cis.-kr. dvorské a státni tiskámy. M. 

?ádaí Pál. Lelki hódolás, avagy, az igaz keresztyénhez illő huzgó imádságok ; mellyekkel, 
mintegy p^rantsolat szerént való bizonyos adóval, az ö Urának s Istenének bé- hódolni 
tartozik, Mellyet, már azelőtt maga gyakorlására (in privato) el-készítvén, most, némelly 
hozzíi- tartozóinak kívánságokra, és másoknak -is hasznokra, ahoz alkalmaztatott 
istenes aj énekekkel ki adott . . . (24-r. 4 lev., 104 1. és 1 lev. ; 82 I. és 1 lev.) De- 
breczenbeo, 1715. 

Vtiféki k lelti hodoláshoz alkalmaztatott istenes aj énekek. Badúk. 170 BadliDg^ef. 

IL a. (24-r. 4 lev., 104 1. éa 1 lev. ; «í 1. ^ l lev.) Debreczenben, 1724. Nyomt VíaÜ 
Fái által A. L 

IT. a. (34-r- 4 lev., 104 L és 1 lev. ; 82 l és 1 lev.) Debreczeoben, 1747. Nyomt, Margitai 
Jhdos által. L 

l\ a. (24-r, 4 lev., 104 1. éé 1 lev.; 82 1. és 1 lev.) Debretzenbeo, 1761. Nyomt Mar- 
gitai István által. E. 

IL a. (24*r. 4 lev., 104 1. é« 1 lev. ; 82 1. és 1 lev.) Debretzenben, 1774, U o. E. 

Radák PoliknéQa, Báró — , haláláról készített versek. 1803-dik esztendőben Október áö-dik 
nupjáD. (8^r> 8 lev.) Kolosvárott, nyomt. 1804. észt. H. 

RaiíákDVfte JózBef. Öröm-dal, mellyet Mltgs és Ft. Nagy Kéri Scitov^ky Jánoa uniok, 
péc»i püfipöki székébe lett beiktatásakor az elsÓ évi bölcselkedik nevében ^^nekle. 
(4-r. 3 lev.) Pécsett, 1839. Ny. a lyceum könyvny.-int.. Nagy Benjámin által M. 

Radány Bertalan. Gyógyszeres értekezések a kéklő gyulatsavrol (acidum hydrücyanicum) 
éfl a férjany ibolatról (joduretum arsenici). (8-r. 16 l) Pest, 183*1 Ny. Trattner- 
Károlyi H. 

Radca^ Kralow — , wiswetínje ludu nowje zákoni. 1848. (8-r. 33 1.) [Pest, 1848) Titkom 

* Trattner-Károlyiho. M. 

„A király tanácsadója megma^arázza a . . . törvény ekef^ cím alatt magyarul 
ÍJ m^fjfient. 

(Rade, lac. L.) Colonisationsplan fur Ungarn. L. : Colonisationíiplan. 

Radéünak emiékezete a baráti szívben. (4-r. 2 lev.) Pesten, 18 Hi. Tmttncr János 
Tamás btt. . ' M. 

KóUemány. 

Radeníca Fereitcz. Rövid bevezetés a boni magán jogtudományba, ennek burténeti rajzávaL 
(8-r. 92 és 3 1.) Pesten, 1846. Ny. a lyceum könyvnyomt. int. 1.^ 

— EflköttBzéki eljárás a sajtó utján elkövetett vétségek felett. Kiadta Péc3*ett. Májii» 
iő-ín 1848, (8-r. 84 1.) Pécsett, ny. a lyceumi nyomd. —.20 p, 

E. 
Radetzky József. Tábori utasítás, gyalogság, lovasság és tüzérség simára. 8 kőnvom, 

tervvel (8-r VIII, 431 és 36 L) Pest, 1848. Emich Gusztáv. 
Radicallap. Politikai napilap. Szerkesztik Mérey Mór és Rosty Zsigmond. Kiadja 
Rogty Zsigmond. 1848. 37 szám. (2-r.) Pest, nyom. Landerer és Heckeuaat. 
Alegjeient június 4-i^étöl július lö-ikáig: 
Radica, Ant. iTistitutiones physicae in usum discipulorum couAcriptae. 2 pte.^t (4-r. 4)^4 l 
és 8 níjzi,) Budae, 1766. Typ. Leop. Franc. Landerer. M. 

— Introduciio in philosophiam naturalem, tbeoriae P. Rogerii Roscfivieb necomniodata^ 
et in uíiníii auditorum philosopbiae conscriptum. (4-r. 132, 2 1. és J rajzt.) Budae, typ. 
Leop, Fr, Landerer. E. Ü. 

— Üratio de sanctissimae virginis Mariae illibato conceptu. (4-r.) Tyrnavsae, 175S. 
Typifl academicis soc. Jesu. 

— Panegyricus Divo Ignatio soc. Jesu fundatori dictus. (4-r.) Tyrnaviae, 17(55. Typis 
academicia boc. Jesu. 

— ChrBttph. ^[isericordiae mater sive B. V. Mariae Elisabeth visitann seniínarii C^^aklani 
tituiarií* pütrona . . . panegyrica dictione celebrata. Anno a partu Virginii^ 174Ű. die 2 
mensis Julii. (k. 4-r. 4 lev.) Varadini, typ. seminarii Csákiani per ^fich. Becs?kereki. 

Radtmeczky János. Halotti énekek és búcsúztatások, külömbféle körnvülalhiaokhoz alkaJ- 

mftKtatva. (8-r. 272 1.) Pest, 1829. Eggenberger József. 
Radiaita. Geuiálde einer Schlacht. Als karakteristische Schilderung mit Hinblitk auf die 

verscbiedenen Verháltnisse, Wirkungen und Folgen. (8-r. VIII é^ 48 l) Pest, 183:2. 

Uedr, bei Landerer. E, M. 

RaditSűhníg, Joseph. Lobrede auf Marién Tberesien, in der Hermannstildter Normabchule 

verlesen den 16. Jenner 1781. (8-r. 2 lev., 5—33 1.) Hermaunstaíft, gedr. bei Martin 

HochmeJflter. M. 

RadI inger, Joan. Nep. Epicedium, quo Augustino Hlaváts, amico quoudani euo pareniat 

Ví id. Novembr. 17ö9. (k. 8-r. 4 lev.) Pestini, typ. Franc. Aug. Patako. H. 

Kölitmény. 

— Ad belli clarissimos duces, patriaeque vindices, de Coburg, et Hnheniohe, quiun 
íuigusta am borúm principum nomina triumpbali Hungáriáé moniniento insterereatur RadliDger. 171 Radoóttj. 

ab amore patriae in ephemeridibus Hungarícis 1789. (8-r. 4 lev.) Pesthini, typ. Franc. 

Aug. Patzko. E. M. 

Raáliiiger, Job. Mépt Andenken der Einnahme Belgrads den 7. Octobr. 1789 und der 

den 25. g. M/.n des k. k. Freystadt Pest vorgenommenen Dankes von deo Zöglingen 

ím k ki Q. Séminarium. (8-r. 4 lev.) Pest, bey Franz Aug. Patzkó 
(— ) Anoh ein l3rin8cher Gesang an Friedrích Freyherrn von der Trenck, von eíDem 

BOrgeiBohne' in Pest. (8-r. 12 1.) 1790. 

— Eine patríotische Frage und Antwort bei Gelegenheit des eingesandten Beichs 
DipIomB. (8-r. 4 lev.) Pesth, 1790. 

— Saerae apóst, coronae et ceterorum regni Hungáriáé clenodiorum in regia Badensi 
adventus in pqblicum reverentiae monumentum, celebratus ab J. R. 9. id. febr. 1790. 
(8-r. 8 I.) Pestbini, typis Franc. Aug. Patzko. 

— Veri Hungáriáé civis imago. Occasione reditus de regni comitiis Dni Davidis Zsolnai 
in debitae venerationis monimentum carmine descripta. XVI. calend. April. 1791. 
(4-^ 91 1) [Weszprimii] M. 

Radiinzky, Ondrej. Kázen o swat^cb pútoch, aneb: srde5ni pastirski hlas na ctitelow sw. 
pátow, a gegich znewaiifelow, ze wsestranim pobledom na Bonsko-Stawúickú kalwaríu, 
kterú po cas poboznosti kalwárskég na slávnosf powisená swatébo Kriza poWedal na 
wisemenowaneg kalvarii roku 184H. (8-r. 40 1.) W Banské Sfawnici, 1845. Pismem 
Fr. Lorbera. 

— Sobránie rúsákich propovjedej izdaváemych. Tom I. (n. 8 r. 140 1.) Buda, 1852. 
M. Bagó. 

— Wörterbnch zum ersten' Bande der Sammlung russischer Reden berausgegeben 
von . . . Lexieon ad primum tomum coUectionis russicorura sermonum editum per . . . 
(n. 8-r. 98 és 3 1.) Ofen, 1853. Gedr. bei Martin Bagó. 

— Náwésti o druhem wydeni molitobny knihy: Nábozné wylewy srdce katolického 
krestána. (k. 8r. 16 1.) W Buáíne, 18ó4. Tisk. Martina Bagó. M. 

— Mennyei bangók. Oktató, szertartásos, életrajzi és énekes imakönyv. Keresztény 
katbolikus bivek használatára szerzetté és kiadta . . . Hal fametszettel. (8-r. XLVl 1., 
1 lev. és 896 1.) Pest, 1859. Boldini Róbert könyvny. (Lauffer Vilmos.) 2.— 

M. 

— Öesta ziwota, cili : Jadro náboznych wyiewow. Kniha modlitebná pre kaSdého katolic- 
kého krestána. (16-r. 4 lev., 499, 13^1. és 8 fametsz.) W Budine, 1860. Tiskom 
Mart. Bagó. M. 

— Steph. Ode Rev.^ atque Clar. Dno Joanni N. Greschner ad diem nominis a gratis 
discipulis oblata 1840. (4-r. 3 lev.) Budae, tvp. reg. universitatís Hung. E. M. 

— Theologia pastoralis juxta principia eccíesiae romano-catholicae, et approbatorum 
auctorum elaborata, ac usibus practicis accommodata. 8 tömi. (n. 8-r.) Pestini, 
1869—60. Typis Rob. Boldini. 

Tom. I. Munus propheticum. (XVI és 368 1.) 1859. — Tom. H. Munus sacerdotale. 
(219 1.) 1859. — Tom. III. Munus regium. (191 és 5 1.) 1860. E. M. 

Radniczky, Ign. Specimen inaugiirale medicnm, sistens experimenta quaedam, quibus 
conatitit, eas paxtes esse sensu praeditas, quibus Hallerus cum aliis quibusdam omnem 
sentiendi facultatem cum irritabilitate denegat. (4-r. 88 1.) Vetero Pragae, 1756. Typ. 
Ign. Pruscha. 

Radnátfái, SIgIsm. Specimen juridicum ad decreti tripartiti, part. I. titulos LXXVIII et 
LXXXX. de praescriptionibus, seu uscapionibus. Quod publice diaputandum pro- 
ponil . . . (4-r. 18 1. és 3 lev.) Claudiopoli, 1761. Impr. per Steph. Páldi. M. 

(Railó Dániel.) Utasítás a községi birák számára. (8-r. 19 1.) Pápán, 1858. A ref. 
f&iskola bet. « M. 

(— Imre.) Uj- Vidék szomorúsága június 28-kán 1848. Kiadják Szkubán Sámuel éa 
Paincs György. (8-r. 15 1.) Pesten, (1848) Nyom. Trattner-Károlyinál. 

Esst követi: A magyarok győzedelme 1848. július 10- kén, — és 'i kisebb dal. Mk. 

Költemények. 

Radocsai, Joann. Dissertatio inauguraiis juridica de matrímonio senum. (8-r. 50 I.) 
Pestini, 1788. Typis Franc. Patzkó. M. 

Radoéaj, Nikol. Bogu posvetjeni mesec. Premisljavnnje vérhu najvazniib spaaenja iatinah 
za svaki dan meseca izvadito iz svetoga piama, i iz svetih otacah. Van izdato od 
jednoga redovnika iz druztva presvetnoga odkupitelja. Prevedeno u domorodni hor- 
vatski jezik. (12-r. 214 1. és 1 lev.) U Varasdinu, 1846. Tikom Josip pl. Piacéra. RndojSitv 172 Kifl. 

Radojófé, Milosin. Disaertatio inaugumlia medica .de typbo abdomÍDalL (8-r 19 ÍJ 
Pestinij 1847. Typ. Joa. Beiméi. 

Radl^ssány, Ladísl. Epitome antiquarii tripartiti sacrj ordinjs eremitico Cíimaldulenfiiíi, m 
({ua princípium et progressus hujus sacrae institutionis, ac irrelaxatus primaevae 
observantine vigor uti et gloriosissimi patriarchae et fundatoris D. Romualdi, ac 
Eioni:LuIlariim ejusdem sequacium admiranda vita, mec non Romuaidinae congregationi? 
per B. Pttulum Justinianum erectae origó etc. continentur. (4-r. 467 1. és 3 kép.) 
Neostiidií, 1726. Typis Sam. Müller. 

^ Urunk Jézsus Krístus koronája. Az az ides Üdvözítőnk szentséges 33 esztendöbéli 
életinek etnlékezetire, mennyei jelenisból rendeltetett drága érdemó olvasójának eredete. 
i[ely iL szentségei! rommai pápáktól ezen olvasót gyakorló keresztényi híveknek enget- 
tetett Bok rendbéli búcsúkkal együt, a régi aitatossággal tündöklő magyar nemzetnek 
lelki hasznára; főképpen pedig a . . . groff Szécsény György által, a széplaki azokot 
resideDtiáJa templomában 1731. észt. . . . föl-áUittatott gyülekezetnek kedviéit ki 
botaát tiltott. (12-r. 4 lev., 78 1. és 1 lev.) Viennae Austriae, typis Mariae Ther. Voigtin 
viduHC. • i, • II. 

(— } Oorűna^ dni nostrí Jesu Christi, seu rosürii 6alvatoriani, per B. Michaelem eremitam 
CHmaldülensem, divinitus institQti> origó. Quae Bomae a' sacra rituum congreganone, 
& íiiimiing pontifícibns, vivae vocis oraculo approbata, ad solatium Christi fídeliam. 
inaeíítimabili indulgentiarum thesauro est decorata. Accessit synopsis vitae sancti 
piitrift Eomualdi. (k. 8-r. 3 lev , 73 és 7 1.) Viennae, 1732. Typ. M. Th. Voigtin, viduac, 

M. 

Radostné Prozpéwowánj Skale Spasenj, tad Cyrkwe Ewangelické w Swobodném, a Krá- 
ktwském Mésté Skalicy Vherské w den Poawécenj Chrámu swého w nowe wystaweného, 
ubutovvane w Nedéli 17tau po S. Trogícy, to gest: 8. Bzjgna 1797. (k. 8-r. 7 lev.) 
W Yberské Skalicy, wytissténé v. Joz. Ant. Skamycla. M. 

Radoaztz nerua pobosnoho. To jest: Modlidbi ranné a vetserne, na jeden tédzeny, i 
]D:ííoh málo V chtoríeh pobosni tslovek z duchovnú radosztzú szlúai bohu vetsnomu. 
Chtorá : Jcdén z reformátezkich kazatzelov, z Uharskeho na szlovensky jazik prelosi], 
a iéi i od inud zebrd, pomotzu vernich Uhrov a Szlovákon, k szláve boszkej vitlatsiu 
dal (IS^r, 97 éa 5 1.) V Debretzénye, 1758. Vitlatsil Kállay Gergely. 

Emí türeti : Agenda ecclesiarain refornmUrum. To ieszt : vSz prava jakbi se malo vektezijích reformatslcicb 
knf-zt/.\tí. Krístusovn vetseiu TíRzluhovaiz. novich inanselov pnsahatz, tich chtorí prepicaju eccleaiu Knr- 
rliieliav'bii. Chtoi'ú v uharszkem jaziku zhotovil dvojej sztzi bodni pán Zoványi Győrgjr. (31 éa S 1.) 

Raduch^ Mart, Sprostny, ale zfctedlny traktat arithmeticky. (8-r. 6 lev.) W Presspurku, 1776. 

Fr. Aug. Patzko. M. 

Radubaiky András. A tiszta tömény eczetsavról és égetett keseragról. L. : Gyógy azerch 

^rtekexí-sek. 1830. IX. sz. 
RadülovitSf Demetr. Dissertatio inauguralis medica de gymnastica médico, phyaiologico 

et dííietetico reapectu. (8-r. 30 1.) Pestini, 1842, Typ. Trattner-Károlyiania. 
— Eman. Cnrmen Sp. ac Perillustr. D. Ignatio Mitterpacher de Mitterburg, nominift 

diem eelebranti, in tesseram grati animi oblatum. (4-r. 4 1.) Pestini, 1822. Typ. J. Tb. 

Tmttuer, 
Radván^zky. Dión. &, Mích. Sacra nuptialia Dni Joannis Caroli 1. b. de Hellembach, cum 

virp^MH' í^ Illanna Semberi de Felső Szúd, a r. s. 1743. die Februarii Veteresolü celebrata- 

ri-i :-' \^\\} Posonii, 1743. Typ. haered. Royerianorum. M. 

Rddvünyf Imre. Margit-sziget története. 3 kőnvomatu rajzzal. Kiadja a Szent-István-társulat- 
1-,^-r. r> lev., 1421. és 1 lev.) Pest, 1858. Ny. Beiméi J. és Kozma Vazulnál. —.80 

A. E. M. 

Radvaríyí József. Nagyméltgú Erdödi gr. Pálffy Fidél, Magyarország főtámokja atb. ó 
Exi.\ ueve uapjára legmélyebb tisztelettel. {2-r. 4 1.) Budán, 1829. A. m. k. Univeraitáabei* 
Radzívfif Nrcol. Chrístoph. Jeroaolymitana peregrinatio illuatr. principiaN. Chr. R. Primuii 
a Thoma Tretero e polonico aermone in latin um translata, et Antwerpiae ezcusj 
Nutic detuum aumptibus . . . Stepbani Kiss . . . recusa. (2-r. 229 és 7 1.) Jauríni, 17.5^^ 
Typis Greg. J. Streibig. A, E. M. 

L\ :l. (ií-r, 229 és 7 1.) Cassoviae, 1756. Typis academ. soc. Jesu. E. M. 

Ajjrí é^ Francke i8yo. 4 tlr. 
RafT György ^^eografíája a gyengébbek elméjekhez alkalmaztatott, és magyarul kiadattato l 
l8-r. n^ V\ Vátzon, 1791. Ny. Ambró Ferentz. M. Haff. ' - 173 RagusR. 

RafT Gydrgy Keresztély. Természeti história á gyerraekekDek. Némelly hozzáadásokkal én 
viUtozáAokkal a maga költségén magyarul' kiadta Fábián József. 14 rajztábla rajzolattál. 
iD. 8-r. 069 és 11 1.) Veszprémben, 1799: Számmer Mihály bet. M. 

Mds kiadás éten cím alatt: 

— Természet história gyermekek számára. (Fordította Vajda Péter.) 14 színezett táblával 
' s egy ezimképpel. (n. 8-r. XII, 13—475 1.) Kassán, 1835. Ny. Werfer Károly. 3.— 

E. 
U. a. (n. 8-r. XII, 13—475 1.) Pesten, 1844. Emleh Gusztáv. 

A kor kivátatához alkalmazva kijavította Stancsics Mihály. 3. kitisztázott kiadás. 
14 színezett táblával s egy czímképpel. (n. 8-r. XII és 444 1.) Pesten, 1846. ü. o. 3.— 

LM. 

— Estestwoslowie w polzu naipace nnosti splsanno na namezki azyk . . . prevedenno 
Joakimom Wuicom. (n. 8-r. 8561.) Buda, 1809. 

Raffáy, 111. ac Bev. Dno Emerico Oarolo — , praesuli Dlakováriensi secunditias Deo 
offerenti. 31. Decembrls 1826. (k 4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] E. M. 

Költemény, 

— Emer. Carol. Oratio dum augustls manibus Leopoldl II. 1. comitatus Zagrabiensi.s 
et a. magistratus ejusdem civitatis in aede parochiali 8. Marci occasione generallum 
regnorum Dalmatiae, Oroatie, et Slavoniae comitiorum solenui ritu paren tarét. XII. 
idus április 1792. habita. (4-r. 19 1.) Zagrabiae, typia Joann. Th. nob. de Trattnern. 

— Predigt. Von der Warnung vom Rückfalle in die vorigen Stinden. Am Schlusse des 
fünfzigjáhrigen Jublláums vorgetragen in der slavonischen Sprache und hemach in 
die Deutsche űbersetzt. (k. 4-r. 18 1.) Essegg, (1821.) Gedr. bel M. A. Diwald. E. M. 

— Govorenje od pritnje na povratjanje u stare grihe po . . . god. 1826. miseca prosincji 
dana 28-a. (4-r. 14 1.) U Osziku, szlovima Divaldowima. 

— Von der VortrefTlichkeit des Priesterthumes und der demselben gebührenden Achtung. 
Bey seiner Sekundizfeyer vorgetragen in der slawonischen Sprache . . . und hernach 
in die Deutsche überzetzt.(k. 4-r. 16 1.) Essegg, (1826.) Gedr. bey M. A. Diwald. E. M. 

— Govorenje od uzhvishenosti misnicsstva 1 njemu pristojnog poshtenja po prlsvitJomu 
i priposhtovanomu . . . godine 1826. miseca prosinca dana 31 -a. (4-r. 18 1.) U Ossiku, 
slovima Diwaldovima. 

— Nep János. Kérdezősködve vezető a polgári életben szükséges iratok készítésére. (8-r. 
77 és 3 1.) Budán, 1844. Gyurián és Bagó bet. —.24 p. 

M. 

Ráffeleperger Ferencz. Európa első tlpometrlai közönséges földrajza. Országiárok, egyetemek, 
gymnasiumok, akadémiák, együletek, társaságok, katonák, nagykereskedők, nagymerények 
igazgatásai stb. számára. (2-r.) Bécs, 1854. Cs. k. első typogr. müilntézet. 15.— 

Raffeseder, Kaspar. Rede auf die Erlösung gefangener Christen, bey Gelegenhelt des 
feyerlichen Einzuges, den der Orden der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, in der königl. 
freyen Krönungsstadt Presaburg den 10. Márzen lm Jahre 1777. mit den erlösten 
Gefangenen hielt. (k. 4-r. 20 1.) Pressburg, gedr. b. Joh. Mich. Landerer. M. E. 

Rafn Károly Kereaztély. Értekezés Amerika felfödözéséről a tizedik században. Francziából 
Marmier Xavér után fordította Tóth Mihály. Kiadta rövid bevezetéssel Kublnyi 
Ferencz. (8-r. 40 1.) Pesten, 1842. Ny. Landerer és Heckenast. M. 

Ragályi Ábrahám, Méltgs Kis-Csoltól és Pelsőczi — , T. Ns Torna vármegye volt első 
al-ispánjának, T. Ns. ügocha vármegye fő-ispányi hellytartói hivatalába lett bé-iktatása 
alkalmával 1832. észt. Sz. András hava 20-ik napján Nagy SzőUös mező városában 
tartatott beszédek. (4-r. 14 1.) Szigetben, a kir. fiscus bet., Zahoray Alajos által. 

beszédek Ragályi Ábrahám és Egry János fő-jegyzőtől. M. 

Ragská Ruze, LibeznS wykwetlá — , která^to modlltbami wraucnymi ozdobena gsauc 
krestansko-katollcké dussé w náboíenstwj posylunge. W nowe prehljdnutá, naprawená, 
a pro Osobn Muzskau sporádaná. ( 1 2-r.) W Vherské Skalicy, 1805. Fr. Xav. Skarnycl. 
Ujabb kiadását Id. ^Rajska ruse"^ alatt. 

Ragszky, Fr. Ivánda. Kurze Abhandlung über dessen Lage, Geschichte, Gebrauchsweise 
und Wirkung. Zusammenges telit von D. L. P. Nebst der chemischen Analyse. (8-r. 
lö 1.) Wien, 1855. Vereinsbuchdr. von L. C. Zamarsky. E. 

Raoosa, Des Herzogs von — , Reise durch Ungarn und Siebenbürgen. Aus dem Franzö- 
flischen übersetz von L. v. Alvensleben. (k. 8-r.) Leipzig, 1837. Georg Wlgand. 1 tlr. 

— Des Herzogs von — , Reise durch Ungarn, Siebenbürgen und Sátidrussland, die 
. I rímm, an den Kűsten des asowischen Meeres, nach Constantinopel, Klelnasien, Ekblik. 174 lUiter. 

Syneii, Pal&stína und EgypteD, in den Jahren 1834 u. 1835. Autbentwche, tm^ 
Aufsíobt und aus Auftrag des Yerfassers besorgte deutache Ausgabe. 1—4. Bánd. 
in. B-T.) Stuttgart, 1837. Hallberger'sche Verlagah. 5 tlr 10 gr. 

1. Bd. Ungarn and BowlMid. 1 tlr. 15 gr. — 2. Bd. Tftrkei. 1 tlr 10 grr. — 8. Bd. Pftlástina und Egypten* 
1 tJr, 10 gr. — 4. Bd. Egypten. 1 tlr. 8 gr. 

LeB7.állitott ára 3 m. 

5. Bánd. Beise durch Sicilien. (n. 8-r.) Wien, 1835. J. G. Heubner.. 2.15 p. 

Rahlik, Johann. Abhandlung über das Verbrechen der Desertion nach den in den k. k. 

ö^tcrreiühischen Armeen bestehenden Qesetzen. (8-r. XII és 199 1.) Hennannstadt, 

IB44. Verlag der M. v. Hochmeister'schen Érben. 1.30 p. 

Rahner, MathSu8. Trauerpredigt zur Todesfeier Ihro k. Hoheit Maria Beatrix, . . . GemahUn 

8r. Hobeit Franz de £szte, Erzherzog von Oesterreich. (4-r. 19 1.) Oedenburg, 1841. 

Gedr. bei Kath. v. Eultschar. M. 

RafÉ. J0tnn. Brevis serborum, rascianorum Bosniae, Ramae regnorum história. Joxta 

pknum Guthrii et Gray, et ex LY. tomo históriáé universalis excerpta et ex germanicc» 

10 íjiUiviticorum idioma translata, et brevibus notis explicata. (8-r. 225 1.) Viennae, 1793. 

Apud Nab. Steph. Novákovits. 

— iHtcirija raznych slavenskych narodov naipaée Bolgár, Chorvatov, i Serbov iz tmr 
zjibyenija izjataja ... 5 casti. (8-r.) V Viennje, 1794—95. V slavenno-serbskoj typogr, 

U. íi. 4 ííftsti. (8-r.) V Budimé grade, 1823. Typogr. universit. 

Raioa, Sam. Dissertatio inauguralis medica de electricitate ejusque usu therapeutico 
(S-r. lJí> 1.) Viennae, 1819. Typ. ^nton. Pichler. M. 

Raicsani. L. : Rajcsányi. 

Raíner Ján. M. A cs. k. ausztriai lovas közkatona kötelességei, és rendszabásairól való 
iit:i8Ítá^ok, kérdések és feleletekben a téU iskolák számára német és magyar nyelven 
eliiailvfi. Németből magyarra forditattak a cs. k. nádori 12. huszár-ezredn^. (16-r. 4 
lev. ilA 383 1.) Bécsben, 1847. Heubner J. G. 1.— 

M. 

RaJnero. Seren, principi caes. regio Joh. Mich. — , dum in itinere Marmatiam susceptü 
D(;bri ['iriam inviseret, nomine coUegii. helv. conf. add. Debrecinensis profunda cuni 
veuerutíone oblatum Debrecini dieVII. (Vni.) 1810. (k. 4-r. 7 1.) Debrecini, impr. Gig 
Csátby, 
KöltoiDPD^ek Boboz Istrin, Péczeli József és Szoboszlai Pap Istrintöl. H^ 

Raínís József. L. : Raj n is. 

Raisonneinent divisé en deux parties, la mythologique et rhístorique jurídique, sur U 
f>Í4incbe hieroglyphique et genealogique gravée en taille douce, representant les deux 
brancheí^ des augustes maisons d'Autríche & de Lorraine avec les síx renouvellemeni^ 
de i'ancienne parenté, par autant de mariages entre les princes et príncesses des deux 
liftes. Publié k Toccasion de Theureux mariage de S. A. S. madame rarchiduchesst' 
Marié Anne avec le prince et duc Charles Alexandre de Lorraine, le 7. Janv. 1744 
i^-r. t>0 1. és 1 lev.) Nuremberg, chez Jean Adam Schmidt. M. 

Rat«p, Ant. Trophaeum Josephi II. Romanorum imperatoris semper augusti. Ode. (8-r. 
5 lev.( Zagrabiae, (1780.) Typ. Joan. Th. nob. de Trattnem. M. 

Rafsz, Aug. Rev. Dno Michaeíi Bodenlosz abbati de Casár, dum memóriám sui nomini^ 
die adfKiritionis Sancti Michaelis celebraret, odam per A. R. ad cottas deductam 
eiusdeiu regii convictus nobilis juven tus obtulit. (4-r. 2 lev.) Cassovie, 1804. Tjrp. Franc. 
Lftnderer de Füskuí. M. 

— Ágoston. Nemes R. Á. a kassai királyi nemes nevendek-háztúl, és a fó oskoláktűi 
eUbiít^rixott. (8-r. 8 1.) Kassán, 1805. Füskúti Landerer Ferentz bet. M. 

— Carl. Bruchstücke zur Theorie des Straszenbau's. (8-r. 2 lev., 82 és 1 1.) Leutschau. 
l^'iü. (ti dr. bey Joh. WerthmüUer. E. M. 

— Christian. I^eschreibung der Höhle Baradia im Gömörer Eomitat. Mit 2 Kupfem. 
\H-Tj Wien, 1807. 

Ralter. loh. Uebungen zum Lesen, Memoriren und Declamiren für die kleinere Jugend 
uiid liiJrí^erschulen. Ein Ergánzungsblatt zum Bürgerfreund. (8-r. 56 1.) Pressbunr. 
Ihi8. 8. P. Weber u. Sohn. «/ 

— Lebren der Weisheit und Tugend zu Declamations-Uebungeo fíir die Jugend in 
í^tadt- und Landschulen. 2. Auflage. (8-r. 132 1.) Pressburg, 1825. Gedr. bei Carl C 
Hmschek. M. Bajacsits. 175 Rajkó. 

im«e8il8, Alexander. Honor supremus, quem Spect., celeb. ac doct. Dno Josepho Bozgonyi, 
exhibmt gratU9 ejus discipulus. (8-r. 6 L) S. Patakini, 1823'. Impr. per Andt. 
Nádaskay. * E. M. 

Költemény, 

Ralceáiiyl, Adav. De bissenis regni Hungáriáé, eorumque comitibus. (4-r. 2 lev.) Posonii, 
1757. Typ. Joan. Mich. Landerer. M. 

— Georg. Conclusiones scíentíae practicae. Quas tam in rebus prosperis, quaúi 
adverais recta dictat ratio. (12-r. 314 1. és 1 lev.) Tymaviae, 1718. Typis academici^ 
per Frid. GaU. M. 

< — ) Bellum contra hostes capitales animae. L. : Bellum. 

— Joan. Opuscnlum de vera et falsa fídei regula, in quo ostenditur, nihil posse fide 
divína eredi, nihil in rebus fidei controversis decidi, nisi ad ecclesiae sensiiib, 
& traditionem recurratur. (12-r. 2 lev., 5—138 1. és 2 lev.) Cassoviae, 1723. Typis 
academicis, per Joan. Henr. Frauenheim. E. M. 

U. a. (16-r. 2 lev., 125 és 3 1.) Tymaviae, 1731. Typis secundis, per Fridericum Gaü. 

C. M. 

— Az igaz és nem-igaz hitnek próba-köve. Melly meg-mutatja, hogy semmit nem lehet 
udvöflségesen hinni, vagy a hit dolgában támadott, és támadható egyenetlenségeket 
el-igazitani : ha tsak az anyaszentegyháznak értelmihez, és kézról-kézre adatott tani> 
táaához, avagy traditioihoz nem folyamodunk. (12-r. 3 lev., 7—188 1. és 2 lev.) Nagj'- 
Szombatban, 1724. A Jésus társasága böt., Gaal Friderik által. M.' 

— Signa ecclesiae, seu via facilis in notitiam ecclesiae a Christo institutae perveniendi 
proposito. (16-r. 4 lev. és 193 1.) Cassoviae, 1725. TVpis academicis, per Joan. Henr. 
Frauenheim. " E. 

— Peregrinus catholicus, de peregrina unitaria religione discurrena. (12-r. 3 lev., 
5 — 202 1.) Cassoviae, 1726. "Ty^is academicis, per Joan. Henr. Frauenheim. M. 

( — ) Viator christianus ad coelestem pátriám per exercitia spiritualia directus. 2 partes 

(Í2-r.) Tymaviae, 1729. Typis academicis, per Frid. Gall. 
[Editío nova.] In congregatos Tyrnaviae sub titulo natae regináé angelorum sodales 

anno rep. salutis 1752 distributus. (12-r.) Tymaviae, typis academicis soc. Jesu 

— Fides salutaris soli reUgioni romano-catholicae propria, seu demonstratio, in qua 
ostenditur, a nemine posse elici salutarem actum fídei, extra religionem román <> 
catholicam. (12-r. 3 lev., 267 és 3 1.) Tymaviae, 1731. Typis academicis. E. M. 

( — ) Itinerarium athei, ad veritatis viam deducti; in quo atheizantium objectae nebulae, 
lucidissimo veritatis sole disperguntur. Opusculum non minus curiosum, quam fruc- 
tttOBum, argumentis tam sacris, quam profanis, & a naturae lumine petitis siabilituni. 
In gratiam erroneorum spirituum: quorum princípium, oblivio Dei: médium, vita 
scelerata: finis, Grehenna. (12-r. 6 lev., 235 1. és 3 lev.) Tymaviae, 1737. Typis academicis 
per Leop. Berger. M. 

— Commenta adversus sanctam catholicam ecclesiam, pridem ab aliis detecta, denuo 
exposita, & refutata a . . . (24- r. 6 lev. és 144 1.) Cassoviae, 1745. Typis academicis 
soc Jesu. M. 

— Útozó s a jövevény unitárius vallásról beszélgető catholicus. Irta deákul . . . Fordította 
magyarra Miháltz István. (8-r. 2391.) Nvomt. Eolosváratt az akadémiai bet. 1770. eszf. 

M. 

— (II.) Magyarország története az elsó ifjúságnak. (8-r. VIII és 166 1.) Pesten, 1843. 
Hartleben Konr. Adolf. (Nyom. Reichard Károlynál Kőszegen.) E. 

2. kiadás. (12-r. 250 1.) Pesten, 1849. U. o. —.48 p. 

— Világegyetem, vagy is az egész földnek képe, különös tekintettel az országok és népek 
miveltségi állapotjára és történetére, a mathematicai és természeti földrajz vázlatával 
együtt. Aczél- és fametszetekkel, (n. 8-r. 4 lev., 336 1.) Pesten, 1846. Hartleben Konrád 
Adolf. Kötve 2.30 p. 

E. 

iíajezy, János. A háladatosság, uj kegyelmeket nyerő kérés, mellyet . . . Bars vármegye, 
midőn a cs. kir. hadi seregek által a franczoktúl Mantuában fel-építetett győzedelem 
oltárának el-torlését, a közönséges gyűlésnek alkalmatosságával Sz. Mihály havának 
Vin. napján ünnepiette, fel-ajánl vala ... (k. 8-r. 20 1.) Nagy-Szombatban, 1799. 
Jelinek Venczel böt. M. 

fajkó. A régi jó táblabiró. Eredeti adomák s tarkaságok. Összegyűjté R. 2 kötetben. 
1. kötet. (i2-r. VIII és 137 1.) N.-Várad, 1859. Hollósy Lajos. E. RajniB. 17(> Rajzolatok. 

Há\nh Jóiseff Kó^zegi. Óda, midőn Vázsonköi gróf Zichy Ferencz ar fff^ pŰHpÚk* 

. . papságának ötvenedik évét érte. (n. 8-r.) GyÖr, 1774. Ny. Streibig Jóaef 

— Pásztori dal Archilochus recdi-szerint, mellyet Felftö-Szopori Szily János uniak, 
mJd^D pűsptiki méltóságába emeltetett, mély alázatossággal bé-ajánlott. (n, S-r. 4 ley,) 
yyomt. Győrben, 1775. esztend. [Stréibig József bet.] M. 

— A magyar Reliknnra vezérlő kalauz. Az az: a magyar vers-szerzéanek példái, én 
regulái, (n. 8-r. 8 lev., 158 1. és 1 lev.; 6 lev., 7—90 1.) Posonvban, 1781. Landerer 
Mihály bet. ^ A, E. II, 

iéfién: A llft,g7&r HeUlcúnm vűzérlő kalauzhoz tartozó meg-sserzés. 
Dobrowsfey i8qq 'j frt, 
{~\ Toldalátj niellyben a magyar Vir^iliusnak szerzője a . . . . ibrdítáa mesterségednek 

regulái ró 1-val 6 ítéletét ki nyilatkoztatja. L. : Magyar Virgil luifi I. db. 
( — \ Lantos vers. Mellyel egy hazáját szerető hív poéta szerzett, midőn a felaégea inui^odik 
József tisászár a dítau magyar nemzetnek a királyi szent koronát, é^ a régt szabadsajt; 
viiöza adta. [S-r. 8 1.) Nyomt. Bétsben, 1790. (Ny. n) 

— Anacreon rendi szerint bútsú-vétel. Musikára alkalmaztatta Srh re ler János, ^k, S-r, 
4 lev. szöveg 6s U lev. zenemű.) Kolosvárt, 1791. (Ny. u,) M. 

— Perfecta quadratura circuli, quam e verorum numerorum proprietatibns terűit ac 
deinímstravit, |S-r. X, 84 1.) Jaurini, 1793. Typ. Jos. Stréibig. E, M* 

— Widerlegnng der österreichischen Anmerkungen über meine Qnadratur dei* Cirkels, 
í8-r. 16 1.) Rflab, 1793. |Ny. n.] ^ H. 

— Ode iramineme anno 1795. Excell., Ili , ac Rev. Dno Jowplio Fen^ler epiacopo 
Jaiiriiiensi etc. oblatsi. iS-r. 4 lev.) Jaurini, typ. Jos. Streibig M. 

— Xeniuin adpropinquante novo anno Excell., Illustr., ac Rev. Dno pToj^epho Engler 
epi«copo JauriiieDsi etc. oblatum ab Josepho Stréibig typographo. (4-r. 4 lev.> 
I Jaurini, 1795, Typ. Jm, Stréibig.] M, 

— Üde I, R, Illuatr. ac. Rev. Dno. Chrysostomo. Nóvák ord. S. Benedicti. archr-coenobii 
8. Martini, de. Sacro. Monté. Pannóniáé, etc. archi-abbati. dieiii. nominis, agenti, anno, 
1804. aecto kai. Febr. oblata. ab. losepho Stréibig. (2-r. 2 lev.) [Jaurini, tvp. Jóst. Stréibig.] 

M. 

— Örvendező vers a melly Keszthelyen énekeltetett midőn a Méltg^ Tolnai gróf FestetitA 
László a hazánkat védelmező nemes seregnek egy osztályában ezeredea fCi badnaj^ 
helytartója, a fő hatahnú Hechingi Hohenzollern uralkodó herí'zegnek verébül eredéit 
Jozefinával, az ő hitveia társával Keszthely városába érkezett. |4-r. 4 lev/i Wes/prémben^ 
181 1^ Számmer Klára bet. M. 

( — ) A magyar pap mag:yar köntösben. (8-r.) [H. és é. n.] 

— Dícíiérteftsék a J. K. ÍS-t). 

I — 1 Be^te lél-e Karaffj. (k 8-r. 8 lev.) [H. és é. n.] H. 

Rajska ruze, Libezne wykwetla — , kterázto modlitbami wraucnyini ozdobená gi^auc kre- 
tft'anv katolické w nabo/.entswj posylnuge. (16-r. 310 1., 1 lev. i'^s 1 lanietsz.) W Vheraké 
Ökaíicy, 1811. V Fr. X. Skarnycia. 

Korábbi kiadását id. „Ragska ruze*' dm alatt. 
Rajts Péter, Tiszt, tudÓH — , profeszor urat neve napján ezzel tisztelte meg mint nag^ 
éixiemű taniióját a íiopr. ev. gymn. tanuló magyar ifjúság. Jun. 29-dikén 1791. (It-r« 4 lev.) 
íSopronban, 179L Ny. S/,iesz Kláránál. M. 

Köítímány. 
Rajlk&nyy. M'6 kőre metszett képpel. (12-r. 57 1.) Kolozsvár, 1842. Barránné éá Stein, 

Újabb kiadása t^en cint alatt: — .íifí p* 

Rajzmlnták fiatal gyermekek számára. Angol előkép után magyarázó szöveggel (Br a snai 
Sámueltől.) t. kiadás. (_r^'r. 53 1. és 62 tábla rajz.) Kolozsvár, lHr.6. Stein János. 1.— 
A .yKék könyvtár* L szállitmánya. 
Rajzolatja, A régi lűreographiának — . L. : Geographiának. 
Rajzolatok, Erköltni —\ L : Haszonnal mulattató könyvtár. L és t. köt, 

— ü társas élet és divatvilágból. Szerkeszti Munkácsy János. 1835 — 36. (4-r.i Budán,. 
nyomatik az egyetem bet. Egy évre 8. — 

A'ényamaiu és ^ín^s résmetszetü mellékUtekkel. 
1837. í4-r.) Pesten, nv. Beiméi József. S.— 

1838— 3tí. í4-r.) Bndáíi, ny. Gyurián és Bagó. Egy évre 8.— 

i^'\^, juHus tUjétH ^Budapesti rajzolatok^'' dm alatt jdntt meg s dtCémher ^igén 
megs^iünt. BftjxobU^-a* 177 Rakovszky. 

Rajzolattya, Az erdéllyi kéz írásba lévő történet irók kiadására íeláliitandó társaságnak — . 

J. : Aranka György. M. 

Rajztan, Kond^zereH — . Rajztanítók és mind azok számára, kik tanító nélkül akarják a 

a rajzolást jiiegunulni. (k. 4-r. 72 1.) Pest, 1847. Geibel Károly. 3.— 

Rakhelye, Ritka, csodás, rémletes és borzasztó — . L. : Ritka. 
RaJűia Alaj08. A himlőoltás története Magyarországban. (8-r. 16 1.) Pest, 1846. Ny. 

Beiméi József. 

— Dissertatio inauguralis politico-medica de históriáé vaccinae in Hung. C8-r. 15 1.) 
Pestini, 1846. Typ. Jos. Beiméi. 

— Legújabb orvosi házibarát vagy az önorvos. Értelmes tanácsadó, mint kell a kisebb 
bajokat csupán háziszerekkel gyógyítani ; nagyobbaknál pedig, orvos nemlétében, a 
legszükségesb segedelmet nyújtani. Egy közhasznú népkönyv két toldalékkkal. Az első 
magában foglalja a legpróbáltabb háziszerek tárát betfirendben. A második rövid uta- 
sítást a női szépséff fentartásáról és ápolásáról. Richter F. után irta, bővítette és a 
magyar nép természetéhez alkalmazta R. A. (B-r. XIV, 15 — 299 1.) Szeged, 1856. 
Burger Zsigmond. 1. — 

Rákóczy, Franz — , II., Fürst von Ungarn und Siebenbürgen. L. : Horn, Ed. 

— Franciscl principis —, responsum ad supplicationem sex comitatuum, contra relega- 
tionem patrum societatis e regno Hungáriáé. Anno 1706. (8-r. 48 1.) 1784. [H. és ny. n.] 

Dobrowsky i888. 8o kr. E. M. 

— Gáspár. Víg időtöltés, oder Jokus als PostiUon, oder Zsák teli nevetni való, oder ein 
Felleisen voll Schnacken und Schnuren. Kurz mit einem Wort: das allemeueste und 
al.erschönste Postbüchel far das Jahr 1847. Seinen verehrungswürdigen Gönnem in 
tiefer Unterth&nigkeit dargebracht. (8-r. 48 1.) Ofen, (1845.) Gedr. ín der k. ung. 
Universitáts-Buchdruck. 

Rák08i László. Alföldi pacsirta. Népdalok. (16-r. 3 lev., 161 1. és 6 lev.) Pest, 1858. 
Gvurián József könyvnv. 1.— 

E. 
Második repítés. (16-r. 2 lev, 146 1. és 5 lev.) Pest, 1860. Boldini Róbert könyvny. 
(Lauűer Vilmos.) 1. — 

E. M. 

— és kenyeres pajtása Csákány Laczi. Tulipiros bokréta. Humoros költeménvek. 
(16-r. 94 1.) Pest, 1860. Lauffer és Stolp. —.70 

M. 
Rakovecz, Alexius. Dissertatio inauguralis sistens brevem minéralogiae conspectum hi- 
storicum. (8-r. IV, 36 és 3 1.^ Vindobonae, 1836. Tjrp. congregat. Mechitarist. 

— DragMtin. Mali katekizam za velike Ijude. (16-r. 35 1.) U Zagrebu, 1842. Dr. Ljud. Gaj. M. 

— Karol. Turobnica na smert naj tjubljeneshega priatelja Josefa Kukulyevicha od 
Zaktzy. (8-r. 6 1.) Vu Zagrebu, 1832. Pritizk. pri Ferencu Suppanu. M 

— Duh dramatichka vitia. Gozpodinu Francu Vlasichu báron u . . . kada chazt bana vu 
kraljeztvu Horvatzkom, Slavonzkom i Dalmatinskom prijeuiashe dana 28. rosnjaka 
1832. (8-r. 18 1.) Vu Zagrebu, pritizk. pri Francu Suppanu. M. 

Rakovszky Dániel urnák . . . ajánlják a debreczeni kegyes oskolák. L. : L á s z 1 ó J. L. 

-- Alex. Cogitatio fugitiva in abitum glaciei 1. Februarii 1800. eodem pene temporis 
momentp solutae quo Seren, princeps regius Josephus archi-dux Austriae, et regni 
Hungáriáé palatínus cum Seren. caes. principe Alexandra Paulowna neosponsa Budám 
inter festi vos popiüi applausus appulit. (4-r. 2 lev.) Pestini, typ. Matth. Trattner. M. 

— Oda ad diem 17. et 18. mcnsis Maji anni 1801. Ili Dno lib. Baroni Paulo de Reva 
i perpetuo in Szklabina et Blatnicza, i. comitatus Thurocziensis perpetuo comiti etc. 
\ dicata, cum post gestum magna cum laude i. comitatus Zagrabiensis suprem. comitis 

-iffic. administrat. munus haereditariam supremi comitis dignitatem installante £xc. 
c. III. Dom. comite Josepho a Brunczvik de Korompíif, pro hoc actu comissario regio 
I antelato i. Thurocziensi comitatu inter solennes frequentissimae nobilitatis plausus 
ílicissime auspicaretur. (4-r. 4 lev.) Tjrrnaviae, characr. Venc. Jelinek. E. 

~ Oda Öels., ac Rev. Dno principi Ernesto, Joanni, Francisco de Paula in Schvarzenberg, 
ie 12. mensis Jaunarii anno 1818. onomasticum suum feliciter celebranti dicata. 
\'T. 2 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— Sámuel. Rendes élet módja. Fordíttatott deákbiil magyarra. (8-r. 30 1.) Pestenn, 1776. 

y. Lettner József bet. M. 

b Költemény. 

■ -.gjarorszáf bibliognphiája. 1712--18GO. III. köt. 12 Bakovs/kv. 178 RamócfT. Rakovszky, Steph. Carmen votivum, quod ad d em XX. Augusti, Divo btephano Himg&riae 
protoregi sacram, patri suo optimo, Dno 8tephano juniori Bakovsky de E^em, in 
perpetuum auae erga eum pietatis, ac observantiae monumentum obtulit a. c. 1794. 
(4.r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M. 

Raksányí Imre. Honvédelmi szövétnek. Kézikönyvül nyújtva nemzetöröknek és fiatal 
katonáknak. Táblákkal, rajzokkal és térképpekkel. 2 rcsz. (8-r. 3 lev. és 176 1.; 881. és 
6 tábla.) Pozsony, 1848. Belnay örököseinek bet. 2.— 

.1 3. rész cinu: A Ligny, Quatrc-Bras és üVaterlóo mellett ]8i5-iki janias 15—19. vívott csaták. A. E. M. 

Rali, Christ Ad generalia comitia Transylvaniae allocutio occasione propositionis regiae 
et depositi per ii. status et oo. die 23. dec. 1790. homagíi. (8-r. 14 1.) Claudiopoli, 1791. 
Typis lycei regii. 

Latin és magyar szöveggel, 
Ramadge, Franz Hopklns. Die Auszehrung heilbar ! oder Entwickelung des Processes, den 
Natúr und Kunst einzuleiten habén, um diese Krankheit zu heilen und Empfehlung 
einer ganz neuen und einfachen Heilmethode. Nach dem Englischen von L. Schmidt 
2., verbesserte Auflage. (8-r. 72 1. és 8 szin. tábla) Pest, 183(3. Gustav Heckenast. — .48 p. 

E. 

— A tüdóvész gyógyitható, vagy azon folyamatnak kifej töztetése, mellyet a természetnek 
és művészetnek kell választani ezen nyavalyának meggyógyitására, egy új és egyszerű 
g}'ógymódnak ajánlása mellett. Angolból HohnbaumK. által. Magyarázta NémethyJ. 
4'szinezett táblával, (n. 8-r. XX és 106 \^ Pest, 1836. Ifj. Kiüán Györgv. —.40 p. 

2. kiadás, (n l^-r. XX és 107 1.) Pest, 1842. U. o. ' —.40 p. 

(Rambach János Jakab.) Gyermekeknek kézi könyvetskéjek. Melly németből magyarrá 
fordíttatott (^zabó János által), és magában foglalja í. Az idvességnek rendit. 2. Az 
idvességuek kintseit. 3. Keresztyéni életnek 100 reguláit. 4. Külső erköltsöknek 100 
reguláit. 5. Imád^'ág08 könyvetakét (16-r. 6 lev. és 19*^ 1.) Jénában, 1740. (Ny. n.) M. 

— Elmélkedések a iiyoltz boldogságokról. Mellyek Jésus Kristusnak eg}' hegyen mondott 
tunitásában bé-tbglaltatuak, és élőnkbe adattatnak. írattattak német nyelven .... 
Mostan pedig magyarra fordíttattak (Tordai Sámuel általi. (8-r. 4 lev., 9—216 L» 
Nyomt. a ref. coll. bet., 177ö. észt. (Kolozsváratt.) M. 

— k. J. J.-nak Lt Jésus Kristusnak kín-szenvedéséről való elmélkedései a négy 
évaugyélistáknak meg-egyező Írások szerént. Hozzá adattak a meg feszített Ur Jésiunak 
hét utolsó szavairól való elmélkedései. Németből magvar nyelvre fordította Nagv 
István. 2 kötés. (n. 8-r. XXVI, 887 és 5 1.; 1 lev., 807—1472 1. és 6 lev.) Pozson- 
ban, 1790. Weber Simon Péter bet. M. 

he\ esetéssel MussoUy Institoris Mihálytól. 

Rammershofrer Valérián. L. : Ramóczy. 

(Ramming.) Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgeu im Sommer des Jahres 1849. 
(n. 8-r. VII, 549 1., 1 lev. és 7 térkép.) Pesth, 18őO. Gedr. bei Landerer und 
Heckenast. 12.— 

Dohrowsky i88(f. 10 /rí. — Steiner Zs. Pozsony ^ l8()0. 10 frt. A. E. M. 

RaRimler, Kari Wilh. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. In Musik gesetzt von 
Kari Phil. Emánuel Bach. Gesungen in den k. stádtischen Theatern in Ofen und 
Pefit. (k. 8-r. 16 \.\ [H. és é. n.] E. 

(Ramóozy Valérián.) Magyarország rövid földleírása. Egy földképpel. (8-r. 65, 1 L és 2 lev.) 
Pozsonban, 1835. Bucsánszky Alajos. 

2. kiadás. (8-r. 68 1.) Pozsonyban, lb86. U. o. 

4. megjobbított kiadás. (<s r 73 és 1 1.) Pozsonyban, (é. n.). U. o. 

5. megjobbított kiadás. (8-r. 50 1.) Pozsonyban, (é. n.) U. o. 

6. kiadás. (8-r. 48 1.) Pest, (é. n ) Bucsánszky Alajos. 

A* első négy kiadás magyar és latin szöveggel jelent meg. 

— Nemzeti iskolai szótár. — National-Schulwörterbuch. Von V. Joh. Nep. Bammerahoífer. 
2 köt. (12-r. 283, 337 1.) Pozsony, 1838. Bucsánszky Alajos. 1.36 p. 

— Nemzeti nyelvtudomány kérdések és feleletekben. — National-Sprachlehre in Fragen 
und Antworten. Von V.' Rammershoffer. (n. 8-r. 2 lev. és 194 1.) Pozsonyban, 184- , 
Bucsánszky Alajos. 1. — 

Uj kiadás, (n. 8-r. 2 lev. és 194 1.) Pozsonyban, 1846. U. o. 

— Szavalattudomány. A Kisfaludy-társaság által koszorúzott pályamunka. Irta Ramershoflft r 
Valérián. [A Kisfaludy-társaság évlapjaiból külön kiadva.] (n. 8-r. 47 1.) Budán, Ibké. 
A magyar kir. egyetem bet. — .30 p Ramóczy. 179 Raphael. 

Ranőciy Valérián. Álladalomtan. 3 fdzet. (d. 8-r.) Posonyban, 1847. Kapható Bucsáoszkjmál 
PosoDyban, éa a sserzónél Győrött. 2.30 p. 

1. füzet. A statistikának elméletét, Európa, meg az austriai birodalom általános 
rajzát te'rjesztendi elö. (4 lev., 189 1. és 3 lev.) 

2. füzet. Tartalmazza Magyarhont és Erdélyt. (108 1. és 2 lev.) 

3. füzet. Tartalmazza Európa többi államait. (262 1. és 5 lev.) A. E. M. 
(— ) Német szövetségtartományolc rövid földleirása. (8-r. 128 1. és 1 térk.) Pozsonyban, 

fiucsánszky Alajos. 

Latin és magyar nyelven. 
Randícs, Fort Dissertatio inauguralis medica de astromontano antidoto veneni animalis 

KATE50XHN viperini. (8-r. 62 1. és 1 lev.) Vindobonae, 1840. Typ. congregat. 

Mechitarist. . £ 

RanfTt, Míchael. De masticatione mortuorum in tumulis, oder von dem Kauen und 

Schmatzen der Todten in Grabem. Liber singolaris exhibens duas exercitationes, 

quarum prior historico-critica, posterior philosophica. (8-r. 109 1.) Lipsiae, 1728. 
— Tractat von dem Kauen und Schmatzen der Todten in Grfibem, worinn die wahre 

Beachaffenheit derer hungariscben Yampyrs und Blutsauger gezeiget wird. (8-r. 290 1.) 

Leipzig, 1734. 
Rang, Férd. Dissertatio inauguralis medica theoriam siderogeniae, et siderojatricae aistens, 

quam . . . pro summis in medicina honoribus rite consequendis publicae disquisitioni 

substernit. (8-r. VIII és 9—56 1.) Pestini, 18i9. Typis Joan. Thomae Trattner. M. 
Raníeh, Steph. Sermo quem in solenni iuauguratione regii gymnasii ad liberam regiamque 

civitatem Neo-Plantensem introducti calendis Septembris anni 1789. dixit. (k. 8-r. 

42 I.) Xeo-Plantae, 1790. [Ny. n.] M. 

Ei^t követi: 
Sineeri gratiqne ■nimi contestatio. qaam 1. r.-que civitas Nooplantensis . . . erga dictíonem ad hniic actam 
dcDomiDati commissarii S^phani ^nich praecone suo t. notorio Jo8. P a a s z detexit. Josephine. Aufblick zu den Stemen-Welten. L. : Molnár, Josephine. 
Ramiícher, Jacob. Das Recht der Comeswahl. Yersucb einer diplomatischen Geschichte 
deaselben. (n. 8-r. 52 1.) Kronstadt, 1846. Joh. Gött. 

— Die neue Verfassung der evang. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen auf Grundlage 
ámtlicher Quellén dargestellt. (8-r II és 38 1.) Hermannstadt, 1856. Druck v. Th. 
Steinhaussen. —.24 p. 

M. 

— Handbuch des evang. Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf die evanjsr. Landes- 
kirche A. B. in Siebenbürgen. 1. Heft, die Einleitung enthaltend. (8-r. VIII és 79 1.) 
Hermannstadt, 1859. Th. Steinhaussen. —.60 

Több nem jelent meg, E. M. 

Ranolder, Joannea. Hermeneuticae biblicae generális principia rationalia, chrisúana et 
catholica. Seiectís exemplis illustrata usibus auditorum exfaibet ... (n. 8-r. XVI és 
420 1.) Quinque-Ecclesiis, 1838. Typis lycei episcopalis. E. M. 

Editio 2. (n. 8-r. XVI és 421 1.) Budae, 1859. Typis universitatis. 8.— 

A. E. 

— Sermones sacri auditoribus suis oblati. (8-r. X> 11 — 174 1.) Pestini, 1842. Typis 
Trattner-Károlyianis. 1.20 p. 

E. M. 

— Elisabeth (Gisela) Herzogin in Baiern, erste Königin von Ungarn. Blátter der 
Erinnerung an die vÖlkerbe^Kíckende Verm&hlung Sr. k. k. apóst. Majestat Franz 
Joseph I. mit Ihrer königl. Hoheit der Durchlaucht. Prinzessin Elisabeth Herzogin in 
BaierB. (4-r. 119 1. és 5 kőnyom.) Wien, 1854. K. k Hof- und Staatsdruckerei 2. - 

M. 

Ransanw, Petrua. Epitome rerum hungaricarum velut per indices descripta. Auctore P. B. 
Annis ab hinc G.LVU. impressa studio & opera Lucae Pecchi, Pannonü. Nunc 
demum ob ejus elegantiam recusa. (4-r. VIII, 298 1. és 10 lev.) Bvdae, 1746. Typis 
Veionicae Nottensteinin. A. M. 

Dobrowsky iS8g, 2 fri 8o kr. — List éf Francke íSyO. 2 tlr i^ gr. 

Raiialag, Jan. Nowy sslabikár. (8-r. 32 1.) W Bánské Byatricv, 1828. Wytisstény v Zuzannv 
Mtefani. M. * 

Rajlhael Archangeioa peregrínantium iidus achates, et custos animae. Seu itinerarium, 
rhríatianis omnibus, praecipue sacerdotibus, religiosia clerieie, iter facientibus accommo- 

12* Eapkh. 180 Básk 

dátum. Medit&tionibua, precfttíonibus, colloquiis piis iiistructum. CuTÍoaia, !iflcri», &. pro^ 
fánis quaeatiimeuliB ad leTendaf^ viae molestias adauctum. A quodani longa, |>erictJlosa, 
taeílioaa itinem emenso, ad piára peregrinántium commoditatem, & apirjtuaJe Boktitim 
coDscriptum, et quarta vice repressum. (16-r. 118 1.) Tyrnaviae, 173tí. Typis academicis, 
per Leop. Berger. II. 

Qainta vice represaum. (IG-r. 118 1.) Tyrnaviae, 1758. Typis acaderaicia aoc Jesu- 

H. 

Sbxíb. vice reprieísaum, (Ifi-r. 118 l.) Tyraaviae, 1779. Typis reg. univerflitaüa BudensiB. 

M. 

Rapioh, Gjur Svakomu po mallo illiti predikae Dediljne zajedno s korizDűenima evima 
ílubovnim pastirom vehoma korístnae a pravovimim karstjanom osobito hasnovitae 
kojao atanje, i BVakoga caovita vechianje u sebbi uzdarxaju i temelj evan^'eostoza 
zakoDa, avakomu, í ÍDeaetnumu obilato navisstuju. (2-r. 4741.) U Pesti, 176^. Kod Am. 
Fr, EilzeDbergcra. 

— Od gvakoga po mallo illiti kratko izpiisanje xivota, mucseniastva, i alavae pravih, 
i avetib priateljab boxji na kőrist, i vicsnje spasenje ne samo svia pravo-virni, neggo 
i bludeckih dubsaah a moguchom pomljom sabrano, i s' osobltira trudom skuppito, 
i ű illyricski jezik Da svitlotit dato. (4-r. 4 lev., 636 1. és 6 lev.) U Pesthi, 1764. Kod 
Ft, Ant. Eitzenbergeni. M. 

Rapos J6zsef, Korszerű azósat a szent-mártoni olvasó-társasághoz, (k. 8-r. 115 1.) Győr, 
1842, Ny. öív. Streibig Klára. 

— TudótsStvány a az. -fehérvári alapnevelési intézet megnyitásáról. (8-r. 31 1.) Pest, 18(K). 
Ny. BarLülitfi Imre. 

Rappaportf Marc. Diseertatio inauguralis medica de scorbuto quam . . . pro dris med. 

Uiüreü rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittii. (8-r. :25 és 2 1.) Pesthini, 1833. 

Typi^ Jos, Eeimel, M. 

Rap8odIe3, Men — . L : Fekeie, Jean. 
Rarey, J. S. A lóazeliditéa legújabb módja. Angolból, (k. 8-r. VIII és 63 1.) Pest, 18őS. 

Eáth Mór. —.60 

E. M. 
Raschküw, Laiar Einvreihungsrede l)ei Eröűniyig der iaraeliti seben Sehule zu Lovasberéov. 

(8-r. 19 L) Pest, l?4f>. Gedr. mit Trattner-Károlyi'schen Schriften. M.' 

^ Die leligiő.'ie und pnlJtÍRehe Freiheit der Israeliten Ungarns. (8-r. 18 1.) Ilaab, 1848. 

Gedr, bei Wwe Klára Btreibig — .10 p. 

Ra&otikovíts, Moaes üratio quam musis valedicens Posoniensibus in gen. clasais rhetorum 

exHmíntí ii. r. s* 17íi8. d. VI. cal. Junii bábuit. (4-r. 30 1.) Viennae Austriae, e typogr. 

Kaliwt}diano, " M. 

Raskay^ Aloys. Carmen Magn. ac Speet. Dno Nicolao Mixich de Alsó-Lukavee, dum 

íiffirinm magistri regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae, nec non exc. officii banális 

protoriütjini 21. Januarii 18ÍÍÜ. adiret devotissime oblatum. (n. 8-r. 4 lev.) Zagrabiae, 18.S9. 

Typ. driö Liid. Gaj. M. 

— Onomastkon Exc, II Lj ílc Rev. Dno Georgio Haulik, episcopo Zagrabiensi diem 
uominía mi omine terfausto reoolenti, — in piám summi cultus contestationem oblatum. 
ík. 8-r. 4 lev.) Caroldtadii, Jb4l. Typ. Joan. Nep. Prettner. E. 

Ratajskj^, Sigm.^ Ceata prea More do Azie. (8-r. 333 1.) WSkalici; 1860. Pismem Fr. Xaw. 

Hkuniicla Hiníi. E. 

Rath, Der btste — , fiir Üesterreich. Mit Bezugnahme auf die Schrift. Guter Rath far 

Oesterreich. i8-r. ^7 1.) Leipzig, J848. Wilh. Vogel. —.5 gr. 

M. 

— Ein guter — -, ist Goldei Werth ! L.: Szabó, Emer. 

— Güier — , fíir Oeaterreich. Mit Bezugnahme auf das Programm der liberale n P 'te 
in Ungaro. (8-r. 38 L) Lerpzig, 1847. Wilh. Jurany. — .7Ví gr 

M 
Ráth György. Német-magyar éa magyar-német müszótára az új törvényhozásnak. — 
Deiitech-ungarípphe uud ungarisch-deutsche Terminologie der neuen Gesetzgebui g. 
:; rész. in. 8r,j Pe»t, 1853— 54. Heckenast Gusztáv. ' 1.30 p. 

1. réüB: Néroet-migjir, íVI í* 154 1.) 1858. 

^, niiii ^ iXvgyttt-íiéwi-i- {hi ].^ lí^'íj. A E. M 

— BetürendcB úLmutttló a Magyar-, Horvát-, Totország-, Szerbvajdaság és Temesibán: lg 
számára (lS5^^-kí aeptemberi Í6-án) ugy 'az erdélyi nagyfejedelemség számára (185? ki 


\ Ráth. 181 Ráth. 

májui S-kán) kibocsátott ideiglenes polgári perrendtartáshoz. Egy magyar-német jogi 
nötárrai (n. 8-r 2 lev. és 85 1.) Pesten, 1853. Geibel Ármin. —.30 p. 

M. 
Ráth, Georg. (reíietzbuoh Hír Handel und Gewerbe. 1. u. 2. Hálfte. Das Wechselgesetz. — 
Die iieue Konkuraordnung. (n. 8-r. 126 1.) Pesth, 185.^. Gustav Heckenast — .48 p. 

E. M. 

— Az 1853Hlit évi január 1-je óta érvényes legújabb váltó- és csódtörvénykönyv Magyar-, 
Horvát-, Tótor^xág, s Szerbvajdaság s a temesi bánságban a közönséges váltórend- 
«ieaMly, hz iij váltó eljárás, ideigl. polgári perrendtartás, bOntetó törvénykönyv, az 1840. 
XV. ft XXÍI , ugy az 1844. VI. és VII. törvényczikkek és számos más rendeletek 
Dvomán ^zúk^égcn kiegészitésül az ideigl. polg. perrendtartásnak s a közönséges 
&ii9ztTÍm polgári törvénykönyvnek, ügyvédek, birák, jogtanulók, kereskedők, s iparűzók 
számára, rendítzeroA egészszé összeillesztve, bevezetéssel, a végleges szervezés s a legújabb 
tdrvéTiyhatÓHfi^i ^jtjibályzásnak illető szakaszai magában foglaló toldalékkal, a bélyeg- 
fokoítiUal e* betűrendes tárgyjegyzékkel ellátva, (n. 8-r. IV L, 2 lev. és 98 1.) Pest, 1858. 
Geibel Ármin. — .40 p. 

C'Jabb kiadd sa esen cím alatt: A. E. M. 

— Teljem vAltó- ésí csiiödtörvény könyv. A közönséges váltórendszabály, katonai és magán- 
aiemélrek irányábnni váltóeljárás, az uj csődrendtartás, az 1840. XV. és XXII., ugy 
fti 1844. VI. éiVII. törvényczikkek, és az összes ide vonatkozó törvények és rende- 
letek nyomán re ndszeresegészszéösszeilleszté, bevezetéssel, betűrendes tárgyjegyzékekkel 
é% feh ilágoaitó jegyzetekkel ellátá ... 2. bővitett kiadás, (n. 8-r. 3 lev., IV 1., 1 lev. és 
yíí L: 4 lev. és BH LÍ Pesten, 1854. Geibel Ármin. —.48 p. 

A. L M. 

— Daíí í*eit dem Julire 1853. gtiltige neueste Wechsel- und Concurs-Gesetzbuch fíir Ungam, 
Crofttien: Sluvoníeu, die serbische Woiwodschaft und das Temeser Bánat nach der 
allgenieinen \Veeh«elordnung, als nöthige Ergánzung der provisorischen Prozess-Ord- 
ntuig und dea allgemeinen bürgerl. Gesetzbuches. Für Advokaten, Richter, Juristen, 
etc. in eJn ay^tematisches Ganzé zusammengestellt, mit einer erláutemden Einleitung 
nnri einem Ánhange der bezüglichen Bestimmungen der hohen Verordnungen über 
fiae definitive Orp^jinisation der Gerichtsbehörden und der neuen Jurisdictions-Norm 
versében. (8-r, VllJ éw 72 1.) Pesth, 185:^. H. Geibel. —.36 p. 

— Matth. Víro claria^. Dno Adamo Farkas, ^ymnasii, quod apud aug. conf. addictos, 
Soproníi tloret, reciori, praecipua pietate colendo, nominis sollemnia, IX. Calend. Januarü, 
faii^^tis aiispiciid ítgeiiti, Ista hILarI CVLtV CeCINIt. ferVenteqVe CVLtV, CVLtrIX 
plerIL prI3Lv CfíterVa IVgl. (2-r. 2 lev.) Sopronii, (1772.) Typ. Joan. Jos. Siess. M. 

— Ekó iíitenitiflztelet rendje. (8-r.) Győrben, 1783. Streibig Jósef könyvny. 

— Eggy iaient-félöt jíi és gondos anyának s nagy-anyának, néhai Felső Vatai Vatai Borbála 
■>£ve^ Királyfalvi Hóth Tamásné aszszonynak, életébenn, halálábann és holta utánn 
való vígftítztaIáíiiLÍ; mellyeket mind-szent-havának 17-dik napjánn, 1784- benn történt 
halála utánn. Szent- András-havának 28-dik napjánn lett el-temettetése alkalmatosságával 
é\^ Fzóval el-mcíndott. Mostan pedig egyetlen -egy meg-maradott leánya Király-falvi 
Roth Johanna aazszony gróf Széki Teleki Jósef élete párja költségénn ki-nyomtattatott. 
{S-T, 84 éft 10 L) Győrben, 1785. Streibig Jósef könyvnyomt. által. M. 

v^gén-- II«l4tti i'n^V. mfillyet azon alkalmatosságra készílett gróf Széki Teleki Jósef ar; néhai ipának és 
nApzLomk kopfrT!^>-lI Ti veikre tétetett emlékezet-inuraiT&l egyetembe. 

— Bútsiiztató versek, mellyeket néh. Perlaki Gábor úrnak, a Dunánn innen lévő éván- 
gyélikus gyülekezeteknek superintendensének el-temetteté&e alkalmatosságával a nemes- 
döm6lki szent-egyházbann el-mondott. (n. &r. 12 1.) Györbenn, 1786. Streibig Jósef bet. 

E. M. 

— Ankündigung eines deutsch-ungarisch-lateinischen Wörter Buchs. (4-r. 4 lev.) 
'laab, 1787. (Ny. n.) M. 

— Keresztény fejér népnek való imádságos könyv. 1. darab. Gyermekekre és nevendék 
iánykákra tartozandó. (8-r. 246 1 ) Győrben, 1788. Streibig József bet. 

— Frohe Aussichten treuer Bürger in die feyerlich angetretene Regiening ihres weisen 
; ^bkönigs. Eine bey Gelegenheit der Dankfeyer fíir die den 15-ten Novbr. 1790 in 

^ressburg glücklich voUzogene Krönung des Kaisers u. Königs Leopold des Zweyten 
: -am Könige von Ungam, vor der Evangel. Gemeine in Pressburg am 4-ten Advents- 
Duntag desselben Jahres . . . gehaltene Predigt. (8-r. 30 1.) Presburg, (1790.) Mit 
^eberischen Schr M. E. Hútfa. 182 Eaűo 

Rátb, Paul. AdreB^buch det Stadt Pesth auf das Jahr 1803. (8-t. 4 lev, é« 198 1} OfK 
geár. bey Add a LandereriD. \ H. 

(— ) Wegwcider durch Pesth. Oder Nachweisung aller Gadsen, Márkte, Pla'ze, Kirchen, 
öffentlicher Oebáude, und andcrer DenkwÜrdigkeiten in- Pesth, wíe solche nach dem 
beaQnder^ dazu ein^rich téten Grundrísse dieser Stadt bequem aufzafínden sÍDd. Ein 
Aöhang '/M dem Aaresibuche von Pesth. (8-r. 30 1, és 1 térkép.) Pesth, 1804. Gedr. 
bey Franz Joa. Patako. M. 

— Adresa-Kaleader der kÖaigUchen Freystadt Pest, auf das Jahr 1805. (12 -r. 15 lev., 
132 J., 3 lev. és 1 rézm.) Waitsu^n, gedr. bey Aoton Gottlieb. M. 

Rathgeber, Der erprobte — , ftlr Hausv&ter und Haustufitter in der Stadt und beim 
eÍDiftauien Landleben, oder vollat&ndige Sammlung erprobter Rathschláge, Keceple und 
Míttel, wie man Diit Ehreo uDd Vortíieil die Greschfifte der Küche, des Kellers, des 
Garteufij der SpeiBekíimmerj des Stalles, auf dem Felde, beim Waschen, Biegehi, 
Bleichen, Farben etc. verricbteii soll, um eine Haus- Und Landwirthschaft in aUen 
ihren Zweigen in em'ün»ebtem Zustande zu erhalten. Nebst einem medicinischen 
Hausbuchj dan die bewílbrte^tcn Míttel der berühmtesten Árzte, bei den Erankheits- 
mtkn der Menschen, in alpbabetischer Ordnung enthált. 2 Bde. (8-r. VIII és 392; 
VJII és Mi l) Leipzig u. Kaschau, 1825. Ottó Wigand. 3.— 

E. M. 

— Der nützliche —, für Kurgíiste im Kaiserbade. Von Dr. Sch . . . r. (8-r. 77 és 1 1.) 
Pesth j 1835 Laiiderer*8 Druckerei. M. 

— Der nütíliche — . Ein Kaleoder far das Jahr 1844. (16-r.) Kronstadt, (1843.) Gedr. 
bei Job. Gött. —.10 p. 

Ráthkay. Ko.fsuth parlamenti élete. L. : Karádfy és R. 

RathS'Schliiss der königl Stadt Oron-Stadt wegen DienstBothen-Lohn bei hiesiger 

Stadt. (2-r. 1 Wv.) OroDí-tadt, J723. Druckts Mich. Heltsdörffer. 
RatJo administrandae reí divinae ia regia nniversitate ac ceteris regni Hungáriáé, et 

provincianim eidem adnexarum lyceis. (8-r. 8 lev.) Viennae, 1777. Typ. Joan. Thom. 

de Trattnem< M. 

— ediicationis totiuíisque rei literariae per regnum Hungáriáé et provincias eidem 
adnexas, Tomus I (n, 8-r. 4Í>6 1. és 4 táblázat.) Vindobonae, 1777. Typis Joan. 
Thom. nob. de Trattnem. A. E. M, 

[Editio altéra.] (n. 8-r "XX, 315 I. és 11 táblázat.) Budae, 1806. Typis reg. universitatis hung. 

Dobrowskv iS8q. 2 /rí. A. E, 

[Editio tertia.] í3-r ítVI, 116 1., 12 táblázat és 45 1.) Posonii, 1826. Typis Lud. Landerer 

de FfiskiJt M. 

[Editio quarta.] (2-r VlIl, ^6 L én 5 tábla.) Pestini, 1828. Typ. Lud. Landerer. M. 

— institiitiociSj ex praeacripto conventus superíntendentiae helv. conf. addictorum Trans 
Tibiacanae die 6. Octobrii anni 1804. habiti per deputationem literariam Álmosdini 
diebuí* 27, 28, et á9. Üecembria anni ejusdem elaborata, congregationi dein super- 
intendentiali anno 1806. diebus 18, et 19. ApriUs celebratae exhibita, ab eademque 
approbata. (3-r. 16 10 Debrecini, 1807. Impr. Gg. Csáthy. M. E. 

— ina ti tation um scholae Neosojiensis aug. conf. addictorum ab anni 1792di 1. Septem- 
bria (k, 4-r. 4 Jev.) fNeosolii,] typ. Joan. Jos. Tumler. M. 

— jurisprudentifie hungarícae^ cum quibusdam locis ejus obscuris, ad ductum instítu- 
tiooum Kelemen lanonim propositis. (n. 8-r. 77 1.) Viennae, 1817. Typis Ant. Pichler. 

A. E. M. 

— rei scholastícae et studioriim institutis literariis, maximé altioribus, temporibus re- 
formationia propria . . . (n. 8-r. 78 1.) Pestini, 1818. Typ. J. Th. Trattner. 

— »tattie RDÍmae immortalia, ascetice, historice, polemice, ex divinis scrípturis, sancto- 
rum patrum eommentariia, controversarum in fíde quaestionum scripturíbus, vitaeque 
apiritualia inag^Htrorum commentationibus, ac historiarum monimentis compendiosa 
methodo combi nata a quodam soc. Jesu sacerdote. Omni hominum statui perquam 
ntilia. 4 partea. (12-r 5 lev, éa 256 1.; 1 lev., 257—553 1.) Tymaviae, 1716. Typis 
academ. per Frider. GalL M. 

— status jeauitíci in eflBgie. (k, 4-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M. 

— átudiornm collegii regii Thereeiani Vaciensis data anno 1782 semestri primo * 
sacerdotibua scholarum pianim, (k. 8-r. 18 lev.) Vacii, typ. Franc. Ign. Ambro. M. Ratio. 188 Kauch. 

Rattone crítica, De — , legendi libros moderni temporis sine jactvra religíoDifl, et veri- 
tatis. Libri duo. (8-r. ií lev. és :296 1.) Posonii & Cassoviae, 1776. Impensis Joau. 
Mich. Landerer. E. M. 

Magyar forditdsát Id, Al exovits Bazil alatt. 

RatfOM8 & motiva, ex quibus XYI. oppida Scepusienflia a jurísdicrione comitatus 
Sceposiensis per privilégium exeinpta, eidem restituenda.. aut potius flub jurisdictione 
ejusdem comitatus reliDanenda sínt. (2-r. 14 lev.) 1778. [H. és ny. n.] M. 

— & motiva, Supplementales — , ex quibus XVI. oppida Scepusiens ia ultra sub 
jurisdictjone eiusdem comitatus manere debent. (2-r. 10 lev.) [H. és é. n.] M. 

— duodecim, quae auimarum zelum in cordibus christianonim omnium accendere pos- 
sent in jubilum anni sancti saeculo XVIII. primi, anni 1725 expositae. (16-r. 4 lev. 
és 641 1.) Tymaviae, typis academicis. M. 

rationis jurísprudentiae hungarícae, seu responsio ad discussionem Szlemenitsianam^ 
et disquisitionem Gruszianam. (8-r. 184 és 1 1.) 181^*. [H. és ny. n.) A. E. M. 

Ratké József. A haza öröm innepe az 1818-dik esztendőnek Szent-Mihály hava 9. napján 
Gömör és Kis Hont t. e. vármegyében tartatott tisztválasztószék alkalmatosságával 
Markusfalusi Máriássi István ur az elsÖ al-ispányi székben megerósittetett. (8-r. 8 l.) 
Miskólczon, 1818. Ns. Szigethy Mihály bet. M. 

Költemény, 

— Méltgs nádor ispányi itéiö mester, Szilasi és Pilisi Szilasy József ur neve napjára 
készült tisztelő versek, (8-r 4 lev.) 1819. [H. és ny. n.] M. 

Ratskó, Mich. Carmen Adm. Bev. patri Joanni Bapt. Grosser, cc. rr. scholarum piarum 
per Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali, dum gymnasii Trechiniensis 
acholaS inviseret, oblntum mense Maio 1833. (4rr. 4 lev.) Posonii, typ. haered. Beluav. 

M.' 

Rattkay, 6eorgÍM8,%de Nagy Thabor. Memória regum et banorum regnorura Dalmatiae, 
Croatiae, et Sclavoniae inchoata ab origine sua, et usque ad annum 1652 reducta. 
Primum Viennae brocusa anno 1652. Editio altéra. (4-r. 8 lev., 17—247 1.) Vindobonae, 
1772. Typis Jos. Kurzböck. A. E. M. 

Dobrowsky l888. '^ frt 50 kr. — List &' Francke, iSjO. 2 tlr lO gr. 

Rátz György. Gróf Tanko Júliusnak különös történetei, mellyeket öszve szedegetett Nagy 
Szent-Miklóson K. N. R. Gy. (8-r. 3 lev., 7—196 1.) Szegeden, 1813. Nyomt. Grünn 
Orbán bet. 

— Híeronynus. Egyházi beszéd, mellyet azon alkalmatosságra, midón dicsőséges Szt. 
István elsó apostoli magyar királnynak emlékezetét ns Arad vmegye Aradon Aug. 20. 
napján ünnepelné, mondott, és egy hazáját igazán szerető magyar hazafi kinyomtatta- 
tott. í8-r. 31 1.) Temesváron, 1820. Nyomt. Klapka Jósef bet. E. M. 

Egy rövid oktatás, a mellyet midőn ns. Arad vmegyétŐl mostan építtetett vármegye 
háának kápolnája a tiszti karoknak, és az ott raboskodóknak jelenlétekben megszen- 
teltetnék, mondott . . . (8-r. 8 1.) Aradon, 1820. Michek Antal bet. 

— Szent tanítás, mellyet azon alkalmatossággal, hogy méltgs Soborsini báró Forray 
Juliánának, szül. Korompai gróf Brunsvik asszonynak . . . igazgatása alatt a t. n. 
Arad vármegye tömlöczében raboskodók napmú veiket és egvéb munkáikat az ott 
felálütott fenyitő házban elkezdették, mondott . . . (4-r. 7 1.) BŰdánn. (1821.) Nyomt. 
a m. k. universitás bet. M. 

— Az aradi T. P. conventuális minoriták tornyára a szent keresztnek feltété. A melly 
alkalmatossággal a következendő beszédet mondotta K. H. 1823. észt. júliusnak 13. 
napján. .(8-r. 29 1) Aradon, (1823.) Ny. Micheck Antal. E. 

— Oratio dum neo-electi Dni magistratuales ampl. magistratus, civ. Arad in ecclesia 
parochali sod. minor. conventualium, solemne juramentum deponerent, die • 30. 
Novemb. anno 1824. (k. 8-r. 10 és 4 1.) Aradini, typ. Ant. Michek. M. 

— látván. Ns. N. és V. Mikófalusi Bekény János urnák böcsös neve napjára különös 
tisztelettel. (8-r. 8 1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. E. 

Köitemény. 

— Joau. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 9 1.) Budae, 1857. 
Typia universitatis. 

R Mch, .Ignatz. Lobrede auf den heiligen Aloysius Gonzaga aus der Gesellschaft Je<«u, 
[im 21. Brachmonats, als bey dem zu d essen Verehrung neuaufgerichteten Altare die 
erste Feyerlichkeit begangen wurde. (k. 4'r. 26 lev.) Tyrnau, 1782. Gedr. m. kön. 
ofheriflch. üniversitftts Schriften. ' E. (H. Bauch, 184 RutitenHtrauch. Rauchf Ignatz. Frédiben auf das Fronleichnams Fest, gehalten in aeiner Pfttrrkir€he. 
(S-r. Ion 1.) Neusohl, 1789. Bey Joh. Jos. Tumler, H. 

RaucKmiUer imd EbreinHteiii. Uebersicht der dem ungarisch-adriadachen Meerhaadet 
dii'Dendeti LuDd- und Wasserstrassen und der dazu gehörigen Seehafen. Mit ^ahlreicbea 
Landkarten UDd Plánén in Steindruck. (8-r.) Ofen, 1831. 

Rauchr^eJiif oder Genetze und Statute der reapectablen Gesellschaft Eur Beförderung de» 
kunatgerechten Tabakrauchens. (8-r. 23 1.) Pesth, 1833. Landerer'E^ Druek u. Verkg. 

^.12 p 

Raudnitz L. A atájer növénynedv orvosi gyógyereje és hatása^-^szktet; uta»i Iáitokkal 
egvQtt. (S-r. IV é& Ü7 1.) Pest, 1857. Ny. Gyurián József. 

ü. iL (S-r. SÍ I.) Pest, 1858. U. o. . M. 

Raulín^ Joseph, Beobachtungen aus der Arzneykunst, worinnen man Anmerkungen fíndet, 
die das VorurtheÜT so man von dem Gebrauch der Milch in der Schwindsucbt hat, 
ZM beetreiten tűnőben. Nebst einer Abhandlung über die Bestandtbeüe der LuA in 
ibrem nAtürIicben und widematürlichen Zustande, oder als Ursachen der Krankheitea 
betríu^btet. Auü dem Französischen tibersetst . . . von Dániel Chrif^tian B u r d a c b. (S-r^ 
12 lev. éa 30H iJ Leipzig u. Pressburg, 1776. Anton Löwe. É. 

Raumer LeugyBlbon bukása. Történet-rajz. B. után fordítá Horvű^tb Döme, 1 12 r. 
104 l.i Kecském éteo. 1859. Ny. Szilády Károlynál ~-,tíO 

E. i. 

Rairpach. A fricflka. h.-. iSzinmütár. 31. 

Raupen-, Insiekten- und Würmervertilger, Der unfehlbare — . L. : Hocbmeiste r, M. 

Rausch, Franc. Ele menta architecturae ad structuras oeconomicas applicatae, in u^um 
Hi-ademiconim per regnum Hungáriáé et eidem adnexas provinciH^ coDseri|ita. Cum 
tab. aen. XL (8-r XVI és 158 1.) Budae, 1779. Typ. reg. univereitatia. K. L 

Recenter reviaa. [H-r. XVI, 158 1. és 11 tábla.) Budae, 1799. U. o. H, 

V. a (8-r. XVI. 158 l. és II tábla.) Budae, 1816. U. o. L M. 

— Praktiatbe Mathematik. 2 Bde. Mit 14 Kupfertafeln. (8-r. XIV. löl és 3: VUI, 154 
éa :; 1.) Pressburg, 178S. Sim. Péter Weber. M. E. 

— Matheíiiíi practica Partes 2. (8-r.) Posonii, 1788. Typis Sim. P. Weber. 

— Geometria practica in usum geometrarum regni Hungáriáé. (8*r. 204, 2 L éfl 14 
raJ7t.) Budne. ITÍ)6. Typ. reg. universitatis. M. E. 

— ArithnietinL {S-r. XX, 360, 2 1. és 3 rajzt.) Budae, 1797. Typ, reg. uni versi táti a, 

E. M. 

— Compendiüm geometriáé subterraneae. (8-r. 40 1. és 6 rajzt.) Budae, 1797, Typ. reg, 
univeraitati^. E, M. 

— Cotnpedium hydrotechnicum. (8-r. VI, 99 1. és 6 rajzt.) Budae, 171í7, Typ. reg 
u ni versit, E. M. 

— Deaeriptio brevis consfcruendae fornacis, quae calorem pro arbitriu temperandum cum 
lignorum compendíu admittit, (8-r. 13 1. és 1 rézm.) Budae, 1797. Tvp. reg. universitrittí* 

E ». 
'- Idea ipeeularium monimentorum breviter adumbrata. (8-r. 8 1. íf4 1 rajzt.) Budue. 
17^7. Tvp. reg, universitatis. E, M. 

— ei Ant. Ambaehell. Elementa algebráé. (8-r. XVÍII és 262 l.j Peatini, 1799. Typ. 
Joan. Mieb Landerer. E. M. 

— Ign. Sermu in electíune judicis habitus in praetorio lib. regiae ac montanae eivitatií; 
Neosoliensia VIIL kai. apriles 1792. (4- r. 4 lev.) Neosolii, typ. Joan. Joa. Tumler. M. 

' — loan Nep. Dissertatio inauguralis medica sistens scorbutum tpmm . . . pro gradv 
driö mefL rite consefjuendo . . . pvblicae disqvisitioni svbmittit. (8-r. 34 l. é» 1 lev.) 
Bvdae, 1824, Typis typograpbiae reg. vniversit. hvng. M. 

Rausz, Lukae. Daa Verlangen einer gláubigen Seele, den H. Jesum eu seben u. bei Ibm 
zu sein, i>ei dem hoíibbetrübten Begrábniss der weil. Fr. Katbarina ji^eb. ALbricbiiif 
desi H. Lukas Seuler von Öeulen Ehegemablin, welche 1734 den 11. Febr Ihr Ve '- 
bingen erbaiteu, Jbreu Jesum zu seben. In hiesiger grossen Pfafikircbe aus Pai li 
riiií. 1 -21. 2;i. vor^^ei^tellt (2-r. 26 1.) Kronstadt, 1734. 

Rautenkrani, Joh. Vfenz. Ode an Se Excellenz den . . . Herrn Kari . . . Urafen PalV 
vnn Erdőd. ( k. S-r. 8 1.) 1806. [H. és ny. n.] M. 

Rautenstrauoh. W'arum kömmt Pius der Vl. nach Wien ? Eine patriotische Betrachtunjr. 
NíKb dem Wiener Exemplar. (8-r. 80 l.) Pressburg, 1782. Bev Joh. Mich. Landerer. 

M. RHiitenfttrauch. 185 RazgOTor. Ravtenstrauch. Wie lange noch ? Eine Patriotenírage an die Behörde über Wucherers 

Sk»rtekeD Groaahandel. (8-r. 55 1.) Wien, 1786. 
~- AusftihrJicheB Tagebuch des itzigen Krieges zwischen Oesterreich und der Pforte. 

í. Bánd. (8-r. 580 L é» l rézm.) Wien, 1788. Bey Jos. Stahel. M. 

— A meg-síabadító. fÉneki szerzemény, melyet R. ur készített német nyelvenn; Süsz- 
ntayer úr pedig muzsikai nótába vett. Á bétsi szabad sereg hasznára a ts. k. nagy bál- 
bázbann már egy nebány szór, mind a f. udvarnak, mind e házba alig fértt nagy soka- 
idnak kíiloDöa meg indulásai és hely be-hagyásai között el énekeltetett. Most ugyan 
anynyi Ézámú^ a anynyi lábú, és ugyan azon muzsikához; de egyszersmind a magyar 
nemzethez is alkalmaztatva magyarra fordíttatott. (8-r. 8 lev.) Bétsben, a Magyar Hír- 
mondó irOi költíí^gével. M. 

Rtvatzság, Mae térséges — . Vígságos játék, melly a mulatságokban gyönyörködőknek 
.kedvekért szereztetett, és ki-botsáttatott. (k. 8-r. 60 1.) Találtatik Veszelszki Antalnál S. T. 
;H. én é. n.] 

(Ravazdy András^ Csanálosi.) Méhtolmács, az az olly tudósítás, a melylyel a méh- 
tartásnak módját^ szaporítását, hasznát kívánja, a közjónak előmozdítására, világ eleibe 
terjeszteni egy nemes magyar méhész. (8-r. 371 és 2 1.) Diószeg, 1791. Ny. MedgyesiPál. 

flavisii TextorlSf loan., eplstolae, non vulgáris eruditionis, nunc recens, in gratiam stúdiósáé, 
JnventuLis, in lucem editae. (16-r. 2 lev., 186 és 1 l.) Posonii, sumptibus Franc. Dom. 
í^fiiii^er. 

Baymanii, ioan. Adatn. De praecipuis di versi tatis morborum fundamentis et curatione diversa. 
Diftsettáitío inanguralia medica. (4-r. 2 és 18 1.) Lugduni Batav., 1712. Conr. Wishoff. 

— De origíiie dysenteriarvmcavtoqve in his passi hvngarici vsv . . . Praeside D. Andrea 
Ella Büc'hnero . . . pro gradv doctoris svmraisque in medicina honoribvs et privilegiis 
doctoralibvs legitimé impetrandis, d. 10. Octobr. 1750 . . . disputabit. (4-r. 40 1. és 2 lev.) 
Haíae Magdebyrgicae, typ. Joan. Chr. Hendelii. 

— Sam. liieaertatio iaavgvralis medica qua praeivdicatae qvaedam de venae sectione 
opinionen expundvntvr. Quam . . . pro ^radv doctoris . . . pvblice defendet. (k. 4-r. 45 
és 7 1.) Halíie Magdebvrgicae, 1738. Typis J. Ohr. Hilligeri 

Raymynd, Jos. Di^sertatio inauguralis medica de exanthematibus febrílibus. (8-r. 22 1.) 

Viennae: l7tJ8. Typ. Mariae Sus. Jahn. 
Rayitouard, M* Gei^cbichte des Municipalrechts in Frankreich unter römischer Herrschaíl 

und uuter den drei Dynastien. Aus dem Französischen vom Regierungsrathe Emmer- 

mann. :; Bde. ín. B-t.\ Pesth, 1830. K. A. Hartleben. 3.— 

Rázga, PauK Gedíichtnitíspredigt auf Friedrich Wilhelm ül., gehalten am 19. Juli 1840. 

{u, b-r. '^2 l) Prag, 1S40. Borrosch u. André. — .15 p. 

— Rede lei tler feierlichen Einweihung des neuen Schulhauses nebst Pastorwohnung 
der dent&chen evang. Gemeinde A. C. in Prag am 9. Okt. 1843. (n. 8-r. 16 1.) Prag, 1843. 

— Die Aufgabe dea evang. Geistlichen den Forderungen der Zeit gegenüber. Antritts- 
predigtf in der ev- Gemeinde A. C. zu Pressburg, den 6. Sept. 1846. (n. 8-r. 20 I.) 
Presaburgt gedr. v. í.*arl Fr. W^igand. E. 

Razfiovor ugodni namda slovinskoga u komuse ukazuje po^etak, i svarha Kraglia Slo- 
vm^kí, koji puniio vikövá vladasce svim Siovinskim Darxavam, srazlÍ9Ítim pismam 
oá Kraglia, Bana^ i Slovinski Vitezová, izvagen iz razlifiti kgnigá, i sloxene u jezik 
slovinski po fra Andrii Cacichiu-Miossichiu iz Briista stioczu jubilatomu reda male 
bratje tS. Frane, Darxave Pris. Odkupiteglia Dalmaczii. Iznova pristampane od istoga, 
!^prÍ!^tavkom Czea^án^, Pápá, Sveti, i Blaxeni od Naroda Slovinskoga, i snadometkom 
piffíiamfk Jnre Castríotichia, Vojvode Janka, Czarrigrada, Be^ia, i od svakké varste 
Vitfezovfl, i gnítívi vojevagniíl. Sad opet prislovotisctena po Fra Anti Puarichiu istoga 
redíi, i darxftve i príkazana Gospodi, i Plemichiem primorskim, i Poglisckim, Kottor- 
Hkiiü^ i avemii narudu Illiricskomu. (^4-r. 3 lev. és 263 l.) U Mleczi na 1801. Po Adolfu 
Czeaarn z dojniiíet^gniem starescina. M. 

Duhovni — , vehinyen cheterti dan decembra, illiti grudna meszecza, letta 1803. 
Tii vrenienii obszluaiivanya, pervoga saeculuma : illiti pervoga ztotinzkoga letta. Od 
vrednopa, y haRznovitoga, dohajanya vu ov plemeniti, szlobod. kralyevzki várass 
Varasdin kríilyeztvii Horvatzkoga, vnogo poatuvanih gozpih redovnichkeh-klosterzkih 
materi b, güzpjii opaticz, pod imenom, i obrambum szvete Ursule devicze muchenieze, 
drugach pod regül um, y naredbami redovnichkemi Blasene angele devicze brixianzke. 
'.4*r. 15 lev-) Vu Zagrebu, 1804. Pritizkano po Jos. Karolu Kotche. M. RaK^ovor, 186 Ket'biienkuDsc. 

Razgovor koga víle iUrkÍDJe imadoshe u pramaJitje godine 18S5. 0*r, 31 L) ü K&rloveu, 
tískoni Ivanua Nep. Prettnera. M, 

Rázsó Lajas. Erdem^lcoszorú, mellyet urna virtusokkal gazdag Méltg^ Sískovieh, Tek. 
Gugánovicli éa Bajsai Vojnita fényes familiákDak iUgaif^l Tek. Oödry SiskoTÍch Pil 
Limak. Oödry jóítzágábs lett bé iktatása alkalmato^Hiigárii fíizütt 1B08. enzL májút 
hónapjára. (2-r. 37 1.) Szegeden, ny. Grünn Orbán. M. t. 

Kötiftaény. 

Rldlínger, Európának mostani megrendült vallási, politícat én pol^rátl állapot járói R, után 
ttjagyarofiítá egy nemes nemzetét híven tisztelő és s/erető honfi, (n, 8-r, 8 lev., XXVID 
és 695 I.) Pesten, (1837.) Esztergami k. Beiméi Józaef árúja. M. 

Rauber, Die — , iii der Todtengruft. (8-r. 12 1.) Pesth, 1818. Gedr. bei J. Th. TmUner. 

RMyberhauptmanri Svehla, Der — , oder : die unterirdisuhe füiuberburg. — Gesehichte der 
líurg Árva oder die Macht des Fluches. Mit 2 Bildem. ík. 8-r. 16 Ij Peat, A. fiucaánfizky, 

Reactfon, Die — , Ein Warnungswort vom Verfasser des Bürger-ABC. i8 r. üO Ij Ofen, 
1848. Otídn in d. k. ung. Üniversitáts-Buchdr. — .2<> p. 

Reade. Charles. Wer lieben will, muss leiden. Ein Román. Deutecb von A, Kretzíichmar. 
4 Thle. (k. 8-rj Pest u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. 2.24 p 

AVurjfíí-í bíiUtrist. Lese-Cahinet. 2^ — ^8. 

— VcHrninj^n aus Leidenscbaíl, Besserung durcb WjLlennkraft Ein Eoman au?^ dem 
mrkliehen Lében. Deutsch von A. Kretzschmar. 5 Bde. (k. S-r.) Pent u. VV^ien, 
185S. C. A. Hartleben. X— 

iWue.xtes hf/Iftnst, Lese-Cabinet, 
RealwBrterbuchf Türkisches — , aus den bestén Quellén geaogen, (k. 8-r. 7 lev. ^a 194 1.) 

Prestburg, J7ÚÜ. [Ny. n.] E, 

Rebrich, J s. Diasertado inauguralis de aqua respectu duntaxat poiitieo sumki. |8-r. 3^ L 

{'^ 1 lev.i Bndae, 1835. Typia reg. scient. universitatin hung. H. 

Recensenten-Wirthschaft oder : Bemerkungen eines Laien über den mi oilílien Heffce des 

dieajahri^en ^Beu-Chananja'" eracbienenen Artikel : VVütdigUQg der Autritiarede dea 

Herro Oberrabbiners Dr. W. A. Meisels in Pest, von Dr. J. M, Joat. ík. 8-r. íilí L) 

Pent, 18ö9. F, Prcifer. 
Recens Jo qualiter privilégium Mariae Theresiae pro XVL oppidauis Scepuaiensiibiw ő, 

Junii 1778. elarjfitum cum veteribus Saxonum ScepQsiensium prívilegÜM coiiciligiri ; 

adeoque priv]leg:iaUs oppidorum horum status citra c-omítatens^is jurisdictionr!^ ^ regnajü 

gystemalía convnlsíonem subsistere possit. (2-r. 6 lev.) [H. é» é. n.| M. 

— eritica a Linciensibus theologis editae de rosario disstertationís. in forma respotiai ad 
ftniicum pubiiei jims facta. í8-r. 16 1.) Posonii, 1805, (G» h. Belnay.) H. 

— obaervantia tníjmrum provinciáé S. Joan. a Capíatrano, per Hvng. Av^itr. Jiif et 
Slavon. extcnfiae. L. Csevapovich, Greg. 

— opuaeu]]^ cui titulus: Declaratio sincera, cbristiana et patríotica eivij? hungarí eathoiict 
ad quaeatioDem : An sic dicta apostaaia inter delícta ei vilin referenda. 4 8-r, H2 l.t 1790. 
[II. és* ny. n.l M, 

ReceRslok, Prof, Tis^^t. Márton István urnák ker. morális katekismus imsix mu kajára írtt — . 
I. : Márton István. 

Recensian. L. : Kestension. 

Recensionenf Z^^ey — , über Piringer's Banderieu und eine m Raab ersehienene Hyper- 
antiepiííkepaiB. (n. S-r. 62 1.) Wien, 1816. Heubner und Volke. E. A. 

k'üífmnyomat a ^Wiener allgemeine Uteraturzeitung^-húl^ 

Recepté die jugendlicbe Schönbeit der Damen und Herren zu erhöben, ^u verlnngem 
und herzustellen. %, Auflage. (8-r. 36 1.) Pesth, 1816. Joa. Leyrer. E. 

Recheitbuch fflr die 8chüler der deutschen Schulen in den k. k. Staaten. För Normál* 
und Haupt -Schulen. Mit Ihrer röm. kais. auch k. k a Maj aller^uadigater Druek- 
freyheit. ^8-r. VIII és 95 1.) Klausenburg, u. Hermán u?tt ad t, 177b Gedr. bei Joa Fr», 
Kollmann u. Gottl, Posch. E. 

Rechenkunst zam Gebrauch der Gymnasien und grammati^chen Schulen in dem Krinig- 
reiehe Ungarn, und den damit verbundenen Proviiiícen. lUeberaetzt von Andrea* 
Halitítfcv.) % Thle. (8-r. 135; 103; 54 1.) Ofen, 1788. Mit kön. UniverRitata-Schrift^n. 

Rechnenkunst Kurzgefasste — , för Töchter aller Standé, ü2-r. :15 íj Küflehau, 18:^7. 
Cári Werfei. — J2 p, Bechnitz. 187 Récsi. Joan. Dissertatío inauguralis medica de oancro in genere quam . . . pro doctoris 
medicináé laurea rite obtinenda . . . publicae disqaisitioni submittit. (8-r. 2 lev., IV, 
9—39 és 1 I.) Budae, 1835. Typis reg. scient. üniversitatis hung. M. 

Reehnung öber den aügemeinen ungarisch-deutschen Kirchenfond der evang. Gemeinde 
A. C. in Pest íür das Jahr 1857 nebst alphabetischer Liste derjenigen MitgUeder, 
welehe zu diesen kirchlichen Ausgaben beigetragen habén. (n. 8-r. 14 1.) Pest^ 1858. 
Gedr. bei Landerer und Heckenast. 

— űber die zar Wiederherstellan^ des evang. Thurmes und der Glocken in Bistritz 
geapendeten Beitrage. VerÖfientlicht vom evang. Presbitérium in Bistritz. (k. 4-r. 40 I.) 
Bistritz, 1860. Gedr. bei Joh. Em. Filtsc?. 

ReclliiuiiQ8-Aii8weÍ8 über die Armen-Versorgungs-Anstalten der Freistadt Pest in den 
Jahren 1834 und 1835. (n. 8-r. 156 1.) Pesth, 1836. Mii Trattner-Károlischen Schrííten. 

M. 
In den Jahren 1836, 1837, 1838. (n. 8-r. 145 1.) Pesth, 1838. ü. o. E. W. 

In den Jahren 1839 u. 1840, (n. 8-r. XVIH és 86 1.) Pesth, (1840.) U. o. E. M. 

Redmwig-lnsfruktion fiir Kron- und Kameral-Herrschaílen. (2-r.) 1810. [H. és ny. n.] 

Reelmangs-liittnictioii für die Bezirks-Kassiere der erzherzoglichen Herrschafb Ungarisch- 
Altenbúrg. (4-r. 26 és 10 1.) Ung.-Altenburg, 1844. Druck von Alex. Czéh. M. 

Reeht, Das — , d^s Eigenthums der sachsischen Nation In Siebenbürgen auf dem ihr 
vor mehr als 600 Jahren von ungarischen Königen verliehenen Grund und Boden, in 
ao weit selbiges unbeschadet der oberherrschafüichen Bechte des Landesförsten, der 
Nation zusteht, aus dipiomatischen Urkunden und Landesgesetzen erwiesen ; und 
denen auf dem Landtag in Klausenburg versammelten Landesatanden vorgelegt, von 
den Beprásentanten der Nation. lm Jahr 1791. (8-r. 4 lev., 114 1. és 1 rézm.) Wien, 
1791. Bey Joh. Georg Möszle M. 

Reditfertioiino eines zur chríst katholiscben Kirche übertrecenen Protestanten, bey seinem 
vorígen Glaubensgenossen. (8-r. 15 1.) Leutschau, 1809. Mit Podhoránszki'schen Sehriften. 

E. M. 

— des Dr. Josef v. Bakody. L. : M ü 1 1 e r, Moritz. 

Reclitschreibung, Ungarísche — , als Einleitung in die ungarische Sprachlehre. Zum 
Gebrauch der Nationalschulen. (k. 8-r. 52 1.) üfen, 1817. Mit k. ung. Unive^sitats- 
schriften. E. M. 

Rechts-Spruch und End-Urtheil in puncto inquisítionis, ob crimen laesae majestatia &c. 
wegen Hoch-Verraths, Rebellion, frevelhafter Aufruhr* und Empörung etc. Wider Péter 
Szegedinecz, sonst Pero gennant, Capitain der Rátzischen National- Mii itz, zu Petzka, 
und loann Sebestény, von Szent-András, am Dobeker Comitat gelegen, und derén 
übrigen untén benannte Complices und Verbrecher, auf físcalische Klag, und gehegten 
Oriminal-Process, vor dem bierzu in der königl. freyen Haupt-Stadt Ofen expre>»sé 
delegirten und verordneten Königl. Gerichte ergangen, und dem 4-ten April 1786. die 
Executíon géschehen. (k. 4-r. 6 lev. és 1 rézm.) Gedr. nach dem Regenspurgischen 
Ezemplar 1736. M. 

Reéi Pjsma swatého znegjcy o clanych nábozenstwj krest'anského, a Powinnostéch kres- 
t'anskch, pro mládez sebrané. (12-r. 123 1.) W Banské Bistficzy, 1799. V Jána Stefáni. 

M. 

Récsi Emil. Erinnerungsrede, womit die am 18. Febr. d. J. (1850.) in der juridischen 
FacuMt der kön. ung. Landes-Uni versitat begonnenen Vorlesungen aus der politischen 
Gesetzkunde £. v. R. eröffnet hat. (4-r. 15 1.) Ofen, 1850. Gedr. in der k. ung. Uni- 
versit.-Buchdr. 

— A telekadó rendszer Magyarországban az 1850. márcz. 4. cs. pátens szerint. (8-r 158 
és 11.) Pest, 1850. Emich Gusztáv. K20 p. 

M. 

— Az ausztriai birodalom közönséges és a korona országok különös alkotmány jogának 
alaprajza, (n. 8-r. X és 229 1. Pest, 1851. Heckenast Gusztáv. 1.40 p. 

A. E. M. 

— Tökéletes útmutató az ideiglenes bélyegtörvényhez és minden eddig megjelent utólagos 
rendeletekhezt betösoros rendben a közvetlenül fizetendő illetékek kiszabására és 
beszedésére rendelt hivatalok táblázati átnézetével. (n. 8-r. 165 és 6 I.) Pest, 1851. 
Heckenast Gusztáv. 1.— 

M. Eécsi. 188 Bedé. 

RéosI Emil. Az úrbőri kárpótlás és a megszüntetett úrbéri kötelékből származO joi; viszonyok 
szabályozása Magyarországon, a Szerbvajdaság é«i Temesi Bánságban az 18^^. márt, 2 
cs. ny. parancsok által. (n. 8-r. 43 1.) Pest, 1853; Heckenást Gusztáv. — :so p. 

A. L »- 

— Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve, az ausztriai birodalmi törvén vhozá^ jeleii 
állása szerint különös tekintettel Magyarországra. 4 kötet. (n. 8-r) Fe&t, 1854—55. 
Heckenást Gusztáv. 8, — 

1. köt. Az összes közigaztatási szervezet és az államszolgálati viszonyok rendszeres 
előadása. (XII és 396 1.) 1854. 

2. köt. A politikai és rendőri közigazgatás ügyei. (VIII és 355 1.) 1854. 

3. köt. Rendőri közigazgatás (vége). Közoktatási ügyek. (VIII és 347 l) 1854. 

4. köt. Földmivelési, ipar-, kereskedelmi és közlekedési ügyek; tökéletes betüsorasi 
tárgymutatóval az egész munka tartalmáról. (VIII és 408 1.) 1855. A. E. M. 

— A római jogelvei, tekintettel a történeti fejlődésre. Scheurl Adolf után. {B-r. XII és 
289 1.) Pest, 1857. Emich Gusztáv. Z— 

A.E. 

— József. A mértan (geometria) elemei az erdélyi elemi oskolák számára. Németből. 
(8-r. XII 1., 1 lev., 235 1. és 10 rézm. tábla) Kolozsvárt, 1843. Nyom. a kír. Ivceum 
bet. ^ M. 

— Oktatás a polgári építészetre. A magyar elemi oskolák számára. Németből, (8-r. VIII, 
135, 1 1. és 7 rézm. tábla.) Kolozsvárt, 1843. Ny a kir. lyceum bet. M. 

— Oktatás a mecbanikára vagy erőmútanra. Az erdélyi elemi iskolák számára. Német- 
ből .. . (8-r.. 50 1. és 2 tábla.) Kolozsvár, (é. n.) Ny. a kir. lyceum bet. M- 

Recueil de dialogues royals sur toutes les cboses qui entrent dans le disconrs. de mérne 
que de quelques proverbes & sentences avec des pbrases les plus usitées. revua^ 
corrigés & augmentés de nouveau. Das ist : Auszzug königlicber, und irn Eeden Tor- 
kommender Gespráche, wie auch zugleicb einiger französischen Scbprich-Wörter und 
Denck-Sprücbe, vom neuem überseben, verbessert, und zimlich vermehret. Az ax: 
királyi beszélgetéseknek, és a beszéd között elő-forduló dolgoknak, nem kfllöniben; 
frantzia példabeszédeknek, értelmes mondásoknak, és kiváltképen való szóknak ös^zve^ 
szedegetése, melly előtt meg-megvizsgáltatván és megjobbittatván, írauts£Ía év, némáit 
nyelven ki-botsáttatott, mostan pedig magyarnak helyesen hozzá-adásával, ó^ az igen 
hasznos toldalékkal Liszkai Miklós áltai megbŐvittetvén, újonnan ki nyomtattat ott. 
(4-r. 280 1.) Posonyba, 1749. Royer Antal Ferentz könyvny. által. A. 11. 

Réczey Gábor. Méltsgs Kis Rhédei Ehédey Lajos ur kedves élete párja néh. Kőbán ji 
Kátsándi Therezia aszszony halálára, Íratott versek (k. 8-r. 4 lev.) Nagy-Váradonn, 1H04, 
Máramarossi Gotlib Antal bet. M. 

— Imre. A sebészi mútan alapvonatjai. (n. 8-r. XIV és 267 1.) Pest, 1838. Kilián éa társa. 

a 30 p, 

— Grundzüge zur Lehre der operatíven Chirurgie. (n. 8-r. XIV és 262 1.) Pesth, Í83&, 
Kilián u. Comp. 2 30 p, 

— De lithotripsia. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica, quam . . . publicae erudi- 
torum disquisitioni submittit . . . (n. 8-r. 5 lev., 11—90 1., 2 lev. és 1 kőnyom, tábla.) 
Budae, typis Joan. Gyurian et M. Bagó. 

Bé^lsd cime: A húdhólyagkő-morzsolásról értekezik orvostanárrá létekor. M. 

Az értekezés magyar. 
Rede bey Gelegenheit der Aufsetzuug des heiligen Kreuzes auf den Thurm der i?v&Dg. 
Kirche der Wohlehrwürd. Conventual Mindem Ordensbrüder in der Cameral-StaJt 
Arad. Nach der ungarischen Rede bearbeitet und Vorgetragen im J. Ici23. den 30. 
Heumonat 1823. von P. D.H. G. (8-r. 18 1.) Arad, 1823. Gedr. bei Anton Micheck. N. 

— welche bey Gelegenheit d er feyerlichen Consecrirung der Kirche in der Vorstadt 
Blumenthal der kön. Freystadt Pressburg, am zweyten Sonntag nach Ostern ISIO. 
gehalten worden ist. (4-r. 14 1.) Pressburg, ged. bey K. K. Snischek. E, 

— an die Mitkrieger unter des Kommandirenden Hrn. General Feldzeugmeister Báron á^ 
Vins nach der Einnahme von Czettin und der darauf den 25. July begangenen 
grossen Feuerlichkeit verfasst von einem Soldaten F. A. I. S. O. 1790. (4-r. 4 lev.) 
Agram, bey Joh. Tom. Edeln v. Trattnern. M. 

— zur Todes-Feyer dea . . . Herm Franz Xav. Drevenyák von Taktakenyész. Gehalten 
am 21. Dez. des 1818. Jahres. (4-r. 18 1.) Schemnitz, gedr. bev Fran/ Joh Sulzer. Rede. 189 Redeo. 

Bedé l^ev Eröffbang des von dem Pesther Frauen-Vereine für die Erwerbsanstalt 
^rkíiuften HauBes. Von C. F. v. B. {8-r. 14 1.) Pest, 1819. Gedr. bei Joh. Th. v. Trattner. 

E. 

— bey Gelcgenheit der zu Eisenstadt gehaltenen Feyerlichkeiten zur Installation des 
FüHíteD NlklaM Esterházy, als Erbobergespann des Oedenburger Comitats gehalten in 
Eiaenstadt, von den Babbiner, an die versammelten Judenschaíten. (12-r. 14 1.) 1794. 
[H. é^ ny. n.] M. 

— bey der KrÖniing des KÖnigs von Ungarn Franz des Ersten. Gehalten an allé 
tretien Bürger iier ungaríschen Stádte. (4-r. 4 lev.) 1792. [H. és ny. n.] E. 

^ — vor Erofitu^g der illyrischen Nazionalversammlung. Gehalten zu Temeswar in 

eitiem Zirkel der Eingeweihten. (4-r. 6 lev.) lm August 1790 [H. és ny. n.] M. 

[t. Amflage^,] (4 r. 6 lev.) lm August 1790. [H. és ny. n.] M. 

Cimt'bói hhajf/va: „íh einem Zirkel der Einge'weihten"' 
[3- Aufii^íe.j Ko*tet gefalzt 7'kr. ('4-r. 6 lev.) lm September 1790. [H. és ny. n.] 
% Auftí^gt^) (8-r. 23 1.) 1790. [H. és ny. n.] 
fő. AulUge.) iS-r 16 1.) 1780. [H. és ny. n.] M. 

— 8r. königí. Hoheit des Erzherzogs Joseph Palatin an die Bürger der königl. 
Krevritüdte Peath und Ofen, vom 12. November 1805. Nebst der unterm 13. November 
íSOi> von Brünn aus erlassenen Kundmachung Sr. Majestát des Kaisers. (4-r. 4 lev.) 
Pesth, bey Jos. Leyrer. M. 

— Feyerliehe — , bey Eröffnung des ungaríschen Landtages zu Pressburg den 18. 
im Weinmonat 18u5. Getreu übersetzt für das deutsche Publikum von J. A. Ehr- 
iinger, {4-r. 5 lev,) Pressburg, gedr. bey Georg Aloys Belnay 

— ftufdie Kröiumg des Königs von Ungarn Leopol<) des Zweiten. Frey geschrieben 
von eineni wáhren Patrioten. (8-r. 13 1.) Pressburg, 1790. [Ny. n.] " M. 

— Gesnnir uüd Elegie am Grabe des . . . Constanz v. Pfanschmidt. Gewidmet von 
treuen Freimden (8-r. 4 lev.) Leutschau, 1840. Gedr. bei Joh. Werthmüller. E. 

— Heílige — , zur Empfehlung der Priesterehe. Von eínem katholischen Priester. 
AuH der ungariachen Sprache übersezt. Samt ein paar andern Aufsázen. (8-r. 61 1.) 
Pi^«t>iirp, 178:1 (Ny. n.) . M. 

— am Xameníi-Feste des Herrn Directors Nicolaus Röser, gehalten am 6. Dezember 
\hh'é von J. 8, (4-r. 7 1.) Pest, 185í>. Druck v. J. Beiméi u. Basil Kozma. E. 

— Eine — , bey der Primizfeyer des Wohlehrwürd. Herrn Franz Scholtz vorgetragen 
ilen 18. Jíínner 1818 in der Pfarrkirche zu Igló in der Zips und auf Verlangen 
hemuftgegeben 1818 von A. M. v. Th. (8-r. 20 1.) Leutschau, gedr. bey Joh. Werthmüller. 

M. 

— bey íielegenheit der Primizfeyer des W. E. Herrn Jos. Stramszky in der Pfarr- 
kirche zu Löutsüíiau vorgetragen und auf Verlangen herausgegeben von A. M. (8-r. 
18 L) Leutschau, 1814. (j-edr. mit Podhoranszki'schen Schrif^n. M. 

— Feyerliehe — » beym frohen Jubelfest des funfzigsten Jahres, welches Joh. Thomas 
Edler v, Trattner . . . den 12. May 1798 als Druckerherr und Principal fyerte. 
í8-r, 2B U) Wien, 1798. 

— mit weleher der Administrator der evang. Superintendenz A. K. diesseits der Donau 
den zu Trentsehíu am 28. Okt. und den folgenden Tagén abgehaltenen Distriktual- 
Konvent in alaviaeber Sprache eröffnete. (8-r. 13 1.) Pest, 1856. Gedr. bei Landerer 
u. Heckenai^t. E. M. 

Reden und Gebelhe, bey der Einsargung, Beerdigung und Leichenfeyerlichkeit des wailand 
. , Herm Eraerií^h Horváth Stansith von Gradec ... in Leutschau und Nehre 
gehalten. (k. 4-r, 26 1.) Leutschau, 1801. Mich. v. Podhoránszky. M. 

J«b. C, Ostariftmra* Standrede am offeoen Sarge. 
MKtt. V. Ltihotíkj. Gebeth b«y der Beerdigung. 
Jdb- G. Be hm in. G^ődftchtnissrede bey der Leichenfeyerlichkeit in Nehre. 

— - und Gedíchtej gehalten in Leutschau am 1. April 1833 bei der feierlichen Leichen- 

beatHttuűg de?í Hochgelehrten Herrn Johann Hoznék Professórs . . . am hiesigen 
ev. Lyceum. í8-r. 30 1.) Leutschau, 1833. Gedr. bei Joh. Werthmüller. E. 

Kenédek € a t o r I it mm János és » t e rl u m m Keresztély Theopbiltől; költemények C z el án yi György 
rmB^ymrul). L í c d o tn an n Móric (németfii) és S v eh 1 a Páltól (tótnl). 

— ' Hr. T. und k. k Majestát und Sr. k. Hoheit des Erzherzogs Joseph s Palatins des 
K, Ungarn, welcbe bey Eröfthung des Reichstages in Pressburg den 18. October 1805 
gehalten wurden, nebst den k. Propositionen. i^k. S-r. 23 1.) Pesth,K. A. Hartleben. M. Reden. 190 Reflexionea. Reden, Kurzgefasste — -, welche in hochster Gtegenwart Ihrer k. k. Hoheit, der Darcfalaucht. 
Frau Erzherzogin. von Oesterreich Maria Dorothea bei Gelegenheit der Gnindateíii- 
legung der durch den wohlthátigen Frauen-Verein zu erbauenden Siechen-Anstalt zn 
Ofen Cbristinenstadt am 15. Juny 1839. gehalten wurden. (8-r. 12 1.) Ofen, gedr. in 
der k. ung. Universitats-Buchdruckerei. E. 

— Gehaltene — , bei Gelegenheit der feierlichen Fahnen-Weih der neu entstandenen 
Bürger-Militz in dem Markte Ragén dorf den 16. Nov. 1845. (4-r. 8 1.) Ung.-AItenbnrg, 
gedr. bei Alexander Czéh. E. 

— und Trauergedichte, geaprochen bei der Begr&bniss- und Gedáchtnissfeier weii. Sr. 
Hochw. Herrn Jos. Mich. Schwarz. (n. 8-r. 51 1.) Kaschan, 1858 Druck von C. 
Werfer. —,24 p. 

Trauerrede am Tagé der fcierl. Beerdigung den 84. Febr. 1858. Von M. Szopko. — Eíntegnangsgebct 
am Grabe, gesprochen von J..S s t e h 1 o. — Ged&chlnisapredigt Ton J. S a t e b 1 o. — Emlékbesaéd, moodotU 
V und rák András. 

— gehalten bei der feierlichen Installation des hochwürd. Herrn Johann Tartler ... 
zum Comes der sáchsisen Nation den 15. Juli 1816. (8-r: 21 1.) Hermannstadt, 1816. 
Martin v. Hochmeister. 

— gehalten bei Gelegenheit der Uebertragung des Commandos der Pressburger Bürger- 
^lilitz an Freiherrn v. Walterskirchen. (8-r.) Pressburg, 1837. Gredr. bei Ant. v. 
Schmidt. 

Redern, Richárd Báron. Stimmen des Herzens und der Phantasie. 2 Thle. (8-r.) Ofen. 
1843. Druck von Gyurián u. Bagó. 2.— 

i. Thl. Gedichte. (2 lev. és 51 1.) 

2. TbI. Adelheid von Saaleck. En&hlnng atis den Zeiten der Krenzzüge. (46 1.) E. M. 

— Zum Jubilaeum 1846. (n. 8-r. 3 lev.) Pesth, gedr. bei Jos. Beiméi — .30 p. 

— Potpourri. (8-r. 96 1.) Ofen, 1847. Gedr. mit Gyurián u. Bagó'schen Schriften. M. 

Költemény és próza, 

— Der 24. April 1854. (n. 8-r. 4 lev.) Ofen, 1854. Gedr. mit M. Bagó'schen Schriften. 

E, 

Rédey József, Sűmeghy. Méltgs és Ft. Zichi, és Vázsonkeöi gróf Zichy Domonkos 
urnák veszprémi megyés püspöknek stb. Kis Lödön 1846-dik észt. Junis 29-kén történt 
egyházi látogatása a&almával. (4-r. 4 1.) Nyom. Veszprémben. M. 

Költemény, 

Reeb, fieorgiu8. Distinctiones et axiomata philosophica a . . . coUecta et explicata. (16-r 
144 1. és 14 lev.) Tymaviae, 1736. Typ. academicis per Leop. Berger. J. 

Reen, Laur. Joh. Nepom. M. D. Plagii litterarii in reg. Frídencianae pamasso graviter 
accusatus. convictus, atque Hallensium Musarum decreto condemnatus. Interprete M. 
. yG. Agnethler. (4-r.) Halae, 1749. 

yReesoh, Aloys. Universalis schematismus ecclesiasticus ven. cleri romano et graeco- 
catholici saecularis et reguláris inclyti regni Hungáriáé partiumque eidem adnexarum 
nec non magni principatus Transilv^aniae . . . pro anno 1842/43 redactus. Cum effigie 
principis Jos. Kopácsy. (4-r. 1430 1.) Budae, 1842. Typ. reg. universitatis. 5.— 

Pro anno 1843/4. redactus. (8-r. 205 1.) Budae (1843.) ü. o. 

Editio 2. (S-r. 240 1.) Budae, (1844.) U. o. 

Pro anno 1846—1847. redactus. (8-r. 2 lev. és 259 1. Budae, (1846.) U. o. 

Refelluntur errores de votis & clericali coelibatu prolati ab authore libelli : Hungária 
liberrima &c. (8-r. 35 1.) [H. és é. n.] M. 

Reflexiones historlco hermeneuticae super exegesi b i b 1 i c a. L. : C z u p p o n, G. 

— cunctorum Hungáriáé civium non nobilium. L. : Belnay, G. A. 

— ad codicem, et ordinem processualem cambio-mercantilem, pro tribunalibus 
regni Hungarie, in sequelam articuli 67: 1791. per deputationem regnicolazem juri- 
dicam elaboratum. (2-r. 168 1.) Budae, 1829. Typis reg. scient. universitatis hang. 

M. 

— erga elaborata regnicolarium deputationum, signanter in ordine ad coordinationem 
comitatuum; constituendum item et administrandum fundum regni publicum, 
a parte comitatus Thurótziensis occasione celebratae die 19. mensis Augusti 1793. 
in opnido Szt Márton generális congregationis depromtae. (2-r. 4 lev.) [H. á ny. n.] 

— ad disqvisitionem de jvre coronandarvm reginarum Hvngariae. L.: Csapody, 
Ladisl. 

— episcopi in Hungária anno 1775. exc. consilio regio locumtenentiali repraesentatae. 
L.: Eszterházy, Oarolus. Beflexionefl. 191 Regék. Reflexiones circa articulo^ de coordinatione fororum judiciariorum per exmissam íd 
aeqiielam art. 67: 1790. regnicolarem deputatíonem projectatos; cum subnexis ad fínexn 
observationibus sub-deputationis regnicolarís juridicae. (2-r. 2 lev., 76 és 1 1 1.) Pestini, 
1828. Typis Lud. Landerer de Füakút. M. 

— in merítő regulatioDÍsjudicioram, et accelerandae justítiae administrationis 
in incljto regno Hungaríae partibusque eidem adnexis. Relate ad projecta . . . Antonii 
Szirmai de eadem et Sigismundi Noszlopy. Inclytae regnicolarí jurídicae deputationi 
pro discusftione cum nonnullis auctorís observationibus humillime exhibitae. {b-r. 80 1.) 

" retitini, tvpis Math. Trattner. Rf. 

— circa projecta legum civilium per exmissam in sequelam art. 67. 1790. regnico- 
larem deputatiouem projectata; cum subnexis ad fínem observationibus sub-deputationis 
regnicolarís juridicae. (2-r. 2 lev., 74 és 29 1.) Budae, 1828. Typis regiae universitatis hung. 

M. 

— prívatae de linguae latináé . . . usu. L.: Bácz, Andr. 

— super introducendo linguae ungaricae in administratione regni publica, institutis 
item litterariis usu. (8-r. 30 1 ) Vindobonae, 1806. (Ny. n.) E. M. 

— emendationem morum aevi nostri respicientes. L. . Pap Ladisl. 

— super sermone . . . domini i. comitatus Nitriensís supremi comitis, quo inclytam 
universitatem, ad afflictarum nobilitarí praerogativa gaudentium familiarum provisionem 
permoyit Nitriae die 14. Maji 1791. (8-r. 52 1.) [H. és ny. n.] 

— in ordinem processualem. ab excelsa deputatione regnicolari, articulo 67: 1791. 
ordináta, elaborutum. (2-r. 137 1.) Budae, 1829. Typis reg. scient. universitatis hung. M. 

— quibus auctor commen tation is de electricitate medica in museo physico Quinque- 
Ecclesiensi experímentis comprobata Julii Tranquilli animad versioni in eandem 
Zagrabiae anno 1789. editae respondet. (8-r. 29 1.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis. 

M. E. 

— iis, quae nuper circa petitam reincorporationem comitatuum Szolnok Mediocris 
& Kraszna, diatrictus itera Kővár notata & typis vulgata sünt, oppositae. (2-r. 2 lev.t 
[Posonii, 1790.] M. 

— super declaratione sincera, christiana et patríotica. L. : M o 1 1 i k, Tobias. 

Refbrm. Felelős szerkesztők: Nádaskai és Zerffi. Kiadó-tulajdonos Emich Gusztáv. 
1848. (4-r.) Budán, a magyar egyet, nyomdában. 

MegjeUnt april elejétől június végéig hetenkint kétszer^ azontúl hatszor. Augusztus 
h-ikdn megszűnt. 

Reformation, Die — , im Sachsenlande. L : T e u t s c h, G. D. 

Reformáinaok, A belvecziai yallástételt követő erdélyi evangelico — , vallás-sérelmi, mel- 
lyek az 1837-ben N. Szebenben tartatott országgyűlése eleibe orvoslás végett felterjesz- 
tettek, a mint az irományok könyvébe a 172. laponi 72. szám alatt béigtattattak. 
(n. 8-r. 59 1.) Nagy-Enyeden, 1841. A ref. coUegium sajtóintézetében. M. 

Refvtatío rationum et motivorum, per incl. comitatum Scepusiensem, pro subjectione 
XVI. oppidorum Scepusiensium. eidem sienda allatorum, et Budae sub 13. Aug. 1790. 
typis mandatorum. (2-r. 9 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— jurís pnblici Hungaríae a Franc. Kud. Grossing editi. L. : Zinner, Joan. 

— opusculi de jure voti nobilibus in regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slayoniae congre- 
gationibus competentis, quod anno 1843-0 Zagrabiae typis Franc. Suppan editum est. 
(8-r. 28 1.) Posonii, 1844. Typ. haer. Belnayanorum. E. 

Refvtation de la politique modemé, inventé contre la reine de Hongrie, de Boheme &c,. 
aea alliés, & r ancien equilibre de TEurope. En deux parties. 1. partié. Contenant des 
leflexions sur Tentretien d'un hollandois & d'un unglois, sur le systeme actuel de IGnrope. 
(8-r. 64 1.) A Londres, 1742. [Ny. n.] M. 

Itegályi, Ludov. Ode Bev. Dno Joanni Bapt. Fort. Láng, abbati B. M. V. de Bakony, . . . 
moecenati munificentissimo diem suo nomini sacrum 24a Junii anni 1828i fauste reco- 
lenti in perenne grati animi monumentum deyota. (8-r. 7 1.) Pesthini, typ. Lud. Landerer 
de Fflskut. E. 

meie-GSamok képekkel, (k. 8-r. 24 1.) Pest, [é. n.] GríU Károly. —.40 

Iteféozy, Nicol. Dissertatio inauguralis medica de refrígerío. (n. 8-r. 16 és 1 1.) Budae, 
lb37. Typis reg. scient. universit. hung. M. 

BéM dme: Oitmí elmélkedéfl a hirtelen meghűléerdl, nellyet . . . orTOt dactorrá létekor közre bocsátott. 
As értekezés csak magyar, 
llefék a magyar elő-időbőL L.: Kisfaludy Sándor. B«gék. 192 Kegénytár. 

Regdi, Életpéldázó — . L.: Haszonnal mulattató könyvtár. 3. és 4. köt. 

Regei, und Ablass der löblichen Braderschaft, so unter dem Titul des Heiligen Stephani 
ersten apostol. Königs von üngarn zu Pressburg im Jahr 1751. anfgerichtet, und 
bestattiget. (8-r. 2 lev.) Pressburg, gedr. bey Joh. Mich. Landerer. M. 

Regein einer löbl Liebs-Versammlung unter dem Titel des heiligen Schutz-EngelS; welche 
von denen herrschaftlichen Bedienten in der königl. Frey-Stadt Oedenburg aufgeríchtet 
worden den 1, Mártii 1749. Von Ihro Pabstl. Heiligkeit coníirmiret 1753. (8- r. 8 lev. 
és 1 récffl.) Pressburg, 1760. Gedr. bey Joh. Mich. Landerer. M. 

— des Institutes Maria. (24-r. 164 1. és l lev.) Erlau, gedr. in der erzbisch. Buchdruckerei. 

E. M. 

— des zur Unterstützung der kath. Missionen in Amerika in den s&mmtiichen Staaten 
des Kaiserthums Oesterreich, unter dem Namen Leopoldinen-Stiftung gebildeten Yereins. 
(8-r. 2 lev.) Ofen, 1829. Gedr. bei Anna Landerer. M. 

— zum gottseligen Lében, nebst Fragen zur Selbstprüfung fíír kath. Ohristen. (8-r.) 
Pest, 1858. Carl Osterlamm. —.12 

Regélő. £isó magyar szépművészeti folyóirás. Alapitá, és szerkézé Kóthkrepf (Mátra y) 
Gábor. 1833—1841. évfoly. (n. 8r.) Pesten, 1833—1841. Trattner-Károlyi nyomt. Egy 
évre 6.24 p. 

Megjelent i8qq. április elejétől hetenkint kétszer. 

— pesti divatlap. Uj folyam. Szerkeszti Erdélyi János. Kiadja G a r a y János. 1842 — 44. 
(n. 8-r.) Pesten, 1842 — 44. Nyom. Budán, a m. kir. egyetemnél. Egy évre 10. — 

Megjelent hetenkint kétszer^ színes divatmellékletekkel. l844' június végén megszűnt. 
Regeleberger, J. Chríet. An den Helden Laudon den zehnten und grössten Beiagerer 
Belgrads. Gesungen von . . . (8 r. 8 1.) Wien, 1789. Gedr. b. J. Th. v. Trattner. 

— Chrietoph. Prosodia seu de syllabarum dimensione versu breviore et lucidiore scripta 
et exemplis illustrata ... Ad juventutis usum additis versuum lyricorum schematis edita 
a Franc. Schoenberger. (8-r. 30 1.) Vindobonae, lö02. Typ. J. Th. de Trattner. 

Regelza ali kratko podvuzhenje s. pokore sa brate ino sefbre tretiga ordna S. Franzhishka. 

Is lashkiga nemshkiga v krajnsko prestauleno, s molitvami, ktere imajo bratje ino 

seftre usi^ dan opraviti. (8-r. 38 1. és l lev.) V Karlovizu, 1828. Natianena per I. N. 

Prettnerju. 
U. a. (8-r. 38 1. és 1 lev.) V Karlovczu, 1844. U. o. M. 

Régeni István. Latin- magyar iskolai szótár. L: Szótár. 
Regénycearnok, Franczia — . Kiadja Bécsi Emil. 12 köt. (12-r.) Kolozsvár, 1843. 

Barráné és Stein. 

I. és 2. köt. Sand Gvörgy. Indiana. Forditotta Bécsi Emil. A szerző arczképével. 

2 köt. a92, 1841.)Í843. 1.20 p. 
3—10. Sue Eugen. Matild, egv fiatal nó emlékiratai. Francziából Bécsi Emil és 

Bodor Lajos. 7 köt. (314, 249, 193, 228, 156, 198, 171 1.) 1843. 3.- 

II. 12. köt. Sand György. Metella és Leone Leoni, Francziából Biró Miklós. 2 köt. 
(99, 245 1.) 1844. 1.20 p. 

— Legújabb külföldi. 1—32. fíiz. L.: Dumas Sándor. A párisi mohikánok. 
Regén^ár, Külföldi — , a legkedveltebb idegen irók munkájiból. 2 kötet. (k. 8-r.) Kolozs- 

várt Tilsch és fia 
L'köt.\Hu^ Victor. Bug-Jargal. Forditotta Deák y Fülöp S. (261 1.) 1837. 

^'•'^ 1.20 p. 

IL köt. Zschokke. Frock Jonathán. Z. után ifj. Gyergyai Ferencz.'— Izidor. 
Oroszlány-mátka. Forditotta Szende Kálmán. (4 lev., 115 és 100 1.) 1837. 1.20 p. 

E. 

— Külföldi — . Kiadja a Kisfalud y-társaság. Szerkeszti Nagy Ignác. 23 kötet. (12-r.) 
Pesten, 1843—44. Hartleben Konrád Adolf. Egy kötet —.40 p. 

L és n. köt. Balzac. Grandét Eugénia. Forditotta Jakab István. 2 rész. (156, 80 I.) 
1843. 1.20 p. 

A. M. 
Ili— VILköt. Palzownö. St. Roche. Németből forditotta Nagy Ignác. 4 rész. (201^ 
256, 223, 230 1.) 1843. 3.20 p. 

A. £. M. 
VIII— XL köt. Boz (Dickens). Twist Olivér. Angolból forditotta Gondol Dániel. 

3 rész. (214, 211, 196 1.) 1843. 240 p. 

A. E. Beg^Dytár, 193 . Regnaut. 

XIL köt. Miguel de Cervantes. A bőkezű szerető. Spanyolból fordította s a beve* 
. lelépi itm Lukács Móricz. (71 1.) 1843. , —.40 p. 

A. E. M. 
XUl— XV. köt. Bulwer. Éj és korány. Fordította Vajda Péter. 3 rész. (204,206, 
^84 l) 1843. 2.— 

A. E. H. 
XVL küt, Bernard Károly. A koros hölgy. P/ancia regény. Fordította Petőfi 
Sándor. (106 1.) 1043. '. —.40 p. 

A. M. E. 
XVIL éfl XVIII. köt. Méry. Hortensía grófnő. Francia regény. Fordította M. Hor- 
váth Károlv. (208 1.) 1.20 p. 

A. E. M. 
XÍX — XXí. köt. Flygare-Carlén Emília. A sziget rózsája. Svéd regénv. Fordította 
Lflkner ííándor. 2 rész. (268, 288 1.) 1844. ' 2.40 p. 

A. M. 
XIL és XXIII. köt. James György. Robin Hood. Angol regénv. Fordította Petőfi. 
2 rész. (240, 285 1.) 1844. ' 2.40 p. 

A. E. M. 
Regéfiylár^ Uj küliílldi — . Kiadja a Kísfaludy-társaság. Szerkeszti Nagy Ignácz. 10 köt. 
ll^-r ► Pesten, 1844—46. Hartleben Konrád Adolf. 
I.iköt Hahn-Hahn Ida grófnő. Forster Zsigmond. Német regény. Fordította 
Varga 8oma. (200 1.) 1844. ' 1.20 p. TI. köt, Warren Sámuel. A tőzsér. Afigol rqgény. Fordította Reme 11a v Gusztáv. 
(148 l) 1844. • '—.40 p. 

E. H. 
III. é& ly, köt. Hah n-H a h n Ida grófnő. Cecil. Német regénv. Fordította B e n c ú r J. 
a*ém. (.244, 240 1.) 1844. ' 1.20 p. 

LM. 
V — Vlir. köt. Palzownő. Tymau Tamás. Német regény. Fordította Lakner 
Sándor. 4-ré.qz. (251, 248, 204. 272 1.) 1845. 2.30 p. 

A. E. M. 
IX, éft X. töt. Cooper. Az utolsó mohikán. Angol regénv. Fordította Gondol 
Dániel. 2 rész. 1846. " 1.80 p. 

ReQestrvm Bvráae Cracoviensis. L. : Miller, J. F. 
Regjomantanus JánoB. Csízió. L. : Csízió. 
Regiones Ihmiibiíuiae Pannóniáé Dacia Moesiae cum vicino lllyríco in usus collegii ref. 

Debreeinensis. Pestini, 1800. Per Franc. Karács. 
Regía Szent Fereuczről való ének. (16-r. 4 lev.) [H. és é. n.] E. 

Ré^iségbuvár. Kiadta Ponori Thewrewk József L.: Wathay Ferencz prosamüvei. 
Régiségek, Msgyar — , és ritkaságok. Kiadta Kazinczy Ferencz. Első kötet. I. 8ylvester- 
nek magyar-deák grammatikája. Uj-Szigeten, 1539. — II. A legelső nyomtatott magyar 
abécze. Krakkóban, 1549. — III. Prof Várj a s János E vocálísú éneke. Debreczen, 1775. 
(n. 8-r. XL, 223 1. és Kazinczy András arck.) Pesten, 1808. Mossóczy Institóris Károly 
számára, Trattner Mátyás műhelyében. A. E. M. 

Több nem jelent meg: — Dobrowsky i88g. ^ frt 50 kr. 
Reglement für die Bürger-Míliz ím Könígreich Ungarn. Auf höchsten Befehl Sr. k. k. 
Hoheít des Erzherzogs Palatínus entworfen. (8-r. l64 1., 2 lev. és 7 tábla.) Pest, 1809. 
Bei Konrád Adolph Hartleben. • 2.— 

A. M. 

- fiir die Bűrger-Mílíz ím Könígreich Ungarn. (8-r. 132, 3 1. és 7 táblázat.) Leutschau, 1832. 
Druck V. Joh. Werthmüller. M. 

- für das sammtliche resp. Personale des königl. freystádt. Theaters in Tymau. (8-r.) 
Tyrnau, 1835. Gedr. bey Joh. Bapt. Jelinek. E. 

- för die Ausübung des Schiedsrichteramtes durch die Handels- und Gewerbekammer 
för Kroatien. (n. 8-r. 8 1.) Agram, 1853. Franz Suppan. —.5 p. 

fl igaault Victor. A vegytan elemei. L. : Nendtvi eh Károly. 

i gfiaiit, Nat. Díalogí physicí, ex opere gallico .... excerpti, in latínum traducti et 
^anreatis honoribus Dni Ladíslai de Adda dum per Franc. Xav. Halwax laurea 

]tofyar«T9xi( bibliofrapbiája. 1712—1860. Ili. k5t. 13 Beg ni. 194 R^gpÉMiient. 

donaretur, a condiscipulia neo-baccaüaureia dÍ43atL (8-r. 4 lev., 196 li, 2r liav. éé 3 raj/.i 
TJmaviae, 1745. Typ. academ. soc. Jesu. E. M. 

[Eduio nova.] Honoribus Antonii Kelw de FűJetincz. Dum in alma, episcopaü soc. Jesu: 
uiilversitate Cassoviensi per Joani. Sztanesak príma AA. LL. et pbilo8op4»iae laurea 
ornaretur a condiscipulia neo baccalaiiret» dicati. (8-r. XII, 195. 1. é» 3 rajzt.) 
OasBOviae, 1749. Typ. academicis soc. Jesu. M. 

Regül Hungaríae dignitates, Ecciesiasticae et i»eculare& — , ac hononim* tdlnili. Quibus 
accedunt suprema armorum caes.-regiorum íb- regno-Kungariae piaefectuűra, insigniü 
ordo Sancti títephani prími regis apostoliéi, status pers<Mialis nobilis^ tmtmae praetorianae. 
item postaram, tricesimalium, et salis officialíum. Pro 1770—78* (4-b;). Ptaonii, exstant 
apud Chríst. Spaiszer. 

Pro 1779—84. (4-r.) Tymaviae, typis regiae umiversitabis^ Budensis 

Pro 1785—88. (4 r.) Budae, in officina Chr. Spaiszer. 

fto|lloniiil Dalmatiae. Croatiae et Slavoniae statuiun grav:unina> et posluiata,. Humillima — . 
(2-r. 17 lev.) 1802. [H. és ny. n.] M. 

Befolamento, Nuovo — , per li sensali, della eittá, e portó franco dk Fiumity e di tuÉto il 
littorale ungarico. Approvato da S. M. i. r. ap^ Tanno 1785. (2-r. S lev.> Fiume, presso 
Lorenzo Karletzky. 

— dellu deputazione mercantile a Fiume. (8-r. 45 1.) Fiume, llS&O-. Tipogr. Fratelli 
Karletzky. 

— per sensali patentati della cittá e portó franco di Fiume, e del Htorali ungarico. 
(n. 8r. 22 és 1 1.) Fiume, (1841.) Tipogr. dei Fratelli Karlet»ky. * E. M. 

ftegula beatissimi patrís nostri Francisei,. a sancta sede apostolüea approbata, et confir-> 
mata, cum. testamento ejusdem. (4-r. 78 I. és 1 lev.) Szakotezae, 1826. Tyfu Franc;. 
Xav. Skarniczl. 

— instituti Petrini ex sacra scriptura & 8. Patribus d^sumpta autbore Carofo Andrea 
Passo olim edita et in gratiam cleri recusa. An. 1699. Approbante consistorüd constaa- 
tiensi nunc denuo typis mandata. (12 r. 4 lev.) Posonii, 1727. Joan. PsluI. Ro\»r, 

1 
Reguláé circa implanationem, propagationem, & debitam conservationem salicumi, aliorum^ue 
velocius crescentium germinum, clementer praescríptae. (8-r. 16 1.) Posoiui^ 1780. Typ. 
Franc. Aug. Patzko. M. 

— juris canonici, tum per solidas quaestiones, tum per eruditos easus, ex ipsis reguhurum 
visceribus perapte resolutos, explicatae. Opus omnibus praelatis ecclesiaslijeis, praeaertim 
episcopis, judicibus, consiliariis, causarum patronis; nec non theoiogis, professoríbus, 
confessariis, ac quibuscunque clericis, & juris utríusque candidatis utile» ac necessaríum. 
Cum indice necessario. (8-r. 4 lev., 278 1. és 9 lev.; Tymaviae, 1739. Typ. academicii 
soc. Jesu. E. 

U. a. (8-r. 4 lev., 278 1. és 9 lev.) Tyrnaviae, 1741. l\ o. M. 

U. a. i8-r. 4 lev., 278 1. és 9 lev.) Tyrnaviae, 1747. U. o. M. 

Ü. a. (8-r. 4 lev., 278 1., 9 lev.) Typis Tyroaviensibus, anno 1776. E. M. 

— Salesianae. L. : D ágon el, Petrus. 

— syntaxeos breves et faciles. L. : Tekusch, Mich. 

Regulái, avagy rendtartási, tekéntetes és nemzetes Nagy-Szombath városában lévő nagy- 
bóldog-aszszony congregatiojának Szent Miklós püspök, és confessor templomában, 
néhai méltgs Gymesi Forgách Ferencz .... által rendeltetett, Ötödik Pál pápátűi 
adatott indulgentiákkal, & búcsúkkal, más hozzá - tartozandó szép imádságokkal 
ki-szedetet ájtatosságok. (k. 8-r. 311 l. és 1 rézm.) Nagy-Szombatban, 1745. Nyomt. 
az akadémiai bötúvel. E. M. 

Reguláji, A józan életnek némelly — . L.: Fejér Elek. 

Regulament und Ordnung, nach welchen sich gesambte unmittelbare kayserliche Infanteri^ 
in denen Handgriífen und Kríegs-Exercitien, ^owohl als in denen Kríegsgebráuchen 
gleichförmig zu achten habén. (4-r. 93 1.) Ofen, 1737. Bey J. F. Nudow. 
— Neues militiirisches — , welche im Jahr 1751 wahrenden Landtag verfeitiget, und 
durch Ihro .... Majestat allergnádigst verwilliget und bestáttiget worden. (2-r.> 
Pressburg, bey Joh. M. Landerer. 

- Womach sich in Folge der geschöpften höchsten Benolutionen, wie auch dessen, 
was bey dem im Jahre 1769 fürgewesenen illyrischen Nation-Congress, dann denen 
im Jahre 1774 und 1776 zu Karlowitz abgehaltenen nicht unirten bischöflichen Synoden 
gemeinscbaíllich behandelt, und mit k. k. Beangenehmigung berichtiget worden, von Segulamentum. ]95 Réh. 

der gesamten in dem Königreich Hungarn, Kroatien, Sklavonien, dem Temesvarer 
Bánat, dann denen Karlstadter, und Warasdiner Generálaten, sowohl in denen Provin- 
tiial-ala Militar- und Cameral-Bezirken befíndlich hőheren, und niedern nicht unirten 
Geistlichkeit graeci rítus von neuen, und fór das künftige eben alsó geachtet werden 
Holle, wie der Laienstand besagten rítus, zu dessen genauer Beobachtung von den^n 
Landes- Orts- und Orund-Obrígkeiten mittels der durch die Behörden trefenden 
weiteren VerfÜgungen verhalten werden wird. (2-r. 104 1. és 21 lev.) Wien, 1777. 
(Ny. n.) M. 

Regulanetitum, Hadi — , melly 17ől-dik esztendóbéU diaeta-folytatásán el-végeztetett és 
ó csász. kir. Felsége által kegyeimessen meg-engedtetett és meg-erösittetett ; mostanában 
pedig eztat Ns. Heves és Külső Szolnok törvényessen öszve-szövetkezett vármegyék 
magok helységei-lakosinak tulajdon szükségekre magyarra forditattak és ki-nyomtal- 
tattak. (2-r. 16 lev.) Budán, 1753. Landerer Ferencz Leop. által. A. E. M. 

— Uj hadi — , melly az 1751. esztendőben Magyar ország gyűlése alatt szereztetett, 
fels. Maria Theresia kegyelmes aszszonyunk tulajdon kegyes parancsolatival meg- 
erősíttetett, deák és német nyelveken ki-adattatott és annak magyar nyelvre lett 
fordítása f. királyi helytartó tanács által helyben hagyattatott. (2-r. 15 lev.) Posonybau, 
nyomt. Landerer János Mihály. A. E. M. 

— miütare, Nóvum — , sub diaeta anni 1751. concinnatum, ac per sacr. caes.-regiam 
Majestatem benignissime approbatum. (2-r. 14 lev.) Posonii, reimpressura, & reperibile 
apud Joann. Mich. Landerer. 

— miütare M. Theresiae jussu pro neo-erecta militia confiniaria sieulica in Transylvania 
jinno 1764. editum. (2-r. 34 1.) [H. és ny. n.] M. 

— milltare, Nóvum — , sub diaeta anni 17ÍU. concinnatum ac per sacratiss. caea.-reg. 
Majestatem benignissime approbatum. (2-r. 38 1.) Budae, 1800. Reimpressum typia reg. 
universitatis Pestiensis. 

— militare pro regia hungaríca nobili turma praetoriana. (4-r. 172 l. és XVI tábla.) 
Viennae, 1795. Typis Joann. Dav. Hűmmel. M, 

— A felkelő nemeKség számára. L. : Cserna János. 

RegHlatió vagy rendszabások. L. : Jászok és kunok részére kiadatott kir. regulatiú. 

Regule, odpusky, a spusob obyoeneg poboznosti, kteru wykonává slawné bratrstwo pod 
tytulem : na krjzi vmiragjcyho Gezijsse Krysta, a bolestneg matky panny Marye w 
chrámé swatého Pawla Towarysstwa (íezjjsowého, w Zyline vstanowené. (16-r. 35 L) W 
Tymawé, 1765. Wytisstené w impressy kollegi akademického. E. 

— od sadénjá, uzmnoxánja, ! potribitog sacsuvánja vérbáh, t ostalih skorié rastúchih, 
mladicáh, milaativo pedloxit. (8-r. 15 1.) U Po^únu, 1780. Fr. Aug. Platzko. M. 

— aneb Správa v sstépenj, rozmnozenj, Zachowánj Wrb, a o ginych rychleg.^se rostaucych 
Kmenu dobrotime Roku 1780 pfedepsaná. (8-r. 16 1.) W Presspurku, 1780. Fr. Aug. 
Patzko. M 

— dkolské — , pro sskoly nacyonálské w králowstwj Vher-íkém. ín. 8-r. 13 1.) W Budine, 
1780. Wytisstené literami kral. univ. M. 

U. a. (k. 8-r. 16 1.) W Tyrnavé, 178sí. Wytisstené literámi kral unyversye. M. 

Regulf de scaldatu in bai de aburu de unu bctránu scald. (16-r. 11 I.) Brasov, 1857. 

Tip. Gött. 
Regnlus. (4-r. 2 lev.) [H. és é. n ] 

Tanodat dráma ; előadták a selmeci jezsuita gymnasium növendékei. 

Reguly-albani. Történeti és szépirodalmi tartalommal Jászay, Jókai, Jósika, Lúgos sy, 
Petőii, Kischel, Szigligeti, Yahot L és Wenczel által. Megelőzik Eeguly 
utazásai Toldy Ferencz által. Kiadta a Reguly-társaság. fk. 8-r. CXXIX, 394, 2 1. és 
R. arck.) Pest, 1850. Emich Gusztáv. Kötve 2.— 

Tartalma: A. E. M. 

Toldy Fereocz. Begaly qUzúu. 

W e n z e 1 GaaztáT. A magyar nemzeti hősmonda tórtéoeti méltatása. 

J is zay Pál. .Álmoa a magyar krónikák szerint. 

B i 8 c h e 1. ŐBtörténetflnk néhány fontos kérdéséről. 

Jósika Miklós. A kQIóncz. Vig beszély. -> Jókai Mór. A munkácsi rab. 

^Szigligeti. A tronbadoor. Ssomort^áték 4 felTonáeban. — Tahót Imre. A régiségbnrár. Vígjáték 1 fcii 

Tooásbao. 
P e 1 5 f i S. Szilaj Pista. K6)t5i beszély. — Lngossy József. Begoly-d^I. 

Dohrowsky i888, 2 frt 8o kr. 
] keh, JoaR. Manuale ordinandorum. (8-r.) Strigonií, 1857. Typ. Alex. Horák. 

13* Rehák. 196 Beíchenberger. Rehák. Biztosítási Ügyekben. Egy szó a magyar nemzethez. (IS-r. 5d 1. és 2 táblár&t.* 
Pest, 1858. Nyom. Herz Jánosnál. —At p. 

— In Versicherungs-Angelegenheiten. Ein Wort an das ungarÍBcbe Voik. (12-r. 58 1.) 
Pest, 1858. Druck v. Joh. Herz. M. 

2., vermehrte Auflage, mit einer Wiederlegung der ungarischen erfolgten Joarníilangrifle 
als Nachtrag. (12-r. 99 1.) Pest, 1858. U. o. —12 p, 

Rehfu88, E. mplSn flSoo Leslehre der hebráischen Sprache nach der Lautmethode. Ver- 
bessert zunii Gebrauche der israelit. Haupt-Normalschule zu Fent. (8-r. 31 l.) Ofen, 
1858. Gedr. in der k. k. ung. Universit.-Bucbdr. — JO p. 

U. a. (8-r. 32 L) Ofen, 1859. U. o. ^.10 p. 

Rehlíngen, Anton. Die Bewahrschule für kleine Kinder von zwei bia sieben Jahren, (8-r. 
6, 91 és 1 l.)Pesth, 1832. Gedr. und in Commission in der Mechitariiten Congregation?** 
Buchh. in Wien. M, 

RehmQller, Franz. Können Deutsche und Magyarén den Slaven gegenüber bevorzugte 
Kastenvölker sein ? hine Abhandlung über die K&mpfe fiir NationalitUt und Freiheit 
der Völker und Stámme in Deutschland, Oesterreich und Ungam, wie über ihre 
mögliche, künftige Verfassung und Stellung zu einander. (n. 8-r. 23 1.) Wien, 184S. 
A. A. Wenedikt. —.15 p. 

Rehorov8zky, Nícol. Dissertatio inauguralis historico-juridica de donatione palatinali quaiu 
in universitate hungarica Pesthiensi publicae eruditorum disquisitioni submittit. (n. 8-r. 
24 és 4 1.) Pestini, (1829.) Typ. J. M. Trattner. M. E. 

— Populárer Vortrag über die btaats-Anwaltschaft. (8-r. 28 1.) Pesth, 1850. Landerer 
u. Heckennst. — .12 p. 

M. 
Reich, Andreas. Leihbibliotheks-Klatalog des Kronstadter Handelsmannes A. R. (^8-r. 

50 1.) [XVm. század.] 
Leihbibliotheks-Verzeichniss der Brüder Johann und Andreas Reich. (8-r. 24 L) [H. 

és ny. n.] 
Zweite Fortsetzung des Gebrüder Reichischen Bücherlese-Verzeichniss welche theils in 

dem gewöhnlichen Preiss zum Lesen ausgegeben, theils auch verkaufet werden. (S-r. 

4 l.) 1789. [H. és ny. n.j 

— Ignácz. Honszerelmi dalok. (n. 8-r. 14 1.) Budán, 1848. Ny. Bagó M. bet. E. 

— Beth El. Ehrentempel verdienter ungaripcher Israeliten. 1 — 3. Heft. {4-r. 82, 90, 
78 és 2 1.) Pest, 1856—60. (Lampel Róbert.) 

1. Heft. Oestcrreicber Jos. Mane.o. — Lówy Isak. — Benedtkt Márkus. — lUzsavöIgyi Iforkas. — Gafctraann 
Jákob. — i ach Joseph. — WeÍ8z Gábriel. — Biedonnann Micbael Lazai. — Joachim Joseph. — Mitzcl 
Aschcr. — Löwisohn .Salomon. — Mandelli Dávid. 

2. Heft. Cobn Álboit. — Gross Friedricb, — Wabrmann Israel. — Dnkes Leopold. — Holitscber Wolfgan;. — 
Stern Max Emannel. — Spitser Benjam. Sal. — Singer jEdmund. 

8. Heft. Kunzinger Mo^e.^. — Scbey Philipp. — Eger Akibar — Horn Ede. — Scbönfeld Baracb. — Löirensoliu 
Bern. — Fi chbof Adolf. — Horo^itz Lazar. — Scblesingor Snlka. — Sichermann Emánuel. — Grfiu 
Jacob Moritz. 

Relchard. An itinerary of Germany; or, traveller's guide through that country . . . Ta 
which Í8 added an itinerary of Hungary and Turkey. New edition, considerably 
eularged, by M. Pezzl. (12-r.) London, (é. n.) printed for S. Leigh. 12 sh. 

— C. G. Sammlung kleiner Schriften aus dem Gebiete der matiiematischen und altén 
Geographie. (n. 8-r. XII, 548 1. és 3 tábla.) Güns, 1836. C. G. Eeichard. 4.30 p. 

E. 

— J. De diabete mellico. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 43 1.) Pestini, 1834. Typ. 
Landererianis. 

Reichenbach A. B. Legújabb ábrázolt orbis pictus, vagy a látható világ képekben. Rővi i 
szöveggel magyar, német, franczia és diák nvelven. 1. fiiz. (4-r.) Kassa, 1847. Ny. Werf r 
Károly. —.30 p. 

Több nem jelent meg. 

— Vándorlások az állatvilágban. Fiú és leánykák számára. Magyarítá Kecskeméti Csap i> 
Dániel. (12-r. IV és 132 1.) Pest, 1850. Emich Gusztáv. Kötve 1.20 p. 

Fekete és színezett képekkel. E. 

Reichenberger S. Neueste Woll- Wasch-Methode. Legújabb gyapjúmosás rendszere. (8 r. 
7 1.) Pest, 1842. [Ny. n.] E. H: Bei Beíebs-QeseU. 197 Eeinisch. Ileíchs - Gesetz- und Begierungsblatt, Allgemeines — , fQr das Kaiserthum Oesterreich. 

Jahrg. 1849—1860. (4-r) Wien, 1849-60. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. M. 
Reichavcrfassung, Die octroyirte — , für das Kaiserthum Oesterreich. (8-r. 20 1.) Pesth, 1849. 

{kát. b*i Lunderer ii. Heckenast. — .6 p. 

3. Aufkgíf. (H-r, 22 I.) Pest, 1850. U. o. -.6 p. 

M. 

— vom 4. ftiarí 1849. (n. 8-r. 31 1.) Pressburg, vorm. Schmid'sche Buchdr. 

fieid, Hayne. Die Scalp-Jáger. Ein Abenteuer-Roman. Aus dem Englischen von Aug. D i e z- 
in íi n n. 4 Thie. (k 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1.36 p. 

BflUtrist. Lesé-Cabinet 5/3 — ^20, 

— Die Scharffichützen. Ein amerikanischer Kriegsroman. Deutsch von A. Diezmaun. 
l TlUe. (k. St,) Peiit u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1.12 p. 

/iff/eírist, Lfs^'Cabtnrí. ^^4 — ^^g. 

— Daa Híina in der Wüste, oder Abenteuer einer Familie, die sich in der Wüste verirrte. Aus 
dem Englischen von A. Diezmann. (k. 8-r. 200 1.) Pest u. Wien, 1 852. C. A. Hartleben. 

BeNt^iríst. LtSéCabinet, 66 1 — 64. — .48 p. 

fteif. Aemíl, Syateiua theologiae morális christianae justis theorematibus conclusum. 2 tömi. 
m. 8-r.) Agriae, 1812—13. Becusum typis lycei archi-episcopalis. 
Tom. I, Qui coinplectitur introductionem in theologiam morum chrístianam, hujusque 

partém I,^ de officiis christiano-moralibus in genere. (8 lev. és 437 1.") 1812. 
Tom* ÍI Qui coDiplectitur disciplinae partém Il-dam de officiis christiano-moralibus 
in íipecie; item partém III. de mediis ofücia hujusmodi recte adimplendi. (10 lev. 
é^ <523 L) iSlíJ. M. 

— Moritz. I»er Tanzunterricht als Mittel für körperliche Bildung. (8-r. 8 1.) Pest, 1857. 
Lírüuk \\ Ph. Wodianer. M. 

ReifTenstuel, Ignatius. Göttlicher Nebel-Sieg, welchen abermal die unüberwindlichen kayser- 
liche Waffen unter heldenműthigster AnfQhrung . . . Eugenii von Savoyen . . . den 
16. Augusti dieses 1717. Jahrs wider den Türckischen Erb-Feind bey der Haupt-Vestung 
Belgrád erfochten habén. (4-r. 4 lev.) Begenspurg, gedr. bey J. B. Láng. M. 

Reilly, Franz Joh. Joa. Skizzirte Biographie der berühmten Feldherm Oesterreichs von 
Maximilián I. bis auf Franz II. Mit 60 Kupfern. (n. 8-r. 864 1.) Wien, 1813. J. Q. Heubner. 

7.— 

Reímchroník, Kleine — , fQr das ungarische Volk. Mit 63 Bildem. (k. 8-r. 68 1.) Pest, 
A. Bucsánszky. — .8 

Reíneach, MJchael. Liedergártchen. Eine AuswahI beliebter Schul- und Jugendlieder mit 
ein- und mehrstimmigen Singweisen und Notenziffern. 1. Heft. Entháit 93 Lieder 
mit 74 Melodien, worunter 8 Canons nebst einem Anhange von TrefiFübungen. (8r. 88 1.) 
Kronstadt, 1853. Gedr. bei Joh. Gött. — .24 p. 

Rein-Gebete. (24-r. 12 1.) Temesvár, 1859. Druck von M. Hazay u. Sohn Wilhelm. M. 

Rein, Ad. Maria. Der Brand von Moderdorf am 23. Merz 1829. (8-r. 8 1.) Timau, bei Félix 
Wachter. M. 

Költemény. 

Reincorporazione, La - , di Fiume air inclito regno d' Ungheria memorie. (12-r. 117 1.) 
[Fiume] 18*<J3. Dalia tipogr. Fratelli Karletzky. E. M. 

Reíndl, Joan. Febrium et infiammationum eharacteres pathognomici. Dissertatio inauguralis. 
(8-r. 10 1. és 1 rajzt.) Vindobonae, 1888. Typ. viduae Ant. Strauss. 

— P, Martín. Der Friedenschluss zu Szisztow, ein Heldengedicht, und die excommunicirte 
Minerva im griechischen Geschmacke. (8-r. 15 1.) Wien, 1791. Bey Jos. B. Wallishausser. 

Reínegga, Jac. Systematis chemici ex demonstrationibus Tymaviensibus pars naturális 
et experimentális theoretica. Pro consequenda príma doctoralis medicináé laurea publicae 
disquisilioni submittit. (8 r. VI és 90 1.) Tyrnaviae, 1773. Typ. coll. acad. soc. Jesu. E. M. 

Re ner, Maurít. Norma historías morborum rite concinnandi. Dissertatio inauguralis medica. 
( 1. 8-r. 32 1 ) Pestini, 1842. Typ. Jos. Beiméi. M. 

Rei ihard képes könyve mulatság és oktatásra. 24 színes képpel. (8-r. 12 I.) Guben, fé. n.] 
1 echner F. Kötve —.36 p. 

— Menyhárt. A közönséges nemesség testestől lelkestől de nem a bétsi nemesség. 
' *anítá8-képen kérdésekben vétetett egy nemes által, ki azért támadja-meg nemes 
t ir.^ait, mivel már többé vélek nem tarthat. Kiadatott német nvelven. (12-r. 24 1.) 
] esten, 1784. Trattner bet. ' M. 

Rei iscli, Joseph. L. : R a j n i s. Beinprecht. 198 Reisinger. 

Reinpreoht, Franc. Christ. Trés sagittae ad signum. Drey Pfeil Jonathá zum Zeichen. 
Bas ist: Jáhrliche Pflicht- u. Ebren-Rede, in welcher das unbegreifliche Geheimnuss 
der allerhöchsten Drey-einigen Gottheit nach Maass de^ eingeachránkten menschlichen 
Vernunfts vorgebildet, ii. am bohen Titular-Feat des von Gott selbsten gestiften Ordens 
der allerbeiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener Cbristen, in aer königl. ung. 
Frey-Stadt Commorn, vor zablreicber Gegenwart einer bocblöbl. Engliscben Ertz- 
Bruderscbaft erwehnten Ordens. (k. 4-r. 9 lev.) Raab, (1746.) Gedr. b. Gregori Joh. 
Streibig. E. 

Refsoher Endre. Mezei gazdát érdeklő növény-állati végy- és elemtan. Sprengel Károly 
nyomán, (n. 8-r. 150 I.) Pesten, 1844. Ny. Landerer & Heckenast 1.— 

E. M. 

Relse, Empfíndsame — . eines expatrisirten Scbwármers durcb Deutscbland, Böbmen, 
Oesterreicb, Itaiien, Ungarn, die Türkéi etc. in die elisáischen Felder. Herausgegeben 
von seinem Érben (A. G. Gr oss-Hoff inger). (8-r. 27'/i ív.) Leipzig, 183.5. Fest'sche 
Verlagsh. 2 tlr. 

— Maleriscbe —, auf dem Waagflusse in Ungarn, gezeicbnet von Fischer, geátzt von 
Scblotterbeck. (16 1.) Wien, 1818. Ant. Strausz. 

— durcb Siebenbürgen. L. : Taschenbuch der wichtigsten und interessantesten Reisen. 
Reisebríefe aus dem Lande der Sacbsen in Siebenbürgen. L. : W e 1 1 m a n n Andr. 
Reisen durcb Bayern etc. L. : R ö d e r. 

— des grünen Mannes durcb Deutschland und Ungarn. (12-r. 1^6 1.) Halle, 1788. Bei 
Fr. Chr. Dreyszig. E. M. 

— durcb Ungarn und Deutscbland. Für allerley Leser (12-r. 118 1.) Halle, 1791. Bei 
Fr. Chr. Dreyszig. M. 

— von Preszburg durcb Mábren, beyde Scblesien und Ungarn nach Siebenbürgen und 
von da zurück nach Preszburg. In drey Abtheilungen. (8-r. 7 lev. és .520 1.) Frankfurt 
u. Leipzig, 1793. (Ny. n.) E. 

— und Seefahrten, Merkwürdige — , aus dem Engliscben übersetzt von A. Diezmann 
u. Joh. Sporschil. 6 Tble. Neue Ausgabe. (8-r.) Pesth, 1840. C. A. Hartleben. 

1. u. 2. Thl. Lében und Reisen der ersten engliscben Seefahrer Drake und Caven- 
disch und Dampier, mit einer Uebersicht der frühesten Entdeckungen in der 
Südsee und der Greschichte der Buccanier. Uebersetzt von A. Diezmann. Mit 3 
Bildnissen. 2 Tble. 
3. u. 4. Thl. Geschichtliche Darstellung der Erdumseglung und der Entdeckungen 
in der Südsee, von der Reise des Magalhaen bis zum Tode Cooks. Uebersetst 
von A. Diezmann. 2 Tble. 
5. u. 6. Theil. W. Macgillivray. Die Reisen und Forschungen des Freihemi 
Alexander v. Humboldt ; eine gedrangte Darstellung seiner Reisen in den Aequi- 
noctial-Gegenden von Amerika und im asiatischen Russland. Uebersetzt von 
Joh. Sporschil 1. 

Ugyanez ^^Edinhurger Cahinet shiblio thek^ cim alatt is megjelent. 

Reíeer, F. Theather- Journal. Enthalt das Verzeichniss aller Trauer-, Schau-, Lust- und 

Singspiele, welche im hiesigen stádtischen Theater . . . vom 1. Okt. 1814. bis 18. 

Márz 1815. aufgefíihrt wurden. (8-r. 15 1.) Oedenburg, (1815.) Sieszische Érben. M. 

Reieinger, Franc. Joe. Dissertatio inauguralis ophthalmologica de myopia. (8-r. 34 l.> 

Vindobonae, 1837. Typ. congregat. Mechitarist. M. 

— Pelargonien aus Ungarn. Gedichte. (12-r. 3 lev. és 152 1.) Pesth, 1846. In Commission 
bei C. Geibel. M. 

— Allgemein fassliche Aufklárung über die Bestrebungen der republikanischen Partéién 
in Deutschland und Oesterreich, zur nützlichen Belehrung des Volkes. (8-r. 8 1.) Linz, 
1848. Fink. —.3 p. 

— Politische Bilder aus Ungarns Vorzeit. (8-r. IV és 200 I.) Hamburg, 1849. Hoffmaai] 
u. Campe. — .25 gr. 

M. 

— Ign. Dissertatio inauguralis medica sistens conspectum febris nervosae, quem . . 
pro dris med. gradu rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 34 1. 
és 1 lev.) Budae, 1829. Typis typographiae reg. univers. hung. M. 

— Das Wechselfíeber und dessen Heilung mittelst Haus- und VolksmitteL (n. 8-r. 
1 lev. és 64 1.) Pest, 1833. C. A. Hartleben. —.40 p. 

E. M. ReitÍTr«er. ItW liclatio. 

Reísfnner, Íobil Enchíridkyn H-norga-nosia^. VoL l. i8-r. XVI és 475 1.) Budae. 1820. Typ. r. 
univereitíitifl. E. M. T. 

— Specifinen lohthyologiae MBtens písces aquarum dulcium Hungáriáé. (8-r. XII, 98 1. és 

3 lev.) Baiae, 1828. Tjrp. r. tinWersitatis. T. E. M. 

— Dictio qiwi diem anniTeraaTram ftindatae repiae scíent. univers. Hungaricae PestÍDensia 
anno 1826 Junii 26 die -celehra-vit. Praemwsis aug. regnantis domus Austriacae in 
provebenda re litreraria Hungáriáé maximis, ac immortalibus meritia exponendo prae- 
cedentea futurasque teiluria universae generatim, speciatiiu verő soli Hungarici muta- 
tiones. (4-r. 28 1.) Budae, 1828. Typ. reg universit. Hungaricae. M. 

— Pareotatio, qua Joannifl N. Scbuater . . . memóriám recolit de 4ta maji 1838. ín. 8-r. 
16 L) Typis Trattner-Kiírolyianw. T. E. 

— A tieaaaek különbsége ée ei«6f»ég€ természet-, boncz- és élettani tekintetben. Irta és a 
magyar orvosok és ternvés^etvizsgálók Ötödik nagygyűlésén Kolozsvárott előadta . . . 
A ■&. orv -és terméazetvizfigíílók ő. évkönyvéből. (4-r. *?2 1.) Kolozsvár, 1845. Ny. aic 
ev. r€f. főiskola bet. ifj. Filtsch János által. E. 

— ÁlUuttan a gerincze.sekröl. 2 köt. (n S-r.) Budán, 1846—48. A magy. kir. egyetem bet. 

. 5. — 
I. köt. Emlősök. Madarak. (XII és 412 1.) 

II. köt. Htűllök. Halak. (VHI és 211 1.) T. A. E. M. 

ReÍ88ertberger, ludw. Uebersicht aJler bis nun theils trigonometriscb, theils barometrisch 
bestiinmten Höhenpunkíe von Siebenbürgen. (n. 8-r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. 
Staatsdruckerei 

Küldnnyo9nat a Sitzun^sh^richte'höl. 

— Die biscböfliébe Klosterkircbe bei Kurtea d'Argyisch in der Walachei. (4-r. őO 1. és 

4 tábla ) Wien, 3860. Ana der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. M. 

Különnyomat a „Jakrbuch d^r k. k. Central'Commission zur Erfo^schung der Bau- 
d^nkmale''-hól. 
Reiszner, €esrg., d^Reiszenfels. Commentatio svccincta ad ivs statvtarivm aev mvni- 
cipale saxonvm in Transylvania. Opus posthvmvm. Vna cvm textv oriirinali latino 
locis debitis inserto, vt et versioné eivsdem germanica in fine commentationis annexa ; 
indiceqve textvs tam latini quam germanici provisa. Cvra filii svi Johannis Georgii 
R. de R. in Iveeiü tradita svaeqve nationi consecrata. (4-r. 16 lev., 730 1. és 14 lev.) 
Lipsiae, 1744. (Ny. n.) A. E. M. 

Ezt követi'. 
Per s&chsischen Nation in Siebenbürgen Statuta, oder Eigen Land-Recbt. 
Dobrowsky i88<). 4 f^t. 
Ld Reusner alatt is, 
Paul. Ode Adm. Rev. patri Martino Bolla clericorum regularium scholarum piarum 
per Hungáriám et Transilvaniam praeposito provinciali, dum domum Magyar-óvarienaem 
visitaret, ab eadem oblata. (8-r. 2 lev.) Posonii, 1820. Typ. béred. Belnayanoram. M. 

— Ode Adm. Rev. Patri Martino Bolla, clericorum regularium scholar. piarum per 
Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali, dum 21. Augusti 1825. sacerdotii 
annum quinquagesimum celebraret, a gymnasio Pesthiensi oblata. (4-r. 7 l.) Pesthini, 
typ. nob. Math. Trattner de Petróza. M. 

— Elégia ad Excell., Ili , ac Rev. Dnum Ignatium L. B. Szepesy de Négyes, dum ex 
Albensi Transilvaniae dioecesi ad Quinque-Ecclesiensem gubernandam discederet, oblata 
a scholis piis Claudiopolitanis. Anno lö27. (4-r. 4 lev.) Typ. lycei regii. E. 

(Relter Máté.) Katholikus imádságos könyv az igaz kereszténységnek előmozdításaira a 
gondolkodó és jó érzésű keresztények között, (k. 8-r. XIV, 361, 3 1. és 1 rézm.) Nagy- 
Váradon, 1829. Tichy János könyvny.-int. M. 

Reiatio demissa deputationis regnicolaris commercialis quoad objecta articulorum 67. 
1791. regnicolariter sibi delata. (2-r. 16 1.) Posonii, 1802. Typ. Franc. Jos. Patzko. 

- 9ub-deputationÍ8 commercialis, in objecto ineundi commerciali tractatus Hun- 
gáriám inter, et reliquas hareditarias Suae Majestatis sacratiss. ditiones. (2-r. 16 1. és 
7 táblázat.) Pestini. 1829. Typ. Lud. Landerer de Füskut. M. 

- sub- deputationis commercialis, quoad objectum fundi publici, articulis 67: 1791, et 
8: 1 82.5/7 regnicolariter sibi delatum. (2-r. 181.) Pesthini, typ. Lud. Landerer de Fttskút. 

• - sub-deputationis regnicolaris in objecto lustrae, et exercituati onis nobilium, 
ac bauderiorum ad menlem articuli 15. 1827. exmissae. (2-r. 99 1.) Pesthini, 1830. 
Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M. Belatio. 200 R^ktiüaet. ü. a. (2-r. 97 1.) Posonii, 1830. In typogr. Lud. Ijanderer de Füskút. M, 

Editio aecunda. (2-r. 72 1.) Posonii, 1831. In typogr. Lud. Landerer de Füsktit. 

M. 

U. a. (4-r. 102 1.) Pestini, 1831. Typia nob.. J. M. Trattner de Petróza. 

Relatio deputationis regnicolaris vota statuum et ordinum regni diaelatiter congregatorasi 
pro novo anno ad Serenissimam archiducem Mariam Dorotheam deferentit, e 
8e88Íone regnicolari 165. die 30. decembris a. p. celebrata, exmi^üe. (2-r 2 leT.) 
Pozsonban, Wéber S. Lajos bet. Nk. 

— excelsae regnicolaris deputationis in re metallico-montanistic a regni Hungária^ 
articulo 9. 1827. exmissae. (2-r. VIII, 37, 57, 16, 235 1.) Posonii, 1S30. In typogr. 
Lud. Landerer de Füskút. ' Ü 

Editio aecunda. (2-r. VI 1., 1 lev., 22, 27 L, 2 lev., 10, 142, 24 1.) Poaonii, 1831. li 

typogr. Lud. Landerer de Füskút. M. 

U. a. (4-r. 146 1.) Pestíni, 1831. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza 

— sub-deputationis commercialis circa objecta oeconomiae pubUcae. rl-r. 44 t) 
Budae, 1829. Typ. reg, universit. Hung. M. 

— sub-deputatíonis commercialis quoad rem opificiorum. (2-r. 36 l.] Budae. 1&29 
Typ. reg, uni versit. Hungaricae. M. 

— Vera — , super fletu & lachrymatione secundae sacrae imaginis Pocsensis beaue 
Mariae virginis, seu quae actu venerationi publicae exposita in poB^easione Pocf 
inclyto comitatui Szabolcsiensi (in Hungária) adjacente colitur, die Ima, :^da, & 5-tA 
augusti anno 1715. uberrimas lachrymas profundens. (8-r. 33 és 7 1.) Caaiovifie, ei 
typographia Landereriana. H. 

— Vera et succinta - , de origine et transiatione miraculosae primae lachrynuinti^ 
imaginis magnae gratiarum matris, ac virginis Mariae in Poocs. (8-r 8 lev.^ Ca:í!iovíiie. 
1755. Typis academicis soc. Jesu. M. 

— deputationis regnicolaris mixtae, pro discutiendo piano erigendae nationali^ BOrie- 
tatis eruditae hungaricae, sub sessione . 59-na modernorum reirni comitíürum 
exmissae. (2-r. 30 1.) [Pozsony^ 1826.] ^ Nk. 

— sub-deputationis commercialis, in objecto regulationis vectigalium triceaimalium, 
una cum propositís desuper articulis. (2-r. 33 1.) • Pestíni, 1829. Tvp. Lud* Landerer 
de Füskút. ^ ' H. 

— sub-deputationis commercialis, in objecto viarum, canalium, et navigationi*. {2-r. ;HT l.i 
Pestíni, 1829. Typ. Lud. Landerer de Füskút. M. 

— actorum generális canonicae visitationis diaecesis Weszprimiensia. L: Bitó, Mitn 

— deputationis e regnicolaribus, tam exc. procerumquam et ii. ss. ac oo. die 31. Januarii 
1826. celebratís sessionibus, fine depromendae pro auspicatissimo utriusque Suae 
Majestatis Sacratissimae natalium recursu, imae,*.sinceraeque gratulatícnin Vicnnam 
exmissae. (2-r. 4 lev.) Posonii, typis S. Lud. "Weber. ^ Nk. 

Relation was von Anfang der Belagerung Belgrád im Jahr 1717 bis zur ÜUergnb Notable^ 
vorkommen ist: Zur Erláuterung gegenwartigen gantz exacten Plana. (5í-r. 4 lev, ^s 1 
rézm. térkép.) 1717. [H. és ny. n.] 

— Ausfiihrliche — , von Anfang der kayserl. Campagne desz 1716. irahra, biaz aiif ále 
siegreiche den 5. Augusti, unweit Peterwardein . . . geschebener Schliicbt, voii welcher 
den 8. Augusti der kayserl. Obrist H. Graff von Kevenhüller unter Blaaung tí Posttlliona 
die erfreuliche Zeitung, dann den 13. dito deí kayserl. General- Ad julaot Herr Graff 
von Zeil, nebst verschiedenen in gemelten Siegs-Zeichen die Confirmation öberbrachtó. 
(4-r. 4 lev.) Prag, gedr. beym Carl Gerzabeck. 

— Autbentische — , über den statum jnorbi, das höchat seelige Ablebea uud Furneral- 
Ceremonien, weyland Sr. Eminenz dess . . . Herrn Cbristíani Augusti . , . Ertz 
Biscbüffens zu Gran, .... von 17. Mártii anno 1724. biss 16. Noveiiib, 1726. ^2-t 
14 lev.) Pressburg, gedr. bey Joh. Paul Royer. A. 

— der Execution so den 18. April a. c. in Berlin an Clement und Lehmaunen volUoge 
worden, wobey das Urtheil und absonderlicb auch die Rede so Clement auf dei 
Schau-Gerüste an das Volk gebalten. (4-r. 4 lev.) Gedruckt im Jabr 1720. (H. és ny. n. 

— über die Öcblacbt bei Deutseb-Wagram auf dem Marcbfelde ura 5. u. 6. Juli Í809 
und die Gefechte, welche derselben bis zum Abscblusse des Waffenstillstandea an 
12-ten des niimlichen Monats folgien. (4-r. 40 1.) Pesth, 1809. (Ny. n.) M. E. 

Relatíones ad Suam Majestatem aliaeque correspoodentiae inclytorum statuum et ordinun 
trium nationum principatus Transilvaniae, parti uraque eidem reapplicatorum. E comitii Eeiaticuü9. 201 Belkovich. íiimo 1790. et 1791. Claudiopoli celebratie exaratae. (4-r.) Claudiopoli ex typographia 

BelatJonis historíca^, Extraordinaria — , coDtinuatio. Annorum 1712—1817. (4-r.) Coloniae, 

lypi^ Víduae Fetri Theod. Hilden. 
IWíflfO* A— L.: Pap László. 

— vindicatji. ftive relatio belli turcici inter . . . Carolum Sextum et őrien tem gesti. 
Laureati? hoDoribus . . . neo-magistrorum cum in universitate Viennensi suprema phllo- 
íiophiae laurea oroarentur. Promotore R. P. Wilibaldo Krieger. (12-r. 124 1., 1 lev. és 
h rézm.) Viennaej 1720. Typis Joan. Bapt. Schilgen. A. M. 

— A keresztény katholika — , tudománya, a gymnasium felsőbb iskolai ifjúság számára. 
2 kötet, (8-r. XÍT és 228; X és 196 1.) Budán, 1844. A magy. kir. egyetemi nyomda bet. 

—.44 p. 
E. M. 

— történ eteD<?k, A — , rövid vázlata, a világ kezdetétől fogva korunkig, kath. iQak számára. 
(S-r. 44 U Pest, 1850. Nv. Eisenfels és Emich. Kötve —.6 p. 

E. 
t. kiadás. (S-r. 40 l.í Eger, 1851. Ny. az érseki lyceum könyvny. 
9. fci^. [§-r 56 1,J íBpest, Szent-Iatván-társ.) —.10 p. 

— Cgybi^i és irodalmi folyóirat. 1850—1855. évfoly. Szerkeszti és kiadja Dani élik János. 
(4-rj PeateOj ny. Lukács és társa. Egy évre 10. — 

íS^f^. s&epUmber 2'j-ikét6l l8^4 végéig megjelent hetenkint háromszor y auon túl kétszer. 

Iís><5— 185^. évfoly. Szerkeszti és kiadja Zalka János. (4-r.) Pest, nyom. Beiméi József 
és Kozma VhzuI. 

]8rí9— 1860. évfolv. Szerkeszti Somogyi Károly. (4-r.) Pest, Szent-István társulat. 

ReligJo éa neveléís. Egyházi folyóirat. 1841—42. és 1843. I. félév. Szerkeszti s kiadja 
S iL íi u i 3 S5 1 ó Ferencz. (4-r.) Pesten, nyomt. Trattner-Károlyi. 
Megjelent hetenkint egyszer. 

IBW. II. félév. 1848. I. félév. (Uj folyam I— V. éVe.) Szerkeszti s kiadja Somogyi 
Károly, (n. k-i,) Dadán, nyom. a magy. kir. egj'etem könyvnyomó-int. 
Jíegjelent hetenkint kétszer. 

Ui folyam VI. éve. 1848. II. félév.— 1849. 1. félév. Szerkesztik Dani élik János és 
Somogyi Károly, (n. 4-r.) Budán, nyom. a magy. kir. egyetem. 
Af^gjelení hetenkint háromszor s lo49' ő,pril 22-én megszűnt. 

RelíBíon, Die - , eine Angelegenheit des Menschen. Zum frohen Antritt des 1825-sten 
Jahres der . , . t^v. Gemeinde A. C. in . . . Oedenburg. (k. 8-r. 4 1.) Oedenburg. 1824. 
Gedr. bei Kath, v. Kultschar. M. 

Relígfonfs romana-eíaholicae fundamentum, secvritas et veritas. Explicata juventuii stú- 
diójáé ikc. I líí-r. Ií5 1.) Tj'maviae, 1731. Typis academicis per Frid. Gall. M. 

ReilQifins-Fundament, Christliches — , vormals iu lateinischer Sprach zu Hildesheim im 
rTVuiuaJíio dtír Gtji^ellaehaft Jesu zur neuen Jahrs-Geschanknuss ausgetheilet ; nach- 
^reherií* zu Wien iu Oesterreich in das Deutsche übersetzet; in Presburg abermals 
HUÍirtík'gt. |H>-r 1H7 és 1 1.) Presburg, 1837. Gedr. bey Maria Magd. Koyerin, Wittib. M. 

Relígrotragesaiifie, Christliche — , fiir die öffentlichen und háuslichen Andachtsübungen. 
L. : K a I í" h b r e 11 n e r, Joh. Jos. 

RelígíottS-Uirterrícht aus biblisehen Sprüchen und Liedem. Zum Gebrauch für Landschulen. 
<s-r, %'l \j Kronstadt, 1835. Joh. Gött. 

(íelkovich, Jos. Stlp. Kuchnik shto svakoga miseca priko godine : u Polju, u Berdu, u 
Bashcai. oto Marve i Xivadi, oko Kuche, i u Kuchi Csiniti, i kako zdravje razloxno 
u^derxaíi iaia, iz dugovicsnog vixbanja starih kuchnikah povadih, i u Slavonskom 
*^laHu isídatle. . .{8-r. 8 lev. és 445 L)U Osiku, 1796. SlovihJoana Martina Divalt. M. 

— M&th. Ant Nova slavonska, i nimacska grammatika. Neue slavonisch- und deutsche 
Jrammatik* in drey Theile getheilet. I. Theil haltét in sich die slavonische ürtho- 
raphie, neb^t kiírzer Einleitung zu der (íeutschen Rechtschreibung. 11. Theil zeigt 
líe EtiniologieT nder Wortforschung, und deu Gebrauch der Theilen der Rede. III. 
fheil lehret Syiitaxim, oder die Wortfügung, erstlich insgemein, heruach von 
edfMJi Theil der Rede insbesondere. Darnach folget ein Vocabularium, oder Wörter- 
luch alavonibtih und deutsch, nebst einen Auszug der gemeinsten, und in Reden 
orkíniiniendQii Gespráchen, für die slavonische Jugend sovvóhl, als für die Teutsche 
Jebhaber dieser Sprache herausgegebeu. Zum erstenmal aufgelegt. (k. 8-r. 15 lev., 
•52 L, 4 lev. és R. arck.) Agram, 1767. Gedr. durch Anton Jandera. M. Relkovicb. 202 Reméle. Zur 2. Auflage befördert von Franz Angielich. (8-r. 557 1.) Wien, 1774. Bei Jos. EdlcD 

V. Kurzböck. 
r» Auflage. (8.r. XX, 21-535 1.) Wien, 1789. Bei Jos. Edlen v. Kurzbeck. M. 

Relkovich, Math. Ant. Postának naravne pravice i dusnostih Ijudskih iz nje izvirajuchich 

od prefaljene mudroskupsbtine Budimske zh skule po macxarskoj, i kraljestvih knjoj 

prídruxenih, u latinakomu jeziku sloxen, i godine 1778. na svitlo dat (8-r. 4 lev.) U 

Osiku, 1794. I. M. Divalt. 

— Nekje svashta iliiti sabranje pametnih ricsih, i kripostnih dillah Ljudskih, iz najboijih 
pocsetnikah izvucseno, i na koristno zabavljenje Slavonacah na svitlost dato (8-r.) 
U Osiku, 1805. Iván Mart. Divalt. 

. — Satir ; iliiti : divji csovik. ü pervomu dilu, piva slicsno Slavoncem ; a u drugom dilu 
slavonac odpiva opet satiru. Trechi put na svitlo dat. (k. 8-r. 142 1. és 11 lev.) U 
Ossiku, 1822. (Ny. n.) M. 

Rell8taab, Ludw. Franz Liszt. Beurtheilungen. — Beriehte. — Lebensbkizze. (n. 8-r. 5 ív.) 
Berlin, 1842. Trautwein u. Comp. —.10 gr. 

Remarquen, Sammentlicbe — , des Grafen Moriz von Lascy . . . über die im Jabre 1768. 
1769. und 1770. in Máhren, und Böbéim gehaltene Exercirlagern. (8-r. 72 1.) Temeswar, 
1779. Gedr. bey Mattháus Jos. Heiraerl. N. 

Rembold, L. De therapiae methodis in genere spectatis. Dissertatio inauguralis. (8-r. 36 1.) 
Budae, 1836. Typ. r. universitatis. M. 

Remekhá;ey, Joseph. Positiones ex universa jurísprudentia et scientiis politis. (8 r.) Pestini, 
1829. Typ. J. M. Trattner et St. Károlyi. 

— Joaephine, Freiin. Novellen. 3 Bde. (k. 8-r.) Leipzig, 1837. Kollmann. 3 tlr. 

— Phantasieblumen Novellen. 2 Bde. (k. 8-r.) Leipzig, 1839. Kollmann. 2 tlr. 10 gr. 

— Feldblumen. Mit 16 Vignetten, gezeicbnet von Th. Alconiére, in Holz geschnitten 
von Blasius Höfel. (n. 8-r.) Wien. 1841. Ign. Klang. 2.— 

Remekírók, Hellén — , magyar forditásban. 1. fuz. Xenophounak Cyrus hadjárata 
vajry Anabasisa. Fordította, bevezetéssel s jegvzetekkel ellátta Télfy János. 1. fuz. 
(16-r. 112 l.) Pest, 1856. Lampel Róbert. ' —.24 p. 

— Római — , magyar forditásban. 1—9. föz. (16-r.) Pest, 1856. Lampel Róbert 
Egy füz. — 24 p. 

1., 3. és 4. fuz. C. Július Caesar. Emlékiratok a galliai hadjáratról. Forditá. 
s jegyzetekkel és Caesar életrajzával ellátta Sárváry Béla (344 1.) 

2., 5 — 7 füz. M. T. Cicero kiszemelt szónoklatai. Fordítá s jegvzetekkel és Cicero 
életrajzával ellátta Sárváry Béla. 1-4. füz. (294 és 1—231 í.) 

8. és 9. füz. C. Július Caesar. Emlékiratok a polgári háborúról. Fordítá s jegy- 
zetekkel ellátta Sárváry Béla. 1. és 2. faz. (1-192 1.) 

— Özéptani — . Kiadta a Kisfaludy -társaság. 1. és 2. kötet. (n. 8-r.) Budán, 1846. A ma- 
gyar kir. egyetem bet. 4. — 

1. köt. Aristoteles kdnyre a költészetről. Hn n fal r i Páltól. — HorntiuR epistoldja a Pisókkos 
a költészetről. C z u c z o r Gergelytől. — Longinus értekezése a fenségesről. K i s Jánostól. — A b a x i> 
menés rhetoricája K i a Jánostól. (IX és 8U 1.) 1846. 
II. köt. Aristoteles rhetoricája K i s Jánostól. (Vll és 896 I ) 1846. 

Ili. köt. Marcus Fabius Quintilianus utasítása az ékesszólásra. Fordította S z e n c z y 
imre. (n. 8-r. 6 lev., IV I., 1 lev. és 420 1.) Eger, 1856. Az érseki lyceum bet 2.— 

A. E. M. 

Remekjei, A keszthelyi mesterségek — , mellyekkel Méltgs Vásonköi gróf Zichy Károly 
(> Nagyságát a Méltgs jegyesét született Tolnai Festetits Juliánná gróf kis asszonyt. 
Szent András havának negyedikén, úgymint Méltóságok mennyegzó innepek napján 
tisztelték a keszthelyi czéhek. 180«. í4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] E. M. 

Költemények. 

Reméle, Joh. Nep. Lehrbuch der ungarischen Sprache nach einer neuen leichtfasslicbeift 
prnktischen Methode, mit Berücksichtigung der gegenwártigen Verháltnisse, auf 
Beispiele gegrundet, sowohl zum öffentlichen als Selb.stunterricht bearbeitet. (n. 8-r. 
VIII és 232 i.) Wien, 1841. Tendler u. Scháfer. 1.20 p. 

M. 

2., vermehrte und verbesserte Auflage (n. 8 r.) Wien, 1846. U. o. 1.54 p. 

8., uragearbeitete und vermehrte Auflage. (n. 8-r X és 290 1.) Wien, 1850. Tendler a* 
Comp. 1.30 p. 

4. Auflage. (n. 8-r. IV és 322 1.) Wien, 1853. U. o. 1.30 p. 

5. Auflage. (n. 8-r. IV és 324 1.) Wien, 1855. U. o. 1.30 p. Reinéle. 203 Remellay. 

Reméle, Joan. Nep. Analyse ungarischer Classiker, gestüzt auf einfache Grundregein der 
ungarischen Sprache, nebst einer alphabetischen Uebersicht a&mmtlicher Ableitungs- 
nnd Zusammensetzongs-Sylben und íhrer Bedeutungen. Eihe praktische Fortsetzung 
jeder ungariflchen Grammatik, ein Lehrbuch der classischen Literatur und zugleich 
eine neue leichtfassliche Anweisung zur Erlernung der ungarischen Sprache in aehr 
kurzer Zeit, nach der practischen Methode des Luneau de Bogisgermain. (n. 8-r. VIII 
és 222 l.) Wien, 1842. Tendler und Scháfer. 1.30 p. 

— Ungarischer Gescháftsatyl in Beispielen. Eine Anweisung, aUe Arten von ungarischen 
amtlíchen Aufs&tzen auf die leichteste Art zu verstehen, zu verfassen und selbe vom 
Ungarischen in's Deutsche und zurück zu übersetzen. Zum Gebrauche der ungarisch 
lernenden Jugend. (8-r.) Wien. 1843. C. Gerold. 1 30 p. 

— Ungarische Wörter-Sammlung zur Erlernung dieser Sprache auf praktisohem Wege, 
gesammelt und zum Gebrauch für seine Schule nach J. N. R. geordnet durch M. Ábel. 
'Z Hefte. (8-r.) Ofen, 1842. Gedr. mit Gyurián u. Bagó'schen Schriften. M. 

— Magyar tiszti írásmód példákban. Utma tatás, mikép lehessen legkönnyebb módon 
mindenágú magyar hivatalos irományokat megérteni, fogalmazni és azokat magyarból 
németre vagy viszont fordítani. (8-r. 4 lev, XI és 212 1.) Bécs, 1843. Tendler F. 

1.48 p 
E. M. 
-- Elemi földirás, különös tekintettel Magyarországra. 2 földképpel. (8-r. 104 1.) Bécs, 
1847. Jasper. —.40 p. 

— Praktische ungarisch-deutsche Sprachlehre. Nach den deutschen Sprachlehren von 
Grimm, Heyse und Becker bearbeitet. — Gyakorlati német nyelvtan, (n. 8-r. VI és 
300 1.) Wien, 1852. C. Gerold's Sohn. 1.30 p. 

— Muaterstücke zur praktischen Erlernung der ungarischen Sprache. Nach Hamilton's 
und Boisgermain's Interlinearmethode. (n. 8-r. IV és 224 1.) Wien, 1855. C. Gerold's 
Sohn. 1.30 p. 

— Der ungarische Gesellschafter. Lese und Gespráchbuch um sich in der ungarischen 
und deutschen Conversationssprache möglichst schnell und gründlich zu vervoll- 
kommnen, mit Rücksicht auf die Eigenthümlichkeiten beider Sprachen. (12-r. 176 1.) 
Wien, 1856. L. Sommer. —.48 p. 

Éa^n magyar cimmel is : Magyar és német társalkodó. Tan- és segédkönyv a magyar 
éa német társalkodó nyelvekben való lehető leggyoraabb és alapos tökélyesítésre, 
mind a két nyelv aajátságára való tekintettel. 

— Ueber die Identitát der Magyarén und Jazygen. (n. 8-r.) Wien, aus der k. k. Hof- 
* u. Staats-Druckerei. 

Különnyomat a ^Sitzungsberichte*'-böL 
Remellay Gusztáv. Történeti beszélyek. 1. kötet. (16r. 2 lev. és 272 1.) Pesten, 1842. 
Ny. Trattner-Károlyinál. 1.— 

Tartalma : M. 

A r«m szflze. — Beké Pál halma. — Dugorich Ti tus. — Honyady János. 

[2. kötet.] (12.r. 2 lev. és 160 1.) Budán, 1844. Ny. Gyurián és Bagó bet. —.40 p. 

Tartalma: M. 

Forgach SnsMina. — Yateraoi. — Blisa de Castro. — A két Irinyi. 

— A nőnem befolyása hazánk múltjára. Regényes krónika két. részben. Az 1132. évi 
aradi országgyűlést ábrázoló csinos kömétszettel. a2-r. 2 lev. és 128 1.; 2 lev. és 184 1.) 
Pozsony, 1847. Schmid Ferencz és Busch J. J. bet. Kaliwoda József tulajd. (Bpest, Laufler 
Vilmos.) 2.— 

E. 

— Metternich nagyszerű fiascoja vagy a bécsi forradalom. R.-tól. (8-r. 45 1.) Pozsony, 1848. 
Reiszbach Sándor. 

— Gróf Eolowrat és a horvátországi s ujvidéktáji események. (8-r. 24 1.) Pesten, ny. 
Beiméi Józsefnél. E. M.* 

Steiner 5., Pozsony iSgo. §0 kr, 
-- Julcsa, a század leánya. Történeti elbeszélés mindkét nembeli ifíúság számára. {Vl-v. 
144 1.) Pest, 1857. Ráth Mór. —.24 p. 

Mulatva oktató heszélytár, l. kot. M. E. 

— - Józsa a kis jancsár. Történelmi elbeszélés a mindkét nembeli ü^^is^g számára. (i2-r. 

Iő7 1. és 1 kőnyomat.) Pest, 1857. MüUer Gyula könyvny. —.24 p. 

Mulatva oktató hestélytdr. 2. köt, M. Remellay. 204 Keniéaj. 

Remellay Gusztáv. Hunyady János. Történeti regény. 2 kötet. (12-r. 148 és ííSI 3.) Peat, 1857. 
MüUer Gyula. S.— 

— A huszár és kedvese. Történeti regény. (12-r. 192 1.) Pest, ISőS. Lauffer én Stolp, I.— 

— Mindennemű uj pénz, és azzal hogyan kell számitanunk uj pénzünk szerint. Polgár- 
társainak használatára irta . . . (k. 8-r 48 1.) Pest, 1858. Lauffer és Stolp —.10 

— Szent Istyán Magyarország első királya. Mindkét nembeli katholikus if|ii»ág számárs 
irta . . . (12-r. 8 lev. és 151 1.) Szeged, 1860. Burger Zsigmond. 1.— 

— Multunk hölgyei. Hazai történelem regényes krónika modorbun, magyrir hölgyek 
számára. 2 köt. (12-r. 234, 217 1.) Pest, 1860. Ny. Engel és Mandell(>, 2.40 

Rememoratio, Pia ac salubris christiano-catholicorum in sancta evangelia --. (S-r. 16 l) 

[H. és ny. n. 1818.] E. H. 

Remény. Zsebkönyv. 1839* (12 r. 376 és VIII 1.) Kolozsvártt, a kir. ly<?eum bet. E, 

Tartalma : 

.Sz. Iváni Mikö. Ét-vivő lány. — Kőváry Józsa. Maríe. — Taraczk Iván. K ratnete. — Ks. 31. llallyik 
jobb természet? Vígjáték egy felvonásban. — Szentiváni Mikó. Mindenttt rr^isi, úo k^Tü^ubb oUhan- — 
Taraczk Iván. Példázat. — Sebe Sándor. Amanda. Rege. — Veres s Joze^f, A f^'rétiydamb. Eredeti 
elbeszélés. 

Költemények Aranyosi, Ajtavári, Barabás János. Berde Áron, Cfongvai Károly, CBi]Udur, FirujMÍj-i Gerfó. 
GáiiFy Sándor, Hnjós János, Istvánfi. Jakab BIek, Kanyaró Pál, Kovácsi Antal. Kcv^i\ Jüisa é< l^itUj, Kriu 
János, Lőrinczy Mihály, Orbök Sámuel, Sikó Miklós, Szeodefl, Szentiváni Mikó, bz. llái-ií^Ttj Sámutl, Sxíg^Lbj^ 
István, Szirtalyi, Taraczki Iván, Ttindefi, Vadormi. Veress József és Vidoitól. 

— Sebkönyv. Szerkeszté Szentiváni Mihály. 1840. (12-r. 306 l, 1 levj Kolosváru 
a kir. lyceum bet. — SO p. 

Tartalma : ^* 

Szentiváni. A vig társak. — r m ó s Sigmond. A biydosó lengyel. — Orbok és ál Mikln:^. Tündér- 
forrás. — Erdődi. Tengeri mátkák. — Szentiváni. Nász-kaland. — Erdúdi Kdenfi Déber. 
Költemények Alpár, Balogh János. Dósa Dániel, Herde Áron, ErdSdi János, Foganni János. Űjalml, Ilábor, 
Hattyú, Uory Farkas. Jakab Elek. Kriza János, Medgyes Lajos. Ormy Béla, OrA Etek, nStiJtiyPmi. :^xc:ntiráDÍ 
Mihály, Szóiga Miklós. Tiboldi István, Tjbnrczváry, Turul, Wass Ádám gr. és Vidoru>l. 

U. a. 1841. (12-r. 320 1. és 2 acélm.) Kolozsvár, 1841. A kir. lyceum bet. —M p. 

velinpapiron 1.30 p. 

— Szépirodalmi és művészeti folyóirat. Kiadja és szerkeszti Vahot Jinre. I. kötet, [ö fiiaet] 
(4-r. 382 1., 1 lev. és 3 kép.) Pest, 1851. Eisenfels és Emich könyvny. 3.— 

Tartalma : ™' 

Jókai. Sajó. A népdalok hőse. Szolimán álma. — Jósika M. Az apácza-kolosior, — JodúHk, Ttfga I>i^- 
völgy liljomáról. — Kőváry L. Mirabeau szerelmei. — Kuthy. A sír vadrőzsáJB. Már^dm alytti kepék. — 
M. Klotüda. Három nöszív története. — NyiryJízaa. Watterloo előit — 0. Líd, Kimífné a. sirban. 

— Obernyik. A hét alvó. — Pap Zsiga. Az utosó mohikán X. megyében. — 8a j íÍ. Epflkiei levél. — 
YasGereben. A zálogos köpönyeg. A huszár. — S /. i 1 á g y i Sándor. Bécsi levél. — ^ i i 1 a £ » j (léu. 
Enyhnapiaira Olaszhonban. — Zólyomi. A magyar dalnok társaság FranczinoTíiiái^- és 5;cbwpi;&báD. — 
A tád i Vilmos. A Losonczi Phönix bírálata. — Sz em e r e Pál. Kazinczy Ferenci iíjvelei Bay GjArgjhoi. — 
Y a h 1 Imre. Budapesti levelek egy honleányhoz. 

Költemények Arany János, B. Szabó Dávid, bérczy K., Benőfl S.. Erdélyi János, b. Eótv^ SÁ3^tt. Gjolai- 
Lanka, Lévai J.. Petőfi, Sujáoszky, Szász K., Szathmáry Pál, Székács József, Szdeutef, Tompa, Tóth Endrt 
és Kálmán, Vahot Sándor és Zalartól. 

A II. köt. ezen cim alatt: 

— Szépirodalmi, művészeti és társaséleti folyóirat. A jelesebb magyar irok kíizre munká- 
lásával szerkesztik: Jókai Mór és Vahot Imre. 11. félévi folyam. [G űlz] (4'r. 287 éa 
1 1.) Budapest, 1851. Eisenfels és Emich. 3.— 

Tartalma : 
Jókai Mór. Béldi Pál. Történeti besszély. — K ő v á r y László. Erdély történe ri regél. — V a b o Mmrc. 
Magyar huszárok ho!>tettei a régi világban. — Jókai. Egy lakoma a hunn kíriÜTnaL ^ Ciatárl OtU't, 
V.gy elkárhozott féij és nő. — Sajó. A két szász. Tőrt. humoreszk. — Jókai. iVongífu, flistonaí novdli 

— Vahot. Látogatás Losoncon. — S z ő 1 1 ő s y Benő. A néma lord. Eredeti b^ísíiily. — Vaj&G^^rebiei 
A katona regula. — Mesék a kandalló mellett. — Vahot Imre. Parádi fürdőt' J(t. Mátrától Tátráig TÍít! 
füred. — Nagy Iván. Ma gyúr írónők. — Szathmáry K. Mutatvány ^Báthory Kntsébii" cn. tört. rvpí^nybe. 

— Vahot I. Tatrafüredtől Szobránczig. Szobránczi fürdő. — S zi 1 á gy i Sáinior. Uátli úriak jelleme. - 
Vegyes közlemények. 

Költemények Székács, Arany, Tóth Endre és Kálmán, Petőfi, Bonyhay Bn-rtjaicm, Tumpan (rjnkl 
8/nthmáry Károly és Szász Károlytól. 
Jo'bb nem jelent meg. 

— ZsebkÖnvv az 1«58. évre. Szerkeszti Vachot Sándorné. Négy aczélinetazetteL (I3-i 
IV, -248 f. és 2 lev.) Pest, 1858. Pfeifer Ferdinánd. Remény- 205 Rendek. 

Tartaima *» 
SzáT^ Adtátd «m1ékesete. — JőVai Mőr. A Bizebán. — ¥ij András. A hiúság sebz és gryögyít. — 

7 & c h U SáiidorDé. A vándorok. — Y a h o t Imre. Tátrai térképek és mondák. ~ Kövér L^Jos. Meg akar 

hmLni. Eredflü v iraték 1 felvonásban . 
Küíte menjek Amny János. Borecz Károly, Erdélyi János, Eötvös József, Flóra, Oregass Ágost, Gynlai Pál. 

Lt^vni Jó»«f, réti>Q Sándor, Szász Károly, Szelestey László, Székely József, Szemere Pál, Thaly, Tóth Kálmán 

és Knűrii. Tóth Loríncz, Yachott Sándor és Vörösmarty ról. 

Remény. lTodH.lmi és művészeti évkönvv. Szerkeszti Vahot Sándor. Számos képptí. (4-r. 
XXX és 120 \A Pest, 1860. Heckenast Gusztáv 12.— 

Reménység, Virágzó zöldségében kivágatott — ; mellyel néh. Méltgs gróf Losontzi Bánffi 
Kfltíi ifju UF-aszszonynak, és elölte hét hónapokkal elköltözött első és egyszülött leá- 
ny ^Inak : néK Méltgs gróf Boros- Jenői Székely Susanna kis^szszonynak, szomorú 
hAlálűktan, férj] és atyai szive igen meg-sebhetett Méltgs gróf Boros-Jenői Székely 
há^z'n urnák: és hogy ez örök emlékezetben maradjon; az utolsó tisztesség-tételre 
mondatott halotti tanításokban, világ eleibe terjesztetett. (4-r. 72 lev.) Kolosváratt, 1747. 
Ny. 8. Píitaiki Jósef által. 

Tartalma .- 
!■ ú ro i n ya í K. 91 gm o n d. Az alázatosságnak és bekességes-tűrésnek fényes tflkőre. Mellyet. . . gr. Székely 

Ijéezlq . . , midin legdrágább kíntsét, . . . hites tártát, néh .... Bánffl Kata ifja ari-aszszont koporsóba zánitá t 

ma^ elclbeii tetetett. . . 1745. észt.. Szt. Györ^ havának IG. napján. 
— T<*matéEÍ rinit&s. Mellyet néh . . . Bánffl Katalin ifjú ari-as/Bzonynak . . . emlékezetére . . . elmondott. 
Ajtai A, RíháJ^V' Halotti beszélgetés. Mellyet amaz Keresztyén vallású... néh. gróf Bánffl Katalin asr- 

iifrDj . . . QtoEfiü tisztességtétele alkalmatossággal a kolosvári szomorú gyászos háznál folytatott. 
Sxstiiinnri FiL(}di|mond. Féljenek hozzája bízott lóikét jóval és nera gonoszszal illető, s drága gyön- 

gT5knéUÍí» dtroi^bb erős aszszony : néh. . . . Bánffl Kata iQu nr-aszszony, kinek meg-hidcgűlt tetemei midőn 

■.%\ . . Eem^tq Siittba bé-tétcttek. ntolsó tisztességet tett. 3n^ 

Remesa Kázmér, öröm érzet, mellyel Nagy Tiszt. Furdek Kelemen Üdvözítőnkről nevezett 
Terenc?:] sstabadkai egyület érdemteljes elöljárójának, midőn neve ünnepét szentelné, 
őszutó :íokán 1844. évben hódol. (4-r. 8 1.) Szabadkán, ny. Bittermann Károly bet. 

KöHtménr. ^^ E. 

— ÖrÓm f&íér, mellyet N. t. Furdek Kelemenj Üdvözítőről czimzett Ferencziek szabadkai 
egyöEer érdem te Ije's elöljárójának, midőn név ünnepét üdlené, őszutó 23kán 1845. évben 
kOlött. (4-r, 8 1.) Szabadkán, ny. Bittermann Káról bet. 

A'eiíeménv. E. 

— Hálaérzet, mellyel Méltgs, Ngys., Ft. Deáky Zsigmond umak, midőn sz. kir. Szabadka 
város kir. tunodiilmit atyaüag látogatná 1846., hódol Szabadkán, (n. 4-r. 7 1.) Szabadkán, 
1S4Ö. Ny. Bittenaann Károly bet. E. 

Ko/íím^ny. 

— Hódoliit Főtiszt, s T. Stipula József urnák, midőn dicső névünnepét üdlené. Tavaszelő 
19-díkén 1347. (4-r. 7 1.) Kecskeméten, ny. Szilády Károly bet. E. 

KalUTnéTty. 

RemetB, A -..Lifltoriája. (8-r. 149, 3 1. és 1 kép.) Pesten, 1805. Trattner Mátyás bet. M. 

— A fejetlen — , vagy: A kegyetlenség megbüntetése. — Csókakővár eredete, vagj^: 
A sziklaüregbtD tálált gyémánt. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857.Bucsánszky A. —.2 p. 

— 8í,ent Pál^ Első — , szerzetének lelki elmélkedésekre gerjedeztető . . . barlang. 
L.: Szent Pál. 

Remetei Jazaef Gyógyszeres értekezések. A hamany vasany kékletről (cyanuretum kalii 
ferratum) én a festegsavacs ólmacsról (chromas plumbosi). [8-r. 15 1.] Pest, 183(5. 
Ny Trattuer-Károlyi. 

Rendek, Joann. Jos, Institutionum imperialium liber 1. ex praelectionibus publicis. (4-r. 
lííí) í.) Tymaviae. 1734. Typis academ. per Leop. Berger. M. E. 

— Ejtitome, Éieu t-ompendium universae doctrinae legális, brevissimia verbis, sed sensu 
amplisaímo uoiversam juris matériám exhibens. Pars prima. (12-r. 7 lev., 254 1. és 
1 lev.) Tymaviüe, typis academicis, s. J. per Leop. Berger. E. M. 

Tabb nrrjt jdent meg, 
- Di^.sertatk^ juridica desumpta e quatuor libris inatitutionum jurís imperialis, in qua 
rBHolvuntur variae eruditae quaestiones^ quibus accedunt Inst. lib. 2. tit. 6, 7, 8, 9. 
(4-r. 4 lev. és 53 1.) Tymaviae, 1736. Typis academicis, per Leop. Jos. Berger. M. 

- Diasertatío jitridica desumpta e quatuor libris institutionum. (4-r. 4 lev. és 88 \.\ 
Tymaviae, 17:í8, Typis academicis, per Leop. Jos. Berger. M. 

- Maximae juris celebriores, deductae ex jure canonico, civili, glossa: iUustratae 
eiemplis, rntioníbus, limítationibus, in usum juri utrique addictorum auditoríbus 
obiatae. (IS-r. 243 1. és 1 rézm.) Tymaviae, 1747. Typis academ. soc. Jesu. M. Rendek. 206 Rendelet. 

Rendek Jósef. Föméltgú herczeg Kopácsy József uraak, az esztergám! székes egyház éraeké- 
nek stb. magos székeibe iktatása végett, ünnepélyes bejövetele alkalmával hódolnak az 
Esztergám fömegyebeli káplánok. Május 27. 1839. (4-r. 7 1.) Esztergámban, Beiméi 
József. E. M. 

Kőltetnény, 

(; — ) Száz ének, a keresztény katholika egyház hitágazat- és szertartásaira alkalmazva az 
ájtatos hívek számára. (8-r. 200 1.) Budán, 1842. Ny. a m. k. egyetem bet. M. 

2. kiadás (12-r. 256 1.) Komárom, J855. Szigler testvérek. —.24 p. 

— Egyházi beszéd mellyet Szent István első magyar és apostoli király nemzeti ünnepén 
a budavári föszentegyházban mondott, (n. 8-r. 191.) Budán, 1845. A m. kir. egvetem böt. 

M. E. 

— Tanításmód városi s falusi elemi iskolatanítók, és mester képző intézetek használatán. 
8 táblával. (8-r. XVI és 166 1.) Pest, 1845. Emich Gusztáv. 1.— 

2. kiadás. .Tanmódszer- c. a. (8-r. XVIII, lyo 1. és 6 táblázat.) Budán, 1847. A magyar 
kir. egyetem bet. * M. 

— Kalauz az elemi tanodákban irni tanuló, és olvasást gyakorló gyermekek számára. 
5 szépirási táblákkal. (8-r. 142 1.) Pest, 1847. Emich Gusztáv biz. —.40 p. 

(—1 Ünnepélyes hála-adás az esztendőnek utolsó estélyen. L. : Hál a- ad ás. 
(.— ) A gyermekek első áldozásakor ünnepélyes szertartás. L. : Gyermekek. 
(— ) Hálakoszorű, melyet Viber József urnák . . . nyújt az alpapság. L.: Hálakoszorú. 

— Egyházi beszéd, melyet Andód helység uj templomának folazentelésekor Sz. András 
hiiva 7-kén 18r)8-ban mondott, (n. 8-r. 12 1.) Komárom, 1858. Ny. Szigler testv 

E. 

— Öröm vers melyet Nagy-Kéri Scitovszky Ker. János urnák, Magyarország berezeg 
prímása arany miséje alkalmával ]859-ik évi november 6-án fölajánl az eazteigom- 
fömegyebeli alpapság. (üS-r. 3 lev.^ Esztergomban, ny. Horák Egyednél. M. 

— Egyházi beszéd, melyet a rév-komáromi Sz. András főtemplomának fŐmag. bibomok 
herczegprimás nagykéri Scitovszky János ur által végbevitt ünnepélyes fölszenteléskor 
október 28. 1860. mondott. (8-r. 12 l.) Komárom, 1860. Sziegler testv. bet. —.10 

Aendeknek, Az erdélyi három nemzetekből álló — , jegyző könyve. L. : Jegyző könyve. 
Rendelés, melly a házasságnak állapotjában a mennyire a polgári kötést, egymással-való 

nieg-egyezést, contractust, és annak következményeit illeti. (8-r. 34 I.) Budán, 1783. 

A kir. universitás bet. A. E. M. 

— Kegyelmes királlyi — , a vallás dolgában. Mindszent havának 7. napján 1790. esz- 
tendőben. Hozzá ragasztatott azon alázatos köszönet, melly ezen királyi rendelésért 
M. országon lévő augusztána, és helvétika confe^siót tartók nevében alázatosan 
bényújtatott. (8-r. 20 l.) Pozsonban, Wéber Simon Péter bet. M. 

— 1769-dik esztendöbeli úrbéri felsőbb — . Melly az 1791-béli 27. articulus által helyben 
hagyattatott. (8-r. 16 1.) M. Vásárhelyen, 1835. Nyomt. a ns. ref. kolégyom nyomtató 
int. Felső -Visti Káli Simeon által. 

— Kegyelmes ftirállyi — , melly által meghatároztatik, mikép kelljen minden fizetéseket, 
melly ek a privatusok között előkerülő kötésekbűi, alkukból, és akar mi más viszontag 
való kötelességekbül szármoznak, jövendőben váltó czédulákban megtenni. (8-r. 16 1.) 
Budán, 1812. Nyomt. a kir. universitás bet. M. 

Rendelések, mellyeket a tsászári királvi apostoli Felség a hadi rend szökésének meg 
gátolására tenni méltóztatott. (2-r. 2'lev.) 1785. [H. és ny. n.] M. 

— a cseléd tartásról. L : Domokos Lőrincz. 

— Orvosi — , a kolosvári közönség számára a himlőre nézve. (4-r.) 1801. [H. és ny. n.] 
(Rendelet) a kóborló és gyanús szemeli vekre nézve. (2-r. 12 1.) Sopron, (É.«é8 ny. n.í 

M. 

— Kiegészítő — , az ideiglenes törvényszéki szerkezethez Magyarország, Szerbvajdaság 
és a Temesi Bánság számára. A német kiadás után fordítva. (8-r. 20 1.) Pest, 1850. 
Landerer és Heckenast. — -^^ P- 

— a polgári ügyekben teljhatalmú csász. biztostól 1850. october 30-díkáról, a f. évi 
marczius 4-én kelt legf. pátens végrehajtása iránt, az épület-adónak Magyarországban 
életbeléptetését illetőleg 1850—51. igazgatási évre, a lakházak osztályozása iránti utasí- 
tással együtt. (4-r. 21 1.) Budán, 1850. A cs. k. magyar egyet, nyomdából. M. Beiidelet 207 Rendszabások. 

ReMielet a cs. kin helytartóság id. főnökétől 1851. márcziiia lO-ről, a jövedelemadónak 
Magyar koronaországban 1850/1. évbeni beszedése iránt. (4-r. 36 í.) Budán, 1851. 
Nyomt. az egyetem bet. A. 

Rendelete, Az igazságügyi ministernek 1855. dec. 15. kelt — , kiható Magyar-, Horvát- 
és Tótorí»zágra. a Szerbvajda^ág s temesi bánságra, (n. 8-r. 90 1 és 3 táblázat.) 
Bécs, 1855. Cs. k. udvari s államnyomda. M. 

Rendeletei, A pénzügyi minister május 23. 24. — . L. : Levelek, pénzügyi. 1. 

Rendeletek a pestbudai bangászegyesületi zenede növendékei számára. 3. kiad. Verhaltungf^- 
Regein für die Schüler des Conservatoriums des Pesther und Ofner Musikvereins. 
(8-r. 8 1.) Pesten, 1852. Ny. Trattner-Károlyinál. E. 

— Törvénykezési — , gyűjteménye. Kézikönyvül bírák és ügyvédek számára. I. köt. 
1848—1853. végéig. Szerkeszté Kléh István és Nagy Károly, (n. 8-r.) Pesten, 1854. 
Magvar Mihály. — .50 p. 

II. köt. Szerkeszti Kléh István. 3 füzet. (n. 8-r.) Pest, 18.55-58. ü. o. 

1. fűz. 1854. évi foljam. —.45 p.; 2. ffii. 1855. évi foly. —.»0 p.; 8. füz. 1856. márezias 20-tól 1858. július lióij; 

Rendelmények, Egyházi köz-ügyekben 1844-ig kibocsátott kegyelmes királyi—. L. : £x- 

tractus benignarum resolutionum normalium. 
Rendezete, IdeigleDes — , a közigazgatásnak .Vfagyarországban. A német eredeti kiadá.s 

bzerint fordítva, (n. 8-r. 24 1.) Pest, 184^. Nv. Landerer és Heckenast. — .10 p. 

M. 
Rendi az isteni tiszteletnek, mellyet kivan tartani a helv. vallástételt követő Debreczeui 

kereszty. gyülekezet, ezen f. Decemb. 7. napjánn, a reformatzió századonként előforduló 

innepén, annak tiszteletére: hogy 15 lü és 1517. esztendőben kezdődött viszsza állítódni 

a ker. vallás az ő eredeti formájára a azerént, a mint az, a helv. és aug. vallás tételekben 

előadódik. (8r.) Debreczen, 1817. Ny. Tóth Ferencz. 
Rendőrség, Mezei — . Az 1840. országgyűlés IX. törvénycz. (8-r. 32 1.) Kassa, 1853. Ny. 

Werfer Károly. —.0 p. 

Rendszabály a szegények bélvegfoljegyzése iránt. [A magyar koronaországot illető országos 
törvény- és kormánylap XXIV. és XXV. darabjából.] (4-r. 4 1.) Budán, 1850. A cs. k. 
magy. eg>'etem bet. 
— Ideiglenes — , Erdélyország számára. L. : Zádor György. ^ ^ 

Rendszabályai, A rév-komáromi cs. kir szab. hajózásbiztositó társaság — , és rendeletei 18:^"^. 
— Statuten und Verordnungen der Komorner k. k. priv. Schiffuhrts - Versicherungs- 
Geaellschaft. 183S (n. 4-r. 18 1.) Pesten, ny. Petrózai Trattner J. M. és Károíyi 
Istvánnál. ' E. 

— T. N. Nógrádmegye kékkői járásában alapított „jegyző, és oskolamesteri nyugpénz- 
intézetnek." (4-r. ö lev.) Váczon, (é. n.) Ny. Pleszel Leopold intézetében, E. 

Rendszabályok, A pesti műegyesület igazgató választmányát érdeklő — . Instructionen 

den leitenden Ausschuss des Pesther Kunstvereins betreíFend. (n. 8-r. Í9 1 ) Pesten, 1843. 

Ny. Trattner-Károlyi. E. 

Rendszabás, Az erdélyi törvényes királyi tábla számára 1777-ik esztendőben adott — , 

mely magyarra fordíttatott Marosvásárhelyt 1825. (4-r. 144 1.) Kolosvárt, 1828. A kir. 

lyceum bet. M. 

U. a. (4-r. 2 lev. és 120 1.) Kolosvárt, 1839. U. o. M. 

— Közönséges építési — , szab. kir. Pest városára nézve. (8-r.) Pest, 1839. Ny. Trattner- 
Károlyi. 

— Különös építési — , Pest külvárosainak szélső részeire nézve. (8-r.) Pest, 1839. 
Trattner-Károlyi. 

Reodszabásal, Baranya vármegyének az elhatalmazott tolvajságok ellen. (2-r.) [H. és é. n.] 

M. 

— A kassai gyapjútár-egyesület — . Statuten des Kaschauer Woll-Niederlag-Vereins. 
(8-r. 7 1.) Kaschau, 1889. Gedr. b. Carl Werfer. E. 

— Felséges . . . királyi fejedelmünk által az 1826. esztendőben megerősített törzsökös — ^, 
azon köz-egyesületnek, melly a szerentsétlenségből elszegényedett tagjai, úgy Özvegyei 
és árváinak segítéseire ... 1817. Gyöngyös várossában öszve állott. (4-t. XIV 1. ós 
2 lev.) Esztergámban, 1826 Ny. Beiméi József. 

Rendszabisok, A tek. kir. tábla jegyzőit, nem különben a táblai ügyvédeknél lévő gya- 
kornokokat illető — . (8-r. 13 és 1 1.) Pesten, 1846. Trattner-Károlyi bet. E. 
ü. a. (n. 8-r. 10 l) Pozsonyban, 1843. Ny. Wéber S. Lajos. M. E. Rendszabások. 208 EepertoriutD. Rendszabások, Gyökeres — , a dohánynak termesztéséről és a dohány é» tcbák leveleinek 
megnemesítéséról rendszeres útmutatás szerént mint a két nemű levelekre nézve, külö- 
nösen Magyarország hasznára. (4-r. 20 1.) Pesten, 1826. Ny. Trattner, 

— Későbbi — , meUyek a pestis ellen intézett 1770. esztendei fels. parancsoljitokhot 
toldalékul szerkesztettek. (4-r. 16 1.) Budán, 1831. Ny. a m. k. egyetem bet. E. 

Rend* tartás, Erdély országi tüz óltás-béli — . L. : Feuerlösc b-Ordnung:, 

— Ujj törvényes. L. : r d «» judiciarius. 

— A gyulladásbeli történetek eránt t. n. Bihar vármegye számára kindoit — . ín. S-r. 
31 1.) [H. és é. n.] M. 

— Közönséges harmintzadi — , és az egész magyar országi Örökös bírod almokban 
fizetendő liarmintzadóknak tariffája. (2-r.) Nagy-Szeben, 17b8. Nyomt, Hochnieiater 
Márton által. 

— Sz. koronánk örvendetes haza jövetelekor. (8-r. 3 1.) Pesten, 17í>0. Ny. Patzká 
''"fícrentznél. M. 

— A marhák körül való austriai — . L. : Marhák. 

— a melly Posony, Mosony, Győr, Komárom, Esztergom, és kivált Peí^t vármegyékben 
vala-állítva sz. koronánk örvendetes haza jövetelekor. (4-r. 4 1.) Pesten, 17í>0. Nyomt. 
és fel-találtatik Patzkó Ferentznél. 

Rendtartása, A legény- s leány-társaságoknak közönséges — , a Barcza vidéki magyar 
falukon, mely az ágostai hitvallást követők méltgs fő consistoriumn által az ISlS. 
évben kiadott egyházi vizsgálati szabályok harmadik része 6\—&ó. czikke oyomáa 
készíttetvén, a brassói domesticale consistorium által megvizsgáltatván, ii lejíeriy égi 
leány társaságok egyaránti számba vétele végett kiadatott. (4 r. 8 ]A Erassé, l'84íi, 
Ny. Gött János. 

— azon gyászos tiszteletnek, a melly néh. Ocsai Balogh Péter urnák Peatcti, bsí A. C* 
lévő Evang. templomában fog tartatni. (8-r. 8 1.) Pest, 1818. Trattner János Tamás bet. 

Rendtartásoknak, Az egyházi jó — , irott törvényi, mellyek öt részekben foglaltattak. 
Magyar nyelven pedig az együgyű prédikátorokért, és azokért-is kik e nyi>marúlt 
földön a külső vagy polgári rendben patronusi az ekklesiának, hogy értsék ők-ia jo 
rendtartásunkat és lörvényinket, kibotsáttattak Pest, Solt, Pilis, Nagy éa Kis Heveí"^ 
Tolna, s a t. vármegyékbeli prédikátoroknak költségekkel. Váradon 1642. eazt, A váradi 
n;^mtatás szoros^követésével, most újra kiadattak. (8-r. 126 1.) Pesten, 1805. Nvomt- 
Trattner Mátyás bet. A» ES M, 

Latinul is meg-jelent egyidejűleg-; Id, ,^Canones^^ alatt. 

Rendűnk, Kómái cath. egyházi — , vegyes házassági pörbeidéztetésének ügye. L. : A I- 
m á 8 s y István. 

Renée, Amédée. Die Nichten Mazarin's. Studien der Sitten und Cíharaktere im 17. Jahr- 
hundert. Nach der 3 , mit neuen, noch nicht veröffentlichten Documenten bereieherten 
Auflage übersetzt von Fr. Szarv ad y. Autorisirte Ausgabe. (n. 8<r. IV és 526 L) 
Dresden, 1858. Kuntze. t tlr, 

Renntmelster, Geistlicher — , das ist: Dreyfache Erforschung, welche das (lewisseu, ald 
ein geistlicher Renntmeister, mit höchsten Nutz und Frucht furnemmen kan. Die 
erste Erforschung geschicht über den taglicben sündigen Standt de&z Menaebena und 
gemeiniglich ebe man schlaífen gehet. Die ander wird gericht übí?r f^ineii Partieul&r 
und sondem Mangel. Die dritte, über den Standt der Tugenden selbijtea. ob man 
nemblich darinnen zu- oder abgenommen. Ausz- und abgefertiget auff Anhalten 
etlicher geistlichen Personen, damit er nemblich dem Herrn aller Creatuten aein 
billiche Ehr, den geistlichen Underthanen aber, ihren Nuttz auffs beaté beforderen. 
(16-r. 3 lev. és 149 1.) Gedr. zu Tyrnau, 1731. in der Academischen Bucbdmekerey. 

Rény gyöngyvirágjaiból fűzött díszkoszorú. L. : L í h r Péter. 

Repartitio quoad subsidium ecclesiasticum pro fortificatorio. (2-r. 8 1.) 177S. fH, és ny. r 

Répásiky Endre. Cholera, epemirigy vagy nyálmirigy és avval összekötött s azt megVlői 
és utánkövető bajok, úgymint elfojtott havi tisztulás, aranyér, megrogyott köa^vén; 
rendetlen váltóláz és szélütés közelebbrőli megismertetése és orvos távollétében azc 
orvoslása. (8-r. 58 és 1 1.) Pest, 1855. Ny. Herz János. E. H. 

Repertórium vagy mutató tábla, melly a magyar atiásnak mappáiban találtató mindc 
magyarországi, horvátországi és slavouiai városok, mezővárosok és helységek, nerc 
zetesbb puszták, folyóvizek és hegyek neveit abéczé rendben, magyar, deák. neme 
tót, horvát és oláh nyelveken, a fekvéseket jelentő vármegye nevével és a ján JSiepertoriuDi. 200 Repraesentatio. 82ámávAl együtt előadja. 2. megjobbított é» bővített kiadás. (2-r. 35 1.) fiétsben, 1817. 

Pichler Antal. M. 

Repertórium aller Orte und C^egenstánde, die in der Lipsky'achen Karte des Königreichs 

Ungarn etc. vorkommen. L i p s z k y, Joan 
Repiicky János. Aráb költészet fövonásai. (8-r 16 1.) Pesten, 1846. Ny. Landerer ^s 

Heckenastnál. M. 

— Versek Jósef föherczeg ö fenségének a magyar nemzet nádorának kinek dicsőségét 
tartsa fen isten örökké és magasztalja fel szerencséjét az nap midŐn a nemzeti muzeam 
Pyrker-képtára ünnepélyesen megnyittatott. (4-r. 7 1.) Budán, 1846. A magyar kir. 
egyetem bet E. M. 

Magyar és arab cimmel s snöveggel. 

— Keleti órák. Költészeti, történeti és nyelvtudományi tekintetben. 1. fíiz. Párhuzam, 
az arab, perzsa és török költészet köztt. (8-r. 62 1.) Szegeden, 1848. Grünn János bet. 

E. 

— Gyakorlati. török nyelvtan. (4-r. 93 1) Pest, 1851. Lampel Róbert. 2.10 

KSnyomat. 

^- Nagy-Körös városa török levelei. A város levéltárában levÖ eredetiekből fordította . . . 
Bevezetéssel ellátva kiadta Szilágyi Sándor. f4-r. 28 1.) Kecskeméten, 1859. Nvom. 
Özilády Károlynál. E. M. 

Repitsoh, Joan. BapL Positiones ex universo jure, quas annuente incl. facultate juridica 
in universitate Pestiensi publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 4 lev.) 
Pestini, 1785. Ex off. Jos. Godofr. Lettner. E. 

Réponse prealable á la deduction des prétendus droits de la maison electorale de Baviére 
»ur les royaumes de Hongrie et de Boheme et sur l'archi duché d'Autriche avec tous 
les états et pays y appertenants. (2-r. 83 és 114 l.) Vienne, 1741. Chez L. J. Kaliwoda. 

— á Texposé préliminaire des droits de la couronne de Hongrie> sur la Kussie Rouge 
& sur la Podolie, ainsi que de la couronne de Bohémé sur les duchés d'Oswietzim 
et de Zator. (k. 4-r. 6, 180, 14 1.) [H. és ny. n.] M. 

Benczúr József munkájára vonatkozik, 
Repraesentatio congregationís i. eomitatus Zagrabiensis. (4-r. 11 1.) Zagrabiae, 1790. 
|Ny. n.] M. 

— ad propositiones regias Suae Majestati submissa. (2-r. 22 lev.) [Posonii, 1790] M. 

— eomitatus Bihariensis quoad subsidia praestanda. (2-r.) 1790. [H. és ny. n.] 

— et humiUimae preces universae in Transylvania valachicae nationis se pro regnicolari 
oatione, qualis fűit, authoritate regia, declarari, seque ad usum omnium jurium civilium 
ex quo non lege, non jure, s^d temporum duntaxat injuria cum initio praesertini 
;4uperíoris saeculi exclusa est, reponi de genu supplicantis mense maptio 1741. (8-r. 
44 l.) Jassy, 1791. (Ny. n.) 

— inclyti eomitatus Sárossiensis in negotio religionis ad augustissimum imperatorem, et 
apostolicum regni Hungáriáé regem Leopoldum II. ex publico nomine universitatis 
facta die (?) januarii anno 1791. (8-r. 136 1.) Eperiessini, typis Aug. Henr. Papé. M. 

— statuum & oo. r. catholicorum eomitatus Scepusiensis in negotio religionis. 
,2-r. 2 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M. 

— in objecto separatae cancellariae Transilvanicae ab Hungarica ex sessione diaetali 
die 5. Mártii 1791. celebrata, Suae Majestati Sacratissimae submissa. (2-r. 2 lev.) 
[H. és ny. n.J M. 

— de rectificatione regni metarum. (2-r. 6 lev.) 1791. [H. és ny..n.] M. 

— de legato hungarico ad portám ottomanicam misso, & oblatione per regnum facta. 
(2-r. 2 lev.) Posonii. 1791. Typis Joan. Mich. Landerer, nob. in Füskút. M. 

— vi cujus nonnulla objecta ad futura comitia reservantur, articuli verő pro sanctione 
submittuntur. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1791.) Typis Joan. Mich. Landerer, nob. in Füskut. 

M. 

— ordinum et statuum ad Suam Majestatem in negotio educiUi colonorum dimissa. 
2-r. 6 lev.) Posonii, (1791.) Typis Joan. Mich. Landerer, nob. in Füskut. M. 

— de 6000 tyronibus. (2-r. 2 lev.) Posonii, 1791. Typis Joan. Mich. Landerer, nob. in 
Füskut. M. 

— qua adductis novis rationum momentis petitur, ut mutationibus articulorum, iu eorum 
um excelsa cancellario stili concertatione, interventis, sublatis, eosdem artlculos ita, 
)ront propositi erant, Sua Majestas Sacratiss. benigne ratihabere velit; ex sessione 
iaetali die 5. Mártii 1791. submissa. (2-r. 5 lev.) Typis Sim. Petri Weber. M. 

Hagyarorsxág biblíographiája. 171'»— 1S60. III. kőt. 14 Repraeaentatio. 210 Bepraesentatio. Repraesantatio regnicolarís jurídicae deputationis per articulum 67. 1791. ordinatae elaboratx 
Pestini anno i795. (2-r. 8 1.) Posonii, typis S Lud. Weber. M. 

-- comitatua Gömöriensis in negotio reJigionis Suae Majestati Sacratifl«mae HubmisM 
17ÍJlnio. (2-r. 2 lev.) Posonü, typis Sim. Peiri Weber M. 

— in ubjecto constitutae cancisllariáé lUiiicae ex sessione diaetali die 5. Mártii 1791 
tíelebraú Suae Majestati Sacratiflaiinae.submissa. (2-r. 4 lev.) Posonii, 1791. Typi^ 
Sira. Petri Weber. M. 

— quoad deputationes regnicolares die 9. Febr. 1791. Suae Majestati Saeratiaaimae 
*iibmitiíiíi. (2-r. 6 lev;) Poaonii, tyjMs Sim. Petri W^eber. M. 

— «t»tuum et ordinum romano-catholicornm comitatus Scepu-^iensis ad suam Celsi- 
ludiuem regiam d. regni palatinum et exc. consilium locumtenentiale regium hungarícum, 
intintu causarum, quae crebriores a fide romano-catholica defectus facesserent ex 
generáli congregatione sua die 21. Januarii 1800 Leutschoviae celebrata Budára 
ejípediiíi. Ducente calamumLudovico Almasy de Filitz (4-r. 161.) Leutschoviae, 1800 
Ex typogr. Mich. Podhoránszky. 

— rc^gniijolaris juridicae deputationis per articulum 67. 1791. ordinatae elaberata Pestini 
anno J7:í5. (2.r. 8 1.) Posonii, 1802. Typis Sim. Petri Weber. E. M. 

— rcgiiieolaris juridicae deputationis per articulum 67. 1797. ordinatae elaborata Pestini 
annt> J79.i - Una cum projecto XVII. articulorum de coordinatione fororum. Et 
]irojtíuto VIII. articulorum quoad orphanalium rerum manipulationem. Editio altéra. 
v3^r. U l) Posonii, 1807. Typis Sim. Petri Weber. M. 

— üítatuuni <& ordinum regni, aa benignam resolutionem regiam in merítő propositiouuni 
regiarum puncti 2 di editam submissa. ^2-r. 2 lev.) Posonii, 1802. M. 

— ad benignam resolutionem regiam in merito completationis legionum hungaricaruni 
die 12-ma Julii a. c. editam, (2-r. 2 lev.) Posonii, 1802. (Ny. n.) Nk. 

— Bs. et 00. Croatiae Transsavanae. (4-r.) 18l:i [H. és ny n.J 

^ ad Incl. status & ordjues . . . regnicol. deputationis in contributionali-commissaríaticis. 
L, : Conclusa seu remiltata. 1 . 

— (jiia inediante articuli urbaríaies Suae Majestati substemuntur. L. : Felirás. 

— Demiasa — , statuum et ordinum regni quoad primum benignarum propositionum 
puuctum, et cum eodem nexum habentia desideria regni. L.: Felírása az ország 
retuleincfk. 

— stutuutii et ordinum regni in objecto salia. — Az ország rendéinek a só dolgában 
vall) felirása. (2-r. 7 1.) Posonyban, Weber S. Lajos bet. Nk. 

" statuum et ordinum regni, efformatos articulos regiae ratifícationi substernens. — 
Az t^raifiág rendelnek az elkészült törvény czikkelyeket királyi jóváhagyás alá terjesztő 
felírása (2-r. 14 1.) Posonii, typis S. Lud. Weber. ' ' Nk. 

— tftíitiiuíu et crdinum regni in negotio erigendae academiae militarís Ludoviceae. — 
X'A üT^ÁÁg rendéinek a Ludovicea katonai academiának felállítása tárgyában való 
feliriwa. {'Z-r. 3 lev) Posonii, typis S. Lud. Weber. Nk. 

— ütatüum et ordinum regni, in objecto nobilis lurmae praetoreanae regio-hungaricae. — 
Az ijiAzüg rendéinek, a magyar nemes test-örzö sereg tárgyában való felirása. (2-r 
7 l) Pu-^onii, typis S. Lud. Weber. M. 

— atatuuui et ordinum regoi, in negotio indigenarum, — Az ország rendéinek, a hazatiü- 
sítandók tárgyában való felirása. (2-r. 9 1.) Posonii, typis S Lud. Weber. Nk. 

— staiuuni et ordinum regni, intuitu cassarum fundi regnicolaris, — musei nationalis. — 
el inflirrrectionalÍH — concurrentialis. — Az ország rendéinek, az országos, — a nemzeti 
muBeojű, — és az insurréctionalis — concurrentialis fundusoknak pénztáraik eráni 
való felirása. (2-r. 2 lev.) Posonyban, Weber S. Lajos. Nk. 

— íitataum et ordinum regni, ulteriores efformatos articulos regiae ratifícationi subster- 
íiens. — Az ország rendéinek, az utóbb elkészült törvényczikkelyeket királyi jóvá- 
hagyáfí alá terjesztő felirása. (2-r. 6 1.) Posonii, typis S. Lud. Weber. Nk. 

— HtíitiJUiJi et ordinum regni in objecto salis, ergá benignam resolutionem regiam de 
. daio 11. április a. c. elargitam. — Az ország rendéinek a só dolgában, e folyó 

esztendei Szent-György hava 1 1-dik napján költL kegyelmes kir. válaszoló-levelére v siló 
felírássá. (2-r. 9 1 ) Posonii, typis S. Lud. Weber. Nk. 

— lítatuum et ordinum regni Suae Majestati Sacratissimae intuitu summae 83,(K><^ 
fioreuorum, comitatibus Banaticis, titulo contributionis ultra legalem eorundem obtin- 
geniiaiti viu extra comitiali impositae, submissa. ' — Az ország rendéinek a bánáti 
vármegyékre adó fejében, a törvényes járandóságokon feljül, országgülésén kívül vetteteiw •^ Kepraenetitatlo. 211 R(ípszeli. 

hS3,000 frtot tévő aumm^ eránt, 6 Felsége elébe terjesztett felírásig, t^-r 3 lev.) Posonii, 
typia 8. Lud. Weber. Nk. 

Repraeienfaiio regni s^tatuuin in objecto consolidandae coDstitutioDis regni, erga benigDum 
reB(?riptiim regium dd. 26. Novembris, anni 1825. submissa. Felírása az orsz^ rendéinek, 
tíA ország constitutiója megerősítése dolgában az 1825. esztendei november 26. napjáról 
tök kir, kegvelmes rescriptuma feladatott. (2-r. 7 lev.) Posonii, 1826. Typis S. Lud. 
Weber. ' M. 

— stHtüurti regöi íd merito benignae resolutionis regiae de dato 23. Augusti a. c. sub- 
misíía, — Á oraíág rendéinek e folyó esztendei kisasszony havának 23-dikán költt 
kegyelmei kir. válftS3íti» levél tárgyában való felirása. (2-r. 7 lev.) [Pozsony, Weber S. 
Lajo."* bet.] ' * Nk. 

— statuum regni in objecto contributionis, erga benignaita resolutionem regiam ddto 
17- octobria íiddo 1826. editam. ~ Felirása az ország rendéinek, az 1826iik esztendei 
mindszent havának 17. napján az adó eránt költt kegyelmes királvi válaszoló-levélre. 
i2*r 12 U Pa/sonybaD, Weber S. Lajos bet. " Nk. 

— regnl síatuum iu objecto praeferentialium regoi gravaminum et postulatorum — 
Felírása as orsEág rendéinek, az előkelő ország silUyai, és kívánságai eránt. (2-r. 
id I.) PosoDÜ, JS26 Tjpis S. Lud. Weber. M. 

— atfltuiim regni in merito contributionis submissa. — Az ország rendéinek az adó 
tárgyában való feliráaa. (2-r. 13 1.) [Pozsony, 1826.] Nk. 

— ülterior regui statuiini in objecto contributionis Suae Majestati sacratissimae de dato 
IL .Septembrís 1820. síibmissa. -- Az ország rendéinek, 1826-dik észt. Szent-Mihály 
hava 1 1 -dik napján az adófizetés dolgában o Felsége eleibe terjesztett további felírása. 
<'^-r, 6 l.í [Poijíony, Weber S. Lajos.] Nk. 

'— statuuui regni, articuloa cura cancellaria regia hungarico-aulica concertatos, in quan- 
tum eonun íntuilu coalitum est, altissimae sanctioni regiae substernens. — Az ország 
fendeinek, azon törvény czikkelyeket, mellyek eránt a magj^ar királyi udvari cancel- 
Ifttiával való érletreKásben meg egyesülés történt, legfelsőbb megerősítés alá terjesztő 
feliráí^a. (2^r. :m L) Posonii, (1827.) Typis S. Lud. Weber. Nk. 

— Ktütuum regiii in mcHto correlationum inter privatos, erga interventam de dato 21. 
Manü l^tl. beuignam resolutionem regiam. Az ország rendéinek az 1827. esztendei 
böjtmás havának tíL linpján a privátusok között fennforgó szövetkezének tárgyában 
költt kegyelmen kír, villaRzoló-levélre való felírása. (2-r. 10 1.) Poaonyban, Weber S. 
Laj<js bet Nk. 

— süituum regní in objeí.-to correlationum ínter privatos intercedentium, erga benignani 
resolutionem regÍHm de dato 10. Maji 1857. — Az ország rendéinek a privátusok kőzött 
fennforgó pénzbeli szövetkezések tárgyában 1827-dik észt. pünkösd hava 10 napján költt 
kegyelmes kír. válasmló levélre való felirása (2-r. 21 1.) Posonii, typis S. L. Weber. Nk. 

* — íítatuum regní intujtu academiae militaris Ludoviceae, cumi adnexo articuli projecto. — 
Az ország rendéinek, a Ludovicea katonai academia iránt, az ezen tárgyban készített 
tarvény-eíikkely java;< latjával együtt való felírása. {2-r. 4 1.) Posonyban, \l827.) Weber 
S. Lajoít bet. Nk. 

Repraeifütatiúja a T. N. Veszprém vármegyebeli statusok avagy rendeknek (k. 4-r. 6 lev.) 
Veííipr^niben, (1790j Ny. Ötreibig Jósef bet. Baumeister Ferentz költségein. M. 

ftepraesefítationes í. comítatus Scepusiensis contra duplices oceasione comitiorum regni 
typis vulgatoíi libelloB XIII. oppidanorum Scepusiensium se statumque suum provin- 
cialeni in uiiiverHifl privelegiis . . . confirmari . . . petentium cum pluribus provocatis. 
(2-r.i LeutJíchfníae^ 1791. T^^pis Mich. Podboránszky. 

(Répszell, LadiftI.) Huniiiart, sive hunuorum e Scythia asiatica egressují. L: Hunnias. 

<— í Rhetor oflleioflU!<. Huuoribus . . . dominorum, aa. 11. & philosophiae magistrorum ab 
illustr. rhetorica Tymavíensi, cum in universitate Tyrnav. per RP. Ferdinandum 
Litkey^ . . . suprema aa. 11. & philosophiae laurea donarentur d. d. d. a. 1738. (l6-r. 
3 lev , 108 L és 2 levj Tymaviae, typ. academicis per. Leop. Berger. E. 

— HeLaniorphosia septi-oollís dacici oceasione mortis Caroli VI. rom. imperat. Honori . . . 
neo-b&ccalau/eorum dum in alma, ac regio-principali soc. Jesu academia Claudiopolitana 
príma aa. 11. & philos. laurea insignirentur. Ab illustris. poési Claudiopolitana dicata 
anno 1741. (16-r. 56 1.) Claudiopoli, typis academicis soc. Jesu. M. 

( — ) Syntagma juris ungarici complectens una peculiares principatus Transylvaniae leges 
in usum cumprimis tyronum juris patrii collectum, & excusum. 2 partes. (12-r. 3 lev. 
és 117 1.; 2.54 1. és 2 lev.) Claud., 1742. Typ. acad. s. J. per Mich. Becskereki A. M. 

14* HépB^eli. 212 Resolutío '^ -iiií^ U* a. (16 r. 599 éa 10 1.) Claudiopoli, 1745. Typis academicis soc. J«9U. E. M. 

U. A. (16*r. 380 1. és 2 lev.) Cassoviae, 1747. Typis academicis soc. Jesu. E. M. 

IT, a. (k. 8-r. 281 és 5 1.) Oassoviae, 1763. U. o. M. 

Répszelf, Ladl$l. Memóriáié confessariorum. (8-r.) Tyrnaviaei 1747. Typis academicis s. J. 

Res bi^lo gestae anno ultimo Josephi I. & primo Caroli VI. augustissimorum fratruni, 
axi cíve^arum. Laureatis honoribus ... aa. 11. & philosophiae neo-doctorum ciun in . . . 
UDÍver!íifctite Viennensi per R. P. HoDorium Seeau suprema philos. laurea condecom- 
r«ntur, (l6-r 85 és 3 1.) Viennae, 1712. Typis Ign. Dom. Voigt. M. 

' gi^stae iQ Ungaria ad annum Christi 1667. & sequentes. Vesselenianam conjurationem, 
cütijiiríitorum supplicia, conjurationis instaurationem, & religionis incrementa com- 
pIecteM4. Dum in alma episcopali s. J. universitate Cassoviensi assertiones de augu- 
stisöimo incamationis mysterio publice propugnaret . . . Mcolaus Olehovich. Praeside 
R. P. Mich. Szegedy . . . auditoribus distributae anno 1746. (16-r. 2 lev. és 6i3 1 ) 
Cuiftoviae, typis academicis soc. Jesu. M. 

Asúnos a ^F^^agmenta ungaricae históriáé"* cím alatt megjelent munkával, 

— gei^UiQ in Ungaria annis 16G7. & quinque sequentibus. Honoribus dni . . . Joanní;) 
Steinin^er, dum in aula . . . universitatis Cassoviensis, anno s. 1740. suprema philosophiae 
laureíi ornaretur promotore R. P. Mich. Szegedi. Ab addictissimis condiscipulis inscripta. 
(Ifi-r. 4 lev. és 256 1.) Cassoviae, typis academicis soc. Jesu. M. 

Acanos a „Fragmenta'^-val. — List ár* Francke iSjO. / tlr. 

— gestae la Ungaria ab anno Christi 1G73. usqae ad annum 1678. Honoribus . . . comituin 
Caroli Eszterházy de Galantha, et Joannis Nyári de Bedegh. Dum in . . archi- episcopali 
aoc. Jeftu universitate Tymaviae anno 174*2. príma philosophiae laurea donarentiir. 
Prímiotore R. P. Mich. Szegedi Ab addictissimis condiscipulis inscripta. (16-r. 6 lev. 
és 32:^ 1.) [Tymaviae, typ. academ. s. J.] M. 

Azonos a ^Fraomenta^-val, — List (5r» Francke iSjO, l tlr, 

— liternriae Hungáriáé. L. : Árvái, Mich. 

— palacf^tricae, quas, dum in regio gymnasio Alba-Regalensi publica praemia e fundatione 
Leoprikii Khorn distribuerentur, juventus scholastica peroravit. Deferente 11. hum cl. 
ord, príjf. mense Septembri anno 1800. (4-r. 15 1.) Budae, 1800. Typ. reg. universitatis 
Pt'^lhjinae. E. M. 

Reachner, Mart. De praediis praedialibusque Andreani comraentatio. Quam pro locö 
jDter professores gymnasii Cibiniensisiaug. conf. add. obtinendo scripsit. (8-r. o'i 1. és 
"i lev.í Cibinií, 1824. Typis Mart. de Hochmeister. A. M. 

Dtibrowsky l88f). ÖO kr. — Horovitz l8y6. yo kr. 

Reacríptuin caesareo-regium circulare de dato 20. Septembris anni 1756. (4-r. 12 le?.) 
ribinií, impr. apud Johannem Barth. M. 

— regi 11 ni, Benignum — , in puncto novae ordinationis universorum fororumjudi- 
^^iarif>tum hungarícorum ad 12. Decembrís anni 1785. clementer publicatum. (8-r. 24 l.> 
Fosod ii & Cassoviae, 1786. Sumpt. J. M. Landerer. E. M. 

— repfiuni, Benignum — , ad repraesentationem inclytorum ss. et oo. circa primum pro- 
positionum regiarum punctum submissara. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1830.) Typis S. Lud. 
Wí'l>er M. 

Rfsetka. Mich. Kazíie prihodné od rozliruích iiekdi kazatelow w gaziku slowenském 

P<iw( iluné, a na swetlo widané. 2 swazek. (n 8-r. XIV, 718 1. és 3 lev.; XVI, 610 l é* 

4 U vj WTrnawe, 1831 — 34. Witlacené u Gelinek Gána Krisl 
Re&űlucye. Cysafska a králowská milostiwa — , z ohledu na Nábozen«twj, kralowsiwj 

Vhornki'mu, a k nemű pHnalezeejcym Kraginam wydaná we Wjdni Roku 1781. (8-r. 

h \v\\) Presspurku, v Jana Mich. Landerera. M. 

Resolutío regia, Benigna — , circa regulalionem venatíonis in regno Hungaríae die 

il. AujLruiffci 1786 publicata. — Kaiserl. königl. Jagdordnung welche für das Königreich 

Ihingiirn den 21. Aug. 1786 publiciret worden ist. (8-r. 31 1.) Pressburg, Pest u. Kaschau. 

17 Mi. Bei Joh. Mich. Landerer Edlen in Füskut. L 

— re^:iii. Benigna — , in negotio religionis de dato 7. mensis Novembris 1790. (8-r. 16 1.^ 
Poauiiii. typ. Sim. Petri Weber. E. M. 

-^ regia Josephina in negotio matrimoniali. (8-r. 32 1.) Pesthini, typis Matthi.ie 
T ml mer. E M. 

— regrifl, Benigna — , quoad gravamen Czirkvensium ad repraesentationem dd. 
*^d, Junuarii a. c. submissam. (2-r. 2 lev) Posonii, (1791.) Typis Sim. Petri Weber. 

M. r Resolutio. 213 Kesponsio. 

Re80liitio regia, Benigna — , quoad indigenae. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1791.) Typ. Joan. 
Micb. Landerer, nob. in Füskut. M. 

— regia, Benigna — , in negotio juridico. (2-r. 2 lev.) Posonii, 1791. Typis Joan. Micb. 
Landerer, nob. in Füskut M. 

— regia, Benigna — , ad repraesentationem íntuitu modificaiionnm articulorum in con* 
certatione per cancellariam bungarico-aulicam factarum die 5. Mártii 1791. submissam 
emanata. (if-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— regia, Benigna — , in merilo praeferentialium regni gravaminum & postulatoram. 
(2-r. 4 lev.) Posonii, 1791. Typis Joan. Micb. Landerer, nob. in Füskut. M. 

— regia, Benigna — , quoad 4. articulos & diurna d. ablegatorum. (2-r. 2 lev.) Posonii, 1791. 
Typis Joan. Micb. Landerer, nob. in Füskut. M. 

— regia, Benigna — , quoad 10. articulos de dato 2da mensi Decembris repraesentatos edita. 
{2-r. 2 lev.) Posonii, 1791. Typis Joan. Micb. Landerer, nob. in Füskut. M. 

— Benigna — , Suae caes. regiae apóst. Maiestatia ad repraesentationem ii. scatuum 
& ordinum regni Hunsrariae diaetaliter congregatorum die 14. mensis Septembris 1811. 
Posonii bumillime exbibitam. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis Sim. Petri Weber. Nk. 

— regia, Benigna — , intuitu gravaminum et postulatorum regni de dato 3. Április a. c. 
demi.s8e substratorum elargita. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis S. Lud. Weber. Nk. 

— regia, Benigna • - , intuitu gravaminum et postulatorum regni de dato 4. Maji a. c. 
demisse substratorum, continuative edita. (2-r. 3 lev.) Posonii, typis S. Lud. Weber. 

Nk. 

— regia, Benigna — , in objecto conscriptionis regnicolaris, scopo rectificationis 
portarum palatinalium instituendae. (^2-r. 2 lev.) Posonii, (1826.) Typis S. Lud. Weber. 

Nk. 

— regia, Benigna — , erga demissam repraesentationem regiam statuum et ordinum regni 
ddto 20. Januarii 1826. (2-r. 2 lev.) Posonii. typis S. Lud. Weber. M. 

— regia, Benigna — , in merítő praeferentialium gravaminum et postulatorum ddto 
11. Április 1827. elaiyita. (2-r. 7 1.) Posonii, typis S. Lud. Websr. Nk. 

— regia, Benigna — , in merítő correlationum inter privatos intercedentium, erga reprae- 
sentationem regni statuum de dato 18. Április 1827. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis S. Lud. 
Weber. Nk. 

— regia, Benigna — , in objecto conscriptionis regnicolaris. (2-r. 2 lev.) Posonii, 
typis S. Lud. Weber. Nk. 

— regia, Benigna — , quoad civitatem Eszekiensem inter civitates liberas regiasque 
cooptandam. (2-r. 81.) Posonii; typis S. Lud. Weber. Nk. 

ReMliftioii, Allergnádigste kaiserl. königl. — , welche die christliche Religions-Vertrág- 
Uchkeit in Ungam und den einverleibten Landern betrifllt. (8-r. 16 1.) Pressburg, 1781. 
Gedr. bey Job. Micb. Landerer. M. 

Resolirtiones caesareo- regiae de cbristiana tolerantia publicatae. (8-r. 54 ].) Debreczini, 1782. 
Per Stepb. Margitay. M. 

fftesolnzion, Gn&dige königlicbe — , betreífend die Eeligionssacbe den 7ten November 1 790. 
(8-r. 16 1.) Pressburg, gedr. b. Anion Oderlitzky. E. 

Responsa ad vastum illud : Croatiae ac Slavoniae cum regno Hungaríae nexus et rela- 
dones, disquisivit Georgius Fejér, Budae . . . 1839 editum opus; non minus quam 
et ad illud: De situ, et ambitu Slavoniae et Croatiae, quem crítice illustravit et de eo 
in nsum croatarum latiné disseruit Georgius Gyurikovits, Pestini 1844 procusum, per 
unum e croatis adornata, et (n. 8-r. 2 lev., J 88 és 1 1.) typis Gajianis Zagrabiae edita 1847. 
Szerzője állítólag Ossegovich Imre püspök, E. M. 

Responslo cujusdam superíntendentis lutberani, data Argentoratensibus, & typis Franco- 
furti ad Moenum impressa anno 1664. dein iterato Tymaviae anno 1698 repressa, ac 
demum boc anno 1724. ibidem edita Ad quaestionem: An cives Argentoratenses . . . 
posflint tutá, ac salvá conscientia ad ecclesiam románam redire, & eredére, ac tenere 
omnia ea quae illa credit, ac tenet? (12-r. ; lev..) [Tymaviae, 1724.] A. M. 

— Brevis et sincera — , ad reflexiones, seu potius objectiones unius e croatis ad libellum: 
Dissertationes bistoríco-criticae super quibusdam vetuatiorum rerum ungaricarum capi- 
tíbus; praecípue autem adversus propositionem illám, quae primitivos regni Hungaríae 
limites a Carpato ad Savum usque protensos fuis.«ie statuit. Scripsit F. M. de M. M. 
et G. E. E A. P. P. (8-r. 52 1.) Lipsiae. 1835 [ííy. n.] A. E. 

— Peramica — , ad postulata dd. acatbolicorum, et imi veritatis cultoris. (8-r. 441.) 1790. 
H. és ny. n.] M. Responsoriae. 214 Hétfiivek, 

Responsoriae amici, ad epistolam amici quaerentis: num bona ecclesiastÍGonim neceasitate 
status exigente, adimi, adeoque aecularítari possint? (8-r. 52 1.) 181 L [H. és ny. n.] 

Responsonim adversus eas hujus temporis objectiones, quibuA fídelium animi percelluntiir. 
L. : Molnár, Joan. Bapt. 

Retponsum ad auctorera aine nomine, qui edidit libellum cui' titulus : quíd est papa t 
(4-r. 2 lev.) [H. és é. n ] 

— veri catholíci ad libellum cui titulus: Declaratio statuum catholiconim, qui ad con- 
ventum catholicum die 30. Nov. 1790. apud archiepiscopum Colocen^em celebraiiim 
non influxerant (8-r. 53 1.) 1791. [H. és ny n.] M. 

— Eucharísticum — , seu grati animi testificatio religiosorum ord. S.Benedicti ad Ö. Martinum 
de Sacro monte professorum. (4-r. 15 1.) Posonii, 1802. Typ. Gg. Aloys. Beloay. E, H. 

— civitatis Fluminensis ad libellum, cvi titvlvs : „Littorale hungarícum. Reflexlones i, l. 
statibus, & ordinibus regni Hungáriáé in comitiis anno 1790. Budae cínigrefratiíí pro- 
positae a nunciis urbis martimae Segniensis''. lisdem ii. statibus, & ordioibus anno 
eodeni praesentatum. Provocatum sub C. (8-r. 3 lev., 7—55 1.) Budae l?í*0. Typis regiae 
vniversitatis. £. Ü, 

— Themidis de praesidio Exc. ac 111. Dni comitis Samuelis Kemény de 3lagyar Gjer6 
Monostor in inclyta tabula regia, per magnum Transsilvaniae príncipatuoi parte^qne 
eidem reincorporatas judiciaria anno 18i0 inchoato dátum Claudiopoli. i4-r. 3 lev.) 
Impress. typ. collegii reformatorum. E. 

— latinum delarvantis Anti-Trenckii. L. : S z e i t z, Leo. 

Respublica recte ordináta in Hungária trlpartita panegyrica oratlone celebratai. 
. L. : Szegedi, Joann. 
Resuer, Joann. Adsertiones e theologia dogmatica speciali. (8-r.) Pe»tini^ L835. Typ. 

J. M. Trattner et St. Károlyi. 

Re8tauration, Die — . Ein Lustsplel in 4 Aktén. (8-r. 1681.) Pesth, 1807. K. A. Hartleben. 

Restitutio praepositurae Jaszoviensis sacri candidi canonici, ac exemti ordinia Praemon- 

stratensium, quam nob. juventus reg. districtualis convictus Cafl^oviensis Hymbolis 

celebravit, praecinente D. I. F. (8-r. 4 lev.) Cassoviae, 1802. Typ. Franc. Laoderer 

de Füskút. M, 

Részek, Az földi — ., szerentsének álhatatlan lakadalmokban tombolok jóra ínto tíengetyiije. 

L.: Tse ngety új e. 
(ReszI, F. A.) Wolfsthal in Unter - Oesterreicb. Beschrieben und f'ommen Katholikeo 
gewidmet vom Pfarrer daselbst. (n. 8-r. 43 és 2 1 ) Pressburg, 1853. Druck v. Aloift 
Schreiber. M. 

Részvét Rongyéi. Az árviz által károsult pestmegyei adózónép javára saját költségén 
kiadta Kunoss. (k. 8-r. 4 lev. és 180 1.) Budán, 1838. Kir. egyetem bet. E. M. 
1 ártalma: 
Somogyi Ladár. Részvét és jutalom. Elbeszélés leTelekben. 
Nagy Ignácz. A hősök. Eredeti vígjáték egy felTonisban. 
Frankenbnrg. Jó a remény s emlékezet, ha hit s szeretet jégre vezet. Hamoristicai felolvasás. — C. &. 

Chopin mazaijai. Hangászati capiiccio. 
Keresztúry. Jaj az ujságirénak. Úgynevezett paródia, egy felvonásban. 

KAlteméDyek Bérczy Károly, Garay, Miszlay. Boross, Eisíklndy Sándor, Horváth Döme, Fogarasi. Erdélyi, 
Kanoss. Pijer, Kán Bertalan, Fekete. Matics és névtelentől. 

— hangjai. A pesti felgymnasium és mások közremunkálásával szerkesztik Szig- 
mun a Vilmos és Huszár Imre. A Garay árvák felsegélésére. (n. 8-r. 4 lev., 193 és 
2 1.) Pest, 1854. Müller Emil könyvnyomd. 1.20 p. 

Tartalma : E. 

Paulikovics Lajos. A világtalan. Történeti beszély. — C^yőry Vilmos. Egy körházi beteg naplója. 

Beszély. — S zily Kálmán. Kedvest kedvesért. Beszély. — Sziegmnnd Vilmos. A sors útai. Beszély. — 

Haszár Imre. Kendiek. Történeti beszély. 
Költemények Vecsey Sándor, Flóra, MárMn Ferenc, Sziegmnnd Vilmos, Dalmady Győző, Sánta Qáb<Hr, Nagy 

Sándor, Győry Vilmos, Szily Kálmán. Szentkirályi Albert, Vigda Géza és Kropper Józseftől. 

— naptára 1856-ra. Szerkesztik De Rivo Sándor és Concha Károly, (k. 8-r. 127 f > 
Szombathely.. 1855. Ny. Bertalanfíy Imre. -^.40 p. 

Részvétel, Szives — , azon közönséges örömben, mellyet a virtusnak s valódi érdemelme : 
tisztelői éreznek azon, hogy császár és király Ö Felsége Szilassy József ó Ngé t 
septemvirális assessorsággal méltóztatott megtisztelni Nov. 22-én 1819. (8-r. 8 L> 
Komáromban, 1820. özv. Weinmüllemé bet. 

Rétfűvek, A magyar gazdákat érdeklő legfontosabb — , és takarmány növények rövid 
ismertetése. 45 ábrával, (n. 8-r. VIII és 101 1.) Pesten, 1844. Nyom. Landerer éi 
Heckenast. 2.30 p.. színes ábrákkal 4.30 p. Réthy. '4 lő Reusa. 

Rétiiy, Amlr. Liui^ua universalia communi omnium natíonum u^ui accommodata. (n. ^r. 

4 lev., U— !44 L) Viennae, 1821..Typia Ant. Strauas. E. M. 

Pál. SíefTÍnyetet ápoló és kórintézet felállitáfláról B.-Cíiftbán.í»-r. 34 I.) Szarvas, 1847. 

Sj Káthy Lipót. ^ M. 

Retski András. Néhunv szó az agarak futásáról, azok közti különbség meeitéléséjól, bírák 

küteicsaégeirol, kellékeiről. (8-r. 49 1) Pest, 1851. Ny. Landerer és H. —.20 p. 
Retteg, D Ab^iandlung von der Hundswuth. 'í-r 6 1.) Pesth. 1814. [Ny n.] M. 

— Ferencz Lörincz A színes halál, vajryis az szörnyű elevpnen való temettetés elkerülésére 
példák által oktató könyvecske, - mellyet közhaszon végett gyűjtött és irt. (8-r. 46 1.) 
Budán, 1809. Ny. a m. kir. egyetem bet. E. M. 

— Rationes seu decas relationum annuarum medico-physicarum ad inclytam universi- 
tatena comitatunm Pest, Pilis et Solt articuliter unitorurn corapetenti tempore porrec- 
tarom ab corumdam ordinario-physico. (8-r. 8 lev és fiO 1.) Budae, 1807. Typ. r. 
univeraitatis. E. M. 

— De typho nosocomiali tJpntagioso prima seculi hujus annorum decade in inclytis 
unitis comitatibus Pest, Pilis et Solt iterate vice grassato, cum adjunctis quibusdam 
reflexionibus de statu nervoso,. seu neuroso disseruit. (8-r. 2 és 32 1.) Pestini. 1812. 
Typ. Matth. Trattner. E. M. 

— Az ál-balottak, vagy is: az elevenen eltemettetésnek borzasztó példái. K. után újra 
szerkesztette Sz(ekrén ve^v) É. (8-r. 8fi 1.) Pest, 1835. Nv. Trattner-Károivi. 

-.10 p. 
Retttg, Franc. Xav. Dissertatio inauguraüs medica sistens caput obstipum. (8-r. IV és 52 1.) 

Budae, 1783. Typ. Cath. Landerer viduae. M. 

Retz, Franc. Varia congregationum generalium, qnae authoritate congregationis XVI. 

^eligi jussit A. R. P. N Fr R á^.una cupi monitis sreneraUbus singulis annis publice 

praelegi debent. (12-r. 28 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1732. Typis academicis per Leop. 

Berger. ' . M. 

— Inntructio privata, seu typus curaus annui^ pro sex humanioribus classibus in usum 
magistrorum soc. Je-^u editus. (12-r. 2 lev., .5— 272 1) Tyrnaviae, 1735. Typis acade- 
micis, per Leop. Berger. M. 

Reiraaer, Georg. Commentatio svccincta ad jvs statvtarivm saxonvm in Transylvania vna 
cvm textv locis del^itis inserto. (4-r. 4161.) Vitembergaé, 1722 Impensis G. M. Knochii. 
Horovitz i8js, J /rí. M. 

Ld, üetssner alatt is, 

— NiCOl. Symbolorum imperatoriorüm cla.ssis prima, qua syipbola continentur impera- 
torum, ae caesaruni romanorum italicorum, a C. Julio. Caesaré, usque ad Constantinum 
Magnum, opus pbilologicum et politicum, vereque regium* ác imperatorium : omnibus 
oranium ordinum, et cumprimis civilis sapientiae studiosis lectu futurum utile, ac 
jncundum. Post secundam annis abhinc centum quinquaginta novem editio ^. (4 r 
Ő lev., 172 1. és 10 lev.) Budae, 1761. Ex typogr. Leop. Franc. Landerer. 

n.isnifl secunda, qua continentur symbola imperatorum, ac cáesarum romanorum, graecorum, 

a FI. Constantino Magnó, usque ad Carolum Magnum, primum caesarem gerraanicum. 

t6 lev., 204 1. és 10 lev.) Budae, 1761. ü. o. ^ 

Claj»8Í8 tertia, qua continentur symbola imperatorum, ac caesarum romanorum germani- 

corum, a Carolo Magnó, usque ad Rudolphum IL (6 lev., 213 és 22 l.) Budae, 1761. 

U. o. E. 11. 

— Rervm memorabilivm in Pannónia svb tvrcarvm imperatoribvs a capta Constantino- 
poli vsqve ad annvm MDC. hello militiaqve gestarvm narrationes illuatre.s variorvm, 
et diversorom avctorvm. Francofurti 1603. (4-r. 3 lev. és 356 1.^ Recvsae Colocae 
1770. [Ny. n.] A. E. M. 

Ltst <Sr' Francke l8jO. 2 tlr. — Horovitz iS'jG. 2 frt 
R itS8, Gustav. Kvéta slovenska eili opis vnech jevnosnubnych na slovenska divorostaucich 
a mnohy zahradnich zrostlin podlé saustavy De Candolle-ovy. S pripojenym zrostli- 
nárfskym názvoslovím, slovnfkem a návodem k ureitbí zrostlin podlé saustavv Linné- 
ovy. (n. 8.r. LXXV és 496 1.) V B. Stávnici, 1853. Tiskem Fr Lorbera. M. 

— Franc. Ambr. Lexicon mineralogicum, sive index latino-gallico-^italico^svevico-danico- 
anglico-russico-hungarico-germanicus, complectens omiiia nomina- quae oryctognosiae 
et geognosiae inserviunt, cum addita eorum vera atque propria signiíicationé secundum 
recentissimam clariss. Werneri nomenclaturam. (8-r. 503 L) Curiae Regnitianae, 17í>S. 
Apud G. A Grav. Keuter. 216 Révar. Ineendium, dmn nuper hungarícus pagus Brodersdorf cum flibi finitímo 
austríaco pago Brodersdorf eodem tempore iisdem ílammis est absumptus, carmine 
descriptum. (k. 4-r. 2 lev.) Viennae, 1769, [Ny. n.] M. 

Déva, Excell. ac Illastr. Dno Antonio e comitibus de — , Nitrienaium a&tístítí &c. ad 
diem XVII. cal. Dec. quo prímám ad capesflendas infulas aniversorum ordinam 
írequeDtía et commuDÍ omnium bonorum congratulatione solemniter accesserat scholae 
piae Nitr. honoris frrati animi et memoríae canssa L. M. Q. D. D. D. anno 1780. 
(n. 8-r. 5 lev.) Tymaviae, typ. reg. universitatis. E. M. 

Költemény. 

Révay, Alexíua, L. B. de B é v a. Divus Ivo jurís-consultuB, panegyríca dietione celebratna. 
Dam ÍDcl. facultas juridica in academica sec. Jeau D. Joannis Baptistáé basilica 
Tyrnav. annuis tutelarem suum honoríbus prosequeretur ... a. salutis 1731. (k. 4-r. 
6 lev.) Tymaviae, (1731.) Typ. academicis aoc. Jeau. E. 

— Anmerkungeti auf den Hirtenbríef des Wiener Erzbiscbofis Johaun Grafen Trauthson. 
(4-r.) Frankfurt u. Leipzig, 1752. 

— Epistola pastoralis ad clerum suum et concionatores data Viennae . . . quam secunduni- 
lucem evangelicam exposuit. (4-r. 66 1.) Vitembergae et öerveatae, 1752. 

— Ant. comea. Sermo illuatr. dni A. e. comitibus de Reva, habitua Roanaviae die 21. 
Novembris anno 1776. dum primo cathedralem eccleaiam Boanaviensem ingrederetur. 
(2-r. 6 lev.) Leutachoviae, typis Mich. Podboranazky. M. 

— Sermo . . . A.-ii e comitibus R. de Reva, ... ad clerum suum dictua dum in epi- 
acopum Nittrienaem die 15. menais novembris a. 1780. inauguraretur. (2-r. 7 lev.l 
Tymaviae, typis reg. universitatis Budensia. M. 

^- György. Imák a énekek a r. kath. iQúaág azámára. L. : Imák. 

— Joan., comea. Sermo die inaugurationia in aupremum comitem i. prov. Scepus. Dni 
Joaephi e comitibua Caáky de Keresztszegh, terrae Scépusiens. perp., ac supr. comitis, 
dictua per . . . (k. 4-r. 11 l.) Leutschoviae, 1796. Typ. Mich. Podhoránazki. M. 

— Jo8. Panegyricua cum adnexo poemate heroico horia aucceasivia inter otinm concin- 
natua per J. 1, b. de Rewa . . . anno quo Vt paX alt stablLIa. qVaM IVasít DlVa 
Thereaa pannonlae proCerea obLatIs VlribVs Instant. (2-r. 7 lev.) Posonii, typis 
Joann. Mich. Landerer. M. 

-f Honori . . . comitis Joannis Illésházy de eadem et . , . dominae Sydoniae de Battyán 
neo-sponsorum. (2-r. 2 lev.) 1759. [H. és ny. n.] 
Kőltgfnény. 

— Epithalamium in nuptiis seren, regii coronae principis, et archiducis Josephi cum seren. 
Isabella Borbonia aeque regia Parmae principe Vindobonae solenniter celebratis per J. 1. b. 
de Rewa, . . . anno quo aVstrIa borbonlls, IVnglt sVa nVMIna DlVIa aVgetqVe hos 
pLaVsVs noblLIs hVnna Cohors. (2-r. 5 lev.) Posonii, typis Joan. Mich. Landerer. M. 

— Julián. Knézstw, podle Rádu Melchyzedecha gak we znamenjtém RodS sláwnu ozdobu, 
Tak skrze sláwny rod w Gyrkwi S. obwzlasstné prospjwánj w Bohabogném ziwot^ 
spuzobugjcy Predlozené w Kazánj Kdyz w Chrámé Páné Jablonickém OswjcenT 
Pán Groff Révay János etc. (4-r. 12 lev.) W Tmawe, 1771. Wvtisstené w impressv 
Koll. Akademick. " M. " 

— Miklós. .Lantversek. Nagymélt. Nagykárolyi Károlyi Antal gróf uraak, n. Szathmár 
vármeg}'e föispányának stb. mikor Korompai Brunazvik Antal gróff urat n. Bihar 
vármegye föiapányának béhelyheztette. (4-r. 7 lev.) [H. éa ny. n.] 1772. M. 

— Lantveraek. Nméltgú Korompai Brunszvik Antal gróff umak, mikor Bihar vármegye 
föiapányának béhelyheztetett. (k. 4-r. 4 lev.) [H. éa é. n.] M. 

— Magyar alagyaknak I. könyvek. (4-r. 5 lév. éa 30 1.) [H. éa é. n.] M. 
(— ) A magyar nyelvnek helyes irása és ki-mondása felól kettős tanúság. L. : A magyar 

nyelvnek helyes irása. 
( — ) Az ékes írásnak a nemzeti oskolákra alkalmaztatott eleji. L. :Az ékes írásnak eleji. 

— Elégia de natali Mariae Theresiae augustae romanorum imperatricis viduae Hungáriáé 
regináé apostolicae etcet. 1779. (k. 4-r. 3 lev.) [H. és ny. n.] M. 

í— ) ABC könyvetske a nemzeti iskoláknak hasznokra. L. : ABC. 

( — ) Várasi építésnek eleji. L. : Építésnek eleji. 

( — ) A nemzeti gazdaságnak folytatásárúi a magyar hazának, én éhez kaptsoltatott vidék 
tartományoknak nemzeti oskolái módjához alkalmaztatoit tanúságok. (8-r. 6 lev. és 
100 1.) Budán, 17S0. A kir. akadémiának bet. —.8 p. 

Ujabb kiadását Id, „A nemzeti ^asdazá^n a k folytatásáról" alatt, E, Eévay. 217 E^vay. 

Révay, Nicol. Carmioa latina et hungarica in solennem inaugurationem episcopi Varadi- 

' nensifl Dni Ladislai e comitíbus Kollonich de Kollograd, et Zajugrotz. (8-r. ^4 I.) 

Tiennae,J78l. E typogr. Geroldiano. A. E. M. 

— Ngys. Ürményi József urnák bihari fóispányságra lett innepes bé iktatása. 1782. (Ö-r. 
8 1.) Posonban, ny. Patzkó Ágoston Ferentznél. M. 

Költemény, 

— A magyar költeményes gyűjtemény közre botsáttatásának újonabb hírré adatása. (8-r. 
16 lev.) Győrött, 1785. Streibig József bet. M. 

— A magyar költeményes gyűjtemény kinyomtatására yaló ujabb segedelem kérés. (8-r. 
6 Icv.) Győrött, 1786. Strajbig József bet M. 

— B. M. elegyes versei, és néhány apróbb köttetlen írásai. Függelékül hozzájok adatnak 
másoknak is némelly hozzá íratott darabjaik, végre néhánv régiségek is. (8-r. 9 lev. 
és 325 1.) Pozsonbann, 1787. Loewe Antal bet. " A. E. M. 

Alagjik. - Énekek. — Bion halottat verse. Moskasz péastor éneke. — Ax áldozat. Pásztor játék egy nyilas- 
iján. — Sxtzipió álma. 
MaKomak Révai Víklóshozz íratott darabjaik : Kreskai versei. — Tdth Farkas versei. — Berents Keresztjén 
versei. — Horvát Hihily leveleiből. -<- Benkő József leveléből. — Hártonfi József versei. — BoUa HártOM 
éneke. — Horvát Ádám versei. — Szabó Dávid Révai Miklós feddő alagyájára. 
Néhány régiségek. 

Dohrowsky i88g. 4 f^^- 
(— ) Planvm erigendae ervditae societatis hvngaricae altervm elaborativs. (8-r. 58 1.) 
. Viennae, 1790. Typis J. D. Hvmmel. 
Bst követi : . 
Candidati erigendae ervditae societatis hvngaricae, et ratio facti in ea promovenda 
progresflvs. (59—116 1.) lavrini, 1791. Typis Jos. Streibig. A. E. M. 

Dohrowsky l888. 8o kr. — List dr* Francke l8yO. lO gr. 

— A hazatért magyar koronának öröm ünnepére. (8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M. 

Költemény. 

— Pius dolor, et par votum, in repentino obitu augusti imperatoris et regis apóst. 
Leopoldi Secnndi, a fideli hungaro. (>. 8-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1792.] M. 

Költemény. 
U. a. (8-r. 2 lev.) Pestini, 1792. Typ. Math. Trattner. M. 

— Nagy Méltgú Harukker Jósépha báró a.s8zonynak, néh. Nagy Károlyi gróf Károlyi 
Ant^ iir özvegyének, szerentsés új esztendőt s minden boldogságot kivan . . . (8-r. 
3 lev.) Bétsben, 1792. Ny. Alberti Ignátz. M. 

Költemény, 

— Latina. Edita amicorvm hortatv et svmtibvs. (8-r. 194 1.) Javrini, 1792. Typis Jos. 
Streibig. A. E. M. 

Elegiarvin liber I. Besidva ivvcnilivm complectcns. 

Elogiarvm liber II. Collectanea matvriorvm complectcns. 

Oda singvlarís Anc. Bajtai. 

Oratio babita in parentalibvs Mariae Theresíae ... ab academia regia Varadinensi persolvtis a. 1780. 

Dohrowsky l888. I frt. — List (Sr* Francke l8yO. 75 gr, 

— Angolorum rectaequae lineae triaectio et consectaria circuli quadratura ntramque 
raethodos planissima detexit . . . (8-r. 64 1. és 3 tábla) Viennae, 1797. Typ. Dav. 
Hűmmel. A. E. M. 

Horovitz l88j. l frt. 

— Carmina quaedam. Accesservnt amicoiTm ivdicia recentiora. (8-r. 46 1. és l lev.) 
8opronii, 1801. Typis Ant. Siess. E. M. 

— Sacer mons Pannonius, Francisci Secundi, caesaris augusti, ac regis apostoliéi, pietate 
postüminio solenniter restitutus, die 25. mensis Április, anni 1802. (4-r. 1 6 1.) Viennae, 
typ. Jos. Vinc. Degen. E. M. 

Költemény. 
"- Bibliotheca hungarica patriae consecreta a pio et immortalis meríti optimate Exc, 
ac III. Dno comite Francisco Széchenyi de Sárvári Felső Vidék, quam inter publica 
gratiarum officia suo etiam justo, ac debito carmine celebravit. (4-r. 2 lev.) Pesthini, 
1802. Typ. 31ath. Trattner. M. E 

— - Antiqvitates literatvrae hvngaricae. Volvm. I. Qvod complectitvr dvas allocvtiones 
fvnebres, genvinae veteri pronvnciationi restitvtas, et commentatio grammatico illustratas. 
Monvmentvm, inter mavscripta hvngarica, qvae scivntvr, omuivm vetvatissimvm. 
(n. 8-r. 360 1.) Peatini, 1803. Typ. Math. Trattner. A. E. M. 

Dohrowsky l88q. 2 frt §0 kr. — Norovitz l8j^. 2 frt. — List é^ Francke 18 JO. 2 tlr. Revuy, 218 Révéar- 

Révay, Nfcol. £labor»tior grammatica bvDgarica. Ad genviDam patrii JiermoDÍi índolem 
J]de1it«r exacta, affinivmqve lingvarvm admÍDÍcvlÍ8 íocvpletivs illvatratit, 2 volvmioa, 
vtrvmqve in totidem tomos svbsidivm. (n. 8-r. 535 és 1 l. ; 2 lev„ 541 — 1072 L> 
PeMinu 1803—6. Tvp. Math. Trattner. *.£.*. 

Dabrowsky iSSS. 10 frt, — List &* Francke iSyo, Q tlr 15 ^r. 

— rropositiones ex lÍDgVH hvDgaríca primo semestri explanata, qua» teotamiDi Avbi^tas 
ariideinici iívditores íd regia scient. VDÍversitate Pestiensi artia con^lrvetLOiivm e:£empl» 
illvíitrarvnt. planisqve probarvnt, anno 1804. meuse Martio. Secviidvm praelectiones J. 
N. R. (n. S-r. 2 lev. és 36 1.) Typis Math. Trattner. 

— AJáTatos segedelem kérés az igaz eredeti magyarságot híven megfej ti tudóa k^^^fteűle- 
tekEck mennél előbb való kinyomtatásokra, újólag való tudiSíiítáasaL m. 8-r 16 L) 
Pestini, typis Matth. Trattner. A. E. N. 

— Proivííio I. habita in avspiciis coUegii hungarici die VIII. meDsin Novembriü anno 
1802. De preivdicio commvni, et noxio, natis hvngaris stvdivm lingvae patríae non 
L'sse neeessarivm, nil vtiqve avditvris, qyod non scirent, et in traclendo latiui p*ermonift 
vsv offensis. (8-r. 20 1.) Pestini, 1806. Typis Math. Trattner. 

l*nt1vaio II. habita . . . die IX. mensis Novembris anno 1803. De lingvn bviigant*4ij ob 
singvkrem, qva excellit, praestantiam, ipsis etiam • natia hvngnrís percolenda, (8-r. 
16 Li Pealini, 1806. Typis Math. Trattner. 

IV^lvBÍo III. habita ... die X. mensis Novembris, anno 1804. De neceasitTite perdis- 
t^endae liugvae patriae natis etiam hvngaris, gravi, et provido patrvm cotiHilio. lege 
ihiponitu (8-r. 20 1.) Pestini, 1806. Typis Math. Trattner. A. E. M. 

D&brmüsky 1888. 80 kr, , — Horovitz l8j6. I ftt 50 kr. 

— Demetrio Görög Seren, coronae principis educatori commnui bonorum Domine 
applavdit T. N. R. (k. 8-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] E, H. 

Költemény . 
™ Pftrus. De sacrae coronae regni Hungáriáé ortu, virtute, victoría^ fortuna. Brevlft 
lu^mmentarius ad nostra usque tempóra continualus Petri de Kewa. (k. k-t. 4 lev., 
\\)% éa 79 I.) Tyrnaviae, 1732. Typis academicis per Leop. Berger. A. E. H. 

Mst kúveti : 
Afticnli jari« hungarici de coDserratíone s. corooM. 
Bonft 0^ íh, cDronam immediatc spectautia. 
i^yllabo^ conterratoniin sacrae coronae Hangariac. 

KlagJH iMicrH« coronae quae tempore fclícis inaugnrationis Cai-olo VI. caetari . . . co1I«g1um TjraavttSH tee- 
J&Bti Pl oriY sQo d. d d. 
Dührowsky 1888. '^ ftt. — Ltst &* Francke 18'/ 0. í tlr ití gr. 
Újabb cím kiadása igy : 

— Commeutarius Petri de Rewa comitis comitatus de Turóez, de surm regni Hungária*! 
corona ad nostra usque tempóra continuatus. (4-r. 11 lev., 109 e^ 80 Lj CltiudtopoU, 
17íio. Tjpis academ. soc. Jesu, per Sim. Thad. Weichenberg. E, ■* 

1'. a. (k. 4-r. 8 lev., 109, 79 1. és 1 rézm.) Posonii, 1749. Typ. Franc. Aut. Rover, 

E. M. 

— Steph. Ode Excell., Hl. ac Rev. Dno Alexandro Rudnay de eadem, et in Divék- 
l^jr'alu, Transilvaniae episcopo quum in dioecesim suam primum mgrederetur ablata 
noniine seholarum piarum Claudiopolitanarum anno Dni 1816. ik. 4-r 3 lev.) [Claudi- 
opoU,] 1816. Typ. lycei regii. M. 

Révész Sálint. Vasárnapi, innepi és alkalmi imádságok templomi használatra, (n. 8*r. % lev., 

3(iS L és 1 lev.) Debreczenben, 1847. Telegdi K. Lajos. %.— 

(3. kiadás.] (n. 8-r. 6 lev. és 376 1.) Debreczenben, 1854. ü. o. 3.— 

M. 

— Köznapi imádságok templomi használatra, (n. 8 r. 344 1.) Debret- zenben, 1850. Telegdi 
K. Lajofl. Kötve S.20 p. 

— Isten az ón szívemnek kősziklája Imakönyv protestáns keresztvíznek íízájnura. l líí-r.) 
Debreczeri, 1851. Telegdi K. Lajos. 

Ax úfabh kiadás cime : 

— ImakÖDy protestáns keresztyének számára magános használatul. 2. kiadás. (12r4241.) 
Debrec/.en. (1852). Telegdi Lajosnál. 1.36 p. 

M. 

— Egvházs/ertartási beszédek, (n. 8-r. 200 1.) Debreczen, 1853. Telegdi K. Lajos. Kötv.i, 

2.30 
M. Révész. 210 tíevie/ky. 

Révész Bálint Néh. bárczai Bárczay Zsuzsanna k. a. emléke halotti beszédben. (8-r. 12 1.) 
Debreczen, 1865. A város könyvny. 

— Gyász- beszédek és imák. L.: Papp Sámuel. Keserv-ima 

— Gyászünnepély, mely tartatott néh. id. Tisza Lajos temetése alkalmával Geszten. 
L.: Balogh Péter és R. B 

— Inre. Székfoglaló egyházi beszéd, az egyházi tanításról, mint a prédikátor fö köteles- 
ségéről. Kiadják a szpntesi ref. gyülekezet néhány buzgó tagjai, (n. 8-r. 16 1.) Szarvason, 
1854. Réthy Lipót gyorssajt. —.12 p. 

E. 

— A hit, tudomány és szeretet az egyházban, mint a távozó lelkipásztor bú óhajt tsának 
legfőbb tárgyai ; a szentesi ref. vallású gyülekezethez! búcsúbeszédül irta és elmondotta . . 
1856. április 20. (n. 8-r. 17 1.) Szarvason, 1856. Ny. Réthy Lipót. —.20 p. p. 

£. 

— A protestáns egyházalkotmány alapelvei, a XVI. század fóbb reformátorok, vallás- 
tételek és egyházszervezetek bizonyítása szerint, (n. 8-r. VIII és 152 1.) Szarvas, 1856. 
Ny. Réthv Lipót. * J.12 p. 

A. L 

— Vélemény a magyar protest. egyházalkotmány f5pontjai felett, különös tekintettel 
a jövendő törvényhozásra. (8-r. Vl és 90 1.) Debreczen, 1857. Ny. a város könvvnvomd. 

—.40 p. 
E. 

— Közoktatás ügye Németalföldön. Külön nyomat a „Sárospataki füzetek** IV. szállit- 
mányából. (n. 8-r. 29 1.) Sárospatak, 1858. 

— Az ordoliák vagy istenitéletek, (n. 8-r. 35 1.) Pest, 1858. 

Különnyomat az . Uj magyar múzeum''^ -hói, 

— Erdősi János, magyar protestáns reformátor, különös tekintettel némely magyar tudósok 
balvéleményére, (n. 8-r. V, 6 — 122 és 1 1.) Debreczenben, 1H59. Ny. a város könyvnyom- 
dájában. 1. — 

A. E. M. 

— Etel laka, vagyis Attila bún király birodalmi székhelye. Történeti vizsgálat, (n. 8-r. 
IV és 71 1.) Debreczen, 1859. Telegdi K. L. —.60 

A. E. M. 
Reviczky Ádám urnák, Nagyméltgi) Revisnyei gróf, — T. Ns Borsod vármegye főispán- 
jának, fő-ispáni székében és méltóságában; Nagy méltgú és Főt. Felső-Éőri Pyrker 
János László ur, egri pátriárka érsek stb. által végben ment beiktatása; valamint ezen 
í5-ispáni pompás beiktatást megelőzve T. Ns. Borsod vmegye több rendbéli deputátiói 
által mind Nagyméltgú gróf és fő-ispán, mind Nagyméltgú és Ft. kir. biztos uraknak 
volt köszöntéseik alkalmatosságával mondott és tartott beszédek. (4-r. 68 1 ) Mlskólczon, 
1828. Ns. Szigethy Mihály bet. M. 

— Ádám umak, Nméltgú Revisnyei gróf — , fő-ispáni székébe lett beiktatása alkalmatos- 
ságával Miskólcz városa kivilágositása. Világosítgatása egy éjjeli vigyázó által. Június 9. 
éjtszakáján, 1828-ban. (k. 8-r. 5 1.) [Miskólcz,] ny. Ns. Szigethy Mihály bet. H. 

KölUmény. 

— Avton. üniversae matheseos brevis institutio. 3 ptes. (8-r.) Tymaviae, 1752 — 53. Typ: 
academicis. 

— Elementa philosophiae rationalis seu logica in usum auditorum conscripta. (4-r. 134 1. 
és 1 lev.) Tymaviae, 1757. Typis academicis soc. Jeau. M. 

— Elementa philosophiae naturális. Pars príma, seu phvsica generális in usum auditorum 
conscripta. 2 vol. (4-r. 323, 5 1. és 5 tábla; 228, 4 1. és 5 tábla.) Tymaviae, 1757—58. 
Typis academicis. A. E. M. 

— (II ) Dissertatio inauguralis medica sistens generalia gynaecologiae. (8-r. 28 l ) Pestini, 
1«41. Typ. J. Beiméi. M. 

y - Car. Emer. Alex.) Specimen poeseos persicae, sive Muhammedis Schems-Eddini 
notíorís agnomine Haphyzi gazelae, sive odae sexdecim ex initio Divani depromtae, 
nunc prímum latinitate donatae, cum metaphrasi ligata <& soluta, paraphrasi item 
ac notis. lö-r. XLVIII, 162 és 1 1.) Vindobonae, 1771. Ex typogr. Kaliwodiano. 

Fragraente über die Literaturgeschichíe der Perser. Nach dem Lateinischen des Báron 
R. von Revisnye. Mit Anmerkungen und dem Lében des Persischen Dichters Saadi 
ron Joh. F r i e d e 1. (8-r. 273 1.) Wien, 1783. Bey Jos. v. Kurtzbeck. M. Reviczky. 220 Béz. 

(Reviczky, Car. Em. Alex.) Bibliotheca graeca et latÍDa, complectens auct<>rp8 f^re omoen 
Graeciae et Latii veteris, quorum opera, vei fragmenta aetatetn tulernnc, exceptia 
taDtum asceticis et theologicis patrum DUDCupatorum scriptis; cum delijein eiittlonum 
tam primariarum, principum, et rarissimaruin, quam, etiam optimarum, s^plcndi^simanim 
atque nitidi^siinarum, quas usui meo paravi Periergua Deltophilu:^. (S-r. lüű, 
160, 60, 64 és 24 1.) Berolini, 1784. Typis Joan. Frid. Unger. 

— Joan. Hungáriáé regni pars Transylvaniae Kvssiae et Moldáviáé contermina mtegmm 
coniitatuDi MariiiarusieDsem repraesentans. Viennae, 1725. Adamua 8ehmuzer ic. 

M. 
(— Joseph.) Introductio ad politica regni Hungáriáé. (8-r. 1721. és 6 lev i Budae, 1790. 

Typ. reg. universitatis. A. É. M. 

<— ) Memória Leopoldi II. apud hungaros. (8-r. VI és 160 J.) Peatini, 180:2, Typ. Mich. 

Landerer de Füskiit. A! E, M. 

— Míchael, sacerdos catholicus turcicum Ferik Achmet salutat. In Dorog, díe28juUi 1835. 
(2-r.) Pestini, typis Joa. Beiméi. 

Pdrhusamos arabs és latin szöveggel. 
Revolutíon, Belagemng und Erstürmung von Wien im October 1848. Hemuggegebeu 
von 0. Fr. Mit lithographischen Portrats des Windisch-Grátz, Jellaehich, Bem, Messen- 
hauser, Kossuth (auf 1 Blatt) und .3 lithogr. Scenenbildem, nebst Plán des Kampfplatzea 
in Wien und Umgebung. (n. 8-r. 31 1.) Meissen, 1848. Goedsche*sche Buchh. — .7Vt gT- 

— Die magyarische — . Kurzgefasste Sehilderung der jüngsten Zeitereignisse in Ungarn 
und Siebenbürgen. Von einem Augenzeugen. (12-r. 2 lev. és 243 1.) Pesth, 1849. Gost 
Heckenast. 1 . 

M. E. 
2. verbesserte, mit neuen Aktenstüeken vermehrte Auf lage. (12-r. 291 1.) Pesth, 1850. U. o. 

1.— 
Ujabb kiadása ezen dm alatt: £• 

— Die magyarische — , im Jahre 1848 und 1849. Scbilderungen der damaligen 2ieit- 
ereignisse in Ungam und Siebenbürgen, nebst Szenén und Bildcm aus dem ungarí- 
schen Revolutions-Kriege. (k. 8-r. 2 lev. és 244 1.; 2 lev. és 304 1.) Pesth, 1852. Gust. 
Heckenast. 1.20 p. 

RevolutzíónaK, Frantzia országi — , vagv zenebonás tilmadásnak okai rövideden eló adva. 

Németh nyelvből fordíttatott Sz. P. ö'. által. (8-r. 60 1.) 1795. [H. és ny. n.] M. 

Revue österreichischer Zustánde. ^ Bde. (12.r. 2 lev. és 288 l.; 213 és 1 1.; 2 lev. és 184 1.) 

Leipzig, 1842—45. Ph. Reclam jun. 3 tbr. 

Tartalma: E- ü. 

I. Bd. Friedr. Sasz. Die ^'alpur^snacht des Jahres 1842. Einleitoogsgedicht. — Cordelins. Soll di« 
Jndenst«ner in Böhmen anfgehoben werden ? — Der Partheienkampf in Ungarn ood seine H&apter Saécha^ji. 
DeseiHfy. Kossuth nnd Deák. — Ein Rtftndchen Incognito bei Freiherrn Ton * ^ * — Diaibolische Skisse 
aus dem Portefenille eines annen Tenfels. — Kari R i e d e I. Ocsterreich, Prenssen nnd Bussland nach ihrer 
geschichtlichen Mission. — Das Altstádter Bathhnnfi. — Stimroen des Aoslandes flber Oestreich. — Das 
östreichische Eisenbahnwesen. — Kinő Gemsenjagd in den Karpathen Ungams. — Ein Beitrag zur östreielii- 

, schen Krimin^geríchtspflege. — Der Banemstand in Galizien. — Oestreichi Donan-Damp&éhifffiűirt. — 

' Bánd- nnd Zeitglosscn. 
. I[. bd. Programm. — Ueber die Presse in Oesterreich. — Der Panslawismns. ^ Znr Statistík des Handels 
nnd der Indostrie in Oesterreich. — Magyarén and lUyrier. 
III. Hd. Erzherzog Siephan in Prug. — Einiges flber die Arbeitemnrohen. — Der Orden der Tiignoriaaer. — 
Denkschrifk der Dentschcn nnd Slawen in Ungpain wider die Magyarén. — Pressjaromer und Jammerpresse 
in Oesterreich. — Oesterreich und seine slawischen Unterthanen. — Zustánde der literarischen Gerenvari 
Prags. ^ 

Rewentlow. Emlékezettan. L. : G y u r i t s Antal. 

Rewa. L.: Bévay. 

Rexa, Paulus. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 6 1.) Budae, 1859. 

Typis universitatis. 
Reybaud, Mme Charl. Felice. Ueberzetzt von G. F. W. Rödiger. (k. 8-r. 119 1.) Pest 

u. Wien, 1847 C. A. Hartleben. —.12 p. 

Belletristisches J^se-Cabinet. 
— Louís. Das Lében von der Kehrseite. Aus dem Französischen von Legné. 2 Thle. 

(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1.— 

Belletristiches Lese-Cabinet. 

Reyemhol, Carl. L. : Lohmeyer. 

Réz, J08. Emer. Dissertatio anatomico-pbysiologico-ehirurgica de catar icta oculi. (8-r. 71 1.) 
Pestini, 1791. Typ. í'ranc. Aug. Patzko. M. Bezension. 22 1 Rbetorum. Rezensioo der áltesten IJrkunde der slavischen Kirchen^eschichte, Literatur und Sprache, 
einea pergameDtenen Ck>dez aus dem VIII. Jahrhunderte von Johann Aloys Hanke \\ 
Hankenstein. (4-r. 64 1. éa 3 tábla.) Ofen, 1804. Gtedr. in der k. ung. üniversitáts- 
Buchdrnck. E. 

Rezgey Laczi. Különféle népszerű elbeszélések. (8-r. 24 1.) Gyula, 1857. Béthy Lipót. E. 

— A rozzant csárda, vagy: egy rablóvezér bukása. Igaz történet után (8-r. 8. 1.) Gyula, 1854. 
Eéthy Lipót. E. 

Rezsnyéí, Carol. Dissertatio inauguralis medica de amaurosi. (8-r. 19 1.) Pestini, 1839. 
Typ. Jos. Beiméi. M. 

Rhédeiy Gróf — , Ádámnak és gróf Teleki Máriának egymással kötött házassági szövet- 
ségeket Örvendetes emlékezetben kivánja tartani ... L. : Gr. Teleki Domokos 

— Lajos ur, Méltgs cs. kir. kamarás, Bihar vármegye kormányzója Kis Rhédei — , ő 
Nagyságának, az igazgatói székben Mártius 28-kán 1808. lett béülését üunepló igaz 
öröme a n. váradi akadémia második esztendóbéli törvénvt tanuló ifíúságnak. (4-r. ö 1.) 
Nagy- Váradon, 1808. Tichy János Ferentz bet. ' M. 

Rhédey Antal. A csokoládé életrendi és orvosi tekintetben. (8-r. 28 1.) Pest, 1844. Nv. 
Trattner-Károlyi. 

— Ferencz, G(róf) Ujj találmány, melylyel a malmokban a gabonából a vám, magától 
igazságosan válik kfilön a tulajdonos zárja alá. Némelly, a malmok körül tehető jobbí- 
tásokkal, s azokat illető jegyzésekkel. (8-r. 30 1. és 1 rézm. tábla.) M.- Vásárhelyen, 1824. 
Nyomt. a reform, collég, bet. Fiedler Gottfried által. E. M. 

( — Lajos, Kis Rédei) Jósef királyi hertzeg és Magyarország nádor ispán nyának, neve 
napján való meg tisztelésére késziteit versek, mellyek a nemzeti játszótársaság aiua 
hire.H Mozart által szerzett musikára alkalmaztatva, a nagy váradi játék színen Marti iis 
19-dik napján az 1799. észt. el- énekelt. (8-r. 3 lev j [Nagy -Váradon,] ny. a seminarium 
bet Gutman János Pál által. M. 

— Méltgs fő ispányi administrator Kis-Rhédei gr. R. L. ur ö Nagyságának T. N. Beregh 
vármegyében, e f. 1829. észt. Július 13. napjára határozott restaurationális gyűlést 
elkezdő beszéde. (4-r. 7 1.) Debreczenben, 1829. Ny. Tóth Ferentz. E. M. 

Rbenii, Joh , Donatus latino-hungaricus ostendens rationem declinandi, comparandi, conju- 
gandi, formandi, & rudimentalia exercitia componendi. Compluribus in locis, looge 
faciliori methodo deductus, & difílcilioribus sublatis, accommodatus unice usui puero- 
rum, & incipientium. (12-r. 2 lev. és 140 1.) Leutschoviae, 1750. [Ny. n.]. 

ü. a. (8-r. 125 1.) Cassoviae, 1768. Typis collegii acc. soc. J. M. 

U. a. (12-r. 2 lev. és 140 1.) Posonii, 1773. Tvpis Joann. Mich. Landerer. M. 

U. a. (k. 8-r. 2 lev. és 140 1.) Posonii, 1784. Ü. o. M. 

Ezeken kivUl számos vdltosiatlan kiadásban, 

— Donatus latino-bohe micus, ostendens rationem declinandi, conjugandi, et rudi- 
menta exercitiorum componendi . . . (8-r. 2 lev. és 172 1.) Posonii, 1777. Typis Franc. 
Aug. Patzkó. M. 

V. a. {S-r. 2 lev. és 172 1.) Posonii, 1810. Typis haeredum Landererianorum. M. 

U. c. (8 r. 2 lev. és 172 1) Neosolii, 1814. Sumptibus Joann. Stephani. M. 

— Donatus latino-ger manicus, ostendenn raiionem declinandi, conjugandi et rudi- 
menta exercitiorum componendi . . . (8-r. 2 lev. és 172 1.) Posonii & Cassoviae, 177i>. 
Sumtibus Joh. Mich. Landerer. M. 

— Compendium latináé grammaticae pro discentibus scriptum. ^Et nunc post accuratas 
multorum censuras postremo recognitum, atque sublatis mendis typographicis edituni. 
Adjunctae subinde reguláé, notaeque variae, hactenus desideratae. (k. 8-r. 357 1.) 
Kaschau, 1736. In Verlag Joh. Fried. Bischell. M. 

U. a. (k. 8-r. 357 1.) Kaachau, 1743. Gedr. in der Academischen Buchdruckerey der 
Ge.sellschaft Jesu. M. 

U. a. (8-r. 368 l.) Posonii & Cassoviae, 1781. Sumpt. Joan. Mich. Landerer. M. 

~ Compendium latináé grammaticae pro discentibus nationis gennanicae, hungaricae, 
atque bohemicae scriptum : Et nunc . . . recusum. (8-r. 368 l.j Posonii, 18'45. Typis 
S. P. Weber et filii. M. 

Riietor officiosus. L : Répszeli, Lad. 

Rbetorum collegii soc. Jesu academiae Cassoviensis de Ungaria superiore orationes in 
schola eloquentiae dictae. Atque . . . comite Lad. Joan. Szentiványi typis dari juasae. 
íl6-r.) Tymaviae, l7l6. Typis acad. per Fr. Gall. E. Ribay. 222 Ribiur. 

Ríbay 8y9rgy. Eatechysmus o zdrawj pro obecnv mládeL (8-r. 4 lev., 135 és 3 I.) W 
Pessti, 1795. WytlaSeny v Matége Trattner. H, 

— PropempticoD, quo Rev. Dnum inclytae, ac ven. superinteDdentiae Montanae super- 
intendentem, et inclytae ecclesiae Schemoiciensis evangellcae verbi divini miiu^tmiu 
prímarium, utrobique longe meritissimum, Martínum Hamaliár, dum Bzarvassinum ad 
munia sacra ibi capessenda discederet, eius amici, et cultorea venerabandi eomluti 
sünt anno 1803. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer, M 

— Rede, welche als der üochw. Herr Christoph Liczy des sogennanten Berg-Distríeteii 
Superintendent die im Bátsch-Szirmier Seniorat gelegene Torschaner ev, Gemeitidf 
am 17. Heumonat 1810. visitirte . . . gehalten hat. (ö-r. 32 1.) Oedenburg, gedr, b, 
Sieszischen Érben. M. 

Ribiánsiky Adolf. Örötndal, mellyel Méltgs. Vázsonkeöi Zichi Zichy Henrik gróf iir í'í 
Nagyságának Mosony vármegye főispáni hivatalába igtatásakor az óvári ajtatőd tanito 
rendiek tisztelkedtek június 18-kán 1845. (n. 4-r. 6 1.) Magyar- Óvárütt, Czéh Bándor 
nyomtat V. £. 

— R. A. versei. (12-r. 128 l.) Budapest, 1848. A m. k. egyet, könyvny. -.48 p, 

— Ft. Nagy Péternek a magyar- és erdélyországi kegyestan itórend egykori kormányió- 
jának halálára ugyanazon rendtársaktól szentelt gy&zemlék. (n S-r. 7 1.) Pest, ISöí*. 
Ny. Beirael J. és Kozma Vazulnál. tt. 

Költemény, 

— s Martin Ferdinánd. Orömdal, mellyel nagyon tiszt. Faisz Józnef a kegyes rendá 
kormány nagy érdemű ülnökének neve ünnepén tisztelkedtek 1845, (d, l-r. 2 kM-4 
Pozsonyban, ny. Schmid Antal bet. E 

Ríbioz, Georg. Rud Dissertatio historico-juridica de praerogativis, oíiVicio. et príveÜrü^ 
pharmacopaeorum. (4-r. 68 1.) Viennae, 1729. Typ. J. J. Kümer. iC 

Ribíny, Joh. Monumentum amoris Dno Mich. Pl'eiffero, Caesareopolit hungaro, duoi 
summos in artemedica honores, anno 1745. cal. Maii more maiorum legitimé capesseret, 
mente laeta, animo sincero, positum. (2-r. 2 lev.) Jenae, ex oflfic. Jo. Frid. Schillii. 
Költemény, M. 

-- Oratio de cultura lingujie hungaricae. ^4-r. 21 1.) Sopronii, 1751. Typ. Joan. Jos. 
Öless. A. E. M. 

Norovitz /^/S. 5'> ^^*' 

— Gerechte Klagen, welche über den höchstschmerzlichen Hintritt . . . Franz dea Ersten 
römischen Kaisers ... in dem Bethhause der augsp. Confessions-Verwandten zu Pres^- 
burg den 25. October des 1765. Jahres geínhret wurden. (2-r. 36 1.) Pressburg, gedr. 
bey Joh. Mich. Landerer. L M. 

— Lob- und Dankopfer welches den allmáchtigen und grundgütigen Gott fílr die von 
ihm erbethene Wiederherstellung Ihrer Majestfit Maria Theresift ... in dem Bethause 
der augsb. Oonfessionsverwandten zu Pressburg im Jahre 1767. den 21. Jnnii feyerlich 
abgestattet wurde. (4-r. 19 és 5 1.) Pressburg, gedr. bey Joh. Mich. Landerer. H. 

— Die Treue der Knechte Gottes, bey dem Gebrauche dieser Weit. In einer Leichenpredigt. 
bey dem Begrábnisse des . . . Herrn Jonas Krisár, Edlen v. Havala, den 19. Winter- 
monaths, des 1775. Jahres, in dem evang. Bethause vorgestellet. (4-r. 30 1.) Gíedr. 
bey Franz Aug. Palzko (in Pressburg.) M. 

— - Die wahre Zierde der Gottgeheiligten Háuser, in dem neuerbauten evang. Bethause 
zu Preszburg, als dasselbe im J. 1776 . . . dem heiligen Namen Gottes feyerlich 
gewidmet wurde ; in einer heiligen Rede vorgest«llet. (4-r. 40 1. és 2 lev.) Preszburg. 
bey Franz Augustin Patzko. M. 

— Das weise Verhalten der Christen, in Absicht auf die Wiederkunft ihres Erlösers. Am 
Tagé der Himmelfahrt Jesu Christi der evang. Gemeinde zu Pressburg in einer Kanzel- 
rede vorgetragen von einem Arbeiter im Worte des Evangélium s. (8-r. 3 lev., 5 — 241.1 
Pressburg, 1777. Bey Franz Aug. Patzkó. M. 

Ezt követi: 
Me Freudigkeit froiumer Christen auf den Tag des GerichtH. Am eraten Sonntag nach Trinit. der eraag. 

Gemeine zu Pressbuig ia einer Kanzelrede vorgetragen von oinem Arbeiter im Worte dea £vaog«linms. 

(26—48 1.) 
Der Tag dee Gerichts als eine göttliche Anffordemng zur Buszc. Am Toge Petri und Panli der evang. Gémeibe 

zn Pressburg in einer Buszpredigt vorgestellet von einem Arbeiter im Worte des Evaogeliaros. (49—71 1 ] 

— Pietas viro clariss. Joanni Georgio Stretsko, die nomini suo sacro, feliciter redeunte, 
ab exultante stúdiósa primi ordinis juventute, eandem omnium nomine Posonii, a. r. ?*. 
1778. die 'Z\. Április testata. (2-r. 2 lev.) Posonii, ex ofdicina Patzkoiana. M. EibíiiY. 228 Richter. RT^Hiy, Joh. Klagrede über den höchst schmerzlichen Hintritt weiland Ibrer Apóst. 
Majestat Mjiríae Theresiae, welche íd dern evang. Bethause zu Pressburg ím Jahr 1780 
deii Uí Christm. gehalten wurde. (k. 8-r. 26 1.) [H. és uy. n.] M. - 

— Memürubilia avgvstanae confessionis in regno Hungáriáé a Ferdinando I. vsqve ad 
UI. lö-r. 8 lev., 545, 1 1. és 7 lev.) 1787. [H. és ny. n.] 

(Pars IL) A T^eopoldo M. vsqve ad Carolvm VI. (ii. 8-r. 8 lev. és 608 1.) Posonii, 1780. 
SvmtiUuH Lar. Gottl. Lippert. A. E. M. 

Diibrö7tsky iSSf). 10 fit, — List ér' Francke l8/0, 4 tlr 75 gr. 

Rici^a, Franc. Elogio storico deir abbate Ruggiero Guisepoe fioskovicb. (8-r. 110 l.) 
MíUqo, 1780. Da Guis. Marelli. " M. 

Riee Willtam* Tigris- vadászat Indiában. R. W. gyalogvadiiszatai Radspu tanában. Magyarí- 
totta Brasnai 8. 4 színezett képpel. (8-r. V és :;oO 1.) Pest, 1^59. Ráth Mór. —.80 

E. M. 

AícK«rd Lukáts. Hónapnak minden napjaira keresztyéni elmélkedések, mellyek angliai 
DvelveTi Írattattak volt, mostan pedig magyar nyelven ki -bocsáttattak. (16-r. 48 lev.; 
;74S. [H. és ny. n.] 

Ríchmann, loh. Kurz verfasste Ausicht der Vernunlt- oder natürlicben Gottes-Tueend, 
úrul ReiUitHlehre in ihrem Haupt- oder interessan testen Inbalte. (8-r. VIII és 64 l.) 
Ofen, l'áVi. Gedr mit ung. Universitáts-Schriften. M. 

RJcIitentlürB, Joach. Panegyricus divo Ladislao Hungáriáé regi coram nniversítate Viennensi 
dtim in meptropolit. d. 2Stephani basilica inclyta natio bungarica ejusdem divi tutelari-i 
^\\\ liniiuam memóriám recoleret, deferente . . . Joanne Leopoldo Fucbs . . . dictus . . . 
a r. s 1754. (2-r. 10 lev.) Viennae Austriae, typ. Joan. Ign. Heyinger. M. 

Ricbter, 111, Rev. Ampl. Dno Aloysio — , sacri candidi et exempii ordinis canouicorum 
regularium Praemoustratensiiim praelato etc. ad capessenela aignitatis miinia Cassovia 
dhcedenti. grati alumni regii nobilium convictus Cassoviensis. í4-r. 6 1.) Oassoviae, 
Jb30. Typ. Car. W