Internet Archive BookReader

Bot- och beredelse-Psalm för f. d. Artilleristen wid Kongl. Swea Artilleri-Regemente Anders Jacob Sundmark wid dess afrättning jämte en korrt af honom sjelv meddelad underrättelse om sitt brott och öfriga lefnadsöden