Skip to main content

Full text of "Book of Mormon. Deseret Alphabet"

See other formats


* GJsaui ^ip^jaji. Long Sounds. 


Letter. Name. 


Sound. 


d e.. 


. . . as in ... . eat. 


8 a 


11 ate. 


8 ah 


" art. 


....aw 


11 aught. 


0....0 


11 oat. 


O....00 


11 ooze. 


Short Sounds of the above. 


t 

J " et. 

<J " at. 

vJ " ot. 

r " wt. 

S " book. 

A i as in. . . ,*ce. 

8 ow " owl. 

U woo 

V ye 

f h Letter. Name. Bound. 

1 P 

a b 

i t 

G d 

C che. . as in. .cheese. 

9 g 

k 

Q ga . . .as in . . .gate. 

P f 

6 v 

L eth . . as in . . thigh. 

X the " thy. 

* s 

6 z 

D esh . . as in . . flesA. 

8 zhe a vision. 

+ ur " bwrn. 

I 1 

m 

h n 

W eng.as in. length. 1181$ 180h P*J0 X "1181$ vJG H9PJ>. fuetpot, n +6 «ih jawoj'ii jg s t^orta jg s i3ii jg W^, jho oiso ue 
■^ learhAis-; tiiH io s leDfij/is, to Bt o t-io'ir'ti jg s fss *jg t6tJJi; jhq 

01*0 10 3+0 JHG <5JHm: t+1»i 3J> L!£ «JG OnJHQWil, J HQ OlSO 3J> X S1W1 J6 
TWP9St JHG *iG tJ69L£Dr»i. t+Ti J'iO S910 H, JhO f+Q H TH10 X l©1G, XJ1 X8 

3ii »iyji a aasTtsj+a; 1© on poil aj, s o+n j'io ist ue Qja rni© * tHirntg- 
i£Dr»i *£t*j6: S9ia aj. * tjmq jc Ooto'iA, jho fta n r»ii© x lota, 10 ora 
potL, th ato uo, aj> x u£ >jg ^'mi; x thirntouDfi xekig aj. x g+pi je 
Ojg: 

«J«i jatraJHI 1£0h PtJD X 9^0 J6 9ut OlSO; fldtC +6 8 tJOrtO JG ¥ 1911/ 

vie ^EtJa; fo tirt sojuta ji s ij>3 x lota orhpehaja x ijhqlus jg x 1911, 

TUJh X£ Urt atia+M 8 18t 10 0*11 10 fJG'i; fUtC +6 10 DO TH10 X tJ3hfh1 JG V 
T8S JG +6tJJl fldJ1 Qt£1 L+N6 X lota TJL Ofi POt X£t P8^t6; JHO X«J1 X8 38 

»iO x orcg'irHis *ig x lota, sji xe £t hji oesi jp pot JG,4t; j'ia oiso 10 x 
orie+hs+n je x 3+0 Jia <5jvui *ji <iacr& +6 x Gm&1, x airwi O**I0, 

3JHtP,JS1+H T+3SJIP rmO 01 HEDTH6. «JhO 48 +P X£t 8t P0I1S, X£ 8t X 3+S1£QS 
J6 MHJ Tt)8tP0t, OfhOAO »ivJ1 X L+M6 JG Qja, Wl Y 3£ fl P8HQ S1J1US J1 ¥ 
<5r«53J'i1-»91 JG 0U»1. i^^ieua a* <jo6jp so+l, q+oh. B8IW Y@KKs 

PUBLISHED FOK TKE DESERE2' UJVIYEltSITT 

BY RUSSELL BROS. 

1369. Facsimile reprint, Salt Lake City, Utah 1990 
Deseret Alphabet a +1 hoh rm© 01 HCDr46, ©tnat,ja6, irn6, j'<a 1311 rm© too xts yrto djo 
on, imi U9, Lt© x ©t£S vje Qja x Pexjt, jna Et lota <<3crs Qusi, wg 

S3H X 11E1S fUtC OrYlEH MS WOrta, fU+C t€ 8 tJOrta ,46 ¥ 1311 JG H9PJ,, JH8 
©ISO J6 X l£3rHJ.1S, XEt aWXWH, J HO OlSO JG X 1311 JG ^EWa, TO 0E3 PtJ3 
X 18t JG fLltC WL 8tH S100H; JHa L13 OlSO HO XJ1 X£ WG 8tH WiSlEIJa 8 J, 

V ©tpi jhg net je Gja, pot f+6 ejts wl asotEta +1 rm© rs; fUEtPOt m ho 

vie 8 DOtlt XJ1 X UrtO +6 It©. J»id U3 01S0 USItPJ, XJ1 l!3 WG S3H X JH- 

©t8e+n6 fytc 8t run x iieis; jho xe we atn doh rm© rs aj> * net je Gja, 

JHG HJ1 vJ6 3J«l. «JhO U3 830l£t ytX L)rta6 JG S03JtH,JS, XJ1 JH ehsji J6 
©JG ©ED 88H PtJ3 WIGH, JHa f3 8t01 J HO l£0 83P0t 8t J>6, XJ1 L3 Q3fJia J HO 
SO X 1LE1S JH8 X ,JH©t£6tM6 XEtJH; JHa D3 HO XJ1 +1 +6 8J, X OtES JG Oja 

x Pexjt, j na 8t lota <53€rs OtJ.si, x>n ys aswia jna a£t worta xji X36 

LtM6 8t It©; J H3 11 +6 3EtC4irS tH 8t A6, HJCJtX3US X GJtS JG X lota GrS- 

jnaja rs x«n W3 osa a£t worta jg ti; fUEtPot, 10 a oaaowm r»iio x on- 
jnaxjms jg Gja, yd a£t usitDont jc X36 Ltn6. «Jsa y3 ho xji tp y3 et 

PELPSl tH QUSI, W3 DJl t+8 8t 0Et3JH1S JG X 8ira JG 01 3-JH, J Ha a P8HG 

sijujs aapot x <;r < ;%jm-s3i jg Qusi, «ina dji au^i y+x f+3 3irtnri+ +h m 
tj6H€. *Jna x UHrt a 1© v Pe^Jt, jhg 1© x SrH, jna 1© x foit Oosi, fytc 
t€ urn Oja. Edjh. 

sJi+cji- oeajtt, 
aeeta futiojt, ^G 6l$0 X U^ltOOHt JG 81 Wt1hJSJ6. 

a ti hoh rm© ot H£DrH6, otHGt-ja€ 3 irH6, JHa i3ii rm© f©D xts yrto dji 
©ra, xji Qogjp S-3tL, tyoH., x it4H8^L£irt jg xts yrto, W6 doh rm© rs x 
ii£i» jg fytc fjL atn siooh, fytc we x Jistrns jg ©oia; jho J6 wnt je x 

ld€6 J6 X 8J8 ^3tL W6 ItJHSlEUO, y3 OtG f4H0l UtX 8t WHG6; JHO U3 OLSO 

so x JH©t£etd6 XEtJH, ot jg fytc W6 x ji3trH» jg EHDJH1 yrto, JHO JG Ot©- 
ttrs yrtoorHDtn. Jna xts y3 8£t tjorta ytx yrta6 jg soajtnjs, xji x s^a 
"&5+L we doh rm© rs, pot y3 wg S3H jho fjpua, jna ho jg 8 D©tit xji x 
sja S^DtL W6 oji x iieis jg fytc y3 wg siooh. Jna U3 ©tc et hedg rm© x 
urtia, 1© ytiHJS rm© x yrtia X41 fytc ya wg s3h; jho y3 u hji, Ojo a£tt« 
ytiHJS je ti. 

<?8ora fumj*, <jo6jp soil, sa"i. } 

qvJ»i fUtlOJt, ^JDYtOJl f. SOtL Digitized by the Internet Archive 

in 2012 with funding from 

Corporation of the Presiding Bishop, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints http://www.archive.org/details/bookofmormdeseretalphaOO ©jhuhi*. 1£<2. 

Prtsi aw vje hdes, .... 1 

Ijmqius vie s tjorta ... 1 

Hap^'e Jat+swHi 2 

lan'6 Qtaa 3 

Idn adisns wo v utiajtws . 3 

•igpj. siejl lEan 7 

&EU8 Of31l8»i6 v!6 l3fJ>'6 G+sr»i 8 

(Dvihuvis- vie xShes "Iieis . . 9 

tDOJ^i ©06 tits hapj, .... 10 
*i9pj>'6 at,m,jH taa^i, jho aj,'ia 

TtD 11 

l9n'6 at93 vie * it9, tvia, ,m . 12 

0jsj>8 j»ia <5v4H itviP9$j>a *je. . 14 

vJi+e afj«iCJ6 rnooh viP . . . 15 

Wj>'6 6tsr»i J6 Det+ .... 16 

0o. x Gho&+ptODr»i vie G)usi . 17 

Qo. aetows jna hlqueo . . 18 

OtEi javi3t»ijai Crtc . ... 19 

Qt&orejtt je x tkjd+si whs . 20 

£Uai sioo'i vie 20 

Qqo vie Ootarn «iha foit Gosi 

ntviD+si 21 

hut asos- orD poil . . . . 22 

Qj>au JHQ £lso vie OotDrn urn . 22 

ltv!3tSJ6 10 S <14VU16 ... 22 

1©Crtc,J6 23 

X urto je x Psxjt 10 orajhs- . 24 

8 0«J»l +«l THAI t036 (^vl'i) . . 24 

•i9pj,is on 10 Hviu<; .... 25 

tvia vie J>rt»i 26 

X srH6 vie l9u iso u<j>e6 . . 27 

Qttjoirt ps'iq (aoi) .... 27 

"t9pj» atoo f t6 ao 28 0ttjoirt6 una a* pel . . . 

tDDjji aj,a 

Igfj. auq 'J9PJ, LtJTia . . . 
Wj> oroj^a 10 atia a on . 
■igpj, jasi 10 a urtDrn a* f+6 

BIAWrAH . . . 

Dn pt'i+Di j'ia 4'iuta 

QE'lS+H +4 s d+i . . 
'i9pj> ao'ia: dh at+eh ajo 
«Juea j'ik itviDt&i Wia 
Tleis vie ot 3£a . . 
69'irs, hdro, ^a 69hro 

AC£Y£'6 WtH6 . . . 

foit Urn vie Huai . 1E<J. 

29 
29 
29 

30 

33 
34 
34 
34 
35 
36 
36 
37 
42 ■8-Jor'ia Oso vie Wa ... 44 

Lan io Tt6 sr»i6 44 

\>h06tDr»i +'i 01 L+H6 .... 47 

•Jara pai *ji oah dj,i a . . . 48 

<5o6jp so et ae 49 

8 Cvits S9t 49 

fAI+HG GtO nGJYJt .... 49 

ItvJPJI ItvlDtSI 10 V LE9r»iJ>1S . 50 

Qo6jp's ntvipgst vih 8tss "Iieis 51 

l9f j. aji+a 51 

h9pj,'6 up soi 53 

•tap* s^jtEua ptvio l£Dr»i . . 53 

Ijni a+n 53 

So+'i vie auio'us 54 

"basis, jis., Ov]»iS9Qt£ua . . 54 

9eg nut ii£is 54 

J)€£Y8'6 Urtae (a* ^Eora) . . 55 

£'i<Mi6 10 8 a^ei 59 Yl QvJ«iUVl&. i£<;. 

"8-1+t+IS 4HQ 8vJat6 t9-Yt© l iJ,iJa . 59 

3*111+6!) 60 

ho G+M6 rivJH sts una . . . 63 

cf6£Y8 1tvlP9$<WL 64 

1\j0 je x sud vie <5js+ ... 73 

S-3G vie <3o6jp uttD »iji . . . 78 

lo je D06J6 o-jn 78 

OtJ>S1 DJl DO f+3SJlP ... 79 

•8-AH6 vie Owsi, ant >i«ra aJL . 79 

f u+sut Ptvi3 x arsi, a^o S9ia n 80 

"lt9Siot£fi prta+ah .... 81 

&9ia a^o 10 a atoi potL . . 82 

Ltd utTiJSJ6 aDfoia x a^o . . 82 

X urta6 [t9G x+s, <J> it£ x] . . 82 

&9i n x aso 4qah .... 82 

Xst irasis dji orhU'ia . . . 83 

19C U+X X£t irth+H «J H8 89HA V 

foi+Gosi 84 

tvia not 84 

8 a*at, e aj>ai 85 

Ojh <ir<ia 81 je x a^os- ... 86 

fy<n j>ia 8 aaw/isra 1911 . . 87 

Wrto on^H* J3rn oi i9ii . . 87 

Lj;> vie ©via ajima .... 88 

9 jii+63 aj> uout j uq f oi+ Oosi 88 8<iq je ^Eora . . . 

>19PJ. JhvlWJL 8 G+H . . 

H9PJ, m,Q 

Wm j'ia l£Dr'i*i8 . . 
8 ucrs atJHC Ptjo ^ogjp 
lEDrnm Dsii sorts Y© . 
Dot xj'i urn lap prta+a»! 

1t9€, DE66, J»ia D8'i1+'iC 03E 
Q+Oe WO aiYvlhQ X 3£tQ . 

1ed vJi+e-it9 .... 
•ux-itDosi lEti vie x e+HYrta 

Pt©1 l£Q n JQJHS1 X S96«i 

*J>irs«t atJHC . . . . 
LUia pt©i fja oedtoro . . 92 
. 92 
. 93 
. 93 
. 95 
. 96 
. 96 
rs 97 
. 98 
. 98 
. 99 
. 100 
. 100 
. 101 Lota vie x e+HYrta tun . 
83t>iHc oe^toro x wis . 
LUia atJ'iCJ6 uroi jp . 

D9tJD J"iO «Jh1+-QtJ>S1 . 
8 SJ.H, D9tJ3 $3+14 . . 
3«irS 1EQS X "IIE1S PtJ3 f+6 

wt tf a^o vie 3nrs- . . . 
dhr&, xj> s+H6 £t prto+eh 
tjortae Lt^ina aj. leanm 

l£0rHJ>1S- 31 tO 091 . . tf aso vie ^Etn . . 

'19PJ/1& UJGS1 SltvIM . 

l£3r»ij.is Gt+Mo aira . 
Poti+pj, svm . . . 
~li£is G9i+ejta 1© vto»i4 X aso vie vJohj, . . 
~li£is o+e«i 1© JDJtr»i 

"ll£1$ ©+6H 1© D93+D. 
OOSAE UOtHO 1© PL9 . 

6£tJ?,mj a+&ore,Jta . 

J'iOt£e+M6 vl'i 8 &10N . 

Ootwhirot a+sorejta 

f+6 1£tJH1S OED PtvJO K 1st 

1ieis a9ite^ta 1© o+m a,wj P8- X Llrta6 je Ootsrh 
Pois Ousis- . . 101 
102 
103 
105 
106 

. 107 

. 108 
. 108 
. 108 
. 109 

. 110 
. 110 
. 110 
. 110 
. Ill 

. 112 
. 112 
. 112 
. 113 
. 113 
. 113 
. 113 
. 113 

3+N 114 

. 115 
. 116 a<w vie Oosj.8 117 

90SA8 0EO G+H, JhB t9S968 . . 118 

X iieis vie at£S, sota jhg 8+- 
t-ioirt 118 

O+H a^'i^D+H 19CJL K 1911 . . 119 

X£t u»ii aot6 iorta6 v uoit . 119 

Orotn je Owsi potiota . . 122 

£l-iort6 Hvii a3»aa .... 125 

~S-r»i6 j'ta aoi-it6 126 QvWUVIS. vu ies. 

0OtW8 a9»JH 1© t£H . . . . 127 

-lorn, >ns., bbhq >ihq mt+6Ha . 128 

t+m-6 itvJ0U3£Dr»i .... 129 

1iWHi+-P0t ii£is jg aoia . . 131 

$dt J'ifl 1t<iHsi£irt .... 131 tiorta ue 6aw 132 

8 am poi 133 

OtN lear'i Qia 133 

Hoc sea otn 135 

Ja+hja* v "Itvipji 136 

^rtJODrH 142 

•Jim aaiaea Ja^aa* .... 144 
*Jawaj» 08S1 t'no it+6H j ha 

sortsa u+* pjons . . . 144 

WoiJt6 *ie Detar'i .... 145 
V aout6 vie s l£Dr»ij,is sioi"i 

•8J. OtH H08'6 11 3S1S . . 149 

fj©rt06 jh iieis vie ot . . . 151 
le*i wa+oi vie hah . . . . 153 
Lesrnm' 03i $i3i .... 15G 

QtM 1+3U 8411*60 .... 158 

Ttas-is JHa i3CJt6 i£art . . 160 

«Jt5J SO JH E'iSJl 161 

♦Jwj pji, (ara) 161 

O+M D0SA8'6 SrH6 113C 10 ¥ l£- 

arHAis 163 

1t«JH*i£DrH ue tJorta6 . . . 163 

Iieis aat+e^ta a* L+3U . . 163 

TwHS-ieua a* i© sio>i6 . . . 163 

Ian ajo 1© * let . . . . 164 

lMorta6 Q+e'i 1© «Jidj . . . 164 

<5r«;,J6 Jivi+Nua 165 

Qm 0osj>8 aj.a 167 

Jidj ajia 167 

0+ne vje H9PA jnaja .... 167 

X aq© je Jidj 168 

Ndfot si+© ®ta3r»i .... 169 
*bltSJ> DEO ow 171 •JdI+SJ. SLE'i +h am . 
«Jdi+S(J.is i£»iua tju . 
•Jidj a-nma t'i 8\»ar«i 

•JlDj'6 1I3C+H . . . 
«JlDJ O'lUE'ia 410416 . 
QrWifUU 1© 331 vIPH 
■JlDJ SO J '( E'iSJl . . 
«49V+©140 SO 4H EHS41 
IGY416 0W4S1Vr»i+M <J3Y+OUO 
OvJ+ l i6 'i£'J0 . . 
C3461T3 * lOY4t . 

6346 u-d n^naie . 
9u©Dr»i sioo'i vie 

D4lCt6304G 1l3STfS0 

6346 m sio'ia 
^ortae art'io 

ThC'i t4'i1 . . . 

6346m f3ia 4ua a4iu>60 

*l3f0t'6 04SOl£Drh 

l£Dr'iJ>is or'iertua 
Puos SG4i4ta 41 &3ars 

«J3rh S301 JP 8tD6 
sJ-3r»i 4'iJ OtM IeOO'iJ. . 
O+H l£D0HJ> P41 . . 

•Jarh 4>iq * Olj3»i . . 

OtM J '.a OlJ3»i 1tJ$1t£1 

£tr»i, 41s., 03ite4ta . 
Qatfflsjua aai . . 

"ItdC+H t'i < *31©S4143 . 
l£30»fJ>'6 P8S41 or'iejtua 
lj«lfl 04SOl£Dr»i 4 HO Q8HWSI 

q-lHJtri GS'iStl . . 

&ota6 a4tta . . . 
1,005 D4S4 0t30 . . 
l£3r , ij>is -uttD a* Pit 
S^LEe^tt prta+04 . . 

*J'i1J.- , l3PJ»-l3U6 t3Doea 

orh, ooia Jor'iAis 

1t3D4harS 3411 . . 1© Qrt- 1£<5. 

172 
173 
174 
176 

180 
181 
185 
189 
189 
191 
191 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
204 
205 
206 
208 
209 
209 
210 
213 
214 
214 
217 
218 
219 
220 
221 
221 
222 
226 

227 

228 viii (0^.1^1$. J«iit-Ousi, (Doufot 
Qoufot snro an 
X ajei +4 * PotD sje j'i e'isji 
Oou.fot if«ia'i as»i 
>Ildj'6 3+or»i 10 eotnm 
1\i!>9miri) (foit suna) 

•JlDJ vJ'i f+l O'lAGS . 
<Jl3J vJ'i PEL . . . 

Itjpas-t vje 69Hrs. 

"lt«!P9S-+ J6 63'!rO 
«J3V"+0U0'6 ■tvJU'J vJ6 G)W$1 

C^ttit worDj'ia^a 

&£D siwi irs^s vot ajat 

8aiaat6 oesi 61 

-JtDJ 10 f9l83f'f . . 
~Il£1S QtG'i 10 f9l£3|-'t 

24 iisis j na €l+woirt6 

OsC9U3, 8 S104, (&90W1 

Ij-eto'ij, ot omrs 
>li3j io D+airh . 
sIldj 10 (Dotwwi 
rVista^ai s+«i . 
'f-iertJODr'i . . 
I'jsioiEor'i . . 
^rsi+s- +'t nr'i+D^Hi 
+p, Jaro, iqo, it9, up 
9rts+ t-ia ^rsi+s 

0oWiJ>'6 SHJIJ'SJD 

•S-iout je l£3r»iAis 

OOTOHi'G S19C 10 691JfJ3'i8 
"ll\JP9St JG 8 SOl/IJt . . 
l£Dr«iJ.1S OrG9»irh1 JG 198- 
JlDj'6 Tt*lP9$+, 400 Y9t6 8P1Jt 

Ou,si .... 
Ou+'iai i'i r'ia9L9P . . 

«Jl3j'6 SltEHS 0918*1^0* 
«JdJI+0A8 19QJL JL)£*191l, 

stkjwl s Crtc . . 
Su'iana «e OotO't* . . 

<}06,JP'$ 001 WH1 . a> i£<;. 

230 

233 

233 

234 

234 

235 

236 

237 

239 

240 

240 

242 

242 

243 

244 

246 

247 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

258 

259 

260 

261 

262 

262 
262 
263 

264 
264 

265 1£<5. 

^Eora'6 itjp9s> jg ^OGJp'ssga 265 

P9Crt6 +'i X UhQ, 1W418- J«iG 

tOIS POt G+696J6 . . . 266 Nb«!lHU8'6 1U1 

X o+m suaa . slOHJUSa o+m . . 

Potwto£Drh6 aj> 9oto»iJ, 
Q+c-16 p+ia u+s a^a avja+6 
«Jdjik)j>8'6 ol . . 
"l£foir'f j-utvua <jr<5 

8tDt J0JHS1 GtK-WH 
«JmtQJ>8 $l£h . 

JDotr'i D£a o+n 
8ewfsi potitPda 
Q+SJ'iDr'i6 . . 

2,000 VTH 3JH 

OotO'U'G 91+Sl 10 «JD0trH 

>l30ir'i'6 JHSJt 

lEDfuis 3£a atmo 

OOfO'ij/6 S1tJ1J«SJ3 
f9L£0r'i'6 91+Sl 10 OotOHA 

9rSJ16 101 PEL . . 

lEDr'im srwhajta . 
S-nt «!6 J'linets ieo»i 

&+1+ vJG 6)tOD94J> 1E04 

200 vJG * 2,000 PEVua 

lt+6HJt6 t93-Jl, &l£»l . 

0-ihu i£o i i aj> sitju<;j3 
Doto'iJ. io * oreAwt 

Otn H>iors sie'i . . 
Qota6 j ha uqaw it9i£ta 
'igpcfcfs 1E0 1 ! . 
l9Jhon'6 &tnu<md; sieh 
H9& jsuai+Di . . 
Doto'tdfs 3£a onjha^t 
f9i£or»i aj>a . . . 
&£Ot,ia L+M6; Dtairh 266 

268 

. 269 
269 
, 272 
273 
276 
277 
278 
279 
282 
282 
283 
284 
285 
286 
286 
287 
289 
290 
290 
291 
291 
292 
293 
295 
297 
300 
302 
303 
303 
304 
304 
305 
305 
305 OvJhUhlS. IX 1£<5. 

DotOHJ, gag 305 

5,400 JD+otEua hOtL . . . 305 
Dm 8+11 8J, f£QJL .... 305 
Seattle L+H6 ontua 10 fai£- 

orn; Dtairn qag . . . 306 aso sje fai£Dr«i 307 

~l£?oir>i gj>g 307 

-|£fotr»i j-u+hug <;rq ... 307 

QtDGHDDJ'i Sit© "lEfOtrh . . 307 

*l£Qt©D3HA juthuq <;r<; . . . 308 

66WPJDW 1£Oh 308 

"l£Q+©D9HJ> GtlG 308 

(DowhirDt si£«i 309 

l£3r»ais srtJHQJta .... 309 

fai£3i-»i Ju+Hua <5r<; ... 309 

OtDO+OD^h &uaa . . . 310 

OjG+JHir»i pug 310 

j3tot£DrH Honurta .... 311 

•8-90^1 T86J6 311 

JXjHt £hos -jhg I'jortae . . . 311 

f aiEDrn gag 313 

>i9Pj> 3£G <5r<; 313 

hapj/is- a9©n u+ojg .... 313 

*19PJ> ©£G V SrSWHI $91 10 &9- 

601TD 315 

H9PA 4hQ l9U 1t9C1 10 V l£- 

3r»iJ>is 316 

8,000 a^-mca 316 

Idu jhg hgpj. srwiaja u+x pj>t 317 

£h<5J16 JGD+'iiSUt .... 318 

■&960ir;r jhg srH Drtajta . . 319 

©J6t.JHirV6 tvJ9J16 .... 319 

©JGWhir't'6 tvJ8,4t6 G9S1<KJtG . 321 

•t9PJ>'6 TKJP98-+ 321 

©jg+jwh uaw et <;r<5J6 . . 321 

C9P St**. Sl£H 325 

"8-a.iHirD G9uoija .... 326 

096 ue x otnaro 327 -]£<;. 

'l9PA 1£0'i JD£ 3J> S 8"M+1 . . 328 

Pjd+h t'i v u'ia 328 

Ojatj'iirVc a-j'ia a9sitvj+a . . 329 

Pjd+'i t93©ea 329 

SJDY7©^1'6 1UJP9$t .... 332 

loi'e usi 335 

1© aee j'ia c >iAi, ui . . . 335 

&j>'i vje ¥ oiostPtoDr 1 ! . . . 336 

&j:m©,ji sio'ia, jis. . . . 338 

£'i<5jic Ji3ia 339 9^0 je 'I3PJ, . . . 


. . .341 


Uoo'iDrs cjp srs 


. . .341 


'l9PJ> TDS9CC * 4 JQriGG 


. . .341 


'l9PJ>'C SIWiS Q918T1YOt 


. . 341 


'io a£io'us ji *ij.i . 


. . .342 


l£DI"'i<m 39O£0 fUJ/l . 


. . .344 


O+au'iu 1© l£00'i9rs 


. . .344 


O+ao+ao'iA C9P orwiajt 


. . .346 
. . .348 


GjD»i£Uf£i fjna . . 


. . .348 


"fja^tG srwio-iia 


. . .348 


Dorjr'1 jait^G s 4jorta6 . . 350 


Crtc asoj'i io a atoo'i 


n . . 351 


Ore-Jt'io^'ii JG * uha agsitj+a 352 
. . .352 


0+e^.ajG +'iio 1U36 . 


. . . 353 


l l9PJ> i£ea S QM . . 


. . .354 


S-j, 1 ! vje s otos+p+ODr'i 


. . .355 


S"HtG G3S1t«l+0, rtLOUEQ* 


>, G8tO- 
. . .355 


lO UG 90CJ6 PSLPtia . 


. . . 357 


6)nsi >n9ta 1© *i9P<n8- . 


. . 359 
. . 360 


hOfJ. J'iG r^^JtG OOLG 


. . 360 


£1jii+G3 orDJ'ia^a 


. . 360 


0^ioitt»i JG Onsi . . 


. . 360 


Onsi ^ J'ia vjG v io 


. . 365 


TXJt D9T S100»i vJG . 


. . 366 


£lusja et x ^-lYim 


. . 367 G>«j>ium&. ^AhUl UtOJQHJS *JH X WHO *IG 

qo€^p 367 

<*6£Y8'e urtQ6 psiptia . . . 368 
^ati's taia mo .... 368 
Onsi ausi c+iatJH .... 369 
Im ur'i6 JHsrtoia u+* pu . . 369 
Gnsi jaa+n+suta * ftjotjuni 369 
Qmi 101 f+6 ats<ni6 . . .370 

*1836 «J6 s 1ujig 372 

X liuie 101 * Drn+i+oa . . . 372 
8.mt69 3 foi+ ©osi, j Ha pu . 372 

Qts<nt6 3£a fiai 373 

Saers 0£3 * sjorna 1*3 . . 373 

Pel, ot£i 373 

Oust atsos- at,ja jqjh . . . 373 
9+t>ioi, at*a J»ia dah ... 373 
Qjhij.16 aasit*j+a (ck£Y8) . . 374 

6*rH ,isi>iai+Di 376 

Pt*i3 <J,jhiu6 3 1© Y©t saa . . 376 
&j>h, fe^Jt'6 urto orunsi . . 376 

fa dji a 3£ta 376 

<JjHm6 aasit*;+a (J.6EY8) . . 376 
Ht© ^atosJUD a+n .... 377 
Urto oruns JDrn oi * ma6 . 377 

<k£Y8'6 urtae 377 

"8-ehis a+a JH6 379 

Ojuoa'6 it«jpa$+ 379 

Pel ma a* * 8so jg Ootorn . 381 
CtiatJ'i'e irn6 iosi .... 381 

X aja t£ea 381 

8>nit63 j'ia foi+ Qosi . . . 381 

Gi l+mc Ovjor'i 381 

On&i -nata Lrta uo ... 382 

0O6J6' Crtc 382 

Lta Hapj/is ut+ 384 

Lta je x lyjie ooi n . . . 384 
Cehs run *£t aja+6 .... 385 
0tsj>ii6 t£6 x aja . . . . 387 
€EtJfj3u ta-a+n .... 387 
hut a+s<ni6 otaEna +h *£t sua 388 T€S. 

'iapj» a^a; £ors ojh x "fjortae 
+h f+6 sua 388 

£om Qi.Q, j na f+6 srn Ear* 
ojii ¥ 1/ Jorta6 . . . 388 Hf+6H6 tJH1 aj. x Lta 
&aOt,41 0*l3a+H£DrH6 

•Jwtrn f+a t*iorta6 , 389 
390 
390 391 
391 
392 
392 
392 
393 
394 
395 
395 
396 9*10 m DotDrn . . . 
Lta a+$<ni6 iegh jue . 
Ootarn prta+an 1© itac . 
Ootarn jij+vua taa^t . 

■8-j 3y+©ji'6 ltjpast pqiptia 
Ootorh 3£os 8 ^jorta . 

IJHae aiQlQAQ . . . 

tf Iluig djl <;r<; . . . 

0JSOl£Orh 1EQH . . . 

W+d+h j na c+iatJH sjot+pj>6a 

Dotorn 1^0 * t^orta6 f+a +h Did 397 

DotDrn taunua je f+6 ol jho 

iso on-jna 397 

(Dn+n POtL ^6 t-iorta6 . . . 398 
<f jorta6 f+a +h Q+©30ts . . . 399 
230,000 Wj/is sieh . . .399 
Dji HJ1 oji 0£H a* x Tieis . 401 

#36 L+H6 DJl On POtL 81 J6 ¥ 

rtL 401 

X si£i je ¥ urtia .... 402 

0+tjoi6 sds-, rnaaiap . . . 404 
Q+sj.116 oo +hio oi v Idrtia jhb 

itac 405 

Ijmquj<; «!e x Slso .... 405 a^o je 9LJt 406 

1lUH1+-POt HlE1S P8H3 . . . 406 

QEtja oua rmo x Lota . . . 406 

tjEtJa IUH1 a8H 10 X 6JI+ J6 

h+Dtja 407 

QjsatJi, f rn+-a 407 

a8tU6 a+n 407 GkJhUhlfc. XI 1£<i. 

Qaot9 jg ®ja, cj+s una . . 408 
Ptd PtJD ajnajq 408 

Pot Y9t6 th 1JH1S- J1 Oot+JH- 

o+oojt 408 

lOta 1001 Lt9 8t6 . . . . 408 

SetuG uo 8 a+D .... 408 
£i 6JS16, stasias sio»t6 . . 409 
loto irci * S10H6 .... 410 
PtHOJt jg * lota SdH . . . 410 
^etja'e atrxjt so x lota . . 410 

1© S10H6 Q+GH 411 

&io»i6 saia n 411 

LUvi jaota jg ejsi6 . . . 413 

Ptottrs- u+na ait© 413 

344 a£6' -ijsjs 414 

OtJ>T8 JHJtYlJa o+M . . . . 414 

Otn D+©i 180H QJ11+G . . . 415 

D+ot'6 sr»i6 sit© hos . . . 415 

<j£tJa OJtt6 Tt6 P8XJt JUS QJ1- 

ite 416 

tf aout jg ^etja asnsi . . 417 
QetJa JHvJ+hua otn a* x tj'io 

jg utojasjs .... 418 
Qetja artajta, jho £o+d tena 

ih ft6 sua 418 

*1836 JG JW)ri6 419 

"|j+6Hr$- srruhis .... 420 
1m>iQtD'6 otoi t£»i .... 420 
Oot+JWH JHJ+Hua o+m . . . 421 
"|j+6Hrs- srrums a9&itJ+a . . ,421 

Daw ufo^a cmm6 423 

OotOhJ. JH P8L 424 

0+tJOi6 a* P8L 424 

OotOH* so tidsrs .... 426 
ht© qatos-JWD siooh jg . . 426 9ut 08S1 81 427 

iJortae f+»i+di t»i 8 qjg+i+ jg 8 tJQ 


. . 427 


&3Gt,J1 OvJDa+H£Df»t€ . . 


. . 427 


Uot +h oi x ui'ia . . . 


. . 428 


0+m O+iDra srta-Jta aj, f+e 


n- 


"Itasi, x f j>-~lta$i UJ6 art- 
. . 428 


Ira ste»i a* Gown rot . 


. 429 


Qaq a^a+6 orc«t x una, 


j »ia 


•irn 1© a-m xjd . . 


. . 429 


2,000,000 JG DJH Sl£H . 


. . 430 


ftl t£D8 


. . 430 
. 431 


&uii j'i x£t $ota6 . . 


. 431 


OoitJHirDt si+© Dt6 . . 


. . 431 


Go. pji 1© x rtL . 


. . 431 


iMortac tta aj> 3ut . . 


. 432 
. . 433 


Gusi's- urta6 1© x Iiwig 


. 438 


0j»i,4t jg ota+hEDrN . . 


. . 433 


GtaJt jg &J0tJ3J»ii . . 


. 434 


Gta^t jg £Ijyhcd . . , 


. 434 
. . 435 


8*111+63 JG lt1l caatJH . 


. . 438 


U+o+'i p^a jh xxt f rearha6' i 


'wd 440 


Qout6 Drta-ita jho 01 . 


. 440 


&rpjt+H6 jg uwi j na mat. 


i . 441 


Gjhji tJorDjna xj3 i© Gjg 


. 441 


OotOHJ, 10 X l£3r«!J»1S . 


. 442 


420 Y9t6 S+HS X SJ>«i 


. 442 


1\jorta6 soia n (9oto"ij>) . 


. 442 


GtPIS JG X &1W1 . . . 


. 442 


Gja'6 urta dji f+s POtL 


. 443 x pr»8i aso vje >iapj>: 

T+6 tEh JH9 OthtS-l+t. 
CJlUt I. 

JH JQ8H1 Je 19TA J ha f+6 UJ.P &EU8, JhQ T+6 POt $rh6, 83+H 0010, (89QWM 

J1 x Jia-jsi,) Usr'i, Ijdy+o^l, S-jd, Jha Wa. X lota uotH6 Ian 10 
aaisn 81 vie x w»ia vie ^atosjua, aaoo6 T3 itjp3SAJL rm© x 1311 
or»isrt«i+H xet +H+oiJti+; j na xe &3q 1© 03&itvi+ t+6 up. fa ieqjl 
Lta a£6' srtHt +vi© x utiojthjs u+x t+6 P43+tt. Wa iegjl t+6 at,mj»i 
j»ia tairtne 10 x una vie < JatosjU3 sput x tjona vie x <?t©6. X 

4Q8H1 -16 XEt &rPJt+M6. XE 1EQ X 0G1Jt6 J6 tDDJJt 10 LUP. Xe 1E0 
XEt PJ 3+1+6 J 43 03181-1 +H10 X U+lQJthJS. XEt SrPJt+HG J»|0 JPl+O- 

orH6 +h x u+iajtHJS. X 001s vie x£t itje-jie. Xe on 1© x i8t<; uo- 
1416, Wa'6 atJxtJH taa-iui. jqjh&i t+3. fa orwehajL xjs, j»i0 
a+ia^L 8 d+-i. Xe 001 x iies- aswpsi. Xe otjs x ieis uout6 +*ii© 
x itJ3+&i una, 41s. X+& +6 Joota+n 10 x joshi vie hapj,; ot +h rxjt 
urta6, d>, 'tap*, toi x+s tjorta. 

1. A, Hap*, Tje+H a+H aoth je osait ietjhis, xstpot J> iivi6 101 smiui +h 
©l x irtH+n vie oa pexjt; jna tjc+h sa»i 3J>i+ jpt+0Dr»i6 +4 x oot& vie 3A a£6 — 
wejtxaws, tjc+m a+4 m+ PEerta je x lota +h 01 sa a£6; ye, tjc+m tjo a 
etei Hvius vie x Qsanjs Jha x 3+$-iJt+6 je Ovia, xstpot <J> 3eq 8 tjorta vie djl 
itosaa+n6 +«i 3J. a£6; ye, <J> seo 8 tjorta +h x uwqu,j<; jc 3* pexjt, tu+c orn- 
s+sis je ¥ irtH+n vie x Q+oe, j»ia s ijhoujs vie x 3<;+nDrH6. «Jhe J> «io kji x 
tjorta tu+c J) seo +6 it©; j»ia J. seo +1 u+x 3J.H oh TJ»»a; jna A seo +1 Joota+n 
1© 3A Hviu<;. 

2. POt +1 0E3 1© 18& +»i X 0r3JHS3J»i1 J6 X PrtS1 Y3t J6 X t£«i vie 6jaaoj.8, 

o+H vie Q+oae; (sa pex^t Ian, tjc+h atun ji ^atos^wo +h 01 t+6 a£6;) jna 

+H XJ1 SE3 Y3t XEt 0E3 3JH+ ItJPJIS, 1tJPaSJ>+M rH10 X T311 XJ1 XE 3rS1 t3- 

"UH1, ot x ot£i &+i+, qatosjws, srsi a aasitj+a. fuEtPot +1 oe3 1© nes xji 

OA P8XJt Ian, J 6 T3 UJH1 POtL, 1t£0 f»i1© X lota, YB, 36H L+X 01 f+6 f8t1, +N 

aarep vie t+6 nan. 2 prts-i aso ^g nap*. [c*n. I. 

3. «J ha +1 oes 10 188, J6 f3 itea rhi© s lota, *et 083 8 i+irt jg' p*t Jha 
ayjn ruh 8 tvjo aapot f+3; Jha fa so Jha frta arc; Jha aaoo6 jg s L+H6 
fy+c fa so Jha frta, fa a+a oueo Jha it-isai J083a+m+. 

4. Jha +1 oes io les x«n fa tairtna io f+6 oh f88 ji Qatos^uo; Jha ra 
08&1 f+DSJip run ft6 aja, aa+n OGJtors y+L x swti Jha s L+M6 fy+c fa fja 
saw; j ha aa+n srs ocjtors y+s s 8i+t+i, fa yj6 ojt+a jye +h 8 6+srh, aen xji 
fa so x fjch6 oih, j ha fa lot fa so ©ja 8+1+h ruh f+6 Ltoh, srtehaja lift 
hraajtus ojhoot8J6 jg eh<;ji6 +h x Ji+i+oa jg 8+m+h Jha ite6+n set ©ja. 

5. Jha +1 063 10 188. V41 f3 80 yrh 038-Jha+H 81 JG tf 3+381 JG fJGh, Jha 

fa aafjta *ji f+6 umJt yj6 Jarc wi jg x 8rh ji h©h-ae; Jha fa oi80 80 
iyjiG nut6 pjio+m f+3, Jha set auihJ8 a+a J08aa >wi jg s 8iet6 +h * prtsj- 

3JH1; Jha S8 063 88h Jha yjhl POtL HJh X P£8 JG S rtL; Jha X Prt81 063 JhQ 

8isa aapot 3J> P8*Jt, Jha 08g rhio f+3 s aso, Jha aja f+3 xji fa Dsa taa. 

6. «Jha +1 063 1© 188 *ji j 6 fa t^a fa yj6 p+ia y+s x 8i+t+i je « lota, Jha 

f3 tja, 88+M, UO, WO rhl© <}3tffl8JU3 ! POt I f JG 83h SJ>h Jaj3th6Drh6; V8, Jha 

3Jh+ L+M6 a+a 3J. pesjt t3a orh8rth+n <33t©8JU3 — *ji +i Dsa a a38itj+a, Jha 
s +hfja+irhi8 setjc, 3Jh+ Dsa ut+D aj. x 80ta, Jha 3jh+ osa a ojt+a jye oji- 
i+g +hi© Qja+irh. 

7. Jh8 +1 063 10 168 XJ1 fyjh 3J. P8VJt fJO tJa Jha 80 3Jh+ ©t81 Jha 38t- 
€Jir8 L+M6, f3 a+a J080183 3Jh+ L+H6 Th1© V lota; 8rC J 6 ©t61 Jha 38t6Jir8 

8t kj. yrt08, lota O^a Oi3J.i+ ! X* Ltoh +6 f j. +h x f J6h6, Jha yj, let, Jha 
o^ah^8, Jha srt8+ 8t OG^t 01 n +hfja+irhi8 jg s rtL; Jha aaooe xs eti srt- 
s+pri, ^8 y+n hJi 8rpjt ^06 f© on rhio * vji ^e dji ut+D ! Jha eput s+8 

3JhJt yvJ6 V UM0yj<5 JG 3J> P8^Jt +h V 1t86+H JG f+6 Oja; POt f+6 801 a+a t3- 

qj+8, Jha f+6 foi f8ti yj6 p+ia, aaoo6 jg k l+h6 fy+c fa fja 83h; ve, fy+c x 

lOta fja DOh rhl© f+3. Jha h8 J>, ^aPA, a© hJ1 360 8 P% J08h1 JG K L+M€ 
fy+C 3J. P8^Jt fJL t+1h, POt f3 fJL t+lh 3Jh+ L+H6 fy+C f3 80 +h G+Srh6 Jha +h 
at336; Jha fa 0180 fJL t+1h 3Jh+ L+M6 fy+C f 3 1tJP38J>a Jha 8180 rh10 f+6 C+l- 
atJh, JG fy+C k DJI hJI 380 8 P% J08hl; an i> DJI 380 Jh J08h1 JG 3J. ItO- 
833+d6 +h 3A 086. 83fOia, I 380 Jh Jat+<53Jh1 JG X tJOrta JG 3J> P8VJt HJh 

H618 fy+c d. fJG sea y+x 3J.h Oh fjha6; fyetpot eput A fjc jat+<;a x tjorte 

JG 3J. P8^Jt, KJh y+l d 380 Jh J08h1 JG 3J.h Oh UP. 

8. tfetpot, d ysa ^ji y Dsa ho, vn eput ^ lota fja DOh 80 3Jh+ 38tGJir8 

L+H6 rhl© 3A P8^Jt, l3U, Y8, Orh8rth+H ^ 8381trODrh JG ^3t08JU3, 83fOia, 
f3 UJhl POtL J3rH * 1311, Jha 33QJh 10 1tJP38J. Jha 10 830l8t rhl© SJ3 Orh- 

8rth+n ^ L+H6 fy+c f3 fja aoL 83h Jha frta. 

9. *Jha +1 083 1© 188 *J1 K ^+©6 a+a 3J0 f+3 83006 JG X L+H6 fy+C f3 1J8- 

1+pj.a jg ^J3; pot f3 itoit U8i+pj,a jg xet y+ojah^8 Jha ^8t jaj3+h8Drh6; Jha 

T3 1J81+PA8 KJ1 X L+M6 fy+C f3 80 Jha frta, JhO 0180 X L+M6 fy+C f3 tJa +H X <wi. L] prrei aso >aq wk 3 

a<)0, wwusua iieni* jg * on+n jg 8 Oasiq, Jha olso x taajDnorn jg x 
urtta. 

10. Jna tlu4 x <5+©6 Trta X96 L+M6, xe urt JM©t+ u+x m; vs, 9gh J6 y+x 

X TtJPJIS JG 018, TOD X6 fJ8 Q8S1 81, JH8 &10*t8, J 43 8184; JH8 X8 ©ISO S01 
f+€ UP, XJ1 X6 DAI 1E0 +1 «Jl)E. 8ri 39fOia, <J>, "l9PA, y+l DO rhlffl V© XJ1 X 

unajt Drts+6 jg x lota et ocjt 01 xo6 too ta tjl co6»i, 890©6 jg x£t pel, 

10 380 XJD DA1+ 964 fHIO X 18t JG a9l+GJtr«iS. 

11. Pot aafoia +i 083 10 nes- xji x lota sieo rhi© da pexjt, ye, 9g»i tn 8 
atas, j na sja m© f+D, aus-ia eti xe, l9fA, aaoo6 jg x l+m6 fy+c xs ?>isi 

Qf«IJ J H8 39006 X8 TJS1 3+H P8LP91 JH8 a90t£t8 rhi© X+S 1911 X L+M6 fldtC J> 

orajna^a x, aatoia xe &9o 1© ieo jue xa up. 

12. «J«ia +1 oed. 1© nes xji x Lota orDjnaja da pex^it, 9gh +4 8 at9D, xji 

T9 D<ia 180 T+6 PJD+1+ JH8 a91£t1 +H10 X LI+iaJtHJS. -Jha +1 0E3 1© 18S XJI T9 

LU6 oa9a+<J4i rni© x urta jg x lota, tyetpot td a+a J6 x lota orDJHa^a ftD. 

13. «Jna +1 08D 1© les xji t9 89i8tua +hi© x y+iajt»us. «Jna f9 upi t+6 
tes JH9 x una jg f+6 +«tf,tt+ir»is, jna f+6 ©oia, jna f+6 $+i6Jt, JHa f+6 itJDrs 

L+M6, JH8 1S0 »irL+M y+X f+D, 88G +1 Urt f+6 PJD+1+, JH8 1tOG+8r»i6, J»i8 1JY1S, 

j»ia a9ietua +ni© x y+iajt4Js; jna T9 oed asH a* x aotajt6 »i9t x Dot jg x 
tja ~&9; Jha T9 itJGJia +h x ytiajtHJS t4 x aotajt6 fy+c et H3tJt x t^a Sa; 
j na T9 a+a itJGJi +«i x y+ia^th^s- y+x f+6 pjd+i+ fy+c orns+sua jg dj. Drx-it, 

^8tA8, J H8 DA AWAt 8trXJt6, f© Urt lEDrh, lJDY+©Jl, J 48 Sjd. 

14. «J«ia +1 oed i© 18& xji fyj«i f9 fja itJGJia Lt9 a£6 +h x y+iaJtHJS, f9 

1+C1 Tt6 1JH1 +H 8 6.1 1+ a A X SA3 JG 8 t+G-Jt JG yOUt. J W +1 OED 1© 18» XJ1 

T9 a+n 4h onrt jg sioh6, «iha Dea J4 jpjt+H rm© x lota, jna ©eg umos 
r»iio x lota et Oja. J^a +1 oed 10 ie& xji f9 ooia x hed jg x t+ejt l£Dr»i, 
j ha +1 jDn+ja +hi© x I'ja Sd; Jha x gji+ yj6 +h x aotajt6 H9t x dsl xstJG. 

15. «Jna tyjh da pex^t so xji x yout6 jg x t+ejt jDiiua +hi© x pshi+h jg 
x tja "8^9, T9 sneo rm© lEDrH, se+h, O xji xs dausi a uo rm© x+s t+ejt 
orHi+HV+ort+ trn+M +hi© x pewi jg 01 tAcrsHJS. «Jsa f9 oiso &ieo rm© 

LJDYKWI: XJ1 X8 DA1J&1 8 UO TV1© X+» GJI+, PftD, JH3 SUaP8S1, J Ha +D06- 
J81 +H 091+M X OrDJ«iaDJ»«1& JG X lOta. *18 X+S f9 SIEO 39006 JG X S1+P- 
HJQ1NJS JG lEDrh JH8 LjDYtOJl; POt 83fOia X£ 3+3 OrtDrt +H DJh+ L+H6 JQJHS1 
Xet P8XJt 89006 f9 UJ6 8 6+8r«fJt+ DJH, 4HQ UQ UQ XJD 81 JG X 14 Ha JG ^9- 

tffl»4UD, 1© 198 x una jg XEt +HfJt+irH&, j na x£t ooia, jna X£t s+iejt, «ina 
X£t itJDrs L+H6, 1© lJt+D +H x y+iajtHJS. Jna x+s xe sja f9 fja arn 33006 

JG X POl+D +Djq+h£DrH6 JG f+6 fEtl. >lhQ XrS- lEDrH JH8 IJDYtffiJL, 89+H X Al- 

aj»i, a+a DrtDrt jqjhsi xst pexjt. >ha xe a+a DrtDrt 39006 xe h+o hji x 

891+H6 JG XJ1 0J9 f© fja Ot9£Ua XJD. hdtAI 8+8 XE 8919G XJ1 ^atfflSJUD, 

xji ot£i S+1+, osa a aa$itj+a Joota+H 1© x yrta6 jg x -hjpjis. «J«ie xe urt 
uo rm© x ^+©6 f© urt <ii ^atosjuD, t© &01 1© ieo jye x up jg da pexjt. 4 prtsi aso vie hap*. [<mi. i. 

16. JhG +1 0£3 10 18S YJI 3* P8YJt G+G S130 fH1© YJ3 <th Y 6JI+" v!6 lJ3- 

yhdji, y*Y net, aa+n ptia y+Y y &ittti, rnm vet pt£36 a+a deo aapot m 
-Jhq fd a+a or»iP8ha yjs, yji ye artsi Hvii rut jqjhsi ro ; fUEtPot, ye eta 
J6 fa onjnaja yjs. «Jhq sa P8YJt ayjn +»i 8 uvi. 

17. Jhg m oes 10 ies yji <*, ^pa, aaw josaatu vrn, HjejtYaus aatfi 
ms tn suiYot, «j»ia ©iso ?jetn ot£i aa6At6 10 ho vie y 3tsut+6 vie Gvia, 
fueTPot <J> ata ot j. rmo * lota ; Jha aafoia ta a+a et6ti 3a, jna a+a »jp«i 
sa TEti yji <J> a+a aaiae oi y urta6 fy+c f ja a+«i siooh aA sa P8YJt ; fy£t- 
pot J> a+a hji taaji jojhsi m wo r»ii© sa atnot6. -Jna J> sieq m© &J3, 

3E0+M HOH rhlO ft3 X L+M6 fy+C X lota fja 3JWJS1Ja CH10 33 8A Tt6 fOlt 
Sltt+1. 

18. «J»ia +1 0E3 io iss yji ?a aaiaea +h sa urta6 ; an aafoia t£3r»i Jha 
Ijsy+oji yqa hji fstoH rnio 3* urta6 : jna aaw ©taea aaooc vie y fetaws 
vie Y£t fetis, A otAa m© y lota pot yj3. 

19. «J4a +i o£3 io 188- yji x lota sieq m© sa, sew, ausja eti ys, 
Hap*, aaoo6 vie ya pel, pot ys fjsi sei sa a+ittJHiit, utY loitwjs je ten. 

>lHG t»iJ63rC J6 V DJl 031 3A GnJ'iaSJ'tIS, Y DJl ItvlSIJt, AHQ DJl a WG 10 8 

wna vie itJ3+s; ye, ae«i 8 una fy+c d> fje itanEta pot vo; ye, 8 uina 
futc +6 Cvi+s jare oi nut wnae. <Jna +H46Drc J6 vj, atjvwh DJitaaji jgjhsi 

V, ¥£ DJl 3 On vIP Ptvl3 X TW6JHS- v!6 X lota. «Jh3 +*iJ63rC J6 Y8 dju oai 
3J. 0nJhG3JH1S, Y8 DJU 8 3E3 8 tfflUt JH3 8 13CJt 06Jt YA B1AMAH. Pot 

aafoia, t'i xji as xji ye dji taaji jgjhsi 3a, J> utt orts xjs aen u« 8 sot 
orts, jna ye dji Tje »io net oejt yj. saa, josjh ye dji taaji jojhsi sa 
oiso. Jhg +p +1 so a yji ye taaji joj'isi sa, ye dji a 8 sorts r»n© ya 
saa, io sirt yjs n ih y ue6 vie tasjsatr^s. 

20. «J»iq n 0£3 io i8s yji <J>, Hapj,, tairtna Pt«i3 siao+M u+y y lota, 1© y 

UH1 vie 3J. P8Y-Jt. slha +1 0E3 1© 18S YJ1 fa SHE© PHI© 33, SEtH, flafoia A 

fje ataDa 8 atas, +h y fy+c y lota fJL or3JHaja 33 yji ys j»ia ya atJYtJH 
dji t3irt«i 1© ^atosjus. Pot aafoia, Uarn fJL y tjorta vie y <5+©e, jna 
oiso 8 <jjHajio<;+ vie ya potP8YJt6, jhg ye et JHQtECi n^ niEis vie ates. 
fystpot, y lota fJL orsjHGja sa yji ys j»ia ya atf%it6 Dsa oo rm© y fss 
vie Uar4, j»ia sao y tJ©rta6, j»ia at+n yjs gsh f+YJt +hi© y y+iajthjs. «J«ia 
hb, aafoia ya atrYJt6 srtsrt, se+m, +1 +6 8 f8ta un fy+c d. fje taouAta 
vie YJ3; an aafoia J> fje Hvii taoyj»ta +1 jc yjs; an ti t6 8 orsjhasjHi je y 
lota. XEtPot oo, 3A'srn, jna ys dju a PEerta je y lota, aaoo6 ys fjsi 
»ivii srtDrta. 

21. slna +1 0£3 1© 18S yji J>, HapA, sjg r»ii© 3A peYJt, d. y+i oo jhb a© y 

L+H6 TU+C Y lOta fJL OnJhGJa, POt J) hO YJ1 Y lota 0+6JL HO OrSJHGSJHIS 
m© Y C+lGWi vie 3JH, S£6 f3 DJl ItaiEt 8 LE POt Y/43 YJ1 Y8 38 J0vl31ltD Y 
L+H fW+C fa Or3JHGJL YJ3. cjt i.] pr*$i aso *jg hdpk 5 

22. Jna +1 083 10 18S XJ1 fUJ'i DJ, P8XJt fJ8 frta X36 UrtQ6, f3 UJ6 JG- 

ssa+n oua, pot fa n+o xji & fja atn ausi jg * Lota. Jna J>, hap*, jna 3* 
atjxtjn iso et srw +n x utiajtnjs utx et urns, i© oo n 10 x una «ie <ia- 
tosjwa. 

28. <Jhg +1 065 io nes xji tujn m wa on n 10 x una *jg ^ato&jua, ^ 
J na 3* atjxtjn a+a ornsrii urn u+x jnnut; jna ua 08&1 uis f© *ig rs Dsa 
00 +h mi© x T8S vje learn. Jna +1 0£3 10 nes xji x wi pji n«jn leDrn; jna 
leom ujhi tn rmo x tes jg learn, jna fa 1001 u+x f+3 J6 fa «ji +n f+6 fe*. 
Jna ta aa6J»ta jg learn x tJorta6 tu+c urt jnotecn run x iieis *jg ates, 
tu+c ormena x sjnajio<;+ jg 3J. pexjt. 

24. Jna aafoia, +1 oe» 10 ^8- xji learn UJ6 JHot+, jna Ltm f+3 8i PtJ3 
f+6 tw6,jhs; jna fa usa hji xji fa Dsa we x r4orta6. fuetpot fa s^a rm© 
f+D, aatoia xe 8ti 8 tjajt, jna I mi sie x. an learn pua 81 jg ft6 itJ6- 
ahs, jna 101a x L+H6 tu+c learn fja am rmo rs. Jna ua aaojn 1© a jo- 
saa+n sjtopsi, jna a* atjxtjn urt Jaei 10 tairtn rm© os, pexjt t«i x u+iajt- 
hjs. an aatoia <J> s-ia rmo xjd, xji J6 x lota i+gjl, jna J6 ua i+g, ua u+i 
hji 00 aen rmo et pexjt +n x utiajtnjs, rmti ua fje Jojait+Di x lm tutc ^ 
lota fJL QrD>ma-ja r». fuetpot ui r& a pblpsi +n oaitM ^ orDjnaDjms je 
v lota; ^etpot ui rs 00 aen 10 x una «je et P8VJt'6 tHfJttims, pot aa- 
toia ta wpi ooia jna s+ie^t, jna oi ajn-Jt «je t+a6. Jna 01 sts ta fJL am 
aaoo6 *J6 "x orDjnaDjms »46 x lota: pot ta n+o vji ^atos^ua arsi a aa- 
sitJ+a, aaoo6 »je x utojan^s- »je s nan. 

25. Pot aatoia se we taqjoua x urta6 jg x itjpjis. fuetpot, +p a* 
P8*Jt osa auji +n x una eput ta fJL atn orajnaja 10 pia 81 je x una aa- 
toia ta usa oiso ut+D. fuetpot +1 arsi naa6 a wi ta Pia ei je x una. 
-Jna aatoia, +1 +6 u+6ar3 +n ©ua x«n ua Dsa raien va6 tJorta6, vji ua ae ita- 
6rte mi© et c+iat^in x uhquj<; ^e et pex-4t6; jna oiso vji ua Deita6rte rmo 
xja x urta6 tutc we a+n sioon a* x 38L je 01 x toi+ itjpjis, tutc we atn 
aai+e^ta rmo xjo aj. x ~8-iwi jna net je Oja, stns- x urtia aaojn, a6n aen 
rmo *+» ntJ64m iao. 

26. «Jna +i oea 1© ne& wi eput x+s wnjt jg umouj<; a+a J> utsuea oj. 
atjxtjn, xji xe 3J»i a pblpsi +n oan+n x orDjnaD^ms jg Ovja. Jna ti oeo 1© 
les xji ua ujm aen 1© x una jg et +HfJttims, jna ua a+a ©JXJt isojyjt 
et ooia, jna et SHGJt, jna et itJDrs- L+M6. Jna eput ua wa ©jxjta xa6 
L+M6 isojwt, ua ujm n jojn 1© x tes jg learn. 

27. Jna +1 oeo 1© nes vji ua uahi +n rm© learn, jna aa6J.ta f+3 xji ta 
usa o+e rm© rs x tJorta6 tutc urt jnotecn n«in x nieis ug ates, pot tu+c 
Ua usa o+e rm© m et ooia, jna et s+iejt, jna 01 et itJDrs L+M6. 

28. Jna +1 oea 10 nes xji tujn learn so et itJiJtit, jna xji ti UJ6 jo- 
*aa+n otei, ta a+a irsi eput +1 +nsoarc vji ta Ltr&i rs ei, jna sjm f+6 srt- erms 10 sie rs, xji ?9 dai raien et it-rutit. «Jna n oes 1© nes yji ua ate 
pt3 aapot * srterms je learn, jna ua yrt oausa i© 136 aaune et itvi-uti+, 
jna +i pj v w© ¥ fjnae «je learn. 

29. «Jna ft oea i© ie» V4i ya pua +m© * y+ia-itnjs, jna v snerms vie 
learn eta Hvii oejtieo^s, jna ya f+a 8t8vJie6 tn * ojem vie 8 tvio. «Jna m 

0£3 1© 18* *J1 l83m UJ6 JMQt+ Uttf 33, J HO ©ISO Uftf DA P8*Jt; JH8 ©1*0 LIJ6 

Ij3y+©ji; pot fa fetona rni© * yrta6 vie lesrn. fyetpot lesrn jna Udy+oji 
ata siao oAHi T8ta urta6 mi© rs vet vrn©Jt atnut6, jna ye ata S3*i r» 
3en y« 8 tvia. 

30. «Jna +1 083 1© 18S J6 *£ S301 fS Idftf 8 tvie, aafOia JH £h<5Jl J6 V 

lota 063 j na sisa aapot *J3, jna fa sieo rm© vjs, sew, fyj. a© v »3<n 
vot vrnojt atnat y+v 8 tvia? ho v Hvii *ji * lota tjl C06H f*3 i© a 8 
tout oejt vo, j ha s+8- aaoo6 vie vot tn+oym? Oafoia v dji ©o n 1© 
^ato&jus jqjh, jna v lota y+i aai+ejt learn +m© v©t fjna6. Jna eput * 
ensji fja sioon mi© r», fa aaietua. *Jna eput * ens^i fja aanetua, le- 
arn j na Lwvtoji jqjh aa©JH 1© ortsrt, sew, fa +6 ft usm vji * lota uti 
aaite^t learn tm© et fjna6? Qafoia, fa +6 8 m/h djh, jhb fa gjh orsjna 
P+P1+, ve, sen fa gjh sie p+pi+; *jh fyj. n-n rs? 

31. «Jna +i 063 1© i8S *ji <J> sieo mi© 3* atjywn, se+n, Ui rs ©o n 
jojh r»ii© < 5at©»JU3, Jha wi rs a peLP^i iH oan+n x orsjnasjHis- vie x lota; 
pot aafoia fa +6 3<nut xjh oi * rtL, xjh fyj> hji DA1+Jt xjh learn jna ft6 
p+pi+, ye, ot aen xj»i f+6 1-446 j 6 L86rhGe. Xetpot, ui rs ©o n; ui ra a 
sitJM iao r'lio Oo6J6; pot fa itoit sieo rmo x yout6 vie x ^ja Sd, JHa xe 
a+ej>a-ia TtYJt j na x+x^t, jna st pexjt6 083 Lto, ©1 vie o*m+e+i+, vih an ©tena, 
j na x 8t3+6 vie Peto a+a Pvito, jna yrt atsna, +h m yout6 vie x ^a S-a. ha 
aafoia v ho xji x+» +e ito; jna v oiso ho vji jh en^t fjL anoon rm© vo, 
fyetpot ojh v aei? Ln rs oo n; x lota +6 eat 1© aatte^t r», aen .16 ct 
P8xjt6, jna 1© aa&itvit learn, aen J6 x 3<;nDrH6. 

32. hs tyjH J> fja snoon X36 yrta6, xe yrt vji tOL, jna ata siti orn- 
1+hyo 1© srtsrt ; Hjejnaus xe a+a Pviio 3a n rnm ya oes y+xsi x yoi6 
je ^atosjus. -Jna +1 yvi6 a* hj,i : jna J> ooea xji xe Dsa na vj38vJiG6 
y+xsi x yoi6. Jna sput xe f»ia f+a xj3SJie6, *, hap*, otjn +hio x s+i+ 
jna yjm potL iorta6 x tes vie learn. Jna d> yj6 wa aj. v 'Sn+t+i, nui 
notn aapotfjna x l+m6 fy+c A D^a a©, •uejtxaus * yjm potL, jna jg J. oes 
nat rmo x fes ue learn, ^ aafjia 8 sjh, jho fa fja poih 1© y rtL aapot 
sa, pot fa yj6 atrnon y+x ym. «Jna fyjn A oes io f+3 J. psna wi ti yj6 
learn. -Jna J. aafjia f+6 sota, jna A atto +1 potL PtJ3 x D3L vetje, jna v 
f+n ^etvie yj6 vie i+ot ooia, jna m yrto3rnDn ^etvie yj6 josaa+H p*n, jna 
J> so vji * atea yetvie y,46 je y sosi ltJDrs siai. cji. i.j prtsi aso vie hdpk 7 

33. Jna +i oes 1© ies xji J> UJ6 ornsitena aj. ¥ &i+t+i xji d, dso q+i 
learn : an d. sja +h djl ten, njejt ji jh+ w> fje J. djb x aira je sjh, jna 
<J> Dtrno j ha use xji cf> 3<n hji sie f+3. Jna x &i+t+i sja rm© 3a jojh, 
aafoia x lota tjl aai+ejta t+3 tm© xj> fjna6 ; ve, jna <*> ©iso hi© wi fa 
fja soi 1© 1£0 jue dah oh up ; ve, jna fa u^a hji fEton rmo x onjna- 
3jms vie x lota ; jna fa oiso fja ieon jue et itJiJtnt. 

34. Jna +1 oed 1© ies xji x "&i+tti sjo rmo 39 jqjh, &ie f+3, pot x 
lota tjl aai+ejta f+3 +m© xj> fjna6. 8afoia x lota siejL x u+ojo 1© 
at+M PotL f+6 tacrs irnrsj6. ti +6 ajut xji urn 3Jh Dsa ut+D, xjh xji 
8 neon Dsa au+nai jna iJt+D +n rnaaiap. 

35. Jna ne, nun J>, hapj,, fja ma xa6 urtae, J> tawsajta x urta6 vie 
x lota fu+c fa sieo rm© sa +n x u+iajtnjs, se+n, xji +nJ63rc J6 xi saa 
qji oai oj. onjnasjms, xe dji itvisut +n x una jg itvi3+s. Ye, jna d. 
©iso lot xji xe oqa nji oai x onjnasjms vie x lota Joota+n 1© x to je 
0o€J6, see xe d<w fje x to. Jna <J> otso n+o xji x to uj6 jnoteen run x 
iieis je ates. Jna jqjh J> h+© xji x lota fja aai+ejta learn +m© 3<i fjna6 
pot X+S006, xji d) 3J.1 raien x tjorto6 joota+n 1© f+6 Qrsjnasjms. Xet- 
pot d. a+a oae x ej+s *ie x ^n+tn, jna i^o learn aj. x fet vie x fja, j»ia 

I S301 vlP f+6 fja U+X f+6 Oh sota. 

36. Jna sput Ji f ja sd+ih vip f+6 fja u+x f+6 oh sota, J) 190 x oetDJHis 
je learh jna 1^1 xjj njh dah oh aja+; ve, aeh jejt+ w+i; jho J>" a+a orta 
j»i f+6 etjrt j aei dj. u+h6. «Jha eput J. fja ar»i x+s, J> ujhi PotL rm© x 
itJ8v©t+ je learh. <Jha J6 d> ujhi potL iorta6 x itjsv©t+ vie learn, aafoia 
d. so x srterhi je learn f© fja x 096 vie x itjsv©t+. -Jna & orajnaja f+3 
tn x 6vi+s vie learn, xji td me oo u+x oa tm© x itjsv©t+; jna fa sno6a 
3a 1© a f+6 38sut learn, pot fa aafjia x oet3jnis jna oiso x sota ortaja 
ja»i dj. u+n6. «Jna fa sieo rm© aa ornsrtn+H x Jtajt6 je x <}+©6, fa no+n 
xji f+6 38sut lEarn fja a+n 81 aj. nj.1 J3rn XJ3. Jna d> sieo rm© f+D J6 +p 
+1 fja a+n learn. Jna <f oiso sneo rm© f+o xji A D^a ojt+ x jnotee+M6 fu+c 
urt n^n x iieis je ates, 1© u jiajt atjxtjn, f© urt u+xei x yoi6. Jna J> 
oiso aja f+3 xji fa Dsa pjio oa. Jna fa, sno6+n xji ^ sieo vie x atjxtjn 
vie x Crtc, jna xji d> i)vi6 it©t+ xji learn f©o & fja sisn, fyEtPOt, fa a+a 
Pvito 3a. Jna fa sieo rmo 3a 3jn+ ij.36 ornsrtn+M x Jiajt6 je x ^+©6, J6 J. 
lum potL rm© 3* atjxtjn, f© urt u+xei x uoi6. 

37. Jna +1 oes 10 nes xji fUJn Isorn so sa, fa UJ6 josaa+m+ puma, jna 
oiso Ij3v+oji jna ^J3. Jna xe pua PtJ3 aapot 3J. ntJ6jns; pot xe sno6a 
+i Uvi6 learn, jna xji fa fja sien sa, jna fja soi 1© ieo jue xet ue6 oiso. 

38. Jna +1 oes 1© nss xji <J> ooia eput xjs, jna xe a+a fat sa; fUEtPOt 
xe a+a sas 1© pia PtJ3 3i ntJ6jns; jna +1 0£3 1© iss xji fUJn x srterm vie 8 prtsi aso vje HdPk [c*n. l 

learn aar^ia da uiamah, t9 a9©JH 1© itJDai, jna IW6 jaei 10 Pt3 PtviD aapot 
dj, jna t9irtn 10 x sm vje <}9t©s«iUD. 

39. «JHa »iS, *, h9PA, 89+M 8 DJH t8t«i +H S1J1Y©t, JH8 ©ISO TJ6+M t9S968 

Drc stwhl vie x lota, xetpot J> a+a S96 run x srterni vie Learn, jna tuia 

T+D X41 f9 DS3 HJ1 P19. 

40. -Jna n 063 1© ies xji A sneo u+x t+d, x«n tp T9 ysa teton rni© da 
yrta6, J6 x lota l+gjl, jna J6 <J> i+e, 964 so xji +p T9 ysa teton rni© et 
urta6, U9 ysa snet f+6 up. Jho A sieo rni© m, gen y+x .jh ol, xji T9 H9a 
hji P9t; xji f9 Dsa a 8 Pt9 djh iaq rm© rs, +p f9 ysa 00 aen +h x y+ia^tn-JS 
ura r». -Jna cf. ois-o sneo rni© ?+d, $e+n, D©tu x lota tjl orDJHaja rs 1© 
a© x+s- l+m, j na dji yg hji a a+i+<;,4Hi +h 09i+n x on^wDAWS- *ie x lota? 
tfetpot, +p xe ytt/i qo ash +hi© x u+uutws 1© da pev^t, xe djh tj6 lies 
u+x rs. 

41. Jna +1 oeo 10 ies xji 6otrD a+a ieo ort*i<! ji x urta6 ?y+c <J> sneo. 
he 6otrD y*i6 x hcd vie x srterm; jna f9 itJD+si wi td ysa go aen +hi© x 
y+iaJtHJs r*ii© da pexjt. Jna ?9 olso Dea jh ol m© rs, x-n T9 ysa un 
y+x rs Ptj3 TfJi iad POtL. he y9 yrt a96Atrs- x-n ?9 dso ut+ y+x rs pet w* 
ooe, xji x ^+©6 dai HJ1 ho orh&rfi+H et put tm© x y+iajt»iJ8, usi xe Dsa 
nrtst© rs jna a9&atvj+ r». 

42. -Jna +1 0£» 1© i8s xji WAh 6otra f>ia 3£a j«i ol w© r&, et P9t6 a+a 
S9& orHsrfi+n f+D. «J»ia +1 o£3 1© nes vji y9 iso x iieas us ates wna « 
srterni ue l£ar>i, jho agietua +«ii© x y+iajthjs, jna <5rtH+,ja rm© x 1^1 je 
et pexjt. 

43. «J*ie +i o£3 1© les xji eput y9 tjo ors ae»i +m© x y+iajtHJs ni© et 
psxjt, agfoia T9 yj6 p+ia y+L *;j+, j»ia oiso da Dnut, SetA8, yj6 ^o»9a+n 

QWa, POt D9 1101+ TJa DOtHO 39006 J6 rS; POt D9 TJ8 *no6a XJ1 ya TJ8 

ut+Di +«i x y+iajt»iJ&; j Ha D9 olso f>ia orDniena jqj'isi da psxjt, ui+m t+d 
xji f9 y*J6 8 e+sr»iJt+ djh; se+H, 99T0ia xs w*i wa r» potL PtJD x una vie 
et +HfJt+ir*is, j na da sr»i6 et ho Dot, jna ya ut+D +h x y+ia^tn^s. *Jna ep^t 

V+8- DJHJt vie U1HQUJS fJ3 DA DrXJt OITIieHa JQJH&1 DA P8X4t. 

44. Jna +i fja obd 1© ies xji da pexjt sieo rm© frt, se+H, J. ho xji A 
jd 8 e+srHJt+ djh; pot +p d) fja Hvii &9H x l+h6 je Ovia +h 8 e+srn, <*> Dsa hji 
tj6 hoh x ©S8HJ& je Ovia, an ua ut+a J1 ^gto&^UD, jna fja ut+oi y+x da 
atmjH. 8n agtoia, J. tjc raiena 8 una vie itviD+s, +h x ry+c L+M6 I a© 
t9<5vi+s; ve, jna J> ho xji x lota y+i a9i+e^t da srH6 ei vie x fjna6 vie learn, 
j na at+H xjd aen jqjh rm© r» +h x y+ia^tHJS. «Jna eput x+s D4«uit vie un- 
oyj<; a+a da psx^t, l9fA, orDprti da Drxjt, ^etA8, ornsrtH+M r», fUAi U9 srt- 
H+ja +h x y+iajtn-js n 1© x una vie ^gtosjuD, 1© raien x worta vie x < i+©6- 

45. Jna tujh yg tjo t9irtna 1© x -urn vie da pex^t, a9toia xet <!vi+ yvi6 
psi, j na da Drx^t yvi6 orDprtua; jna D9 sneo, se+M, he <J> ho vie 8 Dotit wi cot n.] prt&i a%) siQ haps*. 9 

X lOtO fJL OrDJHGJO DA fr6ar«i8 10 P13 +H1© X U+lGJthJS; V£, JH3 <J> OISO HO 

•16 8 ooti+ V41 v lota tjl itououa da sr*i6, j«ig aai+GJta xjd bi jg x fjHG6 
•16 learn, jna ©eg xjd net metaA xe o^a jojdii+d x l+m tu+c x lota fJL 
orajnajG xjd. >J»ia eput x+s Djwt je uihqiu«5 a+a Da snao. 

46. -Jna +1 oed 10 nes xji xe a+a tasj+s >osaa+ni+, jna a+a jpjt sjQt+PA6 
j»ta artvi jpjt+M6 rm© x lota; jHa xe qeg ljhqs mo x Gjg jg tewjt. 
•Jna sput xe fja o+e»i ljhos rm© x ®ja jg +6tJJi, da pexjt law is© x 
tjortae fy+c urt JhotEGh ruu x iieis jg ates, jna fa a+a srtc xjd ptJD x 
aao+H+M. «Jhq fd aafjia xji xe a+a or»ii£H x pag asos jg D06J6, tutc qeg jh 
J08H1 J6 x ©taEorn jg x yrtia, Jha ©iso jg JarD jna 3e, f© yrt et prtsi 
iewhis; J»»a oiso a tjorta jg x <5+©6 PtJD x aao+H+H, aen as'i 1© x ©rDJHS- 
ojhi je x t£H je 6/Jaaoj.e, q+h jg <5+©a8; jw oiso x itJpas+6 jg x foit itj- 
pjis, pwd x aao+N+M, ae»i aen 1© x orDJHSDJHi jg x tEH jg 6jaa©A8; una 
oiso djh+ itJpas+6 fy+c fjc a+H sioo»i aj> x dol jg ^JtaDAe. 

47. Jna +1 qed 1© ies- xji da pexjt, Ian, oiso ps^a run x iieis je 
ates, 8 <iJHajio<;+ «ig t+6 pevjt6; fUEtPot fa h+© xjt fa uj6 8 aas-Jharvi ue 
^oejp; ye, ae«i xji ^oejp f© UJ6 x srn jg ^Eora, f© UJ6 soia +m© 3<;ni, 
jna f© 1M6 nta6rtca aj. x fjna jg v lota, xji fa 3<n ita6rtc f+6 PEXJt <5£ora 
jna 01 f+6 fesfoia Ptjo ut+D+n y+x pjd+h. «J»ia xe yrt oiso ua si jg qji- 
1+6+1+ J na 81 jg x una je 3<:+m, a* tni s£3 Ojg f© fja ita6rtea xjd. >l»ia 
xrs da pexjt, Ian, a+a a+sorc^t x <5JHajio < ;+ jg f+6 P8XJt6. slna learn oiso 
yj6 8 aasjHarm jg <5o6jp, fyEtPOt fa jna f+6 P8X4t6 f^a ojii x tJorta6. 

48. J na H8 fyj»i da pexjt so 01 xa6 L+H6, fa yj6 p+ia y+x x Si+t+i, jhq 
aaoJH 1© ntjpasi orHsrtH+n f+6 saa; xji xa6 iieis jg ates ma ©o potL rm© 
01 H£Dr»i6, G+»iatJa6, irn6, jna nan f© yrt jg f+6 saa. fyEtPOt, fa sja xji 
xa6 iieis jg ates osa HJGJt n-Jt+o; naxjt Dsa xe a a+Da jh+ Dot ai iad. J»ia 
fa itjpasia djh+ l+m6 orHsrth+M f+6 saa. 

49. «Jha +1 oed 1© i8s xji xrs pet d> jna da pexjt fja 0^1 x orDJ'iGDjms 
fy£ty+L x lota fja orDjnaja rs. Jna ya fja rai£>ia x tjortae fu+c x lota 
fja orDjnaja rs, J»ta srtci xjd, jna P8«ia xji xe yrt aa6AtJai; ve, acn jg 
ot£i yrtL r»ii© rs, thsoDrc xji ya o^a ita6rt6 x orDJHGDJHis jg x lota rm© 
et c+iatj»«. fyEtPOt +1 yj6 y+6a n +h x lota xji ya Dsa ojt+ xjd y+x rs J6 
ua srtn+ja +h x u+iajtnjs iorta6 vuna jg itJD+s. c^nu^ II. 

1. Jna H8 J>, HaPA, a© hji q^g x qj*iaJio<i+ jg da pexjt6 +•< x+snsti J6 
da tjorta ; haxjt ji jh+ iad dji A g+g +1 eput n*ih xa6 iieis fy+c J> jd 
tAi+M ; pot +1 +6 o+g«i ih x tjorta fy+c f J6 a+4 ojh aA da pexjt ; fyetpot J> io prt&i aso *ig HdPk [c^i. n. 

a© hji tAi n +h x+s yrto. Pot +1 srPA6JL sa 1© se, xji ya et 8 assjnarvi 

JG ^OGJP. slhO +1 3J1JtJL HJ1 1© 39 XJI J> J3 irt1+QV+fflirt 10 Q+6 8 PU J08H1 
vie Ot X L+H6 J6 3A PBXJt, POt X£ OJHJ1 a t+IH riJH X36 11C1S, POt ck e36At 
X t©3 XJ1 * 38 tA1 JG X L+H6 JG Oja. Pot V PSIHJS JG 3AN +H1JH1 +6, XJI <J> 

38 utsyea 3^«j 10 on m© x Gja jg £atJTJ3, jho x Gja jg Aero, jhg x 
0.48 jg <ieora, j«id a seea. fyetpot, x l+h6 tu+c et ii36+n cm© x urtia, 
A a© hji mi, an x L+M6 ty+c et ii36+n m© Qja jna r»ii© xo6 f© et hji jg 
v yrtia. fuetpot, J> dji o+g onjnasjm m© 3AS3a, xji xe dji hji jq- 

+©1A X36 1I81S U+X L+M6 TU+C 8t HJ1 JG UrtL PH1© X C+iatJH JG 3JH. 

2. <Jng hs A ysa xji v sai ho, yji eput 3J» pex,Jt, law, TJa 388 JH JH8 
vje -itjpssa+m ornsrtH+H f+6 S3a, +1 oes 1© ies xji x Lota sneo rm© t+3 

J0JH, S8+M, XJ1 +1 yj6 HJ1 331 POt T+3, 13TA, XJI T3 DS8 180 Tt6 PJ3+1+ +H10 

x y+iajtnjs jioh ; an xji t+6 srn6 D^a ieo aout6 1© lap, xji xe sai 1£6 
n saa rni© x lota +h x una jg itj3+s. 

3. -Jna ti oe3 1© les xji x lota onjnaja t+3 xji J>, Wa, jna 3A atJxtJH, 
D^a jojh t3irtn m© x uina jg ^©sjus, jna at+n gsh +d3jji jna t+6 
pj3+i+ +m© x yttajtHJS-. 

4. slna n 083 1© i8s xji <J., hapj., a+a jojh, lira 3* atjxtjn, 00 potL w© 
x y+iajtHJs 1© go n 1© ^atosjws. *Jhq +i 083 1© ie» xji ya yj»ii n r»ii© 
x fes JG +D3JJI, jna ya a+a ©eH peert +h x sj>i jg tD3JJi, thsosrc xji ya 
a+a siao rm© f+3 x yrta6 jg x lota. 

5. nJhq +i 083 i© nes xji v lota a+a sjph x feti jg +D3JJI, jna oiso t+6 
resfoia, tHsosrc xji xe iso xet srtht y+x rs ae»i tmo x y+iajtHJS 1© x 
UHi jg et pexjt. Jna -n 083 1© las- xji J6 ya srtH+ja +n x y+iajtnjs-, aa- 
Toia l83r»i j»»a Ijsy+oji, jna 1© jg x aout6 jg I-dsjjl, jna x 1© srH6 jg 
tosj^i, j na xet pj 3+1+6, a+a taa-Ji jojhsi r& ; ve, jojhsi J>, HapA, jhq S^js, 
j«ia xet psxjt, tD3Jji, j Ma f+6 y^p, Jha f+6 Lta rxjt aout6. 

6. sl^a +1 083 1© ies +4 x fu+c taajivrh, xe yrt aa6Atrs 1© tairth rm© 
x u»ia jg < 5at©s>iU3. «J»ia hs I, HaPA, aa+H otaca pot x fetanj* jg xet 
Tens, -^etpot (J. sieo m© xj3, ss+n, ve, 3gh m© le3r»i, jna rhi© 1/J3v+©jl, 
aafoia r et saw Jiajt at-ixtJH ; JHa fe +6 +i xji v et so ?8ta +h vot T8tis, 
jwa so auna +h vot 3A»ia6, xji v tjg H3a xji d>, v©t vrnojt atrxjt, d^g 
snao m© vo, ve, jna sji jh jq6J31l pot vo? fe +6 +1 xji v tjg hji 
feto>ia r«ii© x yrta jg x lota ? fa +6 +1 xji v tjg prtojin xji v tjg S3»i 
jh eh<!Ji jg x lota? Ye, j»ia tb +6 +1 xji v tjg prtoji»i tuji otei l+46 x 
lota tjl an pot rs, +4 aai+GJt+n rs ei jg x tjh86 jg learn, j»ia oiso xji 
ya Dsa raien x tjorta? Ye, jhg ts +6 +1 xji v tjg pctojih xji x lota +6 
eat 1© a© oi L+H6 Joota+n io t+6 y+i, pot x c+iatJH jg mh, +p +i so a xji 

X8 J0SJtSA6 P8L +4 T+3 ', TUetPOt W1 TS 3 PBLP^l 1© T+3. «JhQ +P +1 SO 8 XJI 

ya et p8lp% 1© t+3, ya dji raien x una jg itJ3+s ; jna v dji ho ji sn c«n. iL] prm aso vJG hdPk 11 

*©iv©t i3t+ra, yji y iirto je y lota dji a psip+ia orhsrwH y e3sitroDr»i 
*ie <iat©sj ud ; pot ol LtH6 fu+c x lota fJL sioow orhsrtH+H x aasitroDr»i 
je <<3t©sj ud, Drsi a psiptia. Pot aatoia, y &i+t+i je y lota sssjl son 
1© sitAe y+Y yjd ; pot aafoia, ye fje ta^.joua y it«jpjis, jna ^JtaDAe fje 

YE OES1 +410 1t+6»i. *Jha YE TJC SOI 10 1E0 JUE Y UP *J6 DA P8YJt fiSODrC 
YJ1 YE TJC at+6H f+D 81 vJ6 Y U48. 

7. He aafoia, I se rni© vo, yji +p y y+i tairth rvi© <5at©sjuD, y dji 
otso ut+D y+Y yjd. «Jna he, +p y fje c*ms, so n w k uno, jna t3DJD8Jt 
y iirta6 Tiitc d> si3Q rm© y©, yji +p y qo y y+i oiso i-it+D ; pot Yrs y 
$i+t+i je ¥ lota orhsitEHJL Da yji J> D^a si3o. 

8. «Jna +i oed 1© ies yji tujh J>, H3pa, fja sioo 1 ! Y36 urta6 rm© da 
atJYtJH, ye tirt JMOt+ y+Y D3. «J»ia +i oed 10 ies yji ye ata ie YEt fjha6 
run sa — pot aatoia, ye urt josaa+n toL — Jha ye a+a aAHa Da y+Y oota6, 

POt YE SOI 1© 1E0 JUS DA UP, YJI YE DA1 136 33 +«i Y y+iaJWS 1© 3 a368ta 
Si U<t>ia 83S1S. 

9. 8n +i oed 1© ies yji <J> ma m© y lota, se+h, lota, Joota+n 10 

DA PEL ft)+C +6 +H Y, Utll Y8 83l+6Jt D3 PtJD Y TJH86 *J6 DA atJYtJH ; YE, 364 

o+e Da sitJML yji J. de artsi Y36 aj»ia6 u+y fy+c <J> jd aena. 

10. «J»ia +1 oed 1© nes yji nun J. TJa sja Y36 urta6, aafoia, y aj«ia6 
urt tosi PtJD jp da TJ»«a6 Jha P3i, jna A si^a aapot da atJY*j»i, Jha <*> snso 

wi© YJD JOJH. 

11. «J»»a +1 OED 1© 18S YJ1 YE Urt JMQtt y+Y D3 JQJ«i, Jha S01 10 l£ fJH86 

run Da ; an aatoia, yr»i je y aout6 je tDDJji, ye, Jha olso frt Drwt, 
wna yr»i je y sr»i6 je +ddjji, a+a ni30 y+Y da at-ixtJh, *HSODrc yji ye a+a 
SJPh YEt f£tis ; «i»ia ye a+a S3s »itAe+n i© ieo jys da up. 

12. Jha +1 OED 1© 18S YJI S£ Urt SJtOPSt, 33006 J6 YEt y+OJaHJS, +HSO- 

»rc yji ye a+a ae aen aspot D3, jna a+a 113a y+Y D3, yji k ysa prto+e yjd 
je y l+m yji ye ar»i jojhsi Da. 

13. J^a +1 oed 1© les yji <J> a+a puhoi+ prto+e yjd ©i yji ye ?ja ar«<, 
j»ia <f. a+a j©60ti yjd yji ye m& nt£ rmo y lota YEt ©«'a pot prto+e»iJ&. 
Jna +i oed 1© he* yji ye a+a so. «Jna eput ye TJa arh it£+n r«ii© y lota, 
ya a+a jojh itjejt jh 8t ^rt^ iorta6 y uhi je st PEYJt. 

14. Jna +i oed 1© i£s yji ya a+a on aen rm© y uyi je 8t P8YJt. Jsa 

8P1Jt i. JNa DA atJYtJH, J H8 01 Y T8S vJ6 tDDJJl, TJ0 OrD 884 C410 Y 1JH1 JC 

da P8YJt, ye a+a o+e ljhos fhio y lota YEt Oja ; jna ye a+a *jpjt sJ0t+PA6 
jna artHi jpjt+M6 rmo t+d. 

15. Jha +1 OED 1© 188- YJI U3 TJ8 OJYJta I^OJYJt 01 DJHJt vJ6 S386 J6 

jejt+ OA»ia, aoL je ot£h -ie J6Jt+ OA»ia, j»»a olso vie y S386 je nan *ie J6Jt+ 
OAha. <Jna +1 oed i© ies yji fyAi da P8YJt ut+a +h y y+tajtHJS, f3 sieo 12 prt&i aso vje hap*. pwi. n. 

rhio rs, S£tn, aafoie, <J> fjc at33a 8 at33 ; ot, ih nut yrta6, J> we S3H 8 
e+8r»i. Jho aafoia, aaoo6 jg s l+m tu+c J> wg son, J> we ta6»i io tasjts 

tH * lota 89006 JG HaPJ> J Ha OISO JG $43 ; POt J> W6 ta6H 10 SH06 SJ1 

*£, j »«a oiso 3JH+ jg *£t saa, l+i a s£ca. 8n aafoia, Uorh jna Im~ 
y+oji, cf. pat josaaww aaoo6 jg vo ; pot aafota, saLoi <J> so tn sa etas, 8 
asto j'ia atatt y+iajtus. 

16. 4hq n 083 no nes *ji <J> so 8 oj«i, jna fa yj6 atjsi t»t 8 fy<n toa: 
«j ha fa o£» JHa sisa aapot 3a. she +i 0£3 10 ies xji fa sieq m© 3d, jna 
aja 3a pjio m <Jna +i 0£3 io lss ¥41 j 6 * pjioa m, <J. aafjia oj»sjip sji 
J> UJ6 +H 8 aeto j Ha atatt y£si. Jna epi^t I wa WGJia pot * si£S vie 
3jh+ 8t6 ih aetoHJs, d> aaojh 10 it£ r»iio s lota, *41 fa ysa we 3rts+ j»i 3a 
joota+n 10 ¥ srn+itoa ue f+6 unajt 3rts+6. 

17. Jna +1 o£3 io ies eput J> f-ja ma rmo * lota, J. aafjia 8 lets J Ha 
siEDrs paia. <Jne +i 0£3 10 ies s<ii <J> aaf Jia 8 ita, f©6 Ptoi yj6 aa6J>tJat 
10 3£o urn f Jit. 

18. Jna +1 0£3 io ies *ji <J> a+a oo potL, jna irtifio vie s Ptoi *£tje, J>ia 
* aafota sji ti yj6 sosi suai jare oi yji <J> jg,w aapot i£sua. Y£, JHa J> 
aaf-iia *ji ¥ Ptoi *£tJG yj6 fyj=i 10 josaa oi * fuj/iws xji J> f ja agai S34. 
•Jna J6 * irtiso jg ¥ ptoi xEtvJG, +1 paa 3* soi y+s josaatn ot£i «jj+; fy£t- 
pot, * aaoJ 1 ! 10 a aa6J.trs xji 3J. pjstu Dsa irti£0 jg +1 oiso; pot * h+o 
¥ji +1 yj6 aa6Atjai jarc ol rvjt Ptoi. «Jha J6 I oesi sa A6 te^a jasi ¥J1 
l/jtfjis 1 3J.1 a+sorcjt 3* PJ3+1+ oiso, J. aafjia 8 ttc^t «jg yout; jna n w»i 
jum, jna +1 yj6 nat x ita jg fy+c J. yj6 nrti£0+n x Ptoi. -Jna I woi io 
aatoia PtJ3 fyjns +1 0£3; jna J. so ¥ fja *£tJG 8 i+n y£ jp; jna ji ¥ f*ia 
^£tJG, * aafjta vot srsjt, ^EtAe, jna ^J3, jna haPA; jna ¥£ sisa J6 +p ¥£ 
H+O HJ1 f ywt ^£ D^a 00. 

19. Jna +i 0£3 io nes *>n J> ajorna rmo V/J3; jna I oiso a+a se rnio 
VJ3 y+v 8 iea gj+s ^ji ¥£ Dsa ors rmo sa, jna irti£0 jg ¥ Ptoi fytc yj6 
aa6J.tjai jarc oi nfJt Ptoi. 

20. Jna +1 o£3 10 nes *>ii ¥£ ata ors rhio sa, jna irti£0 jg ¥ Ptoi oiso. 
Jha n o£3 io les ¥J1 J> yj6 aa6J>trs vji l£3rn jna Ij3v+oji Dsa or3 jna lrt- 
ieo jg ¥ Ptoi oiso; fy£tP0t J> oesi 3J.4 A6 iorta6 ¥ f^ia jg ¥ «6Jt, xji irt- 

f J1S d> 3A1 S3 ¥J3. 

21. -Jhg n 0£3 io les ¥J1 J> so *J3, an ¥£ y^a hji on rmo 3a. «Jna J> 
aafjia 8 tja jg irtu, jna +i josu«iaja jum v ajno jg ¥ t+GJt, jna ua io ¥ 
ita a* fy+c * sisa. -Jna J> oiso aaf^ia 8 sit£i J4a NJto ibl, fytc oes 
jum a<i ¥ tja jg ArtH acn 10 ¥ ita a* fy+c d> sisa; j»ia n oiso ua a* v fja 
jg ¥ P8W4 rmo 8 lets jhq si£Drs paia., J6 +p +1 wa a+w 8 yrtia; jna J> so 
nrsajtus ojhoots^6 jg nani; 3^h+ jg f©3 urt ius+m poturta, vji ¥e 3*1 
raie»i ¥ isi t ytc ua rhio ¥ ita aj> f y+c J> sisa. CJT IL] Prtgl aso >J6 >i3P<*. 13 

22. Jna +1 oed no nss xji ye ata on potL, jna orojns tn y net. tu+c wa 
1© Y ltd. «J*ie +1 oed io nes yji YEt Jt06 e d+si vie aetonjs; ye, 9en jh 

JOSdQ+H 0t£1 D+S1 vJ6 88tOHJS, +HS0DrC YJ1 YE TO TJ8 OrDJHSI tH Y 18L 8+8 
106 YEt U£, YJI YE UvlH8Jta vJP 4 na urt US1. 

23. «Jha +1 oed io 18* yji &> a3TJta rYJt6 itjsw poturta, jna ye oed 
PotL j na ooi TOia vie y jna vie y tja vie Artn; una ye a+a itjs poturta Lt© y 
d+si je aetonjs, oiwm io y tja vie Artn, aen rnm ye a+a on potL jna irt- 
ieo vie y Ptoi vie y it9. J ha sput ye fja irtiEOH je y Ptoi vie y it9, ye 

a+a 08S1 YEt *6 J881 J6 tP YE Urt JDED8. JH8 <J> OlSO 08S1 DA A6 t8H8 J881, 

j na aawia, vin y nut sab vie y t+ejt vie uout, 8 otEi jna siEDrs a+iaw, 
jna +1 sisa «ie +1 urt +h y £t, ?a jare y rtL; jna +i uj6 p+ta u+y i9ii, aoL 
oia j na Ym, aoL dei jhg P9DEL; jhg YEt DJHJt vie etjs u*i6 josgaw pah; jna 
ye urt tn y jintoa vie d*iom jna ■u+hi+m YEt p+nojt6 iortG6 yo6 to fja on 
ji, jna urt irtiEow vie y Ptoi. Jna eput ye fja i£sua je y Ptoi ye urt 

JDED8, 83006 «16 Y06 YJI Urt SQvlP+H J1 YJD; JH8 Y£ PAX, JU£ WO Prta+8H 18Y6, 

j na urt usi. 

24. Jna hb <J>, H9PA, eo h*ji si90 ot y urta6 vie da P8YJt. 3n, 10 a 
Don tn tAiw, aafoia, fd so nut Dnw©G6 itJs+M poturta; jna ye oed jna 
001 TOta vie y jhg jc y tvia vie Artn; jna ye a+a itJS YEt ue poturta, orm+H- 
vtorit ToiatM pesi 10 y tja je *rtn, rni+i ye oed potL jna pji gsh jna irt- 
iso vie y Ptoi vie y ita. Jna T3 oiso so rYJt Drii+i+oa6 P9i+M Y£t us 10- 
rta6 yji ot£i j na siEDrs a+ia+n. 

25. Jna +1 oed 1© nes yji djh+ urt atsna +h y ajus vie y pshi+h, «ina djh+ 
urt ivisi PtviD t+6 e+o, ujnajttM +h sheh*; toa6. Jna ot£i Uvi6 y Drnn+oa yji 
a+a JHut +hio yji sit£H<; a+ia+n. Jna sput ye a+a jnut +mo yji a+ia+n, ye 
a+a lvi+m y p+HOJt vie sootn ji D9, jhg yo6 yji urt nrti£0+n vie y Ptoi oiso; 
an us T3aja yjd hji. V96 et y urta6 je da P8YJt: pot J6 djh+ je T9aja 
yjd Tja poih jue. Jna lEDrn jhg Ijdv+oji nrtiso hji vie y ptoi, sja da 

P8YJt. 

26. Jhg n oed io iss eput da P8YJt TJa siooh oi y urtae vie t*6 at9D ot 
e+8rn, tu+c urt djh+, T9 sja rmo rs, 89006 vie Y96 l+h6 tu+c T9 so +h 8 e+srn, 
T9 jos9a+m+ P9ta pot lEDrn jna Ijdv+ojl; ve, T9 P9ta usi ye dsg a oesi 

vIP PtvID Y 1tJ6JHS vie Y lOtG: JHG f9 G+G J060t1 YJD Y4H U+Y Ot Y P91+M vl6 8 
UHGJt l£tJH1, YJ1 Y£ U^G T8tOH 10 Tf6 UrtG6, YJI UtTJIS Y lOtG USG 8 Drt- 
S+PSl 10 YJD, J H8 HJ1 08S1 YJD JP; YE, DA P8YJt 8+G 1t9C rHIO YJD. 

27. Jhg eput f9 tjg ntaci rmo yjd, jhg otso itjp9SAG rm© yjd vie djh* 

L+H€, T9 8J3 YJD 10 091 Y OrDJHaDJHIS vie Y lota; JH8 T9 8+G S9S S190+M 
rHIO YJD. JHG Ol Y96 L+M6 a+a DA P8YJt S3, JHG ?9t, JHG S190, J6 T9 6UJ11 
+H 8 1JH1, +H Y 6JM vJG lJDY+OJl; JHG OlSO 8 Ot£1 DJH+ DOt L+H6, fU+C OJHvll 8 

t+iH run Y96 nt£is. Jna hs, j 6 J. Tje siooh ornsrtH+M Y96 iieis, 89T0ia u prrei aso vje Hdn. [c«n. iil 

¥£ 8t HJ1 ¥ 11E1S rUH fU+C <J> DEO 8 PSl JQ8H1 J6 ¥ TtSIOtt *J6 DA 1911; POt ¥ 
1IE1& MJH TU+C J> DEO 8 PSl JQ8H1 vJ6 DA 1911, i> TJ6 0164 ¥ NED J6 49PAJ TU€t- 

pot ¥£ et ooia ¥ ueis vje H.9PA, eput dah oh hed; jna ¥96 iieis. oiso et 
ooia ¥ iieis vje Wa. 

28. hJ6<jn9us, A TJ.e t9S9ea 8 orDjnaDJHi «je ¥ lota, W1 <J> D<ia deo ¥96 
iieis, pot ¥ suDn irtirs ¥*ii *£t Dsa a jh jqbhi jnotEen *je ¥ D+Htsitt «je 

DA 1911. flvlH ¥ HUt 1IE1S DSa a <JHQt£6H 4H JQ8H1 J6 V tEH *J6 ¥ QM6, JH8 

¥ uot6 Jha orni,jHDrH6 je da i9ii; tUEtPot ¥96 iieis et pot ¥ sot ieti *ie ¥ 

D+HtSW; J H8 ¥ nut IIEIS 8t POt ¥ 30t 18t1 J6 ¥ t£H J€ ¥ QtH6, «ina ¥ U0t6 
J ha Or41JHDrH6 vJ6 DA 1911. — fUEtPOt ¥ lota TJL Qn4WAQ D9 10 DEO ¥96 

iieis pot 8 ua6 irtirs +h m; mc irtirs J> ho hjl 8n ¥ lota hojl 01 

L+H6 Pt*!D ¥ 89GWM; fUEtPOt, T9 1t91£t^L 8 LIE 1© JOyJDIl+D Ot T+6 UrtOS 

jorn ¥ c+iatJH je dah; pot a9toia, T9 tJL ot let rni© ¥ PSiPtitM je ot t+6 
yrta6. >lHa ¥rs ti +6. 8djh. C4TU* III. 

1. «JHa H8 d>, 1 19PJ», 1tOS98 10 0+6 JH J08H1 rUH ¥96 1I61S, J6 DA 1tOS98- 
+H6, J Ha DA t£H J Ha DWSW ; TUEtPOt, 10 1tOS90 U>¥ DAH J08H1, S> DrSI S190 
SrDTLUI vJ6 ¥ L+H6 J6 DA P8¥Jt, JH8 OlSO J6 DA 8tJ¥t^H. 

2. Pot a9foia, ti oed 10 ies eput da P8¥jt Tja Dea jh jho ^e si9q*h 

¥ Urt86 J6 T+6 8t9D, J Ha ©ISO vJ6 JQ60t1+M ¥JD 10 ©I emSJHS, T9 S160 rHI© 

¥J3 orHsrtH+h ¥ Qtoe, ¥Ji 8put ¥£ Dsa a a9&it»Jta, 96H ¥Ji ot£i snt Qgtos- 
JU3, j na 3jh+ a QJt+a jue ojnte +hi© Qjatirn, jootatw i© ¥ oh at© uo je 
¥ lota, ¥£ D^a t9irts jo^h ; ve, 96H a atoi a«io 81 »)6 0JH+6tit; JHa 8Pi^t ¥6 
rwa a atoi ajo 81 je ojn+eti+, ¥E Dsa irsjs jqjh ¥ una jg ¥£t tHTJttirHS. 

3. Y£, 96H 84QS Trnat^a V9t6 PtJD ¥ 1*3 ¥J1 DA P8¥Jt UP1 < ?9t©SJUD, 8 

itvipji ma ¥ lota Qja t£6 n <iwn ¥ Q+06 ; 96H 8 Djsas ; ot, +h r¥Jt 
urta6, 8 'SEevrt je ¥ urtia. Jna T9 olso sieo ornsrtH+M ¥ itjpjis, t© 

0t£1 8 HnaJt TJa USWAa vJ6 ¥96 L+M6, OrH»rtH+H ¥+S D/J&J.8, 46 TOD T9 

i\ia siooh, ot ¥ts 'fgagDJt «jg ¥ urtta. fUEtPOt, oi d^hoahb urt tn 8 t»jsi 
j na tn 8 poih siei, j na AQAt use a, »£6 ¥£ m& t9U vJH ¥ts I'gagDJt. 

4. >lna f9 si£o olso orHsrtH+M 8 itjp^i f© Dsa orD a9P0t ¥ Ojsjls, 1© 

1t91£t ¥ y£ J€ ¥ lOta ; YE, 96H T9 DS8 00 POtL J Ha OtA tH ¥ UtiaJtHJS, 
1t91£t V ¥ W£ J6 ¥ lOta, J Ha DEO T+6 18¥6 »1t£1 ; POt ¥£t SUHa^L UrH 
JDrM VO T©D Y HO H*J1 ; JH8 T9 +6 DAIWt ¥JH J>, T©6 D©'6 UICJ1 &> JD H«J1 

yrt¥+ 1© rHt©s. «Jna Drc sieo da pe¥Jt orH&rtHM ¥t* l+h. 

5. *Jna DA P8¥Jt S-AQ T9 D^a 8J11A6 tH QjUSEtJ, a9Y«JHa ^OtarH J JH€ 
T9 OlSO S-AQ T9 DS3 8J11A6 U+¥ UOUt ; 96H ¥J1 T9 DSa 8J11A6 ¥ 04SA8 U+¥ cji. in.] f rt&i aso vje hdpj,. 15 

y©X4t. >Ihg sput td fja a4iiA6a ¥ 0jsj>8 ut* y©ut, fa nsa aaf©ia 4hg 
aet t4©rta, ¥41 fa fja a4TU6G ¥ Ijd vie ©*ig, to dsg ieo 4 ye * 8tH6 ue ¥ 
urtia. 

6. «JhG t1 083 1© 188- 8P14t DA P8¥4t fja 8iooh ¥36 yrtG6, fa sieo rH1© 
da at4¥t4H orhsrth+M ¥ Gvjs-ui fytc Dsa a it3ci 4DrH ¥ <5+©6 ; 4Ha oiso 
ornsrtHM v aytnai+H jc ¥ <i+©6 +h rnaaiap. «Jhg epi4t ¥£ f4G 8i£H ¥ Oasis, 
f© Dsa orD, j na efuf fa fja atn 8ieh, fa Dsa tA6 PtviD ¥ gjg, 4hg osa deo 

TO841P NWUS.'l, Bl ¥ fOli ©081, rh1© V <<4H1AI6. 

7. Ye, aen da P8¥4t 8i£0 Drc orH8rtHtn ¥ <54hiai6, 4hg oi80 orH8rtHw 
v f8» vie t€tJJt, v.11 ¥£ Dsa a oraieta iao rm© 4H viwe-it3, f©6 at4HC46 
Dsa a atoon viP, 4Hg dsg a 804i4ta run ©i ¥ pes je ¥ rtL. fyetpot, fa 
84G m Dr8i H3G6 a ¥«n ya osa a wa ut¥ yrn 4oota +hi© ¥ una je itviD+8 
rm© x psip+i+M vie ¥ yrta vie ¥ lota, vn ya dsg a 804i4tG run ©i ¥ pes 
«ie ¥ rtL. «Jhg 8Pi4t v fss vie t6t44i dsg a sojuta, ¥£ dsg a ©4¥4tG 
is«4¥4t 4©4H ; ©t, * pah, 8Pi4t ¥ <5,4hiai6 fja ta&aea ¥ psihj8 vie ¥ ©vi8iJt, 
v H4iY©tn atJHC/J6 vie ¥ viite-it3, ot ¥ t4DHrni8 vie ¥ f88 vie t6t44i, Dsa a 
©tepua ih, et orD 1© ¥ Hviws vie v it© Ojsa8, ¥Et lota jhg ¥£t taaaDJt. 

JHG 8P14t ¥+8 D4H4t J6 UIHOyj^ G+G DA PE¥Jt 1tJP3SA JHG 8130 l"H1© DA 
at^¥tJH J'JHa ©180 DJH+ DOt L+M€, fy+C I 8© HvJ1 tAI +H ¥+8 3S0 ; POt ^> fJ6 
t+1H J6 D^Ht vJ6 ¥JD J6 Uft J0813G+JH1 POt D3 +H DAH f¥Jt aSO. JHa 01 ¥36 
L+M6 «J6 fy+C <*> TJ6 8100H, Lrt arH 46 DA P8¥^t Gy^ll +H 8 1JH1, t»i ¥ 6<llt %J6 

Udy+oju 

8. «JhG t1 ©ED 1© 188 8P1Jt (*>, H3PA, fJ6+H frta 01 ¥ yrtG6 J6 DA P8¥Jt, 
0rH8rtH+H ¥ L+H6 f y+C f 3 8© +H 8 6+8rH ; J HG 0180 ¥ L+H6 f y+C f 3 81E0 GA 

¥ net ue ¥ foit 0081 ; fy+c net f3 t383€G ba pel jh ¥ &rn m Osja ; jnq 
¥ 8r>i «je Oja yj6 ¥ 0J8A8 f© Dsa orD ; J>, Kspa, y-i6 G3€Atr8 ©i80, vji 

d> DA1 83, JNG f3t, JHG HO J6 ¥36 L+M6, 3A ¥ 18t J6 ¥ fOlt 0081, fy+C +6 ¥ 
©+P1 U6 OvJG rH1© ©I ¥06 f© Gtlt<5JH1l> 830 TO, J6 UAl ih 1AD6 vJ6 OIG J6 +H 
¥ 1AD ¥J1 f3 DSG DJHtPJ81 ftD8JlP TH1© ¥ CtlGtJH *J6 D4H J POt f3 t€ ¥ 8ED 
VJ81JtG£, 1S-GE, JHG POt J64t ; JHG ¥ UE +6 1t31£ta POt 01 OAH PtJD ¥ P8HGE- 

Drn vje ¥ yrtia, tp n 80 a ¥«n ¥£ t3UHi jna orD rm© ftD ; pot f3 V41 a+u- 

«t4H1l+ 830JL DJl PAHG ; JHG ¥ D+81-4t+6 U6 OvJG DJL a rHPOLGJG rH1© ¥JD, 8A 
¥ 18t vJ6 ¥ fOlt ©081, J6 UAl tH ¥36 1AD6 J6 +H 1AD6 J6 OIG, JHG J6 UAl +H 
1AD6 vl6 OIG J6 +H 1AD6 1© OrD ; fUEtPOt ¥ 00t8 .46 ¥ lOtG +6 yrH 3irtHrt 
t8HG. XEtPOt t3DJD8Jt, DJH, POt 01 ¥A G©tH6, ¥8 D4I1 3 atOI tH1© Wl- 
DJH1. fyEtPOt +P Y f46 801 1© GO UtOJGlt tH ¥ GE6 *iG Y©t ltOBEDr*!, MAh 

y et P8Ha rnoi3H aspot ¥ «5r<!DJHi-83i vje Ovia ; jhg ho rnoi3H l+m ojh 
oyji y+¥ Ojg ; fystpot y Dr8i a 0881 «jp pot agai. -Jna ¥ foit O081 

©+6JL ©U1+1+ ¥41 Ji DSG 8130 ¥36 LtH6, JHG G3HA ¥JD HJ1. 

9. POt +1 OED 1© 188 EPI^t I f«IG G36AtG 1© HO ¥ LW6 ¥41 DA P8¥4t f4G 16 prtai aso vJG ^apj.. [cot. m. 

S9H, j'ia 39i9e+n xji v lota y«J6 eat 1© seo vjd »»o»i rm© sa, J6 <*> sji 

IvJHaJt+H +H 3AH TEtl, J) UJ6 001 JL£ +H V $1+t+1 J6 X lota, YE, +H10 -JH 
JQS98+H U 38H1+H, Ty+C J> HJGJt TJO 39POt S9H, JH8 njH TU+C J. HJdt TJ« 

aapot sji 3J. psi. Jna x &i+t+i s,ja rm© 39, adtoia, Tyji a96J>t,4si xs? 
«Jho d> sja, <J. 096J>t 10 89TOia x L+M6 Ty+c da pexjt so. »Jna x &n+t+i sja 
rm© 3d, 89196jsi xs xji xj> pexjt so x it9 je Ty+c T9 ul sioqh? -Jna 
i. sja, Ye, xs hojsi xji <J. aai9G 01 x yrta6 *ie 3J> pexjt. 

10. Jna tujh J> Tja siooh X96 yrta6, * &thh ot*a utx 8 iea ej+s, 

SE+M, T06JH8 10 X lota, X 30S1 TJ> ©via ; POt T9 +6 0,48 OGt Ot V rtL, YE, 

acn j are 01 : jna ausja eti xs, Wa, 39006 xs aaiae^si +h x $>r»i vie x 
oosi ta Oja ; fyetpot xs dju 39T0ia x L.+M6 Ty+c xs tjsi 096Ata. *Jne 
a9T0ta x+s l+m dji a o+gh rm© x pot 8 sah, xji eput xs tjsi 39TJia x ita 
ty+c aot x Ptoi Ty+c xa psxJt usua, xs dju oiso a9?oia s 3<i*t aas^na+n 

81 vIG TJGH, JH8 T+3 DJI Y y+1HJS ; JH3 8P1^lt V TJG y+1H,4S1 T+3, Y DJI a£t 

tjorta xji n +6 x Sth je ©via. 

11. *Jna +1 083 1© nss xji x &i+t+i sag rmo 39, t^o 1 jna J> woi Jha 
a9wta e it9 ; j«ia +1 yj6 uo rmo x ita tu+c sj. psv^t fja sa«i ; jna x 
atoit xstJG y-i6 pet aaruha, ye, J0S9atn «ig oi a+oi+; jna x tyATiJs XEtue 
a+a J0S9Q y TyAiHJS jg x at+en s»io. 

12. *lha il 0E3 10 18S 8P1Jt J> UQ S9H X 1t9, d> SAQ r>i1© X ^l+ttl, A 

a9T0ia \s tjsi doh rmo 39 x it9 fy+c +6 itJDrs j are oi. «Jna ta sjo 
rmo 39, fyji a96J,tJSi xs ? «Jna <J> sja rm© t+3, i© ho x tHirnt9iEDr»i 
XEtje ; pot ii sieo rm© f+3 jg 8 sjh si9qjl ; pot J. a9fjia x^i T9 yj6 +h 

X P0t3 JG 8 3JH ; VJ1 HJGJtX9US, d> H+© X41 +1 UJ6 X &1+W J6 V lota J 
JH3 T9 S1E0 rHIffl 39 J6 8 3JH S190JL U+V JHrV-lt. 

13. J«ia +1 OED 1© IBS XJ1 T9 SJ8 rhl© 39, 190 ! J«ia d. I«I01 J6 +P 1© wo 
HJ4 T+3, J«iQ c)> SO f+D HvJI ; POt T9 fJ3 OOH Pt*43 39POt 3J, 1tJ6JHS. 

14. Jna +1 0E3 1© nes xji J. moi J»ia a9TJia x ot£i s+i+ vie ^gtosjwa, 
j«ia oiso rxjt s+i+6. *Jna I a9fjia x s+it vie hJ6Jt4L ; jna +h v s+it vie 
•iJ6JtJL d. a9TJta 8 erwH, JHa D9 uj6 jos9a+m+ PEt j»ia nan. 

15. Jha +1 0E3 10 18S XJ1 J> SO V TJGK6 OTl J JH3 J »i £«i<5Jt 083 88H J«i8 

sisa agpot 39 ; j na T9 sja rmo 3a, hapj., Ty,Ji 89T0tajsi xs? Jna d. sja 
rmo t+3, 8 crts+H, 30S1 3+oi+p9i j na PEt j are ot nut ert<5+HG. Jna ra s^a 
rmo sa, hojsi X8 y OviHaasjHDrn «jg ja ? Jna cf. sja rm© t+3, A ho xji 
T9 irGJL t+6 c+iatJH ; HJGJtxgus, i> ao hji ho x 39H+m vie oi L+M6. «Jna T9 
sja rmo 3a, aaToia x ert<;+H t©3 vs s9jsi, +6 x srxrt *je x S-rn ue ©ja, 

8P1Jt X 3JHJt vJG V PUD. 

16. «Jna +i 0E3 1© i8s xji A 39TJta xji Da yvi6 ojt+a jye +h x "&i+t+i ; 
j Ha eput Da TJa a+H ojt+a jy£ +h x S^n+t+1 pot x sies je 8 1*3, v ehsji 
sieo rm© 3a, se+m, tso! *Jna J> woi jna aaT,iia v ert<5+H jojh, ast+H s (Mi. in.] prrsi as© vJG Hap*. 17 

CAIO +H Trt 8t36. Jh8 X EHS41 S48 TH10 39, 39fOia X IjD vJG ©via, Y£, 96H 

x Sth vie x 9irtnn Pex4t! 'iojsi xe x 39h+h vie x it9 tu+c xj> P8X4t so? 

»JHa J) 4HS4t8 T+3, SE+M, Y£, +1 +6 X ire JC ©J8, TU+C D48JL V1S41P 43tQ8 +H 

x T8tis je x c+iat4H vie 34H ; fiietfot, +1 +6 x sosi Q96j>tjai j are 01 L+M6. 

«J'i8 T9 SlEO rH1© 39, SE+H, VE, 4HG X 30S1 Svl+rS 10 X SOI. «JHG 8P1Jt T9 

tjq S4a X96 urta6, T9 S4a rm© 39, is©! «Jhg J> isoi, 4Ha I 39?4ia x Sth 
je ©via oo+h rou 43rn x caat4H vie 34H ; 4Ha <J> so 34Ht poi gs'i ji t+6 P91 
j na urtDn m. 

17. <Jna +i 0E3 io 18S X4i A a9t/4ia X41 x tvia vie Artn tu+c 3d. P8X4t tjg 
S9h, UJ6 x urta vie ©via, tu+c ua 1© x pshi+h vie i+etn uoi4t6, ot io x it9 
je up ; tu+c uoi4t6 et 8 t4it964Hi£DrH vie x tre vie ©via ; jhg J> oiso 89- 
T4ia X41 x it9 vie up Uvi6 8 tJit96J»ii£Dr»i vie x ire vie ©via. <Jna x eh<mi 
sja rni© 39 4©4H, Iqo JHa a9foia x ©viHadSJHDrH vie ©via! ^na J> isoi 
-ina a9TJia x t9a934t vie x urtia, vie t©d sa PEX4t TJa siogh ; 4Ha A oiso 
a9TJia x itvipji, to Dia it9i£t x ue aapot t+3. Jna x Ij3 vie ©ja ujhi 
potL 4«ia Uvi6 a»mj)6a vie m ; 4na 8Pi4t T9 uj6 84-m6a, <*> 89T4ia x T4GH6 

OTi, J Ha X f0l+ ©0S1 0£3 88h 81 v!6 T46H 4H8 4308 riJH T+3 +H X P0t3 vie 8 

are. Jna d. s9T4ia X4i T9 ujhi poil 3+h+si4t+n m© x 1911, +h ist jhb: 
QtEi Giott ; jhg x 3rn+i+oa6 urt ojxjta iqojxjT 10 T9t t+3 ; jhb cf. ag^ia 

XJ1 X£ 08S1 T+3 81 Ptvl3 J3rM XJ3. JH8 <Ji OISO 89TJia 1UJ16 rXJt6 PJlOtM 
Tt3. 

18. «Jna +1 083 10 nes xji xe urt ojt+a jue +h x &imi, Ptvio a9Pot 3J> pes, 

JH8 <J> SO XJ3 HJ1. «Jha +1 0E3 10 1£S XJ1 X EHSJl S1E0 rHIO 39 JGJH, S£+H, 
ISO! »Jha J. WOI, JH8 cf. a9TJlG X TJ6H6 01H JOJH, 4Ha <J> SO £H<JJL6 G9SJH8+H 

riviH x c+iatJH vie 3<jh; jna xe aia 3+h+sut rmo xjs. -ha T9 sieo rmo 39 
jqjh, se+h, Iso! «Jna ^ isoi, jna d agfjia x Ijs vie ©via oo+h potL J3rn x 
c+tatJH je VAh. J^a d agfjia 3rti+iiOG6 vie ngii to urt s+o, jna to urt 

JPl+OUa U+X 01 3JHJt vie a+696J6, 4 ha U+X 84616, 4 na rnoi9H sn+ws; 4 na x 
EH9JI S1E0 4 H8 D08 01 X96 L+M6 rH1© 39. JHa X£ Urt T9LG 3 J, X H8t «JG'X 

143 vie ©via; 4H8 x 84616 4Ha x rnoi9H si+t+is urt ossi 81. 

19. «Jna +i 0£3 io ies X4i x ehsji she© rm© 39 4©jh, se+h, Is© ! Jna A 

LS01, 4H8 89T418 X l»43 J6 ©J8, X41 T9 Uvl6 1E0H 3A X 1911; YE, X &rH vl6 X 
464H8S1+M ©J8 UJ6 WW J6 X Urtia; 4H8 d> SO 4H8 3£t t4©rt8. «JHa *, h9PJ>, 
SO X41 T9 Uvl6 I+P148 M HvlH X OtvlS, 4HG SIEH POt X S+H6 vl6 X Urtia. JHa 
8P14t T9 Uvl6 SIEH, A SO X 3ri1+1+©a6 vie X rtL, X41 XE Urt ©4X4tG 1S04X4t 10 
PA1 4G4HS1 X 41JS16 vIC X 143; POt XrS Urt. X 1U4I6 00L8 3J. X EH^Jt vJ6 X 

lota. Jna x srn+i+oa vie x rtu UJ6 ©4X4ta i9©4X4t; 4H8 * 89T4ia xji xe 
urt +h 8 ist<; 4H8 siEDrs a+ta+H, uo rm©x a+ia+n tu+c 3* psxjt so! «Jna x 
8V54L vie x lota she© rm© 39 4©4H, se+h, Bawia x urtia 4H8 x u+6ar3 x£t- 

vie; YE, 89T018 X T8S vIC tetJJl TJL ©4X4ta 1«)Q4X4t 1© Pi1 404HS1 X 1U416 
41vISl6 J6 X 143. 18 prt&i mo vJ6 »iap*. [cji. in. 

20. <Jhq n qed 10 nes xji <J> so Jha set t^orta xji x ©tei Jha siEDrs 
a+ia+M UJ6 x ina jg x urtia: Jha +1 pai; Jha x poi XEtJG UJ6 Josaa+M ©tei. 
Jha x £'i<;ji vie x lota sieo rhi© 33 j©Jh, sew, Xrs dji a x aaswoDrh jg 

01 h£Drh6, QthatJaC, irM6, Jha Hdll, XJI DJI PAI JQJhSl X 1UJI6 J1JS16 JG X 

Us. 

21. Jha n oed 1© ies xji x EhSJi sja rhi© Da, Iso, Jha aatoia xa 
saa, Jha oiso x saa jg xa atjxuh ! Jha J> isoi Jha aatjia x una jg itj- 
Dts; j na J. aatoia Drnru©a6 we nan, ye, ach J6 +1 urt +4 nroa^t, J6 dju -46 
x sjha jg x sa. 

22. Jha ti oed 1© ies xji J> aatJia Dnw©a6 ©jx,jta issjxjt 1© aju, 
urh jojhsi x nut; jha <J> aama uot6, jha t©Drt6 jg uot6, Jha ©t£i siow6 
titx v sota jd™ da iait. 

23. Jha n qed 1© nes xji J> aatJia DJht <Uh,itEDrh6 ies jue, eput x 
DJhJt we uot6 j»ib orhu»iDrH6 th x una; Jha J> aatJia oak sm§, ye, ae»i xji 
<J> a+a hji nroajt xjd. 

24. Jha n qed 1© iss xji J> so 8 d+si jg astohjs Jh x pes je x una jg 
tud+s; j na (J. so U1H+H6, j ha J) ma trwAime, Jha rtLousos, Jha ot DJhJt 
je 1+ODrnvtors hJ+6J6; Jha a so x m. ^a x tJQS xji xe t^hi; Jha J> so 
D8hi+h6 irmw +hi© iasj6; Jha J> so x ii£h6 jg x ru, xji xe urt atooh n; 
j na <J> so 3JH+ s+it6, xji ve urt srho; -jna J. so 3J4+ xji xe urt artna utx Pit; 
j na <J> so ojHt xji a+a iraai 1© x rtL, aao©6 je x oueo+h xstje. 

25. «Jna +1 oed 1© nes sput & so xa6 L+M6, Jisov esnrt ue aetonjs, xji 
+1 nesi PtJD jp x pes jg x rtL; j ha aatoia cf> so Drn+i+©a6 ?© fja poih, aa- 

006 *IG X ©t£1 J ha Uttai SrSDJhIS JG X tOta. «J»ta J> SO X TJGh6 Olh, j ha v 

Iao jg Oja aasjha+n 81 jg fjeh; Jha Ta oed ash Jha Doa "p+dsjip rhi© xjd. 
Jha I oiso so Jha a£t t^ona, xji x fow Oosi pai run iiuw rxji6; Jha 

X£ Urt 01G£ha JG Oua, Jha C06h. 

26. -Jha X £h<5Jl S1E0 fhl© D3, S£+M, SlaTOia ¥ 1UJIG a+SJ.116 J6 X lJD, T© 

8t co6h 1© D+h+sut rhi© x* saa. -Jha ta s^a rhi© Da, Xq taD^DajtJsi x 

1U41G J1JS16 JG X lJD? QaTOta X£ 8t X£ T© DJl SM X 1UJIG 1U96 JG +6- 
tJJl; fUEtPOt X 1UJIG DWS1Jt6 «G XA S38 DJl 8 SrSa JG XJD; POt V 8t JG X 
T8S JG HUAI; JhG X36 1LUIG D+h+S1Jt6 TOD X8 aatOiaJSI, DJt <5r<5 XA S33. 

Jha aatoia xe et ncrs pot JGJt; pot aao©6 jg XEt pel +h x Ijd jg ©ja, XEt 

©8tDJh1S 8t D£3 fUA1 +h T+6 flira. 

27. >Jha x £h<;ji sjg rhi© Da, wo! «Jha * wm, Jha aafjia Lta «5JhJt£- 

Orh6 18S JUE +h HCrShJS ; Jha XEt 08tDJh1S Urt TOA1, a€h IAO W© X lJD 

jg Ojg. Jha x EhSJi sja rhi© Da, xa6 et DEa tuai +h x aira jg x Ia% aa- 

<006 JG XEt PEL +h T+D. »lha d>, haPA, OISO SO D^ht JG X POtL <5JhJ1£Drh TO 
18S1 JUE +h tiCrShJS. 

28. Jha +1 oed i© 18S, xji <J> so x DN/mt©a6 jg x rtL ©jx^ta isojxjt. cji. in.] enm aso *ig hdfk 19 

JhO X EhSJl SJO filO 39, adfOLQ XA S33, Jha OlSO X S38 JG XA atJXtJh ! 

Jha +1 08D 10 nes xji J) woi Jha aafjis x nan jg da saa ©jxjta isojxjt 
th Dnwoa6 jqjhsi x saa jg da auxuh ; Jha xe urt qjxj-ki nojxjt 1© 
aju. 

29. Jha x 8h<5Ji sieq m© 03, sew, aafota x pehith je p+il+ yout 
fine xa pexj* so ; ve, aen x ttGJt jg fy+c fa sieq ; Jha x bjils xeug st x 
ajus jg f ji ; j na x Dtsis jg aetoh^s 8t x UDTi£orh6 jg x am, fu+c 

SlAhaJL X A6 JhG T8tGhJl. X f8t1S JG X C+lGUh JG DJh, Jh3 13GJL XJD JL£ 

thi© atoa toa6, xji xe -uttD, Jha 8t usi ; Jha x I81<5 Jha siEDrs a+iaw 

TUtC XA P8X,Jt SO +6 68*1 +DJ<;th£Drh6 J ha V TUB JG X C+lOUh JG DJh. JhO 

8 otei j ha 8 ut+ai ortp a+GJ>ajL xjd ; ve, a6h x yrta jg x srsi+s jg x 
airthn ©ja, Jha x Djsas to +6 x Ijd jg Ojg, jg f©D x foit Oosi aeuL 
tjorta, ptvJD x aao+h+M jg x urtia fhiti x+s iad, jha pud x+s u>d fjhspou 
Jha pot JGJt. JhG ?iui x 8h<;jL sneo X36 yrtG6 d. aafjia Jha so xji x saa 
jg 3i suxuh ata orhuha JOJhsi da S3a, joota+h 10 x yrta jg x £h<;ji; jha 
aaooe jg x tug jg da saa, JhG x uDii£orh6 jg x ojgi, <J> aafjia xji x 
saa jg da auxuh a+a oejnst x nan jg da sda. 

30. Jha +1 08D 10 i8s xji J) aatJta Jha so x lait jg x saa jg da 
auxuh, xji xe TJa OGJtorD da saa ; Jha xe y^hi PotL th Driin+oa6 njh x 
pesjGXWha. Jha <f> so xjd Osixjta iso^xjt +h Drnti+©G6 ; Jha I so 
y©t6 Jha t0Drt6 jg yote jDra xjd ; Jha +h yot6 Jha t©Drt6 jg yot6, J. so 
DJht .<54hJt£Drh6 18S jys. «Jha x 8h<jji sja mo D3, aatoia xa€ dji ay+hai 

th rh33l3P. 

31. Jha n oed i© nss xji I asfjia eput xs fja ay+haia +h rhaaiap, xe 

8308D 8 aetQ, Jha LOXSrD, Jha 8 P+LL+ 1311, P^l JG AathJS Jha 01 DJhJt JG 
jaJD+h£Drh6. 

32. Jha +1 OED 10 18S XJ1 X ehSJl S1E0 rh10 D3, SE+H, l<10! JhG J> IS01 

Jha asTJta DJh+ h£Drh6 Jha o+MarD€. Jha x Ehsji sja rhi© D3, fuji 33- 
foiajsi xs? Jha I sjg, d) aaroia djh+ hEDrh€ Jha otMarD6. Jha fa sja 

fhl© D3, X36 8t X h£Drh€ Jha 0+Har36 JG X ^JhlAlC 

33. Jha +1 OED 1© 18S XJI d. SO JDr« X hEDrhG JG X ^JYUIG X PShGEDrh 

jg 8 otei crtc. Jha x 8h<;jt sja rhi© D3, aafoia x pshaEDrh jg 8 enc, 
ty+c +6 dosi jajD+hjat jarc 01 rxjt crtcje, fy+c siejl x sehis jg ©jg, ve, 

Jha lOnVOtJL X-4D Jha aAhGJL XJD a8h, JhG V00JL XJD y+x 8 YOO JG Arth, 
JhG attHJL XJD a»h th10 0J11tG+1+. 

34 Jha ti oed 1© 18s xji cJ. asfjta x+s ©t£i Jha jajD+hJai crtc; Jha J. 

SO X 8J61 XJ1 fd yj6 X PShGEDrh JG t1. JhG d> OlSO SO QOIG, JhO S+l€Jt, 
JhG S+IOS, Jha SQ8HJ1S, Jha PAh-IUAha 1+hJh, Jha 01 DJhJt JG ItJDrS OlOX- 

m; jha <*. so djw fetins. Jha x eh^i sieo rhi© D3, se+h, 93foia x ©01a, 

JhG X S+LG^lt, JhQ X S+10S, Jha X S08tU1S, Jha X PAh-IUAhO 1+hJh, JhO X HA- 20 prtsi aso v^g hdfk [c^i. ni. 

Drs oioxtn, jhg x TSiins, fit x G96j>t6 vje x+s otEi jhg J3J3+hjsi Cftc: jhg 

OlSO POt X 11E6 JG V UftlG, GO XS 09S1tJt X SEH1S JG QjG, JHG SttH XJ3 
08H +V1© GJII+Gm. 

35. JHG +1 083 10 18S XJ1 J> 1901 JHG 39TJIG 3JHt y01Jt6; JHG X£ Gt6<J,GJG 

x <ijHm6 ptJ3 x S3G jg 3J, stjxtjn. vlna ti oed 1© iss xji x ehsji sjg fm© 

39, 89T01G ¥ tfiL JG ® JG +6 fIJH X S90 JG XA 8WWH ! >lhG <J> ISQ1 JHG 39- 
TJLG 8 3JH J3fW X ^JHIAIG TO UJ6 SJ1Jt81J0 PtJ3 V S9G vJG 3J> GtJXtJH 3A X 
3JH+ yOUt6; JHG J. G9TJLG X &1W1 sJG ©JG, XJI +1 GE3 G8H JHG tGI fIJH X 
3JH, JHQ T9 UJH1 POtL fIJH X 3JH+ yOUt6, 9GH fH1© X S9G vJG 31 BUM Ah, TO 

irrt +4 x itjstsi una. 

36. «Jhg n 083 10 iss xji <J> G9fjia x S-imi jg ©ja, xji +1 toi ruh fXJt 

<}JHm6; JHG XS UJH1 POtL 81 vJG QJII+Cm fIJH X 3JH+ UOUtG. 

37. JHG +1 083 10 18S XJ1 <J> 39TJIG 3JH+ 3flWOG6 vJG X ^JYUIG fIJH X 
UHG JG 1TJ3+S ; JHa A S9TJia X t8L JG ©JO, XJI +1 IU6 fIJH X S9G JG Oi> 
StJXtJH ; JHG XS Urt SOJUtG 39P0t X ^JHIUG, JHG UI*t S3+1H. vlHG A 39- 
TJIO X &1ttt1 JG X lOtG, XJ1 M UJ6 fIJH X ^JVUIG ', XJI X8 G+G ItJSIJt, 

jna fsisn x una pot xst +HTJtnfHS ; jhg J> 39tjig xji xs urt fUAi, jho jq- 

S9G+M P8t JHG a+01+PSl, UO r»i10 3A 1911, 39P0t XS lift SISH. 

38. -Jhg +i 083 io les xji J., hgpA, a9f jig xji x ^jvuie to tjg ©oh 

POtL 81 JG 0J11+G+1+, G+G Tf33l XJ38-JIG6 89P0t X lOtG J JHG X 18t *J6 X 
lOtG UJ6 U+X XJ3 ; JHG <J> 39TJIG XJ1 X8t 3fXJt ^H1J>16 lift GJXJtG 1104XJt 

fivJH x yout6, jhg fiviH x uihg oiso 10 am jgjh&i xjs; jhg J> 39tjig 

XJI X 18t vJG OvJG UJ6 U+X XJ3, JHG OISO XJI X t8L JG OvJG UJ6 f1J»l 01 
XOG XJI lift GJXJtG TlQJXJt J0JHS1 XJ3 10 3J1I. «JhQ (f, H9PJ,, 39TJIG XJI 
X ^'11*16 XJ1 TJG QOH 81 JG 0J11+G+1+ Uft G9l+GJtG 3J» X 18t JG OJG 81 JG X 
TJ'i96 JG 01 fXJt H£Df'i€. 

39. «J«iG +1 083 10 18S XJI J., "19PA, 39TJIG XJI X8 G+G ItJSIJt iH X UIHG; 
JHG I 39TJIG 8 390, JHG +1 UJ6 OJt+G POtL J3fH XJ3. JHG X 8H«5Jl SJG f H1 
39, H0JS1 X8 X 39H+M JG X 390? J»iG A SJG fH10 T+3, A HO HJ1. «JHG T9 
SJG, £l9fOlG +1 1tOS9GJL 81 JG X 38L JG 8 3+0 : JHG A, *19PA, 39TJIG +1; JHG 
T9 SJG fH10 39, X 390 XJ1 X8 39T0IGJS1, t€ 8 TJGftG JG X ^+06, TU+C OfH- 
18H6 X OfG9HfH1S JG X lOtG TU+C T9 TJL 3SG fHIO X T8S JG +6tJJl; JHG +1 
OISO OfHIEHJL 3JH+ WG X 1tJP9S+G JG X TOlt ItJPJIS; JHG tl +6 8 tJOftG UO 
f'i10 X JHQtSG+M6 TU+C 8t flJH X 1I81S JG 3t8S, S86 X8t 8t HJ1 SO 3JH+J 
HJ6JTX9US, X8 OfH1£H X OfG9HfH1S JG X LOtG, fWtC T9 TJL 380 fH10 X T8S 
JG t6tJJl; TUStPOt, XS 8t JG Ot£1 UftL fHIO X 3JH1U6. 

40. *Jhg x 8H«;ji jg x lota sjg ni© 39, Xs tjsi 39TJIG w xji x aso ito- 

S90J0 POtL PtJ3 X 38L JG 8 ^tO; J HO TUJH +1 1tOS90JO POtL PtJ3 X 38L J6 
8 <<+©, +1 OfHISHO X 11SHHJS JG X OjSUl JG X lota, JG T03 X 1UJI6 J1JS16 

ast tjofta; jhg xe SEt tjofta jootatn 1© x hol ty+c te +h x Ij3 jg Ojg; (Mi. in.] prt&i aso sJ6 hapj, 21 

TUEtPOt, X96 LW6 00 POtL PtJD X <it©6 tH 1+©t+1+, rm© V <J,JH1J,I6, JQOtQ+H 10 

x it©L tu+c +6 tn Oja; jna eput xe oo PotL aj, x una jg x iyjiG jusie 

JG X IJD, PtvJD X q+06 rH1© X ^JHIALe, X8 8-9JS1 X P8HaEDrH JG 8 Ot81 J HO 

jsjDtHjai crtc, fUic t6 dosi jajotnjat jarc 01 rxjt crtc,j6; pot aafoia, 

X£ TJG 1£QH JU8 PtJD V QvJ&-Ul JG X IJD, 044+ 18t1S ?l)+C 8t ItEh J»iQ D0S1 

irjors; jna oiso d*ih+ oredhr'iis- jg x lota tjg xe ieqh jye; jna 01 xts- 
tjg xe arn, xji xe dj,i -utcrti x m ye vJG s lota; xji xe oj/i awna x j>6, 

JH8 T8t8H V T8T1S JG X CtlOt/JH JG DJH; TUEtPOt, X8 SdASl XJI 8P1Jt X 890 

tjl ooh PotL Lto x tjh86 jg x otei jna jajD+njai CrtC, XJI XEt 8t Wit 
lien j na itJDrs Lth6 ieoh jye PtJD x aso, tytc t6 ¥ aso jg x Ijd jg Oja; 
J na eput ^96 lien j Ha WDrs L+H6 yrt uoh j ye, +1 qojl PotL rm© 01 x 

H8DrH6 JG X ^HIJ.16; JH3 8P1Jt tl OOJL POtL rm© 01 X H8DrH6 JG X <J,4mj,l6, 
Y8, 9GH JOtJ» X OAHi y01Jt6 ty+C X8 TJS1 S9H, y+X X <5,4Hm6 TU+C TJG OOH 
POtL 81 JG 0J11+6V1+; X8 S9J&1 89006 JG X OJHt 118H «JHa 1t,JDr8- LW6 TUtC 

tjg atn ieoH 81 jg x a^o fytc yrt iieh rni© x rHajtsuHaw jg x cuatJH jg 

D/JH, JOOta+H 1© X 11EHHJS fy+C +6 ihK UlD JG Oja; 88006 JG X96 L+M6 fy+C 

8t ieoH jye 81 jg x Oj&ul jg x Ljd, jh josga+n otei djh+ a© smai, ve, 
+HSoarc yji "8-eirH tjl otei net OGJt XJ3; HJG^ngus, xs 89fOia^i xji x 

<},4H1J»I6 TO TJG OOH POtL 81 JG 0Jl1t€+1+, JH8 TJG a+H I+P1J8 H 8J. X 18t JG 

©ja jarc ot nut neDrH6 run x pes jg x una, tu+c +6 cjts jarc ot rx^t 
UH36, tytc +6 x una xji x Lota ®ja tjl orG9Hrnua y+x xj. pexjt, xji t+6 
S9a Dsa tjg pot x una jg xet +HT^t+irHs; tyetpot xa S9JS1 xji x lota 
Oja mi hji srpjt xji x <5,jHm6 uti rutit agsitJt x otosivot jg xj, S9a, 
tytc et jsrn xj. at^xtJH; H9XJt y+i T9 srp^t xji x ( 3jhu>i6 DJiagsitJ+x 
S9a jg xj, at^xtJH; H9XJt y+i x lota Oja srpjt xji x <JjHm6 dji pot JGJt 

t93£H +H XJ1 OPSt &iei JG 8WHaHJ8-, TUiC X8 89f0iaJ&1 Xe 8t tH, 89006 JG X 

lien jna aosi ntjors- lem jg x Oj&ul jg x Ijo ty+c tjg atn ojh sjo 
aj, xji jajo+Hjat crtc, t©6 potoeDrn xe tj&i S9H. fyetpot, sjl x Ijd jg 
Oja, <J> ytt a orts+psi rm© x ^^hu.^, rm© x c+6tim jg x tJ3Hrm jg x tos- 
jg +6tJJi +h otei <;r<;3JHi. 

41. Jna +1 oeo 1© nes xji x ensji jg x lota sneo rm© 39, sem, 99- 
TOia, sjl x Ijd jg Oja, eput A tjg c+6+ua x tJDHrm jg x tss- jg teu^i, 
jna x+8- tJDHrm jg too <J> »i90, +6 x S9a jg xj, pex^t; Tyetpot, eput A tjg 

6+6+1Ja XJ3 tH <5r<iD,JH1, J Ha S3+1H XJ3 8J, X TJH8 JG X ^HIJ.16; J H8 8P1Jt X 
^JHIJ,^ a© SirD8U J0S9Q+HL+ 89006 JG X 30S1 IIEH JH8 ltJDrS !8t1S JG X 

Ojsxji jg x Ijd, tu+c tjg a+H ojii ajo aj, xji jajD+HJai crtc, tu+c t6 x 
Drxjt jg T8tin&, sjl x Ijd; Ji y+i a Drts+psi rm© x <5,JHm6 +h xji ae, +h- 
sodjc xji di y+i at+n PotL rm© xjd *h dj,h oh net, Drc jg dj, O-ishjl, tu+c 
djl a men jna itJDrs, sal x Ijd; pot 89T0ia, sal x Ijd, J) y+i djh+pjsi 
oisaip rm© xj, sga, xji xe dju m daw L+»i6 Tytc I dji D+H+sut rm© x,jd, 
tutc dji a iieh j na itJDrs; jna epi^it xj, «9o dji a agsitjta, jna aytnai tn 22 prtai aso vJG >i3p<j>. [c«n. m. 

rhaatap, Jha otso x saa vie xj, at^xtJh; aafota, X96 l+m6 DJt a t+a n, 1© 
on PotL r»ii© x ^jvute, a<i x g*pi Jha ist jg x Ijd; Jha +h xjd dji a tm 

3* GjSUt, SJL X 1.13, Jha 3J> t»JG Jh8 3J> SJtGEDrh; JhD 8USJa fit X£ fG 
DJI S9G 1G at+H POtL DA 6«l>rH J1 XJ1 G6, PGt XE DJt YJG X G+P1 Jh8 X 18t JG 

x fott ©osi: J Ha ip xe Jhaw rhi© x Jha, xe dji a t+pua hju tesi ae, 
Jha dji a s£ea th x jcmesi+n ©tuara jg x Ijd; Jha f©so dji irat+D las, 

Y8, UG+H6 JG Qt81 «5vJ+, f8 8>G1+PSt HJh X D8h1+h6 DJI X8 3. 

42. Jha +i G£D i© ies ¥J1 d. aafjta x tJDhrhi jg * saa jg 94 auxtJh, Jha 
otso x as© vje x Ijd jg Ojg, tutc tjq itosaaja PotL ptJD x D8L jg s Qmd, 

XJI tl GED POtL PtJD X QjHIAie, rhi© X tJDhrhl JG V S38 JG DA atJXtJh, JhG 

Eput +a fje on PotL rhi© xjd, cJ> aafjta rxjt asos, ftitc qed potL a* x net 

yJ6 X lJD, PtJD X ^JVUIG rhi© XJD, rh1© X GrhGthSW JG X ^JhlUG, J Ha X *JD- 

nrhi vje v saa jg da atjxtjh, Jha otso x <i+©6, to urt sojuta ruh oi x pes 

JG X rtL, XJI X tJGfta6 JG X ItJPJIS Jha JG X lUJtG J1JSt6 JG X lJD 8t 1tG. 

43. «Jha x ewjL sieq rhio Da, se+m, Xa6 tesi tJQrta6 mc xs tjsi sah 
darn x <i,jhiAt6 dji jsuatw x it©L jg v prtsi, fu+c et jg y iluig jiu»i6 *jg 

X lJD, Jha DJI 3EG HOh X HIEH JH3 ItJDfS LW6 fWfC fJG 8+h 1£Gh JU£ PtJD 
XJD; JhG DJt DEG hOH 10 01 GthatJa6, irH6, Jha 1911, XJ1 X I/J3 vJG Oja +6 X 

S-rh vJG x 3irthri Pfixjt, Jha x &£GYrt jg x unia; Jha xji oi 3<Jh orsi oro 
rhi© ft3, ot xe GJhvJi a SEG8; Jha xe srsi an Joota+M ig x urta6 fti+c dji 
a Jsuai+Di a* x osl jg x Ijd: Jha x urta6 jg x Ijd dji a 3£a hoh th x 

tJGrtQ6 JG XJ. S9a, J6 UAl J6 th X tJGrt06 JG X 1LUI6 J1JS16 JG X lJ5; 

TUEtPOt, xe aoL dji a Jsuat+Di +h urn; pot x£t +6 urn 0«ja Jha urh Djuta 

OGJt 01 X rtL; J hG X UO QnAL XJ1 T9 DJI DJhtPJ&1 ttDSJLP Th10 01 h£Drh6, 
aOL rhIO X 3+06, Jh0 Ol&O rh10 X ^Jhli.16; Jha £P1Jt T9 TJG DJh+PJSUa Tt3- 
SJIP rh10 X ^+©6, Jha ©ISO rh1© X ^JhlAlG, XJh T9 DJt DJhtPJSI TtDSJtP 

rhi© x qjvute, Jha otso rhi© x ^+©6, Jha x tesi DJt a prtsi, Jha x prtsi 

DJt a t£S1. 

44. «Jha +1 DJt on io nss, xji +p x ^jvutc DJt tetoh rhio x Ijd jg 
Osja +h xji G£ xji T9 DJt ajh+pjsi TtDSJtp rhi© xjd th urta, Jha OtSO th 
net, +h 6Jt+ a9a rhio x uotH jue jg x£t siraat+M auos, Jha *p xe tstah 

HJ1 XEt ffitIS JGJhSI X tJD JG Oja, XE DJt a hrDBJta J3rM x saa JG XJI 

psxjt; ye, xe DJt a hnajta jsrn x tss jg tetJJt; Jha xe DJt a 8 ausi 
nait njh x ntjotsi uiha pot JGJt: xe DJt a ho Dot atoi ash thio ojnt6+i+; 

Jha X T8S JG HUAh DJt hO 50t B GrhP8h0Ja; Jha XJ1 Gt£1 111 TU+C TJL 

ath atGG pot xjd, aj. xji Gt£i Jha jaja+hjat crtc, tu+c uj6 pehaja si x 
ajGt Jha f+6 c+tatJh, xji ta 3A1 taa jue x sot6 jg 3Jh ash i© fjt; ye, xji 
ot£i 1+1 rate fJL a+h a+Ga pot x aasitroDrh jg 3Jh, DJt a ptta aj. xo6 to 
a+oa +1, rhi© XEt rut aasitroDrh, sjl x Ijd jg Oja; hJi x agsitrGDrh jg 

X SOt, SEG +1 a X G8S1+M JG +1 +h1© XJ1 TJt TU+C TJL hO AHG; POt aatOta, cji. in.] f TfSfi a%> ^e hdFk 23 

¥ts +6 joota+n 10 ¥ ojmtem je ¥ ajet, Jha otso jootath i© ¥ srsi+s je 
Oja, rivJH 01 ¥06 to iu+t urto u+qjg»ijs Jha J8vi3+h£Drh aafot m. 

45. <Jho +1 06D 1© nes ¥41 ¥ e'isji sieo rhi© 3a, ^pa, sew, X» tjsi 
aaivita ¥41 tp ¥ ^Jhim tauhi, n dji a lui ut¥ ¥J3; Jha ¥8 otso hojsi 
orhsrthtH ¥ oreahrhis vie ¥ loia rhi© ¥ tes jc tet44t; jhq *s oiso tj*i 
ma, ¥41 ?©so tai4hi4L hji, Drsi iJtn); ¥EtPot, uo, a rhi© ¥ ^Jhme, tp 
+i so a ¥41 ye tetah yet tens JOJhsi ¥ Ijd vie ©via; Tot ¥ iad ojdjl, sjl 
¥ Ijd vie ©via ¥Ji d> u+t urto 8 ot£i Jha e Detejtrs urto jd™ ¥ cttatJh vie 
34«i; 8 urto mtc dji a J6Jttesi+n, a¥Jt Jh ¥ urn TJha ot o«i ¥ r¥Jt: a¥Jt 
1© ¥ orhe+hsw vie ¥jd rhi© las Jha up airthrt, ot m© ¥ aat+ejtrhs vie 
¥jd 1© ¥ tetahjs je ¥£t tetis Jha ¥ auhahjs vie ¥£t Dj>ha6, m© ¥£t aa+H 
atoi a©h +hi© oj-n+em, Jha otso w© oasitroDrh, aoL uDiotrtt Jha simi- 
vtfflnt, jootaw i© ¥ ojii+em vie ¥ ajet, vie tu+c J. fje siooh. 

46. Jha +1 oed 1© ies ¥ji nun ¥ EhSJt fja siooh ¥ae urta6, ta sja rhi© 
Da, I^DjDajtJsi ¥8 ¥ ore3hrhis je ¥ Pe¥Jt m© ¥ tes vie +6tJJt? <* sja 

fh1© T+D, YE. Jha +1 OED 1© IES ¥J1 T3 SJG r'i1© 33, 1^0, Jhfl 83?0tG ¥41 ©t£1 
Jha J8vlD+hJ8t CrtC, TU+C t€ ¥ 3rXJt vie JaJD+h£Drh6, T©€ P8hG£Drh +6 ¥ a jet. 

Jha ta sja rhi© Da, Qatota ¥£t et, sec 1© crtcj6 o'dt; ¥ urh te ¥ Crtc vie 
¥ Lid vie ©via, Jha ¥ r¥Jt t6 ¥ crtc vie ¥ ajet; tUEtPot, toso aauMJL hji 
1© ¥ Crtc je ¥ Ij3 vie ©via, aaunjL 10 ¥41 ot£i cnc, ty+c +€ ¥ sr¥Jt je 
javis+HEDrhe; jna Da +6 ¥ tot vie ot ¥ rtL. 

47. «Jha ti 0E3 1© ies ¥J1 (*> tsoi Jha aatjta ¥ tot vie ot ¥ rtL, Jha Da 
sji rivih 3Jh+ uout6; Jha Da fja aoa+hYrh oejt ot ¥ rtL, jsrn ot h£Drh6, 
o+hatja6, irM6, Jha nant. 

48. «Jha n 0£3 1© iss- ¥41 1 aatJta ¥ Crtc je ¥ Ijs vie ©via, Jha +i« hn- 

8Jt6 lirt P+©, 83006 vl6 ¥ U+OJGhJS Jha Javl3+h£Drh6 J6 ¥ fOt T© SJ1 Hvlh 

DJht Liout6; hjejtvaws, J. 83fjta ¥J1 ¥ Crtc vie ¥ Ijd, f© tirt ¥ SEhis vie 
©je, tirt ot&o riJh ot ¥ pes- jc ¥ rtL; Jha *£t ao3thvrh6 rivih ¥ pes vie ¥ 
rtL urt &Dot, aaooe vie ¥ mojahjs vie ¥ ot£i tot t©3 i. so. 

49. s'ha +1 o£3 10 nes ¥41 1 aatJta ¥J1 ¥ otn snut vie J8J3th£Drh6 a+a 
«J¥Jt mj¥Jt 3rtin+©ae rivih ¥ pes vie ot ¥ rtL, jsrn ot ¥ h£Drh6 vie ¥ ^Jh- 
Wt€, 1© PJ,1 JOJhSI ¥ lJ3 vie ©via. 

50. Jha M 0E3 1© IBS ¥41 cf>, h3PJ>, 83'fJtG ¥ 18t J6 ¥ lJD J6 ©via, ¥J1 +1 

aasjhaja rivih ¥ s£his je ¥ Crtc vie ¥ Ijd, Jha riJh ¥ oreahrhi nant vie ¥ 
lota, t© urt sojuta rivih ©t ¥ pes vie ¥ rtL; Jha ¥£ urt JtDa u+^ ucrshjs 
jha ut¥ ¥ net vie ©via +h otn otott. 

51. Jha +1 oed 1© nes ¥J1 & aatJta ¥41 ¥ tBL je ©ja uje iota 81 n«Jh ¥ 
ot£i Jha JSviDthJat crtc, thsosrc ¥41 ¥£t urt uot6 Jha t03ri6 je uote J3rw 
Ol ¥ h£Drh6 Jh3 0+hatJ86 vie ¥ rtL, Jha J 6 ¥£t aaojh 10 a uote Jha t©art6 24 prt&i aso vje ^ap*. Csi. iv.] 

vie y©t6 jDrn oi v H8Dr»i6 fy+c aauHo 1© v 3r*Jt vie jajs+heorhe, v ehSJt 
8ieo rhi© aa, 8e+n, aafoia s t8L vie Ovia +6 run x jnut *je f8tiri8; Jha 

adfOlO V8 89/J81 01 Y96 L+M6: Jh8 WAH S 08 Or3,4L ¥J1 S t8L vJ6 ©Ja « 

iota 81 n*Jh s onwt jg f8tiri8, fy+c +6 x otei Jha jaj3+hjai crtc je oi x 
rtL, f©6 pehaeorh +6 s ajei, iwh, J1 xji ae, x yrto vie v Pssjt oji orsjhs, 

+h 1t918t+M X U8 POt X PSIPtl+M *J6 f+6 Or69hrh18, fy+C f9 fJL 083 -tfD f+6 1911, 
TO 8t v)6 V f88 *16 t6tJJl. 

52. <Jh8 n 083 10 188 XJ1 X 8h«Ul 8180 f»i1© 39, 88+H, ISO ! «Jh8 d> 1901 

j Ha aafoia 8 3Jh, Jha fa yj6 atJ8i +h s fUJ.1 toa; Jha x evui s-aq rhi© 39, 
89f0ia urn vie x iiuie Jivi8i6 vie x Ijs! Stofoia f9 dji 89 Jha w x t9- 

38hajt J6 X96 L+H6; V8, J ha ©ISO 3/4H+ L+M6 fU+C fJ6 8+h: Jh8 f9 DJI ©180 

m orhsrtH+w v -Jha vie x yrtia; fyetpot * L+M6 fy+c f9 dji w\ 8t srei Jha 
it©; j ha a9foia xe et ifin +h x aso fy+c xe agwia ito89a+n 81 vie x 38L jc 
x <3+o; Jha ji x 1A3 se it089aja 81 vie x 38L vie x <<+©, ot, ji x 1*3 x aso 
ntosgaja 81 vie x obl vie x <<+©, x L+M6 fy+c yrt t+ih yrt neh, Jha itot, Jha 
sosi itJDre, j na 96+ 1© x rh8Jt8Uha+n «je oi 3-Jh. «Jha aafoia, ^ L+M6 fy+c. 

K+8- J1vl8l vie IS lJ3 DJI HI, 8f 3JH+ L+H6 fU+C ^8 fJ81 S9h; J ha 89f0ia, ¥ 19- 

sehajt djii ^s 89; an x L+n6fy+c ^8 dju &9 fgtsput, vq djii hvii ui; pot 
^ tota Ovia wl otasha ^ Jivist vie v Uo vie Ovia, ^ji f9 D^a m vjs. Jha 

OtSO I-XJ16 fO fJC a+h, 10 *J3 fJL f9 DOh Ot L+H6, Jh8 ^8 fJ6 t+1h VJ9J Jha 

■»£ 8t S9ia n 10 oro potL +h 'set n+o*+i+, jootatw 10 ^ tndl fy+c +6 +h x Lio, 
th x oh a+o uo vie ^ lota, rhio s f88 vie t6tJJi. 

53. «Jha J>, hgpA, frta j ha aet tjorta, vji x h83 vie n Jivi&t vie x Ijs y,J6 
^Jh, Jooto+H 10 ■» yrta vie ^ 8h<;ji. 4ha aafoia, *, *i9pa, js pfta+ah vn J> 
dso ni x t938hajt vie n L+H6 fy+c cl> so jha fna; fyetpot v L+H6 fy+c d> fje 

t+1h 8I-PJ.6JL 39; Jha J> fJC hvll t+1h an 8 8301 18t1 v!6 K L+M6 fy+C <J> 80. 

■Jha i. aet t^orta, sji J. 80 ^ l+k.6 fy+c 3A pe^t 80, Jha * ehSJt vie x lota 

a+a 380 XJ3 hOh rh10 39. «Jha h8 i> 380 Jh <4h3 vl6 8180+M 0rh8rth+M ^ L+M6 

tu+c J) 80, fyjii Ji yvi6 ojt+a jye +h ^ &n+t+i: Jha +p oi y L+H6 fy+c J> 80 8t 

hvll t+1h, 1 L+M6 fy+C J> fJ6 t+1h 8t 1tO. Jha ^f8 +1 +6. £3Jh. 1. Jha +1 oeo io 188 vji eput J>, »i9pj., fja a+h ojt+a jye +h v 8n+t+i, 

Jha 89h 01 ^96 L+M6, J) t91ftha 10 ^ Uh1 J6 3J» P8YJt. «Jha +1 083 10 188 

xji A aafjta 3* at^^tJh, Jha ve yrt a+8i+oi+n yrh y+v Jhrv^t, orh8rth+M s 

L+M6 fy+C 3J. P8^^t f-Ja 8100h Th10 YJ3J POt f9 1tOLt 8180 3Jh+ Qt81 L+H6 

rhi© xjs, fy+c yrt teta 10 a ^8^8110, 886 a 3Jh Dsa jhoy<*t vie ^ lota; 

J'iG *£ 39+M f8ta +h ^8t f8t18, "«8tP0t 1(8 8+8 hvll ISO Th10 X lota J6 V6 cji. rv.] prm aso vje hdpk 25 

01. «Jhg H8 <J>, Wa, UvJ6 otgca 89006 jg * TEtanjs jg xst tern, 4hg 

OlSO, 89006 JG X L+M6 fUtC cl> f4G S9H, 4 HO H+0 X8 3rS1 rH4 6,1+0431+ Or3 10 
1Efc, 89006 JG X Qt£1 UtOJGH<J& JG X CtlGtJH J6 34H. «JHa +1 0E3 10 1ES X41 
J> UJ6 06/JtOr3 89006 JG 3J> 4Pl+ODrH6, POt <J> OrHS+GJta X41 3J>H 4PlH)DrH6 lirt 

otei jare ot, 89006 jg x a9s-itroDrH6 jg dj. i9it, pot <J> tjo 89fjia "set poi. 

2. JhG +1 0E3 10 188- X41 BPUt J. T40 t9S960 &1tJHL <J> S1E0 rH1© 31 
StJXtJH, G96J>t+M 10 HO vJ6 XJ3 X 006 JG XEt G+S1+01£DrH6. «JHa X£ SJO, 

Qgfoia y9 04hji rna,jtsi4Ha x urta6 fu+c 8t psx^it ?4l sioqh ornsrtH+H x 
H4ivotn at4HCJ6 jg x JUG-it9, 4Ha oiso, ornsrtHtH x <5jvui»6. -J^a J> sjo 
rmo xjs, f J6 v +HOUJ>ta jcxlota? «Jna xe sjo rmo 39, U9 T4G hji; 
pot x lota D80JL ho src l+h hoh r»iio rs. £l9f0ia, <J> sjo rmo xjs, fe +6 
m X4i v go hji 09i x onjhawvis- jg x lota? fa +6 +i x«n v uti ut+D, 

89006 JG X T8taH4S JG VOt T8t1S? 00 V HJI t93J38,4t X L+M6 f U+C ¥ 
lOta T4L 8v4a, tP V U+l HJI fEtOH VOt f8t1S, 4 HO ESQ 39 ih PEL, 89196+M X41 
Y D41 t9S96, D+X a+l+SJHS t'l 091+M 3<J> Qr34HG3,4mS-, DOtlt X96 L+M6 D4L 8 

3£a hoh rmo vo ? 

3. £l9?oia, Ji se rmo vo, xji x ?es jg Huai UJ6 oniEta rmo 44 ji+e- 
it9, a j. x $imi vje x lota fine lij6 +h st pe^Jt6; 4na a9fota Et U9 hji 

BtOO 1 ! UP Ptvrt X T8& J6 t6t4Jl: 4H0 Et U9 HJ1 8 8t4HC «J6 ¥ T8S J6 t6t44l? 
J»ia H8, X L+H fld+C 8t PEXJt 39HJL Or»iSrth+H X QtEPIM +4 J6 V H41V0tri 8t4 4CJ6 
LtO X PSIHJ* JG X ^¥1416, +6, VJ1 iH X t41Jt 0E6, fll^H 8t 890 D4L f46 
aUfiOia +»i r»ia9l9P, VE, POt X SIES JG 3J«i+ V9t6, 4»iO 3^h+ ^4Jt£DrH6 EPUt 
X 94SJ.E D41 8 34htPJS1Ja +h 8J0+ rhIO X C+iatJ»i JG 3J»i, XJH D41 X P^l'US 

«jg x Ojsiji jg x Ojsae or3 rmo x ^hiaig, 4»ia PtJ3 * ^j»iij»i6 rmo x 
tJ3Hr»ii jg et »9a: 4Ha 41 sji ge D4i x tJ3Hrm jg et &9a ho ^i xe 8t jg 

X f8S JG +6tJJt, 4H0 X41 X8 Et H Orcg'irhl 1911 JG X lota; 4H0 X4'i D4L 
XS HO 4 ha Or3 10 V HJU<5 JG XEt P0tP8^Jt6, 4 na 01S0 10 V HJUS JG * Ojs- 
njt JG X£t 1"9a93<4t, fL)+C yJ6 3+H+S14ta rmo X£t PE>>Mt6 81 f+3; fUEtPOt X£ 
D4L Or3 10 X HJUS JG X£t t9a93Jt, 4 HO X GJtt 1J+H1S JG f+6 OJOIt+H, X41 
xe 3£ ho ts io ors rmo f+3 4 na a sego. Jho XJH 41 X41 0£, tltl X£ HJ1 
t9«5J+8- 4H0 0+G 1t£6 rH10 >£t JGJtLSSI+11 ®J0, X£t tJO JHO XEt &4l6£DrH ? 
Y£, 41 VJ1 0£, tl+l X£ HJ1 t9S9G X SltJML 4H0 Hrt+D3JH1 PtJ3 X 1tO GAH ? 

Ye, im, ye hji ors rmo x ito polo jg Ojo? £b?oia, J> »e rmo vo: Ye, 

X8 D41 8 t93J38Jta 4QJH 43rH X f8S JG +6t4Jl; X£ D41 8 OtSPUO +H, 89+M 
8 H41V0trt 8t4HC JG X Jl+G-1t9, +H10 X 110 Jl+C-1t9; 4H0 X+& +6 fUJI 8t 
P8XJt 39HJL; 4H0 ?9 39HJL X41 tl U+l HJI Or3 10 1ES rm+t EPUt X£ Et S041J1G 

ai x ^JHrne; 4Ha f9 39hjl *41 +1 D4t ors a* us jg x ^m^te, X41 * lota 

3£ DO T+6 18t rmO X ^JHIlte, POt X GJt+ 006 X41 T9 D41 8 t9<5J01Ja JG X 
^+06, Ot JG X T8S JG t6t4Jl; TUEtPOt 8t PEXJt f4L HJ1 S100H JG 8t S90 

4toH, an oiso jg 01 x tss jg t6t4Ji, utm+M 10 x orc9Hrm tu+c dsg a 26 pr*&i as© vje wk [cjt iv. 

psip+ia +h x wut a£6; fy+c oreanr^i x lota seg 1© 8t pewt £aufjD, se+m, 

t»i YJ. S9G DJl 01 X 0+'iatJG6 JG V m 3 3US1. 

4. sNa +i 083 io nes ton tf., hapji, sieq ore rni© xj:> ornsrwM X9€ l+H6; 
ye, <*> sieo r»ii© xja orhsns+n ¥ usiotEDrn jg x <}+©6, +»t x wui ae6; 
j>ig tf> a+a tarns rm© vj» ¥ yna6 jg ckEve f© sieo orhsrth+M x usiotEorn 
vie x Q+06, ot jg x tss jg tet*Mt; jna eput xe urt tgsiota, xe D^a ho oot 
a orhPS'ia^a, H9x,Jt dro xe a sojuta jqjh. -Jhg +i qbo to ies xji A a+G 

S19Q 3Jh+ 1)1-106 r l i10 DJ> atJXUH, XJ1 XE lift 1JS+PJ>a, J4G G+G treat XJDSJ166 

aapot x loia. 

5. Jhg ft ged 10 nes x«n xe a+a snao r«iio D9 joj«i, se+m, tyji 39hjl x+s 

L+H fU+C 81 FSXJt SO +H 8 819D? fUJ1 D9HJL X 119 TU+C f9 SO? JhG J> SJG 
Ch10 XJD, +1 LIJ6 8 1,ma6,JY)£Dr'i vJ6 X 119 JG UP. slhO XE S-40 m© 39, TUJ1 
D9»iJL X tJO JG <iri»i fU*C 81 P8XJ1 SO, XJ1 UG 1© X 119? *JhG <J> SJG rHI© 

XJ3, xji n LU6 x una jg ©ja; jhg t©so usg teton rvi© x una jg ©ja, 
j ha Lisa foia pesi r»iio ft, xe y°ia *ijgji iji+d; h9xji osg x i-43ii£Drh6 jhg 

X PAJ1 + G811S JG X JG6/J1SJ1+ 06-in81 VJ3 m© aUNaHJS, 10 L98 XJ3 JL)8 1© 

aasnroDr-H. fy£tPot, d>, *iapj>, a+a ,J060ti xjd 1© g+g Taa r«ii© x una vje x 
Lota ; V£, ^ a+a J06011 xjd u+x 01 y j'lJtw ue dj. sol, jho u+v 01 x pjornt 
ty+c cf. irsjsi, xji X£ y^a o+e T9a 1© v yria je ©jo, jho i9DJ33ji 1© 09T 

f+6 Or3Jha3J'i1S Oiy£6 +H 01 LM6. si ha X£ SJa r'llO 09, fyJ1 D9»iJL x tt&tt 

J6 youi fy+c 8i rexjt so ? -Jna cJ> s^a rnio xjd, >ji y yout ?y+c djl P8^4t 
so, yj6 p+il+hjs ; j na so ore y*i6 t+6 OAha syjioa n +4 r^Ji L+M6, xji T9 

39TJL0 »iJ1 X P+LL+HJS JG X UOUt ; Jha A SJ8 r»i1© XJ3, VJ1 ft UJ6 J 4 OP^l 

©rip, fy+c sj"iJi£ua « y+oja pud x 119 »jg up, jho oiso Pt*i3 x s£4is je 

©JO. JhO J> SJO C»i10 VJD XJI +1 yj6 8 1J119€JH1£Dr4 JG XJ1 OP^l TJl, Ty+c 

x eh'Jji sjo rnio 09 yj6 ni9i£ia poi v y+oja. Jna A sja rni© vjs, vji st 
P8XJ1 oiso so xji x qrsi+s JG Oja a+a oiso a+6J>a x ytoja pud x tiers; 
j«ia x amHJS xeug Us46 uo rm© x amnjs jg e pieoim pai, ry+c jsj^jl n 
m© ©ja poi jGJt J»ia jgji, jhb tjl ho Jha. 

6. slna xe sja nio D9, an. x+s l+h 39h x ioidjyi jg y ajat +h x a£6 vie 
moa£Dr»i, 01 an. +1 Dan x PAhri sm jg v soi eput x ajL je x UDioirt 
ajat? Ot, art ft si90 *ie x L+M6 fy+c 8t i-j3ioiri? «Jha +1 oed 1© nes 

VJ1 d> SJO rhl© XJ3, YJ1 +1 UJ6 8 tJ119€J l i1£Dr»i JG L+M6 80L UDIOtrt JH€ 

si+i+iv+©ri ; poi x a£ dsg on xji x£ arsi a <5r<;a jg xei ynos, ye, d€h x 
ynos fy+c yrt aru a* v uDioiri aja+ +h xei g£6 jg nioa£Dr>< ; fU£iPot +p 
xe D«ia a j. +»t xei y+o-ja^js xe arsi a ossi jp oiso, j6 1© x l+h6 fy+c 8t 
si+1+iv+ori, fy+c 81 ijii£'i+m 1© tJ>crsHJS ; fy£tPot, X£ orsi a atoi 1© sune 
aapot ©jo, 10 a srsa jg xei ynos ; jna +p x£t ynos fjc a+N p+il+hjs, xe 
»rsi hdoe a p+il+ : J»ia +p xe a p+ll+, +1 3rsi H906 a xji xe ojhji eyji +h x 
0+naro jg ©jg ; +p so, x o+naro jg ©jg Drsi a p+il+ olso. 9n a9fOta, I (Mi. v.] prt&i aso vie hd?i. 27 

se m© vo, * o+won jg Qjo +6 hji p+il+, jho set o^kji jh+ rnoi9H l+h jhui 

+H1© * O+M0r3 JG ©JO : TUeiPOt Set 3rS1 H906 a 8 lies JG PtlL+HJS 1191810 

pot vji ty+c +6 p+il+. «Jho *et +6 8 lies H9ieta, ve, 9gh *41 opu tji jg 

TU+C <J> Y4G SIOOH, J HO X OJGt +6 S PSHOeDrH JG +1 ; TUCIFOt X PAHM S1C1 JG 

* sot6 jg sjh w 10 ouji +h x o+nar3 jg Qjo, ot 10 a oesi 81 aooo6 jg 
¥41 <;rsi+s jg tu+c A tjg sioqh ; Tuetrot, * u+o^a 8t lasjoua pud v u,crs, 
jho ©iso pus sji 119 jg up, t©6 P101 +6 dosi luors jho sosi o96<hjoi 
jarc 01 nut pi©is ; ve, jho +i +6 * oteusi jg 01 x g+pis jg Gjo. <J*ia 
vr» <J> sieo rm© oi auxuH. 8djh. CnUt Y. 

1. JHO H8 +1 083 10 18S XJ1 8P1J1 c*, H9PJ,, fJO 380 JH JHO JG S19G+M 10 
01 BUMAh, 89T0ia S8 S-40 rH1Q 39, #8 TJS1 0901810 TH10 fS TE10 L+M6, 30t 

vjh U9 8t eat io aet. 

2. >JhG +1 08D 10 18S XJ1 J> SJO rh10 XJ3, SJ1 J> H+© XJ1 J. T40 SIOOH T810 
L+H6 JQJHS1 V U+OJO, 4QQ10+M 10 X 110L; JHO V UCrS TJG <J> <!rSW<Ml, JHO 

usi+pao xji xe d^o a i+puo n ji x iesi ae; wetpot, * o+n+ uojl x hol 
1© a fsto, pot -n orojL xjs 10 x gji+ sjhiji. J'ia 'is, dj> sumjh, +p y urt 
tiers, j ho urt u+l+m 10 tsiqh 10 x hol, jho q+g f90 rm© ti, xji v 3<n uqo 

riH1L+ 89P01 ®J0, XJH V URO HJI 3rt3!t 39006 JG Y 110L, J»iO S8 *8 S190- 
JS1 T810 L+H6 JGJHS1 rs. vlhO ti 083 1© 18S ^J1 J., 'l9PJ>, 0+0 J06011 3J, 31J- 
MJH U+X 01 O+l+'JJhS 1© 091 X QnJhODJ'ilS JG K I010. -JhO +1 083 1© 18S 
*J1 X8 0+0 Trsai ^J3SJLG6 39P01 ¥ l010; +hS03rC XJ1 <f> TJO <5J+ J'iO 01£1 
T01S JG XJ3, XJ1 K8 U90 UOO +»t V 18^6 JG tACrShJS. ^8, 01 Y96 L+»16 tirt 
SJO J HO OrH, J6 3A P8^Jt 0LUI1 +H 8 1JH1 +H ¥ GJI+ TLJ+C f9 OOLO lJDY+0<Jl. 

3. Jhfl +1 083 10 18S XJ1 J), *19PA, 190 UfH JG « 001J16 JG +D3JJI 10 HIP; 

Jho olso 3J. au^UH 190 jg * 0OU16 jg Iddjji 1© uip; J'ia olso Gotrs 1S0 

¥ JI0JS1 00141 JG +D34JI 10 UJ.P. «JhO Xrs 3J. P8YJ1 fJO PSLP+10 01 X OrD- 
JH03JH1S JG V l01fl TU+C fJO 0+h 0+G»i rH10 T+3. sl'iO OLSO c^, H9PJ., UQ 3+h 
3US1 JG S lOIQ J0S9Q+HL+. 

4. >l»ia +1 083 10 18S XJ1 ¥ GJ+S JG ¥ loia S1£0 rhlO 3A P8W1 3J. »tJ>1, J'iO 
Or3JH0J0 T+3 XJ1 JH Y 3J10 f9 D^O 160 T+6 Sri»i+ +H10 V UtUUt'tJS. nI'iO +1 
063 1© 18S YJ1 J6 3A P8^J1 4106 +H ¥ 301H+H, JHO LUhl P01L 10 ^ 1J'i1 001, 10 
T+6 0181 JSUh+DDJHI, T9 a9TJia HJH * 018«t0 8 18'iO 801 JG 0+©1+rS Iiri03r»t- 
D+l; J HO +1 UJ6 JG PAH 318S. *JhO U+V+H V 801 Urt 10 S1+H016: J HO X LrH 
1J+H1J0 M U8 TU+XJt 119 Dm 00 +H10 V U+L0J1HJS. 

6. vlHO +1 083 1© 18S ¥J1 U9 0+0 QJ'SJt IROJ^Jt TUJ1S0JGJ1 L+H6 U9 DSO 
OJtt +H1© X UtlOJtHJS, J HO 01 ¥ 1938H0J1 JG 81 H0C+SrH6 TU+C V lO10 TJO 28 prtsi a°,o vie «idpj>. [<mi. v. 

q+gh rhio rs; «iha ya a+a ieo saa jg JGJt+ oahq xji ya dai o-m +hi© x u+i- 

OJthJS. 

6. J 4a +1 os3 io ies wi ua a+a ieo et uhis, Jha aaien +hi© x u+iajt- 
hjs jotjs x t+GJt LeDrn. Jna +1 0£3 10 ies xji ya we^ia pot x sies jg 
pot a£6, hati+ 8 sbl, sexasi a+tJODrh, j ha yd ata i+c et uhis jqjh; Jha ua 

a+a 001 X h£3 JG X 1l£S D£6Jt. 

7. Jha n oes io iss xji ya a+a ieo et ao6 Jha et Jto6, Jha oo pou thi© 
x y+tajthjs, io sie poa pot et pj3+i+6; Jha 8put ya fja sieh poa pot et 
Ps3+i+6, ya a+a tairth jqjh 1© et pjs+i+6 +h x y+ia^tHJs, 10 x lies vie DE6Jt. 
«Jha ya a+a oo POtL jqjh +h x y+ia^thjs, pjio+h x ses a+tJQDrh, oai+n +h x 
sosi prti+i ictis jg x y+uuthjs, tu+c yrt +h x aotajt6 hat x 1"ja S-a. ■Jna 
+1 0£3 10 ies xji ya a+a wgji pot x sies jg 3Jh+ a£6, sie+h poa aj> x ye 
y+x et ao6 Jha et Jto6, Jha et sioh6 Jha 8t si+H6; Jha ya a+a pjio x a+tjo- 
Dr»i6 jg x aoi, ?y+c ua rs +h x sot prti+i netis *jg x y+iajthjs. «Jha eput 
ya fja wcjia pot x sies jg 3Jht a£6, ya a+a n+c 8t uhis pot x sies jg 8 
ij.3, xji ya 3J.1 jqjh tjsi etsjic6, Jha raish poa pot 8t PJ3+L+6. 

8. J'io +i o£3 io ies xji J6 k, hapj>, yjhi potL 1© sie poa, aafoia, <J> a+a 
at£o 3i ao, fy+c yj6 3£a jg pj,h siai: jna eput d> a+a ateo 3J, ao, aafota, 
3j» atjxt-i'i yrt JMot+ y+x 3a, aaoo6 je x us jg 3j» ao, pot ya a+a rai£»i ho 
poa. <Jha +1 0£3 io ns& xji ya a+a tain'i y+xsi poa 10 8t pj 3+1+6. Jna 
aa+n src pjiaoa, aaoo6 *ig x£t •irtnt+w, xe a+a srp^t on pot x yom *jg poa. 

9. -Jho +1 o£3 10 18S xji lesr'i jho Usy+o^i, Jha x sr«i6 jg tD3jJi, a+a 
aao+h io srtsrt Josaa+ML+, aaoo6 jg x£t srpJt+M6 j»ia 4Pi+0Drh6 +»i x y+ia^t- 
hjs: Jha oiso 3J. Pfixjt aaojH io 3rt3rt joj'tsi x Lota t+6 Oja; Y8, >i*ia xe 
yrt oi Josaa+H sjtopu, a6»i xji xe a+a srtsrt jojhsi x lota. 

10. h& +1 o£3 io 18& xji &, 'lapj., fje+M a+'i jpt+oua y+x 3J, atJxtJH aa- 

006 JG X US JG 3A 80; J'i8 X8t 806 fJG+M LJS1 X£t S1t+M6, +1 830JN 10 8 

josaa+n a+p+orn, ve, +»iS03rc xji ya osa rai£H ho poa. >lha +i 0£3 io ies 
x«ii <J>, hap*, a+a siao src rmo 3J. at^xtJH, aaoo6 xe fja fetana xet Tens. 
jojh, ach rm© orsnieH+M jojhsi x lota xet Ojo. Jna +i 0£3 10 ies xji <!>, 
hap*, a+a seo si jg ysa 8 ao, jho si jg 8 sit£i &1+0 jh Jto: ty£tPOt, J> a+a 
8t3 3J.&JIP y+x 8 ao Jha j'i Jto, y+x 8 si+m j na y+x sioh6. Jha A sja rhi© 
sj, pexjt, fy+x^t dji i. oo 1© rai£h poa? <Jha +1 oes 1© iss xji ta a+a +h- 
oyit jg x lota, pot xe ua fnaia xj3sjig6, aaoo6 jg 34 yrta; pot A a+a 

S€ 3Jh+ L+M6 rhi© XJ3 +h X JhJt<!+ JG 3J. SOI. 

11. J ha +i oes 1© nes xji x gj+s jg x lota oes rhi© sj. psxjt; j ha fa 
UJ6 it©t+ cesha aaoo6 jg t+6 smrt+H JOJhsi x lota, +hS03rC XJ1 T3 UJ6 
atoi ash +hi© x o^ls jg sjto. Jha +1 o£3 1© nes xji x gj+s jg x lota 
saq rhi© f+3, Iso riJh x aot, j ha aafoia x L+M6 tu+c 8t t+ih. «Jha +i 0£3 
10 -\bs xji fyjh 3J. pexjt aaTJia x L+W6 fy+c yrt t+ih run x aot, fa a+a pat 
j ha itJ3ai Josaa+ML+; 4 ha olso 3J. atjxtjh, jha x srh6 jg tD3Jji Jha et uigc <nh. v.] prt$i aso vJG nap*. 29 

12. «Jhg n QE3 10 iss xji J>, hopi, 89tjlg x ivj+nut6 tu+c yrt +h x aoi, 

XJ1 X£ 0+G tirtO JOGtO+M 10 X PEL, JHO O+l+SJHS, JHO T90 fU+C Ud Gta 0+6 m© 
XJD. JHG XEt y«J6 0180 t+IH MvJH XJD, 8 H+© U1+M, TU+C UJ6 11EH 10 8 tJG, 

tu+c g+g o+e rs rnajtsuna+M orHsrtH+H * UE6 *jg x lota; jhg +i uje t+in jhg 

C£h«5G PtJD 1A3 1© IAD, JGOta+H 10 X PEL JHO O+l+SJHS TU+C Ud ©£6 rH1© +1 ; 

Jhg xrs ud 89 xji, a-t sdoi D9H6, x toto qjh at+n jaei otEi l+m6. 

13. JHG +1 G£3 10 188 XJ1 A, KdPJ., G+G 00 POtL H +H1© X 1J1 *J6 ¥ 38H1+H, 
JQOtG+M 10 X G+tJQDrH6 TU+C Hit G+6H HJH X 801. JHO +1 GE3 10 188 XJI J. 
G+G Sl£ yUG 89818, +HS03rC XJI J> G+G r81£H POG POt 8t PJ 3+1+6. JHG +1 GED 
10 18* XJI J> G+G tdirfi 10 8t 1JH18, GEt+M X 89818 TU+C * TJG 81EH; JHG H8, 
TUJH XE 89TJIG XJI J. TJO r81£H0 POG, f8 Ot£1 W.J6 XEt <J W I+. -JHG +1 GE9 10 
18* XJ1 X£ Q+G Troai XJD8J166 89P0t X lOtG, JHO G+G 0+6 LJHQS TH10 T+D. 

14. JHG +1 GE5 10 18S XJ1 U9 0+G JQJH 1£0 8t <irtH+, 1tJ6Jl+M H9tl+ X S£3 
GOtS J6 +H X 890+H+H : JHG 8P1JT Ud TJO 1tJ6JlO POt X S1E8 *)G 3JH+ GE6, t)9 
G+G 1+C 8t 1JH1S JOJH, XJI W9 DA1 Ut+ POt X S1E8 J6 8 UO. 

15. >lHa +1 0£D 10 188 XJ1 tDWJl 0*0, JHO WJ6 8Jt+G +H X 1l£S TU+C UJ6 
OOLQ hETrD. JHG +1 Q£3 10 188 XJ1 X G01Jt6 J6 tDDJJl G+G DOtH J089G+MI+, 
89006 J6 X US »J6 X£t P8VJt, JHG 89006 J6 X£t JPl+0Dr»i6 +h X U+LGJthJ8; 
JHG X£ 0+G Drt3rt J0J»i81 3J> PEXJt, 89006 T9 TJG 8t01 XJ3 81 JG X UJHG u6 
( i9t©8JU3, 8E+H, 8t P8XJt +6 GJG; Y£, JHG U9 TJG UvJHGJtG Ore +H X y+lGJt»i-48, 
WHG 1)9 TJ6 SrPJtG 3rC JPl+ODrH, TfMOJt, LrtSI, JHG PJ190; JHG 8P1Jt 01 X96 

srpjt+H6, 1)9 orsi ut+D +h x u+iGJtHJS u+x Truojt. Jhg xrs *£ g+g ortort 

J0JH81 3J. P81Ut, JHG 0180 J0JH81 D9; JHG X£ lift G96*tr8 1© t9irth 4QAH 1© 

^gtosjua. oIhq Iedi-h sjg r«ii© Ij3Y+©ji, jhg oi80 rni© * srh6 je +D3jji, 

99T01G, W1 rs 8l£ 8t P8XJt, JHG 0180 8t 8trX/Jt h9PA, T© TJ6 1E0H +1 HJH 
T+D 1© 8 8t t©Ut JHG 8t 19CJt, T© 8t T+6 JLGJt 8tJXWH: 48, T9 8J6 XJ1 X 
LOtG TJ6 1001 U+X T+3, JHG 0180 XJ1 £H<5J16 TJ6 3+H+81JtG TH10 T+D. 9n 89- 
TOLG, 1)9 HO XJ1 T9 W6 fHIO T8; JHO T9 1JI6 f8 X96 L+M6, JHG T9 UftOJL 3JH+ 
L+H6 8A T+6 OrH+H 8t18, XJ1 T9 DE 09896 8t A6, L+MO+M, UtTJIS, XJ1 T9 D£ 19G 
C8 Jl)£ +H10 &n 81t£H<; LJ+iaJtHJ8; JHG 8P1Jt T9 TJ6 UG rS JUE, T9 TJ6 LOT 
1© DEO T+38JLP 8 0+»1 JHG 8 tOUt 06Jt r8, XJ1 T9 3E GO D+X rS JOOta+H 10 

t+6 uti jhg iusrt. Jhg eput x+s DJH^t g+g dj. atrx^t UorH sirt n XEt 

T8T18 10 JMQJt. 

16. slHG +1 0E3 1© 188 XJ1 X LOtG UvJ6 y+X r8, V£, 96H X GJ+S J6 x lota 
0£3 J HO QiQ 8190 3JH+ yrt06 TH10 XJD, J HO 0+0 C£8H XJ3 J089G+HI+; JHG 
8P1JT X£ yrt CE8H0 8A X 6J+S J6 X lOtO, X£ Q+0 irtH JU£ XEt JHOJt, JHG 0+0 
t91JH1 J6 XEt 8+H6, +H80DrC XJ1 X lOtO 0+0 8US rS JOJH y+X POO, XJ1 Ud 
G+G HJ1 Ut+D. 

17. -Jhg +i oed i© iss xji y9 a+a jojh ieo 8t <;rtH+ +h x y+iajtnjs; jhq 

B9 G+G 1tJ6Jl H9tl+ 981Urta, PtvJ3 XJ1 1*D POtL. «JhG Ud G+G atJGJl JHG y£G 30 prt&i aso vje hdPk [c-n. v. 

Lto sre jPL+QDrn +h x y+LQjtnjs; jho st y+3+n a+o aet c+lowh +h * ytLajtHJS. 
Jho so oiei urt x aus+n6 jg x lota run rs, yji ?uu m o+a l+g run to 

391 +H X U+LO,JtHJS, 8t y+3+H 0+0 0+6 1U41+ JG SrO POt S8t C+LOtJH, J HO Ult 
S1t*JH, Y8, 96H IAO rHI© * 3JH; J HO *8 89QJH 10 88t Set <irtH++M6 UttfM 3rt- 
3rt+H6. «JhO XrS U9 S9 SJ1 "X Qr3JH03JH1S JG OvJO 3rS1 8 PSLP+LO. «Jho +p 
+1 SO a XJ1 S C+L0tJH JG 3.JH 091 X Or3JH03JH1S JG ®J0, T9 GrL Hrt+D TU3, 
JHO SltJMLH XJ3, JHO TtOCAO 39H6 fUetOJ. S8 QJH J0J31L+D X L+H fU+C T9 

TJ6 orsjnojo xjs; fuetpot, T9 o+o -ltoeio 39H6 pot rs tual U9 o+o soqrtn 

+H S U+LOJtHJS. «JhQ U9 0+0 SOSrtH POt X SH8S JG 3JH+ Y9t6, V8, 96H 81 
V9t6 +H X U+LQJtHJS. «JH0 LI 9 0+0 OrO 10 tf LJHO TU+C U9 0010 98H1+PSL, 89- 
006 JG +1S DrC Pt©1, J HO OLSO UJ>10 frH+; J HO 01 X96 L+M6 Uft 1t918tO J6 V 
lOtO, XJ1 Ud 3A1 HJ1 Ut+D. JHO LJ9 39^10 X S9, TU+C L9 OOLO tt9JHin, 
TU+C 39+M tHimtJUO, +6, 3JH+ yOUt6. 

18. vlHQ +1 083 10 18S XJ1 Ud 0+0 1+C 8t 1JH1S 8A X S9-D0t; JHO HvJUJt*- 

suho+h m tjo srpjto 3jh+ jpu+0DrH6 jho dcc 0+p+orii+, ve, 9gh so arc xji 

U9 0JHJ1 tJ.1 VJ3 01, Ud Urt JQS90+ML+ t9<!J+S1 TUJH Ud 08D 10 S S9-D0t; 
JHO LI9 0010 X 1L8S EISHI+PU, 89006 JG +1S src Ft01. 

19. «JH0 +1 083 10 18S XJ1 8P1Jt d>, *19PJ., TJO 8+H +H X UHO J6 88H1+PU 
POt X S18S J6 3JH+ 086, X GvJ+S J6 ^ lOtO 083 rHIO 39, S8+H, JtJ=6, JHO 0^1 
K +H10 « 38H1+H. JHO +1 083 10 18S 5fJ1 J> Jt06 JHO UJH1 H +H10 K 3BH1+H, 
JHO OUO TH10 K lOtO. 

20. slHO +1 083 1© 18S YJ1 ^ L010 S180 rH10 39, S8+H, X8 DJL1 orHSitroi 
8 D+1, 8P1Jt ^ 3JH4t TU+C J> DJl DO X, *J1 A 38 OJtl ^* 191L JOtJS X96 
U01Jt6. «JHO J> SJO, lOtO, TU+KJt DJl J> 00 XJ1 J> 38 PJ.HO Ot 10 30L1H, XJ1 
J) 38 380 10L6 10 OrHSTtrGI S D+T 8P1Jt X 3JHJt TU+C X8 TJS1 DOH rH10 39? 
J HO +1 083 10 18S W1 K lOtQ 10L0 39 fUtTUt d> DrO 00 10 PJ.HQ Ot XJ1 J> 
3J.1 380 1016. 

21. JHO +1 083 10 18S XJ1 I, hdPi,, 0+0 380 8 8JirS TU8tU+L 10 810 X 
Pit, JG V S0+H6 vJG 89S1S; JHO 8P1Jt (J> T40 380 8 SJirS, X>I1 d> 3<11 fJ6 
fy8tU+L 10 810 X PJ>t, d> 0+0 S311 10 S10H6 ISOJ^t, VJ1 J) 3J/1 380 PJ.t: POt 

x loto fjo h«ii t+xjti© srpjta yji U9 dso 380 3rc fit, J6 LJ9 <;rtH+ja +h x 
y+io^tHJs; pot f9 sjo, I y+i 380 xj> poo agon sygi, xji y oso +i hji; jhg 
Ji y+i oiso a vot lj>i +h x y+Lo^tH^s; jho J> y+L it9n£t x ye agpot yo, +p +1 

SO 8 XJ1 Y DJL 09T 3J» Or3JH03JH1SJ TU£1P0t, +HJ63rC J6 Y DJL 091 3i Or3- 
JH03JH1S, Y DJL 8 IAQ 10rt06 ¥ 1tvJ3+S1 LJH0; JHO Y DJL HO XJ1 +1 +6 8JI 39 
XJ1 Y 8t LJQ. Y8, JHO X lOtO S/J0 OLSO, VJ1 8P1/Jt Y fJG JUCQ 1© X Th43- 
+S1 LJHO, Y DJL HO XJ1 J>, X lOtO, J3 ©JO; JHO XJ1 <J>, ¥ lOtO, O+O 09L+6Jt 
YO FtU3 09S1tr.)DrH; Ye, KJ1 I 0+0 8t+H Y© 81 JG X LJHO vlG ^gtOSJLJS. 
fyetPOt, Ji, H3PA, 0+0 SIUG 10 09T X Or3JH03JH1S ^IG x loto, JHO J. 0+0 
J0G011 3J. aW^tJH 10 PeLPSLHJS JHO 0+L+<5JHS. c«n. v.] prt&i aso vie wn. 31 

22. Jna +1 0E3 10 ies yji J. a+a deq iot6 jg * ot tu+c <J> a+a ootin m 
jg v tJO. «Jna ftuh 3J. atJ*tJH so tmi <J> uj6 jssi 10 a+ta 8 d+i, se 89qjh 
10 amrt jqjhsi 09, se+h, 8t strsjt +6 a pol, pot T9 l+mo^l v-n fa gjh 
a+ia e dh; ye, JHa T9 olso l+hgjl sji f9 qjh otjs *96 ©t£i uout6. «J»ia 
Yrs da atJ*t,JH ata oroitEH jqjhsi 39, jna uit a96Atrs xji *s oai nji 
tsart, pot *£ a+a hji 39196 *ji i> osa aaa a dh; H9*Jt usa se 89t9G sji 
<J> LW6 tnsitroua jg s lota. 

23. «JHa H8 fl OE3 10 18S V«I1 <J>, H9PA, UJ6 JQS9a+M SJtOPSt 39006 JG x 
T8ta«iJ» JG XEt TStIS; J Ha H8 TUJH X£ SO XJ1 d> 39QJH 10 3 SJtOPSt, HE Urt 

owa tn *£t TEtis, thsoDrc xji xe a+a t9<;jts oe^t 09, sew, Ua nt© xji y 
o<ia hji ornsitroi a on, pot U9 h+o xji v urt wg+h tn srswni; TUEtPOt, 

X8 QJHS1 HvJI JOJDIt+D SO Qt£1 8 UrtO; JHa H8 8t1 LAO rH1© 8t PEXJt, UQ 
J LIE 3 J. H POl+D t3J<JtH£DrH6 vJG T+6 T8tl; Y£, T9 TJL LJ3 rS 81 JG X LJH3 J6 
^tOSJUO, 4H8 LI9 TJ6 UJH8Jta tH X UttaJtHJS POt X96 DJH+ Y9t6 ; JHa 8t 
LiWi TJ6 1J+L8, 39+H 8+0 UtX CALa; J Ha X£ TJG 30tH C+LGtJH +H S U+taJtHJS 

jna srpjta ot l+m6, seg +1 urt qal; jna n ma tjg a+H ajut xji he Tja 

8A8, 89P0t X£ OEO 81 JG Q910SJU3, XJH 10 TJG SrPJta ^96 JPL+0DrH6. 89- 
TOta, ^96 3JH+ Y9t6 U9 TJG SrPJta +H X U+ia-JfiJS, fU+C W) U9 DJ.1 fJG AWyliQ 

8t irsjDrH6, jna * una jg et +HTJt+ir»is: ye, jna U9 dai tjg a+4 TJit; jna 
U9 ho *>n "x i9ib to urt +h ^ una jg QgtosJUD, urt 8 ucrs i9ii; pot he 
04ii * suiYOis jna s ^rsojhis jg ^ lota, jna ot t+6 orDj^ao^His, joota- 
m 10 ^ to jg D06J6: fUEtPOt U9 »iO ^ji he 8t 8 ucrs iait; jna et pewt 
tjl sr^a SJ3, j na tjl ua rs jue 39006 U9 usa T8to«t rmo t+6 urta€; ye, 
j»ia et atnut +6 ua rmo fix «J«ia eput 'x+s o-ihAt jg uihqu^ a+a to. 
BUMAh ortort j na omtEH jojhsi rs. 

24. -Jhq n o£D 10 ies vji <f, Hgpj., sieo rmo yjd, S£tM, 0o y 89t9G *J1 

8t P8"^Jt6, TO Urt * C+tatJH vJG +6tJJt, U^a TJG Qih U3 JUE 81 JG X TJH86 vJG 

^ OsnDrHG, +p ^e Tja MJ1 fetona rhio ^ urta6 jg x lota ? Ye, a© y sno6 
yji he osa tjg a+'i ua 81 jg aj'iajs, +p * lota Tja »iji orajnaja 0o6^6 ^ji 
T9 D^a t9a ^3 81 jg ajhaj<5 ? He, y uo vji x c+tatJH jg +6tJJt urt +'i ajn- 
aj<?; Jha y ho kji ^e urt tsa'i u+x iesos, tu+c urt ot9Grs 10 a aotn; TUEt- 
pot, y ho *ji +1 orsi H9a6 a 8 o^a l+m pot vjo, ^ji he D9a a atoi 81 jg 
ajnaj*;. hs, y ho ^ji 906,46 UJ6 orDJHaja jg h lota 10 ao xji ot£i urto; 
j na y ho *ji a j. t+6 urta h uout6 jg s Vaq Sd urt a+G^aja f+^t jna "x+wt, 
j na he iesi Lto jh an otena. 8ri y ho kji h 3<5+iDrH6 urt atena tn x *}aq 

S9, TO Urt H 8tD+6 JG PEtO; JH8 Y OtSO HO XJ1 HE Urt PJ8 WtH 3JH8 +H H U+t- 

ajtHJS; ye, jna y otso ho yji 0o6-i6, a* t+6 urta JootatM 10 h ist jg Oja 

TU+C UJ6 +H T+D, SD01 H tJO, JH3 XEt 0£3 POtL UOUt, XJ1 H CttatJH JG t6tJJt 

3*1 oujhc he* Lrtsi; j na HJiu+*suHa+M he mm ua, h lota xst Oja, nst 

1*9393^, Q0+H 89P0t VJ5, t93+M HA") 3J. 3£, J Ha O+G+M LAI rHIO HAO Ui. HA1, JH3 32 rrt&i aso vjg hap*. [c«n. v. 

OO+H OL L+M6 POt MAO TU+C Uft -JQSiaa+Jm POt DJH 1© t3$ae, X£ T8tGHa *£t 

T8tis, jho aiAHaja *£t daho6, jho taeAta jqjhsi Ooe,j6 jho jqjhsi x it© jho 

1+6+M OvJG. 

25. J'lG +1 QED 1© H8S X41 JQQta+M 1© T+6 Urta, T3 G+G 69S1tJ+ X4D; JHG 

jqoig+m i© t+6 urta, td a+a taa xjd; jhg JootarH 1© t+6 urta Ta gig g© ow 

L+H6 POt *JD: JHG *£t UJ6 HJ1 JH+ L+H arH, S£6 +1 Urt 8A f+6 UrtO. -JhG 
SPIJt X£ IMG OtJSI X t+C4t <50tarH, T3 G+G DEO ¥JD DJ.1t r»i1© V OtAC+h 81 
vl6 tf C+lOtJH v!6 X WHO, YE, rhlffl ¥ SQJUt+H *JD 1© G9&1trODr»i. >lHO H8 G© 
V SH06 ¥41 V C+iatJH J6 ¥+S- WHO, T© Urt +H ¥ WHO vie ItJD+S, f© urt Ot+6H 
81 3A 8t P8¥Jt6, G© V SH06 ¥41 ¥£ UI*f tACrS? £l9T0ia, cf 8£ rHIffl V©, Ha 

0© v sno6 ¥J1 et P8¥Jt6 usa tjc a+H Dot cuts- ¥jh ¥£, +p ¥£ tjg atn 
tAcrs? * se rm© y©, he; aafoia, ¥ Lota jsi9djl 01 pud +h urn: fa ¥41 
+6 tAcrs +6 PEerta vie 0«jg. 9ri 39tolg, ¥+s nan tjg ta^oua jejt+ urta 
je ©ja, jho ¥£ urt m +4 +H+0U+1+; jna ¥ psihjs jc ¥ tsi. vie ©via u*i6 run 
mao ; j na ¥ lota a+a arts ¥ una jqjh&i mao, jho aus +1 rm© et P8¥Jt6; 
ye, fd a+a orts +1 jojhsi ¥,jd rm© ¥£t aas-itroDrn; jna T9 a+a aus- fi 
rm© et P8¥,jt6, rm© ¥£t raiEH+M net oejt +i. QaToia, ¥ lota tjl otaEua 
¥ rtL ¥J1 +1 D^a a +Hfja+ua: jho T9 tjl ot9£ua t+6 c+tat^H, yji xe dsg 
nrsjs +1. -Jhg T9 t£6JL n 8 ncrs H£or»t, jhg agsitj+jL ¥ HEDrH6 je x 

U+O-tO. vJ'iG T9 19GJL JUE X tACr$ +H1© It^DrS UHG6, JHG \ MQAQ T9 09- 

sitj+^L, j na ort&jL ¥ una rm© xjd pot *£t seos. fd touL n +h x tj6H6, 

POt +1 +6 T+6 LtOH, J HO X+$ rtL +6 T+6 PmiOl. JHG T9 irBJL X06 T© U+l TJ6 

T+o 1© a xst ©jg. aafoia, T9 irea et P8iut6! Jna T9 oregnrHua ut* 
mao, ye, aen EatJTJD, ckro, j Ha ^Eora: j na T9 t9%na-ita x oregnrms tii+c 
T9 tjo D£a; TUEtPot, T9 a+a at+n vad ei je ¥ una je 3<;+ni, jna T9 a+o 
sit£iH mao +h y u+iajtHJS y+^ t+6 tja, pot *£ TEtana Y£t Tetis-, aen je r 
tjg; j na x lota sitEina xjd 39006 vie xet +h+ou+i+. fg sjhi p*jt+-pu+n 
srtuHis J3rn kao; jho eput xe urt a+in, T9 it9i£ta 8 ue yji ¥£ dj,i a Taia: 
jhg ¥ tsart tu+c ¥£ tjo 1© -utPotD, i)vi6 i© wo; jna aaoo6 je x s+diihj* 
vie v ue, ot x 36+hjs je +1, *£t urt djh+ t© ut+Di. slna me a+a Tstan xet 

T8t18- PtJD 1J.D 1© 1AD, JHG X£ G+G taCAL J0JHS1 OO6J6, JHG OLSO JQJHS1 

Ovia; hAQAndiAS; y ho xji me urt ua potL aj. t+6 djcus let +hi© m uihg 
vie ltjo+s. 

26. slHG H8, 8P1Jt 01 X36 L+H6, M 1J.D TJ6 Or3 XJ1 X£ TJ6 aaorD U+OJG, 

Y8, nati+ rm© uihAs-; jhg J> ho hji, an me 8t ji x+& ge jaei 1© a aasitj+a; 
pot J. ho xji m ge Drsi D©ti+ oro, xji ^e orsi a aasitj+a, sec 8 p+© ohi+, 
t© dji a ua jue +m© Ovm+e+i+; TUEtPot, m lota orDjnaja da esMAt xji Ta 
D^a aaneti +m© m u+iGJtnjs; jhg m ^+©6 oiso soi 1© ieo jue t+6 up; ye, 

JHG Y 01S0 TJC S01 1© IEO JUE T+6 UP; TUEtPOt, Y 8t DrtG4tJt6 +H Y©t 
T8t1S, J HO Y 8t LAO rHI© MAO. V 8t &U+P1 1© 0© +H+0U+1+, an SLO 1© t9- (Ml. V.] Prt&l 9S0 vl6 «idf J,. 33 

OAOBAt y lota Y©t Oja. Y tjc S9H jh ensjt, jho f9 sieo rm© y©; Ye, 
v fje Trta ?+6 ej+s PtJ3 ij>3 10 1*3; jho to tjl siooh rmo y© +h 8 si+i 
sdoi ej+s, an v yrt iesi P9i+n, yji y osa Hvii P9i f+6 yrta6; fUEtPot, ?a 
tj€ siooh rm© vo uq rm© y ej+s vie Lrnajt, fy+c a+a 006 y ML 1© DEO 
J6 +p +1 urt no atej>a jsrnajt. «J4a y oiso ho, yji aj> y not vie f+6 01DJ.1+ 
una, td qjh 006 y rtL yji +1 dji hes jye; ye, jho y ho yji sj> f+6 yrta, 

T9 GJH 006 X trP TIESJ6 1© 8 3E0 S30y, JHO S3©y 11ESJ6 DJL 3 3100H H. 

0, y-in, fyj. +6 n, yji y ojh a so feta +h Y©t fBtis? 89'foia, dj. sol +6 

tJHI UW JHQy+D 39006 vJ6 YO, J HO 3J> ffitl +6 HEHO: <J> P9t WS1 Y DJI 3 QES1 

vip pot aba*. 99foia, d) js psi vie y &i+t+i vje 0«a, tnsosrc yji dj. Ptes 

TJ6 HO Sit J ML. 

27. »Jna hs +i 0£3 i© ies yji tujh J> fja siooh ^96 yrta6, YE UCt JI1Qt+ 
u+y 39, j na yrt a96J>trs 1© Lto 39 +m© y a^LS vie y S9; jho J6 ye oed 

POtL 1© 18 *£t fJH06 HJH 39, <J> SHEO T'll© yJD SE+H, +H y HE3 *J6 X 0L3A1+ 

Ovia Ji orsjna y© yji y ire 39 hji, pot c)> J3 p+ia y+y y net vie Ovia, 9gh 
rm© y orns+oD+n vie 3* pud; jho foso dji ie yet fjna6 run 39, dji tmut 
aen j 6 8 ana t9a; jna f9 dji a J6 hoi sapot y ist vie 0*jo, pot Ovia dji 

S3J.1 f+3. 

28. Jna +1 0£3 a© nes xji <f, "igp*, sja rm© yjd, yji ye Dqa srtDrt ho 
sot jgjhsi y£t psyjt; H9*Jt Dsa ye y+yfota y£t lEart Ptvis 39, pot Ovia 
TJa orsjnaja 39 yji J> Dsa atia 8 dh. 

29. Jna J> sja rm© yjD, tp Ovia fja onjnaja 39 1© a© oi urn, & osa 
a© yj3. +p f9 Dsa or3JHa 39 yji J> dso se rm© y+s yout, a ye rtL, +i D^a 
a rtL; jho +p A D^a se +i, +i y^a a arn. Jna hs, +p y lota tj6 sre ot£i net, 

JHa TJ6 t01 SO 3JH+ 3+tJOl6 J3rM y CtiatJH vie 3JH, f8 +6 +1 yJ1 f9 OJHvJT +H- 

sitroi 39, yji A Dsa atia 8 d+i ? 

30. «Jna +i 0E3 1© ies yji *, hd?i>, s^e djh+ l+m6 rm© sj. atjytJH, +nso3rc 
yji y£ yrt ornpsnaja, jho o^a hji ornuna jojhsi 39; H9y^t artsi ye ie 

y£t TJH06 riJH 39, HOt irC 39 y+y y£t P+H0Jt6, 96H POt y S1ES vie 3JHt 0E6, 

he y£ artsi hji a© y+s, usi y£ dso u+yjt agpot 39, so letpu yvi6 y Sn+t+i 
vie Ovia; jna yrs +i fja toi run yj3. 

31. Jna +i 0E3 i© ies yji y lota saq rm© 39, SitJC POtL yj,H fjna jojh 
rm© y* atjytJH, jho y£ dji hji y+yjt agpot y, an A y+i Dvio yj3, sjl y 
lota, jna y+s y+i A a© yji y£ 3£ ho yji * J3 y lota y£t Ovia. «Jna +i o£3 
1© 18s yji Ji STNC1 POtL 3J. fjna rni© sj> atjytJH, jho y£ Qia hji y+yjt ag- 
pot 39; an y lota a+a deo yj3, aen joota+n 10 y yrta fy+c f9 tjo siooh. 
Jna H8, y£ sja, y9 ho vie 8 dow yji y lota +6 y+y y, pot y9 ho yji +1 +6 y 
net vie y lota yji tj6 deoh rs. Jna y£ pji asn a9P0t 39, jho yrt jasi 1© 
urtDn 39, an A ysa hji srpjt yj3, se+m, ^ J3 yj> atryjt, ye, gen yj. Yrnojt 
atnut; fyetpot yrtD+T y lota yj> Ovia, jho vinrt y* psyjt jho yj. sryjt, yji 
y* ee6 oe 39 um +h y una fy+c y lota y* Oua dji o+e y. 34 prt&i a°Q ^e HdPk [cjt, v. 

32. J'iQ tl 083 10 T£S XJ1 X8 0+0 LrtD+1 X lota, J HO 0+0 00 POTL U+X 39; 

Jha U9 a+a urto 1+08J16 jg o+ot+rs urtosrhD+i. sha x lota a+a do 39 Ptjo 
w) io 1J.3 8Put tu*ii ajh.it ^ Dsa urto x i+3a-it6 je v d+i. Hs J-, H9PA, a+a 
h*n urto x itoajt6 sput x 3Jh<4t fu+c UJ6 irtha a* 3Jh, h9XJt a+a <J> a+ia ¥ 
d+i 8put s- 3JhJt vie sjh; an <f a+a a+ia +i 8Put x 3Jh,4t ?u+c x Lota fja 

DOh r'llO 39; fUStPOt, +1 Us4€ hJI 8P1Jt X 3JhJt J6 3Jh. 

33. >lha J>, *i9pj,, a+a oo +hi© x 38hi *jpi, Jha <J> a+a ite -jpi m© x tota; 
tuetpot x lota Doa rhi© 3d ot£i L+H6. 

34. vha ti 083 10 ie& xji 8 put J> ?ja p+h+di x d+i, jootatu 10 x urta *jg 
x lota, 3J. awxtJh aafjia xji +1 u*i6 o^a, Jha xji x urtosrhD+i xetue u*j6 
josaa+H pah: fystpot X8 a+a tnai xjssuigg JOJh aapot x lota. 

35. 4hO +1 083 10 18S XJI X GvJ+S- JG X lOta 083 rh1© 3J> P8XJt, XJ1 U9 

ma JU6 j ho 00 ash +hi© x d+i. »Jha +1 oes 10 nes- xji *jh x 3*ito, eput U9 
fja itaieta 01 L+H6, src ptois- Jha 391 ptJ3 x u+iajthjs, Jha frht th Jarharhs, 
jho -itoe+sr'i6 joota+h 10 xji fu+c x lota fja orsjha^ia rs, U9 a+a go ash 
+hio x d+i, u+x ol et ioa+n j'ia ct $906, j ha fyjisojejt l+h U9 fja atoi u+x 
r$, ^ejtt urh jooto+n 10 ?+6 e<5; fyetpot, U9 a+a ot 00 ash tvi© x d+i, y+x et 
yj>66 j na st c+iawh. 

36. Jha h8, 3* pexjt f jo 390J1 io srh6 +h x u+iajthj$; x jiojsi u*i6 ooia 
^eora Jha x vrHo.it ^ogjp. *Jha +1 083 10 nss eput U9 fja 01 ooh ash +hio 
x d+i, j ha fja isoh y+x rs st ntoG+srh6 Jha l+«6 tu+c fja a+h onjha-ja r», 
U9 a+a isi potL +hio x S9, j ha urt at+Gh potL agpot x y+ha iorta6 x ntJ3+si 
Who; j ha sput y9 f>ia a+h at+6h potL aapot x y+ha, pot x sies jg 3Jh+ ae6, 
asfoia 3* auxt^h Jha x srh6 vJG tD3jji, Jha oiso xet yj>66, aaojh 1© 3so 
XJDSJIG6 3^t+, +hso3rc xji xe aaojh 1© ashs- Jha 10 sm, jha 10 si9o y+x 
src t©ahjs, V8, 9Gh xji xe a+a prtoji a* ?yvji net xe fja a+h atoi x+xjt; ts, 
xe yrt i+pua n rhi© jos9o+m toah-js. «Jha J>, Hapj,, a90Jh 1© P9t <40S9a+Hi+, 
wsi x lota Dqa a J1101+ y+x r», Jha S3A1 rs, 89006 *ie st +h+oy+i+, xji yg 
D^a a su*aoa n +h x ams- vJG x &9; fuetpot d>, hdPi, agojh 1© siao 1© 
x-js y+x src soa^thjs-; an aafoia xs yrt Jnot+ y+x 39, sem, UJ9 y+i h*n xji 
st Yrnojt atrx^t dji a 8 tout ocit rs.. 

37. >lha +1 083 10 18S- xji lesrh Jha Ij3V+oji a+a ieo 39 Jha aj>ha 39 y+x 
00106, Jha xe a+a it9i 39 y+x src TstDh-js; hJGJtxaus x lota a+a srpJt +1, 

XJ1 f9 3*1 DO POtL f+6 18t, rh1© X PSIP+ltH M T+6 yrta, fy+C f9 fJO 8-100N 

orhsrth+M x y+o-ja. 

38. «Jha 41 083 10 18$ XJ1 8P1Jt X8 TJO 38h0 39, IhSODrC XJ1 <J> 090 h^1 

3og, x omrs, fy+c tjo a+h ntgisto jg x lota, a+a $9s i© urto; Tustpot, xe 

h+© hJ1 fU+XJt X8 D90 S19t X 0+1, +hSODrC XJ1 XSt Jt06 8 OtSI S10t3, V8, 8 

otsi Jha iwt+at U3i^$i, jha U9 yrt at+Gh ajo n*ih x uout6 pot x sies je 
Lt9 as6; Jha xe a9QJh 1© a puuha ,jos9a+m+, usi xe dso a oteha +h x 89; c*n. v.] prt&i a%) vie Hdn. 35 

HJGjreaws ve o+a hji ios Da. nHq jh v PotL oe fu+c ua tjo a+»i at+GH ajo, 
x udijsi aao«iH 10 a josao+n sot. 

39. «Jho n oed io ies sji yd urt jasi 10 a sujioa n +h s ojils jg x 
sa. «Jho eput ua <mo a+H at+GH ajo run ¥ uout6 pot v shes jg pot ae6, 
da at-mjn aaojn 10 sa *J1 s srqDjms jg ©jo urt run xjd, jho vji *8 

3r&1 l^t+D, SEG *J1 S£ D^a taiJHI JG SEt +H+0U+1+6; fUEtPOt S£ OED rHI© D3 

j ho i©si v ajha6 fu+c urt ruN da t+sis, J Ha aa-rota *e fja suoih josaa- 
Mit; J hq eiso dah jmgi6 urt arc suoih, jho ot£i UJ6 x sotHJS sEtJG. 

40. 'ucjtsaus J> a+a wo rmo 3* Gja, jho I ata t»e6 t+d 01 v ae wii; 
j na J. a+a hji DrtDrt -jqjhsi x lota, aaoo6 jg dah jpt+onrH6. 

41. >i8 da P8V4t, Ian, tjo sjo djh+ LtM6 rni© has, jho oiso rmo ¥ srH6 
jg +ddjji; an aafoia ve o+a ata* ei arc LtJiHW6 jqjhsi jh+ urn *ji D^e 
sidQ pot oa; jho da lEtjms aaw swgh +h vat€, jho fJ6+n srpjta arc otap 
aaoo6 je *£t ctiatJH, ve urt atoi aen, ye, aen rivJH *£t s+o aja6. 
8ao©6 je *£t ©tap, j na Drc sjto, jho * tn+oum jg da atjxtjn, ve urt 
atoi nat aen 10 a 041+a 81 jg x+s ud 10 Dai *£t ©jo; ve, *£t ot£ f£t6 
urt jaei 10 a atoi aen 10 u 10 tn * arsi; ve, aen ve urt nat 10 a gesi 
+hi© x uoutt otEG. Jho ^Eora jho <1o£ap oiso, aa+n vm, tjgw naa jg 
Drc hwdD/Jhi, urt otaea aaoo6 jg x mioorH6 *ig VEt Dr^^t; jho oiso da 
uj=p, u+y trt iat6 j na it£t6, ahq oiso da c+iatJH, ata hji sjph ^ teiis jg da 
atJVtJH, yji *£ usa i©s Da; jna *£t UJ6 hntii seg ti urt x net jg Gja, 
tu+c LtJina vjd u+k aasitroDrn, osa sjph vst fEtis; fUEtPOt fu^n ve so 
XJ1 K£ urt jaei 10 a sujioa n tn ^ anLS jg y sa, ve taunua jg * im 
tu+c ve TJa arn, tnsoDrc sji ve losi Da. 

42. Jna +1 oed 1© n£s eput ve fja iosi Da, aatoia, J> iso v orDirs, jna 
+i a+a urto TU+v^t d> aa6Ata n. «Jna +1 oed io ies- vji J> it£a rmo v Lota; 
j na eput d) tjo it£a, v utna6 ata sas, jho v siotD ato sas, jna v£t UJ6 s 

0t£1 08D. 

43. «Jho +1 oed 10 les vai I, hdn, a+a oj»a v dh, kji ua selo jojh 
lortae v itjD+si uina. Jna +1 oed 10 ies yji eput ua fja seio pot v shes 
jg djh+ a£6, ua a+a Jt*G 10 v itJD+si una; jho ua twm PotL run v una, 
j na a+a i+c et urns; jna ua a+a 001 +1 v itJDtsi una. 

44. Jho +1 oed 10 nes vai ua a+a aaotn 10 1a v rtL, jho ua aaojH 10 
nuim saa6; ve, ua a+a isi 01 st saa6 tmo v rtL, tu+c ua tjo atoi ptJD v 
una jg ^atosj ud. «Jna +1 oed 10 nes vji ve ata oto Josaaim+; TUEtPot 
ua urt ausi +h jarnarns. 

45. Jna m oed 10 nes xji ua a+a paho run v una jg twd+s, J6 ua 
<5rtH+ja +h v uaajtHJS, vji vst urt aasis +h v pjwsis jg JGJt+ oaho, aoL 

V 08 JHO V JOS, JHO V 8S JHO V T0t&, JHO V 001 JHO V UJ.LO 001, JHO 01 
DJHJt J6 UAia JH+DrL6, fUtC Urt POt V ViOS JG OAH. JHO U3 0+0 PAHO 01 
DJHJt JG Ot, 80L JG 0010, J HQ JG StlGJt, JHO JG OJIJt. 3G Pr*&1 aSO vJ6 hdfk [CJ1. V. 

46. Jha +i oed 10 les yji v lota orDJha-ja D9, fUEtPOt J> eta deq iieis 

JC Ot, YJ1 <J> DA1 JhQtECh MJh YJD ¥ tJOrta JG DA 1911. Jha HJh Y 1IE1S 

yu*c A deo J) ata JhotEGh y tjorta jg 3* P8YJt, Jha oiso et <5rt'mn6 +h y y*t- 

e-Jt'iJS, J HO Y 1tJP9S+6 vJ6 DA P8YJt: JhO Ol&O DJht JG DAh 04 1tJP9S+6 TJG A 

jhotEGh run yjd. Jha <J> h+© hji ji y iad nuh <J> deo yjd, yji J> D^a a qcd- 
Jheje vje y lota i© deo Y96 ii£i$: fUEtPOt v tjorta jg da peYJt, Jhe x sjh- 
9Jio<;t vje f+e peYJt6, j na y Dot neti jg 01 et itos9a+M6 th x utiajthjs, 8t 

JhQtEGh HJh Y06 1IE1S JG fUtC <J> fJG SIOGh; fUEtPOt X L+M6 TU+C TNhSIAte 
89FOt J> DEO Y96 1IE1S, Et, JG 8 1t©L, OOt irtl+QVtOirHt DEO DJhDI"H rivJ^ Y 
PrtS1 11E1&. 

47. oJ'iG 8P1/W cJ> fJO DEO Y96 11E1S 8A l)£ JG OrDJhODJhl, <J>, Wa, t9S9ea 

8 orDJhODjhi yji v dwsw Jha y itjp9s+6, y Dot ileh Jhe "nuors ism vie 
yjd, dro a t+ah ruh Y96 iieis; Jha yji y LW6 fu+c urt tm, D^a a qjii pot 
y th&itroDrh jg da i9ii, f© dso irsjs- y who, Jha oiso pot nut UA6 irt- 
irs^6, fiJic irnrsj6 et hOh rhi© y lota; fUEtPOt, J>, Wa, ata deo s tjorta 

HJh X rYJt 1IE1S, ftltC Q+C6 Jh JQ8h1, Ot fUtC G+66 8 Gt£1Jt J08H1 J6 X L)0t6, 

j'ia orHU»iDr»ie, jna a9snroDr»i6 je da nail. Jna y+s- fjc a ar% jna orD- 
j«iaja da ngii fuji ^e D^a ao sput A iu6 oo»i; J'ia yji ^96 iieis Dsa a 
tj'iojo a8»i pwd L)r»i <?JHJt£Dr»i 10 Jhnut, ot pwd urh ntjp^i 1© j^r^Jt, rm+i 
pmjt orDJHaDjms je x lota. J'ia j'i joshi je da deo+h *96 iiei& dji a 
oten TatEPUt: j'ia ^«i, agfoia, d> itos9a joota+n 1© xji fti+c <J> tjg siooh; 
j'ia ^+s J> a© xji v Dot SEOtja l+»16 de a ojii pot x hju<5 jg da 1911. 
•uGJtsaws, Ji a© 't^n tAi jh+l+h nj4 ileis, seg +1 a xji J. limo n a ssotjo. 
J'ia '18, +p d> a© rt, 9gh a+a "^£ rt jg 01a; hji vji d> ysa joso+©6 dasjip 39- 
oog jg rKJt 0Ah, an 39006 jg x ygo'fjs tu+c +6 +«i D9, joota+H 1© ^ pud, d. 

Ilia J0S0+©6 DASJIP. Pot X L+M6 fU+C SrD DJ4 J&19D 1© a JG Gt£1 UrtL, 80L 

i© x aja+ j ha soi, nut6 &ji ji hoi j'ia itJDit rnajt "X£t pot. Ye, 96»i x 
ejtt Ovia vJG ieuAi, a© dj'i itJDni rna^t ^Et P91; d> se, wdii najt "XEt P9i } 
an d> usa si9o +h r^jt urta6; y£ s^i f+D ji hoi, jno TEton hui a© x Gjis- 

JG f+6 08HSJ16; Jha a9TOlO f9 OrDJL JOOtOtH 1© * Ufta6 UG X SWAl, ih S+08- 

fr'iatja V9t6 ptJD x iad da ps^Jt upi ^gtosjuD. Jha x urtia, 89006 m 
isEt +h+oum, dji srs f+D 1© a s l+m jg hoi; fUEtPOt ye «ort<; f+D, Jha f9 &re- 
jtJL n; Jha ye sdai ftD, Jha T9 srpjtJL n. Ye, ye *i+i ruh tid, Jha T9 

SrPJtJL +1, 39006 JG T+6 irG+M OAhOhJS JhO f+6 um srpjt+n iorta6 Y C+tatJH 
»JG DJh. Jha Y OvJO vJG 8t P8YJt6, f© lift UO 81 *IG 3*5+11, 81 JG 3JhaJ<5, JhO 

olso urt it96rtca +h y utiajthjs 3A f+D; ve, y ®*ia jg EstJfJD, Jha jg 
^ero, Jha y Oja jg ^sora, v9lojl t+dsjip Joota+M 1© y yrta6 jg y EhSJi J6 

8 DJh, +h1© Y TJh06 JG U+OJO DJh, 1© 3 L+P1J0 n JOOta+H 1© Y Urt06 JG 69hTO, 

Jha 1© 3 otos+PAa, Joota+H 1© y urta6 jg l f9rD, Jha 1© a ajt+a +h 8 S/Jiriojt, 
Joota+M i© y urta6 jg 69hrs, fu+c T9 sieo orhsrth+n y Lt9 a£6 jg aEtohJS, 

fl!+C DSO 3 8 SAh O+Gh JG f+6 QAL, rh1© Y06 f© DRO +hfJ3+1 Y A16 JG Y S9J 
DOt JS"UDnt Q+Gh rhl© Y06 TO 8t JG Y T8S JG +6WJI. (Mi. vi.] prt&i aso ^e wk 37 

48. Pot xrs sieo x itjpji, * lota Qja doh+ dji e+6+i ot s tss jg 
"tetJJi .11 vji oe: srs u+* f+6 ewtSj aaoo6 vje *£t ncrs»ijs, rm© *£t st£i 
<!vjt JHe sjiged™, j'io mt6 tit* * Lr»iOJt+ii6 j'io x wih+h6 jg t+6 ist, a* 
udusis, ai p*t, jho aj. sjoo, j»io GEirt jg aetoHJS, jho a* x oih+h jg x 

ML, JHO 3A 3841+H6 fld+C D4t S OJt+O HJ J'lO 01 V36 L+M6 3rS1 DOtlt Or3, 

sjl s itjpji 63"irs. -Jna x tjos jg x rtL srsi tJ'ia; jho 33006 vie s 
oto»i+H6 »je s rtL, Wit vie s G+116 jg * j»k jg s S3 dji 3 toi run aj, v 
&i+tti J6 Qja, 10 josgies, s ©jo jg HEivot srp^i6. Jna J6 pot *06 to 

8t J1 ^StOSJUS, SAL M ItJPJI, *8 DJL 3 S0rt<50 3J> 01 1311, 33006 X8 010- 

s+pa "x ©jo vje Huai, j'ia irt'i *£t tern jsao, t3<;joi+n SJ.H6 jho ur'iajt6, 

JhO let JHO QlOtt JG V ©JO JG t6tJJl; J 40 83006 XS irt'i XEt f8t1S JSAO, 
SJL "V ltJPJI, JHO TJG Q3S1A60 X folt lir't JG t6tJJl, X8 DJI LU'iOJt +H V 

pud, jho ut+D, J4a a3oro 8 f+s jho 8 aj>-urta, jho a teua J3rn 01 4£Drh6; 

hAQAUdUS-, fUAH XJ1 Q£ OrWL, SAL X ltJPJI, XJ1 X8 »i0 30t UtH JSJ>0 X8t 
T8t1S JQJhSI X ffoW lllfH vJ6 +6tJJl, XJH ld+l f3 t33J38Jt X Or63'ir»i1S flJtC f3 
080 10 XSt P8XJt6; V£, XJ4 U+l f3 t33J38Jt X J.16 JG X S3; V8, JHO 01 X 
1311 TO 8t vJ6 X T8S *JG +6tJJt, U+L Ji QJVJt +H, SJL y lota, JOOtQtH 10 Y 
UrtQ6 J6 X ltJPJI 63hr8-, PtJ3 X POt OldOt1Jt6 ^16 X rtLJ V8, JHQ 01 ¥ ftL 

dji S3 x sjieEDrn m x lota, sal x ltup^i; A6AH worn, ot»«atJa, irn, j»ia 
i3ii, dji a ausi. 

49. JhO <J>, h3PA, TJ6 Wi V36 LW6 f»i10 OA 1311, VJ1 UtTJlS <J. 3J>1 Ut- 
SU£0 VAO XJ1 X8 L)9a t3DJD8^t * lota X£t I'SOSWt; fUEtPOt, I S130 TN10 
01 X T8S J6 t6tJJl, +P +1 SO 8 tfJI X£ DSa TSIE'i ^36 LtM6. Pot 33T0ia, <J> 
TJ6 UrtO+H6 th X &ltt+1, TU+C arL U3t+ 33, 3G'i XJ1 01 3J. <!J+h1S 8t U30, POt 

xo6 to et ji ^stosJUD; pot fja 'iji x lota 8+>i arts+psi, 10 do m© 03 
or'isrt'i+H x-J3, 3G»i J 6 f3 fja ikpjis jg 01a, J> Dia tjg ut+Di oiso: j'ia 
T3 DOtit a+a do rmo x itJp^is jg 01a 01 L+M6 ornsrtwi XJ3; jha oiso T3 
e+a do rmo oAHi orhsrt'nM rs; fUEtPOt n orsi 'i3a6 3 *ji m ho or'isrth+n 

MAO, POt *£ 8t tt1»i rivJ'l X 1LE1S JG at8S. c.niJ* vi. 

1. *18 +1 OED 10 18S XJ1 J), H3PA, 0+0 13C 31. atJXtJh V36 L+H6; JHQ +1 0E3 
10 1ES XJ1 J> G+0 t30 3JH+ L+M6 10 XJ3, XL1+C Lirt J'jQt£G«i nj4 X 1IE1S J8 

3tss, xji xe 3J>1 ho ornsrt'iin x ao*»i6 jg x lota t*i r^Jt lj«i06, J3r»i 1311. 

JG 010. -J'ia I Oia t30 3J'i+ LW6 r'rlO YJ3, TUtC urt t+14 tH X OSO JG D0€J6; 
3f1 VJ1 i> 3A1 30t PSlt UtSLEO V40 10 33136 +H X lOtO XEt ^3033,4^ J> 0+0 

t30 r'lio *J3 xji ty+c UJ6 t+Ti tu, x ltJPJi Agevs; POt J> 0+0 UO»i 01 SOt+11- 
Y0t6 r»iio rs, vji +1 on a rot st itjp+1 jho trtn+n. fuEtPot J> siao r»iio 38 prt&i a%) *jg »i8pj,. [en. vi. 

y,4D, SE+M, fat V y l)rt06 v!6 y 1UPA% V TO 8t 8 tJDHrhl J6 V T8S J6 +6tJJl, 

e atjnc r© tjg a+H atoon up; Tat v y urta6 jg y twpji, ty+c tin t+in rmo 

01 y T8S *JG t6tJJl, J HO IAQH V43 rh10 VGtS,4lG6, yJ1 V 38 TJG TOT J6 DJl J6 
VOt atJytJH, PtJD TOD V TJG 8+4 8t00H *JP; POt EPUt y+8- DJHJt TJ6 y Itvl- 

pji t+in — fston jna tat y+s, Tes vie ^sora, to 8t oota aji y hed vie 
tetjji, jna Et oro foil si jg y uout6 jg <3+©G8, to su£t a* y hed *jg y 

lOta, JHa DEO DJHDrH JG V ©via JG +6tJJl, VJ1 y£ SUEt Hvii +H 1t©L HOt +H 

ticrsHJs; HJGJtyaus ve oot *Jdsji66 vie y toi+ &+1+, an ye 00 hji sie 
yjDSJie6 run y Gvia jg 1-6tJJL, to +6 y lota vie fosis; ve, y lota vie 
fo$i» +6 t+6 hed. Elafoia J> tjg aaoiEta y potDjt L+H6 PtJD y aao+Htn; 
j ha ye turn PotL 81 vie da dsl, jna * Doa yJD. <J> a+a do yjD sranit, jna J> 
ata h a9006 d. h+© yji ye urn jasi+HEi, jna yj. hjo u»J6 jh Artn s+hvo, jna 
y* ats ates; jna * tjc, ae»i ptjd y aao+H+n aaoiEta 10 y, aapot +1 oed a© 
nss <J> Doa yjD y; jna <*> Doa yjD pot pat usi ys D^asi se, dak Aata tjl 
arn yrD, jna da ©tech +dj<5, JHa da doiih +dj<; tjl orDJHa^a yjD. tfs tjsi 
san j»ia Trta 01 y+s; jna u+i v hji aaoiEt yjD? 4na yji J> tjc Doa y n+© 

L+M6 PtvJD y+S- IAD, 964 T+8H L+H6, J ha y8 a+8$1 hvll hO y9D; "J(£ £t Ot3£14a 
hB, J ha hJ1 PtvID y 890+h+M; 9GH 39POt y 8£ tUAH y8 Trt8JS1 yJD hvll y£ iirt 

eooiEta rmo y, usi ye D^asi se, a9Toia A h+o yjo. Ye, Jha ys Trtajsi 
hvii; ve, ys h+ojsi hJi; ve, PtJD yji iad yAh at UJ6 »ivii OTia; pot J. ¥0 
yji ys mam a9i GJtt iwcjtr&it, jna y^si ooia 8 itJhsot^srt PtJD y uod. 

2. HjeJtygus, pot da hed'6 seo u+i ^ agprt da>i jnojt, jna pot da nt£6 
u+i <J> t9Pt£4 ptviD y, yji J. on y hji jp; pot, agToia, di tjg taPAha y, J> tjg 
co6h y t'i y prtHJS vie jpi+ODrh. Pot da»i oh seo, ve, pot da»i oh seo u+i <J> 
ao y+s; pot Ji u+i Hvii srp^t da hed no a lri+oua, jna J> u+i Hvii ©+g da ©iot+ 
rmo j'iryjt. 

3. fEtoH fHio D9, ^Eora, jna +6tJJi da ooia; pot J> jd ta; A jd y 
prtsi, j na cf. jd ©i&o y iesl 9ah tjhb tjl olso i£a y PsnaEDrn vie y rtL, 
j na da tAi TJHa tjl si j na y tjgh6. d> ooi rm© yjD, j na ys »una n is- 
©jyjt. Oi v, JSJDai votsjiG6, jna tat; t© JDrn tsao tjl a90i£ta yg6 
L+H6 ^Hio yjD? X lota tjl irea t+d; ve, jna T9 uti p^LP+t t+6 urta TU+C T9 
tjl aaoiEta aA yjD; jna T9 utt ao t+6 lusrt viH Qja+irH, jna t+6 8tD dji 
orD njH v QjiaarHG. Oiso, sjl y lota ; d> y lota, ve, J. tjg siooh; 

V£, A TJG OOta T+D 10 a90l£t, J> TJG 3t01 T+D, JH3 T9 DJl DEO T+6 1)8 "ItvJS- 

"\AWS. 

4. On v H9t rm© D9; J. tjg hji siooh +h S90tji PtJD y ago+H+n; ptJD y 
iad yji ti Uvi6 aaotEta tjc & snoon; jna y lota Ovia, jna t+6 S-i+t+1, tjl 
sjhi D9 Jna yrs sjl y lota, yA H'gaaDJt, y foi+ Urn vie t6tJJi; A tjg 
sjhi t+d, y lota yA Qaq to 19cjl y 1© itvip+i, t© laajL y aA y he ys D^asi 
©o, tjg arn +1. yji ys tjgsi TEtona io da orDJHGDjm! yJH TJa yA las cjt vi.] prm aso «ie hen. 39 

a+H J6 8 t+6Jt, jho xa tAcrsnjs J6 x uec6 jg ¥ sa; xa saa oiso fja atn J6 
x sjho; x jpsthm jg xa 88JL6 uo x otJGJL x£tjc; t+6 hes dig hji fjc a+H 
on jp not aasitjta ptjs aapot 3a. 

5. Qo y pou jg £ka+irh, pl3 v ptJ3 x QjLa3rH6, u+x x gj+s jg swh 
edoiet v, ui x+s, rut 10 * jho jg x rtL; se v, x Loia fJL taaasa f+e srt- 
erm ^Eora. Jho xe Lrtsua hji; fa ug xj3 Lt© x aj6Jtis; fa ooea x uo- 

1Jt6 10 PIO 81 JG X tJO POt XJ3; f3 OlEG X tJO OLSO, JHO * U01J16 QfDI 81. 

Jhg HJiu+xsuHatM fa fJL arn 01 x+s, jho ©tsut glso, x£t +6 ho ias, sjl x 

lOtG rHIffl X U+GJG. 

6. «Jhg jojh: fetOH, v fes jg Huai, ol v xji 8t atoon jp jhg £t 

Gt+GH 81, 33066 J6 X U+OJGHJS JG X 1JSirt6 JG 3A 1311; YE, ©I V XJ1 £t 

atoon jp xji et sojuta jatoa, f© st jg 3A nan, fes jg Huai. L+sh, 

O AL6, rVlffl 33, JHG f£t©H V 1311 PtJ3 PEt; X lOtG fJL GOLO 33 PtJ3 X HOD; 
PtJ3 X 88,116 JG 3A On At fJL f3 3£G 3JHDrH JG 3A HE3. «J HO td fJL 3EG 3A 
38L UO 8 DJtl SOtG; tH X DJGO JG f+6 fJHG fJL f3 f+G 33; JHO 3£G 33 8 1JL- 
♦D1 D8P1J tH ft6 OUtGJt fJL f3 f+G 33; JHG SJO r»i10 33, X8 Et1 3A SrtGrHI, 
+6tJJL, th f©3 d> U+L 3 GLOWAG. tfJH cJ> SJG, d fJG LEartO +H GEH, <J> fJG 
S1JH1 3A S11JHL POt HOI JHG +H 6EH; DOtlt 3A SraJHI t6 MX X lota, JHO Oi, 

una un 3J. Ojg. 

7. <JhG »i8, SJL X lOtG, XJ1 POt30 33 PtJ3 X U©3 SJ1 J. D^G 8 f+6 SrtGrm, 

i© at+n ^Eora jqjh 1© fts: "^o Huai a »iji oj^Jta, yji dji ^ a oiottrs +H 

M J.6 JG X lOtG, JHG 3J> OJG DJl a 3J. SltJML. -JhO f3 SAQ, tl +6 8 LAI 

lw XJi ^8 dsgsi a 3A srt6rhi 1© t£6 n * itA36 jg ^Eora, j»ig 1© tasiot x 

1t36rt6G JG tetJJl. d) U+L OLSO G4G X POt 8 LA1 1© V ^HIALG, XJ1 X8 3EJS1 
8 3A SJLGEDfH rhl© X JHG6 JG X ML. XrS SAL X lOtG, X t3G33Jt JG HUAl, 
f+6 fOLt Urh, 1© f+3 f©3 3JH G3S1A6JL, 1© fi3 f©3 Y H£Dr»i6 «J8T0tJL, 1© &rt- 
6f»i1 JG t©LJt6, 0+M6 DJL S3 JHG JtA6, 1t+HSJ6 OLSO DJL LirtDtl, 83006 JG X 
lOtG YJ1 +6 PELPU. VrS SJL X lota, th Ah J0SJ11J8L 1A3 fJG d> frtG X, 
AL6 JG X S3, JHG tN 8 OE JG SJLCEDrH fJG <J> fJLII X; J'iO d. LI+L 1t36rt6 V, J4G 

©+6 x 3A srtGrm pot 8 oreshrm jg x iaiL, 1© .JsuaL+D x rtL, n© 006 1© t»i- 

TJt+1 X GJS0LE1 fJt+1J«iJ6; XJ1 X8 3EJS1 S£ 1© V 1t+6HJt6, Oo POtL; 1© XJ3 
%J1 S+1 +4 GEtOHJS, DO V©tSJL66. ^£ DJL P3G +h X IJE6, JHG VEt 1JS1Y©t6 
DJL 8 +H OL fA 1LESJ6. >>'£ DJL HJ1 frMOJt 'lOt LrtS1, H3XJt DJL X f31 HOt X 
SrH S3A1 XJ3; POt f3 VJ1 fJL 3rtS+ JH XJ3 DJL L30 XJ3, 364 8A X S1ttf16 JG 
DOUt DJL f3 ©AG XJ3. JHG d U+L 3£0 OL 3A 38H1+H6 8 U£,J»ia 3A fAU£6 DJL 3 
^©60L1JG. JhG XJh, f8S JG +6tJJL, 83fOLG, X36 DJL 0f3 PtJ3 P£t; JHG LO, 
336 PtJ3 X hOtL J'iG PtJ3 X LUSl; J»iG X36 PtJ3 X UHG JG ^A'i+3. 

8. Qm, f JGh6; J'iG 3 SJ+PU, rtL POt X P31 JG X06 f© 8t +H X 3S1 DJL 

a JSuaLtDi; j na atso PotL +hi© s+h+h, 38Wi6; pot xe djl a ss+ih ho 
30t; potx lota fJL orsprtua f+6 iaiL, jho u+l fJG srtst run f+6 jPL+oua. 40 Prt&l 8%) vJ6 hdPL cj-i. vu. 

Sin, aafoia, 6j»rN wl s-^a, * lota fJL prtseoH D3, jhq da lota ?jl prto*m 
Da; an ta y+i do sji fa wl »ui. Pot ojh 8 usdch prtoji frt sro+n cAie, 
sji Da D^a hvji we orD-worn «i»i x sth jg trt uod? Ye, ss D8 prtoji, yji 
utt J> Hvii prtQJi x, tea vie tcwju 8afoia, <J> we Qteen x ru»i s 18D6 
vje da wia6; xa uoi6 et orHi+4Y+©ri+ aapot Da. Xa c+iawn ojl deo te&i 
JQ4HS1 sa aasitvjwt6; Jha xe xji Dea x ue&i, dji go POtL vie x. 

9. 1+pi n saw A6 t84a jasi jna aafota; oi *36 ojx,4t xjds,ji66 mjut, 
jna xe dji ofD io x. «Jhq J6 <J> i+e, sal x lota, xs ojh doh+ qiox x utx 

SJDOl, J 6 U+V JH Ot4JDJ«i1, JH8 SAha SJD vlH 36H J 6 8 3tA3. Pot XA UES1 JH8 
XA aj&0l£1 1LESJ6, JH8 X UHQ vJG XA a3S1trQ0r»i, DJL 364 H8 10 HJtO 3A 

t36>i vie x + i -.wa+ims; Jha xe xji sujioa v n dji a pet jye. X c+iawi 

fOD X8 D4I1 f46, 8P14t X8 fJ&1 U&1 X PrtS1, DJL J0J«l +4 XA«i 3t6 S£, X IIES 

+61© sitei pot Da; o+e lies 10 Da xji <J> D8 duji. Hah dju xs ss +h xah fen, 
to wl aaovJiH Da *36, s-3+n J> we w&i da ctiawi, jna jd ajsoiei, 8 Qjii+e, 
jna taaoe+n 1© ahq pto? -Jna to wl atoi n xa6? Qatoia, cf. uj6 un 
jioh : *36, fyet we xe at»i ? Xrs- sjl x lota ©*ia, aatota J) u+i i+pi n 
dah wna 10 x ^mAL6, Jha sji n da suHarta 10 k naii; Jha ke dji 

at+H U Sr»i6 +4 ^£t 8tD6, JH3 ^A aOUt6 DJl a OJt+a rivJ 1 ! ^£t D0iaJt6. 4«i8 
0+M6 DJt a KA HrtS+H P8^Jt6, J 43 X£t OU3H6 \A HrtS+H Dr^<4t6; ^8 DJt 38 a8H 

1© ^ utx ^8t pes iorta6 ¥ ni, «i»ia i+o n x arsi *je ^a pai; jna ss dju ho 
vji cl. jd v lota; pot ^e dji hji a jdedb ^ji iiei pot Da. Pot dji x nte a 
1E0H Pt«iD * dai+, ot >f iop^l o-jni+66 aai+GJta? S\n ir& sjl x lota, ae«i ¥ 
o>ni+66 *ie x dai+ dji a ieoh jus, j Ha s nts «ie s ut+at djl a aai+ejta; pot 
J> y+i orm^na u+x f+D *ji or'iUhajL u+y v, J'ia A li+l see xa c+iaw»i. *Jna J> 
y+i paa ^jd ^ji nws ^ yt^ ^Et oh pud; ke dji a atrnoh y+y ^£t 04 aura J6 
y+^ suai uah; Jha 01 pud dji ho ^41 <J> v lota jd ^a &£6Yrt j»«a ^a ta- 
aaD^t, ¥ Oai+ ldr»i ue ^sora. cnut VII. 

1. sJna H8 +1 qed 10 ibs xji eput J>, 'tap*, wa wa V96 L+M6 fy+c yrt 
jHotEen rivJH ^ iieis vie ates, da awstJH oed rrno Da, jna s^a wo Da, 
fy«ii Da«iJL V36 L+M6 fy+c v we t^a ? Oafoia et xe io a rnajtsisa joota- 
m 10 L+M6 fy+c et si+t+iY+ort, fy+c dji ora 10 ies joota+n 10 n smn Jha 
HvJi ^ pud? >Ina J), h3PA, saq fHio y-jd, ElsfOLa, x£ yrt djh+p^si rmo ¥ 

ItvJPJI, 3A V 6J+& *J6 ¥ &l+t+l; POt 3A ^ 'Sl+t+l Et 01 L+H6 DEa hOH rH10 X 

ntsjpjis, fy+c dji orD run ^ ctiawi vie djh joota+n 10 ^ pud. fyetpot, 

K L+H6 J6 fy+C lfJ6 tJ8 Et L+M6 -Ut1£H+N 10 L+H6 30L UDIOtri 4HQ Sl+t+1- 

Y+ori; pot +i -nat6 xji k fss vie teuAl, sqhai ot leut, y+t a sojiJta run c«n. vil] prrei aso ^e hap*. 41 

Ot X P88 JG X rtL, JH8 0180 JOrH 01 H£DrH6, JH8 89fOia, X£t 8t 3JH+ TO 8t 
0LtJ8t LJ81 PtJD "X HJLJS JG S06 f© 8t 41 ^tOSJLJD. Y£, X 30t 1811 JG 
OL * 1U86 TJG 8+H LJ8 JU£; JH8 S£ 8t 80J1Jt8 1© J HO PtO HJH * A16 JG X 
89; 4H8 TUHUt *8 8t, WH JG r& HOJL, 886 SJ1 U9 HO SJ1 V8 TJG 8+H U6 

jus. «Jhg 8tH8 se we a+H ua jy£, *96 l+h6 tjg a+H itjp98<i>a ornsrtHW 

XJ5, 4H8 0180 OrH8rtH+H 01 X06 TO DJLT9t8P1Jt 80J1Jt8 JH8 8 OrHP8H8Ja, 
39006 JG V fOLt UrH JG t6tJJL; POt JQJH81 f+D Utl X8 T8tGH X8t T8t18; 

fuetpot, xe djl a 80juta J3rn 01 H£DrH6, jna djl a T£ua jg ol ojh. 

HjGJt*9LJ8, 8P1Jt X8 DJL 8 Hrt81 8J> X <}jHm6, JH8 X lotd TJ6 L+P1J8 H T+6 

TJHa run x ^JHme, jna 8J1 xjo n pot 8 8UHana, jho *£t caatJH tjg s+i 

OJtta tH X£t 8t96, JH8 X£t 801Jt6 TJG 8+H OJt+8 HJH X8t 0OL0Jt6, 89fOia 
X96 L+M6 JG TUtC 8t 81004, 8t UDIOtrL; POt *r8 +6 X QrG9HrH1 *JG X lOtQ 

u+x et P8YJt6; jna n 09hjl r& +h x ae6 10 on, jna 0180 01 st atjxtjn to 

Et JG V T88 JG tetJdU -Jha +1 39HJL XJ1 X UO GHJL XJ1 8P1Jt 01 X f88 JG 

t6tjji tjg 8+w 8QJUta jna ornpenaja, xji x lota Qja ua t£6 n 8 3J.it 

H£DrH J3rH X ^JHIALG, Y8, 964 HJH X P88 JG X+8 LJH8; JH8 3J> ^ID DJL 8t 
898 3 80J1Jt8. 

2. J'iq eput et 899 +6 80JUta, ¥ lota Oja y+i no89a 10 ao 8 »8t- 
GJir8 yrto j^rn "^ <ijHij>i6, ty+c dji a jg otei yrtL r»ii© st 89a; fyeipot, 
m +6 uona rnw ^et 89+m nrt+m sj. k ^jhiaw jho 89+m ojt+a +«i vet 8t36 

JH8 riJH V8t DOL8Jt6. J»i8 +1 D4t 0180 8 JG yrtL f»i10 V ^"11*16; JHO HM 

ohi+ rhio v ^jhiaig, an wo 01 v T88 jg t6tjji, rmo v aeo+n hoh jg v 

0rG9HrH18 JG V P8VJt JG TJGH rh10 SatJfJD, 8£+H, +h VJ. 890 DJI 01 V Oth- 

atJ06 jg v nt a au8i; jho J> yqa, oa stjvt^h, vji v dso ho wi ol x 0+4- 
atJ86 jg v rtL ojhji a ausi, rnus T9 djl 380 set fte eta +n v A6 jg * 
H£DrH6. f uetpot, v lota Oja y+L it089a 10 oeo a£t f+6 st3 +4 v A6 jg 

OL V H8DfH6, +H at+H+M J 881 f+6 Or69Hr«i18 JH8 f+6 0J81JL, fh10 S06 fO 8t 
JG H f88 JG +6tJJL. fy£tPOt, T9 y+L 8t+H VJ3 JQJ'i 81 JG OJYl+em, J48 V8 

djl a ©juta isojvjt 10 v Lj»ia6 jg v£t +Hfjt+irh8; jho *£ djl a atoi 81 
jg ra80tow+, j na 81 jg aetonjs; Jha ve djl ho xji v lota +6 v£t SEGYrt 
j»ia v£t ^9893^, v Oj.i+ Urn jg +6tJJL. Jna * aLra jg vji ot£i jna 
jajotHjaL crtc, fiitc te * fot jg ol v rtL, djl irt4 nj«i v£t oh tjo6; pot 

V8 DJL UOt JDJH VJD8JL66, J HO V 80tO JG V£t OH fJH06 DJL POL HJH V£t 

oh fja6, j na ve djl a atrnoH y+* v£t oh aLra. Jna JGJtt HEDrn ty+c djl 

y©t JQJH81 Y, T88 JG +6tJJL, DJL S irtH8 yrH J0JH81 JHrVJt, JH8 V8 DJL 

pol wo v m «ytc *e atoa 10 JH8H£t x i9U jg v lota. 

8. Jna ol vji pai jqjh8i 6jth djl a a98itj+a, jna *ji ot£i fot, to tjl 
njtGrtua v m y£6 jg v lota, ve, vji ot£i jna j8J3+hj8l crtc djl iraaL 
10 v ar8i, j na otn djl a s pol jg m. Pot agtoia, 8JL v itjpji, v ij»d 

Or3JL 8190+Lt, 841 &£irH DJL TJG HO DOt 18t OGJt V T8t18 JG V C+LGtJH JG 42 prfs-i aso vie hdpk [c«n. vn. 

wh; pot v as son orojL, wi 01 x itsa jna xe to a© u+ojat+, DJt a J6 
sirat; jhg x ae on^L xji se orsi a artna. Pot * iad s©h orojL, xji x 
puhjs jg x iel jg Ojq djl a iota si run 01 x c+tGtJH jg oah; pot Ta u+t 
hji srp^t xji x u+qjg djl aasitj+ x tiers. ftiEtPot, Ta uti itaerte x 
tiers ai T+e ist, 36H +p ti so a xji x puhjs jg t+6 teL Drsi on, jhg x 
tiers a itaertea, act rm© x aasitroDrn jg XEt jnaD+6 a* Pit. fUEtPOt, 
x tiers naa hji pat; pot xrs sjl x twpji, xe dji a s£6a, acn tp n so a 
J6 a* Pit. Qafoia, 3i atjxwn, <J> se rm© v©, xji xa6 L+M6 orsi Dotut 
on; V£, 86H aira, jna Pit, jna GEirt jg sdoo orsi on; jhq ti 3rsi naa6 
a run v pes jg xts m; jna ti orDJL rni© oah jootaw i© x pud, «• ti so 
a VJ1 xe u+i TEtan XEt T8tis jqjhsi x fott Urn jg t6t«ui; pot aatota, x 
tiers dji hji irtto; pot x ii» D©tt+ orsi on, xji 01 xe f© Pii jqjhsi 6irw 
dji a on jp. Jna x lota uti D©ttt ntaiEt a ue pot t+6 nan, rm© x pqi- 

P+l+H JG X iartQ6 JG 906J6, TU+C T3 S1EQ, S£+M: 8 ItJPJI DJI X lota VOt 

Ojg t£6 n rm© y©, uo rm© oa; t+3 dji y Tat tn 01 L+M6 tujisojgjt Ta 
dji se rm© vo. «Jna +1 dji on 1© ies xji ©l *06 t© u+t hji Tat xji itj- 
pji, dji a on jp PtJ3 jorn v nail. 

4. Jna hs I, Wi, aaotEt r»ii© vo, *ji x+s ntjpji jg tod O06J6 sieo, 
UJ6 v foi+ Urn jg tewji; Tustpot, Ta dji josao+oi qrsajHi +h ticrshjs; 
JH9 x tiers Haa hji pat, pot xe et xo6 to dji hji a ornpehaja. 9n n +6 
v o+nar3 jg v aaci tu+c dji a atn n JDrn x c+LGt^H jg oah, td+c o+narD +6 
jsuai+Di JDrn yjd tu+c Et •t'l x pud; pot x ii3 siaattt dji on, wi ob 
crtci6 tu+c Et atn n 1© oji oe 1 !, jhg 01 xo6 t© et a+n n 1© gji net ogjt 
y tud, jhg "^06 t© Et atn n a© aaora unvt©irt ft x *6 jg x urtia, jhg 
V06 to sao x irsis jg x pud jna v l+h6 jg x urtia, Jha t© a© 01 3J^t 
jg wou+it; ye, ft PiH, oi *06 T© aauM 1© x o+narD jg x aact, et xe t© 
haa pat, j»ia itjaai, Jha oueo; xe Et *06 t© Drsi a atoi to ft x arsi; 
xe et vo6 t© arsi a or»is+©Da J6 sirai; jna x+s +6 joota+n i© x urta6 jg 
x ntjpji. s!na x w) onAt siaa+i+, xji x tiers Drsi a ua n J6 oec6 je 
x siot, jho x fot+ Urn jg +6tJJt orsi t£4 ft aooftyrh, ahq ail, jna net, 
j»ia ot£i otott. Jna Ta oj^JtJL t+6 c+tat^ PtJ3 x pot quotum jg x rtL; 
j»ia Ta nroajtJL t+6 Dai, jhg xe ho t+d; Jha xst DJt a urn pota Jha wh 
D,j-uta; j ha Ta DJt paa t+6 Dan, aw ft t+3 xe DJt Pi>ia njsivot. Jhg aa- 
006 jg x ticrsHJS jg t+6 nait, ^Eirn TJ6 ho net; TUEtPOt, Ta ojhji a 

tOSI POt X S1£S JG OAhi V3t6; POt T3 TJL HO 18t OGJt X TBtlS JG X nait, POt 

xe aujt +h ticrsHJS, jna x fot+ Urn jg t6tjjt t£HJL. Jna hs aafota, A, 
hapi, se rm© vo, xji ot xa6 L+H6 Drsi orD joota+n 1© x pud. 9n aa- 
TOta, ot H£orH6, o+natja6, nrn6, jna iait, DJt aiwt s£Pt+ tn x fot+ Urn je 
t6tJJt, +p n so a xji xe u+t taum. 

5. Jna hs <J>, Hapi, deo jh ahq; pot J> artsi hji siao prtxJt J6 vji, (Mi. vil] prtsi aso vie hdn. 43 

GrHSrWH *d6 L+H6. fuetPOt, 01 atJXtJH, <J> U^G Y41 V D9G OfWaJt *41 ¥ 

L+H6 mc fje atn wi rwH x niEis je ates et it©; jhg *e uswa *ji a 
3J»i Dr»i a oaaa+JYi 10 ¥ QrwiG^vis *ie Qjg. fuetPOt, v waa »i*n sno6 

¥41 «*> «JHG DJ. PB¥Jt fit ¥ Ohlt L)rh6 ¥J1 TJG 1JS1+PA6, J*iG OlSO 101 ¥J3. 

fuetPOt, +p v dji a oaaaij'ii 1© ¥ onwiAWs, jho j«ia+ot 10 ¥ ahq, y 
04i a seee J1 v issi ge. «J»ia xrs n +6. £wh. 44 sjq™ a%) vje napj,. [c-n i. x sjor»iG aso vie ^apd». CJlUt I. 

«Jh J08»ii jg x gjl je Ian. Wa'6 atJxtJH taajwi. jq4»isi m X lota 

UOtH6 HaPJ. 1© QdlBn iHW X UtiaJthJS. ft6 SrtHttMG t»l X UtiaJt- 
HAS, AW. 

1. J»ia H8 m 08D 10 nes eput J., *iapj>, fja aea jh jna jc iactn dj. atj- 

XtJ»f, 8t P8XJt l9TJ. 3 QISO SIEQ DJH+ L+H6 m© XJ3, f8 Qt81 L+M6 X lota fJ3 
GfH POt XJ3, +>l atiH+H XJD 81 J6 X Uha J6 <iat©SJW3. <J40 f3 S1CQ rh1© 

xjo ornsrwH xet taajiYrH6 ru»i * uoute, jna x onst »je ©ja +»i sietw 
xet ue6, xji xe urt hji syjioa n tH x sa. sha fa oiso sneo rm© xjo 
orhsrtWM x una jg itJD+s, ty+c xe f>ia raiena: ts Drts+pu x lota fja a+4 
+»i uoth+n rs xji ya Dsa pia si vie x una jg ^atosjua. Pot, aafoia, s^a 
ra, <J> tjg san 8 e+srH, +h ?ytc J> ho xji <5atosjuo +6 aasitj+a; j»ia fja 
ya taosha +«i <iat©sjuD, ya dsg oiso fjc n^t+Di. an, s^a fa, HJiy+xsu'ia- 
m et jpL+0Drh6, ya fje raie'ta 8 una je itJDts, 8 una fy+c +6 cj+s jare ©i 
nut u»iG6; 8 u>ig fy+c x loia ©ja fJL orGahrhua y+x oa osa a 8 una pot 
x wjttirHs jg dj> saa. Ye, x lota fJL orca^rhua xts u»ia r»ii© aa, jna 

10 3A C+lGtJh POt AGAt; AHQ OISO 01 X06 fO DS3 3 WG 81 vJ6 HUt Or»iW6 

aj, x fj«ia jg x lota, fyetpot, <J>, lau, itjpas* jootaw 10 x yrto+n6 jg x 
&imi fytc t6 +n Da, vji ^£t dji hr»i ora w© xts una, see xe dji a atoi 
ai v fjna jg x lota, fystpot k+& una t6 oj'isaoteija rm© fta f©a fa dji 
at+n. «J»ia tp +1 so a xji xe dji srtc f+D joota+n 1© x orajhaD/Jhis fy+c fa 
fjL o+gh, +1 dji a e una JG i+a^ti+ r»ii© xjd; fyetpot, xe dji hagai a atoi 
a8«i +H1© Ovin+Gm; tp so, n dji a aaoo6 ue th+oym; pot ip woum djl 
jaesa orts^a dji a x W'ia pot xet seos; an r»ii© x ucrs y\ dji a ausi 

POt JG/Jt. 

2. <J«ta aafoia, +1+6 y+6ar3 xji x+s una D^a a o-jm j6 vji PtJD x «iju<5 
JG rxjt »i8DrH6; pot aafoia, oav neons ma OGJttrH x una, xji xet ysa a 
ho lies pot jh thfjtnr'is. fyetpot, ^, lau, fJG raiena 8 itjots, xji +hj6- 
orc j 6 xo6 f©3 x lota Oaq djl attw si jg x uhq jg ^atosjuo dji oai f+6 
oraj'iGDJhis, xe dji itus-ut run x pes jg x+s una; jna xe dji a 0^1 Ptja 
01 mf heDJ^e, xji xe ae lrs^s x+s una m© x*iDS,jie6. «Jna \? ti so a 
xji xe dji oai f+6 or3JHGD^«tis, xe dji a ausi run x pes jg x+s ui»ia, jna 
xet dji a hrm© dousi x^ia, Hot 1© leo jye x uw jg xet thfjtnrhs; J»ia (mi. I.] sjona a^o *ie wk 45 

XS DJl ailJl SEPlt POt JGJt. £lri 83fOia, fUJ'i * 1J>D ©rDJLXJI xe DJl eu+hoi 

t>i rna3i3P, eput xe f jg t3S3Ga so giei 8ustM6 PtJD x fj»ia jg x lota; 

TJGtM 8 HJU<i JG X Gt3EDr4 JG V rtL, JhO 01 DJH, 'lOtH X ©t£1 J»iO DEtGJirS 

crtos jg x Lota PtJD x ot3£Dr»i jg x urtta ; fJ6tn not ©tew xjd 1© ao 01 
LtM6 a* pel; fJGtH 01 s ©rDJhaDJHis PtJD x 83Qt«itn, jho fjetii ath atoi a* t+g 
tHPfiti ©^aws tHi© xts ntjors una jg itjDts; 83fOia, J> se, tp x oe dji on 
xji ye uti ta«;joi v foit Urn jg tetJJi, x it© Djsab, x£t 1'3a3DJt j»ia x£t 
©ja, adfoia x sw^ns jg ftD xji +6 <irsi dji tjsi njh xjd; ve, fa utt attn 
nut worhG w© xjd, j na fa utt ©tG rm© xjd net, jho fa uti ieo jue PtJD 
xjd x UHa6 jg xst irsjDr>t6 ; jna fa uti 006 xjd 1© a sojuta jna SDm. 
Ye, J6 urn lAHAisorh iesjl 1© j^rxjt, x£t dji a airaDJ06, Aha ©tEi 
etenEDrne jd™ xjd; fUEtPot, DAsrn6, cf> usa xji y usa t3D,4D8Jt ; Ye, <J> usa 
xji v usa fsto»i m© da urta6. 

3. O xji v tna jueq; jueo PtJD 8 aai si3i, ve, ae»i PtJD x sian jg tji, 

JHO DEO JP X 0P% CEH6 8A f UtC V 8t 3840, f UtC 8t V C£»)G f UtC Bi'iO X CtiatJH JG 

oah, xji xe etQJtta jue ojmtG as'i 1© x airthri ©rip jg Dt6Jtt jho do ! Jueq ! 
Jha JtA6 PtJ3 x arsi, j»ia fat x urtaG jg e itJDaitu nEtJ'ii, f©6 itD6 v Drsi 

SffiH LE 08H t»i V 0010 J HO SAW'il OtEG, PtJD fUJHS »iO ItJGJUt Q-ih tairtH; 8 

pt© Dot a£6, j na d> ©o x lie jg oi x rtL. an aafoia, y lota fjL taaaDa da 
sot PtJD fAi; J) fjc aafjia f+6 oiott, j«ia A jd jnsrtoia Asm airt'irit tn * 
8tD6 jg f+6 ire. Jna &> aa€J>t yji v dso taDJDajt 1© raerte v suiy©is ahq 
x qrsDjms jg x lota; aafoia, x+s fJL a+H * jM6*ai+ jg dj. soi PtJD x aa- 
©+h+M. Dj. fsti fJL a+H ueo asn u+y sjto PtJD u>d 1© ud, pot J> fje pata, 
usi pot k fstanjs jg v©t fetis, x lota Y©t Qja dso orD 81 +h x prihjs jg 
t+6 t8L run Y®, x«ii y a on jp j no aasitvj+a pot JG,Jt; ot xji 8 orts+n Dsa 

©rD riJH Y© POt X $1£S JG DJHt <5JHJt£DrH6; J HO Y 8t G+6+1J0 8J. SOtO, AhQ 

a* pjd+h, j ho 8t f£ua, Jha 8t ua Joota+M 1© x u+i jho ojn+em jg x ojgi. 

4. DA WhS, XJ1 X36 L+M6 DAI HJ1 OrD HJH V©, an XJ1 Y DAI 8 8 CJ+S 

jho 8 PEGrta nan jg x lota, an aafoia, f+6 uti a an; pot ft6 UE6 8t 
tAcr&HJS pot ^GJt; j na fa fJL sjo, xji tHJ6Drc jg y DJioai da orDjnaDjms, 
y DJi itj»ut tn x una; an tHJ6Drc J6 y uti hji oan da orDJ'iaDjms, y dji 

a ©n JP PtJD DA 1tJ6Jh$; J HO H8 XJ1 DA SOI DA1 fJG <5Jt t»i Y©, J hQ XJ1 DA 
f8t1 DA1 136 XtS UrtlO UtX GUaHJS 83006 JG V©; XJ1 i> DA1 HJ1 8 8t01 Qd*i 
UtX Gt3P JHa SJtO 1© X Qt£G, JtA6 PtJD X arS1, DA SrH6, J»iO 8 DJ«i, AHQ Q 

83irtDfia th uru daho, jho tn hah fsti Yt©«iAua tn oi Ltd6, xji y de hji orD 
as»i t>ii© ojiitGtit; xji y oe hji a ortsi titx 8 sot ortstn; Jha oiso, xji y 
de hji thort x atsiusrt jg 8 <;rsi Oja hjh yo, rm© x a3sitroDrn, ye, x 
airtnri a3sitroDr>i jg aoL soi ahq ajat. nJueo, da srH6; isi jh x stDrt je 
tAcrsHJS. Deo jp x ceh6 utx futc y et aena, jho orD potL ei jg rasotottat, 

J»ia JtA6 PtJD X arS1. 1*33 Jl HO DOt JQJHS1 YOt atrXJt, f©6 6t©6 fJG at»i 
©lOttrS, JhO f© fJL 0J11 X OrDJHODJhlS PtJD X 1AD XJI U3 IJfl ^©sjwd; 46 sjorHQ aso jg hdn. [ai. i. 

JH8 TO TJL at'l J 'I +HS1t©DJH1 +4 ¥ TJH96 v!6 Oj0, tH 8t+H+H t% POtL Vil© ¥ 

una vie itviDts; pot urt +1 hji pot m, ya Drsi tjc "ut+Di y+¥ Trnojt +h ¥ 
yaajtnjs; HJCJt¥aus y soi 10 ieo sine t+6 up; ve, jho to tjl srp,Jta Drc 
s-ito 83006 vie vo. -Jna I AosdQmn P3t jhg iudbi aaoo6 vie y©, usi ta 
dji srpjt jqjh; pot aaroia, y tjc jo+oea m ¥J1 Ta soi net jna outm 
oejt yo; an <J> ho ¥Ji Ta tjl Hvii soi pot net not outm oejt y©; an Ta 
TsiL soi ¥ oiot+ we ©via, jna Y©t oh airtnri yjipet. «Jna y tjc DrtDrta aa- 

006 T3 TJL 8+H lieH rH1© YO. Y SS X41 T3.TJL Y©€9 D8t1HJS; Y SE ¥J1 T3 

tjl a+H Jnot+ y+¥ y©; an aatota, t+6 DetiHJS UJ6 ¥ DetiHJS je ¥ let we ¥ 
yrta vie ©via, ?u+c Uvie tn m; jhg *ji tu+c y 001 jMQJt, tivi6 ¥ it©L, jootatn 

1© ¥J1 TU+C +6 +H ©J8, TOC T3 0R3 Hvl1 t3S1t6H, DJH+PJS1+M 80181+ GrHSrtHtH 

Y©t +«i+ou+i+6. «Jna ti Drsi naa6 a ¥J1 ¥ ist vie Ovia Drsi a yt¥ m, sen rmo 
Tt6 onj'iatH y©, ¥Ji y Drsi oae. 8n aafoia, n IU6 hji t+d, an +1 u«re ¥ 
&-imi vie x lota Tutc u»j6 +4 t+d, tu+c oina m dsl 1© rutrns, ¥Ji T3 osa 
hji on w. 

5. «JHa H8, DA SrH l8Dr»f, JH8 OlSO IJDY+OJL JH8 &JD, j na oiso DA srn6 
TO 8t V SrH6 J6 tDDJJl, 83T018, fP Y U+l T8tOH rH1© ¥ 6vl+S J6 h;3PA, Y DJU 

Hvii -utw. «Jna +p y y+i Teton rmo m, <*> tae rm© y© a aus+H, ys, aen 
da pnsi aus+n. 8n tp y im hji Teton rm© t+d, I ieo jye da prtsi aus- 
+n, Y8, aen da awsw, jna ti dji tjsi ru'i t+d. sine hs, 6otrD, J. siao 
(-hi© Y©: aafoia, ¥8 eti ¥ srterm vie Learn; HJ6Jt¥aus, ¥8 tbsi atH 
atoi 81 vie ¥ una vie <5at©sj uo, jhg A ho ¥>ii ¥8 eti 8 it© Ptjna rm© da 
srn '«aPA pot jejt. fyetpot, aaoo6 ¥8 tjsi a+H pelp^i, ¥a saa dji a awsi 
y+¥ t+6 saa, ¥J1 ¥8 guji +h ltvisut+it un nuH ¥ /es je ¥ts una; jna 
HrLtH, see n DJt a +n+oyfit -lorn ¥^d, dji TetD ot a+sirta ¥Et itjsutm 
rivin ¥ pes vie ¥+s una pot jejt. fuetrot, tp y dji oai ¥ orDjnaDJHis 
je ¥ lota, ¥ lota tjl Ovinsaoteua ¥+s una pot ¥ saotowt vie ¥A saa 
y+¥ ¥ saa je da srn. «Jhg hs, ^eora, d> siao rm© yo: Xe eti da prtsi 
aotn +h ¥ ae6 vie 8t it+aY+oieDrn ih ¥ y+iajtHj*. Jna aaToia, +h ¥a eAia- 
fsa ¥8 tjsi srpjta jpuoDrH6 jna Drc sjto, aaoo6 vie ¥ toan^s vie ¥A atJ¥- 
tJH. l «jejt¥aus, ^eora, da prtsi aotn +h ¥ ytiajtHJS, ¥8 hojsi ¥ ateinjs 
vie Ovia; jna Ta dji Ovinsaotei ¥AH jpt+0DrH6 pot ¥A ©en. fyetpot, ¥A sot 

DJI a 8US1, J H3 ¥8 DJL1 QUAl S8PI+ Ut¥ ¥A atrxjt, haPA; J H8 ¥A 8£6 dji a 

sijhi +h ¥ srtets vie ¥A Ovia. fyetpot, I ho ¥ji ¥8 eti taaaDa, aao©6 vie 
¥ tAcrsHJS vie ¥A taaaDJt; pot ¥8 tjsi aaTJta ¥J1 +h ¥ psi-hjs vie iad ta 
orDJL 1© at+11 sjteeDrn rm© djh. Jna ¥8 tjsi aaTJia +h ¥a y©l t+6 ©tot+; 
tyetpot, ¥8 eti ausi aen J6 ¥e rm© t©d Ta dji d+h+sut tn ¥ pud; pot ¥ 
^iwi +e ¥ sed, Yjsutae, iq-ae, jhg pot agai. «Jna ¥ ye 16 ntaneta ptviD 
¥ poi we djh, jna sjteeDrn +6 Pta. «Jna djh et tHSitroua srp+DJHUt, ¥J1 
¥e ho osa PtJD act. Jna ¥ 10 +6 ©ten rm© djh. Jho ba ¥ to, ho pud t6 
<;rsi+PAG; ot, sa ¥ 10, d^h et on up. Ye, m ¥ UDiotri to, ¥e yrt on C4i. I.] ^orna mo vje hdn. 47 

jp; jho oiso a* v sintiYton 10 ve -uttD PtJD vji tu+c « ©sa, jhg 89ors 
a+GJtjai pot AGAt. fuetpot, tdaADiorH onAi +h jho uq v fow 0,isa8; pot 
fd t6 pu je oies j ha it©L. 

6. £l9fOia, T9 JPJtJL TtDSJLP 8 SJQt+PA6 POt S+H, 10 JHSJt X AhQQ vJ6 * 

to, rm© ©i vog to tjg 8 atoon teti jhg a q*jhtui s-iwi; jho rmo nrn jis 

QJH V JH06 JG V 10 a JHSJtQ. f UEtPOt, T8 ©t£1 V fDIOtirHS 1© 360 V96 

L+«6 hoh rm© v tHfja+irms je ¥ rtL, vji ve »e ho vji set t6 ho pud vji 

OJH BUAl +H V TUGJHS JG ©JO, SCG tl 8 Lt© V !Mtt1S, JHO 3rtS+, JHO ©t£S 

je v foit Oasib, to iejl aen fte' up jootaw 10 v pud, jhg ieojl n jqjh 
a* x net jg v &ittti, vji T9 as attw 10 nss v tJ6rtJQDrH je v ojg, aaw v 
prtsi vji osa we. fUEtPOt, T9 +6 v prtsi pt©is rm© Ovja, *HJ6Drc J6 T9 

DJl 380 tHUtSJDrH POt Ot V CtlOtJH *JG OAh; JHO VE VJ1 89196 tH T+D DJl 8 

seca. slna 89O06 *je ¥ tHutsjDrH pot oi, ©t oah on rm© G*ja; TUEtPot, 

V£ S1JH0 tH V 1tJ6,JHS JG T+D, 1© 8 WW *J6 T+D, JOOtG+H 1© V 1t©L J Ha T01+- 

hjs tu+c t€ tH m. fyetpot, v ,jhg6 jg v 10 mc v fow Urn tjl ©ten, rmo 

X +HPL+01+M J6 X irH+D3JH1 TDtC +6 JP+0S1, TliiC irHtDDJHI VJ1 tG JP+0S1 +6 tN 
J106tDrH 1© VJ1 JG X TJI+HJS TUtC +6 JP+QS1, 1© JHSJt X AHQQ M V 410H34H1; 
POt n Dr»1 H9G6 8, XJ1 ¥Et +€ JH J106IDrH +H 01 LtM6. tp HvJ1 SO, 3J. PftSI 

aotn +h x u+iajtHJS, ucr&hAS- o^a hji a atoi 10 nes; H9x^t u+ojohjs; 

H9X<Jt TOl+HJ* HOt 3t€Jt+; H9VJt ©90 HOt 8J8. fUEtPOt, 01 L+H6 DrS1 H906 

a 8 OviDisna +h yrn; niEtPot, +p fi D^a a urn a^at ti Drsi H9G6 t93EH J6 qaq, 

TJGtH HO UP, H9VJt QAL, HOt OrtHDrH HOt tHOrtHDrH, TJI+HJS HOt fttC^tt, 
H9XJt SJH* HOt tH8v4HStatim f UEtPOt, +1 3rS1 H906 fJ6 8tH Ot9£Ua POt 8 

l+h je hoi; TUEtPot, "set ma ?ag aiH ho imrs +h x ^na je m ot9£Drn. 

fUEtPOt, X+S L+M DrSI H9G6 09S1tU+ X U+€Qr3 *!G Ojo, J HO f+6 9irtHrt irt- 

ir8-J6; jna oiso, x ist, jho v 3rts+, jna * <:r&i+s ue Ovia. «Jna tp v djl 

S8 V£t t6 HO 10, V DJl Ol$0 S8 X£t i6 HO $+H. tP Y DJl S8 VEt +6 HO 
&+H, Y DJl ©ISO &8 XCt t6 HO UCrSHJS. J HO tP XEt 8 HO tACr&HJS, VEt 8 

ho fJitH^s. Jna +p VEt a ho ucrsn^s not tji+hjs, VEt a ho irntDDJHi not 

3t€^t+. JhG +P V96 L+H6 8t HJ1, VEt +6 HO O-IO. tP VEt +6 HO ®*IQ, t)9 
8t HJ1, H9VJt V rtL; POt VEt OSO TJ6 8tH HO Ot9£DrH JG LtM6, H9VJt 1© J01 

Hot 1© a joua run; TUEtPot, oi L+H6 arsi tjg gjhidi jue. 

7. «Jna H8, da sr»i6, J* 8-190 rm© y© V96 l+iig, pot Y©t ntjpn jna irtn+H; 

POt VEt t6 8 G.Ja, J Ha f9 TJL Ot9£1^a 01 VtH6, 80L V T^GH6 J HO V rtL, JH9 
01 L+M6 VJ1 +H VJ3 +6; 80L L+116 1© J01, JHO L+HG 1© 8 JQ1J8 HJH; JHO 1© 

at+M j aei t+6 9irtnri irnr&JG +h v jna jg djh, epi^t T9 fja ot9£ua 8t prtsi 

1£tJH1S, J HO V 89S1S M V P918, J Ha V P816 vJG V £t, J HO, +H PJ.H, 01 L+«6 
TU+C 8t Ot9£1J0, +1 3rS1 H906 8 VJ1 VEt LU6 JH s4106+DrHj 9GH V Prta+OH Pt©1 
+H v41064DrH 10 V 1t9 M UP; V UrH 89+M SU91 JHO V rVJt 8+Ut; f UEtPOt, V 

lota Ovja ©eg rmo djh vji f9 Dsa joi pot fmjip. TUEtPot djh o^a h>41 

401 POt T^DSJIP, SEG tl DSO 8 VJ1 f9 U^6 ^H1J>S1 8J, V UrH Ot V rVrlt. 48 SJOrhG mO vJG »i3PJ>. [C41. 1. 

8. Jmg A, Ian, JOGtG+M 10 * l+hc ylhc J> tjg tja, sm m3G6 snoe yji jh 
emsji jg Qjg, Joota+H i© wi fine te tm, fja poih Ptj3 fJGM; fustpot, fd 
a90E3 e gjgi, wgw soi yji tu+c uj6 3gi aspot Gjg. Jhg aaoo6 fa tjg 
poim ptvJD Tje«i, Jha fja aaoro 3+6Jtjai pot aga% fa soi oiso y stutt jg ot 
3JH0J.HG. fustpot, fa saq m© de, ve, aen yji oio siymw, f© +6 y gjgi, 
fo +6 y P8YJt jg oi ue; fUEtPot fa sjg, "lrtiEQ jg y prta+GM Ptoi, jhg y 
djl mji gj>, an v dji a J6 ®jg, mow gig jmg aei. -Jmg eput Jars jmg 3e 
fja nrtieoH jg y prtatah Ptoi, ye un gwgm si jg y GStGM jg 3gjm io m y 

rtL. J'lO YE fJG 8t01 FOIL CtlGtJMj'YE, 8GH Y PJDtlt JG Ol X rtL. JMG V 
GE6 JG Y C+lGtJM vJG 3JM Urt ItOUMG, JGOtGtM 10 Y U+L JG ©JG, YJI YE 3J>1 
t3"UM1 tUll +M Y PUD; fUEtPOt, YEt &1E1 330E3 8 »1£1 »JG ItOBEDrM, JMG YEt 
UO UJ6 WHLHG, JQOtG+H 10 Y Qr3JMG3,4M1S- fUiC X lOtG ©JG QEG rMi© V C+L- 
GtJH JG 3,JM. Pot fa GEG Gr3JMG3,JM1 YJI OL 3JM 3r&1 t31JM1, POt f3 DOG 

m© ot sjm yji ye urt usi, aaoo6 jg y itJMSGtJDrM vie YEt istJMis. .Jmg 
ms, aafoiG, +p JarD fja mji itJMSQtJ&i, fa usg W1 we poim; an fa u^g ue 

133EMG +M X GEtGM JG 3GJM. "JMG 01 L+H6 fU+C lift Ot3£1JG, 3r&1 fJG t33£MG 
Vt Y SE3 S1E1 fUtC YE Urt, £P1Jt X8 lirt GtaEUG; J4G YE DrSI fJG t3D£HG POt 
/JGJt, JhG fJG »iO AW. «J»iG K£ USG fJG fJG hO C+LGtJH; fDEtPOt, X£ USG fJG 
ta^EHG +»i 8 S1£1 vJG +«iOSJ»iS, f JG+H HO <!«!+, POt YE Ht© MO 3t6Jtt; GO+M MO GIG, 

pot ye M+o mo s+m. 8n aafoia, oi \.me ue a+M GrM +m y y+6Gr3 jg f+D fo mojl 

01 L+M6. >i(\n PAl VJl 3JM 3A1 8; slMG DJM 8t, YJ1 X£ 3A1 fJG <3J+. «JMG X 
0JSJ8 OrOJL +M Y PUMJS *4G 1J>D, VJ1 f3 38 taG33 Y CtLGtJM vJG OAh PtvJ3 Y POU 

Jmg aaoo6 yji Y8 et taaaDG pt«J3 y poi, Y8 ue man pta pot jGJt, mow g<ig 
ptJ3 act; 10 j 01 pot yj3sjig6, jmg mji io a joug HvJM, seg n a an irH- 

+D3JM1 vJG Y 10 J1 Y Qt£1 JMO L8S1 GE, JGOtG+M 10 Y Gr3JMG3JM1& fUtC OjQ 
fJL G+GM. fDEtPOt, 3JM 8t Pta JOOtOW 10 Y PUD; JMG Ot L+H6 8t GtGM 
YJ3 fU+C 8t J0S13G+JM1 rM1© 3JM. »JMa K£ Et Pt3 10 C06 ItaJtlt JMG airtMn 

up, Lto y GtEi saa+EDrM vie oi sjm, ot io cog o«ni+Gm jmg gjl, joota+w 10 

Y QJ-ll+Gm JMG 18t JG Y GJGl; POt f3 SdOAL YJ1 01 3^M 3J.1 8 3+6JtJai UO 
rM10 f+3SJlP. 

9. *Jha M8, 3* SrM6, d. USG YJ1 V D^G WO IO Y Qt£1 33Gt£irt, «IMG f8t0M 

rMio ft6 GtEi or3JMa3JMis; jmo a pelpsi rMi© f+6 urta6, jmg c©6 sirtMri up, 

JQOtGW 10 Y Utl vJG t+6 foit S^I+t+1, JMO MJ1 C06 3irtMri QAL, JOOta+H 1© Y 
Btl JG Y PUD JMG Y 361 fUtC +6 YEt+M, fU+C G+GJL Y S1W1 JG Y QAei 18t 1© 
GJ11+GE1, ^0 attH V© 08M 1© fJl, YJ1 f3 3E t£M OGJt V© tM f+6 OM Q+HGn. 

10. J) fJG »100M Y36 Pt© Urt06 rMi© Y© 01, 3* SrM6, +M Y I8S1 GE6 JG Oi, 

ntoaEDrM; jmg J> fJG co6m y osa lEti, JootG+M 10 y urta6 jg y ntjpji. *Jmg 
lue MrM rYJt ja<!Joi, seg +1 a y ^icjtiesitM u^iPEt jg vot soi6. Cs^im. [c«n. a sjorha aso xJG »iap<j>. 49 (N11J1 II. 

1. JhQ H8 <J> S13Q WQ Y©, <i06,JP, DA 18S1 aoth. ^8 UJS1 nOIH +»i V U+l- 
GJtHJS J6 DJ>H JPl+QDrH6; YE, t'f X G£6 JG DA ©t£1JS1 SJtO 0+0 XA OrXJt 8£t X. 
J"ia 08 X lOtQ QJ4S3Qt£1 QISO r>i10 X X+S UNO, TU+C +6 8 DOS1 ItJDrS IJ'iO, 

pot xah thwmrns J'ia x +'iTJt+ir'is jg xa saa u+x xa atJxtJH, pot xa S3©+©- 

t+1+ POt JGJt, +P +1 SO a XJ1 Y DJl 031 X QrDJ'iODJhlS JG X fOl+ Urh JG t6- 
WJU JhQ »t8 <}06,JP, DA 18S1 80t»i, TOD I TJG 3*01 81 JG X U+lOJt'iJS JG DAh 

jpi+ODrne, 38 x Lota aus x pot J6Jt, pot xa ssa dji hji ruti+ a a3sitj+a. 

Pot 83TO10, X8 8t1 X PtOI JG OA IJ+H6; J»iO tl> JD 8 03S,J , iar'H1 JG ^OGJP, f© 

UvJ6 QJt+a ojh+g +41© 9q+n. -Jha otEi urt x ore3'ir>iis jg x Lota, tu+c T3 
3£a m© <5o6JP; Ti)£tPot, ^ocjp it©i+ so 8t a£. «J>ia T3 rai£ha 8 ItJD+S JG X 
lota, xji 81 jg x ptoi jg t+6 u+»i6, x loia Oja usa t£6 n 8 ucrs atJhc 
m© x tss jg +6tJJi; »iJ1 x Ojsas, an 8 atJ'iC tu+c UvJ6 i© a aioon jp; 
u&itxdus 10 a tawoajta +h x orc3Hr>iis jg x loia, xj.i x Djsas dso a Dra 

DJWJS1 rHIO XJD +'i X UUt 0£6, +H X &1+t+1 JG 18t, ThlO X at+H+M JG XJD 81 

jg aeto^js r«iio iai; ye, 8i jg t+oh asto'ijs jho m jg ojii+c+i+ rvi© PtaarD. 

2. Pot ^ogjp itoit usi+pag, se+h: 8 sat dji x lota da Oja t£6 n, f© 
DJi a s cj+s sat r>ti© x pt©i jg da u+'i6. Ye, 'Jogjp itoit sjo, xrs sjl x 
lota m© Da: 8 cj+s sat ti+i & t£6 n si jg x pt©i jg xa U+H6; jmo Ta dji 

a JS13D0 TAL+ JDfM X Pt©1 JG XA Ut'i6. sl» ( a r»i1© f+D U+l d> 0+G OrDJ'iODJHI, 

xji fa dji a© 8 urto pot x Ptoi jg xa u+'i6, t+6 atjxtj»i, tu+c dji a jg 

©t£1 UrtL rh1© XJD, 36'! 10 X at+H+H JG XJD 10 X HJU<5 JG X 0rG3hrH1S TU+C 
Ji TJG DEO U+S XA P8^t6. -JhO ^ ll+l 0+G THI© T+D 8 OrDJHaDJHI, XJ1 T3 DJl 

a© nr«( rv^t urto, seg x urto tu+c d> dji oroj^a t+d. sKa d. u+i deo t+d 

QtE1 +H DAh A6; POt T3 DJl 0© DA lirtO. sl'ifl T3 DJl 3 Gt£1 IAO rh1© 006J6, 

t©d I tjg sja d> ma t£6 n mo y©, 1© aai+GJt da nani tes jg t-etjji. 
Jna 906J6 u+i & t£6 n 1© asi+GJt xa nan 81 jg x una jg 3<;+ii. 8n 8 

S3t U+l cf. t£6 n 81 JG X Pt©1 JG XA U+'i6; J'lO r»i1© T+D ll+l I 0+G 18t 10 

at+n POtL da urta rm© x S3a jg xa u+hg; j'ia >iji i© x at+n+»i PotL da 
urta ohi+, sjl x lota, an i© x orHG+'is+n xjd jg da urta tu+c dji tjg 01- 

tJO+ GOH POtL JDrM XJD. fUEtPOt, X Pt©1 JG XA U+H6 DJl tAl; J HO X Pt©1 

je x u+»i6 jg < 5+©a8 dji tAi; jho xji tu+c dji a tun aA x ptoi jg xa u+he, 

J HO OlSO XJI TU+C DJl a t+1H a A X PtOI JG X U+H6 JG ^+008, dji oto iq- 

©jx-Jt, ni© x orHPSHG+n jg pois ajoit+H6, jho ie+m as«i jg ornu'iDrHG, jho 
jsuai+D+n n3S JDrn x Ptoi jg xa u+»i€, jho at+n+n xjd 10 x hju^ jg x£t 
pexjte +4 x uut ase; jho oiso 1© x hjus jg da orcsHrms, sjl x lota. 

JHa 81 JG U30»iJS T3 DJl a DEO S1tJH +H XJ1 0£ TUJ'l DA UrtO DJl OrDJ'iS 

JDrH oi da i3ii, m© x t3siot+n x, tss jg tetjji, sjl x lota. 50 sjorha aso *ie Hdn. [<wi. iil 

3. J'iQ xrs- it>4P9SJ,a <5o6JP, sstM: Satota, xji S9t utt * lota aus-; jna 
xe x-n S90 no aasitvit m, djl a orHPeHaja; pot xts itvi3ts futc <J> we ra- 
iena vie x lota, vie x Ptoi J6 3J. utne, DJt a puptta. £l9fota, <J> J3 Dot vie 

X PStPtttH vie XtS ltJ3t$. «JhO ft6 »tS3 DJt 3 OOLO 8P1Jt 39: J»iO tl DJt 8 8P- 
Ut X HE3 J6 ft6 P8XJt. -J'lO f9 DJt 3 W.0 rHI© 39; POt X LtH fUtC X lotfl 
DJt 8ttM P01L 3J> ft6 fJ'iO, 8 J, X 18t vJ6 X lOtO, DJt 8ttM 3J> 1911/ r>i1© SJt- 

eEDr'i; Y£, xrs-, itjP9SJ>a <<06jp, I J3 Dot vie xts- Ltn, 9e»i J6 J> jo Dot vie 
x ltvists je 0O6J6; pot x lota fJL sja r'li© 39, J> utt it96rte xj. »9a pot 
,jejt. J'la x lota tjl sja, J> utt tE6 n 8 0O6J6; j>ia J. utt ote ist rm© m 
tn 8 tja; J'ia & utt ote <ir<;3j'ii rm© ft3 t'i tj/itn. Yji <J> uti »iji t©s ft6 
irn, xji t9 DJt si90 ore; pot & utt »iUi 380 ft3 3J.it t»i si90tn. 8n A utt 

tJ>1 rH1© f+3 3J. 10, 3J> X FtHQJt J6 3J,<1 OH fJha; J HO <J> Utt 380 8 S100S3r»l POt 

f+3. 4ha x lota s-ja rm© 39 oiso, cJ> utt t£6 n rm© * Ptoi je xj. wtH6; 
vina A utt 380 pot ft3 8 sioossrh. sl>ia <J>, 39fota, J> utt ote mo ?to xji 
T9 DJt t<ii x tJ/i+ii vie v ptoi je xj. utH6, rni© x ptoi vie xj. wtH6; Jha x 

SlOO&Drh vie XJ. Ut»i6 DJt 89Qt£t tl. 4hQ X Urt06 fUtC f9 DJt tJ.1, DJt a X 
Urt06 fUtC 8t J0S19atJH1 tH 3J. Ut6ar3 DSa 00 POtL r^l© X Pt©1 vie XA UtH6. 

*Jna ti DJt 3 J6 tp x pt©i je xj. uth6 fja oua rm© xjo ptvis x ersi; p©t d> 
ho xst p£L. Jna xe DJt ou PtJ3 x arsi; ve, 9e«i tgu'iirns rm© 'xst 3tjx- 

tJ4, 96H £P1Jt 3Jht ^J'tJtEDrHG fJ6 00»i 3J. XJ3. -JhO tl DJt On 1© 188- XJ1 

XEtonDJtoo, 9G'i JootatH i© x st3it»fjs vie xst urta6. 99006 vie xet 
P8L, x£t urta6 DJt itosaa poil si vie 3J. 38L r»ii© xst stjxtJH f© st x Pt©i 
vie xa utH6; j'ia x U9Q'<js- jg i^st urta6 u+t J> sso sitviM t4 xst psl, r»ii© x 
t93J33Jttn je 3J> ore9Hr'ii futc d> 3£a rm© xj. pexjte. 
4. vi^a 'is, 39F0ia, 3J, s-r»i ^ogjp, sput xts 3j«iJt ata 3J, pexjt je ota ltvi- 

P9SJ.. fUStPOt, 39006 v)6 XtS 0re9'ir'r1 X8 8t1 8US1: POt XJ, S9a DJt "tvll a 

a9$itjta, pot xs DJt fstoh r»ii© x urta6 vie x 8qo. >l»ia xst DJt tj>6 n urn 
3*it jorn xjs, fo DJt a© sre osa, sol tn urta jho t»i aga, 89tn j»i tnsit©3JHi 
t>i x fj»iae vie Ovia, utx josoaw pel, 1© urto 3<nt ur^ajte, j»ta a© xji Ltn 
futc t6 otsi t«i x $j/i vie Ovia, rm© x atnitn i© iss ore tJSiotEDrH rm© x 
tb» vie t6tJJt, jho fii© x S9a vie xj. stjxtj'i. «Jna »>8, susjo sta xs, ^o- 
6jp. aafoia, xs eti mt; fustPOt f8t04 m© x urta6 vie xj, strxjt hgpj,, 
j na ti DJt 8 ar'i rmo x, 96H jootatii 1© x urta6 futc * fje siooh. tasjssjt 
x urta6 vie xj. aj>tn psxjt. Coah. CvilU^ III. 

1. J'ia hc, A, "19PJ,, si90 ornsrtHtH x itviP9ste vie futc 3J. pexjt tjl 
siooh, or'isrt'itn ^oejp, f© UJ6 ojtta tm© D<;tii: pot 89fOia, T9 it©tt ltvi- 
P9SJ.a or'isrthtH ot ft6 S9a. «Jna x itviP9ste futc f9 toi, xst et hvii 3jnt c*n. in.] sjorha aso vie hdfk 51 

oteut. -Jha T9 itJP9SJ>a or'isrth+H rs, j« ( a st p+oiY©t sj'uiEDr'ie; 4Ha x£ 8t 
t+ih run x "ims sje mes. fu£tPot, 8Put da pexjt ua om j'i j'ia jg &19- 
o+n orhsrth+n x itJP9S+6 m ^oqap, T9 ooia x c+iat,j'i je l£Dr>i, t+6 sr'i6 jhg 
t+6 aoui6, j na sua rhi© xjd, asfoia da sne, j»ia da aoui6, to £t x srH6 
jho x a©iJt6 jg da prtsi-aoth, d> usa y-n y dso q+g 9t r'110 da uria6; pot x 
lota Qua f4L sua, xji +'iJ63rc J6 y dji 09i da onj'iaDJYis, y d>ii itus-ut 
+>i x una; jho +»t>i6Drc ^6 y u+i »iji G9i da orDj'iaD^vis, y dji a on up 
ptuD da it^'is. 9n aafota, da sr'16 j'ia da aoi,iT6, <J> oj'iui oo as'i 10 da 

Qt£6, S£G J) DSa 196 8 3US+H HJ'i YO; Pot 39TO10, <J> 'iO XJ1 iPY £T 3T01 
ntHKUEY D90 00, Y l)+t HU1 031811 PtvJD +1. f UE1P0T, +P Y £t O v tS1, 39- 
T018, <J> 196 DA 81US+H HUH YO, XJ1 X OnS+H D£ a 1£0't FtUD YO, J'lQ 3 
JhSvJtd HUH y TJ06 UG YOt lEtJ'ilS. fU£1P0t, 89006 *J6 DA 3US+M, X l018 

Qua u+i hji srp,4t xji y dji T4t+D; TU£tPot f9 u+i a Drts+psi r'no yo, «iha 
m© YOt S9a pot JGJt. 

2. JhG +1 0£D1© 18S XJ1 8P1Jt DA P8X,Jt fJCJ D£0 4H J'iO UG S190+H 10 X 

sr»i6 jno aout6 ug UDrh, T9 ooea x sr»i6 Jha aoui6 ug Udy+ojl io a atoi 

89P0tT+D. «J»iO f9 S"l£0 T'llO XJD, S£+H: a9T0ia, DA SrH6 J'iO DA 001J16, fO 

st x srh6 j»ia x oout6 J6 da sjor'ia srh; a3foia, J> L96 rmo yo x sed 
aus+n fu+c Ji upi rmo x sr»i6 j'iq aout6 je UDr'i; fufitpot, xs dju h«ji 
rutw a agsitJta; an +h x jho xa saa d^l a au&i. 

3. >lhQ +1 0£D 10 18& XJ1 TLU'I DA P8XJt Tsia D£a JH AhO J6 &190tM r»i10 
XJD, 39fOlG, f9 &1£0 TH10 X $rH6 vJ6 tDDJJl, Y£, J HO 964 01 T+6 fSSfOLQ. 

•Jha eput f9 fja D£a 4H j'iq vie &19o+m rmo xjd, ?d &i£o r»iio S-jd, s£tn: 

3USJQ 8t1 X8, JHQ XA S9d; POt X8 DJI1 +HfJtt1 X U'i9, IAO rh10 XA atr*Jt 
*19PA. JhO XA 8-93 DJl 3 HrDSJtO U+X ft6 S90; J ha *8 DJL1 3 96H IAO r«t10 

xa strx^t, j na xa &9a iao rmo f% S9a; jho xs djii a susi +'i 01 xa a£6. 

4. «J'ia ti oed io nes eput da ps^^t lafA tjo siooh rnio 01 tts fssfoia, 

J001G+H 10 X P91+M6 U6 T+6 T8t1 4hd X &W1 vJ6 X Lota TLl+C LU6 +»i T+D, T9 
LU0&1 OLO. «JHa +1 0£D 10 18S XJ1 T9 OJO, JHO UJ6 3Jt+e. 

5. JhO +1 0£D 10 H8S XJ1 HJ1 DJH+ 0£6 8P1Jt T+6 OAL, l£Dr»i J'lO IjDY+OJl, 
JhO X Sr>i6 J6 tDDJJl, Lift JMOt+ L+X D9 89006 vJ6 X jaD0H+Dr»i6 J6 X lOtG; 

pot J>, hgpA, Uvi6 orh&it£Ha 10 sngo rmo xjd, Joota+M 10 t+6 una: pot J> 

TJG &1£0 DJH+ L+M6 r'llO XJD, JHO OLSO DA P8XJT, 89P0t T+6 OJL; SAW vJG 
TU+C S£+H6 8t t+14 HvJH DAH rXJt 1l£1&; POt 8 DOt T+S10t+ 18t1 8t t+14 HvJH 
DA4 nut 1L£1». <JhO r\AH X96 J) tA1 X L+M6 vJ6 DA SOI, J'lO DJ'it J6 X S01+11- 
Y0t6 TU+C 8t JhOtECH Hvl 1 ! X Hl£1S vi6 3t8$. Pot DA SOI G9LA1JL +H X 
S0t+11Y0t6, J HO DA T£t1 HJHaJtJL XJD, JhO tAUL XJD POt X irt'i+M JhO X lt*l- 
P+1 «I6 DA C+iat^ 1 !. a3T0ia, DA 801 09IA1^L +4 X L+H6 vJ6 X l010; J'iO DA 
T8t1 UhG-ltJL Or«t1+»iY+©ri+ HJH X L+H6 TU+C * TJG S9H J HO Tna. "W6JtX8- 
U8, X Ot£1 QWHA& vJ6 X lota, +H DO+H D9 T+6 Ot£1 J'lO D8t6JirS UrtOS, DA 52 ^or»ia aso vie wn. [<wi. in. 

ten AQSQieoAi, tjcja djh *ji d jd; ye, da teh sjtojL aaobe jg da 
pud. Da sot otacjL aaoo6 *jg dah thH)u+i+6. d jd JHorDirsi jobi 89006 

J6 V 1JD11£Dr>i6 J'iO X S+H6 fU+C OrL SO 96tlt 89SJ1 09. «J'ta fU^ <J> 096At 
1© tgSJ+S DA ?8t1 QtO'UL 83006 JG DA S+»i6; HJ6JTO9US, <Ji »iO +H f©D J> TJ6 

itrsua. 0* Ojg tjl a+«i da snon; T3 tjl ua 39 Lt© da4 m+QDr»t6 +h * 
u+iajt'ijs; J'ig T9 tjl itaertea D9 nu<i * uoui6 jc v Gt£i 091. fdut 
p+ia 39 uw f+e ire, 9Ci rm© x orHs+OD+M «ie da pud. f9 tjl orHpenaja 

0A4 JH9D+6, r»i1© S 006+11 JG XJD 1© 0L1E0 39POt 99. Q9TO10, f9 fJL frtG 
DA QtA 8A G£, J HO f9 fJL GIG 1 ! D9 hJU<5 8A 6+Sr»i6 +H X HA1 1AD. «JhG 3A G£ 
fJG I UJGS1 30ia +4 DA1t 1t£t 39P0t ?+D; YE, DA G*tfS ?J6 J> SJH1 H J'l fA; 
J'lO E'lSJlG OED G8»i J"iG Dth+SUtO r»i1© D9. -JhG HvJH X U+M6 JG T+6 &"ht+1 

tjl da sjat a+»i ojtta jue rij'i josog+h ta ds>iWi6. Jhg dah A6 yjg 89TJia 

01 £1 L+H6; Y£, 96't 1© Gt£1 POt DJ«i; XEtPOt A IU6 3+Gh ¥J1 A D9a »iJ1 tA1 
VAO. X*I>1, tP I Ue S9'< SO GtE1 LW6; +P S l01G +H fi6 0Ml»iG9SJ'iDr»i 

rm© x ctiawi vje djh, fJL e+6ti^a dj»i +'i so Drc Drtst, tua dsg da TEti uai, 

J'lG DA SOI l+MQJt +4 X GJI+ *JG SJtO, J ha DA PUD UES1 JUE, JHG DA Sit JUL 
SUIG't, 39006 J6 DA»i >JPltODr>i6? slHO fUA D^a Ji Y910 1© S+H, 89006 U6 DA 

pud? Ye, tua D^a J> o+e y£ 10 UDni£Dr><e, v«n x aei ur«i fje iles +h da 

T8t1, 1© G9S1tJ+ DA 19S JHG JPL+01 DA SOL? fUA JD J> JMOtt 39006 J6 DA»i 

rl'l9D+? 

6. «JU£0, DA SOI ! HO UMOJt GT01 +>i Si4. ^JiS, DA T8t1, JhG G+6 
1L£S »iO DOt POt X JH9D+ JG DA SOI. 0© »uJ1 JMGJt JGJH, 89006 »JG DAH 
^H9D+6. 0© »ivJ1 SLJOW DA S1WML, 39006 JG DA4 JPLtODrh6. tg^J+S, DA 

T8ti, j'io otA r'ii© x loia, j'ia se, lota, & u+i nt£6 s pot JGJt; ye, da 

SOI Utl lO^^l+S +»i X, DA Ovia, J'lG X tJG vJG DA SJLG£Dr»l. lOtG, U+ll X8 
19093 DA SOI? U+ll X8 091+GJt D9 81 JG X f4hG6 vJG DA»i JH9D+6? Utll X8 
DEO D9 XJ1 c)> DE DEO J1 X Jn9tr»iS vJG S+'i ? Oe X GE1S vJG T-ll 3 DM Or»l- 
1t'iY+©ri+ 39P0t D9, 89006 ¥J1 DA T8t1 +6 810G»i JHa DA S1W1 +6 GJh1tA1 ? 
l01G, Lltll M8 HM Dn X GE1S vJG XA tACrS'lJS 39P0t D9, YJ1 J> DE IIGG +4 
Y 1EL JG X 10 GJI+, tf-JI d) DE 3 S1tt01 +H « TL£»i 10G ? lOtG, U+L1 ^8 

^Hsrtoi D9 Jts'ia +'i x tos jg va tAcrs>iJS? lota, u+n ys deq 8 ue pot 

DAH JS0E1 89P0t DA'i J»f9D+6 ? LJ+11 *8 DEG DA H8L S1t£1 89P0t D9 ? U+l/l 
■»8 HJ1 11ES 8 SirD3l+H 3UG t'l DA UE ? On XJ1 X8 USGSI GL9t DA MB 89- 
POt Od, -J'ia fjq >i*!1 H DA UE, an X UE6 JG DA'i J»i9D+. lOtG, d> TJG 

itrsi^a t'i y, j ho A u+i itrsi +►> v pot JGJt. J> u+l »iji isi da itrsi +4 x 

8tD vJG PUD; POt J> HO XJ1 OrtSJO +6 T9 ¥J1 1S1JL T+6 WS1 +h X 8tD JG PUD. 

Ye, ortsja +6 ?9 xji i^al f+6 itrsi +4 djh, ot degjl pud t+6 8tD. Ye, J> 

40 S41 OsJa U+l G+G L+8Jtri+ 1© T+D YJ1 8SGJL. Ye, DA ©JG Utl G+G D9, +P J. 
8SG »)J1 JD+S; *£tPOt d U+b I+P1 n DA GJ+S r41© ¥J Y£, c)> U+l OtA fHI© Y, 
DA Oja, X tsJG JG DA tACrSHJS. 89T010, DA GJ+S DAI POt AGA1 ASAhQ n 
r»i1© ^, DA tJG AhQ DA'i ^G^ItlES1+H ©JG. £D4'i. <nti. rv.] sjor'ia a%) «ie 43? j>. 53 

C^JIUI' iy. 

1. 8a?oia, +1 oes 10 ies xji <*, Wa, a+a ot* ore rm© * lota dj> Gjq, 

89006 JG V JMQJt JG DA StJStJ'i. 9m 83'fOia, X£t JHQJt GtG +'tG13S JQJHS1 

od; Visosrc vji xe eta S30 10 ieo .jue oj> up. Ye, xe a+a 3rt3rt jqj'isi 
33, se+M: 8t vrMQJt atrx,Jt l+hqs 10 101 oGJt rs; J»ia U3 tjg uq ore inn 

83006 JG W; TU8tP0t, »i8 U1 rs S18 f+3, XJ1 1)3 38 HJ1 8 .JPI+01J0 30t 83- 

006 jg t+6 urta6. Pot 83foia, U3 u+i >iji tjg m 1© a et tout; pot +1 

831JM6 rh1© rs, TO 8t X JUlJt atJXtJH, 10 101 OCJt X+S 1311. "l8 <J> 80 HJ1 

tj>i run X36 iteis, oi x urta6 tu+c xe artDna jg^'isi 33. 8ri ti srPA6,JL 
33 10 se, xji xe a+a S3Q io ieo jue 3J, up. 

2. <Jna +i 083 io ies ^Ji v lota a+a uot'i 33, xji <J>, Hspj., osa asien 
ftJ3 xjs, j ha PL3 +«ii© x u+io^t'tjs, J'ia ot xo6 to usa go u+x 33. fuetpot, 

+1 083 1© 18S V41 cJ>, *13PJ,, 0+8 180 3J> PJ3+1+, «J»i8 OlSO 60tr3 J H8 T+6 PJ3+1+, 

j»ia &J3, sin Jiajt atrxjt, jna t+6 pj3+i+, jna <t£ora j'ia <<06,4P, 3J> vrno^t 
atjxt^, j ha oiso 3* s+si-it6, j«ia oi xo6 to ma oo u+x 33. J'ia oi xo6 to 
usa oo u+x 33 urt xo6 to 83136a +w x yot'i+M6 >i'ia x ^63180^6 jg Qja; 
Tuetpot xe o+a T8to4 rm© 3J, urtac «J'ia U3 a+a 180 8t urns Jha tujiso- 
JGJt L+H6 urt us+ai pot rs, j'io a+a <5rt'i+ +h x u+uuthjs pot x sies jg 3JH+ 

G86. sI'iQ 8P1Jt U3 TJ8 SrtHUa POt X S18S JG 3JH+ 086, 113 8+8 1+C 8t 1JH1S. 

•Jha 3J. i3ii ma ini y3 D^a ooi s heo ue x lies H3pj>; Tustpot U3 a+a ool +i 
•i3pa. >J»ia oi ^06 to urt urs 33, a+a ieo run ^3 10 ool xjDSJte6 x i3it 
jg hapjt. Jna U3 a+a ra6rte 1© 031 v ^r^s^nis, jho x suiy©is, jna x ors- 

J»ia3J»i1S vJ6 X lOta +H 01 L+M6, JOOta+H 10 V LO J6 0O6J6. J ha X lota UJ6 

u+x rs; Jha U3 a+a "itvjsut jos38+hi+; pot U3 a+a so ssa, Jha U3 a+a t3i 
jojh +»i jarnarns. >lha U3 m&4H 10 t£6 fuos j»ta Trta6, j»ia j«i+3ri6 jg 
jGJtt oj>»ia. Jna J., 43PA, Tja olso atoi x t^orta6 tu+c urt Jhotsch njh x 
ii£is jg atss; Jha oiso x aoi, ot oroirs, tu+c u*i6 it3i8ta pot 3J. pex^t, 

8J. X TJ*i8 vJG X lOtO, J00t0+H 10 XJ1 TU+C +6 t+Ti. 

3. Jh8 +1 083 1© 18S XJ1 U3 a3QJH 1© ltJSIJt J0S38+HI+, JH8 1© Dri/l+IU 

iH x una. Jha J>, Hspj., erta ieo * soto jg learh, jna sput v 3J«iJt ue +1, 

8+a 380 3JH+ SOt86, USI a* JH+ 33'i6 V 1311 TO Urt »i8 O0L0 l83r«iJ>1S 098 

on run rs Jha assitJt rs; pot d> k+o set tsitjo iortG6 33 jho oj. c+iatJH, 
j»ia vo6 t© urt ooia 3* i3ii. Jna A a+a 13c 3* i3ii 1© a+io a+ia+M6; j'ia 1© 
urto +h oi 3JH^t vie ma, jna jg j,rt»t, jna jg ojut, j»ia jg ates, j'ia jg 
S13I, J«ia jg ooia, jwa jg s+tGJt, J»ia jg itJDrs ot6, tu+c urt +4 otei jar«t- 
arns. Jna J>, *i3pa, a+a a+ia 8 udh; jna J. a+a ornsitroi +1 8put v 3J»iJt 

JG X 1J31I JG S-JlODr*!, SEG +1 Urt 'iJI 8+11 JG SO 3Jh+ ltJDrS L+W6; POt ¥8 

urt HJ1 10 a P8ha run x uw, Tuetpot +i osa »tji a a+n uo r»iio S-jL03rh'6 
U3ii. 8ri x 3J«iJt jg x orHsitroDrh UJ6 uo r ( ii© v U3it jg SjioorN; J»ia 

X Urt03r»iD+l XEtJG UJ6 JOS38+H PAH. 54 $jG>r»ia aso jg nap*. [c«n. iv. 

4. J'ia m oed 1© ies *J1 J>, Wa, ata 006 da i9ii 10 a +»iarswrs, jhq 
a© leort u+v *£t ?j»ia6. *Jna n oed 1© ies xji se ysa xji <J> dso a *£t 
ow. 9n J>, Wa, yj6 a96Atrs yji *e dso tjg »io o+m; HJcmgus, <J> a+a 
pot *jd joota+n 1© vji fu+c Uvj6 +'i da net. J'ta agroia, * yrta6 jg x lota 
tjo a+4 psip+ia rmo da atJXtJH, fu+c f9 sieo onsrwH xjd, *ji J> dso a 

YEt tDUt JMO *£t 19CJt; fUEIPOt, d> fJQ a+h *£t 1©Ut 4hQ *£t 19CJt, JGOtO- 

w a© * onjhODJYis jg * loia, rmtt x iad se sot i© ieo jue da up. 
fu£tP0t, * yrta jg * lota yj6 pqip+ia futc f9 sieo rvi© D9, sew: Xji 
thJ6Drc j 6 xe y+i hji fEtoh m© xa yrta6, *£ dji a on *jp PtJD * it^Jhs 
jg * lota. «Jhg a9TGta, *£ urt on jp PtJD t+6 itJ6JH8-. Jna f9 fja oo6a 

X O^tS+H 1© OrD HJH XJD, Y£, 96"! 8 SOt OftStH, 39006 vJG *Et t'l+Oym. 

Pot a9foia, *£ fja fEta^a *£t fsm jojhsi m, *J1 *£ fja a9oro wo r»ii© 

8 FIW); TUEtPOt, J6 *£ Urt fUAl JHO JOS90+H P£t JHO a9U1&rD, SJ1 *£ DAI 

►jvJi a Auusm ryi© da i9ii, * loia ©ja a+a 006 8 so+4 jg auows- 1© on 
run xjd. Jhg vrs sjl x lota ©ja, J> uti 006 *ji se dji a toxsro rm© 

*A 1911, SEG *£ DJI t91J»i1 JG XEt +H+0U+1+6. -JhG OrtSJO DJI a X S90 JG 
f+D ^J1 3+OSJL U+V *£t S90; POt X£ DJL a OrtS1 dQH Ui* X S£3 orts+H. sha 

v lota sieo +1, j ha n UJ6 ar>i. Jna 39006 ^ig V£t orts+n tu+c u«i6 nj»i 
yjo, ^£ a+a agon -ih iqi ion, psi jg d+sc+p j^a snnt, «iha a+a S90 +«i x 
u+iajtHJS pot aasns jg nt£. J>ia v loia Oja sjo r'm© 39, Xe dji a 8 
sort<; rm© xj. sga, 1© sirt xjd n +h t9DJDatr'iS jg 39; jhg +HJ6Drc jg ve 

U+l H*!1 t9W33Jt 39, JhO T8TOH r'i1© DJ> Urta6, "X£ DJI SOrt<5 HAS 9G»i r»i1© G9- 

swoDr'i. 

5. s'na +1 oed aonss yji d>, hgpj,, ata ojHS9ot£i ^Eora jho ^ogjp, ^ji us 

D^O a TI9S1S J'lO 19CJt6 OGJt X UhO vJG 0J> IdM. «JhG +1 OED 10 18S TfJ1 L)9 

itea eput ^ DJWJtvJG fjn+'iJS. J»ia Lrtit V9t6 fja nssi jue PtJD ^ u>d L9 
upi <J9t©sjuD. <J»ia J>, 49PA, fja ojii v tJorta6 n«i»i da iieis, fytc d> tjg 
D£a, jg dj> naii, ^rs pet. 

6. si'ia +i oed a© nes ^ji y lota 0»ja sjo rm© D9, deo r^Jt nieis; jhg 

■^8 DJI1 JHOtEGH DJ»i+ L+116 HJH VJD fll+C 8t 0^0 +4 DJ> SJ.1, POt "X ItvJP+l JG ^A 

i9ii. fuEtPOt, J>, H9PA, 1© a oaaa+JHi 1© * onj'iODJ'tis jg * lota, ujyi jho 

DEO "^96 1LE1S rUH fU+C J> fJG JHOtEG'i *96 L+H6. JhO J> JHOtEGO VJ1 fy+C t6 
1196+M f»i1© ©JO. «JhO +P DA 191l 8t 11960 ytX ^ L+H6 JG ®ja, VE IM 3 11960 
ytX DA4 JHGt£6+M6 fy+C 8t HJH "^96 11E1S. -IhQ +P DA 1911 096At 1© hO ^ DOt 

irtitoYtoirt lEti jg * f+siott jg da 1911 ^£ Drsi srtc dah mt iieis. 4hq 

tl SrPAGJL D9 1© S£, YJ1 P0t1+ Y9t6 fJO 18S1 8UE, JhO U9 TJO Olt/JOt fJG yOt6 

j'ig orHUHDrh6 ytv et atj^t^t. (mt v.] sjor^a aso vje wn. 55 (Nil J* Y. 

1. V urta6 vie Qeora, x atrxjt vie haPA, mc fa she© rm© x nail jg Wa: 
aafoia, da asircja atjxtjn, J. ^eora, fJ6tn at'i ooia jg ©ja, jhq otaE'ia 
aput x DJHJt jg t+6 f 01+ otajt, j'ia fJ6+« at4 oj»i89oi£ua aj. da atrxjt 
hapj>, rm© f©D y is© J6 a o+n ot a itouoirt, jhg j>i f©;> v QdiAua rot sep- 
1+, aafoia v ho xji d. we s-ioqh rm© y© j©saatn oj'it Line; Mjertxaus, A 
siao rm© v© jqjh; pot <J> jo aa6Atr& pot x tuip£t jg vot soig. Ye, da»i 

JH6A31t +6 Q1E1 POt V©; J 43 Y Y©t&JlG6 HO XJ1 +1 JGJt fJ6 a+'i. Pot <*■ fJG 

jOGOtua v© u+x 01 otitis; j'ia <f. tjg 10a v© v urta6 jg da paxjt; jho J> 
tjg siooh rm© y© ornsrt'itM ot UH6 mc et tm, Ptjo x Qt3£DrH jg x urtia. 

2. «Jhq hs, aafoia, J. ma $i3Q rm© v© ornsrwH L+H6 futc at, jhg fu+c 
at 1© oro; TLietPot, J> titi taa y© x una6 jg lews. sha xe at x urta6 fine 
da atrxjt f j 6 G36Ata xji <J> D<ia s-nao rm© v©. «J'ig J. snao rm© y© pot Y©t 
sees, xji v 06 irtn j hq giowa x hed jg Y©t Qjg. Jhd hs, x una6 fUfC d> 
dji taa, at xe fti+c cf>6£Y8 sieq orHs-rtHW 01 * fas jg tetJJi; fUEtPot, xe 38 
a uohg rm© y©, pot y at jg x tbs jg tewjt. J'ia xet at djh+ l+m6 fu+c fje 
a+»i siooh a* Ji6£Y8, m+c oea uona rm© y©, aaoo6 y at jGXfss jg t6tjji. 

3. vino Ha, xa6 at x urta6: Xrs sjl x lota Ojg: aafoia, A uti i+pi n 

DAH fJha 1© X QjHIAie, JH8 SJ1 H 3J> SUhana 1© X 13TL; JHO >.£ DJl at+H XA 
SrH6 ih XEt 8tD6, JHQ XA G01Jt6 DJl 3 OJt+G HJH 'SEt D0LGJ16. JhO 0+M6 D«ll 
a *A HrtS+M P8^Jt6, JHG S£t oua«t6 XA HrtS+M Dr^ Jt6; X£ DJl 88 08H 1© X IHX 

yet P8SJ6 iortG6 x rtL, jhg i+o n x arsi jg xa pai; jhg xa djii ho vji 
A j 3 x lota; pot *8 djl hji a JDeoa XJ1 UE1 POt 93. 

4. »ha H8 J., ^Eora, usa snao sntuji orhsrt»i+n ^a6urta6: Totaafoia, x 
lota fJ6 doh oa xji ^06 f© at ji ^atosjuo, ptjo fyjHS ya oed fje atn sieh 
jhg QJt+a jue ojii+g; 'iJGJt^3L-is x lota fJ6 doh rm© 33 ^J1 *£ Dsa tairtH 
jojh. Jhg fa otso f J6 doh rm© Da, xji x lota (Dja, x foi+ Urn jg t6tJJL, 
D^a djh+pjsi f+DSJtp rm© xjd iu x pud; j'ta aputta D<ia djh+pjsi f+DSJip, xe 
Dsasort*; fiD j na ot©s+PA f+D jooia+n 1© x wrta6 jg x £H<iJi, f© sieo ti rm© 
Da. <Jna eput xe fje fetana XEt tstis jho si+pna x£t hjos jojhsi x fou 
Urn jg t6tJJt, aafoia x ^rsojms- jg x foit Urn jg +6tJJi dji oro run xjd. 

JhG X G£ OrDJLXJI X£ DJl 8 SDtlHJHO JPl+OUa. fy£1P0t, EPUt X8 8t OttGH 

i© j ha Pto, pot xrs sjl x ensji, Dj'it dji a jpi+oua +h x pud, ahq d>ii 'ui 
a srpjta 1© iavq, 33006 jg x nt8t6 jg x pelpu, xe dji a sojute, jhg 
sd+ih, jho f£ua; HJGJtxaus-, x lota uti a orts+p^i rm© xjo, xji fL'J"! xe 
dji oro 1© x hju*; jg XEt "faaaojt, xe dji a QJXJta i«iQJXJt jqj»i i© x uHa6 
jg xet t»if Jttirns. 56 KAQrhQ mo *IG hdP<J>. [Csll. V. 

5. Jha busaq 8t s <5,Jhij.i6, se *ie fOD s itJPJi fJ6 tm; pot aafoia, 
i? +i so a *M se dji ta*uhi Jha pj.i hvii jojhsi 6j.rh, Jha ao »ui Yt©hj.i 
sjdsji66 1© sji ot8i Jha jajDwai crtc, "88 dji a seea; pot s lota ©via 
y+i pupil t+6 oreahrhis fii+c fa fJ6 Dea rhi© f+6 c+iat^h; Jha pot sts 006 

V ItvlPJI fJ6 t+1h S36 L4M6. ftietPOt, S8 SJI PJ.1 JQ,4h$1 6j>rh Jha X Qrea- 

Hrhi nan vie s lota, dji i+o n s arsi vie set pai; Jha s nan vie s lota 
dji «ivii a jD83a. Pot s i3ii vie s lota 8t se to uei pot ftD; pot se sm 
yei pot x orD+n vie s 9jsj,8. Jha aafota, JootatH 10 s urta6 je s itjp,n, 
x Djsj.8 uti sji f+o&Jip jojh x s^orha u.d 1© taorejt XJ3; tyetpot, fa mi 
dj>i+pjsi f+D$jip rhi© s-jd +4 ist j ha otei oiott, rhi© s aasitroDrh je set 
Ahdstt, Tiiwh sji ae onAi tyjh se dji aaiae +h ftD; jha nrn yti fa aasitvit 
sji aaiae th ftD. Jha se sji aaiae hvii th ftD dji a aasitvita, aoL ai pj>t, 
Jha aj. udijsi, jna a* rtLoyeos, Jha aj. airaD,ia6, Jha aj. usituhs, Jha 
aj. pJDth. Jna se dji ho sji s lota +6 Gja, s foit hlrh vie t€tj^ii; pot 
dji s ite a ieoh ptviD s DJ.1t, ot s iop^i oj-nte aattcaa? 8n srs sjl s 
lota: 3e»i s oj-nte6 vie s Dj.it dji a ieoh jye, Jha s ite vje s uttat dji a 
aaitota; pot s 9j.1t ©via dji aaite^t f+6 oreahrhi nan. Pot srs sjl s 
lota; J) yti orhUHa u+s sjd sji orhUha^L u+s s, Jha J> u+i paa VJ3 sji 
nw» s, u+s set Oh pud; Jha se dji a atrnoh y+s set oh aira, J6 uts 
&yaa LUh; Jha oi pud dji ho sji A s lota j» sj. 'Seevrt Jha sa I'aaaDJt, 
s 9*1+ Urh vje Qeora. ve, pot srs- sal s lota: fje Ji m s jye, ot fje 
Ji 08S1 s vip pot agai? Pot srs sjl s lota: fy8t +6 s a+i vje vot Drsjt'6 
a+eots3Jhi? 1o f©3 fje d> nsi s jye, ot 10 fy+c vie oj. ot^a+irt6 fje J) 
sota vo? Ye, 10 f©D fje Ji soia yo? aatoia, pot vot +h+oy+i+6 fje y 
soia v©tsjie6, jha pot vot itJh&otJDrh6 +6 v©t ors^ti^i jye; fyetpot, 
ty^h <f oeD, set yvi6 ho DJh; fy^h I ooia, Ye, set y»J6 hrh 1© jh&ai. 

6. O fss- vie t6tjji, +6 dj, fjha DOtiha ji ot sji ti ojhvii taaaD, ot fje 
^ ho net 1© aat+e^t? Oafoia ji »j> taa+oo A an n s sa, d. oeo set t+ejt6 
8 y+iajthjs- Jha set p+d i© si+mo, aaoo6 s yout6 8t ana n; Jha se ai 
aaoo6 vie Lrtsi. & oios s fjeh6 y+s auohjs-, Jha J> Deo sjooul set 
Gre,mn. X lota Ovia fJL o+eh aa s irn vie s irtha, sji J. Dsa ho fa 1© 
siao 8 yrta +h sa6h rhi© s, f8$ vie +6tJ^i. fyjh v 8t yatt, ta yeoJL 
oothw aj, 30th+n. fa yeojL uh at 1© tat J6 s irtha. X lota Ovia fJL 
oiha 3j>h at, Jha I yvi6 hvii taajiYrs, hasjt irtha jye ajo. J. oee 3J> ajo 
1© s S3j.ut, Jha dj. caos 1© sjd sji itroi vip s fet. A fta hvii dj> pes PtjD 
dcd Jha sn+1+n, pot s lota Ovia y+i wn Da; setpot dji A hvii a orhpeha^a. 
Xetpot fje J. $,11 dj. pes uq e Pi+hi, Jha I ho sji Ji dji hji a JoeDa; jha s 
lota +6 hat, Jha fa srswjji. Da. f© y+t orhuha yts Da? Ui rs suha 
isojsjt. fo +6 Dj.h joe^ts^tt? Ui f+D orD hat Da, jha Ji y+i sdj.1 f+D yts 
s sitJML vie dj. dsl. pot s lota Gvia yti wn Da. -Jha oi se f© dji <NH. v.] sjorha aso >aq HdPk 67 

OrhQJO 39, 83fOia, 01 YE DJl UJOS Oia J6 8 Q8t3,4h1, Jha X 3vlL DJl 91 
>U3 n. 

7. fo +6 J3rn y© *ji P9tJL x lota; sji oas^L s cuts vie f+6 srtcrhi; 
*«n doojl th astohjs, Jha tjl ho ui? Otofoia 01 v xji o+hai Pit, xji 
oroirs v©tsjL66 jaei uts &i8to$, uoo +h x ui vJG Y©t pu, Jha +h * sietos 

TUtC V TJG OthOia. X+S- DJl Y fJG vJG 3J>h fJhO: V DJl U OEh th SvltO. 

fetoh rvi© 39, v xji p*jio eput ncrshjs: Iso rhi© x uo PtJ3 whs v 
Et ?+©h, Jha io * tot vJG v 1+1 ptJ3 nuhs v £t atoa. Iso rhi© £atJ?J3, 

YOt P8*Jt, J HQ rh1© &E18, D9 VJ1 8£t VO; POt J) 0010 f+3 J 104, J HO 8US1 

f+3. Pot x lota dji oraprti €<i>r»i, f9 uti orsprti 01 frt uesi ii£SJ6; Jha 
f9 titi 3£0?rt u+ta-itH^s- uo 9ajh, Jha frt aj6,Jti uo x QEtah je x lota. 
9J+ Jha ouahjs- dji a P8ha *£t+h, ljhgsq+cw Jha x 6*Jts. *je 3^toat. fetoh 

rhi© 39, 3A1911; Jha Q+6 9t rhi© 39, 3A hEDrh; POt 8 LO DJl 110S90 
PtvJ3 39, JhO <J> U+t 3E0 3<J> <ira,Jh1 10 tJS1 POt 8 UI POt X 1911. Ol tACrS- 
hJS +6 h9t; 3J> SJ IGEDrh t6 QQh POtL, JhO 3J>'i 8t3 DJl SrS S 1911. X <H6 
DJl UE1 n*Jh 39, JhO vlh 3J>h 8tD DJl YE 1trS1. I+P1 H VOt J.6 10 * fJ6h6, 
JhO 190 riJH * rtL 39H9L; POt X f-J6h6 DJl GJh+D JUE UO $300, JhO X ftL 
DJl UJGS 010 UO 8 Q8t3Jhl; JhO YE *J1 OUJl SEtth, DJlOA+h UO 3Jh,Jf. 

Sri 3J. $Ji6£Drh dji a pot JGJt; Jha sj. ncrs'i^s dji hui a ja*ii+M. 

8. fstOH rmo 39, v xji 40 ncrsH^s, x i3ii +h f©6 fen J. we t+Ti 3J> 10; 

P9t Y HvJ1 X t91tOC vJG 3JH; N9^t 3 Y JPtEO «JG YEt t9GJ>UM6; POt X 3JL DJt 
91 ^3 n UO 8 G8t3JH1, J H(\ V Urt3 DJl 91 XJ3 UO US I. On 3J>tJ>CrShJ& 
DJl 3 POt JGJt; J 40 01 SJlGEDrH PtvJ3 SJIJIEDr*! 10 ^J'lJtEDr 1 !. 

9. «JU80, JUEO! lS1 JH S1WHL, 8t3 vJG V lOtO; JUEO J6 +H X £HDJ«i1 

a£6. 8ti vs NvJi f9 *ji fjL on toja, Jha uonaja x atjor 1 !? 8ti xs hji 

f3 fO fJL ana * $9, X U01Jt6 vJG S Ot£1 091; XJ1 fJL 3£0 « OJILS vJG X $9 8 

ue potx tJH^rsa 1© i8& ocjt? Xeipoi, v 19093a jg x lota dji t9irtH, Jha 
ors u+x 8-+H+H rhi©6j»rH; Jha jgjiiesi+m s«it Jha foi+ws- dji a run ^£t tjo6; 
jha xe dji rai£H quohj* jho <!»jt; suto jmo sown dji Pi9 jue. J> J3 f9; 

YE, J) J3 f9 VJ1 Or3Prt1JL YO. 8l9fOia, fO 811 X8, XJ1 V8 DS0S1 a JPt£0 vJG 

3J»i, fo dji a a; Jha vJG x sri vie 3J'i, to dji a 3£a uo rmo Qt£s; jho prt- 

QAUS1 X lOta SJ. D£OJt, VJ1 fJL S11JC1 POtLX fJGH6, J'lO l£0 X P8>«a£Dr»i6 J6 

v rtL; j«ia ?j$i P9ta orhi+HY^orit jgji+ a£, 89006 vJG x p+ot+ jg s nusrt, 
J6 +p f9 urt ua+ 10 agsitvit? Jha fU£t « v F+ott jg x nusrt? X ojn+e 

J0»J>1 f£SHJL, XJ1 f9 3E 3 10S1, JhO YJ1 f9 DSO 'iJ1 0J> +H X 1+1, hOt YJ1 f+6 

aua dso pel £lri d> J3 x lota xj. Ojo, t©6 ueg6 tota; s lota vie fosis 
+6 31 h£3. «Jna A fJG isi 3J. urta6 +h xj. 3el, Jha fjG orejta « tt )( DJOO 

vJ6 3AW fJhO, XJ1 J> 3£ 1UH1 X fJ6h6 Jha IE X P8ha£0rh6 vJG X HL, Jha SS 

rhi© 6<jrh, £l9foia, xe eh 3* 1911. Jueo, jueo, suha n, O Qatosjus, 
TUtc fj&i atrno ji m fjha *jg x lota x on vie f+6 ptott; ys fjsi atrnoh * 58 KAorw mo vJG *tdn. [cji. vi. 

atJ06 J6 v on jg itJDat+n trn si; jho nrn no oj»q frt Jorn 01 y srH6 D9 tjl 

8101 P01L; H9yjt yji 1E0JL Trt 3J> y TJHO, J6 01 y 8TH6 D9 TJL 0101 H. ^96 

iqsth6 st an rni© y; to dji a s*m pot y: yj. aj$oi£DrH jho aasitroDrn, 
jho y pjd+h jho ysota: jho 3J> tod dji J. onpm y? Xj, srH6 tjg pehuo, 
seg y96 io; y£ u J1 y tjo jg 01 y $it9i$, J6 8 UJ»ta su +h 8 hai\ ye 8t PU 
jg y p+oh jg y lota, y t93+©o jg yj. ©ja. 

10. Xstpot Tat hs y+s, ys jpi+oua, jho atmon, jho hji u+y uj>h; yrs- sjl 
yj> lota, y lota jho yj> ©ja niaa-iL y 006 jg T+6n9ii; aafoia J> tjg uoh si 
vJG yj.H tjho y on jg twdsi+m, y atJQ6 jg y on jg dj> p+ott; ys djh ho Dot 
attno +1 jqjh. On <J> iiti -ni ti tm© y tjho jg yjD yji jpi+gi y; to tjg 
sjo 10 yj, sot, 9s asn, yji U9 de go OGJt; jho ys tjsi i£a y<i sjat J6 
y otsna, j na j 6 y sit9i 10 yjD yji yjHi OGJt. 

11. Jueq, jueo, iqi jh y* sitJML, 6j>rn; i<vi jh yj. 3+©w% oetDjms, 
<i9t©s-JUD, y toi+ &m; pot T^nspotL y£t dji ho Dot on rni© y, y rHsrt- 
orDSd6a j na y rnoi9H. Deo yj>&Jip PtJD y arsi; JU6, sn asn <i9t©8JUD; 
10s yj>sjip PtJD y 3JH06 jg yj. hjo, qjii+g aout jg 6j.rn. c«jtu* vi. 

1. Jna H8, da astrcja atjytJH, <J> tjg tja y96 l+h6 yji v dai ho orHsrwn 
y orG9Hrni8- jg y lota; yji T9 tjc oregnrHua uty 01 y tss jg t6tJJi; yji 
T3 tj6 siooh rm© y ^+06, aj. y dsl jg t+6 tol+ itJPJis, acn PtJD y asotn+M 
asn, PtJD <!JHJt£DrH 1© <!JHJt£DrH, rHiti y ij>d orD6 yji ye dji a tasiota i© 
y it© Crtc jho poia jg Ojo; tluh y£ dji a ojyjta tod 1© y una6 jg y£t 
tHTJt+irns, 4 na dji a Jsuau+Di +h 01 y£t WH06 jg twd+s. 

2. aatoia, dj. aatrcja atjytJH, A siao rm© v© y96 L+M6 yji v de ts- 
sj+s, jho i+pi n v©t tjo6 pot jejt, 39006 jg y aus+«6 tu+c y lota ®ja djl 
39sio njH vot c+iat-JH. Pot J> ho yji v tjg »rtci ore, djh+ jg v©, 1© ho 
jg L+M6 10 orD; TU£tPOt <* ho yji t ho yji st pud Df&i y£Si jue jho oa; 
HJGJtygus, +h st aja+6 ud dji S9 Ojo. Ye, d> ho yji v ho yji tn y 3jat 

T9 DJL DO T+D&JLP rHI© y06 J1 ^gtOSJUD, PtJD TIUHS U9 0£D; POt +1 +6 JQS- 

190+jhi yji n dro 3 JDrM yjD; pot ti 39togjl y ot£i Ot9£irt yji T9srpjtJL 
TtDSJLp 1© agorD sra<uoi rni© djh +h y pud, jho a* pot 01 ojh, yji 01 djh 
dj.1 agorD sras-ioi rmo t+d. Pot J6 ojl tjl nesi njH et djh, i© psip+i y 

DrtS+PU TUH JG y Ot£1 Ot9£irt, y£t DrS1 H906 3 8 ist jg tJ6ruQDrH, jho y 

tJ6rtJQDrH Drs-1 H906 on rm© djh 3j» t96H jg y poi; jho y poi oed 3J. t96H 
jg itJHsotJDrn; jho 89006 djh 390ed poih, ys urt on jp PtJD y ntJ6JHS jg 
y lota; TUEtPot +1 Drsi H906 3 jh +hp+h+i jiohdjhi; seg n Dsa s jh +hp+h+i 
jiohdjhi, y+s ortnDrn o^a hji iri jh tnortnorn. fustpot, y prtsi tjr^DJHi 

TU+C OED nJH DJH, Dr»1 H906 TJG tEDEHO 1© JH JHOUS 0+OtEDrH. ^HO +P SO, c*n. vl] -wo™ a^o je »iap<*. 59 

xts pud arsi ?jg tea a8»i io tJi jhcj i© otnai i© m snat rtL, i© ti6 »io 
sot. 

3. x ut6arD jg Qja! t+6 3rtst j»ia otes! Pot asfoia, tp * pud D^a 
ti6 ho oot, et simis Drsi s3orD sr3<;,joi 10 *ji ehsji to pjl FtJ3 83F0t y 
itJ6Jhs jg * airtnn Qja, j'io aaoeo x ojgi, 10 tiG ho sot. J»ia 8t sinns 
orsi tjg aaon uo rmo t+3, j»ia ua 3301*3 a-iei6, swais 10 e ajei, 10 a on 
si PtvJ3 x ntJ6J»iS je et Qja, j'ia 10 t3D£'i y+x x pexjt je U6, +«i 3+6Jt+, uo 
mo ms-Jip; ve, 10 xji 33+m fo a30j.ua et pnsi iewiis; to wispotoji. 
t+dsjip hi rm© 44 £h<5Jt jg tn, j ha sartJL n x c+iau'i jg 3^'i rhi© ssotJi 
OJDa+>i8Dr»i6 jg ortajt, Jha 01 ojwt jg s30t.11 yrtos jg aetoh^s. 

4. f8 Qt£1 X osaws vJ6 8t Qja, fO 1t31£t,JL 8 HE POt 8t A&QE1 PtJD 

x otesi jg xts opsi DJhsut; Y£, xji oj'isut, ojl j'ia ?ji, fu+c J> 001 x 
gjl jg v aja+, j na oiso x ojl J6 x simi. «J'ia 33006 jg x ye jg a3i+e- 
Jtrns vie 8t Qja, x foit Urn jc tetjji, xts ojl vie mc ^ tjg siooh, tu+c 
+6 x uoiotn, dji aaitcjt n us- qaq; fu+c a^L +6 x ot£G. >l'ia xts qal vie 
mc J> tjg siooh, fy+c +6 x simiY+on ojl, dji asi+ejt n vis aja; tihc 
sn+tnvton ojl +6 tji; fuetpot, ojl Jha tvii orsi asitGJt n xet aja, J»ia 
tji orsi aai+GJt n m GJii+e sitt+is, Jha x otee arsi aai+GJt n +is oji- 
i+e 3via+6, j ha * aviat6 Jha x simis- vie dj»i u+i a t3Siota urh 10 y nut; 
Jha +1 +6 a* n ist vie v t^6rtJ0Drh vie s foit Urn vie t6tJJi. 

5. T8 otei x iwh vie et Ovia! fot vih x nut fjna, v n>itjaj>s jg 
Ovia Drsi aai+GJt n^siwis jg v t^crs, si>ia ^ otse ast+ejt n x aviat vie x 
tiers; Jha x siwi jho ^ aja+ +e tdsiota 10 +isjip jo-jh, jho 01 oah man 
thortnit3i J»ia +DOtiri, jho ^8 8t i+g+m soi6 3 uem 8 nrtpjoi 4viu<; uo 
m© rs +h ^ pud; see ti a vji et hju*; dji a nrtpjoi; fuetpot, U9 dji 
tjc 8 nrtpjoi hvius vie 01 et ©tn, jho et rhoia'iHJS, jho et heojo'ijs; j»ia 
* tiers dji tjc 8 nrtp^oi HvIu<j vie xet jh'JvI+wii, jho ^£t ncrsHJS, 89+n 
otoxa u« ii©tti+, ve, oci u+v v toa je ticrs^js. 

6. JhO +1 DJI 0r3 10 18S, KJ1 fy-JH 01 OAh DJI TJC H8S1 PtJD ^+S PMS1 

gjl rmo up, thsosre J6 ve tjg ason +ootiri, ^'8 Drsi Jiat a3P0t x ^rs- 

DJH1 S31 vlG Y fOL+ Urh JG +€tJJl; JHO ^'« Or3^L ^ SrSXJYl, J'iO VAh arsi 

■^8 a srsa joota+n 10 v fot+ qr<?wti jg Oja. J'ta jootjait, J6 m lota 
i+ejL, pot v lota Oja tjl siooh 11, jho +i +6 t+€ airtnri urta, fy+c ojhji 
18S jye, kji ^8 to et tiers, dji a tiers siti, j»to ^'8 fo 8t ptut, dji a 

P+ILt Sl+l; TUEtPOt, "«S fO 8t FtlL+ 8t V OJGl JHO ft6 84SJ16; J«iO S£ DJI 00 

j ye +»ii© JCJttesi+n Pit, nt3i£ta pot vao; j'ia vet lotwii +6 J6 8 ieo je Pit 

JHO 3t+3S10H, T06 PL8D JSJhOJL H POt JCJt JHO JGJt, JHO fJ6 hO AhQ. 

7. ^ otETiJS j ha ^ <srsi+s Je et Gja! Pot td jos30+oul oi f+6 

l)rta6, JHO ¥8 fJG OOh POtL 81 JG f+6 3£L, JHO T+6 10 DrSI 8 FSIP+LO. 8n, 

aatoia, "x tiers, ¥ s£his jg v fot+ Dr«i jg 1-ctJJi, ^8 to tjg asiaca +h x 
foit Urn jg t6tJJi, xe fo tjg Jha+ota x otJSJ6 jg x yrtia, j»ia assnea x co sjor^a aso *jg HdPk [cji. ti. 

D83 vje w; xe dji W4tn x otnaro vie Q*jo; fytc y*i6 it9i£ta pot X43 tu9 
x ps'iasDrh je x yrtia, 4 ho x£t <5vj+ dji a pu pot 464t. 

8. x Qt£Vt4$ vie x srts-t vie 8t Qvia, * foit Urn vie t6t44i! Pot T9 

09l+64t4L T+6 S8H1S Pt*J3 X41 OPSL 3,Jh&14t X CM 61, 4HO 04L, 440 f4l, 4*iO 7M1 
l£0 *J6 P*t 4 HO 3tt3S-10H, ?U+C +6 JhflUS lOtWHI. 

9. fS Qt£1 X T01+H4& vl6 8t ©via ! Pot f9 H04L Ot L+M6, 4 HO XEt 16 
HJ1 44+ L+H, 886 P9 h06 +1. «J'iO T9 Or34L +»i1© X Lima X41 T9 38 SEC 01 Wl, 

+p xe y+i teto't r»ii© f+6 ej+s; pot 39f0ia fa srp4t4L x ie»i6 jc ol 34h; ye, x 

1E46 v!6 464t+ 1+6+M Qt91Y0t, 30L 34W, y+3+H, 4>iO C+I0t4«t, TO 39UIH 10 V P43+- 

i+ J6 «Jar3. Jna ?9 srp4t4L x+s, X41 x t46rt4GDr»i 3*1 i8& rwn 01 344, X41 

01 3*1 S14H0 39POt f+3 41 X Qt£1 4H0 <ira4H1 0£. JhO f9 Qr34H04L 01 341 
X41 XE 3r8-1 t914H1, 4H0 9 3411*60 +H f+6 H8», f46+H irtP401 P£L +H X fOl+ Idri 
v!6 *J6t44l, Ot XE 044J1 8 8-860 iH X Q+HOrD J6 Q*JO. -JhO +P X8 U+l H*J1 t9- 
14H1 4'iO 39196 +H f+6 h83, 4*iO 3 3411*60 ih f+6 «i83, 4 HO 4H0+Ot 10 X 4H0, *£ 

srsi 3 043a; pot x lota ©ja, * foi+ Llrh ue +6t44i, f46 8ioo«i +1; fyEtPOt 

T9 f46 Q+e>l 8 10; 440 Tl)8t XEt +6 HO 10 Q+6'i, XEt +6 h0 1WD34H1; 4H0 fU£t 
XEt +6 HO ir>i+D34h1, XEt +6 HO OJ l i043H£Dr , i; 440 fUEt "SEt +6 NO OvJh043h£- 

Drn, x 3rts+6 vie * foit Ur»i je t6t44i f4e oles nvih ^43, 39006 vje x 

410'|34H1; POt X£ 8t a9U64ta 3* X 18t vl6 f+3; POt X 410434H1 &41+SPJ.4L 
X 0934 »i06 vie f+6 <irS1+8- rivlH 01 X06 fO f46 hvll X 10 0+6H 10 X43, X41 
X8 8t 091+6410 Ptvl3 X41 OPSl 3vl'i&14t, QAl 4 HO f4l, 4hO X 0461, 4 HO X 180 
J6 Pit 440 3t+3S10H, fll+C +6 4'iOUS 10t34«il; 4 HO X8 8t t9&10t0 10 X41 
OvJO f© Q£6 X43 3t4L, fU+C t6 X fOlt UrN vl6 t6t44t. 

10. On UO r»i10 ft3 X41 f46 X lO O+en: V8, X41 T46 01 X Or34HQ34H1S 
vJ6 OvlO, UO r»i10 rS, 4'rO X41 1t4"iSOt4S4L ¥43, 4H0 V41 y£S14L ¥ G£6 
vie ft6 1t03£Dr4, POt OPSl +6 f+6 S1£l! 

11. O X41 OrWI 114 H vie X 961 Ur'i! X GE'i'iJS. 4 HO X Pt£l1+6, 4H0 
P0l+D , i4S vJ6 34h! ftI4»l X£ £t irfiO, X£ L+HO X8 £t UA6, 4 HO X£ T8tOH 

HJ1 rvi© x 08'iS4i vie Ovia, pot xe S4i n 4s*a, sno6+n xe ho je X43- 

S4166, — fUEtPOt, X£t y+60r3 +6 P0l+D'i4S, 4 HO t1 1tvlP+14L X43 Hvl1. >J*iO 
XE D41 14t+D. 

12. 8n 10 3 irfta +6 o^a, +p xe ?£to»t f»iio x 08'iS4i6 vie Ovia. 9n 

1)0 r»i10 X t+C, fO 8t t+C 46 10 X L+H6 v!6 X Lima. POt 39006 X8 8t 
t+C, XE 09S1A6 X lOt, 4 HO XE irtS90+01 X 390, 4 HO X£t fStIS 8t HvlH 
X£t 1t4SOt6; f^EtPOt X£t 1t4S0t +6 XEt OvJO. J»iO S9fOL0, XEt 1t4S0t 
D41 14t+0 y+X X43 OlSO. >ihd UO f«i10 X 04P, X41 y+l Hvll T9t; POt XE 
D41 141+D. UO rhIO X SUHO, X41 ytl >tvl1 S9; POt XE D41 14t+D OlSO. 

Ulo rhio x n$rtQi"3$c»,6a vie teh; pot 8 *iju<5 vie X£t +H+oy+i+6 D4i 8-3*1 

X43 41 X 18S1 0£. IdO rhlO X l*t; POt f9 D41 3 Ltf&1 08h 10 T41. UO 
r»»10 X 3rt04t4t, fO 09l+34t41l1' 0+L4L; POt f9 D41 0*. UO r»i10 X43 fO 

on+i fotar36; pot xe D4i s Ltr&i 084 10 T4i. Ye, yo rmo X06 X41 (Mi. vi.] &Jor'.a aso sJG uapi. 61 

urtD+i Aari6; pot x ojgi jg ot ojgi6 09Uijl +h xjd. Jho, *h pah, ho 
rmo 01 xp6 to oa +h xet s+H6; pot xe dji t9irtn 10 Qjo, jho 39toio 

T+6 PES, 4 HO T9DEH +H X£t S+H6. 

13. O, da aaireja stjxt-in, t9DJD3Jt x ophhjs +h it4HSQtJS+M jqjhsi 
yji foi+ Qja, 4 ho oiso x onihjs +h vatatn 10 x jvmsihg jg X41 or- 

H+M UrH. 1*9DJDS4t 10 8 Q£tHri+ DAHOJO +6 04L, 4 HO 10 8 S1+t+1Y+0n+ DAHG- 

ja +6 up airtnn. 

14. 0, da saireja atJxtJH, q+g at 10 da uno6. taDJDajt x otEiHJS jg x 
foi+ Urn jg tewjt. Go hji se X41 J> T4G siooh ma l+h6 4«jhsi yo; pot 

+P Y 00, Y bltl T3GAI 4Q4HS1 X ItOL; POt J> T4G SIOOH X Urt06 JG YOt 

DsoJt. <J> no X41 x urta6 jg it©L Et TEta jojhsi oi rHOiaHHJs; an X 

tACrS P9t XJD HJ1, POt X£ irG X 1tOL, 4 HO £t HJI DEOH. 

15. O VJN, da 39ircja atJxtJH, on rmo x lota, x foi+ Urn. ta- 

DJD8Jt XJ1 f+6 18X6 Et tACrS. 99f0La, X U£ POt 04 'i +6 H4T0, 3H +1 
WJL +H 8 S1t£1 GOtS 89P0T T+D, 4H8 X 091 Jt JG X 0£1 +6 X fOl+ WrH JG +6t4- 

ji; jho T9 jdiu+jl ho srterm xet; jho XEt +6 nrn rxjt ue, seg +1 a aA x 

©£1, POt f9 04 HJI 3 G9S9G0; POt X lOtO OjO +6 T+6 HED. J'lO TQSO HJQ4L, 

10 t+d u+i f9 oti; 4Ha x UA6, J'ia x irtna, 4na xe X4i £t t+c, to 8t irpi n 

39006 JG XEt irtH+M, 4 HO XEt U+60rD, J HO XEt t*C46; YE, XE 8t X£, TOO T9 
G9S1A6JL; 4H0 SEG XE D41 0ES1 X£G W16 4U£, J'lO Or'iS^GJt XJ0S4ie6 P0L6 83- 

pot Ojg, Jha oro a®h +h y ajnLS jg Ttomvn, f9 mi mji on»i thio xjd, sn x 

LtH6 JG X UJ>6 J HO X ltOOJHI, DJI 3 f+0 PtJ3 X4D POt JCJt; YE, X41 f41i«iJS fUtC 
t6 nt91Eta POt X SEH1S. O 3A 39irGJa 3tJXtJh, 19DJ034t 3A Ufta6: 09'fOia, 
(J> 1E0 JP OJ. G8tDJH1S, J HO <f> DEO XJD 89P0t YO: I 1t£ X (Dja JG DA, S41- 
GEDrH X41 f9 G+0 D9 y+X T+6 Ol-SrtC+H I; TUEtPOt, Y DJI HO 41 X l£&1 0£, 
fWJH Ot 3JH D41 3 WW JG XEt UrtOS, X41 X GvJO JG t6t44l 0+0 U+IHJS X41 
<J> D90 YOt +H+0U+1+6 PtJD OA SOI, 4 HO X41 J> S14H0 U+X 3U1HJS 39POt f+D, 4HG 

43 t+a jg YOt 3ira. 

16. oi, 39irc4a stJXtJH, irtn 4U£ PtJD YOt s+H6; deo jp x cehg jg 
t+3 X41 ma 8J>na yo pes-i; on rmo X4i Oja to +6 x tjo jg YOt s4L6£Drn. 

Ht91£t YOt S016 POt X41 OLOt+rS OE, TLUH 9rS1+S D41 3 4O0+H+S14ta TH10 X 

ncrs; acn x a£ jg qrqDJHi, X4i y 3£ hji Dt+no u+x gpu P9t; X41 y de hji 

t9DJD3Jt YOt OPSl 0+11 +H TrtPJ01H4S, 4H0 3 OfHSItEHO 10 J0S0LE3, TOL+, 
TOL+ 8t XA ^MDJHIS, O lota OjO GlDA1+. 8n Ji HO 3A 0+11; i> 1t4HS0tJS1 
XA 10, 4H0 DA 1t4HSOt4DrH6 £t DAH; 4H0 X 0461 T4L rai£HO D9, 4HQ d> 4D 8 
nt£ 10 T+6 OPqi D+64t+. Cln 39fOia, DA 3t4Xt4H, +6 +1 4OS190+4H1 X41 cf. D^O 
4U£0 YO 10 4H OPU t94L+1+ JG X96 L+H6 ? U^O I T4tO H YOt S0L6, +P YOt 

DAH06 urt n+ot? Usa & a tieh rmo yo 400ta+n 10 x iiehhjs jg x it©L, 
+p y urt Pt9a PtJD s+h ? 99T0ia, +p y urt toi+, J> u^a snao rmo yo jg 
toi+hjs; an 46 y et hji toi+, 4 ho y i^o run D9 46 8 19C4T, +1 Drsi H906 a 

J0S19a+JH1 X41 i. 19C YO X OJHS90UJHSJ6 JG S+H. 09T0La, DA SOI 48TOt- G2 sjorna aso ^g napk [cjt vh. 

jl s+h, Jha dj, feti asuui. +h ucrsn-is; jho J> u+nte6 x foit h£D jg oi 
Oua. On, da atJxtJH, j.6J.<h urn xji LrtsuL, on ykdx uout6; jna fa 
xji TsiL ho orht, on a* jho 91; ve, on m, tun jho d+iq u+xsi Drnt jhg 
u+xsi ins. fijeifot, ao hji suna or»t+ pot xji tu+c +6 je ho urtL, not 
Y©t ueart pot xji fu+c ojhji sji+spa. feton a+i+sjmit rmo Da, jho ta- 
DJDajt x urta6 tu+c J> fJG siooh; jho on rmo x foit Wrn «je t6tJJi, jho 

P3S1 rivJ'i XJI flJ+C TJ1+D,JL HJ1, H3XJt QJH a QHTTUQ, J HO 141 YOt SOU 

Q9U1 +h pjihjs. £J3fota, da udireAQ otMUH, tdOAsaAt x urta6 JG vot 
Oja; its rmo f+D orm+HY+ori+ aA ae, jho q+g unos rmo f+6 foi+ h8d a* 
hai. L^1 Y©t f£tis tssj+s, j na asfoia ts otei x orcsnrms jg * lota, 
jho T8 Q181 ne QJHa3s,jHDrH6 rmo x c+iatJH jg djh; jho aaoo6 jg f+6 ot£i- 
H4S, jho f+6 ot£s jho Drts+, fa fJ6 itjD+si rmo rs xji et &aa dji hji 
ruti+ a assitj+a, jootatu i© x pud, an X4i fa ina it36rtG xjd; jna in 
p+oiY©t <5JHJt£DrH6 xe dji aaon 8 tAcrs atjnc rm© x fes jg tctJ^u. 

17. Jna hs, da atjxu'i, J> ma snao rm© vo Dot; an jh x auto <J> Utt 
aaot£t rmo yo x tasEHajt jg da una6. £djh. (ntu^ vii. 

1. Jna '18 <J>, ^eora, siao rmo vo joj'i, dj. aatre^a atJYtJ'i, or«isrtH+n 
x+s tiers- at-j'ic jg fii+c J. fJG snoo»i. Pot aafoia, * ntJD+sj6 fu+c ua fJG 
rai£»ia, 8t nts43+s^i6 rmo rs «ioota+n io x pud; fustpot, J6 +i fJ6 a+«i doh 
rmo Da xji dj>i+ jg 8t vmuu dji n^t+D +>i * pud, aaoo6 jg rnaaiap, WGJt- 
^aus, Oja u+i a orts+pu rmo 3j'i+; jho 8t ctiatj'i dji a tasiota, vji xe 
D8 ora 10 xji toc u+i o+G x^o x 110 hjus jg ^8t taoaDJt. fuetpot, J6 J> 
sjq rmo vo, +1 3rsi haae a jQsnaawm xji Onsi, (pot +h x issi hj>i y 

£'i<5JI S180 r»i10 D3 X«11 X+S Did 3 f+6 H8D,) DSO Or3 JDrH X ^+©6, JDrH X06 fO 

8t x sot u+oja neti jg x Lirtta; j'ia X£ djl oios+pa f+3: pot xrs +1 33f©GJL 
st Oja; j na xet +6 nrn nut H£Dr»i jh rtL xji usa ot©s+pj» x£t Oja. Pot 
Dsa x dj>i+ D+tJoi6 a toi jam rx^t H£DrH6, x£ usa t3ijm, jna ho «ji fa a 
*£t Oja; an 33006 jg masiotepis jho +h+ou+i+6, xs ji ^stosjua u+i si+p»i 
xet hjos jojhsi f+3, xji fa a ot©s+Pia. fu£tPot, aaoo6 jg *£t +H+0U+1+6, 
aasitroDrne, pjo+h6, HJS1+UHSJ6, jho airaDja, dji an r\*iH*A?>; jna xs 
f© dji hji a aositj+a, d«ii a sojuio jorn 01 H£DrH6. 

2. 3n aafoia, xrs sjl x Lota Oja: fiun x a£ orDJL xji x£ dji aa- 

19G +H 33, XJ1 I AO 0US1, XJH fJG J> Or63HrHUa U+X X£t P8XJt6 XJ1 X8 DJI 

a t3Sioia +h x pud, hjh x rn, rmo x unae jg xet +Hf^t+irns. <Jna+i 
dji on 10 18S xji xs dji a ojxjta +h PtJD xst un a+sirtDrn, ptJ3 x Ate 

JG X S3, JHO PtJD X POt 1811S JG X rtL; JHO X H£DrH6 JG X ^JHUIG DJI 8 
Ot£1 +H X J.6 JG D3, S^IL Oja, +H 0J1++H XJD POtL 10 X IJH06 JG X£t tHWH- <mi. vii.] sjorhG aso *ig Hdn. 63 

ms. Ye, y 0+H6 vje v ^'ime dji a Hrtsw P8YJ16 r'tio yjd, j'ta Yet 
oy9H6 dji aaora Hrts+n 3rYJt6; fueirot, y TUDiSJ6 jg y lota et otei rhi© 
y ^41*16, pot fa fJL sioq»i n, 4 ha f© gj»i a+sitoi ? 8n a3toia, Yts 
who, sjl Qja, dji a s una jg yj,'> fifjttir'is, j'ia v ^Ahuie dji a ausi 
run y una. Jna y+s una dji a 8 ui'id jg ua^nt r'ii© y ^AHUie, j»ia Yet 
dji a ho o+ne ru'i y una, f© dji 1£6 n r'ii© s ^Hi*t6; jho <J> uti potwj, 
Yts una jq^iSI 01 rY,Jt HeDr»i6, j'ia fa yji pj/ul jqj'isi 6jr»i djiuwd, 

SJL OvJG; POt T3 YJ1 186JL H 8 0+M JQJHSI Od DJI 1,Jt+D, POt cJ>, Y lota, X 

o+M jg fJG»i, uti a Yet otn, j ha J) yti os ui rm© yjd pot jejt yji tat 3J> 
urta6. fuetpot, pot y+s 006, yji sj, orca'ir'iis se a P^ip+ia tu+c J> tjg sea 
rm© y cnatriH jg djm, yji <J> u+ia© r»iio yjs tuji Ye et t'i y pud, J> srsi »i306 
assitJt y S30tji urtos jg aeto'us, j»ia jg 3na,Jt6, Jha jg jaj3t'ieDrH6; 
tuetpot, T3 yji pj/ul jQ4HSi6j>r'f, aoL <<+© Jha ^auui, aoL ajna Jha Pt3, aoL 
3ei j na P33ei, dji two: pot Ye et Ye t© et y tot jg 01 y rtL; pot Ye f© et 

HJ1 POt33 8t JQ/JHSI 33SJL 8t ©JO. Pot J> Uti PUPtl 3J> 1tJ3+S,J6 fU+C d> fJG 

sea m© y c+iatJ4 jg 3^h, yji ck uti a© rni© yjd tuji ye et t»i y pud: tuet- 
pot, 3j> aaircja qwywh, Yrs sal m Qja, cf. uti jpitoi yj> ssa a* y fj'ia je 

Y <},JVU16; HJG,4tY3US <J> Uti S^IPH Y f8118- *JG Y <iAHUlG, YJ1 Ye DJL a WO 

w© 8 P8YJt 10 YJ3; tuetpot y ^jhialg dji a ausi j ha Hr3ajta JDrH Y fCS 
vie t6tj^u fyetpot, J) mi ounsaotei y+s una r»n© yj. saa jho Ye to dji 
a Hraajia jorn yj, saa, pot aga% pot y una aq Yet +'iTJtnr , is: pot +1 +6 8 
cuts una, SvJL 0«ia rm© oa, jarc 01 rY^t u»ia6, tuetpot ^ uti tjg 01 oah 

YJI GLJJl YetJ«i, YJ1 YC DJl UrtDH 03, S-AL GsJO. 

3. «Jhg h8, dj. aaireja atJYtj»i, saw yji et Drts+pqi Oja tj6 o+gh rs- so 
otei Hvjus or«i&rtH+n Ya6 L+H6, ui rs- ta3J3a^t t+d, j«ia te jsjo et st»i6, jho 
HvJi tjh ash et TJ06, pot ua et hji oesi jp; Hjcmaus ua tjg a+H gi+gh si 
jg y una ug et thT^tnrhs; an ua fJG at'i ua 1© 8 a^ut una, pot y lota 
TJ6 3ea y sa st neL, j ha ua et rivj'i j'i j-i aq y sa. Sin otei et y itJ3+sj6 
vie y Lota rhi© Ye f© et run y j»16 jg y S3; tuetpot J6 +1 s^6 JX6, Yet orsi 

H306 a 30t YJh Y+S, J»iO Ye 8t +HfJat1J0 OlSO 8J> £t at^YtJ'i. Pot 33fOia, Y 

lota Oja fJ6 ua jue pwd u-3 1© u,d Pt^jo y tes vie Huai, joota+n 10 fi6 
u+t Jha lusrt. sJna hs astoia, y lota t3DJ33JtJL 01 Ye to tjg at'i aiooh 
«jp, tuetpot f3 t33^3a^itJL rs oiso; YetPOt est n vot fetis, jho taDJ33Jt 
yji v et Pta a© jot pot v©tsjiG6 — i© c©6 y lie jg J6Jtiesi+n gal, ot y ue 
jg 3irtnri up. f uetpot, oj. asircja at^YtJ'i, tjornsjx Y©tsjie6 1© y utt 
ue Oja, aw »iji 1© y uti jg y ajei j'ia y pud: Jha taojoajt eput v et 
tjornsjxa rhio O^a, yji n +6 o'ii+ 1^ J'ia li© y otes jg O^a yji vetseea. 
fuetpot, ae Qaq te6 y© PtJD a^L aj. y net jg y tJ6rtJ0Dr'i, j»ia oiso Ptuo 
jGJtiesi+M ojl aj. y net m y jio'idjhi, yji v 3e a t3S3ea t'ii© y airt'iri 
o+naro jg Qaq, yji y De m6 t+3 Lt© otes a+ejih. Esah. 64 sjorna aso vje «iapj». [C4i. vm. C^lUf VIII. 

1. si'ia hs ^Eora sieo Wit Dot um 10 da nan ji vji iad: HJOJtyaus 
ohi+ yo6 L+M6 fje (Ji ooea i© a tnn, pot y urn mc J> fje tnn srPA6JL Da. 

2. «Jna hs J>, hap*, tAi Dot vie y urta6 vie c*6ev8, pot da soi aau/uiL +h f+e 

l)rtG6. Pot J. U+l IAQH f+6 UrtQ6 rH1© DA 1311, JHO <J> L+l SJHO yJD POtL rH1© 

oi da c+iatJH, pot fa emit so da taaaD^t, aen J6 <J> we saw m. -Jna da 
atryjt ^eora oiso fJ6 S3H t+d j6 k fje S3H f+D: fyetpot <J> y+i sjho yet 
yrtac POtL rm© da c+iat,4H, i© itoe rm© yjD yji da urta6 8t ito. fyetpot, 
aA v urta6 vie Lta, Ovia fJL sjo J> yn jsuai+D da yrta. Hjejtyaws, 0«jg 

SJHaJL DOt y+1HJS,46, JHO f3 ItOGJL 01 f+6 yrtOG. £l3fOia, DA SOI G31A1JL 

tH it©6+n rm© da i3ii y it©L vie * orD+M je OtASi: pot, pot yts jho fJL y 
10 je O06J6 a+H q+gh; jho oi L+M6 fy+c fJG a+H g+gh vie Ovja PtviD y 83Q+H+H 
*jg y urtia rm© djh, 8t y 1+i+pa+m vie f+D. Jho olso da sot asuui. +h y 
GresHrms vie y lota fy+c fa tjl dsq 1© 8t P8y*it6; ve, da soi aau/ui. +h f+6 
ot£S, jho +h f+6 <;rsi+s, jho ist, jho Drtst +h y Gtei jho sirtnn nun vie aa- 
i+cjtrns PtJD gjl. 4na da soi aau/UL +h it©e+n rm© DAnani yji see OtASi 
d^g on, 01 djh Drsi ut+D. Pot +p yet a ho OtASi, yet a no Ovia; jho +p 
yet a ho Ovia ya st hji, pot yet o<ia fje a+4 ho otaeDrn. On *et +6 8 
©via, j na fa +g OtASi, jho fa onjL tn y p^ihjs vie ft6 oh iad. 

3. nIho hs J. tAi srD vie x yrta6 je *6£Y8, *ji foso vie da nail dji sa 

V36 yrt06, D8 l+PI n K£t fStIS J HO taSJ+S POt Ot D^H. *18 V36 et x yrtG6, 
JHG Y D£ IAOH XJD rH10 VO J HO rHIO OL DJH. 

4. X yrta vji deevs, v srn vie £Drs, so, ornsrtH+n ^toas jho ^atosj ud. 

JhO tl DJI OrD 10 18S +H V L8S1 086, fUJH Y D8H1+H v!6 Y lOta'6 f8S DJI 3 
JSUai+DI fH V 1JT vie V D8H1+H6, JHO DJL 3 JGGOlUa J8r6 V f+L€, JHO 01 H8- 

Drne dji pio rmo n, jho djh+ nan dji oo jho ss, OrD v, jhg W1 rs oo n 
io y D8H1+H je * Lota, 10 y fss vie * Ovia vie ^eora ; jho fa y+i lac rs vie 
f+6 me, jho ya ya yoo tn f+6 is*6 : pot si vie 6Arn dji go potL y 10, jhg 
* yrta je v lota PtviD Qatosjwo. Jna fa dji <5r<: JDrn y H8DrH6, jho dji 
taa+oo djh+ nan : Jho ye dji aai yet sota6 +mo ns-D8t6, jho yet snate 
+hio itoHin fsos : H8Drn dji hji tiPi n sota jgjhsi H8Drn, nayjt dji ye 
trtn yot jh+ Dot. fss vie ^ora, orD v jho ui rs yoo tn y ui vie y 
lota; Y8, orD, pot v fje oi qoh jsite, ^ejtt yrn 10 f+6 y+oja y86. 

5. Xetrot, lota, ys f jsi prtseon yA nail, y fss je ^eora, aaoo6 ys 
a tanuH+Di PtviD y asi, jho fston rmo soy-ssjte lag y P+i+si+ne, jho ye 
iia6 yjDSJie6 +h y ctiat^H jc sitsn^Jte. X£t una oiso +6 ph vie s+iGJt jhg 
ooia, Haxjt +6 yet jh+ jho vie yet itjs©t6 — set una +6 oiso psi vie fotsje, 
nas^t +6 yet AHi ahq vie yet cjt+ns: yet una +6 oiso psl vie Aane — ys cji. viii.] sjorha aso .*ig nap*. 65 

urtoti v yrto je xst oh TJha6, xji tu+c XEt oh p+MQJt6 tjg oea: jha x D9h 

DJH 88JL hJi 08H, J H8 X 0181 3Jh TnaUL T+DSJIP hJi, XEtPOt, PrtG+G T+3 hJ1. 

6. O v y+Qja yrh6, Jvut +hi© x tjo, Jha na Ktu ersi, pot x P9t jg 
x lota j na x oiott je t+6 3j<jjsi+ dji sdj>i x. -J ha +1 dji oro 10 ies xji 
x upi+ tsos JG ojh dji a ?naia, Jha x Toithjs je ojh dji a aea aeh, Jha 
x lota Jioh dji a JG6Qiua +h xji ae. Pot x at vie x lota vie fosis s©h 
on^i rivih 01 h£Drh6; vs, rivih JCJt+ yrh; ve, rivih x itea Jha upi+, Jha 
njh JGJtt yrh to +6 i+pua n, j ha to dji a atoi 10; ye, Jha x ae jc x lota 
dji on rivih 01 x S9art6 jg Uajhrh, pot xe et u Jha i+pua ri; Jha rivih 
01 x oos je 9jDrh, j»»a ruh 01 x n 38hi+h6, Jha ruh 01 x t+16, Jha ruh 
ot x heDrh6 tu+c et i+pua n, Jha ruh JGJti 1911, Jha ruh jgji+ n 1st, Jha 
rivih Jert+ pjhsi uoi, Jha n«Jh 01 x d+is jc x S9, Jha ruh 01 x d+is jg 
1etDtD, Jha rivih 01 iu6rhi i+oiv©t6. slha x upi+hjs jc dj»i dji a asa aeh, 
jha x T©i+hJS vie 3Jh dji a oea 10; Jha x loia Jioh dji a jQ6oiua +h xji 
ae. Jha x *ari6 T9 dji run+ jaji+D. Jha *e dji go +hi© x toi6 jg x 
*jqs, Jha +hi© x oeg6 vie x rtL, pot x P9t je x lota dji on ruh xjd; Jha 

X QlOt+ vie T+6 DJ<5JS1+ DJI SDA1 XJD, TUJh TO Jt<*,6JL 10 DEO 1Jtt8l+ X rtL. th 

xji ae 8 DJh dji 08si t+6 j>ari6 vie s+tejt, jha t+6 J>ari6 je ooia, tu+c T9 
tjl oea pot t+dsjip 10 urtDn, 1© x doi6 Jha 10 x ajis; 10 oo wio x gwpis 
•je x tjos, Jha +hi© x uis vie x tJQja tjos, pot x P9t jg x lota dji on 

rivih XJ3, Jha X 3JSJS1+ JG T+6 GLOtt DJI SDA1 XJ3 TUJh T9 JU6JL 10 D£0 Ut- 
+81+ X ML. &3S V PtJ3 DJh, T06 3tJL +6 +h T+6 hJS1t+l6; POt TURt+h +6 T9 

io a Joshua jg? 

7. Pot 89T0ia, x lota, x lota jg fosis, arL ieo jye ptJ3 ^Jatosju^, 
Jha PtJ3 ^toas, x sie Jha x sisp, x toi siep jg atja, Jha x toi sie jg 
uout, x DJ.1+ 3Jh, Jha x 3Jh je uot, x w% jha x itjpji, Jha x ntoajhi, Jha 

X £hDJh1, X 0Jl1+h JG P+P1+, Jha X JhrtJ3l DJh, Jha X OShSJirt, Jha X Grh+M 

ewp+sjt, Jha x jiooujhi JtJirt. Jha I u+t o+G c+iatJh rhio xj3 io a x£t 
-mhSJ6, Jha a£36 dji toi OGJt XJ3. Jha ^ i3ii dji a ritjsi, jejtt urh ai 
Jhrxjt, Jha JGJtt yrh a* t+6 h£art; x c^ia dji a9T£G t+dsjlp iteaut joj»isi x 
ehDJhi, Jha x a£S jojhsi x Jhrtjai. fujh 8 3Jh dji ieo TOia jg t+6 atrxjt 

JG X T8S JG T+6 P8XJt, Jha DJI S£, X8 TJS1 OLOX+M, a X8 8t tOUt, Jha U1 HJ1 

x+s to+h orD rhajt xj> TJha; +h xji ae dji T9 suet, se+m, <f u+i hJi a 8 T9Ut; 

POt th 01 T8S XEt +6 h9XJt 3tJ8 hOt OlO^'+M; 3E0 D9 hJi 8 tOUt J6 X 191L. 

Pot ^gtosjua +6 to+ha, Jha ^toas +6 poih; aaoo6 xet ir»i6 Jha xst a©+«6 

TJ6 3+h JGJhSI X lota, 10 ItOCOO X S,G JG T+6 GLOt+. 

8. X DO JG XEt G8h19hrhS arL U+1hJS JOJhSI XJ3, Jha arL a90l£t XEt S+h 

io a ach J6 ^jarD, Jha xe GJhJi na +1. Uo rhio xst soi6! Pot xe tjg 
tauotaja 96i rhio xjdsjlg6. "8-e rhio x ucrs, xji +1 +e yji y+x XJ3; pot 
xe dji 91 x Ptoi jg xet a©+«6. Uo rhi© x y+GJa ! pot xe dji ut+D ; pot x 
t9yota je xet TJha6 djl a ruh xjd. 66 sjorna mo vie >iap<j,. [cji. vrfi. 

9. Jha da i9it, c+tatJh et *£t ntjsrte, Jha u+D+h tot ogjt xjd. da 
i9ii, *£ to i9e x, 006 v 10 rt, j na a9SitJ+ x us jg xa 18X6. tf lota 
suhajL n 1© ii9a, j ha suhajL 10 srs v i9iu X lota y+t Jhut +hi© qrs- 

DJhl y+X X E^iD-JHIS- JG TO 1911, JH8 ^ 1t+h8J6 XEtJG; POt V W8 91h n V 6+h- 

vrta, Jha x sua jg x i©t +h vot T86J6. fyji D9h y? V 891 da igit 10 

T9SJ6, J ha ©Uha X PESJ6 JG X lOt, SJL V lota ©J8 vJ6 fosis. 

10. Ootocjt, x lota sal, 89006 x aout6 jg 6.».rh 8t T01+, j ha uoo Uflf 

SltJCI POtL hJOS J ha UOhirh A6, D00+H J ha D+hS+H 46 X£ 00, Jh8 DEG+M 8 

i+not+H y+x X£t P9i; XEtPot x lota y+t sdai y+x 8 soja x oteh jg x tj8 
jg v aout6 vJG 6jirh, Jha x lota y+t atsorGJt x£t sgotJi iem. th xji 
ae x lota y+t ieo jus x at£6,jt+ jg xet 1+not+n ©thJDjhis, Jha oot6, Jha 

t8ha 1At6 UO * OOh, X C£h6 Jh8 X atESUIS-, J ha X 3fPUt6, X aJhJIS, J ha X 
OthJDJhlS J6 X UQ6, Jh8 X TJ8 3Jha6, Jh8 X 1J3U1S, Jha ¥ 9t-t+M6, X 
t+H6, J ha h06 <5+©,Jt6, X CShSJat S+01S JG JUtJt, J ha X DJh1t6, J ha x y+3- 
1t6, J ha X Qt+$1+N-1+h6, X ©t£SJ6, J ha V PAh t+hJh, J h8 TS86, Jh8 X 6£t6. 

11. Jha +1 DJt on 1© is&, +hsua jg $y9i s-DJt, x£t DJt a si+mg; Jha 

+hS1J8 JG 8 Qftat, 8 tJhl; Jh8 +h&1Ja JG lUt &J1 T£t, aOtahJS; Jh8 +hS1J8 

JG 8 sirDJOJt, 8 ©rta+n jg s-jo-oul; arth+M +h$ua jg a+oi+. ^a oah DJt 
pot a* x sota, Jha xa dai+ th x yot. Jha m Q£is DJt wojhi Jha Doth; 
jha od DJt a aJSOt£i, Jha D4t &+1 njh ¥ otsha. 

12. «Jh8 +h XJ1 8£, SJGh y+D+h DJt 1£0 TOta JG Urh DJh, S£+M, U9 y+t 91 

st oh atja, Jha y£t st oh jutJt; oht+ ui rs a oota a* xj. h£D 1© ieo jy£ 
at tgitoc. th xji a£ DJt x atJhc jg x lota a a+oi+pqt Jha ©tot+rs; x 

Pt01 JG X CtL JO&JtJhl Jha ©r3t+ 1© XJ3 XJ1 8t JS0E11 JG +6tJJt. 

13. Jha +1 DJt an 1© iss, xjd xji 8t iJPi +h 6*rh, Jha t938h +h ^gtos- 
aiao, DJt a oota fot+, jcjt+ yrh xji +6 t+ih Aorn x t+G+n +h ^gto&jua; Tyjh 
* loia DJt fjc ujdi jy£ x p+tL jg x aout6 jg 6<j>rh, Jha DJt tjg irtsa x 
atra jg <59t©$JU!) ptJ3 x 3+asi XEtJG aa. x si+t+i jg <5r<;3Jhi, Jha a* x 
si+t+1 jg arth+H. Jha x lota y+t ot9£i njh J6jt+ aujt+M-it£s- jg D8hi 
6j.rh, Jha njh frt Jsjaat+6, 8 otga Jha saoo a* a£, Jha x DAh+n jg 8 Pt£D- 
+h pj>t a* hj.i; pot njh ot x ©tot+ jg 6<j>rh DJt a 8 agpjhs. Jha x£t DJt 

a 8 1J3Jth£0t POt 8 DJaO +h X 8£ UO PtJD V T91, Jha POt 8 1t£S JG tJP+©<! 
Jha 8 ©rGJtl PtJD 8-10tD Jha PtJD t£h. 

14. Jha xjh y+t J> s+n 1© dj> yjt-a9trcja 8 sjh jg dj. agtrcja, irc+w t+6 
6+hvrta. Oi, yjt-a9tre^a tjl 8 G+hvrta +h 8 6Jt+ Pt©ipst T+t; Jha T9 pjtsi 
+1, Jha ©jxjta 8i x sioh6 x£tjc, Jha itJhua +i y+x x cj+sjsi ej.h, Jha a+ti 

8 18t +h X D+aS1 JG +1, Jha OtSO D£8 8 yAh-1tJ8- X£t+h; Jha T9 W01 XJ1 +1 

D^a at+n POtL ©t£is, Jha +1 atoi POtL y*ta ©tns. Jha h8, +hfja+irhis 

JG <i9t©SJUD, Jha DJh JG ^+©38, Sr^, A 1t£ Y©, 89iy+0S1 D9 Jha DA 6+hVrta. 

fyji o^a tjg a+h arh Dot 10 da G+hvrta, xji I tjg hJi arh th +1? fyEtPot, 
Tyjh <f tsoi xji ti osa at+n potL otEis, +1 atoi POtL yAta otsis. Jha h» (Mi. viii.] sjorna aso vJG wpl 67 

SO 10; J> IHl UI VO TUJ1 J> U+I GO 10 DA G+HYrtO; J> UH 1£0 J 1)6 V TJ<5 Xet- 

jg, jhg +1 djl 3 31H n; jna J> u+i atso asn ¥ uoi xetJG, jhg +1 djl a itjan 
G8H; jhg A u+i 18 +i uesi; +1 djl hji a itona not g+qg; an xet djl on 
n ante jhg Lotne; J> uti ©iso ©rojna x 018G6 xji xe ten ho ten ru»i n. 
Pof x etnvrta vje x lota jg fosis +6 x tbs vie tewji, who x djh jg q+oae 
Tt€ iu6rHi iljhi; jna fa 1^01 pot snojm, jho aafoia ntJDrn; pot tAcrs- 
hjs, an aaTOiG 8 on. 

15. UO rH1© XJO XJI <3J+H f8S 10 f8S, 1+1 X8t OJH 3 HO 1L8S, XJI X8 08 3 

iiesi j 104 +h x o+asi jg x ml +H dah at6, sja x lota jg fosis, jg 8 

1t©L DJH+ f86J6 DJl 8 GJS0181, JHO Ot61 JHG P£t S+1+6 U+X81 +HfJ8+irH1. Ve, 

uh eort6 jg e+HYrta dji vata urn sjl, jho x saa jg 8 foojt dji vaia jh 

JP8. 

16. Wo rm© xjo xji tJ»e n rut +h x sown, xji xe oe pjio sitjn atwo, 
xji orHi+HY© rvitt hai, jho uah +HPieo xjo! v'na x fen, jna x GAri, x ua- 
tJi jhg iai, jhg uah et +h xet pasis; an xe taoeta hji x urto jg x lota, 

H3XJt GrHS+OJt X J1Jt8DrH JG f+6 fJHG6. 

17. tfetPOt, DA 1311 £t QOh +H1© 0J11+6+1+, 33006 X8 fJG HO HJUS; JHG X8t 

jnruai ojh et pjo+di, j na xet orn+i+oa ana n u+x irtsi. tfetpot, tji tjl 
jnietsa frtsjip, jho oina frt dsl u+xei ojsvot; jna xet otott, jna xet on- 
m+oa, jna xet ijdi, jho T3 xji t3 ( iv4+sjL, oji assjna tmo +i. «Jhg x 03H 

OJH DJl 8 3t01 38H, J HO X OAlt OJH DJl 3 fr03ia, J HO X A6 sJG X UP1+ DJl 8 

trosia; an x lota jg fosis dji a jo6oiua +h <;nojHi, jho Oja xji +6 
toi+ dji a sjnoi+pj>a +h ncrsHJS. Xjh djl x uoe paa eput xet ojHJt, jhg 
x uesi ntesj6 jg x pji urH€ djl siteH«5Jt6 ai. Uo rmo xjo xji ato +h+o- 
u+i+ u+x oota6 JG GJH+1+, jna s+h J6 n urt u+x e oeti toi; xji se, ui t+o 
oeo siaa, fesH tte urto, xji ua oe S3 n; jho ui x oshsji vje x foi+ Urn 
je +6tJJi ato ha jna oro, xji ua oe ho m. 

18. Uo rnio xjo xji oot act o^a, jna o^a act; xji n^i aetonjs pot ui, 
jna ui pot aetonjs; xji -rci a+ut pot suai, jho su31 pot a+ut! Uo rmo 
x UA6 +h xet oh j>6, jna ltoajHi +h xet OH SA1 ! Do m© X DJ/H 10 Gt+HO 
UAH, JHG OJH JG SltJML 10 0+MOl S1tJH at+MO; TO <5rS1+PA X U+OJa POt tDUOta, 

jho ieo jue x tAcrsHJS jg x tAcrs Ptjo f+o! ^etpot, je x PAt asestJL x 
sirai, j na x Pieo orns+oojL x cep, xet toi dji a tjinnjs, jna xet ausro6 
dji oo n j 6 arsi; 83006 xe fJG oesi jue x to jg x lota jg fosis, jna 
a3siA6a x urta jg x foit Urn jg t6tjji. ^etpot +6 x JHOJt jg x lota otn- 

aua J0JHS1 f+6 1311, J Ha T3 fJL SltJCI POtL ft6 fJHO J0JHS1 XJO, JHO fJL 

sonH xjo; jho x T+L6 a+a itjoai, jna xet oetorsJ6 urt iotn ih x o+gsi jg x 
sit3is. Pot 01 x+s f+6 JMQjt +6 hji irtHa jue, an t+6 tjho sitjci 81 si+t. 

19. Jna f3 u+i l+pi n jh jhsah 10 x H8DrH6 Ptjo pet, jna u+i f+s rnio 
xjo Ptjo x jna jg x rtL; jna asfoia, xe dji oro u+x sisa su+pii+; nrn djl 
8 uatt not sirost jorn xjo; nrn dji sirosjt not si3i; H3xjt djl x ortaL je 68 sjorna aso vJG Hdpk [c^i. ix. 

X£t U+H6 8 IOS1, hOt X UC11 vJ6 X£t D©6 8 atOGH; f©6 JtOG DJI 3 D6fl, JH0 
01 X£t 806 8JH1, JH3 X£t ?G1SvJ6' f©PS DJI 3 08HUa WO PltHI, JH3 X£t TU916 

wo 8 fumut'ia, x£t totw w>o 8 urn. tfe dji tot uo yth wrH6; ye, xe 
dji tot, jna i£ foia vie x ite, J»«a dji ©Jtt jye sep, jna hr»i dji oat+ejt. 

>lha +H XJ1 0£ XE DJI tOt JQJHS1 X43 UO X tOttH vJ6 ¥ S9; JHO tP XE ISO fH1© 

x una, aafota, aetQHJS jna sjto, jho s ui t6 oetona +h x fJ6H6 xEtvie. cnut IX. 

1. +h x vat xji otn T6J.8 0*0, J. so oiso x lota snw run 8 Lton, tj. 

JHO l+PIJO n, JHO T+6 1t£H PtLO X 1J31I. *Jai"6 +1 S1S8 X SJtJPt36; 9C UrH TJ0 

s+os u+H6; y+x mn f9 orejta f+6 pes, jho y+x mn t9 areata f+6 P91, jho 
y+x mn f9 a+a pw. *lHa wh ouo r¥io jnrx,jt, jna saq, fow, tow, toi+, +6 
x lota JG fosis; x ?oi rtL +6 psi vie t+6 oiott. -Jna x iosis vie x aot 
ooea ji x QMS vie <m xji ouo, j ho x T8S yvi6 p+ia y+x ssoo. 

2. ?f4H sjq J>, Uo +6 rm© 39! pot Ji js rnorH; 89006 J> jd 8 3J»i vie rn- 
oi9H ins; jho d. oyji tn x 3+osi vie 8 1911 vie rnoi9H m&; pot 3j,h j>6 we 
S9H x Otn, x lota je fosis. Xjh pit© urn vie x sJtJP+36 m© 09, fjew 8 
i*e 001 +h fT6 <pjho, fy+c f9 tjo ieoh y+x x un6 Ptja viP x onrt; jho T9 
i£a +1 run 3* ssl, J^a &,jo, lo, x+s fJ6 irci xj, ins; JHa xah tHtoynt +6 
1£oh jy£, j»ia x* s+h irt<;o. Oiso ^ frto x evi+s vie x Lota, S£tn, f©3 dji 
J. sj4a, jho to y+i qo pot rs? Xjh d> sjo, fgt 40 <J>; s^ho 39. 

3. J'«a f9 sjo Oo, j ho ui x+s nani, f9t v +ho90, an xe rnajtsi^a hji; 
j»ia S9 v +H090, an x£ iJts96a Hvii. Oeo x T8ti vie x+s idii pji, Jha 3£o 

X£t 9t6 f J6+, J HO On X£t J.6; US1 XS S9 y+X X£t A6, JHO^t y+X X£t 9t6, 

j na rnajtsuHO y+x x£t T8ti, jho a ornertua jna a f9ia. ¥ah sag <J>, lota, 
T8 un? slna ?9 sjo, Thi+i x sn+6 a y£sua utxei tHwatir«ii, jna x T86J6 
ytxsi sjh, jho x who a rutit ajsom; jho x loto ue t93©ea oah pet jy£, 

POt X£t DJI a 8 Ot£1 PrtS80tM +H X 3+0S1 J6 X WHO. 

4. 8n yji x£t dji a 8 ijhl, j na xe dji t9irtn, j na dji a 91H; je 8 191- 
it9, j na je jh oo f©6 srasirns +6 +h x^3 ty^H xe oesi xet 1966; so x ton 
S90 dji a x sra&irns XEtvie. 

5. Jna n 0£3 10 nes tn x a£6 je £fje, x srn vie ^OLrs, x sen vie T6A8, 
a\n je Q+oos, xji ^96+h, o+n je ~S+t+8, j no 1908, x srH je tjseue, otn vie 
Huai, yjm n iorto6 <59tosJU3 10 yot jqjhsi n, an oqa Hvii itgeei 
JQJHS1 ti. »ina n yvi6 101a x fss vie 0£6+a, S£+n, S-we +e ornpjojtEi y+x 

8ptJ+3. «JHO f+6 T8t1 yvl6 3060, JHO X T£tf v!6 T+6 Idll, J6 X 1t96 vie X m& 
8t 3060 y+X X ytHQ. X^H SJO X lOtO rniO cf»6£Y8, (DO POtL H8 I© 391 £fJ6, 

xs, jhq D9rt<!8Dra xj> si*h, ji x ^iho vie x ojho+1 vie x njt 101 +h x uye vie 
x psut'6 p9io; jho se m© f+3, 1£0 T90, jho a oyjji; pat Hvii, H9x^t a [c*n. ix. sjorna aso *ig nap*. 69 

P8H1-T8t1,Ja POt X 10 1£I6 J6 S96 S30Q+H PJ>t-atJ H86, POt * P9tS JMQJt *IG 

<f96+H u+s $+t+8, jna vje x srn je tjoeus. £19006 "&+t+8, 9ptJ+3, jna s sth 

J6 tj38U8 3 TJ6 18QH 961 08HSJt JQ-JHS1 X, 88+H, U1 rS 00 H JQJHS1 tyOGS 

jna e^os M, jna ui rs seo 8 atgc set+n pot r$, jna 8J1 s q+m +h * o+asi 
j6 +i, V8, x srn vje 1ea9rt; *rs sjl s lota OvJG, +1 DJt hji suna, H9*,Jt 
DJt vi oro io 18$. Pot ¥ tjq ue S>«*8 +6 0J3Jsors-, jna * tua je (3j3js- 
ors, 1"96+h; jna uw«i Lt9 soot j na pj>e Y9t6 dji 9ptj+3 a atoon, wi +1 a 
h*ji 8 i9it. -J na x fja *jg 9ptj+3 +6 &J3£t+8, j na x f^a je Sj setts w tjoe- 

U8'6 STH. +P Y Utt HJ1 89196, DOtt+ Y DJt H-11 3 JS1J8t+D1. 

6. Ootoejt, s lota sieo jojh m© £tj6, se+n, eso x 8 sj>h *jg x lota 
M 0*ja; eso +1 9*Jt +h x ojils, ot +h s ms jare. 8n £fJ6 saq, <J> u+t 
hji eso, H9*Jt ti+t <)> UD11 x lota, slna f9 sag: fgt r hs, tes je 

086+8 ; +6+18 S30t L+M POt YO 10 U9t+ 3JH, an U+t Y l!9t+ 31 ©vJ8 0180? 

Xetpot, x lota t+dsjip dji o+6 yo 8 sah; Qgtota, 8 erts+H dji ornsge, jna 
dji aet 8 sth, jna dji ooi f+6 hed "tojHY+ojt. 8 rut jna ith+ dji t9 91, 

XJ1 T9 08 HO 10 t9P+©6 X 961, JH8 10 C06 * O^G. Pot 89P0t X aia DJI HO 
10 t9P+©S X 961 JH8 C06 S 0^8, * LJH8 SJ1 S8 J8T0tJS1 DJI 8 PrtSEQH J6 
80L f rt 0+M6. 

7. tf lota DJt at+H run x, jna run *•)> ngit, jna run *j> p8XJt'6 tss, 

886 ¥J1 TJ6 HJI OrO, PtJ3 X 88 XJ1 9ptJ+3 8918t1J8 PtJD 3+088, X 0+M J6 

>ls+t+8. Jna +1 dji on 1© nes +h xji ae, xji x lota dji f+s pot x pw xji 

+6 +H V rUtOOSI 18t1 J6 8<5+11, JH8 POt V 8 XJ1 +6 +H X IJH8 yJ6 Js+t+8. -Jna 
X8 DJt On, J H8 DJI W8-1 01 J6 XJ3 +H X 8^80181 6JI+6, JH8 +H X T016 JG X 
tJOS, JH8 HJH 01 L0tH6, JH8 HvlH 01 8SDJ6. tH X S83 88 DJI X lota DE6 
L+X 8 t86rt XJ1 +6 Uta, aj. XJD 89YvJH8 X t+6Jt, 8J> X 0+M J6 >ls+t+s, X f J8, 

jna x ?et J6 v P91; J na +1 dji qi&o orns+©3 n a9ta. «Jna +1 dji ora 1© 

18S +H VJ1 88, 8 3JH DJI HWD 8 YrH 08 JH8 1© D91; JH8 +1 DJI 0r3 1© 18S, 

pot x jarnarns *je o+io us dji o+e T9 dji 91 arut: pot arut jna frn+ dji 
j6Jt+ urn 91 xji +6 upi +h x una. Jna +1 dji oro 1© nes +h xji ae, jejt+ 
lies dji a met net u rt 8 Lserna 6ah6 ji 8 L86rna s+tejti+n6, tu+c DJt a 

POt 8Ut6 JH8 L0tH6. D+X Jt06 J H8 U+X 806 DJt OJH OrD X+XJt, 89006 ot 

x una DJt aaoro aut6 jna L0tH6. Jna ot t+t6 xji DJt a a+oa u+* « DJiro, 
xet DJt hji or3 x+xjt v P9t vje ant6 j na L0tH6; an +1 DJt a pot ^ s^na+n 

POtL J6 JOSH, J H8 V 1tJ8+M J6 WSJt 0J1t. 

8. Ootoe^t, v yrta je v lota sja rmo 39, 180 * 8 otei tot, jna m +h +1 
im 8 ojh'6 uh, ornsrtH+H 98fJt-DJtrt-fJD-aj6. Jna Ji i^o rmo 39 PELPSt 
U+1HJSJ6 i© t900ta, Y+ows ^ nt9Si, Jna 6joju8 * srH vje QgajtgoAe, jna 
(J> iuhi rm© ^ tkjpjus; jna D9 orns9ea jna aet 8 srn. Vjh s^a * lota 1© 

39, OOt f+6 H83 98fJt-DJtrt-TJD-8J6. Pot 89fOt8, S CJ>t8 DJt HJ1 fJ6 HJUS 
1© OU, 3A P8^t, JH8 3J. Dr^Jt, 89P0t >f t+CJ6 vJ6 Qj3JS0rS JH8 K S"W+t *J6 
Sj3£t+8 DJt 8 180H JUS 89P0t K 0+M J6 -4Stt+8. 70 sjona mo *ie wpj,. [<ni. xi. 

9. V lota sieo oiso rmo 3a jojh, se+h, potJ6?>rc J6 ms nail tap+©6JL 
M uoiJt6 J6 Duos *m oo s.jpu+, J no td<;j+s +h tae+w JhG I^deus^ srn; 
N» *EtPOt, aafoia, v lota at+HJL n run vjo s uout6 «ig s t+GJt,sitJM jho 

9AW, Oe«i X Q+H J6 «JSW8 J HO 01 f+6 OlOt+J Jha Td DJI OrD H OGJt 01 f+6 
CJHJ16, J«ia 00 OGJt 01 f+6 8JH0S, AhQ fd DJl 18* Lt© tyfflaS; f3 DJl OGJtPIO 

j ha ©o oG^t, fa dji tac aes 10 x hjo; jho m sitjcw ei «ig ft6 ti+H6 dji pti 
* atJaL vje mi una, tojw+oji. 

10. Jsod+ei votsji66, v ian, Jha v dji a atoo»i +h i3SJ6, jna o+e 
at 01 v «ie pet ormtt6; orta Y©tsji66, Jha y dji a atoo»i +h iasJ6: orta 
Y©tsjiG6, j >ia v dji a atoo«t +»i nasjc 1eo qshsji isQJSJt Jha +1 dji on 
n© hoi; si30 v urta, Jha n dji hji sijho; pot 0«ia w u+y rs. 

11. Pot m lota sieo xrs 1© aa utx 8 sitjn tjho, jho +HsitroiJa Da xji 

tf. D^a »tvJ1 UOO ih M L8 «I6 MS 1311, S£tM, S£ V H*J1, 8 OrhP/JOJtJSt 1© 01 1© 

f©3 ms iaii dji se 8 orhp^ajtJs+; ha^t pat v *£t pat, not a jptea. 
"8-jmowa m lota vje fosis tosjip, j ha ui m a v©t pat, Jha ui m a y©t 
awa. >ha fa dji a pot a sjmoiv©,w; an pot 8 sioh je sirmw, j»ia pot 

8 t»J0*vJ6 JPJhS 1© 80L * f86J6 «16 +6tJJl, POt 8 <5+H J HO 8 ShEt 1© M WJ3t- 

orms je <iat©sjui). *Jna oah\ jam mas dji smai jna poi, jna a atoon, 
Jha a SH£ta, jha a ieoh. £Uho n m usi+ooh*, sai x 10 jd™ oa a+snic 
•Jha cf. u+i uei ru»i v lota, vji najL f+6 pes PtJD y fes »je flsora, jna * 
utt wo pot f+3. aafoia, J. jho v ctiatJH f©D x lota fJL o+en oa 8t pot 
SJ.H6 j«ia pot yr»iajt6 +h t6tjji pwd v lota *ie fosis, fytc aiwuL t»i 38»ii 
6j.rH. 

12. Jha fUJH ye dji ss rmo v©, sao m© xjd xji fje pjo+ivrt sinns, 
j»ia rm© ti+6rta6 ^ji nai jho orut; dso »iji 8 nail sao m© vet Oua? pot 
x 1+e+n 1© fat Ptvjo v aja? 1© y 10 jho 1© * usi+dohi; Jha +p xe snao »i«ji 
joota+M i© ms urta, +1 +6 aaoo6 xet +6 »io ui +>i mj3. Jho xe dji nes Lt© 
+1 fetait aasua jna frnott, Jha ti dji an 1© nes, vji ?uah me dji a fruott, 
^8 dji PtJi *J3SJi66, Jha orts ^£t o+m j Ha ^et Ojo, Jha wo nurta. 4hQ 
me dji wo rm© x rtL; jho aafoia itrai, j«ia aetows, a+DH^s >je jmou+d, 
jho dji a at+eh 1© astonjs. 

13 HAQAfM&lAS M G+DhJS DJI hJ1 3 SrC J6 UJ6 +«i frt BJOSEDrh, fUJh J1 

prtsi fa unit jpi+oua y una vje 6jav+©ir»t, j»ia m una je "ijpieu, jho 
sputurta6 a+a oot ot36rsi+ jpi+oi a* * ue je y I'jo S-a aav^iha ^otarn +h 
©ji+ia je m »i£Dr>i6. ¥ lan yji uooi +4 astohjs fje sa«i 8 otei ui; Y8 
yji auji +h v una *je y djoo vje gjl, n*\h yjd fJL y ui daho. ^8 fjsi 
ornnua m htorh, jho +notasi m <JvJ+: *e <JvJ+ aapot « joota+n 1© m <;^+ 14 
fetejsi, j»io J6 oau ta«5vjts fy^H Me a+6J>a y sij+i. Pot ms fjsi atoon v 
voo vie f+6 artan, jho x sisp jg f+6 Doiajt, y tja jg f+6 ntjsrt. Pot j&ro 
ajii vJG y uotvrt utx or4P+©ea hJ+6, jna oetD^ms toia +»i aira; an ms dji 
a utx artn+H jho f+©ji ug Pit. Pot rm© rs 8 cua +6 aot% rm© rs 8 srn +e <Mi. ix.] sjorhtf a%) *ig wk 71 

o+en; jhq v oreJtHSJHi DJt a ri^H f+6 DOiaJt; jna f+6 HE3 DJt a oota 
bJrnaJtpqt, (DsnsJtrt. V Dj/i+ ©ja, X Jemssi+H Psxjt, X "It+ns jg Has. 
vie x tnotas J6 ore,JtH3JHi jna ids X£t +6 »io jna, hjh x uoh jg Qee+a, 
j na i-ijh f+6 o+nan 10 etajt +1, jna 10 j»uat+D +i y+x srajni jna u+x srsi+s 

PtJ3 fJHSPOtL, 36H POt JGJt. X 63t JG V lota JG f0S18- Utt 1JtPOt3 X+£. 

14. y lota sjhi f+6 urta m© teora jna ti t-jl uua run +6t«ut. *Jna 
ot x i3it dji ho, 3gh 9ptJ+3 jna x +Hfja+irnis. jg &J3£t+8, xji ss +h n ma 
Jha sisihjs jg TBti, x at+os st poih asn, an ua y+t a+ia y+x f+©H snone; 
x s+ojDOte st on ash, an ua utt cehs xjs +hi© 83art6. tetpot x tota dji 
sji n x jaejtsjt+6 vje t36+H jqjhsi f+3, jna <sj+h f+6 jh33+6 isojxjt; x 
StttrHe aapot jna x P+t+si+H6 asnna; jna xe dji aacst t6tJJt y+x oih ssl. 
Pot ot x+s f+6 JHOJt +6 hji irtna j ye, an f+6 fjna +6 sitja 81 s-m. 

15. Pot x nail irtwi. hji rm© f+3 xji ssaul xj3, naxjt a© xe sao x 
lota jg fosis. ^etpot utt x lota on jp PtJ3 t6«Jt "Ma jna let, atjnc 
jna tm +h urn ae. X ehdjhi, fa +6 x f*ia; jna x tup-ji xji 13Cjl u>6, ?a +6 
x iei. Pot x taajt6 jg x+s nan 006 xj3 10 rt; jna xe xji st ua vje X43 
8t aasitj+a. Xetpot x lota dji tjg ho <;j+ +h X£t vm sjh, naxjt dji tj6 
»n»t jh xet pexjtus jna y+ao6; pot 4G,m yrn ue xjo +6 8 tnoot+1 jna jh 
aet-aot, jna je^tt osl snao^L Pvjtt. Pot 01 x+s- f+6 jno^t +6 hji irtna jye, 
an t+6 fjna sitjci 81 si+i. 

16. Pot y+ojanjs artHJL jg x p*t; +1 dji aaest x aw6 jna L0tH6, jna 

DJI O+Hai iH X LiOJIS JG X PJtJSIS-, J Ha X8 DJI 38H1 H UO X I+P1+H n JG 
S300. LtO X t8L JG X lota JG fOSIS +6 X UHQ QStOHB, JH8 X 1311 DJI a 

j 6 x ptojt jg x pj.t; ho ojh dji si£t f+6 atr^Jt. Jna fa dji shjc jh x 
m fjna jna a frnott; jna fa dji ai jh x upi fjna, jna xe dji hji a 
»ja+sp<ta; xe dji ai aqaw 3JH x pud jg f+6 oh mo: Ojhjsj, 3ptj+D; jna 
3?tJ+D, Ojhjsj; xe isojxjt dji a jojhsi ^toas. Pot 01 x+s f+6 JMQJt +6 
hji irtna jye, an f+6 fjna sntjci si si+i. 

17. Wo rm© xjd xjt aaota rnucrs aaota6, jna xji m otaersHJ* fy+c 
xe fJG ita&ouaa; 1© artn jue x naa+ PtJD snDJHi, jna 1© ieq jue x hi 
Ptjo x n©t jg 3J. nan, xji y+ao6 de a X£t it£, jna xji xe se tja x pexjt- 
us! «Jna fyji y+i v a© +h x a£ jg e+6+iEDrn, jho +h x an'soiEDCH fy+c dji 
on Ptjo pet? 1© f©3 y+i v Pia pot fjn? -Jna fy£t y+i v lac v©t oiot+? 
U+X81 3a xe dji as asH rnajt x it+6HJt6, jna xe dji poi rnajt x sieh. Pot 

Ot X+8- f+6 JMGJt +6 HJ1 irtHa JUE, an f+6 fJH8 S1tJC1 81 S1+I. 

18. «J&+t+rH, x tja jg sj.h JMGJt, jna x »isp +h X£t fjna +6 x£t +na+o- 
HEDrn. J> y+t s^na f+3 jojhsi s f+ioot+1+ort HEDrn, jna jojhsi x nan jg 

DA t8L y+t (f> Q+G f+3 8 C8t<t 1© 1E0 X SU+t, JH8 1© 1E0 X "lt£, JH8 1© 1tJ8 
XJ3 aSH UO X 3J>t JG X S1t31$. fS331 f3 33HJL HJI SO, H3XJt QrL f+6 f8t1 

l+ho so; an +h f+6 feti +1 +6 1© assitJ+ jna on jp H£DrH6 hji 8 p+©. Pot 

fd S^L, 8t HJ1 3A lt+HSJ6 OtISQJWt 0+M6 ? t6 HJ1 OjtHO J6 08tD33+D ? 72 sjorna mo vJG hdn. [<mi. ix. 

te H*J1 fEDJL J6 8tlJa? t6 HvJI "S-JDM+S J6 QjDJSQrS? «J6 DA fJH8 fJL 

psnaja x o+nan6 *jg * Aari6, >iha f©6 ot£6H +DJU6 a+a josji sjd je <J9t©s- 
jwd, jna vje 'S-JDEt+e; dji J> HvM, J6 <J> fje arn rmo "&JD£t+8 jna m Aari€, 
so a© 10 ^gtosJWD jna 1© frt tari6? fyEtPOt +1 dji on i© ies, wi 
nun v lota fJL utPQtDa f+6 foi yrto run Obhi 6Arn jna n*)H ^tosjuiD, 
J> y+i nr«i+D * ptoi vje s siei feti je * q+h je Jstt+8, jna * ©iot+ *ie f+6 
u iqos. Pot ?a sjl, 9a v sitjm. vje da fjna Jha aj> da y+6an J> fje arh 
*96 L+M6; pot J> jd ltoajni; jna J. tjg D©ea * aotajt6 jg x i9ii, jna fje 
t-iaa vet itjs©t6, jna J> fJG tii as»i * +wa+irHis uo 8 gjiytvi djh; jhg 

DA fJ*i8 fJL P8ha J6 8 NJS1 * t+CJ6 «!6 X 1911; JH3 J6 Ur»i QJSJtJL ,406 SJ1 

8t upi, fJG d. QJSJta ot * rtL; jna set yj6 nrn sji Doea s y+M, ot oina, 

S D8L, Ot 1911. DJI X JOS a0S1 +1SJIP JQJHS1 TO VJ1 f+OJL X£ty+L? DJI 

5 SO DJQWA +1SJIP J0JHS1 ftD SJ1 DEQJL +1? J6 +P ¥ t*J8 D^a DEO +1SJIP 
JQJHS1 SJD XJ1 I+P1 +1 n, Ot J6 +P S S18P D^a I+P1 n +1SJIP J6 IP +1 lift HO 

usa. tfstpot dji * lota, * lota ue fosis, sjna jd™ t+6 pji yr»t6, 19hhjs; 
•j na rnajt f+6 oiot+ f9 dji o+nai 8 artn+n uo * artn+n je 8 PAt. *lna * 

IA1 J6 t6fJJl DJL a POt 8 PAt, J Ha f+6 fOl+ U^H POt 8 PLED, JH8 DJt artH 

j na dji aaest f+6 L0tH6 jna f+6 atAt6 +h yrn ae; jna dji orns+OD s otott 
vje f+6 pjtjsi, J na je f+6 Ptoipsi P9ia, aoL sou -jna aua+; JHa se dji a J6 
fyjH s sunarta-aEwt pehul. «Jna s t^si *je v it96 ue f+6 pyiwsi dji a 

P+O, SJ1 8 CAta D£ tA1 VAX 

19. «Jna +i dji on 10 iss +h sji ae, sji s t^DHrm *J6 +6tJJi, jna src J6 

8t JS0E11 vJ6 S f8S v46 ^EOra, DJl HO DOt JOJH S18 HJH f+D SJ1 SD01 XJD, 

an dji sis njH * lota, s foi+ Urn »jg t6tJJt, +h hol. ^ tJDHrm djo t9- 

iriH, YE, 96H S f JDHfHI J6 ^EOra, rH10 S DA1+ ©Ja. POt SO SA 1911 t6tJJl 

a J6 n sjna je s sa, y^i 8 t^Dnrm vje tud dji t9irtn; s ornsrDiDrH a90t9a 
dji oejtpio y+s tAcrsHJS. Pot s lota ©ja J6 fosis dji ozq q ornsrDi- 
DrH, 96H a9irtD+na +h 01 s una. 

20. Xstpot, srs sjl s lota Oja je fosis, da 1911 sji ayjusi +h 
6Arn, a Hsji jptEa *ie s -Js+t+rn; f9 dji sdai s y+x 8 t*ja, jna dji i+pi n f+6 

S18P JQJHS1 S, 8P1Jt V DJHJt J6 S^+ll. Pot VJ1 8 6Jtt I+1L fUAl, JH3 S tH- 

a+QHEDrn dji sas, jna dah jMGJt +h s£t agsitroDrn. «Jna s lota »J6 fosis 
dji sirt n 8 sort*: pot f+D joota+h 10 s stout m D+a+rn J1 s tjo ue Ot^a; 
jna j 6 f+6 tja yj6 ruu S9, so dji f9 i+pi +1 n eput ¥ DJH^t je 3<i+ii. 
*Jna +i dji orD 10 ies +h sji as, *ji f+6 artan dji a ieoh jye PtJD jp va 

DOiaJt, JH3 f+6 YOG PtJD JP SA HJO, JH8 S YOO DJI 3 89S1tvJ+a 89006 J6 S 
JHvJ+H1+M. f9 +6 OrD 10 JAN.; f9 +6 18S1 10 O+QtrH; J1 D+ODJD f9 fJ6 i£a n 

f+6 ojwu6; se 8t ooh oejt s ijsj<;; *£ fje ieoh n s£t w\m ji Ogas; 
^EDrL +6 jptsa; O+aae ue S-oi +6 pua. I+pi n s e-i+s, aout ^I6 Oji+d; 

006 +1 io a frta rmo Ie+d, lot *jhjljl. 0j8D9H8 +6 t93oea; s +Hfja+- 

irH1S JG ©93+D OJSJt S4DS4166 10 P19. *J6 YJ1 DJI f9 t9D£H J1 hM SJ1 a£j (Mi. ix.] Sviorha a%) vJG HdPk 73 

T9 DJL D60 f+6 fJ40 J 0,4481 X 3841 UG * 001Ut UG 6JT4, S f+L UG ^atOSJUD. 

aafota, v lota, x lota ug fosis djl ut x ae y+x iutrt; <iha v n yr46 ue 
auiYot djl a f+©4 08*1; J40 x foi+ D4U a fnaia. <J»ia ta djl on 084 x 
l+ouis ug v Put,J8i y+x J>rt4, 4 ho Uawi djl pol tu 8 dj>i+ yr4. 

21. «J4a xet djl ora potL 8 tua 81 ug x sud ug <ius+, J4a e atJ4c djl 

©tO 81 UG f+6 tOIS; J 40 X &1+t+1 UG X lOtO DJL tJSI HU4 f+3, X Sl+t+1 U6 

y+6an J4a r4a utsu 4a+n, x si+t+1 ug 0848ul J4a wi, x si+t+1 ug 4ulu<; J4a 
ug x pat ue x lota; J4a djl 3eo f+3 ue oy+o r4autsu4a+n +4 x pat ue x 
lota: j 4a ta djl 4U1 sn eput x s<n ug f+6 16, 43xut tantoc eput x f3t+n 
ue f+6 at6: an y+x tJ.crs-4,48 djl fa srs x lot, J4a taitoc y+x uoy+i+ pot x 
33a ue x rtL: J40 fa djl S3J>1 x rtL y+x x tua ug f+6 38L, J4a y+x x atuL ue 
t+6 l+is djl fa ste x y+ojo. «J4a wcrsws djl a x ortat ue f+6 lu+46, J4a 

P8LPSL4U8 X Ortai U6 f+6 t846. tf y<UP OL&O DJL OUUL U+X x ljs, J4a x ui- 

rta djl u a84 y+x x ota; J4a x qsp J4a x Yrn urn J4a pju+h iqQjxut; J 4a 
8 i+ii aia djl taa xu3. -Jha x os J4a x act djl paa; xet vrn yr46 djl u 
a84 isouxut; J4a * urn dji ai sito uo ^ uos. J4a ^ srotn caio dji lie 
J4 « fot *jg x esi, J4a ¥ ya4a cua dji isi f+6 fJ4a *44 ¥ ojojius'6 aj4. 
Xe djl 4J1 frti 40t aa&itvjt +4 oi 3J. foi+ 3841+4: pot ^ rtL dji a psi «jg x 
4uu<; je k lota, J6 x yout6 orcut * sa. 

22. J40 +4 SJ1 08 Vet DJL a 8 tOI J6 ^J&t, fy+C DJI S1J40 POt J 4 AhSlH 

J6 v naii; io +i dji v 9J41J.I6 sao: J40 f+6 w*i djl a ©Lot+rs. *l4a +i djl 

Or3 10 188- +4 XJ1 08, VJ1 X lota DJL SJ1 f+6 fJ40 JQU4 V SJOrHO 1J.D 10 t3- 

orcut v tJ04r4i je f+6 naiL, fy+c djl a L4P1 Ptua Js+t+8, J4a PtJ3 3<i+"n, J4a 
ptvja lJLtrs, J40 Ptja Qro, J4a ptua 3Ln, J4a Ptua Dj.4Jt, J4a pwd feon, 

J 40 PtJD V <ar406 *IG ¥ S3. >J40 fa DJL &J1 n J4 J4SA4 POt S 46Dr46, J40 
DJLJSJD8LV 8108S-1& vJG t6tJJL, J 40 OJVUt I^OJ^t V O+SirtSI UG ^+008 
Pt<JD V POt 00t4Jt6 vJG V rtL. X U4G+ »JG 9PtJ+3 OLSO DJL 0ai8t1, J 40 V JO- 

e-Jtsjt+6 je q+oae djl a on up; 3ptJ+D djl 4ui U4G+ ^oae, J4a ^toos djl 

4U1 GJOS 3ptJ+D. an V8 DJL PLJ. rU4 V D0LaJt6 UG V P+L+&1+46 10rt06 Tf 
yj&1; X8 DJL 8-1U+L VU3 UG V 381 ISQUXUt; V8 DJL LE XEt fJ40 HU4 8or3 J40 

Doja: J40 v c+LotJ4 ug 4on djl oae has. -J40 s lota djl nutL+ aasitut x 
irn ug x 3<5+iDr4 sa; J4o y+x f+6 o*i+ y+4a fa djl deo f+6 fJ4a oejt x t+cut, 

J 40 DJL SDA1 +1 +4 X SU64 S-1t336, J 40 380 3U4 00 OGUt OU DUO. <J40 XEt 
DJL 3 8 Uy£ POt X tU34f41 UG f+6 131L, fU+C DJL a LUPI PtU3 «Jstt+8, L10 J6 
+1 yU6 10 t6tJUL +4 X 08 XJ1 f3 083 M 81 UG X LJ40 UG S^+ll. 

23. ^40 +4 XJ1 08 X8 DJL1 88, lota, S> y+L 1t£6 X: XO X8 yu&1 JHQt+ 

u+x 33, xj>4 JMQUt +6 irt40 jye, J40 xe orsprtuosi 33. 93foio, Oua +6 
da 8ULG8Dr4; J> y+L itrsi, j 40 4U1 a jpt£0: pot x lota, ^dfOGfi, +6 3A 

*1tJHL J40 U 8UH; f3 OLSO fJ6 330r3 3A SJLG6Dr4. ^8IP0t, U+X <iU+ DJL 
Y atO UOUt 81 UG X yjL6 U6 &JlG£Dr4. sJ40 +4 XJ1 08 DJL V &£, "It66 X 
lOta, OOL nU4 f+6 483, 030L8t f+6 aO+H6 J3H1 X 131L, 3E0 3U4Dr4 XJ1 f+6 74 sjona aso *ig hdP^ [c«n. x. 

H8D +6 jQ60iua. &+m wo * lota; pot fa fJL arn josjuhi l+H6: Vtett 
hoh +4 oi x rti~ Ou 81 jna dsi, ms tHfjatirm vie 6Arn; pot otsi t6 * 
foit Ufi vje tetjji tn ¥ otasi *jg *. 1. X artan je ajatirn, mc <J>6ey8 x srn *jg £rs a+a sa. ItPi v n s 
8JHJt nun x n oshi+h, ,iq6oh x gj+s phi© mad, deo x fjna, xji xe os oo 

+H1© M QE1S vJ6 V H0316. & fJG Qr3JHGJa OA SJMQWAa Urh6, A fJG ©ISO 

ooia di 3Ait yrH6, pot dah AnQAt +6 H*n run xjd xji ta<»*its tn da taws. 
X Hvj+6 *jg x arnti+oa +h m 38H1+H6 uo J 6 je 8 ot£i nail: 8 i+oari/mors 
Hvj+6 je x o+»arD6 ug H£DrH6 oJXJta aso^x^t: x lota jg fosis arsutJL x 
fosis je x a j ii. Xe an pud b pet ©rnw, ?ud m jna *jg T^en, ve, v 
lota, siha x UAirne jg f+6 tHG+oHEDrH, io aasitJt m foi uina. 

2. fst v; pot m as *jg x lota t6 J1 fjna: ti dji on J6 8 aasitroDrn 

PtvJD X Ol3J.1t. VEtPOt DJl 01 fJH86 3 PEH1, JGJtt DJh'6 T8t1 DJl DJl/l; JHQ 

xe dji a jptEa; ijh6 ahq s*it06 dji ieo foia *ie xjd; xe dji a J3£6a urn 
ji JHrx-Jt; x£t pesj6 dji a si 6 PLED6: Qatoia, x a£ jg x lota or3JL, ot©4i 
aoL ytx tEL jhg pats jnojt, 10 i£ x una gjsoiei: jna ?a Dsit aasitjt x 

St»tJt6 XEtJG 81 J6 M. P©tX S1£t6 JG fJGH si Ha X OJHS1,4l£Dr»i6 XEtJG Dslt 

HJ1 o+G x£t ui; x srn dji a astojna t»i frt ootn PotL, si ha x doh dji hji 
006 frt ui 10 dah. sJHa J) uti irh+D v yrtia pot act, j^a v uioja pot ^£t 
thtoidtit; J> 11+1 006 x sitoor'tst «ie v ntsa 10 sas, si^a uti le asn x foit- 

»iJS sJG X Ut+ai. d> U+l 3E0 8 3JH 30t ntJDfS KAH PAH QOLB; dGh B DAH 

Vsih x ooia»i iw«s J6 Oprt. ^Etpot, I ya deo x fjGHG, ^a y rtL dji 

t330G 81 sJG frt 1l£S, +H X t£L J6 V lota JG fOS1S, JH3 +H ¥ 8£ J6 f+6 

pats JMQjt. sJna +1 dji a J6 v cesi to, jna J6 8 oan vji ho 3j>i ieojl n; 

Jha V£ DJl JGJtt 3J>1 irtH 10 f+6 Oh IdM, Jh3 P13 JGJtt llfh ih10 f+6 OH IJH8. 

Jejtt yrn vji +6 itea dji a Ltrsi Lto; ye, jna JG4t+ yrn yji t6 wtha 1© x 
y+oja, dji poi aA x sota. ^£t c+iatjh oiso dji a ajDi 1© nasJ6 aapot 

X£t A6; X£t f86J6 DJl a S1sJ+ia, JhB X£t yA66 tJ6+D1. 9af0ia, Ji tltt Sift 

n x Daa6 J0JHS1 mad, fy+c dji hji taoeta stiGJt jhg ooia, not xe dji hji 
aaiAi +h n. tot ao6 dji oiso qjd m vrn dah i© ias^6; j»ia ve dji fje ho 

Itlt vlH X Pt©1 sJG M y©D; X£t A6 DJl HU1 S1£t C+IGWH. 

3. sJna Eljaarn, m oiott jg o+nar36, m a+oit jg y Ojiaa'6 <josjuhs+, 
dji a J6 fyjH ®ja OGJtLt+o S-Aan jhg Ooajte. ti dji HJG^t a tHfja+ua, 
naxjt dji +1 a ayjn +h ptJD <;jHJt£DrH 1© <!JHJtEDrH: naxjt djix Jt£a+rH 
i+c urn *£t; naxjt dji m Djuta6 3eo XEt poia x£t; an uaig aasis je v 
aj6Jti dji ia x£t; j na x£t f86J6 dji a pqi jg goip^i otaivot6; jna 816 dji 
ayji x£t, j na S£irt6 dji asns *£t. «Jna m yAia aasis «jg m Airna6 dji otA c«n. v.] &jor40 a%) «ie hdPk 75 

+H y8t GJSOLE1 T86J6, JHG GtJOrH6 +H XEt 1U6rh1 14USJ6: JHG ?rt 1AD +6 

H9t 10 on, jhg ?rt ge djl HvII a itouhg. Pot * u+l G9sit*j+ trt si9a+L+; 
V£, pot <J> u+l a Drts+p% rm© da 191L; an x u+gjg djl ut+D. 

4. Pot X lOtG U+L TJG DJtS+ *JH ^EOrS, JHG tl+t VJ1 C06 tctJJl, JHG SJ1 
XJD +H XEt OH LJHG: J HO X S1t£H<<Jt6 DJI a <5vJ+HG U+X XJD, J HO X£ DJI 0196 
1© X T8S J6 ^EGra. JHG X 1911 DJI 1E0 XJD, JHG 8t+H XJD 1© XEt 1LES; 
V6, PtvJD Pfit rH1© X JHG6 v!6 X rtL: JHG X£ DJI t9irt»i 1© XEt LJHG6 J6 ItJD- 
«* «JHG X ?8S vl6 t6tJJL DJI irSJS XJD, J»iG X LJHG *JG X lOtG DJI 3 POt 

srtcrms jhg tjhgdeg6; jhg xe dji ieo xjd ojii+66 rm© tod xe tin ojh+g6; 
jhg xe dji tot oejt XEt nwsrte. Jhg m dji oro io ies +h xji ge xji x 

lOtG DJI 0+6 X tJS1, PtJD XA SJtO, JHG Pt«JD XA P9t, JHG PtJD X fEtG 3*JH- 
6JS fLJ£t+H X8 UJS1 DEG 10 Srt6. 

5. >lHG +1 DJI OrD 10 IES +H XJI GE, XJ1 X8 DJL1 1E0 H X+S ItJGJtS 

jqjhsi x o+n vie Qja+irH, jhg se, ts f jl x ntjsrt S9S1, x ooigh s+i+ S9S1 ! 

X lOtG fJL atOOH X S18P J6 X U+GJG, X S,41Ut6 J6 X t©Ut6. f9 f© SD01 X 
1911 +W t8L U+X 8 OrHI+HY+OJL S1tOQ, f9 XJ1 tOUL X H£DrH6 +H JHQJt, +6 

irtsaotoxjG, jhg nrn f+HG^tJL. tf toi rtL +6 ji tjsi, jhg +6 oljaji: xe atso 
PotL +m© s+m+m. Ye, x prt-it96 tgsj+s ji x, jhg olso x S96rt6 jg UajnrH, 

S£+M, S+HS X8 8t1 l£G G8H, HO PJLJt +6 OrD H J0JHS1 rS. f Al PtJD 89H9L +6 
D06G POt X 1© 391 X J1 XA Qn+H: +1 S1MJL n X GJG POt X, 96H Ot X C9P 
UrH6 Je X rtL: +1 fJL t£6G n PtJD X£t LtOH6 01 X Q+H6 J6 X H£DrH6. 6lX£ 
DJLS190 JHG S£ rHIO X, Etl X8 OLSO S90rD U90J6U9? 8t1 X8 390rD 

wo rm© rs? Xj. iwoi +6 atoi gsh 1© x ©tse; x hj+6 vie x* eArt6 +6 HvJi 
TrtG: x urtD +6 sitJG rna-it x, jhg x urtD6 orejt x. fs sti xs polh PtJ3 

TJ6H, O l+©S+PJt, SCH vie X 30tH+H ! 8t1 X8 OH G8H 1© X OtSHG, TU+C G+G 
L190H X H£DrH6 ! POt X8 TJ&1 SvJG +H XA fEtl, d> D+l JSJHG +H1© f JCH, J. ITU 

j©6oti 3A LtOH j are x &ist6 je Ojg: &> uti s-ti olso run x 38H1 jc x ojm- 

0t9G£DrH, +H X &AG6 vl6 X HOtL; J. Dtt JSJHG J are X "PAIS vl6 X 018Q6: A ua a 

wo x Dosi fA. Yji xs djii a atoi geh 1© wi, 1© x »Aa6 je x m Vs 

XJ1 S9 X DJI HJtOlt ISO rivlH X, JHG DJI OrHS+OJt X, JHG DJI S£, +6 X+S X 3JH 
XJ1 3EG X rtL 1© ItJDat, XJ1 G+G DEO 0+MQr36, JHG 3£G X LirtLG J6 8 U+lQJt- 
HJS, JHG G9S1tvliG X S+1+6 X£tJ6, JHG 01JHG HJ1 X T8S J6 f+6 1t+6HJt6 ? Ot 
X 0+M6 vie X H£DrH6, V£, 01 *J6 XJ3, LA +H OLOtt, JCJtt yrH J6 XJ3 tH T+6 OH T88-. 
8n X8 8t1 08&1 81 vie XA Ot£6 LAO JH J3sJ3+HJaL 3tJHC, JHG X tJDHrHI J6 X06 
XJ1 8t SL£H, LtrS1 Ltffl UiX 8 SOtG, XJ1 GO 08H 1© X S10H6 vie X 1+1; J6 8 
08tOr& ItvlGH rHGJt P91. ^8 DJL1 HJ1 8 SJ+HG U+X XJ3 +H GJWL, 39006 X8 
TJS1 G9S1tJ+G XA LJHG, JHG SLEH XA 191L: X S9G vie 96L-G©t6 DJL H46Jt 3 
t9H8HG. It91£t SLOUt POt f+6 C+LGtJH POt X +H+0U+1+6 J6 XEt P8XJt6: XJ1 X£ 
G© Hv)1 tA6 HOt ir$JS X LJHG, HOt P+L X PES- vl6 X UrtLG W+X &+1+6. Pot J> U+L 
tA6 H JOJH»1 XJ3, SAL X lOtG v!6 fOS1S, JHG On vlP PtJD 9J3+LrH X H£D, 
JHG t/J3HrH1, JHG STH, JHG HJP+©, SAL X lOtG. A> U+L OLSO DEO +1 8 irSJDrH 76 sjona a%) vje hdPk [c>n. xi. 

pot x amvi, j«ta i©i6 vje uout: j»ia k utt suai ti u+x x a36ra *ie assitro- 
Dr»i, sjl x lota je fosis. 

6. X lota *ie fosis tjl suotH 3 se+m, o©ti+ J6 J> we loi, so dji n on 
10 ies; j»iO J6 I we imrsi, so dji n suna: xji J> uti at+n x «Jsmr»i t"i 

DA WHO, J ha rWH 3A 38WH6 1tJ3 T+3 rhBJt PS1; XJH DJI ft6 VOO 83l8t1 Pt*J3 

*ip XJ3, j na T+e arta»i asisti PtJ3 viP XEt DOi&tt& tfts +6 x irtirs xji +6 
irtirsi run x toi rtL: jna x+s +6 x w'ia xji +6 siwci 81 run oi hEDrne. 
Pot x lota JG fosis tJLirtirsi, j»ia f© dji a+sj»iri? «Jho Tt6 ?j»ia siwci 
si, j»ia to dji irt4 +1 ajo? ih x vat xji g+h £fJ6 aAa yyJ6 x+s arta«t. 

7. tawta HvJi xs, toi Ijusiahb, aaoo6 x t*ia *ie m xji ssoi x +6 
atooH: pot 8i vje x srrum's toi dji ors potL 8 QJOJitAS, j^a t+6 Ptoi dji 
a e PAJtt pia+h strum, j»ia x prtsi aot»i vie x not dji paa, jna x naat dji 
u asH +H sepi+: j na <J> y+i oti xa toi utx pj3t«i, j«ia fa dji sue xa W3hr»ii. 
fai, o£i; ou, sm; xs ?oi "Ijusiahs, 8ti at6«iiea: pot xet dji oro 

Pt«l3 X HOtL 8 S30Q, J ha HVH D^l 3 JLOh ih ft6 JUWUa 1A36. f 11*11 DJI XJh 
JhSJt X D,JSv4H<5,Jt6 vJ6 V H£Dr>j6 ? tfjl X lota fJL P8Ha,-ia 6Ar»i, JhQ X l©t vl6 

t+6 nan dji wsi in ti. C>I"11J* XI. 

1. "i8 J>, hdfi, ao si3Q sr3fy*n orhsrtH+w ^ yrtae ?y+c ^ we ww, tytc 
we a+»i siooh aj. x ssl vje Iseyq. Pot aatoia A68Y8 sieo djh+ l+h6 tu+c urt 
T8ta pot djh+ J6 a* nani 10 rhajtsuna; pot ke ho h*ji orHsrtH+n ^ 3j»iJt vie 
itjpasMH J3rn v ^toe. Pot J>, hapj., tjg hui 101 xjd 3jh+ l+h6 or4srt»i+M v 
3J4Jt vje ■» ^+©6; pot set yrtos urt urtos vje aeto^s, jna ^£t ao+M6 urt 
ao+n6 je jajD+»t£Drh6. fu£tPOt, Ji tAi rhio 3J. naii, r»iio 01 *06 ^J1 dji ta- 
sae tateput ^36 LtM6 fy+c & u% xji ^8 38 ho * srswhis je 0«ia, xji xe 
orD rivJ 1 ! 01 H£Dr»i6, Joota+H 10 x urta fytc ta tjl slooi. fyfitpot f8to«i, 
3J. nant, fu+c 8t vie x tos je &qum, jna o+e at rmo da yrta6: pot aao©6 
x yrta6 je <f.6£V8 8t hji iieh r»iio yo, H^ejtxaus xe et nen wo ot xo6 *ji 
8t p+ta y+x x si+t+i je it j past. £ln & ©+e rmo vo 8 itjpast, JootatM 10 v 
siwi ty+c +6 ih aa; fyfitpot I dji itvjpasA joota+n 10 x ile'i'ijs futc wl atn 
y+x aa ptvjs x U3 xji I 0£3 81 ptJ3 ^atosjus y+x 3A pexjt: pot aafoia 3A 

SOI a3lA1JL ih HEWS r»i10 DA Idll, XJ1 X£ 3£ irth; VE, Jha 3A SOt a3U1JL 
ih X yrt86 vie £f.6£V8, POt i. 0E3 81 PtvlD ^StOSJUS, Jha 3AH A6 fJL a3TJia X 

LW6 vie x ^toe, jna J> ho xji x °Jt06 a© rnajtsuna x L+H6 je x itvipjis, jna 
x£t +6 *tr»i rxjt i3it xji rnajtsuna x L+M6 ty+c urt sioo»i rm© x ^+©6, iao 

rh1© XJ3, S£6 +1 a XJ1 X£ 8t 101 8P1Jt X 3J»iJt vie X LtM6 J6 X ^©6. 9n 

83foia &, *i3pa, we hji 101 sa c+tat/jh eput x 3J»ut vie x ^+©6; an astoia, 
&, vie 3asjip, we au^n ji ^atosjus, fUEtPot J. ho orhsrthtM x tasr^ tene c«n. XL] ^jor^a aso vje hdpk 77 

jaei; jhg <J> tjg oso DJHDrn mo da c+iatJH ©rHsrtH+n x wdjhis jg ©ja, 

TtltC TJL OfD 1© 18S JDN1 X ^+©6, Thl© DA C+l8tJH, JGOta+M 1© ©I SJ1 TU+C 

Aeeva tjl siogh, jho A g© hji m *jd. 

2. 81*1 a9foia, <J> itos3G yt* dah o'i itjpas+, jootatu 1© da U8HHjs; +h y 

TU+C, * HO XJ1 NO DJH QJH rt; HJG^ltXaUS +H * 886 *J1 * TtJP3S+6 JG A68V8 

dji a psip+ia, oah dji ho je 8 D©ti+, ji x iad6 tujh xe dji on 1© ies; Tyet- 
pot, se 8t jg urtL rm© x c+iatJH jg djh, jna T3 xji sno6JL xji xe et hji, 
rm© *jd y+i <J> si3G im+©v+©irti+, jna qchpah ¥ urta6 m© dah oh i3ii: pot 

Ji HO XJ1 *8 DJI 8 JG Qt£1 UrtL r»i1© tfJD +H X I8S1 886: POt +H XJ1 88 DJI S8 

rHajtsiJHa x,jd; Tyetpot, pot xet osa tjg J> ttin tud. Jna J6 urn qjHJtEDrn 
tjl a+H 83sitj+a jdpm v ^+©6, aaoo6 jg +H+oy+i+, aen so tjg xe a+H a3$itj+a 

PtJD <JJHJt£DrH 1© SJHJtEDrH, JOOta+H 1© XEt +H+Qy+1+6; J H8 HJGJt TJL JHt J6 

xjd a+H 83sitJ+a see +i yrt potioia mao 8a x ltjpjis jg x lota, f ystpot, 
« tjl a+H 101a xjd ornsriH+M x aasitroDrn Ty+c Dsa on run xjd, +D3a+,ni+ 
8Put da pexjt uipi ^atosjUD; HJGJtxsus xe Tstana vet Tens; jna joota+n 
i© da itjP3s+, xe tjg a+H aasitj+a, seg +1 a xo6 tu+c 8t ©Jt+a jye qjh+g 
+m© 8ja+irH. Jna H8 x+s <J> snao aaoo6 jg x sn+w ty+c +e +h Da. »Jna 
HvJiy+KSUHa+n X£ tjg a+H ojt+a jye ^8 dji tairtn jqjh, jna nrs^s y una ug 
^atosJUD; TUEtPot Y8 dji a tasiota jqjh 1© x una vje ^£t +HfJt+irns. Bn, 
aaTOia, Y8 dji tjg yot6 jhg t©Drt6 *jg yot6; jna tujh y ae orDJL yji s ohl+ 
aaojiH %jg x Pexjt, ve, aen v Pe^^t *ig tjgh jna jg ru, dji djh+pjsi t+dsjip 
rmo xjd +h * pud, aafoia, xe y+i ta^^oi f+D aaoo6 jg xet +H+oy+i+6, jhg v 

T8t8H4S JG X8t T8t1S, JHG X S1+PHJS JG *8t HJOS. 9aT0La, V8 U+l OtOS+PJ. 
T+D, JHG 8P1JT T3 +6 l£8 +H 8 SJiriGJt POt ^ S1£S JG Lta 8E6, T3 DJI 

W6 PtJD K a^G an Tai+H +h t+6 y+H6, jho 01 *06 to dji aaiac jh t+6 hed, dji 

a SEGG +H V O+HGrD JG OjO: TUEtPOt, DJ» SOI G3U1JL 1© TtJPaSA OrHSrtH+H 
T+D, POt d. TJG S3H T+6 8£, JHG DJ. T8t1 arL DJOH+PJ. T+6 TOL+ HED. 

3. «Jna aaToia +i dji orD 1© nes ¥J1 eput x Djsas tjl t+6H PtJD v aja, 

JHG TJL DJH+P/JS1JO T+DSJLP TH1© T+6 1311, rHI© J6 DJH+ J6 y+l 33136 JH T+6 
H8D, 83TOLG ^StOSJ UD DJI 8 03S1tJ+G JGJH: POt UO rHI© VAO VJ1 PJ.1 JQJHS1 
©JG JHG K 1311 JG T+6 CrtC. fy£1POt, * ^+©6 DJI 8 SOJUtG JDrM 01 H£- 
DI"H6; YE, JHG ©ISO 8j8+irH DJI 8 aaSltJ+O; Ty8tP0t V ^+©6 DJI a SOJUtG 

ai r&At H8DrH6; j na eput ^8 tjg s+h sojuta, jna * lota Ojg tjl sort^G 

VAfi 8J. r&AI H8DrH6, POt X S1ES JG DJH+ SJ'UtEDrHG, VE, 36H G8H PtJD <5JHJt£- 

Drn a© ^H^tEDrn, rm+i ^£ dji a utsy£a^a 1© 8313G +h Ousi, v 8th jg 

©JG, JHG X J10HDJH1, Ty+C +6 +HP+H+1 POt 01 DJHOAHG; JHG TUJH VJ1 OEDJlOrD, 
*J1 VE DJI 8313G +H QUSI, JHG yrtD+1 V Pe^Jt +H T+6 HED, y+X l+Ot T8t1S JHG 
013H TJHG6, JHG I 1 !© HJ1 POiyrtG AHi DOt POt JHnUt OASIS, VJH, J1 *J1 1J.D, 
V 88 y+l OrD XJ1 +1 DrS1 H3a6 8 <J0Sl3a+JH1 VJI "»e Dia 83L3G ^36 L+H6, JH8 

m lota y+i 8*41 t+6 Tjna jojh ¥ sjorna iad 1© tssiot t+6 iaii PtJD xet wsi 
jhg poih si8i. fystpot, T3 y+i itossa 1© a© e Detc^iirs yno jho 8 yrna^t 

JDrM V C+lGWH J6 D^H. 78 $jor>!0 aso v4G \dn. [c*n. xi. 

4. fyetpot, fa dji sun potL f+6 urtae m© xjd, fy+c yrta6 DJisrs xjd 

J1 V I8S1 08, POt X8 DJI 8 Q+eH XJD POt X imrS J6 QrhG+WH X,JD *J6 X It© 

Oasis, to lu6 tasjoua a* xjd; jhb rHi© x orHethsw *je xjd tmi xe »iaa H*n 
iso potyrta jh+ Dot pot 8 Djsj.8 10 on, pot xet dro HvII jh+ on, see n dso 
a 8 pols Ojsj.8, fy+c D<ia aasae x naii: pot xet +6 see wh Oasiq siooh vie 
ai v itvjp^is, j'ia *«I1 Ojsj»8 +6 fa to d^g a ta^oua je x ty©6. Pot jootaw 
1© x urt<36 vie x itjpjis, x Oa&ib on,JL fi stos Trnat^a Yat6 PtviD * u,d xji 
dj. PBYJt upi <iat©sj ud, jna Joota+M i© x yrta6 vie x itjpjis, jna ©iso x 
una vie x ewi je ©via, f+6 hcd dji a <5a6rs ©usi, x &r»i vie ©via. 

5. J ha 48, dj> atjxwi, d) fje siooh ii84 xji y 0JHvii rt: j»ia J6 x lota 
©via i+eJL xji atoi Huai n »1 js k una vie 9<sni, jna oee rm© 0o646 
ist xji fa Dsa fat x H£DfH6, eput xe fja atn am aj> 8 -i*a6hrs srrums, 
+p xe y<ia oesi xet j>6 m© x srru»ii fy+c fa a+a t£6 n aapot xjd, j«ia 
oiso Gee f+3 net xji fa D^a sdj/i x tvio, jna x uout osa on potL; ve, aa- 
fota A se m© v©, xji j 6 xa6 L+M6 st it©, j ha j 6 x lota ©via t+ejL, xet +6 
hr*t rxjt H80 ©ten najt f-ie»i, see M a x+s <Ja6rs ©usi *je fy+c <J> fje siooh, 
fyetaj. djn ojh a seea. 

6. fystpot, pot x+s 006 tjl x lota ©via itJD+si m© do xji xa6 L+M6 
fy+c <J> hi, dji a qjii j na ita6rtea, Jha fj»iaja gsh rm© 01 saa, PtJD ^h- 
Aiwrn 1© •jj'iJteDr'H, xji x it»jD+s De a psiptia rm© ^oe^p, xji ft6 saa D^a 

WfUt lAVtD J 6 UH J6 X rtL DS3 SUHB. f yetPOt, X36 LtH6 DJI 00 PtvJD 

sj^teDrH io sjHJteDrn J6 UH J6 x rtL dji su»ia; jhb xe dji oo Joota+M 
i© x yu j»ia lusrt je ©via; j»ia x »ieDrh6 f© dji irs^s xjd, dji a qrqa 
vie xjd Joota+H io x yrta6 fy+c 8t t+in; pot ya teart a+i+sjHiu 1© m, 1© 
nrtsyea st cnatj»i, JHa oiso »t at^xt^H, 1© aaiae +4 Ousi, Jha 1© a u- 
ornsAia 1© ©via; pot ya ho xji ti t6 aj. otes xji ya 8t seea, eput ot ya 
oj»i a©. 

7. J^a «iviiy+xsu»iG+M ya aaiae +»i Ousi, ya oai x io je O06J6, jhg i«io 
potyrta ytx suaP8Si«iJS rm© Ousi, rm+i x io dji a psip+ia; pot, pot x+s 
Aha yj6 x to o+€h; fyetpot x to fJL aaon aja rhio rs, Jha ya 8t Dea jue 
ih ©usi, aaoo6 vie st pcl; yji ya oan x to aaoo6 vie x onj^aD^His; jna 
ya 100 vie ©tj>si, ya ta^vi+s +h ©usi, ya itac vie Ousi, ya itvipasj. vie 
©nsi, j na ya w\ JootatM 10 st ntvipas+6, xji st c+iatJH De ho 1© fyji 
sots xe De wo pot 8 taDTorn je xet s+H6. f yetPOt, ya siao ornsrwH x 
to, xji st c+iatJH De 40 x a^ahjs vie x to; jna xe, a* how x aja»iJS je x 
to, De wo potyrta rm© xji up fy+c +6 +4 Ousi, jna ho pot fyji aw x io 
yj6 o+eH. J na eput x to +6 p<up+ia +h Ousi, xji xe naa Hvii fetan xet 
fetis J0JHS1 f+D, fyjH x to oi 10 a arn jye. 

8. Jha hs aafoia, dj. nan, y st 8 si+phjoi nam: fyetpot, d> fje snoon 
men rnio y©, xji y ojhji D+sr^ajtsuha. Jna x yrta6 fy+c J> fje snoo»i, 

DJI SUha J6 8 1JS1+D0H+ JQ^»iS1 YO: POt XC 8t SrP+DJH1 1© 13C AHi DJH X <mt xi.] $jor>i0 mo sje hap*. 79 

«a lie: pot x m ue te i© 39196 +h Oust jna a9HA m hji; pot ajt a9HAtw 
m, v ©iso aahj. x itvipjis jna x 10. 

9. *Jna H8 aafoia * se rm© yo, xji x m lie +e 10 39196 tn Qnsi, jna 
89ha f+a hji; jna Qnsi +6 x foit Urn vje Huai: tuetpot y orsi ae aen 

adPOt ftD, J Ha UrtDH f+D UW 01 YOt DAI, DAH8, J H8 SltJML, J na YOt ?Ol 

sot; jna +p y ao xts y dji +h ho ui6 a oesi ei. Jna, +HJ6Drc 46 +1 dji a 
josnga+JHi, y Drsi ©9i x iJtPotDrHSJ6 jna ota+HrHSJ6 jg ©ja, rnm x 10 
dji a pqip+ta fy+c yj6 ©ten rm© D06J6. 

10. «Jna eput Qnsi dji tjg t+6H PtJD x aja, T9 dji do t+dsjip rni© yo, 
da c+iatJH, j na da aaire^a atJXtJH; jna * urta6 mc ?9 dji si9Q rm© yo 
dji a x 10 fu+c y dji ao. Pot aafoia, <J> se rm© yo, xji * we aatJta xji 

DJHt <!JH4teDrH6 DJI 188- JUC, JH8 Xet DJI 8 Qtei UOt6 JH8 OrH1JHDrH6 J9fM 

da nan. Jna eput x Djsas dji on, xet dji a sah6 g+gh rni© da 1911 je 
t+6 artL, jna ©iso je ft6 ajL jna tJ6ruoDrH; jna otei jna ut+ai dji xji 
ae a rmo x utoja; pot xe dji -ut+D; jna xe ut+D 39006 xe oesi ei x 
itjpjis, j na x sems, jna sioh xjd, jna sie xjd: tyetpot x on je x aira 
je x sems dji jsjhb n 10 Oja ptvjD x otena jqjhsi xjd. fuetpot ot xo6 
to et itsa, j na xji ao y+o,iai+, x ae xji oi-djl dji crtn xjd n sal x lota 
jg fosis, pot xe dji a J6 sirai; jna xe xji 0+1 x -itjpjis, Jna x sems, x 

8J1LS J6 X rtL DJI SUJIO XJD n, SJL X lota J6 fOSIS; JH3 D8H1+H6 DJI 

orejt xjd, j na Turtiy+Ha6 dji ojtt xjd jye, jna a+iaw6 dji poi run xjd, 
jna otrD xj» 10 198-^6 jna onna xjd no nsa^t; jna xe dji a G+6+ua utx 
Lrnajt+Me, jna U1H+M6, jna rtLOiieos, jna 01 DJHJt m 89sitroDrH6, pot x 
pj>t vie x JHQJt jg x lota dji a o+naia jqjh&i xj3, jna xe dji a J6 sirai, 
jna x ae xji ora-JL dji orns+OD xjd, sal x lota vie fo&is. 

11. x nen, j na x jhqu+d vie 3J. »oi pot x us vie x sien vie os, 1911! 

Pot d>, H9PA, TJ6 S9H tl, J H8 +1 IUI HJ. OrHS+03JL 39 89POt X ItJGJHS vie X 

lota; an * orsi on chio 3J. Ovia, xj. ue6 st srsi. 8n agtoia, x ncrs, 
xji Teton rmo x urta6 jg x ltjpjis, jna agsitvit xjd hji, an iqo poturta 
rm© Onsi y+x suapesinjs pot x SJ.H6 tu+c et o+gh, Hviiu+xsuna+n 01 
nrtS90+©orH6; a3foia xe et xe fii+c dji hji ut+D. 8n x S^rn vie ncrs- 
hjs dji jngt rm© xjd; jna f9 dji f9i XJ3, jna xe dji tjc 19s utx f+D, rnm 

Lt9 «5JH4teDrH6 DJI fJG 18S1 AUB, J Ha DJH+ vl6 X POtL <5JHJteDrH DJI ?J6 18S1 

jye +h ncrsHJS. Jna ?uah X9G LtM6 tjc iesi jye, 8 si9at agsitroorn 
orDJL rm© n ion; pot, Hviiy+xsuna+n x neH6 je oa sol, A tjc S9H fi; tyet- 
pot, * ho xji +1 dji oro 1© les; jna xe sai xj3SJie6 pot hoi: pot, pot x 
t9yota vie xet ma, jna xet poudhjs, xe dji t9T agsitroDrn; pot a9006 xe 
Y9ia rmo x ajGi, jnac©6 yrtoSvieaetOHJStJXJt xjh ui:xetPOt xe arsi oo 
asH 1© fAi, pot x &-imi vie x lota utt hji oiue6 sme ytx djh. «Jna tujh 
x S-iwi S9SJL n© smc y+x djh, xjh orD^L si9a+ aasitroDrn, jna x+s ot96JL 
da sou so sjorha as© >je hdpk [c-n. xi. 

12. «Jna J6 <J> sieg orHsrtHM x orne+HS+H jg x <i+©6, xji ^aers w x e,m 
©wsi, +i 3rsi H9Q6 a V41 x ^JYUie a orHG+Hsi oiso xji <i96rs +6 x ©tj.si, 
x 9irtnn ®ja; jna xji f9 sjh+pjsul t+dsjip rm© oi vo6 f© aaiae +h t«, 
a j. v net je x foit ©osi; ve, rm© jgj/h H8Drn, o+Hatja, irn, jna nan, 
urtotH 3j.1t DWJQ16, sj.h6 jna yrnaJt6, J3rn x ctiatJH jg djh, Joetaw 1© 

Xet P6L. 

13. 8n 39foia, di tkjp9SJ. rmo v© ornsrwH x iesi aE6; ornsrtHW x 

0E6 TUJH X lOta Oja DJl 8tM X96 L+H6 POtL CH1© X caatJH JG 3JH. £)P1Jt 

3J> saa jna * saa jg dj. atJxtJH dji we ay+naia +h rnaaiap, j»ia dji tjg a+»i 
S3+ih a* x <},4mj>i6; ve, eput x lota ©ja dji tjg cmii jqjhsi xjs tena 

J 381, J ha DJl TJG L£3 S3S JQJHS1 XJ3 UtX 8 38H1, J»ia t86a P0t1S JQJHS1 XJ3J 

j»ia eput xe dji Tje a+w atoi as«i 10 +h x arsi, aen ¥41 xe et hji, yji x yrte6 
vJG x ucrs dji a ttm, j ha x it£t6 jg x pelpu dji a ma, J^a oi xo6 t© 
Tje au+naia +«i rnaaiap, dji hji a prtojin; pot xoe f© dji a aasitjta dji 
snao rm© xjs bi jg x otsna, Jha xst snac dji a 10 81 vje x arsi, jna xet 
gj+s dji a J6 urn xji fJL 8 pjstivrt siwi; pot x lota ©ja utt q*g rm© 
t+d net, xji fa se fy+sut orhsrth+H xjd, aen J6 +1 yrt si vie x ©tena; jna 
xst snac dji TiHSiJt 81 jg x arsi. Pot xrs sjl x lota ©ja: Xe dji tj/i 
x ime futc dji a ar«i J3rn XJ3, j»ia xs dji a tm Jha saia ntne aso, Jha 
xo6 f© tjg au+'iaia +h j^aaiap dji »tji tjg xjd, pot xe sao 1© aasitJt x 
L+ne je ®ja: TUEtPot, J6 xo6 f© fje a+H aasitjta, tjg atH aa*it,j+a»naati+; 
Jha x arn+i+oa *ig xst ut+ai yrh6, dji a J6 csp xji ne»JL jus. Ye, xr& 
»jl x lota ©ja: +1 dji a ji J4 fisir'n, srawit. 

14. -iha n dji ora i© nes xji xog t© tjg au+haia +h r^aaiap, dji a 
S3m aj. x fjha vje x ^JHiiie. J^a x ^jhiug et i+pua n +h x ma jg xet 
j>6, jna fJG sir3aia aaoo6 ug x otEinjs jg xst siraai+H auo, xji xe tjg 
atn n ojh+ crtcj6; »i^ejtxaus xe isi asn x ist jna o+tjoi6 jg ©ja, JNa 
ntac n rmo xjssjigg, xet 04 mean, jna xet o«i irtH+H, xji xe oe ©ji qe% 
jna quhq run x pes vJG x not; jna xet et djhi crtcj6 a+n n tu+c 006 
JHG++MG, j Ha siups, j na dji+s; Jha xet 8t oiso saotJi ojaa+neDrHG, acn 

JG +»i 1J>D6 vJG 010, JOOta+H 1© X OJ3a+H£Dr«i6 vIG X aJGl, POt T3 +6 X P8ha8- 

Drn jg oi xa6 L+M6; ve, x PSHaeDrH ug srtajt, j»ia urtos jg aetoHJs; ve, 
j na fa laajL xjd aj. x hjo y+x 8 pwosh oota, rmti ts aina^L xjd u+x t+6 

SltJM OOt06 POt JGJt. 

15. Pot aafoia, dj. aaireja atJxtJH, d. se rnt© y©, xji x lota ©ja 

UrtOJL HU1 tH aStOHJS. f 9 a©JL HJI AHi L+M, 88G tl 3 POt X 8JH9P+1 vJG X 

urtia; pot f9 irGJL x urtia, 9gh xji f9 iejL asn t+g oh up, xji f9 oe ato 
oi 3jh rm© t+d. fuetpot f9 orDjnajL nrn xji xe dji hji irtieo Jb f+e 
SJieeDrn. 39'foia, on. fd an rm© jh+, se+m, agisti Pt*D 39? a9T0ia, 
A se rm© vo, ne; an f9 sjl, ors rm© 39 oi v JH06 jg x rtL, aj. 3+io jna f rn+, 
u+xei ww j na U+X81 ntJ.s. aafoia, tjl fa orsjnaja jhi xji xe Dsa aansti c^i XT.] sjQr'id a^o %jg hdpk 81 

81 J8 X 8WQJQ6, Ot 81 JG X T86J6 JG UttDn? £l3fOLa, J. 88 rhl© V©, hS. 

fjL T9 orDJhaja jw XJ1 xs Dia hJi irtiEG jg t+c sjieeDrh? 99Tota J> 

88 fH10 YO, h8; an T9 TJL Q+6h +1 Pt9 POt 01 3Jh; JhO T9 -ml onjhaja 

t+6 idii xji xe drq -utsLiea oi ojh 10 t9ijhirhs. 89T0ta, tjl * lota 
orojhaja jht xji xe D^a hji irtuo jc t+6 osahjs? QoTOLa J> se m© y©, 
hs; an oi 3Jh st -me+usa x yrn uo rhio x mt, Jha ht'i ct prta+ah. fa 
onJhGJL xji xet dji a ho Tt9si-ot8Pis; pot, a3fota, it9Si-Gi8Pis 8t xji 
ojh it9c Jha sji XJD8J166 n pot 8 ui r'no x unia, xji xe 38 qji ash, 
Jha its6 jg x tirtia; an xe S9Q hJi x LUipet jg Qrh. 89P0ia, x lota 
tjl prtatah x+8 l+h; TuetPOt, x lota Gja tjl otci 8 orDJhawvi, xji oi 

3JH D9a TJG CJt+1+, TUtC CJttlt +6 irG. JhO J0SJ11 Xe D^O TJG CJtm, XC lirt 

HrL+H: TuetPOt, tp xe d<ig tjg CJtm xe ina hji srpjt x teartJt +h 6j>rh 10 
ut+D. 9n x tearwt th 6j>rh dji teart pot 6ir>i; pot tp xe isart pot arnt, 

X8 DJI IJt+D. 

16. *J'ia jojh, x lota ©jo tjl orDj'iaja xji wh dso hJi DrtaJt; xji xe 
D^a hJi u; xji xe D^a hJi si9i; xji xe D^a »iJi 180 x HS3 jg x lota xet 
©ja +h 68H; XJ1 xe dso hJi JhGt; xji xe D^a hJi tjg dji+s; xji X8 Dsa hji 
ornuha urn u« jnr^Jt; xji xe D^a hji on+1 Toiaroc; s»ia xji xe Dsa ao 

HfN JG V96 L+H6; POt T0S0 00JL XJ3 DJI lJt+D; POt hYh JG X96 +H+0Ut1+C OrD 

jg x lota; pot T9 aoJL xji fu+c +6 oqa JDrn x c+iau'i jg dj'i; j'io f9 gojl 

HYViW 886 +1 3 118H r'i10 X C+lGtJN JG 3J'i; J»iO T9 t'lGAUL XJ3 01 10 ora 

rhi© fto, j na nrtiso jg t+6 osohjs; j'ta T9 aa'iiJL hyu xji orD r'lio fto, 
aijo Jha ?lui, aj'ia Jha Pt9, 08i j'io P998t; j'ia f9 t9DJ33JtJL x t9xj»i, jho 
01 8t juo rmo Ojo, aoL <}+o j'ia Qj'iiii. an, aafoia, t«i x issi as6, ot 

4H X 086 J6 X ^JHIAie; V8, 89T0ia 01 X «i8DrH6 JG X ^AHUIS, J'ia 0180 X 

^+06, aoL X06 to dji orD run xt8 iJ'ia, j'ia xoe to dji a hjh nwt u»ia6; 
Y8, 9G»i run oi x Uha6 je x rtL; aaToia, xe u+l a atrno»i d+x th+oi'tit, jmg 
oi 3J»tJt je jaj3+hSDr»i6; j na tuj'i xji as dji orD, xe dji a ctcfwa je x 
lota je T0818, li+x Lr'iajt j'ia u+x rtLouso, J'ia u+x 8 otsi >ij+6, jna utx 

SIOtD, JhG MX 1JD1J81, JhO U+X X PLS3 JG 09G8t+H PJ,t; 4hO 01 X h8Drh6 XJ1 

pj/i J0Jh8i 6j>rh, Jha xji a+sitjs Trt, dji- a J6 8 at9D jg 8 hJ.1 e+srh; ve, 

+1 DJI a rhIO XJD, 96h J 6 rh10 8 TrMGtt 3Jh, TU+C Ot90^L, JhO a3TOlO T9 
91JL, an T9 JU80JL JhO Ti6 SOI +6 JD11+; Ot UO rhIO 8 LrtSIt 3Jh, TU+C 
GT93JL, Jha 89T010 T9 at+MOJL, an T9 JU80JL, JhO 89T0ia T9 +6 PSh1, Jha 
T+6 801 TJL J191J>1: Y8, 9Gh 80 DJI X 3ri1t1+0a JG 01 X h£Drh6 3 XJI PJ/I 
JQJhSI 08h1 6<irh: POt 89T010, 01 Y XJ1 00 th+GUnt, 818 Y0t8-JLG6 Jha urh- 

ajt, pot y dji on 81, Jha on; Ye, y dji a atrnoh, an hji u+x uj.h, y dji 
8u©Jt, an hji y+x 8itJH at+no: pot agfoia, x lota tjl 101a 81 nJh yo 

X Sltm J6 091 8L91. POt 89T0ia, Y TJG 01060 YOt A6, JhO Y TJG tgSJQ- 
1J0 X 1tJPJ18, JhO YOt tOUt6, JhG X 89t6 TJL T9 OrGJta 89006 JG YOt 
+H+0U+1+. 82 ■SJQr'ia aso ^e Wk [c>n xi. 

17. Jhq +1 OJt on io ies xji x lota ©«ia DJt at+n PotL rm© vox urta6 
je e aso, jna xe DJt a x urta6 ue xjd tu+c tjc strDaJta. -Jna aafoia x 
aso dji a S9ta: Jha +h * 8<iq dji a 8 t^eateDrH ptud ©ua, PtjD * 89q+h+m je 
x yrtta 10 x j'ig+m xetue. f uetpot, aaoo6 *je x L+M6 Ty+c et S9ta n, x 
l+«6 tu+c et S9ta dji «iji a a9t+ejta +h x ae ue x y+ojaHJS jhg jauD+H8Dr»i6 
ue x nan. fyetpot x a^o dji a qjii PtuD xjd. 8ri x a^o dji a aat+e^ta 
rm© 8 04% j»ia fd dji agt+ejt x urta6 ue x a^o, tu+c et x yrta6 ue xo6 to 
tjb stna-Jta +h x arsi; jhg f9 dji aai+ejt X96 yrta6 rmo JHrxjt; an x 
urta6 tu+c st S9ta T9 dji hui aattejt, H9XJt dji T9 aai+ejt x aso. Pot x 
aso dji a S9ta a* x ist ue ©ua, j»ia x t^egteDrh Ty+c yu6 S9ta dji a qjh 
+4 x aso rm+t x oh a+o no ue x Lota, xji xe 08 on potL. Pot 89f0ta xe 

t969t 01 L+M6 PtUD X P84G£Dr4 v!6 X yrtia rhl© X AhQ XCtUC. *JhO X 88 

orDJL xji x yrta6 ue x aso Ty+c urt S9ta dji a tja nu«i x tssiuis; jhb xe 
dji a tja a* x ist ue Oust: Jha 01 L+M6 dji a taeata rm© x cttatJ4 ue 
wh ?y+c jcjt fje a+H jd™ x cttatj»i ue djh, jna Ty+c aga* y+t a, 964 rmo x 
una je x rtL. fuetpot, ji xji ae nu»i x aso dji a a9t+ejta rmo x djh ue 
tod J) fje siooh, x aqo dji a T+a ptud x A6 ue x urtta,xji x j>6 ue »ir»i dji 
a9T0ia +i see +1 a xji Lt9 unws,J6 dji a9?oia +1, a* x ist ue ©ua, ags^ae 
t+d 10 tod x a^o dji a a9t+ejta; j»ia xe dji usi+pj. io x itoL vJ6 x mo j«ia 
x L+H6 xett»i. «ha xet +6 hyh rxjt tu+c dji et© +i see n a 8 p+o, Joota+H 10 
x y+i je 0«ia, io aet usi+30'i+ je f+6 yrta rm© x c+iatJH ue djh: pot x 
lota Oja tjl sja xji x yrtG6 je x pclpu D^a si9o J6 +p n urt Ptua x aja. 
fuetpot, x lota Oua uti itosga 10 at+H potL x urtG6 je x a^o; jna th x 

38L J6 J 6 DJHt U+1HJSJ6 J 6 S9DJL f+3 OSG, U+L T9 JSUaLtD T+6 Urta; JH8 UO 

a rmo t+d xji t9<5J0iJL x urta ue Oua. 
18. 9n aafoia ti djl on 1© 188- xji x lota Oua oji se rmo t+3 10 

TOD T9 DJI GDl+CJt X 890, 180 X96 Urt86 TU+C 8t h«J1 8-9L8 J*i8 89l+6Jt XJ3 

1© JHrxjt, xji T9 D8 do xjd rmo x irtha, setH, t9a x+s, A ite x. Jna x 
irtna dji se, £lt+d f+xjt x a^o, jna A u+tt9a xjd: JHa hq, a9006 je x otott 
je x urtta, JHa 10 gji qeh u+l xe se xts, J»ia hji pot x oiott ue Oja. Jna 
x djh dji se, ^ 0JHU1 at+n x aso, pot +i +6 saia. Xjh dji x irtna se, J> 
0JHJ1 tga n. f uetpot n dji orD 10 ies, xji x lota Gua u+i a9i+ejt jojh x 
a<io J^a x urta6 xetue 10 t+d xji +6 «iji irtna; Jha x djh xji +6 hui irtna dji 
se, <f. jd hui irtha. ^jh dji x lota ®ja se rm© t+d, X irt^a dji hji taa 
xjd, pot xe Tje taqjoua xjd, j««.a A jd eat 10 a© dj.h oh yrto; TuetPOt xa 
djii tga x urta6 ty+c d. dji o+e rm© x. Ire hji x L+ne tu+c 8t S9ta, pot 
J. y+i at+n xjd potL +h dj»h o«i a+© i<j>d: pot J> y+i do rmo x c+iatJH je djh 
xji * jd eat 1© a© dah oh urto. fuetpot, tujh xs tjsi tja x urtG6 tu+c &> 
Tje orDJHGja x, Jha raiena x u+ihjsjg Ty+c d> tjc itjd+si rmo x, xjh DJti 
xs sat n x a^o jojh, jna na +1 n rmo D9, xji d> De it96rte x urtae tu+c 
xs tjsi <iji t,ja, rm+t I DJt S9 p+i +h dj>h o>i u+6arD 10 tae9t ot L+H6 rmo x (Ml. XII.] ZJQrUQ aSO *iG hdfk 83 

cuatJH je oah. Pot aafoia, }> js Qja; jna J. J3 8 ®ja jg 3+MOL6: jna J> 
uti do rni© x urna xji <J> js x ses v^sutas, n-ae, jna pot jeJt; jna A 
urto hji J3rn x aiauH jg 3,jh, see ti a jootaw 10 x£t pel. 

19. «Jna jqjh +1 djl on 10 ies, xji x lota djl se m© m xji djl taa 
x urta6 xji dji a aai+e^ta t+3, potJ63rc J6 x+s 131L ato hat rm© 33 u+x 
xet 38L, jna u+x x£t ins ao jnrt 33, an tjg taDoea x£t T8tis pet Ptj3 33, 
j na x£t pat iorta6 33 +6 101 a* x ntas^ns jg sjh, XEtPOt, J. y+i itosaa 10 
ao a D8t6Jtrs urto J3rn x+s nan, ye, 8 3£t6,ars urto jna 8 urnajt: pot x 
u+6an jg x£t uis jna irtna DJLUttD, jna x rnaJtsuHa+n jg X£t itoajm 
dji a T+a. «Jna uo rm© xjs xji sso aan 10 na xet oshsjl PtJ3 x lota. 
•Jna xet urtos st +h x aeto; jna xe se, to sa-JL rs, jna t© hojl rs? Jna 
ye olso se, Dotis vot irtnw jg LtM6 nsj>a asn dji a jsiasa J6 x uut'e 
ole. 9n aatoia, J> utt do rm© xjs, sjl x lota jg fosis, xji J> »io 01 
xet urtos. Pot djl x urto se vje t+3 xji osa n, T3 3£a 33 hji ? Ot dji 
x un PtEDa se jg m xji Pt£3a n, fa TJa ho rHajtsuHatu ? 8n aatoia, 

SJL X lOta vJ6 fOSIS, J> Wi DO rH1© X C+LatJH JG 3,JH XJI +1 t6 HJ1 VJ1 8 

6Jt+ tni TDAi J na UaJHrH dji a irtna +hio 8 ptoipsi paia; jna s ptoipqi 
paia dji a jsiasa J6 8 pjtjsi. Jna t«i yji a£ dji v ajp Tat x urtae ue x 
a<io, j na x A6 jg x auna dji sa si *jg rasoot+it jna si je aetonjs, jna x 

D30 OLSO DJI tHQtaS, JH8 X£t SJt DJI 3 +H X lota, J Ha X 10t J3fM D4H DJI 

t3<5vJ+s +h x foi+ Urn jg tew^t. Pot jDotjait J6 x lota ugjl, xe dji S3 xji 
x ut+ai yrn +6 atoi 10 hoi, jna x sootHJt +6 orns+ODa, jho 01 xji luc pot 
tH+oi)+i+ 8t on vjp; jna xexji 3£0 8 3JH jh rpjHajt pot 8 urta, jna ie 8 SHEt 

POt m XJI t31tOGJL +H X QE1, JH3 irtH JS*a X <5rS1 POt 8 L+M JG HOI. #£t- 

pot xrs sjl x lota, to tsaaDa £atjm, ornsrtH+H x tss jg ^sora, ^Eora 

DJI HJ1 H8 a JDE33, H3XJt DJt T+6 PES H8 UJQS 1£l. 3n HUH T3 S3JL T+6 
C+tatJH, X UrtO JG 3* TJHa6, +H X 3+8S1 JG T+3, X£ DJL SJH01+PA 3J, H£3, J na 

sjmqwj. x foLt Urn jg ^Eora, jna djl Tat x Gja jg tetJJL. Xg olso xji 
rta tn si+t+i djl on ao rnajtsuna+H, jna xe xji 3rt3rta djl Lrtn bjowh. CJlUt XII. 

1. Jna na, aatoLa, sj. atjxtjn, A> tjg siooh rmo vo, joota+w J6 x 
S-m+i tjl ornsitEna sa; TUEtPot <*. ho xji xe srsi DotLt on 1© nes. V 

L+H6 TU+C DJL a t+1h 81 JG X a«10 DJL 3 JG Ot£1 yrtL rH1© X C+LatJH JG DJH, 

jna Jsi^iDrLt rm© st saa, tu+c +6 8 tJ3Hrm jg x tss jg tew^u Pot n djl 
ora 10 les +h xji a£, xji x crtcj6 tu+c 8t a+Li n, jna hji m© x lota, 
tujh x urn djl se rmo x nut, aaTOLa J>, d. js x lota'6; jna x rx^t6 djl se, 
J>, A J3 x lota'6. «Jna xrs djl abm urn se xji tjl 3+li n crt(U6, jna hji 
rm© x lota; jna xe djl orni^na urn u+x jnrx^t; jna XEtitasis djl orn^na 84 sjorha asQ vje hspj,. cji. xii. 

urn tit* jnrYJt, jho ye dji 13c y+Y yet irtnw, jho o3HA y foi+ Oosi, fu+c 
atGJL rutrns. Jna ye 03ha y net jg (Dja, x foit Urn jg +6tj,ji; jho 
ye se rnio y nan, Tston rm© rs, jho T3t v st it3SJTi; pot asfoia yet t€ 
ho 0ja is-as, pot x loia jho y "taaawt tjl erh t+6 yrto, jna fa tjl q+gh 
t+6 net rm© sjh. Slafota, tetgh v rm© »a it3SJ-n; tp ye dji se YEt +6 8 
3woi toi, a j. y tjho jg * lota, aaiae ti hji; pot y+soe T3 +e hji 8 O^o jg 
D+tJOL6; T3 tjl arn f+6 yrto. Ye, jmq yet dji a ojh+ fu+c dji se ai, at+no, 
j na a ojtt, pot iq-3Jto ua a*; j'ia n dji a iwi y+Y rs. J'ia vet dji oiso a 

3JH+ TU+C DJI SE, 91, OT+HO, JHO 3 3Jtt; HAGAnSdlAS-, P3t ©JO, T3 U A l SrSWA 

14 o, v 3n+n 8 itti s+h; ye, u 8 in i, ieo y jogjhijs »je yrn 83006 jg t+6 yrtae, 
at© s i+i pot ya nsart; Y£t +6 ho T8t3 +h y+s. Jna ao 01 Y36 L+M6, pot iq- 
Djto i)3 oa: j'ia +p ti so a yji ya 8t ©+nt, Gja uti 831 rs y+Y 8 p+© sitAis, 

JHO J1 I8S1 Ud DJI 3 SEGO +H Y O+HOrD JG 0JO. YE, J HO YEt DJI a DJHt 
?y+C DJ113C 8P1Jt Y+S DJHJT, POIS JH0 GEH, J HO POl+D aj©1t+H6, J HO DJI 8 
irP1 n +H YEt TEtIS, JHO DJI S3© 031 10 UQ YEt 08HSJ16 PtJ3 Y lota; J'i0 

Y£t yrtos dji atu asto; jho y aira jg y sehis dji ©tA PtJ3 y ©tsna 
jqjhsi yjd. Ye, ye tjg oi qgh si jg y ys; ye tjg asoro ortnua. 93- 

006 JG TtAO, J HO a3006 JG POIS 13CJ16, J'lO POIS QsJOWH, YEt CrtCJ6 fJG 

aaon ortnua, jho ^£t crtcj6 8t i+pua n; 33006 jg nt^a xe 8t irpi n. 
Se tvja x not 33006 jg xst pah sjnoiYOJt+6; xe tja x not 83006 jg X£t pan 
oio^+n; Jha ye irts3Qi©i ¥ 330, j na m not +h T8ti; 83006 +«i ^£t nwa YE 8t 
im n. Xe y£t si+p hjos jho u tjo6; ve, jho 83006 jg ina Jha ytoja- 

HJS, JHO JaJ3+h£Dr»i6, JHO fOtar36, YE fJG 01 004 JS1t£, S£G tl 8 8 P+0, TO 
8t Y TrD8l PJlOJt6 JG (DtASi; HJGJtY3US, YE 8t U0, YJ1 iH DAW tHS1fiS,J6 YE 
00 rt, 83006 YE 8t 101 8A Y 1t3SJ11S JG 3JH. 

2. O y y*6, j na y irtna, jho y t+c, yji et irpi ntu ina jg yet tstis, 

J HO 01 Y06 TO 1t3C POIS 0JGWH6, JHO 01 Y06 TO OrDtl TOtOr36, JHO UtGrtl 

y U1 y£ jg y Lota; yo, yo, yo a rmo y^3, s-al y lota Oja 6idai+, pot 

YE DJI 8 LtrS1 08H 10 TJl. 

3. Uo rmo has yji irtn jsao y <;rsi pot 8 un jg hoi, jho tsgai jqjhsi 
yji Ty+c +6 osa, jho se yji +6 jg ho yrtL; pot y a£ dji on yji y lota 
Ojo uti snsa+it c+6+1 y tHfjanrnis jg y m; jho +h yji a£ yji ye 8t psit 
m +h +H+oy+i+, ye Djn^t+D. Eln asfoia, +p y +HTja+irnis jg y m dji 

T31JH1 JG YET y+OJOHJS JHO jaJ0+H£DrH6, YE DJI HJ1 8 a3S1tJ+0, SJL Y lOtO 

jg fosis. 9n a3T0ia, yji ot£i jho jajD+Hjai crtc, Y TOt JG 01 Y rtL, 
orsi irDai 10 y rtL, jho oiei Drsi a y poi yeug-, pot y o+nara jg y asei 
srsi deo, j na ye Ty+c 83un 10 n arsi H306 a sirta n rmo t3iJHirHS, ot 

Y 03GI y+l QtESI YJD y+Y T*6 JGJTI8S1+H CEH6, JHO YE 8 Sirta. H 10 JMQJt, 
JHO 1J1+D; POt 83TO10, J1 YJ1 0£ DJI T3 t£<5 +H Y TEtIS JG Y C+iatJH JG OAh, 

jna sirt yjd n 10 JMOJt jojhsi yji Ty+c +6 osa; jho mt6 y+i T3 us+pa, 
jho in yjd jys +H1© ostnri s3o+otti+, yji ye y+i se, 01 +6 uai tn 6Ar»i; ye, cji. xii.] sjorw aso v4G HdPk 85 

6AC1 ntJSnJtJL, 01 +6 UAl; JH8 Xr» X GJGl C31JL X£t S016, J»fG 19QJL ttJD 
JUE Q£tPn+ Q8h 10 WU J'iQ 83fOia, r*,Jt6 fa PUUtJL JUE, JH8 1JUL *JD 
"JfEt +6 40 T/JIJ J H8 fd &JL rm© TUD, <J> JD ho am, POt X£t +6 Wh; J 4a xrs 
td tm&IAtAL ih S£t 3t6, rm+l td QWS1S *JD U+S f+6 OPSt €846, PtJD fyjhS 

*£t +6 ho aauejtrhs. Ye, *e Et otesm y+x ajL, ahq wtj j»ta gjl, jhg fji, 
j na x a^ei, jna 01 vji fje a+H sa6a *£ty+L, or&i suhg aapot * Lton jg 
®ja, jna a srsa Joota+H 10 *£t urtos, PtJD nuns- xe Drsi go +m© s nies 

l^dlEta POt YJD, 96H 8 l£0 JG PAt JH8 at+D&IOH, fU+C +6 AhQIAS IGtDJhl. 

totpot, no a rmo m xji +6 .n 36 *h 6<trH. Uo a rmo m xji otAJL, 01 
+6 iui; ye, no a rmo f+D xji feto'iJL rmo x ntssjnis jg djh, jna aawji. 
* net «J6 ©ja, jna * ©+pi jg x foi+ ©osi. Ye, uo a rmo m xji sjl, ya 
Tje tassea, jna ua naa ho Dot. *Jna +h pah, no rmo 01 vo6 fo itJDai, «ina 
st Jnot+ aaoo6 J6 * it©L jg ©jg. Pot aafota, fa xji +6 a+n run x tjo, 
ta&aGJL +1 u+x ouaws; jhg fa xji +6 a+n hjh e saw pehGEDrH, itJDaui. 
u&i fa dji poi. 

4. Uo a rmo f+D *ji dji se, ua fje tasaea x urta je ©ja, jwi ya naa 
ho Dot vJG x urta vjG ©jg, pot ua fje anrp. Pot aatoia, xrs sjl x lota 
Ovja; <J> ya q+g rmo * ctiatJH jg dj«i iah ruH iah, ntasjm run ntasjm, 
fat 8 mi jna *£t 8 mi; jna aus^a et vo6 f© fstoH rmo da itasjns, jna 
Uha jh at rmo da obhsji, pot ye dji trtn yt6arD; pot rmo m vji ta- 

S3GJL, J) Utl 0+G DOt; J«i3 PtJD VA9 KJ1 D«ll S£, ya fJG 3»irP, PtJD MAO DJI 

a 1£0H jys 364 yji fy+c ^e fje. Orts^a +6 fa x-n i^ul f+6 itrsi +4 djh, 

Ot DEOJL PUD f+6 EtD, Ot DJI fEtOH rm© * ItdSAl^S vJG DJ«i, SEG VEt lta- 
SJ11S DJI a 0+6H 3A X 18t vi6 v foi+ O0&1. 

5. Uo a rm© * QjhiAie, sjl k lota Oja jg f osi$; pot Hjiy^suna+n J. dji 

WHUi 81 DAH EtD rm© *JD PtJD 8E 1© 3£, *£ U+t aaHA D3; HJGJtxaUS, J> y+L 

a Drts+pqt rm© iud, sjl k lota Oua, +p xe y+i taum jna on rmo Da; pot 

DAH 8tD +6 UML«ia 81 Ot V 3£ WH, SAL Y lota Oja vJG fOSIS. 

6. 8n aafota, ^£t dji a djh+ ji vji a£, fy^n <J> dji ntosaa 10 a© 8 
D8t6Jir» yrto JDrn yjd, xji <J> de taDjDa^t da orcanrms fy+c I fJG D£a rm© 
s c+iatJ 1 ! vie dj»i, xji J) de sji da fjha jojh ^ sjorHG iad 1© taore^t da 
nan, fytc et vie * fes jg t6tJ/4i; jhg olso yji * de taDjDajt ^ ntvJD+sj6 
ty+c <J> fJG DEa rm© y, haPA, j»ia oiso rmo ya pexjt, yji <f> y^a taDJDajt 
vot saa; Jha vji y yrta6 je vot saa D^a ntosaa POtL 81 jg da dbl rm© 
v©t saa. «J»ia da yrtG6 djv t+s poil rm© * jhg6 jg x rtL, pot e s-u'iarta 
rmo da nam, tu+c et jg s tss je t6tjji. J^a aao©6 da yrta6 dji f+s POtL, 
djh+ je v <iAhuiG dji &£, e aAai, e aAat, ua fje qji e aAai, jna ^et ojhji 
a AHi Dot aAai. 9ri vrs sal x lota Oja; O Poi6, ve dji fJG e aAai; 
j na +i dji ntosaa potL PtJD x ^+©6, dah ehdjhi orca«irm nam. -Jne 
fyji ljho *£ * ^+©6 pot v aAai fy+c xe tasac PtJD xjd? Ye, fUJi a© v 

^JHIAIG D3H? 0© X£ ta%IDa4t X 1tJG-4l6, J»i3 X l£3rt6, Jha X n£H6 J6 V 

<3+©6, J»ia v£t a+i+^^HS rm© Da, +4 at+n+H potL sjiged™ rm© x ^mAi6? 86 &jorha mo vje hdfk [c>n. xH 

7. y QjhiAie, fje v taDjaajta x <l+©6, dan ehdjm prashrvi iait? 
He; an v fJG ortsi xjd, jna we f£ua xjd, jho fJG hji sqi io taorcjt 
xjd. 8ri aafoia, A yti tairtn ©i xa6 L+M6 rn^jH v©t oh fjG6; pot d> x 
Lota tjl hji prtQjm da iait. Xa p©t, xji dji se a aAai, ua fje ©ji a 
a*ai, Jha ua naa ho Dot aAai. fje v rauna a aAai, see ti urt ha * Q+oe? 
Ho v Hvji xji X£t at Dot H£DrH6 xjh ur»i? ho v h*n xji d. x lota rot ©ja 
fje otaEua ot djh, jna xji <J> taDJDajt xo6 f© at run x Ai6 vje x sa; jna 
xji (J. tot ih x Tje»i6 j are, j«ia in x rtL aanaL; jna J> atw potL da urta 
r»ii© x c+iatJ4 je djh, ye, aeh run oi x HEDrH6 jc x rtL? fuetpot, art- 
art v, aao©6 xji v dji tasae aot *e aA urta? *io v h«ji xji x usitDOHt 

*J6 1© H£Dr>t6 +6 8 U+1HJS rh1© V© XJI J> JD Oja, XJI <J> t3DJDaJt Urh hEDrH 

uo rm© jnrxjt? fuEtPOt, J> snao x sed urta6 r»ti© urn hed™ iaq rm© 
jnrxjt. «Jhg fuj»i x 1© H£Dr»i6 dji trn iqojxjt, x usi+DOHt jc x 1© H£Dr«i6 
dji tr«i iqojxjt oiso. Jna J> a© xts xji <J> de t»©g rm© dj»<s xji <J> jd x 
sed yjsutaE, iq-a£, jna pot jejt; jna xji J> siao poil da urta6 joota+w 
io da«i oh iusrt. «J»ra aao©6 xji A fje sioq»i urh urta, v naa Hvii sno6 
xji A ojhsji siao Jhrxjt; pot da urt© +6 nji yji pwdi; naxjt dji +i a, 
rnm x jna jg djh; naxjt ptJD xji iad fjnspotL Jha pot mm. 

8. fu£tPOt, aaoo6 xji v fJG a aAai, v Haa hji sno6 xji +1 or»ii£«i6 ot 
da urta6; naxjt naa v sno6 xji A fje hji oo6a Dot 1© a t+in: pot <f orDjna 
oi djn, aoL +H x asi j»ta tn x iusi, jhg tu notL, jna «u scl, jhb *h 
Airnae je x sa, xji xe dji tAi x urta6 fu+c A siao rm© xjd: pot ai »je x asos 
fu+c dji a tm, J> ya <5r<5 x yrtia, jejtt dj»i Joota+H 1© x£t yrtos, jootatw 
1© xji fy+c +6 t+i»i. Pot aafoia, J> dji siao rm© x ^+©6, jna xe dji tAi wj 
j na A dji oiso snao rm© x 'lapAis, j«ia xe dji tAi n; jna J> dji oiso siao 
rm© x rxjt itA36 vje x fas *jc tetJJi, fy+c <J> fje ua jue, jna xe dji tAi n; 
jna A dji otso snao rm© oi H£Dr«i6 *jg x rtL, J"ia xe dji tAi n. 

9. Jna +1 dji on i© nes xji x <i+©6 dji fJG x urta6 je x 'laPAis, jna x 
hapAis dji f jg x urta6 v4G x <5+©6, Jha x HapAis jna x ^+©6 dji f jg x yrta6 je 

X IvJSI 1tA36 vJG tetJJt; JH3 X US1 1tA86 JG HUAl DJI fJ6 X yrt86 vJ6 X 

haPAis j na x ^t©^ 

10. Jna ti djl orD 1© ies xji da nail fu+c at vie x fas *ie +etJJt, dji a 
©jxjta fOD rmo x w»ia6 je x£t irsJDrN6; jna da yrta oiso dji a ojxjta tn 
yrn. 4hq A uti do rm© xjd xji pai jgjhsi da yrta jna jojhsi da nan, f© 
at vie x fss vie tetJjt, xji A jd Oja, 4he xji A orcaHrhua ytx £atjfja, 
xji A y^a taDjaajt f*6 saa pot JGJt. 

11. -Jna Ha aafoia, da aaircja atjxtj»i, A yqa siao rm© v©: pot J>, 
hapA, yqa wi srpjt xji v D^a sno6 xji v at Dot tAcrs xjh x ^jhiai6 dji a. 
Pot aafoia, josjh v dji oai x orDJHGDjms jg Ovia, v dji ol LAoyA6uttD; 
jna aao©6 jg x yrta6 fy+c fJG atn siooh v naa hji sri06 xji x <ij»iiAt6 at 
runt aasitvi+a. Pot aafoia, J> se rm© v©, xji J6 dj»i+ jg x ^jhialc J6 y+t <Mi. xii.] &jor»i0 mo jg hdps>. 87 

taum, et x oreanrHi nan jg s lota; jna J6 djh+ jg x q+06 J6 y+i HjitaiJM, 
dji a oesi jp; pot v lota oreanrHUL y+x nrn, see +1 a \m xjd tni taijm 
jna aaiae +h f+6 &rH, to +6 x foi+ Urn *ie Uuai. 

12. «Jna hs, d> yqa itjpasj. srDfyji Dot onsrtH+M * <i+©6 jna x <5,j'im6. 
Pot 8PUt x a9o jg fy+c J» f je siooh dji ora potL, jna a t+in rm© x <5,j»tm6, 
jna saia n jqjh rmo x lota, xet dji a djh+ fy+c dji aaiae x yrta6 fu+c et 
t+iH; jna xe dji 0Jt+ xjd potL rm© x tJDhrm jg et saa. Jna xjh dji * 
tJDHrw je et saa ho ornsrtn+n rs, ts xji ya oe:> ei ptJD <5atosjU3, j»ia 
xji xe et aas^Harnis jg x ^+©6. «Jna x Gjsiji jg <ia6rs Qnsi dji a 
aaoieta jd™ xjd; fyetpot, ve dji a tasiota rm© x hjus jg set pexjt6, 
jna ©iso 1© x hjus je ^aers G)usi, fy+c yj6 Tja jam set pexjt6. <Jna 
xjh dji xe ta«;j+s; pot ve dji ho xji +i ^6 8 aus+n rm© %jd PtJD x ma je 
©ja;jna xet soei6 jeaetonjs dji aao+H 1© poi PtJD xet A6:jna dj«i+ sjHJt- 
eDf46 dji hji ies j ye JDrn xjd, see xe dji a 8 fyj/i J'ia aamsn nan. 

13. Jna +i dji oro 1© nes xji x <i+©6 fy+c 8t sojuta, oiso dji aa©+H 1© 
aatae +h Ow»i; jna xe djl aaa+H 1© ojxjt +h rij'i x pes je x una; jna J6 
djh+ J6 dji aatae +h Qwsi, dji ©iso aaon e oamsrD nail. 

14. «Jna n dji on 1© 188- xji x lota ©ja dji onjns f+6 yrto, JDrn oi 
H6DrH6, o+natja6, irn6, Jha nan, i© at+H jasi x tjsiot£or»i je t+6 naii run 
x rtL. Jna y+x ucrsnjs dji x lota Qua srs x not, J'<a tantoe ytx joutit, 
pot x sao *ie x ru. »J»ia ta dji sdj.1 x rtL y+x x tja ue f+6 38L; j'ia y+x x 
atJL je f+6 ins dji fa sie x y+oja; pot x u.3 siaa+it on^L, xji x lota 
©ja dji 006 8 ©tea a+e+srn ism x laii; jna x y+oja uti fa aasntvjt: jna fa 
u+i siet f+6 lani, ve, aen +p +1 so a xji fa srsi aasitvi+ x y+oja a* pj>t. 
•Jna ucrsHJS dji a x ortai *ie f+6 U+H6, Jha peLPSiHJS x ortai je f+6 ie»f6. 
Jna xjn dji x tRiP ayji y+x x wd, j»ia x unrta dji u aen y+x x o+a; jna 
x 08P, JHa x vrn urn, jna x pjii+m, isojxjt; j»ia e i+nata dji taa xj». «JNa 
x o» Jha x aet dji paa; xet vrn yr»i6 dji u aen isojxjt; jna x urn dji ai 
sno uo x Jos. sl»ia x sro+n cua dji lie jh x foi je x esi, j'ia x yana 
aia dji 1^1 f+6 fJ4a jh x ojojws'6 bjh. Xe dji hm frti not aasit*i+ +h 

01 31 fOl+ 38H1+H; POt X ftL DJI 3 PSl J6 X HvllJ<5 J6 X lOta, J 6 X y©1Jt6 

orejt x sa. fyetpot x L+H6 «ie oi heDfH6 dji a oea hoh; ve, oi l+m6 dji a 
Dea hoh fhi© x c+iatJ4 je djh. ^et +6 wun fy+c +6 saotJi, see +1 dji a 
taeaia; xet +6 ho yrto jg aetonrs, see +1 dji a Dea ojh+pjsi +h x ui; jna 
xet +6 nn+H fy+c +6 saia run x rtL, seg +1 dji a i©si. fyetpot, ot L+M6 
fy+c fje a+N taeaia rnno x c+iatJH je djh, dji ji xji ae a taeaia; Jha &£ir»i 

DJI TJG 18t OGJt X fetlS JG X C+iatJh JG 3JH HO DOt, POt 8 UH U3. «Jna H8 

da aaircja awxtJH, & Drsi Deo jh jna je dj. se+«6. 88 sjorha mo vie HdPk [cji. xnL C411J* XIII. 

1. Jna hs <J>, *i9pj>, 3«q jh jhq jg oa itjP9&A+n rmo vo, da oaireja awx- 
tJH. sine <J> qjhji ui an e p+© l+mg, ty+c <fc ho sr&i d©h+ on 10 ies: H9- 
*m qjh d> 141 an 8 p+© jg x yrta6 jg oj. atnwt ^ora. fyetpot * L+H6 
fy+c <J> wc t+in srPA6<JL 3a, seg +13 8 p+© yrta6 fy+c A> srsi si90, ornsrwM 
"^ ejoit+H jg On»i; fyetpot & dji si9Q rm© v© iiehi+, jqoig+h i© x iieh- 
hjs jg 3J> itJp9$A+w. Pot 01 sot aauuL +h iiehhjs: pot eput x+s 3JHJt 
an. x lota ©ja yrto J3rn x c+iawn jg sjh. Pot * lota ©ja q+gjl wi 
rni© s rnajtsuHa+n: pot Ta siaojL rmo djh joota+n 1© *£t tJMoyjq, rmo 
x£t rnajts-una+H. fyetpot J> ysa vji v D^a t93J33Jt xji J. we siooh rHi© 
vo, orHsrtH+H xji tkjpji fy+c * lota Doa rm© 39, vji osa ajiu.6 x Ijd we 
©ja, fy+c Dsa ieo jy£ * &+H6 jg x yrtia. 

2. >lna 48 +p x ijd jg ©ja, T9 aa+n toi+, D9a we H9a 1© a ajiu>6a ai 
yout, 1© pup+i oi ticrsHJS-, xjh, fs src sot H9a we ua, 39+h rnfoi+, 1© 
a ajiu6a, ye, 9gh aj. yout. «Jna hs, & wq eso jg vo, 3a agircja awvwn, 
fy£t+H x lJ3 jg Q*ia a+a piip+i oi ncrsH^s- +h 39+h sjima sa yout? ho 
v hji xji f9 yj6 toi+? 8n HJiy+ss-u na+n f9 ag+n foi+, f9 dojl rni© x 
c+iawi jg dah, "xji Joota+M 1© x pud, ?9 froauL t+dsjip a9P0t x Pesjt, jna 
u+ihjsjl rvi© x Psxjt xji f9 yqa 3 oaga+jm rni© t+3 +h ©91+h f+6 orsjHa- 
3j»iis; fy£tPot, 8put f9 yj6 ajiuea y+x yout, y foi+ Oosi ags-jnaja rwH 

T+3 ih X P0t3 JG 8 arG. >lha JOJ»i: +1 DOJL rh1© H C+iatJH JG DAH X Snt£1»)4S 
JG X 18L, Jha V hJt04JS JG X Q£1, 3J. TU+C S£ D^a JhUt, T9 WG+H SJ1 X JQ6- 
J311 39f0t XJD. J'ia f9 SJ3 r'i1© X C+iatJH JG sjh, Pjio *8 39. fy£tPOt, 

3J. aairG^a atJxtJh, ojn y9 pjlo Qaers, S£G U9 dji 8 y+i+« 1© 091 x orsjna- 
3jhis jg x Pesjt? «J'ia x PexJt s^a, tguni v, t9i4hi v, jna a ajnj,6a +h 

X h£3 JG 3A 39irGJa S-TN. *JhQ OLSO, X GJ+S *JG X Sr»i 0£3 r»i1© 39, S£+M, f9 

xji +6 ajTU6a +4 3d H£3, 1© f+3 y+i x Pexjt o+g x foi+ Oosi, uo rm© 39; 
?y£tPot pjio 39, j na a© s L+M6 fy+c v we S9H 39 a©, f y£tP0t, sj. a9ireja aw- 
xwi, * ho xji +p v djl pjio x~Srn y+x pqnrtnrs jg rati, «ioi+m ho f+uows+, 
j na ho ags^rmrn aapot Oja, an utv tan +huhi t9UHi+n jg rot s+ne, y+1- 
hjs+m rm© x Psxjt, xji v et y+i+w 1© i£0 hjh v© x hed jg Otisi, a* aji- 
1+63: Ye, 3J> pjio+h vot lota jna v©t &£GYrt asn +m© x yout, joota+n 1© 
f+6 yrta; aatota xjh dji y t9&9G x foi+ ©osi; ve, xjh oroAi x aj-n+63 jg 
pj>t j na jg x fot+ Oosi; jna xjh ojh r s-190 y+x x ira jg £v;ji6, jna D8i 
nt£6J6 rm© x foi+ Urn jg Huai. 

3. £ln, aafoia, 3A aairc^a atjxwn, xrs 0£3 x gj+s jg v S^rn rm© 39, 
S£+m, 8pi^t r we taiJHua jg Y©t s+H6, j na y+iHJSi rm© v Pexjt xji v 8t 

U+l+M 1© 091 3A Or3JHQ3JH1S, 3A X 3J11+63 JG W\A% JHQ fJG t9S9G3 X 8J> (Mi. xiv.] sjorna mo vJG HdPk 89 

1+6D J6 Pit JHG *JG X fOl+ ©OS1, JHG QJH SldO U+V 8 Ht© 1fM, V£, 36H y+X V 
irM J6 8HSJ16, JHG 8P1,4t X+S- DIG 09HA 3D, V) USO TJ6 S+H aJW POt VO, *41 
V TJ8 Hvi1 HOH 03. 

4. -Jna <J> ma 8 ej+s PtviD x Psxjt, se+h, Ye, x yrtG6 *ie da asireja 8t 
it© j na pelph. fa xji jHatotJL 10 x jhg, x sed dji a ssea. -Jhg hc, oa 
aatreja atJxtJH, d> ho a* x+s, xji rnus 8 djh dji jhgw 1© x jhg, +h pjlo- 
m x JQ6jm je x "8th vie x itew Qvia, fa ojHvii a $£ea; fyEtPot, a© x 
L+H6 tow <J> we iota v© <J> we S3H, xji Y©t lota jho v©t taaaDjt d^g g©: 
pot, pot xts 006 we xe a+H doh rmo 33, xji v dai ho x gei a* ?u+c y ma 

J¥Uf. Pot X ©£1 3A TU+C Y D9G AM At, +6 taiJHirHS, JHG 3*111+60 3J> LlOUt; 

jhg xjh oro-JL 8 tao+Drn vie vot $+H6, a* pAt jhg sa x foit Oosi. «Jna 

XJH 8t Y +H X+6 S1t£1 JHG HJtO 18L TUiC 13G6 1© 3irtHri UP; YE, Y W6 AH- 

iaiq +h 3A x Q£1: y we arn JootGtH a© x orojnaojHis je x Pex^t jhg x 
■8-rn; jhg y we tasaea x foit Oosi, w+c y+inj&j6 je x Pex^t jho x S-rn, 

fHI© X pqiP+l+M viG X TtwI9*S TU+C fa fJL 3EG, XJ1 +P Y JH1/WG +H 8A X LIE, Y 

dig tasae. 

5. Jhg hs, da aaire^a awxwn, sput y wg gjih +hio xts- sit£i jho HJto 

18L, J> Ll^G 8S0, iP 01 +6 GI"H? 8af0lG, <J> S£ rHIO Y©, HE; POt Y fJG Hvl1 

on xrs pet, s£6 +1 urt a* x urta vie GHasi y+x thdeoh pel +h t+o, tau+n 
toi+ run x ojtns je f+o f© +6 oj>i+ 1© s£6; TyEtPot, y orsi ItJS POtUftG 

y+X 8 S1JQP8S1HJ8- +H QtJ,&1, fJ6+H 8 irtPJOl 3U1HJS vJ6 fOl, JHO 8 ire *J6 

©jg jhg vie ot ojh. fyEtPot, +p y dji itjs potyna, pasi+n run x yrta 
vie Qnz% jhg jna+ot i© x jhg, aatoia, xrs sal x Pex^t, y djl tjc airt- 

Hfl UP. 

6. -Jhg hs, aatoia, oa aaireja awxtJH, xts +6 x y£; jhg x£t +6 h^h rxjt 

y£ HOt H£D G+6H rHGJt TJ6H, fUEtGA DJH OJH 3 SE6a IH X O+MGCD vJ6 OjG. JHG 

hs, aafoia xts +6 x aJoit+H je Ousi, jhg x ohi+ jhg 11© Gvioit+H vie x 
Pexjt, j na je x 'SfH, jhg «J6 x fott Oosi, ?y+c +6 yrn Ovia, u+xbi ^hg. Soah. CJ11J* XIY. 

1. Jhg hs, aafoia, da aatreja at-m-in, J> sno6 xji y unajt srofUJi 
tn Y©t feti&, orHsrtH+n xji fy+c y dsg go, bpiai y we jnuta +h sa x y£. 
8n safoia, tua a© y lvinajt xa6 urn +h Y©t TEtis? 0© y hji tawos^t 

XJ1 &> »JG rHI© YO, XJI 8P1Jt Y fJG t3S3GG X foit ©0S1, Y O^G S130 y+X 

x irn je EH^Jie? Jhg hs, T8 o^a y siao y+x x irn je eh<;ji6, seg +1 urt sa 
x fott Oosi? £h<;jl6 snao sa x let vie x foit Oosi; fystpot, xe snao x 
yrtG6 je OtA&i. fyEtPot, I sjg rm© yo, Pssi rivin x yrta6 vie OtAsi: 
pot 33foia, x yrtQ6 *je OtAsi \m iai yo ol l+m6 fUvii y dsg go. 90 sjor^a mo *ig hdn. [c*n. xv. 

fuEtPOt, h© eput <J> tjg sioqh X96 UMa6, +p v qjhji rnaJtsuHG xjo, n 

U+l a 89006 V BSO H*I1, H9XJt GO V H*JQ; TUEtPOt, V fit HJ1 atQ? tH10 

x iai, an orsi ut+D +h x aeto. Pot aafoia, jgjh d> se rni© vo, xji +p y 

U+l AWA1 +H 3A X U£, JH8 t9S-9G X fol+ ®OS1, tl U+l DO T'llO V© 01 L+H6 TUJ1 

v dsq ao. Elofoia, x*a +6 x qjowh je (DtASi, JHa x£t tia a ho Dot ejo- 

ItiH G+GH, rh1+L 8P1/Jt fd DJl DJH+PJS-1 f+DSJIP rH1© V© +H X PUD. »JHa TUJH 

fa DJi djh+pjsi f+osjip wo vo +h x pud, * L.+M6 tu+c T9 dji se rni© vo, 
DJi y ra6rte 10 ao. 

2. Jhg hs d>, "i9pa, gjhji se oot; * &imi sivjui. dah rutrns, .JHa d> j» 
upi 10 30tn aaoo6 J6 x rna9i9P, jna x u+gjghjs, jna x +G«irtr»is, jna x 
si+phjgihjs «ie ojh: pot xe u+i hji srtc hju<5, not rnajtsuna Gt£i hjus, 

TkWH tl +6 G+6H m© XJD ih 11EHHJS, 96>i J6 1l£H J6 Urta GJH 3. 

3. «Jhg hs da aaircja atJxtJH, d> utS9G xji v ivinajt siti +»i vot tens; 

J H8 +1 Gt9G,JL 09 XJ1 d> 0r$1 S19Q QrhSrWH X+S L+M. Pot +P V WQ ?8tG»l 
rhIO X &1tt+1 fU+C t9CJL 8 3JH 10 1t£, V IWG HO ¥J1 V DrS1 1t£: POt X 

aei simi i9cjl »i*n 8 djh i© it£, an 19cjl t+o xji ta Drsi h«ii it£. On 

a9fOlG, d> »8 fH10 V©, XJ1 V 3fS1 ItS GIUE6, J"i8 H«I1 PEH1; xji v Drsi HJ1 

utpoto jh+ l+h rvi© x Lota, see +4 x prtsa ii£» v dji nt£ rviffl x Pexjt +h 

X h£0 vJ6 OtJ.S1, XJ1 f9 U+l 0JHS90t£1 XA l^tPOt3r»i8- r»i1© X, XJ1 XI lAt- 

potarns 0£ 3 pot x L'JiP£t ue xj. sol CJ11J1' XY. 

1. J»ia H8, A, ^9?*, 0J*iv,1 Ml 01 X L+H6 TL+C Urt 101 4Dm 3A 1911; H9XJt 
JD d. 3J>1+ +»i U1tH, UQ rh10 S190+H: POt fUAh 8 fUh S190JL Bl X 18t %J6 X 

foi+ Oosi, x ist je x foit Oosi o«it+JL +1 r»iio x tstis vie x c+iatJH je 

3J»i. £ln 39fOia, X£t 8t 3JH+ XJ1 fetG 1 ! X£t fEtlS- JG/4HS1 X fOli ^imi, 
XJ1 +1 fJL 40 1l£S +»i XJD; fUEtPOt, X£ 08S1 3Jh+ LM6 JU£ fll+C £t t+1h, J 48 
JS19D XJD J6 L+H6 vJG HG1. 9n J>, h9PA, TJ6 t+1«l TUJ1 di <PJe t+IH; Jha J> 
J8-193 +1 J6 J6 Gt£1 yrtL, JHG J»14DW f»t10 OA 1911. Pot d> 1t£ Gr»i1+HV+©rit 

pot xjo a j. a£, j na dj.4 j>6 uout dj, i+io a* hj»i, 39G06 «je xjd; Jha A otA 
mo dj. Oja +h pel, j ha J) ho xji f9 u+l f9t u on; jhg d> no xji x Lota 

GLia U+l GvJ»iS9Gt£1 Oi, 1t£t6, POt X G£»i J6 3J> 1911. Jha X yrt86 fU+C J> TJ6 

t+14 +4 L9GHJS y+i a 3£a sit-in m© xjd; pot +1 utsuEa^L xjd 1© a© osa; 

tl DEGJL UOh rhlffl XJD U6 X£t P8XJt6J JH8 t1 S19GJL *I6 ^96^, J Ha Ut- 
SLl£aJL XJD 10 89196 +h ftD, JH3 10 JHa+Ot 10 X JhQ, fU+C +6 UP 9irthM. 
*JHa +1 &19GJL f£tD JQJHS1 S+H, JOOtO+M 10 X 1l£*iHJS *!G X 1tOLJ TUEtPOt, 
HO DJH UH> 3 J)1Qt+ J1 X Urta6 TU+C d) TJ6 t+1H, S£6 f9 DJl 8 vJ6 X S1+t+1 M X 
8J61. d. GlOt+ +H IIEHHJS; d. QlOtt +H 1tOL; d. QlOtt +H DA ^PS, POt f9 fJL 
t9G9D8 DA SOI Ptv^D WU d> f J6 CJtUt POt DA 1911, JH3 Gt£1 PEL tH OtAS1, XJI <nt xv.] sjorna aso vJG hdpk 91 

J> DJl D91 D4ht S016 SIvJIUS 41 T+6 SWJHI S91. J> T4G CJttlt POt V <5t©: <J> 
S£ ty®, 89Q06 J. D9H S4D PtJD TLJhS J> Q£D. <J> OlSO TJG C4t+1t POt S ^41,116. 

€ln adTota, pot nrn *jg *96 oj«i A foi, 4QS4ii *£ dji a tJor^sAio rmo 

Qtt&1, 4'iG JhlJt +H1© V HJtO Q£1, 4'iG UOQ +»i S S11E1 1EL, TUtC 19G6 10 UP, 
4H8 OrhltHYO +4 * 1£L mil * 440 JG S G£ JG 1tOa£Dr»i. 

2. «Jhg H8, dj> aatrcja uuvtAh, 4'ig oiso Qto, 4hg 01 v 4H06 vJG v rtL 
T8to«i rvi© *96 yrtaG, jhg a9i9G +4 Omi; jhg +p y 89196 hji +h *96 urtae, 

89196 +4 G)tJ>S1. *hG tP Y DJl 39L9G t»i G)US1, Y U+L 89196 i«i S96 L)rtG6: 

pot xe at * urta6 jg G)wsi, jhg f9 tjl q+gh tud m© 39; jng xe 19c 01 

D4H ¥41 X£ D^G GO 0SG. «JhG +P X£ £t '|J1 X UrtG6 JG OtJ»S1, SM Y: POt 
QUSI Dtl DO rh10 YO, Utt 18t 4'iG Qf£1 OlOtt, XJ1 X£ £t Tt6 UrtG6, 41 X 18S1 
8£; 448 YO 4*iG J> 341 S14H0 PES- 10 PES 89P0t 1% 8£t; J'lG Y DJl hO X41 J> 
T46 8+4 OrD4«iG/4G JG f+D 10 U1 X96 L+M6, hJIU+XSUHa+H DJ> U9Q>i4S: JHO d> 1t8 

x Pex4t +»» v heo jg OtASi, X4i D4ht jg rs, +p hji 01, oe a sego +4 t+6 q+h- 
aro, 4i X4i otei 44a iesi ge. 

3. Jha H8, DA 89irG4G 8tJVt4«i, Ol S06 TO 8t vJG ¥ T8S vIG +6tJJt, J'lG 01 
Y 4HG6 J6 ¥ CtL, J> S190 r»i10 YO, 46 X 6vJ+S vJ6 UrH OU+M PtJ3 V GrS1: P8t- 

U4t rnm V41 otei as dji oro; 4ha yo vji l+i hji irtiEO jg x q^g^s *ig 

©JG, 4«iG t9&1401 ^ l)rt66 J6 X ^tOG, JHO OLSO 3J, UrtG6, 4HG X UrtG6 fU+C 
D41 1tOS9G POtL 81 J6 ¥ DSL *J6 * lJD J6 0JG, 89fOLa, J> 8+8 YO 4H 464t- 
I8S1M PEtU/Jl, POt ^96 yftG6 DJl OrhGJD YO 41 ^ 18S1 G£: POt TUJI J> S9L 
JN rtL D41 8 8t01 4G4'iS1 YO 41 ¥ SrSDJ't! 88t; POt ^r& T4L * l0t8 0^44848 

D9, 4«ia <J> orsi oae. 8D4H. 92 aso vje seora. [c^i. i (NIU* I. 

V urta6 vie f+6 it3c+n r>ii© f+6 buymh. fa orHPSHaji. 8 dj«i to ssqjl 1© 
oejtLto x QsJowh vje Qtisi. 8 p+© urta6 orhsrtn+H * ttsiott *ie 

S 131t viG Wa. 

1. Pot 89fOia, +1 0£D 10 18S ¥J1 P+P1+ <lhQ PAG Y3t6 f J8 18S1 JUS, Ptvi3 X 

QA3 xji Ian upi ^atosjus; fUEtPot, hdPt, qeg 33, ^Eora, 8 orajhawhi 
orhsrtwi x sdoi itEis run t u+c *36 l+m6 st -jhotEG'i. -J^a fa qeg 33, ^eora, 
8 or3«j»i03JHi x«ii <J> Dse m rivih *36 itEis, 8 p+© vie x L+H6 w+c <J> or»i$ta,ita 
io a dosi Twors-: xji <J> Dsa hji ire, see +i urt uu+, ornsrwH x f+siott 
vie x+6 i3it fu+c st ooia x nan vie *iapj>. Pot fa &aq xji x f+siott vie f+6 
iait osa a jHotECi run f+6 mt iieis, jna xji J> Dsa it36rtc X36 itEis J«ia 
T4HQ xjd as«i rmo 3J> ssa, pt«iD s^'utEDr'j io qjwtsDfH. -Jna tp xet urt 
itac+n fu+c UJ6 &£otja, ot tjeaiEDrH fu+c u*i6 ot£i, ot itviP38J>+M, xji A 

DSa J'lQtEG'i V fJ06 JG XJ3 risJH X36 11E1S, 4hQ irC riJh XJD J6 3TC J6 tl 

urt us+ai, pot Ousi's seo, j»iq pot x seo vie 8t iait; pot aaoo6 vie pel 
j'iQ otEi JH6j.ai+ +1 itoi+ fja a+'i 3£a dj h+pjsi mi© rs or»i$rth+H st i3it, 

TUJ1 L+H6 D^Q fJ14 rh1© XJ3. ^"iQ L)3 OlSO fJQ 3J»i+ tJG3t£Dr»«6, JH8 X S1+fH 

vie arc itvipast; fUEtPot, ua Ht© vie Oti&i ahq ft6 0+nara, fu+c Dsa on. 
f UEtPot, ua tEarta a+i+sj'iut JDrn et nan, vji ua 3<n n^tsuEa vjd 1© oro 
r»ii© Otdsi, j><a nrtiEO vie * Qsa'us vie Ovia, xji ^e 3<n J4ut +>ii© f+6 tJSi, 

US1 8J> Jh+ D3>i6 fa DSa SUEt +H f+6 t8L V£ DS3 »ivl1 JHUt +4, J6 i»i "^ ItvICOQC- 

Dr»i +h ^ a£6 vie UDH£Dr»i, fy*i v c+iatJH vie tewJi urt +H v y+ta^itHJS. 
f yfitpot, ua usa 1© Ovia vji ua osa TJtsuEa 01 34H hji 1© taaji jqjhsi 
Ovia, 1© itoeoo m 1© jnojt, an \ji 01 ojh u^a aaiac +'i Ousi, jna e+o 
t+6 a^L, j»ia srpjt f+6 otjs jna a£t ^ ded vie y urtia; fyetpot, J>, ^Eora, 
uo n rivih oa io psip+i x or3j«ia3j»ii vie oa atrvjt Hapjt. 

2. Ha Hspj. a3QJh 1© a ota, jna f3 so *ji f3 orsi son ad; fUEtPot, T9 

JHvl+hUa 8 DJH 1© a 8 O+H J>ia 8 t©Ut OGJt f+6 1311 h8, JQGta+H 1© X t£H6 vl6 

x Q+M6. X i3ii fsic+M trea h3Pj> J0S3a+Mi+, f 3 fje+M a+H 8 otEi itouoirt pot 
V.J3, f je+M U3ia^a x sota «jg Learn +»i vet aspens, j»«a f jg+m tEarta +h ot f+6 c*n. il] mo sJG qeora. 93 

866 pot *8t ujipet; fustrot, s noni yrt Bd&urs 10 t9ie>i +h t93j3atr»is t+6 
hbo. *J»io foso dro te'i +'1 f+6 sua, yrt 001a a* x 1911, sjor'ia 'igpj., ma 

hdPS,, J1S., JOQtO+H 10 * 18»i6 JG ¥ 0+H6; AhO *rS X8 lift OOia HA * 1911, W1 

tmd a «je fiwuejt hed ve ysa. 

3. >lha +i 083 1© iss- vji h9pj, aj,a. hs * i9ii fy+c yrt »fvii l83r»ij,is, urt 
'igpj.is; "146/jnaus, xe urt ooia 'i9pj>is, <i£oraj,is, ^ogjpais, €otnj,is, 
lesrhm, Usy+ojwis, J'ia +ddjjuis. 8n <*, ^eora, dji hji t9i8Pi,jt a+s- 
1+noy+D ^o aj. *96 «i8D6, an I dji ooi has lesrim vji sgo 1© 09sitj+ * 
i9ii jg hgpA, j'ia *06 to m puhqh 1© Wa, <*> dai ooi Wj/is, ot x i9it vie 

*f9PJ>, JQGtG+H 10 IS t8'i6 JG S G+M6. 

4. <JhG »i8 +1 083 10 18S *J1 X 191L JG Wj,, f'tGJt V t8'i JG X SJOna 0+H, 
89QJH 10 QtO f8ta +'i X8t f8t1S, J'iO +'iaia<; tfJ3$,Jie6 SnfUJI +»i U+OJG 

itJQi+sj6, src J6 wo r'no Qeg+o jg oia, a96At+H saw lw,C6 jhg GJH0Y©aj>H6, 
jhg oisq &Ji03r»i, f+6 srn: V8, aho *s olso agtKi'i 10 srtc arc ooia j'ig 
s+iG^t, jhg a9Qj»i io a i+pi^a n sn?yji +»i ma; fyetpot, I, <<£ora, osg r»ii© 
*,jd ¥96 urtG6 J6 Ji 101 *jd +'i * UDii, f J6+M prtsu+ raie'ia dah jtr»ia ptJ3 
* lota. Pot <J>, ^eora, Aha 3a atrxjt ^ogjp, T^a a+H oj<iS9ot8ija itgsis, 

AhO 19CJt6 JG X+S- 1911, 3A * YJ'iO JG *I9PA. «J'iO 118 G+G DJO'i+PJ, fit vJP+S r*i1© 

y totG, 180+h nj»i r& y t9SU'is+a+Ln+, Jhs^t+n y s+»i6 jg ^ 1911 n«i»i et oh 
tjg6, +p L)9 g+g h*n 19C vjd ^ una jg Oja u+^ ot a+ittj'is; fystpot, aj> isart- 
+m uw 8t dais-, ^8t aira dj>i hji orD nj'i st ostwiis; r^JHJ.j-6, ^8t aira 
yqa on nj»i et ostDJhis, j»ia lj9 ma hji a pe»ia sijius ji y iesi G8. (N"11J* II. 

1. X yrtG6 mc ^Eora, \ atr^Jt jg 'i9Pj>, sieo r>iio ^ 1911 jg H9P*, eput 
m gjl jg H9PJ-: — 4s, dj> agirc-ia cw^tJ'i, I, ^cora, joota+n 10 * t9&i*j'i$+- 
a+i+i+ fy+c J> J3 rnajt 10 Oja, 10 sjom+pj. da»i jp+s y+x soajtws. ^a xji t)> 

0J.1 t+G 3J. Q8tDJh18- JG VOt S+M6, Ji OrD H +'i10 * 1J311 ^+S 0£, XJ1 J> 3J>1 09- 

ot£t rhio v© x yrta jg Oja; <i'ia r voisjie6 ho, x«ii J> tjg f+^Jtio a+»i 
g+i+^jhi +h x jp+» jg 3J> ooi+n; an A x+s a£ jd y£a as 1 ! y+y Drc 3ota96At j'iG 

JM6A91+ POt X yjLP£t JG YOt S016 VJ'i I TJG T+XJtlO a+««. Pot a9fOta, J6 YJ1, 

Y fJG a+H oaga+j'n rhi© ¥ urta jg * lota, fy+c I tjg o+g'i r'no yo. 9n 

89T01G, ?8tQ»i Y r»i10 D9, J'lO »i0 XJ1 3J. X fJll JG X 0I-1B1PH Ot98irt JG 
"MCi JHO TtL, J> OJ»i Ul YO Or»iSrt'i+H YOt LOIS, fS XJ1 Y 8t 890+»i+H 1© isart 

+h 8-+H, fy+c $+«i Ji9tJL GJt+ jajD+'wai r4i© 39; Y8, Aha jajD+Hjai ni© Ojo; 

Y8, +1 Ot9GJL DJ. SOI J'lO 006JL 39 1© Dt+HO y+Y D83 89POt V TU6JHS JG 3d 

Oeo-Jt, yji A 3Ai US1+PA rmo yo or»isrt»i+n x y+ojahjs jg YOt fsm; Jna 

©ISO +1 Ot9GJL 39 ¥41 S> 3rS1 Y06 SO 3rC BOlO'i^S JG S19C Or'iSrt'i+M YO, 
89P0t Y©t y*G6 Aha Y©t C+lOWi, 3^>i+ JG f©6 P9L+M6 8t JOS90+M I^HOJt J'tG 94 aso vje qeora. [cj*i. il 

cesi, Jha qjwoji aspot ©ja, tu+c l+h +6 ii36+n mo ©via; auq n sno6JL 39 
vn ve we on n ft¥4t 1© T3t v itaetH yrta vie ©via, ye, s yrta tmc TauL 
x yosa^a sot. 

2. fuEtPot, m arta^L oi sot, xji <J> D^a a ornsitEHa 83006 je x swoi 
oroj'iawhi fiiic * we tas3ea p-wa ©via, 1© -ja^ntD y© jootaw 1© Y©t otj.36, 
io ,m8t<; v yo»ia6 je *06 fo et ottjat yonaja, tnsua vie ornsoiw Jha Tdiw 
vet uo«ia6; jna xo6 to tjg »kji atn uo'iaja, wua vie p3shm nun x iidsm 
yrta vie ©via, we ajojt6 iiesi 1© i3ts x£t soie, j>ia yona *£t ojihmi Dj»ha6. 
8n, hviiy+^su'ia+n x 8t8i»as *ie ¥ ieso, <J> ar&i a© joota+n 1© x swoi ora- 
j>ia6 je ©ja, j';a m v© or»isrwn Y©t y+ojaws jna javmh£DrH6, +h x itJ6- 

AHS vJ6 V "1+Ot +«i T8t1, 4W X atOQ«i T8t1, J'ia rHQAI ¥ Ql8»iS vie X n3tSM A vJ6 

v 0LDA1+ ©via. 

3. f ystpot, <J> srsi ui y© ¥ it©L Joota+H i© x ii£»i»ij» vie x yrta vie ©via. 
Pot aafoia, J6 J> JHoyAta vie x lota, xrs oed x yrta rw© Da, se+m, ^Eora, 
oji xe n m© x udii vih ¥ 3vito, J»ia aaoiEt x yrta Tytc <J> dji ote x rvi© 
vts nan. 

4. J'ia hb, aapoia, 3* amtJH, xts +6 x yrta Ty+c <J> aaoiEt rvio yo, xji 
Wit vie y© Tje aaorn i© srtc pot ooia, J'ia pot s+ie^t, j>ia oi djhjt vie 
iwDrs ot6, t'i x Ty+c xts una, tu+c +6 8 una vie itJD+s- rmo y©, j»ia 1© Y©t 
saa arL jasna dosi iuhwu+. «J'ia v tjhb vie Ttvie+a-iHS tjl suiq nj«i y© 
oosi na6+Mi+, vji y© Tje raiE'ia daw t+c^6; Jha aaoo6 sro vie y© tjc raisna 
sot jarnarHiit vjh vji vie YOt qwywh, y 8t itpua n +h v nna vie YOt T8tis, 
•ina y£t si+p hAQS jna n Tja6, aaoo6 vie x Ovisni^js vie YOt jijwi, jna irt- 

S30+©1 YOt atJWJh 83006 Y SH06 ¥41 Y 8t 3J1Jt KJH YE. 

5. -Jna hs, da aw^wi, ao y &no6 wi Ovia srswwL y© +h xt» l+h ? 

a3T0ia i. S£ rh10 Y©, HE. 3n T3 OrHQAOhAL Y©, AHQ +P Y UtS+S1 t«i K36 
L+M6, Tt6 <5r<i34Hi 3rsi sisa+it oro rm© Y®. YJ1 T3 u^a DO YO ¥J1 T3 OJ»i 
i3ts yo, jna y+x yrN olshs vie t+6 j. T3 ojh sdai yo 10 k ar&i. VJ1 Ta 
yqa t+a y© PtviD k+s +h+oy+i+ j»ia javiD+hEDr^i. *Jna, xji y yqa t+s-H r»ii© v 
yrta vie t+6 orojHae, j«ia wi hji ^+s nua vie Y©t Tsm aasitjt Y©t »ot6. 
L+mo vie YOt at^iwi, uo rhi© Y©tsjte6, jna a pjD+tYrt y+v ot, jna Pt3 y+y 
YOt srasirns, xji ^e 3£ a t+c uo r»iio y©. 3n aspot y S3© pot ttcj6, sao 
y pot v o+narD vie Ovia. J ha sput y uq raiEha 8 tot +h Ousi, y dji raien 

T+CJ6, +P Y S30 XJ9; Jha Y Utt S30 YJD, POt Y +H1J'i1 1© a© 093; 1© OlOX X 

heoAQ, j»ia 10 P3a x Truott, jna 1© t+a^t£i v o>mte, j>ia jaD+ntsut t3i3P 1© 
x sio, jna x jpt+oi^ia. 

6. «Jha 4©, da atjxwh, A Tje siooh r»ii© y© ornsrtHtH nua; j»ia xo6 vie 
yo Tytc Tje jpi+oua YOt HEart >i»ia irtsso+oua t+d 83006 y yrt itea tn Y©t 

T8t1S, vie X L+M6 TU+C Ovia TJL Q+C'i Y©, TIW1 SB Y v!6 t1 ? 0© Y Hvll SH06 

x«ii src L+H6 et jajDwai r»iio t+3 t© ot3£ua oi pud? «J»ia v urn a3tn MS 
J6 iwDrs t4 t+6 &J>1 J6 x rxrit, «iha ol pud +6 vie x ar&i; J»ia pot x SvJiP-sea (Mi. il] aso vie qeora. 95 

AhB TJL T3 OtaEUQ XJD, XJ1 X£ DSQ 091 T+6 QrDJ'iODJ'ilS, JHQ QLOWA TtD POt 
J6Jt. oJ'iO H8 cf> DEO J'l J'ia JG S13Q+H rVlffl V© QrhSrtWI X+S ItAO. J«i0 

urt +1 hji ¥J1 J> Drsi si3© rm© v© orhsrth+H e otosjt otAD, da ten ma 
tasj+s josaa+mt, aaoo6 jg v©. 8n x urta jg ®ja 3rtx,4'i6 D3 33006 vie 
Y©t ©tos^t ou36. Pot asfoio, xrs sjl x lota, xts i3ii ssq^ 1© ujqs +h 
woum; xe rnajtsuna hji x so*niY©t6; pot xe S30 1© jqsq+©6 xjdsjig6 
ih oronm totarD6, aaoo6 jg x l+m6 tu+c urt t+in orhsrtwi Qeg+g, jho S-ji- 
0Dr»i t+6 srn. Safoia, Qeg+o jhg &JiODr»i itoit fja djh* uag6 Jha ojh- 
ov©aAH6, me l+m uj6 jajD+hJsi aapot D3, sal x lota; tuEtPot, xrs sjl x 
lota, <J> fje ue x+s i3ii PotL si jg x una jg <53tosJUD, a* x ist vie dah 
eta, xji d. dai t£6 n rm© oa e tAcrs 8tj»ic ptJD x Pt©i je x u+'i6 jg <to6jp. 
f uetpot, J> x lota ©ja u+i hji srpjt xji x+s ian dji a© uo rm© xjd ue 
ota. fiiEtPot, da stJXtJH, fat D3, jho teton 1© x urta jg s lota; pot xet 

DAI HJ1 AHi DJH AOm V© fJG SEG tl 3 UrH UAP; AW OJHQY03AH6 f3 DJI ?J6 HrH; 

pot <J>, x lota ®ja, aauuL +h x cjs-mt jg utD+n. Jna fotarac et jh jsjd*- 
HEDrn aapot oa; xrs sjl x lota jg fosis. fuEtPot, vis iaii djl oai 3i 
orosi'iaajHis, sjl v lota ag fosis, ot orts^a a x u^a pot v£t seqs. Pot 
+p A u+t, sal x lota je fosis-, t£6 n saa rm© oa, J> u+i orDjna da iaii; 

rXJtUJ.6 X£ DJt fEtO 1 ! rhi© X36 L+M6. Pot aaTOLO, J>, X lOta, TJ6 Sdh X SJtO 

j«ia Trta x oot»i+n jg x aout6 vJG da iaii +«i x una vie QatosjuD; ye, jna +4 

01 X Uha6 vJG DA 1311, 33006 JG X U+OJaHJS AW javJD+»i£DrH6 JG XEt f r63rHa6. 
J»ia <J> Lit HJ1 SrP^t, SAL X lOta JG fOS1S, XJ1 X OtA6 JG X PEt 001Jt6 JG 

x+s iaii, ?y+c d) tjg ua 81 jg x una jg ^©sjud, dji orD n r»ii© D3, 

AQAHS1 X OAh JG DA 1311, SAL X lota JG fOSIS; POt X£ DJI »iJ1 130 JUS 
0J11+G X a©1Jt6 JG DA 1311, 33006 JG XEt IJ'iaJtHJS, SEG J> DJI G+6+1 XJD U+X 

8 sot orts, 36»i m© a3sitroDr»i: pot xe dji »iji orDti totarD6, uo rm© xjd 
jg ota, sal x lota jg fosis. 

7. «JHa H8, 33f0ia, DA 3tJXtJ«i, Y HO XJ1 X36 OrDJHaDJHIS Urt Q+GN 1© 8t 
PBXJt 13TA, fUEtPOt Y TJG 'lOh XJD 33P0t; JhO Y fJG OrD rhi© Ot£1 OJHOJDHE- 

Drn; pot y we an X36 LW6, tu+c y oi hji 1© fje ar*i. Qstoia, y tjg arn 

0t£1Jt +4+OU+1t6 XJH X l£Dr*iA1S, 8t StJXtJH. Y fJG 3t00H X fEtIS JG YOt 
1JH3Jt UAG6, J'ia IJS1 X OJHPtaJHS JG Y©t C+iatJ'i, 33006 JG YOt 3J0 J06- 

jdii6 aapot xjd; jho x sja+M6 jg XEt tetis asahq n 1© Ojo jojhsi yo. 
Jna 33006 jg x swoihjs jg x urta jg Oja, tu+c orDjL as«i jojhsi yo, 
djh+ fEtis aAa, i3tsi u+x aai u©ha6. 

8. 9n aafoia, J>, ^sora, usa siso rm© y© xji et i+ot +«i Teti. Iqo 
rvi© Oja u+x prtDHJs jg da'io, j^a he r»ii© f+D u+x jossa+n pel, jho f3 u+t 
orhsoi y© +«i Y©t jpuoDr»i6 j'ia T3 uti itaa Y©t 006, j>ia sj'ia a84 srsits 
run xo6 f© sao Y©t assitroDrn. 

9. ot y xji et i+ot t»i tEti, i+pi n Y©t tjo6 j'ia t3S3G x 1136+n urta 
jg Oja, j na pasi ru'i Tt6 trc; pot y oe, tp Y©t DA'ia6 et prtD, pot ABM. 96 a%) sJG QEora. [c>n. n. 

9n yo, yo, fhw v© *ji et hji itot +h Teti; W1 et p+il+ s+e ae aapot Q-ia; 
pot J0s.n1 v taum, s uihq +6 ortsi pot vot seos; jho x IedKais fytc 
8t HvJi p+ll+ uo r>ii© v© (hjejtxaus, se et ortsi y+v s sot orts+n,) dji 
sorts vo 3e»i rw© assitroDrH. «Jho x iad snaa+it orDJL, xji josjh y 
tsiJHi, xe dji irsjs x wie *jg vot +»ifjt+ir»is, jhg v lota Gja ytt 130 jye 
x tiers si ptvJD jd™ vo. aafoia, x l£Dr»ij>is vot auwi, wo v f£i, ad- 
006 *jg ^et p+il+hjs j ^a x orts+n6 fy+c tjl oro nj4 *£t so+46, et Dot tiers 
xj'i vo; pot *e tjg H*n prtoji'i ¥ onjha^Hi *jg ¥ lota, fytc yj6 o+e«t 
m© et pexjt6, xji xe Dsa tjg, s£e ti yrt urn yj>p; jho o*jMQV©aj>»i6 xe Dqa 
tjg hr»i; J»ia XEt D<ia »iui a f0tarD6 orD+ua -iom xjd. 4ho hq x+s orDJHa- 
D^»ii xe ra6rte 10 03i; fy£tPot, aaoo6 jg xis ra6rter»is, tn oa-iw xts oro- 
j«igd^'ii, x lota ©ja y+i »i*ii aasit-jt xjd, an ytt a Drts+pu rhi© xjd; jhg 
yrn ge xe dji aaoro s ausi i3ii. asfoia, XEt frearnae ire XEt yj.66, 
jha v&t yj>ee Ire XEt Tr6ar«ia6; j»ia X£t tr6ar»ia6 j»ia XEt yj.66 ire XEt c+i- 
ot/j4; j»ia x£t r»«aaiap jho xst mtja iorta6 vo, +6 aaoo6 jg * woum 
*ie XEt pexjt6; fyetpot, fs ore a^ut et vo xjh xe, i-h x sj.1 *je vot ot£i 
Qt3£irt? 

10. da awxwn, <J> pat, xji rnus v dji taum ue vot s^6, xji XEt 
so+H6 ya a fyj,ut yj«i vot6, fyjn v dji a atoi lit* wa aapot v Lton je 
Oua. f ystpot, e oraj»ia5J , ii d> o+e r»iio vo, tu+c +6 * yrta je Oua, *ji v 
taej.i >io Dot jojhsi vjd, aaoo6 J3 ^ aetonjs je ^et so+H6; »ia^t dji v ta- 
e<iL joj«isi vao aaoo6 jg ^£t p+iLt'iJs; an v dji taD^Dajt VOt 04 P+IL+HJS, 
jha taDJDajt xji *£t p+ll+hjs oed aaoo6 jg *£t pewtc f UEtPOt, v dji ta- 

DJD8Jt VOt C+iatJh, f8 XJ1 V TJG Otaca XEt f£t1S 33006 vlG V JQ6JD11 VJ1 v 

Tje sji aapot ^d; jho olso taDjDajt ^ji v de, aaoo6 jg vot p+il+hjs, am 
vot c+iatJh r'lio aasitroDrH, jho ^£t s+H6 a fail n*JH vot tjo6 ji v iesi ae. 

11. O da atjwi, fetoh r>iio da yrta; Jt86 * pJortii6 vie vot sot; deo 
votsjie6, yji v De jyeo pwd v sma^t jg ojl; j»ia ios votsji66 pwd y 

1E'i6 vJG Ul, *J1 V D£ hJT 330rD £'i<5JL6 10 V OJGl, 10 8 06S1 +h10 VJ1 LEO *I6 

pj.t j'ia at+Dsio»< ?ytc +6 x sjorna oal. Jho hs A, ^Eora, sieo oak Dot L+M6 
r»iio x nan jg hap*, yoth+n v^d jojhsi Pot4to£Dr4 jho us+GfrsHJS, J4a agak 

OAHO vJ6 S+H, 1JL+H Y4D ^ 0P9t OvJ»iSaoyj'iSJ6 «J6 XJD; J*iO 8 trnatjaL 18t1 -16 

* itosaatM6 vje ^+s nail, f y+c ns aaojH 10 a WDrtrs, ojhji a wh nun xa6 
ii£is; an ww m ^£t itosaa+ii6 et t+in nun v tetsjt iteis, jhg *£t yot6, 

JhO ^£t Or»i1J'iDrH6, JHO * t£'i6 JG "S£t 0+H6. ^36 1IE1S 8t 0010 ¥ "1IE1S *J6 

^Eora, Jha se yrt deo a* y fj>ia vje H3pa. *Jhg * deo jh aw vje si30+n *36 
urt96. <wi. in.] mo v^6 qeora. 97 C4TU* III. 

1. he, asfoia, n osd no ies xji cJ>, ^Eora, tjc+h o+'i+suta ore m© da 
nan +h urto, (jhg J> oj»iji tAi an e i+u jg da yrta6, a9ooe jg x a+p+orn+ 

JG JhQtEG+M 8t lirta6 rivJN 11E1S,) J'lG 119 HO XJ1 X L+H6 fU+C U9 tA1 HJ»i 
1IE1& DrS1 t9D£h; an TyJISOJGJT L+M6 D9 tA1 HJH Jh+ L+M, S£G +1 a riJh 

iieis, Drsi ut+D jhg cjh+d jue; an U9 gjh m a p+© yrtG6 ru>i um, Ty+c 
u+i o+e 8t c+igtj'i, jho oiso et agirciG at-m^t, 8 sdoi Q9Qt9 vie 'i>ju<; or'i- 
srt»i+n rs, ot or'isrwK *£t P8*Jt6. Ms +h x+s l+h 119 go tgsj+s; jhg ye 

l£an G+l+<i,J»iU+ 10 JhOtEGH X96 yrtG6 HJH 11E1S, T01+M XJ1 8t 891^6,40 
atJVtJh, JHG 8t C+lGtJH, tltl T9S9G XJD y+X UMOPSl TStlS, J'lG ISO MJH XJD 
XJ1 X£ D£ irtH U+X <JJ+ JHG »iJ1 y+X SJtO, 'i9XJt U+X ©rYWDII, OrHSrt'i+M XEt 
PI*tS1 lEtJHIS: POt, POt MS +H1JH1 TJG U9 T+1H X96 L+H6, XJ1 *E D£ 'lO XJ1 U9 
»i+© JG (DtASl, JHG U9 fJG 8 T01 vJG T+6 QlOt+ D,J»i+ Tr'iGtJG Y9t6 89P0t T+6 

on+n; jhg hji o»iit m 8tsji66 tjg 8 toi jg t+6 oiot+, an o*so ot x toi+ 
itjp^is fu+c urt agpot rs. 

2. 99T01G, X£ 8919GG +H QtASI, J'lG UrtDtll X p8"!Ut +»f T+6 *i£D, J'lG GISO 
1)9 lirtDH X P8XJt th T+6 H£D. -JhG POt Y+S- +VUH1 U9 091 X 10 JG 906J6, +1 
1*J+'i1+H 8t S0L6 10 T+3; JhG POt X+S 006 +1 +6 S«JM01tPJ.G rH10 VS- POt tAC- 

r&hj», 9GH J6 n IW6 J08HUG r»iio £at«ifJD +'i x u+LajtHJS, 10 a oagawHi 

r»i10 X OrDJHG6 sJG OvJG +H vlPJt+H H T+6 &I"H J.6rO, fU+C +6 8 S+mtltOG «'G 
OvJG JHG T+6 OHL+ 890-114 S^rH. f UEtPOt, U9 STtC Y ItJPJIS, 4HG U9 TJG OJHt 
tJG9l£DrH6, JHG V S1+t+1 JG 1tUP9S+; JhG fJGtM 01 X36 L+1HJSJ6 D9 fai£»i 8 
fOI, JHG 8t PEL 890rDJL T'lDEOH, +»iSODrC XJ1 U9 ItOlt OJh OrOJ'iG t'l X h£D JG 
^96^, JhG V GJtt 1t96 08£ rS, Ot X 38'i1+h6, Ot X U£66 JG X S9; 'iJGJn9- 
U* X lOtG OJG DOJL rS 8t UgO'lJS, XJI U9 3£ »iO K.I1 +1 +6 8A Tt6 OtES, JhQ 
T+6 Ot£1 OJ'lG9SJ'iDrH6 f»i10 X C+lGtJ'i sJG 3JH, XJ1 U9 TJG 18t 10 GO X96 L+M6. 

3. 99T01G, Gt£1 J»iG 3£tGJir& 8t X UrtOS JG X LotG. f8 T'lSMCJai £t 
X GJ1L8- JG X 3tS1Jt+6 JG T+D; JHG +1 +6 +31JS1-aU XJ1 3J»l DSO PAhO 81 01 T+6 
L£6. J'lG HO 3J«1 HOJL JG T+6 U£6, SEG +1 a t9G9lG r«i10 T+D; TUEtPOt, 8tJX- 
tJH, G9S1A6 4J1 X tJG9l£Dr»i6 JG ©JO. Pot a9T0lG, 8A X 1£t JG T+6 UrtG, 
3J«l OED riJH X PES JG X rtL ! TU+C l"tL yj6 Ot9£1JG 8A X 18t JG T+6 yrtG. 
fWEtPOt, +P OJG 89+M £81 10 S19G, JHG X yrtLG UJ6, J'tO 10 S190, J'lG OJ«l 
yj6 Ot9£1JG, O VAh, TyA HJ1 £81 10 OnJHG X rtL, Ot X yrt03r«iD+1 JG T+6 

TJHG6 run x pes jg +1, JootG+n 10 t+6 y+i j ha iusrt? fyEtPOt, aunuH, 

S90 »iJ1 10 OSHSJl X LOtG, an 10 IEO OS'iSJI PtJD T+6 TJHO. POt 89fOLG, 
V Y0tSJlG6 hO XJ1 T9 G8HSJUL +H y+6GrD, J'iG +H SrSI+S, J»iG +»r G1£1 3rtS+, 

oejt 01 t+6 yrtos; tyEtPot, a9ir6^a aiJ^t-iH, a uofhsne r'ri© ro lio x 

4104DJH1 JG OtAS1, T+6 Ohlt adOJIH Srh, J'iG V 3£ r81£ l i 8 utrwoorH, 98 aso v^g qeora. [cjt ill. 

joota+n a© * ist jg v tJ6rtJGDr i i ty+c +c +H Ousi, J»ia a it96JHUQ J6 v 
prt8i-pt©i8 jg Oust rm© Oja, f4G+n pel, j'iq raieha 8 ©so foi jg oiott 

♦H f+3 39POt f9 DJWJS'WL f+38JlP +h X PUD. 

4. >ha »i8, aaircja, setGJi hji sji J> ui vo xa6 l+m6; pot tuj. hji 8iao 

J6 X J10'i3J'i1 JG Q'U81, J'lQ J18H 1© 8 irtPJQI HJU<3 *JG f+3, J6 1© Jie»i 1© 

v »iju<; jg 8 tJ6rtJODr'« jho x yrtia i© ors? Qafoia, djl atJStJH, fa sji 

TtJP98cLJL, U1 f+3 1tJP98<»> 1© X r»ia,Jt81>l H8+H JG OAh; POt X "8-1+ttl 819QJL 
V 1t©L JH8 UJL Wl. fyStPOt, +1 8190L vJG L+H6 J6 X8 t9n+ 8t, JH8 vJG L+M6 

J6 se tarit y+t a; fyetpot, xae L+»i6 et 3Jh+pj8i,ja r»ii© rs ii8>ii+, pot x sji- 
G8Dr»i jg 8t 8016. On 39fOia, m et hji y+ihJ8J6 jioh +h *96 L+H6; pot 
©ja glso sneo *n rm© itjp,ji8 jg oia. 

5. 9ri 83?oia, x < J+©6yrt8 8i+p , i,JGn9-ii; JHa^ea9snj»6a * yrta6 jg-iieh- 
hAS, j»ia o+ia s itjp,m, ahq 8©i pot L+H6 xji xe osa hji rha^ts-uha. fyet- 
pot, 33006 jg *£t au'ia'ijs, mc aunahAS- 083 a* iso+h 39vjha * 38to, se 
om »i9a6 poi: pot ©ja tjl 180H jye Tt6 nienh^s- PtJ3 xjs, J»ia aat+GJta 
m© *J3 3;w l+hg fy+c se o-jhji r»ia Jtsu »ia, 39006 xe aa6j>ta ti. -Jna aa- 
006 xs a36j,ta +1, Ovja f jl arn +i, xji xe 38 siraai. 

6. -J'la »i8 J>, ^sora, jd ua jh aj. x &i+t+i rviffl itJP98J>+n: pot <f ut&96 
a* v urtQtn6 jg "« S-itt+1 fy+c +6 +»i 39, *Ji a* ^ sirDai+w jg s ^+©6, ve y+i 
t9<;joi x sio'i ru>i fy+c ^s w\ atia, jna tjg ssp p8»iaeDr»«. Sn a9fOia, 

JOOtQtfl 1© X $0ttTlY©t6, MS- &10»i DJl 890rD X QtS1, JH8 ^ 188-1, AH& * 

o»iit D©t PShasDr 1 !, nj'i fy+c x ^+©6 QsiH a+ta. «J»ia hs, oa agircja, fs +6 
n ivjs+ai ^41 ^96, £put fj6+n t9<5Joua x D©t PSHaEDfi, OJH jGJt a+ia ruH 

+1, SJ1 +1 38 890r3 X f^a vJG K8t OOfi^t ? Stoma, 3J. a9ircja atJ^tJH, J> 

yti rhfoia k+s 3+si^it+ rm© y©; +p ^ a© hji, a* aw 3946, oji D80H Ptvja da 
prtDHJS- in ^ &1W1, j na sirsai aaoo6 jg 3* ocjt JM6A91+ pot vo. 

7. £l9foia, 3* atj^tvi>i, a© y hji t9DJ3a^t 1© tjg t^a ^ yrta6 jg k -itjpji 
69nrs, ty+c sneo rm© * fss- jg t6tJJi, 88+m; feton, r tss jg Huai, 4hb 
tat v yrtQ6 jg 39, 8 itjpji jg * Lota; pot aafoia, vrs sjl k Lota, Ji yti 

UOh K, T8S JG +6t-JJl, UO |-'i1© 8 183 Jl+6 1t9, fU+C 8 3J»i 1SQ J43 «irt+Dl 

+w f+6 e+hvrta; ahq n oh©, Jha yjosi oia, ahq a90J>i 1© agoe. «J>ia w 083 
n© hbs kji ^ 38&i/4t jg x cwrta yjHi POtL, «j"ia f9 so xji f+6 jl+g at9 aa- 

QJH 1© 8908; AHQ f9 &J8, J> lltl "It© 1 ! +1, Ahd 3+0 J381 +1, JH3 hrt+D +1, ^J1 1,Jt- 

tjis +i 38 d©i POtL rm j ha una^t atJ»iCJ6, ahq n njt+D "iji. sJna +1 083 1© 
les X4i f9 TP©Ha +1, ahq a+oa jasi +i, AhQ Hrt+oi +1 joota+M 1© f+6 yrta. 

Jha +1 083 1© 188- *J1 8P1Jt 3JH+ 886, +1 a90J»t 1© T)1 POtL 8f3fyj1 8 1+11, 

vrw jna uhajt at4'iCJ6; an a9foia, y 38»i ut xetJG m&AU i© ut+D. Jna +1 

083 1© 188 XJ1 X 3E81Jt JG "X G+'iYrta 80 +1, J48 f9 8J8 l"H1© f+6 8rtGrH1, +1 

ot96^L 39 XJi J> Dsa i©6 ^+8 it9; fyetpot, oo jhq uro y atJ«iCJ6 ptJ3 8 yj>ia 
ji+g ita, jna at+w TU3 f+^Jt rni© 39, Jha yg y+i niro jp ^06 sen atj»iCJ6 
,ty+c et 390+h+H 1© y+iwt jys, jna ya y+i 0881 xjd +hi© v pj.t, kji ^e 38 a C4i. in.] aso wiQ qeora. 99 

srtHa. Jna aafoia, sjl s lota jg * ethvna, J> ieo jye djh+ jg *96 vrn 

JN8 1JH04t atJHCJG, JH8 i> U+l Qt8P1 *J9 TU+^JtSOJCJt <J» lift; J H3 +1 3J1JUL 

nji sji tp ti so a, xji * toi jg v+s- ita yti -ut+D, <J> 38 it96rte s ptoi setje 
m© sasjip; ryetpot, i. uti ieo *96 vrn jna uhajt atJ'iC46, jna J> yti otepi 
vjs TUttutsojcn A yti. Ieo xs v atj»ic,46 jg x yua JitG it9, j'ia otepi xjd 
+h, th x sua xetjc; j»iq *96 fytc <J> fje iiroi jp, cJ> yti oesi thi© x pj>t, jna 
arth *J3, xji xe 38 hji onajt x ©tana jg 3J, GtHYrta. 

8. «J«ia M 083 1© 188- vji x srtervi jg x lota jg v cthYrta, ata jootatM 
io x yrta jg x lota -jg x GtHvrta, j'ta otepua +4 x atJHCJ6 jg x yj.ia jite 
ita. «Jne x lota jg * Gtvma oo6a x>n ti dso a atoa jasi, j'iq ito'ia, jna 
nrttDi, 88+m r»iio f+6 &rter»ii, ti otac^L 39 xji <J> dso i©6 xts- ita; fyetpot, 

XJI "IJUVTIS Ji 3J.1 1t96rtG X tOIS X8tJ6 XJ1 X8 "UttD 4J1, XJI A 3J.1 1t9GrtG 

xjs m© 3ASJIP, cJ> i\iG arn xts LtH. fyetpot, oo xa ye; yjc x it9, j»ia HrttD 
ti, jootatu io 3J, yrta6. >1hq X96 yti <J> lies +4 x H,4XJt30si neti jg 3J> Gt»i- 
vrta, fytxjtsojGJt J> yti, ti 3Ji4t^L hji r'lio x; j'ta & a© +1 xji d> 3<n ita- 
ertG rmo 3j>sjip s hJiyotri atj»ia6 jg x ita; 4uq oiso, xji J> 38 te n Ftoi 

V8tJ6, JQJ»i»1 XS36»i, r»i10 3ASJIP: POt 11 Ot9CJL 39 XJ1 A DS8 106 X+S 1t9 
Jha X Pt©1 V8tJ6. 

9. -Jna +1 083 10 nes vji x lota jg x Gt'ivrta yjHi f+6 ye, j'ia fta x 
HJivotri atjna6 jg x 183 ji+g it9 +H x 'ijxjtso&i netis jg y G+«ivrta; srs 
+h yrn, jna sr3 ih Jhr^Jt, joota+n 10 m u+t J'ia nusrt. J'ia n 0£3 10 iss 
yji 8 ljm 1*3 nes-1 jye, j»ia * lota jg x G+»iYrta sja rmo t+6 srt6r»ii, 
ors, ui rs 00 as'i +H10 x G+«iYrta, yji y9 se teart t'i n e+nvrta. 

10. «Jna +1 oes 10 iss *ji x lota jg x G+wrta, j'ia oiso v srtcrni ujvi 
88H +hio y G+wrta 1© teart. «JHa +1 083 1© 18S xji ¥ srtcrHi s*ia r»ii© f+6 
oesut, 89foia, iso f9t; agtoia v it9. ^4a ti 083 io 18S sji v lota JG X 
e+Hvrta isoi jhb agfjta « it9,+»i X fy+c ^ yj>ia ji+g atj^c^e uq a+'i otepua; 
jna +1 fja sntJH potL, jna aaojh 1© aet Ftoi. «J*ia f9 aafoia xji n yj6 osa; 
Jha ^ Ptoi *etJG yj6 uo rhi© ^ HJiY©tru pt©i. Jna f9 s^ia en© ^ srt- 
erm, 99T0ia, * atJHCJ6 jg k yj,ia it9 fjneo't foia jg x sj+s-ivot jg ^ t©i 

^8tJ6, VJ1 M t©1 XetJG fJL 8t01 POtL 3rC S1WHL; J'ia 89006 JG K 3fC Slt^ML 

jg ^ toi ^etjc, ^ y*ia atj'iCJ6 tjg atoi potL 183 Ftoi : »t8, tp y9 ua »iji 
otepua +h *96 atJHU6, x it9 ^etJG ysa we n^ttDi. J'ia >t8, agtma, J> dju 
18 n sre ptoi, fy+c ^ it9 *etJG ut atoi poti; j^a s Ftoi vet^G <f dji ls n, 

JQJHS1 « S96H, rh10 3J,h Oh SJLP. 

11. Jna vi oes 1© nes x>ii ^ lota jg ^ G+hYrta s^ia rm© ^ srtcrhi, ors, 

U1 fS 00 1© X HJS,4t30S1 I8t1 JG ^ GtHYrta, 4UQ 89'fOia tP ^ 'iJIYOtri 

atJha6 jg x it9 ut 'iji atoi potL 3rc ptoi otso, vji i. 3e te n jg ^ Ptoi 
*etJ6, J0JHS1 ■» sae 1 !, rm© 3A»i o»i sjip. Jhq ti oes 1© nss ^ji ve y^im 

POtL Ty+yJt ^ 38S1Jt UQ TiO * HJIYOtri atJHCJ6 JG * 1t9, J'lO f9 SAQ T»i1© 

x srtcrhi, 89fOia X36: Jha f9 a9T^ta v prtsi, W1 +1 tjo atoi potL sre ioo aso vie qeora. [cjl ih. 

pt©i; j na fo aafjia oiso xji +1 yj6 Q90. -Jha T9 sjo rni© x srtGrm, 
1£0 jg ^ Pt©i x£tJG, j'ia is *i n, jojhsi x S96»i, xji J. de nt96rt6 +1 rm© 
sj-'i o'i sjip; pot aDfoia, sjo fa, x+s uh iA3 tjg I nrt+Di m, jho ti ?jl 
atoi poil arc ptoi. 

12. J'i(i +1 osd 1© nss xji x srterm sjg m© f+e 3£sut, ts onjsi xs 

WJt 1© "IIJ'i1 X+S 1t9, ©t X+S atJ'tC JG * Tt9? Pot adfOlG, +1 IIJ6 x not- 

jsi siji t'i oi x una jg * e+'tvrta. vi»ia x lota jg x cwrta sjg m© 
ro, gsmsji 39 >iji: A h+o xji ti yj6 s lot sui jg ots'ia; Ty£tPOt, J> sjg 
r'ii© x, ^ tjg hmm n xts un u>3, jhg xs agTOiajsi xji n tjl atoi potL 
arc Ptoi. 

13. J'ia m ©£3 1© ies xji x lota jg x G+'tYrta sjo rm© t*6 srtcrm, 
19© T+xjt; aafoia & tjg "iij'iua Jhmt atJ'tc jg x it9 oiso; jho xs wjsi 
xji xts siji jg ot8«ia yj6 notJt xjh x prtsi. Qn, aafoia x it9: J> tjg 
•iriiDi +i xts wh ij.d, J'ia +i tjl atoi potL arc pt©i; x£tPot, Qjxjt n, jho 

LS +1 n, JOJ'iSI X S96»i, XJI J> 3£ 1136rtG +1 r'll© 3J>H OH SJIP. 

14. <'i0 +1 0£3 1© 188- XJI X lOtO JG X Gt'ffrtO SJO JOJ»l r'll© T+6 Sff- 

cr'ii, 19© mJt, j»io a9foia JHrxjt au'ic oiso, fu+c A tjg lu'iua: aafoia 
xji, J> tjg 'irtwi +i oiso, j'ia n tjl atoi poil Ptoi. J'ia f9 sjo r«ii© x 
srter'ii, wo mj-t j'ia 39fOLa x issi: a9T0ta, x+s tjg <f iwhua +h 8 osa 

S1J1 vJG OtShG; sl"ia <J) fJG »irt+D1 +1 X+S UM 1J>D, J HO O'llt 8 nsti jg x 1t9 
TJL 8101 POtL 1£D Pt©1; J'lO M mA1 1811 JG « 119 TJL 8101 POtL UJ.IG PtOl; 
89'fOia, cf. TJG HWD1 X+8- 1t9 WO Mil© K r^Jt6. 

15. sl'ia +1 0£D i© nss- sji x lota jg x c+wrta sjg r'ii© x srtcr»ii, 
iiro jp x au'iCJG xji tjg HvJI aioi foil 09a ptoi, j'ia os&i xjd +hi© x pj,t. 
9n aoroia, x srt6fhi sjo rhio Tt3, ui rs nt©H n, Jha a+o jasi M, j'ta 

4WD +1 8 L+U UflOJt, XJI UITJIS +1 3£ at+)1 POtL 090 Pt©1 rHI© X, XJ1 X8 
OJ'iSI L8 +1 H JOJ'181 X 836«f. J'ia +1 0£D 1© 18S XJ1 X lOtO JG X 6+HVrtG, 

j'ia x srt6r'ii sJG x lota jg x Gthvrta, a+a »irt+D oi x Ptoi *ig x G+«ivrta. 

1G. J'ia M 083 1© 18S XJ1 8 Wit 1dD TJO 18S1 JUE, JHG X lota JG X 6+4- 

vrta sjo r'ii© t+6 &rtGr«ii, or3, ui rs- oo as'i +'ii© x Gthvrta, xji m se 
i£art joj'i +'i x G+'iYrta. Pot aDTOia, x u>a oiojl H9t, j'ia x ahq soh 
or3JL; Tt)£trot, ^ Drsi i£ n Ptoi, joj'iSI x -&96H, r«ti© 3J.H oh sjip. 

17. -J'ia +1 g£d i© nss xji x lota jg x Gthvrta, jho x sriGrm, ujhi gsh 

Wl© X G+'iYrta: JHO X£ 0E3 10 X 1t9 T©6 *iJ1Y©tri atJHCJ6 tjg a+H atooh 

jp, j'ia x uua atJHCJ6 tjo a+»i otspua +«i: jna agTOia ol sotis jg ptoi 
a+a orsajt x it9. 

18. -Jna +i 0£3 1© H88- xji x lota jg x Gwrta a+a iesi jg x Ptoi, jgjti 
son Joota+M i© +is »ir38Jt. Jna x lota jg x G+Hvrta sja, a9T0ta x+s 

UH 1J.D TJG Ud HrttM X+S 1t9, J HO Ji TJG L£0 H r»i1© 3J.SJLP JQJHS1 X S96H, 

ore ptoi. 9n aaToia, x+s uo +1 tjl atoi poil arc ptoi, jho x£t +6 wh jg 

+1 TU+C +6 090. J*iO 39T0ia X£t 8t 01 OJ> 1 !06 JG 8JQ P101; J'lO +1 ltJP+UL (Mi. in.] aso ^e <j£ora. 101 

D9 HrL+n, HvJiytxsuHa+n 01 st ieart: si'ia hs ti otae-JL sa xji J> D^a i©6 x+s 
ltd. -Jna x lota *i6 x e+nvrta sja r'n© x srtervi, fy*n dji ya ao i-hi© x 
it3, xji J) oe it36rtG jqj'i osa pt©i xetJG rYi© sah oh sjip? >Na x &i»t- 
erm 8-ja rmo f+6 sesut, aafoia, aaoo6 xs a+asi otepi +m x atJ»iCJ6 je x 
DAia Jits its, xe we •trttoi x tois xji xe st jug, 4 ha xe we wi "whdi; 
fyetpot xs aatmajsi xji xe 8t vji o^a. 

19. slna +1 083 10 1E& xji x lota vJG x ethYrta sja rvi© f+6 srter'n, x 

1t3 "ItvJP+UL 33 HfL+M; J'ta X tOIS XStsJG ItJP+UL 33 hrL+M 80 IvJII J6 +1 DJl 
at+H POtL 361 Ptffll. l UG,JtXaUS- <J> »iO XJI X t©18 8t GSa; J ha POt SA»i O'l 

irnrs c*> wg it36rica xjs; j«ia aaoo6 *jg xet arc »iwhl, xe we t+xjii© 
atoi potL PtJ3 x yj.ia atJ l ici6, osa ptoi. 9n aafoia, x y<j,ia atj»ic,46 wg 
©ton, j»<a fje oe-Jtuh x torn xet^ie; jna aaoo6 xji x uj>ia atJHCJ6 we 
OGJtors x tois xet*J6, n wl atoi POtL 3rc 3Gi Ptoi; Jha aaoo6 xji ti wl 
atoi POtL so src 36i Pt©i, xs aatoiajsi xji ti aaot^JL 10 iJttD: j»ia +1 
uti son asors tjnha, xji +i se a ossi wo x pj>t, Jos,m U3 Dsa ao srsLtH 

POt +1 10 1t36rt6 tt. 

20. >ha +1 oes 1© nss xji x lota >jg x e+hrrta sja m© t+6 srter'n, ui 
rs oo asH tw© x wxjtsosi nstis jg x ewrta, j»ia aafoia tp x HJivotn 
atJHCJ6 we ©iso atoi potL aei ptoi. «Jna ti oes 1© nes xji xe iuyi ash 
tm© x hJXJtsosi nsns je x ct'ivrta. J'ia ti 083 1© ies xji xe aafjia xji 
x Ptoi jg x HJiY©trt atJHCJ6 wa aaors ortrn oiso; re, x prts-i J'«a x 
■sjorna, Jha oiso x L8&1; jna xe wa 01 aaon ortm. *Jna x ujxa ptoi je 
x L8S1 wa ocjtors xji isti ug x it3 fy+c atoi potL osa Ptoi, sen xjt x 
atJHC wa y+xjta jye Jha a,ia. 

21. «Jha +1 oe3 1© nss xji x lota sJG x G+nvrta yjn, JHa 8Ja rmo x 
srtcrhi, Ttwi osa A we arn sot pot 3J. e+«ivrta? 93foia * '1+© xji ol x 
ptoi *ig x G+^vrta, sec ti yrt X36, wa aaors ortnua. J'ia H8 X36 ty+c wg 
whs- atoi potL osa ptoi, wg oiso aaor3 ortnua; j'ia hs 01 x it36 vJG sj. 
G+hvrta 8t o^a pot nrun, sec n a 1© a t+© i i ash Jha ossi +»ii© x Pit. >Na 
aafoia x+s tesi, f©6 atjnc wl y+x^ta jye, <J> ata nu'ii +h 8 osa sui vie 

GtS'ia; Y8 36H XJ1 fy+C yj6 CvJ+S fHW 03, JarG 01 fXJt H8t18 vJG X IJ'iQ sJG 

oj. c+wrta. *Jha xe aafjiajsi xji <J> oiso on as'i xji fii+c oraajta x+s 
SHUT sje otsna, xji d> oj>i ru»ii xts ita +'i x sua xetue; Jha xs aatJia^si 
xji 8 neti xetsje atoi potL osa Ptoi, Jha 8 neti xetje atoi potL yj>ia Ptoi; 
j»ia 33006 xji A niroi hvji x atJHCJ6 xewe, Jha 0881 xjs + , ti© x Pit, a3- 
TOia xe wg ocjton x osa atJHC xji n wl y+xjta jye. Jna hs, aafoia, 
h^ny+x&U'ia+H ol x oet ?ytc ya wg ieo«« jg dj. G+nvrta, x ita6 xetuc wl aa- 
oro ortnua, xji xe attn potL »io osa ptoi; Jha xa6 J> wa torn 1© nt36rte, 
1© wg tea n Pt©i xetvJG jojhsi x s36«i, rm© dah oh sjip. On, aafoia, xe 
we asors uo rm© x yua jute it3, jna xe 8t vJG ho yrtL an 10 a f+on asn 
jna 0881 tni© x Pit; jna ti otac^L sa xji Ji o<ia lo6 x^is. Un riwi osa & 102 mo vJG <i£Qra. [cji. m. 

tjg arn Dot +h da 6+nvrta ? tjg d> suona dah tjhg, xji A tjg hji nrt+Di M ? 
h£, di tjg nrt+Di +i, jhg (J. tjg a+oa jaei fi, jho A tjg TtoHa +1, jna J. tjg 
arna n; jho J> tjg sitjci poti. dah tjho gidosi oi x ae un, jhg x jhg 

GtGJL Hit. JHG +1 Qt36JL 33 XJ1 J> DSG T+O 08H 01 X 1*36 JG DA 6+HVrtG, JHG 
G8S1 XJD i»i1© V PAt XJ1 *8 DSG 8 GrthG. f© +6 +1 XJ1 ?J6 ©rtmJG DA 

G+nvrta ? 

22. Jhg +i gsd 1© i8s xji s si-tcrm sjg mo t+6 Desut, +6 w hji x upi+- 

HJS- JG SA G+HVrtG? TJ6 HJ1 X 8tJHCJ6 X8tJG OGJtorD X t©1S TU+C 8t osa? 
sl'ia 33006 X 8tJHCJ6 TJG OGJtQrD X tOIS- X8tJG, 83T018 X8 ©t+© P8S1JT XJH V 
STtJHL vie X f©1S- 3 180+H STUML rHI© XJD8JIG6. SSfOlG, <J> 88, +6 HJI x+s X 

006 xji v 1*36 vje xa G+nvrta tjg ssoro ortnua ? 

23. «Jna +i oed 1© nes xji x lota jg x 6+nvrta sjg rmo x snGrm, W1 

rs GO 10 JHG T+© Q8H X 1t36 JG X 6+HYrta, JHO 0881 XJD +H1© X PAt, V41 X8 
DJl HJ1 OrDG-Jt X Gt8H8 vJG DA G+HVTtG, POt <J> TJG Qfh OL; TUJ1 098 J> TJG GrH 
DOt POt DA G+HVrtG ? Sri, 83fOLG, X SrtGrHI SJG rHI© V LotG JG X 6+Hr 
YftG, SISt +1 8 t+1l UMGJt. JhG x lota 8JG, VS, J> U+l S18t +1 8 wu un- 
QJt, POt +1 Gt36JL D3 XJI <J> D9G 106 X 1t36 JG DA G+HVrta. fU8tP0t U1 rS 
180 JG X 8tslHC46 JG ^36 fU+C &> TJG ntJHUG +4 X HJ^JtDOSI H8t1S JG DA 6+h- 
YrtG, J4G U1 fS Ot8P1 VJD +H10 X 1t3 PtJD fLUHS X8 08D; JHG W1 r& lirO 
PtJD X 1t3 X06 8tJhC,46 T06 PtOI +6 D0S1 8+1 4% JHG ©t8P1 +H X HJIVOtn 
8tJHCJ6 JG M 1t3 +H X S1JG ^8tJG. «J«iG X+S U+l c>> GO, *J1 X 1t3 D8 NJIUt+D, 
X41, UtfJIS, J> D8 1t36rtG rh10 DASJIP X tOIS K8tJG POt DA»i OH irtirS-. JhQ, 
83T0ia, ¥ tOIS JG ¥ HJIVOtn 8tJHCJ6 JG ¥ 1t3 fLl+C A 1UH1JG TytXJtS0J6Jt 

d. ma, et yji jiag: fustpot, sji J> D8 nt36rtc yjd olso pot dah oh nrtirs, 

<J> Utl 1E0 JG ¥ atJHCJ6 JG ¥+8- 1t3, J HO J. U+l Ot8P1 ¥JD +H CHI© VJD. Y8, d> 

u+i ©tspi +h rm© vjd ¥ atJHCJ6 jg xst Drxjt it3, iwi J> de it36rtc x t©i& 

©ISO fHIO DAH OH SJIP, YJ1 fUJH ^£ DJl 8 &rP+DJH1l+ S1tJH, UtfJIS VE D8 

at+n potL osa ptoi rnio D3, jho i. de vji tjg ©iot+ +h x Ptoi jg da G+nvrta. 

24. >Ihg +1 oed 1© nes xji ^8 iro PtJD x HJivotrt it3 tu+c tjg 830rD UALG, 
j na ot£pua +h rmo * HJivotri it36, tu+c oiso TJa asorD UAia; jhg ^e ©iso 

n^O JG K HJITOtri 1t36 TU+C TJG 830rD UAIG, JHG ©t8PUa +H1© K8t Dr^Jt 1t3. 

■Jna v lota jg ¥ G+nvrta s-ja rm© x srtcrHi, niro hji x UAia atJHCJ6 PtJD x 

1t36, S8G +1 8 X06 TU+C 8t D0S1 8+1 Jt; JH8 +H XJD V DJl ©t8P1 JOOtO+M 1© XJ1 

tu+c cJ> tjg sja. »Jna U3 u+i nrt+D jojh x it36 jg x e+nvrta, jhg U3 u+i it+D 

n X 8tJHCJ6 X8tJG; JHG U3 U+l lirO PtJD X 1t36 *06 8tJHCJ6 TU+C 8t TA1HG, 
*J1 DC81 Ut+D, JHQ 08S1 XJD +H10 X PAt. JHa X+S i. G© XJ1, UtTJIS, X t©18> 
X8tJG DE 1E0 SltJHL 83006 JG XEt ©qGHJS; J Ha 83006 JG X C8H9 JG X 
8tJHCJ6, XJ1 X ©SG D8 OGJtOrD X 361; JHG 83006 XJ1 d) TJG Tt36rt6G X DJ1V©- 
trt 8tJHCJ6 JHG X t©1S XEtJG, JHG XJ1 <J> TJG ©tSPUG +H X HJIVOtrt 
8tJHCJ6 JOJH +H1© XEt Dmt 1t3, JH8 TJG nt36rtGa X t©1& JG XEt DCXJt 
1t3, XJ1, UtfJIS, X 1t36 JG DA G+HVrta DE 8t+M POTL JOJH QS8 PtOI; JHG XJ1 c«n. in.] a%) vie qeora. 103 

<J> D8 TJ6 <5J+ JOJH +H V Pt©1 J6 DA 6+HYrta, JH8, "UtfJIS, XJ1 J> D£ t3<5J+S 

jos3a+Mt+ *J1 <J> we itD6rtea x i©is jna x atJHCJ6 jg x prtsi Pt©i. 

25. fyetpot, ©o 1©, jna 001 srtcrms, xji U3 de i£art o+l+<;jhil+ u« at 
dais +h x e+HYrta, xji ua de itanEt x ue, xji <J> de at+n POtL jojh x HJiYotru 
Ptoi, tu-tc HJiY©tn Pt©i 16 ©sa, jna x dosi itJDrs Jare 01 rxjt Ptoi. fu£t- 
pot, wi rs ©0 1© jna tEEirt u+x et dais x+s iesi iad, pot 83foia x jna 

atOJL HA, JH8 X+S +6 POt V IES1 IAD XJI cJ> DJI ItOH DA €+HYrta. OlEPI +'i x 

atJHCJ6, 83©+h ji x iesi xji xe de a prtsi, jna xji x prtsi de a iesi, j»i9 

8+0 J881 X 1t36, aOL OLG JHG VrH, X PrtS1 JHG X IES1, J H8 X LES1 J'ia x prtsi, 
XJ1 01 D8 a Hrt+D1 WhS J©JH POt X IES1 IAD. fUEtPOt, 0+0 J881 XJ3, J'ia 

it©H xjd, jhs arn xjd urns Dot, pot x iesi iad, pot x jho atojL ha. «Jhg +r 

M 3 SO XJI X36 IES1 OtEPIS DJI GtO, JMG 8t+H POtL X HJlYOtri Pt©1, XJH DJU 
Y ItaiEt X UE POt XJD, XJ1 XE DE OtO; J ha J 6 X£ 830+H 1© QtO, Y DJI Gl3t 

jye x atJHCJ6 fu+c at+M POtL a+ut Ptoi, joota+n 1© x sutm. jg x ©sa jho x 
SA6 xEtJe: jhg y dji h*41 oiat jue x aja XEtje 01 ji urns, usi x tois 
XEtje D^a a 1© sitjn pot x ©tepi, jna x ©tepi xe-ug dji ut+o, j'ia * i©6 x 

1t36 J6 3A 6+HYrta. Pot +1 OtdGJL 33 XJ1 A DS0 LOG X 1t96 J6 3J> 6+HYrta; 
TUEtPOt Y DJI Ot3t JWE X 3J8, J00t8+M J6 X 010 DJI OtO, XJ1 X t©1 JH8 X 

UT 3£ a souri +h sitJML, r*ii+i x ©qa dji oe^toro x aja, j»»o x aja a ft© 1 ! 
88H j ha oesi +»ii© x pj>t, xji xe oroajt HsJi x ©tena je u e+>iYrta; jna xrs 
mi <J> su3i jue x aja ei ^e u et'iYrta; jna x atJHCJ6 jg x HJiY©trt t>3 
mi <J> ©tepi +h jojh +H1© x »tJiY©tn ita: Jha x atJ'iCJ6 jg x HJiY©trL it3 
uti i> ©tepi +hi© x »iJiY©tri atjHC^6 jg x ita; J'ia xrs u+i cJ. at+fi xjo 

HQJXJt JQJH, XJ1 XE DJI at+M POtL X HJIYOtri Pt©1, J'iG XE dji a ur»i. 

Jna x aja dji a oesi jue, ye, 3GH 81 jg 01 x una jg 3d 6+4Yrta: pot a3- 
TOia, o , ii+ xts yrns u+i & it©H 3J. 6+HYrta. 

26. >ha +1 0E3 1© nss xji x lota jg x e+HYrta sjhi f+6 srtGrni; Jha x 
srtcrhi turn jna a+a J6 x lota fja orajnaja m, j'ia atoi rxjt srtcrms; 
j ha xe urt p+o. «Jha x lota jg x 6+'iYrta SJa r»ii© xjd, Oo 1©, jhq isart 
♦h x e+HYrta, u+x Y©t 3<»-is. Pot a3foia, x+s +6 x iesi u.d xji J> dji »irt+D 
da e+HYrta: pot x jho +6 hj. ji fjna, Jha x S36H si3a+i+ or3JL; jhg +p y i£- 
art y+x Y©t dais u+x D3, y dji tjg <;j+ +h x pt©i tli+c <^ dji ie n r»no da- 

SJIP, J0JHS1 X 1J.D TU+C U+l S©H OrD. 

27. «Jna +i oed 1© nES xji x srter'iis a+a ©o, Jha LEart y+x XEt dj/is; 
j na x lota jg x e+HYrta LEarta olso u+x xjd: jhg xe a+o oas x onJHaojms 
je x lota je x e+HYrta, +h oi l+M6. Jna XEt 83©jh 1© a x HJiYotn Pt+©i 

J©JH +H X 6+HYrta; JHG X HJIYOtri atJHCJ6 a3©JH 1© QtO JH0 LtJ,6 J0S3G+HI+; 

..na x LAia atJHCJ6 a3©JH 1© a niroi jp, jna 1© a oesi jue; jhg xe am odi 

X t©1 JHG X 1J1 XEtJG 30Uri, JOGtG+H 1© X SltJHL XEtJG. «J»iG Xi v S XE l£8- 

rta, y+x oi g+i+sjhs, joota+n i© x orDjHGDJHis jg x lota jg x G+HYna, 36H 
rm+i x 8jg tjg a+n oesi jue ei jg x G+HYrta, jho x lota tjo ni36rtGa rm© 

T+DSJIP, XJ1 X 1t36 TJG 830rD JQJH X HJ1Y©tri Pt©1J JHO XE 83083 IJ.0 rH1© 104 aso vJG qeora. [en. iv. 

y,-H aja+; jna x ptoi uif gouri; jna x Lota jg x G+HYrta fja it96rtGa rnao 
fiasjip a HJiYotn Pt©i, fu+c UJ6 oosi itJDrs rmo f+3 Ptj:) x 89q+h+m. 

28. *J'i8 +1 083 10 18S XJ1 fUJH X lota JG « G+HYrta SO XJ1 f+6 PtOI UJ6 

oqa, jhg xji fte e+HYrta yj6 ho oot ©rtm, fa ooig n f+6 srternis, jhg 
sjg r»iio xjs, asfota, pot x+s iesi w> fJG U9 nrt+Di 3J. G+HYrta; JHG X8 
fiafotajsi xji J. we arn Joota+n i© 3J, y+i; jhg A fJG it96rtea x HJiY©tn 
pt©i, xji +i +6 o<ia, 9gh uo J6 +1 UJ6 +h x 89q+h+m; jhg aus-JG 8ti xs. Pot 

83006 Y fJG 8+H G+I+SJH1 +H I88rt+M U+X 39 +H 3J> 6+HYrtG, JHG fJ6 QJ11 3J. 

or3JHG3JHis, jhg fje atoi rmo 3a jqjh x wivotNi Ptoi, xji 3J> G+HYrta +6 

HO 30t Ortni^G, JHG X 8JG +6 08S1 JU£, 39fOlG Y DJI fJG <5J+ U+X 09, 89006 

vie x ptoi jg 3A e+HYrta. Pot agfoia, pot 8 um U3 im A is n Je x Ptoi 
je 3* e+HYrta rm© 3J.H oh sjip, jojhsi x S96H, fu+c sn9G+i+ qjsjl; jhg pot 
x iesi ij>d fje <J> nrt+Di 3J. G+HYrta, jna Tt©na ti, jna aro J 381 M, JHG arwa 

+1; fUetPOt, A U+l L8 n r«i1© 3J>H OH SJIP JG X P1©1, POt 8 UH 1J>3, JOOtG+H 

io xji fu+c A fje siooh. Jhg nun x ij,3 orsjL xji 9gi Ptoi dji jqjh on 

+H10 3J> 6+HYrtG, XJH U+l A 006 X OSG J HO X 8J0 10 8 QJXJta; JHO X 098 U*l 

A it96rt6 rnio DcfSJip; Jha x aja u+l A oesi jye +hi© +is oh nies. »Jna xjh 

Or3JL X S96H JHG X JHG; JHG 3J, G+HYrtG l)+l A 006 1© 8 SrtHG U+X PAt 

CJIU^ IV. 

1. Jhg hs, 89foiG, dj, atJxtJH, J6 A sjg rmo y© xji A y^a itjpgsj., 89- 

TOIG X+S +6 3J. 1tJP9S+: XJI X L+M6 TU+C X+8- HtJPJI 69Hr8- S180, OrHSrtH+M X 
T8S- vJG t6tJ4t, +H X ?y+C T9 UOHG XJ3 rH1© 8 183 Jl+G 1t9, 3r&1 D©tl+ OH 1© 
H8S. s'ia +H X GS XJI f9 DJl SJ1 f+6 fJHG JOJH X SJOTHa 1J>D 1© t90rGJt T+6 
1911, +6 X 88, Y8, 9GH X 18S1 1<J>3, XJ1 X SrtGrHIS- JG X lOta DJl 00 POtL +H 

f+6 net, 1© nrt+D jna iton t+6 G+HYna; jna eputxjix JHa s©h on,JL. Jna ts 
ausja 8t xe f© fJG learta g+i+sjhil+ +h f+6 e+HYrta: jna f8 or+SJG 8t xe f© 
dji a 08&1 81 +m© x£t oh lies- ! Jhg x urtiG dji a artHG y+x Pit. JHG f8 
arts+p^i +6 et Ojg rm© rs: pot f9 t9DJ38JtJL x ts» jg +6tJJi, sol tois- 

JHG atJHCJ6; JHG f9 S1tJCJ6 POtL f+6 fJHG6 TH1© XJ3, 01XG8UM; JHG X8 8t 8 
S1+PHJ01 JHG 8 08HS8+M H911: 8M J6 DJH+ J6 y+l H>41 f8tGH X8t f 8t1S, DJI 8 S8GG 

+h x o+nar-D jg ©JG. fyetpot, dj. 89ir6ja awxtJH, <J> 89S9C jg yo +h urta6 
jg soa^tHJS, xji y y^a t9^Hi, jhg orD y+x pu irtirs jg fsti, jhg 019G 
rm© Ojg J6 f9 019GJL rm© y©. Jhg fy*i f+6 8tD jg arts+ +6 josunaja 

10rt06 Y© +H X U1 JG X 88, f8t8H HJ1 Y©t f8t1S. Y8, 1S-G8 +P Y Utl f9t 
f+6 GJ+S, f8tGH HJ1 YOt f8t1S: POt fUJ> U+l Y GJ. ? Pot 89fOl8, 8P1Jt Y fJG 

a+H nrt+Di a* x osa yrta jg Ojg oi x ae um, y+i y at+n poil 9gi Ptoi, 

XJ1 Y DrS1 8 t+OH 88H JHG 08S1 +H1© X PJ>t? 99fOlG, y+l Y t9<5J01 X96 

yrta6? U+i y t9«5JOi x urta6 jg x ntjpjis? -Jna y+i y t9«;joi oi x yrta6 
ty+c fje a+H siooh ornsrtn+h Qu&i, 8Pi^t so djh+ fje siooh ornsrtn+H (Mi. v.] aso vje qeora. 105 

TtD; Jhe aaH* ¥ q<ig una vie Otj>si, jhg ¥ net vie ©via, jhq ¥ o+pi je ¥ 

fot+ ©OS1, -JhO OyJhC ¥ fOl+ &1W1? «J'iO 380 8 3JO *JG ¥ OtS1 1UIH vJ6 
IdQASlWh, fU+C WL 8+'» L£fl POt V©? ho V HvJ1 ¥J1 +P V y+l 0© ¥36 

L+H6, xji x net vie ¥ taa^mDrn j>iq * t,J6rt,JODrH fy+c +6 +»i Qus-1, ytt at+n 
v© i© suna \M D83 «i ho ©p% o+n a3POt ¥ aet v!6 ©via? «4ho slOOta+«i 1© 
x net vie srs-i+s-; pot srs-i+s qjHvIi a aaua, y or&i oo jye +hi© ¥J1 teo vie 

Pit J HO aWS-IOH, T©6 P1836 8t T'lOyj'iCJai, AHQ f©6 8-000 JSJ'iQJL H POt 
AQA1 J H8 A6A1, fy+C LEO v!6 Pit J»iO at+3$10H tG JH0U8 lOt&ttl. KAH, 3J> 

aaire^a atJ¥tJH, t3i4 p ii y, jho jvut +h ji ¥ sitei oei, jho orNi+w© +»i ¥ 
ye fy+c +6 «iJto, rmtt v dji raid airwt up. a yj,e: fy«n ojh J> se 
sot? Pinrit, J) a+a y© pettui, rmti A dji 331 y© aspot ¥ -iia6+H aet *je 
©via, fu+c act smQJL ¥ y+o^a u+¥ opu awa jhq pat. £wi. 1. Jhg He +1 oea 1© ies eput srs Y3t6 wa nesi jye, vet oes 8 djh Aorn 
¥ nan vie Wa, f©6 hea yvi6 Dat^s. «J»ia +1 oes 1© nes ¥J1 fa aa©Jh a© itac 
J3rn x nan, jhq no aaotet rm© ¥,43 ¥»n vet dig a ho Oti&i. «Jna fa 
ntan 3j»i+ L+H6 fy+c yrt pwut+w r'n© ¥ 1311; jhq ¥+s f a a+a ¥J1 fa 3*1 
oe^tLto x a-iowi vie ©tj=$i. «Jhg fa tearta a+i+<u'in+ ¥«n fa 3<n taa jye 
¥ fetis vie x iaii, +HS03rc ¥J1 fa a+a taa jye 3,4»i+ fern; j»ta f3 >iO+h xji 
J., ^eora, fja P8L in Onsi f© ma an, to &01 src jimto'itit xji f3 sj.1 
on m© 33. Jna f3 yj6 irtna, vji f3 fja 8 irtpjoi hvjws vie x WMoiwq 
je x i3it; fyetpot, f3 osa y©6 3rc puiutt, J»«a src net vie s-isc, jootatn 
1© v net je * a<jet. vlna f3 fja fon 1© Deo 33 PtJ3 x pcl, hviiy+xsuHa+H v 

3JH+ tJe3ieDrH6, J»iG ¥ 3/4N+ L1H6 fU+C J> fJO S3H, OrhSrth+M ¥36 L+M6: POt J» 

it©i+ fja ssh eh^i6, j«ia ¥e fja 3+h+suta r»n© 33. *Jna oiso, J> fja frta 
¥ Cvi+s vie ¥ lota si30tn rm© 33 +h e^t+ yrta, ptJ3 u.3 a© uo; fyetpot, A 
osa »ivii a DeoH. 

2. «J»ia +1 oes a© nes ¥J1 f3 oes r»ii© 33; jho vIH ¥+8- y^6 a+a f3 si30 
rhi© 33, se+H : 9tr¥Jt ^eora, A fje soi 3rc jim+o | i+i+ ¥J1 <J> 3<h siso 
rmo y©: pot * we frta Jha oiso no, ¥Ji ¥8 qojsi jasi src, nt3c+n ¥Ji 
ty+c y ooi ¥ Ovis-iJi, ot ¥ Ovioit+H vie OtJ>si; jho y we ua jye src *je 
¥+8- i3ii, ¥J1 ¥e utern ¥ w\ ye vie ©ja, auq 03i hji ¥ to je 0o6J6, ty+c 
+6 ¥ tj.i ye: j ha or«ierti ¥ to vie 906^6 +m© ¥ urtD+i vie 8 aa+n, fy+c y se 
dji or3 3JH+ frnatja Yat6 fJHS. «Jna hs aafoia J>, D3tJ3, asoiet rhi© yo, 

¥J1 ¥+S +6 8U8P33+; POt HO 3JH HOJL JG 8rC L+H6; POt f3 0«J«lvl1 1AI vJ6 L+H6 

i© or3. «Jha sput ¥+s 3JH^t a+a D3tJ3 orh^'ia jo^hsi 33. 8n aafota, 
¥ lota ©via iota +h f+6 ~8<i+t+i +hi© 3J. sot, thsosrc ¥J1 ^ a+a orHPena f+D 
+h ou f+6 yrta6. «J«ia i> sjg rhi© f+3, a3«t^si ¥8 ¥ Onsi f© dsg ors? 106 a^o vje <;eora. [c*n t. 

Jhg T9 sjg, +p *£t d^g a e QtAsi, A use h-ii G9HA m; an <J> ho twi set +6 
ho Ousi, H9*Jt TJ6 a+H, not JGJt y+i a. «Jhg <J> s-jg rm© f+3, agiaejsi sa 
x sotniyot6 ? Jhg f a sjg, ye. «Jna <J> sjg rvn> m, xjh y go h*ji rHGJt- 

S1JHG XJ3; POt YE ItOlt 1J8WA vJ8 0US1. 89TOIG, J. S€ WW VO, XJ1 HrN 
J6 X ItvJPJIS TJG W1, HQt ltJP9SAG, 8E6 ¥8 TJG SIOQH GrHSTtH+M ¥+$• QtAS-l. 

vl'iG x+s +6 H*n oi : +a tj€ atn 3eg sjh+pjsi rm© 39, pot A tjg trtG jhg S9H; 

JHG +1 OlSO TJ6 8tH 3£G 3JH+PJS-1 rHI© 09 8A X 18t «J6 X foit ©OS1; TU8t- 
POt, <J> HO tP VEt DSG 8 HO J10H3JH1 3EG, Ot 3JHQAHG 3r»1 8 US1. 

3. JhG +1 QE3 10 188- XJ1 T9 SJG r»i10 39, DO 39 8 8AH 8A ¥+8- 18t vie X 
f0l+ ©081, +H X TU+C V HO 80 3fC. JHG A 8JG rH1© T+3, TIU1 J 3 d> XJ1 <J> 
DSG 1J311 OvJG 1© DO m© X 8 SAH +H X L+M TU+C X8 H0J81 1© 8 1t©? Yjl 
X8 U+ll G9HA +1, 89006 X8 8t1 J8 V GJGl. h;J6JtX9U8, H«I1 31 U+l 8 GrH; 

an +p Ojg dji ssai x, ui xji a 8 sah rmo x xji T9 tj6 net, sol +h tjgh 
jhg +4 rtL; jhg otso, xji Ousi dji or3. Jhg xa utt, LotG, a ar»i, jhg 

HvJI MH. 

4. «JHG +1 0E3 1© 188 XJ1 TtUH <f>, ^EQra, TJG 810QH X96 l)rtG6, * 18t *J6 
X tOtG 0E3 H*JH Tt3, +HS03rC KJ1 T9 PJl 1© K rtL. «JHG +1 083 1© 18S W1 
T9 IW6 hWDI POt V Sl£» vie 3Jht GE6. sl^G +1 0E3 1© 18S ¥41 f9 8JG rH1© 
V 1911, GJSJt iqQJYJt UN ¥ 3JtO, POt d> DJI GA; TL)8tP0t, <J. 696At 1© S190 
W© ¥ 1911 89POt J. DJL GA. 

5. «J»iG +1 0E3 1© 188- *J1 vJH V 3«JtO ¥ 3N/H1+0G lirt OJ¥JtG I^QJ^Jt; WhG 
T9 S1E0 11EHI+ rhl© ¥J3, «J*iG G9HAG ¥ L+H6 TU+C T9 TJG 101 "SU3; JHG 0rHP,J81 
¥ OtAS1, JHG ¥ 18t vJG X fOl+ 00S1, JHG ¥ 3tH+S1JttM J6 EH9JL6. JHG T9 
S1E0 1LEHI+ fH1© V/43, ¥.11 f9 fJG 8+H G9S96G 8A ¥ 18t vJ6 ¥ GJ6L. JHG T9 
S1E0 J6 TJl, JHG J6 9irtH+1+, JHG J6 9irtHri irH+D3JH1. JHG T9 SJG, * P9t 

u»i J> fJ6 orotuG x rmstGHjai s+h, pot J> fje iag rm© Ojg: pot d> g9hag 

¥ OtAS1, JHG SJG YJ1 d> 891968 ^ S0t+l1Y©t6; JHG ¥8 1tfflL+ IJSItPA J6 T+3. 

Jhg 89006 <J> tjg ^r& ua rni© Ojg, <J> otEiit P9t u&i 3A oes dji a opsi; 
an A oi-HPJS rm© Ojg. 

6. JHG +1 0E3 1© 188- XJ1 fUJH T9 TJG 8JG ¥96 UrtG6, T9 O^G 8£ HO 30t, 
JHG T9 GE6 H ¥ 00&1. JHG TUJH X 3ri1+1+©G TJG yt1HJS1 XJ1 T9 S1E0 ¥96 
L+H6 J 6 T9 UJ6 J 881 1© ©+6 M ¥ 00S1, ¥£ Lift JS1JH+D1 J0S9G+HI+; tH»03rC 
VJ1 X 18t J6 ©JG 083 G8H MJH ¥J3, JHG ¥8 Idrt 06Jt0r3, ¥J1 ¥8 PJt 1© X 
rtL. >18, ¥+S L+H yj6 1196+M rHI© 39, ^EOra, POt d) TJG T90UJS1JG +1 v!6 3A 
p8¥Jt T© LU6 tH TJ6H: POt T9 TJG TrtG 3A OtA JHG JHSJtG 3A lt8t. 

7. Jhg +i 0£3 1© ies yji 19s jhg x ire je Ojg uj6 t98-iotG jojh J3rn v 

1911; JHG ¥8 SrtC1 ¥ SOt+TlV©t6, JHG TStOHG HO 30t 1© ¥ UrtG6 vJ6 XtS U+OJG 
3JH. JHG +1 0£3 1© 18S ¥J1 3JH+ 39H6 lirt G9GA6G 1© t90L£3 JHG t9&10t X l£- 
3rHA1S 1© ¥ HvJU<5 J6 X THDL; an +1 01 lirt eEH, POt X£ G9U1JG tH U0t6 JHG 

airaDJG, jhg xe tjg jh 9irtnn teitjg jojhsi rs, XEt atJxtJH. Jhg ye »oi 

8A y 18t vJG ¥8t 8t36 1© G9S1tvJt rs OrH1+HYt©ri+; TUEtPOt, V 1911 J6 H9PA <mi. v.] a%) vJG qeora. 107 

flta POtWA JOJ«iS1 YJD U+tf XEt 8tD+6, ^HQ U+S 01 *£t DAI, WS1W *H * ©via 

jna tjo jevEtsJieEDrH; TUEtFot, *£ aaoED J6 vji, ©viHQJtrt6 vie *£t jh9d+6. 

8. «J«ia +1 oed i© nes *\n <J>, ^Eora, aae-JH 10 a 01a; jhq x tjorta vie s+s 
nan aaw qjii *ih x rxjt iieis vie HaPA, TUEtPot, J. ornoi+oa sts tjorta, aa- 

QlEt+H SJ1 <J> tJ6 t+1H JOOtatH 1© S 8JS1 vie DA «ivlU<5, 8A SEtM, VJ1 X 1AD 18S1 

j HE u+y rs, J na oiso st U66 nasi jue u© j 6 +1 urt m© rs 8 ataD, U9 aa+n 
8 tOHsro j na 8 »*jud nan, t]JHajtJt6, gesi si PtjD ^atos-JUD; aotn +4 
it+av«i>vSDr«i, +h 8 utiajthjs, j Ha TEua vie st atjwi, mc ooea uot6 jna 
ornuHDrHG; fUEtPOt, ua a+a Dots si st a£6. 

9. Jna <J>, ^Eora, so xji J> Drsi $©"i 00 as«i ao 3* ©t£e; TUEtPot, J> sja 
rhi© da sr»i 3hrs, ieo xa6 iieis. >Ka J. iota f+D x l+m6 tu+c da atnut hap* 
TJa onj»»aja Da, Jha fa it*JD+si oaaau'is m© s onj>ia6. sha A deq jh Aha 
je da tAiw n»J4 *a6 ileis, ?u+c w+h tj6 at«i sdoi; jna 1© s taa^t d> a+a 
petiiJi, toi+m x<n DJHt vie da at,mj»i de taa da urta6. atjwt, «Ja+©. 108 aso vje a^rs. [c>n. i x aso vie a^rs. (Nil-It I. 

1. 8af0l8, +1 OS3 10 18S X41 <J>, 9»irS, HO+H 3J> P8XJt X«J1 td UvJ6 8 <5rS1 
DJH: POt td 101 39 +H f+6 UHQUJ9, AhQ ©ISO +H X HrtlYOt JHQ J830»i+DrN *16 

x lota. 4na awsja a x nes vje 3* ©*ja pot m. 4»ia <J> y+i ui yo «ie x 
t-JSi toc J> wa aapot ©ja, aapot I tasaea 8 tas+Drn *je 3J. s+H6: aafoia, A 
turn io fr>ii aasis +h x p*Jt4si; Jha x urta6 fy+c A fja uph ma 3* pexjt 
snao ornsrwn airtnn up, aw x <«j+ jc x sews, srno aai +hi© sj. teti. 
^ha 3J. sou fruojta; 4W J> naia as«i aapot 3d Oeojt, jna <J> oua rm© f+3 +h 
3A1+ itet j»ia sm+oeDrH pot 3ah oh sot; jna oi x ae un a+a <J> on rni© f+3; 
V8, j na tiwh x hj/i 083, Ji a+a S1+I t86 3J> e*i+6 n X«I1 +1 tan x tj6H6. «Jho 

Xet 083 8 6J+S TH10 39 Se+M, 8nrS, XJ> S+H6 8t PrtQ+6H X, JH8 X8 DJ11 3 8US1. 

*Jhg <f, 9«irs, h+© x«n Oja osa um u, tuetpot, 3J> o+n y«i6 siun jye. Jna 
J> sja, lota, f8 +6 +1 arn? >ha fa sja r»ii© 3a, aaoo6 *je xa P8L +h G)usi, 
t©3 xe fjsi hAGAt aapot trta not sa»i. -Jna 3^h+ vat6 nes jye, aapot fa iwi 

3J'i+P,JS1 f+3SJlP +h ¥ PUD; fUStPOt, 00 10, XJ> P8L fJL 388 X fOL 

2. he, +1 083 io ies, xji nuN <f f^a frta xa6 yrta6, J> aaaj»t 1© pat 8 
aa6At pot x yjiP8t je 3J. atj^wn, x hapj>is; fyetpot, J> a+a not 81 3J, foi 
sou rmo 0ja pot *J3. -Jna fyj>i <l> yj6 sitroiw +h x simi, aafoia, x ej+& 
ue "x lota oes +hio sj. 3j>Ha jqj 1 !, &etn, J> u+i e+6+1 xa at^wi, joota+w 1© 
^st a+it<5JHS t»i oai+a 3* orsjhas-Jhis. Ji we 0+64 rvi© had ^+s uina; ahq 
ti+6 8 foi+ una: «j»ia J> orts +1 »ui, see +i a pot x 006 je +»t+oy+i+; fyetpot, 

Ji IM 6+6+1 KA atJ^tJh, JOOta+H J6 c^ fJ6 SAO] Aha ^8t ItJhSQtJDr'ie y+t J> 

at+M aen y+x sjto nu'i xet oh fja6. Jna eput J>, 3nrs, fja frta xa6 
yrta6, 3* P8L aaojn io a rHDEon +h v lota; jna J> itea r«ii© f+3 y+x 3^h+ un 
sitroi+M6 pot sj, awxtJH v lesrnj/is. 

3. «J'ia +1 083 io nes, vji eput J. fja ntea, jna tearta y+x oi a+L+<!JHs, x 
lota sja rni© sa, Ji y+i otjm rhi© x JOota+n 10 xj> aa6j>t6, aaoo6 je xi 
peL. Jna «i8 aafoia, ¥+s yj6 x aa6dt fu+c J> aa6Ata ^e f+3: Xji +p +1 D°ia 
so a, xji 3* nan, v hap^is, osa pot +m© itJHsatJDrH, jna a* jh+ oane 
a aasitj+a, jna x le3rhj,is Dsa »iv4i a aasit*j+a, xji ^ lota ©ua yqa lta- 
6rte 8 tjorta je 3J. nan, x hapAis; aen +p +1 so a, a* x let je f+6 foi+ 8t3, 
xji +1 3*1 a atoi potL ji srs p+oivot ae rm© x lesrHdis, xji, iJtfjns, xe 
3A1 a atoi rmo sjieeDrn: pot ji ^ TW6JH1, et sitroi+H6 yrt een +h tasiot+n 
xjs 1© x it© P8L. «Jia xe syot +h xet teL, xji +p +1 yrt us+ai, xe ysa 
aasit*j+ et t<4orta6 J»ia rs; Jha, olso, ot x itvia+Drh6 ue et psx^t6. (mt i.] aso v4G anrs, 109 

4. fUEtPOt, J. HO+H XJ1 X lota ©JG UJ6 £31 10 1t36rtG 8t tJ0rtG6, J> 
OWG m© T+3 QrH1+HY+©ri+, POt f9 ?J0 SJO rH1© 33, fLUISOJGJt L+M Y DJl 
8SG +H PEL, 33136+M XJ1 Y DJl t3S3G +H X H£3 JG QtASI, Y DJl t3S3G +1. >lhQ 
J> TJQ PEL, JHO J) G+G OU WO ©JQ XJ1 T3 U9G 1t36ftG X tJ0rta6; JHG T3 

orGSHrnua u« 33 xji T3 u^a 3t+H xjo potL rmo x l£3rH<ns tH f+6 oh at© 
IAD. Jna <l>, 9nrs, h+© m me 8 Joota+n 1© x orG3Hrm tu+c Y3 tjo oeg; 

TUEtPOt 3<fc SOI G+G tJS1. «JhG X lOta SJO r»i1© 33, XJ> P8XJt6 TJG OlSO t3- 
QUAta JG 03 X+S L+H; JHG +1 DJl 3 OrH rH1© XJ3 JQOta+H 10 XEt PEL, POt XEt 
PEL UJ6 UO r«i1© XAH. 

5. JHG H8 +1 GE3 1© 18S XJ1 J>, 3«ir6, IUH1 J381 J3!"H X 1311 JG *13PA, ItJ- 
P3SA+M JG L+H6 1© OrO, JHO 1JS1+PA+M JG X L+H6 TUtC & fJO frta J'iO S3H. 

<Jhq A a£t tjorta xji x 1311 jg Wa a+a S3Q a+i+<;jHii+ 10 tasiot x Ieoch- 
ais rm© x it© pel +h ®ja. Qri et i£art6 tin- geh; xst ?£itja iU6 p+qsi, 

JHO X£ lift WG 3A XEt 3Gl h£1Y©t, XJI X£ 33GE3 UAIQ, JHO P3tODrS, JHG 8 

3iraLrtsi+ 1311, ph jg agjuth j»ig p+il+hjs: p3o+m run 33sis jg it£; 

GLUl+M +H 1JH1S, J HO UJHOJt+H J 381 +H X U+lOJtHJS UtX 8 DOtl SG+H Grtai 
J 381 XEt U+H6 J H3 XEt fja6 DEGH: JHG XEt SQ+l UJ6 +H X 30, JHG tH X S+33- 
Ut, J HO X JOS. <JH3 3JH+ JG XJ3 0+0 31 HrL+H S£G +1 UJ6 tO 331; JHO X£ 

urt orHi+HY+ori+ S3G+m i© 03sitJ+ rs. 

6. Jho +i 0£D 1© 18S xji x 1311 jg Wa a+a m x una, jho t£6 01 DJHJt 

JG ©t£H, J HO JG Pt©1, JHO PUOS JG Yrt06, J HO PUOS JG 01 3JHJt JG 0J1I JG 

j6Jt+ qaho, j na oois, j na uaio qois, jna oiso 3jh+ T0tsJ6. Jho *£t urt 
,jQS3a+n 3JH+ itJpJis jsrn rs. Jna x i3ii urt 8 si+phjgi 1311 fsta 10 rn- 
ajtsuna. *Jna x£t UJ6 nrL+n seg +1 UJ6 jossatn fstDHJS, it3c+n jho itj- 

P3SA+M JG U0t6, JHO OrH1JHDr»i6, JHO a3S1trODrH6, JHO 0rH1+HY+©ri+ t33J>H0+H 

xjo jg aJL, jho x at©t£Drn jg 9irtH+i+, jho x sw-jhis jna x tst jg ©jg; 

JHG 01 X36 L+M6 S1WH XJ3 H OrH1+HY+©ri1- 1© 031 XJ3 +H X P3t JG X lota. 
<Ji S£ XEt UJ6 HrL+M DOtl JG X36 L+H6; JHG J0S30+H Gt£1 11EHHJS JG S13C, 

yqa 031 XJ3 PtJ3 oo+H asH sisatit 10 aasnroD" 1 !. ^Jna eput xts 3JHJt a© 
* m orHsrtntH XJ3. <Jna d> so uot6 331U3H x "ispais jho Iedi-hj/is +h X 

OOtS JG 3J. 0E6. 

7. «Jna +1 0E3 1© iss xji & 33ojh 1© 3 01a, jna jh Trnatja jho sjghi+ 

JHO HAH Y3t6 TJO 18S1 JUS PtJ3 X 1J>3 XJ1 8t PEXJt l3fA UP1 c J3tOSJU3. 

•Jna j 6 A so xji A srsi son 00 asn 10 3A oieg, tjg+« 3+h toi run 3A x 

18t JG ®Ja XJI A 3CS1 1t3C JHO 1tJP3SJ> rH1© Xi& 1311, JHQ a30l£t X Urta 

joota+n 10 x itoL tu+c +6 tH Owsi. «Jna J. tjg a3oi£ta +1, +h 01 3A a£€, 
jna tjg t3<;j+si +h n, jarc xji jg x urtia. «Jna I son oo i© x iies jg 

01 tJSI, TU+C +6 U+X 3A 1"3a33Jt; POt J> HO XJI +H frD ^ DJl tJSI: JHO tl> 
t3<5J+S +H X 0£ fUJH 3A 30tin DJl 111 JH +3rtUl+1+, JHO DJl S1JHG 33P0t 
T+0: XJH DJl * S3 f+6 PES U+X lUSrt, JHO f3 U+l S£ rH1© 33, 0!*D TH1© 
33, Y SUSJa, XEt +6 8 IIES 1t31£ta POt YO +H X 3JHDrH6 JG 3A PEXJt. 
83JH. no aso v^g win. [cji. l x a^o *ie cjetro. CJIIJt I. 

1. 'is 89TOia, J>, ^etro, tti 8 pt© urta6, jootaw no x orDJHaDjHi jg da 
pexjt, Snrs, xji st <!dH9Jto«it de a cuii. «Jna J6 X96 iieis st sdoi, jna J6 

X96 L+H6 8t Wi POt X +H1JH1 JG X 3JH9Pt1 JG 8t atJXtJH X leDrHAIS, TU8t- 

pot, +1 Drsi Hoee a xji <J> til 8 im; an A dji hji m x lw6 jg da itJP9- 
saw, not v46 da tjeaiEDrne. Pot tuji oqo <J> tAi Dot xjh da P8x-it6 tjg tnn? 
Pot img hji xe t9G9ia x iuih jg SviiGSDrn? <J> ss rmo vo, ye; jna xts 

8TPA6JL D9. 

2. Qatoia, ti +6 josiaa+jm x«n dcc Dsa a arn jDrn xta 1911, aaoo6 jg 

X T8ta«tJS JG X8t T8t1S, JH3 X aJPHJS JG X8t 9t6, J 43 X aiAHaHJS. JG X8t 

DAH86, «ina x swhjs- vje xet hjqs; HJ6Jtx9WS, ©ja +6 jos-aa+n Dits+pu rm© 

XJD, -JH8 TJ6 hvft -46 -VJ1 Sy^ll XJD JP PtvJD X PES JG X WH3. Jna X8t 8t OAHi 
JDrH rS TO TJG DJHt t463t£Dr«i6: POt X8 8t HJI 01 SWHJQI. «Jna «J6 DJHt J6 
8t HJ1 S1tPH,JQ1 J«ia TJG P8L, TJG QrDtOHVTH UtX X fOtt "&1W1, TU+C D80JL 
DJH+PJS1 r«i10 X C+iatJH JG OAH, JQOtGtH 10 XEt PEL. 

3. Jna hs, aatoia, 10 frnatja V9t6 fja ne&i jue, jna x 1911 jg Wa fja 
ujosi sitvJH +h x una. #8 ra6rtca 10 oan x 10 jg O06J6 jna x sjan ae 
toit rm© x lota. Jna xe itopena hji; H9XJt ata xe aw&P9D. «J»iq x 106 
jo x una urt J0S9a+M swoi. Jna xe urt sojuta run on jg x pes jg x 
u»ia; jna x UDrHAis- olso. -Jna xs urt J0S9a+n Dot H+ODJtrs xjh urt xe 
vjc x h9Pj,is; j«ia xe irca Drta^t jna u^a attno x aira jg agsis. 

4. *J»ia +1 08D 10 1SS XJ1 X8 OED DJ4+ 1AD6 JQJHS1 r», X H9PA1S, 10 8J1U 

an 8t 0+H6 j »ra st t9ajt6 urt dj>i+ djh +h x psl jg x lota: jna xe 101 x 1911 
x U86 jg x lota; metpot, U9 utxsi^a x leDr»iJ>i&, jna *u/n xjd jue 81 

JG 8t IJH86, J Ha 89QJH 10 POtl+PA 8t 8-+1+6, Ot TUJISOJGJt lies JG 8t tHTJt- 
tirHS. JhQ U9 DrilHLAQ J0S9a+Ml+, J HQ SlIAQ HJH X PCS JG X IJH8, JHa 89- 

oeD jos9a+n t+c +»• ooia, jna +»i stic^t, j»ia +h nt^Drs L+H6, jna ih pah urto- 

DrhDH JG USB, +h a+ia+M6, J Ha +H DJD9HJt+, J H3 01S0 +H ArtH 4H8 OJlJt, j na 

ates jna si9t, Deo+n ot DJHJt jg iolg jg jGJtt OAHa 10 1+1 x ©tsna, jna 
ujnrn6 jg uot; ve, x D8ti ijwja Jto jna x ou+GJt, jna x asti, jna x <5jg- 
9t+H, j na 01 it4njteDrH6 pot uot; jna xrs a9+n it9ieta 10 D91 x leDrHAis, 
xe a+a hji itjsijt jq^hsi rs. 3n x urta jg x lota uj6 GJttPAa, tutc td c«n. i] mo vje qetra. m 

&18Q fHKD 8t P8XJt6, S8+H, X«J1 +hJ6DrC J6 Y U+l Q91 DA QrDJhaDJMS Y D41 
ItJSUt ft X UHQ. 

5. «J»iO +1 ceo 10 188- xji x itJpJis jg x lota ata lwih x idii jg HdPdi, 
jootaw 10 x urta6 jg ©ja, xji tp xe a+a hji oai x orDjnaDJYis-, an Dsa 

POl +H10 1tJhSQtJDr»t, X8 D98 8 a9S1tJ+a PtJD JP X P88- JG X IJH8; TUetPOt, X 

itjpjis, j na x itasis, j na x iacjt6, a+a teart a+i+sjHiis jQ60tiw ytx 01 
un srpjtw, x iaii 10 atirtj'is; iactn x to jg 0O6J6, -jna * wjhi pot tu+c 
ti yj6 o+gh; utsyea+M xjd 10 lso potyrta rm© s Ojsas, Jha aaiaG ft f+D 10 
oro J6 xo fa oitjat yj6. Jna eput xts DJHJt a+a xe iac xjd. «Jha +1 oeD 
10 18s, W1 aj, so aotn xe ojh xjd PtJD aa+n aasitJ+a run x pes jg x una: 
pot xe ata wo xet T8ti» ytx x urta, orYuworit sirt+n xjd n m© ta- 
UHirns. 

6. <Jna n oeo 10 ies xji 1© Trnatja .ina Lrti+ JHa 8i Y3t6 fja iesi jye 
eput x DJHJt jg yot6, Jha or«iu»iDrH6, Jha a+sjHBr»t6, pot x sies- jg arc jg 
x iad. Jna <J>, <5etrD, a© hji m Dot, pot x iieis 8t sdou 9ri aa?oia, da 
atJXtJH, y o»i4 go 1© x nut iieis jg HaPA; pot aDfoia, riJH xjd x tjorta 

JG 8t yOt6 8t JHQt8GH, JOOta+H 10 X tA1+M6 JG X QW6, Ot X06 TUtC X8 0063 

10 a tm. Jna <J> aai+G-it X96 iieis +hio x tjh36 jg da srn vJdha, x«n xe ds 
a ojii Joota+M 1© x orDJhaDJHis jg da pexjt6. 112 8S0 vJG *ID»i<J>. [C«H. i. % a*\Q vie vjou. CJIUf I. 

1. 8I9TOIG, +1 GED 1© 18$ XJ1 <J>, vlD^A, 39+H QrDJHGJG 3A DA P8XJt <5£trD, 

xji Ji dig m srDfUJi run X96 iim, 10 it96rtG st <5jh9Jio<:+; fyEtPOt, +h 
da aE6, J> yqa xji v dsq ho xji d> pqi Drc y+x x sota 10 1t96rtG da 1911, x 

*19PA1S, PtJD POl+M +H1© X TJHQ6 JG X£t JH9D+6, X lEDrHAIS-. £lri 39fOlG, <J>, 
JG DASJIP J 3 8 D+OJQ DJH, JHG <J> TJG HJ1 0J11 X S1J1Y018- J'i8 X GrDJHaDrHIS- 

jg x lota J6 <J> 01 10 fJG arn. 

2. J'lQ +1 083 10 18$ XJI 10 TrHGtJa JHG SJGH1+ JHa S+OS Y9t6 TJQ 18S1 
JU8, JHQ U9 TJO DJHt S96H6 JG 19$; JhQ U9 fJO DJHt $96H6 JG $9W$ UOt JHG 

airaoja. Ye, «jhg +h pah, 10 trnatja JHa eit JHa 10 Y9t6 tjg iesi jye, -JHG 
<J> TJa 0J11 X96 hei$ Joota+H io x onj»iGDj»iis jg da P8XJt6: j'ig <J> ornprta 
xjd run da $rn -Jdwh. «Jhg A deg jh jhg. 

3. s'HG 48 d), >lDJtrH, tA1 X L+H6 TUJISOJGJt Ji M1, fy+C 8t PtO, +H X 3^0 JG 
DA P8XJt. 99T01G, +1 OED 10 18$ XJI Lt9 TrHGtJa JHO 1UJH1+ Y9t6 f4G 18$1 

jye, jho x Dot y+oja ieti jg x h.9pai$ yrt G9$itJ+a; pot x lota ma hji 

SrPJt 8P1Jt f9 TJO UG XJD 81 JG X WHO vJG < 39tO$JWD, JHO QJ11 JHO 1t9- 
6rtGG XJD PtJD POl+H +H10 ^ fJHa6 vJG ^£t JH9D+6; V8, f9 Ll^G HJ1 SrPJt V41 V 

yrtG6 dsg h*ii a GJt+p*a, fy+c ?9 sneo r»iio st P8^Jt6, S8+m, *ji +HJ6Drc J6 y 

y+L HJ1 09T 0J> OrDJHGDJhlS Y DJl HJ1 HtJSUt +H ^ UHG. fUEtPOt, M lOtG 

G+a g+6+i xjd +>i ot£i sr^wm; HJGJtyaus, ?9 a+a siet y ucrs, xji ^8 d^g 

HJ1 Ut+D, an G+G G9ltGJt VAO 81 JG X fJ»ra6 JG ^8t JH93+6. «JhG +1 080 10 
18S YJ1 J> GtG G9l+GJt ¥ 1I81S fHIO 3J> atrKJt D90ID. 

4. 48 d>, D9D+D, w fyji p+o L+M6 * mi, +h ^ ssd 390 yt* dj. atr^jt: POt 

a9fOlG, <J> SO X I8S1 fy+C T9 tOI, XJ1 T9 t01 +1 UW T+G OH fJHG; JHG f9 t01 

+i +h x as xji f9 agifGJta xjd rm© D9. Jna spirit xts D>iH-it y9 09T x 

tJ0rtG6, POt +1 +6 JOOtG+M 10 X OrDJHGDJHIS- vJG 8t P8XJt6. slhQ d> DEO JH 
JHG. 

5. £l9?oia 3 J>, Ea+HjarD, jd x srn jg D9d+d. 09T0ia, +1 oed 10 nes xji 
A so Drc yot j na ornuHDrn 891U9H dj. i9it, x H9pj/i$, jho x l£DrHJ.is; jhg 

J., y+X DA OH SOta, TJG 1£0H X UG6 vJG DJH+ vJG X l£DrHA1S tH X QdPAhS JG DA 

atJXt-iH. Jna agfoia, x t^orta jg x+s- i9ii +6 jnotEGH run iieis fy+c t€ 

T4a 3A X 0W6, JOOta+M 10 X qJHJt£DrH6; JHO i> HO JG HO t,J69l£DfH, S£G XJI (NH. i] aso sje vJD'iJ.. 113 

TUK5 TJ6 8tH W), »t9XJt 1tJP98+; fUStPOt, XJ1 fy+C +6 8WDJH1 +6 t+1H. *JhG 

6. Qafoia, d) jo «J3Ji90J>, x sr»i jg £a+njar3. £l9foia, d. rot 8190 m© 
vo srsTUvJi or»isrtH+n 0O8A8, f© uj6 oea om ocjt x una je 68tjfj3u : pot 
aafoia, T9 sdm uotna jg x lota xji fa Dsa Pi9 si jg x una jg Hdpj,, j»ia 

J6 3JH+ J6 1198 f8t04 fHI© X GJ+8 JG X lota, D^G 0L80 8918t1 81 JG X UH8 

li+x f«, +hi© v utiajt»tJ8. «J»ia +1 GEO 1© 188 xji T9 a+a jootatu J6 x lota 
fja orsjnaja m. jwj xe agietua ei je x uiha +hi© x u+iajt'iJ8, J6 3jh+ 
J6 usa Teton rm© x ej+8 jg x lota; j'ta xe urt ua aj. DJ'it it9c+M6 j'ia 
itJP98J>+M6. «J»ia xe urt j83JH+di orwiv+ont a* x urta je Qja; jna xe 
urt ua aj. x ist «je f+6 8t3, Lt© x u+iajt'iJ8, rnm xe oes ass +»n© x una 
m+c +6 ooia * u^a je 6etJfJ3U. «J»ia xe a+sorcjta 8 igii, f© yrt ooia x 

1911 JG 6etJfJ3U. He, XEt UJ6 Qt£1 t9<5Jt8W J3rM "X 1911 JG GetJf J31J ; J'i8 

ei80 6etJf93U. ata t9<;j+8 J089a+m+, aaoo6 x lota fja 8J«ti ¥ 1911 jg 
0osj>8 utx x H818- jg ates mc ornie'ta x tjorta jg x ^+©6. 

7. 89foia, +1 ©83 1© 18S xji 9osi8 a+sorcjta xji x i9ii jg Getjyjsw 

083 81 PtJ3 <59t©8JU3 J1 X 1J>3 ¥41 GJ89GJ.8, 0+M vJG fy©88, UJ6 OJt+8 JU8 

ojii+g +hi© ajatirH. <Jho xe srfi+ja tn x uttajt»iJ8, jna yrt atoi a* x fjha 
«jg ^ lota, jotvis- x otei yout6, +«ii© y u^a fyet 9osa8 a+sorcjta had; 
jna ^8 fja aujn ^8t PtJ3 xji u.d potL. Jna ji ¥ ij>d vji Oos^s a+sorc-ita 
¥43, ¥8 fja a9orD josgafH H+©3Jtrs. h^GJtious, *8 fja T^a 3^>it yote 
j»«a S9t+rs or»ii/j»iDr»i6, Jha uq poih a* y sota PtJD u.3 i© iad; jhg Y£t 
WMoyjs fja agoro ortnua; j'ia ^£ f«ia atoi ho t^orta6 y+^ ¥jd; Jha ye 
a9»iJ>a m 8.^+n vie YEt Ot9£irt; jna 9osa8, «iot ^ i9ii jg Oosas, osa r>iajt- 
sma xjd. 

8. 9n +i 083 1© ie& vji Oosj>8 oo6a xji ^8 D^a a 101 +>i fte whqius. 
Jna +i 083 1© 188 xji sput ^8 yrt 101 +4 * uihqujs jg Oosj.8, 68tjf^3W 

086 8 SJhaJMW JG f+6 P8X,4t6, JOOta+H 1© fi6 3J30t+; Jh8 ¥8 8t 1t1H an »lJ1 
+>1 ¥96 11818. 

9. -Jha +1 083 1© 188 "SJ1 X 1911 JG €£t«JTJ3LJ, J'<a JG D08J>8, 8+8 V+0NJ.1 
TlO^t; JH8 908J>8 lUe J1J+»i1<Ja 1© a XCt O+H. >lha fl 083 1© 188 +«l S 886 

jg Oo8J>8, xet yj6 8 let's 8io»i atoi rm© f+3 y+x j«iot£GtH6 j»i n; jna f9 
a+a +4irtitJi x JHOt8G+M6 aj. x otpi j'ia ist jg Gja. 

10. "Jha X8 086 JH J08H1 JG yr»i C)0Wiir3t, JH8 X 818»1 J6 T+6 1911- 

J na Oot+j hirst yj6 a+8orejta aj. x 1911 je G£tJfJ3u; jna f9 ayjn u+x 

VJ3 POt X 81E8 JG hiM 3©«i6. tl 0180 81E0 8 P+© yrt86 0r'i8rtH+M ft6 
P8XJt6. «Jha f+6 Prt81 18tJh18 083 81 PtJ3 X 1st, JI X 1J>3 X lota Or«iP8'iGJ9 

x WHoyjq jg x i9ii; jna x 896Jt+i+ je x lota pji run XJ3, joota+n 1© f+6 
<irs3JHi8, fy+c Et <;r8i; j»ia x£t ao«i6 ie 80juta +h x u«ia notxirta. 

11. 89TO10, <*., vl3Jl90A, yj6 80th +'i X 0£6 JG 90SJ8; JH8 J> TJG 1+C8 10 
89 f+6 8JL; J'iG aj'iSJS+'i, f+6 8r'i, t8«iJL t'l ft6 81J8. sJhG 89f0lG J. TJG 83H, 114 a%) vJG vJOHA. [C41. 1. 

vi x 0£6 je Qm &AWWth, 8 S9t+r& Lot, «j Ha on atraDJa, 831U3H x hams 
j'ia ¥ UDrnm. 9n aatoia, x *i3P<m a+a raun arc jaejhi^ 0€Jt has; 
ve, +nsoorc xji o+h ELhsjd+h a+a aue has ei *ie x who %46 GetJfJDW. 

12. J'ia +i 0£3 1© nes xji J> 83Q4H 10 a oia; -jna, <N6tn ho saa, <ina how 
o+m a-inqjDfi 10 8 8 <;rsi wh aspot x Lota, fiietfot, <>> dji aait€Jt n xa6 
iins rni© t+3, jQ60tiw ot 3^»i 1© on mo Oja, x foit Urn je tetwi, .jhq 

83136 +H 1tJP3SJ.+M, JHa tH tJ63l£DrH6, J Ha +H X D+H+SUt+M *J6 £H^16, JHG tH X 

©+pi je &130+H ti+x nrn6, j na tu q+pi *ie +Hirnt,mn u«oiu«!J6, jna +h ot 
L+H6 tu+c 8t osa: pot X£t +e hnm fu+c +6 osa, S£e +1 one Pt*i3 x lota; J na 

XJ1 fld+C +6 361, OrDJL PtJ3 X 8J61. 

13. -Jna H8, 3A a3ireja atjxtjn, J> usa VJ1 v D^a on rm© QtJ>si, to +6 
v foit Urn vie +6tsjjt, jna irtuo vie ro &>iie£DrH, jna * ist je m t3a*i3i- 
Drn. Y£, on rm© <m, jna jp^t vot foi soi6 J6 jh *jp,wh rm© f+D, jhg 
orm+HYO +h pesi+H j na nt£+n, jna jna+ot 10 x aw; jhg J6 x lota iwal, y uti 
a S£ea. 

14. Jna H8, <J> u<ia si30 snm«n orHsrwn 8 srti+H nna^it fo iuhi n 
+hio x u+ta-JtHJS, 10 tsirtH 10 x una je Wj.; pot x£t u*J6 8 i8t<? nna,Jt f© 
urt a36J.tr» 1© irsjs x una je X£t +H<MtvirH&; fU£tPot, xe luhi n +hi© x 
u+iajtHJ&. Jna X£t taajt aa+n 8 &it*in jna oai+ sjh, jna 8 swhjqi djh, 
TW£tPOt fa 006a 8 ormJHDrH Aorn va^; jna ^£ urt oi sish, 8£6 p+pi+, tH v 
utiajfijs, j na *£ t3irtha aqah 10 s una je 6£t«ifjau. 

15. -Jna +1 o£3 10 n&s v«n ve oiso 110 n^4t6 10 8 or»i»tajtjai nna^t, 
j na 1^0 "»£t <;rtHt jojh +hi© * u+iajtnjs. Jhg J>, Jdju3oi, tjb 8 atnut, f© 
ol^o ujhi u+x xjd; jna J> we H*n stns hoh orn&rtH+n v^3. «Jna I «J3 jsbi 
1© u aen +h 3* ot£e; ^na ^36 ni£i» et psu «Jna J> deo «ih ^na *ie 3* snao+H. <wi. L] unac ^e oqiwh. 115 x ur^ee je aotor^. cm J* 1. 

1. «Jna He J», Dotsrn, aa+n jasi 10 gotten n * tjorta fii+c J> tjg atn 

DEQ+H, +H1© X TJH66 J6 3J> &rH 9otOHJ>, adfOlQ <J> TJ6 UtlHJSI OI30S1 01 tf 

83&itroDr»i je 3* i9ii, x Hdpj/is. «Jna +1 16 3,jh+ frnatja Y9t6 eput x own 
vie G)u&i x«n J> edited *96 tJorta6 tmo v unm vie 3* srn; jhb +1 sno6-ii 
39 xji T9 u+i utinjs- x jhw agsitroDrn vie dj> i9ii. Bn 3£ ©jq otJHi vii 
T9 3E srteie yjs, *ji ?9 D8 tj/i sntiui ornsrtH+H vjo, jhq srmjji qi-h- 
srtH+n ©u&i, *«n utTJis &n ae n 38 itjp+1 *J3. 

2. «Jna H8, I »i90 snTiui ornsrwM vji rate & ue tm; pot sntt <J> fja 

3E8 JH jat+«53J»i1 Ptvl3 X 11E1& J6 W*, 88H 10 X t£H vJG *IS G+H QjHSsO+H, vie 

T03 J3J190* sieo, J. srta J3rn x t-Jorta6 fu+c fja a+H ague^ta thi© sa 

TJH86, JH8 J> P8»ta X96 1IS1&, fLItC QrH1£H8 XtS- &301 JG8H1 J6 X ItJPJIS, Pt-13 

^Eora, asn 1© s tEH vie x+s om 8jh<M3+h; jna oiso 3jh+ jc x urta6 jc h9Pj>. 

»ha V L+M6 TtJtC fit rivlH X96 11E1S- 1196+H 39, 39006 J6 X ltJP9S+6 J6 X 

onw vie Qu*i; -jna 3J, P8XJt6 how xji 3jh+ vie xjs fje a+H psip+ia; ye, jhs 

J> 01&0 HO XJ1 J6 3JH+ LtH6 J6 fJ6 a+H ltvlP9SJ>8 OrHSTtH+M fS- 88H 10 x+s as, 

TJe a+H pqip+ia, jna J6 3jh+ j6 go a9YJHa x*s as, sr&i DOti+ ors 10 ies; 

TUEtPOt, I C06 X96 L+M6, 10 P+H+D 3<l tJOrta nJH XJ3, fU+C t93EH8Jt J6 3A 

tjorta I dji ieo PtJ3 v ileis je h9P<fc; >ina & oJHvii ni ^ f rnat^aL lfiti vie 

V L+M6 J6 3J> 1911. 

3. 8n 39TOia, d> DJt 1E0 ^96 11E18-, TU+C OrHIEH *96 ltvlP9SJ>+M6 4hQ UG- 
9l£DrH6, J H8 191 VAO UW K t93£H8Jt J6 3J> tJOrta, POt *£ St CJ+& TH10 39; 

jna I ho ke uti a cuts rm© 3* atj^t^n. Jna J. a© k+s pot 8 u*6 lrt- 
irs; pot sr& +1 tu+s-ut^L 39, joota+n 1© x yrto+M6 vie x S-iwi je i( lota 

TU+C +6 +H 39. slHa H8, <J. 80 HJ1 HO 01 LtH6; 3H * Lota HOJL 01 L+M6 TU+C £t 

1© on; TUEtPOt, T9 urtoJL +h 39 i© a© Joota+H io t+6 u+i. «Jna 3J. lt£t 1© 
©via +6 orHsrtH+H 3* amtJH, xji xe se urns jojh on i© x hju<; jg O^a; 
ye, x t9a-i3iD."H vie Qnsi; xji ■«£ 3£ urns jqjh a s a9uisr3 iaii. 

4. Jna H8 I, Ootorn, ltosaa 10 Ptn+D 8i 3J. tjorta, tutc A ieo PtJ3 x 
1LE1* vie 'igpA; jna d> 3£o n jootatu 1© v Hviu«i jna ^ rnajtsu na+M tu+c Ovia 

TJ6 Q+6H 39. fUEtPOt 11 0£3 10 18* *J1 fiPUt »J3J190J> T48 a9l+GJta H X96 
1LE1S tH1© V fJHa6 vlG 0+H ajH<5J3tH, f9 1S0 ^43 JH8 1S1 ¥J3 U+^ ^ TWt 1IE1S, 116 Uri-06 vJG DOtDr«i. [C4"l. I. 

tu+c or'iis'ia uortae tu+c Tjg a+'i tjwug gsh aj> * owe, ptJ3 s^jteDrH 10 
s-iwtEDrH, rmti ¥ ae6 jg o+m Qj'iqjo+h; jna *£ urt TJHa-ja qsh ptJ3 g+m 8jh- 

< 5J3+'i, Pt*J3 <SJHJlEDr»i 10 <M'i,Jt8Dr»i, r'll+L *8 TJG POLh +»i1© 3J> TJH96. >l»ig J>, 

OotDr'i, its 1© Qvja sji xe 38 a it96rteg PtJ3 x+s ij>3 TJHSPOtL. ^Jna A ho 
tni xe u+l a it96rteg; pot *£t 8t otei L+N6 ttiH ru»i xjs, si jg tu+c da 19il 

J'iG X8t BtAWAH, DJl 3 Srsa J1 X GtS1 JH9 L8S1 G8, JGOtg+H 10 X yrt9 JG ©JQ 
TU+C +6 t+1H. 

5. J>ia H8, or'isrtH+H x+s g+m ajws+h: fa ua sr3tu.ii or*)UhDr»t6 J3rn 

f+6 0«i 1911. J«ia +1 083 10 18$ OLSO, SJ1 * 8t3+6 JG * l83rhJ>1S 083 G8H 81 

J6 v ui'ia jg 4apj,, 10 am jgjhsi t+6 191L. an aafoia, q+h a,JH<U3+H 

OJ^^lQ ISG^^Jt T+6 813+6, J HO T9 9+9 S1J'i9 JGJHS1 XJ3; J»iQ T9 Q+Q PJ.1 Uttf tf 
S1TJML JG f+6 0»l 8t3, U+X X SOtO J6 UarH; JH9 +4 S SltJML JG X l©t9 X8 
0+a Or«r1J'iG JGJHS1 X8t JH93+6, rhl+l X8 TJ9 SIS'! 3JH+ L86rHa6 J6 X l83ftJ>1S. 

«J'ia +1 083 1© 18s sji *8 a+a orvung jgj«isi * lesrhiis, m+i xe Tjg at+en 

XJ3 81 JG 01 S LJH96 JG X8t +HTJt+ir»tS. 

6. J'lG +1 083 10 18S XJ1 8P1,Jt X8t UB 8+H POLS (DUS1S, J«i8 X8t 38*6 

TJa a+'i Dn, jna *8 irh+m Joota+n 10 xet otJ,36; jhg sput *8t Tjg a+H pots 

ItJPJIS, JHa POLS 19C4t6 4hQ 1t9CJt6 <J3rM X 1911, JH8 OL K96 TJ6+H a+'i 

irh+Di joota+n 10 ^8t on36; jhg 8PUt ^st fje+M a+'i src or»iiJHDr»i6 jna 3^'i+ 
a+sj»iDrH6, jys rm© ^ ls3rHJ»is, aafoia, +1 083 10 iss *ji o+n a^H<;j3+h, 
yfx ^ js+sins je y tol+ itjp^is f© yrt d3rn t+6 i9ii; pot a9T0ia, o+n 

a-Jh'JJS+H yj6 8 TOL+ 3JH, «JH3 T9 9+9 tS»i 06Jt T+6 1911 +h tACrSHJS. ^48 K8t 

yrt 3jh+ tol+ 3J4 +h y una; J»t9 se g+9 si90 v yrtg jg Ojg, y+x let J»ig y+v 

0Ut+1+; J'i9 K8 9+9 V06 3rC D8t1hJS 39006 vJ6 * S1+PHJ01HJS vJ6 X 1911; TU8t- 
POt, lin X TJL1 JG ^96, 0+H a^h^JS+H, 8A L83rt+H y+V 01 K 3A1 J6 T+6 8J81 
JHa ■» PJOrtlt vJG T+6 TOt SOI, JH8 OLSO * ItJPJIS, 8+9 UrHS 30t JSUaL+D 19S 

ih x ujha. (Ni. i.j aso v^e oosm 117 * a^o je oo8d.8. CJTIJt I. 

1. *J»10 48 XEt L)vJ6 HO DOt OrHUHDrH +4 01 X U48 »JG 6£tJ?JDUI, JDrH 01 

x nail to sauna 1© am £l,J4<;jDt4, so xji oni 61j4<;jDt4 fja or4i*4Yt©n ids. 

01 X t3D£48Jt JG f+6 8E6. <48 tl 083 10 18S XJ1 fd fJ8 L13 Sr46; J48 f9 
0010 X8t 4£D6 90SA8, J 48 faiOtrD, J4G f3l£Dr4. Jh8 f3 0060 XJ1 X£ DS8 

a 101 +4 OL * umoujs je t+6 f8XJt6, xji xetaA xe dai aaon DJ4 je r4ajt- 
su4aw; j ho xji xe dai ho or4srt4+n x itJP3s+6 fine fja a+4 siooh aA x 

D8X6 vJ6 X£t P8X,4t6, fU+C Urt 831+6,418 XJD 8A X fJ48 *JG X lOtG. 4hd fd 

eiso 101 xjd orHsrtHtu x tJortG6 tutc urt jhqi£6h jh x iieis «ig ai£s, 

SEtM, DA Sr46, <J> USG XJI V DSG tODJDaJt, XJI Drt 11 4.J1 FOt X36 "IIE1S, fU+C 

orniEH X36 tJorta6 J48 xsg orDJ48DJ4is, ua Drsi fjc srp^jta +4 toHrtrns, 

864 J1 X+S 1tJ6J41 IAD, HJ1 40tH X D+SIJt+6 *J6 Q*J8; POt +1 lirt HvJ1 "IJS+ai 

xji 8t psx^t Ian osa fJG t3D«Dajia 01 X36 um, 10 tjg 101 xjd 10 m 
c+iauH, josjii +1 urt pot x fjn *jg *36 ii£is: pot t3 imgim atn 101 th x 
whqujs je x 9<.nor46, XEtPot ta osa taa xa6 J4Q1£6+M6, J4a iac xjd 10 

T+6 C+18U4, XJ1 X£t8A XE 0^8 13C XJD 10 XEt Ctl8tJ4, J 48 SO PSlPtl+H x orD- 

j48dj41s *4G Oja, 364 as'i 1© x+s itJ6J4i iad. ck se rmo yo, da sr»i6, urt 
+1 »iji pot X86 Ltn6, futc tjg atn ojii JH6 "ita6rtea a* x fjna ug Qja, xji 
ua dai taa jna rna^tsuna jg f+6 3tsut+6, j'ia tjb f+6 oraj'iaDJHis oiuec 
aapot 8t A6, xji ae»i st pexjt6 ma tjg ou+hgig +4 rnaaiap, jho ua dsg tj6 
a+h uo rmo 8t at-jxt<j'i, x lEDrniis, to »«o nrL+n ornsrt'i+n xa6 um, ot acn 
ao 4Ji aaiac xjd nwH xe £t 101 xjd, aaooc m x itJG+DrH6 »jg XEt pb^J'JG 
tutc.et hji ortjoi. O da srh6, Ji usa xji y Dsa taDJDa^t xji *a6 se+m6 8t 

1tO; JhG ©ISO, XJI X36 tJ0rtG6 8t 1t0. >l'iG 33fOLa, OlSO X 1l£1S J6 43PA, 
TU+C Or418H X tJOrt86 J»ia X SE+H6 vJG 8t P£XJt6 PtJD X 1AD X£ UP1 ^atfflS- 
4U0 rVM, 48; J4G X£ 8t 1t©; J 48 U3 0J4 40 JG XEt DOW, 80006 U3 TJ6 
XJD aaPOt 8t A6. «J48 48, DA Sr46, I US8 XJ1 Y D98 t3DJD8Jt 10 SrtC X4D 
8+1+^411+, XJ1 Y D£ HtJP+1 XE18A; J 48 J> m& XJ1 Y DSa 03T X OrDJ483J41S 
vJG Ov48, XJI Y D£ ntvJSUt +4 X U48 J00t8+M 1© X 1tJDtSJ6 fUtC X l©f8 D£8 
T41© 8t P8XJt6. >l48 DJ4+ DOt L+M6 8+8 OtH 9j4<5JD+4 13C T+6 Sr46, TU+C 8t 

nji tti4 +4 x+s aso. 

2. *J48 +1 08D 1© 18S XJI 8P1^t 0+M a^4<5JDt4 fJ8 D£8 J4 ^48 ^G 13CW ft6 us aso JG DO&*8. [CJ1. I. 

Sr'i6, XJI f9 UJQS1 OIG, J HO fa SO XJ1 f3 3rS1 GJtt S©H ©0 X l)£ *J6 01 x rtL; 

xetpot, fa lot +i j©si3atjvi xji f9 d^q ornprt x otnars run urn yje ft6 
sr'i6. Vetpot, f3 fja Oosj.8 atoi a3P0t m; jhq X36 et x urta6 f utc fa 

S1£Q r'll© ft3, S8tH; Oj, Sr'r, J> USa ^J1 Y DSD S£G 8 lUOUSeDrH Lt©81 01 XtS 

una, J3rn oi xts nan, et x iani s46 Getjfjsu, jna x nan *jg 9osj>8 f© auji 
th x ij'io, xji xetaj. xe 38 a ©jxjta isojxjt : pot jh x 3*Jto J> dji hogied 
rvi© xts 3J. i3ii 81 jg dj>«i o'« sbl, xji xa en 8 ©tn jna 8 tout ocjt xts 
iaii, foa * Lota et Qja fJL ©ten rs. «ha sotoGJt, <k dji ote xts iaii a 
»i8D, xji xetaj. xe 38 a atsi+Houtm jarc ©i x nail ftitc x lota ©ja fJL atoi 
81 vje "» u»ia je ^stosjus; Jha xts d> a©, aaoo6 xe fJG ath 8 atit<;j'ii nan tn 
©situ x QrsjhasjHis *ie x lota. J'ig J. ate m© xjs 8 wed ¥41 HJGJt dji a 
awua ei, jqsjii +1 a Lt© itJHSQtJDrn. Ye, Jha sotocjt <* se rmo v©, 
xji tp xts fj.it peerta nail «jg x lota d^g poi w© itJhSQtJDrH, jna aaors 8 
utoja j'ig jh janutrs nan, xji x l©ta uti aaite^t wa n, *ji x£ta* xe 
aaors uao, uo m© x£t BiAmA; J'ia fa uti ho sot ita6rte xjs, aj. ft6 sjc- 
us j'ia setcjirs let, J6 fa fJ6 ftxjti© it36rtca st pexjt6. Pot J. se rm© 
vo, xji tp fa f ja Hvii josu^aja ft6 et3 tn x itJ6JteeDrH «jg et pexjt6, ^£ 
sr&i Tje poi'i tm© ^ fj'i06 vje x l83r»ij,is, jna aaors etoit3€ 1© ^et feitja. 

3. J'lO t1 083 1© 18S ^J1 CPUt OtH aj«i«5J3t»i fJ8 388 J»i JH8 «J6 X36 »8- 

tM6 1© ft6 srn, xji fa ©ee ft3 cet<5 or»isrtHtn oi * jpet€ je x otwars. Jna 
sotoejt, fa oiso ©ee fts cet«; orhsrth+n x t,iorta6 futc urt JHQteen jh x 
ni8is J6 ates; JHa oiso, x lieis «jg l iapJ.; J»ia oiso, x sota je learn, Jha 
x aoi ot attjoirt, futc ua et pexjt6 Lt© x utiajt'iJS, futc u^e itaieta aj> x 
fj»ia jg x lota, xji xetaj. xe 3J.1 a ua, jejtt urn jootatM 1© x faa j«ia 
atitqjHs futc xe ©ee r»ii© fts. ^etpot J6 xe urt weLpqi, xe ata «iji ntjsut 
»iot Ti-ootjs tn xet 'Jrt'it, an urt atten aj©, jna t^orta x atsiusrt ue G>4a 
nj'i xjs; j ha xetpot, xe urt »3ti»i utx pjstn jna sot jpit©Dr»i6, 1© sirt XJ3 
n fi taojDatrns je xet at©it. 

4. sl'ia He, ti oes 1© nes xji Dosj.8 ujhi jna ata je ft6 pexjt fja orsjha- 
aq fts, j>ig itooiEsa r»ii© oi x iau f© urt tn x uha «je 6etJfJ3u, xji xeta* 

Xe 3J.1 ©JXJt XJ3SJ166 ISQJXJt, 1© ©0 H 1© X 1J311 1© f3t X Urt86 fUtC ft6 

pexjt d^g siao rm© xj3. 

5. vl'ia ti ©e3 1© i8s xji eput Oosj.8 fja arn J6 ft6 pexjt fja orsjnaja 
fts, j»ia fja sea 8 itJousEDrn Lt©ei oi x u i ia, xji x nan ©jxjta xjssjiee 
iq©jxjt Lt©ei oi x ij'ia, xji xe 3J.1 ©o n 1© x usii i© fat x urta6 futc ©tn 
Qj'i'sjst'i D^a sia© rm© xjd. Jna xet urt e ©tei nrsaJt, aen so 3J4t xji xe 
ata Hui hrsajt xjs; pot xe fja srnnua josaatnit, jna ujosi ©tei t»i x use. 
Jna xe oiso is© je x prtsiit«6 «jg xet puos, xji xe sj.1 «jpjt sjottpj.6 jhq 
arthi jpJttH6, jootatM 10 x 10 ug 906J6; jhg oiso, xji xe 3J.1 ©tc ljmos 1© 
x lota xet ©ja, f© fja atoi xjd si jg x una jg ^stosjuD, jha f© fja 
aaitejta xjd si *ig x fj'ia6 «je xet j'taDte, jna fja juthua «;rsi djh i© a xet (Ml. I.] 9^0 vlG OOSi.8. 119 

ia<Mt6; jhq oiso 8 <;rsi 3jh io a x£t o+n, to fja Jsuai*oi H3S +h x una jg 

68tJfJ3W, sIHQ f© fJQ 101 XJ3 10 031 X OrDJ»iflOJH1S JG ©JG, XJ1 XE 3J>1 

tasj+s, j>ig a p+ui utx ire iortG6 ©jg jhg oi wn. 

6. <Jhe t1 0E3 1© 18S XJ1 f UJH X£ 0£3 M 10 X 1J311, X£ 1tC1 XEt 1JH1S t8HG 
J 881, JG-Itt 3JH JOOtG+M 1© f+6 PJ3H+, Or»iS+S1+M JG f*6 IMP, J'iG f+6 $r»i6, JHG 
T+6 G01Jt6, J«ia X£t »r»i6, JHG X£t GQ1Jt6, PtJ3 X JIGJS1 G8«i 1© X YrHQJSI, 

J6Jt+ pjDtit aa+M SJUtEi urn PtJ3 jnnut; j'ig xe n+ci *Et uni* te'ia jasi x 

1J311, J6Jt+ 3JH fJGiM ft€ 1JH1 UtX X GOt XEtJG 10rtG6 X 1J011, XJ1 Mt3J> XS 
3J>1 t33£h +«i X£t 1JH18-, JHG f3t X UrtG6 fUlC 0+M Q-J'i^JD+H DSG $130 r'i1© XJO; 
P©t X 3riim©G 33+M SO ©t£1, X«J1 0+M 8.!'!^ 3th 09G HJ1 13C X,J3 OL Um'i X 

yoi6 jg x wait; XEtPot fa oo€a 8 i8t 1© a 3tJ0i,ja, xji *£taj> f+6 1311 3<n 

T3t X UrtG6 fUtC f3 D9G $130 m© XJ3. 

7. «J»iG +1 0£3 1© 18* XJ1 T3 adOJH 1© 8130 1© T+6 1311 PtJ3 X 18t; JHG X8 
Q9G »iJ1 01 f 3t Tt6 UnG6, 33006 JG X OtEIWS JG X 3m+1+©G ; XEtPOt f 3 
006G XJ1 X UrtG6 TLliC f3 S1E0, D9G 3 t+1H JHG SJH1 P01L J3rH X06 XJ1 LTt 
HJ1 rhGJt X $8»tG JG f+6 6J+S-, XJ1 X£ 3A1 ©ISO t3S3G ft6 UrtG6. «JhG X36 
8t X L)rtG€ TU+C f 3 S1£0 J»iG 006G 10 8 Wi, Sf>M : 0* St-JXtJ't, 01 Y XJ1 
TJG JSJD31G Y01S4LG6 iqOJXJt, Y© XJ1 OJh f3t 3* UrtG6 fUtC I DJL S130, 
rhl© Y© X+S G£: POt d> T>G HJ1 0r3JHGJG YO 1© OH H ftXJt 1© 1tiPl U+X X 
UrtG6 fU+C ct> DJl SH30, 3D XJ1 Y© DSG f£tO>i l"H1© 33, JHG OTH YOt 3*6 XJ1 

Y 38 f3t, JHG YOt f8t1S XJ1 Y 3£ rHGJtSU'iG, J»iG Y©t 3AHG6 XJ1 X 3+S1J1+6 
vlG OJG 3£ 8 r»tPOlG-lG 1© Yfflt G+©. ^ fJG HJ1 Or3JHGJG Y© 1© 01*3 H T+XJt 
XJ1 Y D^G P3t 33, Ot XJ1 Y D9G L+MO XJ1 cf, vJG 3J.SJLP, J3 30t XJ'r 8 30f f iri 

ojh; sri <f J3 uo J6 Yot^Jiee, sras^oi 1© oi 3JH4t *ig +Hprt3+i+e +h a^at Jha 

3A»iG; YJ1 J6 d> fJG 8+»i C06H 8J> XiS 13TI, J48 OvJ'iS30t£1-JG 8J> 3J. P8XJf, J'iG 

LU6 srpjtG a* x una «g x lota xji J> drg a 8 tout jhg 8 otM oejtx+si3ii; 
jhG we at»i ojii j'ig nt3€rteG a*- f+6 sjcljs nst, i© ■s-ne x u+x oi x 3J,1, 

3AHG JHG S1t-IML fU+C X l01G fJL OtJHUG rhl© 33; (f S£ fh1© Yffl, X«i1 J€ A 
TJ6 a+h SrPJtG 1© SU'iG 3J> G£6 +H Y©t SrtG+S, 3GH H 1© X+S 1A3, HOt f JG HJ1 
S01 0010 HOt S+tGJt, HOt Ahi 3JhJt JG t+CJ6 JG YO; 'i3XJt fJG (f. $rP,JtQ XJ1 

Y D^G 8 OrhPAHG t'l OrH^rhe, HOt XJ1 Y Dqa 3£0 Sl£G6 urn JG «JHrS,Jt, Ot XJ1 

Y D^G 3rtGJt, Ot nirhGJt, Ot 813l, Ot Or3+1 JGriUtt, Ot 3GH & fJG »ui srpjta 
XJ1 Y DSG On+1 AHi 3«JHJt JG ytOJGHJS, J'iG T«i6 101 Y© *J1 Y DSG 031 X Or3- 
JHG3JH18- JG X lOta, t'l 01 L+H6 TU+C f3 fJL Or3J'iGJa YO; JHO 3G4 d> 3J.SJIP 
fJG l£3rtG UiX 3J>>1 O't fJHG6, XJ1 i. 3J1 SrtG YO, J'iG XJ1 Y D^a »iJ1 3 IEGH 

un uosj6, j'ig xji x£t d^g hrL+M ors nj'i y© fytc yj6 otsers 1© 8 aot«i; 

JHG JG 01 X36 L+M6 fU+C I fJG S100H, Y YOtSJlGG 8t lin»iJSJ6 XtS 08. Y-J1, 
3A atJXtJH, * TJG HJ1 Gr»i X36 L+MG XJ1 J> 3J>1 80S1, H3XJt G© <f Ul X36 L+M6 
XJ1 X£t8A d> 3J.1 J0t©6 Y©; 8H A Ul Y© X36 L+M6, XJ1 Y 3£ 'rO XJ1 * OJH 
JHSJt 8 Ol3t ©J'tD-JH* 83P0t ©JG XtS G£. 93fOLG, Ji SE rhl© Y©, XJ1 83- 
006 A SJG rH1© Y© XJ1 J> f JG S1JH1 3J, GE6 +H YOt SrtG+S, A G© «iJ1 G36At 1© 
80S1, POt A fJG OHI+ 8+H +H X SrtG+S JG OjG. 120 mo «ig oosie. [cji. l 

8. J'iO 83fOia, & 1-41 V© *96 L+M6 *J1 Y 38 irth u+6ar3; »41 Y DE irtH XJ1 

TLj'i y et +h * srte+s jg yot f aio 39+H6, y et ohi+ +•« s srte+s jg yot Ojg. 
Safoia, y fje ooia 33 yot q+m; jna +p I, f©3 y ooi yot g+m, a© teart 1© 
srte y©, *jh fja »iji y 01 1© teart i© srte urn jnnut? «Jna aatoia oiso, 
+p J>, f©o y ool yot q+m, t© we sum f+6 a£6 +h yot srte+s, Jha yji fJ6 a+H 
+'i s srte+s J6 Gja, an 3Jt+i jh+ ljmgs PtJ3 y©, O fe fja y© ©1 1© ljmo 
y©t f jchi+ Otm ! <J> se rni© y©, dj, atJ*tJH, sji +p y© D^a tJHajt ©1 s 
ljmgs jna ntE6 ra+c y©t foi soi6 tj6 net 1© irsjs, 1© *ji ©ja t© W6 
otaeua y©, jhg fje gjii jna nt96rtea y©, jna fj6 ooea xji y Dsa t9<;j+s, 
jna fjs GtJHua vn y D^a we +h 19s urn u+* jnnut; * se rm© y©, xji +p 
y D^a srte f+3 to fJ6 otaeua y© PtJ3 * 890+h+m, jna en ita6rtG+M y© PtJ3 
ee 1© ae, m una+M y© atJL, sji y" 36 i+g jna 3©e, jna a© joota+M 1© y©t 

OH U+l, 4HQ OG'i SHOt1+M y© PtJ3 UrH 303J41 10 JHnUt; <J> S£, +P Y DSa *TW 

f+3 u+* ot yot toi soi6, sji y ma a rmtjp+uai srtcr'iis. Jna aafoia, 

©l *J1 f3 t9GL]J>t6 JG y© +6 1© 091 f+6 Or3J'ia3Jh1S; JH8 T9 fJ6 1tJ3+S1 y© 

*ji tp y usa 09i f+6 onjwwhis, y Dsa -itjsut +4 * una; j'ia f9 Hjejt 
an. eet+ PtJ3 xji fu+c f9 fJL sja; *etPot, +p y ao 09T f+6 GrsjnasjHis, fa 
arL aus y© J'ia itjsijt y©. 

9. -J»ia 'is, +>i * prtsi lies, fa m otgeua yo, jna otJhua i-hi© y© y©t 
uee, pot fu+c y et +hajua rm© m. sl'ia sjor'iai+: fa an t9ouj>t wi v 
D^a ao J6 f9 fJL orsjha-ja yo; pot tu+c +p y ao, f9 arL +39a+Jii+ aus y©; 
j»f8 'xetpot f9 fJL nea yo. sJna y et si+i +«ia-n-ia rmo f+o; jhq et, «i'ia 
u+i a, pot JGJt jna jejt; ^Etpot, >J6 fUJi fje y 10 aos-i? «J«iQ hs J> eso, 

OJH y SC 01 JG yOtS-IL66? J> JhSJt y©, H8. V 0J»ivJ1 SB KJ1 y 8t 96"i J6 

arc J6 ^ arsi jg ^ rtL: yji y urt otgsua *ig h arsi jg k rtL: an agtoia, 
+1 agivJMJL 1© f+3 f© otaeua y©. -ha <f, aen A, f©3 y ooi y©t o+n, ja 
ho ajut kjh y yotsjiG6 et; pot (f J3 ©lso jg k arsi. J"ia y 89fOia kji 
Ji jd oia, j'ia j 3 jaei 10 ygia n >>+s sotirt Pt83 1© +is 3ry^t rtL; xetpot, 
J6 d> sja r>iio y© xji * fja srtea y©, uoo+n u+^ e oi9t ojhdj'is ti9Pot 
Oja, act so tf sii x+s u.3 fje 006a kji y D«ia JSJ3ai yotsjiG6 i^oj^Jt, vji 
Ji 3j/i a pg'ia aiesijs, jna xji yot aira Dsa »ivji on njh sa, fUJH d> djl 
suna 1© a ^na jg ©ja jg ^ l+mg fuetJG fa fJL orsjnaja 3a or'isrtH+n y©. 
* se r>ii© y©, xji A fje ooca *ji y D^a JSJ3ai yotsjiG6 i90j^jt, xji & 
fa/\ t+a 3J, oetsj'iis jg y©t aira, ji k+s nat+ra je ij>3 f ujh J> j3 jaei 1© 

©0 a8H 1© 3J> ©t£6, *J1 I 3i1 00 G8H +H 13S, J'tG 3J> +30tiri S1+t+1 38 SJ+H X 
0Uit6 JarG + 1 ! S+M+M ^ lt86J6 JG 8 SrSI ©JG. >iha 30tOGJt, <f S8 rHi© y©, 

"kji A fjG ooea kji y D^a jsj3ai yotsji66 isojxjt, xji A 3J>1 aaoiet r»«i© 
y© *ji ^ ojh ho UMGJt a yot iacjt, not y©t o+m; pot acn ji ^+s ij.3, sj, 
foi Pt83 arL itJ3ai Josaa+Mit, fL'j>i ju3H+h 10 snao ni© y©; an v lota 
Ojo arL snoti 39, j'ta fJL srpjta 39 ^ji I D^a si90 rm© y©, jna fJL ors- 

J'lGJa 39 SJ1 * DSG 890L8t r'i1© y© )(+S G8 ; X41 3J. srn 0OSJ.8 +6 8 O+M J'ia 8 
tOUt OGJt YO. c«n. i.] aso vJ6 DO$<*.a 121 

10. J»ia H8, da stJxtJH, J. uqa xji v mo a© J6 y fje f+xjn© ar'i. «J6 v 
tjg <wn 3* orwhaD^is, JHa oiso * orD>i»ia3,Jhis jg oa pexjt, j«ia fje it*is- 
•wta, jna we a+H qjii ptJD p©itn +hi© x f<iha6 jg Y©t j'i33+6, ae'i so +p y 
dji Qdi x onj»iaDJHis jg oi, sr>i, et * Qrwia^his jg ©ja, tu+c dji a aa- 
i+e-Jta rm© y© a<* f+3 y dji itjs-ut +m s una, jna Y©t jh3d+6 dji -pjg ho 
net oc,Jt y©. 8n, oj. nan, sam usi *£t dji ju6 orvuhDr'te jd™ 

YO, J«ia Y I+S1 1© 03£ X 961 Sltt+1, fU+C IU6 SIOG'i vJG 3J> Oi, PEXJt 90SA8. 
Pot 83fOia, X£t +6 8 UO ItO'iS'iSI HuH f+D f© l+SUL 1© 03E KJ1 S1W1; POt 
tP T9 l+SUL 1© 038 f+D, >l«ia t33£'i,JL JH8 8J.JL +H f+6 S+h6, X SED at+MGJL 0J3- 

h£Dr»i 1© f+6 oh sot; pot fa tasae-JL pot f+6 he^q jh jcmesi+w ir'i+DDJhi, 

TJG+H ItJhSQtJSI * 10 JG QjO, QJWJtt 10 f+6 OH HvJWS. <J> S£ TH1© Y©, 
*J1 X£t 8t HJ1 J4+ JDrM Y©, .JOSJII +1 3 YOt l+U CtWW'l, SJ1 fJG HJ1 3+H 

ioi orHsrtH+M xa6 L+M6; an tuji hojl sji y st airt'iri+ •fHajua 1© Y©t 
f^GHLt Pexjt, 1© tJHa^t 1© m oi vji y© tjg jho £t, jna oiso tjg a+«i 101, 
ornsrtH+H x tJ©rta6 tu+c or'tun x itJpas+6 tu+c tjg s+h sioo«i 3* x toi+ 
tkjpjis, ach ash 1© n uo st pexjt Ian wpt ^atosjua; J'ia oiso, oi vji 

TJ6 3t'i SlOO'i 3J> 8t P8^Jt6 rHI+l 'i8. JhO 30fOia, OlSO, ^£ S1£0 XJ1 TU+C 

iwe onjnaja \jd vJG ^ lota; ^EtFot, "»£ 8t <;rsi jna it©. 

11. >Ka H8, J) S£ r»i1© Y©, 3J. StJ'St^H, KJ1 8P1Jt Y fJG HO'i J'ia TJG 3+H 
101 01 X96 L+M6, +P Y D^a ItJHSGtJS, J'i8 GO GJYltJtt 1© KJ1 fU+C "M6 3+H 

siooh, yji y a© u+sato Y©tsjte6 PtJ3 * S-iwi jg ^ lota, ^ji +1 de f^G »io 

1l£8- +'i Y© 1© ©J>a Y© +H y+6ar3'6 18^6, KJ1 Y 3£ 3 3WS1, T^SIJtO, 4HQ 113- 

6rtea. I 88 m© y©, kji v djh ^ji a©^L ^is, ^ »£d orojL ei +'i oti ta- 

BAirrh JGJHS1 ©Ja; *£tPOt td t+SUL 10 03£ X 3GI S1W1, J'ia 83Gr3JL 4H 
JH33+ 1© 01 ncrSHJS; SEtPOt, X lOta TJ6 hO 1l£$ +h f+3, POt T3 OLUUL HvJ1 
+N r»iTOL+ 1J31I6. XEtPOt +P XJ1 DJ'i t31JhUL hM, JHO ta^E'UL J'iO OAJL JH 

jh3D+ 1© Oja, « a33jna6 m atGAH srsi+s arL jueqh t+6 +Dotirt sol 1© 8 

U.GI+ SJ'iS JG ft6 Oh G+11, fU+C arL OOC m 10 Dt+MG PtvJD y 1tJ6J'iS vJG ^ 

lota, jha arL ph f+6 8t^si y^ o+n, j>ia ieh, jho jhqu+d, fu+c +6 lag j'i r>i- 

GlUHCJSl Pit, f©6 Pt£3 JSJhaJL H POt JGJt JHO JGJt. -JhO '18 J> S£ rH10 YO, 
XJ1 3rtS+ f-JL 'lO GLED vJH ^J1 3J'i; ^EtPOf, Tt6 Tihri a©9 +6 1© <4'ia+©t 8 HJ6Jt- 
JNa+H lOtOJHL 

12. 0, 01 y 01a djh, j Ha oiso y YrH wh, Jha y© ttn c+iawr, f© gjh 
na Jtsu ha 3* yrta6, (pot J> fJG snoo'i tie*! rm© yo, xji y dj-1 r'tajtsuna,) 

d) ItE y>l1 Y D<ia slUEG 1© 8 t33J33trhS JG * OPSl S+IYOEDrH JG S06 KJ1 fJG 

poin +hi© WHSQtJDr'i; Jha Dotocjt, A ysa aocj>t ^ji y Dsa orhs+a^t jh « 
ausi j na fji+ si£i jg ^06 ^ji gdt x Qnjhawiis vJG Oja. Pot aofoia, 

X£ 8t 8US1 ft 01 L+M6, SOL 1J310tri J HO Sl+t+IV+Ori; JHa +P X£ fOLO 81 P£L- 
pqi 1© X AhQ, X£ 8t t3S3G0 +H1© fJCh, XJ1 X£t8J> X£ 3£ OlUl y+X Oja +H 8 
S1E1 JG HJGJt-JHa+H fvll+H^S. t3D/J33Jt, t3DJD3Jt XJ1 X36 L+M6 Et 1t©J POt 

* lota ®*ia fjLsnoG«i n. 122 aSO vJG 90$*8. [C41. 1. 

13. «J«ia jqjh oj. atJxtJH, J> uia oot Y©t ju'iDrn, pot J> fje srotiui sot 
10 si30 m© yo; pot aafoia, I fJG L+M6 10 ui vo orHsrth+H xji fu+c +6 1© 

OrD; J'lQ S L+M6 fU+C Ji DJl Ul VO 8t 3E3 HOH WO 3d, W, JH EWAl PtJ3 ©J8. 
•J«iQ f9 SJ3 I"Y1© 39, JUEO; 1»i0 d> JUOO, AhQ 89fOl0 f9 S1S8 89P0t 39. «Jh0 

f9 sja rvi© 39, jueo, Jha T9t x urta6 tu+c J> dji ui x; pot a9toia, * jd 
ora 1© a90tet rnio v© x oua u>a+n6 jg ot£i *5vJt. Pot ¥ lota f jl ma xa 
itet6, Jha tjl srsa jg xa tAcrsws, j»ia fJL sjm 39 10 agoiEt w© x X41 xa 
3ejsi t9<sjts; j»ia xji xs 3e,jsi agoiEt rvi© xa 1911, xji xe se ©iso a p+ia 
u+x <;j+. Pot a9foia, x 1A3 orsjL, j»ia +6 hji pst a+siw, X41 ti+x net, x 

lOta vJ3'in01JH1 f© tEHJL, T© UJ6, JH8 +6 PtJ3 01 9irth+1+ 10 01 9irt»i+1+, DJl 

ors ash PtJ3 fjeH, J3rn x ctiatJh jg oah, jna dji aiui th 8 uaJtHEQi jg oie, 

Jha DJl 00 POtL J3H1S1 3JH, UrtQ+H 3A1+ 3+tJOl6, SrC J6 f9l+M X S+0, t£6+H X 
QAQ, OOC+M X l£3 10 UOO, X 3lA»ia 1© t9S9G XEt SA1, JH8 X 0JP 1© f9t, JH8 
Q+Ot+H 01 3JH/Jt JG a+696,46; J'i8 f9 DJl 08S1 81 8J616, Ot X 961 Sl+t+IS fU+C 

aiui +h x tens jg x c+iatj'i jg sjh. >ha 10, f9 d»ii srpjt u3-n£Dr»i6, jna 
n£H je aja+, vrnoAt, Lrtsi, jna pji9q, 964 30t xjh sjh qjh srpjt, jqsjii n 
a r»iio a^L; pot a9toia aira onAL pt^o jejtt not, so ©t£i dji a f« jhou+d 
pot x y+ojahjs- 4HQ x •ja-is+HEDne jg f+6 1911. 

14. sl'ia f 9 DJl a ooia ^aers On&i, * srn jg Oja, x Psx-Jt jg t^g'i jna 
rtL, x Ot9£irt vie oi L+H6 Ptvjs x a90+ , i+M; j na f+6 on a* DJl a ooia Dew. 

4hQ 10, T9 ©r3JL WO T+6 OH, XJ1 SJlGEDrH 3A1 Or3 TH1© X C+l0tJH JG 3JH, 
9GH Lt© PEL JH f+6 HE3; JH8 9GH 8P1Jt 01 X+S, KE DJl OrHS+3Jt f+3 8 3JH, JH3 

se xji t9 fJL 8 a^ei, jna dji sorts f+3, jna dji ot©s+pj> f+3. -Jna f9 dji 
tj,6 x Lrta a£ ptJ3 x a^a; jhq aatoia, f9 sunajLiosrs ^ urtia; jna a9toia, 

01 X96 L+M6 8t arH, XJ1 8 UCfS <irq3JH1 3J.1 On HvJH "S C+iatJH JG 3JH. Pot 

aatoia, j na oiso f+6 aira jiohjl pot ^ s+H6 jg ^oe to fje poih a* x itjns- 
©tJDrH jg Jars, f© fJG aj.a, h*ii ho+h h u+i jg ®*ia or»isrth+M XJ3, ot f© fJG 
+o«irtrhii+ s+na. Bn uo, uo rmo f+3 f© hojl xji f9 tga^UL jojhsi Oua; 
pot sjic£Dr»i onAL 1© hrn arc, jo&jii +1 a Lto taijmrhs jna pel uh x lota 
<i96r& (Dnsi. >J»ia x lota ©*ia fJL sj'ii f+6 toi+ ntjp-ns J3rn oi x viqiah 

»JG 3JH, 10 09Ol£t X96 L+H6 10 J6Jt+ 0+HatJQ, 'i£Dr»t, JH3 irM, XJ1 XEtaA fOSO- 
AQAf D«ia 3919G XJI 0US1 DR3 Or3, X SE3 3J>1 t9S9G t93+Dr»i JG X£t S+H6, JH6 
t9«5vJ+S U+X J0&9Q+M Ot£1 <5s4+, 9G»l J6 XO f9 fJ8 OltJ0+ Or3 J3rM XJ3. Yj1 X 

lota Oja so xji f+6 nail urt 8 swuoi 19m, jna f9 Jij+nua rhio x^3 8 

10, 9Ct X 10 JG D06J6. >ha DAHi SJ>H6, J»ia UrhaJt6, Jha U1% Jha DJ806 

Doa fa rni© xjs, ornsrtH+M f+6 ors+H; J>ia oiso toi+ ltjpjis sieo rmo xjs 
orhsrth+H f+6 or3+n; jna yji xe fstaHa *£t tetis, J'ia rnajtsisa hji xji x 

10 JG 906J6 JGEUL HrL+H, J0SJ11 +1 Urt Lt© X J10 l i3J , i1 JG f+6 aira; JH3 96H 

+p +1 urt us+ai xji 1+11 c+iatJh o^a &+h, xe osa hji a SEca; an J> se r»iio 
v© xe 8t ausi; pot agtoia, J6 +h «Jar3, ot a* h£iYOt xe poi, 96h so x aire 

JG OtJ»S1 J10HJL POt XEt S+46. C4"l. II.] 3%) vJG 00^8. 123 

15. Jhg sotocjt, A se rni© y©, xji XEt dji a ho rxjt HE3 o+gh, not jh+ 
nut ue not 39H6 ft)£taj> sjieEDrn qjh on rm© x c+iatJH jg oa\ ohi+ +h jhg 
Lt© x H£» jg Qusi, x lota vJonnouHi. Pot a9foia, f9 snjL, jhg fte sn- 
3JH1 +6 srsi, jhg x'+Hprm ut+DJL hji xji gajl +h f+6 +hpi"hs+; an 3^>i at+HO 

GJDHEDrH 1© X£t Oh S016, J0S,J11 X£ fnai XJDSJL66 J HO 39Gn J6 1+11 C+l- 

etJH, 4HG aaide xji sjiGEDrn uj6, jho te, jho +6 1© on, +h jho Lt© x jioh+h 
aira jg Qusi, x lotG *J3h+ioi,jhi; pot x HJiYOtn sjh +6 jh JH93+ i© Qjg, 

JHG fJ6 8+H PtJ3 X POL JG «Jan, JHO U+l 3, POt JCJt JHO JGJt; an tP f9 Y91G6- 
10 X JH1AS+H6 JG X fOl+ "8-1+t+l, JHG TIUL JP X HJIYOtri 3JH, JHO 890n,JL 
8 SEH1, Lt© X J10H3JH1 JG QUSI X lotG, JHO aOOnJL JG 8 CAIO, Sra3+S+G, 

3do, f nai, n£DJ*ti, p% jg ire, u+t+n 1© sra3+i 10 01 l+hg tu+c x lota mAi 

P+1 1© +HPI+01 HJH f+3, 9GH J6 8 CAIG GPL Sr83+1 10 f+6 PEXJt. sHO 30tOGJt, 
J) SE CH1© Y©, XJ1 X 1A3 DJl ©n, flJJH X HJU<5 JG 8 8-EGYrt DJl STfJG Lt©- 

81 JGJtt HEDrn, o+natja, irn, j Ha i3ii. «Jna aofota, tl^'i xji iad onjL, hi-h 
dji a pshg aissus aapot Qjg, josjii +1 a itn c+igwh, ohi+ Lt© t9iJHirns 

JHG PEL JH X H£3 JG X lotG ©JG vJ3H+101JH1; JHO 9GH J1 X+S 1A3, flJJH X8 
DJ11 fJG 101 XJ> 1911 X L+H6 fU+C X lOtO XJ> Qja fJL OnJHGJa X, 9CH XJH 8t 
X£ P8HG HO 30t 81E3US +H X SA1 JG Qja, OHI+ JGOta+H 1© X Ul"ta6 fU+C J> fJ6 

sioo>i r»ii© x. 

16. Jha H8 J> fje siooh x urta6 fu+c x lota Oja m onjHaja 39. 
Jha xrs sal x lota: Xe dji sij'to J6 s am u^i+doh+ jojhsi xt» nail, ji 
x <5r<53Jhi as; fUEtJG xe dji a srsa, ^GJtt ajH joota+n 1© f+6 urtos, fy^xjt 

X£ 8 GIG Ot fUJXJt X£ a 9Gl; JHG +P X£ a 961, X£ 8t OrHSAHG 1© JH OPSt 
6t© J6 X£t 0»i 0+11 J HO jajD+h£DrH6, fU+C OH. 006 XJ3 1© Dt+MO PtJD X 1tJ6- 
AH& JG X lOta, +H1© 8 S1E1 JG 3+6Jtt J HO JHGUS 10t3JH1, PtJ3 fLUH& X£ OJH 

ho oot t9irtn; XEtPot, xe fJG atrno ajDHEDrn 1© x£t oh $oi6. ^Etpot xe 

TJ6 GtrHO 81 JG X OH JG X t8L JG GjG, fU+C <5rS1+$ OSa HO 30t G9HA TH1© 

XJ3, xjh n o^a G9HJ. xji ^en Dsa poi, 89006 jg f+6 Trti£o+n jg x prtataH 
pt©i; XEtPot, art*+ o^a fJG ot£3 jh xj3 ho sot pot JGJt. »Jna x£t lotD^m 

t6 J€ 8 l£0 JG PAt J HO 8t+OS10H, f©6 PLE36 8t THOLJJHCJai, JHO f06 »300 
J&JHGJL n POt JCJt JHG JGJt. ^r8- fJL X lOtO OrSJHOJa 39. £3JH. C^JIIJI' II. 

1. JHG H8, +1 0E3 10 18S- XJ1 fLUH 0+H QjH<iJ3+H TJG 3£a JH JHO JG S190- 

in x yrtG6 fu+c f jg g+h G9i+GJta rm© f+3 a* x ehiji jg x lota, xji f9 oe&i 
t+6 A6 tsna J881 jh x 3rn+i+©a, jna 89f0ia xe f ja polh 1© x rtL, POt X P9t 
jg x lota fja ors run xjs; jna xe fja G+oa xj3sji66 +h x£t oh oetHfi 

ft1£1, 9GH US XJH X GTS1 JG X rtL. JHG X£ 01 OtAO Jl8a Ll+X UrH GJ+S, 

S£+m, fJG srts+ jna jiw x jioh+h atra jg Ousi, xji U9 3£ t9&ae prt- 124 aS0 sJG OOSi-8. [CJ1. II. 

Q+6HJS vJ6 8t 8-+H6, JHG 8t f8t1S- 08 8 1+©t+PJ,a; POt U3 83196 +H <}36rS OuS1, 

■x "8th je ©ja, to otaeua wen .jhg rtL, jhg ot L+M6, f© dji on aen jorn v 

C+IGWH vJ6 DJ'i. 

2. -Jhg +i Q£;> a© ies xji epxjt xe wa &ioqh *36 urlae, s &i+t+i je * 
lota oed run two, jhg *e urt p+ia ij+x <5vJ+, we+n t3S3ea 8 t3D+Drn *ie xet 
&+H6, j hq we+n i3& *je qjhdjhs, 83Q06 vie x jqssg+h pel fu+c *e wa +h 
<id$r$- ©usi f© D^a on, joota+n i© x urta6 fu+c g+m 9,jh<;jd+h wa sioqh 

W© XJD. hJHO G+H a^HSJD+H AQAH 01HG f+6 38L, JHO 33Q.JH 10 S13G rH1© 
XJD, SE+M, DA PWH06 J HO DJ> 3WXWH, U G+HOWa J ha 3J> 1311, d> USa JQJH 001 

vot .JxjHDrn, *ji v oe f3t J»ia rHajtsuna x t33£Ha,Jt je oj> urta6 fu+c J. djl 
si30 rhio vo; pot astoia, +p * Hvius je * osawjs vie ©ja ji s*s iad w6 

JUEGha Y© 1© 8 SJHS vie YOt hrLWhAZ, AhQ YOt UrtLUS J HO POIH S1E1; J) 

se r>ii© vo, +p v we on 1© s 'ijus vie x ©saws vie ©*ja, jna f+6 djcus 
let, j^a f+6 w+6an, jhg f+6 iedj'is, j»ia wh srpjt+n iorta6 x c+igwh vie ojh, 
j ha oiso, x jiohwii fu+c fJ6 a+H it3i£ta Ptjo x pshaEDrh vie x urtia, TW1 
XEtaj, sJteEDrh oj>i oro 10 f+D xji Dsa isi f+6 itrsi +h x lota, >iha D^a a 

G+l+^Jhl +H 031+H f+6 OrOJHGDJHIS, Jha Orhl+HY© ih X PEL 364 CHI© X AW J6 
ft6 UP; J> 334 X UP J6 X 30tiri 3vJa+; d> 88, >M1 X+8- +6 V 3J4 f© t3&36JL 

SJieEDr'i, Lt© x J10HDJ41 futc u«j6 it3i£ta ptJD x pshaEDrh ue x urtia POt 

01 3JhOJ»ha, TU+C J6Jt lift J6Jt S+HS X POl J6 JarD, Ot fffl 8t, Ot fOJC^t DJl 

a, sen r'ii© x ahq je x urtia; jho x+s +6 x D3H6 TUEta* sJieEDrn oro^L. 
si^a *£t +6 nrh r^Jt sJieEDrn, sse x+s tu+c tjl a+4 sioq»i je; h3^t et xet 
aw or»(G+Drh6 fUEta* D4H ojh a s£ca, jos^n x orHa+Drh6 fu+c cf. we 10L8 

VO. a 3136 +H Oja; 83136 XJ1 T3 +6, J'lO XJ1 f3 0t3£Ua 01 L+H6, 80L iH 
TJ6H JHO +H rtLJ 83136 XJ1 f3 TJ6 01 Ut6Gr3, JHO 01 18t, 30L +H fJ6»t viHO +H 
rtL; 83136 XJ1 OJN arL »rJ1 OvJ31t3fJ'ia 01 X L+H6 fU+C X lOta OJH OJ31t3- 

TJ'ia. 

3. 4hQ AQAH: 93L36 XJ1 V 3rS1 t31JH1 J6 YOt S+H6 AhQ Prt&EO VJD, JhG 

troai Y©tsjie6 a3P0t 0ja; Jha eso t'i sths-Jt+it ue feti yji ts yqa prto+e 

Y©; JHO H8, +P Y© 83136 01 X36 L+H6 S3 XJ1 Y G© XJ3. <J')G JOJ»i cl> SE rH1© 
Y© J6 J) TJ6 Sv4G 33POt, X.J1 J6 Y W6 On 1© X hAU<i M X OlOtt J6 ©.JO, Ot 

+p y we H04 je t+6 ©sahjs, siha we i£&ua J6 f+6 ire, jna we tsssea 8 t3- 

O+DI^I sJ6 YOt S+H6, fU+C 006JL SrC JOS30+M 01E1 <5J+ +»! YOt S0L6, 364 SO J> 

ysa xji y D«ia t3DJDa^t, ahq oiue6 t3i£«i +h tsojoatrns, k otETi^s je ©ua, 
j na YOt oh nrL+HHJS, j Ha f+6 qsohjs- jho UH srpjt+n iortG6 Y©, rHiirtvt 

Ot31Y©t6, JHG fnai Y©tSJU66 36H +H X 0-J1LS J6 f+©D+l+1+, 001+H JH 

x H£o je x lota a£i+, jna suho+m suap8sii+ +h s pel je xji fu+c +6 10 oro, 

fU+C UJ6 S100H 3J. V 08L J6 X £H<5JL; JHO 83f0ia, <J> $8 rH1© Yffl, X-J1 +P Y G© 
X+S, Y DJl 01LIE6 t3*;j+S, AHQ 8 P+LO U+S X ire J6 ©JO, J HO QIUE6 t31£H 8 
t33+DrH U6 YOt S+H6; JHO Y DJl OtO +H X HJU<5 J6 X QLOt+ vJ6 f+3 XJ1 Ot3E1/JG 

y©, ot +h x hjus vie xji fu+c +6 srsi j na ito. -Jna y u+t hji we 8 dihg a© (Nil. II.] aS0 xJG DOS*8. 125 

wrt ii fh JHrxjt, an kd tte igsjatt, •j'ig 1© uhaAt 1© jejtt djh JootetH 10 
x«n nitc +6 f+6 at©. «Jna y utt hji srp^t Y©t cttatj>t, wi xe qo fniott, ot 
hEOJa; H9VJt lift y srpjt x«n xe wnsews x 106 jg ©ja, jhg p<n jhg qujwi 

urn tits Jhrxjt, j»ia srtc x ajei, to t6 x aesut vje stH, ot f© +e x 9et 

Sltttl fUtC WL at4 SIOQH JG 3 J. 8t P8XJt6; f9 39tH JH J»i9Dt 1© Gl tACrSHJS; 

an v utt 19c xjd 1© uoo +h x U£6 jg it©L j»iq so3,mjs; y utt 19c 
xjd 1© tre yrn j'irxjt, jhg 1© srtc yrn j»irxjt; ahq otso, y Y©t- 
sjie6 utt srort xo6 x«n suns t>« H9a jg Y©t srort; y utt jaDt'ttsut vje 
Y©t srasirns rvi© ftD xji sijhojl +h h9a; jna v utt hji srpjt x«n x sjort 
tiul n ft6 i9itDr»i 1© y© th geh, jhb irt'i ftD 8i 1© i,jttD. "Ijtwis xs D4ti 

SE, X DJH TJ6 3t01 MvJh ftDSJtP ft6 3t6Jt+, XEtPOt d> Utt S1E DJ> WH8, sIHG Utt 

hji ©te r«ti© ftD jg dj. poa, not tDisti rm© ftD jg dj, srssirns xji f9 de hji 
srpjt, pot ft6 -irHtDDj»ris 8t srsi. 8n <J> se r'n© yo, O d«ih, f©so,JG,Jt a©,4L 

XtS, ¥ SED WL Qt£1 006 1© t91J'il; 4hQ J0SJ11 f9 t9"U>i1,JL JG XJI fUtC T9 
WL arN, f9 "UttDJL POt JGJt, JHQ WL 'lO thIJWSI t'l X OtHarD J6 Qja. 

4. Pot 39fota, at U9 »iji ot 3Jort6 ? 0© U9 'ivji ot agu'ia nj«i x sed 
a9tn, gen ©ja, pot ot x srssms futc U9 we; pot aoL p©a jhb t£Dj»ii, 
jna pot oota, jna pot sttc-Jt, j'ig pot ot x ttcj6 futc U9 we jg je^tt 
oj.»ia? >lha a9fota, 96h ji sts u.d, y we ath oottn jh ft6 hed, jna ajotn 
pot a t9DtDrn je vot stH6. slna TJ6 f9 srpjta sji y tjg aj©a w ge'i? He; 
f9 we iota ei ft6 S-nttti run y©, jna W6 ooea xji Y©t fEtis D^a a ptta 
tits sut, j ha we oo6a xji Y©t ds^6 D^a a sum, yji y osa «i*n pj>»ig rutr»i&, 

SO J0S9atM Ot£1 UJ6 Yfflt SJ+. JHa h8, tP (Dsja, f© W6 Ot9£1^G Y©, vJ»i f©D 

y© Et agnjharni pot Y©t ug6, jhg pot ot sji y fJG jho 8t, arL ouhi en© 

Y© fUJISO^GJt Y 8S0 *>I1 t6 tAI, th PEL, a9L9GtH XJ1 Y DJt t9S9G, VJ4, f8 

wa y oi 1© tDisti vJG x sra&irns x«ji y f«iG uth 1© »ihrsjt ? *J»ia tp y srs x 
djh f© "tcul n ft6 ngitDrn 1© y© pot Y©t srasirns xji f9 uttD »iji, jna 
orna-JD ftD, f8 ore Dot <jrsi utt a Y©t ojhGJDHEDrh pot utxfotatu Y©t sra- 
sirns futc arL hji a9tvjn 1© y© an 1© Q«ia, 1© f©D otso Y©t up agun-JL; 

4hQ Y^1 Y 1^1 n HO n91tDrh, HOt tOUHl M X Ltd fUtC X8 WS1 Grh. cf> S£ 

rm© y©, uo a r*ii© xji djh, pot ft6 srasirns DJt n^ttD utx ftD; sina hs, <f se 

X96 LtH6 rhl© X06 f© 8t ttC J6 Ut1£'itH 1© X LtM6 JG XtS Urtta. «J'ia 4QA% J» 

se rhi© x n©t, y f© we hji jna yji we srptDJ'ii, x>i y t3D£»i ptvJD a£ 1© a£; 

J) D9H Ot Y© f© a9HJ. X aJOrt, 89006 Y WG HJ1; I U9G XJ1 Y SE tH YOt 
fetis, xji J. otG hji 39006 A WG hji; an tp J. wa, J> USG OtG. «J»ia HS, tp 
Y S8 XtS tH Yfflt f8t1S, Y t9D£H OttlUS, rXJtUJ>6 Y Bt Orha^DG, Jha Yfflt OJH- 

ajDHEDrn ts srsi; pot y orcji xji futc y we »ui t9S9ca. 

5. sJha H8, POt X SEO JG X96 LtM6 fUtC I WG S100H rH1© Y©; XJ1 t6, POt X 
S£Q JG t91£htM 8 t9DtDr'i JG YOt StH6 PtJD 8£ 1© 8£, XJ1 Y DE UOO Ott1- 

us a9Pot O^ia, J> u^a xji y Dsa tDieti je Y©t srasirns 10 x i©t, jejtt djh 
jootatM 1© Xsii futc f9 wl, sre j6P9atn x f rnott, otoxtH x >i£OJa, et6titn x 12G a%) vie oo$*a [c«n. iil 

S+G, JH3 JGDWSUtW 10 XEt tat3P, SOL 8TOWMWM Jha imotrit, JGOtatM 10 
XEt yO'ilS, J»iG S3 X«I1 01 X36 L+H6 fit OTN +h y+6Gn JHQ Gt8Jt; POt +1 +6 HJ1 
UGIIM! XJ1 8 3JH DS9 trH PESUt XJH f3 fJ6 SltJHL. "JhajQJH: tl « 
,JQSn3G+J»i1 XJI f9 DSQ atl+<5J'i1, XJI XEtBA fa 3A1 UtH X 1U6; XEtPOt, 01 

L+H6 am a fl"i +»i ©'.cut. Oi(i d) ysa xji v dsg laajsajt, xo fosojejt jorn 
vo XJ1 a*itojL sje fte 'i£art, osa tairtn x l+h *ji fa a*itojL, jootaw J6 ta 
an. jota, ot jis- xe dju oron s+«i, J4a -utfjis xs dju ooe xj> heart 10 
on+1 &h ©iso. -J na finnt, <J> oj^i ui vo 01 x l+m6 fUEta* v as onn 

S+h; POt XEt 8t a<»,6Jt6 LE6 JH8 33H6, 364 SO 3JH+, XJI <J> GJH*]1 HnaJt XJD. 

Qn xis ore <*> qj»i ui yo, xji +p v ao hji yjc Y©t$Jie6, J4a vot urn, jna 
Y©t urta6, j ha vot aaa6, j»ia ra6rte x orojHaa^is je ©via, jna orwhY© 
ih x pel vJ6 fu«ji y fje ma or>isrwn x ora+H jc et lota, aen m© x jho 
vje vot uee, v orsi -ut+D. Jna »i©, O sjh, tdOAOuAt, j»ia ut+D h*ii. 

CJlUt III. 

1. -Jna H8, +1 o£3 1© nes xji fyj>i g+h EJjwwi fja xrs sioqh 1© f+6 
laii, fa $Jhi jam xjd, aa6j>tw 1© »io vie ft6 nail, +p xe aaiaea x urta6 
m+c fa fja siooh m© xjo. J^a xe 01 ana u+x yrn 6vi+s, sew, Ye, ya 
aaiae oi x urta6 fu+c xs fjsi siog'j rhi© rs; j'ia oiso, ya ho *je XEt 
DOtit j»ia it©L, aaoo6 je x "8-nttti je x Lota vJannouhi, tut* fJ6 toi 8 
3j>it c£h«5 +h rs, ©t +4 et fEtis, xji ya fje ho got a+&i06+Dr»i 1© a© aei, 
an 1© a© osa orHi+Hv+orit. >Jha ua 8tsjiG6, oiso, Lt© x wwi osah^s 

vJ6 OvJa, J H3 X D»!H+PJS1£DrH6 vJ6 f+6 "8-ltt+l, fJG Ot£1 6+06 J6 XJI fD+C +6 1© 

on; jna urt +1 josnaawni, ya osa ntjpasA je oi l+h6. >lna +1 « x pel 
fy+c ya fje fja jh x l+h6 fy+c et o+n fje siogh rm© rs, xji we atoi r& 
1© x+s ot£i Hvju*;, fUEta*, ya a© ta'SJ+s y+x sre josaa+n ot£i <jjt; jna ya 
8t utWH i© JHUt +H1© 8 oreanrhi ytx et ®*ia 1© a© f+6 y+i, jna 1© a oaa- 
a+JHi i© f+6 or3Jhaa^'ii» +h oi l+m6 xji fa dji orDJ«ia rs, oi x taaEHa^t «ie 

8t G£6, XJ1 ya 0£ HJ1 at+H riJH 8tSJl66 8 HJCJt JH9+H 10t3J»i1, J6 fJ€ atn 

S10Q4 aj> x £4<;ji, xji ya os Hs4i at+no 81 vie x on jg x t8L vje ©ja. 

2. *J»ia »i8, xa6 et x yrta6 fy+c o+m ajh^JD+H aa^ta jg xjd; j^a x£tPOt 
fa sja rm© xjo, f fje snoo"i x yrta6 xji <*. aa6J.ta; Jha'x orca»ir«ii ty+e 
v fje 3£a +6 s ucrs orGa»ir'ii. J»ia hs, aaoo6 >jg x or6a»trHi fy+e v fje 
3£a y dji a ooia x c+iatJh jg Onsi, f+6 sr»i6, j>ia f+e aout6; pot aatota, 
x+s a£ ta fJL si+t+w©ri+ aaovjm v©; pot y se xji Yot tens Et cjnsa Lt© 

PEL JH f+6 HE3; KEtPOt, Y 8t a©f»l J6 f+3, J"iO fJG 330r3 f+6 Srh6 JH8 f+6 

aout6. >lha najt x+s f^a, y et 3£a Pta, j«ia ^£t +6 ho rx^t fja fyeta* y 

0J>1 a 3E3 Pt3. XEt +6 HO rXJt HE!) G+GH fUEta* SJL6£DrN GrOJL; XEtPOt, J» 

yRa xji y D^a ieg njn yo x hed vie Ousi, oi yo xji fje jnuta +m© x 
orea»ir»ii y+x Oua, xji y osa a oaaatj'ii rm© x ahq vje Y©t U66. Jna n C«J"I. IV.] aS0 vJG 008^8. 127 

dji ora 10 ies xji fosojejt ao^L s+s, dji a pena ji x m fjna jg ©ja, 

POt f9 OJU HO X H£3 3J> fUtC f9 +6 0018; POt fa DJI 8 OOta 3 J, X HE3 J6 

Qusi. 

3. <Jna hs +i dji on 10 ies, xji fosojGJt dji hji ieo hjh xjd x hed je 
Oust, arsi a 001a a* sn rxjt hed; xEtPot, fa PAHajL msjip jh x wpi 
fjna jg Ovja. »Jho <J> usa x«n v Dsa taajoa^t ©iso, xji xts +6 x hed xji <J> 
sja J. Dsa o+e rmo vo xji HJGJt Dsa a auua 81, jqsjh ti a Lt© whs- 
Quorn; XEtPot, ieo faa xji v ao hji TWHSQtJs, x«n x hed a hji aijua 
si jg vot fetis. J> se rm© vo, <J> usa xji v Dsa taajsajt 10 taun x hed 
tm 01U86 tn vot fetis, xji y et hji peha jh x upi fjna jg ©ja, an xji 
v fat j na ho x gj+s aj. Tutc v dji a 001a, ^ na oiso, x hed aj. futc td dji 

001 VO; POt f8 HOJL 8 34H V D8S1Jt f©D f9 fJ6 H*J1 Srt68, J Ha TO +6 8 
SltEHUt TH1© TO, JH8 +6 P8t PtJD X L01S JH8 tHUHIS J6 f+6 f8t1 ? >lHa 
JQJH: 0N. 8 DJH 1E0 JH 8* fU+C 33UMJL 10 f+6 HEart, JH8 091 f +D ? <J> S8 

rmo vo, he; T9 u+i hji sen srpjt xji T9 dji paa jorn f+6 pijqs, an y+i 
eue ftD jy£, jna oesi m 81. J> se rmo vo, xji oen so dji ti a jDrn vo, 

W V HO HJI X HED a* fy+C V 8t 0018. #8tP0t, d> y^a XJ1 V DSa a S1J8P8S1 

j na woGjai, oiy£6 jaenatu +h osa yrtos, xji Ousi, k lota Oja \Jdh+io- 

1JH1, DE &91 VO f+6, ^J1 VO D£ a 3t01 1© fJ6H, XJ1 V 38 fJ6 /JCJtl8S1+H SJl- 

eEDrn jna 9irtnn up, Lto x y+6an, jna ist, jna srsits, jna ortst je ?io, 

TO Qt9£1^a 01 L+M6, tH fJ6H JH3 +H HI, fO +6 ©ja J are 01. 80AH. cnut IV. 

1. Jna H8 o+M 8JHSJ3+H lot +1 yje josnaa+jm, eput fJ6+« p+h+di sidom 

1© V 1911, *J1 f9 DSa 1E0 V HE36 J6 01 X06 f© fJ8 JHUta +H1© 8 0rC9HrH1 

y+x Oja 1© 09i f+6 orojnaajHis. Jna n 0£3 10 ie» xji YEt yj6 hji yrn 
sot, josjii n yrt ttii caatJH, an fyji ?ja jnuta +hio v oregnrm, jna fja 

1E0H HJH HAD * HED JG (DUS1. «JhQ JGJH: ti OED 1© 18S ^J1 fUJH OtH 8jH- 

sjd+w fja 3£a jh aw jg oi *96 L+H6, jna fja 0JHS90t£ua f+s srn 90SJ=8 1© 

a 8 tOUt J H8 8 Q+H OGJt T+6 1911, JH8 fja OtGH f+D 01 "!f C8t<5J6 OrHSrtHtM X 

otnarD, jna oiso fja ju+nua itgsis 1© 19c v i9ii, xji ^Eta* xe 3J.1 fat 
jna ho x orajHaDJHis jg Oja, jna i© sirt xjd n +h tawoatrns jg x ol fy+c 
xe fja 3£a, fa a+sD+si x orn+i+oa, jna xe tairtna, je-Jtt yrn joota+w 10 x£t 

PJD+L+6, 1© XEt OH f86J6. 

2. Jna 30S<*8 a90JH 10 t£H +H T+6 P8XJt'6 SUa. Jna f9 89QJH 10 tEH +H 
X Lrtl+JL V9t JG f+6 £<;, DEO+M, +H X fOl, J881 POt f rH8tJa JH8 SJGH1+-S+0S 
Y9t6 PtJO X 1J.3 XJ1 l9U UP1 ^9tOSJ UD. Jna 0+M aJH<5JD+H Itea Lt9 V9t6 

j na fa a<ia. ^Ina +1 oed 1© ies xji am Dosj.8 a+a yoo tn x y£6 je x lota, 128 9^0 vJG 0OSJ8. [CJ"I. V. 

jhg g+g ra6rtc ro sraj'iis, jhg f+6 8U1V-©18, -jhg g+g oai f+6 orDjHGDJHis 

+H 01 L+M6 fUs4180JGJt f3 OrDJHGJG f+D. 

3. >ha 0+M OOSJ>8 G+G 006 f+6 1311 XJ1 ¥£ D^G 1+1 * rtL. -JHG f3 0180 

t+osjlp G+a m x rtL, yji *£taj> to dai hji ason artxH8n 10 f+6 1311, xji 

fa DJ.1 GO JOOtG+M 10 XJ1 fU+C f+6 PSXJt fJG GrH +H 01 L+M6. «JhQ X£t IU6 HO 

QrvuHDrn j Dm 01 f+c 1311 pot * si£8 jc Lt3 V3t6. CJTIJ* Y. 

1. slhG H8, +1 OED 1© 188- XJ1 8P1Jt 0+M D08J>8 fJG fJG OrHI+HY+Ori 138, 

pot * sies- J6 Lt3 V3t6, fa y*j6 G36J,tr8 1© ho orH8rtn+M s nan f© iuhi n 
i© auji +h * whg je lan-Hapj>, ot +h x 8+1+ jg lan-'iapj,; pot f+6 i3ii fja 
frta hn.+h ptvja xjd, PtvJ3 * uo xe wpi x uihg vie 6£t«ifjDW; *£tPot, *£ yat+G 

f+D U+V *£t 136+M6. 

2. >lHQ +1 OED 1© 188 XJ1 0+M 0O8J>8 GtJ'iUG XJ1 8+0813H JG SEt 81tJM DJH 

oj/i go n io x uhg jg Ian-hap*, 1© +Hoyj>t orH8rtn+M *£t atjvwn. >ihg +i 

OED 1© 188 *J1 JH X DvJtO X£ 818t1JG 10 00 H, fJG+M y+S SJD Idfl «JDrH, fa 
83+M 8 81tJM JHG DJ.1+ DJH, JHG 8 G38,JHGrH1 JG CEtJfJDU; JHG f3 UJ6 0180 
X£t l3GJt. «JHG H8, S£ H+© H.J1 X OOtS X£ DSG ItJGJl +H X y+l6,4tHJ8, 1© GO 

n 1© x una vje lan-hapj,; *£tPot se yjHGJta djh+ ge6 +h x y+iGJtHJ8, 3gh 

P0t1+ GE6 G+G X£ yjHGJt. JhO fUJH *£ fJG yjHGJtG P0t1+ GE6 X£ OED 10 8 
f+l, fU+C +6 HOtL J6 X Uha s46 DiLrD, J»iG X£t K£ 1+C1 KEt 1JH18. slhO «JDrH 

150 Lta J6 f+6 at^W'i, JHG 'SEt HED6 UM" JDJLaO*, faUD, JHG fjD, JHG K8 
yj»i1 G8h +H10 tf UHG U6 HaPJ.; JHG aafOlG, X£ DJ1 K 0+M JG « 1311, f© yj6 +4 
S UHG vJ6 l iaPJ., JHG +H « UHG U6 Dj>irD; J'lG "^£ lirt SrtSHGJG 3J. « O+H'6 

G8ta, jna yrt ieoh, >i'ta yrt as'iG, jhg yrt orD+uG 10 it+6H. <Jhg +i oed 10 

188 tMAh ^£ fJG a+H +'i 1t+6H 10 GE6, K£ yrt JGJh 3t01 33P0t « 0+H, -JHG Y£t 

8JHG6 yrt L08i; jhg ■»£ 81sg aapot x o+m, jhg yrt utD+uG, ot tJXJt orD- 

JhGJG XJ1 KE D^G Jh8Jt X OyJ81YrH6 fy+C f3 DSG 880 ^JD. «JhG f3 8JG rh1© 

IAD, 9afoiG, J> jd 1+du, x 8rn ue Hoe, f© yj6 x 8r«i je 6aH+p, f© oed n si 

vJG X UHG JG 6£t4fJDU, 1© + l ifJt+1 ^+8 UhQ, fy+C y>J6 ^ UHG JG XEt P8^t6, 
f© y-16 DEG 8 0+M 8J> X GvJ+8 JG M 1311. -JHG h8, i> Ga6J.t 1© HO X 006 fUEtaj. 

v yrt 80 aoia J6 1© orD H3t ^ yoi6 jg x 8+1+, fy^n <f>, dj>8jlp 3 y^6 ytx da 

G8t06, U+X81 X GE1? sJhG H8, POt ^+8 006 fJG A 8rPJtG ^J1 f DSG 8 1t3- 
6rt6G, *nI1 d> DJ>1 +HOy<l.t JG VO, Ot J18 (f> D^G fJG 006G XJ1 DJ» Q8tG6 D9G fJG 

151 Y© 1© G-JL. Y 8t 1JtD+1JG 1© 8130. 

3. sJ'iG H8, fyJH vbrH 80 XJ1 f3 yJ6 UtD+UG .10 8130, f3 yJH1 POtL JHG 
88G f+D8JLP 83P0t X 0+M ; JHG U6+M AQAh f3 SAQ, 0+M, J> JD GJt+ UMOP^l 
83P0t OvIG "X+8 G£, "^41 d. JD YJ1 JUG, JHG JD TJtDtUG 10 8130; JHG <*> U+l A*t- 
QAGn 1© 8130 y+S 801GHJ8; POt Ji JD JDOtG VJ1 +P V fJG HOH D3, V USG HJ1 (Ml. V.] 9^0 vJG OO&ifi. 129 

N6 srpjta xji J. D9Q we yot xa6 ajhae. Pot I jd sbrh, Jha JDeaasjharvi 
jg CetJfJDW, Jha fJG an n si jg x uha jg 6£tJf,i3U, i© +hoyj>t orhsrth+w 
st bukuh, f®3 63h+p atoi r\ 81 jg xji uha. 

4. Jha he, +i 0£D 1© ies sji 8Pi^t l+Dn fja frta x yrta6 jg Jsrh, fa lij6 
josaa+H ©ua, una $ja, hs, J> ho jg 8 o©ti+ *ji da at,mjh to urt +h x uha 

•16 6£tJfJ3U 8t YJ1 JUG. slhO hS, cl> U+l t3<5J+S; JhO Jh S 3J10, <J> U+l 006 

vji a* nail dji tssj+s eiso. Pot aatoia, ua et +h ajhajs 10 x l£3rhj>is, 
jha et uo$i y+x e uos fy+c +6 ©taers 10 a aoth. Jha hs, astoia, 8t 
atJxtJH y+i aai+GJt r& si jg st ajhajs, ot si jc x fjha6 jg x UsrhJ/is, Jha 
ua y+i a xet si£G6; pot +1 +6 ajut xji U3 a siegg 10 x "lapj/is, xjh 10 ne 
it+aY+©i 10 x o+m jg x IsDrhJ/is. 

5. «Jha hs, o+n l+3fj> orsjha-ja f+6 oeta6 xji xe dsg ho sot a^ha Jsrh, 
hot t« atjxtjh, an 006a xji xe dsg 00 10 * m fy+c uj6 »iotL jg Dun, 
jha at+n xet atJxtJh +hi© x $+i+, xji x£taj> xe 3ai ai, Jha at+no, Jha usi 
XJ3SJIG6 Ptjo x i£art6 jg X£t <;rth+; pot xe fja srp^ta 3Jh+ l+h6; xe fja 
srpjta frnojt, Lrtsi, Jha pji3q. 

6. «Jha h8, +1 GE3 1© H8& Jh X 3JtO, XJI Q+M 1+3U SJhl 8 1tJQU3£Drh 

jsm ol f+6 nan, jni xsta* xa 3*1 ojx,4t xjdsji66 i<iQjxjt 10 x udii, 10 Tat 
x urta6 fy+c ta Dsa snao rm© xjd. Jna +1 oed 1© iss ^ji ti^i *e Tja 
oj^jta ^^3SJtG6 iqojxjt, x«ji fa &i£o rni© *J3 t>i k+s uj.6, se+h, r, 01 
nan, i+pi n Y©t fja6 jna a oraprtua; pot aatoia, x 1*3 +6 ji tj'ig, ot +6 
hji pet a+sirm, tUAh ya dji ho uno-it a tn sras^oor't 1© st J«ia3t6, 'rjiyt^- 

SUHG+M St DJNt S1trOl+H6, fytC fJG a+'i +H G£h; YJ1 cJ. ItfSI ^£t ta3£HJL JH 

jpjoiYon swot 1© a 3£a. ^Etpot, l+pi n Y©t fJG6, jna tasj+s, jhg nsi 
v©t itrsi ih ©ja, +h kji Oja f© yj6 k Oja jg £atjfJ3, jna JGro, j»ia 
^Eora; jna oiso, ^ji ©ja f© atoi m c+iatj'< jg t6tJjL si jg ^ una jg 
3sni, j 4a oo6a xji "«£ Dsa yoo li© ^ fja &a j>i aw ©ts>ia, j»ia pja ^3 
y+^ 3JH8, yji *£ 3J>i »iji uttD +'i ^ y+iajfijs; Jha djh^ oot L+M6 a+a fa a© 
pot vax slha jgjh: Xji &£D Oja tjg atoi st P8^Jt6 si jg * U'ig jg ^atosj- 
U3, una tj6 ojm j ha ita6rtca f+6 nan, acn r»im hs. Jhg aatota, n +6 
aaoo6 jg st +«t+oyme jna jaj3+H£DrH6 «ji fje atoi rs +hi© aj'iaj*;. Jha v 
01 et y+iHJSJ6 ^+s a£, *»ii Gan+p, to yj6 sea o+n ocjt ^+& nan, ta aatH 

064t-6JLrS 10 thfJt+1 X WiG JG f+6 P8^Jt6, "«£tP0t 33+M 33S3GG 3J. X 
Orh+M J ha 0t8P1+HJS JG 0+H L£3rH, f© fJG+H J'lTJtQ +H1© 8 1t31+ UW 0+H 
634+P, J ha fJ6+H Y3ia^a n +h1© f+6 f4hG6 ^ irS^Drh6 JG 8 1£t1 JG V LJhQ, Ot 

36h * »+i+ jg lau-hapA, j ha x &+i+ jg Dj>m; Jha s uhg tsha jasi; Jha 01 
x+» f3 a+a, pot x sot irnrs jg at+M+n ■&+& n3ii +hi© sra<iJODrh ot +hi© 

aJhG<4<5. *iha 33fOia, L3 sin X+S 1A3 GO 1£ 11+8Y01 1© x o+n jg x UDrhm, 
1© X J38H1 JG yrh f£P JG St 00th, JhO St 8EH+, JhQ 3Gh 01 St 01Eh JG -JCJ1+ 
OAhG, Jha yrh f8P J6 X +hOt3S JG St PUOS JhO 8t frtQ6; JhG 3Ch yrh f8P 

jg oi ya fJG ot irsjs, t o+n jg k Usr'ais- an jqgjoi jc rs, ot st uc6. 130 8S0 vJG 90SI8. [CJT f. 

-J'ig '18, +6 Hxji m Qtaers 10 a aot'i ? «Jhq +6 'i»ji xts, st jpitoor'i, ot£i ? 

'(8 33fOia, f8 Qt£1 ta6'i U3 WG 1© 30t»i. 

7. Ye, i> se rmo vo, ot£i et x ta6»i6 fytc ua we 10 aotn; pot aafota, 
T8 D/j'it sje et awvw'i we at»i sie'i, j'ia m aira W6 atn situ tn ce'i, jna 01 
aaooc jg t'ltou+u Pot +p m 1311 wa hsji poih +>ii© iw'iSQWDr4, s lota 
ysa 'ivJi we srpjta xji xts ot£i 3gi Dsa ora run xjs. 8h aafoia, xe usa 
'i^ii fEto'i r'lio f+6 urtac; an *£t Jt06 or»ii^'iDr»i6 jorn twd, ac'i so arc xji 
ve a+a dm aira jam *,j3s-,jic6. «Jna s itjp,n je * lota we *£ sieh; ye, a 
co6«i Dj't jg 0*ia, f© 101a xjd *ig *£t y+o^aws «iHa ja*mH£DrH6, j»ta iwipa- 

SJ.a vl6 DJ»i+ L*H6 fU+C Et 1© Gr3, YE, 96"i X Qr3tH JG G)US1. slha 33006 f3 

sm r»ii© xjs *ji (Dusi yj6 x Oja, x PsTut jg 01 L+M6, Jha sja xji fa Dsa 
ieo run m x +dj<; jg dj'i, j 4a n osa a x +3J<; EPUt fu+c djh yj6 otaEua +»i 
v aaot'itn; ot +h rxjt urta6, fa saq *>ii 04h yj6 otasi^ia eput x +w<i je 
Qja, j'ia xji (B^a Dsa on as'i «jDrn x ctiaw»i je djh, jna ieo run m pud 
j na aira, j ( ia oo potL run x pes vJg x rti; j'ia »i8, aaoo6 fa s^a x+s, xe 
eta m m a© a^L; >j»ig dj>i+ 30t L+H6 a+a ^e a© futc atoi aen * t£L m Oja 
rivJH ^jo. XEtPot, f© ur'ia^wL ^ji ke st t'i a^'ia^s, jna ^ji xe et S3+14 
u« sot jpi+0Dr«i6. Pot aatoia, x lota tjl sja, d> y+i hji srort dj> nan t'i 
v as J6 ^£t itJ'iSQtJDrh: an I u+t f^*; n x£t U£6, xji xe itjsut wi; j»ia 
KEt aot»i6 djl a J6 s smai+H auo aapot *ao. Jna jgj«i, fa sjl, tp 3* 

1011 DJL SO P+lLthJS, ^£ DJL tOT X CEP XEtvJG +4 X fUrtlU+ha; JhQ K JPJQ1S 
XEtJG +6 IJ+G'i. J'lO JQ^'r, fd SJL, tp 9J> 1011 DJl SO PtlL+HJS, X£ DJl t31 X 

8Si u+'ia, fu+c ai+MJL +ooa+ji aosuroDr't. sl'ia 48, aatoia, x itj'j+s jg x 
lota +c psir+ia; jha v Et sd+ih <i'ia jpi+oua. £ln +p y utt irt'i 1© x lota 
iitx psl irtirs jg ten, >i'ia isi Y©t ursi +»i f+3, Jha srtc f+D un 01 a+i+<;jHS 
jg D^'ia; +p y a© x+s, fo u+i, ^oota+n no ft6 o'« utt ahq lusrt, aat+GJt y© si 
vie aj'ia^. 

8. -Jha +1 0E3 1© IBS XJ1 SPIJt 0+M l+OU fJ3 3E8 JH JH8 vJG S130+M 1© ft6 

nan, pot to siEo dj»i+ l+h6 r»ii© xjd, Jha out 8 pt© jg x^3 we J> t+iH +h xts 
aso, fa 101a ftc ion 01 x L+H6 orhsrtHtM x£t awvhJ4 f© urt t'i x una je 
6£Wf/43u; J'ia ta 006a xji «Jor>i D^a suha n aapot x arn+itoa, j«ia tafrts 
ni© ^^3 ot xji wa wi'ia rm© ^£t awxwn pt>43 x ud xji Cantp turn n 
81 jg x una, ad r'nti x u.0 xji fa f+DSJLP 0£3 n 81 jg x u^a. Jha fa 
oiso tafrtsi rmo xjd x iesi urtac futc otn ajH<;jD+'i wa ion XJ3, jna jos- 
ii£«ta xja i© ^ ion jg otn Itan, so xji ke 3J.1 r^ajtsuHa oi x yrta6 fy+c 
fo sieo. J»ia +i oe3 i© ies xji sput fa wa arn oi ^+s, xji o+a l+sn a+s- 
3+si x 3rn+itoa, j'ia ooca xji xe Dsa tairtH, jGJtt yr>i rhi© Tte oh fss. 

9. J'ia +1 0£3 1© ies ^Ji fa oo6a x«n x iieis fy+c or'iiEha x tjorta je 

f+G 1311, PtJ3 X 1J.3 XJ1 ■!>£ UP! X Ul'ta JG GEtJfJDU, D98 3 8t01 33P0t 

•Jsr'i, *>ii fo 3J.1 taa >>M3. Hs, J6 s©'i .jg Jsn wa wa x worta, x q+h \h- 
oyj-ta jg f+3 1© »io tp fo o°,a thirnwi unoy-4^6, jna 4orn iota m xji ta <mi. v.] aso s^e ocma 131 

oqa hji. Jho ¥ g+h &ja r'110 t+d, a9tn otaca pot ¥ jpL+0Drh6 «je di 19il, 

d) 0068 "Jjjn POtlt JH8 Lt9 JG 3J> 1911 DSd 1£0 8 Srt'it tYl© ¥ U+LaJtH-JS, ¥J1 
¥£ta<»> ¥£ 3J>1 PJ.'iQ S U'lQ J6 OtJU'JLJ, ¥J1 U9 3A1 J19L rhl© 8t at^t^'i 10 

QdMGAi r& 81 jg aj'ia,^; j'ia ¥£ urt lj&i t'i ¥ u*La,JiH,j& pot ¥ sies vje DJHt 

GE6, YJ1 ¥£ tirt atL+SJ'il, J'i8 fB'iQ HJ1 ¥ UIHO JG CEtJfJ'JLJ, 3M tairt'iG 1© 

¥+& Wig, fje+n wc-aa t'i 8 uw j-jrn Wit uoi*ii6; fje+H a+sorcaa 8 Lj'ia 
futc UJ6 areata uts ao'ic jg mh, j'ia jg a9sis, jis., j'ia uoe glso orc-Jta 
L)f* to+»i6 jg a+ia+M6 jc ,J6,Jtt oj>'ia; tjc+h a+sorcjta 8 una futc f«ia at»i 

lana ut¥ 8 191L to urt J6 'nGwtrs- J6 ¥ fosis- jg tetJ/JL. «Jna pot 8 us- 

l+DOHt ¥J1 ¥ L+M6 SJ1 ¥£ fJG SJ3 8t It©, ¥£ fJG 3t01 1LUW-P0t 1LE1S TU+C 
8t P+ta Ut¥ ,J'iQt£6tM6, J'ia ¥£ 8t JG itot ooia. >lha a3T0ia, GLSO, ¥£ TJ6 

atoi atjsi-mis, futc 8t L8t<s, j'ia ¥£ 8t jg ates j'ia jg ojut, jna £t irt- 
pjout ss^a. «JHa jo^, ¥£ fsic atoi sotae, ¥ mis ¥EtJG tjg ut+Di, jwei ¥ 
ai£a6 ¥£tjG urt GJMOJta ut¥ trsi; j'iq ¥£t +6 'io un +'i ¥ LJ'ia ¥Ji +6 £ai 

1© thirtltJI ¥ UIHGUJ«J Ot ¥ J'iGt£G+H6 ¥J1 8t J'l ¥ 1LE1S. XEtPOt, <f SJ3 rh1© 
V, GJ'iS1 ¥8 1tJ4SL£1? J'ia J> S£ T'll© * JQJ'i, hO^SI 1>8 JG Ahi Ur'i ^J1 O^H 
1tJ'i&l£1? Pot <J> J3 a36J.trS ¥J1 ¥96 t,JQI"ta6 DSa a 1tJ'iSL£1^a +'i1© 8t 
UIMQLWS; POt, 1J1TJ1*, ¥£ U+l 0+6 rS 8 HJUS JG 8 tJ3»ir»i1 JG ¥ 1911, f© 
TJG a+h a9S1tJ+G, PtJD flUHS- ¥96 tJ0Ma6 0£3; Ot, IJtfJIS, ¥£ Ll+l 0+C r& 8 

hjus jg ¥+8- ejtt 1911 f© fJG a+H agsitj+a; j'ia d. j«j ageurs 1© 'io ¥ 006 
jg ¥£t a9*itroDr»i. 

10. He >lorn s^a r«no t+d, J> ojh viD©tjai+ ui ¥, o+m, jc 8 w»i ¥J1 ojh 

1tJH8l£1 ¥ tJOrt86; POt f9 fvl6 fU£tLl+L ¥J1 T9 OJ»i 190, JH3 WHSIE1 01 

t^orta6 ¥J1 8t jg E'iDJ'ri a£i; j'ia +1 +6 8 otpi Ptjo Ojq. <J'ia ¥ l-^hg 8t 
ooia +Hirtitjut6, jna 'io dj»i ojh wo +'i ¥J3, jqs^h f9 a onj'iGJU, usi 

T9 D^a 190 POt ¥J1 f9 01 »iJ1, J'lG f9 093 UttD. Jha fOSOJGJt +6 OrDJ'iG-ia 
1© ISO t«i ¥JD, ¥ S£D +6 OOIG S9t. >J»ia a9fOia, ¥ 0+M JG ¥ 1911 fO +6 +h ¥ 
UHa JG 6£tJfJ3U, +6 ¥ 3>IH ¥J1 +6 OTDJ'iG^a 1© 30 ¥9G L+M6, J'lG TO TJ6 ¥+S 
TJ> 0+P1 PtJD GJG. NlHa ¥ OHI S^G ¥^1 8 S9t +6 Ot£1^^ ¥J'r 8 TtJPJI. «J»ia 
*Jor»i 8^8 ¥J1 8 89t +6 8 tJG9l£irt J'ia 8 ItJPJI OlSO; J'ra 8 0+P1 TUtC +6 

©t£Ut oj'i 'io DJ»t ue, joskin T9 Dsa irs^s ¥ let jg (Dja, tij+c ho djh ojh; 

YJ1 8 3JH Oe T>IG Qt£1 18t OtGh f+3 PtJO ©JG. 8ri 8 Sdt ©J'l 'lO JG LtM6 
TDtC fJG 18S1, J'ia Ol&O JG L+M6 fU+C 8t 1© OrD, 4UQ 3J> ¥J0 D^l OL L+M6 a 
t9G9ia, Ot, t«J¥Jt, DJl S901J1 L+M6 3 9£a 'JJ'i+PJSI, J'ia T+8'i L+H6 DJl Or3 1© 
U1, JH8 L+116 fU+C 8V 'iJI HO'i DJL a 3£3 'fO'i 3i, ¥J0; J'ia OLSO L+M6 DJL a 

0£a Hon a j. ¥J3 tu+c r¥JtiiA6 o^a »iji a >iOH. Xrs ©ja fje itocj,a^a 8 D9H6 

¥J1 3J"i, Ltffl P£L, 3J>1 LirtO DJ.1+ D+tJ0L6; ¥£tPOt f9 a90r'JJL 8 Gt£1 a-J«i9P+1 
1© f+6 P<4LO-a9+M6. 

11. J'ia H8 TUJ'i sl^rh fja 3£a JH Jha J6 S190+M ¥96 UrtG6, ¥ 0+M t9<iJtS1 

josaa+MLt, Jha oeg uHosioOja, s£tn, asiLJs 8 ot£i 3+sutt +6 or»ii£ha 

U«tN ¥96 1LE1S, J Ha ¥96 +Hirt1tJ1Jt6 lift 381LJS 1t91£tG POt ¥ IftirS J6 132 aS0 vJ6 DOS*8. [(Ml. tfl. 

rnpotatn 01 src DtsiJtt6 1© * cttat^H jg d,jh. f8 DEtcjtrs Et * urtos je 
v lota, j na fs uh an ?a srpjt ut* fte isit; ve, jhg ts auna jna tDuna- 
itjat Et * rnajtsuHatHC ug * cttawn jg &4H, pot *e uti hji S3© ut6an, 
H3*jt a© *£ a36*t *«n Da drb toi oc-it *jd. Ye, *e st J6 e uua puo tutc 
piajL PtJ3 * DJUtG, j'ia sojmjL, jna Et attGH, jna Et aaceta a* * aasis 

vJG * PJtJSI. c<mj+ vi. 

X fJOrfG vJ6 63HtP. — «Jh joem jc Tt6 nan, ptjD * ud *e un * una «je 
6EtJTJDu, rmtb * ud *ji *£ urt aaitGJta 81 jg * ?JHa6 jg * le- 

1. J), 6aw, fjGtH atH 101 t'i oi * uimquj*; jg * Wj/is-, jna TJGtn tja 8 
hjus jg * una jg 4aPA, ot jg * una jg et FE*Jt6' prtsi thfjttirns-, jna ?jctn 

at»i SJ'il J6 E Sid J9rM * l£9r>ai&, *J1 J> DJ>1 S"U 81 *£t P0t8J6, *J1 8t EtDt 

3J.1 on njh *jd jhb aasitjt *jd; an tluh <J> so *ji Ttitc tU6 osa jd™ *jd, 
A lug aa6*trs *>n ve Dsa hji a aasitJta; *EtPot * orvu'ia^a tit* DAatJVtJH 
t»i * titiajthjs, pot <* uqa *ji et tout ma deo e itait tit* *jd; an fa 
aatM j'i osiat jhg e aira-Lrtsit djh, oroj'ia^a *ji J. D^a a sieh, an <J> uj6 
tJsotoa a* * D^atn jg arc atra; pot pe*~t pot jqj'isi p£*Jt, jna atr*jt 
joj'iSI atnwt, rmtt * ot£usi HrDa-it jg et EtDt UJ6 aasitjta tH * utta-it- 
hjs; j'ia ua tairtna, *06 jg rs- *ji urt siEta, 10 * una jg 6£tJfJDW, i© 

tai£1 *J1 1£l 1© *£t UJ-.P6 JHG *£t CtiatJ'i. -J»iQ YJ1, d> 33tH OGJtGJirS 1© 

w,Jtti * u'ia jg et PB*Jt6, oruoua J6 3J'it J6 urt aaej-trs i© ©o n 1© 
nrs^s * u'ia >i'ia siEtua jo-jh j>i et srt'it t'no * ytiaJtH-48- 1© ©o n i© * 
Wia; an fa urt soti»i tit* pjst'i j'ia sot jpitoDrH6, pot ua tirt »lo 1© ta- 
DJDa-it * lota et Oja. hJGJt*aus, EPi-Jt DJ'it a£6' tuhajttH tH * yttajt- 
hjs, ua "itci et i-j'iis t«i * ties fU£t et atj*tj«i urt sieh, futc uj6 nat 1© * 

LJ'ia JG 8t P8*Jt6. 

2. Jha tl 0£3 1© IBS *J1 J> UJH1 JQJH Ut* POt JG DJ> DJH tH1© * St1t, tH 
r*i1© * OtM, *J1 J) 3J>1 HO JG * atS106tDrH JG * OtM, Jha *J1 cfi DJ.1 HO tP & 3J.1 

go tH ut* dj, nait j na irsjs * una tn las. >Jna * ujhi tn rm© * otn, jna 
Ta orcanrHua ut* 33 *ji A 3J,1 nrsjs * una jg lafj.-'iapj., jna * una jg 
Dj.tr:>. <J na fa otso orajna^a *ji fte nant dsg aaneti 81 jg * una, jna A 
j na dj, nait ujhi tm© * una *ji ua 3*1 nrsjs ti. Jna ua aaojn 1© atia 
atiatH6, j na 10 tai£t * uot6 jg * stit, ye, acn * uoi6 jg * snt jg lan-hapj,, 
j na * stit jg Dim. «Jhq ua aa©JH 10 iti * otena, ye, acn ut* ot wnjt je 
saae, un saa6 jg ootn, jna jg TU3i, jna jg asut, jna ut* H3J6, jna ut* 
Dara, jna ut* saa6 jg ot DJHJt jg Ptois; jna U3 ata aaotn 1© artinu jho 
itjs-wt tn * una. he ti UJ6 * ©rntn jna * otEPitnjs jg otn l£3rn, 1© attn 
da nant tm© ajHG^s, *ji f3 Yata^a n * una *ji ua dai nrsjs ti. (Nil. VI] 8S0 vJ6 DOSA8. 133 

3. tfetpot, ti Geo i© ie&, xji eput U9 fja aiui/i th x una pot x sies jg 

1UJI6 Ydt6, XJI OtN lEDrh 89QJh 1© QtO rh96t, U&1 SJ. AW 39h6 3J, 1911 DSa 

ujgs sitJM th x una, Jha xji ^£ osa hJi ocjnet xjs jha attM xjs wiq ajh- 
ajs. he xe urt 8 iE6+ Jha Jh j,ajuitr& 1911: XEiPOt xe urt a96J>tr$ 10 a»tn 
rs thi© ajhajs, xji xe 3*1 ©in x,43sjig6 utx x i£art6 jg et fjh86; ye, xji 
xe 3J.1 pasi xj3$jig6 run x fwos jg et P9ta6. 

4. tfetpot ti 08D 10 nes xji otn Lesrh aaojh 10 sirt n tte 1911, xji xe 
Dsa orvuha utx 3* 1911; xetpot xet a9QJh 1© a uot6 jha orhUhDrhe th x 
una; pot, th x Lrti9hL Y9t jg 3A teh th x una jg H9pj>, jue Jh x s-ei. jg x 
uha jg Dj»trD, fiuh da 1911 urt uouttM jha pgatu x£t fwos, Jha mtfi XEt 

Uha6, 8 ht©3,Jtr8- fO&l JG L£3rhJ>1S 083 HJh XJ3, J ha 890* '■ 1© Sl£ XJ3, 

Jha 1© 18© jp xet pijos, Jha x ooth jg xet P9iae. Ye, Jha ti 083 10 nes- 
xji xe pua, ©1 xji urt hJi ocjtieoh, 96h thi© x stit je Hgpj,, jha ata 001 
run 39 pot itouoDrh. 

5. Jha +1 oes 1© 18& xji <J> ata 8t3 xjs utx aoe, Jha utx Jt06, utx sota6, 
Jha utx &t3^ut6, j'ra utx oira6, Jha utx &itii6, Jha utx 01 3JhJt jg u*nrh6 
tutc U9 osa thGJhi, -Jha d> Jha 3J. 1911 ata 00 poil JOJhsi x LeorhAis 1© 
aJii; ye, +h x sitJML je x Lota ata U9 oo potL 1© a>iu jo^hsi x l£3rhj»is; 
pot I >iha 3J. i9ii ata on ojyitit i© x Lota x«n f9 usa a9ite^t rs si vje x 

TJh86 vJ6 8t <Jh93t6, POt U9 Urt JUEOhB 1© 8 t9DJ3atrhS «4G X 89lteJtrhS J6 8t 

F8x,4t6. -Jha ©-la ata t9t et 0H6 Jha ata Jhs^t et nt£t6; Jha U9 ata oo 

POtU th ft6 3A1; YE, U9 ata 00 POtL JQJh&1 X L£3rh*1S, Jha th urh 8£ Jha 8 
HJ>1, U9 ata Sl£ Lt9 L86rh8 Jha P0t1t-Lt9: U9 ata Sl£ XJ3, 96h rhltl U9 fJ8 

atteh xjs 81 je 8t uha. «Jha I, 3J.sjtp, utx 3J>h oh fjha6, ata fjn 1© ajtt 
XEt aja. Jha agtoua, 1© et ot£i suto Jha u34hi£Drh, 1© frhat^a jha 

8vJ6h1t-h<fch M 8t 8tJXtJh Urt SlEh. 

6. Jha t1 0E3 1© 18S XJ1 U9 JOJh 890Jh 1© JS1J8ttD x otnarD, Jha U9 
JOJh a9QJh 1© irSJS X Uha th IdS. Jha d) 0068 XJ1 XEt Dsa 8 UJTrh6 

je uot 39a je ^ejtt oj>ha, xji xEiaj. I w\ fje u^irh6 pot 3* i9ii, joj»isi x 

1A3 X L£3rhJ.18- DSa Or3 n JOJh 1© UOt JQJhSI 3A 1911. Jha Ji SJ1 08t86 
t8ha J881 X Uha, XJ1 X L£3rhJ>1$ 3J>1 hJ1 On riJh r& JOJh rhJU£t6 Jha 89- 

situt r&; Jha xrs d> ata oeta 3J. i9ii Jha 3A puos, Jha 091 X93 Ptus POttH 

+h1© X fJh86 JG 8t Jh93t6. 

7. Jha t1 0E3 1© 18& XJ1 U9 ata thfJt+1 X Uh8 JG 8t P8XJt6, POt 3Jh+ 
Y9t6, Y8, POt X 818& ^16 1UJh1t Jh8 1© Y9t6; Jh8 * 8t8 006 XJ1 X 3Jh DSa 
1tl X Qt8ha, Jh8 t86 01 3JhJt JG Ot8h, Jh8 01 3JhJt *4G Pt©1 JG JGJtt OAha. 

Jha & ata 006 xji x utsth D^a sith, Jha uti, Jha urto, Jha urto ou 3JhJt je 

PJ>h LthJh; Y8, Jha OWL JG JGJtt 0J>h8, XJ1 U9 3<»>1 OlOX 8t ^eO^ahJS; Jh8 xr& 

ua ata itjs-ut th x Uha — xr& U9 ata fJG orhithYtori ids- th x uha pot x 

S18S JG 1UJh1t Jh8 1© Y9t6. 

8. Jha ti o£3 1© 18S xji otn L£3rh aj>a, Jha ft6 srh a9QJh i© te»i th ft6 134 aSO v4G 00**8. [C<n. VL 

sua. J'iq f9 adQj'i 10 &irt ft6 nan n +«i t9ajivr'i jqjhsi da nan; xEtPOt 
xe aaajh 1© itaiEt pot uot, j»ia i© on n 1© aju jo,j'isi oa ian. On J» 

fJG SJ'il DA S1A6 81 t8'iG J381 X UHG J6 D,mr»i, XJI I DAI a+SGrCJt XEt 

itJut£Dr»i6, xji J. dai esta jq-jhsi x-jd, xji xe dai 'i«ji on run da nan J4G 

a9sit*j+ xjd. 

9. «J'ia +1 OED 1© 188- XJI X£ OED H HvJH X HOtL JC X Wha «|G DAirD, U+X 

XEt h+OD^trs- fosis, D.-I4 8t3a u+x ao6, jwj u+x Jtoe, Jha u+x sota6, j»ia u+x 

$+D91,4t6, J'ta U+X S10»i6, 4hQ MM SI+H6; J h3 X£ UQ XEt fJ86 D£6a, XJI X£ 

urt »i£o-ja: Jha xe urt ortaja u+y 8 ux,Jt4 ortai J381 XEt w+H6. 

10. >l»tG +1 OED 10 18S XJ1 * 0063 XJ1 X U+D+H J "18 C+iatJH *J6 DA 1911 DS8 

a f+a +h x utia^tHJS: j^a J> oiso 006a x-n 01 da oia djh xji osa ast 8tD6, 
j ha oiso 01 da vtm dj»i xji urt £ai 1© a£t 8t36, D^a ojx^t xjdsji66 is- 
©jxJt 1© oo 1© sjii jqjhsi x lEDr'iAis; J»ia * a+a ues wa +»i x£t tjnos, 
je,Jt+ dj»i joota+M 1© T+e £<;. 

11. «J«ia +1 oed 1© i£s x-n U9 a+a oo n 1© sjii jqjhsi x UDrnAis; 
j ha <f>, aeh <J>, +h da oia £<;, a+a oo n 1© sju jqjhsi x lEDrHAis. Jna +i 
oed 1© i8s xji D9 a+a oo n +h x sitjm. je x lota 10 ajn. 

12. 'is, x l£3r»ij,is- h+© 'in+n or'isrth+H « Lota, not « sitJHL je * lota, 

"X£tFOt ■«£ agi^'iaja HvJH K£t O'l SltJML. YJ1 K£ lift 8 &1tJH 191l, J6 1© x 
Slt^HL JG OAh — K8 Urt 8 IWia, JHa P9tODrS, J 48 8 aira-Lrt8-1t 191l, 89L96+M 

ih x itja+or»i m "S£t P8^^t6, fu+c +6 xts-: — 8l9L9e+h «ji *£ urt at+en 81 m x 
u«ia -ie ^gtosjUD, agoo6 vie x +H+011+1+6 je "S£t pex^t6, »i«ia xji X£ urt tj«a 
t»i x u+iajtH^s aj. *£t at^^tJH, j'ig v£ urt oiso tuna tuai otvj&tM x &g. 
-JhG jq-j'c ^ji ^£ urt tjna tuai +'i x ui'ia je ^£t prt&i fif^t+ir^s, 8PX4t ^8 
fja otsjsi x S9, «j»ia 01 x+s aaoo6 sji hgp* UvJ6 Dot pelpsi tn 09i+n ¥ orajha- 
3^'iis vje * lota; XEtPOt f9 u*i6 P£erta «je x lota, pot x lota frta f+6 it£t6 
«i»ia j»is^ta xjd, j na f9 iso x iaa je *£t ^rfit +>i v u+iajthjs-. *lna f+6 at,jx- 
t-JH urt tOL uvs f+3, 89006 ^£ rha^tsisa hji x 89L+M6 J6 x lota; xe urt OISO 
10L u+x ftD run x uout6, 39006 *£ fetG^a ^£t fetis J0JHS1 x lota, sha 
jg^h: *£ urt tOL u+x f+3 tuj»i ^£ fja Jt+en 10 x itvJD+si una, 89006 xe s^a 

XJ1 T9 fja 1£0'i X tOl+M sJ6 X 1911 81 vJ6 X£t fJ'ia6; Jha X£ S01 1© O+l f+3. 

Jna joj'i: x£ urt tOL u+x f+3, 39006 f9 a9i8ti-ja +hi© x u+iajtHJS J6 x lota 
fja orajhaja f+D, 4W iso x t^orta6 tu+c urt <4Hot£e , i «ih x heis ^e ates; 
pot ^£ saq xji f9 tjaa XJ3. Jna xr& xe fje 101 ^£t c+LatJh, xji xe D^a 
f£i xjd, >iha xji xe Dsa Drta-Jt xjd, jna xji xe D^a tja Jha urnajt xjd, J4a 
ao oi xe osa 10 aasitj* xjd: xstpot xe tjg <ih girtnri fEitJa iorta6 x c+i- 

at-l'i J6 "19PJ.. Pot X+S GJtt 006 TJ6 0+H lEDrH, 8J> Tt6 Orh+H, JH8 W+M Ot8P1- 
+hJS, J'ia f+6 PEt ltvJD+SJ6, G9S968 39, XJ1 I f«l6 8t01 X+S 3J» 1911 ri +H10 X+& 

u»ia, xji xe de a9SitJ+ xjd; ve, j ha ua fje srp^ta x+s dj'i+ V9t6 +h x una. 

13. Jha »i8 J>, 69H+P, 8P14t fJ6+H 10L8 Ol X96 L+M6 r'i1© 3A 1911 orHsrtH+w 

x l£3r»iJ>is, I a+a si+3v+©iei xjd 1© oo 1© aju u+x xst dai, isi+h x£t itrsi cji. vii.] aso vje oossg. 135 

iH V lOtQ; S8tPOt, U3 atG OrhU'iQ ytS SJ3, PCS 10 PES. J»«G 11 083 10 188- 

vji ua ata aue s,43 jqjh ei jg 8t una; j^a ya sit© wo yts 8 otei stout, 

d6h SO 34h+ SJ1 U3 ata HJ1 'inaJt WO. 

14. >ha +1 083 1© i8s s>ii ya tairt'ia jqjh 1© et oh una, sHa dj. nan 
jojh aaoJH 1© una set puos, Jha io m set ots'ia. «Jna hs <f, aatH oia, 
ata orhprt ¥ otnan run ur»i jg oa sr»i€; setpot, <J> se ho sot. s»ia 38 ¥ 
lota aws 3A nail. £djh. cnut VII. 

1. Jhg hs +i 083 1© les sji 6an+p ornprta s otnara run hoe, urn jg fte 
sr»i6; setpot hoe aao.iH 10 ten th m sua; jna fa ata hji yoo ts s ue6 je 
Tt6 pesjt. Pot aatoia, fa ata »ui oan s onjwxj'ns jg Qja, an fa ata 
uoo eput s aa6j>t6 je ftG oh feti. sHa fa fja sj'it yj>66 J'ia ojnovoajM. 
•Jna fa ata o©6 f>6 nan 1© onti s+h, jna a© sji fytc yj6 jajat'ijai tn s sj.i 
jg v lota. Ye, j na ve ata or3ti fotane j»ig oi 3j'ut *g yto^aus. «j'ia 
ta tea e uos jg urn ptPL neti jg oi se irsjsi: e ptpl neti jg set ooia j«ia 
vie set stiejt, jha 8 PtPL nen jg set 6tp, jna jg set ojut, *ihq jg vet ates 
j ha vet j»rth; jhg 8 PtPL neti jg set pjutH6; jna oiso e PtPL isti jg oi vet 
ot£H. sl'ia oi sts ata fa ieo 1© snoti ftasjip, j»ig Tt6 lugg, .jmg f*c OviHO- 
vaaAhG; JHG oiso ft6 itasis, jna set mc6, Jha vet oj'iOYQaA>i6; srs fa 
fja ce«i<ia s Jpet6 jg s otnars. Pot fa isi aen oi s itasis v^i f*ia at»i 
ojhsaoteua a* ft6 pes.it; ahq ojhsaoteua >it© urh6 th vet si^a, src J6 urt 
ttpua n t4 v -ma jg V£t fetis. Ye, jna srs se urt snoti^a t>r set tect- 
hjs, J 4a th vet Aajuitt, jna tn vet fOtan6, a* v uos^6 fytc otn hos fja 
nsi run ft6 lani; vrs ata v nan teart ^osaatmt 1© snoti wourit. Ye, 
jna ve oiso aaoes <iajuitrs, aao©6 ve urt aasaca aj. v 6en j»ia puuttn 
urta6 jg v otn j^a ntasis; pot se ata snao pui^ttn LtM6 rni© s^'j. 

2. vlna +1 oea i© les sji otn hoe atn ojnt ^taorhi viha sieDrs atiatH6; 
jna fa ot»iJ3JHija sj3 uts pj»h yrto jg ysa, -jna jg oi Djut jg TUDrs LtM6, 
jg ooia, j na jg stiGJt, j^a jg Arts, j^a jg ates, j»ia jg c*p, jhg jg ©jut; 
j ha fa oiso atn ft3 8 sieDrs uus, jna 8 Lton tn s otasi setJG, oi jg 
fytc UJ6 jg pah yia, .jna yj6 otHJ^jnua yts ooia jhb stie-Jt, jna ytv itA- 
Drs LtM6. <Jna fa oiso ooca s>ii ft6 yrtoa^H Dsa yrto oi %'i«t jg pj>h 
yrto ytstn s yoi6 jg s uni, jg pj,h ysa, jna jg ojut, <iha ^g ates; jhb 
v sais fytc yrt sji jneti pot s n itasis, fytc yrt jarc oi s rsjt sais, 
fa ata otH>i3JHi yts ntot ooia: jhg fa ooea 8 atjsiyrto 10 a atn aapot 
VJ3, sji se 3*1 t^si set ajat6 Jha set et'J6 run, fUAi se Dsa siao utn jhg 
sen yrta6 10 ft6 naii. 

3. *J»ia ti oea 1© nes sji fa atn 8 1st nat s usii; ve, 8 e^tt n 1st, 136 aSO vJG DO&<*>8. [CJ"I. VII. 

9G'i SO U XJ1 T3 0^9 8-1JHQ nj4 tf 1J1 *8tJG JHG 0Gm<1Q S WHO JG Dim, 

j>ig oiso s una jg D^Dirn, tu+c UJ6 irsjs-i aj> s leorMJ/is; jna T3 ose 964 

ISO 06 Jt 01 * U»iG tShG J 381. 

4. vha +i oed io tes- sji T3 oo6G djhi a+ia+n6 10 a a+n +h s una jg 

Dj>m; 4hQ T3 0060 8 Qt81 18t 10 3 8+11 JH X T+l HOtL JG * UHQ Dim, 
TU+C TJO 8+H 8 t360t1 POt X CtlGtJ't JG 1 19PJ. J1 X 1J>3 S8 PUG 81 J6 X UHG; 

j'ig xrs fa a+a ao u+s s t+ci6 tu+c fa raiena a* * uoseoi-H jg t+6 nam. 

4. >1'iG +1 083 10 18$ XJ1 f3 118S1 T+6 T8t1 nj"i T+6 T+CJ6, JHG T3 8-1JH1 

T+6 Wi +'i Urir* l+G+M U+S T+6 LWG6 J»iG T+6 GJHOVOaAhe; J»tG SO G+G ©ISO 
T+6 1T381S SIJ'iO S£t 1A3 tl+X T8tiri$. siHG +1 083 10 188- SJ1 T3 HJVWG 

e+»ivrtG6 tena jasi +h x una; jho fa 3+11 tun itjsj6, jhg 38a luh +h ^arn- 

GrhS; J'tG X8tF0t T3 33083 8 LU'i 8+3JT, JHG ©ISO T+6 1311. 

6. J»iG +1 083 1© 188 SJ1 X l83rHJ>1S aaOJH 1© Or3 +N nj>i T+6 1311, ru»i 
S301 Hr33Jt6, J HO 1© 818 XJ3 +«i V8t P31G6, JHG THAI XE Id ft UHG+M X8t PUOS. 
-JhG G+H h08 SJH1 Q8t06 T8HG s!381 X UHG 1© 031 >U3 vJP; 8T1 T3 G+G HJ1 
SJH8 8 SrP+DJ'tl »ir38Jt, J'lG X l83rHJ>1S 083 HJH XJ3 J HO O+IG X,43, JhO GTOG 
3JH+ JG X8t PI JOS 81 JG X WHO: XTS X l83rHJ>18 aaOJH 10 83S1tJ+ XJ3, JHG 
10 J0S,JtSJ>6 XEt T81TJG HJh XJD. 

7. J'lG +1 083 10 188- XJ1 G+H h08 SJ'il T+6 81D+6 JQJHS1 XJ3, JHG \8 Urt 
G1+6H 340, OT X8 GTOG ^JO 3J0 POT 8 1J.3; X8TP0t, K8 T3irtHG 13<:j+S+M +H 
"m SU+l. -J'lG H8, 33006 JG *+6 QT81 G+010T+, ^8 lirt l+PUG H +H V 1UG 
JG ^8T T8T1S: >>8 G+0 80S1 +»i X8T Oh STWHL, S8+M, KJ1 K8T P+P1+ OSG S1JHG 
JQJ'iSI L86rHG6 JG S L8DrhJ,1S; JHO XrS ^8 0+G 80S1, JhG G+G G3U1 +>i 8irG, 
JHG U D-ia+M JG tt 8irG JG K8T 8T-m<4H, JHG K+S 83006 JG S y+OJGHJS JG ^£t 
0+H 4 HG 113S1S. 

8. «J>ia +1 08D 10 18$ *J1 K£t UJ6 8 3J'i J3rH KJ3 T06 H8D UJ6 Ja+HJGJ.; JHG 
T9 IUH1 POtL JDrM XJ3, JHG 33QJ 'i 1© 1TJP3SJ., SE+M, QaTOLG, ^rS SJL K LotG, 
J*iG >.TS TJL T3 OrDJHGJG D3, S8+M, 00 POtL, JHG S8 rh10 ^+S 1311, STS SJL 
V lOtG: LdO 8 rhl© ^+S 131l, POt Ji TJG S3H ^et 4aj3+h8Drh6, 4HG S8t U+O^G- 
hJS, JhG ^8t TOtGr36; <lhG ^OSJII K£ t31J'i1, <J> ld+l G+6+1 KJ3 +H DAH JMQ<4t. JhG 

jos^n ^s taum, j'ig irt'i io i> lota *£t Ojg, 83foia, J> y+i gsi+gjt xj3 

+N1© "S fslhG6 JG *8t JH33+6: Y8, J'iG S8 DJl 8 8t01 +H1© SJhGJ*;; 4HG X8 DJl 8 
JPL+OUG 8* ^ f>l»ia JG *£t JH33+6. *lhQ +1 DJl OrD 10 18S Y«J1 "S8 D4L HO XJ1 
J> JO S lota ^8t Oja, JHa J3 8 <Uir& OjO 6+6+1+H K +h+QU+1+6 JG 3* 131l. 

J'ia +i dji on 10 18s *ji josjn x+s i3ii tau'ii, jho irth rm© x lota vet 
©ja, ve DJi a atoi +hio ajne^: jho nrn dji 031+gjt had, josjh +1 a s 
lota a 0idj,i+ Oja. Ye, jna +1 dji on 1© ies kji fu<44 ^8 dji on r»ii© 

33, & U+l 8 SlO 10 f3t *£t 0U6; V8, J HO * D+l STPJt KJD ^J1 K8 8 S3+1H 8J» 
"XEt J'i3D+6. vlhO J0SJ11 S8 taiJhl +»i SJO-OUL JHa JDJ6, JHO OtA 3A1tI+ 1© S 

lota ^8t ©ja, i> D+i »ui fat ^>£t itet6, nasjt u+i J. osi+gjt ^J3 81 je ^€t 
jpi+ODfie; jhg *r& sjl ^ lota, jhg vrs tjl ts orojhaja 33. (Mi. vii.] aso vJG oo&^a 137 

9. He +1 osd 10 ies xji fu^'i Ja+'ijaj, fja sioo»i X96 urta6 m© xjs, xe urt 
tOL u+x f+3, jhq soi 10 ieo jue t+6 up; an x Lota aai+e,Jta t+3 8i ue set 
TJHae. ks nun o+m 'toe Tja fna vie x urta6 tu+c «Ja+HJaj. tja siooh rm© x 

1911, T9 UvI6 ©ISO tOL; JH3 T9 SJ3, fffl +6 Ja+HJQJ-, XJ1 <J> JH3 3J, 1911 D^a a srsa 

je m? ot t© +6 x Lota, xji dji at+M mjh 3J> 1911 src otei jpi+odi-h? I 
onj^a y© 1© at+M >la+Hjaj> t+xjt, xji Ji D8 sie t+3: pot f9 tj6 sag X96 l+m6 

XJ1 T9 3A1 S1tt n 3A 1911 1© JMOJt Wh U+X JhrXJt, JH8 1© t£6 OmJ'iDr<i6 

J3i*M 3J> i9ii; xetpot A uti sie t+3. he « 16 je ^ 1911 urt au^a^a: xetpot 
xe T8ta i ia xet T8tis jqj»isi x urta6 «e <Ja+Hjaj>, jna xe soi PtJ3 xji u>3 pot- 
urta 1© ieo t+3. «J>ta o+m hoe Tetaha t+6 f8ti jgjhsi x una vie x Lota, ahq 

T9 a+a »ivJ1 t91JH1 J6 f+6 961 80+M6. 

10. 4HQ +1 083 1© 18S XJI 8P1Jt X S18S vJ6 1© V9t6, XJ1 sla+»iJa<»> 083 

J3rn xja +h a+soj>6, xji xe h+© t+3 nji, JHa a9©j«i 1© itvipgsj. jorn xj3, 
se+M, tfrs TJ6 x Lota onjnaja 39, se+M: «Ja+Hjaj,, oo jna itvipgs* rm© x+s 
dj. i9ii, pot xe tjc tstana xet Tens jqjhsi 3* urtae: xe tjc taijvua hji 
*ie set aei a©+Ms; xetpot, J> u+i e+6+i XJ3 +h 3J> jMQjt, ve, +»i 3J, P9ts 

JMQJt U+l <J> 6+6+1 XJ3 +4 X8t tN+OU+lte JH8 JaUD+'iSDrhG; Y8, U0 8 r'll© X+S <5JHJ- 

teDrh. >l»ia x Lota s^a rmo 39, sit^c potL va ?jna jna itJP9SJ>, 88+n, Xrs 
sal x Lota: +1 dji on 1© ies vji x+* <5-i>iJt8DrH, 39006 je vet +Htou+it6, 
dji a atoi tht© ajna-j*!, jna dji a sstin j'i s ego; Y8, jna djl a at+e»i a* 
DAh, j»ia dji a &i8«i; jna x eriiy©t6 vie x 8t, jna x aviQ6, ye, ahq x uua 

39S1S, DJI a968t X8t PUD. 

11. <JHa +i dji on i© 18S xji x up vie otn hos dji a ejiYoa gen J6 a 
oetsjhi in x fvii prtHJS; pot t9 dji 'to xji cf. J3 x Lota. J^a n dji on 

1© 18S XJ1 <f U+l 8-3J.1 X+S 3J. 1911 U+X SOt JPL+0Dr»i6; Y8, U+X PJ3+H Jha 

utx usi+uhs; j na J) u+i 006 xji xe dji tsi oi x ae uh. Ye, jna J> u+i 
006 xji xe dji fje artaH6 udi njH xet ajo»; j»ia xe dji a atten agpot 
uo 8 an es. 

12. Jna +1 dji on 1© les xji I u+i sjna potL tei J3rn XJ3, jna n dji 
&3A1 XJ3; jna xe dji oiso a &3m u+x x 9Si u+na; j'ta +hsjois dji usut 
xet una ©iso, jna aaeet xet ©ten. s»ia xe djl a ss+ih u+x 8 otei ijs- 
1+whs: j na ot x+s u+i i> ao 39006 vie xet +h+ou+i+6 ahq javis+heDne. 

13. «J«ia +1 djl on 1© 188- xji jqsjyi xe t9u>ii, <f u+i runt agsitvit 
XJ3 Ptvi3 vip x pes vie x rtL; yji xe dji L9e 8 tjorta a9n»ia XJ3, jna £> uti 
it96rte x-13 pot rx^t HeDrH6 tu+c dji irsjs x u'ta; Ye, 9e»i xts u+i <f a© 
xji J> 3e a+sore^t x javio+HeDrH6 vie x+s- i9ii 1© rxjt heor»i6. >lna saw 
L+H6 a+a Jawaj. itvipgsj. jojhsi x+s i9ii. 

14. Jha +1 083 1© 18S XJI X8 urt JHQt+ U+X T+3; Jha X8 1^0 T+3 jna 

OJt+a t+3 aena aapot x o+n, Jha s^a rni© x o+m, 99fota, U9 tjg atoi a 

DJH 89P0t X T© TJ6 1tvlP9SJ>a 961 OrHSrtH+H X* 1911, J Ha SJL XJ1 Ovia U+l 
09S1tvl+ XJ3. >ha T9 OlSO 1tvlP9SJ.JL 961 OrHSftH+M XA UP, Jha SAL XJ1 XA 138 aS0 vJG DO&J.8. [CJ1. VII. 

UP DJL a J6 8 QStDJYl +H 8 PrtHJS JG PJ>t. J'ia JOJh, f3 SJL Xj1 X8 DJI1 8 
J6 8 $100, 3GH J6 8 QU $100 JG V P318, fU+C +6 tJH OGJt 3J> X 83$1$, JhG 
1tJ3'i fiOJt P91. -JlQ JQJH, fa $JL #8 DJ11 a 46 V 8U8r36 JG 8 L+$l, fU+C, 

fiu'i ti +6 pstt m, +p x u+'ta aiojL +1 +6 at+GH PotL nj»i x pes jg x uihb; jhb 
fa itaunajL x lota fJL $iooh n. Jhg fa $jl 01 x+$ dji ora run x jq$,jii 
xe tai,j>ii; j ha xt$ aaoo6 jg xj,»i tHtoyti+6. 

15. «Jha H8, G+H, fUvil Qt£1 3GI fJ$1 X8 3r»t, Of TUvJI Gt£1 $+»i6 fJ6 XA 

nan oro+ua, xji ya Dsa a ornajoa jg Qja ot srsa jg x+$ dj'i? Jna he, 
o+m, aofoia ua st q+iius, jho xb, O am, fj$i hji s+na; x£tP0tx+$DJ4 
fj6 ua orHsrwn yo, jhb fa fJ6 itJP3$j,3 +»i geh. >l'ia aafoia, ua 8t 

$1tJH, 113 DJI ! ;J1 OrD +'«1© aj'taJS, Ot a 1£OH OJ11+G 3J> 8t Ahdm: Y£, JH8 

xs fj$i itj$i,Jta +>i x una, j'ia xs djii ©i$o itj$i,Jt. aafoia, fat +6 x 
3jh, ua aai+GJt f+3 wo xj> fJH86; xs 3£j$i b© utx to J6 $33,jl v o^a. 

16. Jhb +1 0£3 1© 18$ xji o+n Hoe 006a xji Ja+»ua<»> D^a a oe$i wi© 
it+6»i; j 4a fa onjhsjs xji x it3$i$ dsb QJXJt xj3$jig6 i^ojxjt, xji fa dj/i 
foia s os'i$ji y+x xjs fUJi fa D^a ao y+x m. nI^b n oe3 1© ie$ xji ¥8 
$ja m© x o+m, 8t+n f+3 ftsjt xji ya 3£ oujsivr«i fts; Jha x o+m orajha^a 
xji fa dsg a aton aapot ^J3. J'ia xs aaoj4 10 QLWsivr'i ftD, xji xe 3A1 
otJ8 f+3, xji x£taj> *£ DJ.1 f46 fy£ty+L 10 jo+06 f+3; an fa j'iSJta kao 

80LQL+, JH3 y+^8-1S8 Ol X£t 0UJS1YrH6, Y£, 10 ^£t JSIvJHtDWil: pot fa a+a 
U+XSUha XJ3 +h 01 ^£t OU4S1VCN6, J'ia G+G Or'iPehG ^J3 +H 01 X£t yrtG6. 

17. «J»iG +1 0£3 10 18S XJ1 Ur'i vJG K-JD SJO T»i10 f+D, f UJ1 DdhAL X UrtG6 
TOC 8t t+14, slhG fU+C fJG Wrh 101 3J. 8t P8XJt6, 8£+»1: f8 a+OltP^l HJH ¥ 
38H1t>i6 8t X P31 JG ftD XJ1 at+MJL GIG 1*a+M6; XJ1 irai+DJL 138; XJ1 at+HJL 

osg iiG+M6 jg osg; xji TrauD-JL sjieEDrH; xji sjl rmo 6j.r>i, ^a Ojg 
t£'iJL; *<*» yjcDJh dji i+pi n x gj+s; y+x x gjis walnut dji ^£ s+h, pot xe 
dji sa no a fy-JH x lota dji at+n joj»i 6j>r»i. £ltfo potL +'iio <;j+; s+m 
isojxjt y y£Si 1LE8J6 jg ^ato&juD: pot x lotG fJL anprtua f+6 nam, fa 

fJLtaG3DG <iat©SJU3. X lOtG fJL 3£G 8£t ft6 f0l+ 8tD +h x A6 jg 01 x 
h£DrH6, Jha 01 X J'iG6 JG X rtL DJI S3 X SJIGEDrH JG 8t Oja. >l»tG H8 

«Ja+Hjaj. sjg fhio xjd, 8t yo ntasis, j'ig itau'iG io iac x+s. nan, j'ia 10 
najtsuHa x sinn jg itjpasj,+n, j'ia yji aa6<».t 10 ho jg 3a fyji xa6 L+M6 
aa»i ? J> »£ r»ti© yo, Uo a r'lio y© pot njtcrtitM x y£6 jg x lota, f ot +p 
y rna^tsu'ia xa6 L+H6 y fJG »iji 101 xjd: x£tPot, y fJG n^tcrtua x y£6 je x 
lota, f fJG hji jnua Y©t fetis 1© rnajtsuhatH; x£tP0t, y fJG hji a+H yj=6. 
^Etpot, fyji iac y x+& lani? Jha xes-ja, Uaiac x 10 jg 9oe^6. -Jna jojh fa 

SAO f'll© XJO, +P Y 13C X 10 JG 0O6J6 f UJ, GO Y HJI 031 i1 ? f yj> GO Y 8J1 

Y©t f8ti8- hjh t+cj6? fyj> a© y onti fotan6 J'ia shjho YOt siwml ytx 
fstins, ye, j ha 006 x+& isni 10 orD+1 s+h, xji x lota fJ6 006 1© SAhQ 03 

1© 1tJP3SJ> JQJ'iSI XtS 1311, Y£, 3GH 8 Gt£1 361 JGJH&1 X+S 1311? ho Y 
HJ1 XJ1 I $130 X 1tOL? Y8 3 Y HO XJt S130 X 1t©L; Jha Y© 01 10 TW3ai 

aapot ©ja. (Ml. VII.] aS0 vJ6 DOS48. 139 

18. «Jhq ti dji on 10 nes xji v dji a ss+ih pot Y©t +htou+i+6: pot f 
tjg s*ia xji v 19c x 10 jg Doe-ic Jha tlwi ho y onsrth+H x 10 jg D06J6? 
QrL sjiGEDn on aj. x lo jg Do6J6? fiuisEY? >lha xe JhSJta Jha 
sja, Xji sjiGEDn a+a on aj. x to jg Ooqaq. Bn he >Ja+hjaj> sja m© 
xjs, J> ho +p y 09i x onjhaojhis jg ©ja y wi a seea; ye, +p y 091 x 
onjhasjhis TUtc x lota G9i+GJta rhi© 0ogj6 +h x dshi jg &j>h£+, se+m, J> 
js x lota xj> 0ja, f© tjs-1 aton x 81 jg x ij'ia jg 9<;m, ei jg x ?es jg 
ajhajs. Xs dju fj6 ho nut ©*ia aapot 3a. Xs djii hji oeo m© x j«it 

OtEGh +3J<5, Ot Jh+ UOhJS JG J.H+ L+H +h f JGh J3rG, Ot L+M6 fUtC 8t +h X rtL 

89H9L. *is slatHja* sja m© xjo, f«iG y arh oi xts? <f se rhi© yo, He, y 

TJG HJ1. «Jh3 TJG Y 101 X+S 1911 XJI X£ DSO 8© 01 X96 L+M6 ? J> SE rh1© Y©, 

He, y tjg hjl 

19. >lha he tluh x o+n Tja ma X96 yrtG6, T9 sjo rm© t+6 "itasis, Jue 

U+X X+S PJIO, Jha Sl£ t+o: POt TUJ1 TJG U9 10 q© U+X T+3, FOt T9 +6 3J8. 

*Jna xe sna PotL Jha justuo 1© ie x£t TJha6 jh t+3; an t9 u+xsisa xj3, 
j na sja rm© xj3, 1rc 39 hji pot ©ja dji s3J/i y© +p y le Y©t TJha6 run 

39, POt <J> TJG hJ1 891+GJta X 3JSJS TLJ+C X lOtG SJh1 39 1© a9l+GJt; h9XJt 

tjg J> 101a y© xji tu+c y taoimua xji d Dsa m; xEtPot, ©ja u+i hji 
srp^t xji J. dji a a9sit«jta ji x+s- u>3. 8n J. 3r»i pup+i x orsjHasjms 

TLlEtU+L ©Ja fJ6 OnJHaJa 39, JHa 33006 k fJG 1018 Y© X 1t©L, Y 8t JMOtt 
U+X 39. JHa JQ4H, 89006 Ji <N6 S100H X Urta vlG QvJa, Y fJ6 SnG 39 XJI J> 

js 3ja. 

20. hs n 0E3 1© ies 8Pi,Jt Ja+Hjaj. fja siooh X96 urta6, xji x i9it vje 
o+m Hoe artsi hji ie XEt tjh86 jh t+3, pot x &imi jg x lota UvJ6 nj«i 

T+3; J H8 f+6 PES- DOH y+X J0S9G+H irSUt, 9GH J 6 0O6J6' a+a fUJ.1 th X 38h1 
vJG S'AhEt, fUJ.1 &190+H D+X X lota. Jh8 T9 S1£0 D+X 18t J ha 0Ut+1+ PtvJD 

Oja; j ha T9 orhi+hYoa f+6 yrta6, se+m, Y S9 xji y tjg hui net 1© sie 39, 
XEtPot <^ p+h+D 3d. 3js^<s. Ye, j ha <J> uts9G xji +1 on& Y© 1© Y©t f8t1S, 

89006 i. Ul Y© X 1t©L OrhSrth+H YOt Th+OU+1+6; YE, J ha 3J. UrtG6 P+l Y© 
ti+X UrhaJt J hG J3£63^h1, J ha U+X JMOJt. and P+h+D 3J, OA$A<\; J ha XJh +1 

3jut6 hvji fii+xjt J> oo, tp +1 so a xji cJ> J3 SEGO. On x+s ore J> ui y©; 

TUJ1 Y© a© U+X 39, 8P1.lt X+S, DJI 3 J 6 8 1J.T JhO 8 DJ80 JG L+M6 fU+C 8t 1© 

on. >lha h8 I t9a rhi© y© x t93£hajt jg x onjhasjhis jg Oja, pot J> 

1JtS9G XJ1 X£ 8t hJ1 ttlh +h YOt T8t1SJ cJ. "IJtS9G XJ1 Y fJG Sira+JO J ha 
101 +h+0L)+1+ X 30S1 18t1 vJG YOt U66. 

21. >Ih8 h8, Y t93J33Jt XJ1 I SJ8 fh1© Y©, X8 DJ11 h>J1 3E0 rh1© X 4ht 
OtEGh +3J«!, Ot Ahi UOhJS vJG L+H6 fU+C 8t +h f/JGh J3rG, Ot TU+C 8t +h X rtL 
89h9L, Ot fU+C 8t +h X UOUt rh8Jt X rtL. *Jh0 JQJh; X8 DJI1 h>J1 38 88h 

xasjip rhi© XJ3, hot srtG X/J3; pot I x lota xj. ©ja J3 8 <jjirs ®ja, 6+6+1- 

+M X +H+0U+1+6 vJG X P8XJt6 HJh X C+iatJh rhi© X Lrta J ha POtL <5JhJtEDrh6 
vJG X-43 XJ1 f£1 39; JhQ DO+H 3rtS+ rhi© L86rha6 «JG X43 XJ1 irG 39 Jh8 091 140 aso vie DO&J.8. [c*n. vm. 

da onjHGDJHis. X© djii hji uo x hed je x lota xa ©jg +h 6eh; pot x 

lOta Ml HJ1 TOIG f+3 ©+I1US XJ1 1EOJL T+6 HE!) +H GEH. I^JDSJt S SJ8rL 

8£, 10 oan n roit. Stos- asc djii xe i£art, j Ha go oi xa urto; an V 
sjghl a£, x sjarx «e x loia xa G)*ia, xe djii H*n a© 4H+ Lrto, xs, not xa 

SrH, HOt XA GOUt, XA Wh-SrtefHI, HOt XA 3£G-SrterH1, HOt XA 0411, hOt XA 
SltEHSJt XJI +6 ll+X+H XA QE1&: POt +H S+OS G£6 X lOtG 3£G fJGH JHG rtL, 
JHG X $9, JHa 01 XJ1 +4 X,J3 +6; TUEtPOt X lOtG 8U&1 X 8-J8rL Q£, JH8 
TJIOG +1. vlhrt XA P8XJt JH8 XA 3rXJt, XJI XA G£6 3£ 3 UH H*JH X UH8 fLltC 

x lota xa ©ja q+gjl x. Xe ojh hji oti. Xs dju hji on+1 janutt. Xe 

DJII HJ1 S191. X8 DJI1 H*J1 3£t POIS U+IHJS J0JHS1 XA H£8rt. X8 DJI1 HJ1 

oreji xa HEart'e tes, xs djii hji orcji xa HEart'6 uap, not t+6 ajH-srterni, 
hot Tt6 3£a-srterhi, not fte jgs, not f+6 es, not jh+ l+m xji +6 xa H£art'6. CJ"nJ* VIII. 

1. sl'ia +i o£3 io i8s xji eput vla+^jaA fja 3£a jh JHa jg X96 S8W6, xji 
T9 sja rnio xjo, fjG y 101 x+s i9ii xji xe Dsa ra6rte 1© a© oi X96 L+M6? 
pot io 091 X96 orajnaDJHis? J> se rnio yo, He; pot +p y fja, x lota ina 

HJ1 TJG 0060 39 10 On POtL J ha 10 1tJF9SA 961 OrH$rtH+H X+S 1911. «Jna 
H8 Y fJ6 SJ8 XJ1 SJlCEDrh OrDJL 8A X 10 *J6 0o6J6. <J> 88 rni© y© XJI +1 +6 

josigawii xji y Dsa 09i x i© jg Do6je J6 yji; an <f $£ rmo y©, xji x 

IAD DJt On fUJH +1 DJL HO 30t a ^0S19G+JH1 10 091 X 10 J6 0O6J6. -Jha 

ootoejt, d> 8£ rm© vo, Xji *Ji6£Drn gtl hji on aA x lo jioh; jhg urt +1 

HJ1 POt X J10»iDJ»i1 fy+C Oja f+DSJIP DJl DEO POt X 8+H6 JHG WQU+1+6 J6 ft6 

I9ii, xji xe arsi rhJCvj+ajait ut+D, HvJUJ+xsuhg+m x to ue 9o6-i€. >I»ig N8 J> 

S£ r»i1© Y©, XJI tl UU6 J0S19GtJH1 XJ1 XEt DSG a 8 10 Q+6H 1© X CtlGtJh J6 
t6tJJL, YE, 964 8 6Jt+ &1t+01 LO; POt XE Ul"t 8 &1+P-HJ01 191L; OU+O 1© GO 
WQUm, JHG SIO 1© t9DJ33Jt X lOtG XEt OjG; XEtPOt XEt LU6 8 10 0+6*1 X.J3, 
Y£, 8 10 J6 UtP0tDr«iSJ6 JHG J6 OtG+»irH&J6, 8 10 fU+C XE Lift 1© ra6rt6 
S1t+01L+, PtJ3 8£ 1© G£, 1© 091 XJ3 +H t93J3atl"»i& vJ6 OvJ3, JHG XEt a+©1+ 10- 

rtQ6 f+D. 

2. 8n 39foiG, S> se rmo y©, Xji oi X96 urn urt iais je L+H6 1© an. 

vlHG H8, GtG X£ rHGJtSUHG X 10 ? I 8£ r»i10 Y©, He, XE G+Q HJ1 01 THGJt- 
S1JHG X 10 ; JHG X+S 39006 J6 X fBtGH-JS J6 XEt f8t1S; POt XE rhGJtSI^G HJ1 
XJI XEt 09G HJ1 M 3JH 8 SE6G, J0SJ11 +1 Urt LtO X t9GJ'J1Dr»i J6 OjG. POt 
89T01G, G+G HJI 906J6 1tJP9SA TH1© XJD OrhSrth+H X Or3+M J6 X Oj8A8, JHQ 
XJ1 Gja DSG t9093 T+6 1911, Y£, JHG 96H 01 X TtJPJIS f© fJ6 1tJP9SAG ABA* 
S+HS- X UrtlG 390JH ? f J6 XE HJI &100H DOt Ot US OrHSrtH+H X96 L+M6 ? 
fjG XE HJ1 S-AQ XJI OvJG f+3SJlP D^G On G8H J3rH X C+lGtJH J6 3JH, JHG 1E0 
nJH ftD X P0t3 J6 OJH, JHG 00 POtL +H DA1+ 18t HJH X PES J6 X rtL? YE, (Ml. VIIL] £WQ sJG D0&J>8. 141 

JHG We X£ HJ1 SJG ©ISO, #J1 f3 D^G 81+H 1© 18S X tJ6rtJGDrH JG X GJG, JHG 
XJ1 f3, T+3SJIP, D9G 8 HtJSI JHG JPI+01JG? Ya, 8CH GCL HJ1 JC£V8 S£, f© 
TJL 83136G 8t t310t1, JHG 1© f©3 +6 X £tD JG X l01G t3G3lG ? Pot f3 DJl QtO 
n 83POt f+D J 6 £ UHGJtllJHI, JHG J 6 8 101 81 JG QU GtSHG; f3 fJL HO POt3 
HOt OrDl+HJS; JHG fUJH U9 DJl S3 f+3, X£t +6 HO 8+01+ XJ1 U9 DSG G36J>t f+!>. 
f9 +6 G3S1A6G JHG tSSJOUO vJG 3JH; 8 DJH J6 SJt06, JHG JOy£HUa y+X Qt3P; 
JHG U9 f+G J 6 +1 LlCt 8t PES PtJ'3 f+0; f9 UJ6 G3S1J,6a, JHG U9 JS130G f+3 HJ1. 

3. D©tl+ f9 fJ6 80tH 8t Qt3PS, JHG OJ t+G 8t SJt06; VJ1 L)9 G+G JS13D TO 

sit+on, so+ih jg ©jg, jhg jpi+guo. Bn td yj6 uohgjg pot et itJnsotJD- 

fH6, T9 UJ6 8t©6G POt 8t +H+Oy+1+6; X CJSUCWH1 JG 8t 13S yj6 MJH f+3; 
JHG WX f+6 S1U1S U9 £t f3lG. ©I D9, UO D31, IMG ©OH JSItE; U9 fJG irtHG 
J6Jt+ UCH 1© f+6 OH U£; JHG X LotG fJL LEG JH f+D X +H+Gy+1T6 vJG rS OL f9 
UJ6 HtJSI, JHG T9 UJ6 JPl+GUG, VJ1 f9 OIHO HJ1 f+6 38L; f9 +6 8tQ1 J6 8 
U3 1© X SlG1,Jt, JHG J6 8 D31 89POt frt D3tJt6 +6 On, SO f9 OIHG HJ1 f+6 
08L. f9 LUG 1£OH PtJ3 1t+6H JHG PtJD SriDJHI; JHG f© DJl G30l£t f+6 <5JHJt- 
£DrH? P©t td U*I6 On JP 81 JG X Una JG X l+G+H; POt X 1tJHSOtJDrH6 J6 
DJ, 1911 UJ6 f9 SlttOH. «JhG f9 3£G f+6 Ot£G y+X X y+QJG, JHG U+X X t+C +H f+6 
GJL; 89006 f9 fJG GTH HO 961, H3XJt UJ6 4H+ G9S91 +H f+6 38L. 

4. YJ1 +1 1196G X lOtG 1© 8t©6 f+9; f9 fJL "IS1 f+D 1© Qt9P; fUJH S8 DJ11 
D£0 f+6 SOI JH JPJt+H POt S+H, f3 DJl S3 f+6 S3G, f3 DJl ItOUM f+6 G£6, J HO 
"X lUSrt JG V lOtG DJl iniSIJt +H f+6 fJHO. f3 DJl S3 JG K 1tJG+l JG f+6 

soi, jhg dji a sji+spj>g; aj> f+6 Hjus dji da ucrs srtcrm srsi+pj. 3JH+; pot 

T9 DJl 8£t ^£t +H+0y+1+6. XftPOt ll+l J> G+GAG f+3 8 HOtDrH U+X X Ot£1, JHG f9 
DJl G+6J.G H S1vJ+l y+K K SltJM; 83006 f3 fJL 101G 81 f+6 SOI t"H1© GJL; JHG 
f9 yj6 HrD8JtG y+K S 1tJHSQtJSrt6; JHG f9 8£t * S+H6 JG 3JH+, JHG D£G +H1Jt- 

SJDrn pot « itJHSGtJsrt6. 

5. vIhg hs Ja+HJGJ, sjg rm© ^jd, J. ysa *ji v d^g rnajtsuna kji Ojg 

T+DSJIP DJl OrD G8H JOrH X C+lGtJH JG 3JH, J HO DJl t9G33 f+6 1311; JHG 83- 
006 f3 GyjUL +H PUD, f 3 DJl 8 OOIG H SrH JG OjG: J HO fJG+H SraSJOUG X 

pud 1© y y+i jg "x Peifjt, 83+w * Psxjt jho ^ Srn; * Pesjt, 83006 f3 yj6 orn- 

S96G 31 M 18t JG OjG; JHG X S^rH, 83006 JG S PUD; ^rS 830n+H H Pfi^Jt JHG 

■SrH: jhg *£ £t yrn Gjg, ye, ^ GJt^ 3irtHri Pe^Jt jg fJGH jho jg rtL; jhg ^rs 
x pud 83on+n sra<;joi i© x S^i+t+1, ot x ^rn 1© x Psxjt, 83+n yrn ®jg, 

SrPJtJL 1JD11£DrH, JHG Y31GJL HJ1 1© X 1JD11£DrH, 8ri SrPJtJL f+OSJIP 1© 8 
3J01, JHG SOrtSG, JHO 08S1 81, JHG G+SOHG 8J. f+6 1311. vl'iO 8P1Jt 01 X+S, 
8P1Jt yrtG+H DJH+ 3J>1+ 3+tJOl6 J3rH X C+lGtJH JG DJH, f3 DJl 8 UG, V£, 3GH J6 
<J>68V8 SJG, J 6 8 D31 83POt X D3tJt +6 an, SO f3 01 HO HJ1 f+6 38L; V£, 9GH 
SO f3 DJl 8 UG, Ot©S+PAG, JHG Sl£H, X PUD 830n+H Sra'JJOl, 3GH fH1© GJL, 

x y+i jg x "8th 83+h syjioa n +h x y+i jg x Pexjt; jho xrs ©ja at£OJL x 

8JHQ6 JG GJL, fJ6+M ©£HG X G+0101+ OCJt GJL; 0+G+H X S-rh 18t 1© 0£O +H1Jt- 
SJDrH POt X C+lGtJH JG DJH: fJ6+H JSJHGJa +H10 fJGH; fJG*'1 X 88J16 je Drts>; 142 asO vJG 00^.8. [C*H. VIII. 

a9+n p+ia utx onuDr't iorta6 x c+igwh je mh; su'iaw a9iu+osi xjd jha 
srsi+s; we+n aiooh x 3J'iG6 je qjl, ieo^ ruH wsjip XEt tH+oun+jha xet 

WiSQt,4DrH6: WCtM 198933 XJD, JH8 SJ1+SPA8 X a9DJHG6 *J6 <irS1+S. si«i8 48 
J) S£ r'i10 Y©, fO DJI G90l£t T+6 qJHJtEDrH ? a9fOlG, <J>S£ rhlffl Y(D, XJ1 TLUH 
T+6 SOI W6 SVi DEQ J'i wiPJtW POt St«i, f9 DJI SO T+6 S9Q. J'lO H8 flUI S£ 

v ? «Jna f© dji a f:G S9a ? £l9Toia A s£ rm© yo, Xji Tosojejt W6 frta 
x urta6 vje x ikipjis, ye, ot x foit tkjpjis ?© we it*jp9s*a or4srthtn x 
on+n je x lota; J> se rw© yo, Xji 01x06 f© we Tetona m© xet urtae, Jha 
a9i9ea xji x lota usa t9a93 ?+6 1911, jhg we woi poturta 10 xji as pot 

8 t9D+Drh J6 XEt S+h6; <J> SE r»i1© Y©, XJ1 X96 Et f+6 S98, Ot X£ St X £t6 J6 
X QtMan vJ6 O^a: POt X96 8t X£ f©6 S+H6 f9 W6 aOtH; X96 £t X£ POt TOD 
T9 TJ6 3*8 10 t9893 XJ3 Pt*JO XEt 1tJHSQtJDrH6. <J*ia H8, 8t X£ «iJ1 Tt6 S98 ? 

Ye, Jha Et HJ1 x iwjpjis, je,m ur»i xji we oi'ia f+6 38L 1© ngpd&fc, xji 
W6 Hsji poin +hio itJhsowDrh; Ji D9»i oi x TOit ltjpjis JCJt s+HS x urtia 
a9Q«i»i? <J> se rm© y© Xji xe 8t r*6 S9a; j'ia X96 et xe f© we irai+Di 
19s, t© we atoi osa u>a+H6 «je osa, ?© we irai+Di sjieEDr^; j'«a s^a rni© 
6<m, xj> ©*ia ie«ijl! sKa ?8 awwsi run x 38'ii+H6 urt x£t P9i ! Jha 

JQJ»f, T8 a+©1+P9t n^lH X 38H1t'i6 8t X P91 vJ6 X06 Xsl1 8t Sltl irai+D+H 19S! 
^HQ JQJH, T8 a+OW^l HvlH X 38H1tH6 8t X P91 J6 X06 f© DJl f918P1Jt TraitD 
19S, Y8, PtJ3 X+S UO WHSPOtL Jha POt JCJt ! 

6. slna agfoia, Ji se rni© y©, X+s +e »i^i oi: pot O ra a+oi+psi rivJh x 

38H1+H6 8t X P91 J6 f+3 XJI at+MJL 0^3 1.JG+H6, XJI +6 X FS'iaJt J6 19S: Y£, 

aen x Lota, t© we t9G9Da f+e i9ii: ye, tid f© W6 owhi^q sJieeDrn r'ii© 

T+6 1911: POt lirt +1 HJ1 POt X t9GJ'J1Drh fU+C f9 WL 3£a POt T+6 1911, fL+C 

uje it9i£ta PtJ3 x ps'iGEDrn vje x urtia; I se rm© y©, urt +i hji pot xts, 
oi ajHOAha arsi we ut+Di. 8n aafoia, x a>iHG6 je a^L dji a atoon, jna 
x S-rn tEHJL, j'ia wl ist oejt x a^a; XEtPOt, T9 at+HJL 1© ies x t-J6rtJ0Drh 
je x a^a. sJna xet or3JL s tJ6rwoDr«i, ge>t 8 prtsi t-j6rtJ0DrH; ye, 96h 8 
w6rwoDrn je X06 xji we a+H, jna f© 8t, j'ia f© dji a, 964 rm+u x W6rt- 
Morn je Ousi: pot so dji ta a oolg. -J'io ►•© x tjcrtjoor'i je oi x tm- 
pjis, Jha ol xo6 xji we a9i9ea +h x£t urtG6, ot oi xo6 xji we ojh x 
onjHGDJ'iis je Oja, dji on pott t4 x prtsi werwoDrn; xetpot, xe 8t x 
prtsi tJ6rtJ0DrH. Xe et tE6a 1© quai u+x O^a to W6 t989Da xj3: xrs xe 
we 9irtHri up li© Ousi, f© W6 atoon x aj«ia6 m bjl. Jna X96 et xo6 
f© we ieti ih x prtsi tJ6rtJGDr»i; jna X96 et xe xji we aj>a a9P0t OtJ>si 
0E3, th XEt tonrtrns, hui tjg+h sjieEDrh agoiEta rm© xjd. J'ia xrs x lota 
awuL jasi x wsiot£Dr"i je X96; jna xe we 8 ieti +h x prtsi tJ6rtJ0Dr»i, 
ot we 9irtnri up, a9+n t9a9Da a* x loia. vlna i+n c+iatj«i oiso we 9irt- 
hn up. 8n agfoia, j^a pgt, Jha itJDai agpot Gja; pot y oi 1© itJDat: 

POt X lOta t9893JL WH SrC XJ1 t93Jl JQJ4S1 f+3, J*i3 GJ. +h XEt Sth6; Y£, 

ae»i ol xo6 xji we ut+Di +«i x£t stne je^t s+hs x yrtia 39©j»i, xji we uti- (Mi. viii.] aso vie oos^a 143 

put tsajia jqjhsi Ojo, xji we hoh * onjHaajms- jg ©via, jna yqa hji 

Q31 XJD; S36 8t *8 XJ1 fJ6 HO 1811 tH V PrtS-1 tJ6rtJODrH. ^EtPOt fJ8 V 

hji 01 1© Turn? Pot &jie£Drn onjL 10 nrn src; pot s loto fJL taeasa 
nrn src; ye, naxjt gjh x lota taaaa s-rc; pot fa qjhji aanj. f+asjip; pot 
♦a ojhji aanj. sr&i+s- fiun ti fje tis- gied. 

7. -Jna H8 Ji se rm© y©, y«n * u>o dji on *ji * sjieEDrn vie s lota dji 
a aaoiEta 1© j&m HEDrn, otnatja, irn, jna nan. Ye, lota, si wjcdjh dji 

ltP1 n SEt GvltS-; UtS S Cvl+S TlOJSJt DJl V£ StH: POt S£ DJl 83 J. 1© A, 
WiUH X lOta DJl 8ttM JQJH Gj.r'i. £lt£Q POtL tH1© <5vJt, StH ISQJXJt Y U£S1 

1LESJ6 vie <<3t©&JW3: pot * lota m orDPrtua t+6 nan, fa fJL taaaaa 
^tosjua. V lota fJL 3£a a£t ft6 foit eta tH * j>6 vie 01 x HEDrne: jna 

01 S ,JH86 v46 * rtL DJl S3 X SJieEDfi «I6 8t ©via. 

8. «Jsa hs ti oed i© ibs- sji eput slawa* fja siooh *36 urtae, fa sitjci 

POtL ft6 fJHa JH3 &AQ, y 1J.D DJl On TDJH 01 DJl 83 * 8Jl68DrH vJ6 S lota: 

tiuh JCJtt HEDrn, otnatja, irn, j'ta nan, dji S3 j, 1© <»>, jna dji ornp^s 33- 
pot ©via vji ft6 <:r«53j»ii8. 8t srsi; j'ia wi dji * uto^a a oesi si, jna *e 

DJl fJG 006 1© fSl, Jha U31, JHa UEl, J'ia HJD *£t 13L; J'ia StS 33006 X£ 

Lisa HJ1 teton rm© s ejts- jc s lota; mpot * loia taaawi. ¥^3 Hvii, pot se 
st ostnn j»ia ajGitD, jna * a^ei fje ist oe^i- kad: Y8, aen xji oia srrwni sji 
ata aao^i st prtsi netj'iis, fu+c lu6 v 006 vie ^8t poi; fytc yj6 x 006 vie 
oi 3J«iOJ»ha 33oro+n osfiri, Svj'iDon, a^ci+D, «io+n 3ei ptJ3 osa, sra^oitu 
XJDSJ166 1© x a^ei. 'Krs oi aj^OAHa urt wsi; j'ia 33foia, ^8 usa fje 3tH 
jhausit ivJ8-i, urt ti Hvii ^ji Oja tsasaa ft6 nail ptJ3 vet usi Jha pgih 

8181. Bn t3DJD3^t, V41 f3 XJ1 HJtStSIS th ft6 0»i 08thri »i81Y©t, Jha 006 
JH tH V U86 vl6 St4 J'ia t33JlYrH JOJhSI Ovia, t338«i^L th ft6 POl"i 8181, J43 X 

ajd fJL oust oejt fta. ^etpot f3 t6 J6 ^o ^£t uu6 ho tsajDiDrH 3£a; 
a3tn jh JH33t 1© Oja; j Ha oiso t6 x ajei jh JH3Dt vie Oja. *Jna hs tp 
Onsi fja Hvii ora tm© u urtia, 8i3otn vie Ltne i© on, J6 tso *e fja oiwat 
on, ^8t q q ,q fje atn ho t3a-43iDrH. 

9. Jna tp 0u8i fja Hvii tt6H Ptvia n aja, ot fje stoon « 8JH36 vie ajL, 
■»J1 ^ otse Dsa fje ho etoiott, jna *ji ajL Dsa fje ho situ, ^8t osa fje 3tn 
ho tJ6rtJ0Drn. 9n ^8t t6 8 tJ6rtJ0DfH, "^etpot ^ otse fJL ho e+oiott, jna 
n situ vie ajL t6 siiJioa n tn Ousi: f3 t6 s ui jna x up je x urtia; Y8, 8 

W1 KJ1 t6 JH8U8, ^J1 OJH HJGJt 3 88tOHa; Y8, J Ha OISO 8 UP fldtC t6 AhQ- 

us, yji "^8t ojh a ho aot ajL. 3en xts Donri d>ii nsi jh tartuitit, jna 
ift* ortnDrn dji -ni jh tnortriDrn, jna dji a atoi 1© suna 33?ot * 38t 
je Ovia, 1© 3 srsa vie ftD jootatH i© xet urtos, fuj^^t w a osa, ot fiuwt 
■X8 a 3ei. +p ^8 a osa, 1© n tJ6rt^0DrH vie ^naus up jna fjitnjs, jna tp 
Me a 3d, i© s tJ6rtJ0Drn vie ahqias aj3H£Drn; 33tM asitejta n 1© ^ am, 
f© fJL srs^joua mao, fu+c t6 ajaHEDrn: fjetn ooh jootatu 1© ^£t oh ost- 
nri iiti6 j na aaej.te; fjetM Hje^t ooia Hv-ih m lota fiui m 8t96 vie artst urt 144 aS0 vJG 90$m [CJ1. IX. 

40814'iG4G 1©rtG6 ¥43, 4HG ¥£ l^G H41; ¥£ 89+M UOthG JG ¥£t +H+0U+1+6, J KG 

Y41 ¥£ irca H*n agist! Pt*j3 ¥43; 4 kg ¥£ urt onjhGJG 10 t9i4»ri, jhg Y41 ¥8 

DIG »u41 t914Yl. «JhG H8 f4G Y H41 01 10 1t433l J KG 1914H1 JG YOt 8+H6, 4hG 
t334334t 041+ +4 4'tG LtO O l-J.S-1 V 044 3 8E6G ? XetPOt, +P Y 19C ¥ 10 
vJG 0O646, 0180 19C ¥41 +1 +6 8 D4G0 J6 ¥06 L+H6 WC 81 10 On; 19C ¥43 ¥41 

t9G43iD~4 orD^L Lto Qusi ¥ lota, fo +6 v G4tt airmri Pfi¥Jt. £344. (Nil J* IX. 

1. >l4G 48 +1 GE3 10 188 ¥41 fL!44 »J3+44GJ> f4G P+4+D1 ¥96 8E+M6, ¥41 ¥ G+H 

on44G4G ¥4i ¥ it98i8 dsg ieo f+3 44a 006 ¥4i f9 d^g a yh 1© G4L. Gin 

¥£t DvJ6 yrh 43I"H ¥43 f©6 4£3 UJ6 «Jl34, f9 0180 89+h 8 698446r41 JG h9PA. 

•Jhg Ta uj6 8 vrn 344, 44G fa aaiaea ¥ urtG6 fu+c «Ja+44Gj> f4G 8ioo4, pot 

f9 4+© Qr48rt4+N ¥ +H+0U+1+ fU+C Ja+44GJ> f4G 1481+PJ.G 4Q4481 ¥43; ¥£tPOt f9 
89044 1© 119G U+¥ ¥ 0+H ¥41 f9 U^G 441 8 4HQt+ L)+¥ vl8+44GJ>, an 8rP4t ¥41 
fd 3A1 G918M +4 198. 81 H ¥ 0+H UJ6 30t tOL, 4 4G 006G ¥41 «Jl34 DSG 8 
0881 81 Pt.JD 43!"M ¥43, 44G 8441 f+6 8l"tGr418 8P14t f+3 ¥41 ¥£ 3J>1 8l£ f+3. 
Sin fd PUG Pt*J3 83POt ¥43, 448 f+G f+384LP ¥41 ¥£ P84G f+3 441. «J»iG f9 
89+M OrhSaiG POt 344+ G£6, G+G tJ>1 Ol ¥ LirtG6 fU+C •48+44GJ. f4G 81004. 

2. 4hQ +1 OED 1© 188 ¥41 ¥ OtH G06G ¥41 f+6 Q8tG6 D^G 8rt8HG slat»i4GA, 
4 KG 1£0 f+D; 4hG ¥£ aShG f+3 4'iG 0881 ftD +H10 nt+G 1 !. J'lG 8P14t Ltd GE6, 
T46+H 08H841G Dt¥ ft6 1t9818, f3 006G ¥41 f9 DSG 4Q4'i a 8t01 39P0t f+3. 
J"iG T9 84G rH1© f+D, sla+H4GJ,, U9 f46 P8HG 4H 40tffl6£Drh 4G4»i81 ¥, 4HG ¥8 
8t1 Urt¥+ vJ6 G4L. Pot ¥8 T4S1 84G ¥41 ©JO ftD84lP DSG OrD G8H 43rM ¥ 
CtlGt4'i J6 34»i; 4»iG 48, POt ¥+8 006 ¥8 D4I1 a 1R1 10 G4L, THU8 ¥8 UtH td- 
001 01 ¥ UrtG6 fll+C ¥8 T481 8100H 961 0rH8rt'itM 39 4HG 3J> 1911. 

3. Hs sla+^GA 84G rhio fta: J> 8£ r»ii© v©, d) uti hji t9oei ¥ urtG6 tmc 

lUQ 8100»i rH10 Y© 0rH8rth+H ¥t8 191l, POt ¥£ 8t It©; 4hG ¥41 V 3£ 40 
*J6 ¥£t DOtlt, I T4 6 8rP4tG 3A841P ¥41 I T4 6 POLh +410 Y©t f4h66. Y£, 4»iG 
A li+l 8rP4t 96H rhl+L G4L, 4HG (f Dtl H^11 t900l 3J> UrtQ6, 4HG ¥£ D41 814 HG 
46 8 1481+30H+ 4Q4H81 V©. «JhG tP Y 8l£ 39, Y U+L D4G t»i084h1 3irG, 4HG 
¥+8 D41 0180 814 HO 46 8 1481t30Ht 4Q4'(81 Y© 41 ¥ 1881 G£. 

4. «JhG >i8 0+H ^08 U46 4381 10 t9l98 f+3, POt f9 P9tG f+6 UrtG; POt f9 
P9tG ¥41 ¥ < 5r < i34H18 vJe OvJG U9G 0T3 HvJH f+3. Sin ¥ lt9818 I+P14G n ¥£t 
6v4+846 4 04 481 f+3, 4HG 3904 H 1© 4 0+06 f+3, 8E+H : f9 f46 t96J.lG ¥ 0+M. Xfit- 
FOt ¥ 0+H U46 81ftG H +H 4HQ4t 4 04H81 f+3, 4HG f9 G9l+G4tG f+3 Tl, ¥41 f9 
3A1 8 81EH. 

5. J'iG +1 0E3 1© 188 ¥41 ¥£ 1^0 f+3, 4hG 80rt<iG f+6 80+4 U+¥ P4Qri8, Y£, 
964 T»i10 G4L. «J>iG H8 flUh ¥ PIE36 3904 H 1© 800tC f+3, f9 OUG TH10 ¥43, 
8E+H: £l9fOLG 96H 46 Y f46 QfH r'll© 39, 80 D41 +1 Or3 10 188 ¥41 ¥J> 890 (Ml. IX.] 8<\Q v^G 0OS48. 145 

DJl 006 XJI DJ4+ DJl SrPJt, 364 X 1846 J6 8JL 8J> PJ>t; J48 X+8- 83006 XE 

aaiae +4 x *jieEor4 «j6 x lota set ©jg. >hg +i y+i on 10 ne& xji y dji 

a JPl+01/JQ y+X 01 DJ4Jt J6 8+63GJ6 99006 JG YOt +4+Oy+1+6. V£, J4g V DJl 
8 SD+14 *I4 <J6Jt+ TJH9, JH8 DJl 9 9I+6H JH9 SOJUtg 10 JH9 PtO, 3G4 J6 8 
UA19 PUO +6 9t+64 8J> 11*19 J48 PdtODrS 83S1S. ^49 +4 XJ1 9E Y DJl a 
TrhU9, JH9 V DJl 8 1E04 8J> X fJ48 «6 YOt 443D+6, J 49 XJ4 Y DJl SrPJt, J 6 d. 
WPdt, X 1E46 J6 9JL 8A PJ>t. tfrS- OvJ9 JQS30+01JL 6J4<;r4S n*14 X06 XJ1 
83&1tJ+ f+6 1311. OvJ9, t3S3G DJ> SOI. sl'i9 H8 fyj4 «Ja+4jgj> fJ9 &J9 
X36 Urt96, f3 PAl, fJG+H SrPJt9 9JL 8J, PAt; YE, fJG+M 8+4 T11 1© 9JL 83006 

f3 yqg 4.J1 g34i> x onj4gDJ4is jg Oj9: tjg+m $3ig x it©L jg f+6 yrtg6 a* 
f+6 9jl. 

6. >Ih9 48 +i oed 1© les xji Jidj, f© fjg pug ptJDxsrtcr4is jg o+m 'roe, 

t31J41jg JG f+6 S+46 JH9 +4+Oy+1+6, J4g IWtl J 881 ntJ>e-J1l+ JD!"H X 1311, J49 

830J4 i© 13c x urt86 J6 Ja+4J8J>: ye, orhsrtH+M xji fy+c yj6 1© on, J49 
oiso or4srt4+n x tjeruoDi-H je x gjg, jh9 x t3gjDiDr4 jg x 1311, fy+c yj6 

1© a 8t01 1© IBS Lt© X 16t, J 48 SrPJt+M6, J'i8 9JL JG Ousi, J 49 f+6 tjert- 
J0Dr4 J 49 JSv44Dr4 +41© fJ64. vl49 J6 DJ4+ J6 yS9 f3t f+6 yi*t9 f3 9+9 13C. 
J49 f3 101 XJD 1U6J1I+, XJ1 +1 DJ.1 4*11 On 1© X 4JU<5 JG X 0+M. «J49 DJ4+ 
9+9 83136 f+6 y 1*196. ^49 +1 OED 1© 18S XJ1 J 6 DJ4+ J6 9+9 83136 f+D, 9+9 00 
POtL 1© 8 11ES fy+C UJ6 0019 DotDr4, fJG+M t3S36g +18- 4ED PfJ3 X 0+M, 83+H 
+4 X 80t8Jt6 vJ6 X U49 fJ6+M 8+4 +4PJS1J9, 8J. 1AD6, Of J1 S3646, 8J. yj.19 
83S1S. h8 XEt yJ6 +4 D0tDr4 8 P841+4 vl6 l+©t yOUt, J49 «Jl3J f360fU9 
X+XJt, XEt 83+H 43t X UOUt 8 L+0J1 J6 SDOl 1t36, fUEt f3 9+8 fj>g f+DSJIP +4 
X g£-1J.D, PtJD X SrtCJ6 vJ6 X 0+H. -J4g +1 OED 1© 18S XJI J6 DJ4+ J6 831368 
f+D, y-J41 X+XJt 1© f3f f+6 yrt86. 4HQ +1 OED 1© 1ES EPI-lt D44+ g£6, XEt Urt 

8 osgi+ 4rD8-Jt ©JXdtg isojxjt 1© x iies je 9otDr4, 1© f3t x yrtg6 sje Jim. 
Ye, oi urt ©JXJtg i^QJXJt xji 831368 J4 f+6 yrtg, 1© f3t f+D. J49 f3 g+g 
i3c xjd, J4g g+g nt3c r4i© xjd t3U4ir4s, J4g i3gjDior4, J4g pel J4 x Lotg. 

7. -J4g +1 oed 1© 18& xji f3 sjg r4i© xjd, 93foig, f3t 8t x yout6 «46 
9otDr4; pot xr» urt xe ooig. J4g 48, J6 y Et g3ej>trs 1© on +41© x poig 
je ©jg, J4g 1© a ooig f+6 isii, J4g et y+i+n 1© ast yr4 J4rx^t'6 arta46, xji 
xe de a ui; ye, J4a et y+i+n i© Dot4 y+x xo6 xji Dot4; ye, J4a orDPrti xo6 
xji su4g +4 43g je onprti, J4g 1© su4g je y+i4JSJ6 je Ojg ji oi u>d6, J4g 

+4 01 L+H6, J4g +4 01 11ESJ6 XJI Y DE 8 +4, 364 T41+1 8JL, XJI Y DE 8 t383Dg 

je Gjg, J4g a 4rD8Jta y+x xoe je x prtsi tJ6rtJODr4, xji y de fje 3irt4n 
up: he d) se 1*41© yo, tp x+s- a x 936J>t je Y©t tetis, fuji fje y© joj4S1 

83+M aJ11J>6a +4 X 4ED J6 X lOtg, J6 8 U+14-4S- 83P0t f+D XJ1 Y fJG J41Jt9 +41© 
8 Or634r41 U+X f+D, XJI Y U+l $rtG f+D, J49 03T f+6 OrDJ49DJ41S, XJI f3 DE 

not ei f+6 S-i+t+1 Dot jar4ar4ii+ riJ4 yo? «J4g 48 fyj4 x nsn fjg frtg X36 
yrtg6, xe own xet fJ4g6 pot <;j+, J4g ^osoiEDg, X+s +6 x g36*t je et 
tetia. 146 mo vie oo^e. [c^i. ix. 

8. J'ia he +1 oed 1© les xji Jidj 190 fain, f9 aatn ui*h jc * pnsi, jho 
iuhi j na sisa POtL tn x uout, jho oua, se+n, lota, not 81 xj> Swtl 
ru'i xj> sriem, xji T9 de ao xts- urto u+x foi+ws je ?8n. <Jna fiwn ta 
fja sja X96 urta6, x &imi je x lota UJ6 rw»i to, J»>a T9 sja, fgirs, <J> 

8J11J,6 X, TJ6+H OLvJtm PtJ3 "X 6l3J>1t 0*13, J6 6 1JS1+30'it 3M1 Y fJG JYUtG 

w© 8 orea'ir'ii i© srte to nm y© 8t aja J6 1© x sotin ajat; j»ia 38 x 
Si+t-n vje x lota a iota 81 rw«i y©; J'ia 38 T9 ©tJHi m© y© girtnri up, 
Lto x taajanDrh je G)usi, f©3 t9 tj6 itgieta FtvJ3 x penaeDrH «je * uma. 
<J4a eput siDj fja &ja X96 urta6, sol Ji3J J*ia fgirs urt aJtta +h x uout; 

«J»ia X8 Jt06, J H8 083 POtL 81 ,46 X UOUt t9<5vJ+&+H, 89+H Ptia UtX X "S-l+ttl. 

<Jna jqj'i, -Jidj iso JHrxjt, j«ia u^'ii poil 8 s^orna uo +hi© x uoi^t, j»ia 
ajima to jootaw i© x prtsi, ohit f9 a^a hji ajtt tosjip jgjh +h x uout. 
•J'ia eput x+s 3JH^t fa a+a ajim je-Jtt urn xji ujhi potL 1© x ue& «ie Oot- 
3rn: Jha xe urt +'i hnajt jaei 1© frhatJa Jha pot soi6; Y8, jhb xe urt aji- 
U6a ih x uout6 sje OotsrH, j'ia urt p+ia utx x otes je Oja; Jha "»s urt 
ooia ^ Crtc »je Oja, ot ^ Crtc m Qus\ PtJ3 «J1 u>3 poturta. sha n 083 

1© 18S ^>I1 f©S0J6Jt UJ6 3^11*68 3J> ^ H8t Jha OLsJtm *!G OvJ8, UJ6 43^8 1© 

t+6 Crtc. 

9. vlha +1 083 1© H8S XJ1 >lL3J, TJ6+M OUtUt PtJ3 Oja, Ota8H8 1t9S1S; 

dGh urn itgsi 1© jgjw p+pi+ %je "^st nrsa^t a+a f9 otaen 1© nt9c rm© ^^3, 
jna 1© i9c sjs or^rt'itH x Ltfi6 uti£«i+M 1© x o+Hars je Oja. -Jna T9 or3- 
J l iaja ^J3 s«ii ^8 D^a igc HrL+n see +1 urt ■)< LtM6 tutc f9 fja 101, j'ia ?u+c 
fja a+H snoo 1 ! aj. s 38L ue ^ foit iupjis. Ye, 96'i T9 orsjha^a vao kji 
^8 Dsa nt9c 'irLTM S£G +i urt tai^hirhs j»ia p£l uh x lota, ?© fja t9893a 
t+6 i9nu J'ia f3 or3j'iaja x^3 xji xet Dsa a »io orhU l iDr»i urn u+x jnrxjt, 
an xji \e Dsa iso poturta u+x urn j», tjgih iir«i P8L jna urn ajnt63; fje+H 
xet T8m h+1 i^ojxjt th Y+o i itit j'ia +h ire, urn iorta6 Jhnwt. -Jha xrs T9 
orsj'ia^a XJ3 1© nt9c. Jha xrs xe aaoes x c+iatJ»i je ®ja. Jna f9 ors- 
jha^a x,i3 xji xe o^a racrte x sjan ae, Jha 09i +1 tol+, jna oiso de^tt ae 
xe Dsa o+e uhos i© x lota xet 0«ia. Jna f9 oiso orsj^aja xjs xji x 
ntgsm f©3 fa fja otas'ia D^a leart utx xet o«i T4ha6 pot xet srion; J'ia X£t 
UvJ6 urn ae +h jejtt uao xji UJ6 8»ji .jneti xji xe Dsa o>ixjtxj3^ie6 isojxjt 
1© 19C x -\dii, 4hq i© urtD+n x lota xet Gua, j^a ©iso, J6 jph J6 +1 uj6 +h 
xet net, 1© jsjsai XJ3S4166 iiojxjt. 4hQ x it9&i& urt HU1 1© a9UHa ru'i 
x i9ii pot xet srioti; an pot xet teart xe urt 1© t9S9e x otes je O-ia, 
xji xe 3<n ujos sitJH +h x Simi, fsieta x hjus je ©*ja, xji xe 3*1 19c u+x 
ist Jha out+i+ PtJ3 0ja. «J»iq sio-i'i Jl34 orsj'iaja xji x i9ii «ie x Crtc 
D^a +3isti je xet srasir'is, jejtt ur'i jootath 1© xji fu+c f9 fja; +p f9 tjg 
sot jarnarHiit, f9 Dsa tsieti sot jarnarhut; j'ia T9 xji f>ia an 1+11, an 1+11 
D^a a taoujta; jna 1© ft3 xji uq hji dsb a ©ten. >ina xr& xe Dsa +3ieti 
je xet srasirns, je xet 04 Pt9 utt jna osa a96*t6 iorta6 Oua, j»ia 10 X06 (Ni. ix.] aso sje oos^a 147 

1t3S1S XJ1 S1SG +H H3G, YE, JHG 10 JGJt+ H3G+, H£0*G SOI. «J'iG X+S f3 SJG 

fm© xjd, fJG+H a+H ofDJHGJG m ©vJg; jhg xe g+g uoo nuitt aspot ©jo, 
•!Di8ti+H 10 urn JHfXJt, aoi. UDiotfi+ jhg si+t+iY+©fi+, joota+n 10 XEt H366 

«J H6 XEt U0H1S. 

10. «JhG H8 +1 OED 10 18S XJ1 01 X+S l)J6 GfH +H DotDfn; YE, 3J> X U01Jt6 
je OotDfH, +h x p^tJSi xji UvJ6 H3t x uout6 J6 OotDfH; YE, X 11ES *JC OotDfH, 
x uout6 je DotDfH, x pjtjsi jg OotDfH, to a+owsi 8t xe 10 x j>6 J6 xjd fo 

XEt OED 10 X HJU<5 «JG XEt 1"3G3DJt; YE, JHG TO 8US1 8t XE, POt XE DJl S+M 
1© f+6 1t£6 POt J64t. -JhO X36 L+H6 Lift OfH +H X 80tGJt6 JG X UHG, XJ1 X8 

dai hji ora io x hjus sje x o+h. an 83foiG, +1 oed 10 ies xji x o+h 
tjg+h G+sofGJtG 8 dogdjyi JDfH x Ian, sjhi f+6 sftGfms 1© LUC XJD. tot- 
pot jh x G8 xji xe Lift jsjd81+h xjdsjig6 nojxjt 1© fat x una jc x lota, 
xe wit G+sofGJta fm© x q+h. «J'iG H8 x o+h sjg xji Jidj lug sift+H n x 

1311 1© t38JLYfH JQJHS1 f+D; XEtPOt f3 SJH1 f+6 81D+ 1© G3S1t«'+ XJD. JHG 11 
OED 1© 18S XJI JLDJ JHG X 1311 JG X lota lift J1U6G JG X OfD+H vJG X O+H'6 
8tD+; XEtPOt XE 1S0 XEt 1JH1S JHG XEt PJD+L+6, JHG G31£t1JG +H1© X U+IGJ1HJS. 
«J'iG XE Lift +H HfD8Jt J 381 POt ffHGtJG JHG P+P1+ S016. 

11. JHG +1 OED 1© 18S XJI X 8tD+ JG X 0+H t31ftHG, fJG+H SftC1 +H GEH POt 
X 1311 vJG X lOtG. -JHG H8 33TOIG, X P0tSJ6 J6 X 0+H lift SDOl, fJG+H 3+H 
t3G+0S1, J«iG XEt a30J»l 1© 3 8 GtG+SrH JDrM X t3D£i|GJt J6 X 1311. J'iG X 
U&Jt 1£t1 830JH 1© at3X 81 LtJ1H+M6 JQJ'iSI X 0+H, JHG XEt a3QJh 1© 3 8 
0t£1 OrhUHDrH J3m XJD. JhG »i8 XEt IW6 8 DJH JDrH XJD f©6 'i£3 UvJ6 0+G3rN, 
JhG T3 ad+M 8 S1t-1M DJH, JhG J>i J«i3D+ 1© X OtH, XEtPOt T3 Oft© f+6 SOtG, JHG 
SUOt +H T+6 t8L XJI ?3 U^O SLE X OtH. sI'iG +1 OED 10 18& XJ1 t3 P01 U+X X 
0+H; J4G fUJH X 0+M SO XJI T3 UvJ6 J 381 10 OGJtISt f+D, T3 PUG J'lG tJ'i JHG 
fiJ1 r\JH X 18t fU+C UJ6 >i3t X 1JD1I. J'lG 0+G3r»i irtS+OG 8P1Jt TtD JhG UJ6 
J 881 1© 0^1 riJH X 18t 1© SLE X 0+H, JhG X 0+H 08S1 f+6 J>6 t8ha J 381 10rtG6 
X UHG JG DjDirH, J'lG S3T01G, X 8tD+ JG X lSDr»t<n& Urt y+X+'i X 80tG^t6 J6 
X UHG. JhG H8 X 0+H OtJ>G 81 +«i X JHQLJ+D J6 f+G SOL, SE+M, 0+G3rH, SIEt D3, 
POt X l£Dr»iAlS 8t riJH r&, JHG XE ll+l G3S1tJ+ X4D; Y£, XE U+l G3S1t»4+ OS, 
1311. JhG H8 X 0+H UvJ6 HJ1 SO DrC Or'iSrt'iG J381 f+6 1311, J 6 T3 UJ6 J881 
f+6 OH UP; HJ6JtX3US, 0+G3fi G+G SIEt f+6 UP. «J'iG X 0+H OrDJHGJG X 
1311 XJI XE D^G PL3 83POt X l£DrHl.1S, JHG f3 f+DSJLP G+G 00 83P0t XJD, JH8 
X£ G+G PL3 +H10 X D+lGJtHJS, l)+X XEt U+D+H JHG XEt C+lGtJH. vlHG +1 OED 1© 
1ES XJ1 X l£DrHJ>1S G+G irtS+© XJD, JHG G+G OGJtIEO XJD, JHG 83QJH 10 Sl£ 
XJD. 

12. 48 +1 OED 1© 18S XJ1 X 0+H OrDJHGJG XJD XJI 01 X DJH DSG L3G XEt 
UJ>66 JHG XEt C+lGtJH, JHG P13 83POt X l£0rHJ.1S. 'l8 XEt Lift D^H+ XJI LISG 
»|J1 136 XJD, 8f1 fJG tJXJt S1E JHG Ut+D D+X XJD. JHG X tJS1 UP1 XEt 
DAG6 JHG XEt C+lGtJH JHG PUG. <JHG +1 OED 10 18S XJ1 X06 fO Ut+G U+X XEt 
UJ.G6 JHG XEt C+lGtJH, 006G XJI XEt PEt G01Jt6 DSG S1JHG POtL JHG 1L3G UtX 148 aso siG D0SA8. [C>H.TX. 

Y UDt-'iJ/lS, Y41 ¥£ DSQ hJ1 St£ YJ3. Jh8 +1 OED 10 IBS Y41 X lesrHJ/lS T40 

oni4Drh «ih yj:), pot ye tirt cetoa u+y * a+oi+ jg YEt u+3+h; YEteot, y le- 
ar»tj»is a+a sist YEt wc6, 4 ha no yjd 0411+66, 4 ha Q4t+a yj;> 840 10 y una 
jg 'iopa, 4ha ot4hiJ8 rhi© yjd ¥41 ye dj.1 irsjs * una rha^t s orha+orh6 
yji ye Lsa ast+e^t n q+m hoe +hi© y tjh86 jg y l£3rh<m, 4 ha asi+GJt n 
YEt itv4i4ti+, 3gh urn f£p jg 01 ye lr&jsi; urh tep jg m ooia, 4ha YEt 

S+lGJt, 4h8 01 YEt TMDfS L+H6, J ha ¥r& ¥£ D^a HE 1t+a+©1 1© * Q+M v46 * 
lEDrhJ/IS, FtvJ3 V3t 10 V3t. «JhG he YEt IU6 Urh JG ¥ Srh6 JG ¥ O+H JOfH 

¥06 ¥41 urt 1E0H cwiite f©6 hed uj6 1+du. Jha he 1+du UJ6 836j>tr& S41 
Tt6 p£¥,4t Dsa hji a 83&itJ+a; W6J*YdW*, 1+du UvJ6 hji +ohrtrhi je y w- 
ou+1+e vje f+t PfiY^t, T3 f+3SJip 33+h e <;rsi ojh. 

13. «Jha +i o£3 io ies Y4i O+asrh sjhi 3*ih +hi© y u+i8JthJS S30tm+, 10 
srtc pot y q+h, 4ha *06 ¥4i urt u+y ?w. »Jha ti oed 10 ie$ *ji ye 3^1 y 

1311 +h X U+l84th4S, 01 $£G Y O+H 4h8 f+6 1t3$1&. h8 YE f48 SUOth +h YEt 

fetis ¥41 ye Lisa t3irth 10 y una jg H3pj>, 4 ha +p YEt uag6 4 ha YEt c+iatJh 
urt sleh, 4ha oiso ^06 *ji fja ut+a u+¥ xjo, xji ye usa sao taGJhs jna 
oiso njttD y+¥ *J3. J Ha ^ o+n orDJha^a x^3 wi ye Dsa hji tawtn; J»ia 
ye tin- JMQtt u+¥ y o+m, j na oo6a ^41 fa Dsa srp^t, acn rmo a^L a* pj.t. 

•Jha YE Lirt 4381 10 1E0 Y Ht3S1S OISO 4 ha 1S1 YJ3 10 8JL, 4H3 YE PUB 33- 
POt YJD. 

14. *J»ia t1 0E3 10 1£$ Y41 YE Lirt 4381 10 tairth 10 Y 14 ha «JG HapJ,, 4H8 

ye 3^1 y oah je O+aarh. Jna y 3jh jg Otaarh iota yjs jg 01 Y41 T4a 

T4Ti8 1© YEt UAC6 4H3 YEt C+LatJH; 4H8 Y41 Y l83r»iJ,18- f43 Qt4HUa rh1© 
YJ3 Y41 YE 3J/1 lrSJS Y 14 ha, 3d 1E+H 8 1t+3t©1 1© Y l£DrhJ=1S «JG Urh f£P 
vIG 01 YE lrSJSI. >lha Y 1311 10ia Y 3^h JG Otaarh Y41 Y£ f4a Sl£h Y 0+H, 

4 ha ft6 itasis f4a pua pwd yjd petY^t +hi© y y+iajthjs. «Jhg +i oed 1© 

18S Y41 EPUt YE T4a AhQM Y S-lt3D0ht, Y41 YE tairtha 1© Y 14 ha J6 h3PJ>, 
t3<5vJtStH, 33006 YEt L1J.G6 4ha YEt C+I8t4h Dft hvJ1 SLEh; 4H8 ¥£ 1018 0+83^4 
TUJ1 Y£ TJ8 arh 1© Y 0+H. 

15. *Jh8 ti 0£3 10 1£S Y41 Y 0+W JG Y l£DrhJ»1S 3£8 4h OL rh1© YJD, Y41 Tt6 
1311 DSa hsJ1 S^IE YJ3. «Jh8 OISO l+DU 33tM Y Srh *JG Y 0+M, T4G+M Y OtMan 

orhPrta njh ftD a* y i3ii, D£a ol rhio y o+h jg y l£DrhJ>is, Y41 f+6 i3it 

D^a IE W3+©1 rhl© fiO, 3Gh Urh TEP JG 01 YE 1I*SJS1. 

16. «Jh8 +1 0E3 10 18$ Y41 L+3U 3304 h 10 ,4S14 3ltD Y 0+Mar3, Jh8 10 JS- 
1431+D 13S 43rM f+6 1311. «Jh8 Y O+H *JG Y l£3rhJ»1S SJ1 OEt86 t8h8 4381 Y 
I4h8, Y41 f3 DAI 031 Y 1311 J6 l+DU +h Y I4h8, Y41 YE 3J>1 HU1 831£t1 +H10 Y 
L+iaJth-lS; 4h8 T3 8+8 SHOtl f+6 0£t86 81 JG Y 1t+3+©1 fD+C f 3 8+8 t3S36 PtJD 
Y H3PA1&. vlh8 h8 O+H l+DU 8+8 T46 Orh1+hV+©ri 13S +h f+6 O+Man, POt Y 
&1ES vJG 10 Y3t6, Y41 Y l£DrhJ>1$ 8+8 hvJ1 D0WS1 YJ3 hOt S30 1© 83S1tJt 
YJ3. 

17. He *£t UvJG e lies th DjDirh, TU£t y aoiJt6 je y l£3rhAis a+e ojx^t C41. IX.] a%) vJ6 0OS48. 149 

X,4DSJ166 ISQJXJt 10 StH, sIHQ 10 Q8HS, JhG 10 DEO XJDSJ166 DJtt. «JhG M OED 
10 188 XJ1 XEt LU6 Wh G£ 8 8301 hnS-lt J6 XJD ©JXJtG ISQJXJt 10 StH JH6 
1© 6848. «J»iG H8 X 1t3S1S *J6 OtM 'lOE, 83tH <ID£DG 10 t3irt»i 10 X St1t *JG H3PA, 

ye, JHO eiso P3ttn xji x nan ysa sie xjd, XEtPOt xe artsi h«ji t3irtn 10 
X£t yj.ee j hg x£tctiat,ih. Jsa tjc+h i*t*a th x ytiajtws, jhg fjetH atsore^ta 
xaoi,Jt6 je x leDrhAis, xe iEa .jhg y«icixjD; jhg fiw»i xst urt an pt© je xjd 

©JX-HG TWJXJt 1© 68»iS, S£ OED POtL 81 J6 XEt S30tJ1 11E8.46, JHG 1SQ XJD 

jhg ojt+a xjd +Hi© x ytiGjtHJs; ye, iujw jhq pot jc x G0ut6 *jg x l£Dr»iAis 
xe o«itta tm© x utiajfus. 

18. >Ihg n oed 1© ies xji fiun x UDrhAis pbhg xji XEt aout6 wa atn 
Dtstn, xe urt JHott uts x nan jg ltDu; pot xe lot ti ti«J6 x nan *ie LtDfA. 

XEtPOt X£ 8JH1 XEt 8tDt6 POtL; YE, 364 X OtM ftDSJIP LUH1 83P0t ft6 1311; J4G 

xe y^Hi n io x uina je Hap*, i© aasitjt x nam jc ltDn. Jna hs ltDu f>ia 
atsore^ta xjd Pt«iD x let, aen 01 XEt Tui-JtEDrne pot not a+a ta atsorejt; 
xetpot fa ©jxjta ft6 nan isojx-it, j»ia i£a yei pot xjd t»i x P3ia6, jna tn 
x pjwsis. -Jha ti oed io ies xji fyjH x lEDruis ua orD n, xji x i3ii 

vJ6 LtDfA a30JH 10 POL riJH X4D Pt*JD XEt U£1tM 11ESJ6, J 48 83QJH 1© SIE XJD. 

19. >Ka ti oed 1© IE* xji x ajii asoED jossatu sot, pot xe poi uo urns 

POt XEt 1t£. «JHa t1 OED 1© 188 XJ1 X 1311 vJG ItDU 83044 10 atJ.6 X l£Dr4- 
A1S 83P0t X/JD; Y/J1 XE Lit HJ1 fEP SO HtODJtrS J6 X lEDrHJ/lS. On XE POI 

pot XEt u.66, j Ha pot XEt UJ»e6, j ha pot XEt ctiat/Jh; xEtPOt xe /joertua 
XJDSJ166, jna uo atJor»i6 a+a xe pal 

20. JhG t1 OED 10 188 XJ1 XE P8H3 X OtH J6 X lEDrHJ.18 JDm X HrDaJt «J6 

XEt a^a; yji fa yj6 H-11 a*ia, fjeth atn yona^a jna upi n*iH x otena, so 
siaat y^ie x pui je fte ian. Jna xe iso ftD jhg ae^a n ft6 y©4a6, jhg 
atoi ftD aapot ItDU, jna sjg, a3foia, f3t t6 x otn je x Iedi-hais; f3 fje- 
tM t3saea 8 yo^a, tj« polh <iwn xet aja, jna xe fje upi ftD; jhg aatoia, 
ua fje atoi ftD aapot yo; jna hs ui rs sie ftD. Qri ItDU sja rni© xjd, 
Y dji hji sie ftD, an attH ftD ftxjt. xji J. de S3 ftD. >lna xe atoi ftD. 
•Jho ItDU s«ia mo ftD, fyji ooe fje y 1© orD n 10 yot jojhsi da 1311? 
8afoia, da ian we hji atoon x ol xji J> Dea rmo y©; XEtPOt fyA osa y 
at£o x ol tytc y deb r«iio da i3ii? 

21. <Jna H8 x otM s^a, A we atoon x ol, asooe xa 1311 ata o>itt jye x 
aoute ue da 1311; XEtPOt, tn da jMQJt I ata 006 da 1311 10 orD n 10 yot 
J0JHS1 xa i3ii. he ItDfA fja frta nrLtn orHsrtHtM xts djui ; XEtPOt fa 
s^a, k yti srtc JDrn da iaii jna tosojejt f«i6 arn xts Ltn dji uttD. tat- 
pot fa 006G 8 srtc 10 a deg 43m ft6 iaii. He tUAH OtG3rH fJG frta X36 

LtM6, f3 83tM X OtK'6 0J11th, f3 yjH1 POtL JH8 SJ3 rH10 X OtH, (J. 1t£ X Prt- 

8£t, j na ao HJ1 srtc xts iaii, jna le hji xts Ltn 1© x£t cets. Pot ao y 

HJ1 t3D4D8Jt X 1t3S18 J6 XA P8XJt, f©D XtS 1311 801 10 83S1t^t? «JHa 8t 

X£ HvJi t»i x ytia^tH^s? Jha et hji xe x yrH6 f© we siolh x aout6 ^e x 150 aso vJG oo&j& [cji. ix. 

l£:>rhm? Jha he aafoia, Jha i>ii x o+n vie xa6 L+M6, xji fa de ui t+6 
nan xji xe D£ a us+pj>a iorta6 r$: pot aatoia xe st oitja+ itai£t+n 10 
on jQJhsa rs; Jha aatoia eiso, XEt st an p+© vie rs. Jha aafoia, xe 
on y+x XEt h+©3Jtrs fosis; Jha josjh x o+m an. us+pa xjd iorta6 rs, ya 
arsi ut+D. Pot st HvJi v urta6 vie Ja+hjaj, pup+ia, fy+c fa itvipas,*.a jQjhsi 
rs? Jha oi x+s aao©6 ua usa hvii fstoh m© x urta6 vie * lota, Jha irtH 
ptvJD st WQUfiw ? Jha hs wi rs us+pj. x o+m, Jha ya psip+l x ol fy+c ua 
fje 3£a m© f+3: pot +1 +s ajut xji ua D^a a +h a*ihaj<;, xjh xji ya osa 
i©6 st U66; xstpot, ui rs m s sui 1© x djb+m vie so Drc aira. Jha h8 
1+du iota v o+m oi x L+M6 orhsrth+n f+6 psxjt, Jha x itasis xji fja pua 
thi© x y+iajthjs, Jha jwatoua x ojt++n jye vie XEt aout6 1© xjd. 

22. Jha +1 £>£D i© iss xji x o+n y*46 us+pj.a norta6 f+6 iaii: Jha fa sja 

ni© XJ3, Ui rS GO POtL 1© 331 3* 1311, y+X81 £tD6j Jh8 <J> Sy£t rh1© Y© 

y+x Jh ol, xji 3J. nani dji hvii sie xj> i3ii. Jha ti oed 1© iss xji xe pjioa 
x o+m, j na yj'ii POtL y+xsi st36 1© aai x IsarhJ/is. Jha +1 oed i© iss xji 
xe a+a 331 x lEDJhJ/is; Jha x o+w vie x Udi-hais ata as f+asjtp ash aapot 
XJ3, «ina ata naa ih a3f£p vie x 1311 vie l+an. J^a fyjh x UonATS so x 
iaii vie ltDn, xji ^£ yrt y+xsi stDe, xe fja onuDrn viH xj3, j^a yrt us+- 
pj>a iorta6 x^3, j ha tsirtna y+x x£t am +»i 13s 1© x£t oh una. 

23. «Jha +i o£D 1© iss xji Iwa Jha f+6 iaii tairtna i© x snt vie hapj., 
jha aaojh 1© ay^i +>i x uha jojh +h ias. Jna +1 ©£3 1© iss xji sput saw 
a£6, x l£DrhAis aa©j4 jqj4 1© a sirta n +»i JMQJt jqjhsi x >iapj,is, Jha xs 
asoj'i i© or3 +>ii© n aota^t6 vie x una tsna jasi. Hd xs artsi hvii sie 
XJ3, 83006 vie x ol fu+c ^£t otH fja D£8 cm© l+Du; an xe ysa SDJ>1 XJD vlH 

X£t C30S, JH8 JOSJtSJ.6 OLvltilt OCJt XJD; JH3 33QJH 1© 1^1 fJCt art8h6 MvlH 

x£t ajos, JHa ane xjd J6 xe wa s an ss; ye, oi x+s yvi6 arn xji x yrta 
vie x lota dj/i a p^ip+ia. 4h& hs x jpitoDn6 vie x Hspais yrt ot£i, jna x£t 
yvi6 ho y£ xji xe osa a3i+ejt xj3SJie6 81 vie XEt fj»ia6, pot x l£3n*is fja 
srtena-ia xjs jh ^ejtt sj=a. 

24. Jha ti oed i© iss xji x i3ii asojh 1© DrtDrt y+x x o+m, aaoo6 vie 
X£t jpt+0DrH6; Jha xe aaojh 1© a a36Atrs 1© oo jojhsi XJ3 1© aju. >lha 
xe a+a jpi+01 x o+n sotit y+x XEt omiEhis; XEtPOt fa otJhua rhi© xjo 
xji xe D^a a© Joota+M 1© XEt aa6j>t6. Jha xe ©jxjta xjdsjlc6 isojxjt 
jojh, Jha isi Jh XEt start, Jha yjhi POtL JOJhsi x l£3rhj/is 1© atJ>e XJ3 si 
vie XEt uha. «Jha +1 oes 1© iss xji x lEsrhAis a+a aai xjd, Jha atoe xjd 

3J0, Jha Sl+© 3Jh+ vie X^a. Jha h8 XEt yvl6 8 Ot£1 DOth+H Jha U3Jh1£Drh 

J3rn x iaii vie l+on: x y+ao aoth+n pot frt fr6arha; x srh Jha x aout 
30th+n pot x£t psxjt, Jha x atrxjt6 pot XEt atJxtJh. H& XEt yrt 8 Gt£1 
ojh+ y+ao6 +h x Uha, Jha xe a+a on dai+l+ Pt«io a£ 1© a£, pot s ot£i pat vie 
x l£3rhj,is fja on njh x^3. Jha +1 oed 1© ies xji xst orhi+hY+ort 0W6 
a+a sirt n x taoEha^t vie x iaii vie 1+du 1© JHQJt jQJhsi x Isorhj/is; Jha <N1. IX.] 8%) vi6 DO$<*8. 151 

xe iu»ti joj'« 10 am, an se urt attGH ajo jq-jh, srp<4ttn arc us. Ye, *8 

ldJH1 JQJH 9GH S Lrta 1AS), JH8 STPJta tH X IAQ DJHJt; J'ia X06 TW1 Urt HJI 

si£4 tairtna joj«i 10 x $m jg *iaPA. «J«ia xe ata fnai x,m,ji66 ad io x 
arsi, »ra<UQitn x,jd$jig6 10 x yoo jg ajhajs, sraatitH xjdsjigg io a 
SDtiH, «i*ia no a atten 1© Jha Pto, ^»ia artaha, jootatn 1© x aa6At6 jc xst 
jnaDt6. Jhg xe ata fnai xjdsjl66 3gh fi x ajiLS jg f tomtit; j na xe ata 
on 3Aitit io ©ja; ye, 3g»i oi x a£ un ata xe on rm© *£t ©ja xji f3 ina 
aaitcjt *J3 81 jg *£t .jpitQDrH6. Jna ne x lota ujg sio 10 fat xst otA6, 
aao©6 jg *£t tstoutit6; hjcju3u$ x lota ata fat *£t one, .wa a3Qj»i 1© 
SvJPh x fern jg x l£3rH<m, x«n xe aaojH io 96 x£t artahG: yji x lota ata 
hji S3 pti io aattejt XJ3 8i jg ajnajs. 

25. «Jha ti o£o i© nes xji xe aaajh 1© itJSi-Jt a* aaota6 tn ¥ una, jna 
aaojh i© t£6 Qt£»i 30t jarharviit, .jna pijos, jna frta6, x-ji xe ata hji srpjt 

U« frHGJt. *18 XEt DmJ6 8 Gt£1 hna.lt JG UtDtH, DOt XJH XEt UJ6 JG 3J«i; 

XEtPot otn Iwa orDJhaja xji jejtt sjh osa tnEti 10 x snoti jg x utao6 
jna XEt ctiat-JH, xji xe 3J>1 hji uttD utx frnojt; j'ia xts xe ata aaoo6 *i6 
x otEiHJS jg x£t Hna-Jt xji fja atn sieh. he x nait je lt3n ojti isojxjt 
+h 8 ajat J6 arc J6 ti tiJ6 -ustai, >ina saotota x£t ot£H <ihq x£t fuos; jna 
x otn ftDSJiP ata hji itrsi ft6 irtsn u+xei x dol6 jg x stit, rnu* fa iso 
ft6 Q8ta6 utx ftD, pattH xji fa dj>i aj. $n d3H6 poi tnio x fjna6 jg x l£Dr«i- 
ais. «Jha ta oo6a vji ft6 iaii Dsa yjc x una tsna jasi, xji a* sro 3a'i6 
X£ 3*1 ieo xo6 itasis xji pua thi© x utiajtHJs, f© fja siofi x aoxjf6 -jg 
x l£DrhJ»i», j na xji fja ooca src 8 ot£i aasitroDrn 10 ora ru 1 ! x-i3; pot 
xe tin aa6J,tr* 1© ieo xjd, xji xe oai irntD xj3; pot xe fja ora thio x una 
J6 hap* a* hai, j»ia ojtta jp x£t otEH, Jha daw jg XEt nt^Drs Ltn6; XEtrot 

X£ LE8 UE1 POt XJD. 

26. Jna ti oed io 18S xji XEt uj6 ho aot atsirtarhs aaiuas x lEor^is 
jna x lani je ttsn, acn rmti x iad vji slar«i Jha ft6 atwxtj"i o£3 tm© x 
una. Jna x otn fjctn at»i Ltxei x gei& jg x snt utx ft6 osta, atsorc^ta 
«Jar»i j na ft6 atjxtjn; >i»ia »no6tn xjd 10 a ntasis jg Hoe, xEtPOt fa oo6a 
xji xe Dsa a 1£0H, j na asna, Jha oesi tmo TH6H. Jna f«ia xe atn x ntasis- 
je hoe, fa u^a fJG oo6a xji xe Dsa a m 10 bjl; an fwi fa psho xji xe 
urt hji, an xji xe urt ft€ atJxtJ4, j'ia fja on PtJ3 x una jg GEtJf-Jou, 
fa UJ6 ptia uvu JosaatM ot£i sjt. hs otn Itau f «ia sjhi, itactrs 1© x ora- 
tM ^e -Jarw, 8 sooi hraa^t jg dj'i 10 srtc pot x u'ra jg €£tjf-40u; an xe 
o^a hji PAHa ti, 4hq xe urt usi t»i x uttajthjs. h^c-maws xe ata PA«ia 8 
una futc f«ia atw nana; ye, b Wia futc uj6 orcjta utx an aonc; ye, 8 
una futc fja atH nana, j»ia tutc fja ath aasitjta; jna xe fjttH sno6a ti 
io a x una jg 6£tJfjou, tairt'ia 10 x una jg Wa, fdGtH jtAGa tn x aot- 
8Jt6 JG X Ulha HJI OAHi a£6 aapot x ontu jg *lorh. Jh3 xe atoi 8 tjorta 
u+x xj», act 8 tjorta jg x nail foe aoh6 xe f«;a ps'ia: j^a xe urt jHotEd 152 a%) vJG 0O&*8. [CJ1. X. 

vJ4 11E18 vJ6 Ot. -Jha H8 1+3U UJ6 J©J»i P+M3 U+X <SJ+ vJH irth+M PtJ3 X 36L 

jg «J3r»i xji g+h Oosab fja 8 g+pi ptJ3 Ojg, fUEtaj. fa o<ia wiflfJi'Src jh- 
Gt£e+H6; ve, jhg «J3rh ©iso a+a t3<»j+8. Yji «J3r»i JHa f+6 atJst^H tirt p+ia 

U+X 8«it0 33006 SO 3JH+ JG SEt 8tJXtJ»l fja a+H sieh; JH8 0180 fcll Q+H 

Hob JHa f+6 it3si8 fja oo6a x i3ii 1© ann so saw 8+H6 JHa +h+qu+i+6 
jqjh81 0«jg; JHa xe oiso a+a sotH pot x aJL *jg «Ja+»iJaj>; JHa ei80 pot * 
esietivot jg Jisj Jha x i3ii xji ujhi u+x f+3, f© fja potsa 8 Crtc jg ©ja 
Lt© v sit^ML j'ia net jg ©ja, JHa pel JH x urta6 fu+c fja a+H 8ioG4 iu 
JatHja*; ve, xe a+a 30t»i pot XEt a3i8tiy©t, pot xe h+© hji futxjt xe fja 
pwa. He xe u<ia fjc Quai+ sj+na utx xjs, pot xe xj38jig6 fja jyuta +hi© 
8 oreaHrm u+x ©ja, 10 srte f+3 Jha G3i f+6 or3J»ia3JHis. <J*ie ne sm x 
or3+n jg Jsrh g+h l+su fja ©i80 jnuta +hi© 8 Qrc34r»ii u+x ©ja, jna 

0180 DJH+ vJ6 f+6 1311, 10 STt6 TO JH8 Q31 ft6 Qr3JHa3J'i18 

27. Jha +1 GE3 1© 188 XJ1 G+M 1+3U J ha 3J4+ JG f+6 1311 lift a36j>tr8 10 

a ajima; an XEt LW6 hth +h x una xji fja out+it Ptj3 ©ja. Jna >br»i 
asouha g©+m x+8 l+m, QrH8+ajt+n f+38Jip jh r»iU"tx+ srterm; XEtPot xe a+a 

HJI J1 XJ1 1J>3 P0t3 XJDSJL66 +H1© 8 CrtC, UE1+M Hvlh * Sl+t+1 vi6 V lota. 

He *£ urt a36j>tr» i© asorD 3gh J6 Ji3J jhb f+6 atj^t^n, f© fja pua +m© x 
L+iGJtHJS. Xe urt a36J.tr* 1© a ajn^ea, J6 8 tin»tj& jna 8 usit30H+ xji 
he urt u+i+h 1© srte ©ja u+^ oi ^£t f8ti»; HJGJts3ws ^e a+a ntoun x 
1*3: jna j»i J08H1 je *£t ajn+63 dji a o+en f3t8put. *Jho ne ol x sirat 
je JorH jna f+6 i3ii, j»ia o+m l+on J»ia f+6 i3ii, UJ6 1© a3i+e^t sj3&jie6 81 
je « fj»ia6 je x l£DrHJ>is, jna ptJD a-ina^. 1. «J»ia H8 +1 0E3 1© 188 XJ1 4orH JHG 0+M 1+3U 83GJN 1© OrhSm U+X ¥ 

i3ii fe he D^a aai+e^t *,m,ae6 ei jg ajhajs; j«ia 3gh he a+a 006 vji oi x 

1311 Dia OJXJt XJDSJ166 ISOJXJt: Jha HiS HE 8+3 XJ1 X£ 3J.1 fJ6 X 6J+8 vJ6 

x 1311 or'isrth+H x Djut. >iha +1 0E3 1© 188 xji xe osa PAha HO U£ 1© 33- 
i+e^t XJD8JL66 ei je ajhajs, msaw +1 urt 1© 1£© xst u+3+h jna c+iatJH, jna 
XEt puo8, j ha XEt frta6, j»ia X£t UH18, J'ia asieti +hi© x u+iajt'iJ8; pot x 

l£3rH<n8 83+M 80 h+03Jtr8 XJ1 +1 UJ6 +31vJ8+8L POt X 1311 vJG l+DU 1© OrH- 

una u+x XJ3, l+mo+m 1© aai+cjt xjd8JL66 ei jg ajhajq a* x 80ta. 

2. he +1 o£3 1© 188 xji ©+a3r»i ujhi potL JHa 8isa aspot x o+h, jna 8ja 
rm© f+3, he, O o+n, xe fjsi f+x^ti© fetona rm© dj> una6 3<jh+ 1AD6 huh ua 
fjG a+H orhuna+H u+x^t atJXtJH, x L£DrHJ.i8. Jna ne, o+n, +p xe fJ8i 
hji pe'ia 33 1© a j»i r»nup+uai srtcrm, ot +p xe fJ8i f+xjti© i+8'ia 1© 3* 
urta6 +>i JH+ a3©t3, jna xe fjc a+«i jg 8rtG+8 1© x, 3g»i 80 J> a36<it xji xa 

US881 1+8*1 1© 3J. Urt86 41 X+8 1J>3, jna J. u+i a XJ> 8rtGrH1, J'ia a3l+GJt x+s (Ml. XI.] aSO vJ6 DO&f>8. 153 

1311 81 J6 aJHQ/J";. «JHa X 0+H QtJHXJa r«i1© f+3 XJ1 f3 3A1 &130. Jha OtG- 

arn sja rm© f+3, 83toia x a«io ne&, Lt© x ajo yoi, viH s ajo sj,a vie x 
*m. X lesrHAis, ot x Qeta6 vie x le3rHj/i&, a* hj/i, et atrnon; xetpot ui 
rs S/Jhg 8 TtviowseorH J3r« ot x,ts laii, x«Ji xe ©jxjt isojxjt xet puo& jna 
f rta6, x«n xe 38 ane xjs +hi© * y+ia,itH,4& a* »ai. Jhg <J> y+i ©o Joota+H 1© 
x* onj»ia, j na ne x iesi wa+©i vie i)j»h 1© x le3rH<n&, .jna xe y+t a 
atrnon; jna ya y+i nes Lt© x $30t*ii ie$ jh x upi vie x o»m, tluh xe 8t 
atrno»i j na J&i3i: xrs ua y+i aaneti y+x 8t y+3+H jhb 8t c+iatJH, 8t puos 
j»ia 8t frta6, +hi© x y+ia,4t»i,j&; jsa ya y+i weji Jtena x una je Dim. 
*JHa m ©83 1© nes xji x o+m fetona rm© x yrta6 vie ®+aar»i. nIho o+m ItDn 
oo6a xwi f+6 iaii Dsa ©jxjt xet puo& mjxjt: jna fa sjyi x it+a+©i we 
yj>H 1© x U3f"iJ.is; Jha fa ei&o sjhi sot yj>H, J6 8 TN6JV1 rm© xjs: j>ia xe 
a+a at+no Ptait je x yj>H fytc o+n l+sn a+a sjna rm© x,J3. 

3. «J»ia +i 080 i© 18& xji x nan ue o+h l+sn a+a aaisti aj. »iai +hi© x y+i- 
a«4t»ij» y+x xet puos jna xet frta6, una xe yjm tena jaei x una je Dj.ir3 
+n x ytiajtws, Jha a^m xet oots iorta6 x una vie 68tJTJDtJ, aa+n ua aj. 
•Jarn j na m awxtJH. *Jna xe fja ieo«i oi xst oota, jna s+ie<4t, j»ia X8t 
it-iDrs L+H6, fy+c xe osa ©Jtt; jna oiso xet ntoet8r>i6 y+x xjd, +hi© x y+i- 
Qjt»ijs.; j»ia xe irtst©a xet <5rt»i+. -Jna eput aa+n wh+ a86 +h x y+tajt'fjs, 
xe juea tn x una vie 6et«ifJDu, jna <tvi+Ha t+6 nan, >ina aaoea f+6 sra<;jois. 
J na +1 083 a© 188- vji Oo»j>8 tasaea xjd ytx <;jt; jna fa ei&o tasaea xet 
t-jortae, jna oiso x tJorta6 fy+c fja atn pena a* v nail vie L+an. >lHe ho 

+1 083 1© H8S fUJH X lesrHAIS fJ8 P8H8 XJ1 X 1311 vJ6 lt3U fJ3 a318tUa 81 

vie x una a* h*i, xji xe sjhi jh 8t3+ +hi© x y+iajfijs 1© irt&+© xj3; jhg 
8PUt xe f ja irts+oa xjs 1© a86, xe o^a ho iviMOJt pjio set itjos; xetpot 

X8 UPt U£1 +H X U+iajtHJ*. CJT1J1' XI. 

«Jh J08N1 vie Jioj j na x nan vie x lota, f© yrt atten +m© x y+iajtnjs aj. x 
nan je otn 'loe. 

1. he Jtw, f>ie+n a+H yotna vie x lota vji x 8t3+e vie o+m hos ysa orD 
run XJ3, jna fja 38a +1 hoh i© f+6 iait, xetpot xe ©jxjta i^ojxjt xet puos, 
jna 110 je xet otfcn, j na aaistua +hi© x y+iajtHJ& aapot x 8t3+6 vie ota 
hoe. Jna x lota a+a siwmlh xj3, xji x nail je ow Kos o^a hji oejtieo 
*J3, i© aasitvit xjs. Jna *8 pua ei a86' <;rtH+ +hi© x y+tGJtHJ&. «Jna xe 
083 1© 8 una, re, aen 8 cm a+©i+P c ii jna luerm una; s una vie n+©t yout. 
Jna xe n+ci xet urns, jna aaojn 1© 1+1 x otsna, jna aaojn 1© a+ia a+ia+M6, 
jis.; V8, xe yrt +Harswr&, jna a+a teart J0S9a+m+. Jna x nan yrt aa- 
atrs xji 4t3J o^a a xet o+m, pot fa y*i6 aairea aj. f+6 nan. 9n fa 154 390 vJG 00&d8. [CJ1. XI. 

s-ja rm© xjs, Elatoia, +1 +6 »iji josiaa+jni xji ua D<ia we 8 q+m: pot xrs 
sjl x lota: Y dji hm JS13S ur»i pud j are jnrxjt, ot urn sjh dji hji l+mq 
f+ss,ap jarc j»irx,Ji; xEtPot d se rm© y©, ti +6 hji jos^a+jm xji y D<ia fje 
s q+m. HjGJtxaus tf n urt "us+ai xji y osa ©iy£6 f je srsi sjh 10 a yot 
g+m6, ti yia a yji pot y© 1© we 8 q+m. 8n t3Sjsa,Jt * +H+oy+it jg q+m 
•toe j«ia f+6 it3sis: jHa d sasjip yj6 001 +h 8 s'i£t, JHa e+a sjh+ l+m6 fytc 
urt jajs+'uiai +h x sai jg ¥ lota, fytc ooea 39 sot taiJHirw; HJGJtxsus, 
sput arc waY+oiEDr'i, x lota a+a fat 3* on6, j»ia a+a jns-Jt 3* it£t6, jho 

fJ6 S£G Da AH +HS1t©SJh1 +>t f+6 fJha6, +4 3t+M+M SO SJNt JG Y© 1© 8 MU1 J6 

f+6 it©L. Hjejtxaus, +h x+s d a© hji ©iot+, pot d js rnyrnt 1© eiot+ je 

SJ.SJIP. vl^a H8 d 88 rhl© YO, Y W6 8+H HtJS1 3 J. O+M 408, Jha W6 3+»i t«l 

aj>iaj<; 1© f+s jna f+6 itssis, jhb we a+H atoi +hi© +H+oy+i+ a* xjs: xetpot 
y yrt aena a* j> aj»iG6 vie +h+oy+i+. 

2. 4h& he J6 y fje a+h aai+GJta a* x net je ©ja ei je xa6 ajhe6; ye, 

3GH 81 vJ6 X fJH86 JG O+M 408 Jha f+6 1311, J ha ©ISO PtJS X 3Jha6 JG +H+0- 

um, aen so d aa6j>t xji y Dsa suna pesi +4 x+s i+ajti+ fy£ty+L y fje a+h 
sea pta, jna xji y itrsi ho sjh 1© a 8 o+m oejt y©; jna oiso itrsi+M ho 
urh i© a Y©t iacjt Hot Y©t s+H+sut, jqsjii fa a 8 sjh je ©ja, yoo+M +h 
f+6 y£6 Jha oan+M f+6 orsjhasj'iis. Xrs a+a «Jisj iac f+6 iaii, xji jejt+ sjh 
dsg ire f+6 HEart J6 f+ssju>: xji x£t D^a a ho ornuhDrn J3rn vao. <1hq 
H8 -Jidj yj6 ^£t n itasi, fa aa+M ^ pehajt jg set Crtc. Jna m 0£3 a© ies 
sji nrh tasaea out+i+ 1© itac ot 1© iac, josjh +i yrt a* f+3 ptJ3 Oja. 
^£tPot fa OvJHsaot£ua oi s£t ntasis, J ha oi set iacjt6, j»ia nrn yrt ©jh- 
saoteua josjm se yrt srsi dah. ^£tPot s£ a+a y*jc ocjt ^£t nan, jno 
a+a nrt+D sj3 y+s l+m6 irtiEh+M 1© ncrshjs. Jna +1 ©£3 1© nes xji se aa- 
©j»i 1© nt>4SiJt josaa+Mi+ +»i ti una; jho se ooia x una fairs. «Jna +i 
o£o 1© les s«n s£ a+a 3rn+nu j«ia itjsut Josaa+Mi> +h x una jg fairs; 
j na ^£ a+n 8 s+i+ fytc "sse ooia x s+i+ jg fairs, hjc^naus x lota sajL 
p+1 1© c£sh f+6 nan; Y£, fa it^L x£t iedjhs Jha x£t pel. •uejtxaus, f©- 
sojGJt nsuL f+6 itrsi +h f+s, x sed dji a i+pua run issi e£. Ye, jna 
xrs +1 yj6 y+x x+s nani. Pot aafoia, d y+i do rm© y© wi xe yrt atoi 
+hi© av4haj<5, j na nrh osa aai+GJt xjs an x lota *£t O-ia; ye, aci x ®je 
jg £atJWD j»ta d6ro, Jha jg ^Eora. Jna +1 oes 1© ies xji fa a+a aai+GJt 
xjs, j ha ta a+a do potL f+6 s<n+ net mo xjd, jna ©t£i yrt x£t ta«;j+s+M6. 

3. Pot aafoia, +1 oes i© nes x.11 fy*i xe yrt +»i x una jg fairs, ye, +h 
x s+i+ jg fairs, tyj>i 1+i+m x una tena jaei, aafoia jh 8ts+ jg x lEsrHAis 
yrt ih x aotajt6 jg x una. 4s +i oes 1© ies xji x atJxtJN jg »Jisj pug 

PtJS XEt P3186, 4hQ QJXJta XJSSJIG6 ISQJXJt +h X S+1+ JG fairs; JH8 XE yrt 

ore pwiha aaoo6 jg x Jiatrns jg x lEsrHAis. an Jisj yjm PotLJHa 
siqa JsrM xjs, aw J©60tua xjs x«n xe Dia hji a pnina, an xji xe osa ts- 
sjsajt x lota x£t Qja, j^a fa ysa aai+c^t x^s; XEtPOt ^£ frDi XEt pat6, Jhe C41. XL] a%) vJ6 90$<*8. 155 

aaojh 1© on m© x lota, xji fd yqa sjph * T8tis vie x LeDrhAis, xji xe yqa 
siet had, j»ta xet L)j>e6, >iha x£t c+iatJH. «J»ia +i oeo io nes xji * Lota a+a 
sjp»i x fetis je x U3fH*i». Jna Jidj jna t+6 atJXtJH yjm poti. jna aa- 
i+cna xjdsji66 n +hi© xet TJha6; jna x Uoruis iso -irsjDrn J6 x una *ie 
fain, he x eta+6 vie x learnm f bite T«ia pjioa eputxnait vie o+m L+du, fja 
a+»i u&i +«t x utiajthjs pot ojh+ a£€. >Ka aaToia, xe Tja pena xo6 it9&is vie 
q+m Hoe, +h 8 lies tu+c xe ooia vby+©ir«i; j'ibxe ua aaojhio-irsj&x una ,46 
J3v+oir«i, JHafja aaoj'i 10 1+1 x ©teha. Hex'iEo je x laa-Jt je xo6it9sis yj6 
Jav+oirN. Jna +ioe3 1©18&xji «J3v+©ir»i a+a 119a y+x x lEsrHAis; jnafaoiso 

S/JH1 POtL X£t UJ>66, TO lift X 801J16 J6 X UorhAIS, 101198 y+X XEt atJXt/JH, XJ1 

xe osa hvii a9&itvi+ xet Trearha6. Jna x L£3r»ij>i&T>iaQm.JDrh jh >bv+©ir»i j »iQ 
t+6 at^xtJH, j na a+a »ui a9sit*j+ xj3, 89006 jg x£t met. «Jha «Ji)Y+©ir>t jna 
t+6 at-jxt-i4 a+a <5*i+»i x l£3r»tj»i&, jna xe yrt wcji+m +«i x u+iajtws- +h srtc 
vie x una vie Wa, fUJH xe a+sorcjta x una *jg fgin, Ty+c y^6 irsjsi a* 

Jl3J Jha T+6 atJXtJh. slha +1 0E3 10 18S XJ1 X l£3r»tJ.1S Htvl3+S1 fi1© >ll3J 

j na t+6 at^xtJH, xji +p xe y^a do xjd x y£ Ty+c ua 1© x una je Wj,, xji 
xe ysa ©t«iHi rmo xjs xet ue6 J4a XEt i+ajn+. 9n 8TUt Juki Tja doh 
XJ3 x ye xji ua 1© x una vie hdPi, x lEorHAis- yqa hji ©9t xet tkjd+s; an 

X£ SJ1 ©8t86 t8Ha J881 X IJH8 vl6 fdlft), OG^t JlDJ JH8 T+6 atJXtJH. sJna X 

taaenajt vie xjd yjm 1© x una vie *i9pj.: jna e nen jg xjd i9irtna i© x una 
je fgin, j»ia oiso atoi y+x XJ3 x yj.66 Jha x c+iatJH vie x ©eta6 to TJa a+H 
upi +h x uina. Jna x o+m vie x l93rHAi& T«ia ©tJHua rm© JDV+©ir»i xji T9 
Dsa a e o+m sina e t©ut oe^t t+6 idii, to urt +h x una je fgiro; hjgjt- 

X9US T9 DSa TJ6 HO 18t 1© a© JH+LtM OvlH1tJT+ 1© X U+t v!6 X ©+H v!6 X 

laarHAis. 

4. Jna +i ©83 1© les xji -JDV+oirn a+a gen PEert +«i x A6 vie x o+m vie x 
learnm; xetpot, x o+m je x learhj/is. otsinua rmo t+d jna t+6 at-ixt^H, 
xji xe Dsa a Jivi+Hua i9at6 oe^t t+6 i9ii; re, aen oe^t x n9ii to yrt +h x 
una je D,mrH, jna +h x una vie DiirD, Jha +h x u»ia vie slDY+oirn: pot x 
learHAis TJa icon nr&JDrH vie 01 X96 UHa6; xetpot, x o+m *ie x leornns 

TJ8 JIvl+HUa 0+M6 OCJt OL X96 UH86. slha H8 X H£3 J6 X O+M J6 X l£3rh,J,1S 

yj6 l£3rn, 89+m ooia eput x hed «e t+6 pexjt; jna xetpot T9 yje ooia o+m 
leor*t. >lha T9 y*J6 o+m oejt e H+owtrs. 1911; jna T9 Jivi+hua i9CJt6 vie 
x atJXtJH je J3V+©ur»i } +h /46Jt+ una Ty+c yj6 ir&j&i aj. t+6 ngii: jna xrs 
x WMoyjs vie H9P* a9©JH 1© a 101 4wn 01 x i9ii vie x leDrnjiis. -Jna xe 
yrt 8 i9ii PtJHat+ yrn y+x jnrxjt; wejtxaws xe h+© hui Ovia; H9x«t a+a x 
awxtj»i je Jov+fflirh 19c XJ3 jh+l+m ornsrtn+M x Lota xst 0-a, N9XJt x io 
vie 0O6J6; not a+a xe 19c xj3 x yrta6 vie Ja+HJ8J>; an xe 101 xjd xji xe 
D^a oan xct tjorta, jna xji xe dj/i m urn 1© JHrxjt. Jha xrs x le3r»ij>is 
aaoJH 1© +»iota» +4 t+cj6, jna aaojn 1© itea yrn y+x jnrxjt, j»ia yjos otei, 
j ha aaojH 10 a 8 orn+M «j»ia e yj>6 iani, J6 1© x u+eara je x yrtia; ve, 8 156 8S0 v4G 0O$*8. [CJT tl 

ejtt orh+n nan; aguitH tH ot 3JHJt *ig utojanjs jna urnajt, josjh ti urt 

J3m XEt 04 BtJXtJH. 

5. «J»ia hs +1 oes io ies xji Jsvtoirn aaoJH 10 -josjtsj.6 outfit OGJt 
Jiaj j hq Tt6 awxtJH, jna 89©jh 10 irtsaotoi tts, una ooc wi ft6 ctiatJH 
dsg irt$90t©i xet cttatJH: pot J3vt©irn Ht© Jtw, xji Td fja atn urn «je x 

Qtn'6 1t9S1$, J ha *41 t1 U«J€ f9 XJ1 891968 X l)rta6 *J6 JatHJaA, J H8 LU6 

att6H ©1 a9P0t x otn; jna xetpot f9 tW6 toL utx fts, pot fa u*J6 srasjoi 10 
otn Issrn; vji f9 josjmea outtit oejt xjs, jna Y)i i8&os run xjs, jna 
Tn iE&o-38$ut6 oGJt xjs. «Jho ti ges io ies xji so ©t£i urt set jpito- 

DrH6, XJ1 XE 89QJH 10 OU 3J>1tlt 10 ©«J8. JHG >l3VtfflirH Qr3JH8JG XJ3 XJ1 

xe Dsa si.n XEt one; jna f9 isi ©8ta6 OGJt xjs 1© uuc xjs, xji tosojGJt 
D9a a pena ©oitn run ©ja, D^a a iii 10 ajL. «Jna >Ji3J jna ra 1911 ata 
hji t£6 x£t GJt$j6 10 x lota xst Ovja, an ata lot 81 set fern 1© m; who 
f9 ata ho x L01& jg XEt tern. 

6. «J»ia ti oeo 1© 18& xji x evit* vje x Lota oed 10 xjs tH x£t jpttQDrH6, 
S£tn, Ltpi n vot f jae jna a *jg qsg onprn, pot <J> ho «je x orG9Hrni rate 

V fJG 3£G r»i1© 39; JH8 A Utt, QrG9HrH1 UtX 3J> 1911, JH8 89ltGJt XJ3 81 J6 

a*jHaj<5. Jna <J> utt oiso 96 x artan6 rate 8t isi run v©t Doiajt6, xji 9gh 

V© GJHJ1 P9l XJ3 rivJH VOt 8JQS, 9GH fUJ.1 V© 8t tH 8«JHaj«5; JH8 Xt& Utl &> 
8©, XJI V 3£ SUHG J6 Ut1HJSJ6 POt 39 f9t8P1<4t, JH8 XJ1 V 3£ HO vJ6 8 Dffltlt 

xji <f>, x lota Gjg, a© et6ti 3* 1911 t«i xet jpitoDrhe. «J»ia H8 ti oes 1© 
ies xji x arta»i6 rate urt tea run sIlsj jna ft6 at^xt^H, urt sea ui; ve, 
x lota ata siwhlh xjs xji xe o^a aet n xet artaH6 utx 96; Jha xe ata 
srasti cgtpsit jha utx neD^ns 1© 01 x uti jg x lota. Jna ti oes 1© ie* 
xji so otei uj6 xet pcl jhs xet neD^HS, xji x ejts je x lota oes rHi© x<43 
jgj»i, setn, 9 je aw orsprti, pot jh x 3Jto d> uti agite^t v© ei je aunajs. 
4ha f9 sja r«ti© Jlsj, Xs dju go a9P0t xts idii, 4HQ d> utt ©o utx x, jna 

89LteJt Xt6 1911 81 J6 8JHGJ*;. 

7. H& t1 083 1© 18& XJI Jl3J JH8 ft6 1911, tH X HA1 1A3, OJXJta X£t PUO* 

isojxjt, jna oiso je xet ©ten; ve, 9GH 01 x hai ij.3 urt xe ojxjttM xet 
pi-jos i9©jxjt. «Jna tn x 30tntn x lota 006a 8 a9i si9i 1© ors run x 

l£3rHA1S, VE, J H8 01 XEt 18S0-38S1Jt6 Urt tH 8 1tOP8H8 S191. «JHa «JtDJ JHfl 
ft6 1911 G918t1J8 tH1© X Utl8JtHJ»; JH8 TUJH X8 TJ8 1tJ6Jl8 ©I 8£, X6 1tC1 
XEt 1JH1& tH 8 6Jtt, JH8 X£ 0018 X 6Jlt Jl3J, 89006 f9 U8 XEt U£ tH X Utt- 
8JtHJS; VE, JH8 tH X 6Jlt J6 <Jl3J XE 10t8 81 XEt LJMOS 1© OvJ8, 89006 fd 

fja atn srtstpqi rm© xjs, jna gea XEt artaH6, jna fja agitejta xjs 81 ue 
s-iHajq; pot xe urt tn ajnajs, jna nrn osa agite^t xjs, josjh ti urt x lota 
XEt ©ja. -Jna xe ©eg ljhos 1© Oua, ve, 01 xet sjh, jna 01 xet utstn, jna 
oi xet ctiatJH, xji osa sigo, itpua XEt G«jtsj6 tn x ite6-46 je xet 
©ja. 

8. Jna H8 x lota &ja rm© Jlsj, fe&i x jna ©ji xe jna xts 1911 81 jg cji. xi:] aso vie oosm 157 

*ts ujhg, pot * UorHm fje juoq jna go irtst© s; mpot qji s 81 vie s+s 
una, Jha <*> uti sui * UarHJ/ts +h sts ejit, s-n se on ho prnut +h irtstoi 

•J6 MS 1911. «JHe M OE3 10 18S ttll S£ 8918t1,ia 81 J6 "X 6 J It, JH8 190 SEt 

srw +hio * u+iajt^s. >lna eput se ?ja a+H +4 x u+iajtHJS iiuie a£€, xe 
juea 10 x una vie 6£tJTJ3U; .ina o+n Dosas ata ©iso t9S96 >ud ut* <5vJ+. 

n'H8 H8 G+H OOSJ>8 0068 X41 01 X 1911 DS8 8 ©J TUMI ISQJXJt. he X£t lilt 

hji so ojh+ vie x ctiat^H vie Hap*, ot so w«it vie *06 to urt agsjnarnis vie 
hapj,, j 6 *£t urt vie x laii vie 6£t«jfj»u, f© Uvi6 8 89SJHarHi vie Otoiro, jna 

V06 f© 0£3 UtX ftO +H1© X U+ieJtHJS: <Jh8 X£t Urt HJ1 SO WH+ J6 V 1911 vi6 

Wa j ha vie x i9ii vie €£tJf jdui -46 x£t urt vie x l£Drh<ns: ve xe urt hvii 

T8P SO Ht03/4trS. Jha H8 01 X 191L J6 H9PJ> UP* JSJ3818 iqOJXJt, Jh8 OtSO 

oi x i9ii vie 6EtJfJou, JHa xe urt GJXJta i<iQ,Jx,Jt +h 1© a*ia+6. 

9. slna m 0£3 1© i8s X4i 0osj>8 a+a tga, Jha ooea 10 a t^a, x tJortG6 *ie 
6a w 1© f+e i9ii; ye, f9 tja x tJorta6 vie x 1911 vie 69H+P, Ptvia x iad xe 
upi x una vie 6£tJfJ3U rnm xe t9irtha -iQAh. Jna T9 oiso t^a x joshi 
vie vIum j na t+6 atJxtJH, jna 01 x£t >iPi+0DrH6, ptvis x w> xe upi x una vie 
6£tJfJUsi rniti x iao xe t9irtna jojh. <Jhg hs, nun Oosj.8 ?ja DEa jh jna 
vie t9a+n x t4orta6, ?+6 1911 f© ut+a +h x una urt sitro u+k urnajt jhg 

JDE63JH1, POt K£ H+0 Hvl1 TUJ1 10 L+HO; POt fUJH ■«£ 89TJ18 ^06 XJ1 fJ8 S+H 

G9i+ejta 81 vie avinaj*;, ke urt ptia u+x jos98+m ot£i <5vi+. *Jhq 4qah, wah 

■}(£ L01 vie *£t atJ^tJH TO TJ8 8+H SLEH 8J, * l£DrHA1S, K£ Urt P+L8 U+K SvltO, 
JH8 96H DJ8 3JH+ 19t6 v!6 SvltO; JH8 4QAH, fUAH ^£ L01 M * +398+^1 098HJS v!6 
Ovia, JH8 T+6 18t +H 89lteJt+M <JlW JH8 f+6 atJStJH 81 v!6 "X fJH86 J 6 X l£3rH- 

ais, JHa je avinajs, xe a+a t£6 *£t evits-46, jna ote ljhos 1© Ovia. Jna 

JOJH, TU^H SE L01 rivlH X l£DrHJ>1S, TO urt X£t atJXtJH, vie S£t S+HP^l J ha 

iri+oua siei, xe urt ptia u« ieh jhb jmou+d pot x ujiPEt vie *£t soic 

10. «J*i8 +1 0£D 10 18S XJ1 X06 f© Urt K C+t8t4H J6 JDV+©irh JH8 ft6 8tJX- 
Uh, f© TJ8 1E0H 1© UJ.P X 801J16 J6 X l£3rhA1S, Urt a+SH968 U+X X OvlH8r01 
J6 XEt P8XJt6, JH8 X£ US8 HO UMOJt a 0018 8A X H£D6 JC X£t P8XJt6, XEtPOt 
X£ 190 rivJH XJDSJ166 X HED vie Wj,, XJ1 X£ 3A1 8 0018 X CtiatJH v!6 H9PA, 

j na a nroajta JDrn vo6 f© urt ooia Wj.is. «Jna H8 oi x i9ii vie 6£tJ- 
■M3UI urt HrDa^ta u+k x Wais, jhb v+s a3006 ^ ©wars fja a+H ornprta 
run nrn an \06 to urt aas^narnis vie H9pj,. 

11. Jna H8 n oe» 10 ies xji tujh Oosas fja D£a jh jna vie sigotn jna 

t98tM 1© X 1911, T9 896J.t8 XJ1 «Jl3J D98 OISO S190 10 K 1911. «JHa 4l04 

a+a si90 rni© ■xjd, tujh ke urt JSJDaia i^oj^t tn i£t<; 8viat6, jna f9 ujhi 
ptvi» urn 8J8i 1© jnnut, itacth rm© x 1911 tgumrns «ina pel jh * lota. 
Jna f9 a+a J060ti x i9ii vie 1+du >ina f+6 at^vtJH, ©i ^06 kji fja atn 89- 
i+ejta 81 vie avina^, kji ^e D^a t93jaajt w\ n Uvi6 ^ lota xji a+a agi+e^t 

^JD. «Jha +1 0£3 1© 18S *41 8P1Jt sllDJ fJ8 101 Y 1911 3JH+ L+M6, JH8 UQ 
3E8 JH JH8 vie S19QM 10 VJ3, UJ1 OtM ItDU UvJ6 a96itrS KJ1 f9 3A1 a SJ1- 158 mo vje oo$<*a [cji. xi. 

ma; j ho 01 f+6 nan urt eaenre xji xe dai a ajima ©tso. Xetpot Jtoj 
a+a go foiL +hi© x uout, jna a+a 8J"m€ xjd; ye, fa a+a ajim xjd eput x 

DJH«t Td a+a f+6 atJXtJH +H X U01Jt6 J6 OotOrH; YE, J H8 J 6 DJH+ J6 T9 a+a 

ajiu.6 a+a aauH 1© x Crtc vie ©vie; jna x+s aaG©6 vie vet aatap jh x urta6 

vie Jtoj. 

12. Jha +1 GEO 1© 188- XJI G+H 0o$J>8 QtJHUG T'llO «Jt3J, XJ1 f3 DJ>1 JS1J8- 

i+d crta6 Lt©8i ot x una vie 6etJfjotj; jna geg f+o net 1© ©teen itasi* 
jne iaat6 oejt je,it+ Crtc. He x+s UJ6 ern aaoo6 xet urt so ojh+ nait xji 
xe o^a hji oi a Qrejtne a* urn laat; naxjt o^e xe ot fat x urte vie ©je 
tw urn j$joat+; xetpot xe a+e jsjoat xjos,ite6 isojxjt +h a+pjtjm aje+6, 
aa+n ooia crtci6; jejt+ Crtc fje+n xet itasis- jho xet iac,jt6, jne J6Jt+ 
ita&i itac+n x urta joote+n J6 +1 u*i6 eat+ejta 1© f+o a* x 08L je Jtoj; jna 
xrs, Hviiu+xsuna+H xet aa+n djh+ crtcj6, xe urt oi urn Crtc; ye, aen x 
Crtc vie ©via; pot xet Uvi6 nrL+M itaci +h oi x crtcj6 jgsjh +1 urt ta-UHirns 
jna pel +h Ovia. «Jne hs XEt urt sjch crtcj6 +h x una vie 6em,jotj. 
•Jne +1 oeo 1© n8s xji fosojejt urt eae^trs 1© ieo run xjd x neo vie Oust, 
ot vie ©je, xe e+e sj+h x crtc,46 vie ©vie; jne xe urt ooia x iait vie ©je. 
Jha x lota a+a not 81 f+6 $n+t+i run x*io, Jna xe urt ausi, jna ntjsuta +h 
x una. 

13. "18 +1 GEO 1© 18S XJI Xet Urt DJH+ vie X tJ>6+H «!J«iJt£DrH XJ1 093 Hvll 

r«iajtsuHa x urtG6 vie am Qahumh, aa+n t+n cuatJH ji x 1*3 fa sieg r»n© 
t+6 nan; sina xe a+a hji aatae x it«ia+Dr»i vie xet pes,Jt6. Xe a+a hji aatae 
fUvii fja a+H sja orh&rtH+H x tJ6rtJGDrh vie x aja, naxjt a+a ^e aatae orn- 
»rt»i+M x Gro+H vie Qusi. -J«ia hs aaoo6 *ie xet rnaatap xe osa «ivii r«ia<4t- 
suNa x urta vie ©via; jna xet tetis urt fetana. slna xe usa Hvii a ajnj,6a; 
haxjt u^a xe s^ifi x Crtc. -Jna xe urt 8 s^utei nant J6 i© xet pel, jna ta- 
3£ha so jejt eput, aen t«i xet oetnrt j»ia s+^p^t siei; pot xe u^a Hvii oot 
rivi«i x lota xet ©via. Jna hs +h x ten vie 9osj>8, ^e urt wi f8P so H+owtrs 
J6 x nait vie ©ja; an aaoo6 vie x a+sjhDrHe jorn x at-jxt^, xe aeoea Dot 
w+owtrs, Jna +1 oeo 1© ie& xji xe a+a aa&ae ojh+ u+x xet puut+n urta6, 
t© urt +»i x Crtc, jna a+a G06 xjd 1© oro+i ojh+ s+H6; xetpot +1 aaoeo jg»- 
naa+Jhi xji xo6 f© oro+ua s+h xji urt +h x Crtc Dsa a jaovih+pi a* x Crtc. 

14. slna +i oeo 1© iss- xji xe urt atoi aapot x itasis, jna aat+ejta n 
rm© x ntasis- a* x iac,it6; j«ia x ntasis atoi xjo aapot Jtoj, f© Uvi6 x w 
ntasi. He g+h Oosie ?ja o+en Jtoj x OLJt+a+ oe^t x Crtc. >i*ie +i oeo 1© nes 
xji «Jtoj a+a 4vii ho Gr«isrt«i+n xjo, pot xet urt ojh+ u+ihj&^6 jqjh&i xjo; 
Y8, x nait si^a Jha usi+pj>a vie xet +«i+gu+i+ +4 jarnarhs. hs xet fja hji 
jh+ src l+h "Nina aapot +h x Crtc; xetpot Jtoj UJ6 itrata +»i ?+6 sn+t+1, j»ia 
Ta ooea xji xe D<ia a atoi aapot x g+h. 4uq fa sja rm© x g+h, aafota, 
rat et ojh+ f©o ua we atoi aapot x, f© et jo+©6a vie xet atjxwn; Y8, jhg 

X8 TJ6 a+H 1EGH +H aJ»6Jt6 +H+GU+1+6. JHa XE a© Hvl1 taiJHI v!6 XEt +H+GU+1+6J c«n. xi] aso vie oo^e. 159 

XEtPot ua we atoi XJ3 aapot v, xji xe sejsi sr<s xj3 jootaw i© XEt 
ot*36. 8n o+H Dos<j.8 s^a rmo Jidj, aa-poia, J> srs xjs hji; xEtpot A aa- 
i+6Jt x,43 +hi© xj> fjH86 1© a srsa. «J«ia h$ x si+t+1 je *Ji3j iu6 jqjh 
waia; Jha ?3 turn Jha +'iouj>ta je x lota ?um ?3 Dsa a© orHsrth+H xts 
Djut, pot f9 pata xji T9 D^a a© tJH +«t x sj/i vje ©*ja. 

15. *Jna ti qes 1© ies xji eput T9 fja iota 81 T+6 foi sot 1© ©ja, x 
6«its vje x lota 08D 1© m, se+h, 8usja eti xs, «Ji3j, jna aus^ia 8t xe ?© 
yrt ajima +h x uoute je 0et3r»i. Xe eti ausi aaoo6 je xj> josaa+M pel 
th x urta6 jioh je aj. srterm Jawa*. Jna awsja 8t xe, aaoo6 je XEt 

JOS3a+H PEL +H X lirta6 JIOH TU+C X8 TJS1 S10Q»i rH1© XJ3. «Jha 3USJa 8t1 

xe aao©6 xe tjsi jsuat+Di 8 Crtc J3rn xts iait; j>ia xe dji a jsuauoi, 
j ha xe dji a dj. i3ii. Ye, awsja +6 x+s nan, t© et y+i+n i© a£t n hes; 
pot +h 3* HE3 dji xe a ooia; j«ia xe et 3j»h. «J»ta aaoo6 xs ?jsi +>ioi]j>ta *jg 
3a orHsrtH+M x itJhsotJsrt, xe eti ausi. Xe en 3J> srterm; sina cf> orea- 
Hrm y+x x, xji xe djli fje airtnri, up; JHa xe djii srte 33, Jha oo potL 

+N 3J, HE3, JH3 DJI GJXJt ISGJXJt DA D91. Jha ?3 XJ1 Utt f3t 3J= 6*J+S DJI a 

dj. Dai; j na m dji y t3S3e +m© ^ Crtc, jna f+3 utt J. otso tasae. Pot 
aafoia, "K+s t6 da Crtc: fosojejt +6 ajn^ea, dji a ajiu,6a rm© t3iJHir»i». 
4h& T©sojejt v tdsae dji a3iae iH u hed; jna tio u+t J> Ptait prto+e: pot 
+1 +6 <J> "KJ1 1£ojl run 33 * s+H6 je ^ yrtia; pot +1 +6 <J> *ji fJL otaEua 
^J3; jna +1 +6 <Ji xji otJHUL rm© ft3 ^ji aat36JL rm© * jna, 8 ties ji sj. 
m fjna. Pot a3T0ia, t4 sj, hes 8t ^e oota; jna +p xe no 33 *e dji oro 
potL, j na dji fje 8 hies 3irtHn+ ji 3* w.1 fjna. 

16. Jna +1 dji ors i© nss ^ji fyjn x sjorna itrai dji sena, ^jh dji xe 

XJ1 HJ6Jt H+ffl 33 Or3 POtL Jha DJI SUha 33POt 33; Jha XJH DJI V£ HO XJ1 J> 

J3 x lota ^£t ©ja, xji J> j 3 ^£t I'aaaDJt; an xe yqa hji a t3a33a. Jna 
xjh y+i J. ornpjs rni© xjs vji A Hjejt h+© xjs; Jha xe dji adieti +hi© J6Jt- 

L8S1+M fit, 1t31£ta POt K aj6l Jha ft6 tWAlS. ^EtPOt tf. se r«ii© V®, XJ1 

T3 xji y+i »ui fat dj. 6*j+s, x ses dji y »iji tasae +hi© 3a Crtc, pot fts J> 
y+t h«ji tasse ji x lesi a£; xEtPot d> se rm© y©, Oo; j»ia fosojejt itJhs- 

fitJSJL JQJHS1 33, Tt3 DJL Y Sr^ JOOta+M 1© X S+H6 fyiC T3 fJ6 Or3+1J8; JHO 
if T3 OrhPJS T+6 S+»i6 83POt X JH3 33, JH3 taiJHUL +H X S+HSJt+1+ je T+6 

T8ti, Tta dji y prto+e, Jha tf y+i prtote f+3 oiso; ye, JHa J6 jp»i J6 3* nan 
tanjhi, y+t A prte+e xjs XEt itJSirsJ6 jqjhsi 33. Jna y dji oiso prt- 
o+ei yrn JHrx^t Y©t itjsirsj6; pot e^t+t+ Ji se rvi© yo, f3 xji prto+ejL hji 

T+6 H£art'6 1tJSirSJ6, fyjH ?3 SJ6 XJI f3 t31JH1S, X SE3 fJL 8t01 f+3SJlP 

rnajt 0JHaj3H£Dr»i. He d. se r4i© y©, Oo; Jha Tosojejt y+i hji tanj»»i je 
t+6 s+H6, x s£3 DJt Hji a Hrsajta jsrM 3d nan; jna x+s dji a ra6rtea Pt*i3 
x+s 1*3 potyrta. 

17. «Jna +1 0£3 1© ies fyjH >Ii3J fja frta xa6 yrta6, T3 toi xjs ae»i xji 

T3 341 TJ6 XJ3, J"fa XJ1 T3 3A1 W<i X 1311 vJ6 XJ1 CrtC, JOOta+H 1© X 0rDJH8- 160 a%) vje Do^fe. [cji. xi. 

DJH1& J 6 ©via. «JHa M GE3 1© 188- VJ1 «JlDJ UJH1 JH8 <5r<;a X06 SJ1 ?J8 a+H 

iegh +h +h+gu+i+, joota+n 1© x urta vJ6 x leta. Jna f©soje,4t tai-jhua vie 
X£t s+H6 jna a+a orwAZ xjd, >ud f9 a+a nnajt jarn s 1911 vie x Crtc; jho 
X06 xji usa HvJi ornp^s XEt S-+H6 j 4a t9UHi je XEt +h+gu+i+, x &ed urt hji 
nnajta jorn x 1911 vie x Crtc, jh8 XEt H£36 urt aiviua ci. >lna +1 ges a© 
ies kji nIidj a+a t^Q+oiEi ©i x jPEt6 jg x Crtc, jna se aaQJH jgjh 1© fje 
19& j na 1© itvisut ,jQ$9a+m+ +h x jpEte je x Crtc; uootn srtQrDVUQut 
aapot ©via; tasae+n o*ih+, jna a>inj,6+n a^nt. sKa hs ©i xae l+m6 a+a Jidj 
jna f+6 pjio L£arwt6 a© t© urt oe-it x Crtc; uoq+m +h ©i a+i+<;,4h&; 19c+h x 
urta vie ©via +»i ©i L+M6; srpjt+M ©i 3JHJt vie jpi+QDrH6; a9+n irtsoo+oua 
a* ©i *06 f© a+a Hvii a9un 1© x Crtc vie ©via. -Jna xe ata >iaDviH+D xe? 
atJXUH; jna se urt ©iso jaajH+Di, mm urn a* x urta vie ©via, joota+n 
1© f+6 $+>i6, ©t 1© x &+H6 fu+c T9 fja orD+ua, aa+n onj^a^a je ©via 1© its 
u+xei &9$+m, >i na 1© ©+e umos +h ©i l+hc. 4hq hs +1 oeo 1© ies xji x irt- 
S9©+©Dr»i6 fu+c urt +HPi+©i,ja jh x Crtc aj> x r»iadiaejt6 a9©£D so ©tn, 
xji x Crtc a9©j«i i© artDrt, jna orDii£»i 1© XEt i9ajt6 ©rhsrtH+w v 3jut; 
j na xe a+a orDiiEH 1© «Jldj. Jna Ji3j i£a « oes a9POt *£t om, Oosj.8. 
Jna 0osj>8 orh&n/ua u+x ft6 it9sis. 

18. >lHa t1 OED 1© 18S XJ1 O+H DOSJ.8 SJH1 8 1tvJQW!)£Dr»i Lt©81 Y UH8 

tana j asi, xji x£t D«ia hji jh+ rna9i96Jt irts9©t©i ^h+ je ^06 f© aguna 
1© x Crtc sje Ovja; ^na m uje 8 sit+oi orajha Ltoei ot x crtcJ6, xji *£t 
D^a a ho nrts90+©Dr»i6 jorn ^3, xji XEt D^a a jh aoujim J3rn ©i 3jh; xji 

XE D9G U1 HO 1UG HOt TG1+HJS at&irta X£t 19S; ¥J1 ^6Jt+ 3JH DSa J&19D 

t+6 HEart J6 fmjip, i£art+n u+x X£t oh fj«»a6 pot X£t snoti; ve, jna ot 
VEt it9si& j na i9CJt6 Dsa i£art u+x ^£t oh fjnae pot ^£t snoti, +h ©t 

OESJ6 SE6 +1 Urt +H StOHJS, Ot +H DrC UOH1; JH8 8©+H X£6 LtM6, VE 8+8 J88H8 

+h v ©t£& je Oja. J na *£t 39©jh 1© a arc 19s jqjh +h v una; jna x 
i9ni 390JH 1© a ejt+ H+©DJtrs, j na 89Qjh 1© sojut jatoa run v pes- je v 

rtL, VE, vlH V HOtL JH8 UH V SSL, vJH V 9S1 «JH8 JH V U-JS1, a+18+M l8t<J S+1+6 

j na e+u<;j6 +h oi QUorut6 m v una. *Jna v Lota a+a e+6+1 vjd ^na it«jsut 

XJ3, J H8 X£ 890ED 8 I8t<5 >IH8 UJU-+ 191L. 

19. he v sth€ vie Oosj.8 urt nraarta J3rn v rna9i9ejt6; jna ©iso urn vie 
x 8TH6 vie 4i04 Uvi6 Hroa^ta J3rn vjo, T9 89+m ooia sliaj 8Put f+6 pev^t; 

HJ6JtV9US, f9 390ED 8 6Jt+ U+0J8 JH8 JH J>avlUmrS. 3JH. >JHa f9 Uvl6 8 3JH vie 

ojh+ urta6, jna ata siao arc puut+ 1© x i9it; vEtPot f9 ua 3jh+ vie v lant 
i© a© Eput v ojHJt je f+6 +H+ou+i+6. Jna f9 a9©£3 8 ©t£i f+najta^iHi 1© x 

itvisiJt+i+ vie v Crtc vie Ovia; si9Lth jue v T8tis vie v 1911; o©€+h ore a+s- 

JHDrH JDrM V 1911; ©+e+M 8 C8HS POt V JH9D+ v!6 Gvl8 1© J0SJtSJ>6 f+6 18? 

oejt VJ3. 

20. >JHa H8 +1 0£3 1© 18S, XJ1 TUU T9 Uvl6 ©O+M J 881 1© 89S1tJ+ V CrtC 

vie Ovja; pot f9 ata ©o jasi &9ot^it+ u+v v sth6 je Oosas, sao+M 1© aa»it«jt (Ml. XL] 8S0 vJ6 0O$*8. 161 

x Crtc, JH8 10 taa JsitE x i3ii jg x lota, 0JHitJt+ 10 x onjHaDJvis je 

©JG, ©t 96H X Q+H ; JH8 J6 cJ> SJ8 rh1© Y©, J6 X8 Lilt QO+H J881 t38Jl+M 

joj»iS1 Ovja, asfoia, x ehsji jg x lota Ji3ta m© xjd; Jha td egsj'iaja je 
n urt vi 8 ©tea; jna td sieo J6 +1 urt utx 8 gj+s jg Lrnajt, fy+c ooea x 
rtL 10 Deo run fy+c xe sisa; Jha so Qt£i yj6 XEt jsuh+ddj'ii, xji xe pji 
10 x rtL, j na rnajtsisa hji x urtae fy+c f9 sieq rmo xjd. Hjejtxgws T9 
oua jgjh, se+h, «Jidj, JW6 Jha suna fotL, pot fyj. irts3Q+©UL xs x Crtc 
je ©ja ? Pot x lota tjl sjg, X+s +6 dj> Crtc, una J. utt jsuai+D +1; j»ia 

hrL+M DJl OGJtLtO M, S£6 +1 +6 X ItJHSGtJDrH JG 9J. 1311. «Jha JQJh, X £H«5Jt 

sja, Qafoia, x lota fjL ma x it£t6 jg f+6 I3ii, jna oiso x it£t6 jg f+6 
*rter»ii «Jidj, to +6 xj. pexjt: pot td fJ6 ma y+x arc pel ornsrt'i+n x, xji 
xe dausi a atoi 1© x uun jg x it©L; XEtPot, pot x+s irtirs fJG <*> on 
10 ©rhc+HS x jg x let Jha ouwt je ©ja, xji x it£t6 jg f+6 srtcrms dai 
a JHSJta Joota+H io X£t pel. «Jhg ne aatoia, oj'i y g+si+oi x net jg ©ja? 
Pot aafoia, arL hji da gj+s deo x rtL? «J'ia qjh y hji olso aofoia 39 
83P0t yo? Jna J> jd sjhi PtJD ©jg. He J> se rm© x, ©o, j>ia t3DJDajt 

X 0411+6+1+ J6 XJ> P8XJt6 +h X WHO *JG f3irD, J'i8 +»i X UHB JG h;3PJ,; J Ha t9- 
DJDSJt T8 0t£1 L+H6 T3 fJ6 arH POt XJD: POt XE Ult +H aJHaJS, J MO f3 TJC 

esi+GJta X4D. «Jna »i8 I se rhio x, «Jioj, ©o xj. lie, >i»ia sso 10 a3sitj+ x 

CrtC HO OOt, XJ1 X£t 1t£t6 3£ 8 JhSJta; JH8 X+& 9Gh +P X8 y+11 JG XASJIP 8 
08&1 JP. 

21. «J»ia «i8 +i oed io les xji X36 urt x t£si urta6 TU+C X £H<JJt S1£Q 
r»iio Jlw, jna T3 eai&rua. Jna hs «Jidj, j»ia xo6 xji urt y+x t+d, pjl jojh 

1© X rtL, POt Ot£1 yj6 XEt JS1v4»i+DDJHl: POt y+X XEt OH J.6 X£ fJ8 83fJia 4h 
£h«5/4t JG X lOta; Jha f+6 6J+S y>J6 J6 Lr'iBJt, TU+C D90 x rtL; JH8 X£ «i+© 
XJI XEt yj6 HrL+H SEG X 18t JG OjQ XJ1 ©SO DEO X ItL JH8 006 M 1© 1tJ38t, 

J6 xo +1 y^a isti jsrna^t. >!na hs x jsu'i+dd-jhi jg «Jidj yje so ot£i, xji 

T3 83080 ar3, XJI T3 0S8 HvJ1 01H f+6 D8LJ YE, JH8 830ED U30, 3G'i XJI T9 
0^8 HJ1 DOG f+6 fJH86; XEtPOt f9 y«'6 1E0H 8J. X06 XJ1 Urt U+X f+3, J'lQ OJt+3 
f AV\US, 96H rH1+l f9 yJ6 l£8 83F0t f+6 P8XJt. n'HB X£ 19frtS1 rhl© f+6 

pexjt oi xji fja fjina rmo xjd; jho f+6 P8XJt t3<;j+si, pot f3 h+© xji +1 
yj6 x ist JG Oja. «Jha f3 ©06a xji 8 3rn+it©a D^a a ©JXJta i^Q^xJt, xji 
xe 3Ai y+iHJS fyji x lota fja arn pot f+6 srn, jhq oiso pot xoe xji yrt 

y+X f+3. «J'ia f3 006Q XJ1 X 1t3S1S DIG JSJD81 XJ3SJL66 ISOJXJt; J»i8 XE 
830JH 1© P8S1, J 48 10 1t£ 1© X lota XEt QjQ, XJ1 f3 ySG OTi X DSL J6 
JlDJ, XJ1 f9 DJ.1 S130; JHG OISO XJI f+6 1+D6 DJ,1 t3S0G XEt SltxML, XJI X 
A6 JG X 1311 DA1 8 OTiG 1© S3 J'lQ HO JG X GSG'iJS J'lO OlOt+ sjG OjO. 

22. «JHa +1 OED 10 18S EPI^t XE fJCl P8S1J8 J'lG 1t£G POt X S1£S JG 10 
8E6 J«i8 1© HA1S, X UD6 JG JlDJ tDSOCQ XEt SltJHL, J'iO f3 SI^Q H J'iO 89- 

qjh i© si90 r'ii© xjd, a+a+n xjd io a jg osq orDPrti: pot, sjo f3, J> tjc 

t31J«iUa JG 01 S+H6, J'lQ fJG 8+'i tOQ3Da JG X lOtQ; C3T01Q, J. J 3 80t»i JS X 162 aS0 vJG 003*8. [CJ1. XI. 

■&-imi. Jhg x lota sjg rm© aa, Oetejt hji xji 01 ojhqahg, ve, 3jh jhg 
uwh, ot H£Drn6, o+HGtJG6, irn6, jhg i3ii, orsi a aotn jqjh; ve, aotn je 
Oja, cehsg PtJ3 xet oetnrt jhg potn siei i© 8 siei je ucrsnjs, aaw ta- 
GaDG vje ©jg, a3on+n t+6 srH6 jhg 60ut6; jhg vrs xe aaon h+© otaivot6; 
jna rnus xe ao x+s, xe qjh +h ho uj.6 tHTJtn x otnan jg ©jg. * se rmo 
vo, rnus x+s a x qes, xe ar&i a oesi *jp: jhg x+s <J> ho aaoo6 <J> u«j6 uo 
10 a oesi jp. NjeJtVaw*, eput tuHajtw Lto ore wav+otEDrn, t3"UHi+n 
ha rm© aJL, x lota +h »rts+ tjl &3H p+1 10 shjc sa si je jh jemesitM 
artntH, j na I jd aotn je ©ja; sj> sot tjl atn taaaaa PtJD x oot je an.it- 
hj» jhg ajH96 je +H+0U+1+. <J> uj6 +h x aetojsi jats; an ne A aatota x 
38tejir8- ui je Oja. Os, sot UJ6 tjcn inx airtnrt iot3JHi; an <J> jd 
shjci, jhg oa sot +6 iehg ho aot. d> t3<MQUG DJ» taaaDJt, jhg aanj,a xji 
TUtc tjg a+H sioqh *jg a* st P8XJt6; an hs xji xe 3£ potsa s-n fa utt on, 
jna xji ta tasjDa-JtJL je,m otaivot je t+6 otaeitM, ta iwt seo tm^tp ojnt- 
pjsi rm© ot; ve, JGJt+ na DJt as, jna je-Jtt irn ornpjs aapot to. Ye, 
aen ji x tesi a£, tiuh 01 ojh dji suna 10 a sna jg to, xjh dji xe orn- 
pjs xji fa te Oja; xjh dji xe ornpjs, fo i+e u+ysi Oja tn x yrtta, xji x 
<;r«;3JHi je jh jemesi+H irn+Dwrn +6 <:rsi hjh xj»; jna ve dji oyeo, jhg 
itjm, j na Dt+no aanaL x qiehs je t+6 01-srtc+n a. 
23. «Jna hs +1 oe» i© nes xji Jidj aaoJH pt«jo v+s- iad poturta, 10 nac x 

lail, JHG X06 fO Urt U+X Jl3J J1 X 1J>3 X EHSJt J13ta rHIO XJD: 1tJ6JL+M 

tSHG jasi Lto 01 x uhg, iraitDfH 10 ol x nani x L+H6 tu+c xe fja ma jhg 
*an, jhg itac+H x urtG je ©jg +h arc it+av+otEDrn, aa+M otEii+ nrtsaotoua 
a* xo6 to urt rna3i36Jt6, a3+n sotin a* 3jh+ je xjd; an H«jiu+xsuHa+H 01 

¥t», XE G+G +D18t1 DrC OJHSOlEDrH 10 X CrtC, OrHPrt3+M Xet PEL, JHG JG60t1- 
ffl XJ3 U+X UH SrPJt+M JHG 3rC 1tJ6tl 10 031 X 0r3JHGDJH1» J6 ©JG. Jhg 

pot je xja urt x »rH6 je 9osj>b; jhg x£t hed6 urt «jVh, jhg £trn, jhg 

vJDHJt, JHG f+OHA: X36 Urt X HE06 J6 X SrH6 J6 0OSJ>8. >lHG X£ 1tJ6JlG 
Lt081 01 X UHG J6 6£tJTJ3W, JHG J3r»1 01 X 1311 TO lift rHGJt X t£H J6 0+M 

Oosj>8, €Jirsi+ swe+M 10 tanst oi x +H«;rt+6 ty+c xe tjg orn 10 x Crtc: 

OrHPJS+H 01 XEt S+H6, JHG irai+D+M Ot X L+H6 TU+C XE TJ8 &£H, JHG JOSItEH+M 
X ltJP3S+6 JHG X S0tH1V0t6 10 Ot TO G36J>tG 10 T3t XJ3: JHG XrS X£ UPt 
+HS1tOWH1S +H X TJHG6 *J6 OjG, +H atWM 3JHt 10 X HvJUq J6 X ItOL, Ve, 10 

v Hvjws je xet ItdmoAi. Jhg ts ausjG 8t xe ! fot xe g+g irattD ids: 
xe a+a irat+D q^g ueam «je qsg; jhg xe g+g Gsotet rmo x nan xji x lota 
tenjL (MT XIL] 8S0 ^6 0OS*8. 163 CJIIJt xii. 

1. *I8 +1 QED 10 18S XJ1 8P14t X SrH6 vJ6 0OSA8 TJfl ar»i 01 L96 LW6, X8 
190 8 SDOL HrDOJt U+X XJD, JH8 tdirtHQ 10 XEt P8XJt, X Q+H, JS8 Q96J>tG J6 
T+D, XJ1 f9 USa QtJH1 r»i10 XJ!), XJ1 XE 3A1 U+X Xd6 f03 XE fJ8 S9LJ01J8, 00 

niov una je h9PJ>, xji xe an it9C x l+m6 mc xe fja frta, jna xji xe 
3*1 meti x urta vie ©ja 10 x£t atjxtjn, x lEDruis, xji "utfjis xe »j.i 
atw xjo 1© x Hvju«; je x lota XEt ®ja, jna orceins xjd *ie x woum 
vie XEt P8XJt6; Jha xji "utfjns xe 3*1 o+ot xjd vie X£t fEitja iorta6 
x H9PAis, xji xe dj.i ©lso a atoi 10 t9<;*its +h x lota X£t ©via, xji 
xe d*i aaorD ptJhait 10 urn jnrxjt, jna xji XEt Dsa a ho Dot or'ii-iHDrH6 t«i 
01 x una mc x lota XEt ®ja fja o+eh xjd. hs xe urt a96j>trs xji sjl- 
e£Dr»i Dsa a aaoiEta 10 jejtt ot9iY©t, pot xe o^a hji a£t xji jh+ f+ODrn sol 
osa -ut+D; ve, aen x e-m L018- xji J4+ soi ma j'latot j»iaijs lotDJHi, a+a 
006 xjd 10 oueq jna itjm. >Iho xrs a+a x &imi je x lota urto run 
XJ3, pot xe urt x e-itt eujsi je s+HJt6. 4hq x lota so p+i +4 f+6 wtw 
ortst 10 si£t xjd; Hje^txaus xe srpjta Drc jhqu+d vie sol, aaoo6 je XEt 
woum6; j ha srpjtw ore, P9ttn xji xe D^a a oesi jp pot J6Jt. 

2. Jna +1 0E3 10 18S xji xe ata 119a u+x XEt pexjt djh+ a£6 xji xe w\ 
00 n 10 x LJHa vie h9PJ>. «Jha o+n Oosab ujyi j>ia +houj,ta vie x lota, +p ta 
me w\ t+6 srH6 00 n jorn x l£!>r»iJ>is 10 ntgc x urta. J^a x lota s-ja 
rmo 0osj>8, lji xjo 00 n, pot a-w djl a9L9e jh x£t urta6, j«ia xe djl tj6 
ai^tHrL lap; JHa d> u+l a9L+ejt xj> srH6 ei je x TJHa6 vie x l£3rhj>is. 

3. Jna +1 0£3 10 nes xji Oosj.8 otJ'iua xji xe 3*1 00, Jha a© Joota+H 
1© XEt t90UJSi; J na xe iso X£t <5rt«i+ +hi© x u+Lajt'iJS, 10 oo n 10 it9c x 
urta jorn x lEorHAis: jna <f djl o+e jh jos»i1 vie XEt itos9a+ne t9t8Put. 
Hs o+m Dosj.8 fja ho urn 10 ornprt x camn n*i\ pot XEt y-i6 hji jh+ je 
t+6 srh6 to ma josjii vie x otnan; XEtPot T9 iso x tJorta6 fu+c urt jh- 
ot£e»i j«i x ileis je ates, j»ia olso x ileis je hgp*, jna ol x l+h6 tu+c T9 
fja ojni jna nt96rtea, Joota+H 1© x onjhaDJHis je Oja, eput tje+M itjns- 
LEua jna oo6a 1© a tm x tJorta6 tuk urt jh x ileis vie golb, tu+c fja 
a+H P8»ia a* x n9iL vie l+su, mc urt a9L+e-ita 1© f+D a* x TJ«ia vie l+au; 
j«ia xts T9 a+a 39006 je x ot£i jm6*91+ vie f+6 i9iL, pot xe urt a96J.trs 
a9YviHa DJ8Y©t 1© ho or»isrt»i+n xo6 n9iL f© fja a+«i a9Sitvi+a. Jhg *,& f9 

ItJHSLEUa XJO a* X 39»t6 vie X06 1© S10H6 fU+C Urt PJSH8 +H1© X 1© t+36 vie 8 
80. *18 X96 L+M6 Ult 1t91£ta PtJ3 X 890+H+M, J»i8 Urt fJHaja 88H Ptvl5 SJHJ- 

tEDrn 10 «5JHJt£or'i, pot x irtirs je +«iirntJi+M ljhquj<5J6; Jha xe fje atn 
ojii jna it9ertea a* x fjna je x lota, xji f9 D^a a+sorejt 1© JSJtt 
ot9irot f© D^a irsjs x Lj»ia, x +H+oun+6 jna ja^^EDr^ vie ft6 191L: jho 

TOSOJCJt TJ6 X96 L+H6, +6 OOLa S9t, 8P1Jt X DJHJt vJ6 0L8 1AD6. 164 9SG) vJG DO&A8. [CW1, XIII. 

4. He, sput Oosae t«jq p+h+di tmhsiei+m X36 t-iortae, asfoia +1 ©eg jh 

J08H1 JG X 1311 TO Urt G3S1tJ+G, PtJD X 1J.D XJ1 X£ Urt GaSTtJ+G, SJO 1© X 

a+ia+n je x ©t£i net, ji * 149 x loia orhfBHGJo x whoujs jg x iaii; jhg xe 
urt sojuta jatoa ru«i x pes jg ©1 x rtL, ve, jhg aeh PtJD xji iad nm s 
©t3£Dr«i je Jaro. Hs x+s j©8hi a+a o©6 x i3ii jg Oosj.8 1© Doth j©s3a+m+, 
ve, xe urt Ptia u+x sjto; we^txaus +1 ©£e xjd arc hjus, +h x fu+c xs a+a 
tasj+s. <J»ia x+s J0EH1 djl a t+i>i fatEPUt: pot aafoia, +i t6 Josiaat^Hi xji 

01 1311 DSa »iO X L+M6 TUtC 8t ttl'i +H XtS JOShl. CJ11J1- XIII. 

1. Jna he, J6 J> sja rni© v©, xji sput o+n Oosac fja ar»i xeg l+H6, fa 
no x iieis jg atss, «i»ia ©t x L+H6 tu+c fa fja ojii, jha ©rnprta xjd run 
«Jidj, f© UJ6 x sr»i jg «Jidj; ye, ©i x tJ©rta6, jna oiso x thirtntjut6, j'ig 
ornprta xjd run f+D, j^a ©nj'iaja f+D ¥J1 fa Dsa ©an j'ra ita6rte ^jd, j»ig 
oiso ©an e tj©rta jg x 1311, fj»iatn xjd aen PtJD ur»i <sj»iJt£Dr»i i© j'inut, 
ach J6 xe fja a+»i uuqaq as'i pud x ij>d xji laa upi Qat®»JU3. he nun 
Oosae fja arn x+s, fa sjyi ei Lt©ei 01 x u'ia, jd™ 01 m iaii, 836J>t+n 1© 
ho XEt iwt ©rhsrwH f© Dsa a x£t o+n. Jhg +i oed 1© ies «ji k cuts ,jg x 
nail ©£3, $£+n, Ua et G36j.tr8. xji £tr«i xj. srh dsg a 8t am, j'ig 8t t©ut. 
hs £tr»i fja ©O't n 1© * u»ig J6 Hapj>, XEtPot x otw ©qa hji or'iprt x o+n- 
ara n„«i f+D; hsx-Jt u^g £tr»i 1£© MvJH ftD x ©tuarD; »>3X<Jt urt jh+ jg x sr«i6 

JG OOSAE UtI+H 1© 1£0 nj»i XJD X O+MGrD, XEtPOt GtH OOS<»,8 SJ»i1 >I©-JH JDrM 

x iaii; ye, ac'i 8 t+Ti urtG s-Jhi fa jarn s n3ii. J'iG ^36 urt 8 urtG6 xji 
urt wh: — sew, 83foiG, O y dj, nam, ©t dj> awxtJH, p©t k JS133 y© J6 src; 
pot I aacctt xji y dsg ornstajt x ©06 fu+c y st ©oia i© ©rhs+GJt; pot v 8t 
6a6J,trs iQ we 8 am. Hs J> G3©i£t rvi© yo, xji f3 1© f©3 x o+MGr3 arL 

U1I+ 83UH, fJ6 G30UHG, JHG U+l HJ1 1£0 riJ'i f+D X 0+MGrD. 

2. J'iG H8 +P X£t DSG 3 JhrXJt JU+'iUG +'i ft6 sug, aatoiG A P3t X£t U9G 

tJ>€ or'iU'iDr'16 jsrn y©; jho f© hojl an fUJi da srn, i© f©D x o+HGrD GrL 
aaun, dsg irth 1© a jnott, jhg at© jue 8 isti jg vt& i3ii sput f+D tu+c 
usg ©oe uot6 Jha orvuHDriG <iDrn y©; fu+c usa a x o©6 jg D^atn Drc airG, 

J KG UtGrt1+M X U£ JG X lOta; V£, JHG G3S1tJ+ X S0L6 JG DJ'it 1311. 'l8 <J> 

se r'n© y©, ui rs a u*6 jhg ©r'is+a-it X36 l+hg, fot U3 fjc ho ui 1© aa- 

SltJ* DJ> Sr«i, >i3XJt DSG U3 fJG 8 tJ.1 1© G3S11J+ J»trX4t, +P f3 DSG a -JlJ+hl^a 

+H f+6 sua. sl'ia tp dj> sr*i osa irth 4&A>t 1© f+6 iti,a jna ge'i l+m6, f3 usa 
t3©oi x L+ne fu+c f3 fja s^a, Jha ©led f+6 m a© x o+nan, fu+c usa ©06 f+D 
jna olso x+s i3ii 1© ©rs+1 Drc s+»i. Jna h& ui rs a UA6 j»io is© poiurta 

1© X36 L+116, J'lG G© XJ) fU+C U+l DEO POt X 13S JG X+S l3ll. XEtPOt J> U+l 

a Y©t o+H x t3D£»iajt jg dj. geg; 'i^GJtxaws, wi rs ju+'ii sri^e, i© ^rs x+s (Ml. XIII.] mo vie 90&A8. 165 

1911 JQ0t8+M 1© 8t 10, JH8 1)9 U+L H+01+ Jt£H<! Y JP£t6 J6 Y+S 1911, POt U9 Utt 
J1*4+H1 LW6 DJH 10 9 qr<!J6, YJ1 U+l SrS S+S- 1911 JOOta+M 10 Y OrWHa^JHIS vJ6 

0*18. he +1 +6 a-iut x.ji 8 dj'i Dsa a srsa je Qja yjh je wh, pot y srs- 
ojhis je G«ia et oiu£6 srai, an y sr^His je o.jh 8t hji oiue6 srsi; YEt- 
pot +p +1 urt i«s+ai sji v© osa we sr&i wh 10 a Y©t o+n6, f© ma jsua- 
i+d x 106 je ©*ja, .jna srs y+& i9ii Joota+M 1© f+6 orwHG^ms; ye, +p y 
osa TJe djh pot vot o>n6 f© usa a© 9gh J6 dj, P8YJt a^vsjo+H a+a pot y+s 
1911: <f »£ rm© vo, +p y+s osa ohje6 a y oes, yjh +i usa a Josi9a+jm yji 

Y DSa 01UE6 fJ6 0+M6 1© t©l OCJt YO. «JhQ 96H cJ> O&SAIP fJ6 l£8rta U+Y 01 

v let je pjorn+6 fu+c <J> fje irsjsi, i© 19c y© y onjHaajms je Oja, .jhg 

1© J&1J8I+D 19& Lt©81 * IJH8, YJ1 YEt DSa a HO D0t6 HOt GrH1,JHDrH6, HO 
S19I+M, HOt MrHQAim, HOt 3rta-lt+M, HOt JH+ 3JHJt J6 +H+QU+1+: JH8 fOSO- 

jejt fJ6 on+ua +H+0U+1+, f+a ue J> irn+m joota+w 1© y to fine f»i6 a+H o+gh 
1© r& a* et p8YJt6. 

3. Ho-J. &£ rm© Y©, yji aaoo6 01 djh et hji <5rsi, +1 +6 h*ii ^osiga+jm 

YJI Y DSa We 8 0+M Ot 0+M6 1© t©l 06Jt Y©. Pot 89f0ia, f8 arc +h+qu+i+ 

an. urn u+oja o+n 006 1© a ontua ! ye, jna nui et£i ag&itroDrn ! Ys, 

t93J38Jt 0+H H08, ft6 U+GJaHJS «JH8 f+6 J8JD+H£DrH6; JH8 ©ISO Y UtOJaHJS 

jna ja*i:)+H£DrH6 jg f+6 i9ii. 99T0La fu-n ot£i agsitroDrn ata on run 
v^3; Jna oiso agoo6 je x£t tHtouti+6, ^e urt atoi +hi© ajnajs. »Jna urt n 

HJ1 POt X +H1Jt106+DrH J6 XEt 0L-UA6 Ot9£irt, J Ha S+8- 89006 J6 'XEt SiHS9t 

t9UHirH», ye orsi rHJCvJ+ajait t93£H +h ajnajs rm+i H8. 8n agtoia, f9 

8+a 89li6Jt XJO 89006 YE 8+8 TrD8L YJ9SJ166 89POt TtD; JH8 89006 YE 0U8 

3*1+1+ rm© f+3 f9 ata a9i+ejt is as si je a^najs: jna Yrs arL y lota urto u+y 

T+6 18t +H 01 0£»J6 J3rM Y C+iatJH J6 3JH, JOSUHa+H Y 8tD J6 3rt&+ 10rta6 

yjd yji isi YEt itr&i +h m. Jna a9foia, H8 d> se rm© y©, y ojhji a9- 

LtOH JH +H+OLl+irS 0+H, $£G +1 8 Lt© 3rC OrHUHDrH, JH8 Y DJ8+M vJ6 »rC 8ira. 
POt 89fOia, f9 TJ6 f+6 PtJH86 +H +H+0yt1+, JH8 T9 091JL f+6 ©8t86 J881 f+3: 
J H8 f9 1EtJL r~\ Y 106 *I6 Y06 f© fJ6 t£H8 tH UCr&H/4» 89POt f+3: «JH8 T9 

itJDiUL rnajt f+6 P9i y orDJHaojHis je ©ja; una f9 jhjoul 106, jhb sjh8JL 

YJ3 POtL J3rh f+6 1911; Y£, 106 EPUt Y 3JH«4t J6 ft6 OH WtOJaHJS; JH8 fOSO- 
J6Jt arL HJ1 08E f+6 L06, f9 006JL 1© 8 89S1tJ+a; JH8 f©80J6Jt 8rL t98Jl 
J01HS1 f+», f9 U+l SJH8 f+6 8t0+6 J8JHS1 YJ3 1© UOt, JH8 +P f9 OJH f9 D+l 89- 

»it-j+ YJ3: J na Yr» jh rnticr* o+h arL uterti y U£6 jg 01 tJ-cr»HJ&. Jna 
h© 89fota, di »£ rm© y©, +1 +6 H-ii josiga+jm yji src ja^a+HEDrHe Dsa on 
run yo; YEtPot c©6 y© a* y e.j+& -le y+s i9ii, ^rqje, yji y oe a <5r<;a 

JOOta+M 10 Y L06 fU+C fJ6 8+H G+6H Y© 8<l 8t P8Y/4t6, fU+C 8t OrtJOl, JH8 
TU+C lirt 0+6H YJD 8J> Y fJH8 J6 Y Lota. 

4. "18 +1 +6 HU1 OvJ3rH YJ1 Y 6J+* J6 Y 1911 896J»tJL JH+L+H 0JH1tJt+ 10 

YJ1 fu+c +6 m; an +1 +6 ojDrn pot y us«it ieti J6 y i9ii 1© a96*t yji 

TtJ+C +6 HJ1 t*1J YEtPOt Y+S DJl Y r86rt€, JH8 3E0 +1 YOt 10 1© 8© Y©t a+6- 166 aS0 vJG 0OSJ.8. [CJ1. XIIL 

hJS 8J. V 6JtS v)6 V ldll. «JhG tp V 1J.3 OrD6 W1 X CJtS J6 X 1311 flrL C06 

woym, yjh t6 x -us xji v srs^is vie ©via ytt on rivJH vo, ye, vjh t€ v 
iad fa ytt et6ti vo ytv ot£i easitroDrh aen J6 fa ue ftvjti© et6ti,ia vts 
una. «J'ia he tp v fje snje, JHa ve ao «iji sn vo -jootath 10 v 10 fytc 
TJ6 a+»i ©ten, v ojh 006 vji ve 3£ a sna vie 8 ut sn; tp vot m sn^ ao 
hji sn ucrs sr^His, v dji 006 xji 8 saot nna^t vie vot tot <5rs,i6 Dsa 
a ojvjta isojvjt, j Ha ve dji sn vot fit sn,j6, jootatn 1© v cuts vie * 
nan. slna k on.iHa v© 10 a© V36 LtM6 th s pat vie v lota: j^a <J> onjna 
v© 1© a© V36 L+M6 jna Ysii v fje ho otn: vji tp va6 iait oroti stw jna 
woytit6, ve dji a JHSJta nu»i v£t o»i fja6. Pot aatoia <J> se rm© vo, * 
stH6 je Wit iait fje atn 006a a* v t»itoytit6 vie VEt oth6; YEtPOt Y£t thto- 
utit6 et jHSJta run s fja6 je v£t otn6. «Jha »i8 J> aa6n v-n vts thaowjim 
osa a ho aot +4 vt6 uiha, JsxiDrtt jDrn vts 3*1311; and. aa6At yji *♦» uina 
a 8 una je ttajtit, j»ia je,m djh oe JHSJt ft6 ms J»ia ittetw<;,J6 jug, so 
uh J6 v lota S36 pti, vji ya 3£ tte j»ia thfdtti xuna; ve, aen *ie un «i6 jh+ 

vie 8t 1J*14tMt t33£H6 Hvlh K PES *JG V UN8. «Jh8 OAHi 30t L+H6 Bta O+M 

Dosj>8 tj,i rhio XJ3, rhPOia+M rm© ^J3 01 ^ wri6 Jha itrai6 vie 8 tier* 
om; ve, ol x itjeti6 je &01 pot ^£t nan, j»ia otso 01 x DrtDrt+H6 vie * 
ian 1© *£t o+m; j na fa J0»ni£ha n 01 rmo kjd. Jna fa 101a x-jd ^ji ^a6 
L+H6 01 Hvii 10 a; an sji x arta»i Dsa orD run 01 x nait, xji jejtt 3jh 
oai a£t f+6 neti. «Jha fa oi&o rnpoiaja m© ^jo 01 ^ a+sjaejhusje se 
tEarta rnajt, a* fje+n j»i rnncrs o+n 1© t©t oejt x-jd; ve, 01 ft6 +H+oym6 
Jha jaj3+»iEDr»i6, j»ia 01 * yot6, jna orHu»iDrH6, «ina airaoja, una ^ siaitM, 
j na v iirHajttn, jna y orati+H vie f0taro6, jna 01 3JH4t je +«i+oyn+6 fy+c ojHvII 
a aN+03Jt£ua; uitn kjs ^ji xa6 L+M6 01 hji io a; xji xe yrt jo&ntjsit 
tairoHr'n 1© x orojhajjhi* je ©via. 

5. -Jha H8 +1 0E3 10 18S, £P1Jt 0+H DOSJ.8 fJ8 SJH1 ^36 LtM6 POtL JDrH X 

ian, ■»£ yrt orne+nsi vie * it©L vie f+e yrtG6; ^Etpot ve t3itnoytDi *Et aa- 

6At6 POt 8 0+H, i'ia 830E3 J0S3atMl+ JHODrS XJ1 J6Jt+ 3J4 D^a fJ6 4*i dQWl 
C8hS Lt081 01 V Uha; YE, JH8 JGJtt 04h JOSItJSI 8 y+ltM»iJS 10 JHSJt POt 
Tt6 0»i StH6. XEtPOt, +1 0£3 10 IBS XJ1 VE JSJ33ia VJDSJ166 ISQJVJt +H 
8vIG+6 Lt081 V U48, 10 Q8S1 t4 VEt 6J+SJ6 OrHSrtHtH f© D^a 3 VEt Sr«iJ6, 1© 

srs V-J3 jootatn 10 v to fy+c fja a+H ©ten vja; jna ve yrt Jo&aa+Mit ta- 
<!vj^i aao©6 je v i+a-itit fytc fja a+»i otJHua rmo v^3. *Jha ve ata yjos 
sitJH ih ire iorta6 Oosj.8; ve, ve ata jsia» f+D Dot vjh jh* rvjt ojh; pot 
ve ata «iji i^o run f+D J6 8 u>trm, f© yvi6 &30tn pot oeh, ve, pot vji 
itoo-it fytc arL ortrn v sot, pot f3 fja hji J06J0ua ttcj6 vie vjd, nsvjt 
tja fa aauua tn v Djatu je atra; an f3 fja jsuattoi 13s tn v uiha, Jha 
T3 f«ia otJNua rhio ft6 nsnt v<ii ve D^a a asttejta Ptvis ot JNHJt vie avina^ 4 ;; 
vstpot ve ata JS133 ft3, ve, jos3atntt aavviha ajsvot. 4hq ti oe» 10 iss 
w\ ve ata Jivitm <;r<iJ6 i© t©t oejt vjj, ot io sr«; has jootatn 1© v to; 
Jha vts ye ata Ltoai ot v una. c*n. xiil] aso *ig oosae. 167 

6. Jna n oea 10 iss- v«ii «Jl3j tW6 •nwwua 1© a s prtsi Cap Qrs; fa aaw 
oiao v u ita&i; fte P8*Jt fjein ©wrta x jp+s- run m, j»ia fja q+gh m * 
cats onsrwM ol x 4P£t6 jg s Crtc. «Jha nb +1 0£3 1© nes x>ii «Jioj a+a uoo « 
x U66 j& v lota, jna fa a+a ©an f+6 QrwiawHi*, «j»ia fa ata sr<i ucr& srq- 
dj«i1»; JHa *£t LU6 orhi+hv+ort las Lto * una; Jha xrs orwisi x t£H «ig s 
sr«W6 Ltosi 01 x una «jg 6£tJf-i3u, <i3rn 01 s nan f© urt 001a x Wj/is: 
•Jha -Ji!W uj6 v prtsi j na Cap ^rs. >ha h8 n oed 1© nes xji m PEXJt aia, 
adm £1+ jna 1© vat6 01a, fje+n itca 1© psip+i s orwHawiis jg Oua. 

7. »Ka +i 0£» a© 188- sji 9osa8 aj.a ©iso, +h * Lrtit Jha Lrta vat «jg t« 
t£H, aaw »+osi+ j ha Lta Yat6 01a; 3£q+m tn x tot, pag fr ( iat,ja JHa ha'i vate 
ptJD x iw lau upi <3at©sjU3; jhb xrs J4a^a x t£H jg x otH6 ocjt x iau 
•Je HdPi: <JHa xrs ^a^a x aee J6 «Jidj, to uj6 x p&na^if «jg X£t Crtc. 168 mO *IG -JID4. [CJ1. I. X ^rh vJ6 41W. 
CJIU! I. 

tf J08H1 J6 sliaj, f© iu6 x sr«i je <Jldj x prtsi, J»ia Cap <5r<5 oejt x iaii je 
hdn, JHa oiso x f* "hasi oejt x Crtc. <J«i joshi «ie x ten jg x 
^n^, j na x uot6 j»ta or«ti,JHDrh6 J3rn x nan. «Jho olso jh joshi 
je 8 uot 8911194 x 49PJ/IS j hB x UsrHJ/is, Joota+H a© x tjorta je 
-Juw x prtsi j»ia Cgp <ir<;. 

1. H8 +1 083 1© 188 XJ1 +H X PrtSI V9t JG X t84 JG X Qr«U6 OGJt X 1911 

je "igpj., PtJD x+8 us poturta, o+h Oosj.8 fje+n ©on x ue vje ei x rtL, uew 
uota 8 o^a uotpet, uoo+m nuut 39Pot ©ja, i9g+m hyh 1© ten +h m sua; 

HJGJtX9US f9 JS1J3t+D1 106, J Ha X8 lift JOHJUSa 8J. X 1911; X8tP0t X8 lilt 

oausa 1© jaia a* x 106 mc f9 fja 38a. 

2. Jna +i 083 1© 188 xji +h x prtsi V9t jg x ten jg Jtw +4 x snsjhi 891, 

X8t UJ6 8 3JH 3t01 39P0t TO 1© 3 <5r<5a; 8 3J»t f© UvJ6 l8t<J, JH8 UJ6 H01J8 pot 

Tt6 srcsiuHL; «inaT9fja qoh jaei jsrnxian, it9Ctm©x,i3 x.11 mtcf9irt3a 
1© a x urta jg ©ja, aet+M asn jqjhsi x Crtc; a90ietw r»n© xjs xji J6Jtt 
it9$i j na i9C-4t 01 1© agon uiv+©irt; jna xe 01 hji i©i8artu+x xet<Mha6, 
an xji xe 01 1© a snotue a* x 1911; jna f 9 oiso i-4&i+pj,a rm© x 1911 xji 
01 3JH0AHa Dsa a seca ji x iesi as, jna xji xe H9a hji P9t not itjsai, an 
xji xe 3J.1 i+pi n xet fja6 jna t9<;j+s: pot x Lota fja ot98ua 01 oah, 4hq 
TJa eiso t9a93a 01 a-ih; jna +4 x jna, 01 sjh D^a we 9irt»iri up. Jna n 

083 1© 18S XJI T9 ata 19C X96 L+M6 SO OfC, XJ1 3J«i+ 818 39L96 vJH ft6 UnQG, 

den so 3jh+ xji xe a90JH 1© snoti f+3 Jha o+e t+3 3rn+; jna t9 a9Qj»i 10 a 
i+pua mu iwa je t+6 teti, jna 1© uet ejt^ Ovisitt jut^i; Y8, uhq 96H 
aaoj'i 1© Jsuai+D 8 crtc, eput x 3JHJt *je t+6 itgc+M. 

3. Jha +1 083 1© 18S J6 f9 yJ6 OO+M 1© 1t9C 1© X06 Tffl 391968 JH T+6 

iirta, f9 3-41 8 3*i h t© 39una 1© x Crtc M Oja, ve, 9e»i un je xet i9c-it6; 

J H8 T9 39QJH 1© OrhUHa U+X f+3 D8t1l+, XJ1 f9 3J>1 198 JU8 X 1911 J6 X 

Crtc; an x sjh ihxsiqa f+3, ja3«i«i+D+n t+3 u+x x urta€ je Oja. He x hcd 

J6 X 3JH LJ6 0+a9rh; JHa +1 yj6 f9 f© yj6 JH +HS1t©3JH1 +H X fJH86 M Ovl8, 

+4 a9i+ejt+n x i9ii jg 1+3U 81 m ajha^. he, 39006 OtaarH u+xswa to CJ1. 1.] 8<1© x4G J ID J. 169 

u+x x urta6 je ©ja, f3 UJ6 tOL utx ©taarn, jna att© ft6 sota jna aaojn 10 
saAi fta. he ©taarn aatH sitton utx a-JH* Y3t6, xEtPot fa LJ6 hji eai 10 

UtXS1JH8 ft6 8106, XEtPOt f3 Uvl6 SLEH 8A X SOta; JH8 X 3JH f© Sit© fta Uvi6 

ieqh aj> x 131L jg x Crtc, jna u«j6 atoi aapot JLaj, i© a srqa jootatn 1© x 
otAae futc fa fja oratua. Jna ti osa 1© ies xji fa swa aapot «JLa.i, jna 
lua pot ftasjLP utx arc aoianjs. 8n «Jloj sja rm© ft?, Qafoia, xts +e x 
prtsi ua xji it3siot8Pi fJ6 atn tnitoatosi jani xts nan. »ha aatoia xe 
en hji OHLt ©tut je itasiotepi, an fjsi jnajerta 1© jHPOts ti a* x sota; 
•j na urt it3Siot8Pi 1© a jnpotsi jam xts 131L, ti usa itoe x£t jvut aa- 
sitroDrn. Jna xs fjsi Dja x aira jg 8 tAcrs ajn, ye, 8 3jm f© fj6 arn 
arc osa jarn *■» i3ii; jna urt ua 1© si£t x, ft6 aira usa or? run rs pot 
ejHsrns; XEtPOt x» eti ornajaa 1© aA, jootatn 1© x i© fiitc fJ6 atn ©ten rs 
a* Oosas, et L8S1 otn; jna xe fJG atn johjljsb aA xts idiL; XEtPOt, xts 
idiL arsi jaAa 8A x io. 

4 «JHa t1 0£D 1© 18S XJ1 XE 1S0 ft3; JH8 ft6 HE3 UJ6 HafOt; JH8 XE OJtta 

m rivJH x i«n jg x fti Ojhia, jna XEt ta UJ6 oo6a, ot tJXJt ata johjljs, 
aaiuan x fJ6H6 jna x rtL, xji fiui fa fja 101 1© x nan iu6 ojnit-jtt 1© x 
urta ue ©ja; jna X£t fa srpjta j«i to»iODt«itr& a^L. h^e^uaus xts ata >iji 
in jh Jha 1© x sit^atM je itasiotEPi Lt© x una: pot *£t urt 3JHt f© irea 
x 6£»i Ltn6 vje x urtia, jna xe ujni potL itactn pois ajoitthe; Jha xts se 
ata pot x 880 *jg ttc46 j na vjnrt. hjejtxaus, *£ artsi hji la, tp ti urt 
ho»t, pot pat vie x lo, pot LArt6 urt irhtDi; ^£tPot xe itauna-ia 1© itac 
jootatH 1© ^£t aaiap: j»ia hs x lo o^a fje ho let vj»i j«it D4H pot ft6 aaLap. 
Jna *£ art&i hji siaL, pot pat *je x lo; pot src urt ir»itDi; hax^t artsi xe 
tja, not artajt: pot fa x.n artajta UJ6 nrntDi rm© a^L. 

5. 8n ti 083 1© 188 tmi fosojejt ata hji aaL«in 1© x Crtc *ie Oja, 
aaojH 1© irtsaotoi xo6 vji ata aawn 1© m Crtc je Oja, jna fja 1£oh 
n«iH xj? x hed je OtAsi; ve, se ata irtsaotoi yj?, jna mtQi xj» utx ol 
3JHJt ue urta6, jna xts aaoo6 jg ^£t ft©3titit; aaoo6 xe urt hji itea tn ^Et 
oh A6, jna aaoo6 xe ata tneti x urta «e Gja, urn utx jnrxjt, utxsi ornt 

•JH8 U«81 ItAS. *I8 X8t UvJ6 8 SlttOI LO 40n\ X 131L J6 X CrtC, VJ1 X£t DS8 
HJ1 JHt DJH, 83LJMtM 1© X CrtC, JtA6 JH8 irtS30t©1 X06.XJ1 8ta HJ1 83LsJH 1© 

x Crtc, JH8 xji X£t D^a a ho irtsaotoDrn J»rn xjdsjlg6. Hje-itxsLJS, 

X£t Urt 3JHt JDrH VJ5 f© 830JH 1© 8 1t80, «IH8 83QJH 1© OrHUha UOtDLt UtX 

X£t jaejts<4tt€, 36H rm© aio6; ye, ye u^a s?ai urn jnrxjt utx XEt ptsis. 
he, xts uu€ tn x sjorna Y3t jg x t£H jg >Ildj, jna ti uj6 8 006 jg arc 
jpLtoorn 1© x Crtc; ye, ti u-i6 x 006 jg arc TurL utx x Crtc; pot x tens 
je DJHt urt tetana, jna XEt HE36 urt aLJua 81, xji xe urt tsajaatja ho aot 
jam x I3ii -16 ©ja. Jna oiso ajnt utxatt© xjasjL66 Ptua jarH xja. ht> 
xts UJ6 8 ot£i itArL 1© X06 xji ata suna P8S1 tn x pel; HJ6JtX3US, xe urt 
sijapesi j na taocjaL tn 03itn x orajnaajms vie ©via, jna xe aot utx 

1EDJHS X irtS30t©DrH fUtC Uvl6 f311 HvlH XJ3. 170 8%) vJG 4104. [C41. 1 

6. Jna nun v itgsis wpi XEt t£art 10 wieti x urta ue Ojg rm© x 
nan, x nan otso upi XEt i£art6 1© ?9t x urta je Ojg. «Jhg nun x 
it9si fja Knetua rmo xja x urta *J6 0«ja, xe ot t9irt»ia jqjh att+<;jHn+ 
rm© x£t ieart6; JH8 x it9£i, hji ,i$193+m t+asjtp Jare t+6 f9tJt6; pot x 

1t9CJt UJ6 HO SJUt XJH X f9tJt, H9XJt U*J6 X 13CJt JHt 8J1Jt XJH X trtHJt; 

j »«a xrs- xe iirt 01 3Qurt, jna xe a+a 01 i£art, d&m ojh Joota+n 10 t+6 
stuml: jhg xe a+a +3i£ti je XEt srasirns je^tt sjh Joota+n 10 xji tu+c fa 
fja, 10 x not, j Ha x H3a+, jna x s+o, Jha x jpt+oua; jna xe a+a h«ji UEt 
ojsnt jut/Ji, vji xe iirt H9i j Ha ont+; j»ia xrs xe ata Jsuat+D x «jp£t6 
«ie x Crtc; jna xr& xe 83QJ4 10 fje orvi+HV+ort 13s jqj»i, N*nu+x&u»ia+H 
ol x£t nrts90+ODr»i6. 4na hq 39006 *je x sua+»i,4s *je x Crtc, X£ 890JH 10 
a J0S9atn t+c: fje+H japans je 01 L+H6 fUJisojejt x£ sisa +n »i9a; Jha 
jarharns J6 puo» jna frta6, Jha pju+h6 vje ,46Jt+ oj.Ha, jna ©tso jarn- 
arh& je otEH, jna je oolg, j»ta «ie s+tejt, j»ia je itJDrs L+M6; jna jar»i- 
erhs je silo jna pah nuna t+HJH, jna 01 ajHJt *ie ©<ia fo:)t+ qui. Jna xrs 
th x£t "itjautrs artorosu hsj6 x£ a+a h«ii saw jue jht to urt heqjb, ot 
xji urt Trusts ot xji urt JLrt&i, ot xji urt s+o, ot xji fja n*ji 8+h 
nrt+m; j na xe a+a hji »ji X£t tern ru*t t+cj6; XEtPot xe urt t+ajtrt 1© 
ot, aoL ota j ha vrn, aoL a-ina j"ia Pt9, aoL D£t jna P90£t, nuxjt 81 je x 
Crtc ot +h x Crtc, fje+n ho tgsuoi 10 nrts»i6 J6 1© xo6 to ^i^a +h H9a; 
jna xr& xe a+a itj*"ut Jna agora pet aot u^tL+ xjh xo6 t© a+a h«n &dun 
1© X£t Crtc. Pot xo6 to a+a hji aawH 1© x£t Crtc, a+a +*iart<5 XJD8-/Jte6 
+h »vJtsjt+6, jna +h *avitJit+ ot j.athj», jna +n ajat+M6, jna +h ,jh6++h6 j»ia 
»itJ.p; U£t+n oj&it+ JiJtJt; 89+m t+pua n +«i x ma je X£t oh A6; u+m, 
L9e+n, tja+n, ora+i+n Totar36, jna Drtajt+n, jna ot 3JH-Jt je u+ojghjs-; 

HJ6JtX9tJ&, X tO UJ6 1^1 +H POtS HvJH Ot X06 TO 8+8 WiSOtJS +1, +HJ€OrC 

je +i urt us+at. 

7. -Jhg +1 oed 1© i£& xji aj, xrs J0SJts*6+H x to run xjj, J6Jt+ w»t 
srpJt+M joota+H 1© xji tu+c t9 fja arn, xe 89oed aot »i+t, jna ertsi hji 
ora+1 jh+ U+0J84-I* +p +i urt hoh; XEtPot, XEt UJ6 ore 198- <iorn x i9it je 

•l9PA rhl+t X P+PL Y9t «J6 X t£H vJ6 X Sr«5J6. Jna +1 0E3 1© IBS +H X QrWHS- 
0JH1 J6 X P+PL V9t J6 XEt t£H, XEt 8304 H 1© 8 8 OrYWHDrH J3rW X 191t, POt 
8 Srt1+H 04H, 89+H OOta JDt+SA; f9 83+M 8 64t+ Orh+h 3J% V£, 8 UJ16 DJH, J6 

1© x u+6arD je x urtta; T3 83+h Eput x otajt *J6 x ojh xji 8t+© ©+a9r»t 
aj. x sota, f© UJ6 j089o+©ua joota+H i© x to. he x+s -Jot+sji fja, ai t+6 
orn+h, atoH jue arc i9it eput t+3; 9en so arc xji xe 89o«ih 1© a ejtt 
letpst; jna xe a90JH 1© jnajert 1© Jsuat+D -Jat+s* 1© a 8 o+m oe^t x n9it. 

h8 X+S UJ6 4t8tD+M 1© X 191t J6 X CrtC, 4hQ OtSO 1© Ot X06 f© TJ8 HJ1 8+4 
8tOH JUE 8P1Jt X irt8U£Sr>t6 M <J3t+8A; POt X£ h+© XJI JOOta+M 10 XEt to 

xji sre L+M6 orsi a j»uat+Di a* x ej+s *J6 x i9it; XEtPot, +p +1 urt us+at 

XJ1 «J3t+SA DSa 0£H X 6J+8- *J6 X 13"lt, f3 83+H 8 U+0J8 3J»i, USa 891tA6 XJ3 (Ml. I.] 8S0 vJG JIOJ. 171 

J6 X£t W18 Jh8 1t+6+U<5,J6 vi6 V CrtC, J1S.J POt +1 Uvl6 T+6 thUhl 1© a381tvlt 

x Crtc vie Ojo. 

8. «Jha M oed 1© 18* *n x nan J8JData xjD8Jte6 iqo^vjt Lt©8i ot * 

tJha, J6Jt+ DJh JQOta+M 10 T+6 DAH8, TUJXJt +1 Urt POt Ot J0JH81 »bt+8A, +h 

S/j"iJtei avia+6, tjc+m Drc a+8i+oi Jha urhajtpu orhij»iDrh6 urh utx Jhrxjt; 
Jha >rs xe ata J8JDat xjD8Jte6 issjxjt 10 08&1 +h X£t 6J+8-46 orh8rthtn x 
Djut; Jha *e urt tea sapot x «;r<;j6. <Jho +1 qed 10 i£8 xji x ej+8 je x 
nani oed J6JH8.1 Jdi+sa, *ji T3 UvJ6 hm deb q+m ocit x isit. He x+8 a+a 
006 arc sj+ +h x T8ti8 je *06 to urt Jo-ih8i t+d; an Jd^a ata 8irt r\ *06 

TO Urt +h T+6 PEert, 10 JMQJt JQJh81 S06 to urt hJI +h T+6 PEert. 

9. Jha n oed 1© 188. xji se ©jxjta *jD8Jte6 isojxjt, Jha a+a 0Jh830t£i 
*tot+8A 1© a XEt o+m. he tujh JDt+8A uj6 deb q+m oejt xjd, T9 orDjhaja 
xjd xji xe D^a i£0 n 8tD6 J0JH81 *£t atJXtJh; Jha s+8 T9 a+a SJ1 T3 DA1 
$ra<iJoi xjd 1© t+d. he x i3it je >bt+8A urt a+81+nou+m ba»x h£D vie Jd- 
t+8A, aa+n 001a «JDt+8Ai8; jha x t3D£hajt urt 001a »iapj,is, ot x iait je 
©je; SEtPOt x nan je x *I3PA18 urt JUEt vie x +hUhi jc ¥ >bt+8Ai8, jha 
VEtPot xe a+a "itaiEt 10 D31 xjd; ve, xe ata 8tD xjD8Jte6 u+s 80t86, Jha u« 
8+D3ut6, j na u+x aoe, Jha utx Jt06, Jha u+x 8ioh6, Jha u« *i+H6, «j>ia u« 
ot wHJt je ujnr»i6 je uot, ue jejtt ©Aha; jna ^r» "xe urt itanEta 1© aai x 
»bi+sj>is ji v 1*3 vie *£t orD+M. s>ia ^Et urt j-i-iwja o<mt»i6, jna nt ojv 
1tH6, JH8 CaP 0J11+H6, jootatM 1© SEt Hr3ajt6. 

10. Jha +1 0E9 10 188- KJ1 JDU8A 8+8 8t3 T+6 3J»i UtX Ot 3JHJt J6 UJirH6 

*ie uot, *ie jejtt OAHa; j»ia Ta ot80 JU+Hua t©ut6 jna taajt6 oejt t+6 nant, 

1© taa XJD 1© UOt J0JH81 ^£t BUMAH. «Jh8 +1 0E3 1© 188 XJ1 V «J3t+8J>18 
OED riJH V T+t »b»t*Tt©, TU+C UJ6 X 381 *J6 X t+6Jt "8-JiarH, TU+C UH BJ> X 

una 6£tJTJDUi„ Jha x£t xe aaojn 1© deo uot u+x x »iapj,i8. hs Jidj, aatw 
x Cap ^rs, Jha x orejtnrt je « nait vie hap*, ^Etpot Ta ujvi n mi t+6 lant, 

VE, Ut* T+6 0J11+H6, 4H8 C3P 0J11+H6, VE, J1 K T48 J6 T+6 8t3+6, JQJH81 X <J3- 

t+8*i8 1© ajit; Jha se aaojh 10 8t£ x J3t+8J.18 rivih x T+t a8i je S^Aarh. 

»Jha X J0t+8*18 8+8 OrhUha U+K X haPJ,18 U+X Ot£1 81tJHL, +h80DrC XJ1 3Jh+ 

je x 43PA18 a+a pot aapot x J3t+8*18; hje,mau8x lota a+a 8itJHLh x TJha 

vie X HaPA^, XJ1 X£ 8t+0 ^ J3t+8A18 U+V 8 Ot£1 8l01Jt, XJ1 ^e aaojh 1© pta 

aapot XJ3. Jha +1 oed 1© i£8 sji x haPAis a+a nrt8+© x <4di+8a18 ot xji 

8E, Jh8 a+8 8t£ XJD U+X DrC 8t01Jt, +h80DrC XJ1 X£t U*I6 8t£h je X *JDt+8A18 

lUJte L»6rha pac Trhat^a Lrti+ Jha 1© 80t6; Jha X£t u*J6 8t£h vie x hapAis 

8+08 L86rh8 PA6 Trh8t<48 8+081+ Jh8 1© 80t6. 

11. Jh8 +1 OED 1© 188 SJ1 TUJh «JtDJ 0S8 irt8+© X JDt+8A18 hO UMOJt, 

Ta ooea xji t+6 nant D^a l+c *Et uhi8 +h x ejt+ je ©+aarh, x ejt+ aa+n 
oota eput xji O+aarh to uj6 8t£h aA x TJha je HaTot u+k x 80ta; Jha +h 

X+8 6Jt+ X N3PA18 a+8 n+C ^£t 1Jh18 POt * hAI. «Jha «JtDJ 8Jh1 81A6 10 PJtO 
* tJDhrhl vie X JDt+8A18, )(J1 T3 DA1 hO J6 ^£t 1UH6 Jh8 ^£t ntU18, TUET8A 172 a%) vje jioj. [en. l 

T9 3J>1 0818 T+3SJIP JQJHS1 VJ9, XJ1 T9 3A1 1t96rtG Tt6 1311 PtJ3 89tM 89- 
SltJ+8. H© X06 T©3 f9 TJ8 SJH1 81 10 UJC X QJ31 *J6 X >J3ltSA1S lift 0018 
69trD, JH8 >bhrt, JH8 9JH1J>, JH8 lt3TJt; X96 Urt X8 fO UJH1 81 lilt? Xet 34H 
10 UJC V ©J 31 *JG * vl3ltSJ>1S. 

12. JHa +1 083 10 18* XJ1 JH X DJtO XC t9irtH8 tH1© X GJ31 J6 X H9PA1S 
tH Qt£1 T6S1, 89tM Oteilt JSIviHtDI, JH8 SltrO UtX 3rC P9t, SetM, 99T018, U9 
PJ108 X 0J31 J6 X «J3ltSJ>1S, JH8 10 8t ©t£1 JSUHtD3JH1, tH X WH8 ue OiHrH, 

jare x una je 6etJTJ3u, tH x oots *jg x una je Wa, U9 so 8 Htosjtrs 
tosi «ie x lesrnj/is; jna 89foia, x sbi+&j>is we sjtHa xjs, una xe 8t 

rU4 8t atJXtJH +4 X«11 UH8; JH8 XC 8t Pl9tH 89P0t XJ3 UtX Xet FUGS, 

jna xet UA66, jna xet ctiatJH, iorta6 8t stit; jna jqsjh U9 seo tesi, xe 
raien irsjDrn *je st stit; jna et P8XJt6, jna 8t uj>66, jna et ctiatJH a 

S18H. 

13. JHa +1 t>83 tO 18S XJI X 1911 J6 H9PJ. 190 Xet 1JH1S, JH8 8918t1<J8 D1 

vje x e j it vje 0+a9r«i iorta6 xet stit, TUtc u*ie x stit je 6etJTJ3Ui. -Jna a9- 
TOia, J6 xe urt otjsw x ttejt sj>arn, x lesrHAis jna x Jsttsj/is, a9tn J6 

HtOSJtrS JI30S1, J6 +1 Urt, J6 X SJHG6 J6 X S9, 083 MvJN XJ3 10 89S1tvJt 

xjd; Hjejtxgus, x H9PJ.1* a9tn sitJMLHa a* x tjhb je x lota, tjg+m itea 

3J,1tlt 10 ftD XJ1 f9 U^a 891+e^t XJ3 81 J6 X fJH86 vJ6 X£t JH3Dt€; X£tP0t X 

lota a+a f9t xet on6, jna ata sitJHLH XJ3, j»ia x leDrhAis jna x Jaitsus. 
ata poi agpot xjd. Jha ti 083 1© ies xji *li3j poi utx «J3ttsA iitx x sota, 
pes 1© p£»; JHa xe a+a ornuna 3J>itit urn utx JHfXJt. 

14. >l»ia t1 083 10 18S XJI Jl3J, 89tM 8 OJ«i J6 ©vJ8, 89tM /JOSJtSJ>68 UtX 

arc P8L, owa, se+n, lota, tjg orts-t JHa siet dj> up, xji A D8 a j*i tnsito- 
3JH1 ih xj. fj«iae 10 see Jha it96rte xts 1911. hs tuj"i *Jldj Tja sja X96 
urta6, f9 ornunaja jojh utx -Jaits*; JHa f9 UJ6 sitJMLha tnsoarc xji T9 
si+o .Jdusa utx x sota. «Jha f9 olso ornunaja utx x otn je x le^rHAls; 
an x otn je x learnAis pua ajo Pt«i3 agpot *Jl3j, jna sjhi Tt6 oetae io 
orhuna utx <Ji9J. 9ri *Ji3j, utx f+6 Q8ta6, ornuhaja utx x 08ta6 »je x 
otn ^e x leDrHAis, rmti f9 sit© j^a atoe xjd ajo; jna xrs f9 0i9ta x otsna, 

Ot tJXJt X 8JH0, fUtC UvJ6 «JH X UJS1 J6 X tt€Jt Qi.Qrh, LtOtM X 8*l8t6 J6 X 
l83rhA1S TO TJ8 atH S18H th1© X U01Jt6 J6 ^AarH, XJ1 X£taj» Tt6 1911 3A1 

TJe t©3 1© otvis JHa ornuha utx x leorws jhs x s3its<ns, jh x u<jsi sj»b 
je x ttejt ^Aarn. 

15. JHa t1 083 1© 18S XJI TUJH X8 TJ8 01 OtJS1 X tt6Jt SlQrh, XJI X le- 
3rh*1S J»i8 X J3I+SJ.1S a9QJH 1© Pt9 89POt XJ3, HJIUtXSUhatW xe urt so 

Ht©3jtrs xji xe o^a hji a nrsajta; Jha xe pua agpot x h9PAis lortae x 
uttajtHJS tutc UJ6 ujsi JHa «iotL, jue a9V^Ha x aotajte je x u»ia; jna x 
•i9pj>is a+a irts+o XJ3 utx xet 3*1, JHa ata sie xjs; ve, xe urt 3J1 uh Jts<m 
Tjna, jna sien, JHa atteH, rnm X8 urt sojuta jh x u^si, jh8 jh x sotL, 
mtt xe Tja t9Ci x uttajtnjs, tutc UJ6 ooia frtssms; jna ti UJ6 xji isn (NT I.] 990 *IG JIDJ. 173 

je v utiGJtHJs futc UJ6 t'lpjsua aj> uua jhg tJGJhrs 83sis. «J>ia m oed 
i© ibs xji 3JH+ a*a +h x u+iajthrs vie XEt u©»ia6, jna urt aseeta a* xo6 
89sis, «i na oiso x ernv©t6 jg x £t; jhg XEt ao46 we atn psne, jna we a+h 
tdii n jh x rtL. 

16. *Jnq +1 ©£:> i© ies xji x *i3P<j,is to urt hji sieh a* x UJirh6 jg uot, 
8PUt tjg+h ajtta X06 t© Tja at»< sieh, — hs x nna^it jg x sieh urt hji nn- 
8Jta, aao©6 jg x ©tEiHJS jg x£t nrmjt; — eput xe f j a p+h+di a-ittiH XEt aja, 

XE 01 t3irtHa 10 XEt IJH86, JH8 10 XEt T86J6, JH8 XEt UJ>66, JH8 XEt ctiat^H. 

he 3JH+ utD+4 jng ctiatJH fja at»i sieh u+x x sota, jna oiso djhi jg XEt 
puos jhg x£t frtG6; j»ig ©iso ojh* jg x£t P31G6 jg otEh urt G3sitj+G, pot 

X£ Urt 1t*JGH G8H 8J> X T0S1S JG DJH. «J»tG »i8 J6 3J4t JG x Ie^hais JHG X 

•Jdi+sais f© tjg atn sieh run x sjmo jg ¥ ttGJt ^j.ar«i, urt gesi wo x 
uout6 jg &j>GrH; jhg a3T0ia x£t aoH6 £t +4 x ajus jg x S3, jna xe et 
5jh+. -4'iG x Jdi+sais urt a+sitnou+Di PtJD x Wais, pot xe Tja aetoi xjd- 

S41G6 U+X tJG +H XEt PJtJ86 8P1Jt X 3J'Ut JG X UorHAIS; HJ6JtX3US X£ UQ 

hji DOtH v£t TJ86 uo rm© k Uar'iAis. hs v f-ia6 vJG x UsrhAis urt D0t»i; 
jna ¥£ urt HEO-ia seg +1 urt sq+h fu+c u«46 orta^a jaei X£t u+hc, jHa oiso 
X£t etart, tutc UJ6 orta-ia jasi x-n, jna xst ao6, jhb *£t Jto6, jna x£t 

S10H6, Jha X£t »ltM6, 41S. ^'18 X S0+H6 JG X l£3rhJ>1S lift 88tO, «IOOta+H 1© 
X 58tO fU+C UvJ6 S*I1 riJH X£t P8XJt6 TU+C Uv46 8 OrtS HvJ4 XJ3 83006 JG XEt 

itJHSQtJDrh j Ha x£t tsajivrn jqjh&i xst at^xtJH, f© orhst&ua *jg Hdfi, 
^Eora, j na ^06jp, <ina ^J9, f© urt srsi -jhb tou djh. «Jna XEt atJstJH soi 
i© assitJt xja, xEtPot xe urt ortsi; JHa x lota ©ja &11 8 aeto nun xj», 
r£, run lEorn jna 1.43y+oji, jhb oiso x srH6 jg +DDJ4t, jna tDSJjuitD 
utstH; una x+s UJ6 ar«i xji x£t S3a 3J.1 a 8+$i+hou+di ptJD x ssa *ig XEt 
atjxtj'i, xji XEtaj- x lota ©ja oj>i ntsertG ft6 ism, xji xe dai hui 3+os jna 

8313G +H +H0rtJ01 WG+DrHG TU+C US8 ltOG XEt 83S1trODrH. 

17. «J'iG t1 0E5 1© 18S- XJI fOSOJGJt Q+8 3IHQI f+6 S38 UtX XJ1 JG X l£Dr«i- 

Ais a+a at+n x se*) oris ru 1 ! f+6 saa; xstpot fODSOJGJt srpjta fm^ip i© 
a ua jue a* x l£DrHJ>is urt ooia rnajt xji fja, j»ia XEt UJ6 8 omo s^i 
ruh f+D. «J'ia +i 0£3 a© nes xji fosoje^t usa h»ji 83i3G +>i x ntja+Drn m 
x l£Dr»i<ns an 83i3ea xo6 tJorta6 t u+c urt atoi si jg x whg jg S3to&JU3, 

JHG Ol&O +>! X ItJQ+Dr'i JG XEt P8XJt6, fU+C U't 0rtJ01, TO 831368 +»i X Or3- 
JH8DJ'i1S vJG Oja, J ha 0J11 X4D, Urt OOia X >13PJ>1$, Ot X 131l JG '13PA, PtJD 
XJ1 1AD POtL; JHG +1 +6 XE TO TJG 0411 X tJ0rtG6 TU+C 8t 1t© JG XEt 1311, J"iG 
OISO JG X 1311 v46 X lEOr'iAIS. ^8 U3 Utl tSirth JOJH 10 X J31+SA1S, POt X£ 
OISO TJG 8 38tO S-11 riJH X4D; VE, XE SJ1 X DStO l"lvJ»! X4DSJIG6, V£, 36'« 8 
D8tO JG tJG riJ'l XEt PJtJG6. XrS X UrtG JG OJG +6 P9lP+ia, POt X36 8t X 
UrtG6 TU+C T3 SJG 1© 'l3PJ> — aSTOlG, X l£Dr'iA1S TJG J> OrtS1, J'lG A Utl S41 
8 38tO J»i X43, XJ1 X£ J'lG XEt S3G DE 8 S4lJt£148 PtJ3 X JHG XJ» S3G, P1J3 
X^S 1J.D f JWOtL J'lG POt 464t, 40S411 XE t31J'il JG XEt U+04Q'i4S J'lQ irt'i 1© 174 aS0 *1G JIOJ. [C41. IL 

od, *4i J> de fJ6 Drtst run xjd. «Jhg jqjh: <J> u+t sji e D8to ru^ t+D xji 

D+HOWL T+6 S38 U+X XA BtJStJH, W1 X£ DE 8 QrtSI ©ISO. >lHG JOJH, * Utl 
S41 8 D8tO riJH f+D XJ1 PAUL JQJHS1 X JH8 SA S38. vlHG JOJH c*> S£, fa XJ1 

aanetuL PtviD x dji ho Dot a oolg *a saa; jwa J. utl aws x, jis., «i»ia tod- 
sojeJt dji a ooia *a saa t jnspoti. >ina pot jGJt; Jha sa6 yrt * "itviDtsj6 je 
x lota rm© haPA jna 10 tt6 saa. he * «Jdwsais h+o »ui sji se urt p«itptt- 
m "x urta6 je ©ja, nun xe aao-JH 10 D8to xjdsji66 +«i XEt pjt<ja6; HJBJtxa- 
uis xe fja on 81 +«i oih taaJivr»i jqjhsi Oja; XEtPot +1 u*i6 josiaa+jm 
xji x orts D^a pot n«j«i xjd. hs J> u^a xji v D^a sa xji se atoi run 
X4dsji66 x orts; j»ia ae»i so an. 464t+ djh xji +6 ortsi, atm run ttDSJip 
T+e oh ojhajJHEDrh. 

18. he +1 oed 1© nes X4i Hvii mw ase eput x aju ty+c u*i6 poi +4 x uihg 
«ie 6£tJTJDUi, aA x lEDrHAis j«ia x «Jdi*sais, xji XEt Uvi6 jnrxjt 8tD+ vie x 

l£Dr»iA1S OED tH rivJH X 1311 J6 haPA, +H X S£D 11ES TUEt X PrtS1 8tD+ D41 X 
•JDltSAIS. «J»ia +1 OED 10 18S X41 XEt UJ6 JH 8tDt SJ»i1 10 8tA6 XJ3 81 v!6 XEt 

uina. he «Jldj t+dsjip aaw jpi+oua u« s yona, a+a hji oo n 1© aju ji 

X+S 1AD JG4HS1 X lEDrHAIS; 8M T3 SJH1 M 8 HtODJtrS 8tD+ JQJHS1 KJD; 4'iG 

xe ijjhi n JH9 si+o D4H+ «ie x l£Dr»iAis, j«ia atoe x taDEha-Jt je xjd 81 je x 
aotajt6 je XEt una; jna xjh ke tairtna jqjh, j»ia aaojH 1© JsuaLtD nas in 
x u»ia, aa+H itraia ho Dot pot 8 iad y+x XEt jnaDic he 01 sa6 L+H6 urt 
GfH, ye ©t xae yot6 j»«a orhUHDrhe urt orojhsi j'ia ^naja +h x p+pl vat je x 
t£h «ie x ^rqjG; Jha +h yrn vat urt L86rha6 jna uh6 je L86r»iG6 je soi6 »jhi 
1© x airtnri yrtia, xji xe dai tan XEt tayota6 joota+n 1© XEt yrtos, tyj^^t 
xe urt ©<ig, ot tyjxjt xe urt aja, i© tai airtnri fjitnjs ©t airtnri D+6Jt+, 
joota+M 1© x snmi ty+c xe ttsua 1© oa£, Tyjxjt n a 8 ©sa simi ot 8 aja 
wh; pot jejtt djh tasaejL y£«5J€ je f+D tod ta i+sul 1© oa£, jna x+* joota- 
>m 1© x yrtae je x siwi je ntjpast; xEtPot ui n a jootaw 1© x it©L. «Jhq 
xrs JhajL x PtPL vat je x t£H je x <iriAG. CJ11J1' II. 

1. he m oed 1© ie& +»i x »+osl vat vie x t£«i je x ^mjs oejt x nan *js 
h£PA, XEt urt ho orHu«iDrH6 not yot6 +h x una je 6£tJfJDij; an x nan yrt 
jpi+oua, ve, ©t£it+ jpi+oua pot x us ^e ^£t atjvtjn, jna oiso pot x us 
*ie x£t puos JHa TrtG6, jna oiso pot x us *je XEt paia6 je ©t£«i, ty+c yrt 
itvJGH rnajt p«)i Jha aasitvj+a aA x lEDrHAis, jhg so ©t£i yrt XEt jpi+ODrne 
xji jejtt soi tja o©6 1© Doth; j»ia xe aaiaea xji +1 uj6 x sr<5D,i»iis je Oja 
sjni run xjd, aaoo6 vie XEt u+ojghjs jhg XEt javiDt»i£Dr»i6; XEtPot xe yrt 
jyEona 1© x taDJDatrns vie X£t a+©i+. Jna ^e aao-in 1© jsuaitD x Crtc Dot 
put; ve, .ina oAHi urt a<niA6a t»i x uout6 vie $AarN, jho urt SviiHa 1© x Crtc (Ml. H.] 8%) sJG 4LDJ. 175 

je Oja; ve, ve tirt ajima a* v tjhb je Jioj, to T<ia a+H ojHsaotEua v 
fi "It3si oe-it v 1311 je * Crtc, a* v tjho jg t+6 psxjt «Jidj. 

2. -JhO +1 OE3 10 IBS tH X S-J6HL Y3t JG X tEH *I6 V 9^6 VEt Urt J 881 

Lta L86rha pag Trnatja soi6 vji Y+OHJ/ua vjdsjig6 10 v Crtc je Oja, jna 
urt armea. «Jna vrs jnajL v sjghl vat «jg v ten jg v ^r^e oejt v 1311 
ue "iapj>; una VEt UJ6 orm+HYton las tn 01 vji uo. 

3. Jna n oed 10 ibs +h v eil vat jg v t£H vie v flrqje v«ii v iau je x 
Crtc aaojH 10 ujqs itea, aaooe *jg VEt josaaw ttc,J6, -jna VEt pah stios, 

J ha VEt PAN 1UAH8 l+HJH, JH8 83006 vJ6 VEt OJHt PUOS ^ha Trt86, JH8 VEt 

ooia j na VEt sticjt, jna 01 DJHJt *je itJDrs l+h6, tu+c ve fja raiEna a* 
V£t tnarsw; «iha +«i 01 V36 l+m6 urt ve i+pua n *h v ma *jg v£t j,6, pot 
ve aaoj«i 10 list ejtt ojsii+ jutji. he v+s u*J6 v 006 *ig ore m+0Dr»i io 
Jtw, ye, jna 10 ojHt «je v nam tod Joj TJa ouHsaotEua 10 a iac,4t6, j«ia 
itdsis, 4Ha Jiajt6 oejt v Crtc; ye, saw *jg vjd urt sotit otaea pot v uto- 
janjs tu+c ve so TJa aaorn io a jarn vet i3it. Pot ve so JHa aaTJta utv 
ot£i s*Jto, vji v naii vje v Crtc aaoj»i 10 a i+pua n th k ma *ig VEt *6, 
j na 10 sji VEt tbtis run t+cj6, j na run v geh LtM6 vje v urtia; vji ve 
aaojH 10 a soowu, urn iorta6 jnrvjt, jna ve aaojn 10 nrtsao+oi vo6 
vji a+a hji aaiae Joota+n 10 VEt oh uti jna lusrt. Jna vrs +h v+s eu 

Y3t J6 V t£M .J6 V ^^-46, VEt 33GJH 10 8 Qt£1 OrH1JHDrH6 J3rM V 1311 *46 V 

Crtc; ye, VEt urt JH6t+M6, jna stup, jna dji+s, jna irtS30t©DrH6, jna ma, 

36H 10 J0S38 V 1U8 J6 V06 fO 8+8 HJ1 83UM 10 V CrtC J6 0J8. JHa Vr» 
JH8J8 V EIL Y3t «J6 V t£H vl6 V ^^^6; JH8 V U+0J8HJS J6 V CrtC UJ6 8 Qt£1 

siroai+M-awo 10 vo6 to a+a h«ji asun 10 v Crtc; jna vrs v Crtc ssojh 

10 PEt iH +18- ItvJOtJ*. 

4. >JHa VI OED 10 IBS +H V QrWHSDJHI M V HJ.HL Y3t, JtOJ SO V UiOJaHJS 

je v Crtc, j na T3 so olso vji v jq6J3H je v Crtc 830jh 10 13a V06 to 

Urt rH83l36Jt6 JH PtJD UrH 13S «J6 +H+0U+1+ 10 JHrVJt, VrS at+M+h vJH V 83- 

sitroDrn «je v i3ii; ye, T3 so ot£i +H30UJtm jorn v i3ii, srD i+pim vjd- 
SJt€6 n u+v VEt ma, a3su»6+n rv^t6, irtn+n VEt ajos nun v H3a* jna v 
HEOja, jna vo6 to urt Trnott, jna vo6 to urt JLrtsi, J»ia vo6 to urt s+Q 

J H8 JPU01J8. H8 VtS UJ6 8 0t£1 006 POt UD4H1£DrH6 JDrH V 1311, TUH 

rvjt6 urt J8ES+H VJ3SJL66, srort+M vo6 to sisa tH H3a je VEt srort, sre 
J6 tDiBti+H VEt srasirns 10 v lot j na v H3a+; P38tn v Trnot+, jna srpjttM 
ot DJHJt je jp^oorH6, pot Ousi's s£o, to Dsa oro joota+n io v simi je 
itviP3S+, iso+m poturta 10 vji as, vrs t3i£H+« b t33+Drn »je vet s+H6; aa+M 
p+ia utv ot£i 9J+, 83006 je v tjertJODrH je v aja, joota+n 10 v u+i, jna 
net, jna aswe-itrns ue ( <36rs Ousi ptJ3 v ajna6 je qal. 

5. Jha H8 +1 0£3 1© IBS VJ1 vll3J, TJ6+H S3H V JPl+0DrH6 J6 V TrD8l PJIO- 

Jt6 je Oja, j na v irts30+ODrH6 tuk urt T3H run vjd a* v t33£H8Jt je 

Tt€ 1811, J H8 S3IH Ot V£t +H30UvJU1t, 830JH 10 8 6-4t+ SJtOPSLJ H<J6JtV3US 176 aS0 vJG JL9J. [CJ1. in. 

X &1W1 JG S lOta GtO HJ1 P£l TO. <J»i9 f3 83WQ1J0 8 UJ>6 DJH fO UJC 

J3rn x Jiejt6 jg x Crtc, jho ©eg to net jootaw 10 * gj+6 jg x iaii, xji 
fa 3*1 we net 1© 9hjoi 106 .jootaw 10 x lo6 futc fja a+H ©ten, jsa 10 i<n 

XJD iH P0t8, JOOtatH 1© X WQAQHAS- AUQ X OU36 J6 X 1911. *18 X+8 DJh'6 

HE3 UJ6 Hap^fe, j ha fa uj6 JU+Hi^a Cap ^n; j»ia fa sji n x srsajm sai 
1© <:r<; jna 1© ©rejth x nan. W© -Jidj a+a hji ©t-ihi m© to x jets je 
aa+n f j. "Itasi ocjt x Crtc, an Ta taiE'ia x jp+s- jg fj. "Itasi r»ii© tosjip; 
an fa aaitejta s srsajHi sai rm© hapj>fe; JHa x+8- fa a+a xji fa tosjip 
d«h ©o potL «iarn ft6 iaii, ot jsrn x iaii jg Hapj,, xji ta 3J>i itac x urta 
jg ©ja r'n© xj», 1© sirt x-jd n +h tas.natr'is jg x£t at©i+, jna x>ii fa dai 
iqi asH, aj. v urta jg ©ja, ot x lua jhb otepi+H^s, jna ©i x QnuHDrHe 
fu+c urt -iom to nan, saw ho ue xji fa oai taoiea xjs, see ti urt +h a£t- 

m 38H th 1+©t 1JS1tD0'i+ «J0J>iS1 XJD. ^a XrS- th X QrDJhSDJ'il vJ6 X HA4L 

vat je x ten jg x 3^6 oe-it x nan je Hapj,, »Ju>j aai+ejta n x srsDJHi 
sai 1© Hapj>fE, J»ia orHPj.'ia tosjip foit i© x fj, "Itaswa jg x foi+ otajt 
jg ©ja, 1© x u&i+DO'it jg x urta, jootatw 1© x simi *je tJeaieDrn jho 

nt«jpa8-+. CJ11J1' III. 

X urtae fu+c Jidj, * fj. Htasi, jootatii i© * fou otajt *ie ©vja, aawejta 
1© x nani tn *£t »ti+6 JH9 e+u<;j6 Lt©si * una. 

1. Hs n oed 1© 18* xji <Jl3j aaajH i© aane-it v yrta je Oja mox 
iaii, prtsi +h x l-j'ig ,46 6£tJf^3i>i, J'ia Ptvj3 ^j»i8 Ltosi oi * una. <Jho ^a6 
st * urta6 fti+c fa sieo 1© h iaii +h k Crtc me yj6 js-uai+Di +'i x s+it ue 
6£tJfJ3u, joota+n 1© f+6 oh tjorta, se+m: J>, -Jidj, fjetH at»i ojHsaotEua 
a* 3J. ps^jt «Jioj 1© a s f a "Itasi oejt y Crtc je ©ja, fa fje+n ist j><a 
©LJtm ptjo Gsja 1© a© xa6 L+M6, aafoia, J. se m© v©, K41 fa aaojH 1© 
j&uai+D 8 Crtc +h s una fti+c UJ6 +'i * aotajt6 je hapj,; ye, s una futc 
yj6 ooia ^ una je OotDr»i; ye, j'ia fa ata ajiu.6 ft6 at-ixt,j»t +h ^- yout6 
je 3ot3r»i. vl'ia aafoia, J. se rm© v©, Xe urt aai+ejta si jg « fjna6 ue x 
iaii jg o+m 408, aj> x ortst j'ig ist jg Oja. «J'ia aafoia, eput xwi, xe 
urt atoi +Hi© ajhaj*. a* x fj'i66 jg x LEDr^Ais tH x u+ia-it'i^s-; ye, Ji »e 
r»ii© y©, Xe urt +'i 0JH+G+1+, jhq joj'i x lota a+a aai+GJt xjd 81 jg ajHaj<; 
a* x ist jg f+6 urta; j'ia ua urt atoi +hi© xts ui'ia, j»ia fat ua aaojH 1© 
jsuai+D x Crtc jg Qja Lt©8i x+8 una oiso. 

2. Jna hs aafoia, <>> se r»ii© yo, dj> atjxwt, y© xji aau»i 1© x+s Crtc, 
fjG y© srptD-ihiit taiE'ia +<i ta3JDatr»i& x ojn+etit jg Y©t psxjt6? Ye, jhg 
tjg y© smoA'tm taiEHa t»i ta^JDatr'is f+6 Drts+ jna ua srpjt+a iorta6 xjo ? (Ml. III.] aSO vJG JIOJ. 177 

JhO DOtO&Jt, W6 Y SrPtDJHUt taiEHa t»i taDJDatrHS V41 fd W6 aaitCJta XEt 

SOL6 Pt»D wi? 9afoia, fa c£h<;a XEt fern; ye, fa jueoi xjd si jg e aai 
sidi, j ha xe jyoo rm© ®ja. 8afoia, xe yrt tn x Dtasi vie aEtonjs: hjc- 
Jtxaus, xet soi6 yrt titODtHEua as, x lai »je x jemesitn yrta; ye xe yrt 
jnsrtoia jaei aA x a«iha6 ue ajL, jna x ceh6 jc wi, j«ia jh ,4emEsitM aa- 
sitroDrn ata jyei xjd. slna H8 J> eso *jc y©, da atjxtjh, Wrt xe aasitvjta? 
8a?oia, <J> se rw© yo, He, xe urt h*ii. Jna jq-jh <J> esq, Wrt x aj»ia6 je 
ajL atooh, j na x ceh6 jc tji futc Jhsrtoia xjd jasi, yrt xe lost? <*> se 
rmo yo, Ye, xe yrt iosi, jna x£t soi6 ata josuna, jna xe ata sth taaaDtn 
ire. -Jna c*> se rni© yo tfji xe 8t SEea. >ha »i8 cf. eso je yo vh fy«n ors- 
a+DrH6 st xe SEea? Ye, fyji ot8ha6 ua xe 10 foi pot sJieEDrh? fy«n 
W v 006 je xet aatM iosi PtjD x ajha6 vje ajL? Ye, jhb ©iso x ceh6 je 
wi? 8af0ia, <J> ojh ui yo: 0ta h«ji da pexjt Jidj aaiae tn x yrta6 fytc 
yrtaaitejta a* x dsl m slawaA ? J»ia y*i6 fa hji 8 toit ntjp^i? Ota fa 
Hji siao x yrta6 jc ©ja, Jha da pex-Jt Jidj aaiae xjd? «Jna jootatu 10 

ft6 PEL X£t y*l6 8 DA1t CEHS tOI th ft6 T8t1. 9af0ia cJ. 8£ rhIO YO, Xjl XtS 

t6 ol it©. Jha aafoia fantan x yrta rm© Yot P8XJt6, Jha 8 DAit ceh<5 
yj6 oiso toi tH XEt f8ti», j na xe trDaia xjD»jte6, jna nsi x£t itrsi tn x 
ito j na itetn ©vja. Jna aafoia xe yrt pelpsi rmti x jna; XEtPOt xe yrt SEea. 
3. 4hq H8 aafoia, cJ. eso je yo, da atjxt-ih je x Crtc, f je y sntttiYtorit 
atn aot«ije©ja? f je y tasaea ft6 tD^<s tn Y©t 08»iiaHr*iSJ6 ? f je y 

/JOSiattJHSI XtS DA1t C£«i<; t>i YOt f8t1S ? 00 Y J0SJtSA6 PEL tH X taaJDI- 

Dr»i »je ftD f© otaEua yo? Go y© lso potyrta ytx jh a je pel, jna eto 
xts Dorin ajat t£6a tn tDrtuitit, jna xts ortnor'i tsea tn thortnorn, 10 
suna aapot Oja, 1© a ^r^a jootatw 1© x aaa6 fytc we atn ar»i tH x Dotiri 
ajat? <J> se r»ii© y© Ojh y© tDWH 1© y©isjl66 xji y fat x e^its je x Lota, 
SEtM rm© y©, tn xji a£, OrD r«ii© Da y aus^a, pot aafoia, Y©t yrtos we 
ath x yrtos ue tAcrsnj* run x pes «je x rtL ? ot ao y tDJSth 1© Y©ts<Jie6 
XJ1 y Q4h la rm© x Lota t»i xji as, j^a se, Lota, 8t yrtos we atn tAcrs 
yrtos run x pes je x rtL, jna xji fa yti sec yo? Ot rxJtyA6, Oj»i y tD- 
jq+H Y©tsjiG6 atoi aapot x itAatonri *je Ovja, ytx Y©t soi6 ptia ytx otn 
j»ia taDOts: wetn 8 taDJDatrns je oi Y©t otn; ye, 8 irtp^oi taD^Datrns «je 
oi YOt ytojanjs; ye, 8 taD^Datrns xji y we sui «n aapArns x orDj^aD^ms 
je O-ia ? *-s£ rmo y©, Ojh y t^o n 1© G^a ji xji a£ ytx 8 it©t f8ti 
j Ha otan WH86? A se r«ii© y©, Ojh y© iso n, wetM x tD-4<5 je 0«a jh- 
otEen run YOt oshianrhsje? A se rhi© yo, Ojh y Ltno je aatM s£ea tUAH 
yo we Yaia^a Y©ts-ite6 1© aaorD sra<iJois 1© x ajei? i. se rhi© y©, Y 
yti ho 41 xji a£, xji y 0JHJ1 a ssea; pot xst ojh ho djh a s£6a msai 
ft6 oetDJHis 8t ysJDi fyAi; ye, ft6 QEtDJHis Drsi a ntottPAa rniti se £t 

0UH6a PtJD OL S1EH, LtO X aira M ftD vie fOD tl W6 8tH SIOOH aA 8t P8XJt6 

to me ora io taaaD ft6 nan pt^iD XEt stH6. 178 aso vjG jioj. [cji. m. 

4. Jho He <J> esq *ie yo, da awxwi, fe u+i jh* *ie y© pat, +p y dji suna 
aapot v aet je ©ja, wew y©t ©etsjms si£Ha u+x atra jna ot 3JHJt je 
p+iL+hJS? agtota, nui u+t X96 l+h6 ijswa jojhsi yo? 89<pota, u+t xe 
hJi uswa xji y st 3rtajwt6, ye, 4he ©iso xji y 8t e+n+ je ot DJHJt je 
u+ojanjs? aafoia, 3* swxtJN, 0© y sno6 xji src j«i urn ojh we 8 iies 
i© sn act tH v o+nan *ie ©ja, u+x Eawws, u+x <J>6ro, Jha u+x ^Eora, jhb 

©1*0 01 X fOl+ ItJPJIS, T0€ ©Et3JH1S 8t GUH6a, J«t8 8t S1J1US, l+©t JHO 

fiui ? * s-e rni© y©, he, jqsjh y 3eq 8t Ot9£irt 8 urt PtJD x 89q+h+m, 

Ot SH06 XJ.1 T9 +6 8 Urt PtJ3 X 890+H+H, y 0-JH*J1 SH06 VJ1 SrC OJ"i W6 

iies +h x o+nan *ie wen, an xe dji a oesi 81, pot xe 8t x c+tawn «je x 
o+nan je x ajet. slna he a9fota, J. se rm© y©, 3* awxwn, +p y we jgs- 
nattjHsi e c£«i<5 je teti, jna +p y we pjh 1© s+h x sjk jc t9893+n ire, A 
use 8»o, Qjh y P9i so H8? fje y looi, 09ntn y©ts,4ie6 atesus a9P0t 
©ja ? Qsa y se, +p y urt ooia 1© a* ji x+s 1*3, u+x+h Y©tsjte,J6, xji y 
we atn srp+DJhit+ fnai? Xji y©t eetDJHis we a+H ouwea jna 3£a <puj>i, 
Lt© x aira je Qusi, t© u+t on i© t9893 t+6 i9iL ptJ3 xet s+H6? Qgtota, 
8t y swii *ie ina ? <J> se m© y®, tp y et hji, y 8t hji it9n£ta i© 391 
©ja. €l9fOLa, y srsi it9i£t ou+oi+, pot * otnaro je tjgh +6 »©»i ji wna, 
j na $rc j»i urn tjl hji 9irtHrt up. a9foia, A se, +€ x£t urn jDrii y© f© 
+6 Hv4i swn je j»ie+ ? * se rni© y©, Xji src jh urn +6 h*h nt9i£ta, jna J. 

1)93 XJ1 T9 DS8 nt91£t OU+Ol+, POt X 8t +6 OlOS J1 wna, J H8 T9 HOJL HJ1 

tlu«i x 1*3 Dsit an; pot src jh urn +6 h*n pesa o+nus. 

5. Jna jqjh di se m© y©, t6 ^£t urn J3rn y© xji arL 3E0 8 wo vie Tt€ 
atr^Jt, ot *ji T9UL run t+3 nrtS90+©DrH6 ? Uo rm© src jh ur»i, pot T9 

+6 HJ1 1t91£ta, J H3 X 1ft3 +6 J1 fslha XJ1 T9 3rS1 t9lJH1, Ot f9 0JHJ1 8 SE68; 

y£, gen uo rni© 01 y urtoJt6 vie woum; t9i<4Hi, t9HJHi, pot x lota ®-ia 

WL S100H M. 89f0ia, T9 &AHQAL JH ^6+IEDrH THI© Ot DJH; POt X 8t36 J6 

ortst 8t josuha-ia iorta6 xjd, j»ia T9 sjl, taxim, jna A u+t t9S9e y©; y£, 
T9 sjl, ora r»ii© 39 jna y DJt nrtiEo je x Ptoi je x it9 je up; ye, y dji 
91 j na at+no je v atja jna x uout6 «je up Pt9t+; ye, on rm© 39 jna at+n 
potL urt06 je ucrsHJS, jna y d>ii hji a f+on ae»i j«ia oesi +m© y p*t; pot 

39TOta, X 1A3 +6 J1 Wha XJ1 TOSOJGJt attHJL POtL HJ1 098 Pt©1, Ot T©»0- 

jejt a©JL »iji x urtos *jc ucrsHJs, x ses we 006 i© t)£t JHa sotn. 0! 
y urtojt6 je +H+oy+i+; y xji 8t nrpi ntu ceh l+h6 je x urtta; y xji we 
ntopjsi 1© we Hon x U£6 je ncrs^s; hjejngus we oo'i JsitE, J6 D9i 
we+n ho Djuta, Hviiu+xsu»ia+n e Djuta wl oota eput yo, Jha eti sitt 
qoi+h eput y©, an y wtt h«ji feton rm© t+6 e«j+s. 99T0ta, I se rm© y©, 
Xji x o^a DJiJta arL oot y©; ye, 4HQ +h t+6 o»i he3 T9 arL oot yo, mc +6 
x HE3 je (Dwsi; Jha +p y y+t hji T8to»i rvi© x ej+s je x ©qa D^uta, 1© x 
HE3 a* mc y et oota, agtoia, y 8t hji x D9i vie x osa Djuta. 

6. Jna 48 +p y 8t «ivJi x D9T m x osa ojuta, je tiwi pota 8t y? 9a- CJ1. m.] 8%) vJ6 JIDJ. 179 

TOIG, (J> SE rhlO YO, Xjl V 8JGI +6 VOt DJUta, JH8 Y 8t vJ6 T+6 P018; JH8 H8 TO 

qjh 89HA x+s ? Q9TOia, cJ> se rm© y©, ?©sojejt 89hj>jl x+s, +6 8 wrt, jna 8 
CAia jg x GJ€t; potass rm© yo, Xji Ty-nsojGJt +6 osa onjL PtJ3 ©*ia, jna 
Ty-iisojGJt +6 aei, orDJL pt-jd x ajei; XEtPot, +p 8 sjh at+HJL potL Q^a yrtos, 
T9 tbtohjl rm© x gj+s jg x osa DJUta, jna T9 arL pjio t+3; an tosojcjt 

Bt+MJL POtL 961 yrt06, X SE3 89Qr3,JL 8 CJ.L8 JG X 8JGI; POt T9 T8tOHJL rm© 

t+6 gj+s, jna arL pjio t+3. Jna tosojgjt a©JL xts 3rsi t9S96 m ues^e vje 

T+3; XEtPOt, POt T+6 UESJ6 T9 T9S9GJL 8JL, J6 1© L+M6 irt1£H+M rm© UCrS- 

hjs, 89+m aja rm© oi o^a yrtos. «Jh8 H8, 3* atjxtjn, <J> ysa XJ1 Y DS8 f9t 

D9, POt <J> S19Q +H X JHJt<;+ JG 3* SOI; POt 89T018, Ji TJ6 S100H rm© Y© 

iieh, xji y qjhji rt, ot tjg sioqh Joota+n 1© x or3JH83jms je Oja. Pot 
<J> jd ooia i© $190 eput x+s 3JHJt, joota+n 1© x tol+ ©tajt jg ®ja, ty+c 
+6 +h Qusi ^rs; ye, A J3 onjnaja i© suna jna usi+pj. rm© x+s i9ii x 

L+M6 Ty+C TJ6 8+H SIOQH 8J> 8t P8XJT6, QrHSrtH+M X L+M6 Ty+c 8t 1© ors. «Jhg 
X+S +6 HJ1 01. 0© Y HJ1 Sri06 XJ1 J> HO JG X96 L+H6 3ASJIP ? 99T018, 
A 1JS1+PA rm© Y©, #J1 Ji 8© HO XJ1 X96 L+H6 TUEtJG J) tf46 S100H, 8t 1t©. 

Jna T8 a© y sno6 xj/i d> ho je xet D©n+? £l9Toia, Ji se rm© y©, Xe 8t 

0E8 HOH l"H1© 39 8J. X fOLt &lft+1 J6 Oj8. a9fOl8, J> fJ6 P8S1J8 JH8 lt£8 
DJH+ 8E6, XJ1 cJ. DAI HO X96 L+M6 vJ6 3J,SJIP. 4h8 H8 J> a© HO vJ6 3J>SJtP XJ1 

xe 8t it©; pot x lota ©-ja f^L DEa x^3 3jh+pjsi rm© 39 a* ?t6 foi+ '8-i+t+i; 

JH8 X+8 +6 X "SnW1 vJ6 tJ69l£DrH TU+C +6 +H 39. JHa 30t0eJt, * SE TH1© YO, 

Xji +1 TJ6 xr& a+H t969ia rm© 39, xji x yrta6 fy+c fje a+H stooh aj. st 

P8XJt6 8t 1t©, 96H SO sl00t8+H 1© X &1W1 J6 1tvJP9S+ fU+C +6 +H 39 fU+C +6 

©iso a* x 3JH+pjsi£DrH je x S^nwi sje Oja, d. se rm© y©, Xji J. ho *ie 
3AS41P xji Tyjisojejt A dji se rm© y© ornsrtH+n xji fytc +6 1© on, +6 
it©; JHa J. se rm© y©, Xji i. ho xji ^gers Ousi dji ors; ye, x S^rn, x 
ohi+ 890J1H je x Pexjt, pu je otss, jna srts*, jna it©L. Jna 89T0ia, +1 
+6 T9 xji or3JL io ieo jy£ x s+H6 je x yrtia; ye, x s+H6 vie abm sjh f© 

S1J8P8S1L+ 89196JL JH T+6 HE3. 

7. -Jna H8 J. se rm© y®, Vji x+s +6 x otajt eput fy+c * J3 ooia; ye, 1© 
it9c rm© 3A a9ireja atjxt-in; ye, jna J6Jt+ yrn xji ayjUL +h x una; ye, 
1© it9c rm© oi, aoL oia jna Yrn, sol ajna jna Pt9; ye, A se rm© y© X 
£«;ja, j na oiso x 3+ai-£<;ja, j na x t+6w <;jHJt£DrH; xe, i© on rm© xjs Xji 
xe srsi t9um jna a aotn jojh; ye, xrs sjl x &iwi; I'anjm, oi y jh86 je 
x rtL, pot x o+nar3 je fjen +6 son ji fjna; ye, x ^rn jg Oja orsJL +h t+6 

OlOtt, +H T+6 3J.1, 3JSJS1+, 18t, JH8 803+HYrH. YE, 3J. 89irGJ8 atJXtJH, J> S8 

rm© yo, tfji x S^iwi sjl, 89T0L8 x oiott -jg x om jg oi x rtL; jhs oiso 

X 0+M JG TJGH DJI GJt+ SOH DJ>H POtL J3rM 01 X C+iatJH *J6 3JH: JH8 OISO X 
•&1W1 SJL rm© 39, YE, OHJL rm© 39 y+X 8 3J.1+ GJ+S, SEtM, 00 POtL J H8 S£ 

rm© x+s i9ii, fgurn, pot josjh y t9um v ojh +h ho y*6 tHTJt+1 x o+narD 

J6 TJ6H. *JH8 4QAH <f SE rm© YO, X &1W1 SJL, 99T018, X JOS +6 t£8 J1 X 180 aso vje jioj. [<mi. iv. 

t©i vje x 119; xetpot JGJt+ it9 jmi st+HJL hji POtL o^g Ptoi, dji 8f+©H G8H 

JHG QCS1 +H1© X PA1; YE, 8 PJ>t TUtC GJHJ1 9 GrHS+fflDGJ 9GH JH rHOyjHCJSl 

m. aafoia, jhg ta-jjDa-Jt, s foi+ Urn fJL siooh pi. «Jhg hs 3* 39ireja 

StJXtJH, cJ. S6 r"i10 Y<D, G)JH Y y+XSUHG *96 SE+M6; Y8, QJH Y IE JSAG X96 
L+H6, JHG 1tJ31l X fOl+ Isirh rHGJI YOt P91; YE, 044 Y 3 irP1 H +H X ItAG J6 
YOt fBtIS; YE, lift Y S1+I Ut&+$1 +H X y£t+H JG 0J&11+ J.IJt-11, JHG SJ1+H 
YOt f811& HJH X €£4 L+M6 JG X UrtlG, II JH YOt t+CJ6; Y£, tdtl Y Ut$+S1 +N 
$ri06+H XJ1 Y 8t 8J1Jt LirN XJH JHrXJt; Y£, Utt Y UtS+SI 14 X irtS90+©DrH 

jg Y©t stJXtJH, f© ?nai xjDSJie6, jhg g© uoo eput x foi+ ©tGJt je ©jg, 
fU£tu+L *£ TJe a+H atoi +hi© x+s Crtc, fjc+n s+h sjhoi+pag aj, x fow &iwi: 

JHG X£ G© 3t+M POtL LlftOS fU+C 8t 391 POt t91JHirHS; YE, JHG Idtt Y© UtS+S1 

+h irtn+n Y©t ajos run * not, jhg x h9g+, jhg +h y+xfoiG+H YOt srasirns 

PtJ3 XJ3? «JHG PAHn+ ©I Y XJ1 tl+t UtS+SI +H Y©t y+OJGHJS, J> 88 m© Y©, 
tfjl X96 8t X£ f© DJl 8 f+©H G8H JHG G8S1 +H1© X PJ>t, JQ8J11 X£ S19G+1+ 
tdl4H1. 

8. JHG H8 A &£ r«i10 YO, 01 YO XJ1 8t G96J>trS 1© f JIO X 6J+S JG X OSG 
DJ1J1G, Qn Y 81 PtvJD X y+OJG, JHG 3 Y 8JUt£1, JHG 1I"C HJ1 XEt rHGl9H 
L+H6; JHG 39T01G, X£t HE36 DJl 3 8U1JG 81, XJ1 X HED6 JG X UtOJG DJl HJ1 

a nnaJtG jsrn x >i£36 jg x tiers, xji « urta jg Ojg 3£ 3 psip+ig, fy+c 

SAL, X HED6 JG X ytOJG DJl HJ1 3 D+MQIG UW X HED6 vJG OJ, 1911. Pot X HE36 
«J6 X UCr& DJl 3 tt1H ih K 3S0 JG UP: JHG TH1© XJ3 Idtt J> 0tJH1 J«i +Hf<Jt+- 
ir»i» J1 DA U1 fJHG. ■JHG H8, 3A 3tJXt-4H, fyjl fJG Y 1© 8£ JG^h»1 >+»? c*. 
S£ rhl© YO, tp Y S190 JQJHS1 tl, +1 3J1Jt6 HJ1, POt X yrtG vJG ©vJG 3r&1 a 
PSIP+IG. POt fyjl DJUtG +6 X£t JDrH YO TJGtM 3J»it D91, GrL hM y«JC OGJt 
XJO, XJ1 X yqiG6 JHUt HvJl JHG G9G8t f+6 PlviO ? «JhG 39fOlG, tP 8 y^lP 
JHUt T+6 PUO, GTL f9 HJ1 DUG f+3 81? V£, JHG J1 X I8S1, tP f9 OJH, f9 
y+l G9S1tJ+ ft». «JhG H8 Ji SE rH10 YO, ^J1 X OSG DJUtG GTL 001 8P1Jt YO; 

jhg +p yo y+i fetoH rmo f+6 g»j+s f9 y+i at+n y© +hi© f+6 poig, jhg y 8t f+6 

D91; JHG f9 OrDJHGJL YO, KJ1 Y STPJt HO tJ6Hr& ySIP 10 ^HUt J3rM YO, XJ1 
Y 3£ HJI 3 G9S1tJ+G. 

9. >lHG H8 I, JlDJ, GO OrDJHG Y© +H X IJMQyjS *JG f+D f© fJL OrDJHGJG 39, 

vji y r36rtG i© g© x yrtG6 fy+c J> w_e siooh rmo y©. ^ »i9o 3* y£ je 
orsjHG rmo y© xji 39un 1© s Crtc; jhg rm© X06 f© g© hji 39um 1© * 

CrtC, <J> &190 8A y£ vJG +HG+1£DrH, SE+M, OrD JHG 3 3J11A6G rHIffl t91JHirH*, 
XJ1 Y 01SO 3£ 3 nrt1£0Jt6 s46 X P101 JG Y 1t9 JG UP. C<J"I1J* IY. 

1. -JHG H8 +1 0£3 1© 18S W\ 8P1Jt «Jl3J fJG DEG JH JHG JG S190+M rH1© ¥ 
1911 JG Y CrtC, fy+C yj6 JSUai+D1 +H S S+1+ JG 6£tJf J3U, f9 OtGEHG lt9S1S 
JHG JlGJt6, 3A IE+M JH f+6 fJHG6 JOOtG+H 1© X OtGJt JG OJG, 1© 1196AG JHG cji. v.] aso *ie .jidj. i8i 

ujc oejt * Crtc. Jna m qes i© ies xji f©sojejt a+a h*ji 83wh i© * 
Crtc to tsiJHua ue xet s+H6, urt ajiuea m© tsumns, jna urt t3S36a 

+H1©.X CrtC. >lha +1 ©ISO G£3 10 18S XJ1 f©S0J6Jt Gta 83UM 10 V CltC, XJ1 

8+a Nvji tsuvi je x£t utojaHJS, j»ia Tnai xj3sji66 aapot ©ja; <*> 33H xo6 
to lire Mfwa n +h x "ma vie x£t Tern; * sed urt tasjoua, jna x£t hed6 
tirt auua 81, xji X£t HE36 urt hji hnajta jorn xo6 je x ncrs; j»ta xrs 
xe 83QJH 1© JSuaitD x otajt J6 x Crtc tn x s-m vje 6£tJTJ3u. He <J. usa 
xji y oia rna Jts-u na xji x urta «jg ©ja u«J6 i+ajtn m© ol; xji hrn urt 
aaiuea us x "itte+us ^e j$j3ai+n xj3$ji66 isojxjt 10 tdt x urta «jg ©ja; 
•wejtxau* x ctiatJH je ©ja urt onjnaja xji xe osa ojx,4t xj3&jig6 
nojxjt vjpi, j»ta <:j+h +h P8S1+M j»ia 3*1+ it£t, ih 83T8P *jg x ujiPEt *je x $016 
ue xo6 to h+o hvji ©*ja. 

2. slha H8 tl 0E3 10 18S XJ1 TUJH »Jl3J TJ8 3E8 XE6 tJQtOL£DrH6, T3 83- 

letua Pt«i3 xj3, ve, PtvJ3 x Crtc tu+c UJ6 +h x sm «jg 6£tJTJ3U, Jha ujhi 
oejt run x 3S1 vje x t+ejt S-AarH, wi© x gji+ *ig ©tasn, x£t tjgm at»i a 
sm a+n tutc img ooia x sm je ©tasn, tu+c UJ6 +h x gjw xji u«j6 ooia 

©+83r»i, 83+H OOia 8P1Jt X 3JH fffl UJ6 SIEH 3J» X fJH8 J6 H3fOt UtX X SOta. 

»J»ia Jiaj ujhi j ha 33GJH 1© a30i£t x urta J6 ©ua rm© x Crtc futc UJ6 j&- 
uai+Di +h x €Ji+ je OtadrH, jootatn 1© x tjesiEDrh je x it©L je x urta 
tu+c tja atH »noo»i a* t+6 P8XJt6, jna jootatn 1© x sitm v4e ntvjpsst tu+c 

UvJ6 +H T+3, JOOtatM 1© X 1J&1+30H+ «J6 ^36rS OUSI, X ~&rh U6 Q«IB, T© D^a 
On 1© t3833 Tt6 1311 TtJD XEt &+H6, JH8 X fOlt OtaJt 8A fU+C f3 UJ6 00L8. 

Jna xrs +i +6 tm. Eoah. CJlUt Y. 

y urta6 je Jisj tu+c T3 ast+ejta i© x 1311 +h ©tasrn, «ioota+M 1© m oh 
tjorta. 

1. 93f0ia, u asireja atJXtJH, S3tn xji S> fje atn irtD+ua 10 on rm© 

V©, XEtPOt d. J1J311 10 JatJS VO +4 OA UMOUJ*!; Y£, 8J. 3J. OH 38L, S3tH XJ1 

+1 +6 x prtsi iad xji J» we siooh rmo v© a* x urta6 je 3* 38L, d> fjetn a+H 
toi+ orhPAHa 1© x <;r<;3<JHi »31, TJetn fja 3rc a+en^s xji A osa hji or3 r>iio 
vo; JHa 364 J. osa hji fje ors hs ji xt* 1*3, urt n hji xji x sr^sjhi »3i 
tjl a+H 0+6H 10 jnrxjt, 1© t£H +h 3<i sua; j na x iota +4 src 3rts+ fjLQtJHua 
xji J> D^a ors rmo v©. <J»ia a3toia, A tjg on, tjg+m ot£i tons j»ia src 

G36At XJ1 d> D°,a PAha XJ1 Y TJ3 fnaiG Y0tSJLC6 83P0t OvJ8, JH8 XJ1 V" TJ8 

orni+HVoa +h x &m+o£i+n je ft6 ot£S, xji <J> Dsa pj>na xji y urt aissus 

83P0t T+3; XJI Ji D^B PJ,hG XJ1 Y Urt H-11 +«i X. OPSl a*W38 XJ1 St atJXtJH 

urt +h ji 6£tJTJ3u; an ausja a x «i£3 je Oja, xji f3 fJL o+e»i 33 10 ho, 

YE, TJL Qt6H m© 33 X JOS38tM 0t£1 «M* vJG HOtH XJI XE Et JS1J8I+D1 JQJH +H 182 8S0 vJG JUW. [CJI.V. 

x we »J6 f+6 tAcrsnjs. «Jho <J> itrsi 4oota+n 10 * &i+t+i je ©*ja ty+c +6 +N 
Da, xji d. D4t 01*0 T>ie <sj+ oe4t vo; Hje-Jtxaus J) ao hji aa6At X41 da ««*j+ 
oejt vo Dsa oi-d a* x 006 «ie so Drc 4Pi+QDrH6 4ha sjto ty+c <f t46 t4a pot 
x atdxtJH 41 6£tJf,JDUi: pot aatoia, da <;j+ orD4L oe^t xjd, eput yea+n Lto 
Drc jpitODrn una sjto. 

2. £ln aatoia, i. itrsi X41 v et H«n +h 8 siei je so Drc rnaaiap 46 urt 
vot atjxtjn; A itrsi xji v fit h»ji i+pi4a riiu ma *je vot tetis; ye, * 
itrsi X41 v tje HvJi S41 vot tetis run 1+C46, 4na x een L+M6 je x urna; ve, 
<J> itrsi X41 vo a© hji yrtD+T Aari6, an X4i v ao yrtD+i x ito 4»ia x i+e+n 
Ovja, una xji v iso poturta pot x taD+Drn je vot s+H6 w+x 4>i 464H8S1+h peL 
TUtc t€ 10 orD. Pot aatoia, <*> se rmo vo, Xet a djh+ l+M6 1© on; 4ha aa- 
toia, xet +6 uri l+h ty+c +6 je Dot +Diotir»is X4H xe oi; pot aatoia, X 1AD 
+6 HvJi pet a+sirm, X41 x faeaDJt i+gjl 4ha orDJL 4Drn t+6 nail, aatoia, Ji 
a© »iji se X41 ta y+i orD 4Drn rs 4i x iad ue t+6 ayji+n +«i t+6 Dotirt i484t- 
heoi; pot aatoia x Sn+t+i tJL hji sja rm© Da X4i x+s Dsa a x oes. he 46 
i© m l+h J> a© hji ho; an x+s Drc J> ao ho, X41 x lota ©ja tjl let 1© a© 
ot L+M6 ty+c et Joota+H 1© t+6 yrta. an aatoia, x &n+t+i fJL S4a x+s Drc 
m© Da, se+H, On rni© x+s iaii, se+n, 'taxjvi v, 4ha itanet x ye je x lota, 
4Ha uoo +h t+6 iex6, tu+c et sitei: pot aatoia, x o+warD je fjen +6 41 fjna, 
4ha x $th je G-ia orDJL ru>< x pes je x rtL. -Jna aatoia, ta dji a aotN 
«i6 Oet+, 41 ^atosjuD, tu+c +6 x una *ie et potpex^t6, Da aa+n e erts+4, 8 
itjDrs, j»ia co6H ejsji, t© dji a oejtDjaoa, 4sa ornsae a* x let je x foit 
Oosi, j na at+w poil e srn, ve, aen x ^rn «ie ®«ja; 4ha ta dji oo potL,srp- 

A^m 1CH6 4 48 4Pl+ODrh6, 4h8 14D11fiDrH6 »J6 464t+ 0AH8; 4H3 X+S X41 X yrta 

dai a psip+ia ty+c sjl, fa u+i ieo hjh m x ne>i6 4Ha xs+ohjsj6 je t+6 nan; 
4Ha ta u+i ieo ri-jh t+D ajL, X4i ta De i©s x a4ha6 je bjl ty+c aAHa t+6 nan: 
4ha ta y+i ieo nj4 t+D xet +npnD+i+6, xji t+6 aeji6 De a p+ia y+x Drts+, 40- 
ota+n i© x pud, X41 ta De ho 4G0ta+n 10 x pud te i© srort t+6 lan 40- 
ota+n 1© xet +HprtD+i+6. He x Sn+t+i hojl oi l+h6; HJGJtxaus x S^rN je 
©ja srp^tJL joota+n 10 x pud, X4i ta dai ieo nj»i t+D x s+N6 «ie t+6 nan, 
X41 ta dai aui ei xet itj»is©tJDrH6, 4©ota+n 10 x net vje t+6 aai+ejtrns; 4Ha 
he aatoia, x+s +6 x 14S1+doh+ t y+c +6 +h Da. 

3. He I se r«iio v®, ^4i v Drsi taum, 44a a aotN 404H: pot x ^i+t+i 
sjl, +p v et hji aotn 4&AH, v ojnji +Ht4t+1 x o+HarD vie fjeh; xetpot oro 
4 na a ajiiA6a r»iio taumr^s, X41 v De a yjDi ptvJD vot s+H6, X41 v oe ue 
pcl «jh x l4D je Oja, to ie©4L 4ye x s+h6 je x yrtia, t© +6 dai+ 1© see 4ha 
io ouh6 ptJD oi rntAcrsHJs; ve, I se rmo vo, Qn 4ha pat hji, 4»ia le 
4SAa 464t+ s+*i, ty+c a6+i+ arL aa%4i vo, ty+c arL aA»ia v© ae»i 1© aasitro- 
DrH, ve, orD jna oo potL, jna do rm© vot 0«ja X41 v et y+i+n 10 tai44i «je 
v©t s+h6, 4 na 4HUt +H1© e orcanrHi y+x t+D 1© oan t+6 orD4HaD4His, 4Ha 
U+1H4S +1 rm© f+D x+s ae, aA qo+m +hio x yout6 ue a4H+6D; 4»ia tosojeut <ni. v.] aso vje jioj. 183 

OOJL XtS, JH8 Q31JL X OnJHQ3JH1» J6 OvJQ PtJ3 XJhSPOtL, X »£3 y+l t3- 

oaobm xji A se rnio ftD, ve, fa y+i tawDajt xji <J> we sja m© ftD, fa dji 
we airthri up, jootaw 10 x usi+30h+ jc x f 01+ &ittti, fiitc ijswjjl +h 3d. 
4hQ he 3J. aaireja at^xwn, 0© y aaiae xa6 LtM6? Qafoia, d> se rm© yo, 
Ye, J. ho xji v aaiae xjs; jho x he xji ^ ho *ji v aaiae x-J3, +6 a* x djh+- 
pj»ieDrn je x &imi futc +6 +h 33. Jna hb aaoo6 Y©t pel w sitJH orn- 
ar-WM xji, ye, ornsnum s lm6 tutc <* we sioo»«, otei +6 3J> «wt. Pot J6 
J> s^a rm© y© Pt«J3 x aaowH, sji <J> wa src aa6At xji y yrt h«ji tn x siei 
•je a+use uo Y©t awxwn, ae»i so * we pena xji 3J. aa6J>t6 we atn otJit- 
PAa. Pot <J> utsae xji y Et tn x nex6 je ncrsnjs; cl> utsae xji y £t tn 
x 18L tl+c iaa6 1© x ©wan *ie Oja; ye, J. -ut&ae xji y et 3£otn ft6 i£X6 
»itEi; d. iJtsae xji +1 we a+H sea hoh m© y© a* x uswoht je t+6 urta, 
xji id oj»i*ji loo +h otso^a iex6; naxjt art fa eett Pt*i3 xji tutc fa wl 
8*ia; nax^t wl Ta 8 ojao je irtHtu pwjs x wi 1© x upi, ot pwis xji tu+c 
+e m 1© xji fytc +6 tJH; xetpot, f+6 oots +6 urn airthri ma. -Jna fa an 
hji ayji +h rsfou U3ii6; nax^t qjh p+il+'ijs, ot JHtLtM bj+c +6 r»iQi3»i a 
tasaea wo x ©wars jc Oja; xetpot, d> se rm© y©, tf u.3 dji ors, ye, 

JH8 +1 DJt a J1 X I8S1 3E, XJ1 T3 f© +6 P+IL+ DJI t33E»i ih T+6 P+lLtHJS. 

4. «Jne «i8 3* aaire^a awxwn, J> we s^a xa6 LtM6 rm© y©, xji d. 3*1 

JUEOH Y© 1© 8 8vJHS J6 Y©t 8+01+ 1© Oja, XJI Y 3£ LOO 3LE3U& aaPOt ft3; 

xji y 3£ yoo 8put x foit otajt je 0«ia, eput tutc y we a+h tasaea. 
Jna H8 d> iwa xji y D^a a fnai, jna a sra3+s+e, j»ia sjhu; ae+ 1© a ^mtai- 
ja; p^i vie neDJHs- jna im srpjt+n; aa+n iJ3i^wi +h 01 L+H6; aa+n a+L+<5JHi 
+h oan+w x or3JHa3JHi8. je ©«ja ji 01 u.36; eso+n pot fujisojejt l+h6 y 
suna +«i haa, aoL siu+iY+ori Jha usiotri; ©iij£6 tairth+n ljmos r»ii© 0«a 
pot fUvmojejt L+H6 y a© tasae, jna sa xji y we pel, ?oi, jna cjt+it, jna 
xjh y u+i oty£6 jaena in osa yrtos; jna 3E x lota aus yo, jna oan Y©t 

08t3JH1» »1J1US, XJ1 Y 3£ J1 l£S1 8 3t01 1© Wl 88H y+X £atJfJ3, d>€r0, 

jna ^Eora, jna x tou itjpjis, f© we a+H je^t s+hs x yrtia aaojn, we+n 
Y©t «8t3J»iis sijius, aen J6 xet Q8t3Jhi& £t sn«nus t«i x otnars *je wen 

1© 00 HO 30t 81. 

5. Jna he 3j> aaireja awxwn, J> we siooh xa6 yrta6 rm© yo, Joota+M 
i© x &-\nv\ fy+c uswajl in sa; jna 3* soi arL jo^aaimt tasuis, aaoo6 je 
x josaa+h a+i^jHs jna faa ty+c y we q+cn r»ii© 3* yrta. -Jna ne, 3£ x 
ia» ue ©via wsi hjh y©, jhb rus Y©t f86J6 jna UHa6, jna n*i»i Y©t 
puos Jha frtae, j»ia 01 xji y© irsj&; Y©t y+stH Jha Y©t ctiawi, jootaw 
1© Y©t pel j»ia o^a yrtos, PtsJ3 xts uo poil J»ia pot je^t. «Jha xrs J> we 

S100N. £34H. 184 8%) vJG «J10J. [CJ1. VI. CJ11J* VI. 

1. Jna H8 +1 063 io nps sji *JtDj tairtha Ptjo s una jg Otaa^, ©put 
fj6tn 101 s nait *jg ©taarn dj»i+ l+h6 fytc ojhji a ttih, fjetH JsuattDi s 
©ta.it *ie x Crtc jootatu J6 fa fja aapot ar»i tn s una je 6etJf,mj; ve, 
fa tairt'ia 1© f+6 o»i fes ji 6etJf,mj 10 t-isi <ms,jip PtJ3 s teart€ fytc fa 
f j a "utPotDa. s»ia srs -j^a-ja s hahl rat je s ten je s <ir<;46 oejt s lan je 
•tap*. 

2. «Jna ti 089 io ibs tn s on,j»iS3,j>ii je s uhl vat ue s ten vie s <}r<M6 
oejt s nait jc *iapj>, sji Jidj aanetua ptJD sjhs, jna iso ft6 srtnt oejt wo 
s una *ie Oauo, jh s yjsi *ie s ttejt ■8-j.arH, jh s lwsi, a* s aotajt6 je s 
yttajtnjs: jna fa aaojH 10 lac s nait +h s una je 9auo, JootatH 1© s 
fott ©tajt vie ®ja, a* fytc fa fja atn ooia; jna fa aaojn 1© lac s iau 
Ltoei ot x tj^a je Oauo. 

3. «J na ti 083 io 18* sji s iait oes io m Ltoei ot s aotajt6 je s una 
fytc y*46 a* s ytta-it»ij$ sj>a. Jna se yrt ajima Ltoei ot s uiha, so sji 
fyjH fa fja pt»itDi f+6 yrto ji Oauo, fa aanetua s^s, jna itJGJta Lta ae6* 
qrtnt j«t s HOtL je x una je 9auo; jna fa oeo 10 8 sm fytc tu'6 oota 
«J3rHJ>f8. he +1 yj6 s orsir;) *ie s nait se Wa, 1© oot set uiha6, jna set 
stit6, j«ia set e+u<5<J6, ve, aen ot set soot etu«5J6, eput s hcd «je ftD f© 
prtsi irsj^i sjd; «i«ia srs ti yj6 yts s tJ»ia je -JDrhAfe. 

4. J na ti oe3 1© i8s sji fyj»i «Jt3j f>ia an 1© s stfw je -JorHAfe, ra aa- 
Qjh 1© itac s yrta *je 0«ia rm© sjs. He &eir4 fja ojih ©tei tota ru«i 
s fetis je j.iant je s stit je JDrhAte; setpot se ysa hji fetoh rm© s 
yrta6 je Jidj. hjejtsaus «Jidj tearta arc +h s &imi, tjsittn yts ©ja tH 
DAit ntet, sji ta ysa not ei ft6 S^nttti run s nant f© yrt tn s »tit; sji fa 
yqa otso otJHi sji fa 3J>1 ajni*6 sjo r»iio tauHirns; HJejtsaus, se fstasa 
set f8tis, $etn r»ii© ftD, Qatota, ya »io sji ss eti Jt3j; Jha ya ho sji se 
eti f* Htasi oe-Jt s Crtc fytc se fj&i JsuattDi tn wnt netis- je s una, 
jootatu io Y©t itjatDrn; jna ya et hui je sj. Crtc, jna ya a© hji aatae tn 
src p©ttD itjatDrh6. «Jna ne ya ho sji aaoo6 ya et hji je sa Crtc, ya ho 
sji se fjsi ho ~\m oe-it rs; jna se fj»i aattejta n s «5r«5DJHi &ai rm© 
•iapj=f8; setpot se eti hji s Cap ^n oe^t rs, He fyjn s nant fja sja sts, 
jna ytssi^a ot ft6 yrta€, jna tae*ta m, jna siti run ft3, jna o©6a sji fa 
o^a a oe&i ei m set stit, fa aaietua sjhs jna 190 ft6 <5rt»it iorta6 s sm 
fytc yj6 oota £trn. 

5. >lna ti ©80 10 ies sji fy*t fa yj6 <5rthttn stsjt, aatH yea aen yts 
SJto, ysatM Lto arc ittatoteDrn j«ia jnoytD je sot, aao©6 «6 s ytojas^s 
vie s iait f© yrt tn s stit je «JDr»iJ.f8, ti oea 1© iss fyj.t «Jt3j yj6 srs yea (Ml. VI.] aS0 *!G JIDJ. 185 

08H Urt sjto, aafoia jh ew-jue x lota Jiata r«iio m, sew, 8usja eti x» 
Jidj; xetpot t+pi n xa fja jna tasj+s, pot xe fjsi ©tei o©6 1© ta<«vjts: pot 
xe w*i at»i pelp% +»i Qdim x ©njnaajhis ue Qvja ptua x iA3 futc xe tasaea 
xa prtsi d-js^s pt«j3 m. Satota, <J> jd fa xji aaite^ta +1 rvi© y©; j>ia aa- 
toia, i. jd sjw 1© onj^a x x«n xe tairt»i i© x sm *je «J3r»iAf8, jna itac 
j 044 rm© x nan jg x sm; ye, itac rm© x,jd. Ye, se rm© xjd, -iosjii 
xe taum, x lota Gja u+i aasitjt xj». Pot aafoia, xe a© sirat ji xts 
iad xji xe De aasn^t x i+a^tit je xa nan, (pot xrs sjl x lota,) tutc t6 
G.j»iitJt+ 1© x suiyois, j Ha srw^is, J»ia on4H&w\& fine fa f«i6 ©te»i r«ii© 
f+6 iaii. 

6. he +1 oe» 1© nes xji eput >Iidj tasaea t+6 djsjs Pt«J3 x ewi je x 
lota, fa tanrtha siaaat i© x una *je JDrhAte. «Jha fa jvuta x sm aA 
j«rrx<4t ye, ve, hj. x tie fu+c +6 jn x sei. «ie x sm je -hi-HAfe. -J»ia J6 fa 
Jhuta x sm fa yj6 j»i frn©jta, j»ta fa sja 1© 8 djh, Llti y ote 1© jh tnai 
srterm je ©*ja sroLth 1© ai? «Jna x djh sja rvi© f+D, d> jd 8 HapAi, j»ia 
A ho xji xe 8-n j 4 foi+ nt«jpji vje 0*ia, pot xe eti x djh f©3 jh e^i sja 
+h 8 6+srH, xe djii tasae; xetpot, ©o ytx sa +m© 3A tes, jna <J> yti tDieti 
m© x je 3J. p©a; jna J. ho xji xs u+li a 8 au&Ta rm© aa j^a 3J. fe». 

»Jha +1 0E3 1© 188- XJ1 X 3slh ta«3ea ftD tH1© ft6 f8»; JH8 X DJH UJ6 ooia 

JsY+ouo; jna fa atoi potL at^a Jha sai, j»ia sji aapot Ji3J. 

7. >l»ia +i oeo 1© nes xji «Jldj ei at^a jna yvJ€ ptia; jna fa au$i Jdy+©- 
uo j na ft6 fes, j na fa oee umo* rm© O^ia. <Jna eput ta fja ai jna lw6 
pua, fa 8v4a rm© Jdy+ouo, J> jd >li3J, jhg ja x fj, lta&i oe^t x Crtc *ie 
©vja Lt©ei x una. «Jna aafota, i. we a+4 ooia 1© ntac x urta »je Oua 
.tarn oi x+8- nan, jootata 1© x ^nn je tjeaieDn j»ia itjpa^t; Jha * yj6 
th x+s u»ia, j na xe ma hm tasae 33, an xe oesi aa 81, j»ia i. yj6 jasi i© 
sji 3J. a«io iorta6 x+s una pot jejt. 9n aatota, J> we atn orDjnaja xji 
d) D^a irtH jojh jna itjpasj. rm© k+s nail, Ye, j«ia 1© usi+pj. jqjhsi xjs 
orhsrwH xet +Htoyw6. Jsa he <JoYi©uo, aao©6 xe fjsi pjb aa jna iso 
Da +h, xe en au»i; pot * LU6 «jh frHQJta, pot i> f*ia pesua 3^Ht a£6. Jna 
*Jidj ut+a DJHt ae6 y+x «J3Y+©uo aapot fa aaojh 1© itac m© x nan. 

8. Jha h oeD 1© ie* xji x nan a+a yjos oot ©tos- +h xet +Htoyti+6. 
Jna x yrta oeD 1© *Jidj, setM, Go; Jha olso se rm© d* srterni «Jdy+©uo, 
©o potL j na itjpas* rhi© x+& nani, »e+n, ^ai^»ii y, pot ^r& *jl x lota, 
Jq&jti y tai-i»«i, i. yti e+6ti xts nan tH 3J.H JMQJt; Ya, jhb <f. ytL hji irt"i 
da pats JHG-jt j ye. <Jna -Jidj yjm potL, J»ta olso -Jdy+ouo, JDrn x nan, 
i© aaoiet x yrta6 vje O-ia rm© xjd; jna xe urt Ptta u+x x foit Oo&i; JHa 
xe fja net ©ten rm© x^3, tnsoarc xji xe o^a hji a ©rhP^a ih erwrw, 
haxjt yrt +1 njs+ai xji jh+ sjh ©Ra sie xjd; Hje-itxaus xe ata hji jos^t- 
sj.6 xet net r»iitt xe yrt ae»ia +h ajH86 jna oesi +hi© Thd. 48, xts yj6 
ern xji x lota dai do potL m let +h x-jd. 186 aso vje Jioj. [&n. vn. 

9. «J*ifl +1 083 10 18S VJ1 S8 UJH1 POtL JHQ 830JH 10 "JtaC •i'lS 10 lUtdZl 

m© ¥ nan, joota+n 10 * si+t+1 jhq net Tutc s lota wa oteh *J3. CJlUt VII. 

V urta6 vie Jidj, jna oiso * urta6 je Jav+ouo fy+c urt aaoieta rmo ¥ 
i3it to urt +»i * una vie «J3r»iJ>f8. «Jna etso se et 08&1 +hi© it+64, 
j Ha aaitejta a* s atwo+otrs net vie ©via fu+c U«I6 +h *,J3, -joota+n 
10 v worta vie Jtsj. 

1. «Jna jqj»i, J> «Ji3J, we+n a+H onuhaja je ©via *ji <J> Dsa ieo Jsy+ouq 
j na ©o potL jna it3c sIojh rmo sta i3it, ot s i3it fo urt +h s stit je <J»rH- 

Af8, +1 083 10 18$ J 6 J> a3Q<lh 10 1t3C TH10 TW3, S8 33QJH 1© OrHUHB U+X 

3a, se+M, f© eti xe? &no6 y *ji ua dji aatae * usi+soh* vie yrn wh, 
owo ta Dsa itac rmo rs *41 x rtL D^a ie$ jue? He xe rnajtsi^a H*n x 
yrta6 tutc xe $i£o; pot xe h+© hji xji x rtL D^a 18$ .jue. «Jna xe s,ja 
etso, Ua y+t hji aatae xj. urte6, tp xe Dsa&i itviP3$A xji xt* ©tei $+1+ Dsa 
a aasitsjta +h urn ae. He xe »i+© hji xji ©via osa a© $rc 38te,Jtrs urtos, 
pot ve yrt 8 fsta-ferwa jhb e »i+pwoi i3it. «Jhq xe s,je, f© +6 ©ja, xj.1 

SJ'ia-IL HO 30t OLvlt+l+ XJH Urh 3JH J3rH X+$ 1311, 10 a30L8t rH1© XJ3 X ItffiL 

vje $rc ©tei jna sete-Jtrs LtM6? Jna se sisa potL 10 ie xet w»iae »jh 33; 
an a3foia xe ata hji. Jna cf> sisa u+x aotaws 10 asotet rmo XJ3, ye, d» 
ata aoiait usitpj, rmo xjs, $e+h: EJatoia, v ytoja jna uteri* sjHJte- 
DrH, te we y prtojiH v itjatDrn vje vot P8^^t6; ye, te »©h y ue prtojin 
x or34Ha3^hi» je Oua. 0© y hji t33j3a.it kji et pe^t Isu u*i6 atoi ei 
vie ^stos^ius aj. x fjna je Ojg ? 0© y hji t33J3a^t *J1 se yrt 01 ua m, 
f+3 Lto n yttajfus? Jna we y prtojiH so s©4 te 3jh+ 1A36 T3 asite^ta 
et P8*,4t6 ei vie v fjhae je ^et JH33+6, jhb it36rtea has Ptvi3 astM assitjta, 
36h a* ^ WHG6 je *et oh atJ'stJh ? Ye, >ma tp +1 f ja Hvii a+H pot ?t6 3»icu» 
net, j»ia f+e srt&t, jna f+6 ufi srpjt+n iortae r&, y3 D^a rHjevj+a^att we a+h 
on jp PtJ3 * pes je s .rtL, uh aspot k+s i3t+ra ue u.3, jna utwis atN 
ornsAHa 1© 8 siei je ahqus 3+6^t+ jhb yo. £l3?oia, he d> se rmo yo, ^ji 

T3 OrSJHBJL Y© 1© t31JYl; 4hQ J0SJ11 Y t31J»i1, Y OJH +H »iO UA6 +HWt+1 X 

others je ©ja. an astoia, x+s t6 hji ot: f3 W6 orsjnaja yo 1© tsuvi 

Ot T3 y+t rUtU 83S1tvlt Y© FtJ3 vlP ^ P8S vJ6 S rtL; Y8, f3 Utt 6+6+1 Y© +N 
f+6 JMQJt, 4hQ +4 f+6 P3tS JMQJt f3 y+t HvJ1 irtH <WE. 93fOta, a© Y HvJI t3- 
3J38Jt X yrt86 fy+C f3 S1£0 rhl© l3U, Se+H, XJ1 +hJ63rC J6 Y DJt 031 3A 
Or3Jha3JH1S Y DJt ItvlSUt +4 ¥ tJha. "^'iG 4QAH +1 +6 $,48, ^J1 +*iJ63. k C J6 Y 

y+t >ivii 031 3J. or3JHa3JHi£, y DJt a on *jp Ptvi3 * iw6r»t$ vie v lota. 

2. he <*> y^a vji y dsg t33J38Jt, ^.n +HJ63rc J6 x lesr^Ai* we »iji ojti 
v orsjhasjhis vie ©via, se we a+h on jp Ptvi3 ^ iw6^hs vie ^ lota, he ua (Ml. VII.] 3%) vJ6 J ID J. 187 

8d xji v urta .46 x lota TJ6 at 1 ! ejt+pj.a tn xts l+h, jhg x UarhAis fje atn 
on jp ftJD ft6 itJ6rHS, ptvja x aaown je XEt itj»isotJDr»i6 +H x una. 
•uejtxaws <*> se rm© vo, #ji m dji a Dot uutjai pot xj:> +h x a£ ue sn- 

DJh1, XJH POt VO, +P Y ta3£N +4 VOt StH6: YE, JH8 36H 30t 1JUtJ8l POt XJD 
tN XtS UP, XJN POt YO, JQSJ11 Y taiJVl, POt XEt fit 3JH+ ItJDtSJG fUtC 8t 
JOS1/JHflJG 10 X l£Dr»iJ>1S: POt +1 t6 89006 vJ6 X 1tJ8tDrh6 ,J6 XEt P8SJt6 XJI 
0069 XJD 10 t33£H +H XEt S1E1 J6 +Qhrt!"»iS; SEtPOt X lota Utt 8 3rtS+P% 
fi1© XJD, J48 110UIH SEt JQ6+S1JHS +H X IJ'iG. «JhG J1 Sn 13WG vJ6 1A3 XE 

Utt a atoi 1© aaiae +4 ft6 urta, jna 10 ho je x thortJoiHJS je XEt PEXJt6; 
j Ha 3JH+ je xjd Utt a ssea, pot x lota uti a artstpu rmo ol to 001 «jh f+6 
hed. 9n astota, J> se rni© yo, ¥ji tp y ijts+si rt Yot ytojQHjs, *ji YOt 

GE6 DJI HvJ1 aitOUHa tH X WiO, POt X l£Dr»U1S DJI 8 SJH1 HvJH YO; JH8 tP Y 
tdlJHI HJ1, XE DJI On th 8 UO f^JH YO HO HJ1, JH8 Y DJI 8 Gt6+1JG U+X n*lt 

easitroDrH; JHa +1 djl a JootQtH 10 x pats jMQJt je x lota; pot fa y+i Hv41 
srpjt yo xji y dji i+e +h YOt tHtouii+6, 1© aasitut ft6 nail. J. se rmo yo, 
he: ta iwa tJXJt srpjt xji x l£DrHJ.is 3J,1 assit.^ 01 f+e nant f© £t ooia x 
iaii je HapA, +p +1 urt us+ai xji se osa poiwi©s+h6J»iaitJHset.JDrH6, £put 
fjew fja so arc ui jna so ore hjus o+en rm© xjd je x lota x£t Gjq; ye, 
eput fje+n a+H sre 8 uit PEerta nan je x lota; ye, eput fje+n atn PEerta 
jare jejtt r^Jt HEDrn, otnatja, irn, ot nan; eput f jetH fja ol l+m6 DEa hoh 

ni© ^J3, JOOtGtM 1© X£t 8a6At6, JHG K£t PEL, Jh8 1t£t6, «J6 VJ1 fUtC fJ6 StH, 

jna fLtc +6, jna fy+c +6 10 on; fje+n a+H e+6tua a* v &imi je O-jg; fje+n 
ornertsi u+s eh<5ji6, j«ia fjetM at«i siooh rm© a* « 6Jts *jc « lota; jna 
TJ6+M x &imi ue nt«ipas+ jna * 8-i+t+i vje tjeaiEDrn, j»ta oiso 3JHt otpis: v 
o+pi je siao+M y+^ ir«6, Jha s otpi je ntactn, Jha ^ g+pi je ^ foit Gosi, 
jna v otpi je itJHSiEDr'i; ye, jna EPUt fje+n ath aai+ejta J6 ©jg 81 ue x 
una je ^atosJUD, a* x fj»«a ue x lota; fjetH at»i SE6G PtJ3 pj3+h, jhg Pt«D 

S+OHJS, JHG Ot DJHJt vJ6 8+636J6 U6 J6Jt+ 0J.H8; JH8 ^£ fJGtM ath UJ0S1 
S1tJH +H 8J1I, XJ1 X£ 3A1 »ivJ1 8 G3S1tvJ+G; fJ6+H 8iH 8t01 81 vJ6 S^G^S 1A3 

sput ud, jhg fje+n aih ojii jhg ita6rtea r»iiti hb; jhg xe tjg at»i ltjsuta 

rh1+l X£ 8t ttC +H 01 3JHJt J6 LtM6. 

3. >lhe H8 aafoia * se m© yo, Xji +p xts nan f© fje tasaea so 3JHt 
austM6 PtJD x fjha «je x lota, dsg itJHsot-is ojmtJtt 1© x ui jhg »iju«; 
fytc xe g© we: J> se rm© y© vji +p k+s a x oes, xji +p xe D^a poi +hi© 
itJhsotJDrn, ti y<ia a p£t aot uutJai pot x l£3rHJ>is xjh pot *J3. Pot 
aafoia, x itJ3+s<46 jh x lota 8t wosusaja 10 * Iedi-hais, an xe £t hji 

rH1© YO, +P Y ItJhSQtJS: POt fJ6 HJ1 X lOtG JOSHtJSlt Ht-13+SI JhG frt3lt 

aaotaa, xji +p y y+i taajt jgjhsi f+a, xji y dji rutu a aasitjta pt«J3 up 
x pes je x rtL? J^a he pot xis 006, xji y oe h«i a aasitutG, n lota fJ6 

S<4H1 T+6 EH'S-ll 10 6t6t1 3J4t J6 ft6 1311, G30l£ttM TNI© XJ3 XJI X£ 3rS1 QO 
POtL JHG OtJ. 3J.1+I+ r»i1© XtS 131l, SEtH, "faUHl Y, P©t X QMQn J6 fJ6h t6 188 8%) J6 J19J. [CJT VE 

MA J1 fJHO; JhO 'iJ1 D4H+ 8E6 TJHS X &rH vJ6 ©J8 DJL OrD +H f+6 ®lOt+; «IHfl 
f+6 OlOt+ DJl 8 X QlOt+ JG X Ohl+ 813QJ1H JG X P8XJt, PU JG Qt£S, JQUm, 

j»iq it©L, psi jg iedjhs, Drts+, jho uh srpjttii, ©y+o 1© fdt x otA6 jg f+6 
nan j Ha 10 JHSvJt *£t it£i6. 4na a3foia fa orDJL 1© taaaa *06 f© y+i a 
a>niA6a rm© t3i,i'iir»t$, Lt© pel JH f+6 hed; XEtfOt TtaiEt v x he jg x lota 
pot x iad +6 ji fj'ia xji oi djh dji tan e tayota jg x£t yrtos, joota+n 1© 

VJ1 fD+C X£ fJG a+H: +P X£ fJG a+H tACrs, X£ DJI t9T * SJl6£Dr»i JG XEt S016, 

Joota+M 1© x net j Ha aai+GJtrhs jg ^aers OtASi: J»ia +p xe ue a+H aei, xe 
dji tai x a«JD'i£Dr»i jg XEt soi6, joota+n 1© x ist jhg oJH+GEDrn je * ajei. 
hs aafoia, x+s- +6 x gj+s je x ehsjl, otA+n m© x i3ii. <JHa hs da aair&ja 
atJxtJH, pot v et da at/jxwi, JHa v ua oi 1© a aaireja, 4hq y fja 01 1© 
at+n potL yrtos fy+c et Dai pot tannins, $3+n x«n Y©t fern we a+»i 
otosit ffitana jqjhsi x yrta jg ©ja, jna $3+m xji y et e usi jhg e poih 
I3ii. 

4. he +i oed 1© nes xji fy-j'i A, «Ji3J, wa &ioo»i X36 yrta6, aaToia, x 
nan yrt toL utx 3a, aa©06 J> sja rm© xjd xji xe yrt 8 feta fetua j«ig a 
^itph-joi nan; JHa olso aaoo6 <f sja rm© xjd xji xe yrt 8 wsi Jha a 
polh nail, xe yrt Jnot+ utv aa, JHa soi 1© ie *£t fj»ia6 nun Da, xji xe dai 
oe&i Da +m© ntt6«i; an +i oed i© ib& xji x lota a+a hji srpjt xjd xji ¥6 

DSa 1£Q D3 J1 VJ1 1AD J H8 0ES1 D3 +H1© 1t+6«i. 

5. slna +i oed 1© ies xji «Jdy+©uo yj»ii jna s^a potL, JNa aaojn 1© 
it3c rm© xjd oiso. «Jna H8 x yrtae jg >lDvt©uo 8t hui oi wh, jd&Jtlfd- 
us 8 neti JG ft6 yrta6 8t i+ih +h m aso. cnut viii. 

1. Hb X3G et >( yrta6 fy+c •JDvtouo itsci rm© x i3ii f© yrt +h if una 

jg ■JDrhJ.te, se+h: <J> jo JDViouo; * jd x srn jg Otaone, to yj6 x srn je 
tDDjji, f© yj6 8 ass^harm jg Jdwba; JHa +i yj6 kji &ed *JD+«ija* t© iH- 
irtntjua x ni+n ty+c yj6 run x yoi jg x ijdIi, fy+c yje t+ih a* x p+nojt 
jg Ojq. *ha JD+hja* yj6 8 a3»JHar»ii jg Wa, t© yj6 x srn jg l3n, t© 
oed 81 jg x una jg ^atfflSJUD, f© yj6 8 a3SJ«iar»ii jg Ojhjsj, f© yj6 x srn 

JG ^06-JP, f© yJ6 SOia +41© 3<iH1 8A X TJHa6 JG T+6 atJXtJH. Jhg 83T0ia, A 
JD OISO 8 DJH JG HO SDOl tJ1+©1£Dr4 JDrM 01 X06 T© HO 33; YE, JH8 8a- 

TOia, d> tjg djh+ o+hatja6 j ha Pt^»ia6, jna j> ?jg oiso Joyj>ta Drc t+cj6 a* x 
TJha J6 dj. +>iarsit+; Hindus, eput oi v+&, * HJG^t tjg hoh Drc jg s y£6 

JG X lOta, J Ha f+6 D+S14t+6 J H8 DEtGJirS 18t. J> »J8 i. HJGJt fja hoh Drc J6 

X36 L+H6; an aatoia, d> d+sieq, pot A tjg S3H Drc jg t+6 D+sut+e jhg t+g 

DEtGJirS 18t; Y£, 3GH +H X nt<46-Jt6£Drh JG X U66 JG X+S 1311; HJG^n3US Ji 

a+a tetah da ten, pot i. yj6 ooia djh+ iad6, jna ^ yqa nji T3t; XEtPOt I >i+© (NT VIIL] mo vJ6 4104. 189 

Qrn&nvtn *36 LtM6, yji <* ma hji ho; XEtPot <J> luhi *jh taa^i+n jgjhsi 

0*10, tH X ytGJaHJS J6 3J> T8T1, 3GH rH1tl X POtL 8£ J6 XtS SJ6HL 3rHL, TytC 
♦6 +H X 1JHL Vat *J6 X t£H vie * ^^^6. J 6 J. UvJ6 SrtHttM 10 S3 8 6,Jtt H3T 

QiHfl'UO, aafoia jh ehsji vie * lota Ji3ta rm© 33 jna s-ia, «J3Yt©uo, ta- 

irtH 10 XJ.H OH T8S, POt X8 DJI1 P38 8 ThJPJI JG X lota; YE, 8 TOW 3JH, TO 
+6 8 C06H 3JH J6 ©via; POt T3 TJ6 P£S1.ia 3JHt 8£6 39006 vlG X StH6 *J6 XtS 

nail, «iha Ta t€ j»i Trno^ta, jna xe djii Tasae m tni© xj> tss jna paa t?3, 
Jha Ta dji aws x jna x* tbs; jna x austM vie * lota dji t*»i ruN x jhg 

XA T8S. 

2. *Jna ti GE3 1© ies xji A oa£a x ejts *ie x ehsji, jna tsirtna iorta6 u 

T8S. «JHa J6 J) UJ6 ©OtH XtXJt, * P8H3 X 3JH T©3 "X EViJI S48 TH1© 33, #8 

djii tasae tmo xj> tbs; jna aafoia n uj6 xts ses 3jh to tj6 atn sisotn 
rm© yo GrnsrtHtM x LtM6 vie ©via. «Jna x eh<mi sja rm© 3a, fa t6 8 tow 

DJH; TUEtPOT (J> HO T3 t6 8 TOlt 3JH, 83006 +1 y*l6 S^a 8J. JH EH^l vie ©J8. 
4Ha JQJH, A HO SJ1 X LtH6 Ty£tvJ6 T3 TJL USItPAB 8T 1T0: POT 83T0ia <J> SE 
rH1© YO, XJ1 J6 X lOTa ItCJL, 36H SO TJ6 T3 S*H1 Tt6 EHSJl 10 3E0 X36 LtH6 

3JHtPJSi rmo 33; jna xts T3 TJ6 arn, nut ms Jlsj tjl ay^n ji 3<*» tes: 
pot aaToia, T3 tjl ausi 3J.H tbs, T3 tjl ausi 33, jna 3* lj+3+h, jna 3* 

C+iatJH, J H8 3A P8^JT, J H3 3J. QtH6P006; YE, 36H 01 3J> OtHfltJa TJL T3 8US1, 

j Ha s austn je x lota tjl tjsua nun rs Joota+H 10 x urtae Tytc Ta 

S1E0. 

3. >Jna H8 tujh J3Ytoiro TJa siooh xa6 yrta6, x 1311 asojn 10 a JSivJH- 
+di, satu xet yj6 sot xjh lth y+iH^s to usi+PAa je x LtM6 TUEtvje *£ yrt 
J0+06a, j na oiso J6 x LtM6 Ty+c yrt 10 on, Joota+H 1© x &imi vie ntjpast 
Tytc yj6 +h XJ3; Hjejnaus, xst yrt sn jsrn XJ3 to lot 1© oy^isiYrn xjs, 
xji a* xet orn+n a3ej>sJ6 xe 3*1 ojc xjs +h xst yrtQ6, xji xe 3J.1 pj»Ha y+1- 
hjs J0JHS1 XJ3, xji xe 3J.1 aaite^t XJ3 1© XEt <5r<5J6, xji xe 3J.1 a srsa 
joota+h 10 x 10, j na xji xe 3*1 a sieh ot oesi +hi© nt+6H, Joota+H 1© x 

OtA3 TytC X£ 0^3 3£0 J13T, Ot ytlHJS JQJHS1 XJ3. *18 tl U«J6 X06 3JH T© 

soi i© assitJt xjs, t© yrt i©YJt6, to yrt nta ot jnutnua a* x 13m 10 

J83tHtS1Jt X 10 41 X£t 1A36 JG ItirLC, Ot J1 X 1tJ,ri6 JG X OtJ>36 »JG X 1311 

83Pot x srsje. he X36 ioYJt6 yrt irtna tn ©i x Etis jna orntu vie x nan; 
jna xts y*i6 1© JHEai XJ3 xji xe 3<j>i a sotipsi tn xei itopjDrn. Jna ti oes 

1© 18S XJ1 XE 83QJH 1© OyjSIYrH s3Yt©U0, XJ1 ^SEtaj. V£ 3J,1 3£0 Tt3 OtvJS 

Tt6 yrta6, ot oumtjatoi x yrta6 Tytc T3 D^a si3o. 

4. h& X£ Ht© HJ1 XJ1 «J3Yt©U0 OSa HO vJG X£t a36AH6. 9ri t1 0£3 1© 

18s j 6 xe aaojH n© oyjsiYrn t+d, to irtssca m lois, jna T3 s^a rmo 
*J3, O y ytoja Jna uterts sjHJtEDrH; y ioyjt6 jna Ttioottis; pot y 8t 

lEtH X P8H8£DrH6 J6 X 3JGI; POt Y Et l£tM 1TJ1S JH8 SH£t6 1© OJC X TOlt 

yrH6 «ie Ovia; y et istn iuh6 1© uterti x y£6 jg x ncrs, jna 1© attn asn 
x t8L je Ovia run Y©t T^a6, 36H 1© x rut aasitroDrn vie xts ian; ye, 190 mo vJG 4ioj. [cmi. vin. 

uji a+a Oosab se, to uj6 et iesi q+m, tujh T3 uje jaei 1© a3i+6Jt n v 
o+Man, tjg+h ho urn 10 orwrt +1 run, ©06+m xji x+s 1311 Dsa a orejtsa 
a* xet oh 6vj+»J6; ve, yji a+a T3 se, yji +p x iad D^a oro xji x gj+s je 
x+s nan D9a c©6 +«i+oy+i+; xji +6, +p x iad Dsa on xji x+s 1311 Dsa poi 
+H10 itJHSotJDrn, xe usa a tAi pot assitroDrn. 4na H8 <J> se rnio yo, #ji 
ujl arL x lota srq jg Y©t +H+oy+i+6; imi an T3 on rni© t+6 1311, aA x 

6*J>S J6 T+6 EHU16, "fdlJHI V, t91JH1, POt X Q+M8rD «JG TJ6»t +6 J1 TJH8. YE, 

yji arL T3 on a* x gj+s jg t+6 eh<;ji6, Xji A y+t on aen jd™ da i3ii, u+x 
AQum j«ia <;rsi+s +h da tjh86. Ye, j»ta A se rvi© vo, Xji +p +1 yrt hji pot 
x itst6 vie x tAcrs, to et he +»i x una, xji y usa 3gh he a 6+6+ua y+x rut 
aasitroDrn; Y41 ti U9e hji a a* Pira, J6 urt x i3ii +h x a£6 jg hoe, an 
+i ma a a* pjd+h, jhb a* usi+uhs, Jha x sota. 8n m +6 a* x it£t6 *jg 
v tAcrs xji y st siEta; he XEtPot +p y y+i qesi ei x tAcrs PtJD -iorn yo, 
xjh y+i hji x lota su t+6 TJHa, an +h t+6 pats Jho^t T3 y+i on ei jojhsi 
yo; xjh y dji a sd+ih a* pjd+h, jna a j. usi+whs, jna m, x sota; jna x 

IAD +6 SOH J1 TJH3, JOSJ11 Y t31JH1. 

5. >lH8 H8 +1 OED 10 1E8- XJ1 X 1311 Lift 30t JHOt+ U+X ^3Y+OUO, JH3 X£ 
OUa 81, $£+H: X+S 3JH arL t36Al JQJHS1 8t 106 TW+C Et <5rS1, JH8 8t LIJ.6 
lOYJt6 T03 U3 TJ6 S3U01J8. 9n «JdY+OUO &1tJC1 fOtL T+6 TJH8, JH8 0U8 

k 3*1+Jt rmo xjd, sem: y y+oja una uterts uHJtEDrn; twa tjl ȣirn 

0-11 SrC Ot£1 TOia HUH YOt TEtIS ? f LA Utl Y Y3ia YOtSJl66 rH10 T+D XJ1 

T3 3E tjg let oejt Y©, 1© aiAHa YOt A6, vji y u+i hji rHajtsuHa x yrta6 

fy+C Et S100H, JOOta+H I© X£t ItfflL? POt 83T018, TJ6 I USI+PAa JQJHS1 

YOt to? Y a© hji rnajtsuna; y se xji A tjg siooh jojh&i yot 10; 
an d> tjg Hvii, an A tjg siooh +h PEert jg YOt to, 1© Y©t o-iHajDHEDrH. 
Jna he aaTOLa, <f se rmo y©, Xji x penaEDr"! je x a3»ntroDr'i jg x+» 1311 

+6 83Q+H+M 1© 8 t£8 3A X r'ltACrS'iJS sJG YOt lOYJt6 JH8 Y©t <5r«5J6. 

6. Jha H8 +1 0£D 1© IBS, *J1 fUAh «JdY+©UO TJ8 S100H X36 yrta6, X 1311 
OtAa 81 J0JHS1 T+D, S£+H, He y3 W XJ1 X+S DJH +6 E CA18 J6 X 8J61, POt T3 

tjl LAa rmo rs; pot T3 tjl siooh jqjhsi et io. «Jna he T3 sj6 xji T3 

TJ6 HJ1 SIOOH J0JHS1 +1. Jha JOJH: T3 TJ6 t3GAia JQJHS1 8t lOYJt6, JH8 
8t <5r<5J6, J1S. 4hQ +1 OED 1© 1ES XJ1 X LOY/4t6 1ST +1 +H10 XEt TEtIS, XJ1 
YE DSa t3DJD3Jt X36 L+M6 J0JHS1 T+D. Jh8 XEt UJ6 yrH JDrM XJD T©6 HED 
y*j6 63J6trD. h8 T3 y>J6 X POtDOSI 10 J0+©6 Jdy+ouo J 4a <JLDJ, T3 83+M 

yr«i jg y dosi josirti JDrM xjd, tjg+h Drc a+6HJs 1© a© JDrM x 1311. He s 

jaUOl vJG V36 L0YJt6 UJ6 1© 0J1 0£4: JH8 YE 0J1 0£H JOOta+H 10 X£t 
JD1U+. 

7. He +1 yj6 +»t x io jg 3osae xji J6Jt+ djh t© yj6 8 ^rs jg y to, ot 
*06 to urt ju+hua 1© a Qrue, Dsa t3S36 y£<5J6 joota+w 1© x iad tu+c mb 
lEarta 1© <;r«5 xo6 to urt atoi aapot xjd 10 a sna. 

8. He +p 8 djh oa jnrsjt, jna T3 usa hji ie xji ty+c T3 a+a o, T3 uj€ C4"1. VIIL] 8%) *IG JIDJ. 191 

orniEHa je i© * <5r<;; jho x ^n j©s9©+©i,ia outfit, Jha s-ihi poil vip+sjt6 
*ji x 3Jh Dsa a atoi aapot m; Jha T9 qr<;a x sjh jootaw 10 * lo jna x 
je+a4HSJ6 fiitc Lirt atoi jqjh&i fta, jna xrs- x sjh uj6 ©nuia 10 ie *n 
fytc Td oa, ot a swn, ot a ©8&i ei ptJ3 jorn x 1911 J6 e L9P jna 8 
tjajt. «Jha x Qn ta&aea pot t+c y£<ue joota+h 10 f+6 W): 8 sghAh vie ©oia 
pot 8 ae, ot 8 sdhn je sticn, fti+c « aouri 10 e sa^H vie ©oia; Jha x+s 
+6 joota+h 1© x 10 fu+c UJ6 ©ten. He X96 et x h£36 je x a+pjtjvi 19SJ6 vie 
XEt ©oia, j na je XEt s+iejt, Joota+M 1© XEt cjiyo. «Jha x h£36 et ©+eh aj, 
x H.9PA1&: pot xe a+a hJi tjorh eput x 3Jh,it je xQ+oe f© yrt «n < 5at©sjU3; 

h9XJt a+a X£ 3J8Y©t 8P1Jt X SJhJt JG V <i+©6, an XE OLUta SEt tJQh+H J ha XEt 
3J8Y©t, JOOta+M 1© X 3J>ha6 J ha X &rtOrDS1JhSJ6 vJ6 X 1311, \H AGM SJhJtE- 

dch, rhm x t£h vie x <5r<:,J6; xe f je+n a+h j$uai+Di a* o+n Dosj>8. he x tJOh+H 
t6 xr$: 8 sshAh vie ©oia, 8 sarh vie ©oia, 8 on vie ©oia, Jha 8 ime vie 
©oia. 8 »9hn je s+ie^t, Jh jshrt «je s+iewt, jh ,46tr3 vie stiejt, Jha jh 
jhu je s+iejt. 8 S9hn vie attest dj6 9©yn 1© 8 S9hJ>h je ©oiarjha 
8XJt pot e 3J8vot vje aetit, Jha oiso pot 8 wsyot vie je^tt oj>ha vie ©t£h. 

He X J38h1 *J6 8 S9rh J6 ©Oia, UJ6 1LJ.8 X 6JLY© vi6 8 S9hAh; J ha 8 On J6 

©ota iU6 iyj>8 x 6jiy© *ie e »9rh; Jha e i+ahs vie ©oia u*j6 x ejiY© *ie xjd 
oi; Jha Jh jahrt vie s+iejt UJ6 J6 ©t£i J6 1© S9hr36; Jha Jh Aetn je »iiejt 

t)J6 J6 Qt£1 J6 POt S3hr36; J ha Jh JhlJ. UvJ6 J6 ©t£1 J6 XJ3 01. He XtS +6 X 

ejiYO xe x wsjt hrD8Jt6 vie x£t tJGh+M: 8 D+airh +6 f£p vie 8 $9hn: xEtPot, 

8 D+airh POt T8P 8 3J8Y©t J6 88tlt; J ha 8 D+8ir3 +6 8 f8P J6 8 D+airh: Jh8 
8 198 +6 X T8P vie 8 D+8ir3. He X+& t€ XEt hna^t, s'OOtatM 1© XEt tJOh+H. 

He jh Jhitrn je ©oia +6 9©yn 1© Lt9 Drairh6. 
9. He, +1 Uvi6 pot x soi irnr& i© ©ji ©Eh, 89006 xe t9S9ea XEt U£«:j6 jo- 

Ota+M 1© XEt J31U+, XEtPOt SE 8+8 Sirt H X 1911 1© tJ,n+M6, *lh8 01 DJHJt 

vie a+sirtarh»<46 Jha y+ojahjs, xji xe dj.1 ue sot J31U+; xji xe oai qji 
arht joota+n 1© x s+©is mc urt atoi aapot XJ3: XEtPOt xe a+a sirt n x 

1911 JOJh&l JlDJ Jh8 >bY+©UQ. <Jh3 X+S €9<4€tr3 89©Jh 1© QUJSIYrh J3Y+0- 
UO, SE+M: U+l Y© JhSJt 39 8 Pt© QU,JSTYrh6 fy+C d) DJl ESQ YO? He 69- 
J6trD Uvl6 8 3Jh fffl yv!6 JOSirtl +h X a96J.SJ6 vie X a^Gl, XJ1 T9 3J.1 89S1tJ+ 

XJ1 fy+c yvi6 ©^a; xetpot f9 &ja rhio Jdy+ouo, Uti y Jh$Jt x ©yjsiYrh6 
ty+c J> dji tii rhio yo? «Jha >l3Y+©uo sja rhi© f+o, Ye, +p n a joota+w 
1© x &imi je x lota, fy+c +6 +h 39; pot J. dji se hntH ty+c +6 ©vihitJtt 1© 
x S^i+t+i vie x lota. «Jhg 69J6tra sja rhi© t+d, Qgfoia, f9t +6 s+o» vihU6 
vie »+ieJt, j ha oi X96 y+i & ©+e x +p xe y+n a9hj. x j©6tsi^hs vie x ^©it93 
89+n. He «bYt©wo s^a, xe aia je tji, tyj. U3H y 39? Hoj»i xe xji 

X t<J,Cr& Y918-4L 1© HO SrC 1J311£Drh6? 99I96JS1 X6 XJ1 XEt +6 hO ©via ? 

& se rhi© y©, He: xe hojsi xji ^Et +6 e Ovia, an xe ire-isi xji i+©ojt Dot 
xjn fio. «Jha he xe fjsi u& agpot Ovia rhi© 39. Ve sjasi rhi© 39, 99- 
TOia X96 s+os vihiA6, ty+c et vi6 ©t£i yrtL, <f u+t ©te rhi© x, ?uah xe ua n 192 a^O vJG JIDJ. [cji. VIII. 

ih Mi, TEtl 1© t91£h V/JD PtJ3 39; Jh8 +1 LU€ Ohlt XJ> 096J>t W1 d> DSff a9hA X 
It© «Jha l+G+H OvJO, *W1 SB 0A1JS1 WG 006 10 a9&T+Jt 33. «Jh8 he a9?Ol0, 

pot ws ©t£i 9Ci *e DJH we X* tgyota. vIhq C9,J6tr3 SAQ rhi© Tt3, Ve se- 

JS1 X£t +6 8 1t© JHG 1+etM 0J8 ? -Jha >l3Yt©l«0 SJ3, Y8, X£t +6 8 1t© 448 

i+e+M ©ja. he 69J6tr3 sja, +6 "set sot mah urn ©ja? «Jha td JhSJta, ho. 
He G9^6tr3 s<ja rhi© m jqjh, fs hojsi *e *96 l+h6 ? «Jha f9 sja, »Jh eh<;jl 
■ml Dsa mad »io»i rm© 39. J ha 69J6tn s-ja jQ-ih, To +6 f9 vji dji on? t6 
ti x 'Srh jg ©ja ? Jha f9 sja rhi© ?t3, Ye. «Jha 69Jctr3 s,ja JOJh, Djl 

T9 SEG f+6 1911 +h X£t S+h6 ? «Jh8 «J3Y+©U0 «Jh8JtG «IH8 8J3 rh1© f+3, d> 88 
rh1© Y© f9 DJl hJ1, POt +1 +6 +31J$+at POt f+3 1© 89hJ> f+6 l)rt0. 

10. 48 69J6tr3 SJ8 rhi© X 1311, &9 XJ1 Y t93,J33,4t X96 L+H6; POt T9 SJO 

*£t +6 an urn ©ja; yji f9 sjl xji x $r»i jg ©ja dji on, an f9 djl hji 

SEG f+6 1911, J6 *0 f9 W8 ©LJt+1+ 1© 0n*lha ©J8. H8 JOV+OUO SJL AQAH 

rhi© f+3, £bfoia xe wsi ua, pot xe sejsi vji d sieo »i6 so J> wa outm 
1© or3Jha ©jg, 89006 d sjg f9 dji hji seg f+6 i9ii +h *Et s+he. «Jha * se 

rhi© Y© -J©,4h, tfjl f9 OJhJI SEG TW3 +h *£t Sth6; POt d 0JHJ1 89HJ. f t€ Drta, 

j>ia f9 fJL sja Xji ho r»iOL9'i l+h ©jh fif^tti ^ otMars je tjg«i; ^Etpot, T8 

OJH Y a S£68, J0SJ11 Y +»ifJt+1 X OtMarS JG fJCH ? tfEtPOt, Y 0JH^1 3 SEGa 
+H YOt S+H6. He (;9J6tr3 *JL JOJH T«i1© ft3, t6 M "8-rH vJG Gja S 6Jt+ 9irtHM 

Pex-Jt? viha «J3Y+©uo s^a r»ii© f+3, Ye, f9 tc « eatt 9irt«irL Fevjt jg fjen 

J Ha «JG rtL, J ha Ol LtH6 fU+C ih MM +6; f9 +6 M 89©t»i+H J ha M AhQ, M PrtSI 
J ha X L8&1; J ha f9 DJl Or3 th1© M Urtia 1© t9G93 f+6 191l; Jha f9 D«IL 1£0 
riJh ft3 X ntJhS0tJDrh6 U6 X06 f© 33196 Jh f+6 h£3; Jha X96 £t Me W1 041 

TJ6 girthri up, Jha sjicEDrh ors^L 1© hrh Ai&; V£tPOt x uto^a t93Eh J6 
vo ^£t f>ia a+h ho tsajsiDrh 3£a, jo»jh ti a k i©s+n vje m ajhae jg qal; 

POt 83fOia M 8£ Or34L XJ1 OL DJL U6 PtvJ3 X 0-IG J ha SUha 33P0t ©»ja, 4 h6 

a <;i-<;a joota+n 1© ^£t urtos. He, x£t +6 8 a-iL to+c +6 ooia 8 U3iotri aJL: 

Jha M 8JL JG ©US1 DJl LOS X 3JhG6 JG XtS 1-J310trL a«L, SJ1 01 dji a t£6a 

PtJ3 x+» usiotri a^L; « sitt+1 Jha m aja+ dji a t3-Yt©hJ>ua <qah +h +1» 

irtP-JOl P0t3: aOL 1+3 Jha <5J+h1 DJl a t3S10ta 1© +1S ItJUt Pt£3, 36h J6 119 h8 
fit Jl MiS W); Jha U9 DJl a atOI I© S14ha a9P0t ©ja, hO+H 96h 46 Ud hO h8, 

j ha we 8 am t^oruoDrh jg oi et ©tn. He x+* t^siotEDrh dji on 1© oi, 
aoL ota 4 ha yi-m, aoL ajha >iha Pt3, aoL 3£i Jha pssei, aoL m ytoja Jha m 
ncrs; >iha 3Gh ^£t djl hji so src J6 8 ?£t jg ^£t f-ia6 a usi; an oi l+hg 
dji a tssiota 1© tts irtpjoi Ft£3, 46+1+6 he, ot +h m ajat, 4ha dji a atoi 
j ha a JtEha aspot m ast jg ©u$i m ~Sr*i, jhg Oja m Pe^t, Jha * fott 
&iwi, fy+c +6 yrh 3irthri ©ja, 1© a sna joota+h 1© ^£t yrtos, vuamai me 
a ©sa ot vuamai me a 96i. 

11. He agfoia, <J> tjg siooh rhi© y© orhsrth+n m qal jg m sotin ajat 
j ha olso orhsrthTM m t^6rtJ0Drh jg m 3©tiri ajat. d »£ rhi© yo, Kji x+8. 
3otin ajat +6 t£6a 1© >ih +30tirt ajat; vji +6 ptJ3 ajL; 9Gh PtJ3 * pnsi (Mi. ix.] aso vje jloj. 193 

GJL WO UP, XJ1 ye QJH 0* HO DOt; y£t Slttm YNDHA1+M tl*y yet 8*18+6, H-l6Jt 

10 a ateaaja; yrs y tol aaor3+n simiYf©n jna tDetin, yji ye ojh ho Dot 
&d ortriDrn. 

12. he, tujh Jdv+ouo wa p+h+di *d6 urta6, v iaii aao«i»i jgjh i© a 
jsi«ih+di, JHa oiso 6d/46trD aaojH 10 iwDai. >1hq yrs ahqaq y urta6 vie 
»Jdy«duq, ot yts +€ 01 twi J» we tm. c%mj + ix. 

1. *i8 Jidj, S3W yji y urta6 *ie Jdy+ouq wa sauhsi 63J6trD, pot f3 
aawia yji -Jdy+ou© wa 001 m tn m u+m jna asssew 10 a3sitj+ f+D, 
j na saw yji T3 83©jh 10 iwDai rna-jt 8 ojHorsH^s *je m ©hi, ta oina 
t+6 D8L j na 330.1 h 10 $i3o rm© ttD, una 10 JsuaitD y urta6 vie «Jdy+©uq, 
j na 10 jqsueh LtH6 a3Yvina, ot 10 rnpoia y &©tniY©t6 aavvjna yji tutc 
•Jdymduq Tja arn. He y urta6 yji -Jidj sieo rm© 6a^6trD, urt ma a* y 
laii tena jaei; pot y oriw+oa Uvi6 ©tei, jhq T3 sieo jh *ts iw6: He €3- 
j6trD, &3M y>n ye w&i atn ieon +h yj> uih jhb gi8pi+h,j$, pot ye wsi hji 
ua rm© djh ohi+, an ye wsi ua rm© Gja; pot aafoia, f3 H06 01 yji 
lois, jhg ye ssjsi yji y* lois et Dea hoh rm© rs a* t+6 "8-iwi; «iHa ye 
S3jsi yji Ud ho yji yj, iwh iu6 e e,m sru ujh, j6 1© y s-rmt vie y am, 
pot 1© u jna 1© a3S3e y+s- 1311, yji ye dj/usi s^i yjD jojhsi rs, 1© t3eu 
rsjHai©oesi rs 81. He y+s tw6 8 iijh je yj,H jaejtsjtt, jna T3 wl 
josjtsj>6G f+6 let +h y. he J> usa yji y Dsa t3DJDa-it yji tuji J> se rm© 
y, <J> se rm© 01. slna aafoia J. se rm© v© 01, Xji yts LU6 8 snet «ig y 
jaeJts-Jtt, TUtc f3 we tea 1© ojc yts 1311, yji f3 dai attH v© +m© sra'JJO- 
Drn rni© t+d, yji f3 dai jnsrtoi v© -jaei u+y f+6 C8H6, y,n f3 dj>i ceh y© aen 
1© J6-iti8&iw assitroDrn, jootatu 1© y let je fte ojn+etit. 

2. *18 TUJH «JlDJ Wa S100H ^36 Urt86, 63J6trD 83GJH 1© 1t^D3l DOt 

jossa+mt, pot T3 y«J6 orne+Hsi Dot jna Dot *je y iet je 0«ja; jna f3 Lvi6 
oiso orne+Hsi yji Jidj jna slDY+ot-io wa 8 h«4U<; je rD, pot f3 u«6 orn- 
e+Hsi yji ye ht© y lois jna +huhis- jg f+€ feti; pot iet u«je ©ten rni© yjD 
yji ye dj.1 ho je y36 L+H6 joo^b+m i© y simi ue it«F3s+. «Jna €3^6trD 
830JH 1© JHQiat vie yjD ati+ < 5^Hii+, yji T3 dj.1 ho Dot ornsrtH+M y o+narD je 
Oja. «Jna f3 sag rm© «Jidj, fu«4i ar6 yts D3H fu+c *1dy+©uo wl siooh 
ornsrtH+M y W6rt^0DrH ,46 y aja, yji oi dji U6 PtjD y a^a, aoL y <;rsi >ina 
y rnsrsi, jhb et atoi 1© suna aapot 0«ja 1© a ^rsa Joota+M 1© yet urtos? 

«JHa H8 sJlDJ 83QJH 1© J0S18Ha y36 L+M6 rH1© ?+D, S£tM, tl +6 ©+GH fil© DJHt 

i© ho y D+sut+6 m ©ja; n-jejtyaujs ye ct tea rnajt 8 swoi orDJHa, yji 
ye dji HvJi tDieti ohi+ Joota+M 1© y lotorn -je Tt6 Lrta, fu*c f3 arL ouhi 
rm© y c+iawn vie d^ih; jootatu i© y f3a ^na a+i+sjHs tutc ye ©+e rm© fto; 194 aS0 vJG JIOJ. [CJ"1. EL 

J HO XEtPOt f9 XJI U+l fEtaH f+6 fEtl, X SED taSaeJL * USJt TOtOrh vl6 * 

urto; jna fa xji u+i hji fetan f+6 fen, 10 to +6 e+en * oteut -lotDrn je x 
urta, chw ti te q+ch rm© to 10 ho x 3+s-utt6 jg ©ja, rm+i xe ho xjs +h 
pii; j na xe V41 u+i fetan xet fern, 1© xjd +e ©+e*i x usjt lotDrn je x 
urta, rniti xe ho Hn+n ©rnsrtn+H f+6 3+$ut+6; jna xjh xe et ieoh ojti+6 aj. 
x am, j na ua aj> ro u+i aen 1© aasitroDrn. He x+s « fUJi +6 wm a* 

X C£H6 vJ6 TJl; JH8 J3Y+OUO WL &10QH 11EHI+ QrHSrtH+H 8JL, JH8 83+M t£60 

ptjs x+$ 3rtui+i+ 1© e sisi jg +3rtm+i+, jho aa+n atoi aapot x aEt je 
©ja, 1© a srsa j©ota+n 1© et urtos. Xjh +p et fern we a+H fetana, ye, 
+p ua we TEtana et TEm jgjhsi x urta, +H$03rc x.n +1 W6 hji atn pena +h 
rs, xjh u+i et »iei a ©pu, pot xjh ua dji a ornajDa; pot et urta6 u+iorn- 
ajs rs, ye, 01 et urtos u+i ornajo r&; ua dji hji a pena suius-; jho et 
lois u+i oiso ornajD r&; jna +h x+s- opu siei we dji hji aEt 1© is© n 1© 
et Oja; jna ua ma peh a ©ua tp ua ©qa ©rDjna x tjos jna x oem+H6 1© 
poi run r*, 1© ua rs PtJ3 f+6 itJ6JH$, 8n x+8- ojhji a; U9 3rsi on 
poil j na suna aapot f+3 +h t+6 ©iot+, jna +h t+6 net, jna +h ro sj/i, 
3j<«jsi+, jna aoo+HYrn, jna johju<j 1© et jemE&i+H des, xji 01 f+6 'jrtiDJHis 
Et srsi; xji T9 +6 srsi +h 01 t+6 wrtos, jna xji T9 +6 arts+pu rm© x c+iatJH 

J6 3JH, J Ha XJ1 T9 TJ6 01 18t 1© SE6 J6Jt+ 3JH XJ1 89L96-1L JH f+6 H£3, JH8 
at+MJL POtL Pt©1 391 POt t91JHirHS. 

3. Jna H8 aafoia J> se rm© ro, Xjh onjL e a^L, aen 8 sjorna bjl, fy+c 
+6 e sn+t+iv+©n bjl; xjh +e e w) xji f©sojejt qul +h f+6 »+H6, J6 1© s 
UDiotri aJL, dji oiso aj. s sn+i+iv+©n bjl; ye, f9 dji a* J6 i© L+H6 ut- 
1EH+H rm© ncrshjs; xjh +6 x n*3 tujh XEt lotwms dji a J6 e ie© je pj.t 

JH8 at+0S1OH, T©6 PLED JSJH3JL H POt J6Jt JH8 J6Jt; JH8 X-JH +6 X 1J>3 XJ1 X£ 

dji a CEHa aen i© jh jejtLE*i+n aasitroDrn, Joota+n 1© x net jna ©Jii+e+i+ 
je SEirn; T9 tjg+h sra^joua xjd Joota+n 1© f+6 u+i. Xjh i> «€ rm© yo, 
^e dji a J6 xo XEt fja a+H ho t9aj3iDrn DEa; pot xe ojhji a t98JDa joota- 
+n i© Ojo'6 «;rsi+s; jna xe ojhji aj>, sa+n XEt +6 ho Dot ortriDrn. 

4. H8 +1 GEO 1© H£& XJ1 fUJH JlDJ fJ8 D£8 JH JH8 J6 Sn90+H X96 yrt86, 

x i9ii aa©JH 1© a aot jsuh+di; an x£t yje w*t -Jhi+ohe, f© yj6 e cgp 

t©Ut JDrM XJD, 0E3 POtL JH8 »J0 rm© f+3, fUJ1 +6 X+S XJ1 X8 fJSI SJ3, 

xji djh D^a t*6 PtJ3 x aja jna a c£H<;a ptJ3 x+& aotiri i© jh +3©tin siei, 
xji x sot ©jh Hjejt a*? fuji ar6 x ^ot+nYot D9H, fy+c sjl xji Oja 

1l£S1 CJt©a+36 J HO E PLED+H SOta JH X 9S1 J6 X QEtBH J6 3aJH US1 et prtsi 

lEtjms D^a jmjt j na irtiEQ je x Pt©i je x it9 je up, jho i+e pot jejt? 
Jna xr^ U9 S9 xji xst yj6 ho us+ai ceh» xji xe Dsa i+e pot jejt. He 
Jioj sja rm© f+3, X+& +6 x l+h ty+c d> UJ6 jaei i© josileh. He U9 sa xji 
Jara a+a pot aj> x irti£0+M je x prta+an Pt©i, joota+n i© x yrta je Oja; 

JH8 XrS U9 S9, XJI a* f+6 POI, Ol 3JH0J.Ha a90£3 E LJS1 JH8 POLH 191l. 

Jna He a9fOia, J) se rm© yo, Vji +p +1 wa a+H us+ai pot slara 1© we irt- CJ1. IX.] aSO vJG JtDJ. 195 

180H jg x Ptoi njg x it9 vje up ji sji U3, xst yqa fJG a+h ho gjl, jhb v 
yrta ysa tjg a+H g*j+g, 3eo+h ©*ig 8 urt: pot fa sjg, tp xe 91, xe djii 
d©h+ a*, sl^a U9 89 sji gjl on6 rujh Dj«iOJ>'ia, ye, * ajt. fy+c fJ6 a+4 
sioo»i je a* -Jdy+owo, fy+c +6 s unotn a^L; HJGjnaus *Et y^6 8 sies 
otj^ua rmo sjh +h fy+c fa 3J/i t9ij»ii; xEtPOt x+s up a90£D 8 -itoaEorhJtt 

S1E1; 8 1J>3 1© ItgiEt 1© 391 ©via; 8 1J>3 10 ItaiEt POt *J1 JHGUS S1E1, 

fy+c fJ6 a+H sioan *jg a* rs, fu+c +6 eput * tjenviQDn jc s a^a. 

5. he +p +1 fja hji a+n pot * nun je tgajDiorH fu+c y*i6 i£a Pt*i3 v p«h- 
0£Dr»i sje * urtia, *£t osa tjg a+H ho tjertJODrn je s a^a; an m iU6 a 
tuih jg t9a-J3iDr"i i£a, fy+c dji at+n 10 ies x tjertJODrn *jg x gjg, %jg fy+c 
TJ6 a+H siogh. -Jhg H8 a9foia, tp ti urt "us+ai xji 8t prtsi n£t*iHis osa 
tjg luhi PotL jna nrtiEOH vJG v ita JG up, xe yqa tjg a+H pot jcjt 3+6,Jtjai, 

TJ6+H HO 1tai£tJ10t+ S1£1; «JH8 *rs X 1WH J6 t38,J3nDrh U98 fJG a+H Ptrs- 

itEua, jna x yrta *jg ©ja ma tjg a+H ej+a, ieg+h nrn jpjol 3n aafoia, 
n UJ6 Hvii so; an +1 UvJ6 jij+hug rm© sjh xji xe srsi ga; jhg sput gjl 

X£ 3rS1 On 10 SnOJHI; 964 XJ1 SE3 SnDJHI je fU+C U9 TJG SIOOH, flhC +6 v 

jna. «Jna epiJt Oja fja JivJ+Hi^ia vji *96 L+M6 D^a on rnio djh, aafoia, 
^j 1 ! f9 so *ji ii u^6 josnaawii ^ji djm D^a ho ornsrt'i+n x L+M6 fust-ie 
T9 fja Jivi+hiria m© ^J3; ^Etpot f9 s^'ii eh<;jl6 1© or^erts ut^ ^^d, f© 
oo6a OAh 1© agfoia je f+6 oiott. J^a xe aao-JH PtJD ^ji u>3 poil 1© ooi jh 

T+6 HE3; XEtPOt Oja OrHCrtSI L+X D^IH, J H8 3E8 HOH f»i10 HAS X TLJH J6 t9- 

GJ3iDn, fu+c fja a+H itanEta PtvJ3 s psnaEDn je x yrtia; jna xts f9 seg 

hO»i r«i1ffl XJD JOOtG+H 1© ¥£t PEL JhG tanj"iirhS, sIHQ X£t fOlt yrtOS; fWEtPOt 

fa o£e onjhGwvis rm© djh, xe fje+H prtsi itj"isot^si x prtsi or3j»iG3j'iis 
J6 1© UM6 fy+c yrt UDiotn, jhg aaor3+n J6 Ojgg, ho+h osa Ptja aei, niEstM 

\JDSJ166 ft 8 S1E1 10 J01, Ot 39+M 11ES1 +«t 8 S1E1 10 J 01 JOOtG+H 10 XEt 

y+16 jhg iu8rt6, fyjtfjt 1© g© 9ei ot 1© g© osg; xEtPot Ojg o£e r»iio xjd 

OnJhGDJ'ilS, 8P1Jt fJetH D£G UOh ThlO XJD X ll-JH JC t9GJD1Drh, XJ1 *£ DSG 

»iji g© 9ei, x i-i»irii+ x£tJ6 aa+M 8 s^or»iG g^l, fy+c yj6 jh ^ejtiEsi+n g-jl 

46 1© L+M6 -Ut1£»i+M TH1© UCrSHJS; POt vJ'i SrC X lUh J6 t9GJ31Drh OSG TJ6 

ho net, pot x yrtos jg <;rsi+s osa hji a aasitj+a, joota+n iox s+ontDo oia- 
hjs J6 Oja. 8n Oja e+a ooi jh djh, ft x HE3 »jg f+6 &r«i, (x+s aa+n x iij»i 
«jg t9aj3nDr«i fy+c yj6 i£a,) se+h, +p y y+i tgi^Hi, -ihQ fetan hji vot fetis, 
xjh y+i Ji tjg Drts+ n*j»i v©, Lt© dah ohi+ a9Q*ii»i ^rn; xstpot, tosojgjt 

T91JH1JL, J»i8 TEtaHJL 4J1 f+6 T8t1, f9 DJl TJG OLED vlH 3l*tS+ LtO DJ.H OHI+ 89- 
0J1»i "8-rh, rh1© 8 taD+DTH vJG T+6 S+H6; J 48 X36 DJl JhUt +H1© 3A t<4S1. >Ka 

Tfflsojejt y+i Tetan f+6 fsti, j»ta y+i ao +H+oy+i+, aafota, J> sy£t +h 3* t8L xji 
Ta dji hji Jhut +hi© dj> tjsi. <Jh8 H8 3j> atJ^tJH, aafoia, (f se m© VO, ^J1 

+P Y y+l f8tah YOt f8t1S, Y DJl hvJI JhUt +H1© X tJSI vJG X lota; XEtPOt YOt 
+H+0y+1+ ItOGOOJL f+O, ¥J1 f9 SJ'i8JL 88H f+6 t£L HJH YO J6 +H X PrtSI ItJGO- 

OEDrn, ye, Joota+H 1© f+6 yrta +h * iesi itvJGOQEDn, J6 iwi J6 x prtsi, 1© 196 8S0 vie JIDJ. [<M1. X. 

x jemesi+n agsitroDrh jg vot soi6; XEtPot, joota+n 10 f+6 yrta, m© x 

I8S1 GJL, J6 UJl «J6 x prtsi. 

6. «J 48 H8, 3J> atJXtJH, S9+M y9 HO X96 L+M6, J«i8 X£ Bt 1t©, W1 r» t91JH1, 
JHQ f8t8H HJ1 8t f 8t1S, XJ1 U9 ItOGOQ HvJI X lota 8t ©J8 10 1% 884 f+6 t8L 

njH rs +»i X96 f+6 sjorne orDJhaojvis- fy+c fa tj6 ©ten rm© rs; an U1 r» 
jhi/Jt t'ii© x tJSi jg Oja, fy+c +6 it9i£ta Joota+M 10 f+6 yrta. -Jha jqjh: 
Oa atjxtjn, * usa sai vot 3AH86 potyrta 10 x iA3 fy^H x lota 0-ia qeg 
X96 onjhaxj'iis rm© f+6 c+iatJh; jna d> yqa x«n v Dsa t93J3a,Jt xji x lota 
©vja otGEHa it9&i&, eput f+6 foi+ otajt, fy+c yj6 eput x ©tajt jg f+6 S-n, 
10 19c xae l+m6 m© x 1911; j»ta xo6 itgsis tin otaEHa eput x ota,it je 

f+6 &r% +H 8 OJHJt XJ1 XEtaA X 1911 3A1 HO +H fUsJ1 3JHJt 1© ISO POtyrta 1© 

f+6 Sth pot tgajDiDrn. *Jna x+s +6 x DJHJt Bput fy+c xe yrt ©ta£>ia: a3+n 
ooia j na Tt9i£ta PtJ3 x pehaEDrn «je x yrtia, Joota+H 1© x pot'uus jg Gja, 

JH J08H1 vJ6 XEt JOS98+H PEL JH8 0^8 yrtOS; +H V PrtSI 11E& 39+H UP1 1© 
C©6 QSa Ot 961; XEtPOt XE f-JC+M C06H ©S8, JH8 40SJtSA6+M J0S98+H QtEl PEL, 

8t ooia y+x 8 foit ooi+m, ye, y+x x«n foi+ ooi+n fy+c yj6 it9iEta y+x, jna 
joota+H 1©, 8 it9i£tJiot+ tgajriDrn pot src; jna xrs- xe fje a+h ooia 1© 
■s*s fou+ ooi+m j»i J08»ii ^je ^£t pel, fyj,i r*Jt6 m& t9«?-J0i x S-i+t+i je ©ja 

J»( J08H1 J6 * fEtah^S vsG "SEt f8t1S JH8 aUHaHJS vJ6 ^£t DA^ae, fyu, +P +1 

fja HsJi a+H pot "s+s, ^e »J>1 fja -J6 ot£i nt+e+us J6 X£t atJWi. Ot +>i pah; 
+«i x prtsi iie» ke yrt jh x se3 suna+M y+^ *£t atjxt44; xrs x+s foi+ goi+h 
89+m nt9i£ta Pts4D x P8ha£DrH je x yrtta potsrc J6 ysa hji f8ta*« ^£t fetis, 

39+H +•« J'ia Lt© X JIO'tDJYl JG X 041+ a9QJ1»i &?% fffl U.J6 1t91Eta; J"i8 VrS 

89+n ooia a* ^+s foi+ ooi+m, j ha otaEHa rm© x fj. Itgsif^a jg x fot+ 
ota^t sjc Ojg, i© 19c f+6 or3J'iawiis rm© x c+iatJH je 3JH, xji ke oiso 

3J>1 J'llJt +h1© f+6 US% X+8- f A "ItgSTfqa 89+M 8P1^t X Ot8Jt J6 f+6 Srh, 

fy+c ota^t yj6 pwd x penaEDrh «je x yrtia: ot +»i rxjt yrta6, a9+n y+xei 

89G+H+M J6 3E6 Ot AW JG Y9t6, 39+H 1t31Eta Pt*13 9irt'i+1+ 1© Ot 9irtH+1>, 
JOOta+M 1© f+6 POtHJU^ vJG 01 L+H6. 48 X£ Urt OtaEHa 8P1Jt X+8- D4hAf. 

99+n ooia y+x 8 foi+ ooi+m, jhg otaEHa y+x 8 foi+ ©ta+Hrns, jna ieo+m 
run xjo x fj, Htgsifsa jg x foit otajt, fy+c ooi+m, Jha ota+nrns., jna fi 
Hta^ifsa, +6 y+xsi a9o+h+n ot j'ia; xr& xe aaoro fj> Htasis pot jga% 8PUt 
x ota^t jg x S^rn, x Ohl+ 89ojih %jg x Pexjt, f© +6 y+xei a9G+H+n jg 
a£6 ot jna JG Y9t6, f© +6 pit JG ©t£s, joy+i+, JHa it©L. «J«ia xr& +1 +6. 
£ojh. 

c^iij^ x. 

1. hs J6 Ji sja ornsrt'i+H x foi+ otajt jg x+s fj, "ltaswa: XEt yrt 9JHt 
f© yrt otaEHa Jha a90£D fA Itgsis jg (Dja; j»ia +i yj6 jh jobhi jg XEt 

,JQ&9G+H PEL J Ha t91J4irhS, JhG XEt tACrSHJS 39P0t OvJ8, X£ C06+M 1© t91Jh1 en. ix.] aso ^e jloj. 197 

jhg urto tJ.crs>iJ», tJXJt xjh 1© ut+D; xetpot xe urt ooia eput x+s toi+ 
etajt, JHfl urt sjnoi+pj,a, j«io xet ©etD-ihis tin ujdi fu<n, li© x aire je x 
Ijd. He xe, eput aa+n s-JMoi+p<j,a aj> * foit Oosi, f>ie+n set oetwhis sea 
thai, aa+w n+ot Jha s-uujs- aapot ©*ja, osa hji iso run s+h, see +i urt 
u+x jatotJHS; j»ta xet urt Wi+, Josaa+n ©tei 3JH+, to urt om n+ot, j»iG j»i- 
uta +H10 x tJSi je x lota xEt ®ja. Jna «ie, da atjxtjh, <J> usa xji v D^a 
tnai Y©t$Ji66 aapot ©ja, jna at+n poil Ptoi »ai pot ta"UHir»is, xji v oe 
oiso jvwt +>n© kji W8.1; ve, f raai V©tsjie6 aen J6 * nan +h x a£6 je 
0,jic+6aajo, f© UJ6 oiso 8 f j. "Itasi eput x+s s£3 otajt tu+c <f f«ie sioo»i, 
t© eiso is© run ft3 x f j. "Itasitsa pot jejt. >ha +1 uj6 x+s &£3 Ojic+63- 
ajo 1© ?©d £atJtJD i£a 1J,X6: ve, ae«i et pexjt EatJfja i£a u>x6 *ie urn 

1/JHL H8t1 »J6 01 T3 irSJSI. h8 X36 Ota+Hr»iSJ6 Urt Ot6H 8P1Jt X+S- OJHJt, 

Wi xeta* x iaii oai wo poturta «jn x &r»t je Ovja, +1 aa+n 8 in jg f+6 
otajt, ot +1 aa+n f+6 otajt; jna x+s xji xe 3*1 iso poturta 1© f+a pot 8 ta- 

D+Dr»i *J6 XEt S+H6, XJ1 XE DJ.1 JhlJt +H1© X tJSI -16 X lota. 

2. he vts 9jLct6aaj© u«46 8 ©+n ocjt x una jc &EW3; jhb f+6 iaii f«ia 
UJ0S1 sitvJM +h woum j na javJ3t«i£Dr»i6; ye, xe fja ol ©oh j&itE: xe urt pqt 
»je oi ajHJt je u+oja«i4S: an Ojtc+eaajo uem jos<4ts<i6a 3<ti+ pel, JHa ta- 
saea x up+s je x fj> Hta^ifsa, Joota+M 1© x ?oi+ ota^t vje Oja, a+a ntac 
tanJhirNs rm© f+6 iaii. J»ia aafota, xe a+a ta-uvi; j"ia Djic+6aa^o a+a 
j&uaitD las th x una +»» f+6 a£6; xEtPot ta UJ6 ooia x it+»i» je nas, pot 
ta UJ6 x o+m je ^£U3; Jha fa a+a t£»i rna-Jt t+6 pexjt. he, x£t urt 3j»it 
aapot f+D, j na oi&o x£t urt 3jh+ 8PUturta6, an hyh urt otEUt; XEtPot, je 
t+3 xe TJ6 30t nrti+OY+fflirti+ 3£a 3j«iDr»i. he I naa hji tatrt» x D*mt; fUJi 
J> fje »ja ae srp*6. Qafoia, x sot+nv©t6 8t aapot y©; +p t u+i t,4&i xjd 
n dji a 1© Y©t oh aasitroDrn. 

3. >lna H8 +i o£3 1© nes xji fU4H Jioj fja sja xa6 urta6 rm© XJ3, ta 
sitjci PotL f+6 fjna r«ii© XJ3 Jha one u+x 8 3J.1+ ej+s, se+h, He +6 x wi 1© 
taiJHi, pot x a£ je »jie£Dr»i atojL hi; ye, jna x gj+& vje x lota, a* x 38L 
je £«i<!4L6, arL aaotEt +i rnio ot »i£DrH6: ye, arL aaoiEt +i, xji xe oe ue 
©ua u.a+n6 je ©t£i <;j+; ye, JHa fa an sena xa6 oua u>a+M6 J3rn oi f+6 
nam, ye, aen 1© xjd xji et sojuta jatoa HvJH x pes m x rtL; fUEtPot xe 
TJe on rvi© r». J ha xe et 3Ea "ioh rnio rs +h heh irtae, xji ua de najt- 
suna, xji ua ojhji rt; JHa x+» aao©6 je et aa+n uj«iajtJt6 +«i 8 smew 
uina; XEtPot, ua et xrs nit peerta, pot ua fje xa6 ©ua u»a+H6 aaoieta 
rm© r» +»i oi netis^ je et e+HYrta. Pot aatota, eH<5Ji6 et aaoiet+n +1 nio 
DJH+ 41 x+s ud +4 et una; JHa x+s +6 pot x irtirs je itanet+H x fern *jg 
x c+iatJH je OAh 1© tasae f+6 urta ji x uo ue f+6 on+H +4 f+6 ©iot+. Jna 
»i8 ua o«ii+ uei 1© tat x s-i+psi H+©e aaoieta m© r& a* x aeL *i6 eH«;ji6, je 
T+6 on+«: pot x i*3 onjL, ua ho hji te »©h. U^a no Oja xji +1 3<ii a +«i 
3* ee; an ui +i a s©HJt ot teut +h +1 <* u+t tasj+s. Jna +1 dji a aea hon 198 aso yie jioj. [en. x. 

wo srsi jna fot+ sjh, a* x sbl jc eH«;ji6, ji x 1*3 *ie f+6 on+M, xji v 

l)rt06 J6 8t P8XJt6 38 8 PSIP+ia, JOOta+H 10 XJ1 fU+C X8 fJ6 S10GH QrHSrtH- 

m f+3, fu+c LJ6 joota+H 10 x si+t+1 *je it*iP9&+ fu+c UJ6 +h xjs. 

4. «JHa H8 3J> StJXtJH, <J> U+D PtJ3 X +H30&1 18t1 vJ6 3J> f8t1, Y8, U+X Gt£1 

4H6A91+, 9en rm© ien xji v usa feton rni© 3i, urta6, jna oesi «ip Y©t s+H6, 
jha hji itootjsi+nei x ae *je Y©t tarwrw; an xji v ma tnai Y©t8vJi66 

89P0t X lOta, «4ha 001 *JH f+6 fOl+ H83, JH8 UJC JH8 Ite 0rH1+HY+©rL+, *J1 V 

38 hji a wnM j a re xji fu+c y ojh aet, JHa xrs a ua a* x foi+ &i+t+i, 
aaoro+n fnai, 390, sras+sre, 18DJH1, pu je ire j Ha 01 UH srp^ttH; fjetw 
P8L *jh x lota; fje+n 8 foi xji y oji t9$9e 9irtnn up; fje+n x ire je 0ja 
oiye6 +h vot fetis, xji r 38 a wwa n ji x iesi ae, jna jvut +hi© f+6 
tJ»i: jhq 38 x lota otjm rm© v© tauhirns, xji v 38 hji at+H aen f+6 tei. 
run vo, xji y 38 h*ji a aena asn aj, x ceH6 «je wi»; xji v 38 »i«n srpjt x 
SJorna ajL. «Jha «Ji3J sieo wh* sot yrta6 m© x nan, fy+c et h*ii t+in +»i 
x+s aso. 

5. «Jha +1 083 1© 18& 8P1Jt f9 Tsia 388 JH JH8 «J6 S190+M r«i1© X 1911, 3JH+ 

je XJ3 a+a agige vJH f+6 urta6, j na 890JH i© t9i^hi jna 1© srtc X sot+n- 
Y©t6; an x sot ien je xjs yrt a96Atrs xji xe 3J>1 a9&it*J+ »Ji3j jsa «J3Y+o- 
uo; pot xe yrt j«ott u+x Jldj, 89006 je x Tiehh^ ue f+6 yrta6 rm© 69^6- 
trs; Jha xe oi»o saq xji Jsy+ouo fja ua rvi© x^3, jna fja tgeAia jqj»i$i 
xet to, JHa oiso jqjhsi xet ioyji6 j«ia ^^46. Jna xe yrt olso jnott u+x 
«Jl3j Jha «J3Y+ouo: j Ha 89006 xe fja usitpja so nie'iit jojhsi xet u+oja- 
hjs, xe soi 1© isi xjd jue nt+e+tt. 8n +1 oes 1© nes xji xe ata wi; an 
xe iso xjs j^a asna x<43 y+x sitjn oota6, j»ia 1^0 xjs 89P0t x C9P ^rs ue x 
una. J»ia x i9ii UJH1 potL jna utih^si jqjhsi xjs, iJ&wj>tn xji xe fja 
t9ej>ia jqjh&i x 10, 4h& xet lOYJte j«ia ^^^6 vie x w^a, jna oi&o je 01 x 
I9ii xji yrt +h x una; j»ia oiso usi+pj>a xji xet u^e an urn ©ja, j»»a xji 
f9 Dsa sj^a f+6 ^rn jsrn x 1911, an f9 Dsa HvJi see xjs; JHa 3jh+ src l+H6 
a+a x i9ii usi+pa jqj»isi >Ji3J j na -Jsy+ouo. he x+s UJ6 ar»i a9pot x Cap 
^n vje x una. -4na +i oes 1© ie& xji 69J6trs u^6 JsuntDi 41 x urta6 fu+c 
fja a+H siooh; jhb f9 oiso h+o ornsrtH+M x auhanjs je x 3*«ia6 fytc T9 
fja oo6a J3rn x i9ii a* f+6 w+n urta6; Jha f+6 sot 89qjh i© a fjtoa n, 
najt e oj'iDrs'i^s je f+6 oh 0+11; Ye, f9 890j«t 1© a Jhsrtoia jaei aj> x 
ieh6 vje ui. 

6. «Jha +1 oes 1© les xji f9 89gjh 1© on rvi© x 1911, se+n: Qgfoia, J> 

J3 Q+I1+, JH8 X96 3JH 8t S1J1US 89P0t (BvJ8. Jha f9 89QJ»i 1© 1L98 POt 

XJ3, PtvJ3 xji 1J.3 potL; an xe t9ej>ta f+3, se+n: 8ti xe oiso irsj»i u+x x 

8J61? JhO Xe $1+1 n*J»i f+3, J Ha 08S1 f+3 81 PtJ3 J3rM XJ3, J na OISO 01 
X06 fO 891968 +H X Urt86 fU+C fJ8 8+H S100H 8J> Jl3J JHa J3Y+0U0; JH8 XE 
08S1 XJ3 81, JH8 SJH1 3JH 1© Q8&1 S10H6 J1 XJ3. «JHa X8 8t01 Xet UA66 JHfl 

c+tatJH iso^xjt, JHa fosojejt 89t9ea, ot fja a+H 101 1© 89t96 +h x una C41. X] mO vJG 4104. 199 

*i€ ©JO, X£ QO€9 XJ1 X£ D°a 3 QBS1 +H10 V PAt; J*iG XE OtSO 8t01 POtL XEt 
t/40rt86 fll+C OrH1£«ifl X fOlt &OtmYfflt6, JH8 08&1 XJD +H10 X PAt OlSO, XJ1 

xe dai a artha jhq aasit«j+a a a PAt. 

7. Jna M oed 1© les wi xe iso <Jim jna «4dy+©uq, jhg cmta xjd potL 1© 
v 1L£» J6 Detirtan, xji xe dai ymjs * as&itroor 1 ! je xo6 f© urt orns+ODa 

84 PAt. -JhG TUJ»i «J3Y+©UO SO * 1EH6 J6 X U+DtH JH8 CtiatJh f© yrt Qr»i- 
SWDDM +H X PAt, T3 OlSO UvJ6 1EH8; J ha f3 SJ8 rhl© «4lDJ, f8 QJH D3 UtlHJS 
¥♦» OP^l 8,3H ? fotPOt W\ rS S1tJC POtL 8t fJ4a6, JHG JQS,JtSA6 X 18t U6 

CKja ty+c +6 +h r&, j He see xjd Pt«iD x piedc. 8n Jidj sja rm© m, K 
&imi orH&it£hJL 33 x-n A or»i hji sitjc potL dah fjna; pot aatoia * Lota 
tasaejL xjd n rni© ms,up, +h oiott; jhg fa arL srpjt xji xe de a© x+s- 
l+h, ©t xji v naii de a© x+s- l+h rm© xjd, jootatu 1© x fsta^js *ie XEt 
T8tis, xji x srsDJhis ty+c ta dji Josjt8A6 ruh xjd +h f+6 tEL, ȣ a srsi; 
jna x aira je x tnosjhi dji su^a J6 e ytiws jqjhsi xjd, ye, jhq otA 

DA1+I+ -JS4HS1 W5 J1 X L£&1 8£. he -JDYtOUQ S-J8 rH1© JlDJ, 8af0ia, UtfJlS 

xe utt am r& ©w>? «J»ia «Jiw sja, a ti JootatH 1© x utt je ¥ lota. 
Qri aatoia, et yrto +6 hji pth+Di; xEtPOt xe artH rs «i^n. 

8. he +1 qed i© ie& vji fyjH x a»jat6 -le xo6 t© f ja at»i qesi +hi© x PAt urt 
orH»*©sa, una ©iso x t^orta6 ty+c urt obsi th ytx xj3, x Cap ^m jg x una 
OE3 j na s^isa aapot 4i3J jna 4dv+©uo, J6 xe yrt aena; j^a ta&Doi xjd ytx 
Tt6 fjna ru»i x£t caos, j»ia s^a rm© xja, fiput fyji v fje san, y+i v itac 
jojh rm© x+* lant, xji xe d«ji a qe&i +hi© e ieo vje PAt jna at+D&ion? 
flatoia, y *a xji y uq hji net 1© see xoe to tjb atn oesi +»ii© x PAt; 
HdXJt we ©ja S£ea xj», aao©6 xe yrt ue xa pel. 4hq x <3r<5SDoi xjd nIqjh 
run x£t caos-, jna jsoi, fiui &£ y pot Y©tsjie6? He x+s ^m yj6 sput 
x ota-it j na pel je hatot f© sit© O+aarn. «Jna +i oej 1© hb» xji *Jl3j j»i8 
Javtouo JH*«Jta fiD nrL+n; una ta s^oi xjd jojh, jna aai+ejta xjo i© x 
vJPt»Jt6 i© a ©8S1 +hi© ntt6H. Jna tyj»i xe fja a+H oesi +hi© nt+6H Lta a£6, 
X£t oed ojht ioY^t6, jna srsje, j Ha ntasi*, una iac-it6, to yrt jc x itopjDrn 
je hatot: jna x£ oeo tn r*ii© x ntt6H 1© sa xjd, jna xe oy^siYrna xjd >iaei 
04H+ yrta6; an xe JHSJta xj» nrL+n. «Jna n oed 1© tes xji x ^rs sisa aa- 
pot xjd, jna 8.jg, fUA a© y hji JHSJt x yrta6 je x+s nan? ho y hji xji 
d> we net 1© aai+ejt y n rm© x ple36? Jna ta orajnaja x-43 1© siao; 
an xe JHS<4*a nrLtM. 

9. Jna +1 oed 1© iES xji xe aaietua JHa yjm XEt y£6, an oed jqjh jh x 
DJto; jna x ^rs olso sdoi xjd jojh j>i x£t cao». <Jha djh+ oed potL olso, 

JHfl »D01 XJD„ &E+H, Utl Y S1JH8 J0J4 Jha ^n XtS 1311, Jh8 OrHB-lD Bt 10? 

tf y T4G »re ot£i let, fyA a© y h-ii aai+e^t Y©tsjte6? >i»ia DJht src L+H6 
e+ax£S£ rHi© xjd, njo+h XEt 13L hjn xjd, j»ia »i+i+m hjh xjd, jhb S£tH, 
fe dji ya wo tyjh ya et ajDa? «Jna djh+ src L+M6, ye, 01 DJ»ut je src 
l*m« ata xe &£ r»ti© xjd; jna xr& xe ata djo xjd, pot DJHt a£6. 4na xe ata 200 a%) vje J13J. [c>n. x. 

y+XfOia P©8 PtJD XJD XJ1 XE DJ>1 frMQJt, JH8 UOUt PtJD XJD, YJ1 XE 3J.1 

Lrtsi; j ha xe oiso ata ieo PtJD «J3 X£t oiox6, xji xe yrt heojb; jna xrs 
xe yrt aena y+x stkjm oota6, jna ornpAHa +h TH6H. 

10. Jna n oed i© nes eput xe fja xrs srpjta pot djh+ a£6, (jna n yj6 

JH X 1UJIPL 8£, +H X 1JHL DrHL, +H X 1JHL Y3t JG X t£H JG X ^^^6 OGJt X 

1311 JG hap*,) xji x Cap ^rs ocjt x una jg vbrHAfe, jna djh+ jg XEt i3CJt6 
j Ha XEt Lovjt6, yjvi +h rw© x "it+6H fy£t Jidj jna «Jdy+©uo urt aena y+x 
oota6, jna x Cap <3r<; sisa aapot xjd, jna sdoi xjd jojh, jna sja rm© xjd, 
+p y fJG x net jg Gja, aai+ejt Y©tS/jiG6 PtJD X36 ajna6, jna xjh ya y+i 
aatae xji x lota uti assitjt xts nan jootatu 10 Y©tyrta6. «Jna w oed 1© 

18S XJ1 XE OL yjHI POtL JH8 SDOI XJD, S£+H X S£D yrt86, 3GH rmtl X I8S1J 

j na tyjn x iesi f«ia siogh rm© xjd, x net jg ®ja yj6 run «Jidj jna .Jdyio- 
wo, jhg xe to6 jhg sisg run xst pai; jhg nIidj oua, se+m, fs uh dji ya 
srpjt sa6 ot£i jpi+oorH6, Lota? O lota, ote rs stwml jootGtM 1© et 
pel fy+c +6 tn Qt+si, 3gh rm© Gai+GJtrns: jhg xe at£© x oota6 um fytc ^e 
urt aena; j na tyjH ^ nan so sts, ^e aaojn i© pia, pot * pat yje aa&itroDrh 
fja ora run xja. 

11. -J H8 ¥\ OED 1© 18» VJ1 SO Qt£1 yj6 ^£t P3t, KJ1 X£ PJl 1© V rtL, JH9 

a+a HvJi raiEH * eut aot vje ^ ntt6H; jna ■» rtL dso sai+ii, jna x yoi6 je * 
nt+6H yrt t^m +h iueh, so xji ^e pji 1© h rtL; jna ^ Cap ^rs, jna « iOYJt6, 
j na itasis, jna iacjt6, f© S301 run Ji3J jna JoYtouo, yrt sieh a* x foi 
xEtje. «Jna sltaj j na •Jdy+©ljo oed potL ei je x nt+6H, jna xe yrt h*ii rrn; 
pot x lota fja otJHi-ia rm© xjs net, jootaw i© VEt pel fytc yj6 tn Ousi. 
Jna xe &it£iy£ oed potL m je s it+6H; jna xe yrt iosi PtJ3 ^Et ajna6; jho 
x it+en fja poih 1© v rtL, jna jejtt soi f© yrt +h x yoi6 XEtue, sse n yrt 
■Jloj jna Jdyiouo, yrt sieh: jna xe sit£iy£ oed potL +hi© x s+it. he x 
nani fje+n f rta 8 ot£i H-it6, oed trn+H isojxjt a* Drti+i+©a6, 1© ho x o©6 je 
ti; 4 na tyjH xe so -Jidj jna Jdy+ouo orD+n potL ei je x ntt6H, jna x yot6 
XEtje fja polh 1© x rtL, xe yrt sitro ytx ot£i pat, jna pua PtJD x itJ6jns 

J6 JlDJ JHG slDYtfflUO, 36H J6 8 001 PL3JL U+X Trt YrM PtJD 10 UrH6; J He 

xrs xe a+a pia PtJD x itJ6JHS m Jidj jna JDYtouo. 

12. Jna ti oed 1© i8s xji Jidj jna Jdyiouo yrt on^ne-ia 1© aaneti ei 
je xji s+i+; JHa xe a3i8tua, jna oed 81 36H +hi© x una je ^AarD: jhg aa- 

TOLG, XEt XE P8H8 01 X 1311 fffl fja a318t1J8 81 J6 X UH8 J6 «JDrHAf8, f© U& 

a+H 08S1 81 jna siona, 83006 xe asisea +h x yrta6 je Jldj. Jna xe t3- 
i£ua rm© xjd 01 xji fja fjina rm© x£t yj>e€ jna ctiat-in, jna oiso orn- 

SrtH+H X-4DS4166, JH8 J6 XEt 18t J6 831+e-ltrHS. «JHa OISO 63J6trD IE StO 41 

$*arD, y+x 8 artn+n P36Jt, ty+c y«46 ooea a* x ot£i it+a+©t£DrH6 je t+6 
DJ.H8, jh joeHi je f+6 y+0-i8HJS, pot f3 sno6a xji Jldj jna <JDYtouo yrt 
ho Dot; jna f3 sno6a xji xe fja a+H sieh a* x 006 je ft6 +H+oyti+. «Jne 

X+S Ot£1 StH, JHG f+6 DJHt rXJt S+H6, 8+8 fJtO n f+6 DAH8 rH1tl t1 8t8 aaora C41. X.] 8%) vie >I19J. 201 

josaa+M sot, uem ho aai+e-itrns; xfitpot fa aaoJH 10 a sootci y+x 8 artH- 
m fdi. he fUJH fa ma sji Jisj jhq >bv+©i!io yrt +h x una vie S^an, 
f+6 fsti aaojn 10 ieo ort^s; j'ia fa sjhi 8 oasas +3aa+,m+ m© *J3, aa6j,t+n 
*J3 10 ors rm© t+3. 

13. «J4a +1 083 10 ies *ji xe yjm +3aa+m+, oa£+n * sjsjs fu+c fa f»ia 
SJhi rhio ^3; JHa ^8 U-JH1 +h m© x fes m© GaJ6tro; Jha ve pena f+3 
nj»i f+6 a^a s+o, aa+n 6Jt+ 10 y+x 8 artn+n pae^it; j»ia f+6 3j,ha ©iso uu6 
josaa+n sot aao©6 -je f+6 +h+ou+i+6; jna fUJH fa so >U3, fa sitjci potL f+6 
fjna, j na aasoi xjs sji xe usa fai f+3. 

14. «Jha +1 083 10 nes ^ji -Jlsj s*ia rmo f+3, ieo+h f+3 a* * fjna, Qaiae- 
j»i xa +h x let je OtJ>si rhio sjieeDrN? -Jha fa j»isjta jna s-ja, Ye, J> 
aaiae ©1 * urtae xji xs fjsi 101. -Jne <Ji3j s-ia, <Jp xe aatae-isi +h s ta- 
ajsiorh je Ousi, *8 o-jhsi a faia. >lna fa s^a, Ye, <J> aaiae 4oota+M 10 
x* yrta6. «Jna *jh «Ji3j otia r»ii© s lota, se+m, lota et Qja, we srts+ 

JH X+S 3J»l, JH8 f3l f+3 JOOta+H 1© f+6 PEL fU+C +6 +»i G)US1. Jha flU»i «Jl3J 

fja s-ja "836 urta6, 6a-i6tr3 ian hjh f+6 pai, -Jha aaojH 1© yoo; ahq x+s 
iW6 ar>i 1© x ©t£i JSUH+D3JH1 vie 01 x nan; jna x Hviws vie x+s y^m potL 
Lt©8i 01 x una -J6 &j>ar3. J^a «Ji3J ajTU6a 6a*i6tr3 m© x lota; >i»ia fa 
aaojH PtJ3 *4i 1*3 potL 1© ntac rm© ^ iaii. Jna «Ji3j ^suai+Di 8 Crtc +h 
y una je "8-j.ar3, jna OvjnsaotEua ntasis j»ia iac,4t6 +h k u^a, 10 ajTU6 
rhi© v lota fosojejt yrt aa6J=trs 1© a ajn*6a. 

15. «J4a +1 0E3 1© i8s ^ji ^e yrt 3^h+; pot *e a+a puo +h pt*n ol ^ ta- 
srn tsna jaei ^*ar3, jna yrt ajiuea; an J6 1© v nail wi yrt +h k una 
vie <J3n<j>f8, 'xe vji tasEna 8 feta fetua jna 8 si+ph^oi nan; .jHaxEta- 
UHi/ja hji je KEt s+H6, wsona+n 01 x net je «Jt3J j na ^Jsy+ouo 1© v a^et; 
pot se yrt *je v itopJDrn vje Hafot, j»ia a+a hji aaiae +h ^ taiJHir»is vje ^£t 

S+H6. 

16. 4«i8 +1 083 1© 18S "VJ1 <Jl3J JH8 «J3V+©U0, J3V-0U0 fJ6+M PrtSEOH 01 

f+6 aota, jna s+ieJt, .ina f+6 ltJDrs L+H6, fy+c yrt +h x una vie -Jsrwe, pot 
x yrta vie ©via, fa aa+n ta^joua a* *06 f© yrt yrns f+6 PtJHa6, jna oiso 
a* f+6 pesjt j na f+6 o+natja; *etPot, eput Jisj fje+n Jsuai+Di x Crtc ji 
•&j.ar3, sa+H 8 otei cjo, ve, sa+n s«n x nan yrt cjoi J6 i© x it*a vie xet 
fens, j na aa©JH 1© frsai xj3SJte6 aapot ©via, jna aaojn i© jsjsai ^3- 
SJ166 i^ojxjt ji XEt sjnoiy©Jt+6 1© yrtD+i ©via aapot x onrt, y.jc+n jna 
nte+M orhi+HY+©n+, yji xe 3*1 a aai+e^ta Ptvis &£irn, ahq ftvis a-JL, Jha ptvis 
aasitroDrn. Ks J6 <f s^a, Jiaj f-je+H sa»i 01 xa6 L+M6, XEtPot fa iso «J3- 
v+©uo 4 na 0£3 oe-it 1© x una je 6£t»ifJ3w, jna 1^0 f+3 1© f+6 oh fes, jho 
a+a ja3+H+siJt rm© f+3 +h f+6 it+a+©i£DrH6, jna sit-jmna f+3 +h x lota. 
Una vrs <JHaja x uhl vat vie x ten vie s 9^-46 oe^t x ian vie Hap*. 202 aSO vJG JKW. [CJ1. XL C-niJ* XI. 

1. Jha +1 oea 1© nss tn x awehi. vat je ¥ ten vie x ^rsje oe^t x nan vie 
\apj>, *Jh x p+pl ae je ¥ s^orha arhL, XEt fjetw ath arc las th x una vie 

6£tJfJ3U; XEt f J6tH 8+»l HO UOt6 hOt Qrh1JhOrh6 POt 8 Srtlth Hf98Jt v!6 

vat6; aeh witi x pipl a£ vie x sjorha DrhL, th x auehL vat, xet Uvie 8 on 
vie not trta Ltoei x una; pot aafoia, x eto+6 vie x UarhAis fja on t»t 
n*ih x utiajthjs saq, thio x aotajt6 vie x uha, aeh thi© x stit vie JarhAte, 
jha aaojh 1© sis x nam, Jha aasitjt x •s-tit. 

2. -J na he +1 oea 10 nes aapot x Hapj>is o^a t£6 8 srpto-jhi etat 1© awe 
xjd 81 vie x una, xe fja aasitvita x nan f© urt th x sm je Jarhife, 
j ha oiso sn Jteha x aotaJt6 vie Hoe, Jha i£Oh rxjt6 QJTite thi© x uti- 
ajthjs. 

3. He +1 o£3 1© nes xji x Wm urt aa6Atrs 10 rai£4 xo6 f© wa ath 
ojtta jue ojiite +hio x utiajthjs; xetpot fa >wi fja ath j-uthua cap 
Qjiith oejt v 8tD+e vie s Wais, (jha ro h£3 u*j6 6otro, Jha fa fja 1© srh6, 
lau Jha £f8.) He 6otn Jha f+6 10 srh6, hotn xji Juki IW6 fi "ltasi oe-it 
x Crtc, Jha fjetM ma xji fa f^a x ^iwi vie itjpast, xetpot xe, ujyi rhi© 
m Jha aaeAta je m 10 ho nuxjt x lota u<ia xji xe Dsa oo tmo x utia^t- 
hjs th srtc vie x£t atjxt-ih, f© fja ath i£Oh ojnte aA x LeorHjtis. 

4. -Jha +1 Q£D 1© 18S xji *Jldj thQUAta vie x lota orhsrthtM x wut. Jha 
Jim tairtha Jha sja rhi© *m, aatoia x l£Drhj.is yti otvis x ttejt ^Jiarn th 
x &8L u+iajthjs, jue n aavjha x aotajt6 vie x Uha vie Ojhu,, Jha aafoia 

XEt DJt V 331 XJ3, vlh X 3&1 vie X t+6Jt &J>arh, Jha XEt x lota u+i aai+cjt 

rhi© x xj. atjxtjh f© fje a+h isoh QJii+e a* x l£Drhj,is. 

5. Jha +i qed 1© 188. xji 6otn Jha f+6 srH6 otvi&i oeJt x nejt ^arh, 
l+x XEt 8tD+6, Jha aetci jue aavjha x aotajt6 vie 9jhu, thi© x &8L u+iajt- 
hj&, fu+c Uvi6 vih x a&i sj.a vie x t+ejt &j>arh. Jha xe oe» rivihi x ato+6 vie 
x l£3rhj,is, Jha x l£Drh*i& urt »ojuta Jha atteh thi© x u+wuth>js; xji xe 
is© XEt atjxtjh f© fja ath isoh ojnte aj. x leorhAis, Jha XEt Uvi6 hvii urn 
sot je XJ3 fo fja ath usi, xji urt i£Oh ojnte. Jha xe urt atoi a* x£t atJX- 
tJh i© ir&js x£t oh uhac Jha xrs Jhaja x aueht vat vie x ^rsje, x leaw- 
ai& fjetK ath atteh 81 vie x uha, Jha x nan vie JDrhue urt aasitJta; ve, 
jejtt itetM soi vie x >i3rhJ>f8Ai8- urt aas-it-ita, Jha olso xet otEi stit, futc 
xe sja Ovia o^a hvii aasitvit, aaooe vie ti& steihjs. 9n aafoia, th ur*i 
ae ti Uvi6 upi aJ&oi£i; Jha x oetorsj6 urt sjnoia a* a-ioe Jha u*ia aa*i* 
vie x utiajthjs: hjejtxaus, eput 3Jht a£6, xet aja 3viat6 urt fani r\ run 
x pes je x rtL, Jha xe urt ore^ta utx 8 djio orejttn. Jha he so otei uj6 
x sjhi xEtvie, xji x idii ata h*n so th i© irsjs x Uha vie Jorhife pot DJht (NT XII] 8S0 vJG J 10*1. 203 

Vd*6, -Js© +1 LJ6 ooia QjsoiEDrh je Hafot6; pot xe yrt .je x itopJDrh «je 
•idfot to yrt &i£h; Jha x£t Uha6 taaEha ajsoiei. Jha x UDrhm eta h«n 
or» j©jh 10 Ltet j©Jh&i x hap,m rhm x PotiahL vat vje x t£h je x qrsje 
oejt v iaii, «ie hapj,. «Jha xr& pot Lta vate eta x nail «ie hapj. fje orh- 
ithYton naa th oi x una. 

6. Jha Jioj Jha J3V+0U0 yjvt potL itactM taiJhirhs 10 x nail th x£t 
U3116, jha +h xet sjHQivojtte, Jha eiso th xet sthJ©vJ©6, fytc yrt atn 
eput x DJhJt je x <<t©6. Jha J6 3JH+ J6 ysa tat xet yrtae, rhi© xji) xe ata 
men x yrta ue Oua, ytxei Jht tasuoi «je irt&h6, orhithvtont. Jha xrs 
ata Jidj j ha Jovtouo ©o potL, Jha oiso 3Jht 3ot to fja ath co6h pot x 
yrto, io itac x urta Ltoei ©t x una. Jha x JsuaitDDJhi jg x Crtc aaoED 
sjH^tn Lt©8i x una, th ©i x tasrh tsna jaei, 40m oi x nant jg x Haprn. 

7. >lhS XEt IW6 HO tha©y*Ut1t JDrH XJ3, X lota ata lOt 81 ft6 &1ttt1 *Jh 

oi x P£» je x una, io itaiEt x 3j,ha6 je x ctiatJh »jg 3Jh, ot 10 itaiEt x£t 
T8ti» 10 ta&ae x yrta fytc D^a a 101 jorn xjs ji x iad *jg ft6 ontn, xji xe 
dai hji a tetaha jojhsi x yrta, xji xe oj.1 hui a rhaaiaetw, Jha ©o *jh 10 
aaaitroorh, an xji xe oai tasae x yrta ytx sjt, jha J6 e atJhc a ©tepua 

+h1© X 1t© 6AH, X41 X6 3A1 JHUt tHI© X W*1 vlG X lota X£t 0«J3. 

8- He xo6 ntasis- f© ata ©o potL -ism x iaii, ata itac jqjhsi oi u+ne, 
Jha aasae+M6, jna JHettM6, ahq siups, Jha oji+s, jna taeutn6, J^a siaitu, 
tyia+n, nirnaJt+H, Drtajttn, ©r3ti+n jarn^tt, JHa oi aj^t vje wste+rsHJS, 
©ti+M xji xae L+M6 ©1 HvJi so 1© a; foia+h potL urn tytc arsi Dotut on; 
re, fota^a potL x onw jg x Srn ^e Oja, ft6 srpjt+M6 jna qal, j»ia ©iso 
x tJ6rtj©Dr»i «ie x a^a. »J»ia 3^h+ *je x nan a+a +h©y<it orH&rthw x hies 
ty£t x Srn «ie O-ia DHa on; Jha xe yrt 1©1 xji fa ysa jnat rhio xjo epxjt 
t+6 wertjoorn; Jha x+s x nail ata fat y+x ©tei <;*j+ jhb ©ua»ijs. Jna hs 
eput x Crtc fje+n ath JsuaitDi Ltoei ©t x una, fjew ©ji x etoiott oe^t 
x ajei^ Jha x yrta je Oja aatM ntaci +h m ntot+i+ +4 oi x una, Jha x 
lota Tottn 81 f>6 austM6 rivj»i x iait; xrs awaq x potiahL vat ue x t£4 
«ie x Qrsje oejt x nan je hap*. (NIIJ* XII. 

Jn joe^ii je x srne Je Oosae, f© tas^oua xEt t-ns 10 x amen pot x yrta 
je ©ja, Jha yjHi n 10 x una ue hap*, 10 ntac 1© x UarhAis. tat 
srpjtth6 Jha aai+ejtrhs, joota+h 10 x tjorta je Jidj. 

L Jha he +1 otf> 1© les xji J6 Ji3J yu6 <;rthnH Pt«i3 x uiha je Otaarh, 
srxrta, jye 10 x uha ue 9jhi*, aafoia, 1© m j&uh+DDJhi, fa 3J1 ytx x 

»Th6 v46 0OSi,8, "JrthttM 10rtB6 X Uha «J6 6£tJfJ3LJ. He X36 Srh6 J6 0o^8 

wrt ytx *1idj ji x iid x ehSJt prtsi Jiata rhio tw; xEtPot -Jioj ata tasut* 204 aso vie ^to>i. [cjh. xn. 

jos9e+ni+ 10 s-9 t+6 atjvtjh; j Ha tiui jqjo Dot 10 ff6 <jj+, ve urt sm ft6 
atjvtj»i +h v lota; re, j'ia ve ?>ia yjosi sit«in +h * »i*ju<; *je v itOL; pot 
ve urt dj«i vje e se«ia rnajtsu na+H, jna ve fja srta s Sotniyote atit- 
sjhili, vji ve dai ho x yrta jg ©ja. 8n vts- +6 »i*ji ol; ve fja o+en vjd- 
SJL66 io Drc nt£t, jna P8si+n, VEtPOt ve fja v &iwi *je itJP9s+, JHa v 
■&imi ^e tJ69i£Dr»i, j ha fyjh ve 101, ve 101 y+v let .Jha outfit je ©*ja. 
«J«ia ve uq a+H 13C+M v yrta je ©ja pot * sies je P0ti9H V9t6 ^orn v 
lEor'ij.is, Tje+M fja Drc sro&js +h at+n+n D^nt 1© v hju<; we v itOL; ve, aj. 
x let we v£t yrta6, djh+ yrt atoi aapot v onrt «ie ®ja, 10 ooi «jh t+6 hed, 
Jha qwjs. v£t s+h6 agpot ?+d. Hs V96 8t v srton$isiH$J6 fy+c junaja 
vjd +h v£t srtH++H6, pot ve fja djh+ m+oDrhe; ve ata srp-Jt Drc, aoL +h a*iat 
jha +h Dj,na; src J6 truest, Lrt&i, 4he p>ii9«, jna ©i$o Drc LEart +»i v si+tti. 
*i8 V96 yrt v£t srw+ne: fje+n ieoh 196 we V£t PEV^t 0os*8, +«i v prtsi rat 
*ie x ^rs^e; fjew t9P+oea v 0+narD fy+c VEt pevjt yj6 a96Atrs 10 ornprt 
n*ih vjd; jna ot&o v+& yj6 v 3*486 vie * 1911; wejtvaus. ve agietua si 
«je x una vje 6£wt,jdui, jhb iso v£t sotae, jna v£t $i9t6, jna V£t ao6, jna 

VEt Jt06, J Ha VEt SI+M65 JH8 X+S K£ 8+3 SJ1 X£ 3A1 nt06A8 P08 POt XJ3SJ166 

fyji +4 x y+iajtHJS, jna xrs xe a9i£tua +hi© m y+iajth^s u« V£t HrDa^t6 
fy+c xe fja s9uoua, 10 qo n 10 * una je 49PA, 10 it9c x yrta we ©ja 
m© x l£3r»iAis. 

2. Jna +1 o£3 1© les xji xe ^rtntja ojh+ a£6 +h s ynajt^s, jna xe pesua 
arc, xji x lota ysa otJHi rm© xjd 8 lotDrn je t+6 S-n+t+1 1© oo yt¥ xjd, 
j na jaj>a ytx xjd, *ji xe dai a jh +hsitooj'ii +h x fJH86 je ®«ja 1© attn, +p 
+1 yrt us+ai, ^Et atJ^tJH, x lEDrHAis, 1© x hju*? je x it©L; 1© x h«ju«5 ue 
x aESHJS je x Twa+DrH6 je ^£t pex<Jt6, fy+c yrt H*n ort^oi. 

3. «Jna ti oed 1© i8& xji x lota a+a e+6+1 xjd y+x ft6 S-iwi, jna »ja m© 
X4D, 8 oraprtua; j«ia ve yrt orDprtua. vlna v lota sja r»ii© vjd jiso, 
Oo potL jDrn v UDrHAis, sj» atJ^tJH, j na Jsuat+D da yrta; V41 v dji a 

19DJH1 +H UIH SrPJt+h J H8 JPL+0DrH6, KJ1 Y OE DO POtL QSa J06JD1L6 rHIffl XJD 
+H D9, J H8 cf. y+l DEO JH +HS1t©D-4H1 J6 V +H DA fJH86 rH1© X »JL6£DrH J6 DAhi 
S0L6. 

4. slna +1 oed 10 ie& vji x ?8tis je x srn6 je Oosab, jna oiso X06 f© yrt 
yrs xjd, iso ortJ«; 1© 00 potL rm© x lEDrHAis, 1© agoiEt rm© xjd x yrta 
je Oja. Jna +1 oed 1© ies tujh ve f>ia jwea tn v aota-it6 je x una je v 

l£DrHA1S, XJ1 XE »JlJt£1Ja VJDSJ166, JH8 a918tUa yrH PtJD JHHUt, 1tr»1+M 
ih X lOta XJ1 X£ DS8 D91 JQJH J1 X 0106 J6 X£t T8t6-IS1, POt X£ »n068 XJ1 

©t£i yj6 x yrto ?y+c ve tjb rnajtiEOH. Jna jDotjait n yj6 otEi, pot ve 
TJa rnajtiEOH 10 it9c v yrta je O-ja 1© 8 yAta, jna 8 fetana, jna 8 P9to- 
Drs 19il; 8 i9it to 89uua iu Drta^t+M v h9PAis, jna tja+H «iha urnajttH 
vjd; jna v£t teti» yrt »ji ruh t+cj6, ot run ©01a, jna sttejt, J^a itJDr* 
&10H6; yji ve soi 1© raiEh V96 L+H6 a* Drtajttn jna iirHajtw, vji ve DA1 c«n. xil] aso *jg jioj. 205 

hji teart pot xjs u+* *£t oh fjH06; *r$ *e urt 8 6Jt+ viaourn 1911, 
wnt jg fOD a+a urtDTi *ari6, j»ia * arts jg ©ja fja poih run sjs 39006 

•16 X 1tJa+Or»i6 JG XEt P8XJt6; »i J1U+*S1 J ha+H X 1tJ3+SJ6 JG S lota Urt ,40$- 

unaja rmo xjs jh x or»ia+Dr>t6 jg ta-umr»is; *£tpot *ts yj6 * 006 pot 
fu+c v srh€ jg Oosj.8 ? ja rnajtiEOH * urto, xji njtf jis- *£ 3<ti at+n *J3 rmo 
taumrns; s«n "utf»ns *£ 3A1 at+n vjd io >io jg x iui»i jg taajaiDrn; vetpot 
xe sjutEua urh Ptjs Jhrsjt, j sa iuhi PotL j?rM xjs, jGJtt djh jioh, jo- 
ota+M io x urta j»ia let jg ©ja fu+c UJ6 q+gh rmo m. 

5. he *br»i a9+n x cap jsrn *J3, ot tJ*Jt f9 a+a ja3+h+sut rmo xjs: jhg 
T9 aaietua PtJ3 had, eput fjc+n ausi *J3 joota+M 1© *£t sjGJtri sie- 
Drne, fjetn +3ietua x urta jg ©ja rmo sjs, ot jas+H+suta rm© *J3 agpot 
?+6 aaietivot; una srs *£ is© *£t sjcitri <srth+6 Ltosi * una. -Jna >lDrn 
ujhi 1© x una jg tDDsiJi, x una a9+n ooia eput x $rh6 jg tD3«ui, f© eiso 
890E3 l£3rhj>is. -Jha J6 Jsrn j»ii,Jta x una jg tD3JJi, x l£Dr»i<n$ i^o f+3 
j»ia asna f+3, J6 yj6 x£t orsm 10 aj>H<€ >t x h9P<m f© pji +m© x£t fjHG6, 
jna o»it+ xjs agpot x o+m; J»ia xr& +i UJ6 upi 1© x iusrt jg ^ otn 1© sie 

*J3, Ot 1© t91£H VJ3 tH 0J11+6+1+, Ot 1© 0£S1 XJD +H1© 1t+6H, Ot 10 0£S1 VJ3 

81 jg ft6 uhd Joota+M io ft6 uti jhg nusrt; j 4a ^rs «J3rH LW6 OJtta 89P0t 
x o+H f© UJ6 OGJt ^ una jg +D3Jwi; «ina ft6 »i£3 LU6 Iedohj>; jna f9 yj6 8 
aasjharhi jg 1-ddjji. Jna * am +homta jg «JDr»i tp n urt f+6 a96cf,t 10 
guji in x una «nrn x LsDrhdis, ot jarM f+6 1911? Jna slDrn s<4a rmo fto, 
Ye, J. a96<it 10 aiui JDrn x+s 1911 pot 8 uo; re, 4h& "uwis rm+i x a£ 

J> (U. 

6. Jna +1 o£o 10 nss xji o+h Iedoha lu6 ore nt96a u+x jarn, jhg 006a xji 
t+6 ajHa6 Dsa a lost; jhb f9 me vn Jarn Dqa ieo urn jg t+6 aout6 1© me. 
9n «J3rn sja rm© fto, He, an <J. u+i a *j= srtcrm; ^Etpot slarn a90£3 8 s-rt- 
erm 1© o+n Ie30»ia. «JHa +1 oes 1© ies xji f9 uj6 sji jorn r^^t srtcrms, 
1© ujc x puos jg Iedo 1 !*, .Joota+H 1© x orsira jg x l£3r»ais, sina eput 
f9 Tja a+»i +h x srtc+s J6 x o+m Lt9 a£6, j 6 ?9 UJ6 y+K x lEDrhdi+D srtGrm* 

00+K POtL U« X£t PUOS 1© X 11ES JG Liout, ?y+c UJ6 ooia X UOUt J6 
"&9ars (jna 01 * lEorHJ/is auc ^£t puos f+vjt, xji >^£ 0£ ue yout); ^£t- 
pot J6 JDrn 4HQ x srterm* jg s o+h yrt at^c+n PotL *£t puos 10 ms ties- 
jg yout, a9fota, 8 srtitn >inajt jg v l£Dr'iJ.is- f© fja a+H y+^ ^£t puos 
1© yout, siRG una sojuta s pugs jg «J3r»«, Jha v ■grtcrms- jg x o+m, 44a 
xe sojuta ^J3 +hso3rc *ji ■«£ pwa djh+ y£6. 

7. He x srtcrm* jg * o+n 890JH 1© srtart, S£+m, He x o+m y+i si£ rs, J6 
f9 tj6 st atJ^tJH, 89006 'XEt puos yrt so«iuta a* k y+o^ahjs jg Y96 wi. 

*lha X£ 390JH 1© U9T JOS98+MI+, S£+H, 89f0ia, 8t PLJOS £t sojuta oi/uat. 
H& ^£ yjll 39006 JG X P9t JG 89+H &l£H. ^8 fy^H >lDrH SO X+$, f+6 f8t1 UJ6 

syriH u+'s+h f+3 y+"» <sj+; Pot, sjg t9, A y+i do potL oj. net rmo V96 dj. pjlo- 
srtGrms, ot "» net fy+c +6 +h 09, +h t9&iot+n 106 puos rmo v o+«, ^>n d> 38 206 aSO vlG «JID>I. [CJ"I. XII. 

u+«i x tens yje X96 da pjio-srtGrnis, ¥41 <J> De 130 xjd 10 89196 +h da wrtoc 
he X96 urt v lois jg slarH, nun f9 so x jpi+ODrh6 jg xo6 f©D f9 irtDo 10 
a f+6 3tjxtj»t. 

8. Jho +1 oed 10 nes xji f9 puuto xjd 3A f+6 urt06, se+H, Da atjxtjn, a 
jg o^a C9t, j»ia ui rs 00 +h srtc jg x puos, jna U9 utt ©JXJt xjd isojxjt, 
jna at+H xjd sjo rm© x iies jg ueut; jna xrs U9 utt it36rtG x puos rvi© 
x o+h, jna T9 uti »iji sie rs. >ina +1 oeD 1© nes xji xe ujvi +h srtc je x 
puos, j na xe a+a pjio Jarn, jna xe trDi POtL u+x arc su+pihjs, jhq ata fja 
x puos jg x o+h, jho 0+0 ©JXJt xjd isojxjt jqjm 1© x hies jg uout. «Jho 
X06 djh jqjh sisa 1© sojut xet puos; an «ior*i sjo r»ii© m atjxun, 
Jhsrtoi x puos te»i0 J88i, xji xe Pi9 hji: jho <J> 00 jho ornuna u+x X9€ 

DJH f© a© SOJIJt 8t PUOS. XEtPOt XE 8+8 J6 «JDrh OrDJH0J0 XJD, JH0 T9 

ujhi POtL j ha si^a 1© or»ii4Ha u+x xo6 T© si^a sa x uout6 jg &33rs; j'ia 
xe urt +4 »irD3Jt »iji 8 p+©; xEtPOt, xe a+a hji P9t vbrH, pot xe sno68 xji 
urn jg XEt djh osa ste f+D joota+n 1© XEt iirsrt, pot xe »i+© mji xji x lota 

TJ0 1tJD+S1 DOSA8 XJ1 f9 U90 091+GJt f+6 SrH6 81 JG XEt TJ*t86; H9XJt 0+8 X8 
MO JH+L+H OrHSrth+H X lOtO; X8tPOt X8 09IA1J0 +4 X 83S1trODr»i JG X£t 
fltJXtJH; JH0 POt X+S 006 X8 S190 1© SOJUt X PUOS JG X O+H. 

9. 8n «JDn sisa POtL jho S30j»i 1© oesi sio«t6 ji xjd u+x t+6 si+h; ve, 
u+x dai+ net T9 a+a sl+m S10H6 jDrnsi xjd; j»i0 xrs T9 st+© 8 srti+H MrDSJt 

J6 XJD, +MSODrC XJ1 XE 39QJH 1© 3 JSU'i+01 JI f+6 18t; HJGJtX3US XE Urt 

JMQt+ a90©6 je x SL£«t M XEt atjxtjh, j ha xe urt 09irt3+»i0 xji f9 dso poi; 

XEtPOt, S9+M XJI XE OS0 HJ1 f+1 f+D U+X XEt S10H6, X£ GEO P01L U+X Oira6 1© 

sie f+D. 3n a£foi0, jejt+ dj»i xji 1+PU0 f+6 oira 1© sdai vbrn, f9 sdoi 

JP XEt 8tD6 U+X f+6 SOt0; POt f9 8+8 U+XS1JHa XEt 3L06 8A SDA1+M XEt 8tD6 
U+X X JS J6 f+6 SOta, +HSODrC XJ1 X8 890JH 1© 8 JS1vJH+D1, JHa a90JM 1© Pt3 

a9P0t f+D; ye, Jha xe urt hji p+© +"i hnajt; J4a f9 006a xjd 1© pia &i x 

SltJML JG f+6 8tD. *18 S+OS JG XJD fja POIH 8A X Sl+H, an f9 Sl+© Wh SE6 

+i urt XEt i9ajt, u+x f+6 sota; jna f9 sdoi jp J6 djh+ *jg xst 8tD6 J6 urt 

t+PUa J0JHS1 f+D, JH8 XE Urt NvJI 8 P+0. «JhO fUJH f9 fJ8 at+GH XJD JP8t JP, 
f9 t9irtH0, Jh0 X£ UO1Jt0 X8t PUOS JH0 t9irth0 XJD 1© X 18S1Vfflt JG X O+H, 

jna xjh UJ41 +h rm© x o+h, a£t+H x 8tD6 fu+c fja a+»i sdoi jp a* x sota je 

jDrH, JG X06 f© SOI 1© SIE f+D; JK8 XE lift OJt+8 +«i rhlffl X O+H POt 8 1JS1+- 
DOH+ JG X L+H6 fU+C XE fJ8 ar»i. 

10. «JHa +1 OED 10 18S XJ1 O+H L8D0MA 0068 XJ1 f+6 srtGrMis 098 SI J ha 
POtL JH8 1JS1+PA 1© Ot X L+H6 fU+C XE fJ8 S9»1 OrHSrth+H X DJUt. «Jh8 fUJH 
XE fJ8 01 1JS1+PA8 1© X L+H6 fU+C XE fJ8 S9H, JH8 f9 fJ8 trtha JG X PELP9L- 
MJS JG «JDrH +H 1t96rt6+H f+6 PUOS, JH8 OlSO JG f+6 Qt£1 18t +4 OrhUHa+H 
JQJHS1 X06 fffl S01 1© SIE f+D, f9 UJ6 JS1JH+D1 JOS98+HI+, J48 SJ8, D©tl+, X+S 
+6 DOt XJ4 8 DJH. a9TOl8, +6 HJ1 X+S X ©t£1 ^1+t+1 f© 8rL SJH8 SrC Qt81 
irM+DDJHIS riJH X+S 1911, 33006 JG XEt Drt8Jt6? <J»iQ XE J«iSJt8 X O+H, J 40 <M"I. XII.] aS0 vjG JIDJ. 207 

sjg, nuvjt f a a s ®t£i &imi ot e djh, U3 ho hji; an *+s ore U3 go ho, 

*4l f3 QJHJ1 8 SIEH 8J> * JH33+6 JG X O+M; H3*Jt OJH X£ SQJUt X O+H'6 

pugs nun T9 +6 utx rs, aaoo6 jg tw JosirtiHJS jhg ot£i sitjrn.; *£tPot, 
U3 ho xji fa +6 8 ptJHo no s o+n. <Jhg H8, q+m, ua go hji aatae sji a 
3jh TJ6 sre ot£i net, pot ua ho ta ojhji a sieh. «Jhg hb xji nun * ow 
ma *36 urtG6, ?a sjg rnio *,J3, ne * ho *ji m 16 * ®t£i &i mi; jhg ta 

fJ6 On G8H J1 MS 1J>3 10 1t36rt6 YOt WG6, XJ1 Ji !)J>1 HU1 Sl£ Y© J6 <J> G+G 
YOt BtJStJH. H.8 *iS +6 * ©t£1 &imi JG f©3 8t P8XJt6 f JG SIOOH. *te MS 
t)J6 X 1tJGtDI*H JG IE30HA, fU+C f3 fJG t3S3CG PtJ3 f+6 P8XJt, XJ1 Y£t UvJ6 8 

OtEi 8-1+m hjiufssuHGth *£ aaiaea +h 8 Gt£i &imi, xe sno6G xji 
fUJlsojGJt *e g+g, UJ6 ui; Hjcmsus, l£DOHJ> 83qjh 1© P9t JosaGtmt, u« 
pat wsi fa fJG Grn tJM tn sie+m f*6 srtcrHis: pot fa fJG sieh aJHt jg *jd, 

89006 XEt atJStJH fJG SOJUtG *£t PUOS J1 X 11ES JG UOUt; JHG *TS 83- 
006 *£ f JG fJG *Et PUGS SOJUtG, *£ tin SL£H. "18 +1 UJ6 X 1tJ01tS JG ¥ 

l£3rHj»i» 1© suhg a* x uout6 je &3ars, 1© sojut x pugs jg x 1311, xji 

XEtBA X£ 0J.1 Gtte J LIE 3JHt XJ1 lirt SQJIJtG l"H1© XEt OH UHG, t1 83+M 8 

itjoit* je nrHGJt «J3rn xjj. 

11. *JHG +1 0£D 1© 1E& VJ1 0+H lEDOHA tH0UJ,tG vJ6 f+6 SrterHIS, S£+M, fUEt 

te x+s djh yji we sre ot£i let? Jhg ^e sjg rm© ftD, asfoia, f9 +6 p9gw 
xa fOt»J6. He s o+h fJG orajHGJG f+6 8rterHis, nt9e+rs i© x u=3 jg x 

U01Jf+H J6 YEt PUOS, XJ1 "«£ DSG 1t91£t Ttfi fOt&J6 JHG CJttriS, JHG OrH- 
GT01 f+3 POtL 1© X UHG vJ6 "l9PJ>; POt XEf fJG a+H 8 Qt£1 P9S1 J1J+H1JG J1 X 

uhg je H9PJ., a* x pe^Jt je Iedoha, f© UJ6 o+h oe*it oi x uhg. He nun 

OtH IE30HA frtG W1 >Id|-H UvJ6 1t91£t+H f+6 fOtSJ6 JHG ft6 CJt+MS, f9 LU6 
30t JS1JH+D1, 89006 sJ6 X PELP^IHJS J6 ^DrH, S£+M, D©tt+ X£t fJ6 HJ1 8tH JH+ 

8rterm *iorn oi 3* s^rternis, sji TJ6 atn so pelp^i J6 xts djh; pot gen fa 
arL taDJDajt oi sj. orDJHG-wHis 1© Josao+©i xjd. he I D©tit ho ^ji ^+s +6 
x OtEi ^imi, jhg J> ijsg Gaej.t fto vji fa on tn rm© aa, an * artsi HvJi. 

12. Jhg n oed 1© nes xji ftun Jarn fJG 3£G tJGt x f©tsj6 jhg x cjttns 
pot x o+h jhg ft6 srternis, fa ujhi +h rm© x otH, jhg fa so v-n x osnia- 

HrHS J6 X 0+H yJ6 C£H«iG; SEtPOt f3 UJ6 J 881 1© t9irtH 81 «J6 f+6 1tJ6JHS; 

jhg urn vje v o+m'6 srterms sjg rm© f+3 I'jaEne, fu+c te, a9+n tvimwua, 
netpsi ot QtEi o+m, ornstGJt+M "SEt ot«6 i© a netp^i; jhg srs f9 sjq rm© 

f+D, lMa£H8, X O+H G96J.tJL X 1© S1£; VEtPOt JarH irtHG f+DSJLP TH1© H 0+H, 
JHG S4G TH1© f+3, fUvJ1 y+L1 *8 XJ1 i. DSG G© POt X, 0+M ? JHG X 0+M JH- 
SJtG ftO HJ1 POt V S1ES JG JH 8t, JQOtG+H 1© XEt 1A3, POt f9 H+© Hv41 fLIJI 

fa d^g se rm© fta. sJhg +1 o£3 1© hes xji Jarn sjg rm© f+a jgjh, fyui 
aa6j>tjsi *8 JG 3a? 8n x am jHSJtG f+3 h»ji. 

13. Jhg +i oed 1© ies xji slorn, a3+n p+lg u+x s Simi jg Ojg, XEtPOt 

T9 irtS3GG X LOIS >J6 X O+M. JHG f3 SJG TH1© f+D, t6 +1 89006 X8 fJS1 
tP'tG XJ1 J> G9PJHGJG Hi, SrtGrHIS JHG XJ. PlvJOS, JHG SL+© SJGH JG S£t 8tJV- 208 a%) vJG *idj. [<wt xn. 

tJh u+x v si+n, j»ia u+x x soto, j ha ssoi *ip x 8t36 J6 rxjt6, th ©tGJt 10 
aapjha vj. puos Jha xa srterhis; asfoia, +6 +1 x+s- xji q©6jl xj> 3£teji+M6? 

J> S£ r«i10 YO, fUJ1 +6 +1, XJ1 XJ> 38t6Jl+M6 8t SO QtE1 ? 93f0ia, <*> J3 8 

3Jh, Jha J3 xa srterhi; XEtPot, fuuisojejt xe a36AtJ$i fu+c +6 m, wi uti 
J) ao. 'ie nuh x o+m fja frta X36 urta6, fa sctejia jQJh, pot fa aafjia 
xji Jsrh oqa a+6rth f+6 urn; an hJiu+xsuhG+H x+s-, q+h UsohA a+a oih 

f+6 38L, J H8 SJ8 rhl© f+3, fo Bt1 X8? 811 X8 K41 ©t£1 &l+t+1, f© h06 01 
L+M6? JDCH JhSJta Jha SJ8 rhl© f+3, <*> J3 hJI. Jha X OtM SJ8, f8 H0JS1 
X8 X L01S vJ6 3J> f 8t1 ? #8 3EJS1 S13Q 80181+, Jh8 Ul 33 ©rhSrth+M X36 
L+M6; Jh8 OlSO 1JL 33 8J> TLU1 18t Y Sl+© 4 ha S301 JP X 8t36 J6 3J> 8tJXtJh 

xji sojuta 3A pwqs. Jha he, +p xe utn ui sa orhsrth+n X36 Ltn6, fiwi- 
sojejt xs aaeitjsi, <f> u+i o+e rhi© x; Jha +p +1 urt haaja, <J> usa ©eta x u+x 

3J> 8t3+6; an <J> hO XJI X8 8t1 30t 18tPH XJh 01 XE: h,J6,JtX3US, fU*l1S0J6Jt 
S6 836AtJS1 >J6 33, <* U+l OtJhl +1 rhl© X. he sbrh 83+M UA6, YJ1 f8t3US, 

f3 sja rhio t£30hJ., LJ+n *8 fetoh rhio 3J. urtae, tp <f> wt x a* fu*ji net J> 

80 X36 L+H6? Jha X+S +6 X L+M XJ1 <J> G36J>t JC X. JhG X G+H JhSJtG f+3, 

•iha sja, Ye, A im 33136 01 xa urta6; .Jha xrs f3 LU6 ooi utx oil. «Jha 

•J3rh 83QJh 10 S130 rhIO f+3 l)+X SOiahJS, Jha SJ8 rhIO f+3, £l3L3eJS1 X8 
XJ1 XEt +6 8 Oja? vlha f3 JhSJta, JhG SAQ rh10 f+3, d> a© h*J1 hO TfcUl XJ1 
33hJL 

14. Jha XJh »J3rh SJa, 8)3I36JS1 X8 XJ1 XEt +6 8 Ot£1 &1+t+1 ? «Jha T3 

sja, Ye. *Jha -Jsrh saq, Xt» +6 ©ja. «Jha Jsrh &ja rhio f+3 jojh, 83i3e- 

JS1 X8 XJ1 X+S Ol£1 S^I+t+1, fO +6 ©Ja, Ot3£1Ja Ol L+M6 fU+C 8t +h fAGH 

Jha +h x rtL? Jha fa s-aq, Ye, & asise xji f3 ot3£ua oi L+H6 fu+c st +h x 
rtL; an J. a© hJi ho x f JGh6. «Jha >Jorh sja rhio f+3, tf fjeh6 +6 8 hies 

fU£t ©«ia GLUL6 JhG 01 f+6 f0L+ Eh<iJl6. Jha 0+M l£30hJ> SAQ, te +1 J8r6 X 

rfL? JhG Jjrh »ja, Ye, Jha f3 isojl aeh njh oi x c+iauh je 3^h; jhq 

f3 h06 01 X L01» Jha +h1Jh1S M X f8tl: POt 3A f+6 fJha lirt X£ 01 Qt3£1ja 
PtJ3 X 330+h+M. Jha 0+M l£30hJ> SAQ, d 83136 01 X36 L+M6 fll+C X8 fj»1 
SlOOh. 8t1 X8 SJhl Ptv43 ©JG ? Jsrh SJG rh10 f+3, J> J3 8 3Jh; JhG 3Jh 
+h X 830+h+M l)vJ6 Of3£1JG 8P1Jt X WA1 vJ6 ©JG, JhG I J 3 OOIG 8J> f+6 foit 
"8^1+t+l 1© 13C X36 L+H6 rh1© X+& 1311, XJI XE 3£ 8 8t©1 1© 8 hvJU<5 J6 XJ1 

fy+c +6 <;r&i Jha it©; Jha 8 notorh sje xji ^i+t+i gujul +h 33, fu+c q+gjl 

33 hJU*!, JhG 01*0 18t, JOOfG+M 1© Si PEL JhG G36At6 fU+C 8t +h ©JG. "l8 
fUJh Jsrh fJG SJG X36 UrtG6, f3 83QJh J1 X Ot3£Drh J6 X UrtlG, JhG OLSO 
X Ot3£Drh J6 JGr3, JhG 10ia f+3 Ol X L+M6 OrhSrth+H X POl JG 3Jh, JhG t3- 
frtSI JhG LEG 83P0t f+3 X tJ0rta6 Jha X fOl+ »0t+niY0t6 M X 1311, fU+C 
fJG 8+h &100h J6 8J. X ltvJPJIS, 36h G8h 10 X 1A3 XJI XEt P8*Jt IdTJ. L3P1 
^StOSJUS; JhG f3 OLSO t3frt&1 rh10 XJ3, (POt +1 U*J6 rh10 X 0+H JhG 1© 

f+6 srterhis,) oi x <;rth++M6 sje xst PEXJt6 +h x y+iawthjs, Jha oi XEt »rpjt- 
+M6 y+x frnojt Jha Lrtsi, JhG xst itjeji, ji&.: jhg fa olso tafrtsi rhio (Mi. xn.] aso vje jidj. 209 

*J3 ornsttH+M x tdBAVtrue vie l£3rn jhg Udv+oji, una x srH6 vie +D3j,it, 
V£, 01 X£t taa,jtYrH6 a+a fa tat£i rm© xjs; jna fa .josis'iaja rm© xjs ot 
x tJorta6 j 4a SQt+iiY©t6, pt*J3 x 1*3 xji Ian upi <iat©sju3, asn 10 x 
itJ&JHi 1*3; an x+s +e Hvii ot; pot fa josnsnaja rvMD xjd x iuin jc ta- 
aJDiDrn, tu+c u-16 itaiEta PtJ3 x PsnaEDrn vie x urtta; jna f9 ©tso seg hoh 
rm© xjd orhsrtH+H x ors+n *je Ow&i, jhg ©t x urtos vie x lota a+a fa deo 

HOH rm© XJ3. 

15. >lhG +1 0£D 10 18S XJ1 8P1Jt td fJG SJG Ot X36 L+M6, JHG JQS18HGJG 

xjo 10 x q+m, xji x q+m aataea ot f+6 yrtac Jhg fa aaojn 1© on rm© x 
lota, se+h: lota fje srts+; jQ©tG+n 1© xa jarnarm artst fy+c ss fjsi 
fja run x iait vie hapj., fje HvJh sa, jna sj. nait. -Jna hs, nun fa fja 
sja x+s, fa pjt rm© x rtL, J6 +p fa lift aja. «Jna n ges 1© nss xji f+6 
srterms iso f+3 jna QJt+a f+3 +h rm© f+6 me, jhg tea f+3 run 8 a*ia; jna 
ra t£ J6 +p fa urt a-ia pot x sies vie 1© a£6 jhg 1© hj>is; jhg f+6 yj>p, jhg 

f+6 S!*H6, Jha f+6 601,Jt6 30tHG OCJt f+3, £P1Jt X 3JHJt *J6 X l£3rHJ,1S, Qt£1t+ 
tJ3JH1+M f+6 US. 

16. «Jhg +1 o£3 1© 18* xji eput 1© ge6 jna 1© hj/is, xe urt Jasi 1© ieo 
f*6 aja+ jna tE +1 +h 8 sjirtojt fu+c xe fja 3£a pot x irtirs vie a<4t++n x£t 
aja. Hb x Quan fje+M trta vie x pes vie >brH, xEtPot Da sjhi jhg aa6J>ta 
xji fa D<ia on +h rm© trt. Jha +1 qe3 1© nss xji sbrn a+a J6 fa yj6 oro- 
Jhaja, Jha yjm +h rm© x ©yan, j»ia aa6J>ta 1© ho fUvii Da yqa xji fa o^a 
a©. Jna Da sja rm© f+3, X srternis vie 3J. trearna fje 3£a +1 hoh r>ii© 
sa xji xs 8ti 8 -itvjpji vie 8 fot+ (Dvia, Jha xji xe fjsi net 1© a© sjh+ 3J.1+ 

yrtQS +«i f+6 h£3; XEtPOt, +P X+S +6 X 0£&, I US8 XJ1 Y DS8 ©0 +h Jha sa 3J. 

fr6arna, pot fa we a+h leg rivih f+6 a^a pot x si£& vie 1© GE6 jna 1© hais; 
Jha s-n se xji fa +6 hji aja, an r*jt6 se xji fa +6 aja, jna xji ta &i+kq- 
jl, Jha xji ta 01 1© a itEsi +»i 8 s^nrtojt; an J6 pot 3J>&Jtp, 1© aa fa arL 
»ivii si+ho. He, x+s yj6 fUJi -Jsrn aa6J.ta, pot fa h+© xji o+m Issoha yj6 
rnajt x net je Ovia; ta h+o xji x asto est vie naatap aa+n oesi jys pt*J3 
f+6 3A«ia, jna x 1*1 fu+c a+a ui n f+6 oahg, tu+c UJ6 x ui je x otot+ vie 
Ovia, tu+c yj6 8 38tejtrs ui vie f+6 g^qhj^; ye, x+s ui fja +>ip+©6g src 
<5vi+ +»ii© f+6 sot, x otsa vie GEtohJS fje+n a+h a+sn-Jta, jhg xji x ui je 
je-ittesi+M tip yvi6 t+1 n +h f+6 sot; ye, fa h+© xji x+s fja oejtors f+6 
hJiY©trt Pt£3, Jha ta yj6 0Jt+a jy£ +h Ovia; xstpot, fyji x oyan aae^ta 
vie f+3, yj6 f+6 o»it+ G36J>t. XEtPot, fa yjhi +h i© sa x o+m joota+n J6 x 
oyan fja aa6J»ta f+3; jhg fa so x o+n, jna fa »i+© xji fa yj6 Hvii a^a. Jha 
ta SJa rm© x oyan, fa +6 Hvii aja, an fa staiJL +»i Ovia, jhg viH x 3vito 
ta DJt t*6 jqjh; XEtPot ajt+ f+3 hjl Jna Jsrn sja rm© trt, aataejsi 
xs x+s? Jna Da sjg rm© f+3, d> fje fja ho y+Ti-is, sec xj, yrta, jhg x 
urta je 8t srterms; H-jejnaus, J^ aatae xji +1 DJt a joota+H J6 xs 
fjsi sjg. Jna >l3rn sjg rm© frt, Qusjo eti xs aa©06 «e ^j= josaa+n 210 aso vJG jioj. [c«ji. xn. 

pel; <J> se r'iio x, thorn, X£t tj6 hji a+H src ot£i pel jd™ 01 x lau je x 

17. Jha +1 OE3 10 18S XJI D9 IJJC1 OGJt X 3J3 JG frt fr68rha, PtJD XJ1 
1A3, 3GH rWl XJ1 1J.3 JH X 3Jt0 fld+C «J3T4 fJ8 J1J+VU8 XJI f3 D^fl U6. 4»ia 
+1 Q£D 10 18S XJI f3 Jt06, JOOta+M 1© X Urt06 JG »br»«; JH8 J6 td Jt06, fd 

sitjci potL f+6 tj»i8 rm© x tiwi, j»ia sja 9usja a x hed je ©jg, jhg 
aus-ia en xs; pot J6 Dot J6 xs i+gjsi, aatoia, <J> fJG san oj. taaaDJt; jhq 
T9 dji on potL, j«ia a aotw jg e Lmrn, JHa f9 dji taaaD 01 Dj»iOJ>Ha f© 
3919c j»i f+6 »ied. he nun fa fja sja xa6 urta6, f+6 feti UJ6 sunn u+x+h 
t+3, Jha fa srMO jqjw u+x <;j+; jna x ouan oiso srM© aen, sa+M OGJtieta sji 
x &i+t+i. Hs vlDrn sa+M x &i+t+i jg x lota iota 8i JOOta+M 10 f+6 it£t6 
run x l£Dr=ij,is, f+6 stjxtjn, f© fja a+H x 006 vie so Drc aotn+M jorM x 
hapj/is, ot 4orn 01 x i9ii je Oja 39006 jg x£t +H+OD+1+6 jna x£t Twa+Dr»i6, 

T9 PJl nJH f+6 H96, JH8 890J»i 10 lOt 81 f+6 SOI +H 1t£t JH8 LJM0S8+G+M 10 

©ja, pot fUJi f9 fja ar»i pot f+6 atjxtjn; jna fa LU6 ©iso ocjtieta u+x 
<5vJ+; j'ia xrs xe 01 Lt9 fja srMO 10 x rtL. he, nun x srtcms jg x o+h 

fJ8 S9H XJ1 XE fja P01H, XE ©ISO 39QJH 10 OU TH10 ©J8, POt X P9t J6 X 

lota fja on run xjo oiso, p©t +i u*i6 xe f© fja si<ia agpot x o+m, jhg 
ijsi+pj.a rm© f+3 orhsrth+w x ©t£i net jg J3r«i. 

18. Jna +i 0£3 1© 18S xji xe a+a oot jh x hed jg x lota, +h XEt w\, 
96H r«ii+i xe fja ot poih io x rtL, SE6 +1 urt urn >jg x l£Dr«iJ>i+D u+d+h, f06 

HEO DJ6 8a+D, D9 fJG+M 3+H OrhGrtUa rb10 X lOta POt 3JH+ V9t6, JH J08N1 

jg 8 t908tojat G+srn JG frt P8XJt; xrs fJG+M a+H orncrtua 10 x lota, 
HJGJt fja 3£a +1 hoh; XEtPot fuj»i Da so xji 01 x srtcrms jg Iedohj. fja 
poih 10 x rtL, JHa oiso frt 3+sitJS, x ouaH, Jha x o+m, j»ia 4wh le ntjs- 
it£i run x rtL, Da h+o xji +1 UJ6 x ist jg Oja; jna sno6+n xji x+s jirt- 
i+©«i+i+, aj, 3E0+M hoh rnio x nan fUJi fja fjnna jDrw xjd, xji aj> aafoia+n 

X+S S9»t, +1 U9Q 006 XJ3 10 8919G +H X 18t JG Oja, XEtPOt D9 tJ«i POtL 
PtJD f8S 1© f8S, 3E0+M +1 HO»i ^10 X 1911; JH0 XE 890JH 10 JSJD31 XJD- 
SJIG6 I^QJXJt r»i10 X f8S JG X O+M. «J ha XEt 0E3 8 3ru+i+©a, J«ia 1© XEt 
JS1JH+D3JH1, XE 89fJia X O+M, J"i8 X OUa'f, J»iG XEt SrtGrhlS 1tJS1t£1 MJH X 
HI, JH8 XE 01 IE XEt J6 XO XE DM" 8J8; Jh8 XE OISO SO -iOfH, JH8 aafOLB, 
f9 UJ6 8 H9PJ.1. Jha H8 X 1911 a90J>i 1© 3rt3rt J3rM XJ3SJLG6; srs S£+M 
XJ1 +1 DJ6 8 Of£1 961 XJI fJ3 OrD HJ4 XJ3, Ot HJH X O+M JH8 f+6 f8S, 39- 

006 f9 fja srpjta xji x hgpj.1 D^a t93£H +h x una. 8ri rxjt6 tga+ooi xjd, 

SE+M, X O+M fJL 8t01 X+S 961 nJH f+6 f8S, 39006 f9 Sl+O f+6 Srt6r»t1S fO 

fja fja XEt puos sojuta ji x uout6 jg S^asrs; jha xe urt oiso t9a+ooi 
3J> xo6 djh f© fja si^a ji x uout6 jg &9ars, j»ia sojuta x puos fu+c 
a9UMa io x o+m, pot xe urt JM©t+ L+x Jan aao©6 jg x hrDSJt fu+c f9 fja 

SIEH JG XEt atJXtJH JI X U01Jt6 JG &98rS, fUiL aaPJHG+M X PUOS JG X O+M. 

He, urn jg xjd, f©6 strxJt fja 3+h sieh u+x x sota jg >brH, aa+M josaa+n <Mi. xii.] aso vJG JIDJ. 211 

t 

JHQt+ U+X Jsrh 8t+© f+6 80t8 Jh8 UJhl POtL. S41 f9 3A1 U1 +1 POl HJh <JDrH, 
10 818 f+3; Jh8 J 6 f9 I+P1J8 V 80t8 10 83A1 f+3, 39fOl8, f9 PJl 8J8. l l8 U9 

sa xji Jsn osa hji a 8ieh, pot x lota fja 8ja rhi© 9o8*8, f+6 pexjt, J> 
u+t 8iet f+3, Jha +1 dji a rhi© f+3 joota+n 10 xj> pel; xetpot, 0o8*8 itr8ua 
f+3 m© x lota. 

19. Jh8 t1 083 10 188 XJ1 fUJh X 3ri1+1+©a 39fJl8 XJI X 3Jh fJ8 POlh 8J8, 

to i+pua x sota 1© ste Jsrh, P9t oes ruh xjs ot, Jha xe artsi h*n ni 
POtL xet fJH86 10 ire f+3, ot Jh+ «e xo€ fo fja poih; Jha xe 39©Jh 10 oet- 

6JI JOJh J3rM XJ38J166 fUJ1 0S8 3 X 006 J6 X+8 GtEl 18t, Ot TIM1 01 XC6 
L+M6 OSa 39h. 

20. Jh8 +1 083 1© 188 XJI X6t yt 3Jh+ J3rH XJ3 T© 8J8 XJ1 Jsrh UJ6 X 

©tei &iwi,-iHa rxjt6 8ja ta tu6 8Jhi sj. x Gtei &iwi; an rxjt6 tss+ooi 

XJ3 Ot, 88+M, Xj1 f9 UJ6 8 3*Jh81Jt, TO fJ8 3+h 8Jh1 Ptv43 X H9PJ/18 1© IQt- 

3JH1 r»; Jha xet urt 8n f© 8J8 xji stern uj6 8Jhi a* x ©tei &i+t+i 1© 

JPl+01 XJ3 89006 >J6 X8t +h+0U+1+6; J h8 XJ1 +1 UJ6 X OtE1 S-i+t+i XJI fJ8 01- 

1)86 juha-ja x Wais; f© fja J6Jt a9i+ejta xjs 81 J6 xet fjha6, Jha xe 8J8 

XJ1 +1 UJ6 X+8 Ot81 &1+t+1 f© f J8 8981^+8 80 3Jh+ *J6 X£t StJXtJh, X' lEOrh- 

A18; j ha xr8 x orhUhDrh 89©Jh 10 a J089a+n Den J3rn xjs. Jha fyj>t xe 
urt vrs- orwAhvw, x morn 8rterm f© fja 0068 x Drnn+oa 1© a ojx^ta 

1S04XJt 083, J h8 WAH D9 80 X OrhUhDrh TDtC UJ6 JDrH X 3rimt©8 D9 UJ6 
J0898+M 8JtOP ( ll, 96h rh10 19t6. 

21. -4h8 +1 083 1© 188 XJ1 D9 UJh1 Jh8 190 X 0U9h 3J. X fJha, XJ1 1JtfJ18 
D9 3A1 t86 frt PtU? X Ot8h8; Jh8 J6 8©h J6 D9 irC1 frt TJhG D9 Jt06 Jh8 

8iqa n*ih frt P91, j ha oua u+x s tea cj+8, 88+m, O ausja ^aers, f© ue 

8868 39 PtJ3 Jh OPSl f^l ! 3U8J8 OjG, fJ6 3ft8t Jh X+8 1911. >lh8 
TUJh D9 fJ8 8J8 X+8 D9 018811 frt T4h86 89+M Ptl8 UtX <5«Jt, 8190+H 3Jh+ 

urta6 fu+c urt hji rha^t8i c ia; Jha tujh D9 fja arh x+8, D9 i^o x o+h, le- 

30hJ>, 3J. X fJha, J h8 39f0lG f9 Jt06 Jh8 81S8 HvJh f+6 P91; Jh8 T9 +39a+J1l+, 
89+M X OrhUhDrh J3rH f+6 1911, UJhl POtL Jh8 39QJh 10 t93+©0 XJ3, Jh8 1© 

19c XJ3 x urt86 futc f9 fja frta PtJ3 x 38L v46 Jsrh; Jha J6 3Jh+ J6 trta T+6 

Urt86 391968, Jh8 Urt Orh6rt1<J8 rh10 X lota. 8ri X£t Urt 3Jh+ J3rM X43 
TO U98 hJ1 T9t ft6 Urt86; X£tP0t X8 UJh1 X£t U8. 

22. Jha tl 083 1© 188 XJ1 TUJh «J3rh Jt06, f9 0180 J83+h+81Jta rh1© XJ3, 

Jha 0L80 a+a 01 x 8rterhi8 je l830hj>; Jha xe a+a 01 agoist rhi© x i9iu x 

8JLP-883 L+M: XJ1 Xet f8t18 fJ8 a+h C8h<;a; XJ1 X8fJ8 hO 30t 836At 1© 8© 961. 
Jh8 89fOia, 3Jh+ 8+8 890l8t rhi© X 191l XJ1 X8 TJ8 89h 8h<!Jl6, Jh8 TJ8 0rh6rt81 

utx Xw3: Jha )irs- xe fja 101a XJ3 l+m6 «ig Oja, Jha je ft6 ucr8hJ8. Jha +1 

083 10 188 XJ1 X6t Urt 3Jhl XJ1 8t8 39196 fh X8t Urt86; Jh8 J6 3Jht J6 8+8 
89196 Urt 3J11J,68; Jh8 X8 39063 8 t*Cr8 1911, Jh8 X8 8+8 J81J3I+D 8 CrtC 

J3rn xjs: Jha ^r^ x urto je x lota a+a or3Jh8 J3rn x l83rhJ,i8; )irs- x 
lota a+a 39Q+h 1© lot 81 f+6 S^i+t+i ruh xjs; Jha U9 89 xji f+6 8t3 +6 

J081Jh8Ja 1© 01 1911 fO U+l t91Jh1 Jh8 39196 Jh f+6 h83. 212 aso vJG Jtoj. [cjn. xn. 

23. slna +1 063 1© ies xji nun xe fja ,Jsuai+Di 8 Crtc +h *J1 una, xji 
g+h Issoha aa6Ata xji sbrn D^a go u+x f+3 no x una je Hdpj,, xji fa »ai 
do m rm© f+6 pexjt. slna x evi+s- vie x lota oes io stern, se+m, #e djii 
H«ii oo n 1© x una vie hap*, pot aafoia, x g+h uti sao xa up; an xe djii 
oo io x una vie 9+aoHA; pot aafoia, vi atrxjt £trn, >ina oiso DnooA J ha 

sl38 8t +H "lt+6H. 

24 He +1 oed io i8& xji nun stern fja frta x+s, fa s^a rmo leson*, 
Qafoia, 3A atrxjt jna awxtJH 8t +h it+6H ji 0+aonA, jna J> ©o «41 J> se aa- 
i+6Jt xjs. He Iedo'ij. s-ja rni© stern, J> ho +h x sitJML jg x lota xji xe 
qjhsi a© oi L+M6. 9n aafoia A u+i oo u+x kiok una je 0+8oha; pot x 
g+h vie x una vie D+qoha, f©6 H83 t6 sIhi+vI3ho, +6 8 Pt^ina rmo sa; xetpot J) 
oo 1© x una «e O+aonA, xji * 38 pwut x g+h vie x una; jna fa tin. ocsi 
xa atjxtjn 81 vie it+6H. He Iedo'iA saq rmo f+3, f© 101a x xji xa at-ixtjn 
urt +n it+6'i? «Jna stern sja rni© ro, Ho urn fJL iota 3a, see +1 a ©via: 
sina fa sja rni© sa, (Bo jna aai+ejt xa atjxtjn, pot xe 8t +n it+6H +n x una 
je 0+aonA. He nun lesonA fja frta x+s, fa 006a xji f+6 srternis. ma 
380 tjat f+6 fot$J6 j na f+6 cjt+ns. slna fa $ja rmo <Jar»i, Qrs, <f u+i oo 
u+x x aen 1© x una vie 9+aonA, jna xet <J> u+t iiaa u+x x am, xji fa ti+i 

08S1 XA at-J^tJh 81 vie 1t*6»i. 

25. <J»ia +i 083 io i8» xji J6 «J3r»t jna Usoha urt srwth x+xjt, xji xe 
3J1 x fesjt vie IS304A, f© UJ6 o+M oejt oi x usa. Jha aafoia, x psx-Jt je 

1830HA SAa r»i1© f+3, f UA a+8 V Kvil Or3 1© X P3S1 vlH XJI OtE1 38 fUJH i> 368 

8 pasi rmo 3A sr»«6, j na rm© 3A nan? Jna fa oiso sjo, fu+x^t eti xe 
ootm u+x x+s HapAi, f© +6 ur»i je x c+iat-JH vie 8 tArt? Jna +1 083 1© ie& 
xji 183oha taf rtsi r»ii© f+3 fti+xjt fa uj6 oo+h, pot fa pata 10 rpj«ia f+3. 
Jna f3 oiso 101a f+3 01 x 006 je f+6 ut++n +h f+6 oh o+nar3, xji fa a+a hji 
00 rmo f+6 pexjt, 1© x pasi fu+c fa fja ntansta. Jna ne fyjn Issoha fja 
tafrtsi rmo f+3 01 xae L+H6, aafoia, 1© f+6 js1vIh+d3jhi, f+6 pexjt yj6 jnot+ 
u+x f+3, jna *ja, U30HA, xe eti 00+M 1© aai+ejt xa6 HaPAis, f© 8t srH6 vie 
8 urt. aafoia, fa tviaa 8t P8x^t6; jna He f+6 c+iatJH et oiso ors jsrnsi 

rS, XJ1 X8 38, 3A X8t OrH+M JH3 X8t U+H6, aaS36 rS, XJ1 X6 JOJH 38 tvl8 rS 

je et itvinjti+. Hs x psxjt vie Iesoha orsjna^a f+3 xji ta D^a sie stern u+x x 
sota. *! na fa oiso onjnaja f+3 xji fa D^a Hvii oo 1© x una vie O+boha, an 
xji fa D^a tairtn u+x f+3 1© x una vie to3j,ii. an 1830HA s^a rnio f+3, Ji u+t 
Hvii sis Jsrn, naxjt u+i A tairtn 1© x una je tD3JJi, an I oo 1© x una je 
O+aoHA, xji J. 38 taias x atJXtJH vie sbrn, pot J> ho xji xe 8t <srsi 3JH, jna 
foi+ ntvipjis vie x it© Ovia. He fUJH f+6 pexjt fja frta xa6 urtae, fa UJ6 
jnot+ u+x f+3, j na fa at+© f+6 sota xji fa sai ssai f+3 10 x rtL. 3n sl^rn 
sisa potL j na s-aq rni© f+3, aafoia, xe dju hji sis xa srn; HJ6Jtxau», ti 
urt ajut xji fa d% poi xjh x: pot aafoia, fa fJ6 taunua vie f+6 s+H6; 
an +p xe Dsasi poi ji x+s- 1A3, +h xah jMOJt, xa sou osa Hvii a seea. «Jho (Ml. Xn.] 990 %46 JUKI. 213 

jojh, +1 +6 josiaa+jhi vn xe Diasi prtaet; pot +p xe D<iasi sie xa sr»i, (fa 
83+m jh +hosjhi ojh,) f+6 aira ysa QtA PtJ3 x oteha, i© x lota fte Gja, 
pot ejhs-ins 1© ors ruu; <ina utfjis xe ysasi l©6 xa soi. he f hah 
•Jsrn fja sja X36 yrta6 mo f+3, fa .jnsjta f+3, se+n, J> ho xji +p <J> D^a sie 
3A sr»i, vji <J> D^a oja +hosjhi aira; pot +i +6 xe xji mi soi 1© 83sit.j+ 
t+s: jna fa swa PotL f+6 fjna 1© sle JsrH. 9n «brH y+xsisa f+6 ai06, 

JH8 ©ISO S301 f+6 8t3 XJ1 f3 GSG HJ1 V©6 +1. h8 fLUH X Q+H SO XJI .JsrH 

o^a sie f+3, fa aaoj»i 1© iisa y+x JsrH, xji fa usa siet f+6 up. 8n *J3rN 
t£6a f+6 sota, J ha s-ia rm© f+3, flafoia, i. y+i ssai x, jqsjh xe utn ami 

r»i1© 33 XJ1 3A BtJXtdH D£ 3 Q8S1 81 «J6 1t+6h. 'l8 X G+H P3t+h f3 D°8 L©6 

p+€ up, sja, tp xe y+n siet 33, c*> uti otJhi rni© x fyvJiso-iejt xe y+n eso, 
36H 1© f8P je x owan. 

26. Us fiiAh 4wh so xji fa fja toi run x oia otn joota+n 1© f+6 aa6At, 

T3 SJ8 m© f+3, +P X6 l)H1 OtJh1 XJI DA atJXtJH 38 3 G8S1 81 vJG 1t+6H, J HO 

oiso xji Iedoha 38 t3i8H f+6 o+nar3, jhg xji t a HJi a+sua6a uw f+3, an 

OtJHI XJ1 f3 38 8© JQOta+M 1© f+6 OH 836At6 +H fy*J1SOJ6Jt L+M f3 L+MGJL, 

xjh y+i d> siet x; rxjtyA6 <J> Ml ssai nox rtL. He fyjH >br»i fja s^a ^36 
yrta6, * ow aso-JH 1© t3«;j+s aao©6 vje fte up. >lHa wah fa so xji sJsrH 
fja ho a36*t 1© a3sitj+ f+3, jna fyjn f3 oiso so x otei ire f3 fja pot f+6 
srn lesohA, f3 y«^6 jsuh+di ^osaa+Hi+, j»ia s-ia, 83006 x+6 +6 ot x.ji xe 
fjsi a36*ta, xji I ysa t3i3s xa atJ^tJN, jhg srpJt xji sa sr«i Iesoha osa 

t318H f+6 0+Mar3, 33fOia, A y+t OtJHI rH1© Y© XJ1 3A Sr»l 38 t31£H f+6 O+M- 

ars PtJ3 x+s iA3 «i»ia pot J6Jt; Jha A y+t ore^tH f+3 ho sot. «4Ha A y+i oiso 
fitj'ii rm© x *ji *a atJxtJH 38 3 oesi ei ^e nt+64, j»ia xe jna xa at^xwi 
38 ors rvi© 33, +H 3A o+Har3; POt I D>ll Ot81L+ a36At 1© S3 x: pot x o+m yj6 
ot8iL+ js1vJH+di 41 x yrta6 ty+c f3 fja siogh, j»ta oiso ji * yrta6 fy+c f^a 

8+H S1004 3A f+6 Sr»i 1830HA, V8tPOt f3 UJ6 836AtrS 1© irth XJ3. 

27. *J"ia +1 083 i© 18S xji -Jorn jna leso'iA itosaa^a ^ih xet <;rtH+ iorta6 

X Wha J6 0+aOhA. «JhQ 1830HA P8ha P8Crt ih X A6 »J6 X O+M J6 X 14 H8; X8t- 

pot x atJVtJH je «Jor»i yrt 3toi PotL ei ue nt+6»i. Jna fyj»t JsrH a+a sai 
XJ3, T3 yj6 ^os3a+n sjtopsi, pot aatoia xe yrt heo-ja, 4«ia xet so+H6 yrt 

yOtH J0S38+MI+, 83006 J6 83+M 88»ta y+X SltJH OOt86. <HQ K£ OISO f4G 

srpJta frnojt, Lrtsi, JHa 01 oAhae «ie jfi+0DrH6; HJ6Jtx3US xe yrt 18DJH1 
+h oi xet srpjt+M6. 4he je +1 fjnna, +1 yj6 xet ui i© f*ie poih +hi© x fjna6 
je 8 sot f8ta>ia JH8 8 sot si+phjoi i3ii; xetpot xe ysa hji feton rm© xet 
yrta6, una xe fja oesi xjs ei, j'ia fja ss+ih sjs, Jha f«ia at+e»i xjs Pt«JD 

T8S 1© f8S, J H8 PtJ3 lies 1© 118S, 364 rhl+l X8 fJ8 Jt+6H 1© X U1H8 U6 

9+aoHA; JHa xet ^8 yrt ieoh jhb oesi +hi© it+6% jna aesa y+x sit-in 

00t86, Jha 0J11 t«l 1t+6»i POt 34>i+ 886, JH8 yrt 83l+6Jta 8A U304A JHG 214 aso vIG JXDJ. [CJ1. xia CJ11JI XIII. 

«Jh jgbhi vje x itac+n je £trn, jna DnooA, jna x£t atJXtJH, 10 x UDrnm. 

1. *18 fUJH slDrH JH8 f+6 BtJXtJh SJ1Jt£1J8 XJDSJ166 +H X a©t8Jt6 J6 X 

una jg x lE3r»i*is, aafoia £tr»i is© f+6 <jrt»i+ iorta6 x una fytc UJ6 001a 
{)> x Ie^hais, <iat©sju3; ©oi+m +1 eput x una vie set P8XJt6' hj 1+6+1+ ; 

JH8 +1 UJ6 JUE SJ+H+M X 80t8Jt6 J6 0©t3r»i. *18 X l£3r»i<i1S, JH8 X «J3JUG- 
J>1S, -J H8 X 1911 J6 <J3Y+©ir»i fJ8 8tL1 8 ©t£1 S+1+, fU+C UJ6 00L8 <}at©SJU3. 

•is x lEDrnm je x4dsji66 urt srp+Dwmi+ tetasa, an x -bJUGAis, j»ia x 
«JDY+©irhJ>is, iiin sm f£tajt; xEtpot xe a+a 006 x lEDrnm xji x£ D<i8 

f8t8H XEt f8t1S, XJ1 X£ DS8 UJGS S1tJH +H U+GJ8HJS JH8 SEt jaj3+H£Dr»i6. 

2. >lha +1 OE3 1© ies xji £tr»i oed 10 x s+i+ je ^atosjua, jna prtsut 

830JH 1© 1t3C 1© X >bJUQJ>1S. Jha ?9 83QJ»i 1© "ItaC 1© XJD +h XEt S+hJ- 
©JQ6, POt *£ fJ8 8+11 S+HJQJG6 8P1Jt X Ot8Jt J6 X HafOte; POt 3JH+ J6 X 

Jdjugj/is j na x Jav+oirnj/is urt £put x otajt je x "iaf©t6. XEtpot, J6 
£tr»i jmjta +m© urn je XEt S+HJQJQ6 1© itac rm© x lau, jna J6 fa UJ6 
siao+M rm© xj», aafoia, XEt Jt06 jh -Jdjwqai jhb aaojn 1© Qrvuna u+x 

f+3, SE+M, fUJI +6 XJI XB fJS1 1JS1+PAG ? fJS1 X8 Sa*i JH EV5JI? fU<J> 8© 

nji e»i<;ji6 Jiat rm© rs? 8afoia, et hji x+s nan J6 ©sa J6 xa iaii? to 
oiso s£jsi, Josjm ua taum, ua dji uttD. fe hojsi xb ¥ lot jna +«iij>ii 
je et feti? fe hojsi X8 xji ua we o©6 i© taum? fe hojsi xb xji ua 
8t hji 8 ucrs nani? aatoia, ua ?>ig a+n sjnoiv©Jt+6, jna ua a© js-jaai 
8t*JL66 isajxjt 1© urtD+T Oja. Ua a© aaiae xji O^a u+t s-ee ©i dj»i. "ib 
£tr»» sja rm© f+3, 8!aiae-jsi xb uji x ^r«i je ©ja dji ora 1© taaa» 3JHOAH8 
pt-iD x£t s+H6 ? Jna x 3jh sja rm© ft3, Ua a© 4*11 aatae xji xb hojsi Jht 
src l+h. Ua a© hji aaiae +h xa6 p©i+d itja+DrH6. Ua a© hji aaiae xji xb 
hojsi je L+M6 1© on, naxjt a© ua aaiae xji xa p8xj«, jna oiso xji at 
p8XJt6, a+a ho orHsrtH+M x L+M6 tu+c se sieo, je xji tu+c +6 1© on. 

3. He £trH aasjH 1© oih x &ot+"nv©t6 rm© XJ3 ornsriH+n x on+n je 
Onsi, jna ©iso orHsrtH+N x tJ6rtJODrn je x a-ia, jna xji x£t osa a ho 
taajrmrH pot 3jhoah8, see +1 urt Lt© x bjl jna srpJt+H6 je Onsi, jna x 
J10H3JH1 je f+6 aira. Jna +1 o£3 1© ~ie& J6 fa aaojn 1© josnena sa6 L+H6 
rm© XJ3, xe urt JM©t+ u+x f+3, jna aa©JH 1© 3j© f+a; jna xe mo hji fat x 
urta6 fu+c fa sieq: ^stpot, nun fa so xji xe usa hji fat f+6 urta6, fa 
eaiEtua 81 je XEts+HJQjo, jna ©£3 oejt 1© 8 e+us fu+c UJ6 ooia «Jha- 
•Jhia, jna x£t fa P8Ha Oriooj> itac+n x urta rm© xjs; jna oiso -Jdb jhb f+6 
atJxtJH. Jna xe ornunaja u+x 3jh+ jaei x urta. Jna +1 qed 1© nes xji 
xe so xji x iaii usa fetan ^£t fstis, XEtPot xe aaietua jna ©£3 oejt 
tm© x una je OtaoHA. Jna xe a+a ntac x urta rm© jjh+. jna p+© aaiaea (Nil. XIIL] aSO vJ6 >IIDJ. 215 

jh x urta6 tu+c xe 101. HjGJtxaus, £tr»i jna 8 sm+H nrsajt jg f+6 atjx- 
tJH 11 rt 180H j ho 08S1 +m© it+e»t, jna x taaenajt je xjd pua 81 jg x una 
je 0+ao«iA, rmo x ta<;rH6 tena jaei. «Jna xo6 to urt oesi +m© it+6H srpjta 
3/4Ht L+M6, j na xe urt aai+ejta a* x fjna vie Udoha jhb >br»t, jna xe urt 
pja j»ia oioxa. «Jna xe ujvi poil jojh 10 aaoiet x una, jna xrs xe urt 
aai+ejta pot x prtsi i<n ei jg it+6H; j'ia xr& xe fja srpjta. J 4a xe ujyi 
potL tutxjtsojGJt xe urt wa a* x &i+t+i jg x lota, itac+M x una je Qja 

tH J6Jt+ S+"iJ®J© J6 X <JmJO<m, Ot +H J6Jt+ JSJDait JG X leDrhJ/lS fUet X8 

osa a jaa+ua. 

4. «Jna n 083 10 i8s xji x Lota aaojh 1© au& XJ3, tnsoDrc xjvxe atoi 

WW 1© X HJWS JG X 1t©L; Y8, X8 e+a OrhG+'iS 3Jh+ JG X8t S+H6, JH8 JG X ItJ- 

a+DrH6 je xet P8XJt6, fti+c urt mji ortjoi. 

5. «J»ia +1 ©83 1© ies xji <iorh Jha leaohj. tairt»ia Ptja x u»ia jg O+aohJ., 
1© x uina je Id3jjl, fu+c uj6 x una jg xet +HfJt+irhs. «J»ia o+m lews* usa 
nji srpjt xji Jorn Dsa srte f+D, ot a m srterm; an fa 006a xji xet D^a 
a 84hjo*j©6 a+n +h x una jg tD^jji; Jha fa 006a xji f+6 iaii, ot x iaii to 
urt rnajt f+6 ten, Dsa jsjdbi x,mjie6 mjxjt. sha fa a+a tasj+s- oejt XJ3, 
jna fa a+a iac xj3 3jh+ l+mg. <Jha fa a+a oiso aaoiet rm© xj3 xji xe urt 
8 i9ii t© urt rnajt f+:>, j»ia xji xe urt 8 Pta idil, xji xe urt Pta Pt«j3 x 
ntJDrH6 je x otn, ft6 pexjt; pot xji ?+6 pexjt fja otJHua rni© fiD xji ta 
an ten OGJt x iaii f© urt +»i x una je +d3jjl, jhb +h 01 x una tena jasi. 
«J»ia ta ©iso aaoieta rm© XJ3, xji xe dj/i tjg x i+ajtit jg urtDtitM x lota 
xet 0ja, Joota+H i© xet aa6J>t6, t»i tujisojGJt lies xe urt +H, tp ti urt +»i 
x una tutc UvJ6 rnajt x ten jg otn leooh*. Jna -Iwh a+a itac r»ii© x iaii 
jg o+n leaoHA; Jha ti oeD 10 ies xji ta a+a iac xjd 01 l+M6 orhsrfi+H L+H6 
utieh+H 1© ucrsHJS. «J»ia ta a+a J060ti XJ3 aei+, utx 01 a+i+sjhs; J4a xe 
©ee taa rm© f+6 urta, jna xe urt 6Jirs pot oai+n x onjhaDJHis jg Ovja. 
•18 J6 «br"i u«J6 xrs iac+M x iaii jg Uooha orhi+HY+ori+, ua u+i tairtn 1© x 
jocHi JG 8tr«i jna f+6 atJxtJH; pot eput ta aaietua PtvJD x una jg O+aonj., 
ta UJ6 ua a* x S^i+t+i 1© x una *jg Hap*; acn 1© x ws- jg x o+m fu+c UJ6 
OGJt ot x u»ia, sec +1 urt x una jg +ddjji: jna fa UJ6 x pexjt jg 

1830HA. 

6. J^a +1 083 1© les xji ?a ujhi +n rm© f+3 +m© x o+m'6 uu», u+x f+6 
atJxtJH, j ha aea f+DSJip aapot x o+n, jhq sja rm© f+D, aatoia, o+h, ua 
et x atJxtJH jg «Jar«i, f©3 xe fj&i aat+GJta 81 jg it+6H. >Jna »i8, o+m, +p 
xe u+li siet et UG6, ua u+i a xj. sncrhis. -Jhq x o+m sja rm© xj*), -JtJ.6, 
pot <f u+i otJHi rm© v© yot U66, jhb A u+i hji srpjt xji t dji a oi. 
srterhis; an A u+i +H&+&1 xji v dji jao+H+sut rm© aa; pot J> fJG a+»i sn- 
nui itraia +h dahb, aaoo6 jg x <;j»iatvjs+i+, jna x ©teTiJs- jg x urta6 jg 
xa atrxjt J3rn: jna ^ aa6j>t 1© »io x 006 fuj. fa fJ6 hji an n ei J6 D+bohj. 
utx x. Jna £tr»i »ja rm© x o+m, aatoia, x ^i+t+1 jg x lota W6 ooua fta 216 mO v4G J19J. [CJ1. XIIL 

Jhrxjt ue: fa fje qoh 1© x una sje tDDjji, 10 13c x nan jg Iedohj.. »t8 x 
otn $<jg fhi© xjd, fuji +6 xts- xji v fje sjg orHsrtHtu x &ittn je x lota? 
£bfoia, xts +6 v LtM futc an Ttrai D3. Jna oiso, fiui +6 xts xji sbrn 
sja — tp y uti t3iJHi y dji a segg, jna tp y uti hji tauvi, y oji a oesi 
jp ji x L88i as? slna 8trH jnsjta m jna sja rni© m, 83i3e.jsi xe x«n 
XEt +6 e Ovja ? slna x otn s-ia i. ho xji x nJdjuoj/is se x.n XEt t6 8 ©ja, 
j na cf> fje oMHua rni© xjd xji xe D^a atia sjnoiY©Jtt6, xji xe de js-nai 

XJDSJIG6 IIQJXJt 10 UrtDH ftD. slH8 tP H8 X8 SEJS1 XEt t6 8 OvJG, a3fOl8 
d> tltl 83196. 

7. si na H8 fUJH £trn ma xts, ?t6 teti aaoJH 10 t3<;jts, jna f3 sja, 83- 
toia, JDOtJait J6 xe itejsi, O otn, x£t +6 8 Osja. -Jna x otn s,4a, t6 ®«ja 
x«n Oiei Si+iii xji atoi et P8XJt6 ei jg x una je qatosj ud? Jna £tr«i 
s-ia rmo m, Ye, fa +6 xji ®t£i 8-nttn, Jha fa otasua ot LtM6 aoL tn fje»i 
jna +h rtL: aaiae-isi xe xts? Jna fa sja, Ye, <J> aaiae xji x ©t£i $ittti 
Gt3Eija 01 Ltn6, jna <J> a36Jt xji y Dsa *ui 3a orHsrtHtM 01 X36 Ltn6, jna J> 
uti aaiae xj. urtae. 

8. *Jna +1 oed 1© ne* xji fUJH £trn so xji x otM i^a aaiae ft6 urtae, fa 
aao>iH pt*iD x otaEDrn je JarD, taatH s &otniY©t6 rni© ■» otn: f8 Oja ota- 

E1-J8 DslH 8P1Jt f+6 OH WAS, sIHG XJ1 OjG QE6 f+D Or^HaWHIS, JH8 K41 83006 

«ie itJHSotJDrn, 3>ih f>ia poih. -Jna £trn a+a josnena rm© f+o * &otniY©t6, 
ptJ3 x otaEDrn ue Jan, ie+m ^ poi «e djh aapot ftD, jna X£t aevtri »iei, 
«j»ia olso x nwi je taajDiDrn, fii+c u«6 itaiEta Ptjo ^ penaEDrn je s tirua, 
u© Ousi, pot oi fosojeJt u^a aaiae j»i m wo. -Jna stns djh f-ja poih, 
fa o^a HJ1 3Jt+i jh+l+h je f+D&^i?; an s &rpjt+M6 jna ajL je Ousi, jiohjl 
pot ^>£t s 4, i6, Lt© pel jna tauHirns, jis. ; jna kji fa at£0JL x ajna6 je bjl, 

^J1 « Qt£6 DJl fJ6 HO 6+010tS JH8 ^J1 X &1+M J6 8JL DS8 8 SUvJlOa n th X 

fois je oioit: j na £trh ata josishg oi *36 LtM6 rm© x otw. slna n oea 
i© i£s xji 8Put £trn fja josienaja ^ac L+M6 rm© ft3, x ow sja, fiwi dji 
<!> a© *ji J. de we ms- airtnri ue je fy+c *8 fjsi snooh ? Ye, fy«n dji <*. 
a© xji * de a aotn je ®ja, fjetH x+s y+oja &nmi toua 81 je dj. atj»i, 
jna tasae f+6 Snwi, xji J> de a p+ia u+x <5J+, ^ji A de hji a oesi u? ji y 
I8$1 ge? 9afoia, s^a fa, A uti o+e n oi xji Ji nrs<js; ye, <f uti prtȣ0 
dj. 0+narD, vji <J> de tasae xts ot£i «sj+. 8n £trn s^a rm© ftD, tp kb aa- 
6J>tJsi s+s Lth, tp xs utn as a8H aapot O^a, ye, tp ue utn taum ue oi in. 
sthe, j«ia u>i ae ae«i aapot Oja, jhg ooi *jh ft6 hed t»i pel, aaiaetn xji v 
dji tasae, xjh djii xe tasae x fon futc xs aa6*tjsi. 

9. «Jna ti oed 1© i8& xji fUJ 1 ! £tr»i fja &ja xa6 urta6, x otn ata as ae«i 
aapot x lota, n-in ft6 H36; ye, 364 fa ata it-i&itEi ftD&jip nun x rtL, 
j na oua DJ.mt, SEtw, O 0.4a, £trn fJL 101a D3 xji X£t +6 8 Oua; jna tp 
XEt t6 8 Oua, j na tp xe £ti Oua, utn xe deo xj-sjip hoh thi© D3, jhg A utt 

Qt6 J LIE 01 DJ. StH6 1© HO X, «JH8 XJI d> DE 8 t£68 PtvJD X 3^8, JH8 8 8868 J1 cji. xm.] aso vJ6 j 104. 217 

x ibsi ae. «Jna He tuj'i x g+h fja sja X36 urta6, fa Uvi6 sitro je +p ta 
yn aja. 

10. «Jhg +1 06D 10 ibs wi f+6 srterms tJH jhb iota x gush oi xji ?ja 
TJina rmo * g+m. «Jna D3 oed tn rm© x q+m; jhb fUJH 03 so t+3 ie J6 +p 
T3 urt a-ia, JHa ©iso £tr»i jna ft€ atjxtjn su'ia+n J6 xo xe fja atH x 006 
vie f+6 poi, D3 Uvi6 JMQt+ u+x xjs, JHa Grsjha-ja xji trt srterms, et x srt- 
erms vie x q+h, osa ieo xj3 j»ia sie xjs. he x srterws fja S3H x oo6 vie x 
otn'e poi, XEtPot xe artsi hji ie XEt fj»i06 jh 8tr»i JHa f+6 atJxtJH; Jha xe 

"lUa U+X X QU3H, SE+H, fUJ> QnjHaJSI X8 XJI 1)9 D98 Sl£ X36 3JH, fU-14 83fOia 
UrH v!6 XJ3 +6 3A1+,Jt XJ»i rS ©I? #EtPOt U3 DJl POI 83POt XJ3. h;8 flUH X 

0U3H so x P3t je x srterms, D3 oiso 83qj»i 10 P3t ,4QS3a+Mi+, wsi x£t 
D<ia sn 3ei an run trt. sina Dsonjhajafrtsrterhisxji xe Dsa go JHa 
001 x i3ii, xji xe 3J/i sie £tr»i Jha f+6 atjxtjn. he nun £tr*i so x asirt- 

3+HEDrH J6 X QU3H, JH8 f3 OlSO H0+M X ffita^S vl6 X f8t1S *J6 X 1311, P3t8 

wsi xji e 3rn+i+©a Dsa jsj381 xjssjiee iqsjxjt, JHa XEt D<ia a b ot£i 
orhWhorH, JHa b a+sirtarns J3rn xjs; XEtPot f3 111 potL f+6 fjna jna t£6a 
x q+m ptJD x rtL, J»ia s-ja rmo ?+o, ^una: j»ia f3 si^a nj«i fr€ P31, t3S3e- 
+m f+6 sitJHL. He xts yj6 ar»i tn x itJ6JHs ue x gush jhb ^h+ je x sn- 
erms. >lna fUJH xe so ti, xe QtEiit DBtejia, jna 83qj»i 10 P3t. J»ia x 
oth sisa PotL, j na asGJH 1© D+H+sut rhio xj». -Jna t3 ata athtsut rm© 
XJ3, thsoarc xji Tt6 toi fBSfoia an orhertua rm© x lota, he x£t UJ6 
8 Drntitoa G^xjta iiojxdt 33006 -16 x orwhaDJHi je x glish, jna x£t a3G«iN 
10 a GtEi 3rtDrttH6 jorn xjs, 83G06 je Etrn jna ft6 atJxtJH. 8ru otn 
sisa potL <isrn XJ3, JHa -jaowsuta rmo xj3. Jna xe urt us+p*a iorta6 
Etrn, j»ia xo6 to urt utx t+3. 

11. >l»ia +1 GE3 1© IBS XJI TUJh X GtM SO XJ1 X 1311 Urt 1JS+PA8, f3 0063 

xji £trn j na t+6 atJXt-JH Dsa suna potL tn x 3fasi je x Drntitoa, una xji 
xe Dsa it3c x urta rm© xj3. <Jna ti ge» 1© ibs xji x g+m sjhi b it-iouaE- 
Drn Ltoei oi x una, J3rnsi oi f+6 i3it f© urt +h oi Tt6 una, ?© urt tn oi 
x tdsrH6 tena jaei, tu+c uj6 aota-mn 36H 1© x S3, *jh x 3S1, jhb jh x ujsi, 
jna tu+c UJ6 a+e*aja pwd x una je 6£tJf j'jlj aj. b HJto sit+n vie u+iajtsjs, 

U+C tJH PtJ3 X S3 3S1, 36H 1© X S3 UJS1, JH8 t8H8 J 881 vlH X 80taJt6 J6 X 

Soot, JHa x aotajt6 vie x u+iajfijs tu+c uj6 jh x notL, a* x una je 

6tJTJ3LJ, Lt© X 80t8Jt6 J6 OJhlA, 8A X UQ vi6 X t+CJt "8-J.arH, tr«i*H PtvID X 

8Siorta6 x ujsi: JHa xrs urt x l£3r»i<ns Jha x Hspais a+e<ia-ja. He, x 
aotiai iBti je x l£3r>i<ns L+6a +h x u+iajtHJS, Jha aujn +h uhis; JHa xe 
urt itja Lt© x u+ta-itHJS, jh x ujsi, +h x una -ie hdfi,: ve, jhb oiso jh 
x uj* jg x una je 6£tJTJ3u, +h x aota-Jt6 a* x s3D0t, jna viH x ujsi +4 
x WHtj6 H3PJ-, +'i x iies je XEt P8XJt6' prtsi t»ifjt+ir»is, JHa xrs aotcwt+H 
juh a^ s3D0t. <Jna oiso XEt urt 3JH+ l£3rHJ,is jh x 3S1 a* x saoot, 
tu+xjt Vj9pj,is fja at+en XJ3. 4na xrs x H3pj,is urt H3ti+ srtsnaja a* x 218 aso vie 4UN. [c*n. xiV. 

l£3rHJ>is; HJGjnaus x Wm fja ieoh irs^Drn je 01 v HOtwtH nam J6 
■x una, aota,Jttn jh * y+ia^tHJS, ji x fja je * twjt &J>arH, pt*i:> x 3si 10 

X y<JS1 1846 J 881 *IH * y+lBJtHJS SJ.G; vlh X HOtL, 964 rH1+l XE QE3 10 V IJHG 

fy+c xe ooia aenwu. «Jna +1 aotajta run x una fy+c xe ooia Qjsoie- 
Drn; +1 a9tn so pat netxyrta xji +t oej +m© x una fy+c na a+H idiia, jna 
a+H assitj+a, »J6 t©6 aoH6 ua we sioqh, fy+c LU6 a+sorejta aj. x nan *je 
6£tJfJDu; ti aa+n * iies «ie x£t frtsi wna+n. «Jna xe 0£3 ptja xat n 

+H1© X S8L y+lGJtHJS. XrS X U1H8 vJH X HOtXyrta UJ6 ooia QjsoiEDrn, JH6 

x tsiHe jh x srxrta u«46 ooia aenwu; +1 aa+n x y+iajtnjs fytc tc p+ie 
y+x oi DJHJt «je yua JHtDri6 je JGJt+ oina; 8 lEti «je fy+c fja on ptjD x 
una notxyrta pot poa. >lna H8 +i yj6 ohi+ x a+sirns jg a a£ jna a tap's 
srtht pot a hapj/i, jh x uh aeni+psi, jna x una QjsoiEDrn, PtJD x asi 10 
x yjsi sa; j na xrs x una jg Wa, jna x una jg 6£tJfJDU, yrt H3ti+ 
srtenaja a* yout; x£t a3+n a saoi hjo J6 una adiy3H x una notxyrta 
j na * una srxrta. 

12. «Jna +1 0£3 1© las xji v H9PA1S fja +Hfja+ua x una aenwsi, aen 
ptjD x asi rm© x yjsi sa, jna xrs x 4apj.is +h xEt y+6an, yt¥ XEt oata6 
jna x£t et3+6, fja fjoa +h ^ UDrhAis uh s sbl, vji ^Etaj. ke D^a fje ho 

OOf irSAOrh JH K HOtL, ^41 ^£ 3J>1 hv41 OG^ttrh ^ IJH8 HOtXyrta; XEtPOt x 

lEDnj-is osa TJG ho aot TrsjDrH6 ohi+ +h x una «je 'iapj>, ^na x ytiajtnjs 
tena J381. he xts y-i6 y+6arD +h x HaPAis; J6 x LaarHAis yrt >ih jnaat 10 
XJ3, ■»£ yqa hji srpjt x£t <iPi+0DrH6 jh je^tt fjna, jhg oiso xji xe 3*1 fje 
a ormtt ty+x-Jt xe 3J.1 Pia, Joota+H 1© x£t aa6J.t6. «Jna He I, aput fje+n 
s^a x+s, tairtn jojh 1© x joshi jg Jarn ^na £trn, vIohai jna f+3HA, jna ^£t 
at^xtJH. 

C^lUt XIY. 

1. aafOia, H8 +1 0£D 1© 1ES XJ1 X 0+M J6 X l/£3rHA1S SJH1 8 ltJ0U3£DrH 

J3rn 01 f+6 nan, xji xe Dsa hji ie ^Et fjna6 jh 4or\ ot Etrn, ot *43HJt, ot 
f+3HJ>, not a^Jt J6 x£t atj^t^H t© o^a go PotL itac+n v yrta je Oja, tn 
fyjisoje^t ties ti D^a a, +h jh+ ieti je x£t una; ve, Ta sjhi a aaota «i3r^ 

"SU3, XJ1 X£ D^a HJ1 IE ¥£t fJH86 «JH XJ3 1© BAHa HAS, Ot 1© 0ES1 X-JD tHl 

nt+6H; na^jt Dsa xe sin run ^<J3, not ssai xj», not oasi sj:> 81 je XEt s<- 
JQJQ6, not sort*: xj3; nax^t Dia xe oesi sioh6 ji xj3, an xji xe osa ^e 

Pta JOSJS 1© XEt f86J6, J H8 OISO XEt 1J0TI6, <IH8 XEt SJH01V©Jtt6; 4 Ha <fS 

>£ 3*1 oo PotL j na itac x yrta JootatM 1© *£t aa6J>t6, pot x o+h tj a+H 
ornertua rm© x lota, jna 01 f+6 fesfoia: xEtPot fa s«jhi f+6 ntjoi^orn 
Lt©ei x una rm© f+6 nan, *ji x yrta J6 ©ua dj.1 we ho rasitrom, an 

XJ1 +1 3J.1 00 POtL Lt©81 01 X UH3, XJ1 f+6 1311 3A1 a OrH6+HS1 OrHStH+M X 

y+o^a itja+DrH6 je m pex^t6, jhg xji xe dj.1 a orH6+nsi xji xe yrt l awv- <ni. xrv.] aso vie -jloj. 219 

14H, JHG XJ1 X£ 01 HvJl 10 DrtBJt, HOt 10 ItrHBJt, HOt 1© S19t, HOt 10 QrDtl 
MffAMi, hOt 10 OrDtl JHt DJHJt JG UH),JGHJS. 

2. -Jna he ti oed 10 ies xji fUJH x otn f ja sjhi potl xts itJQtJDEDrn, xji 
£trn jna tt6 auxtJH ujhi pott. PtJD sm 10 &m, jna PtJD urn tes ^e urtDti 
10 jnrxjt, j&uattDtn crtcj6 jna 0JHS90t£itn it9sis jna i9CJt6 Ltoei x una 

J3rM * l£DrHA1S, 10 1t9C >l HG 1© 19C * lirtG J 6 ©J8 JDrM XJD; JH8 Xr& X£ 

aaoJH 10 tjg ot£i srosjs. «Jna L86rH86 urt atoi 10 x H*iU<; jg x lota, 
V£, L86rHa6 urt atoi 1© aaiafi tH * waters jg xe H9PA1&, gne xe urt 101 
x tJorta6 jna * ntjpas+6 tutc urt fjnaja aen, 96H 1© x itJ6jm 1*3; jna J6 

Dfflt J6 X lOta ttGJL, SO D©t J6 DJHt J6 89196^8, Ot J6 DJHt J6 Urt 8tG1 10 X 
HJU«i J6 X 1t©L, Ltffl X 1t9CtM JG >brH JH8 f+6 atJXtJH, JQGtatM 1© x Sittti 

jg tJ69i£Dr»i j ha jg itjpgst, j na x net jg Qua urtotH DttJ©t6 tH xjd; ye, J> 

S£ rh1© Vffl, -46 X lOta tt6JL, J6 DJHt J6 X l£DrHJ/lS J6 39196a tH XEt 1T9CtM, 

jna urt ornertua rm© x lota, HJG-it ata pot jue, pot xe 890ed e ucr& 
i9it: xe ata t£ aen x u,nrH6 je XEt t9a-itYrh, xji xe ata hji pj.1 jqjhsi 
©ja JHt Dot, H9x-it jqjhsi m jg XEt atjxtjn. he X96 8t xe to urt orn- 
ertua rm© x lota: x i9it jg x lEDrHAis to urt tH x tjna jg tDDJJi, jna 
etao jg x i9ii .je x l£DrHJ.is f© urt tn x una je OtaohJ., j»ta otso je x 
1911 je x l£3rhJ.is f© urt tn x stit je H9PJ., Jha ot&o je x 1911 je x 
l£DrHJ»i» to urt th x una je Dj>tr3, jna to urt t»i x una «je Djd- 
irn, jhg t»i x stit je UDvtoji, jna t»i x »tit vje DtDHurH, jna X96 £t x h£36 
«je x S-+1+6 je x Usruis futc urt orhertua rmo x lota; >i»ia X96 £t X£ xji 
i£a aeH x UJirH6 je X£t t9ajivr»i, ye, ot XEt u-4irH6 ue uot; jna xe urt ot 
UorHm. -ih& x >I34uoj,i» urt nji orhertua, s£e OHtt ur»i; h9XJt urt j'it 
je x JoYtotrHAis; an xe ata fmah x£t fetis, jna ot&o x f£m «ie x lEDrh- 
A1» t»i xji i£ti je x una niEtsojejt xe aujti; ve, 4hq ot XEt etu<<j6 jna 
ot XEt snt6; XEtPOt U9 "M6 h£oa ot x stit6 jg x l£DrHJ.is tH futc xe ata t9- 
ijhi Jha on 1© x hjus jg x itOL, j na urt orhcrtua. 

3. Jna H8 ti oed io ie& xji x otn, j^a xo6 fo urt orHGrtua, urt a96j>tr& 

XJI X£ 3A1 fJ6 8 HEO, XJ1 XEtaJ. XE DAI 3 at81tM0UtD1 PtJD X£t atJXtJH; XEt- 
POt x otH orhsrtua utx £trn, jna ojht jg XEt it9si», orhsrtntH x »i£3 xji 
xe Dsa ieo run xjo, xji xe dj/i a atsitnoutDi. Jna ti oed 10 ie& xji xe 
oota XEt HE36 •JhU.-'HgpA-lgne; Jha xe urt oota a* xts hed, jna urt ho Dot 
oota lEDrHdis. Jna xe a90JH 10 8 8 GJtt tnarsittrs i9it: ye, jhg xe urt 
pt-jnatt utx x h9P<n&; XEtPOt, xe ata oih 8 OvJtJSUHajHS utx xjd, j»ia x 
orts jg Oja ata ho Dot pjto xjd. 

4. Jha t1 OED 10 18& XJI X JDJU0A1&, J 48 X *lDYt©trH<*/lS, J 48 X l£DrHJ>1& 

to urt tn x una jg JDYt©trH, j na otso tn x una jg f9trD, j na f© urt t«i 

X tJHa JG < 59t©SJ UD, J H8 tH PJ.H, tH Ot X tJH8 t8H8 J 881, f© fJ8 HJ1 8tH OrH- 

ertua, jna fja hji ieoh run xjd x hed jg JHiA-'i9PA-l9n, urt sirta n aj, 

V JDJUQm JH8 8A X JDYtOtrHAIS 1© JMQJt J0JH»1 XEt atJXtJH; JH8 XEt 220 3%) vJG 410J. [C41 XIV. 

f£1tJ8 83QED JQS3fl+M SOt JQJHS1 XJD, 3GH +HSODrC XJI XE 890JH 10 t98Jt 

jgjhsi set dm, +nsoDrc wi xe ma hji xji fa Dsa a set o+n; xstpot, xe no 
n et36 jqjhsi x iait *jg «JHU,-hapA-lafA. 

5. He x otH ornprta x o+narD run f+6 srn, jna fa ooia f+6 hed «Jhia- 
hapj>-lau. «Jna x o+m a<»»a +4 xji sjip sed rat xji x lEDrHAis aaojn 1© 

DEO 1tJ1Jt£DrH6 POt LOt JQJHSI X 1311 J6 ©J8. He fUJH «JDrH JH8 f+€ 

atJXtJH, j na 01 xo6 f© fja orD n y+x f+D so x itJUt£DrH6 je x lEDrHAis 
10 aasit*j+ x£t atJXtJH, xe oed PotL 1© x una jg 3+a+rn, jna xEt JDrn dji 
oi f+6 atJXtJH; jna PtJD xjhs xe oed 10 x una jg tDDjji, xji xe dai foia 8 
oens+i y+x Iedoha, j ha oiso utx f+6 atrxjt Jnid-HapA-lau, fiUi xe d^b a© 
10 aapjna xjdsjig6 jgjhsi x lEDrHAis. he xst Uv46 h«ii urn soi jd™ ot x 
ian f© fja a+H ornertua rm© x lota, xji u^a ieo n 8tD6 jgjhsi XEt 
atJXtJH; he, xe yqa hji 3gh deq jh+ itJut£DrH6 pot not; ye, jna ©iso xet 
o+M onj'iaja xjd xji xe ma hji. he, xa6 Et x urta6 ty+c fa sja rm© x 
ian orHsrtH+n x Djut; ^ ljmq 3* 0-ia, da aaire-ia ian, xji et otei ©ja 

fJ6 +H GSQHJS SJH1 X36 8t atJXtJH, X h3PA1S, T'iIO rS 10 1t3C TH10 rS, JH8 

10 orne+HS rs «ie x itja+Df'16 je et y+oja PBXJt6. «Jna asfoia, A ljho da 

0t£1 Oja XJI f3 fJ6 Q+6H rS 8 lOtDrH je f+6 $i+t+i 10 sjph et fEtlS, XJI 
1)3 fJG 01H8 8 0JtJS1JH8JHS LJ+X X36 atJXtJH, X h3PA1S; JH8 83fOia, <& ©ISO 
LJMQ 3A 0-18, XJI 8* 01H+M X+S 0«JtJS1JhaJHS Ud fJ6 8t»i OrhE+HSI J6 8t 

s+H6, JH8 je x 3J'i+ 3rtajt6 fti+c na fje or3+ua; Jha <*> oiso ljmo da Oja, 
ye, os, otEi ©ja, xji fa fJL otJHua rhio rs xji ya dai tauni «ie xa6 l+«6, 
j«ia oiso, xji fa fJL prto+en rs je xo6 et dj'i+ s+H6 Jha artajt6 fy+c ya fje 
orD+ua, Jha i^o jy£ x o+n ptJD et fetis, Lto x %mis je f+6 Sr*t. Jna h» 
aafoia, da atJxtJH, s+hs +1 tj6 a+«i ol xji y3 o^a ao, (j6 ya iirt x dosi 
usi je 01 DJHOAHa,) 10 tauhi je oi et s+'i6 jh8 x djh+ Drtejtc fy+c ya fJ6 
orD+ua, Jha 1© gji Gja 10 ieo xjd jy£ ptJD et fEtis, pot +i yj6 01 ya o^a 
ao io taiJhi srp+DJHii+ aspot 0-;a, xji f3 ysa ieo jyE et sie«i. 

6. he, da ajsi aaireja atJxtJH, s+hs O-ia fJL i£o»i jys et S1EH6, Jha et 
sota6 fje a3orD atAi, xjh ui rs sieh et sota6 ho Dot y+x x aira je et 
at-ixtJh. asfota, J> se rmo yo, He, ui rs taiEH et sota6, xji xe a nji 
Siena y+x x aira Je et atJxtJH: pot utfjis, +p y3 D^a sieh et sota6 joj»i, 
xe ojh ho Dot a yjDi aw Lt© x aura jg x &rh je et otei 0«ia, fy+c dji 
a dj8 pot x jiohdjyi je et s+»i6. -Jna x otEi Oua fJ6 fja Drts+ jh rs, j«i6 

D£8 X36 L+M6 HOH r»i10 rS, XJ1 y3 DA1 HJ1 Ut>D: YE, J«i8 f3 fJ6 DE8 X36 L+M6 
HO«i rH10 rs 83P0tfJ«i8, 83006 f3 LrGJL 6t S0L6 J 6 U-41 J6 f3 trGJL 8t C+iatJ4; 

xetpot, +h f+6 Drts+ ta arL e+6+1 rs aA f+6 eh«;ji6, xji x iijh jb sJieEDrs 

DAI a DE8 HOH rHIO rs J 6 yJL J 6 rH1© P+©1Y©t 'JJHJtEDrHE. O, f8 DrtS+P«il t6 

et Oja! «Jhq ne aatoia, s+hs +i fJ6 a+H J6 Drc J6 ya o^a a© 1© oji st 

S1EH6 1£0H jy£ Pt«JD rS, JH8 6t SOt86 Et DE8 8tA1, UI rs U8 XJD JUE XJI 

xe oe a ojh atAi, J6 b usi+DOH+ io et ®«ia ji x iesi be, ot ji x a£ xji ya (Ml. XIV.] a%) vJG JIOJ. 221 

dji a atoi 10 suna aspot m 10 a srsa, xji U9 ?jg h*i suna 8t sota6 +h 
v aira ue et at-jxtJH s+hs fa taietua m yrta rm© rs, jna fj6 o£a rs qish 
X£ta*. Jna ne, da atJXtJH, +p et atjxtjn S3© 1© assist rs, aafoia, ua 

Utl U8 JUE 8t SOt86, V£, 36H lid Utl 8Jtt XJ3 891 +H X rtL, XJ1 X£ 3£ 8 QJ11 

am, J6 s usi+doh* xji ua fje Hjejt y©€a xjj>, ji x iesi ae; jna tp et 
atjxtjn assitjt rs, aafoia, lb dji go 1© et Gua jna dji a SEea. 

7. Jna ne m oed io ies xji tu-ih x qm fja sea jh jna m X36 s£tM6, jna 
ot x laii yrt jsjoaia isojxjt, xe iso XEt sota6 jna 01 x yjirH6 fy+c yrt 
Y06a pot x D^a+H v4e djh'6 aira, jna xe ata ajtt xjd n aan +h x rtL; jna 
xts xe a+a, n aatn +h xst et© e usi+3oh+ i© Ovia, jna oiso 10 djh, xji xe 
HJ6Jt yqa vo6 yjirH6 jojh pot x djs+m Je djh'6 aira; jna x+sxe a+a, eec- 
m j na ore3HrHi+n y+x ©ja, xji tJXJt xjh Dja x aira jc XEt atjxtjn, xe me 
ete n XEt oh ue6; jna tjxj* xjh ieo jy£ Pt«j3 e atrxjt, xe ma o+e rni© 
t+d; j na tjxjt xjh sijhs xst a£6 tn .mjihjs, xe ysa lEart jar»iar»iiu y+x XEt 
TJH86; jna ^rs- ua »a xji vum ^a6 U r»t<iis yrt atoi 10 aaiae jna 10 ho 
x it©L, xe urt prta, jna ysa srpjt sen rmo qal, tJXJt xjh ora+i s-tn; jna 
vrs ya sa xji se a^t+a ^£t yjnrH6 vie nas, ot ^>£ a^t+a x y,nrH6 je yot, 
pot na». 

8. -Jna +1 0E9 10 HE* SJ1 V£t atJ^tJH, X lEDrHcHS, 3£a 1tJ1Jt£DrH6 pot 

yot, jna oed n 10 x una je hapj,, pot x nrtirs je aa&itJttH x otn, jna 1© 
iies Jhrxjt +h ft6 sua, j na oiso jg aasit*mn x nan je JHiA-Hap^-Lan 81 
je x una. he tyjn x nan so xji xe yrt or3+n jqjhsi xjd, xe yjm 81 1© 
aai xjd, j na itjsit£ua xjdsjic6 aapot x-i3 i© x rtL, jna aaojn 1© ooi jh 
x HE3 je x lota; jna *rs xe yrt +h x+s Jititoa fyjn x l£DrHJ>is aaojn 10 
poi n^H xj», jna aasJH 1© sie xjd y+x x sota; jna xrs y+x8i Dai+n j««t 
ta6t6irns, xe a+a sie 8 L86rna jna pj,c je xj^; jhb ya ho xji xe Et ausi, 
pot xe Tje goh 1© ayji y+x XEt 0«'a. Hs fy-iH x lEornj/is so xji XEt atjx- 
tJH y^a hji pia Pt*n x sota, naxjt y^a xe irtn jsj.8 10 x w fjna ot 10 x 
upi, an xji xe y^a u asn jna ut+D, jna it£6 (Bja sen +h x e*m joi vje 
iJt+DtM rnajt x sota; ne ?yjn x lEornj/is so x+s, xe a+a FrtaEt ptuo sie+m 
XJ3; j na X£t yrt djh+ f©6 fEtis fja synn +h xj? pot X06 je X£t at-ixtJH 
t© TJa poih rnajt x sota, pot xe tsiJHua ^e x L+M6 fy+c xe tjb arn. 

9. Jna +1 oed i© ies xji xe Lt+© asn XEt yjirH6 jc yot, jna xe yqa hji 
ieo xjd sQjh, pot xe yrt sirn pot x 3rtajt6 fy+c xe fja ora+iwa; jna xe 

0£3 88H 3CH J6 XEt at^XtJH, t3U+H HJH X DrtS+6 J6 X06 f06 £t36 yrt I+P1J8 
1© Sl£ XJ9. 

10. Jna +i oed 1© i£s xji x nan *ie 0>ja yrt sj+na xji a£ a* aot xjh x 
Hrsajt f© fja a+H sieh; jna xo6 f© fja a+H sieh yrt tiers i3ii; XEtPot y3 
fje ho t36H 1© asi an fyji xe yrt SEea. Jna x£t y»i6 hji s y+oja djh sieh 
jDrh xjd; an XEt yrt 30t xjh a Lecrna atoi 1© x HvJU<; vie x itOL; xrs ya 
S3 xji x lota yrtojL +h 3jh+ y£6 10 x s^icEDrn «c f+c nan. '(8 x ot£usi 222 3%) vJG J19J. [(Ml. XIV. 

nnaAt jg yo6 jg y le!>r»t<ns to sit© so 3j«i+ jg yet atjytJH, urt Jojuoais 
Jha JDV+oirHJ/is, v oteusi hnaAi jg tod urt eput y ota^t jg y *i9TOt6. 
He J3rn yo6 to sj+^a s i9ii jg y lota, yet urt Hrn to urt «bjuo,j>is ot 
JDY+oirnj/is, ot to urt jg y otajt «jg *i9T©t, an ye urt JOiYon aasjn- 
arms jg le3r«i J»ta Lnvtoji; -jhs yrs U9 ojh nciit a+6rt»i, yji bpiji 8 i9ii 
tjg a+H urns Jhuina a* y "8-i+tti jg ©ja, jna tjg tjb ©tei ukn jg um 
njtieh+M io ucrsnjs, Jha yjh tjg poiw jue +hi© s+h jna itj»isotJDr»i, ye 89- 
oro oot Tstana, jna yrs yet siei 89on6 urts yj«i yo ye Tja HJG-it h04 y96 

L+M6. 

11. Jna a9T0ia, H8 4 1 oe3 io 18$ yji yo6 lear^is urt oot JMott, 89006 
ye TJa sie>i yet atjytJH; yetpot ye suot GJHsrns nun y Wais; jna ye ata 
ho 30t jijdii io sie y i9ii JG 4HU-hdPi>-ld'ts, J1 yji ij>3; an ye iso yet 
8ta+6 j na ujhi ogj* +»ii© y aotajt6 jg y una jg 6etJTJ3w, jna pji run y 
i9ii to urt +h y una jg <J3r»iJ>T8, Jna agsitj+a yjD. Jna eput yji ye Tja 
3J.H+ 8J1I6 u+y y tarns, +h y tu+c ye urt at+cn Jha sien; j»ia J3rM y lesrn- 
j/is to urt sten, urt ©isosi oi y S9a jg Jsv+oirh j»ia t+6 atjytj'i, to urt y 
it9sis jg Hoe, j na ye urt sien si y TJhae jg y Wj/is; jna y t9oenajt 
TJGtH pua +hi© y 9S1 uuajtHJS, jna tjg+m v+06rtn y iet jha OLJtm ocjt 
y lesrnj/is, oo6a yji om jg y lesrnj/is Dsa i-mD a* Pit 89006 jg yet ag- 

L9P; POt 3JH+ JG yj3, 8P1-Jt TJG+M SrPJta 3rC US Jha SO 3JH+ JPl+0DrH6, 89- 

&4H io a sirta n tn t93,J38tr»iS jg y urta6 TUtc EtrH jna t+6 atjytJh Tja 
it9ci 1© yj3 w yet una; yetpot ye 89ojh 10 a+sa9i96 y it>iatDrH6 jg yet 
peyjte, Jha 1© 89196 tn y lota, Jha yji T9 oee ©tei let rm© y •tgp.ns; jna 
yrs yet urt 3JHt jg y^o orHGrtua +h y u+iajfijs. 

12. <Jho +1 oca 1© les yji yo6 tout6 t© urt y tJDHrm jg y ctiatJH je 
«J3Yi©irh, 006a yji ye Dsa a i^i i© bjl, re, oi yo€ yji a9L9ea +«i yg6 l+mg. 
He yts Detirtara o©6a yji 3JH+ jg yet atjytJH Dsa a sirta n 1© jMOJt; j»ia 
yet 890JH i© a orvu'iDrH tn y u+iajthjs; Jha y LeornAis 89QJh 1© Tr«ii y 
S9a jg «JDvt©ir»i Jha t+g atjytj«i, jna 89qj»i 1© sie y^3, jna ye pua +hi© y 
9S1 u+ia^tHJS. *j»iq a9T0ia, ye 8t Trnua ji y+s ae a* y LesrhAis; yrs y 
urta6 jg >lawaj. urt atoi 1© ies, tu+c T9 sja orhsrtn+M y S9a jg y it9sis 
t© oo6a yji T9 Dsa srp^t ajL a* p*t. Pot T9 s^a rm© yj3, fuji v dji a© 
rm© 09 dji a 8 u.i jg LtM6 1© on. Jna hs Ja+Hjaj. UJ6 y prtsi yji srpjta 

8JL 8J> PAt, 89006 JG T+6 8919P t»i Oj8; h& y+S t€ TUJ1 T9 3JH1, yj1 3JH+ D9a 

srpjt ajL aj> pj,t, joota+n J6 T9 Tja srp^ta. Jna T9 s^a rmo y itgsis jg 
•toe, yji yet S9a D^a 006 djh+ 10 a i^i 1© ajL, iu y uo sjHJt J6 T9 uj6, 
Jha yji ye osa a sojuta jatoa Jha sieh, 9G«i J6 8 D9i tjg+m ho Djuta t€ 
at+GH Jha sien a* u<tia 89Sis; Jha ne 89T0ia, y96 urta6 urt GJt+pj»a, pot ye 
urt at+ci a* y lesrhj/is, jna ye urt Trnua, jna ye urt s3+i»i. 

13. sKa +1 oes 10 ies yji tujh y le3r»tj.is so yji ye o^a hji OGJtiet y 
hgpAis, ye tgirtna jqjh 10 yet 04 una; Jha ojh* jg yjj oeD OGJt 10 auJi (Ml. XIV.] as© «I6 JIDJ. 223 

*H V UHO JG tDDJ^l JHO V LJHfl J6 H9PJ,, JH8 8+8 <5vJ+'t XJ3SJ166 10 X 1911 J8 
©*JG, fO Urt X 1911 J6 >l»i1J»-h9PJ>-l9fJ,; J«iG *£ G+G ©ISO 8Jt+ XEt LUirh6 *J6 

not, joota+n je *£t atJ*tJ»i wa, mq se 89©.^ 1© a 8 -ucrs 1911; jsa se 
a+a uoo ih * UE6 J6 x lota, j na a+a rsene 1© 091 f+6 onjHaDJHis jhb f+6 
suiyois, Y£, j na *e ata 091 x 10 je Do6J6; pot ti UJ6 Josi9a+j>ii x>ii xe 

D^a 091 X 10 «J6 0O6J6 J 6 YJ1, POt +1 LU6 HJ1 01 PSIP+18. 8n HJHJ+XS1JH8+H 

¥ 10 J6 0o6J6, xe a+a iro pomrta 10 x on+n je Qusi, orns+ajt+M xji x 
10 je D06J6 yj6 8 ui je f+6 ontH, jna a9i9e+n xji xe arsi 091 X06 eiurta 
utP0tDr»is,J6, rnm x w> x-n f9 nia a t969ia rmo xjd. he se ata hji 
sno6 x«ii sjieEDrn o£3 aj> x 10 je 0oej6; an x 10 je 9oej6 a+a srte 10 

SltJMLH XEt PEL +H G)US1; JH8 *T8- XE 8+3 t91£»i 6 T01 Lt© PEL, fhlffl 9irt'in 

sjieEorn, t9u+n run x &i+t+i je itJP9s+, fu+c sieq *je xo6 L+H6 i© ors. 
J»ia 48 a9foia «J3rn, JHa £tr>i, jh8 vbHJt, j«ia f+shj,, jhs XEt at*mj»i, a+a 

19«;j+S J0&98+HI+, POt X SrOS-IS fU+C XE W8 W8 JDrH V UorHAIS, S9+H XJ1 

x lota wa otJhua rni© x-jo Joota+M 1© XEt it£t6, Jha x>n T9 wa oiso 
ejt+PA8 f+6 urta rm© *j:> +h jejtt irti+0Y+©irt. 

14. «Jha H8 X96 8t x urta6 je «J3r«i i© f+6 awxwn, fu+c se xrs: Ds, atrx- 
Jt6 J na da awxw»i, a9foia <J> se r'lio yo, fe ©t£i t96«i we U9 1© t9«ij+s; 
pot o^a U9 fJ6 snoea, fujh U9 siEtua ptja x una je 6£tjfj3u, wi Oja 
ysa fje ©tJhua r'n© r& src ot£i aus+nc? Jna ne, J> eso, tiui ©tEi aus- 

+H6 fJ6 f9 89S108 riJ'i r*? OJH Y Ul ? 89f0l8 i. JHSJt POt YO, POt 8t 

atJ^tJH, x l£3r»ais, urt +h aetOHj*, ye, 96»i +h x afitojsi ja+s; an a9fota, 
fe djh+ je ">U3 8t atoi 1© a9foia x DEte-Jirs ui je O^a ? Jna k+s +6 x aus+n 

fU+C fJL 8+H 89&108 HvJ'i rS, ^J1 U9 f J6 a+H 3£8 +HS1t©3JH1S iH X f J486 J6 0.J8 

1© at+M J381 ^+s ©t£i urto. 89fOLa, L86rna6 vje vao a© t9<;j+s, Jha we a+N 
atoi +»ti© x poia je Oja. £l9foia, s P9ia uj6 m, j»ia aus^a st y, pot 
y a+a Ltr&i +h "» s+ot, Jha a*a t9i u+k Y©t am, ye, ot x a£ un a+a y 
lEart; J'ia a9toia v Hroajt je Y©t D966, J'ta X£ dji a ©JXJta +hi© x ©8t- 

HJt6, XJ1 K£ 8t HvJI UESUa; Y£ "»£ DJL H.J1 8 891H 88S 8J> X S10tD J1 X l£S1 

8£; ye, H9^Jt dji ^£ a fjtoa n aj. x furtiu+*ia6; an fUJ 1 ! v siots or3JL, 

X£ DJI a ©J^Jta lOQJKJt +«i 'SEt 1l£S, ^J1 X *10t3 OJhJI 1JH91t£1 1© X4D; Y£, 
H9^Jt DJI X£ 8 at+6H U+K P9tS U+H86 fU+^JtSOJC-Jt ^ JH9D+ l+SIJL 1© OJt+ 
XJ3. 9n 89f0LG, "»£ £t +H X fJ>iG6 vJ6 X LotG J6 X f8t6,JS1, JHG X£ 8t f+6; 
JhG f9 D+l t£6 VJD fl JU IES1 G£. 3USJ8 8 X HE3 *I6 8t Ov,'8; U1 r» S+H 

1© f+6 it£6, ye, ui rs- Q+e ljmos 1© f+e foi+ h£D, pot f9 arL urto UCrSHJS- 
pot jejt. Pot +p U9 fja hji on n 81 «i6 x una je 6£tJfJ9U, X96 8t 89ti+ 
a9ire-ia atJVWh, f© fje so 89ti+ adtrea rs-, u^a si+i we a+h tjoi u+^ fEitja 

J0JHS1 rS, YE, JHG ^£ D9G 01S0 fJ6 a+H «1t£H«;Jt6 1© ©J8. 

15. «Jha +1 oed 1© les ^41 fuj»i Jar'i wa s^a X96 urtae, f+6 atnut £tr»i 
t98+©oi f+o, se+m, «Jorn, J> P9t xji ka <?j+ arL ©Jt+ x jue rni© aosi+n; an 
4orh sjg rni© f+D, J> a© »iji aosi *h oj. oh sit^ML, ot +h sa oh u+6ar3; an 224 890 vJG JIDJ. [Csll. XI V. 

adfoia, da <;j+ +6 pqt, re, da fBti t6 at+D y+s <5«i+, jhg A u+i t9<;j+s +4 3* 
Oja; ye, <* ho v«n A jo *irL+n; J6 1© da sitJHL J> jd U90; XEtPot c*> y+i »iji 
aosi *i6 dasjlp, an <J> y+i ao&i je da ©«ig, pot +h f+e stuml * qjh g© oi 

L+M6; Y£, 89fOlG, DJH+ DA1+ D+tJQl6 Ud TJ6 t01 t«i MS IJHG POt fW+C Ud liltt 
1t£6 m MED POt AQA*. 99f0lG, f8 DJ»it L86r»iG6 vJ6 8t atJXUh fJ6 fa IfflSI 

ptJD * ieh6 ^e tji; jhg xe Et atoi 1© s+n taaaD+n ire, jhg s+» 89006 je s 
net je f+6 urta fy+c +6 t»i r&, *EtPot fje i)9 HvJi ©t£i t96H i© t9<;j+s? Ye, 

Ud fJ6 t96H 1© "lt£6 f+D POt J6Jt, POt id +6 X D0&1 fA OvJG, JHG fJ6 1081 8t 

at-mj'i PtvJD * CEH6 je tji. Ye, se urt jHsrtota jaei tit* jemesi+M GBto- 
HJ8- jhg Q9*itroDrH; an a9foia, t9 <M6 atoi vjd +yi© f+6 jemfisi+H lai; 

YE, +»|1© je^tLES1+M SJlEEDrh; J H8 S£ Et ^Hsrtoia J 381 U+S tf DJCUS 88H1t 

je f+6 ire; tf, jhg ya we a+H tnsitoDJHis +h f+6 fjna6 ue a©+n xts ©tei 
JH0 DEtejir* yrto; *£tPOt, ui rs- oiot+, ye, yg y+i ©iot+ +h * Lota; ye, 
yg y+i t9<«j+$, pot et <;*i+ +6 pri; ye, Ud ii+i it£6 et 0*ig pot ,4e,4t. QgfoiG, 
f© o«ih G101+ 1© Drc +h x lota? Ye, f© gjh s-e 1© Drc je f+6 ©t£i net, jhg 
je f+6 Drts+, jhg je f+6 un srpjt+n ioriG6 * c+iguh «ie djh? 89foiG, J> 
»e rm© y©, A ©JHJ1 se x sdowsi isti fy+c d> P9i. f© ©qa fje sno6G xji 
et OvJG ysa fje a+H so Drts+pu J6 1© fje shjci rs PtJD et opsi, &+hpsi, jhg 

Tri+OUG S1E1? a9fOL0, y9 yj'il POtL 9GH +H tEL, y+S DA1+ LtJ1H+H6 1© G9- 

sitvj+ f+6 Crtc. O VAh, f ua g+g f 9 hji ©rnsAH r& 1© jh op^i GasitroDrn ? 

YE, fyA G+G f9 HJ1 U1 M SOtG J6 f+6 <!r&1+& POl HJH r&, «IHG GOD rS 1© 9irt- 
hri G9S1£t? DA 801, 0130S1 J6 +1 yrt, PL9JL J1 « L01. 99f0lG, f9 G+G 

HJ1 ^osjtsA6 f+6 <;r8i+8 run r», an +h f+6 ©t£i Drt&+ ul atoi r» oe/Jt »41 

JeJIlESI+H ©riP «J6 G-JL J'iG D+6Jt+, 96h 1© S »Jl6£Drh vJ6 8t 8016. 

16. -Jmg »ie aatoiG, da at,m*i»i, fyji «i>iiY©iri djh +6 ^£t y«n mojl X96 

L+H6? d> S£ r»i1© Yffl, 'Kfit +6 MrM «J1 HOJL K96 L+M6, S£6 +1 3 V 1JH+1JH1: 
Y£, f9 YJ1 191J'i1JL JHG J0SJtSA6JL PEL, J»iG at+HJL POtL O^G yrtQS, JM8 
ItEJL GrHI+hY+OrLt y+K81 S9S+M : rMI© »rc tl +6 Q+64 1© »iO X D+S-Ut+6 J6 

O-ig; ye, rhi© src +1 dji a ©+e»i i© t969i L+M6 fy+c HJeJt fje a+h t969iG; 

YE, JHG +1 DJl 3 0+64 rhIO &~C 1© at+M L86rhG6 v!6 $016 1© t91J>iirhS, 96H 

U6 +1 fJ6 a+H o+en rni© rs 1© at+n ^96 et at^iw^H 1© tguhirns. ^e a© y 
t9DJDa^t, da at-i'stJH, kji ud $,jg rHi© et at^xtJH +h x una je GEtJfjpw, 

L)9 ©0 n 10 X UIHG «j6 H9PA, 1© 119C rH1© et at-l^t^H M t£DrhA1», «IHG X£ 
IEP1 JS 10 SOOth ? POt *£ &JG rHI© rS, 0© Y SH06 VJ1 Y 0J4 at+M X 
l£Dr»iA1S- 1© S HvJU*! J6 K 1t©L? 0© Y SH06 K41 Y Q4h ©rHG+'iS H LEDrh- 
A1S J6 « +H0rW01»i-4S vJ6 K 1tJG+Dr'i6 ^e KEt PE^Jt6, J6 S1+PhJ01 E 1911 J6 
K£ Et; f©6 fEtIS- G9IA1 +H S DJG+M vJ6 3irG; f©6 G£6 fJ6 SiH S1JH1 +H 1 

©tosvisi +»i+oy+i+; f©6 y£6 fje a+»i ^ y£6 je s itjnsotjsrt PtJD x ago+H+M? 

he DA atJVhJH, Y t9DJD3Jt sji ^+& y«i6 KEt LJMQyj<!? 

17. «JHG DOtOGJt K£ Q+G &£, Ui r& 1£0 n EtD6 J0JM&1 K4D, wa y9 69- 
&1t^+ VM J»iG KEt +4+©y+1+ 81 vJ6 ^ UHG, W&1 K£ OC^ttrH rS JHG G9S1t*J+ rS. (Ml. XIV.] 3%) vie JIDJ. 225 

9n 89T0ie, da aaireja atJYtJH, ua ged w© * u+iajtnjs hji u+y y +yuhi 
10 aasitjt et atJYtJH, an ut* x tvuvi yji uwis ua dai see srj pt© je 
Y£t soic he huh st T8tis urt aaiusi, j'ia ua urt jaei 1© irt»i ajo, aa- 
foia, y lota oroprtua rs, jna s*ia, Oo jDrnsi ya atJYtJH, y lEDrHAis, j'ia 
aet u+y iedjhs yah mH)DrH6, j na <*. utt ©+g rm© y© srosjs. J ha '18 aa- 
TOia, lis we on, jna a+H PotL JDrnsi yjd; j'ia ua fje a+»i iedj»ii +h 8t srp- 
Jt+H6, j ha ua tjg srpjta JGJt+ it aged™ ; ye, ua tjg itJ6Jia ptjD tbs 1© tbs, 
tautH hjh y Drts+6 jg y urtia; hji nj'i y Drts+6 jg y urtia jio'i, an hjh 
y Drts+6 jg Oja. vJna ua tjg jvuta +hi© YEt T86J6 j»ta 101 yjd, j'«a ua tjg 
ioi yed +>i yet sit3is; ye, j'ia ua tjg 101 yjd hjh YEt m6; jna ua tjg oiso 

-IVUta +H1© YEt 1JD1I6 JH8 YEt SfiJGJQG J ha 101 YJD; J»i3 U3 TJG 3+h 0ES1 81, 

j»ia djqi, jhb si+i hjh, j'ia sdoi hjh et coos; j»ia ua tjg a+'i sio'«a, J'ia 
lEOh j na asna u+y sitJM oota6, j'ia oesi tm© it+6'i; j'sa LtoYietjna 
u+6an jg Oja ua fJG at»i aat+GJta jqj'i; Jha ua tjg srpjta ©i DJHJt jg 
jpL+oDrne, j'ia ©i y+s, yji utTJis ua dai a y d3H6 jg seg+m sn soi; j'ia 
ua sno6a yji st <;j+ u^a a pu, +p uttjis ua osa a y D3»i6 jg sec+m sn. 

18. 'is aafoia, ua ojh 110 potL j'ia sa y ptois jg 8t i£art6; j'ia Et ke 
p+©? A »e rni© y®, He, *e Et 3J«it; ye, j'ia ua oj»i u+ihjs jg Y£t s+HSJtm, 
aao©6 jg "KEt ire iorta6 'XEt atj^wi, .img ©iso iorta6 rs. Pot aatoia, 

V£ UQ tJtfJt SJOt+PAG "SEt UG6, *J»i aGh 1© 1E0 ^ UP JG X£t JH33+; J'ia YE 

fjG a^t+a YEt ujirH6 je uot aan tn « rtL, aaoo6 je VEt ire iorta6 YEt 
at-i^tJh. Jna »i8 aafoia I se r'n© y©, ¥\i6 ^£t a+H so ©t£i ire +H 01 ^ 
ijhg? aafoia, d) se rHi© y©, He, *£t fj6 hji acn J!)rn y Hapj,is. Pot aa- 
Toia, *£ usa ieo n EtD6 jqjhsi ^£t atJYtJ'i; ye usa hji srpjt YJ3S^i66 10 
a sie'i. 9n aatoia, f8 dj»i+ jg Y36 tjg ieg as'i Y£t ug6; jhb ua no *«n 

YE TJG ©OH 1© Y£t Oja, aaOOG JG YEt ire, J'ia JG YEt TEltJa 1© S+H. 'l8 

tjg ua »iji taci i© ta<5j+s ? Ye, <J> se rm© y®, ^£t HJGJt urt sjh yji tjb 
so ©t£i ta6H 1© ta<tJ+s J6 ua, s+hs y urtia aaojH; ye, jna u qj+ +6 ojt+a 
jue, ad rm© y aosi+M +h dj> Oja; pot Ta tj6 gi net, oi u*6arD, jna 01 r»i- 
ajtsuna+H; Ta ©jDitaTJ'iajL oi L+M6, jna T3 +6 8 Drtstpqi aa+n, 3GH rm© 

SJl6£DrH, 1© Y06 T© Utl t3"IJ«i1 JH8 3313G JH T+6 h£D. 'l8 +P Y+S +6 aOSltM, 
96H SO U+l I aOSi; POt Y+S +6 3A UP J»iQ 3J. U1, DA <5J+ JH3 3A SJlGEDrh, JH8 

oa tsajriDrh PtJ3 JGJtiesiTM uo. Ye, ausja +6 y hed jg da Oja, to tj6 

8th DAhaPSl JG Y+S H311, T© 8t 8 BtJhC JG Y 1t3 JG t6tJJl, JH8 TJ6 3+H IJS1 
PtJO +1S 8JG+ +H 8 S1t£N<; IJ'iG; Ye, I S£, 3US-IG a Y NED JG OS, OjQ, T© TJ6 

a+H DAHapsi jg rs ujnajtJt6 +•) e sitE'^ una. 'is da atJYtj'i, ua sa yji 

Oja +6 DAhaPRl J6 4GJt+ 1311, ih TUJISOJGJt IJH8 YE 3£ a +H; YE, T3 HrDaJtJL 
T+6 1311, J ha T+6 88J16 JG 3rtS+ 8t OGJt 01 Y rtL. »18 YtS +6 DA 9J+, Jha DA 
©t£1 LJMOSO+etH; YE, J'i8 J> U+l OtG LJMOS r'll© DA Oja POt JGJt. £DJ»f. 226 990 vJG JIOJ. [CJ1. XV. C411J+ XV. 

1. "18 +1 OE3 1© IBS XJ1 TUJH X06 lE3rhJ>1S TO TJ8 OOH 10 UOt JQJHSI V 
W^IS TJ8 P8H8, 8P1Jt ^£t WW S1trQL6 10 89S1tJ+ XJ5, XJ1 +1 UJ6 +H 6E»| 10 

S90 vet a9sitroDrn, xe t9irtna jqjhio x ljhb jg H9P*. «Jh8 +1 oed 10 ies 

XJ1 X -J3JU0J.1S, 89006 JG XEt US, Urt JQS98+H JHQt+. «JHa TUJH XE SO 
XJ1 XE OSa HJ1 S9Q t9GJH<5 -PtJ!) X H9PJ.1S, XE 890JH 10 Sirt r\ X 1911 +H 
JHQJt JQJHS1 XEt atJXtJh, X 1911 JG •JvU-Wj.-lgn; XEtPOt XE 89QJ4 JQJ4 

io 89sitj+ xjd. He x+s i9ii jqj«i t9P+©6a 1© ieo xst et36, 4»ia xe srpjta 

XJ3SJL66 1© a SLEH JQOta+M 10 X 896**6 JG XEt JH9D+6. H8 TUJH <iorh JH8 

t+6 auxtJH so x+s Lino jg agsitroDrn J3rn X06 f© xe so a9ti+ agirea; 
j'ia J3rn X06 f© fja so 89H+ 89irea xjd; pot xe urt it9ua J6 xo xe urt 

E'lSJLS SJhl PtJ3 ©J8 1© SEG XJ3 PtJ3 JGJH8S1+M 89S1trODrH; XEtPOt, flUH 

>tor»i j ha Tt6 atjxtjn so x+s ot£i urto jg a9sitroDr , i, xe urt 3oea u+x on- 
UDr't, jna xe sja rm© x o+n, ui rs ojxjt mjxjt x+s i9ii jg x lota, jna 

U1 rS 00 884 1© X LJ«i8 vJG 6EtJTJ3LJ, 1© 8t StJXtJH X 'l9PJ>1S, JH8 P19 81 JG 
X TJ486 JG 8t J493+6, XJ1 U9 8 HJ1 89S1TJ+8. 8ri X OtH SJ8 rm© XJD, 99- 
T018, X H9PJ/1S. U+L 89S1tJ+ rS, 89006 JG X 9JH+ Drt8Jt6 JH8 S+H6 U9 TJG On- 

+ua jqjhsi XJ3. J'ia Jarn sja, <J> u+i 00 jna jhquu vJG x lota, j»ta +p T9 
se rm© rs, oo aen rm© st atJxtdH, u+l y oo ? J'ia x o+m sja rm© ft*), 
Ye: +p x lota sjl rni© rs oo, U9 u+l oo asn rmo et atjxtj«i, jna U9 u+l a 

X£t SLEG6 r»i1+L U9 t91£t rH1© X4» X 3JH+ 3rt8Jt6 Jh8 S+H6 TU+C U9 TJ6 Or3- 

+ua jojhsi xjo. 8ri «Jarn s^a rm© f+3, ti +6 joj»isi x lo jg st atjxwn, 

TU+C UJ6 JS1J8L+D1 8J. 3J. P8XJt, XJ1 XEt DSS a J«lt SLE66 J3rH XJD; XEtPOt Lrl1 
rs 00 884 JH8 t9LA HJH X 3rtS+6 JG 8t atJXtJH. 9n X 0+H SJ8 rH10 T+3, 

thou^t jg x lota, j na +p f9 sjl rm© rs OO, U9 U+L oo; rXJtUA6 U9 U+L 

Ut+D +«i X LJH8. 

2. vlna +i o£3 1© iss xji *br»i uj«ii JH9 +»iouj.ta J6 x lota, Jha x lota 
s«a rm© t+d, Qai x+s 191L ei jg x+s ljh8, xji xe ut+D HvJi, pot sEirn tj6 

Ot£1 fOL8 J»i X f£t1S siQ X JWLJOAIS, f© 8© Sirt H X l£3rhJ.1S 10 JHOJt 
J0JHS1 XEt atJXtJH 10 SLE XJ3; XEtPOt 0J1 X 81 JG X+S LJH8; Jh8 8LJSJ8 fit 
X+S 191L +»i X+S «5-l4Jt£Dr'i, POt A U+L lt96rtG XJD. 

3. «Jh8 48 +1 OED 10 18S XJI -JDTh UJH1 JH8 10L8 X 0+M OL X Urt86 TU+C X 

lota tja sja rm© t+3. Jna xe ojxjta isojx^t ol xst 191L; ve, ol x 191L *jg 
x lota, jha a+a ojxjt isojxjt ol XEt pljos jhs trta6, jna agietua 81 46 x 

LJ«i8, J H8 OED +H1© X U+LaJtNJS TU+C 8+6*8^8 X LJH8 JG H9PA PtJ3 X U«i8 J6 
6£tJT-l3UJ, JH8 0E3 OGJt H9t X 80t8Jt6 JG X LJH8. 

4. Jna +i 0£3 1© ies xji Jarn sja rm© xjd, 99tol8, d> j«ia dj. atJXtJH 

Utl 00 POtL +H10 X LJH8 JG 6EtJTJDLJ, JH8 Y DJL t9D£H T9t rH1+L U9 t9irtH; C4T XV.] aS0 *1G JIDJ. 227 

wha ya im it* x tern vie et at^xtJh, fiwxjt xe y+i xji v dji on mo x£t 
Wha. 
6. «ha "H oea i© ie& ¥41 J6 Jt»rh UJ6 ©<mm potL +vi© x una, vjji f9 Jha 

f+6 BtJXtJh 0J1 >ltDJ, OGJt +h X 1l£» JG fU+e fJ6 a+h SIOQh; Jha 89fOlO, XtS 

uj€ 8 sjwi D31+M. He x <;.j+ vje >i3r»i yj6 so ©t£i 9Gh xji f9 bU6 ph; re, 
f9 UJ6 siivjioa n +h x <5sj+ J6 t+6 ©ja, ae«i i© x j©6osi+k jg m sitJML, 
Jha fa pji j«,Jh 1® x rtL. he iu6 h»ii xts josaa+M sjt? 8afoia, x+s- *6 
•JJ+ fy+c hrh tasae^L see tiaK itoit uhtuhi Jha fnai «90Jt je f Ji+hjs. 

h8 X <5J+ yJ6 «Jl3J +h 091tH f+6 8tJ*tJh UJ6 1t©tt ©tE1, J ha 0180 ¥ <5J+ J6 

£trn, je vtowt, j na f+3hj>; an a9toia set <sj+ yj6 hji xji 1© J0S9a XEt 

SltJHL. 

6. Jha ne +1 oeo 1© nes xji «Jidj orharoua t+6 atjxwh ajo 10 x una 

J6 €EtslTJ3lJ; 96h 1© f+6 Oh T8S. Jha XE yjhl Jha 10ta X C9P 9^ 01 X 

i>M6 xji tja f-riha rhi© xjd th x uha jg hapj>, jd™ XEt atjxtjh, x U- 

DrhAIS. 

7. slha +1 0E3 1© 18& XJ1 * C9P ^rs SJhl 8 TUJQIJOEDrh Lt©81 01 X Uha, 

a96J."HH x ej+s vje x nan orh$rth+n x jaw+M XEt at^xtjh, fo urt x nail 

vJ6 •Jh1J»-h9PJ>-l9f J>. «Jh8 +1 GE3 1© HBS XJ1 X GJ+S JC X 1311 OED, SEtH, 89- 

TOia, L9 y+i o+e r\ x uha *!6 SrtDrn, fy+c +6 Jh x 9»1 a* x 89, fytc <;j+h6 
x Uha Qehiipst; ?y+c +6 «ih x sbl ^e x uha aehi+pst; >iha xts uha ^rtDrh 
+6 x uha fy+c y9 u+i ©+e rhi© et atjxt^h pot Jh thfvmirhs. -Jha agtoia, 
ya wti sai et 8t3+6 a9iy9h x uha <5rtDrh Jha x Wha hgp*, xji y9 3£ iiouoi 
et atjxuh +h x uiha ^rtDrh; Jha x+s y9 a© pot et atJXtJh, vJh joehi je XEt 

P9t 1© 1E0 n 8t36 JQJhSI XEt atJXtJh, U8-1 XE DS8 Or3+1 S+h: slha X+8 XEt 
fit£1 P9t OED, 89006 J6 XEt SOt t91^hirh& fy+C XE fja, Jh J08h1 JG XEt DJh+ 

3rtajt6, Jha XEt opsi ytojah^s. -Jha he a9foia, k+s y+i yg a© rhi© et 
atJXtJh, x.11 xe 3£ thfjtn x wha ^rtDrh; Jha y9 y+i oeta xjo PtJ3 XEt Jh9- 
d+6 y+x et 8t3+6, Jh orha+Drh6 xe y+t o+e rs 8 lotDrh je xei srasirhs 1© 

J£+S1 r», XJ1 U9 3£ 3£h1£h 8t Et3+€. 

8. he, +1 o£3 1© nes xji fy^h -Jarn fja frta x+s, fa tairtha 1© x i9ii 
J6 JhiJ»-h9PA-l9n, Jha oiso Jioj ytx fw, +hio x y+ta^thjs, fyjhs xe fja 

1+C1 X£t 1Jh1S, Jha DE8 hOh rh1© X,J3 01 X96 LtH6. «Jh8 Jl3J OlSO t9l£1Ja 

m© XJ3 f+6 orhertDrh y+x J^rh, Jha 8trh, Jha f+6 atj^tJh. >lha ti 0E3 1© 
18s xji +1 a+a 006 otEi <5vJ+ jarti x^3. «Jha xe yjhi aeh +hi© x Uha je <3rt- 
Drh, Jha iso nrsjorh je x uha vje ^rtDrh; Jha xe yrt ooia a* x hgpj/is x 
laii je *brh: XEtPOt, xe yrt a+si+noy+Di a* xji h£3 J6Jt 8PUt; Jha xe yrt 
jara x i9ii je hgpj,, Jha oiso hraajta J3rn x id"\i f© yrt jg x Crtc *4e 
©aa. «Jha xe yrt otso atsi+Hoy+Di pot XEt 69t iorta6 Oja, Jha oiso 
iorta6 9Jh; pot xe yrt nrtP/Jont Jhjsi jha nui +h 01 l+hg; Jha xe yrt 
prts +h x pel jg Onsi, 96h rhio x Jha. «Jha xe a+a iso njh Dja+H x aira 
*je xet atjxtjh ytx x otEU&i jafotjhs; Jha xe wai osa a itaGEia rivjh 228 8S0 v46 41D4. [C^"l. XV. 

10 180 n 8tD6 jqjhsi X£t atj^t^'i; jhg xe hjcw a+a iso n»j»i qjl u+x j«it 

830t9 JG Utrt, POt *£t TOT JhQ 6+06 viG (DtJ>S1 JHG X tJCrtJODrh; VEtPOt, 
8JL L)J6 SUvllOa H 10 XJD 3J> X C+OIOtt JG (DtJ>S1 OGJt +1; XEtPOt, X£ US8 
SrP/Jt 8JL +'i X 30S1 JOtJCEI+M J'lQ a+SltJS+M 3>l»i<Jt flJ+C 0S8 8 Wl+OIJa 3 J. 
XEt 8tJ*tJ»i, 89P0t XE L)9Q 180 X S0t8 Ot S+091Jt 10 S3J>1 XJ3. «J"iG XrS 

xe urt 8 6-iirs «j ho udirea i9ii, 8 nt+ pserta 1911 je x lota. 

9. «Jho hs +i 083 1© ies, *J1 £put x nan je <hrn urt jsuai+Di +h x ui'ia 
vie ^rtDr"!, j ha 8 Crtc ©iso /jsuaiwi +h x Wta je ^rtDrn; jna * 8tDt6 je x 
Wj/is urt sji tsna jaei x una je ^rwrn; ye, ft ol x aotajt6 tsna jasi x 
u»ia je 6£tJfJ0u; a9fOia x 8t3t6 je x IsDrnj/is fja pjioa xet atjxt^h thio 
x u+ia-it>iJS, «J'ia xrs *£t UvJ6 8 it9DJHars a«ju; ye, 96H src jh urn jb 
HJGJt fja a+h ho«i JDrn 01 x iaii +h x una PtJ'j x uo Idu wpi ^tosjuo; 
ve, 4hQ UH6 jg L86r'ta6 je x Lsdciais- urt sis'i j Ha sojuta jatoa. Y8, 

J'lO OISO X8t UJ6 8 1t93J'iGrS SlOUt JOfM X 1911 J6 *I9PJ>; HJGJtX9WS, V U- 

3r>iJ/is urt attest jna sojuta, j'ia x 1911 je Wa tgirtha jqjh 10 x£t wia. 

nH8 '18 X+S UJ6 8 W> XJI XEt UJ6 8 Qt£1 30tH+M JH8 LslO^hieDr 1 ! frta Lt©81 01 

X u'io, J3rn oi x i9ii je ^gpi; ve, n on vie yiao6 30WH pot ^et fr6ar'i06, 
j'io oiso vie P8*Jt6 30tH+n pot X£t srn6, j ha x aout pot s atr^^t; ve, k 
atrxjt pot v fe^t: s"ia xrs ^ on je DotH+M Uvie frta JDrH je<Jt+ yrn je "xjd: 
aofiiH pot XEt o+'iatja to fja a+'i sleh. J'to hs DOtit ■»+» L'J6 8 sjtopu 
a£; ve, 8 iad vie souonnt, j»ia 8 uo je arc pesi+m Jha itet: jna xrs j'la^L 
k p+pi9»il Y9t vie n t£'i vie v ^rs^ oe^t ^ i9ii vie 'opa; Jha y+s +6 s jos»ii 
je -Jdt'i Jha f+6 aw^tj't, ^Et ^rt'i+tne +'■ x una vie 49PA, vet srpjt+H6 +h % 

LJ'ia, *£t Svlt06, J'i8 ^£t JPl+0Dr«i6, J'lO "^Et +hOvl31t9fJHS+ai 9J+, j»ia X 

t9$,iior'i >i'ia SEPit vie x atjxt^'i +'i x U'ia je ^rtDrn. J«ia »i8 3£ x lota, x 
I'gaaojt vie oi a^'i, aus ^£t soie pot jgj*. 

10. «J'ia x+* +6 x J08H1 vie x uot6 j'io orHiJ»iDr»i6 J3rn x Wj/is, Jha oiso 
x note a9ii!9'i x topcm jna x l£Dr»iJ,is: jna x p+pi9hl V9t je x t£N vie x 
<ir<iA£ +6 jhojo; j»ia ptvio x prtsi Y9t i© x p+pi9hl, tj6 atoi io 188- x aa- 
sitroDrh je wit L86r»ia ue6; ye, +1 tj« atoi 10 ies- J»t op°i S9H vie aira- 
djo; ^Ha x avia+6 je 3J4+ L86r'i06 st isa to +h x rtL, fiwi x aviat6 ue a^ht 

L8€r'ia6 8t 30iajt+M +H T918- Hvi'i X PES- JG X rtL; YE, *lha DJH+ L86rH06 8t 
DOtH+M POt X US vie *£t O+'iOtJG, 39006 X£ UQ t96'i 1© P9t, JOOtG+M 10 X 

itJ3+sj6 vie x lota, xji ke 8t or'iSJ>ha 1© 8 siei vie j'iaus uo; tuai OAHi 

L86r'i06 J6 rXJt6 1t©l+ 30t«l POt X US JG X£t O+'iGtJa, YJ1 YE t9<ivJ+S JN3 

joern +h x toi, -jna 9gh ho, joota+n 10 x itviD+sJ6 vie x lota, xji xe st 

t£6G 10 GDJl J1 X M TJha JG ©JG, +h 8 S1E1 JG 'iJCJt J'la+M fJI+HJS: JH8 
XrS U9 S9 f8 Ot£1 X +H90yvllt1+ vJG 3JH +6 89006 vIG S+'i J'lG ItJHSGtJDrH, JHQ 

x ist vie x ajGi, fy+c oro6 a* x own iu»i6 fy*c T9 tjl mcs.ca 10 ^HSHEt x 
Tens vie dj»i; j'ia xrs U9 S9 x otei 001 vie g+i+'sj'is vie dah 10 i£art +h x 
GTHYrtG6 vie x lota; j«ia ^rs 119 sa x ot£i t96H vie Svito, «i»ia oiso vie t9- (nji. xv.] aso vie jioj. 229 

s.j+8+fi; »vJio 89006 je ojl jhs 898itroorn jd™ djh, <ina <;*!+ aaooe *jg x ui 
vje G)tA8i rm© up. 

11. XJ1 i> Urt AH EHSJl, .JH8 0R8 fJG X U+D vJG DAH T8t1, XJ1 i. DA1 00 
POtL 4 hfl 8190 y+X X WD1 vJ6 ©J8, y+X 8 6J+8 1© DEO X rtL, JH8 OtA t9- 

UHirH8 rm© <jejt+ i9ii; ve, I wq agoiet rm© j6Jt+ 801, J6 y+x x e.j+8 jg 
Lrnajt, t9UHirH8, jna x ujh *jg tgajDiDrn, x«n xe Dsa t9i,4Hi jhg on rni© 

8t ©J8, XJ1 XEt DAI HJ1 a DOt 8JtO H*JH OL x P£8 jg x rtL. 9n 39f0ia, 
A JD 8 DJH, .JH8 8© 8+4 +H DA UtD; FOt J> 01 1© 3 OrHI-IHI y+X X L+M6 fy+C X 

lota fjL juua rmo D9. J> 01 hji 1© f«ito n +h da e£6At6, x prtD 890t9 ue 

8 <ir81 ©«ja, POt <J> HO XJ1 f9 OtJHIJL TH1© DJH J00t8+H 1© XEt 896At, fUJXJt 

+1 a rm© a^L ot rni© up; ye, <J> ho xji f9 «iuul rm© djh, .joota+n 1© x£t 
uti6; fyjxjt xe a rm© 8>iie£DrH ot rm© 898itroDrn; ve, .jna <J> ho xji osa 
j na 9ei <M6 on agpot 01 wh; ot f9 xji hojl hji osa Pt«iD 9ei +6 ai£DU8; 
an f9 x-ji hojl osa jna 96i, 1© f+D +1 +6 ©ten joota+H 1© f+6 896At6; fu,jx*it 

T9 896At,JL O^a Ot 961, UP Ot 8JL, <5J+ Ot t9D0t8 JG OvJHD-lHS. 

12. *18 89+M XJ1 <J> HO X96 L+H6, fUJ. D^S d> 89€At DOt XJH 10 UtPOtD X 

yrto 1© fy+c J> fje 8th ooia ? fuj> Dsa J. 896At xji J> iivJ6 jh ewai, xji J. 
o^a 8190 rm© 01 x jh86 je x rtL ? Pot 39foia, x lota arL ot>im rm© oi 

H£DrH6, J6 "SEt OH HEDrH JH8 irM, 1© 19C f+6 Urt8; VE, +H UI68rD, 01 KJ1 f9 
89JL Pt1 XJ1 1^£ DS8 fJ6; ^EtPOt Ud 89 ^41 ^ lota 8H. 08H8JI +H Ut68r3, 

joota+M 1© x«n fy+c t6 <;r8i «ina it©. I ho kji futc ^ lota tjl orDJHa^a 
»9, sina d> oiott +h ti; c*. a© HUT oiott je 3J.8JIP, an c^ OlOtt tH XJ1 tytc X 

lOta fJL Or3JH8J8 39; VE, JH8 X+8 +6 3A OlOtt, XJ1 UtfJ18 J) 0£ 3 JH tH81t©- 
3JH1 +H X fJH86 vJ6 OvJ8, 1© attM 8n 80L 1© t91JHirH8, J H8 Xt8 t6 DA <ivJt. 

«Jna a9fOia, tujh J> 89 DJHt ue da at^vt^H it©i+ uh+uhi, jhb orDtn 1© x lota 
V£t Oja, sjh t6 da 80i p*ia tit* <jj+; xjh a© d> t9DJDajt fuji v lota fJ6 arH 

POt D9; VE, 96H SJ1 T9 f«JL frt8 DA lt£t; V£, VJH 8© ^ t9DJD3Jt f+6 DrtS+PSl 
8tD fy+C T9 J081JH8-48 10rt86 D9; VE, JH8 d> 0180 t9DJD8Jt K OJll+6+lt JG DA 

P8*,4t6; pot Ji D©ti+ a© ho vji x lota a+a 89Ltejt ^jd ei je a«4Haj<;, jna sa 
x+8 a+a J8uai+D f+6 Crtc; ve, x lota Oja, x Oja «je 8atJfJD, * Oja ^e 
<tero, j na k Ovja je ^Eora, a+a 89i+6Jt x-jd 81 *ie a-ina-i';; ve, A fje ©uje6 

t9DJD8Jta X Osll1+e+1+ J6 DA P8S-lt6; JH8 >^J1 8£D ®vi8 f© 89tt6-Jt8 VJD 81 J6 
"X TJH86 J6 X 3<5+lDrH6, 8+8 89L+6Jt MAO 81 sJ6 BJHaj*}; VE, JH8 XJ1 8ED 0*18 
G+a J81J8I+D f+6 CrtC 40m MAO; VE, JHa XJ1 8ED ©Ja fJL OOia D9 aA £ f0L+ 

oot+M, 1© it9c m yrta rm© x+8 i9ii, JHa fJL 0+6H D9 Drc 8ro8J8, +h * fu+c 
3A «!j+ +6 p<ii; an J> a© hji <;j+ +h da oh 8ro8J8 jloh, an da <;j+ +6 Dot pu 

89006 vJ6 M 8r08J8 M DA at-J^tJH, f© fJ6 8+H ri 1© t UH8 vJ6 *19PA. 89f0l8, 

xe TJ6 lEarta J089a+m+, jna fje atoi POtL Drc Ptoi; jhb f8 ot£i dji a v£t 

tdUOta. *18 fy-IH Ji L+MO J6 S 8r08J8 «J6 X96 DA at-JXt-IH, DA 801 +6 OJt+8 
Jt)8, 96H 1© M 841JtEDrH JG +1 PtJD X 8J8+, J6 +1 yrt, 80 Ot£1 +6 DA <5J+. 

13. «JHa H8 D£ 0«J8 OtJH1 rH1© X96 DA StJXtJH, XJ1 X£ DE 8+1 88H +H V 230 890 vie J 10 J. [CJT XVL 

o+naro *je ©ja; ve, jna otao ©t xo6 f© et * Pt©i -le x£t tcarte x<n xs »« 
ao ho sot ©i, an xji xe oe it£6 m pot jeJt. «Jna de Qua o?«ihi X4i ti as 
a arn .jootaw 1© 3* urta6, aen 46 A T4« aioon. 83<jh. CJIIJ* XYI. 

1. 89fota, Ha +i oed i© iea X41 eput x 1911 vJ€ 4arh urt ^suattoi +H ¥ 
una vje <5rtDrH, ve, .jna otao eput * lEarHAia urt at+en ei ue x una, jh« 
xet a^a iirt a,ma a* x i9it je x una. he XEt aja tirt hji nraa^ta, aao©6 
«ie x otEiHJa vje xet nna,4t6; nax,4t urt x a-ia je x Hap<na Hraa^ta. Sri +1 

OE3 I© 18a «P1^t X£ fJ8 84t+8 XEt 8J8, J ha ©ISO 8P1Jt X 8£6 J6 P8ai+H 4H8 
SOtH+H J Ha 1t£t, (>IH8 +1 11*16 +H X S+GS13hL V3t *J6 X t£H J€ X 9^6 06Jt X 

iait je Hap*,) XEt aa©JH 1© a orHitnvtort 19a Ltoei oi x uina, ve, jna x 
nan ata ra6rte 1© ©91 x ©rajHao^Hia je x lota; 4H8 xe ujt aw©i +h ra- 
6rtetM x ©ta+HrHaj6 je ©ja, «i©ote+M i© x to *je 0o6J6; pot xe urt 101 1© 
©91 x 10 je 0O6J6, rnm +1 Dsa a p<uptta; jna xra x i9it a+a fje ho ats- 
irtarna +h ot x a+©ai9HL V9t ue x ten *jg x ^rs^ oe^t x i9it m hap*. 

2. >lH8 t1 0£3 1© 18a +H X aJ6H19HL V9t J6 X tEH J6 X «h*%46, XEt UJ6 

ornitHV+ort 19*. 8n +1 ©£3 1© iea tn x uiut jna je x a^emani. V9t, XEt 

GE3 8 3JH Wlffl X tdH8 *I6 6EtJfj:>Ul; JH8 f9 y*J6 «iH1t-OtA»1, POt f9 89©4H 1© 
1t9C rHI© X 1911 JOJHS1 X 1tJP9S+6 fU+C TJ8 8tH SIOOH 8A X ItJP^IS ©r»i- 

srwn x ontn je Ou»i. He xet iu6 ho 10 j®jh»i 8 sjh'6 aaiaf ; pot fi 

yj6 SlttQHt OvJHItJtt 1© X ©rDJH8€ JG ©J8 X41 XEt 0S8 8 8 t© fUtC 018 

at+M djh jh 1© rH9©un ©tena6. Pot xr» sal x &©tniv©t, C©6 v x+& as 
t©3 v tin arte. He tp 8 »jh a96J.ta 1© arte 0ja n HUfi f« itte+u«3, ot 

tJXJt +P f9 891968 tH Oja, +1 LJ6 ft6 1t+6+U<5 1© arte T+D; 8n tf T9 8+8 HJ1 
89196 +H f+D, XEt UJ6 HO 10 1© irH+D ftD. 8n +P T9 »rt8Jta, T9 DJ6 irH+D1 

rm© a^L; jna +p f9 tuaa, T9 uj6 oiao irn+Di; jna +p fa aiot, T9 UU6 ©tao 
irntDi; jna +p f9 on+ua jariutt, f9 UJ6 oiao irn+m; ve, pot oi x+a yto- 
janja, xe urt irn+Di; pot XEt tu6 8 to, xji »j*i Dsa a <;rsa jootatn 1© xet 

OU0€. Hj6JtX9Ua, XEt LvJ6 HO tO sl©^Hai 8 DJH'6 8919P; XEtPOt 8 9JH WJ6 

irntDi OHit pot x ©UD6 fy+c f9 uq arn; XEtPOt ot »jh yrt uh 9©yrt ©t8H86. 
vlna x+a «JHi+-Ot*ai, f©6 he» yj6 Ooufot, (jna x to oia fje ho rota n^i 

ftD,) 89QJH 1© 1t9C r»i1© X 191t, XJ1 XEt D^8 a HO QtAai. «*Ih8 8P1Jt W» 

ojHJt a+a t9 it9c, ae+n, O v xji et aena aen rna^t 8 p©t+D jna 8 een tot, 
f Hi, a© v voo v©tajte6 y+x arc p©t+D l+M6 ? f y* a© v tso pot 8 Ot*»i ? 

Pot HO OJH ©JH HO vJ6 JH+ L+H fy+C +6 1© ©r3. 99f0ta, X96 L+M6 tU-tC V 00V 

it-iP9a+6, fy+c v as et fjnaja aen a* fot+ itjpjia, aafota xe et pott© w- 
a+DrH6 je vot P8x^t6. f e a© v ho je XEt D©ti+ ? aatota, v o^fvii "io ^« 
L+H6 ty+c v a© h«ji aa; xetpot v qjhji ho xji XEt DJt a 8 Ot l ^a^ V wo (MT XVI] 8%) vJG JIDJ. 231 

POTIdrta 4HG S£ V1 1 V S3 8 t9!MDrH JG VOt S+H€. 8n 89T018, +1 +6 ¥ JPJ01 
46 8 PtJH€W8 3AH8; JHG MS a9t£H«53JH1 JG VOt 3AH86 On6 89006 JG S W- 
G+DTH6 JG YOt P8SJt6, fUtC 198 VO AUE +H1© 8 8919P JG L+H6 TU+C 8t HJ1 SO. 
«JH8 DJHt DOt SrC L+H6 8+8 T9 S8 l"H1© VJD, Ul+M VJD W1 XEt 0S8 8 HO J10H- 

jjhi D8G pot * s+H6 jg 3-jh, an J6J.tt djh peta tn wa up JootatM 10 s djh- 
jnwHi jg x ot9iY©t; mpot 46*m 3-ih itjsuta jQOta+H 1© Tt6 <!9HYrs, jhb 
vn jejtt 3JH ojHOJta .Joota+M 10 ?« sitjm.; jna fiuisoje-Jt 8 :wh ata UJ6 
ho 0U5. >ha xrs T9 a+a it9c rm© vj:>, i9atn jue s fEtis jg ;)jhs ooe+n 

WD 1© I+P1 n V£t fJ86 +H SEt U+OJaHJS; V£, 198+M JU8 3^4+ l)tD+H, -JH8 

©bso oa\ 1© oran totan6: uitn had vn nun 8 d«j»i uj6 aja, vn uj6 s jna 
*etje. 

3. "is ms jwh IUH1 oejt no x una jg ^rtDrn oiso, 1© it9c *96 L+H6 

JDfH S 1911 JG sbrH, f© Ut*t UrHS X 1911 JG X l£3rHJ>1S. 8n 89T0L8, M3 
W1 DOt UA6 VI H 5JH+ JG S H.9PA1S; POt 36 1S0 f+3, JH8 8848 T+3, JH8 OJt+G 
T+D 89P0t Jan, TO UJ6 X f A "lt9S1 OGJt VI 1911. 

4. «Jna n oed 1© ies vn T9 006a vji f9 Dsa a o-Jtta 81 jg v una. «Jna 
id 0E3 oeJt +m© s una J€ ©tagrn, jna 89q>ih 1© itgc rm© vn oiso; jna 
T9t f9 ata hji fje ore srosjs, pot f9 UJ6 ieoh, jna aena, Aha QJt+a 89P0t 
x f* 1t9Si, aw oiso x C9P ^rs oejt x una. 

5. Jha +1 0£D 1© 18S VJ1 X fA lt9S1 SJ8 rhl© Tt3, fl!A 8© V GO >I881 

utertiiM k i)£6 je x lota? fui a© v 19c xts i9it xji *£t dji a »io Ousi 

1© WMim VEt t9<5J+S+H€? fUJ. G© V S190 JQJHS1 01 X 1tvJP98t6 J6 X fOLt 
TtvJPJIS? h8 X f A Ht9Sl's HE3 L)vl6 0tGOH8. sJH8 OotAfOt SJ8 TH1© Tt5, 
89006 A 8© HJI 19C X POL+D 1tJ8tDrh6 JG Yfflt P8VJt6, JH8 89006 <J> 8© HJI 
19C MS 1911 1© aJ»H8 XJ3S-J166 88H rH8Jt X POltD Ot8tHrHSJ6 4'iQ 1JtP0t3- 
THSJ6 TU+C 8t l£8 88H 8J. EHDJH1 1t9S1S 1© V+©6rt1 18t JH8 OLJW+ 06-Jt XJ5, 

i© 091 tAt> +h tonrtrns, wi xe 3£ hji i+pi n *£t fja6, an a atoi aen 

•JOOta+h 1© XA Urta6. f S£ XJ1 MS 191l +6 8 Pt9 1911. 89T018, J> S£ X£ 
8t +H 8«JHaj<5. Y S£ XJI *06 EHDJH1 1t«iP9S+6 8t 1t©. 89f0ta, I S£ \J1 V 
0© HJ1 HO VJ1 X£ 8t 1tffl. V S£ XJ1 MS 1911 +6 8 Gtllt JH8 8 POIH 191L, 
89006 vJG X ItJHSOtJDrH JG 8 1£tJH1. 89T018, A S£ XJ1 8 CA18 +6 HJ1 Q+L1+ 

89006 jg ns lEtJHis. <Jh8 y olso se yji Ousi dji on. 8n 89fOia, J. 

S8 W1 Y 8© HJ1 HO XJ1 XEt DJt 8 8 OtASL *JHa Y SE OLSO, ^J1 f9 DJI a 

si/EH pot "s s+H6 vje x urtia; >ina *rs y i9a jue ms 1911 EPUt x poi+d itj- 

a*DrH6 J6 Y©t P8XJt6, JH8 JOOtG+H 1© Y©t OH a96At6; «IH8 Y 091 HA') G8H, 
96H J 6 n yrt +H ajHGJ*;, XJ1 Y 3E Otn Y©tSJl66 UtK X L£art6 JG XEt fJHG6, 

vji xe artsi hji t^o n u+x bolgh^s, jna sjt xe artsi hji jhsji >£t uis 

JHQ 1tt6+U«?J6; YE, X£ 8rtS1 HJI 3E0 Y+©S JG SJ1 fL)+C +6 "SEt OH, US1 ^8 

D^a rpjna "SEt it9sis, f© a© yoo hao Joota+H 1© ^£t 896At6, j na we atoi 

VJ3 1© 89193 8A XEt 1tJ8+DrH6, JH8 SEt 8t906, JH8 XEt fli+36, JH6 XEt 6+8rH6, 
JH8 X£t 1t91JHaJG 3tS1Jt+6, W1 X£ D^8, +P X8 8ta HJI 8© «IOOt8tH 1© KEt 232 3%) vJG JIOJ. [CJ1. XVL 

urfd6, rpjHG srD rhHOH aa+n, f© xe se +6 Ojg; 8 aa+n f© HJCJt we a+»i san 
or 'ioh, f© 'ijejt UJ6 Hot -tejt u+i a. he tuAu s f j. "Itasi jmg x Cap ^n so 
■v fetQH-is je ft6 f&ti; Ye, tyjH xe so sji fa ysa taeu ae»i jqjhsi Ojg, 
xe use hji 380 JHt taiu io f+6'urta6; an xe oo6a xji fa dsg a ae'ia; jho 
xe aaitejta f+D n +hio x whg6 je x Jp+sjt6, jhg sjhi t+d io x una je 
6etJfjDu, xji fa dj>i a atoi aapot «Jidj, jhg x Cap <ir<;, f© yj6 Orejtnrt 
oejt ot x una. 

6. «Jhg +i 083 io 18$ xji fy-JH fa IU6 atoi aapot -Jidj jna x Cap ^rs, fa 
a+G oo j'i +h x seD DJHJt J6 fa g+g +h x una jc O+Gar'i; Ye, fa turn j'i 10 
auspaD. J^g fa g+g tie n +h atei syji+n yrtG6 aapot Jidj, jna g+g tae,a 
jqjhsi x itasis j na iacjt6, jo+©6+h xjd jc iaa+M jye x nan eput x s+it 

1tJG+Dr»i6 J6 X8t P8XJt6, POt X S80 J6 Qiri+H tH X ieart6 J6 X 1311. K8 

Jidj sjg rhio f+D, Xe hojsi xji ua go hji oin eisjie6 ru'i x isart6 je x+s 
iaii; pot aafoiG i we teartG ae 1 ! ptjD x onjHSDJHi je x ten jc x ^rs^, 

rhl+l 'i8, y+X OAh OH fJHG6, POt DJ> SriOtl, HJiy+XSUHG+M DJ, DJH+ 1tJ6Jl6 t8HG 

J381 x una io aaoiet x yrtG vie Ojg m© da iaii. Jhg HJiytxsuHG+n x 
djh+ L8art6 fy+c J> fje utPotDG +4 x Crtc, I we Hjejt tasaea so Drc J6 
aen yrn saHA'i pot dj, teart; na^jt fJ6 jh+ je a* atj^tj»i, sse ti yrt +h v 
•inDj^i-sai; j'ia vjh ya fje tasaea ohi* Joota+n 1© to pot et uo. «Jna he 
+p ya ao h*ii tasae jh+ l+h pot et L8art6 tn x Crtc, fyui arL n it-ip+1 rs 1© 
teart +h * Crtc, sse n yrt 1© Gaoiet « it©L, xji ya ds we ta<;j+s+h€ +h x 
<:jt je et atj^tJH ? Xjh fy* sejsi xe xji ya itac r«ti© v+s iaii 1© oji 
osh, tyjH xe je xj,sjip hojsi xji ya tasae ho osh? «Jna ne, aaiae^si xa 
yji ya aasae x+s iaii, vji 006J6 src <5J+ +'i xet tetis? *iw Qoufot 4H- 
sjtG f+3, Ye. <J*ta XJ4 -Jidj sja rm© f+3, 81aiaejsi xe xji set +6 8 0«ja ? 
Jhg ta JHSJta, he. he «Jt3J sjg rmo f+a, LJ+t v G3HJ, jojh xji xet +6 8 
Ojg, jhg oiso aanj. t Otisi? Tot aatoia, I se rm© y©, <J> ho xet +e 8 
Oja, j'ia oiso iji G)usi djl ora. ^hq hb fyji jc+gjhs fje v ITJi xet +6 
ho OvJG, ot xji Oust orajL hji? I se rmo y© Xji y we Hrn, see +i a 
Y©t yrtG ohl+. 9ri, aatoiG, A fje ot L+h6 J6 8 ijswoh* xji xa6 LtH6 8t 
it©; jhg y oiso we oi L+M6 J6 8 usi+30Ht rm© Y© kji xe 8t 1t©; JHG IHt 
y G3H+ xj3? aaiae-isi xe xji xa6 LtM6 et no? aatotG, d> ho sji xa 
aaiaejsi, an xs eti irsjsi y+x 8 u+m si+t+i, jhg y fje isi jp x &imi je 
0«^g xji +1 ae we ho lies +h yo; an x a^ei W6 net oejt yo, jhg fa arL 
Q»m y© j aei, yrto+M aaej,s<J6, xji fa oe GasitJt x c+LGt^H je Ojg. 

7. >1hg hs Ooufot sjg rnio Jidj, tp x© y+n do Da e sj.h, xji <J> de a 
ornethsi xji set +6 8 Ojg, Ye, do rm© Da xji fa wl net, jhg xjh uti <J> a 
orne+hsi ^e x it©L je xj, yrtae. an Jidj sjg rm© f+D, Xe tesi wa sa«i6 
anrp; yti y udii Yot Ojg? U+i y se, Do rmo Da e sah, tyjh y we v 
usi+DOHt je oi xa6 vj> atJ^tJH, jna oiso ot x foit itjpjis? X sotm- 
Y©t6 et tea aapot >, Ye, j'«g ot L+M6 Ganoi xet t6 8 Ojg; Ye, aen v rtL, (NT XVI.] mO vJ6 JIOJ. 233 

JHG 01 L+M6 XJ1 8t HJH X PES J6 +1, YE, JHG +1S DODfi; YE, J HO ©ISO 01 X 

iuhjis, fy+c dog +h x£t tJQ+©irt poto, erL y+iHJs xji x£t +6 8 &+©it93 
G)t9£irt; jhg yji g© v go jaei, lawH jy£ x tens jg x+s i9ii, usi+pa+m 
rm© xjs XEt +6 ho ©jg ? n!hg yji y+i y g9ha jgjhsi ol X96 utvij^e? 

JHG T3 SJ8, YE, d> ll+l G9HA, JQSJ11 Y DJl DO 39 8 SAH. 

8. «Jh8 hs m 0E3 1© ies xji >!i3j s-ia rm© ftt, 99foia, A j 3 otgee a3- 
006 yje x fetanjs jg Y©t feti; ye, v«ii y u+i sm t36+si x sitt+i jg x hol, 
xji xa sot de a G9sitJ+6. Qn a3foie, +i +6 ajut xji xa soi org a usi, 

XJH XJ1 X8 0SGS1 a X 39H6 J6 at+H+M 3JH+ S016 88H 1© 83S1trQDr»i, 8A XA 

ia+m j na a* vi puut+n yna6; XEtPot +p xe djii 89ha jgjh, a9foia, ©ja 

DJl S3A1 X, ¥4-1 X6 DJI1 89Qr3 Gr3, XJ1 X6 0JI1 HJGJt 01H XA 38L JH+ 30t, 
¥41 X6 DJII HJ1 89S96 X+S 1911 ,JH+ 30t. 48 ©OtAfGt SJ8 rHI© TO, d> a© 
HJ1 89HA X JQ6+SUHS JG 8 ©J8, an I 00 HJ1 89196 XJI XEt W 8 ©J8; JH8 
d> SE ©ISO, XJ1 Y 8© HJ1 HO X41 XEt +6 8 0-18 ; JH8 JGSJ11 Y DO 39 8 SAH, 
J> Utl HJ1 83136. hQ «Jl3J 8JQ rHI© f+3, tf+S W+L d> G+6 rHI© X POt 8 SAH, 
¥41 X6 DJII 8 SWQ 8r3, JQOta+M 1© 3A Urt86; JH8 d> S£, tfjl tH X HED J6 

Ovja, y dji a sitro an, x>n y dji ho aot ue rutrns. he fyjn «Jidj tjg 
sja ^96 yrta6, Oonfot yj6 sitro ara, xji f9 gsg hji we rutrns, joota- 
m 1© v yrta6 je Jldj. Jhg hs fy^H x C9P ^n so x+s, T9 m PotL ft6 fjna 
j na toi rm© Ooufot, se+h: 8ti xe ornetHsi je x net ug O-ia? tn tod 

Gta Y 896.lt XJ1 Jl3J D98 DO POtL f+6 SJ>H ? U^a Y XJ1 f9 DS8 JPL+G1 r^Jt6, 

1© do rm© x 8 sj,h? 99foia, f9 tj6 Doa rnn© y© 8 sah; >iHa hb ya y 

G+Slt©1 30t? nHG Oot+f Ot ^1^1 POtL f+6 fJHG JHG 101, SE+M : I HO X.J1 d> JD 

en, pot J> GJHU1 S13G; jhg A ho xji nrL+H, seg n yrt x let jg Ojg, osa 
at+n x+s run 39; ye, jna I otso Ht© xji ^£t y-16 8 Ovja. Sin agtoia, x 

8,461 TJL 89S9Ga 33; POt f9 J19t8 TH1© 39 +H X P0t3 J6 JH EHSJl, JH8 SJ8 
rHI© 39, 00 JH8 t3Gl£3 XtS 1311, POt XE fJ6 01 GOH JS1tE 8P1Jt JH THHOH 
©vJ8. «JH8 f3 SJ8 rH1© 33, XEt +6 HO 0-ia; YE, JHa f3 1©1 33 xji ty+c J> 

D^a se. *Jna di tjg 101 f+6 yrta6; jna d. 101 x^3 a3G06 xe yrt ii36+n rm© x 

G8tHri 3AH8J JHG d. 101 XJ3, 36H rH1+l Jl fJG src sros^s, +HS03rC XJ1 d. 

e^t+it a3i36G xji xe yrt it©; jhg pot x+s G06, d. y+xsisa x it©L, 3gh rmti 
&> ue atoi x+s QtEi orts run 33. he fyjn f3 f>ia sja x+s, f3 assoi xji 
Ji3j Dsa it£ rm© ®.ja, xji x orts sai a iegh Pt-i3 f+3. 8n Jidj sja rm© 
T+3, te x+s orts D^a a iegh ptjs x, xe ysasi jgjh L38 jue x tens jg x+s 
I3ii; XEtPOt, +1 dji a rm© x, 3gh J6 x lota y+i. 

9. Jhg +1 GE3 i© 18s xji x orts yj6 hji ieoh jp jg Ooufot; an f9 yj6 

08S1 81, JHG yJH1 J881 PtJ3 f8S 1© f8S, 8JG+H POt f+6 POG. h& X HJU<5 J6 

fy«ji fJG fJiHG rm© Ooufot yj6 +39g+jil+ irai+Di Ltoei 01 x uhg; ye, x 

1t«J0U3£DrH yJ6 SJH1 POtL 8A X C9P ^M 1© Ol X 191l +H X WHG, G9GL£t+M 

rm© xo6 f© fja a9i9ea +h x yrtG6 jg Ootifot, xji xe srsi si9G+t+ t3UHi, 
wsi x s£3 sr<53JHis ysG ors rm© x-ij. 234 as© vK3 JL04. [C-J1. XVL 

10. J H0 il OE5 10 18* ¥41 XE urt ot Qrh6tHS1 J6 X UtQJahJS *J6 ©owot; 

XEtPot xe urt oi Qrnertua jqjh rhi© x lota; jna vw isi jh jhb 1© x +h- 
tou+it eput x DJHJt vie ©owot. J Ha ©outet a+a »o jaei ptj:> t©* io 

f»&, 8J0+M POG POt f+6 snoti. 

11. «J'iG +1 063 10 18S ttll J6 T3 UJYl POtL JDrH X 1311, YE, J3rH 8 Id*!* 
TO fJG fcJIJtEIJG XJ3SJ166 Pt«i3 X H9PA1S, Jha OOia XJD&J166 60tr3A1», 

sdw ua a* 8 3J4 f©€ hed uj6 6otn; <iha j 6 ta ujhi potL J3rnsi xjd, aa- 
fOLG, fa u«!6 trn run j na it«ja»i a»f, aen nm fa iw6 eja; Jha xrs ua a§ 
x jha vie m f© xjtefTML x ue6 je x lota; j»>a xrs ua »a *«ii x ajet mi 
hji srioti f+6 cttatJ 1 ! ji x i8Si as, an art. siaa+it atj© xjs ae«i 10 fji. 

12. He ti oed 10 ies xji eput x jna «je ©oufot, 4idj fjew tasaee 
UG+H6 xji x 6otr3*is urt uterti+n x UE6 J6 x lota, jhg xji €otn, fo uue 
XEt laa-it, u*6 taa+M x fern yje * 1311 10 ae aen 10 an J>eri6, jis., we 
teti jq-j'i aao^H 10 s+o«i, aaoo€ je x woum ue x nan; pot +1 u«i6 x 006 *je 

Ot£1 SJtO 10 «Jl3J 1© HO J6 WQUtlt J3rM f+6 1311; XEtPOt W6 f8t1 U*J6 

jo$3a+n sjtopst, aaoo6 je x sjutEDrn *ie x 6otr3*is PtJD x hapm. ha 
x Gotnj/is fja ©jxjta xjdsjig6 isojxjt +h 8 una tutc xe ooia Jhi+onrD, 
tu+c UJ6 asi je x una ue 6EtJfJ3u, mc ie nattt aotajttM run x »a Dot, 
fu+c uj6 »8L je x una *ig ^rtDrn, fu+c oiso aota^ta nun x u+iajthj* «bl, 
f utc u+LGJtHJ* uj€ p^i je x lEDnm. 4s x Hapj,i& ot£itf pata x«ii x 6otrs- 
j.is u^a j'iut +hi© 8 OvJtJSivJHa^Hs u+x x UarHJ.18, jna xji +1 u^a a x D3»i6 

*J6 0t£1 US J»i X 1fit1 J6 X 'I3PJ.1S. Jha H8 J 6 X 1t3C+« J6 X Urta fJ8 8 

ot£i i-iha/JHSt 1© i3a x i3ii 1© a© xji futc u^6 <;r»i; ve, +1 fja fja aot 

T8tPSl -4PJ01 risJh X 3AH86 vJ6 X 1311 XJh X &0t8, Ot J*H L+« JtS, fU+O fJ8 

fjina r»ii© xjd; XEtPOt »Jid«j lot +i UJ6 Josi3a+-iHi xji xe D^a w x ertiYto 
vje x urta «je ©ja. Xstpot f3 iso J3r»i, Jha £tr»i, Jha v43HJt; J'ia ft:** fa 
a+a i3e tH x Crtc +h 6EtJfJDu; an x potojt Lt3 f3 190 u+x fta, jna oiso 
»J3Y+©uo Jha 63J6tn, f© urt ji 03uo; jna fa oiso iso 1© je ft€ »r»i€. 
•ie x ,aa,j£i je f+6 sr»i6 f3 iso hji u+x f+3; jna we hed u^e f3i£3rn; an x 

HED6 J6 X06 f©3 f3 190 UtX f+3, Urt D+8ir«i, JH8 ©OttJHir»i; JHO X36 8t X HE36 

je xo6 f© ujhi utx ft3 J3rn x 6otr3*i& 1© itac r«ii© xjs x urta. 

13. he x 6otn*is urt a+sj«iut6 PtJ3 x hapAis; XEtPOt xe fja x urta »J6 
©ja itaci rmo xjd. 8n xe fja poih +hio otEi Jtrt6, pot xe u^a w 
ra6rte 10 031 x orajHea-iHis je ©ja, jna ft6 »uiyOi», jootata 10 x to je < 
D06J6; haxjt ma xe ra6rte x xjtPOtDrnsu* je x Crtc, 1© om+HY© +h Tf«i 
jha snt+OEorH 10 ©ja gei+, xji xe 3*1 »iji jnut t»ii© uoiiEDrn; ye, +h tin, 

X£ G+8 Utertl X UE6 J6 X lOta +H 6Jt+ DJHt +HSirHSJ6; XEtPOt, POt vis ©oe, 

Jioj j»ia fte atJxtJH ujhi t»iio x una 1© it3c x urta rmo xjs. 

14. h© fUJH xe fja oro +hi© x una, aafota, 1© XEt JSUHtDiuNi, xs p»H0 
xji x 6otr:>m fja atn sfHJ0J©6, j'ta xji xe eta gjxjt xj3»ji€6 iqojxjf u«i 
urn a£ ^6 x U30, fu+c aE xe a+a 001 x as ue x lota; Jha xe ata urron CJT XVI.] aS0 yiQ JUM. 235 

•njf 8 DJH^t py+c <jidj JHa t+e at^xtJH fja hagai aatJia; pot xe fja s iies 
»fn n +•« x SJHiut je XEt s+hjojo, 8 lies pot su»ia+n, fy+c yje w gare ¥ 
f^ta;4Ha ; i*n XEtue ysa ohi+ .jaw yrn irts»i. totpot, f©soje,Jt a3uta 1© 
irte+i, arsi ©o POtL jhb suna run * iui xEtue, jhb sit^c potL f+6 fjna6 
wrta6 TJ6H, j»«a on y+x e iea eu+s, se+h: foi+, toi+ ©ua; ua aaiae x-n xa 
8ti ©ua, j»ia U3 aaiae x>n xe sn toi+, jhs x>n *8 iusi 8 si+t+i, una x«ii xa 

•ft 8 Sltttl, JH8 X41 ¥8 Ll+11 a 8 Sl+t+1 POt J6,Jt. fOl+ ©J8, 113 83136 ¥41 

xe tjsi sjuteua rs ptvJ3 et stuxt*j*i; jhb y3 a© hJi 83t3€ +•• % TKia+Dr»i 

U« 8t atJStJN, TUtC UvJ6 fJH8Ja 88H 10 XJ3 8A X CAta+D^S *I6 XEt P6X,Jt6; an 
U3 83136 XJ1 X6 MS1 3W01/48 rs 1© a XJ> fOlt C+I8t4h; <ih& 01S0 X8 fJS1 

sea n hoh rw© rs x>n xet dji a ho ©wsi; an se eti x sea Y^sutas, is- 
•e, jna pot ue-it; j na xe fjsi suoua rs, xji ti3 dji a seea, fyusi ot 
4te»ta rft et suoua 1© a oesi a* xa teL ae»i i© fji; pot x fy+c foi+^s, O 
©ja, yd uno v; Jha ys ©iso una x xji xe f>isi suoi^a rs, xji y3 3£ wi 
a tj« «iy£ 8put x p©i+d itjatDr»i6 jg et atjxt^i, fy+c arL a*Ha xj:> ae'i 1© 8 
8313P ue ©usi, fy+c arL 13a xet fens 1© y-iha-n pet Ptuo x, et Oja. J'ia 

4W. lid L.IMO X, O OvJa, XJ1 y3 8t 8 C06»i «lh8 8 fOlt 1311. £D^h. 

15. he +i Q£3 i© 18S xji eput Jidj Jha f+6 at^xtJH, «iha ft6 »rH6, fja 
trta X36 itet6, xe yrt jsiuh+di a3YJ»ia 01 348©t. Pot a3T0ia, ^e^tt dah 
aie «o potL jna up^t n x »£3 it£t6. he x ii£& y«je ooia a* x^a tjDdm- 
1?*3, ty+c astw +*iirtit<jua, +6 x foit ^uha. he pt-ia x+s &u»ia xe a+a 

WPJt n, J6/4t+ 3JH, X 8UIP »£3 1t£t TH1© 0-I8, UH0+H X£t OvJ8 XJ1 X£ yrt 
CO€H J6 tiO, 4hQ X«J1 f3 a+8 »i«J1 138 XJ3 JUE 8P1Jt X ItJatDrH *J6 X£t auxtJh; 

jha X41 X£t tens yrt hji »iot»i jye 1© 83L36 +h Lt«6 1© on, fy+c xe h+© 

HN.+M J881. 

16. he 8put x i3it fvia uPJta n uhos eput x+» o^h^t, xe tsirtna 1© 

K6t T0D6, HJCJt S130+H «J6 X£t 0^8 J04H rH1+l X8 f48 J&438ia XJ3*<4166 

najxjt «io4H i© x foi+ &i«iha, i© jp^t n uhos eput x£t 3JHJt. he fy^i 
4wj so x+s, f+6 teti y«J6 ©t3€a; pot f3 so X41 xe yrt o y+o^a s»ia 8 ut- 
erts i3it ; ye, t3 so xji x£t fetis yrt sji nun ©oia, j^a run s+ie^t, -jho 

nj»i 01 5JHJt J6 tAH ©S86. YE, JH8 f3 ©ISO SO XJ1 XEt f8t1S yrt L+P148 

n rm© otei aosi+M, +h x£t ma. -Jna f3 i+pua n f+6 ej+s i© ue\ 4H& 
quo, se+h: O, te un, O lota, y+n xe srp^t xji xa srterms dji ayji f3t 
aato +h x pud, 1© 83foia src etos y+oja»i4S ^orn x c+iat-in «je sah. £13- 
tota, O ®ja, xe ©t* r»»i© x, j»ia yji XEt tetis 8t sy-iioa n +>i x£t ma. 
Qatoia, Oua, xe otA rm© x y+x XEt sexc, fyn xe et irpi n, 36H 1© 
•tciHJS, y+x x ee»i L+M6 je x yrtia. Qstoia, 3* Oja, XEt ojsiu juwt, 

4^8 XEt t+*WlS, J«i8 XEt BtESWIS, JH8 XEf OthJWHIS *J6 0018, 4HQ ©I XEt 

ItJDrs L+M6 fy+c xe et otHj^hua y+x; Jha astoia, x£t fetis et sji nut 
¥«4», «JHa Y41 xe on rm© x jhs se, U3 umo x, O ©ua, pot y3 et 8 co6f 
irw r»ii© x, tu*t rxut6 dji ut+D. Ye, «i»ia xe se X41 xe fjsi aea +1 hoh 236 390 *ie JtOJ. [cn. XVI. 

rmo xjs, xji xet dji a ho (Dwsi. lota ©ja, f8 um ytn xe srpjt xji 
src ytojanjs jna tntoy+if oji a J3rn xts i9ii? lota, y+n xe ©+g 33 
sitJHL, xji J> 38 aet y+x sah wrwi+6 ? pot J> jo +nprt3, jna src U+O-iaHJS 
J3rn xts i9ii arL ie»t 3* sol. lota 3J. feti +6 josaa+n s-itopu; ytn xe 

OfDPrtl 3J> SOI t'l OUST ? lOta, U+ll X8 OtJH1 m© 3d W1 i> 38 fje 
SltJML, XJ1 J> 38 SrPJt ytX leD-JHS X96 JPlH>0r»>6 fU+C DJl ©r3 riJH 39, 89- 

©06 vje x th+oy+it je xts nail? lota, y+n xe orsprti 3* sot, jna o+e 
rhio 39 srosjs, JHa oiso 3J> pjio-i£artJt6 f© 8t y+x 39; ve, »brh, J»ia £trn, 

J Ha vbhJt, J ha OLSO «J3V+0U!0 JH8 69J6tr3, J'ia OLSO 3J> 10 Sr46; V£, 96H 

oi X96 ytn xe orsprti, lota ? Ye, ytn xe orsprti xet soi6 +h Oust ? 

ld+11 X6 QtJ»i1 r»i10 XJ3 XJI X6 38 US SltJML, K4fl XC 38 38t XCt JPl+QDr»i6 

fytc dji oro rivjH xjo, 89006 *jg x +»i+outi+6 je xts i9ii ? O lota, y+n X8 
©tJhi rm© rs xji ud 38 tjg srosjs +h at+M+n xjs jojh rvi© x +h G)nsi ? 
flgfoia, O lota, xet soi6 8t it^Drs, si ha d^h+ «ig xjs et 8t atjxtjh, xetpot, 
ate rhio rs, O lota, net Jha yt6ar3 xji y9 38 atw X96, st at/JxtJH jqj»i 
rm© x. 

17. He ti 083 io ies xji fyjh Ji3j f ja sja X96 yrta6, xji f9 own f+6 

fJHa6 rUH 01 XJ3 TO II rt y+X f+3. «Jha 89T0ia, J 6 T9 0U11 f+6 fJH86 run 

xjs, xe yrt p+ta y+x x foit &inti. 4hq sput xji xe ata sjutei xj3Sjig6 
yrn ptJ3 jnr^jt; ieo+h ho loi pot XJ3SJIG6 wm ^8 Dsa 91, ot tmn ^e Dsa 
attno, ot fyji 'se Dsa isi vj«i. -Jna * lota ltoeAa^a pot ^js xgi ^8 Dsa 

frHQJt hJI, H9^Jt DSa *8 LrtSi; V8, Jha f9 OISO 086 XJ3 S1t4HL, SW1 X8 

D^a srpjt ho 3J»iJt w '6 jpttODr»i6, seg +i yrt sy*jioa n^ v w je Ousi. 
hs sts y,J6 joota+H io « ntet je -Jioj; j»ia sts agooe f9 itea +h P8L. 

18. Jha +1 083 io nes ^sii ^e a+a oo POtL, JHa 890>ih 10 it9c * yrta ue 
©ja m© « i9ii, Jhut+n +H1© "set s+hjq*iq6, jna +hi© xet ?86J6; ve, jna 
964 ^e ata itgc x yrta tH -set sitais. J^a ti oe3 1© ies xji 8put src 
teart J3rn xjs, xe aaojh 1© f^ie srosjs -iorn n i©t oies vje i9it; pot 89- 

T0L8, ^e yrt 08S1 81 J6 V SthJO-106, 89006 J6 X OOtSHJS «I6 V£t JUtJL; 

xetpot xe yrt hji -utatua 1© jnut tni© xet s+hjOvJ06 1© yrtDti 0«ja, 89tn 
^si93a J6 ptiLtHJs; xetpot xe yrt lot; ve, xe yrt jsi93a a* xet atJ^t-Jh 
J6 atjs; vetpot xe yrt lot J6 1© Lth6 je x yrtta; jna oiso xe yrtiot+H ten. 

19. He J6 xIlsj yj6 19C+H 4hq si90+« rhi© s i9it rivjh v f+i Ouae, xet 
©83 e otei srn-n+oa rm© f+3, f© yrt xo6 je t©3 y9 fje a+H si9o+n, je t©3 
yrt lot iu ten, 89006 je xet U6Jti+, >J6 io x l+m6 je x yrtta. -Jna xe oea 
r>ii© Ji3j; j ha x yr»i to yj6 x oosi potsosi «i3rn xjs, sja r»iio fts, 89- 

TOta, TIW1 DJl X96 3J, at^XtJH 80, POt X8 8t a9S1A6a J6 01 3JH 89006 J6 

xet UGJtit; ve, j na 30t JSUDru a* 8t it9Sis; pot xe -pjg oesi rs 81 *ie 
st S+HJQJQ6 fy+c y9 fje tearta jarharhut io a+ta y+x et oh fjna6; jna xe 
fje oesi rs 81 a90©6 jg st JosgatM iyiGJti+, j«ia yg tj6 ho lies 1© yrtDti 
ct Oua; jna 89fota, fyji dji m a©? Jna hb fy^H Ji3j trta xts, f9 irtna C41. XVI.] asO v46 JIO-J. 237 

m J881, ft6 P8S +39GtJU+ 10rt86 ftD, JH8 f9 83fJl8 tit* Qt£1 <5v4+; POt T9 

aafJia xji set mt©DrH6 fja it©i+ fnaia sjd, jhb xji xe urt +h 8 itj-wtE- 
Drn 1© f3t x urta; xetpot fa a+a se ho Dot 1© s f*Jt Drn+1+©G, an f3 
sitjci PotL tw fjna, sina owa rm© *06 f©D fa aafJia, f© urt n©it "uhvuhi, 
jna sja rm© xjd, * aatoia xji y et loit tn spsfi; jna tp so, ausja et v. 
8afoia, *<*> atrsjt tjl sja, fiwi dji ua a©? pot ua et oesi 81 jg et s-tnj- 
ew©6, xji ua qjhji urtDn et OvJG. 8afoia, A se rm© y©, 0© y sno6 *gi 
y gjhji urtDti Oua, seg ti a +h Y©t stHJ©*i©6 onit. 4'ia Dotoejt, A uia 
eso, 0© y snoe xji y Drsi hji urton Ovja ohi+ urns tn 8 uao? <J> se 

r»t1© Yffl, ti +6 UJl XJ1 Y 8t OES1 81 vJG Y©t S*HJ©*JQ6, XJ1 Y DE 8 frD8l, JHG 

xji y de irtn ut6arD; pot ti +6 HJSJSJtt swi y Dsa irtn utearD; pot ti +6 

83006 VM Y 8t G8S1 81, >M1 Y 8t 83S"UCa *JG Y©t atJMJH, 33006 *4G V©t 

josaa+H -ucjtit, wi y 8t atoi 1© 8 toitnjs jg feti; pot y 8t HJSJSJttit 
atoi 1© a frDai. Jna »i8 aaoo6 y et omjia 1© a frDai, ausja et y; 
pot 8 djh srDU»D6, tp f3 +6 omjia 1© a frDai, saojL taumrne; jna H8 
Dffltit, f©soJGJt taiJHUL, dji pj>'iG Drtst; JHa fa xji pj>H8jl Drtst jna 
jnatotJL 1© s jna, x sed 04i a SEea. 

20. «Jh8 hs «J6 J> sja rm© y©, sji aaoo6 y urt orD-uia i© a frDai, y urt 
ausi, a© y HvJi sno6 s«n xe et Dot ausi f© it©it froai xjdsji66 aa©06 
«je x urta? Ye, f3 xji it©tt fraauL ftasjtp j«ia t3-uvuL jg f+6 s+H6, j'ia 
jna+©tJL 1© x Aha, x sed dji a ausi; ve, Drc Dot ausi xj'i ^£ f© et 
orDi^ia 1© a frDai 33006 jg xet jos3g+h luc^tit; xEtPot aus^a et xe f© 
frDai XJDSJ166 ut^si a3+n orDuia 1© a fnai; ot tJXJt, t'i r^Jt urta6, 
ausja +6 f3 xji 83L3GJL t»i x urta jg Ovia, j«ia +6 aj"m6a u+^si sirartn^s 
jg feti; ye, U+X81 a3+M atoi 1© ho x urta, ot 3gh on-uia 1© ho, aapot ve 
uti 83136. Ye, *£t et DJHt f© a© se, tp ve utn do rm© rs e sah Pt«JD 

f<J6H, VJH U3 D41 HO JG 8 D©t1+; VJH U3 D4L 83136. — "l8 cf. 8S0, t6 V+S PEL? 

Qafota, * se rm© y©, He; pot +p e djh hojl e im, fa fJL ho 006 1© aa- 
iac, pot ta hojl ti. «Jhg hs, ts Drc Dot ortsi t6 fa vji hojl v u+t jg 
Ovja j na a©-iL ti hji, vjh ta vji ohi+ aatacjL, ot ohu fJL 006 1© aoiae, 

JH8 POUL +H1© ItJHSQUDrH? *I8 M Vt6 L+M Y DrS1 Wi. 3 OtOlQ, J> S€ 

rm© y®, ^ji +i ts vJH v urn fjna, 3GH j6 ti +6 uh h nut; jna n dji a rm© 
J6Jtt djh jootafh 1© ft6 urto. 

21. Jna H8 J6 (Ji s-ia ornsrtH+M pel: Pel, +6 hji 1© fJG 8 irtpjoi h«ju<; 

M L+M6; VEtPOt tP Y fJG PEL, Y fOT POt L+M6 fUtC 8t Hv41 S3H, fU+C et 11©. 

«Jna hs, aafoia, & se rm© yo; jna I usa vji y Dsa t3DjD8Jt vji O^ia +6 
ortstp^i rm© ©i f© 83136 jh f+6 hed; VEtPot f3 a36^tJL, tn v pnsi ties, 

XJ1 Y DSa 8313G, YE, 9GH >4H f+6 Urta. JH8 H8, f3 tDIEtl^L f+6 Urta 8J. 

£H<;jl6, rm© djh; Ye, hji ohl+ djh, an u+d+h oiso. he vts +6 hji oi; 1+11 
ctiatJH a© fjc urta6 o+gh rm© vjd djh+ 1J.D6, futc ornpena v uj>6 jna v irtna. 

22. «Jna hs, da aaircja atJVtJH, J6 y fje G36Ata 1© ho sJG oa tuji y dji 238 8%) vJG JIDJ. [Q41. XVI 

a© 89006 y et jpi+oua JHa QE81 m; nb <*> a© 4*11 a9€At *ji y D9a »no« 
vji <J> D94 10 «;r<? yo 041+ jo©ta+n 1© xji tu+c +6 it©; pot J> ao 4Ji D94 xji 
y oi J6 yo fje a+4 orD-uia no tnai Y©t8Ji66; pot <J> e,mi+ 89196 *ji vet 
et 8rc «iDrn y© f© u^a mai x,iD8Jie6 wi xjd a +4 fUJi80je,Jt srtora- 
su«i»J6 *e Mi. he J6 J) 8^a or48rt4+M pel — xji +i u«>€ 4vii e irtpjoi 
4viu<;, den so +i +6 u+x da urta6. Y o>i4vii ho vie X£t D©ti+ J1 prt8i, 1*410 

TJtPJQOrH, J4+ DOt X.J4 PEL +6 8 irtPJOl 4*1W«5. Qri 89T0ia, +P Y U+l JUtO 

J4a Jt86 Y©t pjorn+6, 964 1© J4 ,J08"ut+D,44i run da urtae, J4a jo8Jt8A6 e 
neti+oi vje pel; ye, 964 +p y ojh ho oot vjh mut 1© aaiae, ui *+8 a&- 

6At UrtO +4 YO, 36H r41+l Y 89196 +4 8 DJ4Jt W1 Y 0>I4 0+6 "IIE8 POt 8 10t- 

Drh vie da urta6. he m uti orDiEt x urta rm© 8 89a. 

23. *18 +P Y 0+6 11E8, VJ1 8 898 D£ 8 1W41,ja +4 Y©t T8t1, 89T018, tPtH 
8 It© 898, Ot 8 OSa 898, +P Y 8© 4J1 0681 +1 81 8A Y©t r489l9P, XJ1 Y 
U+l t96+81 S &l+t+1 vl6 V lOta, 89f0l8, +1 UH 890+4 1© 8UJI U+S+4 Y©t 
8tJ818; <J48 TU,J4 YO P91 X96 8UJI+H D0Drh6, Y U+l 890th 1© 8E U+X+4 YOt- 
8J166, tl DrSI 4986 8 SJ1 S+8 +6 8 ©S8 898, Ot SJ1 V Urta +6 098, POt +1 89- 
O+HJL 1© JHL8t<5 DA 801: YE, +1 89Q+44L 1© J4IA14 DA naJtSUha+H, YE, +1 89- 
©+4JL 1© 8 89l+Dr8 1© D9. — *18 89fOia, U98 4*J1 S+8 +40t98 Y©t PEL? <J> 88 

m© y©, Ye; 4*i6Jt*9ui& +1 ul 4vii ©ton n 1© 8 irtpjoi 4«ju<;. 8n ag- 

TOta, <J6 H 898 81UUL, JH8 8nt81JL, JH8 890+'i^L 1© OtO, SJH Y© Dr&1 H986 
8E X-J1 Y 898 +6 OSa; POt 89fOl8 +1 81UUL, JH8 81t81JL, 4hQ 890tHJL 1© OtO. 

«J»ie he 89fOia, 8t y Dot kji v+8 t€ 8 o^a 89a? d> 8E rm© y©, Ye; pot 

J6Jti 898 attHJL POtL Thlffl +18 0»i U0'iJ8; VEtPOt, +P 8 898 QtCJL +1 +6 0S8, 
an iP +1 OtOJL Hvl1, a9fOL8 +1 +6 Hvll 0S8, VEtPOt t1 t6 0881 JUE. Jh8 H8, 
89f0ia, 89006 Y TJ6 1tA8 V J081Jt+DJ'i1, J hQ HUHUa V 898, J'i8 +1 81UUL, 
J H8 8lt81JL, J>ia 890+»iJL 1© OtO, Y Dr81 H986 HO XJ1 X 898 +6 098. Jh8 H8 89- 

foia +6 Y©t hviu 4 : irtpjoi ? ye, Y©t hjias +6 irtpjoi +h vji l+h, j«ia Y©t 
pel +6 aotDrni; jna v+8 83006 yo ho, pot y ho xji v urta fJL 8UJia Y©t 

80L6, JH8 Y 0L80 »iO VJ1 +1 ?4L 81t8Ua n, Vdl YOt rH8Jt81vlHa+M arL a90t»i 
1© 8 JHLAIha, J ha YOt DAH8 arL 890+H 1© J081JH8. VAh, t6 Hvll X+8 t9ri? 
<& 8E rH1© YO, YE, 89006 +1 +6 IA1 : JH8 f Uvl180J6Jt « LAI, +6 098, 89006 n 
+6 a+6rtHJ8L, *£tP0t Y Dr81 hO XJ1 +1 +6 098; JH8 H8 89T018, EPUt Y tJ6 
1E81J8 *+8 U1, +6 YOt HvIUS TrtPJOl ? 99f0ia d> 8£ rh1© Y©, h£, H9X^t 
Dr81 Y IE 48A8 YOt PEL, POt Y UQ 041+ J08Jt8A68 YOt PEL 1© 1LJH1 V 898, 
VJ1 Y DAI 1tA V 4081Jt+DJH1 1© HO +P V 898 UJ6 OSa. >lh8 89fOl8, J6 X 1t9 
a90+HJL 1© OtO, Y U+l 8E, l£1 r8 Hrt+D +1 U+V Ot£1 0£t, ¥J1 +1 D£ 0J1 t©1, X41 

+i de oto n, JHa at+H POtL Ptoi rHi© rs. -Jhg hb a9T0ia, +p y «irt+o +1 u+x 

DfC OEt, +L U+l 0J1 t©1, JH8 OtO H, JH8 8t+H POtL Pt01. 

24. fln +p y H/Jouoi v it9, jna ieo ho lot pot +18 Hrt+ODJHi, 89f0ia +i 

U+l Hvll 0J1 JM t©l; J H8 TUJ4 V T91 J6 ¥ 8rH OrDJL J«i8 800teJL +1, 89006 +1 

tjl so toi, +1 u+>ut6 jue Jha y niro +1 n J4a oe*i +1 ei. he v+8 +6 hji c«n. xvi.] aso *e jioj. 239 

8aQoe s saa yj6 n,ji ©sa, H9>ut te n a9Q©6 * ptoi vewie u«ia hui a aa€j.t- 
wai; an n +6 a9o©6 vot ©tena +6 a-JWH, jna v y+i nji nrttD s it9, *etPot 
y qjh-11 we s Ptoi xetvje. «Jna sr*, tp v utt hji nrttD s yrta, isow pot- 
virta u+> JH <* «ie pel 10 x Ptoi *£wie, v o«ih Hje^t iiro *je s Ptoi je s ita 
»je up. 9n +p y u+i nrttD v yrta, ye, hrt+D s it9 ,16 ti aaot^L 1© oto, 

SI YOt PEL U« ©t£1 GfltSJ'iS, J H8 U+K "1EDJH&, llOtH POtUrtG 10 X PtOI XEWJ6, 

♦1 D«a 1£Q toi; Jha aafota n o<ii a 8 it9 fcittmn n rm© ^cjuesiw up; 
jHa aao©6 *je YOt a+itqjhs, jna Y©t pel, jna Y©t ied^hs y+s x yrta th 

Hrt+D+M fl, XJ1 t1 3E 1£0 t©1 +»i YO, 89fOia, a* AhQ 84 Y OJl "lira X PtOI 

xewie, fiitc +6 90S1 iwDrs, fytc te suai jare ol xji ♦€ »U9i, sina fy+c t6 
tdai jare 01 x«n +6 fu*i; ye, ahq ltot jare ©i x.ji +6 it©t; J4a y dji P9S1 
Wi *ts Ptoi, ae»i rnm y £t p+ia, x.11 y frn©jt h*ji, naxjt dji y Lrtsi. 
¥ah, sj. awxw»i, y oji tan x tayota6 je Y©t pel, ahq Y©t aa+^»is, «i»ia 
1EDJH8-, j na um srp^mM, y£i+n pot x ita 1© at+n potL Ptoi rm© yo. 

25. Hq eput «Ji3«i wa S10QH X96 yrta6, xe s^hi potL cm© f+3 a96AttH 1© 

HO fUAVAl XE DSa 89196 ih Urh Gja, XJ1 X£ 3A1 r81£H X+S Pt©1 vJ6 fUtC f9 

wa s-iooh, ot ?e xe D^a iuhi v S9G, ot ¥ yrta je fy+c T9 fja snoon, 
tu+c f9 »^a Drsi a nuihua tn vst feti»; ot t«i fy^i 3j«ut ve osa 

a9©tH 1© 4GS,Jt846 KEt PEL? <Jh8 «Jl3J S-J8 T'll© KJD, £l9f0lG Y fJ6 SJ8 KJ1 

y oia HvJi yrtDti Y©t Oua, 89006 y et oesi ©1 *je vot stHJ©j©6. 8n 89- 
foia J. se rmo y©, tp y »no6 ¥J1 y q>i»kji yrtDn Ovja, y a© ©tEiit rt, 
j»>a y oi i© arte x sotniY©t€; +p y sno6 yji «£ we 101 y© ^+», y a© 
HvJi rha^tsuna ^o. 0© y t93^a,Jt 1© we wa f UvJi 69hrs, ^ itvjp^i we oia, 
we Syja orHsrtH+H itEt ot yrtDn ? pot f 9 &ja, Xe eti artatpqi, Owa, pot 
*e wsi frta 3* it£t, 96»i fyjH * y«46 +h x y+tajtH^s; ye, ^8 yu&i srt&tpst 
fy^H J> it£a ornsrtHtH xo6 f© yrt oah jh9d+6, jhg ^8 ata&i irth vao 1© 39; 
ye, Owa, j'ia X8 yjsi arts+psi, rm© 39 wah I a+a ou rm© « +h d* P9ia; 
Ty^h & a+a on m© x +h 3* itEt, jna ^8 a+a*i f9t 39. *Jha aqah, O-ia, 
fy-JH I a+a irth i© 3J> f8* us a+asi f9t 39 +h sj, nt£t. Jna fy^h I ata irtn 

rh1© 31 0LJ6J1, lOta, AHQ lt£8 rh1© K, V8 ataSI f9t 39; Y£, X8 8t1 9n*t- 

ph rm© x* c+iaw»i fyjh ve on rm© noa frta je k, ^na Hvii ue oah, jna 
xb ytn f9t *J3; ye, Oja, ^8 wsi atn srts+p^L rm© 3£, jna frta sa on6 
t»i v 3+asi je x* o w inot9©£Dr , i6; ye, jha X8 w&i oiso frta 39 fUAh J> we a+«i 
08S1 81, j na we a+H agsma aj> 3j»h JH93+6; ye, *s a+a&i f9t sa ot*6, jna 

yW»1 JMOtt y+X 3AH JH93+6, JH8 ^8 at8S1 6+6+1 ^3 ih XAH At\QAt IdtK S198+ 

aaaitroDrn; JHa 'vs a+a«i f9t 39 89006 je sah m+0Dr»i6 >i»ia 3A stH^t+it; 
jNa +1 +6 89006 je kj. &r»i ¥W1 xe wai 8+h *rs srt&tpsi rm© 39, vetpot I 
u+l on rm© ^ +h oi sah Jpi+oorh6, pot +»i x +6 3* sj+; pot se w&i irtna ^i 

SM3J41& Jy£ PtJ3 39, 89006 vJ6 KA S^rH. 

26. >1hq he iIwj sja r»ii© XJ3, 0© y a9t9e ¥06 »otniY©t6 futc we a+N 

♦M«l 8A VAO J6 Ota? 99fOLa, tP Y 80, Y 3rS1 89196 HW1 69»irs »^a; POt, 240 8S0 vJG >11DJ. [CJ1. XVI. 

aafoia fa sjg, Ml <pjsi irtha jue xj> srajhis a3o©6 jc xa $-r»i. he, aa- 
toio, 3J. atJxtJH, * usa eso +p v fje tja x sotniYote? tp y fje, fa qjh 
v atsaaiae jh x 8r»i vie ©via ? Pot n t6 4J1 tnh xji 69Hrs jioh sieq vie 
X96 L+H6, an 69hro oiso sieq je X96 L+H6; pot aafoia, f9 sja, Xe en 
jMott, O lota, y+x x+s nan, 890©6 xe yti hji rhajtsuna vie xa Drts+6 tutc 

X8 fJS1 89S108 rivi4 XJ» 89006 vJ6 XJ> $T>i. >AhQ H8 3J> atJXtJH, V S9 XJI 

8 sjorna itjpji je oia fJ6 usi+pia vie x &rH vie ©via, j>ta a900€ x i9ii 
Lisa HJ1 r^aJtsuHa ft6 yrta6, xe siona to 1© ajL. 3n aafoia, xts t6 «ivii 
oi; X96 et HvJi x ohit urH6 f© fje sioqh orhsrthtn x &rh ,46 ©via. agtota, 
T9 UvJ6 sioo*! je a* D06J6; ye, JHa agfoia 8 ui UJ6 t£6a n*iiK y+iajtHJS, 
xji to&ojGJt usa iso n*ih ti 3<n ite. Jna d^h+ a+a iso jna ite. an p+© 
rnajtsisa x D9H+M je xo6 L+M6, j»i8 x+s 89006 vie x fetanjs vie XEt fens, 
an x£t urt 9J«i+ f© urt so f8ta»ia xji xe usa Hvii isq, XEtPOt xe ut+Di. 

"l8 X t96H XE y^a HvJ1 ISO, +6 89006 XE 8+8 HJ1 89196 XJI +1 WW T91 XJ.D. 

3J. atjxtj'i, +p y osa a f9ia a* D9ti+ oesi+H jaei vot tfc, xji y 3ai a 
fgia, ysa y Hvii agtota ou+oit, ot usa y tJXJt fEtan Yot fens +h r*ia9i9p, 

JH8 8 SULPU, XJ1 Y ySQ hJ1 0ES1 J881 YOt A6, XJ1 Y 3A1 Ut+D ? tp SO, 

yo dji ora nj'i yo; an tp hji so, x^j'i oesi Jaei Y©t 16 jna agotn 10 89- 

196 +H X &rH s46 O-iG, XJ1 f9 y+l Qn 1© t9890 f+6 1911, Jh8 XJ1 f9 DJl SrPJt 

j na aj> 1© jioh pot *£t s+46; jna x^i f9 dji tie .jo-jh Ptjs x a^a, tu+c dji 
attM 1© 188- x t^6rtJ0Drh, >>^1 oi 3J 1 ! dji su'ia agpot m, 1© a sna, ji x 
18&1 Jha sr<iDj>ii be, joota+n 1© xxt yrt06. -Jmq H8, dj. atJxtJH, d> a96At 

XJ1 Y DJL 11JH1 X+S yrta +4 YOt f8t1S, J48 J6 +1 89QtHJL 1© SUAl, 96'i SO 
H^t+D +1 8J. YOt PEL. -J'la 83fOLa, Tl Utl 890rO E 1t9, S111M+M H +H Y© TH1© 

je^tiESiTh up. Oia XJH 3£ 0«a ot>i'ii r'ii© y© xji Y©t artan6 de a ui, 

Lto x sj+ vie ft6 "8-rh. «Jna 96H oi xts ojh y a© +p y yti. £dj»i. 

27. n]*iO h8 +1 0E3 1© 18S XJ1 £P1-Jt Jl9J TJ8 S100H X96 yrtG6 rh1© X<45, 
T9 SJ1 88H n-AH X Ot8ha, «J»ta «J0Y+©UO Jt06 J»iG 890JH 1© 19C XJD, SE+H, 

Oa atjxwh, I L+no xji +i +6 trus+ai xji y dsg a tohrtm je x L+M6 fy+c 
fje a+H siooh or'isrtH+H x ora+h vie Onsi, f© +6 101 aj> rs 1© a x ~&rn je 

OvIG; YE, I «iO XJ1 X96 L+M6 Urt 101 r'ii© Y©, ae'il+PSlt 89P0t YOt a+SJHDrh 

PtJ3 JDrn rs. ^J'ta *i6 y fje a96J>ia vie dj. agire^a atrxjt, xji f9 osa deo 
*ioh r»ii© y© ?yji y Dsa a©, 89006 vie Y©t jpi+0Drh6; J'ia f9 m siooh 
sntyvii rhi© y© 1© itaiEt Y©t UMQe; ye, J»ia f9 tjl j»60tua y© rvi© 
pel JHa 1© iedj'is; ye, 36'i xji y ysa fje so arc PEL J6 96»i 1© 1LJH1 X 
yrta +h Y©t fEtis, xji y de w x Josut+DJHi vie tis osanjs; J'«a y9 fje 
89f Jta xji x ot£i oyjsiYr«i futc +6 +'i YOt dj>h86, +6 fyjxjt x yrta a +»i x 
S-rn vie Ovia, ot fyjx^t x£t dji a ho Omsi. -Jhg y oiso 89fJia xji dji 
atrxjt fJ6 itoen rm© y©, +•) 3j»i+ +HsirHS<J6, xji x yrta +6 +h Oust rm© 
sjieEDrn. 0& atrxjt fj6 ooia rivin x yrta6 vie 69»irs, xji t9ajoiDr»i onjL 
Lt© x S^rn vie ®*ia, j'ia olso n*iH x yrta6 vie 6a»iro; j«ia oiso T9 TJ6 c«n. xvl] aso vje jidj. 241 

•naia rmo 0o6J6, 1© it©e *ji xa6 l+m6 et it®. -Jna hs, a3foiG, * u+i us- 
1+pa rm© vo vie oasjlp vji *36 L+M6 et it©. 93foio, J> se rm© y©, Vji J. 
a© ho 5W1 (Dnsi dji ors jsrn s c+iGtJH vie sjh, 1© ieo run f+3 s whs- 
»tJDrh6 J6 f+6 nan, jhg *ji fa dji jioh pot s s+H6 vie s urtia; pot > lota 
©via f j l siooh +1 ; pot +1 +6 jqsisg+jhi sji jh jioh3jhi o% a 3£a; pot 
joota+n 1© x ©tei tuh vie x airthri ©via, m srsi a jh jioh3jhi seg, ot 

JIS 01 3JHQAHG 3!"S1 rHJ6vl+GJai+ "IJt+D; YE, Ol8tf8tGHG; Y£, 01 £t POIH 

j na 8t u&i, j ha srs-1 ut+D, josjii +i a Lt© x jiohsjhi tu+c +i +6 josi3g+jhi 
D^a a D£a; pot +1 +6 jqs-isg+hi xji *£t d^g a 8 ©t£i jhg iesi s-«iot+PA6; 

V£, HJ1 8 SJ0t+PJ>6 vJ6 3JH, H3)Ut vl6 33S1, H3XJt J6 JH+ 3JHJt J6 P8t; POt 

+i dji hvii a 8 f+©3rn sjot+pj.6; an +i srsi a jh +hp+h+i jna 3irtnn sjq- 

t+PJ>6. 

28. *18 XEt +6 Hvl1 JH+ 3JH XJ1 OJH 8-JQt+P,J>6 f+6 OH aira, fU+C tl+l J10H POt 

x $+H6 je jnnut. He +p 8 3jh srtGJtJL, aafoia u+i 8t to, fii+c +6 <5r&i, ieo 
* up vie f+6 atnut? d> se mo v©, He. an x to tsoidAtJL x up jg to 
t© tjl srtajta; XEtPOt x£t qjh a nrL+n fu+c +6 Doti vie jh +hp+h+i jiohsjhi, 
TDtc u+i sm6 pot x s+H6 je x urtia: xstpot +i +e josiaa+jm xji X£t dsg a 

8 OtE1 J Ha L8S1 SJQt+PJ>6; J Ha XJH DJI X£t a, Ot +1 +6 JOSiaG+JHI XEt o<ia 

a 8 &i-n 1© x djo+h vie aira; xjh dji x 10 vie 9o6J6 a psip+ia; ye, ti dji 01 
a pqiptie; J6Jt+ «5vii jna itu, jna nrn dji we nesi jue. Jhg aafoia, m& +e 
x foi odhm vie x to ; jejtt ftiti ivitm+n i© xji ©t£i jna tesi 8J0t+p*6; jna 
vji ©t£i sjot+pj.6 u+i a x S^rn vie Gjg; ve, +hp+h+i jhq airthri; jna xrs fa 
dji at+« sjieEDrn 1© 01 xo6 f© dji aaiae jh f+6 hes; xts aa+« v +huhi vie 

S+S I8S1 SJ0ttPA6, 1© at+H J881 X 88J16 J6 3ft»t, fli+C 06Jt18t^L <5rS1t& J«i3 

attMJL jaei D3H6 rm© sjh xji xe de fje pel rm© taiJHirHS. Jna xrs 

,3rtSt OJH SJ1+SPJ. V G33JHa6 J6 <5rS1+&, JHG JHSrtOl6 XJ3 +H X 8tD6 vie SEP1+, 
fUJ=l f3 XJ1 JOSJtSJ>6J6 HO PEL THIffl taUHITHS, +6 JOSIOCa 1© X fOl I© «J6 V 

aaDJHa6 vie <;rsi+$; ^EtPot onit rm© ft!) xji fJ6 pel rm© taiJHirHs +6 atoi 
jaei x ©t£i jna airt'iri iuh vie t3GJ3iDrH. V£tP0t 3£ Ojg otjm rm© v©, 
3J. atJ^tJH, xji y 3£ aaotn i© jo^j+sj.6 v©t pel rm© tanjHirhs, xji y aaotn 
1© ooi run ft6 foit H£3, xji fa usa fje srtst run y©; ye, on rm© m 
pot 3rts+; pot fa +6 3*1+ 1© seb; ye, frsai Y©tsJie6, jna ormtHY© +h it£t 
rm© m: on rm© ft3 fiun y Et +h Y©t paia6; ye, ocit oi Y©t pivios: on 

rm© f+3 +H Yfflt f8€J6; YE, 06 Jt 01 Y©t fBSfOia, 30L 30tHtM, 3+a-a£, JHG 

96H+H; ye, on rm© f+3 jqjhsi x net je Y©t JHa3t6; ye, on rm© fts jojhsi 
x ajei, f© +6 jh JHast 1© oi ncrsHJS. On rm© f+3 oejt x otvins vie Y©t 

P3186, XJ1 Y 3£ "ItvJSIJt +H XJ3; On OCJt X PUOS- vie Yfflt P3ia6, SJ1 X£ 3£ 
+H0t3S. Sn MS +6 HvJ1 01 ; Y 3rS1 lot 81 Yfflt SOLG +H YOt 0U6J1S, JHQ 
Yfflt S30W1 TIESJ6, JHG +H YOt U+lGJtHJS-; YE, JHG fLIJH Y© 00 Hvi1 OtJ. rHIO 

x lota, wi YOt f£ti» a psi, GtOH 81 +h it£t rm© f+3 orm+HY+©ri+ pot Yfflt 

tIJIPEt, JHG 0LS0 POt X UJlFEt >1Q ^06 fffl 8t Jt8H0 Y©. 242 aso vJG .jidj. [c*n. XVI. 

29. «JHa H8 83TO10, DA 891^6*18 atJXtJH, * 86 rVlffl Y©, 0© H«J1 Sr"106 XJ1 

■Jits +6 ot; pot 8PWt y tjg arn oi *96 LtM6, tp y irtn jue v H9at, jna x 
•ieojo, j ho e+6ti HvJi x s+o jna jpi+oua, j ha +DiBti *J6 y©t srasirns, tr y 
TJ6, 1© *06 f© si>ina t«i H9a; I se rni© y©, tp y a© hji aw *ie *96 lw6, a»- 
foia, y©t net +6 eeh, jna jeewl y© nrLtn, jna yet -J6 fnootm t© a© aan* 
x pel; mpot, +f y a© hji tasjoa^t 1© a cjttuai, y Et J6 atjs, tumi x t8- 
PAHJt6 a© gbsi ei, (+1 89+a je ho yrtL,) jna +6 ituaH rnajt p«n *ie oah. 

30. -Jna H8, da atJxtJH, <* usa x.n BPUt y fje t9S9ea so djh+ ytiHJSJ6, 
S9+h x.ji x Tout sotniy©t6 uswa je *96 L+H6, on POtL j ha attn Pt©i rm© 
t9"UHirns, y£, <J> yqa tcji y ma on POtL .jhg tetan hji y©t tens j«i+ wn©Jt; 
pot a9fota H8 te x 1*3, j na he je y©t sjieEorn; jna xstpot, ip y utt t9- 
-uhi j na fEtan hji y©t fEtis, +39awn+ dji * ©t£i nun «je tgajDiDrn a atoi 
j aei rm© ye. Pot aatoia, xts up t6 x iad pot djh 1© itaiEt 1© D9i ©ja; 

YE, 89f0ia X 8E vJ6 XtS UP +6 X 8£ POt DJH 1© "IdtPOtD XEt l£aft6. MH8 H8 
-J6 d> SJ8 r«i1© V© 89POt, J6 Y TJ6 TJ8 SO 3JH+ y+1HJS*i6, XEtPOt, <*> 89S9C *I6 

y©, *ji y a© »is4i itoot>isitHEi x a£ je y©t t9-UHirns rnm x jna; pot EPUt 
xts a£ J6 up, futc t6 ©ten rs 1© it9i£t pot 9irtnm, agfoia, +p U9 ao H«n 

tDllOE 8t 1AD TUU +H X+S UP, XJH QrOAL X HA1 JE aEtQHJS, fUEt+H X£t ojh a 

ho tEart utpotoa. Y oj»ivJ1 se, tujh y Et atoi 1© kji op^i ousts, vji i. 

U+l t9"UH1, XJ1 i> U+l t9irth 1© 3J. OvJ8. *1£, Y 0*HvJ1 S£ V+S; POt ^J1 SE3 

siwi ty+c arL lrs^s y©t ajat€ ji ^ ij>3 xji y ©o 81 je ^is up, ^ji sed 
sinn y+t fje ist 1© irsjs yot a«ai +h ^ji airtnri yrtia. Pot a9tota, +p 
y fje nootJsitH£i-ja x a£ vje y©t t9ij*iir«is, 9€H r»ii+t a^L, 89foia, y tjc 
89©r3 sra«;joija 1© ^ si+tn je * qabi, j«ia f9 arL S9t y© f+€; ^Etfot, x 
Snmi je x lota tjl y+xatoh PtJ» y©, ahq tjl ho iles +h y©, jhb v a-jei 
ml oi net oejt Yffl; j na x+s t6 x PAHrt siei je x y+oja. «Jna y+s i. ho, 89- 
©06 x lota tJL sja, T9 ay^i^L hji +h rntou i,mi€, an tn x TEtis vie x 
ncrs arL T9 ayji; ye, jna fa fJ6 otso sja, xji x ucrs dji sti asn +h t+6 
©warD, 1© ©o ho Dot ei: an m ©BtDJHis Dsa a DEa fyj>i Lt© x aire je * 
Ud. 

31. «Jna H8 dj. 89treja atJ^tJH, & a96J.t xji y Dia taDJDajt X9« l+M6, 
jna xji y Dsa yrto 81 yot SsiieEDrn ytx P9t agpot 0ja, jna xji y Dsa ho 
Dot aaHJ. x orDtH vje Ot*si; xji y orHUHa ho Dot J0JHS1 x foit Oosi, an 

XJ1 Y t9S96 +1, JH8 1£0 HJH Y© X HED vJ6 OtAS1; XJ1 Y TrDBl Y©tSJl66 96H 

1© x arsi, jna yrton Oja +h fy^nsojejt hes y de a +h, tn simi jna hi 
itoL; jna xji y i+e +h ljhosq+6+h a£i+, pot x djh+ Drts+E >ina aus+H6 ry+c 
T9 arL agsio hjh y©; ye, jna I oiso j©6oti y©, da at-ixtJH, xji y a 
yjcpsi rm© itet orHitHY+©ri+, xji y de hji a wa jue sa v UDiiEDrn *m * 

QAQl, XJ1 T9 DE HJ1 OCJtnet Yffl, XJ1 Y DE HJ1 89©rD f+6 Sra<5J01S J1 X I8S1 
8£: POt 89f0ia, T9 t9yOt8JL Yffl HO 0^8 L+M. Jna H8 DA 89ir6da 8tJXt4H, 
&> USB <4Q€0t1 Yffl 10 UQ 1EDJHS, JH8 X.J1 Y 8Et UtX 01 DJHJt U6 JPL+ODr»i«; <MT XVI.] 3 90 sJG JIOJ. 243 

TNI Y 8© HvJ1 t9GU JQJHS1 Y06 TO 8© 08&1 Y© 81 83006 JG Yfflt JQS98+H 

ij6Jti+, w*i y Bdon »+HJt6 uo m© yjd; an yji y we ied^s, Jha aet 

U+Y Y06 JPLtODr«i6, lit* 8 Prt3 fOT YJ1 Y DJL Ur«i 8E tJS1 PtJD Ol YOt 
JPL+0DrH6. 

32. He +1 0E3 1© ies vji eput Jdy+oljq Tja sea jh j«ia jg Y£6 urta6, Y8 
u+Yat+© yj:)8jlg6 PtJ3 x am+i+oa, jna oes oejt +hi© y uw jg ^rtDrn; Y8, 
j na x W81 sje x atJYtJh, eput ye f>ia it9ci v urta rm© y 6otnj,is-, ©lso 
083 oejt +hi© y una jg <5rtDr»i. Jna +i oes 10 nes yji eput y Dot ijiy+o- 
irt ieti jg y 6otn,m Tja ornsriua i^ojYJt orhsrft+M y urta6 ty+c wa 
a+»i itaci r»«io yjd, ye urt JMot+ a9Q06 vie y urta, pot +1 a+a 89sitj+ YEt 
otepi; Yetpot, ye usa hji feton rhi© y yrta6. >M ye s-iyi jhb ©JYJta 

ISOJYJt Lt©81 OL Y L-JH8, 01 Y IdM, J HG OrHSm^G y+Y YJD, OrH$rt't+H Y 

yrta6 fy+c fja a+H sioqn. 4e YEt toui6, jna YEt itasis, Jha YEt i9CJt6, 

8+8 H«il W1 Y 1911 40 OrNSrth+M YEt 896J.16; YEtPOt YE PBha 81 1t+6+l+ Y 3J>ha6 
J6 OL Y 131L. «Jh8 +1 083 1© 18S YJI 8P1Jt YE fJ8 P8H8 81 Y JUH86 JG OL Y 

nail, Y06 f© urt +h p£crt jg y yna6 ty+c tja a+H sioqh aj, «Jl3j j^a rte 
atJYtJH, urt 08&1 81 jg y ljh8; jna ye urt wh+; jna ye oed oejt olso tm© 
y una jg ^rtDn. 

33. *Jha +1 0E3 1© 18s yji sIldj Jha t+6 atJYtJH a+a o+H+sut rm© yjd. he 
y 191L «ie y 6otr9*is urt jnott y+Y y 191L jg ^or*i f© urt +h ^rtDr'i, Jha y 
cap tOLJt jg y 6otrDJ/i& now a ejtt u+o^a 3J4, sjhi oejt rm© y ism jg 

J3rH a96At+M YJ3 YJ1 Y8 DS8 08S1 81 JG YEt LJHG OL Y06 f© 0£D OGJt PtJ3 
Y4D +H1© YEt LJH8. «Jha f9 8t9Y8 81 3JH+ Lt-I1H+M6 J0JH»1 YJ3. Jha H8 Y 
191L JG JDrh a+G 'ivJ1 P3t YEt UrtG6, YEtPOt YE 8+8 'tJI 08S1 YJD 81, an YE 8+8 
t9S96 OL Y lot JG Y 60trDA1S YJ1 0E3 OGJt rhl© YJD; JH8 YE 8+8 hrt+D YJ3, 

JHa a+a oloy YJ3, Jha a+a o+e rmo yjd ljh86 pot YEt +HTJt+irns; jna ye a+a 
jao+H+sut rm© yjo *iootatM i© YEt yo»iis. He y+s a+a sirt n y 6otr3<n& 

1© JMQJt JQJH&1 Y 191L JG sl3rh, JH8 YE 890JH 1© D+OS y+Y Y lEDrhJ/lS, J»i8 
1© Sirt YJ3 n OLSO 1© JHQJt J0JHS1 YJ3: JH8 YrS Y 60trDJ>1& JH8 Y lEDrH- 
A1& 390JH 1© OEO ltJ1JtEDrH6 POt yOt JOJhSI Y laiL JG «J3rH, J«i8 OLSO 
JQJH^I Y H9PA18-. Jha YrS JH8J8 Y SJGH19HL Y9t JG Y tEH JG Y ^^^6 OGJt 
Y 191L JG hdn. 

34. Jh8 Y 191L JG <lWh 8918t1J8 81 JG Y LJhG JG ^rtDrh, JhG OED OGJt 
+h10 Y LJH8 JG 99LJO, JH8 ©EG 1LES +h Y LJH8 JG ^rtDn POt Y 8t3+6 JG Y 
H9PA1S, YJ1 YE OJ/l Orh1JH8 y+Y Y 8t3+6 JG Y l£DrHJ.1& J«i8 Y 8tD+6 JG Y 60- 

tr3*is; j«ia Yr» orD^nsi 8 yot agiy+osi y t£3rHAi6 Jha y W<m +h y £19hl 

Y9t JG Y t£»i JG Y ^^^6; JH8 JH J08H1 DJL 3 O+GH JG YEt U0t6 T9tEP1^t. Jha 
Jl3J, J*i8 4orh, JH8 YEt atJYtJH, JH8 OLSO Y 10 SrH6 JG JL3J t9irtH8 1© Y 
LJH8 JG 6£tJfJ3LJ, EPUt f>'G+H 8+H +HS1t©DJH1S +h Y TJH86 JG 0J8 JG at+M+h 

3JH+ jg y 6otrD<ns i© tanjHirhs; jna J6 djh+ J6 urt atoi 10 t9"UHirh» urt 

at+e»i 81 JG YEt LJH8; an YE fje LJHa6 POt YEt +HfJt+irhS +N Y LJ48 jg Qrt- 244 as© >AG 4104. [CJ1. XVII. 

Drn, jna xe fje ieoh n £t36 10 agpjna xj3$jic6, jna vet uj>g6, jna c+iatJH, 

JH8 XEt UH86. "l8 «J13J 89+H Ot9Ca POt S +H+OU+1+ JC f+6 1911, YE, POt X 

uot6, j na x airaDjae, jna x orHUHDrH6 fu+c urt J3rn XJ3; jna fje+H a+H 10 
agoiEt s una, ot sjhi 10 agoiEt x urta, J3rn 01 x 1911 +h jcw s-nt; jhg 

S9+H Sdl X fEtlS JC X 1911 89QJH 10 UJQS- fEta, JH8 XJ1 XE 89QJH 10 8 
rPJHOJa 99006 J6 X Slt+OIHJS- vJG X Una, f+6 f8t1 UJ6 JQS90+H SJtOPU; 
XEtPOt, T9 0068 XJ1 f+6 $rH6 D90 8 QJXJta I^QJSJt, XJI f9 3J/1 0+6 rHI© XJD 

jejt+ urn f+6 CEts, $jijtju+, ornsrtH+H » L+M6 uti£H+n rni© ucrsnjs. «Jna 

U9 fJC JH J08H1 JC f+6 Qr3JHa3JH1$, fU+C f9 0E6 rHI© XJ3 JQOte+M 1© f+6 OH 

tjorta. (Nil J* XVII. 

X ©r3JHG3JH1S JG silDJ 10 f+6 SrH fgiED^H. 

1. 9* srn, o+e at 10 sj. urta6; pot J> &u£t m© y©, sun +HJ63rc J6 y dji 

091 X Or3JHG3JH1S J6 ©JG, Y DJI WJfSUt +H X UHO. J> U9G XJ1 Y DSG GO 

J6 J. fje arn, +h t93J38Jt+M x ojii+c+i+ je 8t PEXJte; pot xe urt +h ajnajs, 
jna nrn o^a G3i+ejt XJ3 josjii +1 UJ6 x ©ja vie £atJfJ3, jna ¥ ©ja J6 
<kro, j na x ©ja vie <i£ora; jna f9 Dotit g+g a9i+e*it XJ3 +h X£t jpi+oorH6. 

slHG H8, 3J. SrH ?9l£3rH, 89fOlG, X8 8t1 tH XJ> YOL, JHG XEtPOt d> 89S9C J6 
X XJI X8 U+11 f9t 3J> LirtG6, J HO irtH J6 39; POt <J> GO HO XJ1 fOSOJBJt DJl 

191 x£t itrs-i +h ©via, dji a snotua +h X£t mri6, jna XEt itrai6, jna XEt 
jpi+ODrHG, jna dji a i+pua n ji x ie$i be; jna <f usa hji xji y l+ho xji J> 
ho vie djsjip, Hvii vie x UDiotn, an vie x si+t+iY+ori; hji vie x oetnri 3j>na, 
an vie ©via. He aafoia A $£ rmo yo, tp I fja hji 8+h aotn vie ©via, <J> 
D^a hji fje hoh X96 L+M6; an ©ja fJ6, a* x del je f+6 foi+ £H<iJi, 3£a X96 

L+M6 HOH rHIO 39, HJ1 *j€ JH+ UrtX+HJ» vie 3J.SJIP, POt I UJH1 J881 U+X X $!"H6 

vie 9os*8, S90+M io a9sitvi+ x Crtc vie ©via; an 89foia, ©via «jhi f+6 foit 
ehqji io sivii rs aj. x he. Jna 89foia, f9 sieo rmo rs, J6 +1 urt x ej+s. 
JG Lrna^t, jna x foi nt a+a itJ3ai 89H9L et pgi, jna U9 01 pji 10 x rtL, 
pot x P9t vie x lota oe3 rivin rs. £ln aatoia, x e«j+s sja rm© 39, Juc 
Jna d> Jt06 jho si^a n, jna aofjia x eh<;ji. Jna f9 sja rhw 39, +p xs u+n 
vie xasjip a G9sitvi+a, sao ho sot i© G9Sitvi+ x Crtc vie ©via. 

2. Jna +i 0E3 1© ies xji Ji pai 1© x rtL; jhg +i Uvi6 pot x sies je Lt9 

GE6 J H8 Lt9 HA1S, XJ1 <J> 0S8 HJI 01H 3J. 38L: H9XJt fJG Si X Y+OS JG 3J» 1+36. 

Jna x EHSJi sieo sot L+H6 rmo 39, fu+c urt frta a* 3* atjxtjn, an J. a+a 
hji f9t XJ3; pot fu^H Ji frta x urta6 tp xs u+n a aositj+a je xasjip, 8-ao 
ho sot 10 a9sitj+ x Crtc je ©ja, * UJ6 sitrou+x&rc ot£i pgtjna J3E63JH1, 

US1 UtfJI* J> D98 8 89S1tJ+8, XJI & PJl 1© X rtL, JH8 <f 8+8 f9t HO 30t; 

an <f UJ6 tjoi u+x 9irtnri iot3^ni, pot 3J. soi UJ6 fjtoa n 1© x otsusi cj-i. xvii.] aso vie jioj. 245 

aaQta, JH8 tJQ1 Urt Ot DA S+H6. Ye, cJ> 8+8 taDJDaJt 01 DA S+H6 JH8 +H+Qy+- 
1+6, POt fy+C <J> yj6 IQtDJHXia Hti V 1EH6 J6 WL; VE, J. SO KJ1 J> fJ8 taajia 
JQJHS1 DA ©JO, J HO SJ1 * fJO HJ1 GJ11 f+6 fOl+ QrDJH8DJH1S; V£, JH8 <f fJ8 

ortajta djh+ vie f+6 c+iatJH, ot tJSJt wa sjd jue i-hi© aasitroDrn; ye, 
j na +h pah so ©t£i wa a+H da +n+oy+i+6, m x cm lois je orD+n +hi© * 
1W6JHS je da Ovia a+a tJG da soi in* +H,4os-it<Js+ai ttwt. 0, lot d>, s.11 
J> osa a a^H+Di jna aaon jqsi+mqi aoL sot jho aja+, vii I dai hji a atoi 
10 suna +h x itjejns je da ©via, 10 a srsa vie da 0986. Jna ne, pot Lta 

8E6 J HO POt Ltd HA1S LU6 d> tJG1, 36H y+S S 1EH6 J6 8 0JD0 SOI. 

3. Jna n oed 1© nes *J1 J6 J> LU6 srs woi y+* lotDJHi, fiat <J> UU6 
wtoa n aA * DJD0t+ vie da djh+ s+H6, aafoia, d> taDJDa^ta olso 10 we 
trta da pev-Jt itvjpasA rni© « nan, orHsrtH+M * orD+H je urn <Ja6rs OtAsi, 
8 &rH vie ©via 1© -non pot x s+H6 vie * urtia. He J6 da dahb 001 foia nj"i 
*+s loi, * otA.a y+s+H da feti, O ^aers, *e "8th je ©^a, we Drts+ *jh d3, 
to eti +h * 001 je a+utnjs, j na Eti jHsrtoia -jaei aA s jemEsi+M ceh6 vie 
a<JL. Jna H8, aafoia, tdj'i J> lot x+s, <)> osa tdDJDajt da ieh6 ho Dot; ye, 
J> y*i6 TJtoa n an DJDOt+ vie da s+H6 ho Dot. «Jna O, fyji <5vi+, jna tiwi 
Detejirs ui <J> a+a asfoia; ye, da soi uj6 p+ia y+s <ivi+ J6 ,iosaa+n J6 Uvi6 
da ieh; ye, <*> se m© yo, da srn, ¥ji V£t osa a HrL+n so Josoy+6+1 jna so 

a+1*lt, «I6 LJ6 DA 1£»i6. Y£, slha JO<JH i> S£ TH1© Y©, DA Sr'i, tf«J1 J'l X r^Jt 
TJH8, S£t OJH 8 HrLtM SO JOSOy+6+1 4hQ SU31 J6 UJ6 DA <5J+; YE, D3L01 i> 
SO, 36H J6 8t P8KJt lafA SO, 0*ja StltM HJH f+6 Ltd, Srt8H0/40 U+V HrD- 
8/JtUS 0vJH00tSJ6 J6 £H<iJL6, +H * J1+1+08 J6 S+h+M JH8 1t£6+H XEt Oja; YE, 

j na da soi a+a un 1© a *Et. 8n aatoia da l+d6 a+a tasae ^£t sitJML 
jojh, jna J> sisa nun da pai, jho a+a djh+pjsi rm© x nani *n d> fja a+h 
aotn je Ovia; ye, jna ptJD x«ji iad, aen rnm ne, * tjg lEarta u+^81 sas+h, 
^41 * dai at+n soi6 rmo taumrns; 5N1 <*. dai at+n vjd 1© iesi tie s josaa- 
+m <!vj+ je ty+c i. 0+0 iesi; sji ve dai olso a aotn vie ©ja, jho a p+ta u+s 
x foi+ ©osi. Ye, jna ne aafoia, da srn, x lota arL o+e Da josaaw 
ot£i <5vJ+ +h * Ptoi vie da i£art6; pot aao©6 vie x yrta fy+c fa fj6 +Dietu0 
rni© Da, aafoia, djh+ fje a+H aotn je Ovia, jna f«ie i£sua J6 ^ fje i£si-ia, 

J H8 W6 S3H A 1© A, J6 d> W6 S3H; SEtPOt VE 8© HO J6 *36 L+M6 vJ6 fy+C d> 

we sioqh, J6 <f a© ho; jna v Hviu<; fy+c d> we +6 vie Ovia. 

4. Jna A f.ie a+H snotua rna^t itArt6 jna itrai6 vie je^t+ oahb, ye, jhs 
+h ot DJHJt je jpi+oDrne; ye, Ovia fJ6 aat+ejta Da ptJD it+6H, jna ptviD 8viH06, 
JH8 PtjD ojl; ye, jho d> 0© isi da itrsi +h f+D, jna fa y+i si+i aai+ejt Da; 
gha d> ho xji fa y+i t£6 Da n ji v lesi be, 1© ayji y+v f+D +h oiott; ye, 
jna * y+i it£6 f+D pot jejt, pot fa W6 atoi et pevjt6 si vie 3q+ni, jna fa W6 
sujioa n "x 8s+iDrH6 +h v ^aq ^a; jna fa ue vjd aA f+6 let +hi© x itJD+si 

UIH8; YE, JH8 f3 fJ6 aat+6Jt8 X4D 81 JC aJH8J<5 JH8 0J11+6+1+ PtJD 1AD 1© 1AD; 

ve, jna fa W6 oiso atoi 8t P8^^t6 81 vie v una je ^atosj ud; jna fa f J6 246 as© vje >iioj. [en. xvn. 

©iso, a j. fte 464ti8si+n let, a9i+64ta *43 ei je a-wa^s jna 0411+6+1+, pt«D 
u>3 1© uo, 9en asn i© ¥ it464Hi 8£; 4Ha J> we owi£6 taiena +h t9343atrns 

¥£t 0411+6+1+ ; V8, JW V ©ISO ©1 1© t91£H +H t93438trHS, 46 <J> W6 arn, X£t 

04ii+e+i+. 8n aafoia, 3* srn, ¥*s +6 h*ji ©t: pot v oi 1© ho 46 &> a© ho, 
*41 +H4esrc 46 y dji 091 ¥ or34H834His »je ©ja y D4i itusi4t +h h ui»ia; 
4Ha v ©1 1© ho oiso, ¥41 +H463rc 46 v utt hji 09i x or34H834His «je ©je, 
Y d«ii a on jp tuo f+6 it464HS. He ¥« +6 400ta+n a© «€ yrta. 

5. «Jna ne 3J, srn f9i£3rn, J. or34na y© ¥41 v ieo ¥ t4orta6 fy+c we a+N 
4Hitrsi4a ut¥ 39; j na A ©iso orsjna v© ¥41 y oai 8 t4orta «je x+s i9ii, 
4oeta+n 46 A we arn, run ¥ iieis je H9pj>, 4ha Q9i oi ¥96 l+h6 s£ot4a 
fy+c d> we 04ii, 96H j 6 J. we 04n X43; pot +1 +6 pot e LA6 irtirs ¥41 X£ 8t 
OJii; 4 na X96 iieis ^e ates fy+c orni£H X96 4H©t£e+H6, fy+c we x wortae 
«ie x foi+ sot+iiY©t6 nun X43, fy+c we x <J4H94io<:+ ue et POtP8X4t6, aen 
ptvjs x 890+H+h. «Jna a9foia, n W6 atH it,4P9Sj>a a* et p8X4te, X41 xe Dsa 
a 0411 4»ia w»ia4a aen Pt*j3 urn <54H4t£DrH i© 4Hrx4t, 4»ia a 0411 4»ia lta- 
6rtee a* x wna je x lota, r«ii+i he Dsa oo POtL m© 464t+ H£or»i, o+hat4a, 

irM, 4 H8 1911, ¥41 HE D4l HO J6 X 3+S14t+6 OrHUHB XEtJH. 4hQ H8 89fOia, 
+P X£ 8t 0411 HE 3rS1 t91£H ^Et 8U1H4&; V£, 4H8 HE UM, t91£H KEt 8W1H4S: 

V£, 4 na ©iso D4i oi ^ ii£is fy+c a© orni£H xji fy+c +6 toit tn. he y 38 

SM06 ¥41 MS +6 P01+DH4S tH 39; an 89f0ia * S£ TH1© Y©, ^41 SI S301 4H8 
S+31L L+M6, 8t ©t£1 L+H6 8t01 1© 18S; 4H8 S30L 39H6 +H 34H+ IHSirHS46, arL 

ornpena h uj>6. Jna h lota Oja arL yrto a* 39H6 i© attM 4aei f+6 ©tei 
4 na girtnri irtirs46; 4Ha a* e4t+ S3©i 39H6 h lota en ornpena h yj.6, ana 

at+H4L 4981 H S4lC£DrH J6 34H+ S016. 

6. «Jna He, n W6 m4ti© atn y+6ar3 ih 0ja, *4i ^96 L+M6 o^a a it96rtea; 

P©t 89T018, HE We 4HL8tS8 H 3430tt vJ6 HiS- 1911, Y8, 4H8 OrH6+HS1 34H+ J6 ¥ 

4trt je ^£t y£6, 4Ha atoi ^43 1© h hjus ue v£t Oja, rm© h SdieeDrn je 
V£t &0L6. Ye, i. se rm© y®, Urt +1 hji pot *96 L+H6 K41 \96 t4orta6 a© 

OrHIEH, fy+C 8t JH S96 1IE1S, -JsrH 4H8 f+6 8t4St4H OSa HJ1 f46 OrHC+HSI SO 
34H+ L86rH86 U6 H l£3rHJ,1S, «J6 H +H0rt401 1t48tDrH J6 X£t P8X4t6; Y8, Vde 

t4orta6 4 na ^Et yrta6, atoi ^43 rm© t9i4Hirns; ¥41 +6, xe atoi ^43 1© ¥ 

HvJUS v46 H lOta ¥Et 0«l8, 4H8 1© t9SW+S +H <J96rS OtJ»S1 HE* ^98934^ 4hQ 

f© H04L an fyji he y+i a ¥ 39H6 je at+n+H 34H+ L86rna6 ue ^43, ye, 4Ha 

©ISO 34H+ L86rH86 *J6 8t S1+PH401 8t4Xt4H H H9PJ.1S, f© £t H8 f8t8H+M ¥£t 
f8tlS +H StH 4 H8 WOy+1+6, 1© H H«JU<5 J6 S8t ^agsJt ? H8 Hd£ 3tS14t+6 8t 
H«J1 Y41 pqit 3£8 HOH TH1© 39; XEtPOt <f D41 Prt8£t. JHa ¥l 3£ SrPA6, tP J> 

ohi+ se, he et it£6rtea pot 8 y*6 irtirs, fy+c irtirs +6 hoh rm© ©ja; P©t 

T9 arL 08HS41 +H y+68r3 064t 01 f+6 yrtOS, 4H8 f+6 18X6 8t S1t£1, 4H8 f+6 

oots +6 yrn 9irtnri tena. O t934384t, t934384t, sa srn f9t£3rn, f8 sit+01 

fit H Or34H834H1S J6 ©*ia. 4Ha f9 S48, tp Y y+L 091 3A Or34H834H1S, Y P4L 

itjsi4t +h h una; an tp y oai hji f+6 or34H834His, y dji a on m ruo T+e c«n. xvii.] a%) vje «jisw. 247 

"WJCJHS. JHa HB taDJDSJt, DA SrH, XJ1 ©vl8 TJ6 JHItrSUa Y© Uft X36 LW6, 

TU+c 8t seowa, fu+c f3 ?J6 q.jii S£Qt-ia, una ©lso tutc fa utt oan .jna ita- 
6rte pot 8 DA6 imrs +h to, xui fa de do POtL ra net rm© pt©iY©t s^hjie- 

7. Jna He aafota, A ut v© a* x Siwi jc itvJpast, xji tp y wHsetja 
x orDJHaDjms vie ©via, aafoia, X36 Ltn6 fy+c et SEQtja djl a ieqh jue PtviD 
v© to, x net vie ©via, j na v dj i a aai+e^ta n rm© sEirn, *4i ta de stpi 
v© J6 cep aapot x ytna; an +p v oan * QrDJHaDjms vie ©via, .ina a© un 
X96 L+M6 Tu+c et &SQ1AQ, JoetatM i© xji tiitc x lota arL orDjna y©, (fOt 
v© Dm jm rm© x lota pot 01 LtM6 fU.mo,J6,Jt y Drsi a© uw xjd,) aa- 
roia, ho net vie rtL ot tjl gjh ieq xjd Pt*iD vo, pot ©via +6 netPSL 1© x 
pqtp+i+M *ie ol ft6 urta6; pot ta im pstpti ©l Tt6 itviDt$,J6 fytc fa djl deo 
rm© yo, pot ta W6 p^lp+lb f+6 itJDtsj6 fytc ta ?J6 sea rni© et PEXJt6. 
Pot fa it-msi rm© xjd xji ta usa ta6rte X36 L+M6 pot e yj>6 irrirs +h to, 
vn fa dj.1 do POtL f+6 net rni© pt©iY©t <;,JHJt£DrH6. 

8. «Jh8 hb aatota, ui-h irtirs fJL fa psiptia, aen 1© x tJSiotEDrn je djh+ 

L86rHa6 vJ6 X lEDrHAIS 1© X HJU«! 46 X 1t©L; JH8 f3 fJL DOH POtL ft6 16t +H 

xjd, j na fa uti 01*0 sm do potu m let +h xjd rni© ptoiYOt <MH,4t£DrH6; 
xetpot xe djl a it36rtea; XEtPot <f orDjna v©, da srn faiEDrn, kji va 
a+i+sjHi +h p<iiPti+M oi dj> iarta6, jna x«ii v a atitsjHi tn oai+n x orojHaDJHis 

«I6 ©J8, J 6 XE 8t t+1H. 

9. >Jna hc, i. u+i siao rm© v© ornsrtHtu xo6 iLumt-pot iieis, xji v oai 
¥^9, xji x Dt&ut+6 j na x yrto» je aetoH^s, jna x£t saotJi wrtos, ot x 
Sdot-n urtos vie xo€ nail, f© ue atn aa^itvita, de a D£a 3>iHtpjsi rm© x+s 
lani; v£, oi x£t Drtadt6, jna tviatM6, «ina x£t nLrHa<4t+n6, una ©i x£t yto^a- 

HJS, JHa J8JD+H£DrH6, DE 8 D£8 D<JHtP„»1 rH1© Xt» 1311; Y3, JH8 XJ1 V 1*9- 

6rte xa6 a+tJ0irt6. Pot aatota, x lota so xji ft6 nani aaojn i© urto +h 
88tOHJ», v£, yrto »aotJi DrtaJt6 ^na >i8vJDtH£DrH6; XEtPot x lota &je, tp 
xe ata hji taum, xe D^a a ad$Tt*j+a ptvJD jp x pes *ie x rtL. «Jna x lota 
8J8, 1 u+i itsiEt rm© da srterm Oj63UD, 8 &ioh, fy+c d«il dah POtL +h 
•etoHJ* rm© ui, xji J> de a+sore^t rm© da nan f© *rte Da, x«n i. de et*- 
ore^t rni© xjd x yrtos vie XEt at^xtJH: ye, X£t »aot-Ji yrtos, XEt yrto* 
«ie aetOHJS, jhb XEt yto^anj* jna ja-iDtHEDrH6. «Jna ne da srn, X3€ a+tjo- 
irt6 yrt ntsnEta, xji x yrta vie O-ja dai a pup+ia, futc f3 sieo, se+m: * 
uh attM fotL ei vie aetonjs rm© lai, ol XEt saot^i yrt©6 jhb XEt jajDtHE- 
orH6; j na josjii xe t3"um, J> yti assitjt xjd PtJD vjp x pes vie x rtL; jna J> 
uti at+H a© ui ot XEt s3©tJi& «iHa jajDtHEDrHe, rm© 46Jtt HEDrn xji djl 
tateput irsjs x ljhb. Jna ne, da »rn, y3 S3 xji xe ata hji t3i«jm; x£t- 
pot xe fje atn 83&itJ+a, jna xrs pet x yrta vie Ovia ue atn pslpilb; ve, 
xet »30t-4i jajDtH£orH6 fje atn atoi ei vie aetonjs, jna DEa hoh rm© rs. 

10. -Jna ne da srn, i> ©rDJ na y© xji y t3i£H oi XEt ox6, j na XEt orea- 248 8%) vJG -J10J. [CJT xvn. 

hrhlS, Jh8 XEt JQt93Jh1S th XEt S9QtJ1 J3.J3th£Orh6; YE, Jha 01 XEt SAh6 
Jha XEt Ur4aJt6 Y DJI t91£h PtvID XtS 1911, XJ1 XE HO XJD h-11, US1 Ut- 

jaejhiY©t xe Dia poi thi© aetohjs- ©i&o, Jha a agsitJta. Pot aatoia, 
XEt +6 8 orts njH oi xts uha, xji a9&itroDrh D4t orD ruh oi xo6 yrto- 
jt6 je aetohjs, jootatu 10 x net je ®«ja, fujh xe 8t psit whj xEtPot J. 
a96At xji xts 1911 dai hji a agsitJta. XEtPot y dji 091 X96 sgotJi iuh6 
sje XEt 0x6 Jha XEt ore9hrhi& pt*io xts- 1911, Jha ohit x£t ytojahjs-, Jha XEt 
Drtajt6, j Ha xst jaj3th£Drh6, dji y oeo hoh mo xjd; Jha y dji 19c xjd 
1© jafot src ytojahjs, J ha ja*ii)thEDrh6, Jha »rtajt6; Jha y dji 01*0 19c 
xjd, xji X96 i9ii un- agsTKJ+a jh joshi ue xet ytojahjs, Jha jajoth8Drh6, 
j ha xst 3rtajt6. Pot agfoia, xe 'jrtajta 01 s itjpjis je x lota to oed 
jarn xjd 1© a90i£t m© xj:> orhsrthtM XEt thtoytit6; Jha x aira ue X06 
T©3 xe Drtajta ata ow rhi© x lota XEt ©ja pot 6JW1& run xo6 to yrt 
XEt DrtajtJt6 : j na xrs x <;r<;DJhis *je ©*ja ata on n-ih X96 yrto*it6 vie 
astohjs- Jha $9otJi OvJ^a+hEDrhe; ye, J ha ortsja a x uha pot JiM Jha 
jejt rhi© xoe yrt©Jt6 je aetohjs Jha sgotJi o*i3atheorh6; aeh rhi© 89- 

SltrODrh, J0SJ11 XE t91Jh1 39P0t X£ 8t PUt tAI. 

11. «Jha he da srh, t9%i38Jt x yrta6 fytc I fje siooh rhi© yo; itrsi 

hJ1 X06 S90tJ1 1Uh6 rh1© X+S 1911, an 19C XJD Jh JG-ltlESItH T£1tJ8 JOJhSI 

8+h Jha th+oyti+; it9c rhi© xjd t9Uhirhs, Jha pel *jh x lota ^ger* QtAsi; 

19C XJ3 1© fnat XJ3SJ166, Jha 1© a 390 Jha I0l+ th f8t1; 19C XJ!) 1© WV- 
SUha 46Jt+ 1J311£Drh vJ6 X BJ61, UiX XEt PEL Jh X lota ^96^ OtASi; 19C 

xjd 1© h-iejt a ygt+ je Q^a yrtos, an 1© a 39© Jha uoit fh feti: pot arc 
dji pj.ha tj»i 1© *£t *0L6. O t9DJ98Jt, 3J. srh, Jha irth yt6an th XA y©l: 

Y£, irth th "U Y©L 10 091 X OnJh83Jh1S J6 Oja; Y£, Jha QU rh1© Oja 

pot oi xj> snoti; ye, ui oi xj, a©tM6 a rhi© is lota, Jha fytxjtsojejt «» 
oojsi, ui ti a th x lota: ye, ui xj. loi& a attjoua rhi© x lota; ye, 
ui v jpJ0Drh6 je xj. feti a ii£si nuh x lota pot jejt; oshSJi x lota th 
oi ya a©tH6, Jha f9 yti aitjoi v pot osa; ye, tyjh xe uj&i aeh ji hAi, u 
aeh rhi© * lota, xji T9 3£ y^c oejt y© th Y©t si9i; Jha fyjh xs W6JS1 th 

X OOthtH, U1 XA f8t1 a PSl «ie LJM08 rhlffl OvJa: JhO tp Y a© X96 LtM6, Y 

dji a itpua run iesi a£. 

12. >Jha h8, DA Srh, * TJ6 *nTllU1 1© S£ OrhSrthtM K LtH fytC 8t P8XJt6 

ooi 8 aoi, ot attjoirt; pot 8t P8^Jt6 ooia ti UjtohJ, tytc t6, 89tn thirt- 
itjua, 8 omrs; jha x lota it9i£ta ti. »Jha a9toia, XEt ojhji JHt djn 
yrto 8PUt x DJhJt je so otottrs 8 yrtoarhoti. *lha agtoia, ti yj6 ita- 
i£ta 1© do rhi© et P8"XJt6 x oots fytc xe D^a itjeji th x ytiajth-is; Jha ti 
ata yrto pot xjd JootatM 1© xet P8L th Oja: XEtPOt, tp xe ?ja pel 1© 89- 
i9e xji O-ia o^a 006 xji xoe sithai6 D^a uthi x y£ xe D^a oo, a9toia, ti 
yj6 a-Jh; XEtPot xe fja xts 3ttJ0i, Jha oiso ajht rx<4t DttJ0i6 toi a* x let 
je 0»ja, as a* a£; hJ6Jtx9u& 89006 xo6 DttJ0i6 urt yrtoi a a saoi D9h6, (Mi. xviil] aso vie jloj. 249 

n ata do rm© xjd aetejirs yrtos. ¥e yrt sulpu, Jha prtoji 10 jos-it- 

SA6 SEt PEL Jha atltSJhS, JH8 SJh S06 08tGJirS yrtQS S3S1, Jh8 SE 8ta h*J1 

itootJS th SEt srtht; SEtPOt se utta th v ytiajth,js, ot ata h«ji lueji s 
atuoi oots, j na yrt jpitoua ytx frnojt Jha Lrtsi, aaoo6 «je sEtitJhs- 

GtJDrh6. 

13. «Jha he, 01 srh, i> yqa sji v Dsa rhajtsuha sji S36 LtM6 et hut 
U«81 e DJao; pot J6 8t P8SJt6 yrt sulpu 10 ote faa 10 x*s omrs, (he 
X36 L+H6 yrt UDiotn,) xe ata hsji it.js-|jt; 36h so ti t6 ytx LtMe tytc et 
Simmon. Pot astoia, ti t6 J6 36+ 10 ote Taa 10 s yrta vie G)usi, tytc 
uti i*jthi 10 y© 8 sitEi oots 10 airtnri aits, J6 +1 yj6 pot et P8SJt6 1© 
ete Taa 10 sts omrs, Tytc yqa ivJthi rm© xjd 8 sitEi oots 10 s itjatsi 
una. «Jha he <J> se, t6 SEt H*n 8 iai th xts l+m ? Pot srsi J6 ootit J6 sts 
attjoirt ata attM et P8SJt6, a* p*jiotn n» oots 10 s it*j3tsi una, dji x 
yrta6 *jg GHasi, tp ya pjio x£t cots, QJtt rs aayjha xts e£i vie sjto, 
thi© 8 pet ajut uina vie it*j3ts. 

14. O 3A srh, a© hvii ui rs a sulpu aaoo6 vie x 36thjs *je x y£; pot 
so Lue +1 tittf et P8SJt6; pot so yj6 ti itaiEta pot s,n, sji tp se ysa i^o, 
xe oai ite; ae«i so +1 +6 ytx rs. X he +6 "itaiEta, Jha tp ya yti iso, ya as 
1+6 pot jsyt, Jna he, da srn, sa xji v ieo 0£t vje xa6 SEOt-ja l+m6; ve, 
sa xji v is© 10 ®«ia jna ite. Oo rmo x+s nan, J»ia aaoiEt ^ yrta, jna 
a soajt. Oa sri, pEty^i. CJlUt XVIIL 
tf OrDJHaDJHis J6 «Ji3J 1© t+6 srn D+airn. 

1. 0* sr»i, ©+e at 1© 3J> yrta6, pot i> se rm© yo, aen J6 d. sja rm© 
faiEarn, Xji +HJ63rc >ie y dji oai x orDJHaojhis je O^a, y dji itjs"ut +h 
x u»ia; Jha tHJ6»rc J6 y y+i hji oan x or9«iHa3j»iis -ie O^a y dji a oesi 

*JP PtJD ft6 1tJ6JHS. «J»ia H8, 3A Sr»i, d> 1trS1 'XJI * DJI fJ6 Qt£1 «5Jt t»i Y©, 

aa©06 je y©t sua+hjs Jha y©t pelpsihjs r»n© Oja; pot J6 y© tj6 ora- 

JHS1 +H Yfflt Y©L, 1© ISO 1© X lOta YOt Oj8, 36H SO A fOI «J1 Y© ytt Orh- 

1+hy© +h oaitH f+6 oraJhawHis; pot ausja >6 ta *ji jnatotJL 1© x Jha. 
d> se rm© y©, 3J> srn, Kji d. fje fja ©t£i «;jt +h x oitjat, aaoo6 je xa pel- 
pqthjs Jha ^a a+tt<;j»is, j na sa iedjhs, jna xa uh srpjt+n J3rn x lani ^e 
x 6otrDAis. Pot i. ho xji se iusi tn ajha6; ye, jhb i. oiso *r+© xji sa 
yjsi siona pot x yrta'6 seo; jna se a+asi a£t ou xae LtH6 ytx iedjhs, 
aaoo6 s lota yj6 ytx x; Jha h& xe hojsi xji x lota ata aaitejt s. 

2. «Jha he 3A &r*t, Dtairn, J. yia sji y D^a taojaa^t xji j€ arc J6 y dji 
iqi Y©t itrsi tn ©ja, aenso arc v dji a aaitejta 81 jq Y©t itAri6, Jha y©t 
itraw, Jha Y©t jptt©DrH6, Jha y dji a itpua n ji x iesi a£. He, oa sr»i, 250 8%) vd6 <tf)J. [C^n. XIX. 

IWQ HJI *41 Y D^6 LtHQ XJ1 <*» HO X96 Lth6 J6 3ASJIP, 8M +1 +6 V &1ttfl J6 
©JQ fU+C+6 tH 39, fl)+C 3EQJL X96 LtM6 HOH rH1© 39; POt tP * TJQ HJI atH aOt*l 

jg Gja, <J> Dsa hji fje hoh X96 LtM6. 8n aatota, x lota tH tt€ ot£i srta* 

SJH1 Tt6 EHSJl 10 a90l£t I'M© 39, ¥J1 <J> 3rS1 S1J1 X UrtO J6 (IdSltrOUrh 
J3rH ft6 1911: VE, 4ha J> TJ6 S9H J 1 ! £H<5Jl PES 10 PES; JH8 T9 S1£0 UtX Da, 

j na t+6 ejts UJ6 J6 Lrnajt, j na n dsg x foi rtL. 

3. >lna ti oed io hes tmi <J> yje Lt9 a£6 jna Lt9 »ais tH x sosi atut ie»i 
jna JMoy+D J6 sol; jna Hje,4t rniti d> ata ou 81 rm© x lota <i96rs Qttsi 
pot srtst, ata <f t9S9e e t93tDrn je 3* stH6. 8ri a9toia, A ata ow rmo 
Tt3, j na J> ata pj»na m 1© 3* sol. «Jna H8, oa srn, J. ue 101a vo xts, x.n 

V 3£ trtH U+6arD, XJ1 Y 3£ trth J6 39 XJ1 XEt +6 HO rXJt UE Ot 39H6 YU£t£U 

sjh ojh a SEea, OHLt tH jhb Lto Qt,tsi. 89fOLe, T9 te x up jna x ui 
jg x urtia. £l9fOLa, f9 +6 s yrta je it©L jna tAcrsnj*. <Jna ne, J6 
v fje agorn 1© 19C x yrta, 96H so «J> me *«I1 y Dsa orni+Hv© 1© 19c; 
jna A usa vii v u^a a atLtsjni jna U3iJtJi tH oi LtM6. &a xji r 
et hji Ltpua n morna: ye, S9 x.n v a© hji aosi +h vot oh l+€- 
ars, not je rot ore sit^m.; y©6 aotaH^s, an hji oe^taEtrn*; jna oiso »a 
*ji y auat oi Y©t iJDrH6, kji y se a ptia im ire; S9 xji y t9Pt£H ptja 
AaiHJs; a© hji nt£ J6 x 6otr3*is ao, pot y tj« »9h vn xe nt£ 1© a trta 
ue sjh, jna 1© a it£6a pot ^£t u^ears. 0© hji se, O 0«ja, d> umo v xji 
L9 et ajut xjh et atJXtJH; an tJ^Jt ȣ, lota, prto+e 3Ji rHurn+H-is, 
jna t93J38Jt oi awvtJH tn srt&t; ve, JOHvius vot rnurtxtHJS a9P0t Oja «J1 

Ot 1AD6. «JHa 3E X lOta BUS YOt SOL, JHa t9S96 YO J1 X LES1 3£ +H1© ft€ 

o+Mars, 1© s+i asH +h 19s. he oo, 3J. srn, una 19C x urta rmo xtsngii. 
8 soaJt. Dj. srn, PEty-iu CJ11J1' XIX. 

X onjnaDJHis je 4wj 10 t+6 srn Qot+JHirn. 

1. -Jna H8, 3* srn. J. fje srsfyji sot 10 se rm© x xjh ftui d> SJa r*iio 
xj. atr^Jt: pot a9foia, we y hji raertea \ suatH^s vje va atnut, tt« pel- 
priHJS, J na ft6 atitsjHS +h 09ntn x orajnas-JHis «jc Oja? 99foia, W€ ta 

H-11 SJ1 8 OSa J06J31L POt X ? Pot X8 8+aS1 H»J1 0t6 SO 3CC f9a rH1© 31 

urta6 J6 a+a xa atrxjt, 4orn x i9ii je x 6otn,ns. he x+s t6 tyji J> fje 
jqjhsi x; xe a+asi oo jh rmo aositH +h xj. sitJHL jna xj. y*6an. *Jna x+s 
+€ hji oi, 3A srn. Ve atasi a© xji tytc y«J6 ot9ers rni© 39; pot xe a+asi 
prtsEQ x 3iH+sits j na ata oo oe-4t tm© x una je ^Atrn, -lorn x aotajt6 je 
x lEsrHAis, 8PUt x tetin tsja^i; ye, 09 ata S191 <iue x fetis je 3JHt; an 
xts yj6 ho josotos pot x, 3J. srn. Ve Dsasi uq unaja 10 x stntsitt tuet- 
ytL xe yjsi jnitrsua. ho y hji, 34 srn, ^ji X96 Lth6 et jh 4a»J3tH6or*i c«n. xix.] as© vje jidj. 251 

♦•1 s sai je x lota; ye, dosi jauD+njai -jare 01 s+H6 see +1 a * djb+h *je 
t«iO»-i»ii aira, ©t 83ha+m x f oit ©osi ? Pot astoia, +p y 83ha x f oit ©osi 

TtUH +1 UTHS f-J6 fJ8 TIES +H YO, «IH8 Y HO KJ1 Y 83HA tt, 83fOia, X+S +6 8 

s+H ru+c +6 rmetahjat; ye, jna tosojejt orta-4tJL jojhsi x iai «ina hju<5 
je ©*ia, ti t€ h*ii 36+ pot f+D 1© raun prto+enjs; ye, <*> se rm© yo, da srn 
Xji ti +6 h«ji 36+ pot f+D 1© raiEH e prto+en^s. «Jna he, da srn, <J> me 1© 
0«ja xji y fja h«ji a+H a+n+ je so ot£i e QtAD. <* usa hji eyji rwi Yot 
OW36, 1© tJto n Y©t soi, +p +1 urt hji pot Y©t osa. Qn aatoia, y gjhji 
wa Y©t otAD6 PtvJ» ©ja; .jna jos-m y tauvi, xe u+i suna J6 8 usi+doh+ 

J©,JHS1 Y© J1 X L8S1 ae. 

2. *ib da srn, <J> ma xji y Dsa tdi-im jhb prtsEO Y©t s+H6, jna qo 

HO DOt 8P1Jt X irS1S vJ6 Yfflt A6, an OtJS Y©tSJlP +H ©l X36 L+M6; POt 

jgsjh y ao x+s, y qjh +h houa6 w-Jtti x 0+narD *je ©ja. ta^na-it, 

JH8 1E0 +1 rUH YO, -JH8 Qt«IS YOtSJIP +H X36 L+H6. Jha J. orDjna Y© 

1© ieo +1 run y© 1© 08'isji Y©t Jiajt atrxjt6 +h Y©t rna,Jti£Gtn6; pot 
asfoia, xe eti +h xa yol, jh8 y suna +h H3a i© a nrt+Di tw Y©t atr*Jt6. 
<Jna ©+e fda 1© x£t gbhsji; srpjt hji Y©ts<4ip i© a ua jle sa jh+ e£'i ot 
p©i+d l+m; srp^t hji x am i© iaa jue Y©t feti jgjh eput so6 u+oja tBtins. 
aafoia, da srn, f8 ot£i rttoutit y atoi run x 6otrDAis: pot tyjh xe so 
y©t ojharoi, xe usa hji aaiae +h da urtac >Ka H8 x S^itt+i jg x Lota arL 
se rhio od, ©rDjna xa c+iatJH 1© a© esa, usi xe taa jue x T8tis je dj»i+ 
idit 1© assitroDfH ; ^Etpot A orD^na yo, da sr»i, t»i x P3t *ie ©ja, xji y 

t3Pt£»i PtUD Y©t W©y+1t6; VJ1 Y irtH 10 X lota U+¥ OL Y©t DAH8, dai, j na 
SltJHL; KJ1 Y 138 JU£ X f8t1S J6 HO DOt 10 8© UH)J8lt; an tJVJt t3irtH 
rH1© >JD, JH8 JOH«JUS Yfflt P011S, JHa td1£H X41 tJH fU+C Y fJ6 arH; S30 HJ1 
CPUt t+C46, HOt X 6£H L+H6 J6 X+SDrtl8, POta3fOL8, Y© 0JHJ1 OJt+ ¥JD Urt Y©. 

8. *Jna H8, da srn, <f usa se srDt uji rm© y© orhsrtH+n n orD+n »je ©tAsi. 

83T018, I SE rm© YO, &J1 tl +6 f3 W1 Dffltlt DJl 0r9, 1© 1E0 JUE X S+H6 J8 

x urtia; ye f3 orDJL 1© a30i£t oua iAa+M6 jesJieEDrn rm© f+6 "\d~\i. -Jna 

H8 DA SKH, XtS UU6 X D+H+S1t+ fH1© tlltC Y tirt 0018, 1© 830l£t XE6 GU8 
1A8tH€ rH1© X+S 1311, 1© 1t31£t SEt DAH86; Ot tJXJt XJ1 SJlGEDrH DA1 OrD THIO 
XJD, XJ1 X£ D£ 1t31Et V DAH86 J6 XEt CH8tJH 1© f3t X Lirta 41 X 1AD J6 f+6 OrD+H. 

4. >lna H8 A uti 36 Y©t dahb srDfii^i jh x+s srasjoi. a3foia, y© 

D8t€4l fUA "K36 L+M6 DSS 8 HOH SO UH 83POtfJHa. a3fOl8, cf. SE rHI© YO, 
+6 H«41 8 SOI J1 K+S IAD J 6 ItJDrS rH1© ©J8, J 6 8 SOI Utl S <J1 V 1AD J6 f+6 
OrD+H? +6 +1 HvJ1 J6 HJSJSJtt SJ1 X It^H J6 t38JD1DrH DS8 8 DE8 HOH TH1© 
*+S 1311, J6 IUI J6 rH1© X£t C+iatJH? tfi +1 HJ1 J6 36+ J1 X+S 1AD, POt X 
lOta 10 SJH8 f+6 £H<?Jl 1© 830l£t S36 ©U8 1A8+H6 TH1© TS, J 6 rH1© 6t 
C+iatJHJ Ot J 6 8P1Jt V 1AD J6 f+6 OrD+M ? H8 DA SrH f3t +6 SrDfLvJI DOt i. 

Lrca se rm© «; pot <J> utsse wi «a dahb +6 urt+a ornsrtH+M v tJ6rtJ0DrH 
je x aja. adfoia, <f se rm© y© 3 ¥ji «£t +6 ho tJ6i*t-4QDrH; ot, i. usa se, 252 3%) JG JIOJ. [cji. XIX. 

th rxjt yrtQ6, xji x+s Dotm ar6 hji n«n jh wrtmm; x+s ortnorn ar6 hji 
tii JH +hortnor»t, nm eput x orD+n jg 6)t*si. Q9fOLa, fa at+MJL 1© 
nes x tJ6rtJQDrH je x aja. 8n aafoia, da srn, x tJ6rtJQDrH « hji yji. 
He cf. rnpoio rm© y© 8 otsutt; HJGJtX9LJS, xet et »jh+ Dtsut*6, fy+c 8t 
ojii, xji ho urn hojl XJ3, sec ©ja t+dsjlp. Qri <f> do m© yo urn un 
tu+c <J> fje tHQima atLtsjhut «*e ©Ja, xji <J> 3J,1 ho; Wl +6 orHsrth+H x tJ6rt- 
jod™. Safoia, set +6 8 u°> jijtvua, iwi oi djl on potL PtJ3 x a-ia. he 
tluh XtS us orsAL, ho yrn H06; an ©ja hojl w us tli+c +6 j-u+Hua. he 
ffcwvat xet dji a urn us, ot 8 sjorna uo, ot 8 Lrta ud, xji sah dji on 
potL Pt«J3 x aja, +1 DJUt-iL hji; pot ©ja hojl oi X96 l+m6; Jha M srpj>6JL 
09 10 ho xji x+s +6 * qes; hji XEt +6 8 us juwwa xji oi d«ii t*6 Ptjo x 
eja. he XEt arsi naa6 a 8 sies a9iy+osi x iad jg bjl, jna x ua je x 
tJ6rtJOorH. 

5. slna H8 d> yqa tnouAt tuji aaon-JL jg * sol6 jg djh ptJD x+s i<n je 
qal, 1© x u>» ju+Hua pot x tJ6rtJ0Drn ? he f yjxjt XEt +€ aot xjh urn 
us j-u+»iija pot sah 1© ne, n ojutJL hji; pet oi a© hji a* ji yrns: jhb 
xts ojutJL »ivJi; oi +6 J6 yrn a£, im ©ja; jna 1*3 ohl+ +6 3J8Y©ta rm© 
3jh; XEtPot ^£t +6 8 1J.0 JiJ+hua rm© djh, ¥41 ke dji U6 PtJD ^ aja; jhg 
^£t t6 8 &n£s aanyan x i*3 je bjl Jha x tJ6rtJOor»i. Jna ne orHsrwM xts 
sis* je 1*0. fyji aaorojL je x sot6 *ie sah, +6 x l+h fytc A we +hoy*to 

8+L+SJH1I+ JG X lOta 1© hO; J H8 X+S +6 X L+H JG TCWC <l> 8© HO. «JHa fUAh X 

1A3 onjL fyj'i oi dji U6, xjh dji xe ho xji Oja hojl oi x 1AD6 tytc 8t 
Jij+Hua rhi© 3JH. He ornsrwH x siei jg x sol aaiyd»i bjl j»ia x tJ6rt- 
AQor*i. Qafoia, +1 tj6 a+H 3£a hoh rm© aa, a* jh eh«jji, xji x simis *je 

01 3JH, J6 S©H J6 XE 8t a9H8tUa PtJ3 X+» DOtiri 8vJ8t; Y£, X SltttlS J6 01 

3JH, fyjxjt xe a ©sa ot 96i 8t ieoh f03 1© xji Oja f© ©eg xj» up. Jha 
xjh dji +1 on 1© i8s xji x simi& jg xo6 f© et ucrs, et t9S96a tm© 8 

S1E1 vJG fJI+HJ*, fy+C W 0018 HJtJaAS; 8 S1£1 JG tJS1; 8 S1£1 JG nas, fyet 
XE DJI tJSI PtJ3 01 XEt 1trai6 J h8 PtJ3 01 OEt, J H8 SJtO, J1S. 

6. Jna xjh dji n on 1© he&, xji x sium jg x ytoja, ye, f© 8t 96i; 
pot aafoia, xe fje ho ieti not notDrn jg x ^nttn jg x lota; pot 89foia, 
xe co6 96i yrtos tjxjt xjh ©qa; xetpot x simi vJG x ajci a+a jnut +hi© 
xj», j na ieo irsjDrn jg XEt fes; jna X96 djl a oesi 81 +m© cut aeto- 
hAS-; xet dji a ygi+M, jna yettH, jhb hjd+h jg 19L; j»ta x+& 89©06 je xet 
oh woy+i+; 89+m ua ojii+g a* x y+i jg x bjgi. "is x+s +6 x siei jg x 
sol6 jg x y+oja; ye, +h aetonjs, jna 8 siei jg opsi, pgtpu, lsoim pot x 

PAJtt +Ha+©H£DrH JG X tEL J6 Qj8 HJH XJ3; xrs xe t9»en +H x+s siei, J6 

yjL J6 x ucrs +h "utjajs, rm+i x us jg xet tJ€rtJ©orH. He xet et sn 
xji fJG rnajtsi^a xji xts siei jg fjntnjs, jna x+s siei jg 3+6Jt+ jg x sol, 
agpot x tJ€rtJODr»i, yj6 8 prtsi tJ6rtJ©Dr»i. Ye, <J> jbd+i +i se a irtaa 8 
tJ6rtJ©Dr»i; x t£6+M jg x simi ot x sol, jna xet 0JHst©»»eDr»i 1© tji+hjs (Ml. XIX.] 890 vJG JIOJ. 253 

ot D+6Jt+, Joota+n 10 * urta6 tu+c <fjg a+h siooh. «Jhq aafoia, jqjh +1 ?jl 
8+h siooh, *ji xet +6 a prtsi tJ6rtJ0Drh; 8 tJ6rtJQDr»i jg oi xo6 f© ?jg 
a+»i, ot to et, ot f© oji a, aen 1© x tJ6rtJ0DrH jg Ow»i PtJ3 x aja. 

7. He ua a© hji sno6 xji x+s prtsi tJ6ruoDr»i fu+c +6 siooh jg +»i x+s 
3JHJt, ojh a x tJ6rtJ0Drn jg x soi6 j'ia xet 0JHs+0»i£DrH i© fjn+H-is ot 

3+6Jt+. V 0JHJ1 SH06 XJ1 X+S +6 fUJI +1 39HJL. 89T0La, <J> S6 TH1© V©, 

he; an +1 saHJL x ta-v+oui+M jg x sol u+x x aja+ jg xoe ptJ3 x a86 jg 
vlan, aen 1© x tJ€rtJ0Dr4 jg ©usi. he tujxjt x soig jna x aja+6 jg 
xo6 je f©3 W€ a+H sioo»i, dji oi a ta-v+OHj/ua ji ur'is, x uto-ia J6 iwi J6 x 
ucrs, d> a© nji se; ui +1 srpj>6, xji k se xji xe ©i on PotL; ot +h rxjt 
urta6, xet tJ6rtJ0DrH onjL 1© nes aapot x tJ6rtJGDr»t jg xoe to a* eput 
x tJerwoDr'i jg ©usi. he da srn, J> a© hji se xji xet tJertJODrh onjL 
ji x tjertJODrn jg ©usi; an aafoia, & q+g ti J6 dj. on+wrn, xji x soi6 
j na x aja+e et ta-v+©HJ»ua, jg x ucrs, ji x tJ6rtJ0Dr»i jg ©usi, j'ia ft6 
JSJ'iDrn tniffl tjg«i. 9n fUJXJt tiaj; f+6 tJ6rtJGDr»i, ot eput, I a© hji 
88; an x+s :>rc J> se, Xji set +6 s snes aaiua'i aJL j'ia x tJ6rtJ0Drh jg x 
ajat, >ina 8 siei jg x sot +H fji+>ijs ot +'i D+6Jt+, rnm x uo fu+c w jutm- 
ja jg ©«ia, xji x aja dji on potL, jhg a ta-v+oHAua, aoL sot j'ia a^at, 
jna a atoi 1© suna aapot ©ja, Jha a srqa «ioota+M 1© set urtos; ve, x+s 
at+n<4L jaei v tJSioteDr'i jg xo€ Ltn6 jg tu+c tjg atH siooh a* x 3e^6 jg x 
itjpjis. y sot dji a tasiota 1© x ajat, jna x ajat i© x sol; ye, jw 
j6Jt+ l+3 j Ha <5j+ki dji a tasiota 1© tis ajat; ve, aeh 8 f£t jg x fja dji 
hji a usi, an oi Ltn6 dji a tasiota 10 xet ntjut jna irtpjoi Ptea. 

*J»ia >i8 3J. SrH, XtS t6 X tJS10t£Drh JG fU+C fJ6 a+H S10QH 8J. X D8X6 JG X 

itjpjis: «J»ia xjh dji x ucrs dj>h potL th x o+Haro jg Oja. an aafoia, 
jh opqi a-iL onAi. njh x u+oja; pot xe a* J6 1© l+m6 iJti£Htn i© l+h6 jg 
ucrsHJS; pot x£ et r i iOia i i, jhg ho rhoiah tm ojh waik x o+nara jg 
©ja; an xe et oesi ei, jna or'is^ha 1© nrti£o jg x pt©is jg x£t i£art6 
ot X£t urtos, fytc tjg at»i aei; j»ia xe at+no x atj©6 jg 8 a+ut on. 

8. sl^a He, da srn, J> f jg srafUJi io s£ orHsrtH+n x tJSiot£Drn jg fu+c 
TJ6 a+H snoo»i; pot aafoia, sro <pjg tjsua x sotnivote, j'ia ?jg ooh pet 
jsite aao©6 jg x+s l+m. «Jha d> -utsac xji xa dihq tj6 ath urt+a oiso, 
ornsrthtH xts l+m. an aafoia, A u+i josiieH +1 r»iio x. A se r»ii© x, da 
srn, Xji x ilj«i jg tJSiot£Drn +6 tJ0UT6+i utx x srsits jg ©ja; pot +i +6 

tJQbJ+6+1 XJ1 01 L+H6 D^G 8 t3S10ta 10 X£t HtJHJt OtBJt. aaTOia, +1 t6 tJO- 

11+6+1 jna srsi, Joota+H 1© x net Jha tjertJODrn jg ©usi, xji x sot jg ojh 
dsg a tasiota 1© +is aja+, jna xji JGJtt neti jg x aja+ drg a tasiota 1© 
+1SJLP. Jna +1 +6 tJQU+6+i u+x x <;rsi+s jg ©ja, xji ojh dsg a sna joota+u 
1© xet urtos; jna +p xet urtos urt osa +>i x+s up, j«ia x aa6J.t6 jg X£t fens 
tin- ©sa, xji xe Dsa otso, ji x tesi ae, a tasiota rni© xji fu+c +6 osa; j«ig 
if xet urtos et act, xe dji a tasiota rvio f+3 pot aei; xe.tpot oi l+h6 dji 254 mo vJG JUKI. [(Ml. XIX. 

a tssiota 1© XEt it-rut otajt; J6Jt+ l+h 10 +is »iJiY©tri Ptea; »rtu t+i+tEeer 
10 +3rtut+i+; annor't 1© +>tortriDrH;t£6a io Jhews fji+«t,js, 1© +HfJt+i x 
o+nara «je ©«ia, ot 1© J'iaus otejtt, 10 +»if Jt+i * o+nan je x ajet, v urn *m 
urn una, x rx,Jt jh x nut; x ur«i t£6a 10 fji+»us, Joota+H 1© f+6 a36<»t6 je 
fji+HJs; ot ©sa, Joota+n 10 f+6 a36At6 je ©sa; jna x rxjt 1© 3et, Joota+H 
io f+6 a96J>t6 vje set; pot J6 f3 fJ6 a36j,ta 10 ao aei ot * ae wn, 3e«i so 
dji fd fje f+6 tayota je 36t fyj»t x hj.1 onjL. «J»ia so +1 +6 «jh x rxjt fjna. 
tp fa t;l taiJvua J6 f+6 s+H6, jhb a36<*ta ucrs»us rvm x j«ia je f+6 ae6, 
aci so f3 dji a tauotaja m© ucrs'us. tf36 et xe xji 8t taaaaa vje x 
lota; ve, X36 8t xe xji et ieoh*81, xji et aaitejta Pt*j!) xji Jhaws hj.1 «je 
aetows; j»ta xrs xe suha ot poi; pot aafota, xe et xet oh <;r<U6, fUJXJt 
10 ao eia ot ao 3et. He x aaot36 jc ©ja et rnotutjat, xetpot, x ue te 
it3ieta, xji fosojeJt y+t, oe yoo xettn, jna a seea. s«ia ne aafoia, 3* 
sr>i, ao HvJi t+so urn oot tpjhs jqj»isi Y©t ©ja run xo6 i»j+ms je ojowi, 

fy+C Y fJG f+XJt1© t+SOl 10 Qn+1 S+h. 00 HJ1 Sri06 33006 +1 fJ6 a+H 

sioq4 ornsrtH+H tJSiot£Dr»i, xji y dji a tasiota ptJD s+h 10 fji+»us. 
83foia, J) se rni© yo, W+oja»us haga* lu6 fji+«ijs. 

9. <Jhq ne, 3j> sr»i, 01 3J'i xji et +h e siei *ie neiYot, ot J> tna se, +h 8 
oethri siei, et +w x ©ol je a+wus, jna +h x a*jha6 je woutit; xe et utxei 
Oja +>i x yrtia, jna xe fje ©oh ojwitJtt 1© x neiYot je Oja; xetpot, xe et 

+H 8 Siei OJHItJtt 1© X 4£1Y0t vJ6 fJI+HJS. Jh3 H8 33TOia, +6 X D3H+H J6 X 

yrta tJsiotEDrH, io leo e un jg e HJiYOtn siei, jna lies +1 +«i jh thhji- 
YOtri siei, ot 10 Ties n +h e siei ui06ti 10 tis neiYot ? 0, a* srn, x+s 
t6 hji x oes; an x 33«itH je x yrta tJSiot£Dr»i, +6 1© at+n ajo jsjh set 
pot aet, ot oetnrt pot oefirt, ot a^ettD pot ajei+D; o^a pot xji fy+c +6 ©qa; 
ncrs pot xji fy+c te ucrs; <5rsi pot xji fy+c +6 <;rsi; srtswi pot xji tyic 
+6 srts+psi; xetpot, 3* srn, S3 xji y et artstpst r»iio Y©t at^^tJH; a3t 
srsitt, <5r<5 ncrsit, JHa ao o^a orhi+HYtort+; jna +p y ao ot X36 unty xjh 

DJt Y t3S36 YOt tSUOta; YE, Y DJt fJ6 DrtSt t3S1018 rhl© YO J0JH; Y DJt 

fje <;rsi+s t3siota rhi© yo jqjh; y dji we e ncrs <;r < ;3JHi tssiota r»iio 
yo jojh; jna y DJt fje ©qa tsuotaja rvi© yo j©jh; pot xji fy+c y ao 
SJ«ia 81 DJt tsirtH r>iio yo jq^h, jna a tasiota; xetpot x yrta usioteofH 
aot p^tt orsajDJL x stHJt, j»ia «;rsitpj>JL fto hji ji ot. 

10. 4hq H8, 3J> srn, d> njtsae x£t +6 sr3fUvJi sot fytc arL yrt+ YOt DAHG, 
fy+c y 0JHJ1 rnaJtsuha, fy+c +6 or«isrt«i+H x <;rsits ue Oja +h x iwd^jyi 
je x s+hJt; pot y ao m 10 sno6 xji +1 +6 +«i«:rsi+s xji x s+HJt D«ia a orv 
s^na 10 e siei vje 3+6Jt+. He asfota, u sr»i 3 <J. mi JositEH x+s l+h rmo x: 
pot aafota, eput x lota Oja sjhi 8t prtsi nEtJHis PotL ptJ3 x ©eta»i je 
8aj»i, 1© m x ©ts»ia, Ptjj fyjhs xe yrt ieo"i; ye, f3 at+o 81 x djh, Jha f3 
ntesi ji x 3Si jna ue x ©eta«i jg 3aj"i, CJtoa+o jna 8 Pte3+n sota fy+c 

irtha ^6Jt+ LE, 10 03T X 1t3 J6 UP. H& Md S3 XJI X 3JH fJ6 830r!) J6 CJ"I. XIX.] 8^0 viG JXOJ. 256 

©ja, ho+h 09a sins aei; >iha wsi T3 D9a -m potL t+6 tjhg, jhq ieo oiso je 
* ltd je up, «j Ha ai jna ue pot jejt, * lota ©ja msi Cjtoaw jwa 8 piedm 
sota, >mi T9 Dsa hji irtuo jg * ptoi; >ma xrs ua sa vji vet uj6 e iw 
•tjvua rviffl 3jh 1© taijm, ve, e itoaeorhJtt uo, e ud 1© tyuvi -ina srte 
Qua. Pot aatoia, tp Jan fja t»i potL t+6 tJHa +338+ju+ jna irti9o jg v 
ltd jg up, fa U9a tjg itea pot jGJt, joota+n 1© v urta je ©ja, fje+H ho 
81es pot t3-u»iir»is; ye, jna ©iso v urta jg ©ja U9B tjg atn Gj+a, j»ia v 
»tei iuih vie sjieEDrn ma ue, a+H ptrsitEua. 8n aafoia, n uj6 «njtvwa 
rvw o-Jh 1© a*; VEtPot J6 ve urt on jp PtJ3 v ita jg up ve Dsa a on jp 
ptja v pes jg v rtL, j na nn aao£3 usi pot JGJt; ye, ve aaoEs poih nh. 

11. «J»ia no ua sa aj> v+s, vji et prtsi lEtJhis urt on jp aoL U3-iotrit 
jna simiYtont ptJD v it-jejhs jg v lota; Jha vrs ua sa ve aaoED sra- 
qjois 1© Pvjto eput v£t oh ua. He aafota, n UJ6 «iji jQsisatJHi vji 3jh 
09a a taoiEDa PtJ3 v+s u3iotn a^L, pot vji U9a a3sitj+ v ot£i iuih je 
fjithjs; vetpot, J6 v soi 098 Hje^t a*, jna v poi fja atoi run oi oj«iOi'ia 
8 simiYwn ajL J6 u-ii J6 e uDiotn; vji +6 ve urt on jp PtJ3 v itJ6d»is jg 

V lota; +1 UJ6 AQ&ldQUH') VJ1 3JHOJ.H8 098 8 t30l£38 PtJ3 V+S SimiYt©ri 

ajL; VEtPot J€ ve Tja aaon oetnn, sjhdo k i, 4h& a-jei+o, aj. HEiYot, v+» 
itoaEDrnjtT *iei aaoE3 8 siei pot vj» 10 ntanst; ti aao£3 8 ntaiEtJiott 

8*51. «J«i8 48 ta3JD84t, 3A 8TH, +P +1 Urt HJ1 POt V lUh J6 ta8J3TDr«i, 
(lE+M +1 JSA8,) J6 SOH J6 VE Urt 8J8, VEt $016 Hit 3t€-ltJ8l, 83tM OH %JP 
Pt«J3 V ItJEJHS J6 V lOta. «JHa »i8 VEt UvJ6 HO 33H6 1© taOl£3 D-JH Pt*jD Vl» 

fotH siei ?u+c djh Tja atoi run fmjip, 83006 je ft6 oh atsoaaatJ»is; 
VEtPot, joota+n i© <;rsit», v iuih je tsajDiDrn osa hji a atoi jasi, ohu 
jh or"iatDr»i6 jg tsiJHirn* je 3-ih +s v+s ntoa£DrhJt+ »1£1; ye, v+* it3i£t- 
jiot+ siei; pot josjni +i urt pot V36 orha+orH6, arts+ o^a hji ieo jp-joi 
aq&at) n Dsa aasitvjt v urto jg <;rsi+s. he v urto jg srsi+s osa Hvii a 
aa$itvj+a; +p so, ©ja u^a sas 1© a ©ja. 

12. Jha vrs ua sa vji ot 3j«io*Ha urt poih, jna ve urt +h v otssi «jg 
«5r»i+»; ye, v srsi+s jg ©ja, tu+c oru&ihQ vj» pot JGJt 1© a on jp PtJ» 

T+6 1tJ6JHS. >Ka h8 V 1UH *JG 3rtS+ 098 *i«11 8 8t01 J881, J0SJ11 4H J104- 

3JH1 Dsa a 3£a; VEtPot ©ja msjip jiohjl pot v s+H6 jg v urtia, 1© attM 

J881 V lUh vJG 3rtS+, 1© J136 V a3WH86 JG Sr&ltS, VJI ©J8 DJ.1 8 8 irtPJQI, 

qrsi ©ja, >ina 8 3rts+pu ©ja ol&o. He t3i-i | iirHS 09a nji on rm© oah, 

J0SJ11 VEt Urt 8 ir»itDDJ»i1, TUtC ©ISO UJ6 3irt«iri J6 V UP JG V SOL D98 a, 
JP+QS1 J106t1 1© V 1UH JG fJltHJS TUtC UJ6 J6 3irfirt OlSO J6 V UP JG V SOI. 
•18, T8 098 8 3J»i t3UH1, JOS^I T3 D98 S+H ? f8 098 T3 81*1, +P VEt UJ6 40 
10, T8 098 VEt 8 8 10, S£6 VEt UJ6 8 IWOtU'il ? *T8 VEt UJ6 8 irhtO'WHI 
JP+0S1, 4hQ 8 <5rS1 10 0+G«i, TUtC 8t01 t330tS JG OJHDJ'fS rh1© 3JH. *18 tf> 
VEt UJ6 HO 10 O+GH, — +P 8 3JH 3rt8Jt8, f3 D98 8J., U98 f3 8 JPt£8 fd U98 8A 
+P T3 D98 3rt8Jt ? «Jha OlSO, tP VEt UJ€ HO lO O+GS JQJ»iS1 S+H, 3JH U98 HJ1 256 aSO vJG J104. [CJ1. XX. 

a jptEa 10 s+h. «J»ta +p *£t UJ6 ho 10 o+gh tp djh st>iG, fuji osa <;rsi+s a©, 
ot arts* as-Jt; pot xe u°ia <mg 'io ©led run x ©taiYOt? Qn *£t te 8 10 

©+6H, sJ*iQ 8 irH+D3J41 JPtOSI, J»i8 6 taUHIHiS QtJHI-ja; fU+C t31,4»iir4S, srtst 
OL83JL; rtfJtUJ.6, <JrS1tS 01E3JL S Qt31Y©t, Jha JGS3Qt©1,JL X 10, j»ia X 

io witouL s irH+D3^Hi; +p hji so, s urtos jg srsi+s ma a aasitj+a, -jhb 
Oja usa sas i© a Oja. Bn Oja sasjL hji 1© a Oja, jna artst giedjl 
v UH+irHi, jna artst qdjl aa©06 jg x jiohdjvi; j»ia x jiohdjyi attHJL 1© 
ies s t^6rtJ0DrH jg 8 a^a; >i»ia x tJ6rt-j©Dr»i jg * a^a attM^L aj© 3^h tm© 
s itJ6Jhs jg Oja; jna xrs xe et tasiota wo ?t6 itJ6,4HS, 1© a srsa sioot- 
a+M i© xet urtos; .jQOta+M 1© x io jna srsits; pot aafoia srsits ,j©sjtsj>6- 

JL 01 f+6 ad3JHa6, 4HQ ©ISO artSt OlEDJL OL fU+C +6 fl"t OH; JH8 SrS, Hr»i 81*1 

x itoit ij'itmi et SEca. 

13. fuji! a© y sno6 *«n ortst ojh tja <srsi+s? <J> se rhio v©, he; 
hji urn mi. tp so, Oja usa sas i© a Oja. >ha *rs Oja at+MJL jasi 
Tt6 ot£i j^a airtnn irnrsj6, futc urt itaiEta ptJD s penaEDrH jg x urtia. 
•J'ra xrs ©rxji. jasi x sjiG£or»i jna * tsa-JDiDr'i jg ojh, jha oiso *£t aa- 
sitr©Dr>i Jha 3t6Jt+; XEtPOt, oj. srn, f©S0JGJt bJ*i on, oe on, 4ha nrt- 
i£o jg ^ uout6 jg up ptaut: j»ia fosojcjt uti hji oro, ^ s£3 +6 »iji oro- 
uia 1© on; an t'i ^ issi a£, n dji a tasiota r»ii© ftD, jootatn 1© ft6 
aaa6. +p ta fJ6 aa6J.ta i© a© aei, Jha tj6 hji tauni^a tn f+6 a£6, aafoia, 
96i dji a ar»i rm© fta, joota+M 10 « tJsnot£Dr»i jg Oja. Jna hs, da srn, 
J> aa6*t ^41 y Dsa ui ^a6 L+H6 itrat r© »io Dot, Jha ohi+ wi v©t stH6 
itrai y©, inn ^ji itrai futc dji at+M y© aen rm© tannins. 3J. srn, J. 
aa6J,t ^4i y Dsa aanj. * <;rsi+s jg Oja ho Dot. 0© hji jna-jcrt 1© Josot©6 
Yffltsjip ih ^ iasi ij+hi, aa©06 jg Y©t stH6, a* aautH x qrsits jg Oja, 
an a© y© ui ^ srsi+s jg Oja, jhq f+6 ortst, jna f+e un srp^t+n, ?jg p«)i 
sue fh Y©t feti; an ui +1 at+n y© as«i 1© ¥ arsi t«i f+©D+t+i+. Jna H8, O 
dj> srn, y 8t ooia jg ©ja 1© itac ¥ urta rm© ¥ts nan. *i»ta he, dj, srn, 
©o ¥* u£, aaoi£t ¥ urta ut> it©L jna soajfiJS, hi ¥8 dejsi at+M soi6 
r*ii© tauhirhs, vji ¥ ©t£i iuh jg ortst 3£ f«ie oied run sjs. >J»ia de Oja 
©tJhi rm© y© ach jootath 1© 3J> urta6. £dj»i. cnut XX. 

1. «Jha H8 +1 0£D 1© 18S, WI ¥ SrhG JG Jl3J Gta ©0 POtL JDfM X 1311, 

1© aaoiEt ¥ urta rm© xjd. wna Jidj, olso, t+dsjip, o^a hji t^si, Jha ta 
oiso ujhi POtL. hs ua dji se ho 30t orhsrthtM ¥£t itac+n, J0SJ11 VJ1 ¥£ 
itaci ¥ urta, jna ¥ it©L, Joota+H 1© ¥ sittti jg itjpast jna tJ6ai£Dr4; 
j«ia ¥£ itaci 8Put ¥ fott ota-it jg Oja, a* tu+c ¥8 urt ooia. 

2. «Jha »i8 J> tairth 1© jh jo&hi jg ¥ uot6 aaiuan ¥ 4ap<i»is J4a ¥ leorn- (Ml. XX.] 8S0 vJG JIDJ. 257 

m, +«i x eia«iL Y9t J6 x ten *je x <Jr<;j6. Pot a9fota, n oed i© ies xji x 

60tfDJ>1» 390E3 tEDrhAIS-; XEtPOt, +h X Or3JHS3JH1 J6 X £19hL V9t, X 1911 

we v Wm so wi v lE^rhAis urt oro+M ruh xjd; XEtPOt xe deo itjut£- 

DfH6 POt DOt; YE, XE GJXJta ISGJXJt XEt 8t3+€ +h X Uha *J6 ^rtDrh. Jha +1 
063 10 18S XJ.1 X l£3rhJ/l8 GED U+X XEt L86rh86; Jha XE GED +hl© X Uh8 *JG 

Jhitohn, TUtc +6 x una jg x 6otrDJ>i&; Jha 8 3Jh a* x he3 >jg €9tjfj3h8 
u«J6 XEt i9ajt. Jha he J6 x J3juqj>i$ urt jg 8 sot u+Qja Jha Drtajtrs 
e^i06+Dr»i xjh x l£Drhj>is urt, +h jha «je xjas^we, XEtPOt, GgtjfjDhe jijwi- 
ja cgp Qjn+h6 oejt x lEDrhJ/is, Jha xe urt 01 x Jdjuqais Jha 6otnj/is. 
*te x+s- T9 ata, TMi T9 3J>1 it96rte XEt f£itja iorta6 x Wj/is-; xji f9 3<n 
at+M xjo thio srasjQDrh 10 x Jojm+DOJhi jg t+6 a96j,H€: pot aatoia, f+6 
096J)H6 urt 10 sirt n x l£or»iJ.i& 10 JHQJt JGJh&i x Wm; x+$ T9 a+a 

XJ1 f9 3A1 Yt©6rtl Qt£1 ICt OGJt MAO, Jha ©l&O XJI T9 3A1 QEh 18t OGJt X 

*i9P<ns aj. at+H+H mao +vi© ajhajs, jis. Jha he x a96J>h jg x hgpm uj6 

10 »riOt1 XEt Uha6, Jha XEt fe6J6, Jha XEt UJ.66, Jha XEt C+lGtJh, XJ1 XE 
3J>1 lt96rte XJ!> PtJD X <PJha6 vJ6 XEt Jh9D+6, Jha 0180 X41 XE 3J>1 lt96rtG XEt 

ws Jha XEt nt+etu«5J6; ve, Jha eiso XEt itajnt, xji xe dai urtD+n Oja 

JOOta+M 10 X£t a96J.t6; POt X£ h+O XJ1 +P ME D^a POl +h1© M fJh86 J6 Y U- 
3rhJ>1&, XJ1 f080J6Jt DS8 UrtDH ®Ja, +h 81+t+l Jha +h 1t©L, M 1tO Jha x i+e- 

m O-ia, x l£DrhJ,i8 usa G9»itvJ+; ve, Jha xe ©iso h+© m josit93 fEitja je 
m l£DrhJ»is iorta6 XEt at,mjh, to urt * 1911 vie Jhij.-'igpA-lgn, t© urt 
001a m i9ii «ie Jarh; Jha me ma hvii ieo n 8tD6; ve, me fja Jhuta wi© 8 
oreghrhi Jha me m& hji atEo +1; XEtPot, +p xe D^a poi +hi© m uhq€ je x 
lEDrhAis, xe usa a ag&itvj+a. Jha m KgpAis u^a hJi srpjt yji xe Dsa a 

a981tJ+a; XEtPOt X£ 0£6 XJD Uh86 POt X£t thfJt+irhS. Jha X 1911 vJ6 -JDrh 

a+a o+e rhi© m •tgpj.is 8 iEt«5 lotDrh J6 ^£t srasirhs i© srioti XEt 8to+€; 
jha Mrs- m Wj/is urt orauia, Jtoh, 1© u+^suha jg-j'isi m l£DrhJ.is, t© urt 
8 ©J3i8ha je l£3rh Jha Ij3v+©jl, Jha m srh6 je 1-ddjji, Jha ol xo6 f© fja 
a+sjhua PtvJ3 m H9PA18, t© urt -Jdjugais Jha 6otr3Ai», Jha m agsjharhis 

vJ6 M lt9S1S vJ6 H08. h8 ^06 898-lharhlS Urt J 6 hNDDJtrS, h9tl+, J6 Urt M 

Wj/is; Jha Mrs- m 49PA1S urt oausa i© orhUha u+x *£t atjxtjh, 96h rhi© 
airaoja. 

3. <Jh8 +1 GE3 1© 188 J6 M 8tDt6 M M t£3rhJ>18 fJ8 GJXJta IIGJXJt th M 

Uha je -Jhi+ohn, aafoia, m 8t3+6 ue m Wm urt it9i£ta 1© 391 mao +h x 
uha je ^rtDrh. he m i&qa* m m Wj/is- ot m dah f© fja ath JU+hua 1© a 
x C9P ojnth oe^t x Wjns; he x cgp ojnth iso x onjha je oi x 8t3+6 m 
x *i9pj.is, Jha t+6 h£3 uj6 OotohJ.; Jha Ootohj, is© oi x onjha, jha x ore- 

Jth3Jh1 J6 XEt U0t6. Jha *9 UJ6 Ohlt 1UJh1+ Jha PAG V9t6 018 fUJh f9 U«J6 
JUthUa C9P GJll+h OGJt X EtDt6 sJG X h9P<*,1S. 

4. Jha +1 OED 10 188 XJ1 T9 3J1 X l£3rhJ>18 +h X 30taJt6 J6 ^rtDrh, Jha 
Tt6 1911 Urt 8tD3 U+X S0ta6, Jha U+X &+D91Jt6, Jha 01 3JhJt vJG UJirh6 J6 258 890 vJG JIOJ. [C>!1. XX. 

uot. «Jhg tujh x et3+6 jg x l£DrH<m so xji * i9ii jg Wj,, ot xji Do- 
ton* fja it9i£tG ft6 i9it u+x atJsniEis, jhg u+x 8t:)-D9iGe; ve, jhg eiso 

D91G6 1© G9P.JHG XEt fJG6; J HO OlSO X£ Lirt GtJS1 U« DO OlOX+M. "l8 X 
8t3+ J6 69tJTJ3H8 LU6 HJ1 1t91£tG Ll+X JH+ SrC L+H. X£ TJG OHlt XEt S0tG6 
JHG XEt $T391Jt6, XEt 806 JHG XEt Jt06, XEt &10H6 JHG XEt SI+M6; 8T1 X8 

urt heojg, sec +1 urt 8 &o+h mc yj6 ©rtejG jaei XEt u+H6; ye, 01 urt 

HEQJG, $£6 +1 Lirt X 6otrDJ,1S. JHG X nIdJUG<J>1S. 9n X£ Urt HJ1 8t3G LltX 
atJ$11l£1$, HOt D91G6; XEtPOt X£ Lirt J0&9G+H JPtEG JG X 8t3+6 JG X 49PJ.1S, 
39006 vJ6 XEt 8t3rt, HJ1L1+X&1JHG+H XEt Hr38Jt 89tH SO OrC OtEUt XJH X 

Wj/is. 

5. 99T01G, H8 +1 ©ED 10 18S XJ1 X£ Grt&1 HJ1 ©I'D JGJHS1 X >19PJ>18- ih X 
80tGJt6 JG tJi-tDrh: XEtPOt X£ 6918t1,JG 81 vJ6 X UHG vJ6 -JHI+OHr:) +H1© X tltt- 
GJtHJS, JHG 190 XEt <5rtHt t8hG J881 +H X LJ+lGJtHJ$, J LIE a* X fJG JG X t+GJt 

&j,QrH, xji xe dj.1 on +H1© x uhg jg Ojhu>, jhg ieo irsjDrn jg x una; 

POt XE G+6 HvJI £1*106 XJI X 8tDt6 JG DotOHJ. U9G HO TUtXJt XE TJG ©OH. 
8n +1 ©ED 10 18& J6 $©H J6 XE TJG 6918t1,JG +H1© X U+lGJtHJS, OotOHJ. &JH1 
S1A6 +H1© X LHlGJtHJS 1© LUC XEt 0J3T; JHG OotOHJ., OlSO, HO+M J6 X 1tJP9- 
S+6 vJ6 sltDJ, &JH1 Srtl+H 3JH rHI© T^, G96*t+M f+» XJ1 f9 D9G +HOUJ.t J6 X 
lOtG, TU+VJt X 8W6 vJ6 "5f H9PA18- D9G ©0, 1© G9PJHG KJDSJ166 JQJHS1 X l£- 

3rH<iis. Jhg ti oeo 1© i8» xji x urtG «je x lota qed rmo Jtsj, jhg <Jldj 

+HPOtDG X DJS-JH^t6 J6 OotOHJ. *J1 X 8tDt6 J6 X t£3rHJ>1& lirt 38tCih t8HG 
J381 +H X UtlGJtH-JS, XJ1 XE 3J>1 On 06Jt +H1© X UHG vie OJHIJ., XJ1 X£ DJ>1 
OrDJHS JH J1J0 riJH X DOt U90 18t1 J6 X 1911. »JHG X06 3JSJH«!4t6 LUH1 
JHG G9Lt6JtG X 0JSJ<5 TH1© OOtOHA. 

6. h& OotOHJ., 196W 8 I8t1 vJC T+6 8t3+ +H X UHG «I6 <}rtDrH, U&1 3A JHt 
D9H6 8 18t1 J6 X l£9rHJ>1S D9G Or3 +H1© XJ1 UHG JHG 1£0 irSJDCH «I6 X &+1+, 
190 X t93£HGJt 18t1 «i€ T+6 8t3+ JHG 38tC1 06Jt +H1© X UHG vJ6 9JH1J>. JHG 
T9 006G XJ1 01 X 1911 +H XJ1 OUOtUt J6 X UHG D9G QJXJt X/J3SJ166 19QJ^Jt 
1© 3J1I, JQJHS1 X l£3rHA1S, 1© G9PJHG XEt UHG6 JHG X£t ©rH1t+, X£t tJ>1» 
JHG XEt L+3Jt1t6; XEtPOt X£ Urt 1t91£tG J0JHS1 X 1J.3 «J6 X Qmn *J6 X iBOrH- 
J>1S. JHG +1 ©ED 10 18S XJ1 OotOHA 006G XJ1 T+6 8t3+ D9G 3 S90t91JG +H X 
6JI+ TU>C UJ6 H9t X 3 J HO J6 X t+6Jt ^GrH, fU+C UvJ6 UH X UJ&1 J6 X t+6Jt 
S<iarH +H X U+lGJtHJS. JHG 90tOH<J> 1IES1 S1A6 t8HG J 881, XJ1 f9 DJ.1 HO TLUH 

x ojdi vie x t£DrH<j.i& D9G on. 

7. JHG H8 J6 DotOHJ, Ht© X +H1JHDrH J6 X l£!>rH<J»1S, XJ1 +1 UJ6 XEt WUH- 

Drn 1© G9*itj+ XEt 8tJxt^H, ot 1© sra^oi xjd jhg atw xjs tm© sjhgj"; xji 

X£ 3J.1 JS1J8L+D 8 O+MGrD rHI© XJ0SJL66, 06Jt Ot X UHG; JHG ?9 ©ISO HOtH 
XJ1 +1 UJ6 X OHlt G96J»t J6 X h9PJ»1S, 1© 1t96rt6 XEt UHG6, JHG XEt ItSJtlt, 
JHG XEt CrtC, XEtPOt f9 L01 +1 HO S+H XJ1 f9 D9G G9PJHG XJ3 8J. S1tJ1J<5J3; 
XEtPOt T9 P8HG 3 J, ft6 S1J>6, TU+C 00t6 X l£DrHJ>1S Urt 10 1E0. XEtPOt Td 
aieAGJG ft6 8tDt, JHG 8t01 8 18t1 06-lt +H1© X 6JI+, JHG OrH»9lG X43 UH X 9»1, CJ"1. XX.] 9%) vJG JIOJ. 259 

JH8 vlh V SSL *J6 V ftt 1ni8; Jh3 V t9DE«iGJt f3 QrhSaia th V UJS1 CJlt, UN 

v UASfi jc v ttejt &j,arh, j na so eon thi© v aotajt6 vie v una Qjhu. «Jha 
vrs fjetw iiesi f+6 8t3t j©otatn 10 ft6 aa6j>t, fa LU6 itaiEta 10 331 vjd. 

8. «Jha n oea 1© ies *J1 x l£3r»ais ge3 n vih * hotL vie v fti fy£t 8 
nen je x &t3t vie OotoHA Uvj6 ©rhsaia. «Jha J6 v l£Dr»ais fja iesi v fti 
true, j ha on thi© v ejit, Jha aasjh 10 otvis v ttejt &Aarh, v etat futc yj6 
©rhsaia Jh v S8L vie v til, futc UJ6 wa a* 8 s«ih f©6 h£3 u«J6 Ian; Jha fa 
wa ft6 etst poti. j ha Jhsrtoia v lEarhJ/is jaei vih x asi th V£t tat. 

9. «Jha +1 GEO 1© 18S VJI V l£3rhJ>1S, fUJh VE so x hapj/is ontn rivJh 

xjd th VEt tat, irtha vj:> jaei, Jha aa©Jh 1© orvuha utx v etat vie Ian; Jha 
v urto je qal orDJhsi Jh aoL sj>06, an ti UJ6 aot atjap^i .Jh x ieti «je v 

l£3rhJ>1S, POt VEt h£QJ8hJS UJ6 ,JQS106a 1© X fJCt 8106 J6 X HaPJ/lS, MX 
VEt SOt86 J ha VEt StD31Jt6, fUtC 3t01 8JL 01D0S1 Jl J&TO SltOO; fUAl vih 
V nut fJha VEt UJ6 h8 4 ha VJh 8 3Jh PJl J3rM V Wj/lS, 8A VEt S0tG6 JhG 

x us je aira; ve aatu Daieja ptJD x sot ej/irt netis je v ajat, ot v aot 
e.nri letis je x a*iat aatu oaiaja PtJD x sitoos vie x l£DrhJ>is, a* x£t 
atjsi-iisis j ha XEt 8t3-Daia6, Jha x£t fja-iiEis: j ha xrs x hapj>is a+a 
ojtt v4h x urto vie ajL JDrw x lEDrhAis. Jha vi oeo 1© nes xji * l£3rh<ns 
aaoED puiha, aao©6 vie s ©t£i aasitroDrh J3rn xjo, aeh rhi+i xe aaojh 1© 
pie iorta6 x t+ejt &j.arh. «Jha xe urt nrts+oa a* lafj. Jha ft6 3Jh, Jha xe 
urt at+eh a* lau +hi© x yout6 vie &j>qrh; Jha xe otvisi x uout6 je ^j.arh. 
»Jha lau taiEha ft6 8tD+6 n«Jh x ajuo vie x t+e^t ^arh, wi xe osa hvii 

OtJS. 

10. «Jha +1 0E3 1© 18S YJ1 OotOhJ. Jha ft6 8t3+ 3J1 X l£3rhJ»1S +h X 6 J It, 

Jh x nut s*a je x ttejt S^Aarh, Jha aaojh 1© pol njh XJ3 Jha 1© sie xjs. 
Jha x lE3rh<ns ata pia .JGJh aapot xj3, iorta6 x uha je Ojhu; Jha xe urt 
3J1 JOJh a j. x 8t»t6 je Ootoh*. Hs th sts o£s x l£3rhj>is ata pai josaa- 
tMit; ve, hjejt f ja x l£Drh<ns ath hoh 1© pj.1 utx src JosaatH ot£i sit^ML 
jha oru% ho, hvii aeh PtJD x aa©thtn; jha ve yrt thsnj.ta a* x 6otrDj»is 
jha x -Jsjuoais, f© yrt *£t cap ojnth6 Jha taajtc, Jha aj, 6atjfj3h8, f© 
LJ6 v£t cap ojmth, ot *Et cap taajt Jha onjhajt; ye, ve ata pai uo 
atJ©rh6, Jha s^ht je v Hap^is urt si£h a<»» VEt fjh86, ve, pot ve ata S3*i th 
1© 3Jht je VEt fja-iiEis, j ha ve ata nats DJht vie vst atjsi-ii£is, Jha ve 
ata S3J.1 vip 3Jht je vet 8t36; Jha vrs v l£3rhj>is ata SD<n th v£t pats j«©Jt. 
hjejtvaus, v HapAis yrt thsn^ta a* 8 a^ut 006, pot ve yrt hvii PAitn pot 
Dvihrtot hot net, an ve yrt p*itn pot VEt f036 Jha VEt itajtit6, VEt yj.66 Jha 
VEt ctiatjh, Jha VEt 01 ; ve, pot VEt ms je urtDn jha vet Crtc: Jha ve 
yrt a©tn vjt tutc ve pjh yj6 v at©it fytc ve oa 1© VEt Ovia; pot v lota 
fja sja rhi© vjd, Jha oiso rhio VEt P8VJt6, vji thJ63rc J6 v et hvii ©tut 
je v prtsi rpjhs, havjt v sjorha, v dji h*n srpjt v©tsjie6 i© a si£h aj. v 
TJha6 vie v©t Jhaat6. >lha j©jh, v lota we s^a vji v dji aapjha vot 260 9S0 vJG J10J. [C41. XX 

pjd+i+6 9gh m© aireDJG; vetpot pot v+s 006 urt * Wais ornuna+H u+v v 

leDrHJ/lS, 10 G9PJHa V-J3SJIG6, JH8 Vet PJ 3+1+6, J HO V8t UH86, V8t OrH1t+, JHG 

vet ws, j na vet tgi+srn. 

11. «JHa +1 083 1© 188- VJ1 fUJH V 3JH v!6 DotOHA SO V P9tSHJS JH8 V 
JHQJt AG X l83rHJ>1S, V8 Urt J881 10 Dt+MO JH3 P19 PtJ3 VJ3. «JHa DotOHA 
1,4tS96+H V8t WUYI, SJH1 POtL J Ha +HS"IJ>ta VEt ?8t1S U+V V96 LOIS — V8, X 
L01S *JG V8t UH86, Vet 1+flJtlt, Y8, V6t Pt98n PtJ3 aJHaJS. Jna +1 0£3 10 

18s vji ve irtna njn x lesrnj/is, jna ye oua u+v urn g*j+s m© v lota 
vet ©vja, pot vet i+ajti+, j na vet ptgan ptJ3 ajnajq. «Jna ve 39©jh 10 
suna j©/j«isi v l£3rhj,is u+v net: jna +h vji sjip-scd 8t *J1 ve ©na m© v 
lota pot vet ptga.n, v leanj/is 89QJH 1© Pt9 agpot VJ3; jhb ve pua 9G»i 
1© v uout6 vje &j,an. hs v leanAis urt aot h+owtrs, ve, aj. 30t vjh 
arai v 'inaJt »je v Wj/is; »iJ6Jtv9WS ve urt at+ci +>iS0Drc *«n ve urt 
©jvjta isojvJt +»i un a*ia+ +h v gji+, n^'i v ajno a* v t+ejt S^an: vetpot 
v Et3+6 vje OotohJ. JHsrtota vj3 jasi, ve, 9gh jh aoL sj,a6 ag v t+GJt, pot 

39f0ia, AH V 9S1 Urt V DJH vie l9U; VCtPOt <fU4H 69tJTJ3»i8 SO V 3^H J6 
l9U vJH V 9S1 AG V t+GJt ~8-J.arH, J H8 V 8t3+6 J6 9otOHJ> AH V UJS1 J6 V t+6Jt 

&j,ar»i, vji ve urt j'isrtaia jasi aj. v h9PJ>is, ve urt sitro u+v utrt. *t8 
DotoHJ., tUAU f9 so vet utrt, orajnaja t+6 djh vji ve D^a sun DJa+n vet aire. 

12. Jna +1 083 1© i8s vji ve Q+a sgjn j na u+vatt© 8 les PtJD vjd. *Jna 
OotoHA s^a rm© 69tJTJDH8, Qafoia, 69tJTJDH8, vji U9 a© hji e96j,t 10 a 
3JH vje atra. — Y ho vji r 8t +h st fjna6, vji U9 a© h«ji a96J>t 1© sie vo. 
aafoia, U9 fje hji on ei 1© aju jqjhsi v©, vji U9 3J»1 oaq y©t aire pot 
net; H9VJt a© U9 aa6J.t 1© atw jh+ urn 1© v voo ag ajna^*;. 8n v+s +6 v 
e*m 006 pot fu+c y fJG orD jojhsi rs; ve, jna v st JHott u+v rs 39006 je 
st tgi+^rn. 9n hs v a9?oia vji v lota +6 utv rs; JHa r a9T0ia vji td 
TJ6 agi+6 Jta v© +hio st TJH86. -Jhb hs cJ> mo VJ1 V DSa rH8JtS1JHa VJ1 v+s 
+6 arn rmo rs 89006 jg 8t tgiwn JHa st pcl +h Onsi. slna hs v S9 vji 
v ojHJi agsitvjt v+s st pcl. Hs v S9 vji v+s +6 v it© psl jg Qaq; ve, v 
S9 vji Gja u+i snoti, jna 091, jhg nt96rtc rs, so un J6 U9 st pclp^i 
rm© f+D, j na rmo st pel, jna st t9i+<5rH; jna HJGJt u+i v lota srp^t vji U9 
dji a agsitjta, josjhi U9 D^a poi tni© itJHSotJDrn jna 89HJ. st psl. «Jna 

HS, 69tJTJDH8, <f OnJHa V©, +H V H83 AG VJI Ol-18tPSt Oja, TO TJ6 S1tJMLH8 

st 8t36 vji U9 fJG oena nst oe^t v© aj. st pel, a* st t9i+<;rH, jna a* st wis 
ag urtDn, jna a* st Crtc, jna aj. v ssot^a snoti ?utc U9 o 1© st u*66 jhb 
st c+iatJH, aj. vji i+ajtit fu+c aj.na6 rs 1© st uhg6 jna st ormtt; ve, jhq 
oiso a* v D£Hi9Hrns ag v seotja urta ag ©ja, 10 ?utc U9 o 01 st "pji+hjs; 
jna aj> 01 vji +6 dosi a9t rmo rs; ve, jna v+s +6 hji 01; J> onjna v© aji 
01 v a96J.t6 tu+c v fJ6 pot up, vji v 891+GJt n vot ujirh6 jg uot rm© rs, 
j na U9 u+i S90 hji vot aira, an U9 u+u snet vot U66 +p v u+t oo vot ue, 
j na on hji jqjh 10 uot JQJHSI rs. Jho hs, +p v a© hji v+s, agtoia, v st (N1. XX.] aSO vJG JIOJ. 261 

t*l Ct TJH86, J'lO <J> U+l OrDJHG 3J, 3J»i XJ1 XE OJl POl HJH YO, JHO +«iPU01 X 

uoha6 Je ojl +«i vot a.ja+6, xji v se soon ,jqsi+hqi; jhg x,4h ua uti 83 to 
dji fje let oe,Jt xts 1311; ve, U3 uti sa f© dji a atoi +vi© a^na^s. 

13. 4»<a H8 +1 OE3 10 188 XJ1 TUJH 63tJT,m8 TJ8 frta X36 8E+M6, T3 OED 

PotL JhG 83ite,Jta n Tt6 80ta, jno Tt6 s+33iJt, jna t+6 ao +hi© x Tsi>ia6 vie 
3oto>a, Jha sjs rni© t+3, Qafota, T3t et et uj.ir»i6 vie uot; U3 u+l 831+ejt 

XJ3 II hi1<D V©, JH8 U3 Uti «i«J1 SrPJt et8JL66 10 1E0 JH ol rni© vo, futc ua 

no xji ud djl at£0, «i»ia ©iso et c+iatJH; an ieo et u,nrH6 vie uot, <Jha 
8-rpjt xji U3 3£ asieti t»ii© x u+iajtn-js; nutUM ua uti tai£«i et 8ota6, JHa 
ua uti -ut+o ot OviHOJt. aafoia, ua et H*n vie vot pel; ua ao Hvii aaiae 
xji ti t6 ©via xji us aaite^ta rs tmo vot fj«ta6; an ua aaiae xji ti t6 
vot orntM wi T46 it36rtea v© Ptvi3 et sota6. 9afoia ti te yot atjsi- 
iim, j 4a vot Daia6 xji fJ6 ita€rtea vo. «Jna he tujh 6atJfJ3H8 tjs deg 
ji J»ta 4e 8i3Qtn X36 urta6, 9otohJ> tairt^a x sota Jha x UJir»i6 vie uot 
TUtc fa fja tasaea, rni© 63tJf,m8, se+m, 9afoia, ua uti aw x qjhpi+qi. 
*ie <J> ojhvii tai£H x urta6 tutc <J> uq sioqh, XEtPOt J6 x lota i+cjl v oji 
Hvii aaneti, josjh v aaieti utv jh ol sji y uti hvii tairt>i jqjh jqjh&i rs 
io uot. He j 6 v et +h et fj»ia6, ua uti siti vot aira nvi4 v otsna, ot v 
dji sraati 10 x orhatDfi6 1© futc cf. we ito"io6a. Jna he fUJh OotOHA fja 
»ja xa6 urta6, 63tJTJ3h8 taiEHa m sota, jna ?3 UJ6 «jnott u« Doton*, jna 
T3 trDi poturta wi f3 3A1 sle 9otonj»; an J6 f3 t£6a m sota, astoia, urn 
vie OotOHA'e soi<!Jt6 sooi ti sen io it rtL; j»ia ti atoo a* x Ttn;; 4h& f3 

©ISO S301 63tJTJ3»i8, XJ1 T3 1S0 vIP T+6 »OJn, J«ia +1 PJL 10 x rtL; JH8 63- 
tJTJ3H8 U+Xat+O PtJD 83P0t MAO +H1© X D+8S1 v!6 f+6 S0l<5Jt6. 

14. slna +i GEO 1© nes wi k soisjt to ^i^a a*, to sdoi viP ¥ sojlt vie 

69tJTJ3«i8, 1^0 n V S0JL1 PtvlS vIP X Ot8Ha 3J. X TEt, JH8 IE3 +1 HvlH X 1J+H1 

je T+6 aota, Jha sitjci +1 potL m© had, se+h rm© xj» utx 8 iea ej+s, 3e»i 

J6 X+S SOJIT TJ6 POIH 1© S rtL, TU+C +6 X SOJIT vie V©t C3P, SO DJI V POl 1© 

x rtL, aq&at\ v u+i asi+eJt n v©t ujnrH6 vie uot j ha asieti u+^ 8 ore3Hr«ii 
vie H3S. 

15. He xEt urt djh+, tujh xe Trta X36 urta6 ahq so x sojit tu+c uj6 
rlvih X sota, xji urt sitro u+x P3t, j«ia 3jh+ oe» pou ahq Ltto aen x£t 
ujnrn6 vie uot ji x P31 vie Ooton*, Jha J^uta +hi© 8 ore3hrm je ids. >l«ia 
jc dj»i+ J6 Jhuta +hi© 8 ore34rhi xe srpJta 1© asneti +»ii© x u+iajtH^s. 

16. he +1 0£» 1© 18S XJ1 63tJTJ3H8 UJ6 <J0S3a+H tOL, AhQ T3 8+8 8irt H 
X tdDEhaJt J6 T+6 SOl<5wt6 10 JMQJt, 10 OrhlJHa 30t 18tP c ll+ JQ4HS1 X haPJ.18. 
4h& 48 OotOhJ> Uvl6 JMQt+ 83006 J6 X SirartHJS vie X lEDrhAIS; XEtPOt T3 

orwhaja t+6 1311 xji xe D^a poi ruu xjd jna sie xj». -Jna +1 0E3 1© nes 

XJ1 X£ 830JH 10 Sl£ XJO: V£, J*i8 X lEOrHAIS 8+8 OrH1J«i8 U+X X£t S0t86 
JW XEt 3A1S. 9n 83T018, X£t hEOJa S0+H6 JH8 X£t 8£t T-486 Urt J0S1068 

1t x D8tn sota6 vie x H3pj>is; ve, aaTOia xe urt natsa j»ia s3+ih; ye, j»io 262 aS0 vJG «J10J. [CJ1. XXL 

e+a poi josaatH P88i agpot x sota6 vie x Wm, J»ia xe 89qj»i 10 a stun 

88H, 96H J6 X 80l<«4t J 6 OotOhJ. f J a 1tvlP98J>a. *18 69tJ?43H8, fy4H T9 £0 

xji xe urt ot J881 1© a a98it*ha, oua 3<»>m+ rm© Doton*, itu:>t8+H xji ta 
use oreahr»ii, jna 0180 m iaii u+x X4D, +p xe ma 8i£t x t9D£H84t vie xet 

U66, XJI XE h464t USa Or3 1© UOt JQ4H J ©4481 X43. «Jh8 11 OED 1© 188 XJ1 

OotOHJ. oo€a xji x urto vie ajL Dsa 898 j©4»i Jorn x nail. Jna fa no x 
y-nrH6 je uot Pt*j3 x Ie^hais; Jha 8Pi4t xe fja 4¥Utfl wo 8 oreaHrni 
utx m vie 198, xe urt srpjta 1© 89ieti wo x uti84t»i48. Ha x hroa4t vie 
XEt aja urt hji nroa^ta a90©6 vie x ©t£iH48 je x nraajt; ve, x wsan 
vie x£t 84a urt 4©89a+n ©t£i, aoL vJH x *i9pj>i8 jna jh x l£or»i<»>i8. «Jhg vi 

QE3 1© 1E8 XJ1 XE 8+8 0881 XEt 848 +M10 X U014t6 vie &J.8rh, 4H8 XE TJ6 

ooh potL j>ia 8t a4t+a +4 x 841L8 vie x 89. «Jha x 8t3+6 je x H9PA18, ©t via 

OotOHA, t9irt«i8 JH8 0E3 1© XEt f8646 JH8 XEt U486. «JHG Xf8 44848 X 
E19HL Y9t vi6 X t£H *J6 X ^46 064t X 1911 *J6 H9PA. s|*i8 XrS 4H84G X tJ- 

orta je Jidj, tu+c yvi6 t+in rivin x ii£i8 vie *i9p«i. CJlUf XXI. 

X j 0841 vie x i9ii vie hgpj., Jha X£t uot6 jhs a+84«tDr»i6, +h x a£6 vie faiejrn, 
jootatu 1© x tjorta vie f ai£3r»i, fu+c T9 Q4ii +h t+6 a£6. 

1. 99fOta, H8 +1 0E3 1© 188 XJ1 X 1911 J6 H9PA Urt 4Q898+HI+ t9«ivJ+81, 

89006 x lota tja j©4h agi+ejta X4i> 81 je x fj»ia6 vie XEt 4H93+6; XEtPOt 

XE QE6 LJH08 rhlffl X Lot8 XEt ©via; YE, Jh8 X£ 8+8 P881 DrC 4H8 1t£ DrC, 

Jha xe a+a yrtD+i Ovia u+x 40898+m ©t£i <5vi+. 

2. •Jha +1 0E3 1© 188 +H X hJ,H19»iL Y9t J6 X t8H v!6 X 9^6 064t X 1911 

je Hgpj., xji «Jidj oed rm© f+6 srn f9i£3r»i Jha 8Ja rm© Tt3, 89i96J8i xe x 
yrtae ty+c d> 8i£0 rhi© x orH8rthtn X06 tJorta6 ?y+c we a+«i ojh? 4hq 
f9i£3rn 8ja rniffl f+3, Ye, <f 89196. slna <Jidj 8Ja jojh, 99196481 xe +«i 

^96r8 G)U81, f© DJl Or3? -JhO T9 848, Yfi, d> 89L96 01 X yrt86 TU+C X8 
TJ81 8100H. ^Ha «Jl3J 848 r»i1© f+D 4©4H, U+L Y 091 OA OrOJ*i834«i18 ? JHO 
T9 848, YE, <J> y+t 091 XJ. OrDJHa34'i18 y+X ©t DJ. T8t1. ^4H >lL3J 848 rNI© 
T+0, 914848 8t1 X8; JH8 X lota D41 1tJ814t X +»i Xt8 U«i8. 8n 89T018, cl. 

tjc 8rmivii 1© it4P98J. i-hi© x; an fyji <J. itviP98* r-mo x, y dji HvIi oeo 

HOH; YE, TUvll J. 1tJP98J. rhl© X DJI Hvl1 8 9E8 HOH, 96H rH1+t X 1tJP98t 

+6 p^tp+ia ; XEtPOt t*i x yrta6 fy+c * dji 8£. «Jha X96 8t x urte6: 

89f0l8, <J. 14t896 X41 X+8 64t+ 1911, X H9PA18, JOOta+M 10 X 81ttt1 

je tJ69i£Dr»i fy+c +6 +h 39, +h pot Trnat4a Y9t6 PtJ» x u,d xji Q96r8. 

OtJ.81 DJI DJH+P481 T+3841P r»i1© X43, DJI aythai +«i r»ia9l9P; YE, JH8 X44 DJI 
XE 89 yOt6 JHO 1481+I4H846, YE, PJDtH6 JH8 air8D48, 96H rHI+t X 1911 vl6 

Hapj. dji a9ora 4081+H01; ye, Jha xt8 89006 xe dji ay+hai +»i rnaaiap, jno (M"l. XXL] 990 vJ6 4104. 263 

POl +H1© * UrtQS JG 88tQHJS, 4H8 WS+6trSH4S, 4H8 01 D4H4t JG +H+QUt1t6; VE, 
&> S£ r»i10 Y©, ^41 89Q06 ¥£ D41 StH 404HS1 SO Ot£1 U1 4H8 HJUS; VE, <J. 
S£ TH1© VO, ¥41 PtJD ¥41 8£, 364 ¥ POtL <!4H4t£DrH D41 HJ1 01 18S -WE, 89- 
POt ¥*S ©t£1 tHHHJm D41 Or3; 4H8 ftUH ¥41 Qt£1 8E QrOJL, 89fOia, ¥ 1A3 

ejtt s©h orojL ¥41 ¥06 f© 8t hs, ot ¥ S9a jg ¥06 f© et ne nnajte 43rn ¥ 
1911 jg hap*, djl ho oot a nroajta 4orn ¥ i9ii jg hapj>; an f©so464t ta- 

DEH4L, J H8 +6 HJ1 89S1tJ+a +H ¥41 Qt£1 4H8 etJGPU 8E, 041 8 Hn84t8 43rH ¥ 

learnm, 4Ha D4i aaoro uo rni© ¥43, ot, seg n a 8 pto, f© djl a ooia ¥ 
etsj»ii6 jg ¥ lota; 4Ha ¥jd djl ¥ UarHm irtsto, 9gh rnm ¥£ D4i 89on 
jqsi+mqi. nhb hb, aaoo6 jg wount, ¥+» itjpgst dji a puptia. 

3. «JHa H8 +1 0E3 1© 18S ¥41 8P14t JWJ T48 S48 ¥96 L+M6 1© f9l£3rH, T3 
814S1 TtD, 4H8 OlSO ft6 r¥4t SrH6; 4H8 f9 OlSO 8US1 ¥ TtL POt ¥ UCrS 

seo. «Jna f9 S48, ¥rs sjl ¥ lota ®ja: G)rtS4a D4i a ¥ una, ye, ¥*$ una, 
rm© JGJtt HEDrn, otnatja, irn, 4na i9ii, rm© agsitroDrn, m+c a© u+Q4ait, 

flUH ¥£ 8t PU+ Mi; 4H8 46 <J> T48 S48, SO D41 +1 a; POt ¥+S t6 ¥ OrtS+M 4H8 

¥ aus+n jg 0ja run ¥ wna, pot ¥ lota Q4HJ1 isq hjh s+h ut¥ ¥ I9S1 

89Qt9 JG 4l8rHS. JH8 H8, TU4H >!lD4 fJ8 S48 ¥96 Urt86, f9 8US1 ¥ CrtC, 
Y£, 01 ¥06 f© DS8 S14H8 P8S1 tH ¥ PEL, PtJD ¥41 W) f4HSP0tL; J ha fUJH 
«JtD4 f48 8TH ¥+S, f9 a918t1J8 81 JG ¥ UHG JG 6£t>ifJ0U, 46 +P 1© 00 WO ¥ 
L4«i8 -16 99UO. vlH8 +1 OED 1© 18S ¥41 T9 UvJ6 HJG4t frt8 *46 30t; 46 1© T+G 
64L Ot aJt^ri U9 HO »kJ1 JG. 99T018, ¥+S U9 -HO ¥41 f9 DJ6 8 UCTS 34 H, 
4H8 ¥ S£+H U4H1 48t08 +h ¥ CrtC, ¥41 f9 UvJ6 1£0h D 8J» ¥ S^I+t+1, Ot 84tta 

a* ¥ ?44a je ¥ lota, 9G«i 46 0o6J6. 8n agtoia, ¥ sot+nY©t sjl ¥ lota 

1^0 D0646 r»)1© ftDS4lP; 4ha U9 SH06 ¥41 f9 T46 ©ISO t9S9G8 «Jl34 +h ¥ 
S-imi, TH10 f+0S4LP: ¥EtPOt, POt ¥+S 006, Ud hO HrL+M OrhSrthtH Tt6 84L 4 h8 

84ttru 

4. Jh8 »i8 +1 0£3 1© 18S tH ¥ OrD4«iS34H1 vJG ¥ hAHiaHL Y9t JG ¥ t£H vJ6 ¥ 
<5r<iJ6 OGJt ¥ 1911 vJG h9PJ», ¥41 f9l£3rh II4H1 POtL 4DrH ¥ 1911 1© 890l£t ¥ 
Urta m© ¥43: POt 89fOia, 89006 JG ¥£t U0t6 U+¥ ¥ l£3r»iJ.1S, 4H8 ¥ 34W 
1+11 8+SJHDrh6 4H8 8tSirt8rHS46 fU+C T48 8+H 43rH ¥ 1911, +1 8E0ED 40S- 
198+4H1 ¥41 ¥ Urta JG OjG D<ia 8 890l£ta 4DrH ¥43; Y£, 4H8 ¥41 8 tJQtfflLE- 

Drn D'sa a oeg Lt©8i ¥ Crtc; ¥£tPot fgiEorn 4HG ?t6 at4¥t4H ujhi POtL i© 

JS148I+D ¥ CrtC 4Q4'i +«i 01 ¥ UIH8, YE, tH JG4tt S+lt Lt©81 01 ¥ 14 HG fU+C UJ6 
irS4S1 8J. ¥ 1911 JG 'l9PJ». Jha 11 0E3 1© 18S ¥41 ¥£ 8+8 41JTH1 1t9S1S 4H8 
19C4t6 Lt©81 01 ¥ 14 'i8, 0G4t 01 ¥ CrtC46. 

5. Jh8 H8 +1 O£0 1© 18S ¥41 8P14t f9l£3r4 4 Ha f+6 8tJ¥t4H T4G 41JIH148 
1t9S1S 4H8 19C4t6 0G4t ¥ CrtCJ6, ¥Jl ¥£t 4t06 8 8+S-i'iDrH 4DrH ¥d*), 4HQ ¥£ 

ijqa hji ©+6 f98 1© ¥ urta6 jg f9i£3rn 4ha ft6 at4¥tJH; an ¥£ ott© itsa, 

Bdm L+PIJa n +H ¥£t fEtIS, 89006 JG ¥£t J0S9a*M Qt£1 ttC46; ¥£tPOt ¥£ 
Ot+© t+C tH ¥£t OH J>6, 4 H8 US8 HJI Q+G T98 1© ¥£t Lirta6, 1© UOO ntJ.U+ 89- 

rot jg. 264 390 vJG «JIDJ. [CJ1. XXL 

6. -J'la +i 0E3 1© nes x«n J6 3jhi J6 uqa hji feto»i 1© x urta6 jg faieorn 
j'iq t+6 atjxtjn, urt ©jx-Jta isojxjt jqjhsi XEt atJxtJH. Jna H8 aafoia, 
xe urt Josaa+M toL, fisoorc xji xe urt aairwna 10 sie xjd. He x taajt J6 
X06 f© urt t©L jqjhsi XEt at^xt^, UJ6 8 lets ^a 8 sitJH djh; jhb f+6 he3 
uj6 Jmicwe. «Jhq J3Jito<»,8 UJ6 aa6J,trs 1© a 8 otn: J'ia 1(06 nan f© urt 
toL, urt oiso aae^trs xji f3 Dsa a xst ow: jna xe urt x otEut neti je 
xjd x tot <;r<M6 jg x una: Jha xe urt saow pot let. slna xe fja a+>i ua 
a* x puut+6 je «Jdji+oa8, xji ie xe usa snoti m 4h& JsuaitD m 1© a 
xst o+n, xji fa usa oeo xj3 tout6 ocjt x nail, tfrs xe urt ua jue a* 
Joj 1+0*8 10 a+sj>tDr»i6, HJiu+xsunatn x itac+n jg faiEDrn jna f+6 atJXtJH; 
V£, HJiu+xsuhatM xet josaaw ot£i o£t oejt x Crtc, pot xe urt f<t "ltasis 
ocjt x Crtc. «J'ia XEt urt ojhi +h x Crtc fo aaiaca +h x puut+M urta6 je 
Joji+oj>8; XEtrot xe a+sjHua ach ptja x Crtc; jna xrs urt x Jp£t6 jg x 
nail jg Hapj, josaatn itaoEttrs jna aEHSJtrs, Hjiu+xsuna+M XEt ot£i 
e+oiot+ fu+c xe f»ia fja oejt x l£3r»ais, jna x£t otEi ta<;j+stM6 futc xe 
fja fja, aaoo6 jg x£t aai+GJtrhs a* x unm jg x lota. Xrs ua sa te 
ou+o x c+iatJH je ojh a© prtoji x lota XEt ©ja: ve, f8 oyto i© a© +h- 
+0U+1+, Jha 1© a ua jue a* x act urn: ye, j«ia m oiso sa x ot£i y+ojahj* 
yrn ejtt y+o^a »jh ojh 006 1© ieo ties JDrn x caatJH *ie sjh: ve, ya sa 
xji -J3JI+0J.8 aaoo6 fa yj6 8 ojh jc orhiM aaej>s, jna e 3jh je 3JHt puivtw 
yrta6, xji fa ua jy£ x fetis jc 3-ihi nail 1© a© ytojait: ve, 4HQ 10 sao 10 
aasitjt x Crtc je Oja, jna 10 aasitji x P84a£Dr«i je i+ajtit fytc Oja fja 
otJhua rni© XJ3, ot fytc aus+H ©ja f>ia sjhi nun x pes je x una pot x 
tiers' seo. 

7. >l'ia H8ti oe3 io les xji fUAh 3oto«iA, f© yj6 x cap onjhajt ue x 
8t^+6 sje x l tapj,is, fja frta je xae a+s^HDrhe, fa UU6 JMott y+x «JDJLtoi8. 
«J«ia +1 0£3 1© 18* xji fa t-im f+6 001; j ha fa iso 8 nas xstje, .jna toi run 
ti, H 3J301+ je et ©ja, et tat+^rn, 4h& ptaara, jna st na», et y*66, jhb et 
c+iatj»i ; jna fa pesna +1 run x jna je 8 not x£t-ie. «J*ie fa pesna j»i ft6 
fja-ii£i, j na f+6 atjsi-ii£i, jna f+6 Daia6, jna ortaja jh m stort jaei Tie 
u+H6; J»ia fa i^o x not, fy+c fja -ih x ahq XEue f+6 tJHi ooi, (jna fa ooia 
n x ij.ii je i+a-itis) jhq fa aea ftasjtp 1© x rtL, jna fa nt£a 3*i+u rmo ft6 
©ja, pot x aus+H6 je i+ajtit 1© tjsi ru»i f+6 atJxt-JH so un J6 x£t Dsa 8 
aj na jg OttsiyrhG taD£»i 1© irsjs x una: pot xrs urt ot x it© aaiae-it6 *ie 
Ot*si, f© aauna 1© x Crtc jg ©ja, ooia a* xo6 f© a+a hji aauH 10 x 
Crtc; j Ha xo6 f© ata aaun 1© x Crtc urt pelph; ye, ot xo6 f© urt it© aa- 

l36Jt6 +H OtJtSI, 1^0 n*JH XJ3, OUait, X HE3 vJG ©US1, Ot ©t+S1Yrh6, J6 XE 

Urt ooia, aaoo6 jg XEt aaiap ih ©t*si, f© Dsa oro: jna xEtPot, ji xts us, 
OotohJ, itsa, xji x 006 jg x Ot+siYr»i6, j»ia x Ptaan jg x una oai a 
PEGrta. 

8. Jna +i oed io ies xji vuAh fa fja iota 81 ft6 sol 10 ©ja, ta «ee ot Ml. XXI.] 8S0 ^G JIOJ. 265 

x uihg futc u*J6 scl J6 x una Qjsoi£Di-«t: ye, jhq tn pah, 01 * una, sol 

JH V HQtL J H9 vJH * S8L, 6 C06H IJH8, JH6 K l«JHa J6 LtOJtlt. «J'iG f9 SJ8, 

Dotit Oja djl HvJi we Ait xji ua, to Et easma aaoo6 ua ieq hjh rs x 
H£3 je Qusi, ojl a itjan ae'i jna aasit*j+a, rnm ua atrH n nwn rs a* et 

OH 1tJHSQtJDrH6. -JHa fLUH OotOHA TJG SJ8 X36 Urt86, T3 U4H1 POtL J3rH X 

idii, uee+« x tJhi «ie t+6 oetojHi +h x et, xji 01 3<n S3 x tAi+n mc fa tjg 
toi n«jH x tjm, j na cmtM utx e tea e*jts, se+n, aatoia, foso^GJt uti 3EH- 
ien *t» aj.1t run * una, ui x,n on pou +h x stuhl *jg x lota, jna jvut 
thi© e oreaHrm xji xe uti semen xet ws, jna XEt taiwh, xji x lota ©*ja 

3E BIAS- XJD. 

9. >lna n oea 10 nes xji nun Ootou Tja "ltooiEoa X36 urta6, astoia x 
1311 oea trhtw isojxjt utx xet et;>rt6 orta,ja jaei xet utne, tJHGW XEt oet- 
ojhis +h ioo«i, ot J6 8 oreanrHi, xji xe usa hji prtsEQ x lota xet ©ja, ot, 
tH nut urta6, tp xe D9a itjnsotjs x onjHGDJhis je 0«ja, ot poi +mo tvjhs- 
otJDrn, jhg a JOE3a no ieo run x*i3 x neo *ie Qusi, x lota d^g tjna xjd 
aen J6 xe fja tjm xet ©etDJHis. he xts UJ6 x oreaHrhi tutc xe sea: jhg 
xe oe*i xet 08t3JHi» ji x pai je OotoH*, se+n, lid Qre3»tm ytx et Oja, 
xji U9 dji a aa&itv4ta, 9e»i J€ et atjxt^n ih x una Hotxurta, +p ua djl poi 
+hio itJHsotJDrs: ve, fa oe oesi rs ji x pai jc et r»ia3t€, aen 46 ua tjc 
oesi et oet3J»tis ji xa pai, 10 a it«jan rnajt psi, +p ua djl poi tmo it«Jh»- 
otJDni. DotdJ. sja rm© xjs, Qafoia, ua et e t-jDHm je x saa ue ^eora: 
ve, ua et 8 tjwii je x saa a<$ ^ocjp, t©6 ooi uj6 tjhi aj. t+6 atjxtjn thio 
Ddhnasj6: ve, jna ne aatoia, wi rs taajsa^t 10 oan x orajnasjms je 
Oja, ot et oetojms dji a t^ni a* et atjxt<j«i, jna ua a oe»i wo nt+6H, ot 
a soia, ot a stem ve, ui rs ita€rte et itajtit, J6 8 t,mr»ii je ^oejp: ve, 
wi rs tasjsajt x urta6 »je ^eora, aapot f+6 qal: pot aafoia, ta so xji a 
I8ti je xt-janrhi je x 001 *jg ^ocjp uj6 ita6rtea, ahq uq «iji aaoea. *i»ie 
ta sja, den J6 x+s tJShrni ue oet^Hi je 3* srH tjl a+H ntacrtea, so djl 8 
tJDHr»ii je x saa je u srn a itaertea aj> x uhq m Ojg, jhg a ieo»t rmo 
t+dsjip, tual x tasesajt je x saa «je ^ocjp dji -ut+o, aci J6 x tjsnrhi m t+€ 
oetsjhi. he aatoia, xts ©+cjl da sol sjto: Hje^itxaws, ot, sol tjl <sj+ +»i 
9A srs, aao©6 xji neti je t+6 saa tu+c djl a ieoh rmo Oja. Hs aatoia, 
*ts UJ6 x ljmquj«; je ^Eora. «J*ig he to hojl an tUsji x tjonrm jq x saa 

«J6 ^OCJP, fU+C DJl Ut+D J€ T+6 ©etSJHI, 8t X06 TO TJ6 a+SJHUG Pt^3 rS: VE, 

j»ta aen +1 djl a rs, +p ua a© hji suna pesi ts x pel je Ousi. 

10. Jha he ti oeD 10 ies xji tujh Doto»iA fja s^a xa6 urta6, ta ujhi 

POtL, JHG OLSO SJH1 POtL +H 01 X lEtIS J6 X IJH8 TUEt XEt Urt a+SJHDrH6, 

jna ©jxjta i«iojxjt 01 x iaii t© urt aa6Atrs 1© sEmEH XEt ita-jti+, i© suna 
joj«isi .Jsji+OAe, Jha xo6 t© Tja a+sjhua, to urt ooia JojitOAeAis. 

11. Jna n oes 1© nes xji tujh Jajinue so xji x iani je 9oto«iA urt 

50t h^03JtrS XJh X -JDJL+0A8A1S; AHQ T3 OlSO SO XJ1 T*6 131L Urt 881PSI 266 9S0 vJG 4104. [C41. XXI. 

orhsrth+n x srsi+s «je x 006 +h tu+c xe tjg rhajtiEOh; XEtPot, pat+n X41 

fd D<W hJ1 Q£h V IvJthl, fd 110 X06 *J6 f+6 1911 f© U18, 4h8 a31Et1J8 +h1© X 

12. h8 OotOhJ. LOT +1 UJ6 h-ll JOS138t,Jh1 X41 X lEDrhJ/lS D^Q f46 Jht DOt 

stuhl: xstpot fa loi 1© on jp x ian »je -J041+QA8, ot 10 ieo xjo «iha 
at+n x-i» ojo, j na tit «Jm+oj>8 i© ajL: ve, pot ta h+© X4i fa tna sirt n x 

l£Dr»iJ,1S 10 JMGJt 4QJh$1 XJ3, Jh8 006 >M3 10 On 1© S41I 4QJh£1 XJ3: 4H8 
X+S fa h+© X41 *Jm+0J>8 WQ a©, X41 f3 3A1 raiEh f+6 irtir$,J6: XEtPOt Do- 

toh* lot +1 UvJ6 josiaa+Jhi xji fa Dsa ieo f+6 8tD+6, f© fja Q4XJta xj:>- 
s,4ie6 iqo,4X4t, j na Etaa xJ38-Jie6, j na awaiq +hi© e oreanrhi 1© oai x ia»: 
Jha +i 0£3 1© 18S X41 fa i^o f+6 EtDt, j«ia oeta 8i +hi© x u+iajthjs, 1© on 

JP X OOtS J6 slD4l+OJ>8 +h X UtiadthrJS. 

13. >ha +1 0£3 1© ies X41 fa a+a 4©ota+n 10 f+6 836<j>t6 Jha deki PotL 
+hi© x u+ia4th-4s, j na fjaja x EtD+6 ,46 >Id41+qj>8. <Jha +1 oed 1© ies xji 
«Jd41+qj>8 pua u+x 8 saoi hroa^t .46 f+6 djh, Jha x ta»£Hajt urt aai+ejta n 

+h1© X f4h86 v46 OotOhJ., J ha Urt 1£0h 840 +h1© X 14 ha vJ6 6£t4fJ3W. *18 
hOtOhJ. aa+H 8 34 h f© LU6 41«!+hX4a 8J> X QdP ^^^6 4h8 X 6J+S *J6 X 1311, XEt- 

pot fa f4a let Joota+H 10 f+6 u+i u+x x 8t3+6 vie x hapm, 1© ,4814 ai+D jhg 

1© 4084tSJ>6 ©Ut+1+ OGJt V43. 

14. 4 ha +1 0£3 1© les X41 fosojejt je x «J34i+0A8<ns vji me hji Jhut 
+hi© 8 orcanrhi 10 snoti x 006 je Ptaars, ^41 se on 3£hi£h 8 Pta ere- 
^thDJhi, fa 0068 1© a "To 1© 84L; 4 ha ^et L.J6 an p+© f© aah«ia ^ ore- 
ahrhi je ptaan. 

15. 4h8 +1 0£3 1© 18S ©ISO, *41 f3 0068 X 1J.1l J6 l+8Jt1+ 1© 3 f,4+»1ja 
MJh J6Jt+ 18t fU+C UJ6 +h 01 X 14 h8, fU+C UJ6 irSJSI 8A X HaPAIS; 4h8 Xr* 
OotOhA 1l4h1-48 X S14h8rta *J6 l+84t1+ 43rH X "13PA1S. slh8 X£ 83Q4h 1© f46 

ias 404h +h n 14 ha; 4ha xr& xe a+a 3£hiEh ias +h x una, rhi+u h3ti+ s Jha 

vJ6 X hJ>h13hL V3t J6 X t£h J6 X ^,16. 4h8 f3l£Drh 4h8 X f* lt3S1S 8+8 
OlSO OEhlEh OtaJt +h X CrtC; YE, 36h POt X S1E& ,46 POt V3t6 8+8 XE f46 3rC 
13S J h8 t3«!v4+S+M +h X CrtC. 

16. Jh8 +1 0E3 10 18S XJ1 XEt lift 3Jh+ f© 8J.a, Prt3l+ 83136+H KJ1 XEt 

soi6 urt taaaDa a* x lota ^aers Oust; xrs xe ujhi 81 je x urtia ta«;j+s- 

+M. 4h8 X£t Urt Sr3 fO 8J.8 U+X P36Jt6, fU+C 41 8T3 S36h6 J6 X V3t UJ6 
6,4t+ Pt30UJh1 +h * I4ha; an hJ1 80 3rc U+X P36Jt6, 83006 J6 X J0SJUH1 
OUJl+1+6 vl6 X 3Jh+ 1I4H1S 4h8 tOIS fU+C ©«J8 f48 1t31£t8 1© t3D©6 X 006 
vJG 8+63646, 1© fU+C 3Jh Urt &ra<!J01 8A X h£1V©t J6 X 0U3J1. Gn XEt urt 
0Jh+ f© aj=a u+x oia £«;; 4ha *36 f© a,».a +h « PEL J6 Oust 8t f41+ +h f+3, 46 
U3 3r»1 h386 SH06. he U3 U+l t3irth +h 8t tJOrta 1© 4D41+O.I.8, 4h8 X06 
f© f48 PU8 U+X f+3 +h1© X U+L8Jth4S; POt 83f0l8 f3 f48 1£0h X06 fO UJh1 

an f+3, 4 ha ujhi n +h x t4ha m Hap* 4Drn x LEDrhJ.is, 4ha a+a sirt n x 
UarhAis 1© 4»i04t 4ojhsi x ian m hap*, +hsoorc X41 x o+m ue x lEDrhm CJTi. XXL] 8S0 v46 JIOJ. 267 

ajvt e TtJouoEDrH Ltoei ol t+6 una, jorn 01 ft6 nam, ¥41 xe d«io ©jxjt 

XJ9SJ166 ISQJXJt JQJ»i, 10 ©0 10 am J6JHS1 x Wais. 

17. JhG tl QE3 10 IBS ¥41 fUJ»i X 1tJ0UI3£Dr»i f J8 ©OH POtL J3rH XJD, X£ 

urt josaaw jptEa; ye, xe pata 10 atsiia6 x otn, jna xe oiso pata io ©o 

10 8J1I J©J»iS1 ¥ hdPAIS, US1 XE DSa 106 X£t U66. «J»ia +1 0£D 10 18S ¥41 

xe u<ia hji, ot x Dot ieti je ¥43 usa wi, oa£ x onjhaDJHis je x ©+n. 

18. -Jna h8 ti ©ED io nes x>ii x o+h u^e tOL aao©6 vie XEt atsoaaawns; 

XEtPOt f3 ©£6 «bjltQJ>8 X OrDJ'iB J6 XJ1 lEtl J6 f+6 BtDt TU+C UJ6 OaaatJV) 

r»iio t+6 or3J«ta6, j»ia ©njnaja m ¥41 f3 D<ia ©o potL Jha oroui xj:> 10 
8tD6. He aatoia, xts UJ6 x a36J>t je «b.moj,8; pot fa sdm 8 ejtt sru 

04 H 10 80 961, XEtPOt f9 L£8 X lUIH th f+6 f8t1 10 aaLfOH X OtH U6 X l£Dr»i- 

A1S. -Jna H8 fa fja oji x on-iw je *06 istis je x lEDruis- fo urt +4 
PEert J6 x otn; 4Ha fa $01 10 ©eh PEert je *06 f© urt hji oaaa^hi; *£t- 
pot fa UJH1 Poturta 10 x iies tu+c uj6 001a Oniae, pot x+xjt fja 01 x U- 
DrHAis pua; pot xe atsorejta x 8t3t ©rath, jna $no6tn xji xe urt on+n 
10 aa»itj+ xjd, XEtPOt xe pua 10 Oniae 10 x lies je 8tD6. Jna xe f^a 
JU+Hua 8 3jh 10 a 8 otn una 8 taajt oejt xjs, aath p+osi tn x£t DAH86 
utx e aairto+ha tJ60W©Dr»i X4i xe usa hji a srasjoua 10 ©o jqjhsi * 
Hapm. 

19. Jna +1 ©E3 10 ies wi ^e fja ©jx^ta ^jdsji66 isojvjt hjh x iui je 

X D8H1 fU+C LJ6 OOia JhinrS, +h ItJIJtEDrH 10 3J11. h8 t1 UJ6 HJ1 J3JI+0- 
*8'6 +H1JHDr»i 10 ©+6 ^3 3J1L, JOOta+H 10 S ©r3JHGDJH1& vJ6 V OtH, an 83- 

foia, +1 UJ6 f+6 MAHorn 10 ©eh PEert utx ^ etD+6 «J6 * l£3r»ij.is, kji fa dai 
ii£S f+3&jLP «ii XEt fja Jha aaLtoH ^ ©+n, j»ia ieo nrsJDrn je ^ otnaro. 
■Jna aafoia, n ©ed 10 nes xji fa 006a f+6 etst 10 nc ^£t uhis tn ^ eju 
fL+c u-i6 nat x asm -Jmnrs. «Jna n ©£3 10 iss xji fy^h n uj6 ui, fa sjhi 
e saotJi J3ar»t +hi© y os'ii J*iinr», aa6it+M xji x laa^t jg xo6 to urt 
run v 08H1, f©6 H£3 uj6 lafjhiA, xji fa o^a ora aeh 1© x p<n «je y D8hi, 
pot fa aa6*ta 10 snao utx m. 

20. Jna ti ©£3 10 ie& xji fuj«i laf-ihiJ. tasaea x 3jsj<;, fa artsi hji go 
G8«i 10 x p<n ue x 38H1. Jna +1 oe» 10 ne» kji JmtQAe sjhi jgjh x sj- 
orna iad, aaeit+H ftD 1© an as*. J^a ti ©£3 1© nes ^ji laf jhh u«ia hji; 
jna fa sj«ii j©j*i x Lrta 1J.0. Jna +1 o£3 10 nes xji fu^H J3juoj>8 psna 
vji fa o^a hji ©ji laf JH1J. 10 ©r3 aen jp ptJ3 ^ 38H1, ta ujhi n +hio x 

D8H1, H3tl+ 10 l3f JH1J»'6 OJDT; J H3 fa SJHI JOJH X POtL uo ft6 djsjs rmo 

lafjvu; aa6J.ttM yji fa u^a on aen, jna xji fa u^a attH ft6 ©Eta6 u« m. 

21. «Jna +i 0E3 10 ibs xji fUJH laf jhu f«ia ora aen u+x tt6 ©etae 10 
Jdjuoj»8, xji «Jm+Q<j»8 aa6<).ta fi3 10 or» aen utx ft6 etDt tH * hj.1 u.3, JHa 
srteha *06 oj»i +>i xst 0J3ns oejt foa x o+m fja ©ten m oraj'ia, jna xji fa 
u^e aauejt xjd n +hio lafj4ij>'6 fjha6, +p fa usa oeo ftD (JDJitoie) 8 sj- 
or»ia taajt oejt x f 01 8t»t. 268 aso «16 *ld<l. [&n. XXI. 

22. <J4Q +1 OE3 10 18S XJ1 I9TJH1J, 063 68H U+X T+6 3JH, 4HG Srt8HGJG X 

94H jg -J3Ji+oj>e, so xji agpot xe juoq 4i x goh jg v ge xe urt S^tSHG/JG 

8J> X 8t3+6 JG 19TJH1J.. «J'iG M 0E3 10 1ES X41 TU4H X£ SO X41 XE urt srt- 
8HGJG, XE TUG U+X >l34L+QJ,8 X41 T9 USG SrPJt X<43 1© POl +H U+X XEt atJXtdH, 
X41 X8 3J/1 HJ1 3 G9S1tJ+G. 48 X+S UJ6 X G,4t+ L+M TU+C -J341+OA8 G96AtG. 

23. «JHG +1 0£3 10 18S X41 T9 G9l+G,JtG T+6 3JH, 0JH1t4t+ 10 X Or34H66 J6 
V O+M. 48 X+S UJ6 X L+H X41 «J34l+OJ>8 G96J>tG, X41 T9 3J>1 4QJ311+D T+6 G9- 
6AH6 +H G9LtOH+M X Q+M. 48 +1 UJ6 X OrSir3 43rM X l£3rHJ>1S, +P XEt CdP 
l9G,4t UJ6 O+IG, 1© 41J+H1 X S40rHG l9G4t 1© 8 XEt C9P l9G4t. 

24. «J'iG tl 0E3 1© 18S XJ1 <J34l+0<t8 006G X41 UrH JG T+6 SrtGrHIS D9G vJG- 
3+H+SUt 1J+6H 8J, G90t96 1© 19TJH1J,, XW1 T9 GAG. 48 TUJH 19TJVU UJ6 GJG, 
X l£3rH<»>1S 41J+H1,JG «J34l+QA8 1© 3 XEt l9G4t 4HG XEt C9P Or34H6Jt. «JHG M 
QE3 1© 18$ XJ1 «J34l+OJ>8 3StC1 U+X T+6 EtD+6 (POt T9 T4G QEHG T+6 G96AT6) 10 
X UJHG vJ6 49PA, 1© X S+1+ JG 49U, TU+C UJ6 X C9P S+1+. «JHG V 0+H QE3 81 
10 391 T+3 U+X T+6 QETG6, POt T9 SI*106G X*11 J34l+QJ>8 TJG PSIP+IG T+6 Or34HG6, 
JH6 XJ1 >l34l+QJ>8 TJG 04X4tG 19Q4X4t SO Qt£1 4H Et3+ 10 00 4QJHS1 X 49P.11* 
10 3411. 8n 89TOIG, 4 6 X O+M 0E3 81 10 391 T+3, «J34l+OJ>8 006G XJ1 T+6 

srterhis dig oo poil i© 391 x o+h. «Jhg xe ujhi jhg asa xj3s^i66 agpot 

X O+M, 46 +P 10 TJCJtJHS T+3, 39006 JG T+6 OtEIHJS. «JhG +1 0E3 10 18S W1 
X 0+H 1^1 POtL T*6 T4»tG 10 TE6 X43, 46 IU6 X OrSir3 D+X X l£3fHA1S, J6 8 
1004 JG 19S, TU+C Orsm XE TJG 1£0H PTJ3 X 49PA1S. <JHG +1 0E3 10 
18S XJ1 TUJH T9 T4G t£6G V PrtS1 Pt^lS X OtSHG, 89T0LG T9 S148G 
X O+M 10 X TEtl; 4HG T9 P-ll 10 X rtL. 48 X SrtGrHIS J6 X 0+H PUG; 
JHG X SfterhlS JG «434l+OJ>8 t£6G 8 OtJ-, SE+H, 89T01G X Srt6r»i1S JG X 0+H 
T4G S148G T+3 10 X T8T1, JhG T9 T46 PJt JHG X£ T4G PUG; 89T01G, Of3 
JhG S9. 

25. JhG +1 0E3 10 1ES X41 si34t+OJ>8 Or34HG-IG V41 T+6 8T3+6 D9G 38tC POtL, 
dhG S9 TUJ1 T4G T41HG 10 X 0+H; 4HG TUJH X£ T«JG On 1© X S1.41, 4»iG P8hB 
X O+M U+M +1 T+6 QOt, vl34l+OJ.8 1t91JhG4G 10 8 tOL, JHG SJG TOSOJ&JT LrGG 
X O+M, 141 T+3 00 POtL, 4»iG irtS+O T+6 SrtGrHIS X41 X£ 3£ 8 SIEH. 

26. -JhG +1 0E3 10 18S X41 TLU4 01 XE TO ITGG X O+M, TLWi X£ TrtG X96 
UrtG6, 0E3 POtL 4HG irtS+OG £P14t X SrtGrHIS JG X O+M. 48 TLUH X SrtGfHl* 
«J6 X 0+H SO JH 8t3+ irtS+O+H 8P1Jt X43, XE tirt PU14G 40JH 4HG PUG +»|10 V 
Ll+lG4tHJS, 4HG 0£3 OGJt +4 X 14 HG JG 6£t4T43l4 JHG <5«J+»iG X 1911 JG JDCi; 
JhG X Et3+ TU+C irtS+OG 8P1JT XJ3, t9irthG, T46+H irtS+OG 8P1JT X*J3 +4 6EN; 
JHG XrS ^341+0*8, 8A T+6 PtOG, OEHG X T8t1S JG X 1911. 

27. JhG +1 0£3 10 1ES JH X 3JtO, T9 JHUtG X S+1+ 49PJ, U+X T+6 8T3+6, 4HG 
190 irSJDrH JG X S+1+. JhG «i8 +1 0£3 1© 1ES X41 X OtI9H, TLUh D9 TJG Tftfl 
X41 X 0+H UJ6 SIEH, POt *J34l+OJ.8 T4G SJV1 4»t J38rS+ 10 X 0U9H, +'lfOt3+»l 
Trt X41 X O+M T4G 8+»i SIEH 8A T+6 SrtGrHIS; X41 T9 TJG irtS+OG XJ3 U+X TK 
Et3+, an +1 UJ6 +H GEH, 4HG XE T4G 3EG XEt ^SOEI, XEtPOt TUJH X 0U9H TJfl CJ1. XXL] a%) vie J19J. 269 

tasaca x+s djsjs, Da sjhi rm© «Jm+Qj,8, a36J>t+n f+D sji fa uqa si£t * nan 
je x am; jna Da oiso a36<tta f+D xji fa D^a on +h rm© frt; j»ia Da oiso 
Qaejita f+i) wi fa D<ia at+n u+ihjsj6 y+x f+3, 10 usi+pa ornsrwH x bjl jg 

X Q+H. 

28. «J>ia +1 qed 1© ies wi >bji+QA8 i^o s sed srterni wi si+© * ©+n, 
j na ol xs f© urt y+x f+:>, j»«a turn +h r-hi© x ouan, rvi© x hies fy£t Da s-ji; 
«jna xe ©1 usi+pj,a m© frt xji x otM UJ6 sieh oj> ro oh srterms; jna xe 
8Ja ©Lso, Ve we pua; ar6 hji x+s usi+pj, jqjhsi xjd? -Jna xrs xe $ji- 
tsp*a x ©nan ©rHsrtH+n x ajL jg x q+m. 

29. «J4a m ©£3 1© ies xji Jdjl+oj>8 sgi x PEGrt ue x amh, jna iqo m 
rmo f+D 1© dap; j»ia xr& a* ro Ptoa, jna a* x js+sirhs jg to orntu srt- 
erms, fa raiEna s o+narD; ye, fa UvJ6 jonjusa g+h Ltosi ©1 x una, -urn 
©1 x nan ue x Iedi-hais, f© yrt ©mo6a jg * Iedi-hais- jna x Ijdy+o-jwis, 
j Ha x tDDjju/is, j na ©1 * atsjHut6 vje x Hspj/is, ptJD x ieh jg hapj. asn i© 
x itJ€JHi ij>d. He X36 a+$j»iiJt6 fJG+n x sed +H$TtrGDr»i jhq k sed +>iPrtD£- 
Dr«i je s hspj/is, ve, fJG+n a+H +hsitroi,ja +h x sed »ijw<; jg x lota, H^ejt- 

X3US, +1 +6 S1t£h<5 1© tai£1, HJ1 Ufl 8P1Jt XEt at&JHDr»i6 X£ 3JGED DOt 

fetana jha tyuwuvi, jna Dot uj>ia, y+oja, JHa patoDrs xjh v l£3r»ij»is; 
at+no+M i»i uvx x itja+DrH6 vje « UDrhm; ©tetn jue n© +Haou , is 3 *iha ol 
3J«iJt jg iJS+G+r&HJS; ye, jyunt prt©Ji+M ^ lota x£t ©ja. 

30. «Jna H8 +1 o£3 1© ies ¥41 J6 s©h J6 -JdsI 1+0^,8 fja raisna ^ o+nar3, fa 
aaGJH 1© thsm ¥ fetis- jg y l£3r»iJ,is jqj'isi k nail jg Hap*; ye, fa a+a 
JU+hi 3J»f 1© siao rhi© « lEDrnAis Ptja ^£t ist6, j©jhsi x hapj>is; j ha xr& 
ta a+a +Hsij>t *£t fEtis jq-ihsi ■« hapj>is-, fisoarc, ^ji +'i x uut j^a »jg x 

HAHia«iL Y3t JG * t£»i JG K ^^^6, f3 fJG+M JOJD11+D1 f+6 aaGJ^S KrS P8t; Y£, 
TJGtM a+H D£a O+M OGJt * lEDI-HJ/lS, f3 S01 OlSO 1© t£H OGJt 01 ^ WHa; Y£, 

j ha oi x nan f© urt tn ^ una, x Hspais- J6 ujl J6 x U3r»iJ>i8-, ^Etpot, fa 
f«ja j©j*)ii+di f+6 aaG* 1 !, pot f3 fja fEta^a n tetis jg x lEDr'idis, jna 
aunaja x£t Dj.ha6, jna sirta xjo n 1© jn©-it, insoDrc xji f3 fja ©j^Jta 
iqa^xjt 8 h+ffl^trs fosi, 1© go 1© aju jgjhsi x H3pj»is. Pot f3 lj6 a3- 
irtD+na, 33006 jg % QtEiH^s jg « hnajt jg ft6 i3ii, 1© oc^tist x l i3pj>is, 
jna 1© at+M xjd +H1© ajhaj*?; jna xrs- fa a+a ju+'ii cap ojii+»i6 jg x Cotra- 

J.1S, X£ aa+H X 308-1 JGUE'i^a UtX X SltJML JG X haPJ/lS, J'ia X£t 1l£SJ6 jg 
t360t1, J H8 X U3GJ&1 18t1S JG X£t St1+6; XEtPOt f3 JU+HUa XJ3 1© 3 C3P 
0J11+H6 OCJt f+6 8tD+6. 

31. -Jna +1 ©£D 1© ies yji xe iso ^Et GJ3i, j»ia 3©ea potL iorta6 x una 

JG 6£tJfJ0U +>t X U+taJtHJS. M8 +1 G£D 1© 18S XJI fLIJ.1 «JDJt+0J>8 fJ3 Xr& 

a+H rai£H+n ist aj. Ptoa jna aasai, 9oto«iJ>, j'i x nut fjna, f>ia a+H it3i£t+M 
x DJ.H36 jg x ian 1© a felpu r i ii© x lota *£t ©ja; ye, f3 fja a+'i si^hlh+m 

X 8tD+6 JG X WJ/IS, JH8 3tJ01+H SDOL P0t1S, Ot 1LESJ6 JG t360tl; LtO+H H 

ajHGS jg rtL ts'ia iam, 1© -ihoio6 f+6 £t3+6, jna oiso 3+lq+m uoie jg S104 270 aSO sJG JIDJ. [c>n. XXI. 

10 JHSrtOl XJ3 J881, tBHfl J 881 "SEt S+1+6, JNa V 80t8-!t6 JG XEt Ulha6; ye, 
01 t8HQ J 881 X UHQ; JH8 t«l XEt U90JS1 P0t1+P+GEDrH6, f9 8+8 1l£S V Q1£1Jt 

hnaAt jg oj»i; .jna xrs f9 a+a pou+pa Jha sitJHLH x una fy+c yj6 irsjsi 
a* x hgpj/is. JHa srs f9 Uvj6 it9i£t+n 10 snoti vet i+ajti+, xst wh86, XEt 

IUG6, JH8 XEt C+iat-Jh, JH8 XEt 19S, Jh8 XJ1 XE 3J>1 1+6 m© V lota XEt ©J8, 
J H8 V41 XE 3A1 D£H1£»i XJ1 fy+C yj6 0018 8J> XEt ,^93+6 V 006 JG Qt+S1YrN6. 
JH8 OotOHA UJ6 8 S1tJM JH8 8 3A1+ 3JH; f9 UJ6 8 3JH JG 8 irtPJOl rhBJt- 
S1«IHa+M; YE, 8 3JH XJ1 8+8 HJ1 89U1 +H 8ir8DJ8; 8 OJH f©6 SOI 8+8 SJ+ +H X 

i+a^ti+ jna x Ptaara jg ?+6 ©rhit+, ahq f+6 atJxtJH PtJD ajnajs jna si£6Jt+; 

Y£, 8 DJ«f f©6 f8t1 8+8 SUJl U+X LJM0SQ+6+H 1© f+6 0,48, POt X 3JH+ 1t+G+W<5,J6 
■JH8 8US+H6 fU+C f9 89S108 MJH T+6 1911; 8 3J»i TO 8+8 l£8rt JOS98+MI+ POt 
V yjlPEt J H8 SEP1+ J6 f+6 1911; YE, J ha f9 yj6 8 3JH f© yj6 PrtD +H X PEL J6 
(DUSI, <JH8 f9 fJ8 SUOtH y+X JH OL 1© 89PJH8 f+6 1911, f+6 U1S, JH8 f+6 Or4- 

w, J»ia f+6 t9t+<;rH, 9gh 10 x us je f+6 aira. 

32. >18 "X h9PJ>1S DM- 101 1© agPJha X,J3S,J166 JQ,J»iS1 XEt JH93+6, 9GH 1© X 

DJa+H jg aira, +p +1 yrt HdSJSJtt; ye, jna xe urt oiso 101 wejt 1© o+e jh 

rPJ»iS; YE, JH8 HJGJt 1© t£6 X S0t8, JGSJ11 +1 Drt JQJHS1 JH JH9D+ J0SJ11 +1 

yrt 1© it96rt6 xst ue6; JHa x+s yj6 XEt pel, xji aj. so ao+n, ©ja y<ia 
itjsut XAS ih x una; ot +»i r^^t yrta6, +p *e yrt pelpsi +h 091+m s orDjna- 
ojhis je O^ia, kji f9 y^a itjsut ^jo +h k una; ye, yot»i v<j3 1© pl9, ot 10 
it9i£t pot yot, Joota+H 1© *Et aEHSJt; j na oiso vji 0ja y^a seo +1 ho'i 

rH1© MAO, fy+VJt ME DSa SO 10 agpJHa "«JDSJie6 JOJHSI X£t JH93+6; J>i8 aj, so 

ao+n, x lota ysa 89i+ejt *jd, jna ms yj6 \ pel jg 9oto>iJ»; j'ia f+6 ten ata 

OlOtt +«l +1; HvJI +H X D48+H JG 8tr8, 8H +h 80+M QS8, +H 1t96rtG+M f+6 1911; 
YE, +H 091+M K OrDJHaDJHIS vJG ©*J8; YE, JH8 t96+S1+H +H+0y+1+. Ye, 6^t+l+, 

ejt+i+, I se rhi© y©, tp 01 oah fja a+H, j'ia yrt, j«ia jGJt y^a a, uo r»ii© 

OotO'iA, 89fOia, * 6Jt+ 18t6 JG f dl y^8 fJG 8+H DEOH POt JGJt; YE, V 8J61 
y^a HJGJt fslG 18t OGJt X f8t1S J6 X C+LatJH JG WH. 99f0ia, f9 yj6 8 3JN 

uo r»ti© «brH, x sn jg 3osj>8, ye, j^a 9GH x rxjt srh6 jg Oos^e; ye, jna 
oiso «Ji3J Jha f+6 srH6, pot xe yrt 01 3jh jg Oj8. Hs agtoia, fgiEarn jna 
t+6 atjxtjh yrt ho us srtG+sjai rm© x 1911 xjh yj6 Ooton*: pot xe a+a 
it9c x yrta jg ®ja, jna xe a+a 8JHA6 rmo t9iJHirns 01 oah tosoJGJt ysa 
T8tO»i rhio XEt yrta6. 

33. J'ia xrs xe yjm potL, jna x 1911 a+a troai XJ3SJL66 a9006 jg XEt 
yrta6, +>iso3rc xji xe yrt m+ PEcrta jg x lota, j«ia xrs xe yrt Pt9 ptjD 

y016 JH8 OrhUhDrh6 AOm XJDSJLG6; YE, 9GH POt X S1ES JG POt Y9t6: an J6 
d) fJG SJ8, +H X LJUt Jha JG X »iJ>H19»tL Y9t, YE, H J1U+XS1J H8+M XEt 19S 

jDrnsi XJDSJIG6, xe yrt orauta t9troirniL+ 10 ornuha y+x XEt atJxtJ 1 !, x 
l£Dr»ais; ye, J»ia +h pah, X£t yot6 HJGJt a+a S9S pot x sies jg 3jh+ Y9t6 
iitx x lEarhAis, NJiy+xsuha+M XEt arc tgiroirns. he xe yrt sjt+ 1© ieo n 

8t36 JQJ»iS1 X l£3r»iA1S, 89006 XE 8+8 >|J1 89U1 +H X DJ8+M JG atra; YE, JH8 c«n. XXL] as© *jg jidj. 271 

*ts y*j6 *iji 01; ve yrt sjtt 10 a v D9«i6 jg sjhs+m so !>jh+ je vet atjvtjn 
ei je v» yrtia wo jh girt'iri yrtta r»nt9ieta 10 oai vet Ojg; hjejtvaws 

V6 OSG HJ1 SrPJt 10 l£ 88H VCt UG6, VJI VCt 11*66 J»i8 Vet C+iatJH 098 8 

wsjotga a* v aetartrs otojiit je vo6 f© yrt yr»ts vet atjvtjn, ve, j»ia 
fja atsjhua PtJ3 vet Crtc, jna fja wpi vjs, j»ia fja goh 1© aasitjt vjd 

HA <UWM V l£3^HA1S; Y£, VC 098 HJ1 8£t *«11 V£t atJVtJH DS8 t9<5J+S 06Jt X 

aira *ie v hgpj/is, so uh ^6 vet urt jh* f© D^a 091 v onj»ia3j»iis je 0«ja, 
pot * itjots je v lota y*J6, tp ve D^a 091 f+6 onjnaDJHis, ve Dsa itjsijt 

+H V UIH8. 

34. ^48 H8 +1 0£3 1© 18S, +»i X 9U6JHL 3rhL J6 * HAH19HL V9t, JH X 1JHL 
8£ JG V 3rhL, X 8t3+6 »J6 V l£DrH<J,1S lirt S9H JltOC+M 10rta6 X UH8 JG 
J3rHJ»T8. "J«ia 89T018, V S+1+ fJ8 8+H t9-a+l1, JH8 OotOHJ. fJ8 S1£DrH8 J»i 

8tD+ a* v aota<4t6 jg v sm, jhs ve fja oesi n am tena jaei, 1© D9ia 

VJ3 PtJ3 V Jt06 JH8 V S10H6 vJ6 V UarHAIS; POt 89T0ta, VC P01 y+V S10»i6, 
JH8 y+V Jt06. a9T0ia, * SJ8 VJ1 V S+1t vJ6 J3rhJ>f8 fJ8 8t»i t9-a+l1. J> SE 

rvi© v©, Ye, vji +1 yj6 >h nen t9-a+n, j'ia a9006 v learnm fja a9sitj+a 
ft urns 89006 je v woym je v i9ii, se sno6a kji ti usa jojh agora jh 
96+ nte pot *J3. 8n a9fota, f8 otei yj6 vet a+sju+HiDjhi: pot aafoia, 
v H9PJ.1S fja aro n 8 1+<5 je rtL tena jaei VJ3, fu+c y^6 so u vji v leDrn^is 

0°ia HJ1 08S1 V£t S10H6 JH8 Vet Jt06 J1 VJ3, VJ1 Ve DAI ICO JPJ01, *i9VJt 

o^a ve on hjh vjo, see +1 yj6 a* vet lies ^e JHitrns. he ji v+s iad v 
C9P ojii+ , i6 je v leor»ij»is urt jsiuh+di Jos9a+m+, 89006 je v y+6an «i6 v 
49PA1S +h itanet+H vet ntesj6 ue s90+©t+i+. He v taajte je v lesrhJ/is fja 
snoea, 89006 ^e v oteihjs ^e vet »inajt6; ye, ve snoea vji ve D<ia a 
it+etu<;a 1© on ru«i vjs J6 ve fja mjn© arn; ve, jna ve fja oiso it9- 
neta vjds^166 y+v D9ia6 jna y+v atjsi-iieis; j»«a ve fja oisontaneta vj3- 
SJ166 y+v ©etJJhis je sotH6; ve, ejt+ l+o oetojnis 1© orejt vet Heojanjs. 
Jna 89+h vrs itgneta, ve snoea vji ve D<ia 96+w oejtnst jna sra<UQi vet 
atjvtjh 1© v voo je a^hajs, ot ste jna wsjot9 vj:> JootatH 1© vet nusrt. 
8n agfota, 1© vet rutDosi jsi«jh+ddj»ii, ve yrt nt9ieta pot VJ3, ih 8 DJhJt 
fy+c HJGJt fja atn hoh jDrn v c+iat-JH vie law. he ve yrt it9ieta pot v 
learns, i© ajii, eput v ojHJt je v +HsitroDrH6 je Ootonj,. 

35. Jha +i oea 1© ies vji v leorHAis, ot v >bj i+oj.8i,is, yrt J0S9a+Mit 
jsivJh+Di ji vet 3J»iJt vie itJUteDrh pot yot. he tp otn «J3ji+oj,8 fja on 
88«i 81 vje v una m hgpj,, ji v fja je f+6 8t3+, utfjns f9 ysa fje 0068 v 
learnAis 1© fje jijoi v h9P*is ji v svit je >l3rhj,f£; pot 89foia, f9 ata 
oet hji pot v aira >je f+6 i9ii. 9ri 89fOia, J3Ji+o*8 a+a hji on asn 
t+DSJiP, 1© ajii. Jna aatoia, f+6 C9P ojntH6 artsi hji juo v hapj/is ji 
v sti+ je Jorh*f8, pot Ooton* fja oiuta v sjhjsdjhi je jpet6 J3rn v h9- 
p*is, tHSODrc vji v learhj/is yrt a+sju+hua +h vet iiesje je t9it9i, j»i8 
ve osa HvJi on run vjd; vetpot ve t9it9ua +hi© v y+iajtws, JHa iso vet 272 a%) vje jioj. [ai. xxl 

qjdi, Jha D8K1 iortQ6 * una „jg 'ios, snoetH x>n ioaK 4jqsi a.4si ties 

POt VM 1© OrD JQ,J4S1 X H3PA1S; POt SE 4t© 4*11 XJ1 DotOhd. fJQ POtWAa 

ot uq a+n pons jg sao+ottit pot je-itt sm +4 01 x una tena jaei; XEt- 
pot, xe DEtci poturta 1© x una jg hoe, y+x 8 prta aairt:>t4EDr4; ye, xet 
cap ©j-n+46 063 potyrta, j»ia no jh ol xji xe u^a aasitut x nan jg xji 
sm. an, aafoia, 10 XEt jsu4+d%141, x sm jg Hoe, fy+c fja f+xjti© atn 

8 U90 TIES, f^a 48, 8J, * 3346 JG Dot04J>, aaOr3 STtJM; YE, 364 10 JQS3a V 

stwhl jg x sm JDrHJ.f8. «Jna 48 aafoia, xts u«i£ y+can +4 Ootohj.: pot 
fa fvia sno6a xji xe ysa a ptma ji x sm •Jswfe; J4a J6 x sm jg 4os 
fja T+XJtiffl at»i x yaojsi neti jg x una, XEtPot xe ysa 38tc x+xjt a© a.m; 
jna xrs +1 yj6, JootatH 10 Tte aa6J.t6. 44a aafoia, 0oto4* fja .nj+hua 
Ian a© a cap ojh+n oejt x 3J4 jg xji sm; J4a ti yvJ6 x.n s£3 lau t© poi 
ytx x lEDrnm +4 x ejit, jh x asi jg x ttejt &j>ar4. 

36. «Jh8 hb aafoia n o£3 1© nes, xji fyj4 x U3r4J/ts fja pena xji Ian 
orajHaja x sm, xe yrt jojh a+s-njt4ua, pot xe pata lau Jossa+Htt; 
N-iejtxaws xst cap ojnitH6 fja syot4 y+x J4 ol, 1© jijq x sm; XEtPot, 
xe atoi n x£t 8t3+6. Hs aafoia, x l£3r4J/is osa hji oji w© XEt pons 
vje sao+otm, a* jh+ rxjt y£ seg aj> x ^Hitrns, aaooe ue x uh^js- «je x ajno 
fy+c fja a+«i uton n, *ina x ajiL je x ate fy+c tjb a+H aro tsna jaei, »£e 
m yrt aj> x ^4itrh». -Jsa xrs yrt x HaPcHS ntaiEta 1© aasitjt 01 sre J6 
Dsa JUD1 1© ou3 n 1© Jhut x poti aj. j»it rx^t y£, a* oesi+n oe^t &10H6 
j ha Jt06 ji x^3. Xrs xe yrt ntaiEta; ve, 8 a-iat vje x£t dosi sitvJH oah, 
y+x X£t sota6 jna x£t si+n6, 1© s-^i 084 01 f© Dsa ji,431 1© on tm© xst 
iie» >je saot©t+it a* x ni£» vje ^hitrhs-: jhb xrs yrt xe ntaiEta 1© aap^na 

XJ3»J166 slQJHSI X LEOrhAIS-. 

37. J«ia +1 0E9 1© i8» xji x 0^11+46 vje x LEDrHJ.18. atoi n x£t 8tD+6 aa- 
pot x ii£$ je j'ntrHs, jna aaojn 1© ornuHa ytx x hapj/is, 1© gji +41© x£t 
iles ue »ao+©t+it; an aafoia, xe yrt at+64 ajo PtJD iad 10 uo, +4S03rc xji 

X£ yrt SL£4, y*^ J4 tDJ4S SlOUt. >18 fy^4 XE P848 XJ1 XE 0^8 4J1 r81£4 18t 

oe^t x Wj/is a j. x nes-, xe aaoj4 1© a+o as4 x£t sjhos jg rtL, xji xe dai 
rai£4 8 ies 1© *£t 8t3+6, xji xe dai ?J6 j 4 aoyri C84S 1© pj>i; an aafoia 
+4 xa6 juDis xe yrt sy^n jp a* x &1046 J4a Jt06 fy+c yrt Lt04 • ji xjd: 
J4a +4*ua jg p+itu n x£t atcj6 a* nsitn ae4 x aJHOS ug rtL, xe yrt p+ia n 
+4 8 Djsvot, y+x XEt aja J4a y©40ja aja+6. Xrs x Hapj>is ?>ia ol let OGJt 
X£t ,4433+6; >i4a xrs x L£or4j>is a+a juai i© aasitvjt x 'iapj,is, r4i+i x«t cap 
ojti+46 yrt oi si£4; ve, J4a aot XJ4 8 L86r4a JG x l£3r4J/is yrt si£4; tyu 
j4 x rxjt fJ4a, xst yj6 4Ji 8 stMGi sou vJG x 'tapj.is fy+c yj6 si£4. XEt yrt 
jasi ptpit f© yrt y©4aja, f© fja at4 josno6a 1© x Jt06 jg x l£Dr4Ais Lt© 
x nes, an xe yrt Dataja aj. XEt Daia6, J4a XEt atJsi-iiEis, J4a XEt f ja- 
ii£is, +4soarc xji XEt y©4a6 yrt riJ4 x£t u©6, wt je fiitc yrt &m 
saeat. c*n. xxii.] ma *jg jioj. 273 

38. -Jho n OE3 10 ies, *«n nun x lEor'im so xji -s»£t C3P Q.mt'16 urt ol 

Sl£H S£ PUG +H10 X U+iaJfiJS. «Jha t1 0£3 10 1£S *<J1 XE tdirt'iO 10 X WHG 

jg hap*, 1© +MP0t3 *£t otn, «Jm+o<>,8, fo UJ6 e l i3P<ti aj. am, Qr'iSrVh+H 

V£t Qt£1 US. »J»ia tl 0£D 10 "l£S SJ1 f3 UJ6 JGS30+M «H1Qt+ U+X f+6 1311, 

aaoo6 f3 fje «tvji raiEha f+6 a3CJ>t ocjt v l i3p<j,is; to ua >iji srasjoua *,43 
io syoq jg aj'io,4«;;v£, f3 ujg jos3a+M toL, j'ia f3 a+a ortsQja, j>ia oiso 
DotOhA, Jha su£t+n u+* j»i ol sji f3 usa ai+no f+e atra; JhO S+S a3006 

DotOHA fJG QJ11 X QnJHOXJHIS JG QjO +H It31£t+H POt V S£P1+ JG f+6 1311. 
JhG +1 0£D 10 1£S, SJ1 J'l V r*Jt fJ'iG, V 131L JG 'l3PA 0+0 L>!MQ X lOtO SEt 
©JG, 83006 vJ6 f+6 3JCUS 18t +'i 03L+6,J1+M XJD PtJD S fJH06 vlG *£t ,lh30+6. 

•Jhg xrs JHa^a k hahishl vot jg s t£'i jg * ^rsje ocit x i3it jg ( i3pa: ve, 

JHG S£t UJ6 OrHI+HV+Ori 13S JDrM XJ3, JHG J0S3G+H 0t£1 ltJSUt+1+ +H S 

Crtc 83006 jg *£t f3a j»ig g+l+sj'is fu+c *£ Q£G r»ii© s urta jg Qjg, mc 
UJ6 G3oi£ia r»ii© *ad 8A f3L£3r»i, j Ma D+aur'i, j'ig 6)ot+»i»iir>i, jmo -Jorn jhg 
t+6 mwuh, jis. : ye, jmg 8A ol *06 f o f jg a+H otaEha aj, x f 01+ otajt *ie 

OJG, 83tM 8J11A6Q rh1© 131/J'iir'iS, J'lG S^'il POtL 10 lt3C J3rH X 1311, J1S. c<mj + xxii. 

1. J»iG H8 +1 0£3 1© 1£S S«11 Oo+O'iJ, G+a l iJ1 S1J1 3£Q+H lt,41Jt£Dr»i6 POt 
UOt, Ot 10 G3PJ4a f+6 1311 J0JHS1 S l£3r»iJ»1S; POt f3 GOea XJ1 f+6 £t3+6 D^G 
Qn-JHS +H V OrOJHS3Jh1 JG X ILW'il+JL V3t JG H t£4 JG V ^r^G, VJ1 ¥£ DSG 

or3Jhs +h a+o+M n f3is jg m tsha jaei 01 x s+i+6, Ltosi 01 x u'ia fu+c 
UJ6 irsjsi 8J. v "i3pj,is; jhg ru'i X ui jg Y36 t+^6 jg rtL, f3 ooea sji 

V£t DSa 8 1+38-Jt6; V£, UrtOS JG 1+D8Jt6 8+11 H 10 V U1 JG S 3JH, t8»iG 

J88i x s+i+6. «Jna f3 ooea xji ru'i vo6 urtos jg i+D8Jt6, vst o^a a 8 Pt£3 

JG 1+041S 8+L1 rivJ 1 ! V 1+D8,lt6 tS'iO J881; J'iO V£ Lift SltJM J'iO fJ>; JhO f3 
006G 18t6 10 8 3t^01/JG ^'J1 OGJtLSOl X06 UrtOS JG 1+0J1S, AhQ f3 006G 
11ES46 JG S30+0t+1+ 1© a 8+n rUH X06 18t6, XJ1 S S10 ( i6 J»i0 X Jt06 JG X 

UDrhAis osa hji f rti has. «J»ig ^£ urt it3i£ta, vji v£ osa oesi sio^e 

PtJ3 V Ul V£tJG, J001G+H 10 V£t lUSft J'lG X£t S11JML, J'iO Sl£ f+0 fO DSG 
J1J31 1© JltOC H3t V U0L6 JG V S+1+. XrS OotOHA 0+0 lt31£t S1tJH fOlG6 
JOJhSI X Or3+M JG X£t J»i3D+6, tSHO J881 AGAti S+1+ +•) 01 X UHQ. 

2. JhO +1 0£3 10 1£S VJ1 OOtOHJ, OOCO SJ1 f+6 8t0+6 DSO 00 P01L +H10 V 
8S1 y+lOJtHJS; V£, JHa V£ U4H1 POtL J'iO 010G OL V l£DrhJ»1S fO Urt t'l ¥ 3S1 
U+lGJtHJS +H10 V£t OH IJHG6, fU+C Urt S8L JG X UI'iO JG €£tJfJOU; -J'iO V 

una jg Wj. G+a tfi +•■ 8 sit£i oots PtJ3 v asi S3 10 v iwsi. «Jhg +1 oeD 

1© 18S VJ1 fLWH DOtO'iJ. fja at+GH Ot V l£DrHJ.1S 81 JG X 3S1 y+iajt»ijs, 
Tl)+C UJ6 'lOtL JG V UH06 JG X£t O'l irSJDf'iG, f3 OOCG V.J1 V +Hf J8+ir»i1S f© 

urt *h v una jg 6£tJfJ3W, j»ig +»i v L4»ia tena jaei, dso qo potl +H10 v 3Si 274 mo vJG jidj. [cji. xxn. 

u+iojtHJ8, 96'i 10 x 30tajt6 3* x 89 Dot, jho ir8J8 x una. Jho ?9 oiso 
ii£8i 8t3+6 jh x S8L, +'i x 30tajt6 jg x£t ir8JDrH6, jhq oo6a xj» 1© 9tJ0i 

P0t1+P+0£DrH6, XJ1 X£ 9*1 S90+0t XEt 8tD+6 JHO XEt 1911 PtJ3 X TJH06 JG XEt 
JH9D+6. »JHO Xr8 f9 On JP Ol X 81tJM fOlQ6 JG X l£DrHJ>18, +H * 981 liftlr- 
GJtH-J8; VE, JHO 0180 J 1 ! X UJ81, P0t1+PJ>+M X WH 391U9H X Wj/18 JHO x le- 
OrHJ/18, 391U9H V WHO JG CEtJTJSW JHQ X I J HO JG "l9PJ.; PtJD X UJ81 89, 

trn+n sj> x tjo jg x t+edt Siarn; x Hani* irsjs+M 01 x una HQtxurta; ye, 
964 oi x who fu+c UJ6 notxurta jg x una Sswtmt, Joota+n 10 XEt lusrt. 

XrS 0otOHJ>, U+X f+6 EtD+6, fU+C 0+0 +H0t£8 OEI+ 39006 JG X JD0trH8 JG 110- 

uoDfi tu+c f+6 urtos a+a at+n pou rm© xjd; XEtfot xe o+o 890 10 on jp 

X SltJHL JHO X 1£t JG X lEOrHJ.18, PtJD JP X UIHG6 JG XEt ir8JDrH6, VJ1 

xe dso fjc ho ist run x whog jg x£t irsJDrn. 

3. JHO +1 OED 10 1E8 XJ1 X >19PJ>18 330JH X PSHOEDrH JG 8 8+1 4 ; JH8 X£ 
OOIQ X HE 1 ) JG X 8+1+ OotOHA; J HO +1 UJ6 a J. X 981 89; JHO +1 UJ6 JH X 88L 

aj. x wh jg x ir8JDr>i6 jg x lesrHAis. -Jho xe ouso 39qjh a PSHOEDrn pot 
a 8+1+ 89iu9H x 8+i+ jg 9oiohj> jho x 8+1+ jg £tr«i, <;j+h+m x aotajte J6 
£tr»i jho DotOHA; jho xe ooia x hed jg x 8+1+ ot x uiho, Wats. Jho xe 

0180 330-JH +H XJ1 8E3 V9t, 10 8+10 3J'i+ 8+1+G JH X HOtL; Urh +h 8 im+OY+O- 
irt DJHJt ftJ+C X£ OOia l9U, fU+C L)J6 +'i K "l01L, 3A X 30tQJt6 JG X 89 DOt. 

Jna vr& AhQM x iyj'ii+JL V9t. <Jhq +h ^96 itJ8utrs 8rtor38iJ>i8J6 urt v 

1911 JG *19PJ> +'i X Or-JJ'i83J'Tl JC X 1L'-l'i1+ J'iQ Prt81 Y9t JG X tSH JG X QMJ6 
OGJt X 1911 JG '19PJ,. J'lO XE 0*a 1tJ81-It JO890+HI+, J 'id X£ 390ED J0890+H 

t+c; ye, jhq xe a+a Drn+iiJ>, j'ia urt 8itJ»i +'i x una. -Jho urs- ud 89 fs 
orts+fsi j'ia <; k si 8t oi x cni+iie jg x Lota, 10 x psip+i+h jg ot f+6 yrta6 
r»tio x c+tau'i jg djh: ye, ud o>ih 33'fOLa xji f+6 urte6 8t GJt+pj.a, 9GH ji 

X+8 IAD, fU+C T9 81£0 T'llO l3fd, 8£+H, 8U8JG 8t1 X8 JHG XA C+lOWt; JHO X8 
DJl 3 SU81, tHJeDrC J6 X£ DJL 091 Di, 0rDJ t iG3JH18, X£ DJL 1tJ81Jt +"i X l«JHG. 
8n t93JD3Jt, +'iJ69rC J6 XE U+l HJ1 091 OJ, OrOJ'iaDJhlS, X£ DJl 3 OH JP 
PtJ3 X 1tJ6J>i8 JG X lOta. J'ia L9 89 XJ1 X96 1tJD+8J6 fJG 3+4 GJt+PAG 10 
X 1911 JG 'l3PJ>; POt +1 TJ6 3+h X£t 0LUtJl+M6 JHO XEt OrH1JHDrh6, YE, XEt 

3rtajt+«6, j'ia x£t ui-Hajt+116, x£t *ajuit+, XEt TOtarae, jho XEt jsjd+he- 

DrH6, fU+C Urt JDrM XJD8Jie6, fU+C 3t01 riJH XJ3 XEt U0t6 J HO XEt 8981tr0- 

DrH6. Jna X06 to urt PELfqi +h 09i+n x onjH0DJHi8 jg x lota, urt 69- 
i+GJta ji oi ia%, fujusi Lscrna6 jc XEt u+oja 3tJXtJH tjg 3+h orH8J.no 10 

SJHOJS, Ot 10 Ut+D 3J. X 80tO, Ot 1© OU+HOt +H rH39l9P, J HO 3+MOl U+X X 
l£0rHA18. £iri 39T0L0 XEt HJCJt UJ6 8 fJI+Jt W) >l3rH X 1911 JG *I9P«1, 
8+H8 X 0E6 JG hdfi>, XJH +H X 0E6 JG OotOHA; YE, 9GH J1 X+8 1J>D, +H X 1UJH1+ 
JHO Prt81 Y9t JG X t£H JG X ^^^6. s'HO +1 OED 1© 1E8 XJ1 X 1UJH1+ JHO 
8J0rHa Y9t JG X t£H JG X ^^^6 0180 AhQM +H 198; YE, JHO 0180 X 1U4H1+ 
JHO Lrta Y9t. 

4. «J»iQ +1 OED 1© 188 XJ1 +H X OrDJH80JH1 JG X 1UJH1+ JHO POtL Y9t J6 X c«n. xxil] aso vJG jldj. 275 

t£H je x <5r<;,46, *£t u^a oiso we a+>t i3s j^rn x 1311 jg •tap*, tjg n >i«ji 
a+H pot 8 QrhiJ'ior'i tu+c isg ties jd™ xj:> orHsrih+H x wia je Ian, jhg 
v una jg Dot+j«iir»i, tu+c sjt'iG nj'i >> aota,Jt6 jg lau; ool jg tu+c urt 
jh x aota,jt6 a* s sa not. Pot aafoia x 1311 t© irs-isi x una jg 9cm- 

JWH, 8+8 DIED 8 1811 JG X U«ifl JG l3U; XEtfOt XEt 330,1 'i 10 a 8 UGtD 

orhi-j^iDrh aaiyah x,n, +'isoDrc xji x ian ~c Oot+shir'i iso n 8136 jqjhsi 
X£t at,mj»t, sina xe urt aaim+'ia sj, x soia 10 sis xjo. 9n a3foia x 
nan fo irsjsi x una jc Ian, fua 10 s 0431 jg Ooioha, jho sima r'lio 
Tt3 pot js+sir'is; fot satoia xe urt 'iji tn * tjm. 

5. «JhG +1 0E3 10 18$ XJ1 TLW»i V 1311 ,6 DotWWl, fO Urt UO 3J> 8 3JH 
T06 H£3 UJ6 Oot+JWi, fS'iO X41 X 1311 J6 l3U TJO PUG 10 X 0J31 JG 

OotOHA, xe urt jqs3g+n P3tru usi x 8t3+ jc Ooto'iJ. Dia on ru'i xjd, j'ta 
G3$itJ+ XJ3; XEtPOt, Oowiir«i isi +1 +'n© xet tons xji xe dso Pi3 10 x 
wia tu+c UJ6 Hotxurta, tu+c uj6 orcjta u+x ieis 3ja+e jg uout, jho ieo 
irsjDrH jg x una tu+c UJ6 ►tonurta. Oia aoTOia, xe usa tjg o^t+a x+s 
iuih +hi© jpjoi, (tu+c usa tjg a+'i 8 ooe 10 tjg a+»i uidj'jijg,) an 83toig 
Dot+j»iin, 33+n 8 04H jg on i>Dr't, XEtPOt T3 u^g ^nott u+^ urn jg t+6 deg- 
srter»ii$, jho ta fJi nj'i Tit *ua aai Trt ore. «J'ia +1 qed 10 i£s ^ji D3 

PUG, J'lO 0£D OGJt 1© S 0JD1 JG DotO'iA, <UQ 10LG OotO'iA 01 L+M6 GrHSrfi- 

+m ^ Djut; j»ta giso orHsrwn ^£t fiU'iDfie i© ria -tmo x una nonurta. 
l ie aaToia, x iaii t© urt +>i x u i ia as'ri+p^i, ot tjxjt OotOhJ., rata xji xe 
yqa Teton 1© x urta6 jg Dot+JHifH, j'ia y+o»i<j.i u+x t+g iaii, jna xrs- Ta u^a 
rai£«« irs<JDr»i jg xo6 ietis jg x ij'ig tu+c usa ie 8 P8«ia£Dr«i pot sat+rs- 
ojhsaouj'isje -iorn m iaii jg hda,; ye, tu+c ojHsaouj'is-v'6 u^a iaa i© x 

OGJtLtO JG X£t l+3Jt1+; XEtPOt SotOM* SJ»r1 <h 8t3+, U+X X£t 0JD1, 1© TJG X 
1311 JG Oot+JHirh, 1© S1J1 XEt FU1 +H1© X UUQ HOtXUrta. «JhG +1 0£3 1© 

18S xji xe a+G »tJi Tja X4D, r'li+t xe T^a on i© x aota^t6 jg x uhg Q^so- 

lEDrh; slhG X£t X£ G+a TJG XJD. 3J. X 'iJtO 18S TU+C WO 8J. X S3 +'i1© X UI4G 

Honurta; v£, a* s sa, j'i x iusi, >i'ia j'i x osi. 

6. vlHG tl 0£3 10 18S SJ1 X 8tD+ TU+C UJ6 S-l'il 3J. OotO'iJ., TU+C UJG UQ 3J. 

8 3JH t©6 H£D UJ6 l3JHorD, G+a 33i x iaii «6 DotWHirHj j'iG so sirart'i urt 
x i3ii jg Dot+jyirh, (a3+n +'isiJ,ta aj. t+6 u+o^o'tjs 4ua puijmh urtac,) *J1 
£ ajit oroj'isi asiua'i xjd, +'i x tu+c lajnora a^a sue Oot+jHirH, J'ia aapai 

T+6 8t3+, JHG 1S0 XJ3 1t+6'tJt6, JHO tairt'iO 1© X 0JD1 JG OotOHJ.. J'iO XrS 
JHGJG X 1UJH1+ J'lO P01L V3t JG X t£'i JG X ^^6 OGJt X 1311 JG h3fJ.. J'iG 

xrs UJ6 x i3ii jg Dot+«iHirh atoi a-jo. s'ia ru»i X£t orG3'ir'ii+M i© 03i x 
13s, xe urt tssiota 1© x u«ia jg Oot+J'iir 1 ), jho 8 v+onvr 1 ! iso ties 33- 

1U3H XJD JHG X 1311 JG l3U; J*tG X£ Urt OISO t3S101G 1© X£t WH06. 

7. -JhG +1 0£3 1© 18S XJ1 +'i X S£3 Y3t XJ1 X 1311 JG 'JSP* TJO 13S t3- 

siota rHio xjd, xji 43PJ.T8, x sjor^a C3P ^rs, aj,a, TJ6+H pug v sr'JDj'ii-ssi 
uv* irtpjoi nui4-is a3Pot Ojg; wejtvaws, Ta tjg tap+©6G Jioj 1© ieo 276 aso vie jidj. [<mi. xxiii 

irsjDrH vje xoe t^ortae jho xoe urn futc art ,jsi9do a* Jldj j'io f+6 P8XJt6 
i© a aosi SEQtja: XEtPOt «Jldj fja orhprta xjd run f+6 sr»i faiEDn.- 

8. aafoia M oed 1© ies- xji x sr«i *jg hgpAfs u«i6 jivj+hua i© p+l x srs- 
3j>ii S91, +»« x sua vie f+6 PEXJt; vs, fa u*J6 Jivi+vua Cap ^rs jho Orejfirt 
oe^t v 191L, u+v J'< ol jho seowg ota+Hrhs 1© srs tJ>crsL+, jho 1© 09i ¥ 
19$, jho x Pt9an jg x nam, jho 1© otJHi thi© xjd XEt SEOt^a it+e+LJ<;,j6 i© 
anvil x lota XEt ©«ia; ye, i© snon j'ta dehie'i x o©6 *ig ©*ia oi ro G£6, 
j ho 1© mm x u+o-ia 1© srs-i+s-, joota+n i© XEt oud. he aafoia, f+6 hed 
UvJ6 "lEfOfrh. vl'ia lEtowH a+a p+l x sgi *jg f+6 psxjt, jhg a+a on^s f+6 

t£H +»i X <44G vJG X 1U,441+ J HO POtL Y9t, OGJt X 1911 J 6 *I9PA. cnut XXIII. 

1. sJHG hS +1 QED 1© 18$ +>i X QrDJ'iSDJ'il JC X 1UJY1+ JHG P+PL V9t *JG X 
t£h vJG X <5r«!J6 OGJt X 1911 *JG *19PJ,, X£ fJG+H JS1J3L+D1 198- 391U9>1 X 1911 
vJG l9fd> JhO X 1911 *IG Oot+JHirH, Qr'iSrtH+M XEt LJH06, 4hQ fJ6+H OnJHSI X 
1UJ'i1+ J HO P+PL V9t +H 19S; >iJ6/JtX9WS-, X£ 0+a HJ1 LJH DEH1EH JH JHUt 19$ 

+H x una, pot x£t a9©JH i© a 8 arwAhorn JDni x i9iL ornsrtH+H x Cgp ^rs. 
n£fotr»t; pot aafoia XEt urt 8 ieti jg x idil f© a96J,ta xji 8 p+© irti+Q- 
v+©irt ivj+his *ig x lo D^a a ouwia. £ln a9foia, "lEfotrn mo h*ji on^t, 
»iot srpjt x lo 10 a OLUta; XEtfot, f9 qw *w\ feton i© X06 f© fja $Jhi +»i 

X£t GMSAG U+X XEt 191+Dr>(6, Or'iSrt'i+M X OlUt+H JG X 10; XEtPOt, X06 f© 

urt a9G*tr8- xji x to dso a ofui-a, tin JHQt+ u+x f+D, jna a96j>ta xji f9 
D^a »io unojt a Cap ^r^ oejt x u'ia: XEtPOt XEt Jt06 8 yoto a+si+oi orh- 
srt'i+n x Djut; an hji chi© airaD-ja. 

2. vl^a +1 oed n© i8s xji xo6 f© urt a9€Atr6 xji lEfotrh Dqa a ogLtoha 
ptvjD x srsDJHi S91, urt ooia o+h-djh, pot xe tirt age^trs xji x lo ma a 

OLI^tO +H 8 DJHJt 1© OGJtLIO X Pt9 GrCJfiWhl, JHO 1© JS1J3L+D 8 0+H OGJt 

x ljho. 4ha xo6 f© urt 096J,trs xji H£fotr»i D^a t9D£H C9P <ir<i OGJt x 
LJ»ta, no run XJ3 x 'i£3 vJG Pt93J'i; jna xrs u«i6 x a+c+sr»i JDm xjd: pot x 
pt9DJ«i fja suoth ot oreg'irvua a© 3£«n£'i XEt nis jho x it+G+Lj<;j6 jg XEt 
t9L+<;rH aj. s Pt9 orGJt'iD^hi. 

3. JHO +1 0E3 10 18S XJI X+S 3J1Jt JG X£t OrhUhDrH UJ6 SJ1LQ aj. X GJ+8 
JG X 191L. vl'ia +1 OED 10 1£S XJI X GJ+S JG X 191L OED +»t PECrt vJG X Pt9- 

oah, j»ia lEfotrh t9i£na x srsDjHi S91, fu+c ooca Drc tg'jj+s+n jDrn x atJX- 

1AH vJG TEfOtrh, J HO OLSO DJ'i+ vJG X 191L M L+3^lt1+; f© OLSO 1^1 X Q+H-DJS 

1© siLJHs, xji xe artsi «iv4i no6, an urt oaL^a i© dehieh x 006 *ig Pt9- 
arD. h® xo6 f© urt +h p£crt jg 0+M6 urt xo6 jg fj, artL; jho xe soi 1© a 
0+H6; j'ia xe urt snotua aj. xo6 f© soi ist jho out+i+ oc^t x 191L. 
8n a9fOLa, x+s UJ6 8 ot+1+orL ud pot src or»ii^»iDr»i6 1© a JDrn x i9it <wi. xxni.] a%) vJg jidj. 277 

J6 Wj.: pot a3T0ia, *bsii+cus t-jo jqjm sirta n x fens jg x nan jg ¥ 

lEDnAIS, 4QJHS1 X 1311 JG X H3PA1S, .J'iG f3 UJ6 QJXJt+M IRQJXJt SOl<i,Jt6, 
PtJI) 01 18t1S JG Tt6 UIHG, J "id EtDtM XJD, JhO It31£t+H POt UOt, U+X 01 0+1+- 

«jjhs; pot fa fja suot»i 10 ot+no x aira jg Ooto'i*. £ln astoia, U3 dji 
sa *J1 f+6 itj3+s fu+c fa aea, UJ6 nd; 'ue-Jtxaus, fa a+a it3i£t f+3SJip 

4HG ft€ £tD+6 10 On 10 8J1I •JQJ'iSI X haPJ/lS. he f+C £tD+6 Urt »iJl SO Qt£1 

J6 xe fjo f+xjti© a+H, aaooG jg x dj»i+ L£er'ia6 fo fja a+H sie'i a* x uha 
je x Wais; an »iJiu+*sij'ia+n x£t qiei us, «J3ji+oa8 fja ojxjta iqojxjt 
e urha-ifpu otEi £ta+ 3 thsosrc xji fa rata »iji 10 on ae'i 10 x una jg 

GEtJfJDW. V£, aCi *bjl+QA£ 0+0 f+3S<JlP On 08»1, J1 X fJO JG X lEDrhAIS. 
•JhG +1 UJ6 +H X 1UJH1+ J HO P+PL Y3t JG X t£*i JG X ^rSJG; J'lO +1 UJ6 41 X 

S£3 iad xji xe fja aaQ44 1© sjn x jp£t6 jg x£t or'n-iHoriiG or»isrth+M X 
Cap ^r<; n£fotr»f. 

4. «JhO +1 0£D 10 18S XJI fUJH X DJ'i fO urt OOLO QM-DJ'i, fJO trta XJ1 X 

l£DrH<ns urt oratii ash 10 aju jqj'isi xjd, se urt quo +'i *£t f£tis, jhg 
xe t3P+©6a 10 i£0 n £t36; pot xe urt so 10L u+x x Cap Qrs, j'ia oiso u+x 
x i3ii jg i+a-iti+, xji xe u^a 'iji 1£0 n £toe 10 aapj'ia XEt or»m+. ska +1 
0£3 10 ies xji fUJH OotOH* so x+s, JMa olso so xji x l£3r'ij/is urt orD+n 
wo x aota-it6 jg x wra, fa UJ6 josao+u tOL, aaoo6 J6 x sirartn^s J6 
xog nan foo fa fja i£arta u+x so 3rc oti+^^'is 10 niaerte; v£, fa UJ6 

J0S3G+H tOL; f+6 SOI UJ6 PHO U+X JMOJt JQJHS1 XJD. "J'iO +1 0£3 10 1£S 

xji fa sjhi 8 n3i+Dr«t, u+x x gj+s jg x nam, rmo x Ore^thrt jg x una, 

G36J>t+M XJ1 f3 D^G t3G +1, J»iG Q+6 f+3, (OotO'ii,) 1£t 10 Or31Jl XOG G+S-I'i- 
Ut6 10 G3PJhG X£t Orh1t+, Ot 10 ISI XJD 10 GJL: POt +1 UJ6 Tt6 PrtSI 0£t 

10 nsi jh jhg 10 sre orhUHDr'ie, jhg a+s-i'iDr'i6 jarn x i3Ti; pot a3fOia, 

XtS fJG SiH f+XJtIO 8 006 JG 01 X£t 03S1trODr»i. J»iG +1 0£D 10 18S XJ1 +1 
UJ6 OtJhUG, JOOtG+M 10 X CJ+S JG X 1311. 

5. JhG +1 0£3 10 18S XJ1 90t0HJ.0r3J , ia« , a XJ1 f+6 8t3+ D^G OO JOJhSI X06 

otn-3j*i io nsi as'i x£t nua j'ia x£t 'ioaTin+, j'ia ugji xjo utx x rtu, ot xe 

DSG 1E0 n £tD6 4hQ SHOtl X 006 JG l+a-ltlt. J'iO +1 0£3 10 18S XJ1 X 

sto+6 a+a D£tc PotL joj'isi X4D; Jha xe a+a i^i ae'i x£t ma Jha X£t ho- 
a+t+it, thsoDrc xji J6 x£ a+a i+pi x£t u,nr'i6 jg uot 10 pai jo^hsi x djh jg 
DotoH*, xe urt f+o'i ae'i j'ia wcjia 10 x rtt. J'ig +1 oed 10 ies xji XEt 
urt pot L86r»ia jg X06 a+sj'ii^t6, f© urt fto'i as'i ai x soia; j'ia xo6 jg 

XEt l3GJt6 f© Urt HJ1 SLE'i +H 3J1I Urt 1£0»t J hd 08S1 +H10 1t+6'i, POt XEt 

UJ6 wo us pot XEt mri6 ji x+s nat+ra; j'ta x taoE'ia^t jg xo6 a+sJHut6, 
tJXJt xjh a sooi G84 10 x rtL aj> x sota, yaia^a 10 x su'iarta jg t+ajti+, 
jhg urt on-uta 10 fj+si x ij>u jg i+a<4ti+ nj'i x£t ist6, j'ia +«i xet s+1+6, 
j»ta 1© ieo n £tD6 +'i aapjHS jg XEt or'iit*. «Jhg xrs DotO'iJ. 111. J't Aua 1© 
X06 o+n-D-Jh, xji XEt urt hji ^'i+ 'iO'i aj> x s'ULEDr'i jg o+pi-oj»i; j'ia xrs f3 
1^1 dH Aha 10 x sirart'ijs jhq x rua jg xo6 iaii fo itop^si x aira J6 278 aso vie -juu [c«n. xxm. 

Hoati+i+; an xe urt atoi a84 1© fnai xjosuiee ij.o rw© *£t atJxt^H, Jha 
10 pj/i ejivr>iii+ pot xst Ptaon PtJ3 a^'ia-is. 

6. aafoia +1 oed 10 ies xji fiui Doto^ UvJ6 xrs atEQ+n obh * uot6 jhq 
or»nj'iDrh6 Aorw tt6 oh aaii, j'ia srasjoi+H xjd 1© las <jhq s+e+u6£Dr»i, «ihq 

DEO+H tJQ+0l£0r>i6 10 "!t31£t POt UOt >IQJ'iS1 * lEOrHAIS, 33fOia, X l£3rHA1S 

tjo on +«iio v ui»ia vje OotohJ,, fu+c Uvi6 +»i x aotajt6 as, x S3 Dot. 

7. «JhO +1 0E3 10 18S XJ1 X "13PJ.1S lift 'i*J1 SrPtDJh1l+ STtvlH +H X 8Mt *J6 

Doto'iJ>; xEtPot «Jm+oj,8 a+a awe xjd, sie+h 3j«i+. >Ka +1 0£3 10 nes xji 
<Jmtoj>8 iso nrsjDrn vie x sti*; ye, irs^Drn «je 01 X£t poti+p+0£orh6. «J«ie 
X06 f© pwu 81 vje x s+i+ vie Doto'iJ., oed 10 x s*it je Wife; jho olso x 
1311 vie x &+1+ *je Ian ©.jxjta x,i3s,jie6 iso,4x,it, jhq deo itJi4t£Drh6, d*ia 
urt t^a+ 1© tosse x lEor'iAis 10 am. 

8. 9n +1 oed 1© ies xji «JmtoAE uqa 'iji srp^t x l£DrhJ>is 1© 00 jqjhsi 
x s+it vie "tafAfe i© ajii, an 0*11 xjo qsh a* x sa Dot, iae+n djh +H jcm 
&+1+ 10 3£'ii£4 j»i(j agpj'ia ti; ^>ia xrs- fa luhi jh ieo+h nrs^Drh je d-jh+s+1+6: 
x &+1+ je 'igpifE, j na x s+i+ vie Ian, j»ia ¥ s-+i+ vje SotUHirH, jho x &+1+ ue 
ohhAt, j«ia x s+i+ vje Q+a, j'ia x s+i+ vie 0+©uo, 01 vie fu+c urt ah * a&i 
aota^tG aj> x sa Dot. n'io >;rs fja x UDrhJ/is raiE'ia, a* x orn+M je 4wi- 
toj,E, so djh+ s+ite, ad ^Et Hroa^tus fosis, 01 je futc urt &itjm+ potitpj>a, 
cput x DJ'iJt vje x Pon+ftoEDr'iG «e DotO'i*; 01 vje tu+c jpota^a sitJM foia6 
pot v lEar'idis. 

9. J'la n o£3 10 nes ^s'l ^e deici 1© * aota^t6 je x u'ia asvitpqi, 
ane+n « 'opais aopot ^5, < i ia sle+m dj»i+. an +1 0£3 1© nes- xji xe urt 
3J1 a* 1a>iHor3, f© fsa sle'i Dotwwi, JHa fja f^aja we laib t»i f+6 fui. 
J>ia +i'o£3 1© ies xji T3 f^a^a «J-)jl+oa8 oiso, vi'ia fa ujg Detctn poil uvu 
we »i+OD^trs Et3T, X4i fo 3J/i ieo nrs-JDr 1 ! je x uhq ashi+psi, j'io oiso x 
una hotxurta. an a3toia, «3 oji u+k 8 a+sjivJ+'ii3JHi, aj. aat»i tairtsi 
aj> laj'iora j»ia f:G dj>i, pot "se urt ot£i uotvrt6: pot je^tt d«j^« vie labors 
a+a josaa x l£?)r'ij.i& +'i ^£t shjml, j'ia +h ^£t &0+1 »je uot, tnsoarc xji xe 
e+a oe'i >iaeJ l iU<; oe^t x Lsar'iJis. 

10. Jha +1 oed 1© i£s sji ke ata fjtss x^'D, +H&ODrc xji xe a+a sie tui) 
aeh r>ii+i +1 uj6 aeto. >J»ia +1 oes 10 hes xji lOsinorD jho f+6 sah a+a l+c 
x£t u'lis in x aotajt6 vie x Wia as'ii+psi; j«ia «J3Jitoj,8 a+a i+c f+6 uhis 
+4 x aota-it6 vj>( x aac aj> v sa Dot, j'ia eput x+s- DJHJt urt xe at+en. 

11. vl'ia +1 oed 1© hes xji fuu'i x »ij/i f>ia ora, lajnora j»ia m srtervi 
sioi potL j«ia uj»ii 81 aj> »ij.i, j»«a ujhi +hio v osdt vie Jdjl+oae; j'ta aafoia, 
sian f>ia oejtieta vas, aaoo6 vie ^£t arc pjiao, fu+c UJ6 006a aj. x L£art6 
j ha fai vie * oe. 

12. Jha +1 oed 1© 18S xji 1aj»iorD sioi it+e+i+ +hi© x ijhi vie x o+h, jhq 

111 8 <5J 631+4 1© f+6 f811; JHO f3 0+0 006 X OJL J 6 X O+H +330+-I1L+, XJ1 f3 0+8 

Hvii jueo f+6 srtems. «J»ia ta tairtno aqah nt+e+t+ 10 f+6 oh o«m, jhq aa- (Ml. XXIV.] aSO vJG 4104. 279 

TOIQ f+6 OAH Uft JS131; JhQ f3 JUOO XJ3 JNO 101G YJ3 01 tf L+M6 X41 f3 fJQ 

erh. Jhg fa ooea tmi f+6 Eta+6 dsq sum +h t^a+ws usi s l£3rh<ns t«jg 
•juoq, Jha dsq on nu»i *J3. «J»ia srs -jhojo x iu,j»ii+ jhg f+pl vat ue s t£H 
ue ¥ 3^6 oe^t s nan ue H3PJ>; jhq xrs Jha^a s a£6 ue <Jm+o,*,8. (NT)J* XXIY. 

1. >Ka H8 +1 QED 10 18S XJ1 +H * 1UJH1+ JhO 8+OSL Y3t UG X t£H U6 X 
flMJ€ 06Jt X 1311 vJG 'l3FJ>, 83f 018, fLU'i X l£3rHJ>1S JU0Q UH X PrtS1 30t'i+H 

ue x prtsi 3rhL, asfoia, xe pbhg jdjuo<*8 uu6 qjo +h f+e o»t u'n; jmq xe 

©ISO SO W1 l3JhOn UU6 t*!8+ 10 0+6 XJ3 3J11 U*i XJ1 8E. «J»ia 48 flUH X 

l£3rHJ>is so xts, xe lift jpwug; J ha xe jajHQr'ia XEt aaedH +h 38tc+n +>i1© 
x una netsurta, •J'la taftsua u+x 01 *£t EtD+ +m© x s+it ue D+©uo, j»ia soi 
itouoDrh +h XEt PO"Htp+o£Dr»iG. vl'ia +1 oei) 10 its xji x atrxjt ue nIdji+oab 
t)U6 -.lu+vua o+n oejt v i3ii; j'iq ro hed uu6 vbotrh; xrs o+m «botrh, x 
atmt ue o+n .Jdji+oj.8, uu6 jutm-ia i© t£»i +>i f+6 sua. 

2. Jha +1 0E3 10 18S XJI T3 3:8 Or^Ha XJ1 f+6 1311 DS8 3E»i1£ , i X06 SVWG 

fu+c xe fja 1E04 a* x D^a+H ue aira; pot xe f^a »iui ieo'i j'i+ s+i+6, seg *£ 
fja usi arc atra. sKa hs l3J»iorD so ^ji x LEar^is urt a3irt3+ha 1© 

3EH1EH X06 S+1+6 fU+C X£ UO 1£0h, J ha >06 lEtIS J6 X UH3 fU+C ^£ fJ8 ra- 

i£Ha irs^Drh je; Jha oiso saw x 3H0t3+i+ ue *£t nraa-Jt, laj'iora lot n 
UvJ6 hui josiaa+jhi xji fa Dia judi i© juo xjd +»i ^xt potis; an fa o^n 

Tte DJH t8»ta J 381, J 6 +P 3£0+H ltJUt£Dr'i6 POt UOt; V£, 4hQ 1tOl+ f3 LIJ6 
lt31£ttH 10 a3PJ«ia f+DSJIP JQJHS1 VAD, Si, 0ES1+M H U0L6 t8H3 J 381, JHG 
lt31£ttH 1LESJ6 U6 t360t1. 

3. Jha M 0£3 10 1£& «J1 f3 0J11 XfS lt31£ttH POt UOt, rWl OotOhA fJ8 
SJH1 8 I8t<5 HrD34t U6 3J«i 10 SlfJUL'i ft6 8tD+ >IHa DotO'iJ. OLSO SJH1 OtQ-4t6 
rhlO f+3, XJ1 f3 DSa tSIEN 01 X ltt6'i-itC fO P^l +'i1© ft6 fj'iae; POt J 6 X 
lEDrhAIS f J8 1E04 OAHi lt+6hJt6, ^J1 f3 DSa t31£'i 01 X lHC'i^t6 U6 X l£3rh- 
J.1S, 46 8 tJ»iSrD POt X06 f©3 X l£3r'iJ,1S fJa 1E0«i. «J'ia f3 OISO S4H1 

otajt6 r«ii© ftD, xji f3 Dsa poti+PA x una as'iitrsi, jna s3o+ot x h>ito ies 
tli+c ua +»iio x una not^urta, usi x lEDrhAis D<sa raiE'i xji luthi, jna D^a 

we let io fjtes XJ3 uh je<jt+ sj>a. «J'ia OotoH* olso sjhi rmo f+o, a36j.t- 

+M ftD XJ1 t3 U^a 3 PELFU +►• 0£H1£»i+H «J1 0U0t14t UC ^ U'iQ, J'iB XJ1 fa 

usa S30 jejtt uirti+ohtit i© sorts x lEarn^is *»i xji ouotut, J6 3rc J6 uu6 

th ft6 18t, W1 UtfJlS f3 3J.1 1£0 J04H 8J> S1tJ1JSJ3 Ot Sr3 n>'Jt UE, X06 

sn+6 futc fja a+H 1£oh 81 ue ^£t fjna6; j'ia xji f3 oiso usa potwj. jhg 

S1tJHL4 X S+1+6 181.3 J 881, fU+C fJ8 HU1 POIH +H1© X fJ'ia6 UC X lEDrHAIS. 

Jha f3 oiso s^ia rmo f+D, <J> usa orD r ( <i© yo, an a3foia x L£Dr*i*is ct 280 390 vIG vllD4. [(Ml. xxnr. 

nun r$ +»i * aotajt6 jg x iJ'ia a* x yj$i $a; jhg a3foia, <J> go jgjhsi xjd, 

XEtPOt J> GJHJ1 on m© v©. 

4. He x q+m (slaotr'T) fja asietua si jg x wia jg Geuf jslj, jhg fja oeg 
hoh m© x Giia'i GrH$rt»i+»i x gjl jg fr6 atrxjt, jho fja GJXJta iqojxJt 8 
lets 'trsaJt vje oj'i, j Ha fja 38tci rotL jgj'isi x hapj/is, Jh x aotajt6 a* x 
lust S3; j'io xr$ f3 yj6 j>ia,jcrt+n 1© fjte$ x W<m, j»ia i© ato jye e 
ieti jg xet pot$J6 1© xji ien vje x una, fu<u- fa fja onjHajo xo6 f©3 f3 
fja wpi 1© ir$j$ x sti+6 fu+c ?9 fja 1804, xji xe D^a oiso fjte$ x Wj/is 

JH X 3©tGJt6 a* X 3$1 S3; J HO DSO 180 ir$JDI"H JG X8t UHa6 J6 3rC J6 tl 

yj6 +h Vst i8t, Joota+H 1© x ist jg xet Jt3+6. -Jho xr$ yrt X WA1S +H X06 
aewtre $rton$i j u&as, +>i x j'ig+h vie x iyj'ii+ jho $+q$l V3t jg x ten je 
x <ir<iAG oeJt x i3ii je hsp*. 

5. 9n a3?oia, +1 o£3 1© ie$ +•< x iiuw jho $jcil V3t vie x t£«i vie x 
^r^, xji 13J'ioi*3, aj> x orsj'ia je Doto'ij, f© fja J$uai+Di 8t3+6 1© 

1t0UG1 X $8L JHO X yj$1 80taJt6 JG X IJ'iO, fJO 33QJ'i f+6 38tC 10rt06 X 
UHG 8841+PU, XJI f3 3A1 J$t$1 l34HGr» y+X f+6 3J'i, +>i t3180+M X S+1+6 fU+C 
Xe fJO US1. vlHO +1 G83 1© 18$ XJ1 l3J'iGrD fJO f3S36a 0«Ut6 1© 380 J4 

jug riyj'i "« s+i+ vje 0+oijg, J»ia tsieo +i +p +i urt ivjs+ai. 

6. "JhO +1 G8D 1© 18S XJ1 l3J>iOr3 0£0 IIJUtEDrhe 1© D8G JH JUG rivJN 
X S+1+ vJC 9+©UG, J HO 38tC FO^L U+K f+6 8i3+ JGJHS1 V lEDrhAIS; 3M f3 SO 

^ji +1 u*ie +aivjs+ai vji fa o^a oejtiet kjd fUAi ^8 urt +h xet p©ti+p+o£- 
Drh6; -^etpot f3 jaj'iar«ia f+6 a3CJ,'i6, jho tsirfia jgj»i i© * s+i+ aswpsi, 1© 
yei pot * on+n je DotdJ,, ^ji f3 3<n tssse siwml 1© f+6 em 

7. «Jha +1 G83 io i£S >ji 9oio'id> a+a j-mg u+^ f+6 8t3+ i© v una J6 
ag'ii+psi, +'i * umt Jha vje ^ iiu'iit jho sjgjhl vst vje v ten jg x ^^^6 

06 Jt X 1311 JG 'l3PJ>. -J'lO +'i X Gr3J»iSDJ , i1 JG X 1UJH1+ JHG 81L V3t, DOfOHJl 
J HO l3J'iGr3, J»iO 3J'i+ JG X C3P GJ11+'i6, fJia 8 G8»iS+l JG uot, fyjl X8 D^Q 

a© 1© 006 x IsDr'iJ/is i© oro ei jojmsi ^J3 i© ajii; ot xji xe 3Ai a* sra 

33H6 PU1Jt "XJD 81 JG *£* SlfJH fOl06, XJ1 ^£ DJ/1 G£»i jaGJHU*; OGJf XJD 
J HO 1£0 JQJH X S+1+ JG 0+OWQ. 

8. Jha +i 083 1© 18s ^s sjhi J3ars+6 1© x 8t3+ jg x testis, tu+c fto- 

UGUa X S+1+ JG D+OWG, 1© X£t 130J% f©6 H£3 WJ6 ^£Gra, 036J>t+« T+3 XJ1 

f3 una or3 ei y+x f+6 st3+6 1© 331 xjs nj^ x H8H6, aaiy3»i x 1© s+1+6. 
8n asfOLa, ^'Eora, f© yj6 8 Gotrsj.1, y^a hji or3 81 y+x f+6 8t3+ 1© 331 

XJ3 riJh X 1l£H6. 

9. JhO +1 G£3 1© 18$ XJ1 OotO'iJ,, fJG+H HO fOIS JG 331+H XJ3 riJ»l P£t 
Gt8'ia6, XSIPOt, f3 *36JlGa TU'i 8 11JH XJ1 f3 3J.1 03GJ+ X l83rhJ.1$ 81 J6 
XEt $1tJM fOLQ6. ^£tPOt, f3 0060 XJ1 l3J»«Gn DSa 180 8 $301 hnBAt JG 
3JH, JHO 3£tC 084 H3t X $3 DOT; J HO DotO'iJ. JHO f+6 8t3+, 8J» NA1, 38fC1 +H X 

y+iajfus, j»i x yj$i jg x $+1+ 0+©uo; jho xr$, jh x 3Jto, fyjh x G8tG6 
je x l£3r»i<ti$ fja a+$Qt-ejta lajnors, xe tj»i jho 101a +1 rmo ^Eora, xet laa^t. (Ml XXIV.] 8^0 vJG JLDJ. 281 

10. >lHG +1 08D 10 188. VJ1 X 8t3+6 JG * lEar^lS OtQ 38tC POtL JQJHS1 

IdJHoro, sn06+n a* vet Hnajt6 10 oe^tiet Isjhon, 33006 jg s sdolhjs 
jg f+6 HrDajt6. «JhG J6 l3J»ior3 so s 8t3t6 jg v l£3r»ais on+H si jqjhsi 

f+3 fd QdQ-iH 10 t31t31 G84 3J> V S3 DOt, 40tXUrta. 

11. 4hQ t1 Q£3 10 H8S SJ1 nUH V l£3rHJ>1S SO X41 T3 33QJH 10 P13, X8 

190 ortjq jhg irts+oa *J3 uts 6+ort. «J Ha tlih Isjnors ujg srs ida+n jue 
v l8Dr'iJ.is to urt nrts+o+n ws th ceh, aatoia, Dotohj> onj'iaja x«ii 8 i£ti 
ue ro 8t3t to urt uts f+3, Dsa 38tc pou two x sm, j'ia uo irsjor'i jg n. 
>Ng xrs se o+a, jhg sito 01 *06 fo fja at'i upi 1© itouoi s s+i+; ye, 01 
*06 to usg hji vaia n *£t u^ir 1 ^ jg uot. «J'ia xrs Do tea f^a raiEHG 

irS^Dr 1 ! JG X S+1+ D+OUO, Lit* 8 "l£t1 JC f+C £t3+, fUU f3 3EIC1 U+S v ta- 
DE'iGJt 10 391 X UDrHJ/lS, Wi X£ DSO t3irt'l PtJ3 V "irtS+01 JG I3*lh0r3. 

12. «Jhg n oed 10 18S x-n * l£3r'iJ/is a+a irts+o l3>i»tor3 rwi se 0£3 
hat v sm as'ii+pst, jhg iwh xe urt dji aj> Ion, .jhg 8 ssoi 8t3+, tu+c ua 
a+4 upi 1© itouoi x sm Qshwsi. Jna hs aatoia, nun * cap Q-mtHG jg 
v UorhJ/is T4G aatJia Ian u+x f+6 £t3+, ors+M jo^'isn *J3, xe pug +»i arc 
orhp+osr'i, usi utfjis xe dso hji raisn n sm D+ouo, aapot Ian dso 
ogjueo *J3; pot *£ urt uatta aaooc jg m 3£ic, j'ia v ojh jg Ian urt 
pud. 4s v l£Drh<ns ara h^ji «i0 sji Ooto'i* f>ia a+'i +»i ^£t tat utx ft6 8t3+; 
j'ig oi v£ pata UJ6 Ian jho f+G djh. *f8 Lan u*J6 'ui aacdtrs 10 ocjti£o 

VJD, 1+1 V£ DSG 331 OotOHA J HO T+6 8t3+. J«lG 11 0£3 10 18S VJ1 33P0t V 18- 

3r'iJ.is fja tait3ua P8t, ve urt srtshaja a* n 43pj»is; a* s 3^'i vJG Ootom 
j'l urn fJHa, jhg x 3JH jg l3?j> j«i v r^Jt, oi jc f©3 urt PtJD j«ia psl jg 
sitJHL; an * U3r>iJ>is urt U3t+a, 33006 jg *£t uii 3£tc. -J«ia Doto^j, 
or3>ihajG t*6 3jh xji *£ D^a pot nj»i VJ3, rnm ve fja o+ch n *£t ujir»i6 

J6 UOt. 

13. >Ihg +i 083 io nes sji ^Eora, a3+n v£t i3GJt, a3+n olso 8 €otr3,ii, 
jhg ug+h jh rnojuojtjai snwi,f3 ua s Usrhiis POtL no a>ni, u+x jos30- 

+H P+Ott JQJ>iS1 OOtOHA. 90t0'iJ> 33+M +'i V£t OOtS JG 3£tC, V£tPOt ^EOra 
UJ6 G3irt3+HG 10 Sl£ VJ3, JHG OH f+G U£ LtO 10 V Silt JG D+OUO. 8n 

asfoia, OotOhA jhg t+6 oah urt sot nstpsi; v£tFot *£ a+a hji o+g ue aspot 

X l£3rhJ>1S. 

14. Jhg +1 oea io nss xji *£ poi j'i aoL f>i'ia6 u+x jos3g+»i ptott; jhg 

V£t Urt 3JH+ SL8»i J'i 30L SAGG; Y£, J'lO OotO'id UJ6 UOhO-ja, JHa ^EOra UJ6 

o+tG. "Jhg l3n ntjsi njh v£t t3t u+v src p+ot+, utv f+6 sitJM dah, xji v 
l£3rhj>is +h v t3t aaitGJta n ^£t ujTr'i6 jg uot; jho x ta3£'iajt jg vj3, 
aa+n 3rc orhP+OGG, h+o 'iji futxjt 10 00 ot 10 snuo. 'is 9oto'iJ> sa+n x£t 
ornp+osrH, fa sjo rHio vj3, tp r u+l at+n poil YOt ujir'i6 jg uot, J'ia as- 
i+GJt VJ3 n, a3foia U3 u+i prtaEt djo+h T©t aira. J'ia +i oes 10 nes vji 
fUJh v l£3rnj>is f«ia frta ^36 urrac, vet cap ojti+'ig, 01 >oe f© urt 'iji 

SLEH, 0£3 POtL JHG LtO G8H V£t IW1I"|6 JG UOt J1 V P31 JG OotO'iA, -JHG 01S0 282 3%) vJG JIOJ. [C-J1. XXIV. 

onjhaja x£t djh tfii xe D^a ao x sed; an 89foia, X£t urt djh+ jmi use 
hji; j ha xo6 to usa hji aaitcjt n X£t sota6, urt uoh 4 ha b?aq, 4 ha x£t 
U4irh6 jg uot urt ieoh PtJ3 ims, 4 ha xe urt arc~uia 10 DEtc utx XEt atjx- 
tjh potL thi© x una Qshwu. «Jha hs x hnajt jg "m6'ut6 to urt i£Qh, 
josda^a sot X4h x hnajt jg xo6 to f4a ath siEh; ye, oot X4h xo6 to ua 

fl+4 SlEh Jh aOL SJ>G6. 

15. «Jha ti 0E3 1© nes X41 xe a+a sji oeta6 ocit * itt6hJt6 jg x LEarn- 
<ns, 4ha ata omjt has i© go pou 4 ha a^tt XEt a,ja; ye, 4 ha oiso * aja 
jg x Wj/is f© urt siEh; 4 ha DotohA iiesi djh OGJt XJ3 10 ©Eta xj:> tuAi 
XE DSa 1JtP0t3 XEt lEarte. 4hQ 30K)hA UJhl 10 X St1t yg Otouo U+X IdU, 

j na iso onj'ia jg x sm, 4ha qeg n m© l9n. he aatoia xts Ian UJ6 

8 04 h PO f>ia a+'i U+X DotOhA +h X 30t 1£t1 JG 01 T+6 34116; J Ha f9 UJ6 8 D4h 

u.o r»n© Doto'iA; 4 ha xe t9<;j+si +h 9C rxjt'6 sepi+; ye, xe urt aairca a* ac 
nut, 4ha olso 39irca 3J> 01 x 1911 jg *i9p<l 

16. «Jha +1 o£3 1© 188- X41 Eput x l£3r'i,m fja p+h+Di ajwH x£t aja, 
j'ia oiso x aja jg x Wj/is, xe urt 3Etci ajo +hi© x una Qsyhpsi; 4 ha 
l3JHorD, aj. x ota-it6 jg OotohA, ooea X41 xe Dsa or^hs i£3rt+n +h a+o+n 
8 a+c te'ia jaei x una, ot x stit asm+psi; jna ta oogg xji xe dsg atia 8 
atjsi-urto jg ntoaji6 njh x +HJt a>ino jg x a+c; jna xe oesi n am 81 je 
x a+c joj'isi x awsi-urto jg ivja^i6; -J'ia xrs xe ata 006 x lEDrhm 10 
i£art rm+L xe fja ^hsrtoia x s+it jg as'ii+pst tsna jasi utx 8 sitvJM uoi 
jg itDa-Jt6 j'ia rtL, 1© j«i ^osaa+n m. >ha x+s snt aao£3 jh ^osaarn 
sit«n toia ^G^t EPut; si'ia t'i xts s+i+ xe a?a oeta x Tit6hJt6 *jg x lEanm; 
ye, 3Ci utx+H 8 uoi, tutc xe t;a ooca xja no atia UtX XEt Oh fJha6. h& 
9otohJ> Uvjc or3njia i© 006 x UarhJ/is 10 lEart, 89006 ti urt 96+ 1© oeta 

XJO fUH J1 XEt LEart: J ha T9 aJCJta 01 t+6 POt8-J6, TUJh f9 DS8 3£0 Jh 
J1J0 n«Jh X l£DrhJ>1S. 

17. <ha ti 0£3 1© n£$ xji DotOhJ. fja xrs ©Eha e G+oiott oc^t urh *jg x 
ot£i«si «g x 8tD+6 vJG x LEorhiis, Jha f jo raiEha nrs^Drh jg x snt *jg Otouo, 

fU+C UU6 Urh JG X S1t«JMQJS1 TOLOG vJG X UorhAIS +h X UhO JG h9PA; Jh3 XrS 
f9 TJ3 Ol&O a+11 8 Slt-IM fOia 1© tOIEh t+6 TtT6'lJt6. vlha +1 0E3 1© 18S XJ1 
f9 a+a hO 30t J1J31 8 3411 U+X X l£3rh<J>1S ih X41 Y9t, an T9 a+a JD1U+ ft6 
Wh +h ItdlEt+H POt UOt; YE, JhO +h 3E0H1 P0t1+P+0£Drh6 1© OEtO JOJhXI X 
l£3rhJ»1S; YE, J ha OlSO 09L+G4t+H XEt U+Dth Jha XEt CtiatJh PtJ3 PJ3+H Jh8 

jpi+ODrh, 4 ha itoej.aw poa pot X£t EtD+c 

18. Jha h8 +1 OED 10 -|£S X41 X 8t3+6 v4G X l£3rhJ>1S, vJh X UJSI S9, S8L, 
fUJ=l +h X 4aS*lhS M OotOhA, Jh 408h1 JG Sr» +h1t9Q 4DrHS1 X H.9PA1S, fU+C 
0060 a+SJhDrh6 4DrMS1 XJD, f40 QEhO SrD OtShO OCJt X '19PJ.1S, Y£, thSO- 

arc X41 xe T4a raiEha nrs^Drh jg 8 hraa^t jg XEt sn+6 +h X41 nen je x 

l4hO; 4 hO XrS 39006 JG th+0U+1+ 4DrHS1 XJ3SJLG6, V£, 39006 JG 0+S^hDrh6 
4h8 th1t90 4DrM X4DSJIC6, X£ Urt HLES1 +h X 0OS1 aEhSJtrS SrtQrDS14hSJ6. (Ml. XXIV.] aS0 vJG JIOJ. 283 

19. >l»ia H8 adfoia, I fJG srDTDvji i© se or'isrwH s isii jg sJorn, f©, t«i 
s 83q+»i+m, net UorhJ/is-; an aj> -Jar'1 «i»ia f+6 atJWi, ot mjt at, * ist jwo 
urta vje ©jo, *£ fja a+>i orhcrrua m© s loia: jho *e uq a+«i atoi ae'i 
+hi© v ij'ia jg GetJfJDW, J»ia uq JCJt s+»i$ a+'i itoi^oua aj> * 'opais; jho 

89006 vJG S£t OL, S£ f>IQ 8t'i 0,411 PtJ!) 1E0+I1 H £tD6 -JQJhSI *£t atJVtJH; 

pot *£ fja ieoh jh ol, *J1 *e kjg^i- Dsa ojo aira DOt: -JHO JOOtO+H 1© *£t 

OL SE USA We Ut+Dl; YE, *£ USO f*!6 SrPJtO VJ38JIC6 1© fJG fOL'i +'i1© S 

TJ'iae jg *£t at/jst-j'i, fja +1 hji at'i rot s i+it j'io * ,jos3o+h ire fu+c -JarN 
jho f+6 at,mj»i f«io fjo pot sjd; j'io rot x+s ooe, se urt atoi 08>i +vi© * 
Wig vJG ^£tJfJ3u; jna V£ jejt fja at'i nououa aj> x 43pm. 

20. 8n +1 0£D 1© i£& sji fu*»i *£ so s aEWt, j'io x d,jh+ .jpi+oDr'16 jho 
wa+©i£Dr»i6 ftl+c * h3PJ»is aot pop xjd, *£ t)i*t aoco u+s onuDrn, j»ia iirt 
e36Atrs i© i£0 n 8t36 +h m Q3P<j'iS jg *£t or'nt+. an aatoia, jg *e urt 

J 381 1© 1£Q *£t UJir'i6 JG DOT, X£ Urt OGJtlBta 8J> S UtSU£Sr»i6 JG f3l£3rh 

«i*to f+6 atJstJh, pot *£ lift .jasi 1© at£o x ol tu+c *£ fja 3£a; jhq f3iE3rn 
P3ta usi aj> so ao+n, xe dso i©e *£t soi6; ^xtpot 01 xo6 ?© ?jg j'iuta 
+»ii© k+s orG3'ir'ii, yrt oi*Duia i© a3foia *£t au^wi ii£G lio kep jpi+o- 
Dr i i6, +h ^£t afih^Jtrs srtonsu'is^c, ji x+s- i*3. an aafoia, n oed 1© 

IfiS X£ TJG DJht STH6, f© fJG 'iJl J'llJtG t'll© 8 OrG3Hr»i1 KJ1 1>£ USQ »rJ1 1£0 
"»£t lWir»i6 JG UOt 1© 03FJ'ia ^3&J166 ^OJHSl ^£t J'i3D+6; ^£tPOt K£ 8+0 
JSJD81 ^J3SJ166 ISOJVJt «J1 ^tS UO, JC OAhi JG Lirt £81 1© 1£0 H £136; JHG 
*£ 0018 K-J3SJIG6 H3PJ.1S; J HO *£ Jhl^tO +h1© 8 Or€3'ir»i1 1© PJ/1 POt K l+8Jt1+ 
JG * WJ.1&; Y£, 10 ItOUQI ^ UhQ r»r1© U l£+M 08"i JG ^£t UG6; Y£, 3C»J V£ 
OrG3hr'i1JG KJ1 X£ HJGJt USG 0+6 H "!>£t lTa^t1+, 8n "S£ USO PA1 +»i 01 0£SJ6 
10 TP014Q1 X H3PJ.1S J»iO ^JDSJIGG PtJ3 aJ'iOJ*;. 

21. hs 83fOia, *£t urt 1© L86r>ia jg *06 vr»i dj^ f© jnuta +hi© 'x+s 

OrG3Hf»i1, JH8 1S0 *£t lUVhQ JG UOt 1© 03PJ'iG ^£t Or«i1t+. JhO h8 a3f0lG, 

J6 "»£ HJGJt TJa m,Jii© a+'i £ ci+Ss i aej , ii« < ; 10 s 'i3fAis, ^£ aao£3 hs ji ms 

13t+r0 JG 1J>D GISO 8 Ot£1 SriOtl; POt S8 ISO 'JsEt U^ir'iG JG UOt, JhG "X8 
USa XJ1 fdlEDfH DSa 8 K£t I30^t. 4hd *£ Urt 01 VTM 3JH, -Jha )(£ Urt J0S38- 
+M GJlYrHI POtOrt^ 1 !, JhO OLSO POt Slt^ML JhO J01+G+1+; an 83T0ia, X+S LJ6 

hji 01 : "!<£ urt oau f© urt it© ji 01 u.dg +h fujisojcjt l+ii ^s£ urt ^'iitrsi^o; 

Y£, X£ Urt D^h JG 1t©L J HO SOaJtWS, POt ^£ fJO 8+»i 101 1© 03T X OrWi8- 
3JH1S JG OJG, JhO 1© UOO riWlt 83F0t f+3. 

22. «JhO H8 +1 O£0 10 HES «J1 f3l£3rH 0+0 D8tC J1 X f^O JG f+6 1© L86rHQ 

sit+n+n soi^jte, 1© * snoti jg k nsii +h v aotajt6 jg * u'io j'i * sel a* 

* UJSI 8-9. J 4a XrS JHG^a X 1UJh1t JHO £1L Y3t JG X t£h JG S ^^6 06J* 
V 1311 JG *13PJ>, J1S. 284 9 SO vJ6 JLDJ. [C«H. XXV. cnu* xxv. 

1. «JhG H8 +1 Q£D 10 18S +H V 1UJH1+ J HO HAHL V9t JG X Qr<5J6, *J1 J301TH 
SJH1 r»i10 OotOHA, a96At+H XJ1 f9 U9Q JQSCEHS 1t+6HJt6. JhG +1 OED 10 18S 

xji OotoHA pjti 1© tasj+s Josaa+nt+ ji x+s taotusi, pot fa aaeAta x ito- 
e+srH6 fy+c yrt +Di8tua pot x snon jg x leorHAi it+6HJt6 pot x snoti je 
f+6 o'i nait; jhg fa oiso aa6Ata f+6 oh iait pot x sitJMLH+n vje ro em 

*18 X l£3rHA!S fJG 1E0H 3JH+ y+D+H JHG C+tGtJH, JHO X£t yj6 HJ1 8 uwh HOt 8 
CAtG J3t"H 01 X "!?+6HJt6 JG DotOHA, Ot X 1t+6HJt6 fOD OotOHA fJG 180H; XEt- 

pot DotOHJ. ta6Jtca run 8 sitjusjo 10 raiEH J6 3jh+ it+6HJt6 jg x haPAis 
ptja x lEarHAis J6 +1 urt us+at; xEtpot fa toi jh ai+st jhg sjhi Man 
srtcrm vje >botrH, x sed to fja atoi jh ai+st 10 OotoHA. *i8 xa6 8t x 
urta6 fu+c fa toi rm© vbotrn, se+m, Slafota, >botrH, A we t+in rmo y© 
srofiui orHsrtH+M x+s yot fy+c v fjc ys<;a jqjhsi oa i9it, ot tJXJt fy+c 
xa atmt m y£<;a jqjhsi xjd, jho fy+c v et sm aaimtna 10 QJt+ jh sput 
f+6 ojl. Oatota, * ysa ut vo srotyji orHsrtH+H x srsi+s jg ®jg, jhg x 
sota jg f+6 0I3J.1+ t8L, fy+c an fjn ocjt vo, josjh v taum jhg y+xato 

VOt 8tD+6 +H1© V©t OH WHG6, Ot X UIH06 JG YOt irSJDrHG, fU+C +6 X tJHG J6 

HapA; ye, i. ysa ut vo X96 L+H6, +p v urt GEuat jg f£to'i+M rmo XJ3; ve, J> 

y^G Ul YO OrHSrtH+M XJ1 OP^l f^l XJ1 jy£1S 10 t3S9G SrC 3rtGJt4t6 J6 xe 

j'ig xj. atrx^t f«JG a+H, josjii r tan J hi jhg y+xato YOt arta-Jtrs irnr$J6, 
j'ig tairt'i y+x YOt 8tD+6 10 YOt oh UH06; an J6 y fJG ta«i^oija X96 L+H6, 

siHG fs'G P01 JQJHS1 X 1911 JG X lOtG, 964 SO d 0£ J0S1JG1 YO y+t GO fl 
JOJ»i. 

2. J'ig 'is aafota, y9 8t nt9i£ta 10 t3S9G vo; vs, jhg josjii yo y+xato 
Yot imr846, aotoia y uti iri as'i x t8L jg x>ii (Djg f03 yo fJG t9«;joija 
rivJH yo, 9GH 10 YOt nAi aasitroDr'i; an J6 x Lota i+cjl, et 8tD+6 dji on 
ruH yo, josj.1i y y+xato, *ihg y dji so«i a G+e+ua y+x ojl, pot ya y+t ta- 
ie'i ot s+1+6 j ha 8t unae; ye, jho y9 y+i dehie'i st tgi+^r'i j^a x 006 jg st 
Oja. £ln aafoia, +1 si-iogjl 39 xji d> 100 10 yo ornsrtH+M X96 L+M6 +h 

GE'i; Ot +1 SH06JL 39 XJ1 X8 Etl 8 CALO JG fJl; XEtPOt J> y+L 0L06 OS, 91+Sl 
3J> 1JI+H YO XJI * y+l hJ1 JOSCE'i^ 1t+6'Ut6, SEG +1 a jh or»ia+DrH6 XJI y y+t 

aat+GJt n 8 djh, jhg f+6 y*p, j»ia f+6 c+iatJH, pot urn it+e^Jt; +p x+s a x oes 
xji y y+t ao +1, I y+t joscehs. «Jna aafota, +p y ao hji x+s, J. y+t on 

JGJHSI YO y+X DJ. 8tD+6; YE, OG'i J> y+t 8fD 3J. y+3+'i J HO 3J> C+tatJH, J40 d> y+t 
Ora JQJ'iSI YO, JHG J) y+t PJtO YO 3G»i +»i10 YOt oh una, fy+C +6 X una JG 8t 

prtsi +HfJt+irns; ye, jho +1 DJt a atra pot atra; ye, up pot up; jho J> y+t 

Q+G YO 3J1t, 36H rH1+t YO 8t 09S1tJ+G PtJD JP X PES JG x rtu EbfOtG, J> 
J3 +H DA JHOJt, JHQ OtSO 3A 191t; Y fJG SOI 10 OftGJt rS, JHQ Ud fJG OHt+ <mi. xxv.] aso vs'e jiiu 285 

soi 1© gspjhg etsjiee. 9n a3Toia, +p v S3© 10 a3sitvjt rs Dot, ua u+i 
sao 10 aasitvi* yo; ye, j'ta U3 uti &3o et wia vie et prtsi wjtnr'is. *i8 
J> olo6 da an+si. A jd Dojoha; J> jd o laa-Jt vie s 1311 vie s Wais. 

3. he n ged io nes sji siDotrn, nwi f3 fja tasaea s+s aitsi, fa Uvi6 

JMQtt; JHG T3 t01 JHf%4t 3"HSl filQ 9010»iA, J'iO S36 £t X Urtae WC f3 tOI, 

Sf+M, cf. jd JDOtr'i, s o+M jg ^ iedi-'iais; 1 jh atnut vie Jdji+oas f©D y 
fje DrtGJta. Qsfoia, <J> uti jgj'i c . f*e aim njH yo, ye, jhg J> u+i on nvJH 

YO U+tf DA 8tD+6, POt J> f3t 'ivll YOt LtJVi A HC; POt a3fOlO, YOt fS^JtC G+G 

tvin *£t awvwh, t'isoDrc sji se a?a tvia wa viG sst u,i 10 s orcjt'iDJHi, 
tujh n tAiit aauha r>iio sjd. Jhg »i8 a3foia, +p y u+i le as'i Y©t 8tD6, 
«ihg srasjoi Y©tsjiG6 10 a orc-ii'ia aj, *06 10 tod * orGJthDjm an tAiu 
aauM, wi uti A 006 xji da 1311 dji ie gsh set u*nr'i6 3 j»ia dji a ji uot 
»t0 Dot. Qafoifl y we atssa ei djh+ LtJi»i+H6 jqjhsi D3 jho dj> 1311; an 
asfoio, ua pat »iji Yot ltjti+hg; <«jG,jtxaus, <J> uti otJHi 10 josce'is it+6- 

HJt6 JOGtO+M 10 YOt taGlUSI, GIJGI+, KJ1 A D£ Tt36rt6 DJ, POO POt DA Dw'i J6 

uot; jhg Li3 ua y£<5 e uot TLitc dji a airt'iri, o^At 10 s srasjowi s 'i3pais 
1© 8t OLvit+i+, ot io *£t airt'iri Josi>noDr>t. <J'ia J6 Qr>isrwn *ji Gjg 
tod y se m fje t3 < ;joi-ia, astoia, U3 ho hji src 8 33tn; H3^-it a© y; an 

tP +1 SO a XJ1 K£t +6 SrC 8 a3tM, U3 HO Hvl1 an XJ1 T3 fJL DEQ l-S J6 UJl «J6 
YO; JhQ +P +1 80 a UJ1 *£t +6 8 QJCt J'iG 8 fJl, a3T0lQ, U+l f3 >fvl1 SJhQ YO 

Y£t 1© guji y+^ dj> atr^Jt f©D y fje Drta^ta, f©D y fje wua xji f3 fJL 
©o»i 1© src 8 HE8-? 8n astoia, i>36 l+mg dji^jl hvii. A jd Jaotrn, jhg 

8 G3SJHGrh1 vJG CotrD, f©D YOt P8XJt6 ItJSI J'lG 8t01 81 JG ^3t©SJU3. 
>JhG a3fOlG, H8, I JD 8 801G lEDfiJ/l; 33fOLG 'S+S UOt fJ6 OtH UE^G 10 JGJ"i<! 
"»£t tvJM6, J'lG 10 DEHIEH, J'lG 10 rai£H ^£t tJ>18- 10 S Qre^fiDJ'il; 4hQ & 0106 
da ai+si. 10 OotO'lA. 

4. l l8 tl OED 10 1ES VJ1 fUJ'i OotOHA fJG t3S3GG 'X+S d^Sl, td UvlG DOt 
JMQtt, 83006 f3 »i+0 ^.Jl slDOtrh fJO 8 irtPJOl hviU*; vie ftG PtOG; YE, f3 htO 
VJ1 vlDOtr'i h+0 ^J1 +1 DJ6 'ivll 8 SrS1 006 SJ1 fJG 006G ftD 1© U£<5 8 UOt 
JQJHS1 K 1311 vlG H3PA. J'lG f3 SJO, £l3f0ia, * Utl «ivl1 JOSCE'iS 1t+6»fJt6 

uns sJDOtr»i, seg f3 u+i u+saio ftG nrtirs, je <J> fje si£ua +h da 3i+si; pot 

J> U+l •fvll GtJH1 r»i10 f+D ^J1 f3 DJI fJG M DOt 1Et ^J'l fllvll f3 fJL 0J1. 
a3fOlG, A »i0 X ll£S fUEt * lEDrHAIS an OEta DA 131l, fOD "SE fJC 1£0»t 

nt+6HJt6; j'ta J6 slaotr"i ma hji otj'ii r»ii© Da dah ai+si, aafoia, i> ua o+e 
mo f+D joota+n 10 da urtG6; ye, A u+i S30 gjl jdi^m vao, r'ti+i «e dji &+o 

POt IdS. sl'ia '18 +1 0£D 1© 1£S "XJ1 fUJ'i OOIO'iA fJO SJG V36 urta6, f3 
006G KJ1 8 SrtC D^a a DEQ JDrM f+6 DJ»i, XJ1 UtfJ16 fa DA1 PA'iO 8 DJH fO 

Uvi6 8 aasjhar'ii jc Iedi-h JDrfi had. 

5. Jha +1 OED 10 18S- "8J1 "SE PShG Urh, f©6 h£D UJ6 LEDr'i: J'lG f3 UvJ6 

urn je x srter'iis- vie * o+m f© Uvi6 Drta^ta aA Jdji+oas. l «s Doio'tA ooea 

SJ1 lEDrh JHG 8 8D01 HTDa-lt vie ft6 DJH, DSG GO POtL r'llO ¥ QE1G6 f© Urt 286 asO vJG JIDJ. [CJ"I. XXV. 

OGJt x Hapj/is. he h Harm urt oeta^a +>i x sw jg O+a; xEtPot Doto»a 
jij+hug Lesrh jhg ooca xji o sm 'ina-Jt ue 3J»i osa eo u+x t+3. 

6. J'ta fiuH n UJ6 own, leoru uaw\ i© x OEtae f© urt ocjt x hapj/is, 
ahq aafoia, xe so <m orwi, j»iG xe f£ia <m; an fa sjl r'lio xjd, Pat 
hji, aafoia, Ji J3 c l£3rhj/i. QafOia, U3 fjc jsqeii ptjD x 'ispais, jha 

XE S131JL; JHG 83fOLa U3 fJG 190 JG *8t UAH, J HO 3t01 U+X rs. *I8 fUJ4 

x l£3rHJ/i$ tmo X36 urta6, xe tssaca t+3 u+x <;j+; j*ig xe sjg m© m, 
O+e rs jg vot uah, xji ua oe Gttno; ua Et sua xji v tjg *rs ieo'i dj.4 
utx vo, pot ua et uatt. On Led™ sjg rvi© xjd, Lji rs oai jg 8t uj>»i m 
ua oo jqjhsi x hapj/is 1© aju; an xts se+m ohit oeo x-jd aot aaeAtrs 1© 

Qt+MO JG X mh; Pot, SJO XE, LJ3 Et U3tt, XEtPOt U1 rs 1E0 JG X UAH, .JHG 

a* jhq aj. ua dji tasac uj>h pot st t£Drh6, futc u+i sitJML'i rs- 10 00 .JQJHS1 
x hapj/is. sIhq l£3r«i sjg rmo xjd, Y© oe qo jootatu i© vot aaej>t6. 

JhG +1 0E3 10 1ES W1 XE G+G 1E0 vJG X UJ>h Pt3lt, J«iG +1 LU6 IWGrHI 10 XEt 
1£S1; XEtPOt XE 190 JG +1 30t Pt3l+; JHG +1 UJ6 S1tJM, fJC+H 3+H ItanEtG +"l 
t1SS1t,JML 

7. JhG +1 OED 10 18S X£ Q+0 6t+M0 JHQ Urt 3Jt+, J«iO 8J> JHQ 3J. X£ Urt 01 

atrnoH. Jna ne tujh lewh jhq t+6 d^'i so sji xe urt 01 atrnon, jho urt 
+h e aai stai, xe tairtna 10 Ootonj,, j'iO 101a f+3 01 x LW6 xji fja fJTia. 
<J«ta H8 x+s UJ6 joota+H 10 s aa6*'i jg Ooto'i*. -Jna OotohA t-jq itansta 
ft6 3JH ut* u^nrne jg uot; jhq fa s^'ii 10 « snt O+a, tuu « l£DrhJ>is urt 
¥1 8 aai siai, jho atrMOH, jna oesi +'i « ujir'i6 jg uot +'1 rnio * nt+GHJte, 
■fhsoorc xji xe urt 01 Etaa; ye, ae'i 10 *£t U+0+ 1 !, j'iQ 01 *06 jg xst c+i- 

GtJ'i, J6 SAW J6 Urt £31 10 V06 8 UJirH JG U01, TUUH OotOHA fJ8 8tDQ 01 

X06 itt€'iJtG: j na 01 xo6 L+H6 urt ar'i iu 8 iiopehg sj>uhs. 9n f^a he 
juoo x l£3rHAis, aafota he urt atrno'i, jho « 'ofjis osa we sieh has. 
9ri aafoia x+s ujg «iji * aae*t jg Doto'iA: fa oto »iji aaui +>i Drtajt ot 
airaDja, an fa aauua +h h se6+h jg f+e nail ftJD aasitroDrn; jho pot 
x+s oo6 ta 3J>1 mji at+n run ftD +H<;rsits, fa u^a hji poi run v l£3rhj>is 
j na aasitjt yjd +H *£t atrHOH^s. 9n fa f>ia rauna t+6 aa€J>t6; pot fa 
wa etaa ^06 nt+6«iJt6 jg x 4ap*is fo urt u+x+h x uot jg h sn+, jho fja 

QEG XJ3 18t 1© 0£'« irSJDrh JG X06 1£t1S fU+C Urt U+MH X U016; JHG XJH 

fa ooia x wh f© urt u+x f+o, 1© u+xato 8 ies PtJD has, ahq srtena k Et3+6 
jg v l£3rHJ>is. Hs aafoia x+s UJ6 arn tn n wi u.d, so xji fu^h x lEDrn- 

J>1S JUOO +«i H DOtH+M, HE BdfAlQ X«I1 HE Lift SrtEhGJa 3J» ¥ haPAIS U+X81, 
JHQ XJ1 XEt 1tt6>iJt6 Urt 8t3G UtWl. >lHG XrS HE SO XJ1 X haPJ/lS fJG 18t 
OGJt HAS; J»iG ih X36 SrtOrDS1J»iSJ6 YE P8HG XJ1 +1 UJ6 hJ1 JOSiaGWil XJ1 
YE D9a PA1 U+X X h3P<l1S; YEtPOt Y£t C3P 0Jni+H6 G3DJ»iaja HEt UAirhG JG 

uot, jna ye atoi has PotL jhg oesi yjd ji x P3i jg x HaPAis, naotn POt 

DrtSt. H8 a3fOlG, Y+S UJ6 Y G36J>t JG OotOHA. f 3 190 XJD 1t+6»iJt6 J6 
UOt, JHG 190 irSJDr>i JG H S+1+, JHG 006G HA 1 ) 01 X 1tt6»iJt6 DIG 3 ItaJtEUG, c«n. xxvi.] aqo %jg jioj. 287 

to urt •tapAis; jho *e a+a sj+h s 8tD+ jg DotoHA, J»ia urt 8 ot£i sitJML io 

T+6 8t3+. 

8. s'4a m oed io 18$ xji fa a+a oo6 x lEDnj/is tod T3 tjo ieqh it+ewe, 
xji se D^a onjns 8 i£art th sitjm.H+n x potitP+o£DrH6 tena jaei X $+1+ 0+8. 
*ha +i oed 10 ies xji tujh Ta tjo poti+Pi.a x sti+ $+a, Joota+n io f+6 aa- 
6*t6, fa 006a xji f+6 it+ewte Dsa a ieoh 10 x &+i+ asm+pu; jho fa oiso 
oetaja xji s+it u+* j 4 josao+M sitJH pots, J'ia +i oeo io ie$ xji xe a+a, 
hjiu+xsuna+H oi * +»iitao6 jg x learnm, oan jmo itouoi oi * it+6»iJt6 

T03 XE TJG 1£0'i, J HQ ©ISO 9EH1E4 01 X OtS'iO JHO X JaeJ'iUS TU+C X£ TJG 

ta-i£o»i. J'tG +1 oed 10 iss xji x Wj/is aaoj«i jqjh 10 a 6+onot+rs, jhg 

10 taOlED Y£t U1S- J HO XEt 1t+G+U<«J6. DJH+ 1A0G 0+0 X lEDCHJ/lS J1JD1 10 
,4«iSrtOl XJ3 J 381 8J> HJ.1, 81*1 tM S36 J1J01S X£ 0+0 LOG DJ'i+ 1t+6HJt6. «JhG 
3JH+ 1A36 0+8 XE J1JD1 1© JGD+h+SUt JG X£t UAH 10 X *13PJ>1S, XJ1 *£ DJ>1 G3- 

sitj+ xjd u+* u+6»i ot u+x atrM0't'iJ$. 8n aafoia, s Hapj/is urt hji slo 
10 ta^joajt x lota *£t Ojo, +h x+s vet iad jg jpitodi-'i. Xe osg hji a 

1EQH +'i XEt ShEte; YE, XE U^O HJ1 irtlEO JG X£t UJ>'i, SEG X£ TJO PrtSU+ 

q+gh 1© sra je v lEDrnj/i it+6 l iJt6. J'io «e urt ^rs ooDrs ^«ii ho "ivJ+64 

DSG a JOD+H+SUtG JDrH *,J3; POt +P KEt UAH USO 1-l+6'i 8 LEDr'iJ>1, +1 USG OlSO 

u+6H 8 hapj.1; <i'iG vrs- he a+a itj. 01 *£t i+orte. Jna »i© +1 oed 1© nss vji 
+i UJ6 Josiaa+JHi pot Dotonj. 10 deo itJutEDr're io juo x s+i+ Dot+Jhir»i; 
pot aafoia, x lEDrn^is fja, aj. vet i£art6, poti+p<*a v s+i+ Oot+j«iirH rwt +1 
tjg aaorD jh jQ&aa+H sitJH foia; j«ig ve urt or«ti+hv+©rt* at+M+n h+© P0t$J6 
+41© *ji $+1+, jho oiso »t+© snw.6 jg ntoe+sr'i6. nIhg <r$ j^aja v 1UJH1+ 
jhg hahl vat jg v t£H jg v ^r^e OCJt x nan JG hap*. (NTIJI' XXYI. 

1. JhG H8 +1 O£0 10 1£S +»i V QnJHSDJHI JG V Lrtl+JL Y3t »46 X t£H J6 X 

^rsje, +4 v sjor'io ge, jh v prtsi arHL, Ooto'iJ. tasaca J4 ai+si PtJ3 f aiEor'i, 

S1E1+H V JP£t6 JG V 1311 +»i VJ1 OUOtUt JG V UHQ. «J«ia *36 8t V Urt06 

tu+c fa toi, s£+m, Oj. aati+ aairc^a atrv^t, Ooto'iA, J6 lwi +h x lota J6 +h 
v it+a+©i£Dr»i6 jg et uotPEt; aatoia, 3J. aairc^a atrvjt, i> tjg snnwi 1© 
iai v-© or'isrt'i+n et uotPEt +h v+$ i£ti jg v umo. aatoia, 1© L86r>ia «g v 
$r»i6 jg *06 3jh fOD «Jar»i atoi asn 81 jg v uhq jg Hap*, hs v fJG ho'i vji 
V36 urt aasjHar'iis jc l^rh, f© UJ6 s -Jiajsi sr4 jg 8t p£*Jt Ian. *i8 
<f) H3a hji t3frts r>ii© v© orHsrth+H *£t itja+Drh6 ot V£t rnasisp, pot xs 

H0JS1 OrHSrtH+M OI X36 L+M6; VEtPOt +1 SrPJ>6JL 33 SJ1 Ji ut to XJ1 io 

Leerna jg V36 vrn 3j«i tjg ieoh vet ujir»i6 jg uot, jho usa vji & dso a vet 
laajt; j'ig ua tjg or» PotL 10 aspj'ia et ormt+. Jna «i8 v oiso ho orn- 

gfth+M V OrG3Hr»i1 fU+C X£t PEXJt6 3£0, VJ1 V£ U^a HJI 1E0 n VEt U^irH6 JG 288 9S0 vJG J19<J. [CJ1. XXVL 

not jqjhsi vet at^wi 10 djo aira. 8ri +h * 1LU41+ jho s+qsl Y3t ?uah 
ve so et >iPi+0Dr»i6 j»ia st wa+oi£DrH6 pot VJ3, ve urt jaei 10 ateo s 
oreDhrm futc ve fjo oto, j»iq ieg n VEt ujirh6 je uot +h st aap^s. 8ri 
i. usa »ui srut vjd v>ii ve Dsa at£o vts orGa»ir»ii tu+c ve ua deo, snoe+H 
vji Ojq ma sitJin.»i rs, t'isoarc vji ua dsq hji srp^t sot 33006 ue v psl- 

P+l+H V OL TUtC VE fJQ 1£0h. £lri adfOlfl, f3t +6 Ur»t LtH t»i fDtC Ud 3£ fJ6 
Qt£1 <5vJt. Pot adfOLQ, +4 V 1UJH1+ JhO S+QSL Y3t, c*>, f9l£Dr»i, G+Q 38tC 41 V 

fja je V36 10 L86r»ia vrn o^h 10 v sm ue ^+©038, io js+si «Jwirs, too V 
tjq JivJ+hua 8 iaa,Jt oe^t v nan *ig vji ieti «jg v una. <Jhq <J> ata q«jth 3* 
10 Lscrna srh6, (pot ve 8t yru* 10 a 001a sr»i6,) 10 v 8t3t *ig Jhinrs, +h 
tu+c sitJML -Jwirs ata tasuts ,jos3a+Mit; pot aatota, f+6 stot fja atn ta- 
g+osi a* v l£3r'i<m, aaooe vet potsj6 uo sieh e eesi nroajt jg 8t dah, 

POt ftltC 006 U3 TJG 10 30tH. H,J6,JtV3US U3 0£ QrhSOl 8tSJlG6 +4 VtS 

u+hi, vji ve ue Qi,a th v 006 jg VEt ormtt jhq ug VEt Q^a, ve, jha ve 
st fjit. Jha v lEor'iJ/is fja oiso taiena djhi itt6HJt6, ot jg f©a 8t cap 
Geii+>i6, pot hrh rvJt tjg *£ si£ta jug. >1hg ya sno6 xji ¥£ 8t hs 41 xt» 

1iD t»i J. UIHG JG haPJ.; +1 +6 SO +P X£ 8t HJ1 Sl£H. 

2. slha H8 ^36 8t X S+1+6 fU+C K lEDfiAIS fJG rai£HG irsjDrn 3J. * D^G+H 

je ^ aura jg so 3<4'i+ jg 8t cjivthi »j«i: — ^ uhg jg Ojhia, ot ¥ sn+ je 
Ojhu., jhg ^ sn+ JG Gajetn, jhg ^ sm s4G OtoDa»iJ., jhg. ^ sn+ jg -JninEte. 

J>iG ^36 £t ^ S+1+6 fU+C ^E irSJSI fLIJ'i di J1J-GG J1 ^ S+1+ vJG Q+OG38; sl»iG J> 
P8HG ^JHItlrS 4 4G f+6 OAh Utl+M D+^ X8t 3J>1S 10 PGtl+PA "» S+1+; V£, JHG K£ Urt 

aaiwsi + i i auat jc uji J6 + i i sitt+1, pot he uq poi Guvrhut a* ge jho utia 
a* "ij>i 10 3£Hi£»i 'SEt s+1+6; j ha ^rs ^£ fja sr-p^ta ot£i jpL+0Dr>i6 jg ^C/Jtt 
OAHa. slna H8 K£ urt 031^3+40 10 ojno-it +»i x+s ties ot ga; ^Etpot vo 3£ 

UJl SH06 ^«J1 XtS 1+11 POtS fUtC i. 8t01 Ut* 33, V£, ^06 SrH6 ^G 3A«i, ©eg 
^(JD Qt£1 fOIS J HO 3rC SJt. 

3. vlha H8 +1 oed 10 18s vji tdj 1 ! v lEorHAis so xji Jmnrs tjg tasacG 

8 Gt£1^t SltJHL 10 ft6 8t3+, "»£ Urt OrDULG a* S OtOJt6 «JG J30tr>i 10 HJ1 
Or3 JQJHSI ^ S+1+ vJG ^+0038, Ot JQJ'iSI rS, 10 3J11. 4hq ^rs II rt U3 P£- 

erta jg ^ lota; pot tjg ^e on ru»i rs +h x+s st uaoH^s, ke oai we ut- 
fjns G3sitvJ+a et mi 8tD+; an srs urt U3 ntsertca. Xe urt orDJHGJG ai 

»Ja0tr'i 10 3£h1£»i ^'06 S+1+6 fU+C *£ fJG 1E0H. <J'iG ^CS AHQAQ K 1UJH1+ J*iG 
S+OSL V3t. sl'iG +'i « OrDJhSDJHI *I6 ^ 1UJH1+ JHG SJG»iL V3t, U3 fJG ItaiEtG 
8t S+1+ J'iG EtSJl66 POt a3PJ>iS. 'l8 U3 UTt a36J.trS ^J1 * lEOrhJ/lS DSG Qn 

run rs; pot ua urt h«ji aa6J.trs 10 seo 4h juo run vjd +h ^£t sitJM foiG6. 

*JhO +1 0£D 10 18S XJ1 U3 0J11 S1<J»6 81 t8ha J 381, 10 LIJC X 3O60JH1S JG K 
LEOrHAlS, *J1 ■»£ 3A1 HvI1 18S rS 3J. HJ>1 »iOt 3J> 0£, 1© 3E0 JH J1J0 riJh 8t 

rwts+i+6 fu+c urt vj»i ^ nonurta; pot U3 h+o +h ^06 s+1+6 ve urt 'i*ji srp+D- 
jhiit sitjn io 33i TU3; vetpot ua urt Q36J,trs, +p ve dso nes aj. ^s, 1© poi 
run v-iD +h v£t tat, Jha vrs at+H vj3 n +h v£t tat, «ii v sed uo ve urt o^i (Ml. XXVI.] QSO *IG JIDJ. 289 

tH v Ptrm. U3 sno6a xji U3 osa ocjnet vjd; an a3toia, us urt a+s«n- 
vi+hua +»i x+s st aaej.t. #8 artsi 'ui ies sj. rs u+x xet toi 8t3+, «i3x,4t artsi 
xe utx 8 nen, usi xs Dsa »ivJi a srp+Dj'iii+ sitvjn, si'ia xe o^a fot. Hoxjt 
artsi xe 38tc Q8»i jgjhsi v s+i+ vjc GEtJivrnj; »i3XJt artsi XE GtvJS X fJ8 
je &j,arH, oc-Jt 1© x s+i+ jg 'i3pj>f8. «J»ia xrs, u+x XEt pots^G, xe urt aa- 

irtD+ha 10 98H18H X06 S+1+6 fU+C X£ fja IEO'i. 

4. «Jna he ti 08D 10 ies, +'■ x sjor'ia ar'iL *ie x+s Y3t, x£t ujg atoi m© 
rs dj»i+ itoc+srhc FtJ3 x FEXJtG >jg xoc 3j> 1© Lscr'ia sr>ie. -J'la oiso XEt 
u*!6 sjvi io L86r«ia 3JH m© rs Pt~3 x w«ia *ie C£t«rf,jouj. «J>ia srs U3 urt 

1t31£ta U+X UH L86r'ia 3JH, Jha ItOC+Sr'iC fOt XJ3, J'ra OlSO fOt XEt UAG6 

4»«a x£t c+iatJH. -Jna x l£3r»ais, xrs S3tn st foisjg +'iGt3s afi+, j»ia ito- 
6+8r46 jug pot et snon, xe a3Qj'i 10 a patp^i, j'ia a3Qj«i 1© s>ii+ POtL, +p 
+i urt i*js+ai, 10 tii <ih Jha 1© st t3S36+n TJOc+srHG jhq sit-im.. *is tu^h 
U3 so xji x l£:>r»im a3GJ'i 10 oto r»i3c+ j«i x+s UJ.6, U3 urt a36J,trs 10 
at+n 8 sitju<;j3 t»iio jpjoi run x-js; XEtrot J'n+irs ota«ta xji A D^a 38tc 

POtL U+X DA ItU Sr»i6 1© 8 HEarttM 8-flt, JC +P U3 urt QJtttM 110C+8r»t6 1© 8 
H£arttH s+i+. «Jha us urt 1© 3£tc »i3t x s+i+ »JC JNItlEtS, J6 tP U3 urt OOtH 
10 n sm asvjha, +h ^ aotajt6 a* x S3 not. »J'ia ti oed 10 i£s xji us ata 

38tC POtL, J6 tP U+X 8t 1t0G+Sr l i6 3 10 GO 1© *J1 S+1t. >lwa +1 G£D 1© 18& XJ1 

•Jninrs ata oetc POtL, u+x 8 nsti ug f+6 etDt, isg+m x t33E'iajt 10 38H18H x 
sm. 8n f3 a+a hui D8tc POtL, r»n+i d> fja go'i poil u+* 3J. 1+11 8tD+, jna 

083 H9t X S+1+ JG >lH1t"l£t8. Jha '18 tH X SVtt J6 >J'iin£t8, Urt S1£Dr«ia X 
&TtvJMQJ&1 EtO+ vJG X l£3r'iA1S; YE, X D0S1 'i+03^trS. J Ha +1 OED 1© 1ES 

sji fUJh X8 fja a+'i tHPOtsa aj> "^£t sij>6, xe 083 poil an X£t 8tD+, JH8 

38tC1 JGJHS1 rS. 

5. J'ia +i oed i© 18S vn U3 a+a pis aspot xjd, nonuna. «J'ia xrs ua 
a+a i3a jus x dosi nstpsi stot sJG x l83r'ij>is; vs, 3d 1© 8 orns+aJtJaL 
atsirHS-, thsoarc xji tujh xe so h st3+ jg smnrs- irts*©+M yjd, u+x xet 
3J.1S, xs a+a hji irt«i 1© x tdi hot 10 > upi, an irts+oa ^£t DEtc +»t 8 sitsi 

OOtS EPUt rS. -ihd, J6 U3 SHOG, +1 UJ6 XEt +H1J'i1 1© S18 rS 33F0t «J'i1+- 

irs D^a OGJtiEO "sjd, jna ^ts sji xe 3*1 '!v41 a srtsnaja aj. st t3ti. Jna 
h8 Jhi+irs a3foia+n st aEH^Jt, a+a si3a x ostc jg t+6 st3+. 9n aafoia, 
+1 lug »iai; XEtPOt xe a+a nji OGJtiEO rs, H3^Jt a+a «Jhi+irs 06Jti£G kjd; 

XEtPOt U3 a+a GJDT POt H »iJ>1. 

6. «Jha +1 0E3 10 18& XJ1 83POt X aO«t J6 "X 30t'i+H, 83fOia, X l£Dr»tA1S 

urt irts+o+H rs. Hs U3 urt h«j1 srp+DJhiL+ sit^n 1© or»iUHa u+x xjd; ye, 
d) usa hsji srpjt xji a* i+ii srhG Dsa poi +hi© XEt fJHa6; XEtFot U3 a+a orH- 
1+hyo st 3£tc; jna U3 iso st D8tc +hi© x u+ia<Jt'iJS. hs xe artsi HJ1 irtH 
io x tj/i not 1© x upi, usi xe Dia a srtsnaja; »i3XJt usa A irtn 10 x tdi 

Ot 1© X UPI, USI X£ D^a OGJtlEO 33, JHB U3 0^3 HvJI SU'ia JQJHS1 XJ3, an 

a si£h, jna xe usa seo *£t jsgei; j^a xrs U3 a+a Pia ot xji be +vi© x uii- 

QJtHJS, 36H rhl+l +1 UvJ6 8£tO. 290 aS0 vJG JIDJ. [CJ1. XXVI. 

7. sha +1 OE3 10 18S XJI JOJ'f fUJi) X W1 JG X DOt>l*H 083, U3-S0 x le- 

or»i=j.i» rivj'i rs, J'ia U3 ate Pi3 aspot xjs. an +1 qes 1© ies xji xe e+e 
•tji irtsto rs ret, aapot xe foiua; jhg +i uj6 +«i x 3©wm jg x Lrta ge, 
jh x sjg'il ar'iL. J'ia hs fiux-it xe net OGJtiEO'i a* Jninrs, ua h+o hji, 
an J> sjo r'110 3J> 3J»i, aatoia, U9 ho hji an se f«ie foiua pot x irtirs 

XJI U3 DSa Or3 JOJ'iSI XJ3, XJI X£ 3<*>1 QJC r» +H XEt S'lEt; XEtPOt ?UJ1 SE 

v, 3J. -s-r»i6, U+t y oo joj'isi xjd io am? Jhg >i8 A se thi© vo 3J. aaire- 
ja atrxjt DotOHA, Xji NjejT tjg J> S3»t so otai onuq, he, hji jsrnsi oi x 
hdpws. Pot jg J. fja jejt ooia XJ3 sj, srH6, (pot xe urt oi jg xjd e-itt 
vrn,) 96'i so xe sjo r»iio 39, Psxjt, aatoia »t C3jg +6 u+x rs, jhg f3 u+t 

»tJ1 SrFJt XJ1 U3 DJl POL; X/JH U1 rS 00 fOTL; U3 U^Q HvJI Sl£ 8t atjxtjw, 

tp xe usa wi rs jlom; XEiPot ui rs oo, usi xe d^q ocjnet x 8t3t jg «Jh- 
mrs. 'is *e »ije„t fja poi, yji *e a 4 a hji pat ojl; jho xe g+g l+ho sot 
njH x utajtit jg x£t p£XJt6 sjh xe a+a rij'i x£t U66; ye, xe fja a+H 101 
a* x£t Drx«t6, xji +p xe a^a hji asi, xji ©jg m& aai+GJt xjs. Jhg xe 
tamsi rm© sa x urta6 jc XEt 3rxjt6, SEtn, Ua a© hji eei 8t 3rxjt6 

h+© +1. 

8. sl'ia n 0£3 1© i£S xji i- a*a tairtn y+x da 1© L86rha, jojhsi xa€ 
t£3r»iAis t© fja i"tst©a rs. s''ia hs aatoia, x £t3+6 «'e Jmnr's- fjo oejt- 
1E0H xjo, j'ia s umii aju fja oraj'isi. X Et3+ jg Jmnrs aatu uatt, aa- 

006 JG X£t UN 3E1C +'i SO DOfl 8 S1ES ^e 1J>D, Urt J381 1© POI +H1© X TJHG6 

je x lEDr'idis; J'ia fja & >iji tairt'ia u?x dj. 1© Lserna, xe usa tjg raiE^a 
XEt nrtnrs; pot Jwrrs fja poi'i aj> x sota, jhg 3J'i+ ^ig t+6 iaajt6, aao©6 
jg XEt uat+'ijs, fu+c L'^G roEsr'ia a* x siaa jg xst 38tc; XEtPOt x OAh jg 
J>iinrs aa+n or»iPioca, aaooc jg x poi jg x£t iaajt6, aaojn 1© otc ue aa- 

YOt X l£0r'iJ,1S. 

9. -j'ia +i oed 1© ics xji x Lear'iAis 190 ortJ<;, jhg aaojn 1© irt$+© xjd; 
jha xrs urt x l£or'iJ.is irts^otn xjd u+x ot£i 6+ort TU/JH faiEarn oed run 
XEt tat u+x Tt6 i© Lser'ia, jmg aaojh 1© sue xjd josaetMit, thsoarc xji x 
foi 8to+ jg x l£Dr>i<m fOLua, j'ia irt'ia nj4 faiEDrn. He fyjh x nani jg 
>l'iinrs so xji x lEor'iiis fja irtna xjd jasi, xe ojxjta i^ojxjt X£t oah, 

JHG 0£3 JQJ'i HvJ'i X 13t JG X l£Dr'iJ»1S. 

10. J'rO '18 +1 080 1© "I8S XJI L'3, X T3TI JG Wj,, X 1311 JG JwifS, J4G 

Ji y+x da 1© L86r'ia, a+a sns'ia x L£3r'iAis, jho a+a st£ XJ3; ye, thsosrc 
xji xe urt orsijia 10 aauejt n x£t UJTrh6 jg uot, jhg olso xjdsjig6 J6 

lt+6'tJt€ JG UOt. 

11. JhG 'i8 +1 0E3 10 1ES XJI fUJH X8 fJO SrtJhGJtG XJ3SJLG6 H rH1© rS, 

aatoia d> Mrsajta kog yhi sj'i to fja foi utx 33, pattn usi xet urt sjh+ 
jg XJ3 sts'i. 8n aaroia, 10 3J> G181 «5J+, xet fja >iji ur»i sot jg xjs poih 
1© x rtL; ys, j'ia xe fja poi J6 +p u+x x sitJML jg Ojo; ye, HJGJt urt 3JH 
ho>i 1© fjG pei utx sre 3+tJO+oirs sitJHL; jhg u+x sre 3*1+ net e+a xe poi (NJI. XXVI.] aS0 s^G slDJ. 291 

run x l£Drhj,is, ¥4i se wa ruvt ¥43; j'ia rot vts oog g+g ¥ Iedmij/is G9- 

lt64t ¥43S4166 n 46 1t>6'i^t€ JG LOt. vl'iG 46 U3 f4G hO "IIES POt 8t 1t+6- 
N4t6, ¥41 U9 OSG ©Eta X43 10 031 ^43 PUD X 8t3t6 J6 ¥ lEDrUIS, XEtPOt 1)3 
S4H1 ¥4D 10 * Uha JG C£14f4Dl4, 4'iG £ lEtl JC X06 D4'i fO Urt '|J1 SlE'i jg 

-Jmnrs, ut¥ ¥jd; jho * t3DE'ia4t J. i c o 4'ia <;j+ i ia *43 i© da sitnitH «JDr'iJ/is, 

J HO 1^0 St 38tC 34 1© S Stlt JG ^©038. 

12. >l*iG »i8 +1 OED 10 1ES ¥*1 I I9S3GG n'i 9>Sl FtJ3 NDOtr'i, ¥ otn, 

S1E1+H *4i w d> usa a3L+ejt n *og -ittc'^16 je Lot tod us f«ia ieo'«, *4i t3 
ma aai+ejt n * sm jg «J'im£iE tmo rs-. Gin J. sjvi jh 9i+si rw© ¥ o+m, 
¥41 U9 urt Dot et pots46 urt srr^'ii 10 ieo s s+it jg JwiEts ax st pots; 
4«ta aj. G3i+e<Jt+n n x -ii+c'i4ic roi ¥41 s 4 it, L3 osa snoc 8iS4ic6 r'iUJ6, 4HG 
¥41 U9 usa out G3i+ejt n tt ittci-ie j'i 40sc£'i<;. v'ig sj'jotr'i t9P*©ca dah 

91+Sl, POt T3 USa «iJ1 40SCEHS TttE'iJtG; XE1P0I L3 G3Q4'( 10 DEO 1t414t£Dr'i6 

1© go jqj'i&i ¥ sti+ jg J'linEie. 8n v tdii jg OnnEie ata i3e ¥ sm, 
4Ha pug 1© ¥£t mt sm6, fLiC \£ f4a nrs-nr'i je, 10 pouhj. ¥J3; 4'ig ¥rs 
¥ sti+ jg JhinEts P4i t'lio Et fj'iac. sSa ¥rs w'iGhG s il^w j'ia eil Y3t 

JG X tE»i J6 K <ir<5,]6. 

13. Jha +1 0E3 1© 1£S X«J1 +'i ^ Or^'iSO-JVl M * 1LJ*i1y J'iG WiL V3t, U9 

t9S9ea 8 sniJ. vje Tioe+sr'i6, j'ia olso ^'i 4a*Dr'i 10 tt Ej3t, puo ^ u'ig je 
6£tJTJDU, «jhg PtJD k una te'iG ja&i, 10 x Mrja^i^ sje s>os L£€r'ia dau, 39- 

SXG6 &+0S1t JG « Sl*»i6 JG * >br>iJ/lS 3 TO fJCl Or^ 10 Sv^'i XEt at-J^tJ'i, 3J. Itlt 

aJHG jg 10 L86rna. j'ia hs astoia, L3 Lrt siuii, ve, ^'ia L3 t^g olso 8 
lumt jg nt06+sr'i6 atoi r'lio rs. 

14. JhG +1 0£3 1© 1£S ^^1 t1 LUG Et GDGJt 1© L£<J £ 3J1I L+^ X 8tD+ fU+C 

UJ6 HES1 1© "ltouoi x s+it 0*0'J3'ii. J'ia 'is a9T0LG, i. ua do r'ii© v© 

XJ1 U9 S©'( J0J31L+D1 Et 03CJt; V£, U*X Et STMH fOtS, Ot L+V 8 18t1 JG 8t 

sitJH pots, U9 a+a srts'ia, ax 'ij.i, x snt Otoosmj, e im a3P0t ^>e Lrt i© 

t9S9G 8 SHI* JG ntOG+Sr'i6. n'i(1 +1 083 10 1ES *J1 L'3 0-G OJDT tS'iG J 381 

x s+i+ pot dj'i+ »iJ>is; an L3 ata sun n*,'i r i soiG6, s'ig 03i oeiqg, xji x 
l£DrhJ.is osa »iji or3 nj'i rs ui > i j i j'ia sle rs, TLtc *£ >n^3ua 3J'i+ ij.dc; 

an J6 3JH+ 1AD6 J6 >>£ J1J31J0 XtS, ^Et 31^0 L«C SH+L1. >1 LJML XE1 110- 
G+SrhS Q+G JtJ-,6, J'iO X£ Lrt .i3£1 10 J'r1-i't Jj S'lr 3J HA1. -J'ia L3, thSUa JG 
a9iM l£Dr'iJ»1S, Lrt H.3fJ»1S; ^EffOt, L3 Q l a 1£0 SJ3 J'iG >>£P 1106*8r'i6. Jha 
HJILi^SUHG+M X lEDr'iJIS 33+M On JP P1J3 XEt SH011 8P1Jt MS 3J'(Jt, X£ 

urt si+i a9irt3+«ta 1© dehie'i m s+i+; XEiiot n 330E3 josi3g+^'i1 xji U9 dsg 

1E0 X06 ItOGtSr'iG JHO SJ'iG XJ3 1© < i>0G3E, s';-G Bt 1ltG'u16 1© X LJ'iG JG 
6£tJTJDU. 

15. «J»iG +1 OED 1© 18S ¥41 'U1 3JH+ 0E6 f^G 18S1 «JL£ 39P0t V l£3r'iA1S 

agoJ 1 ! 1© t©6 oi tois jg srort; xstPOt ke Y9ia^a n x stir t'rio et fj'ia6; 

4HG XrS L9 fja J0J31LfD1 8t a3GJ>HG, +h rai£'it)1 X S+1+ Ot©D3'iJ). 9n +1 0E3 

i© nes ¥4i 8t nt+G»^t6 urt so »i+©DrJirs, ¥si 'ijiut"j.si4'ia*n ¥ 9'iQtDm jg 8t 292 aSO vJG 410J. [CJ1. XXVI. 

nnuAK, ud lift oausa i© jd-iu* 01 8t rots 10 G9i xjd, ot 10 "m vjd 10 
qjl. Pot aDfoia, *£ Lsa at£Q 81 iu ot£i hrDa-ite, j ha yqa pj/i y+x sio'i6, 
j»ig uts oirac, ot Tyjiso^cjt l+m *£ osa gji +'11© *£t tjhgg, thsoarc xji U3 
ata 8t8 nurtac jg 10 Leefia jg vao, sput *£ t-jo sftJ'ia,Jta xjds,ji66 "W6- 

HJt6 JG UOt; X£tPOt +1 89G£D JQSIDa^'il fOt fS *J1 U9 D^a 1S1 J'i ,JhG 10 
X£t UC6, Ot QEtG X^ID, SOtG +H TJ'iG, a8h 10 X WHO JG CEtJTJDUl; JHQ OlSO 

st -itoetsr"i6 yft hji j«i+ Dot xj'i sfP+D-jm pot st o'i nail, 'iJiy+*siJHatn *«ii 
futc ua tjo ieo'i PtJD x l£Df»ais. -J^a »i8, +h *06 ottitoi sftGfDSUHS,J6 } n 
aao£3 s ejtt S9t+fs Dsmt 10 aairtot'i ofrSfWH *96 it+e>tJt6 je y©t; HJGJt- 
*9us, yg a+a t96jic 1© sj'ia tud asn 10 * una jg 6£tJfj3u; *£tPot m 
sauoua 8 i-sti jg 8t d,jh, *i'ia g£g xjd cst<5 oe^t st it+6H^te 3 10 go asn 10 

S UI'iO JG C£tJfJ3W. 

16. Sn +i o£3 10 nss *J1 j'« ¥ DJto *£ aw tairt»i. «Jho »i8 aafoia, yg 
q+q hji thoy^t jg xjd or'isrwH x nt+6HJt6; pot aafoia, * UDfHAis urt 

flJH fS, 4hd X£ T91ftha +>i S964 10 8£G fS PtJD PGltH t'i10 X£t TJHG6. P©t 

aafoia, JDOtrh fja sjhi 10 set snoti 8 h+o snu jg itoG+sr»t6, jhg eiso 

8 h+ODJtfS 8tD+ JG DJ'i. 

17. JHa +1 0£D 10 "l£S YJ1 X06 DJH fOD y9 SJ'il lit* Y 1t+6»iJt6, G+Q JtAG +4 
S96>1 10 CJG XJD, JC X£ lift J881 1© OGJUSt fS. 9f1 89T01G, DJ> Ml 8JHG 
JG 10 LSGf'iG J'iQ S+GS1+, P01 D0S1 aJSI^WIlt; Y£, "S£ Lft PftD 89POt S U- 

DfiAis, -j'iq a+a «iaD+Ht&ut a^L nio 01 xoe to noea xjd; Jha J6 * t9D£HQJt 

JG £t £tD+ yrt J 881 1© Q+C l\E a3P0t ^ l£Df>iA1S, a9fOlQ, *06 10 L8€f»iQ JH8 

s+osi+ yft PftD j'ia fiao'iua; Y£, j»ia i>£ a-a oa£ jhq faeftc 1© n^tPotD jGJtt 

L'ftQ JG GfDJhd ytX JGCnGI'iJS; V£, J'iO 9e«i JOOtQtH 10 Y£t P£L t1 l!J6 Gfh 

fii© sjd; j ha <J. a+a t9DJDa^t * yrtae fytc ^£ s^a m© D9 ^ji v£t DfXJt6 
fja 101 kjd. <j«ia h8 aD?oia, ti y^e X96 dj. sfH6, j»<a ^06 dj»i to ?ja a+H 

S9UG1JG 1© Gf»iG£ S 1t+Ci^t6, 1© TOD U9 O *+S Q1£1 6+G10t+; POt +1 UJ6 V£ 

to a+a 89i * lsDf»ij/is-; ^£tfot, ^£ yft atteh ajo 10 ^ sm jg Ojhia. «J»ia 
y9 t9i£Ha st s-tit 0+od9'ij>, j'io yft hji ol a9sitJ+a aj> * sota; HJGJt^aus-, 
y9 tjo sfp^ta Qt£i us. 

18. n'iO +1 G£D 10 1£S 'SMI £F1Jt ^s' l£Df»iA1S TJO PUG, I +D9G+J1I+ G£6 Ot- 

a^te xji da dj'i to T>a at'i yo'ia«a D c ia a uo^ ptjd JDfn x a^a, jhg go6g 
kji ^£t yo'iae Dsa a at^si. J'ia +1 ©£d 10 i£s kji ^£t yft 1© ffiatja 81 jg 

Oi, 1© LSGfha J'«a SrOSIt, TO T-0 PE'iUG 89006 JG V US JG 8lfQ; hAQAndUS, 
JGOta+H 10 X GSa«fJS JG OjG, J»iO 1© 8t Gt£1 JSUHtDDJ'il, J'iO OlSO S P06 

jg 8t toi 8tD+, ^£t y«e »tji yfH sol jg xjo to ata i^ttD; v£, j»ia na^jt yj6 

X£t yf»i SOI JDfH XJD, TO T40 »iJ1 T9S9G0 DJ'it y©«ia6. «J>ia hg, ^£t 1tJ6JtG£- 
Df'i yj6 JSUh+D+M 1© 8t TOL 8tDt; V£, XJ1 *£ D^a 8 S1£ta, Tyj.1 X£t UJ6 8 

L86f»ta jg st awxtj»i t© yft si£h. sl'io y9 a© qfsiit jsona +i 1© y d+tjg- 

+©lfS 18t JG ©JG, 39006 JG X£t JGS9G+M P£L +'i YJ1 Ty+C K£ fJG 8+h 101 10 
8919G, XJ1 X£t yj6 8 <5fS1 OjQ; AhQ T0S0^6Jt G+Q HJ1 G81, XJ1 X£ DSG a CJ1. XXVI.] as© *<3 J 19 J. 293 

nta6rtea a* ?t6 sstcdirs net. Hs ms- UJ6 * pel jg *36 jg too J> t«ig &ioqh; 

*£ 8t VrH, JHG S£t 3J.H06 £t PrtD; JHG X£ 00 191 X£t 1trS1 iH QjG QrH- 

ifiv+orit. 

19. «JhG H8 N 0£3 10 "l£S SJ1 EPIJt U3 fJO STS 1E0H G£t JG St DO'iO-IO 
DJH, JHa fd8 aJt+Q 8t QAQ, J HO OlSO S 0^0 JG X lEOrHAIS, fO lirt DJ»i+, 83- 

toio, m a+a tnoiMt jg O+o onsrwn * -it+6H,4t6 f©3 *£ tjo sietua i© go 
asn i© s una jg 6&NTJ3U u+s. l ie Ota ljg s C3P ojii+h ocit * a«iHa f© 

LIJ6 .J1J+H1JG 10 Q8ta SJ3 08H 10 X UIHO. >l'i0 H8, *3C £t * LirtaC TL1+C ©18 
SJ8 r»t10 33, Q3T01G, 1)3 010 S18t1 10 00 08H 10 X U'lO JG CEtJTJOUl tl+S 8t 
"m6hJt6. J.HG +1 0E3 10 18S "SJ1 U3 GH1 331 tf $"U6 JG 8t 8t3+6, TO fJ8 8+H 

sjhi 81 1© ujc * 0J3T jg i L£3r'iJ>is. slna se otja mo rs, sew, £l3foia, 

X 8t3t6 JG S l/£3rHJ>1S 8t 38tC+H 10rtOG X S+1+ JG G)f©33Hd; J HO 83f0La, XE 
U+l POl HJH W3, YE, -J HO bill 03S1tJt 8t 1311. 

20. >ha n 0E3 1© nes *ji st it+CH-itc o*o t 3t *£t one, fytc ooca *J3 
1© i£o ortjs; j'ia *£ a+a U6 n +h tsa-ayrH jojhsi rs. *J'ia n o£3 10 ies 
83006 jg *£t tsajivrn, i)3 a+a oog *ji 8t sotae osa oro ru»i sjo. «Jhg 

+1 0E3 10 1ES SJ/1 X£ G+a +H 8 8J0+ tr'i HJH 8P SOWC, +H ^ fU^C ^> OlEUt 

nroajt je ^J3 urt sieh; jna v t33£'ia-it «6 x-io atoo uo jho puo Pt-i3 r». 
J'ia a3foia, tu-jh *£ fja pua, j»ia U3 oso »ivJi ocjiieo xjd, U3 i^o 8t 3£tc 
L)+x *H3a iorta6 x s+it jg 0+©33'ij=; j'to a3foia, D3 ota jug +h no ^ji ys 

3*1 JS+S1 8t atJ^tJh +H 1t36rtGtM * S+1+. J'lO 33fOia, L13 £t JOJ'i a3L+C-Jta 
81 JG S TJHa6 JG 8t J»i33t6. J'ia 3US-ia +6 V HED M 8t OvJO; POt 33f0ia, 
+1 +6 T3 lfJ1 fJ6 83LtGJta TSJ V£, ^J1 TJ6 Or'i K+8- Ot£1 L*H pot rs. 

21. hs +1 0E3 1© 18$ vji tujh (J>, fdi£3r»i, fja frta ^36 urta6 jg (B+a, 
J) UJ6 ptta ut* Jossa+M <5«i+, 83006 «jg x o^a'ijs jg 0«ia +h itsGrtc+n rs, 

VJ1 113 3*1 HvJ1 Ob VttD; V£, J'ia J> 1irS1 ^J1 ^ S016 vJG ^J3 f© fJG 8+»l 
Sl£H, TJG JHUta t'll© ^ tJ&1 JG V£t OvJa. 

22. -J'ia 83fOL0, H8 t1 0£3 10 1£S XJ1 8t »iJ0S1 J8<5J01 UJ6 to raiEH ^ 

sm jg Djhia; an 83T0ia, m yje ho ue «ji uo osa 13a xj3 81 jg ^ sn+ 

8J. 8t S3GI 8>IHa6. Pot 83fOLa K£ t33J38<Jta XJ1 fU^C U3 fja T^-tio orH; 
"XEtFOt U3 O^G HJ1 830vJt KJ3 J LIE PtvJ3 XEt SltJHfOLOC; J HO >£ LTt SO 3I"C 
30t H+03JtrS 1S4H UJ6 8t Et3t, ^J1 1)3 artSI HJ1 00 P01L JH3 J1J0 ^^3 tH X£t 
8-1tv4Hf0lG6. YE, J HO +1 830E3 J0S13G^H1 X«J1 L'3 D^a AOlUi 8t 3^H, 10 « 
3EH1EH+H ^06 1£t1S- M K UHG, JG "X TUtC D3 fJG t31£HG JG 8t TrSJDr'iG; ^£t- 
POt +1 830E3 J0S13atJH1 XJ1 1)3 DSa UE1, XJ1 U3 3J>1 t3S36 30t S1WHL FtJ3 
V UHG JG 6£t«lfJ3lJ, JHG OlSO 8 Ht© SHL* JG ItOG+SrHG. 

23. <Jhg +1 0£3 1© i£S «ji J) 'srs a^a sjhg jh J3ars+ 1© ^ OrGJtnrt jg 8t 
una 1© jou£hi ft3 ornsrt'1+n ^ jp£t6 jg et ijii. Jna +1 oes 10 ies xji 
1)3 a+a uei i© t3S36 itoetsrH6 jna sitJML, PtJ3 x una jg GEtJfJSU. 9n 
83foia, u+s a+a hji Ttjpn rs an mi; pot "s lEornjis urt otso tsssetn 
ot£i siwhl, PtJ3 a£ io as, j na oiso 3jh+ itoe+srHG; jho ^rs urt 8t srt- 294 aSO vJG JIOJ. [C*fl. XXVI. 

Qnsu»iSJ6 41 sts T3t+ra «g i<n. «Jho ¥ l£3r»ais urt S4L++M PotL 404H81 
rs, pi*jd 1*3 10 u>3, i96jlc+ii as> 8TW14<;43 1© 03Stkj+ rs; H4G41¥9ljs ua 
o^a 'isji on 1© am u+¥ ¥43, 33006 jc ¥Et t9H9is jho ¥£t STKJMfOiac 

24. vl'ia +1 0E3 1© ies ¥4i U3 o+a uei +h ¥96 a+p+om srtor3si4'iS46, pot 

¥ S1£S sJG DJ'i+ Dr'iLS, 9C'i rH1+L L3 Urt 4881 10 141+D POt V UO'il JG POQ. 
81ri +1 0£3 1© 1ES ¥41 U3 0+0 13896 POG, TU+C UJ6 081040 1© rS 3* 4't 813+ 
JG 1© L86rhG 9/4'!, 1© 81 4S*Sir l tS; 4'iG ¥+S +6 01 ¥ 4S+SirhS fU+C 1)3 o+a 19- 
S9G, 10 03rj'iG 81S4LC6 4'iG 8t Or'r1t+ P*J3 FQL+M +H1Q ¥ f4>i06 JG 8t 4H93+6; 

V£, 1© orhi-i'io u+¥ 4>i 4h33+ tu+c uj6 +'i'i+©D.Jt4aL. «J«ia hs ¥ 006 jg ¥96 et 

4334trS34H1S, 01 V 006 TfiU *£ G+0 »iJ1 S4'iG 301 S114HL T'llO rS, U3 'i+© HJ1; 

¥£ipoi U9 urt otsea, j'io olso raa u+¥ P3t L4S1 ad jw D3»i6 ¥ <;r<;34His jg 
Ojo d^o on mj'i 8t ij'io, 10 8t oc4iuo 4 ha rut agsuroDrh; ¥£ipoi U9 

G+G lOt 81 8t SOLC +'i 1l£t 10 0*0, ¥41 f3 URO S114HL'i rS 4HG G9L+641 rS 81 
vJ6 ¥ TJ'iGC v<G 81 4H93+6; V£, 4'iO OlSO Q+C rS S114ML ¥41 1)3 3A1 t91£'i 81 

s+1+6, j'io c+ tj'iac, 4'ia 8t nrs^D^'ie, pot ¥ snoti jg et i3ii. Ye, j'io +1 
0£D 1© ics ¥4i ¥ lota 8+ Oja a-a c*c-i rs u+¥ 4D©trHS46, ¥4i T3 usa as- 
l^cji rs; ye, +'iS03rc ¥4i f3 ata snso 13^ 1© 8t solg, jmg g+q otJHi rhio 

rs 01£1 PEL, ^»iO OtO 00G rs >.^1 L3 0^0 fOT FOt 8t a3l+GJtr'iS ih ft3; JhO Ud 

G+a ieo ortJ<j im 8t sooi rots tl+c U9 t^o t3S3co, j'iq urt P+0S1 UW 8 G3- 

irt3+H£Dr'i 10 OJNO-!t 8t J'^O-G, J 'iO 1© DE'ilE'i 8t IJ'i06, J HO 8t TrS4Dr'i6, J'lQ 
Et DJ.GG, J'lO 8t Caat.'i, s'iO >. OOC «'6 Et 1^3411+. *J>iO ^rS D3 GtG 00 POtL 

UK oi 8t dj>i jo-i'isi ^ lEor'iiis, to trt i-'i x S+1+ v4G Ojhia; JHG U3 o^g n+c 
8t ij'iis ad. x ytia^it'i-sS sia, n\-c l«c M3t 10 ¥ $m. vj«io +1 oed 1© nes- xji 

J'l X 3vJtO, XJ1 flW'i "S LEOr'iJlS SO X.I1 L13 LTt t'i X 8010416 3A X U+IG41HJ8. 
fU+C UvJG 'i31 X 8+1+, XJ1 >>£ S-i'il £1 XEt S1J,6 18'rO J381 fS, X41 X£ 3J.1 Q+S- 
Or64t X hrD34t J'lG X S114ML ^6 8t £13*. 

25. J'iO t1 0E3 1© 18S Xsl fli4'i >i£ SO SJ1 113 UTt 'i41 S114H, JOOIOtM 1© 
81 'ir334te, ^'iO P31tI1 XnI 1:3 D90 Oi"l ¥43 «'P P143 X£t SH011, 40S411 X£ DSG 
Or3 81 10 3J1I 4Q4MS1 TS, «i'iO Oa rS; «1'iO OLSO Sr"l06tH X41 X£ O^O 36+1+ 
Q3S114+ rS U+X X£t 'i*034trS fOSIS, XEIPOt X£ 3904 'i 1© DEO 11414t£Drh6 10 
OrD 81 404hS1 rS 10 3J1L. slhO TL]4'i lid SO XJ1 ^s£ lift 3£0+M 114nJ1£DrH6 10 

orD 8i J04'iSi rs, asfoia, I ooco xji O+a, l ,4 x 8 saoi hna4t »jg 34h, d^g 

S30191 T+3S4LP t'l X UtLO^I'^S, J'iO OLSO ¥41 l3J3'i4t DSO, Lit* 8 S301 hr384t 
J6 34'i, 890191 V43841C6 OLSO +'i ¥ L+L04t'i4S. ^8 0+0 4*tO f+6 34h Urt J'l ¥ 
ti,1, J'lO ¥ r¥416 4'i ¥ L4P1; 4'iO PLh'i >.£ f^O ¥rS S9019140 X4DS4L66, 39T01G, 
d> 19D£'iO U+¥ ¥ 133£'i04t J6 DJ. £13+ +'i ¥41 S£0 1LE8 fDEt L19 f40 PI"tS1 H+C1 8t 
14'i18, J04'iS1 ¥ 1<J,3 ¥41 ¥ lEDr'iJ.18 D=0 On 81 10 3J11. 

26. J'lG +1 0E3 10 1£S ¥41 ¥ LeD^HJIS 0+0 On 81 U+¥ ¥£t h+0D4tr8 8t3+. 
J'iO fU4 , i ¥£ T4G On 4HG Urt 4881 10 POL HvJ'i rS D+¥ ¥ S010, A 006G ¥41 3J. 
34'i, ¥06 fO Urt U+¥ 39, DSO 131131 +'i10 ¥ UtL041HJS. 

27. J'iQ +1 0E3 10 HES ¥41 ¥ lEDrHJLIS 0+0 PJLO 8P14t T8 Ut¥ Q1S1 8190, CnH. xxvi.] aso sje jioj. 295 

POt XE Urt JOS30+HI+ 03atrS 1© OCntUO rS, XJ1 *£ DJ/l Sl£ rS; XEtPOt S£ 

a+a pjio rs +»no s utiajtHJs; j'ia U3 a+a ibs aj, +'i x o+asi jg O+a j'ia 1a- 
vJDHJt, thsoorc imi xe Lift hji a+sore«ta aj. v Isor'iiis. 

28. J'iO +1 OED 1© IBS XJ1 TDJ'i S lE3l"iA1S TJO 1ES1 aj>, Ot TUJ'i X EtD+ 

fja iesi a*, Q+a j 'id 1ajD'iJt a+a tj.e rn PtJD set saoui iiesjc, jha a+a 
on jp x sm jg s tesfiAis, *n *£ dsq «iji tairt'i 10 x s+i+. sl'ia +i oed 

1© IBS XJ1 fUJ'i *£ TJO OH XJD JP, \£ tJ'i 1© S Sflt, J'iO P-Jl n«lk X OE'106 

f© urt i-ipi 1© o£ia x s+i+, +'isoDrc *ji xe ata aasatJt x,43, j'ia ata ieo ts- 
JDrn jg x s+i+. l is x+s ujg ar»i aaooe x l£Dr>iJ,is a+a srpj* *£t toi BtDt, 

SEG 8 P+O Qfita6 0'il+, 1© a UO JLE t'llffl X U+lOJt»lJS. 

29. J'ia +1 oed 1© ies xji Ota j'ia 1oj3>ut aj> ms D3'ic fsia rau'ia irs- 
/jDr»i jg *£t sitJHfoiae. J'ia +1 oed 10 hes xji i;a i<io st oots, Brut 
fjc+n wcjia arc +'i x utia-it»ijs, lortac x ij'kj jg CEtJfJDU. J'ia tujh x 
l£3r»i<n» so xji xe urt deic+m lortac x una jg Geuimoij, xe urt JGsaa+n 
pt£o, usa xet ujg e tu'i ieo 1© iaa has v.'i lo aasitroDr'i; XEtrot xe 33- 
qjh 1© t9itai +hi© x u+uut'i^s jqj»i, ve, oci ajo aj> x sed lie tu+c xe tjo 
on. «J»ia aatoia, ti L!«i6 hji, j'ia >e a>a i+c m i^'ns, rot ^ cap ojth'i6 
jg k l£3r'iJ>i8- fja snoca ^ji k Hdpjis trt uat- aaooc *:e X£t 3£tc; j'ia 

SM06+M XJ1 >>£ f>IO at+G»i 1>£t fOL £10+, VEtfOt ■!>£ ISO 'i0 L01 OfiSrtH+H tf 
S+1+ JG 9«IH1J>. 

30. *18 +1 OED 1© IBS XJ1 fyj'i +1 DJ6 HA1, YJ1 A OOCO «J1 OJ, DJ'i DSO 'iJI 

si9i 3 an xji ke dso 3£tc potuna aj> j»if^t le, ionac x Wia >jg Djhia. 
J'ia aaoo6 jg k+s &t oeic +'i s hai u,d, aafoia, s,'i ^ o^io ua urt aavjha x 
Iedi-'iJ>is, thsoDrc «J1 ua a+a jug aapot yjD no s s+i+ je 9j'iU>. J'ia xr* 
+1 oed 1© hes, *ji aj, v+s &it«ju<;jD ua a^a ieo irsjDr'i vJG k s+i+ «'g D>ihia 
u+^si ^ Dja+n jg aura. 

31. J'lO +1 OED 1© 1ES 'SJI fU-J'i H EtD A 6 JG ^ l£Dr'iJ/lS 0+0 JUG H3t ^ S+1+, 

jho so kji ua urt ntaiEta 10 Dai ^jd, ^e urt jsu'pdi Josaa+m+, j'ia swo 
u+k ot£i pat, thsoDrc *ji xe a>a ria t'no v u+ia^t'i-is. Ye, J'ia +1 oed 1© 

IBS *«I1 X BtD+6 JG ^ l£Dr»iJ>1S 0+0 PL3 El JC 01 >f+S OUOrUt JG X U'lO. 8n 

aafoia, xe fje ojt+a u+\ xjd dj»i+ u+d+'i j'ia c+iat^'i ei jg x u'ia. J'ia *06 
s+i+6 tu+c ua a+>i ieom aj> x L£DrhJ.is, oi jg ^d £t ji x+s nat+ra jg iad +h 
st irsjDrH; jho Et fBX-te, j'ia £t l+d+'i, n'io Et c+iat^'i, Et tairt»i+M 1© xst 
tod6, oi seg +1 a xoc f© fJG a+'i ieon ni+ci«t6 j'ia 0Jt+a jp aj> x l£Dr»iJ.is. 
8n aafouo, et EtD+e Et sdol i© DEHiEh so oiei b 'iroajt jg s+1+6, j»io so 
ot£i irsjDrhe. 8n aafoia, ua itrsi xji Et Ojo to ue o+e»i rs c+oiot+ 

OGJt X06 14H06, + l iSODrC XJl U3 TJG raiE'iO X06 S+1+G J'lO X06 U'ia6, fU+C urt 

et oh. Hs ua a© 'iji ho x 006 sji x ore-Ji'iD^'ii are 'iji otj'ii rs Dot 
sitJML; H3^Jt a© >.06 d,jh f© oed n r'lio rs 'io tuj. ua <mc hji tassea 
©t£Ut sntJHL. aafoia, ua a© hji 'io an tuji v Et rhsrosJSP^i, J'ia v 

TJG OtO«i JUE X F01SJ6 +H10 XJ1 OUOtUt JG X IJ'iO; +P SO, U3 0© HJ1 OaGAt 296 8S0 v^G J 104. [C41. XXVII. 

10 srtsrt. sha +p +1 +6 »iji so, a9foia, m P9t xji xet +6 sro pjQDrh +h x 
orcms^'ii, xji xe ao hji sj'ia Dot sjh 1© 8t js+sirhs; pot m ho xji xe et 
30t 4+owtrs xj»i xji fu+c xe fjc sjvi. £ln 39fOia, +1 sjutJi. hji: Lid 
itrsi Q^a u+u aai+ejt rs, 'isjiu+xsuHa+M x ugohjs *jc et et3+6, ye, jna a9- 
itcjt rs 81 je x fj'iae *jg et j>i9d+6. 

32. aatoia, x+s 1€ x ilu'ii+ jho »iJ,hl vat +4 * uut ^a, Jha U9 et th x 
lrsjDrn v46 et tj'iae; Jha x lEsrhAis fjc pua 10 x una jg "i3pj>. «Jha xo6 

SrH6 JG X 1911 *4G <J3r«l, JG f©3 J. fJG SO TJ>lt S100H, fit U+X 39 th X S+1+ J6 

Djvu; Jha x lota fJ6 snotua xjd, re, Jha gjii xjd PtJ3 poi+h a* x 
sota, +»isoDrc xji 9Ch urn soi fJ6 »tji ath sieh. 8ri 39foia, xe fJG t9- 
S9ca 3J'it uo'iae; hJCJtxgus xe suna pbsi +«i xji itajtit fUEtu+L ®ja W6 
DEa xjs Pt9; J'ia xe fit swoi io t93J3ajt x lota x£t Qja, PtJ3 as 10 as; 
ye, xe ao racrte 10 091 ft6 suivois, Jha f+e srso^'iis, Jha f+6 onjHasjYis 

Orhl+'iY+OfLt; Jha X£t PEL +6 S1tJH +h X ltJP9St6 GrhSrth+H XJI fUt(M6 1© 

on. vl'ia he, dj. 39ireja atmt 9oiohJ>, xji x lota et ©ja, f© fje t939oa 
rs Jha D£a rs Pt9, 3£ ©9i v© orhithY+ont +'1 f+6 TU6Jhs; ve, Jha xji f9 38 
PEert XtS 1911, 9Gh XJI Y 3£ fJG srosjs +h rai£H+M x irsjDrh jg 01 XJI fLI+C 
X l£3r'iJ>1S f J6 1£0'i PtJ3 l-S, fU+C LU6 FOt fit SHOtl. «Jh3 hfi, 39fOLa, J. 

oioe 3j> i i aitsi. i> jd faiEorh, x srn ug >li3j. CJlUt XXVII. 

1. *18 +1 0E3 10 1ES t'l X Lrtl+JL Y9t »J6 X t£'i JG X ^r^ OGJt X 1911 J6 

Hgpj,, eput DotohJ. f ja t9S9ea j'ia fja tja f 9i£3tV6 9i+st, f9 UJ6 josga+mt 

t9«5vJtS1 39006 J6 X UJIFEt, YE, X -J0S9a+H SrOSJS fD+C f9l£3r»i fja fJ3, ih 

rai£H+M xo6 unac twc urt usi; ye, Jha f9 a+a seo +1 hoh r»iio 01 t+6 
i9ii, +4 oi x uha tfi'ia jasi t»i xji ifiti fUEt f9 yj6, xji xe 3*1 tgsjts oiso. 

2. slha +1 0E3 10 1£S XJ1 T9 t39atJ1t+ SJH1 J'l 91+Sl 10 "l£fOtr»i, a96J>tiM 
XJ1 f9 DSa 006 3J4 10 a OJX-Jta I^OJXJt IO SltJULH f9L£3rh, Ot X St3i6 -16 
f9LE3rh, thSODrC XJ1 f9 3J.1 UtX 96 3£h1£H XJI Ifiti JG X UHa fUtC f9 fJ3 atH 

so 3+tJOtoirsit ltusuta t>t t9i£wi. «J'ia n oes 10 ies wah 'DotoHA fja 

SJ41 X+S 91+Sl 10 X LJ'ia JG GfitJfJSU, f9 a90J'i 4QAh 10 IE 8 1U4 XJ1 f9 
3J>1 raiE'i X t93£haJt JG X06 irSJDr'i6 J H3 S+1+6 TLltC X l£3rhJ>1S fja 1E04 
PtJ3 XJ3. 

3. 4na 11 0E3 10 18S XJI fUit OotOHA LvJ6 XfS 3E0iM ltJUt£Dr'i6 10 00 

jqj'isi x l£3rh*is io ajii, a9foia, x i9ii vJG 49PAf8, fo urt ojxjta iqojxjt 
Pt«j3 x sm vJG OotohA, jmo x sm jg l9n, jho x stit jg Oot+Jhm, urt 
JU01 a* x l£3r»iAis; ye, 9gh xo6 fo fja at«i orsuta 10 Pi9 PtJD x una je 
Ojhia, j ha ptJD x una tfiha jasi, fja on OGJt Jha Wha x l£3rH<ns +h x+s 
ifiti vJG x una; jho xrs mm ,4QS9a+n h+osjtrs, ye, Jha t9S96+w sujhl C41. XXVII.] aSG) vs'G J 104. 297 

PtJD G£ 10 G£, 8J> X OrDJHQ JG slDOtrH X£ GEO POtL JQJHS1 X 1911 JG H3PJ.T8, 
J HO X£ a+Q 33Q+H 10 Sl£ XJ3 D+S JH ,JGS3a+H ©t£1 SlQUt. «JhCI XEt EtDt6 

Lirt so H+©3Jtrs xji x t3D£HGJt jg x 1311 jg hdnte yrt oausa 10 Fi3 aa- 

POt XJD; JH8 X£ 0E3 3GH J Ha <5J+Ha X 8tD+ JG DoiO'iJ,. «J»ia 'i8 Jo OotOHJ. TJG 

snoea xji xet D^a a djh sjhi 10 ¥ sm jg Wats, 10 x js+sirns jg x 

1311 10 3£H1£H XJ1 S+1+, J HO HO+M XJ1 +1 DJG 3C+JT 10 031 X S+1+ PtJ3 POL+M 
+H1© X TJHG6 JG V IE3I-HJ.1S XJH 10 t31£Q tl PtJ3 XJO, f3 SHOCG X«j1 X£ l^a 
36+1+ 3£H1£H XJ1 S+1+; XEtPOt T3 tSIEHO 01 T+6 POTS 10 DEH1EH X06 11ESJ6 

mtc T3 tjg tsorcjta. 

4. sKa hs fDJH DotoHJ. so xji x s+i+ jg l i3P<>.f8 yj6 usi, T3 yj6 jgssg+h 
SJtopu, j na 33qjh io asi, 83006 jg x y+oja'us vjg x i3ii, tujxjt xe dsg 

HJ1 POl +H1© X TJHG6 vJ6 XEt 3tJXTJH. •iS X+S L!vJ6 X GES y+X 01 T+C C3P GJ11+H6. 

X£ asua j na setcjig ©iso, aaooc jg x y+Gjanjs jg x i3ii; jhg x+s 83006 

JG X SrGSJS JG X l£DrHJ.1S OGJt XJD. «J'ia +1 G£D 10 1ES XJ1 OotOHJ. UJ6 J HQt+ 
y+X X 0rGJtH3JH1, 33006 JG XEt +Ha+PJtJHS GI"HSrtH+n X Pt3GI*D JG XEt QrH1t+. 

5. sina ti 0£3 io ies xji f3 toi jqjh 10 x ©rejtnrt jc x una, fo UJ6 
lEfotrn, j na X36 et x unae fu+c td 101, se+h, Ebfoia, <J> a+tjoi dah 

31+Sl 10 HEfOtrH, +H X S+lt JG C£tJf^OU, TO +C * C3P ^r<5 JHG ^ ©rcjtHrt 

ocjt ■« una, j na ©iso 10 01 *06 to f>i6 a+H cogh a* ^+s 1311 10 orc^tH >ina 

DJHJ<! tf JP£t6 JG X+S UOt; POt a3f0LG, J> TJG Sr3fUJ1 10 S£ fH10 YJD 3J. tf 
L£ JG OJHaJDH£DrH; POt 33f0lG, Y Y0ISJIC6 HO VJ1 V" fJG 3tH «IU+H1Ja 10 
QJXJt ISGJ^Jt 3JH, J H3 8tD S.43 U+^ SOtGG, J Ha Ll+X S+D31Jt6, J Ha 01 3JHJt J6 
LUirH6 JG UOt, J6 JGJtt 0AH3, JHa SJH3 POTL JQ-1HS1 X lEDfHJ/lS, +H fUJISO- 

jGJt ism *£ D^a ora +mo st una. Jna hs aafoia, I se rmo vo ^ji u- 

SJLP, J Ha OLSO 3A 3JH, J Ha 01S0 f3l£DrH JHG f+6 DJH, fJG SrPJta J0S3G+H 
Qt£1 SrPJt+H6; V£, 3CH frMQJt, LrtS1, JHa PJ130, JH8 01 3JHJt JG JPl+0DrH6 

jg AGAVt qahg. £lri 33f0ia 3 Lrt x+s oi us fja srpjta, U3 usa hji ansrt 
not oroiiEH; an 33f0ia, ot£i f«i6 3+h x siout jarn st i3ii; V£, L8GrHG6 
tjg polh a* x sota, fyj>i n 3j>i tjg rxjtyj.6 a+H +p y fja t^najta rmo st 

8t3+6 SfP+DJHI SltJML JH8 Srort PGt XJO. Y£, Ot£1 fJ6 3+H VOt HJGU01 

iorta6 rs. «Jna hs astoia, y3 a36J»t 10 ho x gog jg xts jgs3g+h Gt£i 

H/JQUG1; V£, y3 a36At 10 HO X 006 JG VOt L01US S1£1. OjH V© L+HG 10 
S+1 HJH VOt LtOH6 +H 8 S1£1 JG LQ1US S1+0irt, fUJ.1 V©t JH3D+6 £t SltJQ+H 

x yrto jg qal Jtsna v©? Ye, fyn xe &t artajt+n lsgthgg jg vot atJXtJH; 

V£, 36H X£ T© fJG 1901 n 1© V© POt 1101»!0DrH, V£, fJG 11ES1 VO +H 8 

snvoEDrn xji v dj.1 tjg srorta xjo; ve, v 3ii <mg sjhi 8tD+6 rm© xjd, 1© 
we sitJMLHa XJ3, jna fjc segg Lscrnae jg xj-j PtJ3 poi+m a* v sota. 8ri 

33fOLG, X+S +6 HJI 01, V TJG y+XTJlG VOt 110G+SrH6 FtJ3 XJO, +HS03rC XJ1 
OJH+ TJG POl J HO 3UG 81 X£t UG6 83G06 JG X£t Gt£1 a36At6 TU+C X£ TJG POt 
X yjLPEt JG X+S 1311; V£, JHG XtS X£ TJG OrH TUJH XE Uffi J881 1© UttD y+x 
TrHQJt, 83G06 JG VOt JGS3G+M Gt£1 H^QUGI 10rtG6 VJ3. 298 aSO vJG JIDsl. [C«n. XXVII. 

G. J'ld 'i8, dj, aaireja stjvuh, pot y tjq 01 1© a 83ireja; Y£, jmo v 
tjo 01 10 fje sirta v©tsji66 Dot atiwjHW' pot * ujiPEt jhg x pt3arD jg 
*ts i3it; an aatoia, y tjg 'ijououa xjd, tHSODrc xji x sira jg L86rha6 
dji orD nj'i vot ?aqg pot cwrhs; Y£, pot hO'i r'lio ©ja urt 01 *£t ou6, 
j'ia OL *£t srpjt+H6. £l3T0ia, osa v sno6 xji v osa s+1 run vot lto«i6 
jho a3ooc jg s jossaw osa'ijs jg Qja v osa ao »irt.+n, jhg t3 usa saite^t 

Y©? £l3T0ia, +P Y TJG SH06a XtS, Y TJG SM06Q t'l G£h: — GO Y SH06 
XJ1, 33006 SO DJ'if JG VOt ShmJh TJG 3tH 0+10, +1 +6 33006 JG *£t U+OJO- 
HJS? di S£ rh10 YO, +P Y TJG SH06G XtS, Y TJG Sr"l060 +»i 6£H: POt k S£ 

rw© yo, X£t £t 3-j'it fo tjg poi'i a* m soio; jho 33T0ia +1 +6 10 YOt ojh- 
ejD>i£Dr'i; pot x lota srpJtJL x ncrs 10 a si£h xji t+6 <;rsi+s jho srsDJhi 
3£ orD Hsj't x L+o-ia; x£trot y 43a hji srio6 vji x ncrs fit usi 33006 
X£ £t sl£'i; an a3fOia, X£ ao jvut +'ii© x tjsi jg x lota x£t ©ja. 
7. mmq '18 33foia, A s£ r»ti© yo, A F3t josaa+mt xji x snDJYis jg ©ja 

tl+l OrD HJ'i XtS 1311, 33006 JG X£t JOS30+M SULPSl'iJS; Y£, 36»i X SWL- 
PSIHJS JG 8t QrGJt'lDJ'il, J'lO X£t J0S30+M Ot£1 H4QU01 1Ort06 X£t atJXtJH, 

ye, lortae xoe to tjg 3th sueh: pot urt +1 hji pot x u+ojohjs tu+c prtsi 
onj'isi ji &t tjo, us o^a tjg utxsisa et ,j'i3d+6, xji ve osa tjg qehg ho 

18t 06Jt rS: Y£, TJa +1 HJ1 3+'i POt X UOt TU+C 3t00 81 JDrH 8tSJlG6; Y£, 
Lift +1 'iJ1 POt X36 0+I1-3JH, TO 0060 SO 3I"C airaDJO JDrH 8tSJl€6; Y£, J1 

V 1J.D U3 Urt Or'ilJ'iO+M JDrH StSJlce, +P U3 TJG Y+O'iAUG 8t SltJHL J6 Ud 

Tt^ti© tjg ar»i; ve, tjo +1 hji at'i pot x a36<j.t jg net j'ia outfit tu+c *06 

0+H-DJ»i TJO OGJt rs; TJO X£ 3+'i 1tO 10 X 006 JG 8t PtsarD, J»ia Y+0HA1JG 
u+x rs, J'ia oo'i roiL jojhsi £t j'i3Dt6, +'isua jg ieo+m n ^£t S0t06 JOJhSI 
rS, TU+C UJ6 X 006 JG SO DrC ai w aDJa JDrH 8tSJlG6; Y£, +P U3 tjo qoh 
POtL JQJ'iSI XJD t>i ^ SltJHL JG X lota, U3 DSO TJG G+S"irtS1 8t J"i3D+6; POt 

+i usa tjg a+'i ar»i jooia+ii 10 x p^LfTiTH jc t+6 urta. 9n satoia, »i8 ^ l£- 
Dr>iJ>is £t oro+n n«>i rs, J'ia ^e £t Driaji+d 8t i3Ti u+k v sota: Y£, 8t 
utD+H j'ia 8t c+wru'i: ieoth nrsjDr'i jg 8t unae, j'ia oiso ojt+tn ^jd jue 

0J11+C; 006+M KM XJ1 *£ DSO SrPJt 01 DJ'iJt JG JPl+0Dr»i6; J»iO K+S 33006 
JG S Ot£1 U+OJO'iJS JG *06 TO £t S30+H POt 18t J'iO 0LJt+1+; Y£, 364 *06 

o+m-dj>i. Bn fud Dsa J> s£ Drc or'isrt'i+n ^:s Djut, pot U3 ho hji an 

TUJ1 Y Y0tSJLC6 £t S30+H POt OLJt+lt ? U3 HO HJ1 3n TUJ1 Y fit OISO 

ii£in6 10 YOt or»iit+. Ot +e +i xji y tjg Hjououa rs 33006 y fit +h x 
T£ti jg fit ormtt, Jha y £t srts'iaja sj> s3o+ot+i+, *ji y ao hji 006 poo 
10 3 SJ'ii rhio rs, j'ia oiso djh 10 stuhl'i 8t 8tD+6? fj6 y prtoji x orD- 
j'iod^'iis jg x lota YOt ©ja? Y£, tjg y prtoji x ojn+cm jg 8t P8XJt6? 

fJG Y FnOJI X DJH+ 1J>D6 U3 TJG 8+h G3LtGJta 81 JG X TJH06 JG 8t JH3D+6? 

Ot a© y sno6 "sji x lota u+i si+i asuc^t rs tuj.i ua sn hjh et LtOH6, 
j'ia a© »iJ1 D£0 y+os J6 x D3H6 tu+c v lota tj6 ntocjoja pot rs? Ye, uti 

Y S+1 +'i JOL'iJS TUJ.I Y fit SrtB'iO-ja U+X L86rh06 JG X06, Y£, J HO 1446 J6 c«n. xxvii.] aso *ig jidj. 299 

L86rha6, to a© oiso sti tH aoihjs, tuj-.i *£t 8t Loernae is'ia jaoi tH * aot- 

GJt6 JG * WHO TO 8t POltll 8J. V 8010, V£, UOH0,ja J Ha B196W? Q© V 

srio6 sji Ovja uti iso rij'i vo J6 otnus tuai v sti sm jhg 83foia *36 

LtM6? £l3fOia <J> S£ rH1© VO, 'l£. "l8 cf USa XJ1 V DSa t33,438,Jt *J1 ©JG 

f«i6 sjo wi x tnurta gjsji dji a owhco prtsi, jho tuh dji * out gjsji a 

GWH6G OISO. 

8. «Jho hs jqsjii v aot3UHi jg s-ji futc v fje arn, jhg 83QtH 10 a n j'iQ 

G©tH, J H8 SJHO POtL POO J 'id 3JH rHlO rS, .J 'id OLSO fi10 f3l£3rH, *J1 f3 38 
SHOtl X06 18tlS JG 8t QrWtti ?UtCf3 P4C t31£H0, J'lO SJ1 U3 3£ OISO t30rC4t 
M t33£H0Jt JG 8t irSJDrH6 tH X36 1EHS, aOfOlO t1 Utl a JOS130t,JH1 *J1 U3 
QrHUHQ HO DOt UtS X lEDrHAIS r'lltl U3 fJG PriS1 OUHCO fit tHUrta CJSJl; 
Y£, 36H X Qt£1 fja JG fit QrCJtHDJHl; J'lG JGS411 V QNH1 3A»i 31tSl, -J HO Or3 
81 JHG DO r»i10 33 8 1t© Sltttl JG P13ar3, JHO STUG 10 STtJMLH JHG POtltPJ, 
8t 8t3t6, JHG Qt«JH1 rH1© XJ3 POO PGt KSt SHOtl, a3fOia, J> Utl 13G 8 1811 
JG 3J> Pt3DJH 10 3£H1£H StS 1£t1 JG fit WHO, J HO <J> Utl 13G S SltwHL J HO tf 

austM6 jg Ojg hjh xjd, *ji nth rxjt net ojh jut£i .jgjhsi *jd; jho xts 

83006 JG X£t JQSSQtM P£L, J HO X£t 180JHS tH S£t 1tt8t©l£0rH6; 4 HO cf> Utl 

on m© v©, jhg tp *£t a am darn vo >>\ii ?je 8 a3CJ,t pot Ft3an, ve, tp 

X£t 3 3GH 8 8-18tO JG Pt30r3 t3)£Htll, a3fOia d> Utl Sirf n tHSrt^0DrH6 

J3rn vo, 3gh rmti no§ fo tjg a36j,tc 10 vtoem not jna ouitit dji 83or3 
jositnoi; ve, a3fOia A ao hji P3t vot n&t not vot ouitit, an n te dj, 

OJG fOD I P3t, JHG t1 +6 JOOtGtll 10 TtG Or3JHa3JH1S «J1 J> 00 1£0 3A S01G 
10 G3PJHG X 006 JG 3J» O^HItt, J HO tl t6 83006 JG VOt t'ltOUtlt X41 U3 fJG 

srpjta so ore us. Ebfoia ti t6 u>o, ve, x u,o te ho ji tj'io, kji jos^i 
v ao 83&irt votsjiG6 tn « asrj'is jg vot ornitt jho vot itn urH6, y sota 
jg srsits gtl fJM OGJt vo; V£, sina ti dji poi hjh vo jho Gt6ti vo 3gh 
1© vot rut a3sitroDrn. 03foia, I uei pot jsts-irhs Ptj3 vo, jho, josjhi 
v g© jaotntsut rm© ot t3i3P, 83f0ta J> on rm© vo, sen tn y una jg 
Cetjfj'jw, J na sdj.1 v© ut^ ^ sota, tnso'irc ^ji v o>;h tjg ho sot not 1© 

tDH3G X ltJQtJS JG MS- 1311 tH * 006 JG OF f!3ar3; POf 83P01G, V LotG 
Utl HJ1 SrPJt KJ1 V DJl ItG J HO UJOS SltJM tH VOt tHtOUt1t6 10 03S1tJt ft6 

ucrs i3ii. 93fOia, ojh v© sno6 "s>sii * lota uti si£t v© jho an ei tN 

•jr^aJHI J0JHS1 M l£DrHA1S, fUJH t1 t6 M ItJOrDrH JG l>£t P8^J1C ^J1 fsi6 
0060 ^£t f£1t^a; V£, J HO t1 fJ6 8tH t30r8ia 8J> "5*06 TO fJG OtS-JHUO PtJD 

rs; fUAi vot tntount te pot x ooe jg vot ire jg oiott, jna ^' etn Ltne jg 
x urtia? Y ho >>mi v ao itJHSous « loe jg Qja, jho v ao ho ini v ao 
itJDii XJ3 rna^t vot P31. Ebtoia, x loia s^l rni© 33, tp *oc fos v ?jg 
jutHua vot orGJtnrt6 a© hji tsum jg "bxt stne jho tntounte, v dji oo 
n 1© ajii JQJHS1 wa. 

9. -Iho H8 83foia, J., Ook)ha, J3 orHsit£Ho, JootatH 1© * ore3Hrm futc 

d. T46 3£G 1© 031 * Or3«IH03JH1S JG 3J= OjO; 'SfitPOt J> USQ ^J1 V DSO JQf3t 300 9%) vJG JIDJ. [CJ"I. XXVIII. 

10 * urta jg Qja, jhg sjhg siaa+i+ rm© Da jg vot it06+srh6 jho. jg YOt 
oj»i, jhg ©iso 10 faie^rh. sina aaToia, tp y ini hji ao xts d- on r'/io 
yo siaam; pot a3T0iG, Qja uti hji srpjt *J1 ua D^a ut+D u+x Truant; 
mpot T3 u+i o+G rhio rs jg vot fog, 3Ci +p +i Drsi aau sota. *i8 sd 
xji v puf+i x urta jg Oja. SlaToiG, A jd Ootonj,, vot cap ojii*»i. J> 
sao hji pot net, an 10 iu n qsh. <f sao hji pot jhm- jg x urtia, an pot 
x Qiott jg dj. ©jo, Jha x Ftaara jhg ujipet jg oa orvm. Jna xrs <J> olo6 
oih aitsi. CJIIJ* XXVIII. 

1. aafOLG, >i8 +1 QED 10 1ES XJ1 SO'i EPUt OotOHA fJG SJH1 T+6 dl+Sl 

fhio * cap ©rcmrt, fa tasaea jh ai+si FtJ3 HEfotrn, x cap Grcjthrt. «J»ie 
*36 £t x urta6 tu+c fa tasaea: — <J>, lEfotrw, to J3 x cap QreAwt jg x+s 

UhO, ao SJ'iG X36 UMG6 l"H1© OotOHJ., X C3P 0J11+H OGJt X EtDt. 8aT0ia, Ji 

se m© v©, Ooto'iA, xji <f ao hji <;j+ -tH vot ot£i JFitoDr'i6; ye, +1 otac6 
3J. soi. Sn aafOLG, xst £t xo6 f© ao <<j+ +>i YOt jpi+©Dr»i6; ye, tnsoarc 
xji xe tjg t+6H n +h taa^iYfi jojhsi aa, j'ig oiso xo6 jg dj. iaii to st 
Ft39Jh, ye, vi'ia xo6 fo tjg t+6H n Et josaatu 'i+o^trs; j'ia ti te xo6 f© we 

S01 10 1E0 JU£ X qnDJHI S31 PtJ3 33, XJ1 TJG a+>i X 006 JG X+S Gt£1 woum, 
FOt X£ TJG Y06G Qt£1 PlJUtt, J'ia HE TJG IM JD£ X TEtIS- JG DAh<t 1311, TU+C 

u+i a k 006 jg sot jpitoDr'i JDrn rs; ke tjg ymuiG Et itOG+srH6, jna tjg 

aO'iUG Et Pt33Jh ^J1 "SE T^G HJ1 oro r'i10 YO. Jhq 33TOia, K£ TJG at+GH 39 
£1 83F0t ^JO, J'tO I TJG PUG 10 H UHG JG 0+Q3r>i, U+K J6 DJ»i+ 3JH J6 +1 lift 

us+ai ^ji * osa oji. <Jhg aaTota, A tjg sjhi a itJOUDEDrn Ltosi x+s 
i£ti jg x una; j na aaToia ve Et fuo+m 10 rs a£it, 10 y£t et36, +«i x aa- 

PJ'iS JG "SEt OrHItt JHG ^£t Pt3Qr3, JHa 1© JGJH<5 8t tJH6. »JhG ^£ TJG Ora 

r^io rs, +»isoDrc ^ji X06 t© tjg t+en n t«i tsajtYr'i jojhsi rs, et sji ji 
a3P<ir»iS, ye, +HS03rc ^ji ^e a© P3t rs, j'ia artsi hji orD 81 jojhsi rs 10 
aju. ^£ tjg oji irs^Drh jg x una, ot * sm jg 6£tJTJDU; "«£ tjg ji- 

JthUG E O+M OGJt ^9, J'ia T3 TJL t+1h rhl© X 0+H JG X lEDr^AIS, t4 K TW+C 

Ta tjl 9J+'ia j'i j urns uts t+o; +h "x t^+c jurhs T3 tjl jotaa 1© sehieh k 

S+1+ JG €EtJTJ3U, TU+C D£H13HrHS T3 SH06JL Ltl ,J'i£8l K l£Dr»tJ.1S 1© OJMOJt 

x t3D£»iart jg x una, j»ta Ta dji a ilesi o+m OGJt x+s iaii, vuah *e dji a 
OJMO-Jta rhGJt s l£orh<ns. «J'ia »ie +h YOt ai+st y© tjg sjHDrta aa, an +1 

3J1.tJL HJI, cf> J9 «iJ1 JMOtt, an GO t3SJ+S +«i K OtElhJS JG Y©t TEt1. A, 

HEfotrn, ao 'iji sso pot let, seg ohi+ 1© taiEH a* snojni sai, xji J> ds 
it3ertc x ms JHa ^ i+a^tit jg dj. i3ii. 9j» sol suhgjl pesi t»i xji t+ajtit, 
+h x Tutc Ojq tjl 3£G rs Pta. (Ml. XXIX.] £1%) vn'G vIIOJ. 301 

2. «Jhg hs, aofoia, U3 uti i3etsi uto^aHJS 3gh rmo airaDja. Da usa 
hji Dja x aira jg * lesrwis +p *£ usa su +h *£t oh una. Da u<na hji 
djg * aira jg st at^t^iH, +p *£ usa hji uc n +h tsajuvrn -jho ieq * sota 
jqjhsi rs. Da usa srasjoi 8ts,4ic6 vs> * yoo «je ajnajs, +p tt urt tJou+- 
6+i u+s x srsi+s vJ6 Ovja, ot +p fa dso orDJHa rs so 1© q©. £ln a3foia fa 
gtl hji onjha rs xji U3 dji sra^cn 8isjic;6 1© st ,jh33+6, an sji ua dsg 
vn st itrsi +4 f+D, J'ia fa uti aaitot rs; *£tPot, :>■», aaire^a at nut, Oo- 
k>hj>, ui rs tae+si aei, jho tujisojejt 3ci ua o.jhji tactsi u+x st urta6, 
ye, src J6 taa^iYrnt jho ats,JHDrH6, ui rs nc+si jud u+s st sotae, x*ii ua 
3£ taiEH st piaars, xji ua 3£ tosjts +h x Gt£i wetus jg st Crtc, jho +h * 
©06 jg st faaaDJt .jho st Qja. foirot, on rni© Da si3ati+ ytx £ ft© je 
Y©t dj»i, jho lac x ia3£HQjt +'i x c£i<; jg Isn jho la-jnon; GtG r'll© XJD 
let 1© ornaroi x uot +h x.n 18-n jg * una, jootatu 1© x Sittti «e Qja, 
Ttitc +6 oiso x sinn jg Piaaro tutc +6 tn xjd. £l3foia A tjg s*ihi 8 Pt© 
itoctsrH6 rm© xj3, xji xe 3£ hji i^d rnm y o«jh on rm© aa. Qjxjt 

1SG,4X,Jt fUJISOJCJt POtS Y OJ'i Hvi'l YOt 3£tC fT^Jt, J'lO U3 L+l QO S130+L+ 
JGJHS1 S06 Q+SJ'i1Jt6 )H * S1tJ»L vJG £t OvJG, JOOIOtM 10 * P£L fU+C +6 +'i i"S. 

«JhG ua ua i£0 TrsjDrh jg * sn+ jg C£tJf^3u, vji ua 3£ rai£h sot pog 1© 
sjhg poil r ( ii© Lan j'ig lajhors; ye, ua uti oo potL jo^'ist ^3 tn * sit^HL 

J6 V lOtG, JhQ Ua U+L Y11 «lh J'lG 1© X+S G1£1 +'i+0Un+. 

3. JHG h8, OotOhA, tf. G© <5sJt +'i tasaetH YOf^ aitSl, P01 J> UJ6 Sr3fUJ1 

urttG or>isrtH+H tu«ji ua D^a a©, vuwAt n dsg a <;rsi +>i rs no oo «jqj»isi 8t 
atJ^tJH. 8n y fjc sjg, ^osjh *£ taij'n, * Lota f>iL onjhaja yo *ji y 

D^G GO JQJhSI *J3. S3 XJ1 Y STlvJHLH l3U JHO 1a>l'iOr3 iH * lota: ui 

*J3 1© pat HvJi, pot O^a uii aai+GJt *jd; ye, j'ia oiso 01 xoe f© su'ia pesi 
+4 *4i i+a^tit fU£tu+L Ovja f«iL 3£a ^d Pta. Jna »i8 J> oiog 3<j.»i aitsi 1© 3* 
aairc^a atr^^t Doto'iJ.. cnut XXIX. 

1. sI»iG H8 tl 0£3 1© 1£S XJ1 fU-i«i DotO'rJ> fJO t3S3Ga *+S 31+Sl, f+6 f£t1 

G+a 1£Q QriM, j na u«J6 p+ia u« josaani ot£i <;j+, asooc *jg x PELrsi'us jg 
l£fOtr»i, sji f3 UJ6 HsJi oiso 8 at£irt i© * Pt3ar3 j'ia 006 jc f+6 or'iitt. 
Un f3 ata oiso sot'i ^ossatnit, asooe jg * +H+oun+ jg soe f© fja att6«i 

"l£fOtr>i FtJD "X SnO^HI S31; Y£, + l i PJ>H 33006 JG S06 f© f>iO t3aJlO JGJ'iSI 

*£t or»iW j na oiso *£t Ojg. 

2. n'iO tl 0£3 1© 18S *J1 OotO'i* 1^0 8 S301 Hr33.it JG 3^H, JOOtG+M 1© * 
G36At JG "kfOtrH, JHG G£G l3f<fc JHG 1a«JHGn Gr3JHG OGJt X 133£HaJt JG f*6 
8t3+, 4H0 1S0 f+6 3£tC 10rt06 * 14HG JG GiGai-H. vi'iG f3 Q+0 t£6 * SI^HGrtG 302 ma *IG JIDJ. [CJ"1. XXIX. 

jg i+ajn+ +h fu*nsoj6Jt ms fa a+a jhiji, jna oeho fujisojcjf pots fa 
osa +'i 01 f+6 38tc iorta6 x una jc Q+aarh. 

3. J'ra +1 0£3 1© ies VJi LeGfiae a+a puq mo f+6 sunarta, J»ia a+a 
ieo n xet sotd6 +>i x aapjns jg xet ptaan, xji xe oj.1 »iji on +m© aj^aj*;; 
j na xrs fUJH Ooto'iJ, fja ojxjta iqojxjt fyjisojejt oah fa o^a +h oi f+6 
38tc, fa o£o io x una jg O+aarn; Jha v+ohj/i+m f+6 poisj6 u+x xji jg le- 
foir'i, xe aao£D josaa+n stum, ae>i siijmqji xj»i x sjh jc "Ijors, f© uj6 x 
q+m jg xo6 a+sj i iut6 fo fja at+64 si x Ptasjh 81 jg x una jg 6£tJfJ3U, 
jna fja 1£oh irsjorH jg x una. 

4. vlna +i 0£D 1© nes xji OotOH* j'ia HefotrH luhi acn u+x xet 8t3+6 
+hi© x una jg Getjfjsu, jha ujhi POtL jqj»isi x s+i+, jna a+a Dai x djh jg 
Ijors, +'iS03rc xji xe a+a on 10 aju. Jna aafoia "IJors yj6 sieh, jna 
f+6 dj'i urt i£o«i it+6"iJt6, Jha TafOtr»i uje tasiota io f+6 srajm sai. •Jna 
x djh JG "Ijors tasaea xxt mn, jootatu 1© x io, jna oiso xo6 o+m-sjh f© 
fja a+'i i£0«i jna ossi +vi© it+6 1 !; j«ia x£ urt Josao+©ua jooig+m i© x io; 

V8, X06 3J'i vJG "IJOrS, JHG X06 O+M-DJ'i, fOSOJGJt Uia »iJ1 1£0 n 8136 +'i X 

aapjns jg xet omit, an uqa pj>i jqjhsi +1, urt m 10 ajL; jna xrs +1 aa- 
0£3 jos-iaa+jm xji x+s io D^a a sit+oii+ racrtca pot x S£P1+ jg x£t ormt+j 
Y£, j»ia fosoje^t UJ6 psha Qdhm x£t ptaara UJ6 snaa+i+ josao+oua joota- 
+m 10 x io. «J»ia xr» j»iaja x Lm+JL rat »46 x t£'i jg x ^^^6 oejt x nail 
jg hapj>; OotoHJ. j«ia lewm fje+n tasiota las 1© x u»ia jg 6£tjf^Dij 3 
J3rn x£t oh iani, fje+H +HPi+oua ajL hjh ol xoe f© urt hji it© 1© x 006 
jg Ptaara. 

5. vlna +1 0£3 1© 18S +h x onjHSOJHi jg x Lrti+ jna prtsi vat jg x ten 
jg x <5r<;,j6 OGwt x nail jg Hapj., 9otonj> +3aa+m+ ooca xji ntJG+srn6 D^a a 
sjhi, jna oiso jh 8t3+ jg s+os L£6rHa ojh D^a a sjhi rm© fai£3rn i© js+si 
f+D +h ntacrtG+M xji ieii jg x una; jna fa oiso ooca xji jh 8tD+ jg s+os 
Lserna ojh, d+x 8 srp+DJHi odj'ii+i+ jg poa, Dsa a sjhi i© x 8tD+6 jg Lau 
j'ia lajhorD. Jna +i o£3 1© nss xji x+s yj6 arn 1© poti+pj. x una jqjhsi 

X l£Dr>i<)=1S. 

6. 4hq +i oed io les xji Ooto«iJ> j'ia "lEfotrn, tac+ii 8 lets aja+ jg oah 
in x una jg 6£tjfj3u, i^o xet 38tc y+x 8 ists aja+ jg djh iorta6 x una 
jg •tapj.fs, aa+n aairt3+Ha 10 ogjilio x lesrHAis +h xji s+i+. 

7. Jna +i 0£3 io nes xji J6 xe urt 38tc+n iorta6 x una, X£ iio 8 i8t«j 

flja+ JG 3JH JG X l83rhJ>1S, J4a Sl+O 3JH+ JG XJD, J'ia 1S0 X£t 110G+8rh6 jna 

xet yjir'ie jg yot. >Na +i o£3 10 nes eput xe fja ieoh xjd, x£ oo6a xj3 
io JHut +yi© 8 orca»ir»ii xji x£ u^a ho sot 1£0 n xet yjir>i6 jg yot jqjhsi 
x 4aPAis. Jna fyjh xe fja jnuta +hio x+s orcahrni, xe sjhi xjs 1© ayji 
y+x x nan jg >lorh, jna xe urt +4 hr3ajt jasi pot L86r»ia, fo fja hji a+H 
sie 1 !. 

8. «J»ia +i oea io ies xji fyjn xe fja SJ41 x^jd jue xe irts+oa xet aetc cji. xxix.] a%) sje jioj. 303 

lortat x una jg Wats, jhg ti oed no ies xji huh xe tjo on io * sm 

*l9PAfE, X£ a+Q 1+C XEt 1JH18 +H X 11E46 JG HdPJ,f8, TU+C +€ H3t X St1t UdflfB. 

he Ooioha DvJ6 aaeAtrs xji * l£Dr'i<ns Dsa on 81 10 am jqjhsi xjd, run 
v iieh6; an x lEDrnj/is horn jg x£t josaa+n ot£i gmjs, jho aafoia+n x 

6t£1»iJ8 J6 XEt HrD3Jt6, XEtFOt XE GrtSI HJ1 OrD 81 JQJHS1 XJD; XEtFOt XE 
6+G HJ1 OrD 10 3J11 +H XJI 0£. «JhQ fUJH X HJ.1 OED, OotOHA UJHI POJL +H X 

aetOHJS jg x hai, jho oed run x ui jg x doi 1© sia ei +h raji isn jg x 

8+1+ X lEDrHAIS did QJD1 U+X XEt 8tD+. 

9. -Jhg +1 oed 10 188 xji xe urt j'i x 88.1, a* x JHitrHs; j»ia xe urt 01 
jsiai. Jha hs OotoHA tairt'ia 10 ?+6 EtDt j'ia ooca xji xe dso nai£t +h 

f£81 SltJM 00tG6 JHG UGJ16, 10 3 UI GEH FtJD X UI JG X UOl ftl© X +"iJt 
18t1 JG X UOl. 

10. J»iG +1 OED 10 188 XJI OotOHA OOCG XJ1 T+6 DJ«i ORO DEtC POtL JHG 

on n«j«i x ui je x not, jho ui xjdsjig6 as'i +mo xji ieh jg x sti+, ye, 

66»i J>i X IU81, fUEt X l£DrHA1S Ota HJ1 0JD1 U+X XEt EtD+6. 

11. slna +1 oed 10 ies *41 xe urt 01 ui osh +hi© x sti+ a* w, ad. x 

38H6 J6 XEt SltJM GGt06 JHO XEt U0J1C; XrS fll^'i X 30t'r+H OED, X£ Lift 01 
U+X+H X U016 JG X 8+1t. <J»ia H8 TUJ'i X lEOrHJ.IS JU00, JHO SO XJ1 X EtDt6 

J6 OotOHj. urt u+x+h x uoi6, xe urt jpuua josaa+mt, *'isoorc xji xe g+g 
pi3 si a* x ies. Jna he tu-j>i Ooto'ij> so xji xe urt Pia+M aapot f+3, ta 

G+G 006 X41 f+6 OAh D^G 3EtC POtL -JOJ'iSI XJ3, J'lO Sl+O DJ'it, J'iG Sri8<iGJa 
OJht rXJt6, JHQ 1<10 XJ3 1t+6HJt€; JHG X tODEHO^t JG XJD PUG t'dO X UhQ 

J6 0otO4J=, fu+c u«j€ t«i x aotajte, aj> x S3 Dot. Xrs fja Ooto'a j'ig He- 
fotrn raiEHa x irsjorn jg x stit Hap^fE, u+xsi x us jg ur»i sou; jho x£t 
urt 3JH+ jg x l£Dr»iJ=is to urt sieh. 

12. He +i OED 10 ies xji wt je x l£3rHJ,is xji urt n+6HJt6, urt a96J,trs 
1© ^j+H x nan jg vIorN, j'ig aaora 8 Pta nani. «Jha n oed i© ies xji J6 
dj'i+ J6 urt aa6J>trs, r»iio xjd +i uj6 otJhua, Joota+H 10 *£t Gaej>i6; x£t- 
pot, 01 x nt+6HJt6 jg x UDrHAis g+g <jj+«i x nan jg JarH, j Ha o+a aao+'i 10 
lEart josaa+nit, 1+itn x ots'ia, t£G+n 01 DJH^t jg ot£N, j^a puos, j'io frta6 
je JGJt+ oa'iO; j ho xrs urt x Hapj,is taiaca FtJD c ot£i arnh; ye, t'tso- 
Drc xji xe urt tataco PtJD 01 x it+6'iJt6 jg x lEDrnxis. 

13. he +i oed io ies xji Ooiohj., 8Put fa ua raisna irsjDrn jg x s*i* 

haPAfS, TJ6+H 1E0H 3JH+ 1t+6HJt6, fU+C G+0 taO+OS X EtD+6 JG X l£Dr»iA1S J0- 

8aatMtt, j'ig fje+M taiEHa djh+ jg x Hap*is to uq a+H ieoh it+GHJt6, rate 

G+G S1tJf1L»< X EtDt JG OotOHJ, JOSaG+Mlt; XEtPOt OotOhJ. UJhl POTL PtJD V 

una jg 4aPAT8 io x una jg lau. 

14. JhO +1 OED 10 18S XJ1 fUJ'i X l£Dr'>*1S 80 XJ1 OotOhJ. UJ6 OrD+H 
JGJHS1 XJD, X£ Urt JOJ't PtiTiO, J'iO FUG 33P0t X 8tD+ JG OotOHA. J'lO +1 
OED 10 18S XJ1 OotOhJ. JHO T+6 8tD+ G+a irtS+O XJD FtJD S+1+ 10 8+1+, r»i1+l X£ 

urt dji aj. lafj. jhg l3>i'iorD. Jhg x lEDrnj/is pug PtJD Ion <j*ig lajHorD, 304 aso *je jidj. [cji. xxix. 

a6h ash ruh x aotajt6 a* s sa Dot, rhm se oeo 10 * u'iq jg Ooioha. 

v'iQ S 8tD+6 JG S l£3rhA1S Urt 01 Q-JXJta WQAKAt, +hSODrC XJ1 S£ Lift 01 th 

urh ajat, th x una jg DotohA. He «botrh, x ow jg s UsrhAis, u«j6 oiso 
in* >ud. 

15. «J'ia +1 OE3 io ies &n OotohA, Jha lau, .Jha l3>ihGn a+a j'iojdt u*s 
*£t si3tc te'ia j asi tn * aotajt6 jg s una *jc OotohA, thsoDrc s>n * UDrn- 
*is urt j'isrtoia jasi th * 3otajt6 a* s utia-ithjs, Jh * sel, j»>q +h * aot- 
a-JTC a* s u+ia^tHJS, Jh s 3Si; j'ta *rs *£ a+a JhO>in pot * hal Pot 83- 
foia, x Hspj/is j'iq x lEorhAis otso, urt uatt 83006 jg x ©t£ih«s jg x 
3£tc; XEtPot xe a+a hJi t36JiG ruh jh+ stnu<ud th s hai ij.3, seg n urt 
laj'iorD; pot f ^ u«6 Josaa+H JHoti utx >botrh, iHSODrc ¥J1 Ta orhs+ajta 
sji Jootrh, si'ia «Jm+o=»8 f+6 atrxjt, f<ia a+h x 006 jg s+s ot£i Jha i£si+H 
uot aaiua'i *^3 JHQ * UorhAis, mc fja ath ? 006 jg so Drc uot Jha aira- 

DJO, V£, J hQ SO DrC PJDth. 

1G. Jha tl 0E3 10 1£S XJ1 l3J'iOrD +"i f+6 JMQJt GIG GO P01L +h1© X OJDT 

jg * l£3r>iJ.is, Jha a+a ui f+asjip qeh OGJt x uot6 jg * sm. Jha fa ujhi 

FOtL lilt* 8 OOta, PtJD TIES 10 TIES, +hS03rC XJ1 f3 G+G PAhO X 0+M; J HO fd 

e+a o£si s sjeaL+H ji to, futc ata iats f+D hat * feti. 9n aatoia, * o+m 
g+o j LEO f+6 srtcrhi aapot fa a*a, thsoDrc *ji *£ a+a nrtsto labors, JhG 

SL+O f+D. 

17. *18 +1 OED 10 H£S XJ1 fUJh l3U JhO DotOhJ. h+0 SJ1 1a>lhOr3 UJ6 QAQ, 

*£ urt J0S3a+n sjt0P c ii: pot aapoia, f3 f^a a+h 8 3Jh fo fja poi Gsityrhiu 
pot f+6 orhn+, ve, 8 ito PfJha 10 i+a^ti^; ahq f3 fja srpjta GJtt saw aq- 
S3atn sot jPL+ODrhc. 8n a3foia, f3 UJ6 a^a, Jha f^a ooh * ue jg oi * 
rtL. 

18. H8 +1 0£D 10 1£S *J1 9010hJ) 3£tC1 POtL Jh * DJtO, «iha 0E3 HJh K 

l£Dr»iAis, thsoarc sji *£ a+a sle sjo u+* 8 ot£i stout; »iha *£ a+a auc 
*J3 81 vjg x uha; j ha *£ ata pis ach sji *e ata hJi tairth ji sji ij>3 jgj»iS1 
s l i3p<ns. «Jha *rs ^ha^a * Lrtit Jha prtsi V3t jc * t£h jg * ^rq^e OGJt 

* n3ii jg Hspa; Jha *rs *£ fja f^a uotc, Jha airaDjac, Jha pjoth, Jha jpl+o- 
orh, pot * sies jg a^ht Y3te. Jha *£t fja ath 3rta^t6, ahq orhUhDrh6, 
jha a+S4hDrhe, Jha oi DJhJt jg +h+oum Aorn * i3ii jg Wa; HJGjn3us pot 

* tiers' seo, ye, 83006 jg * itEtc jg x tiers, *£ urt siEta. 9n asfota, 

3300G JG * J0S3atM 01E1 UHL JG * UOt 331U3H * H 3 PAIS Jha M l£3rhA1S, 

*j«ft fja a3or3 fEtaha, a3006 jg x josaa+n ot£i uhl jg * uot; Jha o^ht 
urt sjpha, 83006 jg *Et jpt+oDrhc, thsoDrc *ji ve a+a frost SJ3S-4166 aa- 
pot Qja, ach +h s a^iL jg ftoatttit. 

19. Jha +1 oed io i£s *ji £put OotohJ. fvia porma *06 letis jg s 
Wha fu^c urt dosi josioea 10 * lEDrhAis, rhi+t ve urt srp+DJhii+ sitJH, ta 
tairtha 10 * stit jg CEtjfjDw, jha otso f3i£3rh tsirtha 10 * iies jg ft6 +h- 

f^ttirhS; Jha^Et UJ6 UrhS30t13S JS1>l8ltD1 ADm S131LJ6 Wa. JhaOotOhA CJ1. XXX.] asO >n'G J19J. 305 

vaiGJQ n * orDj'ia jg ?t6 8tDt6 tm© s tjhoc jg t a 6 srn, foe hed uj6 
OotOHue; jna T3 tou-ta i© frc o>i tss *ji f3 3J.1 suna * t3D£Ha,4t vie Tte 
066 +h ids. «Jna "lEfOtrH ata t3irtn 10 ttg ir^.oj'n >>3i; .jhg f3i£3r»i ma 
1£0 run ttd >iq^»i 1© it3c r'lio s i3ii s una jc Gja: fot sdoog jg so 
OJHt uot6 >i Ha or>iU'iDr'i6, ti ua uoan JOSi3at,j>ii *ji £ tJotoiEorn Dsa a 
0£a -i&Ah tn s Crtc: meo* f jL£Dr>i >i'ia m ai-m-i'i uj.hi poil, j'iq ata 03- 
oi£t x urta jg ©jg utx ore not, rni© s or'iGt'istn jg wit 1311 jg *£t utoja- 
has, ?utc ata 006 xm 1© t3i^'ii jc xst s+»iG, j'ia 1© a a«nuca r>ii© s Lota 
*£t ©jg. 

20. -Jhg n 0£3 i© i£S sji *e ata ,jsuait0 jqj'i s Crtc jc ©ja, lioei 01 
s una; ye, >ina tJQ+oi£Dr'iC urt 3£a Qr»isr*»itn x 10. J'ia set sr<iJ6 j»iO V£t 
C3P sr<!J6 urt co6'i. sl'ia * 1311 vjG l mi, aDoj'i 1© itjsi^t jq-j'i t'i s una, 
jna a3Qj»i 1© orntiu ahq 1© ujgs JGS3aT>i sitjn jo^'i tn s una. sha xe 

SidQAh 1© QtO JQ$3atH ttC; an N*mitYS1>J , iatM *£t 1-CJC, Ot *£t Sit JUL, Ot 

V£t itjsi,4ttit, xe urt »iji itpi*a n t>t s iua vsC set jg; >i3^Jt urt *£ sio i© 
t3DJ38Jt s lota x£t ©ja; an *£ a*a tm\i s-ns-iicc josdatmt aspot m; 
ye, xe ata t3DJDa^t f8 ot£i Ltnc s Lota ?n0 ar'i rot y^3, *>1 T3 f*a a3it6,Jta 
VJ3 PtvJJ a^L, j na ftJD aj'iac, auq Ft-io it*c'ic, jna nj-) 01 ojHJt jg jpi+oor'iG; 
jna f3 T-ja a3i+G^ta xjd si jg ^ f>ihac jg i>xt j'i33+c. sHa xe a*a it£ r»ii© 
^ Lota K£t ©ja Gr'ri+wtorit, rhso^rc «J1 ^> lota a*a aus ^M3, «ioota+n 1© 
t+6 urta, so «<i x£ ata u^os shjm, jna itv«si^t +h ^ una. Jna +i oed 1© 
18S ¥41 oi *36 L+M6 urt ar»t. s'ia f3i£3rH aj.a, +h ¥ Lrtit jna p+pl Y3t jg x 

t£H J6 ¥ ^^^6 OG^t S 1311 JG '«3PJ>. cnu^ XXX. 

1. Jha t1 0£D 1© IfiS +') ^ OrDJHSOJ'rl JG * Lrttt OHO S+OSL Y3t JG ¥ t£«i 

je ¥ 3^6 OG^t ¥ i3ii jg 43PA, xji D+aur'i iso irsjDrh ^g >>06 SEotja 
L+M6 fu+c fja at»i asitGJta rhi© foiEorh aj> nIdj; JHa f3 ujg 8 <;rsi 3j'i, jna 
T3 a+a uoo riunt a3fot Qja; j'ia T3 ata racric i© a© osa or'n+hY^ortt, 1© 
031 s orDJ'ia^His jg * lota ftc G«a; ^'ia oiso ata t>6 atr^Jt. 

2. «Jha +i oEa 1© ies ¥Ji Ooto'iA aj.a olso: J'ia vrs awaq ¥ Lrtit J'ia 

StOSL Y3t JG ¥ t£'i JG * ^r'lJG. vlHO t1 0£3 1© 1£S ¥J1 t'l V Lrtit J'iO SJC'iL 
Y3t JG ¥ t£H JG ¥ ^^^6, X£t UJ6 8 l£t<; OrOU'it JG 3J'i, 3GH 1© ¥ J38H1 JG 

pj,G L86r»ia j ho pot fr»iat«a dj i i, un v£t u*C6 ahq ^£t cttatj'i, a3i£tua 81 
je ¥ una jg 6Et.jf.mj, t'ii© ^ una futc UJ6 not^urta. 

3. "JHQ ti 0E3 1© 18S ¥J1 fEOJL, f3 33tM J'l J0S3at» OtOttrG 3J4, ^'EtPOt 

T3 uj»i1 POtL j na atn Tta jh ^os3ata i£t<; ati, jh ¥ aotajt6 jg ¥ una ElsHit- 
psi, us> ^ una Q^soiEDrn, >ina lehci ti potL tmo ^ ujsi S3, ai « HJto h-jg 
TUtc ua tmo ¥ una nonurta. Jho a3foia, XEt urt D^nt jg ^ "ispais f© 306 aso vje .jioj. [cjh. xxx. 

a+a j'iut X£ifi Jha a+a *ui po*l utx arc itoe+8rh6, j»ia oiso 3j«i+ uw»i jna 
c+iaw't; j'ia x£ iso x£t oots nonurta. vha xrs j'icua x Lrtit jhg sjghl 

V3t. sJ«ifl t'i S Li-»lt J'iG £1L Y3t, X+S 3JH 8+11 rXJt D+1S. sKa X PrtS1 D+1 

a+a oiso tairt'i, si'ia 3-iht aot ian a+a *>iiJt +hi© ti; jna *£ otso iqo ore 
itoe+sr'ie, «i'ia sji 81 joj»i no x Wia notxurta. 

4. -J»ia +i 0£D io ies x.n xe urt we^t trta *jg 30t. «Jha ua sno6 xji 
xe urt ais'ta n t'i x ams »jg x sa. «J*ia +1 oed io iss V4i urn rxjt d+i 
oiso a^a sa roil; j'ia tu+xdt Da ata go, ua 'io hjl -Jna +1 0£3 ioies x«n 
+h x+s Yat, xet urt 3JH+ nani to u^Hi PotL thio x una »iOtxurta. >ha xrs 

^'iGJa X Lrtlt J'iQ £1L Y3t. 

5. «J'ia ti qej 10 ies +»< x Lrtit >iha h^l vst vje x t£H -le x ^rs^, Dtair«i 
aia oiso, si'ia Oot+Jhirn t^a oo'i foil io x wia notxurta, th 8 Dti, i© 
QJtt foil noet8r'i6 rnio x 1311 to fja oo»i foil tm© xji ui'ia; X£tPot ti 
aao£3 *gsi3g+~'i1 pot D+air't 10 orHFrt xo6 s£Gt,ia L+M6, aspot t+6 a^L, ru»i 
x sr'i jg fai£3rh, to u*J6 001a f ai£3r'i, aa+n ooia £Pi,Jt x hed *je to pexjt. 
he astoia, ol xoc ^'ioi£e+n6 tutc urt +»i x irsjDr»i *ie ?3i£3r»i, urt tm jhg 
sj'ii foil j-jr/i x e+iatJh m oah Ltosi 01 x uhq, seq +i urt xo6 nem tutc 
fja at>i orDj'ia^a a* nldj Dsa >ivJi 00 potL. hje^t^aus, xa6 L+M6 urt 1© a 

0x11 8£0t^a, JhG TJHa^ia 884 FtvJ'J Ur'i <JJ'iJt£DrH 1© J'irXJt; XEtPOt, ih X+8- 

vat, X£ fsa at'i or'irrta run tai£'jr'i, aapot x a^L *je D+air«i. «J»ia ti oed 
10 i£$ oiso t'i x-rs vat, x«ii >y£t urt &n ats-ihut6 to fja qoh potL rhio x 
l£or»iAis; s'ig x£ urt sina n jqj«i 1© jna4t jq^hsi x hapj»i». <Jne oiso 

+"i X+S S£3 Yat, X£ O£0 O&h UtX 8 H+OO^trS EtDt 1© UOt JG-IHS1 X 1311 J6 

3otoH*f8 3 ot jo.'isi x 813t ^e Ooto'iJfs, +'t x tutc xe urt aaiH, j«ta atten 
aj© jo^'i io x£t oh lj"iG6, srpjHH ot£i us. «Jha xr& j»iaja x Lrtit j»ia 

HA'iL Y3t v^6 X t£«i «6 X ^^^6 OC«t X 1311 J6 h3PJ>. vlha XrS JHaJG X J08H1 

*ie Jidj, j'ia f3i£Dr»i ?+6 sr>i, jna oiso D+air»i, f© Uvj6 w srh. (Mi. i.] aso v^e fdieori. 307 x a^o sje faieorN. CJ11J-+ I. 

«Jh joe'ii jg x Wm. Vet note j'io or'n^D^ie, j'ia xet a+s-!'iDr>ic. sha 

OlSO X 11JP3S+6 JG 3-M TOI + 1tJP„1S, 83POT "X On+M JG QUSI, 

jootatn 10 x tJorta6 jg faiEDr'i, fo lijc x srH jg f3i£3r>i, j»ia 
oiso joota+n io ^ T-iortae jc tt6 $r'i6, 3c»i as'i 10 s orwi jg 
Qusi. *j'ia oiso 3-i'it jg x leuriAis et QfiGreua. «J'i jgs'ii vJG 
*£t orhcrtDr»i. »J'i jos'ii jg x ucr&HAS vsG x U'jr'im, j'ia x u+o-ja- 
•ijs J'ia jajwiEor'ie ~c * hDfiis, ^ooiarii 10 v TJorta jg f9i£3r'i 
«j ho t+6 sr«i6, ae»i as'i 10 x on-n jc G)tJ.si, fij*c te ooia s aso jg 

f 91E3I-H, J1S. 

1. JmQ '18 33T0UI, t1 0£D 10 1£S +'i * Or^'iS^'il JG X P0V1+JL V3T JG X 
tE«i JG X ^WAG OGJt X 1311 JG l ld(l, X£t £IJOn'i 10 £1 8 SDTtrS a+P+Ori/H JDrM 

x i3it jg x hapj/is. Pot aafoici, Ietoit'i tjo cua, j'ia oo'i x ue jg ou x 
rtL; xetpqt x£t a30«i»i 10 a & $3i A rs or'tUhDr'i or'isrewi to dso tjg x srs- 

0JH1 891 J3r« X atJ^T^'i, TO LI n X Sr'iG JC TSTOtr't. l t8 X36 £t X£t 'i£D6 

to a+a oimjha pot x sna^i S3i, to a+a olso oog x 1311 10 orvuna: "l£- 

TOtl-H, "l£«JHOJ>, IJO+ODa 1 !*. *18 V3C 8T >U1 01 V Sr-'i6 JG l£T0Tr»i, (POT T9 

T«ia 3Jh+ 3 ) an *36 ct *£ to a+a or'ii~'ia rot * qrwii S3i; xetPOT, *£ a+a 
006 Lta atG+sr'T6 J3rn x ion. 'i^ui>>3us, n oeo 10 ie$ x\n "lETOtfi UJ6 
ju+hua a* x gj+s jg x 1311 10 a Cap ^rs j'lti s 0fe4T«ire ogjt x nant jg 
hap*. 

2. JhO +1 0£3 10 18$ ^1 IJOtODd'iJ., TUh'i T9 SO KJ1 T9 0°.a »|J1 raiE'i X 

sr^D^hi $91, T9 a+a v+o'iii un x gj+s jg ^ un. £ln aatoia, "Iej'igj., j'ia 
xji i8ti jg x i9ii xji Lre aacAirs xji T3 D^a a xst OrGJHii-t, UJ6 jo»9G+h 

tOL; X£tfOt, T9 UJ6 J881 10 PU1JT «JLi£ ^06 1D1L 10 1J.G H +'i T9aJlYr»i 
JGJH81 X£T aWVMH. 

3. 4hQ +1 0£D 10 18S, J6 T9 UJ6 J381 10 00 X+8-, aDTOLO, T9 L'J6 180H, J'rO 

yj6 iua joota+n 1© x gj+s jg x i9ii, j»ia or'iajoa rmo a4L; pot T9 tjo 

TE60 Hi +h T9aJLYr'i, J'iO S01 10 09S1TJ+ X L+3-JT1+ viG X 1311. H8 TUJH X06 

i9ii to ure a36J»Trs xji T3 Dsa a X£t OreJthre, so xji T3 uj€ or»iaj3a r»iio 

6JL, XETPOT, >.'£ Lift slllOTt, JHQ a9T0La, X£ SJ'il POtL Hfh QiDOiQOAh, 3G»i 10 

x qrsDJ'ii S3i jg "l£T0tr>i, jho oreaKia HETOtrh J6 T3 s>i ruh x ^r'JDJhi 
S31. J>ia T3 yjG irts+oa aj. x srecr'iis jg l£TOtr«i; an a9T0ia, so si9at 308 aso vJG faisorh. [c\n. i. 

yj6 v put je QtDotowi, xji 'io oj'i o<ia ocjtiEO m «J»ia fa turn rmo 
xog xji sj'ii m, j»ig xe 01 jhuta +'iio e orca'ir'n, ye, suet+H a* xEt je^t- 
188-itn 0£Q*if, x«ii xe ysa ui »io 3J»« xji 0+do+03j»i fja srtajta HEfotrn; 

XEtPO* GHDGtOSJ'i LUG »i^1 HOH J3rM X 1011 »J6 hOPA, TO* f3 y*J6 +»i G+SQA6 41 

x u,3 xji fa srtajia "l£fOir»i. *Jna 0:do+©3j i «, j'ig ?+g sjho f© fja orea- 
•ifrua ytx m, ata d+hql xj3s,jic6 J3rn x ion, tn e 3JHJt xji xe oi osa HvJ1 
a pcig; an jg haw J6 urt ps'iq, iirt ornajsa rm© ojl. «Jhq hs safoia, 
"ljotosa'ij, DUG j-wt'ii-ia, JootatM 1© x c«its *ig x nail, io a e Cop ^rs jhg 
a ©rcjftrt oejt x nail, i© t£»i t'i x sua jg ft6 3trxjt "leTOtrn; j«ig n UJ6 
jootatfi io f+6 nr «J'ia oi xts u*jg ar'i +4 x potitjL vat *jg ¥ t£»i *je x 
^r^G; j>ia n fja Ah aw. 

4. -J'io +1 083 10 i8s +'i ^ potit j ha prtsi vat vJG x t£'i jg ¥ ^rsjG xji x 

l£3l"'iA1S fJO GJXJtO ISQJXJt JH t'i'it©3JtJ3L £t3t JG 3j»i, jhg 8t3G xjs ytx 

sotae, j'ia ytx st33ut6, jho ytx aoG, j'ia ytx Jt06 3 j»ia ytx fja-mis, jhg 
ytx 3tjsi-ii£is, j'ia y:x oi 3J»iJt jg Daia6 jg JGJtt gang; jho xe o£3 asH 
a&a^, xji xe 3J.1 itc am jqj'isi x 'iapi,is. «J'ia xe yrt wa aj> 8 3jh f©6 
hes yjc 6)ottj»iir3t; jho fa y*jG 8 aasj'iar'ii jg 6£t«ifriatj; jhq fa yj6 8 
at^'iut PtJD J3rn x HapAis; j»ia fa y^6 8 Lets J^a 8 3*1+ djh; XEtPot, x 

O+H J6 IS l£3l"'im, f06 >i83 UJG 1+0a8LrL, fO yvJG X Sr'i sJG «JD0tr4, SHOG+H 

x^i Ooitj'iir3t, aa+n 8 mm 04h, osa su'ia jg^'isi x "tapdis, +«iS03rc utx f+e 
sitJML, «j'ia oiso y+K f+6 oiei ytcar^, x«ii a* s^'iatw ft3 potL, fa dsg geh 
net 06Jt x haPAis; *£tPot fa a*a sirt xjd n 10 jnojt, j'io fa a+a o^At 
iso^^Jt f+G 8t3+c, j»ia fa a+a jivJt'ii Oottj'iirst 1© a x£t taa^t, jhg ata ooe 

XJ1 ^£ D^O 381C 08'! 10 X WhQ vJG G£tJfJ3tJ, 1© 3411 JGJHS1 X W<J>1S. 

5. sj»ia +1 G£3 1© ie& xji aaoo6 *jg so ore or»iUHDr»i, JhG so ore G+p+orii+ 

t'l X GrGJtHJXJhl, XJ1 K£ f«lG »ivJ1 GJ11 SrPtDJ'il G£ta6 iH X UI»iG vJG 6£tJf4DU; 

pot i>£ fja snoca xji x l£3r»iJ>is artsi »ivji oro +m© x feti «jg ^£t uhg6 10 

JUG X*I1 Gt£1 S+1t GfitJf^DU. £lri t1 083 1© 18S XJ1 Oottj»iir3t GtG D8tC 

potL ji ^ f^a sJG f+G 'i+o'jjtrs fosi, j'ia G8D n^H x ihfjanr'iis «jg x sn+, 
jhg ^8t D8tc yj6 u+^ src ^osaa+n Gtei siaa, xji xet y^6 ho iad pot x Ha- 

PA1S 1© GJWt ISGJ^Jt K8t 8t3tG; 'SEtfOt (Dot+J'iir3t OtG On G84 X y«IC 3J> X 

j'litr'is J6 x $m, j'io a^a 3£ic poil u+x f+6 tot 8t3+ tmio x sm, jho xe g+g 
sie jcjtt yr'i f© ata noe ^^3, +«iS03rc xji xe a?a ieg irs^Dr«i jg x foi 
snt. Jha +1 GE3 10 i£s xji TjG+osa'iA, f© yu6 x Cap <lr<i, g+g pia aapot 

Oottd'iirSt, 36*1 10 * y0l6 M X S+lt. -J'lO tl 083 10 1ES xji Ootwhirst GtG 
S3A1 ft3 JQJHS1 X yOL, +HS03rC KJ1 f3 QW. *lhQ X,"S Jha^O * GE6 JG lJG- 
t©33'iJ>. 

G. «J'ia hs WAH Ootwiirst so xji fa y^jG t»i irsjDr»i jg x s+i+ je 6£tJ- 
f43u, j»ia so xji x Wj/is fja pua aapot xj3, j'ia yrt sieh, jhg yet 1£04, 
j»ia yrt gesi +hio itT6»i, jho xji f3 f>ia rsisna x nrsjDr'i jg x sit«jwojsi 
foia \h oi x Wig, ft6 fEti isg orus, fisosrc XJI f3 y>J6 JS81 1© go POtL c*n. L] aso *ie faieorn. 309 

40J«iS1 01 Y IJha. «JhG '18 T3 a+G "tvl! 1Jt+ +'i Y UHQ vie CEtJfMOW, 8M ?3 
G+G 3EtC POtL U+Y 8 I8t<5 £tD+, 3Ci 10ri06 * 8+1+ v!6 aO'il+PU; POt +1 UJ6 T+6 

aairt3+h£Dr»i 10 go PotL J'ta on f+6 de Lt© u+y y 80ta, yji f3 3J,1 raun y 
»ioil iem vie y ui»ia; j»iq snoe+n wi *£t ot£ij8i 8itJHL ujc +h y 8JHiJt 
vie y whq, YEtPOt f3 a+a deic foil, q+c+m yj3 ho ij.d 10 jsjoai vjosjic6 
isojYJt SE6 +1 urt +»i 83Qi aja+e: j»ia +'i Yts 34'iJt *£ a+a poi n^ *jo jhg 
on yj3 afih 10 y rtL. 8ri a3foia, Yts jejc vie Oot+j'iirat uox $,jvut 

v!6 X UhQ, 0£6 OotO'iJ>f8 Qf£1 •JaCJ'il^e OCJt Y,W, 'ivJIU+YSU'ia+M Y Gt£1'iJ8 

je"Y HrDa^t vie y H3Pm fo urt sieh; pot ajfoia, Ooto'iJ/fE f«ia snoea yji 
¥ lEDrnj/is- art8i 'jvii on +'11© y sjhint vie y una, an sji *e usa juo v 
s+1+6 tena jasi +h y aotaji6 46 ye fja f+Y-jn© ar»i; YEtPOt Ooio^fe fja 
ooea yji Y£t 8itvin eto+6 D^a se'iie'i yo6 iEti8 te'iG jaei aj. y aota.116. 
8n aafoia, y l£3r»ij>i8 urt >iji pui'ta joota^i no f-6 a36Jt, an ye tjo 

Or3 +H1© Y SJHI/Jt -16 X N'lG, J'iO f*10 IEO'i Y G.H+iri 8+1+ fU+C U*J6 Y 8+1+ «'6 
6et«IT,J3UI, J»iG lirt DEtC+M Lt© Y 3081 OJI+iri 1£t18 «J6 Y UI'iG, 81E+H X 1311 
U+Y 8 Qt£1 SlOUt, 80L OJ'i, U+9+H, J'lO C+lGtJ'i, IEOtM irSJDr'i v'C Wit 8+1+6 
JHQ vie 3JH+ SltvJH T0LQ6. 9n fUJ'i OotO«iJ>f8 fJO O+SOrGJIO Y+S-, f3 +D9- 

a+jii+ sjhi potL Ian u+y j'i 8tD+ te'ia jaei 10 ?m y<j3, aopot ^£ dso on 
10 "* una aem+psi. «J»ie ^rs f3 a+a; >i'ia t3 a+a f^a ^J3, aapot *£ oeo 10 

Y WHO 818'il+PU, JHO 0£6 rh10 YJ3 3>IU, +'iS0'3rC YJ1 YE a30J»i 10 131t31 3J0 
10rt86 Y WiO vJG 6£tJfJ3LJ. sI'iQ +1 0£3 10 1ES YJ1 OoiO'tifS 0+G TJO YJ3 

+h YEt tait9i 3 j na a+e o+e rmo s*i3 ajii +'iS03rc ¥Ji +1 asoEo jh josaa+n 
aira+ ajii; re, saw urt sieh, jho >i3rn v 'iraa^t f© urt sleh, Got+jvirat 

Uvl6 OlSO P8HG. «4hG H8 83fOia Y l£DrHJ)18 O^G HvJ1 t31t31 3^Jt U£; 'i3^Jt 
vl«i Y HOtL, 40t JH S S8L, »iGt vJ«i V 3S1, »iOt vl«i Y UJ&1, POt YE Urt SriE'iOJO 

v)»i J6Jt+ tjhq aj. y HaPAis: J'ia Yrs fja Oot+j»iir3t Tir»t<;a y l£3rhAis +mo 
y 3+asi vie y hdf^s, +»iS03rc yji *£ urt +h y net vie y '^pais, j»io f9 

T+3SJLP Uvl6 Sl£«i, 4hQ Y l£3rHA1S. a+a V91G YJDSJICC +»i10 K fJHa6 vie Y 
•13PA1S. 

7. «J'ia +1 0£D 1© he& yji Ooto^rJ/fe 1^0 irs^Dr'i vie y s+i+ jc GEtJf^ou 
■iQAh, j»ia ooea yji y lEor'iAis to ua a+'i ieo'i it+e'i^it6 dsg a3i£ti 81 vie y 
una +h i3s. Jna Yrs j'iojo y Foti+ j»ig prtsi vat vie « ieh vie y ^nje. 

8. «J'ia +1 0£3 1© ies t'i y potit j'ia sjor'ia Y3t vie y 1£'> vie ^> ^r^, 

8P1Jt 90t0'T<J,f8 fJO JS1J8I+D1 JOJ'i 13S a31U3H Y h3PA1S J'lO Y l£0r'iJ>1S, 
83T0ta Y£t Uvl6 HO UrH 10 P+l * •JrSDrHI 831; YEtPOt ^£t 330,! 'i 10 3 8 Or'i- 

UHDrn joj'i J3rn y nsni or'isrt'i+« t© D^a p+t y srs^Hi S31. Jna +1 oed 

10 1E8 YJ1 f3l£3r«i, fO UvlG Y 8^1 vie f3l£0r'i, UvJ6 Jlvl+'il-lO 10 (tl Y ^r^D-l'il 

831, aj, y Cvi+8 vie y i3ii; an astoia, O+do+od-m, f© fja Drta-ta Itfotr't, 
a+a ie uei 1© a38itvi+ f3i£DrH oiso; j'»a f3 Uv.6 rifjia a* f^e ajna, t© fJG 
jHUta +H1© 8 oresnrhi yji »iO ur-'i o^a »i0 f+6 u+o<jo'h8; pet *£t Uvie ur'i 

OjG+JHir»l fO Uvl6 J083a+I1 J08iril +»i DJ'i+ UrtG6, J'lQ 0180 tN f+6 Ot£F1, 10 310 aSG siQ> fdlEOrh. [CJ1. II. 

GJtt jh * saoui una jg arms* jho jg tjajtt; XEtFot fa a3G£3 x taajt 
jg v oj'iq je QtoGtoDjh; xeipoi to ata PWUt xjo, jho oiso OtDotoiwH, 
x-ji tp x£ usa ii£s m +'i x srS9<j»n sai, ?a u^a otJhi rvi© xoe fo sauna 
10 m aj'ia wi x£ ma a iixsi t»i is* >iha outtii J3r»i x lent; XEtFot OtD- 

Gt©3,J'i SOI 1© 03S1ts<t f9l£Dr»i. 

9. vl»ia +1 0£D 10 1£S J6 f3 UJVl POtL 10fta6 X irSDJHI S31, 10 03STt«t 

faieafH, aafoia urn jg x srtcrvis. jg fatesrH, wetn at4 si cu hai, -jho tjg- 
tn rai£ i ia, no atsojc, £ uu jg xog -iw»i6 futc f>ia at>i i£a a* xts aj»ia 10 

a3STI-Jt fatSDfH. <»iO 11 0£3 10 1£S Xdl fO DJ1 OtDOtO'XJ'i, >IHa f3 G£G Ch10 
tt3 £ 8A»i; XfciFOtQtDO^QDJ'i 3£0 »iO»i THIO T+D X J8SJG1 JG f+6 Q36J>t, Sd&fttH 
XJ1 f9 1)90 0;' ! iai-G1 f+3 10 3 WWhl S31, XJ1 f3 3A1 Dnajt foi£3rh; J»ifl 

ftw'i x snerhi jc fdi8Dr»i wa noh ol x fcti jc OtDGtoajH, jho f8 x«n ti 
iivJ6 fte jas-ioi 10 3i-taji, s'ia oiso xji ti lug x jasjoi jg 01 xo6 to aa- 
una 10 fre a^'ia, 10 Drtcwt, j'io 10 tja 3 n'io 10 Q£H net, (jho xts UJ6 x£t 
ssoui iuh, j'iq X£t oj^atHEDrh,) x srtcr-'ii je fatEDrh sjl r»iio G)tDQt©D,j<t, 
U1 rs go foil chio x q^wn sai. he xts ata na6 QtDGtooj'i jossatiitt 
pot td ata smog xji td Dsa jojmtf) re aaeAH; an aatoLQ, x srtGrni ue 
faiSDrn, jg xe urt eotn poil r<no x «jrsw«ii sdi, ma &i>ia OtDotoo^H, ac 1 ! 

10 X f£H, XJ1 T9 f~l QM L+X81 £ GtO'i. v!'iO f3 tJh J'iO 10LO fdlEOrh 01 X 

LtH6 fu+c to fj(i sd i i, j»ia frta, -mo ar»i. 

10. vi'ia ti Geo 10 i£s XnI faieor'i a^a sjna foil 10 1£g x+s-ajna je 
t-ia-iiG Nina »6gwi 3rfaj-^i6, ^>i xe dj,i a ^osDo+oua jooiani 10 x to. 
E\n aafoia, wah Oja^'iir'i f.a ps'ia ^ji O+DOtoowh ata h»ji wirtn, f3 pata 
usi x«ii fa D^a a aasiuHi; xehoi fa ooca xji ftc aj'ia D c ,a pjio f+D. nI'i8 

X£ 190 X£f PLA1 £1 «G X tJ'iQ, i\i. £ S90U1 Li£, t'llO X D+LOJfHJS; J»iQ Xr& 
fLU'i faiEDT'i S-4M1 fOIL 10 1£0 X«"3 X£ OSQ 'iO fL'£t 3 F&'id. JhQ 30t vJ6 Xi& 

Osia+j'iifi, dji a snoo'i foi£n-f. s'ia xts ^'10^0 x pout j^a s^or'ia Yat 

«G X f£'i vJG X ^r^JG OG^t X 1311 ~C 'l3fA. >''ia a3fOia, +»i X AHQ vJG x+s 

aso, r dji sa xji xts 0<at.<<ii;"t ata noe x oejRto, ye, owosi x J4iJ.t aa- 
sifroDn jg x laii jg hap*. Slafoia A ao mji 33»i x jho jg x aso jg fa- 
i£or»i, an J. 33't x ahq jg x aso «g Map*, pud futc tJ. fje 1£gh ol x jgshi 

fDtC J> f«16 ttlH. 

CJlUf II. 

1. s»a H8 ti oea 10 ies fi x potit jmo lho rot jg x t£'i jg x <5r<;j6, xet 

LJJ6 »iO OrhUHDrh JDfH X 1311 JG 'l3PJ., S£6 t1 Urt 8 lt1l 1tJ>a flltC UJ6 th X 

Cnc, futc ata gog sn itn atsj'iDr'ie jorn x 1311, futc Jp£t6 ur» SJiia tn x 
j'latn jg x Font j»ia Lna Y3f. sl'ia xxt lug mo or'ii-i'iDr'i JDrn x 1311 +h x 

POflt J hO POtL Y3t; *i3XJt LJJ6 X£t On GrhU'iDr 1 ) th X POtlt J HO FtPL Y3t. 
-JH8 ti G£D 10 1£S t»i X POtlt J'iO S 4 GSL, Y£, XEt UJ6 3I"C GrhU'iDrH JMG OAHi (Ni. ii.] aso vJG faisorh. 311 

G+sjhDrh6; +h x fy+c x£t urt j'i josdoth qiei 3Jh+ f© G9i£ti,ia si je x wha 
*ie 6£t«ifJDU, jhq luhi foil rnio x ij'ia honyrta, 10 thfjiti x una; JhG xe 
g+g itje-ii 10 >ih jos90*h qiei etair'i*, thsoorc xji se oeo 10 ists a«a+6 vie 
yout, JH8 3j«it tteJK; ye, «j'ia 96h xe ata snt^a POtL thi© 01 i£tis vie x 
una, thi© fiuueJt i£tis +i <mg hJi ath tjhajta gjsoiei, jha ytxsi i+oa-it, 
aaoo€ vie x 34Ht +Hf«atir»iis f© -mo a3Fot thTJttua x uina. J>iG he 'io isti 
vie x uiha UJ6 GJSoiEi, S£6 ti yrt pot i+sajt, ^is. ; an asooc vie x ot£ih,JS 
*ie x agsitroDt-h je x 1311 t<d f<a ajrot twawa x w»ig, +1 i^c 001a a*is- 
OLE1. «J'ia x£t a3tn an mi i+oa-it n^'i x pes vie x uhq, hje-jmus, x 
nan to ujhi pon adOED J0S3arM josirn +■■ x urtotw vie S93j»n; xstfot xs 
a+a atia f86J6 vie S93^hi, t«i x fy+c *£ a+a ay.ii. 

2. >Jha ti ge3 10 ies x.:i xe a+a srn+iu s'ia sitja, jhg a?a go foil Ftvi3 
x una srxrta 10 x uua hotxyria, Jha a+a sn«a +hS03rc xji xe a3QJh 10 
ore.it x pes je x foi rii, rtvis x S3 ssl, 1© x S3 hou, pkjo x sa u-isi 1© x 
»9 9»i. J'ia x i9ii f© un +h x lj'ig hoixyna, ara ay~i +h uhis, >iha +h 
T86J6 vie s&oahi, J'ta xe ara srr.it fUviiso«e«t 11 3 Dsa swm n n^i x pes. 
vie x una, xji +i D^a oto n, xmi +'i u^d xe 3J»i f>e 1+aa-Jt i© a*ia *£t T8GJ6, 

YE, XEt Sm6, J'»a XEt 1^'J116, J'ia XEt St'iJQvlQ6, J ha XEt SJM01Y©^t+6, 4UQ 

01 DJHJt vie x£t atia+H6. 

3. >Jna +1 oed 1© ie& J6 1+oajt iivie ^osdg^i soeis +h x u»ia 'lonurta, xe 
a+a s-jsa potL ore a* x ue je Dntw; j»ia xrs xe ata j'i£ai x 19TL +>i x uhg 
hotxurta, xji xe oai aaa dj'i+ &+1+6, aoL vie usa j'ig vie saoj'ii. >I'ia +1 OE3 
ioiesxji XEturt 3Jh+ vie x i9ii vie «J3r*i, t© urt l£Dr»iJ>is aj. am, a+a oiso 
00 POtL +^10 x+s una. 

4. <Jna H8 x£t et 3JH+ t^orta6 ojii jc x itos9a+M6 vie x+s 1911, a* wnt 
je x+«- i9ii, fu+c £t irtito>©Lrt jhg cjh ieis, GrhsrtH+n x-jd; an aafoia 
e frnat^aL ieti vie x itosjatH6 vie x+s 1311, ye, x job'ii vie x lEDrHAis-, j'ia 
vie x Wj/is-, J'ia X£t note, «i'ia or'iij'inr'ic, <ua GTSj'iDr»ie, .ma XEt itac+H, 

J'ia XEt TUP9St6, 4hQ X£t DtlfM, sI'iO XEt 8+lG+H viG O^IS J'lO X£t atlG+H vJ6 
143116, JhG vl6 StHJQJOe, J'ia XEt SJM01Y©Jt^6, J'iG X£t tJ.C!-S»iJS, JHG X£t 
y+O^GHJS, 4hQ X£t 3rtGJt6, J'lG XEt tvia-MC, J ha X£t 1ir'iaJt+M, J'ia 01 3JHJt 

je jaj3Th£Dr»i6 j'ia fotar36, oj'ivii a or'riE'ia in xts yrto; an a3fOia, X£t 
et 3^»i+ asos j ha OAWt tJorta6 vie je^tt oj>ha, Jha xe ug ath ojh c9pi+ a* x 
H9PJ.1S; Jha xe fje a+h fjhaja ash Ptvisurh sjhJtEDrh 1© Jhrx^t aj. x *i3pj=is, 
aeh rhi+i xe fje poih w© itJhsotJDrh jha fje ath srtGJta, nrha^tG, JhG 

TrhUG, JhG GttCh FOtL,JhGSl£h,Jha SOJUtG Mvlh X FES vie X l"tL, 4hG 3+0S1 

u+x x l£3rhj>is, rhi+i xe st ho sot ooig x haFj/is, asors+H uhuq, j ha y*ia, 

J ha P9tODrS, Y£, 96h a90r3+M l£3rhJ.1S. 

5. Jha hS d> t9irth JOJh 1© 3J>h J08hl; XEtFOt f^JI J. fJC SlOOh TJ8 1£S1 

eput XEt f>ia ath ot£i orhUhDrh6, >iha a+sirtarhs^6, Jha yote, Jha a+sjh- 

Drh6, J3l"H X 1911 vie 49FJ.. X FOtli JhG S+OSL Y9t J 6 X t£h J6 X ^njfi 312 aso je fdieorh. [c*n. ii 

J'lOJa. «J«iG +1 083 10 18S XJ1 XEt UJ6 81+1 ©t£1 OrH1JhDr'i6 th X IJHG, YE, 
96H +H X PQtlt J HO SJGHL Y9t, «JHG 0180 t«i X FQt1+ JHG 81L Y9t; »i-ICJtX9U8, 

faiEDrh a+a p+i x < :r < 53j , ii S9i u+x srsi+s- jhg joum; ye, f9 g+g raerte 10 
091 x 81jiy©is, >i»ia x sr<53J l ii&, «JHa x orDJhaD,4'ii8 jg Qjg; .jhg f9 g+g eo 
xji fu+c UvJ6 w\ +h x sai jg ©jg orwhY+ont; jhq ?9 a+a uoo EPUt x U86 

JG f+6 P8XJt, fhSODrC XJ1 f9 a+G 1tJ81Jt th X 1<1'iG. JHG tl 08D 1© 188 XJ1 
f9 f>IQ 10 Srh6. f9 ©86 r»t1© X JIGJ81 X »i8D JG "l9PJ>, J'iG rhio X YrHQJ81, 

x hed jg l9n. Jna xe 39Q4H 1© ©to n rmo x lotG. «Jhg +1 oed i© i£8 

XJ1 V U0T6 «J'iG Or¥U'iDr»i6 S9Q4H 10 898, +'i 8 SDOl G9©t9, JDrM X 1911 JG 
X *l9Pc»>18 th X U14 4'iG vJG X P0t1+ JHO E1L Y9t JG X t£»t vJG X <}r<!J6 OGJt X 
1911 vJG H.9PJ>. «J'iG +1 OED 1© 188 +4 X P0t1+ J'iG hSML Y9t JG X t£H JG * 
^^6, XEt UJ6 Orhl+HY+On 198 J81Jai:D1 fi X UI'iG, OL SE6 +1 Urt X 890W1 

0J3a+»i£DrH6 fu+c ©ja+jvirh x tjajf fja jsuai+Di, +h x dot *uug lEtis je 

X WHO, flliC J1 XJ1 UO Lilt 'iJ1 HOh rH1© X06 fO Urt J1 X fJG JG ©rGJtHDJhl; 

xetpot xe urt »iji G9sitj+a si jg x una. 

6. J'lG +1 OED 1© 18S XJ1 t«i StS SED V9t YEt UJ6 J0S9G+M Qt£1 1tJS1-Jt+1+ 

1H x Crtc, t'isoDrc vji Y£t urt Lser i ia6 f© a+a sj+'i yjdsjig6 rhi© y Crtc, 
j»ia urt ajiuca r'11© t9i-J l iir'is; j'ig so ot£i UJ6 a itjsi^t+it jg * Crtc, 

J'lG SO DJ'it X 3US+M6 TU*C Urt 10 [Q 81 riJ'i Y 1911, XJ1 9GH X U 1t9S1S 
J'lG X 19C-lt6 Urt XJDS-JIG6 •JSU'ttDI a9YJ'ia DJSYOt. «Jha +1 OED 1© 188- XJ1 

x urto JG x lota a+a itj&ut r'ii© x ajn^etn j'ig y+O'iai+m 1© v Crtc je 

©JG, DJHt S0L6; YE, 9G l i U'fC JG LEGr'iGC. XrS U9 D£ S9 XJ1 X lOtG +6 Drt&t- 
PSl r'i10 01 f© U+l, +»i X St'iS^HIt JG XEt f£t1S, OOl riJH f+6 fOlt »i8D; Y8, 

vrs U9 89 >.v;i x o£i jg f^d +c oti r'n© 01, 9Ci 1© yog to u+i a9t9c jh x 

»iED JG <i3£r& Ofi&l, T© +G X 8r«l JG OjG; Y£, U9 S9 XJ1 f©80JGJt Utl IE 
fOlG riJh X UrtG JG ©JG, fU*C t6 OU-0 4'iG IBtPSl, fU+C DJL Gt6J>G JSr'iGJt 
OL X Or'i+M, J'iG X SHEtC, JhO X U*L6 JG X GJGL, J HO 19G X DJ»i JG 0tA81 +H 8 
S1t£1 JHG HJtO 001& JOtJS XJ1 JGJtl£81^1 ©riP JG D+G^tt fU+C +6 1t918tG 1© 
JhOriP X UtOJO, J>iG LJ«iG XEt 8016, YE, XEt tDOtiri 8016, J1 X tJ>1 TJ»iG J6 

Ojg, +h x o+MarD jg fJGH, 1© 8+1 as'i utx £atJf>iD, j'ig J6ro, jhg u+x ^Eora, 

J'lG U+Y 01 Et fOlt P£XJt6, 1© ©0 'i0 DOt 81. «J'iG +«i X+8 Y9t X£t UJ6 
OrH1+HY+©ri t9<5J+8+K t'l X U»iG JG CEtJTJDLJ, J'iO ih ©I X t9<5r»t6 t8HG J381, 

9GH iu oi x una fu+c UJ6 irs^8i a* x "igp^is. <Jhg n oed 1© 188 xji xet 

UJ6 198 JHG J089GfM Qt£1 ^Jt +'■ X t9D£'iGJt JG X POtlt sIHG hiML Y9t: YE, 
JHG 0L80 XEt UJ6 OrHI+HY+Ori 198 J'lG Qt£1 'JJt +»l X P+P1UL Y9t JG X t£H J6 
X ^rSJC <hQ ih X P+F1+ J HO Prt81 Y9t JG X t£H JG X ^^^6 XEt UJ6 198 

©180, 8£G +1 urt x iua fu+c a90JK 1© jHUt +hi© x Crtc; hji +hi© x Crtc je 
Ojg, an +hi© x f8ti8 jc x 1911 f© itopJ8i 1© a9Ljn 1© x Crtc JG ©jg; 
j ho xe urt i+pua n +•■ itia, 9G'i 1© x irt89o+©Dr»i jg djh+ jg xet atJXtJH. 

H8 X+8 U«6 8 Ot£1 9GL, fUtC GtG 006 X DOt f rD3l 1£t1 JG X 1911 10 SrPJt 

©tsi irtsgo^Dr'iG, jhg 1© U£G Lt© Drc jpi+ODrn; HJGJtx9U8 xe ata PE81 jhg c^i. ii.] aso vJ6 faieorh. 313 

ite upi, jhg ata u>ios situno^t jho situnout th XEt f tomtit, jho pmut j»«a 
prtut t»i v pel ue Qusi, r»ii© x Ftitn x£t soi6 utx <sut «iha o«hsoiEDrH, ve, 

36H 10 X ItOttPAtH J'lO S4M01tftO£Dr'i UC X£P f8t1S, fUtC SJHOWtOEDrH OrDUL 
83006 U6 XEt V3iatM XEt f8t1S r'i10 Qua. sJ'id tl 083 1© IBS XJ1 X PtF1t 

j'ia s-iorha V3t jna^a tn nss oiso, see +1 urt x ,iosaatn ot8i tug tutc fja 
©«ji'i tmo x fensuexiaii; j'iQ ti uu6 830oe ue xet uossatu otei ttcu6 -jna 
xet it«jsi,mit t»i x una; jhg ti ata oto nu'i xjs ruo ae 1© a£. 

7. «Jhg ti o£o 10 ies tn x ptpit j»ia Lrta vat ue x te'i ue x ^rsje, faieDrn 
8J>o, j'ia ft6 ^la^si sr»i Hspa 830>i't 10 t£'i t'i f*e sua. «Jha ti oe? 10 n8S 
xji f3 ata pti x st^Dum S31 utx srsits j'ia JOLtit; ve, f3 ata oai x on- 
^hawiis ue Qua, j na ata uoo t>i x uee ue f:6 fei^jp. J'ia ti oed 1© ies t»i 
x ptpit «i»ia POtL vat xet ui*t wnt ats^'iDrhc tn x Crtc, J'ia xep u«6 oiso 8 
QrhUHDrh jsrn x iaii, t>tso3rc xji xet uu6 ore aira^a; j»ia x taa^ivrs 
ieti urt sien, jhg atte*i ei ue x u'ia, ^'ia xe ata qo r'110 x otn ue x 

l£3r»iA18. 

8. Jna ti 0E3 1© ies xji xe ata ,j'ia,jert 1© sirt n x learnm 1© uot 
•jqjhsi x h3Fj>is; an aatma x leorw/is urt ^osaatn pieo, thsoarc xji xe 
u^a hsji feto'i 1© x urtae ue xoc atsj'iui6. 8n ti o£3 1© ies t»i x FtPit 

J'lG StO&L V3t vJ6 ¥ tEH U6 X ^r^UC, XEt Drt atSJH1Jt6 f© IW'il n FtvJD x 

'i3Fj>is rm© x Iedi-'iais; jho xe srosoa^a utx X06 rx^tc tn sirttH vao n 1© 
jiio-jt joj'isi x Wj/is; «iha xe urt 01 xji Y3t ltaiettH pot not. «Jho t4 x 
ptpit j»ia sjc'il Y3t xe ata on asn jojhsi x 1 i3fais 1© qju, j'ia xe ata or3- 
j.hs x Lirto je o,jl; ye, t'iSO-Drc x>n t'i x ptpit j»ig eil Y3t ue x tEh »jc x 
^rs^, xe srossa^a tH rai£Htn irsuDrh ue x una ue €£m,mj; ve, jhq 
oiso 01 x UHG6, 3e«i rni© x una fLtc u^e H3t x ui»ia Slemtpsi; j'ia x Ha- 
pj>is, J'ia x Etat6 ue 3otOHAf8, urt atteh 36'i t'11© x wia ue aEhitPSi; jhb 
v£t Ve ata potitpj. jqj'isi x Uor'ais, Ftua x iiu&i S3, ae«i rni© x asi; ti 

83tM 8 OE'6 <5rtht FOt 8 H3FA1, Uh X tAh fUtC X8 fJO POtlrPAa J HO SUDfia X8t 

8tDt6 i© aspj'ia x£t HotL orhitt. s»ia xrs xoe atsuhiut6 ue x haPAis, utx 
x fjn ue 8 Ht©3,Jtr& 8tDt ue x LEar'i^is, f*a rai£ l ia 01 x irs^Dr»i ue x 4a- 
pj=is fytc LJU6 tn x una srxrta. s'ia 01 xts Due ar'i t'i * FtFit Jha eil J'ia 

HAhL V3t6 U6 X t£h U6 X ^^^6. 

9. J'ia ti 0£D 1© 1ES th X StOSIt^L V3t U6 X t£'i UC X ^n^C, 9otOW8 

ata srossa utx ft6 EtDt6 t'i rai£'itn aj'it ietis ue x i>i»ia; ve, xe tsiE'ia 3JHt 

St1t6 fUtC fJO POL'i thl© X fJh06 UC X l£DrHJ>1S. 

10. -Jna ti o£3 1© hes tn x stosit jho prt&i vat ue x t£»i ue x ^fsje, xe 
sro$3a,ja tn tsientu 3ci x f£P ue 01 xst irs^Dr'ie. 'i8 xts ot£i us ue x 
>i3Piis, J'ia x ot£i stout fiitc uu6 uorn x^o, Lisa >iui we f^Tia, ua n hui 

8th FOt XEt UtOJO'iJS J HO XEt Jau-JthEDrH flhC LIU6 JOrM XJD; V£, <IHO t1 UU6 
JDrH X0€ OLSO f© TtOPJSI 1© 831UM 1© X OtC UC ©UO; J HO ti UU6 83006 U6 

x iua ue x£t tEtis, aaoo6 ue XEt ^osaatn ttc«6, ve, ti um aaoo6 ue xei 314 aso vJG faieorn. [<^i. n. 

ntJDr>i 10 x not, utxfota+n xst p©a Ftvi3 x frMot+, u+xfoia+n x£t. giox+m 
ptJ3 x h£o-ia, jna ssj/i+n x£t tnui 3t,m,Jh run x C90, 3eo+h 8 djo vie xji 
tu+c D^6 sEoua, a9hj>+n x si+t+1 vie itviP9s+ Jha vie tAedieorH, snajt+M, 

ItfHflJtHI, M+M, S13I+M, OrD+1+M JON/Utt, tJ.G+H H +h Qt£1 Orh1JhDrh6, JhB 

aderntn vine +41© x U'ia vie Hopa, J3rn x l£3rhj/is; jmq 33ooc vie xts XEt 

Gl£1 U+GJahJS, J HO XEt S0S1+M6 +h XEt O'l S1WHL, X£ LTt UF1 +h XEt OH 

sit*HL; xEtPOt xe a+a hji ihjsut, an Lirt jpi+01-JQ J'ta sd+ih, j'ia at+eh 
33F0t x UsrhJ/is, rhi+i xe f^a wsi irs-JDrh vie oioosi oi XEt Wha6. Sin 
33toia, Doto'iJtfB a+a hoc 3,jht l+mc r»iio x i3ii 33©06 vie x£t +h+ou+i+, jna 
oiso hop* j«ia l3?j>, f© urt x srhc vie faiEor'i, a+a itgc 3,ih+ l+h6 rhi© x 
I3ii; ve, 4hq a+a itvirssj, wht l+mg rhio xjs orhsrth+n X£t +H+0U+1+6, jhg 
fiisJi d c ,u on m© x,J3 +p xe am wi taijhi vie XEt s+hG. ^'ia +1 oed 1© ies 
xji xe a+a i3Uhi, j'ia th^rc jg xe a+a tauhi xe a+a sao+h 1© itvisi.it; pot 
nun 9oto'iJ>f8 so xji xe a+a tai,ihi, ?9 a+a e,4hiY©t 1© iaa x,j3 pou Pt*n 
ues io ues, Jha rtjo s+i+ 1© s+i+, act r'ii+1 xe f>ia taiEha x urh-fsp *jg 
x£t itviuti+, sj'ia x urn-rap vje oi xst uihac J»ia xrs ^na^a x s+osi+ j»iQ 
prtsi vat vie x tEh vJG ^ ^n^e. 

11. n'iO +1 0£3 1© 1£S +'i X S+0S1+ J'iO sjor^a Y3t vie V *£H vie X ^^^6, 

xji Doio'iJ,f8 osa rai£'i ho 30t -irs,jDr'i6 oejt n L8Dr»iJ>is; ^Etpot *£ a+a 
jajhar'i ^£t aaej'i 10 raiE'i * i3D£'iojt vie *£t LJha6, pot so »i+©DJtrs urt v 

lEDrHAIS ^Ml +1 330E3 +31vlS+ai P01 "S 'I3PA1S 10 raiE'i 30t 18t OGJt XJ3; 
^EtfOt 0oiO'iJ,f8 a+a J3nivl+ OI f+C £13+6 +'i D8'i1£'i+M *06 !8t1S fU+C f9 fJQ 
1E0'i. 

12. J'lO +1 OED 10 18S 33006 vIG ^ 0IE1HJS «46 V hnUAt J6 S lE3rHJ.1S, X 
•13PA1S lift +'i G1E1 F3t, US1 ^E DSO a OG^nEtO, JhO ItJO'i OSH, J HO SIEH, 

Jha a3STfvi+a; ye, >e a30J'i 1© taajaaj* k ikjfss+g J6 Ji^j, jho oiso x 
Lna6 vie Oosj.8; j»ia ^£ so yji "se tjo a+'i 8 si+p'ijoi 1311, «i»ia ^ji ^e tjq 
sji ji »iOi « oraj'iaojhis vie Ovia; j'ia ^^i ■«£ fja oi/uia j'ia iudtlo r^ajt 
"S£t par* lo6 vie Oosjs, ot *ji fu+c ^ lorn onjha^a f+D 10 q+g r«ii© v 
nsii; jho ^rs s9+n ^41 *ei- log fsia aaon ortnua, j'ia vji xe f«ia ason 
s u+o^a i3ii, + i iso-3rc ^ji *£ Lrt l+ojo 9G'i iio r»ii© * UDrhdis. -Jna 39- 
006 vie ^Et +'i+ou+i+, ^ Crtc f>:a 33qj , i 1© aut'iai; jho ^e 33QJ4 1© a+s33i9e 
+•■ x si+t+i vie itviP9s+, j ha t'i x si+t+1 vie taeaiEDfr; Jha x sna^'iis vie ©via 
a+a si£t has in x pes. >I>ia ^e so yji *e fsia 33ora U90, uo rvj© ^Et 
8u^tJH, x lEDr'i^is, j ha *sii x Si+t+i vie x lota a+a ho oot it96rte xj»; 

YE, +1 TJO U+SOtOh PtvID >>'JD 33006 X S-l+t+1 v!6 X lota OTL hv!1 OLJ-Jl +H r»l- 

fOL+ U3116; ^EtFOt x lota a+a S9S i© it9erte xjd 3d t+6 3+t.io+oirs Jha 

3JCUS 1Et, POt X£ fJO FOLh +h10 8 S1E1 vie rh33l3P JhO OPSl U+OJahJS; Jh8 
X£ SO XJ1 X l£3rhA1S LTt DOt JOS30+H h+03JtrS XJh X£, JhO J0S-J11 X£ DSO 

oi96 rhi© x lota ^£t Qua, xe orsi rhJGvi+asiai+ ut+D. fot sstoia, xe so 

VJ1 X STbJML vIG X l£3rhJ)1S Lvl6 «J6 Ot£1 J6 X£t SltJHL, 96h 3«lh fOt 3JH. cj"i. II.] aso vJ6 faiEorH. 315 

-Jha xrs wa *£ pol'i +»iio s+s otn iwhsowDrh; ft, Mrs wa me Udon uao, 

89006 J6 *£t WhSQWDrh, +>i M S1ES JG »|J1 3J'i+ Y916. 

13. JhO +1 0£3 10 1£S *J1 t'l X+S S£3 Y9t, 83TOia, 'J3FA 03l+C,Jta M X 
<«r«53Jh1 S91 10 8 3«J»i f©6 'i£3 L'J6 $960^3. fot J6 X£t 106 «l'id XEt ©rCJth- 

3-4H18 urt Jsuai+Di aj> * gj+s jc m i9ii, j'ia *£ to coe aei urt sot >r©%jtrs 
xj»i xe fo C06 osa, x£t?ot se lift mHtH pot G3suroDr'i, rot * toe wa 83- 
oro ortnua; Y£, Aha s+s UJ6 hji oi; xe urt 8 &WHAM i3ii, fisoarc s.n 
*£ osa hji a orcjtHa a* m io not srsiTS, seg n urt 10 set a9sitroDr'i. 

14. JhQ +1 0E3 10 1£S XJ1 H3fJ> WU 830r3 U3t+, 83006 J6 X£t +'pQtJ+1+; 

j ha ta vaicua n m qr^o^'ii S9i, Aua iso +1 ru'i m 10 119c * una J6 Qja 

01 M t93£ha,4t JG f+6 a£6, J'lO f+6 StHUI l3U OlSO, 01 X t3J£'ia,Jt JG f+6 
6£6; POt X£ t33J38Jta M L'riQ6 fU+C S£t FEXJt f9l£3r»i S1E0 r¥l© XJD. s'ld 
X96 8t X Urta6 fU+C f3 S1£0: 83T010, DJi Sr»i6 3 J> a36*t TM1 V DSQ t93^3a,Jt 
10 091 * Onj'iGWilS JG Qj(l; J'lO A USG SJ1 Y DSa 030l£t rh10 M 1311 X96 

urta6 3 89foia, I W6 o+ci r»no yq x »i£dc jg st prtsi iewmis to oes ei jg x 

LJhQ JG^tOSJUS; J HO MS * We ar'i XJ1 flW'i YOt93J38^tYOt h£D6, KJ1 Y 38 
t9DJD8Jt MAO: J HO fLU'i Y t93J'38Jt ^^3, Y 3£ t9WD8st l>£t LiTtOS; 4HQ fUJH 
Y t93JD8Jt ^£t UrtOS, Y 3£ MO T8 VJ1 +1 +6 S~0, J'lO OLSO ttlH, SJ1 ^>£ Lift 

osa; "S£tPOt, da srH6, J. u^a vji y osa ao ^>ii tutc +6 osa, ^ji n 3£ a sjo 

JG YO, JHO OlSO t+1h 3 9GH J6 i1 WG 8t'i SM J'lO t+1H vIG XJ3. vl'iO H8 3A 

srH6, a9foia di WG srofUvJi sot 10 a3eit ^c yo, fine aseit te, xji y 38 hm 

GO "^36 L+H6 SJ1 Y 3£ 80S1, an VJ1 Y 3£ 00 ^36 L?M6 1© t£ H POt V0tSJlC6 
8 1W80t th WGH, Y£, fU+C +6 9irthri, JHO fUtC P£O^L 'ivjl JUS; Y£, X>i1 Y 38 

wg kji iwDrs- otpi vie girt'iri up, mc U3 we t96'i 1© sno6 wl a+'i otci 

1© 8t P8KJt6. 

15. t93J38Jt, t93J3a^t, 3A Sr'i6, M Urt06 TLJtC 0+H Sl^'i'iJS+'i S1£0 rhio 
Tt6 1911; Y£, t93J38^t KJ1 ^£t +6 »i0 r¥^t L£ 'lOt 39«i6 TL'£t8J> 3J'i OJH 8 

S£ea, Ohit Lt© m jio'T+M aira ue < <3Grs Otisi, to rm or3: ye, t33^3a^t 

S41 f9 Or3JL 1© t9033 X UrtlO. s'iO t33J38^t OlSO V LJrt06 fL'+C s3Y+©U0 

si£0 m© 69J6ti-3, +h v snt vje slsi-'iJfE; pot f3 s^a r-'rio tt3, Xsi k Lota 

DOtlt DSa Or3 1© t3093 f?6 131l; an - SJ1 f3 D c ,Q "ivil Or3 10 t3033 *JD t'l 
^£t StH6, an 1© t3G93 MAO PtJ3 li£t S+'iG. si'iQ f3 WL 1£t OtG'i r»i1© T+3 
Pt-13 M pESJt, 1© t3033 MA") PtJ3 *St S+ l i6, 83006 «16 t31^l»iir»iS; ^'£1P0t f9 
WL SJM1 Tt6 £h<?Jl6 1© a30l£t X 1J,atM6 vJG M OrMOiDrhG JG t31^»iir'iS, TU+C 
8t+H^L rhlffl M 18t JG M ^3033^, Thl© K SJICEDI"'! JG K£t S016. si'iO H8, 3J. 
Sr»i6, t33J3aJt, t93J38Jt *n11 +1 t6 rivJ'i « tJO JG 8t l30334t, TO +6 OtiSI, 

« Srh vie Ojo, xji y srsi a+ta Y©t psnaEDrM, vji fuj'i « a-iei djl s^na 

POtL f+6 3J/1+ y+H06; Y£, f+6 DEF1S iH M fUrtLU+'ia; Y£, fLU«i 01 f+6 f£l J'iG 
f+6 3J/1+ S10t3 D4L 891 HJ'i YO, +1 DJl W6 HO 18t OGJt YO, 10 GtJO YO G8H 
1© M ©rtP J6 3+64t+, J ha J'lOWS UO, 83006 JG M tJO riJ'i ftU+C Y £t 8+L1, 
fU+C +6 8 DOt P8»iG£Drh, 8 FfchaEDrh fU£t«J'i +P OAh 8+LO, ME OJhJI POl. 316 a^O vJG fdlEWH. [CJ1. a 

16. -JhG +1 083 1© 18& xji *96 yrt s yrta6 fy+c fgiesrn 101 1© f+6 8rH6; 

V£, f9 Qta 19C XJ3 3J»i+ L+H6 fU+C 8t »ivJ1 t+1H, J HO 0180 3JH+ L+H6 fU+C St 

tn'i. «J'ia se a+a t93,j3a,it f+6 yrto6; jhq xetpot se y,4«ii PotL, ©9i+n s 
onj»iQ3^'iis vje Qua 10 lac x yrta *jg Q«ia jsrn 01 s i9ii »4e topj,, 89q+h+h 
ji x 8+1+ £18Y1+psi; -j'io PtJ3 xj»i8P0tL io s s+i+ «I6 0+a; «ihq Pt^s s 8+1+ je 
Q+a io * 8+1+ «ie D+ouo; j'io 9G»i PtJ3 yrn 8+i+ 10 JHnwt, m+i se f.ja qoh 
poil 43m 01 * i3it vje Hopj., to urt +'i s uiha srxrta; jhq Pt%J3 *j'i8 +hi© 
* u'ia we CetJfJ3U, J3rn s Ie3r»tj>i8. 

17. J'lQ +1 08D 10 188 *.J1 X8 0+0 Tt9C y+tf Otei 18t, +h803rC ¥J1 *8 0+6 
OrHPS'iQ 3,J'i+ J6 *06 a+84'i1,4t6 fO "Md QO'j OGJt Pt*l3 * h9PJ,18, +HS03rC *J1 
*e 0e3 POTL <J»iO 0+a OrhPJ8 *et 8+H6, J'lO L)l"t 8411+60 rh1© tgUWiS, JhO 

+390+^11+ tairt'io io * H3pj/is 10 JHOJert 10 t9iet rm© *J3 * tJM6 fy+c se 
fjo ar»i. sIhq +1 083 10 188 xji Wj. j'io Ian a+a itgc rm© * leonm 
y+x src otei iet «j»io oui+i+ 3 pot *e ua net •j'io ouitit q+gh rm© S43 *ji 

S£ 3J>1 8190; JHQ X6 0180 f-JO ?UM XC DSO 8190 Q+6H rm© 1U3; XCtPOt X£ 
0+0 8190 rm© * Qt81 J81*JH+D3,jm sJG V L83r'iA18, 1© X 0r«i6+H8+H X,J3, +H- 

803rc >>\n xet yrt 81 Leer'ia *jg x Lesrh^m to yrt +h * w»iO vie 6etJf^3U 
j»io 18'ia j«81, ajnuxa r»ii© t3u , iir»i8, jho yrt orHG+48i vje v y+ojo«i48 je 

H ItJO+Dr'iG vJG *8t P8^Jt6. 

18. JhO +1 083 1© 188 ^1 H9PJ. JHO l9U 0+0 1i0890 PW3 ^4H8 10 00 1© 
V U'lO vJG 49PA. sl^iO +1 083 10 188 X.I1 K8 yrt 180 1 ! 3J> J»i 8t3+ *JG X l83r»i- 
J.18 «J HO 0881 +410 It+C'i; Y8, 9G»i +»J ^J1 883 Ht+Ci +»i fU+C J3r"l JHQ f+6 atJ'X- 

tJ4 yrt 0881 a* ^ srtcrhis jg l+3n. s'io eput *e fjo a+H 0881 +H10 it+6H 
dm 086 y+^8i p©a, aatoia "se y<4«ii foil +'iio s nt+6'« 1© ieo wo *ji ^8 3*1 

8L8 ^J3. J'lO +1 083 1© 188 *s1 H9PJ. J'iO L9U yrt ^'iSrtOlO J881 J6 +P CJ> 
PJ.t, 9G"l +'iS03rC KJ1 X8 art81 »i^1 18 ^8t f4'i06 rivlH HAD, POt P9t U81 *E 

dso a art'ia. hjtMngus, Uou jhg Ign yrt hji artno; jho w yrt J6 
814'jo+h +«t ^ 3+081 vJG fu, >iho yrt 'ivji art'ro. -J'io fy^H ^8 80 kji xe yrt 
j'i8noLa jaei y+x 8 n+irt jg p*t, j»io "bJi +i art'io xjs hji, set f8ti8 o+e 
180 ort^s. Pot *e 80 sji x l83r«ai8 ort8i »ui 18 set fJH06 run sjs; 
»i9SJt art8i se ors »i9t r»iio s^3, an 8isa jg +p se yrt 8itro ars y+s J386- 

3^H1. 

19. <J»io +1 oes 1© i£8 xji H9PJ. vino l9n a+a 8uho PotL, jho a90J*i io 

8190 r'll© SJ3, 8C+M, P9t MvJ1, POt a9T0l0, +1 +6 GjO SJ1 fJ6 DO»i rm© V© 
S+8 38tG4Lr8 L+H +H S fy+C +6 DO'i r'll© Y© SJ1 Y G.J'isJI ie YOt fJH06 vJ»l rS 

i© 8L8 rs-. Jho a9foia, fyj'i se f>ia 8-ja S96 yrta6, s rtL dso jo890+hi+, 
j'io s yoi6 vie x "it+ci a+a oeo, J6 +p se yrt «iasi io mai 1© s rtL; an aa- 
foio se o+a >iv4i poi. <'ia a9foia se sji yrt +h s n+eh yrt Ie3r»ij>i8 jho 
49FA18 to yrt a+8J'iUt6. sl'ia +1 oes 10 188 X41 se yrt 064tD>iaoa y+s 8 
oisa je aeto'us, j'io j'i ofsi, sjwa P9t 083 nvj«« SJ3. sJ»ia +1 oes 10 188 
S-J1 set oes s GvJ+8 J6 +p +1 yrt «iare s oiso jg OEtoh^8 3 8e+n, t9i4«ii y, ta- CJ"1. II.] aso vJG fdlSDni. 317 

X4H1 Y, JHQ $30 «iO DOt 10 83S1tJt DA SrtCr'ilS f©D cJ> fJ6 SJ'il fhW YO 10 
830l£t G^a 1AQ+M6. 

20. -J'iQ +1 GED 10 18S TLUh X£ frtfl XtS GJtS, J»i9 33tUia VJ1 M UJ6 HJ1 

8 ejts jg Lrna-it; 'i3*Jt u^€ ti e Gjts jg 8 ot£i itoDniYtors HJt6; an 83- 
foia, +1 tw6 8 siti cjts vje irtpjoi daio'i-js, J6 tp ti ?«ja at>i 8 futs-ut, jhg 
M ata T3ts 96'i io s GJtt sot. v'ia 'ijiytvswiatn x daio'ijs jg x gj*s, 83- 

fOia X rtL D90 J0S3GtHlt, .J'iG X LOIC JG X "lt+G'i 1tJD8lG JQ-IH, J 6 tP +1 lift 

jasi 1© iraai 10 x rtL; j'ig astoia x oi£a jc aero'us, fytc fja OGJt- 
D^aoa xjd, eta Hvji atsirts. n»ig a3toia x gj*s oed jq-j'i, sstM, ^"Uhi y, 
t3i-i'ii v, pot v award jg wen t6 ji t^'io; j'ia S3© ho Dot 10 G3sitjt da 
srtcr'iis. «Jna +1 ged 10 ies x«n ¥ rtL d°g -jqj'i, «jmg x yot6 itJDaio; si'ia 
oiso jojh x Lrta iad x cjts oed, jho a*a si30 r»ii© xjd DEtGJirs unae tytc 
qjhji a ruta aj> djh; jho x uoig o>o itJDai .jqjh, j»iG x rtL d c ,o *c tp ti 
urt j aei 1© atcAa jsnajt. 

21. >lHQ +1 OED 10 18S XJ1 X l£DrhA1S 098 'i*i1 P13 33006 JG X 0188 J6 

estops ?ytc ata ocjtojoo xjd; ye, jho oiso xe urt tD06J8i 33006 jc x 
P3t mtc Gta orD nun xjd. h& vet IU6 ur>i »iDrn xjd to uj6 8 hspdi a* 
artL, to fja ur»is aauna 10 x Crtc jg Gjg, an fja atsj'n-ia ptua vjo. 
4ia ti o£3 10 i£s v>ii f3 iri'ia Tts ja£i, ^'ig asfoia T3 so li© v oisa *!6 
aetoHJS v PESJ6 yjc hapj. j ha Isn; j'ia a3foia xe ata dah jos3g+ml+, 3gh J6 
v p£S^6 jg £4<;ji6. «J»ia f3 a3fjia VJ1 ^>£ ata itPi vet A6 1© t^gh; j'i« xe 
tirt t»t v Jitit©a J6 +p ioo+« ot ttpi+n x£t g^i+sjc 10 sn aatu foo ve a3f-iia. 

22. >lha +1 0£3 1© 18S VJ1 V+S 3J'i G+G OtA rhlO V DMI+Itoa, X>J1 V£ DAI 

irt'i j'«a wo. «J'iG a3foia, v£t u^e ist ©+e>i r'no vjd, vji ve ata irtH J'ia 
wo; j'ia ve a+a asfoia v P£s-i€ jg *opa jho lafA. >Jha •*£ s-^a r«ii© x djh, 

83f0ia, TUJ1 a© Ol ^36 L*H6 33H? sJ'iG f© +G +1 L)+X f©-3 V3G W'l G© 0r»i- 

erts? Hs x djh'6 hed yj6 EDt'i^ajs. «J'ig Sdwgjs sjg rni© wd, ^e go 
orncrts u« v e«iSJi€ jg Ojg. 4na +1 oed 1© hes vji v L£3rHJ.is s-ia r l ii© 

TtO, fU-JI DJl 1)3 a©, XJ1 XtS OL£0 JG GEIO'i^S 3E 8 133©ea Pt«jD 0G<JtDJG0+»1 

rs? J'ig £3t'i^aj3 sjg r»iio xjd, Y© Drsi w\av\, J'ta 01 a r'no v qxs, 

3GH r»i1tl V DJl fJG PEL t'l OtASI, T© LU6 101 r'i10 Y© 8A >Jl3«J, J'lO s'aVtffl- 

uo, Jha €3J6tn; jna vj'i ti djl a <mGea pt-jd ocjtojgomi yo. 

23. «J»iQ t1 0£3 1© 1£S XJ1 ¥£ OL OtG 830t'i 10 OIA rhIO V GvJ+S JG T+3 T© 
TJG D^O V rtL; Y£, VE G+G OtA 3G l i rhl+l V 0L8G JG OEtO'iJS IJJ€ GtSirtSI. 
«JhG t1 OED 10 1£S XJ1 fUJ 1 ! V£ 0ES1 V£t A6 J 881, JHG SO VJ1 V 0180 J6 

GEtoh-is yj6 atsirtsi ptJD ocjtojaotM had, J'ia aafoia, xe so vji ve urt 

J'lSrtOlG J 381, YE, JCJtt SOI, 8A 8 Itirt JG PAt. -J'lG H3PA J'lG l3'fA lirt +4 
V D+GS1 JG VJD; Y£, V8 II rt J'iSrtOlO J 881; YE, X£ 11 rt JC +P tH V D+0S1 JG 8 
PIED+H PAt, YJ1 ti G+G f£tD VJD HJ1, HdHAt 0+0 +1 1£0 TOLO HJ'i V UOLG J6 V 

it+6H; jho v£ ii rt p+ia y+v xji <sj+ fy+c +6 rnsisojai j»ig mi jg oioit. Jhg 
aatoia v foit S-nttti jg ®ja ata orD asN PtJD tjg'i, J'ia ata jmm t«iio 318 aso vJG fai8or«i. [ai. 11. 

XEt tstis, j ho xe urt Ftta j e +p u+x Pit, jhq xe osa siao potL DetGJirs 
urta6. 

24. ^hq +i 083 10 nss xwi set oed e gj+6 rm© xjd, ye, 8 iu6r»ii gj+s, 
J6 +p +1 urt e tu+sut, se+m, las, las a rnnD yo, aaoo6 jg Y©t pel +h da 
tut aaire^a, to uj6 PtJD x F8«ia£DrH jc x urtia. sine "i8 tujn xe ma x+s, 

X£ 0ES1 n X£t J>6 J6 +P 10 £)9f0La PtJD fUJhS X 6J+S OED; J'lQ fldfOlQ, X8 

so x f-jenc oth; jhg £h<;jl6 oed 08»i 81 jg Tje«i, -jhg D+H+suta rm© XJD. 
•Jna XEt urt jaei Lta tr'iatja soi6 f© so jhq ?rta X36 l+m6; jho xe urt a+a 

10 00 P01L, JHQ D8tGJl HJ1, HaXJt DIG X8 G81. «J»ia +1 OED 10 IBS XJ1 X8 

a+a oo potL, j'iq a+a D+H+sut rmo x nan, aaoi£t+n Ltoei 01 x ta<;r»i6 te'ia 

J381, 01 X L+H6 TU+C XE fJG friG JhG Saw, +'iS0DrC XJ1 X DOt 18t1 JG S U- 

DrHJ/is urt orne+HSi jg xjd, aaoo6 jg x otETiJS jc x je+GJhs,J6 tu+c xe tjg 
tasaea; j»ia J6 saw ag urt orh6+HSi a+a le aen XEt ujir»ie jg uot, j»ia oiso 
XEt fEitja, AhQ x itJa+Dr»i vje XEt pexjt6. sha +i oed 10 ies xji xe a+a 
Yaia n r>no x Hapj/is x UHa6 jg XEt irsjorH. 

25. Jha n oeo 10 ies xji nun x s+osi+ ahq s^orna Yat jg x ten wg x 
Qrwe fja j>iaja, 01 X96 L+H6 tjo fsiina, j»<a x leDr»iJ/is fja aaon, « Dot 
iBti je v-jd, 8 ncrs nant, tnsoDrc xji ^£t tj>crs»ijs ata ^osaa vji ^e x 
hap^is, aaoo6 je x£t prtDH^s Jha "»£t suaws +h v pel. Pot aatoia, x£t 
urt daw m x 4apj/is to fja aaorD TEta'ia, j'ta iDnjwj'ii, J»ia otosit u+o^a, 
+HS0Drc vji ^£ ata ta<;«oi x una ^ie Ovja, j»ia oi^a, itactM jna ntupas^H 
fu+c aTa orD 40m xjd. Hjejt^aus x iaii »jg x Crtc ata tjg ot£i <Jvj+ aa- 
006 je x or'iertDrH jg x t£DrHj.is; ye, aaoo6 «ig y Crtc »jg Oja fu+c f^a 
a+H ^suaitDi jDrn twd. s'^a xe ata pjiodh ur'i tit* jnr^jt, j»ia aia tas-its 
ur'i u+x j'irxjt, si«ia a+a tjg ot£i <;«t. «J«ia ti oed 1© ies xji djh+ >jg x U- 
DrHJ,is a+a on as»i +»iio x wia «jg Gft^f^Du, jmg g+g aaoiEt rmo x nan je 
x "taPcfcis x Dj'idt ug *£t or'iertDr 1 !, >i»ia a+a joeoti >U3 10 pel jho tanjsir'is; 
ye, j'ia dj»«+ a+a ntac u+x josaa+'i ot£i ist j'ia 0L«it+i+, rmo x at+M+H aen 
Dj«tt jg xjd +H10 x a<nLS vje ft©D+i+i+, 1© a x frDai PvJio^t6 jg Oug ^hg v 
Ljd. 

26. Jna +i oed 1© nes xji djh+ jg x l£Dr«iJ,is a+a oo +410 x u»ia hon- 
urta; j'ia oiso hapj> jho Ian uj'ii +'iio x u i ia honurta, 10 ntac rmo x 
nan. «Jna xrs ^naja k s+osi+ jho Lrta Yat. «J»ia aafoia, XEt ujg nas +«i 
ot x u»ia, +HSODrc xji x hapj>is a+a 00 +hio fujisojejt i£ti jg x una xe 
u^a, fUJXJt JDrn x Hapj,is ot x l£Dr*iJ/is. «Jha +1 oed 10 ies xji x lEDrn- 
,11s a+a ©iso 00 fu+xjtsojcjt xe usa, fujx^t +1 urt JDrn x l£DrHJ>is ot 
jDrn x l iapj,is; jna xrs xe a+a ue Pta +«iutoots urn u+x Jhrx^it, 10 aj. Jha 
1© sai, Jha i© oji 0£4, Joota+H 1© x£t aaeAt. 

27. <Jha +1 oed i© ies xji xe aaoED josaa+n t+c, aoL x l£Dr»i<i.is jna x 
hapj/is; jhg xe a+a tjg j4 josaa+n iuhi+ jg oolo, j»ia jg s+tGJt, jhg jg 01 
DJH^t jg nwDrs DJiri6, aoL +h x una ssl, aw +»i x w«ia notL. He x una C4i. ii.] aso sjg fatEorh. 319 

sbl yj6 ooia l3n, j ha * una 'lOtL UvJ€ ooia Otouo, Tutc u«J6 eput x srn 
«ie 6j03oj>8; pot x Lota ata attn Otouo tm© x una HOtL, jho L3u tm© x 
una S8L. «Jho aatota, x£t u*i6 ol 3jhJt jc ooia t»t ool X36 uwe, jha ue 
stiejt, j na J6 TtJDrs ot jg JGJtt ojho: j»ta XEt urt ©iso otottrs urtoDJH, 
to ata urto 01 o^hog *ie ot, j'ia ata tspj* pi; Jha xrs xe ata ason ttc. 
}fc a+a t86 ot£H ft jar'iarns, aoL t'i x »iotL jmq t>t x S8L; jho xe ata pirttD 
jossatnit, aoL tn x notL j'ia t'i x sel. Jna xe ata arntiw jho ujos jos- 
9atn sitvJH tn x u»ia. «J'ia xe ata t£6 dj»i+ pujos j'ia trta6, ye, DJht pji- 
1+M6. Qstoio, XEt ut3t'i ata i*iti j'ia sit'i, j'ia ata seo 01 3j»iJt ~e oul, 
vie pj>«! iDAha itHj'i, jho oul jg jgjw oj,'io, 10 oios XEt hEOJaHJS. J'ia xrs 

X St081t JHO POtL V3t ata 1E8 JU£ th 138. J'lO t'i X StOSIt J'iO PtPL V3t XE 

ata oiso fje ot£i <5vjt j»ia 13s; ye, arc H3ctn j'ia 3,4'it itsjF3st6 orhsrwn 
xji futc UvJ6 10 on. -Jha xrs iesi jue x stosit j'ia PtPL Y3t. 

28. Jna ti o£3 10 ies xji t'i x stosit j«ia stosi. Y3t *jg x t£»i vje x ^r^j 
asfoia, &36otn UJ6 Drtajta aj> j'i rno'i TJ'ia jg f3 sji nj'i x srsDj'ii 831. 

4ha t1 0£3 10 18S XJ1 t'i V S£9 V3T, XJ1 T+6 Srh, TO TJO at'i JlvJt'ilwO 8J, * 
1311 t'i Tt6 81^0,11*16 OLSO DrtOJia. vlHO XrS J'lO^a K StOSIt JHO 8tOSL 
V3t. slHO th X Or^hSDJ'il ^6 X StOSIt J'iO SJ6'iL V3t, X 131l 33QJH 10 QtO 

jossatu utoja joj'i. fot a3T0ia, x Lota Tsia awsi x^3 so wm iitx x ttc,J6 
je \ urtia, xji xe tjo mji ath sirta n 10 jno^t, 10 uot6, not io airaDja6; 

X£tPOt X£ a3Q>l»i 1© 8J1 X£t T8t1S Hvl'l X£t ttCTS; V£, X£ 330JN 10 830 10 

oil G£H, xji xe on a i+pua n ur'i jare jnrxjt; *£iPot ^£ aso^H 10 orati 
830t-Ji artajt, j ho 10 tja, j»ia 10 ninajt, xji xe 3j,i gji oeh. «J»ia hs a3T0ia, 
X06 3rtajt^t6 Jha TirhajtJt6 urt 8 ajha xji tjo at>i potaa aj> OtDOto3J4 jho 
OjatjHir'i. <ha hs ti tjo ora 10 iss xji x£t urt wh+, 3e»i JDrn x l i3P<j>i8, 
vje Ojatj«iirh'6 aj>ia. On asfoia, xe urt oot Htoojirs J3rn x sot uto^a 
I8ti m x L83r»iJ.i8. «J»ia xe urt ooia OjatJHir'i'e t>ja^t6 jho DrtajtJt6; 
Jha ti uj6 xe to ata ortajt x C3P ^rq &3eotn, jho t+6 srh, tlial t»t x srq- 

3JH1 831; JHO 83TOta, XE Urt Hv41 P8"ia. 

29. JHO H8 ti 0E3 10 188 XJ1 TUJ 1 ! X L£3rhi.18 FB'iO XJ1 X£t Urt tvJ3Jt6 
J3m XJ3, XE Urt ,J083atH 8«JtOFSl; JHO XE ata YOG JCJtt 93H6 t'i X£t 18t 10 

a38itj+ x^d jp x pes J6 x rtu £lri astoia, "Seirn ata sirt n x T8ti8 vje 

X 30t 18t18 J6 X K3PJ.18, thS03rC XJI XE Ota YtO'iJ>1 UtX X06 aJHOG sJC tvJawt6, 

jho ata ^Hut tm© xxt ore3hrhis, jho xet oxe, xji xe u c ia ltouoi j>ia 113- 
6rte arh j'irxjt, t'i tUvJ180jcjt atptorn 8rtor38UH8^6 xe D<ia a iiesi, 
xji xe D^a 4J1 8rpjt pot xst Drta-it6, jho X£t nr'iaJttMG, j'ia x£t 813I 4 mg. 

30. J'lO ti 0E3 10 1£S XJ1 XE ata TJG XEt SJ.'i6, YE, XEt 830tJ1 8J.H6, JHO 

X£t 830tJi urtac; j'ia xts xji xe dj/i atsit^outD 8 atrx^t to tjo j»iuta 
tm© x oreshrm, xji tujisojgjt utoja>iJ8 Tt6 atrxjt dso a©, T3 dso hji a 
wrta aj> t+6 atrxjt, 'iot aj> xog to ata a3i*iM 10 TtG ajna, t© tjo isoh xts 
ore3Hr»ii; Jha xrs xe w\ 3rtajt, j'ia nrhajt, j'ia si3i, jho ©rati Totar36, 320 aSO vJG f3l£0r»i. [C«J1. II. 

j Ha 01 DJHJt vie u+o-iaHJS, ©JHTutt a© x to6 vie vet ormtt .ina oiso x io« 
jg x£t Qja; jho f©soje-Jt je xo6 fo aouna 10 x£t ajna, D^a taeai rni© x 
urtia je xst wtojaH^s >i l ia X£t jajD+»i£Dr»i6, D^a a ma, hji jootetM 10 * 
log je XEt ormtt, an JGOta+H 10 x 106 vie x£t utojaHJS, futc tjq atn ©ten 
a* GjatjHirn .jho QtDoto^n. he aafoia, +1 t6 X36 S3©t,ji 0x6 jna ©re9- 
nrvis-, tutc «Jloj ©n-JHGJa f+6 srn dsq h*ji ©0 POtL rni© x urtia, wsi xe 
Dsa a s 33'i6 vie attmw asn x i3ii rm© assitroDrn. he S9foia, X06 S9- 
otJi 0^6 j'ia Gresnrms ata Hvii on potL rni© QjatjmrH pt*o x tj©rta6 
futc urt asitcjta rm© f3i£Drn; an 33foia, xe urt im tm© x ?eti vie Qjat- 
j»iirh aj. xji s£3 aa+n f© ata ahus 8t prtsi i£t,ims 1© irtuo vie x prtstan 
pt©i; Y£, xji s£3 33+m f© ata iui utx Qeh, xji tp ?3 usa 3rta,it ?t6 atrx^t 
£aji ti dsq 'an a hoh r'n© x urtia. Jna ?3 ata iui utx Qeh una ft6 pjio- 

*lt6 PtvID XJI 1J>D POtL. JHO OISO +1 +6 XJI SE3 39tH T© 191 t1 I'll© X TEtIS 

vie v i3ii i© 8tia 8 1st srptDjmit n xji xe dai ©ji 1© ?jen. *Jna ti uj6 

XJI SED 33tH f© Wa vlH V 1311 f© G£3 PtvJD XJI 18t tH1© XtS IJH8, T© Slt^JG X 

urtos *ig astohws jho j3vi3tH£DrH6 oejt ©i x pes vie x una, rm+i f3 atj©a 
x i3ii as'i 1© 4»i jvm assitroDr'i j»ia i© j'i je^tL8si+n fji; ye, +a +6 xji 
S£a a3+H f© isi +1 +41© x f8ti vje Qja+jmrH 1© si+l ojtt j»i x urto «ie geio- 
»ijs, j»ig je ssotJi artajt; *i»«a ?9 tj6 atoi +1 potL ptv^x aao+H+H m oau, 9gh 
as4 1© x+s ij. 1 ). -Jna a3?oia, +i +e T3 f© +6 x OLrt vie ©i s+h. «J»ia asfoia, 
f9 arL o.m vih f+6 urtos vie asto'i^s >iha ssot^i ana^t, j»ia art uw qsh 
x£t iuis, aw x£t ox6, >i'ia x£t ores'irnis, Jha x£t iuh6 vie ©psl li+ojghjs, 

PtvID ^HJiEDr'i 1© <M'i,4t£Dr'i, JOOta^l JC T3 OJH Q*I1 fOlG nvlh X f8t1S vie X 

ctiatj'i vie oah. vl>ia he adfoie, f3 fja Ovii ot£i foia nvih x ?Ens vie x 
h3pj,is; ye, +'isoorc xji xe ua sdon AQSdam u+o^a; ye, x Dot isti vie xjd 
T«ia irtha 81 vie x le vie ucrsws, J'ia a*a tkisii rhajt XEt P3i x orajna- 
OAhis vie Ovia, j'ia ara ir^ rm© xst oh y£6, jhg ata atia n rm© x-i38-jie6 
jane vie XEt ooia ahq x£t stte^t. 

31. «J'ia +i o£3 1© ies xji oi X36 t»ttGLJti+6 ata oro r*ii© xjd, +h x sies vie 

Hvl1 3JH+ Y3t6, tHSODrC XJ1 8 DOt 18t1 JC +1 fJG Qn rHI© XJD +«i X S+OSIt J'lG 
8-J6HL YDt vIC X t£'i J6 X Qr«W6 OGJt X 1311 v6 l t3PJ,. «JHa X£ GtG ©tO +4 
XEt thtOUtlte, t'l X StOSIt J HO £1L Y3t OLSO, 1© X ©t£1 SvltO J H8 UI3JH1E- 

Drn vie x tJ»crs. «Jhg xrs U3 S3 xji x 'i3pj>is ata a3©tn 1© atMai +h rn- 

8313P, JHQ QtO tH UtOJOHJS J HO J3vl'3tH£DrHC, fUU X l£3rH<}»1S 830JH 1© QtO 
^0S3at)1Lt tH X HvlU<5 v!6 XEt ©via; YE, XE Ota 33©tH 1© 031 ft6 S1J1Y©1S JHG 
OrDJHGDJHIS, JHO 1© UOO tH ItOL JHO riWIHJS 83P0t Tt3. >Ihg xrs U3 S3 

xji x ^ittti vie x lota asojn 1© utxato Ptvio x hapj/is, aaooe vie x utoja- 

HJS J HO X TEtOHJS v!6 XEt T8t1S. sl'iG XrS U3 S3 XJ1 X lota 830JH 10 lOt 
81 Tt6 "8-ltttl rivlH X l£DrHJ>1S, 33006 J6 XEt 36tHJS JHG UtLtMH^S 1© 33196 tH 
Tt6 Urt06. 

32. >ha ti ©£3 i©issxji x Iedchais ata frm x 3>iHa vie tvi3Jt6 vie Ojat- (Mi. in.] aso vie faL£or»<. 321 

jmr»i: j'ia *£ a+a itac x yrta jc Q*;a jorn x 30t y+o~a i£ti *;g xjd, +hso- 
orc X4i x+s 34 ha jg t*ja-it6 y*j6 n4ti+ 03sitvJ+a ptJD jdtm x lEDr'im. «J i ia 
+i oed i© iss vJH x rx4t fj'ia, X4i x H3PJ.1S a+a a+ia xjo n 4 ha snoti xjd, 

33Q+h+M 41 X 30t y+Q40 18t1 vJG XJD, rh1+l S8 fJO OGJtSltJO 01 X 14 hO *JG X 
H3PJ/1S, 4hO f40 S30+OS1 X 30t 1811 *!C X t-JCrS, I"h1+l *S f40 CifJ 08h 1© 33- 

L9G +h X£t yrtos, j na irtuo *ig xxt si*j+ic, 4ha 1© wh y+x xjd +h x£t 
S30t4i 3rt04t6 j'ia o*j3a+h£Drh6. «Jhu xrs *£ a+a raiE'i x sol DJ»iJ*5o^hi *jg 

X QrG4th34h1, t'lSODCC X41 X£ 0+0 1t4 31l I"h04t XE* P31, 4hO »D11, 4hO t4hO, 

jhg irth xet a-jos nun x iQf, 4 ha x ojo, j'ta x trm p*ii04te jc Gjo. 

*i'«G XTS U9 S3 XJ1 XE DTI +'i 4h OPSl S1E1, 4hCI tATl+Il POt 4h 4C4H8S1+H 03- 

sitroDrh. J'ia +i osd 1© iss X41 xrs 4ha4a x s+osi+ J'ia su V3t JG x t£h 

vJG X Qr<3J6 064t V 1311 vJG 'l3PJ>. CJlUt III. 
x i«hjp9$t v^e hapcf. * sr»i ^e fai8or»i.— qm vm** x la-it jg 

•laPA, X41 f3 U+l G+6+1 X43 +h f+G JMQJt, 1© X£t ri4t 03S1trODrh, 
40S411 XS t314h1 vJG X£t y+040h4S. 0«0 SDJ/14L X 1311 vJG '13PJ, y+x 
14S1+UhS; K£ t31JH1 J HO irth rH1© T+3. "8-J3V+OJI, 8 lS'jr«iJ,1, Hts4P3- 
SA6 l*H1© ¥ 'I3PJ/1S. 

1. aSfOLO, H8 +1 Q8D 1© 1SS +H X S+0S1+ J'iO Hi-'iL Y3t J6 tf t£h JG « 
^riJG OG^t ^ 13TI sJG ^ 'I3PJ/1S, XJ1 H3PJ,, K Sr'i JG f3l8Dr'i, t3irf'i0 10 1> 

una ug €8tJf^3isi, Ptvja ^ una 'lonurta: pot t3 fja a+h POtLJarw ^ n3ii f© 
urt +h "^ u'iq 'lOt^urta, jho a+a itsc ^ yrta jg Ojo r«ii© ^jo, j'ia a+a 

1tv4P3SJ> D^»i+ L+MG r»i1© >U3; JHO ^8 0+0 t3<!J01 01 f+6 UrtOG, +'iS03rC ^41 f3 

osa hM sie J3rn ^jo, an t3irt'ia jg^h rm© s u'io ug f+6 'i4i+c+n+; j'ia 

S3+M ^ 1311 +H 8 &181 vJG SfC OPSl U+OJO'i-JS, J'iO ^06 GjO+J'tirH t^3Jt6 P+ltM 
V Sr^DJ'il S31S; fJG+M Y+©6ft11 V 18t J'iO 0U1+1+ *iG ^ U'iO; t£+M JSJO V 

onjHawHis jg 0«a, 4»ia 'ui +'i ^ L3Si jm asrot f+o; ao+M 'io <;rsi+s r'ii© 
x c+iawi vie 9J'i; or'iO-io+M * tiers 3300c ^g ^£t ncrsws; ui+n x o 4 n+ 4»ta 
s y+o-ja oo rhir'i+Di, 33006 vJG ^8t ar'i+; j'ia aotoc^t n© a tjlo +h jp+s 

41 * ?40 sJG QrGJt'^JHI, 1© t©l 4'iO a© 4 00ta+)1 1© 'SEt y+ic, ^41 ^£ Oi/] 0J1 
Q£H 4H0 OlOt+ -i6 ).' WrtlO; 4»iO 30tOGJt *41 X8 3J>1 X 30t 36+ Gr3+1 40ri14t+, 
4 HO S131, 4'iO O+lj 4'iO 0© 400ta+H 1© >>8t O'l y+L6. l 18 MS- Ot£1 +H+0W+1+ f40 

Qn run k HaPAis, +h k sies jg '«vii 94h+ Y3t6; 4»ia fyjH hsPci so +1 ?+e T8ti 
yj6 sunn uw s^ito um* t+g at4si; 4>io f3 o+o 40soi83 +«i ^ 4oo'i+ sJG t+6 

SOI, 0, S41 * OSO fJG T4 3J> 086 +'i V 086 fhiAh 3d, P8K4t h3PJ» FrtSI OSD 81 
vi6 X I4«i0 JG ( 53t©S4U3, ^41 A 0^0 ?4G 'JvJ+O y+Y f+3 +h S 1tv,'D+S1 L4'ifl; ^4h 
yrt f+6 1311 36+ 1© a J'lltSUO, Prt3 I© 031 X Q^hOWilS JG O-IO, 4'iO SLO 

1© a uq 1© o© +>i+ou+i+; 4>io ^8 yrt oy+o 10 f£to i i r'ii© x yna6 *jg h lota; 322 B C Q vn'G fdlEOrU. [CJ1. III. 

Y£, +P 3J> G£6 0^0 UQ 8*N t'l ¥,43 a£6, *4H USO 3J> SOI T4G T40 <5J+ +»i ¥ 1J,CrS- 

ws je 3J> atJWi. £ln a3toia, J> 43 or'isi'ia *4i *3e et 3* oee, jho *ji 
3j> soi D4i a f+ui uvu s*jio, a3ooe je *ts s y+oja'us je 3J> auvwH. «J»iG 

aOfOLQ, '18 +1 083 1© 18S **1 tl U^I6 HUH 8 18t, fli+C UJ6 t'l * 08104 JC hdPl 
tUK L)«6 3J, V fJ> L8 TlitC WG 10 S C3P 381041, fU+C LU6 t'l X St1+ vJ6 6814- 

tjdu; setpot *i3fj, fja aea TOS41P n«"i s 1st tutc UJ6 +4 Tt6 ©8ta4, fu+c 
let UsJ6 oiso 'i3F r'no * oeta'i ©ei tljtc ua 8J. * u ye. 

2. s4G +1 083 10 18S *41 *8t Lift Srt1+4 344 18S+M 8J, 4 4G SO h;3PJ> 46 f3 
UJ6 101W 81 ft6 SOI f'i10 Q«0 HsJ4 S 181, 4 40 *8 t4"l 440 10LG S 1311 fUJI 
X£ fJG S3'i, J 40 3 1311 0£3 1S04X41 +4 3riTm©06 V41 X£ 3A1 HO * 006 U6 

so ot£i sot'i+n rot s yn^a'us jc * 1311. «J'ia 48 tluh Wj> 4t06 re 83- 
f4ia * srnti+Gae ~e i3ii to fja 04*4ta 1S04X41. «J»ia +1 083 1© ies *J1 

T3 OTia fi6 38L *4U S4(l r'll© VJ3, £l3T0ia, TUJ, ?4G Y ©4X410 Y01S4I66 19- 
Q4X4t? #41 J> 38 141 YO *iC YGt t«i*0U+1t€ ? Ye, 83006 J> T4G ©Jl MvJ4 3* 

let, vji I on lot 8i 3J, sol r'no 3J> O^a, 33006 *je s 40S3o+m s*Jto jg 3* 

f8t1, TL)*C +6 3300G «ie YOt VitOLtI+6? vI'tG 33006 vi6 3A 30t"i+M JHG L83JH18- 

orh, v fje oj\-;ia YOts-iiee iso^Jt, jho a© sete^i; Y8, j'ig y tjg otei 

«i3G 1© 38t6Jl; Y£, Y f^G 01 1© 3£t64l, 83006 Y 8t Q+e»i -ME VJ1 X GJGL 

f»j6 oji so ©181 foia riv-'i Y©t f£tis; Y£, t& osa y© fje o+en jue 1© k 

J'i1J.S+H6 vJ6 TO f© +6 S30tM 1© TMl «l£ Y©t S016 08*1 1© J6JtL£S1+M 3+6^tt 

JHG Jhaus lo; tai^'n y, t3iw'ii y! fuj> u+i y aj,? 1rt4 y, irtn y 
r'no x loia YOt (D^a. fm. T-.C f3 prtssoHY©? ti +6 89006 y© fje 
feta'ia YOt fens; Y£, y vm 'i«i f£to»i r»ii© « evj+s je * ©sa DJirtG; Y8, 

Y fsC ItOtOOl f-3 10 s,»l0.t JO^'iSl YO. «Jha 83fOLQ fiSUQ JG ©4*,JttM Yffl, 
JOShII Y Lift 131«'il, 33TOIU f3 DvL SOJI-lt Y© POtL *J1 Y DJl 330r3 331 POt 
0vJQ6 J'iQ UJ.IU 83S1S. 0! f8 O c .a Y© fJ6 PrtQvJ1>i Y©t OjQ +>i K 6Jtt Q8 

kji fd fje aai-re^ta yo? 3n 33P0ia, +1 +6 1© gji ©8>i, 1© 8 it£6a je oah; 

Y£, J'iQ IsJI Y 311 Oil ©Old J'iQ SU6Jt. si MO Y fje SJ1 YOt T8t1S rivih X 
t+C46 J'lQ ^ 6£'i LtM6 J6 ^+S UrtLO, POt V fy^C Y 0© 3rtQJt, JHQ 1ir»iG<Jt, JM8 
S131, JHO Set POLS yil'iJS JOJ'iSI YOt H£8rt, JHO a© 01 3JHJt J6 +h+oyti+; 
J"iQ POt MS 006 yo DJl Or3 rh10 Y© JOS-HI Y D41 t31JH1. Pot +P y y+L 
HJ1 t3~UH1, 83TOLa ^+S Qt£1 Srlt, J «t<J OLSO 01 X06 Ot£1 S+1+6 TU+C 8t t8HG 

J881, fy+c £t +'i ^ ui'ia ^e 8t irs^Drn, dji s 180>i jye, vji y dji tjb ho 

1l£S t'l TM3; POt.83TOia, ^ Lota UtI 'iJI OtJhl r»i1© Y© SltJHL, J6 T9 fJ6 

t+^-jh© ar'i, iffl;i)issu>ia jojmsi Y©t w»i33-te; pot a3foia, ^rs sal x lota, 
Ji y+t 'ivJi no r'rio >. y*o-;a m 3J» siwhl, 1© urh sot ^jm •» nut, S£e n 

8 r'll© ^06 T© 131J'rl vJG ^>£t S+'i6, J'lO f8t04 r'll© 3J. yrt06; H8 K£tPOt 

Ji yqa xji y i)°a astoia, 3J. a-UYUH, xai n dji a a^ut pot ^ l£3rh- 

J.1S ^44 POt Yffl, 40S-I11 Y D41 131441; POt 83fOia K8 8t 30t tJ>CrS V4H 
YO, POt S£.'P46 'i«l S+'iO 404'iS1 ^41 Ot£1 'ivJU«5 fytC Y f46 t3S3Ca; "!(£tPOt ^ 

lota y+i a srts+pst rnw ^43; Y£, T3 yti l4hl'i ei i>£t a£6 4 he +«iot36 vet c-n. in.] aso v^g ndieorn. 323 

saa, aen nun vs ojh a n«ii+, aasitj+a, jgsjii xs ojii t3um; ye, do a 
rni© y© 93006 jg yji ©tn jajo+HEnrn fUic fjc ora jam vo; jna y fje 

Y+©HJ>Ua Y©tSJlG6 rHI© +1; Y£, 10 XJ1 S30tJl U^'iO fU+C UJ6 JSUai+DI 3J, 

QjarjHirn; Ye, uo dji ora rni© v© a30oe jg vji iua tutc y fje srpjta a© 
jvut Y©t fern, fu+c ? je itpua y© n 83/ JHa wi tutc +6 osa 83006 jg Yot 
jossa+M otEi t+cj6; ye, uo a rni© y© 83006 jc yop u+o*aHJ$ jna jajo+'ie- 

OrN6. JHa JG8J11 Y t3UH1 Y DJI 1-itTl); Y£, 3GH YOt UHaC DJI a 1£0H PtJD 

Y©, j na y dji a 03sitj+a Ftjo jp x pes «g \ riL. SaTOia H8 I a© hji se 

VJ1 ¥36 LtM6 DJI 8, JG DJSJlP, 83006 *1 tG Hv.1 JG 3J&JIP XJ1 J> 'iO ¥36 

Ltw6, an aafoia J> ho *ji *36 ltmg ep no, aoooG * loia 0*a f«;c 3£a *jj) 

HOH rH1© 39, *£tFOt & 1JS1*PA KJ1 ^£ dji a. 

3. slna H8 +1 0£3 1© ies *ji TU-iH 1 i3pj» t.a s^a ¥36 urtac, aaroia *£t 
urt djh f© urt <jr<iJ6, f© oiso aaijna 1© ¥ saotji ajna jg Qjo^jHirH; jna 
¥E urt JHQt+, j na ¥£ oua 8i jgjh&i fto, semi rHio ¥ i3ii, fuj, a© y hji 
8-36 HJH ¥+S 3JH J Ha at+M ft') P01L, ¥<11 f3 st a ornaj'ja jooiatu i© * ouo 
TUtC f3 fJ6 arH ? fUA S3JS1 ¥8 ¥*S 3nH, JHU fOWSl TtD t3U,l J0JHS1 ¥+S 

1311 jna jqjhsi 8t to? Pot a3foia, 'opj. f^u siooh rni© *jd ornsrtHtH 
¥ ortniHJS jg ¥£t to; Y£, djh* l-mc ci^a 'or j, si30 futc o^hji a tun; jna 
HrL+n ata ?3 si30 tutc u«j6 ojhi^h 10 ^ or>sHQ-)jHis «g Oua. >lna ^06 
<5r<;46 urt jn©t+ u+x t+d aaoo6 f3 si£0 iitH rnio 'xjd or'is-i'rn xct saot^i 
urtos jg aetOH-is; H^GJtxsus *e arjsi hji le ^>£i oh fsHac run f+3, pot 
se P3ta s i3ii usi se Dsa otJ> 81 n'ojhsi >>*-); sEtrot ^£ (ihi ou rm© s 

1311, SEtM, fUJ> a© Y© SrPJt ^i+S 3>iH 1© 13GH >!0JHS1 rS ? Pot 83fOia T3 

arL orna^o 01 sts i3ii, 3gh rm© as&itroDrn; ye, *ina oiso xji «ae 8t oi£i 

Si1t6 DJl a 1£0H PtJD rS, SJ1 U3 D.l fJ6 HO TIES i'l IsaD. J'iB H8 U3 HO SJ1 

x+& +6 +3us+ai, pot aatoia U3 £t isifsi, jna £t s-tite oiei, s£tPot 8t 

JH33+6 OJH fJG HO 18t OG^t rjy. 

4. Jna ti oed 1© ies xji xrs se ata sirp n s 1311 1© JdOJt jgjhsi 
H9PJ,, jna t£6a ornuHDrHG jDrn sjd; pot >>£1 urt sra to aia oh m, Ui s+8- 

3JH JIOH, POt f3 +6 8 0S3 3JH, sHQ ^OG LtHC fL'C f3 S^L Utl DOtlt Or3 1© 

18s josjii U3 touYi; ye, a3T0ia oi « ir^j-iHis L+i a?) run rs fU+C T3 
TJ6 usitpAa rm© r&; Pot U3 ho sji f3 tjg i^sitf ja mUI rni© rs ornsrintM 

8t tHtOUt1t6. <J'iQ 33fOia S£ £t D-iHt, J Ha f3 HOxL ^C LU'l 01 L-I1C fUtC DJl 
83P01 r8- J 6 f3 HOJL JG 8t IH+0UI1+6; Y£, JHa 83f0ia +P T3 fJa HJ1 a+H 8 

itjpji, f3 osa hji fje usitPi.a ornsrtH^i ^06 ltmg. «Jho n oed i© ies vji 
*06 i3ii f© soi 1© a3sitj+ H3Pc>,, urt orjuia asooe jg \£t F3t, ^ji ^£ a+a 

HJ1 IE KEt fJH36 JH T+D; ^EtFOt f3 a30viH J0-1H 1© S130 rHI© XJD, S3+M >»J1 

fa fja o£Ha PEGrt +h ¥ A6 jg sn, tnsoDrc vji « taoenajt «g ^jd ata pat; 
■^Etpot ta UJ6 ornsitEHa i© siao aot rm© xjd, se+m, aatoia dj> atJ^tJH, 
fje Y HJ1 tJa vji Oja ©eg let rm© urn djh, 3gh 0o6J6, 1© sdai run * 
uoiwt6 jg v tja S-3, JHa ^e letua ftwt JHa ^t^Mt, tHsoarc ^41 ¥ t6tJJi- 324 a°o *M3 fdlSOrh. [CJ1. III. 

A1S, f© lJft 81 P8X416, 083 Lt© HJ'i GU ©IS'iO, J'iO X U01416 OLO60 HJH X 

813+6 jg * 3<;HDr'i6 Jha sujloo *43 n ? 

5. vl»ici '18 fi3foia, +p 0ja geg r'n© x+s 34 »t src net, *4»i fiu dso y a+s- 
1+©1 4 3rn Y©1S4LC6, j na se *4i f3 f4L ©+g'i r'n© 3D ho ist fusta* d. 38 ho 
or'isrwM v sr^'iis *4i dji on nj»t y© 40S4ii v iai4»ti? an, aafoio, 
y «ivJi 0'iit aa'ij, dj> urtae, an y olso a3»iJ. oi * urtae fu+c ui a+H siogh 
aj. 8t P8*4t6, 4ho oiso * urta6 fu+c urt snoo'i aj> x+s 34 h, D0646, to fja 
src qiei net ©+g'i m© f+3; Y8, * urt06 futc fa tjl shoo 1 ! or>isrt»i+n s ora- 
+h jg v D,js-<i8. Ye, ata fa hji act wono, *4i * &r>i jg Gja dsq on? 
<Jna ce td L+pi4a n * aiEG'i smj'n t'i x u+La4t>i4s, ac'i so dji fa a l+pi40 
n f© dsq on. -J«ia 46 dj ( i+ J6 dro lso hj'i vn srru'ii Dsa l+g. ac»i so, 
46 DJHt 46 D^a lso rw'i * '8-r'i jc Qjo u+s pel, f4c+n 8 ©jhuj/i &n+tti, 3A1 
i+6, aeh m© *4i lap fu+c +6 airwi. 

6. vJ'ia »i8 aafoia, D0646 a+a 'iji ohl+ 14si+pj> jg xa6 L+M6, an olso oi 

S fOL+ TPJP41S, fWD f+G 0£C, 3GH 1© X OE6 JG £at4f43. YE, 4H0 a3fOl8, 

£at4f4 3 so jg f+6 orDtn, 4»io u«6 p+lo u>-s' ©l40H4S 4hQ a+a ta<;j+s. Ye, 
j ha aafoia J> se mo y©, Xji £at4f43 »iji ou+ >it© jg xa6 l+h6, an *£t 
urt 34«»+ aapot x a£6 vJG £at4f4 3 f© urt ooia a j. x oiajt jg Qjg; Ya, ac«i 
sput ^ otajt v!G f+6 'S-rh; Jha x A s xji ti D c .a a do'i rhi© ^ nam 8 ©1£1 3j»i+ 
Lscr'ia YOte aapot f+6 ora+M, xji ae'r faajaiDrh Dsa or3 rhi© ^^3. sl«ia »i8 

d> U90 ^J1 Y DSa hO, ^J1 3G'i S^'iS X 0£C v^C £at4fJ3, XEt fJG 3+h 3J'it ItJ- 
PJ1S tf.11 fJG 1JS1+PAQ tfDG L^IIC; Y£, aDfOLG, tf HtJPJI 6a'irS G+O 1JS1+PA 

aoiait; pop tf fu+c fa U.J6 sle'i. J'io aafoia, oiso Ganro, j'io oiso 3ejrs, 

J'lO OLSO dC£Y8, J'lO 3,4193*8. (SjtaDAB aa+M tfJI S£3 ItvJPJI f© 1JS1+PJ)8 

,4c k aasiiroD!*>i «ie ^aiosjus.) «J'ia he ua ho kji 3at©sjLj3 UvJ6 aasinj+a 
jooiatn 1© tf urta6 jg ^jiodje. tf^«i, fuj. 'ui tf Sr'i vjg Gjo on jooia- 
m 1© f+6 Thjpast? 4hq 'is l;+l vo a+sit©i ^ji ^s^sjljs uj6 G3sitvj+a ? 
U+l y se xji * sr'iG jg C^aaoj.8 urt hvji sleh, ol josjii +1 tin Dkdljo? 
Ye, >iha a© y 'ui aatoLa tfji tf saa jg C^a30i8 8t u+x rs, Jha xe urt at+64 
81 jg * lj'io jg < <3t©s>!L^3? 9n a3foia, v+s +g 'iji ol. £t PStfJt Ian uj6 
at+6'i 81 jg ^atosjLJo aao©6 fa i^si+pja jg ^36 L+M6. Hap* olso usi+p<»,a 

JG tf36 L+H6, J'lG OLSO OL30S1 OL JG 81 P£tf 416, 3G'i 08H 1© tf+S 1*3; Y£, tf£ fJG 

usi+pja jg x on+n jg Ousi, j'io tjg l c ioi poturta, Jha tj6 ia<jj+si +»t f+6 
a£ fu+c +e io on. Jho aatoLa, ta +c Oja, Jha fa +6 u+x vas, jhb fa a+a 

3JH+P4S1 f+3S4LP r»i10 tfJ3, X41 tf£ Urt 130330 3J, f+3; J'lO tf£ ©EG rH1© f+3 
©L01+ 33006 JG tfJI fU+C +6 1© ©r3. J'lO >i8 S3+M Y 'lO tf36 L+M6, 4HQ 0JHJ1 
G3h<}> tf43, 40SJT1 Y DJL LJ,, tf£1P01 +»i X+S Y TJ6 S+'iO, P01 Y fJG 13*540148 01 
tf36 L+M6, hJIU+XSUha+H SO 34'i+ 4e+G4'(S46 fU+C Y fJG 13S360; Y£, 36H Y 
fJG 13Saca OL L+M6, aOL L+H6 +>i f4C»i, 4'iO OL LMt6 fU+C 81 +'i * rtL, J6 8 U+1- 

•i4s vji tf£ 8t no. £ln aafOLa, y fje ia ( 540i4a x hol, jho i334lo j©4hsi 

Y©1 fOL+ O«0; 4«ia 3G'i J1 tf+S 1*3, +'iS14a JG LE+H n POt Y©tS4L66 1148016 CJ1. III.] i\ c Q vsG fdlEWHi 325 

+h T/46H, fUEt »irL+M an. ortrn, j'm Tiiet 'iruH ojh orD futc tc r»ioi3'i, y et 

f31+H ri POt Y©tSJie6 1£L JOJ'iSI X UE M qr<3%JHl; Y£, OCi J1 X+S U'J Y £t 
U1»itH 33006 vJ6 Y©t 3rtaJIC, J'iO YOt f Ot'itOEDr'i J»i(l UiO-JQ'iJS, FOt 46Jt- 

lesiw assitroor'i; Y£, J'ia ^osjn y mj>ii, +1 uti on mo yo so'i; ve, 
adfoia +1 +6 48 aeh ji YOt aoic; ye, oo y +'i rmo x sw-j'ii S31, jhg srtc; 
j ho aafoia, Y©t ^rs tc anoxia, j'ia tj wjl t'i f+c aire; j'ia T3 f>n at'i 
ortGJta «j> ft6 atrx,4t, to s30,jl 1© s*i t'i x srwn S3i. 4hq aafoia xe 
sol aguH 1© YOt S30tJi aj'ia, toc OLrt +c OjG+j'nr'i j'ia x 3ci ur'i to 

S30JL 10 63S1tvJt X S016 JG OAh. 

7. a3fOLG, H8 +1 0E3 10 1£S XJ1 TLJJ'i h3fJ> fJO SIOO'i X3C UriGC, Srtlt'i 
OAH f© Drt J3rH X-JD tJH 1© X Sraj'il S31; Y£, 3C'i X£t Urt PAG T© U-J'il; J'iG 
X£ 8-/JG J3rM XJDSJ166, J6 XE UJY1, £l3f0ia, M8 U3 UtI >iO J6 £ OOlIt ?U«XJT 

xts d«j»i a 8 itjpji, j»ta Oua tjl onj'ia^a m 10 tkjp3sa src D£tc,iirs L+H6 

TH1© rS. 83T01G, U3 a© 'ivJI a3L3C XJ1 f3 fsL; YE, U3 G© hM 3313C XJ1 f3 
+6 8 TtJPJI; HJCJtXdUS, +P X+S LW TUiC T3 f>C $M Or'iSrtH+M * C3P srs a 

it©, xji f3 a ojg, xjh u+i U3 a3i3e xji v nut uriac tu+c f3 tjc sioo»i £t 

ItO. xlHG +1 0£D 1© 1ES XJI XE 1J»i +'i X£T 3A1, J'lO 0£3 t'i r'i10 S 'ir'JDJ'il S31; 

<J'ig 33foia x C3P ^r*; tjg poih i© ¥ rn, j'ia ata u t'i fte aira. «J'ig '18 
a3foia, fUJH x£ so ms, ^e urt jsivj'i+m ^os3g+mi+, fisoorc «ji ^£ p^i 10 s 
rtL; pot "»£ fJG Hsji a3L3ea ^ urta6 tu+c 'i3pj> fsG sioo'i or»»sri«i+»i >> Cdp 
^rs; an he tluh *e so ^e a3i3ca, j'ta P3t oeo n^'i xad, usi 01 s <;r<;3Jhis 
fu+c H3PJ, fja siooh dsg ora nu»i s 1311; ^xtpot >>£ a+a oleo, j'ia fsG roi»i 
1© x rtL. he +33G+Jiit fu^h x °Jrq fja atn ariGJia; f3 a3+n si«;aa aj. t+6 
atrv^t a* 8 oeta je S30tss+; j»ig f3 fug, j'la x srtcr'ns t4«i jho 101a x 
1311, t£6tM s on vje 3rtG<4t JDrn XJ3. J'ig a3foia ^ 1311 ata ©jxjt «J3- 
sjig6 isoj^^t rHi© v hies jg « srsDw'n S3i; j»ia asfoia, 10 x£t jsi^'itd^^'ii 

■«£ SO 1(06 PAG OAH f© fJO POL'i 10 S rtL. n'iO H8 a3fOlQ, "8 13TI H+0 HrL+M 

ornsrwM * 3rn+it©G f© fja o-j^Jta isoj^^t ji k QEta'i *jg Hofa; VEtPOt is£ 
s^a Jorn vjdsjig6, ^36 djh £t xe fo fje orta^ta x <ir% j»ia Oua tjg sditi 

XJ3 yj1 KE OSO 4J1 F13 PtJD rs. 

8. J«iG t1 OED 10 1ES XJ1 *£ LEO fOlQ vJH XJ5, J 'id aS'iQ XJD, J'iO 0£S1 
HAO +H10 ItiGh. J'iQ X£t IW6 8 nt^lOU3£Dr'i SJ'il JaiOQ SJ1 K ^rS UU6 Sl£H, 
JHQ KJ1 X DrtQ-JtJtC f«10 8t'i 1£0h, J'iO Lrt 0£S1 t>i1© 1t*C4. vI'iQ +1 0E3 10 
18S "8J1 ^IH X DvJtO X 1311 0*0 JSJ381 1U3SJICC ISO^KJt 1© 30t'i ^»iQ 10 ft VI, 

ji v ajt+ri »jg x QtEi C3P ^rs to ua atn sleh. Jna xrs urt oiso ^06 
qr<;j6 to urt ji x Q8ta»i jg '13PA, jhq Trta t+6 urtac, urt olso 0N>«ta 19- 
qava* ji x ajt+ri. 

9. JhQ +1 0E3 10 1ES XJ1 X£ t'lOUJta JDrH X 1311, S£tM, fU£t £t X FAG TO 

urt sj»ii 1© +HOUJ,t or'isrt'itu x Cdp ^^ ftuiwt f3 Uv46 a^a ? sha ^£ JhSJta 
Jha sjg, OrnsrtHiH xis PJ.G f©D y se y f^G s^'ii, U3 >io >iJi; an X£t Et PAG 

TO 8t X 3rtQJWt6, f03 U3 f JG 0ES1 +'i10 11+C'i. vl'iQ +1 OED 10 1£S XJ1 X 326 aso vJC fdlEOrh. [CJ1. III. 

<;nu6 aa6*ta *ji *£ D^a a atoi; j'ta xe urt atoi, jna aatoia ye urt x pj>e 
f© Lin &i«ii. sj'ia aatoia, s srqje +'iouj,ta je x,jd 1© 'iO or»isrth+n x djw, 
j>ia xe 101a xjd oi x.n ye fja ar'i, se+h, Do tj'i jna oed 1© x tie* vie x 
qrsDJYi, j'ia tuj'i ua so ol L+ne, ae»i J6 hapj, fja usi+pj>g, ua urt js1vJ»i+di, 
fiso'jrc yji U3 pji 1© x rtL; j'ia fiw'i ua urt taorejta PtJD et jsu'i+ddjhi, 
aatoia, ye 05)8*1 rs +'ii© it+6'i. He, J6 pot x Drta,4t vie x+s oj h, ua ho hvii 
to f<€ ar's ti, j'ta o«tit x+s- arc ua ho, ua wh j»iQ oed Joota+n 46 v aaedta, 
j'»a aatoia fa Uvi6 aja Jooia+n 1© x urta6 vie 'lap*. 

10. «J'ia '18 +1 oed 1© ies xji x 'srsje a+a josnena x Djut rm© x nan, 
j'ia a+a otj. m jq<j'isi hdPi,, se+m, Oafoia, ua »io xji x+s "iapj. Drsi fje 
jataa u+x srD urn 1© sie x ^rs, j'ia xjh fa dj/i aaoiEt rm© rs, xji fa dai 
onem rs rm© t^e pel, xji t3 dai t£C TtDSdip 1© a 8 ot£i djh, cogh vie 
©via, JMa e tk^i; j»iq h& a>poia, ua u*i aauoi x+s dj»i, jhb fa dji or'rp^s 
f+6 poll, J'ia deo ho 1 ! r'ii© rs x no Drta-it.it vie x+s srs. >ha +1 oed 1© ies 
xji x pag urt i+ajtEua v,'i s oe .6 s ajt+n. 'uejtxaws, xe a+a taa+©o x 
srsje +'i x urtac tu+c xe t*a siooh joj'isi hap*, j»ia a+a ormjw u+^ yjd 
ur'i a* urh, +«iS03rc kji i>£ a+a orHPS'ia had. hjejtuaus, "»£ ooea *ji 
harj, D"Ha a ieoh j'iG ae'ia, 4'ig aion a9F0t x srtiti+©a, jna xe aao^h i© 
ou^siyr'i f+o +h aiejtc ueg, >;>ii >>£ 3ii oks f+3, vji >>£ 3J>1 jo+©6 m 1© 
a^L: s£+n rM© f+D, Xs eti or'iP^ajt-n; f© +6 x+$ djh i»ji fjL arn ^+s art- 
a^t? 'is i/JL rs, j'ia jo'i^us nj, ron, se+m, Elatota tat +6 arnt; >i>ia oiso 
ua u+i own r»ii© * kj, up +p vs u+n ui rs, j'ia jo'ijuq x ^otao^»ii futc 

X8 fJSI DEB U+^ f+D. 

11. an 'tapj, s^a r»ii© has, f p©ig, y r'isrtorDSAca vie feti, t au'ia, 
4h& y s-i^p-'uoi naiL, a© y »io fe uh « Lota Y©t Ovia u+t srp^t y© xji y 
dji oo vj»i +'i x+s Y©t ue je s+h? O y fja oi i© aao+'i i© tsi una Dotn, 
aaooG je x Q'lEi aasitroDr'i ji v+s ud fu+c arL juei yo, josjii y dji ta- 
lAhi. aafoia y se "x^i J> f«ie jotaa u+x 8 dj'i, xji ta D^a Drta-it SacotrD, 
8t Cap ^rs. Sn aafoia, A se n\io y© 5 ^ji x+s +6 aao©6 d> fje usi+paq 
r'no y©, VJ1 y dj>i >io or'isrt'i+n x+s l+ii; ye, a6H pot 8 u+ihjs rm© y©, 
xji Ji a+a ho vie ^ u+oja i i^s j'ia javJD+'i£Dr'i6 fu+c £t JDra y©. J'ia aaoo6 (J> 
fje ar'i x+s, y se *ji ^ fje jotaa u+x 8 dj'i xji fa Dsa a© x+s l+h; ye, aa- 
006 I Doa rm© y© k+s sj.'i, y st j»iot+ u+x Da, «j»ia sao 1© aasitjt dj> up. 
-J'ia 'is aatoia, I u+i do rvi© yo Jhrxjt sj.'i, j'ia sa +p y u+i +h x+s l+m sao 
i© aasatvjt Da. Ebtoia I se r»no yo, Oo 1© x fss je SaJhirD, f© +6 x 
atnwt je Sa6otrD, j'ia se m© f+D, f J6 Hap*, x ntau'ia^a itjp^i, f© arL 
itvjpasi so Drc act or»isrt'i+n x+snani, jotaa u+^ ^, +'i « tu+c y fje Drtajta 
S-acotrD, f© +6 Y©t atr^Jt? 4hq aapoia, ta dji se r'ii© yo, *ie. J'ia y 
dji se rm© f+D, fje y Drtajta Y©t atr^Jt ? J'ia ta dji suna u+x pat Jha 
u+si »ivJi fUJi 1© se. •J'ia aatoia, ta dji aa*tj> rhi© y©; Jha ta dji deo J6 
+p ta urt js1vJ'i+di; hjejfsaus, ta dji aaoiEt r'ii© y© xji ta"+6 +hosjhi. (Mi. in.] aso vJ6 tdiem. 327 

9n aafOLQ, y djl jq6J3+h to, jho y dji r*»ia aira run * soms jg f+6 
0100. «Jhg fUJH y ue S3H s+s, y dji se, PtJ3 nuns or^L ms aura? 
8© Ud hji ho *ji vts +6 x aire jg y©t atnut? «J»ia sjh dji ?3 iimbi, 
jhg dji wo iei, 3gh jg tP ojl fja on n-'i to. Oia *jh dji y se, 33- 
006 jg v+s pat jhg m ieihjs fu+c Tsie on run y©t pes, 33foia, m ho 

XJ1 X8 8t1 ©+11+. JHG VJH DJI QtEUt P9t 0T3 riJH TO; JHO XAH DJI f3 OrH- 

pjs rvi© y©, jho gsha ho sot *ji fj fJ6 an sts srtajt. Jna *jh dji td 
se m© yo, xji <J>, hdfJ., ho HrxtH onsrt'itn * 3jut, seg +i urt oich r»iio 
33 a<t x net jg ©jo. jho wh dji y ho *>i J> J3 j»i jhjsi sjh, j'ia *ji i> J3 
sjhi m© y© PtJD ©jg. 

12. *J»iG +1 0E3 1© 18S VJ1 S£ LWH1 JHO Ota, 3CH JOOtG+M JC 'I3PJ. fJO S~G 

rvfo *J3. Jhg 83fOia, s wrta6 tu+c f3 tjo sjq, urt 11©; rot Joota+H 1© 
X urta6, f3 ata a3HJ>; j»ia oiso joota+n i© s uriae f3 ata onp^s. Jhg f3 
uj6 8toi a© ltoc *ji f3 tosjip UvJ6 s c~it srta-itJt, tnsoorc *ji v pig urt 

8J1 J1 l+Sdtlt; J'iG 0180 UJ6 h3fJ>. s'hU >>M U,"P 8T-) JG X 'I3U18 T© 8313CG 

jh x urtG6 jg h3fj>; JHa *£t urt sn oiso, t© 33136a, 33006 jc * usit- 

30H+ JG S PAG, POt X£ fJG 3tH OrHCmja TUJl ^£ Lift t'i IIICi. J'lO H8 *£t 

yrt sn JDrn k 1311, f© 8^a ^ji l o