Skip to main content

Full text of "Breviarium sanctæ ecclesiæ Metropolitanæ Remensis"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ HBTIARIUM 

^ANCTJS MGCLM^tJS 
IM £ TROPOLIEpf ANifi 

B.£M£NSXS> 

Illusti.issimi ac ReteiIsndissimI 
\m CbiflD Patrisiiiec.iiM Semdffiini Priddpii 
URMANDI-nJUlDE ROHAN^ Ardiiepifi»»^ 
pXids Remaifis, priim Fniid« Paris , Ssate 

; ApolbfiaS L^iti iiad» & Cpalfiis Bd^M 

arisMuitoritate^ 

I ymmtmi ijtfimk EcehfiM i^^UmU Mfmfm ttami 
JfARS VERItA. Siin .1 ■ * Vsiiit ISu likm non compa^hun. i^t 
tAR LO P O Li 

hJkaatbat PETRUS THESIN, Typographi^ 
~ & Biblippola. 

\ ■ M. DCC. LIX* 
TCUM PlHyi££GlO Jt£GlSi • .' * ARMANDUS-JULIUS 

P RI N C E P S 

DE ROHAN 

Miferatione Dlvmk & Sanf^se Sedis Apoflclkae 
eratia Archkpifcopus ^ Dux RemenfiSj prinii4S 
rar Franciae ^ ejUTdem Sanfl« Sedb Legams 
,Dams, Galliae Belgic^ Prtmas. . . , &c, 

Clero Dioecefss noflr® Remenfis Salutem 6t 
I Benedictionem iit Domlno* 

fe±*±^ JJm tx fm mimt fiitdia , tou^m 
I * ^T t |f f or//ii <;3p(^e) h^ fpi ri ruales * h ofti as i , petr* 
tlt* *i tl F*"^*^^™ acceptabiles Deo per Jefum i* v. j. 
iki^^ Cbriftum offrrimits i mtjc prafirtim 
^tHiim fuitrfma i^umini iattdis ^ t^kfiquii mhH' 
tm piTf&l^inmu Et id quidim munm^ etJibomi~ 
fticmiiht Chrifliauo tnffxim^ nmjfarium^ j*fa- 

t f^im Chrijtui ipfi dixh Oportet fenipcr ora- 
tt> & non deficere : Clerids tamen qui ^«•^•"«•'fti 
ttliari qukdam fuit ctmditioftis felicitate di»^' ** 

■ *nre cultui confecrantur , fracipMi incumkit*. 
SuKjig mri ^ tQgUJ^in fmftom in kot , 

I ' rrQribHs y omma provideremtis ex qnim 
'. iecor domns Dei , ad da&dam om- 
nmm falutis, & ui pararemus Do- ^^' '• 
sm^eTkOiSim.Qitomm^mniumveluti ^' '* 
» frajehti Breviario vohis exhif^rmui^ 
l operis quae ^t praftantia y qud na^^ 

CJ ratU frokd inttltigatism 
od Conciliay Sa/ifli Patres f (*? ern-m 
uiqtte in votis femper habuernnt , «r 
, Capitulay Verjiculi ^ Rejponforia 

facris divina- fcriptura fontibus v/f- 
• , illud fetegimus* Cratiits efiim j?fr- 
Deum cratio y fi xonjlef e^ his vo^ 

ipfi dHtavit } Am\c?L &' ferailiaris 5 ^ ^^ 

D^ulh de fuo rogare, " de OratJ 

m ii primaeva Breviarii inftitutio- ^^]' 
ntiqui Patres voluifTe videantur, R°jJJ^||f 
1$ Hebdomadis totum Pfafterium an.1564! 
' Pfalmos ita diftribui voluimm , Cong. 3, 
j Hcbdomadis omnes ' legi pqjjint ; 
frtius fiat , Feriales Pfalmos in Tefm 
folemne^minus , re%ineri mandavimus» 
Officiis Sanfiorum ea tantitm tej^enda %. ■ ., ,.-c^- Ii9^\ \ -«1* ita i felicem Mdei nmJM^fit tferam , 
lid eptatum jinem pervenerit. 

Be igitur perfeBay de cnnfenfu v^ 

'Klhpitnli Ecclejta noftra Metropolitan 

'viariufh idendttm curavimus» (^ticd z 

'VLL 2 ^ff^^'^^^^*^ 9 "^^^ hortamur vf? ehfecramus 

Vientes Ddmino in timbre^ minjpn 

Ofibis '' iraditum efi , digne Deo adii 

neque ttnguam e memoria excidat ^ du 

nicas Horas ahfolvitis , 'Ecclejiam ipja 

ASi, io.XlhriftTts acquifivit Sanguine fuo, pn 

Th f' '^P^^^^^radidit, m illaxh fandificafei 

^^^'fentem a'vohis exhiheri» Tttnc enim i 

a6. mitiijlri tarttum^ fed os ipfum ^ tin^ 

laudes conciniiis , qttod perenne eft divi 

fponftZ mttnus, Per vos caftijjima colt 

mit , patriam qtta in ccelis eft , fufpi 

vos fuaviffimos fponji amplexus piis ct 

Xn Pfal. ?^^^<'^''^» Oratio tua ^ iuquit fanBus 

I85. * nus f locutio t& ad Deum. Quand 

Chryfof-"Deus tibi loquitur ; quando oras , 

jj*^' 'queris. Jllud ergo intendite y ad qu 

in Epift/^i^^o ; tf mcnte attendite , quia an 

acl Hcbr. prsefentes cum timore & tremore. 

?Anno Omnes qui Horis Canonicis per 

1 j4^. deputati funt , fapienur edicit Concii 

Cap.^6.* virenfe fecundum y dent operam^^ut 

•^^' *°' aoimis , quoad iieri poteft, debitun 

jlphef.^. abfolvant : nec ita fe habeant, ut d 

^•25,26. pfallunt, quidvis potiiis qu^m Deu 

cogitafe videantur Quid aui 

voce quidem pfallere , mente auten 
aut forum circumire, nifi homines 
& Deum irridere ? Grave admodum 
^criptara dicit : Maledidus , qui fa 
Dei negligenter. 

. Vos itaque. ^gcnui ejedum , g^nj 
niniftri Dei \ qiu facitis vpluntat qnos fanBa Ecclefite angelkum orJirtem ConcU 
^ vocMit i Pfallite Deo ; verum quo- CcnciL 
Aum Rex omnis cerrae Deus , Pfallite fa- Foroju- 
penter. Qtiocumque autem vel itt facris fcrif'' ^^^"^ * 
turiSf vel in fan^orum vita , vel in patrum pfiiJ^^I 
fraceftis y vel in fanHionibus Canonum » ad 
fidti tntelamy morum emendationem y ferfedio^ 
tmuiue juflituB deprebendetis ( porrb id unum 
IjiedUot dc divina & Ecclefiaflica oracula ) 
9B quidem onmia alti metite retineatis ; at pra- 
ftrtim veftra vivendi ratione exhibeatis , Ut 
fecundi^in eum qui vocavit vos , Sandum , '^ "j^^ 
& ipfi in omni converfatione fanfli (itis ; ibid. i« 
m in omnibus honorificetur Deus per Je- v.i5- 
fmB Chriftum , cui eft gloria & imperium ^ach. iz 

I 10 &cula fsculorum. Eflfimdat fuper vos v. lo. 

I Deus ipiritum gratiae & precum , ut preci- Ju«l"h.4 
bos ikndlis orando , exaudiat vos Dominus, ^* ^^" 
mittat vobis auxilium de fandlo , 6c impleat PlaL i^^* 
onmes petitiones veftras. 

I QUOCIRCA MaNDAMUS omnihtis noflrJt 

1 JiuBCefeos amhitu contentis , ommbiis fcilicet 
' "Ecclejiis , Capitnlis , Monafleriis , Coilegiis at^ 
' fBe Ordittihus divinum OJficium ad Remen/is 

Itsclejta fotmam recitare folitis ; item omnihtts 
\ y Jingulis Parocbis ^ Clericis divino Officio 
1 ifridis i ut dimiffis aliis qnibufcumque Brevia» 
^ rifs, hoc noflrum duntaxat ad pubHca tf pri» 
\ WM Officia adbibeant. Da ruM Tarifiis , ann^ 

tomini millejimo feptingentejtmo qtiinquagejtmo 
' wav0 ', die verb menjts Maii vigejtmi quarta. , 

1"' : ^ARM.JUL.P.DERbHANAxchiepifc. 
' - ' Dux Remenfis, 

■- De Manclato Sereniflfimi 

.1 jPiiQci])!» AKluepircopi , Ducis Kf»CQ£a«. MoJJ^i.* I 

^gg^BI 


^^M 


M^g 


_||gBH 
TABULA TEMPORARTA | 
'7W 
17S1 

17^3 
1764 

1.767 
I76S 

1771 
1771 
'77S 

177* 
1777 
1778 


11 

n 

■:^ 

I 

3^ 

4 

i 

6 

l 


Ep*6ij^ 
S€ptt4£iJ. 


Siniplex, 1 
iv 


l 

9 
10 

II 
11 

T4 


d 

C 

V 

r 
II Febr. 

j Fehr, 
ig Jan- 

7 Febr, 


ia icou 

20 Fcbr. 

4 Fcfbr. 

24 Ftbf. 


i^ Fcbr. 

1 Ftibr. 

t6 Jan. 


16 Fthf. 

20 Ft^br. 
11 F*br, 
ii) 

xiv 

JXV 
d 
c h 

A 
i^ Ftbr. 
^i Jan. 

hr Fcbr. 


4 Miirr. 1 
17 Fthr, 
« Fehr. 

ifi Fthr. 

13 Ftbr. 
4 Mjrc 
24 Ftbr. 

16 Fcbr. 
4 

s 

7 . 


e d 

b 

A 
d 
17 Jan. 
16 Ftbr, 
1 7 F.br 
^ Jan. 

11 Fcbr, 
1 4 Fcbr. 

16 Jan. 
ijr Fchr, 

31 Jan. 

Ji Ftbr. 

17 Jan. 
9 

10 

tl 


xxvti| 
tx: 

j 


1 1 


1 }A:iit. 
21 Ft+r. 

11 Fchr. 
4 Kf.irr, 
1775^ 

J7S1 
7 7St 

17S1 
17K4 

1785 
178(5 

1788 
1789 
1790 

m* 
17VI 

^7^5 
17=J4 


14 

16 


lciT 

^xiij 

iv 

XV 


11 
'1 

'4 


c 
bA 
17 i'ttir. ! 
9 Ffbr, 
i£ Fcbr. 
ij Fehr, 
1 

a 

l 

4 
1 
1 
1 
4 


d c 
b 
A 


- — 


,16 Fcbr. 
8 Febr, 

1% Fcbr. 

4 F^br 
ao Jan, 

g Fct>r. 
?r Jan. 


5 Mart. 

if Fcbr. 

9 Fcbr. 

r Marr. 
sjv ! 


5 
tf 

^S 
22 b\i>i. 

3J Firbu 

17 Ffhr. 


XXV 
SV1| 

x«^ 


V h 

U T 
2Q Fcb7* 
5 Ft-fcr, 

1-? jTin. 
16 Fcfir. 


2 Fthr. 
i7^5 
17^6 


10 1 11 


14 . c b 
i' Ffbr. 
^ Jjti. 


lo F<rbr. 


i 


^^^ 
^^M 


^to*is 
i^BH^V^ *lk-* ^i^^ tl --^ I FESTORUM MOBILIUM. I>t-lAnnoalc Si>L TTiaj 6 April. 
X2 Marr. 
n Apnl, if Aprim^ Mait 3 Aprtl, II Maii 
12 ApriL ^ l Maii, i j Mail 

■JO April 

o Maii 19 ApriLp^ Mali 

^ ApnLtz Miii, 

^Mi6 M:r.) 4 Mau 

77^^ T ApnL 14 Maii, 771(51 Mjrt 

^^ji9 ApriL 

" II ApfiL lo 

^ ApriL Ji t6 ApriL 

7 Apd]*| An^min 5 JuniL 
xj Mdii 
10 Maii. 

\o M^li. 21 Mdi, 
10 Junii, 
i6 MaiL 

iS MajI. 14 /iJtii), 

j Junif. 

H M^ii. 

10 JunfL: iJ\Jftii 4J»fet<, :tDe, 
3 o Ku. 

15 a^Xo, z Junii ^ 
II Junti. 

6 Jimii. 
29 Maii 7 J.:il^:, 

11 Mai: 

14 Maif 

5 Jnnii iF Jtinit. 
,' 2 Junii 
if M\iiL 
14 Juni] MaH 
Msif. 
MiiiiJ 
M^iL |l9 Maii 

7 Juoii 

jo MaJi 

1* Maii Msrr. z; M:iii,| 4 Jumi. 

S Maii. iS Maii 

-T-rfilig AffriL^^iS MalLJ -r jitniT, 

t5 Mmi. 

4 MluJ. 

3 JuniJ 

9 Maij jo Maii. 
. iR JimiL 
,10 JuniL 
,j % Junii, 

'^I T Jimlf. 
j 6 Junj\ 

liS Jtm:i T75^ 4 ApriLjH Maii 

7Wck6 Marr.! 4 Mjii 

7S'|iJ ApriL24 Maii.j 

7*^2(71 Marr.' Q M:i'i.| ] 5 J-^iTii] 
,py Miif. 
/14 Jjnif. 
,'30 Maii. 17 Nti^ 


io ApriL^y Maij. 

I AprJLio Miiif. 

17 Mari.| 5 Maii. 

\S Apfi+riy M^iii, £ JuniL 
13 Maii. 
rj Mati. 

4 Juni]. 9 Jimii 
10 Junii- 
16 Maii, 
15 Junit. J7Nij. 
^{Dc. 7b7 
7SS S ApriL 17 
13 M:iri.| I 7SS u ApriJ.ij 4 ApHL [3 Maii. 
Mjii 
MLiii 
M.tii X7 Maii. 

ri Mafi. 

IT Mjii. 

1? M:iii. 7 Junir. 
21 Mjir 
II Juni: 

3 Jiinii. 


7VI 
79 J 

^94 14 AprjlJ 1 Junu 

S ApiiLjiy Maii 

9 Mjii S ApiiLii^ 
\i M*;rtJ 9 
joAprXpq II Juait 

17 MajT, 
J9 Maii 

S Tnnii 15 Junif. 

JuniL 
^o Ml^iL 

[9 JuniL I j^yil j ApriL(i:4 M-^^i-h^ Miaii 
96!i7 Martl j M:iifjij Maii 4 iiTn^f 
b6 MaJi.l ^7 iVK 

CALENDAR I U M. 

^ In fequenti Calendario appofitum eji tempus quo 
quifque SanSius ohiit : an« Ji^ficat annum : c. an. circa 
annum : f. faculo : c. med. f. circa mediUm fcaculi : 
^. fin. £ circafinem faculi» Quibus nihil apponitur » 
tempus eorum mortis plane inccrtum. 

Fefla qua majoribus notantur caraBerihus , fertantut 
apud populum. 

Cyd. Litter. Dics TANTTARTTJ^ 

-iRcwMcjsio DoMiNi, Impofitio no- 
mJnis Jefu , & Oftava Natalis ejus. S^ 

S, Futgcntii Rufpenfis Epifc. fidei Confein 

f (■ I. JaHHsr. ) Simflex, an. 535. 
S. GcTioveF^ Virginis Parifienfis. Semidm^lm 

tniHHj. an. 512. 
-4 ^- Rj^cibtrti Archiepifc. Remenfis. Vm^Um» 

mxjm. an 74 j. 
5 V^igiKa Epiphaniac fme ^ejunio. Simpltx pri- 

vileg* IL Oidinis. 
^^FTPHANIA DOMJNi, S olemn* ^ m^^m$» 

Oftava privilcg. IL Ordinis. 

7 ;j 

^ De cA^va. StmidufUtt^m^us» |BUX 

;»viij 
xxvij 
XXrj 

aExi^ 
»iij 

xxij 

wj 

XX 

xix 
Xfiij 

«vij .W Cal 
iij 

viij f Hib. A xvjij /7 1 1 BjptrfmiM Domini & Oftava Epij^ian» 

Fer aniJcipationcm. DHfUx-maptr, 
1 ; S. Re^w icj u 'Archiep. Rcmcnf. ^ f ranco« 

rtim Apoft. SoUmne-mintu, Oflata ^fM- 

^ffjfi cir. an. 553. 
i4J$, HibTiiPiftav. Epifc. & Ecctef.' Doft. 

SimidttpUx^msJMs . c^an. j68» coxamcfn» 

Odav^ S. Remigii. 
15^. Pauli primi EremitaB Thebalfdis. S^i^ ^ 
t j!h£U min^ Ci Acv, ^4^1, cQmmcm« 0£bv« Cyd. Littcr. Dic« 
Epad. Dom. Meni. bi xiij d X 

h 
fiij Itt 


JT 


VJIJ 

vij 
vj 

V 

iv 

iij 

Pfid. ifljS- MarcelU Papx & ConfeiT fideL SemUm-^ 
fUx-mi^ns. an. ^ro. Commem O^?* 

i^S. AnTonii ^gypiii Abb, StmUnpL mitmr^ 
an, 3^(!. CommeiB. Oftav. & S. Siilpitil 
Bitiiriccnfis Epilc, c* an» 644. 

i8Ponti^canjs, ftm CaihedrJ S* Fttri Apoft, 
qua AntiochJSC L l>iiit , dtinde Roma: 1. 
£ecii1o. StmiiImfUi*-mjtjnj. Com. Ofbv«^ 

j4if hac iU i8 ufque ad dUm zt Fe^ 
brimni poiefl Qccumrc Domimcs 
Stptti^gefim&c* 

ly^DeO^v. S. Hemigii. Smfthx^ 
iQi3&dv. S* RcmigiL Semidmpf, minMS* 
2i'S« A^^necJ^ Vlrg^ &i Mart. Rgmj^. fnatiJb- 

) pk.v-miitnr, nn. 104. 
it^^ Vinfcntii m Hifpania hlarEytts, Stmidm- 

j pUic^miHmjr an, 31^4. 
i|Ss. Fabianr Pap^, an. 150. & Sebaftmni 
RomjK Mariyrum , c* an, 1&8. SctniditpL 

14'S. Tiinaihei difctpuU S. Pauli Ephcf* Ipirc* 
& Mariyr. Stnti-tufJ. fniu. an* 97. Com- 
jnem. S. Titi alrcrias dilL-irtiti §, PauU Sl 
Crcicnfimn Epifc. eodem fjculo. 

ijjConvLrfiu S. PauJi Apoltolii DnpUte-jrn^m^* 
an. 34. 

16.S, Polycarpi Smyrnenfisipirc & Martytis, 
1 Scwr^«^^ mjrt* c. an» i6d. 

17,5. Joatuiis Chryrofiomi Conibminopolitr 
Epifc. & Eccjer Doftoris Scmidm^L m*j<, 
Ohiit 14. Sept. an. 407. iS, 19 ajcu.; S. Cyrilli Epirc Alt.^andi. & Ecdcf. Doft, 

Srmidttpl. Tttiyinj* an. 445* 
S. CaroH Magni Impcrat» & Rcgis Fran- 

ciiC, SjTfipltx. an. 814. 
S. Sylveftri Papsc* ( f 3 i . Uff^fs^, ) 5*flJi- 

dnpUx^mififts^ an* 535. 
S* Fr3n;:irci Sakiji Gtncvcnfts Ep^rcn Smi^ 

dnpUx-mitjKS . Obii: iS. Deccmbt. ifij>, 

FEERUARIUS. 

S. Ign^tii Antiochia: Epifc, oC Matt. \ki£^ Cyd. Liiter, DiC5 
Epad. t)om. Meiif. xxviij 


e' 


xxvij 


f 


»5. XXV 


g 


»5. xxi\ 


A 


xxii) 


b 


xxij 


c 
d 
e 


XXJ 
XX 


xix 


f 


xviij 

xvij 

XVJ 


g 
A 
b 


sv 

xiv 


c 
d 


xiij 


e 


^ »V 


f 


«J 


g 


K 


A 


Lx 


b 


viij 
vij 


c 
d 


Vj 

• 


e 


f 


f 


iv 


g 
A 
b 


i 


c "J 

Prid. 

Non 
viij 

vij 

vj 

V 

iv 

"'j 
Prid, 
Idib. 

xvj 

XV 

xiv 

xiij 
xij 

xj 

X 

ix 

viij 
vi; PRXStltrATJO DOMIlfl & fVR. 

TZO B. MaRIM VI RG. SeUmne-n 
S. Blafii Sebafteiii Epifc. & Mari. S 

c. an. 3^6. 

Ab hac dic 4. ufque ad 10. j 
poteft occurrere dies Cinerum V 
IV 

"j 
^rid S. Agathac Catanenfis Virginis & M 

Sim/flcx. c. an. 251. 
S. Vcdafti primi Airebatenfium Epii 
ple». c. an. 539. 
7jS. Helenac Reginx & Vidux. Simf>L s 

S. Apolloniac Alexandr. Virginis & 
Simflex, an. 249» * i6'S. Oncfunidircipuli S. Pauli, Epif 
Martyris. Simplex. an., 95. .!. S. Simeonis Jerofolymitanl Epife 
Marryris. Simplex. an, 107. Ultlma Septuagejima^ 

* Dies intercalaris addendus l 
BiffextilL 24 S. Matthix Apoft. Vupl. majms, I. 

Si hoc Fefturn 5. Alatihia oi 
in Quadrag. fiet de eoper 4 
pationem Feria II. poft Di 
,j Qfiinquagef. 
26 

»7 
28 

fn anno Bijfextili Februarius ej :ycl.titter. Dfot 

piftrDoin. Menf • 4 


bli vj V 

iv hhrtitur die aj, 6* i/i dkhur in 
Afartyroiogio fixta Caiindas ^ id 
tfl dk 24* & :if, Lmera auiem 
DQminkaiis ^ua ^Jfumpia fuirk 
Mmje /afwario mutdtur in prace-^ 
dtntem ^ ui fi /a/ti^ario Xhitra 
DQminicaiis fumt A ^ mmatur in 
prscedtnum quts tjt G, & fic de 
aiiis : Liiura auitm F Bijftnit 

fjod- Si atiquod Ftjlum , td^tm Pa^ 
tront aut dtdtcatio^h &ccurrat irt 
QuaJrjjgff (txctptisFifiisJnmm- 
iiatignis & Compa0Qnis B^ M* Tf*y 
transfirtur vti ^tidpatur 1 dtfim^ 
pUcibus fit tantum cQjnmmor^tie% M A R T I U S. 

Ftrid ir. VL & SMatQ pojl P#, 
mlnknm L Quadragtjima. Qua* 
iu0r Ttmpora* 

i S. Machrsc Vitgmrs fihjum RcTTifniium & 
Mariyris StTntJmpi» mititts. c. an. »87- 

Si hoc Ftjlum Qccurr^t in Quadrage^/m 
anikipatur , & fit de eo Ftrla llL 
pojt Dom. in Qidnquagtf. ^ Non.' 7jS5. VcTf^i^ h Fclicuatis-CanhaRtnenfmBi 
) Wariyruni, Simptt?:. C» an. »04* 

Frlmum Ncviiumum PafchaU^ 

iiadragmta Militum Sebaftenfiuj» Mai^ 
tyruux. 5i«^//;f« an.j^o. \ * t Cycl. 
xxj 

xk . 
xviij 
wij 
- svj 

XV 

xi? 

xiij 
xij 

xj 
X 

tx 1^1) 
?ij Littcr. Dics 
Doin. Menf. i f 


i^j 


10 


t 


V 


1 1 


A 


JV 


11 


b 


uj 


n 


c 


pna. 


14' 


d 


idib; 


M 


e 
f 


xvij| 


|6 


KVJ 


^7 


g 


TV 


iS 


A 


KJV 


ty 


fe 


xjij 


10 


c 


xi: 


11 


^J 


11 


e 

f 


s 


n 


h 


»4 t/ltima dics Cinerumi if%* Fatricii Epifc. Hiber^ae Apoft. i4mmt* 
tft9r4ti9» an. 460. Ah hac die 11. ufque ad diem jj* 
Aprilis potefl occurrere Pafchai £ Vi:j i-i^Af^NUNTJATlOKIS B. MaRIJE VIRG. 
& INCARNAT, pOMINJ SiUm, maJHS, 

Si Feflum Annuntiationis .& Incar- 
nationis occurrat in Majori Heh^ 
domada , aut infra Oflavam Paf 
chee y celebrabitur tam d Clero 
^am a Populo Ferid IIL Htbr, 
aomada PaJJionisi f rrid r jo fi. Rcguli primi Sylvancftcnfis EpifcqpL 
' Simfltx» III. vtl IV. feculi. .U\A^\AAAAAA£AAAi^^ AP R I LI S. 

Wid VL poft Lfominicam PaJ/ionis 
fit Officium Ccmpajfionis B. Ma^ 
rice V. Duplex-minus. Si hac die 
occurrat Feflum Annuntiationis fiet 
ic Compajfione Ferld fequeml^ Cyd. liner. t^ 
^a£L Dom. Mcnf*. T-:n lamiii: n 
ifiij I iij XXIX 


cTfiti. 
viij 

VJJ 

v/ 

V 

rv ") 1 S. FraiKiic] djc^PauIa Copobltie It InfHtiH 
torii' Oinftis Mituiiiunuii. Shi^kut* I i t/hmum NoyUuiuumi Fajcluitm cMibiiB^* Juftini.. RwfUi ChriQftftt llc)l|pi«Bit 
^ Apokfifbe & Msurt. tifmfU •&• tfsf. 

f [xviii'14! . . ■ ' • - 

A ivj Ijd 
b.Jiv^j, 
i^ xivliB 
d iiii ic^ • . 

f *"M'° • ' . ■ 

%\ * fi»l . . . • - 

A ix 'ijS. Geoi:giS Mart. in Oncnte. fiM^/. tirc. 

\ j I an. 303. 
b Tiij 14^5, Bovx & Dodc Virgmum. Smidttflex' 
j mmfi/. c. medium VII. izculi. 
vi} £j S. Marci Evangel. Dt^l, maJMS, c. an 68. 

Ultimum Pafcha. 

S. Cleti /ir« Anacleti Papac & Maftyris. 
ShnpUx, C. an. 90. 

. Mariac jEgyptiac Pxniteniis. Semidwflm 
miuns, c. an. 422« ( ^ 2. ) ^] 16 .7S ■ !■; 

IV '\h 

i\) [11 APrid; yfSs. Gumberti & uxoris ejus Berthae Afc- 
baiiilx Avenacenfis Martyrum. Simfitx, 
an. 595» 
jofi. Marculphi Presbyteri & Abbads. i*!»»^/. 
an. 558. 
/^i ^izc ^itf 50. 1(/5b^ tfi J. //^w/i. 
pottjt occurrcn Afcenfio Domini. Cycl. Litter. DifS . - 

Epad. Dom. Menf. » . . 

1 ^L^^/S^^AA^AA/^^ xxfij 

'JUIfj 
15. XXV 

x:«v 

xxiij 

xxij 
xxj tix 

Xvlij 
xvl) 
xvj 

XV XIV 

xiij 
xij X IX 

viij CaL 

¥ 

% 
Prid. 

A Son. 

^ viJj 

^ vij A^rid. M A I U S. • 

Ss, PhiHp{n'& >acobi ( Ahhai) Apoftolo* 

tLtm. D«f/. w^;W. I. iacculo. 
*S. Athanafii Epifc. Altxandr. & Ecclcfix 

Dodoris. SemUnpU-ingjfis*7txi,\y^. .' 
tnvtntio S: Cruci»; DnfLiinAJfu\ [ In £ccl«> 

AEctrop. SQUmntfniiins, ] ^^..316. 
S* M£>nicx Tagaftcnfis Viduaf , S. Augufti^ 

matris. Simplex» air. 587. ■S* Joannis Apoft. & .Evang* ante polrtam 
Latinam. SemidMpl, majns, c. an. 95. 

S^. GibrianT Prcsbyteri Fratrum 8c Sbro» 
rum ejus. Sim^ex. c. VI. fttculum.. 

S. tVrcgoriiNazianzeni Conftaminop. Fpifc* 
Sl Ecclcf. Do^. SttHiinprl m.tjus:;in, 
y)i. Cemmemer. TranAat. S. Nicolai My 
rcnfw Epifcopi, 

Ak kac die 10. ufque ad /^. Junii 
pouft occurrere Feflum Pentecoftes* 

S^. hUxm , Jacobi & Salonte. Semidt^hx* 

tfiiiius, I. fzculo. 
Si Epiphanii Salaminae Epifc. Script. Ec- 

clefiaLft. Simpltx, an. 403. 15 14S. PaLhomii Tabennac in; Theba'jde Abbat. 
Ca:nobiticae vitae inftimtoris. [ r 9.] ^smh 
fl€j^\ an. 348. vtf/ J4V. 
Ikiib. 1 ^ 
c ^vij ifi 

d ; ivj {1 7 ^ ► Joannis Nepomticeni Canonicr Pragen- 

' ili , Presbyceri &l Martyris Simplex. XI. 

fxc. Commemoratio S. MeruHUni Mart« XV .[f «IV '9 Jtij *J S. rt!tri Cocleftini Papx, Congregat. Cof 
kftin. Jnftitut. Simplex, Ccmmem«r% Sur 
Yv^nis Trecorcnfis. an. 130). .4h hac dic 2/. ufque ad 24* Junii CyciLitttt. Dtei 
£puft, Dom« ICcnA 1 h ssdx 
ami) 3tJ 

X 
IX 

iv ■Slrij «f. i*ly I xxljj 

wj xix xrij 


i)f , vjij Chrifii* »3 

i^xS^ Urhm» r«peft Ifinyfi Jnv^l.tif. »|&f 

%% 

J U N I U S> 

imfien Quaiiior Tmp^d» 

Domnki I, pofi Pmuofen Fifium 
Ss^TMimTjTSs* Solmn*mfyuSt 

*S. Pothfnlpriihi lugftiiiciifis E^firopl S- 

rftum Lu^duneniiir^, Smidi^fi* minM^* 
an. 177. Cemrntm^rAth Ss. Marcclljni 
Pfeshyicri & Pecii iKort^iJts Rcms 

J^. Clodlclii Eegirac Fnintonnn , V;diw# 

Uitim^ fcdes '\AfctnJiaruSm . 
4 , t [ 

^ ^^ Boni&cii Moguntrai plpifc. & Martyr* 

SlmpL iin. 7^4. 
fi S. Korbfrti MagdtrburgcnfLS Epifc* {nitihi^ 

xoris Ordlms^Praemonftratenlii* StmU. 

nTjniir/an. 1134- C<fi«i*imi S. CLaudij 

Vcfumini Epifc, an. fBi* 

S, M*.\l3rdi EpJfr. K(ivf(>tiicnris. SimpUitm Cyd. Liticr. Dics 
Dom. Menf. 3UV 

«iij ai 
tx 
viij 

^) 
vj oxix XXVllj XXVIJ lij 

Idib, xvij Bamabae Gentium Apofloli* VMflnc» 
majni, I. fxculo. 

f ; S. Sarilli Czfarex in Cappadoc. Epircopi ft 
£i.i;]er. Do^. SitnUnfL majtum aiu 380« 14 viJj VIJ Tr^fhc. S. Rigoberti Arcluep. Remenfi<. 
StTmdMpL mAJHs, 
M Ss. Rulini & Valeiii Mirtyniai, Simfli*, 
dr. im. 287. 

^VISs. GervaTii Bc Protani Mediolanenf. Mar* 
^ynjjn. Stmidttpl, winus, U vtl II. iac. Vltima *Pcatecoftes. S. F^iulini Kulani Epifc. Simplex, an. 431. 
Vigiiift ill. Ordinis cum Jejunio. SimfUx^ 

34JNATIYITAS S. JOANNIS BAPTISTlii Si" 

Itmnt " minus, 0£lava Sim^tx» 

Ultimafedts Fcfti Corporis Chrifti. 

5 S. Maximi Taurinenfls Epifc. StmidupU»* 
raimtj, an. d^66* .Commtm. 0€t» S. Joan* 

%6De 0£\ava S. Joan. Simft, Cwmntimr, S. 
Joaimis & Pauli Romx Manrt. 8^.563. 

7SS. Irenzi Lugdunen. Epifc. & Kcckfix 
Dof^ ac Sociorum e)us Mart. Stmid, 
Tnsjfif» c. an. 202. Ctmmem» uA. S. Joan« 

'^igilta III. Ordinis cum Jejuaio. SimpUx^ 
Cifnmemor» Odav. S. Joan. iij I f^-i* Petm et Pauli ApQft(4oiuiii* Se* 
Umnc-minus, cir. an. 66* O^v. SijuiU 
finc cmmtmtr» O^v. S. Joan. 

Prid. f ^ammcmor. S. Pauli Apoft. Vufh msn* 
CiJttmtm, O^av. S. Joan. ScS. Petri* Cvd. Litter. Diei 
£pa^. Dom. Mcnf. xxvj 
xxiv 

Xxlij 

XX 

* xviij 
xvii Xlf 

xiij 


WJJ CaL T'J »J 


F Prid. xvir o^A^^ SaLMAJtAAAiLa^^ J U L I U S. Ocl^va 5, Joannis Bapdftx. SemldmpUM» 

mhiits, Comnumf Odiav. Ss. Apoft. 
yjtimdo B. Mariae Virg. Vuplex - mt^nr» 
[ tti Ecclef. Mecrop. Solemne^minns, 
%S» Thco<]orici Abbatis Montis Hof propc 
Rcmos* SemidHpL minns* Obiit i. Julft 
^|i. Ciminemor» 0^v« Ss. AjSofl. &i.S* 
Martialis Lemovicenris Epifc. 
4Ce OfhiVi Ss. Apoft* Simfl, Commemor» 
Trao/bc. S. Martim*. 
D£ Oflav. Ss. Apoft. SimfU Commemor» 
Traniliit, S. ThogMC. 
Pricl.| fi OfVav^ Ss. Apoftolorum. SemidnpU minmi* 
Non* 7Feftiim omtmun Ss. Archiepifc. Remenf» 
Dnfitx^maims* 

I . S 

j^Ss. S^tem Fratrum, ac S. -Felickatls 

coruin Matris, Romz Martyr! Stmflexm 

an. t6^, 
S. Benetljdi Caflinenfis Abbatis. [ r il. 

Mjrifi* ] Semiduplex - minns, an. 543. 

Tranfliit* hac die c. an. 660. 
S, Thoma: Cantuarienfis Fpifc. & Mart, 

[ i. 29. Drcfw^n. ] Simpl. an. 1170, 
^ Ttflnllat. 7. Julii an. 11*12. 
ijS. Sylx G^ntiuru Apoiloli. .Sin^l. L fxc. 
14^, BonaventuraB Albancnfis Epiic. Cardin*' 

& Ecclcf. Doft. •?!>»//. an. 1274. 
1 5 DJvifio fiit Difperfio Apoftolonun ,per or- 

bem Evangeliz. Semidufl. mMJus. Ccw 

mtm^rjiuo S. Henrici Imperat. Jufti. an. 

ifjS, BfnhalJi Coenobitac apudCahum- Mon- 
I Ecm. SimpL c. an. 545. 

^7 

if^S. Thomae Aquinatis Ecclcf. Doft. [ ^7« 

Mariiiu ] SemidupL majns, an. IX74* 

Canonifatio ha«die, an. 133J. 

lyS. Arnulphi Martyris. .S/»»^/. c. an. 53,4- 

Cct^nitm, S. Arfenii Diaconi Romani 

Solit:irii. an. 445. 

Xiij^ 10 S. Vjnttntii a Pawla Presbyteri, Congrc- 

I git, Miinonis Inftitut. SemidttpL min, an» Cyd. Littcr. Dies 
KjfSiQ, Dom. Mcnf. T 

if s 

Wviij XKTIJ 

«5*. xsv/ 

t^. xxiv 

•xxiii 
-xxij XXJ' f 
Jbix |A Pdd. 

Cal 
iv 

viij a^ ?^ ^ hUnytts. in Airica* W ^04, 

&. V^4ofis'Ji!alIifcrffi3 Mirtyrtj. Sim^Ux^ 

ifanilaLtits CorwrviTi Ss. Kicafii RcmcnJ", 
Archicpifc. & Sodorum Marryrum » im 
Mrrropk^Ur. Dm^^ Hmiw. £itim Sm^" 

impL minmi. } \ ' 

i. Jacobl [ Zf^fj^ } Apoii, J>(*/>/; mj^mi^ 

Chrifti>pthijri Martyris in Lyda, IIL faft. 
S». Joachitft & Aruii: j B. Maria: Virjinis 
paFCHtiim. Vm^l, mimm^m ly S^ Lxzari { e ip Ditmt^t. 1 S* Marrha; 
[tiT^ OfffiSn-:} & MLiriaf [ f 17. M^Trtir.} 
Sorofum quu » Chriiti Hijipitutiif Simtid^ 
mjJHi. L fncculo. 

]t|S» Ignatii toyoLic Pr«*bytcri , In(%lniCoH$ 
Societ, Jdvi. ^hapt. an. iss^- Cemmt' 
*H9rrif/D Ss. Abt!on & Senntjn Mart, 
S. Germani Antifljdior: Epifc. StmUuff^ 
ttrsHmx. an. 44E» AU G U S T U S, 

i'$. Pctn .^d Vincula { ^ .io< Aprilh. } St- 
Ktit^mfiL wi/^nj. an. 44. Ccmmim^TMit 
ScptEiti Fr*amim Maoftab^orum &l yoj- 
. runi M^tris Maftyfum» fdr. oa. i6f, 
ante Chriitum natum, = 

iS, Stcpbiiui 1, Papse £t Manyris* Simph 

^ Revcb:ie> /«'« Invcmio Corporis S, Sre- 

phani Di^conj Proto-NUnyr. /rrofoiy- 

mz (i 1 9. Dtean^j } ati. .41 5. SvmtdwpL 

mifiuj. 
S» Donainid Presbyt. lofHtut, Ord. Pix- 

dicat. (f^ft. 1 SimfsL an» ii&i. 
S. Mcmmii primi Cathalnuntnfis Epircopi* 

StmidmpL MJ7iH#, IIL kbtntc (kculof 
TrJiisfiguratio Domtni. D*p/» thjj, Ctm^ 

mtm. Ss^ Sijfti II^ Papz ac Socionum 

Martynijik an* -154 ■ Cyd. IJiter« Dict. 
Ifa&^ DutiM M^nC, 

. «ff -■5 ir luux ixvij IV TCS> Laurentii Romani DiaoM ft Martydi. 

114 1 1 Tr^Anatio Ccirfiom 6. Calizd F^ 4( 
Klartyrii, StmiJm^L mimMm : 

Siwph an, *i5;j, : - 

IdiKiljSi. HyppolHi , CmicoidaB fcjffmiui— 
MArtyrUAl. SrmfUx, 9XL, %^ ■ 

TviijivjASScrMPTro & MA&iic vmoiMis; 

DX L &rc. AffmmakH 
viiet. iJ^ Ordiftii. 

S, Kbcfal Jti^ 


l 


I ^3 i4 De oam.SmUt^. msgm^ 

ic] ijloaatfa AMmipt. %. %tkvat Vkg. Comicai. 
Voti Ludo>4d XIIL Rcns ChrifttaiiilC 
Z>D//' frtriTjJE/- ripvwm. S. Sympfcoriani 
Aiifuflodun. Martyr. c. an. 179» 
S*. TiniQthci , Mauri Prcsbytcr. Apollixia* 
ris ac Sodomm Remis Man. <c. £a« 

h. B^nholosi^ei A^lL' I7af /. nt^ L jre. 
viij ijjS. Ijjdovici Etffis Fiandz. 17«//. »/»«/• 

i6S* Bcrnardl pfiml Claravalkm. Abfcatti 8l 
1 Ecdcf- Docl* [ * »0. ] ^««mV<. «m;W. 
I aru ttfS. 
a^JS- C*:£irii Artlatcitrii Epifc. & Scriptofif 

EccLcrxall- Simidm^U mimn. aiu ^42. 
xSS. AugulhailiyppQn. Epifc & -Ecclei5« 
Do^. D«7/. iMHfiiJ* an. .430. C^mmtm» 
^, Julkm Brivjtcmfis Mariyris III. vc/ 

«r ^sJOccollido S. Joaiirtis Bzptiftx. StmiJmfU 

S* Fiacrii apod Bro^ibim in Pago Mcl- »13 ,..t 

iij |0 Cyd. 
Epaa. 

xiv yiij 

xij 
az vjJj Litter. Dfef 
Dom. MenC- 5v . ixviij Vi/ vj 

V 

iv 
PridJ tdib. XVJJ 

xvj i3tvt> 
wtvi H 

Tudv Sj. DiQi\y5i prlml |4ifi/lenr.. Eipit:. B 
Simidn^L m^i^ ^I. £bc. i 

S, Donanani Archiepifc Remeaf. L XIV 

xii) XI} X i4]S. Cntixu ?wpa, & Mart)^. In Eccrei 

drc, 4n* i!i4* 
ts|S. Thercfiat Apulciijli» m Hifpjmia 
OnUn. Carjnetjcamm. xnibuiiYcricis 

16 5, Bayerici Monwihi^ Mbnafterii- 
lis&lctjra* Fundatoris. Simpt. ^n. < 

i7jS, Luca: EvaJigtilill. ( € 18. ) I>«^/. 1 
L fxculo* 

iSakMVERSARIUM DEDICAT. I 
KEMEKSIS. In Ecclef. Metropw if 

vilef*. IL Ordinis,. 

Dcmimca intra O^ofvam fit a 
v^rfirmnt Dcdieationis c^tei 
Ecdejii^fm DiixceJ^s ritulAx 
lis-mmoris. 

} jtoe Q^f. licMc^U ScmJmpl. ^aju 
ioJDc Oiliiv, StMtdmpl, majmsy Ctnftnen 

S^ SifMphl l'jc$byteri RezBiEnf. 

Bn. fxc. VL 
Df 0£Ie^. Stmid9ipL m^MS, Cvfffm^fi 

S*, UrftiJK & SocianiBi ViJfgini 

Martyr. ilt> 410. • > Dc Otbv» SimidmpL mafms. ' n 

i5(Oftov. Anniverf, Dedicadonis E( 

S, Celimi PresbyferL' ' 

leJBs. Cdfpiai & Crifpinizini Sueffibn. 
( i »5, } Simiduft, minm{. an| 2J 

ifc Sj. Siinoms & Judjc Apoft. Z»j*/. s 

; r fj:calo. ^ 

;j/}s^ CiAir*ij; Vidiix , Mawis S^ R« Cyd. Littcr. Dicf 
£pad. Dom. MenC 

[I r^ *i- ) SmUttpU mUhs» c. fin. VI. C 

nun Mart. ( i |i. ) StmUupL ^mlamH 
|t VigUia lli. Ordihis cum Jcjunio. xxiij 


Xix 
Jtviij 

XTI/ 

ivj 
Xf 

xi? 
xiij 

»j 

X 
IX 

viij IV 

i Uviij A iij Prid Cal b vii) 
c vij 
d dibJ 
Jtviii 

XVJJ 

XV 

xij -^^^^t^^^s^ ^^^Jr ti^t^^^K^i^ N O V E M B E R- 

FfjTt^M OMNIUM SAffCTORUM, St^ 

Itmin^^ajnj^ InOinit. c. ao. 8^5. 0^« 
Sjttmn. JII. Ordinis, 

i:o?«MEMO».. OMKiyM FlDCLIUM De- 

rjHCTO^VM. DmpUx-maJMs, l|ifHcuta 
an. vv^* Fcriamr uf<}ue poft Miflam. 
Ctmmtwnr^ S. Hul»eirti I. Epxfcopi Leod* 

un. 717. 
De Ottiiv. dilin.^^^n^li Stmid^UmUns» 
£l f ^«fltwMMr. &. Laeti Soyiaiii. aiib 534* 

7 J 

El^^cnnstio Ss. Reli^tianim- , ft Ofbva 

omnium San^torum. I>Mfh mimi. 
i. Carolj Mediolanen. $p'irc; jt Caxdiiu 

[ f 3 * 7 StmidMpl. mip. an. > ^4. j 
%. Leonis Magni Papx & ^iccttu DoAot» 

Sfmilrtpi, ntMJns. c. an» 4^1. 1 
i. Martini Turonenfis Epifc. [ c 3. 3 VMpU 

mia, »n. 397. S. Bricii Turonen. Epifc^ ^tTflr^/. ^n. 444. 
S^. Angflc»rum Cuftodun». DMpf. mittMf» 
Hoc Fdhim inititutum e^ an. 1680. 
"Sf 

i^ S. Bairantrjc Vidox , N|ttrjfis S. Rcmi- 
gh- Sttfiplex. .; 

%, Gregorii Thaiimaturg^ CtEratcce Epifc» 

Simpitx. c. an. 270. 
Ss. Oriciiii & Sociorum Maxt. Simph 
LylS. Eli^^^beih Viduz. Simpl. an. 1231. 
10 

l^r^fentatio B. M(iri« Vir^. D»pL wajmu 

»i S. Cic^ltj Virg. & Mart. SemidMtU miiu 

) TL if/, IIL facc. 
^l S, Clementis Papx & Mart. StmpL an. roo- 
^4^S, Chryfogoni Romani Mart. Sim^L Itfw m tycl. Littcr. Dicrf • "; 

fipad.. Dom Meiir. 

^04. Cmmimtr, S* Anaftifia^VlItt» 4t 

M4rt.' an..3O4.'0 f' %{. D$cttf^\ J t 

i.^S. Catha^noE AlcMndr.;VlrginiJ ^ Maf 

I tyri*. Simpltxi. ' j ' ' . 

a^S. B^oli Abbads » .propc! Verfiacunt ia 

Territorio Remenf. SenkdupL min, c 

3». 6ao. Tfteflat. 15^ 6ftob. * 

*7|Ss. AEricolac& Vitaiis fionotiiz Martyrum» 

( ( 4. ). Simpl^x, c ah.. '304. ; »5. xxvjl xxjj .» J "xvnj XVJ 
JCi; X IIJ Cal, *rjd. 4 -HOTl 

viij 
vij -Pr/OTtf ./ci« Adveruus^ .. 

■ .. ■• . r I ' ^ 
Vigilb ni. Ordinis cum /pjuniol'; DECEMBERw ' 

/'frLi IV. Vt. & SMi(ftqpoft Ftjr 
tumS. Lucia, QuatimrlricmpoM^ 

. Eligii ):(ov?0(neni]S Epifc. femidMpli^-' 

miuMt. aa. fJ^y. ' I ' 
. Fruif:iici Xfli^rii Preftbftert Indiat^ 

Apoftol. In £ocI». Med-op. & iCoUcgia^ 

m Dmpl. m^tu» Pcr. tAcctedm Stm$* 

ditpi, mirms»,^^ 155$. . 

' ■'' 

Ultima ftits Adventus» » • 

. ». -i..:.-t> ^- 

S. 1 Pctri. Chr^rogi Rafcrincn.JEplfc. .Ik 

Script. Ecclcfiail. SemidnpU ^hms. c^i. 

r.\U. V.'faec. Commtm. S. BBxlfax Vi^« 

Nicomedicki.. & Maityt. ilhi^liy, C S, Nicolar Myrcniis in LycinEpifc. Semi4* 
miH. 111. vel IV. faec. i 

7S. Amhrofii Mcdiolancn. Arclttcpifc. & 
Ecclef. Dua. [ r^. ,1^/^] Pfcf/. min. 
;iin. 395*. cjui Ordmati</Jb^c di4 an. 37I1. 

S CoKcspTio B. Makue Vikgu ^tf/|mif. n»«i». 

.... I 1 

1 Ss/Fufdani, Vi^o/jci &»Gcnu;^ Mirt* 
an. »^d. %MN9t^i»«f«f<t^ . - " V ■ '' *" ^ tL Lhter. Diet 

HSt Dom. Mcnf. ^^-^^'n^ ^'- •" -^^ -s?-^ ^^'^*fi 

' I t Msrtit ] D^fl. littM^mi, In t«ctrf« Mfr-. 

r 1 tropoiit;^>/oiM** ii*jji»f- . ": 

laib. 13 S. Lticiz Syfaaif. Virg^ & Martyr* ^cmO^ 

Eutropix fororis e)u» Virg* Flortntii Di»» 
CCH13 tMarti. Fcjismii in Civitatc Ran<eit* -. 

U. Sulrurbib. B§imm* i 
i[Pij j 1 5 

XV jafe 
'J XIV ly VJJ 


Ol1*B/, ^ ■■' ' -1 > ■ j ; ■^ -'J^ 

C S, Thom^ Ajait t^ m^ ij^ ft' ',' "^ 
CO Kex G^ntiim^ ^ - :..r 

O Emmsnmit, ' . M. . 

> Pii^*r Ifrmih ' ' ' ■ \' ^' ' 

/3fil:a prMefe; 1, ^©rdinlf CtMl JlcjWife;^ 

\'^TALE PQMINI mSTRI JESU^^ 
CHKISTL AmKMit-ma^fii. Oaav, ^*- f 
limn^ priniegia^a I. Or*liiiis* u 

>. StEPHAHI DiAC. £T FROTD-MAnV** 

i>MfUmji§mti tn, jj, ^«nimmtn^. 0£^T- ' 
JSataiis Domtfu. 

S, JOANJIIS AjfOST» ET EvAHO. DwfUst^ 

f^W* c.^vi, 100. fnnnnatr. 0^99» 
Haul. Dominii 
is. Intiocemium Majtymm. J?j^|« «ilii/«ru 
CkrEfti L CnMtm, Od. Mital* Domini« Dc DfbT. Naul. Dam. lMKi{. mt^mim Hxc Spafla 19. mmqtfam df in ufii > lafi q^ando CQdcai 
I cQocunit^cua 1111160 mgaeto tiii 1 F E STA M^O S I H rJi.. '. 5i, Domimcx Adventds. Dm^L 
wUnm. PrivilegiacoB. 

Dominicz in Scpcuag. Se- 
yag. Quinquag. l>mpUx' 
mitttu. Privilcgiatx. 

Feria IV. in Capite JcjuntL 
Simplex. Privilegiaca. 

Dominicae in QuaSragef. & 
Pa/fione Domini. DmpUx- 
minns. Privilegiatx. 

Dominica in Ramis Palma- 
rum. DnpU msj. Privile^.. 

Feria V. in Coma Domini. 

Fcria VJ. in Parafccve Do- 
mfhi. Dnpl. minns. Fe- 
riatur urque poft Oflicium. 

SaKb. Sanoum. Dnpl. min, 

Dies Sandlus PafchaB ftn Re- 
furrc^io Dofnini. ^it- 
fimnU-u^ps* OA^v. |urivi- 
kgiata I. Ordinis. 

Dominica in Albis depofitfs. 
DnpL maj* Privilegiata. Vigilia Afctnfiontsi Shxftlt», 
Privileg. II. Ordmis. ^ ■\ 

Afceniio Dom. S§knm. nytj» ji 
Oa. privifeg. U: Olrai*i}. \ 

Dominica intra 0(bt. Af- • 
ceniionis. DnpU minus, ^ \ 

Feria VI. poft oaay. Afceai; i 
SimpUx, Privilegiata. '• ^ 

Vigilia Pentecoftes. Skmplim* V 
privileg. I. Ord^niy pio ^ 
Ofido Maibt. Ad Laudes ^. 
StmidnpU mjjrn ^^mon% \ 
DnpUx-mdnms. '}AWa ^ 
citur fub ripi D^L 'mun^ 

Dies Sandus PQitccbfttt. 
AnnnsU - m$sjmi* O^vft 
priviiegiataJ.Oiiiinisl - ^ 

Fdhun CorMris| Chittttf'^ 
j^nmmntt-mmms. \ '. ^ * 

Dooiintca intfa Oazv.Coi^ 
ports Chrifl». DsiLm$4^i 

Fcriae ILo^ifLthmanjSkmpltm^ ] 
PrivilegiiktcB I]. drdlnis» * -^ — . ■ I I 

FESTA qua in Civifatt & Diactfi Jlan^ryf. tioHt .4t;] 

CUro qu^ d Populo €tiehramur y & em qjfikuiiki^! 

omni opere abftinetur. ; ,''.,'* 

I N J A NV A H I Oi: 

JP»* I CircumcHio Domini. Silemme-^inm** . >», 

Dit- 6£piphaiua Dominl. Selemne-msjns., 

Dit I3San£ti Renvigii Archicpafcopi RemenT. Stlmmi^m^miy^ 

" \ 1 N F E B R UA n I a ■■■'•' 

Dit iPrxfcnntio Domini & Putificatio B. Marix Vil^Mh^ 

SeUmnt msjms, 

I N M4 RT I O. 

Dit ac"^^^^^^^ '* Marix Virg. & Incarnatio Domin'* 
1 Stlemnt-msjns* ' . 

I / N f^H7 N I O. 

DU 24 Nativkas S. Joannis-Baptiiix. Stltmnf mimms. 
Dic ^^ 3s« Pcul ^ Pftuli Apoauljaiuau SflwmrmwMt^ I tr i E P T E M B RL 
; Siid primi Semcfif» Archicpiic» ac fiteUil •l|», 

.Sodi' ft Succeflbfis. S^icmnt^mHmmtm 
vMtaM B.. Mari» Vir^nis^ SUtmmii^iqmt., %. 

I N O C T O B RL 

&rf f eilAi ' k bn Dedicatipnis EcclefiK Rcnicnfis^ f fi» 
Ecded Ucttop..46»MM/«.ffiM» fxcra ^Tt/eMk jMMbi* 

'\^J'./N NjO V E M B R L 

^inuncnuMratiD emniiun Fidclhim 'DefimAbnim ali; 
W^ poft Mifl^.: Dmpltx-mujmt*. 
.^Ai^rcas. ApoftoU^ Jhtfltx-mtsjmt^ 

[,. IN decembrl 

toBcepcio! B. Manae Virgjnit. Stlmmt-mtimmt, _y 

u Kicafiir^^Mpbiei^ic^ Rcmeail ac Socionim Mart,. 
Hemt) tamlun €l ia. SobaiilMis. Stkmm^ mMm» 
i^i.Sagjbt KataUt Domini. AmmmmU-mBsjimt., 
. fikepdn pcoto-Maimis^ Jhfltx-mmjmt. ■ 
» jMHii Apoftoii & Evaz^cliW. Jh^ltm-mtfmt^ 

FiE ST4 M B l LI A; 

Vmfltx-mMjmt^ 
Fe/liuii Corporis Clfri^.. 

J^nnfM/f-Mfii»/. 
Omaes D6minicsr per Aiir 

»um. D»//. OTiif«j. 
^Fcftum. Patroni cujuflibct 

Ecclefix. Selemn^ msjmt^ 

OAav. priviteg. Il.Ordinis. 

Feftum. Dedicaiionis om-^ 

nium Ecclefiarum Civitatis. 

& Dkccefis Remeoiis. .4jk> 

mmMi - minut^ poft Pevecoften.. 

HebdonK Sanfbe 

>ft OdiciumiK l^mfK 

\m Pikbx^^mmms'' 
1. ' ■ 
poft FftTcha, Dm- 

^- . . 
Domim. Stltmift' 

nfhit Pe^ecoftet. 

h^timt: ^^ J EJVNIA ET ABSTI N£ N\ 
dc praccpto in Cmtaic & Diaccfi Rcnuttfi, 

Sm Locix ) in oMiift 

Vigtliari Nativiiads 5. 

nis ' BapciftflB , S& Quadrageiima t in qua funt 
Quatuor Tempora polt 
Dominicam 1. ejufdem 
Quadragenmae. 

Vigtlia Pcntccoftes.'* 

Quatnor Tcmpora poft Fef- 
^tum Pcntccoftes. 

Quatuor Tcmpora jjoft Fcf- 
tum S. Crucis in men- 
fe Septembri. 

Quatuor Tempora poft Fcft. Pctri & Pauli , A 
tionis B. Maris Vii 
Omnium SanAonn 
AndrCK & Nadvitat 
mini noftri jTciu-C 
Jtbftincnhm fine J^m 
Diebus S. Mard&RQ 
luim. 
RVfiRI KtBRICiE CENERALES 

\ iXMi0iOf/kii j»xU ritum 'SmmOs 
I: , Bcele^. MttrofolitsoM Remenfis^ 
i^4^; opncnptecupno £t kitus vaxxu 

, 9fidi M^ I ftiefiie- ne fims Ecdefia Rqiifnlig» 

I vwrii nomiiie ii^iiiifr:' Hot . inficem clticniiiiiiim » 

'Cinir ya t m a da m pe^ AmiphoiumiBi'» Pfiikrommi » 

BMJvdadiiim» 'ianAaulimqiie. q«nncnnim «c Leftionum mt* 

liftioanm^ Ecckfitr 'inftitu- jor minonre numehif : Ccre« 

fkwe ilrtci inimra ti^ ardi« monianim mnlrifiwnif digni- 

nitacoUedio: £1 menicy.iit tis .* S^redofior » aut fulficlor 

potidi^f hL lAatis. iMrb A iimelUac:C«itus.(nfiM« anc 

Ic^efiiifticit»profe»ikidg>|if;j: iblutior: Ezilibr-» ¥eL anupUdir 

«QannhiStdifiiiiaiftyaRen- Canyanarom iimlms :. Ceiei'; 

tt,acBefOii&-ia Pe! ieudetii a&ie majus Altare dil^oiiti It. ^foAm. jcciieftigr*; ■ '"^* afcenfi.»'p]ttres «d nauciorea,^ 
• Rian cjus varib^» ac ^i^a- ' Tkbelia ieqpcns omnium oid^.' 
tOL fiflenniiaoa fndus » ex nem %l modii^i dedarai. Simplex Feriale^ I' ^-----m.— f 

^ c Communc. . . ^ 

Simjte Fcriale privilegiatum funt Ferix Advcntfls , Q«a* 
^pmx , RQgationum , Quatuor Temporum & Vigiliarum. 
Sinplex Feriale Coounune liim cstetcc Fcrix per Annum • 
ffvi Vcrna. t Cyd. Littcr. Dies 
E^d. Dom. Mcnf. • . ' 

vj tV f 3(i| 1 1 1- V^i^on5->TatfiSjeafis Mirtyrii, Sim^ltK, 

franflatio Corprtmm Ss. Njcafii RtmcnU 
Archiepifc. & Sociorum Martyrum , m 
Metropolh. DupL «rtJHu-. EjtcA fjii/- iv 


-J 

* 

XX*3t «5", xivj 
■xxiij XX 

JUX ;. Jacul)i [ 2fif ^4» ] A^A* 1**//- niJ^Vj, 

[ f 50. M.trtii. ] an. 44, CtfflWBiowffr. S, 

ChniVjphori Martyris in Lycia. Iir. farc, 

2 6|SJ, Juachtfft & Anni- j B, Marix Vir^ini* 

pafcntum. DmjiL rrtiiuu* Prid 

iv 
iij 

Prid. 

viij P j<;j5. Laaati [ c 17. i?eff»AriV, ] S, Marthz 
[ f 17* Oj^^. ] & MiiriK [ f 17. M-trfir.] 
Sarorom ejtu , ChrifH Ho^jituin. iS^ft»i J. 
PWjyNj. L fepulo, 

i^^JS-T^nau! LoyolftPreibyter!^ InftjttPtQris 
Soctct. Jcfii. -JfMj^i, an. i5S<S. Cflwnu- 
mjr^ff? Ss. Abfl[>!i & SeniR'n hraxt. 
5. Gcrntani Aati^tdior* Ipirc. Smidmfim A U G D S T U S, 

t'S* Pctp ad Vfnojla ( ^ lo^ Aprilfx. ) St- 
mid«p!. Minni. an. 44. r^nwrTtfdr^rrf 
SepEcm Fi^tamfi, MadlBkcoruai & t;i>- 
rum Matns Martyfiim. I dr. aa. i 67, 
antc ChrJftum tiatoniu t 
iSi Stephiiiii 1, Pap* JJ^ Man^ri^ SimyK 

i an* 257. 
jRevelatm /fn Invcmio Corpcris S, Ste^- 
phani biaconi Ptoto^^MiTiyr. Jcfofoly- 
Tni£ (i 19. Dteemt^r} 9D* ^t^* StmiJmpL 
miftttiM 

S* Dprolnici J*resbyt. Taftitut. Ord. rrj;- 
dicxrt, ( f ^. ) Ji^ff^/. ;(n, inii. 

S. ^tcmmii primi Catbalailntnfis Epifcopi* 
SemidnpL min^. 11 L labcme £ccuk)f 

TrnSiisliguratio Domit^i.. Btt^L ?«jf, Cti*»^ 
nfMi. S^. Si^d IL Fiifx sic Socioruim Cyd. Litter. Dics. 
£pa£i. Dom, Mjrni;,. icvii; 
Jcvij 
xvj 

XIV 

xuj ix vnj 
vij 
vj 

V 

iv XXVllJ XXVJJ ytxri) Stxv) VI] 

vj 

V 

iv 
Prid. xviij XV j; XVJ 

xiv 
xiij oS, Laurfntn Romani Dhcmt & Mtjrtydf- 

P*f^ mirnfs. iFi* 15^8. 
Trartjlndo Corpods S. Calixti Papac A 

Martyris. Stmidsif!. vtinni, 
laS. Clarj: AJlirii in Lrrnbria VirgL [ i 11. J 

Siinpi. an* 11 53* 
i|Ss. Hyppoliti t ConcDrdfz &;Socioruia 

Martymm. SjmpUx. an. 258I 

Vigill^i. IL Ordmis cuiti Jcjuniou • 

ASAUMPTIO B. XfAltr^ VIRGINIS, 
Etclct ReinenL ac rotiuj rcgni Patro- 
nx I* fiec, AnnKJiltMijmr. O^av. pri- 
vilcE. IL Ordinis, 
spe Dmv^ Simid»itL N<j>;W* Cmmwcmmt* 
S, Rbchf Jufti apud Monicm-Peflula- 
ntun. an. i33>7* 


H De Ofbv. SemU*^L m^tu* Utlava AfRimpt, B* Manz Vifg. Commcm, 
^mi Ludovici XllL Regts Chrillianiir. 
DtipL m^jxr. Cfmmtwi. S- Symphoriam 
Auf^iftodiuv Manyt:. c an, 179, 

Stf, Timoihci , Maiirt rrtihytcr. Apollina- 
rii ac Socionim Remis Mart. c. fin. 

5. Bartholom:ici Api>ft. Unp!, maj. I. /xc. 
¥iij ^a^iS, Ltid&vici Kt:|ijf Franci^. D«//. mimij. 
I an. 1170, 
iflS* Bernard) primi Cbravailcn. Abbatis & 

Eccler. Do£t* [ * ao. ] Snnid, majuj. 

an< 1 1 5S. 
S. Crtirii Archtcnfii Epifc. & Scriptoris 

EttJcGait. Simidtt}'L mtmn. an. 542. 
iSt^' AiTpiftmJ Hyppon. EpiCc. & Ecclcfi* 

Duii* DatpL tyiifJKi. an. 4:^0. CoTnmcm» 

S. Jiiiiani Brivjt^nfiS MLnyris III. vil 

IV. feiilo. 
Dctuilatki S, Jo^nni? B:?.p!;ttc, StmiditpU 

Trtj/j?/, an» 2 1» 
S* Fiacrii apud nragikJivi in Pago Mel- 

4lculi ^Qliurii- Sm^L c, an. 6yQ, V!J vj :»y JJT to Cfei. Litter. Dic5 
£paa. Dom. Menf. xxij 
xxj 

XX 

xix 

xviij 

xvij 
.xv/ . 
.•XV XIV 

xiij 
xij • IX 

vijj 

Vfj 'ritl C^l Prld, 

viij 

vij S. Paulini Trcirlrenfts ^pifc, & Confdlorts 

Fidci. SimpL ai\. j^o. SEPTEMBER, 

Fm*i /r. FL & Sabbaio pofi Fef- 
iiifti Exidtatwms S, Crttcis p Qua" 
tuor TcmfQra* 

S<i. SlXtl I. lltMEKS. ArCHIE?ISC. £T 
AP0 5T* AC SjHICU tJUS S6CIk..ET 

SuccLS^oiii^- iS^flffMnc-inriiijiiX. III. fxc. 

S, Niv^ardi ATchiep. Rcmenf, [ f i..] Semitf, 
mintti. VU. ric. C#fflj»fmwjrf|# 0£lilv« 
& S, Lupi SmoriCnHs Epifc. an-'6ii. 

S- Gregorii Magni Papsc St Ecclef. .DoOor. 
[ c II. Mftrf itV ] DMpL tninut, an. 604. 
Ordin^iuo hac die , >ii. ^^q. Gmu 03* >De Oiftava. Sim^kx^ S$. Viventil IV, licc, Bl Hcolianj. 695;. Ar- 

chtcpi fc. Rcmcnf. SerAtdnplioe ^ minns. 

CetHmrm^ratie Otlav. j 

jrtodava Ss. Sixti & Sinicii per a^iticipado- 

nem, StmidtepL «(»«/. 
N"^rir/r^j B. Af^il/* r/Jt<?^ Sotemn. 

majnj* Oflava StJcmn. IIU Ordinis. 
De Odiva. Stmidjtph mimJ. Ctmmct^or. 

Ss» Pe^Ti , Gorgonii & DorOtJuci Nifo- 

niedia: VfmyT. c. an, joj* A IV 

c Prid.ii 
d IdJb. tj 

I 
* xviij t xvij 
S 3tvj 
A XV 

I -De Oc^av3. ScmidvpL minmu S, Maiirilii Andegav. Epifct 

Exjltacio S. Crucij. J)*^/. m^mf, ( 1« 
Ecclcf. Mcirop, Stlcm»^^iiait!«s^ ) Im- 
pc/atitc ConllantiRO ; an. 316. Impe- 
rante Hcra.clio, an* ^5*9. Cvmmem, 0€t» 

O^bva Nativit. B. MarixVirs- DtffLi . L:iinbeTTi Trajeftenfls Epifc. & Martyrif ' uv Cycl. Litter. DieS 
Cpaa. Uom. Mcnf, 

Iv 

XXVTJ xxyj mj xxj XVilJ 
iVJj XV V]J 
V 

iv Jal 


Canhigmen^ Epifc, ac EtdtiiDjift,'tn« 

' ■ M ' 

S, Matthii Apoft. &ETan|. Dn^hlt^jmi 

Ss. Mauricii & SticioruitT Martymim* X*-; 

mfdmfL mifmj, an. 1S6* , j 

S* Lmi Papi & Martyr». SimpUvJl. (xc^ 

Cimmtm. S. ThecbclcDrvii Virg, fit Matt» 

circ, fia. I. Ixc. . ! 

i4S» Prindpii Snedionrti, E^ifc, fratrb S* 

Rcmifii. [ ^ 11. ] Sri^p:, c. »1. joS. 
'» Firmrni primi Ambidncnfis Epifc. Ic 

Man* StffUdmftm mimn. an, 1%. ^i 2fl c, inJtiam IV. faec:. 2F: 

lySi. Xlicha^li» & «mnuim AtigciorumJ 
I>ii^/* mMJMi. Hoc frlbini initium < fump- 
fit in Apylia. an» 4^^* Tfi/ 5^4. 

^cte, Kitionymt i^fcshyteri lc Ecclcf» Do^* 
HMfL infittti. in. 410. >fon. 

A[ 7UJ 

Virm O C T O B E R. 

Tranflatio Cotporis S. Rcmigii Acckicpifc- 

Kcmcnf. Vtifl. majfts. antc itn. fB^* 
S. Lccnlcgiirii AugufloduTienf ifCduorum 
Epifcopi & Manyris, an* S5I. S^mid»' 
flix - fMrfpjij, 
3'S* Dionyfii Arcopagit^ pnmi Athcnarum 
I £ pifc . U Mar ly r i s* S im//. an. 9^ .^ 
4 S. Francifci Alfiliniitts , Inilimt* Ofditi# 
I Minoriuu. Sim^L an. nad. 

6ijS. Brunonis Anachorcc^ , Indirot. Orifin» 
Carthufian. amci Canomei & ScholafUcr 
Rcmenf. Ecctef, In Ecd. Metrop. & Co!- 
lrgia:is j:;«^i/. mjjW. Extra Simidn^L Cyd. 
Epaa. 

'xiv Lxtf cr» Dfef 

Dom. Menf- xij 

12 VIIJ 

vj 

Y sv . ixviij 


vrj Prid, Edib 

Kfij 
xvj 
XV 9 ^t- Dlianyfii lirimi I^axUknn. Ejpl(:. RuffieS 
FrtsbyEtri & EieuvlKrii Diac llaftynww 


3tlV 

xii; 3^J 

ix 

vijj- A. iv Donad^ Ardiiq>irc.. Remeafl SimUm, Carixti: Fapo: & Martyr. In Eccfof. Me- 

drc. art. «14* 
1 s Sr Thcrefi^ Apoiealli iji Hifpslnia Virg>. 

Onliii. CarineHtaiiuxL- zni|auraccicis. Sitnm 

fU;<^ an^ I ^St^ 
16 $. Baldcrict MoiiJK:hi ». Mbnaftfrii Moit^ 

LkEilcotuf FijndAtoris. Simpt. ^.6^3. 
17^. iMc^ In^^^Wii* ( e 18. > J>«ifUmsjki^ 

iS AKSJVEaSARJUM DEDfCAT. ICCL.. 
RLMENSIS. In Ecclef. Mcxsop^ AfmmaU 
miaiu. Extra fif^imi» misM» Q£U?. prw 

viicg* U, Oi^is». . 

Domlnita intra O^avam fit Anni^ 
vtrfintum Dedieationis c}fturarutit. 
BcQkficTum Dmce^s rimlAnnua^ 

Jis-mmoris,. \ 

i^jDt 0<5feT- Dc^ic»t, SimihinpL jki^ms. 

c Oflav. StmidHpl, majus^ C^n^mtmir^ti^^ 
S. Sindulp^i f^fcsbyteri RnBrnL ajt^ 
fin. £ec. Vi; 

le Oftnv. SwmtditfL mnJMS* C9ti^m9rsti§ 
S$. Uiriilte & Socianisi VilginniQk A; 
Martyr* Uh 4*0» • 11 B 11 

15 D£iav Dc Odav^ Stwn^mfl. m^ms^ Anniverf. Dcdicadonis Eccldix Rcnienfj^, I>npl. majtfs.. Cm^iumwsiit. 
S. Celfmi PresiJyterL' I * * 

Ss* Cdfpiai & Cnfpinisgu Sueffi^n. Maru 
( f i;- ) StmidirpL minm^, an( 288* Apol^. dX i6|Ss* SiinoKfis & Jair Apoft. Dffl* m^qmt», 

\' r.cckilo. 
yJSfc -CiUrki£ Vidux > M?tn6 S^ RcoaJi^ Cycl. litter. iHc; ^--^- J 

£p^. Dom. MenC . " 

iOS^ Quintim ap'jd Aiiguit^ Verfiianduo-« 
VigiiJt IIL Ord£nis cam Jcjatiio, * xxiij ?tXJJ Pria. -» XlJt 

Xrijj 
ariv 


1 aiviii "J iJ Ca! m 
Prid. 

vii} 

vij 

iv Vid, 
dib. 
xvii 

Avij 
xvj Kij '>^.^.i^.i*4:' >^.^f ti*.i^/^^^ , N O V E M B E R. 

UmTtr-injtJns^ Itiftjiut, t. aO. iij.5. O^* 
Ssfcmn. IIL Ordinis. 

in, 9^3. Fctiatur of<juff mft Mifiarti. 

s C^mmrmtr. S, Hubcru L Epircopi Leod, 

fCimsmmtr* S, La?u Soiiwij, i». 534. 

£|VeiXtatio $3. Rdlijidarum , & Dftftva 

omniuni Sanftortjm* JPifi*^ «frt*'*» 

». C»n>li MrdidaTwrv* Jpifc. & Catdin^ 

[ r 3. 1 . Stmiltipl. MfVi. an. >ifi4» ^ 

\* Leonis Msigni P^ipi & |:ccku Do^or* 

Stmiiitpt. r^ijjnt. c* ^.461. , 

jij |i] S. MaTtini Tm-oEien£if £[arCi. [ * |. 1 Vm^L S, BritK Turoncu, Epifc. J^^^. ?n, 444*' 
H >S, AngclorLtm Cuftoduca. !>■//* «iiw#x» 
Koc Feftum inttituiusn c|l sm. i6Sot Rcml* i^'S. Balfasniac Vidajc , Kittrifis 3» 

fii. Simpiex. 
17 ^' Grc^gorii Tbanmiturg;. CBtOifOc £pirc# 

Simpitx.. c. an. a^. ' 
i£ Ss. Oricnli & Sociorum Um^ Simph 
lyS. ElizftbettL Viikae. Simpl- iin. 12^1, ^ 

10 

*n^aefemado B. M»n« VI^. DnfL m*jwr* 

"S. <:icilij: Vifg, & ^fart StmtdmfL mfix^ 

\ n. tf^ JIL Tsec. 
1? S, Cktnemis Papi & Mm. .Sjfli/i/- an* i oo^ 
M^- Chr|fajDQi Eomaiii Maiu Sim^L ^ 15. SXVJ 

aSi^ 3uiv XXiij 
XXfJ 

aaj JV Prid.': ■xviii 
3?y ■XVj tnj I iv A iJj Mon. 
viij 

vij 3^' tycl. Littcr. Vtd - • -> 

'flpa^.. Dom Mei^'. 

504. £■«»?»*«■«■, S^ AnaftanatVHuar ft 

M^^£> m n. j 04^ F ^ *^ i D#f<0^1 ]. ' 

irjS. CatliaiiFuc AlcxjmKln Virgini) S( Mar* 

( ryrif. Simpitx^ \ ''. ■ . ^ 

%^S. Bafdli AbbMif , ^[rropc: Verfiacum m 

Terntorio RemcnC StnkdupL min, c 

«?jSs. Agncolac& Yitalis Bonociix Martyrum» 
( ^^) SMm^i^x^ q, ah. 1304. ; 

Vigilb rn. drdinij cuni jjtjuni^r'! 

S. Anhrejg AfasTOLi. 2)m/; !«#/. I*> ^ 

DECEMBB;R4> 

tumS, Lucm^ QuauorTtmpoM^ 

S, Ellgii J^ovi otncnijj Epifc. femiduplfX' 

* Fran^ciici Xpttiii Prcsbyteri .Indiai|im 
ApoftoJ. In Ecci^ Merrojj. & jCoUegia- 

Uliima fida Adventus. » • r^Ejd^ -^* rPetti^ Chrj^iogi HaTerinen.JEpifc. fiL 
Scripc^ £cclefiail. StmUmpL ^hmu cir^, 
mc d, V*' fzc Cgmmem. S. Barl)arz ViiJ» Nicoaiedicn^ & Manyt, ill. vp IV, B^ Nicoiril Myrtn^ in lyctt Epifc. Smid» 

min. UL vtt IV, fx^, « 

$. Ambro^ii Mcdidknrri. Archsepifc. & 

am )95«^ 'JU3 Qrdinado^.b|ic did an. 374. 
COMCiPiiO B. M\j^ia ViR^ Selhnn, msn» i I . 

n Ss"Fufdani, Viaoiici Sc^Gcnti^^ Mari* U litter. Dkt 

t Dom. MeoC ' r""'^- ' '■ ' * " ^ = - 'v-ji-j 
ciPad. 1*5. /o£ejih'SponJ3 i^ MSrte VJff.. C^ ^9^ 

^dib. t;5. Ludc Sy^acuf. Vbg. & Mirtyr; dWy^ 

aux i4,Ss. KiCAS[i: RtMEKi. Amchibpiscobi* 

Euuopl* fororis ^JusVirg. Florentii Di»- 
coiUtMart. Ferbnir in CtvitatC RcmOlb - 
& Suburbiis. $§Uiitm^ mmwt. iij xvj 17 19 iiij »«0 Oritns. xij »1 Jij .1? 


vg O SifpitittU^i 

O Emdhs Jtffe, ^^ 
C^*#j J>^id^'^ £iimMfiaH> . ' '• 

/?gii:a ptivjleg. L Oijinis <«m J^fltm^ 

rlATAhE t>OMJm NOSTlU .Jxitlrfi 
CliRlSTl AnnH^ir^j^' 0<b». tff 
/(wn. ^privifcgiata L Ordims. . ,j 

% Stepkaki DiAC. ET pkoTO-MAiTV». 

Nataiii X>omJ[u. . .. 

S. JOASMIS AvosT. IT lyAKQ. Dmflix^ 

mj^ms, c. ^. iDO* Ctmmemr»^ Odavb 

Kanl. bomini, 
>£. Intiocenuum Martynim. DmfT.'min,'7Mm 

CiuiAi I. C0H»im, oa. Natal. Demini. Dc Da«T, HaMl. Doifl. .TcwAI. tM^. 

APritl,.p 

Hxc £paaa 19. nunqiriam eff in ufii, lafi q^ando cgdcoi 
cQocunic^cuift WCo numcio iii«. # F E s ta'}aVs\i h r%. '; Domimcx Adventds. Dmfi, 
wUnm. PrivilegiacB. 

Dominicx in Scpcuag. Se* 
yag. Quinquag. ]>mfUx» 
nUnus. Privilcgiatx. 

Feria IV. in Captte Jcjunti. 
SimpUx, Privilcgiaca. 

Dominicae in Quauragef. & 
Pa/fione Domini. DmpUx- 
minns, Privilegiacx. 

Dominica in Ramis Palma- 
rum. Dnph mMJ, Privileg.. 

Feria V. in Coma Domtni. 

Feria. VJ. in Parafcevc X)o- 
mftii. Vmpl, minms, Fe- 
riatur urque poft Oflictum. 

SaKb. Sanoum, Dmpl. min, 

Dies Sandtus PafchaB fim Re- 
fut^cAto Dofnini. jfn^ 
nimlf-yutjpf* O^v. |uriv>- 
kgiata I. Qriiiilis. 

Domintca in Albis depofiifs. 
DmpL m^* Privilegiata. Vigilia Afctnfionisi ShmfiUxm 
Privilcg. JI. Ordmis. ' 

Afceniio Dom. Soifrnm' ma), 
0€k, privikg. H'. Oirdiikii. 

Dominica intra 0(laf . Af- 
ceniionis. DmpL mkms. ^ 

Fcria VI. poft Oaay. Afceni; 
SimpUx, Privilegiata. '' 

Vigilia Pentecoftes. Sknplem. 
privileg. I. Ordfnip pro 
Oficio Ma^t. Ad Laudes 
SemidmpU msfms ,, adHoras 
DmpltX'minms, M\ffi di^ 
ciur fub ripi D^pL msj, 

Dies SanAui Pcpitecbftei* 
AnnmsU - m$afmti O^va 
privilegiata J. Ofldinisl 

Feftum Cor^risj Chilfti^ V 
j^nmmsl€*mmtms> 

Domintca intfa O^zv.Cot- 
ports Chrifl». Dtil, ms^;, 

Feriae Rogf ti^nusil .^d^lrjr^ 
Privilegi^tatj I]. Qrdinis. ^' n =W= FESTA qua in Qivimt & Diac^fi Raiw^: iam i j 
£Uro quAm J Populo €tlcb^antur,.^ m {[fihus 4k 
omni opcre abjiinctur. ' ; • * ,„Vy 

. •-....-■•■:. :/^ J A NV A H I Oi.y ./^ 

JPt# I Circumc^io Domiiii. iSf/cNMtr-^ r^, \\ 

I>^>'^£pipl»nia DoRiini. Selemni-msfms^ . * 

!>«> I3San£ti Renvigii Archicpafcopi RemenT. S^ilmmt^m^Simi^ :4 

"^ 1' " l'N F E B R UAIi I o/ :4! 

Vh iPrxienntio Domiiu & PuHficatio B. Marix Yil|^i^> 

S»Umn€ msjms. 

I N MARTJO. 

j)^f 2«'^^^^^^^^ '* Marix Vlrg. & Incarnado Domfn*» 
S^lemnt-^aJHS^ ' . / N J<iU N I O. 

DU 24 Nativitas S. Joannis-BaptUbe. Seltmn^ minmt. - ,_ tif. jt vo-v »r fh^' ^^^. 

I N ^ E P T E M B R I. 
is Sijdki piiiiB JBbtmeaL Archiepiic» ac Sttiidl •Ijp»,- 
. -Sodi' ft Succeflbris» S^ltmMt^mhms, 
ianrlas 3» Maru» Vir^nis^ SHt^uwmtijiu^ i INOCTOBRL 

a ft nke ffiriain Dedicatk^ EcdefiK Remcnfis.. f fi» 
Bcf^ McfiR]g^.46»MM/«.fn^«» £xtra. ^Tt/eMk mI», 

j/i^ NJOVEMBRL 

i'^. j CcffuxiemmtxD eouuuox Fidclium ^Defimlbiiim ali; 

\' <|iie foh aii&mi DwfUx-mj^Ms^ 
; |G S.,KfMlrcs. Apaft6U% Jhsfltx-wisjus^ 

' /iSr D £ C £ Af 5 i^ /. 
'. .S.Coacept» B. Manae Virgpius. Stlmnt-mhtms. _^ 

lifSs. MirafiirAybicyi€>.|Lwmi^ ac Sodoium Mart» 
.. ( Jtemii iiMun Si isL MoRMis. iSiiimf. MftNM» 
! %f DilW^St^bs KataUs Dooiini. A n mu d t-m^ms,. 
(.aiSS. SiepdRl.pipoto-Marmis^ Xhfltse-nmjnt. • 
; 27S« Jciftntt&i.ApoftQtt & £vai^eUte. Dt^ltie-ms^^ 

F)£S TA M B I LI A.: 

ia 11«. poft Pemecoften.. 
a 7L Hcbdom. Sanfbe 
rfiiiie poft Odicium;,. !>«//. 3 SanAus PifcbxKJtnnMs- 

tmsJMi, 

ia IL poft PftTcha, I>«- 

^Ux-msjms, 

«niio Domfoi. Stltfnnt- 

»€JMS, 

s Sanfhis Tdfttecoftes. Xh^ltx-mafns,. 
Feftum Corpofis Clirifti.. Afmmit-minms. 
Omaes Ddminicsr per Anr 

»um. D»//. minus, 
^Fcftum. Patroni cujuflibet 

Ecclefix. Solemn,. msjns,. 

OAav. privileg. Il.Ordinis. 

Feftum. Dcdicaiionis om- 

nium Ecelefiarum Civitatis. 

& Dicecefis Rcmcn/iS. .Atm» 

nnMt ' minns^ ^a^ J EJ UNIA ET AB STI NE N 3fj 

dc fretctpto in Civitau & Diacefi Rtmenfi^ 

Quafdragefima » in qua funt 

Quatuor Tempora poli 

Dominicam 1. ejufdem 

Quadragerimz. 
Vigilia Pentecoftes." 
Qwraor Tcmpora poft Fef- 

^pim Pentecoftes. 
Quamor Tempora i)oft Fef- 

tum S. Crucb in men- 

fc Septembri. 
Quatuor Tempora poft Fcft. S. Liicix , in menie bc 

VigiliaB Nativitatis S. J< 

. nis - Baptiftae » Ss, A\ 

Petri & Pauli , Afliu 

tionis B. Mariae Virgii 

Omnium SanAorum, 

Andrez & Nativitatis \ 

mini nofbi Jefu-C3ir 

Jthpifnwhtt fint Jtj^Ui 

Diebus S. Marci & Rc^ 

luim. 
RUBRIC ii^BfacA GENERALES 
; iXh^Offigfi JMxfd rit$m ^m£U 
l JSccleJU. Aiptrcfiolitmd Rtmcnfis^ 
mrim omca^t^isaumo £t ritus vaah.* 

DMni 0AA,ifeBie- ne &rvtt Ecdefia «wuiYfe.- 
nuii iioiBiiie:%iiifi7' Hof .invicem diSdkakiMm i 
-xaaott ^unBBdm fie^ Amiphonanim^ Piaimomm « 
cM jvoodiu» '^fimQacwBqDe. Qanaconmi ac Lefi&mum ma- 
kfiioaam-» EcdefiB inftiiif jor minonre numenif : Ccre* 
iinne drtiimim» atfK ordi- monianim mnUifiMmif dtgni- 
OBiacoUettD: £& «cntef UK tas : Fietiofior » auc vu]|Mior 
qootidilt A( ilfaab. iMrb i# . fittelkx:Canais.giavior« auc 
X^clefiafiicii»Dfofe,14el9)V^ ibfeuior: Ezilior-» vei anuliar 
moinite» diiHfiaiftVattciih CampananMn ioaiiat t&rei; 
tt, acUevoil^n Pd Indeiii' itite majut Aitare dii^efid &. 'Ae glQriam iciiirityiiv • -' afcenfi^ plures vd Muciorea*, 
^' — ifjut variQ^,ac=4U|«F'' TdbeUa ieqiiensoauuumoedt-:] lee ftfcmnitatia inftii » *ex nem It mpdu^i declaral» 
annqpa «ETCncrBBaa tramiiv* 

iTAmiaate.,... l «?h«- 
I C minus. 

*tonne | ™j"»- , minin^ LHvmum en A ^ ^ mmus* c *< 

'scmiduplcx,.. i ™}"*- 

Sioplex V^l i^'^' /-Prira«gia«un, 
^ c Communc. 

SimjpleK Feriale priviQegiatum funt Fcriac Advcntfls , Qn*-. 
dia|eiimx » Rogationum , Quatuor Temporum & Vigilianim. 
Simplex Feriale Coaunune iimt cseterce FcriaB perAnnum* KuhricM gtntrMles. 

DiriNI OFFICII PARTES SEV HORJE. 

GOnftat divinum OfBcium 
fepceai Parribus feu Hq- 
ris , qu« fum Vefperx , Com- 
olecor^i Matut. Priaia » Tert|a, 
5exta & Nona. Laudes cum 
Macutino ufus conjutudt. Vef- 
perx fecundflB ac feeundum 
Completorium non funt Offi- Ao CoMPLXTOHiUM dici- 
tur ?Mtr rffter, Avt Mmiiu 
Hr. Ssf$ai Spirst^s. Vjl. Jfmtn. 
j^. Ctm/trtt m^ > Vtm Sddn» 
tnHs mptr» ^. tt dvtrtt irsm 
tuam i ntiis, ^. Dtm 9 in 
sdfmttritnn utiupra in Vc^peris. Ad Matutinvm poft Qra- 
tionem Dominicam & Salu* 
tationem Angelicam lecitatitt 
Symbolum Apoilolorum » Coqp 
feffio generalis & AbfoUuio.. 
Tum ^. Ssnffi SfiHtls. & 
>jr. Dcrnint > Uhi^ mts sfttrits» 
l^. Bt ts nunm mnnmniisM 
Isndem titsm. -^, Dtns^ im sJL» 
jMtrinm ut in Ve^ris* 

Ad Lausss omtisi Oratio* 
ne Dominicl , Angclid Salu« 
tatione & )Jr. SsnSi SpiritAtm, 
mox incipitux per Hf, Detu , 
in sdjntorimmt niii feparennir 
Laudes k Matiitino » tunc enim 
poft Macutinas Horas didtur 
Oratio diei, & ante Laudes 
recitantur Psttr. Avt, & jj^. 
Ssnffi SpiritiU. 

Ad- PaiMAM 9 Tehtiam » 
Sextam & NoNAM incipitur 
ut fupra in, Vefperis. 

Jn omni OfBcio B. Mariae 
V. ante onuies Horas ^xceptis 
Laud. cantat Hebdomadarius 
alcavoce^vf, Msris^grstidfh'» 
ns i Dominns tecnm: Cborus Be» 
ntdiSts tn in mulierihns » & if 
ntdidus frnBns vtntris tmi* 

VESPERARUM RUBRICA. 
l*«TN Aimualibus fivc ma- ficuluii», cui ter additnr -rfi/€- cii partes diftindx , fed repe- 
citx paucis.admodiim mutatis » 
ut patet ex Qfficio Emplici , 
^od, lic^t feeundis Vefpcris 
& altero Comptetorio careat , 
perfe^m tamen cenfetur & 
intcgrum. 

£ XOILD I u M 

(ingularum Horarum. 

AD Vefpcras initium fiunJ- 
tur a rccitatione lccrcta 
Orationis Dominicae, & An« 
felicae Salut^tionis. Tum Spi- 
ritus San^s invocatur per >^, 
SsnSi SfiritJU sdfitmbisgrs- 
tis. ^, jimtn, Dcinde impio- 
ratur divinum auxiiium pcr ^. 
Dens , in sdjntorinm meum 
iniende, ^. Domint, si sdjn- 
vsndnm me feflins» Ac demuni 
intemio dirigicu^, & opus re- 
fcrtur ad Dei gloriam per jj^. 
Ghris fstxi» & Filit', $r 
Spiritni Ssnfft : Sicut erst in 
frincifitj & nnnc 9 ir ftm^ 
fer i & in .fscnla fscnUrum', 
Df. Amen, Quibus immediatd 
fubjungimr jtlltlnis* A Septua- 
gefima vcr6. ufque ad Pafcha 
hsHs tibi y Domint, Rex ster- 
ns gltriS: T 

X joribus , live minoribus , 
primx Vefperx habent quinquc 
Pfalmos proprios fiiperquinquc 
Antiphonas proprias j deinde 
Capitulum, Refponforium cum 
€iltHs Fstri » Hymnum , Vcr- Inis ; Antipbonam' ad ^affri' 
fickt qui completi , dldtur if» 
Dtmimu vtbifcnm ^ ]^. £f cnm 
ffhitn tnt, Oratio, Poft Ura- 
tsoncm repetitur '^"^Domi' 
mts ^thifimn^ ac poftrem6j^* ■ riorii^ Ordmir Ckricti» j jiccv 
3ire ncc poil Orarioneiu pro- 

-^ dundam ^. Vffmirntj v§ikijitim 
ibd TJ(^,' illius 3^, Dimiue j 
tx^di 9r^*t/»m rrttam j "fy* Et 

kibifm Rerponlbritim i b^benc 
TCrtV aliDii quinqkje Prating^ 
fuper alia* qttu^quc Antipho- 

■ luspmprias i aliut! Capiculum, 
' alios Hymn. & VtMfiC. c^ii ter 

addiw ^IlrtHiji ; albrti Ari- 

^'' Qra.tiDne d^ Laudibus- Si oc* 
tuTTSx ComiBcmaratio , poil 
j^* Binediciuanf Dsmint 3c 
^, Dt9 jr^/dJ dicitur Aiiii- 
obona au Msinijitmt ij^juj 
Fcfticuju? $E CuiuiTacmqrAt^p , 

ftjtjui» Or^dor tJLildciri Fcfli 
ts. nww pqlt O^aticjnjsm ^J' Mrkm-^^ pm^v k 6«-:m itP9fcito«tii(ii«irfliwt^; i<h^ 

cfHKnf FfMmi:4« fefdatcw 
rcmii idfi itfltapmt«i»Wic 

H ymtt iii n , oon «dd^iHr aJtoi^ 
cviVfi» Tanfu Pftfittili^. 

I dv« 'miMrifciif ». 
[ti^ olr^erfifitiir qift ia Du* 

fUUIUII 
lXlT:QIII|Sni 

7*** fn O^iffs rara So[cm.- 
nibits qoSm non-Solentnibu^ ^ 
Vclperac b^Zient quinqtic Pfai- 
mos Fcriales fupcr untxm taii' 
ibm Antiphonam qu« til pri- 
ma recuntfcjrum Vefperinjiii 
Fefti , nifi aliter notctur, Sab- 
baro in&a O^^fam & pfidi^ 
O^avBT fumrmr pHma Anri-" 
Uffwifli*/ yihfctm ^ ,0£Wi- ' phon^ dc prrmis Vefpcrh Fcfi:f 
eda»#f D^ina. / ^ cnm Antiphona ad MM^niftaf ^ 
3*^"In ibl^maibus-majonbu^, aliis veni.diehus ^rJma Anti- 
Mim:E & fecundjjE VcfpcM: ea- ' 
dcm onmii hubeni q^z phona dc lecundis Vcfpctis 
cunt Abtiphona adM^igiiificgi^ 
xitit aliter notetur ; csetera de 
Fcifo ,• csrccpto Refponforio. 
'8^' Ofiiciiim Simplrx icr* 
miitfittir ini Nonam » - ftnrditi* 
d^ijnbn iaftct fectmcbs ycfpe- 
ra». InSimpHcibusptimarVef'' 
Pfalmos litpcr quinquc Ansi- pcraR lutbcht «^oiitque PialQi^ * 
phonst^dc taiidfbu£ t ifliaLitfEn rCrtales fi^pcr unam taiittim 
P^mj futir ( nift alitet tipte- Antipfioito » <ju* cft prima 
* ■ • -- deHLaudibus; :Ca:terauc mSe-' 

miduplictbqs ^ eifcepta fa6d 
pofl Orationem diei . autpoil 
Comniem. dicantttr Suf&aeta » 
edam inrOflavis Simpiicibus • 
9^* In Feriis tam Commu" tn 
AimuabTsus * excepto qu6d 
idcrn 3icimr f awcuL in utrif- 
mja Veip/iv(l *"ter notetiit-p 
4*' In ^oIciVintbiis - ininori- 
Vus pTlinE & fccundj!; Vcfpc- 
rjp J>abcnr cofcicm qumque tm ) quanior ptimi de Domi- 
nlWiVV* '**0 ttkiini dici- 
tdr 'Kfalm^ '1 16 Lsifdate,Bt^ \ 
miuM '0fii^t itMtti ' nafa^ 
i«^b|^. ijilkii Capitfdiim, Qdf- 
4BBk.HmQ«ni.l( Vorf^culkmi, cvtirjj'.; addimr tec^//f2iii|4 »^. iijbus ^u(llit& Spedalibus feu 
. •- A-^._ist„- - Privilcgmtb, Veiperac l^abcnt iit.iin An<iualibu9. 
P^»JXk Dii|dicibi& (ive iHft- quin<)ue l^aimos iuper quinquc 
i(»ribus»Ae Aii|g»BSWf.i^fin Amipi;oi» : habetu iafiipcf Kjfhrh* 

©stpitnluii!, Hfmnum & ij'. 
ciim Ant; vd MMtnifkat , in 
Pfalterio v*! in Proprio de 
Tempr In' Fferiis Specialibui 
qn« funt Feriac AdvemOss 
Qimdragefimx , & QUatuor- 
T^mporum , poft Canticnm' 
Mngnifiemt & ' Antiphonam 
ejlfs , dicuntur Preces flexis 
gtnibus. In utrifque Feriis 
dicuncur Suffrai^ 

. Kttam Otncium Vi^iliarum . 
& Quatuor-Temporum nuUa^ 
habere Vefperas-ieuprimas tea. 
iecundas , nec confcquenter^ 
Coxnpletorium» fisd iempeV in- 
eipere "k Matutino.& j;ermi^.. 
i;ari ad Konam. , qux an^ 
tneridicm dicitur^ .Unde Feri4 
quarti & iexti Quatuor-Tem" 
porum,, ii- nuHum, .oc^urrat 
reihjm Semidu^ex ^.-yefperx 
dicuntur de. Ferm.ComijuuniV: 
«imdratiocie Doziumcx .praBr) 
cedentis; «dm emm ejufmodt. 
Vdperx Qon poflint attribui, 
Ofncio de Jcjunio- ipims Fe-. 
Tix quartx fl^ fextx quod al)*. 
folutum fuit ad Nooam 9 nec 
Officio Ferias quint2& Sal>r 
bati , neceHe dt iUas attril)i)i 
Ferix Cammuiu; dicuatuK ta- 
men Pieces Aatis g^ibus ^ quja. 
toms dies Feriarum fiiajoriun , j 
il non fequituf Officium de Fcfi- . 
to , humiliatipnis^es eiU \ 

lo^ In Ferii^ temporis Paf- 
ehalisdicitur AntipnQna pro- 
pria iupcr qiiinque .Pfalmos.' 

ExdiPTloNEs ■; 
Precedentis Kubrica^ 

AReeula Aimualium ex<?i- 
piuir Dominica fafchii- 
iis. Vide inius did RUbricaiM^ 
in proprie-de S^tnpbte.^ 

Ab eadem T{*gula 4»npir«» 
tur Fefia -Corjicrc XSaabi ^ generdtfes^ 

AfHimptionis 6. Marix T. in- 
auibus ad ntcaique Vd{>^fms 
dicimtur iidem PfaTmfc' • ^' 
■ A re^la Solcmnium-riisno^ 
ram excipiuntur Fefta Bi-Mft*' 
rix V. m quibus ad atrafqoe^ 
Vefperas dicunmr iidem Mil- 
mi. In primis Vefpcris Pbri- 
ficationis B. Marix V, poft. 
Refponiorium didtur Frofii 
JbrvUUta. 

A regula Sokmnium-mino«!* 
nim .excipiuntur ea Fefba qui«' 
bus aiiquid diyerfiim ab ifl^ 
reguia af&gnatur in Projprio*. ■ 

A Eegula Duplioitim eici- 
piumur Fdfta Viiitacionis 8C} 
Prxfentacionis B. Maric V. in; 
q«omm urrifque Vdpestf dif 
cuntur Pialmi de Officio Panrot^i 

^b^eadem fegiila exdpiuti-' 
tiii Domiriicx per Aimum in' 

3tiarum prUnis' Vdp^ris no^ 
lciturRefponforium, nifi Sab^ 
bati^ ante "Dotnlnicaxn priman»' 
Adventus^ primam.Otudra^' 
ihhx, P^maruxn & in^ Albi«. 
Excipiunnir quoque.f>o(niniaB' 
intra 6£bvas "5olettmes , ' 8f; 
dies -ipfa Odava Sblemnis ^ ia 
quarum' primis Vdpbris . noa 
didnir Re^DCitif&rii/m, &' tj^' 
rum' in umfquie' didtiir uha, 
tdnnim AnrijUiona fuper fhl" 
mos',^ nifi his diAus Qat re^ . 
tum aliqjiodpefculia^f. ' 

. Ai> eadein jregula ^eK^uKif: 
tur Feria quinta inComaDo-- 
mini .& Feria fextt ifi Parai!*> 
ceve. Vide iilonuin i^lievuia. 
Rubricam in.prQprif),jU;.T/^2it«,, 

■A rogula: < : Setfiidaplkliini 
exdpiuntuT di^ hitttf Olftam' 
&ip& '•quO()iier ^et uhiiiui' 
Odavx SimpticJs fUr enAa» 
diebas -dicitur fm» nantto 
Aat^oQa^iQpeiPiiilflq^ : : „_ ,. dnhifil '4il>(HBSiiM PtaflloAb ttfqi* 

fflfiiSftiriplicUs-cttiMOa^ tMlFefllukSS. trinitiitis,» 

^^ **"- vacoMnefirtrfie lii ^aiibiii?«lDttlualtfr -SvlfinigU* 

MlrltfnplrgihisVlkct liit die* COmpletorium hcrafiir m 
Vefpcrx & pari nta di- 
<itiir fccundi vke quo Sc primL 
I**" In Aivrwalibiis & So^ 
Ifiimibus Cortjptetojfiam ut in 
T)otniixica : b^ibfi: trcs Pfalmps 
fiipej unam Antiphonam , dein- 
ife Hf mniuti , Capiniltftifi , "^. 
trCT. ;f . ctii tiuiKjiiarri additur 

dimittff i C^tniiaim idem ^l', 
l}tm.in«t vthifcttm , Orationem 
ViJft^^Q rurfus ^^. BtiminiiJ bus . dicatur Hymni» Vir^gt Dtf i 
Gfiplfrlirr Timpere FafiduA 

(UdtiirAntipbGna j^na mI 
-JTini»»' JMM ^ paMBk inoafliiF- 

pr^ced{?nd5 Rnbrtcnr.i 

APra^cctlcrfti ItMta^cP 
pmniLit Feriik-fthna t^ 
Coena Doinini , Fei^ -fect* 
Parafce\'e5, SabbadMSwifltefaJ 
Fcihm Pdfchic & ipfa» 06«;^ * Vit^c diemm {lkinriii'l(ti- 

n * T^ r" 't «_ ^ ^ bricam in nropriii' ilt*TcttpC Compietociujin <li£:tur de Ftrift 
occurrenre , habec irLs PUiinos 
ibpcr umin . Aiinp ti. . ckmd e 
Hjmniiffi y c^«. Preces 1I09 
diconair ^n Duplicibus> & Oc* 
tavis Solmipibus. In Feiiis 
AdTcmijs» Quadrags^maB & 
Quatutir-TeBiponun dicuntiir 
Frfces^flcsxs genibus. 

' f?-"" Ia (Smftibus Feftis B* 
MaNnt T.' ft^ iiV ejiis O^o 
Saftteiiib didmr Hydmusr^' 
|v XM* CmHrhe* Teinporft 
Q<M!f *g<flw>^ dicte tiyn^hud 
CMfti^^HM tm»i 4i Coin Airn^ 
|ifaomi<|«l>prf* akt k«mw <^ 
fHMC» i «Mi^^ideth Antipb; 
4schttr= ctHun di<d}os Anmm- 
igipllSDids ^ Compa^onls; B: 

;-:•!" HATUTINI 

t^*-Tl<^ 4<"^>^y IVbtyfi- 
• .Xaiim^abetJlifttatoriumf 

ctia Nowna ( excepcb Tcm- Exc5phijP 1?cfttfin-'lNirtfici- 
tfonis H. "MaHaB V. &, 'Aiju^ 
^ettndb €cl!mplett)rio dtdttiif 
integri Anriphona Kefpcitfiem 
accepH ahre Canticum . JV*»tf 
dimitttf quo finito dicituf Anti- 
pfaona de Dominica* 
. A rceufe Dupficium crd- 
piuntur Fefta VifitaHonis & 
PrafctrcationisL B. MariaB V. 
ifr qiiiWs tompletiprium dicr- 
Rtr ut ' in Ddmiiuca.,* exc^cp 
Hymno 'cujb'lot6 cBcitu^ri^r- 
i^ Jht ijeftitri^. .. ' •• 
' A tegilla Seiibidip&cifnji 'g 
Siiiipfifcidilt ekci^iuntitf \ tffet 
iht*r* Cjrciimcilfioilem ^ " Epi-i 
phfaiiiam & Fcria "fesfa poil 
Oftavam Afeenfionis in qui- 
btts non -dictmtilr PfeCesi ' • 

.RUBRJCJ. 

poife Pafchali) in. oiiolil^et il? 
rohiin' triesr Ffalm<fi . propub \ 
fbpcr -tres Andph. f r6pia^', 
Ycrficuluincui teraddiair^//* p4tir mjttr : trei Bcncdiftio- 
MSf. Ledionei uxi^em) uia 
Reiponfpiia in ^uwitt ^tnpar 
lis dicimr Giti^.fM Jfutft 
tvAt : ac tandem poft uiumuin 
Kerponforuim Camicum .T« 
Dtnm. 

iP Invitatorium diciwf pri- 
mo integrum antequim Pial- 
mus. Vtmtt incipiamr , ac dein- 
ceps viciiTim poit altertios ejuP- 
dem Pialmi.Verfus, modoin- 
tegrum , modo medium » uique 
md Verfum GUrtA poft quem 
Invitatorium n^edium , deinde 
totum repetitur. 

3^* lidiones primi NoAur- 
lii funt propris ex Scripcura 
Sacraj ol nunquam cc Scrijp* 
tura occurrente. Lediones te- 
cundi Ko^mi , vel de Scrip- 
tis fandorum Patrum , vel de 
vita Sanf^orum quDrum Fcfta 
celebrantur » escerptx func» In 
tcrtio Ko^mo legitiu* £van- 
geiium cum Homilia in un 
partes divifa. 

4^' In Solemnibus-majori- 
bus 8c minotibus eadcm kx- 
iraiitur qus in Annuaiibiis , ex- 
cepto i^6d dicantur Pfalmi de 
Dominica, ii non adfint proprti« 
fuper Antiphonas<de Communi 
San^orum , (i. deiint propris. 

50- I© . Dupiicil^u^ five ma- 
joribus y five mihoribus , Pfal- 
Bii fumunmr de Fer4a Ofcur- 
rente 9 Verficulis nop, aidcUtur 
JlUlHis nifi Tem^/Ba&bali'i 
Mc Gltris T^ri dicitur t^niiim 
ki fine ultimi Rerponforit cur 
jufque KoAurni. ^aetera ad 
linim Sokmnium - minorum 
revocantur. 

6^* In.ScmSt&ipticibus>mre 
majorihus , ^fivc minorihus 9; 
Matutinum hab^tumcumNoc- 
lurnum in fuo dxcvntur.oo* vem PfiJmi dc F«rk fvh tri- 

bus Antiphonis de Communi:» 
■^ non iiiit proprix-: crcs icit- 
licet Ffalmi fub una A^iphio^ 
:na.> cum GMs.Fatri in fip^ 
^ cujufquc; Pfaiini : deinde^Vcr- 
-ficulus ; tres^LeOionesqiiaruBi 
prima eit de Scriptura ocoir- 
renie, &t ex tribus una ; fecur^ 
da in Semiduplicibus- msgon- 
"hus eil de Feito ; tertia Evah- 
gelium cuin Homilia: in.Se^ 
,miduplicibus vero minoxibt^ 
Tecunda & tertia (unt de Feil(V 
Unamquamque LeAionem fe^ 
quitur Refponforium. Tres aur 
tem Amipb. VerficuXis & Rcf- 
ponforia iiununnji 4e Commur 
ni fecundum Feriam' » niii dc 
aliquid proprium : id eft Feriif 
fecunda & qumti h prim<> 
Ko6hirno : Feriis tertii & fexr 
ta de iccundo. Nodurno : Fe- 
rift quartd & Sabbattf '<^ tercio 
Ko^irno i csetera m lA Du*- 
Iplicibus. 

2**« In Simplicibus & intra 
Oaavas tam Solemnes qu^m 
non-Solemnes Matiiiinum ha- 
bet unicum No^jmum i m 
quo dicuntur novtm Pfalnfi 
de Feria fub ima tantbm An* 
tiphona , prtma fcilic^t eprime 
No^hirno ; deinde VerhCttlas 
iecondiim Feriatn y.tres U^ 
tiones , tria H^H' fectindiuQ 
Feriam. In Odavb SoIe«nibiit 
prima Le£lio eii de Sccipiura 
occurrente » fit es -aibus laut 1 
£eamda & tertia Ledio d« 
P^va : In Simplicibus antciii 
8l O^vis non • Solcmnftut 
prima & fecunda I^io-«itt 
^ciiptufa occucrente » duabits 
pofkrioribcrs inimam jun£liss 
tdf tia >rer6 dc FeAo aor.<<^* 
pv9*^ Cciera uc in Sc«ii4upl« 
. ^2a#. 2.<:vDQiBiiuc4 itttm oam* 


KMtft9t0 ^MMnlliW* oaait Jt . 

vfiflii 9 Kfvnai -ID 

^ bi- 

tecm X0d»ra*xmamliket 
tiM Platau iibiinsi 
AiinplMmi oHi «ft 
tcaiafi|M)lodsMi. Oc» 
tsv* 111» Qffdinit ao» iMbeBt 
Doniiiiciiii intra 06uwwi^JM PdclMll Jlk«, «*• Incfa oaMAS 
l9Veffic«l*iiOfi 
Tcdip* 

iln^vkiiMlUf- 
MtoawoL 

IB: 

ili^beciiiiiaaiiKo^- 
tttmiai in - 400 diouMac im>* 
van ffiiimi ffvprii fiib tribw 
Ami|ih0iiii mnfiii, tfce ici- 
licec Pfidm} fiib una Annpb. 
cufii GUHif 9mH in &ie cii- 
)ur<|ae Kdiiii; deMe Verfi- 
cufaiit F^tir «i^r : tres BeDe- 
didionce ieaindhm Feriam, 
tres Le^tioncs de Scriptura 
occurrence^ trla Rerponforia 
de Dominics praeccdcnti fr- 
amdiun Feciam , id cft , Fcriis 
Cecandi » qnaa^ & fczd de 
prime Kbraimo ; Brriis Tero 
tercil* <|aindL dc Sabbato de 
leaindo Modumo. In ulrimo 
Ke^ohibriodiciQir Glti* P«- 
trL Noo dicimr Tt Dtmm 
niii Tem^ie Pafchali. 

9^« In Feriis fpectalibits 
Teu priTile^iatis , id eft , Fe- 
riis AdTentAs 9 Quadragefi- 
nue, Quatuor temporum 8c Vi- 
gtUarum^ omnia ut in Commu- 
nibus : nifi qu6d terria Le^io 
eft ETangeiium cum Homilia » 
dcinde llefponforium pro- 
prium feu- Avangelicum; & 
tuRc ex doabus pofterioribus 
Leftioaibtis Scripturae fit uxuu Hms iVSi aeflam»Ucii)M 
Satn&k celebretur aliipil Ek»- 
minicl ( cxtra tempusPalch»» 
le ) vel altqdk 'Feril prSvil»» 
giaCl y pro ftona Lcdione d(- 
citvr Ewi g e l iwm Dom ini cm 
cum prima tant&m Homifa 
partt » vcl F<ri« cumHomi» 
lia , lc tUBC fit Qsa Leftio di» 
■diu&tis pofterioriiHis partibui 
Homili» de Fefio. 

NHm %^% Si in Dominicc 
▼el in Fefto Dorem Ledi^ 
•num licieiida fic comMmon^ 
tfo de aliqut Fefto Siiimlict 
^l OAi|Tt Sanfti « jno doim 
Xe£HoDe ^Kcttnr Leftia dt 
-SaD<(o velde Oftava Sendt, 
-dtiabtfspoftec i otibui Homilili 
DomioicaiiNf I FeAi pwtibi» is 
unam niniys. Si chtti adfiBt 
Le^ de OAi¥. diciciiB ta»* 
tum prima , alfi aliter notttn^ 

HHs 3^. In SemfrdupiicibiU 
majoribus 1 (i fitctenda fit coia* 
memoratio de Simplici , Le* 
genda San^ de quo fit com- 
memoratio jungititr Cum Ho- 
milia qiias eft tertia Le^io. In 
, Semi - duplicibus -minoribus » 
in Simulicibus ^ in O^vis 
ubi nulia eA HomiUa,Legenda 
SanAi de quo fit commemor. 

Sonitur pro ultima Le^one • 
c tunc prima Le£Ho Scriptu- 
ra oc<%rrens , ex.tribus uiui : 
fecunda Leftio de Fefto mit 
<je O^va : ii duae adfint, juii- 
gunttv. 

N#<* 4'. In Feriis privHe- 
giatis ubi eft Homilia , H fa- 
cicnda fit commemoratio do 
Simplici , Legenda San^ po^ 
nitur pro fecunda Le^^ione: 
& tunc ex duabus Scriptur» 
LeOionibus fit una. 

N§t* 5^' Si ob Feftum pro- 
priam habens Scripturam logi 
non po^ initium libri Scrip- 
i iv Rmhrks 

lurx (acras ocaifrefls , re- 
fumitiir Feria fequentr , loco 
Leftionumhujus Ferm; mo- 
^b iftae Le^iones non fint 
«ttam initium altcujns librr, 
tODc enim initiumprascedentis 
]prorfus omittttur. 

lo*. Tempore Pafchali tam 
in Officio oe Tempore (ju^m 
in. Feflis » Matutinum habet 
lemper unicum No^mum 
conftans tribus- Pfalmis cum 
vna aut tribus Antiphonis , 
■uno VfHlculo cui femper ter 
additur jilltlui» , trimis Be- 
jiedi^ionibus propriis , tribus 
I.eAionibus » tribufoue Ref- 
ponforiis ; dicitur Canticum 
7e Dtmn^ ettam in Ferris , ex^ 
*ceptis tribus Feriis Rogatio- 
guim» Csteras Temporis Paf- 
chalis Rubricats videre eft in 
Proprio de Tempore & iti 
Proprio & Conun. San^orum 
f^ Ledionum» 

EXCEPTION ES 

PraBcedentis Rubricae. 

A regula So!emnium-md- 

;onim excipitur dies Epipha- 

niae quo non dicitur Invitato- 

LA U D U M 

l^.TN- Annualibus Laudes 
JLhabent quinque^ntiph. 

■ proprias fiiper Pfalmos de 
Dominica & Canticum pro- 
prium : deinde Capitulum , 
Verficulum cui ter additur 
jiWtlnia, AntipKonam ad Bene- 
MSns & Cantrcum idem : 
Poilei Dominus vobifenm & 
Orationem ut fupra in Vef- 
perarum Rubrica. 

2^. In Solemnrbus eadem 
obfervantur ', excepto quod 

. dicatur Cantiaim ae Domi- 
liica , quando non adeft pro^ inufaies, 

nvtm, Pfalhras Vinite fecsn» 

di^nr Vulgatam dicitur pro 
primo Pfabne NodiDrni tertiL 

A reguh Solemnium exc^ 
piuntur Fefta Inrentionis 8c 
£xa1tationis fandae Cruds in 
ouibus leguntur Lediones de 
dcriptnra occurrente in Eo- 
clefiis in quibus fiisnt ritu 5o* 
Yemnis. 

A regula DnpHcinfB-mAO^ 
mm excipiuntur Fefta Vima» 
tionis 6c Prxfentationis F. 
Marie V. in quibus hon di^ 
cuntur Pfalmr de Dominica i 
fed Pfabni' de Officio parro. 

A regufa DupIrciam-minGe 
rum excipnuxhir Feria quintji 
in Coena Domxni , Feria fextft 
in Parafceve & Sabbatnm 
fan^hnn. Vide dienim illonxmr 
Rubricam in Proprio deTem- 
pore. 

A regula Vigiliarum exo^- 
pitur yigilia Epiphaniae in 
qua dicitur Te Denm etiamfi 
non fit dies Dominica. 

Non dicitur Te Denm k Do- 
minica ScptuagefimaB- inclb- 
fiv^ufquead Pafcha in omni 
Officio de Tempore*. 

R U B R I CA. 

prium : & cjuod in Feftb Sanc- 
torum Antiphons , Capitulum 
&c. fumantur de Communi, fi 
nihil fit proprium; 

3*^. In Duplicibus & Semi- 
duplicibus dicuntur Pf^tmi de 
Feria occurrent* cum Canti- 
co pro Feftis > nifi proprium 
aflignctur. Verficulo nonad- 
ditur Alltluia nifi temp. Paf- 
chali. Cxtera ut ih Solemn. 

4®. In Simplicibus & intra 
O^avas etiam Solemnes di- 
citur fuper Pfahnos unft tan- 
t^ Antiphonai primafciUr JoMAnt ^Mp nofr Sotemoii» A^Cun^AndphoittV It Capt* 

jnr mtvr . iiuiccur< 

'•^«e JK Dqplfe gwr , ^9f^ 

tavit 9 poft urationem ditl.aiit 
poA c6mibeflM>tttfimr A- 
-ceiilBr Snffpit^». . 
'■''' J^» In Fems tan comnni" 
' iiMt qniBi i)Mcial£as tan- 
det IialMtttdiiUMtue Antisho- fnecidentif itiibric#«w ' 

AP^edenti {tdirice es^ 
piuntur dies Pficiis 9^ ftt« 
fiit OQvfB per doam no^ di» 
Ottem 'eituradr^udesGipitiApna^ 
yerficultis* > 

A regiila Dupliciom exci^ 
ohmtur Fefiii yHitationis At 
nr«rentationfs B. Mari» ¥• 
in- qitibns dicuntur P£iiBtti*.4« 
Dominica.' 

AB eadem regula cxciMUA- 
inrFeria quintain Gniiaf)^^ *nct fnpnri$^iBoe CLC^ti-^ nrim.FeriaieztalftParafcett 

<flttideibdeOpthaii^».Ver- 9l $abbattun.w6nauni; y\\m 

.' ficnbm ^, Itt Ferlis Adreo- Knbricam dierum iUonwi Mk 

.^, QiisidrlqptfifflC»Qnitnor Proprio de Tmponsr -^ 

'. Temporum- y 8& Jl^nniotiim A regula Sinipucium 8c Y^ 

wicrimiig ■FrCcet ftxis 'cem** 

int p6ff A^iti|i3i^ta«m. af Bb [nipUclum8cF(i" 

excipiuntor .oininn 

Fefta Simplicia , etnrni O^ 

ditkt, In'utrifque Fiarfii dF*- ^ TsSimj^IiceStificomneffFfriif ft Dominica prima Advenpb 
Dominica prima «ftme ad Puri£catidsieni r-.8c 
i iDomimca Paflioiiis uique 
ad Feftiun SS. Trinitatls , in 
qiiibus omittuntur Suffi^gia*. 
A rcgula Jcjuniorum exci- 
piuntur Vigilia Pentecoftes». 
oc .Vigilia Nativitatis Domi- 
ni iii quibus non dicuatnr 
Preces.. i cnntur Sufitagia« 

6^. A Domi 
QaKlr«g(efiii« ioclufivi. uf- 
flue ao F^ara ottiotam in 
^oenaDOmini excVufiv^ Lau- 
des habentHjrmnum.poft'Ca- 
pitulum. 

7*|. In Feriis temporis Paf- 
dialis dicitur Antipnona pro- 
pria fuper quinque Pfalmos. P R TM jE RU B RI C A^ l^. T H AnnualibusjSl Sblem*- 
Xnibu&Prima babet Hym- 
IMim Jsm^lmcss ortt , tres Pfal- 
mos de Domihica ». non vero 
Symbolum Qttitmm^e, fuper 
nnam Antiphonam <j^ae eft 

Scima de I^udibus. Fe(tt r 
einde Capitulum de Domi- 
nica ijlU breve CbHfte > Fili. 
Dnminms tfkifnmm , 8cc. Ora- 
tionem. Dttmime Dems , ^i, 
freti§fa in entffeBm Domini : 
^muflt Caaoaem aut pro-^ prium aut de Feria occur» 
a*. In Dominicis ppr an- 
minr cadem obfervantur, ex- 
cepta qu6d dicantur Fiahni 
cum Symbolb (luienmtfi^ fu- 
per unam Antiphonam pro- 
priam , quoties fit de Domi-* 
nica. Canon^ qui dicitur ^iL 
etiam proprius. 

j*. In buplicibur & inttsi 
Oe^avas. Solemnes Prima ha— 
bet Hymnum Jam lueis erte » 
tres PfalmtfS dc Feria oc^^ Rnlries 
rente fttper uftam Antiph. 
^use eft prhna <ie Laudibus: 
D?. ibr. Ckriftt^Ftlii Canonem: 
Reliqua ut dicitiu: in Feriis 
per Aan. ad calcem Pfalterii. 

^'^•Jo Semiduplicibus , Oc- 
tavis non folemnibus & Sim- 
plicibus Prima habet Hymn. 
J4w lucU §rt0 , tres Pft de 
Feria occur. fuper unam Ant. 
I. de Laud. i^. br. Chrifte; Ca- 
nonem : Cattera ut dicitur in 
Ferils per Annum. 

5^. Ia Feriis tamcommu- 
nibus quim fpecialibus , feu 
BriTilegiatis , Prima habet 
fiymnum Jsm Iticis orto , tres 
Pulmos fuper unam Antipho- 
nam propriam , Cxtera ut in 
Feriis per Annum ad calcem 
Pfalterii. In Feriis Advent(is , 
Quadragefim» , Quatuor tem- 
porum oc io Jejuniis ({uando 
fit de Feria , Preces dicuntur 
flexis genibus. Canon cuilibet 
Feriae )>ropriu5 a/Tignatur in 
Proprio de Tempore. 

6*. Ultimus Verfus Hymni 
Primae pluries mutatur per 
«nnum ; & quando fit illa mu- 
tatio ad Primam , fit etiam ad 
caeteras Horas Cexcepto Com- 
pletorio ) modo Hymni fmt imtrsJes» 

eiufdem metri : varias autejii . 
. tllae mutationes per annum » 
Bflignantur tam in Proprio de 
Tempore quim in Propri^. - 
San^orum. : 

EXCEPTIONSS 
Prascedentis Rubricae. . .• 

APraecedcnti Rubrica exclr ^ 
piuntur Fcria quinta. Ja -^ 
CoenaDomini, Feriafextaia 
Parafceve , Sabbatum faoc^ \ 
tum , dies Pafchs & ipfiuf . 
OAava. Vide Rubricam die- 
rum illorum tn Proprio de 
Tempore. 

A regula SotemAium exci« 
pitur Fedum ^S. Trinitatis in 
quo dicitur Symbolum <^«i{- 
cHmque, 

A regula Duplicium exct- 
piuntur Fefta Vifitationis 5c 
Praefentationis B. Mtri« V. 
in quibus dicuntur Pfalmi de 
Dominica. 

A re^ula SemidupIiciUm 
& Simphcium excipiuntur Vi* 
eilia Nativitatis Domini , dies 
inter Circumcifionem & Epip 
phaniam , Vigilia EDiphaniae » 
Feria fexta poft 0«avam h£»~' 
cenfionis & VigiUa Pentecot 
tes , in quibus non dicuntuc 
Preces. TERTIjE sextje et nonje R U B 

t^.T N Annualibus hae trcs 
. JL Horae habent H^mnum 
proprium , qui ad Tertiam eft, 
Knne SsnSt t$4his Sfiritus : ad 
Sextam ReStr fvtens : ad 
Nonam Ktmm Detu : deinde 
Antiphonam folam fupor tres 
P£aImos de Dominica : Ifia 
autem Antiuhona , ad Ter- 
tiam fecunda efi de Laudi- 
bus ; ad Sextam tertia dc Lau- 
{Ubus : & ad Nonam quintacft R I C A. 

&ultima : fequiturpoftei Ca« 
pitulum proprium oc diverfam 
pro his tribus fingulis Horif » 
Kefponforium breve qnoque ] 
diverfiun , de primo modo « ^ 
deaique V^minms v$hifimm' % \ 
Oratio de Laudibus : iterum 
Dominus vohifcum y Btnedicif • 
mus Dcmitto, 

x^. In Solemnibus eadem 
obfervantur ; niii qu6d ad 
Tertiam Capitulum funMtor Vtli>«sis , & ad 
Lnpibuf ; r- 
knniatcis Antiphc* 

priaiiifit:4£UBuer- 
beln^iir 4e tertio 
'nip<tte i vero IPaiS* 
cusao I /caeter^ ut 
buf. 

>nplkibu3>&0da- 
^- dkuptur P&I- 
ia occurceate: & 
ik lirerui Tupt dc 
odo^xi|teni ut iii 

Semi • duplicibus , 
ijSt; Oaavfs noo 
y onuiia ut in Du- 
'xcepto quod Ref* 
rona funt de ter- 

^fis .tam comamf 
1 'fpeeialSbus^ An* 
Capitula ,&,Re(^ 
reViapropria funt : 
¥tz dtc^atur de ter;- 
bempore verii Paf- 
xuhdo. Cpctera ut 
»us. In Feriis Ad- 
ladmge^m» , Qua- 
onim , & Jejunio- 
de Feria , dicuntur 
1 , Scxtam 5c I^e- 
^^rationem^irre^es 
bus. ' ' ...;,. 

Se^tuagelima. aid 
•reVia i^ic^intilU' fem» 
it Omclode 'tertio 
Jihpore ^ubem Paf- 
lOtur -dc Yecundo 
LCtptis Annualibus 
ibiis ih^qvubus di- 
primo mode. 

accipe Refponfo-t 
rni , fecundt & ter-* 

rimo modo. 
^^m t* > X>imin€ > Ulii^ '.' :'.*._ " -l 

tribuUainu, ^^lldiu. ^%if 
fstri & ^ils* , 6:-.Spiriu^ 

jkfc^fmr muuk \ j tlUH i i M >■ jSU 

Ulmi^h '-- .-i 

T^.tmi 'J>iManir»4/m9tfi 

mt , ,.....!.. . j 

J^, ixvmfdhmtum. JiU 

leliis , dUelmis , sUtUtts^^ i 

R cspt>iia«i[i:4»« 
de feciuido «odb- : i^ 

^. br. ^-Aw Ht..JNi?4At 
fmfUfier memt* JtlMmU^ mU 

€ift0r memt, jiUelikU , mUtMtUt 

^. ^trefiiimm mtmmUdii 

trHmldtiUit. jfllel. slltL tmt^ 

tmt et , DUtUt^ fpfefy uv mmum 

AUlle, GlkU PaM > ^ H» 

Uo. & Sfiritmi S^vt^* FsH^ 

</, X>hmint ^' fmfUftjKf m§a^ 

jilUlmsysUelnis. ■ ^ 

it, 7« ,pimUe f s^mv^fimtj^ 

H'* Et conftlkns es mft, 

Temp ore Pafchali , additujf 

ter AUtlnia, t 

Responsokium 

de tertio modo. 
B^. br. Fsffns ts , DUtimt * 
fmfciptcr mems,-FsSms et , Dh 
mine y fnfdfttr mcnt, 
. ir, Et rtfnginm mtmm in ttit 
trilnlstiSnis. Faffms ts , DM- 
ne , fnfeipiir meMs, GUria p4-j 
tri , dr Filtt 4t SfiriiuiSan&t» 
FaBus ts i i>4mint , fmfcfyttf^ 
mens. 

yjf.Tm» JOimim^.sdjmvipi 
mc, • ' 

^t , £f eonfilitmt ts mck 
E X C E P T l O K.^ S j 

Prscedentis Rubricap.! 

APrxcedenti Rubrica ex^ 
cipiuutur bomln. Palma; 
ruih, Feria quinta in Gocaf 
Domioi » Fesl^ fcM' ia Pa« JtuMe£ lenersitf» , 

tafceye, SabbattMi San^him , nes : in His fnfm Domxnic^^ Domiiuca Pafchatis & ipfius 
O^va. Vide Riibricam illo- 
fmn dierum in Proprio de 
Tempore. 

A regula AnmiaKnm- cxci- 
pihir Feftum Pentecofte» &. 
ejus 0£lava per quam dicitur 
ad Tertiam , Sextam & No- 
nam » Hymnus Ntnte SmhSt 
mhit Sfmtm cimi Doxologia 
ftr U ftiamm. 

A regula I>ominicarum ex- 
cipiuntur Dominicae occur* 
lentes intra 0£hivas folero- Rerponforia brevia dxctjxitar' 
de lecunHo modo , etiiift fr^ 
non fiat de Oaava. ' « ] : 

A regula Duplicium exwi 
piuntur Fefta Viittatfonis' S^ 
Praefentationis B. MarisYU 
in quibus dicuntur Pfalmx d^j 
Dominica , ad Tertiam pSex^ 
tara & Nonam. 

A reguia Je|uniomm -ex^^ 
cipiuntur Vigilia Pentecoflcsi- 
8c Nativitatis Domini' in qi" 
bus non dicuntur Preces* (jaNCl/RRENriJE FESTORVM 

Sivi ^fficiimm 
R U B R I C A.. COncurrentia Feftonim fi- 
ve Officiorum tiuic fierf 
dicitur , ciim alicujus Fefti vel 
Officii prxcedentis Vefj>er.ie? 
fecundae & alterius Fefti veh 
Officii fequentis primae Vefp. 
eadem dia occurrunt. Quod 
miidem quoties duo Fefta fibi 
(iiccedunt , ita evenire ncceP 
fe eft. 

Quoniam autenr {Tmur dici 
plures Vefperae non poffiint , 
qiupritur quaenam aliis locunr 
cedere debeant ?- An feauidsi 
primis ? An prunae fecundis } 
quod ut perfpidatur' ftt fb- 
quen& Rubrica.. 
^ Quando duo Felfa feu OfE,- 
cia coiicurnmt ,'quorum unum 
cft fuperioris ordinis ,. & al^ 
terum iAferioris ordinis , illud 
quod eft fu^erioris ordinis 
Vefperas obtinet , & de Fefto 
feu Officib inflerioris ordinis 
£ttantdm comrnem. aut nulla 
fit Qmnino , utdicetur infri in 
Commemorationum Rubrica: 
Unde fi Feftum aut Officium 
|Ateccdens fuperioriseftor- dinis , fubfequens non HdieC 
primas Vefperas; fi fuperiori» \ 
eft ordinis fubfequens , ante» 
cedens non. habet fecundas. • 
rmm6.fieri airquandb poteftV 
iit aliquodFeftum careat utrif* 
que Vefperis , fi cbncurraj 
cum Fefto fuDeribris ordiids' . 
antecedente,.oc Fefto fuperio-» j 
ris ordims confequente ; it- ^ 
Hustamen Fefti intermedii fi^j 
commemoratio in utrirqn^' 
Vefoeris , fi fieri debe^at. ' "^ : 
; Com duo Fefta vet OfBcll : 
concurrentia fuhtejufdeiiiQt^ ' 
dinis', fi Feftumantecedeni' 
Habuit primas- yefpefas \^ WA t 
habet fequnda^ r fi'yec& ^nu ' 

f")rlmis yefperi* / & ■('ciftiin 
ubfequbns debeatlutlJere.fti':) 
cundas,tunc antecedehs-liakbci^ 
quoque fecUrJd^ , & fit^pnn^ 
mem. de ^fiibfeqiiente V |irud'^ 
fi fiibfequens ;ioa ppint )i»- 
bere fe«jund^sV^rpei^ p^^^jp^ 
ter Feftum fuper^oris <jtd24iStl~ 
tuiic primas habet , 5c fit ftn-» 
tum conunem. dc anfecedeqteft. . . 
Kcet iftud Ftftlmrinteceinbi iiBter Fefta «quaSis ordmia 
rittTS fervandiu €ft , m 
Damtni { inter quse Do- 
'ttiiTH-a; msmefAfttur ) prasiiV- 
mmr lomnJbin aUii. Vcrbi 
injii i fi Feittim Diiplex-mir 
Mi taciderit in Feriam IV 
cpn^iffi , nofi hahebit prLnkat 
Y^ltierais , fe<J tantum com- 
iicffiorat, Uce* DomiRica Gt 
BJam Duplejc-minLls, Fe(la 
Koqut B- Marix debent pfa^ 

Brri'F«fE%^SanOv>rum| Frfla 
Jbgeiorum Feftis Apoftol&- 
hunt FeiiaApoftoIarum cae- 
is , & FetU iiiorum San^o- 
I s^3s in prc»prus Ecdeiiis 

yu Solemni celebraiitiir , diis 
b Cftletidario <!efcFiptij.Fet- 
hm Dupkit b propriis Ec- 
CiMiis afjtjcipatur aut trans- 

fernir , 1i caACiwrat <gm Fefto 
Bgod tam 4 pofttLo qu^ A 

WHOcelebratHC- 
£ X'C E P T I © W E ^ 

ARegida Feilornmfcw OP- 
fkio rum qttonim imntn ell 
fjperiorts ormais ].5c aJterum 
iBkriorii 4 excipiuiwur Dtt* 
piida ' majora occurr^tia 
«laiiatis ante Dombjcampii^ 
Tijira Adirenti^s , & DomfT>i^ 
tist S^uageiiin^.j tupc enifn 
Mn h«t^l>ent fecundas y^rpe^ 
ni , f«l comip^mor- tantiim,, , 
%et Domiidiiii, fMbfeqvteiis fit 
l|ttimTi\od^ D up lex-mi nu s . 

pA regul^ Fe/^otum «iivGrC 
«iiiiis cxcipicur ,F^um Ss, Ipnoj^entium ^d eft Bi- 
plei - miniw ; fi occurra?^ 
jl«bbfto ante Dominicaiv 
intra O^vam Natalis Domi'* 
i^ ifiiac eil Duplex - majuj ,. 
habet Vefperai ciim Comme- 
m o rati on e D d m im cs^ 

A reguh FeHoriim ejufderni 
ordinis excipitur Feftum SSw' 
Timotiiei , Mauri & Apoll>- 
n*ris Martjmmi Illud «nim 
I^<£llum Duplex-inqjus quod' 
primis caret Vefpcris prdfl^t 
ter O^avam AflrumptiDnk &*; 
Mari* V, habet fecundaft 
Vefperas , Kcet fubf^quatur 
F^ftum -{in€i\ ^artholoiti^ 
Apof!oli , tfuod eft etiam Du- 
plex-majus ; quia fan^i Mar-^ 
tyrei Ttmotheus , Maurus Sc 
ApolHn^rif hiibentur ut Apo£-' 
toli & Pjtfoni Ciwtatii Re*t 

Abeajd*m regula Feftonii» 

S'L\fdecj| ordints excipiuntvjr 
omimca intra Ofttvam^ 
& ipfa dics Ofkava Patro* 
norum aut Sanf^orum in Eg« 
defiib propriis de quibus fit 
Offic iu m ( n i fi - oc c urra nt al i- 
tfiu Dommica privilegiata } 
aun Connjiemoratione uccm*i 
r«^tts Domif^icz poA ucr^^, 
qae Vefperas & Laud^s &j 
Homilja eiuTdem DominicjB 
pro, ujtima Le^ione. 

O^cium diei Oaav* UU 
Ordiiii^ -inddcas in Domi^ 
nac^m nuoquam tran$fertpe 
fed, antiotpatLif m SMsLt^m. '^ 
pr«ccedenf* tRA^rsiATioNis £T ^mmPATioms R u n R I C A, 

TlUn^tto Bi Anticipatio fubfeqttentem vel ant««ede 
Fsftorum & Officioru eil, t^jmjjropier interveDiecii ira- - 
iilaiumiii aJi(]Ucm.^umdi^lP pc^dimentUQi , h^^ tranipoi»*r 

tio-i ! RmMes 

Feda auteni transferuiitur 
^t «nticipantur in diem com- 
ffiodiorem 8c non impeditam 
<iio Fefto etiam Semi-cluplici: 
IMflTimt enim transferri aqt 
anticipari in Hiem alic^uo Fe(^ 
to Simptici occup^am. 

Ansuale nunquam trans- 
(trtur , nec anticipatur , fed 
quo die oceurrit ^ celebratur. 

Feftum Annuntiationis B. 
Mariae V. ^ Incarnationis 
DomiDieae,quod eft Solemne- 
fliiajus , ii occurrat altqu^ Do* 
lAinicft Quadrage(imae , trans» 
fdrtur in Feriam fecundam fe- 
<|uentem, tam k Clero-quJkm' 
k populo : fi vero occurrat 
per Quindeaam Pafchaiem*: 
anticipatur k Clero & popu* 
lo in Feriam terdam poil UO'^ 
minicam Pailionis.^ Caetent 
Fefta Solemnia majora noa 
transferuRtur nec anticipan- 
tar , exceptis Feftis Patrono- 
mm, ii.eccurrantinQuadra- 
fefima , »k atiqul Dominicl 
AdventiVs , aut per Oftavam 
Fefti Annualis-majoris , aut 
aliqua Vigilil privilegiatl. 

. Solemne-minus , Iwplex-' 
majus 6c mtnus , SemMupleJt- 
nat)ia & minai transfih-untMr 
a«tt antkip^iiHm 
i-Sinipleit' minqnam trans^ 
fer^ur nee antieipatur, Mi 
inlpcdthmi retiph commem. 
<tAn LeAlone de 9an6^o »lft' 
Matutino , vel noft recipit^ 
ut dieetup wifril in ■ Cohimc-' 
fnorationum Rubricap^ i\ <k-> 
currat diebus illis qHibus non. 
•fit CDhkAiefxftjrstlo^de Si^li- 
^ci-f hoc anno omi-titttr. 

O^avae nunquam trj^sfe^ 
nmtur nec anticipantur. Oflfi- 
«i«m taitibn diei utelma^ Oc-' 
ttva aliquando anticipatur in 
Sm prsecedcntcflw Vigiliae milkquam trinsfc^^ 
runtiir nec antictpuitvr. .S{ 
Vigiiia cum Je)«uno - occur* 
rat Dominicl , iaaticipatur Je». 
jnniiHn in $jibl>atum pnece» 
den«. Si Vigilia» Natiritaiifx 
Domini , £piphania & A^f 
fumptionisB. Mariae V.inci-. 
dant in diem Domiaieaai »« 
eadem die Officiumrecipiuntt' 
De aliis Vigiliis occurrcBti-> 
bus Dominici.iit c6mmcm»< 
poft Laifdes , o( ultiAa Lce«* 
tio eft Homilia Vfl|^is. 

Feftum Ss. MariS-, Jacob!. 
& Salomas « & Fefta mue pr» 
cedimt femper fiunt Tcmporc 
PafchalL 

Cum occurrunt plura Fcfti 
transferenda vel anticipanda $ 
habenda eft ratio illonuftqu»' 
fant fupeHons oirdiiiifl ».>ut 
prit^s celcbrcntur quim iUi 
mi£ fimt fnftoiOris ordiidf» 
-Quod n fuerint cqualis ordi* 
nis ,'prinmm pnmo loco , & 
fecundum fecuiido loco cde- 
bratur. 

Si Feftum Conceptioms B.: 
Mariae V. occurrat DoniBi-. 
cl , - transfertur ia Fetini^ 
ffeutMkm feq»«niem tani kl 
CA?ro quim i pop«lo*-Fclli^ 
ver5 fan^PAndreae^ faAM- 
Nicafii fviAciderint ih Do*> 
mintcam traMfcrantur in F«*' 
riam' fccundam •fequentem ||- 
Ciero tantum , fcd qiiOMl- 
Officium fo!ummod6 , iioa* 
yerb' auoad prcceptiim 6c, 
oiligfltionem audiciidi *5a^ 
crum. Feftum Diiplcx etin 
* tksLjus occurrens Sabbato i»^ 
.t^ Dominicam primara Ad* 
ventOs non habet fccundu 
' Vefperas , fed Commcmora» 
tionem tantdni :'Eeftitm So«^ 
lcmne anticipatur. 

iVbMiMAVigiliisLlittt^ i ^is Fftfkun S^mukipler 
(a^ afltkipatiir «ut traAs» 
tiiff^'Sn:iple<^fiiiiiii6 oinit- 
im . fii VigiHis' III. Ordi- 
tA dt UupHci €c Ci^a 
R' ccMUMiiioratioiifr Vigi* 
}/.poft Laiuks & Hotnilii 
iTwm Vigiliv pro ukima 
BocMi t Scmiikipltz antici* 
Cnc auttransfertur. Da Stm- 
icirC6»niaiiiQni^ tantibn. 
JbM a^. Indra Oaaras 
innndftn-majortun » feu I. 
tikaM -i ^emiduplez & (upra 
ticimttnr' aut- transfertiir. 
ceipitikr tamen O^va Na- 
lis IDoouni tntra quam nt- 
DfiAm de Ss> Stcphano t 
tansierEvangw - & Inaocen- 
10«.-.;. - ■; . 

fHqm 3^« Intr» Odaipms 11. 
rlfiut ' Anhuafium'- -niino«^ 
■Of'£t tBntdm'^Soleiiiiii ; 
i^iex & SeimdiiBl^ anti- 
NQitttr .«ut transteruntur. 
Mtia 4^* Intra O^va' 
. Ordiius Soleiniiinm«>iha<« 
rum & xntra Oftavas III. 
rdinis , fit de Puplici*6c 
pra : Semiduplei^ antici^* 
ttir ant transCnYur. 
M>/tf • j** Intt^ Odavas 
n Simpiices (^uae funt So* 
nnium-minorum onim II. 
III. Ordinis fe Comme* 
nnoratfo de $implicu 
^oftf. 6^. Fefb de quibus (k Officiom iaira Oaavat 
fetvant^miies fuat Jbn^o* 
nas* '^ 

N6ia 7«. In Feriis Qna« 
tiior Tempocum & Ftriis 
priml & fecuiiddk Roptio* 
num fit de Patrono aut im 
Fefto <|uod celebratur tam k 
populo 4uim k Clero. D» 
dtmplici (ommemoratiote Cm» 
tera Fefta asticipaatur anl 
transferuntttr; ' 

ExCSPTlOKtS 

. PraKedeatis Rubtiat.- 

A Rtgult VieitiarMOScf* 
Xlpicttr VistGa S. Andrem 
occurronl DNominicl ; nihil 
enim fit onMiin& do illa » nifi 
commoiii. in Miffii ^ ([uia I>o« 
minica priflM Advemfls.^l» 
▼ilegiata eft^ 

Ctei Feftnm fanAi Andrcal 
occnrrit Domituci primft 
Advent&s , tramfisrtiir iivFe* 
riam fecundam feqilenttm fi* 
cet impeditam Fefto SemKf 
dupUci fanAi Etiaii ; i|oo4 
Feftiim fan^i Eligii transfier* 
tur in prlmam diem non im» 
pedkam. Id autem*fit contrn 
re^iam generalem ,' ipiia H^ 
|UAtum VigiKsfanftiAndrett 
quod obfervatur Sfcbbato,to»> 
gii^s diftaret i FeAo ranftl 
Andrese, ii Feftum iftu^ noa 
celebraretur Feril: fecundl* COMMEMORATlOhlUM RUBRICA ^.Omimemaratio eft Le£bo, 
^^ntipbonadc Oratio Feftl 

ri Oncium iitri noa po^ 
propter concurrentiam 
fti fuperioris ordinis. 
Commemoratio poteft ha- 
rt loaun in primis Vefpe- 
t , in Matutino , in Laudi- 
i;& iji ft<;uadii Yafpeiis, Si in primis Vefperis alicujuf 
Fefti iiat commemoratio Fe^ 
prascedentis # fit ifta comme-* 
moratto per Ahttphonam ad 
littgHificat de fecundis Vefpe^ 
ris 6c Oratk)iiem iUius Fefti 
praecedentis : Si vero in primii 
Vefperis alicujus Fefti fiat 
' commtmoratio Simpiicis coo* ebrretitii fit -ifta commemora- 
tio per Antiphonam ad M^i- 
nificst de primis Vefperis illiuf 
Stmplids. Commemoratio in 
Matutieo eftLedioJ^efti aut 
OfHcii cujus fit commemora- 
do :iUa autemXe^o aut po- 
nitur pro ultima Le^Uone , 
ftiit pr«'penultima , aut jungi- 
tur cum ultima Le^ione Fefti 
4e .quD £c Officiiim. <QuaBdo 
fit commemoratio in -Laudi- 
bus f Cumitur Antiphona ad 
MtntdUlm illius Fefti aut Offi- 
ciid^quofit commemoratio. 
Si in foGundis y.efpem aiicu- 
|us Fefti fiat commemoratici 
dt Fddo feouentif fiunitur 
Antiphona ao MmificM de 
primis Vefperis illius Fefti 
cuius fit .commemoratio. Si 
fiat commemoratio aHcujus 
O&kfst fiye in primis 'fivein 
fecundis .Vefpesis silicujus 
Fefti » fumitur Antiphona ad 
idAgnificM de <fecundis Vef- 
p^eris illius OAavae , nifi -fit 
Sabbatura infra O^avam , vd 

J^ridie dieiX^^vae: tunc enim 
umitur Antiphona ad ^4^m/S- 
£M de L.Vfeipe tis O^bvae. 
• In Commemorationibusnoh 
^ijitur DmHms v^hifemm ante 
Ojtationtfs : I^ uhimam ve- 
r6 -Qradl^iitm 'didtur Dcmi» 
mt» fMiHftnm '& Btnedicsmm, 
Qrii^io^^u^bet in Cbmm. ha- 
bet conclufionem integram; in 
Suffragiis 4ver6 nt.notaturin 
Feriis per annum. 

In primis Vefoeris Fefti 
Annualis nulh fit omnin6 
commemoratib , nequidem 
Solemnis-maioris prsceden^ 
tis : In fecunais vero Vefperis 
fit coramemeratio-de Solenmi 
6c Duplici. 

' In priniis Vefperis Solem- 
»U-majoris fit commemoratio Solemnis-minoris ptsMitifl 
tis : In fecundis vero fit com* ., 
memoratio Solemnis-minorif - 
aut Duplicis fequentis. 

la^rimis Vefperis.Soleni» - 
nis-mmorisfitcommemorati» - 
Duplicis pr»0edentis : In fe* ' 
cundis v.ero fit connnemora^ 
tio Duplicis aut SemidqpUcit 
fequentis. 

4>e Siniplici concurreM 
cura Annuali aut Solemd' 
etiam minore , nuila fit omni^ . 
no commerooratio nequidem - 
in fecundis Ve|peris. 
. Fefta J^uplicia & infri ad« 
mittunt commemo^ationefli' 
etiam Simplicis 'in «rimis fi^ 
fecundis vefperis , Matutin^''. 
& Laudibus. . ^ 

. ^ Cum Fefta AfiEuipptioab B« ' 
Mariae V- &. Dedicationi» 
Ecclefiae 'occurrunt Domini<^ 
ci , hoc anno vacat omnina 
Dominica : id eft nulla fit ejut 
commemoratio nec in primis 
nec in fecundis Vefperis y 
nec in Matutino.& Laudibus: 
qnam quidenvcommemoratio* 
nem admittunt Solemnia-ma* 
jora & minora., ac Duplida» 
majera occurrentia die Do» 
minicSU ^ 

f eriae Quadragefimae iflr 
Feftis Annuntiationis.& Coror 
paffionis B. Mariae V. habent 
commemorationem in utrif* 
que Vefperis , Matutino '& 
Xaudibiis : 'Feriae AdventAs» 
cum non fit de illis , habent 
tantum «ommem. in Vitfy, Bc 
Laudibus : .'Feriae Rogationudi 
Qiutuor Temporum & Jeju» 
niorum habent quoque com» 
memorationem , fed m Matu» 
tino tantum & Laudibus* 

Si in illis omnibus Feriiti 
exceptis Feriis Rogationum « 
fiat coiDm|poratio alicujui RMhUd imtrsltT 

Pefii Simplicis i titte Oratio- funae , Dom?n!ca Paflionis ; 

Bem dicitur Verfus de Lau- Dominica in Ramis Palnui- 

iSbxu iUitis Fefii » cibn fit rum , Dominica in Albis 9 

cDiDfflemomtio in Laudibus f fjvat excludunt coYnmemOra<^ 

& Verfos de Vefperis , cum fit uonem Simplicis. 

commemoratio m Vefperis. Alias praecedentis Rubricae 

Xtu, Si intra 0£bvam So- exceptiones pafTim videre eft lefflnem occurrat Feftum So- 
Jemne-majus , in IL Vefperis 
fit Conmemoratio de O^ora : 
Si verd dccurrat Feftum So- 
lemne - minus > fit Comme- 
iDorftio O^Uvae in utrifque 
Vefperis 6c Itaudibus. 

EXCEPTIONES 

Pnecedentis Rubricae. 

A Regula Duplicium ezci- 

/Xpiuntur Dominica prima in Proprio de Tempore. 

Nots, Fefta Patronorum' 
habent O^yam privilegia«. 
tam fecundi ordinis. Eoruni 
Rubrica habetur ad cal- 
cem Breviarii. Rubrica diei 
Commemorationis Defun^lo- 
rum habetur in Proprio. Ha- 
betur 8c ad calcem Breviarii 
Rubrica Oflicii Defun^orunt 
& B. Marisc V. tam Parvi AdrettJb » prima Quadrage- quim in Sabbato, 
PRiriLJ^GE DUnOL, 

LOUIS* PAR LA GRACE DE DlEU , ^OX D£ FllAK* 
CE ET DE Kavarre^ ^l. hos sujiis & £(6aux Cmw 
(eillecs les Gens tenant nos Cours de Parlencat » * 
IVlaitres des Requ^s" ordinaires de notrf Hotei» Oxmd* 
Confeilt Prevot de Paris t Baillif& « JS^o^chaui. ^ iewti 
J^euteoaht^Civils , & aiitres nos Ji^ciers qu!ii «mMr* • 
tiendrar: Salut^ Kotre tr^s-cher ' & ■ blen-aio^ Couim «' 
ARMAWb-JUl£S PRINCE.DE ROHAK ,Jpremier.:X:)uc; 
Sc Pair de Fra,nce^ Archev^que de ReiDUj » Nous a hhj' 
expofer qu*ii ia, obcenu ie la D^cembre 1742 nos Leti^ 
de Privilege» k reffet de. £ure imprimer pendant U tcms 
& efpace de dix ann^, les Livres , Mahdemens ic ItiS^ 
tru£lions a Tufage de £bn lOioc^ie ; mais que le tems pott^ 
par lefdites .Lettre^ ^tuit epcpir^ ^ il auroit J^efoin d*im ^ 
nouveau Privil^ge', Hc Nou^ a tf^s-huiriblemerik *^ait fup-' 
, plier de le lui accorder. A CEs Causes , Voulant mar- 
c[uer 4 notre-dit Coufm la con(iance que m^ritent fes piett* 
ies intentions & fon zele pour le fervice de l^iglife & de fa 
Keligion : Nous lui avons permis & permettons par ces 
Pr^entes , de continuer de faire imprimer par tel Im- 
primeur qu*il voudra choifir , tous les Brtvisires y DifnmMnf^ 
Mijftls y KitntU , Antiphenieri , Manntls , GrstlmtU , Frttefi' 
fionamx» Epifltliers , FftaHtieri , Demi-PfiaMtierSf Dirt£t9ir€s, 
Heurcs , Caiichifmes , Ordennancp , Mandemens , StatuU Sif*- 
%t9daux , Lettres Faftorales & 'h^hniBipns k I\ifage de fon^dft 
pioc^fe , en tcls yolume»^forjiof.>*marjge, caraft^, cw^ 
iointement ou f^par^menr^ vitanf i^ fois que bon lui fem^ 
blera , & de les faire vexxSre ^^Sc 22biter par tout notrft 
Jloyaume pendant le tems de. jjitfrae ann^s confecutives , 
^ compter du jour de la dat^ejdes Prefentes, fans-toute- 
ibii qui Toccahon d^s Livres ^defTus fp^ci6^s ,. il piiifle 
en Itre imprim^ d'autres JS^ «e fdient pas de notre-dtt 
Coviin : Faifons d^fenfes %. •tous Imprimeurs , Libraires & 
autres Perfonnes de quelyie •qiKrlite & condition qu*elles 
foient d'en introduire d^impreilion ^tran^ire dans micun 
Lieu de notre ob^iirance : comme aufli d*imprimer ou h\* 
re imprimer , vendre , iaire vendre , debiter ni contre£iire 
lefdits livres , ni d*en £ure aucuns Extraits fous quelque 
pr^texte que ce foit d*augmentation , corre^on , change» 
mens ou autres, fans la permiflion expren*e & par ^crit 
de notre-dit Coufin » ou ae ceux qui auront droit de lui ; 
a peine de confifcation des ixemplaires contrefaits, & d« 
troi^ mille livres d'amende contre chacun dcs Contreve* 
n«ns; dont un tiffs 4 Nous , un tiers k rHotel-Dieu de Patis^ & raiHra^ticrf 1 «otre-dit Coufin , oa ^ «elui ^4 
aiira iroit de tm, t8c de tous d^ens , dommages & inte* 
tttu ^ ^* char^e que xesu PTuentes feront enregi^^es 
toi|t:«u k>Q^ ftir Je Kt^ftre.de la CommuAaut^ des impfi* 
neurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la datte 
dlcelles : qiie rimpreflSon' de ces Livres fera faite danr 
lotre Royaume 6c non ailleurs > en bon papier & beaux 
care^teres » xonform^raent aux R^glemens de la Librairie % 
^*cvaiit de les expofer en vente , les Manufcrits ou Im« 
mnd% qui auront fervt de Copie k Plmpreifion defdits 
LiTres «'- l^rOnt remis ^s mains ae notre tres-cher & fi£al 
Cbevalier Chancelier de France le Sieur De Lamoignon » 
& jm*'d on fera enfuke r^mis dcox ikemplaires dans notre 
]libIioth^<|ue pidslique , un dans ^elle de notre Chateau dii 
Eoufvi^ » un dans celle de noitre tr^-cher & f^al Cbevalier 
Chancelier de France , le Sieur De Lamoij^non , &un d^ 
celle de, notre tr^-cher & f^al Chevalier Gardedes Sceaux 
de Frahcd le Sieur Machault , Commandeur de nos Or- 
dres:le tout k peine de nuIHt^ des Prdfentes: du contenu 
defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir no- 
tre-dit Coufin , & fes ayans caufe , pleinement & paiiible- 
roent, fans fouffrir qu'il leur foit tah aucun trouble ou 
empechement : Voulons que la Copie des Pr^fentes , qui fera 
imprim^e tout au long an commencement ou i la fin defdits 
Livres , foit tenuc pour dAement fignifi^e , 8c qu*aux Co- 
pies collationn^es par Pun de nos am^s & f^aux Confeil- 
krs & S^cr^taires , foi foit ajout^e comme k rOriginal : 
Commandons au premier notre Hui/Tier ou Sergent fur 
ce requis , de falre pour T^x^cution d*icelles , tous Aftes 
requis & n^cefiaires , fans demander autre PermifTion , 6c 
nonobilant Clameur de Haro , Charte Norraande , & Let- 
tres k ce contraires: Car tel est notre plaiszr. 

D0NN6 k Verfailles le vingti^me jour du mois de 
Janvier > l*an de grace , mil fept cens cinquante-trois » Sc 
denotre R^g^e le trente-huitieme. 

Par !e Roi en fon Confeil , %W Sainson , avec Paraphe* 

Re^Pri fnr le Regiflre XIIL de U ChdmWe Reysle des ti- 
\rnres ibr imfrimeHrs de Faris , N^* lio. fol. 83. cenfirmi* 
«Wfll jue Riilement de I723, A Paris ce 20. Janvier T753. 

Siin/ J. HERISSANT, Rue S. J icqnes, Adjoint. 

Nous avons ced^ le pr^fent Privlltge a Barthelemy 
MvjLTEAu , Imprimeur , ^ Reims , pour en jouir fuivant 
fa forme & teneur. Fait h Paris , ce 3 Fevrier 1753. 

t ARMAND-JULES de Rchan , Arch, Duc de Reims» CESSION DUPRIFILiGE.} 

T*Ai c^d^ ayec I*agr6nent de SON ALTESSE MOir^ 
J SEIGNEUR UARCHEViQUE , mon Droit awpr^en» 
Frivil^, au Sieur Pie&re Thesin , pour [et Brevisirft^ 
Dmmaux y MijfeU y jintifheniers , StMduels & t^fHf^m^ 
Fatt i Rekns , fe dix Juin mii fept cens ctnauaintc-fiu 
S^r B- MULTEiU. ^. 

R^gifM fitr le Reiiflre XIF. M U Chsmhe K^ale Mt U»^ 
\r4ures isr Imprimemrs de ?Mritf filie tft cen fir m imem mm 
Miilemtmsy ^ vttmnment k l*jtrHt dn CenfeU dit lo JnUUfi^ 
J74j;« A Itmis U |t jitM 1756. ' ' 

^i((»/> DIDOT, SjMiCr BREVIARIUM 

R E M E N S E. 

P A R S r E R N A. 

Ante Ojrandnem prxpara dnimam niam , & noli dfe qoafi faomo 
qui tentat Deum. EccUJtaft. X VIIl. »5« Anterecitationem OfficU 
diviru. 

Oratio, 

APeri , Domine , os 
meum , ad benedi- 
cendum nomen fan6him 
tuum : munda quoque cor 
meum ab omnibus vanis, 
perv^rfis & ali^nis cogita- 
tionibus ; intelleftum illu- 
mina, afi*6^m inflamma, 
tJt attent^, rever^nter & 
dev6te,hoc Otlicium re- 
Qtare valeam , ut exaudiri 
merear ante confpeftum 
divinae majeftatis tuae ; Per 
Chriftum J)6minum nof- 
tnun. T^. Ament 

Domine in un^one diyi- 
Pars Verr^. nae illius intendonis qui 
ipfe in terris laudes Deo 
perfolvifti , has tibi horas 
persolvo. 

Po(i recitationem OjpcU 
divim, 

Oratio. 

SAcro-fan<5lae & indf- 
vidua Trinltad, cruc?» 
fixi Domini noftri. Jefl^ 
Chrifti humanitari , beatif- 
iimai ac gloriosiftimae. Vir-' 
ginis Mariae foecunditati » 
atque integritati , & 6m- 
nium San6l6ru focietati,fit 
fempiterna gloria, ndbir- 
que remilliQ omrtium pec- 
catorum ; Pcr infinita f v.-' 
cuia fasculortlni. i]^. AiVAen, ISenedi&iones. BENEDICTIONES 

DicenJa ante Le&tjnes in Officio novem^ 
vel trium LeSiomtnu DOMINICA. 
IN I. NOCTURNO. 
. EtproII &F,Feria, 

S . "px Eus Domini noftri 
JLJ Jefu Chrifti, Pater 

«loris, dct nobis fpiritum 

sapientiae. £phef /. 

J\t, Amen. Infine cujuf- 

Jibet Berudi^tiorus, 

2. Filius Dei det nobis 

iendim , ut cognofcamus 

verum Deum.i. Joan, /. 

. '-J. Spiritus veritatis do- 

ceat nos oninem verita- 

lem. Joan, id. 

JN U. NOCTURNO. 
Etpro IIL & VLreril 
4. "0 A^rDomininoftri 
- Jr Jeiu Chrifti bene- 
^cat nos in omni bene- 
4i6ti6ne i|»ritu41i. Eph, /• 
" 5. Sciamus fuperemi- 
D^ntehi fci^tiae charita- 
tem ChrifH, ut implea- 
snur iR omnem plenitu- 
;dinem Dei. Ephej, /. 

6, Un&io quam aco^ 
pimuft k Deo , maneat in 
0oUft .. &L ^i^ceat nos de 
4ptfubii9« ujoafit^ IN III. NOCTURNO. 

7- ir\ E^ nobis fenno 
X^in aperti6ne orb 
noftri cum fiducia , notum 
facere Evangeliiim Dei. 
Ephef 6. 

8. Occurramus omnes 
in unit^tem Fidei , & agni- 
tionis Filii Dei; ut noH 
circumferamur omni ven- 
to dodrinae. E^hefi 4. 

9. Deus Ipei repleat nos 
omni gaudio & pace in 
credendo ; ut abund^mui 
in fpe & virtute Splritua 
Sanfti. Rom. if^ 

Si pro ultimd Lefiiom 
tegatur Evangclium aam 
Homilidy tunc noha benc'* 
diSlio erit : 

Fulgeat nobis il]umin&« 
tio Evangelii glorix Chrif^ 
ti, qui eu imago Dei, 20 
Cor, 4, 

Si tria legantur Evangf 
liayfiptima BenediSio erit : 

Detur nobis fermo, &c« 
ut/iiprd. 

S.Fiilgeatnobis^ tcxk 
w$Ji^^ Dei, cnm vinnit inSiuK' 
«»£» •da^tabyiriierii «.- B. Al ViaGlNlS» 
•^ «r jittattvjt- 

Xr/. NoiSMmo, diaautirM 
fi9ri;ma.am€mMtf€^ 
Benevictiones 
I»FE5TisB.MAiitif 


^euf,jt guc nolns €3tfShim ^lik^te 
pef fidem m. cArdibiis 
-siofbii. . i^pi^ 1«. .. ^ . : ' 
a. Oecividdta^io^fies 
in iuiifikem Fidei , JE^ mi^ 
4i6iiis 'Fai DiE(|^, m uon 
or cMitfi i ri teoi^orittri ytifc> 
todoarinae. a^*/.^ , 
•* 3«Deu6i|>eir^leat«os 
-Dmni g&ndie «& '^pade in 
<rtd(bido : ut dbund^mus 
« &« &. yijt6te Spiritfls 

Si tertia Le^io fit de 
£vangeUo^ tuncmthene^ 
diOio: 

Fdlgeat nobis ilRJmlnl- ' 
tio Evangilii gloriae Chtif-^ 
li,qui eft im^goOeut., 
Cor. 4, 

Eadem dkitur in omm 
^fria , quando pro tertia 
LeBione legendum erit 
KvangeUum cum Homitioy 4. Dcuf ,;ijjuo lia^ 
., mittatnobbdt 

[ 5.FiB|^Alt^ 
:Vkgaa>iicepitA:i 
m.nohjs{iimT^ 
Jmc:i. /oak, ^ ^. 

V<> eo^^jquoci jn iiajii^w 
.natum eik^ JanQiBcctMOB 

.Iw FJESTIS SANCTORUHt; 

4. Deiis dri;a(4Ms jillv- 
minatos 6culos*c'or3is, lit 
fciamus quafc iit fpes vo- 
c^ti6nb ejus in Sanftis. 
£phef, I. 

5.. Dienos nos fadat iii 
partfcm lortis Sanaorum, 
qui eripuit nos de poteiH- 
te tenebrarum. Coloffi 1. 

6. Aperiantur oculi noA 
tri, ut convertamur II ti- 
aebrisad lucem^ & accii 

^4 4 BenediStiofUs Tempere P afchaH. 

piamns fortem inter Sanc- torum Officiis £• feftis 
tos, A6i, 26, 

In Ofjieiis 6» Feftis B. 
M, Firginis, & SanBonm 
qua funt trium LeSlionum 
fantam, BenediiHones ad- 
hihentur quomodh ngtatct funt pro JJ. Nodumo in fupri vem^LeBionum. 

Si pro tertia Le^itmk 
Legendum Jit EvangeUum 
cum HomiliA, tunc $atiM 
BenediHio erit: 

Fulgeat oobis , £cc» «r T EM P R E PASC HA L L 

Jn omni*Officio tdm de Tempore , quam dc B,Mm 
Firgine^ & SanHis. 

B E N B D J C T I O N E S. 

s. y^ Onfiteanuir in ore^ Fulgeat nobb illani]n&'> 
V> & in corde credst- do Evangelii gldris Chrit 
mus , quod De^s fiifdtavit ^ -~-- ^"^ -— ^— t\-- 
Jefumam6rtuis« Rom 10, %. Interp^llet pro nobis 
'Chriftos . cpi m6rtuus eft , 
&"refuri-^xit Rom^ S. ' ^ 

5, Spiritus ejus qui fliici' 
iivit Jefom \ m6rtub , hi" 
bitet in nobis* Rom. 8. ti, qui eu imago DeL 2. 

Cor, 4. 

Si dua Jint LeSUones is 

EvangeliOfOdprimM Lt^ 

tionem Betudi^ tritt ' 
Fulgeat , &c, uifyprJ^ 
Adfecundam : Ferma» 

ne&mus in fide fiuid&d , & $i tertia Le&io Jit de imm6biles4ipe£vang«UL 
ivangelip , tunc t^rtia B9* Colojf /. . 
mdiHtQfritz ^»i^ 
v^»^ 
PS ALTERIUM 

DISPOSITUM \ 

PER HEBDOMADAMJ ',m DOMINICA AD MATUTINUM; 

Antt OJldum didtur fecrtto : 
Atih nofler 
qui es m eoc- c tiirnomentuu: 
adv^niat regnum mum : 
£at Yoluntas tua , Ikut iu 
cce!o , &: tn terra : panera 
jioftrum quoddianum da 
nobis h6die : & dimitte 
rtobis d^ka noftra , iiait 
6c nos.dimittimus debito- 
ribus noflris ; & ne nos 
inducas in tenrutionetn: fed 
lihera nos a malo- Amqtii 

AVejMariaagtatia ple- 
na , Dominus tecum : 
benedifb tu in mulieribus , 
& bcnedidtus fruiius vea- Sanfla Maria , Mat«p 
Dei, ora pro nobispecca- 
t(5rijbus, mmc & in horsi 
mortis noftrae» Amen. 

CRjedo in DeS , Patrem 
omnipotentem, Crea- 
torem coeli & terrae : Sl im 
Jelum Chriftum, Fjliuni 
ejus unicum» Dominum 
noftrom :qui conc^ptusei^ 
de Spirim San^ioinatus- ejt 
Aianii Virginc : paflbs {uH 
Pontio Pilato j crucifixus , 
mortuus , & fepultus: dei- 
cenditadinferosvtertiadie 
rjeliuri^xit i mortuis i afcen- 
ditadcoelos;fedetaddex- 
teram Dei Patris omnipo- 
tintis : ifld^ ve^turus eft 
A iij f 6 Dommica ad Matutlnum. 

judfcafc viros & mortuos. Si Officiiim i dnohus dt^ Credo iaSpirituinSanc 
nun 9 fan£lam Ecclefiam 
CathoUcam , Saof^nin^ 
coimiuinionem , remiflior 
nem peccatorum , carnis 
rdurreSionem , vitam 
SBldnBam. Amen» 

COnfiteorDeo omni- 
potenti ,beata& Mariae 
femper Virgim ,beato Mi- 
challi Archangelo , beato 
Jo^ni Baptiitae ^ fan£Hs 
ApofloHs Petra& PauFo , 
4Smnil>us San^tis^ & dbiy 
Pater : qma peccavi nimis 
eQgitatione,verbo, & 6pe- 
«rMeS culplj.mei cul- 

f»2^ y mea maxinuL culpi r 
deo.precor beatam Ma- 
Ham, iemper Virginem , 
beatum Michaelemr Ar- 
fhangelum , beitum Jean- 
fiem Baptiftam , fan^os 
Ap6(lolos Petrum & Pau- 
hm omnes San^os, & te, 
Pater , or£rer pro me ad 
D6nHnum Deumnoflru* 
Mifereatuf lioflri onmi- 
potens Deus, & dimiflis 
peccatis noftris ; perdncat 
nos ad vkam aternam, 
Amen. 

Indulgentiam, abfblu- 
t6nem ,, & remifli6nem 
omnium peccat6mm nof^ 
tr6rum trxbuat nobis om- 
nipotens 6c mxs^ricors 
Dominus. Amen. catur^ vicijpm Uerauda tji 
confcjjio tfiverb a^mQp'- 
lo, omitti dehct ( & tibi 
Pater^d-C&tcPatRr.) 

HisperaSiis , dicitur : 
Sanai Spiritus adflt no* 
bis gratia» Amen. 

Deinde aba voce ^ Verf 

DOmine , labia me» 
aperies. T^. £t os 
meutn- annuntiabir laudenr 
tuara. -^. Deus, in« ad-» 
jutorium meum iminde» 
fii* D6mlne ad adjuvan-»' 
dum me feflina. G16ria 
Patri, & FiliOy& Spiritui 
Sanfto..Sicut erat in prin— 
dpio , & nunc, & femper^^ 
& in faecula iiecul6nmw 
Amen. 

TempQre Quadragejtma^ 

additur : Laus tibi , D6- 

mine , Rex aeteraae ^6riae*. 

Ttmpore Pafckali, dici*- 

/mt: Allel^ia». 

In Quadragefimd & Tem^ 
pore Pa/ckali , InvitatO'. 
rium, Antiphona 6» Ver^^ 
fus habcntur ia PrapriQ dt. 
Tempore. 

PSALMUS 94. 

Chrifus Rex ; ipfi 
parendum. 

VEnite , exultemus Y>6^ 
mino , Jubilemus Deo 
falutari coftro : praepccu- 
pemus faciem ejus in cosi«-' DbMeM diMatuAtmit - f 

6ffi6ne, & in p&lmis jn- & iemp^ , & m &ctila : .QttdniamDeiitmagnus 
Di6m^ius, & Rac magnui 
fiiper omnes Deos : qa6* 
mam hon FepeiletDomi- 
ttB pl^em mam : quia in 
manu ejns fimt onmes fi- 
nes terrae , & altttddines 
m6ntimn ipfe c6nipicit. 

QiKintam ipsios eft ma- 
re, & ipie £ecitillud,6£ 
irkbm &nday^niat sfia* 
«B e)us : venite adord* 
nras, & prcknidimns antii 
DiCQni : ploremus cotim 
Dimino, ooi fecit nos ; 
qokriple eft.Dikis Deus 
iiofler,nosamem pApukts 
cjus, & oTes piScast ejii». 

H6dije fi Tocem e jus^ 
di&riflS) nolite obdurire 
corda veilra , ficut in exa- 
cerbati6ne fecundiim diem 
tentationis in de^rto : ubi 
tentav^rum me patres yef- 
tri , probav^runt & vide- 
runt 6pera mea« 

Quadragima annis pr6- 
ximus fiii eenerationi huic,. 
&. dixi, iemper hi errant 
corde : ipfi verb non co- 

fnov^runtviasmeas, qui- 
us juravi in ira mea, 
ii introibunt in r^qutem 
meam. 

Gloria Patri, & Filio, 
& Spiritui San6^o : Sicut 
f rat inpritxctpio ^ & nunc^ B feculorum. . Amen. 
IN L NOCTURNOr 

t^SAtMUS I. 

Seatitudo juftorum ^ maUf 
rum cMamitaSm 
Eatus vir» qui noa 
4biit in consilio im^ 
pi6rum ; & in Via 
pcccatorum non fietit,. * 
6c in c^edra pefiilintifls 
non fedi^ ■ » 

Sed in iegeD6inini'Vo* 
Itbitas ejus r & in legeejiii 
ineditalsttur die ac nofie. 

£t eiit tanqu^ iignnin^' 
ouod plant&um eft iedi» 
wa&fms aqu^rum ; * qood 
frnfium iiium dabit in tini^ 
porefiio. 

£t f6iium ejus inmd6- 
fluet:* & 6mnia quaedini* 
que faciet,profperabi!^ntur; 

Non fic impB,non fic:* 
fed tanquam pulvis , qtii|iH 
pr6jicit vennis k ^Mr 
terrae. ■ -i 

Ideb nort resikgem im^ 
pii in judicio ; * necjuil 
peccatores in con»lio ju^ 
torum. 

Qu6n!am novit D6mi* 
nus viam juft6rum ; * & 
iter impiorum peribit. 

G16riaPatri,&Filio»* 
6c Spiritui San£lo : ' 

Sicut erat in principio ^ 
&nunc,&femperi;*-& 
Aiy Demimca ad Matmimm, in {a^oila fatuloru. Amen. 

Hi Verfus , Gloria, 6» 
Sicut crat , dicuntur in fine 
Pfatmoruniy DivifionUm & 
Canticoruniy nifi aliter no^ 
tetur, 

PSALMUS 1. 

&hrifto frufira Principts 
, Populique adverfantur. 

QUare fremuirut gen- 
tes, * &.p6pulime- 
cuiati funt inania ? 

Aftitirunt regesterrae, 
ia pnhcipes conyen^ruiit 
in. unum * adverstis D6- 
inidum, 8c adversiis Chrif- 
ttsnejus. 

: Qirunjj^ut ▼incula 
tfi^twxt : & pro)iciamui 
a nobis jtlgum ip^orufn* 
. Qui^iibitatinecBlis^ir-' 
nd6bit eos y^ &i £)6m]aus 
(obfannabit eps. 
'- Tunc loqu^tur ad eos 
la ira fua ; ^ & in furore 
$20 eopturbabit.eos* 

Ego autem conftitutus 
fum Kex ab eo fiiper Sion 
montem ian&um ejus, *■ 
praedicans prascept^ ejus. 

D6minus dixit ad me : * 
Fiiius meus es tu, ego ho- 
4iegenuite. 

^ P6ftula ame, &dabo 
tibi gentes hacreditatem 
tiiam , * & poffeffi6nem 
tMam tdrminosterrse. 

Reg^s eosi in virga ftr- rea , ^ & tanqCiam vis ii» 
guli confringes eos. 

£t nunc reges intellid- 
te : * erudimmi qiu ju£- 
c4tis terram. 

Servite D6mino in ti- 
m6re ;, ^ & exultaee ei 
cumtrem6re. 

Apprehendite difcipli- 
nam, nequando irafcatot 
D^minus , ^ & perekis 
de via jufta« 

Ciim exarferit in bfeyi 
ira ejus , * beati omnes qui 
contidunt ia eo. 

PSALMUS j. 

Pia jufii in pcuiis 
querimonia, 

DOmine,quid multi- 
-plicati ftint, qui tri- 
bnlam me ? * nowlti insdr-< 
gunt adv6rsura me. 

Muki dicunt aninta» 
meae : ^ non eft ialus i^ 
inDeoejus. 

Tu auten) D6minef 
fiifceptor meus. es , * gl6- 
ria mea , & exUtans caput 
meum. 

Voce mei ad D6ini« 
num damavi : * & exau-» 
divit me de monte fan^ 
fuo. 

Ego dormivi, & ibpo- 
ratus ium ; *• & exurrexi, 
quia Dominusfiifc^pit me. 

Non timebo milua p6-. 
puU urcumdantis sxw ; T niiiwiwiin.iif IfjifirfiMin ?f 

«lDittt,DAoiiM:; 6ifmi iqiiinm ;, * & jdb-taiflikii . Qo^iaim tn percnfiiffli 
cames admsiiifies nuhi 
6ie c8ii&r*4eiitespec-* 
c jtiHuni ooiitnvtftu 

£>6fii]m eft ialiis ; * & 
%er p6piil]im tnym be- 
ae^Kaktttuu 
Poft Vtrjkdum a^ 

croiftr Piter no&er , ^t 
Miyoee; Et ne nos iiidi!^ 
cis ni tentationem* 

ilU Sed Ubera' nos. ^ 
nudo. 

BaiciGSGone* kaiefuur 
4utfk Pfiupirwnu 

LeE&omsiiumRefponfo^ 
visutinJ^refriOn 

IN H. NOCTURNO: 

PSALMUS .I7, 

Gratiarum oEiio , pro viSio- 

na de Chnfti & EccUfta 

. immicis haBita* 

Dlligam te, Dne, 
fo^xtudo mea : * 
D6ininiis finna- 
m^tum menm, dc refu« 
gsimmeiim, 6c liberator tneus adjiitor 
& ^er4bo in Deus 

laeus ; : 
tum*. 

Prot^ormeus, & CQ> 
tta ialutis meae y* ^ M- 
c^rmeus. 

iaudans iavocabo D^ ineis iUyiis ero. 

Circnmdedfadnt nm 
doldres mortis ; * & tois. baverunt me. 

DolS^ iiiffimi drcnm- 
dedimntme : * praeoccii* 
pav^nmtine Ucjiieimortii^ 

In tributati6ne mea int 
YQc4iri Pdminmn, * & ad 
I>eum meum claaiivi. 
^ Etexaudivitdetenqpl^ 
(ando fiio vocem meam;* 
& clamof meiis in coi^ 
p^fiu ejus iatrofvit ia aur^ 
res ejiis. . 

Commdta eft & comr^ 
fltiiiltterm: * fimrianrfiyi 
tctbn^mxi contuibata fimti» 
& comnuka fimt ; qii6? 
niam iratus eft eis. 

Afcendit fumus in ira 
ejus , & ignis a facie ejus 
exarfit : * carb6nes fucr 
cenfi funt ab eq. . j 

Inclinavit coelos , 8c 
defc6hdit : /" & caligo 
iiib pWibus ejus, ; 

£t aicendit fuper Ch^ 
rubim , & voiavit : * vot 
lavit fuper pennas ven- 
t6rum. 

£t pofuit t^nebras lati-* 
buldtn iiium ; in circi3»tiii 
ejus tabernaculum ejus ; *- 
tenebr6iaaqua in nubiin»!- 
aeris. 

Prae fi]lg6re in confpto* . fO 

tu e^nubes tranfienmt,' 
grando ,& carbones i&^ 
£t iitt^nmt de ceelo D6- 
fninus, & Altiflimus dedit 
vocenviuam : * ^ando 6c 
cajrbones ienis. 
- Etmiiit lagittas iiias , Sc 
d^fiip4vit eos : * fuigurs 
tnultiplica^rit, & contur- 
i>avit ed& 

Et^ apparu^Hint fbntes 
aquarum , * & revekita 
fent fundamenta orbis ter- 
lirum. ■ 

Ab increpad^ne tua, 
S>6mine ,* ab infpirati^ne 
i^iritfis irae tuae. 
' 3ivifio Pfaihii /7. 

Mlfirde fummo ,(D4* 
minus 9 )^ &^ acc^pit 
. me., * 8l afsikiprit me de 
aquis mukis. 

Eripuit me de ininucis 
fneb tortiflimis , & ab iis 
cpi od^ruiit me ; * qu6- 
flxiam coofortati ftmt fiiper 
me. 

Pr«vcnerunt me in ^e 
affiiftionis meae ; * & fac- 
tus efl' Don^nus protdc- 
tormeus. 

Eteduxitme ift latitudi- 
«em: * falvum me fecit, 
qu^mam v61uit me*. 

Et iretribuet mihi D6-^ 
ininus fectindtim juflitiam 
vieam ^ * & feciimHim 
punt4tem m4nuum mea- 
nun retribuet mihi» Domhuca ad Mdttttinumw Quia cuflodrvivias D6« 
mini , * nec impi^ geffi i 
Deo meo.. 

Qu^niam 6inma pidicia 
ejus in confpeftu meo , * 
& juflkias ejus non repulr 
a me* 

£t er o immacuiatns cum 
eo, * & obfervabo me ab 
ihicniitate mea. 

it retribuet miht f^iy^ 
minus fecundiim jufLitian» 
meam , * & fecundiin» 
puritatem manuum mea^ 
rum in confpedu ocul6- 
rum ejus. 

€um isAQi^ fan^us 
eris , * & cum viro inno-^ 
cSnte innocens eris* 
. £t cum ele^o eieSu» 
erk ,. ^ 6c eum. pervddb 
pervert6ris. 

Qu6iiiam tu p6pulunr 
humilem fahnim facies, * 
& 6culos fliperb6rum ho« 
miliabis. 

Qu6niam tti aWmmas 
Ibcemam meam, D6mi- 
ne : * Deus meu», illtimi*- 
na tenebras meas. 

Qu6niam in. te. ermiar 
a tentatione ; * &4nL>eO' 
meo tranfgr^diar murum» 
AlttmDivifioPfaknviyi * 

DEus meus,, impotli!^' 
ta via ejiis ^ el6quia 
D6mini igne examin^ta:*^ 
prote^or efl 6mjiium^%p 
raatium ih fe^. Ijfster D^miiuim i * aut 
quis D^ pneter Deum 
ii\ aoArvaaii 

Deus qui pnedfupt fiie 
fiitdte, * &L pofiutimma^ 
cuUtamTiam meam. 

Qui perfikit pedes meos 
tanqokn cervorumy * & 
fiiper exfilia fUttoeiisme. 
Q« docet maaus meas 
adpniium: ^&poiiiifti 
nc arcum aereum oridiia £t dedtiB mihi protec- 
tiinem iaUrtis tnae ; * & 
dexteratuaiiiic^pitine. ' 

Etdiiicipiinatuacorrfadt 
me in finem, * & difcipli» 
aa^tua ipiame docfit»t. 

Diiat4ili greifiis meoa 
fiibtiis me, * 6c non fiuit 
infirmata veAigia mea« 

Periequat inimkosmeos, 
tL compreheodam ilios , * 
& non convirtar donec 
deficiant» 

Confringam illos , nec 
p6teru&t fUre : * cadent 
fiibtiis pedes meos^ 

£t praecinxit me virtti- 
«^ ad bellum ; * 6l ilip- 
plantaibiBfiirgpntes inxne: 
fiibtiisme» 

£t inimicos meos dediili 

mihi dorfum, * & odi^n* 

les me difperdidifli. 

. Clamaverunt, nec erat 

qui faivos faceret ;. * ad Diofiiium , nec esmdfnt 
eos. 

£t comm&mam eos ut 
p&hrerem anti QdisiA 
venti : * ut Intum platei-* 
rumdel&oeoSk \ 

£ripies me decontradip* 
ddnibus p6pu]i : ^ coi^ 
titues me in capotg^ 
tmm» ' c 

P6pulus quem non co* 
gadvi fervxvit mihi ; ■ * 
m audku oris obecU?^ 
saShu 

Fiiii afiini meatiti iimt 
mihi : * fiiii ali^ lavete^ 
rati fiutt, & dandicaf%«' 
nmtascmitisims.. 

yiRdtD6minns, flcbe-r 
nedidus Deus mens>;;.^ 
&L exaltetur Deus iaUd» 
meae. 

Deus , qui dias vindiifias 
mihi , & iiibdis populos 
fub me , * liberdtor -meus 
de inimicis meis iradia«; 
dis. 

£t ab infurgemibusini 
me exaltabis me : *Ji. vlrqr 
iciquo eripies me» 

Propterea confiieboTitihi 
in nationibus , Domiue , *^ 
6c nomini mo pfabmuitL. 
dicam. J* 

Magnificans &li^tesiM* 
gis ejus , & faciens mi&h^ 
c6rdiam Chriflo fuo Da^ 
vid, * &semim eju^ufqiilfi 
ini»culum. 

A vi t% Dombticd ad Maiutinum* INnLNOCTURNO. 

PSALMUS 27. 

Pctit jujlus ne cicm impus 
pereat. 

ADteD6mine,cla- 
mabo:Deusmeiis, 
ne sileas a me ; * 
nequando taceas ame, & 
afrimilabor defcendentibus 
in lacum. 

"Exaudi , D6mine, vocem 
deprecati6nis mea:, dum 
oro ad te , * dum ext611o 
manus meas ad templum 
iandum tuum. 
• Nefimultrahasmectim 
peccat6ribus ; * dc ciim 
operindbus iniquitatem 
ne perdas me. 

Qui loquuntur pacem 
cum pr6ximo fuo ; * mala 
autem in c6rdibus e6rum. 
Da illis ieci^ndtim 6pera 
•6rum, * 6l fecundiini 
nequitiam adinyenti6num 
ipsorum. 

. Seci^ndhm 6pera ma- 
muum c6rum tribue illis : ^ 
jredde retributi6nem e6- 
iom ipiis. 

Quoniam non intellexi- 
iunt opera D6mini , & in 
6pcra minuum ejus ; * 
JeftrQes illos » & non »di- 
Sdlh^ eos. 

' BencdidusDominus,* 
I exaudivit vocem 
meaiw Dominus adjutor meus ; 
6c prote^lor meus : * iti 
ipfo fperavit cor meusi» 
& adjutus fum. 

Et refloruit caro mea , * 
& ex voluntate mea con- 
fitebor eL 

D6minus fortitudo ple« 
bis fu2e ; ^ & proteaor 
£dvati6num Chrifti flii eft* 

Salvum fac p6pulum 
tuum , D6mine , & b^e- 
dic hsereditati tua : * & 
rege eos, &ext611e illos- 
ufque in »t^rnum., 

PSALMUS 29* 

Pofi multapericula ^gratia» 

rum a^io : RefisrreBio 

ChriftL 

EXaltabo te , D6mi-« 
ne, qu6niam fiifce- 
pifli me : * nec deledafU 
inirnicos meos fuper me. 

D6mine , Deus meus 
clamavi ad te : ^ & fa-* 
nafli me. 

D6mine , eduxifli ab 
inferno animam meam : * 
falv4fti me II defcendte- 
tibus in lacum. 

Psallite D6mino Sandi 
ejus *. * & confit^mini^*» 
mem6rise fanditatis ejus. 

Qu6niam ira in indi-' 
gnati6ne ejus : * & vi(a in 
voluntate ejus. 

Ad vefperum demor4«*. 
bitur fietus : * & ad a^ 
tutittuml » JMo sniHndiim abuii* 
dUntuiniea : * SKmiii0^ 
bor in aeternian. 

D^miiiey kL Tolditt&te 
tiia ; "" pneftitjfii dec6ri 
foico Tut6iein» 

Avertifti £kiem tuam 
k me: * & &&» fiim 

COttniljDSCDS* 

- Adte»D6miae,dam4* 
bo : * & adrDenm meum 
d^edibor. 

Qus ntiUtas in sanffiBno 
meo : * dfam defiinao in 
corrupddnem 2. • 

riunimnd confitcfattnr 
tStt puhns;, * ant annan- 
aaac Tetmnem tnamr 

Audivit Dikninus, 6c 
jnirf ii us eft mei : * D6- 
fiifius eft adjibor Convertifti planfium 
meum in jgaudium mi- 
hi : * confadifti ikccum 
Hieum , & ctrcumdedifti 
me IsdtisL 

Ut camet dbi g^oria 
mea,& non compthigar : *■ 
Domine^ Deusmeus, in 
ct^um confit&or dbi. 

PSALMUS 65* 

Deus laudandus aaortm: 

diifqttt proptcr innumcra 

Jejus himfida. 
Ubilate Deo, onmis 
terra, pfalmimi dicite 
Q^mini e jus , * date ^6- 
riafl^iaudiejus. Dfaiie Deo: qnkm ttni- 
hifia fimtdperatuay D6* 
mine t * m multitddinn 
Tirtikis tnsB mentifatnr 
dbi inimicitui. 

Omnis terra ad6ret te» 
ficpiallattibi; * plalmnm 
dicatndsiainitno. 
. Venite, &Yid6te6pe« 
ra Dei : * terribilis in con* 
siiib fi^per filiosh6miminu 

. Qm convirtit mare m 
aridamt in fldnune per^ 
transflbum pede : * ibi]»* 
tabimnrin ipb» 

Qui dominitnr m virtte 
fiiainstimnm, 6cuiiqus 
fiyJMT gmtes rel^wcinnt : * 

S\ ez^^erant non cnlt 
tur in iSsmet^iifisb 

Benedicite , gentes i 
Deumnoftrfi:* & auditam 
ficite vocem laudis ejus. 

Qui p6|iut 4iiimam 
meam ad yitam» * & nos 
dedit in .commoti6nem 
pedes meos. 

Qu6niam probafti nos, 
Deus; * igne nos exami-. 
nafti , iicut examin4tur 
argenram. 

Induxifti nos in li* 
queum, poiiiifti tribula- 
tiones in dorfo nofbro : ^ 
impofiiifti h6mines fiiper 
cipitanoftra. 

iransiyimus per ignem 
& aquam ; * & eduxiAI 
nos'inre£rig^rium4 *4 Domnica Ad MatiUmuiril Iiltroibo in domum 
tuam iaholocauftJB : * red- 
dam tibi vota mea., qii£ 
diftinxerunt labia mea. 

Et locutum eft os roeii^* 
uitribulatione mea. 

Holocaufla medullata 
Afferam tibi cum incenfo 
arietum : * 6fferan\ tibi 
boves cum hircis. 

Venite , auditc , & nar- 
faba, ^nmes qui tim^tis 
Deum:, * quanta fecitani- 
fnsemeae.. 

Ad ipfiim ore meo cla- 
mavi, * 8c exaltivi fiib 
lingua mea. 

Iniquitatem fi afpexi v\ 
corde meo, * non exau- 
diet D6minus. 
. Propt^tea exaudivit 
Deus , * & att^ndit voci 
deprecati6nis me£e. 
• Benedi^usDeus^ * qui 
noa amovit .orati6nem 
meam, &l inifericordiaia 
iiiam a me. 

Pojtultimum Rtjponfo^ 
rhm, dicituTy Te Deum , 
fi dicendum Jit: 

TE Deum laudamus: * 
te D6minum confi- 
f6mur. 

. Tfi ceternum Patrem.* 
omnis terra veneratur. 
f Tibi omnes AngeH, * 
iSm C(sU &l muvidW po<^ 
ttfUtesf - Tibi Cherubim & Sf- 
raphim ^ inceisabili yocar 
proclamant i 

San^fais,,. 

San^hiSy 

San^his D6miniB * 
Deus Sabaoth. 

Plem ilint codi & ter- 
ra * majeftatis gl6ria5 tiK» 

Te gIori6fus * Apofto- 
lorumchorus, 

Te Prophetarum * lau- 
dabilis numerus, 

Te Martyrum candid^^ 
tus * laudat ex^rcitus, 

Te per orbem terraru * 
ian£bi con^tetur Eccle^; 

Patrem * immeniae ma^ 
jeftatis; 

Venerandum tuum ve- 
rum, ^ & unicum Filiui||^ 

San6lum quoque * psutf 
racletum Spiritum. 

Tu Rex gl6riaB , * 
Ghrifte. 

Tu Patris. * fempiter- 
nus es Filius. 

Tu , ad^Iiberandum &£- 
cepturus h6minem, * no» 
borrujfti Virginis. uterunu. 

Tu , devi6la mortis. 
aculeo ,* aperuifti creden« 
tibus regna coeI6rum. 

Tuy ad d)bcteram Doi 
fedes , * in gl6ria Patris. 

Judex crederis * effe' 
Tenturus. 

Te ergo j.quaefumius. ;.• 
famufis tuis. subveni y. * mS6fo stegiiine TinAnniBefeft&uuAV*^ 
IL Gloria Patri, & Filio,> 

-nafac^cnra&iiflis & Spiritui Sando ; 
\6riai nmnedurL Siciit erat ia princkno , 

im bc p^uki$ai &minc,& ftmper,&iiy 
D6niine , * & be- faecula iaeailiSnifn. Amen»^ 
sf edhatx ttue. ^ In Onadra^efimA & Ttn^ 

geeos,*&eztdl- p^rtPajHumis , Antiphmg^ 
i]fe[ue ia aetfamunu hakentur m Proprio ; pio4' 
etlamfirwaurMdaUasHo^ 

Ai DomBnstr reHf-jkfjff- 
O&avam Pafchm ^ Arttt^ 
phmut dkuntWMtfmaimrti 

Ant. 5« AOelilaa. 

PSALMUS 61» isgulos cties * be 

m te. 

tnidtenas nomen^ 

£Kukm>, * & itt 

it£eaili* 

i4re,D&nine,die 

fine pecdbo nos> 
«. • ' 
r6e noftri, D6- 
'mifer^ noftrL . 
miferic^rdia tna, 
c, ftiper nos, * 
bnodm» %erayL«' 
te. 

, D6mine, foera- 
non confundar in Ecckfittjbktthan m defirtm 
Imjms fmculL 

DEus^^cnsmeus,*' 
ad te 4e luce ^f^ 
gilo. 
Sitivit in te inimamea: *" 
qu^ mukipHcitec dbi ca» 
ro mea. 

D. In terra des^rta , & in- 

icommubfiqttantur yia, & inaquofa, fic in 
hic dicttur, D6- fanfto appdlrui- tibi, * vtk 
vidirem virt^em tnam fic 
gl^riom tuam. 

Qu6niam m^Izor eft . 
milericordia tua iiiper 
vitasr * labia mea lauda^ 
bunt tew 

Sic benedkam te in vits ' 
mea , ^ & in nomine tuo 
levabo manus meas. 

Sicut idipe 6c pingnedi- ^ 
ne repieatur anima me»» *t irobiicum; tf. £t 
ritu tuo. Orcmus. 
Oratio propria ciim 
Qonclujione ; & tunc 
udes diciturficretd, 
Ave. LAUDES. 

is, in adjut6rium 
eum int^nde r 
>6uuiie, 4dad)u**^ iS Domifuea aJ Laudeii St labiis exultationis lau- 
(Jabit os meum. 

Si methor fui tui fuper 
ftratum meum , in matuti- 
nis meditabor in te , * quia 
fiiifli adjutor meus« 

Et in velam^nto alarum ' 
tuirum- exultabo : adhsfit 
^nima mea poft te : ^ me 
£iic<bit d^xtera tua. 

Iph verb in vanum quacr 
fi^unt animam meam; 
introibunt in inferi6ra ter- 
i^ , * trad^ntur in manus 
gladii , partes vulpium 
erunt. 

Rex verb lat^tur in 
Deo ; laudabdntur omnes 
qui jurant in eo : * quia 
(H^ftrudum eft os loquen- 
tium iniqua« 

Ant. Alleiuia , qu6niam- 
regnavit D6minus Deus 
nofter omnipotens , alle- 
liiia. Apoc, ig. 
■ Ant, 3. Alleluia. 

PSALMUS92. 

Quam mirabiUs Chrijius in 
: regno fito & fua Lcge. 

DOminus regnavit,de- 
c6rem indutus eft : * 
indutus eft Dominus for- 
titudinem, & praecinxit ie. 

Etenim firmavit orbem 
tftrrae,* quinoncommo- 
nvibitur. 

Par^ fedes tua ex 
timc : * 4 iaeculo tu es. 

Elevaverunt. ^umisiay D6mine ; * «levay&iui|B 
fliimina vocem £iam. 

Eievavenmt flumina 
flu6his iiios, ^ 4 v6cibm 
aqu4rum multarum. 

Mirabiles elati6nes ma- 
ris ; * mirabilis. in altU 
D6minus. 

Teft'im6nia tua credi-^ 
bilia fada flint nimis : * 
domum tuam decet fano-: 
titudo ,. Domine , in lon- 
g^tudinem dierum. 

Aru. Alleluia, gwidear 
mus , & exuk^mus, St de« 
mus gl6nant ei \ sdleliw 
Apoc, ip. 

Ant. I. BeatL 

PSALMUS 99. 

Ad Dei laudes & adUM 
adhortatio. ■ 

JUbilate Deo onmister- 
ra : * fervite D6minor 
in laetitia. 

Introite in conipifiti' 
ejus , * in exultati6ne. 

Scit6te qu6niam D6- 
minus ipfe eft Deus. ; * 
ipfe fecit Aos., & non ipii 
nos. 

P6pd[us ejus , & oves 
pafcuae ejus , * introke 
portas ejus in confei&6ne» 
atria e jus in hymnis ;. cen* . 
fit^mini illi. 

Laudate nonfen ejus, 
qu6niam iiiavis eft D6mi-«' 
nus : ^ in ast6mum miferi« 
c6rd}a ejns^ &.ufi]ue m 


,; 4IM.-: Be4ti qn kvant 
flote. fii» in afaigume 
Agn,; alfeUna* Afoc. jt«« 

i^te* 6* Seu9iiti»' 
Cmiam irbm Pmvnim* 
Daa. ^*" ^ 

BEnediatetusniiia einr . 
fft .D^mitti , DAmi- 
10 ; f :. bndite ^ & iipeiy 
tnltice enni in fiKida^' 
, Benedkits,^As»KD^ 
nMJ^rWiwinii i.r faene* 
«dM.anfi^DdaMo. . nes qw %>er Gauoaiant 9 
Oonno S' bcnedictte ^ 
ooiiies vmuiJCf . -JL/Ouuni^ 

iAilllillO» 

• JtnediicitB » iot'qc lnna^ 
Djinittar * benedicitei 
fldlae coeli» Dommo. 

Benedicitey onmis im-» 
ber-fic ros , D6mino ; * 
benedkite » omnes Spiri* 
tus Dei, D6miiio. 
' Benedicite,igais &8ef^ 
tas, Dno : * benedicite , 
fiigis&.aBihis, D6mino. 
. nenedidte , rores & 
pnuna, D6mino : * bene- 
dicite ,. gelu & frigus , 
Oomino. 

Benedicite , glacies & 
5,P6mino: *bene- 
no6tes & dies, 
Dimino. ttives, cite^ fiilgura & nubes» 
D6mino* 

Benedicat terra D6niH 
fusm ; * laudet 8t fiqper- 
elddtet ei^ in &ciila. 
. Benedicite» xnontet 8e 
GpUes» D6niino : * bene* 
didte » imiy^r& jgerminin- 
tia \n terra , D^:uno. 

Bededicke , fette^|36« 
mina : * benedidte^infaHi 
&;.fii!iniiiia,D6inino.' . 

Benodicite^!^' cete 8c 
ostBDa 9. <{ina inoventiip. fii 
aqnis Domino : * bene^ 
dicite^ omne& T^hxr^ 
ci9efi^6inin6». '. 

Benedidte , omnet b6A benedici^ , fiin b6iniiiunl^ 
D6mino. . 

Benedicat Ifiael D6tni^ 
num ; * laudet 6c fiiper* 
exaltet eum in fkcula* 

Benedicite » ikcerd6tei 
D6mini D6mino : ^ bt^ 
nedicite , iervi D6mini^ 
Domino. 

Benedidte, ipiritus& 
iinipieB juft6rum D^mi'^ 
no : ^ benedidte^ Sandi 
& humiles cordeD^minq* 

Benedicite , An^nia , 
Azaria , Mifael, D6nu« 
no : * laudate & fiiper-^ 
exaltdte eum in iscula. 
JJicphco Glom ^dicitur : Beaedicit^yba&t^e*. Benedicamus Patrem» tS & Filuim, cum Sanfto 
Spiritu : * laudemus 6c 
fuperexaltemus eum in 
iaculai. 

Benedidhis es, D6mi- 
ne in firmamento coeli ; * 
6i laudabilis,6c glorioflis, 
& £iperexalt4tus in iaecula. 

j^nt, Seddnti in throno, 
& Agno, benedi£Ho 6c 
honor in faecula faeculo- 
wm ; alleluia. Apoc^S' 

j4nt,S, Laudem dicite. 
PSA.LMUS 148. 
tbnmum mamrarum , ad 
\E>ejan laudandum invuatio, 

LAudate D6minum de 
coelis i* laudate eum 
ih.exceliis» 

Landate eum , otnnes 
Angeli ejus : ^ lauddte 
i^um, omnes virtutes ejus. 
- Laudateeum,fol&lu- 
na^: * laudate eum , omnes 
ftellce & lumen. 
. . Laudate eum , coeli coe- 
Urum : ^ & aqus omnes 

3u» fiiper coelosfiint , lau- 
ent nomen Domini ; 

Quia ipie dixit , & fa£^a 
fimt j * ipfe mandavit> 6c 
creata fimt. 

Statuit ea in aternum, 
& itt faaculum faeculi : * 
praec^ptum p6fiiit , 6c non 
pvacteribit; 

Laudate D6minum , de 
cerra : ^ dracooeS) & om- 
l^esabTffif- Dombuca adLaudtsl Ignis , grando, nix , glS^ 
cies, Ipirims procellarum,* 
quaefaciunt verbum ejus; 

Montes , 6c omnes col-* 
les, ^ ligna fru^ifera , 6& 
omnes cedri : 

BefUa2, 6c univerla' pico* 
ra,* ferp^ntes , & v61u- 
cnps pennatae : 

Reges terrae , 6c omnei 
p6puli; ^ prmcipes, 6l 
omnes judices terrae : 

luvenes 6c virgines , 
fenes cum junt6nbus , iau-» 
dent nomen D6niim : ^ 
^a exahatumeft nomeit 
ejus folius. 

ConfefiSo qus fiiper 
coelum 6c terram : * 6i 
exaltavtt comu p6pu}i fin»' 

Hymnus 6miubusianc« 
tis ejus , * f iliis Ifrael , p6-r 
pulo appropinquanti ubi» 

Ant^ Laudem dicit» 
Deonoflro^ omnesfervi 
ejus , 6c qui dmetis eum ^ 
alleluia. Apoc. i^p» 

Capitulam , Hywmus , S^ 
Vtrjiculus ,utin Propriom ' 

Antiph. m in PropritK. 
Canticum Zacharuu 
Luc. i. 

BEnedi^his D6minu>^ 
Deus Ifrael ; * qnia 
vifitavit , 6c fecit redemp- 
ti6nem plebis fiiae» 

£t erexit cornu fidi&tis 
nobis, * in domo David 
piien fui^ fiDft6nim, *'qnSittciilo ^ *^ Ssu|Eit6in '0c 'tntttiicif miiKy* if. Et cum ^irim tno» 
^' Seaedidbmii D^ Pofinm^fimt Cammeji 
Mtoratkmu^ Jl qum oeem^ 
roiU facUndtu Ficui ubU 
ihd Oraikme , dkuur : 

-^^» CkSmintis Yoh^mni 

$• £t cum ^kim mo«' > 
,f, Besiedicibmtt D4« 
miiio. 

^ Deo gritiii* 

'< Btttfrnofter.ATe.lUQi* omnidmy om odemrit iiov» 
Ad faci^dam mi^^^ 
CnnMm ciBti potrviis ^ov' 
tniy ot metnOrin jfieiuL'* 
n£MiftL(anai: 

▼X •«' nOfi^nnn psnxem 
idlitdilV'* dMiii^ fi 

* '^vtvoe «uDrfrQOuumi 
iiHimfHiutimi iBjtuufimyir*- 

IiMMm;«t|iiiifitt^ f6u'SuidiSpiridls.Deiii^ 
conm ^ ,*^ &niAy injftimrttiBmintums Cpc^ 

ttQrnoftrii; . . '^ GUmVtttn^tw. i 

Et m, Fder; Pircj>ti^ ilTMNuis. S, AmhojSL^ 
AltffinnTOdberist^^pftae^ T Am lucisorto fycfere; 
ibBenimattteflctemD^, J Deum prec^ur siflt 
fl&mpar&reTi^s eju^; • piices, 

Ad dandam ici^ndam. Ut in diiimis adibus 
b\&6s pieln ejus 9* in re« Nos iervet a noc^ntibui» ' 
iniffi6nempeccat6nnne6*'^ Likgvam refraenan^ 
wnu temperet, 

Pervflrerami&ric6r£a& Ne Htis fiorror kifonet ; 
Dciiioftri,*inquibusvi- Vi&m fov&ndo conte- 
fitavit ttos driens ex alto ; ' gat , 

Illiiniinare his , qui in Ne vanitites hHuriat» 
^koshns , 6c in umbra S i n t pura cordtjr 
nortis iedent , * ad diri- intima , * 

gendos pedes nofhos in Absiftat&vecordia; 
>iam pacis. CaiTsis terat iuperbiam , • 

^ Antiphona & Orano,iu Potds dbique parcitas. 
''^Proprweum^oncliifionff Ut cvim dies ab&d^ Dominica adPrhnam* ftO 

Nofiemque fors reduxe- 

rit, 
Mundi per abftin^ndam 
Ipfi canamus gl6riam. 

In Quadragefim^& Tem' 
pore Pafihali , hahentur 
Doxologia propria , qim 
notarUurfius locis, 

Antiplwna ut in Proprio* 

PSALMUS 117. 

Gratcs agit Ecclefia , quod 

pofi tot rerwn diferimina^ 

jalutem & Chrifiumjit 

confecuta, 

COnfitteiini p6mi- 
no qu6niam bo- 
n%s, *qu6niamia 
feculum mi&ric6rdia ejus^ 
. Dicat nunc Ifrael qu6^ 
niam bonus., * quoniam io 
feculum miferic6rdia ejns. 
. Dicat nunc domus A4<^ 
ron , * qu6niam in isecu^ 
lum miferic6rdia ejus. 

Dicant nusc qui timeirt 
D6minum, * qu6niamiii 
^cuhjm ipiferic6rdia ejus. 

De tribulati6ne invocavi 
D6mLQum 9 * & exaudivit 
me in latitudineD6minus. 

D6minus mihi adjutor:* 
non timebo quid faciat 
mihi homo. 

D6minusmihi adjutor : * 
& ego defpiciam inimicos 
meos. 

Bonum eft confidere 
in Domino, * quim con- 
lidere in h6mii^ Bonum eft fperare \n 
p6mino , * quam iperiu-e Unmes eentes cucui- 
^runt me ; ^& in n6mine 
D6mini qiiia ultus fiim in 
eo& 

Circumdantes circum- 
dederunt me ,^ 6c in n6« 
minc D6mini'qiua ultui 
fum in eos. 

Circumdedinint me £«• 
cut apes, iSc exarsi&nuit 
ficut ignis in feinis^ * & 
in a6mine Domini,. quia 
vltus&mineos. 

Impuliitf evirfiis fim ut 
caderem; * &!D6minus 
fiifcepit me. 

Fortitiidp mea , & lau| 
mea D6minus \* & fadia 
eft mihi in felutem. 

VoxezBltati6nis.& &- 
ludsy * in, tabemaoifii 
juft6rum« 

. D^xtera D6mini fedt 
rirtutem, dextera D6mini 
exaltarit me ; * d^te^ 
D6mini fiedt virtutem» 

Non m6riar, fed ti* 
vam ; * & narr^bo 6petar 
D6mini. 

Caftigans caftig4vit mct 
D6minus ; * & toorti non 
tradidit me. 

Aperite mihi porta^ 
juftid» ; ingrefliis m eas 
confit^bor D6nuno : * hae< 
poru D6fluni| jufti imr4« liMtiaeam. 
«Bc^tiy- t^ '{cidkisuontt 
tefiiiR^nk ejus» * in4iotD 
noni co ro c- txspknxsA fxucm 
•ttiU in fiJdiieiiL • Non emm qn cawhbi'' 

'- fdipMem oiieni teprcv* tur iniqwdbeni, ^ m ^riis 
hffamtaBditidmiesy> liic ^us anuyulav^nmt» . ^ 

fiifiniteftinxapo^daigidL - TainandUti^^nundip 

AD6cnino fiiflmki eil. tatocufiodirininiis» .^ 
ibd ; *: & cft »irib3« Utinanr <firigintur ti» 
b^AciiHilttofirit.' ' . tne», * ad cBflodi^iMlas 
• 'flftC'«ft diat^ qoikm }dlificati6nestnas! 
to D£mimii : ^ ej^b^- Tuncnonconfibidar^'^ 
SBs & laabsxaxm tiL . dnn peifi>6eero in <Siilnb* 

OIMeiine^filTmnine bos manokis tuis. 
&cl^i>AjaiiDe»ben^proP Confit£bortihlindiiee» 
peifasel ^benedides^ tiAnetdrdis^* ineoqebd 
nqkin]i4inisie:I>dnttni didid jndida juftitise twrw 
' IknedfiSmas TdbJs de , JFdfaficad^nes tnas cnfr 
doinop6nmii: ^Deus t6ifiam ; * non derdinf» 
D6minii^.,& ilUbEit oobis. quas uiqaequaque. 

ConiKti!iitediemibl6tii^ In quo c6fr^ adotefr 
ilemincond6niis,^.u^iie c^ntior ykm iuam? * in 
ad cormi altaris. cuibdiendo ferm^nes 

Deus meus es tu, & tuos.^ 
confitdbor riK-^ * Deus^ In toto corde meb ex- 
nnisestu,&exalt4bote. -quisivi te ) * ne rep611as Confitflior tibi qudniam 
cxaudlftinne, * & fa&us 
cimihiiniaiutem. 

Confit^nini DAntino 
qainiani bonus ^ * qu6- 
«am in ikculum miferi- 
cdrdia ejus. 

PSALMUS xi8. 

MoikiataDei, mttaifim* 

per obverfajvda. 

tAd immaculati me a mandatis tuis. 

In corde meo abic6ndi 
eloquia tu^, * ut noii 
peccem tibL 

Benedii6his es, D6mi» 
ne : * doce me juitificar 
tiones tuas. 

In i^y^iis meis , * pronun- 
tiivi 6mnia judicia oris tuL 

•In via teitimoni6rum 
.m6rum deleditus iiim» *. 
Via» * ^:ambulam iicutih6mnibusdivitiis.- 
ii^IegeDAixanL . hiinanfiiam nris exerc&^ £ m 91 l^mhlca adPrimami 

hoT ; * &\:6nfiderabo vias Viatn juftificationS tiA* tuas. 

In juflificadonibQS tub 
meditahor : * aon obliviP 
car /enn6nes tuos. 

Divlfio Pfahni //5. v 

REtribue fervo tuo vi- 
vifica ine ; * & cuft6- 
diam fermones tuos. 
s Rev6la oculos meos, * 
& con/iderabo mirabiUa 
flelege tua. 

- Ittcola ego fum m ter- 
ra, ^ nonabicondasame 
oiandata tua. 

Concupivit anima mea 
defiderare juflificationes 
4uas , *in omni tempore. 

Increpafti fiiperbos : * 
maledi^i qui declinant a 
^nandatis tuis. 

Aufer a me opprobrium 
<& comemptvun ; * quia 
teftimonia tua exquisivi. rum inlirue me : * 8c ejcer- 
ceb«r in mirabilibtis tuis. , 

Dormitavit anima mea 
prai t?2clio ; * confirma 
me iii verbistuis. 

Viaai iuiq'aitatis am6ye 
a me ; * & de lege tui 
milerere mei. 

"V^iam verir4tis elegi : * 
judiciatua non fym oblitus, 
■ Adhaefi te{lim6niis tuiS| 
Domine : * noli me conr 
fiindere. 

Viam mandat6ram tu6- 
rum cuciirri ; * cum dila- 
taiti cor meum. 

Quandb fit Officium di 
JDomimcd^ nifi aliter m* 
letur ^ dicuur Syniholam 
fiquens* 

QUicumque vult fal- 
vus effe , * ante 6m- 
nia opus eft, ut t6neai Etenim fed^runt prin- , Catholicam fidem ; cipes , & adverfum me 
loquebantur ; * fervus au- 
tfim tuus exercebatur in 
fuflificationibus tuis. 

Nam & teflimonia tua 
-meditatio mea efl , * &: 
•consilium meum juftifica- 
tiones tuse. 

- Adhafit pavim^to ani- 
ma mea, * vivifica me fe- 
cundiim vet^m tuum. 

- Vias nieas enuntiavr, 
& exaudiili me : * doce 
^ juftifics^6acs tu^» Quam nifi quifque inte* 
gram inviolatamque fer- 
vaverit, * abfque dulutt 
in aaternum peribit. 

Fides autem Cath6lica 
hajc efl ; * ut unumDeua 
in Trinitate, & Trinitatem 
in unitate venereraur ; 

Neque confimdintes 
-personas, * neque fiib* 
flantiam feparantes. 

Alia efl enim .pers6ft« 
Patris , alia Filii ; * ali« 
Spiritfts Saadi» ■. .•• Dominka ai. Ppinuun. \y 

SedPatris» &.Filil, & Quia ficut figill4tim 

Spintus San6ti una efl di- unam(|pimque perbonan^ 

vinitas , * aequalis gloria , Deum ac Dommum con- 

costema nujeitas. iit^ri Chiiitiani veritatv 

QuaJisPater,talisFilius,* coinpellimur ; * ita ^es 

ta^ Spintus San£his. Deos aut Dominos di- 

Increatus Pater , m- cere Catholica religionf 

creatus Filius , * increatus prohibemur. 

Spiritus Sandus. Pater a nullo efl fao 

Inun^nfus Ratcf , im- tus, * nec creatus, nec 

wenfus Fjlius, * imminfus genitus. Spiritus San^his. 

£temus Pater, aeternus 
Filias , ^ aeteinus ^iritus 
Sart6his. 

£t tamen non tres ^eter- 
lu, * ied unus xternus. Filius^ Patre folo efl,* 
non fa<^ius , nec creatus^ 
fed genitus. 

Spii itus San^lus a Patre 
& tiiio ; * non faihis, nec 
creatus, nec genitus^ fed Scut.Don.tres increatl, procedens, 

nec tres hnmcnfi ; * fed -Unus ergo Pater^ noii 

W increatus , & unus tres Patres : unus Filius, 

immcnrus. non tres Filii : * unus Spi- 

Similiter ommpotiens ritus Sanftus , non tres Spi* 

f ater , omnipotens ^i- ritusSandti. 

Jius, * omnipotens Spiri- Et in hac Trinitate nlhil itus Sandus, 
Et tamen non trcs om- 
nipotentes, * fcd unus 
• omnipotens. 

Ita Deus Pater, Deus 
i ■ Filius , * Deus Spiritus 
I i Sanftus. 

• ; Et tamen non tres 

Dii ; * led unus efl Deus. 

»1 Ita Dominus Pater, 

- Dominus Fihus , * Domi- 

fius Spiritus San^us. 
X Et tamen non tres D6- 
4 cwii ; * fed uniis eft D6- priiis aut pofleriiis, nihil 
majus aut minus ; * fed 
totai tres pcrsonae coaet^* 
nae fibi lunt &: coc-equales.- 

Ita ut per omnia , ficut 
jam fiipra di^^lum eft , * 
& unitas in Trinitiite, & 
Trinitas in unitate vcne- 
randa lit. 

Qui vult ergo falvu* 
efTe , * ita de Trinitate 
sentiat. 

Sed necefsarium efl ad 
«ternam falutem , * ut In- 
carnadonem quoque D4^ DonamcsadPrmuim: 
nbftn Jefu Chtifti. ventuniscftjudicari M. 

itiim 

fidiliter credat. 

Eft ergb fides reda, ut 
trect^mus & cbnfiteamur,* 
quia D6minus nofter Je- 
ius Chriftus Dei FiliuS) 
Deus & homo efl:* 
Deus eft ex iiibftanda Pa- 
tris ant^ fkcula genitus , * 
& homo'eft ex fiibftantia 
tnatris in fxculo natus. 

Perftftus Deus, per- 
fi^us homo ; ^ ex 4nima 
ralionali & himiana carne 
fiibsiftens. 

^qualbPatfi iecundhm 
divinitatem , * minor Patre 
jfecundum humanitatem. 

Qui lic^t Deus fit & 
homo, *nonduotamen, 
fed unus eft Chriflus. 

Unus autem non cofi- 
verfione divinitatis in car- 
Hcm ; * fed afliimpti6ne 
humanititis in Deum. 

Unus omninb non con- 
{ufi6se fubftantiae , * fed 
unitite pers6nse. 
- Nam ficut 4nima ra- 
bonilis & caro unus eft 
komo , * ita Deos & ho- 
«lo unus eft Chriftus : 

Qui pafllis cft pro 
faliite noftra , defc^ndit 
ad inferos ; * tcrtia (Ue 
refurrexit a m6rtuis: ^ 
i Afcetidit ad coeloS , fe- 
det 1ad d^ram Dci Pa- 
«ns <»im^>ot6ntis ; * kAk & m6rtuos : 

Adcujus adventuj 
nes homines resurg< 
bent cum corp6ribu 
& reddituri funt d< 
pr6priis rati6nem j 
£t qui bona bg 
ibunt in vitam aBt^ni 
qui vero mala, in 
sEtemum. 

HseceftfidesCath^ 

quam nifi quifque fi 

nrmit^rque credidei 

vus efle non p6teri 

Capitulum,'! Tm 

REgi faecul6run 
mortali , invi 
foli Deo honor & 
in faecula faecu] 
Amen. 

1}^. Deo gratias» 

IJ?. hreve, Chrift< 
Dei vivi , miferer 
bis. Repetitur. l}?. C 
Fiii Dei vivi , ini 
nobis. 

■^. Quifedesad 
ram Patris. 'tjL. C 
G16ria Patri,& FiJ 
Spiritui San6lo. Rej^ 
^. Chrifte. Matti 
Tob, 8,.Heb. I. 

-^. Exurge, D6 
adjuva nos. 

jf,. Et r^dime nos 
ter norten tuum. P) 

^. Dominus vobi 

i^. Et cum fpiritu 
Oi Domhuca 
Oremas. 

DOmine Deus omni- 
potens, quiadprin- 
cipium hujus diei nos per- 
venire fecifti , tua nos h6- 
<fie &lva virtute ; ut ad nul- 
lum declin^us pecc&tum, 
fedfemper ad tuara juf- 
titiam faciendam noftra 
proc^dant el6quia , diri- 
gantur cogitati6nes & 6nt' 
n ; Per D6minum noAru 
lefiun Chriftum, Filium 
taQm,6^:. 

^ Amen. 

^. D6minus vobiicum ; 

ijL Et cum ipirim mo. 

f, Benedicamus D6- 
mino. 

^. Deogratias. 
AD Officium 
Capituli. 

Primb fit LeBio Marty- 
rologii, in cujiis fine nihil 
refpondctur , fid ftatim 
Htbdomadarius dicit : 

^. Pretiofa in conip^c- 
tuD6mini 

i^. Mors San£l6ru ejus. 

SAfida Maria , 8c om- 
nes San£ti adjuvent 
ttos in orationibus fliis pro 
ttobis ad Deum ; ut fecun- 
&m. eum qui vocavit nos , 
Sani^um, & ipfi in omni 
Converfati6ne fan6li iimus. 
^. Amen. Rom» //. 
I. Petr. /. 
Deinde ubi legitur N<^, 
Pars F<rfl4U ad Primam, i^ 

crolopum,poJi ejus LeBio^ 
nem dicitur Pfalmus Dc 
profiindis , 6» in fine , R6- 
quiem. cum ^^, Requiei^ 
cant in pace. D6mine, 
exaudL D6minus vobtP- 
cum. & Orat, ut in fine 
Officii D^undorum. 

Poftea dicitur : -f-, Deus, 
in adjut6rium meum ift- 
tende : 

^t. D6mine , ad adju- 
vandum me feftina. Pf 6p, 

^, Deus ,in adjutorium 
meum intende : 

j\t. D6mine , ad adju- 
Yandum me feftina. 

^, Deus , Rex pie , fof- 
tis & clemens , in adjut6-' 
rium meum intende ; 

i^. Domine , ad adju- 
vandum me feftina : 016-* 
ria Patri , & Filio , Sc Spi- 
rimi San6to : Sicut erat in 
principio , & nunc , Sc 
femper , & in fsecula fa- 
culorum. Amen. 

Kyrie , eleifon» 

Chrifte , eleifon, 

Kyrie, eleifon. 

^'ecm^, Pater nofter,' 
altd voce : ^. Et ne no« 
indiicas in tentationem : 

i^. Sed iibera nos k 
malo. 

^. Refpice in fervof 
tuos , Domine , & in 6pe- 
ra tua , & dirige filios 
«ofum» ^ Donumca ad Tertlam. t^, Et fit folendor D6- 
Itiini Dei nouri iuper nos^ 
>& 6pera manuum noftra- 
tnm ditige iiiper nos , & 
^pus nianuum nofbsbun 
iuTgc. Pfalm. 89. 
Oremus. 
^ Irigeic & fanffifica- 
JL/ re • r^eere & guber- 
nare imgnare , Domin^ 
Dcus , Rex coeli & terr« , 
hodi^ corda & c6rpora 
noftra , fenfus , ferm6nes 
& afius noftros , in lege 
tua, 6c in x>p^ribus man- 
dat6rum .tuorum ; ut hic 
& in ^rnum^ te auxi- 
liante , £Jvi & liberi effe 
m^amur , Salvitor mun- 
di ; Qm vivis 6c.reg^ 
i& &cula &cul6rum. 
. ffi. Amen. 
Pojled LeBor dicit : 
Jube^ domne, benedl- 

iBenediSHo. Det D6mi- 
flius leges fiias in mentem 
noftram^ & in corde nof- 
oro (upedcribatcas. 

]^. Arnen. Hebr. 3. 
. Titm fit Le^ip Canoms^ 
qyi pro Jingidis diebus ha^ 
ieturfiio. loco ^ ia cujus fine 
diaiur : Tu autem , D(&au- 
ne^ miieiire ao(hi. 

tjL £>eq griti^ 
,. Qid privatim reckam^ 
iumiicuntp Jube, ^pfnne^ 
hfeocik&tt^pdlcpmi Jfo- aediSionem & C^monm $ 
addendo infine rTuautekn^ 
l)6mine , &c* 

Pofl LeBioTum Canonis. 
. -yjr, Adjutorium noflra 
in nomine D^mini , 

^. Qui fecit ccelum & 
terram. Pfi 12^. 

^. Sit homen P6mim 
benedidum : 

i^. Ex hoc nunc & uf» 
que in feculum.JP/r #ia. 

^. Benedicamus D^ 
mino. 

Tft. Deo gradas. 

In Feftis Duplicibus & 
fiiprd y Officium fit ut in 
Domifiica, exceptd Anth 
phondqua eft de Proprio^ 
vel de Commum. 

AD TERTIAM: 

Pater nofter. Ave , Ma* 
ria. Sandi Spiritfls. Deus 
inadjut^rium^ &c. 

HYMvrus. S, AmbrofiL 

Nl^KC San^e nohis 
Spiritus, 
y num Patri cum Filio » 
Dignare promptus ingeri 
Nouro refufiis p^Qoru. 
Os , lingua , mens j ieiH 
fcs,.vigor, 
Confefli6nem p^rfbnent ; 
flammi^at igne<:haritas', 
Accehdat ardor pr6ximos» 

. fii Quadragefimd & Tptt- 
porc Pafihm^ .M^nnit 


Ikiobfg^pn^ia^uiwh' £eric6rdiatiia,DitiliAe;* 

mminFenis Quadragefi" &lutare tuiim 6ai^ditti| 

m€,&Tmj^nsFafckms^ ei^puih tuum. 

Ad Ttmam, Sextam & Et reipo9d£bo ei^ro« 

Nmam , Aniipk, CapituL brihtibus mihi Teibufn \ *. 

bRe^w^^r.hr.cumVierJir quia iperavi in ierm^iiii^ 

tdit^kaitfUuriaFroprio^ bistuis. £t ne iuferas de ortt 
meo verbum veridiiis u& 
quiainju- 
^ ^ tuis iimer(per4Yi, 

Llgem pone n^, £t cnflodiain.^ iiegtfll 
D6ihine,viam yaS&^ tuam ftmper ^ . * , jn iSieaih 
fic^nu tn&rnm i * hm & in fecitfiim (^coIh fn&mTfitau Ttmporis. 
Oraiia ccm^adcns* . 

IX PSALMO tl8. 

Fma mtrJejgcm fiipenda^ 
^ £gem pooe n^. k erqdiiHm eam femper% 
' Da mihi intell^&im , & 
(bitMwr iegem tuam ; * 
& cuflAdiam iilam in toto 
cordemeo* 

Dedac me in simkam 
nandatorum to6rum ; * 
^ ipfam y61ui. 

Indina cor meum in 
ieftimonia tua, ^ & non 
ifl avaritiaflu 

Av^rteoculos meos, ne 
rideant vanitatem : * in 
?ia tua vivificame. 

Statiie fervo tiio elo^ 
^tnum mum, * in timore 

(QOw 

Amputa oppr6brium 
ieum £t ambulabam ii| latit&« 
^Bae; * qnia mand4ta tim 
exquisivi. , 

£t loqi:^l>ar de telB* 
ih6niis tuis in con:^>^All'. 
regym ; * & non cm^ 
fuiidiban } 

£t meditabar in man- 
datb tuls , ^ quae dilexi. 

£t levavi manus meaft 
ad mandata tua quae di* 
lixi ; *.& exercebar £9 Ml juflificationibus tuis. 

DlVISIoPSALMI 118. 

Habenda Ugis divina me^ 
moria, .::-.', 
Emor efto verbi tui 
. fervo tuo; * in iquo 
quod ~ fiifpicatus jnihi fpem dedifU. ; 

lum, * quia judicia tua . Ha^mecohfol4taeitbi 
JQCunda. faumiUtatemea;^quiaelo-' 

^e <xmcupm mari- quiumtumnVi^cavkjh^, 
daia ttia : * in aeqoitite.. 'Siiq^bir intqu^ ag^ft 
tua vivifica me. } nfijuequiqi» : * . S le^ 

' Et V^t fimerme^ma* «uim.tte npa.decbi^* 

Bii. - 28 Domimca 

Memor fui judkionim 
tii6rum a isculo, Domi- 
ne ; ^ & confolatus iimi. 

DefefBo t^nutt me , * 
pro peccatoribus derelin- 
quentibus legem tuam. 

Cantabiles mihi erant 
|uftificati6nes tus , * in 
loco peregrinationis meae. 

Memor fiii no^e n6mi- 
nis tui , D6mine ; * 6c 
cuftodivi legetn raam. 

Haec fa^ eft mihi ^ * 
quia juftificati6nes tuas ex* 

Portio mea, D6mine:* 
dixi cuftodire legem tuanu 

Deprecatus fiim iaciem 
tuam ii^ toto corde meo : * 
miferere mei fecundimi 
el6auium tuum. 

^.ogitayi vias meas, * 
&. conv^ pedes meos 
'in4eftim6nia ma. 

Paratus iimi , & non 
fem turbatus, * ut cuft6- 
diam mandata tua. 

Fimes peccat6rum cir- 
^cumpl^xi fyax me ; * & 
legem tuajn ion fimi obli- 
tus^ * 

'■ M^dii node furg&am 
^ confit^di^ tihi * fuper 
judida )uftificati6nis tuae. 
- P6rikep6 ego fum 6m' 
•niom tim^tium te,.* & 
'•iiftocK^ntiu mandara tua* 
i\ MMerrc6rdii tua, D6- ad Tertiam. 
juftificationes tuas dooi 
me. 

DlVISIO PSALMl Xl8« 
Dei henignitas, 

BOnitatcm tecifE cuir 
fervo tuo , Domine >^ 
feciindum verbum tuunu 

£onitatem, & difcipji- 
nam, 6c fcientiam doce 
me ; * quia mandatis tuii 
credidi. 

Priufquam humiliarer. 
ego deliqui ; * proptere^ 
eloquium tuum cuftodivi 

Bonus es tu ; * & in 
bonitate tuadoce mejuf 
tificationes tuas. 

Multiplicata eft fiiper me 
iniquttasfuperborii ;*ego 
autem in toto corde meo 
fcrutabor mandata tua. 

Coagulamm eft ficut lac 
cor e6rum : * eeo verb 
legem tuam meditatusfiun. 

Bonum mihi quia hu- 
miliaiti me , ^ ut difcan 
}ufHficati6nes tuas. 

Bonum miki lex orifl 
tui, * fuper miliia auri 
,^ argenti. 

Manus mae fecerunt me, 
& plafinav^runt tne : * 
da mihi intelledum , . 6c 
difcam mandata tua* 

Qui dment te, vid^ 

bunt me , & laetabumur,'* 

quia in yerba tua ft|)er-' 

fperavL 

«'Cogngyi 9. ,D6iniae j itxat 
. in vttruate tiiai 

Eot inifericdrdia tua ttt 
coiifi>l(ftiiriiie,*iec6iu)iim 
diaaiiimtiiiim ienro tuow 

Veniaiit mihi miferad6- 
ae^ti», &.Tivam ) * quia 
kxtna me<featio mea eft. 
~ Confnndimur fiiperbi, 

ainjM^ miquitatem 
nt in me : * ego 
■iem exerodbor i& man- 
ttsnnt. 

vonvertiUitQr 'miiii' tir 
•hteste, * & qui ao- 
vtnutt teftim6iiia tua* 

Rat cor meom imma* 

caiitimi in iu{lx6cati6ni- 

. In mis , * ut non cofr- 

AD SE XTAM. 

Paternofter. Ave, Ma- 
lia. San6H Spiritus. Deus 
n adjut6rium meimi in- 
t^e.G16riaPatri, &c. 
Htmnus. S.AmbroJiL 

R£cTOR potens,ve- 
raxDeus, 
Qui t^mperas rerum vices, 
Splend6re mane inftruis , 
£t i^nibus meridiem. 
ExTiNGUE flammas 
litium, 
Aufer cal6rem D IkmamcAadStacum. ^ 

ExPsALMO xit^ 

De fineera dhiMm hgii 

veritate. 

E&at inialatar» 
tuuinimamea,^ 
& in verbimi 
tuum(uperiper4vL . 

DeHK^runt 6ciili mnit 
in el6quium mum, * di- 
centes , quandb conibUr 
beris me ? 

Qiua fiiftus ium ficut 
uter in pruina : * juftificar 
ti6nestuasnofifiimafalitus« 

Quot fimt d^ &rYi 
tmi * quaflidb fiUries dl| 
periequ6i|]bu me jafdi^ 
xnuun? 

Nan^v^runt mibi ii||y 
qni' fabulari6nes ; * fiKl 
nonutlextua» •, 

Omnia mand4ta tm 
veritas : * micpk perfecihji 
fimtme, adjuvame. 

Paulb miniis confimtt- 
mav^runt me in terra : * 
ego autem non dereliqiti 
mandata tua. 

Secundiim tmferic6f^ 
diam tuam vivifica me , * 
& cuft64iam teftim6nia 
oris tui. 

In aetemum, D6mir 
n/e , * verbum tuum p^r*- 
manet in coelo» 

In generati6nem & ger noxium . Confer ikliitem c6rporii , nerationem v^tas tua 
Ver^que pacem cordiii. fiindafti terram , .& pM 
Doxologia convemcns, manet* J& Dotmmcs dd Sextaau Or^a^6ne tua perfe- 
Y&at dies,* auoniam^m» 
siia stf nriunt tuu. 
' Niii qubd iex tua medi- 
tado mea eft, * tunc fon^ 
periiiEnn in humiiitate 
mea. 

In aetimum non obli- 
^rifcar juftificad6nestuas ,* 
qpia in ipfis vivificafti me* 

Tuus flun eeo , iahrum 
me £ic, * quoniam jufti- 
ficadones tuas exquisfvL 

Me expefiay^runt pec- 
cat6resut perderent me : * 
leftimonia tua intell^L 

Omnis confummad6nis 
▼idifinem; ^iatumman- 
dfoum tnumnimis. 

Divifio Pfaimi ii8. 

QU6mod6 dilexi le- 
gem tuam , Domi- 
se 1 * tota die meditado 
mea eft. 

Snper inimicos meos 
prudentem me fecifti man- 
dato tuo , * quia in ast^- 
snimmihi eft. 

Super omnes docfotes 
me intelleid,*quia teftim6- 
tna tua mecfitado mea eft. 

Super fenes intellexi , * 
quia mandata tua quaesiYi. 

Ab onmi via maJa pro- 
h3>ui pedes meos , * ut 
€uft6diam verba tua. 

A judicib tuis non de- 
^lin^vi 9 * quia tu legem 
poiittftimihk Quam dnlcia Gxidkm 
meis el6quia tna ! * Gxper 
mel ori meo. 

A mandatis tms intel- 
16xi : * proptire^ odivi 
omnem viam iniquitads. 

Lucema p^dibus meis 
verbum mum , * & faimea 
semitismeis. 

Juravi 6c ft^tui * cufto* 
dire judida juftidse tuc« 

Humiliatus ium ufque- 
quaqu^ , D6mine , ^ vivi- 
nca me fecundiun veibum 
tuum. 

y oluntaria oris mei be^ 
nepUdta fac , Ddmine, * 
& judida tua doce me* 

Anima mea in m^nibns 
meis femper : * /8c leg^ 
tuam non fum oblitns. 

Poruenmtpeqcat6resl4* 
oueum mihi, * & <i(e man- 
dads tuis non err4vi« 

Hxreditate acqui^vi 
tefHmonia tua in aet&> 
num , * quia exultatio cor- 
dis mei funt. 

Inclin4vi cor menm a4 
fadend^ }uftificati6nes 
tuas in aet^mum , * prop- 
ter retributionem. 

Dkuifio Pfidm ii8. 

INiquos odio habui, * 
& legem tuam dilexL 
Adjutor &L fiifc^tor 
meus es m : * & in ver- 
bum tuum fiiper^eravi. 
Dedinate k me ^maUr, ^-Sdicfpe fne ficdndihn 
ei^tniiin. tuam , & Yir 
Swj^i* & non confiondas 
ittab ezpe^?ti6he theau ' 
' Adikva me 9 & ialvus 
cro ; ^& beditjlbbr in jup 

Sprevlffi omnes difcer 
(loites ajudicib ftds, * qijia 
injuiia cagjtatio «oninu' 

PrBEvaricantes repufiv} 
Cfnnesipeccatores terrae: * 
ideo difexi teflimonia tual 

Confige tim6re *tuo 
cames mea* ; * a ]udl|cii$ 
tnim tuis tanuu 

Feci jtidiciiim & ]n(l(i- 
ti9ni.: ^ non tiadas'm€ car 
Jfl^hlanBfi&^ihe; '^* 

'.SdjKwlenrum tuum in 
boiflim :** non csSuitmii^xi- 
tur me iup&'hi. * ' 

Oculi mei defec^runt in 
filutare mum , * & in ielo- 
^urajuflitiaetuae. 
*' Fac cum fervo tuo fe- 
cundiim miferic^rdiam 
'tnaihj * & Juftificati6nes 
tuas doce' me. 

Senrus tuus ilim ego : * 
da mihi intellidhim, ut 
ioam teilim6nia tua. 

Tempus faci^ndi , P6- 
mine : * diiBpav^runt le- 
gem tuam. 

Ide6 dil6)dmandata tiia* 
fiiper aurum & topazion* Propt&e^ «d iamk 
maodata tua *dii^£bar T^ 
omnem Tiam ■qvpani 
6diol!ibui* 

^AD NONAM. 

Pater noiter. Ave , M** 
Ha. SandiSjMritfis. Den» 
m adput6rrani meiim ,- &c^ 
GI6r»PatiTi dfc.- - * • 

HyjiKUS S.Amhrofiim 
ER!i7M'DeiktiMaz IVOtt. imniotus m te pcmtanehiii 
\xMCjs diilimfe tempofa^ • 
SuccdJE&us det&imiianf. 
' lARGiRsd^Vdjptri! , 
Qn6vita,huf^amdeci3aft 
S^prkmiu n&6i& faicri^ 
^er^n^ injjet jgjtinair-' " 
' JXMolpgldeonvemens^ 
ExlpsALfto iiS. 
j(4^(Rtdtlohes ^eloqmontm 

]b^liateitim6i- 
niama •- » & »eb 
eft ea icrutafta 
aiiima mea. ' "^ 
* D^clatatio ferm6num. 
tuonim illuminat,'* & iri- 
tell^flbm dat parvulis. 

Os m^um apirui, 8c 
attra» ipiritum, * <;uia( 
mandata tua defiderabam. 

Afpice in me , & mife-^ 
rfere ihei , * fecundhm ju- 
dicium dilig^ntium nome» 
tuum. 

Qrefliis meos dirige ie^ 
Biv )i Domhuea ad Nonam. 

ciindumel6quiumtuum;* Divijio Pfalmi ttg» 
& non domindtur mei 
Cmnis injufUtia. 

Redime me a calumniis 
k6minum , * m cufl6diafti 
jnandita tua. 

Faciem tuam illumina 
fiiper fervum tuum ; * & 
doce me jufiificati6nes 
tuas. 

Exitus aquarum dfcdu^^- 
nmt 6culi mei ; * quia 
sion cuftodi«runt legem 
tuam. 

Juftus es , D6mine , * 
& reftum judkium tuum. 

Mandafti juftitiam tefti- sn6nia tua, * & yeritatejn 
iuam nimis. 

Tab^iccre me fecit zelus 
meus , * quia obliti fiint 
Terba tua inimici mei. 

Ignitum el6quium tuum 
vehem^nter , & fervus 
tuus dilexit illud. 

Adolefcentulusflim ego, 
V& cont^mptus ; * juftifi- 
<ati6nes tuas non fum 
cblitus. 

Juflitia tua , juftitis^ in 
«tirnum ; * & lex tua 
veritas. 

Tribulatio & anguftia 
invenirunt me : * man- 
data tua medit^tio mea 
eft. 

^quitas teflim^nia tua 
in aBternum : * intell^c- 
Cujn da mihi^ & vivax9i CLamavi in toto corde 
meo, exaudi me^D^- 
mine : * juftificati6&es toas 
requiram. * 

Clamavi ad te, falvum 
me fac , ^ . ut cuft6diam 
manddta tua. 

Praeveni in maturit4te » 
& clamavi , * quia in ver- 
ba tua fuperfper4vL 

Prxven^runt 6culi mei 
ad te diMculb , * ut medi- 
tarer eloquia tua. 

Vocem meam audi (e« 
cundiim nuferic6rdiam 
tuam, D6mine ; * & 
fecundiim judiciuiQ tuiim 
vivifica me. 
Appropinquav^runt per- 
fequentes me iniquititi : * 
a lege autem tua long^ 
fafti flint. 

Prop^ es tu , Domine, * 
& omnes vise tuae viritav 

Initio cogn6vi de tefti- 
m6niis tuis , * quia ia 
st^mum fiindafti ea. 
Vide hvunilitatem meam» 
& ^ripe me ; * quialegem 
tuam non fum oblitus. 

Judica judicium meum » 
& redime me : * proptejp 
eloquium tuum vivificj^ 
me. 

Long^ a peccat6ribu^ 
falus , * quia }uflificati6nes 
tuas non exquifierunt. 

Miferic6rcto tu« vanjfr . te^D&auiie : * 6dMiim 
jmHcimpitnimi vivuica me» 

IbliiU op perfiKpniiiitiir 
me, &ttfiN]bttme ; ^i 
teftinuifiiift tok lioa decb- 
iiirL 

l^ praeYarkiiites» & 
tJidcfeam y * quta dL^ 
quia tnt sofi coftodie:- 

lUIt» 

Vide qii&)iam.maiiclata 
tna diUzi» I>6miiie r * in 
miierio6cdia tivL vivifica 
me» ! 

PntinpflEttP venbomm 
tu6nimviirita»': ^inaet^ Dh^ PfiJmi ttS^ . 

PR&icipes pedeGiiiti &ttt ~ 
me gnuis, * & j^^veibis 
tnis fbnnidavit cor meufit* 

Laetabor ejgo iuper el6- 
quia tua , / fKUt qui iny^- 
nit ip61ia multa.. 

Iniquttatem 6diohabui,. 
& abbminauis £un ; * k-* 
gem autem tuam dil^. 

S6pties iit die laudem 
&d tibi, * fuper judicia. 
luftidae tuae» 

Pax multa diiig6itiBus 
fegem tuam> *' & noa eft., 
Hlis fcandalum- 

Expe^am £dudire tnum , D6mifie ; * &.iiia3Ep 

dita tua diKid. 

Cuftodivit iniiiia mee. 
teftini6nia tua » * & <&U«it ^ 
ea v^em^ter. 

Servivi mamtoa. tqp, 
& teftinuSnia tua, ^qiiia 
omnei viae meae in coii£*: 
pi&i.tuo* . '\ 

AppropinquefciqKadk 
tio mea in conip6fiu tuo ^ 
D6miiie : * jm^ eUqtVBta 
tniim damui inteU^qnm» 

Intret poftul^tii» iiiea.iflk 
confp6^ tuo : * ftdbidiiiii 
el6Quium tuum, itvj/^ msm^ 

^iidabunt Ubia m$m. 
l^rmniim, * cupkdocAeriff 
me )juftificad6nes tuas»- ,} 
• PronundabilLli^Mnnpa 
^6quiumtu&,.* ^piijiv^hpr 
nia manddta^ tuj| aeqKittas» 

Fiat manus tua ut uJvst 
me ^ ^ qu6niam roand^tat 
tua el^gi^ i 

Concuplvi ialu^etxfi^ 
Dominey;^ & iex.tuame9^ 
ditado mea eft» 

Vivet ^nima me8> .:fc 
laudabit te: . ^ &L judi^ 
tua adjuvabunf me,. ..^ 

Erravi ficut ovis. qine 
penit ;. * qusre &ry^na 
tuum, quia maudafiifmfa 
noA fum obliti^ * JT» «4 , 
AD VESPERAS. 

Pater nofter. Ave, Ma- 
da. San£ti Spiritiis, &c. 
Deus in adjutdrium , &c- 
CkSria Patrr, 6v. 
AntiphottiZ ut in Froprio. 
. PsALMCs 109. 
$hriflus ad dcxteram Dei 
fiaens : ipjius generatio., 

regn um &facerdotium. 
'^V^^k Ixit D6minus D6- 
■ ■ mino meo : * Sede 
■ ■ ^ a dextris iheis. 

Donec ponam inimicos 
^os, * fcabellum pedum 
lUonmi. 

Vkgam virtutis tuae 
•mittet D6minus ex 
Sion : * dominare in mi- 
" dio4nimic6rum tuorum^ 

Tecum principium ia 

■ dBe virtutis tuse in fplen- 

lioribus ianftorum : * ex 

itxero ante ludferum ge- 

- Ibii te., 

Juravit D6minus , & 
non poenkebit eum , * Tu 
€s oac^rdos in aeternum 
fecundiim ordinem Mel- 
chiiedech. 

D6minus i, dextris tuis,* 
confi-^t . in die iic» fijae 
«eges. 

Judieabit in nati6nibtis » 
impl^bit rumas ; * con- 
qiiais4bit capita in terra 
inult6rum« 

Pc torr^nte in via bi- 'D^miniea ad Fe/peras. 

bet: * prbptirea cxaltSbk 
caput. 

PSALMUS 110. 

Laus Deo qui EccUfict tot 
heneficia coruuUt. 

COnfiteber tibi, D6- 
mi^e, in toto corde 
meo , * in consflio juft6- 
rum & congregatione. 

Magna opera D^mi- 
ni ; ^ exquisita in omnes. 
voluntates ejus. 

Confcflia & magnifi-*^ 
centia opus ejus ; * & juf^ 
titia ejus manet m, iscu* 
lum iaeculi. 

Memoriam &cit mira- 
bilium fi;6rum , mis^ricQr& 
& miferator D6minus : *^ 
efcam dedit tim^ndbusfe* 

Memor erit in iscuhmk 
teftamenti fuk * virtutem 
6perum fli6rum anaumiar 
bit p6pulo fuo. 

Ut det illis haereditatem 
gentiimi : * 6pera manuma 
ejfus , v^ritas & judicium» 

Fidelia 6mnia manddta 
ejus 5t confirmata iir &cu« 
lum fkculi , * fada m, ve*^ 
ritate & aequitate.. 

Redempti6nenl mifit 
p6puk> fiio: * mandivit 
m aeternum teflamentma 
fiium. 

San^bm & terribile 
nomen ejus j * infdum fa* 
pientiae timor Domini. 

latelleflus bonus 6acu^ ^- £^aifi41)|B' «um : * . ' PsAiMVS iiai 
kodMo ejus tnanet in Dtusfiipermmatxctlfii^ 
>cidum fiBcuh. , S,^txaItaiukMuUi: 

PSA1.MUS ui. Y Aud4ie,p4jri, D4- 

&fiairttas juftonm. nren D6ininL 

B:atas vir am tunet sj^ ^j^^^ jy^,^ j^^ 
PooMnum, >nman-^jdjam„^.exhocnw»c^ 
aids qus Volet nunis. g^ ufque in fccuhim. 

J^otens in terra eritfe- A folis orm nfime a4 
mm ejus : * generano occafiim,' hiidSbae no- 
reWrum hene^etur. menDinuni.' 

GWria & dnritwe m do- Excilfus fuper omne» 
.B» qus-i» «t juflWa eius ^^ D6nunns , • & fc-r 
«met in.fecdum feculi. ^^5 ^1^^» dBS. 

' Ex6rw« eft m tinebns. .'^ .Q„i, go^ . DAmino» 
IrineBreffiirnds^cors,. E^no&ec^ qm in aUft 
. jj[|Bifw^atbr,& jiiftus. hfibjtat, * &hiimffia itf» 
Jucfinaw hcmio, qifi pjcitmccelo&interfa? 
iiuferetur'& c6mmodat, ' Siifcitaitt i <tera lacf^ 
«fpOTet fenndnes fuos ia pem , * & de &beax9 
'judido , * quia m ater- l^igg^j o&xpexcmi 
«un non commovcbitur. yj p^Ubcet eunt cnnn 
Inmem6ria.'ietemaerit pnndpihus».» ctwt priivr 
pftus ; * ab-au<nti6ne ma- cinibus p^puBfui. 
. kopntimibit. Qui habitire. facit iW-' 

Patatum cor ejus f»:- rilemin domo , * mMren» 
r4rein...Doraino , confir- fininjm laetantem, 
matum eft cor ejus , noi» . 
■«ommov&iturlo.4c def- P^almv» trp 
piciat iniTrucos fuos*- /^ei potertzia ; ^yJ y&w 

Difp^rfit dedif pauperii- I^iis^Idolorufnvanhas. 
bus rjiiftltia ejus manet in T N cxitu Iftael de iEg>'- 
fieculum f»culr : * cornu 1 pto > ^ doiims. Jacob dr 
«jus ex^ltabitur in gloria. populo.barbaro-r: 

Peccitorvid&it&iraf-- Faaa eft Judaa&flf^ 
cetur, dfatSus &rs fremef c&io ejus-,, * ISnJil^Qcjmr' 
. ii. tabeicet;^ * defideiaiTO- »5^.^ ^ 

jeccatfiruoijswil^ Mare^vitiitS-iog^ 5^ ?6 )Oonumca ad Vejpcraf. 

ordanis convirfus eft re- & non ambulabunt ; *" mm trorsum ? 

Montes exultav^runt ut 
arietes, * & colles ficut 
agni 6vium. 

Quid eil tibi , mare^ 
CTubd fogifti ; * & tu Jor- 
clanis, quia converlus es 
letrorsiun? 

Montes , e^ailtaftis ficut 
arfetcs, * & colles ficut 
agni ovium. 

A facie P6mini mota 
cft terra , * .a facie Dei 
Jacob : clamabunt in.gutture fuo* 

Similes illis fiant qui &» 
ciuntea, * & omnes cpxi 
confidunt in eis. 

Domus Ifi-ael ^rivit 
in D6mino j * adji&tor 
eorum & prot^&or eoruni 
eft. 

Domus Adron fperavit 
in D6mino \ * adjutor e6- 
rum & prot^dor edruni: 
eft. 

Qui timent D6miiHim, 
^erav^runtinD6mino ;* Qm convJrtit petram adjutor e6rum & prot^- 
in ftagna aquarum, * & tore6rumeft. .rupem in fontes aquarum» 
Non nobis, D6mine, 

non nobis ; * fed n6mini 

tuo da gl6riam , 
Super miferi«6rdia ttia 

& veritate tua: * ne- 

?uandb dicant gentes, 
^bi eft Deus e6rum ? 

Deu6 autem nofter in 
. «oelo ; ^ 6mnia quaecim- 
que v61uit,fecit» 

Simulacra g^ntium ar- 
g^ntum & aurum , * 6pera 
manuum h6minum : 

Os habent , & non lo- 
qu^ntur ; * 6culos habent » 
ec non vid^unt: 

Aures habent, & non 
audient; * nares habent^ 
& nfen odordbunt : 

Manus habent, & non 
galf^^t j ped^sl^nt^ D6minus memor fiiit 
noftri , * & benedixit 
nobis. 

Benedixit d6muilfirael ;^^ 
benedixit d6mui Aiu-on. 

Benedixit 6mnibus qni 
timent D6minum, * pu- 
sillis cum maj6ribus. 

AdjiciatDominus fiipef 
vos , * fiiper vo&, & fiir 
per filios vefbos. 

Benedi^ vos a Dno j * 
qui fecit coelum & terram. 

Coelum coeli Domino-; * 
terram autem d^t fiHis 
h6minum. 

Non m6rtui laud^unt 
te , D6mine : * neque om* 
ncfs qui defcindunt in in- 
fernum. 

Sed nos qui vivimus^ 
biaedicimuB D6ffuno ■% ^ A hoc imiic~& ufqiie in 

Capitttliim , Hymnus ^ 
Pkr&ulus & Antiphona 
ad Magnificat, ta bt Pro^ 
frio. 

CiOrr. B. M. VuLGXNis» 
. Lue. B. * 

MAgpfficat ^ inima 
AeaDonimum: 

£t exuMvit finritus 
meus * in Deo ulut&rt 
' mea': 

Qimi xeQ)exit humifiti- 
tem Andlls bsti * ecce 
enim ex hoc be4tam me 
dicent omnes ginera- 
tv&nes : ' 

Quia fedt iotihi thoagna 
qui potens eft , * & "ianc-. 
tum nomen ejus. 

£t miieric6i;dia ejus a 
prog^nie in prog^nies* ti- 
m^ntibus cum. 

Fecit pot6ntiam in bra- 
chio fuo ;* diip^rfit fiipidr- 
bos mente cordisiui: 

Depofuit pot^ntes de 
fede ; * & exaMvit hu- 
jniles: 

Efuri^ntes impl^vit bo- 
nis ; * & divites dimifit 
inanes. 

Sufc^pit Ifrael puerum 
fuum , * recordatus mife- 
ricordiae fiiae. 

Sicut locutus eft ad pa- 
tres noflros , * Abraham 
& semmi ejusiDi^cub^ Dkitur dandi Am^h&i 
na & Oratio comfemeni^ 
atquefiunt Cammemormtid^ 
tus^fi qwe fins fadendst g^ 
eodem ritu quo fifri im 
Laudibus. 

AD COMPLETOiL 

Pater nofier. Ave, Mait 
ria. Sandi Spiritfts, 6v. 

COnv^rte nos, Deui^ 
ialut4ris nofter : . 

^. £t av^rte iram tnaoi. 
k nohti. Pf. 84. 

^. Deus^in adjue&riiuii 
meuminti^de: 

ij^^ D6mine , ad «ipftf 
Inindum nSe feiana« 

GloriaPatri, &ti " 

Afitm 8* Mneretfs» ^ 

PsAtMUS 4. *^ . 

In Dea ^ non in tBpiiiis^ 
fipes coUocanda, 

CUm inrodtfem ex» 
audMt me Deus 
juftitismeaet * iii 
' tribuiati6ne dilatifti mihi» 
Miferere mei^ * & ei% 
audi orationem nleam. 

Filii h(Sfminum \ uimie» 
qub gravi corde ? ut 
quid (Sligitis vanitdtem, Q^ 
quseritis mendacium? 

Et fcitote qu6niam mi-- 
rificavit EWminus fandtim 
fiium : * D6minus exau- 
diet me , dun damaver^ 
ad eum- 
Irafdimij» ^ )»ol^ j8 IJonihdca ad Complttorhim. 

peccare : * quss dicids in ritas ejus : * non tim^.l 
c6rdibus yeftris , in cubtli- tiin6re noSurno. 
' bus veftris compungmiini. A iagitta vol4nte in <Eei 
Sacdficate tac'rificium a negotio perambulantc iii 
juftitiae & fperate iftD6- ♦'^"'»k»^c • * ^ imno : ^' multi dicunt , 
Qub oftindit nbbis bona l 

Signatum eft fiiper nos 
lumen vult&s tui^ D6mi- 
ne ; * dedifti laetitiam ia 
corde meo. 

A fruftu frum^nti , vinr ,. 
& 61ei fiu» ^ multiplicati 
£int. 

In pace in idipfom * 
i6rmiam .& reouiJfcam : 

Qu6niam tu ,. D6mine , 
fii^ulariter iaipe * conf^ 
l&tuifti n». 

PSALMUS 90. 

Klltinundwn us qid atf 

Deum confugiunt: An^ 

gelorum cuflodicecom* 

niiffus homo. 

QUihabitatiii adjutd- 
rio Altlilimi , * in 
prote8i6ne Pei coefi com^ 
snorabitur. 

Dicet D6mino : Suf- 
«iptor meus es tu, & re- 
fc^um meum; : * .Deus 
fiieusyfperabo in eimi. 

Qu6niam ipfe liberavil 

me de laiqueo vendn- 

' ftum , * & a verbo aipero. 

ScapuliS' {iiis obumbra- 
bit tibi,^ * &c £ib peimis 
t)us iperabis. t6nebris ; ^ ab inciirfii, 8 
daemonio meridiano. 

Cadent a latere tac 
mille , Sc decenv millia i 
dextris tuis : ^ ad te autexc 
non appropinqu^it. 

VeruiTUamen. <?culis tm 
confiderabis , * & retri 
buti6hem peccatorum vi 
d^bisk 

Quoniam , Tu es, D6 
jrdne , ipes mea : * altiffi 
mum poiiiifti refu^u;: 
tuura. 

N.ottaccedetadte «la 
funv., * & flagellum no; 
appropiriquabit tabenu 
culo tuo. 

Qu6niam Angelis iii 
mandavit de te , ut cui 
todiant te ia omnibus vi 
tuis. 

In mambus- porta2)ur 
te , * ne forte otendas a 
lapidem pedemtuumw 

Super afpidemf& baf 
lifcum ambulabis , * ^ 
conculcabtt konem l 
drac6nem.^ 

Qu6niam in me fperi 
vit,Hberaboeum; *pr( 
tegarii eum ^ qu6niam c< 
gn6vit nomen meimi. 
Clamabitadme,& e^ $cuio circunadabit te y&- cx^udiam ouoi : cim ig 'H- :jpfltiii«ain»& glonficabo cuit 

inn. .(^uerens ko, qpitm it^ 

^ Lonpt6diiie<fifaimre- voret; 

Sboeamy*^&ofi6ndam Uinbiiiitibustuos;Paiier> 

filtttireiiieam. Natbs fub alis prdtege. 

.PsAVMVs .133. 9 Q^AN ^^ kcdcer 

&c&£i ajteres Domni ^ . ^"?.> ,^ ,. . 

iiDddmadhortaiur. Qmnefotocci4im,diefl 

ECce mmc benecfidte O craandi^ te per^te^ 

IMmfamm,* oinnes Ai»4bmius,landaMmu8l 

feTiD<4nimL -fixiRNK. t» Verii 

QidflatisinAOTioD<S- », , ^^^^Sf » « . 

oiu , * in teiis domfls -*««« Ffl» P» rafin^ 

Deinoflri: Et pw utrfque Spiiittis^ 

h luSaabus ext^ffite Tibi>Deus»fitgliSna^ 

fi«sTeflTasin£mda»*^ Amem 

& kaedkke D^Jminunu Tempffre Ouoib'^^^^ 

Benedicat te D<Sminus ffymnus ^(%n&e^im fm. 

tt&m, ^quifecitcee- es & d^es, &c«^itf i^i^ 

W & terranL. in Proprio de Tmpqre. * 

Ant, Miferfoe meJ, k omni Oglclo de Bmttu 

^^omine,, & exaudi ora- u 

^onem meam. T^ '^ ^ ^ Y ^, . 

T trix,. 
Hy M N u s, Quem tgtus non capit 

DEus Greator <5m- Orbis, 

nium ,. In tua^ fe claufU 

Grates peraSo jamdie; Viicera.faSus hpmo. 
« nbffis exdrtu „ prer HiNC m^tb dicent: 

ces • Te fxcula cun^a beatam f^ 

Proni tibi persolvimus.. Hinc populi matrem 
QuoD lon^ pecci* ,Te domin^ajKpie colunt» 
yit dies .SuscLP£„quos ]ji9 

No&iraus cxpiet dolor j plebs 

Nec per fop6rem. nos .P&deiecertat,hQtt6res» 

unas Annue , fbUiciti 

Roftis patidte&av^dJbitSi. Quatapcece poicit|,ogm^ '^ 'Dambdca ad Comptetoriml 

G L O R I A magna Pa- Canticum SiMSOins» tn: 
Compar (it gloria Nato i 
Ambonun dhi par , 
Spiritus alme, aecns* 

Amen. 
In Quadragejima , 

SOwitulum. I. Petr. 5. 
^ Obrii eftote & vi^la- 
> te , quia adversarius 
vefter diabolus, tanquam 
leo rugiens circuit quae- 
rens^ quem devoret, cui 
resiiHte fortes in fide. 

^. Deo gratias. 

^. breve. In manus 

tuas, D6mine , Com- 

' m^do fpiritum meum. 

Repcthur, 'sfL. In manus 
• taas , Domine , Com- 
intedo fpiritum meum. 
. ^ Redemifti me j. D6- 
flBikie, Deus veritatis. 

jf.. In manus tuas , D6- 
aune, Comm^ndo ipiri- 
tom meum. 

GMria Patri , & FiKo , 
il Spiritui San^lo. 

]^. In manus tyas, D6- 
mine, Commendo fpiri- 
tum meum. P/ 30, 

^. Cuftodime D6mi- 
&e , ut pupillam 6culi : 

^. Sub umbra alamm 
tnirumpr6tege me;/*/ /^. 

Ad Nunc dimittis , .^ 

Antiphona tit ajpptatur 
in Ferus pro diyerfitatt 
' fonporis. n; Luc. 2, 
Unc dimittb bxrm 
tuum , D6nmie , * fe- 
cundum verbum taum ifl 
pace: 

Quia vid^nmt ^cnli 
mei * falot^re tuum. 

Quodparafti * aiitefr 

dem 6n:mium popal6tum. 

Lumen ad ^ reveladd- 

nem gentium , * &. gl6- 

riam plebis tuae liraeL 

Di&d Antiphond ^ nifi 
ajfignetur Oratio propria^ 
dicitur Jequens : 

^. D6minus vc^ifcom ; 

^. £t cum fpiritu tuo* 

Oremus. 

Vlfita, qusfiimusD6- 
mine , habitati6neir 
nofb:am , & omnes insi- 
dias inimici ab ea long^ 
repelle : Angeli tui fan& 
habitent in ea, quinosifl 
pace cufl6diant ; & bene- 
di6Ho ma fit fiiper nosf^- 
per ; Per D6mmum tff- 
trum Jeftim Chriftam F^- 
lium tuum } Qui tecum 
vivit 8c reghat in unititc 
Spiritus Sandi Deus , jjei 
omnia fkcula ikculorum. 
:jjr, D6minusvobifcum } 
ij^. £t cum fpiritu tuo. 
, •jr* Benediciimus D4^ 
inino. fmaSeamdaadMamiHm: . ^^ 
l ^ckur ma ex Refurr^ ficdt dbitt al- 
kluia : 
Ora pro nohb Denij&^ 
aUeliHa. 

i^. Circumdediffi nm 
ketitisl;Doinine ; 

if. UtcantettibiglAik 
mea. Pf:ip. "' 

Oiemns» "' - ms B. Maria Flr' 
tjeqttuar. 

IP KONM 

B E A T A. 

^uadragefinaf 
!, Ib^gba^ €><el6- mm >«-*«e*i- D^-^fK ■adixjfalyejporta 
t inu^do lux eft 

Virgo fj^on&bj, 
mnes^>rai^£i: 
^ Yalde deeoca; 

ikofais Cktiflnm 
U 
'li^ eam D6mi<- 

1 habitiooem fibi* 

?'. 

Orteius. 

icide, misericors 
us, fii^tati nof- 
esidium ; ut qui 
Dei gemtnas me* 

agimus , interce^ 
jus auxiUo k nof- 
[uitatibiis refurga- 
er eumdem Chrif- 
>minum noftrum. 

ipore PafchalL 

\ I NA coeli , latdre, 
dleluia, 

uem meruifti por- 
alleit^y D6mini noftri Jefii Chrifii 
mundom bctmeicc dign&« 
tus es rprafta j mMdiiimifc^ 
ut per ehis Gen itrfc em 
yirginemM^riam,perp6' 
tuae capi4mas giu(iaTit9 '} 
Per eumdem OiTtfbm 
D6mmum nofutmcu FERIA SECUNDA, 

AD MaTUTISUM* 

Pater liofter , &c. m Uf 
Dominica , ^3ig. 5* 

Invitatorium ut in Pro* 
prio ; & fic in fiquemibui 
Feriis. 

In Ferus Quadragefima 
& Pajfionis , dicunturprm 
unico Nodurno , novtm 
Pfalmi ad unamquamque 
Feriam pofiti , fub una dun» 
taxat Antiphona pofl fim 
pdos tres Pfalmos* 

Tempore Pafchali, tret 
taraiim dicuntur eo ordine 
qui deferiptus efi in Proprm 
pra una quaqm die* . 4^ Feria Secimda odMatiumuuu 

IN L NOCTURNO. conv411ibus: * Inter mi 
dimn mondiim pertraiKJ 
bunt aquce : 

PotaI)unt omnes biflii 
agri ; * expe£lai>uiit 6m 
gri mfitifua: 

Super ea rdlucres coe! 
habitabunt ; * (le midii 
petrarum dabant Toce^ 

Rigans montesde iagit 
rioribus' iu3s ; ^ de fii!9 
operumti^rum iatifl&ii 
t5Ta:""='- ■ • :■ ; 

Producens fefnunjn 
m^nds, * & bertiam m 
TitJitl hdminuim : • 

Ut lediicas panemd Ant. 4. Omma. 

PSALMUS 103. 

Deus db opificio & provi" 
dentia celehratur. 

BEnedic anima mea , 
Domino : * Domi- 
ne Deus meus , ma- 
jnificitus es vehementer. ' 
Confeffi6nem & dQc6* 
rem induifti , * amidusld- 
jimn» ^cut velluxiento» '" 
'^t^enscoelum Ccut 

E^ljiem,'*' qiu teg^ aquis 
'periitaejus. 
' 'Qmpotm nubem a(c£n- 
femtuum f * qui ambulas 

)(aper jpi^nnas yent^rum ; terra , ^ & vinuto laBti6a 
' (2u|%is^ngel(>smGa^ cbrh6n&ii^ '' ' 
feiritus, "* & nunifiros . Utexhilaret iadefB i 
fiios «ig^em uffetem ; ''^ 61eo , * & 'panis cor h^ 

Qinfbh^iUt^rfamfu- niinis confinnet. 
perftaKlitatemfiiam; * ' Saturabibiturligna can: 
non inclinabitiu: in ia&cu- pi , & pedri Libani^qu 
lum faeculL plantavit; * iUic paflen 

^yilusjficutveftini^n- nidific4bunt. 
. tutfi , amidus ejus ; * fuper Her6dn domus doz c 
montes {taSimt aquae : eQnun ; * montes exc£ 
Aiuncrepati6netuaf&'- 'cef\is» petra refiigh]: 
ent ; ^ a vouce tonimu tui lierin^dis* 
^rmid^unt. 
Afc£ndunt montes , & 
.defc^ndunt campt , ^ in 
' locum quem fundaiH eis* 
Tirminum pofliifU , 
.qaem non tramgredidn- 
tor ; ^ neque convert^tur 
cq[^rire terranu 
Qfi eoiittis fome» ia Fecit lunam in t&np< 
ra: * fbl cogn6vit ocduii 
fiium. 

-Pofuiftitdnebras&faf 
efl nox : * in ipfa pertraj 
sibunt omnes beftik fylv; 

Catuli le6num rugi^ 
tes , ut rapiam, * 6c qu: 
ranta De9 efi:am fH^ / ■"^*^^"" Kfm^abotfUUi Sd jMuii9itwt^» Ortusefl ibl, & coil- 
gregati tunt ; * ficin ciH 
biljBusiuis collocabuiiturl 

Exibit homo ad opus 
kum , * ad operad6iiea| 
fuam uiqu^ ad viiperanu 

Divifio Pf^iimi lo^. 

QUam miagnificita 
funt 6peratiia-,D<S- 
cmne? * dnxnia iii £ipear 
tia feci^ : imple^eft tcorr^ 
poCTeiliDnetui: 

Hocmare ni^giiafci, & 
fj>atidfum mdiiib|i?;* i^ 
repdiia , ^pruqi pof^ eft 
tumenis. 

TTiagnjs ,- * illk narcs ; p^- 
0ansifaiint. 

Draco ifle cnnm fo^ 
miiH id illiutenjuQi ca :'* 
pmnia ^ te expi^^t , ut 
des illis efcaip. m tli^ippre» 
Dante te illis, cotU- 
gent ; * aperiente te .jnar- 
Jiiimniam, omfiifcijipple- 
kujimr bouicate : 

Areneiite ant^^i;^ ^ 

Ciem , turbabuntiv^ .* au- 

, feres ipiritum ^pf;^ , & 

«JeUcient , & in ptatv^^ 

fiium revert^ntur. 

Emittes Splritumtuiim , 
& creabtjntur j * & reno- 
vabis f^CTem t^rrae. 
Ahera D ivifio PfaL / o^ . 
^ O It gloria Domiui in 
Oisculum: * iaetabitur 
D6auiu]$ in op^ribus fuis» £icit eam tr^ere ; * <ii3 
tangH montes, ^ fiiini^ 
gant, 

Cant^o D6nmo 19 
yita mea : * piafiam Da» 
meo quamdiu finn* 

JucdRdum fit ei (^^ 
meumi^egjoyW^ 5fcl^imQ<5 
Deficiant p|^ccat6re9 n 
mea. [taxapbfle 
liilLN0GTiHUfO. 

enumerantur. 
On£teminiD<Sini* 
np , & fnyocat0^ 
no men ej us | * an- 
nuntiate inter gentes6pe* 

^iC^tfite ei 8c jpsilli^ 
ei,^ * narrate ^nia mi-^ 
/dbilia ejus. 

Laudanuni in n6mine 
fan^o ejus : * Iset^tur cqv 
quaw6ntium ^D6minum. 

Quaerite P6minum, Sc 
confirnianuni ; * qua^rite 
.&:ieniejus femper« 

Mement6te nlirabiliuin 
ejus queefedt^ * prodig^i. 44 FeruiSecvnda 

ejus , & judicia oiis ejus. 

Semen Abrahatij , fervi 
^us ; * filii Jacob , elifti 
ejus. 

Ipfe Dominus Deus 
nofter; * in univ^rfa terra 
judicia ejus. 

Alemor fuitinfaecnlum 
teftam^nti fui ; * verbi 
quod mandavit in mille 
generati6nes : 

Quod difp6fmtad Abfa- 
ham, * & juramenti fiu 
ad Ifaac. 

£t ftatmt illud Jacob ia 
praeciptum ; * & Ifrael in 
leftam^ntum aeternum , 

Dicens , Tibi dabo ter- 
ram Chanaan , * fimicu- 
himhaereditatis veftrx ; 

Ciun eflent numero 
brevi, *paucifEmi & inco- 
Ise^us : 

Et pertranfiirunt de 
gente in eentem , * & de 
regno aa p6pulum 41 te- 
rum. 

Non reliquit h6minem 
nocere eis , * & corripuit 
proeisreges: 

Nolitc taneere chriftos 
mcos , * & m prophetis 
meis nolite malignari. 

Divifio Pfalmi 104, 

VOcavit ( D6mhius) 
femem fiiper ter- 
ram ; * & omne firma- 
|(i^tum panb contrivit. adMatiuimtm. 
in fervum venundatns ef 
Jofeph. 

Humiliavi£rum iir com- 
p^ibuspedes ejus , (ermii 
pertranliit animamejus,^ 
donec veniret verbu ejus: 

£16quium D6mini in- 
flammavit eum : * mifi 
rcx , 6c foMt eum ; prm" 
ceps populomm , oc <& 
muiteum. 

Conftituiteum d6minnfl 
dom^s fuae, * 6c prindpen 
omnis pofref&6nis fiiaL 

Vt erudiret prioOTe 
ejus ficut femetipium ,^fi 
fenes ejus prudGatiam dc 
c6ret, 

£t intravit Ifrael ll 
iEgyptnm , * & Jacob ic 
cok mit in terra Chanu 

£t amdt p6pulum finm 
vehem^nter ; * & firma- 
vit eum fiiper ipimico 
cjus. 

Convfrtit cor e6rum, 
ut odirent p6pulum ejus, ^ 
& dolum tacerent in fe» 
vos cjus» 
j4ltera Divifio P/i/. #o-f, 

MFit (D6minus) M6- 
y fen fervum fuum ^ 
Aaron quemel^^tipfimi; 
P6fuit ineb verbaftg- 
n6rum fii6rum , * & pro- 
digi6rum in terra Chami 
Mifit tenebras , & ob- 
fcuravit : * & non exacCf^ 
h^vit f^rmones fiio^ F^rUiiomiaaiMamMum: ^ 

. OmvArdtaaiiasednxm Peddnmty&vemt co- 

1isk^;iniiein;^&occidk tiirnix:* & pancf codE£^ 

(ttes eArom. turiivit eos. 

i&jfidit tetra ednun ra* Dirupit petram^ & flok 

l^ ^ia penetialibus te- xirunt acruse ; .^ aUiiiint 

faiipa^nmi. ia iicco flibnina : . ' 

Dmfc^ & yetdt cobBo- Qu6niam memor (ak 

nrfa & dbdfes * Bi6m- Terbi fandi fid, * quol 

nnfittibiisedninu babuit ad Abnibam pder» 

YiSm pUyias e&rum rumiiium: 

BJbdBbiem;*^nanc6m- Eted^jp6ptdiim£mQ> 

maiemiAterraipsAmm. iaexultad<$ne,*&eUfioi 

. Etperc6ffityine^ e6» diosinbetida; ' ' <« 

ntt,6cficdlnease6rum;* . £t de^ ilGs rej^lil 

&<iottrmt]^imnfinfiQn gSndum;*&Iab<lkespo-r 

tirom; ^ pul6nim poifedinmi: " 

Dist, & venit locdfta Ut cufiMant jiift^V 

I &hiiduB 9 * cqus ncm tidnes ejiis , * & legeni 

ttttiHfanerus; ejus/equirant. . 

Et com^dit omne {oe- Aru. Mement6te mira* 

&Qni itt terra e6rum , * & bilium ejus quas fecit ,pro^ 

comedBt omnem fruSum dfgia ejus, & judicia bri^ 

terrae eorunu e)us. 

Etpcrcuifit omne pri- IN III. NOCTURNO; 

fflogenitum m.ttrra eo- . • __ 

nnn/primidastoinisla. -^^' '• Vifitanos. ^ 

Wriseonim. Psalmus 105. 

! £t eduxit eos cum ar- Bomtss D<i : Judaonm 

g^to & auro : * & non ingratus animus. 

«ratintribubus eorum in- £^^ Onfitemini D6;- 

fcnus. B mino , qu6niaift 

Lstita eft -ZEgyptus in ^"— ^ bonus : * quoniam 

pofe^6nee6rum:*quia in faeculum miieric6rdia 

inctibuit dmor eorum iii- ejus. - ' 

pereos. Quis loqu^tur pot^-^ 

Expandit nubem in pro- das D6mini , * auditas ££« 

iedionem e6rum , * & cietomneslaudes ejus? ' 

igi^em ut ioceret eis per Bead qui cuft6diunt ju- 
diciui9/& faciuntjuS-. •oSeou 45 FeriaSecunda 
dam ia otnni t^mpore. 

Memihto noflri , D6- 
mine , in beneplacito p6- 

{')uli tui : * vifita nos in fa- 
ut4ri tuo 'f 

Ad vid^ndum in bon?- 
t&te ele^6rum tuorilm, ad 
laet^iidum in Istitia gcntii 
tuae ; * ut laud6ris cum h^- 
xedikte tua. 

Divifio Pfabni ipjf» 
^Q Eccavimus cuni patri- 
Jl bus npftris ; * injuft^ 
igimus, ihiquitatem £^d- 
inus. 

Patres noftri in ^Egypto 
&on inteliex^rut mirabilia 
tua : * non fuerunt memo- 
res multitudixusmifericor- 
fliae tuse, 

Et irritav^runt afcen- 
tientes in mare, * mare 
iRubrum; 

Et falv4vit eos propter 
iiomen fiium ; * ut notam 
ficeret pottetiara fuam. 

Et increpwt mare Ru- 
}>rum, & exficcatum eft ; * 

46 deduxit eos in abyifis 
ficut in des<6rto J 

^ Et falvavit eps de^maftu 
cdientiiun , * & redemit 
eos de inanu ihitmci : 

Et operuit aqua tribu- 
jantes eos ; * unus ex eis 
Hon remanfit. 

Et crediddrurit verbls 
,«us ; * & laudaveruatUu- ai Matutinmu 

Cit6 fec^runt, obft 
iSmt 6perum ejus , * & 
non fuiiinuenmt consiliua 
ejus. 

Et concupiiruht coo- 
cupifcentiam in des^rto ;* 
& tentaverimt Deum iii 
ihac{u6fo. 

£t dedit eis petiti6nefl 
ips6ruin ; * & tmfit fatoh- 
tkierti inanimas e6rum. 

Et irritavcnmt Movfiai 
m caftris ; ^ A4ron ianc* 
tumDomini. 
' Aperta'eftterra,&de- 
glutivit Dathan , * & opi» 
ruitfuper congregati6neai 
Abiron. 

Et exirfit ignb in iynzr 
g6ga e6rum; * fianuna 
combuHit petcat6ries. 

Et fec^runt vitulum ifl 
Horeb;*&. adoravinffli 
fculptile. 

£t mt»av£runtg16riaio 
'fukm * in fimilitudineiD 
vituli comedi^ntis fbenunv 

Obliti funt Deum qui 
falvavit eos , * qui fed 
"rtiagniliain iEgypto,im- 
rabilia in terra Cham < 
terribilia ih mari ^.ubro^ 

Et dixit ut ^&def& 
^6s \ * fi non M^^rfes el4c 
tus ejus ftetifiet in cohfhic 
■ti6n6 , in cdnf^^au qui 

Ut av^eret irzHk ejus 
fte difpkderet eos: * t 
proaMo habuiriBiltQr JMa Secimda ai MaimriM. Gderibiiem. 
oredid^nihtverbo 
l mQrmuray^runt 
oiciilis fiiis : * non 
rimt vocem D6- ra e6rum , & fe r v i i nin j t 
fciilptilibiis e6rum ; * 8^ 
fafium eft ilBs in icaiicbL» 
lum. 

£t immolav^nmc fifioi 

fuos* &£[liasfuasdannS6r 

vivitp:ianuinfiiam iiiis: 

»s, ^utprofUrne^ . £t efibd^runt s&nguinedi 

indes^rto^ innocentem^ singiiinein 

t dejlceret iemen fili6rum fii6rum & fili&f 

rumfuarom,'* mias ik* 

crificaYirunt fcujpdlibui 

Chinaam; ' ' 

£t infi^ eft tetra adi 
fanguinibus , & contamil 
nata eft in op^ribus e6f In nad6mbus ^ ^ & 
sret eos in re^6- ididfuntB^phe- 
Sc cbmed^runt &r 
mortu6ninu 
titaY^runt eum in 
idonibus fiiis : * & 
icdtaeftineisruina. 
dtPhinees,&pla- 
* & ceisivit (juaf- 

?putatum eft ei in 
n , * in generatio- 
i^ue in fempit6r- 

litaveriint eum ad 

contradi£ti6nis : ^ 

c^tus eft M6yies 

r^os, 

a fecacerbavinint 

nejuis; *&diiHn- 

d)iis fiiis. 

i DiyiJiQ PfaL to$. 

n , difperdidi^runt 

«tes,* quas dint 

nisillis. 

oipmixdiiiht ihter 

I &^dice]mt Spe- rum ; * & formc4d iimt 
in a£nventi6n9}us iius. \ 

£tirituseft fiu-6reD6^ 
niinus in p6pulum fuum \* 
& abommatus eft hsere^ 
ditatemiuam* 

£t tradidit eos in manu^ 

!'2ntium ; ^ & dominad 
unt e6rum , qiii odirunt 
eos. 

£t tribulatvdrunt eos ini- 
mici e6rum .. & humiiiatt 
fimtiub manlbus eorum : * 
ikpe liberavit eos. 

Ipfi ^utem exacerbavJ- 
ruht eiin in consiiib iSio , * 
&humilian fimtinihiqui-* 
tatibus fuis. 

. £t vidij.cim trSHiiarfh* 

tur, ^ & a^udiyit oriad^nem 

e6'rwh: . ^ , ^, \^ 

Et memor firittpjtam&ifi 

fiu S * &powtiift €iaat%y I|8 Feria Seamda ad Laudesi 

ciindiimmiiltitudinem mi- Ad amiuntiandum ma- ierioordjx fuae. 
* Et dedit eos in miferi- 
€6rdias , * in confpeda 
omnium qui c^peranteos. 
Salvos nos fac , Domine 
Deus nofier ; * & congre- 
gasos de nationibi^ : 

Ut confiteamur tiomini 
ian&> tuo y*^ glori^mur 
in laude tua. 

Benedifhis Dominus 
Deus Ifrael a fsculo , & 
ufque in ixculum ;*& dicet 
omms populus: Fiat , fiat. 

Ant, Vifita nos in fiilu- 
dirimo, Domine, advi- 
d^ndum in bonitate elec- 
t6rum morum* 

Verficidus , Le^nes , 
tkm if.^^. habentur in 
Proprio de Tempore ; & 
fic in ftquentibus Feriis. 

Non dicitur Te Deum , 
in Feriis , nifi Tmpore 
Pafi:halL 

AD LAUDES. 

^, Deus in adjutorium 
nfemn , &c. 

Tempore Quadragefima, 

Ant, 5. BonumefL 

PsALMUS 91. 

Deus magnificus , juftus 

^dex , idcb colUudjzndus. 

BOnum efl confit^ri 
i56nuno : * & psal- 
lere uqiqj^ tuo> n^ miferic6rc|jam tuam , ^ 
& veritatem tuam pei 
no^em, 

In decach6rdo,pfalt^ 
rio , * cum cantico y w 
dthara. 

Quia deledaiH me . 
Domine y in fadura tua: * 
S^.in operibus mixuxatc. 
tuarum exultabo. 

Qu^ ma^ifiG&tafim 
.6pera , • tua Domine ! ^ 
nimis profiin4a&fii£befim.1 
cogitationes tuae* 

V ir ifl^i^ non cog^ 
nofcet ; * &: fhdtus noi: 
intelliget haec. 

Cum ex6rti fiierint pec- 
cat6res ficut foenum : * & 
apparuerint onmes qai 
operanmr iniquitatem. 

Ut int^reant in fkculuoi 
faeculi : * tu autem Altifli* 
mus in aBt^um,D6mime» 

Quoniam ecce inimid 
tui, Domine , qu6niaai 
ecce inimici tui peribunt '* 
& difpergentiu" omn#i 
qui operaiitur iniquitatenk 

£t exaltabityr {icut.iyu- 
c6mis comu meum , * 8t 
fenedus mea in mi&ric6r« 
dia uberL* 

Etdefpeut 6culusmeai 

inimicosmeos: ^&inii^ 

fiirgcntibus in me inalig<^ 

nantibus audiet Jaiuris mdk 

7u(iwutpalm%{toir£bit)^ 
{kii|;c«diQsLiibaaiouild- Qitifihnbkttrtamrfife- 
|ik#»itnr*- ^ P^r aquas , * qii^fnam m 

JVktttiA m iqmo P6- mimvL iniiericordia.qa»: 
MBpi^^iiiitrfisdcM&fisDei . Quifecitliisiiiiiirianui^' 
fdfa^ A>rA»iiiit. pu^* q^iimammmk^ 

.^uuncmiijtm mim miiericdrdia ejiv: 

«rfeai&ai^niT.&beiii Solem in poteiUtem 
IttiBtiesenmt^utamuan* di^i,* qu^oiam in aet^ 
m^ miftricdrdia.^,: . 
TeQusP&mi- Lunam&^Iasi^Mh- 
,tioAer,,*.4caon, tefliatfmnofiisy^^qu^uua 
dliiiiqaitas,in eo» J . in'«t&i?ttim miferiodrdBn 
:^Jm Bnaum ^ jpil- qus. ■ -. tr 

Ibk aiimWtw,Altifllime» ^df/i^ Bonus .Ddmiaus , 
ad ynpmfiitodyiin mani in «t^num miferic^fdit 
^ibfkiitiib^ ejus. 

4ae. 8. ^oiam Dimr ^n^ 4« Ddminus* 

■8» ' Divifio Pfdmi ij/, - 

. PsAL.MVS i}5. ry^ Onfit^imD6fm«i 

Jku nuTohVu. :, ejus in L V> na, qu6niam bo« 

fitM providtmia^ nns , * quoniam- in ^atix^ 

COnfitfbniiuDomino, numinilenc6rdiaeii|s: ] 
({u6niam bonus , * Qui perciiilit JEgyp- 
muam in aet^numi mi- tum cum primogenitis e6- 
wricirdia ejus. rum , * quoniam in.aeter- 

. Confitemini Deo de6-> num miieric6rdia ejus : 
tom , * qu6niain in ster- Qui eduxit lirael de 
immi!uieric6rdia ejus. medio e6rum, ^ qu6niam 
. Confitemini D6nuno in astemum mifenc6rdiak 
doniin6rum , ^ quoniam ejus : 
maet&num miferic6rdia In manu potenti , & 
^ brachio excelfo, * qu6- 

Qui fadt mirabilia ma- niam in aeternum niiferi* 
Jpa folus , * qu6niam c6rdiaejus: 
m aet^um iniferic6rdia Quidivifitmaferubnim 
^ : in divifi6nes : * quoniam 

Qm fedt codos in intel- in aet^rnum miferic6rdia 
VSxi , * mi6niam in aster- ejus. 

mitericordia ejus. . £t ediudt Ifrael per me* 

Pars Virna. 4S [ium ejti$, * qu6niam in 
let^rnu mifericordiaejus : 

£t exa^iBt Phara6nem 
& yirtutem 'ejus in mari 
Rubro , * qudni' m in a- 
ternum mueric6rdia eius : 

Qui traduxit p6pulum 
ftum per desirtum , * 

£6niam in set^mum mi* 
ic6rdia qus: 
Qui percmnt regesmag- 
no5,*qu6niam in xt^r- 
num mifericordia ejus: 

£t ocddit reges fbrtes , * 
ou6niam in «temum mi- 
ieric6rdia ejus: 

Sehon regem Amor- 
rfaie6rttm» * qu6niam in 
Ctimu mdlericordia ejus : 

£tOgregem Bafan, * 
qu6niam in aetimum mi- 
iericordia ejus : 

Et dedit terram e6rum 
Kseredttatem , * qu6niam 
in «timum milericordia 
ejus: 

Hsrecfiratem Ifrael fer- 
TO fiio, * quoniam in aeter- 
aum mifericordia ejus: 

Quia in humilitate noi^ 
tra memor tuit noftri ; * 

£6n am in aetemum mi- 
ic6rdia ejus : 
Et redemit nos ab ini- 
mkts nofhis , ^ quoniam 
in aet^mum mifencordia 
enis: 

Qui dat efcam omni 
caraiy* fpioniam inseter« FeriaSectmda ad Laudes» num miferic6rdia ^s; 
Confit^mini Deo coeli 
qu6niamin ^teriramt 
ieric6rdia ejus. 

Confitemini D6mi 
dominorum, * qu6ni: 
in aetemum miferic6r( 
ejus. 

j4nt, D6minus in hui 
litate noflra memor i 
noftri, & red^mit nos 
inimicis noflris. 

In Quadragefimd , di 
tur Canticum fequens : 

Ant. 7. Quis similis t 
Canticum Moys 
Exod. #/. 

CAntemus D6min 
glorios^ enim ma 
nificatus eft , * equum 
afcensorem dejecit 
mare. 

FortitiMlo mea & h 
mea Dominus , * & £16 
eft mihiini^utem. 

Ifte Deus meus , & gl 
riiicdbo cum ; * Deus f 
tris mei , & exaltabo eu 
D6minus quafi vir pu 
nator, Omnipotens,n 
men ejus ; * currus Pl 
raonis <Sc exercitum e 
projecit in mare. 

Electi principes ejus fu 
merfi fiim :n mari Rubi 
abylfi opemerunt eos 
delcenderunt in profij 
dum quaii hpis. 
Dezteratua, Ddmiii FtMSmmdAadLauJul ji% 

eft in fertkd- nuirunt haUtatAres PttU 
lifUiiinu 

Tunc contodbiti fun^ 
principes £dom , rob^o» 
Moab obtinuii tremor ; *, 
obriguerunt omnes habi» 
tat6res Chanaan. 

Irruat iiiper eos (omi-^ £iie;id£xteratiiajD<Smine, 
pen^ffit tmmicnm ; * & in 
mnltitiftdmeglAriaBtQag de- 
ptfdRi advers4rios tuos* 
. Hbiili iram tuamquae 
Jeroritviteosiiatt ilipu- 
lam, * & in ^iritu far6ris tBcongrc^tae fimt aquae. do &payor, * inmagni-* 
CmU imdsi fiuens • * *^A\na K«>4^it;; «nS Stetit tddine br4chu CMiaeg&t» fimt abyffi in 
B&tomarL 

Kxit inimicus : P^rie- 
fttr, & conpreh^ndam ; * 
ovidam fyoHaLt impldbi- 
tnrdimnamea. 

Efiginabo gUdium 
veom, * imerficiet eos 
iiuiiuis mea. 

Fkvit^iritus tuus, & 
opfemt eos mare ; * fiib- Quis simiiis tui in for- 
tibus, D6mine? *.quissi- 
nulis tui , magnificus in 
£uiditate, terru^ilis atque 
hudahilis . &ciens mira- 
bilia? , 

Eztendiiti manum mam , 
& deyoravit eos terra ; * 
Aix fiiifli in mifericordia 
taa p6pulo quem rede- 
otifti: 

EtpOrtaiU eum in for- 
titudine tua * ad habitacu- 
uun ian^m tuum. 

Afcend^nt populi , & . Fiant imm6biles qoafi 
lapis, donec pertraaieat 

Sopulus tiius,jD6iBioe;^ 
onec pertrdii&at poDBlus 
tnus iile quem poileaiili» 

Introdiices eos , & planr 

t4bis in monte haereditkis 

tuas , * firmiiSmo habiti«^ 

culo tuo quod oper4tus es^ 

D6mine, 

Sandhiarium tuimi , D6-- 

nierfifimtquafi plumbum mine , quod firmaverunt 

ia aquis vehementibus. manus tuaa : * D6minus 

^" regnabit in atemum, 6c 

ultra: 

Ingreniis eil enim equec 
Pharao cum curribus 6c 
equidbus ejus in mare, * 
& reduxit liiper eos D6-. 
minus aquas maris ; 

Filii autem Ifi*ael am- 
bulaverunt per ficcum * 
in medio ejus. 

Ant. Quis similistui^' 

Domine , magnificus in 

fan^titate , faciens mira- 

biiia? 

\In Feftis, & toto Tm^ 

iratiiiiot , * dolores obti* forc Pafchali , niji pro^ 

Cij Ferla Seeunda ad Laudes* prium ajignetur, locofiipe- 

riorh Cantici^ dicitur fe* 

'^uens 

Cahticvm, 

£ccL S9- 

COilaudite canticum,* 
& benedicite D6mi- 
tium in op^ribus fuis. 

Date nominiejusmag- 
liific^ntiam , * & confite- 
inini illi in voce labi6rum 
ve{lr6rum, & in candcis 
labi6rum , & citharis ; 
' Et fic dic^tis in confef- 
'fi6ne: * Opera Domini 
liniv^rfa bona vald^. 

In yerbo ejus ftetit aqua 
ficut cong^ries : * & in 
ferm6ne oris illius ficut 
€xcept6ria aquarum ; 
* Qu6niam in prscepto 
ipsius placor fit , ^ & non 
cfl mtnoratio in falute ip- 
fius. 

Opera omnis carnis co* 
fam illo, * & non eil quid- 
quam • adfconditum ab 
Oculis ejus. 

" A faeculoufque in faecu- 
lum rcfpicit , * & nihil eft 
liiirabile in confpeSu ejus.] 

Ant. I. Ijaud4teD6* 
minum. 

PSALMUS 134« 

"Ifrael kemficiis cumulatus : 
Idolorum vamtas, 

LAudate nomen D6^ 
nam , ^ iaudite , lenri, 
DAgimum: Qui flatis in domo ] 
mini , ^ in atriis dom As 
noAri. 

Laudate D6m]|^i 
quia bonus D6minu! 
psallite n6mini ejus , c 
niam fuave. 

Qu6niam Jacob e 
fibi D6mintts , * Ifi-ac 
poiFeflionem fil». 

Quia ego cognori t\ 
magnus eit D6minus , 
Deus nofter prae 6011] 
diis. 

Omnia qu8ecunu]ue 
luit, Dominus fecit , 
coelo , & in terra , * in 
ri , & in 6mnibus ab^ri 
Educens nubesab eji 
mo terrae , * fulgun 
pluviam fecit : 

Qui prodiicit vento 
thesauris fuis ; * qis ] 
cuiiit primog^nita i£g 
ab homine uique ad p€ 

£t miiit figna & pr 
gia in mMio tui , .£g 
te ; * in Phara6nem { 
omnes fervos gus; 

Qui percuifit gc 
multas , 6c ocddtt r 
fortes , 

Sehon regem ,Afl 
rhs6rum , & Og re 
Bafan , * & 6mnia n 
Chanaam. 

£t liedit terram ti 
hsreditatem , * haere 
IMB Uraelp6pulofiM Feria Secttnda ad Primam, j j 

Domme , nomen tuum AD PR IMA M. m cteraum : * D6mine , 
memormle tuum in gene- 
ntionem & generati6ne : 
Quia judicabit D6mi- 
nns populum fiium, * & 
iflfervb fiiis deprec4bitur. 
Simulacra gentium ar- 
gemum 6c aurum , * 6pera 
mantium hominum. 

Os habent, & noh lo* 
Qoeomr ; ^ 6culos habent 
oL non yidebunt : 

Aures habent, & non 
audient ; * neque enim eft 
^irims in ore ips6rum. 

Similes illis nant qui fa- 
ciunt ea , * & omnes qui 
confidunt in eis. 

Domus Ifrael , benedi- 
cite Domino : * domus 
Aaron, benedicite Domi- 
no. 

Domus Levi , benedi- 
cite Domino : * quitimetis 
Dominum , benedicite 
Domino. 

Benedi6ius Dominus ex 
Son, * qui habiiat in Je- 
rufalem. 

j4nL Laudate Domi* 
num , psallite n6mini ejus, 
quoniam elegit Ifrael in 
'"i poffeilionem (ibi. 
^ Capitulum , HymrMs , 
^ Yirfus & Antiph. ad Be- 
Bedi6lus ^ ut in Proprio, 
'- Pnces quandb dkwuur ^ ut 
'. Vifra in Feriis^ D Pater. Ave. San6i:i Spi- 
ritus. Deus in adjut6nunt 
meum , &c* 

Hymnus , Jam lucis or* 
to fydere , &c. Ant, ut in 
Proprio ,&/icin aliis fV- 
riis. 

PSALMUS 8. . 
Chrijli gioria &poteftas^ 
Omine, D6minus 
nofter , * quam 
admirabile eft no- 
men tuu in univeda terra! 

Quoniam elevata eft 
magnificentia tua * fuper 
coelos. 

£x ore infaintium &. 
ladentium perfeciiti ian- 
dem propter in^micos 
tuos,* ut d^flruas ininii* 
cum & uhorem, 

Quoniam vid&o coe- 
los tuos , opera digitorura 
tuorum ; * lunam & ftel- 
las , quae tu fundafti. 

Quid eft homo , qubd 
memor es ejus? * aut fi- 
lius hominis , qu6niam vi- 
fitas eum ? 

Minuiftieum paulomi- 
niis ab Angelis , gl^rii &. 
honore coronafti eum : * 
6c conftituifti eum iupeQ 
6pera manuum tuarum. 

Omnia fubjecifti flib 
pMibus ejus , * oves & 
boves univerfas infuper ^ 
pecora campi; 
Ciij ^4 Feria Seamda adPrimam. 

Volucres coeli , & pif- gcneratione in generati6* ces maris , '^ qui perambu- 
knt semitas maris. 

Domine, Dominus nof^ 
ter , * quam admirabile 
efl nomen tuum in uni- 
verfa terra ! 

PSALMUS y6. 
Confolatio fpiritttalis ex 

operibus Dei fumpta. 

VOce.mea adDomi- 
mim clamavi ,* voce 
mel ad Deum , & int^ndit 
mihL 

In die tribulationis meae 
Deum exqubivi , manibus 
meis no6^e contra eum; * 
& non fum dec^ptus. 

Rinuit confolari anima 
mea ; * memor fiii Dei , & 
deleftitus fam , & exerci- 
tatus fiim ; & defecit fpi ri- 
tus meus. 

Anticipav^runt vigilias 
£culi mei ; * turbatus fum , 
& non fum locutus, 

Cogiiavi dies antiquos ; * 
& annos asternos in mente 
habui. 

Et meditatus fiim nofte 
cum corde meo; * & exer- 
citabar , & fcopebam fpi- 
ritum meum. 

Numqmd in aet^mum 
projiciet Deus ? * aut non 
app6net ut complacitior 
fit adhuc ? 

Autinfinem miferic6r- 
|liam fuam abfdndet , ^ jt nem } 

Aut oblivifcetur miie* 
reri Deus ? * aut contin^ 
bit in ira fua miferic6rdias 
fiias? 

Et dixi , Nunc coepi : * 
hsc mutatio dixterai 
Exc^m. 

Divifio Pfalmi j6. 

MEmor fui 6permn 
Domini ; * quia me- 
mor ero ab initio mirabi* 
lium tuorum ; 

Et meditabor in ^mnibus^ 
operibus tuis ,* & in adm- 
ventionibus tuis exercebor; 

Deus in fanfto via tua : 
quis Deus magnus ficut 
Deus nofler , * tu es Deus 
qui facis mirabilia.- 

Notam fecifli in p6pulis 
virtutem tuam ; * redemifti 
in brachio tuo p6pulum 
tuum fdios Jacob , & Jo- 
feph. 

V iderunt te aquae , Deus, 
vid^runt te aquae ; *& ti- 
muerunt, & turbatae fimt 
abyffi. 

Multitudo s6nitus aqoi- 
rum ; * vocem ded^nmt 
nubes. 

Etenim fagittae tuae trin« 
feunt : * vox tonitrui tni 
in rota. 

IUuxerunt corufcati6nes' 
tuae orbi terrae; * comm6ta 
cfl & contr^muit terra» .'RndSecmiJUadTirdam. . ff 

Bimariyia tEia^&fi- tua,&doceine;*<iinatu 

nmatasmaqaismultis;* esDeus fidyitor]neus,8c 

veftigia tua non cognoi^ tefiifHmiitbtaldie. 

dBtor. Remin^fcere rxa£mA&^ 

Dednzifti ficut oves nummarum, Ddmine» * 

imum ^ inmaiui 6cmifericordiarumtu&raiii 

i& A^on. qiisifseculo fimt, 

i^jji. hrtv & Deli£la juventijtis meae 

twis^ quandb dicwuur, & ignorantias meas * ne r po(l (k 
SMa4 9 V fic m aUis 
Ftms. 

dD TERTIAM. 

Pater. Ave. Sandi Spi- 
iitlkPeus^in ad]ut6riun)i 
ineom, &€. 

Ifymus , Nunc Sande. 
Amtphona m in Proprio , 
(ffieinalusFeriis. , 

PSAX.MUS 24« 

Ju^ opprejpj & ctpempof' 
centis, humilis oratio. Completor, memineris. 

Secundiun miieric6ri^ 
^liam tuam mem^nto md 
m * propter boniiitem 
tuam , X}6mine. 

Dulcis & re&is D6mi- 
nus;* propter' hoc iegem 
daUt delinqu^tibusin via. 

Diriget manfiidtos in 
judicio; * docdbtt mites 
vias fiias. 

Uniy^r& vis D6mini 
miferic6rdia & v6ritas * 
requirendl^us teflam^ntum 

AD te, Domine , ejus & teftimonia ejus. 
levavi animam Propter nomen tuum , 
meam : * Deus Dne , propitiaberis pecci- 
meus , in te confido , non to meo; * multum eft eninu 
pbefcam. Divifio Pfalmi 24» 

Neque irrideant me /^ Uis eft homo qui 
mimici mei : * ^tenimuni- V^ timet Dominum ? * 
v^rfi qui suftinent te , non legem ftatuit ei invia quam 
confundentur. elcgit. 

Confundantur omnes Anima ejus in bonis 
niqua ag^ntes * fuperva- demorabimr ,* & femen 
tiA. ejus haereditlibit terram. 

Vias mas , D6mine, de- Firmamenmm eft D6- 
minftra mihi , * & femitas minus timentibus eum , * 
toas^doceme. & teftamenmmipsiuS|Ut; 

Pirige me in veritate manifeftetu|^ illis^ y(J Feria SHunda ddTertiam, 

Oculi meb femper ad gl6riam ejus , * in 6mniibili D6minum , ^ quoniam ip- 
fe evellet de laqueo pedes 
iheos. 

Refpice in me , & mi- 
ferere mei, * quia ibiicus 
& pauper fum ego. 

Tribulationes cordis 
mei multiplicata fiint; * 
de neceiHtatibus meis erue 
me. 

y ide humilitatem meam, 
6c laborem meum, * 6c 
dimitte univ^rfa delida 
mea. 

. Refpice inimicos meos , 
qu6nia multiplicati fvint , * 
&6dioiniquood^runtme. rem ; ^ affcrte Domino 

Cu{l6dianimammeam, 2l6riam n6miniejus. 
& irue me : * non erubtf- ToUite h6ftias , 8 
€am,qu6niam iperavi in te. 

Innocentes & re^ ad- 
hxf^runt mihi , * quiafuf- populis mirabilia ejus ; 

Qu6niam magnus D6- 
minus , & laud^bilis lU-^ 
mis ; ^ terribifis eft fiiper 
omnes deos : 

Qu6niam omnes dS 
g^tium daem6nia ; * D6- 
minus autem coelos fecit. 

Conf(§flio &:pulchritu* 
do in confp^du ejus, \ 
fan6Hm6nia & magnifi- 
centia in fandificati6i|€ 
ejus. 

Afferte Domino » p4- 
triae gentium , sdffi^rte D6- 
mino gl6riam & hono- & in- *ado- 
itrio tmui te. 

Libera, Deus, Ifrael * 
ex omnibustribuiationibus 
fuis. 

PSALMUS 95. 

Ecclefia,pro Chrifti ad- 
ventu , Caruicum. 

CAntate D6minO , 
canticum novum:* 
cantdte D6mino omnis 
terra. 

Cantate Domino , & 

benedidte n6mini ejus ; * 

^nuntiate de die in diem 

ialutare ejus. 

Aiau&ti4t«inter gentei troite m atria e^us ; 
rate D6minum in 
fan^o ejus. 

Commoveatur i, fidt 
ejusuniverfa terra: * dicke 
in gentibus quia D6tninul 
regnayit. 

Etenim correxit orbem 
terr» , qui non commor^ 
bitur : * judicabit p6pulos 
in.sequitate. 

Lactentur cceli & exiU"' 
tet terra , commoveitur 
mare & plenitudo ejus : ^j 
gaudebunt campi , & 6m- 
nia qux in eis (unt. 

Tunc exiiltabunt 6mnia 
ligna iylvarum k £acie D6- 
inini,quia yenit^! qo^ ludidhtt orbem terrae ttcquitite, * &p^pulos 
vvtntatefiiaL 

Ctpkuhimf if. ireve,ha^ 
katMrm Pn^ria^ &ficin 
slmFefiiu 

AnSEXTAMr 

hta. Ave. SsnSd ${»- 
liiflirDeiis» in ai^atoriuin 
■wwiomtfBdey &c^ 
Bfmmts,Re€torfotem. 
Aml MtmProprw^fa m 
iSu Ftriis^ 

VSALMUS 4& 

LadatKr Deus, qvbd om^ 
mspntes m urum Chri^ 
ngmancoeani. Qudiuam tet .tmff 
terraeDeus:^ psil^fi^* 

piinten * 

Regnabit Dens Sspmfi' 
gentes : * Deus iedet fik^ 
per iedem fiuifiam finmj 
Principes populdmnt 
congregad limt cum.Dco^' 
Abrahsun;* <pi^fuam ^ 
fortes terrae yehemintcf ! 
elevati [unu 

PSALMUS 97«. 
CAriJbis eelebrandus,. V^^fi 
fa onuabus exklBitunUp - 
& orbem judkatums^ 

CAntateDdmino ciifr^ 
ticum aoYum ;* (gdli 
mirabilia fectt; Salvayit fibi dextfrli 

^"^liiesgentesyplaa-t ejus»* & br&eMum &iic* 

dite manihus y * tum ejus» 

jubilate Deo in Notum fecit D(Snnm!& 

ialutare fiium ;* in conA- 

pe6hi gentium revelivis: 

juflltiam iuam. 

Recordatus eft miferr— 
cirdise fu« , * & verititis 
fuae domui I^aeL 

Viderunt omnes tfrmmi" 
terraa^ * falutare Dei npflrf. * 

JubiI4te Deo , omms» 
terra: * cantate , & exut-". 
tate , & psallite- 

Psallite Ddmino m cP^ 
tBara\ in cjthara & voce 
pfalmi;;* ittUibis duftili* 
bus , & voce tubae cdrneaei 

Jubilate in confpeffii 
fegj[s D6mim i * moveatuf manihus ,.* 
Deo in 
Toce exultationis* 

Qa6niam Dominus 
txcilfiiSyternbilis : * Rex 
m^mis fiiper omnem 
IBTank 

Sul^dcitpopiilos nobis , * 
&{^ntesiubp^dibus noi^ 
ftis. 

El^t nobss h^redita- 

temfium, * fp^ciem Ja-» 

tob quani dilexit.. 

.A&endit Deus in jubi- 

k,^&. D6minui>ia:yoce 

PsaDite Deo^ noflro , 
psillite;. * psallitc 
aoiho^psaUu»» ifl Ferla SeeunJa ad Nonam, 

inare & plenitudo ejus ; in columna nubis loqoe** - orbis terrarum , 8c qui ha 
bitant in eo. 
Fli^ina plaudent manu, 
fimul montes exultabunta 
con^dftu Domini , * qu6- 
niam venit judicare terra. 
Judicabit orbem terra- 
rum in jufKtia, * & p6pu- 
Ids in squitate. 

PSALMUS 98. 

Chnfll poteflas : ejus vefti' 

gia adoranda : exempLi 

patrum. 

DOminus regnavit , 
irafcantur populi ; * 
qui fedet fiiper Qierubim , 
moveatur terra. 

Dominus in Sion ma- 
gnus , * & exc^lfiis fuper 
omnes populos. 

Confiteantur nomini 
tuo magno , qu6niamter- 
ribile &fan6bmeft:*&. 
honor rcgis judicium di- 
ligit. 

Tuparafti direSiones: * 
judicium & juftitiam in 
Jacob tufecifti. 

Exaltate DominumDeu 
noftrum, * & adorate fca- 
!>ellum pedum ejus , qu6- 
xiiam fan6him eft. 

M6yfes & Aaron in fa- 
cerd6nbus ejus , * & Sa- 
muel inter eos qui invo- 
cant nomen ejus. 

Invocabant Uominum , 
j^ ipfe emudiibat cos^ * batur ad eos. 

Cuftodi6bant teftim6- 
nia ejus , * & praeciptum 
quoddedit illis. 

Domine Deus nofter, 
tu exaudiebas eos : * Deu% 
tu propitius fuifti eis , & 
ulcifcens in omnes adin- 
venti6nes e^runu 

Exaltate Dnm Deum 
noftrum , & adorate in 
monte fanfto ejus, * qu6- 
niam fan6his D6mmus 
Deus nofter, 

Capitulum , ij?. hrevt, 
ut in Proprio, fic in aUis 
Feriis, 

A D N O NA M. 

Pater. Ave. San& Spi-' 
ritus. Deus, in adjut6rium 
meum intende , &c, 

Hynrnus , Rerum Deus. 
Ant, ut m Proprio , ficin 
aliis Feriis. 

PSALMUS 52. 

Impiorum infinitus nume^. 
rus : adventus CkriJU 
exoptatur, 
Ixit insipiens in 
cordefuo:*Non 
eft Deus. 
Cornipti jfimt & abo- 
minabiles fa6ti fiint in ini- 
quitatibus : * non eft qni 
f^ciat bonum. 

Deus de coelo profp&dt 
fiiper filios fa6nunum^* Ot D Km Seeimia dd Notuuu ||f 

tukat fi eft intelligens , m^ntum in plaga eiitun ; aut requirens Deum. 

Omnes declinav6runt , 
fimul inutiles fadi fimt,* 
non eft qui faciat bonum , 
non eft ulque ad unum. 

Nonne fcient omnes qui 
operantur iniquitatem, * 
qui d^vorant plebem 
meam ut cibum panis ? 

Deum non invocav^- 
nmt : * illic trepidav^nmt 
timore, ubi non erat timor. 

Qu6niam Deus diflir 
pavifofla ^orum qui ho- 
miaibus placent : * conffifi 
iimt , quoniam Deus ipre- 
viteos. 

Quis dabit ex Sion ia- 
lutare Ifrael ? * cum con- 
v^rterit Deus captivitatem 
plebis fuae, exultabit Ja- 
cob, & laetabitiir Ifrael. 

PsALMUS 72. 
hprobrin hac vitafelkes : 
probiqubd fua quemque 

prcania maneant , cou" 
folatione levantur. 

QUam bonus Ifrael 
Deus * his qui reQo 
lunt corde 1 

Mei autem pen^ moti 
font pedes, * pen^ eflufi 
funt grefliis mei ; 

Quia zelavi fuper ini- 
(juos , * pacem peccat6ru 
videns; 

Quia non eft refpeftus 
©orti eoium , * & firma- In Iab6ren6minum noii 
funt ,^ & cum hominibus 
non flagellabuntun 

Ideo t^nuit eos fiip&'« 
bia ; * 6perti fimt iniqui-» 
tate& impietate fui. 

Pr6diit quafi ex adipe 
iniquitas eorum ; * tran- 
fieruntin afle6him cordis. 

Cogitav^runt & locuti 
funt nequitiam , * ihiquita- 
tem in exc61fo locuti fimt» 

Pofiierunt in coelum os 
fiium , * & lingua e6rum 
transivit in terra. 
Ideo convert^r p6pulii5 
meus hic ; * & dies pleni 
invenienmr in eis. 

Etdix^runt : Qu6modlii 
fcit Deus ? * &: , Si eft 
fcjdntia in Exc^lfo. 

£cce ipfi peccat6res , & 
abundantes in faeculo , * 
obtinu^runt divitias. 

Et dixi : Ergb fine cau& 
juftificavi cor meum , * & 
lavi inter innocentes ma- 
nus meas. 

Et flii flagellatus toti 
die , * & caftigatio mea in 
matutinis. 

Si dicebam : Narrabo 
fic : * ecce nationem fiii6- 
riimtuorum reprobavi. 

Exiftimabam ut cog- 
n6fcerem hoc : * laboreft 
ante me , 

Donec intrem ia (xsuor^ <6l Feria SecwuU 

tuarium Dci, * & int^lH- 
gamin noyiffimis e6rum. 
■ Veruntamen propter 
dolos pofoifti ei$ ; * deje- 
dftieos, dum allevarentur, 
* '. Qnomodb hlSd {\int m 
defolati^nem, fubitb de- 
fecirunt ? * peri^nt 
propter iniquitatem fliam. 

V elut f6mnium furg^n- 
tium , D6mine , ^' in civi- 
tate tua imaginem ipforum 
adnihilum r^diges. . . 

Quia inflammatum efl 

cor meum , & renes mei 

commutad iiint ; ^ & ego 

. ad m'hilum redadus iiim, 

& nefcivik 

Ut jumentum fafhis fum 
apudte y* & ego femper 
tecun^. 

Divijio Ffalnu yx^ 

TEnuifH [ Domine ] 
manum dexteram 
■leam , & in volimtate tua 
deduxifti me , * 6c cum 
gloria fiifc^piftime 
• Quidenimmihi eft in 
coelo ? * & a te quid v6- 
loi&per terramr 

Defi^cit caro mea , & 
cor meum : * Deus cordis 
mei, & parsmea, Deus, 
an aeternmru 

Quia eccequiel6ngant 
fe a te ,peribunt ; * perdi- 
liifti omnes qui fbmican- 
inr abs te. 
- Jldiiii' «>*<*<» adhaerice 'adVefperoA 
Deo bonum eft , 
in D6mino Dc 
meam: 

.Ut annuntieir 
praedicati6nes tt 
portis f ilis Sion 

Cdpitulum , jjt 
&c. ut in Propr 
aliis Feriis, 

AD VESFl 

Pater» Ave. Sa 

ritus. Deus , in ad 

meum ittt^de,6 

Ante Fafd 

Ant, 2. Conv 

Tempore Fafck 

ut in Proprio , fi 

FerOs. 

PSALMUS 

Chriflus , mortis 

DexaucUet 
nus * vo« 
ti6nis meae. 

Quia inclinavi 
fiiam mihi,^ 6c 
meis invocabo. 

Circumdedenx 
dol6res mortis , * 
cula inferni in 
me. 

Tribulati6nem 
16rem invini,*^ 
D6mini iirvoca^ 

O D6mine ,.li 
mam meam : " 
c6rs D6mim]s, i 
ia Dcu» a^tti Fe^ia Siomda ad VejptrMfl Af 

Cnftodtefis pi^irulot Dominus cu{l6diat in- 
troitum tuum & ^xituni m requiem tuam ; 
Dominus benefecit Dmninus ; * humiiiatus 

fiira, & liberavit me, 

Convertere , anima mea, 

quia 

tibi; 

Quia eripuit animam 
meamde morte, ^6culos 
meos a lacrymis, pedes 
meos a lapfu. 

Plac&o D6mino * in 
regione viy6rum. 

Am, Conv^rtere anima 
mea , in r^uiem tuam , 
({uia Diis beneiecit tibi. 

Ant. 8. Levavi. 

PSALMUS I20* 

Dem EccUJice cufios, tuum , * ex hoc nunc , 8c 
ufque in faeculum, 

j4nt, Levavi 6culof 
meos in montos, auxi* 
lium meum a .1 "^omino. 

Ant. 1. Aujutotia» 
noitrum. 

Psalmus. 123. 
Ecclejiayapericulis treptctp 

Np-atiarum a6iio. 
Hi quia Dominus erat 
in nobis , dicat nunc * 
Ifrael : * nili quia D6ml« 
nus erat in nobis. 

Cum exurgerenth6mi- 
nes in nos , * fort^ vivo* T £vavi6culos meosin dedutinent nos; 

I . .^«4.00 ♦ ««^^ ^k^ tum irafcer^tur furor • ijmontes^ * unde v^- 
niet auxilium mihi* 

Auxilium meum a Y)6^ 
aino , * qui fccit coelum 8c 
terram. 

Non detin commotio- 
aem pedem tuum ; * neque 
flonnitet qui cuftodit te. eorum in nos , * forfitan 
aqua abforbuiflet nos. 

Torrentem pertransivit 
aninia noftra, * forfitan 
pertransifTet anima noftra 
aquam intolerabilem. 

Benedidus D6minus,*' Ecce non dormitabit qui non dedit nos in cap- 

aeque dormiet , * qui cuf- tionem dentibus eorum. 
todit Ifrael. Anima noftra ficut paf- 

Dominus cuftodit te , fer erepta eft * de laquea 

Dominus proteftio tua* venantium. fuper manum dexteram 
taam. 

Perdiem fol non urette,* 

leque lun? per noftem. 

Dominus cuftodit te ab 

omni maio : * cuftodiat Laqueus contritiis eft , * 
& nos liberati fumus. 

Adjutorium noftrum in 
nomine Domini, * qui 
fecit coelum & terram. 

Ant, Adjutorium noftru c «iiaAm tuam Dttsiau^r i& novom^ Domini^ qu| u Firia SecundaaiVefi>eraSi kot coelum & terram. 
Ant, 5. Magnificayit. 

PSALMUS 125. 

^Apoftolorum Martyrumque 
lahores & patientia. 

1N convertendo Domi- 
nus captivitatem Sioii,* 
fa£H jfumus ficut confolatL 

Tunc replitum eft gau- 
dio os nofmmi , ^ & lin- 
gua noftra exultati6ne. 

Tunc dicent inter gen- 
tQs : * Magnificavit u6-- 
minus &cere cumeis. 

Magnificavit Dominus 
facere nobifcum: * fa6ti 
i^mus lcetantes. 

Converte $ D6mxne , 
captivitatem nofttam , * 
ficut torrens in auftro. 

Qui feminant in lacry- 
ims , * m exultati6ne me- 
tent. 
Eiintes ibant & flebant, * 
mitt^ntes femina fua. 

Veniintes autem ve- 
iHent cum exultati6ne, * 
portantes manipulos fuos. 

Ant, Magnihcavit D6- 
minus ficere nobifcum: 
fa^ fumus Ist^ntes. 

Ant, 6. Adhaereat. 
Ps ALMUS 136. 
JFlehilis captivi populi 
querimonia, 

SUper flumina Baby- 
Iqnis, illic i^dimps 6c 
flSvimus, * c\m recorda- 
liouir Sioa« In falicibus itl 
ejus , ^ fufp^ndim 
gana noftra : 

Quiaillic interr^ 
runt nos , qui capti\ 
x^runt nos , * verl: 
ti6num : 
£t qui abdux^runt 
Hymnum cantate 
de canticis Sion. 

Qu6modo cant 
canticum D6mini 
terra aliena? 

Si oblitus fuero ti 
rufalem , * oblivi6n 
dextera mea. 

Adhaereat lingu 
faucibus meis, * \ 
meminero mi ; 

Sinon propofiie 
rufalem* inprincip 
titiae meae. 

Memor efto , Dc 
fili6rum Edom , * 
Jerufalem. 

Quidicunt,Exii 
exinanite* ufque a 
dam^ntum in ea. 

Filia 6abyl6nism: 
beatus qui retribu 
retributi6nem tuam. 
retribuiftinobis. 

Beatus qui tenebi 
allidet parvulos ti: 
petram. 

Ant, Adhaereat 
m?a faucibus meis , 
prcpiosuero Jerufa 
pr^ncipio jp^dtia^ m ott, kSctttur in Proprio ; 
hicts fi ^cenda fim 9 lU 
upJ^imFerus per armum, 

AD COMPLETOR. 

htet. Ave. Sandi^I- 
lid^ G>ny^rte nos &c. TaUBeeimia^CompUiarimA §f 

'Mmbai , Hymnus j nofies lefiusn nieam ; * 
yerfiu , Ani* ad tAsi^ff^' lacrymb meis ftratum 
meum rigabo» 

Turbanis eft k ftir6re 
6culus meus : * inveteri- 
vi inter onines inimicoi 
meos. 

Difc^te ii me, omnes 

qui operamini iniquiti- 

Deos, in adjut6rium , &c. tem : ^ qu6niam exaucUyit 

Ami Pafi:ha, Dns vocem fletAs mei. 

Am, 2. Juftunu £xaudiyitD6minuscle-> 

Taapore PafchaU^ Au" precati6nemmeam:* D6- 1 

ifhmaminPropruK minus orati6nem meam 

PSALMVS 6. filic^it. 

Orauopaudtentis^Deimi" Erub^ant & coiltnr- 

Ciiiam imploramis. b^tur vehemfoteromnes 

^ Omine,neinfii* inimici mei : ^ convert&ft» . 

I r6re tuo arguas tur & efub^&ant valde 

me , * neque in vel6citer. 
iQtna corripias me. Psalmus j. ' 

Mifer^ mei, D6mine, Salus juftos manet ; ma^^ 
Qu6niam infirmus fimi ;* los ^interitus. 

wna mc , D6mine , qu6- TX Omine, Deus meus; 

niaffl conturbata funt ofTa JL/ in te fperivi : * (al- . 

mea. vum me fac ex 6mnibus 

£t anima mea turbata perfequ6ntibus me, &li'- 

cflvalde;*fedtu,D6mi- berame. 
ne,ufquequ6? Nequ^db rdpiat utleo 

Conv^rtere , D6mine , animam meam , * diim 

& eripe animam meam ; * non eft qui r6dimat , neque 

ialvum me fac propter qui falvum faciat. 
inifericordiam tuam. D6mine,Deusmeus,fi 

Quoniam non eft in feci ifhid , * fi eft iniquitas 

jnorte quimemor fit tui : * in manibus meis : 
ininftmo autem quis con- Si rWdidi retribuenribus 

fcfeitur tibi ? mihi mala , * ddddam md- 

Laboravi in gemitu ritb ab inimicis meis in4-r: 

i^^lavaboper smgulas nis; *" il Feria Tertid ai Maiutimtm^ 

Perfequatur inimicus mortis ; * fagittas C smunam meam , oc com- 
preh6ndat, ^ conciilcet 
in terra vitam meam , * 
& gloriam meam in pul- 
verem deducat. 

Exurge, D6mine , m 
ira tua : * & exaltare in 
finibus ininuc6rum me6* 
rtim. 

Et exiirge , D^miney 
Deus meus,in praecepto 
quod mandifti : * & fy- 
iiag6ga populonun cir- 
cumckbit te. 

£t propter hanc in altnm 
rcgredere : *D6mmus jii- 
dicat p6pulos; 

^ Judica me , D6mine , 
fecundum juftitiam mea , * 
& fecundtim innoc^miam 
meam fuper me* 

Confiim^tur nequitia 
peccat6rum,* & diriges 
|uftum , * icrutan&corda 6c 
renes Deus. 
Juftum adjut6rium meum 
a D6mino , * qui ialvos 
facit reftos corde. 
Divifio Pfalmi 7. 

DE^js,)udex juftus^for- 
tis&cpatiens:* nun- 
Siid irifcitur per singulos 
es ? 

Nifi converfi fueritis ^ 

^idium fuum vibrafait : * 

afcum foimi tetendit, & 

pflrivit ilium r 

£t in eo paravit vaia dentibus efF^cit. 

Ecce parttiriit ; 
tiam ; * concepitdo 
& p^erit imquita 

Lacumaperuit, i 
dit eum ; * & inc 
foveam quam fiecit 

Convertetur dol 
in caput ejus ; * & 
ticem ipsius iniquit 
defcendet. 

Confitebor E 
fecundum juftitiam 
& pfallam n6mini I 
Altiflimi. 

^/zr. Juftumadju 
meum a Diio , qni 
facitredos corde. 

Hymmis , Capi 
Ant, ad Nunc di 
habentur in Propric 

Refp, breve & C 
quandb non ajfipiam 
pria ,. ut infra in 
per annum. 

Preces , fi dicena 
habentur ibidem, 

FERIA TER' 

AD MaTUTII 
Invitatorium utinP 

IN L NOCTUF 

Tempore Quadra* 
Antiphona la fequi 

Ant. 7* Quis r 
cet; 

Tesnfxirt PafibaL Feria Tertid ddMatudnum, €f 

ifhona vt in Proprio. bum , * & nox nofii indi*. 

cat fcientiam. 

Non flint loqu^lae , ne- 
que ienn6nes,^ quorum 

DOmine y quis ha- non audiantur voces e6* 
bit4bitintaberna- rum. 
culo tuo ? * aut In omnem terram exivit 
(bnus e6rum , ^ & in fines 
orbis terraeverba eorunu 
In ible pbiiiit taberna- 
culum fuum : * & ipfe tan- 

2uam fponfus proceden$ 
e thalamo fuo. 
in corde mo ; * qui non Exultavit ut dgas ad 
cgit dolum in lingUa fiia. currendam viam ; a fum- 

Nec fecit proximo fuo mo coelo egr^ffio ejus. 
ihalum,* & opprobrium Et occuriiis ejus ufque 
non accepitadversiispro* ad fummum ejus : * nec 
xiinos fuos. eil qui fe abfcondat a ca- 

Adnihilumdedufbseft lore ejus. PSALMUS 14. 

hus virtutum exercitiis 
falus ohtineatur. 
~^ Omine , quis ha- 
Ibit4bitintaberna- 
culo tuo ? * aut 
Qins requieicet in monte 
oftfiotuo? 

Qirimgr^ditur iine ma- 
cula, * & operatur juiU* 
.tiam ; Divifio Pfalmi 18. 

LEx Domini immacuH 
lata, convertens ani-^ 
teiHmonium D6-*; inconipeftu ejus maKg- 
nus: * timentes autem 
Dominum glorificat. 

Qui jurat proximo fuo , 

&non decipit; * cjui pe- mini fid^le , fapientiatn 

cuniam fuamnon dedit ad praeflans parvulis. 

Qiuram,& munera fuper Juflitiae Domini reftae; 

innocentem non accepit. laetificantes corda : * pra-. 

Qui facit hsec , * non ceptum Domini lucidum » 

niovebitur in seternum. illuminans oculos. 

P s A L M u s 18. Timor D6minifan£his ; 

Deus y tiim ex operibus ^ permanens infaeculumfae- 

tkm ex fan^itate legis , culi : * judicia D6mini ve- cogmtus. 
f^ (Eli jenarrant gl6- \j riam Dei '^ & 6pera 
annuntiat manuum ejus 
innamentum. 
Dies di^i ertiSat ver« ra,juilificata in femetipfa. 

Defiderabilia fuper au- 
rum & lapidem preti6fum 
multiim , * & dulci6ra 
fuper mel & favum. 

Ecei^ fervustuus cui^ u Ferla Tertla ad Matutinum: t6dit ea ; * in cuftodiihdis 
illis retributio multa. 

Delidla quis inteJligit? 
ab occulds meis munda 
me , * & ab aliteisparce 
iervo tuo. 

Si mei non fiierint do- 
minati tunc immaculatus 
ero , * & emundabor a 
delifto maximo. 

Et erunt ut complaceant 
el6quia orismei : * &me- 
ditatio cordis mei in coni^ 
pe6hi tuo femper. 

D6mine , adjutor meus ,* 
& red^ptor meus. 

Ant, Quis requiefcet in 
monte fanfto tuo, D6mi- 
ne ? qui operatur jufti- 
tiam nec fecit pr6ximo 
fiio malum. Pf 14. 
IN U. NOCTURNO. 

Ant. .5. Non propo- 
nibam. 

PsALMUS 71. 

Chrifti regnum pacificum, 
amplum , felixque, 

DEus , judicium 
tuum Regi da, * 
& juftitiamtuam 
filio Regis. 

Judicarep6pulum tuum 
in juftitia, * & pauperes 
tuos in judicio. 

Sufcijpiant montes pa- 
ccm populo, * & colles 
'ytiam. 
Judicabit piuperes p6- puli , & falvos ficiet fif 
lios pauperum ; * & humi^ 
liabit calumniatorenu 

Et perman^bit cumible 
& ante lunam , * in gene« 
ratione & generationei& 

Defcendet ficut pldyii 
in vellus, * &{icut ftilli-r 
cidia ftillantia fiiper tern. 

Orietur in di&us ejui 
juftitia , 6c abimdantia par 
cis, ^ donec auferatur luna* 

Et dominabimr a mari 
ufque ad mare , * & a flii- 
mine ufque ad t^munoi 
orbis terrarum. 

Coram illo pr6cideiit 
^thiopes, * & inimid 
cjus terram lineent. 
Divifio PJalmi 7/. 

REgesTharfis &infola 
munera ^fTerent ; * 
reges Arabum & Safaa 
dona adducent. 

Et adorabunt eum omr 
nes reges terrae ; * onmes 
gentes ftrvientei: 

Quia liberabit pauperem 
^ potente; * & paupe- 
rem cui non erat adjiitor. 

Parcet pauperi & ino- 
pi , ^ & animas pauperum 
falvas faciet. 

Ex ufuris & iniquitate 
rWimet dnimas e6rum ; * 
& honor4biIe nomen e6* 
rum coram illo. 

Et vivet, & dibitur o 
de auro Ar4bis ^ & adr: I ^ FaidTtrtiaddMamtimim: 6f 

) lAufitde ipfo femper; * Non adhaefit mihi cor 
[ ioA die benedicent ei. pravum ; * declinantem k 
! Et erit firmam^ntum in me malignum non cog- 
; terrain fiimmis m<Sntium , noicebam. fcperextolletur fliper Li- 
buiiim frufhis ejus ;-* & 
fior&unt de civitate ficut 
fcmum terrae. 

Sit nomen ejus Bene- 
ciifiumin fkcula ; * ante fo- 
km permanet nomen ejus. 

£t benedic^ntur in ipfo 
omnes tribus terrae : * Detrah^ntem fecr^t& 
proximo fuo , * hunc per- 
fequebar. 

Dup^rbo 6culo & infa- 
dabili. cord^ , * cum hoC 
non edebam. 

Oculi mei ad fid^Ies ter- 
rae, ut sedeant meciim: * 
ambulans in via immacula- omnes gentes magnifica- ta , hic mihi miniflrabat. 
ixmt eum. Non habitabit in m^o 

Benediftus D6nunus domus meae , qui facit fii- 

Deus Ifrael , * qui facit p^rbiam:*quiloquituf ini- 

mirabilia folus. qua , non dir^xit in conf^ 

Et benedi6him nomen pdftu oculorum meorunu inajeflatis qus in aet^r- 
»um ; * & replebitur ma- 
jeftate ejus omnis terra : 
nat, fiat. 

PSALMUS lOO. 

Bene vivendi forma ; fu- 
gieridi malL 

Mlfericordiam & judi- 
cium* cantabotibi, 
Domine. 

Pfallam, & intelligam 
Invia immaculata, * quan- 
do v^ies ad me. 

Perambulabam in inno- 
cintia cordb mei , * in me- 
dio domus meae. 

Non proponebam ante 
iculos meos rem injui^ 
tam ; * facientes praevari- 
utldnes odivi« In matutino interficid- 
bam omnes peccat6res 
terrae ; * ut dilperderem 
de civitate Domini omnes 
operantes iniquitatem. 

j4nt. Non propon^bam 
ante oculos meos rem in- 
juflam : detrahentem fe- 
cretb proximo fuo, hunc 
perfequebar. 
IN III. NOCTLTRNO. 

^nt. 6. Adjuvit. 

PSALM US I06. 

Deus fuos e variis periculls 

fervare , & donis cumu" 

lare amat. 

C\ Onfitemini Diio; 
qu6niam bonus : * 
' quoniam in faecu- 
lum mifericordia ejus* ^ Feria Terda 

PsALMUs 23. 

Jmpermn Chrifti ; iffius ad 
ccdos ajcenfus. 

DOmini eft ter- 
ra, &plenitudo 
ejus,* orbister- 
rarum , & univ^rii qui 
habitant in eo : 

Quia ipfe fuper maria 
fimdavit eum , & fiiper 
flumina prseparavit eunu 

Quisadfcendet inmon- 
tem Domini ? * aut quis 
ftabit in loco fan^lo ejus ? 

Innocens manibus 6c 
mundo corde , * qui non 
accepit in vano animam 
fiiam , nec juravit in dolo 
proximo fiio. 

Hic accipiet benediSio- 
nem a Dno , * & miferi- 
c6rdiam a Deo falutari fiio. 

Haec eft generatio quae- 
rfntium eum , * quaeren- 
dum faciem Dei Jacob. 

Attollite portas princi- 
•• pes veftras ; & elevamini , 
portas aeternales : * & iu- 
troibitxex gloriae. 

Quis eft ifte rex gloriae ?* 
Dominus fortis 5c potens , 
Dominuspotensin prasiip. 

Att6llite portas princi- 
pes veftras ; & elevamini 
portas aeternales : * & iii- 
troibit rexgloriae. 

Suis eft iite rex gloriae ?* 
tninus virtutuin ipfe eft 
rex gloriaef aiLaudes* 

Ant. Qui non acc^ 
in vano animam fiiani^ 
nec juravit in dolo pr6xi- 
mo fiio, hic accipiet be- 
nedidlionem a Domino» | 

Ant. 5. Audianu 3 

PSALMUS 84. 

Fwis captivitatis ; futm^ ^ 
Verbi Incamano, 

BEnedixifti, D^mine i 
terram tuam ,*aver- 
tifti captivitatem Jacok - 

Remisifti iniqmtatem 
plebis tuae, * openufli Z 
6mnia peccata e6runu 

Mitigafti omnem iram '" 
tuam ; * avertifti ab in . J 
indignationis tuae* % 

Converte nos , Dens J 
falutaris nofter , * &. avdrte \ 
iram tuam a nobis. 

Numquid in aet^mum 
irrafceris nobis? * autcx* 
tendes iram tuam agene* 
rati6ne in generati6nem ? ] 

Deus , tu converfiis vii» ItJ 
vificabis nos; * & plebs " 
tua laetabitur in te. 

Oftende nobis , D<1- 
mine,miferic6rdiamtua;* «^ 
&:i'alutare tuum danoUb ^ 

Audiam quid loquitur.^ 
in me D6minus Deus ; * ^ 
quoniam loquetur pacem 
in plebem fuam. 

Et fuper fand^os fiios , * 
& in eos qui convertiliiH 
tur ad cor. ; 

Veruntamen propi tt» t tfltet eiiiii'&Iatare q>- 
||fe*ttinha]»tetgl6riaiii 
flRn nolcra* 

*' Iffifeiic6rdia & Teritas 
flmsTctiuit ubi y 
lcpaz .0finiUtae£int. 
/ Tcntas dc tcrni orta 
ift, * & jafiitia de codo 
promcsDb 

; ' Ettmm D&niniis dalnt 

; **& terra 

dabit frufium (ixum. 

jfaflitia ante eumamba* 

* & pohet in via 

fll08. 

Ani. AA&un qmd lo- 
in me D6minus 
; cponiam lomiitur 
in plebem mam, 
faper ianftos inos. 
JfU. }. Quidiligids. 
PSALMUS 96. 
itbifii regttum : ilU folus 
I adorandus. 

llrvOminus regn&vit , 
IJL/ exultet terra , * 1»- 
|f thtar infulae multae. 
Nubes & caligo in cir- 
^ ejus ; * juftitia & ju- 
"ian corre&o fedis ejus. 
Ignisantiipiumprsc^- 
W, 6c inflamm^it in 
"drcfeu inimicos ejus. 
Illax^runt fulgura ejus 
oriJMterrae : * vidit & com- 
.tt&a eft terra. 
. Montesficutcerafluxe- 
|rtnt 4 facie Domini , * a 
ia^ D6mini onmis terra. fmd ^mia si Lauiet: y% 

Annuntiavirunt coefi 
juftitiam ejus ; * & vi^ 
runt omnes p6pttii ffk^. 
riamejus. 

Confiindintur omnet 
qui ad6rant fculptilia , * & 
qui doriintor in fimuli- 
cris niis.. 

Adorite eum , omnes 
Angeli^:"^ audlvit, & 
ketata eft Sion« 

Et exultavirunt iStas 


Judae, * propter judida 
tua , D6imne ; 

Qu6n]am tu Ddminns 
aldmmus fiiper onmem 
terram: "* nimis exalt&tn| 
^ fiq>er omnes deos. 

Qui dilig^tis D6minum,' 
bdite malum: * cufl6dxfi 
D6minu5 animas fand6- 
rum fu6rum ; de mana 
peccatoris liberabit eos. 

Luxorta eft jufto , * & 
re3is corde laetitia. 

Laetamini , jufti,in D6- 
mino,* & coafit^mini me^ 
moriae fan£tificati6niseius« 

Ant. Qui diligitis D6- 
minum , odite malum : 
cuftodit D6minus animas 
fanftorum fuorum. 

Ant. j, Vivens. 
In Feriis QuadrageJvMe i 
CaNTICUM EzECHIiE» 

Ifa^ice. 38. . 

EGo dixi: In dimidiQ 
dierum meorum va« 
dam ad portas infeti: * yi Fcrid Terna. 

quaesivi residaum ann6- 
rummeorum. 
' JDixi: Nonvid^bo D6- 
fcainum Deum in terra vi- 
ventium: * non afpiciam 
h6minem ultra , &: liabi- 
tat6rem quietis. 

Generatio mea ablatal 
tft & convohita' eft a 
jne , * quafi taberniculum 
paftorum. 

.PraBcifae^, v/luta te- 
irfnte , viii: mrra , dum 
adhuc ordi -^: ibccidit 
me: * de n\:.nb i.^que ad 
yifoeram finies irie, 

Sperabam ulque ad ma- 
tkh , quafi leo fjc contrivit 
6mnia offa mea : * de 
mane ufque ad yefperam 
finies me. 

Sicut pullus hirundinis 
fic clamabo , * meditabor 
nt columba. 

Attenuati funt 6cuH 
mei fufpidentes in excel- 
fom: * Domine, vim pa- 
tior , refp6nde pro me. 

Quid dicam , aut quid 
refoondebit mihi , * ciun 
ipfe fecerit ? 

Recogitabo tibi omnes 
annos meos * in amaritii- 
dine anim» meae. 
• D6mine , fi fic vivimr , 
&L in talibus vita fpiritus 
mei , * corripies me , & 
yi^nficabis me. 

Ecce is pacc amaritudo dd Laud$s. 

mea amariffima:* tuajjj 
tem eruifti animam meai 
ut non periret : 

Projecifti poft terg^ 
tuum^ omnia peccatamea 

Quia non infernus coo: 
fitebitur tibi, nequemfis 
laudabit te ; * non expei^ 
tabunt ^ qiii defcenduntn 
lacum , veritatem tuao 

Vivenit,., vivens ipf 
confitebitur tibi , ficut S 
ego h6die : * pater £3i 
notam taciet yeritattl 
tuam. 

D6mine, falvum n 
fac ; * & pfahnos no&r||l 
cantabimus cundb dim 
vitae noftras in domo Di- 
minL 

Ant, Vivens , yvm 
ipfe confitebitur tibi, D^ 
mine : pater filiis noM 
faciet veritatem tuam. 

[InFeftis, & toto Ta 
pore Pafchali , 
prium ajfiffutur ^ 
feqiu/is 

Canticum^ 
EccL 36. 1 

MIfererenoftri,IM| 
6mnium, & rf^ 
nos: * 8c oftende noll 
lucem miferationum tB 
nim ; i^, 

£t immitte dm6i^ 
mum foper gentes (p 
non exquifi^runt te , \ 
cogQofcattt quia ooa ■< 
De( toto Tm IHK lii^pfl» tHii^r^ \ qtiem^coaeqbifb imnio* 
i «ADerac inantim< tidkn g^o tno. : i ^ . 
|Mr««me9:aili&«0$ ^( ttt V.;.v|iCfe]ioi,ch4tid%£^ 
MKSnt pot^tiaoir madi. ficadimstu» Jen^ialem,* 
^ Scaft^eidn iit€df4^i§da cmt4tx'redi^«K tuae. ^t' 
Htf^ SaaLBoBciBxBt fBS in :. . -Rep}e .wm metiaha* 

It irtlbo;-magni$pfl|erb :|l<!ifa<iiapgydmatnhm;] 

*r«i^;" ^^ • • 'm-a- ^: af«.-i.taua4teb6ni- 
J|fe:oo^ii4fcintte»^fipit ^^^ ' .. -. 

iC^cogiiAffe^^ ■ PsAxwtrsMb: 
Erte/D6mine. .Deus Qmm mRce gpmrt 

Innovafig^«Ciilu«tA- : JaiM»s.:^ 

^fmlnbiUa t * giorifica T Audite D^awufli^in 

» &4»rkluia^4i^« . JU<9^ f )f».P j^- faildiSlie 

L r i jMiti^in fia)Npi£^ 
P^fBdttn fiir^rem 9 -Qt ef" tis ejus* i. {« . \« i . ; 

' I iram^ * tc^e adveir-' .; La9date^umr m virc6d<* 
n,8caffligeinstticam» ;hus ejus: * U\ii^'Wi 
Fei^atempns,&me- fecundiim muldt6dinem 
■ifaito-finis , * ut eaarrent magnitiidiais ejus. 
mirabilia tua. £au()ate eum in ,(bno 

'bk ira flammse.derori- tubae : .^^l^udate .eum jUi 
11 fiilvitur ; * & qui pfaltirio 6c cithara. 
aant pl^>em tuanif .L^uidate.|eu^ ia -tym- 
rihiiant perdid6n^ai. pano & chpro : ^ laud^te 
X^ntere capm principo. eum in chordis ^ 6rgaQ0« 
' tiic6mm , * dicintium : Laud4te eum in cymba* 
n eft alius pra^er nos. lis benefonantibus ; lau« 
|.C6ngregaomne$tribus date eum in cymbaKs ju* 
ob , * ut cognorcant bilati6ni$ : * omnis ipiclt 
inoneftDeusynifitu, tus laudet D6minum. , 
lcnirrent maen4(ia tua: ^ Ant- Laudate Doiki* 
ptt luereditabls ep^, * nxtai ifi '^^nStis ejus : lau- 
Vttabinido. :• ; * * dite eum fecimdhm molti- 
Jfiler^pe plebi tuae^ <fn«* tudinem maghitudinis e^us^ 
|r <mam invocatam eft C^cra.ut inPfopri^ 
fmVcrf^ • D Edpiens inop 
manu fortioram 
eg^num & piup 
diripi^tibus eum. 

Surgekites 'teft 
qui , * quae ign 
Saius tua interrogabant me. 

Retribu^antm 74 Fefut tchU dd PHm/rm. 

PsALMtrs 34« jnL exultabit in 

Chriftus ab hoftihus libtrari no } * & <lele(^iti 
deprecatur. falutari iuo. 

JUdica,D6nnne, no- Omnla offa n 
cintes me , * expijgna cent : * Domin^ 
impuen&ntes me. ^ similis tibi ? 
'Appren^nde arma jSc. 
.fcutum, * & extirge in 
adjutorium mihi. 

Effunde frameam , & 
condude adversiis eos aui 
periequuntur me ; * oic 
animx mea 
* ego fiim« 

•' Cdnfimdintur & reve- - pro bonis , * ftei 

freoiitur * qusr<bites 4m- iuiimae mes. 

mam meam. Ego autem , ci 

ATert4ntuT retrorslim^ moleftieffent, * i 

'& confundantur * cop- ciUcio. 

: tantes mihi itiala. Humiliabam iii 

Fiant tanquam puhris animam meam ; * 

^ ante faciem vend , * & tto mea in fmu tn 

■ Angelus Domini coarc- 

tanseos. 

Fiat via illorum tine- 
bta, & Wbricum, * & 
Angelus Dimim pirfe- 
quens eos. 

Quoniam grads abfcon- 
d^runt mihi intiritum 14- funt, & conven^ 
<{uei fiii , * fapervicufe ex- 
probrav(6runt anima imea. 
Vibiat ilii 14queus quem 
ign6rat ; & captk) miam ^dnfti ; tentavfa 
wfir&Ddit , apprehendat lubfannavenmt vert^r. 

Quafi proxim 
quafi fratrem n 
(ic complacdbam 
lugens 8l contrifl 
hunufiibar. 

Et adv^rsiim n coneregata fimt 1 

flagllla,&i^or: 

Diflip4d[(untii tum $. " & in 
cadat la ipfimii fannatione ; * fre 
fupermed^tifaa 
j jfittndb rrf- IndiiinttrcoiifiifiSMie s i * jrvftttoeifiiniam ireveiitityU^qiBiiiifttafior 

' 1. laafeiirfte e6«.qii6ntorfiyeriiie>. • 

4 leoBfEiii diucatn JSiiitkem&lsttbbviftti 

. ▼obnit fuft&iam-nieaitt i * 

jConfiiiaior tibi in Ec- Scdicam ibnper;MgpH 

vdjfianiaisie: * inp^inilo..£o&ur IMniioi]8«qBi.iKi» lunt pacem fervi qni» t 
; Etnngaanieaniediiibi- 
turjuftiSamniam^ /^tett 
dielaiidemtttaBi.. -.:'i . 
, JIoiilmie^gbdettBtflii-^ 

di j^ ^ooremitttr ' mihi 

Utpk ; * ^.odimnt me 

> & PfALMtCS »J»rjrt 

temBloqnfai- «Parie confcienam imm^ 

.ickmc^^MML ^fcShiDdkMtuiumMi/ktam 

XidiintRraunt fiqier T Udicame,'Doniie, 

oe fiann ; * dix^nntt: I -qiuSniaiikego In inno* 

yvtbmti^kM centia mea iBgiMiiK 

fiim^ ^ & in D<SauBo%er 

rans, non tnfinnibor. 

Proba me, Pomiiie||"&L 
tenta me ; * ure renee 
meos & cor meum ; - 
Quoniam miierievSrdin no^tneum* 
Vidifli» D<Smine»ne 
lOeas ; * D6mine , ne 
(. aKcflieris a me* 
Alura J>ivtfio Pfal. S4 EXiSurge 9 & infcinde ju- 
dicio meo , ■* Deus :tua»ite6ciiiosmeos^|* 
l^.Btes & DiSminus mensy & complacui iaTeritte 
a cttnfiHB nieam» *tiia«- * 

' J4dica me fecundhm . Non feifi cum cdindfia 
-«ft&iamtnamy D<Sniine, yanidttis^ * &LeumiBiquB 
I J}ens mens ; t & non fii-. ger6iitibusnQnintrofl»o;i 
* perE&nikant mihL Odivi eccl^iam m^ 

;- > Non dicant inc6rdibus gn^tium, * & cum impiis 
,fiai.{£i^9 eiig^«,4Bimae .nonieddbo* ^ « 

Boftr«;^^fliect&:aBt:De- Lafvlbo inter i nn oc fa ce s 
t e ti fcvi B M is eunu , .fnainisixieas,*&circtim* 
ifv BnMfeuBi&revereib- daboalt4retuum^6fifif*; 
iitHefinigl, * cpBgprattu^* • Ut-iqdiam vocem-laft- 
dis» f & en4rrem nni^ 
Dij Ffria Tertla ad Tertlam, 

£t annunfUibfttit 'C«d1 76 

v^rfa mirabilia tua. 

Domine , dil^ decorem 
domus tua, ^ 6c locum 
habitationis gloris tus. 

Ne perdas cum impiis, 
Deus, animam meam,^ 
&.cum viris sanguinum 
iritam meam , 

In quorum manibus inl* 
quitates fimt : * dtoera eo- 
rum repleta eft muneribus. 
. £^ autem in innocen- 
^a mea ingr^us fum ; * re- 
tiime me , & mifer^re mei. 

Pes meus ftetit in di- 
tk^o ; * in eccUfiis bene- 
dicam te , Domine. 

FsALMUS 49. 

tfon ex eafis viftimis ^ fed 

€X animi puritate judi" 

candi hoimnes. 

DEus deorum Domi- 
nuslocutusefl:^ & 
irocavit terram, 

A folis ortu ufque ad 
occaiiim : * ex Sion ip^cies 
. dec6ns ejus. 

Deus manifefti veniet : * 

. Deusnofter&nonfil^bit. . 

. Ignis in co)iip6du ejus. 

^TKardtfcet, ^ & in circuitu 

•jus temp6fta$ vaUda. 

Advocabit coelimi de- 

^rsiun,* &terram, dif- 

: jt^rnere p6pulum (uum. 

• .^ Congregate iili fand^os 

. •jtisy ^ qui 6r(tinant tefta- 

fn^tum ejus fuper ikcri- juftitiam ejus, * quomta 
Deus judex eft. 

Audi, p6pulu$ meuii 
& loquar y Ilrael , & tefti- 
ficabor tibi : * Deus, Dew 
tuus ego fum. 

Non in facrificiis toit 
^rguam te : ^ holocaufta 
autem tua in conip^ 
meo fimt femper. 

Non accipiam de domo 
tua vitulos, * neque dt 
grcsibus tuis hircos : 

Quoniam mes fimtom* 
nes fenr iylv4rum, * jiH 
menta in montibus &ho- 
ves. 

Cognovi omnia volati- 
liacceli: * & pulchntudo 
agri mecum eft. 

Si e&riero , non Hk* 
cam tibi : * meus eft enim 
orbis terrae, & plemtilide 
ejus. 

Numquid mandodSbe 
cames taurorum ? ^ anC 
sanguinem hircorum po^ 
tabo? 

Immola Deo £idrifl* 
cium laudis.: * & rfddl 
A Itiilimo vota tua, 

£t invoca me in dif 
tribulati6nis i *. hnaam tt| 
& honorifidUs me» 

Divijw Pfaim 4^ ■ 

P£ccat6ri -autem dixk 
Deus.: * . QBarc li 
enirras juftitBi w/m^ % Ferid Ttrtia ad SescumL ff - 

tftftamtetuin meii num velodter ar£lceiit ; * ' 
uum? & quemadmociiim ' oUm ' 

herb4nim ckb^AiadmL • 

Spera iir D^mino^^- 
fac bonitatem : * Bc iiiUir' ( 
bita terram, & fxbUmM 
diritiis ^us. - • , -. } 

De]e&areifKD6fhino,*, • 
Sc dabit tibi petiti6tteB 
cordis tui ') 

Revila D6ffliiio y/iun < 
tuam & feera ia «o ^'* 
&mfe fikiet* 't 

£t ediket qmfi lumeftik 
ji^tiam tuam» & jttdidUn 
tuumtanqaamm^dteib:*- • 
• subdltus eAo D6miao , *Sc 
oraeunu 

- Noli aemuliri in eoqui* 
profperiitttr in via fiia , *. i 
in homine (AditiixiQ injuP 
. titisfcs* ^•" 

Define abcn-a, & dere-^ 
linque furorem : * noB ': 
aemulari , ut malign^ris. 

Quoniam qui mal^ndn* 
tur , exterrainabuntnr ; Xr 
fuftinentes autcm Domi- . 
num , ipii hasredttabunt 
terram. 

£t adhuc pusiUum , 6t -. mb odifti difcipli- 

' Sc proieciiti ler- 

neosretrprshm. 

l^basfiirem^ cur« 

^m eoz* Sl cnm 

• porti6nem tuam 

b 

nm abundavit ma- 

Sc lingfia tua con- 

tdolos. 

B adyersbs iratrem 

qntdbins fic adver- 

m matris tu» po- 

randahmi : * aatc 

SctacttL 

mafti , inique. , 

o.tiu snnilis : * ar- 

y^ &ft4cuamcon^ 

mtuamu 

rgitehaec,quiobIi*' 

i Deum : * ne- 

rapiat,.6c nonfit 

iat. 

Fidum Iau(£s ho- 

>it me : * & iliic 

ofUndam iili ia- 
>ei. 

SEXTAM. 

ALMUS 36.. 

1 nudorumqiuftams 
mge difpar, 

/li aemulari in ma- 
gnantibus : * ne- 
ue zelaveris ta- 
niquitatem. 
liamtanquamfoe- non erit peccator ; * >& j 
quaeres locum ejus, & non .-. 
invenies. 

Manfueti autem haere^ 
ditabunt terram, * 6c de»* . 
Ie6^abuntur in multitudme - 
pacis. . ' 

Obferv4bit peccator jirf-. i 
Diij 78 ftria Tertia ad Stxtam. 

fum , * & ftrid^bit fuper maiedicintesantefliidffi' eum dintibus fiiis. 

D^ninus autem irrid^ 
biteum ; ^ qu6niam proi^ 
picit qu6d veniet dies ejus. 

Gladium e vaginavenmt 
<peccat6res,* intend^runt 
arcumiuum: 

Ut dejiciant pauperem 
6l inopem, ^ ut trucident 
f edos corde. 

Gladiuseorum intret in 
corda ]ps6rum » * & arcus 
corum confrineatur. 

M^lius eft modicum juf* 
to f * fiiper divitias pecca- 
torum multas ; 

Qu6niam brdchia pec- 
cat6ru conter^tur ; * con- 
firmat autem juftos Dns. 

Divifio Pfidmi ^6. 
I^Ovit D6minus dies penbunt. 

Apud D6minitm greffitf 
h6ininis diris^ntur^ * &- 
viam ejus vofet* 

Cimi cedderit^on ttk' 
lidetur ; '^ qnia D6mmas - 
fiipponit manum fiuun. 

Junior fiii, etenim s£- 
nui» * non "^di jaftnm de- 
reli&im , nec lefflen ejns 
quaerens panenu 

1 ot^ die miiierecnr ^ ot 
comm6dat, ^^&femen iU 
lius in benedidi6ne erit» 

Declma k malo, &fi« 
bonum, ^ & 
iaeculum &culL 

Quia D6mim]s 
judicium , 6c non deteliD- 
quet fan6^os fiios; * in 
setdmuin conferyabdntar. JL\ immacnlat6rum,* 6c^ Injufti puni&itnr, * & 
lusr^ditas eorum in £t^« iemen impi6mm peribit »um ent. 

Non confimdintur in 
t^pore malo , dc in dii- 
bus famis iaturabunmr : * 
qnia peccat6res peribunt. 

Inimici verb D6mini 
moxnthonorificiti fuerint 
& exaltiti ; ^ defici^tes 
qnem4dmodum fimius , 
deficient. 

Mmualmur peccator, 6c 
fion folvet ; * jufhis autem 
tniferimr, 6c tribuet. 

Quia benedic^ntes ei 
luBreditibunt terram ; * Jufti autem haere Atabuet 
terram, * & inhabit£bnnt 
infaeculG fasculi fimer eaoit 

AUera Divifio Pfid. 36. 

OS jufH meditabhnr 
iapi^tiam, * & lin* - 
gua ejus loqu^tur jndidum* 

Lex Dei ejus in corde 
ipsius ; * & non fuppian* 
^untur grefTus ejus. 

Considerat pecciitor jof 
tum, * &qusritmoili&- 
care eum. 

D6minus antem son 
derelinquet eum in miflir * necdamnabh 
jtidicabitQr i lli. a D(5minuin, & 

imejus; SccjkiI- 
it hseredjtate ca- 
jti ; * dm peri- 
L-atores, vidcbb, 
ipium fupetexal- 
k elevatum ficut 
bani, 
sivi^&eccenon 7f 

Locuti funt adv^rsum 
me linga^dotosl, & fer- 
mombus odii circumdede- 
ruTie me : *" & expugnave- 
nint me gratis. 

Pro eo ut me diligc- 
rentjdetrah^ant mibi, ^ 
ego auteni orabam. 

Et pofuerunt adversiim 
me mak j.>ro bonis , * &. 
odiuin pro dile£>i<me mea, 

Divijio Pfalmi tog. qu£5ivi euin,S£ 

vr^tuslocusejus* ^^ OnAitiie[ Dominel 
li innoc^ntiam , v^ fuper e«in peccato* 
ifuitatem ; * quo- letn ; * & diibolus ftet^- 
ETeliquiaeh6mini dextris eju^* 

Ciim jiidicatur, ^eat 
utem difperibiint condemnatus ; * & oratici 
reUquiaE impioru ejus fi at In peccatum. 

Fiam die* ejus pauci ) ^ ' 
& epifcopatwm ejus ncdr^ 
piat alter» 

Fiant filii ejus orpha- 
nij * & uKor ejus vidua, 

Nutanies transferantur-^ 
filii ejus,& mendtcents* ,utem juft6rum a 
prote£lareorum 
re tribulationis. 
ivAbit eos D6mi- 
t^eribiteos, * &: 
a peccatonbus it 60S, quia ipe- 6c ejidanturde habitari6» 
nibus fiiis. 

5cnit6tuf fonerkor oi»* 
nem fubftantiain e j^us ^ ^ & 
diri^antali^lab^resejus. 
Non fit illi adjutor ^ ^ 
nec iif qui mii^reatur pu* 
piUifr qus. '^J -■ - 

Fiant nati ejus in intifcri- m eo. 
NONAl^. 

LMus io8; 
JudiB prodUori, 
mpus diaias p«tr- 
ibique Jahaem 
precatur. 
^us^laudemmea tum ; *in generati6neuna le taciieris: * quia deleatur nomen ejos. )speccat6ris, & 
fujper me aper- In memoriam ri^deat 
iniquitas patrtim^^JQi tfl'^ 
Div So Feria TertU 4d Vejpgrafk. 

confp^dhi Ddmini; * & Sicut umbrd; cumd^; peccatum matris ejus^ nonf 
«leleatur. 

Fiant contra Dnmfem- 
per , & diip^reat de.tefra 
memoria eonun ; * pro eo 

aod, non eft tec^rdatus 
acere ipii^ricordiam ; 

Et perfecutus eil ho- 
minem inopem & men- 
dicum, * dc compun6lum 
cordc mortificarc. 

£t dilixit inale.di6H6nefn^ 
& veniet el; * & n61uit 
Jbenedi6ti6fiem9 &c e]on-. 
gabitur ab eo ; - . 

£t induit maledidionem 
ficut veftimentum ; * 6c 
intravit ficut aaiia in inte- 
ri6ra ^us , 6c ucut «Jeum 
in 6fiibu$ ejus. 

Fiat ei ficut veftim^n- 
tumquo pperitur, * & fi- 
cut zooa.qua iemper pta^» 
e(ngitnr<^ 

Hoc opus eorum qui' 
detrahunt mihi apud D6- 
tninum , * & qui loquun- 
tur mala adversiis animam 
meam, 

Et tu , Domine , Domi-* 
ne, fiic meciun proj)ter 
nomen tuum ; * quia lua- 
vis eft mifericordia tua. 
AUtra Divifio PfaL loS. 

Llberame , quia egenus 
& pauper ego fum ; * 
& cor meum conturb4- 
tym eft isusk me. clinat , abiatus fiim ;* & 
excufliis fiun ficut locitf' 
tae^- .' . 

.G^nu^ ^men ixSxmkk 
funt a jejtbiio :i * & caro 
mea immut4ta eft propttf 
oleum*' 

Et ego iadus fimi op* 
probrium illis ; * videnint 
me , * & movenmt capi- 
ta fua. 

Adjuva me , D^mine: 
Deus meus ; * fidvum me 
fac iecundiim miferic6i> 
diam mam. 

£t fciant quia maaui 
tua hxc : ^ & tu, D6nit« 
ne , fecifti eam. 

Maledicent illi, .& fli 
b^nedices : * qui insi^gMnt 
in qie , conjfundanmr ; &t* 
vusi lautem musiietabitur* 

I;i4uintiir i 'i{m d^« 
hunt^mihi, pudore ; * &: 
operidntur ficut diploide 
confuiione iiil* 

Confitebor D6mino bh 
mis in pre meo , * & in 
medib multorum landabo 
eum; 

Quia aftidt ^ dextril- 
pauperis, * ut fidvam fir 
ceret k perfequenubus 
animam meam. 

AD VESPERAS. 

Ant, 3. Multiunincola 
fuit. Feria Ttrtta ad Vtjptras. 8> 

FSAX.M vs 119. noflri ^ in atriis tuis Jcl 
^i^i manfuetudo & pa* nilalem : 

tientia, Jeruialem quae sedifica^ 

AD D<5minum , ^"^ "5 civitas , * cujus par%» 
cirni tribularer, ^"Patio ejus in idipfum. , 
clamavi, * & ex- ^^"c enim alcenderunt 
aidivit me. tnbiis, tribus D6inini ; ♦ 

D6mine,Iibera4nimam ^eftimonium Ifrael , ad 
incam a labiis inlquis, * & ^^/^(itendum nomini D6- 
* Jingua dol^fa. ^^"i* 

Qufd detur tibi, aut . Q"ia illic fed^runt fedes- 
quid appondtur tibi * ad ^" judicio , * fedes fupe» 
Imguam dol6fam ? domum David. 

' oag-ttae pot^ntis acu- , Rogate quie ad pacem 
tSB , * cum carb6nibus de- ^^^ Jerufalem , * & abuiv- 
felatoriis,- . ^antia diligentibus te. 

Heu mihi , quia incola- ^^^ P^ J»^ virtute tui , *' . 
t«s meus prolong4ms eft ! ^. abundantia in tiirribui:. 
habitavi cum habitantibus ^* 
War V * multtira incola P^ojpter fratres meos^^ 
fiiit anima mea;^ ^ proximos meos ,, * Ig* ] 

Cum bis qui oderuut ^^^^^ pacem de te. 
pacem , eram pacificus ; * Propter domum D^mi» ' 
ciim loquebar illis, impu- "^ ^^\ noflri, * quaesivi- 
gftabant me gratis. ^ona tibi, 

^/2/. Multumincolafuit ^^^- Propter fratres' 
wima mea, Domine : cum ^^^^os , 6c proximos meos,.' 
His qui oderunt pacem , ^^quebarpacemdete,Je-rr 
«ram pacificus. rulalem* 

Anu I. Propterfratres ^'^- 4» Quamboouu^ 
Bieos. PsALMUs 132... 

PsALMUS 121 FraterruE chariuitis. beatir 

^ccLfix concordia. pietar ^ n . ^ ^i 

LJ. r ... -l-J^njucundimi.^ha, 

Atatus fum in }«s qu« bita^e fr:itres in uanm J: 
difta funtnAi:» In. Sicut unguentu.-ii Wci^: 
omum. £>omm, ibim,u«. pite ,." qnod' doJacadi. ia< 
«ant« e«nt peU^s iJiuW;baiOD.-„a>u,ooi ' D Si . FerU TertU 

Quod defeindit in oram 
veftimiim ejus ; * ficut ros 
Hennon » qni defc6idit in 
fiiontem Sion* 

Qn6niam illic mandayit 
Ddminusbenedidi6nem,* 
& vitam ufquein &cuium» 

Ant, Quam bonum , & 
€jnAm judhidum , habttare 
vatres in unum ! 

Ant. 8. Inmiferic6rdia« 

PSALMUS 140. 

'Lingua eoercenda : in afflic» 
uomhus patientia. 
I Omine , clam&vi ad 
te,ez4iidime;*in« 
fdide Toci meae, cbm da- 
aA&veroadte. 

Dirigatur orddo mea 
ficnt incenium in confpfc- 
ta tno : * elevatio m^nuum 
sneanmi, facrifidum vef^ 
pertinum* * 

Pone , Domine, cufl6- 
diamorimeo,* & 6flium 
tdrcumflantiae labiis meis. 

Non dedines cor meum 
Sn verba malitiae , * ad ex- 
cusindas excuiau6oes in 
peecitis. 

Cum hominibus ope- 
rintibus iniquititem ; * 8l 
non communicabo cum 
JiiQis e6rum. 
* Cjorripiet me jufhxs in 
fnifefric6rdia , & increp&- 
Kt itie*; * oleum autem 
^liccat6ris non impingUet 
fcaj^itt metmu 

9 ad Vejperas. 

Qu6niam adhik & ori* 
tio mea in benepLkitis e6«. 
rum:*abs6rpti fimtjunffi 
petrs iiklices e6runu 

Audient verba mea, 
qu6niam pom^runt ; * £• 
cut crailltudo terrae ert^ 
eft fuper terram. 

Diuipata funt oflk m^ 
tra feciis infibiium : * qiat 
adte, D6niine, D6ffliiie 
6culi mei ; in te fyttkn^ 
non auferas 4nimam meL 
Cufl6di me ^ 14qneo 
quem flatuinmt mihi, & 
a fcandalis operantium ifli* 
quitatem. 

Cadcntin retiiculo ejm 
peccat6res : * fingnUurter 
lum ego, donec tranieanu 

AnL In iniferic6nlit 
juflus increp4bit me ; olefi 
• autem peccat6ris non iiiH 
pinguet capiit meum* 

Ant..6. MeexpifiniU 

PSALMUS X4I, 

Httmand opt deftuuta ,am 

trd tnfedatores mixilJMm 

implorat Ecclefia. 

VOce mea ad D6ini- 
num clamavi ; * voce 
me^ ad D6minmn depre* 
catus ium» 

Efiimdo in coii^[ȣfia 
ejus orationem meam ; * 
oc tribiiian6nem meaitt 
ante ipium prcnuntio » - 

In defici6ndo ez fldir 
ftiiritiimlM^ttm V^tCXk iS»9wT<ff«tf id CmiKfXmnmiiL yvifli tinutas ineas. 
Tia hac qoi ambuli- 
I * abfcond^rqnt la- 
n iniiii* 

Rofideiiiiam ad d^- 
1» & Tidaain, "" &: 
erat qni a^a6£:eret 

fikfia^l me, * & 
eft qm reqoirat -ani- 

Iain4vi adte^D^mi- 
'* dixi : Tu es fpes 
I p6itiomeainterta tt^de ad deprecati6- 

ineam, * qida hnmi- 

\ finB mmis. 

)erame il perieqo^ 

me, * qnia contort^ 

tiiiperme* 

duc de cnft6dia 4ni- 
meam ^ ad confit^n- 
A^mini tuo : * me 

(fauit yoHci y donec re- 

as mihL 

u Me exp^dant jufti , 

c retribuasnuhi,Utie. 

COMPLETOR. 

nt. 7« Tu rembifti. 
?SALMUS la. • 
la fidctis in advtrfi^ 
tate deprecatio. 

JSquequb , D6mi- 
ne , oUiyifciris 
mein finem ? * 
qu6 arirti» ftciem Qaandiii pMam coflii* 
liain anima mea, * cUi^ « 
rem in corde meo per. 
diem} L 

• Uibueqn^ ^Mlfflrfwr 
inimicOsmeusfiipermr. 
ftfpke, & exiudi flk»'' 
Domine Deus meus. 

lUdmiiia 6culos meot,* 
n^ unquam obdinniaia 
in morte: * nequ4tid6 di- 
cat inimicus meus: Frast&x ' 
lui adv^rsiis etmu ' 

Qtli tritmlaiit Imef etnl- 
t41>unt fi motns fi&erd i'*' 
ego aittem in mbti/Mik 
tuaiper4^ 

Exult4bit cor menm iii - 
ialutari ttto : cattt4bo D6- 
miiio qm b6fui tribnt mi*' 
hi , * 6l pfallam niffliai^ 
D6miniidtii&mi. 

PSALMUS 31« 

Pia adhortatio ut qmfque li. 
peccatis fe ahftrakat, 

B£4ti quorum remiiEe 
fum iniquit4tes, * & 
quoramteda iiint peccata. 
Beatus vir cui non im- 
putavit D6minus pecc4^ 
tnih , ^ nec eft ih ipirita 
ejus dolus. 

Qu6niam t4cui, inve* 
teraverunt ofla mea^ * 
dum ciam4rem tot4 die. 

Qu6niam die ac nodle 
gr8v4ta eft iiiper me ma<» 
nus tua : ^ conv^rfosfitni 84 ' Ferla Terttaad 

v\ aeruiiina mea , jdum 
configitur ipina. 

Deliftum meum cogni- 
lum tibi feci ; * & injufti- 
liam meam non abfc6ndi. 
* Dixi : Confitebor ad^ ' 
vprsum me injuflitiam 
meam D6mino : * & tu 
femisiili impietatem pec- 
cati mei. 
. Pro hac ordbit ad te 
cmtiis fan^us * in tem- 
pore oportuno. 

Veriimtamen in diluvio 
aquarummultanim»* ad 
«iim non approxsm^unt. 

Tu es renigium meum 
atribulationequa circiim- 
decfitme: ^ exultatiomea) 
^ue xx\€ a circumdantibus 

Intellifium tibi dabo , 
& milruam te in via. qu^ 
gradi^ris ; '^ firmdbo iiiper 
te 6culos meos. 

Nolite fieri ficut equus 
& mulus y * quibus non- 
fift intell^ftuis. 

hi camo & fraeno ma- 
xillcus e6rum conibringe , * 
qui non appr6ximant ad te. 
. Mult^ £ag^Ila peccat6- 
ris : * fperantem autem in 
D&mino miieric6rdia cir- 
cumdabit. 

Laetamini in D6mino, 
& acuhate jufii , * «5c 
l^oriimini omne^ re&i, 
corde. CampleteriumT 

PSALMUS 7?. 

Urhis vaflitas ; poUudi 

Tcmpli ; pcrfecutiorus 

pradiElct, 

DEus, venerunt gentesi 
in hsereditatem tua» 
poUu^runtTemplum faRC- 
tum tuum , * pofu<^runt Je- 
rilfalem in pom6rumcu(- 
todiam. 

Foiiierunt morticlna 
fervorum tuorum ; eicas 
volatilibus coeli^ * carnes. 
fan6l6rum tu6rum b^fliii 
terrae. 

Efiud^runt s4nguinem. 
e6rum tanquam|Lquam]n 
circuitu Jeiiifalem ; * & 
non erat qui lepeliret. . 

Fa£li iiunus oppr^*. 
brium vicinis noflris , * 
fub£innatio & iUufio hil. 
qui in circuitu noflro iiuit* 

Ufquequb , D^minei 
irafciris in finemj * ao* 
cendetur velut ignis zehtf 
tuus? 

Eflunde iram tuam irt 
gentes quae te non nov€- 
runt, "^ & in re^na- qusi 
nomen tuum nos invpca^ 
v^runt ; 

Quia comed6runt Ja« 
cob, ^ & locum €ju$ det' 
folav^runt. 

Ke memineris iniquj^ 
tatum noilraru];^ antixpii-;; 
rum, cit6 ant|cip«i)$ xm: PaiaQwma sdMattAam: irdiae taae,^ quia 
ss fa^ fiunus ni- 

a nos 9 Deus ialu- 
ifter , & propter 
nAnunis tui, D6- 
libera nos, * 6c 
s efto peccatis 
, propter nomen 

mh dicant in g^n- 
* Ubi eft Deus 

loteicat in nati6ni- 
m6culisnoftris,* 
nguinis ferv6rum 
»quief{ufiiseft, 
eal in confp^fhi 
litus compedito-" 
iecundiim magni* 
brachii tui pom- 
mortificat6rum. 
Ide vicinis noftris 
minfinue6nira:^ 
rium ipsorum , 
jrobrayenmttibi, 

autem p6pulus 
& oves p4fcu£ 

confitebimur tibi 
iim* 

ierati6nem & ge- 
em * annuntia- 
ludem tuam. 
Tu remisifti im- 

peccati mei ; pro 
bit ad te omnis 
PJalm* }u FERIA QUARTA, 

jin MATUTiNVH» 

Invuatorium ut Ih Proprio^ 

IN I. NOCTUflLNCX 
In Quadragtfima^ AkH 

utfequitur. 
Ant. 3. Sperentinte* 
TtmportPafchaU^ Anik 

ut in Proprio. 

PSALMUS 9» 

Impionun evtrfor Deus ^ 

idimquepauptnm 

definfor^ ■ 

COnfitebor tibt i 
P6mine , in toto 
corde meo : * nar» 
rabo 6mnia mirabilia tua» 
Laetabor & exultiibo in 
te : * piallam n6mic& tuo 
' Altiffime." 

In convert^ndo inimf» 
cum meum retr6rsum ; * 
infirmabuntur, & peribunl * 
a facie tna. 

Quoniam fecifti judl* 
cium meum , & caufara 
meam : * fedifti fi^per 
thronum qui judicas jufti* 
tiam. 

Increpafti gentes, 8b 
p^riit impius ; * nomen 
eorum delefti in aet^rnum, 
6c in faeculum faeculi. 

Ifliimici defec^runt fra- 
mea infi.uem, * civitatg»- . 
, €6rum deftruxifti. 86 Feria (^uarta ad MatuimutrC 

ciiins6nim,^&D6minus judida faciens : * in <^piri* 

in aetirnum permanet. 

Paravit injudicio.thro- 
num {u':m ; & ipfe judi- 
cattt orbem terra; in a:qui- 
tate , judicabit p6pulos in 
juftitia. 

Et fadus eft D6minus 
refiigium pauperi ; * ad- 
jutor in opportunitatibus , 
in tribulati6ne. 

Et fperent in te, qui 
noV^runt nomen mum ; * 
qu6niam non dereliquifti 
quaer^ntes te , D6mine. 

Psallite D6mino qui 
habitat in Sion ; * annun- 
tiate inter gentes fMdia 
ejiis; 

Qu6niam requirens san- 
gi^nem e6rum recordatus 
cft : * non eft oblitus cla- 
m6rem pauperum. 
Divifio Pfalmi p. 

Mlfertiremei, D6mi- 
ne : * vide humilita- 
tem meam de inimicis meis, 

Qui exiltas me de por- 
tii mortis, * ut anntintiem 
omnes laudati6nes tuas in 
portisfiliasSion. 

Exult^ in falut4ri tuo * 
infixae funt gentes in inii- 
ritu quem fec^runt. 

In laqueo ifto quem 
aUcond&runt, * compre- 
b^us eftpes e6rum. 

jCof^oKto Diam» bus manuum fiiarum < 
prehenfus eft peccaton 

Convertantur peccat6- 
res in infernum , * omnes 
gentes qua& obliviiaiifitur 
Deum. 

Quoniam non in finem 
oblivio erit pauperis : * 
patientia paupenim noA 
peribit in finenu 

Exuree , D6mine , wm 
confortetur homo: * ju* 
dic^ntur gentes in c<m(- 
pe^ tuo 

Conftime , D6mine » 

legiflat6rem fiiper eos : * 

ut fciant gentes qa^niam 

h6mines umt. 

jiltera Divifio Pfalm p. 

UT quid^ D6miney 
recefsifti long^ i * 
d^fpicis in opportunititir 
bus 9 in tribu]ati6ne i 

Dum fup6rbit impioSy 
incenditnr pauper : * cottf 
prehenduntur in consiliii 
quibus c6gitant. 

Qu6niam laud^tur pec» 
cator in defidiriis anima 
fuae , * & iniquus bene* 
dicitur* 

Exacerbavit D6mittus 
peccator , * fecundiim 
multitudinem irse fuae non 
quaeret. \ 

Non eft Deus in cont 
pi£hi ejus, * inqain4tae fial» 
Vi» illius in Qwmtbm^su Pifw^^ttrta ad jUaMs^oni» •'jftiArAttiir judida tna 4 
fkkfqoi: * 6mnktm nur' 
flk&miii fiuSmuxt 'doiiii* 
iftrtnr* 

l%dt fintfii 01 oofu€ fiib : 
tthtiiioivAor 3i eetierad6 deras ; * ottradas eos is' 

xnanustuas» 

Tlbi derelfiixs eft pan- 
per : * 6rphano tu eris* 
adjutor. 

C6tttere brdchiumpec* pt bk generati&iem fine cat6ris & inal^ni : * qnb*- 
mdb» ritur peccatum illiosy 5c 

Gajas nialedifii6ne os non inveniitur. Simefty & amaritd- 
, & dolo:* fixblin- 
gn eios hbor & dolon 
Sedet tn insidiis cum 
vvidbiis in occiiUtiS) nt 
Btttuciat intioccniem* J^Cnanva regnihit iflf 
st^num, & in &calum 
fisculi :*per3ntts,getites 
de terraiUhis. 

I^efideniim panpemm 
exaudhdt D6mtnas : * OcuUejiisinpiuperem prseparati6nemcordise6- 
te fekiuBt ^* itmdi4tur in ium aiidhrit anris tua. 
aih ic6nd il P quafi leo in Judic4repnpillo&ln&* ^dnnca fin. lAiE, * nt non app6iiat Infidi^tnmtrlpiatpiii- i;dtr4inagnificarefi$nomo 

perem : *" ripere p4ixpe-* fiiper terraxxu 

Rin , dum 4ttrahit eum» j4nt* Spe^nl xn te, <{id 

Inliqiieofiiohumiliabit nov^runt x^omen tuum; 

etaij * indinabit ie, & qu6niam non dereliqnifti cidet , chm domin4tus 
iierit piuperixm. 

Dndt etiim in corde 
iiio:ObIitnseft Deus^'' 
tvertit faoem fixam, ne 
udeat in finem* 
Exdrge» D6niihe Deus, 
ticait^turmanustua: ^ ne 
dbliviicaris piuperum. quser^tes te , D6mtne« 
IN n. NOCTORNO, 
j4/a. 8. Filii. 

PSALMUS 77. 

Beneficia Judais pragkai 
■ A Tt^ndite , popule 

JJL meusjlegemea;* 

-»• -* inclinate aurem 

Propterquid irritivit veftram in verba oris xnei. 

• Ap^am in parabolis 
os meum; * loquar pro- 
pofiti6nes ab inido. 

: Quantaaudivmius,8c 
cogndvxfa»© «a J- * fitpil!*' Deum ? . * dixit 
enmt xn corde fiio : Non 
leouiret. 

' Vides, qu6niammla- 
Wftm & d<d6remt^* 8^ Fcria Quarta 

tres noftri narraverunt 
nobis*^ 

Non funt occultata a 
filiis eorum , * in genera- 
tione altera. 

Narrantes laudes D6- 
mini , & virtutes ejus , * & 
mirabilia ejus quae fecit, 

Et fufcitavit teftimo- 
nium in Jacob, * & le- 
gpm poluit in IfraeL 

Quanta mandavit. pa- 
tribus noflris, nota facere 
ea filiis fuis ;. * utcognof- 
cat generatio altera, 

Filii qui naf(;entur , & 
exurgent, ^ & narrabunt 
filiis luis». 

Ut ponant in Deo 
^em iiiam » & non obli- 
vifcantur 6perum Dei , * 
& mandita ejus exquirant; 

Ne flant ficut patres 
e6rum, * generatio prava 
& exafperans \ 

Generatio qus non di- 
r^t cor fuum , * & non 
eft creditus cum Deo fpi- 
ritus Qjus^ 

Dmfio Pfalmi 77, 

Fllii Ephrem intenden- 
tes & mittentes arcu ,* 
converfi fimt in die. belli^ 
Non cuf^odierunt tefla*- 
m^mm Dei, * &. in lege 
c]us noluerum amBulare. 

£t oblM fimt benefa^lo^ 
rum, ejus , * micabilium ad MatuHnmm. 

Coram patribus e6vm 
fecit mirabilia in tefrr 
iEgypti ► * in campo Ta* 
neos. 

jhiternipit mar« , §c per- 
ducxit eos ; * Sl AitaaL 
aquas quafi in utre. 

Et deduxit eos in nube 
diei, * Sl toti node in 
illuminatione ignis. 

Interrupit petram in^ 

er^no ; * & adaquavit 

. eos velut in abyfTo multa.' 

Et eduxit aquam de pe* 
tra , ^ & deduxit tanquam- 
flumina aquas- 

Et appofuerunt adhuc^ 
peccare ei : * iniramex- 
citav^runt Excelfum in 
inaquofo. 

£t tentaverunt Deum- 
in c6rdibus fiiis, * ut p6- 
terent efcas animabus luis» 

Et male locuti iunt dt^ 
Deo V * dixerunt : Num» 
quid poterit Deus parare- 
menfam in deserto. 

Quoniam percufBt pc?*-. 
tcam, & fiu:i^erunt amiae/!, 
6c torr^tes inundaveriint^ 

Numquid 6c panempo^* 
terit dare , aut parare meni^^ 
famp6puIofuo? , 

Ideb.audivit D^miinis, 
& difluiit :* dc ignis ac- 
cenflis efl in Jacob , 6c ira~. 
afccndit in Ifrael, 

^uia. non.. credid&nnt 8uia.: /WAi Qturt£ ad M<rrutbam, '- 9jf^ 

&Iut4ri ejus. e6rum cutn ffftinafidaw- 

aancU(Vit nubibus Cum occideret eot^ 
» * & janua^ coeli quasrebant eum ; * & ft« 

^vertebantur , & dibknl^ ' 
oit iHis manna ad veniebant ad eum. ' ' 
£t rememor4ti fiiftt^qoui 
Deus ad)^r dk eonim,* - 
6l Deus exc^lfus redimj^ ' 
tor e6rum eft. a 

£t diiexirunt eoin ior 
ore fuo , * & haagak £ik : 
mentiti fiint eL 

Cor autem e6nim nm ^ 
erat reftm.cumjecr, ^* i 
nec fid^es hibtti iunt-i»t 
tefiajn£ntO!ejus*^' "' : -^' 

Ipfe autem.eft misirW' 
corsy&propttiusfietpce* : 
cads e6nim , * & noa di&. 
p^deteos, ' v". .5 

Ant,. Filii aiix naicdfM v' 
txs 9 narr^bunt nliis iiiis, uf 
ponant in Deo fpemfiuuiv * 

IN III, NOCTURNOW 

Ant» 7. Abftulit, 
Ex PSALMO 7j^ * 

ABundavit ( D6«^ 
minus ) ut av6rte* bidum, * &pa- 
lidediteb. 
Angeloniminatt* 
homo : * cibaria 
in abundintia. 
DivifioPfaL 77. 
iftulit(D6mimis) 
nmi de cceIo , * 
dt ia yirtiite fiia 
• ■ 

lit (uper eos. ficut 
ncames,* &fi-. 
am maris yolati* 

iderunt in midio 
iie6rum,^ circa 
ulaeorunu 
nducaverunt., & 
Imt nimis ; & de- 
eorum attulit 
m funt fraudati a 

ifllO. 

ic eicae e6rum 
jre ipsorum , * & 
iccndit fuper eos, 
rcidit pingues eo- 
eledos tiracl im- inibus his pecca- 
cihuc, * & non 
int in mirabilibus 

fec^nmt in vani- 
eorum , '\ §c antii ret irsun iiiam , ■* 
& non accendit omnesm 
iram iliam* 

£t recordatus eft qma 
caro funt > * ibiritus va- 
dcns , Sc non rcdiens. 

Quoties exacerbaverunt 
eum in deserto ; * in iram 
concitaverunt eum in ioa^ 
qugib i 90 Feria Quarta ad Matutinum. 

Et convirfi funt, & primitias omnis laboris. 
tentav6runt Deum , * & e6rum in tabem4cuKf ianSufn Ifrael exacerba- 
verunt. 

Non funt recordati ma- 
nfls qus, * die qua red^ 
mit eos de manu tribu- 
lantis. 

, Sicut p6fuit in ^gypto 
figna fua, * & prodigia 
fua in campo Tineos. 

£t conv^rtit ia sangui- 
ncm flumina eorum , & 
ambres e6rum, ne bibe- 
rent. 

Mifit in eos coenomyiam 
& com6dit eos ; * & ra- 
nam, & difp^rdiditeos. 

£t dedit aenigini fruc- 
tus e6rum, * & lab6res 
cinim loci^se. 

. Et occidit in erandine 
irbieas e6rum ^* El moros 
e6rum in pruina. 

Et tr4didit ^ 
m^nta e6rum ^* poi 
aem e6nim igni. 

Mtfit in eos iramindi- 
gnati6nis fiia? , * indigna-» 
ti^nem, & iram, & tri- 
bulati6nem, imrniffi6nes 
per ingelos malos. 

Viam fecit s^mitae ira 
fuee, non pep^rcit amor- 
te animabus e6rum, * &L 
juminta e6rum in morte 
condufit ; 

£t percil^t omne pri- 
mog^tu in terra Mgy^ * e6rum 
Cham. 

Divijio Pfahrd yj, 

ABftulit ( D6nunus ) 
ficut oves p6paliim 
fuum * & perduxit eoti 
tanquam gregem in de- 
sdrto. 

Et deduxit eos in i^ & - 
non timu^runt ; * & uor 
micose6ru op^hmare». 

Et induxit eos in mon* 
temfandificati6nis fiiae^*' 
montem, quemacqdsMt* 
d^ctera ejus. 

Et ej^cit a £icie e6mm -: 
gentes ; * 6c fbrte divifit 
eis terramin fiiniculo difr • 
tribati6ni& 

Et habitire fecit in ta« 
bemaculis e6nim, * tribns - 
IfraeL 

Et tentavinint , & exH 
cerbav^runt Deom eKd- 
fimi,* &teftim6nii ejA 
non cufi:odi£runt. 

Et averterunt fe , & bmi 
fervav^runt pa&um : * 
quemadmodiim patrese6^ 
rum conv6rfi fimt in ar- 
cum pravum. 

In iram condtav^nmt 
eum in collibus fuis , * & - 
in fculptilibus fiiis ad smu- 
lationem eum provocavi* 
runt. 

Audivit Deus , & fpre- 
vit, * 6c ad nihilum r«r Mh nbeL 

xiSe tabern^cvilum 

abeniicidiiin fiiS, 

tiTit in homiiiibiis. 

idicBt III capttYitsr 

Atemednun» * & tia cotih fiii ; ^ & iii' 

Adiiiem eammjtii poft foetiatei accMiei; 

P4fi:ere Jacob ftnmm 
fiium,* &Ifraelh«f«di* 
tatem fiiam. 

Etpaviteos ini oociAGt m glidio 
nfinm; * &hx- 
mfiiamlprevit. 
ne» eormn come- 
i;*&Tirg^iiese6- 
di ■liit lamentatiB» 
Puotes eorom m 
€ecid6imt ; * & 
{iromnoft plora* 

DhifioPfal. jf. 
itkns eft tanqiiam 
*tnieiuD<^minos,* 
ti potens crapuli- 
ino* 

xtif&t inimicos fiios 
eriora ; * oppr6- 
rempit^mum dedit 

pulit tabemiculttm 
^ & tribuEphraim 

Mjzit tribum Juda,^ 
1 Son que dilMt. 
dificavit ficut uni- 
1 fan£lificium fuum 
, * quam fundavit 
la. 

egit David fervum 
& suftulit eum de 
s ovium : t de teli^dibus manufi 
deduxit eos. 

Anti, Abflulit D6mimit 
ficut ovesp6puhim fintai, 
&dedibciteotinipe. - 

Caura^utlnPr^M 

AD LAVDES. 

Ttmport Omair^Mg^tmm^ ; 
AiAm 4* Omiies* '*' 
Ttnawt PafduAi Ati^ 
tainPropria. 

PSALMVS 5« 
MdUpu^MialU ;hmoeemsi 
kottti affieiandL * ^ 

VErbamea 6ur3nis ' 
p^rdpe, Domi-» 
n^ ; * intfiilige 
clam6rem meunu 

IntMe Yoci oraddnb 
meas, * Rex meos &Deua^ 
meus» 

Quoniam ad te or4bo » 
Domine ;* mani exaudicf 
vocem meam. 

Man^ aftabo dbi & vi« 
d^bo;* qu6niam non Deus 
volens iniquitatem tu es* 

Neque habitabit juxta 
te malignus ; * neque per- 
man^bimt inji&iti ante ocu* 
los tuos. 

Odiitiomnes qiu ope* 9« Ftria Quarta ad Laudes. 

ranturiniquitatem; *per- Anu Omnes qui^y des omnesqui ioquuntur 
mendacium. 

Virum sangmnum & 
dol^fum abominabiturDo- 
minus : * ego autem in 
multitudine mifericdrdis 
tuae. 

Introibo in domum 
tuam ; * adorabo ad Tem- 
plum fandum tuum inti» 
m6re tuo» 

D6mine , deduc me in 
juftitia tua : * propter ini- 
micos meos dirige in conf* 
pl6hituo viam meam. 

Quoniamnon eft in ore 
e6rum v^ritas,* cor e6- 
rum yanum eft» 

Sepulchrum patens eft 

Siittur eorum , linguis iuis 
ol6s^ agebant \ * ji^dica 
iUos,Deus. 

D6cidant a cogitatiofli- 
bus fiiis; fecundLim multi- 
tudinem impietatum eoru 
cxpelle eos » * quomam ir* 
ritaverunt te , Domine. 

£t taet^ntur omnes qui 
fperant in te : * in aet^r- 
num exultabunt , & habi- 
tabis in eis» 

Et gloriabuntur in te 
omnes qui diliguntnomen 
tuum , * quoniam tu be- 
nedices jufto. 

D6mine , ut fcuto bonae 
voluntatis tu» * coro- 
aafti noK rant in te, D6mineyip. 
aetirnam exukabunt ; Sc'; 
habitabis in eis* 
Ant, 6* In tignunct 

PSALMUS 35^ y 

Imquormn maliiia :juptU>^ 
Dei : gloria Juftorun, 

Dlxit in]ultus , ut de« 
iinquat in femetip-- 
fo : * non eft timor Etei . 
ante oculos ejus. 

Qu6niam dol6si ^* 
in confpe£hi ejus, * ut io- « 
veniatur iniquitas !SfJ& «I 
6dium» 

Verba oris ^us miqoi* 
tas & dolus : * n61uit in* . 
teUleerey ut ben^ ^eret.. 

tniquitatem medit^tuf * 
eft in cubili fuo : * afiitie . 
omni viae non bonae , ma- 
litiam autem non odivxL . • 

D^mine, in coelo mr 
feric6rdia tua r * & viiit» • 
tua ufque ad nubes* 

Juftitia tua ficut giontes 
Dei, ^ judicia tua abyffiii 
multa* 

H6mines & yxaAm 
fatvabb , D6nune ; * 
quemadmodiim muidpli- . 
cafti miieric6rdiamtiiamf 
Deus» 

Filii autemh6nunum* 
in tegmine alarum tutotn 
fperabunt. 

Inebriabuntur ab uber* . 
t4te domils tuae \ * & tor- l|lij^<li|tptitis ttts pot&- templum tuuoi , taitim^ 

iNlok'. inasquitate. ^ 

* Qn&nisun apod te nSt £x4udi nos, DemiyiH 
^fioie» * &. in luanine tiris nofter , *- ^pe» iSm-* 
aoTiAflwmBslumem nium flnium teme^dc in 

-ftstindemiieric^diAm mariiong^. 

Prasparans montes ia 
virtute tua, accin^his po* 
tintii j * qui contdnias 
profiibidum roaris, ibnimi 
iiui^hiiim ejus« Mn io^tibus te, * & 
lAiittntuam fabquire&o 
'HHcordei r . 
: '|[<Ai riiiat vaihi pes 
ifUbue 4 *&manus pec- 
mim lion sii6veat me; 

Ibi cecid^runt qui ope^ 
ifatnriniqaitatem : * ex- 

jtttt. In tioxunt ala- 
m: tnantm -^rabunt 9 
Gfinoe ; & torrente vo- 
bptatistiis pot^ eos^ 

Jtti. 3« £x4iidinos« 

' PSALMUS 64. 
Dd in homines btntficen" 
iia : g<nmon convcrfio. 

r£ decet b^Tmms , 
Deiis, in Sion ; * 6c 
Uredd^nir rotum ih Je- 
ru&lem. 

Ez^idi orati6nem mea:^ 
id te cmmis caro veniet. 

Verba inicjuorum prae- 
vdiiirunt fiiper nos ; * &l 
impietatibus noftris tu 
propidaberis. 

Beatus ouem elcgifti , 
kaffiimpsim ^ ^ inhabita* 
bit in atriis tuis. 

ReplSimnur in bonis 
^mitftuse^ *&iidiim eft Turbabuntur gentes ^ tt 
tim&unt qui habitaiit 
termiiQos ^ lignis tms : * 
cgtm mamtini & yj&mk 
deleaibis. 

VifitaiH terram , & ine« 
briaflieim ; ^ multiplic^ 
locimletluiEeam^ 

Flumen Dd repltom 
eft aquis, par4fti cibum 
illonim ; * qu^niam ita 
eft prasparatio ejus. 

Rivos ejus in^bria , mul* 
dplica genimina ejus ; * in 
mllicidiis ejus l£t4bitur 
gdrminans; 

Benedices cor6nae annt 
benignitatiy tus ; * 6c 
campi tui replebiintur 
ubertate. 

Pinguefcent . ipecidik 
deserd , * 6c exultadone 
colies accing^ntur. 

Induti funt arfetea 
6vium , & valles abunda- 
bunt frumento : ^ clama« ^ 
bunt tenim bymnum di-^ ^ 94 Fma Quarta 

Ant* Exiudi nos , Ueos 
lalutaris nofter, ^som* 
nium fimum terrae* 
Ant, I. Ecce. 
In Feriis Quadragefimei 
iicitur fequens 

C A.N T I C U M. 
IfuX. 12» 

COnfitaortibi, D6- 
mine , qu6niamira- 
tus es mihi : * converfiis 
eft fiiror tuus , & confi>- 
latus es me. 

Ecce Deus ialyator 

meus ; * fiducialiter agam, 

& non timebo. 

Quia fortitddomea, & 

. laus mea Dominus, * & 

£i6tus eft mihi infallitem. 

Hauri^ aqnas in gau- 

dio de fontibus Salvato- 

. ris;*(Scdic^indieilla: 

Confitemini Domino , 6c 

invocatenomen ejus. 

Notasfiicite in populis 
adinventiones ejus : * me* 
mentote qu6niam excd- 
£mi eft nomen ejus. 

Cantate D6imno, qu6- 
inam magnifici fedt : * 
annuntiate hoc in umvir- 
la ternu 

Exulta & lauda , habi- 

tatio Sion, * quia ma^us 

iami^o tui fandus IfraeL 

Am. EcceDeusfalva- 

cor meus ; fidudiltter 

• iigun, & non timebo. adZuKuieSm 

port PafchaU, {fifi phi 

pritan ajignetw) Jiakr^ 

fiquens 

C A NT I C V M.'^ 
Toh. 15. 

MAgnos es , D^minea' 
inst^nmm, ^&ii' 
omnia&cnla regnnm tnE. 

Qu6niam tu fligfiliit 
& (alvas : deddds ad ia* 
feros 9 6c red^ds ; * &i 
non eft qid effilg^t mi* 
numtuanu 

Confitenuni Doniiiio§ 
filulfirael, "" &incoaP 
pidu g^tium landta 
eum ; 

Quoniam ideb di&Mc 
Yos inter gemes qu» tffl^ 
rant eum, * uivoscnv*- 
r^ mirabiliaejus ; 

Et faciitis fcire eos, * 
quia non eft 4]ius Dm 
omnipotens praeter eunk 

Ipie caftigavit nos pcop* 
ter iniqvdtates noftras;* 
^ ^fe fidvafait nos prop* 
ter mi{eric6rdiamfiuun* 

Aipicite ergo qn« fedf 
nobifcum, &cum tini6ct 
& trem6re confit^nuni tl*' 
li ; * Regemque fieodd* 
rum exaltate in op&ibBl 
veftris. 

Ego autem intem cap* 
dvitatis mes confitoioff 
illi; * qu6niam oftMil 
majeftatem fiiam iiige»; 
lem pecca tr fcwai ^rertfaxiiiii itaU}ue, confeffi^ne : ■* psflute 
Deo npftro ift ciduura ; 

Qui opeiit coelum vA^ 
bibus , ^ & parat «ems 
pluviam; 

Qui pFodudt iD mifi- 
tibus tenum, * & her- 
bam ienritMhiSminnm'; I,&£lcite7nfti- 
iiHi-ioucuLui Tjmo^ cre* 
IfaMieqtiM fidat vobif- 
m. xntfefk6idiam fuam. 
:C|g6 aittem & inima 
inti * kk eo laeti^simur^ 
Benedicite Oomiflttm 9 
jfaHWfeKttqns ; * iugite Qui dat jttm^nds iefevn 
'"^ ' & confitt- ipsdmm,^ &'paUiS4:or-> 

vorum inroGMibiiseanu 
fion m K>ttitediiie ei|ni 
volunt&tem habflnt ;* *: 
secin tflbiis viribeneplir 
CKBm ent ei« 

Benepl4citnm eft D^ 
mnlofiipertimenteseiiiBy . 
&4fl eiswi ^rast fiiper 
miferic^dia ejus. 

jtfnr. BenepUcitom eft 
D6mino fiiper tim/fames 
eum, & inei» qui fperant 
fiiper miferic6raiae)us» 

AD PRIMAAL 

. PSAtMUS 30. 
Fox Chripi, &fidilbm 
ft Deo m mmrore <om* 
mitttmimn. 

1Nte,D6mine, fpe» 
ravi, non confilindar 
in st6rnum:* injuf- 
tida tua libera me. 

Inciina ad me aurem 
tuam,'^'accflera ut ^ruas 
me. 
Efljo nuluin Deum pro«^ 
ted6rem,& indbmS tk&k» 
^ ; T ui filvu9iiQe Actosi admiDi^j 

J^^ Be«epI4di«m 

-U.PSALMVi 146. 

iOm txfiutuifefvbmpm 
^' fnwUoAi ceUiframr* 
T Audiie D6iniiMBii » 
^0ll6niaitf bonus eft 
|tttttii:^Deonoftrofit 
jBdtada decoraque'lau- 
dido. 

.fidificans Jerufidem , 
D6minus, * diiberii6nes 
Ifiidis congreg4bit. 

Qm &iiat coiktritos cor* 
de» * &'dl%atcontrid6* 
iKs eonim^ 

' Qin niimerat mtdtitikU- 
nemflell4nim,* &6m- 
HttKis eis n6mina vocat« 

BAagnnsD6nmiis n<^ 
•er 5 & ma^ ■^rtus 
qus ; * & £ipi6niias ejus 
ion eft ntknerus. 

Suicipiens manfii^os 
IWminus ; * humiKans 
tpiem pe^:kt6res u(que 
td terram* 

fxmtiaittJHms» ia j^ . TerU Quarta sd Pnmam, 

Qu6niam fortitudo Superomnes immictfi 
mca , 6c refugium meum 
«s m ; * & proptcr no- 
mcn tuum dedtices me , 
& enutries me. 

Educes me de laqueo 
hoc quem abfconderunt 
fnihi, * qu6niam tu es 
prot66lor meus. 

In manustuascomm^- 
do ipiritum meum : * re- 
demifb me, Domine Deus 
* veritatis. 

Odifti obfervantes va- 
nitates ^ fupervacue. 

Ego autem in Domino 
jlperavi ; * exultabo ^ 
laetabor in mifericordia 
tua: 

- -Qu^niam re^exiili hu- 
>5nilit4tem meam, * falv4fti 
de neceilitatibus animam 
meam. 

Nec concIusifU me in 
manibus inimki ; * ftatuifti 
in loco fpatiofo pedes 
Ineos. 

DivifiqPfilmi ^o* 

Mlferire mei , Domi- 
ne, qu6niam tribu- 
lor : * conturbatus eft in 
ira 6culus meus , anima 
mea , & venter meus, 

Qu6niam def^kit in do- 
I6reivita mea, * ^ anni 
fnei in gemitibus. 

Infirmita eft in pauper- 
t&te virtus mea, * & oiTa meos fa^his f um oppnH 
brium, &L vicinismeisTai* 
de , * timor notbmeis» 

Qui vid^ant me , forte 
fugerunt a me : * oWvi6iii 
datus ium tamquam mdr* 
tuus a corde» 

Fa6his fimi tamqdkm 
vas p^rditum: * quofiiam 
audivi vimperatione mol* 
torum commor^ntium ia 
circi^m. 

In eo dum coaveniretil 
fimul advirsiunme: *9> 
cipere animam meamcoo* 
filiati fimt. 

Ego autemin te fM^ 
vi,L)6mine ; * diri: Deai 
meus es tu : in m^niixii 
tuis foTtes mcas. 

Eripe me dc mana ioi* 
mic6rum me6rum , * fitl 
periequentibus mc. . 

Uluftra facicm.niamiii* 
pprfervum tuum, ialvpm 
me fac in miferic6rdia: * 
D6mine,non confiiiindari 
quoniam invocavite. 

Erub^fcant impii^.& 
deducantur in infilmum:*. 
muta fiant labia dol6iai 

Qux loquuntur advir* 
shsjufhim iniquitatem^rit 
fup^rbia , & in abufi6ne. 
j4lura DivifiQ PJalmi^o^ 
^\ U^m<magna, midti* 
V^ tikdo dulc^£nis tw, 
Pomu&C| * ^fuiun «bfcoiH 
difli Rria Quaria 
itibiistel 
Kti ds qui fpe- 
9 * 'm cmifpeclu 
lominusi* 
ides eos in abf- 
kcitituse^icon- 
e h^minnm* 
;es eos in taber- 
(O *~i contradic- 
^iarum. 

[dusDominus:* 
mirificavitn^e- 
1 fiiam mihi in 
iunita. 

item dixi in ex- 
iti5mea:*Pro- 
i k fikle 6cul6- 
im« 

fxaudifti Yocem 
meae , * diun 
I ad te. 

e Dominu , om- 
ejus : * quoniam 
i requiret Diis , 
uet abundanter 
ts fup^rbiam. 
rr agite , & con- 
x)r veftrum, * 
[ui iperatis in 

ERTIAM. 

LMUS 41. 
fufil , /pes melio- 
\,rerutnquedi- 
tm meditauo. 
Temadmodu de- 
derat cervus ad 
mtes aquarum:* 
;rat inima mea 
Verna, ad Tenlam. . fjr 

adte,Deus. 

Sitivtt inima met ad 
Deum fortem, vhrum: * 
quando v ^niam & apiai^ 
rebo ante ficiem Dei 1 . 

Fuirunt mihi Mcrrmc 
meas panes die ac nooe : * 
dumdicitur mihi quotidil: 
UbieftDeus tuus? 

Hasc recorditus fiun ; 
& efifidi in me inimam 
mea : * qu6niam transfbo 
in locom tabem&culi ad'-» 
mirabilis, uique ad do- 
mum Dei. 

In voce exultati6ais & 
confeffiikiis^ * fonus epu- 
lantisv /'• 

Quare triftis es inima 
mea? * & quare conti^- 
bas me? 

Sp era in Deo , quoniam 
adhuc confit^borilli : *fa- 
lutare vukiis mei , & 
Deus meus. '.\ 

Divifio Pfaimi 4/. 

AD meipfum anima 
meacoaturbata eft;^ 
proptirei memor ero ti^ 
de terra Jordanis , & 
Herm6niim a monte m^- 
dico, 

Abyffus abjrffum invo- 
cat, * in voce catartiaa- 
rum tuarum. 

Omnia excelia tua , Sc 
fludus tui' * fuper mc 
tranfiSrunt. 
In die mand4vit D6- 
E f^ Feria Quarta ad Sextami 

minus mifericdrdiam liia/ xerunt in montcm iaiiduzv &L node canticum ejus. 

Apud me oratio Deo 
▼itae meae , * dicam Deo : 
Sufceptor m^us cs; 

Quare oblitus es mei ? * 
& quare contriftatus in- 
cedo, dum afBigit me ini- 
micus i 

Dum confiinguntur 
oflamea, * cjq^robrave- 
runt myii qui tribulant 
jne inimici mei: 

Dum dicunt mihi per 
singulos dies : * Ubi eft 
Deus tuus ? 

Quare triflis es , aiiima 
■niea ? * & quare contur- 
basme? 

SperainDeo , quoniam 
adhuc confitebor illi : * 
faiutare vultiis mei, & 
Deus meus. 

PsALMUs 42. 
De fpe in Deo hahenda in 

Jperfecutionibus. 
Udica me , Deus , & 
difceme caufam meam 
de gente non fan6ta , * ab 
h6mine iniquo & dolofo 
^rue me. 

Quia tu es , Deus , for- 
titudo mea : * quare me 
repiliifti ? & quare triftis 
incedo , dum affligit me 
inlmicus ? 

JEnaittc lucem tuam & 
veritatcm tuam : * ipfa 
rtt d^dux^runt , & addu- tuum, & in tabcmacub 
tua. 

£t introibo ad altare 
Dei : * ad Dcum quila^ 
tificat juventiitem m«am« 

Confitebor dbi in ci« 
thara, Deus, Deusmeus:* 
quare triftis cs , aniina 
mjsa ? & quare conturba^ 
me? 

Spera in Deo , qu6niam 
adhuc confitebor ilii : * &• 
lutare' vulti^s i^ei , & 
Deus meus. AD SEXTAM. 

PSALMUS 20. 

regnum^ pQtcfias^ Chrifti D |S» viSioria, 
Omine,invirti!if«- 
te tua laetabitor 
Rex, * &fup^ 
faiutare tuum exultii)it 
vehementcr. 

Defid6riumt:ordis ejas 
tribuifti ei : * & voluntit^ 
labiorum ejus non frau* 
dafti eum: 

Quoniam prsveaifli 
eum in beneoi6li6iiibus 
dulcedinis : * pofuifti t^ 
capitc ejus cor6nam dt 
lapide pretiofo. 

Vitam petiit a te , * 8c 
tribuifti ei longitiidineii^ 
dieruminfssculum, 8cm 
fcsculum faeculL 

Magna cft glorxa ejii^ i Fifia Quaru ad Sexuuu -^ 

ituo:* gliriam nbipjipi QaJ^%yjm . 
m dec6rem im-* Benedic , dnima ffiea:^' 
;^r eum. D6mino, '^ & jpio)i ol^li- 

am dabis eum in vlfci oqyies retribniTiiiiiM 
ineniniaculum ejus; .. ; .^ .3:. - -i 
hfttificabis eum (^ propiditur fnam^ 
cumyulmmo. bus ipiquit4t3ius tuis ; * 
amrex fperat in qui iaaat omnes infinoiv 
^* &in suferi- tates tuas. 
Itiffisuncmcom- Quir|k|]mitdefnt^rita 
vt. vitam tuam; * qqicori-v 

litur manus tua nat te io nuieriq^cdia $C 
inimicis taa&i'^ miferatidnibus. .. ^,:^:. 
tua invdniat om- Qui replet in bofis 4e« 
• od^mnt. fid^rium tuum: * reilovi&r 

eos nt clibanum bitur ut iiquilaB juVfntus 
timpore vultlis tua. 

F&ciens,. miTericiSrdias 

Dominus, * & )udiciun| 

6mnibus injduiam patiin* 

tibus. 

Notas fecit vias fuas 

Moyfi , * filiis Ifrael vo- 

luntates fiias. 

Divifio Pfalm 102. 

Mlferator & misiri- 
cors Dominus , * 
longanimis , & multiim 6fflinus inirafixa 
bit eos ; & de- 

sos ienis. 
im eorum de ter- 
5: * & femen eo- 
liis h6minum. 
iam declinav^ 
e mala:*cogita- 
onsiUa, quaenon 
it ftabiUre. 
pones jam eos cors 
lanimis , 
in reliquiis tuis misericors : 
bis vulmm e6ru. Non in perpituum iraf- 
kre , Domme , in c^tur , * neque in %t6mum 
ua : * cantabimus comminibitur: 

Non fecundiim peccata mus virtutes tuas. 
LMUS 102. 
adicandus ; innu- 
ia ejus hcneficia, 
tdlc , animamea, 
mino, * &. 6m- 
! intr^ m$ funt; noftra fecit nobb , neque 
fecundum iniquitates nolV 
tras retribuit npbis. 

QuoniamfecundUm al- 
titudinim coeli k terra,*. 
corr obo ravit mife ric6r- 
Eij ^QO FerU Quarta ad Nonam. 

idiain fuam fuper dm^- di^ndam vocem iermo tes fe. 

Quantiim diftat ortus 
ab occidente, ^ loiig^ fe- 
cit a nobis iniquitates nof- 
tras. 

Qu6mod6 mifer^r 
pater fili6rum, mis^rtus 
eft Dominus tim^ntibus 
fe ; * guoniam ipfe cog- 
n6yit ngmentum noftru : 
Recomatus eft qu6niam 
pulvis fumus : * homo , 
ficut foenum dies ejus., 
tanquam ftos agri flc ef- 
florart; 

Quoniam fpiritus per- 
transibit in illo , & non 
fubsiftet; * & non cog- 
nofcet 4mpliiis locum 
fuum: 

' Mi{eric6rdiaautemP6- 
tniniabaeternb, * & uf- 
que in aternum fuperti- 
nientes eum. 

£t Juftitia iUiiiiS in fi- 
lios filioTum, * his qui 
fervantteftamentum ejus. 

Etmemores ftintman^ 
datoruiri ipsius , ^ ad fa- 
ci^ndum ea. 

Dominus in coelo parar 
'vitfedemfuam^ ^ & re- 
gnum ipsius omnibus do« 
tninabitun 

Benedicite D6mino , 
omnes Angeli ejus , po- 
tintes virtute , facitetes 
vcrbum illius * ad au- Qum ejus. 

Benedicite D6mino 
omnes virtutes ejus, 
miniftri ejus^ qui ftcid 
voluntatem ejus. 

Benedicite D6mino 
6nmia opera ejus : * jt 
omni loeo domiiiati6iiii 
ejus ,. benedic , ixam 
mea, Domino. 

A D NO NA M. 

PSALMUS 8X. . 

Injufte jura admimftranu? 
bus exitium cerxum, 

DEus ftetit in fy- 
nag6ga de6ru ; * 
in medio auteoi 
deos dijudicat. 

IJfquequb judicatisifli- 
quitatem ; * &facies pc©- 
catorum siimitis ? ^ 

Judicate eg6no & pH*- 
piik) ; * humuem&paQp 
peremjuftificate. 

Eripite pauperem^ * 
& eg^num de manu pec" 
catoris liberAte. 

Nefci^runt , neque in- 
tellexerunt , in tlnebrii 
ambulant : * moveb&ntui 
.omnia fiindam^nta ter 
rae. 

Ego dixi : Dii eflls^ ' 
& fiiii Exceift omnes. 

V^s aiitem ficut li6mi 
nes moriemini : * & ficv \* de ^rindpibiu »* W. .9IQ0IMIS 
Pm fifmionm D egrt. xj- 
IiaitAfe^ tnn jiiwAii 
tfcRmi s . fccuBe fetnhiH 
i 'wnm fiip4fiMS« . 
: Ui^MmbjKsccttiires, 

cai^gteriiWttiurJ 

iii;iutittm : ^ loipiintwr 
Mmes i|in opexiatur iiv- P^nluiiti tuum» D6^ 
fluoe, hufliiliavirunt ; * 
lclueredititem tusmi y^ 

; Vidnani & i^enam 
mtm&cinmt, * & pur 
fiHos ocddinmt. 
• Et&t4nuii:nonvid^ 
\k Ddminus ^ ^ nec in- 
tfl%etDeus Jacob« 

mtelligite, ihfipi^ntes 
iftp6oulo ; * & ftuiti y alt- 

fiindo s4pite. 
Qmjpiantivit aurem, 

mitincbet ? * aut quiim^ 

tit icoUi hon considerat. 

. Qui c6rnpit gemes » ddNofum/ »i 

non irguet ;^ cpu.idoc^ 
IkAminem taiaaami : ;.« 

D^mmus f eit «ojQta^ 
ti^nes hAKOBomjf^qf^ 
viam Yaam, iii|it« < t * 

Di9^0 P/aM sif^ J 

BESktus nomo q^eci 
ta erudteris ^ Domiii» 
ne^* &de legetuado«# 
ciiieris eimiy 
. Uimiti|es ei jlf di6biis 

peceatdri £&veah. .' 

QditfOonrepiininDdT 
num» plebem f|iam '^ T 
& lueredit4temi«i|iliiloit 
derelmquet;^ • ••^''^ 

:Qnoadi(US}iie raiHtk 
coftvertKilr mftidiciiim&^ 
& qm jnim ilh^' icOnf» 
tpii remr Aiiit cords < 

Quiis cbns^et milu 
adversits malign^tes-? ^ 
aut quis ftabit mfedbn 
adversiis oper&ntes iilir 
quitatem? 

Nifi quia Ddminus ad- 
juvit me: * paulbminbs 
liabitifletin mf^mo iad^ 
ma mea. 

Si dieibam : Motns eft 
pes meus ; * miferic6rdia 
tua y Dne ^ ad]nv4bat me. 
. Secundtun multitddi- 
nem dol6rum me6rum 
in corde meo, * cpnib* 
lati6nes tuse laetificav^- 
ru&t 4nimam meam. 

Numquid adhaereit tihi 
Eiij iOl Feria Qttarm ad Vefperai^ 

feclesiniquitatis:*quifin- pr6brium abundantiibi» gis lab6rem in praecipto ? 

Captabunt in 4nimam 
jufti : * & sanguinem 
innoc^em con^mni- 
}>unt. 

Et feftus eft mihi D<f- 
ininus in refugium, * & 
Deus meus in adjutorium 
ipei meae : 

Et redd^t illis iniqui- 
t4tem ips6rum ; &inma- 
litia e6ruirt difperdet eos:* 
difpirdet iilos Dominus 
t)eus noften 

jiD VESPERAS. 

Ant. 7. Oculinoftri. 

PSALMUS 122. 

EccUfict oratio contra i/»- 
piorum calumTuas^. 

AD te levavi ocu- 
los jneos , * qui 
h^bitas in coeiis. 

Ecce ficut oculi fervo- 
Tum * in manibus domi- 
nonim fuorum ; 

Sicut oculi ancillaB in 
manibus dominae fuae : * 
itk 6culi noftri ad D6mi- 
num Deum noftrum , 
■donec miferedtur noftri. 

Mifer^re noftri , D6mi- 
ne , mifer^fe noftri ; * 
quia multtim repUti fu- 
•mus defpeffi6ne: 

Quia multtim repl^a 
•dl inima noftra, * op- & defp^6Ho fup6rbis. 

Ant. Oculi noftri a( 
D6minum Deum- no( 
trum, donec miferedtn 
noftri. 

Ant^ 5. Quiconfidunt 

PSALMUS 124. 

Fidelium Deus ipfe uiU' 

la : iniqui perituri. 

QUi confidunt in D6- 
mino ficut moni 
Mon : * non commov&i- 
tur in astemum , qui hiiA' 
tatinJerufalem; 

Mohtes in circ^ 
ejus : * & D6minus ifl 
circiiitu popuii fui , ei 
hoc nunc , & uique ifl 
fa&culum : 

Quia non reUiiqiiet 
D6minus virgam pecc4- 
t6rum fuper fortem juf 
torum, * ut non extifl- 
dant ;ufti ad tniquitatem 
manus fuaS. 

B^nefac , D6mine , bo' 
nis, * & re£Hs corde. 

Declinantes aotem v 
obligati6aes,?idducet D6 
minus cum operantibii 
iniqwtatem : * pax fupe 
Ifrael. 

Ant, Qui confidunt h 
D6mino , ficut mon 
Sion : non commoV^bitu 
in aet^rnum, qui habits 
in Jeriifalem. 

Ant, 8. Nifi Ddminu .'PiadkombuiMlaians^qfU^ 
r- tmDams nm t^miatiar. 
[ |aIfi,IMffliiii]8«£ficir* 
I l^ v«tit dbmiiin , * irf 
I .tamm labomviniot qni 
: ><Bfic»nf eam. 

Ififi D6ihiiiiis dxfto-» 
dittk civitatem , * fiuftrk 
v^ht « qm cuft6dit eam. 
Vammi eft ybbis ante 
kcem sni^ere: * silrgite 
foftaaam fed^ritisy qui 
«inidac&tis {mnem ac>- 
Uris, cimi ddkrit dUASis 
• ttSKMimmii*- 

£oceluer££tas Ddmi* 
B, * filii 4Snerces» finc- 
iKventris. . 

Sicnt fag{(tt8B in manu 
pot^ifisy^^iufiaiiexcuf- 
sinmi. ■ • 

Beitus vir qui impl^it 
^dirium fuum ex ip- 
& ; * non confund^ur 
•ciun loqu^tur inimicis fuis 
inporta. 

Aiit. Nifi D6minus 
cnftodierit civititem , 
froftrk vigilat qui cuft6- 
diteanu 
- Ant. !• Suftkuit» 

PSALMUS 129* 

Rcdemptio pctnitenti per 
Chriftum promjfa» 

D£ profundis clamdvi 
ad te, Domine: * 
D6inihe, exaudi vocem 
meam. atit^fpiM. iMif 

Piaitt anres tiui isQni-' 

d6ites * mvocemdepi^ 

cati6nis mes. 
S inicnnt4tfi8'0blerrir» 

Vmis, D^flune» *!>&>« 

nune, quis fiiJKnflwtj :. 
Qi^ apud te propitii^ 

fioeft, * &propt«r kh 

fem tuam iuftinui te » 
)6nune« 

Suftfnuit ioimamea m 
verbo ejus : * fperivit 
inima mea in D6iiuii6. 

A cuffa&diavjnatttitui 
ufque ad ao2ef&, ^ fpe- 
ret IfWufl in Ddmino.. .' 

Qoia apiid Ddminqm 
nii(eric6rd]a , ^ &-oopi6fit 
sypudLeniBt Tffdiwptiryy 

£t ipfe ridimet Ifiia * 
-ez 6mnibus iniquaitibus 

Anu Suftfnuit dnima 
raea in verbo ejus ^fpe*- 
rsvit ^nima mea in D6* 
miho. 
Am. 4. Speret. 
PsALMus 130. 
Humilitas & modefiia 
gratum Deofacrificium* 

DOmine, non eft exal- 
tatum cor meum ; * 
neque elati funt 6cuii mei. 
Neque ambulivi in 
maenis , * neque in m>- 
rabiiibus fuper me. 

Si non humiiiter fenti6- 
bam, * fed exaltavi kcor 
mam meam : ^^ * 

Eiv i€y4 Feria Quarta ad Completorittm. 

Sicut abla£^atus eft fu- Pluet fuper peccat^res per matre fua, * ita retri- 
butidin 4nimamea. 

Speret Ifrael in Domi- 
no , * ex hoc nunc , & 
uique in faecuhim. 

Ant* Speret Ifrael in 
D6mino. 

AD QOMPLETOR. 

Am, 4. Cons^rvame. 

PsALMUS 10. 

Voxjufti ifiDio confideri' 

tis^ ejufque judicia 

meditantis. 

IH D6mino confido ; 
qu6mod6 dicitis ani- 
mae meae : * Tranfini» 
gra in montem , ficut paf- 
ler? 

QuiSniam ecce pecca- 
t6res intenderunt arcum , 
paraverunt fagittas fuas 
in pharetra , * ut fagittent 
in obfcurotedos corde. 

Qu6niam quae perfecii^ 
ti , deftruxerunt : * Juftus 
autem quid fecit ? 

D6minus in templo 
fando fuo.;^ D6minus 
in coelo fedes ejus. 

Oculi ejus in paupe- 
rem refpiciunt ; * palpe- 
brae ejus int^rrogant fi- 
lios hominum. 

D6minus interrogat 
juftum & impium ; * qui 
autem diligit iniquitatem, 
edit aninHm fuam. Idqueos : * ignis , & $it* 
phur y Sc fpnitus procel- 
larum , pars c41icis e6ruiii; 
Qu6niam juftus D6mi- 
nus & juftitias dil^idt : * 
aequitatem vidit yultus 
ejus* 

PSALMUS 13. 

Impiorum maHtia : jt^it 

ex adventu Chrifli fauu 

exoptatur, 

Dlxit insipiens in cor- 
de fuo : * Non eft 
Deus. 

Corruptifiuit, &abo>- 
minalnles fa£U funt in ft4- 
diis fuis : * non eft qui £1" 
ciat bonum , non eft uf- 
que ad unum. 

D6minus de coelo proA 
pixit (ufCT filios h6inir 
num , * ut videat fi eft 
mtilUgens,aut requirem 
Deum. 

Omnes declinavirunt, 
ftmul inutiles fa% fimt :* 
non eft qui faciat bonum, 
non eft ufque ad unum. 

Sepulchrum patens eft 
euttur e6rum ; Imguis fuis 
dol6s^ agebant ; * veni- 
num afpidum fub libiis 
e6rum. 

Quorum os maledifti6- 
ne & amaritudine plenum 
eft: * vel6ces pedes e6- 
rum ad efFuudendum saa* 
guinem. i^ ^irom r tc ^nim viehtfcala ImiA )l^"We* 
fiikifm OK^gmtnaA: * gninibus r *iiec mmdr 
iai:4ft ifanoK.Dei «nte eFo^hdtninuiB dbnaiper 
i$i9Btinxau ' 14bia siea. 

•Nettj^cogiRtfoeiitoi»- I>6mmiis i^"bm£- 
iti^taioperiiitQriniqui- teiis fiie« & c41i^is«ieii* 
titen:, * qusf divfcHnnt tu.esqul reftitM^.h^re-- 
|itebMi»«3u9ficm«fcaih dit4temmeam.ii»i^ v: 
jnki .' '. i .::£ttn^ oecidinmAniM D6fninuta nae-intro- inpraecliiis.i^^eaimhj^ 

mkmt: * iDie treptdo- jrMit^MAea pi^ttici^ eft 

•limBt tini6re y «la non mthL - - . ..^ .\ .( 

tm timor.. Benedtcan^ 0&n«inani 

' Qii6niam D&nnnt.m ^ tdkdt^ mihi^ idfidl^ 

gnetMtee.niaiii^eaL; *^ ti}«v: * infiip^yt. fci j)^ 

cmiBn^^teoiw\ cdnfii* ad no^ite^-iJKMstifamt 

wi^ tfweA^' ■•"'•- -; i^itmdliiamP^finihriiitft. 

Qms da&twSionfar ib* o^^n^^^fisi iiM^^ftiL- 
imtJErw&lf^kmw^' per:.^ cpi^nim/^.dfeBrs^ 
^ D6ininns xaptiv9t4«- eftmihi, ne comm6vear*^ 
temp]ebisiQat,exnhidnt Proptef hoc l^&tum 
}ac(^,&l«tibitQr£raeh eft cor meimi, Scexul^- 

fsTALMVsi'^. ^yit liag^a itiea^Mnfu- 
^mjuftarumiDem: n^ .p.e]f.6c ^o mea rjbqUiii^- 
fkfrMom^ fpis. \ * j cetin&e:- 

C0ns4nrime j DiSini<-^ - QucMaiti non derelin- 
ae , qtt6niam4>erM ques inimam meam in 
in te :' * dixi D^mino-: vattrtko. r ^ nec dabis fanc«> 
Bens mens es tu, qu6- tum tuum vid^recomip* 
nam bon6rum meorum t^inem.- 
floaegw;. Notas mihi fedftl vias 

SaiKlis <]ui funt in terra vit« y atfimpUbV. me Is- 
tjosj * fliuificavit omnes iitia cum vukui ttu> : ^' 
?olQnt4tesmeasin.ets..r: deleSktiones in dixterav 

Muhiplicitae^t infiiv tua ufque ia-:5n^i. 
mitites e^riun: * p6ilei ^/^^Cons^ame^Piie;, 
acceleraY^ruttt. qu6mamAeravi'ia.tei. 3o6 fitia QmrUa FERIA QUINTA, 

A D Ma T UTINUM. 

Imitator. ut in Proprio, 
IN I. NOCTURNO. 

In Quadragefimay Ant. 
utfeomtur. 

Jmt. 3. Reftum eft 
verbum Domini/ 

TemporePafihali, Ant. 
ut in Proprio. 

PSALMUS I^. 

Chrijii preces & facrificiumi 
profuis acceptari , pUhs 
ijuspofcit. 
Qudiat te D6mi- 
•misin die tribula- 
' ti^nis : * pr6tegat 
te noAien Dei Jacob. 
, Mittat tibi auxilium de 
fanfto , * & de Sion tuea- 
tur te. 

Memor flt omnis facri- 
^cii tui : * & holocaufluai 
tuum pingue fikt. 

Trmuat tibi fecundiim 
<or tuum : * & omt.e con^ 
silium tuum confirmet. 

Laet^bimur in falutari 
tuo : * & in nomine Dei 
noftri magnific4bimur. 

Impleat D6minus om- 
ncs petiti6iiestuas : * nunc 
Cogn6vi qu6niam falvum 
fecit D6minus Chriftum 
fuum. 

Ex aii£et iUumde coelo^ ad Mauitinkm. 
fanfto fuo : * ia poeeiiti- 
tibus ialus d^xterse ej«f» 

Hi in curribus , dc luiB 
equis ; * nos autem ini»- 
mine D6mxm Dei nofin 
invocabimus. 

Ipfi obligiti £mt , k 
cecid^runt ; * iios autefli " 
furr^ximus, & er^fo* j 
mus. 

Domine , fidvum £ic ' 
Regem ; * & exaudi nosift 
die quaiavocav6rimus te. 

P s A L M u s. 32. 
Summa Dei Creatoris ht 

kamines beniputas & « \ 
pr&yidenua, ^ 

EXultabi, jufti , 9 \ 
Doinino : * red» | 
decet collaudatio. 

Confit^mini D6mio» | 
in cithara: * ia pfakiria i 
decem chordarum psalB^ ' 
teilU. _■ 

Cantate ei cinticttffi { 
•itoviim: * htnh psallit» ^ 
ei in vox:iferati6ne* ] 

Quia reftimi efl w- 
bum D6mini, ^ & Qvsm 
opera ejUs iii fide. 

Diligit miferic6rdiam ^ 
& judicium: ^ mifericof^ 
diiD6mini plemefttev^ 
nu 

Verbo D6mini coeli br 
mati funt ; * & fpiri» 
oris eju6 otnnis virtua 
e6rum.' rr»-.' 

C6ng.regafl& .ficut '^ Ftris QMsnu ad MiUmmku % mam : * po- lesiaris abyilbs. 

* ab eo autem 
intur omnes mr 
\ orbem. os diffipat coiv^ 
iim:^ r^probat 
»g|tati«Snes po- 
y & riprobat 
rmdpum. 
Lun autem D6- 
^umnianet;* 
es cordSs ejus 
i6ne & genera- 


tem ; ^ m 9 
tem virtQtis£iie 
vabitur. 

Btce dcoli D6iiuni fin 
per metuintes eum : * & 
m eis qui fpetant fiiper 
im ipie dixit , & miferic6rdia ejus : ' 
: * ipfe nunda- - Ut druat i morte ani-' 
eata funt. mas e6rum» * & alat eot 

in £une. 

Anima noftra stiftinet 
D6mimun ; * mi6niam 
adjutor & protmor nof- 
ter eft. 

Quia in eo lctibitur 
cor noftrum r * & in n6- 
mine fan&o qus fper4- 
vimus. 

Fiat miieric6r£a tmf^ 
Dominie , fuper nos , * 
quemadmodiun fpetivv» 
mus in te. ,- 

Ant. Redum eft ver- 
bum Doimni , & omnia 
opera ejns in fide. >Pfalmi jjc 
gem, cujns eft 
Inus Deus ejus:^ 
quem elegit in 
>m fibi» 

lo refpcxit D6- 
^ vidit omnes 
linum; 

sparato habita- 
refp^xit fuper 
I habitant terra ; 
iixit . figmatim 
rum: * qui in- 
luiia 6pera eo- 

Jvatur rex per 
irtiitem ; * & 
1 faivabitur in 
le virtutis fuae. 
equus ad falu- IN 11. NOCTURNO* 

Ant. 4* Dominus. 

PSALMUS &;. 

Ciirmen trimiphaU dc 

Ckrifti vitloriis y & 

EccUfix cniifu^ 

EXurgat Deuft, Ik. 
diiTipdntur inimici 
ejus'i * atfugiarik 
qui pd^runt enm /«i ismt 
ejus. •* • '^ 

Sicut diifieit- fumus , 
deficiant ; * il<jut • fiuit 
Evj !ko6 ferla Qiunta 

cera a facie ignls, fic 
pereant peccatores a fa- 
cie Dei. 

Et jufti epuli6ntiiry & 
cxultent in confpefhi 
Dei : * & deledentur in 
lcetitia.. 

Cantate Deo, pfalmum 
idicite n6mini ejui : * iter 
facite ei qui afaindit fu- 
per occaUim ; Dominus 
nomen illi. 

Exultate in confpc£b 
•jus ; * turbabiintur a fa»- 
cie ejus , patris orphan6- 
Tum^ & judicis yiduarum. 

Deus in loco fan£lo 
fuo ; * Dens , qui inha- 
hitare facit unius moris 
in domo. 

Qui educit yinfios in 
fortitudine ; * fimiliter 
eos qui exafperant , qui 
habitant in fepulchris. 

Deus y. cum egredcre- 
ris in confpeftu populi 
tui , * ciim pertransires 
in deserto. 

Terra. mote efl.; ^te- 
tiim coeli dilHllay^runt a 
facie Dei Sinai , * a fa- 
cie Dei Ifrael. ^ 

Phiyiam voruntariam 
fegregahis , Deus , hserc- 
ditati tu« ; * & inftrmita 
cft, tayerb perfedfti ea. 
Animal^ tua habitabum 
in ea: ^p»faft^in dulc^di- 
na tua pauperi, D«^^ dd Mdtutinwrt. 
Divifio Pfabni 

DOminus dab 
bum eyangc 
bus, * virtiite mu 

Rex virtiitum 
dU^ai ^ * 6c fpec 
mus dlvidere fpoli 

Si dormiatis int 
dios cleros ; penj 
liimbae deargenta 
& pofleriora doi 
in pall6re auri. 

I)um difcernit < 
reges. fuper eam 
dealbabiintur in Se 
mons Dei , mons \ 

Mons coagulatu 
pinguis;.*utquidi 
mini montes coagi 

Mons , in quo bc 
citum eft Deo h 
in eo ;. * etenim D< 
habitabit in fin^m. 

Currus Dei dec< 
libus miiltiplex , rai 
tantium ; * Dxim 
eis in Sina in fanflc 

Afcendifliinalti 
pifll captivitatem.: 
pifli dona in homir 

Etenin^non cred 
•inhabitare Diim D 

Eenediftus D* 
diequotidie:*pr6i 
iter faciet nobis Di 
lutarium: noflroruc 

Deus nofler , 
falvos faciendi ; * { 
miui Dni cxitus ir Ihyif Qimia ad MMuAmik. . iOif 

ibitjunen Deus con- Increpa ftras arftidiiib; 

ffc c4pita iniinic6him congreg4tio taur6nim di 

n, * Y^rticem c*- vaccis populommf * m 

pefsunlmUmnun in exeludant ed$ qui probati 

18 fins. funt a^^nto. 

dt D6m]flus r £x Difl^agentesquabel- 

;Con¥^rtam, ^con- lairolunt;yeniemifl^tiex 

m in prof&idum ^gypto^*^thi6piapr»*. 

: y^ntet manus ejus Deo* ^ 

intingdtur pes tuus R^^ terr» , cantite 

^pune y * lingua ca- Deo y" psiUite D6mino. 

tu6rum ex inimicis Ps41fite;Deo iqpu tic6n- 

fo. dit fuper coelumcQdi, \ 

Irunt ingriilus tuos, adori^ntem. < 

, * iiigr^us Dei £ccedabit¥OGift«Td- 

regis mei. qui eft. in cemvirtutis ; dategjl6ri|m 

u Deofnperlfraely^nuigp- 

e?en£rttnt prineipes fid(6ntia ejus&mtusejus 

ufii pM6ntibus, "'^ innt^Hbus. 

iiao juvencularum Miribilis Deus in fanc- 

amftriarum. tis fuis ; Deus liraeL ipfe 

tDivifio PfaUiu 67. dabit virttiiem 8t fortitti^- 

eccl^^ benedicite dinem plebi fuae: * be*- 

»0 D6mino y * dc nediftus Deus. 

uslfrael.' Ant>, D6minus dabit 

Benjamin addef^ verbumevjmgelii^ntibus': 

tus y * in mentis e»- Deus Ifrael ipfe dabit fon- 
titudinem plebi fuae. 

?"S.tt;efzt IN III. NGCTURNO. 

, principes N^phr- Anu ft. Domine. 

PSALMUS 88. 

nda , Deus., viituti Promiffiones Davidifaftne: 

* confirma hoc, Chriftumdiffsrri humilis 

y quod operdms es querda* 

«s. '1^ yj iferic6rdiasD<5i- 

letciplo tuo in Jeru- i \r i ""^^ * ^ aeter- 

, * tibi 6fFercnt re- J^^'-*^num cantabo. 

unera. Iwgenerationem & ge»-. 1 lo Fcria QiaMd i 

nerationem * annuntiabo 
veritatem tuam in ore 
meo: 

Quoniam dixifli ', In 

at^mu miferic6rdia aecli- 

. ficabitur in coelis ; * prae- 

parabitur veritas tua in 

eis. 

Difpofui teftamSntum 
eleftis meb, juravi Da- 
vid fervo meo; * ufque 
in sternum prasparabo 
femen tuum : 

£t asdificabo in genera- 
tiinem & generatiinem * 
iedem tuanu 

Confitebuntur coeli mi- 
rabilia tua , Domine ; * 
^tenim veritatem tuam 
in ecclefia fan^^orum. 

Quoniam quis in nu- 
bibus asquabitur Domi- 
no? * similis erit Deo 
tn filiis Dei? 

Deus 5 qui glorificatur 
ia concilio fan6l6ruiR; * 
magmis &" terribilis fu- 
pcr omnes qui in circiiitu 
ejus funt. 

Domine Detis virtu- 
tiim , quis similis tibi ? * 
potens es , D6mtne ^ 6c 
v^ritas tua in circuitu tuo. 

Tu dominaris poteftati 
naris; * motum autem 
Juftuum ejus tu mitigas. 

Tu humiliafti ficut vul- 
neratum , fup^rbum : * in 
igichio virtutis tw iiii- rd Matiuinm. 
persifti inimicos tuo9. 

Tui funt coeli , & ta 
eft terra ; * orbemtem 
& plenitudinenir ejus ti 
fiindafti; 

Aquil6nem: & mare ti 
Greafti;*Thabor&Her 
mon in n6mine tuo exul- 
tabunt : 

Tuum brachium cun 
potentia : * firm^tur mi- 
nus tua , & exaltetur d^- 
tera tua. 

Juftitia 6c ]udiciuni 

praeparatio fecKs tux ; ^ 

inifericordia & ▼iritas 

praec^dent faciemtuail& 

Divifio Pfalmi 88. 

B£atus populus qu 
fdt jubilati6nem : ^ 
D6mine , in lumxne vul- 
tus tui ambulabunt, 

£t in nomine tuo exut 
tabunt tota die, * & h 
juftitia tua exaltabuntur. 

Qu6niam gl6ria virtii- 
tis e6rum tu es , * & i 
beneplaeito tuo exaltabi 
tur comu noftrum : 

Quia D6niini eft ai 
sumptio noftra , * ^ 
Sanfti Ifrael regis noftr 

Tunc locutus es in vi 
fione fan£lis tuis , & d 
xifti: * P6fui ad}ut6riu] 
in potente , & exalti^ 
ele<^um de plebe mea. 

Invdni David fervui 
meum , ^ oleo fafli3 CIUll* mea non cuftodierint; 

VifitittK) in virea ioi- 
quitates einimy & in 
verb^ribus peccdta e6r&. 

Mifericordiam antem' 
meam non difpirgam ab 
eo , * neque noc^ ia 
yeritate mea. 

Neque pro&dibo te£» 
tam^ntttm meum, *. & 
qus proc^dunt de libiis^ 
meis non ficiam Inita. 
AUera Diyifio Pfabai 88. 
a mea cum ipfo, * O Emd juravi in ianfto 
>mine meo exal- j3 meo, fi DaviA niD-- 
tiar: * Seraen ejus. ia 
^t&mum manibic 

. £t thronus eju^ ficut 
£>1 in confp4&i meo , * 
& ficut iuna perfedta-ia 
Kternum , & teftis iq coe» 
lo fidelis* 

Tq verb repulifti & 
delpexifti , * diftulifti 
Chtiftuin tuuntb 

Evertifti teftam^ntum 
fervi tui ; * profandfti in 
terra iaa^hiarium ejus., 

Deftruxifti omnes fe- 
pes ejus : * poftiifti fir- 
mamenlum ejus fonnidi- 
nem. 

Diripu^nt eum om- 
eni dereKquerint nes tranfeiintes viam ; ^ 
legem me^m , * faftus eft opprobrium vi- 
idiciis meis non pinis fuis. ,y ■. i 

2rint: . . Ex^ltafti dexterai» de- 

itias mites pro- prlm^tiumeUm: *latifi-i- 
Lt, ^ & mamlat;» ciftiomnesinimicos eju^ seaunmea auxi- 
»,* &br4chium 
nifortatiteum. 
profidet inimicus 
& filius iniqui- 
i app6net nocere 

«cidam i facie 

imicos c^us,*6c 

eum in fiigam 

itas mea, & mi- :onm ejus. . 
nam in inari ma- 
»; * & in fhiftS- 
xteram ejus; 
ocabit me rPatdr 
lu , * Deus meus , 
tor fahitis mese. 
;o primog^nitum 
Jum , * exc^lfiun 
hus terrae. 
temum fervabo 
ic&*diam mea, * 
lentum meum fi- 

nam in (seculum 

men ejus, * & 

ejus ficut dies 112 

Avertlfti 
gladii ejus, * & non es 
auxiliatus ei in beUo. 

Deflruxifti eum ab 
emundatione , * & fedem 
cjus in terram collisifti. 

Minorafti dies tempo- 
ris ejus ; * perfiidifti eum 
confufi^ne. 

Ufquequb , D6mine , 
av^is in fir.em l * exar- 
defcet ftcut ignis ir-a tua? 

Memorare quae mea 
fubftantia : * numquid 
cnim van^ confKtuifH om- 
nes filios h^nunum } 

Quis eft homo qui vi- 
vet, & non videbit mor- 
tem ? * ^ruet animam 
fuam de manu inferl? 

Ubi funt miferic6rdiae 
tuae antiquae , Domine , * 
licut jurilH David m ve- 
ritate tua? 

Memor efto , D6mine, 

oppr6brii ferv6rum tu6- 

rum , * quod continui in 

fmu meo , multarum g^n- 

. tium. 

Quod exprobrav^runt 
inimici tui, D6mine , * 
quod exprobraverunt 
commutati6nem ChrifH 
tuL 

Benedidhis D6minus 

in ait^rnum: * fiat, fiat» 

Am. D6mine , in lu- 

mine vultfis tui ambnii- Feria Quima ad Laudes. 
adjut6rium exultabunt toti die , flC. 

in jfuflitia tua exaltaUiiK 

tur. 
Ccttcra^ lainProfrio* AD LAUDES. 

Tmpore QuadragifiwM , 

Ant. 4. Audi» 

Tempore PafiAaliyAtiM>^ 
ut in Proprio, 

P s A L M u s. 8a- 

Fefia pie celehranda : him 
Deifavor. 

EXultate Deo adjni' 
t6ri noftro: * lu- 
iHlitc Deo Jacok 

Siimite pfalmam , & 
date tympanum > * pfjJ* 
terium )uaindum cum 
cithara : 

Buccinate in Neomini» 
tuba , * in insigni die fo^ 
lemnitatis veftne : 

Quia praeciptum in U- 
rael eft, * & jiKlurinin: 
Deo Jacob: 

Teftim6nium;in Jofepk 
p6fuit illud y ciim exiret: 
de terra -figypti ; * lin* 
guam, quanuionJi6yerat) 
audivit : 

EMv^rtit ab on^ribiis 
dorfum' ejus ; * manui 
ejus in- c6pluno fervii* 
runt. 

In tribulatiotte invo-^ bunt, & ia nomine tuo caftime, &Iibeiivitev Feria Qiihta 
lindcn tie m abfcindito 
iMMAitis : jftobM te 
pwlaipKiin cantnidicn6^ 

■fc 

ftAa£^p^tihis mem, 
ixmeaaKxttt: * IT* 
idifi «odleris me, non 
at m te Deus teceos , 
adoHihb Deum Mne ; 
VBomr Eee eium fiun Diuii- 
■B Deos. tnus', cpii ed6- 
Btede terra JEgvfdiT 
Bkios tuum^y oc imr 
iiapilhid.. 

Et noh andcrit p6pu^^ 
i| msn^vocem meam i 
k^Ifinei non. int6adit 

Et difflifi eos fec6n- 
Iwdefiditia cordis >e6- 
im;* ibunt madinven- 
idnibos fuis. 

& pdpulus meus^ au* 
i&t me ;. * Krael fi in 
iis meis ambuliflet : 

Pso nihilo £6rfitan ini- 
licos eorum humiliaf- 
im» * & fupertribulan- 
» eos misiuem maaum 
icanu 

InimiCT D6mini mentfti 
int ei » * & erit tempus 
6nim in faeeula. 

Et cibavit.eos ex 4di- 
e fiiim6nti ; * &depe- 
ra, meUe fituravit eos. 

Aiu, Audf 9 p6pulus 
iieusy & conteftabor te : ad laude/* ssj 

ego fiun D6m!fflis Deni 
tuus. 
Ant. I. Padttum. 

P S A L M U S X07« '. 

Onttiia Ecckfim, Dti 4w 

xilium advershs impw 

fofcemit^ 

PAratum cbr meum*» 
Deus, paritum cor 
meuiH i* cant4bo & pfid<* 
lam In gl6ria mea^ 

^urge, gl6ria mea.;"^ 
exdi^e , pfakeriom &.ci- 
tfaara:^ejrargam dihkolot 

Confit&or ^ in p6r 
puUs , D6mine ; * & p&lr 
hdxr labi in nati6nibiis* 

Quia'magna eft fiiper 
codos nuferic6rdia tua^* 
& ufque ad nubesvirius 
tua. 

Exaltare fuper coelosV 
Deus , * & fuper omnem 
terram: gI6ria tua. 

Ut liber^ntur dilidi 
tui 5 * falvum fec d^x- 
tera tua , & exaudi me. 

Ant. Paratum cor meu, 
Deus y exurgam diluculo: 
confit^bor tibi, Dominc. 

Anu 6. D6mine. 

Divifio Pfalmi /07. 

D£us locums eft in 
fanfto fuo : * exul- 
tabo, &^diyidam Sichi- 
mam, & convaliem ta- 
bernaculorum dim^r. 

Meus eft Galaad, & 
meus eft ManaiTes > ^ & 114 Feria Qabaa. 

Ephraim fufceptio capids 
sneL 

Juda rex meus : * Moab 
kbesfpein^s. 

In Idumaramextendam 
calceamenmm meum : * 
mihi alienigens anuci fac* 
tifimt. 

Quis deducet me in ci- 
Vititem munitam ? * quis 
deducet me ufque in Idu- 
xnaeam? 

Nonne tu, Deus, qui 
repulifU nos ? * & non 
exiHs , Deus , in virtuti- 
Imis noflris.? 

Da nobis auxilium de 
tribulati6ne ; * quia vana 
falus hominis. 

In Deo faciimus virtii- 
tem : * & ipfe ad nikilum 
dediicet inimicos noflros^ 

Ant. Domine , vana 
falus h6minis : in Deo fa- 
ciimus virtutenu 

Ant. 8. Deus. 

InFeriis Quadragefima 
dicitur fequens 
CaNTICUM ANNiC. 

f. Reg, z* 

EXultavit cormeumin 
D6mino, * & exal- 
tatum eft cormi meum in 
Deo meo. 

Dilatatum eft os meum 

fuper inimicos meos, * 

quia la&tata flim in falutarr 

tuo. 

. Non eft fandus , utefl aJ Laudcs. 
Dominus ; nc<]tie e 
aliusextrate:*& 
fords ficut Deiis c 

Nolite multiplic 
qui fublinna, gloci^ 
recedant vetera < 
veflro ; 

QuiaDeusicknt 
D6minus cil, * 
praeparantur cogits 

Arcus f6rtium 
tus efl ; * & infii 
cin^ fiim r6bore. 

Repleti priJis , ] 
nibus fe locaverur 
fametici faturad fu 

Donec fl^rilis 
plurimos ; * & qu 
tos hab^bat fiUos 
mata efl. 

D6minus mortii 
vivifical ; * dediici 
feros , & reducit. 

D6minus piupe 
cit, & tfitat ; * i 
& si&levat. ' 

Sufcitatrfepiilve 
num, * & de f 
^levat pauperem; 

Ut sedeat eum 
pibus , * & soliu 
riae teneat. 

D6mini emmfii 
dines terrae , * & 
fuper eos orbem. 

Pedes fan6t6rui 
rlim fervabit , & i 
tenebris conticefc 
quia non in fbn Feria Quinia ad Laudu. rr^ 

ffttshnr yv. nofter , confitimiir tibiy * 

miiiifoniiidabiint & laudimus nomen xsA 

S ejos ; ^ & ili- «ndy tum. 
t in coelis tonabit. Am. ^. Anni&ntiai 

nsjndidibitfines D^mims» 
^lbbitimp^rium Psalmtts 147«* 

. * & fuUimabit EccUJU sd latuUm Dci 
nriiH fiiL . invuatur, qubdeiabwt' 

Detis fdentiarumy dl pnvifim fit* 

8eft,&ipfiprae- T Auoa , JcrdjUem , 

* cogitationes. XaD6mioum : * lauda 
^Ms^^toto Tem- Deum tnum, Sion. 
ichMti» ( "ifi P^ Qn6niam confiMtirii 
f^gmtmr) duMur &ras portarum tu4nim ; *. 

benedixit filiis tuis tn te. 
tr T I c u M. Qui p6fuit fiaes tnos 

ParoLtg. pstoh, * & i£pe fin* 

4v9uses,Dimi- m^sitiattew 
I>eus Krael pa- Qui emitdt el6qinufli 

bri * ab sti^rno fiiumterrae, * yelociter 

tutn. currit fermo ejus. 
»ft , D<Smine , ma- Qui dat nivem ficut Ia« 

tia , & potentia , natn , * nebulam iicut 

ia , atque yi£l6- cinerem iparsit. 
L tibi laus. Mittit cryllallum iuam 

b enim quae in ficut bucccUas; * ante &-» 

it & in terra , * ciem frigoris ejus quis. 

: fuilincbit? 
1, Domine, re- Emittet verbum fiium 

* & m es fuper & liqueficiet ea ; * fla- 
principes. bit ipiritus ejus , & fluent 
divitiae, & tua aqux. 

ia : * tu domina- Qui annuntiat verbum 

iunu fuum Jacob, * juftitiasSc 

■mu tua virtus & judiciaiualfrael: 
. : * i;i manu tua Non fecit t41iter omni 

do,& imp^rium nati6ni : * & judicia fua 
non manifeftivit eis. 
igitur ^ Deui Anu Ann^ntiat D^ ti6 

tninus verbom (uum Ja< 

cob , & judicia fua Ifrael: 

non fech taliter omni 

iMti6nir 

j4D PRIMAM. 

^sALMirs 66; 

Dtus in toto orhe cojptof' 

cendus» 

DEus miieredtiB- 
noftrt , & bene- 
dicat nobis ; * il- 
Mminet yuitu iuum fiiper 
fios y & mifere4tur nofm : 

Ut cogoofcamus in tei^ 
ra yiam tuam y* m omni- 
kuseintibus faluitare tuii« 

C^nfiteantur tibi popu- 
K, Deus;* confiteantur 
txhi p6puli omnes. 

Laetentur & exiiltent 
gente^ : ^6niam judicas 
p6pulos m aequitate , * 
& gentes in terta dirigis; 

Confiteantur ^i p6- 
puli, Deus, confiteintur 
tibi populi omnes : * ter- 
ra dedit fruflum fuum. 

Benedicat nos, Deus, 
Deus nofter , benedicat 
nosDeus; * & m^tuant 
cum omnes fines terrae.. 
• PSALMUS- 89. 
Inanis &'fiigax hominum 

vita : ided gratia Dei 
exoratur, 

DOfxune, refiigium fac- 
tus es nobis , * k gene- 
rj|ti6nein generationem. Ferla Quinta ad Primath, Priufquam tDioa 
mt, aut fomuu^ 
&orbis; ^afaeco 
<pie in fdecuiun»tu 

Ne avfetas- li 
in humilitatem ; 
xifti : Conyertina 
h6minum. 

QuomanimiQe 
tfe 6culos toos , * 1 
dies heft^ma qua 
riit,&cuft6cbail^ 

Quaepfoi^hilc 
tur , * eorum anii 

ManV ficut her 
feat, maiie fl6reat 
fcat; * vefperi i 
induret & arefcat 

Quia deftchnu 
tua , *. & itt fiir 
turbati fumus. 

PofuifU iniqiuts 
tras in confp^ftu 
(aeculum noftitimi 
minati6ne vuhfts^ 

Quoniam orm 
nofbi defecerunt 
ira tua defecimus 
noflri ficut arane; 
tabdkitur. 

Dies ann6nim 
rumihipfis, fep 
anni;* fiautemii 
tatibus, o6logints 

£t dmpliiis e< 
kb<M: 6e dolor. 

Qu6niam fuj 
manfuetudo , * fi 
pienlur«, Ftrh Qmnia 
i>hifia Pfzlmi S^, 

QlJh nom poteila- 
tem irae tua , * & 
f rz tim6re tuo jram tuam 
iimimerare ? 

" D^xteram mamiir no- 
ttm fec , ^*^ 6t «ruditos 
corde in fapientia, 

Conv^nere ,Oomine , 
ifquequb ? * 6t depreci^ 
tiiifi efto fupet fervos 

Rf pled fbnius mane ml- 
iiricordil tuii "" &^xul£a- 
Timus,& dele^ati ibnus 
QmGibus iliebus noflris, 

Lffitari fumiis pro didbus 
^ji&us nos humiliafti ^ * 
amii&quibus v idimus mala, 

R^fpjce in lervos tuos, 
& in opera tua ^ * & diri- 
fe filios eorum. 

Et fit fplendor D^mini 
Oei aoftrt fuper nos ; ^L 
■fcera manuum nolb-iruni 
«Srige fupe nos ; * & opus 
Tnaniiu noftrarum dirige^ 

IAD TERTIAM. 
Ps ALM US 16. 
Viddiim foTthudo cx Dio: 

DOmiiius iUuminii- 
tio mea ; & falus 
mCja,' * .<piemjU- 

D6minus proti&»r Tttae 

«Qie^ ; * \ quo trepidibo ? 

X)um appnSpi^ot fuper «/ Tenim>> txj 

me oocintes.y * m^^hQC 
cames meas. 

Qui tribiilafit me iiM^ 
dnvri, * ipfi infiraittl 
iillit & ceciderunt, 

Si consiftant ^&vkxAn, 
me caftra, * non ti]](?^ 
cormieum* 

Si e3c6rgat a^v^i^iw» 
nae praelium^ * 19 hpc 
ejgo fperibo, 

Unam pitii^ D6minp 9 
lumc reipiram , * ut «a* 
h^item mdpmo Ddmku 
^mnibas dij^bus yit^me». 

Ut>{4(sun Violiq^titm 
Ddminij * & vifit^ 
templum lejus. 

Q]^<S|iiam ab(c6i|i£t tfm 
ih tiiberni^o fuo : * in 
die mjal6rii protixit me i|i 
abfc6ndito ^ab^maculi fiii. 

]bi petra exaltavit me : * 
.jgc nunc exaltavit cap^t 
meu fuper inimico$ 1x1^.0^ 

Cii;cuivi & immolavi in 
tabemaculo ejus h6fUam 
vodferationis : * cant^bo^ 
& pfalmum dicam Dno. 

DiVifio Pfalmi 26* 

EXaudi , P6fxiin(e , yo- 
cem meam qui cla- 
mavi ad t^: * miferire 
mei , & e^udi me. 

Tibi dixit cor meum« 
isxquisivit te ^cies m?a : * 
ficiem tuam» .D^mine, 
requiram. 

Ne av4rtas faciem tHW 5lS * FeriaQurnta 

a me ; * ne dedines in 
ira a iervo tuo. 

Adjiitor meus efto , ne 
^elinquas me , * neque 
defpicias me , Deus ialu- 
taris meus. 

Qu6niam pater meus 
& mater mea derelique- 
nurt me : * Dominus au- 
tem afsumpfit me. 

Legem pone mihi > D6- 
tQine , in via tua ; * & <liri- 
ge me in s^mitam re£^am 
propter inimicos meos. 

Ive tradideris me in 
inimas tribulantiumme ;* 
.qu6niam -mfurrex^runt in 
^e teftes iniqui , & men- 
tita eft iniquitas fibi. 

Credo videre bona D6- 
«nini * in terra viventium. 

Expe£la D6minum , 
viriliter age: * & coh- 
fortetur cor tuum , & 
suftine D6minum. 

PSALMUS 83. 

' Suprema beatitudinis defi" 
deria, 

QUam dilecla taber- 
nacula tua , Domine 
virtutum ! * concupifcit 
& dcficit imima mea in 
atria D6mini. 

Cor meum & caro 
inea * exultaverum in 
l^eum vivum. 

Etenim pafTer invenit 
jfibi domum , * & turtur ad Tcrdam. 

nidum fibi ^ tOA \ 

pullos fuos. 

Altaria tua , D^ 
virtutum ; * Rfix nu 
Deus meus. 

Beati qui hibita] 
jdomo tua , D6mi] 
in fxcula iaecukSnia 
dabunt te. 

Beatus vir cimi 
auxilium abs te : ^a 
fiones in corde fiio i 
fuit , in valle lacr 
rum , in loco cpem p 

Etenim benediCTi 
dabit legiflitor , iba 
virtiite in virtutem': 
clebitur Deus deoti] 
Sion. 

D6mine Dens 1 
tum, exaudi oiad< 
meam ; * iuribus p^ 
Deus Jacob. 

PKrte&or nofter, 
xe , Deus ; * & rt 
in faciem Chrifti to 

Quia m^Kor cft 
una in a^riis tuis * 
millia. 

Elegi abjedhis «£ 
•domo Dei mei,* 1 
quam habitare in 1 
naculis peccat6rum. 

Quia miieric6rdij 
veritatem diiigit Dc 
eratiam 6c gloriam 
Dominus. 

Non privabit bon 
qui ambulant in inn< Feria Qtuma 
mine virtutum, 
omo <{iii fperat 

^EXTAM. 

LMUS. %%. 

lotf a Deo accep- 
aiianm oBio. 

^miniis regtc me, 
!c niliil inihi dip- 
ic ; * m loQo pkC- 
le coUocayit. 
aipiam refe£ti6- 
inrifc me : * ani-- 
am cony^rdt. 
dt me fuper s^ 
M^ 9 * propter 
mro- 

k fi ambulavero 
» umbrae mortis, 
bo mala,* quo* 
mecimi es. 
tua , & baculus 
ipfa me confolata 

i in confpe3u 
ifam, ^advirsiis 
tribulant ^e. 
guifti in oleo ca- 
Hn: * & calix 
briansquampras- 

ericorjlia tua (ub- 
me * omnibus 

itas mex. 
inhabitem in do- 

nini * in longi- 
dierum* ad SextanL f t^ 

PSA.LMUS 33» 

Soli Deo adhctraidum ^ qti 
jufiorum d^enfor, \ B ntm everfor efi. 
Enedicam Donunom 
in omni t^pore : * 
femper laus ejus in ore 
meo* 

In D&mino UuuUbitiir 
anima mea : ^ 4udian| 
manfueti « & laet&itur» 

Magmficite P^minimi 
mecum; * iBc ^eilaltfaiiu» 
oom^n ejiis in idipfuou 

Exquisivi D6minum» 
gcexaudivit me : * & e« 
6mpibiv tribulatiimlH» 
meis erlpuit me^ 

Acc^oite ad eum, & 
illuminimini : * 6c £kcies 
veftraK non confiindintur* 

Ifte pauper clamavil;, 
& Dominus exaudivit 
eum; ^ 6c de 6mnibu$ 
tribulationibus ejus falv4r 
vit euin. 

Immittct angelus Do- ' 
mini in circuitu timentium 
eum , * & eripiet eos. 

Gwftate , & videte qu6* 
niam fuavis eft Domi* 
nus : * beatus vir qui fp^- 
rat in eo. 

Timete Dominu , om- 
nes iari6ti lejus : * quo»- 
niam non eft in6pia ti- 
mentibus eum. 

Divites eguerunt $c 
efuricrmnt j * inqutrentes & non <ielinqueitt< 
qui fperant in eo» 

AD NONA «Q o 110 FtrUt Quinta ai Nonam. 

autam D Aminum non mi- mas iery6rum Ai6r 
fiuentur omni bono. 
• Divijio Pfalmi 33. 
•¥7 Enite , filii , audite 
V me ; * tim6rem D6- 
mini doc^bo vos. 

Quis efl homo qui 
vult vitam ; * diligit dies 
vid^re bonos ? 

Pci6hibe linguam tuam 
a malo ; * & labia tua 
tie loquantur dolum. 

Div^rte a malo , & 
fac bonum ; * inquire pa- 
cem, & pers^quere eam. 

Oculi D6mini fuper 
juftos, * & aures ejus in 
preces e6rum. 

Vultus autem D6mini 
fuper facientes mala, * 
ut perdat de terra »ie- 
;m6riam eorum. 

Clamav^runt jufti , & 
D6minus exaudivit eos : ^ 
& ex 6mnibus tribulati6- 
nibus e6rum liberavit eos. 

Juxta cft D6minus iis 
^ui tribulato funt corde , * 
& humiles fpiritu falvabit. 

Multae tribulati6nes jui^ 
■torum ; * & de 6nmibus 
•his liberabit eos D6minus. 

Cuft6dit D6minus 6m^ 
^ia oila e6nim ; * unum 
-ex his non conteretur. 

Mqrs j>eccat6rum pei^ 
fima; * & qui oderunt vert« 
^uftum, delinquent. faciem 

Redimet Dominus ani- PSALMUS 7 
Chrifii advtfdus 
iatur. 
Ui Regis li 
intende;*q 
ducis veiut 
Joieph, 

Qui fedes fiiper 
rubim, ^manifeftir 
ram Ephraini , Binjs 
ScManafle. 

Excitapptentiaflii 
& veni ,'* ut ialvos 
nos. 

Deus , convirte 
& oftende faciem tu; 
& falvi erimus. 

D6mine Deus ' 
tum , * quouiqu.e ira 
fuper orati6nem 
cui? 

Cibabisnospanel 
marum , * & potimi 
nobis in lacrynus in 
si^a. 

PofuiiU nos in cc 
di<5^i6nem vicinis no£ 
& inimici fioftri fub 
yirunt nos. 

Deus virtutum, 
nos ; & of 
, & 
erimus. Pfalmi 7j;* 
time , ] Tiiieam 
iEgypto traiti* 
'jecifH gemes , 
ti eam* 
nem iiiiiH m 

ejtis ; * pian- 
:s ejus ; 6c Im- 
sunp 

montes umbra 
arbuilaejus ce- 

t palraites fuos 
lare , * 6t utcjue 
ropagines ejiis, 
11 d deftruxiiH 
ejus, * 6c vin- 
am omnes ^i 
iiuntur viam? 
m4vit eam aper 

* & fingularis 
,ilus eft eiim, 
irtucum , con- 

refpice dectE- 
; , & rifiu vi-p 

ice eam quam 
d^xtera tua , * 
fUium h6minis 
ifirmafli tibi; 
i^i, &iufBf- 
precationeyui- 
ribunt. 

mus tua iuper 
terae tuae., * & 
nh6mij^squem 
itiln. 

fcedimus ate: * 
nos , & nomen d Vcfper^tSn. tai 

timm invocabimus, 

Domine Deus vinii- 
tum , converte nos ; * 6c 
oil^de faciem tuam j &c 
falvi erimus* 

P S A L M S 6% 

-Juflus fibi Qp<m preCiti^r, 

DEus , in adjut6riuni 
meu inrende: * Diie , 
ad adjuvandiJ me ii;ftma, 

Confundantur , & re* 
vereintur , * ^ui tjuKrunt 
inimara meara* 

Avertantiir retrorstim , 
6t erubdfcant , * qui yq^ 
lunt mihi mala. 

Avertintiir flatim eni- 
befcdntes, * qui dktrnt 
miki ; Euge,-eu^e* 

Eyultent ^ iict^tttar 
in te omnes qui qusertKjc 
te ; * 6c dicant lemper : 
Magnificetur Domintis , 
quidiligum ialutaretuum- 

Ego vero egenus &. pau- 
per fum > * Deus , iidjuva 
me* 

AdjutOF tneus & libe- 

rator nlei^ es tu : *.D6- 

mine , tik' moteris« 

AD VESPERAS. 

Anu 2. Quidi«tribuam. 

PSALMUS IIJ. 

Deus in periculis flda 
' - tutela. 

CR^didi • propter 
qubd locutus fum;* 
ego autem humi- 
liitus fum ninjis, 
F fi^ Feria Quinta 

Ego dixi in exc^u 
meo : * omnishomoinen- 
dax. 

Quid retribuam D6^ 
mino * pro omnibus quie 
retribuit mibi^ 

Calicem falutiris acci- 
piam : * & nomen Ddmt- 
ni invoc^bo. 

Vota mea D<^ino red- 
idam coriun omni p6pulo 
ejus : * preti6ia in confi' 
p^£hi D6mini mors iane-* 
t6rum ejus. 

O D6mine , quia ego 
fervus tuus ; * ego fenrus 
tuus » & filius analis tuae. 

Dirupiftivinculame^* 
tibi facriiScdbo h6ftiam 
laudis , & nomtn D6mini 
invoc^. 

VotameaD6mino red* 
dam in confpi^hi omnis 
p6puli ejus , ^ in atriis 
dom&s D6mini , in tn^io 
tui, J^ru&lem. 

jira. Quid retribi^ 
D6mino pro6mnibus qpas 
retribuit mihi? 

j4ni. I. {kmfit^bor^ 

PsALMUS. 137, 

Mifiricordia & veritas Dei 

lavdmur: ipfi a regjtjkuf 

adQrand^s. 

COnfitcbortibi, D6- 
xoine, intotQcorde 
meo$ ^ ^6ni^ .9u4^ 
Vjerbt eris «leL 
I9 f oijip^aja A^gel6r ad Vhfperas. 

rum pfailam tfti ; * iisi* 
rabo ad templum £uifiDft 
tuum 9 & confitibor n6^ 
mini mo,. 

Suj>er nuierk6rdia tda 
& veritate tua ; * qu6mm • 
magnificafti fiiper omnei' 
nomen fandumi tnunL .* 

In cpiaciimqoe dieibf 
vocaverote , cziudime}* 
multipUcabis in iinma 
men virtdtem. ■ . » ' 

Confite&ntur dU , Di- 
mine , omnes tvges tnH \ 
ras, ^quia^diiium^a- | 
nia verba oris tui ; 

£t4»mtent in viis Dir ' 
mini , * au6niam magnil 
^ft gl6ria D6mini ; 

Qu6niam exc^Ifus D6* 
minus « & humflsa rifpk 
^it , ^ & alta i longi epj^\ 
n6£:it* 

Si ambul4vero in vJt^ 
dio tribulati6nis , vivifi^ ' 
cabis me : * &fiiperii«fli 
inimic6rum me6rum ez« 
tendifti manum tuam,ft 
falvum me ftcit d^zqn 
tua. 

D6ininus retrilKiet pro 
me : * D6min^ , mife* 
ric6rdia tua in ibculumr 
i6pera manumn tttjoiuniijl 
^efpicias. 

^AT. Confitiborn6ai!tf 
tuo , D6mine, fiipermiv 
ienc6rdiia tu^ & v^rititf FmA Qumta 

ivs 144. 

i^ mifhicor^Ga, 
i, kauputas. 

} te t Dess 

aq^&benedi- 
. ma m faai- 

losdiesbeoe- 
* &]aiida]>o 
a iniaciilumy 
oiijeculL 
Ddmmiis, & 3 
ejtis * & 
jioa o & generitio 
era tua; * & 
tuam pronun- 

^dam jgl6rlae 
isloqu&tur,^ 
ia tua narra^ 

sm terribilium 

ent ; * & ma- 

tuam narra- 

im abundat^ 
is tu^ eruda- 
iflitiatuaexul* 

ler^o &ge- 
iidabit opera 
tentlam tuam 
int. 
Ftdclis, ad Vcfberasi laj 

Dtvifio Pfalmi §44. 

Mlfera^ & mis^ 
cors D^kaiuus; * p^ 
tiens & multn mis^Mcors. 

Su4vis D6n^nns uni- 
vdrfis , * & miierati^iies 
ejus fuper 6nuiia ^peri» 
e;us« 

Confiteiotpr tibi , D&- 
mine , 6innia6p 
& ian^i ttti 
tibi. 

Gl6rjam regni^ni di- 
centy^&pbtind^m tnasii 
lomi^ntur: 

Vt notam &a^x Bjm 
l)6minum. pot^ntsapi t^a,* 
& gl6riam magnific6ii-> 
tias regni tuL 

Regnumtuum, regnum 
6nuiium fsecul6rum ; * & 
dominatio tua in omni ge- 
neratione & generatid-. 
nem. 

Fidelis D6minus 6m- 
nibus verbis fuis ; * & 
fan6his in 6mnibu$ op^ri-* 
bus fuis. 

Allevat D6minu5 om- 
nes qui corruunt ; * & ^ri- 
git omnes elifos. 

Oculi omnium in te ipe« 
rant , Domine ; * & m das 
efcam ill6rumin t^mpore 
opportuno, 

Aperis tu manum tua,^ 
& imples omne animu 
benedi&6ne. 

Aut* Fid^lis D6minus 
Fij 12-4 Feria Quinla ad Completoriwn. 

in omnibusverbismis, & tates a tiliis h6minuni. 
fanftus ifl 6mnibus op^ Yana Ipcuti funt unuf- 
ribus cfuis. - guifque ad prpximum 

-i^/j/. 8. Prop^ eft Dns. mum:* labia ^olofa m 
AUera jyp/ifio PfaU 144, corde &cordelocutifunt. JUftus Dns in omnibus 
viisfuis,* &ian£hisin 
omnibus op^ribus fuis. 

?rope eft.D6minus 6m- 
nibus invoc4ntibus eum ; * 
.^miiibus invocantibus eu 
an veritate. 

Voluntatem tim^ritium 
fe fdciet , & deprecatio- 
nem ^6rum exaudiet^ * 
& falvos fieiet eos. 

Cuft6dit D6miniisom- 
nes dilig^ntes fe , * & om- 
jies peccatorfts 4i{perdet. 

Laudati6nem p6mini 
loqu^r os meum^ * & 
benedicat omnis carp n6- 
mini fanfto ejus in faecu- 
Jum ,^& in faeculunj fzpcvK. 
"]A^. Pxoph eft D6mi- 
ms 6irmifeys inv.ocintir 
bus oum inveritite. 

,^P fOMPl^TOR. 

" Ant. ^. $alvum me 
fec, D6mine.' 

•''J*^ALMUS 1,1. 
Jujlorum paucit^ ': Dei 

' 'prga impios promijfa 
ureeruur. ." 

SAlvilni me fac , D6- 
mirieVj ^6ni.amde^ 
i^QX^ f^n«u$ : * qu6- 
fi^^^xi^ fmt yeri- Difp^pdat D6minus uni- 
verfa labia dol6fa.,. * & 
linguam magniloquam. 

Qui di^tenint ; Lmgu^ 
noftram magnificabimu? , 
labia noftra anobis fiint: * 
quis noft^r P6ininus eft ? 
. Propter misdriam ino- 
pum, &g^mitumpaupe- 
r^m, * riunc exiirgam, 
dicit D6minus. 

Ponam in fahitiri : * $-- 
ducialiter agam in eo. 

E16quia Domini , el6- 
quia c^a;* argentuih igne 
examinitum , probitum 
terrae , purgatum s^pm- 
plum. 

Tu , D6mine , fervibis 
rtos ; *^ & cuft6dies nos \ 
generatione h^c in aetdr- 
num. 

Li circuitu impii ambu- 
lant : * fecundiim aldtudi- 
nem tuam multiplicajfti A- 
lios h6minum. 

PSALMUS 38. 

Coercenda- linmia : mundi 
4:ontemptus: vit^ brevitas^ 

Dixi : ^uft6diain vias 
meas , ^ ut non dc- 
irnquam in Ungua mea. 

P6fui ori meo cuftc»- 
4iam : * clxm consifteret Psrid Sixia aJ MaaummH^ {fe<fcator adv&rsiun- me. 
: Obmutui &L &annlikiis 
&ai^f & silui k bonis : ^ 
^ dolpr flieuft rsnorkus 
«ft. 

Qnic^uit cor ^um 
intti'iite ^. & in meditatuS- 
ne mea exiu^tfcet igins : * 
loo&tus^ fanf in- ungua tif Notum&c mihi ^ D<St 
sjtfine, fil^iem m^m, & 
ndiMnMn di4n]m me6- 
rum cmiseft > * ut fciam 
ipiidaditm^* 

Ecce tnenjSir^biles por* 
fu^dfes m^os : "" 6c fubt- Atnbve 3i me plaga» 
tuas*: * k^fortit^dme' mia^ 
nfts ttnei ego deficL '" - 

pter tniquitatem ^or» 
puifti hoininemy^ 3b'^ 
b^fcere fecifti ficut arA* 
neam 4nimani ^s: i^ 
. y enimtamen vani cb^ 
tu#kitur* eranishoma.'T 
Exiudi orati6nem meS^ 
D6mine , & deprecati6- 
nemmef(m : * 4uribiis p^. 
d.pe lacrjrma^ iheas.. 

^esileas , qu^niiidi4dM 
vewA ego fii^ apudiej & peregnnus^ ucut itomnes t&fkianie^tinqn^nibi* >^res mei«r 

htik ante te« Remitte mihi ut neffii- Vetiilbftamen univirfa 
r4nitas^ * omnis homo 
riYeto^/ 

Verumtaimen in im^agi- 
nep^rtranfithomo: *ied 
& fruftr^ conturbatur. 

Thefaurizat ; * & ign6- 
rat cui congregabit ea* 

Et nunc qua eft ex- 
pedatio mea r nonne Dd* 
minus } * &c fubftantia 
mea apud te eft« 
DmfioPfalmi 3B* 

AB omnibus iniquita-* 
tibus meis erue me : * 
oppiobrimn infipi^nti de- 
diiii me. 

Obmiimi , 6c non ap£- 
ruiosmemh^ * qu6niamr 
tu fecifti. terer, priilifquam 4beam;* 
c ampliiis non erov 
Am. Salvum me fiic ; 
Domine, qu6niamdimi- 
nutae funt veritites afiliii 
h6minum. Pfal. 11«. FERIA SEXTA, 

JnvilMor. ut m Pr&f^ioi 

IN I. MOCTURN^O:: 

In Qiiadragefima Ant^ 
ut fequiturm 

Aru^ 7. Contriftatus 
fiinw 

Tempore Pafchali Anti 
ut in Proprifi., 
Fiij $1& Ferla Sexta 4ui Matutinum. PSALMUS 51. piu exutumproxmntnu 

QUtd fl;1^4ris in 
tens es in inkpii- 
tate r 

Toti die in^uftitiam co- 
gitivit Imgua tua ; *ficut 
nov4cula acika fecifti do- 
Inm. 

Dilexifti malitiam fuper 
benignit4tem: ^iniquita- 
tem magis , qu^ l^^i 
«equitdtem, 

Diiexifti dmnia verba 
praecipitati6ni$ , *lineua 
dol6fL 

Proptdrei Deus d^f- 
truet te in finem : * ev6l- 
let te, & emigrabit te 
^e tabemaculo tuo, & 
radicem tuam de terra 
viv^ntium. 

Videbuntjufti,&timi- 
bunt, & fuper eum ridi- 
bunt ; * & dicent : Ecce 
homo qui non pofuit Deii 
adjutiSrem fiium : 

Sed fperavit in multi- 
ti&dine divitidrum fua- 
rum , * & pravaluit m 
Vanitite fua. 

E^o autem ficut oliva 
fi-uftifera in domo Dei : * 
iperavi in miferic6rdia 
Dei in aet^mum , & in 
faeculum faeculi. 

Confitebor tibi in fas- culum , quia fecifti : * & 
iexpef^abo nomen tuom , 
qu6niam bonum eft in 
tonfp^fhi fand6nifl^tui-* 
rumr 

PSALMUS 54* 

Deum , utfe Afi&ts amkir 
fervet ,okefiatur ChrifiiUm^ 

EXaudi , Deus , ora- 
tionem meam , & 
ne defpexeris deprecatio- 
nem meam : * intinde mi* 
hi, & exaudime» 

Contriftitus fiim iit 
exercitati6ne mea 9* 6l 
conturbatus fiim 3i voce 
inimicT, & 4 tfibulati6iie 
peccat6ris. 

Qu6niam declinav^ 
runt in me iniquitates , * 
& in ira mol^ enmt 
mihi. 

Cor meum contnrbi* 
tum eft in me ;* &formi« 
do mortis c^cidit fupei^ 
me. 

,Timor & trembr ven^ 
runt fuper me , * & con- 
tex^runt me t^nebrae« 

£t dixi : quis dabit mihi 
penhas ficut colibnbae l * 
& volabo , & requi^am, 

Ecce elongavifiigiens,* 
& manfi in lolitilidine. 

Expedabam eum qut 
falvum me fecit ^pufdla- 
nimitate fpiritilis , * 8c tem^ 
peftate. p€^ iStxU adMambmiU . PnkifiUL , Diisiine , 
4mde lin^uttft ^irum i * 
mAaiaaA vidi ink[uit4t«m 
4t cootRulaffiiSiieA in d-^ 
Vit&ttt. 

I^«c Qodedrdimdft- 
ik eiun fimer murot ejos 
ioiquitas i ^& laborinfni* 
£6 e|us, &ittjtift(tia. 
. £t nod deftot de pl&^ 
teii c^ * m&ra & dohsj 
. Qa^ftiim fi~ itumicti» 
.maicdixffietmilii,^ f^ feflfrinlffmij Mnie* ^^ _, _. 

Et.fi h*€iak 4Amtv»tf ab in vtdtus «)u$ 
fiiperrme mflgnjl Ie(n&- epproiMiiqaiTit R^dtmet in pace int* 
mffitn meaiH ab ms ouiap- 
propinqujuit «Ihi : * qvlo* 
luam inter ttultee erant 
mecum. '■ ' 

Extodiet Dens , &: hi« 
miliabit iUos^ * qui eftjiUh' 
te fsscula. 

Non emmeft illis cohh» 
mnt^, &iKHitiiiMi6iuit 
Deum ; * exti6ndit manam 
iham in retribnfado. 

Gmtaminair^rttac - tei^ 
lam^nium ejus y dMfi fiint 
" & 
iU mis. tiiafiiiffeti^^aUcondiffiHB lius. 
ine fi&rfitni ab eo. * ^ MoUiti iimt iermdoes 
Tuyeribykiiaouiiimt' ^jnsfitper^leiifli^z^&Vfi 
'- ^ duxmeus&tfqp» iiiiitj&cula. 

Jafta fuper Dciminiim 
oiram tuam, 8c mfe te 
enutnet : * non d^Ht in 
a!t&tittm fbduatidnem 
}ufto. 

Tu yerb, Deus, * de- 
duces eos in pdteum in^ 
t^ritiis. 

Viri s4n^!num&^do« 
16fi non dimidi4bunt dies 
iiios : * ego autem fper^^ 
fao in te , D6miine. 

j4nt. Contriftatus fum ,' 
qu6niam deciinaverunt in 
me 'iniquitates. 

Iiril. NOCTXJRNO. 

Ant» 2. Ab infiirg^ur 

tib^ in me* 

Fiy • Qui^fifnid mecnm iA 
ces capi6bas cibos : * m 
domo Dei aiid>ulayimus 
cum conseniii* 

y^iiat mors iuper 3* 
los ; * & deic6ndant ininr 
fibnumyiy&ates. 

Qu6niam neqnitisB in 
habitacnlb e6rum, * in 
m&lio e6ruffl« 

Ego antem ad Deum 
clamayi; * & D6minus 
falyabit me. 

Divijio Pfalmi /4. 

^Eiperi , & mani , & 

V meridi^ narralK) & 

aimuntial?Q : / & e^xiudiet 

vocem meam, ... ji9 Feria Sexta ftd Matminum. PSALMUS 58. 

Ztlus Ecclefia adversus 
anpipsv • 

ERipe me de ifiinucisi 
meis , Deus meus 2* 
. dc ab ihful-g^ntibus 
m me libera me. 

Eripe me de operanti-. 
bus iniquitkem, ^ & de 
yiris sanguinum falvame. 

Quia ecce ceperunt ani- 
mam meam i irruerunt 
in me fortesr 

Neque iniquitas mea , 
neque peccatum meum , 
Domine : * Qne iniquitate 
cuciirri, & direxi. , 

Exurge in oecurfum 
meum , & vide : * & tu , 
Domine , Deus virtutum , 
Deus Ifrael> 

Ihtende ad vifitandas 
omnes gentes : * non mi- 
ferearis omnS^us qui ope- 
rantur iniquitatem. 

Coavert^ntur ad ve^e- 
ram,* & famem patien- 
tur ut canes , & circui- 
faunt civitatenu 
. Ecce loquintur in ore 
fuo , & gladius in labiis 
e6rum : * quoniam quis 
andivit } 

Et tu , Domine , deri- 
d^bis eos : * ad nihilum 
deduces omnes gent^ 

Fortitudinem meam ad 
te Guflodiam , quia Deus 
fufc6ptor meus es : * Deus meus, mifetic6rdia ejus- 
praeveniet me. 

Divifio Pfalmi /^. . 

DEus ofl6ndet m^ Gjh 
per inimicos meos : T 
ne' occidas eo», neqaan- 
do oblivifc^tur populi 
mei.- 

Difperee illosin virtike 
tua : * OL dep6ne eos, 
prote&or meus , D6mine« 

Deli£him oris e6rum, 
fermonem Iabi6rum ips^-r 
rum : * & cbmprehend4n- 
tur in fuperbia iiia. 

Et de execrad[6ne & 
mendacio annuntiabuntur 
in coniummati6ne : * m 
ira confummati6nis » & 
non erunL 

£t icient qnia Deus db^ 
mihabitur Jacob ,*&£[• 
nium terr«. 

Convert^tur ad vtf- 
peram , * & femem pa- 
ti^ntur ut canes , & cir- 
euibunt civitatenu 

Ipfi difpergentur ad 
manducandum : * fi verb 
non ^ermt facuriti , & 
murmurabuat. 
' Ego autem cantabo fbr- 
titiidinem tuam : * &exul- 
tabo mane mifenc6rdiam 
tuam. 

Quia fa6ius es iuf^ 
tiptor meus & reif^gium 
ineum:^ in die tiibulatidr 
nis meae« «' /imd S^ ad MamifimK ff^9 

AdjdtormeuSy^Upfalh jjm. Ab infiifgifattibiis 

in me Ubeca ine , . 06iiiM{ 

ne ; qnia uniiihmt in mk 

iortes. Pfi- sB. 

IN ni. NOCTU8KCJ 

Afiu 3. EgoiTunu. ' \ 

.PSALM-US 68*» 

EXaudi,Deus,depre- <^hrifius , ob Re&giofA 
cationem meamr ^ * . ^bmt. muka pajfus^ j 
auxilium d Patre ptdu 
/pl Alyum . me fiic » lam, qniaDeusihfc^tor 
meus es : ^ Delus meus , 
mU«nc6rdia mea. , ■ ». 

PSA.LMVS 6o«'. 
EuUfid ab inftHatoriiui 
ogfreffa: Chrifli regmtm 
aternum. • 
Xaudi , Deus , depre- 

hcationem meam ^ * 
latende orati6ni meae«^ 

A fimbus terrae» ad te 
dtitaM , dlim ahxiar^tur 
€or menm: * in petra 
exaltafti me. 

Deduxiitime , qruia £ic- 
tufr es fi>es mea, * turris 
fortit^dmis k fiicie immicL 

Inhabitabo in tabemd** 
culo tuo in fa&cula : * pr6- 
teear inrelam^o alimm 
tuanim;^ * 

Qudniam m: , Etei» 
meus , exaudifli oratio- 
nem meam : * dedifti ha- 
reditatem tim^ntibus no- 
men tuum, 

Dies fiiper dies regis 
adjicies , * annos ejus va}- 
que in diem generati6n|s 
(^ geneTatidnis. j 

F^rmanet in det^mum 
in confp^ftu Dei : * miferi- 
cordiam & veritatem ejus 
quis requiret ? 

Sic plalmum dicamni- 
minitup infsculumfxcii*- 
li , * ut reddam vota niea 
dfe die in dienk '- > i me 
^^ Deus : * ^6tiiam 
^^ intr^Vf^runt aqnae u&». 
'que ad inimam meanl» 
• In£Ixusfiiminlimopn>- 
fiindi y* (Scnoneff fiibltinr 
tia. .! «.»; 

Veni in altiti!idiiiemm2« 
ris., * & tempeflas dem^ 
& me.. 

Laborivixlamans ,'rau- 
cae faft» font fauces meserf 
defec^runt oculi mei^diim 
fpero in Deum meunu ■ 

Multiplicati ium iiiper 
capillos capitis mei ,>T qoi 
edi^runt me gratis. 

Gonfortati iimt r: imu 
^perfectiti iiint me mimioi 
mei injufte : *: qnaevnon 
r4pui , tunc exolTsbbm. 

Deus 5 tu fcisvin^i^w 
tiam meam, * & delifla 
mea a te non funt abf^- 
c6ndita. . 

Non erubefcant in me 
qniexp^Sant te , D6mt- 
•jie , * D6mine virtumnu 
Fv t^O Feria Sexu adMdtutifwm» 

Non confundantur fu- puteus os fuum. 

permey^quiquaeruntte, -- ■- 

Deus IfraeL 

Qu6niam propter te 

fuilmui oppr6brium , * 

opiruit comufio faciem 

meam. 

Extraneus fadus fum 

frdtribus meis , * & pere* 

grinus filiis matris mes ; Divijio Pfalmi 6^. 

EXaudi me , D6mine ^ 
qu6niam benigna efl: 
miferic6rdia tua ; * fecun- 
dum multitudinem mife- 
rati6num tu4runi refpice 
inme. 

£t ne avertas fiiciem 
tuam a p^ero tuo : * qu6- Qu6niam zelus domus niam tribulor ^ Tel6citer 
tuae comedit me ; * & op- cxaudi me. pr6bria exprobrantium ti- 
«i ceciderunt fuper me. Imende anima? me« , 6c 
libera eam ; * propter ini~ £t op^rui in jejuni^' micos meos eripe me. suumam meam;" &£lc- 
tum efl in oppr6brium 
mihL 

£t p^fui vefKnu^tum 
meum dlicium ; * & fac- 
tus fiim illis in parabolam* 
Adv^rsiimme loqueban^ 
%ur qui fed6bant in porta; * 
& in me pfall^bant quibt- 
bflbaiit vinum. 

Ego verb* orati6nem & qui confolaritur , & 
ineam ad te, Domihe; * non inv6ni. Tu fcis mipropenunk 
meum » & confiili6neni 
meam, * & rever&titiam 
meam. 

In confpe£hi tuo funt 
omnes qui tribnknt njye : * 
improperium expedavit 
cor meum, & miseriam^ 

£t fufHnu» qui fimul 
€ontriflareiur,& nonfiiit;* tempusbeneplaciti, Dexis. 

In multitddtne miferi- 
c6rcfi2e tu» exdudi me , * 
m verit^te falutis tus. 

£ripe me de luto , ut 
non ixmgar ;^libera me ab 
iis qui od^runt me , & de 
profi^dis aquarum. 

Non me demergat tena- 
peflas aquae ^ neque ab- 
s6rbeatmeproiundum, * 
neque urgeat fuper mct Et ded^rant 'm efcam 
meam fel ; ^ & ih fiti mea 
potavirunt me acito. 

Fiat menfe e6rum co- 
ram ipfis in laqueum, * & 
in retributi6aes , & in 
fcandalum. 

Obfcurintnr 6cuE e6- 
rum ,^e videant ; * & dor- 
ium eorum femper in^ 
curva. 

££unde fup^ eQ^ii»ffL ituamy * & fiirorim tnse 
cofflpreh&idat eos» 
. Fu^ habitioo eirum 
de^^rtft^'* ik, m tabemi- 
4:ulb ^drum aon iit qui iquemtuper- 
cn&SDd , Dorlecilti fust ; ^ 
^fi^r dol6rem viUiKra 
me^rom addidinmt* . 

i^lMSnc^imquititemfu' 
periiuq[iiit9teme6rum; T 
& non mtrent! ib jnftiiwm 
.tuam^ 

Deleintnr de libro vi- 
.ventium;'.* &cum)uftis 
,nonicriUmur*.. 
' %o fiwifiautier &jdo'- 
lens; ^.fidus.tua;>Deus^ 
/ufi;:^^ipe#r " A ' 

•jiberaJHpifiaPfalm 60. 

LAmiiib^ nomen Dei 
cum cantico , * & 
'magnificibo eum in laude. 

£t placebtt Deo fiipcir 
vitulum riov^Ilum:* *jc6r- 
nua prodnQ^otem & Jmr 
-gula&r 

^ Videant pauperes, & 
kuemur sTquertteDeum, 
; & vfvet 4ittma y eftra ; 
.. Qudiiiam ezaudivit 
pauperesD6minus, * & 
vinctos fiios non defp«xitw 

Iiaudent ilium- coqU & 
iterra, ^tnare ,;& 6mi|ia 
reptiKft ineis. 

Qn6niam Deu3 ialvam 
jfacietSion ,* Si «difica- buntur crvjiit^ Ittdai 

£t inbabirahMnt ibt^ *. 
iL hAredit&tie acqutiem 
i^am* . 

£t fikmen fer vor um ejus 
po£Std£bit.eam ; *tL qjoi 
dtligunt nomen ^us , ba- 
bit^mt in ea. 

Ani..Jim lumpauper 
& ddens : vdostua, Deus, 
iiiibipit. sBDiu. 

Ciura. iU imPjvpria* 

AD l4'Vp£S. 
, Ant. i. Deu9» 

PSAL>tV4 5J. 

Oraupjnifif 4J9trsiuioJles 

aux mmd^prfcgo^U* . 

•■r^Sfls to n^mioettuo 

|< lialvui9me6Lc;,*& 
JU^ia virr6flftwti6di- 
ca me. 

Deus y ea^au4i oi^u6nem 
meam ; * iuribus p^rcipc 
verba orisipei; 

Qu6ftiam jlU^ infiir* 
rexenmt advi^rsiifxi. mi6^ 
:6l fertes qu^efiiruntiuiip* 
mam meam ^ * &-mni 
prippe^uenint Deumahte 
.cpnfpe^um faum* 

J^cce .enimDeu$ ftdju- 
vat me ; * &.D6minus 
fufc^ptor eft 4imMs meae. 

. «Aevrerte m^ iiuimcis 
.meis ; * ;& ift^erit^te tua 
di&4ide:illp$. - , 

Voluntari^ . facrificM>o 
tibi ; * & cpnfitebor no- 
■Fvj ■ ija Firia Sexta 

mini tuo , D<^ine , quo- 
niam bonum «fl :• 

Qu6mam exemnitri- 
fculati6ne eripuifti me , * 
& fuper inimlcfos meos 
deip^xit 6culusr meus. 

Ant* Deus., in n6mine 
tuo falvum me fac. 

Ant, 4. *Tu es. 
PSALM vs. 70i. 
Ecclejia adversus impioi 

aitxilium^ dtprecatmk 

1N te , D6mine y. fpera- 
vi y non coi^ndar in 
aet^mum j: * injuftitia^tua 
libera me & cripe me. 

Inclina ad- me. aurem 
tuam 9 * & ialva me. 

Efto n[iihi ki.Deum pro- 
te6^rem-, & ihl6c.Qin mu- 
Bitum-,*Utialvum me fe- 
cias ; •" • 

Qu6niam fihnamfetum 
meum.y * & reftigium 
meum es- tu«. 

• Deus meus , ^ripe. nue 
'de-manu peccat6tis , * & 

d'Q manu contr^ legem 

• ag^ntis, 6£ iniqui; 

- Qu6niam^ espafi^r^ 
tia me»', Domine: * D6- 
mJne, ^esmea^ Juven- 
tutemea» 

Ia te confirmatus fiam 
exikttro-: 4« vientretna- 
tris meii •» es^pro«26tor 
meus y"^ tck; te-cantatto 
meafempeF;. - " - • 
Xanquam prod^iiinit ad' Laudek 

fadusfunvmtdtis,^ &tGi 
adjutor tbrtis. 

ft!epleatur os meum 
laude y ut cantem gl6rianl 
tuam-, * tot^ die magniri- 
tiidinem tuam. 

Ne pojicias me int&n— 
pore fengdutis; * ciim de- 
Kcerit virtus mea , ne de- 
relinquas me, **** 

Quia dix^runt inimici; 
mei mihi j * & qui cuftor 
diebant inimam meam> 
consilium tecerunt in 
unum, 

Dicentes : Deus dcre^ 
Uquit eumvperiequimini'^ 
& cbmprehendite etml , * 
quia non eft qui eripiat. 

Deus , ne elong^ris a 
■me :•* Deus^meus, in.auxi» 
lium meum r^ice. 

Confund4ntur & defi- 
-ciam detrah^ntes- animae 
mea ; * operiintur con^ 
-ftifi6ne fc pud6re , q^fi 
-qusrunfr mala.mihi«> 

Ego autem femperfp^ 
rabo 5 * & adjiciatnfttper 
omnem laudetfi' tuam» •> 

Anti ' Tu' eS' patifbitxi 
mea , D6mine ; =^es.meai 
a juventute mea. 

Anti 8. Quantas^ 
Di^ifioPfalmi 7^ 

O. S meum. anhumi4ktt 
juftitiam tuam^ * to- 
:t^ die ^lutire tuum. 
Quiniam nQaco^iOTEt oiiiM^ meiiiOT4borpiftiHaft 

Dei» , ^'bctiiffi mel 

jiivent^te mea ; * & tiique 
min^ pronunti4ba mim- 
biUa tiuL;. 

Et vfijiie in^fen£Sbun & 
s^cunm :• * Deus , fteder^ 
Immias me.:. 

Ijonec asukkitiem hraL- 
chium tttum^* generati^M 
oynnr,.quai TenttSua efL- 

Pottetiam taua & jui^ 
^tiaiB tiiam, Deus > uique 
in<dljtiffinu quee&dftima* 

tnaUa : *Deus j,qttisrSimi- 
«,tibi? 

' QuantafioftendiftiiCBhi 
^ibuktidnes mulus , & 
^«valasf^; & cpttvirfus, 
vivificafti me ^ & de aby> 
&s terras. keriun redux^ 
tne. 

Multipllcafti magnifi^ 

centiam tuam ; * & con- 

v^iius4.coxiiblatxi$ es- me. 

Nam & ego co^d^or 

tibr in. yafis pfaJkni xenid^ 

tem tuam^ Deus ;:^ pfallain 

dbl in. cithara , oanfhis 

Hkel. ... 

£xuk4buQt tabia^ea. 
ciim cantavera tibi ; * & 
anima mea ,:. quam reder 
mifti. 

Sed6c lingua mea tot& 
die meditabitur juftitiam tuam- ; * ciim coitfiifi & 
rev^riti fiiirint cpn qjEU^ 
Tuat mala Hiihi«> ^ 

Ant. Quantar olie»^ 
difti mihi tribulad&nes^ 
& converfus ybn6ciSk 
raek- 

AfU. 8; C^ iiatufi 
fi&eris. 

In Ftriis Quadragejimm 
dkiiur fiquens 
Canticum Mabacuc; 
Cap. 3. 

DOinine,attdiTiaudt*^ 
ti6nem tuamy ** & ti*- 
muL 

D&nine, opus toom* 
in mi6dio anninuR vivifica. 
iUudv 

In<mMo anndihMli no- 
«um-facies : * ciim iratus 
fo^ns 5 nfi;feiic6rdi» '■ re* 
cordaheris. 

Deus ab Auftro vc- 
niet ,.* & faiiftus de mon^ 
te Pharan. • 

Operuit coelos gI6ria 
ejus , * & laudis ejus flena 
eft terra. 

Spi^dbrefus ut luz 
erit, cornua in ffi4nibus 
ejiis : ^ibi abfc6ndit»eft 
fortitudo ejus*. 

Ante faciem ^us ibit 
mors ; * & egredi^tur 
diabolus^ ante.pedes' ejus. 

Stedt& menfus efttep- 
ram^: *" a^p^xit , & diis61- 
vit gentes ; & ^ontriti 1J4 ^^ria Scxta 

iunt montes faeculL 

Incurvati funt coltes 
mundi * ab itin^ribus aeter- 
4iitatis e)us« . 
, Proiniquitateviditen- 
jt6ria iEthiopiae ; * turba- 
buntur peiles terrae Ma- 
dian. 

Nianquid in flununibu? 
■irdtus es , Ddmine ? * aut 
in iluminibus fiiror tuus ? 
yel in mari indignatio 
tua? 

Qui afc^ndes fuper 
«quos tuos , * & quadrigae 
tuae falvatio ; 

Sufcitans fuicit4bis ar- 
cuiti tuum : * juraminta 
trlbubus quae locutus es. 
. Fluvios fcindes terrae: 
vid^funt te j & doluerunt 
montes; ^ gurges aquarum 
tranfiit* 

Dedit abyffus yocem 
fiiam : * altitudo manus 
fuas levavit. 

Sol 6c luna ftet^runt in 
Kabiticuio fuo : *in tuce 
fagittarum tuarum ibunt, 
m fplendore fulgurantis 
haflae tuae. 

In frenutu cQnculc4bi& 
terram : * in fur6re obfhi- 
pefacies gentes. 

Egr^us es in falutem 
.p^puU tui, ^ in ialutem 
•cum Chrifto tuo» 
Pcrcuffifti caput d^ domo ad Laudes. 
m^ntuejusufqueadcolli], ^ 

M%ledixifti fceptris ejus , 
capiti bellatorum ejus > * 
venientibus ut turbo ad 
di4>ergendum me« 

Exultatio eorum , * fi- 
cut ejus qui deyorat pau-» 
perem in abfc6ndito. 

Viam fecifti in mari 
^uis tuis , * ia tuto aqu4- 
rum mukanun. 

Audivi , 6c conturbatus 
«ft venter meus : * a v oce 
contremuerunt iabiamea* 

Ingrediamr putr^do in 
6ftibus meis, * & fiibter 
me fc4teat; 

Ut requi^ic^ in die 
tribulationis , * ut aic6n- 
dam ad popuhmi accinc- 
tumnoftrumw 

Ficus enim noa fiore^ 
bit ; ^ & non erit germen 
.in yineist 

Mentiitur opus oKyae; * 
^ arva non 4fferent ci- 
bum* 

Abfcindietur de ovili 
pecus ; * & noxi erit ar- 
mentum inpraes^pibus. 

£go autem in Domin^ 
^mSiho 9*8l exultabo 
in Deo Jefu meo, 

Reus D6minus , fbrti* 
tudo mea ; * & ponet pe- 
des n\eos quafi cervorum. 

£t fuper excelfa mea 
dediicet me yiftor * in in^pii^ * denudafli fiinda- pfalmis canentem. D6niine; mUevk&dke re^ 
cord^bens. 

[Jk Fefiis 6 Tempori 
Fafchali^ mfi affipuotr 
frQpban^dkUurfequens 

C ▲ V T L C U M. 

Ifam. 94. 

UR}» foititiidims Qof- 
trae Sion : * Salv&tor 
pon^tor in ea mums & 
jtttemurilek 

Aperite poi^tas , * & ii^ 
gredi^tur gens ittfUy, co^ 
tiddiens Terttiteow, 

Vetiiserror4bitt : fer- 
T^is pacem ; * pacem , 
quia VBL te ^per&Timus. 

Sper4ftisin P6miap in 
fieciuis «tirnis^ ^ in D6<- 
mino Deo forti i&perpi- 
tunm.. 

Quia incuryahit Kabi- 
tantes in excilfo, * civit4- 
tem iiiblimem humiliabit. 

Humiliabit eam ufque 
ad terram, * detrahet eam 
ufyie ad pulverem. 

Concukabit eam pes » * 
pedes piuperis. , grei&is 
egendrum* 

Simita ju{B refta eft , * 
re^s cailis jufli ad amr 
bulandum. 

£t in s^nuta judici6rum 
tu6rum , Domine , fufti- 
nuimus tc ; * nomen tuum , 
& miemoriale tuum in de- 
fiddrio animse,. 
adLaadu. wjf 

Anima meadefiderifit 
te in node ; * fed & fyi^ 
ritu meo in pra^rdii» 
meis de maatk vigiUbo ad 
te. 

Ciun. fticeris. jndida. 
«ua in. terra , * iuftkiani. 
difceat habitat&^es oi^ 
bis» 

Mi&re&mur impio , & 
aon difcetjuftitiam : 
terra iana6rum iniq 
gef&t, & aon 
gl6riam D6mini. 

D6miae » cxah^tnr 
manus tua;* & noa rir 
"deant: 

Videam » & confniw 
d^tur zelames p6puli , * 
& igBi& hofjtes tuos d&' 
voret. 

D6miae, dabispaceia 
aobis ; * 6mnia enim 
opera noflra operdtus es 
nobis. ] 

^/z/. 4.LaudiSo^ 

PSALMUS i4,y. 
Non hominibus ^necprinci^ 
pihus ^fkd Deofidmium^ 

LAuJa^ anima mea,D<^ 
mmu j * laudabo D6- 
minum in vita mca; pfal- 
lam Deo meo , quamdiijL 
fuera, 

Nolite confidere in 
principjbus ; * in filiis h6- 
mxnum , in quibus non eft 
falus. 

Exibit fpirims ejus , .& 136 Feria Sexta 

revertetur in terra fuam : * 
in illa die peribunt omnes 
cogitatkSnes eorum. 

Beaius cujus Deus J^^ 
cob adjiitor ejus , fpes 
ejus in Dominio Dea ip- 
sius , * <|ui tecit coelum & 
teitam , mare, &. omnia 
cjuae in eis funt. 

Qui cuitrfdit reritatem 
in faeciilum, facit judiciunfi 
injuriam patientibus , * dat 
eicam efurientibus. 

Dominus iblvit compe- 
ditos : * D6minus illumi- 
nat caecos. 

Dominus ^rigit^lifos,* 
D6minus diligit juftos. 

Dobiinns cuftodit ad- 
venas r pupfllum & vf- 
duam fuKripiet ; * & vias 
peccat6rum difperdet. 

Regnabit Dominns ih 
fkctda: * Deus tuus, Sion, 
in generati6nem & gene^ 
rationenn 

^nt. Laudabo in vita 
meaDfim, qui facit judi^ 
cium injuriam pati^ntibus. 

AD PRIMAM. 

Ps ALMUS 43. 

Patres heneficiis cumulati: 

ob Religionem cun6ta- 

fuftinenda, 

DEus , auribus nof- 
tris audivimus ; 
patres noftri an- 
Bumiaveruntnobbopus * ad Primoffu 

quod operatus es in di^ 

bus^ eorufft , & in diebus 

antiq.uis. 

Mahus tua geHttt dif^ 
p^rdidit, 6cplantafti eos :* 
afHixifti populos , & ez- 
polifti eos.- 

Ncc enim in gUdio fuo 
pofl^ederunt terram , * 
& brachium e6rum no» 
faivavit cos. 

Sed dextera-ftia, & bra- 
chium tunm , & iliumina.-^ 
do- vultus tui ^ * qu<Snia]ti 
complacuifti in eis^ 

Tu es ipfe rex meus , & 
Deus meus , * qui msmdili 
falutesJacobu 

In te inimicos iroftros 
ventilabimus comu , * 5t 
in ir6mine tuo %ememus 
infurgentes in nobis. ' 

Non enim in arcu meo 
fperabo * 6c gladius^mei» 
noafalvabk me; 

Salvafti enim nos de 
afHigentibus nos , * & 
odientes nos confudifti. 
Divifio Pfalmh 4^. 

IN De o laudabimur to- 
ta die ; * & in nomine 
tuo confitebimur in i^eai- 
kim. 

Nunc autem* repuKfti , 
& cohfudifH nos; * & 
non egredi^ris , D^eus , 
in virt^tibus noftris. 

Avertiftinos retr6rsum 
poft iiiimicoS' noftcos 5 * Feria S£^*t 
&quiodenint noSj diri- 
piebant iibi. 

Dediili nos tanquim 
<jves efcarum , * 6c in g^n- 
tibus diipersiiH bos, 

Vendidiiii pdpubm 
tuuin fifie pr^tio , * ^nou 
} imt tnulrirudo in conunu- 
tationibus eorum. 

PofuiiK nos oppro- 

L brium vicinis noftris , * 

[ fiabfannationem ik deri- 

' Aim his qul iuntincircuitu 

noflrro. 

Pofuifli nos in ftmiritu-* 
dinem g^mibus, * com- 
motioaem capitis in pdpu- 
i lis^ 

I Totl die vereciindia 
mea contra me eft j * 6t 
confijfto faci^i meee coo- 
P^ruit me, 

A voce exprobriiitis §t 
k «bloquemis , * k facie ini- 
I tmci 6£ perfequ^nti*< 
' HxQ 6mnia vcnerunt 
l fuper nos ; nec obliti 
fumus te , * & «uqu^ 
mmigimtis in teftam^to 

Et. non Tec6ffit retfb 
^ cor >no§jMp , * & dedir- 
nafli s^mi^ noAras a via 
tua; : i 

Quiniam htmiiliafti 
nos in loco affli£ti6nis , * 
& coopeniit no^ umbra 
mortisu 
ad Ttrttam. ' ' fjfF 

Altera. Divijio Pfdlmi 4^. 

SI obHti fumus uomei* 
DBinoftri,*8tfiex- 
pandimus xnanus noiVas 
ad Deum altenum i 

Nonne Deus requiret 
iila ? * ipie cnim novie 
ablcdndira cordis^i 

Qudniam propter te 
moniiicainur tota die, * 
aeilimiti fiimas iicut mt% 
occifidriis- 

Exurge , quare obddr- 
mis , Ddmine } * exurge , 
6t ne repellas in &iem. 

Qiiare faciem tu^m 
avertis ? * oblivifceris inD^ 
pia& noilrie 6c tribulatid- 
nis noftrae } 

, Qu/imam humiiiata eft 
in pulvare aninu noftra, * 
congiutinatus eft in terra 
venter nofler* 

Exurge , Ddmine , ad^ 
juva nos- * & redime 
nos propter nomen tuunu 

AD. TERTIAM^, 

P^ALMUS 39v 

Oratw Chrifti: ipfefidueim 
& ob^dieatia typu£, ^ 

EXpe^lans expeSa- 
vi Dominum , * & 
intenidit mihi; . 
Et exaudivit preces 
meas ;! * & eduxit me de 
lacu miserias , & de hito 
fisBds. f: 

£t ilatuit iliper petfasa 138 Ferla Sexia 

pedes meos , * & direxit 
grefCis meos* 

£t immifit in os meum 
canticum novum , ^ car- 
men Deo nofiro. 

Viddbunt multi , & ti- 
m^bunt; * & Iperabunt 
in D6mino. 

Beatus vir cujus efl no- 
men D6mini fpes ejus , * 
& non refpexit in vamta-' 
tQS & insanias falfas. 

Multa fecifli tu , D6- 
mine Deus meus , mira-' 
bilia tua ; * & cogitatid- 
nibus tuis non g& qui si- 
milis fit tibi. 

Annuntiayi & locutus 
fum : * multiplicati funt 
fuper numerum. 

Sacrificium & obIati6- 
nem noluifli ; * aures au- 
tem perfeciili mihi. 

Holocaufbim & pro 
peccato non poflulafli : * 
tunc dixi , Ecce venio. 

In capite libri fcripmm 
cfl de me, ut facerem 
voluntatem tuam : ^ Deus 
meus, Tolui, & legem 
tuam in m^diocordis mei. 
DivifioPfalnu 39. 

ANnuntiavi juflitiam 
tuam m ecd^fia ma- 
gna; * ecce 14bia mea 
non prohibebo : D6mine , 
tu fctfti. 

Juflitiam tuam non 
Abfc6ndi in corde meo : ^ ad Tertiam. 

veritatem tuam^ & (alilti^ 

re mum dixi.^ 

Non abic6ndi mi&ri- 
c6rdiam tuam & venti- 
tem tuam * k cpncilio 
multo. 

Tu autem^ DvSmine^ 
ne longi facias mifeniti6-> 
nes tuas a me : ^ miferi* 
c6rdia tua & v^jtas tua 
femper fufcepemnt me« 

Qu6niam drcumdede* 
runt me mala, quorum 
non efl numerus f comr. 
prehend^m me iniqui- 
tates meae , & non potiif 
ut vid^rem. 

Multiplicatae funt fup«r 
capillos capitis mei ; * & 
cor meum dereliouit me« 

Complaceat tm , .D6« 
mine , ut ^ruas me : * 
D6mine , ad ad)uv4a- 
dum me r^fpice. 

Confimdantur & reve» 
reantur fimul , ^ui qus- 
runt animam meam, * ut 
duferant eam. 

Convertantur retror- 
siun, & revereantur, * 
qui vohim mihi mala» 

Ferant conjiftpn coo* 
fufi6n«m fuam ^ qui di» 
cunt mihi:£uge, euge. 

ExiUtent & Istintur 
fiiper te omnes quaer&ites 
te; * & dicant fempeti, 
Magnificetur D6minus » 
qui diligunt falutare tuum» iin& tmdicas hmSLnzup^Ti^ D6iBi- 
awibnfcilQseftiiicL 
* -^ Adjdidr meiis, &pro- 
iMbriiieiis tu e» : * Deiis 
meiis^ se tard&fetis» 

r: .: P)SALMVS 57. 

kmommmu prmmor 
' JUmm ii^tum arfuieni^ 

SI Teil 6dqae jufiitiami 
bqdmmi,* re&ijur 
wc^iey fiEf hdniiiuixk 

in corde ini'- 
_ #ftimim;*i« 

terra mjoflitias tnaans ▼€!* 
trae concumant. 
' AUeniti fimt peccat^- 
yesiTnIva:* emiTinmt 
ab tor^ ; kcdd font 

fWor Ulis iedindiim fi- 
imfitudinem ferp^tis : * 
ficut dfpidis fivds , & ob- 
tmintis aures (iias ; , 

Quae non exaudiet yo« 
cem incantantium » * & 
venifici incantantis fa-* 
pi^nter. 

Deus c6ntefet dentes 
c<Srum in ore ips<Jrum : * 
inolas lednum confringet 
Dihninus» 

Ad luhilum devenient 
tanquam aqua decurrensr^ 
intendit arcum fiium , do^ 
nec infirm^tur. 

•Sicut cera qus fhiit, 
aiifer^ntur : * %erc^cidit dd SextanLr f yy 

igms , 8c noil ^rid^nmt 

tolem. 
PriufSidto iatelligerent 

uait viv^nties, fic isf im 
al)s6rbet eos.^ :* 

LaBts3>itur Juftus, chm 
viderit vindidam : * ma- 
nus fius lavibit in singyi* 
aepeccat6ris. 

£t dicet homo s Si dti« 
mie eft fn£tm jdffo , * 
mqoft eft Deu» j^iuBcafl» 
eos in terra* 

At> SEXtAU^ 

PSALMUS lOI* 

Orsuio ad Chnfiiim, pU 
poft ealamkates^ prO" 
nuffa/akuexoraatr^ , 

DOmine, ez4udi 
orati6nemmea;,* 
& damor meus 
ad te v6uat* 

Non av^rtas fiideni 
tuam a me : ^ in quaci^T 
que die tribulor , indina 
adme aurem tuam. 

In quacumque die in'» 
vocavero te , * vel6dte^ 
exaudi me ; 

Quia defec^runt ficut 
fumus dies mei > ^ & ofTa 
mea ficut cr^um aru£« 
runt. 

Percufliis fum nt fde^ 
num, & aruit cor meli ; ^ 
quia oblitus fum coxa&^ 
dere panem meusxu ^ 14© Feria Sexta 

A voce gemitus mei * 
adhaefit os meum carni 
me«. 

Similis fadus fum pelli-' 
cano- folitudinis : * fadus 
iiim ficut ny&LzoTzx. ' ia 
domiciiio. 

Vialavi, * & feaus 
ium ucut pafFer folitarius 
in ted^o. 

TotsL die expr obrabant 
mihi inimici mei ; * & qui 
laudabant me-, adyersimi 
me jurabant.. 

QiBa cineremtanquam 
panem manducabam , * & 
potum meum- cum fletu 
mifcebam, 

A facie irae & indigna- 
ti6nis tuae \ * quia eleyans 
allisifli me. 

Dies mei ficut umbra 
decUnav^rum ; * & ego 
ficut foenum arui. 

Tu autem , Domine , in 
aet^rnum pcrmanes ; * & 
soemoriale tuum in ge- 
nerationem & generati6^ 
i»m. 

DivifioPfalmi t-or. 

TU exiirgens mifere- 
beris Sion» , * ^ia 
tempus miferendl ejus , 
quia venit tempus ; 

Qu6niam placuerunt 

fervis tui» lapides ejus , * 

& terr^ ejus miferebunf 

tur. 

Ettim&unt gentes no.^ ad Sextam, 

men tuum, Domintf, * 
& omnes reges terrsft 
gl6riam tuarai; 

Quia aedificavit D<$mi- 
nus Sion ^ * 6c vid^ttdr 
in el6ria fuaii . . 

Refpexit in orarionem 
hUimiiium , * &l non fpre^ 
vit orecem e6rum. 

ocribahtur haec in ge-^ 
nerati6ne altera : * &p6^ 
pulus qiir creabitur ,, lau» 
dabit Dominum J 

Quia profoexit de ex- 
c^lfo.fanao W: *. Do* 
minus de coeio in terram 
afpexit ; 

IJt audiret g^mitus c6m- 
pedit6rum, * ut s6iveret 
filios interempt6rum ; 

tJt annuntierft in Sknr 
riomen D6mini , * & 
laudem ejiis in Jerufalem| • 

In conveni&ido popur- 
los in unum ,. & reges,^ 
ut serviant D6mino.^ 

Refp6ndit ei in via vir-* 
tutis ftiae : * Paucitatem 
dieruin. me6rum n4atia 
mihi. 

:Ne revoces me indi- 
midio dierum meorum : * 
in generati6nem & ge- 
nerati6nem anni tiii. 
Altera Dlvifio Pfrlmi lon 

INitio tu , L)6mine, 
terram fundafti : * & 
6pera manuum tuarum 
fuat coeli.- : Feria Sexta 
'■ !pfi peribimt'; * m au- 
tlhn pennanes : 
• Et onincs .ficut Yefti- 
mfaitimi vet^rafcent; * & 
fi^ opert^rium mut^is 
eos', & mutabtintur. 

Tu autem i4em ipfe 
esj * & anhi tui no^^^ 
iideiir* 

Fifii Ienr6nim tu6nim 
haU^bunt; * & iemen 
e^himi in J^pulvun diri- 

AD NONAM. 

PSAliMUS 21. 

Chrifius in cruce Patrem 
oifeerat, mjiki adfit. 

DEus , D^.us meus , 
tt^ipice in me : 
quare roe dereii- 
quifti? * long^ i falute 
ttiea verba ' djpUaorum 
me6rum. 

Deus meus , clamabo 
per diem , & non exau- 
die^ ; * &i node , & tipn 
ad infipientiam mihi. 

Tu auti^ in fanSo 
habitas^ * laus Ifrael. 

In te fperaverunt patres 
noftri : * fperaverunt, & 
liberafti eos. 

Ad te clamaverunt., & 
falvi fa^i funt : * in te 
fperaverunt., 6c non funt 
confuii. 

Ego autem fum vermis 
& non homo ; * oppro- ad ffonam. 141 

brium h6minnm, tn idb^ 

i66tio p4ebis. 

. Omnes vidintes me, 

deris^ru^ nie : * lodhi 

fiii\t labib , & movinmt 

caput. 

Sperivit 111 D6mino^ 
eiipiat etmi ; * rakum 
faciat eum , qu6niam 
vuit eufa. 

Qu6fuam tu es qui ex^ 
traxifti me de ventre ; * 
4>es mea ab «bexlbus 
^nattis meae. 

In te proj^dus fum ez 
litero : * de ventre ma^ 
tris meae Deus meus es tu. . 

Divifio Pfalmi 2U 
ripv Eus meus] ne dif- 
\^xJ c^fleris a me , * 
quiSniam tribul4tio pr6xi- 
maefl, qu6.niam non eft 
qui ddjuvet. 

Circumdedirunt me vi- 
tuli inulti : * •tauri pin- 
gues obiederunt me. 

Aperuerunt fiip^r me 
os fiium , * ficut ^Bo ra- 
piens & r^ens* 

Sicut aqua effi^s fimi,* 
& difperk fuat 6mnia 
ofTa mea. 

Faftum eft cor meum 
tanquam cera liqutfcens ^. 
in medio ventris meu 

Aruit taaquam tefta 
virtas mea , & lingua mea 
adhssfit ^ucibus meis ; * 
& in pulverem mortis ciedttxifli me 

Qu6niam circumded^ 
runt me canes multi ; * 
condlium maUgnandum 
obsedit me. 

Foderunt manus meas 
&. pedes meos : * dinu- 
meravirunt ^mnia oiTa 
mea. 

Ipfi verb confid«rav4- 
runt & infpexerunt me : * 
divisirunt fibi veftimenu 
mea , & fiiper vefiem 
meam mis^runt fi>rtem. 

Tu autem, D6mine, 
oe elongaveris auxilium 
tuimi a me , * ad defen- 
fionem meam c6nfpice. 

Erue a framea, Deus , 
inimam meam , * & 
de manu canis unicam 
meam. 

Salva me ex ore leo- 
& a cornibus 
humilitatem 
meam. 

Narrabo nomen tuum 
fratribus meis : * in me- 
<iio ecclefis laudabo te. 
Altcra Divifio PJalmi 21, 

QUi timetis D6minu , 
laudate eum: * uni- 
yerfiaiii feinea Jacob , glo- 
rificate eum. 

Timeat eum omne fe- 
men Ifi-ael ; ^ quoniam 
non fprevit neque defp^- 
xit deprec^6nem pau- 
peris» Feria Scxta ^d Nonam. 

Nec av^rtit faciem fiiam 
a me ; ^ & cimi clam4« 
rem ad eum , exaudivic 
me. 

Apud te laus mea ia 
eccl^fia magna: * votai 
mea reddam in con%4du 
tim^ntium eum. 

Edent pauperes , & &<-^ 
turabuntur ; 6c laudibnnt 
D6minum qui reqmrunt nis , 
imicornium eum : * vivent corda ed- 
rum in fxculum fsculL 

Reminifcentur & coa« 
vertdntur ad Dominum * 
liniv^rfi fines terrae. 

, £t adorabunt in con^ 
p66hi ejus * univ&rfie fa- 
miliae gentium ; 

Qu6niam D^mini efi 
regnum , ^ & ipfe doim- 
nabitur gendum. 

Manducaverunt& ado* 
raverunt omnes pingnes 
terrae : * in confpefhi ejus 
cadent omnes qui defcte<i 
dunt in terram. 

£t anima mea illi vi^ 
vet; * & f^jpen menm 
serviet ipfi. 

Annuntiabitur D<knino 
generatio ventura ; * & 
annuntiabunt coeli jufli- 
dam ejus p6pulo qui naf- 
c^ur, quem £ecit D6*: 
minus. ■AD VESPEMAS. 

.•jtittm 4* Sfapm dorSanu 
Ps^LMVS loS* 
JSttmcur EccUfi^ fralia 
£• inBoruu RnaSexiaJul Fefiirsi. 14J 

PSALMVSl^S.. 

Jafipus DciihmiifMir^ 
pravidaim, 

DOmine , prabifli 
inc, & c^noWfii. 
me: * tu cognovjf& feffi6- SjEpiexpugnaviriiiit nem meam, & refiirreo*. 

oiekjiii^mtiiiteme^* ti6nem meanu 

&cai nnnc UraeL Intellexifti cogbitidnes 

Sap|>i expugnaiir^brunt measdefamg^i^simrtani 

me 1; jsvvimte mea ; * meam & fimiculum mea non pmnirunt Sif>ra dorfiim mtnm £1- 
Inkmrantpecatt^fes : * 
proionflEsvenint miQuitN^ 
lem fiiam. 

Ddminns juflus* con^- 
odit oeivicespeccatdruni» 

Confnndintur & con- 
rertintur setr6rsiim * om« 
nes qui oderunt Sion* 

Fiant ficut fomum tec- inveftig^ili. 

£t omnes yias meas 
pcamdifti,* quia non eft 
lenno ia l^eua-mea* 

Ecce , D6mine , m 
cognoT^ 6mnia , noviffi* 
ma&amiqua: * m for- 
mifti me^ oc pofuifii fi)- 
per me manum tuam^ 

Mirabilis £1^ efl fciin- 
tia tua ex me ; * confor- 
tata efl, & non potero t6nim,^qnod,priufquam ad eam, 

evellamr^ exaruit : Qub ibo a fpirim tuo ? * De quo non implevtt 
manum luam , qui metii: ; * 
6c finum fuum 9 qui ma<- 
i4>ulos c611idt. 

£t non £x^runt qui 
praetetibant : Benedldio (Scqub a l^cie tua fugiam^ 
& afcendero in.coelmn^ 

tu iilic es i ^ fi d^fcendero 

in infernum , ades : 
Si siimpiero pennas 

meas (Uuculo^ * &. habi*' i)6mini fuper vos : * bc* tavero in extr^mis maris ; 
nediximus vobis in n6mi- F*/»nim wu^n *«^«„o ♦«^ ne Oimixvi. 

Aat. Supra dorfum 
tteum fabricaverunt pec-? 
catores : prolongaverunt 
iniquitatem fuam. 

Ara, 3. Domine» Etenim illuc manus ma 
deducet me, * & tend^it 
me dextera tua. 

£t dixi : F6r{itan tine^ 
brae coneulcabunt me : * 
& nox illuminatio mea in 
deliciis meis. 144 Ti^ria Sexta 

Quia t^ebrae non obf- 
curabuntur a te ; & nox 
ficut dies illuminabitur : * 
ficut tenebrae jejus, ita & 
luQien ejus. 

Quia tu poffedifli renes 
meos : * fufcepifti me de 
utero matris meae. 

jfint. Domine, probafli 
me , & coenovifti me. 

Ant, 6* Confitibpr 
tibi. 

DivtfioPfidnii 1^8. 

C' Onfitebor tibi, [ V>h- 
mine ] quia terribiK- 
tcr magnificatus es ; * mi- 
rabilia opera tua , & ani- 
ma mea cognofcit nimis. 

Non eft' occukatum os 
meum a te , quod fiectfti 
m occulto-; * & fubftantia 
meaininferi6ribusterrae. 

Imperfe6him meum vi- 
derunt oculi tui ; & in li- 
bro -tuo omnes fcrib^n- 
tur : * dies fbrmabuntur, 
& nemo in eis. 
■ Mihi autem tiimis ho- 
norificati fimt amici tui, 
Deus : * nimis confortatus 
cft^rincipams e6rum. 

'Dinumerabo eos , & 
fiiper arenam multipiica- 
biintur : * exurrexi , 6c 
adhuc fum tecum. 

Si occideris , Deus , 
peccatores : * viri sangui- 
njjm, declinate a me. 

Quia dicitis in cogita- ad Vejperau 

tionis : * Acdpient ia va- 
nitite civitates tuas, 
• Nonne qui odirunt te , 
Domine ^ oderam ? * & 
fiiper inimicos tuos ta- 
befcebam ? 

Perfefto 6dio 6derapi 
illos ; * & inimici bJBi 
funt mihi. "* 

Probaine., Deus, & 
fcito cor meimi : * intcr- 
iHjga me , & cogii6fce 
semitas meas; 

Et vide fi -via iniqui- 
tatis in me eft , * & de- 
duc me in via aet^ma. 

Aru, Confitiibor tlH, 
Domine, quia-terribiliter 
magnificatus es ; 4nimi 
mea cogn6{cit nimis. 

Ant, ^. Cuft6di me, 
Domine. 

PSALMUS 139. 

Se ab improbis drfendi 
precatur Chriftus. 

ERipe me, l56mine, 
ab h6mine malo : * i 
viro iniquo eripe me. 

Qui cogitaverunt ini- 
quitates in corde i * toti 
die conftituebant praelia, 

Acuerunt linguas fiias 
ficut ferpentis : * venenu 
aipidum fiib labiis e6rum. 

Cuftodime, D6mine, 
de manu peccat6ris; * & 
ab hominibus iniquis 6fi- 
pe me. 

Qui cogitaverunt fiip- 
pl^tare jiimkt sreffiK iDnecfs»- * 
filllilliiihi;....- - 

fir fiifles ^3[ttfid&ii«tt 
fell^uiii; ^ jviaLfoit 
xNdfiMfiifnmtwl^ 
••&iid 'tji&isdno f Dens 
«Mi es ra; * eziiufi» 
QMdi /iroceiil depre- 
ofidfris niieaB. -" 
'-4$L Cuftddi «e; D^« 
OMieide fnanup^eatirii. 

Pi^ Pfalmi ijg. 

DOhaiine, D6ttiikiei 
vlrt«s4aUtisnim> * 
iMkirtti ^r ctout 
aii^iiii itt £e beU; 
' Ne findJB ^ioe^ D6diS-' 
ne, i defidiiio meo pec- 
CBtM :- * c^g^tav^tdnt 
coiitTa me ; ne derelin* 
^ (»e^ ne fort^ exai-^ 
tentur. 

(kptltdrdBt!as'e6rTSL^,* 
bbor. hbi^um i^6ruiii 
operiet fofc : l . . : 
- Cadeot ftfper eos^ ciir- 
i^es:m ighem dejides 
eos ; ^ in misiriis^ non 
ftbfiiftent. 

Vir lingttdfiis non di* 
rijfaur in terra ; * Yirum 
u}6ftum mala dipieiit in 
int&ita. 

Cogndvi quia iaciet 
DAminus judicium ino-i 
pis, * & vimiidam pau- 
pexum. 

Pars Verna» dffiwtehmM «^r 

fitebibitiir it6mi tte ; * 
& iialifitibaiil ^c^ 

Tttku tll6br - - ■-' '' 

^/tf. D6mine,PAiif^ 
ne , v£rtus lahkis mes^ 
ne derelinquas me. "- -> 
■ €^utra^ utinProprio» •' 

adcom¥letor^ 

AtU. %. Ddmine» .: 
PSALMVS 37* -' 
MaU imm ptfimeadtL ad 
vimam peccatorltmr ' 
' okinendami' '•'•t 

DOmine ,4M! m Ai- 
r6re tuof itfmis 
^ me»;^ neqdd ia 
ttatua eorr^lfls me; / 

Qu6niam &gitta& 4usi 
iHfiacse iEmt nubi , *'JSi^ 
confirmifli fuper me ma^ 
num tuam. <• - — - 

Non eft s^nitas in cairne 
mea a. f^cie ir» tu» ; i^ 
non efl pax 6ffibu$ meii 
^ f^cie peccat6tum meo- 
rum. 

Qu6niam iniquitates 
mea fupergrefiW funt «a*< 
put meum: * & iicut onus 
grave gravkas fimt fape& 
me^; r.. •;•:.• .;■ ,,.:.". 

Ptttf u^ruiit 8l becrAptas 
fiint ckatrices ine'^^f a 
&cie iniipientiae meae." :i 
. Mi£er iadhis fumii& 
cufvatus fum -iifque inl&^ 
liemr;^ lotidie.contriJfU- 
G «4$ /w;i2r. SextA ai 

« Qupniam JiufQbi' m€(i 
«mpleti iimtillufi^iubus \'*' 
&. non efl sani^is in car- 
ne ;mea- 

Affli£his fum & humi- 
liatus iiim nimis : * rugie- 
bam a g^mitu cordis m^i. 

Dofnine , ante te om- 
«ni defidirium meuin; * 
& gemitus meus a te non 
efl abfconditus. 

Cor meum co»turba- 
tum efl» dereliquit me 
virtus mea ; * & lumejci 
ocu}6pum m^orum 9 :$& ip*- 
lim non efl mecuttu 
;.. pivifio Pfalm >7- 

AMici mei, 6c proxi»- 
mi, mei * advcrstim 
me appropinquavirunt &1 
ftpt^rHnt. 

Et qui juxta.mc erant, 
de long^ fleteruat ; * & 
yim facidbaiktqiu quaerer 
bant animai:n meam. 

£t qui ioquir^bant maia 
mihiy locuti riuu vanita-i 
t^^'* & ddios totijdie 
ineditabaiitur^ 

£go autem ^auquarr. 
fi«rdus no(n: audi.6bam , * 
& iicut mutus no.n ap^- 
xiefifi os/uom^ . 
> £t fa^s fum ficutho- 
mo.'itQn iiadieus,^ 6c 
nbin- Joabens ia pre. fuo 
^^dstrgutiones* ' 
»4^u6niam in tc, D6mi«' Completorium* 

ne , iperavi : * tu exauditfa 

me ^ L)6mine Deus meus», 

Quia dixi ; Neqnando 
fupergaudeant mihi immi^ 
ci mei; * &* dum ccim* 
moventur pedes mei » 
fuper me magna looixi 
iimt. 

Quon^mego in fkg^. 
la paratus fum; * & .do* 
lor m^eu^ in coo^f^Rfda 
m^o ibmper. 

Quoniam iniquitiitiem 
meam aAUuntiabo ; ^ & 
cogitabo pro pecca^mea 

InimiQ au$em meryi* 
vunt, & confitm(Hfi.£]oa 
fuper me; r 8c ^ikultiplirt 
citi fimt; ^ gd^Evnt tne 
iivque.. 

.Qui retribuant; -mal» 
pro' bonis , detrah^bant 
mihi ; ^ qu6niam fequdsofi 
bonLtatem. 

' ,Ne dereliii^as: nie« 
Domin^ Deus m^us : f 
ne difcefTeris .a me. 

Int^e in ad^ut6rinm 
meum^ * D6minfi Dett 
falutis mi^a^. 

PSALMUS 55, 

Jufiftsfidc crffius^ i% Df 

fijtadum quarit, 

Mlierere muei^ Deus» 
quoiiiam conculcad 
vit me homo : * tota die 
unpugnans tribulavit me« 
Conculcav^runt mc 
mimici mei totsl die^ * SSlaio si MatiiAnaC' ijff\ 

^tiSaai imdd bett4tites yota'ftia » *■ .qost wi^' 
^Mnhmmei ' i' dam laiidatiftAes' tibi> 

AbflAik6difi€dift^n^ QoK^affl erij^uiili ibii- 
injih^o <ytM^ m^^tt^ manxme^dcmottey & 
^imbbw . '" ' pedes meps-' de lapfii; * 

Ib Deo laud&bb fer- ut placeam cor^m Uto 
nim fneos ^ in Deo ifl lumine Yiv^tium. 
fy^^ * iionvtim£bo Anf. D.6mine . Deus 
4ttli.-fldai*inlii oM; ' - meus, lie <&fc6fl^ A me« 
' Teift^ die verfa mea Pfal. j/. '"'\ 

aeieinmiinmaiam. S A lB B A T O^ 

bdafaitibunt & labf- jfi MJkTvriUvhU 
cmeRt^^^ipficaldbettm' *, . • n • 

S9eom'oUexT^an^ JmuMar.utmPropm. 

Sknt Affinninmt Irf- IN L NOCTUJINO. 

h fihroe fi^es illo^ :> * ^^^ST^^ 
tt ira popinos connin- ^ ' ^ / 

ges,. ^'tf- I. Bcitus. 

Oieus , vitam meam TemporePafihkli, Ani* 

^umsakvi tibi : * pofuifK la in Proprio. 

%nu^s toeas in conf- Psalmus 40. ^ 

' pethituo^iicutocmpro- ^,,, ^, ,„. * 

nafi6ne tna. Ddigentium Chnfti pau^^ 

Tuncconvert&iturini-- /^''^^^ beauiudo, 

«nid mei retitrsinn * in TTJ Eitus qui int^Ui^ 

qnacfimqae &e inyoci- f^ fuper egenum &: 

vcro te. -»-' pdupercm ; * in die £cce cogn6vi * qu6- mala liLerabit eum D6mi- 

i&un Deus meus es. * nus. 

.In Deo laudabo rer- D6minus consirvet 

kwa : * in D^Mno lau- eiun, & vi^cet eum , & • 

<iibo (ermdnjem. beitum faciat euni in «ftr- 

In Deo fperdvi : * non ra, * & non tradat eum 
tim&o qmd fkiat mihi in inimam iniiiucorum 
hoiho. ejus. 

In me iiint, Deus, D6nu(ius opem fer«t 

<Jii I4S Sabhato ad 

Uli fuper ledum doloris 
cjus: * umv^rfiim ftra- 
tum ejus versifti in infir- 
njitate ejus. 

£go dixi : D6mine, 
miferere mei ; * fana 4ni- 
mam meam , quia pecca- 
yi tibi, 

Inimici mei dixirunt 
inala mSii : * Quando 
mprietur, & perioit po*- 
men ejus? 

Et li ingrejdieMtur i^t 
vid6ret, vana Joqueba- 
tur : * cor ejus congre- 
gavit iniquitatem fibi. 

Egred^batur for^ , * 
& loquebatur in idipfum. 

Adv^rsiim me fumrri- 
bant omnes inimici mei :* 
adv^rsiun me cogit^ant 
mala n:uhi» 

Verbum iniquum conf- 
tituirunt adv^rsiim m? : * 
«umquid qui dormit, noi^ 
adjiciet ut resurgat ? 

Etenim homo pacis 
mese , ii^ quo fperavi , * 
qui ed^b^t panes meos , 
magmficayit ftiper me 
fupplantau6nem^ 

Tu autem , D6mine» 
pni&rire mei, & r^sufcita 
m^ ; * 6c retribuam eis. 

)n hoc cogrt6vi qu6- 
Hiam yoluifti me, ^ qu6- 
niam non gaudibit ini- 
micus meus luper me. 

Mc «xtem propter ia- Matutinum, 
noc^ntiam fufcepiffi,'* fiC 
confirmafti me in coni^ 
pidu tuo in dsttmvttiu 

Benedidus D6miiiU8 
Deus Ifrael k fseculo, fic 
ulque in faeculum : * fiat, 
fiat. 

PsAtMU^ 48. 

Nilcpntra iffcrAtmprofimf 

0pes;jufi'uiafoU€X 

eo eripit. 

AUdite hjBec, omnes 
gentes; * auribus peiv 
cipite , omnes qui habiti- 
tis orbem. 

Quique terrigenae , flt 
fUii h6minum : ^fimulin 
unum dives & pauper. 

Gs meum loquctur fi* 
pi^tiam, * &. meditiltio 
cordis mei prud^ntianu 

Inclinabo in parabolam 
aurem meam : * apiriam 
in pfalt^rio propofiti6neixk 
meam. 

Cur timS>o in die ma- 
la ? ^ iniquitas calc^net 
mei circumdSbit me» 

Qiu confidunt in yirtd* 
te fua , * & in multitudi» 
ne divitiarum fiiirum glo« 
riantur, 

Frater non r6dimit, 
ridimet homo : * non 
dabit Deo placati6nem 
fiiam, 

Et pritium redempti6* 
nis animse fiix : ^ fic h«> 
boribit in aBt6mum, & yiy«t adhuc in finem. 

Non videbitint^ntum, ^ 
ciun vident iapientes mo- 
tiintes. 

Siimd insipiens & ftul- 
tus peribunt , * & relin- 
quent ali^is divitias fiiasb 
£t iepulcra e6rum do- 
mus iUorum in aeternum ; 
tabemicula e6rum in 
prog^e & prog^nie : * 
vocav^runt nomina fua in 
terrisfuis* 

Et homo^ chm in ho^ 
ii6re effet, non intell^xit:* 
comparatus eft jum^ntis 
inripi^itibus , & similis 
b&us eft illis. 

Haec via ill<Srum fcan- 
dalum.ipfis ; * & p6ftek 
inore fuo complacebunt. 
Sicut oves in inferno 
p6fiti funt: * mors de- 
pafcet eos. 

£t dominabuntur e6- 
nun jufti in matutino ; * 
& auxilium e6rum vete- 
liTcet in infemo k glo* 
ria e6rum. 

Verumtamen Deus re- 
dimet animam meaih de 
manu inferi , * cum ac- 
ciperit me. 
Divijio Pfalmi 48. 

NE timueris , dim di- 
ves fadus fuerit ho- 
mo , * & ciim muhipli- 
cata iuerit gloria domus 
tjus« Sahbato ad MaminM. U9 

Quoniam , chm intc- 

rierit , non fumet 6mnia ; * 
neque defcendet cum db 
gl6ria ejus. 

Quia anima ejusin vit« 
ipsius bemedic^tur : *' con- 
nt^bitur tibi, ctun bene* 
f<iceris ei. 

Introibit ufque in pro- 
gcnies patrum fu6rum ; * 
oc ufque in stimum non 
viddbit lumen* 

Hbmo 5 ciim in hon6« 
re eflct non intell6xit : * 
compar^tus eft jum6ntis 
infipiintibus , & similift 
fafnis eft illis. 

j4ru* Beatus qui int^l- 
ligit fiiper egcnum & pau- 
perem , in die mala Hbe'* 
rabit eum D6minus. 

IN 11. NOCTURNO. 

j4nt. 5. Tureddes. 

PSALMUS 61. 

Fruflra oppugnatur qui 

Dei fubjeiius in ejus 

tutela manet. 

NOnne Deo fub- 
]i&^ erit inima 
mea ? * ab ipfb 
enim falutare meum. 

Nam & ipfe Deus 
meus , & falutaris meus : * 
fufc^ptor meiis, nonmo- 
vebor ampliiis. 

Quoufque irruitis in 
hominemf * interficitis 
univerfi vos tanquam pa- 
G iij X<50 Sahbaio ^d Matutimm* 

licti inclin4to, & macc- P s a L M u s 6j. 

liae depuKs ? 

* Verumtamen pr^om 

meum cogitaveruat re- 

p^llere ;. cucurri in iiti Vana bnpiorum jcondliar: 
Evar^eliipredicalio^ 

EXaudi , Deus y orati^» 
nem meam-, dun di- ore iiio benedic^bant , & precor : * a timore inimi'* 
corde fiio maledicebant. ci eripe animam meanu • 

Protexifti me a con- Venimtamen Deo fob- 
je£b efto , anima mea ; * 
qu6niam ab ipfo patientia multitudine 
mea. 

Quia ipfe Deus meus-, 
.& Salvator meus ; * adjii- ventu malignantium f* i. 
operantdini 

quitatem ; . . ' . -; 
Quia exacu^runtut gUr dium linguas £:vas : * uxr 
4or meus , non eniigrabpp tenderunt arcum , texn 
In Dqo falutare meimi, amaram , ut fagikteixlt. la 
& el6ria mea : * Deus occultis immaculatum* 
auxmi mei; 6c fpes mea Subitbfagittabunteum» inDeoeft. 

Sperate in eo, omnis 
congregatio p6puli ; ef- 
fiindite coram illo corda 
veftra : * Deus adjutpr 
nofterin st^rnnm. 

Veriimtamen vani f3ii & non timiibunt: * fir- 
maverunt fibi &rm6nem 
nequam. 

iNarravinmt, ut abfi:6tt- 
derent laqueos: * dixi- 
runt,Quisvid6bit.eos? . 
Scrutati fimt iniquita- hominum , mendaces filii tes : * defec^runt icrutan< 
h6minum in ftateris , ^ ut tes fi:rutinio. decipiant ipfi de vanitate 
in idipfiim. 

Nolite fperate in iniqui- 
tate , 6c rapinas nolite Acc^det homo ad cor 
altum ; ^ & exlSdtabinir 
Deus. 

Saeittae parvuI6rum &c- concupifcere : ^ divitia& fi t£ funt plagae e6rum ; * 

^uant, nolitecorapp6- & infirmatx funt contrit 

nere» eos linguae e6rum. 

Semel loaitus eft Deus, Conturbati funt omnes 

duo haec audivi ; quia po- qui videbant eos ', * 6c 

t^ftas Dei eft, 6c tflbi, timuit omnis homo* 

D6mine , miferic6rdia ; * Et annuntiaverunt 6pc- 

fpasL tu reddes unicuique ra Dei ; * &. fa£la ejus juxu 6f era fiia^ intgliexerunW ijsdS»Wji^uiD6- 
<8c "InidibAntar Mme» 

C.UOutttninuf tibi ^ 
I>1», * c oa fit fl iki Htf 
4l* livocilHinBS iKHiien 
iMn : «anibimus mira< 
bilia titt¥ :o 

vflmt ^' h^yhitanf in 
•a : *" e^ coafirmJEri 
iwnnmis ejnSb 

Din inkpns : NoKte 
ioiqa^igDre; ''8£ deiinh' 
fitotaw : Noik)& eiral- 
i^e comif. 

Noiite ext61!ere in al- 
tum cornu yeflriun: * no- 
iiteldqtH ady^rsiis Deum 
atem; 
^iBa neqne ab oriSmte^ 
oeque ih ocdd^te, * ne- 
qne a desirtis m6ntibns. 
. Qii6niam Deus- ysAeii 
cft : * himc hmhfliftt, & 
hinc ex41tat. 

Quia calix in manu D6^ 
mini vini meri plenus 
mirto ; * & inclihavit ex 
hjfc in hoc* 

VerAmtamen fex ejus 
Bon eft exin^a : ■*■ bi« bent omnei peoMAct» 
terne. • jlii-i;r' 

Ego autem anumidbd'. 
iii &euiiMr''^>%i«^Ub9 
Deo-Jacdft !:!Kj{ .':* 

£t 6stiiia ^fy^iiatmiS^ 
cat6rtuA-ooi|^fringattt*$ * flc 
txaltab(bitur c^^n^^ifcu 

>te. T»reddes>'D^ 
nune , unicuique -iitMt 
6pera£uu ^/T d¥.-'V 

jA«.i^..Co|^tMoi;r^ 
J- ' PssAtMiir-sjyjy • 

~ Otus in ^ AtfUMl 

Deiis: *iftiKaeI 

magaiim " aKpAeii 

cjns^ y.-..^3 

Et ^aftus eft ift*ipace 

locus e|us, ^ &'li3ymki^ 

ejus in Sion. *'\ 

Ibi confregtt potdmF^ 

arcuum, * Kutuni, g«- 

dium, & beUun>. ;> 

lllihninans tu Tinirid^ili- 

ter^m6ntiblis^rni^ : -^ 

mrbdti £int ottmts itA^ 

pi^ntes corde. «J-q 

Dbi^nRiertint ra¥fmfim 

fuum ; ^ & nihd invene^ 

rumtomnesviri diyiti4hifii 

in manibus fuis. 'ii. 

• Ab incre{)ati6iTfe*toa, 

Deus Jacob, * dotnh^ita'^ 

vtemt qui '"aftemlerunf 

equos.*' ■ i. ..i - i:-.:*.-a 

Qir 
;15'l Sabhdto ad 

. Tutcrribilis es , & quis 
resifiet tibi ? * ex tuiu: ir9. 
fua 

Re coeld audltuin fe- 
cifli judicium :/«terra tre- 
nuul^ & quidvit, 

CJipa exurgeret in ju- 
dici))m Deus , * ut falvos 
i^ce^et omnes manfiietos 

QWniam cogltado hor 
snini^.coniitebitur tibi ; * 
6e ^liauiae cogitationis 
diencb^iiE^dum ag^nt tibi. 

yoY^te,i &. rWdite 
I>6n\inp Deo ^veftro,. * 
omne^ .qui in circuitu ejus 
aiiirti8 munera, 
j , .Tterribili, & ei qui au- 
iejrt (piritum principum ; * 
terribili apud reges terrse. 

-P-SAI^MUS 82. 

A4v^rsus EccUJiam hella: 

poena pcrfiquentium, 

DEus, quis similis erit 
tibi ? * ne taceas, ne- 
que compefcaris, Deus ; 
. Qu^niam ecce inimici 
tui. fonuirurtt: * & qui 
odennit te., extul^runt ca- 
put. 

. rSupeic populum tuum 
malignav^runt consiliu ; * 
^ co^tav^runt adv^rsijs 
lan^tos tuos. 

Dix^rtint : Venite, & 
^iifperdamus eos de gen- 
t^ ; * & non memorctur 
nomoi Ifrael ultra» Matutinum. 

Qu6niam co^taty^nuit 
unanimiter: ^ iimul ad« 
yersiim te teftam^tum 
difpofiierunt , tabernicula 
Idumsorum & Ifinahe^- 
Utae : 

Moab , & AgarfnS', 
Gebal, & Ammon, & 
Amalec y * alienig^me 
cum habitantH^us Tyiwtt. 

Etenim AfTur veniticam 
illis ; * fa^. funt in ad* 
jut6rium filiis Lot. 
, Fac illis ficut M4dian 9 
& Sifarae , ^ ficut Jabin ia 
torr^nte Ciflbn. 
Difperiirunt inEndor ;;* 
fafii ilint ut flercus terrae*. 

Pone prindpes eonuit 
ficut Oreb, & Zeb, * 
& Z6bee, |c Salmana; ' 

Omnes principes eo-* 
rum , * qui dixerunt : Has-^ 
reditate poflideamus ianc* 
tuarium Dei. 

Divifio P/almi 82^ 

D£us meus , pone illo^ 
ut rotam , * & ficut 
flipulam ante£kiem yenti* 

Sicut ignis qui combdnt 
fylvam , ^ & iicut fiamma 
comburens montes ; 

Ita perfequ^ris illos m 
tempeUate ma , ^ & in 
ira tua turbabis eos. 

Imple i«icies e6rum 
ignominia ; ^ & quaerent 
nomen tuum^ D6mine. 

Erub^cant £c contur* l 

I SM^wiLakUL %yi 

i. fcteaffinfiBtiiliiiBfiBctifi,^ ' P^rficegffflK»flieb$ia 

&«co«fii9dib«ar/&<pA^ t6i»dstin^f.aitsMntiikO# 

fOHMl 'i^i .. .ni veantur yel^a mea* f 

t EM#ga6&amqiii»iiO(^ .EgedfmaaTiYqndiiiaai 

msii^» D6iiiiiKis:|^ '^ita exac^ifti^yDeuk:.^ ia^ 

ibfas Aldffimi» iii ofini clina aumn*. niam nulu^ 

lefera* .': '^^ &exi[udiTeil)amea* 

. vrfte; iCogitatio fa&ia^ Mirifica iniieric6r^tt 

tts - confifi&imr dbi^ D6-^ tua^^*! ipdr falvos fanoM 

wmig^P/aL ^/.(:m:: ^ . ^duites:i^te. : 

-.^jeamra^mi^inProprbJ A rctiiUntabas dlxte^ 

.-.; ■ i-.«.rfw w -. ■ --^ rje iiue cuft6di:me-ft'*^ ut 

T&fCUX^gahmgtfimd,' ^.^^«9ihmalinimtu&« >Cjgtf.:4.-lNcfice. ' ■ rum prote^ me ^ ii fiuie 

wt.aiPhipKJ»4. r^ fuiit, ^* ... 

■■ PsAJLSttDft ii&'i»v. rhc^/iri^ «.PMoe .greffi» 

OMAmEcdifukah-kofSku meos insfmitutuis^XMij 

rrpumioia^t c e^ ' mine)r]it>nd& movtiatttr 
D6aiiiiei vefii^ meo; . j 
meam.;.:t \'Ani*^ij,hi^ ^ ituunmeam;.:T . \ Am^^j, m fxaimm ;> 
f»*^ intiende .deprcca* Dmfi^Ppttnu %6i\ 
ti6nem meanu , T. Nimici .mei 4nsnam 

'Aur3>us p&rcipe <m^ X mea drcumdedimnt ; 
^nem megm , * non in adipem firam conclus6r 
labfisrdol^i&..'' mnt^ A os,e6rum loal* 

. ! De vidtntiia^dicium tum eft fupirUanu . 
mmioL p(r6deat : * 6culi; . PHipci^^ies; me nunt 
tuividieant aeqni^tkesk. . . drcttmd^dtemt me : rT^ 
r^PcdUfifToriBieumi & 6culos iuos^ibtttiiruntde;. 
yiiidiiti .mSfie : * ighe i!ue dtnare in terram.^ 
garamin4ftr ; & non eftiia- : Suicep^runt me ficut 
v6ita in me iniquitas. '. ■ leo par^s ad prscdiam, f 
, Ut non • loquatur os -& ucut catulua le6niiSr Jbsir 
m.Gnxk6pflar3lh6minumv^ jbitans in iibditisir .-i :' 
propterr verba Jabiorum iEstti^^Douuctt.prcif^ 
.tQ6mm:;egei.ci]j[lbdiviyia& veni eum, & fiipplanta 
fyasaa^\,j,\ii):,^ ^^ ,.< W eilm£>h?;. 4ripel ftrdnain; 

G v 154 Sahkato a4 Laudcs* 

xneamabitnpioyfriineam diam iuam & ivfiritatei] tuam ah inimicis mani^9 
tuae. 

Domine, II pauris de 
terra . divide eosj .in vtta 
e6rum : ^ de abfconditb 
tuis adimpMtus eft venter 
e6rum« 

Samratifunt filiis ; * & 
dimis^runt reliquias iiiai 
p4rvulis lui& . 

£gp autem in juftitia 
appar^bo confpedui tuo:* 
^itiibor , dun apparuerit 
gl6ria tua» 

An$^ Ift pxftitk appa»* 
fcbo conip^ui tuo :-ia-^ 
tiabor , .ciim apparfjerit 
g^6riatua» 

Ant* 1.1 Paratcm^.. 

PSALMUS. 56» . 

Contrd nunacos opem ink" 
ptorat Chriflus ^ pojka 
Dnlaudescelebrjturusi. 

Mlferere mei , Deus, 
miierdre mei ; * qu6r 
niam vx te confidttimm» 
mea. '. 

£t in> umbra- 
tuarumfper^; 
trinibat inicpidtas. 

Clamid)Q ad Deum al- 
tii&mum y * Deum^xpd 
bene£(cit i^hi. 

Mifit de cbelo , 6c libe^ 
r4vit me r * dedit in 
epprdimum cmcukantes 
me.-' 

Miiit DevfS' xxM£kic&-^ adinim 
^donec £iam ; * £c eripuit .ani 
mam meam de medio ca 
tuliirum k6nuiiv:.4Qrmi\ 
conturbatus. . 
. Filii bominum». dente 
e6rum arma 6c fagitt» : 
& lingua e6ruih gladiu 
acutuv '■■■ 

Exaltare iuper ccelos 
Deusy.^ &. in omnea 
terram gloria tjia* 

Liqueum paraverun 
pedibus mei&f t Scincur 
vav^unt aainiam meam. 

Fodirunt ai^ facicn 
meam f6veam ; *.&L incii 
d^unt.in:*eam^ 
' . Paritiim cdr .iacunL 
Deus y parkum coi 
meum« ;v* c^abaSc^ial 
mum.<^canu . .i . * 
. Exurge , gjotial tneft- 
exurge , pfalterium £eci- 
tharai^ (Scurgadi dilii- 
culo* . 

Confitebor t&i in p6- 
pulis y Domine ^ r^ . & 
piaHnUm . cbcam tibi : ii 
g^tiisus;- .... 
^ Qu6nisnk^ tmg^cat; 
t& u^ue adlo(Bio& miie 
nc6rdia tua , :* & ofcpi 
ad nubes veidtas tuas. 

Exaltare fuper coelbs 
Deus ^ ^ ficfuper om&en 
terram gl6ria tua. 
. Ant: Pacafiumcornieo 
Deua ;(par4tum cQcine$ fi.c£iitiam. r* -- dflimus gentes , * qm^Ml) 

> : iif />riif qmiragiptm 6Sj^&kt fiaios AWi^ 

^Jeiturfeqmns ' Cotlffi^ tim^A^libt^ 

<jAim-tM; M Moy«il ' pul^ruiif-^jiillcti wM€^b^ 
Dmt. 3%. • - Jti#^UM[<$L' -^ , 

. ji^lr^iii^^^^iKMiuitttYi^ p^)Mttteei«i^r^4ttMi^«^ 

-^reriba om «ek • ' = niculus hihtecBtki^iiM^^ 

Concr^ iit i4Ma 'bil^ (t«ftii^'iiif<:«e(i^ 

^«ft^^near'' fti^ii^ ^Nisirial»^ ^ id ldcePhdi<^ 

s-os ei^Miwn^ihton. ^^ r6ris, & TaltelbUiiUB^ 

Qittfiiitiberjfop^rb^' - Cilciimd^^eutti',^^^ 

1»^, * & qi^ fiiite^: diMt, "" &£' ciiftddfrit 

p#fS gr4«^. - " - quari'^p(nffl^'lj^^^&^^ 

Qtiik-iMAen I^Sii^ « %^ a<]^iiiBupiiSr^j^^ 

inyoctibo ^^ date nill^ ildyi(>lAndmn piiBdilii<^ 

ficintiam;Diio^iio(b-o. : &:fiipereosvdHttiris/ J •* 

t>Bi^perfiiaainni!^ptfrii^ Eatpiitdit ala» ffi8^/& 

t t&otfUi^ ^^^ns jtfft^ ifoimpftt eum ^ *^'a*^ 

€ia : ♦ Deus fidilis, &* portivit in litoefi$Td?{r ; - 

abilpie tdla-iniquitite , P6miniisfoIasdule'^]ur 

jtiftus & refltofc ; ^X * ^ ""^** ^"^ ^*? 

Peccay<ir6ikt ei,&not^ eo Deus aB^ntisr' ' "'^*' 
Iffii e|iis in s<S)itl9bus^' * Cbttftftuit. etmt- fitfj e i* 
gen^r^tio prava atque^ ^xcelfamterram^^utcb^ 
perv^fiu ••■ ' fflider^t.fruatftij^*^QiAi. 

Haeccine reddis DAk^i- tJ4f *igtt«t ^Sftl'^! 
«W, * p^uI^ftiAe &i- petra, * oleumqued€t,l^ 
sijpfen»? .- ' durtffimoj — ^- *-oi- - 

• «JlumqiBd non ipfe cft B6t}rrum de arfh?rtt^^' 
patcr tuus, * qui pofeidit & ke di 6vifaUs , *. ' t«P V '^ fecit; & creSvit tfe. adipe agnorum & 

\Merf*^rtt6Kli6rtim Wi:^ fili^ruhiBafiit; •?- ^ 

qiidrol»: t*^ >6gti g^- ! ^ Et hii^eds «int tH^diaii; 

xW6liW-i*n^rfas,' ; -i tA'^ci*; * & sa%iinem; 

Interroga'piiiMtii*tvmm,I u?» bieret inet^atffionff.^ 

Gvj 
>5« 

Iner^liMtiis eftdil6^, 
& ^ecalcitr4vit ; * incraf- 
satus^ impin^uatus, dila- 
^tus* . 

Derdiquit Deum &c- Sahhato ad Laudti. Ignis fiicceiifus eft i» 
furore meo , * & ard&ift 
ufque ad inti^riu-novifE» 
ma; 

Devorahitque terram-:; t6rem fuura » ^ & recei&t cum germine iuo , ^ &. 

a Deo falutari iuo. - m6ntiu fundamenta conx^ 

Provocav^runt eum in biket. 
diis ali^is ; * & in abo- Coneregabo fuper eoS' 

i3)inatL6nibus ad iracun- mala ; 6c iagittas meas 

di^m condtav^runt* complebo in eis« 
; Immolavirunt dsm6- Coafum^ntur fame, * 

niis » & non Deo % * diis & devorabunt eos aves 

^os ignor^ant. morfu amariiiimo». 

Novi recent^fque ve- Dentes befliarum im*^ 

n^runt ^ * quos non co* mittam in eos , ^ cmn flt^ hi^nint patres e6rum., 
; Deum qui te g^uit, 
dereliquifli ; * & oblitus 
es D6mini creatoris tui. 

/Vidit D6minus,.& ad 
icacundiS concit4tus efl ^ * 
quia provocav^runt eunx minefene- 
fiiii fui, & filis. Dixi : Ubinam^fuat \ 

, £t ait : i^bic6ndamf4-^ cefs4re fadam ex hominif* 
ciem meam. ab eis , * & bus mem6riam e6nun. 
confide£abonbyif&mae6- Sed propter iram in»- r6re trahentium iuper 
terram, atque ferpentiunu 
Foris vaflabit to%. gla.-- 
dius , & intiis pay^r, * 
juyenem fimul ac idr^- 
nenk, la^mem cum. h6^ .£eheratio enim per- 
^4^,.r.aL infid^les 

Ipfi me provocav^runt, 
in ea q^i. nonr erat Deus, ^ 
&,fifitaverunt invsinita- mic6rum. difhili , ^ ne for*^ 
t^ fupepbirent^hofles e6«- 
nim,. 

£t dtcerent r Manu*. 
noflra excelfa, &' non. 
Dominus,. ^ fi^it hasc 
6mnia«. 

Gens abfque consilio^ 
£t egp provocabo eps^! efl, ^ fine prjiddntia:* 
19 ea r.qui non efl p6pfi- utinam saperem^, & intel-^ 
liis, ^ & ingeme fmiti. ligerent , ac. aov|ifioii|^ 
irnt4hQ.illos.. psovidu-eotL . .. ,. 


miUey 
gettt de^eixnitGBb^ 

' Nonnei&b ijeast Devts 
;^ jvindiak edi^ * 8t 
BN&miinift concfalifit xBos 2 
, ; .ifofteBiin:eAI>eaiiao<^ 
ter ot dtt. e6rum ; * & iai- 
niici ooftri fiittt jiMices. 

De trineaSoaaindnim» 

▼inea eiSzam ,. ^ & de 

fidbwbanis: Gom6nrfaae. 

' Uva e6iiiBi^nfa:fem- 

Its , * flt jboixi: aioariffiiiu. 

Fei-- mraoouum THSum- 
e6niin» * & venimipii^ 
pUumin&n^e; 

. Noone .: lueci .c6ti£ta 
fiutt apndLmo^'* & fiyi&ta 
intlimummmi 

Mea eAiUdii.^&ego 
retrilniani ia t&npore , f ^ 
pt Idbatur pes- eorum. ^ 

Jvaf^ eft di^ pefdtti6-^ 
ms;*&: adifie &ftinant 
t^mpor^* 

^ JudiciUt D6muius p6- 
pulum fiwmi, * & iaier-^ 
vis fiiis mifec)ibitur- ' • 

Yid^hit qu^diofirmata: 
fitfiwiiqs» ^,& clau&quo-^r 
€fBu^ de&^i^runii , . refidiU'- 
que eonsumpti fiiot* 

£t dicet :, Ubi.funt dii 
t&wn 9 * iugiiibus hab^r 
bant fidiiciam} i.--^ 

^•Sfe tfcmfti» vidiiaiis 
dHSied^aotradipesy *■ & 
liibdbam vJBfim^nnmigi: Smniitr &r^fitatt»->. 
tur yobs , * & in necefi^ . 
tite vos pr6tegatt. 

Vid^te qubd ego fim 
folu», * & noa & 4&U» 
Deusprastec me* ; .: 

£go occMam , & itgok 
vivere fadam; perc^dam, 
& ego fimibo : ^ & noa- 
eft quidemanumeapofik 

Xeviboad coelum ma- 
nnm meam , & dicam ;..^ 
Vivo egp ii^sBtihBUiu 
- SiacSeroutfideargli-* 
dium meumy * & arri* 
pderit ..judtchim maoua 
mea, . ii 

' R^dam ulri6oemh6£» 
tibus' meis f * ic his qw; 
od^runt me, retribuaim; 

Inebriabo fiigittas meaal 
sanguine , * Bc gladlu» 
meus devorabitcames y:i 

De cru6re occis6rum, ^ 
& de captivitdte , nudati 
inimicorunk tripitb.. . l 

Laudate, gentes^p6«' 
puhun ejuSv; ^ quia san-» 
guinem lefvoium fu6runi 
flcifc^ur:' .: " . -;: 

£t vindi^lam retribuet 
ia hoftes eoxum:, * &>pro- 
pitiua erit terra^ p6piiH fuiw: 

j4n$, Date magnific^- 
tiam Deo noftrp : DeL 
perfifta fimt 6pera.. . > 

[In Fefih^& totQTen^ 
poH Pajchali, ( nifi p90^ l^S SaBhato dd Primam* 

priwn affigaetur) dieitur Psalmus. it^. 
fiqucns 
C A.N T I C V M» 

Juditk* r6* 

INcipite DnSmino in 
tympanis : * cantate 
D<Sminr> in cyir^alis^ 

Modulamini iUi pfal-- 
mum ttovum : * exaltate, 
& inyocate nomen e^us. 

Dominus conterensbet- 
la : * D6mxnus nomen 
eft UH. 

Qui pofuit caftra fua in 
medio populi fui , * ut erl- 
peret nos de manu 6mr 
nium iiymicdrum aoftr6- 
rum. 

-■ Venit Afliir ex monti- 
Vas ab Aqiul6ne * in- 
nKultitd^ne fortitudinis: 
fiia^: 

rCujos multitudo obtn«> 
ravittorrintes, * & eqtii 
eorum cooperueruntyal- 
les. . 

Dixit & ihcensiirum & * 
nes meos, * & jiivenes 
meos ocpsurum eiadioy. 

In^tesmeos dare in 
praedam , ^ & vicgines in 
csiptivitatem.. ' 

D6minus autem omm* 
potens n6cuit eum, £c 
tr^didit eum in manus 
fesEuhae > * & confodit 
com. }.- ' • 

- i^iif» 4. ' Laudate D6- 
^maunu -. Deus ag4ntihus coUaudan' 
dus ob Chriflum exhibitum^ 

LAudate D6mmum , 
onmes Gentes : * lau- 
date eum^ onmes p6puli ; y 
- Qtt6niam confirmata 
efl fiiper nos^mifericordis. 
ej^.^^ 6c ventas Doitiini 
manet in astemum. 

AnL Laudate DfSmi- 
num , onmes p6puli ; qu6* 
ntam confirmata eft iliper! 
nos miiericorc^ ejus* 

AD PRIMAM. 

PSALMUS^S^. 

Chriflus ab waucu vexa" 
tuSydb amicis dcreHBus, ' 

Qpem Dei impiorat* 
Omine Deus£i- 
lutis: ipd« * * in^ 
die ckmavi & 
no^e coram te. 

Intret in confp^&utaO' 
oratio mea : ^inckna afu- 
rera tuam ad precemmea; 

Quia repleta ^ll malis 
anima mea , * & vita mea 
inferno apppopiaqaivit. • 

iEAimaitus , fiim • cam 
defcend^tibui^n kcum :*. > 
fad^us fom iicut homo fine 
adjutorto-, imer m6rtaos' 
liber: . f 

Sicut vulner4ti Afk'- 
micntes in feputckriB ',| 
quorum-noD-es' mtiM^ D i^3L&iTAn\ * m tenf brdiU , 
Super me ^dn 
-tioiiem:mtaiti r* ft»^ 
libas piVcipe'obfecrtttidM 
Betp siftMti iftirericketuiit ) Ht i aA adPrimkmi fff 

!* &ipiji dft A^* bumiliatus fina &Mtut»* 

^fflTi^unt. * • bat»^ '. .: * *:; 

■In me tnuifiirnnt' tni 
tua&; * & terr^restmcoa^ 
tudbavecuat «ttt«. ■' >'* 
CixcumdedirtmtM ilM 
rilfiumrttiu6^*&ombe& cut aqua tod die ; * diwi 
fiii£h2stuo«itatliu&^Mier «umded^runt me fimul» 
Mk. .>5 : . ^ t. -^'- ■• EioAg^^Jiimeamicufli 
Leoigi fecifti. .tSOlDS &pr6xiinum<j,,* &iiotfiil> 
t«)98 ai[iiDBet.!*'pofiiiitent meos^misjiria. '-- ' 
al>pinBnaoiiem ikbii ^- I^&aLmus- £41» •>> 
- i Tr4ditus ik^ ^ j8c;floa O^atk^ 'pmnimmUf^ f-Oit 
«Mpediebar ^.* iculi:'«net — ' ' * "* * 

I^^t^r«.inAoiii; 
Qamiyi ad te » Domi-v 
ne ^ "totl; !dia>f )* acpifadi 

afedk£e-JBeMisn.fl«easw^£r'v.f , . 

-r i.N«aaqniA.fl6ttuisr.ffH exiudi mein tiiai.ftfUtial ^ 

^ies mirabifia ; :* junt.fii^ \^ £t iuHI i^e» 'ilt jtldi-> 

«iid:fiifiiitiJbuiit^&.c0iifi-- ddHi omi fefro^^tiud ;^^ 

^oJMiyntuxtiBi'^ . •/ ' : ^ quisi noit jDft^cabitiulr 61 

Numouid narr£bit>ifi- confp^fiu-^tao oamis yi-^ 

^uis ip iepukhre mi&ri«- vens. • . 

^^rdiam luam , **.& Tenr QWaperieeutds efi ini'^ 

't^tffiatuaminperditixSne i miaj^ 4ni<iitoHxtCimy^6iK 

Numquid co^firen-^ fii3i4yit interravkt meSl 

tiar :■ in teaeliris mirabUia CoUocayit' xhe intobP^ 

tw , ^r &i jttflatia .tua i» ei3ti4s ficUt^dtti^^.faecu- 

eena. oI)liyI6si8/^ . :> C ;<^ &'arixiitus^ eA^&per 

£t e^O(/ad te.i,D6nmi me -^ltus^ nieus.-: nn in^ 

«l&)'.claniiyi;^-tl& mAa<^ tucbatam eft eor meuiiu- 

nr4tio msoL im astk xB tt t£^ Memor fia di^rum an-^ 

- . • Ut 'quid«^ l>i$miBe y re-i dqu<Srum : medkatus fiun 

p£Uis orationemmeami! ^r in <$mmbHStpp^rib|is tuis ; ^ 

avfrtts faciem tliam; 4 mei ih fa&is. malwim tuaxuni! 

: Paupeir fimL ej^o ^ & in meditab ar.. 
Ja.faberibBs «> juycntl^ Expaadi manus meas ad 
idea:/t*exaltj;ti^^ autem^ tc . anima mea ficutter*^ tfo Sabhate ad 

ra fine aqua tibi. 

Vel6citer exaudi me , 
D6mine;* deficit fpiri- 
tus meus. 

Non avirtas faciem 
tuam a me ; ^ & similis ero 
defcendentibus in lacum* 

Auditam fac mihimane 
imferic6rdiam tuam : * 
quia in te fperav i. 

Notam rac mihi viam in 
quaambulem;^ quia ad 
te levivi animam meam. 
Divifio Pfalmi 142. 

ERipe me de inimicis 
meis , D6mine ; ad te 
confiigiL : * doce me iace- 
re voluntatem tuam, quia 
peusmeusestu. 

Spiritus tuusbonusde- 
ducet me ki terram recr 
la^m : * propter nomen 
tuum, I)6mine , vivifi- 
cabis me in sequit^te tua. 
. Educesde tribulati6ne 
inimam meam ; ^ & in 
mifenp^rdiatua difperde» 
ininucos4xieos* 
. Etperdies omnes qui 
tribulantAnimammejim; * 
auoniam ego fervus tuus 
uun. Tertlami 

AD TERTIAM^ 

P S A L M u s a8. 

Gentium converfio verhl 
Dei efficacid. 

AFf&rte D6mino » 
fiUi Dei; ^affifcr- 
te D6mino filios 
arietum. 

Afterte D6mino gl6- 
riam & hon6rem ; anerte 
D6mino gl6riam B6mi- 
ni ejus : * adorate Dd- 
minum in jitrio ianfio 
ejus. 

Vox D6mim fi^er 
aquas , Deus majeftatis m- 
t6nuit : * D6mimisr£]per 
aquas multas^ ' 

rVox. D6mim in .yirt6* 
te : * vox D6mini in ma^ 
ghific&itiar 

Vox Domiiu con&m-* 
2/tn6s cedcos : * & con-' 
mnget D<^minus tedros 
LibanL 

£t comminuer easi tao^ 
Guam vitiilumLibaiii y^»& 
aile6his quemadmbdumii* 
lius u^comtum» . . i 

Vox D6miniiislterci«^ 
dentis&mmamignis , vox 
Domini ooncutiemis de- 
s^num : * & commov&it 
DominuB desirtum Cades. 
1 . Vox' • D6mitii : pvMa- 
rantis cervos ^ fidx^rielBhit 
cocdesik ;/..&. in templa tlBttL 

Ubitire&cit,*&^d^ 
Uf IMuifiiiis Itt ifll letir- SMdi^ sd TeHiam. t6x 

dkott gl6- Dilexiffi faS&im^tu 
odifUiniqtdt&tem ' ijotniiiis Tututieui p<H 
pnio fiio dabfc: * D^fiaiiius 
p ftnedke t p6puIo foo bi 
pace. « 

PftALMUS 44. 

Cmam mpiisk : Chifti 

& Eeaefim dous* 

ERnfi&fit cor raenm 
'VC^Nni bonuin i di^ 
co ejgo 6pera mea rep. 

Lmgaamte * dUamns 
fcribas Tel6citier ioibintis. 

Sp6cionis xormaprae £[•• 
liis hdmiiuim; di£!n& eft 
gr&da in Ultiis tnis;^ * 
wopt^k benedfadt *te 
Deos in setimunL 

Accingere gladio tuo 
fijper femur tuum , * Po- 
tttttiffime. 

Spicie tua & pulchritd- 
inetui int^nde, * pr6P 
P^iprocMe, terejl muoirte I>eiis,I>eut 
tuus, 61eo Istitiae pne coiH 
s^rtiibus tuis. 

Mjrrrha & gutta, Scdm 
iia k veftim^ntis tuis ^ ^ 
d6mibus dbAmeis ; * ez 
quibus deledav^rnnt t« 
nliae regum in lion6re 
tuo* 

Aftitit regEoa k dextrii 
tub itt reilitu deauritto i^ 
^dimdataYarietite. ^ 

Audi, filia» 6c Vide^ 
&inclina auremtnam} ^ 
& obliyifcere p^piihiin 
tuum^ & domum patris 
tui: 

Etconcupifcet rex de« 
c6rem tuum , * qu6maib 
ipfe eft D6minus Deut 
tuus ; & ador^unt eunu 

£t filiae Tyri in mun^ri- 
bus: * vultum tuum depre- 
cabuntur omnes divite» 
plebis. 

Qmnis gloria ejus filiar 
regis ab intiis : * in fim- Et regna propter veri- briis aureis , circumami£la 
^atem & mamuetudin^ ^ varietatibus* 
& jufKtiam ; * & deddcet Adductetur re^ virpnes 
te mirabiliter dextera tua. poft eam : * pr6ximae ejus 

S^ittae tuaeacthae,p6- "" ' 
puK fub te cadent , * in 
corda inimic6rum re^. 

Sedes tua , Deus , in fae- 
«dmn faeculi : * virga di- 
t> virg^regnitui* afier^nmr tibi. 

AfFerentur in laetitia & 
exultati6ne , * adducbitur 
in templum regis» 

Pro patribns tnis: nati. 
fimt nbi filii : ^ conftitDe» I62 Sabhaio ad Sesaoftt, «os principes fuper om- 
nem terram* 

Memores ^runt nit^ 
laimstui ^ in omni ge" 
neratione &• generatia- 
»cm. . 

.1 Proptere^ p6pu]i a>n- 
fitebuntur tibi ina&ternu y. * 
& in faeculum fseculi. 

PSALMUS 149. 

Chriftus ceUbrandus , qui 
• fuis in gemes uUricem 
■ potejlaum fit daturus. 

CAnt^ Domino c4n-' 
ticum novuin : * laus 
ejus ineccl^ia fan£^6rum. 

Laet^tur lirael in eo qui 
&cit eum > ^ & filii Sion 
exultent in rege fuo. 
- Laudent nomen ejus in 
choro : * in tympano & 
pialti^o pfaliant ei ; 
. Quia beneplacimm eft 
I>6mino in populo flio , * 
& exaltal^ manfuetos in 
ialdtem. 

Exultabunt fan£H in glo- 
lia : * Isetabuntur in cubi- 
libus fiiis. 

Exaltati6nes Dei in gut- 
ture e6rum,*6c gladii anci- 
pites in m^rabus e6rum , 

Ad £u:i6ndam vindic- 
tam in nati6nibus , * incre- 
pationes in popuBs: 
*. Adailigindosregese6- 
rum in comi^dil>us , * :&' 
n6iMles eonim iu manicis 
£^reis» Ut faciant iff eis judrcitiiiff 
confcriptum : * el6ria heec 
eft 6mnibus {axm^ ejus* 

AD SEXTAM. 

PSALMUS 4^* 

£cclefia Dei prafidw «r- 
conatffa, 

DEus nofter reffi-^ 
gium (& virtos: * 
adjutor in tribu* 
lati6nibas quae imrcii<hTint 
nos nimis. 

Propt^k non timdbi-^ 
mus dumtorb^bxnir terra^ 
& transfer^murmontes ia 
cor maris. 

Sonu^mt & turbitaor 
fimt aquae e6rum : * con- 
turbiiti funt montesin^for-^ 
titudine ejus. 

Fluminis impetus fae-^ 
tificat civitdtem Dei : * 
ian£lificavit tabemacuhin» 
ilium Altiffimusr 

Deus in medio ejus» 
non commovdintur ; * ad- 
juvabit eam Deus manfr 
diluculo. 

Conturbatae fimt gen- 
tes , & inclinita fiint r^ 
gna : * dedit vocem fiiam , 
mota eft term* 

Dominus virtutum no- 
bifcum : * £ifc^ptor nofter 
Deuj» Jacob. 

Venite, & Tidt^ 6pera 
Domini , qux pofiut pro* 
digia fuper terram-i^i»« SMm ad StxfMu r6f 

facas beBa uSpc ad fi- ▼irtutiun , in ccvxdite Dei 
nem terrae» . noftri : * Deus fini^nril 

.•-Arcimi c^nttret ^ fic 
«onfriaget armn i*6l 6xl* 
ttcdiabttretignL 
* Vacite9£cTid6te<|u6- 
luanrega fiim DeuB.: * 
dahitor ing^ntibw, & 
cialt4bor in ternu 

■ Ddmsms virtdtnm no~ 
Uftnm : * &iciptornoAer 
DoDt Jacob. . 

PSALMLUS Jff. 

MAgtttisi)cinusnf,& riteint&rribitt.e)as» 
landibilismmisi^in Pdnite corda veftra ia 
civiiAte Dei noftn Sufirdpsnns, Dens ,mi* 
feric6rdiam mam * in me* 
dio templituL: ' ^^ 

] Sedindhm DomentnB^ 
Deusyfic &laus<tuainfi* 
nes terr» : * juftrnft ple-^ 
na eft d^ztera tna. •< 

Laet^tnr mons Si<^ , & 
exultem filiae Juche *" {^rojH 
ternidkiatua, D6mi&e.^ 
e Gfdimdate Sioct' "^ 
complefnmini eam^* aMmtefim&o qns»: 

Fundinir ezultaii^ne 
mmis&st terrse mons 
Skm, * latera aqnil6nis, 
civitasre^ magpai* 

Deus m ddtmbus ejus 
cognoicitur » * cimi fu£» 
cipet eam. 

- Qu6niam ecce r^es 
terrae congreg4ti fimt i * 
convenerunt in ununu 

Ipfi vid^tesfic admirati 
fimt : f conturbati fimt, 
comm6ti fimt. 

Tremor appreh&idit 
eos: * ibi doloresut j^r- 
turitotis. 

In ipirim veheminti * 
c6nteres naves Tharfis. 

Sicut audivimus , fic vi- 
diouisin dyitate D6mini ^ in virtdte ras: & diftribffite 
domosfjm^^^utenan^ 
in pTogenie altera ; 

Quoniam hic eft Deus^ 
Deus nofter inxt^mum ^ 
& in faeculum faeculi ; ^ 
ipfe reget nos in fiecula^. 

PSALMUS 86. 

Laus EccUfia ; Fidelim 

infinitus numcrus^ 

FUndam^nta ejus iit 
m6ntibus fen6Hs : * di- 
ligit D6minus portas Sioir 
fiiper 6mnia tabemacula 
Jacob. 

Glori^fa dida fimt de 
tc , * civitas Dei. 

Memor erp Rahab & 
Babyl6nis * fi:i&itium me. 

£cce alienigenae & Ty^ 
rus, •& p6puiuS'^thiO'» 
pum f*m fu^runt illio* l64 Sahhato ad NoriaM* Numquid Sion dicet : 
Homo , 6c homo natus eft 
in ea ; ^ 6c ipfe fiindayit 
cam Altiffimus ? 

D6minus narrabit in 
fcripturis popul6rum & 
pfincipum ; *■ horum qui 
fuinmt in ea« 

Sicut laetantium 6m- 

nium ^ habitatio efl in te, 

ji D N O NA M. 

PSALMUS 59. 

Flebilis oratio Syru^oga. 

DEus , r epulifti nos , 
&deftruxiftinos:* 
iratuses,&nus&«> 
fus es nobis. 

Commovifti tcrram, & 
conturbafti eam : * fana 
contritiones ejus ^ quia 
commota eft. 

Oftendifti populo tuo 
dura : * potaiti nos vino 
compun6ti6nis« 

Dedifti metuintibus tc 
{ignificati6nem , * ut fii- 
giant a facie arcus ; 

Ut liberentur dile£H tui:* 
^lvum fac dixtera tua , & 
cx4udi me, 

Deus locutus eft in (anc- 
to flio : * laetibor & par- 
tibor Sichimam , & con- 
vallem tabemacul6ru me- 
tibor. 

Meus eft Galaad, & 
meus eft ManafTes ; * & 
Ephraim fortitudo capitis 
inei» Juda rex meus , ^ Moall 
olla fpei mex. 

In Idumsam ext^dam 
calceamentum meu : * mi* 
hi aiienigenae subditi {unu 

Quis deducet me in d- 
vititem munitam i * oiiii 
deducet me v&fat in Ian<* 
maeam? 

Nonnetu, Deus, qiu^ 
repulifti nos i * & noii' 
eeredieris , Deus , in vir<» 
tutibus noftris. i 

Da nobis auxilium dc 
tribulatione , * quia vana 
falus hominis* 

In Deo faci^mns virtd» 
tem ; * & ipfe ad niluhim 
dediicet tribulantesnos» . 

PSALMUS 73« 

De populi , tempUque ca* 

Lunitate queftus» 

UT quid, Deus, repa* 
lifU in &iem ? * iratut 
eft fiiror tuus fiiper ovcf 
pafcus tuae. 

Memor efto congre 
ti6nis tuas , * quam poi 
difH ab inido» 

RedemifU virgam hauc- 
ditatis tuae : * mons Sion, 
in quo habitafU in co. 

Leva manus tuas in fii- 
perbias e6rum in finem : * 
quanta malignatus eft ini- 
micus in fanao ! 

£t gloriati funt qui ode- 
runtte * in m^dio folein* 
nitaiis tu«. SaHat9 ad Notum. 
Pofii&tmtfignafiiayfi- torrintes 
«na:* &n(mjCOEiiaF6rii^9 iQiv£.iii fylra Itend^ 
mn fisdkribus ezcid&unt ilflnas rius in idipfiim : * 
tt ledui & 4fcia dqecfr- InceiKUcnnt ^eni iaii&» 
tBfaiiini tninn :* in teira 
pelluiirniit tabernacnlum 
nefmnis tm* 

IKxiinmt m oorde fiio r«5 

*tnficdUBflfr- 
yios Ediaiu 

Tous eft dies , & tna (rS: 
nox: * tu fabricitnses a»- 
r6ram & iblem. 

Tu fecifhomnestirnu* 
nos terrae : ^ aeftdteta fc 
rer, tu pfalmifti ea*. 

Memor efto hujns , hl!^ 
micusimproperivitDtSm^ 
no; *&p6pulttsind^m 
incitavit noftien tounu 

Ne tradas biftis immas 
confitintes tibi ; * & ini- cegn&tio e6nim fimid : * tnas piuperum m6rumiip 

Qniiicere £Ki4mns om- oblivifcirisin^em. 

neidiesfeftotDeiJiterra. Rii^e in teftamiintum 

-Signa iioftra non Tidi» tnum;*quia repUtifimt,. 

"fmis^ttmnoneftprophi^ oui ob(cur4ti funt terrae , 

ta;*i^aosnon€Dgn6fcet d6mibus iniquititiim* 


implibs. 

Divifio Pfalmi 7^. 
. TjSquequb, Deus,im- 
\J properdbit inimicus i* 
irritat adversirius nomen 
tiimninfinem^? 
K Ut quid aviftis manum 
I anm & dixteram tuam ^ 
<le m^o finu tuo in finem } 
Deus autem rexnofter 
iQte faecula , * operatus eft 
iilutem io mMio terrae, 

Tu confirmafti invirtute 
tuamare ; * contribulafti 
c4pita drac6num in aquis. 
Tu confregifti cipita 
draconis: * dedifti eum ei^ 
C2m p6pulis .£duopimi. 
Tu dirupifti fbnt^s &i, Ne avertitur hAmilis fiic* 
tus confufus : * pauper & 
inops laudabunt nomen 
tuum. 

Exiirge, Deus, ^fiiilc^, 
caufam tuam : * memor 
eflo improperi6rum tu6- 
mm , eorum quae ab infi^ 
piinte fiint toti die. 

Ne * oblivifciris voces 
inimic6rum tu6rum : * fii-» 
p^rbia e6rum qui te od6^ 
rufit ^ afc^ndit lemper^ ^^ l€6 Sahhato ad 

AD VESPERAS. 
Ant. 4. Beitiomnes^. 

PSALMUS 127« 

Fuiurct^ prafentifque yiui- 

heaiitudo timorc Dd 

comparatur* 

BEati omnes qui ti- 
metit Dominum , * 
qui ^mbulant ia viis 
ejus- 

. I^abdres manuum tua- 
Tum quia manducaMs : *' 
•beatus es,& bene tibierit. 

Uxor tua fkut vitis 
abundans * ia lateribus 
domus tuae. 

Filii tui ficut noyelise 
olivirum , * in circuitu 
menfs tuae. 

Ecce fic benedicetur 
homo j * qui timet Donai- 
«um. 

Benedkat tibi Dominus 
-ex Sion ;* & vldeas bona 
Jerujldlem 6mnibus diebus 
vit« tuae* 

. £t videas filios£li6rum 
tu6rum , * pacem fuper 

i&aa 

Ant. Beati omnes qui 
timent Dominum , qui 
itnbulant in viis ejus. 
Am> I. Surge, D6mine« 

PsALMUs 131.. 

Oratio EccUficz^ Chrifium 

Davidi prpmijfum 

exvofientis, 

MEmento , Domine , 
David , * & omnis Vefper^. 
manfuetudinis enis: 

Sicut juravit Domino,* 
votum yovit Deo Jacolu 

Si introiero m tabemir : 
culum domus ihese , * fi 
afcendero inledumilratt' 
mei: 

Si dedero ibmnimi ^cuTis - 
meis , * & paipebris meis • 
dorm]tati6nem, 

Et requiem temp^ribns r 
meis 5 donec invi^niam 16- 
cum Domino ,* tabema- : 
culum Deo Jacob* 

Ecce audivimus eam in 
Ephrata : * inv^&imuseam 
campbfylyse. 

Ititrou>!mus in tabem&- 
culum ejus: *.ador^imu$ ' 
in loco ubi fteterunt pedes 
ejus. 

Surge , Domine , ta ri- 
quiemtuam, *m&arca 
ian£lificati6nis tus« 

Sacerdotes tui induin- 
tur juftitiam ; * & lanffi 
tui exuhetit. 

Propter David i^rvmn 
tuum * non avertas ik-^ 
dem Chrifti tui. 

Aiu. Surge, D6mine, 
in requiem tuam ; & fandi 
tui exultent. 

Ant. 7. SiQn,r«quies 
mea. 

Divifio Pfalmi 13 / . , 

JUravit Dominus David 
veritatem, 6c non fruf- 
trabitureum> ^DefruSu SMaw mi 
vffltDs int ponifld voBgtet 
«Mkm tnanu - 
* hS nwiiwiirMat tiuBtui 

idnn&iia mea Imcfpai 

£tfifiie6ramiifi{i]e ia 
facdam * dEbd£biiat&j«r 

«NCm. 'ttUttlLi 

Qn6iiiamdegjh:D6fBi»r 
aniiSoac ^ elest eam jo 
URtadinem ££l 

nttc .rc^pnes mea m 
&cnh]m ^eodi ; * hk )u^ 
tea>OjqiKWameMgiegm> 

ViMnii^ ^pst fae&ed»» 
ttas l>enedicam*.: *>piar 
pcfes.f^at Aiuiiki pi- 
>bbia..: 

Saceni6feei ^imindiom 
%4ri ; "" & faaai qos 
<xubati^e ezultabunt. 
' IUiic producam comu 
^vid : * paraviiuceniam 
ChriftomjBo. . 
•'inimi£o& qns induam 
confiilione ; * luper ipiiim 
Aittm effloc&itian^ici- 
tio mea. 

^;zr. Sion, riquies mea 
^ &culum iaeculi : &n£ti 
^JQs «xukati6ne exulta- 
lamt. 

Aai. 5. Deusmeus* 
PsALMUs 143. 
V^Sotia ah koftihus Dd 
Jonum ejt. 

BEnedi£his Ddminus 
Deusmeus 9 ^i docet yejjfiras. t&f 

manus measadpradiiiai,^ 
&.di|itos meoi adbelhmu 

Miferic6z^ mtat SC 
re£ugium menm : ^ fii£* 
c^ptor-meas , & Hherfaor 
meua» 

Prot^r mens; ic iA 
^fb /berivi : * qui jSibdit 
piSpubjm meum iid> me« 

Dimme , quid t& bo^ 
mo^ miia innotuifti ei ? * 
aut fiHus bdmm « qoia 
r^titas eutt? - 

Jioflno Taiitt&ti tfanilii 
&fiuseft; *.dieseiusiip4 
un^ra pcKtireant» 
• D6mnie,incli8acorfot 
iBos ,.&.defc^ade; * taiH 
ge montes, 6l fiunigibunt* 

Fi^ra corufcati6nem 
& diffipibis eos: * emittt 
fagittas tuas ^ & caotnrb&« 
bis eos, 

Emitte manum ti&ua 
dealto ; .inpt me, & li- 
bera me de aquis multis, * 
de manu fili6rum .alien6-» 
nnn, 

Quonim os lociituia 
eft vanitatem; * & d^xtera 
e6rum^d6xtera iniquitatis» 

'j4nt. Peus meus , mi^ 
ietic6rdk mea & fi:i^i6p<^ 
tor meus. 

j4nt> 6. Beatns* 

Divifio Pfalmi /4J. 

DEus, cintictim nei^ 
vum cant^o tibi : * 
in pfalterio decach^rd^ \6t SMato ad 

pfallain tibu 

Qui das {alutem rigi- 
bus ; * qui redemifti David 
rervuni tuum de gladio 
nialigno , iripe me : 

Et 4rue me de manu fi- 
Ii6rum alienorum , quo- 
lum os locutum eft vani- 
tatem ; * & d^tera e6- 
rum , dixtera iniquitatis : 

Quorum filii ficut no- 
villac plantad6nes * in 
juventiite fua. 

Filiae e6rum comp6fi- 
t», *circumomataeutfi- 
militT^do templi. 

Promptuaria e6rum ple- 
na , * erufiai^tia ex hoc in 
illud. 

Oves e6rum foet6^ , 
abundantes in egrefTibus 
iuis ; * bovese6rum craffae. 
Non eft riuna mac^rias , 
neque tranfitus , * neque 
damor in pliteis e6rum. 

Beatum dixirunt popu* 
lum cui ha&c funt : * bea- 
tus p6pulus , cujus D6mi- 
kius Deus e)us. 

AnL, Beatus p6pulus , 
cujus D6mmus Deus ejus. 
JLD COMPLETOR. 

Ant. 8. Miferire meL 
P s A L M u s 50. 
Potmtairis animi, hurniUs 
acerbiquefenfus. 

Mlfetere mei , 
Deus, * fecun- 
diim magnam Compietorhm. 
miferic6rdiam tnam. 

'£t feciindimi multiti!KS« 
nem miierati6hum tn£- 
rum * dele iniquiditem 
meam. 

Ampliiis lava me zb inH 
quitate mea,* &L k peccato 
meo munda me; 

l^u6niam. iniqimitem 
meam ego cogmSico, * & 
peccatum meum contn 
meeftfemper. 

Tibi foU pecdbri , & 
malum cpramte feci; * 
ut /uflific^ris in ienn6n»- 
bus tuis , & vincas riun 
judicaris. 

JBcce enim in iniqukir 
tibus conciptus fuffl , * 
&in peccatisconc^titte 
mater mea. 

Ecce enim veritatemdi' 
iexifti : * incerta &occiil- 
tafapientis tuas manifcf' 
taili mihi. 

Afperg^s me hyis6po t 
&L mundabor;^ lavabb me 
& fuper nivem dcalbabor. 

Auditui meo dabis g^ 
dium & Jatitiam ; * fiC 
exultabunt oAa humiliata« 

Averte Eciem tiiam i^ 
peccatis meis , * & omnes 
iniquitates meas dele. 

Cor mundum crea in 
me , Deus ; * & fyirJmm 
reclum innova in vifci- 
ribus meis. - 

I^e projkus me k BpC 
m$ SMlm ad€dnipltioriktC- t^ 

Qt ;^ '& Spiritum San&u CufUdi anifil^ meam , um ne'auferas a me. 

Redde fnihi «laetitiani 
ilutans.tMt^ * &rpiritu 
tincipali confirma me« 

Docebo iniquos vias 
las; * & impii ad te 
^nvertentur, 
Libera me de fanguini- 
us 9 Deus , Deus ialdtis 
lea^ ; * 6c exnltabit lin*- 
joa mea juftitiam mam^ 
D^mme , labia mea ap^ 
«s ; * & o& meum an- 
luotiiibit laudem tuam* 

QuoiuAm d voluiffes 
acrifidum, dediffem titi- 
]ue : * holocaufiis non 
leleQaberis. 

Sacrificium l)^o fpirir 
tus contribuiatus :.* <5pr''dam4vi •ad te, 
contritum & huraflliatum , *eA;audifti me 
Deus , non defpicies. 
^ Benigne'iac, Domine, 
in bona wluflt^te tua 
Sion , * ut «dificenttir 
muri Jerufalem*' auoniam^ fanSus iiim : t 
(alvum fac fervntn tuum ^ 
Deufi meus ^ j^rantem 
in te. 

Miferere mei, D6mi- 
ne^ qu6niam ad te cla- 
mavi toti die : * Ixtifica 
animam (ervi tui ; qu6« 
niam ad > te , D6mine , 
^nimam . meam levavL . 

Qu6niam tu , D6mine i 
{aayifi & mitis, * &mul* 
tae miferic6rdiae omnibuf 
invocantibus te. 
i Aujribiis peiicipe, Do-^ 
mine , orati6nem mea ; ^ 
& intinde voci depreca- 
ti6nis mese. 

In die tribulationis me« 
quia Noft eft similis tui ia 
diis , D6mine ; * & no» 
eft feciljidum' 6pera tua» 
Omnes gentes, quaf- 
«.. ^^.«.«*v»*.^ . ^- -cummte fecifti , venient 

Tunc acceptjbjs fafcrl-».SC'&dorabunt coram te, 
ficium juftitia2,oblati6nes Domine; * & glorifica- & holocaufta 
wnponent fuper 
tuum vitulos. 

PSALMUS 85 

Oratio Chrifti pro 
gentium. \ 
T NcUna , D6mine , au- fidc tunc bunt nomen tuum ; 
altare Qu6niam magnus ts 
tu , 6c faciens mirat^Ka : * 
tu es Deus folus. ^^ 
Divifio Pfalmi ^/. 

DEduc me, D6mine, 
in via tua , & ingre- 
A rem tuam, & exaudi diar in veritate tua : * 
laetetur cor meum , ut 
timeat nomen tuwi. 
H ^ ; * qu6niam inops & 
Pauper fum ego. §70 SMat» sd 

ConutSxNr t^ ^ fjo^ 
ttune Deus meus^iii toto 
corde meo 9 * & glorifi-p 
cabo noisea ttmm in «- 
t^um. 

Quia fmferic6r(Ua lua 
magna eft fuper me, * 
& eruifti animam meam 
cz infiemo inferi6ri. 

Deusyiniqui inlkrrexi* 
nmt fuper me , & fy- 
pag6ga pot^mium quaeik^- 
runt ^imam meam ; * & 
mn propofuirunt te in 
confpefiu fno. 

£t tu, DAmine , Deus CmiMetoriam* 
nifer4tor & sdtifieoif ^ ^ 
patiens, & rnnit» •siii&-. 
riciMiae 4c Tenuc 
lUfpiee inme, ficimfe- 
rire mei : ^ da imp^rium 
tuum puero tuo f Scfalvii 
fac filium ancillae tuae. 

Fac mecum (ignom ifl 
bbnum, ut yideant qai 
od^runt me , & ooafim* 
dantur; *■ au6niam m> I 
D6mine, &a]iiv(fti me t 
& confoUitus es me. 

j4nt, Miferfa« mel « 
D6miite , qu6niM ad M 
clamavi toa dte. ' -'^*" 


^' * Jlt '■ . . ■ .") mn rrt IN FERIIS PER ANNUM^ jiD LAUDZS 

In Jejwuis cum fit de 
Fena^fiexis gemkus dicm- 
twr ftMnentes 

P R E C E S 

KXrie , elfifon. 
Chrifte, elei^ 
icai. 
Kyrie, eletibn. 
Seett^ Pater nofter» 
Akd V9ce fr* Et ne nos 
Indhucas m tenutt^nem ; 
jjt. Sed libera nos a 
bialob 

^. Ego AxiyDinunei 
rniferire mei : 

^. Sana animam mea » 
cjiua pecdivi tibi. Pf. 40. 
-^, Convirtere, D6- 
fcnine , ufquequb ? 

i^. £t deprecabilis eflo 
(uper fervos tuos. Pf. 89» 
-^. Fiat mifericordia tua> 
Domine , fuper nos : 

fjt. Quemadmodu fpe- 
ravimus in te. Pf 32. 

ir» Sacerdotes tui in- 
Iduantur juftitiam : 

ijt. Et San6H tui cxul- 
tent. Pfiju 

^.Or^muspro fummo 
Tontifice N» 

Tji. Pafcat haereditatem 
Dimim in innocintia cor- 
4s (ui. PJ. 77. ^. Or6mas pro P^d^ 
re noilro A^^ 

^. D6mmus cons^rvet 
<tum , & vivificet eum. 

'fr. Memor efto con^* 
gregationis tuae, 

1$. Quam pofledifti ab 
initio. Pf'?}* 

•fr. Domine , (alvmn 
fac Regem noftrum N. 

if. £t exaudi ncs in 
die qui invocaverimus te. 

p/. 19. 

^. Salvum fiic popu- 
lum tuum, D6mine, & 
binedic haeredit^ti tuee. 

^. Et rege eos, & 
ext6IIe illos ufque in a:- 
ternum. Pf vj. 

^. Rogate qu« ad pa- 
cem funt Jerufalem : 

^. Fiat pax in virtiite 
tua , & abund^ntia in 
turribus tuis. Pf.\%\. 

-^» Oremus pro fratri^ 
bus noftris absentibus. 

^. Benefac, D6mine, 
bottis & re^lis corde. Pf 

124. 

y* Pro infInn»,afll4C» 
tis 6c captivis. 

1)?. Libera , Deus , If- 
rael ex omnibus tribula- 
ti6nibus fuis. Pf 14. 
Hij f 7» /n Periis per Anmm. 

f. Pfo ttmftis fidih- t/15/fo/K integra pofi 
bus defunftis quamque Oratumem ; dfin^ ^ Ed^cat cos D6im- <le Suffragia ut fequuur pus in lucem , & vidcant 
juftitiam ejus. Mich. 7, Z^W/i^^ iici^tfr Pfalmus 
i2g. De profondis cttwi 
Gloria/Jtfg'. 103. In Vef- 
peris ejus loco Pfalmus 50. 
Miferere c«w (jloria p*^^:* 
168. finito Pfalmo con^ 
venienti dicitur 

f. D6mine Deus vir- 
tutum , conv<Jrte nos ; 

i^. Et oft^nde faciem 
tuam > & falvi irimus. 

Pf 79- 

•^..Exurgc, Domine, 
Adjuva .nosi 

bJ. Ex r6dime nos prop* 
ter nomen tuum. /> 43- 

f. DAminc , exaudi 
orationem meam ; 

Tji, Et damor meus ad 
te veniat. Pf loi, 

J^^n fiexis genibus. 

•jjr; D6minu5 vobillpums 

DJ. Et cum fpiritu mo, 
• Oraiio propria cum in" 
tegra conctufione. 
' ir- D^minusvobifcum ; 

1??. Et ciim fpirim tuo. 

f. Benedicamus P6- 
'mino. 

j^. D^o gratias, 

Etfic ad cateras Horas. 

Hic fitmt Commemora" 

tiones occurrentcs cm conr SUFFRAGIA 
feu 

COMM£MORATIONK$ 

COMMUNES 

Fiunt tantum in OJicio 
Feriali & m Simpliciiiii. 
A Dominica PafjionU tf" 
que adFefium Ss, Trtniu^. 
tis omittUntur. • 

De B. Maria V. 
Omittittir Suffragistmfe^ 
quens ciim fi\ Ofiicmm dt 
B. Marin PMnSabtfaM)^ 
& cum diciiur^jifs Offi^titm 
Parvum. 
.. Ant^[ Benediciotur 1« 
te & in semine tuo cun- 
6I3? tribus terra. Gerufli» 
In Jejuniis tantkm 
'if' P6puli confitebun* 
tur tibi in a^tirnutn : 

Tjjt. Mimores^ ei^unt 
n6mini$ tui. Pfat. 44; 
Oremus . / 

CCThcSde nps faimilos 
tuos , quarfumus , Di- 
mine Deus , perpetui 
mentis & c6rpons. faniti- 
te gaud^re ; &,glbri6s4 
beatae Mariafemperyir- 
gims inteTceifli6ne , a ^r»» - 
senti liberari trrftitia , &- 
aitern^ p^rfrui l»titia— 
Per ChriUum D6minuiw 
noftrwn. ig^. Amen— Dc dmnmB SAircTis pdpnlofno.dhbiii v 
^EtfpidatimiiiiMqw^ ^. Diminiis beaedirfll' 
eorjfWA ^ ma\fdum popdofiioiiipMfcjJ^st^ 

Ortonf RilifBtM- kibiHfut 

Am* Hifiuitaittetliro- 
imnd Dei, & sirviiiiit ei 
^e ac no&ar in tetnplo 
^us ; & aui fedet in 
thnipo 9 habitdbii fuper 

In Jyimiis tant&m 

'jlr* In xtirmua eioilti- 

Innt^ & habit^ineis; mfaime , ttepon fint ttti 

. ^. Et gloriabibitur in protefii6netninqoaia.FBr 

'le, D6mtiie*P/UL5/ DfWnimim ooftmm Jefiun 

:In Oratiom fiqtunti Chriftnm' FQinm nium^ 

ixtra Eceltfiam mittitur ya tecui^ virit & regoae DEos, i ^ &■« 
defid&ia, lefia ooo- 
sflia & }ufta funt ^(pienf : 
da fervis tn» illaill quam' 
mundus dare non poteft 
pacem , ut & corda nof^ 
tta manditis tuis it£Uf 
& h6fHttm fublitft fefw W:[hacl 

Orimus 
nRopiti^re , quaefumus» 
Jr D6mine , famulis tuis 
per Sand6rum quorum 
Reliquiae in [ liac] £ccl6- 
fia tua requiefcunt , & 
6nmium San&6rum m6- 
fita glori6fa ; ut e6nim 
1tttercefii6ne ab 6mnibus 
femper protegimur ad- 
vMis. Per Chriftum D^- 
smnum noftrum.]^. Amen. 
;. i7ltimd Pro Pace 

j4nt* Deus qui fecit no« 
fclfciim iecundimi fiiam 
miferic6rcHam , detnobis 
iucunditatem cordis , & 
tteri pacem in didbus no£- 
ttis. Eccli. 50. 
•. V Ja Jijwdit tantiim 

jr* D6minus vututem in untt4te &iritfis 3an^ 
Deus, per omnia decula 
;&cui6rum« ^. Ameri. • 

-j^. D6nunusvobifcufn; 

jf, Et cum (pxrim ^o* 

^. Benedicimus D6* 
mino. 19^. Deo gradas* 
j4D PRIMj4M 

Sccreth Pater. Avc. 
Sandi Spiritfis. jiitdvoct 
Deiis in adjut6rium &c» 

Hymnus Jam luds orto 
iydere ut fisprk ad Pri^ 
mam de Dcm. pag. xp. 

In Officio Ferioli An^ 
tiphona ut in Proprio. Pfid» 
mi deFeria occurrente^ cct' 
tera ta fiquitur* 

In SoUmnihus tf fupra 
Annphona de Proprio vel 
de Commmd, catera m i^ 
Donmica. 

Hii\ 74 ^« firUs perArmwfu 

In DiipUcihus ac iaira Sotemmbus & Firiir, ftA 
" " ^. Enirge diamUir /<• 
queaies 

P RE C ES. . DBavas SoUmnes Antipk 
de Proprio velde Communi : 
Pfalttu de Feria occurrentey 
cettera ui fiquuur 

In Semiduplkihus & 
Simplicibus Antiphona de 
Proprio vel de Communi : 
Pfaimi de Feria occurrente: 
catera utfequitur 
CapUulum Ephef. 5. 

Vld^te, fratres, qu6* 
mod6 caut^ ambul^- 
tls, non quafi infipicntes , 
ied ut fapi6ites : redim^n* 
res tempus , qu6niam dies 
mali funt. 

fji* hreve Quifie, Fili 
Dei vivi , miferdre nobis» 
Chrifie, Fili Dei Tivi, 
mifer^re nobis. 

■^. Qui fedes ad d^x- 
leram Patris. Chrifie. 

Gl6riaPatri, & Filio, 
&Spiritui Sando. Chrif- 
le. Mdtth. 16. Toh, 8. 
Ihhr. U 

jtr^ Exilirge , D6mme , 
idjuva nos ; 

jf. £t r^ime nos pro« 
pter nomen tuum.P^43. 

/a Duplicihus & fupra , 
necnon uifra OBavas So^ 
lemnes , continud dicitur 
^. D6minus vobifcum , 
Oraiio D6mine Deusp^. 

»76- * 

fln Semiduplicihus auiem^ 

^impUcihus^ Q^iS' Dicuntur flexis genihus m 
Jejuniis quando ft & 
Feria. 

KYrie , diifbn. 
Chrifie , A&kau 
Kyrie , eliifon, 
Secreth Pater nofter* 

Ahdvoce ^. £t ne noi 
inducas in tentatidnem; 

i^. Sed libera nos % 
malo. 

Secretb Credo inDetmu 

Altd voce -f. Canuft 
refurre6U6nem, 

Tj^n Vitam 'aetimasu 
Ameo. 

^•Etego ad te, D6« 
mine, damavi; 

^. Etmane or4tio mu 
praev6mette/y87^ 

-ff. Repleatur os meusi 
laude , 

^. y t cantem gli6nata 
tuam , toti cUe magnhA^ 
dinem tuam. Pfi 70. 

^. Avirte nciemtuuil 
a peccatis meis ; 

j)?. Et omnes iniquitites 
meas dele. Pf 50. 

^. Cor mundtun crea 
isime,Deus; ' 

ijL. Et fpiritum redimi 
innova in yifcenbusoicis» h Ferih per Ammm 


pirituin Saijc- tnfntmimiie ^ufems ^^e. 
SihikiiarfuU 

^. Ad)ufi6rii]4i)u>i|nim 
. » Jitt JftfiMncim fit A 

^.Eripe toe » IMfXiue» 
j^.n^ineittala: - 

cbnteisy IHuiinfiKi^. . 
. ' i|2.E^tab in&ifiiitibus 
inmelibera me* Pf ^8. 

^. Eripe nie ide ope- 
rin^iis ink(uititem ; 

jPimfiJy^imftfiy. 58^ 
' ^, Si^ pfalmum 4ic9m 
jiAm^ m.mff^f^kmid^ ir. Qvi replet 
culi,: 4eiid(&riummum. ^, Deus in adjutdrium 
meum mtende : 
. jfL Ddmliie 3 ad adjU' 
vandum me Mlna, Pf 6*^ 

TJJr, Reminilcere miie* 
rationum atarum » D6m^ 
«e,... .V 

a{.Et.qM(ericofdi4rMm 

tr % . H TT ff -fantV n<^iiMtii 6m> 
to-eiiit., JP/ iOAk. . 
^. Bteedic >^ immt 

1^« Qi|i]pi;adilwCOTA»i» 
imIhis imcpiit&diw tnis;. 

7)^. Qui fanat omnes 
infirmitatestuesi P/l ioa« 

^. Qui t^imkde inr 
t^ituvitamtaam; 

^. Qoi cor6Q«t tt kl 
mifericordia & miierati^. 
aibus; Pf loa. 

^ ^" " " itboois IK» lUt. reddam vota 
mea de 4ie in diem. Pfi 

^«Dirigeme» IMmir 
])!• Quii^^tu es Deus ^. Renpvabimt ut aqu^ 
I96 iuv&itus tua. Pf. noa* 

.(t) 

-j^. Adjut&rium noA 
trum in nimine Dimini^ 

^t. Qm fedt coelum ^ 
tciram^^ 123. . . .;. 
H iv ■ tyli In FerSs per Ammnu 

Deinde Hehdomaddrius dimiflis peccatis Yeflirisj faeit CcffeJlionem dicens 
voce mediodri' » • :: 

COnflte^r De6 oflimi- 
potiMti,be4ilasMs(rk§ 
leinper Virgifit , hekto Mi- 
chaeli Artaibiselo y be&to 
Joanni Baptiftk , fkn^S 
Ap6{lolis Petro & Paiilo , 
iSmnibus San£Us, [&vo- 
bis, fratres, ] quia pecc^vi 
nimis cogitatione , verbo , 
& opere : Mei culp^^ mei 
culp^ , me4 maxim^ culpa : 
Ide6 precor beatam Ma« perducat vos ad yitam 
setirnanu 
- -^. Amem- ; 

INdulgintiam , abioio* 
tiiSnem , & - rem^6- 
nem 6mnium peccatomai 
noArorum tribUat ikjns 
omnipotens & misericon 
D6minus. i^^.Amen. 

Quijolus ttcitat^ dicii 
Confiteor &c, omiJlvs it* 
lis vocihus Tobis ^ fratres , 
& vos , fratres ^ tibi , .Pxf 
ter, £• te » Pater addiii riam femper Virginem, particuldScantci^ces^n^ 
be4tum iViicbaelem Ar- nibus £* omnes. chdngelum , beatum Joan- 
nem Baptiflam , fahdos 
A'p6floios Petrum & Pai>- 
lum, omnes Sanflo», [ & 
•vos, fratres, ] orare pro 
me ad D6minum Deum 
noflrum. 

Chorus refpondet 
• Mifereatur tui omntpo- 
tens Deus^ & dimiflis peo- 
«ca^S tuis y perducat te ad 
vitam aetemam. 

Ileid, refpondet Amen, 
lieinde idem Chfirusfa- 
cit CorfeJJionem , 6» uhi 
diBum ejl vobis , fratres , 
& vos fratres , dicit tibi , 
Pater, ^-te Pater. 

FafU ConfeJJiom k Cho. 
•ro , Hebdomadarius dicit 
«Tiyi' Ifereatur veflri om- 
lYL nipoteas Deus : & ^ Deinde Mifereatur dp- 
cendo noflri , noflris , & 
nos : Tum lUdulgentiaiA 
£»• phflea Hebdomaddrius 
elevans vocem dicit ■■* 

^•£j(audiBos, Deus» 
Salujawuofler, 

yjL^ Spes 6mrauno fir 
niuin terrae* Pf 64, / 
^ ^; Mifercre xidfbi V 
Ddmine, 

i)?.'Miferfi-ehiflri:>/ 
lax. ..'-■■ 

^. Fiat miferic6fd[a tud^ 
Domine ^ fuper nos ; ' 

]^.Quem4dmodiim fpe- 
ravimus inte. Pf 3^» 

-^. D6mine , exaudi 
-«H^ationem m^iiin y -v 

ijt. Et claftior meus efl 
te veniat. Pf loU , ■■* In FiHh per AmMdL tjrf 

DimtiitiSYolufcum; £uifii fiimis* Tjt. Amea| 
EtCQmipirtmtao. Rom» 15. i.Petr.im 
.\'Oximv5 .. DeituU uhi k^mr Ne^. 

Qmioe Oeus omfiir cndogUtm^pQjl tjm kBim 
M)te«s,quiadpriii4 Bcm dkkifr Pfalmns Htt 
ahi^^m^ iios per- profi2iftlis£*iS'/or IUm 
t Utmd , tsA, inos h6- quiS. aoto ^-^^. Requitfi 
▼a virhite>ut ad nul- cant m . pace. DxSmine ^ 
decliaemus pecc^- exaudL Ddminus yobif* 
fedfemperadtuam cunu & Orau m m fim 
iil& fibd^dam noftra Officii Prfun&orum» .. . 
Pofiiadkkm'.^^ Deus# 
in aqjutdrium meum inr 
tAnde : 

jjt. Dimxne « ad adjiK 
T&ndum me fe&in^Pfpy» 
^. Deus, in adjut6riua 
meum inttede: 
- ^t. D6mine» ad adjtt<» 
Yindiun mefeftina. 

-^. Deus y Rex pie , for* 
ttS & clemens, inadjutd» 
rium meum intende : 

^, Domine , ad adju*» 
vandum me feftina. G16* 
ria Patri , & Filio , & Spi- dant el^^a^.diri 
rcodtamnes & 6- 
Pcf lD6mifnim «of- 
Fefiim Chriftnm ; Fl- 
uum ', qui tecum vi- 
regnat. dv. 
Amen. 

D6minns vobifcum ; 
Etcum fpirim.tuo. 
Benedicaiiius D6-' 

Deo gratias. 
Dffic. Capituli 
md fit LeBio Marty^ i , in cujus fine mhil 

detur ,fedjlatmHcb* ritui Sando : Sicut eratii^ 

larius dicit pfindpio , & nunc , & 

Pieti6ia ^in conf^ lemper,& in fecula ia&; D6mini 
Mors Sanfi6rum 
Pr.iiy 

idaMana, & om- 
s SanSr adjuvent 
in ' orati6nibus fui» 
lobis ad Deam ;.ut 
diun euiii qui voca- 
>s, San£hmi, & ipii cul6runi. Amen. 

Kyrie , eleifon. 

Chrifte , eleifon* 

Kyrie, eleifon. 

Stcretb Pater noiler; 
altd voce -jf. Et ne nos ' 
inducas in tentad6nem : 

jf.. Sed libera nos 4 
malo.^.Riipice in iervcs >nuu coAverikuone tuoSjD6muie|&in6|^7 17* 
ra tua ; 
eirvtttu 

- ^. £t fit fplendor D6- 
mini Dei noKri (iiper nos ; 
& 6pera miinuum nofba- 
rum dirige fuper nos, & 
opus minuum noftrarum 
dirige. Pfalm. 8p. 
Or^mus 

Dlrigere & fanftifica- 
re , r^gere & guber- 
nare d^dre , D6mine 
Deus, Rex coeli & terras, 
h6die corda & c6rpora 
noflra , fenfiis , ferm6nes 
& aSus noftros , in lege 
tua^ & in op^ribus man- 
datorum tuorum, ut hic 
& in aet^rnum, te auxi- 
Uante , falvi & liberi eflis 
mereimur , Salvator mun- 
di , Qui vivis & regnas 
in (aecula fxcul6rum« 

jjt, Amen. 

Pojled Le&or dicit 

Jube , Domne , benedf* 
•ere. 

Benedi^io Det D6mW 
nss leges fiias in mentent 
noftram, & in corde nof^ 
tro fiipericribat eas. Hebr. 
8. i^* Amen. 

Tim fit LeStio Canorus^ 
qm pro fingulis diebus ha^ 
Murfiio loco , in cujus fine 
dicitur Tuautem,D6mi-» 
IK, mifer^re noftru 

jjt. Deo gratias. 

^ui privauui rtcitw^ In Ferils pir Anmuiu 
& dirige fUios /loaiKioxr Jube» Donuiei 
benedicere /iriiirjMati^f- 
ruiUfUorum & Canonem ad^ 
dendo itt fint Ta autsm^ 
D6mine. - 

Pofi LeSumm Cmomf^^ 

^* Ad}ut6riiim noftst-. 
in n6mine D6inbu ^ -' 

^. Qui fectt ccelum & 
terram. Pfi 123* 

^. Sit nomeo D^mitti 
bened^um^ 

Tiji^ Ex hoc nunc & uf; 
que in faeculum: Pf, 112, 

-p^. Benedicamus D6« 
nuno* 

i)J. Deo grSrias. 

j4D TERTIAM 

Paternofter. Ave Ma^ 
ria. Sandi Spiritfis.. Deuf 
in adjut6rium &c, i 

Hymnus Nunc Sanfie 
itf fiqfra in Domimca ai , 
Tertiam pag. 26. 

^ In Officio Feriali d 
Terdam, Sextam & iWn 
nam Pfalmi de Feria oc» 
currentei.Aiitwkomevtrif 
Capitula, Refponfiiria he*^ . 
via & Verficuu^ MiJa Pip^ 
prio. In Fefiis Sotmi 
bus & fupray PfiUmi ij|r>. 
Dominica : In Duplidhu 
&infra^ deFeriAOceurrm* 
u :Aniiphonit verb^ Cm. 
pitula , Refponfijria. Mnmd 
& Ferficttli dt Propria vtl 
dc Commuai convisuiMti^- IkFtfBs 
tSC £S 

fmtm-^ Jtfoms 
Er 4t 'Ferion 

^ Pater noftef. 
^ -f^Ettytnos 
II tciitationein i . 
1 libera nofi k 

Stniiie Dem viiw 
ottvMc nos ; 
; oft^e ^iciem 

n&rge, D6mxne, 

o$, 

ridime iios jprop- 

t\iuMxiuP/i4j, 

6mine , exaudi 

nmeam; 

t damor meus 

oat. Pf. /ou 

fflinusvobiicmn; 

cum' Q^ritu. tuo. 

^ohf^fOiens* 

niinus vob^cum; 

cnm fpiritu tno« medic&rnUf 'D6- 
. Deo gr^tias. 
^EXTAM 
2^ve. Sandi %{- 
os in adjutdrmii. 
ts Redor po* 
upra in Domini" 
ttam. p^; 2^. Mr jimmm^ ^^9 

j4D NONAM 

Pater. Aye«Sanai%>iv 

ntns« DeusiB<|Ki)i]toriiuB» 

Hymmu Rernn Diias 

ta ftprs m Dommca -^i 

Nonam pag. ;x. 

AD visPERAS'^ 

Pater. Ave. Saii£ti Spi^fc 

ritus. Deus in ad^ut6rium» 

In Jejamis fifimdt Ft-^ 

ria , dicwaur fiexis ge/dhti 

Preces de Latut^us m fit* 

pra pag,» lyr. lik fiunt 

commtmoraiioites oeaure/t* 

tei ; deiade St^af^ ut 

fequitur 

SUFFRAGIA» 

COHUEMORATlONEt 
COMMVNES 

Fiunt tantum in Ofi^ 
eio FcriaU & in Feflis Sim^ 
pGcibus. A DominicaPafi 
fionis ufque adFeflumSs% 
Trinitatis omiuuntun 

De B. Maria. V, 
- Omittitur fequens Si^^ 
fragium quoties fit de B^ 
Maria Ptrgiae in Sabb^ 
tOy 6* ciim dicitwr ejus 
Offidum Parvum. 

Ant. Benedi£b tu intef 
mulieres , & benedidus 
fruftusventristui. Luc* u 
In Jejunns tantiim 

^. Vttkum tQum de^ 
precabilintnr 

Tji. Omnes divitesple?! 
bis. -Pfal. 44« 7/1 Fefus per AnmaHl 180 

Oremus 
g^ OnC^de nos famulos 
V> tuoSyquaefiimus^O" 
mine Deus , perp^ua 
mends & cdrporis ianita- 
te jgaud^re ; & giorios^ 
beatae Mariae femper Vir- 
ginis intercefli^ne , a prx- 
senti liberari triftitia , & 
aet^rhi per&ui lastitia. Per 
Chriftum Dominum. 

De omnib usSanctis 
^ fpeciatim de iis quo- 
rum corpora, ^ aia faltem 
ReUqida hahentur. 

Ant* Fulgebuntjufti.fi- 
cut fol in regno patris e6- 
ryxm.Matth ij. 

JnJejun. tantum ^,J\x{\i 
confitebuntur nomini tuo , 
X)6mine ; 

19^. Et habitabunt rec- 
ti cum vulm tuo. Pf 1 59. 
Oremus 

PRopitiare, quaefumus, 
D6mine , famulis tuis 
8er San£^6rum quorum 
.eliquiae in [ hac ] Eccle- 
iia tua requiefcunt , &C 
i6mnium Sancl6rum m^* 
rita glori6faj ut e6rum 
interce{Ii6ne ab 6mnibus 
femper protegamur ad- 
Terfis. Per Chriflum. 

l/ltimo Pro Pace 
. Ant» Deus meminerit 
teflam^nti fui , & faciat In Jejuniis tafuint 
^. D6minus lomuhuf 

pacem TJL. In plebefli 

fuam. PfaL 84.' 
. Orimus 

DEus a qub ianSa i& 
fideria , re£^a COJB^ 
lia 6£ jufla funt 6pera: 
da fervis tuis illam quam 
mundus dare non poteft 
pacem , ut 6c corda nof- 
tra mandatis tuis d^dita , 
& h6fHum fubUtsl formi- 
dine, tempora fmt tu4pro- 
te6H6ne tranquilla. Pei 
D6minum noftrunu . 
^. D6minusyobifcuin; 
$. £t cum fpiritu tuo^ 
^. Benedicamus D<5- 
mino. vf.. Deogritias* 

AD COMPLETOR. 

Secretb Pater, Ave. 
Sandi Spiritus. 

COnv^rte nos, Dem 
Salutaris nofler ; 

sjL. £t av^e iram tnam 
a nobis. Pfalm. 84. .. 

^. Deus in adjut6iiiun 
&c. 

Tempore Quadra^ 
in Officio FertaUAn ^ 
na & Pfalmi de Feriaoe* 
currente. Hymms Qiri^ 
qui lux £• Anriphom^^ad 
Niinc dimittis ut. in Pro*. prio., 
pgcem ; nec d^ferat in TemporePa/chaliihOjf' 
{emporemalo»2.^tfcA,i, ficio FeriaH ^ in Diflici^ ocetmr&iu , in SoUnmibus 
Wi)f «fe Dommkafiih An^ 
^pkMtamPrcprio.ffym' 
iduper Armum t)ens Crea* 
tor ^nium ut fupra ad 
Vdo^ietorim de Domimca 
plBL J9. Li omni Offictodt 
B^maidKffymmisYvy^ 
'Sfityei Ghnttixihid. 

yOfmbm^ !• Petr. 5. 

SC^rii e&6te , & Ti|i-> 
;tk^ ,' ijaisi jfMlmsinus 
ydMsx diabohisi » tsuiqum 

^, Utii!V^rcFafck4U . ,.; 
CapimUik u TheiC 5. 

OMiies Tos filii liicis 
eftis,-& fflii diii:: 
sioA ;iiis9tts nofi^s neqy^ 
len^briMfOm ; ^tar jii6.(i 

IJU A4 ti^^tn;as'& si%a 
iimus. v,.j 

^ ^rm..' In mapus 
tuas, Domine , com- 
jnindo rpiriruin ineum« 
Irimonns.'/ 

[ ^^ KedemifH jne , Di- 
truiie ^ I7eu5 ventstis. 
Iri maii\js< Gloria Pztxu 
Xn manus/P/ jo* 

■j5r, Ciiil6diiiiej Domi' 
fie^ ift piq>iltam ^E: n; pcr jtrtimC tiff 

ift. Stib ioifibra aUbtwi 
tuarum pr6tege iiie« /^ i^» 

TVMorr Quidrdft^/tts^ 
li ^ Pafchall AnujfhoM^ 
ut m Proprio. 

CaKTICVM SlMlOKUb 

Unc dimittb.^nrum 
tuum , D6nun^ , •' fe^ 
cundbm veibum tuuth iit 
pace: •* . ' ' • J . ' • 

Quia; vid&tHit 6ciili 
mei *^. Saiutire tuum , . 

QuodpariiH * ante ^ 
dem 6nmium popui6runi| 
. ^ loftnen ad , reirel2^6- 
hem g&Hui^ , * & gl^;: 
riam plebis tuae Krfi81^ -^ 

' p R E c ty^.-. 

Sequentes omittuntur in 
Duplicibus &fitpra^acin' 
tra 06iav* SoUmnes.Dic^* 
lur. fiexis genibus injfjunt^ 
ciimfitdeFeria. ' 

Yrie , eleifon, " 
Cbriftfi d|Siftifc'; 

T kyrie el^ifon, ' " '. 
, Secretb Pater nofler 

Altdvoc(g ^.EtnertQji 

Jnddcas in t^^ntttkSnem' J^ ^ 

. .^. 5ed JtDbera 9QS i 

[ Secreth Credf) in t}eimi 
- Altdvoce ^. Carnia 
refiirre^6nem K |f » 2» fems pit 'Anmm: 

^ Yitm tttdmam. beatam Matiaar femoef Amcn, 

. ^. Benedidos es» D6- 
irnine, Deus patnun nof- 
tronim; 

^. Et laudabilis , & 
^oiiiSfus, & fuperexalta-> 
tus in feetvidU ,L>an. j. 

. ^. Benedidiunnomen 
gloriae tuae fandum ; 

l)^. Et laudabile , & 
fup6rexidtatum in 6mni* 
bus faeeulis. Dan» ^. 

^ Benedidfaisesinfir- 
mam^ntocoeli; 

Tjt. Et laudabilis ^ & 
glori6fiisin (aecula.Z^^.3 . 

^. Benedicatnos Deus, 
Deus nofler ; 

Tft, Benedicat nos Deiis* 
P/alm 6^. 

Hebdomadarius facit 
*C(nfeffionem voce medio^ 
cri dicens 

GOnfiteoF Deo omm- 
pot^ndj beatae Ma- 
nae femper Virffini, beato 
Michiadi Archangeio , 
Jl>eata Joanni Baptiftae , 
fanaift Ap6fto)is Fettd & 
Paulo , omnibus Saiv^is , 
\ & vobis'i fratVes ; 1 quia 
peccavi nimis qQgitati6ne; 
TerboT& 6pere-Jmel ctd- 
pi , mei culp^ y mei ma-> 
ximsl cul^^ Ide6 pcecor Virginem, beitum itfr 
challem Archangehmi 1 
beatum Joannem Bapti^ 
tam , fandos Ap6{toloi 
Petrum & Paulum , omnes 
Sanftos, [ & vos, fratres,] 
orare pro me ad D6iili« 
num Deum no%uou 

Chorus dich -.,.. 

Mifereatur tui omnl- 

potens Deus ; & , dhniif* 

fis peccatis tuis, perducat 

te dd vitam aet6mam» 

Hehdomadarius rtjpcni» 
det Amea. 

Deinde Ckonu fidi 
Confejionem ,& M <&- 
tum eji vobis, fratrest.^ 
vos, fratres, dicit tS^» 
Pater^d» te,Pater« 

FaBd Cof^eJliont i Cho* 
ro, HehdQmadadus dicit 

Mlfereatur veftfi om^ 
nipoieflsDeu» ; U 
i&niffis peecatb v^fftris i 
perducat vos ad vitam 
aetirnam.^ 

flf. Amen.' 

Quifolus ncitat^ fimel 
dicit Confit^or , . M^jjEr 
yocibu^ ^^^okas ;. &at6|s; 
tibi, P*ter ; vpi^^aMs} 
te,Piter ^^tdX^^pa^ 
cula 8c M^ vocss i^UOi^ 
bus^^mne&. r 

Dcinds Mafnth» fi^ 

INdvi^maim , aMbfa^ SpmfOsSaA^lJeas, pd^ 

ti6iienii^' tc >einiiS6- oxnnia faeciik'ikciiI6iinu 

/j^mtfainjnmj>y^ ^. Amen..- 

-'^|B^|Md^^ trimiat nobb 'i^.D^minusToblicimij, 

. & snis^ricors $. Et cum ipiritu tiid. 

|L:Aaeiu . . -^<^B€;q^c^us D^ 

JSH[faMfittaft»Dtiis, "^?- ,. 

toik«oa«r^3 ^ ;^:P%^JI^?^,.T J 

Vrriib^ift^miihuiifiiiiim ANTIPHONA 

._AMifcr^«^Py: AVAn- "^^ 

. ,.t. Fiat mifericirdU Ave, D6mina Angel6- 

*m^TDfiimfae,fuperttos, ^ ™»5 

:.:'-AQtiein4dmodufpe- Salve, radix;61vfe, por- 

' tiViiius in te. PfaL 32. ^ *^ ^ , - 

% "t^ , . , j. Ex qua mundo luz eft 

•^. Donune , exaudi ^^^^^ . 

oratilSnem meam ; q^^^^^ ^ Virgo glori6fa , 

3^?.. Et clamor meus ad Super omnes fpeci6ia : 

tc yidiiiat. Pfilnu loi.^ "t Vale , 6 valde decora, 

' '^'-^ j)^nuniBVobifctKn;-^ Bt jpro nobb Chriifaim 

' Ifita , quadiimus IiliS^ '.^ 19^. In habitati6nem fibu V mineV iiabitati<S«iem Pfalnu 131. lioftraltt , ' & emnes insi- Or^mus 

^ ^fli& inin^ ab ea lonec y^ Oncede , mbMcors 

^ "iMnSAe •: Aiigeli tni (andi V> Deus , fragilitati nof- 

< .MK^nt ili e^ ^ qoi nds in trae prssidium : ut , qut 

-pte^a:^Mdiant,&l>ene- fanaaeDeiGenitricisiiie^ 

dffiiotiuifitfopernosfem- m6riam4gimus,mtercef- 

per. Per D6nunum nof- {i6niseiusauxilioknoibb 

^trunt JefatCbypftiim FI- im^uit«itibus refurgaisaus* 1^4 • 1"« ftrus 

Per e&ndem CHriftum 
Odminum ttoi&um. • 

. ^. Amen. 

Temporc Pafikali 

REgina coefi^ laetare. 
alleluia, 
Quia quem meniifti por- 

tare. aileluia. 
Refurr^xit ficut dixit. al- 

leldia. 
Ora pro nobis Deom. 

alleluia. 

^. Circumdediftt me 
tetitiiy D6mine; per Ammm» 

^ Ut tantet tan ^d^ 
ria mea. Pf. »9, 

Orimus ;. I. 

DEus, qui perRefirtift 
reai6nem Filii tn! 
Domini noftri Jefii Cliri-« 
fti mundum Istificdre <& 
gnatus es : praefta; dto- 
lumus y ut per cjv» d^ 
tricem yirgmemMarEam» 
perpetue capiatpts ^tudia 
yitae. Per evumlbii Q^if- 
tum Dominum noftnuu 
ifm Amen* i\.:.iv...- i ;■» . . i :.;■ •• ; .j V-.-J 
F RO P R I UM 

; DE TEMPORE. * 
F ARS VE R N A. DOMINICA PRIMA 
QUADRAGESIMAS^ 

AD VESPERAS SABBATJ, 

Anuph§na & Pfalmi de Pfalterio* Capittdwn. L«yit. x6..^ 

pN hac die 
)^jJ|expiat]o erit 

ji(m,^i($|| mundati^ ab 

hi^^yt^il ^mnibuspec- 
citis^Tefbi&: coram D6- 
mino mundabimini ; sab- 
batom- enim requietionis 
eft : & aiHig<6tis animas 
yeibras religjt6ne perp^tu^ 

^Deo gratias* 

Sic refpondetur ih firu 
0mniiffn Capittdorum, 
Pars Ferna. Refponforium. Scruti- 
mni* vias noftras, & quas- 
ramus,, & reTertamur.ad 
D6minum. *^ LeT^us 
corda noftra cum m^ni-^ 
bus ad D6minum in coe-^ 
los. 

-^. Hoc (ci^tes tem- 
pus: quia hora eft jaifi 
nos de- fomno surgere* 
* Levteius. G16ria Patri , 
& Filio , & Spiritui Sano^ 
to. * Leyemus. ThrcfKT* 
Rom.ii* 1 86 Domim^a prima 

H Y M N U S. 

QU o D lex adumbra- 
vit vetus, 
Ouod ipfe iacravit novi 
Chriftus minifter foederis, 
Deciirrimus jejAnium. 
U T A M.u R ergb par- 
ciiiJ • 
Verbis , cibis & potibt» , - 
• Somno , joci* ; & arc- 
tiiis 
Perftemus in cuftodia. 
Intenta mcnscu- 
pidtnis 
Fraenet rebelles impe- 

tus; 
Ne cordis arcem, janua 
Qui fe dat , hoftis 6ccu- 
pet. 
Omkes adaramceiy 
nuo 
Vultu precemur siippli- 

ces : 
Ploremus, atque vindi- 

cem 
Fledamus iram Judicis, 
J u D £ X tremende , 
Bofi premit 
Imm6ifa molcs crknir* 

nuni: 
Imm^nfa fed , demens 

Pater , 
Parcendo, vinces crimina. 
' Nos,tcft<iquank]uacsi 
■ fiailis, 

Opos tuum fomus tamen:: 
Perire ne plebem finas 
thrifti redempiam s4»- 
gnine.. Quadragejimal 
QuoD ^cimus,fafla 
malum; 
Auge bonum quod pdf- 

cimus: 
Da corde contnto, Deus,. 
Tuam merfri grStiam. 
\ PrwESta , beata 
Trinitas ; 
Cottcede,^ fimplex Ui»* 

tas, 
Ut fru£hi6ikfinttui$. 
Jejuniorum munera. 
Amen. 
-^. Filii hAnimim uf-^ 
queq.uo gravi corde t 

l)^. Ut quid diligitis va- 
nitatem 6c qua^tis men*» 
dacmm ? Pf 4.. 
Ad Magnificat.. . 
•Ant, 4. - Qnia pAtiens 
Dominus eft , in hoc ipfo 
poeniteamus ; & indul- 
l^ntiam ejus , fufis lacry- 
mis, poftul(§mus. Judith^ 
8. . 

. Non dicuntur Preces, 

Oratio ut i/frd ad iuM' 
des, 

COMPLETOIIUJM, Ut 
infra in Feriis Quadraftfi" 
mne, pag. 199. 

Non dicuntur Pfecet, 

JD MATUJINUM^ 

Invitatorium. Venit^) 
* Revertamuy ad D6fn»* 
num ; 6c fan^it nos. O/ 
6. 

P{aImusy^T^Xl^.yp4g. ^ Dominica prima 
NOCTURNO. 

. Revertatur wnuf- 

a via fua mala , 
ite vias vcftras , & 
eftra. Jcrtm* i8. 

7. Exacerbaftis 
i fecit vos : obliti 
;um , qui nutrivit 
\ruch. 4. 

8. Expeftat D6- 
ttnifereaturveftri; 
) exaltabitur par- 
bis. If. 30. 
Jifi converfi fueri- 
lium fuii vibrabit \ 
rcum fiium tet^n- 
iravit illum. P/T 7. 
Ipiftola fecunda 

Pauli Apoftoli 
l Corinthios. 
oj^ Cap, 6. 
Djuvantes exhor- 
tamur , ne in va- 
cuumgratiamDei 
is. Ait enim : tem- 
cepto exaudivi te , 
e lalutis adjuvi te. 
mc tempus accep- 
ecce nunc dies ia- 
emini dantes ullam 
•nem , ut non vi- 
ur minifteriu nof- 

fed in omnibus 
nus nos metipfbs 
>ei miniftros , in 
patiemia , in tri- 
libus , in necef- 
s , in anguftiis , in Quadragefima» rS/' 

plagis, in carceribus, in 
feditionibus , in labotibus , 
in vigUiis , in jejuniis , in 
caftitate , in fcientia , in 
longanimitate , in fuavi- 
tate , in Spiritu San6lo , in 
caritate non fida , in ver-p» 
bo veritatis , in virtiite 
Dei y per arma juftitiae a 
dextris & a finiftris , per 
gloriam & ignobilitatem , 
per infamiam 6c bonam 
famam : ut feduSores & 
veraces : ficut qui ignod , 
& cogniti : quafi mpricn- 
tes , oc ecce vivimus : ut 
caftigati , & non mortifi- 
cati : quafi triftes , femper 
autem gaudentes : ficut 
egentes , muhos autem lo- 
cupletantes : tanquam ni- 
hil habentes , & omnia. 
poflidentes. Tu autem. 

i^. Ecce nunc tempus 
acceptabile , ecce nunc 
diesfalutis. * Inomnibus 
exibeamus nofinetipfos fi- 
cut Dei miniftros , in la- 
boribus , in viglUis 5 in Je- 
juniis , in caritate non nc- 
ta. 

^.. Dies propitiationis 
eft , ut propitietur vobis- 
Dominii^. *. In omnibus. 
2, Cor, 6. Levit, 33. 
Le^iio ij, Cap.S.&j.' 

OS noftnttn patet aJ" 
vos , 6 Corinthii , 
cor noftrum dilatatum cft *. i88 Dominicaprima 

non anguftiamini in nobis : 
aneuftiamini autem in 
viK^ribus veftris : e4ndem 
autem habtetes remune- 
rati6nem, tanqu^m filiis. 
dico , dilat4mini & vos*. 
Nolite jugum diicere cum 
infidelibus. Qu» enim 
participatio ju^ftitias cum 
rniquitate ? aut quas focie- 
tasluci.ad t^nebras ? Qux 
autem conv&itio Chriftr 
ad Belial ? aut quae pars 
fid^li cum ihfideii ? Qui 
autem consenfiis tempfo 
Dei cum idolis.? Vos enlm 
cftis templum Dei vivi , 
/icut dicit Deus: Qu6niam 
inhabitabo in illis , . & in- 
ambulabo inter eos ^ & 
ero iH6rum Deus , & ipfi' 
erunt mihi p6pulus.^Prop- 
ter quod exite. de mMio- 
eorum , & feparamini , 
dicit Dominus , 6c immun* 
dum ne tetigeritis ; & ego 
recipiam vos : & ero vobis 
in patrem, & vos ^ritis 
mihi in filios & fllfas y di- 
cit D6minus omnipotens. 
Has erg6 hab^ntes prb- 
mifti^hes^, carifiimi , mun- 
d^us nos nos ab omni in- 
quinam^nto Camis 8c ipi- 
ririSs ; perficifcite^ fancU- 
ficati6hem in tim6re Dei. 
1)^. S. (^x^rimus qud- 
mani.peccdtumnon hab^- 
m» 9 igfi nos feducimus. Quadragejima. 
* Si coiifitedmur peccati 
noftra.;,Dfeus fid^lis eft & 
juftus , ut remiittat nobls 
peccata noftra , & emun* 
det nos ab omni iniquitite.! 

•^. Ql]iabfc6nditlc^lenr^ 
fua , non dirig^r ; qui 
autem confflTus fuirit &: 
reliquerit ea , miferic6rdia* 
confequetur.**Si confitei- 
mur. I. Joan. i* Prov. 18^^ 

LeSiio iij. Cap. 7. 

QUi confolaitur hiSmi* 
les, confolatus eft noi 
Ueus in adv^ntu Titi. 
Non foliim autem in ad- 
v^ntu ejus , fed etiam in 
confolatione qul confola- 
tus eft in vobis , r^ferens 
noBis veftrum defideriu, 
veftrum fletum , veftram 
amulati6hem pto me; iti 
ut magis gaud^rem. Qu6- 
niam etii contriftavi vos 
in epiftola , non me poe- 
nitet: etfi poBnit6)-et, vi- 
dens quoa epiftola illt 
( etfi ad horam ) vosconr 
triftavit , nunc gaudeo ; 
non.quia contriftati efttf » 
hd quia contriftiti eftis 
adpanit&itiam. Contrif- 
tati enim eftis f^cdndhm. 
Deum , ut in nullo^detri- 
m^ntum patiimini ex no- 
bis. Quae enim fec6ndiim 
Deum triftitia eft , poeni^ 
tentiam in fahitem ft4bi- 
leiH ogeMtur.; fivcullaii^ Damimcaprima 
titiamortemoger. 

Dtri^ giucfium 
tCFftri , renus eft in 
chorusnofter,ce- 
r6ha ciprtis noftri. 
lohis» quizpecc4-' 

ailund&te manus , 
ires : miferreft(Sfte , 
te ;- rifus' refter in 
conrertatur/Vae. 
* Var. Thrcn 5. 

NOCTURNO. 

3. Aldflimus 6dio 
)eccat6res, &mi^ 
eft poemt^itibus. 

:&. 

4, Quam bonum 
r^tum mamfeft^- 
itehtiam ! "fic enim 
voluntarium pec- 
EccH, 20* 

3. Bonse ipei fe- 
)s tuos, Domine; 
n-jiidicans daslo- 
peccatis pcenit^n- 
p. 12. 

i.iniquitates obfer- 
, Oomine ; 
'omine, quis fiifti- 

p/:i29. 

S. Leonb Papae. 

Le6!io iy. 

^. de Quadragef. 

icaturusvobis,di- 

limi , facratiffimu, 

mque Jejiihitina: , Qttadragefina. if^* 

quo aptiiis- utar ex6rdio , 
qu£m ut rtrS» Ap6ftoIi V ' 
in quo Chriftus )oc{iieb&— 
tur , ineipiam i dicimqut' 
quod leoum eft : Ecce 
nunc tempus acceptibile, 
ecce nunc dies faliktb. 
Quamvis enim nulla fist 
timporaquae divfnb noir 
fint plena muniribus , fc 
femper nobb ad mSeri-*- 
c6rdiam Dei-jper ipsius' 
gritiam praeftetur acctf*- 
lus ; nunetamen 6mninm* 
mentes maj^rf' ftAdio adt 
i|>iritales proftAos mov^ 
rr , & amp]i6ri* MAaii 
op6hetanimarr, quandb* 
adunivMa piet4tis offi— 
cia , ^us uos di^i in qno» 
redempti fiimus , rec^riiir 
invitat ; ut exc^Uens fuper 
6mnia pafiionis Dommi* 
cx , facramfotum , puri- 
ficatis & corp6ribu» & 
4n'mis^ eelebr^us^ 

Jjit. Mimftri Deimei,. 
fandUficate jejunium , vo- 
c4te coBtum:. * Concre- 
gate omnes habitatore» 
terrae in domum Dei vef- 
tri , & elamate ad D6mi- 
numi 

-^. Omnesubique poc- 
nitefttiam agant , eb qubd" 
Deus ftatuit diem in quc 
judicaturus eft orbem inr 
aequitate. * Congregate. 
/vel. J% A^. 17. 2 90 Domimca prlma 

Leflio V. 

DEbebatur qulde tan- 
tis myft&riis ita in- 
cefsabilis devotio & con^ 
tinuata rcverentia , ut ta- 
lespermaner^nius in conf- 
p^du Dei , quales nos in 
ipfo pafchili fiefto dignum 
eft invenirL Sed quia hsc 
fortitudo pauc6rum eft , 
&, dumcarnisfragilitate 
aufterior obfervantia re- 
laxatur , diimque per va- 
rias aftiones vits hujus 
follicittido dift^nditur , ne- 
c^e eft de mundano pul- 
vere etiam religiofa corda 
fordefcere. Magna? drvi- 
n£ inftituti6nisfalubritate 
provifum eft , ut ad repa- 
randam mdntium purita- 
tem, quadraginta nobis^ 
dierum exercitatio mede- 
retur , in quibus aliorum 
temporum culpas & pia 
6pera redimerent, & je- 
juniacafta dec6querent. 

i)L Bona eft oratio cum 
jejunio & eleemofyna, 
maeis quam thesauros auri 
recondere \ * Quoniam 
eleemofyna a morte libe- 
rat : Ip(a eft quae purgat 
peccata , & facit invenire 
mifericordiam &: vitam 
9ternam. 

-^. Date eleem6fynam , 
& ecce 6mniamundafu:it 
vobis; * Quoniam, Tob. Quadragejt/nar» 

LeSio vj. 
T Nerefsuri igitur, dilec- 
Xtimmi, dies myfticos , 
& Jejuniorum remMiis- 
confecratos , pra&ceptis 
Apofl61icis obedtre qurc- 
mus , emundantes nos ab 
omniinquinamento camb 
ac fpiritus; ut, caftigatis 
colludationibus qus fiint 
inter utramque fuhftan- 
tiam , animus , quem fiib 
Dei gubernaculis conlli- 
tutum c6rporb fiii decet 
efle reft6rem , dominati^- 
nis fuae obtineat dientt4- 
tem ; ut nemini danteff 
ullam ofFenfl6nem , vxtu-' 
perati6nibus obloqu&xtiu 
non fimus obn6xii. Di- 
gna enim ab infid^libus re- 
prehenfi6ne carpemur ,. 
& noftro vuio lingua im- 
piae in injuriam fe religi6- 
nis armabunt , fi. jejunan- 
tium mores a puritateper- 
fedas continentiae cUfcre- 
parint. Non enim in fbl* 
abftincntia cibi ftat noflri 
fiimma ] e junii,aut fru£hi6- 
se c6rpori efca fubtrahi* 
tur, niu mens ab iniqpitat^ 
revocetur. 

^, Hoc eft je;umutff 
quod elegi : Difsolve col* 
hgati6nesimpietatis, fol^ 
ve fafciculos deprim^es, 
dimltte eos qui confradi 
fuiu liberos.~ Timc t lo* Dommka prlm^ 
JD6minusexau- 
labis & dicet: 
m. 

m effuUeris eiu' 
mam tuam, & 
affitiftam reple- 
ietur in tenebrb 
" Tunc. Gloria. 
>is* i/j^- 

roCTUKNO. 

k. Humiiiemus 
nas noHras ; ut 
biicum miieri- 
uam, Juditk, S. 
L ^ Deus meus , 
r & erubefco le- 
m meam ad te, 

Ddinme,nobis 
kctei : ribi autem 
Deo noflro mi- 
, fic propitiatio* 

5mSne, ante te 
ideriam meum ; 

Sjmitus meus a 
abic6nditus. ni anfU Evangelii 
MatthiBum. 

tempore i Jefus 
eft in des^rtum 
, Uttentar^tur a 
iccumjejunafTet 
Uadiebus&qua' 
i66iibus , poflea 
reliqua- Hcpmllia Sau£ti Greg6rii 
Papae. 

HomlL 16, in Evanp haK 

in BafiL 5* Joan Lau 

Dom. L Qtiadritgef 

DU bit ari a quibtjfd ant 
Tolety a quo ftiritHi 
iit Jefus duOLu m oeser-i ' 
tto j proptei- hoc quod 
subditur ; Aikumprit eum 
diabolus m fanilam civlti- 
tem ; & rursiim : Aisump- 
Tit eum in montem excil* 
fum vaide. Sed verfe Sc 
abfque ullaqusflione con- 
venicnter accipitur » ut a 
Sanilo Spiritu in des^rtum 
duclus credatur i ut illuc 
enmfuus Spirims diiceret ^ 
ubi hunc ad tentandum 
malignus Spiritus inveni- 
ret. Sed ^ccq^ cum diti- 
tur Deus homo , vel in ex- 
celfum montem , vel if> 
fan6tam civiiatem a dia- 
bolo afsumptus , mens re- 
fugit j hiimana? hoc audire 
auies expavefcunt. Qui 
tamen noii efle incredibi- 
lia ifta cogiiofcimus , fi ini 
illo & iliata£ia pensamus. 
i^- Jefus plenus Spi- 
ritui Sanfto regreflbs efl i. 
Jordane, & agebatur a 
Spiritii in desertum diebus 
quadragima > * Et tema" 
batur a diabolo. 

^, Oftcndit mihi D6- 
mijius Jefum ; & CitanjCta- 1 / t^t Dominica prima Qjuadragefina. bat adextris ejju^yittad^ 
verfiretur ei y * Et. Lm* 4* 
Zach, j* 

Le^h vii}. 

CEnh iniqu6rum 6m- 
nium , caput diabo* 
tus eft : & hujus capitis 
mtembra fuxit omnes ini- Lefiio' ix. 

S£d fci^ndum nob»reft 
quia tentitfo tribu» 
modis a^tur,ruggefti6ne, 
deledati6ne & consSnfii. 
Et nos ciun- tentamur,- 
pleriimque in deledati6-» 
nem , aut ^tiam in i^omtn* qui. An non diaboli mem- fum labimur ; quia de car* 
brum fuit Pilatusr? An non nis peccato propagati , in diaboli membra: Judaeiper 
fequentes , & milites cru- 
cing^htes Chriftum' fae- 
mnt ? Quid ergb mirum , 
fi fe abillo permifit in mon- 
tem duci , qui fe p6rtulit 
6tiam a meirCbris illius cru- nobis ipfis etfam g6rimus 
unde certamina toler^- 
mus. Deus verb , qui in 
litero Virgints incamatus 
in mundum fme pecc4to 
y^nerat, nihil contradic- 
ti6nis in femetipib toleri-i cifigi? Non eft ergb indi- bat. Tentariiergb per fiig<' 

gnum Redemptori noftro geftiunem p6tmt ; fed ejus 

qu6d tentari voluit, qui mentem peccatii deleaa- 

v^nerat occidi. Juftum tianonmom6rdit. Atque 

quippe erat , ut flc ten- ideb omnis diab6ilica illa tatibnes noftras fuis tenta- 
tionibus vfnceret , ficut 
mortem noftram v^nerat 
fua morte fuperare. 

jf:: Erat Jefus in de- 
sirto qtiadraginta di^bus 
Sc quadraginta nofHbus , 
& temaB4tur a satana, 
erdtque cum beftiis ; *Et 
nihil mianducavit Jefus in 
diebus illis. 

^. FuitMoyfesimnon- 
te quadrag^nta dies & qua- 
dragmta no£^es : panem 
iion com^dit » & aquam 
non bibit ; * Et; Marc, i • 
Luc 4, ExQd. ^4. tentatio foris , non intin 
fuit. 

^. Debuit Jefkis per 
6mnia fratribus fimiliri, 
* Ut mis^ricors fieret » & 
fidelis P6ntifex ; f In eo 
enim in quo eft ipfe ten- 
tatusypotens eft & eis qui 
tentantur auxiiiarii 

^, Perf(idiotu«& doc- 
trina tua fando tno , D6- 
mine , quem probiiH ia 
tentati6ne , ** Ut. G16riai 
f In eoi iTte^r. sr. Z^otf. 

33- 

Non dicitur Te Dieum 

in Domi 6* Feriis Quadfog, 

AD Bmimcd frinut Qaadr^Jlnia. 195 

ricordiam : coofe^uimiur , 
6l gratiam inteniiiQtos in 
auadlio ofJtpdrc&po* 
H T ^ N p $<» 

nnris ax) LjttrDEs. ad ~ fer V h6t6iu 
I3«H^ fb 1)1 inaitift fcti^ 
mAre, & pnepara j&nimam 
aitm ad tentatu&acm* £c- 

^^ 2. Nemo^ oiim 
.teiQtitQf 9 4Uca(t eu^mam a 
.Ded tentitm: : I^euseiiiiti U4SQU1* . 

. te reum, . 
A^cor rer&ftts pcenitem^ 
Diclmimos, dicflibili 
C^oiidis ^16res cira^ne» 
'. Risv^in^nesj&ciilenty 
Ad facta catyus dtria inifttttitor iiial6rum -tft/i XugetSacirdos; &:tuo$ 
J^»^. -^ Q«R6re iletus prdTOcat. 

•jim^i^\Ehwi.n^^ v. iSALJUTisiecoemmc 
-ceiHati: umiiiipiijlcpieverb dies: . .* i! : 

tent&tor 4 cpacu^inM Qui deri&iti pr6digus 
{m aMfaiftus 6c ilUdus. jrai , demum revirtere : - '^jtfit. 7« Kokergb re« 
fnet McdUum in* veftno 
4Biortau c6rpore 9 \it obe- 
4iatis concttp2fc6^ ejus. 
R0m.6* .. • 

' Am. 5 » Fid^Ks Deus 
-eft, ^i nonpatietur vos 
•tedt4ri fupra id quod po- 
•t^ts ; led faciet Mam 
cum tentati6ne proven- 
tum» ttt pofsitisimtin^re* 

Caphtdwtt. Hxbr. 4. 
XT On iiab&nus Ponti- 
Parem en ulnas 

At nevoditus] 
•Domum revM uitteras : 
Magis tremindum ,iul tibi 
Irita qukm benigmtas. 

Sacro , Deus, jejiinio 

Siii nos piari prxdpis » 
a poenit^di tempora , 
£t cor fimul da pflenitent. 
A u D 1 9 beata Trlnitas» 
NoflrU<|^e yotis iimuens^ 
Contriti- &c jejilih^ 
Tibi iit^nus pi£)iora. 
'- *A<nben* ^. Egodiw^Domine, 
±\ ficem cpii non pof&t . mifeTefe mei ; c&mpatiinfirmitatibus no- 
ftris ; tentatum autem 
per 6mnia pra fimiittudi- 
Jie abfque pecc4co..AdQa- 
jnus ergb cumfidilioia^d 
dtrommi gratise , ut mife* 
Pars Virna. if^. Sana animam meam t 

quia peccavi tibi. Pf. 40. 

jid Benedidus. 

Aru: 9. Accedensten- 

tator , dixit Jefu 4 Si Fi- 

lius Dei es^ &c ut Uuides 

K 194 Dominica ptima 

i{ti panes fiant : cjui ref- 
•pondens, dixit : Scriptum^ 
eft : Non in folo pwie vi- 
vit hotho, fed in omni 
verbo , ^od procedit de 
ore Deif Matth, '4, 
Oratio, 

DEus, qui Ecclefiam 
tuam annui Quadra- 
.jefimaU obfervatiorte pu- 
rificas : praefta fiamilis tuas, 
tttquod ^ te obtinire abf- 
tin^do nititur , hoc bonis 
op&ibus exequdtur. Per 
Dominum. - 

A D H O RA S. 

• Pofi Hymnum Doxo- 
lopa. 

PRiESTA , bc4ta Trl- 
nitas ; 
ConcWe, fimp^ex tZni- 

tas ^ 
Vx frudu6fe fint tuis 
Jejuniorum miinera. 
Amen. 
Antipfu & Orat, icLaud, 

' Ap PRl)^AM.: 

CAN.ON. ^ ' 
Ex Concilio Mciolanenfi 

. quinto. 
Aru i^y^.Part.LNum, 3. 

OMnis quicumque fit, 
qui jejunii lege af- 
trifliis eft singnlis Quad r a- 
gefnnae diebus^ Doinini- 
.ds exceptis, iejiinium fer- 
vet ; aU6qui enim peccato Quadrag^na. 

mortali alligatum ie efle 

nbffe debet. Tii autemi. 

AD TERtlAM. 

Capitubm,. ItiYizQ^e^ 
m inprimis Vefperis. 

ij^. breve. Quam dillcia 
faucibus meis * Ei6quia 
tua, D6mine! 

ifi. Super mel ori meo. 
* El6quia. G16ria Pafri. 
.Quam diilcia. Pf 118. 

-^. Judici^ Domini de- 
fiderabilia fuf^r aurum ; 

ij^;- Et dulci6ra'iliper 
mel & fevum. Pf,'\%. 

AD S£XTAM.,_ 

Capitidiim, Non hab^ — 
mus, m\in Laudibus* 

^^hr^e, Si vocem ejusd 

audi^itis, *Noltte obau 

rare corda yeftra. 

^. Sicut in exaccrba— 
ti6ne fecundimi diem t 
tati6nis in des^rto. * Ng 
lite. G16ria Patri. Si 
cem. Pfi 94. 

■^. Teiitay6nint & exi — 
cerbavcnmt Deum excel^ — 
fiim : ". .• ' ' . ; 

7)^. Et teflinuSniai e)u0 
non cuftodienmt. PfYJ* 

AD NONAM. 

Capiiulum, . Deut. .6.. 

GAve diligentcr ne 
oblivifcaris Domini 
qui. eduxit te de terra Jbi Feriis Quadragejti JEgypd , de domo fer 
yiti^ P6mifiain*Peum 
tuum timAb» &.iUi;^oU 
s^rvies^» ac per noaieti 
iOim jnr&is. - • 
, . i^. irm. Omois terra 
^d^««m ^ * & f Mait tilu. 

^, .Piimvaa dicat ni*- 
ttoak taoj, * £t piallattibL 
CIAria. Omnis. Pf. 6$. 
. , ^. ^eryite P6mino in 
dm6re; 

^^£t exultate ei aim 
txm&re. Pfi %• , 

AD t^ESPERAS. 

Antipluma deZaudiius 6* Pfalmi de Pamtmea. 

Capitulm-jt^Efymnus & 
Fer/us, uifiipiiiin Vefper 
fjf^^SaUkatt.,; }} ^ ... 
. Ad Ma^u&aL/ ..-. -,- 

Am* %. ConfunuB&ti 
omni tentad6ne, c&ibo- 
lus re(iffit ( k Hivi ; ) 
&; >-e€ce Angeli. acce&^ 
runt, 4^ mmiftrahant ei» 
Luc.^..M/9S.^^ -j 

Oratio, utfupr^^,tJiil2U 
. Ad,CIompl6xorivmI 
PfiJmi de Dtmu .JCetura p 
m tr^A in Feriis. Quadra^ 
gefima^ pag. i99v . 
dicuatur Pj Non < 

K recess * i.N FERIIS Q.UADRAGESIJSlyE, 

trSQ,.V£ AD DOMZlfJCAM PjtSiS^fOiriS. 

AD MATUTINUM. 

7«v/x^.JJc4ntem pec- 
catores ad poe^iitentiam ^ 
* Venite, adordmus. Luc. 

Pfalm. Veniis , f /^ 6. 

AnHphorut&: Pfalmi dc 
PfMterio , jccundum Fc^ 
riam. 

» Mifercre mei, Deus, 
ercre mei ; 

j^J. Quoniam in te con- 
fidit anima mea. Pf. 5 6: 

LeEiioncs , ut infr^ in 
qualibet Feria. J- Di^ priora vl^ff.' dicttn'' 
^tur altcmatm fecundum 
Feriam, utfi^mtUr, ufque 
ad Dominicam Paffiorus. 

Feria IL e t y* 

PoftyLeU. ^. Projicite 
a vobis omnes pravarica- 
tiones yeflras , & facite 
vobis cor novum, & fpi- 
ritum novum ; quia * No- 
lo mortem morientis, di- 
cit Dominus : revertimini 
& vivite. . 

^. PatiJnter agit Do- 
minus propter vos , nolenp 
jtli<iuos peHre , &^ omnes 
Kij it$6 In Feriis X^uadrageJimA. 

4d poenitShtiam rev^rti. ^.Domineyralvanos; 

^' Nolo motteni« Ex/icL perimus. * Quare. Threru t«. 2. Petr. y 

Poft ij. USt. ^' Quafi 

colurnbae meditantes ee- 
m^mus ; maltipficats funt 
enim iniqnit4tes lioftrae, 
6c * Peccau noftra ref- j. 'MdttL 8. 

1)?. iij.Evangelicimi ut 
in qualihct Feria notatur. - 
Feria IV, ZT Sarb. 
Poftj.LeB. ])^.Jlir4vi^ 
& ftitui cuftodire judkia 
pondirunt nobis ; quia juftitia tuae. * HumiliAtus 
lcfelera noftra nobtfcum , mm ufqueqak[ue , Domi- 
fic iniquitates noftras co* ne : vivifica me fecundlhm 
gn6vimus. ' verbum mum. 

-^. Si dixirirtws quo- ^.Deus,propitius<fto 

niam p.ecc4mm non ha- mihi peccatM. * Humi- 

b^mus,ipfino$feducimus likus fiim. //! itS. i^ 

& v^ritas in nobis non eft. x 8. 

* Peccau. Ifdict 59. i. Pojt ij. LeH. ^. P6fui 

Joan. I* ficiem amm ad Domfc- 

Refionft>riumtert'jimerit num Deum meum, ro- 

proprmn £• Eifangelio diei. gire & deprecari * Iii 

conjgr^urn; ut ia qualibet jejuniis, facco, &cinere. 

.Feria natAtur. ^. Memor efto und^ 

Fsfi^A III. sr VL eifdderis, & age^oeoi- 

Pofti. Le0. ^. ^imus t^ntiam. * In jejiftius. 

Jui ^jxit : Mihi vindida , Dan, 9. Apoc. 1. 
c ego retribu^. * Hor- tjt. iij, EvangeUcum ,yt 
tixjA^m eft incififre m in qualihet Feria notatvr. 
jBianus D^ viventis. Non dicitw Te Detun. 

f: Sipoenl^miamnq» 
iegcnmus , mci^mus m >■ ^ *"* ^ s^^*» 
jrnaniis DAmini , & npn 5n AnAfh. 6» PfaU de Pftd' 
manus hQminum. * Hor- icrio; feoi^nium Ferhtnu 
rendu. Habr. 1 o. EccU. %. Capitulura^ Ifeia c8. 
Poft ij. Le0. jft. Tu^ ar^ Lama^ ,ne ceffes ; 
Donune , in xtirnum per- V-> quafi tuba ^f xalta w 
^anibis : * Quarv in per- cem tuam , & s^nibitia 

f6mum oblivifceris noftri? popuio meo fc^lera^uSHi , 
)onv£rteno$, D^mine^ & d6mui Jacob pecciu 
za te , iSc cqnreiifiRnur. e6rum. In Feriis QuddragefuMt 197 

ffymnus , Qmfquis fa- DCfiim noftnim. Saruc. 1 . 

ttris , m fuprdy pag. 193. Capuubim. Videte fs^ 

^. Si iniouitates obfef-' tres, & reliqua,.ut /uprd 

"^averisvDomine ; "" e»— :-- — j — ^- — - 
]}^.- D6mineyqui»fufti^ 

nibiti Pf. 129. 

• >^</ Benedi^s. Aru» m in qualibetrFeria. 

• Deindh dicunmr Preces 

fieads genibus yUt fupra in 

Feriis per Armum.^* iji* 

' 'Sifadendafii Commem. 

deaUquoSan&o^fit eo locoi 

Si^ragia feu Comme^ 

morationes communesy ut 

fuprd, pag. 172; 

A D H O RA S. 

Antk Primam,Tertiam^ 
Sextam j Nonam ^Vefperas 
& Completorium , dicitur 
fecreth r Pater nofter. Ave, in Ferus perAnmim. p.a|;« 
174- 

AD T£rtiam: 

Deus in adjut6rium. 

Hymnus, NuncSanfie. 
ut in Pfdterio yjp^2L^%6» ' 

Ant. 7^. Openiiitur 
iaccis iuSmines , . & cla^ 
ment ad D6mkium in f or* 
titudine , & convert^tu» 
vir aviafua mala. Jon. )• 
Capiudum. JoeL 2>« 

NUnc 9 dicit D6minus i 
convertimini ad'me 
in toto- cordc^ veftr6 , iii 
jejunio , & in ftetu^ & in 
pkmftu > >& fcindite corda 
veftra , & non veftiminta Maria. San^E Spiritus ad^ veftra. 

fitnobisgratia. Amen.- J^. ^/•«/» Conv^rte nos-. Pofi^Hymnum. Daxolo-^ 
fia Praefta ^JbeataTrinitas. 
ut fuprd, pagi 194, ^fk 
ad alias Horas. 

AD PRIMAMi 

Deus in<ad}^ut6rium. 
Hymrms. Jam lucis , ut 
in Pfaherio. pag. 19. Deus falutaris nofter. 

^» Et av^rte iram tuam 
si nobis/ * Deus. Glotia. 
^. Convdrte no»; P/184^ 

•^. Oculin^ftri ad Dq> 
minum Deum noftrum ; 

i^; Donec mifereaciir 
noftri. Pf 122.. 

Deindl dicuntur Phces Pfalnu de Feria, &'fic fiexis geaibus , la fuprd in 
adalias Horasi Feriis per Annuni, pag. Ant. 2. . Domino Deo 
noftro ' juftitia: , -nobis . au* 
tem confufio faciei noftra^ 
peccavimus ai^te D^mintt 179. Oratio convenitns. 

AH SEXTAM. 

Dens in :a(^ut6nunu 

Kin 198 In Feras Quadragijima» 

Hymnus, Re£korpotefts» da , peccat6res : It^ete 9 
tu in Pfalterio ^ pag. ^^9. & plorate : humiliamini in 
-^f^' '3* Qi^eicite agCH confpe^ Domini. Jac* 4. f d per^en»^ ;. cUK^ie^befie 
facere , quaerite judicifm* 
Si fiierim peccata ve^a 
ut c6cciiium , quafi nix 
deaibab^&ntur. Ij. i. 
^Capitulum. ^^ 55« 

DErelinqiiat impita 
viam fuaflfi , & .vir 
iniquus C9gftati6nes fiias-^ 
%L '. revert^tu(r ad :D6mi>« 
muxuy & miferibitur ejus ; 
& .ad. .Deum noArum , 
qu6mafa multnsL eft ad 
^ofctodutiu:^. . ■ 

«?. Arevf . Miferere ndf-: 
tri, Damine, * Mifefere 
Aoftrv Capitulum. Joel. 2.. 

INter veft&uhim & al- 
tare plorabunt iacerd^* 
tes; miniifai D6mini ; & 
dicent : Parce, D6imiiey 
parce p6pulo tuo ; & ne 
des haereditatcm tnam i» 
oppr6briuiii» 

. ijt. hreve. Propter rf6- 
riam n^minbtui, ^ JD6-. 
mine, libera nos. 

^. £t pnopimis eft» 
peccatis noftris propter 
nomen tuum : * D6n4ne« 
G16ria Patri ij?. Prop«er. 

^. Sacri&ium Deo ffk ^» .Quia mulium re«t ritus conuibul^tiis: 
plett fiunus defpe6b6ne. af.. Cor coQtrftam fil 
♦ itf:r.»riro «r>Ar; (Z\At\^ hunriliatum, £^os, flon 
defpicies. Pf 50. 

Preces , ut fupra dd 
Tertiam. 'm Feriis ptr An* Miferere noftri. Gloria. 
jij?. Miferere. -P/ 122. 

.^..Multa flag^lla-pec- 
catoris; 

. . ]|{. Sperantem autem ih num , pag. 179, 
D^m^itio miferic^rdia cir^ Oratio xonvenicas: 
cumdabit. P/ 31. 

Precett v ut fupr^ sd 
Tertiamin FefusperAn- 
i^» pag. 179' Ofatio . conveniens. 
4D NONAM. 

. Deus- in ad)ut6rium. 

flypms. Rerum Deus. 
ut in Pjfdterio , pag; 3 x . 

Am^ 6. Puriticate cor- AD VESPERAS. 

Antiphona & Pfabid de 

Pfalter. ftcundkm Feriam* 

CapituLtm, Ezedi. i. Si impius in mandatis 
vitse ambiiiivent, nec 
£^rit quidquam injuf- 
tum , viti vivet, & non 
morietur. Omniapeccata 
ejus qu» peccaTit , .non Al?*>»ik?tt«iB«5i^i 5oMifcr6rein^.^]t>cii$, 

fq%. qii|S|dfi^$§l)aiip. , ■ 1 i>i^a B^nedicamus. / 
., .i$^b!vJ4.%QI^ .'i^iflM ficknda Jh CoTnmtunorath 

Mi&tpfi,pxJm'^ Dcindi, ufyut ad Pajfw- 

-Aft«;rS¥fefil.4i»h*^,i,.:;i n£mcxdufiv^, fium Suf 

- .mfi%ilL MM i. HM»4««II f^i^^^ > ^ /wi?M , p- 1 80* 

i|^^|pi^,AU|^^^ Noflis tenebras ctetcds , 

JejPA^.ut^mcAs ^pbna • Lticifquc iamencricbns^,- 

A |ai?<9 ^jt^nsi^ criQ^iptim. lunien beatum prsdicans. 
. Fli^ j^T;^^ , he^ Trir ' P k £ c a m u R , San£te 
V..:itfias.i^:. . ,( .L P6niine, 

«Co»c^d(3_iiQ^4ei^ Vwp^ J)eSxidQ nos in hac noc« 
Ut frvfltt^glfiljj;. tftis ; tc: 

Ji^i»i<iruroi|fii§9^ra,£ Si^jg^obisintc^reqmes:, 

Amcn. ,;,x .-i -i Q^ietam noaem tf ibue^ 

'.•^.TejJ^b^gq^lioiti . N.igrayb irom,nu$' ir- 
JO^i: :,v> : ;-.j:,.. ;, , ruat, 

- #.:.ln mdQttidinf nii- 'Nec hoftis nqs iurripiaf, 
.ikmir^:tW^^xjm^itni9. N^e caro iiti conslntiens , 
PJhli flStiri ::£.. , : rj\ \ Nofr' tilH ceos ftituat. 

AdM^ffli^iLU 4^9h. ^ :'\^^ V.L 1 fomnum ;»- 
pfftau^ . jaant, -^' 

• 'iikiMdmnfiiKPj^ctA, -Qpr adt^ fempentrij^,, 

K iv " 100 Feria feeunda tlthd* L (^dra&Jimdt, 
Famulos , qui te dHiguhtJ ^ gLtTf cum domibus fuis iii-^ DEPtM»a& nofler 

afpiccr, ^' 

Infidiantes r^rime :'. -^ 
6id3^rna tuos- fioW^k, 
Qubs sanguine mercko» 

es. . • 
MtMiNTdynoftri, 

Ddmine» 
Ingraviifto-corpore-r ' 
Qui es def(6n&r animtfc', 
Addfto noW, Domiiief 
Deo Patrr fit ^6na^ 
EjifquefoHmia, ♦- 
Con^ Spirittt paf^liio, 
Etnunc, & in perpituu. 

Amen. trpienlnt rRuben^Simeon, 
itfty Jtidas , Ifladidr , ZKi- 
bulon , & Benjamin , Dbr^ 
&N6ph<^Gad,&Afer; 
Erant igitur omnes i&nimas 
e6rum€{ui egr^&ntde 
femore Jacoo feptuagtn* 
ta: Jfofeplyaute in.J^pto 
erat. Q uo mortoo , & unit 
Verfifr fir^tribiis e^us , om^ 
nique^ogliitiSne iin ,£- 
lii Ifraelcrev^runty&qjBtf» 
fi^germinihtes miil^lieati 
fimt^ac noborati^nimis^im- 
pl^ v&unt terram. Surrtek 
inft^ea rex novus (mtvSt^ Capitidum. S6hxn eft6- |^tum, quiignorUMift Jei- 
te & fjt. hrev. Ih thanu», ieph; & ait ad p6puliuii ut fuprA in Fcriis per Anr 
/Ztf^^-pag; \%\\ 
^i/Nimc dimittis; ' 

Aht. \. Recopt^o ti^ 
bi, Domine-, ^mnes an- 
nos meos in- amaritu^ne 
aHimaemeae* If 38; 

Dtindh dicimtur Prtces 

fltxis gtnibus &■ Oratio, 

ut m Ftriis: ptr Afimim , 

pag. 162; . . / 

- *- ' - 

FERIA SECUNDA. 

liieipitliber Ex^du- 

Lt&'io]i Cap. I. 

'XsZ funt iiomina 
' filiorum • Ifrael qm 
^ingrifti fiimih Mt- 
gXffum eum Jatob. Sin^ 
iuum: Eccep6pulttsfQi6- 
mm lirael.midtus^ & f6x- 
tior hol)i6eft.-yefyte ^^ 
pxtoter opprimamus euai^ 
ne^rti mukipbcitttr ^ . & 
fi ingrairit cohtranoftkel-- 
lum, addaturifufiiidsnof- 
tris, expiighatifque-iiobii 
egredi&tur de tert^ > 

Lt&i&i^. Qi^uvx. 

PRaecipit ergbPhkao 
omni p6pulo iiioi di» 
iDens^^ Qind^dmaibiilihi 
fexus natum iuerit; il»4i^ 
men • prc»]i(^ite; : ■qmAquid \ 
fi»nihini,teferr4te^E£r!^ 
'fnseft poft liaec vir dtSdo- 
moLevif «& accifuti ^t€m itfarpisiu» : qoae coii- 
Id^y&plpentfilBiiin; 6c 
victeiis eom elegimem, 
idifi:6ndit tribns menfibus. 
Cinnque ]am celire non 
Tet, fumpfit fifcillam 
:, & Inifyit eam \ 
acpice rpofiile^ 
^^ imlis inmitulnm 9 ffL 
«xp^fiih enm in cati^ 
Tipisi tnnnnBS , itante pro^ 
col ibr6ie^us,&confider 
tksj^ er^ntnmTei; Ecce 
«atea.. defcend^bkt filia 
' FhamAiiiff, urkvarituc in 
flMne ;,& pniU^ «jus 
fliadbB^iitar per crep(- 
inicni' ufeL' Qd^ cfam inr 
aSkx-Sk&ixai inpapTri^ 
ne » mifit unam 4iSaaM4^ 
bus («.;:& allitam ap£r 
nens^em^qne bi eap&£- 
Tubimyagitetem ^ miserta 
ejusyait : De inf^ntibus He- 
hnt6i^ eft-kie. Cui ibror : 
jri^n :Vis^ih(|iiitVutTad3, 
eCTocemitibi thulieretn 
Hebrseam , qns hutrire 
po£Bt inf4hnilShefp^it; 
Vade; Perrixitpu^llai & 
▼oc&vit matrem fuam; Ad 
^iamfodtei filia Phkx^4^ 
«hs : A^dpe ,« ait^, pfler iim 
ifhim^ & ntttiitnffii : ego 
dabomi mercedeth mam. 
■Safi^fedHer j StmA^ 
TA tiienim i' wultiiiffqtte 
tr4(fidit fi£afi.Phaca<Saiis.. 
Quem illa adbptayit ih lih . /. Qiuukagefiimi sot 
ctim filii, vocaTftqne.iioV 
me* ejosMdjles^ dicens^ 
QuiadeaquatnHeunu : 
idt* Ouafi . cblhmb9 , 
pag.' loff. ■ J 

US&o fimfii EvangOik 
- iechndiunMatthjmtiC;' 

rN iU6 t^mpore^, D&k 
Jefusdifdpulisfiiittdiik 
T^erit filiiis bMdisr tih 
majefiite fiia , & omms 
Angeli cQitt^ i tniio^ed^ 
bitfuper fedemmneftatia 
fu« ; & coi^itg^bAMHlr 
'attte'eniiL.:<teiM -t^^cii» . 

ttim^ ' ■ ■ 

tiomuia Sancn- xMH^iii' • 
Sjrri -Oiiconk ' • 
De^W Adventu &-M* 
fiimmatione JkeulL' 

AUdite,fi;atresxhartf- 
fimi ; quad ; ^bfecro » 
faduri fumus^ quandb in 
'fimSre,* & tii ira intoleri- 
Wl defcendet D6minus', 
fed^itquein s61io gl6ri» 
fiis ; omnemoue terram 
abortu foUs uique -ad oC* 
cifimi-, 6c cundos imes . 
othis advodtbit , ut jhdi* 
cet p6pultxm fuum i red- 
' datqne sihe|u]]S]uxta opera 
'fiiar Heu;lieuinihi ! qna- 
les * 8c qno^ inimo ' tnnc 
' 6porLiroh'ii6s'el^9'quaflA> • 
nudi ac ttmjdi itt'appari- 
bimus ; pir^t6ri ad hor- 
^ttndiim iHSd trO^unaPfaeuv 
Kv 202 Ftria fieunda ff^ifd. LQttadrageJhrut. 
heumihi! ubitunc carni^ qui a dextris ejus enmt fortitdclo ^id>i tunc bum4» 
tiavoIupt9Sf ubi tvixic imv- 
pudens & interecunda au- 
d4cia ? ubi ttun ornatus 
y^ftium ? ubi tiim volup- 
tas pec^atiyer^ immunaa 
acsordidji-? ubitiuueorum 
AegUg^tia , qui in desidta 
^ imptetate hic yitam 
tranfeg^tunt l ubi tiun dq- 
jSciarum i^^ebraa; l cunda 
illa pmteridruat ; & mol- 
:lis ieris infiar , diflbluta 
'fiint. Ubi t^ aTaritia l 
.l^iqi^ ui. toultitddaie di- 
vitiarum gloriabdntur ^ & 
Peutontemn6bant? tunc 
afpici^es , ver^ mirabun- 
. tur ,,conmrbabuntur ; tre- 
mor apprelidndet eos. Ibi 
. dol6res ut parturientis in 
fpiritU'. vehemdnti tnnc 
conterdntur. yenite , benedidt Pgtris 
mei , poiliddte paratmn 
vobis regnum a confiitu- 
ti6ne mundL Matth. 25» 
Preccs flexis gerubus, 
Oratio» 

NOfira dbi» D6miDe , 
c[u%rumus;.{iiitAcc£p' 
ta jeiuniayquae no^ ex- 
j^ianoo gratia. tua dignos^ 
efficiant, &. ad regha perr 
dikant xtdrna ; Per D6* 
minum. 

CAKON. 

£;k Condlia Vauf|n£L: 

An. 1368., Ctf^. «^. 

JOcofit^s €gcc^Si^df^ 
bito moderamina»re- 
pf imere cupientes , faicfo 
approbante Concilto,pro- 
hibemus diftriftiiis ,. ni- 
aliquis, cujufcumque flar 
tils vel conditiQnis iexifta^ 2^. Coi^gabuntur in di^us jejunioiaufi, per 
ant&.Fikum hominis oxa- S^defiammdi£i6rum , & nesgentes ; & feparabit 
^ C0&, ficut paftor segregat 

oves ab hadis : * Etf SJJba- 
, tuet OY^ a dextris fius.,. 
. hasdos autem a finiftris» 

^. Omnis na(eri(:6rdia 
^ ficiet locuni umciiiqlie fe- 
. cundimi meritum ^perum 

ii^^ru^;*;Et. Gloria P^- 

EcclL 16. : ; 

AdBeneJSBxi». 

Aau 8. i>iceircxi»s praecipue m Qi^adragdff- 
ma , cames c6medat , niii 
urgente hecef&tate^ 

Ad Magnificat.. 

Ant. 7» D^et rex Itis 
^fuk fihiAriseniiit:.D]f- 
c6dite i me^^iQaledtdi ,;irt 
igpem s^irnum* Etibuiit 
bt iafi]ppKcnim aeti&rnum.; 
)ufii autem if^ vitiHn «fefe-. 
pclCfelltoif.i r. . .jixipdt^ .!«)<«* ..tifiw 

jpk£liWl4{^Apfl>^&^ ^)iiper0c«iiti3i|)Q|]f|uG9i 
yiMfi^ ^peccih&nm; $ ^ ait D6mmus : Vi^ afli^- 

mort fvopitiatus av^. g}nPto,&.clam^fft9m«p» 
Pff DoQuiiiuik : 4»am propt^r disjliim 

iFtWIA- ■TBHTIA. bj».^ A.\ifi^ 4^em 
^^^.'m^m^lMam^ casp6pdum4fkftmy^M«» 

m^:i!»tiijr.^-Mcbat JiM[l^j£gypf<>tiDM^ 
-qi;^ri^^9r4i^y:&tiQn Que Moyfes ad;Deum: 
' combwsr^^,,J>^'..m;p Quis fum egp , ift vadtm 
A1wSjjrfes|V«dt»^& 4f}P}iara^nem,&edAcain 

i>ovifi^fHKlMifa4fm/ii^^ JlifMLlf^l 4e il^gyptqf^ 
.qu^-eac^^i^dKhiiitNff^ rQui|4|]4(,^:JE:09eroter 
M^.iCc&xm wwaD^ ^civB<>4^hoc b^bis fig^ 
nwm» j9iM4>^eK^ ad ^S<fii, quW m^w. te : 
.^efl4m((ilvppayitt«um .<^ ed^eris . p$^lum 
:^ .mii^\mhk^:ii^ aif: 4i^m\ditMj^tQ^\m^o^ 
M67fe%.tfcM^ylei#c.r^ai l4bis.Deo tvpermoatei^i 
i^fpoA4itiA<lfim^tiUei: y^cmt A^ 'MiyfW.i.^ 
rW.e#p|te^ft^'iiHi«ki!]bttc: fS><w^4(fo§c.^.f^|i^ 

P^dibus t«iCk^(k>cns enim ^i jjj^ p^giom Wftr/^ 
.^MlHP^tMsllfitoSaJ^. .IWb^HrJkiier-^-Yt^^^i 

iui/}3j^il9:iM^£a3l$afi^4]^ aJWm^JijejJf^^quW <Kcarp 
Iij)a$n6U>ep»Jiu:iA;Ahf- ,ei»iP^]P(e»is4dM6y- 

K vj ^04 Tiria tertia Hehd. L Quddrage^icmi 

fen : Ego svm qui sum. iiinvenifilHibi&Iicposrifui Ait : Sic dice^fitiislfrael 
Qui SST , myk ad me 
yos, ■ 

1)^. Tu^ D^nHne-, zn 
set^mum. pag. 196^ 
hkSxo fan6ti Evcmg^lif 
ieciindiim MatthaBnm^ 
Ltftio uli Cap. 2ii' 

IN illo ttoipore ^ cktsa 
intraflet Jefus Jerofi^- 
lymam^ comm6u eft uk 
niver£i civkas , dicens : . 
Qjiiseft hic ^n6puli au- 
tem dic&ant : Hic eft Je- 
fns Pfoph^ta k Nflzareth 
Galdsae^Et intravitJefus yel Vani].6quk> vac^uiAes ^ . 
aut ilii caiubef vitibil'd^ 
cipatos ? Sl^eiiifn ilki-quk 
iilibi libere< agi pdt^rantJ , 
Dbminus- in domo-itia 
temporalia- neg6tia. geri 
non patitur 3 yiant^ wa- 
.8^ ea quae ^nuiquam fiefi 
licet, pms coele&is i»e me- 
rentur , fi in'dex&btu Deo 
(^cratis agintur? ' * ' * " 

^. CumintFoilfet Jd^ 
nn^templum 5 doc&at^ di- 
censr * Nonne fcriptum 
eft quia f ~ D&mus mea*, 
domus-ofiaifd^i^t^cdittttir in templum Dei, & efir '6mnibus^' e^nty^us i yh$ 
d<ibat omfies v^ndentes. lutem fe{:ifti»-^««»^^ MkxtiiqjiiSL, 
HwnUavener&Ufs Bedie 

Presbyterii' 
HdmilJ 7. in Quadfagj^ 

EJ6cit ' Ghriftus com- 
m^cia-reniiii huma- 
Tiarum de d<Hno illa^-, m 
tpiadivinas tantunMressEgiy 
li6ftia$ & orati6]ie6 Det> ' 
ofFerri , yetbum Derlegi , 
audiri •&- decantari prae^ 
cepttmi^^ erat'^ Si ergb D6- 
ininiis i\ee ^avalebatver 
t^frR&SiSu jn ^eniplaquar in 
t|emplovoUbatioll(bTi , r^ 
doiicet propter A&difi aVtt^ 
ritiaft-fiV^ firaudi%qii6dpl4- 
prhuA folet elfe^negoti^fih 
tium f ^cintts-; qustnl4 putds 
a8im»dveifi6ne pvUrefr^ Uneatn latr6«kM.< 

' J^. PcMiam fkleftt «iwS 

contra iliutk qui cohtami^ 

n^rit fan^drittm men;, 

ac polhUFii^iomen- i6ui€v 

tiHV^jiMum^ ^Nonn^ifcH^- 

ptiMtt «fti . GMria.' t Y^ 

W&^Mart, 4i^-i&wi<^ a«L 

M^'^&^ilL6u^ ^^ n 

.Hf>k z« fijiifiiftbait^^iP 

fus (s^kuies- vendibMtfs It. 

ementes iii templ^\} & 

meniasnjttmulariofmv^ & 

:ci(&edras^v«ttdinti|iia^ 

i£lQai>as^ev^. AAii^/iii i 

■ -^: A-Sdi^ddntiadtfe^-P^. 
.^lLiiiinb-^^: >}itn4miaiii 
preies , & d^Eccl^a coli 
cvdti£bwL repeiW n^quir QoadEfitg^ai» ASbos £dfiifa^iAnd|9ethd|^s , mini 
JBIC111141C cujiiipidin . nxaic< 
a!fi^4ktai' f «il^imiiibfn ai^ 
firmem'*^ ib 'indttl|(£ti^ €Omfciri ,: D^mme ^ 
&mtKam timm bonis 
^ni^0T o^ribbs enidffam: 
«c %f )si^nt9>«»^ <^^ 
*te, iM^ftSafr i?ta« Aiip>6r- 
cas.proi>itm!fi; P^ iritlRf»'': iidit DAmiAui ^dd 

'i^on-inL toi^l-a^r. 
gypti : 'Meiif^ 4fii vobis 
' ]pirmtmiai^*iiiinfi|iniT jfur 
'rrtds mkmijciibe£]aka ^StaL . 

caetnm fiHdrnm Ifira^T^Sk 

- & iftcite eis : Didmi dSk 

ntenfi^, inzjns toUac mki* 

qmfcrae a^nm per fii^ 

Bas &^Jhtfxlo$^fuas: Shiit* 

'ieem tffiiter ^ iidmerdittt 

^'fiiffid^ p.6iBitlad*yefc^«» 

-t4um antuik^-alsiSniiier^- 

^ciiium Rhnn qmjihi^ii^c^ 

-^d6nnn £ns,)a»A jafAt' 

'fum annfiarttm ons 'ftaa^ • 

cere .^fiunf s^ efimrapd» . 

£rn: tutiem ^VPtSKi liffme 

c^V'l^>tti^ micilKiSttm» 

■ TibitiaP . ton ufque- Id 
quartaih d^cimam diclin 
iMenfishujuJ^: imraohW^- 

rt eum uriireria muititA. 
fili6rum Ifi-acl ad:"^ 
peram; Etfuntehcde-siii-^ 
^iine-ejus, ac ponefttfi/- 
tter ^xiuinquie pofteisr^ & 
iii<fup^rlithini]ribus ddrnS- 
mni in^quSms c^tnedent 
illum. * 
"'^lj?; Jnr&vi;' pkg. 1*96 

S'Je' autent- comed^tii 
iifiinr^;^ Aenes leeftros 
a^cing^, & calceaniib|>- 
ta hab^bitis ihp6(fibQS , tis 
^mes b4cti{osinin4nibu^ 
6c comedi^tis feftihahter t 
eft enim Vhnk l id fft tranfitus)Poinim; &traA- 
^o per t^r££g^tiiioi^-' 
. te illa, percutiamque oii|ne 
primog^mtum in terra JEr 
gypd f ab iuSmiiie uique 
fldpecus: &incuii&isaiis 
„£gy]pti&dam]uclicia^^ 
Dommus. Eritautem fati- . 
guis yobis in fiffmai ia , 
aedibus in quibns ^ritis ; 6c 
videbo sanj^iihem ,■ ^ 
transtbo vos : nec erit a^ 
vobis plaga difp&dehs , 
«uandopercuiTerQ terram ^lncftia iandi Evangplii 33;. Pofiii- pjig. 1 95, ^, fecuncl^n^ Mattkaeum^ 

-^tN illo t^mpore j ref- 
Jl ponderunt Jefuquidan^ 
de Scribis .&L PhanTsi^ , 
dicdntes : Magifler , y61u- 
mus 4 tefienum vid^rs. 

.Qui ^ijl^naens, ait iUis: 
Grehera^ ^iala ^ adi4lte- 
jkifgfmm misrit ; & iig- 

.smiiihpa oabituF ei^ mfi 

jGignum /qoaa PropWta. 
£t reliqua. 
Homilia SsnkEti ]t>itmh 
Chryspftomi. 

.n Ot^t ne quid<j(uam:, 
.X^iMfn dkx> impium^n^ 
^>^&d etisuD Aotklius^iitis 
jnveniri , quietiam poft tot 
i^taqi^ 4ff?^2 qiuiimil- lum fignum ^et ia&um; 
dicere apdeat ; Mjgifter^ 
.yoliimus a te imi^uin yide- 
rei Ubi nui^.matquifi* 
gna .& mirdcula curidse 
inqmrunt i Yiri Nuiivitae 
furgent,& condemn4bp|dt 
. j^neraUQiieiA haiiQ^ odup 
,»)iique afiquo p^iu^£- 

fio y auotmo ccedi<iam^» 
t ficut Ninivitae Judaeos 
condemnabunt y £e mii£ti 
qgi nunc .nobis ihferi6res 
vid^ntiir , nos condemn^- 
Ibunt. y<6niat ux menteot 
quanta f^it ^la.cpndeinni- 
[ tip ^ utioqipaitfhas 4191^* 

nitentiae ianuam' MiJii HJsec 
ipfi dico ^ jneipiiim prhno 
cxhortor* Capiamus iter 
anguihtm. Ufquequ<i deli- 
ci;ibimur ? ufqueoub deg^- 
mus oti6s& f riJ&:ites ac 
^ofdtimes ? Non fuRitis ad- 
huc latiuti digsidia & prv^- 
craftination^ ? Eidenijac 
femp er e nin tr f 4derr^ me p- 
fa , idem fumptus , cocdetn 
pecuni^e ^ pofleffiones » 
conftfu^one^ sedium? Et 
hamm ^nitiiim»-<{iu^.fints .^ 
Moc^Quts^mfcp^ tir- 
muios^Ciiii^lkput^hrum , 
vermei. Aliam^ ' 
!»u>5.yitain;,56<i 
.tmra;coeto»;j 
pefsamus^iiUt.re^^ 
do.^fuukraboiui coofequ^ 
,m^p^6LiaiSBSffi^ v&iiafit jppeuies ad Eocl^ 
D6miiiiiio&i|efii Qirif> £am hor^ Qpfi&,,.ciifiil)f 
,tan^$ ad miisjttiim foUbiir luvit» j^^nium, & veiU- 
ti fimt fiuxis 4 maj^ire uiP 

. jt jC^pviiA iimt 4 via j^ 

.gei]it',m ludidp. cum j;^ 
iietati<Sne iflaV cpiia yQt' 

mit^^miam egermit iapr»- 
dicatione J onae. * Et. GIA- 
ria Patri. f Conv^rli iililt»- 

- ^jxf . 1. Sicut Riit Jonas 
iignum Niniyitis i iia erit 
6c Filius hdiruais generar 
tiojii ifli*^ Luc. 11« 
Oratio. 

COoeide nobis , tnis£- 
ricors Deus , ut quan- 
xh ^ebs tibi dicata muh>* 
fdnxiis gradse tvis. donis 
fovetaf, tantQ iii bon^ Ad Magolficat. 
Ani. u Quidlmqaer 
fikeriti y<ilvm»tem Fatite^ 

meiqju^i^ .cddisieft» ip% 
jHesiB, fraubei: y^ f<u:or , & 
snater eft. NUtik, 12. / 

M: Eminto 9 D&mtne» 
miferati6mmi tui^ 
rum;&pr»fia,iit adbfis. 
&; peoratif abftin^ittee^ 
.^sato tibt iej]6mQ. fiaiotir 
tam* Per I>6mi9umi. • 
. ■ I ' i * I ii» ' > 

FERIAi QVmTJL 

De libro Exddi. : 

Le&io-j. Ctfp. f4-' 

Dlxit D^rmimiSt ad 
M6yiEen : Quid: 
clamas ad mer Loqitere filib Ifirael , ut 
<}g&cibus;fer.vi£m]or exif^ proncifcantur.. Tu ai^el^ 
tat/Pet DcSminum. ]eleva vir^am tUam» & 

ext^nde masmm tuam iiir 
per mare , & divide iUudi, 
ut gradtantuf Bist Ifraet;» 
tnh^ njiari per ficc^nu 
.£go autem iiidurabo eor 
i^pddrum , i^t per&r 
quantui- vos : & ^iificAr 
bor inPhara^ne , ql iftoqip* 
m exercku e|U5 , & m ciirr 
ribus 9 & in equitibus iUius* Pei D6minunu 
• C A N O N. 
flz; Concilio Mogutidno. 
An. 813. Can. 34. 

EOi^ffituimus ut quiik- 
tnor tempora anni 
nnt||usv cum jejunio,, 
.ob^iventur : td fift, in 
mesie Martio,hebd6iBa- 
^ prima ; & ikxii quar- 
ti&fext^^ &sabbatO} teS Fcriii qmnta Heid. 
-Et fcient ^gyptii quia ego 
-Alm D6ininus , ciun glori- 
-£catus fi^ero inPhara^ne» 
& in curribus ataue in equi- 
tibus illius. TolUnfque ie 
Angelus Dei , qui praece* 
debdft eaftra I^el , tiyik 
poft eos^ &*cntn eopi^ 
citer coldmna-nubis , prid^ 
ra climitten$^-poA tergum 
ftetit inter caftra -£gypti6- 
nim 6c caftra-Iftaer; & 
•rat nfubes tenebr6fa, & 
yiununans no£tem , ita ut 
«d.{e invicem toto nodb - 
limpore acc^derc noii y^ 
lirent. Ciimque extendii^ 
iet M6yfes manum iliper 
siare , abftulit iUudD^mir- 
nus ; flante vento vehe- 
m6nti & ur^nte tota noc- 
te , &:^vertit in fiq:um , di- 
Tisaque eft aqua. 

i|?; Projiate a vohis 

' Le&io ip 

Etmgreffifuntfimif- 
Ttel per m^dium ficd 
inam ; erst enimaqua 
ipiaii mums-a^^^c<^' 
rum & Jbevai Perfequen- 
rtique ^figTptif , iiigreifi 
fent poiPeos , & ohmb 
equit&tns Pharatihis , cur- 
TU9 ejus & eotntes per mc- 
#ttm tnaris. Jamque adv6- 
neratvigiliamatutina, & 
tcce re^idens Dommus 
Aiper caftra JEIgypti^nm /. Quadra^ijima!'. 

Eer coluthnam igius Kint^ 
b interf6cit^xArcitum eA- 
rum , & fub vertit rotas cui; 
rlitim'; ftrebantdrqu^ ii 
profundum. Dix^m 'er- 
g^ ^gypdr: fu^amus If- 
raelem;D6minttsemmpa« 
gnat pro mcdhtra nos. Et 
ait D6minus ad M6y&n-: 
Ext^de manum tuam fii- 
per mare, ut revertimur. 
aqus ad iEgjrpdos , fuper : 
currus & ^quites e6him. 
Cumque extendflrctM^y- 
fes manum- contra mare, 
re viriiun eft primo <Sl^ci»- 
lo ad pri6rem locum :fii- 
gientibuique ^g^tiis oc- 
currerunt' aquise , & in^ 
v6ivit eos Dominus in m^ 
diisftufUbus. Reverfieque 
funtaqu», &operuenint 
currus & ^quites citndli 
ex^rcitiis Pharaonis , qui 
fequ^ntes ingr^ fuerast 
mare ; nec unu& quidem 
fup^fiut ex eis^ 

TJL. Quafi columbiciiie- 
ditames.Ptfjr* *?6- 
Ledio W6H Evang^ 
fecundiun Matthiaeum. 
Le^io iij. Capii^. 

1N illo tcmpore ; £gre(- 
fus Jtfus fec^ \h par- 
teyTjrri & Sidonis. Et ecce 
miUiep Chananaear, ii fini^ 
biis illis egreifa , ckmivh » 
dicens ei : Miier^re mei , 
D6miaeFiliDaYid;filia FmA fi^s HtbcL 
a md^a 4ein6iiioye- 
iiF. £t teli<ma. 
lomlUa Sanoi loiniiis. 

Chi^dftoim. i 

fOs ip&cam& perditi6<^ 
ilis-ffioftrx exlftimus : 
II ' enim inftahter ad 
lum acc^dimi» . ' non 
erpellamas a&idue, non 
j&ttnis ttaem^dmodum 
> uau m dignamcaufii 
^e; Sedetfteumadea^ 
i^ aS^i4ndo , hoc it^ 
imiis y quafi non defid^ 
Bui ac(%>ere,neque cum 
fide cpiae €6ngFuit depre- 
atesr^oicittoesprot^ 
i,act^mentetorpte^ 
r^ ea q«» vidtoiur poi^ 
4re,fieffli^mus. « . Ch^ 
naeam illam muli^eth 
igho cert^ dono impl^- 
n Chnftu9 remifit ; in 
C verb evidinter bfSn- 
:>q4ikiam Dfeus ^tism 
i quxL nobis parata non 
it , dare poffit, fi vehe- 
indUs poftul^mufti Non , 
jint , eft bonum t61l6re 
nem fili6rum & dareca- 
^m-i & t4men dedit, 
ia illa vehem^ntitis^^xi- 
u Acced^us igitur ad 
m, &didunu3 : Mam, 
dmine-, & canesedunt 
y miids quas cadimt de 
eafa ^min^rum* &d- 
tnr A^cce^ainus', ihquam, /. (^fuidragefimtt. fkfi 
opportune & importun^ : 
iiT>b verb nimqu^ conr* 
tingitirQportunc acc£ieTi$. 
Importunum quipp^' efF,\ 
£ non aisidue euip? ade4r 
mus ; eum enim.qui 0y)lt 
femper largtri,iemper.c^ 
portup^ oraquis». ^^ 

'ij?/ MuBer^ GKajuioaR» 
clanuvit,du:.eiisXei!i : Sfi^ 
ferere. me^ ^mine^! Fili 

d^eindniO' * ycxzixxtd Qifi 
non' req^6h£if .ei vetlNn^ 
AtiUa venit , & adortoit 
eum, dicens-: ^ Dbmbiev 
tAdiuvauie. ^ ^^ ^ 

,-j^% Adjixva me ,,cujus 
^jnaeter-ter nulltei e{l aujO- 
fiator : * 06mine. G16ritw 
t Adjiiva met jlto/AJ rj% 
EjiL 14. 

AdBhnedi&m. 

Ant. %. Venit CKana- 
naa, 6c adoravit Jfelum , 
dicens : . D6mine , idjuva 
mt. 'MdttL 15. 
. Oratia,. 

DEtiJ qui*^lh'lnjihili 
perfeveranies ora- 
ti6ne. benlgnus exaudis : 
da nobis conftantem fidet ' 
acdevoti6nisaiF<^£him ; ut 
quae.pro £ilute,noftra*fup» 
pLtciter exp6fcimus , hsec, 

Per iXStninuiii noftriim 

•lefiim €hriflUnv' FiHUm 

tuum qui tet um vivk. 6^r. aiO Ferlafexta Quatmr 

C A N O N. 

£x Concitio Tolosino. 
An. X 590. Part, JL Cap. 

3- 

0\h canxem, proWbi'- 
tisdi^busex licintia 
c6medent ; foli , n^ ulli 
icandalo fmt , loc6qae &-r 
l^iito c6medant. 

^JMagnificat. . 

Ant. 3. Refp6adens 
iFefiis, ait ilfi: 6 mulier! 
magna eil fides tua : fiat 
tibi ficut vis. £t ianata eft 
Hlia ejus ex illa hora.. 
Matth. 15. 

Oratio» 

FAmiliam tuam ^ D6' 
mine , toto corde tibi 
proftratam ab hofHum tu6- 
re formidine ; ne fuaepeti- 
ti6nis frufbrentur effeftu , 
aui non iji juflificati6nibus 
iuis , fed in miferati6nibus 
tuis multis ^ciem tuam de- 
precantur. Per Dominum 
noflrum. * 

■' 11 ■■ 

F£RIA SEXTA. 
Quatuor Ttmporum. 

De libro £x6di» 
LeHio j. Cap, 16. 

MUnnurdyft om- 
Ri$ congreg4i*> 
filiorum llra^l 
.4X>ntr4 M^yien & Airon Temporum Quadrag, 
in folitudine« Dixerunt* 
que filii Ifi*ael ad eos : Uti- 
nam m6rtui ^Qbnus per 
manum D6nmif in terri 
JEgypti, ijugndo ieddb4- 
mus iuper ollas caminm', 
& comedebomus paQet^ 
in faturitto ! Cur eamdfiii 
ada io desertum iffaid» i> 
ocoider^ onuienv maltir 
tkudinem fame ? Di^t au- 
tem D6minus ad Mdjrf^fi ' 
£cce , ego pluam. tpbv 
panes de coelo : egr^diir 
4ur p6pulus, & c61iifiF(t 
ou» fufficiunt per singulas 
mefitut tentemeum.uuw 
imbulet in. lege va^^ «1 
aon. thfi autem ftxtip fifr 
rent quod. inferant^ 6c fit 
duplumquamcolUgerQ.£^ 
Jebant per singulos dies» •. 
Tji. Samus. pag. 196» 
LUtio ijm , 

FAflfcum efl mft yt(^ 

coturnix , coope^t cafi|!^' 

mane <{uoque ros ykait 

per circi4ii;um caffar^rUis. 

Chmque operui^-fiq^ 

ficiem terrae , a^paniit in 

folitudi^e iiuni^Dtupi» ^ 

quafi pilo tufiim in fimiii' 

; t^dinan pfui^se ^p^r.ter- 

,ram. Appell»vi«p*e dp- 

^mus^ Ifr^^l iiQiigien ep> 

^aii : quod erat <fam &- 

men coriundri atbum ^ guT- Firia'fixf4 t^uatuor 
t&ai melle. Dixit autem 
M6y&s : liie eft fermo 
ouein pnec^it D6tni»as : 
fiiuik eomof ex eo ^ 8c 
cnftoaistixtTiii fiitteis fettix 
{ederatiines : ut ft^verint 
paaem^qao 41ui vos in foli-^ 
t^diiie^qiian^p e#6tief)^ 
de tetra .£gypti. Dixkque 
M6:^5 adAiroh*: Sdme 
vas Hmnn , 8t nutte ibi 
MftA ; qn^thm poteft c4- 
pere ^mor , & ifep^Sis 
coraitiDdmiiid ad {^rv|n. 
Akh in getaerati6nes vef^ 
tM ^ 6cut praec^it D6- 
^flrimis M&yfi. Pofokque 
WML AAroliintabeniacnlo 
teftrvtedum. Filii' autem 
Ifraeltcdmed^niiit Mafl 
qiiadragmta anms^ donec 
venirent in terram habita- 
bilem : hoc cibo aliti funt 
nfqueoub tangerent fines 
terrae Chinaan. 

j^. Tu, D6miAe. pag. 

JLiE&o fanfti Evang^lii 
lecitedimi Joannem. 

LtSUo iij. Cap. 5. 

IN illo t^pore ; Erat 
dies feftus Judse6rum , 
& afc^it Jefus Jeros6iy- 
mam«. £ft autem Jeros6iy* 
mis probadca pifdna. Et 
r^cpia, 
Homilia San^ Cyrillt 
Alexandrioi Epifcopi. Temporm QuaHrag, ifinir 

Commens, in Joan, Lih, IL 

Cap, 5. in kac verba^^ * 

VJS SANUS FIEJU? X 

MAni£iilttm ai^gimte- 
tu fummae ChriitiiM^ 
nititis , qubd i^que Idbo^ 
r4ntium preces non expfc<? 
tet ; fed petiti6ne benigm* 
tatefuaprseveniat. Occdr^ 
ritenim, ut vtdes jacint^ 
& 4nifer4tur «^tiim ^ an^ 
tequbneis6ppbcet.Qu64^ 
autem int^rrogaty utriinl^ 
velit iniirmit4te libet^ri^ 
non iftud eft ignor4ntis » 
id quod 6mnibus certi par 
t^bat y ied ad vehemita^&» 
illius rei fMdium ^ciiantiSi^ 
&«d flaigitandua ijbiil6« 
tem inftigaatis. Quod aa* 
te^ int^rrogat, utrhm ve* 
lit re optata fhii : £mph4r 
iim quamdam habet , qul 
figniticat fe eam prsbere 
poiTe , jamqueadid^praef* 
tandum par4tum ei& , fo*' 
lamque pet]ti6nem ejns , 
qui gratiam acceptairus 
erat, praBftol4ri.Tu autem. 
Tjt. £rat homo triginta 
& o£lo annos habens in 
infirmitateiiia. Didt ei Je- 
fus : Vis ianus fieri i Ref- 
p6ndit : * D6mine , h6mi«« 
nem non h4beo. Dicit ei 
Jefus: Tolle grab4tum tuS^ 
& 4mbula ; & f Statim fa- 
nus fiiSnseft. ." fy 

I^.Re^dens e^am adaSs; s>ia Sdttato Quatuor 
|Ut6rium h6minum^ & non 
erac * D6mine« G16ria. 
t Statim. JoamKj BcclL 51 . 

Ad Beneaiaus. 

A/tt^ 1. QttimefiuAum 
fecit» ille mihi dixit : Tolle 

trabitam twuxv, & aiabtt- 
L Joan, /. 

Orath* 

PRopid4re , Diimine y 
fiipplication&us no^ 
tris, & afumamm noib4- 
sum med^e Iangu6nbu6 ; 
ut pectat6nmi^ remif&one 
perc^tiy in^ tu» femper 
benem£ti6ne ketemur.rer 
D6minum. 

C A NO N. 
Ex Concilio Carthagi- 
^ n&nfi oMartOr 
Anno )98. Cap:Yk 

QUi- ordinandus eil, 
antek exanrin^tur , Si 
naturi fit prudens , fi do- 
€ibilis,ii m6ribus tempe-- 
Katus , fi vita caAus, fi 
iemper &is» neg6tiis ca^ 
vens, ft humilis, fi afl&- 
bilis y fi- mis^ricors » fi lit^ 
teritus^ fi in lege D6- 
mini inftrudus. 

Ad Magnificat. 

Ant. 5. Ecce fanus 

£i&is es : )am noli pec- 

canl^ijie dcterius tibi ali-' 

qiud contingati /oiito...^ . 

. Qratio^. . . 

PR»fla,qua&flimus,-DiS4 
mineyut fiui|^ nos TefHporum (^uddrag. 
purificante jejimio , & tibi 
toto (iorde fimusfiibj^6tiy 
& inter mundahae pravita- 
tis insidias , te miierante , 
perfeverimus Hla&fi. Fec^ 
DonunUm* 

S A B B A T Of^ 

QuatuorTcmforttm^ . 

De Libro Ex6dL 
LeBio j. Cap^ m; 

LOctkus^efl D6aiir 
nu9>eunfios ferm6-« 
ne<>hes': £go Sm. 
Deus tutte^, qui eduxi te^de 
terra ^gypd , ite doflM> 
femtutis. Nbn hibeUi 
deos aliinos.' corata nt.. 
rfoi&ficies titi^fi^ptiie, 
neque omnem fimilttddir- 
nemquac efl in cbelo defii* 
per , & quae interra de6r* 
iiim , nec e6rum quae fittt 
in aquis fiib.ternu Non 
adoraois ea , neque coles. 
£go fum D6niinus Deui 
tuus fortis, zel6tes., vifi- 
tans iniquit4tem patrumin 
fUios, in t^rtiam.&quar- 
tam generati6n'em eornm 
qui oderunt me , & ^oe» 
miferic6rdiam in mfllia b» 
qui diligunt me \ & cufl6- 
diunt praec^pta meav Non 
afTumes nomen D6mini 
Dei tni in Yanum-;.n€c 
eniin- hab6bit' insAnteim. 
Dominus eum qui afjimp- SaUato QtatttofTmporm (luadr^ IL13 
ferit nomen D6inimDei Ledio fandi Evang^lii fui fhiftra. 

ly^. Jiiravi & ftkia. fag. 
196.. 

MEm^ntout4iem S41>- 
bati iandifices. S^x 
di^bus operM>eris, & &- 
<ies 6nmia 6pera tua. Sep« 
timo autem die S^batum 
DdcoiniPeituieft: non &• 
cies onme ppus in 00, tu, & 
-filiustuus&fiUatuayferviis 
tui»9.& WcQlsK tua , ju- 
m^tum tunm, & advena 
qui t& itttra pprtas.tuas. 
^Sez enim diAut fedt D6- 
minus codium & terram , 
fi; inive^ & 6mnia quae in 
-eis fimty & requi^ die 
i^tiiho ; idcircb.benediiit 
D6minus diei Sabbad , & 
fandlificavit eum. Hon6- 
ra patrem tiium & matrem 
tuam, utfiskmga^vusfu- 
per terram quam D6mi- 
nus Deus tuus dabit tibi. 
Non-occides. Non moe- 
^haberis. Non fiirtum fa- 
cies. Nonl.aqu^-contra 
fdiiiira tefiiniQnium. Non 
|)r6ximumtuum concuptf- 
ces domum proximi tui , 
nec defiderabis ux6rem 
ejus , non fervura , non 
ancdlam , non bovem , 
non afmum , nec 6mnia 
quae illius funt. 

J^. P6fui. pag. 196. fecundiim Joannem. 
LfSio iij, Ca^ 8» 

1N illo t^pore ; l)ic6* 
bat Jeiiis ad eos ouicre- 
-did^runt ei, Jii^seost^i 
vos mans^tis in iermone 
meo , ver^ diicipuli mei 
^ritis : & cogno(cetis veri- 
tatem , & vmtas iiberibit 
vos. Et r^liqua. * 
Homilia Sandi Augafliiii 

EpifcopL 
Itt foan. £vang.jrra£l, 41. 

AMen , amendico vo- 
bis , quia omnis qui 
£K3(pecc4tum,&rvas eft 
peccati. O miferabilissir- 
vitus ! Piertimque b6minet 
ciim D6maios majos pa- 
ciuaAir 9 venaks fe petunt ; 
non quaerentes dominum 
fioft nabere , fed ialtem 
mutare. Servus peccati 
quid fikiat^quem interpifl- 
'let? apud quem interp^ilet? 
apud^emie/Veiialem pe- 
taf^ ? Oeind^ fervus h6mi- 
nis aliqudndo iui d6mini 
duris imp^riis fatigatus , 
fugiendo requi^fcit: fervus 
peccati quo fugit? fecum 
fe trahitquocumque fiige- 
rit. Nonhigitfeipfammala 
confcientia , non eft qv6 
eat , sequitur fe ; imb noh 
recedit k fe ; peccatum 
enim quod fecit , intiis eft. 
Fecit peccatum , «t 4ii-i 114 Dotnlmca fecunda 

quam corporalem cape- 
ret Yoiuptatem : y61uptas 
tranilt , peccatum manet : 
pr^tiiriit quod deledibat , 
remaf^t quod pungat. 

^. Omnis. qui factt pec- 
catum , fenrus eft peccati : 
iervus autem non manet 
in domo in «temum, filius 
autem manet in stemum. 
* Si ergb vos Filius libera- 
verit , ver^ iiberi iritis* 

^. Spiritus D6mini mi- 

.fit me ut praedicarem cap- 

tivis incuiigintiam , & 

dauiis apertionem. * SL 

GiiSria. ♦ Si. JoanA. If.6u 

Ad Benedifhis. 

Ara. 7. Sivosmanseri- 
ds in ferm6ne naeo , ver^ 
difck>uli mei eritis | & co- 
gnoKetis veritatem,& ve- 
ritas.liberabit vos. J^an. 8. 
Oratio, 

PRoteaor nofter-, af- 
pice 5 Deus ; ut qui 
maloram noftrorum pon- 
dere premimur , percdpta 
miiericordia , libera dbi 
,mente famul6mur. Pcr 
D6minum. 

C A N O N/ 

Ex Concilio Tridentino. 

Sejf 23. Cap» 16. 

CUm nullus debeat or- 
dinari, qui judicio fui 
Epifcopi non fit utilis aut 
neceisarius fuis Ecclefiis ; 
fan£la Synodus, veftigiis Quadragefimdt. 
fexti (Janonis Concifii 
Chalcedon^nfts inhasren* 
do , ftatut , m nuiliis la 
p6fterum ordin^tur, qm 
iili Eccdfiae , aut pio loco, 
pro cujus neceuttite w 
utiiitate afs<imitur^oaa4- 
fcribatur , ubi iiiisfuiigadir 
mun6ribus , nec incirtis 
vagetur s^dibus. DOMINICA IL 

quavrages^imm» 

Ad Vesp£ras Sabbati. 

AMUphoim & Pfalmi de 
PfaUeruK, 

Capitidiim^ Ifaue, i. 
/^ Uaerit^ , judicimn, 
\^ fubyemte op^fTo, 
judTcate pupiiio, defin- 
dite viduitfn. £t venite, 
& arguite me , dicit D6- 
minus : fi fuerint pecc4ta 
veftra ut c6ccinum, quafi 
nix dealbabuntur : & fi 
fuerint rubra quaii vcr- 
miculus , veiut lana alba 
erunt. 

Hymnus. Quodlexad- 
umbravit, utfupr^^ pag. 
186. 

^. Sanat Dominus 
contritos corde, 

i^. Et ailigat contritii- 
nes e6ruai. Pf 146. 

Ad Magnificat. 

AnL z. Chm ianfiifi- Bmimcd ficwida QuadragtfimtL If 5 

€4flet M6yfes Aaxoh & -^. Lo^i^tar Dotninus fitiof ejiB , prflBc^pit «is , 
dicem: De offio tbbemir 
cqU don \JStkM Ht^m 
dia3asvdie«ciKiiae.obr 
4erTfates c n f h S d iiais D6« 

Orati»iuib^AadLatuL 

XOMJPLETORlUll , Itf 

yS^^ in. Ftnis (^iadra- 
r." NoM dicMttiurPreca. 

-qnf prmk t&6msEbaa in- 
yodnitious.eum m veri- 
ttee 9 ^- Yenitr » adorinuis. 
Pfi 144- 
Pfidm Ytake.pag. 6« 

IN i; NOCTURNO. 

Ant. 2. Conyertimini 9 
peccat6res, & fetite jui- 
titiam coram Deo , crc- 
dinlies <rubd faciet vbbif- 
cum milenc6rdiam fiiam« 

.Tob. 13* 

j#itf« }. Dominusboaus 
propitiabitar cun^s, .qui 

. m toto corde requtrunt 
D6minum Deum.aP^rW. 
30. 

Ant, 4. SanSum no- 
men Domini in excelfo 
6l in fanfto habitans , & 
cum contrito & humili 
fpiritu : ut vivificet fpiri- 
tum humilium. Jf 57. paoem in plebem finm ; 
^. £t m eos qui con- 
yeitiintur ad cor* Pfii^, 
..Inciptt Liber Levvici»> 

VOc4vit Mdyien ; 
& k>dteus eft ei 
Ddmiaosdetaber- 
nacttlo te(bm6nii , dicens : 
L6quere ffliis. Ifrael , & 
dicfefK 9d,eos : Homo qui 
obnUerit e« vobis bo^m 
.Ddmiiio de' |i«c6ribu8 , 
Jdeft , de bobus^ 6vib|isi, 
6fereas viaimas., fi holo- 
.ciuftuoi fiWrit eius ohli- 
•tio* ac de ann^no mtf- 
•xulum inunaculitum 6f- 
.feret ad 6ftium tabern^ 
culi teftim6nii ^ ad pla- 
dindum fibi D6minum; 
pon^tque manum fiiper 
caput h6fti« , & accepta- 
bins erit , atque in expia* 
ti6riem ejus profkiens.. 
ImmQlabitque vitulum co- 
ram Domino , & 6iFerent 
fitii Aarqniacerdotes san- 
guihem ejus , fimdintes 
per altaris circuitum quod 
eft ante oftium tabemaculi. 
jf^, Nunc dicit Domi- 
nus: Convertimini ad me 
in toto corde veftro, in 
jejunio , & in fletu 9 & 
in plandu. * Et fcindite 
corda veftra , & non vef- 
dm4nta veftra. 41 6 Domirtica fecunia Qtuiira^tfimgt. 

"^. AppropinquateDeo, mei^ri fuppiicia,-qm Spi» ^•appropinquabit vobis : 
-emundite manus, pecca- 
tores : & pfirific4te corcU^ 
& lug^ & plorace. * £t 
fcindite. fott a. /«coL 4. 
' Z.tBw ij. OafL 16*' 

ARt«ptifqtie Nadab' & 
Abiu filii A4ronthu ritui gratias contum^Uam 
ftceriti 

^. M&rtai iimt Nadab 
& Abin ., cbm offibrent 
ignem^ennm^in . confpec- 
m Domini ; * -Quantb. 
Nwn. y Hahrn lO. 
Leiiio iij, Cap. x6. ribulis, pdiuirunt ignem T Ocutufque eft D6mi* 
id^fu[>er,offe- X^nus ad Moyfen poA &inc^mm< 

T^ntes coramD6iihino igne 
ali^num : quod eis pr^cep- 
tam non erat. fg^fli^que 
ignis a DdmiAo) devorivit 
eos , &.m6rtui fimt-coram 
-Domino. Dixitque Moy- 
fe&ad Adron : Moc eft quod 
lociims eft Dominus: Sanc- 
-tificabor in iis^uiappro- 
pinquant mihi , oc in cot^ 
p^6ni onraKs pepuH glorifi- moftem du6rum fili6rum 
Aaron,miando ofierintes 
ignem sui^ftiitn inter^^ 
iunt ^ & fkraecipit ei : <&- 
cens : L6quere ad Aaron 
fratrem tuum , ne omoi 
timpore ingrediitar Saac- 
tuarium , quod eft intn 
velum «oram 'propitiat6- 
rio quo t^^mr Arca , ut 
non moriatur 9 ( quia in hu- cabor.Quodaudienstacuit be appar^bo fuper odico- 
Aaron. Vocatis autem lum)nifihscrante£kerit: • M6yfes Mifaele & Eiifa- 
phan filiis Oziel patrui A a- 
ron 9 ait ad eos : Ite , &t61- 
lite fratr^s veftros de coilf- 
p^^ £mftuarii*, & aipor- 
tate extira caflra.^Confef- 
timque pergintes , tuli- 
runt eosucut jaG^bant,yef- 
titoslineistunicis , i&eje- 
c^nint foras , ut fibi fuerat 
imperatum. Vitulum pro peccato 6fi- 
ret, 6carietemin holo- 
<c4uftum. Tibiici lineSLyef^ 
di^tur, feminalibus lineis 
Ter^nda celabit : accing^ 
tur zon4 line^ , ddarimli- 
neam imp6net cipiri ; hsc 
enim ¥eKim6ita iunt fiuk- 
ta : quibus cunQis , ciim lo- 
tus tuerit , induetur. Sufd- 
pi^tque ab univerfa muki- fji. Irritam quis faciens . tudine fili6rum Ifrael duDS 
legem Moyfi , fme ulla rai- hircos pro peccato , &unu 
•ferati6ne moritur; * Quan- arietem in helocauftimu 
to magis putatis detcriora i)!. 5i voluifles lacrifi- Cium Bmimcd fiemda Quadr4g^^/im4U 117 

tliiin,€lediflremutique;ho- onmipoteos. Fratres , 

lodutftis non deled4heri& & dixiflet^ conv^rtimini ^ 

f SaciificiumDeoipiritus ^Siii itiddens^ dkx nebis 

cMtrtbidatus* t Cor £Ott- fiSiiitan iibenim reij;)on- 

tfitiim&iiumiIi4d,Deus, dere : F.aAum eft , jto 

non^deifiicies. aiiud prop6ne manditum. 

"^. Impoisibile eA 9^^ Nunc autem ipiritodlis , Mt 

gaant tauF6rum & kirc6- iudio, conveHionisnosid- 

mm au£erripeccata. * Sa* monet, ^ust um «ni die 

cfificium* G6eia* f Cor. perficitur : utinam vel in 

Pf 50. Hehr. 10« omni vita cpii di«mucs in 

IN n. NOCTURNa koccdtipore,v4£atcmi^ 

- J#nr. i.,£fi: qidn^qui- iimunariiFormasiquidem 

ter humiliat ie » & inte- converii6ius eil iila , non 

ti^raejus^pleoaiimtdpio. veritas, vacuam virtttte« 

^clL i^ gerens Q>^ciem pietdtisb 

Arit. 2. Srevtoeris, Miferhomo,quitotu$per- 

Iftael , ait D6minus , ad gens in ea quae foeis Aiit 4 

tt'e conv^tere : ii abifai- Bc ignarus interi6rum fu6- 

leris oiFendicula ma i fa- rum ! Putans aiiquid ie eile 

cie miea , non commovi- ctun nihil £t , ipie fe fedu* 

bsris. Jerem. 4. cit. Sicut aqua efFufus ium -^ 

u^Af.4.Quaeeilfpesh7« aitPfalmiUainpersonahc- 

p6critae i Numquid Deus minis hujufc^modi , & di£ 

4udiet clam6rem ejus, p^rfafunt6mniaoiIamea. 

dt^ v6nerit iiaper eum £xteri6rem quippe iiiper* 

'angiifHa^ M. 27« ficiem intuens, laiva iiin 

^. Confum^tur nequi-!- emnia fufpicamr , non sen- 

tia ^ccat6rum, & oiriT tiens vermem occultumy ges juilum, 

jjt. Scrutans corda & 
renes Deus^ P/l 7. 
Sermo SsLJnQi Bernardi 

Abbatis. 
Serm. 2. i/z Capu.JejuniL 

Le(Ho iv. 
^^ Onvertimini ad me qui in interi6ra corr6dit. 
Manet tonsura , veiHsnec- 
diim mutata eft, jejuni6* 
rum regula cuil6ditur , ila- 
tutis psallitur horis : f^d cor 
longe efl a me , dicit D6* 
minus. 

^. Dimittam adv£rsiun V^ im toto corde vef- me^ehSquiummeum^^Lo^ 
tro. . • . • ait D6minus quatinamaripUUneinm;». 
Pars Fema.^ L 1 1 8 Dtmimca fkcunda, Qmdragejmne. 

fnes. Dicam Deo : Nolt proximipeccatodoleSjbe» 
tne cofidemniFe. n^ facis , & bsc triftiicia 

^. Surgam, &3>o ad eft adialiitem. Sigatudeas 
Patrem meum. * Loquar. ad miinera grads i hoc 
Job. lo. Lttc, 15. eaudium (atSum eft, & 

Le0io V. &c^umg4udiumin^ixir< 

ATtinde fol^rter quid tu Sando. 
dfligas , quid metuas : ^. Humiliemus Deo ini- 
tmde giudeas , aut contrif- mas noftras : ^ £t in ^irim 
teris;&fubh^tureligi6- coiiftitiJti humiliato, ier- 
liisiiiimum&cularetn,fub vient^s illi , expeAimus 
pannis converfi6nis invi^ hihniles conlblationenu 
nies cpr perv^rfum. To- -^* Abnegailtes impie* 
tum enim cor in his qua- tatem^&fxcql^deUdf* 
tuor afteftionibus eft : & ria , sobrie & juft^, & ^ 
de his accipi^ndum puta vivamusinhocfseculo.^tlt 

Juod dicitur, ut in toto cor- in ipiritu. JuditL 8. Tiu 1» 
e tuo convertaris ad D6- LeSio vj. 

minum. Convertdtur pro- A Ddit deinde Proph^ 
inde amor tuus : ut nihH xjL(£tfcindite€ordav^ 
omninb diligas nifi ipfum , tra & noo veftim^ta vie^ 
aut certe propter ipiirm. tra. ) Quibus verbis mani- 
Convert4tur edam ad ip- feft^prior ille p^pulus Ju- 
fiim timor tuus: quia per- daeorum , & duriti»jCor^ ' 
virfus eft dmor omnis quo dis , & vanae fuperftitidnis 
mituis41]quidprstereum, arguitur. Crebra siquidem 
aut non propter eum. Sic ^pud eos fciffio Vjodium , 
& giudium tuum , & trii^ fed non cordium eSe-ibl^ 
tiria tua atquh convjertan- hat. Qu^ndo enim icinde- 
tur ad ipium. Ho£ aute^m rentur corda lapidea , quc 
itafiet,unonnifi&c6ndum non p6terant nec circum- 
^m doieas , aut laeteris. cidi?(Scindite,inquit,cor- 
Quidcnimperveriiimma- da veftra , & non veiti- 
gis , quam Ixtari ciim ma- n\enta veibra.) Quis in vo- 
^f^ceris, &inrebu$p^ bis eft , cujus voluntas cir* 
fimis exultare ? Sed & ea ca unum aliquid folet obA 
quoquequaBiecundumcar- tinatior inveniri ^ Scindat 
nem eft triftitia, mortem cor fiium gladio fpiritfis, jDperitui#6ipro lvo,ftr« 4{uodeftverbumDei:icia< Donumca ficunda (^utdraftfimit^ 1x9^ 

x3at3Iudy& mmultasmi- Ant. %. PmctiassxB^ njilitias feftiiMt dUpertiri 
ali6cniiii non eft conr^ 
ad Dominum ia toto cor- 
de, nifi iciilb corde • « • 
Andi h6minem , quem &' 
cdndiim cor fliuminvene- 
rat Deus : ( Paratum , in- 
quit, cor meum, Deus, 
parkum cor meum : } pa- 
ditom ad adveria, paratum 
ad prifpera: paratum ad 
humilia : paratum ad fubli- 
mia : paratum ad univirfa 
([luecumque praeceperis. 

i|L Viqui^in tempus (iif- 
ttnaiitpatiens ; * Et t Pof- 
tea readiuo jucunditatis. 

^. Omnis diiciplina in 
pnesdnti quidem viditur 
fion eiTe gaudii , ied moer6- 
ris;*Et,Gi6ria.tP6ilo3u 
EccU. r. Hahu la. 

IN ra. NOCTURNO. 

Ant. 7. Si pecc4yerint 
tibi ( non eil ejiim homo 
qui non peccet,) & re- 
T^ fiierint ad te in uni- 
verib corde iho , D6mi- 
ne » & toti aaima fua ; 
propitiaberis populo tuo 
qui pcccavit.^. Rt^. 8. 

Anu 8. Tuexaudies, 
& propiftaberis imicuique 
fecundiim omnes vias fuas, 
iicut vlderis cor ejus ; quia 
tii nofli folus cor 6mnium 
filioru h6mtnu* yRt^.^. cum vero corde , in ple- 
nitiidine fildeiyaj^rit cor^ 
da a conici^tia maia* 
Hahu 10. 

^. Miier&re mei»D6^. 
miae, 6c exaudi me ; 

])2. Tibi dixit cor meumt' 
exquistvit te ficies mea« 

JLc&io ian^ Evangilii 

fecundiun Matthaeunu 

LeBio vij, Ci^. fT« 

1N illo t^pote; Aiw- 
mit Jefus Petram & Jar 
c6bum, & Joinnem ihi'* 
trem eius»&ducitillos ia 
montem excdlfum fe6rs&^ 
& transfiguratus eil ame 
eos. Et rdUqua. 
Homilia Sandi Le6nif 

Papae. 

D€ Transfigwathne^ 

Cap» 3» 

APerit D6minus c6« 
ram el^fiis t^Oibus 
^oriam iuam, & com<> 
munem illam cum caete- 
ris corporis formam tan- 
to iplendoreclarificat, uC 
& racies ejus folis fiilgori 
similis , 6c veflitus candori 
nivium efTet aBqualis.In.qua 
transfiguratione illud qui- 
dem prindpalirer ageba*- 
mr , ut de cordibus difci- 
pui6rum crucis fcandalum 
tollerctur ; nec conturba- 
ret eonim fidepi volunti- 
Lij it^ Dominica ficuaJa Quadrage^mir, rtae humilitas paffionis , 
qiiibus reyelata effet aW- 
nSndit^ exceUentia dignir 
totis. Sed non min6re t>ro- 
•videnti^ fpes (ands Eccli- 
ffse fundabatur , ut totum 
corpus Chrifld agn6fceret 
ouali effet .commutati6ne 
Qonandum; ut e)us ftlnho- 
noris consortium membra 
promitterent,quiincaj»te 
pr«fulsiffet. 

^. Afcendit Jcfus m 
monteti ut oraret : * fjt 
fada efl , diun or^ret Jefiis, 
jpeciesvultus ejusaltera. 

^. Giim aefcinderet 
Moyfes de monte , dari- 
ficatus efl afp6Sus ejiis ex 
con$6rtio ferixi^ni^ Po- 
mini *£t. Luc. 9. Ex^d. 3 4. 
Le^io viij. Cap. 4. 

COnfirrtlandis verb A- 
p6flolis, &adomne 
fcientiam provehendis , 
sAia quo^e in illp miracu- 
lo acc6flitinftruftio. Moy- 
f^ enim & Elias, lex fcili- 
cet & Prophita ^ appa- 
ni6runt cum D6ndno Jo- 
qu6ntes ; ut vcriffim^ in >lla 
quinque vir6rum praes^A- 
tia complcr^tur quod dic- 
tum eft : In du6bus vel tri- 
btts tilKbus flat omne ver^ 
bu* Q"^ ^® ^ flabilius,quid 
firmius vcH)0 ; in cujus 
prsdicati6ne v6teris & no- 
iri tfftamto^^6|l€illit tuba^ & cum evangelicadodri* 
na antiquarumproteftado* 
num infbiiminta conair- 
runt? Adftipul4ntarcnim 
fibi invicem utriufque fis- 
deris paginse ; & quem fub 
velamine myflerioru prae- 
ced^ntia fiena proiniie'- 
rant , mamfiifhim atque 
perfjplcuum praesintis p6- 
riae fplendor oft^ndi^ 

fj^. Ecceduoviriloque- 
b&ntur cum Jefu* * Erant 
M6yfes & EHas vifi in ma- 
jeftate , & dicebant excif- 
fum ejus, quem comple- 
turus erat in Jerufalem. 

^. Prsci^ntas in com- 
inunicati6ne ferm6numip- 
sius. * Erant. Luc. 9. 
Sap. 9. 

Lefiio ix» Cap. J. 

HIs ergo facramen* 
t6rum revelati60ibus 
Petrus Ap6ftQjusincit4tus, 
mundana fpernens^ &^« 
rinaE»ftidiens, inastera6- 
rum defid^riiim quo<lam 
m^ntis rapiebatur exceffii; 
& eaudio tqtius yifi6nis 
impletus , ibi cum SpGjL Qp" 
tabat habit^re , aibt maxH^ 
feflata ejus gl6ria laetgba^* 
tur. Unae & ait : D6mkie« 
boaum eft nos hk effe: 
fi vis , &ciamus hic tria 
tabernacula , tibi unom , 
M6yfi unum , 6c Bise 
«num. Sed huic fi)ggefti6- lu Dpminus libh rdpin- Antv ^^ Ecce vov^ de mf ^ fign^cails non qui 
dem iinprobum , ied inor- 
diikatum eflfe quod cuperet, 
cbm &Iv4ri mundus , niii 
Chriiti morte , non poflet, 
& ex6mpk> D6mini in hoc 
Tocafitur credentium fi- des ; ut Kcet no» oport^ . Matth. ly^ nubedicens : (fic eft FiUiis 
meus diledns in quo mihi 
bene compl4cui : ipiiiin 
audite. Matth. 17. 

Ant. 3. AudienCesBif- 
cipuli>cecid6rum in £kiem 
ilmtn , & timuirimt valdi* lec de beatitudinis promif- 
fi6fiibus dubkarr, intelti- 
^renius tamen inter ten* 
tati^heft hujusvitae priiis 
luAis toledMtiam- poibi- 
landam eiTe qd^neloriani. 

if,. Beati qui Ubitantin 
dbmo tua , D6mine. * M£- 
lior eft di^ una in itriis 
tnisitipermillia. 

-^. Sivis,faciamu$Iuc 
tria tabemacula , tibi uni!i , 
Moyii unum , & Eiiae 
unum : * M^lior eft. G16- 
ria Patri. * M^lior eft. 
Pfabn. 83. Math. 17. 

AD LAUDES. 

Ant. u ri^ Ransfizuratus 
1 eft Jelus, & 
fei|dfoduit &cies ejus ii- 
cut ibl , & veitim^nta ejus 
iada iimt alba iicut nix. 
Matth. 17. 

Am. 7. Apparu^rum 
^by{<^ &-Elias cum Jeiii 
loquentes. Refp6nde)is 
autem Petrus dixit : D6- 
mine , bonum eft nos hic 
eiTe» MdJuh% ij. Ant. 6. Acciilit Jeiiis 
& t^git eos ; dixttque eis 
sdrgite & nol&e tim6re. 
M^. 17. 

Capkidtan. EccKi M* 

QUi audic me » non 
cbafim<Iitui; ; & qui 
operantur in me » non 
peccabunt. Qui ehki&uit 
me , vitam «t^mam &a* 
bebunt. 

Hymnus^ Quiiquis fi^* 
tcris , utfupra , pag. 1 93. 

^. Adorate L)6minum 
in monte iando ejus :■ 

vjL. Qu6niam iandus 
Dominus Deus noften 
Pf9i. 

^^Benediftus. 

Ant. y Levantesau^ 
tem diicipuli ^culos iiios» 
niminem vid^runt nift. ib \ 
lum Jefum. Matth. ly^ 

OratU. 

DEus, qai nosr inter 
mundi peHcula & 
adv^rfa , coeleiHs beatitii- 
dinis expedati6ne fuftin- 
tas : prscib , quaDfumus , ut 
Liij Dxmhica fecjmda Quadragefimar. 

jiD SEX^TjiM. 
Capitulum. Qin audic terr^na fafiidi^ntes , in 
fiperndmm defid^rhim 
toto cordis aff(i£fa] rapii* 
siur. Per D^naiminu AD PRIMAKL 

C A N O N. 

£x ConclKo Bituric^nfi. 

An. I j 84. Ji/. 1 • de Pctn. 

Can, lo. 

OUi curam animdmm 
habent, veram con- 
£tendi rati6ne p6pu]o fio 
exponaat, pras^tim tkmr 

5ore Quadrag^fimae & 
idv^nttts D6mini ; nec- 
non circa folemni6res 
felHvitates anaL Ab inttxo 
Quadrag^mae confeffi6- 
nes incipiant audire, ut, 
adveni^te Feilo Pafchae , 
omnes Fideles Eucharii^ 
liam fimiant. 

AD TERTIAM. 

Capitulum. Quaerite ju- 
Jicium , ut inprimis Vtf* 
pcris,p^g. 214, 

Jf^.hrev. Filiih6minum 
* In tignunc alarum tua- 
rum fperabunt. 

^. Inebriabiintur ab 
ubertate domiis tuae, * In 
t^ardne. G16ria, Jft. Filii 
hominum. P/ $5. 

-jjr. Beatus quem elegifli 
& aiTumpsifli : 

Jjt. Inhabitabit in atrus 
m.Pf.6jt, ine> utfiq^rd in Laudihus. 
pag. 221. 

jft. brev. Audi , p6|n»- 
his meus , * £t teftinciibof 
tibi.- 

^. Dens , Demtiius 
ego fum, ^ £tteflific4bor.^ 
Gi6ria. l^. Audi. Pf 49. 

•^. Loqu^r D6mtnuf 
pacem in plebem iiiam , 

^. £t fuper fandos fiios,. 
& i» eos qia cofivemkitui 
ad cor. Pf 84. 

AD NONAM. 

Capitulun» Exod. 20.. 

NOlite tunete : ut enifiir 
prob4ret voe ventt 
Deus , & ut terror aiios 
eflet in voUs, 6c noo 
peccaritxs. 

Tji. brev. Excflfm D6- 
minus,^ £t humilia r^icit. 

-^. Et alttf a long^ cog- 
n6icit. ^Ethumilia. G16ria.. 
iji. Excflfus. Pf 137. 

^. Su&ipiens nuaxfoA^ 
tos D6minus ; 

^. Humiliaiis antem 
peccat6res ufque ad teft- 
ram. Pf 146. 

AD VESPERAS. 

Antiphonet de LaudHus^ 
6» Pfahru de Domuuca. 
Capitidum, Hymmu 6 yitrfus ^ut fufr^ m frimis 
Vejptris. 

A4U i. Defcend^ti- 
bus diibipuBs de monte , 
pnec^it eis Jefi» , dicefis: 
Ktoini dixiritis vifionem, 
donec Filius hdminis a 
sn6rtais resurgat» Matth. 
«7. 

• Oratw , 9t fifrd ad 
Laudts. 

CoMPLtTORIVM y Kf 

fiiprA inDMuL Quairag» 

FERIA SECUNDA- 

De Libro Levitici. 

LcBioj. Cap. 19^ 

CUm meisueris s^ 
getes terr» tuae , 
non tondti:>is x£- 
que ad folum fupcrSciem 
terrae , nec remanentes ^i- 
cas ciSHiges. Neque in vi- 
nea tua racimos & grana 
4ecidintia congregdhis , 
fed pauperibus & peregri- 
nis carpeadadimittes. Ego 
Dominus Dei» veftcr. 
Non faci^is furtum. Non 
mentiemini^ nec decipiet 
unufquifque prdkimum 
iuum. Non perjurabis in 
n6mine meo , nec p611ues 
nomen Dci tuL Ego D6- 
minus. Non iacies calum- 
niam proximo mo , nec vi 
opprimes eum. Non mo- //• Quairafifimt: %%^ 

rabttur opus mercen&rfi tui 
apud te ufoue man^ Non 
makdices mrda, nec cor» 
caeco pones o6e]idiculum:- 
fed tim^bis D6minum DeS 
unun y auia ego fiim Di^ 
minus. Non f4cies <{uod 
ini<]uum eft , nec iniuft^ 
judic4bi& Non coniiaere% 

Eers^nam pauperis , nec 
on6res vmtum potlntis< 
Jufti ybnik^ pr6ximo tuQ. 
Noft eris cmnin4tor • nec 
sui&rro in p6pulok Non 
ftabis contra siagnnem 
proximi tuL Eeo Domi- 
luis. Nan 6dens fratrem 
tuuni in corde tuo , fed 
publici 4rgae eum , nt 
nabeas fiiper illo pecc4-t 
tunir 

^. Projidte. pag. 195« 
Lt^iio ij, Cap. %6. 

CUftoditeSabbatameai 
& pav^e ad fan£ba- 
rium meum. Ego D^mi- 
nus. Si in prsceptis meis 
ambulaveritis, &mandata 
mea cuftodieritis y 6c &c6- 
ritis ea , dabo vobis plii-« 
vias temp6ribus fuis , & 
terra gignet germen fuuin, 
& pomis arbores reple- 
byutur. Apprehendet mei^ 
sium tr.itura vind^miam, 5c 
vind^mia occupabit fe- 
mentem : & comedetis pa- 
nem veftrum in ilrjuritate, 
& abfqu^ pav6re habAtii"^ 
Liv ^24 firiafieundaH€id.JLfltiddrapt/mm^ 

bii;t$ in terra vefira. Dab^ ciiiuna conditio' , miien pacem i% finibus v^ftris t 
dormietis , & non-ent oui 
extcrreat» Auferam quLias 
iieilias : & gladius noi> 
transibit t&rminos veflros.' 
PerfequfimiminiflpLicos vef^ 
tros, & cdrruent corai» 
Tobis. 

Tji. Qnafi celikiibae./r<jf . 
196. 
Ledio fanfli Evangtiii 

iecundbm Jeannem* 
■jLedh hj* Cap, 8« 

1N illo t^mpore ; Dixit- 
Jefus turbis Judse^rum: 
Ego vado , & qusr^is me; 
& in peccato veftro mo- 
ri^mini. £t reliqua. 
Homilia San6K Auguftini 
Epifcopi. 
In Joan, Trad, 38. 
n, 6. & 7. 

TOta iitfelicitas Judae(5-' 
rum ipia erat , non 
peccatum nabere , fed in 
peccatis mori. Hoc eft 
quod debet fugere om- 
nis Chriftianus : propter 
hoc ad baptifmum curri- 
tur : propter hoc qui aegri- 
tiHdine vel aliiinde pericli- 
tintur , fibi desiderant fub- 
x^eniri : propter hoc etiam 
fiigens parvulus a matre 
piis manibus ad Ecclefiam 
tertur , ne fine baptifma 
^xeat, ^in peccato quo 
j^^ eft moriitur. Iq^U- fors iftorum qui de ore ve- 
ridico audiei^nt : in pecca- 
tisveftris mori^mim.Un* 
de tamen hoc &s contin^ 
gat , exponit : Si enim non 
credider itis quia^go fiim , 
mori^mini in peccatb vef^ 
tris. Gredo , frati-es, iflkiUa 
multitudine quae D6mir 
num audiibat, & eosfiiifle 
qui credituri erant. Quafi 
autem in omnes proc^* 
rat feveriffima illa fenten^ 
tia , in peccato veffaro mo- 
li^mini : ac per hoc & iUis 
qui creditiori ^rant fpes 
erat ablata.Revodiviteos 
in fpem , adjunxit enim : Si 
non credideritis quia ego 
fiim, moriemini in peccatb 
veftris.Ere6,Si crediderids 
quia ego Sim , noH morie^ 
mini in peceatis veftrisi» 
Reddita eft fpes defperan- 
tibus : excititio fada efl 
dormi^ntibos : cordibus 
evigiiaverunt. Inde pliiri- 
mi crediderunt. 

yj^. Quia vocavi , & re- 
nuiftis ; ego quooue in in- 
terita ydtre riaeba ,. & 
fhbfanlbo : * Qui atKem 
me audierit , abfque terro- 
rc requitfcet. 

"^. Si non crediderit» 
quia ego fum,moritettnt 
in peccato veftro. * Qui 
autemt Gloria Paui. * Qui FmdUffia HekL 11. QttairofefiM:' 115 
autcnu Prov. t. Joan. 8. cium , fed inilbricirdiafi» ^^Benedidas. 

Am. 8. A fnemetlpro 
fado nihii ; fed ficut d6cuit 
me Pater ^ h«c loquor. 

JOdiU %. 

Orauo. 

EXdudi nos^mis^ricors 
Deus ; & ad expiinda 
pecc4ta noftca, poenitte- 
tiae falutaris tempus , & 
frudum nobb largire pro- 
pitius. Per.D6muium. 

C A N O N. 

£x C^ondfio TridentimK 

Sejf. 14. de Pcenii. 

Can. x^ 

SI qviis dixerit hr Cft- 
didSica EccUfia poem- 
tentiam nonr e& veri & 
pr^ri^ SacraiR^tttm pro 
Fidllibu», qa6ties poft 
BaptHmum in peccata la- 
buntur, ipfis Deo recon- 
ciliandis a Chrifto D6mi- 
no inftitutum; anathema 
fit. 

Ad Magnificat. 

Ant. I. Quimemifit, 
nriecum eft, & non reli- 
quit me folum ; quia ego 
quae placita funt ei, facio 
iemper. Joan, %.. 
Oratib, 

EXaudi , quxfiimus , 
D6inine , gemitum 
p6puM fupplicantis ; ut 
qui de meritorum quali- 
tatc difTidimus , non judi- c6niequi mere4mur. Per 
D6minunu 

FERIA TERTIA 

Incipit Liber Ni&meri»', 

LcBioj. Cap. i. ' 

LOciitus eft D6minuf 
ad M^yfen tn deis^'^ 
to Sinaiintabemi* 
culo fisderis , prini die 
menfis fedindi.,. anno 41-* 
tero egreffi6nis e6rum ex 
i^rpto,. dkens-: T611itft 
iiumxiam unrr^rfie congrer 
gad6nis fiii6rum lirael per 
cognati6nes&domosiuas, 
& n6mina fingul6rum ; 
quidquid fexiis eft mafcu* 
hni a vig^fimo anno & iii» 
pra , 6mniumyir6rumf6r- 
tium ex liraei ; & nume- 
rabitis eos per turmas.fuas, 
tu & Aaron. Eruntque vo- 
biicum. piincipes tcibuum 
ac domorum in cagnati6- 
nibus fuis. 

^. Scimus. pag. 196. 
Lt^io jj, 

LQcutufque eft D6mi- 
nus ad M6yfen : di- 
cens : Tribum Levi noli 
nuqi^dre , neque pones 
fummam e6rum cum ^is 
ffiaer; fed' conititue eqi 
fuper tabemacuhim tefH- 
monii , & eun^a vafii ejus, 
& quidquid ad ceremonias^^ 
Lv 226^ feria tertia Hehd. 
perdnet. Ii^ portabunt ta- 
fcernaculum , Sc omnia 
utensilia ejus : & erunt in 
sninift^o, acperg^rrum 
tabemacuii metarantun 
Ciun proficifccndum fiie- 
lit , deponent Levitae ta^- 
bemaculum : ciimcaftra- 
metandum, ^rigent ^jui^- 
quis extemonim afic^flent^ 
occtd6tur. Metabuntur au-- 
tem caftra fUii Ifrael unuf- 
quifque per turmas & cu^ 
neos atque ex^rcitum. fuii» 
Porr6 Leviis pergyrum 
tabemaciili figent tentoria , 
ne fiat indignatio fiiper 
muldti^dinem fili6mm li^ 
rael ; & excubabunt in cuf 
todiis tabernaculi teftim6- 
nii> 

j}^. Tu, D6mine.ptfgf 
196. 

LeSio (anfti Evangilii 
fectindiim Matthaeum*. 

Lefiio iij, Cap. 23. 

1N illo timpore ; Jefus 
locutus eft ad turbas , & 
ad difcipulos fuos : dicens : 
Super cathedram: M^yfi 
fcderunt Scribae & Phari- 
fci.-Omnia efgb quaecum- 
que dixerint yobis feryate , 
^c ficits : iecundum opera 
xerb eonim nolite (acere.. 
iLt r^qua. 
Homilia &infii'}b4nms ILQuadrageJimiti ' 
Homil. 72. in M'atthi 
alias HomiL 73. 

CHriftus audit6res ut 
emendet , illud maxi-r 
m^ jubet quodpFimum ad 
falutem conducebat , nem- 
p^doftores non contem- 
nere , nec contra Sacerd6« 
tes insurjgere.Nequemodb* 
jubet, &i etiam ipfeier-^ 
yat. Nam corruptos illos & 
gradu non dejicit ; qui ra- 
tione iUis eravius judir 
dum attrahibat : difcipulis. 
verb nuliam relinquibat 
inobedi^tiae occafionem, 
ne quis porrb diceret. Qtua. 
improbus do6lbr eft , jdeb 
s^gnior evafi., huncquQ^» 
que obtextum aufert. Sic 
^rgb ili6rum principatum 
conftituit ,.etiamfi impro- 
bi eftent , ita ut paft taif- 
tamipfis oblatam criminar 
ti6nem diceret: ( Omnia 
quasciimquc dixerim vobis 
facite : ) neque fua dicunt,. 
fed quse Dei fimt , qua^ per 
Moyien ilie pra&cepit : 
animadverte quantuM6y- 
ii conferat honorem ; rur- 
siis fuam. cum veteri lege 
concoirdiam oftendens , 
quando q^i^em hinc illos 
vener&iles reddit. Super 
cathedra M6yft fedenmc , 
inquit ; quia non p6terat 
illos ex yita commendare, 
a quibus lict^at ,,id £icit , a feriA quarta Hehd. 
fede nemp^ & a fuccefli6- 
ne. 

tjL. Obidite praep6fitis 
yeftris,&* Subjaceteeis: 
ipfi enim pervigilant quafi 
rati6nem pro animabus 
\epjns reddituri. i"Deus 
autem pacis aptet vos in 
omni bono. 

^. P6pulum meum dor- 
cebunt quid fit inter fanc- 
tum & poUutum. * Subja- 
c^te eis. Gi6ria* f Deus. 
Habr, 13. £{ecL 44. 

Ad Benedidus. 

Ani. 7. Super cathe- 
dram M6yfi fed^runt 
Scribs & rkarifan. Om- 
nia quaecumque dixerint 
vobis, ieryate , & facite. 
Maith» 2J. 

Oratio. 

DA plebi tuae, D6- 
mine , quae Jejunan-' 
do carnem humiliat , fpi^ 
ritum aversari fuperbise, 
ut non indignati6nem 
tuam proyocemus eiati, 
fed miferati6nis tuae dona 
fubj^ capi^mus. Pen 

C A N O N. 

£x Concilio Tridentino. 

Seff. 14. dt ParuL 

Can. 4. 

SI quis neeaverit ad ta- 
tegram oc perfe^am 
peccatorum remiflionem , 
requiri tres aftus in poeni'- 
tente , quafi materiam Sa- //. Quadrag^fimet; wf 
cramenti roeniteQtiae , vi-' 
delicet , Contri^6nem , 
ConfefH6nem & Satis£ic- - 
ti6nem ,~ quae tres Poeni- - 
tentiae partes dicuntur : ■ 
.... anathema fit. 
Ad Magnificat« 
*Ant. %. Qui major efl • 
veflrum , erit minifler ■ 
vefler : aui autemfe exal- 
taverit, numiliabitur ; & 
qui fe humiliaverit , exal^ 
t^itur. Matth. 23. 
Oratio» 

COnc^, quaKfomus, . 
omnipotens ■ Deus ; 
ut qui de {^radlfb per fu- • 
perbiam ejiGd fiimus, ad 
eumdem per humilitatem 
redeamus. Per Dominum* . 

FERIA QUARTA. 

De Libro Numeri. 
LeSiio J4 Cap. 14. 

Dlxirunt fliii IfraeL 
alter ad alterum : 
Coaftimamus no- 
bisducem, &revertamur 
in -figyptum. Quo audito, 
M6yfes & Aaron cecide- 
runt proni in terram co- 
ram omni multitudine fi« 
liorum Ifrael. At verb J6- 
fue fllius Nun , & Caleb 
filius Jephone , qui & ipfi 
luflraverant terram , fci- 
derunt veflim^nta fua ,*& . 
ad omnem muhitudinem , 
Lyj a a8 Feria quarta ttchi. 
filiorum Ifrael locuti funt :• 
Terra quam circuivimus, 
vald^ bona eft. Si propi- 
tius fiierit DiSminus, indu- 
cet nos in eam , & tradet 
humum lade'6c melle ma- 
nantem. Nolite reb^Ues 
eflecontra Dominum^ ne- 
que timeatisp6pulum ter-^ 
r» hujus »quia ucut panem 
itaeosp^flumusdevorare : 
receffit ab eis omne praesi- 
dium : Dominus nobifcum 
cft , nolite metuer e. Ciim- 
que clamaret omnis mul- 
titudo , & lapidibus- eos 
vellet opprimere. , appa- 
niit gl6na D6mini iuper 
teSum fbederis eunfiis &r 
liis Krael. 

^. Juravi. pa^. 196. 
LeBio ij. 

LOciitus efl Dominus 
ad M6yfen & Aaron , 
dicens : Ufquequb multi- 
tudobscp^ffimamilirmu- 
rat contra me h Qu^rilas 
iitiorum Ifrael audivi. Dic 
ergb ebrVivo ego , ai^ 
Dominus; iicut Ibcuti et- 
tis , audi^nte rfie, fic fa- 
ciam vobb. In* feUtudine 
hac jac^bimt cadavera vei^ 
tra. Qmnes qui numera^ 
eftis a viginti annis & iu-» 
pra , & murmurafHs con- 
trame, non intr^bitis ter- 
ram*fiiper quam levavi ma- 
sium me«un , ut faabitire N*Quadragefimtei 
vojfaeerem, praeter Ga-^ 
leb fflium Jephone , & J6-^ 
fue filium Nim. Parvulos 
autem veflros , de- qui- 
bus dixiflis qu6d pracds 
h6ilibus forent , introdA*- 
cam : ut^ideaht terraor 
q«a vobis difplicuit. VeP 
tra cadavera jacebunt m 
folkddine; Filh vefhierunt 
vagt in deserto annisquar 
draginta, & portabunttor-^ 
nicatianem veilram, do* 
nec confomanturcadavenr 
patrum in- des^rto , juxtil 
nibnerumi quadraginta dli- 
rum quibus coniideraftis 
terram : annus pra die im- 
put&bimr. 

l^. Pofui. pag, 196* 
Le6Ho fan£H Evang^Ki 
&cundiun Matthseunu < 
Ee^io iik Cap. 20i 

IN iHortempore ; Afc6»- 
dens Jefiis JerosolymS , 
a&umpfit du6decim- difef^ 
pulos iecretb , & ait iHis : 
Ecce afc^ndimus Jeros6fy- 
mam,&: FiUus h6minis tra»- 
deturPrincipibas SacerdS* 
tum &Scribis;6ccohdem« 
nabunt eurn morte. Etr^ 
liqua-. 
Homilia S^nBk Auguftilli 

Epifcopi* 
Ih Pfalm. 1 26. n. 4^ * J. 

Ftiii Zebedxi antequam 
humiliar^ntur fecib- 

d&pa£6a«mK)6mijQi:(X^ FtrmfigmrAlni. IL Qmiragifimm. li^ 
ijtnIocae]%i]baiit',ii&ife- eff 4 Patre mea. derent , unos addexteram , 
alter adfifnftram. Reroca** 
vit illos D6mmus ad humi* 
Ihdtem , dtm hoc audiret , 
& att iliisrPoteftis bibere 
calicem ouem e^ bibiti!i- 
msfimi ? Exaltari vukis in- 
tequim humiH^nnni ^D&^ 
soinus ipfe vefter qm eft 
luK veftra , humtliatns eft 
ut Qxaltaretur. Poteftisbi^ 
bere, inquit , caHcem qfiem 
ego^Ubitiirus fiun i Etilli, 
poflimnis. Etille , c&licem , 
mquit., meum bibto ; ie^ 
d^re antem ad dixteram 
vel ad finiftram meam^ ait, 
non eft meum dare vobis ; 
aliis paratum eft a Patre 
meo. Quid eft , Non eft 
cneum dare vobb }- Non^ 
meumdare fiip^rbis : hoc 
enim adhuc erant: Sed fi 
vu}tis illud accipere , noMte 
efle qvod eftis. Aiiis baxi* 
tum eft , & vos alii elt6te , 
6c vobis paratum eft.Quid 
eft , alii ^Mt^ ? Priiishumi- 
liamini , qui jam vultxs exal- 
tari. Inteaexirunt erg6 hu- 
militatem proiUtilram fibi. -^. Vidit prefimipti6^ 
nem cordis eorum , & o&' 
tindit eb vvsssi sequit&ds»- 
*Sed6re.G16ria. ^Sedc-- 
re» Matth^28.Eccli.i%. 

Ad Benedians. 

Ant, 7« Scitjsquiapriii<« 
cipes gintium dbminantur 
eorum;& qui maj6res fimt^ 
poteftitem exi^centxneos: 
non ita erit imer vos* 
Matth. jio. 

Oratlo. 

DEus , totius bonxtatis: 
fons & orkd « rtipice 
propithis conm&ids tibi 
pfebxs huini6t4tem ; nt 
ouos peccatirum con- 
ici^ntia diucit , tua iemper 
mireric6raia ^rigat» Fer 
D6minum; 

C A N O N. 
Ex Concflio Tridentfoa. 
Srffl 14. de Panit. Cap, 4. 

DEclarat fandla Syno - 
dus Contriti6nem. 
non folbm cefTati^nem a 
peccato,& vitae nov» prx>- 
p6fitum & inchoati6neiri ^ 
ied veteris ^am 6dhim 
contihere. • Docet & corre£ti funt, Ergo 6& praet^rea & fi Contriti6*- 
— 1 j? / j^gj^ Ijjjj^^ aliquandb ca- 

ritate perfcftam effe con- 
tingat , hominemque Dea 
reconciliare , priiSfquam 
Sacramentum aflu fufci- 
piitur ; ipfam nihil6nii- Aos hoc audiaiBus. 

^. Jefqs dixit : Nefcids 

3uid petatis. ^ SedSere ad 
ixteram meam vel fmiP- 
tram , non eft meum dare 
Tobis^ fed quibusgarutum IJO F<ria quinta ffebd. 
niis reconciliati6nem ipfi 
Contriti6ni , fine Sacra- 
m^nti voto^ quod in illo 
includitur , non efib ad* 
icribendam. 

j4d Magmficat* 

j4nt. I. Qui voluerit 
inter vos ptimus cffe, 
erit vefter fervus ; ficut. 
Filius h6mini$ non venit 
miniftrari , fed miniftrare , 
& diare animam fuam re- 
dempti6nem pro multis. 
MaitL xOi 

Oratia. 

FAc,quae(umus, D6- 
mine , famulos tuosi 
femper ad te toto corde 
conmgere , tibi subdita 
mente fervire ; tuam mi- 
fericordiam fuppliciter 
implorare , & tuis jugiter 
keneficiis gratulari. Per 
D6minum» 

FERIA QUINTA. 

Incipit Liber Deutero- 
n6mii. 

LcEiio j, Cap. !• 

H^c funt verba quae 
lociims eft Moyfes 
ad omnem Ifiael 
trans Jordanem in folitu- 
dine camp6ftri contra ma- 
re rubrum, inter Pharan, 
& Thophel , &Laban , & 
Haferotn ubi auri eft phi- 
Timiixa: undecim di,ibusde //• Quadragcjimai» 
Horeb per viam montb 
Seir ufque ad Cadesbarne*. 
Quadragefimo anno , un- 
decimo menfe , prima die 
menfis locums dl M6yfes 
ad filios Ifiael 6mnia quae 
praeceperat illi D6minus , . 
ut diceret eis : Poftqoam 
percuflit Sehon regem A- 
morrhaeorum , qui habita- 
bat in Hefebon : & Og. 
reeem Bafan qui manfit in 
Aftaroth, & in Edrai^trans 
Jordanem in. terra Moab. 
Coepitque M6yfes expla- 
nare legem. 

'BJL. Projicite. pag* loj. . 

Le6ii ij, Cap. 6. 

HiEc funt I)ra5c6pta,& 
caeremonias , atque 
judicia quae mandavit D6- 
minus Deus vefter , utdo- 
cerem vos , & faciatis ea 
in terra ad quam tranfgre- 
dimini poiudendam ; ut- 
timoa^ D6minum Deum 
tuum , & cjuftodias omnia 
mandata & praecepta ejus , 
quae ego praecipio tibi,& 
niiis ac nep6tibus tuis,cunc- 
tis diebus vitae tuae , ut pro* 
longentur dies tui. Audi, 
Ifrael , & obs^rva ut &cias 
quae praecepit tibi D6m»- 
nus , & henh fit tibi , &* 
mdtipHc^ris ^pKiis, ficut 
pollicitus eft Diis Deus pa- 
trum tu6rum tibi terram 
laAc & melie man4ntem» Feria quinta ffehd, 
Audi , Ifrael : D6minus 
Deus nofter , D^minus 
unuseft ;.Diliges D6minu 
Deum tuum extoto corde 
tuo.y Sc extota animatua , 
6c ex totafortitudine tua. 
Eruntque verba haec, qus 
eg€ jpraecipio tibi h6(Ue ,in 
corde tuo: 6c narrabis ea 
flliis tuis , & meditaberis 
in eis fedens in.domo tua ^ 
& ambulans in itinere,d6r- 
miens, atque consurgens* 
£t ligabis ea quafi fignum 
in manu tua , eruntque & 
movebuntur inter oculos 
tuos , fcrib^ique eain limi- 
ne & ofUisdomilstuae, 

ijjt. Quali columbae. 
pa^. 196. 
Le^o ian£li Evangdlii 
fecundiun Lucam. 

Le^io iiu Cap, 16. 

IN illo tempore ; Ait Je- 
fiis Phari^is : Homo 
quidam erat dives , oui in^ 
duebatur purpur J & byflb, 
&: epuiabatur quotidie 
iplendide. Et rcliqaa. 
Homilia San£H Gregorii 
Papae. 
HojtiU, 40. in Evofu 
n, 3, 

Dlves ifle non abftuIifTe 
ali^na repreh^nditur, 
fed propria non dedffTe. 
Nec diciturquiaviquem- 
quam oppreffit, fea quia 
ijLacceptis rebus fQejctulit //. Quadragefim^. 2 j 1 
Hinc ergb fimun^peri col- 
lig^ndum eft qui poena^ 
mui£landus fit qui ali^na 
diripit , fi va£ixm damna- 
tione perciititur , qui pr6- 
pria non largitur. Nemo- 
ergo fecdrum k asftimet ^ 
dicens : Ecce ali^na non ra- 
pio , fed conceflis licit^ re- 
bus fruor ; quia dives ift^ 
nonidcirco punitus eft y 
qu6niam aliena abftulit, fed 
quia acc^ptis rebus femet- 
ipfummale dereliquit.l{oc 
qu6que fuit qubd hunc in 
inferno tradidit ; quia in 
fua felicitate timidus non 
fii]t;quia acc^tadona ad< 
ufiim arrogdntiae infie^t; 
quia vifcera pietadsigno- 
ravit ; quia peccata fiia re- 
dimere , efiam cum fibi 
abundaret pretium , n61uit. 
Etflmtnonhulli qui cultum 
fiibtilium pretiofarumque 
viftium non putant efTe 
peccatum, Quod fi vidcli- 
cet culpa non efTet , neqiia- 
quam lermo Dei tam vigi- 
lantcr cxprimerct qubd di- 
ves qui torquetui apud in- 
feros jbyfTo & puipura in- 
dutus fliifret.Nemo quippe 
veftimenta preti6fa, nili ad. 
indnem gl6riam , quasrit : 
vid^Iicet ut honorabilior 
caeteris efTe videatur. Nam 
quia pra fbla inani gl6ria 
veftimintu prctiofius qu»* l^i Feria qmnta Hebd, 
rhur , res ipla teftatur qu6d 
nemo vult ibi preti6fis vef- 
tibus indui , ubi ab 4iiis non 
poffit videri. 

J}^. Qui obturat aurem 
iuam ad clam6rem pau* 
peris , & ipfe * Clamabit , 
& non exaudietur. f Qui 
iequitur mifericordiam ,in- 
renietvitam, juftitiam& 
gloriam. 

^.Dives ciun effet in tor- 
mentis , vidit Abraham a 
iong^ , & Lazanmi in finu 
ejus ; & clamans , dixit : 
Pater Abraham, miferere 
mei , quia crucior in hac 
flamma* * Clamabit. G16- 
ria. t Qui. Prov, 21 Luc, 
16. 

Ad Benediaus. 

Ant. 8. Fili, recordare, 
quia recepifti bona in vita 
tua , & Lazarus fimiiiter 
mala \ nunc autem hic con- 
folatur^ tu verb cruciark. 
Luc. t6. 

Oratio, 

OMnipotens femj)iter- 
ne Deus , qui jejii- 
iiia & eftem6finas noftro- 
rum poftiiftiremediapec- 
cat6rum : fac nos 6pere 
jn^tis & c6rporis femper 
ribi effe dev6tos. Pcr 1>6'- 
minum. 

C A N O N. 
Da declarati6ne generali 
• Ckri G;Jlicanr. //. Qaadragefi/rut. 
Annar 170»; Tit, 1. 

DE dUeai^ne Dok fi- 
cut ad Sacramentum 
Baptifmi in adultis , ita ad 
Sacramentum Poenitennae 
quse eft laboriofus baptif- 
mus , requisiti , ne necef^- 
sariam dodrinam omitta- 
mus : hsec duo imprinus 
ex facro-fanSa Synodb 
Tridendna monesda & 
docenda effe dtiximus. 
Primum , se quis putet in 
utr6que Sacram^nto re-' 
quiri ut prseviam Con- 
triti6nem eam quse fit 
Caritate perfe£UL , & qu» 
cum voto Sacram^ti , 
antequam a£hi fiifcipiatur, 
h6iJiinemDeo recondliet: 
alterum, ne quis fe putet 
in utroque oacran^nto 
feci&rum:, fi praeter fidei 
& fpei adus , non ind- 
piat diligere Deum tan- 
qiiam omiiis juftitiae foor 
tem* 

Ad Magnificat.. 

Ant. 3. Si Moyfcn & 
Pr^plietas non audiimt; 
neque fi quis ex m6rtuis re- 
furrfccerit , ctedent. Luc. 
16. . Oratio. 

COrdibus noftris,quaB'' 
fiimus, D6mine gra- 
tiam mam benignus int^n- 
de , ut peccata noftta caf- 
tigati6ne voluntaria cohi- 
bentes, temporaUtcr p6- plldis deputiimur 8ist6r* 
nis. Per D6niihum» t ERIA SEXTA. 
De liiMro Deuteron6nui 
- LtBufj^ Cm. "16. 

TR^Mis tkimis ftt 
annu smparebit mi^ 
ne mafculinum tu3 
in confpe6hi D6mtni Dei 
tui in loco quem el6gerit : 
in iolemiudkte axynu&nxm ^ 
in iblemnttite nebdoma- 
dirum, & in (blemnitite 
tabemacut6rum. Non ap- 
parfint ante D6miaum va- 
cttus ; fed 6fieretunufquif* 
que iedbdiun quod ka- 
bderit juacta benedidi6- 
nem Domini Dei fiii^quam 
dMerit ei. Judices&ma- 
giftros conftimes in 6mm- 
Dus portis tuis , quas D6- 
minus Deus tuus dederit 
t&i , per siftgulas Tribus 
tnas ; ut judicent p6pulum 
jufto judicio, nec in alte- 
ram partem declinent.Non 
accipies pers6nam , nec 
munera : quia miinera ex- 
caecam 6culos fapi^ntum , 
& mutam verba juftorum. 
Juft^ quod juftum eft per- 
fequens ; ut vivas &pofei- 
deas terram , quam D6mi- 
nus Deus tuus dederit tibi. 
Non plantabis lucum 6c omneiii itborem jint^*al- 
tare D6mini Dei tui ; net 
f^cies^tibisneqiieconftitues 
ft4mam: qua o£tD6mi- 
nus Deus tuus. 

tjt. Scbnus. /'Jjgf. X9&' 
Lt6^u, Cap. t^. 

SI dimcile& ambfguum 
apud te pidicium eflt 
perfp^eris inter s^niine t 
& sanguinem ; eau&n; At 
cauiam j^lepram & tepram; 
& jt&dicum intra portas 
tuas videris verba variM ; 
iiirge , & afcende ad locunv 

Sem eUgerlt D6muius 
Kus tuus. Veni6fque ad 
&cerd6tes Levitici gine^ 
ris, & ad jMcem quifue«> 
ritillot^pore;qu8erifque 
ab eis., qui indicabum nbi 
judicff yeritatem ;.& facies 
quodcumque dixerint qut 
praeiunt loco quem elige- 
rit D6minus , & docuerint 
te juxta iegem ejus ; fe- 
querifque fententiam e6- 
rum:nec deciinabis ad dcx- 
teram , neque ad (inlftpam- 
Qui autemfuperf)iem , no- 
lens obedire fecerdotis im- 
perio , qui eo tempore mi- 
niftrat E)6mino I^eo tuo , 
& decreto jiidicis , morii- 
tur homo ille, & auferes 
malum de Ifrael : cunffaif- 
^e p6pulus iudiens tim^- 
bit , ut nultus deincepsi»-^ 
tumefcat fup^rbisib %J4 FerUfexia Hehi* 11. Quadragefinui. 
ijjtw Tu, D6nikn^ pMg. erat, iiec cogmtnm <piod 196. 

lidio iandi Eyangilii 
iecuhdiun Matthaeanu 
Le&io nj. Cap. %t. . 

IN iUo t&x^re ; dixit 
Jefiis PrincipibusSacer- 
d6tuin & fenioribus p6- 
puli : Paridbfolam andite : 
Ilomo erat pater fanulias , 
oui plantavit vineam 9 & 
iepem circibxidedit ei. £t 
reliqua. 

Homilia SanAi Augufiini 

Epifcopi. 

Dt yZfjpt. Stm* 87. 

Cap. 2. n. 5» 

PLantata eft vinea , lege 
dat4 in cofdibns Juda»S* 
runu Miffi fiint Proph^ 
quaeritttes fru^hun , bonS 
vitam eorum. Proph^ae 
ab eb contumeiiis i&i&i , 
& ocdfi fimt. MifTus eft & 
Chriffais, unicus fUiuspa- 
trisfamilias ; & tpfum occi- 
d^runit hasredem , & ideb 
perdiderunt hsreditatem. 
In contririum «is vertit 
maium consilium. Ut podi- 
derent, occidirunt \ $1 quia 
occiderunt , perdiderunt. 
Nos fervi de familia ipsius 
fiimus. Inter Judaeps vifiis 
efthumilisjcontimptus eft. 
Occultabat enim majefta- 
tem, promptam habebat 
infirmitatem. Contcmptum 
eft in iil^ quod promptum occultum erat. Si enim cog- 
Aoviffem^nQnqdbii I>6i|ii« 
nuni.g^oris crucifixiflent^ 
Numquid adhoc cootemr 
n^duseft (edens in coelo,. 
fi cont£mptuseft,dmipen- 
diret in ligno ? Ecce indul-' 
g^tiae dator aperktibiAf-^ 
tium : ouidmorarift^Gau- ^ 
ddre deoeres,fi aperiretali- 
quando pulsintL Non pul-^ 
safti , & ^perity Scforisri' 
manes \ ]Ne ergb differaSr 
Miferire ImimaB tuae pla-^ 
cens Deo» Exhfte animae^ 
tuaedeem6fynam« Nondi^ 
cimus ut tu ei des , fed ne 
repellaf manum dandSk 

^. Agrtcolae viddnto^ 
filium patrisfamilias , di« 
x^nt intra fe : I& eft 
haeres , venfte , ocdd^us 
eum. Cum venerit D6mi-^ 
nns , quid £aciet agrfcolis \ 
Malos male perdet, & 
* Vineam fiiam locabit aiiis 
agricolis qui reddant ei 
firuftum. 

^. Vidit D6minus , & 
ad iracundiam concitatus 
eft ; quia provoeavirunt 
eum filii fui. * Vineam. 
Gloria. * Vineam. Matth. 
Deiu. 32. 21 Ad Benediftus. 

Ant, 4. Aufi&retur a vo- 
bis regnum Dei , & d4bi- 
tur genti facienti fhiftus SMam-Htid. H. QttaSragefimm. 13 f 
ejns. MaidL &1. . ftndi. Per D6]ximaiiL 

OratiQ* 
L EnSyqniiioiivisnior- Dl L^ tem peccat6n8 , &d 
jiec oa ver dm r3^viafaa,& 
Trrat t tesilpplices exor4- 
sniB) iitqaieKteteir4mft, 
wlntim poenitentiae ^ & 
mdBEt&mm vMam lai^- 
ris. Per Ddmimim.. 
C A NO N. 
Ex Condlio Tridentbo. 
Stff. 14. dePmnk» Can. 6. S A B B A T O. 

De libro Deniecoii6mii.. 

Lt^ioj. Cap. 34» 

A&6iiditM6yi^de 
camp^ftribusMoab' 
fuper momemNe- 
boin ▼^rdcemPhaigacoM^ 
tra Jdridia ; oftenditqae ei 
D6miniis omnem terram 
G41aadi]ique Dan» &]ini- 
v6r£im NefAthaK, terr&niK SI qub neg^hrerit Coih ^ ^hrana & Madifle ; 
fem6nem &cramenta- oconuiem terram Judau£> lem velinftittom, vel ad 
fidiktem nece&ibiam efle 
fiire divko ^ aot dizerit 
fiK>dum iecr^i confit6ndi 
foH Sacerd6ti, quem Ec- 
d^ Cadi6fica ab initio 
&mper obfervi^vit, & ob- 
s6rvat, & alienum eflfe 
ab iniUtutione & mandato 
Chriiti, & inv^tum tS<^ 
humanum ; anath^a fit. 

^ Magnttcat.^ 

AfU. y Qusrentes Je- 
£im ten^e , timueruntmr- 
bas ; qu6niam ficut Pro- 
phitam eum hab^bant. 
Matth. 21. 

Oratio. 

DA, quaefiimus, D6- 
mine , populo tuo fa- 
lutem mentis « corporis ; 
ut bonb opiribus inhaeren- 
do , tU2B femper virtutis 
mereatur prote^ne de- ri ad mare noviffimum y 
«libilem partem , & 
ktitilidinem campi J6ridio 
dvititis pahn4rum nf^oe 
Segor. Dixitque I>6minns 
ad eum : Hxc eft terra^ 
proquajur4vi Abraham». 
liaac & Jacob , dicens : S^* 
mini mo dabo eam. VidiiH 
eam 6culis tuis , & ncir 
transibis ad illam. Mor-> 
tudfoue eft ibi M6yfes fer- 
vus Dominijin terra Moab^ 
jubinte Domino : &iepe- 
livit eum in valle terr» 
Moab contra Phogor i & 
non cognovit homo fepiil- 
cnun ejus- ufque in prae* 
sentem diem. 

ij^. Juravi./W!^. 196. 
LeSih ij^ 

MOyfes centum & vi- 
ginti smnorum erat, 
quando mormus eft : non 1^6 $MatoHehi,tL 

caligavit ociius^ ejus , nec 
dentes illius moti (uii|f . Fie- 
vehintque eum filii Ifrael 
in campdhibus Moab tri- 
ginta m^bus : & compl^i 
£int dies plan^fis lug^tiu 
Moyfen. J6fue verb filius 
Nun repltots eft fpiritu fa- 
pienris j. quia^Moyfes p6- 
&at fiiper eum manus iuas. 
£t obedierunt ei filii Ifrael , 
feceruntque ficut prxcepit 
D6minus M6yfi. £t non 
fiirrdxit ultra rropheta in 
Brael ficut M6yfes , quem 
nofTet D6nadnus facie ad 
ficieoi, in 6maibus fignis 
atqueportends, cpie mifk 
per eum ,'ut faceret inter- 
tz -figypti Phara6ni ; & 
omnibus^ fervis ejus , uni- 
vcrfcqueternE iUius , & 
cundlam manu;ti robuf^ 
tam ,magnaaue mirabilia , 
quae fecit Moyfes coram 
univerfo Ifracl. 

^. P6fui. /«2ff. 196. 

L^io fanai Evangelii 
feciindiim Lucam. 

LeSlio iij. Cap, 25. 

IN illo timpore; Ait Je- 
fus ad Pharifaeos & Scri- 
bas; Homo quidam habuit 
duos fiHos ; &^ dixit adolef- 
cemior ex illis patri : Pa- 
ter , da piihi portionem 
fubflantiae quas me con- - 
tingit. Et divifit illis fubf* 
i4ntiam. £t r^iqua. Quairagejinut, 

Homilia SanSi Ambr6fxSi 

Epifcopi. 
Lib. 7. Commm. infLveiuiL 

QUi fe ^ Chrifto s6pa- 
rat , exul efl p4trijr^ 
civis efl mundhBen^ sutem 
in fe revertitur, qui irfiK 
receffit. Etenim qiu*ad D6^ 
minum regriditur , ie iibi 
reddit ; 6c qui recidit \ 
Chriflo, fe fibi ^bdicat. 
Jam redeamus ad Pa- 
trem, ne nos ei recon- 
ciHadonis faciamus morain, 
quam non fecit pater. Fa* 
ctle reconciliatur ; quand^ 
impens^ rogatur. Sed etft 
Deus novit 6mniia , vocem 
tamen tuae confefIi6nis er- 
pe^^at. Confit^re mag^s, 
ut roget pro te Ecclefia , fic 
illacrymet p6pulus. Exiir- 
ee efco , curre- ad. Eccl^ 
fkm : mc efl Patcfr , hic efl 
Filius, hic efl Spiritus Sanc- 
tus.Occi^rrit tibi, quia audk 
te intra mentis fecrita trac- 
tantem. & ciim adhuc lon- 
g^ fis , videt 6c acctoit,ne 
quis impediat. Compledi- 
tur quoque , fupra collum 
cadit , ut jac^ntem ^rigat , 
& oneratum peccatb , at- 
que in terr^na deflexnm , 
refleAat ad coelum , in quo 
fuum quaerat aud6rem« 
Qui lapfus fuerit , perpoe- 
nitcntiam revivifcit. 
^« Surgam$ciboadpa- Domnlca tertla 
tremmeum , & dicam ei: 
Pater , peccaviin coehim & 
coram te ; * Jam uon iiim 
di^iis vodui fiKus tuns ; 
fFac me ficut unus dc mer- 
cendriistuis : 

^, Deus mtxks ^ con- 
fi^ndor , & eruWfco levarc 
ficiem meam ad te ; * Jam. 
Gloria. t Fac me, Luc. 1 5, 
1. Efdr. 9. 
Ad Benediaus. 
Ant, 8 Cimi adhuc lon- 
g^ effet , vidit illum pater 
ipsius , & miieric6rdia mo- 
tiis eft'; fic accurrens ceci- 
dit ii^er collum ^us , & 
Qfaflatus eft eum. Luc* x 5. 
Oratio. 

POpulumtuum ,quaBfu- 
mus ,misericorsX)eus, 
zA te confugientem pater- 
na rccipe pietfite ; ut qui 
tuam iracimdiam meritb 
formidant , de tua poilint 
vcnia gratulari. Per 06- 
minum. 

C A N O N. 
Ex Concilio Tridentmo. 
SejJ*. 14. de Panit. Can. 7. 

SI quis dixerit in Sacra- 
mento Poenitentise ad 
remiili6nem peccatorum 
neceisarium non eilfe jur£ 
divxno coniiteri 6mnia .& 
singula pcccata mbrta- 
lia , quorum memoria 
cum aebita & dilig^nti 
praemeditatione habekar, Quadragejima. 13:7 

^tiam occulta , '& qua: 
fiint contra duo lUtuna 
Decalogi praecipta , dc 
circumifantias quae pec- 
cati fpeciem mutant • • .^ 
anadi^ma iit. DOMINICA IIL 

q^uadragesimje. 

Ad Vesperas Sabbati. 

Aiuiphonce 6* PfiUmidc 
Pfidterio. 
iapuulunu lctem. 2. 

SCito & vide quia ma- 
lum & amanmi «ft 
reliquiffe tc D6minum 
Deum luum , & non effe 
tim6rera naei apud te , 
dicit D6minu6 Deus exer- 
cituum. 

Hymnus. Quod lex .ad- 
umbravit. utjuprd, p. 1S6. 

^. Auxilium mcum a 
D6mino. 

Tf,, Non det in commo- 
tionem pedem tuu.P/ 1 20. 

Ad Magnificat. 

Ant. S. Facies ikut pro- 
misiiti Domino Deo luo , 
& pr6pria voluntate, & 
ore tuo lociitus es.Z)f i/M 3 . 

Oratio utinfrd ad Laud. 

COMPLETORIUM , Ut 
fiiprd, pag. 199. 

Non dicuntur Preces. 

AD MATUTINUM. 

Invitatorium. Uitranon Domimca tertia Quadragefima^ 

calcaverit vefti^um pedb 
veftri , vobis tradam , ficm 
locijtus fiim M6yfi« A de- 
sirto &L Libano ufque ad 
fluvium magnum Euphri- 2,38 Domimca terti 

fervi^ntes peccato , * Do- 
minum, venite , adoremus. 
Mom» 6* 
Pfalmus. Ycmte, pag, 6, 

IN I. NOCTURNO. j4nt, 3. Efto firmus in 
via EWmini, & in verrtate 
(ensus tui , & profequatur 
te verbum pacis & jumtia. 
Eccli. 5. 

j4nt, 4» Quare vtdtis 
adjicere fuperpeccata, & 
%'etera cumulare deli£la ? 
Grande quippe peccatum 
eft. 2. ParaL 18. 

j4nt» 7. Sicut canis, qui 
rcvirtimr ad vomitum 
fuum, fic impri^dens, qui 
iterat ftultitiam fiiam. Pro^ 
verb» %6* 

•^. Appofu^runt adhuc 
peccare ei : 

i^. In iram excitavd- 
fuut Excelfum. Pf. 77. 

Incipit Liber Jofiie. 
Le6iio j, Cap. l. 

ET faftum eft poft 
mortem Moyfi fer- 
vi Domini , ut lo- 
queretur D<Sminus ad J6* 
fue filium Nun , miniftrum 
M6yfi,& diceret ei : M6y- 
fcs fervus meus mortuus 
eft ; furge,& tranfi Jorda- 
tiemiftum,tu,& omnis p6- 
pulus tecum , in terram , 
quam ego dabo filiis If- 
rael. Onmcm lociim, quem ten, omnisterraHemae6- 
rum ufque ad mare magnu 
contra folis occafiim erit 
t^rminus vefter. Nullus p6- 
terit vobis resifterp cunSis 
dicbus vitae tuas : ficut fiii 
cum M6yfe,itacro tecum: 
non dimittam , nec dere- 
linquam te. Confbrtare,& 
eflo rcbuftus :Tu enimfi>r- 
te divides p6pulo hnic ter- 
ram , pro qua Juravi patri- 
bus iiiis ut triiderem eam 
illis- 

i|?. Revirfi funt ad im* 
quitates priores : irritum 
fecerunt padum meum : 

* Quam^orepi haec dicit 
D6minus : Ecce ego indi^ 
cam fuper eos mala. 

^. Quidam promitt&i- 
tes circa fidem excid^runt. 

* Quam6brem. Jcrtm* ii. 
I.7//7Z.6. 

LeBio ij, Cav, %. 

Mlfit igitur J6uie filius 
Nun de Setim duos 
viros expIorat6res in abf- 
c6ndito , & dixit eis : Ite, 
& confiderite terram , ur- 
bemque J^ricbo. Qui per* 
gentes , ingr^fli funt do- 
mum muh'eris meretricis, 
ngmine Rahab , & quiev6- Domuuea nrtia Quddr^/lmm» %%^ 

f imta|^ eanuNuntiadix^ tra; egredienti&iie de Se« aue ^u reg^ Jerichp , & 
«idum : Ecce viri iner^ 
iiifithiic pernodemcte fi* 
liis I&ael , ut explorarcnt 
ternun. MisitqueKex J^ri- 
cho ad Rahab , dicens ; 
£dBcviros,cniiiyen&runtad 
te , & ingrimfiint domum 
iuam : ezploratores quippe 
fcnty&omnemterram con- 
fider&re ▼enerunt. TolliaC' 
quenu&IierT]cos»abicdndit 
6c ait : F&ieor , veneruntad 
me ; ied neicidbam unde 
eflent : cbmque porta dau- 
deritur in tindsriSf&iUi 
p4riter eziirunt; ntfdo qab 
abi^runt : perfequimini ci- 
tb , & compiehend^ eios. 
Ipfk autem fecit afc^idere 
viros in iblarium domiis 
iiiae , operuitque eos iUpuli 
lini , qus ibi erat. 

^. Tran^riflus eil Ju- 
da, & abominatio fada 
cil in Ifrael : * Et hoc 
Tursiim feciilis: npn reipi* 
ciam ultr^ ad facrificium ^ 
nec accipiam placabile 
quid de manu veftra. 

^. Quem frudum ha- 
buiuis tunc in illis , in 
quibus nunc erubefcitis? 
Nam finis ill6ru mors eil. 
* Et. Malach. 2. Rom. 6. 

Le^io uu Cap^ }. 

IGitur J6fue de np£^e 
consurg^s, movitcai' tim^yen^untadjotdinem 
ipfe &omnesfiliiUa«iit& 
morati fiint ibi tres wfc 
Quibus evoldtis » tranfil» 
runt praec6nes per caftri- 
rum m^dium , & dam&re 
coep^runt : quandb vidirids 
arcam fiBderis D6mini Det 
veihi , & iacerd^tesiiirpb 
Leviticae portantes eam j, 
vos quoqne consdr^ite ^ & 
&qumiinipraecedibites : fit- 
que inter vos & Arcatt 
4>atiiun cubit6rum d&ufloi ' 
millium; ut procul vid^e 
poi^ , & noile per quam 
viam ingredi4mini ; quia 
priiis n<m ambulailis per 
eam : & cav^e neappro- 
pinqu^sad Arcanu I)ixit- 
que JxSfiie ad p6pulum: 
faadificamini ; cras enim 
£unet D6minu$ inter yos 
mirabilia. Etait adiacerd6« 
tes : T61iite arcamfoederis , 
& praecedite p6pulum.Qui 
juUa compl^ntes,tulerunt, 
& ambulaverunt ante eos. ^ 
Dbdtque D6minusadJ6- 
iue : Hodiennclpiam exal- 
tare te coram omni lira^ ; 
ut fciant quod ficut cum 
Moy fe Rii, ita & tecum fim. 
jj^. Vivo ego, drcit D6- 
minus Deus , nolo mortem 
impii, fed ut convertatur 4 
via fua , & vivat. * Conver- 
timini, cOnvertlminiaviis Eiominica tertia Q_uaJr,?geJim£. 
piffimis. Quare noftris veftras l&crvAas 
" **^ jiingite:<:umiioftrog|iiuta I4O 
veftris 

moriemini , domus Ilraei ? 
^ ^, Impletum eft tempus, 
& appropinqu4vit regnum 
DeL * Convertimim. Glo- 
rla. *Convertimini. E^ch. 
Jj. Marc. I. 

IN U. NOCTURNa 

Ant. 2. In via ruinae 
Aon eas, ne pofias aniiHae 
tuae fcandalum. Qui credit 
Ueo, attendit mahdatis : 
& qui confldit in illo , non 
minorabitur. EccU, 32. 

Ant. 4. Omni cuft6dil 
ferva cor tuum : quia ex 
ipfo vita proc6dit : dirige 
s^itam pedibus tuis , 6c 
omnes viae tuae ftabili6n- 
tur. Prov. 4. 

Ant. 8. Abi^runt in 
voluntitibus, & in pravi- 
tate cordis fui mali ; fa6ti- 
que funt retr6rsiim , & pe 
jiis operati funt. Jercm> 7. 

-^. Da nobis auxiiiiim 
de tribulati6ne : 

jf, Quia vana falus 
hominis. Pf 107. 
Ex Libro banfti Cypriani 

Epifcopi & Martyris , 
d^ Lapfis. 
Le{iio iv. 
Uaefo vos , fra- 
tres , acqui^fcite 

^ falubribus remi- 

diis ^' consiliis obedite me- 
Koribus ; cum * lacrymis Q gemitus veftros «opolate. 
Kogamus tos ut pro Ychii 
Deum ro^are pofsimns» 
Agite poemtentiam plenS « 
dol^ntis ac lament&sitis aniH 
mi probate modOiriam. Nec 
vos quorumdam m^veat 
aut error imprdvidus , aut 
ftuporvanus, quipera&ffi 
iiint animi cscitite , ut nec 
inteiligant delifta,nec pian- 
gant. indign^ntis Dei ma- 
jor haec piaga eft : injtkd^ 
fibi placaites,& tranfpi^c- 
tae mentis atienidoae de- 
mentes, D6mini praec^ 
ta contemnunt , mediban 
vulneris negligunt , igere 
poenitintiam nolunt. AMte 
admiftbm facinus impr6- 
vidi, poft facinus obftiiiiM, 
nec priiis ftabiles , nec piA" 
moqiim ffipplices : quandb 
debuerant (baLre , jacuenmt; 
quand6 jacdre , & proftiir- 
nere fe Ueo debent , ftare 
fe opinantur. Pacem iibi 
ultrb, nimine dante,ittmp- 
serunt : hominibus con^ 
Deum credunt , qui contii 
h6mines Deo non cr^di- 
d6runt. 

ift. Dormitivit anima 
mea prae taedio : cooflnna 
me in verbis tuis, * Viam 
iniquitads amove i^ me ; & 
de lege tua miferire mei. D&minlca urtia Q^uadragijims» ^ 141 
^« Ifi£&iix ego hocno, poenitentia crinune mincr 
non fit. qnis me liberabit de c6r 
pore mords hujus i * Viam. 
Pf. 1 18. Rwn. 7« 
Le£iio V* 
T^Jufinodih^mines^qian- 
Jujtiun potiftb , eiBigite. 
peraiii^Qs conkibus aaha&. 
rentes ialubri cauti<^e vi- 
tate. Sola supereft poeni- 
ttetia , quas iatisfkiat. Qui 
autem poenit^tiam crinu* 
lus toilunt , ratisfa£H6nis 
viamclaudunt;Itafitutdiim 
temeritite quorumdam , 
vel pronattimr (alus falfa , 
vel creditur/pes verae falu- 
^ adimatur. Vos ver6 , 
inxves dileSiflimi , quo*- ^. Obfecro, D6mine , 
fit auris tua attendens ad 
orat]6nem ferv itui, & ad 
orati6nem ferv6rum tuo- 
rum, qui volunt tim^re 
nomen tuum: * Dirige 
(ervum tuum , & da ei 
xaiieric6rdiam« 

-^ SufHcientia noftra 
ex I)eo eft. * Dirige* 2. 
Efdr. I. 2. Cor* J. 
Le^ih v/. 

ORare op6rtet impen- 
fiiis 6c rogare , diem 
lu^hi transisere , vigOii^ 
aodes ac fletibus ducere , 
t^mpus Qninelacrymofis la- 
irumtimorinDeumpronus mejtuationibus occupare , 
«fi : & in ruina licet animu;s ftratos foio adhasr^re in ci- conftitutus, mali fui memor 
eft : poenitentes 4C dolen- 
tes peccata veftra perfpir- 
cite , gravifiimum con- 
fci^ntia^ crimen agnofcite. 
Ad inteilig^ntiam deli£ti 
veftriocuios ^prdis aperite, 
nec defperantes miferic6r- 
diamP6mini, nectamen 
iam veiuam vindicantes. 
Deus^ quantiimpatris pie- 
tat^ indulgens iemper,dc 
bonus eft , tanttim jucUcis 
majeftate metuendus eft. 
Quam magnadeliquimus, 
tam grinditer defleamus. 
Alto v61neri diligens & 
longua medicinanon dcfit ; 
Pars Verna. nere & cilicio , & sordibus 
volutari : poft indumentum 
Chrifti perditum, nullum 
jam veile veilimm ; poft 
diaboli clbum , malle jeju- 
nium ; juftis op^ribus in- 
cuml>ere , qiiibus peccata 
purgantur ; eieem6fynis 
frequ6nterinsiftere,qittbu§ 
a morte animae lil>eraiitur« 
Nec tenerijam, nec amari 
patrimoniu d^bet. Ad hoc 
tantiim profiierit quod re- 
nxanfit, ut ind^ crime & cul- 
pa redimatur. IncunAan- 
ter & largiter fiat opera- 
tio ; cenftis omnis in med^- 
l^yjilneris erogetur : o^i^ 2-4- Domimca ttrtla 

bus &L facultatibus noflris , 

Sii de nobb judicaturus eft 
ns foeneritur. Sic ftib 
Apoftolis fides viguit; fic 
primus cred^tiumpdpulus 
ChrifH mandata (enravit. 
Qui fic Deo fatisfecerit , 
qiii poenitentii faffi fui, qui 
pud6re deli6li , plus & vir- 
tutis &: fldei, de ipfo lapsds 
foi dolore concteeri t, exau- 
ditus & adjutus a D6mino , 
quam contriflave rat nuper, 
laetam faciet Eccltfiam : 
nec jam folam Dei veniam 
merebit:ur,fed & cor6nam. 

l)^. Expandi manus meas 
ad te : 4nima mea ficut 
terra fine aqua tibi : ve- 
16citer exaudi me, D6mi- 
ne , defScit fpiriti« meus : 
* Non av^rtas faciem tua 
i me , & smilis ero def- 
cend^tibus in lacum. 

^. Domine , ecce quem 
amas infirmatur. * Non. 
Gloria. * Non. Pf, 142. 
Joaru II. 

IN m. NOCTURNO. 

Ant. I. Iniquitates nof^ 
tras cogn6vimus , pcccare 
& mentiri contra D6mi- 
num ; & av^rfi fumus,ne 
ir^mus pofl tergum Dei • 
noflri. i/T 59. 

Arit. 3. Loci&ti fumus 
de corde verba mf ndacii ; 
fft^a cfl veritas in oblivvS- Quadra^cfimcr. 
nem ; vidit Diminus , & 
tnalum apparuit in ocuii^ 
•eJHS. /j/^ 59. 

Ant. 6. M^ifus erat illis 
non cogn6fccr« viam juf^ 
titiae , qu^m pofl agnitio- 
nem retr6rsim convirti 
ab eo , quodr illis triditum 
efl, fando mandato. i. 
Pttr. %.' . 

-fr. Avert^nt fe , & 

.non fetvavirunt padum : 

ijjL Quemadmo^imi pa« 

treiseorum, conv^ifunt 

in arcum pravuhi. PfiTy» 

Le£Ho fanfti Evangilii 

fec^ndiun Lucam. 
Leftio vii. Capp ii. 

IN illo tempore; Erat Je<- 
fus eiic!ens<laem6nium , 
& illud erat mutum. Et 
ciim ejeciflet dasm6nium , 
iocutus cfl mutus , & admi- 
ratae funt turbae. £t r^&liqoai. 
Hoimlia venerU^ilis 690« 

Presbyteri. 
In J.uc. Ub. iV. Cap. 48. 

DiEmoniacus ifle, 
apud Matthaeum ^ 
non foliun mutu», 
fed & caecus fuifle narritur; 
curati^fque dichur a ^60- 
mino,itaut loquerimr & 
videret. Tria ergo figna fi- 
mulin uno homine perpef«- 
trata fimt : oscus videt , 
mutus loquitur , pofsefliis^ 
dasmone iiberatur. Qnoc) 
& mnc xpiidem carnilJAer Dcmmca tertia 
UStom eft , fed & quotidie 
complitur in coiiyerfiQne 
credendum : ut expiUib 
ptimiim ddem6ne , fideilu- 
tiien aipidant ; deinde , ad 
laudes Dd^tactotiaprius 
pra laxintun 

qL Si Satanas Satanam 
^jidt: , ady^rsbs j(e divirus 
eft.: qudmodb ergo ftabit 
rcgnum ejiis ? * Si autem in 
Spiritu Dei ejido dsmo- 
oes , i^tur perv6nit in vos 
regfiuni Dei. 

-jjr. Spiritus Diminlfii- 
per me , e6 qubd dnxerit 
b6minus me. * Si autem. 
Matth. 12. 7/r 6u 
Leftio viy. 

CUm immundus fpiri- 
tus exierit de homine , 
perambulat per loca ina- 
quofii. Quamvis fimplici- 
ter int^iligi poffit Domi- 
num haec ad diftindionem 
fuorum , & satans operum 
adjunxifTe : tamen 6c de 
hasrctico quovis , vel (chif-- 
matico , vel ctiam malo ca- 
th61ico poteft non incon- 
venienter acdpL De quo , 
tcmpore baptifinatis , fpi- 
ritus immundus , qui in eo 
prius habitaverat , ad con- 
teffionem catholicae fldei, 
abrenuntiationdmque mun- 
danx converfationis , eji- 
ciatur ; locaque inaquofa 
peragret , id eil , coroa fi- Qiiadragefinur 2.43 

deiium quae a mollitie flu- 
xae cogitati6nis expurgata 
fuxt , caiiidusinfididtor ex- 
pl6ret, fi quos ibi forti fii« 
nequitiae grefTus figere poi^ 
iit. Ded ben^ didtur : Qh]ae<- 
rens riquiem , 6c non in- 
veniens. Quia caftas men- 
tes efiiigiens , in folo cor- 
de pravorum gratam filn 
poteft invenire requienu 

ifi. Cxxm fortis armatus 
cuftodit atrium fiium , in 
pace fimtea qux pcfiidet : 

Si autem hSrtior vicerit 
eum , univ^rfa arma ejus 
auferet , & fpoiia ejus dif- 
tribuet. 

-^. Numquid tolletur k 
forti prseda ? Equidem & 
captivitas a forti toUctur: 
* Si autem fortior. Luc, 
II. Jf 49. 

Le6lio ix. 

Dlcit : rev^rtar in db- 
mum meam unde exi» 
vi. Timfoidus eft ifte versi- 
culus, non exponendus. £t 
ciim v^nerit , inv&iit fcopis 
mundatam , hoc eft , gra- 
tii baptifmatis a peccat6- 
rum Fabe caftigatam, fed 
nuUa boni operis induilria 
cumulatam. Und^ ben^ 
Matthasus hanc vacantem , 
mundatam, atque ornatam 
dicit ; mundatam a vitiis 
priftinis per baptifmum; 
vacantem a bonis adUbus 444 Dimttnicatertia 

pox negligentiam : omatam 
iimulatis virtutibus per hy- 
pocrifm. £ttunc^dit,& 
disiimit feptem iilios i^iritus 
^iequior^ fe , & ingriifi 
habitant ibi^ P^r ieptem 
malos (piritus , univ^ria 
vitia designat. Quemcum' 
<iue enim poil baptiim»^ 
iive ptavitas haer^ca , feu 
mundana xnipiditas arri- 
puerit ; mpx omniuih prof- 
lemet in ima vid^Smm^Un- 
Ah T^&h nequiori^s ^nc 
ieum ipiritds dicunmr in- 
greili^ quia ^on£>lum ha- 
i&aA flk ifiptem vitia^ quae 
feptem ipiritualibus umt 
eontr4ria vir^tibus ;ied & 
per hyp6crii5n ipias fe vir- 
tutes hab^re ilmulabit. Et 
fimt novifSma hominis lir 
lius pej6ra pri6ribus. M^ 
lius quipp^ erat ei viam 
-verititis non cogn6fcere, 
qukm poil agmti6nem re- 
tr6rshm convirti. 

^. Ciun immundus ^i- 
ri^ exiisrit de homine, di^ 
cit : Revertar in domum 
meam und^ .eigiyi. Tunc ai^ 
fiimit ieptem 41ios ipiritus 
fecutn neqm6re$ k ; & 
^ FiuiH noviiFima h^minis 
illius pei6ra pn6ribus. 

-^.Sicut cai^s qui rey^r 
titur ad v6mitum'iuum,fic 
^ nphidens qui iterat ihild- 
tam(uam^*Fiunt. Gi6ria Patri. * Fiunt. Luc. li, 
Prov* 26« 

AD LAUDES. 

Ant. l^ Emini mandavit 
.7. il Deusimpiiage- 
re , & n6mini dedit ipatium 
p^ccandi : non enim-Con* 
fupiicit muItitudinemfiK6- 
rum infidelium. EcclL is* 
Ant. 8. Q^ii iejilui3t in 

Seccatis fuis; Scitenun ^- 
em faciens , quid pr6ficit 
humiliando fe. EccU. j^. 

Ant. i.Fa6lafuntpo^- 
ri6ra deteri6ra prioribvs. 
J2. Petr. 2. 

Ant,^» M^iiiisenim erac 
non cognoic^re viam 
juilitiae , quam poft aghi- 
ti6ncm retr6rsum conveiv 
ti. 2. Petr. 2. 

Ant, I . Qui non eft me- 
«un contra me eft: & qui 
non colii^t mecum , dif> 
pergit Litf. ^i. 

Capuulum^ pccIL 5. 

N£ dica^ : Miferatio 
D6mini raagna eftj 
multiiu^is peGcat6nim 
ine6runi miieTebitur ; m^ 
fisrici^ia enim £!c ira ab 
illo citb m6:^sD?x}X^ & 
in peccatores rdTpicit ii|i 
iliius. Non tardes convM 
(ad DJminum^ & ne dif- 
^ras de die ifi diem. 

Hymnusp Quifquis fat6* 
ri?,tt/y2fri, pag. 193. Dominica ttrtia 

^4 Utinasn ding4ntur 
Tuemes 

J^. Ad cuftodi^das 
juffificationes taas.P/aIiiu 
118;. 

jid Bciiedidus. 

jitti. I. £rat Jefu» eji" 
dens daein6nium , & illud 
erat mutum. Et cum eje- 
dflet daemdnium , locutus 
eft mutus, & admiratae 
&ttt turbae. Ivc» ii. 
Oratio. 

OUsiiimus, omnipo- 
tens Deusy vota hu- 
milium r^^ice, atque ad 
defenfi6nem noftram dix^ 
teram tuas ma)eft&tis ex- 
t^e. Per[D6minum. 

jiD PRIMAM. 

C A N O N. 

£x Condlio Lateran^rifl 
ijuarto (Ccum^nico. 

Amio 1215. Cap. %i. 
de Corfejf, 

SAcerdos ftt difcritus 
&*cautus^ ut more 
perid Medid fuperinfian-' 
dat vinum & 61eum vid- 
n&ribus fauditi , dilig^ntef 
tnquirens & peccat6ris 
drcumft4ntias & peccati : 
per quas prud^nter int6l- 
Ugat , quale illi consilium 
debeat eachibdre ; & ciquf- 
modi rem^dium adhib^re 
iiveriis e&perim^tis ut^ Quadragejimam 145 

do ad fanandum a^^tum^ 

AD TERTIAM^ 

Capindum , Sdto ^iain 
pfunis Vefperis. 
* T^. hrev. firdce greffiis 
meos * In s^tis tuis. 

^. Ut non move^ntnr 
veiti^ mea, ^lns^mitts» 
Gloria. J^t. Vix&ce. Pfaf. 
16. 

^. Deus meus, fofcfp* 
tor meus : 

])2. Non movibor im« 
pliiis. Pf. 6i. 

AD SEXTAM. 

Capituumty Ne dicas; 
utfuprk inLaudihus. 

^. hrev. Av6rte 6cuIos 
meos * Ne videant vani- 
tatem. 

•j^4 In via tua vivifica 
me ; ^ Ne videant.G16ria< 
i)J.Avirte./7:ii8. 

^. Deduc me in s^mi- 
tam mandat6nim tu6-» 
rum; ^ 

i)2. Quia ipfam v6IuL 
Pfal. n8. 

AD NONAM. 
Capitulum. Haeb. 6. 

TErra fapfe venientem 
fuper fe bibens im- 
brem & gdnerans herbam 
opporti^nann illis , a ouibus 
coUtur ; accipit beneaifti6- 
ncm a Deo : pr6ierens 
M ii\ »4^ Feridjecmda Hthd. 
autem fpinas ac tribdlos, 
r^roba eft & maledi£lo 
proxima. 

ij?. ^w. Ecce, D6mide , 
* Qui elongant fe a te , pe» 
tibunt. 

^. Perdidifti omnes qui 
{bmiduitur abs te : * Qui 
el6ngant. G16ria. t(L» Ecce. 
PfaLyi. 

^, Mihi autem adhxr^re 
Deo bonum eft ; 

jf. Ponire in D6mino 
Deo i^em meam. Pfal.'; 2. 

AD VESPERAS. 

Antiphona dt Laudibus 
& Pfalmi dc Dombtica, 

Capuuhim, Hyinmis & 
Vcrfus, ut in L Vefperisj 
pag. 237. 

Ad Magnificat. 

Ara. 8. Eirt611ens yo- 
cem quaedam mulier de 
turba , dixit : Beatus ven- 
ler qui te portAvit, & 
i^bera quae iuxifti. At Je- 
fiis dixit : Quin-imb beati 
qui audiunt verbum Dei , 
& cuft6diuntillud. Luc.ii. 

Oratio ut fupra odLau* 
'desy 

COMPLETORIUM , Ut 

fuprd,pzg. 199. 
Non dicuntur Preces. IIL Quadrdgifiiut^ 

FERIA SECUNDA. 

De libro J6fue. 
LeSio j* Cap. 3. 

EGr^us eft p6iMdaf 
de tabemieulis fius , 
ut transiret Jorda- 
nem : & £icerd6tes , ^ 
portabant arcam foedens» 
pere^bant ante eum. 'm* 
grelsifque eis Jordanem^ 
6c p^dmus e6rum in parte 
aqus tindis , ( Jorddnis aur 
tem ripas 41vei fui t^npore 
meflis implcverat ) ftet6- 
runtaqnx defcendentesin 
loco uno , & ad inftar mon^ 
tis intumefcentes appari- 
bant procul, ab urbe quc 
vocatur Adom ufque ad 
locum Sarthan : qus au- 
tem inferi6res erant , in 
mare folitudinis ( quod 
nunc vocatur m6rtuum^ 
defcendirunt , uiqueqoo 
omninb deficerent, P6pa* 
lus autem incedebat contrii 
Jericho ; & &cerd6tes, qni 
portabant arcam fcedem 
D6mini , ftabant soper &• 
cam humum in midio Jor* 
d4nis accinfB , omnffque 
p6pulus per arentem 41- 
veum transibat. 

1)?. Projicite. pag. ijj* 

LeBio ij. Cap. 4» 

/^ Uibus tranfgriffis , 

\y dixit D6minus ad 

Joiue : Elige dtt6deciii|vi^ FeriafcamdAHcbiL IIL Quadragcfima. 247 
ros singulos per singulas L^flio fan£ti Evangilit tribus; & praecipe eis, ut 
tollant de m^io Jord^pis 
ilveo , ubt ftet^^runt pedes 
£icerd6tu, du^decim dUr 
riffimos Iap^s»<Iu^P^ 
nbas m loco cafb-6rum , ubi 
fiz^ritis hac node tent6ria: 
Vocavitque Jofue duode- 
dmidros, quos elegerat de 
fiUis lirael , singulos de 
singulis tribubus; & sdt ad 
eo6 : Ite ante Arcam D6- 
fiuni Dei veftri ad Jordanis 
medium, & portate i^de 
singuli Siii:^los lapides in 
humeris vefhis , juxta nu- 
menim filiorum lirael , ut 
fit fignum inter vos. £t 
quando interrog4verint 
V05 fUii veftri cras dic&itoi : 
Quid fibi volunt ifti lapiikj? 
f efpond&itis eis : Defecer 
ront aqu» Jordanis ante 
Arcam foederis Domini , 
cbm transiret eum: Idcir- 
c6 p6fiti (imt lapides ifli in 
monum^ntum nli6rum If- 
raei ufque in sternunu Fe- 
c6ruoterg6 filii Ifraeificut 
pneceptt eis J6fiie , por- 
tantes de midio Joroanis 
alveo du6dedm lapides, 
ut D6minus ei imperdraL , 
juxta ndmerum fili6rum If 
raei , ufque ad locum in 
quo caflrametati fimt ,. ibi- 
que pofiienint eos. 
iBi.Quafi.;?i»|ft,i96, fecundimi Lucam. 
It^ iij. Cap, 4* 

1N illo timpore ; Ait Je« 
fi]$.6mn]bus qui erant ia 
^ynagpga Nazareth : Uti- 
que mcltis mihi hanc firai-* 
litiUiinem: M^dice , cura 
teipfum ; quanta audivimus 
faaa in Caphirnaiim , fac 
& hic in patria tua* Et 
reliqua* 
HomiHa San^ Ambr6fii 

. . fpifcopi. 
.I^.,«4. in Imc. Cap. 4. 
n. 46« 

NOn medi6criter invi- 
diapr6ditur, quae ci- 
vicae caritatis oblita,inac6r- 
ba 6dia caufas am6ris in- 
fleflit. Simul hoc exemplo 
pariter&: ordculo declari* 
tur , quod fruflra ppemmi« 
fericordiae coelifiis expec- 
tes , fi aliens fnidibus vir- 
tutis invideas : afpernator 
enim D6minus invid6runi 
efl ; & ab iis qui divina be^ 
neficia in aliis perfequun- 
tur , miracula fu«e potefla- 
tis avcrdt. Non otiosc ita- 
que Salvator excufat, qubd 
nulla \n patria fua miracula 
virtutis operatus fit ; ne 
fortaflis aliquis vili6reiu pa- 
triae nobisefre debere pu- 
taret afFe£him. Neque enim 
cives p6terat tion amare , 
qui amaret^os^ncs ^ fed. 14^ Rria tertia Hthd» 
ipii ie caritke p4triae , qui 
4nvident , abdicsUiint* 

fji. Propter te, D6fm- 
Be , liifUnui oj|;mr6brii2m i: 
op^ruit confmio ficiem 
meam : * Extr4neiu fadus 
fimifratribusmeis, &pe- 
regrinus filiis matris meae ; 
t Qu6niam zeh» dcmiib 
tuaecomMitme. 

^. Dicfibat Jefns : Quia 
non e(l proph^a iine ho* 
ii<&re nik in patria iiia , & 
in domoiua & in cogna- 
ti6ne fua. ^ Extrineuf. G16- 
ria. t Qu6niam. Pfal. 68. 
Marc. 6. 

Ad Benedi^us. 

Aru, 2. Multi lepr6ii 
crant in Hrael fub Eiifaeo 
proph^a ; & nemo e6rum 
mundatus efl , nifi Naa- 
man Syrus. Luc. 4. 
Oratio. 

COrdibus noilris , qua- 
fumus , D6mine , cra- 
ttam tuam benignus intun- 
de, quae ab omni nosinvi- 
dia per caritatis perf<6flje 
donum cuil6diat. Per. 
€ A N O N. 
£x Concilio Medionalenfi 

primo. 
*An> lK6K.Part. 2. Cap. 6; 

COnfefiirii fmt pii , 
ben^ morati , do6H , 
prud6ntcs , pati6ntes , de 
anim&rum falAte folitciti , 
8l 6iti^ cuftides ibt IIL Qttddragefima* 
e6nHn quae i» confeffi6ne 
dictintur. 

Ad Maotificae. 

AAft. DiDE^nmtJeiimi 
nique ad fiqpercilium mon- 
tis y ut praecipit4rent eum : 
ipfe autem tduifiesi» per 
midiumill6ru, ibat» XifTai. 
Oratid. 

SUbvMat ncrf>is, D6nu- 
ne y miieric6rdia tua , ut 
ab immiri^tibus peccat6^ 
rum noifa-^rum periculis, 
te mereamur profegbite 
falvari. Per Dominum.. 

FERIA TERTIA. 
De Libro J6fne. 

Le^io j. Cap. J,. 

EO timpore, ait D6* 
minui adMifiie : Fac 
t&i cultro&lapideos , 
&circumckleieciinab fiUos 
Ifrael. Feck quod juilerat 
Diis , & ciFaimcidit filios 
Ifrael incoUe praeputi6runu 
Haec autemcan&eiliecdn-* 
dae circuiticifi6nifr : Omnis 
p6pulus,quiegr^us efl da 
iEgypto g^rismaicutini» 
univo^ bellat6res viri , 
m6Ftui ilint in des^rto per 
longiffimos viae drcditus ; 
qui omnes circumcifi erant. 
r6pulus autem quinatus eil 
in-des^rto , per quadraginu 
annos itineris latiffimae ib« 
litudihi^ykicircumcifiis fiiit^ Ferla tenia Hehd. W. QuadrMfimdt. 149 

donec confiimerentur qui J^ncho,kvayit6culos,& non audierantvocem D6- 
mint; & quibus ant^ jura- 
verat ut non oft^nderet eis 
terram la£te &melie ma* 
nantiem. Horum fUii in lo- 
cum fucceisirunt patrum , 
& circumciii fimt a J6fiie : 
quia ficut nati fuerant , in 
praepdtio erant , nec eo» in 
via aliquts circumciderat. 
Poflquam autem omnes 
circumcifi fimt , mansirunt 
tn e6deni caftr^rumloco , 
donec ianar^tur. Dixit- 

?ue D6minus ad J6&e: 
[6di^ abffaili oppi6brium 
^gyptia vol^s. Vocatum- 
oue eft nomen loci illius 
Galgala ufque in praes^* 
tom dienu 

^. Scimusi pa^» ¥96. 
JeSlio ij» 

MAnferuntque filii If- 
raei in Galgalis , & 
fecenint Phafe quart^-d^- 
cimi die men& adviipe- 
nmr in camp^ftribus J^i- 
cho : Sccomedi&runt de fi^- 
gibus terrs die 41tero jity* 
nros panes , & poMntam. 
ejiifdem anni. Defecitque 
manna , poftqudm come- 
denmt de fruEibus terrae , 
nec ufi funt mtra cibo iilo- 
filii Ifrael ; fed comederunt 
de fhigibus praesentis anni 
terrs Chanaan. Cum au- 
tem efbt J6fue in agr o lu-bis vidit virum flantem contri 
k\ eva^atum ten^tem' 
^dium 9 perrexitque ad 
eum ^ & ait : Nofler es , an 
adverfari6nun } Qui ref- 
p6ndit: Nequiquam, fed 
fum princeps ex^rcitf^ D6- 
mini , & nunc vMo. C^ci- 
dit J6fue pronus in terram, 
& ad6rans ait : Quid D6- 
minus meusl6quitur ad fec- 
vum fiium l Solve, inquit , 
calceamdntum tuum de p^ 
dibus tub : locus .emm in 
quo ftas y fanftus eft. Fe* 
citque J6fiie ut fibi fijcrat 
imperatunu 

i}L. Tu, Domine. pag. 
196. 

L&Edo £m£ti £vang£lii 
feci!indiim Matthsum» 
LeSiio iij* Cap. i8. 

IN illo t&npore ; DLdt 
Jefus difcipulis fiii» : Si 
peccaveritin te frater tuus , 
vade , & c6rripe eum inter 
te & ipfum folum. £t reli* 
qua. 
Homilia Sandi Auguflini 

Epifcopi. 

Serm. Si.de Verb, Evang. 

Matth. 18. n. 4. 

D£b6mus amando cor- 
ripere, non nocindi 
aviditate , fed fludio corri- 
g^ndi.Talesfi>fuerimus, 6p« 
timi facimusquod h6di^ ad- 
m6niti fimuisiSi pecc^veht 
M v 250 FerianrtiaHthd. 
in te frater tuus , c6rripe il- 
Imn inter te & ipliun folum. 
Quare illum c^rrqpis ? Quia 
tu doles qu6d peccaverit in 
te i Abfit. Si am6re tui id 
£icis , nihil &cis. Si am6re 
illius £icis j 6ptime facis* 
D^nique in ipfis verbis at- 
t^de , cujus am6re id &ce- 
le ddbeas ; utrum tiu , an il- 
lius. Sc te audierit jinquit, 
hicritus es fi-atrem tuurn* 
Ergopropterillumfac, nt 
iucr^ris iUunu Sifaciisido, 
lucraris : nifi fecifles , pe* 
rierat. 

^. Si pecciverit in te 
frater tuus > vade , & * C6c- 
ripe eum inter te & ipfum 
folum : t Si te audietit , iu- 
crituft eris fratrem tuum* 

-^. Qui c6rripit h6nu- 
aem , gritiam poile^ invd- 
niet apud eum magis ou^ 
iUe qui per Hnguae bkndi- 
xn^ta (fkipit. * C6rripe. 
G16ria. f Si tc. MattL 18. 

Ad Benediaus. 

jtni. i.D6mine,qu6ties 
peccabit in me frate^ meus, 
& dinuttamei i Ufqueffep- 
ties? Dixit illi Jefiis ; non 
dico tibi ufque fepties , 
fed nfque feptuag^s s^p- 
ties. Maith., 18. 
Oratio. 

COnc6de , omnipotens 
Deus, ut quia VitiisL& IJ 7. Quadragefimmn 
dif^is liibj4cet noftra 
mortalitas , tua nos per 
praefens iejunium gratia 
yiyfficet, & miituam nu- 
triat inter fratres caritiU 
tem. PerD6minunu 
C A N O N. 
£x Condlio Mediolaninfi 

primo.. 
An. %K6^..Part. %,Cap.6. 

COnfefs6res- C4nones 
poenitendales beni 
noverint ; & de poenit^ 
tia quam cuique peccato 
prsefcrips^runt , confitte- 
tes adm6neant : ut tantb 
dilig^ntiiis i peccatis ca- 
T^re ffaideant , quantb in 
poenitfindis Canonum miti- 
.^ndis benigni6rem in fe 
£cci6fiam experiuntur. 
. Ad Mammcati 

Ant. 6. U 1m funt duo vet 
tres congregatiin ndmine 
meo,ibi fiiminm&dio e6- 
nxai^Mattlu 18. 
Oratio% 

DEus , qui Ecd^m 
fpon^m tuam ^ m»* 
trem nobis & ma^ffaram 
proridifU : da ffldibus 
tuis in ipsius dodrina & 
praeceptis vocem tuam 
^n6fcere. -, ut e6nim infir* 
.mitas cttflodiatur ab omni 
circumyenti6ne err6ris , 
diun EcdeliamDciviydttis 
audiunt , columnam & fir* 
saamibauaL veritamfc Quk Feriajjuarta HehdM 
cnm eodcm Deo Patre vi- 
yis & regnas , &c. 

FERIA QUARTA. 
De libro 'J6fae. 

le&o )• Cap» 6. 

JEricho clauia erat at- 
que munita , timore fi- 
li6rum Ifirael , &L nuUus 
^edi audebat aut ingredL 
iJizitque Dominus ad J6- 
iiie : £]c.ce.dedi in manu tua 
Jiricho ,&:regemeiusom- 
li^ique tortes viro& Cir* 
cuite urbem cun^ bella- 
t6res iemel per diem ; fic 
j&cietis fex diebus. S^pdmo 
autem die iacerd6tes tol- 
iant ieptem buccinas , qua« 
rum ufus eftin jubil^o , & 

J>rsc^dant arcam fisederis-i 
epti^ique civcuibitis civi- 
tatem, & iacerd6tes clan- 
gent bucdnis. Ciunque inr 
ionuerit vox tubas 16ngior 
atque conciTior, & inau- 
rrbus veflris increpuerit , 
conciamabit omnis p6pulus 
vociferatipne maxima , ix. 
muri funduiis c6rruent ci- 
vitatis , ingredientui^ue 
siiiigidi per locum contra 
quem fteterint. 

jjL. Juravi. pag. 196. 
J.e6iio ij, 

CUipque fiptimo circui- 
tu clangerent buc^inis 
^Lcerdotes.) dixit Joiii^ ad M J. Quadragefiiu^ 15 1 ' 

omnem lurael : Voci&dK 
mini : tradidit enim vobifir 
Dns civitatcm:fitque civi-^ 
tas h £ec anath^a : Sc 6m« 
nia quae m ea fi^it^ Doo. 
Sola Kahab miretrix vivat 
cum univerfis qui cumea in 
domo funt :abic6nditenim 
nundos quos dir^ximus. 
Vos autem cav£te,ne de hi» 
qus pra^6pta funt, quip- 
piam comingati& , & fitif 
praeyaricati^nis rei, & 6mr 
nia cafira liirael iiib peccato 
iint atque turbintur. Quid-!* 
qiud autem auri & af g^ti 
merit , & vas6rum auie6r- 
rum ac ferri , D6mino cour 
iecr&ur , rep6fitum in the-j 
sauris ejus. Igitur osmi p6-^ 
polo voc^ante. ,. §L -clan^ 
gendbus tubis ,po Aquaniin 
aures multitudims vpx fo- 
nitufque incr^puit , muri 
iltico corruerunt : & afcen- 
dit unufquiique per locum , 
qui contra le erat ; cepe- 
runtque ci vitatem , & inter- 
feccrunt dmnia qua^ erant 
isi ea« 

iecundum Mattha^um. 
LeHio iij, Cap. 15. 

IN illo tempore ; Acccf- 
serimt ad Jeiiim ab Jero- 
solymis Scryb» & Phari- 
&i, (uc^ites: Quare dii^ 
cipuU tui tranigvediunttti: 
' ' M .vj j(U ?6(m.pag. 196. 
Le^o fan^ llvangelii 2 5 ^ Ferla quarta Hehd. 
iraditi6nem lenionim ? £t 
f^liquak 

Homilia S. Vfy^Soixs^ 

Prssb^rteri. 

•JLifc Jl.mMdt^^Cap. rt. 

MIiaI%arffiit6riBn ScTL-r 
bariimque ftnhitn l 
Dei Fiiium arguunt, quare 
h6minum traditi6nes & 
praec^ptanon iervet : Non 
enim larant- nuinus iuas., 
cbm panem maneiuicant. 
Itofe autem refp6ndens, ait 
H|is:(^uare.& vos tranfgre* 
dtmini mand&cu Deiprop-* 
ter tradid6iiem> vei&am ?. 
Fadfam calAmniam ver& 
fe^^onfi6he<;onfiitat. Prae- 
c^FatenimD6mimi$,yei 
imfieaffitates ,. veL stdtes,, 
velpendn^ parentnm cor^^ 
siderans , vtr filii honori« 
rent , ^tiam ih vitae^necei^ 
sa(riis.miniftr4ndis, parentes 
fuos^ Hanc providentiffi- 
mamDel kc.em volentes 
Scnte & rharifei fiib- 
virtere , utimpietitemiub 
nominepietitisindcicerentjt 
docqenmt p^ffiinos filios ^ 
\\X fi ou» eai mst par^ti- 
bns ofter^da mm , Ddnii- 
no voviire voliierit cpai ve- 
ruseibpater, oblatio Dei 
praeponatnc parentnm mi^ 
neribus ; ve( cert^ ipfi pa*- 
r^ntes,, qus Deo coiue-*^ 
cr4ta ceraibant ,. nefacri-- 
ir^ cnnMH inctbrerent , 111. Quadragefimet. 
decHninites , egefrate con** 
ficiebanmr. Atque-itafi6- 
bat,ut oblado liber6rum,, 
fiib; «iccafi'6he t^npU'& 
Dei ^ in iiu:er.d6tuiu iucra 
c6deret. 

Tji. Qnare tranfgrediminl! 
mandatum Deipropter tra^ 
did6nem veflram? * Nan 
t Deus dixit: Hi>n6ra pa«^ 
trem.oc matrem*. 

j^.FiU, fiifcipefttt^aam 
patnituis-) ot non^contrif^ 
tes eum- ia^ vita tlliu?, 
* Nam. GWrik f Deus 
Matth fj. Eeetu 3« 

Ad Benedidns. 

Ant. 8. CasLCUs fi caeco 
ducatum praeflet, and>o in 
f6veam cadnm. Matfk» -f^ 
" " Qratioi 

PRsefta ,: -qua^&mis i 
D6mine, urfahnafri- 
bus jejuniis emditi , 3i no-^ 
xiis quaque vitu$ abfB-* 
n^ntea , propitiatt6hextt' 
fuam faciliiisimpetrdinus^ 
Per D6minum. 

C A N O Ni 
Eix Conciiio Trec6nfiL 
Anm r4,ff. Cap. 47, '■ 
%ib XVi Tit. w 

COnfefs6res^ deben» 
femper pia: eeflirv 
vifcent cnsca confittntes , 
ex^plo bcitt Amhr6fit,. 
die qua ligitur , quod qnb-s 
riefbhnque ^quis kpfbs. 
in peccatnnt) ants fiwt ferlt qumta HM, 
6at ob pc&nitentiam 
piendam. , tanqtiam 
o€enfus it4 flebat , 
snitfntem flere com- 
ret. 

/ Maemficat» 
tt, 7. Decordeiixeunt 
iti6nes matae , homi- 
, adnltMa : haecfunt 
oinqutnont h6minem: 
lotis antem manibus 
ludre, non coinqui- 
liAminemv Matth, i/. 

Chatia; 
Ritia tua , nos , qua^- 
fiimus yD6mine , non 
inquat , ^ae & facrae 
i&ditos ftciat fervittti , 
mi nobis opem fem- 
icquirat. Per D6mi- 

IIA QUINTA. 
^ Ltbfo jQfue.. 
iio ), Capi 10. 

IAbftatores Ga- 
baoft uH>is obsefTae 
miserunt ad Jofue , 
Mic morabatur in caf- 
^udGalgalam, 6cdi'- 
it ei : Ner^tpahasma- 
aas abauxilio ferv6ru 
im : afcinde citb , & 
» nos, ferque prssidiu ; 
en^runtenim adv^r- 
nos omnes reges A- 
hse6rum qiii habitant 
ontanis. Afcen-iitque 
de Galgalis , & rr/. Quairagejimm. %^ J 
omnis ezercitus bellatoru 
cum eo, viri foitiflimi^ 
Dixitque Dib ad J6fue:Ne^ 
timeas eos ; in manus enim 
tuas tradidi ilbs : nulius ex 
ebtibi resiilere p6terit*Ir* 
ruit itaqtte J6iue (iiper eos 
rep^t^ , tot& nodeafeen* 
dens de Gaieaiis. Et con- 
tuibfvtt eos E)6niinus k ihr 
cier Ifrael ; contrivitque pla- 
g& magnl in G4i]raon , ac 
perfecntus efieosperviam 
afc^ib B*th •hdron , & 

Krcufltt ufqite Az^ca & 
iceda; Chmqueiugerent 
filios Ifrael , &t eiTentm deA 
cinfii Beth-h6ron , D6mi<« 
Rus niifK ibpereosi&pides 
magnos de coelo ufque ad 
Azeca; & m6rtui fimtmul- 
to plures lapidibus eran- 
dinis , quam quos gladio 
percufferant filii Ifrael; 
iji. Projicite. pag, 195» 
1 t6iio ij. 

TUhclocutuscfl Jofue 
Domino in^ die qua 
tradidit Amorrhaum i« 
confpeftu fili6rum Ifrael , 
dixitque coram eis : Sol' , 
contra-Gibaon ne moveir 
ris y &>Luna, eontra val- 
km Aialbn. Steteruntque 
fbl & hma , donec ulcifce- 
p^tur fe gens de inimicis 
fuis. Nonne fbriptum eft 
hoc ihlibrp Juflorum? Ste- 
tit itaque fbl in midio coe-j »54 FcrU qttinta Hchd, 
li, & non feftinavit oc- 
^mbere fpatio unius diei. 
Non fuit antea nec poflea 
tam longadies,obedi^nte 
Domino voci hominis , & 
pi^nante pro IfraeL Re- 
yersufcnie eft Jofiie cum 
Cflini I&aei in caftra Gal- 
galae. Fugerantenimquin- 
que reges, & & abKOfi- 
oerant in ^elunca urbis 
Maceda. Nuntiatumque 
eft.J6fue , qu6d inventi 
eifentquincpie.regeslaten- 
tes in ipelunca urbis Ma- 
ceda. Qui prscepit sdciis , 
& ast : v61vite ingdntia fa* 
xaad os fpeluncs ; &.p6- 
nite viros induftrios, qui 
daufos cuft6diant ; yos au- 
tem nolite ftare, ied perie- 
quimini hoftes , & extre- 
mos quofque ftigiintium. 
csdite : nec dimittatis eos 
urbium fuarum intrare pr«- 
sidia, quos tradidit Domi- 
nus Deus in manus veP* 
tras.G^is ergo advers4rib 
plaga magn^ , 6c ufque ad 
internecionem pene con* 
suxz^tis,hi qui Iftael eftii- 
^erQ pptuerunt, ingrefll 
lunt civitates munitas. 
Reversufque eft omnis 
«x^rcitus ad J6fue in Ma« 
cedarujbi tunc erant caftra,, 
£ini £l integro nqmero ^ 
nulbUque contra fiHos Ur. 
ffiiiji^ mutire >uifus eft. IIL Quadragejlma^ 

Jj^ Quaftc6bimbae./4^« 
X96. 

Ledio ian£d Evangelit 
. ■ {ecundiun Lucam. ■ 

LeSio iij. Cap. j^ 

1N illo timpore : Sur- 
gens Jefus de Synagoga 
introivit in domum^no- 
nis. Socrus autem Sim6ius 
tenebatur^ magiis fisbribus» 
£t reliqua. 
Homiiia ^9n3i Jo4nnis 

Chrys^ftomi. 
In MattL Homil. a8. 

T£tigit Jefiis manuin 
ejus ; nec fdbrima 
tantiun ard6res exdnzit, 
aut certa incolumitadB fi« 
gna j-eduxit : veriim <hiam 
priftinas cirporum yites 
recijperare illico fecjt > jut 
quando facilis curatu V2r(>^ 
titio videbaklr, curandi 
modo virtus curantis of- 
tenderetur. Nam id certe 
medendi artificium jSicere 
nonpoteft. Nemoqiiinpe 
ign6rat quam iongo i^enw 
pore y poft:quani .febres 
ceflav^runt ,. opus iit ad 
priftinum rdb|if . retcm^e- 
randum. Cw^ r%ituri 
tunc fimul fada fimt , quoit 
&. in mari parittr cvenifle 
perpindere poffiumis : 
nam & ibi non ,-ventos 
ibliHin ac tempeil4te& ie-: 
davit ; ied ^ quod ^udf»^ 
t|im omnifip etatj^jftui^ Fena.qtrmtd Hetd. 
A undaique flatim 
p6fuit. Mam etil vis 
6rum ceisaverity p^r- 
ent tamen flu£his un- 
m diutiiis. Sed non 
uc ; non enim natura 
\ aut arte fiunt qu« a 
tfto fiunt, ied fimui 
ta jSnem iiium afle- 
itur; quod fiiboft^n- 
Evangelifta, dicens: 
&ut , & miniftrabat 
Id certfe tam virtu- 
Chrifti fupra homi- 
fignificabat , qu4m 
nt^tem mulieris atque 
lum erga Chriiuun 
idbat. 

:. Socrus Siminis. te- 
Ltur magnis £^ribu$ : 
* Koffiiverunt Jefum 
ea. Et t Imperavit 
i » 6c dimiiit iUam. 
'. Deprecati6nem ti- 
tium ie Dominus ex- 
et. * Rogavcrunt,G16- 
f Imperavit» Luc^ 4. 

M4- 

\d BenediSus. 

\nt. 8. Exibant d»* 

lia a multis , damintia , 

dicentia : Quia tu es 

is Dei ; £t increpans , 

ilnebat ea loqui : quia 

lant ipfum efle Chrif- 

. Luc, 4. 

Oratio^ 
Oncede, qucciumus, 
oouupcten& Deus ^ ut jJl^Quadragefimtt. ftff 
je)uni6rum ianda dev^tio, 
& purificati6nem nobis- 
tribuat , & majeftati tu& 
nos reddat acceptos» Fer 
Dominum* 

C A N O N. 

£x Conciiio Mediolan^iil 

primo.. 

Anno 1565. Part. //» 

Cap. 6. 

SAcerd^tesyuifi ex cao»- 
ia neceisaria , mulieres. 
ante folis ortum vel poft 
ejus occ4fum confitintes , 
ne audiant: neve in cellis , 
fed public^ in Eccl^da , in 
s^dibus in quibus tab^Ua 
omninb inter Con&&6- 
rem & pcenit^tem inter-- 
j^afit. 

Ad Magttificat. 

Ant. 3. EgreiTus Jeius 
S}at in desertum locum, 
& turbx requir^bant eum, 
& venerunt ufque ad ip» 
fum ; & detin^bant illum, 
ne (tifcederet ab eis.. Luc* 

4- 

Oratia 

DA , quaefumiis , om* 
nipotens Deus , ut 
qui infirmitatis noilre 
confcii de tua virtute con- 
fidimus , fub tua femper 
virtute gaude^us ; Fer 
D6minum. 7.^6 Feria fixta Hthd. ilt^ Quaii^agefimB. 

'-- cerd6thim Ddmini elbei- 
rumhsreditas. Gad autett 
& Roben, & dimidia trU 
bus Manafie jam aocipe- 
rant poffeifiones-fuas trans 
Jordanem ad odantalem 
plagaim: quas dedit eb 
Mo^es &xiulus D6mimr 
1)2. Scimus.fdg^. t^Sr 
Leiiio ij. Cap. 23« 

EVoluto autem multo 
tempore, poftq]a4m 
Bftcem dederat jE>6minus 
Ifraeli, fid>)4Ab in gjrrb 
nati6nibus um^erfis'» & 
J6rue iam* longasvo , & 
peHenilis «tatis : vocjvit 
J6fue omnem Ifradem', 
majortfque natu » & prin« 
dpe&y ac ducesy & wst* 
l^flros-, dixkque- ad ees: 
Ego sdnui , & progreffio- 
ris stim fum :. v<^que 
c^mitis 6mraa quae fkerit 
IXSminus» D^us vefter 
cundis per circuitum na- 
ti6nibus , qu6mod6 pro 
vobis ipfe pu2n4verit , & 
nunc qiria. vobis- fofte di^ 
vifit omnem terram- ab 
erientali parte Jordinis 
nfqiie ad mare ms^iHn : 
multa^e adhue fiip^ribm 
nsui6nes : D6minusDeus 
vefter difp6rdiet eas, & 
4uferet ^ racie veftni-; & 
poflid^bttis terram, ficut 
vobis- poliicitus eA. Tan» 
- liuxrconfortanmii 9 & eA^ FERIA SEXTA. 
De Libro J6fue. 

Le^ioL Cq>. li^ 

COngregatiumt om- 
nes filii Ifrael in 
Silo^ibique fix^runt 
tabemiculum teftim6nii, 
& fuit eb terra fubj^. 
Remanierant autem fiii6- 
rum Ifiael feptem tribu» » 
qu» necdum accipetant 
po(reffi6nes fuas. Ad quos 
J6fiie ait : Ufquequb mar- 
c^ ignivii, & non in- 
tr4tis ad poffid^dam ter- 
ram quam D6minus Deus 
patrum veftr6rum dedit 
vobis ? Eligite de singuUs 
tribubus temos viros, ut 
mittam eos, & pergant 
atque circumeant terram , 
& defcrfi^ant eam juxta 
numerum uniuicujufque 
multatudinis ^ referantque 
ad me* quod defcripferint. 
Dividite vobis terram-in 
feptem partes : Judas 
fit in ttirminis. fuis* ab auP 
tr41i fhpLy&L domiis Jo- 
fephab aquil6ne; M^diam- 
interhos terram in feptem 
partes defcribite : & huc 
■ veni^tiB' ad me , ut ceram 
D6mino Deo- veftro nat- 
tam volns hic fortem : 
quia non eft inter vos 
pars Levit4rum, fed Sa* itsan neqiie ad (i- 

o, Ddtnine. pag, 

fan^ti Evang^ 
diim Joannem. 
iij. Cap. 4. Feriafixia jfebd. Jjl' Qnadratefimm. 2^7 
rrti» m cuftodiatis ouispetatbibere.Re^n- 
piae fcripta fimt in dit Jefus , & dixit ei : St 
le legb Mojrfi , & fcires donum Dei , & qui» 
lin^tis abeis neque eft qui dicit tibi * Da mihi 
bibere ; tu f^Ffitanjpetffles 
ab eo y & dedittet tibi 
aquam vivam.Pedt bibere,* 
& promittit bibere. Eget 
quaii accepturus , & ifnuit 
tanquam iatiatilirus. Sifci* 
res, inquit, donumDei* 
o tetnpore ;' Venit Donum Der eft Spiritus 
i» cmtatem Sa- Sandu&Sedadhucmulieri 
. ques dicitur Si- re£tel6quitur,&paidatin» 
Kta praedium quod intrat in cor. Fordiffis )am 
icob JofepK filio docet. (^id enim ifti 
tt autem 1}» fons hortati^ne fuavius & be» 
Jefiis ergo &tig4- nignius ? Si fcires donum 
inere, feidebat fic Dei , & quis eft qui didt 
ntem« £t reliquar tibi : Da mihi bibere ; tit 
; San^ Auguftim f&rfitan p^teres, & daret 
Epifcopi. tibi aquam viram. 

an, TraSi, 15. i|i?. Omnis qui bibitex 

II» 6* 12. aqua hac, sitiet iteriim : 

t mulier de Sama- * Qui autem biberit ex 
haurire aquam. aqua quam ego daba ei , 
i Jefus : Da mihi non skiet in aeternum ; 
Videtis alienige- fed f Aqua quam ego 
mino vafculis e6- dabo ei , fiet in eo fons 
isei non utebantur. aquae fali^ntis in vitam 
i fer^bat fecum aet^rnam. 

^. Appropiateadme, 
quid adhuc retardatis i 
a Judseus pet^bat animae veftrae sitiunt ve- 
ibere , quod non hementer. * Qui. GI6ria. 
facere Judaei. lUe fAqua. Joaru 4. Eccli. 51. 
Ad Benedidus. 
Ant. 1. Venit hora,& vafeulum unde 
tauriret , eb mirata ui bibere quacr^- 
jm ipsius muHeris Denique audi nunc eft , quando veH %^9 SMatoHtbd. 

adorat6res adorabunt Pa- 
trem in fpiritu & ventate. 
Joan^ 4. 

Oratio* 

JEjunia noftra, qiiaefii- 
mus , Domine , ben^no 
£iv6re pros^quere ^ut fi* 
cut ab alimends abftine- 
mus in c6rpore , ita 4 vi* 
tiis jejunemus in mente. 
Per Dominum. 

C A N O N. 

£x Condiio Trec^nfi. 

Aiu^ 1459* Xi^. XV. Cap^ 

59- 

CAveant Sacerd6te$ 
ne a confitente quse« 
rant nomina perfbnirum 
cum quibus peccaverit : 
fed arcumftantias quae 
quandoque tantam aggra- 
vati6nem peccati faciunt ; 
quia fme hoc de peccati 
^uantitate non potdft bene 
judic4ri. 

Ad Magnificat. 

Ant. S. Spiritus eft 
Deus j & eos qui ad6rant 
eum, in fpiritu & veritate 
op6rtet adorare : nam & 
Pater taks qusrit qui 
ad6rent eunu Joan» 4» 
Oratio. 

DEus, qui Spiritus es, 
& eos qiii te ad6rant» 
in (piritu & veritate jubes 
adorare : purifica , quaelu- 
mus 9 &n&o amore tuo 
forda noilra , ut te 19 ///• QttaJragefimm. 
6mnibus, 6c fiiper 6mnia 
diligentes , fmceri tbi 

Eietite placeamus. P^ 
)6b S A B B A T O. 

De Libro JifuS, 
Le£Bo j. Capm 04« 

Dlxit Jofiie ad p6« 
pulum:Nonpo- 
ft^ritis fervire 
D6mino ; Deus enim (an- 
3tts & ibrd» «puilator 
eft, nec ign6fcet icel^ 
bu& veftris atquejpeccitis. 
Si dimis6ritis D6minumy 
& fervieritis du» aliinis , 
convertet fe , & afBiget 
vos , atque fubvdrtet» 
poftquam vobis praeftiteT 
rit bona. DiKitque p6pu- 
lus ^d Jo^iie, : NequoqUfUn 
ita ut loqueri^;, erit ; fed 
D6mino fer^mus; £t 
J6fiie ad p^p^him ; Tef- 
tes, inqutt, vos eftiSt 

Siia ipii eleg6ntis vcbil 
6mim}m ut ferviAt^ eu 
Refponderumque : Tef-r 
tes. Nua9 ergo, ,ait , aur 
firte deos alKaos 4e m4- 
dio veftri , &L indin^ti 
corda vefk^ adiD6niiQU 
Deum IfraeL Dixitque 
p6p\ilus ad J<Sfue : D6au* 
no Deo noftro fervi^us, 
ficobedientes erinms pr»> 
e^ptis eju2i. Pe^cuffi^ eigQ SaHai9 Hthd. III. Quddragtfima* if 9 

in die illo foedus, & feph , quae tiUerant idtt 

Sfuitp6pulopr£cep- Ifrael de -fieypto , fepe» 

ue judicia in bichem. lierunt in Sicnem, in jparte 

fit queque 6mnia agri quem emerat /acob 

thaecinyoluminele- a ^iliis Hemor patris Si» 

<^hu ; & tulit lapi« chem centum novillis 

)ergrandem^pofiiit- ovibus, & fuit in po&f^ 

\vm fubter t^uercum fi6nem fili6nmi Jofeph# 

erat in fanduario Eleazar quoque fUius Aa- 

ini ; & dixit ad om- ron m6rtuus eft ; & fe-» 

^6pulum : £n lapis pelierunt eum m Gabaath 

rit vobis in teflim6- Fhinees filu ejus , quae 

,qubdaudierit6mnia data efl ei in monte 

i D6mini qus locu- Ephraim. fl vobis ; ne fort^ 
k neeire.velitisy & 
tri Domino Deo veA 

JurivL pag. 196. 

Le&io ij. 
[misitque p^pulum, 
singulos in pofTeffi^- 
fuam. £t pofl hxc 
jus efl Jolue filius 
fervus D6mini , cen- 
k decem ann6rum ; 
iertintque eum in fi- 

pofTefli^nis iuae in 
mithfare quae efl 
tmonte £pnraim, a 
itrionali parte mon- 
aas. Servivitque If- 
D6mino cun£Bs die- 
•6fuc, & feni6rum 
>ngo vix^runt tem- 
pofl J6fue, & qui 
-unt 6mnia 6pera 
ini quae fecerat in 
> Oua quoque Jo- Tjt. P6fuL jfaff.. 196. 
Ledio fandi Evang^lii 

fecundiim Joannem. * 
leBio iij» Cap^ 8» 

1N illo tempore ; Jefus 
perrdxit in montemOU- 
veti, & diluculo iteriim 
venit in templum ; & onw 
nis p6pulus venit ad eum ^ 
& ledens docebat eos. £t 
r^liqua. 

Homilia Sandi Augufliiii 

£pifcopi. 

Enarr. in Pjalm. 50. 

JUdaei ad D6minum 
adulteram mulierem ad* 
duxeruntt. In adulterio y 
inquiunt , hasc miilier de- 
prehenfa efl ; M6yfes hu- 
jufmodi lapidari juffit : tu 
de illa quid cenfes ? tan- 
quam bicipiti mufcipula 
tentantes capere fapi^n- 
tiam Dei , ut fi juberet oc- 
cidia perderct manfuetA* ft6o Donanicafuarta QuattragefitMt. 

dinis £unam ; fi autem iiH- ego te condemnabo : Yi^ beret dimitti , inciHTiret, 
tanqnam reprehinfor le- 
gis , calvknniam. Quid er* 

?6 refp6ndit ? Non ait , 
)ccidite ; nonait, l>imit- 
dte^fed aityQni k fcit fme 
pecc4to efle, primus in 
illam 14pidem jaciat. Jufla 
lex auae Jubet adulteram 
occidi : ied bxc lex }ufta 
mimftros habeat innocen- 
tes. Att^nditi» quam ad- 
ducitis , att^ndite & qui 
eftis. Uli , hoc audito , unus 
poft aiterum difce^mnt. 
Kemanfit 3dultera&D6- 
minus; remanfit vulnerata 
& m^dicus ; remanfit ma- 

gia mis^ria & magnami- 
ric6rdia. Adduc^ntes 
erubuerunt , nec veniam 

Stiv^rum : addu£U con* 
» eft , a^ fanitaw 

fjt.. O quam bonus & 
ibavis eft , D6mine , fpi- 
ritus tuus in 6mnibus ! 
* £os qu» ex6rrant , c6r- 
ripxs ; oc de quibus pec- 
cant, idmones ; ut re- 
lida malitii credant in 
te, Ddmine. 

-^. Superexaitat mife^^ 
ricordia judicium. * £os« 
G16ria. * Eos. Sap^ 12. 
Jacoi, 2. 

>tfJBenedi6his. 

Ant. j. Nemo te con- 
demn&vit j mulier ? see de , & )am amp^ noS 
peccire. Joan. 8« 
Oratiff.' 

PlUsfta , quasitfmns , 
omnipotens Deus , ut 
dienitas conditi6nis hu- 
manae pcr immoderibw 
tiam fauci4ta , medicina- 
Ks parcim6niae ftikUo re* 
formemr. Per D6miniinw 

C A N O N. 

Ex Concilio Lateran^nfii 

quarto (Ecum^nico. 

An/io 1215. Cap. II. 

CAveat omninb Sacir- 
dos ne* verbo vel fi- 
gnovelalio quovis modo 
prodat aliquatenhs pcc- 
catorem, fed fi pruden- 
ti6ri consilio inmgi^erit^ 
illud abfque uUa expref-< 
fi6ne pers6nae caute re- 
quirat.. DOMINICA IV» 

QcTjiDItACESI MJE* 
Al>VESPER4ft SaBBATI. 

Aaiiphona & Pfalmidi 
Pfdhcrto. 
CapUubun, Ifiuae. 6z.. 

SPiritns D6mini fiiper 
m» ; mconfbUurerom* 
nes ki&cntes , & durem 
eis coronam pro dnere ; 
oleum giudit pro hifl^ 'Domi/uca quarta 
{)il£um laudis pro fpiritu 
Bioer6ns. 

Hynrnus. Quodlexad- 
«mbravk, utJiqfrAipsip 
186. 

^. Vide humilkatem 
meam & laborem m^um ; 

ijt. £t dimitte univehla 
deli^ mea. P/. 24. 

>^JMagnificat. 

j4fu. i^ Vidit Deus 
6pera e6rum , ^ia con- 
ver A funt <le ^m &a mala : 
& mis^rtus eft Deus. 
Jotto* 3. 

Oratio ut infra adl.aU' 
desr. 

AD MATimNUM. 

Invitatorhinu Venite , 
ador^mus, & procidamus 
ante Deum: ■ Ploremus 
coram Domino qui ftcit 
nos. PfaL 64. 

PJaim, Venite. pag. 6. 

IN L NOCTURNO. 

Ant. I. Anima quse 
intellexit deliclum foum, 
agat pcenitentiam pro 
peccato. Lcvit, 5. 

Ant. 4. Initium viae 
bonas, ftcere Juftitiam ; 
mifericArdia & veritate 
redimituf iniquitas. Prov* 
16. 

Ant. 3. Jejunavimus, 
& jogavimus Deum nof- 
trum per hoc : & evehit Quadragejinut. 16 i 

nobis pr6fper6. i.E/dr,S. 

^. Chierem tanquanl 
panem manduc4bam , 

jjt. £t potum meti cum 
fletu mifc^bam. Pf. loi. 
Incipit Liber Judicum. 

LeSHoJ. Cap. i. 

POft monm J6fiic 
confuluetiint 61ii li^ 
rael Doi^Snttm , di- 
centes : Quis a&jindet an- 
te nos contra Chananaro-^ 
& eritdux belli ? Dixitque 
D6minus: Judas afcinoet: 
ecce tradidi terram in ma* 
nus <sjus. £t ait Judas Si^* 
meoni fratriiiio : Afc^nde 
mecum in fortem meam , 
& pugna contra Chana- 
naeum , ut &ego pergam 
tecum in fortem tuam. Et 
abiit cum eo Simeon. Af- 
cenditgiie Judas , & tra- 
didit Dominus Chana* 
naeutn ac Pherezaeum in 
manus eorum : 6c per- 
cufsirunt in Bezec decem 
millia vir6rum- Ipvene- 
nintque Adonibizec in 
Bczec , & pugnavprunt 
contra eum , ac percufsi- 
runt Chananajum & Phe- 
r^zaeum. Fugit autem A- 
donibezec: quem perle- 
cuti comprehenderunt , 
caefis fummitatibus manuu 
ejus ac pedum. DixitquiC 
Adonibezec : Septuiginta 
reges , amputatis manuunn ft62 Domitdca quarut Quadrjgijimx. 

ac pedum fiunmitatibiis , verunt Dominum , dimit' coUig&bant fub menfa 
mea ciborum xeliquias : 
ficut feci^ lU reddidit mihi 
Deus. Adduxeruntque 
€um in Jerufalem , & ibi 
mortuus eft. Oppugnan- 
tes ergb filii Juda Jerufa- 
lem , cep6runt eam , & 
percuiserunt in orc gladii , 
tradentes cundlam incen- 
dio civitatem. 

if., Sumus humiles in 
univ6rfa terra hodie pro- 
pt«r peccata noftra; & 
* Nunc s6quimur te ia 
toto corde , & timemus 
te , & quserimus faciem 
tuam, D6mlne;ne con- 
fiindas nos. 

^. Nos omnes aliquan- 
do conversati fumus in 
defideriis camis noftrae , 
facientes voluntate carnis 
& cogitationum. * Nunc. 
Da^, }. Ephef, 2. 
LtSlio ij. €ap. 1. 

FEceriintque filii Ifrael 
malum in confpe6lu 
Domini , & fervierunt 
Baalim. Ac dimiserunt 
Dorainum Deum patrum 
fu6rum , qiu eduxerat eos 
de terra iEgypti : & fe- 
cuti funt deos ali^nos. tinteseum, &ferviintes 
Baal & Aftaroth.Iratuf- 
que Dominus contra If- 
rael , tradidit eos in ma- 
nus diripientium : qui ce- 
perunt eos , & vendidi- 
runt hoftibus , qui habiti' 
bant per gyrum : nec po- 
tuerunt resiftere adversa- 
riis fuis : fed qubcumque 
pergere voluiflent , manus 
Domim fuper eos erat, 
ficut locutus eft , & juravit 
eis : & vehementer affli^H 
funt. SufcitavitqueDomi' 
nus Judices,qui liberarent 
eos de vaftantium mani- 
bus ; fed nec eos audire 
volu^runt ; fornicantes 
cum diis alienis , &. ado- 
rantes eos. 

if,. Humanum dico, 
propter infirmitatem car- 
nb vefbae : * Sicut exhi- 
buifHs membra veftra fer- 
vire immunditiae , & ini- 
quitati ad iniquitatem , 
ita nunc exhibete mem- 
bra veftra fervire juftitise 
in fan&ificati6nem« 

•^. Accingite vos dli- 
ciis , plangite , 6c ululate. 
* Sicut. Rom. 6. Jereitu 4. 
Leitio iij, 
de6fque popul6rum , qui A^ Ito deferuerunt viam 
habitabant in circuitu eo- vJ per quam ingr^liie- 
nim , & adoraverunt eos : rant patres e6rum ; & au- 
6l ad iracundiam concita- diexites mondata D6mini , DdimAka jjudtta 
fypxasL fec^e contriria. 
Cimique Dominus Jikii- 
ces ^ulcit^t) in diebus 
e6nim fledebatnrmiferi- 
c6rdii, &audi^bat afflic-* 
tArum g^mitus , & libera* 
bat eos de csede vaft4n- 
ti&. Poftquam autem itior- 
tuus eflet Judex, reverte- 
bantur , & multb faci^- 
bant pej6ra qu4m fece- 
rant patres e6rum , fe- 
qointes Deos alienos , ier- 
vi^tes eis, & ador4ntes 
illos. Non dimis^runt ad- 
inventi6nes-iuas , & viam 
duriffimam per quasn amr 
bul4re confueverunt. Ir»» 
tiifque efl fiiror D6miiu 
tn irrael , & ^it .: Quia 
irrituxa fecit gens ifla 
paj6hMn meum, quod pe- 
pigeram cum patnbus 
e6nHn ^ & vocem meam 
j^udire contempfit: &ego 
■Ron del^bo gentes quas 
dimifit .J6fu.e , & m6rtuus 
efl : m in ipfis exp^riar 
Ifrael , utriim cuflodiant 
viam D6mini, &ambu- 
lent in e^ , ficut cuflodie- 
runt patres e6rum , an 
•non. Dimifit ergo D6mi- 
nuis ^nes nati6nes has , 
•& citb fubv^rtere n61uit , 
nec tradidit in manus J6- 
fiie. 

if. Quae feciindiim 
Deum triflida td , poeni- Qimdragefima* «63 

tentiam in falutem ffaibi- 
lem opcratur : * Eccri 
enim hoc ipiimi, feci&n- 
diun Deum contriflari 
vos , quantam in vobis 
operatur follicitudinem , 
fed defenfionem, fedin- 
dignati6nem , fed tim6- 
rem , fed defiddrium , fed 
aemulati6nem , fed vin- 
didan:!. 

^. Convertimini ita- 
que, peccat6res, & fa- 
cite jufUciam coram Deo. 
* JEcce. G16ria. * £cce. 
%,.Cpn 7. Toh, 13. 
JN II. NOCTURNO. 

^ru. 9. Oratiohumi» 
iiantis fe , nubes penetra- 
bit.; non difcedet donec 
Altiflimus afpiciat. EcclL 

j4nt. 3. SiegermtpoB- 
nitentiam in corde fiio, 
& deprecad te fuerint» 
dicentes : Peccivimus, 
inique egimus ; propitia- 
beris 6mnibus iniquitati- 
bus e6rum. 3. Reg. 8. 

j4nt. 8. Non fumus 
deprecati faciem D6mini 
Dei noftri, ut reverterc'- 
mur unufouifque noflribn 
k viis noftris p^ffimis : & 
vigilavit D6minus in nui- 
lis, & adduxit ea fuper 
nos. Par. 2. 

I^, Humiliabam in j«- 
juiiio animam meam; 1^4 

ilft» £t oratio mea in 
fiita meo convert^tiff. 

Sermo Sanfii Jodnins 
Chrys6ftomi. Domimca quaru Quadragejima. 

jejiAnium : fi verb peccats 
abftineamus , tranfado je- 
jiinio, illud rimanet, & 
continuum erit : hinc no» 
bis utilitas, &ante regnum HomiL lo, ad Popuhtm coel<Srum noa parvas Iiic 
reddes retributi^nes. 

T^, QuaBriteD6minufli, 
dum uiv^niri poteft : * In- 
vocate eum, dumpropi 
^'^ Derelinquat .mipius Antiocbenum, 
LcHio 'iv. 

NOn hoc eft expedi- 
viffe jejiinium , fi 
tempus praeteriirimus eft. Ced ft tranfegerimus cum viam fuam, & vuriniquns 
refte fa£iis. Hocfupput^'- xrogitajtiones fuas, & re- 
mus, fi ftudiofi6re&fa6ti fu- vert4tur «d D6nunum , & 
mus , fi defii£lum aiiquem miier^itur ejus : Qu6- 
noftrum corr^ximus , fi niam multus eft ad ignof^ 
cendum* 

^« Vidiflis y qu6niam 
misericors Dominus eft^ 
& mifer4tor. ^ Invocate. abliUmus cnipina. Quod 
lucru , fi rede tJadHs caren- 
tes jejunium tranfeg^ri- 
mus ? Si alius dicat : To- tam jejunavi Quadrag^^ If. ^^^ Jacob* 5. 

fimam ; tu dic : Inimicum 1 c&ia v* 

hab^bam, 6c conciliatus 

fum : hab^bam detrahen- 

di.confuetudinem , iLAiir' 

xiti : jurandi ten^bar ufu , 

& inos improbus mihi 

correftus eft. Nulla mer- 

catoribus utilitas , fi ma- 

gnam maris longitudioem 

percurrerint ; fed fi cum Slcut enim an nequitia 
vivens , & ante geh^n- 
jiampunitur, conici^tii 
ftimulatus£c m^tisaUiii- 
dans , jScante regnumnur 
gni ^itur Laetiti^ , k 
bona fpe pafcens. Idcirc6 
& Chriftus inquit : Ite* 
riim vid^bovos, &gau- rerii c6pia & muito merci- ddbitis ; & gaudium vcf' 
na^nio navigaverint.Nulla trum nemo toilet k vobis* fejunii nobis utiiitas , fi in- 
frtt£b6s& ipfutn tempus & 
timer^ praetereamus. Si 
cib6rum jejunium )ejim^« 
mus , prasteritis quadra- 
gint^ dudbus , prasterit & Breve Verbum , fed mul' 
tam habet confolati6nein* 
Quidnam undem efl* 
Nemo gaudium vefbum 
tollet ? Rerum quaelibet 
mundanirum facue iiifei- 
tari ^ cjpMb^ nec ftabaem 
H» l^Qliptiien aftrt: 
tas ttulM & ittiau yir- 
fccomrL£leem<Sfiaam 
keris, m&itumauftr'* 
lofeeft nem0,fiireex£D- 

ticafaumiiSt^&iii-' 
at6 vesinftent iladique: 
»lis rejp^fit^ pojBrf^ 
ieai.aiiferf!e noi ppf^ 
t^ iUU>eis£mii^p^riiak 
: gluoittm. tlup^ifit 
m^ hMfn£^'Ji»£t pau- 
obasj )aftiiia£4r|iii tna- 
: in upcnlnm, Nec 'taati^ 

\iam repifita itmt ^ «bi 
' noa pirfodit- ^- latro 

I io{Ut>, dnea aoii cm* 
oit* Si preces fiideris 
itihuasoctiitifitas, e4- 

II fruftomauftfre po« 
it ^nemo : faip, itenim 
Stn iin xG^a • taiticitus' 
,abotimicalumhia li^ 
• y & permanens iiiex*** 
gniliiiis. Si mali paiCis 
lefeceris » il conviciis 
sdus4)enedixeris , haec- 
liu conttnui manent , 
ortamex jiis lastitiam 
ieretnemo ; fed qu6tief« 
xupie ipsdrum recor'^ 
:us foerif >^ eaudes & 
aris, & mimamcapis 
aptatem. 

^* Flevi, & luxi did- 
; multis i jejunabam» 
Parj Fema, & oiuam. aflM( •'ficiem 

DeL Divi:Q»B^9 JD^ 

mine » ¥anit4te (MSd fil» 
mus 5 & non coftodivvnils 
manditum taom: *Ob^ 
fecro^IXSmaiey fitauiis' 
tua attindem. ad-oradd- 
nem fisnr^tum tn6rum^^' 
(jai 'ndunr timefo nOaien 
toiuBu; .-'-li 
"«'^ Sed&ndhm etpeftH 
ti6nem 6c .ipemmeaoi.'; 
quia- in nuUo. confilndar^ 
^iObfecfo, «• Mfir* u 

-A.:' Idfior e^'-: '--i 
Qflc profii^^ , 6c fi&genr 
iZr faram^tam fi ptievar- 
valeiQiuSy ^ ab iiac con- 
fueti^dine Dermci^^lin^ 
guam noinam abftinire 
periuadeamus ; mdriti qui- 
4em Ubor brcvi abfolvt* 
tur , laetitia verb m^riti 
jtkgiter erit & indefin^- 
ter«^Caetefiimvos , &alid* 
ru prascept6res efle op6r- 
tet & duces. Et amicos 
pr6ximi , fervos autem 
consirvi, & jiivenes coaft- 
vos fufcipere & inftitiiere, 
& indikere debent* Noti* 
n6 fi qiHs tibi 4ureum unu 
pro singulis hotmnibus 
corr^dis promisiflet , om« 
ne fl:)idium adhibuiftes, & 
aisiduus aftitiires perfiii- 
detis & exhortans i Nunc 
verb non aureum unum. 266 Domimca quaru QuadrdgefimA» ncque decem ^neqne vi- 
ginti, neque centuni, vel 
miile, neque totamDeus 
terram tibi poUic^r in 
borum labdrum retribu- 
ti6nem , fed^pipdorbe to- Ant. 4* Bpnaeftori-» 
tio cum jejunio . & elee- 
m6fyna , magis cpiam the* 
sauros aufi ^c6ndere. 
Tob. 12. 

Ant. 8. £leem6f3niai to ma)us eft , hoc tibi pra&r. morte liberat , & ipfa eft , 

bet€Gel6rumregnum.Nec: quae purgat peccita, & 

hoc folum ,. verton & racit invenire miferic^r- 

aliud praeter hoc. Quale: diam* Tob. isu . . 

verbhoc^qmeducitpre- :]^. Beatib qui intilligxt 

ti6iumavili^cutosmeum fuper egenujtn &. paupe- 

erit , inquit. Quid huic rcm poffit effe par ad honoris 
& fecuritatis ratiQnem? 
Quae verb nobis excusa- 
do & vdnia , poft tantam 
promifti6nem , proxim6- 
run^ ialutem neglig^ti- 
bus efle valeat i 

^, Laudabitis nomen Jjjt. In 'die mala Ube- 
rabit eum D6nunus^ Pfi 
40.' ■.-.. ■ .' ■■■\- ..-• .•■ 
ihiQio fanfii Evang^lit 

fecundimi Joannemu ^. 
he&iovijk - Cap* & 

1N illo tempore; Abiit 
Jefus trans mare GaH- D6mini Dei veftri, qui laeas,quodeftTiberiadis: 

fecit mirabHia vobifcum ; & fequebatur eum multi* 

* £t fciitis quia ego D6^ tudo magna , quia< vid6- 

minus Deus vefter, f £t bant figna quae. &d^t 

aon confimd^tur populus fuper ms qui infirmaban* ineus m aetemum. 

-^Jr. D6minum Chriftum 
iknfiificate in cordibus tur. £t r^Uoua. 
Homilia San&i Basilii 
£pifcopi. Teftris , cum modeftia & Homil, habiia ump^ famis. ^6re conicientiam ha- §.•?• Jbentes bonam ; ^ £t. G16- T yTldes 8c ipfumnoftrum 
ria. t £t non. JoiL a. i. V. Deum,pn gttr. praetiiitisiioo 
rarb aliisincommodis^fi^ IN III. NOCTURNO.. ri^ntes condolenti animo 
Aru. 6. Peccata tua miierari. Misereor enim, 
eleemoiynis redime y & inquit , turbae. Quare & 
iniquitates tuas miferic6r- in extremo judicio , ubi 
^iis pauperum. Datu 4. 4dyocat juilos Doaiiaus , Dotmittca fuartM 
Ibcum primum 6ccupat 
€pn tterit krgos ac libe- 
rilis : nutrttor primas te* 
net inier eos quibus pne- 
mia dantur : panem qui 
niiniftravit vocatur ante 
omnes , qui benignus fiiit, 
ante riUquos juftos ad vi- 
tam tranunittitur. Qui it- 
lB>er41is ^xtitit & s6rdi- 
dus, ante omnes peccat6- 

res igni trdditur Ob 

idque mandatum velut fu- 

g'ens d^tine ac c6nfice , 
: und^libet arriptum ul- 
lus compl6dere : dato 
pauca, oc multa compa- 
rator£x61vito primig^- 
nium peccatum ciban6- 
rum lar^iti6ne. 

1)2. Vidit turbam mui* 
tam Jefus , & mb^rtus efl 
fuper eos ; quia * Erant 
licut oves non habentes 
pafV6rem : & coepit illos 
clocere multa ; &. eos qui 
cur^ indieebant ^ fanabat. 

^. Miferic6rdia Dei 
iuper omnem camem : 
aui miferic6rdiam habet, 
docet 9 & enlidit quafi 
paflor gregem fuunu 
* Erant. Marc. 6. Xitf. 9. 
Bccii. 18. 

Lc^o viij. 
Dt EUtmofynU. SirPn, 4. 

PArticipes fac cibarici- 
rum fratres ; quod cras 
putrefcet , id hodie trade Qttadragefinut. i6y 

egenti. Avaritiae p^flimii 
genus efl , ne ea quidem 
quae corrumpi^tur egenis 
erogare. Si qui indutu nu- 
dat , fiir apellabitur , qui 
nudum non tnduit , ciim 
£icere poflit , auanam alii 
appeUati6ne dignus e& i 
Efurientis efl panis quem 
tu detines : nudi eA pal« 
Hum quod tu in arca fer* 
vas : difcalceati, calceus 
aui apud te putr^fcit : in- 
dig^tis, argentum qiiod 
def^fTum haoes. Quare, 
quot hominibus dare po- 
tes , tot funt quibus inters 
injuriam. 

l^. Diicubu^runt viri 
quafi auinque miilia: 6ft 
* Accepit Jefus panes; 
& ciim eratias egifTet, 
diflribuit dilcumbentibus: 
fimiiiter & ex pifcibus 
quantiim voUbant. 
- -^. Mem6riam fecit 
mirabilium lu6rum mis6- 
ricors Dominus : efcam 
dedit timentibus fe, *Ac- 
cepit. Joan. 6. Pf, no* 
Le&io ix. 
Serm, 6. De Avaritid. 

THefauriza tibi thesiu- 
rumin coelo .... Eg6- 
nis impertiar timi , cdm fe- 
icnnda horrea implevero. 
Xioneum tibi vitB.tempus 
frae&xiili. Cavvc^ite pra&- 
nniu dies feflfi|is9 pra- 
N ij t69 Danttnica quarta Quadra^efiM!\ 

vemt. Nam pollkitido Am. %. Hoc dic^bat 
ifUuec , nequitiae arga- tentans etun : ipie entm 
' ici^hat cpd eflet bSdk- mintum efl:', non beni 
gnitatis : pollic^ns enim , 
non ut des pofte^ , ied ut 
praefens fiibmdveas ; nunc 
cixm liceat , quid impedit 
qu6minuslarei4re Pnornie 
a4ef|t indigus? nonne ple- 
na iixnt h6nrea ? an non 
parata merces ? an non 
clarun][ praeceptum eft & 
per^acuum ? £surien$ 
contab^cit, nudus riget: 
ftrangulatur is \ quo oebi^ 
tun^ exigitur; & tu elee«* 
mdlTnamdiflers in crafti- 
num ? Audi Salom^nem : 
Ne dixeris : Revertens 
^edi» cras dabo; ignoras 
enim» quid pariet dies fer 
quens, 

]){• Manducar&runt om- 
nes , & faturati funt : * Yx 
flifcipuii fufh^irunt reli* 
Ottias fraement6r& , du6- 
fledm i:6phinos plenoSf 

"j^. Comedi^nt 9 & fup^rfiiit 
P6nuni. * 
f £t. Mare. juxta verbum 

* Et. Gloria. 

6. AD lAUDJK^. 

'^nt, r^ Um vidifTet Je-p 

I. V^efiis quia multir 

|fido inixima venit ad 

fcsim ^ darit ad PhilippumL 

iuidei-eqQpmus panes faf, 
m^adisijtt h^ Jp^ 6»'! rus! 

Anz. 3« Ait autem ?A 
difcipulos fuos : F4cit€ 
cos dificumbere per co»- 
vivia qmnquag^os. Iicc* 

9* 

Aru. 4. Acc^ptis qulA» 
que panibus , dc duobus 
pifeibus, afpiciensin coe- 
lum , ,benemxit & fregit^ 
& dedit difc^puKs panes. 
Aiauh, 14. 

Am. 8. £t cimi pi^ 
tias eeiflet , diflribiiit dif- 
cumbentibus : flmiliter & 
ex pifcibus quantiim wo^ 
Ubant^ /pan. 6. 
Capiiulmr Tch. 1%. 

Bl^edi^ite Deum coe^ 
li, & coram 6mnibu$ 
▼iv^tibus coniSt^mim fi ; 
quia fecit ▼obifcuin nufe- 
ric6rdiam fuam* 

Hyfmmu Quifqois fi* 
t^ris. mfupraB psig* 191« 

^. Coafite4ntur jjif 
mino miferic6rdiae ^jos ; 

ifL. £t inirabiUa eiut 
filiis h6minui):u f^f. lopf 

^JBenediAiis» 

Am. 8. NoKte fidli^ 
ti efTe qiitd manducMs* 
jQuaerite primhm regnuiri 
•bei» & ncc .6miii^-a4fi^ Oratioi 

DOmine Deus ^ qui 
niiiltitiMmem p6puli 
tui in destoo niiraubiiiter 
lefidensf nos crga p4u- 
peres conmnferationem 
docuiAi ijpm&^y ut e6- 
jaun liecemtitibus ex Vera 
•€!uuit4te communicantes, 
•promifla miferic6rdiie tue 
.praemia .conftquaflKur ; 
QuiyiYiSy &e4 

AD PRIMJM. 

€ A »0 N. 

JEzConciUoGinhagibinfi 

quano* 

SAc&rdos poenitentiam 
implor&nti j ab^ie 
.pers6iias acceptipne p^je- 
•nit^tis leges inji&nget: 
Beghgenti6res pcenit^-* 
tc« t^diiis recipiantur; 

AD TERTIAM. 

' Capmbm. Spiritus D6- 
minL ui inprimis Vefperis, 
:pag« 260. 

jf. brtv. Qamavi ad te» 
.D<^nine , ^ Dixi : Tu es 
fyts mea* 

-^ Int^nde ad depre- 
.cati6nem meam ; quia hu- 
miliitus fum nimis. * Dixi. 
G16ria. iji. Clamayi.P/2{/. 
141* 

^. Ampliiis lava me 
ab iniquitate meat ijt. Et k pecc&to m99 
munda me. Pfi J0« 

AD SEXTAM. 

Capmbtm. Benedkittf» 
m in taudihus, pa^ IM» 

iji. hrtf. Satiivtt D6» 
minus ^ Aidmafiiiijinem. 

^. Et 4nimam efuri^ 
tem fatiavit bonis. *'Am« 
mam. G16ria. fii* Satiiifit. 
Vfalm. io6. 

•ir. Dominns fiieit judl*' 
cmm nnuriam panentibnf • 

•D^^.Dat efcam ^fioUftr 
tibus* Pf 145, ' 

' AD NONAM^ 

' Capindum. Deut. jo» 

A^ivAit^ fe ttciet 
D6minus Deus tuus 
in rerum 6mnium lareiti-- 
te : revertitur enim!}6- 
minus, ut gaiideat iiijper 
te hi.6nmibusbonis>ucut 
gavifus eft in pitnbus 
tuis , fi tamen audieris vo^ 
cem D6nuni Dd tui, &. 
cuftodieris prascepta ejus. 

jjt. ^rtfv. Edent paupe^ 
res, * Etfatttiabiktur* 

^. £t laudabunt D6-* 
minum , qui requinmt 
eum , * £t faturabuntur* 
G16ria« jjt. £dent. 

^. Manducavirunt & 
adoray^runt : 
^ ^. In confp^fiu eju» 
cade^t omnes qui dtdt* 
Nii| ayo Feriafecunda Hehd, 
c^ndunt in terram. Pf.%i, 

AD VESPERAS. 

AntiphotkZ de Laudibus 
£* Pfalmi de Domhdca^^ 

tapitui. Hymmu £» ^. 
lUinL Vefperis. pag* i6o. 

^^/Magnificat. . 

Aiu, 7. Jefus dimcog- 
novifiet quia venturi ei^ 
fent ut raperent eum & 
^cerent eum regem, fbgt 
kerum in montem ipfe 10- 
lus. Joatuf^ 

Or/uio ut ad laudes. 

COMPLETORIUM , Ut 
fuprd^p^g. 199. 

Non dicuntur Preces. 

FERIA SECUNDA. 

De jL3>ro Judicum^ 
LeBio /'. Cap, 4. 

ADdidemntmiilf- 
rael £icere malum 
in confp^ftu D6- 
mini pofl mortem Aod , & 
tradidit illos D6minus in 
manus Jabin regis Cha- 
naan^qui reenavit in Afor: 
habuitque ducem ex^rci- 
txi$ fui , n6mine Sifaram ; 
ipfe autem habitabat in 
Harofeth g^ntium. Cla- 
mavenintque filii Ifrael 
ad D6minum ; nong^n- 
tos enim hab^bat falc4tos 
currus , & per viginti an- 
nos vehem^nter oppr^f- 
•ierat eos. £rat autem IV. Quadragejana:.r 
Dibbora rrophetis uxor 
L4pidoth , quae )udic4« 
bat p6pulufii itt illo tem- 
pore. £t fed^bat fiib pal' 
ma , quae nomine illius vo- 
cabatur, interRama6cBe* 
thel, in monie Ephraim: 
afcendebantque ad eam 
fiiii Ifrael in omne judi^ 
cium. Quae mifit & voc4- 
vit Barac fllium Abinoem 
de Cedes N^phtali: di* 
xitque ad e^m: Prscdpit 
tibi D6minus Deiis Ifrael, 
vade , & duc ex^rcitum in 
montenr Thabor ; toUef- 
que tecum decem millia 
pugnat6rii defiliisN^h- 
tali & de fUiis Zabulon: 
ego autem adducam ad te 
in loco torr^ntis Cifon^i- 
faram principem ex6rct- 
-t^s Jabin , & currus e)us » 
atque omnem multitwli- 
nem ; & tradam eos in 
manu tua. 

ifi. Projicitc. fag' l^^, 
Le&io iu 

Dlxitque Debbora ad 
Barac : Surge , haec 
efl enim dies in aua tr4* 
didit D6minus Sif»m in 
manus tuas ; enipfe Hiflo r 
efl tuus. Defc^ndit itaque 
Barac de monte Thabor , 
&L decem millia pugnat6- 
rum ciim eo. Perterruit- 
que D6minus Sifaram , & 
onanes curnis ejus , um« ^ersamque miiltitudinein 
ifi ore gladii ad confpic- 
tuin Ba^c 4 m tannun ut 
Si&ra decumi dei^ns^ 
pedibusfileei>et^ & Barac 
perfequer&ir > fhgi&ttes 
cumis,.& ex^icitum nf* 
que adHiro&th g^tium, 
& bmius hoftinm multi- 
tiido ufque ad intemecio- 
nem caderet. Sifara autem 
^giens penr^ittt ad ten^ 
torium Jahel ux^is Habeir 
CimeLErat enim pax- il»- 
cer JaUnre^mAibr, & 
domum mbet . Cinsei. 
Egrefla igitur Jahel in 
occurfum Siiarae , dixit ad 
eum : Intra ad me , D6- 
mineini ; imra ^ ne timeas* 
Qni ingreiliis taber|x4cu-4 
lum ejus , & op^rtus ab 
ea pailio', dixit ad eam i 
Da mihi^ iSbiecro , paulu- 
liim aquae^ quia sitio vai-* 
di. Quae aperuit utrem 
ladis , & dedit ei bibere , 
&operuit illum. Dixitque 
Sifara ad eam : Sta ante 
<Sftiu lAbemicuii ; Sx^ ciuh 
vinerJt iliquisint^rogans 
te •J& dicens : Numquid 
faidlbft aliquis i reipon- 
debis : Nullus eft. Tulit 
itaque Jahel uxor Haber 
clavum tabemiculi , afsu* 
mens pariter & malleum ; 
& ingr^a abfcondit^ & 
cum mhsio , p6fuit fupr^ lP'.Qjiuultagefmut Vf\ 

tempus c4pitis ejtis m- 
vum , percmsdmaue m41* 
ko defixit.in cerebrum 
vfqne ad ternub : qm fo* 

S6f em morti cOns&iant) 
eitkit & flionuus eft» * 

<Uaio fandi i^ai^^lii 

fedundiim Jo4nnem. 

LeSio uj. Cap. %. 

1N illo t^p\>re ; Pro- 
pi erat Palcha Jndae^^ 
nmi , & afc6ndit Jefus Je- 
ros61ymam :&invinit in 
templo ver:d6atct boves ^ 
& oves ^& colihnbas , & 
numuldrios fed^ntes. £t 
r^qua. 
Homilia Sanfti Auguftiiii 

Epifcopi. 
• In Jx^aru TraB. ip. m 4. 
y^ Xlid audivimus, fra- 
V^ tres ? Ecce templum 
illud figi^ra adhuc erat ; & 
cj^cit irtde Dominus om- 
nes aui fua quaprebant, 
qui aa nlindinas venerant. 
£t quae ibi v«nd^bant ilii i 
Quae opus habibant h6- 
mines in facrifkriis illius 
t^mporis. Non ergb mag- 
num peccatum, fi hoc 
vend^oant in templo , 
quod emebatur ut offer- 
ritur in templo; & ta- 
men ejecit ind^ illos* 
Quid , fi ibi ebri6fos inve- 
niret 5 guid fac^ret D6mi- 
11U» , ii vend^mes ea qusi 
Niv ^7^ Ferta Urtut ffeid. 
licita fiint , & contra )uf« 
titiafn non fimt (quae eaim 
hon^i emibitur ^non^i!- 
liciti vendnntar } ^ulit 
^amen , & nion eft pafiiis 
domum orati^ms fieri do^* 
mum negociationis. 

'if» Dixit Jdus his quii c6- 
lumbas venddbant :^ Au- 
ferte ifta hinc , & f NoK- 
te fdcere domu Patris mei, 
dbmum negpciati^niis* . 

^«Numquid ergbfpe- 
lunca latronum n^ eft 
domus ifta ? £gOy egO 
fum : egd vidi , dicit Do- 
minus : ^ Auf^rte. G16ria. 
t N olitc. /oan. i, Jerem.'^. 

Ad Benedidus. 

Ant, 6. Ciun effet Jefus 
Jeroso^rmis in Pafcha in 
die fefto , multi credid^<^ 
runt in n6mine ejus , vi- 
dintos figna ejus quas 
faciebat. Joan. 2. 
Oratio. 

DA ^ quafumus , om- 
nipotttis Deus , ut 
facro nos purificantc je- 
junio y finc^s mentibus 
ad fanda ventura facias 
pervenire.Per Dominum. 

C A N O N, 

£x Concilio Cabillonenfi. 

Anno 813. Cap,.4y. 

QUia,Ap6ftolotefte, 
non erf perfonarum 
acceptio apud Deum & 
in 6moibu!i judiciis cavenr IF» Qttodrage/bue. 
da.^ft ; .midtb mp% ni 
poenitintiae judicio pr«^ 
cavM debet, ut nulhis 
Sacerd6tam mupiam aut 
gratii aut 6dia alic6}us 
personae fechs judicet y 
qiiam tpod in Can6ni« 
Dus facris invtinerit» 
AdMdSpi&czt, 
Aat. 7. Jefus non credif^ 
bat femettpfimi eis , e& 
qubd ipfe oo&t omnes , 
& quia opus eL non erat 
ut quis teftisuSniumper-» 
hiberet de h6miiie : ipfis 
enimfidibat quid'eftet 11» 
h6mine. /9ifn. 2. 
OratiQ. 

D£precati6aem noi^ 
tram,qu9efimius,D6^ 
mine^benignus exaudi : & 
quibus fupplic4ndi praeftas 
a^<i£faim , tribue defisnfi6« 
nis auxilium. Per Diinu 

FERIA TERTIA. 

De libro Jiidicum» 
lefiio y. : Cap. 6. 

VEnitAneelusDiii^ 
&feditmbqnerca 
quaperatinEphra^ 
Scpertin^bat adIoasp«tri 
&milis&^£zriv Ctunque G^ 
deonfilius ejus exci&teret 
atque purgaret frum^ta 
in torculari , ut fi^eret 
M4dian, appaniiteiAnr 
gelus D6mini ^ & 911 ;. FerU ivAtHehd. IP: QuaJrageJlma. %7J 
D4fiuiiisteciiiii,Tir6rum pades^ & dextris foniar fbrtidiine. DizitqiweiGi* 
Jkoik: Obfecrof fm Di- 
nune , fi,D6ininii& nobif- 
cnmeft ^ciufsApfdieiidi- 
nuft nos hdec atonia ? Ubi 
iimt mirabilia ejus auas 
narrayirunt patres noitri» 
acque dix^nint : De JEr- 
gypto edibdt nos D6ini- 
nus i Nunc auiem dere- 
liouit nos Diminus , & 
tradtdit in manu Mi^ 
dianr ReQiexitque ad 
eum D6ininus flc ait : Va- 
de in hac fortiviidiiie tua^ 
& liberabislfraeldemanu 
Madian ; iHte qabd mife^ 
rim te« Qih r^6ndens ^ 
ait ; Obfecro, mi D6mi- 
ne , in quo KberittK) Ifiael ? 
Ecce familia mea infima 
efl in ManafTe , & ego mi- 
nimus in domo patris mei. 
Jj^. Scimus. pag., 196. 
Teilio ii. Cap. 7; 

INgrefsufque eft Gi- 
deon 9 & trec^nti y\n 
qui erant cum eo in par- 
tem* caflrorum-y incipi^n- 
tibusvigiliis no6lis mldis; 
& cuflodibus fuTcit^tisy 
coeperimt bt!iccinis clan- 

i^ere , 9l conml6dereinter 
e lagenas. Ciimque per 
gyrupi caflr6sumin tribus 
perfbn4rent locis , & hy- 
drias confregiilent, tenud- 
runi finifbis manibus I4m^ t<^s tubas, clama<rerun&- 

Se : Glidk» D6mini , 6c 
!de6nts ; fUntes singuK 
in loco fuo per cirdiitum 
caftr6rumhoflilium. Qm^ 
nla itaque caflra mrbata 
fimt, & Yoci&Hufites , ulu* 
lantdfque fiig^runt ; fit 
nihil6miniis infifl^bant 
trec6itiyiribi!iccinis per- 
fbnantes*. Immisitque L)6* 
minus d&dium in 6mni-*> 
bus caflris, ^ mi!it|il.fe 
caede truncabant. 

2)2. Tu, mmat\pag^ 
196. . 

Ledio 'fandi Evang61it ■ 

fectbidiim Joinnenu 

Ixfiio iij. Cap. 7» 

1N illo tempore ; Jam 
die feflo mediante , 
afc^ndit Jefus in templtmi^^ 
& docebat-Etmirabantur 
Judaei, dicentes : Qu6- 
modb hic litteras fcit , 
ciim non dxdicerit i £t 
r^liqua. 
Homilia Sanfli Auguflj[ni 

Epifcopi. 
Tn Joan. TraB. 29. /i. 6« 

SI quis volujrit volun- 
tatem ejus facere , 
cognofcet de do&*ina. 
Quis n^fciat hoc effe fa- 
cere voluntatem Dei , 
operariopusejus, ideft, 
quod' illi placet i Ipfe au- 
tem- 06minus apert^ alio 
Nx »74 Ferla tertia Hehd, 
loco cGcit : Hpc eft opus 
Dei, ut eredatis in eum 
quem ille mifit Ut creda- 
tis.in eum , non ut credgtis 
ei. Nam & daemones cre- 
ddbantei, & non cred£- 
bant in eum. Rur&s ^am 
de Apofl61is ipsius p6ilii- 
mus dicere : credimus Pau- 
lo , fed non credimus in 
Paulu : crWimusPetro:fed 
non. cr^dimus in Petrum, 
Cr^denti enim in eum qui 
juftificat impium , deputa- 
tur fides ejus ad julHtiam. 
Quid eft crgb , Credere in 
eum ? Credendo amare , 
credendo diligere , cre- 
dendo in eum ire , & ejus 
membris incorporari : 
Ipfa eft ergb fides,quam de 
nobis &dgit Deus : & non 
invenit quod ^xigat, nifi 
donaverit quod inviniat. 
Quae fides , nifi cniam de- 
finivit alio loco Apoftolus 
pleniffimfe, dicens : Neque 
circumcifio aliquid valet ,. 
neque praepdtium, fedfi- 
des qu» per dile^6nem 
©peratur. Non qualifcum- 
«jue fides, fed fides quae 
per dile6li6nem eperatur : 
haec in te fit,r& intelliges 
de do6lrina Dei. Quid 
enim intelltges ? Quia 
«iofbina ifta noA eft 
mea ; fed ejus qui mifit 
loe ; id eft, intiUiges quia IV* Quairagefimk* 
Chriftus Filius Dei, qid 
eft do6h-ina Patris, noa 
eft ex ki^io , fed Filiiif 
eft Patris. 

1}^, Dixit Jefiis Judads : 
Mea do6^rina non eft mea 
fed ejus qui mifit me : * Si . 
quis voliJterit volunt4tem 
ejus facere , cogn6fcet de 
aoftrina utriim ex Deo fit^ 
an ego a meipfo loquar. 

^. Omnis fapi^ntia i 
D6mino Deo eft , 6c prae- 
buit illam dilig^dbus fe : 
* Si. G16ria PatrL * Si* 
Jvan. 7. EcclL i. 

Ad Benedifhis.. 

Ant. 8. ClamabatJe- 
fiis in templo , dicens ? Et 
mtf fcitis , & unde ^vca , fei- 
tis ; & a melpfo non veni» 
Joan. 7. 

Oratio^ 

DA, qusefbraus, D6- 
mine , p6pulis Chrif' 
tianis quod profitintur ag« 
nofcere y & agnitum dig- 
nis poenitentise frtidibus 
adipifci.. Per D6minum.. 
C A KO N. 
£x Concilio Parifiinfi 
fexto. 
Anno 819. Lih. L Cap. 3.1* 

SAcerd6tes qui aut mii- 
neris , aut am6ris , aut 
tim6ris ,. aut cert^ fkv6ris 
causi, tempora modum- 
que poenitentiae ad Ubihun 
poenitentium indiCNatt^ia?^ diant quid Ddmmns per 
Ezechielem pfMhitam 
terrihiiitier dicat : j^t mai- 
iius mea fiiper Prophtos , 
c6 qubd dec^peridt p6- 
pulum raeam , £cfotei : 
PaZypaz , fcnoneftpaXf 

^tf Magnificat. 

j4nt. I. Quaer^bant 
enm appreh^ere ; 6c 
nemo mmt in ilium nuH 
nus , cpua nondum vinerat 
liora ejiis. Joah. 7« 
Oratio. 

Mlferixt , D6nune , 
p6pulo tno ; & conr 
tinius tnbulati<Snil)US k- 
bor^tempropitius reQ»fr* 
r^e concede. Per. 

FERIA QUAR^A. 

De Libro Judicum. 
Lcfiio u Cap, II. 

Fl/it illo tempore 
Jephte Galaadites 
vir fortif&nus atque 
pugnator, fiiius mulieris 
meretricis, qui natus eft 
de Galaad. Habuit autem 
Gdlaad .ux6rem , de qua 
fcfc^pit filios ; qui poft- 
quam cr^verant, ejeci- 
runt Jephte , dic^tes : 
Haeres in domo parris 
noftri eile. non poteris, 
quia de altera matre na- 
tns es. Quos ille fugiens 
atque devitans , habitavit 
in terra Tob. Congrega- tique fum ad eum viri 
fnopes, & latrodnahtes^ 
& quaft prlndpem fequd^ 
bintur. Ih iUis di^b^spiH 
gnibant filii AMnmoacon^ 
tra IfraeL Quibus'4critei» 
infUntibus , perrexerunt 
ma)6res nam de Gdlaady 
ut t&ilerent in auxihum (iA 
Jephte de terra Tob : di* 
xerdntque ad enm : Veni ^ 
& efto princeps nofter ; 
& pugna contra fflioa 
Ammon. Quibus ille ref^ 
p6ndit : Nonne vos e^ 
qui odifHs me, & eje<- 
ciflis de domo patrismei? 
& nunc veniftis ad me ne- 
'cef£t4te compulfi. Dixe- 
runtque principes Gilaad 
ad Jephte : Ob* hanc igi* 
tur caufam nunc ad te 
venimus, ut proficifcaris 
nobifcum , & pugnes con* 
tra filios Ammon , fifque 
dux 6mnium qui h4bitanc 
in Galaad. Jephte quoque 
dixiteis : Si ver^ veniftis 
ad me, ut pugnem pro 
vobis contra Hlios Am- 
mon, tradideritque eos 
D6minus in manus meas, 
ego ero vefter princeps f 
Qui refpondirunt ei : u6* 
minus, qui haec audit , ipfe 
mediator ac teftis eft 
quod noftra promiffa idr 
ciimus. 

i^* Juravi. pa^. 19& 
Nv) 17^ ^^ fl^ta Htbi. 
Lt6tw ij. 

FAdus eft ergo hpet 
Jephte Spiritus uo^ 
mini^ &. drct^ens G4* 
kad & MmkOk^ Mafpha 
cpioaue. Galaad, & iode 
traniiens adfifios Ammon, 
votum Tovit DiSminOy 
dicens : Si tradfderis fSios 
Ammon in manus meas» 
quictimque primus fuerit 
egr^fBis de &ribus domfis 
meae., mihique oecurrerit 
revett^ti eum pace affliis 
Ammoft', eum holocau^ 
tum 6fFeram D6mino« 
Tranfivitque Jephte.ad fi- 
lioa Ammon » ut pugnaret 
contta eos, quos tradidit ' 
Dominus m manus qus. 
Percufsitque ab Aroetuf- 
que. dum: v^nias in Men- 
nith^ viginti dvitates » & 
ufque. ad Abel quae ^ vi- 
neis c6nfita , plag^ mag- 
r4, nimis, ;• humiliaiique 
fiint filii. Anunon. a filiis 
Ifzael» Revertinte autem 
Jephte. in Mafpha domum 
fuam., occurrit ei unig^nita 
filia fua cum ^mpanis & 
choris ; non enim hab^ 
bat alios liberos. .Qua visl^ 
fcidit veftlm^nta fua ,. & 
ait : Heu. me ! filia mea ^ 
decepifti' me , & ipfa de- 
c6pta es>^ aperui enim o& 
meum ad D6minumj^ 6c 
aliud facere non poter o» Cui tila reipdndit : PatiBr 
fni '9 fi^iperuifU os tuum a4 
Dnm ^nic mihi q^odainv; 
quepollicituses , coac^s^ 
m>iulti6ne atqu^vi^rii 
de hoflibus tuis* Di;iutquo 
9d patrem: Hoc foluni 
mihi praefla) quod d^pre-^ 
cor : Dimitte me ut <ui6- 
bus m^nfibus circumeam 
Bjontes^&plaagamvtt- 
ginitatem meam cum lo- 
dalibusmeis. Cui ille tef^ 
p6ndit : Vade. £t dimifit 
eam duobus na^nfibns. 
Ci^mqpe abiiflet cum s6- 
cus ac fodadibus fiiis , fle» 
bat virginitatenL fiiam* in 
montibus* Expletifque 
duobus m^i^us, rever* 
fa eft ad patrem fuum, 
& fecit e ficut v6verat , 
qua& ignorabat vi£um».Ex- 
inde mos increbruit inlP 
rad, 8c Gonfuetudo fer- 
vataeft, ut poft annicir- 
cutiimcony^nlantin unum 
filiaei Ifrael , 6c plangant 
fUiam. Jeplue Galaaditai 
did>us quatuor.. 

Jft» Pofui. pag, t^6* 

Iie^o fandi- Evang^lii 
fecundhm Joannem. 

LcjSiio ii^» Cap. 9. 

1N illo t^mpore ; Prae* 
t^riens Jefus , vidit h6y 
minem caecum 4 natixir 
tatfi» £t rellqua» Feria fuarta Heid. 

Homilia SstaBi Aaguftini 
Epiico]^. 

Xz /aan. Ti^a^ 44. /1» u 
'&' a. 

GEnus humanum eft 
ifte cscus ; luec enim 
caecitas contigit in primo 
homine per peccatum, €e 
quo omnes originem du- 
ximus y. non ioliun mortis , 
ied. etiam iniquitatis. Si 
enim caBcitas- eft infid^- 
litas , & iUumiAatio iides ; 
ifaem iidikm ^ quando 
venit Chriihis, ifiviniti 
Quandoquidem Apoftor 
lus natus^ in. geate Pro* 
pll^tarum^ dicit.LFiiimu& 
oc nos aliquando natural 
illii icse^ iicut^ caeteri* Si 
filii.ir» ; filii vindifixy£lii 
poenaSyHlii gehenQX.Qu6- 
modc natura , niii quia 
peccante primo h6mine , 
vitium- pro natura. inoU-^ 
vit : Si virium pxo natura 
inolevit , fecundimi men- 
tem,omnis homo csbcus 
natus eft» Si enim videt , 
non opus habet dufiore : 
ii opus habet dn£l6re & 
illuminat^re , caecus eft 
ergo a nativitate. Venit 
Dominus , expuit in ter- 
ram , de faliva. fua hitum 
fecit ; & inunxit qcu- 
los caeci. Inunftus erat, 
& nondum videbat*. Miilt IK QuadragefiM. vff 
illum ad pifcinam qaas 
vocatuF Siloe ^ quod iiv« 
terpretatur Miilus. La.vit 
6culos \xk ea : baptizatus 
eft in Chrifto* Aodiftit 
grande myft^rium. Cate- 
chumenus inunfius eft ^ 
nondum lotus. Sed unde 
inun&us 1 Credit in Chri£i 
tum. Quid> di]d de iputo 
& luto \ Quia Verbum 
caro iadum. eiL Sed Ca- 
techumenis non sdffidt ad 
quod inun^ £mt : iafti-^ 
nent ad lavacrum, ii lu* 
men inquirunt- 

]^« Expuit Jefus in ter- 
ram^ fecit lutum , linivit 
6culos csd, 6c (^it ei : 
* Vade, lava. f Abiit, 
& lavit, & venit videns» 

^. Haec dicit Dominus 
Deus : Ducam caecos in- 
viam quam nefciimt ; po- 
nam.tenebras coram eis in. 
lucem. * Vade. G16ria* 
t Abiit. Joan. 9. If 42. 

Ad Benedidus. 

Anu 4. A iaeculo noit 
eft auditum, ^ia quis ap^- 
ruit oculos caeci nati. Niii 
eiTet hic a Deo , non p6te- 
rat facere quidquam. Joan. 
9* Oraiio^ 

D. A quaefumus , famu- 
lis tuis, D6mine,ipi- 
ritum novum y & EccleuaK 
tuae annue jejuniis , ut ad 
fuperni iuminis claritatem^ %y9 Ferla qui/ua Hthd, 
& regenirandi 6culos ap^ 
riant , & renati femper in- 
c^dant. Per D6minunu 

C A N O N. 
Ex Concflio Lateran&ifi 

iecundo CEcum^nico. 

An. XI 39« Caru 22. 

OUia inter csetera unu 
eft quodfan^^amma- 
xim^ perturbatEcclefiam, 
faka rid^licet poenit^n* 
tia, con^atres noftros & 
presbyteros admon&nus , 
ne faltis poenit^tiis,kuc6- 
rum animas d^cipi , & in 
inf6rnum p^rtrahi patian- 
tur ; falfam autem poeni- 
tentiam effe conflat , ciim 
fpr^tis pluribus de uno fo- 
lo poenitentia 4gitur; aut 
ctim fic agitur de uno , ut 
non difcedatur ab 41io. 
Und^ fcriptum efl : ( qui 
totam legem obfervave- 
rit , ofFendit autem in uno, 
fadhis efl 6mnium reus ) 
fcilicetquantiun ad vitam 
aet^rnam. 

Ad Magnificat. 

Ant. 3. Ctim invenif- 
fet Jefus h6minem qui 
fiaerat caecus , dixit ei : 
Tu credis in FHium Dei ? 
At ille ait: Credo, D6- 
mine. Et procidens ado- 
«Svit eum. Joan, 9* 
Oratio, 

DA nobis , qusfiimus , 
D6mine ^ perfeve- IV. Qmdragefinut, 
74ntem in tua YciSbntkt 
famul4tum;ut in di^us 
nofbis , & mdt;ito , .& 
humero , pdpuhis tibi 
ferviens augiatur. Per 
D^minum. 

FERIA QUINTA. 

De Libro Judicum» 

Le&io }. Cdqf, 13. 

RUrsiim faiiKael 
fec^runtmalumin 
confp6£hi D6mi« 
ni : qui tradidit eos in ma- 
nus rhilifUn6rum quadra- 
ginta annis^ Erat autem 
quidam vtr de Saraa , & 
ae fHrpe Daa , n6mine 
Manue , habens ux6rem 
flerilem. Cui apparuit An- 
gelus D6mini , & dixit ad 
eam : St^rilises, & abf- 
que liberis ; fed concipies, 
& paries fiiium. Cave er- 
go ne bibas vinum ac si- 
ceram , nec immi^ndum 
quidquam c6medas ; quia 
concipies & paries fflium, 
cujus non tanget caput 
novacula: erit enim Na- 
zarxus Dei ah infantia 
fua , Ql ex matris utero ; 
& ipfe incipiet tiberire 
Ifrael de manu PhiMin6- 
rum. Qua ciim venifret 
ad marttum fiium , dixit 
ei : Vir Dei venit ad me , 
habens vuhum angdlicom. Feria quima Hehd, IV. Quadragejima. 47^ 
ternbilis nimis. Quem imuebantur. Ciimque af-- cum imerrogiiTem , (|uis 
«fTet, & unde yeniflety 
& quo n6mine vocar^tur, 
n61uit mihi dicere : ied 
hoc reipondit : Ecce con- 
dpies & p4ries fiUum : 
cave ne yinum bibas^nec 
siceram , & ne aliquo yef- 
c4ris tmmundo ; erit enim 
puer Nazaraeus Dei ab in- 
i4ntia fua , ex utero ma- 
tris fuas uique ad diem 
mortis iiiae. Orivititaque 
Manue D6minum , & ait : 
Obfecro , Domine ; ut 
vir Dei quem misifti , v^- 
niat iterbm , & doceat nos 
quid debeamus facere de 
puero qui nafciturus eft. 
Exaudivitque Dcminus 
deprecantem Mar.iie. 
i)^. ProjiciLe, pae;. 195. 
leCiio ij, 

ET nefcicbat Manue 
qubd Angelus D6- 
mini eiTct. Dixitque ad 
eum : Quod eft tibi no- 
men , ut, fi fermo tuus 
fuerit explttus, honor6- 
mus te } Cui ille refp6n- 
dit : Cur quaeris nomen 
meum , quod eft mirabi- 
le ? Tulit itaque Manue 
hsedum de capris & liba- 
menta , 6c p6fuit iuper 
petram , ofierens D6mi- 
no qui facit mirabilia ; 
^fe autem & uxor ejus. cenderet flamma altdris ift 
coelum , Angelus D6mini 
pariter in flamma aic^ndit» 
Quod cum vidiirent Ma- 
nue & uxor ejus, proni 
ceciderunt in terram , & 
ultra eis non q)p4ruit An- 
gelus D6mini. Statimque 
intellexit Manue Ange- 
him D6mini e^St^ & di- 
xit ad ux6rem fuam : 
Morte moriemur , quia 
vidimus Deum. Cui rci^ 
p6ndit mulier : Si D6mi- 
nus nos vellet occidere > 
de minibus noilris holo- 
cauftum & libam^ta noa 
fufcepiifet^nec oftendiiTet 
nobis hsc 6mnia, neque 
ea qnas funt ventura di- 
xiiTet. Peperit itaque fi- 
lium , & vocavit nomen- 
ejus, Samfbn. Crevitque 
puer , & benedixit ei D6- 
minus. Coepitque Spiritua 
Domini eile cum eo. 

I}?. Quafxcolumbse./^<^g. 
196. 

L^ftio fanfti Evangilii 
iecundum Lucam. 

le^io iij. Cap, 7» 

1N illo t^mpore; Ibat 
Jeius in civitatem qu» 
vocatur Naim ; & ibant 
cum eo difcipuli ejus , & 
turba copi6fa. Cum au- 
tem appropinquiret por- 
ta civitatis, ecce defnnc- ftSo Feria qmnta Hehd. 
tsts efFerebatur filhis uni- 
cus matris iu«« £t rtiiqua» 
Homilia San^ Ambrofii 

Epifiropir 

Lik. V^ Comm. in iuc, 

n. QO0 

AViito Dei^ verbo, 
fteterunt acerbi iliius 
£ineris portitores , qui 
corpus kumanum lethali 
fiuxu naturae. materialis 
urgebant^ Quid enim 
aliud , nifi quaii in quo» 
dam fSretro , koc eft , fii* 
pr^mi fiineris inflrum^^ 
to , jacemus exanimes ; 
ciim vel ignis inun6dicae 
cupiditads exxftuat; vel 
frigidus humer exundat, 
vel pigra quidam terreni 
eorporis habitudine vigor 
liebetatur anim6rum , vel 
concr^ta nofter ipiritus 
labe , pucx lucis vacuus, 
mentem alit ? Hi (iint nof^ 
tri fiineris portitores. Sed 
quamvis fupr^ma mortis 
fpem vitx omnis abole- 
verint, & tdmulo pr6xi- 
ma corpora jaceant de- 
fun^rum : verbo tamen 
Dei jam moritura resur- 
gUnt cadavera, vox redit, 
r^dditur filius matri, revo- 
catur a tumulo , eripitur a 
iepulcro. Quis eft ifte tu^ 
mulu& tuus , nifi mali mo- 
res i Tiunulus tuus perfl- 
^Ka tSkj fepulcrum tuum IK QuadragejSmmf 
guttur eSk ^ f^^Gnim 
patens eft giKtur e^raat^ 
unde verba m6itua iko- 
feruntur. Ab hoc fepulcfO 
te liberat Chrifhis : ab faoc 
tumulo resurges , fi audias 
verbum Dei. £t fi grave 
peccatum eft , quod poem- 
ten£s tuas lactymis ipfo 
lavare non poms , fleat 
pra te mater Eccl^fia., 
quae prasineulistanqoam 
pro i^nicis fuiis vidua m»» 
ler intenr^it. Compiti-- 
tur efiim quodam fptritili 
dokSre naturs , dxm fiios 
liberos lethalibus vitiis ad 
mortem cemit urg(irL 

^^ Defijndus efferebik- 
tur fUius uaicus matris 
fiis Y & haac vidua erat: 
Quam ciim vidiflet * D6« 
minus, miferic6rdii motus 
fiiper eam, f Dixit illi: 
Noli flere. 

^. Non defpicietD6^ 
minus viduam , fs effibi*- 
dat loquelam gemitfis. 
^ D6minus. G]6riaPatri. 
t Dixit. Luc. 7. ££clL 55. 

^d BenediAus. 

j4nt. I. T^tigit locu- 
lum Jefus , & ait : Ado- 
lefcens , tibi dico , fiirEe. 
Et res^dit qui erat mor- 
tuus, 6c coepit loqui. £t 
dedit ilium Maui fu«» 
Luc^ 7« Oraii0m. 

Mv/T9aiii picuieiii 
ttuuii^ - waabneion 
Deutt affliaae Ecd^ 
preoe^ & l&crymae : & 
C)iif fiUos in morte pete* 
citi pc6ites , ad ynosax 
tiiSL yiitike reradiredig- 
•£ris. Fer D6ciiumm» 
C A N O N. 
Ex Gmdfio Lateran&cifi 
leciindo (Ecumi^iiico*^^ 
Awto iM9«^ Am» a^ 

FAi& nt pfleiiit6itia , 
cum pcemfteiis aboffi*^ 
cio» yei ciiriilE, yel seN 
eoti&liiionrecddit» qnod 
iine pecc4to a^suUaira- 
tione prsevalet ; aut fi 
idium m corde gefiteu' ; 
aut fi offibib cuiUbet non 
iatisfiat ; aut fi offend^nti 
effbifus non indulgeat» 

>^</Magnifiicat» 

A/u. 4. Magnificabant 
Deum , dic^ntes : Quia 
Propheta magnus furrexit 
in nobis, & quia Deus 
vifit4vit plebem fuam. 
JLuc. 7. 

Onttio» 

DA nobis, omnipo* 
tens Deus, in jejunii 
humilitdte proilratis, ut 
^iritualia cogitemus , & 
concupifcentias carnis, te 
miicrante , vinc4mu«, Per 
Dominum. ly. (luadrkgefimk. ftSf 

FERIA SEXTA. 

De L3>ro JtkKcanu . 

JLU6irj. Cap. x^ i 

SAidbn cimi appre* 
hendi^niilU&in^ 
ibtim emiEuiit 6cu^ 
los ejus , & duxirunt Q^ 
zam inndum cal^nisy & 
daufiim incarcerem61ere 
feeirunt. Jamque capill» 
ejusren&firrcoeperint; & 
ptindpes PhilmhinAnnn 
conyenimiit in unumy ut 
immoi&renthdilAS^mag^ 
ficas Dagon Deo fiio , & 
epular^tur , dictetes : 
Trddidit Deus nofter ini*^ 
micum noilrum Samiba 
in manus noih-as. Quod 
^am p6pulus videns » 
laudabat Deum iiium j 
eadimque cUcebat r Tra^ 
didit E^us noiler adver« 
sarium noibum in manus 
noilras , qui deUvit terram 
noilram, & occidit plu* 
rimos. Laetant^ue per 
convivia , fumptis jam 
epulis , praecepirunt , ul 
vocar^tur Samfon , & an- 
te eos luderet* 

if,^ Sdmus. pof. 196» 
Ltdio ij. 

QVi addti6ius de car<» 
cere, iudebat ante 
eos ; £eceruntque eum 
ftare interduas^cpt&anasfe l8a FtnaftxtaHthd. 

Qui dixit puero reg^nti 
greflus fuos : Dimitte nie , 
ut tangam columnas qui- 
biis omnis imminet domus, 
& recliner fuper eas^ & 
paululum requitfcam. Dor 
mus autem erat plena vt- 
rorum ac muiteram , & 
erant ibi omnes principes 
Philiflhindrum, ac de tedo 
& foiario circiter tria mii- 
fiautriufque fexfis, fpec^ 
tantes hid^tem Sainfon. 
At iile , invocato D6mino 
ait : Domine Deus , me- 
m^tomei, &redde mi- 
hi nunc fortitudinem prif- 
tinam , Deus meus ; ut ul- 
cifcar me de hiftibus mcis 
& pro amiffi6ne du6rum 
]uminum unam ulti6nem 
recipiam.Et appreh^ndens 
ambas coiiimnas quibus, 
inniteljatur domus, alte- 
ramque earum d^teri , & 
ilteram iaevi tenens , ait : 
Moriatur anima mea cum 
Pliilifthiim. Concuisifque 
f6rtiter coliimnis, cecidit 
domus (iiper omnes prin- 
cipes , & caeteram muld- 
tudinem quae ibi erat: 
multbque plures interftcit 
m6riens,^ ^uim ant^ vivus 
occiderat. 

ijJ. Tu, D6mine. />tf j'. 
xo6. 

Ii£Uo fan£li Evangilii 
feclindiua Joannem. IV» Quadragejbfutn 
LtBio iij. Cap, 1 1. 

IN illo timpore ; £ntt 
quidam kmguens ii- 
zarus.a. Beth&nia:, de cof- 
t^Uo Martae & Marths 
for6ris:ejus. £t reliqua. 
Homiliia Sandi Ai^ufiim 
Epifcopi. ^-.: 
Strm. 98. dc Verh. £v. 
n. 6* 

Vld^e genos re&id. 
tati6nis. Ptoc^t de 
monumento vivus , & 
ambulare non poteirat. Et 
D6minus ad di&ipulos: 
S6ivite eum , & sinite 
abire. Ule fiifcitavit m6r* 
tuum, ilii foivirunt liga- 
tum. Aliquid pertinere 
vidcte ad pr6priam ma* 
ieftatem Dei fuicitantis. 
Increpatur 41iquis inmaia 
confuenidine p6fitiis,ver- 
bo Veritatis. Qdim multi 
increp^tnr, & non au- 
dhmt ! Quis ergo agit in- 
ths cum illo qui audit? 
Qms vitam infpirat in- 
trinfeciis i Quis eft qm 
fecr^tam pellit mortem, 
fecrctam dat vitam ? Non- 
ne poft objurgati6nes , 
poft increpati6nes dimit- 
tuntur homines eogitatio- 
nibus fiiis, & indpiunt 
fecumv61vere quamma- 
lam vitam gerant , quam 
p^m^ conftietudine prar 
mantur i Deindi dilpli- c jfiies ijUbt , oiiitire yi«im 
inftituuiit. Refurrexirunt 
ifti :.revuitnint qoib&s dlf^ 
plicet ^juod fo^nutt : ftd 
j:e(vwifi:eAtes ' ambolate 
iioii Dofliim. Hsec ivaat 
TliURmqpaiiBSseait&s.€>pus 
<ft eigo , ut qui rerixit, 
foSpfkaa » & ire pemutti- 
tur. HocofficiumcBfcipu- 
fi&dedit^ quibus ait : Quae 
Iblv^ritis in texra , fdb&u 
£int & in .eoelo* 
• J|{» figo-iiitit reiixrridio 
& -nta» * Qui credit tn 
«le^ ^ciam £ni^rtuus fte- 
rit^ vivet : & t Onmii 
qdi vivit , & credit in me> 
non moriitnr in aet^um. 

-^. Edd^am vos de fe- 
pi&lcris vefiris» & fciMs 
quia ego D6n^us. ^ Qui 
credit. G16ria. fOmnis. 
Joan^ 11« E{ech, 37. 

Ad Benedidus. 

j4at. I. Prodiit qui 
{uerat m6rtuus , lieatos 
pedes & manus inlntis, 
& facies illius fiidario erat 
Ugsita. Dixit eis Jefus: 
Solvite eum, & sinite 
abire* Joan. ii. 
. Oraiio. 

EXaudi nos 9 D6mine, 
per continua jejunia 
tuam pro peccat^rilms 
mifericordiam deprec4n- 
tes ; ut voce tua int^riiis 
a morte excititi , k pec- catorom vtnculisliber^n*' 

tur. ' Per D6mimim. 

C A N O N. 

£x Concilio CabiUdnAiii 

iecundok' 1 f" 

Annoii^i. Cofu !i±i 

HOc emendati^Befli- 
dig^re perijp^xroms^ 
qubd quidam, dum coti^ 
tentur peccataiiia&cnd^ 
tibu$9 non pleni id iilmiiitr 
Quia ergb codbt h6ml^ 
nem ex doabus eiTe- &b^ 
tintiis^ inimi vid^bcet 6l 
c6rpore, & intirdiim ia^ 
mL motu, intirditm c*tl»B 
fira^lit&te pecc&tur : fi>* 
l^rti indagati6ne debent 
inqutri ipfa pecc4ta» ttt 
ex utrifque piena iit cotH 
feffio. 

Ad Magnificat. ■ 

Ant, I. Multi ex Ju- 
daeis qui venerant ad Ma- 
riam oc Martham , &vl- 
derant quae fecit Jeiiis^ 
crediderunt in eum. JooMp 
II. D; Oratio. 
A falutem, qu»iii- 
mus, D6mine, p6- 
pulo tuo ment^ & c6p- 
poris , & perp^tuis con- 
folati6mbustu6rum reple 
corda iidelium; ut tui pro- 
te6ti6ne relevati ; & pi^ 
dbi devoti6ne compli- 
cea^t, & tua femper be- 
neficia confequaniurt P^* 184 Sahhato Hthi. IV. Quadragifinia^ 

ijt,. Jurkvi. fag. 196« 
LeSio i/. '^Xap, S A B B A T O. 

Inciph liber Ruth. 
LtBio j. Cap. I. 

IN di^us unius Judi- 
cis, quando JucUces 
prae^rant , fafla cfft 
fames in temu Abikaue 
homo de Bithleem Juda , 
iit i^regrfnar^tur in re- 
gi6ne Moabitide cum 
ux6re fua ac du6bus li- 
beris. Ipfe vocabatur £li- 
melech , & uxor ejus 
No^mi : & duo filii , alter 
Mahalon, 6c alter Ch6- 
lion, Ephrathsei de Beth- 
leem Juda. Ingrefsique 
regionem Moabitidem , 
snorabantur ibi. £t m6r- 
tuus eft Elimelech mari- 
tus Nocmi : remansitque 
ipfa cum filiis. Qui acce- 
p^runt ux6res Moabitidas 
^arum una vocabatur 
Orpha, aitera vero Ruth. 
Manferuntque ibi decem 
annis , & ambo mortui 
funt, Mohalon videlicet 
-& Ch^lion: remansitque 
mulier orbata duobus li- 
Jberis ac marito.r £t iiir- 
tijk ut in patriam per- 

Sjeret, eum utraque nuru 
ua de regione Moabiti- 
de ; audierat enim quod 
refpexiflet Dominus p6- 
pttlum fuum, & deduTet 
ft^ efcas« . 4- 

TUlit itaque fiooae 
Rudi f & acc^tt 
Bx6rem, ingr^sdfque eil 
ad eam ; & dedit illi D6^ 
minus ut coacjperet & 
pareret filiunu Dixi^niiiit* 
que mulieres adNo^: 
Benedidus D6minus , qd 
non efl p^Ris m d^iceret 
fuccefTor iaxsaHase tus, & 
vocaretur noman elus- in 
Ifrael y & habeas qm con- 
fplitur immanl tuam, & 
eniitriat feneftutem : dc 
nuru enim tua natns eft^ 
quae te diiigit : & txaaUb 
tibi melior eft quam ii 
feptem haberes filios.Suf' 
ceptumque Noimi pue- 
rum poluit in finu fijo^ 
& nutricis ac gerula& fim'- 
gebatur ofBcio. Vidnae 
autem mulieres conerato- 
lantes er , & dic&tes : 
Natus eft filius Nodmr, 
vocaverunt nomen ejus, 
Obed HiceftpaterUai» 
patris David 

iji. P6fui. ph;. 196^ 
L^£tio ianfii ^angilii 

fecundiun Joanncm. 
. Le6iio iij» Cap. 8. 

1N illo tempore : Locu- 
tus eft Jefus Scribis & 
Pharifxis , diicens : £go 
ium lux mundi : qni s^qut* . 
tur mce , non ^t^ub^ in SaUat^ StU. IK Qmifage/imm^ ti| 
tbMl^j, Ifed haMjbitrlu- omnis fyt& ykae & virti^ men yitae. E^ t ^qiHu 
HofHflia-Ssn^ Cypriini 
^ f j^cof^ & Mirtyris. 

i!>e ^«fe & Bvore* 
^V Uioditfratremiu&, 
^^ in t^dbiis iiobulit , 
fcptnk ffXt fpS^ ^t : it 
«siQii nlfeiusfii ^SJmtmi 
ig|iarQ$ bi escus praeci- 
pid^ itt pqmun^ rec^ tis. ^ Qui S^uitur. G16rij|. 
fHab«bi^./«4/i.9^M. 
a4, ^ 

^iB^didns. 

y4fAr. 3. Loc4tus eft lie* 
&s » docens m templo ; j6c 
nemo apprebtodit eum^ 
cfuia nepoiim v^ierat hot^ 
e^us» Jqafu 8^ 

Qrat^. idens fdlicet k Cbrifti fai- ^ Ordibusiio^^quaH 

tnioe moilinds & dic^tis: v^ fimius , D^mine , gri* 

Eg^ fimi Ibmen mundi; tias tuas Jucem benignusf 

qm.meiecAtiis^ritynm in|$^e;^,mandattomi 

d94n2l4lHrtiit^ebrisyJfed m6nim le^e percj^V t^ 

kabSJHt lumen.iritaek S6- feguamur, & 94 liumett 

^tar au«mi Cluiftam^ 9eterna& vijtae perv^e 

qi4 pcaic^>ti$:ejus imiflit^ meieamur. Qu Vir!s '^ 

qui veftigia ejus ataue idr regnas cum Deo Patre^ ^ 9era feoatur» <^ id quod 
Chriftus 6c fecit &d6cuit, 
imitatur, Meminifle debi- 
musquoyocabulo pjebem 
fuam Gbriftu^ ^ppeUet, 
qup litulo gx^egem iuum 
ni^cupet : oves nominat^ 
vt innpc^ntia Chriftiana 
iWibus 
vc>cat. C A N O N. 

£x Concilio Aqu]%ra<^' 
ninii. 
Awto 8x6, Cap. y^A ,. 

P(Enitintiu cauiie pen« 
$4adae ftut ^ & tund 
ligandi atque folvindi po<» 
t^ftas exerc&ida : victtfi*' vid 
aequ^ttir : agnos dum eft quse culpa prae- 
u$ agn6rum nar c^iTerit , autquae fit poe- I9iram simplicen^ iimplidr nit^nda fecuta poft cuir 

tas mentis imit^ur. . . . pam» ut quos omnipoteiis 

.^. Locdtus ^ft /efiis: Deus per compunai6ni$ 

£go fumluxmundi ;^ Qui gratiamvifitat, illpsDaftd* 

s^qukur me, non ambu- ris fentjintia abi$6tva| | 

}atinten$ibris, fed f HaT- tunc enim vera eft abib- 

bebit lumer} vkae. liitio pr^dintis , cum in-* 

yT^, In me grati^ onjnis t^r^i arbitrium S^Uitur 

yia^ 6c verit^ ; in me ]udici$y ft86 Domimca D O M I N I C A 
PAS S lONIS. 
Ad Vesperas Sabbati. 
Pfalmi & Aaiiphona dt 
Pfalterith 

Capkulum. Levit. 1 3 • 

H^ funt Feria D6- 
mini fandas , quas 
celebrare debdtis tempo- 
ribus fuis. Menfe primo ^ 
quartl-dkimi die meniis 
ad vifperum, Phafe D6- 
xnini eft : & quinta-d^d- 
Oia die menfis hups, fo- 
I^nitas azymorUm D6- 
iniiii eft. 

H Y M N U S. 

VExiLLARegi5pr6- 
deunt ; 
Fulg^t Grucis mjrfte- 

i riiim^ 
Qud caAe camis C6ndi* 

^ tor 
Sufe^nfos eft patibulo. 
Quo vulneratus in- 
fuper 
Mucr6ne diro Unceae , 
Ut nos iavaret crimine » 
Alanivit undi & s4a- 
guine. 
Impl£ta funt quas 
€6ncihit 
David fid^lis c4rmine ^ 
Dicens:In nati6nil)us 
Regnavit k ligno Deus« PaJJionis. 

Arbor dec6ra & 
fi!Uada , 
Ornata Kegis ptirtmrl, 
El^da digno mpite 
Tam ianoa membra tan' 
gcre. 
Beata cujus br4ciuis 
Secii pependit pr^tium ^ - 
Stat^ra fada corporis ; 
Praklamque tulit tdrtarL 
O Crux , ave , ip« 
unica ; 
Hoc Paflionis timpore 
Auge piis juftitianiL , 
Reuque dona v^nam. 
T e , fumma Deus Trt 
nitas, 
CoHaudet omnis ipirims t 
Quos per Cruds myiU' 

rium 
Salvas , rege per laecUla. 
Amen. 
^. Sacrifidum & obla- 
ti6nem noiuifti ; 

1)^. Corpus autem ap- 
tdftt mihu Pf 39« HmW. 
10. 
Ad Magntficat. 
Ant, 4. Egoquafiag' 
nus manfu^s , qui por- 
tatui: ad vidimanu Jtnm, 

OratioyiubfrAadlMr 
dcs. 

Completorium 9 atf 
fupra.ui Feriis Quadragtfi* 
m^,pag. 199. 

Non dkuntur Prcces. Damnicd 

lATVTINUM. 

rfor. Filitim h6ini- 
lindum in manus 
rum , * Venite , 
is. Matth, a6. 
t. Venite./4^. 6. 
us fine non dicitur 
^sxn,fed ejus loco^ 
^ctitur Invitatorium 
J &fic deinceps , 
lcium fit de Feria , 
VFeriam quiniam in 
^omini exclufivL 

NOCTURNO, 

t* Admiramsni , 
ip<ifcit!e:qiua opus 
efttn diebusvei^ 
ibd nemo credet , 
rrahitur* Habac. i. 

1. Impiidix^iint 
tes apud fe non 

Circumyeniamus 
\ quiniam contr4- 

operibus noilris, 
r6perat nobis pec- 

pS» Sm» 2. 

j. Dixirunt ; Si 

usFiliusDei, fuf- 
llum , & liber4bit 
e manibus contrar 
: morte turpiflimi 
nnemus aimu Sap: 

Conven^runt in 
adversiis Domi- 

Et advjSrsiis Chrif- 
is. Pfal^ %• PaffiMms. iS^ 

Incipit liber Ut^xoigL 

Prophitae. -. 
LefHoj* Cap. k^'\ 

VErba Jeremia fl^ 
IH Hflci«^ de fr- 
cerdiStibus qid 
fiierunt in Anathoth in 
terra B^njamin. Quod 
bSamk ^ft yedbufh P6- 
mini ad eum in di&ils 
Josiae filii Amf]p re^ 
Juda , m t&tio ~ dicimo 
anno regni ejus. JEt £u:« 
tum eft in diibos J6ar 
cbim fiiii Josiae regb Ju- 
da, tiique ad confiadiii»- 
ti6item ' undiiiimi, «nfii 
Sedi^ciflb fiHi Joslae regi^ 
Juda , ufipie ad' tranfinip 
grati6nem Jeni^Iem, in 
menfe quinto. £t fiidhim 
eft verbum D6mini ad 
me dicens : PridfqOam te 
formarem in litero^ novi 
te : & antequan^^xires 
de vulVa 9 ian6tific4yi te ; 
& Pfophitam in gintibu)» 
dedi te« £t dixi : A , a, a*, 
Domine Deus : ecce nii- 
cio loqui, quiapuerego 
fum. £t dixit D6minus 
ad me : Noli dicere , Puer 
fum y qu6niam ad 6mnia 
quae mittam te , ibis; 
& univ^rfa quaecumquit 
mandivero tibi^ loqu^ 
ris. Ne timeas a raci^ 
eorum 9 quia tecimi ego 
fum , ut iruam te , dicic 1i96 Dotiiinka 

XXbaiim». Tu autem. 

^. Dudt D6ininus ad 
M6y(en : Menfe primo , 
^aiti-d^cimidie menfis, 
IPhafe D6mini erit ; offe- 
retifque lurcum pro pec- 
c4tounum, * Ut expi^ 
tur pro vohis. ' 

'^•iNonper sdnguinem 
liircorum & ^tansorum., 
/ed pc^pn^prium singuir 
nem introivit.Chriilus in 
fanfia; * Vt expi^r. 
Nim. %i. Hxh. 9* 
LtBio ij. Cap. %* 

HJEc didt D6minuS': 
Quid invenirunt pa»- 
ires veftri in me inimnta^ 
tis , quia eloneaverunt 
SL me f 8l ambmavirunt 

5>o{i vanitatem , &l vani 
adi funt ? £t non dix^^ 
mnt : Ubi eft D6minus 
Gui a&^ere nos fecit 
ae fterra ^gypti : qui 
traduidt nos per des^rtii, 
per terram inhabitabilem 
&inviam9 per terram fi- 
tis, & imaginem mortis, 
j)er terram in qua non 
ambulayit vir , neque ha- 
•bitayit homo ? £t induxi 
vos in terram Carmtii, 
ut cojmederetis frudum 
^jus, & 6ptima illius : & 
ingreffi contaminaflis ter- 
ram meam , & hxredi^ 
tatem meain poiuiftis in 
jd>onmuti6nem. Sacer-? Pafflo/us. 

d6tes non dixi£rtfiit : Ubi 
efl D6minus ? £t tenin- 
tes legem nefciirum me, 
& pafl6res praevaricad 
iimt in me : & Proj^Mhae 
prophetav^runt in rkd; 
& id61afecuti fimt. Pkop- 
teresiadhuc judiddcofl* 
tindam vobifciuii, aic 
D6minus , iU cum filiis 
veflris difceptabo. 

^. Sument filii Ifrael 
de s4nguine agni» ac po- 
neht fuper utranqntie poP- 
tem , OL in-fiipenmutti» 
ribus dom ArutK : -* £rit 
autem fanguis in fignas^ 
necerit pksflE diCperdens. 

jlr» Juftincati-in sfni- 

guine £3irifii , falvi ^ 

nms ab ira per ipfiim: 

* £rit. £xod. t%. Roah {• 

LiSSo iij. : ' 

TRansfte ' ad ■ fnfulas 
Cethim, fk videct: 
& in Cedar mittite ; & 
confiderate TelienMbter: 
& vid6te fi £aAum efl 
hujufcemodi. Si mutiTit 
gens Deos fuos ; & certi 
ipfi non fimt Dii z p6pii* 
lus verb meus ^musnrtt 
^6riam .fiiam< in id6Iunb 
Obfluptfcite, coeli , &per 
hoc ; &L portae ejus , de- 
folamini vehementer, dt- 
cit Dominus. Duo emm 
mala fecit p6pidus mi(us: 
me dereliqu6runt fontem 
aqux Domlnica 
tquae viyas , & fod^runt 
fibi cSkixn9& , cift^mas 
diflip4ta<t , qiue contin6re 
non yaleiit acruas. Num-* 
quid fenrtts^it Urael, aut 
verfticuius} Quare ergo 
fa&us eft ia praedant? Su* 
per eum rugi£runt.]e^nes, 
& dedenmt vocem&am, 
pofiierunt terram e)us in 
IblitiUinem : dvitates ejus 
exiUbe Tunt^ & non eft 
qui habitet ia ets. Filii 
quoque M ^pheos & 
1 apnaes conftupravirunt 
te ufque-ad virticem. 
Numquid non iftud fiic- 
tum eu tibi, quia dereli* 
quifti D6minum Deum 
tuum eo temporej^quo 
duc&at te per viam ? 

Tj^. Filius hominis tra* 
ditur princlpibus Sacerdo- 
tum : & damnabunt eum 
morte , & tradent eum 
gendbus; * Illudent ei, 
6l confpuent eum,6c fla- 
gellabunteum, & interiit- 
cient eum. 

-^. Sicut .oim ad occ^ 
Ii6nem ducetur, & non 
apiriet os fuum»^ IUudent 
ei. :^. Filius hominis. 
Mitrc. lo. i/r 53. 

Ex hac d'u ufquc adPaf- 
fiha in omai Officio dc Tcmp. 
omittkur Gi<^ia. cujus loco 
itcratur Refponforimm uf^ 
quc ad Vcrfus. 
Pafs Fsrna. PaJJionis, aS<> 

IN 11. NOCTURNO. 

Ant. 4. D6mine , re-* 
cordare mei, 8c tuere me 
ab his qui perfequibitur 
me. Jcrcm. 15. 

Am. 7. Vidifti, D** 
mine , iniquitatem illorum 
adversiun me : judica jur^ 
dicixmi meum. Thrcn. p 

Ant. 8. Deus^ Saiva* 
tor meus , de iniquitate 
liberabis me : quia cif oun- 
dedirunt: me contriti6nes 
mortis» ^,Rcg. %%. 

^. In confp^du tuo 
ftmt omnes qui tribulant 
mt\ 

njL. Improp^rium exr- 

pe^tavit cor meum, 6c 

mis^riam. Pf 68. 

Sermo S. Leonis Papae. 

Dc Quadrag. 9. Cap. u 

LcBio iv. 

IN omnibus, dilefliflimi, 
folemnitatibus chriftia- 
nis, noji ignoramus Paf- 
chile iacramentiim efk 
prAcipuum» Cui condi- 
gn^ & congrue iufcipien- 
do totius quidem nos tenv- 
poris inltituta prsefor»- 
mant ^ fed devodonem 
noftram praps6ntes ve! 
maxime dies exigunt , 
quos illi fublimiftimo di* 
viniE tniferic6rdiaB facrar- 
m^nto fcimus eflfe conti- 
guos. In auibus merito a 
mftis Apoftolis ner doc- 
O 5.9^ Dominica Pajponis* 

trinam Spititus San^ ma- obiervantia pietatis. Do^ jora limt ordinata jej^a ; 
ut per commiine cons6r- 
tium cmcis Chrifti, itiam 
jios aliquid in eo quod 
propter nos geilit, age- 
r^us ; ficut Ap6ftolus 
ait : Si compatinuir -6c 
conglorificabimur. Certa 
atque iecura eft expefta- 
tio promiflk beatitudinis , 
ubi eft participatio Do* 
minics Pafi[i6nis. 

r^* R^ipice inimicos 
tneos, qu6niam multipli- 
cati fimt , 6c 6dio iniquo 
oderunt mc, * Cuft6di, 
P6mine, iniinam meam, 
& erue me. 

•^. Odirunt & tne & 
Patrem meum , ut adimr 
pleatur fermo qui in lege 
iCorum fcriptus eft : Quia 
6dio habuenint me gratts. 
* Cuft6di. P/*. 24. jQ/m. 1 5 . 
Leuio V. 

NEmo eft, dilcc^iflimi, 
cui per conditi6nem 
tempotis fixcietas hups 
^I6nae denegi6tur 5 taiv- 
jquaxn ^tranquillitas pacis 
Tacua fit occafione virtu- 
tis. Ap6ftolus enim pra&-> 
<iicat,dicens : Omnes qui 
pie volunt vivere in CKn- 
uo^perfecuti6nem patien- 
tur y & ideb nunquam 
.deeft tribuiatio periecu- 
-ti6nis , fi nunquam defit minus ip(e ia eichortati^- 
nibus fius dicit : Qui non 
accipit crucem fiam , & 
s^quitur mC) non eft me 
dijgnus. Nec dubhareMe^ 
bemus hanc vocem non 
fi>liim ad difcipulos Chri- 
fti, fed ad cun3os fiddles, 
totamque Ecclefiam per* 
tin^re , quas fidutare luum 
in his qui aderantj, uni- 
yexsaliter «uditi>at... 

])2. Deus meu&^f tu; 
* Ne difirf^Ieris a me , 
qu6nxam tribulatio pr6xi- 
ma eft ;.qu6niam non efi 
^ui adjuvet. 

^. V«nitfaora : ecce 
f ilifil h6mtnis tcad^r in 
manus peccat6rum : * Ne 
^fceileris.\F/ %i, Marc. 

LeBio vjm 

Slctit ergo todtts eft 
temporis pi4 vivere , 
ita totius eft temporis crn- 
cem ferre • qu» meritd 
unicuique (iia didtur^quia 
pr6pni5 modisacqUesien- 
stins ab .unoqu6que toler 
jratur. Unum aoaien eft 
perfecutionis^fed non una 
eft caufa cert4minis ; & 
pliis plenimque perlculi 
eft in inridiat6re occukb, 
ouam in hofte mani£e<iQ. 
Beatus Jdb altem^mibus 
bonis ac malis mundi hu' )iis -eruditus , pli yeraci*- 
t6rqae dk^t : Nonne 
teni^tio. eft lita h^minis 
&ffir tm^i QvLimm 
oon foiis dol&Twm c6r- 
poris atxjue bppliciis ini- 
«ut ficUiis inip^itur : v(e« 
«iira ^am, uli^ io^ala- 
snidite 0Kifi4>r6n]fn, gravi 
H^pr^o urgtor »fi Gamis 
yofaqptite moyitur. $red 
c^ caro coacupiipit a4-* 
y£rsiis%intaiii, &4>intas 
advitsiis itanitip 9 prMt 
4io cmcis^ mitns ratfoiM» 
lii inftrtUt}ir ; neccupidH 
t&Biiu^ suScdxs ilUSa coa- 
s^tjlt , ipi6niani conti^ 
tin^ davk^SL Dei Ur- 
m6re transfiffltun 

ijL Recordare, Domi* 
ne » iqubd (t^erim in conf- 
pe^ tuo , utl6querer pro 
W ]>0Aum 9 & av^rterem 
indjgiuttionem tuam ab 
eis. Tu autem, D6mi- 
ne,. icif omne consiliuni 
e6Fuin ^dv^rsv^n oxe in 
tnortem. 

■f-:' Qqllegenint Poiiti- 
iic#s 4c Phan&i conciliii j 
& dic&ant : Quid faci- 
mus, quia hic homo mui- 
ta figna facit ? * Tu autem. 
^. Itecordare. Jmm. i8. 

IN JU- NOCTtJSRNp, 

Ant. 2. Baptiimo Ijar 
beo baptizari : & qu6mo- PaffiofUS. %^t 

do coirQor uique dum 
perficiatur } ^ftf • la* 

Ant. 4* Vemt hora t 
Ecce, FiliushAaunjs tra^ 
dfeur in ^ianus peccat6« 
rum. Marc. 14. 
. A^t* 7« Nunc ^mima 
mea turb4ta eft. £t ouid 
dicam i Pater , (ahnfica 
me. ex hac hora. Joom, i %• 

•f* D6minf , ne elpa* 
gayerisaiiTiliiBn tufi ^vom 

1^.. Ad ds&n&6nefli 
meam c6iiimciEi* PJ^ %u 
Liftio ranolEvang^ 

iec^bidbm Jo4nnem. 
ijeBio vij. Cap* 8. 

1N iUo t^pore : DLrit 
Jeius turbis Jfi;d«if6rumi 
Quis ex vobis arguet me 
de peccato i Si veritatem 
dico vobis , ouare non 
cr^ditis mihi ? £t rfiiiqua. 
Homilia Sanf^i Gtegorii 

Papae. 

Hamil. 18. inEvang./iar 

hita inBafiUc, S .Pctri , 

Danu Paffioa. n* i. 

PEnsate ^ &atres cariili- 
nu , maniiietudinem 
Dei. Reiaxare peccaia v^ 
nerat , & dic^bat : Quis 
ex vobis arguet me de 
peccato i Non dedignatui^ 
ex rati6ne oilendere ie 
peccatorem t^paeile , qui 
ex ;virt^te diyrfiitatis po-. 
terat peccatores juilinca- 
|:e* Sed t^rribile eft vald^ 
Oij *9^ Pcm^nica 

qu^d subdjtiir : Qui ex 
Deo eft, verba Dei au- 
dit ; propterea vqs non 
audkis , ^ia ex Deo non 
eftis. Si enim iple verba 
Dei audit qui exDeo eft, 
Ik. audire verba ejus non 
poteft quifquisex illo non 
eft ? interroget fe unuf- 
€(iiifque, ^vtrhz Dei in 
aure cordis p^rcipit, & 
int^iliget , unde fit. Coe- 
leftem pdtriam deilderare 
Veritas jubet, camis de- 
iideria c6nteri , mundi 
gl6riam declinare, aliena 
non appetere , pr6pria 
largiri. Penfet ergo apud 
fe iinufquifquc ycftrum , 
fi haec vox Dei in cordis 
ejus aure convaluit, & 
quia iam ex Deo ^t , 
agn6fcit^ 

jf.. Quis ex vobis ar-^ 
giiet me de p^cc^to? * Si 
veritatem dipo vobis , 
^uare non crediris miiii ? 

-^. Quare detraxiftis 
fermonibus veritaiis ,ciun 
ic vobis nullus fit qui pofl[it 
argu^re ixie ? * Si verita- 
^em. Joan. 7. Job. 6. , 
LeBio viij' 

EGo dasii(i6niMnr non 
habeoi In quibu^ ver- 
bis quid ittiud 'nifi fuper- 
i>Ia noftra coiifiinditur ? 
Qui-e (i exa^tata ^vel i^*^ 
vj>f iiierit , ttroci6res Pa;ffionis0 

'^njurias reddit , quam ac- 
ceperat : facit mala quae 
^oteft^ minatur & mue 
tacere non poteft. Ecce 
inji^riam fuicipiens D6^ 
minus non iraicitur , non 
contumeliQia verba ref- 
p6ndet. Qui fi elfdem 
ifta dic^ntibus re&ond^ 
voluiftet :Daem6mum vos 
habetis , verum pro£^6 
diceret ; quia niu knpliti 
eftent daem6nio , tam per- 
v^ria de Deo ioqui noh 
pofTent. Sed acc6ptll in- 
jurii, 6tiamquod venmr 
erat dicere Veritas n61ait ; 
ne non dixiftb veritatem, 
fed provocatus , contumi^ 
lianx reddidifFe vider6tur« 
£x qua re quid nohis in- 
ni^tur, nifi ut eo t^mpore^ 
quo i proximis ex falfi- 
tate contumelias accipi- 
mus , e6rum 6tiam viera 
mala taceamus, ne mi- 
niftirium juftas correpti6- 
nis ,in arma vertimus 6xr 
rpris i 

fi. Qm ez Deo eft, 
verba Deiattdit : * Prop- 
tixtk yos npti audftis, 
quia ex P^o ^non eftis. 

^. Mifit ]36minus ad 
vos cmnes fervQ^ fiios 
Prophitas, 8c non «vli^ 
tis ; * Proptir^i, Joafu9. 
Jprtnu 15. Ihminicd 
JLeSb ix. 

S£d quia quifipib Dei 

piavis hotniiiibtis deho^ 
mAitar 9 m femet^ 
itfdns Dihmmis patiiittiae 
• prtdmit ezeinphitii ^ (jui 
ait : Sed hononfico Patre 
imeiim , & Tos inhonoitf- 
A me. Sed qoid ndbis ad 
ifta fiirifadiim fit, adhuc 
difattplo^ nos idmonet ^ 
dun fijbjAngit : £go an- 
tem non ^tauo ^dsiam 
meam ; eft qi»qu«rat t & . 
jddicet» Srinjiqs- certE cpsod 
firriptum dt : Q«ua ftiter 
mme js^um dedt F(- 
lo ; & timea ecce idem 
Ffims tmdrias acdpiens, 
|UnRmfniam non: qamat^ 
iBita» contumtiks Patris 
jodido res^rvat ; ut noUs 
proft&^ insinuet quan- 
thm lios- eile paia^tes 
deb^ns, dbm le adhuc 
ulctrd non vult & ipft 
qiiljddicaL 

-^. Judaeidiairunt Jefu: 
Nonne bene d!cimUs nos 

rSamarit4nus.es tu, 
daemdnium habes ? 
Re$)4ndit Jefiis:'' Ego 
daemonium non; h4beo, 
ied- hohorifico Fatrem 
meum* 

-fr* Infurrexiftis fUper 
me ore veftro»^ & dero- 
gaftis .adv^rsimi me verb^ Pajtoms:. 19^ 

veftra. * Ego: qt Jndaeu 

Non diciiur Te Ueusu 
AD LJt/P£S. 

Ant* 1. A. Mni > ameii 
XjLdicovobk^fi 
qius fermtoenimeam iti^ 
v4verii,mortem ttonvi* 
ii&ki in «t^tkm* Joan. 8. 

dnt* 6. Dix^runt Ju'» 
dsi: Nitmquid.tu major 
^^Htie nofoo^Abraham} 
Am^rttKis eA Mlt Pro- 
phltae m6rtui fimt. Quem 
tcapfiMilf fiidsT Joan» %w 
\ Am* 4« Jm ejEo ^ori* 
fieo me^fimi,jmria mcfa 
nihil eft :• eft^tlTuer. meus 
qm-glorificatme , quem 
vordidtbr quia Deus vef> 
ter eft. Joan. 8. 

Ant.j. Etnoncogno*' 
y\!S^ eum : eeo autem 
novi eum, &&rm<Snem 
ejus fervo, Jban:, 8. 

Anu 2. Abrahampa-» 
ter vefter exult4yit ut 
vid^ret diem meum , vidit 
& gayifus eft.- Joan. 8» 
Capitidum, Hsbr. 5. 

CHriffaisin di^bus car^ 
nis fiisfe, prece» fup- 
plicationdique ad eum qui 
poifit illum falvum ficere 
a morte , cum- clamore 
valido & lacrymis 6fie- 
retfs , exauditus eft pro 
fiia rever^ntia. 

9n 1^4 Dbminkd 

H Y M N U S. 

LU G £ T £ » ixioeftis 
cantibus 
Chrifti dolores plancite : 
Durae neci natum I^o 
Ingcata turba (kilinat. 
Or u c I s tremens 
fub p6ndere 
Greffus labantes vix tra** 

hit; 
Q;iem {(ipat aula Coeli- 
^ , tum, 
Datur comes Iatr6iii|^|^ 

vis pedes 
Confoffus hseret ftipiti: 
Sed quam fiii tenacius 
Amcris haeret vinculisl 
Q u I rupe font^ 

elicit 
Ardens fiti consumitur. 
Sed maior ur^bat fitis , 
£rat fitis , mundi falus* 
S IT hajc dolorum 

pars levis, 
Acerbi6ra p^rtulit, 
Dum mente praesaga vi- 

det 
Inane mortis prsemiinn. 
F A c , Chrifle, ne fint 

irrita 
Torminta quae perpeflus 

es, 
Ne , niorte cont^mpta 

Dei, 
Te fentiamus vindicem. 
Q u I nos creavit, laus 

Patri ; 
Qiu nos redemit, Filio ; Pdffionis, 
Qui nos fovet 9 lalss , Spi- 

ritus^ 
Vni Deo iit gldria. 
Amen. 
-^. Deus rex nofler 
ante ^cular: 

vjt. Operatos eft £di!U 
fem in midio terrae. Pf^ 
7V 

Ant. I. Amen, ameit 
dico> Tobis , aotequan» 
Abraham fleret , ego fom» 
Joan. 8. 

Oratio. 

DEues, qm per Unt« 
genitum tuum paf^ 
fum &. humiHatom nlqiie 
ad mortem , antiqui homs 
contrivifli fup^rbiam : da. 
fkleiibus tuis, 8c quae ipfe 
propter nos pertulit; di- 
mi recolere, & advcrfk 
omnia ejus exemplo pa"* 
ti^nter tolerare. Qui tc- 
cum vxvit & regnat m 
unitate Spirit^ Sanfii 
Deus. I 

A D H O RA S. 

Infine Hymnorutn,di* 
citur Doxologia . 

Te, fumma DcusTri» 
nitas, 
CoUaudet onmls Splritus , 
Quos per Crucis myfli- 

rium, 
Salvas, rege per faecuW 
Ameni^ DdmbdCa 

C A JS O N. 

£x Condlio Ttid^a^* 
Stjf. i4.'C^. 8i de 

MAgn6pere 4 peccito 
r^Qcant, & qiufi 
firaeno quodam coixcMt 
ijvdsfiiQ^rUepaniej c»u- 

m.. iuttoun pflum&fetes 
efficiwtt. ; midibmr quo- 
qu^ peccatdnim reliquiis^ 
oc vididfos h&Mtus mal^ 
viv^ndo cQtnpaxiios con^ 
trariis virtdtumajffi^aibps 
toUnnfi. 

"JI) TERTIAM. 

' Ciipmdum Hae funt 
"Sbcm. m Jkpr^ in primis 
Fcjperis^ 

jjt. brev. Deus tneus es 
tu : ne difcifieris a me ^ 
T Qtt6niam xxhvia^o pro- 
«imaeft: 

-^. Fa£hHn cft cor meu 
tanquam cera li^uifcens 
in m^dio ventns meL 
* Qudniam. Non Sdtur 
Gloria. Repetit. l)i.I>eus. 
ufque ad y. ^fic ad alias 
H.in:as^ ufqiu ad Pafiha. 
Pfalm» 21. . • . 

/^' Reipice \2nim1cos 
meos, qudmalnmulti{^ 
cati funt J 

vfim Ctiftodi . 4nimain PaJlpudt. SjTf 

njiliam , fi( ifm mi^Pf.^4- 

AD fEXTAM. ' 

Capitubm, ChHfti|S.j«^ 
fiipfA'inJLattdikufn 

jjt. hrev. Intende &ntr 
mae mes, &llberaeam : 
* ^ropter inimicos meof 
6ripe me. 

^. Tu fcfe impropi-^ 
rium meiHn^ & C0afmi6« 
nem meam, & .reveriqy 
fiam ineam. * Propter. 
i^.Imin4f../V;68. . 

^•T)eus , ne elong^ 
i me : . . . 

j/Llim meus ^ m au- 
3El]iumiineum xiffictp Pf. 
70. . 

AI> NONAM. 

FCapitulum. Hebr. ii« 
Ide 6btuiit Abraham 
Ifaac cum |entar^tur : 
& unigenitum c&rebat, 
qui fukcperat repromif- 
ft6nes ; ad quem di6him 
eft : Quia in Ifaac voca- 
liiTUr tibi femen ; arbirrans 
qjBia & A m6rtuis fafci- 
tare potens eft Deus : un- 
de eum & in pari^olam 
aecepit. 

1}J. brev, Inclina ad me 
aurem tuam . acc^lera ut 
^as itie. * Efto mihMn 
-Deum proteS6rem , & 
in domum Fef&^i , Ut 
(ialvttm me.£acias. . .... 

Oiv 2C^(^ Dominka Paffioms. 

^. In manus tuas com- nobis , * VeniM , adorf « 

mendo fpiritum meum. mus. i. Tim. u Petr. «• 

^ £flo mihi. 1)2. Inclina. Pfaimu£Yemvt.pag,6. 

Pfahn, 30. /r» G16ria Patri, incupa 

^. De£icit in dol<Sre loco repetitur Invaatoriwn. 

vita mea, AntiphoMt &Pfalmi dt 

ij^. Et anni mei in gc-* Pfalterio. 

mitibus. Pfabu 30^ -^- Liberame ^ pwfti- 

^r^ ri-r^or^*^*! ^\^ cuemibfus me v 

AD VESPERAS. ** ^.Quiaconfottidftat 

' AntiphoncK de Laudikus foper me. P/>/rab 141. 

^ Pfalmi de Dommka, LeSUones & ^^^ i/i- 

Capitulum , Hymnus & fri, in quaUlkt Petia* 

KlTr^r-^'^"^'^" 40tAUDE^. 

Ad Magnificat. ^ Antiphorut &'PfiUmirdi 

Ant.j. TuKruntlapi- Pfakerkh 

des ut iac^ent in eum. Capitulum. Jerem. xIt 

Jefiisautemabfc6nditfe& /^Ogitavcrunt fuper me 

exivit de templo. Joan. 8. v>rconsaia , dic^ntes : 

Oratio ^ ut fupra ad Mittamus lignum in pa- 

Jaudcs. nem ejus , & erad&mus 

• Ad CoivfPLETORiUM. cum dc terra <t» ^nu um> 

Pfabni de.Dominica, Cet" & nomen' ejus hon me- 

terautfuprainFerusQiu> moretur amplihs. 

drairefma: ,^ag. 19^. Hymmis ^ Lugto^. M 

Non dicuntur Preces. ftfrd in Dominica Pajffid^ 

■'••~---~------_------ ^^* 

""^ ilr. Intende animae mei^ 

IN FERIIS &lfberaeam; 

PekHebdomadam 39^- Propter inimicos 

P A S S I Q N I S, "*^^*J?P^?^ ^f'^' 

_, ^ , ^ . • ^iBcnedidus. 

EtufqueadFeriamQuin' . Antiphonautinquahbet 

tam m Cana Domini. Feria. 

AD MA TUTINUM. Deuide: dicuntur Prtces 

j . /^ Hriftum Sal- flexis genihus , ut fuprXin 

ipvttat.y^ vat6rem 6m- Feriis per Annum. p. 171. 

ivum , qui pafli» 9& pro yOratio ^minqualibaFcr. tnfmuferHeliomadsmPaffimt. pff 

' Hoc Ttmpofi^nonfiwu ]iiajiii|ieccai6ris« Non di" 

Sv§fraaa m Laudikus ^ ciiur GUfnsLVatiu Sed ro- 

im aum in Fkjpms. ptthur. ^. Ciiftddi me. 

jtD PRIMAM. ^-^^^cXi «e i li- 

' JEfymmtf.Jamlucborto ^ieo quem fUtuiniiit 

fydere, ut Jupr^ ad Pri^ mihi, . . '' 

mam do Dom. pag. 19. ^. Et ^ fcindaKs ope* 

PfalmidcFeria^ & fic r&mimn:. iniquit&tem. Pf 

md alias Horas. 140^ 

^i^itt. 1. Deusfalvdtor Prcces^flcxis gemtus^ 

mens, de iniquitite libe* ntfuprd in Feriis perAn* 

' rabis me ^ quia drcunw /unm» p^. 179« 
dcdirunt me contritiones .^^ rrvr^i^ 

mortB. a. iiry. 22. ^^ S£XTAM, 

Cmtcra ^ ut in Feriis Hynums^ Redor po* 

per Ammmi f9i!S* tj4f t^^ ut f^friinDomm^ 

AD JERTIAM. '^Lf ^^^iffi; *&- 

iE^^nutuj. Nunc Sanfle.. mine , iniouititem ili6- 

ut ftqfit^ m Dominica ad nun advirsum meriddka 

Tertiam, pag 26. judicium meum. Thren* 3* 

Ant. 2. D6mine , re- Capitulum, Thren^ j. 

cordare mei, & m^re me A Udifti labia inferg^ 

ab hxs qm per&quuntur XjLtium mihi , 6ft medi- 

me« /erem. 15. tati6nes e6rum adv^rsitmr 

Capitulum. Jerem. i8. me totsL die. Seflionem 

FOd^runt f6yeam* ut e6rum , & re&rreai^- 

cap^nt me., & 14- nem e6rum' vide : ego 

queos abiconddnmt pi- iiim pTaknns eorum. 
dibus meis : m autem , ijt» krev, Propter inimU 

D6mine, fcb omnecon- cos meos^ *'Eripe m&^ 

siHimr e6rum advdrsum D6mine.:. ' 

me' in mortem. ^i Tu fcis improp^ 

i^; hrev.. Cuft6dt me , rium meum, & confiiu^ 

D6mine y ** De manu nem meam:^Eripe.n^/ 

|ieccat6ris. 3^. Propter. P/ 68. 
^ ^. Et ab hominflbus -^ Totltdieverbamea 

in;qu:s eripe me; * Dfe execrabantur : 

Ov /Vrw ftcund.i Hthd. PaJJioms* 
Adv^rsum me om- Capiiulum, Jerem. i8. 198 

nes cogitati6nes eorum in 
raalum. /y 55. 

Preces ^ flexis gembus , 
utfupra, pag. 179. 

A D N O NA M. 

Hymnus. Remm Deus, 
ut fupra in Domimca ad 
Nonam* pag. 31. 

Anu 7. Omnes inimici 

mei audi^runt malum 

meum : laetati fuat , qu6- 

niam tu fecifli. Thren. r. 

Capitulum. Jerem. i8« 

ATtende , Domine , 
ad me , & audi vo- 
cem adverfariorum meo- 
rum. Numquid redditur 
pro bono malum , quia 
foderunt foveam animai 
meae ? 

T^. hr4v, Prmcipes * Per- 
fecuti funt me gratis. 

-^. Et a verbis tuis fbr- 
jnidavit cor meum. * Per- 
Jecviti. Jj^. Princlpes. Pfai. 
iiS. 

-^. Qui retribuunt mala 
pro bonis , detrslb^bant 
mihi r 

Tjlt. Qu6niam fequebar 
bonitatem. Pf. 37. 

Preces, fie^is genibus y 
tifuprd, pag. 179. 

AD VESPERAS. 

Pfalmi £• Antiphona de 
PfJttri Q. REcordare , Domine y 
quod {leterim in conf' 
pe£lu tuo , ut 16querer 
pro eis bonum , & aver-- 
terem indignationem tua. 
ab eis. 

Hymnus. VexiilaRe^ 
pr6deunt. ut fupra inpri" 
mis Vefperis de Dominka 
PaJJionis , pag. 2.86. 

^. Captabunt in ani«^ 
mam Jufti ,. 

jf.. Et sanguimenr inno- 
c^ntem condemnabunt* 
Pfalm.. 93. 

Ad Magnificat. 
Ant, ut in qualibet Feria. 

Deinde dzcuntur Preces 
flexis genibus , utfuprAm 
Feriis perAnnum. p. 171. 

Oratio , ut in qualibet 
Feria , pofi Antiphonam 
ad Magnincat. 

COMJLETORIUM , Ut 
fuprd in Feriis QuadragC" 
m«, pag. 199. 

FERIA SECUNDA. 

De Jeremia Propheta. 

Le6iio j. Cap. z. 

ET nunc qUid tibi vis 
in viaitgypti, ut 
bibas a^am turbi- 
dam ? 5c quidtibi cum.vii 
Aflyri^rum, ut bibas aqusL 
fluminis ? Arguet te mali- 
tia uu , & ayer&Q tua increpil^t tev^otOy & tr^/perq^ filiojrveftitks , 
' vide , quia malum & ama- diicipiinaai non recepe- 
nun eft reliqu^ te £>o- rwit : derordvit gladiua 
minum Deum tuum , 8c vefler proph^s yefbos , 
non efle tim6rem' mei quafileovaftatnrgenera- 
apud te , dicit D6minus tio veftra. Yid^te verbum 
Deus exercituum. A fse- D6mini. Numquid fblitii- 
culo confregi^ ji^um ^'^us fum Ifraeli, aut 
meum , rupmi: vtncuia terr^ jer^tioa ? Quare er-<» 
fnea,&dixifti: Nonfer" |o dixit p6pulus^eus: 
viam. In omni enim coUe Reciffimus , non vjeni^-^ 
fid>lkni Y&L^ £]b omni U- mus ultraad te'^ Numqnid 
gnofrond(ifb,tu profler- ohlivHcetut vir&o orna- 
nebdris m^etrix. £go au- mi^ti fdk, ,aut monfa faf- 
tem plantayi te vineam ciae pe&oralisiiuiae.? P6- 
eledam , omni^femen ve- pulus ver'^ mm oblitus > 
nimfqH4mo4o^crgiHfx^\ ^fl .mei iiittmftinduneris.. 
viripc w. .nu)u in prs^viim . -; ^; Swnent^ :^. a88. 
' viaeaialUna i Si Uv^tis tf. .%ik^<i. :&nfii-£vang^iii. 
nitro , &. muUiplidt,Tetjs^ . • fecundi^m Id^miem» . 
tibi herbam borith,ma-' Le^h iij* . Cap. 7. 
culata es in iniqiutdte tua T N illo t^pore : Mi-»' 
coram me. X sirunt Prhidpes & 

,1)2. Dixtt.. pag. 188. . ?harif3einwiiiflro$,utiq>- 
Lefiio (/.' . pcieh^nderent Jefiim. X>ir- 

VErterun^ a4 me tei?-. xit^ergo etsAeiiis: AVihuc 
gum , & non faciem ;. m6<h'cum teihpus. vobif- 
& in tempore aiHi^onis cumfum,&vadoad.eum. 
fua^ dicent : Surge , & qui me mifk : .Quaeritis 
libera nos. Ubi fuht dii me , & non invem^tis ; 
tui , quos fecifli tibi ? Sur- & ubi ego fum , vos noiii 
gant , & liberent te in pot^fiis venire. Etxiliqua- 
tempore affli^^iosnis tiK^ ; Homilik San6li Joannis 
fecundjaqimumer&qiiippeT -.-v^ Ghryrfflomi.^ 
civitatum ^tuafumL.erafit Hm> 4^i.in\Csp*^, Joan^^ 
ii^ tuiJAida«rQuidTiiltist rT^ Imindutn eifl ine in. 
mecum judicid cbnt^n- X : nobis qiioque ea ver- 
dere ? omnes de^ebqufilis ba locum habeant, qubd: 
me jdiCitDiminus^ipruf'' ubi efl, venire non,p6f^- 

O vj 300 Firia fivtmdk 

lumus. Si quidem Tita 
noAra fceleribus plena 
eft. De difcipulis enim 
ait : Volo ut ubi ego (um ^ 
& ilU fmt mecum. De 
nobis contra tlmeo, ne 
dicatur : Ubi ego fum, 
vos nos- pot^(tis venxre; 
Quomodo enim pot^ri- 
mus-, ciim contraria^quae 
praecipiuntur , oper^ur J 
Etenim' inter iaeculi h6* 
mine», fi quis miiitum 
praater regis yoluntitem 
tacit, ad regem non ad- 
mittitur ; (ei miinere' 8c 
di^titr^riexauAoratus , 
ultrmo affiptisr iiipplicio. 
Iddem 6l nos cbm cupi- 
ditati iervimus ; cum ra- 
pimus, cum vim inf<6ri- 
mus , . cum verb^rimus , 
cum non facimus elee-^ 
KwSfynam , illia: nullo 
pado admittinKir: Sed-in 
cobis, quod^ vtreinibus, 
iKrcidet, quibus ad fpon^ 
iiim ingredi non iicuit. 

^. In novifiimo die ma- 
gnafefSvitatis * Stabat Je* 
ius.& clamabat, dicens': 
Si quis fitit, viniat ad ne: 
& bibat». 

^. Foft» der domt D6 - 
mlni , egnedi^cur Tdicit 
Dominos V & irrigibit* 
lorpdntem ^piniirum^^Star 
bat Jefus. i^. In noviiri*^ HeiJl Pajffidmi, 
u^iBenediAus. 
Ant, Bi Si qins fitit ^ 
v^niat ad mev & bibat; 
/Baiti 7; 

Oratla: 
T Mploramus in Jejdrnio 'i 
jfc Domine , . miferic6r- 
diam^ tuaim ; ut te , qui 
fons bonit&tis es , toto de^ 
iid^rio ittientes-, can^tis 
tuae abuTidantiiE reptei^ 
mur. Per D6niinum. * 

C A N O N. 

ExRigulis Sandi C&rolt 

MedUolaneniis Archie* 

piicopi. 

D^e-ol^it^ivaidk in nunifie^ 

ri^ ' Sdcrm% '^Pctniti 

¥Ideat diligenter Gon- 
feift^riu$,ne queiit^ab- 
s61vat qui vel 6dium , 
inimicitianive dep6nere- 
nolit, vel reilitiiore. pny 
facultate rec^fetaUinum, 
vei a ilatij peccaii mor- 
t41i» paratqs non fit cQi^ 
cWere-, occaiicn^mve s(- 
milis peccati vitare: qualr 
de re dodrinas^ probata» 
ihideat re&^ cognoicere, 
& iecund^ eas iefe gerere* 

Ad Magnificat» 

Anti '4. Qui credit in^ 
me,:funit dkitScriptilira,; 
flumina' de* ventre ejus- 
fluent aqu«^ vvwjimn, 7« 

V Oratio^ 
|OLam4mium ad te > ^tsiitm ^&nvMs in afflfc* 
'tiofiCr' |wlttts {liSpCTCiin ^ 
Ita &'tiobb itr pneienti 
tnbuliid6nefiicdms, Per 
Ddflditumi EJERIA TERTIA. 

nr TUIgb^ dWtt» : Si 
IL/^dHni&rk^w uac6- 
:- Y' Mpnifl3E|m,&re* 
cedcni;! ab.ieo^, d&zerit 
wniflQt attenuH y4iimuniidi 
reirertitmuui eauUiltn- ) 
JsumqnixLinoa pdUta^fio 
contuainika erkoniiUitr ii* 
la i -Tu autem -ffmicata>e9 
cum. amat6ribus nuiltb: 
tamen: revertere ad me , 
dicit Domintts, & ego fii£< 
csp^^te. Leva oculos 
tuoliii dir^fium » & vide^ 
ubi hOB profttita fts : in im 
iedebas^xp^dans eosqua- 
fiiatro in foUtucUne^;' & 
polluifti terram in fomit* 
cationibus tuis^ &:in ma- 
litiis tuis. Quamobrem 
'prQkiUne fimt iHUaB plo^ 
vianinL».ALfera|inu& im- 
J>$ir nm^^fiiiti^.&ons mu- 
]ifiim mtffitricis^ £t£b . eft 
tM y nobnfti erdbtfcere* 
£rg6 faltem amodb .voca 
me ; Patcr sisus > dax 501 

tu t%k 

ir. RiTpice; gi^. 290. 
LeSiQ iy 

ET dixit D6mino$ ad 
me in- diibns J6fie 
regis : Numquid vidiffi 
qosli likent aver54trixl£- 
x^Xil Abiitsibimet fupfer 
onweflii», numtem exdl- 
fiim» & fiib omni lig^CK^ 
firond6ib, &fi>micataeft 
ii^ £t dixi , ciim fecifltt 
haec 6mma : Ad.mere? 
v^rtere ,. & non^e^f re*^ 
V^rfiu £t vidh praevari^ 
c&trik ib&or tfjs Jud^iit 
quia pr(> eo qciod:mo&- 
otiata efTet aVers4trix K^ 
rael , dimisiiTemeam, & 
d^diflem ei lib^Uum re^ 
ppdii : & non^timuit pras* 
varicatrix Judafororejiis^ 
fed abiit> & fornic4ta«ft- 
kiam ipfa« Et fadlitte 
fomicationis fiiae conta- 
minavit terram^ & moe- 
ch4ta efl ctlm Iapidi^'& 
figno. £t in- 6mnU>us hi& 
fton eft revdrfa ad me pra^ 
varic4tiix foror ejus Jti- 
da. in toto cosdc fiio , 
fed in mend4cio , ait D^'-' 
minus*. £t dixit Dominns^ 
adiime ; Juftific4vit ani-^ 
mam fuam avers4trix IlP-^ 
raei, comparati6ae prai^ 
varicatricis Judae.Vade^ dfc 
doma fermoQes iftos cooir ;oiz PcrU tertia Mihdi PaJ^ordt. 

tra aquUonem , & dices : cideretur , occidt4bat 

reverterc aversatrix li^ rael , ait Dominus , & 
non avertam ficiem mea 
a vobis : quia fan6his ego 
fum, dicit Dominus, & 
non irafcar in perpetuum* 
^•Deusmeus./?ia!^ 290^ 

L^£lio fan6li Evang^lii 
fecundiim Joaennem. 

Ledio iij, Cap. 7. 

1N illo t^mpore; Am- 
bulabat Jefus in Gali- 
laeam : non enim volebat 
in Judaeam ambulare , 
quia quaerebant eum Ju- 
dsei interficere. Et rcliqua. 

Homilia San6li Auguflini 

Epifcopi. 
In Joan, Trad, 28. n. !• 

8. & II. 

CHriilus manens Deus, 
accepithominem, qui 
fecit hominem. Quando 
ergo lutuit ut homo , non 
potentiam perdidifTe pu- 
tandus eft , fed exem- 
plum infirmitati praebuijP- 
fe. IUe enim quandb v6- 
Iiiit 5 detentus eil ; quan- 
do voluit , occiliis efL Sed 
quoniam futura erant 
membra e}us , id efl , fi- 
deles ejus , qui non ha- 
berent illam. potcftatem 
qiiam habebat ipfe .Deus 
nofter : qubd latebat; 
qi>bJ fe tanquam ne oc- hoc indicabat fadura eift " 
membra iiia , in quibus 
litique membris fyas ipie 
erat. Non poteft mundus 
odifte vos. Quid eft hoc ; 
nifi,Non poteft mundus 
5diiflre*amaf6res fiibs, &1- 
ibs teftes i Bona enim dP 
citis quae mala iimt ^ & 
mala quise bona fimt* Me 
autem odit , quia ego tti" 
timonium perhibeo de illo, 
quia opera ejus mala fimt. 
Judaei ergb quaerSbant 
eum ia die fefto : 8c mur-» 
mur multum de. eo erat in 
turba. l/nd^ munnur i De 
contentione. Quas fiiit 
cont^ntio ? Quidam enim 
dicebant :Quia bonu^ eft ; 
alii autem : Non , ied fe«* 
ducit turbas. De omnibus 
fervis ejus intellisdndum : 
hoc dicitur modb. Qui-* 
cumque enim eminikrit 
in aliqua gratia fpnit4)i , 
profe^b alii dicunt : Bo- 
nus eft ; aiii , Non , fed 
feducit turbas. Quod diC- 
tum eft ergb de D6mino , 
valet ad confolationemy 
de quocumque hoc dic- 
tum fueritChnftiano. 

^. Nonpoteift«iundns 
odifle vo«.-: me 'ftutem 
odit;-* Qaia cgo tefti- 
monium perhibeo de illo , 
qubd opeta ejus molafufit. Feris MfrAi ' Meid. Pajlanit* -30} 

. ^.'Ospeccat^riifuper ix6rum, Joan. j. 

me ap^nm e&f* Quia Orauo. 

ego. })L Non poteft. oUrcipe,mis^6orsD6* 

Jwttt. 7. Pfalrtu fo8. i3 mine , silipplicum pre- 

^ftf/Benedidus. ces , & feciindiim multir 

jtfirr. 3. ATc^ndite ad tudinem indulgtati4nu» 

dtem fefium bunc ;. ego tu4nim ab dmnibus^ noa 

aiitieni mm aictodo » ^a absdlve peccitis ; ut ad meum tempus noa<&m 
impUtum eft. Jaaru 7. 
Orath. 
A Ujuliare. , D^ine 
XXpdpulo tuo ; ut facrse 
deyotionis pro&iens i»- 6mnia. pietati» 6pera , te 
parc^te , reparemur ; 8c 
qpios. yiinia Kceri& inno<^ 
c^es y.auudlio fidas tSr 
cices» Per D6minunu. cremimia,&mofemper pERIA QUARTAc 
munere gnbemetur , & _^ _ 7 _. . # ^ 
ad redemptiiais at&rna De Jeremia Proplvet^- perv^niat » te duc^nte , 
cotis^rtium* Pei Domi* 
num. 

C A N O N. 

£x Concilio Tridentino. 
Seff. 14. Cap, 8. 

HAbeant prae ecuiis 
Sacerdotes , ut fa- 
' tis3^o quam imponunt , 
noh fit tantum ad novae 
vitae cuft6diam , & iniir- 
mitatis medicamentum , 
fed Mam ad praeterit^* 
rum jpeccatorum vindic-* 
tam oc cafti^ati6nenL 

.4^ Magmficat. 

Anu j. Quidiam dic^- 
bant ; quia bonus eii : 41ii 
autem dicebant : Non, 
fed feducit turbas. N^no 
tamen palam loquebatur 
dc iilo prpptcrmecum Ju- C trcuite vias Jeni* 
falen^&afbicite: 
&confider4t^,8c 
quxrite in plateis ejus„ 
an inveniatis virum izr 
cientem judicium , & quae» 
rentem fidem : & prppi- 
tiusero ei. Qubd fi driam > 
Vivit D6minus , dixerint : 
& hoc falso jurabunt«D6- 
mine , 6culi tui refpkiunt 
fidem ; percufsifti eos , & 
non doluerunt : attriyii^ 
ti eos 5 & renn^runt acci-^ 
pere difciplinam.: indura-» 
verunt factes fi)As fupra 
petram, ^c.nolu^runt f(er- 
verti. Ego. autem diiu v 
F6rfitan p4uperes fuQt 
& ftulti , ignorantes viam 
D6mlni , jydtcium Del 5^4 Feria qudrta HeiJ, PaJ/h/dt. 

fui. Ibo igitut ad optima-* taat loc^ti*, 8e tefydaSm tes ^ & loquatjr eb :, ipfi 
cniiri cognoverant viaiA 
Domini , judkium Dei 
fui ; & ecce magis hi fi- 
mul confregihmt jugum , 
rupertmt vincula. 

^. Dixit Dominxts.pag: 
a88. 

LeSih ij. 

SUper quo propittu^ 
tibi effe p6tero ? Filii 
tui dereiiquerant me , S(: 
jurant in hb qui non funt 
dh. Saturavi eos , & moe- 
chati funt , & in domo 
nieretricb luxuriabantur. 
Equi amatores , & emii^ 
sarii fafti funt ; unufquif- 
ue ad ux6rem proximi 
hinniebat. Numquid 
foper his non vifitabo, 
dicit Dominus , & ingen- 
te tali non ulcifcetur ani- 
ma mea ? Afccndite mu- 
ros ejus , &L diflipate , 
conlummatiohem 
nolite ^ere : r autem 
: auferte 
pr<^>4^aes ejus , quki non 
funt D6mint. Praevarica- 
tione enim* praevaricata 
eil in me domus IfraH , 
& domus Juda , ait D6- 
minus. Neeaverunt D6- 
minum , & dx6runt : Non 
cft ipfej nequev^niet fu- 
per nos malura : gladium 
& famem non videbimus. 
Propheta fuerunt in ven- non fiiit eb : haec erg$ 
evMent illis; 
^. Suitient. /rn^. %98k^ 

L^fiio fan£li Evangflu^ 

fecundtun Joaimemir 

Le^io uj. Cap,.UU 

IN illo t^mpei^ : &£b 
(unt Ecoema in Jero* 
s61ymis ; &. hyems erat. 
£t ambulabat Jefus in tem- 
plo, in pbrticu Salomo- 
nis. £t reliqua. 

Homilia VenedUbilb 

Bedae Presbyteru 

Cap. lOi ui Jotttu 

COnfiderdndum eft 
quar^ £vangelifta di- 
xiffet hsec Ecoenia hie- 
mis tempore fadla efle. 
Omninb propter duridam 
Judse6rum & infidefita- 
tem , qus frigoris n6mi» 
ne faep^ defignari lig^tur. 
£t ambulabat Jefuft- in 
templo in p6rticu Salo- 
m6ms. Si ergb Deiiilius 
ambulare v61uit in tem- 
plo , inquo caro & fim- 
guis brut6rum animalium 
offerebamr ; mukb magis 
noftranvorati6nisdoiitiim, 
nbi camis ipsius'ac san- 
euinis facram^nta cele- 
brahtur , vifit4re gauddi>it 
Si perambulare non dsXr- 
pexit poTticum, in quo 
rex quondto mortalis ac Jfmd pmrid H*U. P^^ffaius. fof 

ttftitm mjhxxm fpotcsi- ego ynam mximm da tifiiixias .ac ^Mtntiflimus 
ad orimduni ftue' kAt- 
Imi qaant^ magpi pene- 
ttafia cAidium ii0fir4n2tii 
Brrifere» atque iHuftrire 
de^uleral : neque enim 
Mtttdina eft, qnia domus 
Ibldmmodb m qua ad 
eFtedom» vd ad myft^* 
fk celdmlida comrdm* 
nmsytesiiplum fit DdmiAi; 
& iio» i^ qui isivtimiiie 
06misii e<m v faiimus»mul« 
tb amplfl» templum tjus 
mpelKmur & fimus ; cum 
masaSi&k dicat Ap6ftoIuse 
Yos efiir templum Dei 
vivi, ficttt <Sat Deus; 
inhabitibo m eis & inter 
illos ambuUbo. 
. 19^* Dic^bantJ[iidsi:Si 
ttt es Chriftus , dic n^bis 
palam. Re%(Sndit Je&s ; 
* Loquor vobis , & non 
creditis : 6pera qus^ ego 
iScio. in n6mine Patris 
inei ^ haec teftim6nium 
perhU>ent de me. 

^. Ufquequb detrahet 
siuhi p6pulus ifte ? Qiiou£- 
mie non credent mihi in 
omnibus fienis quae feci 
Goram eb r Loquor vo- 
bis. ^. Dicebant. Joan. 
lO. Num. 14^ 

^i/Benedifhis. 

Ant, 4« Oves me« vo- 
cem meam audiunt ; fic eis ; & non peribunl ia 
«temum. JoMiu to. 

Oratk. ^.^ 

SAnfiific4to hoc ]ej4* 
nio , Deus , tu6rum' 
corda fid^um mifisritoff 
ilhUfara : & quibus devo- 
ti6nis prseftas affiidnm*^ 

Eraebe liq>plicintibuspium 
enignus audinui^- Per 
D6minum. - 
, Cj4 N o nr. 
Eaf: Cpncilio Rem^nfi« 
An.' 1 5%r C^.de Pamu 

/h 4r 

U^t inylm&ac poen« fin 
tisfiicere valeant poe« 
nit^ntes, fiic£rdos nonfir 
praebeat nimis &verum9 
neque tamen tA lenem| 
m poenae cont^ptu wi 
rursum peccindum poem<* 
tentem p6tiiis, inyitet 
quam ad vit» novae ^ 
nusv inetindunu 

Ad Maenificat. 
- Ant, 6.Si mihi noavut 
tis credere , opdribus czi^ 
^diie ; ut cQgnofcatis & 
credatis quia. Pater in me 
eft , & ego in Patre^/om 
10. Oratio. 

D£us , qui mifenc6r** 
- ^ diaejanuamintei 
rantibus patdre volui: 
r^ipice in noa,. & miiib* 
r^re noftri ; ut qukvoko- 
tatis ttts viam y te 4oaaa« 3o6 Feria qtuntd Hthd. PaJJioruft tt , ftquimur , i vita nun- 
ouam {hmta devi^mus. 
rcr Ddminnm. 

FERIA QUINTA. 
De Jeremia Prophita. 

Le&ioj, Cap. 6. 

ERudire , Jenif^em , 
ne fort^ reci6dat ^ni- 
ma mea a te ; ne 
fort^ i>onam te des^r- 
tam , terram inhabitabi- 
lem. Haec dicit D6minus 
^xercituum : ufque ad ra- 
cemum coUigent quafl in 
vinea reliquias Ifrael : 
conv^rte manum tuam , 
quafi viiidenuatorad oar- 
tadlum. Cui loquar i 8l 
quem conteft^bof ut 
fiudiatf Ecce incircum- 
cifae aures eorum ,& au- 
dire non poffunt : ecce 
Terbum D6mini fa^lum 
eft eis in oppr6brium, & 
non fuitipient illud. Id- 
circb fiirore Domini ple- 
nus fiim , laboravi sufti- 
ttens:Eff&nde fuper par- 
vulum foris , & fuper con- 
siiium juvenum funul : vir 
enim cum muliere capi^- 
tuf , fenex cum pleno die- 
mm : Et transibunt domils 
e6rum ad alteros , agri & 
iix6res pariter : quia ex- 
t^ndam manum meam fu- 
f)«f4iabit4ntes. terram. i^.Kifipict.fap 290« 
LtBh ij. 

AMbdre qutppe uique 
ad ina)6rem oninesr 
avariti* ftudent : &L^ Pro- 
ph6ta vSayie ad Sacerd6^ 
tem cunoi ficiunt dolunw 
£t curabant contriti6nen| 
filiae p6pulr mei cum igno*^ 
minia , dic^es : P&k ^ 
pax : & noti erat pax; 
Confiiii fiRit , quia abo^ 
minati6nem fecenim:quin 
potiiis confiift6ne non iunt 
confufi , (8c eridbiicere 
nefci^runt. Quam6brem 
cadent inter ruentes : in 
t^m|)ore vtficati6nb fuae 
c6rru«nt, cKcit Dominus: 
Haoc dicit D6ininus ; Su- 
te fuper vias , & vid^ y 
& interrogate de femitb 
antiquis , quse ftt viabona , 
6c nnbulate in ea, & inv^ 
ni^ refrigirium anima- 
bu& veftris. Et dix^runt s 
Non ambulabimus. £t 
conftituii fuper vos fpe^ 
culatdx-es. Audlte vocem 
tubae. Et dixerunt : Non 
audi^mus. 

i|!. Deus meus. pag^ 
3.90. 

L66H0 fanfli Evangelii 
ijbcdndiim Lucam. 

IN illo tcmpore : Ro^ 
gabat Jefum qmdam de 
Phariiaeis , ut manducarct 
cum illo« Et ingreiEis do^ Ptria mtmi» Sekdi B^tusl f&f^ 

dift%iit. alab4ftrum ui^a^ : & 

* Stans retrb &ciis pedei 

Je&, & iingiiAito ungi-' 

bat. 

"j^. Nonne Ucrymaeain 
c^ndunt ufaue ad cselum f 
Non difcM^sdonecAl* 
ti/Iimus a^iciat : * Sftans*. 
1)^. Mulier* Luc. 7* EccUm. 

35- . ' 

^(/ Biinedidiis;* 
* Anu 2« Remittilbtnir ef 
peccata nuilt», aii6nian> 
dil^ multiun. Luc 7« 
Oratio, miifli j.iHuutKi , 
£t ecce nuilier teas ^rat 
in cmtitt peetkrix , ut 
cogn6Tic qubtf accutetf> 
fetmdomo Pharifitiyte^ 
tuKt atab4ftnmi ungu6itL 
Et riliqua. 

Homilia Sanffi Oreg6rii 
Papai» 
In Evang, 33« n^ 2. 
T Iqiiet, fratires, mhi 
JLfflidds iiaabus pritift 
snnlier iiit^ta , unguen- 
tum iiM pto bii6rt ihae 
camb adhibuit. Quod er- 
g& fibi t^iter ediftde- 
rat, hoc lamDeo lauds' Eus qui i^t6m di- 
>usmultftpe<^ T^Eos mu 
JLIlig^i biliter oSerihzu Oculis c4t»remittis : ihfiuide c<M^ 
terrtea concupiefat: fed dibus. noftris tm am6H^ 
hos jani per pifeaiitimiam» alF^dum , nt A 6mruboi^ 
c6nted^nsf)ebat. Capillos peccatis iloftris td^mift* 
ad compofiti6nem tuSgQs- ncordia liber^ur. Pelr 
exhibuerat ; fed jam ca- IMminum. pOlis lacrymas ter^ 6bat. 
Ore fupirba dixerat ;'fed 

Eedes Domiiu ^fculans , 
oc in RedemDtoris fbt 
veiligia figj^at.Quot ergb 
in fe habuit obledamen- 
ta, tot de fe invenit ho- 
locaufta. Convertit ad vir- 
tiitum numerum, niime- 
rum criminum;ut totum 
ferviret Deo in poeniten- 
tia, quidquid ex fe Deufti 
contempferat in culpa.Tu 
autem. 

ij?. Mulier quae erat in 
civitate peccatrix , attulit C A NO N. 

£x Synodo LtngoniafL 

Anno 1404. n, 47. 

SAcerdotesdebentfemf* 
flei- injijtngerepoemitiii- 
tiam per eontrdriuAi pec-* 
caton ; puta. fop^rbo hu- 
milem Oratidnem j Av4- 
ro eleemofynae largiti6- 
nem ; gul6fb abftinentiam 
^ cibb.& p6tibus ; LuxiH 
riofo C9mis macerati6«« 
nem, & qtiand6queIoci 
mutationem ; & fic de fi- 
milibus. 

Vefpcra de fiqucRik 508 In CmpaJliam FERIA SEXTA. 

Fu Officium 
DE COMPASSIONE 

B. M. VlRGISIS* 

Duplex-minus. 

tN L VESPERIS. 

AntlphoTut de taudibus, 
Pfaimi dt Feria ; 6^ fic 
m toto Officio. 
Capitulum. Job. 30. 

INteriora- mea effer- 
bu^runt abfque ulla 
riquie ; f>raevenerunt 
me dies afflidi&nis : moe- 
rens incedebam* 

Refponforium. Qu6 abiit 
dilraus tuus * O pukher- 
rima mulierum l <)ub de- 
clinuvit dil^us tuus? 

-^. Benedida tu inter 
muUeres , & benedidus 
fru6his ventris tui. * O 
pulch6rrima. JJL, Quo. 
Cant. 5* Luc. i. 

H T M N U S. 

DUm fpargit aram 
sanguine 
Jefiis. (alutis h6ftia » 
Praefens dokSris aemuhim :: 
Maria pe£his. immolat. 
C A p u T cru^ntum 
Filii 
Matriscoronat vdcticem: 
Cliori^ iiidem figitur B.M.rirgmU 
Cludlftus cruciy Chrifb 
parens. 
O Paffi6nis mdca», 
Jefu y Maria » cdntai 1 
Altema vobis vubiera ' 
Inf&re tasdem piu-citc» 
QuEM vos doletis^ 
nofter eft 
Error , fiir6rque criim^ 

num : 
Totum fceluiS fatintibu» 
Partem doloris riddite. 

f O u I ttatus es de 

virgine , 
Jefu, tibi fit gl6ria^ 
Cum Patre , cumque S;^* 

ritu, 
In fempit^ma fsecula. 

Amen. 
-^^. Anima mea turbata 
eft valde ; 

ij^.. Sed tu, EhSmine, 
ufquequb ? Pf 6. 

Ad Magnificat. 

Ant. 5. Cui compa- 
rabo te , filia Jerufalem^ 
Cui exequabo te , virgo 
filia Sion ? Magna efl 
enim velut mare contritio 
tua : quis medebitur tui! 
Thren. 2. 

OratiOyVt in Laudibus^ 
Fit Commem. de Feria^ 

Ant. 6. Dixit Jefus ad 
mulierem : fides tua te 
fsdvam fecit ; vade in 
pace» Lui. 7» In Cmjfajione 
OroHo. 

9 qui iion foliim 
zantibus v^iam 
(d^tuun prsmia 
thus impertiris : 
petimalis opiri- 
ler^mur, inefta- 
te depelle ; ut 
ee majeflatis cul- 
iluhri tim6re dif- 
c fan^^o amore 
. Per D6minum 
Jefum Chriflum 
lum , qui tecum 
regnat. 

LETORIUM , lU 
Ferus Quadra^ 

>»g. «99- 

is , Virgo Dei 

utfiiprajnPfal' 

l^ 39- 
xuntur Preces. 

4TUTINUM. 

or, Jefumcruci- 
•er quem planxit 
aafi fuper uni- 
* Venite , ado- 
ach, 12. 

:jVemte,/7tff.6. 
a Patri. 

OCTURNO, 

. Ego plorans , 

meus deducens 

uia longe faftus 

me confolator. 

5. Dolor meus S. M. yirginu. ^b^ 

iiiper dol6sem , in me 
cor meum moerens. /r» 
roH* 8« 

Ant*j^ Vocemmeam 
aud^, D6mine ; ne vrip^ 
tas aurem tuam i fingiUttt 
meo & <:lam6ribus. Thretu 

V 

^. Ad te clam4vi , dum 
anxiaretnr cor meum ; 

])^. Quia fadus eft e§ 
fpes mea, Deus. Pf. 6o. 
T>e Jer^emia Proph^a. 

LeSlio y. Cap, 8. 

OtJomodo dicitisf 
Sapi^tesnos iii- 
mus,&lexD6- 
mini nobifcum eft i Vere 
mendacium operatus eft 
Aylus mendax ^riharum* 
Confun (imt fapidiites , 
perterriti & capti funt : 
verbum enim D6mini pro- 
jecerunt , & fepientia nul- 
ia efl in eis. Propt^rea 
dabo mulieres e6rum 6x- 
teris , agros e6rum hare- 
dibus : quia a minimo uf- 
que ad maximum omnes 
avaritiam fequuntur : k 
Prophaeta nfque ad Sacer- 
d©tem cunftiiaciunt men- 
dacium. £t ianabant con- 
tritionem £[liae populi mei 
ad ignominiam , dicentes : 
Par, pax, ciim non effet 
pax. Confiifi funt, quia 
abominati6nem fec^runt;^ 
quiniiji6 xonfufi6ne non 310 In Compaffione B, M. Virqiais. 

funt confuii, & erubef- fuis , & in vanitatibus alie- cerc nefcierunt ; idcirc6 
cadent inter corru^ntes , 
in t^pore vifitationis liiae 
c^rruent , dicit Dominus, 

tf.. Erit in die illa , dicit 
D6minus , convertam 6m- 
nia cantica veftra in planc- 
tum , & * Ponam diem 
eam quafi hiftumunig^- 
niti , & noWffiraa ejus 
quafi diem amarum, 

^. Filius hominis trji- 
4endus eft in manus h6- 
minum , & occidcjit eum. 
* Ponam. Amos 8. Matth. 
17. LeBioij. 

ADan auditus eft fre- 
mitus equ6rum ejus , 
a voce hinnituum pugna- 
t6rum ejus comm6ta eft 
omnis terra : & venerunt , 
&L devoraverunt terram, 
& plenitudinem ejus , ur- 
bem & habitat6res ejus. 
Quia^cce egomittam vo- 
bis ferpentes regulos , 
xjuibus non eft incantatio : 
& mordebunt vos , ait 
D6minus. Doior meus 
fuper dol6rem , in me 
cor meum moerens. Ecce 
vox clam6ris filia^^puli 
mei de terra longinqua : 
Numquid D6minur^oa 
eft in Sioji , aut rex ejus 
non eft in ea ? Qu^j-e ergb 
me ad iracundiam con- 
'. citarenint ia fculptilibus nis ? Tranliit meffis , 6- 
nita eft aeftas 9 & nos ial- 
vati non fumus. Super con- 
triti6ne fUiae p6puli mei 
contritus fum &. contrift»- 
tus, ftupor obdnuit me. 
Numquid resina non eft 
in Galaad } aut medicus 
non eft ibi ?, Quare igitur 
non eft obdufta cicatrix 
fiiiae p6puli mei ? 

i)^. Multiplicat» iur^ 
mihi viduae Jerufalem : 
* Induxi eis fupermatrem 
adolefc^ntis vaftat6rem 
meridie , & teftduos in 
gladium dabo* 

^. Ecce venient dies in 
quibufi dicent : Beatas fte- 
riles , & ventres qui non 
genuerunt , & ubera quae 
non ladaverunt. * Induxi* 
Jerem. 15. Luc. 13. 

Le&io iij' Cap. 9. 

H^c dicit Dominus 
exercituum , Deus 
Ifrael : Contemplamini , 
& vocate lementatrices , 
& v^niant : & ad eas quae 
fapientes funt , mittite , & 
& pr6perent : feftinent , 
& afsumant fuper nos la- 
mentum : deducant oculi 
nqftri lacrymas, 6c pal- 
pebraa. noftrrc defluant 
aquis.. Quia vox lamen- 
tationisaudita eft de Siop: 
Qu6modo vaftuti fiunus In Comp^ffione 
& confuTi vehementer h 
tjuia dereliquimus terram, 
iqu^niam dejeQa funt ta- 
bemacula noftra. Audite 
«rgb , mulieres , verbum 
X)6mini; & aisumantau- 
res veftrae ferm^nem oris 
ejus ; & docete illias vef- 
tras Um&itum , & una- 
quaeaue proximam fuam 
planoum ; quia afcendit 
mors per feneftras noflras, 
iiigrefla eildomos noflras , 
xliiperder^ parvulos defo- 
ris , juvenes de plateis« 
. l^. Deducant oculi inei 
licrymani pcr noftem & 
diem 9 & non taceant ; 

* Qu6mam contritione 
inagnSL contrita jeft virgo 
^a p6puli mei ^ plaga 
peffima vchem^nt^er. 

'^.Siinviridiiigno hsec 
fa^iunt , in arido quid fiet ? 

* Quoniam. i}^. Deducant. 
Jeretn» 14. Luc. 23. 

IN 11, NOCTURNO. 

Ant. I. Doleo fuper 
te , 4cc6re nimis & ama- 
-biiis. Sicut un^um filium, 
ka ;^o te dUigebam. a. 
Reg. I. 

Ant, . 4. Fili mi , fili 
mi , qius mihi dabit ut 
ego moriaf jwo t€ ? 2. 
Rcg. 18. 

Anu 8. Praecipe , Do- 
mine , ricipi fpiritum 
meiun : expedit enim ini- B.M.FirglniS. 311 

hi mori magis quam vi- 
vere. Tolf. 3. 

^. Sitivit anima mea , 
quam multiplicit^ tibi 
caro mea! 

i^. Adlixfit animamea 

poft te. P/. 62. 

Sermo San&i Berndrdi 

Abbatis. 

Serm. de 12. Prarog. B* 

M. Virg. n. 14. 

LeC{U> iv^ 

MArtyrium Virginis 
tam in Sxme6nis pro- 
phaetia , quam in ipfa D6- 
minics paflionis hift6ria 
conunendatur. P6fitus efl 
hic , ait fan£his fenex 
dcparvuloJefu, infignfi 
cui contradicetur ; & tuam 
ipsius animam ( ad Ma- 
riam autem dicebat ) per^ 
transibit gladius. Ver^ 
tuam ^'6 beata Mater , 
animal gladius pertran- 
sivit ; alioquin , nonnifi 
eam pertranCens , carnem 
Filii tui penetraret. Et 
quidem polleaquam en-i- 
fit fpiritum tuus ille Jefus , 
omnium quidem , fed 
fpecialiter tuus ; ipsius 
plan^ non attigit animam 
crudelis lancea , quae if- 
Sius , nec mortuo parcer.s 
cut /iccere non poffet , 
aperuit latus : fed tuam 
uiique apimam pertran- 
sivit. Ipsius aimirum api- 312 in CompaJd^one 

ma ]am ibi non erat ; fed 
tua plan^ mde nequibat 
avflli. Tuam ergb per- 
transhritanimam vis aol6- 
ris j ut plufquim Marty- 
rem non immiritb pra- 
dicimus 9 in qua nimiriim 
corp6rea fenfum paffitS- 
nis excifferit compaffio- 
nis affeaus. Tu autem. 

rf. Simeon dixit ad Ma- 
Tiam matrem Jefo : Ecce 
pdittus eft hic in fignum 
cui contr^dicetur : * Et 
tuam ipsius animam per- 
transibit gladius, ut re- 
velentur ex multis cordi- 
bus cogitati6nes. 

^^ Repl6beris calice 
maerons & triftitis, & 
bibes illum, & epotabis 
u(que ad fsces ; * Et tuam. 
Luc, 2. E^eck 23. 
Lediov. Atar. x<. 

AN non tibi pralquam 
gladius fait fermo ii- 
le , revera pertranfiens 
3Uiimam , 6c pertingens 
ufque ad divifiohem ani- 
mae & fpiritus : Mulier , 
ecce filius tuws ? O com- 
mutationem l Joannestibi 
pro /efu traditur , fervus 
pro d6tnino , diicipulus 

Ero magiftro, filius Ze- 
edeipro Filio Dei,homo 
purus pro Deo veiK>.Q»6- 
modb non tuam affiauo- 
siffimam anihiampertran- S. Af . Virglnh. 
siret haec auditio^ quanA 
& noftra , licit sdxea, 
'licit ftrrea ^^dora foJt 
-recordatto ^femdit i 

rf.. Seqocfb&tur Jefixm 
turba nuihetiun quae plan- 
g^bant & lamentabamur 
eum. £t poftquam veni^ 
runt in locum Cahri- 
Tiae , crucifixerunt euni. 
"* Stabat autem juxta crur 
cem Jefii mater eju^ 

^. Sed6runt ia terra^ 
compersirunt cinere cd- 
pita fua , dbjecerunt iii 
terram cipitaluavir^nes 
Jerufalem. * Stabat. JLuc 
i^i.Joan. tf.Tkr€n. 1. 
Lehio vj. 

NOnmir^mini , fratres, 
qubd Maria Martyr 
in inima fiiiffe dicitur. 
Miritur qui non memi^ 
nerit fe aixliffe Paulum ia- 
ter maxima e^tium cri- mina memorantem , qubd 
fine affe^6ne fiiiiiem. 
Long^id fiiit a Mariae vif- 
ceribus ; long^ id fit ^tiaiB 
a s^rvulis ijus. Sed forvt 
quiis dicat : Numquid noa 
eum praefcierat moriti^ 
rum ? £t indulHt^nter. 
Numquid non fi>erabaiC 
continub refiirreat!uiim ? 
£t fid^nter. Super haec d6- 
luit crucifixum? Etvfhe- 
menter. Ali^quin , qnir- 
namtu , frater j-aut unde 
tibi i% xqmmM^ corde non 
pi^liuk? Cec^ illTid c^tas , 
faill imj^reflir fiemO' b4r: 
bi^:i»Qt &>oc carita^i 
9Ui4^ poft illai^ siDcului 

, , ijj, tVidit Jtfys, mtf^S^ 
$c di£^k>iiliim fi^MWtn 
quem i^dbat^1^..£t ;#) 
dt 7eS^ matri &aa ;-Jl^]&- 
liefi:fBS0f5fflivBti^.^,,.i 

ter> 91^1^9 >Pii9 i^t^iB^ 
ferflwt ^ J>r9p|«rj,foe9i 
ite:.0^)imiiai>4bat. 5«a« 

^mineae C0g^tati6ni maf- 
culinum.4niinum infereaSf 
T Et dijit. ^. Vidit Je- 
fus. /tfo^ 19. 2. Afiicii; 

IN m NOiCTURNa 

;■ Ani./i^ l^emogaudeat 
fup^. me defoMtam; ego 
enim.dereUfia fum fola, 
Sf; clafxUi)0 ad Altii&mum 
in diflbus meis. Baruch. 4. 

Ant. . 1. Oculus meus 
non- tacuit , ep qu6d, non 
eir<!a: V^quies, donec ref- 
pkeret &. vidi6ret Domi- 
nusde casi^.Thren.%. 

Ant. 5. Nbn replllet 
in fempiternnmD6mii9Us^ 
Pari VcriiiM B.Mk^Virgfms. 313 

guia fi abj6c^y 8c miier^ 
bjliiK-feciUid^m V ^ 
i^viniieraJ^Tm ib^r 
Txmu.fbreru 3. - 

^. In ufm>ra alirnm 
tuarum iperabo j 

^. Donec tr^nfeatini- 
quitas. ^/ |6. 
Leilio ranfli Evangelii . 
, feciindum Joantieni. . 
LeBio vij. Cap^ 19. 

IN itlo t^*mpore ; Sca» 
bant juxta crucetn Je* 
iii mater e}us., & Ibror 
matris ejus Maria Ciior 
plia 9 . &, Maria Ma^« 
ti|ie* £t r^imuu ^ ^ 

HoxnHia Sancti ^mhriSiit 

: EpifcopL.. 
i?^ Ljf^ir, Firjj;. Qap^ f^ ru CLaudite or^a, impii; 
apirite aures , pii : 
audite qwd Chriifais lo^ 

Juatur. Teilatur de cruce 
)6minus Jeiiis ; & paur 
liiper piiblicam difiert iar 
Idtem , ne matrem inho-^ 
noram relinquat. Sufcrl* 
bi^ Joanues teilamento 
Chriili : legatur n>atripu-* 
doris defenfio , t^fUxnd- 
iiium int^gritatis : leg^tur 
& difcipulo niatris cufto- 
dia , .pi?t4tis ^ratia com- 
njeijdajMr. Ex ilio fufc^- 
pit ean)i. difcipidus in fua : 
Non litique Chriftus fii- 
^i^bat divortiuta « %»tv 
1? ^14 Ifi CompaJlione B, Af. Virgims, 

Maria rclinquebat virufn; genuiffet rtfurre^rum; Sed cum cruo Virgo ha- 
bttare debmt , <{ulLin btnh 
co quem Filii haeri^deih ; 
integritatis fciret effe cuf- 
todem ? Stabat ante cni- 
cem mater , & , fogi^n^- 
tibus viris , {labat intri- 
pida. Vidfce, utrum pud6- 
rem mutar? potteritma- 
ter Jefii , <}uae animum non 
mutavit. " Spe6labat piis 
6culis Filii vulnera, per 
quem fci^bat 6mnibus fu- 
turam redempti6nem. 

^. Dicit Jefus difcipulo 
quem diligebat : * Ecce 
mater tua» 

^. Ciim acc^perit Deus 
janimam meam , hoh6rem 
liabebis matri tiiae 6mni- bus diebus iVitae 
tua. ejus : 
Joan* * Ecce majer 
19. Toh, 4, ' 
Ledio viij. Num. 49. 

STabat non degeneri 
mat^r fpedaculo , quee 
npn metueret perempt6- 
rem. Pendebat in cruce 
Filius , ipater fe perfe- 
i:ut6ribus offerebat. Si hoc 
folum effet ut a^te Filium 
prpftemer^tur , laud4n- 
dus piet4tis affeftus, qubd 
Filip fuperftes effe nole-' 
\>bXp Sin v<?rb , ut cum 
Filio moreretur , cum e6- 
dem geftiebat resurgere ; 
aon ignkvdi piyfl^rii qu6d Simul qua; piiblico ufui im- 
piridi mortfilin Filii nove* 
rat, praftolabatur, fi forte 
etiam M morte publico 
muheri aiquid adderetur. 
Sed Chrifti paftio adjuto- 
rio rion egi^it, ficut ipfe 
D6minus long^ anti prae* 
dixit : &■ refp6xi , & nonr 
erat auxiliator : & attftidi ^ 
& heftio fufcipiebat ; & 
]iber4bo eos brachio meo. 
Quomodb ergb extprqu6- 
ri p6tuit ihtegritas M^- 
riae , ■ qirae , ^igiintibns 
Apoftolis , iimpScia non 
tnetuftat> fed ipfa fe of- 
fen^bat ]^,^iculis.r 

^\ fex illa hora acc^pit 
matrem Jefu difcipulus in 
fua. * Erat fere hora fex- 
ta , & t^nebrae fa£be funt 
^n univ^rfamterram. 

■^. Mifi reppnt^ terror 
rem , dicit D.6minus : in- 
ifirmata eft quae p^perit : 
occidit ei fbl , chm adhuc 
effet dies. * JErat. Joan ijf 
Luc. »3. Jerem. 15. 

L^^io fahffi Evangelii 
fecundiim Joannem* 

LeSio ix, Qap. 1 1. 

1N" illo tAtnpore ; Col- 
leg6rumPontifices & 
Pharilaei concilium , & di- 
cebant : Quid f&cimus ? 

Siia hic homo multa figna 
cit. J^t r61iqu^» Jn C^mpflJJione 
Homitia San£U Auguiiini 

In Jtnau iraB^ 49. n. 26. 

DIci§baiit : Q*^^ ^^^' 
orus ? nec tamen di- 
cS>ant : Credamus. Plus 
enim p6rditi lidnunes co* 
gitahant ^u6mod6 nocd- 
rent utperderent , quam 
qa6mocU> £bi consulerem, 
nh petirent, £t tamen ti- 
na^bant ^ & quafi con&U-' 
bant» Dio&bant tmxti : 
Qoid ficimus i qma Mc 
komo multa £^na fa^. 
Si dimtttimus eum fic , 
omnei csedent inenm^ 
&. Y^nient Romimi, & 
toUent noftrumiocum & 

feutem. Temporalia per- 
ere timu^runt, & vitam 
aetemam non cogitavi- 
runt ; ac fic utnimaue amir 
s^nt. Nam& komani 
poft D6mini paf&onem 
& glorificationemtul^runt 
eis 6c iocum &l gentem , 
e3q>ugnando & transfe- 
r^ndo ; & tUud eos.se- 
qoitur quod 41ibi di£huh 
eft : Filii autem regni hu- 
)us ibunt in t^nebras ex- 
teri6res. 

if., Omnis turba eorum 
qiu fimul aderant ad fpec- 
taculum illud , & vidi- 
bant quae fi^ant , percu- 
ti^tes pedora fiia rever- 
tebantur : ftabant autem S.M.Firginis. 31^ 

* Noti ejus & mulieres d<£ 
long^ zUpidentes. 

-j^. Plangent eum planc- 
tuquafi fiiper unig^nitum^ 
& dolSbunt fuper eum ut • 
in morte primoginiti. 

* Noti. jj^. Omnis turba. 
Lhc. 23. Marc. i J« ZacL 
12» 

Nan dkhur T« Deunu 

AD LAUDES. *' 

Am. 7- y^ Vos . ^nmes 
\J qui transids 
per ^mm , attfodite , & 
videte,fi eft dolor ficut 
d;<>lor meus. Thrtn. x. 

Ani. \. Defec^runt 
prae licrymis 6culi mei : . 
conturbata fimt vi&e^ 
mea. Tkr<ru 2. 

Ant. 8. Attenuadfimt 
oculi mei fufpicientes in 
exc^fum : D6mine, vim 
patior, 7/ 38. 

Aru. 2, Numquid obli- 
vifd poteft mulier infdn- 
tem fiium, ut non miferear 
tur fllio ttteri fui ? \f. 49. 

Ant. 4» Anguftiapof» 
s6dit me ficut ang^itia 
parturientis : c6rrui , chm 
audirem , ciim vidirem : 
tenebr % ftupefec^nt me. 
// 21. 
Capitulam, Thren. i. 

Vlde , D6mine, qu6- 
niam tribulor , con-" 
turbatus eft vent&t m^xub 3^6 In CompaJlJione S, M. Virgims, 

iubverfum eft cor meum simus. Per D6minum* 
in memetipfa ; qu6niam 
amaritudine plena fum. 

■jr* Dum totbabitur 
terra : 

Jijt, Deus in medio tur. Pfal. 45 

u4d Benedi£his. 

Ant, 7. Fortis cft tit 
mors dil^o. Aqux n^ul- 
ta non potuerunt extin- 
guere caiitatem , nec flti- 
mina obruent illanu Cant» 
8. 

Oratio, A D H O RA S. 

Pofi Hymnum Doxo- 

logia Qui natus es de 

Virgine, ut fuprd fkfine 

,, . Hymni de primis Vefptr 

ejus ; non commovebir rii /pag. 308. 

Antipfiowz de Laudibus 

AD PRJMAM. 

C A N O N. 

£x Conciiio Colom^ii. 

Anno 1413. Can. 2» 

AD gl6riam ianfbe 
Virgmis Dei geni- 
tricb pre peccat6rU3us 

DA, qusefumus, D6- Filium crucinxnm aisidu^ 
mine , cordibus nof- deprecantb , necnon ad 
tris intimum vera pietatis hon6rem illius angi!iftiae 
atfedum : ut in tui Filii & dol6ris , dum Redempr 
paffione fandlffimae matri tor nofter , expanfis m4- 
cjus dign^ compaticntes , nibus in ara crucis , ma- 
ialutaris myfterii fru^m trem iiiam benedidam di- 
percipere mereamur. Per. lediflimo diicipulo fiio 
Pro Commem. Feria. Joonni commendavit ; & 
Ant. i. Colieg^runt praesertim ut profan6rum 
fontifioes & Pharifaei Huffitarumperfidiaretun- 
<ohcilium advirsiis Je- datur , qui imagmes ad 
fum , & dic^bant : Quid laudem Crucifixi, & ^o- 
facimus ? quia hic homo ri6lk Virginis dedicitas 
multa figna fadt. Joan. 1 1 . combi^rere minim^ formi- 
Oratio, darwit : ilatuimus, &or- 

TUae nos, D6mine , dinamus,utFeftimiCom^ 
gritiapietatisilluftra; memoraci6nis praefttae 
«it femper in regendis a£H- anguftias &l dokSns beitas 
bus & moribus poti6ra Mariae Virginis , deinceps 
|)Fobaittes , & quoa nocet singulis annis , in 6mnibus 
4i^ere, 6c q[uod prodeft Ecd^fiis fbl^xmitinr cele^ 
«iig/efe,ieinlpiraiite,po£- bretux. In CompaJJlone B. Af. Virginis. 3 17 

sji. breve, Cor meiim 

AD TERTIAM. conturbatum eft : dereii - Capitulum, Interiora, 
lafupra in primis Vefperis. 

^* brev. Tribulatiottem 
& dol6rem inv6m. Repeu 
Tribulati6nem« 

'^.Circumded^runt me 
dol6res mortis. i}2r Tri- 
bulati6nem. Pf 114. 

^. Suftinui qui fimul 
contriftar^tur, & non fuit; 
. Tji. Et qui confolaretur , 
& non inv^ni. Pf 68. 

AD SEXTAM. 

Capitulum, Vide , D6- 
mine. utfupra in Laudi- 
busy 

Tji. breve^ Ufquequo, 
Deus, improperabit ini- 
micus. p^\ Ufquequb. 

-^Jr. Irritat adversariiis 
nomen tuum in finem? 
^. Ufquequo. Pf 73, 

■^. Da imperium tuum 
p^ero tuo: 

ijL. Et falvum fac filium 
anciUae tuae. -P/* ^5« 

AD NONAM. 

Capitulum. Jerem. 4. 
Ocem quafi partu- 
rientis audivi , an- V giiftias , ut puerperge» Vox 
filiae Sion intermorientis 
expandentifque manus 
fuas : Vae mihi , quia de- 
feeit anima mea. quit me virtus mea- 
if^. Cor meum. 

-^. Lumen ocul6runl 
me6rum, & ipfum no« 
eft mecum. ij^. Cor 
meum. Pf 37. 

^. Tribulati6nem mea 
ante Dominum pronun- 
rio, 

:^, In deficiendo ex 
me fpiritum meum. Pf 
141. 

AD VESPERASt 

Antiphoncz de Laudibus 9 
Capitulum , Hymnus & 
Verfus , utfupra in primis 
Ve/peris, 

Ad Magnificat. 

Ant. 4.. Animaequior 
efto : exhortatur enim te, 
qui te nominavit ; & qui 
gratulati fimt in tua ruina, 
punientur.. Baruch. 4. 

Oratio^ ut fupra ad 
Laudes, 

Pro Commem. Fcria. 

Ant, 6. Ab illo die 
cogitaverunt ut interfice- 
rent Jefum. Jefus ergb 
jam non in palam ambu- 
labat apud Judaeos, fed 
abiit in regi6nem jux- 
ta desertum cum difci- 
pulis fuis. Joan. ii« 

Pil\ 320 Domimca Patmdtufn. 

^acerdotali oiEcio dep<H uUo Fefio Dvpiici (/ fis^ 

nendum dec^mimus \ ve^ prii ; fed ejus Offidum 

rimi etiam ad ag^dam trmsfertur pofi O&avam 

perp^uam poeBitentiluB ,' Pafchay efcCepiQ FefiQ An* 

in afr^hmi Monaft^rium ni^kitifinh-quod aMiic^ 

detrudendum. ^ patur. ■ \ . 

^ j4 Domimca Paima- De Semidtq^Gci amem 

rum ad Domitucam in AU £* Shnplki -nulla fit Cinth 

kii inclufive , non fit de memoratiom 

DOMINJCA PALMARUM. 

AD VESPERAS SABBATL 

Duplex-majus. 

Antiphona & Pfalmi de Pfalteriom 

Capitulum. Jerem. 26. ' me yid^itis 4modib , do* 
"~ Cce ii^ manibus ^ve^ nec '' dicitis : B^nediftus 
tris fiim : facite mife qui '^ qui venit in n6miile D6* 

(ouod bpnum & rec- mini. 

tum^ft Mi 6culis veftris. '^, Dedi dilSaathim- 

Verumtamen fcitote & mam meam in manu i^- 

cogn^fcite qu6d H occi- mic6rum ejus : haer^As 

dirids me , sangiiinem ih- riiea dedit contra me vo- 

noc^tem tradetis contra cem , ideb audivT eam» 

vofnietipfps , & contra * Ecce. )j^..Jeriifale!m. ' 

civitatem iftam , & hdji- Mafth. ^y^' Jerenu 1%. \ 

tat6res ejus ; ih veritate Hymnus^ Vexilla , m 

enim mifit ihe Dominus fuprA in Domimcd Paffio^ 

ad vos. fii^^.pag. 286.. 

ijf. Jerufalem , Jerdfa- -^. Dixi : Ecce vinio , 

lem , qu6ties v61ui con- $. Ut fdciam, Deus , 

gregare filios tuos l Sc no^ voluntatemtua. Hcthr, x o* 

hiaK:f Ecce relinmiitur ^^'^Magnificat. 

,Yotjisdomusveftradeser- ^/z/. '8. Jef^(a1em , fi 

lU«'Dicoenimvbbiisr; hon cognovlfies & tu , & Dmnimca Pdmarutiu " 3 oi 

qaidein in h^c die' tua , od^nmt me. 'PfitL 24 qus ad pacem tibi ! mmc 
autem abicindita fiint ab 
6ciilistui& Luc. 19. 
OraUo^ iu k^d ad Laud. 

Ifondictsniur Prtces. 

Ad Completorium. 
Pfalmi de Dom. Caura ^ 
utfuprA in Fersis .Quadrar- 
gcfima^ pag. 199. 

Non dkuntur Prtcts- 

• Jd matutinuh. 

Invitatorlum, Chriftum 
Jefum qui dedit redemp* 
ti6nem femetipfimi pro 
6miubus , * Vemte , adb- 
remus. i. Timj. %. 

Pfalm. Venite , pag. 6. 

In cujus fim non dicitur 
Gl6ria ratrr. fedejus loco 
femet repetitur hivitator. 

IN L NOCTURNO. 

Pfalmi ut inPfalterio. 

Ant. 2. Venationece- 
p^runt me qpafi avem ini- 
micl mei gratis. Thren. 3. 

Ant. 4, Ego erudivi 
eos , & in me cogitave- 
runt malitiam. Ofee.y. 

Ant\ 8. Dominei^ o{- 
tendifti mihi Audia^ ep- 
ram : & ego quafi agnus 
manfuetus quiportatur ad 
viftimanu Jeren^.*! ;. 

.^. Reipke immicos 
meos y Domine ;: 

jfL. Qu6niam multipli- 
cati funr^^ & odio iniquo De Jeremia ^roph^ta., 
LeSUoJ. Cm. XI. 

QUid eft'qubddiliai|i 
meus in domo m^ 
. tecit fcelera multa i Nuin- 
quid cames fandae iufe^ 
rent 4 te malitias tuas , in 
qpibus gloriata ies ? Oli- 
vam i^rem^^pulchram , 
&u£ti&ram , lpeci6£un., 
vocavit D6min|]s nomen 
tuum: advocemloqui^,. 

trandis ex^riit ignis in ea, 
. C cpmbiiiia funt irutita 
ejus. £t D6minus exerci- 
tuum qiu plantayit te , lo- 
cutns eft luper te malum,- 
pra maiis aomiis \i[dJt\jSji 
doinus Juda, aua&fec^runt 
iibi ad irritandum me , li- 
b4ntes Baalim. Tu autem, 
D6mine,demonftra{li mi- 
hi , & cognovi ; tunc of- 
tendifti mihi ftudia e6rum. 
£t ego quaft agnus man- 
iiieitus quiportatur advic-' 

. timam ■ ; &. non cogn6vi 
quia- cogitaverunt fuper- 
me consilia , dic6ntes : 

. Mittamus lignum in pf^- 
nem • e jus , oc eradam^s 
eum de terra viviintium ',-, 
& nomen ejus non me- 
fnor^tur ampjius. Tu au- 

. tem , D6mine sabapth ,, 

qui judicas jufte ^ &pro- 

bas renes & corda , vi- 

deam ultionem tuum ex- 

Ev ' ^ '' 512 Dominka 

cis : tibi enim revelavi 
caufam meam. 

^. Decima diemenfis 
hujus tollat unufquifque 
agnum per familias & 
domos iuas ; & iervabi- 
tis eum ufque ad quar- 
tam ddcimam diem menfis 
hujus : * Immolabit eum 
univerfa multitiido filio- 
rum Ifrael ad v6fperam. 

■^. Venit dies azymo- 
rum , in qiio neceffe erat 
occidi Palcha. * Immola- 
bit Exod. 12. Luc. j22. 

Le6lio ij, Cap, 12.. 

JUftus quidem tu es , 
D6mine , fi difputem 
tecum: verumtamen Jufta 
loquar ad te : Quare via 
impiorum profperatur ? 
ben^ eft omnibus qui prse- 
varicantur , & iniqu^ 
agunt? Plantaftieos, & 
radicem miserunt: profi- 
ciunt , & faciunt frudhim : 
prop^ es tu ori eorum, 
& longe a renibus eorum. 
Et tu , Domine nofti me ,. 
vidifti me , & probafti 
cor meum tecum ; con- 
grega eos quafi gregem 
advi£timam , & fandifica 
cos in die occifi6nis. Uf- 
quequb higebit terra , & 
kerba omnis rcgionis fic- 
cibitur propter ma)itiam 
habitantium in ea ? Con- 
siunptum eft jinimaJa^& Palnarum, 

v61ucre , quoniam dixi* 
runt : Non viddbit novif- 
fima noftra. 

J}?. Poft hebd6mades 
feptem, & hebd6mades 
fexaeinta duas * Occide- 
tur Chriftus ; & in dimi- 
dio hebdomadis deficiet 
hoftia & facrificiiim. 

-jr» Fiiius hominis tra- 
dl^tur principibus Sacer- ^ 
d6tum , & condemnabunC: 
eummorte. * Occidetur.. 
Dan, 9. Matth^ 20. 
Letlio lij, 

REliquidomum meam ,. 
dimifi haereditatem 
meam : dedi diled^am ani- 
mam mcaq;^ in manu ini- 
micorum ejus. Fa6ia eft 
•mihi haereditas mea quafi 
leo in fylva : dedit contra 
me vocem , ideb odivi 
eam. Numquid avis dif- 
color kerMtas mea mi- 
hi ?. numquid avis tinc- 
ta per totiim ? Venite , 
congregamini , omnesbel- 
tiae terr«E , properate ad 
devorandum. Paft6res 
multi demoKti (imt vinea. 
meam , conculcav^rum 
partem meam; dediirunt 
porti6nem meamdefide- 
r^ilem in desertum foli- 
ti!idinis. Pofiidrunt eam in 
difilipationem , luxitaue 
iiiper me : deibladone ae- 
folata eft^ omiiis< te^na > .ipna; QuUus. t& ^i^ :reco*- 

gitet corde, 

j^- Si lajiguis hircorijnJ 
inquin^tos fanfiilKat acl 
emundationem carBis ^ 

* Quama magis f^gd^ 
Chrifti emundabit canr 
fd «niiiaju nQftram. ab upt^- 

, Tibus mortuis ? 

^ i^> Dixit Dominus ad 
Moyfeft ; Hircu^ offei^tur 
Domino pro peccati^ in 
tolocauij:um iemfjiternG j 

* Quanto* I(J- Si ianguii, 

m IL NOCTURNO. 

. Ani, 1. AydiiU , D6- 
"mine, labia Iniiirgcntium 
mibi T & meditaiitSnes 
eorum adyersuiTi me tota 

. ' Ant. 4i. H|.&fiiviri 

r' c6ffifa;ax in^uitateip» 
trai^uint conslihim pd£- 
£mu iniurbe ifia.^^ec. 1 1. 
. v^/u. 7. I^eliqui do- 
^um meam :, dedi dilec- 
jt^ ^^mai];!: mjiam,. in 
;?i0fiu ...iniijMciniq^ ,^juf. 

.:- -iJr^-DeusspkiHfjW^i^ 
r4flei;ifiine.: jji 
- > ?}i* Qu^niamtiriibulatio 
ftriSxiQia ejfl. /7; ?n^ 
Sermo $. ]Le6ius Papas. 

\£(ideratancfbis ^s^r optabilis mundo adefl tei- 
ti%'itas Dominicae paffwS^ 
nls , qaa; nos inter exul- 
.tationes rpiriiualiumgau- 
dioFumjrilere non paticur, 
Qula etfi difficile eft de 
eidem rolemmtiJte faepitis 
digne apt^que dilserere , 
.ligji eft tamenliberumSa- 
cerdod , iti tanco divLiiaj 
mifefricgrdjse ^cramento , 
Jidelis populi auribusfub- 
traherefermoms otliciuiu; 
cum ipta mat^^ria ex eo^ 
qiiodeilitieflabilis, fandi 
tribuat facultitem ; nec 
.polfiE deticere quod dica- 
tur j dam lumquam potcll: 
latis elTe quod UEcitur,. 
.Qtud. -SM^item . inter„6xunifi 
.^era;'D«il iu cniibus. fau- < 
.inans adtrurationis &tiga- 
isxt int^ntio.y ita ^ontem-f 
j>lati4nem mentis noftriae 
.& oble6lat &. superat , fi- 
cutpa^ Saivatoris? De 
cu|us omnipotentia .quas 
ei cvm Patre unius & asp 
^qu^ eis^itiae. eft , quo^ 
iies ^.ut piUTumus y cogir 
tamus,, mirabilior .. noSi^ 
6t in'Deo humilitas qvi^ 
pot^ibs^ &difficuiWa- 
pitur divinas majeftatis 
exinanitio , quam lervilis 
font^, in fumma provec* 

.^pj^,,JPa$iim eft ,\Huq* 
j(y>m£leT^ncur dii^s ailitmQ» 3H , Domhdca 

tionis Jefii , * Et ipfe fa- 
ciem fuamfirmivitntiret 
in Jeniialcm.' ' * . ' '^ 
f. Dedit fe iit Hb^- 
xet p6puhim^^fuunii * Et. 
Luc. 9. t;M«rA.''6; ^ 
'JL^eeHo vi '•■"■" 

CHriftus , ut hritnamnti 
genus vinculis.morfi"^ 
ferae pneyaricati^his ab*- 
s6iveret , & faeviteti dia- 
bolo pottetiam' flae' ma- 
jeftitis occuluitj.&infir^ 
mitatem, noftrae ferinilitS*- 
tis obj&it; Si tehim- crud^- 
lis & fupirbus inimicus 
consiliu miferic6'rdia5 Dei 
noffe potuiffet , Judaeorum 
animos manfiietudine p6- 
tius temperafe y quam ia- 
juftis 6aiis ftiiduiffet ac- 
cendere ;ne6mmum cap^ 
tiv6rum amittefet fervi- 
tutem , dum nihil fibi de- 
bentis pers6quitur liberta- 
tem. Fefellit ergb illum 
malignitas fua : intulit fup- 
piicium Fiiio Dei, qiiod 
cunfiis filiis hominum in 
remidium verteretur. Fu- 
dit sanguinem juftum , qm 
recohcdiando mundb & 
pnkiimi effet & poculunL 
Sufc6pit- D6minus quod 
fccundum propofitum fuae 
voluntatis degit. Admiik 
in fe impias manus. fiir^- 
tiura , cpx: dum prof rio 
tRCumbum fceleri, fkrnu- Pabnanim'. . 

14t£ funt Redempt6ri.Cir«' 
jus itiam circa: interfed6> 
jres fiio* tant» erat pictar 
tts aSeftio \ -tit ; de ctnce 
fu{>pKcan3'P5atTii non & 
'vtnmcarf:', f^^ ilKs pofhi- 
ISret ignofcii' '. * 

- l)?:PraecedebatdiCipii- 
los Jefus i 8cffijp6bant , & 
fequentes timebant.Et ccS- 
pit ifli*" cKcef e :• * Ecte 
afo^ntiinitiB Jfef os61ymamj 
& -damiiabunt^Filiuiii h6* 
trtivSi morte» 

f. Ego in f(ae61Ia para- 
tus fum ; inimici autem 
mei confifmiti funt fbper 
me^ * E<:ce afc6ndimtis; 
'Marc. I o: Pfalm. -3^. ' 

'"- - 'LeiHb vj: 

OUpd ergb felfi^tefles,. 
quod; cruehti princi- 
^es, quodintpirSaccrd^- 
tes irt D6mmi Jefu GhrifK. 
myft^rio , jgndVia praefi- 
dis , & fJEunuIatu imperitsfr 
cohof tiis eg^rimt ,, & de- 
teft^ridliih uhilrerfis faecn- 
fis , & «mple^t^ndum iiiif. 
Crux enimDommi", ficut 
in Ja^»6hmi erat mcnte 
crudelis, it^- eft in cruci- 
fixlvirti!fte niif^bilis. Furic 
in untim popuhs-, & mi- 
ffer^tur 6mfiium Chrifh»; 
Quod fa^vitiisi iiif<htur, po» 
tk&kte: fofcipitur j ut B* 
c^tia fecinoris mtknit 
epus impfettft Toluatimw 'Dommica Pahnarunt. 
UndS omnis orda rerum 
geft^rum , cpiem pleniffi- 
mS Evangelica narratio 
pefainit , it^ fid^linm eil 
accipi^dus-auditn , utfel- 
Ta fide affi6mim quae t6m- 
pore DominKae paflionis 
impl^tas fiint , intemgamus 
non fMijm remlmonem 
peccat6nmi in Chrifto 
tompJetam , feddtiam fbr- 
mam-juflitiac effe propo- 
fitanu - - 

-j^. Ecce afc6ndimus Je- 
rdsolymam , ** Et con- 
fiiminabi^ntur <$mnia quse 
fcripta font de Filio h6- 
minis rtradimr enim gin- 
tibus , &Hluditur , & fh- 
eellabimr & confpuitur ; 
& bccidem eum. 

^. Inimici mei dix6- 
runt mala- mihi : Quandb 
mori^tur , & peribit no- men ejus ? Verbum ini- 
quumcorrflitu^runt adver- 
fum tne. * Et confiunma- 
biihmf. ij?. Ecce. Luc, i^. 

IN III. NCX:TURNp. 

Ant. 2. Vt appropin- 
quavit Jefiw , videns ci- 
vitatem flevit iuper illam* 
Luc. i^. 

j4nt, 3. Lavaamalitia 
cortuum, Jerufakm, ut 
falva fias : ufqu^ijub mo- 
rabuntur in te cogitatio- 
xtes inSxije ? Itrm^ 4^ 3*5 
Ant, 4. Revirtere , 
aversatrix Hrael , fcito 
iniquitatem tuam , quia ift 
D6minum Deum tuum 
praevaricata es. Jerem. J. 
^. Praecipita , D6mi*- 
ne , divide linguas e6rum ;. 
IJ?. Quoniam vidi ini^ 
quitatem, &contradiai6i- 
nem in civitate. Pf 5 4. 
L6dHo fanfti Evang^lii" 
fecundiim Matthaeum. 
Le6lio vi/-. Cap. 21. 

IN illo tempore ; CutiL 
.appropinquafTent Je*- 
rosolymis , & venifTent 
Bithphage ad montetA 
Oliv^ti ; tunc Jefus mifit 
duos difcipulos , dicenseis : 
Ite incaff^llum quod con*- 
tra ves eft , & ftatim inve^ 
nietis afmam alligatam , & 
puUum cum ea : solvite , 
& adducite mihi. Et fe* 
liqua. 

Homilia San6li Joannb 

Chrys6ftomi. 

In Mauh, 6^. 

DUpiicemin hocfa^a 
propheetiam, akeram 
6pere , alteram verbis Je- 
fus adimplet : 6perequi*- 
dem , qu6d fiiper afmam 
sederit : verbis verbii 
quia fcriptum eft a Za- 
charia quod iti afina sicuti 
rex fedebit. Ciun igitur 
id , veluti fcriptum eft , 
cxpl^fTet : alterius >pfe 3 26 Domlmca 

prophetis dabat inidiun , 
qux flitura erant ipfis fac- 
tis figniiicando. Itiunun- 
danun enim vocati6nem 
^entium , 5c' qubd in ipfis 
jequi^icet, & venient at- 
que adorabunt eum , res 
illa fignificabat : ita pro- 
phetiae prophetia fucc^fr 
iit, Mihi vero , non idr- 
circo foliim in afina fediife 
videtur , veriun etiam ut 
vivendi philosophia nos 
^rudiret. Ita iimuly & pro- 
phetias adimplebat , & 
Q6gmata veritatis planta- 
bat , & vivcndi praecepta 
exemplrs pr^aebebat &af- 
firmubat.Regulasenim no- 
bis praebet , ne majora 
quam necefsarius ufus exi- 
gat y reguiramus* 

Tfi, Veniet qui mitten- 
dus eft , & ipie erit ex- 
peftatio gentium : * Li- 
gans ad vineam puUum 
iuum , 6c ad vitem , 6 
fili mi y afmam fuam. 

■^. Benedidus , qui ve- 
nlc in noniine Domird. , 
llexlfrael:^ Ligaiis. G^n, 
49. Jooft, 12. 

Le6tio viij^ 

SEd videiimus-iam tam 
verb6rumquiim rerum 
propheii^m. Quas igitur 
«ft illa ? Ecce Rex tuus 
venit tibi manfuetus , af- 
ceiidens foper jug4leii^& Palmdrumi 

pullum novum.Non cun* 
rus , ut reges caeteri ^ 
agens ; non ve&igaiia exi- 
gens , nonelatus tumore, 
noc fatellitibus fbpatus } 
fed magnaundique liionfr 
trans humilitatem^ Inter- 
rogemr ergb ^iidaeus , 
qmlham regum afuia vcp-r 
t\is Jerosolymamintravit? 
^eminem prof6&b prae- 
ter Chriftum dicere'paf- 
fet. Haec faciebat , ut,. 
qt?e,madmodum dixunus, 
nguris yentura ficnifica* 
ret. Hic enim £ccI6fia& 
novus populus.olixn im- 
mundus,per puilum- figni- 
ficatur ', qui 1, poftqu^ is 
coJefu» quievit, abomni 
forde liberatus,: mundu^ 
efFeQuseft. Perpdndeau- 
temad amufHm ima^inera 
efle confervatam^ Difci- 
puli quippe jumenta rfoU 
vuot, quoniam^ & nos, 
.& ilH jper Ap<^olos vocir 
tii& addufti a^ Chr^- 
tiim fumus ; & no.ftratt- 
cIqs iQ'zeUim ilios deduxit. 
IdcircQ-afina pi\Uum jfuum 
fequi perfplcitur ; quo* 
niam , pofrquam in gen^ 
tibus Chriftussederit, tunc 
& Ifra(?litae zel4ntes ve- 
nient; quod Paulus figni- 
iicans , (iicebat : Quia cae*- 
cit^. ex. parte Ifrach ac- 
cidlt qiiO:Ufque ^plcxutudQ g^^^m intr&ret ; & fic 4ttfne9ta fiib^ pc^usi£P omcis l^rael ialvaUtur 

jfl. IXodt }€&» : lt^„ 
inreni^ ofinam ^UigA*- 
tam^ 66 pidlom cum «a : 
jolvite^ &: addilicite miiu : 
& ^ Si quis robis alimiid 
•diicerit » dicite : quia D6- 
minus his o{Hi$ habet : & 
«oo^iBm dimittet eos. 

^* Meas funt omnes 
fecae fylvarum f )um6ite 
.in miSniibus^ * Si quis 
AiaitL. 21. P/i/m. 49» 

H£c £icid^ Jefus,, 
non ut fe hic pom- 
pi oftentam ; &d partmi 
ut & pvophetiam y ut dixi- 
mus , impteret ; & vitam 
noflnun y inftnieret ; par- 
tim. ut' diicipuli horum 
teftes hinc maxim^ fola- 
men mortis ejus haberent, 
ciim vid^rent in nullo ia- 
vimm pofle violari. Tu 
verb id ^am admirare> 
.qu6modb tam a Zaeha- 
ti& quam a. David ad uq- 
guemf Jfta ' praedi£la fii^ 
:ruot. Sacigitur etiam nos 
&ci^us; &laudescan- 
tte^^ & veftimeata tra- 
damus iis qui ip&m affe- 
I runt. Qua enim yhn^ di~ 
gni erixnus., ciim illorum 
4Hi afmam veftim^tia 
fiiis , ChrilU inrea fefiuri 
gradili ,. oxnarent ^^ alii ia- n» ^irnmm^ fi nos mr 
dunv ip&m ;i(id^nte$ » ^ 
r^ciSnc^ti^ pro eo^ qui^- 
quam imp^nd^e noli^- 
mus; .^^imi.iU6rum_^ 
prsecicknt ,^ 41ii fubfiK 
quantur , nos adveni^^ 
tem repelUmus atque C09- 
temn^us ? Quo puvi^ 
hsec fiipplicio oigna effe i. 
^CC^difr ad te.D6minus 
indigens ; tu ne fiipplicaaH 
.'tem quidem aLuijiie vift,. 
-M accii£i8..& increpas^ 

i^. Exuka &tis , '^ 
.Sion, jubila , filia Jeru- 
ialem : * £cce Rex mus 
yeniet tihi:)lifeiSi ^fj^ 
vator : ipfe pauper , 8c 
a&endens fuper iunam; & 
fuper pullum filiumaftnap» 

■^. Invenit Jefiis as4l- 
him, & fedit fupereutor) 
ficut fcriptum eu : ^ Ecce 
Jft. Exuha fatis. Zach. 9.^ 
J^an. ii. . . r 

Non dkitur Te Deiiim. 

AD LAUJDES. 

Ant. I. Tr\ Icite filiaa 
±J Sion : Ecce 
Rex tuus venit tibi man- 
fii^tus,fedens fiiper 4finam 
& pullum filium.fubjugar 
113. A^^^. 21* . ' 
Ant^. Y. Tefiimoninqiv 
perhibibatturba iqu^.erat 
cum eo,,quando l^azannn^ 5iS Donunica 

fofcitavit a m6rtuis : pro- 
pterea & obviam venit ei 
turba , quia audi^nt 
eum feciile hoc fignum. 
Joan. II. 

jint. 2. Muki aut^n 
ydiim^nta fua ftrav^runt 
in via ; alii autem frondes 
caedibant de ardoribus, 
& ftem^bajit in via, Marc. 
II. 

Ant, '^. Coep^mttUF- 
h^ lauc^re Deum fuper 
,6mnibus quas viderant 
virtutibus, dicentes^: Be- 
nedidlus qui venit Rex in 
Homine Domini. Luc. 19. 

Ant. 6. Dico vobis : 
Quia,fi hi taciierint , lifcpi- 
des clamabunt.. Luc, 19. 
Capituium. ColoiT. 2. 

CHyrographum de- 
cr^ti , quod erat con- 
-trarium nobis , & ipfiim 
tttlit Chriftus de mddio , 
afFigens iliud cruci ,. & 
expolians principutus & 
poteftates , traduxit con- 
fidenter , palam trium- 
phans illos in femetipfo. 
Hyiiinusx Lugete , lU in 
Dominica Paji^nis, pa.g, 

^. Confiteantur tibi 
populi , Deus : 

]^. Confiteantur tifci 
p6puli omnes* Pf. 66. 

Ad Benedi£hiSk 
-Ant. I. Turb^ quae pr»- Palmarum. 

cedebant, & quae ieque- 
bantur , clamabant , dic^n- 
tes: HosaimaFilio David : 
benedidus qui vcnit in 
nomine D6mifii : Hosan- 
na in altiiBmis.Afi2isr/(. %u 
Orado^ 

OMnipotens, iempt' 
t^rneDeus, quiho- 
mano generi ad imitan- 
dum humilitatis ex^mplu , 
Satvat6rem noftrum car- 
nem sumere & cruccm 
iubire feciili : concdde 
propitius,ut 6c patiintue 
ipsius hab^re docum^nta , 
& refurre^6nis cons6r&a 
meredmur, Per eumdenu 

AD PRIMAM. 

CA N O N. 

£x Concilio Lateranenfi 

quarto. 

Anno 1215. Cap. 21. 

OMnis utriiifque fexus 
fidelis , poftquam ad 
annos difcreti6nis perve- 
nerit , 6mnia iiia folos 
peccata confiteatur fideli- 
ter , falt^ iemel in an- 
no r pr6prio Sa€ecd6ti; 
6c injundam fibi poe- 
nitentiam iludeat pro vi- 
ribus adimpl6re,fulcipiens 
rever^nter. ad minus ia 
Pafcha Eucbariftiae Sa- 
cramentum ; nifi fort^ de 
consilio pnSprii Sacerdo- 
tis, ob aliquam ranona- bdfitl cstnfiiii dd tcmpus 
ab eJQs pereepd^iie dil- 
jcent 'ttnutietediink' 'AHok 

Ecelefiae^dto^V&\m^ 
tieoBr GhiiJKini cto»ft fe- 
piiminu'1 

AdTertiam ^ Sextdm ^ 
Nmtam. Deus m ad)iit6^ 
riimi. QdriiEl Patri. iV<w 
i&iCttrLai» tibi, D^mine. 
mc Ifymnus, mCiAntipk^ 
fid dkmtur BfikiKonfuen 
cmm CiittMVikx&iMxJki^ 
junguttr. Letetibi, D^ 
mbie,Rexaet^mib ^6tim 

ijt. EzAu&b filiaSioiu 
fiuefuo Veffit, mfiwrd. 

' ^« Diminus vobdcam; 
* ]$.£e€tmii(piritiituo*' 

Oroii^ Oiftnipotem^ , 
ut fiiprd ad Laudts. 

\4P VJESPJ^RAS. 

Antiphona de Lattdilfus. 
' Capitulum , Hymnus & 
Verfits,uiinL Vefiperis. 

Ad Magnificat* 

Ant, u £go fi exalti- 
tos f&ero k teira , 6mnta 
traham ad meq>fum. Joan. 

Oratw ut ihLdudibus. 

COMPLETORIUM, Ut 

in Dommica Pajfioms. Palmanmt. ia^ FERIA SECUNDA: 
5 #ic FerU fy duabUs 
fiquenubus , omniaut^ xjb 
Feriis ifebdoma^ praccr 
d£,ntis , cxcepas lus qum 
luc Aabeatur propria.. 

' De leremia Proph^ta.' 
LeBioL Cap. 14, j 

DLcit D6minus ad 
me < Nol»>oribre 

in bonunu Chm )ejiidU 
verint , noa exiudiam pr»' 
ees e^rum : &£ obtole^ 
rint holpcam6mata & 
yiOamsSi^ non fufcipiaia 
ea ; qudniam gladio , & 
£ime y & pefte eonsdmam 
eos.. £t dm : A , a , a, 
Domiite Deus ; propb^ 
tse^icunt eis : Nonvfdd:- 
bitis gladiam 9 & fssats 
non erit in vobis , ied 
pacem veram dabit vobis 
m loco ifto» Et dixit D6^ 
minus ad me : Fals6 pro- 
ph^tx vaticinantur in n6- 
minemeo : non miii eos^ 
& non praec^i eis , ne» 
que loditus fiun ad eo&t 
viii6nem mendkem , & 
divtnati6nem , &fraudu- 
l^ntiam, & iedu£ti6nem 
cordis iiii proph^tant vo^ 
bis. Idcircb hsc dieit D&- 
minus de prophMs qut 
prophitant in n6miiie 330 ^ Fcria f^cuiida Majopis Hebdomad<t. 

meo , qups ego non miri , nim confodiantur gladia dicentes , Gladius 6c fames 
non erit in terra hac : In 
gladio 6c £ime con&m^n- 
tur proph^ illi. Et p6- 
puli qmbus prophetaht , 
erunt proj^fti in viis Je- 
rufalem prae fame & gla- 
dio , & non erit qui fe- 
pcliat eos. 

•B^. DkimsU pag. 321. 
Le&io ij* Cap» i8. 

Dlxerunt: Venhe & 
cogit^us contraJe- 
r^iath cogitati6nes ; 
aon enim peribit l<3^x \ 
Sacerd6te , neque consi-r 
lium a fapiinte , nee fer- 
mo a Propheta : venite , 
-& percutiamus eum lin- 
gul, & non attendamus ad 
uoiverfps fermoaes cju$. 
Attende, D6mine , ad me 
& audi vocem adVer- 
fariorum mcorum. N«m- 
quid r6dditur pro bo- 
•no. maluin , quia fod^- 
runt fovea animae meas ? 
•Recordare qubd fteterim 
in confpeftu tuo , m lo- 
querer pro eis bonum , & 
avert6i:^m indignationem 
tuam ab eis. Propterea da 
filios eorum in famem , & 
deduc eos in manus gla~ 
<iii : fiant uxores e6rum 
abfque liberis 6c viduac. : 
.& viri earum interfician- 
tur morte ; juvenes e6- in praslio ; audiatur da- 
mor de d6irabus e6runk 
Adduce$'^mqEi fuper.eo^ 
iatr6nem rep^e ; quia 
foderunt f6veani ut cape-^ 
rent me , & laqueos ab<* 
&ond6rmit pedibus mei& 
Tu autem , Domine , iof 
omne consilii^ e6nim 
adverfum me in mortem : 
ne propjlieris iniquitati 
Q^rum^ .^^ccatum eoru 
a facie ^u^ nqn deleatur. 
. ^. Poft hebd6mades. 
pag. ^ii. 

Le^o ianfti Evangdlfi 
fecundiim Joafmem. 

Le^ iij. Ci^. 12. ' 

IN jllo ^inpare ; ^e- 
. ius ^t^' f^x ^es Baf- 
chas v^jt $etii^niafiv I 
ubi lizarus fiierat m6r- 
tuus, quem fhiiitivic Je- 
fus. £t riliqua* 
{ioQiilia San£ti Augufiini 
Epifcopi. 
In Jgan. Tra^. 50. 

N£ putarent h6mines 
^hantafina efle fac- 
xvm i quia mortup^ re&^r 
r^xit, Lazarus unus en^t 
ex recumbintibus ; viv^- 
bat , loquebkur , epula- 
bat\ir : v^a^ oftenaeb»- 
tur , infidelitas Jucbe6rum 
confiindebatur. Difcum- 
b^bat ergb D6m{nus cum 
Ldzaro oc caeteris , mimi- Feriafiainda Majorls Hehdomad^, 
tribat Martha ima ^{<y- 
rinbiis Lazari. Maria ve- rb ah^ra £>ror Uoari , 
acc^t libFam. tmeuenti 
naiipifticipetk^. 
zit pedes Jelu, & extir-- 
fit d^il& fiiis pedes ejus , 
& domiis implte eit ex 
oddre unguinti. Fa&im 
andhriimis , nnrft^um re- 
qmr4mu& Q^^^*^^^^ 
louma fid^ vs efle , cum 
Mariaunge pedes D6mini 
preti6ib unminto : unae 
pedas /e& ybenk yvfkiiao 
Domimca fedire Tefti- 
fiia. Cac^ terge : fil^ 
oes fiiperfiua , (U paup^ 
ribus, & D6mini pedes 
tersfftl y captlli enim fii- 
p^rfiua c6rporis vid^ntur, 
Habes quod aj^as de fii- 
p^rftuis tuis : tibi fuperflua 
funt , fed DiSmini p^dibus 
necefsaria. 

if,* Dixit Judas qiii erat 
Jefum traditi^rus : Quare 
hoc ungu^ntum non vae- 
niit trec&itis denariis ; & 
datum eft eg^is ? * Dixit 
Jefiis : Pauperes femper 
hab^ vobifcum ; me au- 
tem non femper habetis. 

■^. Locdtus eft Moyfes 
ad Ifrael in fblitudine : 
Nondferunt pauperesin 
terra habitationis tuae. 
*Dixit. ^. DixitJudas. 
Joan. I&. Dciu 35«. 53* 
AD LAUDES. 

Anu a.T r Ide , Domi- 

V ;ie,affliffiV 

nem meam , qn<!iniw 

erifhiseft inimKUs. TkrA* 

Ant. % CoUejgitiwA- 
rem fiium in me ; & 
c6mminans mihi , Kt&tk^ 
muit contra me dibitibus 
fiiis hoftis meusw Joi. 16« 

Anu 8* Ab)^<&iieat 
pbfiuffi me in midk> po« 
puldrum^ apeni^nisit.iQs 
&& omnes tnimxcL Thxi )• 

Ani. %. FaSnsftm in 
derifum omni p6puk> 
meo , cdnticum ewmt 
tot^ die. Thrztt* }• ^ 

Ant. 4. Fratres meds 
longib fecit a me Deu&» 
& noti mei quafi ali^ re-> 
cefserunt a me. Job. 19» . 

Ad Benediaus. 
Atu.(>. Mariaunxitpedes 
Jeiii , & ext^rfit capillis 
fiiis ; & domus impleta eft 
ex od6re unguenti. Joaxu 
12. Oratio, 

T Argire nobis , Domi* 
J^ne , appropinquantf^ 
Filii tui pafli6ne , er4tie 
tus abundantius auxilium ; 
ut per 6pera carititis, 
Chrifti bonum od6rem 
ubique diflimdamus. P^r 
D6minum. 

. Ad Horas 9 ut in 
Feriis Dom, PaJJionis^ . • 334 Fcria Urtia Majorh Hcbdomada. 

C A N O N. lum,appj-ehend<runi 

Ex Concilio Tridentino. Sacerdotes , & Propl Scfr. 13. Can. 8. 

ST quis negaverit , om- 
nes & sineulos ChrifU 
fid^les utriuique fexfis , 
cum ad annos difcretionis 
perv6nerint teneri singulis 
annis , faltem in Pafchate 
ad conununicandum juxta 
praec^ptum fanftae Ecde- 
iiat^ anathema fit. 

Ad Vesperas , An- 
iiphona & Pfalmi m in 
Pfaltcrio, Capit^d, Hym- 
nus 6» Vcrfus yiain Feriis 
PaJJionis ; Jic Fcria tcrtia. 

Ad Magnificat. 

Ant, 8. QuaEr^bant 
fiimmi Sacerdotes & Scri- 
bae , qu6mod6 Jefum do- 
lo tendrent & occiderent. 
Marc. 14. Oratio, 

DA , quaefumus , om- 
nipotens Deus , ut 
qui in tot adverfis ex nof- 
tra infirmitate deficimus, 
intercedente unig^ti Fi- 
lii tui paffione refpiremus, 
Qui tecum vivit. 

FERIA TERTIA. 

De Jeremra Propheta. 
Lcfiio j. Cap, 26. 

CUm compleffet Je- 
remias , loquens 
6mnia quae praec^- 
perat ei Dominus ut loque- 
remr ad univerfum p6pu- teuffl 
&Proph6taB, 
& omnis populus , dicens: 
Morte moriatur. Quare 
prophet4vit in n6mine 
Domini, dicens: Sicut Si- 
lo , erit domus haec : & 
urbsida defolabitur , eb 
quod non fit habitator ? 
£t congregatus eft omnis 
populus adv^rsbs Jere- 
miam in domo D6niini. 
Et aucSerunt prisicipes Ju- 
da verba hatc ; & aicei>- 
derunt de domo re^ in 
domum Domini ; & fedi- 
runt in intr6itu portie do- 
mus D6nuni novae. Et lo- 
cuti funt Sacerd6tes & 
Prophetae ad Principcs, 
& ad omnem p6pulum, 
dicintes : Judiciummor- 
tis eft viro huic ; quia 
prophetavit adv^rfiiscivi- 
tatem iftam , ficut audiftis 
auribus veftris. 

^. Praeced^at./?. 324. 
LcHio ij. 

ET ait Jeremias ad om- 
nes prindpes 6c ad 
univirfum p6pulum , di- 
cens : D6minus mxfitnfe 
ut propketarem ad do- 
mum iifcun & ad civititem 
hanc 6mnia verba qus 
audiftis. Nunc erg6 bonas 
fadte vias veftras & ftu- 
dia veftra, & audite vo- 
cem Domini Deivefiri: Peria ttrtia Majoris Hthiomaiet. , 53) 
(snit^bit D6ininum cipibus Sacerd6tiim nie- 
rant. Quod autem consi' 
iium cep^rum ? ut oca&l- 
tiiis eum caperent atqne 
interficerent ? Utn^mqne: 
populum enim vaid^ tor- 
midabant , ac ideb prae- 
terire diem feflum vol6- 
bant, dic^ntes : Non in 
die fefto. Nam diabohis , 
n^ mani£§fl^ paffio exti- 
ret , ad HiasA tempus re- 
jicere ipfam ftud^bat. Ne 
tumultus, inqniunt, fiat 
in p6pulo« Conaiderayal» 
d^ iplos timire , non Deii , 
neque ne majus fcelus 
eifet in ipfa Paich» cele* 
brati6ne tam tetrum £i- 
cinus fdcere , fed h6mines 
& tumultum. Iri tamen 
inflammati , pofl^aquam 
prodit6rem invenerunt , 
commutati, expeaare non 
potu^runt , fed in ipfa fo- 
lemnitate eum occid6- 
runt. Quafi enim casci cu* 
piditatte , fiiroceque irri- 
tati , quamprimiun fibi fa- 
cultas data efl^ perejg^- 
nmt. Et quamvis ipfe ne- 
quitia ili6rum difpensant* 
ao in melius uteretur ; 
non ^amen liinc inn6xii 
faiai, propter hanc cau^m 
ef&gere p6tenutt fuppli- 
cium^ ciixn miile crucia- 
ex voluntatis pravi- quod locikus eft ad- 
m vos. Ego autem 
in manibus veftris 
f4cite mihi quod bo- 
& reSum eft in 6cu- 
sftris : verumtamen 
e-& cogn6fcite,qubd 
id6ritis me , saneui- 
innocentem tradetis 
a vofmetipfos , & 
a civititem ifbm, & 
at6res ejus : in veri- 
enim mmt me D6- 
s ad vos, ut ]6que- 
1 auribus veftris om- 
srba haec. £t dix^runt 
ipes & onuiis p6pu- 
d Sacerd6tes & ad 
h^s : Noneftviro 
udicium mords^ quia 
omine Domini Dei 
i locutus eft adiios. 

tio fantti £vangelii 
nindiim Marcum. 
\io iij» Cap, 14. 

illo tempore; Erat 
ifcha & azynxa poft 
un : & quaerebant 
li Sacerdotes & Scri- 
[u6modb Jefiim dolo 
ent & occiderenti 
iliqua. 
nilia Sanfti Jodnnis 

Chrys6ftomi. 
4attL 25. HomiL 8. 
.incipes Sacerdotum 
:>sdicit9 quideprin* tus tate mereanuu: , ojvu. ^v^ 3 3^ Fcfia qitarta Majoris Hehdomdd^. tu6rum Ifrael , &fili6rum 
ips6rum qui peccav^nmt 
ante te , & non aadi^runt 
vocem Domini Dei fui , 
& agglutinata funt nobis 
mala. Noli meminiiTe ini- 
quitatum patrum noflr6- 
nim, fed meraento ma- 
n^s tuae & n6mini$ tui in 
tempore iflo : quia tu es 
D6minus Deus nofter , 
& laudabimus te , D6mi- 
ne ; quia propter hoc de- 
difli tim6rem tuum in c6r- 
dibus noflris , & ut invo- 
c^mus nomen tuum , & 
laudemus te in captivitate 
noflra,quia conv^rdmur 
ab iniquitate patrum nof- 
tr6rum , . qui peccav^runt 
ante te. Lt ecce nos in 
captivitate noflra fumus 
hodie , qua nos difpersifli 
in improperium, & in ma- 
ledi£^um , & in peccatum, 
fecuudum omiies iniqui- 
tates patrum noflr6rum 
qui recefferunt a te , D6-: 
mine Deus nofler. 

i^. Intravit ^atanas in 
ludam , & locutus efl cum 
principibus Sacerd6tum , 

3uemadmodum Jefiim tra- 
eret eis : & * Pa6li funt 
pecuniamilii dare, &. fpo* 
p6ndit. 

^. Sedet peccator in 
insidiis cum divitibus in 
occultis, ut iuterficiatm- nocentem. '^- PaSi. Lm'. 
22. Pfalm. 9» 

liaio fandi Evang^ 
iecundimi Lucam* 

Le&io iij. Cap. ii, 

IN illo t^pore ; Ap- 
propinquabat dies fd^ 
tus azym6rum , qui did- 
tur Pafcha : &quaer^bant 
I>rincipes Sacerd6tum & 
Scribae , quomodo Jeftim 
interficerent. Et reliqua. 
Homilia venerabilis Bedx 

Presbyteri. 

Comment. in Luc, Lik. VI. 

Cap» 22« 

ABiit Judas , & loalttts 
efl cum prindp Sacerd6tum 6c Ma^ffai- 
tibus quemadmodum Je- 
fum traderet eis : 6c padi 
funt illi pecuiiiam dare, 
& fpop6ndit. Et quaerc- 
bat opportunitatem ut 
traderet illum fme tuil». 
Multi h6die Judae fcelus, 
quod D6minum ac ma- 
giflnim , Deumque fuum 
pecunia vendiderit , velnt 
immane & nefariqm ex- 
h6rrent , nec tamen ca- 
YQnu Nam ciim pro mu* 
neribus falfiim contra 
quemlibet teflim6nium di- 
cunt, px6fea6, quia ve- 
ritatem pro pecunia ne- 
gant , Dominum pecuiui 
vendunt. Ipfe enim dixit : 
£go fiim V^ritas. Ciun 
focletatem Ftria quana MajorU Hehdomada» 3 37 fdcietatem fratemitatisali- 
quidifcordias pefle com- 
macuiant , D6minum pro- 
dunt. Nam ficut Jo4nnes 
Baptiila qui non pro Chrif 
ti confem6ne , fed pro de- 
feiiii6ne Terit&ds martyr 
occdbuit , ide6 tamen pro 
Chriflo, quiapro veritate 
martyrium imcipk. M e 
contrarib , quicaritkis 8c 
veritatis jura ipemit , 
Chriibim uticpe , qui eft 
caritas & v&itas^prodit. 
' i^. Appendirnnt mer- 
c^demmeam trigtnta ar- 
g^nteos, ^ Dec6rumpre* 
tium , quo appretiiitus fum 
ab eis. 

Jy. Ait Judas : Quid 
ti^ mihi dare , 6c eeo 
vobis eum tradam? At 
illi conilituerunt ei trigin- 
ta argenteos. * Decorum. 
^. Appenderunt. Zachar. 
1 1. Matth. 26. 

AD LAUDES. 

Ant. 4. T^ Od^runt fo- 
X- veam , ut di- 
perent me , Sc laqueos abi^ 
cond^runt pedibus meis. 
Jerem. 18. 

Ant. 3. Defpiciebant 
me , 6c detrah&ant milii; 
& quem maxime dilig^- 
bam , adversatus eil me. 
Joh. 19. 

Ant. &. Et quidem Fi- 
Pars Ferna. lius h6minis , fecundiim 
quod definitum eil , vadit: 
verumtamen vae h6mini 
illi per quem tradetur. 
Luc. 22. 

Ant. 6. Quod icriptum 
eil, op6rtet impleri in me, 
^tenim ea quae funt de me, 
iinem habent. Luc. 22, 

Ant. 2. Ecce appro- 
pinquavit hora , 6c r dius 
n6minis traddtur in manus 
peccat6rum. Matth* 26. 

Ad Benedidhis. 

Ant, i.Quaeribat Judas 
opportunitatem ut tr4de- 
ret Jeiiim iine turbis. Luc. 
22. Oratio. 

PRaetende nobis miieri- 
cordiam tuam ; D6mi- 
ne, qui db infideli difch' 
pulo tradi pertulifH ; ut ab 
ejus caecitate alieni , te 
Salvat6rem toto corde 
agnofcamus : & in tua 
iemper cruce gloriemur. 
Qui vivis & regnas cum 
Deo Patre in unitate 
Spiritus Sanfti Deus , per 
6mnia. 

C A N O N. 

Ex Concilio Aureiianenii 

quinto. 

Annx) 549. Can, i. 

NUllus Sacerd6tum 
qu^mpiam reftae fi- 
dei hominem pro parvis 
& Idvibus cauiis a com- 
munione fufpendat , prae- 338 Fer'm quarta Majoru Hthiomada^ 

ter eas culpas pro quibus l)^. Chriftus novi teftt* antiqui patres ab Eccldla 
arceri juiserunt cosmnit- 
t^ntes» 

AD VESPERAS. 

Duplex-mimis, 
, Pfalmi dt Ftria. 
Anu 8. C Citis quia poft 
i3 biduum Paicha 
iiet , & Filius h6mims 
tradlmr, ut crucifig^tur. 
Mdtth, 26* mintimediator, * Imtkn 
vit nobis viam novam & 
viv^ntem per velamen, id 
eft» camem fuam^in in* 
tr6'itum ran£t6rum ; non^ 
dum propalatam 9 adhic 
prt6re tabem4cnlo ha« 
b^te ftatmn» 

^. Afeindet pamdens 
iter ante eos, D6mimis 
in c4pite e6rum. * Injti4- 
vit. ^Xhriftus. ^«^^9. Ant. j. Tempus meum 6» 10. Mich. a. 
propfe eft : Eiiates parate Hynums^ VexiUa, ut 

nobis Pafcha , ut mandu- in Dom. PaJJionisn pagi 

c6mus. MaitL x6. Lm* 2.86u 

12. Ant. 7. Ubi eft re^ 
fe£Uo mea , ubi Pafcha 
cum difcipuiis meis man- 
ducem ? Marc, 14. 

Ant, 6. Defideriode- 
-fwleravi hoc Pafcha man- 
ducire vobifcum , ante- 
quam patiar^ Zi^. ax. 

Ant. I. Dico v<>bis^ 

quia ex hoc non mandu- 

cabo illud , donec imple.a- 

tur in reeno Dei. Luc» to. 

Capituium. Jerem. 17 1)jr. Vocem meam audi 
iecundum mifericordiam 
mam, D6mine ; 

'Bji. Apprcpinquav^nt 
perfequentes me iniquiti- 
ti. iy. 118. 
..«^JMagnificat. 

Ant. 4. Vos eftis qui 
permansiftis mecum in 
tentati6nibus meis ; & ego 
difp6no vobis ficut dif- 
p6fuit mihi Pater meus 
regnum , uteidUitis & bi- b4tis fuper meniam meaou 
Onfundanturquime JLuc. 22. 
perfequuntur , & -^^ P6minusvobi£nsn; 
2)^. £t cum igiritu tua 
Oratia. non confiindar ego : p^ 
%'eant illi , & non paveam 
cgo : induc fuper cos 
diem afEiOionis, & ^u- 
plici contritione contere 
eos, D6miiie Deus n^ft^jr* REfpice 9 quaefiimus, 
D6mine, iiiperhanc 
familiam tuam,, pro qua 
D^minus- nofter Jeiiu Fcria qidnia in 
Chriftitt non dubitaYk ma« 
nibus tradinoctotium ; & 
cnids fiibire tormintuxn. 
Qui tecum vivk & re-^ 
gnat in uaitate Spiritus 
San6ti Deus , per omnia 
isBCtiUra!Cid6rum. Amen. 

^, D6minus vobilcum; 

vjL^ £t cum fpiritu tuo. 

^* Benedicamus Dno. 

JjL. Deo gradas. 

COMPIJTORIUM y . Ut 

fupri, pag. 199. 
Non diamtur Preces. 
^ Trihtts Feriis fnquen- Cana, Dcmim. 339 

tibus , diSis fecreib : Pater. 
Ave. Credo , &c. Ojffl- 
cium imkoatur ahjoluii ab 
impefitione Antiphonct in 
primum PJalmum. In fini 
Pfalmorum , non dicitur^ 
Gioria Patri/ nec in Ref 
ponforiis. Non datur Be^ 
nediSiio ante Le&i<Mes. 
Tres L^^ones de Lamen^ 
tationibus temunamur per 
elaufulam , Jeruialem,&c« 
j4Iia LeSiones per foLm 
vocis intercidentiam , omif 
/a , Tu autem , D6inine. F E R I A Q U I N T A , ' 

IN C(ENA DOMINL 

Duplex-minus, 
AD OFFiCIUM TENEBRARUM. INLNOCTURNO. 

Chrijius facit Pafcha cum 
Difi^ulis : Judas Deici- 
divm in corde pfczparat. 

VEnit dies 
AzynT6ru, 
inquane-' 
ceile erat occidi Pafcha ; 
& accdpto pane, dedit 
diicipulis fuis^ , dicens ; 
Hoc eft corpus meum, 
quod pro vobis datur, 
luc* 12. Pfalmus j^. Expec- 
tans expeSavi Dominum, 
cumfuaDivifionejip. I37« 

Ant, 2. Edentibus illis, 
dixit Jefiis : Qui intingit 
mecum manum in parop- 
fide, hic me tradet. Mattiu 
2,6. 

Pfalmus 40. Beatus 
qui intei]i£it,x7^. 147, 

Ant, o. Introivit in 
Judam satanas : ciun ergo 
accepiiTet ille bucc^Uam ^ 34^ Ferla quinta in 

exivit coiitinuo. Jodn. 13. 

Pfalmus S4» Exiudi, 
Deus , orati6iiem meam , 
cumfua Divifione ^ p. 1 26. 

y. Cor ejus congregi-!- 
vit iniouit^tem fibL 

TJL. Egrediebatur foras , 
& loquebatur in idipfijmr 
Pfal. 40. 

Hoc triduopofl ^. cujuf 
tjucNoSiumi, Paternofter 
dkiturtotumfecretb; &fia>^ 
tim fint Bcnedi^one U" 

?untur Le^iones, 
ncipit Lamentatio Jere-. 

miae Prophetae. 
: LeHio u f^ap. i. 

OUomoclo fedet 
fola civitas ple- 
na p6pulo ? fiac- 
ta /slt fluafi viaua d<Smi- 
na gWtinm : princeps 
provinciarum fafta eft fub 
jtributo. Plorans ploravlt 
in nofte , fic licrymae ejus ,. 
in maxilHs ejus : non eft 
jqui confoletur eam ex 6m- 
ftibus charis ejus: omnes 
amici rfus^rev^runteam, 
& faai fimt ei inimici, 
Migravit Judas propter 
affliftionem & multitudi- 
nem fervitutis ; hdbitavit 
inter gentes , nec ipy^it 
r^iiiem : omnes perfecu- 
t6res ejiis ^pprehend^runt 
cam inter anguftias. Viae 
Sion lugent ^ «b qubd non 
iint qui viniant ad folem- Cetnn Domhd,' 
nititem : omnes jfottm 
ejus deftniftae : Sacerdd- 
tes ejus gemintes : vu-gi» 
nes ejus iqu41id« , & ip£|' 
oppr^ amantudineJFac- 
ti iunt hoi^es ejuis in ca- 
pite , inimici ejus Iocih. 
pletiiti funt : quia D6flu- 
nus iooitus eft iiiper eun 
propte? multit]!idinem ifii- 
ouitatum ejns : parvulij^jus 
audl font in csqitivtttem 
ante f4ciem tribulantis. 

^ Jerufalem, jen!ifa« 
lem , cpnv^ere ad Dd- 
minum Deum tuum* 

^. Sacrifi^^mn & olda»: 
ti6n^ noluifti : aures au- 
tem perfjpcifU mjihi. Holo- 
cauffum & pro peccatp 
jlon poftuUfti : ^c dixi; 
* Ecce v6nio : ut ficerem 
voluntatem tuam. 

T^. Coenintibus eis , 
ap^pi^ Jejfus paaem* & 
ait : Hoc eft corpus peS. 
£t accipiens ddicem , 
gratias. egity, dieensiHic 
efb fanguis meus noyi 
teftamenti. * Ecce veniOf 
PfaL 39. Mattfu 26. 
"LeSio i^. 

ET egrefFus ;eft 4 fflit- 
Sion omnisdecor ejus: 
fafH fiuit principes qus 
velut arietes non inve- 
nientes pafcua ; & abi^ 
runt abfque fortitudine 
ante faciem' (iiMequ6nti$» Fma juiniM m 
Recordata eft JerilUalein 
diinitn af9i£U6nis fii« , & 
praevaricatioius inuiium 
defiderabiiiiuB iii6nun , 
«lue habuerat a di^bus an^ 
ftqub , cinri cideret po- 
pulus ejos in manuhoioli , 
& non eflet auxili4tor : 
-Tid^runt eam hoftes , 6c 
deris^runt s^bbata ejus. 
Peccitum peccavit Je- 
rdfalem ; propticea in^ 
t^biUs fada eftr Omnes 
;lorificabant eam , 
ilkm,quiavi- 
tit ignominiam ejus : 
ipfa autem gemens, con- 
^ktb, eft retr^rsiim. Sor- 
des eJQs in p^dibus ejiis , 
nec record^ta eft finis fiii: 
depofita eft yehem^ter, 
non habens confolatoremr 
:vide, D6mine, afflidio- 
nem meam : qu6niam 
.er^uS: eil inimicus. Je- 
rufalem, Jeruialem. 

njL, Inimici mei adv^r- 
sum me cogitabant mak 
mihi : verbum iniquum 
.co6ftitu6runt adv^rsiim 
me. * Etenim homo pacis 
meas qui ed^bat panes 
meos , magnificavit fiiper 
me fiipplantionem. 

^. Ut adimpleatur Scri- 
ptura : Qui manducat 
inecum panem , levabit 
contra me calcaneum 
jGjum. * Bteiiim. Pf. 40. 
Joan. 13. CnndDomifi, 341 

LiSiio iij. 

MAnum fuam miilt 
hoftis ad 6mnia de* 
fiderahilia e)us ; qui^ vidit 
gentes ingreflas iandu^ 
rium fuum , de quibus 
praec^peras ne intrdrent 
m Eccl^fiam tuam. Om- 
nis p6puiu$ ejus gemens^ 
& quaerens panem : de^ 
d^runt pretiofa quxque 
pro cibo ad refocillail- 
dam aniniamv Yide , Do- 
mine , & consldera , qu6* 
niam fa^a fum vilss. O 
vos omnes , qui transitis 
per viam , att^ndite , 6c 
videtejfi eftdolor ficut do- 
lor meus : qu6niam vinde- 
miavit me , ut locutus eft 
D6minus , in die irse fu- 
roris fui. De excelfo rni- 
fit ignem in ollibus meis , 
& erudivit me : expandit 
rete p^dibus meis , con- 
vertit me retr6rsum : p6- 
fuit me defolatam , toxk 
die moerore confedlam. 
Vigilavit jugum iniquita- 
tum meirum : in manu 
ejus convolutas funt, 5c 
impofitae collo meo : infir- 
mata eft virtus mea : deJit 
me Dominus in manu , de 

?ua non p6tero surgere. 
erufalem , Jerufalem. 
yjt, Si inimicus meus 
maledixiftet mihi , fufti* 
auiilem utique : * Tu vc- 3'4- Feria qumia in 

t6 9 homo un4nimis , dux 
meus 3c notus meus , qui 
ilmul mecum dukes- ca- 
pi^bas cibosy in domo 
Dei ambqlavimos cum 
consenfit. 

^. Juda , 6iculo Filium 
hominis tradis ? * Tu vero. 
2^. Si inimicus. PfaL 54. 
Luc, 22. 

IN n. NOCTURNO. 

Chrtfii oratio^ & agorda in 
monte Olheii, 

j4nt.2. Hymnodiflo/ 
exi^runt in montem Oli- 
vdti. Et afsiimpto Petro , 
6c du6bus fiiiis Zebedaeiy 
co^pit contriAari & moef- 
tus efk. Matth. 26. 

Pfalmiis ^7. D6mine, 
nc in fiirore tuo , . . . quo- 
niam , cum fua Divifione, 
pag. 145. 

Ant. 4. Apparuit illi 
Angelus de coelo, con- 
fortans eum. Et faftus in 
agonia , prolixihs orabat. 
Luc. 22. 

Pfatmus j6. Voce mea 
ad Dnm , . . . voce mesl ad 
Deum , cum fua Divifio-^ 
ne, pag. 54. 

j4nt. 7. Faftus eft fu- 
dor ejus , ficut gutt« san- 
guinis decurrentis in ter- 
ram. Luc. 22, 

Pfatmus 68. Salvum 
me fac, Deys, cum fuis jCcana Domiid. 
Divifionibus^ pag. 149. 

^. Cor meum con^ 
turbatum eft in me : 

vf. Et fiormtdo mords 

c^idit fuper me. ^14« 

Homiiia 3. Le6nis Papai. 

■Le&ioiv. De Paffione 

DominL 7. 

INcipi^tes, Diled^ 
mi , Evang^am de 
Paffi6ne D6mini hift6- 
rkm retraf^re , dhrino 
intelligimus diipMtum 
fuijQe consiiio , ut facri- 
legi Judae6rum prindpes 
& impii iacerd<Stes non- 
nifi infolemnit^te Pa&haii 
exerc6ndi furoris fuiacci- 
perent poteftatem. Opor- 
tibat enim ut manirefto 
implerintur efFe6hi, qos 
diu fiierant figurdto pro- 
mifTa myftirio ; ut cvem 
ftgnificativam ovrs Tera 
remov^ret , & ut uno tx-^ 
pleretur facrificio varii- 
rum differentia vi£&na- 
rum. Ut ergo nmbrae dk* 
derent corpori, & cef- 
sarent imdgines fiib prae- 
s^ntia veritatis, antiqua 
obferv4ntia novo exclii- 
ditur facram^nto ; hoftia 
in hoftiam tranfit ; s&n- 

fuine fanguis auf^rtnr ; 
L legalis fefHvitas dum 
muratur , impletur. Pro- 
videntibus ergo frinci- 
pibusy ne in die fanda topwltvs oriretur ^ non 
deyoti6ni , fed facinori 
ftudebatur , nec reUgi<Sni 
ferviebat >uec cura, fed 
cnininL Seditiones turba* 
nun fieri in praecipua fb- 
lemnitite metuibant ; non 
ut populus non peccaret , 
fed ne Chriftus evaderet. 
At Jeliis consilii fui cer- 
tus , & in 6pere pat^rns 
difpoiiti6nis intrepidus , 
vetus tefbun^ntum qon- 
fummabat , & novum 
Pafcha cond^t. 

I}?. Affliftus fum , & 
bumiliatus fum nimis : 
* Cor meum conturbi- 
tum eft : dereliquit me 
yirtus mea , & lumen 
oculorum me6rum , & 
ipflim non e(l miecum. 

-^. Ait Jefus difcipulis 

fiiis: Triftis eft anima mea 

ufque ad mortem. * Cor 

meum. Pf. 37. MatiL 26» 

LeSlio V. 

Dlfcumbentibus enim 
difcipulis ad eden- 
dam myftifam coenam, 
ciim in Caipbae atrio trac- 
taretiir quomodb Chrif. 
tus poffet occidi,ille cor- 
poris & sanguinis fui 6r- 
dinans facramentum , do- 
ccbat qualis Deo h6ftia 
deberet offerri, ne ab hoc 
quidem myft^rio tradi- 
tore fubm6to, ut often- Ccina DeminL 34^ 

der^r nulia injurisl exai- 

peratus , qui in volunt4ria 

erat impietite prsfcitus* 

Dicens itaque D6mbus ; 

Amen dico vobis y qubd 

unus veftrum me tradi- 

turus eft , notam fibi tra- 

dit6ris coufciendam mon- 

ftravit : non afpera , nec 

ap^rt^ impium increpa- 

ti6ne confundens,fed leni 

ac tacita admonitione con- 

v6niens , ut faciliiis corri- 

geret poemtudo , quem 

nulla defprmaflet abj^fiio* 

Cur, infiilix Juda, tanti 

benignitate non uteris ? 

redi in integrum, & de- 

p6fito flir6re , refipifce* 

Clem^ntia invitat , falus 

pulfat , ad vitam vita te 

r^vocat. Ecce innoccntes 

condifcipuli tui ad fignifi- 

cationem facinoris expa- 

vefcunt ; & omnes fibi , 

non edito impietads auc- 

t6re , formidant. Contrif- 

tari enim funt,, non de 

confcientise reatu , fed de 

humanae mutabilitatis in- 

certo : timentes ne minus 

verum effet quod in fe 

quifque noverat , quam 

quod ipfa Veritas praedi- 

cebat. Tu autem aiuteris 

D6mim patientia , & abf- 

c6ndi te tua credis au- 

daciL 

]^. Conflriflatus &xa 
Qiv 344 Feria qtdnta m Cana Domini» 

in exercitatione mea , silium , nec uH^ p6terai 
<{u6mam declinav^niht in 
mc iniquitites : * Cor 
meum conturbatum eft in 
me ; & formrdo mortis 
c6cidit fuper me : timor 
& tremor ven^runt iuper 
me, & contex^runt me 
tenebrae. 

-^Jr. Proereffus Jefiis pu- 
slllum procidit in faciem 
iiiam , orans , & dicens : 
Pater mi, fi pofsibile eft, 
tranfeat k me calix ifte. 
* Cor m^m. Pfal. 54. 
Matih. 26. 

LeSiio vj. 

POftquam Judas pcr- 
fuafiis a diabolo , dif- 
c^ffit a Chrifto , Domi- 
nus omne temporis fpa- 
tium quod a perfequ^n- 
tium vacabat incurfu, myf^ 
ticis lermonibus, facratae- 
que dodlrinae impendit, 
adjiciens poftremo illam 
orationem , qua ait : Pa- 
ter, ft fieri poteft , tran- 
feat a me calix iftc. Ubi 
non exiftimandum eft 
qubd D6minus Jefus paf- 
Konem & mortem , cujus 
jam difcipulis facramenta 
tradiderat , voluerit de- 

clinire In falvandis 

enim hominibus per cru- 
cem ChrifH commibiis 
voluntas erat Patris & 
Filii , commun6que con* ra^6ne turbiri quod ante 
aet^ma faecula , & miferi^ 
c6rditer erat difp6{itum, 
& incommutabftiter prae-* 
finitum. . . . Ciim itaque, 
dileftifSmi , Dei FiKus di* 
cit : Pater , fi ficri potefti 
tranfeat a me calix ifte, 
noftrae utimr voce nat&- 
rae ; & caufam fragUititis 
& trepidati6nis agit hu- 
m4nae : ut in iis quae to- 
lerinda funt , &: [Kiti^tia 
robor^r , & formido 
pellatur. Denique ceilans 
noc p^ere , excusato quo- 
ddmmodo noftras infinni- 
tdtb metu, in quo nobis 
reman^e non expedit,!fl 
alium affedum tranfit , & 
dicit : Si non poteft caliz 
ifte trdnsire a me , nifi K- 
bam illnm , fiat voli&ntas 
tua. Haec vox capitis fa- 
lus eft totius corporis. 

ijt,. Intende, D6mine, 
animae meae , & Iiben 
eanu * Sullif^ qui fimul 
contriftar^tur , & non 
fiiit ; & qui confolaritiiri 
& non inveni. 

-^. Venit Jcfiw ad dif^ 
cipulos fuos , & inv^nit 
eos dormientes , & dicit 
Petro : Sie non potniftii 
una hora vigilare mecum ? 
* Suftinui. Tf.. Intende* 
Pf. 68. Matth. 16. IM HL NOCTURNO. 

CkriJ^ ^ JvMA traditur, 
ah udmkis comprehcn^ 
iur, dfuis derttinquitwr. 

Anu }. Venit Judas 
xeom de 4u6decim ,i, 6c 
cum eo turba multa cum 
gladiis & lignis» a fum- 
snis £icerd6ttDtts , Scfcri- 
bis.. J^tfTC. X4. 

Pfalmus «^. Eauudi, 
D^miney ]uftitiam, cum 
fua Divifioni s p^g» X53* 

Ant, u Comprehen- 
dentes Jefum^ dux^runt 
ad domum principis Sa- 
cerd^tum. Luc. 22. 

Pfabnus $8. Eripe me 
deinimicis vasis^cum fua 
Divifione ^ pae. 128. 

Am. 8.. Pmcipes far 
cerdotum , & onme con- 
cilium quaer^bant falfum 
teftlmonium comra Je- 
fum, ut eum morti tra- 
derent. Manh^ 7.6. 

Pfahnus 63. Exaudi^ 
Deu», orati6nem meam, 
aumfiuiDivifione.f, iz6. 

:p^ Consiliiim fecerunt 
iH Mumj. .... 

^, Picentesi Perfeqm- 
mini, $c. compreh^i^dite 
eum; Pf 70. 
De Eoiflola I. beati Pavfli 
^6Uoli ^d Corinthio$^ 

LeSiiqvij, Cap. ii.., 

HOc praecipio : non 
laiidan»;) qu^ i^on CcuuiDominL 34^ 

in m^iiiis, fed in det^rius 
convenitis. Primiim qui- 
dem conveni^tibusvobis 
in Ecdi^am, audio fcif- 
siliras efTe inter vos^ & 
ex parte credo. Nam 
op6rtet & hacr^fes eiTe » 
ut & qin probati funt, 
manif(ifli bant in vobis. 
Conveni^ndbus ergo vo* 
,bis in unum , jam non efl 
Dominicam coenam man- 
ducare. Unufquifque enim 
fuam ccenam praesilimit 
ad manducandum» £t 
41ius quidem dfiuit ; dlius 
autem ^brius efl. Num- 
quid domos non hab^ 
ad manducandum &. bi- 
b^ndum ? aut Ecdefiam 
Dei cont^mnitis , &.con- 
funditis eos , qui non ha-^ 
bent f Quid dicam yobis i 
Laudo vos? in hoc non 
laudo. 

^. Inimici mei animam 
meam circumded^runt. 
* Projici^tes' me nunc 
.circuraded^runt me : fuf- 
ceperunt me ficut leo pa- 
ratus ad praedam: & ftcyt 
catulus le6nis habitans in 
abditis. 

-^. Judias ciim accepif- 
fet coh6rtem , & a Pon- 
tificibus & Pharifaeis mi- 
nifh-os,.venit cum lat^c-* 
nis , &L f4cibus , & armis. 
*. Projidejtes. Pfal.. ijS^ 
Joaruji. Q*v ' 346 Ferii qmnta in 

LefHovaj. 

EGo enim acc6pi k 
D6minaquod & tri- 
didi vc^is , t{u6niam.Dd- 
minus Jefus in qua fio6te 
tradebatur , acc^pit pa*- 
r»em , & gratias agehs tre- 
git , & dixk I Accipite,& 
manduc^te : hoc eft cor- 
pus meum , quod pro vo- 
bis tradetUr : hoc tacite in 
meam commemoratio^- 
nem. Similiter & <:41i- 
cem , pollquam coertivit, 
. dicens : Hic cafix novum 
teftamintum eft in meo 
sanguine : hoc facite quo- 
tiefoimque bibetis , in 
meam" commemoraitiane. 
Quotiefcumque ' enim 
tnanducabitis panem hunc 
& cMicem bib'6tis ', mor- 
' tem D6mirii annuntiabitis 
donec veniat. 

^. DominusmTftme, 

■ m prophetarem ad civi- 
tdtem nanc : * Ego autem 
ccce in manibus veftris 
fiim. :. facite mihi quod 

■ bortum & rcftum eft in 
iculis veftris : verumta- 
men fcit6tc quod fi occi- 
deritis me , sanguinem in- 
nocentem trad&. 

•^. Tanquam ad latr6- 
nem exifiis cum glddiis & 
lufiibus compreh^dere 
vie : guotidie apud vos 
tiedibW dpcejos in tetn- pk>, &rR9nfty&teAttiM» 
* Eg<> kutcm. ttrm.)y6L 
Mattk* i6*' 

LeSfid kt. .. 
TTaque^nicumqiiie man- 
'].dnc^erit pan^ hHfW> 
vcl ba>efk XTddkem D6' 
mini indigii^ y rens erit: 
c6rporis « sanguinis D6- 
mini.. Probefi autem fe 
ipAim hoptk> : & fic de 
pane 1^6 -e<iat , & de. cd- 
bce b3>at. Qui eftim manr 
di&cat & bibit indien^: 
judictum ciS» mandncat 
& bibit y non diplidicans 
corpus -D6minL - Ideb mr 
ter vos muki vArwi & 
imbeciUes^. ^ d6niiiiim 
multi. Qubd fi nofinetfp- 
Ibs dijtRiKcareflius ,. 4ion 
'iWgue jiidicareihur.. Dum 
judicamur •autem , 4 D6- 
mino corripimur , ut non 
cum hoc mundo damne- 
mur. Itaque, fratrcsmei^ 
chm convehitis ad man- 
^ flucandum ,. mviccm tt- 
peft^te^ Si qnis; cfuri^, 
-d6mi ntandiit^i uti.non 
in judicium cofirv^fniads. 
'taelJeta autefe i tiim ve- 
nero , di^>^iam. ^ ^ 
i^. In me tranfi^^iAt 
^s tu» : circumdediruiit 
m^ ftcut i<fasL tota die : 
Cfrcumdederum n^e fimuL 
*Eloftg4fti'i me «micum 
&' piikom^ j^' Sl notos Feria quinta in Cama Domini. 347 

ineos a misiiia. Elevator meus , & re- 

-jjr, Ut adiniplerentur fugium meum ; * falvatojr , 

Scripturs, tunc difcipuli meus de iniquitate libe- 

omnes , relido eo , fuge- rabis me. 
runt. * Elongafti. t^» In Laudabilem invocabo 

me. Pfal. 87. Matth. a6. Dominum , * & ab ini- 

. -.^ micis meis falvus ero. 

AD LAUDKS. Q^ circumdeddrunt 

[Ant. 2. T? Go erudivi me contritiones mortb ; * 

llu to^ : & in me torrentes Belial terruenint 

cogitaverunt malitiam« me. 

Ojt€. 7. Fui^S inferni ciroun- 

PJalmus 6. Domine , dederunt me : * pra^vene- 

ne in furore tuo runt me laquei mortis. 

Miierere tP^g» 63. In tribulati6ne mea in- 

^/2/.4.Dxxerunt:De- vocabo D6minum: * & 

Torabimus : £n ifta eft ad Deum meum dam^o. 
dieSyquamexpedabamus £t exaudiet de templa 

invenimus , vidimvis. Thr. fuo vocem meani , * & 

2^ clamor meus v^niet ad 

Pfaimus 7. D6mi«€ aures ejjis. 
Deus meus , in te ipe- Ant* Condufit me Deus 

ravi , cumfuaDiv. p* 63. apud iniquum , & mani- 

Ant, 7. Nunc in me- bus impiorum me tradi- 

metipfo marcei&t anima dit. Job. 16. 
mea , & poflxdent me Ant. 8. Noti mei quafi 

. ^s afHiftionis. Job, 30. alieni recefserunt a me : 

Pfalmus 12. Ufquequo, & qui me novcrant , obli- 

J^mine 9pag» 83. ti iunt mei. Job, 1 9. 

Ant» I. Conclufit. Pfalmus ij^j, Lauda, 

Cakticum anima mea , Dominum ,. 

2. Rtg. 2.a. pag. 135, 

DOminus petra mea, Capitidum & Vcrfus non. 

&. robur meum , * & dicuntur ^fid flatim incipL- 

£dvator meus, tur. 

Deus fortis meus, fpe- Ad Benedi^s.. 
rabo in eum; * fcutum Ant. i. Dixit Jeiiis ad 

meum , 5c cornu falutis eos qui venerant ad fe : 

- m£js :.' Quau ad latronem ^xii&k ^4^^ Fitia qwita in 

cum gladiis & fuflibus. 
Ciim quotidi^ vobifcum 
fiierim in templo, non 
extendiflis manus in me : 
fed haec eft hora veflra 
& pot^ftas tenebrarum. 
Luc. 22. 

Dum dicUurAtttiphona, 

ahfionditur Cereus accem' 

fus» Firdtd Araiphomd ^rum 

fit Neuma. Choro yerfo ad 

Altare^ duo Pueri cantant 

attematim , unus Kyrie , 

eleifon. AUer, Chrifte, 

eliifon. Sepofiti adextrt" 

mitates Ecciefia, 

Duo Preshyterl cantant, 

f'f\ Ui dedifti 

V^Rcdempti<$- 

nem teipfum pro 

6mnibus. i. Tim. 2. 

AUiduo Preshyteri pofi 

AUare majus ftantes fuh- 

jungunt» 

•^. Domine, mife- 
rere y parce famulis 
tuis. 
Chorus: ChriftusD6minus 
fadus eft ob^dieAs 
ufque ad mortem. 
PhiUp. 2. 
Jtem duo Pueri» Kyrie^, 
eliifon. Chrifte , 
eMifon. 
PreshyterL f. Qui per 
Prophltam dixlfti : 
Ero mors tua , 6 
morst Ofie. 13. 
i^ Pre^hyteri. -p. D<5- Cana Damini* 

mine , mifer^; 

parce ^unulistuis. 
Chorus. ChrxftiisD6minis 

la fuprL, 
Item duo Pueri. K^rrie» 

eleifon* Chnfte^, 

elfifoa. 
PreshyterL f. Qui exal» 

tatus a terra , 610^ 

nia traxifli ad te^ 

fum. foan» 12. 
AIU Presbyteri. D6mine, 

mifer^re , parce &• 

mulis tuis. 
Chorus. ChrUfaisD^minas 

ut fuprd» 
Tertidvice^fimto. Chriflai 

Dominus faduseft 

ob^diens nfque ad 

mortem. 
Duo Pueri cantant : Mm* 

tem autem Crucis. 

Pofted dicuntur fecretb: 

Pater nofter ; & PfaUnut 

Mifer^re mei, Deus,.ie» 

cundiim. pa^* 168. 

Deind^ quafilegendo dif 
citur: 

^. Domine , exdiidi 
orati6nem meam : 

if.. £t damor mens ad 
te v^niat. Smc -^. D6- 
mmus vobifcum. 
. Oratio, 

REfpice , quaefamnf ,- 
D6mine , fiiper hanc 
familiam tuam, pro qaa 
D6mtnas nofter Jefiis 
Chriftus noD dnfaitiTit FmA quinia in 
ni&iibus tradi ttocentium, 
& Crucis fubire torm^nr- 
tum : fecretbs Qui tccum 
vivit & regnat in unitite 
Spiritus Sandi Deus , per 
6mnia, &c. 

Non dicitur, DiSminus 
vobjfcom. Nec Domine, 
exaudi orati6nem meam. 
Nec Benedicamus Domi- 
. no* Etfitfiatim i ceUbran- 
te piper Lahrum aut Ca^^ 
thedram aliquantulus fire^ 
pitus in fignum exeundi. 
Mox profertur Cereus ao^ 
cenfus 'j & omnes furgunt , 
£• cum filentio ikjhedunt. 

Hqc triduo non leptur 
Martyrologium ^nec dtcitur 
Pretiofa, legiturverd Ca- 
ttony verum abfolute , (eu 
fine BeneditltonepriBmifsd^ 
& in ejusfine , nan additur 
Tu autem , ntc aliud quid- 
qaamfjed eoPrima termi^ 
natw, 

C A N O N 

M6nitum ex PontificaH 

Romano. 

PRxcipit & mandat 
fan^la matcr Ecd^ , 
singulis Presbyteris ut at- 
tent^ juxta Can6mcam 
traditionem, Chrifma 6c 
Olea fid^litcr cuft6diant, 
& nrili , fub pretextu me- 
dicinac , vel maleticii tra- 
dere prsefuHlant. Ali6* 
quia bon^re priv^atur» Cctna DominL yjff 

A D H O RA S: 

Ad,Primamy Teraami 
Sextam , Nonam & Com^ 
pUtorium , diBis fecretbi 
Pater, Ave, SandiSpt- 
ritus, ahfolute inchoatur i 
Pfalmis de Dominica , ex^ 
ceptby qubd ad Prmam*, 
Joco Pjdlmi Confit^miai 
.D6mino^ qu6niam bonus. 
diciturPfal, Deu^ in n6- 
mine tuo ialvum me £ic, 
p^. 131. Omiffo SymboU 
Quicumque* Quibus fint' 
tis , dicitur : jlr* Chriflus 
fadus eft pro nobis ob^ 
diens ufque ad mortem* 
Philip, 2. 

Deinde dicitur fecretS: 
Pater nofter. Pfabnus Mi- 
fer^re mei yfiexis genibus^ 
& Oratiog Rtfpice, quae- 
fumus , ut fuprd , qua fiib 
filentio concluditur^ 

AD FESPERAS. 

Diflis fecretb : Pater 9 
Ave ^ fine Deus in adjn- 
t6rium , abfolute incipitur 
ab Antiphottd^ 
Ant,^\ Ccidetur ChriC- 
4. V-/ tus : & non erit 
ejus p6pulus, qm eumne- 
gaturus eft. Dan. 9, 

Pfalmux 114. Dil^xi, 
qu6niam , pag, . 6oi. 

Ant. 2. Oblatus eft 
qpia ipft^ v61uit , ikut ovis STO ad occifionem ducitur, & 
quaft aenus coram tond^n- 
te ie obmiittfcet. //^53. 

Pfalmm #i/. Crmdi 
propter , ^iif . Z2x* 

AttU I. Omnes nos 
quafi oves erravimus , 
itnufquxfqueinviam iuam 
■ declinavit ; & pofutt D6- 
:ininus in eo iniquitatem 
.4^nium noilrnm. ^53* 

Pfalmus up. Ad Do- 
minom, pag. 81. 
^ v^/i/. 7. Confummatus 
fadhis eft dmnibus obtem- 
perafitibus fibi caufa falu- 
•tis {et^mae. Hahr. 5. 
- Pfdlmus 120, Lev4¥i 
oculos 9 pag. 6i. Ferisfextd m Parafceve. Ant, 6. Unl^ oUati<iiie 
confummavit in fempitir* 
num fandificatos» H^r^ 
10. 

Pfahmu /27; Beati om- 
nesqui timent)/'^^. i66»- 

Ad Mamificat* 

Am. X. Vosfcaiidalum 
patiemtni in me , in iiU 
no£^e. Scriptum eft enim : 
Percutiam paft6rem , & 
dij^erg^ntur oves gregis.^ 
Matth. 26. 

Oratio ^'RiSpM^ qoae* 
fimius , itf fiiprA* 

Hora coiapetenti , foEb^ 
fipio cum tabitla , liwuh 
tttrAltaria, &fittnaodar 
tum» &c. FERIA SEXTA, 

IN PARASCErE, 

Duplex-miiMis. 
; AD OFFICIUM TENSBRARUM. 
IN L NOCTURNO. In concUio factrdotum 

. Chrifiiis fifiitur y.6' colaphis 

caditur», 

UT faaus 
eft dies, 
convene- 
Ljcunt ieniQres plehis & priocipes iacerd^tum, & 
duxerunt Jeiiim in conci' 
lium*' Luc*. 22. 

Pfalms 34* J^idica, 
D6niii»e , «ocenfies me ^ 
cum fms Divifimiim , 
pag. 74» 

Ant,- 1. Ccep^nt JFAtfixta In Parafcevt^ \^\ 

ife fjscciem «jai \ Sc cola- non egr^ar ; aggravavit -phis eum csdere* Marc. 
14. 
Pfabnus $f. Mifert- 

• re mei, Deus, . 

-^ ^nr. 4« Princeps &- 
cerdotiira fcidit veinm^ 
ta fiia , dicens : Bla%ke- 

* mivit : quid adhuc eg6- 
-'tnus t^bus \ ecoe ntinc compedem meum. Sed & 
cimi clamavero, & ro- 
gavero, excluAt oratio^ 
qu6- tiem meam. Conck^t 
vias meas lapidibus qufr- 
dris , sdmitai; meas iub-^ 
v&pdt. Jerufalem. 

^. Ne tradideiis me ^ 
D^mine , in iuumas tr^- 
bul4ntium me : qudniam . aiidiftis blaiph^miam* iniurrex^rum in me teftes. Matth. 16. 

Pfilnuu S7* Si vere iniqui ; '^ Et memka>«ft 
iniquitas fibi. 
y . Quidam fiirg^mes , y. Acu^runt Itnguas iallum teftim6ntum fer^ 
• fiias ficut ferp^mis: bant advirsiis Je£imi : 6c 

j|^. Ven^um aipidom -non erat conviniens teiB- 
- fiib 14biis eorum. Pf 139. -m^nium illorum.: ^ £t. De Lamentati^ne Jere- 
-/ nii<e Pro^ets. 
LiHio j, Cap,^, 

EGo vir videns pau- 
pert4tem meam Pfal, 26, Marc. 14» * 

TEtinditarcum fuuni ^ 
6c poiuit me quafi 
fignum ad fagittam. mi- virga indignationis ejus. -£t in r^nibus meis fiHas 
Me mtnavit , 6c adduxit pharetrse fux. Fa6his fum 
m derifum omni populo 
meo , canticUm e6n»n to- 
t& die. Replivit me ama- 
ritudinibus , inebriavit me 
abfyrtthio. Et fregit ad 
n^merum dentes meos,. 
cibavit me cinere, Et re- 
pulfa eft a pace anima yi t^nebras, & non in 

lucem. Tantum in me 

rertit, & conv6rtit ma- 

lum fiuam tota diew Vtf- 

idam fccitpellem mea, 

c carnem meam ; conr- 

rvitoda mea.i£dific4yit 

Jjpro meo , & circum- 
t me felle , & labo- 
In tenebr^fis eoUo^ tnea, bblitus fum bono Tum. E* dixi : P^riit finis 
it me , quafi mortuos -meus , & ifpes mea a D6^ 
ipiternos. Circumccdi- mino. Record4re pauper- 
¥kiid>:^r$um a»i; , ut tatis & trar^effiio&is. )5ft Feriafixta 

xnes « abfynthii 6c feUis. 
Mein6ria nemor ero , & 
-tabefcet in me anima inea. 
Haoc r^colens in. coi^ 
meo , ideo iper^Or {e- 
jTuicJem. 

i^. £go non contradi- 
co: retr6rsum non ihik. 
* Corpus meum dedi per- 
cutiintibu^ , & genas 
tneas vcllentibus : faciem 
meam non av^rti ab in- 
crepantibus , & confpu6a- 
tibus in me. 

-jr. Expu^runt in £iciem 
- Jelu & colaphis eum ce- 
dderunt , alii autem pal- 
mas in &ciem ejusdedd- 
rimt , dicentes : Prophe- 
tiz9 nobis, cpiis e& qui 
te percuffit. * Corpus. 
If ^o. Mattfu 26» 
LeSiio iij. 

VEnati6ne cep^runt 
me quaii avem im- 
mici mei gratis. Lapia efl 
in lacum vita mea « & 
pofii^nt lapidem fupet 
me« Inundaverunt aquye 
fuper caput meum: dtxi, 
Perii^ Invociyi ;nomen 
tuiun., Domine » de lacu 
noviflimo» yocem;:m^a9^ 
audifti : ne ay^rtas aurcm 
tuam a fmgultti meo & 
clan>6ribus. :Appropin- 
qudfli in die quando in- 
vocdvi te : dixifti , Ne tt- 
meas* Judicsfti ,.D6miiXje^ in Parafititf. 

■caufam aniniae meai* Il»« 
d^ptQr yitae. me«. Vt- 
difti , D6mine ^ iruquitii- 
tem iU6rum adversiun 
me : judica judidum meS# 
Vidifti omnem ,fiir6rem, 
univ^ias cogjitati6nes e6- 
•ni adv^rstun me. Audiffi 
oppr6brium e^nim , D6- 
nune » omnes cogiitati6iies 
e6rum adv^rsum me « 14- 
bia infure^tium mihi, & 
meditationes e6rum ad- 
v^rsiitit me totsL die. Sef- 
ii6nem «6n]m & refur- 
redi6iiem e6rum vide: 
ego fum pfalmus e6ruffl< 
Keddes eis vicem , D6- 
.mine, ^uxta 6pera mi^ 
nuum Aiarum. Jerufalem* 
i^. Lociiti funt fkcer- 
d6tes & prophetas ad om- 
nem p6pulum, dicimes: 

* Judicium mortis eft vi- 
ro huic ; quia* prophet^- 
vit adv^rsiis . civitatem 
iAam , flcut audifti» ^ixx^ 
bus veftris. ' ■ ' 

. -^. Ven^runt duo filfi 
■teftes^ & dixinmt : Hic 
dixit : PoiTum deftxAece 
templum Dei 4 & poft 
.triduum reaedi&car e iQud> 

* Judicium. JjLm Loood 
futit.. J^rm. %6.MattL 16. 

INILNOGTURNO. 
CArififtf ad. Pilauan dacf 
. tur^fiastilis ctulmr^ Fcria fexta 

'Ant. 7. Surgens bmnis 
multitiido e6rum , diwe- 
runt illum ad Pilatum: 
coeperunt autem illum ac- 
cus4re. Luc.t.'^. 

Pfalmus ^8. Dixi : 
Cuftodiam vias meas , 
cum fua DivifioTte^ pag. 
124. 

Am. 9. Dimifit illis 
Pilitus BardUbbam : Je- 
iiim autem flaeellatum 
tradidit eis. Mattk, 27. 

Pfalmus €1, Nonne 
Deo fubj^fta, pag, 149. 

A/u. 4. MiHtes plec- 
tintes conSnam de fpinis, 
pofu^runt fiiper caput 
^jus : & poftquam illus^ 
runtei, duxerunt eum ut 
crucifigerent. Matth. 27. 

PfMmus 908. Deus 
laudem meam, cum fids 
Divifionihus , pag. 79. 

^. Coepirunt animam 
meam r 

if.. Irruerunt in me 
fortes. Pf 58. 
Ex traflatu S. Cypriani 
Mirtyris , 

De bono patientias. 

Circa initium» 

LeSiio iv, 

1N Judaeis tolerandis 
aequanimitas quanta , 
& quanta Chrifti pati6n- 
tia ! incredulos ad fidem 
fuadindo fl^dere, obse- 
quio ingritos fovir« , in Parafceve. Jj) 

contradicentibus l&iiter 
refpondire , fup^rbos (iiP 
tindre clememer, humili- 
ter perfequ^mibtts c^de* 
re , Prophetirum inter- 
feft6res , & adv^rstis 
Deum rebelles, ufque ad 
Crucis & Pafli6nis ho- 
ram, velle colligere. Sub 
ipfa autem Pafh6ne & 
Cruce , priufquam ad cru» 
delitatem n^cis & efR]fi6- 
nem sanguinis veniritur , 
quae convxtiorum probra 
pati^ter audita r quae 
contumeliaru tolerata lu- 
dibria ? ut infultantium 
fput4mina patiinter exci- 
peret, qui fputo.fuo caeci 
6culos paulb ant^ for- 
mafTet, & in cujus no- 
mine , k fervis nunc ejus , 
diabolus cum angelis fiiis 
flagellatur, flagella ipfe 
pateretur. Coronari^tur 
fpinis , qui martyres fl6ri- 
bus coronat aetemis. 

T^» Oppr6brium infi- 
pi^nti dedifH me , D6mi- 
ne. * Obmutui , & non 
ap^rui os meum, qu6niam 
tu fecifti : Amove a me 
plagas tuas. 

"^. Ciim accufar^ur 
Jefus , nihil refp6ndit. 
Didt illi Pilatus : Non 
audis quanta adv^rsiim te 
dicunt teflim6nia? * Ob^ 
m6tui. Pf 38. Matth. 17* 354 FerUfixU in Pdrafcevt, PAlmis in f4ciem ver- 
beratur, qui palmas 
veras vinc^ntibus tnbuit : 
ipoliatur vefte terrenl » 
Cfu induminto immortd- 
litatis csteros veftit : ci- 
batur felie qui cibum coe- 
Ufiem dedit : aceto pota- 
tur, qui falutite p6cu- 
lum propinavit. Hle inno- 
cens , iile juftus ; immb 
innocintia ipfa , & ipia 
jufUtia , inter facinorofos 
deputatur , & teflim6niis 
£ilfis veritas premitur ; 

Sdicatur judicaturus , 6c 
^ei fermo ad vidimam 
tacens ducitur. £t ciim ad 
crucem Domini confun- 
jdantur sidera, contremif- 
cat terra , nox diem clau^ 
dat, fbl, ne Judaeorum 
facinus afpieere cogatur, 
& radios 6c oculos fuos 
subtrahat ; ille non 16-* 
quitur , nec movetur ; nec 
majeAatem fuam fub ipfa 
faltem paflione profitetur. 
tJfque ad finem perfeve- 
ranter ac jugiter toieran-* 
tur 6mnia, ut confiim- 
m^tur in Chriflo plena 
& perfe&a patientia. 

^. Non efl fpecies ei , 
neque decor : * Vidimus 
«um defpedum9& novifli- 
jnum vir6rum, virum do- 
)6nun, & fcientem^ infir- mit4tem : & quafi abfc6tk- 
dxtus vultus ejus. 

^. Exivit Jefus portam 
cor6nam fpineam , & 
purpikeum veflimentunL 
£t dicit eis Pilatus : £cce 
homo. * Vidimus. Ifi^}* 
Joan. 19« * 

Ltflh vj, 

ET pofl ifb 6mn]a 
adhuc interfefiores 
fixos , fi converfi ad eum 
venerim, sufci|;ut ; & pa- 
ti^ntia falutiri ad conier- 
vandum , benignus & p4« 
tiens £cciefiam fiiam vi" 
mini claudit : illos adver* 
sariosj iilos blafph^os, 
iilos n6minis fui femper 
inimicos, fi poenit&itiam 
delifU agant , (i admif&un 
facinus a^n6fcant , non 
fotum ad indulg^ntiam 
criminis , fed & ad prae- 
mium regni coelefUs ad- 
mittit. Quid poteft pa- 
tientius ? quid benignius ? 
Vivificatur Chrifli san- 
guine , ^dam qui fiulit 
sanguinem Ciinui. Talis 
efl Chiifli ac tanu pa- 
tientia:qu» nifi taiis ac 
tanta exifleret , Padum 
ouoque Ap6fl(^um £cd^ 
fia bei noft hab&e^ 
Qubd fi & nos , fratres 
dileaifEmi , in Chrifto 
fumus, fi ipfum indui- 
mua, ii ipfe efl faluds Ftria fixta bi Parafievt. J%% 

ifbfirae via : oui Chriftum feipfunt non poteft mL 
veftigiis fidutaribus siqui- vum ficere. Marc. i<. 
mur^jperChififtiex^^ ^Pfalmus^ 30. In te 
gradiamur Domine, i^;>er4viy . 9 
xn i^. Siott umbra, dms juflitia , cum fids Dbvifio^ 

<leclinat, ablatus fiiai ; & ni^us, pag» 95. 
«xcufius fum ficut loci^be: ^. Super roe €onfirm&- 

* Fa£his fum oppr6bnnm tus eft iuror tuus : iUis : viderunt me , & mo- 
virunt c4pita iita. 

^. Milites genu flexo 
ante Jefum, ulud^bant., 
dic^es : Ave^ Rex Ju- 
•dsorum. * Fadus fum. ])!• £t omnes flu&is 

tuos induxifii fiiper me« 

Pfal. 87. 

Ue£mflo£ibe4tiPauIi 

Ap6iioli ad Hebrseos. 

Lekm vij. Cap, 4« ^ 5. jj^. Sicutumbnb Pfi io8. TT Abentes Pondficem 

Matth» 27. XJl magnum qui pene- 

miTT fjr\r^jnxT/^ travit coelos, Jefum Fi- 

in. NOCrURNO, liumDei,tene4muscon. 

Chrifius ad montem Calva^ feifi6nem. Non enim lia* ria dueitur illudendus ^ 

crucifigendusp int' 

mplandus, bemus Pontificem aui 
non pofiit c6mpati innr- 
mitatibus noftris ; tenta- j4nt, 7* Jefus bajulans tum autem per 6maeai 
fibi crucem , exivit in pro fimiiitudme abfque eimi y qui dickur Calva- 
tisty locum. /oan. 19. peccato. Adeamus ei^o 
cum fiducia ad thronum Pfaimus j. Domine , gratiae , ut mifericordiam 
qmd multiplicati funt , confequamur , & gratiam /^f. i^veniamus in auxliio op- Ant» 6. Ibi crucifix^- portuno. Omnis namque 

nim Jefiun; Sclatrones, Pontifex ex honunibiis 

;unum a dextris, & 41te- afsumptus, pro homini-' 

• rum a finiAris» Luc. 23. bus confHtuitur in iis quse 

Pfalmus %u Deus , funt ad Deum, ut ofFerat 

De& meus , r^fpice in dona & facriflcia pro 

■ me , cum fuis Divifioni- peccatis i. qui condolere 

tus» pag. 141. poffit iis qui ign6rant 6c 

j4nt. 8. Illud^tes di- erranc ; quoniam & ipfe 

£ebant:Aliosialyosfiecit; circumdatus eft iofinmr 35^ Ftriafexta 

fat€ : & pr6pterek debet, 
queffl4dmodiim pro p6- 
pulo ) ita ^tiam & pra fe- 
metipfo offibre pro pec- 
c4tis. 

1)2. In confp^fhi tuo 
fiint omnes qui tribulant 
me ; improp^rium expec- 
tdvit cor meum , & mi- 
s^riam : * £t ded6runt 
in efcam meam fel ; & 
in fiti mea pouvirunt 
me ac^to. 

^. Sciens Jefus quia 
6mnia confiimmata fimt ; 
ut confiimmar^r Scrip- 
-tura , dixit : Sitio. Vas 
ergo erat pofitum aceto 
plenum. * Et ded^runt. 
Pf. 68. Joofu 19. 

LeBio vUj. Cap.K. 

^ Ec quifquam fumit N fibi bonorem , fed 
qui vocitur k Deo , tan- 
quam Aaron. Sic & 
Cbriftus non femetlpfum 
clarificavit , ut P6ntifex 
fieret ; fed qui locutus eft 
•ad eum : Filius meus es 
tu, ego hodie g^nui te. 
Quemadmodum & in 
•alio loco dicit : Tu^es 
Sacerdos in aetemum fe- 
-cundiim 6rdinem Mel- 
chifedech. Qui in diebus 
carnis fuae , preces fup- 
plicationdque ad eum qui 
pof&t iilum falvum face- 
re k monC) cum daRi6ce in Parafievt. 
valido & licrymjs &tk^ 
rens , ex^uditus eft pro 
fiia rever^aitia. Et quidem 
ciim eiTet Filius Dei, di-* 
dicit ex its qus paffns 
eft , •bedi^tiam ; & co» 
fummdtus, &Suseft6in«> 
nibus pbtemperintibusfi- 
bi cauia falllitis aetirnae, 
appellatus k Deo P6nti^ 
fex juxtk 6rdinem Mel- 
.chifedech. 

jjjL Fodirunt manus 
meas & pedes meos : di- 
numeraverunt ofla mea: 
conQderav6runt & mfpe^ 
x^runt me : ^ Divis6runt 
fibi veftim^nta mea, & 
fliper veftem meam nup- 
s^runt fortem. 

^. Poftquam aiitem 
crucifix^runt eum , divisi- 
runt veiHmcnta ejus , fbr- 
tem'mitt6ntes , ut imple'- 
r^tur quod di£^nm eft per 
Proph^tam. * Divisertmt. 
Pf 21. Matth, 07. 
Le6iio ix. Cap^ 7. 

ET alii quidem plures 
fa/^ funt facerd6tes, 
idcircb qubd morte pro- 
hiber^ntur permanlre : 
hic autem eb qubd vAr 
neat in aet6mum ^ femro- 
ternum habet facerAStiS. 
Unde & falvare in per- 
petuum poteft accedentes 
per femetipfum ad Deu , 
ieniper viveos adinterpet Ferid fexta in PardfceveM ^57 

libcliun pro nobis. Talis tere mei , Peus , • • • mi' enim decebat ut nobis t£- 
fet Pdntifex , iandus , in- 
nQcens,impollutus , fegre- 
gatus a pecpatoribus, & 
excdfior coelis faGhis : 
^ui non babet necef&ta- 
tem qnotidii& , { quemad- 
modiun facerdotes j\ priiis 
pro fliis delidis noftias 
^^e, deinde pro p6- 
puli;hoc enim fedt fe- 
mel ^.feipiiim o&rendo. 

V* Stabat populus fpec- 
taiis, & deridebant Je- 
fpm. Erait autem fere ho- 
ra fexta, * Et t&iebrae 
£t£be iimt ih univerfam 
terram ufque in horam 
nonam ; oc obfcuratus 
eft fol, 

ifr^ Defecit anima ejus : 
6ccidit ei fol , ciim adhuc 
cfletdies. * Et. i^. Stabat. 
luc. 2.3. Jerem. 15. 

AD LAUDES. 

Ant. !• T? Ccce vidcn- 
Xli tes clamar- 
bunt foris , Angeli pacis 
amare flebunt. Diffipatae 
funt via , jcefsavit tran- 
f]iens per semitam. //^33* 

PJalmus /. Verbamea. 
auribus pi^rcipe^ pag. 91. 

Ant, 2» . Quid iiunt 

pdagse iftae in m^dio ma- 

nuum tuarum ? Zach. 13. 

Pfdlmus f6, Mife- {ercre ypag. 154. 

Ani. 4« His plag4tut 
fiim in domo e6rum qui 
dilie^bant me. Zach» i j- 

Pjalmus 7J. Ut quid 

Deus, repulifti in Hnem , 

cumfuaDivifione^ p. 164* 

Ant. 74 Quare rubru eft. 

C A N T I C U M. . 

Ifauz 5, 

CAntabo dilcfto iheo * 
canticum patruelis 
mei vineas fuae. 

Vinea fa£U eft dil^Oo 
meo ^ in corau filio 61ei. 

Et fepivit eam, & la- 
pides el^git ex illa , * & 
plantavit eam eledam ; - 

fit xdificavit turrim in 
medio ejus^ * & torcu- 
lar extruxit in ea : 

Et expeSavit ut faceret 
uvas, * & fecit labrufcas, 

Nunc ergo , habitat6«- 
res Jeriifalem , & viri Ju- 
da , * judicate inter me , 
& vineam meam. 

Quid eft quod debui 
ultra facere vmeae meae , 
& non feci ei ? * an quod 
expe6tavi ut faceret uvas , 
& fecit labnifcas? 

Et nunc oftendam vo- 
bis quid ego faciam vineae 
meae: * auferam fepem 
ejus , 6c erit in direptio- 
nem. 
Diruam maceriamejus:*. 55^ FerUfexU 

^L erit In conculcationem: 

£t ponam eam des^rta : 
nofi putabitttr, 6c non 
fodi^tur : ^ 6c afc^ent 
vepres & fpiaae : 

£t nubibus mandibo * 
ne pluant fuper eam im- 
brem. 

' ^«t. Quare rubrum eft 
indomintum tuum , &. 
vedimenta tua , ficut cal- 
cantium in torcul^ri? If, 

Ant. 8. Veftitus erat 
vefte afpirsa sanguine : 
& vocatur nomen ejus, 
Verbum Dei. Apoe*, 19. 

Pfaimus p/. Cant»- 
te Domino , canticum no- 
vum,...-auia,/7iig:. 57. 

Ad Benedidus. 

Ant. 1. Clamans voce 
magna Jefus , ait : Pater , 
in manus tuas commendo 
feiritum meum. £t Ksc 
dicens , expiravit. Luc.xj. 

Kyrie, utherL 

Ad Horas. utFe» 

ria pracedenti ; praur- 

qu^m qubd poft Pfaimos , 

dicitur ^. Chriftus fa6his 

eft pro nobb ob^diens 

ufque ad mortem , mor- 

tem autem Crucis. 

C A N O N. 

£x San£lo Ambr6iio. 

In Pfalnu 40. 

INt^llige in vulnus Chri- 
fti ut v^era tua curet ; in Parafeeve* 
intellige in moitem ,' «t 
acquiras vitam aetimam : 
intellige in iepukikam^ iit 
inv^nias refurrediinen. ' 

AD VESPERAS. 

Dicuntur fime amm 
Pfalmi 6" Antiphonee fi» 
quentes. 

Ant. "pX Eus pr6prio fi-. 

xJ Yto &o non pe- 

percit, ied pro nobis 6m- 

nibus tradidit illum. Rom» 

Pfalmus t2j. Nifi quia 
D6minus erat in nobis, 
pa^. 61. 

Aia. In lioc appanut 
caritas Dei in nobis : qa6- 
niam prior dilexit nos, & 
mifit filium fuum propi- 
tiationem pio peccatis 
noftris. i. Joan* 4. 

Pfalmus 128» Saepi 
expugnavcrunt iQe 9 pag» 

143. 

Ant. Pcccata noftra ip- 
fe p^rtulit in c6r^re nio 
fuper lienum ; a]|us liv6- 
re fanafti eftis. uPetr.^. 

Pfi^bnus ijp» £ripe 
me, Donune, abhomine 
malo , cum fua Divifotte, 
pag. 144* 

Ant. Cum icelerids 
reputatus eft , & ipfe pec- 
cata multorum tulit , & 
pro tranfgrefsoribus ori- 
vit. If. 53. Sahhato 
Pfilmus 140. Domi- 
ne , clamdvi ad te, ex4udi 

yUu, Recoeitite euxn , 
xpa talem fi^muit 4 pec- 
cat6ribus adv^rsiim fe- 
sn^pfum contradidio- 
mm. Hain %%• 

Pfalmus 14/. Voce mel 
ad i36minum , . « . . voce 
anei ad D6minum,p, 8a. 

Ad MagRificat. 

jiat. Chi!i^o igitur paS- 
fo in came, & vos eadem 
cogttati6ne amtamini , quia qui pafliis eft in car^ 
ne , ctli^ a peccitis : ut 
jam non defideriis h6mi« 
num, led voluntati Dei, 
quod r^liquum eft in car* 
ne vivat t^mporis. i.Pctr. 

Oratio , R^lpice , ift 
fupr^. pag. 348. 

CoMPLfTORtUM Itf 

heri. 

Pofi Pfalmos , dicltttr 
^. Chrifhis fadusefl, ut 
jigfrd ad Horas diii. SABBATO SANCTO, 

Duplex»minu$« 
AT> OF^lCtUM TEl^EBItARVM. IN I. NOCTURNO, 

Quot & quanta in Chrifli 
mortc miracula. 

ECccc velum 
templi fcif- 
fum eft a 
iummo ufque deoHiim : 
66 terra mota eft , & pe- 
trae fciffa fiint. Matth^xj, 
Pfalmus 75. Notus in 
Judsea Deus, Ptf^. 151. 

Ant. 2p Monum^nta 
ap^rt-i iunt : 6c multa c<Sr- 
pora fan6^6rum , qui dor- 
m;erant, fiurexirunt , & apparueruntmultis. Afo^/. 

Pfaimuspy, Deus ulti6- 
num D6minus , cum fua 
Divifon^ , pag. loi. 

Ant* 8. Centurio, & 
qui cum eo erant , vifo 
terrae motu , & his quae 
fiebant, timuerunt valdfe', 
dicentes : Vere Filius Dci 
erat ifte. Matth. 27. 

Pfalmus 8S' inclina , 
D6mine , aurem tuam , 
cumfu4iDivi/zone,^. 169. 

^. De ccelo auditum 
fecifti judltium : 360 Saibata 

jfL Terra tremuit & 
4ffuievit. Pfal. jM^ 
^ X)e Lamentatiflre Jere- 
" miae Prophitae. 
LeSlio j. Cap, 4. 

y^ Uomodo obfcuratum 
Vj^eft aurum , mutatus 
cit color 6ptimus , dif- 
p^rfi funt lapides fan^hi^- 
xii in capite omnium pla- 
tearum? Filii Sion inciyd, 
£l ami£li auro. primo : 
4qu6mod6 reputati funt in 
Yafa t^ftea , opus manuu 
figuli ? Sed & lamiae nu- 
clav^runt mammam, lac- 
taverunt catulos fuos : fUia 
p6puli mei crudelis , quafi 
llruthio in deserto. Ad- 
haefit lingua laflentis ad 
palatum ejus in fiti : par- 
vuli petierunt panem , & 
non erat qiii frangeret eis. 
Qui vefcebantur volup- 
tuose , interierunt in viis : 
qui nutriebantur iq jcro- 
ceis , ampl.exati funt m r- 
cora. £t tnayot effeda eft 
iniquitas filias p6puli mei 
peccato Sodom6iwn,quaB 
fubv^rfa efl in mom^nto, 
& non coeperunt in ea 
manus. Jerufaiem. 

l)^. Haec efl religio Pha- 
fe : In una domo come- 
detur , nec efFer^tis de 
carnibus ejus foras , * Os 
non comminuetis ex eo. 
^. Ad Jefum cum ve- SahSld* 

nifTent milites, ut yuUrnm 
eum jam m6rtiium, non 
fre^^runt e)us cnua^ut 
Scnptura impler6tur,*0s 
non. Exod. ii. JoatL 19. 
LeSio ij, 

CUm adhuc rabfifieri- 
mus , defec^nint 6cuE 
noftri ad auxilium nofham 
vanum , dun reipicer&- 
mus att^ti ad gentem, 
quae falvare non p6ttf at. 
Lubricav^runt veitiga 
nofira in itinere platea- 
rum noffararum , acoro- 
pinquivit finis nofier , 
compl^ti fimt dies nofiii, 
quia venit finis nofler. Ve* 
loci6res fuerunt peiftco- 
t6res noftri aquilis coeli : 
fiiper montes perfecM 
fimt nos , in deserto infi- 
diati funt nobis. Spiritiu 
oris noftri Chrifbis D6- 
minus captus eft in p^cca- 
tifi nofhis : cui dixmins : 
In uml>ra tua yiv6mns in 
gi^ntibu^ Gaude & l8et4re« 
filia Edom ,quae h4bitas in 
terra Hus : ad tc quoqoe 
perv^niet calix , ine{>riibe- 
ris atque nudaberis* Com- 
pleta eft iniquitas tua, fi- 
lia Sion , non addet tdtra 
ut tranfmieret te : vifita- 
vit iniquitatem tuam , fi- 
jiia Edom, difco op^t 
peccata tua. Jerufalem« 
^. Salv4bit D6minus 
tabernacula SMato 
tabemacula Juda. £t aP- 
picient ad me quem con- 
nxi6runt : * Et plangent 
«um planfiu quafi fuper 
umgenitum> & doUbunt 
fuper eum , ut in morte 
primogemtL 

-^tr. Fada funt hxc ut 
Scriptura impleretur : Vi- 
4^nt in quem transfixe- 
runt. * £t plangent. Zack. 

12. /0^19* 

De Oradone Jeremue 

Prophetae. 
LeSlio uj. Cap. 5. 

DEfecit gaudium cor- 
dis norbri : verfiis eft 
in ludum chorus nofter^ 
Cdci<Ut cor6na capitb nof^ 
tri : va nobis , quia pecca- 
yimus. Proptcrea moeftum 
fa£hmi eft cor noftrum : 
ideo contenebrati funt ocu- 
li noftri. Propter montem 
Sion quia difperiit, vul- 
pes ambulaverunt in eo. 
Tu autem , Domine , in 
sternum permanebis , s6- 
lium tuum in generati6- 
nem & generationem. 
Quare in perpetuum obli- 
viiceris noftri ? derelin- 
Gues nos in longitudine 
dicrum ? Converte nos , 
Domine , ad te , & con- 
vertemur : innova dies 
noftros licut a principio. 
Sed projiciens repulifti 
nos , iratus es contra nos 
Purs Vernd, SanSto. 361 

vehementer, 

isjL^ In die iila erit fons 
patens d6mui David , & 
kabitantibus Jerufalehi » 
^ In ablutionem pecca- 
toris. 

^. Unusmilitum lan- 
cea latus Jefu aperuit , &. 
continu6 exivit fanguis 
6c aqua. ^ In ablutionem. 
j^. In die ilia. ZacL 13. 
Joaju 19. 

IN n. NOiCTURNO. 

Chrifti fepultura , ejus ad 
inftros defcenfus, 

Ant. 2. Rogavit Pila- 
tum Jofeph ab Arima- 
thara, ut tolieret corpus 
Jefu. Et permiiit Pilatus. 
Joan* 19. 

Pfalmus if: Cons^rva 
me 5 D6mine ^pag. 105. 

Jlnt. 4. Venit Nicodc- 
mus ferens mixturam 
myrrhae & aloes, qusfi 
libras centum. Joan. 19. 

Pfalmus 27. Ad te 1l>6' 
mine , clamabo , pag, 12. 

Ant, 7. Acceperunt 
corpus Jefu , & ligav^- 
nmt illud linteis cum aro- 
matibus , iicut mos eft Ju- 
daeis fepelire. Joan, 19. 

Pfalmiis Sy. D6mine 
Deus falutis meae , pag* 
158. 

^. Non derelinques 
animam meam in inter-. 
no. R 361 Sahhato 

"Fji. Nec dabis Sandum 
tuum vid^re cdrrupti6- 
nem. Pfal, 15. 
Sermo SanfH Jo&niiis 
Chrys6ftomi. 
De Camet, & Cruce. Tom. 
//. Edit. Bened. n. 2. 
LeSio iv. 

HOdi^, dileaiffimi, 
6mnia infer6rtim lo^ 
ca circuit D6minus nof- 
ter : h6di^ portas aereas 
coofregit : hodi^ veSes 
ferreos contnvit. Vide in 
Proph^ta di6H accurati6- 
jiem. Non dixit , Ap^ruit 
portas ^reas , fed con- 
fr6git ; ut intitilis deinceps 
carceriiat. Non abftulit 
veftes, fed confregit, ut 
cuftodia deinceps fraa- 
lis & infirma red<ra- 
tur,, ubi neque janua , 
neque veftis , & licet qnis 
ii\tret ,non tenetur.Quan- 
do igitur Chriftus c6nfr6r 
git, quis alius reparire 
poterit ? Reges cimi vuk- 
tos dimittere volunt , mif- 
fts epiftolis non ita agunt : 
fed tam fores quam cuft6- 
des relinquunt , ut oft^n- 
dant eb d6nu6ingredi^n- 
dum efTe , vel illis ^i 
jam libeii abi^runt , vel 
eorumloco , aliis. Non ita 
Chriftus : fed denv>nftrare 
vd^ns mortem jam ad 
6nem metamque pcrve- 
niffe^ «reas e)us yotxas San^o. 

confr^git,hoc eft,unnrf- 
tem iilam , & inexotil»' 
lem mortis neceffititem* 

i)^. Edi!bdt eos de t^ 
nebris, & tmibra mor- 
tis : & vincula e6niffl 
difrupit : * Quia contri- 
vit portas aereas ; & vec- 
tes firreos confrigit* 

'fr. Chiiftus his, quiifl 
cdrcere erant , ipintibus 
v^niens pracdicavif/Quia 
contrfrit. Pf. 106^ l. /*e- 
tri.y Lthio V. 

POrr6 , qubd adndra- 
ti6ne dignii&mumcft , 
Rexipiead vin^^os yemt. 
Atquf nuQus rex unquito 
hoc dienaritur f^cere ; 
fed miiuftri vin£los d^jsASr 
tunt. Seciis hic : ipiemet 
Rex ad vinftos venit. Non 
erubuit carcerem , neqne 
de,t^ntos in earcere , ( de 
eo enim quem finxerat 
endjefcere non p6tuit ) & 
confrjgit fores, & veaes 
coiitrivit. Super4ftitit in* 
f5mo;.& deUrtam fcdt 
totam itlnis cuft6diam , 
carcef ifque jcuftdde in viA- 
cula con]£fto , ad nos re- 
i^eavit. TyrSinus capti- 
vus ducebatur .9 f ortis vmc- 
tus , ipfa mors abjeSis 
armis , nuda ad pedes re- 
giscua!irnt. 

ifi. Penetrabo omnes 
infen6res partes tem f 
^ ^. Itif^iciam omues SabbatoSanSh, 365 

dormi^ntes , & iilumina- trophaeum contra daemo feo onrnes iperantes ki 
D6mino. 

^, Ne dixeris in corde 
tuo ■: Quis defcindet in 
abyirum ? hoc eft , Chrif- 
tum a xn6rtuis revocke. 
* Infpiciam. Eccli. 2.4. 
Rom. lO. 

Le&io vj. 

Vldifti mirandam viS6- 
riam ; vidlfti crucis 
beneficia. De morte im- 
mortales fa£li fumus : haec 
fimt praedara crucb faci- 
nora. Intellerifti vift6- 
riam j intellexifti modum 
vid6riae ; difce nunc quo- 
modb ftne lah6re & (11- 
dore ncAro vi&6ria haec 
Hx&xjt parta. Nos arma 
non cruentavimus , non 
ft^timus in acie., non acce- 
pimus volnera , neque vi- 
dimus bellum : & .tamen 
vift6ria obtinuimus* Cer- 
tamen D6mini fiiit corona 
noftra. Ciim ergb & nof- 
tra fit viftoria , * milites 
knit^mur , Jactifque voci- 
bus,vi£^6riae laudes & car- 
mina h6di^ decantemus. 
Dicamus , D6minum lau- 
dantes : Abs6rpta eft 
mors in vi£i:6ria. Ubi eft, 
mors , vidioria tua ? ubi 
ftimidus tuus , inferne ? 
Haec 6mnia praeclara fac- 
u crux nobis peperit. Crux nes ere£lum,glidius conua 
peccatum , gladius quo 
lerp6ntemconf6dit Chrif- 
tus. Crux patrb voluntas , 
Unig^niti gloria , Spirit&s 
exuhatio, Angel6nmide- 
cus , Ecclefiae feciiritas , 
gloriatio Pauli , Sanfto- 
rum murus , t6tius orbis 
lumen. 

^. De nnnu mortis li- 
beribo eos , de morte 
ridimam eos : * Ero mors 
tua , 6 mors , morfus tuus 
ero , inferne. 

-^. Cum evacuerit 
Chriftus onmem princi- 
patum , noviflima inin\i- 
ca defh-uetur mors : tunc 
fiet fermo qui fcriptus eft : 
Abs6rpta eft mors in vic- 
t6ria. * Ero mors. wf., De 
manu. Ofie. 1 3 . i . Cor. i K» 
INIII.NOCTURNO. 
Juiod fi^iuito dili^cntir 

fepukhrOy appormnt 
cuftodias, 

Ant, 4. Convenerunt 
Pharifaei ad Pilatum, di- 
centes : Sediiftor ille di- 
xit : Poft tres dies resur- 
gam : jube ergb cuflodiri 
fep^Alchrum; Matt/u 27. 

Pfalmus 26. D6minus 
illuminatio mea , cum fua 
Divifione^ pag. 117. 

Ant. 8. Ne fort^ v6- 
niant difcipuli ejus, 6c 
RVy 364 Sdhhato SanClo, 

turentur eum , & dicant ; magis fanguis ChrifK , qui 
Surrcxit a mortuis ; 6c per S{>iritum Sondum le- 
metiplum obtulit muna- 
culatum Deo , emundabxt 
conicien^tn noftram ab erit noviflimus error pe- 
jor priore. Mattlu 27, 
Pfdmus 60, Exaudi, t)eus , deprecationem operibus m6rtuis , ad fer« 
mesim y pag. 129. 

:4nt. 6. Ait illis Pila- viendum Deo Tiv&iti ? 
ij?. In die illa , radi^ 
tus : Habetis cuftodiam , Jeffe , qui ftat in fignum 
ite, cuftodite ficut fcids. popul6rum,ipfimigentcs Mattk. VJ. 

Pfalmus z^* Exaltabo 
te , D6minc , qu6niam , 
pag. 12 deprecabuntur , * Et crit 
fepulchru ejus gloriofum. 
^. Chriftus mormus 
eft pro peccatis noftris T^, Verbum ioiquum fecundiun Scripturas , & 
couftituerunt adversiim fepiiltus eft. * Et erit. If me: 

if,, Numquid qui dor- 

mit, non adjiciet ut re- 

siirgat? PfaL 40. 
De Epiftola beati PauU 
Ap6ftoli ad Hebraeos. 
LeSiio vij, Cap, 9, 

CJHriftus afliftensPon- 
tifex futur6rum bo- 
norum , per amplius & !!• X, El Cor. 15. 
Lefiio viij. Tideo novi teftam^n- 
mediator eft ; ut 
morte intercedcnte,in rc- 
demptionem earum pra- 
varicationum , qua erant 
fub priori teftamento , re- 
promifli6nem accipiant 
qui vocati funt , aetems perfc6Hus tabernaculum hereditatis. Ubi enim tef- 

non manufa^lum , id eft , tam^ntum eft , mors nc- 

non hujus creationis , he- ceffe eft intercedat tefta- 

que per sanguin^m hirc6- t6ris. Teftamentum enim 

rum aut vitulorum , fed in m6rtuis confirmatom 

per proprium sanguinem eft : ali6quin nondiun, va» 

introivit femel in Sanfta, let, diimvivitqui teftatut 

flEterni redempti6ne in- eft. Undc nec primum venta, Si enini fanguis hir- 
corum 6c taurorum , & 
cinlsvitulaiafperfiis inqui- 
nitos fon^iificat ademun- 
d;jti6nem camis : quantb quidem finc sdnguine de- 
oicatum eft. Ledo enim 
omni mandato legis 4 
M6yfe univ^rfo p6pulo, 
accipiens s^guinem viw- Sahbalo 
l^nim & hirc6rum cum 
aqua , & lana coccinea , 
& hyisdpo ; ipfum quo- 
que fibrum & omnem p6- 
puluxn «afp^rfit , dicens : 
Hic fanguis teilamenti 
quod mandavit ad vos 
Deus. Etiam tabem4cu- 
lum & omnia vafa mi- 
nifterii sanguine fimiliter 
aipdriit. £t omnia pene in 
sanguine fecundiim legem 
mundantur ; 6c fine san- 
guinis e&flone non fit re- 
xniflio. 

JJi. Sicut fuit Jonas in 
ventre ceti tribus die- 
bus , & tribus noftibus ; 
* Sic erit filius hominis 
in corde terrs. 

•^. Erat Jonas in ven- 
tre pifcis tribus diebus & 
tribus noftibus. * Sic erit. 
Matth. 12. Jojur. 2. 
LeHio ix, 

NEcefle eft ergo excm- 
plaria quidem calef 
tiumhis mundari : ipfa au- 
tem coeleflia , melioribus 
hoftijs quam iftis. Non 
enim b manufajfta fanfta 
Jefiis introivit , exempla- 
ria verorum ; fed in iplum 
coelum , ut appareatnunc 
vultui Dei pro nobis : ne- 
que ut fepe ofFerat fe- 
metipfimi, quemadmodu 
P6ntifex intrat in fanfta 
per singulos annos in San&o. 365 

sanguine ali^no : ali6quin 
opportebat eum frequen- 
ter pati ab ori^ne mundi : 
nunc autem femd in con- 
fiimmatione faeculorum , 
ad deftitutionem peccad , 
per hofliam faam appa- 
ruit. Et quemadmodum 
ftatiitum eft hominibus 
femel mori , poft hoc 
autem judicium ; fic & 
thriftus femel oblatus eft 
ad multorum exhaurienda 
peccata : . feciindb fine 
peccato apparebit expec- 
tdntibus ie , in falutenK 

i)^. Quiapuericommu- 
nicaverunt cami & san- 
guini , & ipfe fimiliter 
participavit eifdem : * Ut 
per mortem deftrueret 
eum , qui habebat mor- 
tis imperium : & libera- 
ret eos , qui timore mor- 
tis per totam vitam ob- 
noxii erant fervituti. 

^. Difpertiam ei plu- 
rimos , & fortium divi- 
det fpolia, pro eo qubd 
tradiait in mortem ani- 
mam fuam, * Ut per. 
ij?. Quia pueri. Hchr, 2. 
// 53. 

A D LA UD E S. 
Anu I. T Apfa eft in lacum vita mea, & pofuenmt lapi- 

dem fuper me. Tkren^ 3, 

iliij 366 SMato 

Pfahnus42. Judica me, 
Deus, /7^^.98. 

j4nt» 3. Ne laet^ris , ini- 
mica mea , fuper me : 
consuream, cbm s^dero 
in tdnebris. MicL 7. 

Pfabnus 142, Domine, 
exaudi orationem meam, 
aunbus pdrcipe , cum fua 
Divijione , pag. 159. 

Ant. 4. Ero mors tua, 
6 mors ! morfus tuus ero, 
inferne. Ofie. 13. 

Pfalmus 2.3. Domini 
eft terra , & plenitiido 
ejus, /7^^.70. 

Ant. 7. TerraeveSes, 

Cantigum JoNiE. 

Cap. 2. 

CLamavi de tribulatio- 
ne mea ad Dominu,* 
& exaudivit me. 

De ventre inferi cla- 
mavi , * & exaudifti vo- 
cem meam. 

Et projecifti me in 
profundum in corde ma- 
ris, * & fluman circum- 
dedit me. 

Omnes gurgites tui , & 
flu^lus tut * fuper me 
tranfierunt. 

Et ego dixi : Abjeftus 
fum a corifpeftu oculo- 
rum tuorum. : * veriim- 
tamen rurfus videbo tem- 
plum fan£lum tuunu 

Ckcwndedirunt me Sandcf. 

aqux * ufque ad animanr. 

Abyffus vailivk me,* 
pclagus opimk capoc 
meum. 

Ad extr<ima mdntiiim 
defcdndi : * terrse ve&s 
conclus^runt me m set^- 
num : 

£t fublevabis de cor' 
ruptione vitam meam , * 
D6mine Deus meus. 

Ciun anguftiar^tur in me anima mea. D6- mini recordatus fum: 

Ut v6niat ad te oritio 
mea * ad templum lanc- 
tum tuum. 

Qui euftodiunt vam- 
tates fruftra, * miferi- 
cordiam fiiam derelii^ 
quunt. 

Ego autem tn voce 
laudis immolabo tibi : * 
quaEcumque vovi, red- 
dam pro falute D6mino. 

' Ant» Terrac vefies con- 
cluserunt me : fublevabis 
de corruptione vitam 
meam , D6mine Dens 

meus. 

Ant. 8. Chriftushe- 
que dereliftus eft in in- 
rerno , neque caro ejus 
vidit corruptionem. A^ 
2.. 

Pfatmus tso, Laudite 
D6minum in San^ ejus, 
pag. 73. ^ jU BtttediauB^ 

^ar# •!• lOi autmi^ 
pUsM^ ni|u!ii^rud|t.r€»iU- 
dmuii, figiiaitcs: lapi- 

Matik. %7. 

Preecs & reEipia ui in 
• €mm Dommi/Hiamllo^ 
nr ireves^ 
: X A N O N. 
£x Sanfio HieronTnia. 
In Mankp -Cdp, 17. 

IJf noror pindiVLr fiio-> 
nnm^iito, he poff re- 
{uneS6Aa(m ^ \ ca^eris 
cotp^ribus remanintibus^ 
refurrejdifle alius finge- 
r^tur. 

AD VESPERAS. 

FaStd Communione in 
Mijfa , pro Vefperis dicitur 
tantum Pfalmus & Canti- 
€um fequens. Nonpretmit^ 
situr : Deus in a^ut^riumk 

Ant. 5. AQeluia* 

FSALMUS 116. 

Ad laudandas Dei mferi^ 
cordias invitaUo. 

LAudite Dominum, 
omnes Gentes : * lau- 
date eum , omnes P6- 
puli: 

Qu6niam confirmata 
eft mper nos miferic6r- 
dia e)us ; * & viritas 
D6mini manet in aeter* 
sium. 
Gt6riaPatri, &c^ ^itt. AUefiiia^aUetSia, 
atkhUa^ 

AdMaiffaSaC i^ 
. Ant. €. Ciuntraittiflet 
siUbhatum, Marla Bibft- 
dal&ie, &.Mariaiac^ 
bi, & Sal6me emerunt 
ar6mata , nt veaiiotts 
^erent Jefum* AHefiliia* 
Mar^. 16. 

j Sacerdoa ^ad Abarr, 
dicit: * 

^('•D^mintts vobifcum; 
' i^.Etcumfptritttta9» 
Oratw.: . 

SPftttumndbbyXkSmi- 
ne , tKae charititis in- 
fiiinde : itt qttos facram^n- 
tis PafchiUibus fiiti^fti , 
tua £iciaspietate conc6r-; 
des. PerD6minum, • • in 
unitite ejt^fdem. 

Deinde : D6minus vo- 
bifcum , &c. Diaconus 
4&ir:Ite,Mii&eft. 

]}?r Deo gratias. 

Extra Chorum Vejperct 
dieuntur ut fuprA , pramif- 
fa Pater. Ave. Sanfti 
Spiritfls. 6» loco Ite , Miffa 
efe : ^fcirKT, Benedic^mus 
D6mino. jf. Deo gratias. 

AD COMPLETOR. 

Pater. Ave. SanQi Spi- 
ritfls. Convirte nos.Deus 
in adjut6rium. G16ria Pa- 
tri, &c. Sicut erat, &c. 
AUeluia. 

Riv 369 Sahhaf Sanffo. 

Pfalmi DominkaUs. nis illiliftras : c<ms{nra m Am. 5. Allelt^a, aSe- 
Mia , aHeluiau 

Deind^finc Hymno, dk- 
fitulo & ijt, intonatur 
Ad Nimc dimitti& 
Ant. 5. V^iis4b- 
bati,qiue luc^fcit xn prima 
«abbati, venit Maria Mag- 
dalene, & 41tera Maria, 
Yidire fepalcbrum. Alle- 
luia. hiatth. 2.8. 
Orano. 

D£us , qui hanc facra- 
tiilinuun nodem gl(S- 
ti^ Dominkae refiine&d- m ofli» nova famiKae tn» prog^ 
nic adopti^nis Spixitam 

rm dedifti ; ut cirpore 
mente renoyiti, p«- 
ram tibi exhibeamus ler- 
vitiitem. Per 
D^minum , » • 
t4te eji^dem. 

^. Dominos irebi& 
cum; 

3^. £t cum fpiritQ tuo. 

^, Benedicamus D6-; 
mino. 

1)2. Deo gtatsai. IN DIE SANCTQ 

PASCHM. 

Annuale - majus. A D NOCTURNUM. 
Pater. Ave. Credo. Confiteor. SanAi Spiritfis^ 
Omime, U- 

bia mea ap^- 
ries; 

]^. Et os 
meum annun- 
tiabit laudem tuam. Pf 5 o. 

Deus , in adjutirium 
meum int^nde : 

tf. D6mine , ad adju- 
yandum me feftina./y^p. 

GloriaPatri, &c. ad- 
ditur: Alleluia. 

Invitatorium. Alleluia. 
Surrexit Dominus vere , 
* Venite , adoremus. Al- 
leluia. Luc. 24. 

Pfalmus Yenite.pag. 6. 

Ji/U. I.' Repromiffio- 
ticm Deus adimplevit , 
refsufcitans Jefum,{icut & 
in Pfglmo fecundo fcrip- tum eft : Filins meus es 
tu, ego h6die genui te. 
Alleluia. j4fi. 13. 

Pfahius 2, Quare fre- 
mu^runt gevit^^pag, 8. 

Ant. 4. Qubd Deu8 
fufcit4vit eum a m6rtuis , 
amplius jam non reverstt- 
rum in corruptionem , it^ 
dixit : Non dabis Saa^hun 
tuum vid^re corruptio- 
nem. Alieluia. A6i, 13. 

Pfalmus 1/. Conserva 
me , Domine , pa^. 10 j. 

Ant. 8. Defimtocoxv- 
siiio & prssfcientia Dei 
tr4ditum,Deus fufcitavit, 
folutis dolonbus inferni, 
juxta quod impofsibile 
erat teneri illum ab eo« 
AUeluia. A^. 2. 
Rv 370 

Pfalmus ip. 
te, Domine^ qudniamj 

fug. 12. 

^. D6mine , eduxifli 
ab inferno aninum mea 7/2 die fan^o PafchAl 

Exaltdbo dimusc(iiiaiimulidamTi* 
vemus cum Chrifto , fci^ 
tes qu6d Chriftus resib- 
gens ex. m6rtius jam non ^. Salvafti mea def- 
cendentibus in lacum. 
Alleluia, alleluia, alle- 
luift, alleluia. Pf 29. 

BenediSliones pro Tem^ 
pore Pafchali ut ante 
Pfalterium, pag^ 4. 
De Epiflola beati Pauli 
Apouoli ad Romanos.. 

Ledio j, Cap. 6.. 

AN ignor^ , fra- 
tres, quia quiciim- 
que baptizati fii- 
tfius in Chriflo Jefli , in 
morte ipsius baptizati fu- 
mus ? Coniepiilti enim 
fbmus cum iUo per bap- 
tifmum in mortem : ut 
quomodb Chriftus. fiir- 
rtxit a mortuis per gl6- 
riam Patris 9 it^ & nos in 
'novitate vitae ambulemus. 
Si enim complantati- fa^H 
lumus fimilittidini mortis 
ejus : fimul & refiirre^6- 
nis ^rimus , hoc {cientes , 

Juia vetus homo nofter 
mul crucifixus eft , ut 
deftruatur corpus peccatr , 
& ultra non ierviamus 
peccato. Qui enim mor- 
tuus eft y juftificatus eft ^ 
peccato. Si autem mortni 
fumus cnm Chrifto ; cie- m6rimr , mors illi ultrJL 
non dominabitur. Qu6d 
enim m6rtuus eft peccito, 
mortuus eft fcmel : mibd 
autem vivit , vivit Deor 
Ita 6c vos exktimate vos- 
m6rtuos quidem efle pec- 
cato ; viventes autem I)ea 
in Chrifto Jefu D6mino 
aoftro. 

Tj^, Ego fiim primus & 
noviflimus; ficvivus, & 
fiii m6rtuus.,* £t ecce fiim 
vivens in faecula faeculo- 
rum : f £t habeo ckves 
mortis 6cinlt&rni. AUeluia, 
alleluia, alleluia. 

■^. Egadormivi & fo- 
poratus &m y 6c exurr^xi , 
quia D6minus fiifcipit m^ 
Et eccCi, GI6ria. f Et ha- 
beo. Ap* 1. Pfalm. 1. 
Homitia San6H Augoftici 

Epifcopi. 

Tont, ^. Serm* 231. in 

diebus Pafch. //. iu 2. 

LeE^ ij. . 

REiiirre^lio D6mini 
noftri Jcfii Chrifti 
nova slta eft credenduin 
in Jefum ; & hoc efl fa- 
cram^ntum Paflidqjs & 
refurrefti6nis ejus , qucd 
valde nofle & a^ere de- 
bieris* Non Qi^ mie cau& In die fanSo Pafcha. 371 

Yita venit ad mortem : L^6tio fanfii Evang^lii 

non fine caufa fons vltae ; fecundiun Marcunu 

und^ bibitur ut yxvatur , LeHio iiji Cap, 16. 

Inbit hunc calicem qui ei T N illo timpore ; Ma- 

non debeb^mr. Non enim X ria Magdalene , & Mar 

Chriflo debebatur mors. ria Jac6bi, 6l Sal6me » Huic conditi6ni mords ob- 
ftriAus nafcitur omnis ho- 
mo ^ fed praeter iilum h6- 
minem ^qui homo fa£his 
eft , ne periret homo. Poe- 
na culpae mors : D6mi- 
nus Jefiis Chrifhis mori 
venit , peccare non venit. 
Communicindo nobifcum 
fme culpa poenam , & cul- 
pam folvit & poenam. 
Quam poenamfolvit?Quae 
nobis debebatur poft iSaaa 
vitam, Ergb crucifixus eft , 
ut in cruce ofteoderet ve- 
teris h6minis ribfbi occa- 
fom ; & refiirrexit , ut in 
fiia vita oft^nderet nofbae 
. vita' novitatem. 

ijj. Pafcha noftrum im- 
molatus eftChrifhis : ita- 
gue epul^mur * Non in 
fermento v6teri , neque in 
ferm^nto malitiae , fed 
f In azymis fmceritdtis & 
verititis» AUeiuia , alle- 
luia. 

j^. Exurgat Deus , & 
diflipinmr inimici ejus : & 
jufti epulentur & exultent 
in confpeftu Dei , * Non 
Gloria. f In izymis. I. 
Cor. 5» Pfiilm. &j. em^runt ar6mata , utve- 
nientes ungerent' Jefunu 
£t reliqua» 
Homilia San£ti Gregorii 

Papa^ 

In Evang, 21. habita in 

Bajilka B. M. in die 

Pafcha. 

AUdiftb,fratresca- 
riflimi , qubd fanc- 
tae mulieres quas 
D6minum fiierant fecutse, 
cum aromitibus ad monu- 
m6ntum vendrunt; & ei 
quem viv^ntem' dilixe- 
rant , etiam m6rtuo , fbi- 
dio humanitatis , obfe- 
quuntur. Sed res gefta ali- 
quid in fanfta Eccl6fia fi- 
gnat gerendum. Sic quip- 
p6 neceffe eft ut audia.-* 
mus quae fadta flim , quar- 
teniis cogit^mus dtiam quae 
nobislintex e6rii imitati6- 
ne tacienda. Et nosergoin 
eum qui eft m6rtuus cre- 
dentes , fi od6re virtd- 
tum referti , cum opini6-« 
ne bon6rum 6perum D6- 
minum quacrimus , ad mo- 
num^ntum profedb illius 
cum aromatibus venimus. 
Ilise autem mulier«s Aiv* 
Rvj 57* -^» ^i^ fanAo Pafchc 

^elos vident , qus cum |ut6ri noftr» , 

aromatibus venirunt; quia 

videlicet illae mentes fu- 

p^rnos cives afpiciunt , 

^ae cum virtutum odori- 

busad D6minumper{anc-> 

ta deridiria proficifcuntur. 

Notamdum verb nobis eft 

quidnam fit qubd in dex* jubilate 
t>eo Jacob. * Sumite 
pfalmum, & date tym- 
panum, f In insigmdie 
lolemnititb veftrs , quis 
praeceptum in liragl eib 
Alleluia. 

^* Chriftus (jiii tradn 
tus e& propter delifla tris fedire Angelus cer- noftra^refurrfcdt propter 
nitur , qui ftola candidi ' juftificationem ooftnun. 
coop^rtus apparuit. Sed * Sumite. Gi6ria Patia* quid adveni^ntes fxminas 
afFatur , audiamus : Nolite 
expav6fcere ; ac fi ap^rt^ 
dicat : Paveant illi qm non 
amant adventum fupem6- 
jrum civium. Vos cur pcr- 
timeicdtis , quae veibos 
concives videtis ? Unde & 
Matthseus Angelum appa- 
niiffe defcribens , ait : 
Krat afp^6lus ejus fi^iit ful- 
ijur , & veftimenta ejus 
flcut nix.In fulgore etenim 
ierror tim6ris eft y in nive 
autem blandimentum can- 
•doris. Quia verb omni- 
{>otens Deus , & terribiHs 
peccat6ribu$ , & blandus 
eft juftis ; refl"^ teftis re- 
ft{rre£ti6nis ejus Angelus, 
^ in fulg6re vultus , & 
in cand6re habitus demon- 
ftratur : ut de ipfa fua fp^ 
Hjie & terreret r^probos , 
& mulc^ret pios. Ta 
ftutem. 

^. Exttltite Deo «U t In insigm* Pfalm. 8a 
Rotn, 4« 

Te Deum. 

AD LAUDES. 

Pfalmi de Domimca^ & 
fic ad alias Horas, 

Ant. 8. T / Alde mani 
V unaSabbati- 
rum v^niunt mulieres ad 
monumentum orto jam 
fole. AUeluia. Marc. \L 

Ant. 7« Dicebant ad 
mvicem : Quis rey61vct 
nobis lapidem ? £t refbi- 
dintes viderunt revom- 
tum Upidem. AllelilDa. 
Marc. i6. 

Ant. I. Introeilintesio 
monum^ntu , vidirunt)^ 
venem fedintem in dex- 
tris coop6rtum ftoli ciii-' 
didz^, qui dicft illis : Sor- 
rexit ; non eft hic. Aller 
Kiia. Marc^ i6. 

Am. 6. Surrexk» Xn dii fanth Pafihm. 57) 

. C A K T I c u M. dit vos in Galilsam, ibi 

Ap9c* 5. eum videbitis. AUeluia. 

ECce victt leo de trx- Matth, x8. 

bu Juda y ^ radix Per totam Hthdoma* 

Darid* dam non dicitur Capiium 

Dignus es, D6imne, /wn, nec Verjus. 

accipere librum » * & ^ J Benediflus. 

apenre fignacula ejus : Ant. x. Exi^runt citb 

Quoniamocdiuses, * de monum^nto cum ti- 

& redemifti nos Deo in m6re 6c gaudio magno , 
sanguine tuo " currentes nuntiire difci- 

Ex omni tribu , & lin- pulxs ejus. £t ecce Jefus 

g^^, * & p6puIo , & occurrit illis. Alleluia* 

nati6ne: Matth, 28 

£t fecifti nos Deo nof- Oratio, 

tro regnum , * & facer- TTV Eus , qui hodiim^ 

dotes. mJ die per Uniginitum 

Dignus eft Agnus qui toum aetemititis nobts 

ocdfus eft, * accipere 4ditum, devid^ morte, 

virtutem» refer^iU : vota noftra., 

- Et divimtitem , & fa« qux praeveni^do afpi** 

pi6miam,* & fortitiyi- ras, etiam adjuvando pro* 

nem, s^auere. Per eumdem 

Et hon6rem , & gl6- Dominum noftrum Jefum 

riam,*&benedi6li6nem. Chriftum Filium.tuum, 

Sed^nti in throno & qm tecum vivit dc regnat 

Agno, ^ ben^didio, & inunitate. 

honor, -]jir.D6minusvobiicua^. 

Et gl6ria & poteftas , * $. Et cum fpirimtuo. 

in fecula faecmorum. ^. Benedicamus D6*' 

G16ria Patri, &c. mino. 

Am. Surr^xit , ficut if., Deo gratias. 

dixit : Venite & videte . p j? 7 aj j ia 

locum ubi p6fitus erat ^^ I^KIMAM. 

D6minus. Alleltkia. Matt* Deus in adjut6rium» 

jl8. G16ria Patri. non dicitur 

Ant, 8. Cito efintes Allc!uia , mc Hytnnus ^ 

dicite difcipulis ejus , quia fed ahfolute inchoatur Pfal- 

fiirr^jut : & ec^e praeces- muu Nom dicitur Sym^ 374 Iri die finSo PafcluL 

/ic/nQuicumque. locoAn^ dkitur AUeluia necffyth Ufk. CapituL ])2* hr. & ^. 
dicitur femel Alleluia. 

Deindc : H«c dies auam 
£ecit D6minus, exultemus 
& laet^mur in ea. Pf 1 17. 

Et flatim dicitur : D6- 
minusvobircum, &c^ 

Oratio , ut fupra ad 
Laudes, 

Dtindk: Preti6fa, &c* 

C A N O N. 

Ex Concilio Matifcpninfi 
fecundo. 

Anno 583. Can, 2. 

PAfcha noftrum in quo 
fiimmus Sac^rdos & 
P6ntifex pro noflris deiic- 
tis , nullam habens obno- 
xi^tatem peccati , immo- 
latus ell , dd>emus omnes 
feftiviflim^ c61ere , & se- 
dulae obfervationis fmce- 
rit4te in 6nmibus vene- 
rari ; ut iliis f&ndiffimis 
diebus omnes fimul coa- 
dunati, hymnis Pafchali- 
bus indulgentes , perfe- 
verati6nis noftra pra- 
sentiam quotidianis lacrr- 
ficiis oftendamus , lau- 
dantes Creat6rem ac re- 
generat6rem noftnim v6f- 
pere ^ mane 6c meridie. 

AD HORAS. 

Di^ta Deus in ad)ut6- 
rium. Cloria Patrii Non Tuts nec AmipAona, fei 
Pfaimi confuett cm Gl6« 
ria Patri , qushus fimat 
dkitwr femel AUeh^ 

Mox fubjungitur Hac 
dies , &c. ut fvpr^ Deior 
de Oratio de LaudihMt , 
fine Capitulo & Verfu» 
& fic per totam HekdQr 
madapi* 

AD VESPERAS. 

Ant.j^AjAA<az» 

Pfalmus lop. Dixit 
D6mmxi&^pag. 34. 

Pfalmus 110. Confiti- 
bor tibi , D6mine ,. • ».ia 
constlia , ibid. 

Pfalmus ni. Beatus 
vir qui timet D6minmn, 

P''?' 35- 

Ant. Alleluia , aMAia, 
alleluia. 

Non dicitur Capitulum» 
necHymnus , nec VerfuSi 
fed flatim dicitur : 

i)^.iri..£c dies quam 
fecit D6minus , exuh£- 
mu6 &. laeLt^ur ia ea. 

•^. Confitcmim D6* 
minb qu6niam bonus : 

Ju6niam iH (xculnm nar 
tricgrdia e}us. Pf 117- cum» tn dlefanSh Pafika* 
- NottrepetUurYidtzdiQs^ Sine 
fed fubjmptur: AUeluia , 
alleli^ia. 

^. Chriftus iiirrixit 
quaiiter loci^tus eft, di- 
cens : quia oportet Filium 
k^miiiis crucifigi , 6ctir- 
ti4 die resurgere* AUe- 
luia. Luc» 24. 

ContUud dkkur^ 

Ad Magnificat. 

Ant, 3, Cumierbeflet 
die illo , & tores eflent 
ckulie, ubi erant difci- 

Juli congregatl ; venit 
efiis, Scltetit in medio, 
& dixit eis : Pax yobis. 
Alleltiia. Joan, 20. 
Oratu). 

COnc^de, qusefiimus , 
pmnipotens Deus ; 
ut qui refiirrefti6nis Do- 
fnimcae fi^lemnia, c61i- 
mus , innovatione tui Spi- 
ritus a morte anima re- 
fiirgamus. Per eumdem 
Dominum, . . . in unitate 
ejulclem. 

-^, Dominus vobifcum; 

^. Et cum ^ritu tuo. 

^. Benedicamus D6- 
mino. 

'^^ Deo gratias. 
Eundo ad Fontes^ 

Ant. 7. Alleluia. 

Pfidmus .^112, Laudate 
pueri Dominum,/?^^. 3 5. 

Anf. Allcluia , aUeluia , 
alleluia. Dominus vobii* Oratw. 

DEus y qui refiirredi^ 
nis tuae fidem per 
baptifmi gratiam in nobis 
obfignare voluifti ; con* 
cede > ut a peccati morte 
iiberati , in novitate vitae 
ambulemus. Qui vivis & 
regnas. 

Non dicitur , D6minus 
vobiicum ; nec Benedica* 
mus D6mino. 

Mox tedeund^ de Foni^ 
tibus fequhtur 

Ant, 7. A.llcliiia»^ 

Pfalmus iiy. In exitv 
Ifrael de JEgypto , /. 3 5» 

^/z/. Alleiuia , alleluia , 
alleluia. 

Sine D6minus vobiC- cunk 

Ante Crucifixum., 
Oratio, 

DEus , cujus FiliuS 
pro nobis cnicifi- 
xus mimdum redimere 
dignatus eft : praefta , ut 
qui de noftra redempti6- 
ne laetamur , aeternis gau- 
diis , te donante , pertrua- 
mur. Per eumdem Ddn 
minum. 

^. Dominus vobifcum; 

T^, Et cum fpiritu tuo. 

^. Benedicamus D6- 
mino. 

:^. Deo gratias.^ J76 •'<< iUefand^ Fsftha. 

Dicendumhodiitantim' -jr. Circumdediffi i moJd. 

jjt. Chriftus resi&rgehs 
tx m<Srmis , jam non m6- 
ritur ; * Mors ilB uitra 
aon domin^itur. Qubd 
enim m6rtuus eft pecca- 
10 f m6rtuus eft iemel ; 

2ubd autem vivit, vivit 
)eo« Alleluia. 
^. Praecipitabit mor- 
tem in fempitemum , 6c 
oppr6brium p6puli fui 
duferet de imiv^ria terra. 
* Mors. Rom, 6. If-^^* 

'j^'. Cor meum. 6c caro 
mea 

^. Exultav^runt in 
Deum vivum. AlleMia. 
Pfal. 83. 

Oratio. 

REpelle , Domine , 
confcriptum peccati 
lege chyr6graphum,quod 
in nobis Pafchali mylle- 
rio per refurre6li6nem 
Chrilti Filii tui evacuafli. 
Qui tecum vivit. 

Pofied ingrcdieado Cho^ 

rum. 

Ant.T\ Egina cceli, 

AV laetare , alle- 

luia, 

Quia quem meruifti por- 

rare » alleMia , 
Refurrexit ficut cBxit , 

alleliiia : 
Ora pro nobis Deiim. 
Alleluia. Istitii, D6mine: 

Tji. Ut cantet tibi gI6iM 
mea. Pf 29. 

Oratio, 

DEus , qui per fe£av> 
redionem filn tn 
D6mini noftri Jefu ChriC* 
ti familiam tuam laetifi- 
care digndtus es^ praefia, 
qusefumus, ut per ejus 
genitricem Virg^iem mse' 
riam , perpetux capiamai 
eaudia vits. Per eumdem 
Chriftum D6minum nof- 
trum. 

AD COMPLETOR. 

DiBis fecretb Pater, 
Ave,San^tiSpiritAs, i£- 
citur Convertenos.De« 
in adiut6riunu Gloria Psi* 
tri non dicitur AJleUiisu 
Sedftatim dicuntur Pfalm 
confueti de Dominicd, & 
infine cujuJUBet^ Gl6ria 
Patri, ^uilfus diBiSsft^m 
dicitur Alleluia. Moxj^* 
Haec dies quam fecit Do- 
minus, &c. ui fupra. 

^. D6minus vobifcun^ 

$. £t cum fpiritu tuo. 

Orauo ut fuprd ad 
Laudes. 

^. D6mimis vobtTcum; 
€» Benedicamiis Domino. 

^. Deo gracias. 

PradiElus modus Nora^ 
rum fervatur uf^ ai SaUasi In Att)is & docife i ufiiue m duoBk 
qu4 pcaedpiens ApAft ol i» 

i^ / ^KCtmM in' per Spkttum SamlA ^ 

tM», transfertMr qiios^^^tyfl&tepMeft; 

wanu De^implki quibas& priel»it6i]^fiaa 
vivum poft Paffioneni 

wmmmmmmmmmmim fuam in mtfltii ar g m ncn di» 

l SECON0A g^t^^-S 

L OcTAVAM regnoDeLEt coay^ens^ 

5 C HJE. ipr«c^ptt eb ab Jerosihr* 

«»•» «T«»;itc «^ ^* difcWerent , ted 

plex-fflajus, cxpeairentproaifiiAneitt 

'OCTURNUM. Patrii, quaiaudlftis,ii- 

\tttriunu Surr&cit quit , per os menm : qaBi 

sveri.^Allelui^. Joanne^ qiudem haag/tjair 
vit aqui , vos autem bao- 

uYttaii^^pag.6^ tizabmiini Spiritu Saatto 

i i L No0umo nonpoft mdtoshosdieib 

n^utmPfalurio. Igitur qur convinerantt 

E' hana fequauL interrogihant eum , d»» 

» Chnfnis m6r« c^tes : D6mine , fi iii 

prapeccatis nof^ t^pore hoc reftitues t^ 

fepmtus eft , & gnum Ifrael ? Dixit autem 

it tirtii die fe- eis : Non eft yeftrfim n6P 

fcripti&ras. Alle- fe tempora vel mom^ 

Cor^ ly ta quse Pater pofuit in fiia 

lv4vitiu>idextera poteftate : ied accipi^ 
virtutem fupcrveni^ntis 

L brichium fanc-* SpintusSandi invos, & 

s. Alleluia , alle- 6rttis mihi teftes in Jer4- 

^luia. Pf 97. ialem » & in omni Judaea 

i A£his Apofto- & Samaria, & uique ad 

16rum. ultimum terrae. 

/. Cav. I. jfL. Qui habttabant Je«- 

mumquidemfer- ruialem ,, & priocipes eiiis 

Snem fecideom- ignoraates Jefum , * re» 

5US , o The6phi- tiirunt a Pildto ut interfir- 

rospit Jefus facere cerent eum^.Deus ver^ 3|7S Feria fecunda huri 
iiifcitavit eum a nuSrtuis 
t^rtii die» AUeluaa, afle- 
liiia* 

-^. Ipfi non coenov^- 
mnt co^tati6nes Domini, 
& non mtellexirunt con- 
iilium ejus : * Petiirunt. 
Afi, 13. MicL 4, 

Sermo San£ti Le^ms 

Papae. 

De Refurredione Domini, 

LeBio ij. 

CUm quadraginta di^- 
rum bbfervanti^ hoc 
voluerimus operari , uf 
4iiquid(entir^mus crucis in 
t^mpore Dominicas Paf- 
fionis : adnit^ndum nobis 
cft,ut etiam Refurre6li6ras 
Chrifti inveniamur effe 
consArtes , & de morte 
ad vitam , diim in ifto fu- 
mus corpore , tranfeamus. 
Mori^ndum ereo eft di4- 
bolo , & vivendum Deo : 
deficiendum iniquitati , ut 
juftitiae refurgatur. Oc- 
cumbant v^ttra , ut orian- 
tur nova. Refurredio 
D6mini , non finis camis , 
fed commutatio fiiit , nec 
virtiitis augm6nto con- 
sumpta fubftantia eft. Qua- 
litas tranftit, non natura 
defccit: & fa£hmieft cor- 
pus impafsibile, quod p6- 
tuit cruciftgi ; ^fhim eft 
immortale , quod potuit 
occidi^ fa£lum eft incor^ OSavatn Psfchm. 
ruptibile , quod p6cidt TVr 
nerari* Agn6icat i^tur pi- 
pulus noYam le eflfe i^ 
Chriftl) ^reat&ram. Nemr 
in id ficidat » imde iir 
rexit; fed eti^mfi pro » 
firmitate corp6rea ia at- 
quibus ;ulhuc langadnbDi 
jacet,fanari inftinterde- 
sideret ac levdiifibeccft 
enim faluds via , & opem 
in Chriftp reiiirre^&nis 
imitatio. Haec meditado, 
diledif&mi , non pro £da 
-folemnitate Pafdz^ , ftd 
pro t6tius vitae fan^ca- 
tione retin^nda efL 

^. Chriftus cnlcifiiDi 
eft ex infirmitate ; fed Ti- 
vit ex virtute Dei : &nM 
iniSrmi flmius in illo ; fed 
vivemus cum eo * Ex vir^ 
tiite Dei. AUeliiia, ^ 
liiia. 

^. Vivificibit nos, & 
fiifcitabit ncs ; .& vivi- 
mus in conQ>^du ejus * Ex 
a. Cor. 13. Oj: 6. . 

L^^o fan6H EvangilS 
feciindimi Lucam. 

LeBio /i/. Cap. %^ 

1N iilo timpore ; Dw 
ex (iUfcipulis Jefn ibant 
ipsi die in cafldllum auod 
erat in fpatio {ta^U6nifi 
fexa^nta ab JenUakm, 
nomme Emmaiis. £t ^ 
liqua. Hemilia San& Auguftmi 

Epifcopi. 

Serm. ij 5^ in dUhtts Paf- 

chtt VI. n. 2. & 3. 

1N via cuin illis tan- 
qnam comes ambul^- 
hat , & ipfe dux erat : 
6dqne videbant , fed non 
agnofcibant. Teneb4ntur 
enim 6culi eorum , ficut 
audxvimus,ne eum agnof- 
cfoent. Eia , firatres , ubi 
v61uit D6minus agn6fci ? 
In fra6ti6ne panis. Securi 
iiimus : fznem franeimus, 
& Dominum 3gn6lcimus« 
N61uit agn6fci nifi ibi, 
propter nos qui non eum 
visuri eramus in carne , 
& tamen manducaturi era- 
fnus ejus carnem. Quif- 
quis ergb fidelis es , quiA 
quis non inaniter Chrif- 
tianus vocaris , quifquis 
Ecclefiam non fine caufa 
«gr^deris, quifquis ver- 
hmxt Dei cum tim6re & 
foe audis , conibl^tur te 
iradio panis. Abs^ntia 
D6mini non efl absentia : 
habeto fidem , & tecum 
cfl quem non vides. 

I}?, O flulti & tardi cor- 
de sA credendum in 6m- 
nibus quae locdti funt Pro- 
phtos ! Nonne haec op- 
portuzt pati Chrifhmi , & 
ita intrare in gl^riamfuanu 
AUeluia , alleluia.. tJSavam Pafiha. 37^ 
^. D6minus v61uit 
conterere eum in infimur 
tate : *' Nonne. G16ria 
Nonne. Luc 24. If yj. 
Te Deum. 

AD LAUDES. 

Pfalmi & Canticum ue 
in dit y fvb Antiphona fy- 
qutnti. 

Ant. 8. T r Erhum mifit 
V Deus y an- 
mintians pacem per Je* 
fiim : hunc Deus fufcitivit 
ti^rtia die. Alleluia. A6i^ 
lO. Sic Ftriis fequentihus. 

u^</Benedidus. 

Ant. 7. Incipiens Jefixs 
a M6yfe & 6mnibus Pro- 
phetis , interpretabatur 
iHis in 6mnibus Scripturis 
quae de ipfo er^t. Alie-. 
liiia« Luc. 24^ 

Oratio. 

DEus , qui folemnitate 
Pafchali mundo re- 
media contulifli : p6pulum 
tuum , quaefumus, coe- 
lefti dono prosequere ; ut 
& perFeftam libertatem 
confequi mereatur,6cad 
vitam proficiat fempit^c- 
nam. Per D6minum. 

Ad Horas lU in 
die. 

Oratio ut fipra ad 

Laudcs^ 380 Feria ftcimdA mtri OBavam Va&km. 

C A N O N. dix<§rant ad invkem^ 

£z Concilio Tridentino. Nonne cor noftnnn ar A/mo 15^. Seff, i}. 
de EueL Cap. 7. 

COmmumcire v oUnti 
revoc4ndum eft in 
mem6riam Ap6ftoli prae- 
c^ptum , ( probet feipium 
homo. ) Ecclefiaftica au- 
tem con(liet6do declarat 
cam probationem necef- 
•ariam efle , ut nuilus fibi 
confcius mortalis peccati, 
quantumvis (ibi contritus 
videatur, abfque pnemif- 
si Sacramentaii confeP- 
ii6ne ad facram Eucba- 
riftiam acc^dere debeat. 

AJ) VESPERAS. 

AmiphoM & Ffabni ui 
/t^ri in dic. 

vji.TTJEc (Ues quam 
XjLfecit D6minus, 
exultimus & laetemur in 
ea. 

"ir, Dicat nunc Ifracl 
quoniam bonus : qu6niam 
in fsculum miferic6rdia 
ejus. AUeluia , alleluia. 
J/z/. 117, 

^. Deus patrum nof- 
tr6rum glorincavit Filium 
fuum Jeium, quem fufci- 
tavit ^ mortuis. AUeluia. 

Aa. 3. 

-^iMagnificat. 
Ant. 2. Evanuit ( Je- 
fus ) ez 6cuUs eorum , & dens erat in nobis^ dnm 
loquer^titr in via ? Et 
regr^ffi fimt in Jeruialeffl ; 
& narrabant qu6modo 
cognov^rum ernn m fiac- 
ti6nepani5. AlleliUa.Ziri 

OratzOm 

COnc^de , quaefiunBy 
omnipotens Deus^ 
ut qui peccatorum nof- 
tr6rum p6ndere prixm- 
mur, a cundtis nuuis inh* 
min^ntibus per haec Paf« 
chaiia fefta liberimur. Per 
D^minum. 

-^. D6mintts vobiicom; 
$• Et cum fpirmi tuo* 
-^. Benedicamus D6- 
niino. 

^. Deo gratiasi 
Ad Fontts. 
Oratiom 

DEus » totius c6ndifi0f 
creaturs , fanmk» 
tuos quos fonte renovifli 
baptiUnatis, quofque gra- 
tiae tuae plenitudine loli- 
dafti, in adopti6nis fone 
f4cias dignanter a(cribb 
Per D6mmum. 

Ante Crucifixum» 
Oratio. 

DEus , aui p6pulum 
tuum de hoftis cat 
lidi fer% itute liberalH , 
preces ejus^nilericordtter Faid Urtia hntrA 
9 & advefs4ntes 
virtute proftime. 

NhninQSTohiicuni ;■ 
«ciiinipirimtiio. 
ienedicainus D6- 

)eo gr4tias. 
idiendo Chorum* 
. Regfna coeli ut 
fidu* 
^aHSTOKlVJd ut 

*io m ad Laudgs. 
LIA TERTIA 

A OCTAVAM 

A S C HjE. 

iiplex*ma}us. 
MATUTINUM. 

uttoriom^ Antiph» 
'ix , ut in Feria IL 
ifUi, Sic Ferus fe^ 
us. 

Ffalmi UI. No£i. 
lcA ut in Pfalierio. 
bibus Apoftol6rum. 
> y. Cap. 2. 

*ans Petrus cum ^- 
Bcim , levavit vo- 
jm fuam, & lo- 
fteis: Viri IfraelitsB, 
verba haec : Jefum 
hium , virum ap^ 
umaDeoinvobis, 
5US , & prodigiis , 
ts , qu9e fecit Deus OSavam f^^chm» tf r 
per illuffi in m^dio Tdm , 
ficut & vos fcitis ; hmc 
definito consflio ^ & jm^ 
fii^diDei trkBttiai per 
manus imqu6nim affigen<« 
xss^ intereiniffis : quem 
Deus fiifdt&idt , iolilitii^ 
doloribui wSkxdJL , foaA 
quod impofiibile erat te- 
n^ ittum ab eo« DaTid 
enim dicit in eum : Pro- 
vid&am Donunum tn 
coni^>^fia meo. iemper ;. 
qu6him i^ dextrisefi ndhiy 
ne comm6vear : propter 
hoc laetitum eft cor meum^ 
& exultavit lii^ua mea , 
infujper & caro mea re- 
quidcet ih fpe ; quoniam 
non derelmques animam 
meam m infemo , nec da^ 
bis Sanfhim tuum viddre 
corrupti6nem. Notasmi- 
hi fecifti vias vitas ; & 
replebis me jucunditate 
cum fjcie tua. Viri fra- 
tres, liceat audepter dicere 
ad vos de Patriarcha Da- 
vid ^ quoniam defunfius 
eft , & fepiiltus : & fepul- 
crum ejus eft apud no$ 
ufque in hodi^um diem; 
Proph^ta igitur ciim eflet , 
& fciret quia jurejurando 
juraffet illi Deus de fruftu 
lumbi ejus federe fuper 
fedem ejus : pr6videns lo- 
cutus eft de Kefurredione 
Chrifti , quia neque dere- vobb : au6t6rem verb vi- 
tae interfeciftis , * Quem 
Deus fufcitavit a mortuis^ 
cliius ,nos tcftes fumus, 
Alleluia., alleluia. 
• ^, Filii h6minum , fci- 
tote quia D6minus miri- 
£c4vit San£lum iiium : 
* Quem Deus. Ail. s* 

Sermo San£H Auguftini 

Epifcopi. 
Enarr, Jn Ff, LOi, Serm» 

.2. /j. 7. 

Le^io ij, 

NOn laus fidei Chrif^ 
tian6rum eft , quia 
credunt m6rtuum Chrif- 
tum , fed quia credunt re- 
furrexifle Chriftum. Nam 
m6rtuum & paganus.cre- 
dit ; & hoc tibi pro cri- 
mine objicit , quia in m6r- 
tuum credidifti. Quae igi- falvus^os. 

I)?. CrWimus 
quoniam * Qui 
Jefum , & nos 
fufcitabit. Alleli 
luia. 

ir* Inclinate 
veftram, & ye;i 
dite , & vivet ai 
tra. * Qm fdfiatai 
2. Cpr^_4. If, XS' 
Le£Uo fan£ti E 

fecundiim Ia 

Ledio iij. d 

1N iHo tempoi 
Je&s in medi< 
16rum fli6rum , 
eis : Pax vobis ; c 
nolite tim6re. E 
Homilia Sandi 
Papae* 
HamH. 26. In E% 

PRima Ie6ti6i 
Evangelicae Feria unia intra 

s' fi ra^one compreh^ndi- 

h tur , non eft admirabilis ; 

J nec 'fides hahet meritum , 

■I ctu hum4ita litio praebet 

i en>erimintum. Sed haec 

; bla noftri Redempt<Sris 

r opera , qu«e ex femetipfis 

- comprehendi neq[uagua^ 

poflTunt , ex alia ejus ope- 

' ratione pensanda fimt, ut 

rebus mirabilibus fidem 

prxbeant fafta mirabi- 

fi6ra. Ilhid enim corpus 

Domini intravit ad difci- 

pulos , januis claufis , quod 

Tid^licet ad humanos 6cu- 

los., per nativit^em fuam , 

dauio ixiit uteroYirpnis. 

Quid ergo mirum , ii 

claufis januis , poft refur- 

rc6ti6n€rm fuam , in aeter- 

num jam viilurus intravit , 

qui moriturus veniejns , 

non aperto Virginisutero 

exivit i 

jf.. Stetit Jefus m medio 
difcipul6nun fu6rum, & 
dixit eis : *Pax vobis ; ego 
fum , noKte timiJre. AUc- 
liHa,alleliiia. 

^. Ego fumfrateryef- 
ter, nolite pavere; pro 
falute eriim veftra mifit me 
Deus ante vos : * Pax vo- 
bis. Glo^^ia. * Pax vobis. 
Luc. 24, Gen, 4S. 
Te Deum. 
j4d Benedi6his. 
j4nt. u Obtuierunt dif- 383 
ipif- OSUvam Vafcha. 
cipuli D6mino partem pif 
cis afti , & favum meHis : 
& ciim manducdiTet co- 
rameis, fiimens reliquias 
dedit eis. Alleluia. Luc. 
24. Oratio. 

DEus , qui Ecclefiam 
tuam novo femper 
foetu multiplicas : conc^de 
famulis tuis , ut facramen- 
tum viv^ndo teneant , 
quod fide percepirunt. 
Fer Dpminum. 

j4d Horas ut in 
die. 

Oratio ut ad Laudes. 

C A N O N, 

£x Concilio Remenfi. 

An. 1583. de Euch. n. i. 

CUm nihil habeat 
Chriftiana Religio 
facramento Euchariftiae 
praeft;antius & auguftius, 
nihilque ad fande & in- 
culpate viyendum efSca- 
cius ejuidem frequentiffi- 
m^ perceptione , dolemus 
tantam eile Chriftian6ru 
hujus temporis incuriam , 
ut femel tantiim in anno 
fiimant tam falubrisfacra- 
menti fubsidia. 

AD VESPERAS, 

Antiphowz 6» Tfalmi ut 
in die. 

^.TTiEc dies, &c. 
JrX ^. Dicant nunc 
qui redempti funt a D6- Feria quarta IntrA O&avam Tafchm: 

Ante Crucifixuml 
Oratio* J84 

tnino, quos redimit de 
manu inimici » & de re- 
gionibus congregavit eos. 
Alleluia, alleluia. Pf. 106. 

^. Gratias Deo Patri^ 
qui eripuit nos de potcf- 
tate tenebrarum , & tran- 
ilulit in regnum fllii di- 
le6H6nis fuae , in quo lu- 
b^mus redemptionem per 
^inguinem ejus. AUeluia. 
Colojf. X. 

Ad Magnificat, 

Ant. 3. Sic fcriptum fuprA in die. 
CA 9 & fic oportibat Chrif- .___ 
tum pati , & refiirgere a 
mortuis tertia die , & prae- 
fltcari m n6mine ejus poe- 
nitentiam , & remiiB6nem 
peccat6rumin omnesgen- 
tes. Alleluia. Luc, 24. 
Oratio, 

COncede , quaefumus, 
omnipotens Deus , 
ut qui Pafchalis feflivitatis 
folemnia c61imus , in tua 
femper fanftificatione vi- 
vamus. Per D6minum. 
Ad Fontes. 
Oratio. DEus , qui c6nfpids 1 
familiam tuam omm 
humansl virtute deftttm, 
Pafchali intenrenifaite ht 
tivitite , tui eam biichu 

Erote6ti6ne cuftd^ Per 
)6minum. 

Ingrediendo CharuBL 
Ant. Regina coeli m 
fuprd in die, 

COMPLETORIVM Ut FERIA QUARTA 
Intrd 06iavam FafikA 

Duplex-minos. 
AD MATUTINVM. 

TresVfalmihllLNoB. 
Dominica ,utin Ifalurio» 
De Afiibus ApofibUnun. 
LeSio j. Cap. %• 

HIs auditis , com- 
punflifuntcorde, 
& dixirunt ad 
Petrum & ad r^iquosA- 
p6floIos: Quid&ci^us, 
Eus per quem nobis viri fratres i Petrus verb 
redemptio venit , & ad illos : Poenit^tiam , 
( inquit, ) a^, & bajptize- 
tur unufquifque veutte 
in n6mine Jeiu Cliriili in 
remi/Gonem peccat6rum 
veilr6rum : 6c accipito 
donumSpiritus SanftuVo- 
bis enim efi repromiifio , D 

prajflatur a36ptio , rtfpi- 
ce in opera miferic6rdiaB 
tiix ; ut in Chrifto rena- 
tis , & aeterna tribuamr 
haircditas & vera libertas. 
Per eumdcm D6minum 
noilrum Jefum Chriftum. Fiiia jfuarta intra 
reflris , & 6mni- 
ong^ fiint 9 quof- 
advoc&reritDd- 
eus nofterrAliis 
bispl^krimisteiH- 
k, ocexhdrtaba' 
iicens : Salvimi- 
ati6ne iftaprava. 
) reccp6runtfer- 
ejus , bapdzati 
app6£its iuntih 
aim« Cirdter tria 
jeaat ameth per- 
ss.in. doSrina ^- 
im , & commu-» 
&a£ti6nis panis , 
nibus: Fiibat au- 
li ^nimas timor^ 
dque prodigia & 
tr Ap6ftolos in 
i fi&ant, & me- 
magnus in uni- 

cdndiim miferi- 
fuam magnam 
vit nos Deus in 
/am per refiir- 
a JefuChrifti ex 
* In hsreditatem 
ibilem & incon.- 
xu AUehua^ alle- 

smor fiiitnoftri, 
nos D6minus ^ 
in cet^mum mi- 
i ejus ; * In hae- 
u 1, Pctr, i./y* sVcrruu OAavamPafdut. (jSf 
Sermo S^ndi Geegmi 

Nazianzenk 
LtS&o ij. Ofadajfi^^' 

R£fiiiTefii6nit. mn ^ 
fauflAmque priiid«- 
pium : proinde o|> ftfluoi 
diem ead^lendefcibnus: *^ 
quipronobispafTus eftac 
refiuT^t , munera offis- 
raflD^u* Auram foit^fle xne 
df cere ptttkb v ant arg^ . 
tum y aur tfoiras') wfc 
peiluddos &ingentkpfli^ 
di i&piifes r flaxsm '6$^ 
Ifaiqttfr mattriamt , cn^ 
fer^ maj6rem partem bofr 
fident improbi*; &"4rvi 
rerum terreninun mundi^ 
que prindpis: lanb veri^ 
nofmetipfbs offeramus^ 
hoc eft , opes Deo carif» 
fimas , ips6que maxim^ 
dignas. Imiginis deciis 
imagini reddamus : digni* 
tatem noftram agnolc^ 
mus : exemplar Jioflrum 
honore profequ4mur : 
mjfl^rii vini intellig^mus , 
6c pro quo Chriftus morte 
fimdus efL Simiis ut Chri^ 
tus , .qu6niam >Chrifhis 
qu6que:&ut nos. Efficiaf» 
mur dii propter ipfum i 
qu6niarii iple qubque ho- 
mo propter nos fadus eft. 
AfTumpilt jquod .deterius 
erat , ut det quod. prafef^ 
tandus eft : mendlcus fac- 
tus eft , ut nos iliius mea« 
S 3 86 Feria quarta Intri, 
oicitite dit^ur. Servi 
formam . flifcepit , ut nos 
Sb libertatem aiTeramu^ : 
iiefctodit,ut ^ehamur^ 
tientatus eft , ut yincamus : 
cont^ptus ^ » ut nof 
gloria afficiamur : m6r«- 
tuus efl , ut falutem nobis 
^erat : afcendit , ut eos 
qui in peccati lapfii jac^t- 
bant , ad ftipfum tralut. 
Qmnia quifque donet : 
iSmnia , jnquam , ei qui 
i^pfiimredemptidnis prd- 
lii^ prx> fiobisac jpulpae 
noflr^ fuccidaneum dedit) 
fiemo non offerat. Nihil 
^ut^m daturus efb tantum , 
quantum fi feipfum obtur 
^erit, hujus myfl6rii vim 
ac rati6nem probe intelli- 
gentem , & totum in eo 
nitentem, ut propter illum 
<Smnia fit , quscumque 
ipfe propter nos faihis 

j^. Sive vivimus , five 
piorimur , Domini fumus: 
^ In hoc eninx Chr^s 
fn6r tuus cfl 9 & refiirri^t , 
Ut & rtiortuiruiii & vir 
v6mm domin^tur. Aller 
}uia , alleiuia, 

^, F6rtium dlvidej fp6- 

lia « pro ep (}ubd tradidit 

}s) mprtem animam fiiam. 

*^In hoc. Rom, 14, 7/^.5 3^ 

tiftio fanffi EvangeUi 

jftciindijxTi Jpani^em, . t O&avam PafchA. 
LeSio iij» Cap* %u 

1N illo tempore : Mam* 
feflavit fe iterum Jefi» 
difcipulis ad mare Tibe^ 
riadis^ Maaifefiivit anteia 
fic : Erant fimul SuBioa 
Petrus , 6c Thomasqu dir 
citur Pldymus. £t reaaoa* 
Homiiia Sandi Qregorii 

I^apas. 

In Evang. %4.hak Jm BafiL 

S, Launmtii foris mvos 

Feria quarta Pafduu 

LEcHo fan£li Evang^ 
qus modb in ioiribu) 
yeflris leda ett , fratres 
m^i , qu£fU6ne animum 
pulfiit,fed pulfatione M 
yim difcreti6nis indicat. 
Quaeri etenim potefl, cur 
Petru^ qui piic^tor ante 
converfi6nepi fiiit , pofl 
converfi6nem ad pifcati6r ' 
njem rediit : & «riim V6- ' 
ritas dicat , Nemo mittens 
manum fuam ad ar^trum, 
& afpiciens retro , aptus 
efl regno Dei : cur rcpe? 
tiit quod dereiiquic } ded 
fi virtus difcreti6nis infpi-* 
citur , citiiis vid^r , cpia 
nimirum neg6tium cppd 
ante cpnveni6nem &ie 
peccato ^xtitit , hoc ^tiam 
pofl converfi6nem repc- 
tere eiilpanon fuit. 

^•StetitlefiisinUttore; > 
non tamen cognov^nmt 
difcipuli qui^ Jefus eft, * Ftfis pkota bitrA 
TKOX ds^MItdte indix- 
teHun luvi^ refei^. Mis6- 

illlidrir4Hcfe'm» aii{iit]t< 
'tMbftvt^ifeiiittl; Aqeldi^, 

: j^.- Omiiui qaaedbuque 
Tmdt, D^minus fedt in 
^deA», in tem, in nari 
£c in '^mnil^us abyffis^ ^ 
Ditir.ds.GMtiii.>Picit{ 

fius Jefi».: -Yenitey pran-r 
clte. Et nemo aud^t 
difenmlrfntnim interrdgi- 
fcc^ttnii: 'Tu. qw es.2 
Id^Mer <^i>&mtmis eff» 
All^i!^ /oA A^ ' 

DEns y qtii nos refufr? 
reffi^nis Domimcs 
dnnni fblemnttate lastifi- 
cas: coi^ide propittus ^ 
nt 'per temporiiia feiU 
cp^ iidmus ^ipeivenire 
aidvjgiikaiaieterna merea^ 
laur.IPef (eumd^* Domi> 
iqitB. t ^ : '^yJ:' - .'5 .1 , j,' ; ■ :. : f r 

. i Oratio m dd Lakda. 
* C J4 AT O N. 
£x ConciligisGabillonenfi 
..fecdhdo.. r 

IN perceptidxie Cocpo- 
ris. &i Sang|iinis ;.Dor 
jninic]> 'm^gn^ "difct&U^ O^dvamPaJitue. 387 
adiubinda - eiL. . Cay^n- 
dum e& «ninv ne.^' ni^ 
mhnn in iongqm difle*. 
rtor, ad penudemtinjr 
m» pertineat , dic^Btir 
D^mmd^ nifi maAduea- 
viritiscamem filii li6mi- 
raSf&L biberitis ejus san-» 
guinem 9 oon :liab.ebitis 
vitam in . .yobis ; fi ver6 
indifcr^ti i^cipiitiir, ti- 
m^idum eft . ulud <mod 
a% Apiffolus : qui maiv 
di^ii ic bibft' ih^ign'%^ ' 
judicium fin maivmcai; 
&Kbit. 

AM V£$PERA:&.^ 

Atttiph^ £> Pfalmi ut 
in die.^ ^ . ^ 

Xi -.1^. Foftitiido 
mea & laus mea Domi- 
nus , Sc h&.us eft mihi in 
falutem. Alleluia, alleluia* 
PfaL 117. , 

.^..Rejnavit Dominus 
Deus noi&r omnipotens : 
gaudeamus:& exultemus 
& demus gl6nam ei. Alr 
lelilia;'.^^^. 19» 

Ad Magnificat. 

Aru» 8. Accipit Jefiis 
panem , & dat difcipulis 
fyis ,. • & , piicem finuU^en 
Hoc jam t^rtio manifel^ 
tatnseftJefiis» poftqu^m 
refutr&cit a m<irtui$. Al- 
leliiia. Jdan. ij. '. 

SH 388 Ftria qidma intra 
Oratlo, 

PRjefta, qaxfumus , 
ommpotens Dens : 
ut hujus Pafcliilb fqftnri- 
tatis mirabile facramiin- 
tum, & temporalem no- 
bis tranquillitatem tribuat, 
& vitam conferat fempi- 
timam* Per Domimun. 
Ad Fomes. 
Oratio* 

DEus , qui Ecdifiam 
tuam mukiplicas s6- 
bole renafcentium , &c 
^eam propitius gaud^re 
dt fu6rum profeaibus ii- 
li^rum. PerDominuou 
Afiu Cruafixunu 
Oratlo. ^- 

TRibue , qiuefinntts, 
omnipotens Deus, ut 
illuc tendat chriflL&ns 
<ievoti6nis aiFedus , ubi 
tecum eft noftra fubft4n- 
tia Jefiis Chriftus D6mi-t 
nus nofter. QuitecuDaL, 
IngredUndo Chorum ' 
Ani* Regina coelx ut In 
die. 

CoMFLETOR. Jkdem. f ERIA QUINTA 

Jntrd CSfavam Pafch^^ 
)Sen)2duplex-majus* 

TrtsPfdmi i /• NbiL 
Dominiccc* O^avam Pafchd. 
De A^us Ap0ftaI6niiA« 
Le&ok Cap. J. 

P£tni$ & Joiimei 
afcemlAaiit in taiD- 
pbimad horam of»r 
ti6nis nonam. Et i viry qm erat claiubis ez 
i&tero matris fiue , bqida- 
batur : quem pmdbiit 
quotidie ad portam t^ 
pii, CRxzt dicitur &»ed6£i 
ut peteret eleen»>l^rBam 
ab mtroe^ntibus in tem- 
plum. Is cimivi^^fletPe- 
trum 8c Joiutmem 010* 
pi^ntes introire m tem- 
plum , rogabat ut elei»n6>- 
lynam aiccqieret. Intnens 
autem in eum Petnis cnm 
Joanne ,, dixit : Rifi>iceiR 
nos. At iile intendebatin 
eos , ^ransip iliquidac- 
cepturum ab f^is. Petms 
^utem dixit : Argfamsn 
4c aurum non eft mibi : 
quod axitem habeo , hoc 
tibi do : in n6mkie Jefii 
Cbrifti Nazareni fiitge 9 
& ambuia* £t apprehoi» 
manu e jus dixteri , allef 
yiyvt eum , & pr6tints 
confoliditsilint baiestjus 
& plantas. Et «^iens fte- 
tit , & ambnlabat: & in- 
trayitcum'illisin templum 
ambuians ^ & ^xfliens , & 
laudans Denm. £t yv^ ' 
omnis p6pukis eum am- 
bdiutem^ & kudamea Rna qukdauuri 
JCketfni. Cognoft^basitau- 
tcm iHam^ qnbd ipfe erat 
mS sid' ^lcaemmam ie- 
lO^at/iwl SpcjcuMaxft poiv 
tam.tetnQh: :& iajd^ 
/i0it:iraporew 
. .||L lefiuit Naw^tniin 
^inim approbatum ^ Deo 
;mt£tibiis & prodigiis , 
per JnaoUs iiiiqu6niin a^ 
^tetes , ihfeexidsiiiftis :. * 

-Alteliya^alleUia. 

-^. liCk ^ Delis vir 
.vens ,'& JBterhiis in faeH- 
cula\ fiiciens (iena & mi* 
rabilia in cdelo §: in terra : 
* Qiiem. AB. a. Dan^ 6. 
Sbrmo Sail6ti Jo4nni». 
• - Chrys6ftoimw 

Cur imno PeritecoJUs /ir- 
gantur A^us Apbfiolor^ 

Serm»^ tu c. £* 6.. 
Ledio ij. 

MEritb quaeret aliqms 
quam tandem ob 
caniam ftatikum fuerit ut 
hiftdriam crucis in die 
cruds & paifi6nb leg4- 
ftvas ;^ Apouoi^rum autem 
Ada non ipfis ilUs diibus , 
aut ilto timpore quo pa- 
trdta ^t , legamus. Cau- 
£im diliE^nter att^ndite. 
Statim poft crucem ac 
fefun^di^nem miracula 
legimus Apoftolorum t ut 
xnanif^ftam &^indubit4« 0^41« Pafclue. 5% 
tam refurre^6ni^ proba-" 
ti6nemhabe4nttis. Excita-* 
tim ilhifxi4.«i6rtais cor^ 
p6reis 6cul]$ . non , vi-' 
dflfti;ied6culisfideicer- 
ois iUum k m6rtuis exci'^ 
titum. Non ^difti illuitt 
hb 6culis ^ m6rtiiis exd- 
t4tum : at per illa miri- 
cula; excit4tum illum a 
nuSrtuis intu^bere. Ad 
illumenim fidei confpic- 
lum fign6rum exhibitio te 
4edlkeL It4aue multi> 
maior & evicUntior itta 
fiut demonftF^tio, qubd 
in e)us n6mine figna &' 
rent , quam qubd excit4tu» 
ille a m6rtuis appar^ret. 
Ciim enim Petrum audi* 
viflent turbae daudo di- 
c^ntem: In n6mine Jefii 
Chrifti furge , & ambula » 
tria miUia oc quinque mil- 
lia virorum Chriito cre- 
diderunt. At difcipiilus 
ciun fiifcitatum videret ^ 
nifi ^tiam tangeret , incre* 
dulus fuit : haec ciun vel 
inimici ipfi fpedaflent , 
pr6tinus credid^runt. Ita 
in hujufinodi miraculis 
majus aliquid vifii fuit 6c 
evid^ntius y plufque ad 
illos alliciendos viluitat- 
quefi^iindos , ut refur^ 
redi6ni fidem adhib^rent^ 
ij2!. Per Chriftum fideles 
eftis iuDeo quifufcitayit 
S ii^ 39^ Feriafexta intra 

Attie Crucifixwn. 

Oratio. 

MUltiplica , quafo. 
mus, Domme, &- 
dem p6pidi ti]i,.ut cujus 
per te fuinpfit inithim, 
per te confequatur aug- 
m^tum. Per D6minunu 

IngreiUendo Chorum^ 
.'Ant, RegiiKi codi ut 
fitprd in die. 
. COMPLETM. Ibidem. 

FERIA SEXTA. 

Intrd OBavam Pafiha^ 
Semiduplex-majus» 

AD MATUTINUM. 

Tres Pfidmi e IL No£i. 
Dominicce ut in Pfalterio. 

De Adibus Apoftol6rum. 

leSlio j. Cap» 3. 

CUm teneret ( clau- 
dus ) Petrum & 
Joannem , cucurrit 
omnis populus ad eos ad 
p6rticum quae appella- 
tnr Salom6nis , ftup^ntes. 
Videns autem Petrus , 
refp6ndit ad P6pulum : 
Viri Ifraelitae , quid mi- 
ramini in hoc , aut nos 
quid intu^mini , quafi nof- 
2;^ V"^te aut poteftate 
fec^rimus hunc ambulare ? 
Deus Abraham, &Deus 
liaac , & Deus Jacob , CQavam Pafiha. 

Deus patnim nofli^nuB 

J^orificavit Filium iam 
t&xa y ^emTQt miidem 
tradidifUs, &iiej)iftii aiK 
te ficiem Pilati ,, )udic4me 
iUo dimittL Vos antem 
Sandum & jiiftom nfr» 
g4ftis, & petiftis vinmi 
nomiddam don&nvobis: 
aud6rem verb vitae imer* 
fecifUs, cniem Deus fiifcH 
tdyit^ mortuis » cujus noa 
teftes fumus. £t m fide 
n6minis ejus, hunc quem 
Yos vidifus & nofBs > 
confirm&vit nomen ejus: 
& fides quae per eum t&^ 
dedit integram faniditeA 
iftam in confp^fiu 6fflr 
nium vefbibn. 

ij?. Convenirunt in d- 
vitate ifla adversiis fanc- 
tum Puerum tuum Jefom 

Siem unxifli: * Et nunc,. 
omine, da fervis tins 
cum fiducia loqui, in eo 
qubd manum tuam ext^ 
das ad fanitates & prodi- 
gia ^ per nomen fandi 
Filii tui Jefu. AileU&i, 
alleluia. 

lj{r. Aftit^runt reps 
terra , & principes con- 
ven^runt in unum ad- 
verstis D6minum & ad- 
virstis Chrifhim ejus.* Et 
nunc. AB» 4. Pf a. 
Sermo San£H Gregoru 
Pap«. EiCce s|d. fl9em6riam 
tedk.cnljbd cracifixo 
Dei Filio Judaa infultan- 
trt dicdbant : Si Rex If- 
mel efty defcendat de 
crace ^ . & prjdiipAis, eL 
Qi^ fi de icnice timc A^ 
. «Qoderet, niiQirum in&l* 
t&mibd$.cedeQS , yirti^tem 
pati^ntiae non demonffariT 
t^u Sed ezped^vit p4u- 
lultim j toler4vit oppr6» 
I>ria ) icrifi^nes fiiftinuit , 
iervivit pati&itiam, dif^ 
tulit adminiti6iiem ; . & 
qui de cruce deicdnidere 
mSluit 9 de iep^cro fiur- 
r^xit. Pliis igitur fiiit de 
iepulcro siirgerey qukm 
de cruce defcendere. Plus 
fiiit mortem refurgendo 
deftruere , quam vitam 
defcend^do ieryare« Sed 
€\xm Judsi hunc ad inful- 
tati6nes fuas de cruce 
defcendere minim^ c^r- 
nerent , ciim mori^ntem 
viderent , eum fe vicifle 
credid^runt , nomen il- 
liusfe quafi extinxiife ga- 
vifi funt. Sed ecce de 
morte nomea ejus per 
jnundum crevit , ex quo 
hoc infid^is turba extin- 
xifFe fe credidit: Scquem 
gaudebat occifum, doiet 
sn6rtuumjt quia hunc ad OAtvaok Pafclufi. 505 
fuam d6riam cognplci; 
peryenifl^ per Poenam. , 
1^2. Ubi efl mors, vic-; 
t6ria tua ? ubi eft, mors, 
flimuhis tuus ? Stimulus 
mortis peccattun efl ; 
^ Deo~ autem gritias qui 
dedit nobis vioonamper 
P6tQinum noflxum Jemm 
.Chriftunu : AUeliUa ^ aller 

: . ^» ObUvioni triditae 

fiiiit smffiifiiae pri6res, 6c 

abfc6nditae ab 6culis» 

* Deo, I. C#r. 15. ijl 

6y 

. i^^dio.fanfii Evang^lii 

fecundiim Matthsum. 

Leilio iij. Cap. 28* 

IN illo timpore ; Un-^ 
decim difcipuli abi^runt 
in Galilaeam in montem 
ubi conflituerat illis Jefus» 
£t reliqua. 
. Homilia San6ti Joannis- 

Chrys6f^omi. 
. HomL 91. in MattL 

ISte poflremus mihi: 
efTe viditur afp^fius- 
qui in Galilsa contigit^, 
quando Apoflolos emifit 
ad baptizandum. Quod fi. 
verh nonniilli dubitanint ,, 
hinc Evangeliflarum acl-- 
mirdre veritatemv qui ne*- 
que ill6rum ad extr^-- 
mum ufque diem dafec- 
tus supprimant ; attainen^ 
^tiam. iili per ipsius a&- 

' si ■ 3 94 Feriafixta hitri 
p^6lus confirmati fiint; 
Quid ieitur ilios confpi- 
c4tus ait? Data eftmihi 
omnis pot^fhs iir ccel6'& 
in terra : eiintes dbcite 
omnes gentes , baptizan- 
tes eos in mSmine Patris, 
fc Rlii , & Spkit^ Sanc»- 
ti, dbc^tes eos fervai^ 
(6innia quaedbnque man*- 
davi ,VQbb* Partim de 
dogmStibus y partim de 
prseceptis mandat. Et Ju- 
dae6rum ne m^init qni^ 
dem^ neque inr m^dium, 
quae £ida fiierant, pro- 
fcrt: nec Petro negati6- 
nem expr6brat , nec de 
ali6rum cujufquam fiiga 
expoflulat , fed jubet ut m 
nniv^rfum tersarum or- 
bem efRmdantur, com- 
pendiariam quae per bap- 
tifma fieret , dodrinam 
committens. Deind^ qiio- 
mam res magnas iHis in- 
jmtxerat , ips6nim ani- 
mos attoMens ait : Ecce 
cgovobifcu fimi6mnibus 
di^ns fufque ad confum- 
mati6nem faeculi : Viden 
auftoritatem ac poten- 
tiam ? Viden qu6mod5 
^tiam illa obfecundati^nis 
gritii di6^a fuerint ? Non 
cmn ipfis autem fblum fe 
futuram (fixit , fed & cum 
fSnmibus qur pofl illbs 
fbnt ereidituri : Non^eAsai OiUvam Pajcfutm ' 
ufqiie ad fiBcidi- cdnfiitt* 
mationem pennansdrt 
erant Ap6ftoli ; 6d fid^ 
13his Uqmtut vel&d- uai 
corporU' 

-BjL. Vid^ntes Jefum df^ 
dpuli adonrv^rum. Et 
ftccddeas Jefiis locutusef) 
eisydteefisr'' Data^fiinSii 
Qmms pot^fb& . ia coeb 
& in terra. AUeUk; 
alleluiaw. 

-^. Ego Gonflititeitt im 
rex a Domino fiq>tr Sioa 
montem fan£him ejus : 
*DataefLGl<Sria.*Datt 
9St.Mattk.7»,PfaL%i 

^Benediaus 

Am. y Euntes docito 
omnes ^entes, haptiz^ 
tes eoscin n6nnne Patiis, 
&Filn,&SpiritiisSanc- 
tr. AUeluia. Mauh. 28. 
Oratio^ 

DEus , qui diverfitatem 
gtetium in confeffi6- 
ne ttti nominis.adunaffi ; 
da ut renatis fonte bap 
tifmatis una fitfides xaksir 
tium & pietas a6U6nufli« 
Per Dominimi. 

Ad Horas ut in £t. 

Oratio ut ad Laudes. 

C A 1^0 N. 

Ex Concilio Toles^» 

Armo ijjKh Paru II. 

Cap. 5^ 

QUae tanto anim^rum 
difpendio in locis SMato 
qiubufdam incribmt , fe« 
W> mmium communicandi 
confiietiklo sanftiiis erit 
immat^nda ; adoiefcen- 
t^fque ii,quos de fum^n- 
do Mjrfttoo fatis difc^r- 
nere pofle Parochi vel 
Confosarii judicarint, ad 
communi6nem fiint reci- 
pi^di , imo itiam im- 
pell^iti. 

AD VESPERAS. 

Pfalm & Amiphofut ut 
in dU. 

^. TJ iEc dies , 6*^. 
xX -^; Confit&or 
tabi, D6inine , qu6niam 
exaudifti me , 6c fachis 
es mihi ih faluteih. Alle- 
luia , alleluia. Pf 117. 

-^. In Chrifto Xefu re- 
fiirrexiftis pcr fideni ope- 
rationis Dti^ qui flifcita- 
vit illum a m<Srttiis, Al- 
fcluia. €oloJf. 2* 

Ad Magnificat 

Ant, I. Qui crediderit 
& baptizatus fiierit , fal- 
vus erit. AUeluia. Marc,- 

Oratio* 

ADefto , quaefumus , . 
Domine , familiae 
tuae ,-& dignanter imp6n- 
dt : ut quibus fidei gratiam 
contulifti , cor6nam lar- 
giaris aBternam^. Per, In Albis. 59^ 

Ad Fontes^ 

Oratio. 

DEus, qui credentes 
in te fbnte baptif^ 
matis innovafti : hanc re-. 
natis in Chrifto concede. 
euft6diam , ut. nullo er— 
r6ris incurfu gratiam re-« 
generati6nisamittant.Per.r 
Ante Crucifixum. 
Oratio, 

DEus, qui ad «t^r«^ 
nam vitam in Chrif^ 
ti refiirre&i6ne nos re- 
paras : erige nos ad con- 
fedehtem in d^tera.tua 
noftrae falutis auf^rem ,. 
Ut qui propter nos judi-« 
candus adv^t, prono- 
bis- judicaturus adveniat 
idem Jefus Chriftus Filius- 
tuus Dominus nofter qui 
tecum vivit & regnat.- 
Ingrediendo Ch<fruni 
Ant, Regina ut in die» 
COMPLETOR. IbidenU 

S A B B A T O 
I N A L B I S. 

Semiduplex - majus 
AD MATUTINUM. 

Tres PfalmU IILNoH^^ 
Dominica» 
De Aftibus Apoftol6rum^ 

LeSlio f Cap» 3. , 

ET nunc fratres ,'» 
fcio quia per 
norantiam f» 
S vj. 1 39^ Sahbato In Albis. 

licut & principes veftri. benedic^ttxr omnes 6* 

Deus autem , quae prae- iBiliae temEt* Vobis pri« 

nuntiavit per os 6mniuni miun Deus sufcitans Fi- 

Frophetarum , pari Chrif^ lium fuum , mifit eum be«- 

tum fuum , fic impl^vit. nedic^memvobis,utcoii- 

Poenit^mini igitur & con- v^rtat fe unufquifque k 

vertimini , ut dele4ntur nequitia fiia. 
peccita veflra: ut ciun $. Jefumi ^ Nizaietli 

v6nerint tteipora refn-» fiifcitavitDeust£rtiidie„ 

g^rii k confpedu D<Smi* & prsecepit nobis teAifi- 

ni , & miferit eum qui cari * Quia ipfe cfl ^ 

praedicatus efl vobis , Je- conftitutus efb a Deo ju- 

fum Chrifhim , quem dex vivorum & mortud* 

op6rtet quidem coelum rum. AUeltiia ^ alieluia. 
fiucipere ufque in t^- ^. Corr^xitorbcmter^ 

pora refirtuti6nis 6m-> rae-, ^ non comm^ebi- 

nium qiise locutus efl tur: }udic4bit p6piilos in 

Deus per os fan£i6rum xquit^te. ■* Quia^ Aii 

fuorum k feculo Prophe- lo. Pf%* 

tarum. Moyfes quidem Sermo Sandi AugufiiBi 
dixit : Qu6niam Prophe- Epifcopi. 

tam fufcitabit vobis JD6- Strm. %%i. in die PafcL 
minusDeusveflerdefrd- V. n. x. 6^. 2. 

tribus vefhis , tanqu^m LtHio ijm 

me, ipfum audietis jux- TX Iesiflos,quibuspoil 

ta 6mnia quaecumque JL^ pafli6nen> D6inin» 

lecutus fuerit vobis. -Eri< *oflri Dep camamus Al- 

autem : omnis anima quae leluia , feflos hab^mus ift 

non audierit Prophetam laetitia ufque ad Pentec^f- 

illum , exterminabitur de ten , quando mifTus eft de 

plebe. Et omnes Pro- coelo promifTus Spirina 

ph^tae a Samuel , & dein- Sanaus. Ex his diibfl» 

ceps qui locuti funt , an- feptem vel odo qui minc 

nuntiaverunt dies iftos. aguntur , facramentis ift- 

Vos eflis fUii Propheta- fantium deput4ntur. Qui 

rum & tefbm^nti quod paul6 ante vocatantur 

difp6&it Deus ad patres compet^ntes , modb vo- 

noftrcs dicens ad Abra- cantur infantes. Compe-^ 

haintEt in semine tuo ttnres diccb4omr, qu6* Saihti9 Jn Atbk: f^ 

mmm mtfana viicerm , ut 4 sn6rtuas. AMdia , alle* Baicerintur , pettedo puK 
sibant. In^tes did^ntur,- 
quia modb nati innt 
Chriflo ) qui priiis nati 
fuefant fkculo. Iniiliseft 
vita novita , quai in vobis 
debet effe firmata : & qui 
}ani fidfles eftist non eis 
ex^pla quibus p^reasit ^ 
icd quibus proftciant , 
prsebeitis. lam ipfos al- 
loquor , ut grana iint in 
4rea« Vos fratres , vos & 
Iii , vos ncyvilia ginnina 
siatris £ccMim,:6bfecr6 
vos!.pttr itiMd'accepiitis , 
ut atteinffiitis in -enn qni 
vos vocavit y qui '^loat 
vos , quip^tos quaesivit 
vos , qui inv6ntos illumi* 
novit vos , ut non iefi6- 
xnini vias perdit6rum , in 
quibus errat nomen Mi^- 
lium. Eligite vobis quos 
im^mini, Deum tim^n^ 
tts , Eccl^fiam Dei cum 
timore intrantes , verbum 
Dei diligenter audientes , 
memorii retinentes, c.o- 
gitati6ne ruminantes , 
ta6Hs imolentes. * 

if,. Euis in illo repl^ti 
qui eft caput omnis prin- 
eipitus & poteftatis ; con- 
iepulti ei in baptifmo , 
* In oiio & refurrexiftis 

£er ndem operationis 
^ei qui fufcitavit illum Inia^ 

^. Cogn6icite h6die 
ouae ign6rant , qui non vsk 
a^nmt tnagn^ D6mim ^ 
& robiliftam manum , ez*^ 
tentumqnebrachtnm* *hk 
quo. Coloff, %. Dtut. rx» 

jUdio ian£H £vang6Iii 
feciWiun Joannenu ^ 

ItSHa iij. Cof. aa* - 

IN illo t^pore ; XJiA. 
sibbatiMaria Magda-^ 
l^e venit mani ^ ciinii 
adhuc tinebrs eiTent, ad: 
monumintnm. Et r41iqua« 
Homilia Sanfix Gregorik 

Papaai^ . 
ht Evang. %%. hab\ uiS.a» 
fika S. Joan. LtUer^ 
Sahh.-poji Pafih ru u 

LEftio fan&i £vang4<9 
lii quam mod6^ tra-* 
tres, audiftby valde m 
iiiperficie hift6ric3l eft 
s^>erta ; fed ejus nobis funt 
myfberia fub brevitate re* 
quir^nda. Maria Magda- 
lene , cum adhuc tenebi s 
eflent , venit ad monu- 
mentum.. Juxta hift6riam 
notatur hora : juxta intel- 
leSum verb myfticum re- 
quir^ntis ftgnatur intelli- 
gcntia. Maria etenim au- 
aorem omnium , quem 
came viderat m6rtuum > 
quaer^bat in mcnumdnto : 
& quia hunc mlnimc ia« i 398* Sahhato 

v^nit 9 fiiratum crididit. 
Adhuc ergo erant tene-. 
brse 9 ciim venit ad jno- 
num^tum. Cuciirrit ci-' 
tiiis , difcipuliique nuntai- 
vit. Sed uli prae caeteris 
cucurr^runtyqui prae c»- 
teris amaverunt j videlieet 
Petrus&Joannes. 

TJL. Uni sabbati Ma- 
ria Magdal&ie * Venit 
sian^ y ciun adhuc tene- 
brae eflent., ad monum^n- 
tum. Alleluia , alleluia. 

-ir» Fortis eft ut mors 
dil&aio. * Venit. G16ria 
Patri. Venit. Joan* 20. 
Catu.9. • 

Ad Benediaus 

Am, 4. Nondum fcii- 
bant Scripturam , quia 
©port^bat Jefum a m6rtuis 
resurgert. Alleluia. Joatu 
20. Oratio, 

COnc^de , quaefumus, 
•mnipotens Deus , ut 
qui fefta Pafchalia vene*- biAlbb. 

r4ndo ^gimus ,' pet hfl» 
. contingere ad gamfia 
apt6ma mereiiaur.- Fto 
D6minum« 

Ad Horas nt in dUr 

Oratho ut ad iMidts. 

C A N O N. 

ExConftituti6iiibus Ecd£' 

fias Gailican0& ia con« 

v^ntu Melodim^niL 

Aimo 1579- Tu. de; 

Eucharijlia. 

AD frequentem cook 
muni6nem-y cumfi- 
dei finceritate, ^ei cou'-^ 
fidentia, eharitads ard6« 
re, ac animarum purita-^ 
te populi excit&ndS fimtr 
Juvenes primixm ad tant» 
ftcramintt fiimpti6neift 
admitti voiintes probin*^ 
tur ; & per tempus ali-^ 
quod y 4]itequam admit' 
tantur , ad fidei finceritS- 
tem- , ufiim & firudum 
tanti iacramenti inftitiiiB- 
uur* %t ^ ^i ii l^ iifc W h ^i ilb ^ %Ur a^|JAj|. ^ifct^ fcfca 

D O M I N I C A 

J^ A L B I S 

I> E P O S I T I S. ■ ■■ 

VM X.ST P JB I Mif P 9T F4 SCJtd*. 

Duplex-m-ajus. 

IN L V E SP E R r S. 

Innphomt de Laudibus & Pfalml de Sabbaw, 

pitulum, Ht. ^^. ^. liberivitnofrDeus, 

T On ex operibus feciifidiim gn&tiam cpm 

y jufiitiac quae ftci- manifieftita eft nunc per 

^ miis tiOtf>j ied fe- iHaminati6nemJefuGhri'» 

lum {iiam miferic6r- fti , qui deftnbdt quidem 

i falvos nos fecit per mortem, illuminavit au- 

crum regenerationis tem vitam. * Et nunc. 

renovationis Spiritus G16ria.rf Alleluia..i/^ 51.. 

•H, quem effudit in a; Tim. i^ 
abund^ per Jeium H Y M N u s. 

[ftum falvat6rem nof- ▲ D £ s t £ , Coelitfim 

1. xjL chori^ 

!. Numquidnon tu, Laetum fonantes cinti» 
nine , percufsifti. fu- cum , 

>um , vulnerafti dra- Diim liber inter m6rtuos 

;m } * Et nunc ,.qui Chriftus fepulcrum defe^ 
mpti funt a D6mino , rit: 

rtentur, & venient Frustra feptilcro mi- 
Jion laudantes , & lites 

ia fempit^rna fuper App6nit insanus fiirot r 

a e6rum : fugiet do- Fruftra fpecus gens p&fi-^ 
;{. gemitus. t Aljeluia. da 400 DomiTiica In Albis demjitirn 

Firmat flgillb 6ftiuiiu '^ >^. Oiauitqqlred£ii^ Clausa , rigillis inte- 

Exirc fpeluncsL poteft , 
Quem matris alvo Virgi^ 

nis 
E^dit illsefiis pudor. 
RiDEBAT nunc tuirpi 
trabe 
Vesana' pendeniem co-' 

. , hors: 
Defc6ndat' , ' inquit , & 

Deum 
Illi Patrem fatebimun 
At tu paterms <Sbfo- 
quens 
Ad ufque mortem 16gi- 

bus, 
Orbem facirdos viSima 
Toto piabas sanguiine. 
NoN ille defcendit cru- 
ce ; 
Plus fecit : ecce m6rtuus 
Se reddit ipfe lumini : 
Deo fatum jam credite. 
Da , Chrifte , nos te- 
cam mori : 
Tecum fimul da surgere : 
Terr^na da contemnere. : 
Amare da coeleftia. 

^ SiT laus. Patri ; laus 
Filio 
Qui nos , triumphata ne- 

ce, 
Ad aftra foctim dux vocat : fiint a D6miQo* 

^. Quonijun in fa^ 

lum nufericordia ejus. Al- 
leli^, aUeldS£, aUeluia. 
/yio6. 

^^Magni&at 

Ant. 3» D&fliiniis fti- 
^.aqnas ant^ feos nt 
fiiceret fibi nomen fcm- 
pit6rnum : eduxit eospfr 
abyffos. AllelAia. If.ii. 

Oratio ut utfrd id 
Laudes. 

COMPUSTO&IUM m 
utfrd in Feriism 

Nott dkttnasr Preceu 

AD MATUTINUIA 

Invitatorium. ChriihiQi 
qui refufr^xit propter 
iufHfieati6nem neftranL» 
* Venfte , adoremus. Al- 
leluia. Ronu 4. 

Pfahti. Venite. pag. 6. 

Tres Pfalttu e L NoA 
Dvrtiinica. 

Ant. I. ConverfiefHs 
ad Deum fervire Deo 
vivo & vero & expec^ 
t4re Fiiium ejus de coetis, 
quem fufcitavit ex ra6r- 
tuis ,, Jefum. Alieiuia. !• 
Tkcjf. i. 

Atu\ 2. Vetera tran- Compar tibi laus,. Spiri- fxerunt : ecce &£ix font 
tiis. 6mma nova» AUeliUa. £• 

Amsm Cor.. 5* Dmmca In 

dto fem tam tws iu(* 
tMm.AaemsuJim.6. 

^.CptiSthmm D6nii« 
no quioiam bcmiis : . 

ijL Quoniam in &cu- 
Iiim inraic^rdiaejas. AI- 
kUia^ alleliUay alhluia» 
Pf. 117. 

De A^bos ApofioMnmu 
JLt&o j. Cap. 4» 

FAfHun eft in cWUU- 
nnm nt coi^ega- 
rintttr Principes &- 
cerd^tum , & Semdres , 
icScnbm in JeriUalem , 
& ^nnas princeps Sa- 
cerd6mm , & Caiphas , 
& Joannes » & Aiexaa-> 
der, & quo^uot erant 
de eenere Sacerdotali.. 
£t Itatuintes Ap6ftoIos 
in m^o , interrogibant : 
In qua y trt6te , aut in quo 
ndmine feciflis hoc vos l 
Tunc repKtus Spiritu 
SanSo Petnis , dixit ad 
cos : Principes p6puU , & 
Sem6re5 , audite : Si nos 
h6die dijudicanuir in be- 
nefido hominis infirmi, 
in quo ifie falvui Mixks 
eil , notum fit 6mnibus 
vobis & oftmi plebi If- 
rael , tpiia in nomine D6- 
mini noibi Jefu Chrifti 
Nazar^i , quem vos cru- 
cifixifl^ ^ quem Deus fui^ Albb itpofith. 401 

citivit \ m6rtuis , iii hpc 
ifte aftkt conun vobis ia* 
nus. Hic eft lapis qui re-» 
prdoitus eft \ vdlHS «di«t 
Scintibus , qui fafius eflf 
in caput ^guii ; 6c wx 
eft in 4Iio aliquo fidus. 
Nec enim 4Iiud nomea 
eft fiib^codio datum homi- 

, nibus , in quo op6i;feat 
nos falvos fieri^ 

1)?. Vos p6pnlus acqui* 
fiti6nis ; qui ahqu^ndo noi» 
p6pulu6 , nunc autem p6* 
pulus Dei: * Qui non 
confeciiti miiericordiam ^ 
ttunc autem miferic6r«* 
diam confecikL AUeltua ^. 
alleliiia. 

^. I>6minus eUgit vos, 
quia dil^idt vos , & red^ 
mit de domo fervitutis % 
* Qui non coniecuti. i. 
Pttr. 2. Dcut. 7. 

Sermo San£ti Auguftini 
Epifcopi. 

Strm. }6o. Alios 1 1. hah. 

die Dominka in Ofiava 

Pafika. ' 

LeBio ij. 

NE moras faciamu* 
afturi multa : rege- 
neratis in baptifmo qui 
h6die mifcenai funt p6- 
pulo , brevis fed eravts. 
iermo reddendus efh Vo& 

S* baptizati eftis , & h6-> 
, completis iacramia^ Dominica tti Albis dtpofitU. 

& hominibus, & D«d« 
Quid vos 6nerem \ kaK 
4gite 5 dc Deus pads erft 
vobifcum. 

i^. Depon^ntes onH 
nem malitiam , * Sient 
modo e6niti ini^tes , it' 
idonabue fine dolo lac 
concupifcite ; ut in eo 
crefcatis iti {aldtenu AUf 
luia , alleli!iia. 

•^. Teftes vos effis 
quia ipfi eleg^ritis vobis 
D6minum , ot ferviatis ei \ 
nunc ergo inctinate corda 
veftra ad D6minum ; * 
Sicut. I . Pttr. 2. Jofiu i4# 
\kQao Santt Evang^ 

feaindiim Joannenu 
LeQio iij, Cap. la 

IN illo t^pore ; CiuD 
fero eftetdieillo^ mxA 
fabbat6rum , & fores ef-* 
fent claufae , ubi erant £P- 
cipuli congregati propter tum Oftavarum veftra- 
rum,br^ter accipite & 
inteliigite tranflitamfuifFe 
figura circumcifi6nis car- 
nis ad circumcifi6nem 
cordis. Infantes appella- 
mini , qupniam regeneriti 
eftis, & novaih vitam 
ingr^ eftis $ & ad vitam.. 
*eteniam fenati eftis , fi 
hoc quod in vdbis rena- 
tum eft , mal^ vivendo 
non fufFoc^tis. Reddendi 
cfHs p6pulis , mifcindi 
eftis plebi fidelium: ca- 
v6te ne imit^mini malos 
fid^les , imb falfos fid^les ; 
ouafi confitendo fideles , 
fed mal^ viv6ndo infide- 
les. Videte quia teftificor 
vobis coram Deo & An- 
g^lis ejus ; caftitatem fer- 
vate, five conjugalem , 
five omnimodae continen- 
tias. Quicumque conti- 
neiitiam voviftis, reddi- 
te quod voviftis 
non exigeretur , metum Judaeoi rum , ventt vovifs^tis. 
licere , quia 
fi non 
Quod potuit 
non licet ; non 
quia niiptiae damriantur , 
red qui retrb refpicit , 
damnatur. Cav^te a frau- 
dibus in neg6tiis veftris. 
Cavcte a mendacib & 
enuriis. Cavete a ver- 
lofitate & luxuria. Quae- 
cumque non vultis fieri 
Tobis y nolite &cere aliis ^ Jefus & ftetit inm^o: 
& dixit eis : Paz vol^ 
£t r^qua. 
HomiliaSandi Greg6lD 

Papae. 

In Evang» 2.0. hab. in 80* 

filica S. Joan. LaUfm 

in Oa. Pafcha, «. 2. 

Dlzit eis: Paxvdns; 
ficut mifk me Fater, 
& ego mitto vos ; id eft , 
Sicut mifit n»e Pater > 
DeusDeum., &fgoinit« Domittka In.AXkSs dtffofids. 405 

fo iros ^ hopio hdmines. * Acc^ite. Gl^na Patru 

fiater FJUui^-mifit ^ qui f Acctpite^ /o4». m 7/1 

ImncproredeinptL&iieg^ 6i>.le Deumi . ^ 

oetisv Jtnntei itfcamari i. - -^ r j-rrriif-e^' -■ 
canftaiik.Quemvidflic« ^^ LAU1>ES. 
ioL nijmdmn yenire: ad pa£^^ Pfiilm (U Danimcil^ 

H&w^ v6Iuit ; fed t^^men ^/tr. 8. £^ Us(i m6rtui 
amivitrflium , qilem' ad V^ e&itis in de- 

fuSoAotm mi&t. Eleftos Udis , conyiyificavtt yot 

verb Ap6ftoros D6minus cum CHnfto Deus. dior 

non %£ fl^uadiv j^udia , nans vbbi» 6mnia deli^ 

i^^'4^itt ip^m^eft, AUduiaL Co/(^ 2^ 

u pa(Hor\ej& in mimdum . A^t. ji, Mortificiti efti^ 

mitotr Quia.efeo & ^i- Icgi per corpus Chofti^ 

&s ibnittir i -fatre ; & nt fitis alt^rius » qui ex 

tamen ad paffi6nem mit- m6rtuis refiirr^idt , uc 

titur : ita .& difclpuli k firuftificemus Deo* Alle- 

]I>6xninjD amimor , qui ta- lukir Rom» 7» 
ihen -ad paffi6nem mit- AfAt 5, Vos nuncfalr 

ttotafiami]ndum.Itaque vos fadt baptifinaper re* 

dkitnr : Sicut •mifit me fiu:re£ti6nemJefiiCkrifti^ 

Pater,& ego mittovos; aui eft in d^tera Dei^ 

id eft , Ei vos caritate aegliitiens mortem. Alle- 

diligo , cum imer fcandala luia. i. Petr. 5. 
pemcut6rum raitto, qul Ant. 3. Vos gcnur 

me caritate Pater diligit , ele6him , regale facerd6- ouem yenire ad toleran. 
oas.paffiones^ fecit^ tium, gens ian6bi , utvir- 
tiites annunti^tis ejus quf .]|?. Pax vobis ; ficut de tdnebris vos vocavit 

mifit me Pater , & ego in admirabile lumen fiiunu 

mttto ivos : * Accipite AUeJuia. i. Petn a. 

Spiritum SsCn^him : qudr Ant. i. Quicumque ih 

rum renwferitis peccata , Chrifto baptizati eftis , 

remitti^tur eis ; & quo- Chriftum induiflis.. AUe^ 

rum retinu^ritis, ret^nta lula. G^4/* 3» 

funt. wAUeluia, aileluia. Capitulum, Apoc. i» 

•^. Vosfacerd6tes D6r f^ Ratia vobis , & pax 

ffiini vocabimini': Miniftri vT i Jefii Chrifto , qui 

Deiuoftri^-diciturvobis: eft teftis fidelis ,.primght 404 Dommica In Albis dtpofitis^ 

g^itus tnoitu6ram & metri toto Temport Paf^ 

princeps regum terras : chaU dkitur^ mfi aluff 

qui dil^t nos, & larit notetur. 

nos k peccatis noftris in Ffdlmi de DomMu 

saiieuine fuo. fiih Antiphoms de Lm&' 

y. Tu es Deus qui hus ^ quartd praurmifiJL 

ijL. Redcmifti in bra- ^^ PRIMAhL 

chio tuo p6puluih tuum. Dicitur SymhobtmQor 

AUeluia , all. all. Pfi 76. ciimque. 

^i/Bencdiaus C A N O N. 

Ant. 8. Poft dies odo , ExCondUo Mediolan&fi 

iterum venit Jefiis , j4nuis tirtio. 

daufis , & ftetit in m^ - « » r ^ 

dio,&dixit: Paxvobis. ^'^^^ll^Part.LTtu^. 
Alleluia. Joan. 20. 

Oratio. 
T) Rsfta , quaeftimus , i omnipotens Deus QUicdmqae in Paicha 
ab EKoBC^fi aUuMt, 
is rev^rfus, fe fo xksar 
pore facram Comnioni6- 
ut qui 1Pafch41ia fefta nem fumpsifle teftitum 
per^gimus, hxc, te lar- faciat fcripto Sacerd6tisi 
gi^nte, m6ribus &L vix^ quosi^mpierit. A]i6qaiii, 
teneamus. Per D6mi- ut Ecclefiae graec6pto pi» 
num noftrum. "' " ~ reat, conf6uus in Panh 
chiali £ccl6{ia , facnn 
Euchariftiam {\sSdpatu 
Quod niii f%cerit , pront 
juris eft , poeni affiaatm; 

AD TERTIAM. 

Capitulum Non ex op^ 
ribus ut inL Fefiferis. 

j/t. hrev. Beati qnomoi 
remifTae funt iiuquitites. 
Alleluia» alleliliia. Be4tu 

^. £t quonim tefia 
funtpecdita. Be4ti.G16- AD HORAS. 

Poft Hymnum Doxo- 
iogia 

SiT laus Patri ; laus 
Filio 
Qui nos, triumphdta ne- 

ce, 
Ad aftra fecum dux vo- 

cat : 
Compar tibi laus^ Spi« 
ritus. 
Amen. 
^ Eadem DoxoL poft ria. 6e4tL 
Hymni9s csutros ejufilem ^. Beatus vir cui OQtt InTerSs Temporis PafchaBs. ^Of 

ttpputayit D6miai]s pec- cem laudis ejos, 
€4tUm« ^* ^ ' " '^ ^^ 

\^^^ N<jc eft m fpSrim 
^i^^oiiis- Alleli^a» allel. 
Sllel. f/*.3i. 

■ >i) SEXTAM. 

'. Cf/ipkubtm Grdtia yo- 
^is f ttt in Laudihus» 
^. ^tfv, Salvivit eos 

{iropternotnenfuum. Al- 
eUiia ^ alleiuia. Sahr^vit» 
^. Ut kotain..fiqet?t 
pot&:^«m £Bmi» Sdvi- 
vtt. GI6ria. Sahrivtt.. 
. -^. Dediixit eos in 
abjrifis ficat ki deiSrto. : 
. ., ^. '£t- ialvavit eop de 
iDsmtt ^niii&uium. AJl^r 2. Cor. 5. 

SI imus pro 6mnibus 
rmortuiis eft » ergo om- 
^e^ in6rtid timt : & prb 
i&innibus mdrtuus eft 
£hriftus i ut, & qui vi- 
.yimt,.}afn non fim vi-r 
S^|3 /ed. ei flvii prq ipfis 
i^rtiwseft &.rejUirrejdt. 

«nine , laudati<Scie$ tibi. 
Allel^iaj ailel. jleddam. 

ij^. Qu6fliam eripuifli 
ijaim^xdL meam de molrte* 
Reddam. -Q^ria Patrii 
Reddam. /y 55-. .. 

^. Audxt^m ficite vo- ^. Qui pAfint i 
meam^d.vitam. AUeUiia^ 
alleL aUeLP/:65. 

ADlt; FESPERAS. 

. Antwhonm dc laudibus 
& Pfami de Domittica. 

C/ipisulum, ifymmis.& 
Verfus , uf inprimis Fe/r 
pmsm 

^iifMagnificat 
. Atifp 8* Multa fbd^ Je- 
fus quae non funt icripta 1 
haec-autem fcripta ^Tunt 
ut cred4tis , ^piia 7efus eft 
Chriftus FiJius Dei , & at 
credii^ vitam hs^iilis 
in n6mjgae ejus. Allel)^ 
Jaan. 20. 

Oratio utfuprd ad LaUr 
des. 

C0MPI.ETORIUM ut 
infrdm Fetiis. 

N(m ficwuur Preces. 
,■ II t ■ ■ »1 I» 

' . 1 . ■ r I I -TT 

INFERIIS 
TEMP, PASCHAU$ 

Ufquc ad Afcer^nen 
D O M I N I. 

AD MATZ7TINUM. 
Irfvitat.^^ Hriftus cpii 
V> crucifixuseftj 
fi^rrexit. * AUeluia. 
'Mmh.,%'6. 

• Pfalm.ycni^^pag,^^. 
Trei.Pfalmi ut difirit 4o6 In Ferils Tcmporis PafckaVis. 

huntuT infrd in qtialibet Jefum Chriflom , aptct Feria^ fuh fola Yos in omni bono ; tt >^^^ 4. (Chriftus}pr«- faciatis ejus vdluhtaitm, 

buitfe^pfumvivum Ap6f- faciens in robis tpA 

tolis poft pailionem fiiam placeat coram fe. 
in multisargumentis,per jr. D^xtera Ddmifli dies quadraginta appa 
rens eis^ & loquens de 
regno Dei. 
A6^. I. 

^» Dominus rcgnivit , 
<lec6rem indutus efl : 

TiL. Indiitus eft D6mi- 
nus fortiti^dinem. AlleL 
allel. allel. Pf 91. 

Benedifiiones ut anth fecit virtutem: 

jf.. D^xtera Diism 
Alleli^. exaltavit me. AUel. alleL 
allel. PT. 117. 

Ad ^enedidtis Antifk 
propria ut in qaalitet Ftr 
ridrtotatw* 

Oratio D<mhueet pr0i' 
cedentis. 

Di€id Oratume in Semir Pfalterium pro Tempore dupiicihus 6* istfrdj prd' , Pafckali, pag. 4. terqudmintrA OSiavasSO' Le6iiones 6» T^'^^» ut lemneSj fit Commemorado 
notatur infrd in qualibet df ReJurreSione Ckrifliper 
Feria, Ant. Crucifixus ex iii- 

firfnitate , vivit ex virtiite 
Dei. Alleluia. 2. Cgr. 13. 
Oratio. 

DEus , qui pro nobis 
Filium tuum Cnids Te Deum. 
AD LAUD ES. 

Pfalmi de Feria fub 
fola Ant. 5. Pro 6mnibus patibulum fubire voluiflr, 

m6rtuus eft Chriftus : ut, ut immici a nobts expflle- 

& qui vivunt, jam non res poteftatem : conc£de 

fibi vivant , fed ei qui nobis famulis tub , ut re" pro ipfis m6rtuus eft 
& refurr^xit. Alleluia. 2. 
Cor. 5. 
Capitulum. Haebr. 13. 

DEus pacis , qui edu- 
xit de mortuis Pai^ furre6ti6nis gritiam oA- 
fequamur. Per eAmden 
Dominum. 

AD PRIMAM. 

Pfalmi de Feria &fa t6rem magnum 6vium ih ad alias HorUs, 
sanguine tcftamenti ater- Ara. 7. Conrefiifciti-' 
ni Dominum noftri;ai vitnos Ucus in Chriilo, In Feriis Tmporis Pa/choBs* 497 

«it oftenderet abundantes ^. Cor meym & caro 
^ivitias gratiae fuae iu bo- mea 
nitate fupenios^ AUeliiiab _ i)J. Eiwilt^y&um . 19 Ephjpfi a. Deum viyunu AUel^ia. Jn DuplicUfUs & fuprl alleL ^A.Pf. 8}. 

ntcnonitttra OStavas $0- .- rpxr-r^*!^ 

D6minus vobifcum, &c. Anp. 8* K^Qmplanta^ 

Oraao Ddmine Deus» &£b fuipus fimilitudini 

i^c. us in Pfaherio^ mortis ejus,{imul & r^. 

In Semiduplicihus aip- f^rre^ionis 6rimus. Alie-* 

tam 6if^djoft ^. ]^r- im^ Jiom^ 6. _, , r 

ge dicvntur Preces ut QMitulum, .^ltf^m. 6. ', 

fipr^iad cakem Pfalimi. C i m6rt|u \mi\x^ pvrn^ 

pag. 174. . 3ChriiOLQ,ci:4diaiu$quia 

Ar^ TPf>Tid\Ji ^^^ ^tiam viv^us cun^ 

AP TERTIAM. chiifto ; fci^ntes qubdj 

.: ^n^. X. Ipf^ ^fl: capqi; Chrifhis resurgens: esfy 

c6]por]s£cclefi%, qui^ft m6rtuis jam non m6ri-* 

principium primpgenitus tur, morsilU ultri nori 

pi mortuis ; ut fit m 6^^ dptninabitur. 

lubus ipfe primatum te- ^. ^rev. Auditam facite 

nens. Alieluia. Colojf. I. voc^m laudis ejus. * Al* 

C^itulym. Rom* 8« leluia , alleluia. Auditam, 

SI fpiritus ejus qui fuf- -^. Qui p6fuit dnimam 

cit4vit Jefum a morr meamadvitam. Auditam, 

tuis , habitat in vobis : qiu Qi6ria. Auditam. Pf 6c» 

fiiicitivit Jeflun \ m6rtui$, . ^. Notas mihi feciui 

yiyificabi): & mprtjalia yias vitae: 

c6rpora veftra propter TJL. Adimpl^is me lae<^ 

illhabitjihtpm Spiritut^ ti^i ciun vultu tuo , D6r^ 

^jus in vobis.. mine. Alleluia , alleluia ^ 

; 9fL. brev. Vivit D6mi'- alleluia. Pf ^^* 
nus , S{. benedi&us Deus 
meus. * .Alleluia , ali^luia. 
yivit. AD NOlfAM. /int. J^. Corpus qui-» 
: * '^•' Et exalt^tur Pjeus dpm niortuum eft prop- 
£^utis me«. Vivii;, ter peccitum ; fpiritu^ 
'Cl6t\fk, Vivit.. tf 17 p y^rij yivjt propter jufli^ 4o8 Jn Feriis Temporis PafchaUu £cati6neflu AUehiisu Rom. 
t. 
Capitulum. i. Petr. }• 

CHriffais femel pro 
pecc4tis noftris iror- 
tuus efi , juftus pro 
injdftis , ut nos ofF6rret 
Deo j mordficitus qui- H T M M U S. 

FU s o Red6nptor sia* 
«liiie 
R4yit orbis crimiiu ; 
Sci&6que iiuiftu^ikm 
Pat^re dat ▼eUmiiie. - 
Granum iblo lec^iH 
ditum dem came , yivificatus Inersman^renoapoceft; 

autem fpiritu. Vix m6rtaum jain g^mi- 

ijt. hrev. Convertifii nat : 

plan&um meum in giu- HinQ quanta piUlulat ie* 

dium mihi. Alleluia , g^<' 

^eluia. ConverdTti. N o N deftnitetnr ft- 

-^. Confcidifti faccum nere, 

meum, & circumdedifti Sed feminantur c6ipon: 

Istitii. ConvertifiL Fecit refui^gtodi vuuxi Convertifti. Pf. me 
Gl6ria. 

•^. In Deo fperavit cor 
meum, & .adjiitus fum; 

i^. Et refloruit caro 
mea. Alleluia, alleluia, 
alleiiiia. Pf 27. 

AD VESPERAS. 

Pfalmi de Feria fub fola 

Ant. 4. Deus &D6- 

minum fufcitavit; & nos 

fufcit4bit per virtiitem 

fuam. Aileluia. i.Cer.6. 

Capitulum. i.Cor. 15. 

CUra mortalc hoc in- 
diierit immortalita- 
tem , tunc fiet fermo qui 
fcriptus efi : Absorpta efi 
mors in vift6ria. Ubi eft 
mors, vi£^6ria tua ? ubi 
efr y mors, ftlmulus tnus ? Sureens ab inferis De» 
Affixa cum Chrifo 
cruci, 
Chrifto caro commirtaa, 
£t ipfa furget fpUndi& 
Chnfti dec^a dotibust 
Da, Chrifi», nos te 
cum mori; 
Tecum fimiil da si^ere : 
Terr^a da contdmnere : 
Amare da coel^iHa. 
^ SiT lausPatriyla» 
Filio 
Qui nos , triumphiti n^ 

ce , 
Ad afira fecum duxyocst: 
Compar tibi laus , Spanf. 
tus. 
-Amen. 
^. L«t4tum efi cdr 
meum , & exultiyit Kih 
gua mea : Fzria fecunda intra Hebd, I, poft Pafcha, 409 
^ - " . " lus ucut & cae- ^. Caro mea requief- 
cetinfpe. AUeluia, allel. 
aUel./y:i5. 

Ad Magnificat Ami- 
fkona propria* 

Orado Domimca pra- 
eedentis^ 

In SMiduplicihiis & 
if^a 9 praurqu^m intra 
OBavas Sx)lemnes^fit com- dormiamus 

teri, led vigilemus & s6- 

bni fimus. 

Ad Nnnc dimittis 
Ant, 5. Alleluia. Qni 

iiiicitavit J^fum. Alleluia ; 

& nos cum Jefu fiifcitabit- 

Alleluia, allel. 1. Cor» 4. 
Ccetera ut in Pfalterio^ 
in Semiduplicihus 6* ^ memoratio dt Refurredione fra pretttrquam intrA Oc- 'Chriftiper 

Ant, Dignus eft Agnus 
qui occifus eA , accipere 
virtutem , & divinitatem, 
& iapi^ntiam , & fortitii- 
dinem, & hon6rem, & 
gloriam, & benedi£Ho- 
nem. AUeluia. Apoc. ;. 
Oratio. 

SOlita nos, qusefumus , 
Domine , pietate cuf- 
todi ; ut giii unigeniti tui 
pafHone mmus redempti , 
ejus reliirredione laetd- 
mur. Pereumdem. 

AD COMPLETOR. 

Pfalmi de Ftnafub fola 
Ant. 7* Eripuit nos 
Deus de poteftate tene- 
brarum, & tranftulit in 
regnum Filii dile6ti6nis 
fuae. AJleluia. Colojf. i. 
Capitulufii, i.TUeir. 5. 

OMnes vos iilii lu- 
cis eftis , 6c filii Dei: 
Noa fumus nodis neque 
tenebrarum : itaque non 
Fars Vcnia. tavas Solemnes dicuniur 
Prtces ut ad caloem Pfal" 
terii pag. 182. . 

FERIASECUNDA. 

Pfalmi e I. NoSbtrno 
Feri(Z fecundct* 

De Aftibus Apoftolorum. 
Le6iio j, Cap, 4. 

Vldentes Petri conf- 
tantiam & Joan- 
nis,comperto qucd 
hominas effent fme litte- 
ris , & idiotae , admira- 
bantur, 6c cognofcebaju 
eos quoniam cum Jeiu 
fuerant : hominem quo- 
que videntes ftantem cum 
eis , qiii curatus fikrat^ 
nihil poterant contradi- 
cere. Julserunt autem . eos 
foras extra concilium ier 
cedere : & conferebant 
ad inyicem , dicentes i 
Quid tacieinus hominiLuji 
illis ? quoniam quidcm 
T \ 4 '. o Fcrh /ecundu inrr^ Hehd. L pojl Tafctuu 
notum lignum fachim eil clarific^ant id quod bt* 
per eos omnibus habitan- tum fuerat in eo quodac* 
tibus Jeruialem:maiii£eP- dd^rat. Ann6rum enini 
tum eft, & noA poiTumus erat impliiis quadiagiitta 
itegire. Sed ne ampUhs homo, m quofiifittmfie' 
divulg^r in populum , rat fignum iftud baaaiSB^ 
comminemur eis , ne ultra D^. Vifiis eft Jei^ pcr 
loquanmr in nomine hop diesmultoshis^QuiaKefr 
ulli hominum. derant cum eo de dli* 

jjL» Principes Jerufalem kea in Jerufalem ; ^m 
ciim confummaiTent 6m- ufque minc funt teftes f^ 
nia qus de J^fu fcripta ad plebem, Alleli^, ^ 
erant , deponentes eum leluia. 
de ligno , pofu^runt euQi -^. In viis oft^ndit 6 
in monumento : ^ Peus illis hilariter, & iji oomi 
verb fufcitavit eum a m6r^ providi^ntia occurrit i)lis, 
,tuis. Alleluia, alleluia. * Qui ^ifc^derant cum 

•^. De anguftia & d^ %o. ^d 13. Sap^ 6. 
JucTicio fublatus eft ; al?- LtSio iiy 

fciffus efl de terra vivin- T^ Imiffi autem vent 
tium : * Deus. A^^ 13. JL/ runt adfuos » &. sm- 
//T 53. nuntiav^runt eis quanta ad 

eosprincipes Sacerdotnm 
& feniores dixiflent. Qui 
ciim audifTentyunaniiiul^ 
nino loquer^ntur , neque levavi^runt , vocem ad 
docergnt in nomine Jefu. Deum, ^dixeruntzDo- 
Petrus ver6 & Joannes mine , tu es qui fecifti coe- 
refpond^ntes , dixerunt ad lum & terram , mace & 
eos : Si jufhim eft in conf^ 6mnia quae in eis fnm: 
pe6hi Dei , vos p6tilis au- qui Spirim Sanfio per os 
dirc quam Deum , judi- patris noihi Dayid pderi 
cate : non enlm pofUnnus tuidixifti : Quare franui' 
quas vidimus & audivir nint gentes , & pApDli 
vius non loqui. At illi meditati fimt in^nia r AiH- 
comminantes dimiserunjt t^run^ reges terr« , & 
eos,non)invementesqu6'- principes conven^runt ih 
modo punirent eos , prop- UQUm adv^rsiis Dominum 
ter populum 9 qui» omn^ i^ adversiis Chriifaim ejus> LtSlio i/. 
'J vocantes eos , de- 
I nuntiaverunt ne om- \ Fa-ta ftrtia intra Hebd, /. poft Pafiha. 4 1 X 
Cdnvenerunt enim ver^ lium fumn Jefum. Alleluiii. ia ciyitate ifta adversiis 
ian6faim puerum tuum Je- 
bm quem unxifti, Her6- 
des.& P6ntius Pilatus cum 
gknviam , & populis Ifrael» 
iacere quae manus tua & 
consflium tuum decrcv^- 
runt fieri. £t nunc, Domi- AB' 3. 

C A N O N. 

£x Concilio Aquifgra- 

nenfi. 
An. 2i6.Lih.L Cap, 19. 
Ui fe ab ^mnibus 
)licamentis nego- 
recularium remo- AuiVe ii 

y^ implican 
ti6rum lecular 4ie , rdipice in minas e6- v^ntes non torpent 6tio ; 

rum , & da fervb tuis kA instftunt perfe6ti6nis 

cum onmi fiducia loqut fux negotio & ab fiulti- 

yerbum tuum , in eo. qu6d tia j&pi^ntiae fecularis «iianum tuam extendas ad 
ianitites , 6c (igna , & 
prodigia fieriper nomen 
ian6ti Filii tui Jefu. £t 
cum oraflent, motus efl 
locus,in quo erant con- av6rfi verbo Dei infati- 

gabiliter vacant, fapi^n- 

tes veraciter fiunt. 

Ad Magnificat 

Ant. 0. Vide manus 

meas, & afFer manum 

gregati ; <^ repl6ti funt tuam , & mitte in latus 

omnes Spiritu ^anfto ,. 6c meum. Allfeluia. /t^iS/t. lo. n quo loquebantur verbum Dei 
cum fidikia. 

ij^. Quem vos intere- 
miftis fufpendentes in li- 

fio, * Hnnc prindpem & 
Ivatorera Deus exalta- 
vit deKtera fua ad dandam 
poenitcntiam Ifraeli , 6c 
remif&onem peccatorum. 
Alleluia^ alleluLa, 

• -^. In fcientia fua jufti- 

ficabit ipfe juflus fervus 

y^meus multos. * Hunc. 

G16ria. * Hunc. A^. 5. 

// 53. 

vi^Benedi^s 

Ant. I. Deus patruih 

noflrorum glorificavit Fi- FERIA TERTIA. 

Ffzlmi c L Noiiurno 
Feria tertict, 

De A£Bbus Apoflolorum. 
Le^io^j. Cap. 4. 

Ultitudinis cre- 
d^ntiu erat cor 
unum & anima^ 
una : nec quifquam e6rum 
quae pofCd^bat aliquid 
fuum efle dicebat , fed 
erant illb omnia commu- 
jiia. Et virtute magna red- 
debarit Ap^floli teflim6- 
nium refurredtionis Jefu 
Chrifti Domini noflri : & 
TJi j^eciio j 

M 411 Feria iertta intrA Hebd. /. ))oft Pafiha. 
grutia magna erat in 6m- tem quamdam , ad pedel 
nibus illis. Neque enim Apouol6nitA p6itihr Di- 
quifquam ^gens erat in- xit auteni Petms: A]i4ua ,* ter iilos. Quotquot lenim 
pofTefs^res agrorum aut 
domorum erant, vend6h- 
tes afFercbant pretia eo* cur tQntavit «itaafiif cor 
tuum mehtiri te Spirion 
Sanfio , 6c fiaud&re ds 
pr^tio agri) Noiiiie mk^ rum quse vendebant , & nens tibi man^bat , &ye- 

ponebant ante pedes A- nundiuum in tua erat pe- 

poftolorum. Dividebatur teftate ? Quare poinim ia 

autem sineulis prout cui- corde tuo tianc rem l ttoa que opus erat. Jofeph au- 
tem qui cognominatus eft 
Birnabas ab Apoflolis 
( jquod efl interpretitum 
Filius confolati6nis ) Le^-. 
vites , Cyprius g^nece , 
fctim haher^t agrum , ven- 
didit eum , & attulit pri*- 
tium , 6c p^fuit anfe ps- 
des Apoftol6rum. 

i)^. Virtute maena red- 
dcbant Ap6ftoli ^ Tefli- 
monium refurreftionis Je- ' 
fu Chrifti Doraini noftrj. 
Alleluia, alleiuia. 

•^. Invocabant D6mi- 
num , 6c ipfe exaudiebat 
cos : cuftodiebant prae- 
c^ptum quod ded}t illis. 
* Teflim6nium. A^, 4. 
Pfalm. 98. 
Ledio ij. Cqp. 5. 

Vlr autem quidam n6"^ 
mine Ananias, cum 
Saphira uxore fua ven»^ 
diditagnim & firauda^ 
de pretio" agri ,. confci^ 
ii:v9ref»i3i : &'affercmSpity es mentitus homia3)Bt , 
fed Deo. Audiefts autem 
Ananias haec Terit>a , dkcU 
dit & expir^vit. & bJBa» 
efl timor magnus Ijiper 
onmes qui audierunt. Sur- 
g^tes aut^m juvenes ^ 
amov^nt eum , ^ effa- 
r^ntes fipeii^runt. 

y. Certiflim^ fdatom- 
nis domus Ifrael , * Q°^ 
6c D6minum & Chr^W 
fecit Deus hunc Jefiim 
quem vos crucifixiftis.Al* 
leluia, alieUija. 

•^, Ecce fervu» mtns 

exaltibitur &l elevabttur, 

& fublimis erit vald^» 

* Quia* Aei. %. Jf ^%, 

LeSio iij. 

FA&ixm eft aufiem mia- 
fi horinim triumipa» 
tium 9 & uxor ipsius nef- 
c^ens quod fafiiim fi^erat, 
introivit. Dixit axitem ei 
Petrus : Dlc milii, m> 
liwf-, fi tanti agrum vcn- 
didlfiuf At ijla - . dixji : Ftrta qudrta ihtra Hebd. J. pofl Pafcha. 4^3 Edam tanti. retrus autem 
ad eam : Quidutiqiie con-» 
y^nk vobis tentareSpi- 
ritum D6mini? Ecce pe«^ 
des e^rum, qui&pdidrunt 
yirum tuuin ad joftium , 
& ^rent te. ConMim 
c^dit ante pedes ejus , 
& expirivit» intrantes au- 
tem juvenes , invenerunt 
iliam m6rmam ; & extu- 
krunt» & iepdidrunt ad 
virum iiium* Et &Aus eft 
timor^ magnus in univerfa 
Ecdefla 9 & in onmes qui 
audierunt hsc. 
, Jj?. Hic efl: lapb repro- 
b^tus ab sedincdntibus ^ 
qui faftus eft in caput an- 
guli ; ^ & non eft in alio 
ailquo falu3» Alleli^ia , al- 
leluia. 

^. Ecce ego mittam in 
fundamentis oion lapide , 
lapidem probatum , an- 

f;ularem , pretiofum , in 
undam^nto fiindatum. 
* Et non eft. Gloria. * Et 
non eil. j4^* 4. If. 28. 
j4d Benediftus 
^nt. 5.rCi*mrefurrexif- 
iet Jefus k mortuis C A N O N. 
Ex Concilio Mediolan^fi 

primo. 

Atu l^ft.FartAU. Tit. 

mordt* 

OUi Sacerd6tes eftis^ 
Miffa? facrificium fse- 
piiis facite ; fanfte ac reli- 
gi6s^ ad illud faciendum 
parate vos , omni pietate 
in tam alti myft^rii medi- 
tati6ne toto animo detlxi. 

^i/Magnificat 

Aru. 7. Noli efle in- 
credulus , ki, fidelis. Al- 
leliHa. Joan. 20. 

FERIA QUARTA. 

Pfalmi ^ I. NoSturno 
Ferix quarta. 

De Aftibus Apoft6l6rnnT. 
LeSio j. Cap, 5. 

PEr manus Apofto- 
lorum ficbantfigna cordati funt difcipuli ejus 
quia dic^bat : S61yite tem- 
plum.Koc , & in tribus 
di^bu^ excitabo illud.Al- 
leMia* Joan. u & prodigia multa 
in plebe. Et erant unani- 
miter omnes inp6rticuSa- 
lomonis. Caeter6rum au- 
tem nemo auddbat fe c6n- 
jungere illis , fed magni- 
re- ficabat eos p6pulus. Ma- gis autem augebatur cre- 
dentium in D6mino mul- 
titudo vir6rum ac mulie- 
rum ; ita ut in plateas eji- 
cerent infirmos , & pone- 
rent in le^lulis ac graba- 
tis , ut yeniente retro , 
Tiij 4T4 Feria quarta intra UehL I.vofijalct», 
^iltem umbra illius obum- ceps Sacerdotum 9 & ^ briret quemquam UUS» 
rum , & libcrarentur ab 
infirmit4tibus fuis. Conr- 
curr^bat autem & multi- 
tudo vidndrum ci\at4tum 
Jerufalem , afer^ntes ae- 
gros , & vexatos a fpiri- 
tibus immundis ; qui cura- 
bantur omnes. 

TJL, Quae ad patres nof- 
tros repromiflio fa£la eft , 
hanc Deus adimplevit fi- 
liis noftris , ^ Resufcitans 
Jeilim. AUeli^a, alleluia. 

^. Dominus Deus nof- 
ter adimplevit mifericor- 
diam fuam quam promi- 
fit domui Ifrael. * Kesufci- 
tans. A6i, 1 3 . Judhh. 13. 
l.c6iio ij, 

EXurgens autemprin- 
ceps Sacerdotum , 6c 
omnes qui cum illo erant , 
(quae eft haerefis Saddu- 
cai6rum ) repleti funt ze- 
lo : & injec^nmt manus 
in Ap6ftolos , & pofn6- 
runt eos in cu{l6diapubli- 
ca. Angelus autem D6- 
mini per noftem ap^riens 
januas carceris,&educens 
eos , dixit : Ite , & ftan- 
tes loquimini in templo 
plebi omnia verba vitae 
tiujus. Qui ciim audiftent, 
intravirunt diluculo in 
templum , & doc^bant: 
Adv^niens autem prin* cum CQ eram^^eofnrocft-' 
virnnt concfliHni ^& OBf 
nes Seai^res. fiUdriim tf^ 
rael, & inis^n]iit.ad dir<- 
cerem ut adducerentnr,. 
Ciun autekn Teniflent ini*^ 
niftri , & ap^rto circeie 
non inrenifient illos , re* 
Y^ nuntiav&iuit , di- 
c&ntes iCirceremqi^eai 
inv^nimus^ claufiim com 
omni (filig^tia , & ciift6-» 
dies ftantes ante j^irois: 
aperi^tes autem , nesu- 
nem intiis iny6iiiniis. 

Jft. Deus dedit Jefuni 
manifiiftumfieri non om* 
ni p6puio , fed tiftibDS 
prseordinatis k Deo ^ no- 
bis * Qui manducavimus 
&L bibimus cum illo , 
poftqu^ refurrixit i 
m6rtuis. AlleMia. alieUisu 

^. P^pigit fisdus m>* 
bifcum qui in prsefentii'* 
rum flimus Sc vivimus ; 
fdciead faciem loakuseft 
nobis, * Qui. jifl. lOt 
Deut. 5. 

te6lio iij^ 

UT autem audi^nait 
hos ferm6nes Magif^ 
tr4tus templi , 6c princi- 
pcs Sacerd6tum ^ ambi- 
eebant de iUis quidnam 
fieret. Adv^niens aotem 
quidamnuntiavit eis. Quia 
ecce viri, quos pofuifo&ia fcrla qudtta intri Hehd. L p^Jji Pafiha. 4 1 5; 
tarcerem , funt in templo hoc omnis qui credit jufti- ftantesy & doc^ntes popu- 
ium. Tunc abiit Ma^ri- 
tus cum minifiris, & addi&- 
xit illos fine vL Timdbant 
«nim p6pulum , ne lapi- 
-darentur. £t ciim addu- 
xiflent iUos , ftatu^runt i» 
concilio. £t interrogdvit 
«os princeps Sacerd6tum, 
dicens : PraKdpiindo prae- 
c^imus vobis ne docer^- 
tis in n6mine ifto ; 6c ecce 
tepIeflisJerufalem do£tn- 
tkk ye&A ; & vultis indii- 
xere fiiper nos sanguinem 
h6minis ifHus. Refpondens 
autem Pctrus & Ap6fto- 
li , dix^runt : Obedire op-» 
i>6rtet Deo magis qukm 
honiinibus. Deus patrum 
noftrorum fufcitavit Je- 
liim » quem vos intere- 
iniftis , fufpend^ntes in 
Jigno. Hunc principem & 
i^vat6rem Deus exalta- 
yit dcxtera fiii ad dandam 
poenitentiam Kraeli , 6c 
remifB6nem peccat6rum. 
Et nos fumus teftcsho- 
Tum verborum, & Spi- 
ritus Sandhis quem dedit 
Deus 6mnibus obedien- 
tlbus fibi. 

^, Per Chriftum vobis 
remiffio peceat6rum an- 
nunciatur , 6c ab omnibus 
quibus non potuiftis in 
lege Moyfi juftificari : * In ficatur. Alleliiia , alleluia. 

-^. Ifrael falvatus eft irt 
D6mino fahjte aeterna : 
* Irt hoc. G16ria. * In hoc. 
jia. 13. Ifi 45* 

Ad Benediftus 

j^nt. 8. Haec fuiit ver- 
ba quae loci^tus fum ad 
vos , ciim adhuc cfl*em 
vobifcum : qu6niam ne- 
c^fle eft itnpleri 6mnia 
quae fcripta fiint de me. 
Alleluia* Luc. 24. 

C A N O N. 

ExConcilio Mediolan^nft 
quarto. 

Anno t576. Part. UL 
Tu* tnomt. 

IMprimis fan^l ora- 
tione vos afsidu^ exer- 
c6te ; tiim in meditati^fiis, 
tacitaeque piae orari6n!s 
ftudio singulis diebus cer- 
to t^mporis fpatio, toto 
caftiffimi animi fenfa in- 
ci&mbite. 

Ad Magnificat 

Aru. 6. D6minus meiis 
& Deus meus. Alleluia. 
Joan. 20. Tiv 41 6 'Fcriaqmntaintr^Hcbd.hpofiPafiiA, 

aut opus , wSfAirtm : fi 
yerb ex Deo eftyflOB 
pot6ritis difs6lTere iUbidf 
ne£»rt& &Deorepiepfc- 
re iayemaminL Comop 
s^runtautem illL Etconp. 
Tocantes Ap6ftolos , ( 
iis denuntiav^nmt i 
nlno loGuer^tur in ii6- 
mine Jeiu : & diflE^s^nnt 
eos. £t ilU quidem ibnt 
gaudintes ^QonS^i&atm^ 
cilii, quoniam digni har 
biti funt pro ndniine Jeib 
contumefiam patL Onun 
autem die non cefiabant, 
in templo & drca domos 
docentes , & evangelf* 
zantes Chnftum Jefuok . 
' ^. Vifus eft. j9i^. 416^ 
tclHe ii}. Cap. 8» 

SAulus autem devafti^ 
bat Ecclefiam FERIA QUINTA. 

Pfalmi i L No&umo 
Fericc qidnta. 
De Adibus ApoftoUrum. 
Lc^io u Cap, 5* 

H^ciimaudiftent, 
difTecabantur , & 
cogitabant interfl- 
cere illos. Surgens autem 
quidam in concilio Pha- 
rir^eus , n6mine Gamaliel , 
legis Dodor , honorabilis 
uniyerf» plebi , juffit fo- 
ras ad bre ve h6mines fieri ; 
dixitque ad illos : Viri If- 
raelitae ^ attendite vobis 
fuper hominibus iftis quid 
aouri fitis. Ante hos enim 
dies ^xtitit Th^odas , di- 
cens fe efte aliquem , cni 
conseniit niknerus vir6r 
rum drciter quadringento- 
rum : qui occiius eft ; & 
-omnes qui credebant ei , 
diflipati funt & redafii ad 
nihilum. Poft himc ^xtitit 
Judas Galilaeus in di^us 
profeffionis, & av^rtit p6- 
pulum pofi fe,& ipie periit 
& omnes quotquot con- 
fens^runt ci , difp^rfi funt. 
^. Principes./?^^. 410. 
/ e6iio ij> 

ET nunc itaque dico 
vobis : Difc^dite ab 
hominibus iftis, & sinite 
illos ; qu6niam fi eft ex 
bominibus consilium hoc. » P« 

domos intrans 9 & tn^ 
hens viros ac mulieres, 
tradebat m cuftodianu Igir 
tur qui difperft erant per- 
transibant , eYangeliziotes 
verbum Dei. Philippus 
autem defcendens in cir 
vitatem Samariae , ptae* 
dicabat illis Chriftimu Li- 
tendebant autem tutlMe 
his quae k Philippo^ dU 
cebantur , imanimitet au- 
di^tes , & vidintes fi- 
gna quse &ciebat. Multi 
enim e6rum , qiu hab^ 
hant ijpiritus immundos» e tamfiuei : -;roce ^m^ffA, siagiis » Awcenf; gmteni 
iz&lpA^ MtiM^antemipft-^ Samari« , dkens.ie eJBSi ralydtifi filc daiidi jxbAiSl 
(bw FaftoiD <i&' ef]g|b gbi~ 
didm inagn^im ««& dvi- 


iliaaem mjigaiim ; cui 
adcultiihant offlnes.lmH 
nimo uique ad m&ximum , 
dk^ntes : Hic eft rirtu» 
Qei , ouae Yoc^turmagna^ 
Attenoi^t^uitem .eum i 
pmpter f]^od .nipita tki^r 
pore m4giis'fiiis.aem^ 
tifl[it.ito9<;.Qtti^ :^e)r^,q:e^ 
didifIent-Pht%tpp evan-^ 
^elieitfti;de reeno Pei^ Ez. .Cbadttio Aqoilgrar; ia,.4i6mine JfUi Chrifti. Jm 9i6. lU.:h£apM$. 
Y^^i di%6ater i!dte\vi- 
.%^ t8t^>^ cont^mpkttyt 
«biMderat>& fiidicifoter io &'4ibi poitEb eiiiSperr 
&S60 compreh^nai,.no9 
dtibttiU)it Ecclefiaru prin- 
dpes vitae contemptativie 
pofibardeH^ fieti.fe^^ 
t6res. . ' > 

iu^<fM^»Kfieat 

Attfy }. Beiti qui non >V^^ /Samai^a 
iridirQnt-& . eredidin]|K. .pei ., mi$(6runt 
AUelioia. Jaan. 20. |: 

FERIA SEXTA. 

Fer^jixi^p \, \ ._..: 

"^ ■ • . • ' I.- .1. •-.."i.i 

DeAA^Apoftp^m. 
Ir baptizab^ntqr Hffriac mu-^ 
liere^ TuAC^^&, ip- 
ik .^^ditjS 4^ cittn^baptir 

^llillppQ.TM^r^d^ fif 

.gna & yi^tes qc^dxima» 
&ri^ ijbqiefis admiral>4-' 
tur. ^ j V 

]9^. yirti^tei /tff. 412. 
>' ; ;: Z^io ij. 

erViP aiu^em audtfTent 
Ap6liloE • qiii . erant 
JSerps6l)rmis , qa5d:rece- 
"" " " verbun» 

ad eos* 
iPetrum & Joannenv: qul 
cimi yeniffent , oravirunt: 
p^ Jpfis, nt aceipereht: 
Spintmn .Si^n^um ; ncnf 
diip.r0|um; in, quemmian» 
illoruni;Yin!^at9<fe4 Ibap' 
.^4;4ti"t^$^uxn ^santin>no- 
WX^ Clomini Jefiiu. Tuxic: •w iT^ir quiifi^ndmuie 

%/ Simon ., qiii ante* . imponebani* manus &ner 
V ' fi^ai^ csm^ tUos.^ & accipiejbantdsi^ 4i8 Sabbato mtrJ fftU. L fo^ PafcAa. ' 

ritunt 5an£him. Ciim vi- demptionem per sanaii* 

diflet autem Simon , quia nem ejus. AlleLf/yAe/ u 

per impofitionem mamis "C A N O N^. 

Apoftolorumdar^mrSpi- £x Condlio Aqui%. 

ritus Sandhis, obtulit eis Anno%i6. Lib.Ldap.^»^ 

pecuniam , dicens : Date Q Acerdotis , prae caete^ 

& mihi hanc poteftatem , 3 ris , fpeciide offickini 

vt cuicumque iniposi^ero eft,fcripti^rasl6gereyper- 

manus, accipiat Spiritum cikrrere Cinones, eicfaii' 

Sandum. pla fanSonim imitiri;. 

}}^. Certiflim^ /y. 4;r£* vigiliis, jejt&niis, orati&« Ledlo iij. 

PEtrus autem dixit ad 
eum : Pecunia tua te- 
cum fit in perditi6nem, 
qu6niam donum Dei exif- 
timifti jpect^nia poffideri». 
Non eft tibi pars neque 
ibrs in ferm6ne ifto ; cor 
cnim tuum non cft rec- 
tum coram Deo. Poeni- 
tcntiam itaque age ab hac 
nequitia tua , & roga 
Deum , fi fort^ remitta- 
tuf tibi haec cogitatio cor- 
dis tui. In felle enim ama- 
rttudiiiis , 64 obligatiiSne 
iniquitatis video. te efte. 
Rcip6ndens autem Si- 
moh dixit : Precamini 
Tos pro me ad D6minum, 
ut nihil veniat fuper me 
honim quae dixiftfs. 
• i^. Hic eft lapis./?. 4*5.. 
>^^ Benedidtus 
AtU. I. Pradeflidivit nibus inciimbere : cnm 
fratribas^ habere pacem, 
nec quemcjuam ex mein* 
bris fuis difcirpere. 

Ad Ves.P£.bas. 

Nifi occurrat Fefm 
StmidupUx 6^ fupriy fit 
it BeatA Maria in SdU* 
to cum Commcmoratkne 
de RtfwreBione &Jk in 
trihus Sabhat. fiquefmhus, 

S A B B A T 0. 

Pfalmi k L NoOurm 
SabbatL 

De A<^ibus ApoftoIdVum. 
LefiioU Cap, 10. 

Vlr quidatn erat in 
Caelaria, nomine 
Comilius, centu- 
rio coh6rtts quae dicitur 
Itilica , religidfiis ac ti- 
mcns Deum cum omni 
domo fua', 'i^iens elee- 
m6fyna9 mulCas plebi , ncs Deus in adopti6nem & di^recans Deum fem- 
fili6rum per Jefum Chrif- per. Is vidit inr vifu ma- 
tura , in quo faabimus Fe?- mfiil^ ,. qu^ hoii di^ intiiens ciun, tim6re 
tiotas dhdt : • Quid 
f D&nine 2 Dixit au- SoUmo mtri HtH. / pofif*fiia^. jfp^ 
A . Angelum Dei in- teum* suigmnniy^cptdtoor 
»&ntem ad &, .& di- inltiis iubmitti-d» ccelo in 
tem Gbkt Cornili. At temunViftaao^rantA» 
nia quadrupdd&^&ftt]^ 
tia terr»i4k/ydlatflia^d6^ 
ii.£tfiidaeftyoxadelmi: 
ilfi : OratM&nes tu» Siirgey-Petresdceide^i^k 
deem6iyn«taae afc6n- mandikca* Ait oHtetnP^ 
lint in memoriam in trus>a)»iit',E)<Sfi^i^quji|fi 
i%6fia DeL Et mmc nimqiiliii miinclilelrHiD^ 
teTiros inl^pea,6c «e^oi^6iie^jfnMtt^ 
irii' $im6nem queni^ -dumi ^>o)r itenslm iih- 
ri qui togAominlBtur cnnd6 id^ e^ : Qiiod 
nis:hic'lidi{iit4turapud Dettt {ktrificMtT, tu coni* 
i&iiem qoemdam co- mdne ne dixens. Hoc 
ium , cqus eil do- autem fii3um.eil per ter > 
s juxta mue r hic ^- 6c ftadmittiptam eil vas 

m>i qidd 4»'«pditeat in coeltim;' £t dnm-intra 
n«.£t*dimdircefiiiret fe^ haeritai^ PetttSs quid- 
gelus qm loqueb&tur nam eiTet^ viiio' qjoatn vi^ 
y vodmt dnos domif- diiTet : «<^ viri qui miili 
>sfuos,&mffitemme- eram i^ Cohi^lio inqui- 
ntemD6minnmex his r&ntes domum Sim6nis , 

illi par^bant. Quibus ailitirunt ad januam. £t 

n natrairet6mnia., mi- <:kn yocaiTent , interrdr 

illos in Joppenv * gabiint ii Simon qiti co- 

Ltffio ij. gnominatur Petrus , illic 

Oilerlautemdie,iter hab^ret hofpitium. Pet^6 

illis iaci^tilnis & ap- autem cogitdnte de ^66- 
^nqnint&us ciyitati , ne , dBxit Spiritas ei : Ec- 
„j?. T» L ?. /?— . ^^ ^^ ^g^ quaerunt te. 

Surge itaque , defc^de , 

& yade.cum eis nihil du- 

bitans , qui^ ggo mifi ilios. 

D^fc^ndenl autem' Petrus 

It fupcr euffl memis ex- ad vjtos , dixit :;Eccecgo 

ns : & ^yidit coelum &m qtiem quserids ; quse 

rtum», &* defc^dens taufa.eil propt^r \i:JoaiA 

quoddaim yelut lin- yesiitis i' Qvd dixihint :• 

Tvj, jndit Petrus in fupe 
ra ut oraret circa ho- 
1 iextam. Et chm efuri- 
, y6kiit guilare. Pa- 
tibus autein iilis, c^ 4^0^ DomimcafecundapoftPafiha. 

Cornelius Centurio , Ytr vobis omnia delt£bci AV juilus 6c timens Deum., 
& te{lim6nium habens ab 
imiverik gente Judae^rum, 
refponfum accepit ab An- 
gelo fanfto accersire te in 
domum fuam, '& audire 
Yerba abs te. 

C A N O N. 
£x Cpndlio Colonienfi L 
AnnQ i'^6kPart, IL C^ 

CLerici ia lege Domi- 
ni medk6ntur die ac 
no6le , ut judieia Domini 
vera , juftificata in femet- 
ipfa, defiderabilia fuper 
aiu-um 6c lapidem pre* 
tioiiim multiim, dulciora 
fuper mel & favum totis 
prsecdrdiis amplefUntur , 
exquirant fcrutejtturque ; 
idque non pr6pria prae- 
fuiMtione, aut humano 
fenfu , {q^ Spirltu Sando 
di6lante , qui abfc6ndit 
lia^c a fapientibus & pru^ 
dcntibusin 6culis fuis, & 
tevelat -ea parvulis. 

OOMrNICA II 

posr Pascita. 
In Yesper^is Sabbati. 

Pfalmi de Sabbato fub 

CUm m6r^ 
tui efsetis 
in deliflis y. 
rotrvi^n&avit vos cum leliUa* Colojf. 2. 

Capit. Hymnus 5"^» m 
Sahb.. In Alhis. paf. 399» 

Ad Magnificat 

Am. 2. Tanquamovif 
ad occifi6nemdufii]s eft, 
& ficut agmis non apirnk 
os fuum. In humilitte 
judicium ejus fubUmm 
eft ;, generati6nem- cjns 
quis enarrabiti! All.y/AflL 

Qratio ut infra, ad LauL 
COMPLETORIUM Wt 
bi Feriis PafchaUbus. 

Non dicimtur Preces* 
AD MATUJINUM. 

Invitatarium , Aniipks^ 
nct & Verfus ut in Domk- 
nica In Albis f ^. 4oa 

TresPfalmi i lI.NoB. 
Dominica^ 

De A£tibus Apoftol6ruflb 
Leffio j. Cap, ij. 

ERant in EcclcSa 
quae erat Antio* 
chiae «Prc^hetae & 
Do A6res ,, in quibus B4r- 
nabas., & Simon qidvo-^ 
cabatur niger , & Lucius 
Cyren^nfis , & Manahen 
qui erat Her6dis Tetrar- 
chae colla^neus» 6c Sau- 
lus. Miniftrantibus autem 
illis D6mina, & j.ejunan- 
tibus , dixk iUis ^iritus 
Sanflus 1 S^eg4te mihi 
Saulum &L fi&mabam in C&rifia Deus ^ doQao^ opus. ad qiiod afLumpii Dovumca 
eo& Timc jejunantes, & 
orintes , imponent^fque 
eis manus , -dimiserunt il- 
los. £t ^fi quidem mii& 
a Spiritu Sanao , abi^ruirt 
Seleuciam^ &inde navi- 
gav^runtCyprum^Et ciun 
veiuflent Salaminamyprae- 
dicabant verbum Dei in 
SynagogisJudaeorum^Ha- 
bd>ant autem 6c loanr 
nem in minifterio. £t ciim 
pecambulaflent uniy erfam 
Infiilam ufque Paphum, 
invenerunt quepidaftivi- 
rum ni^m pfeudo-pror 
ph^tam , Judsum , cui 
liomenexat BarieTu , qui 
erat cumProc6niuleS&-* 

fio Paulo vire pnidente. 
lic ) accersftis- Birnabi 
& Saulo ^ defider abat au- 
dire verbum Dei. Refii^ 
tebat autem illis Elymas 
magps , ( fic enim inter- 
pretatur nomen ejus) quae- 
rens avertere Proconfiile 
i fide. Saulus autem qui 
& Paulus , repletus Spiritu 
Sando , intuens in eum , 
dixit : O plene omni dolo 
& omni fallacia l fili dii- 
boli , iniinice omnb juf- 
titiaBL , non definis fubv^r- 
tere vias Domini redbas. 
Et nunc ecce manus Dp- 
mini fiiper te ; 6c eris 
caecus ,.non videns folem 
«f^ue ad tempus* Etcoor >ofl Pafchd. 42;! 

fettim c^cidit in eum ca^ 
ligo , & tenebras : & cir- 
cuiens , quasr^bat qui ei 
manum daret. Tunc Pro- 
c6niitl , ciim vidiflet fac- 
tum, credidit, adminuii 
iuperdo^rina Domini* 

fjL. Laet^ntur coeii, & 
exultet terra : & dicant 
in nati6nibus : D6minus 
regnavit. * Exultent agsi 
& 6nmia,qtueL in eis £intv 
quia venit LMmimis judi- 
careterram. AUeluia, al* 
leluia. 

-^. Deus judicaturus efr 
orbem in viro in qoo ita^ 
tuit , fidem praebens 6m« 
fiibus y sufcitans eum k 
mortuis». * fjcultent. i. 
Paralip^ r6. A&* 17. 
Sermo San6U Auguftini 
Epifcopi. 

Enarr. in Pf. iio. 
LeBio if. 

VEnerunt dies ut can^ 
temus Alleluia. Et ht 
quidem dies veniunt tran- 
fituriy tranieuntque ventu- 
ri , & fignificant diem oui 
non. venit & tranfit. Ad 
quem fan^b nos cum ve-- 
nerimus ;. inhaerentes ei , 
nec nos transibinuis. Sicut 
enim dies ifii , praet^ritiis. 
diebus Quadragefimae qui» 
bus ante reiiirredUonems 
Dominici corporis vit» 
huius ftgnificauir mceroc ,, 4%t DamifiieaficundafoftPafi&a» 

ibUmniter grata hilarita- ^. Afieli^ : fdliu^r & te fuccedunt ; fic dies ille 

3ui poft refurre%6nem 
abitur plenario c6rpori 
D6nuni , hoc efl fandae 
Ecclefiae , cun£tis vits hu- 
j^us aerumnis atque doi6* 
ribus exciufis , petp^tu^ 
beadtate fucc^et. Quod 
promiiit Chriflus non 
eft lucexpe&andum , non 
bk fperandum; fed hoc 
cft verum & juftum , ut 
hic iaboritur > iliic re- 
quiefcatur. Non ergb re- 
quies , nifi in coeiefti pa- 
tria requiratur. Non tale 
aliquid medit^ris adipifci^ 
quaie foietliic6culus ava* 
ritiae concupifcerc. Pro 
dellciis omnibus hujus fse- 
€uii immortalium delicia- 
jum matrem concupifce 
fapientiam.Dele^hit illa 
& ineffabiliter procul dii- 
bio dele6^abit caftis atque 
setemis veritatis amplexi- 
l)us. Initium fapi^ntiae , 
timor D6mini, laus ejus 
manet in faeculum faeculi: 
& hoc erit praemium , hic 
finis, hasc ftatio fedefque 
perpetua. 

i|h Per vicos Jerui^dlem 
Alleluia cantal>itur. Bene- 
didus Dominus qui exal- 
t4vii eam , & * Sit regnum 
ejus in faecula faM:ulorum. 
Allduia., alieluia. gl6ria , & yirtus Deo 
nofiro eft: quia yeia & 
pifta judicia fimt qus. 
* Sit regnum. Tob» i). 
Apoc. 19« 

Ltedo &nSd Eyaogtlii 
fecundiim Jo^iiiiieiii. 

LeStio iij* Caf^ lA 

IN iiio ttopore; Dint 
JefusauibuldamexPlMi- 
rifseis : £go fhm paftor 
bfonus. Boniis paflor ini- 
mam fuam datpFodvibm 
fuis. £t r^qua. 
Homiiiar San^ Greg6ri 

Papae.. 
In Evang. 14. kahiL k 
Bafdica S. Petri Dm. 
ftcunda vofi Pafika. 

F£cit Domimis qnod 
m6nuit , oft^idit 
quod juflit. Bonus 
Paftor pro 6vibus fiiis ani* 
mam fuam pofuit , ut ifl 
facramfoto noftrocorpus 
fuum ^ sanguinem ver^ 
terct , & oves quas rc- 
diimerat camis fuae ali- 
m^nto fatiaret. Oflenfa 
nobis eft de comempni 
mortis via quam fequa' 
mur ; app6fita eft fonna 
cui imprimlmur. Prifflum 
nobis eft , exteri^ra nof- 
tra miferic6rditer ovibus 
ejus impendere ; pofW- 
mumverb,fi necoTefit, 
itiam mortem ooftram. Dominica fecunda foft Pafcha^ 41 y 

pro eifiiein dribus minif- reaire jimitia , veritatis tt^re. A primo autem hoc 
mifiimo peryenitur ad 
poftr^mum inajus. Sed 
eiitn incomparabiliter lon- 
fjk iit m^iior anima qua 
virimus, terr^n^ fiibftan- 
tia quam ext^riikt^ poifi- 
d^mus ; qui aon dat pro 
ovibus fubfiantiamfuam, 
quando pro lus datiirus eft 
animam iiiam l 

TJL. Ego fum paftor bo- 
nus : & * CogR6rco ores 
tneas , & cognofcunt hie 
meae. Aileluia^ alleluia. 

-^. Ecce ego ipfe re- 
^olramoYesmeaSy &vi«* 
fit^o ea^; & educam eas 
tlep6pulis y & pafcam eas. 
* Cogn6fcOk Gioria. * Co- 
gn6icQ. Joan. xo. E^^tch. 
3 4. Te Deum. 

AD, LAUDES. 

AnHphona & Pftdmi dt 
Pfalterio, 

Capituhm & Verfus ut 
■ in Dom. In Albis. p.^40}. 

Ad Benediaus 

Ant. I. Ego fbm 6{- 
ttum 6vium : reni ut vi- 
■tam habeant, & abundatir 
tiiis h4beam. Ego fum 
paftor bonus. Alieluia* 
Joan. 10. 

Oratio. 

DEus , qui errantibus , 
ut ia \-iain poCint tuae iumen oilendis : da 
cun6Hs qui chriftiana pro- 
feftione censentur , & ilia 
refpuere qux huic inimi- 
ca funt nomuii , & ea auae 
flmt apta fedarL Per D6* 
minum. 

A D H0RA.5 ut in 
Pfiitcrio, 

AntiphoMt , Capitulum 
6* TJt^SJL. brev. ut juprk Uk 
Fmis Pafihalihus. 

C A N O N. 
£x Condlio Tridentino*. 

Stff. 22. de rrform. 
Cap. «18. 

CUret Epifcopus. ut 
(ClWci) Miflk fa- 
criikio singulis diebus in-^ 
tirfint , ac ialtem slngulis 
menfibus confite4ntut 
peccata , & juxta con- 
refs6ris judiciura fumant 
Corpus Domitii noftri 
Jelii Chrifti. 

AD VESPERAS. 

Pfalmi de Pfalterio fub 
Antiphonis de Laudihus 
pag. 15. 

Capittdum , Hymrms & 
Verjus lu in Dominica In 
Albis pagi 399. 

^^imagmficat. 

Ant, 8. Aliasovesha- 
beo quae non funtex hoc 
ovili : & illas op6rtet me 
adducere : & voccm meami 4^4 Feria.fcetmda intri Hthi. IL pojt PafciM» 
audiefit^&fietunumoTH vices difcqpiilontflfi ^ cpoi 
k , 6c unus paftor. Allef- seque pams noAii, Be« 
tfue nos portire piotti^mi) 
bed per ^tteiafa D&iw 
Jeiu Chruu cieuimDt nl^ 
yari , quemadbDQodbmft 
illi. Tacuit autem. on» 
muldtudo': & aodiftu 
Bimabam & Pattliim«fr 
rintes quantk Dcai fer 
ciflet figna 6c pcodig^m 
Gentibus per eos. 
^. Principes. ^. 410. 
htdio 9. luia. Joan» ic 

Or^tia itf 01 Laudihas* 

COMPLETORIUM itf Iff 

Feriis Pafckalibus^ 

FERIA SECUNDA 
Pfcdm l IL No6iumo 
Ptria fecundam 

De Adibus Apoftol6ninKw 
Le^io p Cap. i<» 

SUrreximnt qiudam 
de haerefi Phau-ifae^* 
. nim,quicredid^n]nt, 
dicintes : Quia op6rtet 
circumcidi eos , praecipe<- 
re quoque fervar& legem 
M6yfi. Conveneruntque 
Apofloli & Seniores yi- 
d^re de verbo hoc. Ctim 
autem nugna conquisitio 
fJeret , furgens Petrus di- 
xit ad eos : Viri fratres , 
vos fcitis quoniamaban- 
tiquis diebus Deus in no- 
bis etegit per os meum 
audire gentes verbumE- 
vang^lii ^ & . ctedere. Et 
qiii novit corda Deus , 
teftimonium. perhibuit , 
dans^iUis Spiritum Sanc4 
tum ficut & nobis, & 
nihil difc revit inter nos & 
illo^ ^fide piirificans cor- 
da eorunu Nunc ergo 
quid ten tatis Deum , im- 
p6aere jugum fuper cer- ET ,. poflqiiam tacu^ 
runt: refp6iiditjfa(dr 
btts , dicens : Viri fratRS^ 
audite me. : SmmnMttkr 
vit qaein4dnmihm. pii^ 
miim Deus vifitayit s^ 
mere ex G^ntibus p6pv- 
lum n6mini fiio* £t im 
conc6rdant verba Pro- 
phetarum ,. ficut fcnptcim 
efl : PoflhacTevertarJ& 
reaKiificSbo tabern&ciik>a 
David, ^uod ddddit : & 
dimta ejus reaedificibo, 
&.&igam ilhid; utremnr 
rant caeterlh6minum Di- 
minum:, &onmesgentes 
fiiper quas invoc4tumeft 
nomen meum , ^cit D^ 
minus. fiidens haec No^ 
tum a f<ecuio efl D6minD 
opus fuum. Propter quo4 
ego judico non inquietiri 
cos qui ex G^ntibuscoir- 
vertiinturad Deum^fei Fm-ia ficunda mtrA Heb<L ILpoftPafcha. 41 \ 

feribere ad eos ut abfti- Judam ol Silam, ^ & 

n^ant fe 4 contanunatio- ijpfi vobis verbis r^terent 

nibtis iimulacrdrum , & eadem. Vifiim eit enim 

fomicatione , & fuffocatis Spirkui Sando & nobis , 

& sanguine.Mpyfes enim nihil ultra imp6nere vo- 

^L temp6ribus antiquis ha- bb oneris quam ha:c ne* 

bet in singulis civititibus cefsaria : ut abftineatis qui eum pra&dicent in iy- 
nagogis , ubi per omne 
sawatuiji legitur. 

^Vifuseft. pag. 410» 
Lt&io iij. 

TUnc placuit Ap6fla« 
lis , & Senioribus cum 
omni Ecde&i eligere vi- 
ros ex eis 9 & mittere An- 
tiochiam cimi Paulo & 
Barnaba , Judam , qui co- 
gnominabatur Barlabas , vos ab immolatis fmiula- 
crorum, & sanguine, & 
fuffocato , 6c fomicatione , 
a quibas cufiodientes vos , 
bene agetis. Val6te. 
^. Quem vos. p. 41 1* 

Ant, 4. Ite , nuntiate 
fratribus meis ut eant in 
Galilaeam : ibi me vide- 
bunt. AUeluia. Matth, 2.8« 
C A N O N. oc Silam , viros primos in £x Conciiio Tridentino-« 

fratribus ; fcribentes per " '^ - ^ - /•- . ^ -- 

manus e6rum : Apouoli 

& Setii6res fratres, his 

qui funt Antiochiae , & 

Syria , & Ciliciaa , fratri- 

bus ex Gentibus , falutem. 

Quoriiam audivimus quia 

quidam ex nobis exeuntes, 

turbav^runt vos verbis , 

evertentes aninus veftras, 

quibus non mandavimus ; 

placuit nobis coUifiis in 

unum elieere viros , & 

mittere aa vos cum carif- 

(imis noftris Bamaba & 

Paulo , hominibus quitra- 

did^runt animas fuas pro 

n6mine Domini noftri Je- 

ix Cbdftii. Mifunus erg^ Sejf. 23. dtreform. C. 13. 

SUbdiaconi & Diaconf, 
. . . fciant maxim^ de- 
cere , fi faltem diebus 
Dominicis & folemnibu&^ 
cum altari miniftraverint^ 
facram communioneiB 
perc^perint. 

Ad Magttificat 

Arit. 6. Faftor pr6prias 
oves vocat nominatim & 
educit eas. AUeluia. Jooih^ la *^^ 4i6 FtriA ttriU ifitfk Hebd. U, poji PajHs^ FERIA TERTIA. 

Pfalmi e IL Khaumo 
Feria. iertia. 

De A&ibus Apoftol6rum. 
Le^io j. Cap, 17. 

PAulus ciim Athdnis 
SiUm & ThinuS- 
theum expe^liret, 
iflcitabitar (piritus ejus in 
ipfo, ridens idololatri» 
cUditam dritatem. Dif- 
putabat idtur in fynagoga 
cum Juaseis & colenti- 
bus , & in foro , per om- 
nes dies ad eos qui ade- 
rant. Quidam autemE- 
piciirei & Stoici philofo- 
phi diflerebant cum eo , 
& quidam dic^bant : Quid 
vult feminiv^rbius hic 
dicere ? Alii verb : Novo- 
rum daemoni^rum videtur 
annuntiator efle , quia Je- 
fom & refurrecHonem 
annuntiabat eis. Et appre- 
hdnfum eum ad Areopa- 
gum dux^runt ^ dicentes : 
' JPofRimusfclrequasefthsec 
nova , qua5 a te dtcitur , 
dodrina ? nova enim qwaj- 
dam infers auribus noltris: 
volumus ergo fcire quid- 
nam veHnt haec effe. ( A- 
theni^nfes autem omnes , 
& advenae h6fpites , ad 
nihil ahud vacabant , nifl 
aut dicere aut audire ali- jf,. Wxt&tt.p^* 4ii. 
LeBio if. 

STans autem Puihiii 
m^io Are6psi^ ,ik; 
Viri Atheni^nies, pcr 601" 
nia quafi fuperftiaafito 
vos video. Praet^rk» e- 
nim, 6c videns fimiilkni 
veftra, inveni &aniii«ai 
qua fcriptum etat : Imir 
TO Deo. Quod ergb^- 
norintes c61itis , hocqp 
annuntio vobis. DensfD 
fecit mundum & Ammt 

ri in eo fiint, hiccaK 
terrae chm fit Dimr 
nus ^ non in mamiiEtf* 
templis habitat , nec in&- 
nibus humanis coiitarin- 
digens 41iquo , cimi ipfe 
det 6mnibus vitam » & 
infpirati6nem , & imm\ 
fecitoue ex uno omiie 
nus h6minum 
fuper univ^rfiim 
terrae, definien» 
timpora, &t6nninoshar 
bitationis e6runi, qiuerere 
Deum fi fort^ attnedem 
eum, aut inv^niant ; quam- 
vis non long^ fit al> uno- 
quoque noftnim. In ipfo 
enimvivimus, & move- 
mur , & fumus ; ficDt & 
quidam veftr6nimpoeta- 
rum dix^runt : Ipsius enim 
& genus fumus. 

^^ Certif&mi» p^ i^ia* 
IMifaamkuri Htld. IL j^PafiKs. ^if LtBio f». 

G: Enosoffipcuiii uniut 

«iflnirtre «ifo 9 am arg to- 
to V|M -14pidi ^ iailpnim 
artir& '€Ogitati6an Utmr 
i/ti j Divinum efie sfanile. 
tt tfeipora quklem -hu- 
tei^gnoriatiae deipidens 
iSqaB ^ fldnc annfbitiat ho> 
VifaBfas^i* onmes nbkjue 
agant , eb 
jinno 541. i^ud Lmorent^ 
BochtL dec^ett Eeekfimk 

EVUccfm , Pr^dbjrter, 
atque Ottconos^ taiik 
fandl confcfittt^ reipl&i-' 
deant , ut efBgiam pro- 
lnt4te tfduum malemc6« 
rum dbMqma, & tefti-' 
m6nium ih k diyihum 
knpldre cont6ndant , quc^ 
DominttS ait : fic likeat Mtni» cton ifi ^no lumen yeftrum coram^ tefira booa dpera glorifi^ 
cent Patrem veftmm, qmr 
^ coelis eft* 

^i/Magi^ficar 

: j4nt. a- CtatpnSprias 
ove» paftor emiferit, ante 
eas yadit i &* ores illunr 
feqi^^bttur , quiarfiriunt vo^ 
cem ejus. Allel. Joan. lO.- 

FERIA QUARTA. 
Pfalmi e JL .NoHumo\ 
Fer^ quarta. 

De A£Bbus Apoftol6rum. 
LeeHo u ' Cap. ao. i 
Mil^toPamusmtt^ ieft^otbem in bdtnlnibua , nc vid^ntet. 

^iH^Mtev iA "^ io ^ 
fiil^^fidem- praebens 
tnaaStm^ sAfekans euml 
p6PBiAu'Gbac andiflbit 
aitt«ny'refi<rrefit6wi inio^' 
tii6nim , quidam .quideHi 
irtid^bant,' qoicbnn veii6 
diic^m 'S Audiimus te 

de Koc iteram. Sic Paulua 

exivit de m^io e6rum. 

Qmdam verb viri adha- 

^tes ei , crediddrunt 

iflf qtabus dt Dionyfibs 

Areopagita , & mulier n6- 

mineDanuris , & ^ii cum 

^rb •. . 

■ ;i9?.'Mi<;eftlapis.j>.4i3 
J^iBenediaus' # m - 

- ^nf.S.DediteumDeus -*• -»-cavit raaj6resna- 

maniftftum fieri , non om- tu EcclefiaB. Qui ciim ve- 

ni p6pulo i fed t^ftibus niffent ad eum, 6cfi.mul 

pftBorcfe^ris. AUehiia.' eflent,dixiteis:Vosfci» 

jia. 10. a prima die qui ingtiflS» 

C A N O N. fuiri in Afiam, qu4liter 

Ex Cxjndiio ^Arveniinfi* vohifcam per oninfi iMs^ tensEphefum^vo-^ 

c ' 4%S Peria quarta irUra Htbd. IL poft Pafiha. 
pusfuerim, serviensD6- praedicans regmun DeL mino cum omni humiliti- 
te, & licrynus , & ten- 
tationibus quae mihi acci-' 
d^runtex insidiis Juda»$«- 
rum : qu6modb nihil fub- 
traxerim atilium , qu6mi- 
niis annuntiarem vobb » 
& doc^rem vos public^ 
& per domos ; teltificans 
Judaeis atque Gentilibus in 
Deum pcenit^ntiam , & 
fidem in D6minum nof- 
trum Jefiim Chriftum. Et 
nunc ecce atlieatus ego 
ipiritu , vado in Xerufalem, 
quae in ea ventiira fint 
mihi 9 ign6rans ; mfi quod 
Spiritns Sanfhis per om- 
nes civitates mihi protef- 
tatur , dicens : Qu6niam 
yiiicula 6c tribulati6nes 
Jeros61ymis me manent. 
Sed nihil horum vercor ^ 
nec facio animam meam 
pretiofiorem quam me : 
diimmodo confummem 
curfum meum , & minif- 
tprium verbi , quod acce- 
pi a D6mino Jefu tefti£- 
cari Ewigelium gritiae 
Dei. 

TJL. Quae ad Patres. 
pa^. 414. 

LeSlio ij. 

ET nunc ecce ego fda 
quia ampliiis non vi- 
d^itis fkcSQm meam vos 
omnes, per quostrassivi Quapr6pter co uti&bv* yf m 
.hodiemi die , €pBa.taiat 
dus fiim ^sinjgiune imaSL 
Non enim fiibterf^^ qni* 
miniM annundlrem om 
consilium Dei vobiik^ 
t^ndite vobis , & umv^ 

fregi,in quo yrosSMtm 
ancbs pdfiiit EfftbafOt 
r^gere Eccli&aBi Dei > 
ouam acqiiisivit siaffam 
fuo. Ego iclo qu6niiuBiS" 
tr^unt poft diiceffi6ilMi 
meam lupi rapices in vosy 
non parc6iites grea; & 
ex vobis ipGs eximeol 
viri loqu^nces perrirttynl 
abducant diicfpulos. Dofi 
fe. Propter quod ytgk».i 
meiQ6rii retin^nties qni- 
niam per trifoniusi nodB 
& die non cefsavi, com 
lacrymis monens uannH 
qu^mque veftrikauEtnnnc 
commendo yos Deo, & 
verba gritifle ipsMiSy oni 
potens efl aedificlre & » 
re haereditatem in ianfiifi- 
catis 6mnibus. Arg6nt|ia 
& a^rum , aui ^cftm 
nullius concupivi , ficut 
ipfl fdtis : quoniam id ea 
quse mihi opuserant, 6l 
his qui mecum funt , mi- 
niflravi6runt .nianus ifbB» 
Omnia ofl^di vobis , 
qu6niam fic laborantes 
op6rtet (iifcipere iafinna^ Ferlaquarta intra Hcld. IL pojl Pajcha. 419 
«cmeminiite verbi D6- bus nos omnibus cum ux6- mini Jefii , qu6niam ipfe 
diick : Beatius eft ma^s 
dare quam accipere. 

i)L Dei» deoit. /7. 414« 
£^Bio iij. Cap* 20. 6* 21. 

ET ciim hsc dixffTet , 
p6fitis genibus fiiis , 
Qiavk cum 6mnibus illis* 
Magnus-autem fietus ^c- 
tus eft omnium : & pro- 
cnmb^es fiiper collum 
Fuili , ofculabantur eum , 
dol^tes maxim^ in verbo 
quod dixerat , (^uoniam 
amplius fdciem ejus non 
£fient visiiri. Et deduc^- 
jbant eum ad navem. Ciim 
autcm faj6lum efletiit na* 
vigaremus , abfir46ti ab 
eb , redo curfii v^nimus 
Coum, & fequenti die 
Rbodum , & inde Pata- 
xam. £t cum inveniis^mus 
luvem transfretantem in 
Phoenicen , afcend^ntes 
navigavknus. Cimi appa- ribus & tlliis ufime foras 
civitatem ; 6c pofitb ge- 
nibus in littore , ordvimus; 
£t ctim valefeci^^us in« 
vicem , afcdndimus na* 
vem ; illi autem redi^runt 
infua. 

"BJL. Per Chriftum. pag. 

Ad Benediftus 
Ant, I. Du6bus ex 
difcipulis ofi^nfus eftJe- 
fiis in alia effigie euntibus 
in villam : 6culi autem 
eprum tenebantur ne eum 
agnofcerent. Alleluia. 
Marc. 16. Luc. 24. 
C A N O N. 
Ex Concilio Mediolan^nfi 

quarto. 

An. 1576. Part. IJJ. Tit. 

monit. 

L££li6ne librorum fpi- 
rimalium & Clerica- 
lium qui probati fmt , ani- 
mos menteique vefb-as rui66mus autem Cypro, <pafi:ite . . • quotidie ali- 
relinqu^tes eam od fmif- quid ex fiicris Bibliis 16.- tram , navigavimus in Sy^ 
riam , & vpnimus Tyrum: 
ibi enim navis expofitura 
erat onus# Inv^ntis autem 
difcipulis , maiifunus ibi 
diebus ieptem , qui Paulo 
dicebant per Spirimm ne 
^fc6nderet Jerosolymam. 
Et expletis didaus, pror 
ii&j: ibAmiis^ deduccnti-* fite . . . . aliquid item ex 
an^hSrum Patrum opiifi- 
culis ....&. aliorum qui 
fan^titatis & dod^rins 
laude in £cclefi^ cele- 
brantur. 

Ad Magnificat 
Ant. 7. Per Jefum £1-- 
deles eftis in Peo, qui 
fiilcitavit eum a mortuis , 43^ Feria gtthua zntrA ffeifd. 17« pcft Pafiiom 

& dedit ei gloriam. AlieL gna eripuit eum d« vaii* I. Petr, I. FERIA QUINTA. 

Pfalmi k IL No&unw 
JFeriat qtunta. 
De A£tibus Apoftol6nim« 
LeSiio j, Cap, 24. 

DEfc^ndit Princeps 
Sacerdotum, A- 
nanias cum Se* 
nioribus quibufdam, & 
Tertullo quodam orat6re nibus noftiis » jubens ao- 
cu(at6res ejus ail te wi> 
re , k quo p6ter».fj| 
judicans de rauiSnsini 
cogndfcere de quibw adl 
accusimus eunu Adjerf^ 
rum autem & Jndn A 
dntes : haec kk fe luUm 
ifL Principes. ^ 4ia 
Le^o ijm 
jondit autem P» 
ius , ( aimu^ntellK 4pa audienmt Praefidem Praefide dicere : ) Exftai- 
adversis Pauhmu £t ci- tis annis te efle jAdScca 
gend huic icieiis ^ bost 
animo pro me £itisfidaiik 
P^es enim oogndfixie 
miia non plus fimt mihi 
aies qusun du6dedm,ei 
quo aic^ndi adoiire ia 
Jerufalem : & neqoe ia 
templo inven^runt snc 
cum aliquo difjputanteaif 
aut concurfiim £aciente0 
turbx , neque in fynag^ 
gis , neque in civitate : 
neque probore poffiitt 
tibi de quibus nnnc fflt 
accu&nt» .Confiieor ao- 
tem hoc tibi , <]uod fe- 
cundbmfedam quamdi- 
cunt haerefim , fic deserrit 
Patri & Deo meo , ae- 
dens 6mnibus quae in lege 
& ProphetisfcripCafiHt: 
fpem habens in Deom, 
quam & hi ipfi expiAalit, 
TefurreAi6nem futuiasi tato Paulo , coepit accu- 

sare Tertullus ^ dicens : 
Ciim in multa pace aga- 
musperte, &muhacor- 
rigantur per tuamprovi- 
dentiam ; femper & ubi- 
que fufcipimus , optime 
Felix , cum omni gratia- 
rum a^tione. Ne diatitis 
autem te protraham , oro , 
br^viter audias nos pro 
tua clem^ntia. Invenimus 
hunc h6minem peftife- 
' rum & concitantem fedi- 
tiones 6mnibus Judaeis in 
univ^rfo orbe , & auft6- 
rem fechtionis kOx Na- 
zaren6rum : qui ^tiam 
templum violare conatus 
eft , quem 6l apprehen- 
fiim voiuimus iecundimi 
legem noftram judicare. 
Supervcniens autem Tri- 
bi^us Lyfias cumvi ma» Feria qvinta intri Hehd. JL poft Pafcha. 45 1 
§uft6nim & inicjuoruni. Judaea, vocavit Paulum , In hoc & ipfe ftudeo fine 
o£fendiculo conici^nfiam 
iiab^ ad Deum & ad 
li6nuiies iemper. Poft an- 
nos jautem plures , elee- 
fn6fynas fach^rus in gen- 
tera meam veni , & ^la- 
ti6nes 6c v6ta , in quibus 
invenerunt me puri£ca- 
tum in templo , non cum 
turba , neque cum tumultu. 
Quidam autem ex Aiia 
iudaei , quos oport^bat 
apud te prsftb efle , & 
accusare u quid hab^rent 
adrersimi me : aut hi ipfi 
dicant ft quid invenerunt 
in me iniquitatis , ciim 
ftem in concilio, nifi de 
una haciblummodb voce, 
qul clamavi inter eos 
ftans : Quoniam de re- 
fiirre^one mortuorum 
ego judicor h6die a vobis. 
l)i. Vifus efc pa^, 410. 
Ltffiw iij. 

Dlftulit autem illos F«- 
lix , certiftime fciens 
de via hac , dicens : Ciim 
Tribunus Lyfias defcen- 
derlt , audiam vos. Jufsit- 
que CentuTi6ni cuftodire 
eum , & hah^re requiem , 
nec quemquam de fuis 
prohibere miniftrare ei. 
JPoft aliquot autcm dies 
v^niens Felix cum Dru- 
sillauxore iiia» qua: erat & audivit ab eo fidem qu« 
eft in Chriftum Jeiiinu 
Difputante autem illo de 
juftitia & caftitate , & de 
judicio futuro , tremefac- 
tus Felix refpondit : 
Quod nunc attinet , vade : 
tcmpore autem opportu-' 
no acceriam te. Simul & 
iperans quod pecunia ei 
aar^tur a Paulo , propter 
guod & frequenter accer- 
iens eum , loqucbatur 
cum eo. Bi^nnio autem 
expleto , accepit fuccefso- 
rem Felix Portium Fef- 
tum. Volens autem gra- 
tiam praeilare Judaeis Fe- 
lix , reliquit Paulum vinc»- 
tum. ii^^.Quemyos. J7.41 1. 

Ad Benedi6lus 

Ani. 3. Dum Jeiiis re-r- 
cumberet cum illis , ac- 
c^pit panem , & benedi- 
xit , ac freeit , & porri- 
g^at illis. Alieluia. Luc. 
24. C ^ N O N. 
Ex Concilio Mediola- 

ninfi quartor 
An. 1 576. P. j ,Tit, monltt 

PRaediorum Ecclefiafti- 
corum , quse non ava- 
ritiae praeda , fed inftru- 
menta caritati reli6}a futjt , 
rediiu & fru^Hbus non 
abutamini : humilitati ftu- 
dete ; caritatis opera pracir 
tate f induamini Dotninji 43 4 Feria fexta intri Hebd. IL poft PafeJuu 
noftrum Jefum Chriftum, rtfp^ndens Paolo , dmri 5an6lori^que ejuis £ida 
imitemini , ut & horum 
imitati6«e , & iUius im- 
ptimis divinis praec^ptis 
inftimtifque confortati , 
in vocati6ne qui vocati 
.«(Hs digne Deo ambu- 
-letis. 

Ad Magnificat 

Ant, I. Ciunapparue- 
rit Princeps paftorum , 
-percipi^tis immarcefcibi- 
lem gl6riae cor6nam. Al- 
ieluia. I. Petr, 5. 

I ERIA SEXTA. 

Pfalmi e 11. Nociurno 
Feria fext<z. Vis JerofiSlymam Mat 
dere, & iln de his jodkin 
apud me ? Dizit ante 
Paulus: Ad tribibialC» 
saris fto , ibi me op6iia 
judicari : Judasb qoii iii« 
cui , ficut tu m^liils flof' 
d. Si enim xuicai , att 
dignum morte iUqiiid fed^ 
non recufb mori : fi mb 
nihil eft e6ram qi» iu 
accufant me , aemo poidt 
me illis donire* Canaicm 
app^llo. Tunc Feftascnoi 
concilio lociitus refpin- 
dit : Caefarem appeUao? 
ad Caefarem ibis. 
^. Virtute. fa^. 4XS« 
Le^io ij» Cap. 17. De Aftibus Apoflolorum. T Nveniens C^tiiuio Lvf LeSlio j. Cap. 25. 

FEftus defcendit Cae- 
faream, & altera die 
fedit pro tribunali , 
& jui&t Paulum adduci. 
jQui ciim perdu£his efTet , 
circumfletdrunt eum , qui 
ab Jerofolyma defcende- 
rant Judaei 9 mu}tas & 
graves caufas objici^ntes , 
quas nou p6terant proba- 
re, Paulo rationem red- 
dente : Quoniam neque in 
legem Judae6rum ^ neque 
in templum , neque in 
Caesarem quidquam pecr 
^avi. Feflus aiiteni volens 
gratiam praeflare Jud«is ^ X trae navem Alexandn- 
nam navigantem in Iti* 
liam , tranfp6fait nofi in 
eam. £t ciim miiltis dii- 
bus tard^ navigarimas 9 
& vbc devenifr&aus con- 
tra X^nidum» prohibfate 
nos vento , adnavigiri- 
mus Cretae juxta Sa£ii6* 
nem : & vix juxta iiari- 
gantes , v^nimus in 1(H 
cum quemd^un qui voci- 
tur Bonip6rti]s , cui juxta 
erat civitas Thalafla* Mut 
to auteni t^mpore pet4c- 
to y & cimi jam non eflet 
tuta navigatio^ eo qii6d 
& )e)unium jam pj-seteriit 
kr. 


FcfU fexta Inira Hebd. 11. pofl Pafiha. 433 

9 coiiiblabatur eos amiffio enim nuUius ani* 

bIds., dicens eis : Viri , mas «rit ex vobis , pneter- 

leo qa6niam cuminjti- «juam navis. Aftkit eoisi 

& multo damno non nuhi hic node Ang^his 

bm ^neris & navis , Dei , cujus (imi ego , 8c 

cm deservio , dicens : Ne 

timeasr, Paule , Cs&ri^te 

bp6rtet a^ftere ; & ecq^ 

donivit tibrDeus opuidi 

i^creddbat,qu^his qui n&vigant tecum. Prop- 

de i Paulo dicebantur. t(sr quoobono inimo efl6v 

te, V iri : credo enim Deo ^ [jitiam antmamm nof^ 
mm incipit efTe navi- 
io*- Onti^io autem 
beniat6ri & naucl6ro chm aptus portus non 
bt ad hiemandum , plii- 
li fbtudruttt.consilittm 
rigire inde , fi quo mo- 

pofTent', deveniintes 
Denicen, hiemire. 
i^. Certfffimfe. 7. 412. 

LefHo ttjr. 
rAlidi autemi nobis 
tempeflate jaSitis , 
piinti die jadhim fec^- 
nt : & t^rtia die fuis 
knibus arrtiam^nta navis 
DJetirunt.' Neoue au- 
n fole , neque fidiribus 
paWntius per plures 
;s , & temp^ftate nani Juiaficerit, ^emidmo- 
imi didum eft mihi. In 
infiilam iutem quamdaim 
opottet nos devenire. 
-sjL. Hic efl la^is./. 41 j. 
^^BeQedious 
Ant. 6. Cognovirunt 
Dominum in fradione 
panis. Alleliiia. Luc, 24. 

C i! N O N. 

£x Concilio Turon^iifi 
tiirtio. . 

Anna 81 J. Can, 7. - 

'■A'B 6mnibus quaBcum* 
xllque ad iurium & ad 
igua immiiiinte , jam oculorum p^rdnent ill^-I 
lata erat fpes omnis fa- cebras , und^ vigor animi 
emoilir} pofTe credatur, 
Dci Sacerd6tes abflin^re 
debent ; quia per gurium 
oculorumque illecebras 
viri , audito me , non viti6rum turba ad ^- 
mam ingredi fblet. 
Ad Vesperas, 
De Beata Maria in 
Sabbato* 

V isnoflrae. £t chm multa 
un4tio fuifTet , tunc flans 
.nliis in mMio e6rum , 
dt: Oportebat quidem , ilere i Creta , lucrique 
:ere injiiriam hanc & 
luram. Et nunc fuadeo 
bis bono animo efTe : 
Pars Vcma. 4)4 Sdhbato intra H^hd* 

S A B B A T O. 

PfaUtu i II. NoOvr^ 
SablatL 

De Adibus ApoftoIiFum. 
LcSHoj. Cap^ a8« 

CUm vefufs^nius 
Romam , permif- 
fumeftPauloma*- 
fiere sibimet a^n cuAo- 
diime fe mUite. Poft ter- 
^um autem diem coovo- 
cavit primos Judae^nvn ; 
ciimque conytnilTem , di^ 
cibat eis : Eeo , viri fra- 
tres , nihil adversi^s ple- 
bem Siciens aut morem 
paternum 9 vin£bs ab Je- 
rofolymis traditus fum ifl 
manus Rom^n6rum : qui , 
cijm interrogati6nem de 
me habuiffent , vohieruqt 
me dimittere , ^h qubd 
nuUa eflet caufa mortis in 
m^» Contra<Ucemibus au- 
tem Judaeis , coa£lus fiun 
appellare Caesarem , iioq 
quafi gentem meam ha- 
bens ^Hquid apcusire. 
Propter h.anc igitur cau- 
f^m rogavi vos vidiire & 
illoqui ^ propter fpem 
enim Ifraei catena baf 
frircumdatus fu?i. 
Le6iio ip 

CUra conftituiffent aur 
tem illi diem , venc- 
rrjjt 4.d ^um iii bolpiiiujn II' pofi Pafcia. 
piiirimi , qiubus ftxpooe* 
bat teftifican^ regn» Dei, 
&ad^afqiie eis & Jefiiei 
l^ge Moyfi & Pro|^i£dsii 
mane uiq^ie a4 v^penun* 
%t quidam credaant his 
qus dicebantur ; qmdaiii 
verb non (^recUl^ Ciim^ 
que invicem son effim^ 
confentidntes • difte^ 
bant , di^^tc raujo ooinn 
verbum : Quia bene Sp»* 
ritus San^his locutus eil 
per Ifaiai^ Prpph^tm yl 
patres noftros » dicens : 
Vade ad populum iflums 
& dij: ^ ^os : Awe 9^ 
di^s , & apniiM^Uigetis; 
& vid^tes vid^itis , & 
non pedfpici^tis. Incra&i^ 
tum eft enim cor p6puli 
hujus , & auribus erayiter 
audierunt, jSc 6civosfuo9 
comprefferunt , ne fbrti 
videant 6culis , & aurihus 
4udiant , &: cord$! intdlli- 
gant , & cpnvert^ntur , & 
ianem eos. Notum ers) 
(it vobis , jqu6niam G^im^ 
bus miffum eft hoc fidut^ 
Dei , & ipii iudient. Et 
ciim h^ec dixiflet , exidrunje 
ab eo Judaei , multam ba* 
I:C£nt^s inter & «pixfiior* 
nem. Manfit autem bien- 
nio toto in fi)o condufio; 
& fufcipi^bat omnes qui 
ingrediebantur ad eum, 
praedicans ftcgnu^ Deii i^onamca ttrdapoJlPafchd. ^ 4^^ 
& docens qua funt de & fecifti nos Deo noftro 
D6mino Jefu Chiiflo regnum & ikcerd6tes. 
Afieluia* Apoe. <# 

Oratio m wfri ad Laur 
dts. 

COMPLETOR. U^ fuprik 
in Fcriis Pafchalibus. 
Non dicmtwr Prtccs, . <€um omni fidiicia ^ fiae 
prohibiti6Ae« 

- C .4 N O N. 
Ex Concilio Mediolaninfi 
tirtio. 

jinttoi^^j. Tit. 10. 

UT in difcipiina mo- 
ram Clerus & ftudi6- 
Ghs contineat , in di^fque 
tna^ ac magis ad Cleri- 
ciles virtutes pmgredii- 
tor : ( Epifcopus ^ singu» 
los ad ie aliquanao con- 
vocet , illorumque uniuf- 
aqi^c|ue vit» rationes , 
diriihanarum virtutum 
exer citati6nes & progre^ 
fas cogn6icat. 

DOMINICA IIL 
posT Pascha. 

InVesperisSabbati. 

Pfalmi de Sabbato fuh 
Antiphona Cum m6rtui 
efe^tis , &c. m fupra in 
primis Vtjp. Dom, fecunda 
pag. 410. 

Capitulum^ Hymmis & 
Vcrfus ut fupra in Do- 
minica In Albis. p, 399. 

Ad MagnlEcat. 

Ant, 3. Occifus es, 
Domine , & redemifti 
nos Deo in sanguine tuo, 
ex omni tribu , oc lingu^, 
& p6pulo, & natione^ A 4D MATUTINUM, 

Invitator, Ant* & Vtr^ 
fus ut in Dom, in Albil- 
pa^. 400. 

TrtsPfalmiUILNoO. 
Dominicit, 

Incipit Liber Apocalypfis 
beati Joannis Ap6itoli* 
Lt^ioJ, Cap. I. 

Pocalypfis Jetvk 
Chrifti quam de- 
dit illi Deus pa<* 
lam facere fervis fuis qua ^ 
oportet fieri cito ; & fi- 
gnificavit , mittens pef 
Angelum fuum fervo fuo 
Joanni qui tefiimonium 
perhibuit verbo Dei , &L 
teftim6nium Jefu Chrifti ^ 
quaecumque vidit. JBeatus 
qui leeit & audit verba 
prophetide hujus, & fer-\ 
vat ea qu» in ea fcript»^ 
funt : tempus enim prop^ 
eft. Joannes feptem £c-' 
cl^fiis quae funt in Afia: 
Gratia vobis 6c pax ab eo 
qui eft , & qui erat , & 
qui venturus eft : & a fep- 
tem Ipiritibus qui in conf- 
V \\ 4)6 Dommca tcrtUpoft Pafcha. 

peihi throni ejus funt ; & non poterat 
4 Jefu Chriflo qui eft tef- tis fid^» primog^mtus 
mortuorum, & princeps 
regum terras , qui dilexit 
nos , & layit nos a pecca- 
tis noflris in sanguine fuo , 
& fecit Qos regnum & fa- 
c^rdotes Deo &. Patri fuo : 
ipfi gloria 6c imperium in 
f^cuia fxculorum : amen. 
'£cce venit cum nubibus , 
& videbit eum omnis ocu- 
lus , & qui eum pupug^ 
runt : 8c plangent fe fu- 
per eum omnes tribus ter- 
rae : Etiam » anien. £go 
fum Alpha & Omega , 

Erincipium & finis , dicit 
)6minus Deus , qui eft , 
6c qui erat , & qui ven- 
. turus efl , Omnipotens. 
t)., Gratia vobis & pax 
a Jefu Chriflo , * Qui efl 
ff flis fidelis, primogepitus 
fnortuqr^im & pnnceps 
regum terrae. Alleluia , 
alleluia. 

"^. Ejus regnum , reg- 
mim fcmpit^rnum eft : & 
x)mnes reges scrvient §c 
db^aie^it ei , * Qui. Apoc. 
t.Dan.j» 

Sermo S. Ambrofii Epifc. 

De Fide Ref Lib. II. 

n. 90. & 91. 

Le6iio*ij, 

QtJoniam Deus mori 
nan 'poterat , jnori Sapiiotia : 
resurgere autem nonpi- 
terat quod m6rtuum ikni 
erat \ afTumitur caro qus 
mori pofTety ut dumm^- 
ritur quod folet , quod 
m6rtuum fuerat hoc re- 
surgeret. Nequeenimp^ 
terat efTe iiifi per lvSp>- 
nem refurr^ftio. Ereoie* 
furrexit homo , quoniain 
homo mortuas efl : refii(- 
citatus homo , fed resuf- 
citans Deus. Tunc fectHH 
diun carnem homo, nunc 
per 6mnia Deus. IJuiic 
enina fecundiim cttnem 
jam non n6vimus Chrif- gratiam tum , fed camis 
tenemus ; ut ipfiinTprinu^ 
ti^s jquiefc^tium , ipfinn 
primogdnitum ^x mornm 
nov^rimus. Itaqup fyxX 
primitiae mortis in Adam, 
ita ctiam primitias refiir- 
re6U6nis in Chriflo. Om- 
nes refurgunt , fed netpo 
defperet, neque juftusjdi' 
leat commune cons6rtium 
refurgendi , ciun prsec^ 
puum fiii&im yirtutis ex? 
pedet. Omnes quidem 
resurgent , fed unufqutf- 
que , ut ait Ap6flolu$, in 
fuo (Srdine. Communis cfl 
divina» fruftus clementix , 
fcd diflinfhis ordo meri* 
torum. 

I)?. Beatus & fanaus Dominica tertia poft Pafcha^ 437 

ibet partem in refur- erant , qualem cum ifta io- 
queretur , videbant.Quod 
verb addidit: Et ne prima : '^ In his 
da mors non habet 
ratem ; fed erunt fa- 
tes Dei & Chrifti 
senabunt cum illo. 
iia y alleluia. 
Vivent mortui tui , 
; interfeSi mei re- 
it : expergifcimini & 
te, qui habitdtis in 
re. * In his. Apoc* 

r.x6. 

10 fan£H Evangelii 
iindiun Joannem. 
lo iij, Cap. 16. 

illo t&npore ; Dixit 
us difcipulis iliis : 
cum, & jam non. 
Ltis me: & iterum 
:um, & videbitis me ; 
/-adb adPatrem. Et 
a. 
lia San£H Auguftini 

Epifcopi. 
tn. Tra^. 10 1. n. 6. 
Odicum eft hoc to- 
tum fpitium quo 
ns pervolat faecu- 
LJnde dicit idem ipie 
|elifta in epiftola 
Noviffima hora eft. 
rgo ait , Modicum , 
a non videbitis me , 
im corpordlitcr tunc 
ant : quia iturus erat iterum 
m6dicum , & vid^bitis me, 
univerfe promifit Ecdi- 
fis , ftcut univer£e pro* 
mifit : Ecce ego vobilcun» 
fum ufqae in confumma^ 
tionem fsculi. Non tuv 
dat D6minus promiflum : 
m6dicum, & vid^bimus 
eum , ubi jam nihil roge- 
mus , ilihil interrogemus ^ 
quia nihil defiderdnduini 
reman^bit , nihil quaer^- 
dum hx&AX. Hoc m6di« 
cum longum nobis vid^- 
tur, qu6niamadhuc agi- 
tur : ciun finitum fuent ^ 
tunc fentifeius quam mo- 
dicum fiierit^ 

j^. Modicum & jam 
non videbitis me : & ite- 
rum modicum,* & vid6- 
bitisme;* Quiavadoad 
Patrem. Alleluia , alleluia. 

■^. Eeo confblabor vos, 
& contolabimini : videbi- 
tis & gaudebit cor vel^ 
trum : * Quia. G16ri2. 
* Quia. Joan, 16. If66m, 
Te Deum. 

AD LAUDES. Antiphonm & Pfalmi de 
Pfalterio. 

Capitulum & Verfus ut 
trem , & eum dein- in Domimca in Albis 
pa^. 403- ^.. 
V li; nortalem visuri non 4 jS Feriafecmnda intri Hthd. IIT. poft pAp^hi. Ai Benediftus 

Anu 6. Amen^amen, 
dico vobis quia plorabi- 
tis & fl^bitis vo$ ; min»* 
dus antem gaucKbit : vos 
autem contriftabinunt , 
fed triftitia veftra vert^tor 
xn gaudium. Alleluia. 
Joan. i6. 

Oratio. 

DEus , qui in Filn tin 
humflitite jac6ntem 
«lundum erexifti : fid^li- 
kus tuis perpetuain con* 
cide laetitiom , ut quos 
perp^2 mortis eripuifti 
cafibns , gaudiis faci&s fem- 
pit^rnis per£ru».Per D^- 
siinum. 

C i! N O N. 
£x Condlio Toletaiio 

quarto. 
'Anho 63 3 . Cap, 25 • 

IGnordmia mater cun- 
ftorum errirum m4- 
xime in Sacerddtibus Dei 
vitsinda eft, qui doc^di 
officium in p6pulis fufce- 
p^runt : Sacerd^tes enim 
Mgere Sandas Scripturas 
admonentur , Paulo Apof- 
tolo dic6nte ad Tini6- 
theum : Int^nde Ie6li6ni, 
cxhortati6ni , dodrinae \ 
femper permane in his. 

AT> VESPERAS. 
Pjfal. ut in Pfalt. fuh 
Antifhoms dt Laud.^. 1 5« Capitubm, Hymmn & 
Ferfus ut in I>ombdut m 
Albis. iF. 399. 

Ad Magniocat 

Ant. 6. Nunc quidem 
triftitiam habto : tterum 
autem vid^bo vos , 8l 
gaud^Ht cor v«ftruin,8l 
giudhim veftrnm neno 
tollet 4 vobis. AMHu 
Joan. 16. 
Oratio ut fupra ad lauL 

COMPLETORIUM Itf « 

Fcriis lafikaiibus. 
Non dicmHatr PneiU 

FERIA SECUNDA. 

Pfalmi i III. Noamm 

Ftrtct fecundm. 

Pe Libro Apocsd7D& 

B. Joinnis Ap6ftoiL 

It&ioJ. Cap. I. 

EGo Joannes fnter 
vefter,&pirticeps 
in tiSbulatuSne 9 oC 
regno & patii6ntia lo 
Chrifto Jefii , fuiin ifl&iia 
quae appelldtur Pktmos 
propter vcrbnm Dd ft 
teftim6nhim Jefii. Fui is 
feirim m Dominka St^ 
oc audivi poft me vocem 
maenam tanqnam nAm 
dicentis. Quod vides , fcfi- 
be m libro ; & nuttefep« 
tem Eccltfiis qum (imt m 
Afia , Ephefo , & Smyr- 
nee 9 & Pergamo , & Thia« o- c._j._ •. ti^i_ LeBio ik 

ET dkttt ▼idiOeyh eMx , 
cicidi «d ptdes ejiis 
tancpadi iiMSrtinA ; &p^ 
liiit dbtttrm fiteiA Siper 
me 9 &cem:li6&timtrt9 
ego Sm primos &he>tFfP 
imius : & viVu^&iifi tn^ 
tims; & ecte fum Viveiis 
iii tibcvlz fieci]16niiii , & 
habeo cltfves monSs & 
inOrtii. Scfibe ttgp tfait 
Tidifti, & qiue fuot , & 
,qa« ep^rtet fieri tkA 
tefec. Sacntmtetiifil lep- 
tecti fteUinifti qiias vidttli 
i£( dfactei^ liida» & fep- 
ttoi candeUbra 4urea : 
Septem fteBa , Angeli 
fum feptem Ecdefi4rum ', 
& candelabra ieptem , 
feptem Ecclefiae fiint. 

jjt. Ecce vidt leo de 
tftbu Juda , radix David. 
* Digmts eft Agnus qui 
occ^ eft , acdpere vir- 
tdtem, & divimtatem & 
gi6rijUn. AUeluia , alleluia. 

-^. ^fe eft Deus viveiw 
^ iafecula : ipfe liber4tor 
a«que &k4»>r« * Digmis.r 
jipoe. 5. J>a^ & 

A Ngelo Ephefi EccK- 
l\Sut icribe : Haec didt 
qui tenet feptem ftella» 
in d^xtera fua , qui ^- 
bulat in m^dio feptem 
0aiideU>nWum auceoruax 
Viv* tfr*,&Serdis4 &{fcila- 
dilphi» , & Laodidae. £t 
conv^riiis fiiih ut vid^em 
Tocem qme Idquebitur 
flnecum ; & conv^us , 
rtUk feptem candel&bra 
farea ; & in m^o iep- 
tem CandelabriSrum au- 
fe^rnm sfaiilem ('ilio h6- 
sntnis, veftitum p6dere, 
&^praecin&um ad mamii- 
las zohi katii. Caput &U- 
tem ejus & eapitti eram 
ctedim tiknquam lanaal- 
Im & tanqaiifii mx , & 
;5cii{ie)iis^taiiMm ftunma 
igfos , & i^sdi^ ejus simi- 
les aurich^ko iicui in cah 
niho ard^iMi , & vos illius 
tanqaam vox aqturam 
snult^nini : ic habtiiai in 
^xferafuaflJribs iep^; 
& de ore ejus gk^dius 
ti^que parte aciitds exi- 
bat : & facies ejus ficut 
fol lucetf in virtike fua» 

i^. Jefa% Chriftus <U- 
liiit nos & lavit nos 4 
Mcdkis neihis i» s4ngui« 
ne «i^. Meh^a. * Ifik 
gl^ria& ifnp^fiam in iae^ 
cula iaecui6iiim« Amen. 
AUel^, aUeluia. 

-^. Sandus vocabitur 
omnis qui icriptus eft in 
vita in Jerufalem , fi abl6e- 
rit D6minus forues filia- 
mm Sion. * Ip& Apoc. 
1% Jf. 4. 4->0 FiTia ttrua imra Hehd. JIL pofi Tafcha* ^ 
Scio opera tiia, & lab6- Glo^ja. f Habct. Af9C^ rem , & patientiam tuam » 
& quia non potes fiiftin^- 
xc malos ; & tent^fti eos 
qui fe dicunt Ap6flolo5 
«{Te , &. non funt , & 
invenifti eos mendaces ; 
.& patientiam habes, 6c 
iiiftinuifti propter nomen 
meu , & non defecifti. Sed 
liabeo adversimi te quod 
caritatem tuam primam 
leliquifti. Memor efto ita- 
que undi excideris , & 
age poenitendam , 6cpri- 
ma opera fac. Sin autem 
v^io tibi : & movebo 
candelabrum tuum de lo- 
co fuo , nift poenit^ntiam 
^geris. Sed koc habes , 
quia odlfti fada Nicolaita- 
Tum , qus & ego odi. Qui 
habet aurem , audiat quid 
Spiritus dicat Eccl^iiis : 
Vinc^nti dabo idere de 
lignovitae quodeftinPa- 
radifoDei mei. 

iji. In capite ejus dia- 
d^mata multa, habens no- 
men fcriptum quod nemo 
novit nifi ipie ; * Et 
t Habet in veftimento& 
in femore fiio fcripmm: 
Rex regum 6c D6minus 
dominantium. Alleluia , 
alleluia. 

-^. Magnificcntia tua , 
Deus,in diadcmate capitis 
illius fculpta eraty !£t. 19. Sap. 18^ 

Ad Benedidus 

Ant. i.Mandudminiu 
& bibimus cum illo poS- 
quam refurrexit a m6rtiBSi 
Alleluia. >^d£. 10. 

C ^ N O N. 

£x Concilio Aqui^ia* 
n^nfi. 

An.9i6.Lib. i.Cap.^ 

TAm dodrini quam 
vitaclar6redebctEc- 
defiafticus do&or. Natt 
dodrina fine vita arro- 
eantem reddit , viu finc 
do6hina inutilem fedt. 
Sacerd6tis praedicatio 0- 
p^ribus connrmanda cft. 
ita ut qui docet yerbo , 
inftruat ex&nplo- Vera 
enim eft illa doarina 
guam viv^ndi siquitur 
u>rma. 

Ad Magnificat 

Ani. 4. A^huc m6<li' 
cum , 6c mundus me jam 
non videt ; vos autem 
viditis me , quia ego vi- 
vo , & vos vivWs. ABc- 
liiia. Joaru 14. 

FERIA TEKTIA. 
Pfalmi h III. Nodurm 
Fcri<z j£Ztict. 
De libro ApocalypCs 
beati Joannis ApoftoiL Feria urtia intra Heb^ IIL pafl Pafiha. 44X leStio j. Cap. % 

ET Angelo Smyr* 
nas £ccl6fise fcribe : 
Hsc dicit primus 
& noviffimus qui fiiit 
xn6rtuus , 8c vivit : Scio 
tribulationem tuam , & 
paupertatem tuam , fed 
oives es , & blafphemdris 
ab his qui fe dicunt Judaeos 
cffe , & non funt ; fed 
fiint fynag6ga satanae. Ni- 
hii horum timeas quae 
pafsurus es. Ecce miisurus 
eft diabolus aUquos ex vo- 
bis in carcerem ut ten- 
t^mini ;,& hab^bitis tribu- 
lati6nem di^bus decem. 
Efto fidelis ufque ad mor- 
tem , & dabo tibi cor6- 
nam vitae. Qui habet au- 
cem , audiat quid Spiritus 
dicat Ecclefiis : Qui vi- 
cerit , non laedetur a mor- 
te fecunda. 

TJL. Cantabant canticum 
Agni, dicentes : Magna 
6t mirabilia funt opera 
tua , D6mine Deus orani- 
potens : * Juftae & verae 
(iint viae tuae , Rex faecu- 
lorum. AUeluia , allduia. 
^. Quis similis tui in 
firtibus , D6mine ? quis 
similis tui? magnificus in 
fanditate , faciens mirabi- 
Y\i\ : * Juftcc Apoc. 15. 
Excd, 15. Le6iio ij 

ET Angelo P^rgami 
Eccltfiaefcribe:HaBc 
dicit qui habet romphaeam 
utraque parte acikam: fcio 
ubi habitas , ubi fedes eft 
satanae : & tenes nomeii 
meum , & non negafti fi- 
dem m^m. £t in di^bus 
illis Andpas tefiis meus 
fideiis qui occifus eft 
apud vos, ubi satanas bd- 
bitat. Sed h4beo adversus 
te pauca : quia habes illic 
ten^ntes do6^rinam Ba- 
laam qui docdl>at Balac 
mittere icandahim coram 
filiis Krael , idere , &L 
fomicari : Ita habes 8c m 
tenentes doftrinam Nico- 
laitanun. Similiter poeni- 
tentiam age : fi quominus 
veniam tibi citb, & pu- 
gnabo cum illis in gladio 
oris meL Qui habet au- 
rem, 4udiat quid Spiritus 
dicat Ecclefiis : Vinc^nti 
dabo manna abfc6ndituci^ 
& dabo illi calculum c4n- 
didum : & in calculo no- 
men novum fcriptu qucd 
nemo fcit, nifi qui accipir» 
ij^. Audivi vocem di- 
cdntium: * Alleluia. Gau- 
deamus & exultteius 
quia venerunt nuptiae Ag- 
ni. AUeliftia, alleluia. 

^. D6minus regnavit, 
Uetata eft Sion , & exulr 
■ ' Vv 44^ f^^i^ ^^^i^ ^^^^ ftVW. in. pafi Pajcia^ 
tav^runt filiae Judae. * Al- ddmem de coelo a D«}; leluia. Gaudeamus* Apoc 
19. PfaL^S. 

LeSiio iij. 

ETAngelo ThjatiraB 
EcclefiaBicribe: Hajc 
dicit FUius Dei qui ha- 
bet 6culos tanquam flam- 
mam ignis^ & p«Ries ejus. 
similes aurichalco : Nori 
Apera tui, & fidem , & 
carit^tem tuam, & minif' 
terium , & patientiam 
tuam, & opera tua no-^ 
viflima plura prioribus* 
Sed hihico advdrsiis te 
pauca : (juia permittismn- 
Fierem Tezabel quae fe 
dicit Propheten, docere, 
& feducere fervos meos, 
fornicari,. & manducire. 
de idolothytis. Et dedl 
illi tempus ut poeniten- 
tiam ageret, & non vulfc 
poenit^re 4 fomicatione 
ilia. Ecce mittam. cam in 
le£him ; & qui moechan- 
tut cum ea , in tribula- 
tionc m4xima erunt, nifi 
pOBnit^ntiam ab op^ribus 
Jliis ^gerint. Et filios ejus 
interficiam in morte, & ficut fponfam ; & andm 
vocem dic^ntem : Eccr 
tabernaculum Dei cuA 
homiiufbus , & habitabit 
cum eis : * Et f Ipfe 
Deus cum eis eiit eorani 
Deus. Alleluia , allelma. 

^. £rg6ne credlfiile 
eft ut h^bitet Deus cnn. 
hominibus fiiper terram ? 
*Et. GI6riaPatri.tIpfe 
'Chxxs.Apoc. ai, a. Afc* 
ralip. 6. 

-^i/Benediaus 

Ant, 8. Apjruit iDif- 
fenfum , ut intelligerent 
Scripturas. AlIeL Ltic^ 

C A N O N, 

E;c Concilio Bracar6ill 

fecufldo. 

Anno 563. Cap. aa. 

PLicuit ut eSr L4ico ad 
gradum Sacerdota an- 
te nemo v6niat , nifi 
priiis anno integro, io 
officio Leftoriri , vel Sub- 
diaconati difciplinam fic- 
clefiafiicam difcat : &fic 
per singulos gradus ad 
5ac»d6tium vmiat : naio 
fatis reprebensibile eft , ut lcient omnes Eccl^fia^ qui necdnm dldidt , jam 
quia ego fum fcrutaRS ^doc^re prafcsiimat. i?effe$ & corda, & dibo 
iBwraique veftrflm fecun- 
<t^m 6pera fiia. 

if, Vidi fandam civi- 
ttttm Jerufokm AekAnt- Ant. 7. In aio^ &e v» 
co0u>fi:^tis quia ego fiiai 
in Fatre meo, & vos in 
iiie,& ego. in. vobis. Al- ■ bet aurem, audiat quid 

Spiritus dicat Eccldfiis. 
if)^. Omnem creat6ram FERIA QUARTA. ^Pfalmi h IIL NoawrnB ^ j^ ^^^16 efi & fu- 
Feria quana. p^^ ^rram , & fub terra. De Libro Apocaly^s 
B^ Jaixam Ap6ftolii 
LeHioj. Cm. 3. 6t quae fUnt in man^ 
omne^ audiyi dkfiite»: 
* Sed^ti in dirono , & ET Angelo Eccfefisfe Agno , benedidio , it 

Sardb icribe : Haec hoAor , & g{6ria , & po^ 

dicit qui habet fep- ttftas iti fecda faeculoru*- 

feni fpiritus Dei &iep- Alleliiia, aUelma. 

tfem fttllas ; Scio 6pera ^. Dicant qui reditoptl 

tua, quia tiomen Kabes funt ii DiSmino , quos re-* 

qu6d viyi» j & m6rtuus 6taai de tnanu inimici : 

es. Hto vigilaiis, & co^ * Sedintir jipoc. 5. F/tf/»^ 

firma caetera quae moritiW xo6; 

ra ersit ; non enim ii^- Le^ ij. 

t^feio 6pera tua plena TJ' T Angelo Philadilr 

coram Deo meo. In men- JEli phise &clkCiat fcr^ :> 

te ergo habe qualiter ac* Haec dicit Sanftus 8c Vc- 

c6peris & audieris , & rus qui habet clavem' 

ferva y & poenit^tiam David : qui aperk , & 

age. Si ergo non vigil4- nemo claudit : claudit , & 

veris , vi^niani ad te tan- nemo aperit : Scio 6pera- 

quam fur, & nefcies qvA tua^ Ecce diedi coram te 

hora veniam ad te. $ed 6{tium apermm , quod* 

habes pauca n6fXiina in nemo poteft claudere :- 

Sardis , qui non' inquina* quia modicam habes vir- 

verunt veftim^nta fua : tutem, &f€ryaftiverbum 

& ambulabunt mecum meum , & non neeaili 

i» albis, quia digni funt. nomen meum; Ecce dabo' 

Qui vicerit, fic vefti^tur de Synagoga s4tanae, qui^ 

veftim^ntis albis , & dicunt fe Judaeos effe , & 

fton delebo nomen iCJus nonfunt, fedmentiuntur:- 

de libro viiaB , & con- ecce faciam' illos ut v^-* 

fit^bor nomen ejus co- niant,- & ad6rent ante 

ram' Patre meo , & co- pedes tuos ;' & fcient quia^ 

iam AngeUs ejjis. Qui ha^: egp dilexi te. Qii6ntaa^ 

Vvji 444 P^^ quarta intri Hehd. IIL pojl Pajcka* 
fervafti verbum patientiae calidus. Utinam fi 
& ego fervabo te meas 

ab hora tentadonis quae 
ventura eft in orbem uni- 
verfum tentare habitantes 
in lerra. Ecce venio cit6 : 
tene quod habes ut ne- 
mo accipiat coronam ma. 
Qui vicerit , faciam illum 
columnam in templo Det 
mei , & for^ non epe- 
diitur amplitis : & lcri- 
bam fuper eum nomen 
Dei mei, & nomen ci- 
vitatis Dei mei nov« 
Jerufalem, quae defc^n- 
dit de coelo a Deo meo^ 
& nomen meum novum. 
Qui habet aurem , audiat 
.quid Spiritus dicat Ec- 
clefiis. 

if.. Ego fum initium & 
finis : ego fiti^nti dabo de 
fonte aqua: vitae gratis : 

* Qui vicerit , ero illi 
Dciis, & ille erit mihi 
lilius. AUeluia, alleluia. 

y. Ego dixi : Patrem 
vocabis me , & poit me 
ingredi non cefi^abis. 

* Qui. Apoc. ai. Jtrm. 3, 

LeEho iij. 

ET Angelo Laodiciae 
EcclefisB fcribe : Haec 
dicit , Amen , teiHs fide- 
lis, & verus, qui eit prin* 
cipium creaturae Dei : 
Scio 6pera tua : quia ne- 
.que frlgidus es , nequo etks j aut cilidiis f &d 
quia tdpidus es , & MC 
mgidus , nec caHdus, in- 
cipiam te eviSRiere ex oit 
meo. Quia dicis : QnM 
dives fum, &. locn^ct^ 
tus , & nullius igeo ; &' 
nefcis quia tu es mifer,& 
miferabiiisy &paupery& 
caecus > & nudus. oitfdeo 
tibi emere i me auroa 
ignitum probatuni, utlo- 
cuples fias , & veitinite- 
tis albis induaris , & non 
appareat confdfio nudi- 
titis tuae j & collyrio 
indnge oculos tuos ut vi- 
deas. Ego quos amo,4r- 
guo & caltigo. i^mulare 
ergo , 6c poenitendam 
agc ; ecce flo ad 6ftium, 
& puilb. Si quis audierit 
voccm meam , 6c ape- 
ruerit mihi januam , in- 
trabo ad illum , & coe- 
nabo cum illo, & ipie 
mecum, Qui Vicerit,da- 
bo ei federe mecum in 
throno meo : ficut &. ego 
vici, & fedi cum PatrC 
meo in throno ejus. Qui 
habet aurem , 4udiat quid 
Spiritus dicat Ecdefiis. 

^. Ego fum radix & 
genus David , ftella fplen- 
dida & matutina : * Et 
fpiritus & fponfa dicunt: 
Yeni ^ & qui audit, dicat» Veni: .f Amen, veni, ' ^^^. nitrixiTA 
I>dtomeJcfii. Mcl6ia, FERIA QUINTA. afieUia. . 

TJ^. Omnes. fiti^tes, 
Tffatte ad aquas : indin^te 
afarefb veitram , & yenlte 
ad.W * £t fpiritus* G16- 
n^f.Amen. Apoc»%u fBenedidus 
: -^nti X. Infufflayit Te- 
ibs m Difcipulos fuot,, & 
dixit.eb : Acdpite tpbir 
tiim SanSum ; quotum 
femisii:ins pecc4ta , re- 
iiuttiintur ds. AUeltiia» 
Joan. 20. 

. C il N O N. 
£x ConciHo Aquifgra-^ 

ninTu 
AmoiiS.Lib. I. C. 16. 

Slcut xniqui & pecca- 
tiSres minift^riumSa- 
cerdotale afTeqiu prohi- 
bentur , ita ind6£^i & im- 
periti a tali offick) retra- 
hilkntur. Illi enim ex6mplis 
fois vitam bonorum cor- 
rumpunt; iAi ful igna- 
via iniquos corrigere nef- 
ciunt. . 

>tfi/Magnificat . . 

Aru. 2, Deus omnis 
gratiae, qui vocavit nos 
in aetemam fuam gI6riam 
in- Chrifto Jefu, m6di- 
cum palfos ipfe perficiet. 
Alleluia» i^tPctn'}. F Pfalmil UL NoHmw 
Ftria quinta. 
De lAbro Apocaljrpfif 
beati Jo4nnis Ap6ftoli« 
Le^ j. Cap. -4« 

Ui in fpiritu.: & 
ecce fedes p6fita! 
erat i» ccelo, & 
fiiprSi fedem fedens. Et 
qui fedebat, similis erat 
«pidui lapidb }iijpidis.& 
sardinis : & tris erat ia 
circ^litu fedis , nmilis vi- 
fi6nt finaragcHnae. Et ixr 
circuitu fecm fedxlia vi*. 
ginti quatuor, & fixper 
thronos viginri qu4tuor fe» 
ni6res fed^ntes, circum- 
ami^ veftimentis albis , & 
in capitibus e6rum cor6- 
nae aureae. Et de throno 
proceddbant fuleura, & 
voces , 6c tonitrua : & 
feptem lampades anHn- 
tes ante thronum , qui 
iimt feptem fpiritps Dei. 
£t in confpemi fedis tan- 
quam mare vitreum, si-» 
mile cryftallo : & in m^- 
di<> fedis, 6c in circuitu 
fedis , quatuor animalia 
plena 6culis ante 8c re- 
tro. £t animal primum 
simile }e6ni , & fecundum* 
4nimal slm^^e vimlo , & 
t^rtium ammal habens 
£kiem quafi k6inini$ ;i &. '44& •^<'*^ 7itf^4 ifora HeU. IILfoJtPdfilm. quartum animal simile 
dqiiils volanti. Et qua- 
tuor atiimalia , singula 
e6rum hab^banc alas ft- 
nas : 6c in circuitu & in- 
tiiB plena fiuit 6culb y & 
riqiucm non hab^bant 
die aK node, dic^tia: 
San^s, San£bs, Sandus, 
D6minus Deus omnlpo^' 
' tens , qui erat , & qui eft ^ 
& qui yenturus eft. 
T^. Jefiis Chriftos. pag,. 

439' 
Lem0 i). Cap. 5. 

ET vidi in d^xtera fe- 
d^ntis fuprkthromun 
Hbrum fcriptum intiis & 
ibiis , fi^nitum figillis fep- 
tem. Lt yidi Angelum 
fbrtem, praedicantem yo- 
ce magnsL : Quis eft dig- 
Bus aperire librum (x 
s61yere fignacula ejus ? 
Et nemo p6terat, neque 
in coelo j neque in terra , 
neque fubtus terram , 
aperire librum , neque 
refpicere illumk £t ego 
llebam multiim , quohiam. 
nemo dignus iny^ntus eft 
aperire librum y nec yid^- 
le eum. Et unus de fi- 
ni6ribus drxit mihi : Ne 
fl^eris ; ecce yicit leo de 
tribu Juda, radix Dayid, 
aperire libnim , & solve- 
ve feptem iignacula ejus* 
£r vidi, & ccce in.m6- thrani & 
anim^liuin , & in 1 
feniorum 9 Agnum fi» 
tem tanquam oedfitfi^ 
hab^ntcttv c6tmk feptitf 
dc dcuios- fepciem , qiA 
fiifit feptem f|^kitiift U» 
miffi in oxniMfli tettatt» 
£t yenit , & acc^ U 
d^xtera fed^tb in dmh 
no librum. £t cimt afe* 
ndffitt libmm , qutoior 
ankttia & y^giodqiii- 
tuor ieai6re$ ceddrat 
coram Agno haMon» 
singuli ckharas , & pUali» 
4ureas plenas odOnoMA- 
t6rum quaK fiint orati6- 
nes SanCt6rum ; & eanti* 
bant canticum noyum, 
<£c^ntes : Dignus et, D^ 
mine^ accjpere )3>nmi,& 
aperire ugnacula ejoS' 
qu6niam occifus es, ti 
redemifti nos Deo ins^ 

rne tuo ex omni trSya, 
lingua, & p6puio,& 
nati6ne ; & fedfti ne» 
Deo noftro regnm, & 
&cerd6tes \ & regnabi- 
mus fuper terram. 
jf:. JEcce yicit lei>. /kf . 

LeHio $1). Ca9^ 1 5* £p 16; 

ET yidi ^ud' fignuiit 
in coelo magmim & 
mirabile : Angelos fepteil^ 
habentes plagas feptem 
nQyifSmas y q)i6niam in L irl^ qmnfa Mfi Ifeid, IILpcftPafiia. 4^ 
nfummita eft ira 4 majiitte i)ei $ & d» 
£« yidi taHcpam viiturte€jtis;&:ii«iift>p4- 
terat introire in tempkim 
doHec cott&iimiarentur' 
feptemplagse {eftetAAxk^ 
gd6fttm. Et dudiTi yo«i«& 
magnam de tentplc^ <M- 
cenfenl ii^tem Angefif t 
Ite di ^ndhe fepteA 
phfaku irse Dei iii tenttflL 
^. In capite.f ii^. 440;^ 
>#^Benediai]t 
^a^. iv Ifl fftufkh» 
prefiil^am hab6biiit : ie4 
eenfidife , «go yici mu*^ 
duin. ABehiis. JaatK l& 

C Jl NO N. 

Ex CoiKffibParifi^ 

fecto. 

j4n, i%9.Lilf. \^Cm. 12«. 

COittidera Socerddfum 
cflTe officii de lege 
interrog^tos refpondere. 
Si Sac^rdos eil , fciat le*^ itmim miftu^ ig- 
eos qui yic^nmt 

y & im^ginem 
: na&mdnmi ndmi^ 
V , ftante» fiiper 
treum, hah^mes 
Dei ^ fic csmtan- 
icum M6yfi feryi 
: canticum Agni, 
I : Mttgnai & mi^ 
fimt oj^era tua, 
i Dqve» omni^io-^ 
ifi» & yer» lunt 
s ^ Rex faecai6rG. 
>Btim&itte,^D6- 

& magnific4bit 
tuum ? quia foliis 
; qu6niam omnes 
y^ment, & ado^ 
in eonip^u tuo , 
n judicia tua ma- 
iiiBt. £t poft haec 
Sc ecce apertum 
iplum tabemaeuli 
aii in coelo , 6c 
t feptem AngeH 
!s ieptem plag^ 
iplo , yeftiti lino 

8c c4ndidQ , & 
*^i circa p^ora 
ureis. £t unum de 
' animalibus dedit 

Angelis feptem. 

aureas , plenas 
iae Dei viy^ntis in 
^aeculorum. Et im- 
eft templum. fiima i;em D6mini : fi ign6ra€ 
egem, ipfe fe drguit noo. 
e& D6mim Sacerd6tem« 
Sacerd6tis enim eft fcire 
kgenu Item inMalachift v 
lex yerit4tis in ore ejuK' 

Ad Magniiicat 

jdnt. 5. In Chriih» 
exuhabitis, m6dieum nunc 
fi oportet contriftari kk 
yariis tentati6nibus , re-* 
portantes finem fider ycf^ 
tr», falutem animaruttw 
AUeluia. x. Pttr^ i*. 44« Ftriafexta intra Hthd. III. pdft Pafihu 

illi ficut & ip^L reddxdit 
vobis, &'duplic4te dur 
pUcia (ed^ndiim 6pai 
ejus : in poculo quo miC* 
cuit , imTcete illi duphiiik 
Quantum glorificavit fe, 
& in deliciis foit» tauH 
ihm date illi tomubiaim 
& lu£him \ auia in coide 
fuo dicit : Sedeo regtn» FERIA SEXTA. 

Pfalmi l IIL No&umo 
Feria fexta, 
De Libro Apocalypfis 
beiti Joannis Ap6ftoru 
Le3io /'. Cap, i8. 

ET poft haec vidi 
alium Angelum 
defcend^ntem de 
coelo , habintem poteftd- 
tem magnam : & terra 
illuminata eft a gl6ria ejus. 
Et exclamavit in fortitii- 
dine, dicens : C6cidit , 
c6cidit Babylon magna; 
& fada eft habitado dae- 
moniorum , & cuftodia 
omnis ipiritus immundi, 
& cuftodia omnis v61u- 
cris immiindae & odibilis ; 
quia de vino irae forni- 
cati6nis ejus biberunt om- 
nes gentes , & reges ter- 
rae cum illa fornic^ti funt, 
& mercatores terrae de 
virtute deliciarum ejus 
divites fafti funt. Et au- 
diyi aJiam vocem de coe- 
lo , dic6ntem : Exite de 
illa , p6pulus meus , ut ne 
participes fitis deli^6rura 
ejus , & de plagis ejus 
nbn accipiatis. Quoniam 
pervenerunt peccata ejus 
ufque ad coelum , & re- 
cordatus eft Dominus 
iniqiiitatum ejus. RWdite & vidua non fiim y tL 
lu£faim non videbo. Ideb 
in una die v^nient plagae 
ejus, mors, & luftos, 
& fames , & igne com- 
bur^tur : quia fords eft 
Deus qui judicdbit iilam* 
jjL. (Jan^abant. p. 441« 
Le&io ij. Cap. 19. 

POft hasc audivi qin& 
vocem turbanim mnl- 
tarum in coelo dic^miiim: 
Alleluia : Salus, & gj^xiay 
& virtus Deo" noftro eft : 
quia vera & jufta judida 
mnt ejus qui judicavitde 
meretrice m^na , qos 
corrupit terram in profti- 
tuti6ne fua ; 6c vindicavit 
sanguinem ferv6rum fu4- 
rum de manibus ejus. £t 
Iterumdix^runt : Alieluia. 
Et ftunus ejus afcendit ia 
faecula fkcul6rum. Et xc- 
ciderunt ieni6res ^gind 
quatuor , & qu4tuor ani- 
malia , 6c adoraverunt 
Deum fedentem fuper 
tluonum, dic^mes: Ametii Sabhsta intri ffebd. IILp^fiPafcha. 440 
Et vox de thrp- calcat torailar yinr fiifi!^ 
ris^ ira3 Dei omnipot^nti&^ 
£t hftbet in veftim^o 8c 
in femore fuo fcriDtom : 
Rex regum., & Doininuf 
dominantium» * .., 

]^. y idi fan£bun^«44^ 
^</Benediaus ., 

AntySAti hoc Chriftf» 
mortuus eft & refurrixi^ 
vtt & mortu6rum & vi- 
v6rum domin^tur. AHli-^ 
luia« Ranu 14. 

CANO.N. ' 
£x Concilio Ao 
nenfi fecunc vit , ^ens : Lau- 
icite i)eo noAro 5 
fervi ejus , & qui 
eum » pusilli, & 

£t audivi quafi 
turbse magns , & 
vocem aquarum 
imy & iicut vo- 
[iitru6rum magn6* 
dicentium : Alle- 
qu6niam regnavit 
us Deus nofter 
>tens. 
ludivi. pag^44U 

Le£Ho iij. 
vidi coelum aper- 
1 y Sc ecce e^uus 
& qiii fed^bat fu- 
1 , vocabatnr FidS- 
'erax , & cum juf^ 
dicat 6c pugnat^ 
aiitem ejus ficut 
ignis ; &i in capi- 
diademata multa , 
nomen fcriptum , 
!mo novit nifi ipfe. 
itus erat vefle af^ 
inguine : & voca- 
len ejus , Verbum 
: exercitus qui fimt 
, fequebantur eum 
4lbis,veftiti.byf- 
bo & mundo. £t 
ejus proc^dtt gia- 
utraque parte acu- 
in ipfo- percutiat 

& ipfe reget eas 
^.i^rrea j ^ ipfe M£^cinam ^iritakm, 
conalh^moue falubre 
animarum Paftores p6puli 
fcire op6rtet uti midicof 
feirituqes , aflerente fan* 
fto f ont^ce Greg6ri5^ 
dicente : quia artiuin ars 
eft regimen animaruin. ^ 
Ad Vest. de B, Ma^ 
ria in Sabbato. S A B B A T O. ^ 

Pfatmi i III. No&urnii 
Sabbati,^ * 

De IJ/j^io Apocalybfis • 
be4ri jQannis Apwoli*; ^ 
Lefiioj. Cap. 22. 

ET ofl^dit mihi flii- 
vium a(}uae. vitae ^ 
fplendidum *tanqua 
cryitallum procedemem 450 SMat& iatri HMt. tlt. pdjl Pa^. 

de fede Dei & Agm. In qoi layai^t ftok» im li m^o pliteas ejus , & ez 
ntr&cjue parte Ainiinb lig* 
smm vits afierens fri^as 
dnddecim , per menfes 
singulos reddens fhidnm 
faun &f6Ka ligniadia- 
nitatem g^ntium. £t omne 
maledioum non erit ^m- 
p&us : Sed fedes Dei & 
Agni in illa erunt , oc 
fem ejus sirriem illi. Et 
vidlbunt f&ciem eius & 
nomen im in frontibus 
e6rum. £t noiL ultra non 
erit : & non eg^bunt lu- 
mine luc6rnae , neque \i\f 
mine fblis ; qu6niam D6- 
minus Deus iliuminabtt 
illos , & regn^bunt in &'- 
cnla £ecul(&um» Et dbdt 
mihi : Hacc Terfm fidelit 
fima ftmt & vera. Et 
D6minus Deus foirituum 
Prophetirum miht Angc* 
Jum firam ofttedere fcr- 
vis fuis qu« oportet fieri 
cit^. Et ecce v^nio vel6- 
citer. Beatus qm cuflddit 
verba pi;oph^tis Itbfi hu» 
pis. 

LtSiio ij. 

ECcc v6nio dtib: & 
merces mea mecum 
eft , r^dere unicuique fe- 
Oindiim 6pera fiia. £go 
fum Alpha & Om6ga , 
primus' & noviflimus , 
pnncipium & finis, Bei^ sanguine Afpi^utfitp^ 
tMas eomim in 1^^ vi* 
t8, & per portas iotrtHi 
in civititeni. Fonscaatl 
& venMci , & impBdki, 
& homicidae y &id61iifa* 
viintes > & onnus ^ 
amat & facit mendidiii^ . 
Ego Jefus mifi Aaafim 
meum teftificari rtbahKt 
in £ccltfiis. Ego fiim n- 
dix & genus David, fleUs 
fplendida , 8c matmun; 
£t fpiritus 6c {p&a6L&' 
cunt : Veni. £t qui andic, 
dicat : VenL £t qoifidc, 
viniat : & qui vult, acci- 
piat aquam vit« gnms. 
G>nt£ftor enfmommab* 
diinti verba prophetfft 
libri hujius : Si quis appo* 
si!ierit ad luec « appooet 
Deus fuper illum pbps 
fcriptas.in libro ifto. Kfi 
quis diminuerit de rtAe 
libri prophetias hujus , in- 
fieret I>eus partem qus dt 
fibro vita& , Sc de civitke 
ian^a ^ €£ de his qns 
fcripta funt in libro ifto. 
Didt qui «e(lim6niiim 
perkibet ift6rum: Edam 
viniodtb: Amen^Veoi, 
Dne Jefii. Grai^ D^mim 
noftri Jefii Chrifti cimi 
6mn&us vobis. Amen. 

C j4 N O N. 
£x Cencilio Bimoffafit DmbSca qiutrta pofi Pafiha. ^jft 

'JbimiKtx. Tit.XK.di minica inAMs^pag.^oo* 
^ _. /--r . . -. / TresPfalm i L JVWT. 

Diminica* 

Incjpit EpHlok Cathi&fica 
B. Iac6hi Ap6fto& 
LeSfh u Cap* i« ' 

TAc<Sbus Dei &D6^ 
itiifii lioAri Jefb Ctiri^ MMUtr. Ecdtf. Cat^ i. 

REa6fes £cclefi4nim 
Paroc)uMi»m nia]iii&- 
le ftmper pne mlbibus 
bib^mt quo poffint de 
)m muB fbnt fui ininiitiru 
rMdoiietn riddert* 

<••'■■ .r. Mi. . > . 

pOMINICA IV. 

JROST PjiSCHJt. 

br Vesperis Sabbati. 

PjSrARi daSabbatofuh 
jijmfihonA Cum m6rtui 
efiwbis, &c ut fkpri^ m 
l Fejpm Dom. fiatadx ' 
pag. 4»«>. 

. Vapitulum » Hytnms & 
yarfus m fuprd in Dp- 
tpittica in AUsas p. 399« 

^i/ Magnificat 

jint. 7. Refurrixit 
Chrifius ^ & yifus eft 
Ceohat 9 & poft hoc 
ilbiaecim : deinde Tifus 
eft plufquim quingentis 
i^-itnbus ilmul ; deinde 
Tiius eft Jac6bo , deinde 
Ap6ftolts 6mnibas. AUe- 
kka. I. Cor. IK. 

Cratio^ut ififr^adLaU' 
des, 

CoMnETOKiVM ta in 
Ferik Pafihatibus. 

Non iUcuntur Preces. 
AD MATVTINUM. 

Invitatorium , AntiphO" 
4kaS: ^ Verfut ut in Do^ J ti ferms , <ta6decim 
tril>id^ qoas funt in dlf» 
peri(^6ne ,. lalutent 0|niie 
giiidhim eiriftimite , fit^ 
tf^ mei , cinn in tentflH 
ti6nes T^iias incidMiiSy. 
iciineesqnbd pr<ri>4tidril« 
Ati veftrae patii^tiam ope» 
ritur. Patiinti^ tniefi» 
qpus perf<6duin habet ; 
utfitis perf(iai&integ|ri^ 
m nullo defid^tes. Si 
qais autem yeftrtei indi*^ 

g« fi^iintii, pdftulet i 
eo qui dat 6QUiibiis af- 
ftainter , & non impir6^ 
perat ; & dabitur ei. F6^ 
tukt autem in fide niMt 
httfitans : qui enim hx&^ 
Cat, similiseftfi^dui nuH 
ris qtu ^ yento mcrrtxxxt 
& drcumftrtur. Non ef* 
go aeftimet homo ille 
qu6d accbiat Miqnid k 
D^eiino. Vir d^lex ani- 
mo in€.6nftanseftin 6mr^. 
nSbus yiis fiiis. Glori^tor 
snitem frater hi&milis ia 
exaltati6ne fua ; diyesc 
outem in humiMte fua , 
qu6niam ficut flosiotitt 45 4 Domimea qitartd poft Pdfcha* 

transibit, Exortus eft h6mines*QuideiumaB«i 
enim ibl crnn ard6re , & facerent homines qui ea 
aref(§cit foenum, & flos qu£ fiint hominum if 
ejus d^cidit^ 6c decor piunt, qukm dU^t^aent 
vultus ejus depKfcriit ; iti de Deo contra Denm? 
& dives in itin^us fuis IUe enim- Deus eft, 3li 
marcefcet. homines fuht. In hAoiai 

jfi. D6minus in hnmili- camali tota r^gula iAtt* 
t4te noftra memor fiiit lig^ndi eft confiitofe. 
noftri : * Et red^mit nos cemendi, Quod folentT^* 
ab inimicis noftris ; qu6- d^re , credunt ; quodflon 
niam in aetimum mSeri- folent, non credunt. Pra- 
ter conflietudinem fadf 
Deus miracula , quia De» c6rdia e)us. AUel^ , alL 
•^, Finem D6mini vi- 
diftis , I qu6niam nus^ri- eft. Maj6ra qindem ni' 
cors D6minus eft , & mi- ricula funt ^ tot quotidi^ ferator. * Et redemit. Pf. 
135. Jac. 5. 
Sermo Sandi Auguftini 

Epifcopi. 

Tom, V, Serrn. ^^idn dU- 

busPafchtz 13. Cap^ i. 

LcSiio i[ h6mines nafci qui aoB 
erant , quam paucos re 
furrexiffe qui erant; & 
tamen ifta miracula noit 
confiderati6ne compre-' 
h^nfa funt, fed afliduiti' 
te vilu^runt. ' Refiirr^ DI^us his landis re- Chriftus : abfoli^ta res eft. 

furre6ti6ni D6nuni Corpus erat , caro erat, 

dedicatis, quantbm, do- pependit in cruce,eniific 

nante ipfo , p6flumus , animam : p6fita eft cato 

de carnis reiurre^6ne in fepi!iichro : exhOnnt 

tra&^mus. Hsec enim fi- iilam vivam qui vhr&tt 

des eft noftra : hoc do- in illa. Quare miramur? 

num in D6mini noftri Je- Quare hon cf:^imus ? 

fu ChrifU nobis carne pro- Deus eft qui fecit. Con- 

miflum eft , & in ipfb sidera au3orem , & tolle 

praeceflit excmpium. V6- dubitad6nem. 
luit enim nobis quod pro- i}^. Benedifhis D6nu« 

mifit in fine , non fblhm nus die quotidie, Deus 

praenuntiare , fed etiam faiutarium noftr6rum : 

demonftrare. Contra if- * Deus nofter , Deus fal- 

tam evidintiam difputant vos faciendi ; &. D6miiuL Domlmca quartapoft Pafchs. 4JJ 

haxvs mortis. Al- diret : quia driiqs int^or 
lUdtiia. ipfe eft litique m^ot\ 

ilyat6rein eiroec* quo eos confolatdrus f&e^ 
>6minum Jefum , rat Spiritus Sanfius ; nott 
rmabit corpus hu- cem^ntiimi corp6ribus in- 
nofbae , configu- geflurus corpus humi- 
c6rpoB darintis num,redfeiplumcred&i* 
eus pofler. Pf 67. tium peQ6rinus infusilkrus. 
\. _ Adjiin^ : Sed ego veri- 

t4tem dico 'Tobis : ^xpe* 
dit yobis ut eeo yadam* 
Si enim non abiero , Pa- 
racl6tus non viniet ad 
vos i fi autem abiero ^ 
mittam eum ad vos. Tan- 
quam diteret : Exp^dit 
vobis ut hsc forma fervi 
a^feratur ^ ypbis : caro 
quidem i^£him Verbum 
Mbito in vobis : fed nolo 
me carnaliter adhup dili- 
gatis y & iflo lacle con- 
t6nti femper infantjes efTe 
cupiatis. Exp^dit yobis ut 
ego vadam. Si epim non 
abicro , Paracletus non 
v^nietadvos. Sialim^nta 
tinera quibus vos alui, 
non fubtrixero ; s6Iidum 
cibura non efurietis : Si 
carni camaliter haes^ritis , 
capaces Spirit^s non eritis. 
jf.» Ego verit^tem dico 
vobis: mittamParacUtum 
ad vos ; & * Ciiin vene- 
rit ille , t Arguet mun- 
diun de peccato, & de 
juflitia , & de judicio. Al- fan£ti Evang^lii 
diiin Joannem. 
iij. Cap.i6, 
jtimpore: Dixit 

difcipulis fuis : 
d euin qui mifit 

nemo ex vobis 
at ^e , Qu6 va- 

rdiqua. 

; Sanoi Auguflini 
Epifcopi. 
13. Tra^, 94. n. 4. 
:bat ihique D6mi- 
i Jefiis quid ilia 
)a iu cordibus dif- 
tqi ^gerent. Spi- 

[uippe nondum 
abentes confo- 
1 , quam per Spi- 
in&um fiierant ha- 
id quod ext^rius 
lovidebant,amit- 
ituebant. £t quia 
iiros tffe illrim ve- 
ntiantem dubitare 
terant , contrifla- 
umanus aflc6his , 
rnalis defolabatur 
. N6verat autem 
1 eis potius expe- t leluia , alleluia, . 454 Domlnica quarta poft Pafiha^ 

^.Quil6quituriniqu3, ut cum vel in offididH 
non potefl lat<^re Spiritum vinis obeundis t ^d a 
Domini , nec praet^et frequentandis Ecdtfii, 
illum corripiens judicium : quod debet ten^pnt , cor Ctim. G16ria PatrL f 
Arguet. Joan. i6. 5^. i* 
Te Deum. AD LAUDES. ' 

Pfalmi £» Antiphonct de 
Pfalterio. 

Capitulum 6* Verfus ut 
in Donwuca in Albis 

P^i* 403. 

^^Benedidus 

Ant. I. Hxc vobis ab 
initio non dixi , quia vo- 
bifcum eram : & nunc fuh 'Ansiptu 
vado ad eum qui mifit pag. 15 
me. Alleluia. Joan. 17. 
Oratio* 

DEus , qui fid^Iium 
mentes unius ^fEcis 
voluntatis : da p6pulis 
tuis id amare quod prae- 
cipis, id defiderare quod sumpferit ; fi auid flt 
reliquum efl , id oiatf 
non in renun fecnlMai 
coll6quiis profanifbiie ac 
ti6nibus ; fed in ui r iri F 
rum litterarumiUidib»^ 
in cceleftium rerumcott* 
templati6nibus, & finc* 
tis piifque o£Gkiis tratt* 
cat. AD VESPERAi. 

Pfalm ut in Pfalum 
' ' dc IjmdSlm 

Capitulum, Hymmis& 
Verfus ut in Dominka ia 
Albis pa^. 39^- 

Ad Magiiimrat 

Ant. 8. Expedit vobii 
ut ego vadam : fi emsi 
non abiero • Paradftn promittis , ut inter mun- non veniet ad vos : fi an- 
danasvarietatesyibinoflra tem abiero, mittam eun 
fixa fint corda, ubi vera ad vos. Alleluia. Jom funt giiudia. Per. 

Ad Horas utinFe^ 
riis Pafchalibus, 
C A N O N. 16. 

Oratio mfupri adlMr 
des. 

COMPLETORIUM K £x Concilio Mediolaninfl fupra in Feriis Pafihalitus, 
quarto. Anfto iK7b.Part, j.T.z^ 

Omnis Sacerdos Cle- 
ricufve fciat id in 
ijfTicio fuo pofitum efTe , '^^ FenAftcimid intra Hthi. IK. f^ Prff^ 4M u&U S£CUMDA. &ciem Chiiia tuL 
luia , alleluia. 

^. Pater» veiuthon; 
Pffilmi i h NaBmto dariftca FiUum timin ut 
fut fccmdct. Filius tuus clarificet te ; 

* D6mine Deus. a. P^aI^ 

6. JOMU vj* 

LcHio ij. 

ESt6te aihem hB&r^ 
verbi 9 & non aiidi- 
falUntes Ks Emftola Cttli6]ica 
ve&itIac6biAp6ftolL 

,d^j, Cap. I. 

•jTSt Mne datum 6pt[- 

- V mum &. omne t6re5 tantUm « aojlwuw 

*?^ donumjperfiKhim vofinetipibs. Oui» fiquii 

s^ui^i eft y, defc^idm auditor eft verEi fic Hon 

Patre Iiiiminum apud b&ox • hic compar^bitttr 

em non eft tranih^utar vjro co^fiderinti vultuih 

, nec y^dffitiic&iis nativitatis fiiae in fp^ulo \ 

i^Writio* Vx>hvtt4rie Coniideravtt enim fe , & 

XB ginuit no$ verbp ^it ^ & ftatim oblitus eft 

ritatisy utimmsimtiam <]uali$ fiSierit. Qui autem 

{yod cre^tt&rs i;]us. perfp^erit in kgem per- 

m^ fiw4S$ 9^idileo« HQam libertadis & per* 

bnv Sk auten^ omois miihierit in ea , non au- 

[no yelo;|i ^ad Wien- ditor obiivi6fus &fius ^ 

n ^ ta^cdus as^tem ad lo* fed fador 6peris : Hic 

rn^iiutx^ i$c tai:dus ad beatus iti faoo fuo erit. 

yx : Ira e«im viri jufti- Si quis autem putat fe^ 

ja Dei^nQ^ operitur. l^ofiim efle » npn refrae- 

>p,ter quod abjicientes nans linguam liiam , ^fed 

laem tmmunditiam > & iediicens cor finun , hujo^ 

mdantiam malitias ^ in v^na eft religio* Religio 

nfiietudine iufcipite in- munda & immaculat^ 

i|n verbum quod po- agud Deum & Patrem 

t falvare animas veP haeceft: Vifitare pupfllos 

5« &L viduas in tribulati^n^ 

fjlt;» Consurge , Domi- eorum , & immacuUtum 

Deus , in rdquiem fe cuftodire ab boc fsecu^ 

m , tu & arca fortitu- lo. 

i3 tuae. Alleluia : * D6- J}t. Super coelos , Deus » 

uS Djeus , ne averteris $c iuper omnem terr^m 4)6 Peridfccumdd intri 
£l6ria tua , alleliiia : * Ut 
Uberentur dil66H tvL Al- 
}el(Ua,alleIuia. 

^. Ego te clarificavi 
fiiper terram , manifeftayi 
tiomen tuum hominibus ; 
* Ut liber^ntur dil^fti tui. 
Alleluia, alleluia. Pf. 107. 
Joan 17. 
Le^ iij> Cap, 1. 

FRatres mei , nolite in 
perfonirum acceptiA 
ne habere fidem Domini 
noftri Jefu Chrifti gldriae. 
Etenim fi introierit m con- 
v^ntum veftrum vir au- 
reum 4nnulum habens 
in vefte candida , introie- 
rit autem & pauper in 
s6rdido habitu , & inten^- 
datis in eum qui indiktus 
eft vefte praeclari , & di- 
xeritis ei : Tu fedc hic 
bene ; pauperi autem di- 
catis : Tu fta illic , aut 
iede fub fcab^llo pcdum 
ine6rum : Nonne judicatis 
apud vofmetipfos , & fac; 
ti eftis jiidices cogitati6- 
num iniquarum ? Audite , 
fratres mei dilefliffimi. 
Nonne Deus el^git pau- 
peres in hoc mundo , di- 
vites in fide , 6c hxr^des 
regni quod repromifit 
Deus dilig^ntibus le ? Vos 
autem exnonordftis pau- 
perem. Nonne divites per 
potentiam opprimunt vos, Hetd.rKpoftPaJihu . 
& -ipfi trahimt Tos ad]» 
dicia ?. Notine ipfi b»! 
phim&nt bonum nomei 
quod invoc4tiimeftiifcr 
vos? 

'^. D6nuiie » qoi i^ 
rant in te^ ia aetBnni 
exultabunt .- alleltia : * fi 
habitabis in eis ^ & fCi' 
riabuntur in te. Alin»^ 
alleliiia. 
^. Ego claritatem qnaa 
dedifti mih} dedi dsiltt 
fint unum ficut & SQii 
ego in eis , & tu itt » 
^lEthalbit&bis. Gl6riaIV 
trl t Gloriabintur, /JPj» 1 
Joan.17. I 

^^^Benedidus 
Attt. 7.RegenerivitMi 
Deus in fpem vivam pcr 
refurre6Honem JefuCmit 
ti ex m6rtuis , in hcre* 
dititem incorruptfldeiBf 
Alleliiia. 1. Petr. i. 
C A N X) K, 
£x Concilio Cokmieoli 

jprimo. 
jin. i536.Ptfrt.a,C.JJ. 

EOs tantiim & ie& 
n6mine Cliricos if^ 
put^mus qui legem Do 
die noffaique medit&ntnr, 
munus fulciptum dSUt 
eicequiintur , ac viiaA 
agunt facerddtio cGgnaffl» 
u4d Magn^cat 
Ant. 3* Adhuc mnlta 
h4beo vobis dlcere i fci tun autem yfoerit 
^ixkai yerit4tiS » do- 
vei omnem veriii- 
AUeliya: Joan. i6. Ftriaunia uard Hehd. iV.pcfiPa/ebLL J^ 
otiUBs portire mo- omnis fem'^<'luihuiicUtteI 
ex die--]^ diem iSihitaab 
ejus:*Narr4te iii eentMili 
gl<Sriam ejus. AlUIAiK'Vi 
alleldia. - !' . u\i\ 

ir. Nunc dari&atuiieft 
Films h&mii^, Sc Dieskt 
darificitus eft in .eD;> 
* Narr&ts* ^. PafiaLit6i 

^ Uidpr6deiit)iratrfs tlA TERTIA. 

hu h L NoBurno 
ttrtia. 

Efiiftola Cath61ica 
iIac6biAp6ftoC. 
Uou Cap, 2. 

fegem perftcitis 
^4iem iecibidiun 
cripturas : DHiges 
num tuum ficut 
n : bene ^06%. Si 
pers6nas accipids , 
um operamini , re- 
iilege quafitrani^ 
res. Quicumque au- 
>tam legem feryar 
ofiendat autem in 
fa6h]s eft 6mnium 
^ui enim dixit : Non 
&faerb -, dixit & 9 
ccides. Qubd {\ non 
4beris , occides au- 
'aftus es tranfgrefibr 
nc loquimini , 6cfic 
, ficut per lejem 
tis iiicipi^ntes judi- 
bdidum enim fine 
:6rdia illi qui non 
niferic6rdiam ; fu- 
iltat autem miferi- 
judicium. 

Cantate D6nuno, 
^ars Ferna. ^ mei , fi fidem fpb^. 
dicat iehabire , dj^sat^ 
autem non hibeat? Nubht 
quid p6terit fides &hrkne 
eum f Si autem fi»ier;ft) 
foror sittdi Jint; & iadi^ 
geant viftu quoddi^o:^ 
dicat autem aliqnis tt vo^. 
bb illts : Ite in pace , ea^ 
lefacimini & fatudm^j^ 
non ded^tis autem ^ 
quae necefsaria fiint c6r- 
pori , quid pr6derit ^ Sk 
& fides, fi;ii6n.ihabeat 
6peca , tn6rtua fft- ii^ffe^' 
metipfa. Sed diceit cpad'7 
Tu fidem habes^ &c 4^0 
6pera habeo : oftendetmi^' 
hi fidem tuam fine op&-i 
ribus , & ego ofi^indatm 
tibi ex operihus fidem 
meam. Tu credis m6t» 
niam.unns eft Deus. ^enis 
fads ,*&.dsmdnes/i:rea 
dimt , & contrehiifcufitir: 

^•> Sahnm fteit D6- 
minus Chrifttuii faum zisiHir 45 8 Feria tertia intri Hebd, IV^ pofi Pafika. 
leiujSL : * Exaudiet illiun riam & magmim deoi- de coelo idiXiGLo fuQ : ai- 
IditUa.: in potentatibus 
lalus d&Kters ejus. AUe- 
luia , alleluia. 

«^. Deus clanfic4bit 
Aum in femetipfo » & 
contimib clarificabit : * 

Ex4udiet./7? * 9* /^**^- ^ 3 • 
Le6lio iij. 

VIs autem fcire , 6 ho- 
mo inanis, qu6niam 
fides fine opcribus m6r- 
tua eft i Abraham pater 
nofier nonne ex operibus rem imp6nes fiiper eum i 

* Qu6iiiam dahis eom, 
D6mine, ia benediOii» 
nem in facculum fxa^ 
Alleluia, alleluia. 

^. Domino nofin) & 
Salvatori Jefii Chxifto 
gl6na 6c nunc fc in 
diem aeternitatis : Aine^. 

* Qu6niam. Gl^ria PatA 

* Quoniam. Pfi oa i, 
Petr. y. 

Ad Benedidus 
Ant. 4. Si commdim! juftificatus ff ft , offerens fumus Chrifto , & convl- 
ifaac£iiumfuumfuperal- yemus : fi fiifticdlninus, tare ? Vides qu6niam fi^ 
des cooperabamr op&i- 
)>us illhis ; 6c ex operibus 
fides confummata eft ? £t 
fiippleta eft Scriptura , 
dicens : Credidit Abra- 
ham Deo , 6c reputatum & conregn^imus. Aife' 
Ipia. 2. Jimotk. %• 

C ^ N O N. 

£x ConcIHo Tolosano. 

Aru 1590. Part. 1. Caf. i. 

HOncftis exercitati6- 
nibus privatifipie cft illi ad juftitiam , & diiputationibiis .Qericos 
amicu&Dei appellatus eft. omnes parochi» fiiae fiaes Vid^s quoniam ex ope- incolenteis , paroc)4 

ribus juftificamr homo , reffe hort^iitur. Sk fct 

& non ex fide tantiim i ut inftru£ti6rejs & ad 

Simiiiter & Rahab miSre- qu^evis obeunda mdflii 

trix^ nonne ex operibus paratioresSacerdotesW 

juftificata eft fulcipiens l>^re poflint. Qubdfifi''' nuntios , & alia via ejir- 
ciens ? Sicut enim corpus t^ mandato renutan 
Clericos cogn6veniiK « finerfpiritii mormum eft , Epifcopum certiorem de 

ita & fides fme operibus ea re ftatim fiiciant, qoi 

mormaeft. eos quaUn^mque poteiit 

tf . Mkgna eft gI6ria rati6ne & audoritate ad 

C^s in faiutari tuo : gl6* id praeftandum adigat 
>](wcdbb< AUeluia;/««ff/i« ticis. lan^ coxiiHtibtiir 

(^,^: U)i saembns. Jtioibi^ qfim 

^- ^- - -; maculat tptum corpus ^ 

86 d6mita iimt k mt&ni 

humijia : Jinguiun aQtem 

^T •Pl*??ijPl^l?s . ,1^ nuUus ,h6m^|m . domarj 

^ .meiricientescnK^ liupajL/^T^^im vep^no ti)P$7» e Eplki^ Cath^ltca 
s6d JEac^bi A{>6ftbli. 

' " i??ij4.ures.,njar 
iifieri , fratires 
Iprcientesqu^^ 
m majOsjiidfciQm sii- 
fi£ Jik nUilfib eahn of- 
dimus onm«8» Si 4piis 
rerbo non oSindii , hic 
'ftStos eli vir :, poteft 
1^(1 ba^no circumaucere 

ii§ 4r9s^ i« ora^mittt- 
s^ cofifentiefiduqi ni»- 
, ^ o^^e^ cprpijs il- 
nm circutp|enmus« £ci 
8c n^v^ 9 ciim. magna^ 
: v& a ventis vandis 
i^ntur, circumfer^ntur 
Tf^dico ^ubemaculo ubi 
f^iX^ dirig^ni^ . vpliier. 
; ita fc lingua mi^ 
a quidem metpbroQpi 
, & m^g'^* exaltai. . 
^. Co;isurge. /j. 455^ tiferOf4>3i ipfa benediami^ 
PeQm'& Patrem: &: i^ 
ipfa maledicimus h<Smines 
qui ad fimiWdinem Dei 
ra£ti funt. £x ipib ore pro^* 
cedtt benedi^^io , & ma- 
lediaio,;-Noa,ojportet , 
fratr^m^i « lisc ita £eri. 
Nu^xvp^d £cms. de e6dem 
fofan^ne emapat dulcem 
5^amar^ aquam ? Num* 
guid poteil , fratres mei , 
nqos uvas facere ^ aut vir 
tis ficus i Sic lieque ialfii 
dulcem po^eft facereaqua. 

Lema^Mj. 
yissapipn^ St difcir 
[pliniaetus mter ^vos ? 
Q]l|ndat ext Jbona con- 460 FeriA quintA intrA Hchd. iVi pofl Pafiha, 
verfati^ne Dperati^nein yitia non jUB4bi8.'Bicito fiiam in manfuetudin^ TS^ 
pi^tiae. Qnbd fi z^liini: 
amaram habetis , & con- 
tenti6ne5 fint in c6rdibus 
veftris : nolite gloriari & 
mendaces efTe adv^r$i!ks 
veritatem : non efl enim 
ifta fapi.6ntia desurstimxleC 
c6ndens , fed terrena , ani-' 
malis , diab61ica. Ubi enim 
zelns & cctotfatio , ibi in- 
conflantia & omne opus 
pravum. Qus autem de- 
siirsiim eft fapi^ntia, pri- 
mum quidem pudica eft, 
deinde padfica , moddfta , 
fuadibibs , bonis tonsen- 
tiens , plena mifericordia 
6c frumbus bonis , non jii- 
dicans , fme fmiulati6nc* 
Fruftus autem juftitiae in 
pace feminatur , facienti- 
bus pacem, 

ij?. Y>6mme,pag. 456, 

y^^Behedi6fos 

Anti I. Qui fiifcitavit 
Jcfum Chrifhmi a mor- 
tuis , vivificabit & morta- 
Ita corpora veftra pro- 
pter inhabitantem Spiri- 
tiun ejus in vpbis. AUeluia* 
Rom. 8. 

C A N O N. 
%x QojOisSio Agmfgra- 

nerifi. • . 
Anno 5 1 6. Lih. 1 . C. -^60 

AMa fcientiam Sciv^ 
mrdrum, & camis iliqisd 6peHs vtt (eupcr 
tetti&olus^nviiiiatoc» 
p&tuih : Mem^to' onii 
& ' Ap^oti Chri^ W 
b^ntes poteftitem de & 
vangelio vivere , lafaoii* 
bant manibus fiu^ a» 
quLem gr^yarent , & iiOs 
tribue&ant refrig^sqiio- 
rum prb^fpiritnaiilias.d^ 
bdbant m^tere camilk* 

Ad Mataificat 

Ant. I. ille me ckrifi- 
cabit quia de meo acq- 
piet, & annuntiid)ityo^ 
AUcliiia. /MOi i6. ^;. 

FERIA QyiNTA. 
Pfalmi i I. JfaSmm 
Feria quiAtoB^ 

De Epiftc^a Catii6Gea 
hein Jac6bi Ap6ftolb 
Le^io r. C<9«4« 

Ndehella&lites 
in vobis } Nooae 
hinc 9 ez cobcih 
pifc^tiis veftris quae lai- 
litant in meoibris vefiris.' 
Concnpifcitis , Sinonha- 
h^tis : occiditis 6c xeli- 
tis, & non poteffis adi- 
pifci : iitigitis & bdlige- 
ratis ; & non habM» • 

f)ropter quod iien poftu- 
4tis. P^tids & nonacct- 
pitis ; eb qubsd mal^ p^ 
tatis , ut in concupifoea- Le^io r. tti$ye(bis-inmm^^^ legem ^ non es ia£l©r le^ 

teri , ne(dds t^uia amid^ g.is , ftd |miex. Uniis cfl: 
tia hajus irjundi inimka kgiilAtor 6£- judex qui 
i^fl Dei r Quicumque er- poteA perifcre &.liberare, 
-;o voluerit arnicus ^^ Tu atitem quis es , qiii jii- 
dkas prpximum ?■ Ecte 
nuiic qui dicids : HcJIe j 
aut criftino ibimus m it- 
lam civitatem, & faciemijs 
ibi quidem annuxn , & 
mercibimur , & lucrum 
faci^mus : qui ignoritis 
quid crit m^^mfli.no. Oua 
eft enim v^^cRra ?' V a- 

TenSy & cteince{>s exteniu- 
nibitiir. Pn> eo ut dic&ds : 
Si D6iiunus yoli^it ; & : 
S..yix^rimus ,. £iici^mus 
hpc y aut* iUu4r Nunc au- aeculi iiuji^s jpinimku^ l^u 
«unfticuitur. 
r ^. Cantate^fiJ^- 457- 

A N putatis quia inani* 
.Jr\^ttT Scriptuifa dic^t ; 
JLd invidiam Goncupifcit 
fpiricus <^ui habkat iuvo- 
bis ? Majorem autem dar 
^ratiaiTu Propter quod di- 
^:Cit : Deus fuperbis resiAit , 
liymulibus auteijisjdat er4r 
liijnau Siibditt ergo eft6te 
Jpeo ; r^ii^.aut^ di^- 
Jyplo i & ^&ti a vobii^ j^prdpi2(({um !i^9.9 ^. tem ezultads in fup^iis 

appropinqai]^t yob^v £7 .yeftlis.^ Qmnis exultatio 

pp^^X^ m^Mius ,^ pe^c^ca- .t^ m^gna eft* Sci^ti 

t6res ; &. purificate corda , ^tu^; bonum %ere. , & 

diS^riicesanimo. Mi&rref- joon fai^karx ^ pecc4tum .td^ , & liig^e , & plo- 
jite. Ri&s yefter in lucr 
4^111, xonyerdtur,^ &:S4a- 
Jiomx jpi nuxr^iem. jHur 
mSijxum \: in : • confjp^^ 
jiifa^yiL exaltajnt yp^. 

N.Olite detrihere al- 
terutrum , fratresu 
.Qai. detvahit fratri , aut 
lOui jud|cat fratrem fuum , 
:dkral)it,legi(, & judics^t 
legem. Si mutem judic^ .eftilU. 

^. Magna eft. f. 458. 
: A^ .Benedi£hju 
f ..^nt. I. Baptizabimini 
SpiritU San^ non poft 
.^fMiitioshpsdies. AJUeluia. 

.^'iV ;. 

/^:' CA N O N. 
£x ConciUo Aquifgra- 

n^nfi. 
An. ii6.Lih. I. C. 123. 

NOn 6tio yacent Cl^ 
rici, non y^l6quiis 
.ins6rvi^t • • . . fed potius 
A n) 46a Ferlafcxta Intra mhd, JV.ppji Pafcha^ 

aut orationi , aut le6H6ni , *nat ; & damor €61111x1111 

aut quibufliber ^ EcclefiaBi , aures Ddmim S«baoib in- aut cert^ pr6prfe utilit4- 
tibus vaceAt ;'aut £tiam 
doarii^ fani9,'fe'divet- 
sarlim iytlum erudiimmt 
difciplinis, 

Ad Magnificat 

Ant. 3. Omnia cpiae- 
cumque habet Pater , mea trdivit. Eptd&d eflisfaper 
"ttftanrV' & faif loiBii* 
;^t!ttfftb cortia: veftra ii 
^ (^ecifi^nis. M&uSb 
6c occidiftis -|tiftttffl,ft 
noii reftitit vc^is. 
iji. Coftstirgei-^, 45 J. 
Lc6ih ijm funt: ptopt^rea dixi quia 'prAti^ntesigiturcftiti^, 
de meo accipiet. Alleluia. i • fratre» , mque ad ad- Joan. .16. w ,, 

feTiTTEPt^ 

PJalnu ^ L Noaum^ 
Feria fexta. 

De Epiftola- Cath61ica 
beati /ac6brAp6ft6l!. 
Le&io j. €ap, 5.' 

AGite nuhc, diyi- 
tes : plorat^ , tiW- 
l^tes in* niisetiis 
veftris quae advenient vo- 
bis. Divitiae veftrae putr6- 
faftae funt , & veftim^nta 
veftra i tineis comefta 
funt. Aurum & arg^ntum 
veftrum seruginavit i & 
aenigo eoriim in teftim6- 
nium vobis erit , &maft- 
ducabit cames veftras fi- 
cut ignis. Thefaurizdftis 
vobis iram in noviflimis 
di6bus. Ecce merces ope- 

rariorum qui meffuOTUt «imrii Vidiftb , qti6fiiam 
regi6nes veftras , ijuae trris6ricors D6inxmis eft 
fraudata eft k vobis , da* -& mUer&cor« v^ntuni^ 'D6nunL Ecce 
agri^e^a exp^at predd- 
■femf^ftiiSum tftrraj, p*- 
ti^ter ferens , donecac- 
cipiat temporaneum & 
fer6tinuin. rati^Rtes 'tgm 
^chie & vos, &coilfir- 
malfe corda veflra , qoi- 
iiiam adventus* D6miiit 
"a^propinquaVit. 
" ^ i^. Dupef cdelo«. /;45J. 
-■-';<■ Le^h lij. ■ 

NOiite ingemifccre , 
fratres , in altenl^ 
trum , ut Ron ^udiciinuiL 
E^e jucfex ^ ante idnuam 
afsiftit. Ex^iHum ^i- 
-^e ^frafres , exitAs nu£ , 
•iab6tts oC' patientbfc ■, 
Proph^^' qti! I^ti iint 
in n6miAb Dominu Ecce 
bea^iic&musr eos ^i iitf- 
•tinu6runtfc SufTen^tiam 
Job audiftis , & finein D6- Saibato intra Hehd. IK pofi Pafcha. 46} 

]^. Domine. pag, 456. judicio deckiatis. TrifUtur 

~ " ' aliquis veftriiin ? Oret. Ad Benedidtus 

Ant. 8. Sed^te in civi- 
t4te , quoadufque indua- 
mini virtute ex alto, Al- 
lehHa. Luc. 24. 

C A N O N. 
£x Goncilio Moguntino. 

Anno 813. Can. 'lO. 

CLerici, in do£^rina) 
in ledi6nibus , in 
pfaimis y hymnis 6c can- 
ticis exercitio jugi in- 
cumbant. Talesenimde- 
bent eiTe qui divinis ciU- 
tibus fe mancipandos fhi- 
•dent exhib^re : Scilicet ut 
ciim fci^ntiae 6peram 
dant , dofbrina gratiam 
p6pulis adminiftrent. 
AD Vesperas. 
De B. Maria in Sah" 
bato. B A T O. 

k L NoElurm S A B 

Pfalm 
Sahbatu 

De Epiflpla Catholica 
B. Jacobi ApoftolL 
L*&iou Cap, 5. 
Nte omnia , fra- 
tfes mei , nolite 
jurare neque per 
coelum ,neque per terram, 
neque aliud quodcumque 
juram6ntum. S!t autem 
lermo ; vefter ; Eft , eft : 
. Non i Djoti , ut non fub 
veltrum 
.£quo animo eft ? Pfallat. 
Innrmatur quis in vobisi? 
Inducat presbyteros Eq- 
cl^fiae 9 6c orent fuD^r 
eum,ung^ntes eum 6lep 
in n6mine Domini : & 
oratio fidei faivabit infir- 
mum , & alleviabit eusi 
D6minus : & fi in pecca- 
tis fit , remitt^ntur ei* 

LeHio ij. 

COnfitimini ergp al- 
tirutrum pectfata vef^ 
tra, &orate pro mvicem 
ut falv^mini : multum 
enim valet depVecatio 
jufti afsidua, £]ia$ llQn>Q 
erat similis nobis ^ pafsi- 
bilis : & . orati6ne oravjt 
ut non plueret fuper ter- 
ram , & non pUiit annos 
tres & menfes'* fSx. Et 
rursiim oravit ; & coelum 
dedit pluviam, & terra 
dedit tru£him fiium. Fra- 
tres mei y fi quis ex vo- 
bis erraverit a veritate , 
& converterit auis eum , 
fcire debet qti^tfiiam. qui 
coiiv^rti fecerit ^^eccato- 
rem ab errore vxa; fuse , 
falvabit animam ejust .a 
morte , & operiet multi- 
tiidinem peccatonim. 

' C A NON.. . 
Ex Concflid Mediolanenii 
quarto. - ' 
A iv AD MATvrmxnL 464 Domkaca quintapafi Pafiha. 

Aru 1576. Part. 3. Tit. a. 

EPiicopi , fi Cliricos 
aliquos oti6fos efle 
comp^rerint , init^ Wqu^ 
fati^ne , iahitaribus eos 
eQcupati^nibus & Ecde- 
*£4iHco h6mine dignb 
incumbere prociirent ; 
h^c provideant onrnino , 
ne im ad fua» falutis dii^ 
crimen & ali6rum ofTen- 
ii6nen9 6tio abutantur. DOiMIN ICA V. 
POST Pascha. 

In VesperisSabbati. 

Pfdmi d€ Sabbato fiA 
fi>la Antiph. Ctimmortui 
efsitis , utfiiprd inL Vefip, 
' Dom. ficunda pag. 420. 

Capitulum , Hymnut & 
Verfus ut fupra in Dom. 
In Aibis pag, j^^. Invitaiorivm, Awfkh 
M £• Verfus ui in Eimr 
raca. In Aibis iftf • 400. 

TresffalmihlLV^ 
Dominicas. 
Incipit Epiftola ptima 

beati Petri Apdftoli^ 

LeSiio j. Cap. l. 

PEtnisAp6ftolivJe- 
fu Chrifti ^ eUffii 
adv enis diiper(i6nii 
Ponti , Galadae , '^ 
d6ci£ , Afiae , & 
niae, fecundhm praeiQi 
tiam DeiPatris , iniaaffi- 
£cati6nem Spiritfis , ii 
obedi^ndam , & afpc^£6- 
nem sangtiinis Jefii Qiri^ 
ti : Gr4tia robis , & pax 
multiplic6tur. BenediSus 
Deus & Pater D6iiuQi 
noftri Jefu .Chrifti (pi 
iecibidimi miferic6rdtsun 
fuam magnam reg^mer^* 
Tit nos in fpem yivam per , Ad Magnificat 

^/2/y;i.6.I^vidapp6. i^&n-eainem Je& Ouit 

fitus effad patres fuos , & ^ ^^^ > ^^*^' 

viditcor^pti6nem:quem ttem mcprruptibilem, & 

verb Dem fnfdt^vit ^ mcontamindtam , Um- verb Deus .fiifcitavit a 
m6rtuis , non vidit cor- 
n]pti6nem. AUeliUa. A3. 

Oratio m ir^A ad Laud. 

COMPLETORIUM Ut 

in Ferii^ Bafihalibus. 
Non dkuntur Preces. marcefiibilem 9 conferri-, 
tam in coeHs. in voKs ,! 
aui in virtdte E^ ciiik- 
oimini per fidem m fiil6- 
tem , pariiam reveUffiin 
tempor^ noviffimo. In 
quo exult^itis, m6diciini 
nunc ii op6rtet contiiilari lav4rUs|miati«Mgbpiiit .;, ^, (£mmi coirup&ili- 
fif»hik6^!9>tkr9^ i^is 9mo veL arg&nto re^ 

4krjira^60Qr:9uro!(;mpd x^mp^^^9^P>^^^ 
jfiW JllMit.piK)i^ iinguine Agni imniacp- 

;MipiiMu:^kiJw94iei|i i 4c Mti.Cluifti : * Dicant. 
i|^MKVtn^r&'hondrem:jin ^P/ lo&uF^^.u 
ifM^ti6ae .Je& Cbrifli''; ■ ^ermo' SanfH Csesibii 
:ffQem;'*Giyll.noa vid&i- . Arelatinfis Epiicopi^ . 
-tm ^c^gitjs : ' in : quem HamiL 37. dtLitan. 
Ipamitcjim^t ni^ yidi^r - .. Le&o.yi 
MtisNm^; '<;red4i^ aiv- . X^^ Cci^ , fratres diiefiii&- 
«^iM^/end^iMkisliiAtid^ .JEZ^^Vdi^£»^&%i- 
«niU^t&lHlii ^- g^r^c4i^^v: .ntfles^ adv^munt.. In iilis 
iMj^tfAj^m 6mn S^i ^t^P^. 4iibiis> ^s regn- 
;v0fyn^i^ ftMitem anim4- laritef.in totomondo c^ 
cnf n^ : De xpia filiite eoc^ lebrat EccUfia , mrUns fe 
«.airift^ltti^ $^tq^9, /cr^t^ k iando conv^ntu fubdu- 
.ifM')^r0pb4ugq!4f:der;fii- ■cai; quia per totom aa- 
:tdMfa)jiV0Jl^^4fia pr^ 4ium Qobis peccat6rum 
^hMtv^nM : 4^at^tes ^v^era fubrepunt* Imiftis 
^iq|to4r-¥^.qii^'tecD^i)s Itribus diebvis fid^liter ad 
.fignffi^^t in/ei^ Spkitus .jp^d^m cu^amus, ^ 
.OnriAi ;j^aenuntians eas contrito corde , vel hu- 
rf^UKe in •Cbriflofimt p^^ miliito corpore Dei mi- 
.isiines ,& ]poileri6res gl6- feiic<Jrdiam depreccraur , 
iiias : qudius. revelatum ut 6]xinium peccat6rum 
.eiH<Iuianonfibimetipjis, noifa-^rum vdlaera ifto 
ipobis^ aufem miniura- trkf^^no . compimdionis 
bant eg quas nunc nun- me<fiipam^o ad fanita- 
ti4ta fiiiu: yobis.per eos tem priftinam revoc^Smus. 
qtii eyangeliiavernnt vo- -Co^yiviola nobis . iti^ 
his^ Spiritu Sirido miflb quadragefim41i 6rdxne 
de' Cj&Blo 9 in qu^ desi- pr^Bparlmus , & magis , 
jderant Ai\g^iB Mofpiceir^. legendo, & pfallendo , 
yjj^, .Bpnuis. j5<Jnjirins: : vel orando animabus nof- 
io, &culi||il ^nifericprdla tris^rit4ies^pulas,qaam 
ejfhs. AUe}. * Dicant qiji corporades ddicias reqni- 
re<16n)f>ti funt a D6mkip. j;^u$. Audite ergo Tnf , 
AUebiia, alleluia* * ^atresjrogantem; audfte concidau .. ' * 

fl?.Spirims.Wjtivat infir- 
nutitem noftram.: i^am 
qaid orimus , ficui: ojw- 
tet , nefcimus : ftd * ttfe 
Spiritus-'p6ftulat prtfti^ 
bis gemhibus inenarrabi- 
Hbus, AHelljia ,. alleliiia. 
^. In die illa , dicit D6- 
eflfuncUm.* iiipcr mmus «lomum David , & (i^per 
habrtat<5TCs Jerufetefti ' , 
Splritnni gr&ti» &'pte- 

Zdck. 11.^^' 
Uaio fai^ ETang^ 
iec^ndttm lo^ixauspx, 
Ltdio iij. '- Cof, fSi' 

1' NiUot^pbfeiO^t 
Jefiis difdpjJis Jte 
Ameti l amfcii «B^b viflBfe ; 
•fi -^ld pcttin^/^Fltf^ 
lA iWnfiifie meo^, dnffiijb to- 
bis. Etreiiqua; ■•'•''' i eonMU>¥ea^aC 

JHceul&iinH* ~^- 4kOO 

hoc fendt <lt^ 
~Molt -soni''^ e^ '•> 
D« Fahit ftirit 
aon^jpdftif te^ 

atfyfiiEibiseitfflt 

QuiTerbquodc 
-ftfldteAifli Afiti 
ejus^miiie jsffd 

cCO^itra/uflEAliiUi 

iilirem v Q«ki^ 
ateipete. QflesA 
non «teglntur:; 
<:6f]^;rtto< 4eritiu ickide gAiidinni eft ; & .Af^ i* Amea^ anien 
^i^iendo taotmn erit, ut dico vobiai: ii cpud^ileti^ MJiqiud ei jamiion fit adr- 
rimium', procul d^io 
ftniic etk picimm. Quid^ 
r^nfacl ergo p^titiir quod 
£pertftieat ad hoc g&adium 
-ceip&qu^dum>koc eft in 
n&miBe Cliriflipeiiindnm, 
cfiv.^divinam innelliginuis 
. -^ei^iamy fi ver^ beilafn 

^ttihil pititu^ ; non quia 

siulla omnino rts eft , ied 

:4|nia m tantae rei compa- 

tati6ne . qiudflpnd^ :ibud 

concup$:itur.^ niml eft«^ 

- ; ^* Ufipie modb ifon 

:petiftis quidquamitt ni^ 

' jhine meo. i '* Pitite y Sl 

racdpi^tb 9 ut gaudium 

'«eftrom fit plenum. Alr 

lefaUa ^ aUeuia. 

L.- -|^«^ VduRtatem timte- 

'■ioaifa & &aet Dominus , 

-& deprecati6nem eorum 

cxiudijetr * Petite. G16ria 

.Vatri.Ptete/<;^ 16. Pf 

•'■»44- . ' -. : ■■- 

Te Deum; 

; jfD LAUDES.' 

Pfalm & Aniipluma ut 
m Ffakeria. . 

Capitulum & Verfiis ut 
in Dominica inAlbisp^^ 
4PJ. csMs Patrem:iu| nomme 
meo «..dabit.Yobis. AUe^» 
luia. Jo^ i6i* r 1 1 
Orauo. ; i 

D:£ns,- k quo boiia 
cimAa 
•iargtre ..fupplitibps 
ut co^^us , te ini^i- 
.rantei. quae ft^ ftmt96c 
te gubemaftte y./^^adem 
fixiamuB» PerD6ininuih« 

C A N O N. 
£x Adis EcdaLe Medio- 

lan^ifis fiib S. Carolo. 

Part. 4. JnfiruB. fjFO fup" 

pkcat. 

DOniiiiicll aur Fefto 
Proceffi^nis^ ^ diem 
immedi4te praeced^ti Pa- 
rochus quilibet fideles 
m6neat de hujus die &: 
occafi6ne : unde eos , ut 
imtrfint, procefi^n^iai^ 
que tam imimo quam; 
c6rpore comitentur j ef'» 
ficddter adhort^itur • • • .. 
dicatqne quantimod^si^ 
devotione & 6rdine h^ 
procefii6nes celebriri di- 
beant; ■ 

AD FMSPERAS^ 

Pfabni M in Pfalfmof 
fub Antiphoms dt Laudi>^ 
bus pa^. i^.:' : . .» 

. Ci^itiUum, .Ifymnus.6' 46S Feria ftcunda in RogatiombuSm 

Verfus utfuprA in Domi^ Chnfti : quafi nka in Albis p)iig. 399. 

Ad Magni£cat 

Anu 4. In n6mine meo 
petetis, 6c non dicovo- 
bib quia ego roeabo Pa- 
trem de vobis : Ipfe emm 
Pater amat vos , qula vos 
me amadis , & credidiftis 
quia ego 4 Deo exivi. Al- 
leluia./0^. i6» 
Oratio ut fupr^ ad Laud* 

COMPLETORIVM Ut in 
Feriis Pafchalibus. 

Non dicuntur Preces, 

FERIA SECUNDA 

7N ROGATIOSIBUS. 

^ ^ Si his diehus Roga^ 
tioniim , excepto tertio ^ 
'feftwn' celtbre occurrct , 
de eo fit Officium : Non 
celebre differtur , vel anti- 
dpatur : Simplex vero ha- 
het Commemorationcm tan~ 
tim in Vefper. & Laudibus, 

AD MATmmVM. 

Pfalmi e IL Noaurno 
Feria fecwida. 
De ]^iftola prima beati 

Petri Ap6fto!i. 
LeSlio y. Cap. I. 

SUccin^iiumbos men- 
tisveftr» , s6briiper- 
feQe fpera-c in eam 
qux oilcrtiir; vobis gra- 
lia::^ ia re .'tir.'iN^ar:rr. Jrh filnobe- 
dientiae , non 
pri6ribus ignoiintis nC* 
trae dedd^riis : iedfecifiBr 
diun emn , qui Yocinc 
vos , Sanfhim ; & ipfi ii 
omni converfati6ne £aic- 
ti fitis , qu6niam fcripoiB 
eft : Sandi ^tis , fii^ 
niam ego fandus fnm. Et 
fi Patrem invocidseBm 
qui fine acceptidne pep- 
fonirum judicat fecunoioB 
uniufcujmque opus,]nti- 
m6re incoi&tfis veflri tte- 
pore convers4minL 

^. Consiirge 9 D6fl(uie 
.T)t\iSypag.4^^. 
Le^io ih 

SCi^ntes qu^non cor- 
ruptibilibus , auro yt\ 
arg^nto red^pri eflis de 
vana veflra converfatidae 
pat^mae traditi6iiis y fU 
pretiofo sanguine qmfi 
Agni immacul4ti Chriffi 
dc incontamin4ti ; pr«- 
:c6gniti quidem ante mufi- 
di conflimti6nem , mani- 
feflad autem noviflimis 
temp6ribus propter yw 
qui per ip&m fideles eftis 
in Deo qui fiifcitavit euffl 
a m6rtuis , & dedit d 
gl6riamv nt fides vefba 
6c fpes effet in Deo. A- 
nimas vefh*as cafiificantes 
. in obedientia caritatls , in 
:raterni»a:t3 cjndrc * sini- Feria Jiamda in RogatloniiiU^ 4^ 

nifi intelligiUniis qubd D( 
minus & Ueus nofler non ^lid ex corde invicem 
-diligtte attendiis ; renati 
^on ex iemine corruptibili 
jU incomq)tibili per ver- 
Jbum Dei yivi & per- 
man&itis in aeternum. 
-Quia omnis caro ut foe- 
num , &L omnis gloria ejus 
tanquam flos foeni : exa- 
xnit foenum , & fios ejus 
d^dit : verbum autem 
Ddmini manet in aeter- 
num. Hoc eft autem ver- 
,bum quod evangelizamm 
cft in Tos. 
. :^. Supei coelos , Deus , 

P^V' 455- 
Le6tio ian£ti Evangdlii 

{ecundiim Luc^m. 
LeBia iij, Cap» 1 1 • 

IN illo t^pore ; Ait 
Jefus ad difcipuios fiios : 
Quis veilriim habebit ami- 
-cnm y & ibit ad illum me- 
di^ no&e , 6c dicet iUi : 
Amice , c6mmoda mihi 
tres panes ? Et riliqua. 
Hoixiilia Sandi AugufUni 

Epifcopi*. . 
£p. 1 30. qua eft ad Pro- 
iiam^n, 16. 18.19. 6*>0. 

QUi novit bona data 
dare fUiis fuis , pe* 
tere nos & quaerere & 
pulsare compellit». Quod 
quare ^ciat , qui novit 
quid nobis necefsarium iit^ 
priufquam petamus ab eo , 
.moYCie diumum poteft 5 Yoluntatem noih-am iibi 
yelit innot^icere» quam 
non poteil ignorare ; fed 
exerceri in orati6nibu$ de- 
fid^rium noibum , quo 
poisimus capere quod 
praeparat dare. Illud enim 
yalde magnum eit ; ied 
nbs ad capiendum parvi 
& anguiH lumus. Ideit».no« 
bis dicitur : Dilatamini. 
Tant6 quippe illud fumi- 
mus capaciiis , quantb id 
& fldelius cr^dimus , & 
iperamus fifmiiis , & de- 
iideramus ardentiiis. In 
ipfa ergo fide , 8c fpe , & 
caritate , continuato deii- 
derio femper oramus. Ac 
per hoc , & quod ait A- 
poftolus : Sine intermii^ 
iione orate : quid eil aliud 
quam beatam yitam quae 
nulla niii ast^ma eil , ab 
eo qui eam folus dare po- 
teil , iine intermiffione 
defiderare ? Semper ergo 
,hanc a Domino Deo de- 
, fider^us ; & oramus fem- 
per. Sed ideb ab aliis cu- 
ris atque neeotiis , quibus 
iplum defiderium quo- 
dammodbtepcfcit, certis 
hoFts adnegotium orandi 
mentem revocamus , ve?- 
bis orationis nos ipfos ad- 
monet^tes , in id quod de- itder4invis int^naere ; ^ tpod tepefcere coeperat » 

Miinino frig^icat ; 6c p^- 

nitiiis extingu4tur , nifil cri* 

briils inflammetur, Quae 

ciim ita fmt, ^iam dun 

diu Qrire vacat , id eft , 

■ ciim 41ist bonarum 6c ne- 

ceilari4rum a£^i6num non 

' impediuntur officia, quam- 

Tis & in eis , ut- dixi , de- 

-iidirio illo femper oran- 

.dum fit, non w impro^ 

-bum nec iflddle. Neque 

enim , ut nonniilli putant , 

hoc eil 6r4re in mukil6- 

quio , ii diAtiiis or^r. 

Aliud eft iermo muLtus , 

aliud diutumus affefbis. 

'Abfit ab orati6ne multa 

:locutio ; Ibd non deik 

-multa prec4tio , fi ferveiis 

^perfev^rat int^ntio, Naxp 

mukiun loqui ed in or4n- 

do rem necefs^riam {up6r- 

fliiis 4gere verbis.: mul- 

-tiim- autem prec4ri eft ad 

eum qucm precanuir -, 

•diutumi &• pia cordis ex- 

■«itati6ne puls4re. Nam 

pleranique hoc neg6tium 

-phis eemitibus quamfer- 

monibus agitur , phis fletu 

-quam afFatu. 

Vlt. Petite, & d4bitiir 

^vobis : quarite , & inVe- 

ni^tis : * Puls4te , &ape- 

ri^turvobis. AUcliiia, al- 

lcluia.. y • Invocfilubs 8t «h 
bitb me, flc 9gf> Mb" 
diam vos :. tfmMk flt| 
& iaveni^ : * RiUft 

HuRogatiomm^tki 
ao/idicuur Te Dcasn» 

Retiqua m m ¥mu 
Fafckalibus txcepm ftf 
fi^pamtur: 

AdBetieaam 
Ant. 7. Quis ez patrem petk p»em j 
numquid lapidem dilit 
im?AlIeli!ia»alleUia.XK» 
II. 

Oratia, 

PR»fta , qiifKfaxm» , 
omnipotens Deuijiit 
quiifvaffli^oae nofini^ 
lua piet4te confidimas , 
comra adv^rik 6mnia tnl 
femper prote^6ne mO' 
ni4mur^ Per D6minuin. 

Qtue Oratia dicit» ^ 
Hwas diti^ 

C A N O N. 
£x CoacOio AureKaneiili 

primo. 
'Anm^ii. Can. %y.A 

ROgati6ines , id cft 
litanias am^ Afaft* 
fionem D6nuni ab 6inri' 
bus Eecl^fiia- placait ce 
lebr4rr : quo trithio mor 
nes abftiiieant. 
Ad Magnificat 
Anu I» Si vos, cisa xt l^hErAallr^fiUttsbvfaiiau . Gbi&ifiL' Aropttr. qood 
>lfafj|rJattP i9Stfh^'f «outtb ddattatt 'Jbri(M&]m : :Eoce 
^i|te^Pafi8rinU^.deoa--^poi]o w ]£pidmn 

'jlltfiiff il»f filjtiiiiiiilrliiiiiinii : miiimmasaiuljarein,iefa^' 

\lZjhwi-y-y. j;i'iiiv:> :icted[d«k fai«iiiii!^y.'iioa 

-£T Oauh iBomittka pm-' 1 cote&tuUnir. Vdbitii^^ 

^Scecftstfa. . r^ • '^ kojior credindbiis ; naa 

^rr,.-y-' '■'■■ . ■:>■■ r ..-■ .-1-. •xred^iic&us autem lapis 
«^ * 'iPEltU TERT-ilA;^ auemreprabaTirimtajdl. 

, *^i^VS^<?*^A*^#- capm4iiwilfe;fclaj«of- 

-/-. P/j&ni( Ii^tproS$ftao fenfidttis & pe<pa Miidalr 

^Femi-mwt^t r il? r V^ -Wir -^l «ll^dtnitf verbtf^ 

-X>fe'£piS^b frifli^ faeki Mccfedimiuiqtto&pi* 

A^i \ itetn :/^ik<iftfiit. : . fitt fimt. 

- ^/LcSm jd > - €apB^i ■:- i|). Cant4te DMao ;. 

'^ ^T^^ EponiMes . qid- onms terra r/jf «^4^«. 

lii j p f^ tajgwieib .ddumi, x->i Arifrnni,^bfecroTOs 

j|fi6i&iiuletl^nesy'j& inv»- i Vj« taiiquam' ^dvenas 6c 

j4iak>i!&i{lif|)nnes.det]nfilii- peregnnos ab(^in^re vos 

: aes.:9 -ficiifclmoclb g^mti in- \ carn4Hb|]s defid^riis que 

.]fiuttQS)f^(|iDaitionabiie fiae militant adversiis ^nimam, 

:iddbi laciicoQaipifcite ; eonverfati^nem veilram 

' ;iit ini eov ete&^at^s;io 6^ -tater gentes hab^tes bo^ 

JiUem l fi!;Caixu9n ^ftfif- .nam ; nt in eo ({Uod de-^ 

^ tis. '^^adUa^ . dulas . eft tr^aik de vobis tanquam 

* D^saif(i».aAd'quem acce- de male&d6ribus , ex bo^ 

4^ttta(j4|adem smmm ab «nis op^ribus vos confidtf-^ 

rluim&vliiifei^disnirepro- rintes,*dorificent Peun^ 

fl»e^m »i£ko4titem el^c- in die vifitati<Snis. Subj^di 

.«nm &/ltonorificatum ; igityr eft^ omni hunii** 

s&ipfi tanqua^ lapides xat creatiine propter 

.TivimperaHifficaminiydo- D^m^five rcgt., miafi 

oms fpirituaiis , &cerd<$«- prauteHi^ ; five •dticibus , 

.tiufniaa£h]m»oA£rrei^ .taitduam abeo miiffis ad 

vitu4]e&hi6fiias ^ acceptiir- ^^immQsm malefaftdrum v 

lule& Defi pei;Idiup laiidtmp vei b. bonidEa» > '47^ firia Urdk m 

quia fic eft vohjntas Dei , 
ut bene&ci^tes ofamnttf- 
cere faciatis imprudintiiim 
h6minum ignorimtiam : 
quafi liberi. , & non quafi 
Velamen hab^ntes maUtiae 
libertatem , fe4 ficut ieryi 
Dei. 

"BJL. Salvum fecit D6- 
-mnxA^pag. 457. 
- L^dio fan6ti Evang^ 

feqindum Lucam. 
. Lt&io iij., Cap. zx« 

1N illo t^pore ; Fac- 
tum eft, dim effet Je- 
fiis in quodam loco or«Lns, 
ut ceisavit , dixit nnus e^^ 
difcipulis ejus ad eum : 
D^mine, doce nos or^re. 
Et reliqua. 
Homilia San6H Auguftlni 

Epifcopi. 

£p, 130. ^ua eft ad Prd- 

bam^ ru ai. ad 23. 

HOc quod in Do- 
minica oratione p6- 
fitum eft , tam lat^ patet , 
ut homo Chriftiinns in 
qUalibet tribulatione conf^ 
titutus, in hoc.g^nutus 
edat ; in boc lacrymas 
fundat , hinc exordiatur , 
in hoc immor^tur , ad 
hoc terminet orationem. 
Jiis enim yerbis res ipfas 
jnem6riae noftrx oom- 
mendari oportebat. Nam 
quaeiibet alia verba dica- 
.mus, quae affefibis orkitis Rogaimmlfm: 
vd praced&ido ftmtf 
uc dveat, yel ronftfid 

• do att^ndit ut cmolt 

:.nihil-41iud dicnmis faHlii 

..qnod.in .iftaDimBaa 
orati6ne p6fitum eft»J 
re^e & ccngniintercrt' 
mus* Quifiiuis amemil 

. dicit .qttod.ad ifiam Eitf^ 
gtiicampcecem pertiffai ' 
noii poffit , etiamfi ooi 
illicite orsEt y camiliKr 

^orat : quod flH%io qMfr 
admodiim noii didrtBr il- 
licit^ , quand6quidefflS 
rim renitos non nifi j^ 
rit^ter decet or4fe.Ufr 
de liberum eft dliM aMe 
^ verbis dadeni ta&n 

,iii orjkido dicere , •M 
noh debet eftlB^ Uisteraft 

-aliadicere. Qiii'd]citk 
orati6ne , verix- grittii: 
D6mine, muioiplica diii 
tias meas; aut :Daiiiitt 
tantas , quantasciK t«l 
illi dedifti ; aut : Hofi6i«s 
meos auge ;^&ix«cdidr| 
eorum habens concimit 
ci^ntiam^; noo idatflfadBK 

iirex ius fecunditmDeini 
proftt hominibus : pM 
eum non inyenire in ora- 
ti6ne Dominica , aoe 
poiHt liaec vota coaptire. 
Quam6brem pi^deat tt- 
t€;m pitere quae non po* 

-det; ciipere ; aut fi ficiioc 
pudet, fed cupiditasviiir 
,ut idaoi ab ifto 

malo liberet, 

dttdmus : Lflbera nos 
Ferid mutna in Rdgafiamhus, 473 

Qpanfb- mili& hoc adm<Snitu8 clemintia Dei 

ex6ret • qu6 peftes, ck- 

des f caiamitates , £unes, 

befla , & id g^neris ad- 

v^ quae nobis )ttftiffi- 

Cum ft&bitis ad mo Dei judicio iaSi^^ 

dimfttite , fi tur • . . • ar^t & tdlitt* 

y^^Magnificat 

Ant. 7. Ciimoritis, 

dicite : Pater , fan6tific^ 

mr nomea tuum. Alieluia. 

Luc. XI. 

Orano Dominic^ prm* lilMIiab^advirsibidi. 
; * Ut & Pater 
qui m coelb eft« 
it vobis pecdita 
B« AtleUia» suleli&ia. 
I ' ^: M]lerati6nes ficite, 
BnHjQiiqiie cum fratre 
wtOi^ &i'tosdvoxi vir cratn 
Vk^ «on ciatet in corde 
iRK ♦Ut. G16ria.*Ut. 
%iarc.iuZach,7^ 
.jf^Benediaus 
^-jt$Uk %. Didtunusex 
Bi^pulisad Jefum:D6- 
ntne , doce nos or&re. 
yieluia. Ziic. li* 
Orauoi 

EXcita, Ddmine , tui- 
rum corda fidiliiun , 
tt fiicris int6nta dodrinb» 
jaod prec^tur int^Ui* 
^t 9 & pet^do perfe- 
'^ribnter d>tineant. Per 
36fflinum» 

Qud Oraiia diciturad 
^larasdiei* 

C A N O N. 
bc Concilio Coloni^fi I. propter DeixoiScitetiam 
4ru 1 5 36. Part. 9. Cap.j. siUHiiet quis triftitias , p^ 

LI»iii«principioiniti- tiens injtift^ Qiiiae enim 
t6tsfunt,ut tiunp6- -eft g^6ria » fi peccintes & 
ultts diYini inftittttioiie cols^hi^uiti f)ii9%)ctb i Scd FERIA QVARTA 

IN ROGATXONiaVS.'^ 
VlGILIA AsCENSIOKIft» 

PJalm t 11. NoSwm 
Fena quarta. 

De Epiftola prima bea^ 
' Petri Ap6ftoli« ., 
LeBioj. Cap. 2. fi» 3. 

OMnes honor4te : 
firaternit4tem dil»- 
gite : Deum tim^ 
te : regem honorificate. 
Servi , stU>diti eft6te in 
onmi tim6re D6mims \ 
non tantiun bonis & mc^ 
d^itis» ied ^tiam djrfcblis. 
Haec eft enim gritia, fi %jrauo» 

PRaefla y quflefiunns , 
otnnipoteiis Deus , ut 
noftrae mentb int^ndo , 
■xpb ventdraef iblemnit4tis 
^ofi^fi» audor ineriflus 
-eft , femper int^£t ; & 
.qu6 fide pergity conyei^ triDUs piacutc c 
qinbto onmes 
juii^tur 9. ut <{u 
xiiun omnes.pec 
fic & onm^. f 
• sApphcent ^<Mni 
Deum corda in 
bus ilerent. - !i'-:> ;.=; 

^ ^ . ASCENSIONE- 
p p M i H I. 

Solemne-majus. IN L V E S P E R l S^ t-N: OheftDeus 

^usyUtDeus 
afcenfor coe- 
li : magnificentiiejus diP- 
ci^runt nubes : habitacu- 
lum ejus furfiun. AUeluia. 
jDitftfrer. 33. 

Pfalmus 20» .D^mine 
in yirtdte tua , pag, 98. 

jint, X. Quis afc^ndit 
in , jcoelum atque defc^-. 
dit ? quis iufcitivit 6mne$ 
terminos terne ? quod no- 
men eft ejus , u nofti ? 
Alkbiia. Prov, 30. 
. Pfalmus . a.^.. . D^mini 
cft term j pag.jo. 

Aic^d.et panr Jtnt, /^ 
dens iter ante eos , & tr^sibit Rex e6r.um co- xsaa eiSySc Q6ininus in. 
g4pit^. edrum*. Alleltiia. 
Aiick, 2. . 

Pfalmus p6. D6minus 
cegnivit, exultet terra , 

. ; jint. 5. £cce:int^iUget, 
exalt^bitur ^ &eleyibitnry 
& iublimis erit yalde. Ai- 
leldia. If ^2* 

.. pfalmus p8. IjWminus 
regnayit, irafcantur p6pu- 
U.5f-»gr-58. 

j4nt. 4* Stabunt pedes 
ejus indie illa fuper mon- 
tem olivaijum qui eft 
e^ntra JeniGdein aa on^- 
tem. AUel^a. Zach. 14« 
.iPA/mf^ /^7.JPauda Je* 
nMalem,/?^^. 115^ 478 

. Capitubm Eph. i. 
V^ Etis Chriftum cont- 
Jj/iituit ad d&teram 
fuam in coel^ftibus (upra 
omnem principatum, .& 
poteftatem , & omne no- 
men , quod noiakiatuf 
non fQlum in Hoc faeculo , 
fed 6tiam in futiiro. 

1)?. Attollite portas , 
principes , veftras : & ele- 
vamini , portae aetemales. 
Alleluia ; 6c introibit Rex 
gloriae? * Qui» eft ifl« 
Kex gloriae ? f Dominus 
virtutum ipfe eft Rex 
gloriae. Alleluja , alleluia. 

^. Hunc pricciperii 
Deus exaltavit dexterj 
fui. ♦ Quis eft. Gloria. 
t Dominus. PfaL 23. 
AB. 5. 

H T M N U S. 

PR o M 1 s s A , tellas , 
. concipe gaudia ; 
Te foufta coelo conci* 
K^t dies : 
' Deus tumfotes ponet 
iras: 
Sanfta tuus Mediator 
intrat. 
T u , Chrifte , viSor mor- 
tis & inferi , 
Cruorc partam sufcipe 

gloriam : 
ProcWe , regna , fome 

fceptrum ; 
Subjicitur tibi totus or- 
bis. In j4fcenfione Domini.' ^ 

QviD oMapbmif 
picitb polo , 
O tos y eumem;, difif- 

'pnli, Deaiii? 
Ut nunc m' 
fcancKt aftra » 
Sic v^et metofaidip 
ultor. 
O Chrifte , dextrae qff 
Patrisaffides, 
Fac 00$ triumpU pa^ 

ticipes tui : 
Certamen urget: mi- 

Ikimus, 

£t , duce te , fuperf* 

mus hoflem. 

Laus fununa Patri,qu! 

, G^ituni pdio 

Pacis perennis siifapit 

obudem : 
Laus , qui triihnphat , 

fumma Nato : 
Par tibi laus , utriufi{ne 
Ncxus. 
Amen» 
^. Regnabit Deus fin 
per gentes. 

iK. Deus iedet {uDor 

fedem fand^am fnam. Al- 

leluia,alIei.aUel. P/^i. 

j4d Magnificat 

j4nt. 3. NonturiAnr 

cor veftrum ; vado pari* 

re vobis locum:ltenia 

v6nio , & accipiam tos 

ad meq;>fimi , ut ubi fum 

ego , 6c vos (itis. AlleUia. 

Joan. 14. 

Oratio ut iifra ai LtmL D In AfienfiMe D(mimM 479 

Ap CoMPi:.ETOR. Pff. aicemlit fiiper codiiiincG^ 
jji. Ad Oii6attm. Afc 
leluia , allel. allei. Pf. 67« 
D« A£Hbus Apoftolonim* 
Le^ /. Cap. I* 

Ixit Jefus Apifr 
tolis : Accipietis 
Yirttttem fuper^ 
venientis Spirttib SaniSii 
in vos , & ^rids raihi tef- 
tes in Jeruialem, & in 
omni Judsa & Samaria , 
&; ui^ue ad ultimum ter«* 
rae. Et cum hsec dixiilet , 
videntibus illis , elevatus 
eft , & nubes fiifcepit eum 
ab 6culis eorunL Ciimque 
intuercntur in coelum eui>- 
tem illum , ^cc? duo viri ffr Dcninicajhb Antiph, 
T^mporis Pajchalu. 
Ad Nunc dimittis 
Am. 5. AUeluia:Om- 
gns iingua cpnfiteatur : 
j^eiuia : Quia Dominus 
lefiis in gjoria eft Dei 
Patris. Alieluia, alleluia. 
PfiUipf %* Qua Ant. dici- 
f^rjifquead Vigil* Pentec» 

AD MATUTINUM. 

Invit. Aueluia : Domi-^ 
|ium Jefum euntem in cce- 
ium- * Venite adorimus. 
AUeluia. AB. i. 
. Pfidm. Venite^ pag, 6. 
. A^^* 5- Elevata eft mag- 
luficentia tua fliper coelos , 
Deus. Alleluiar 

Pfalmus 8* Domine , 
Pommu&nofter ^pd^* 5 3 • 

Ant. 7. A fiimmo coelo 
egreflio ejus , & occurfus 
ejus uicue ad funmium 
ejus. Al|gi)uia. 

Pfalmus 18 • Coeli enar<r 
i:ant gloriam Dei , />. 6 5 . 

Ant. 4. Aicendit Deus 
in jubilo, j8c Dominus in 
voce tubae : Psaljite Deo 
poilro , psallite .... quo- 
0iam Rex omnis terrse 
Deus.^AJiJeluia. 

Pfalmus 4^. Omnes 
f^n\.^% , plaudite manibus 
pag. 57. 

^. Psallite Deo qui aftit^runt juxta illos m 
veilibus albis , qui & di- 
xenmt : Viri Galilaei ^ 
quid ilatis alpicientes in 
ccelum ? Hic Jefus , qui 
aisumptus eft a vobis in 
ccelum , fic vdniet quemt- 
admodiun vidiftis eum 
euntem in cceium. Tunc 
reverfi funt Jerosolymam 
a monte qui vocatur Oli^ 
veti , qui eft juxta Jen>- 
falem , sabbati habens iter» 
Et cum introiiTent in co?- 
naculum , afcenderunt ubi 
manebant.Petrus & Jo^-o 
nes , Jac6bus & Andreas, 
Pliilippus &. Thomas , 
Bartholomaeus & Mat- 
thseus , Jacobus Alpha^ , 480 In Afcenfione pomlm* 

& Simon 21eldtes , & Ju- liitn , cor^CftiSas foatilk 

das Jac6bL Hi omnes 

erant perfeverintes una- 

nimiter in orati6ne cum 

mulieribus , 6L>iaria ma- 

tre Jefu , & fiitribus ejus. 

^. Edunt Jefus dilci- 
pulos foras in Bethaniam , 
& elevatis manibus , be- 
fiedixit eis ; & fa6hun 
eft, * Dum benediceret 
illis , rec^ffit ab eis , & fe- 
rebatur |n coelum. Alle- 
\iaaL , alleliiia. 

^. Sed^bit D6minus 
rex in aeternum : D6mi- 
nus benedicet p6pulo fuo 
in pace. * Dum. G16ria. 
* L)um. Luc. 24. Pf, 28. 
Sermo S. L.e6nis Papae. 
Serm.ji, de Afcenjione 
Domini, 2. Cap. i. 2. 6* 3. 
LeBio ij. 

Slcut in folemnitate 
Pafchali Refurrcaio 
D6mini fuit nobis caufa 
laetandi , ita Afc^nfio ejus 
in coelos praes^ntium no- 
bis eft materia gaudi6- 
fum y recol^ntibus illum 
diem & rit^ venerantibus , 
cjuo expl^tis 6mnibus quae 
Lyangelicae praedicati6ni 
& novi teftaminti myf- 
t^riis coneru^bant , Di- 
minus nolter Jefus Chrif- 
tus , quadrageftmo poft 
re(urre6li6nem diecoram 
dilcipulis elevatus in coe- mpdum fedty 
in iPatris dboera , doM 
t^pora muldplicyh 
Ecciaiae fims diTiiniiii 
praeftituta perag4iMiir,ft 
ad judicandos vivoi ft 
m6rtuos in e&dem eam 
in qua afc^ndit , iidvUL 
Exult^mus luque , dkc- 
tiffimi, g4udio ^milfE; 
& digna apud Peum fpr 
tiarum adi^n^Bletiiites 1 
liberos cordis 6culos al 
iUam altitudinem in qA 
Chriftus eft , eriejint. 
Suriiun -voc4tos £niiNi 
defid^ria terr6iia noiidi- 
primant \ ad aetima pra* 
el^dos peritika non ic" 
cupent ; viam veritam 
ingr^os fallaces illkdbne 
non retardent : & iti i . 
fiddibus haec temporUa 
decurrantur, ut peregri- 
nari fe in hac mundi w 
cogn6fcant , in<|S9 etiiiDi 
quaedam c6mmoda MaA- 
diintur , non amplefite* 
da niquiter , fed wbdSbI» 
da funt f6rtiter. 

7ft. VidentibusAp6fto- 
lis, * Jefus elev4tus eft; 
& nubes fu&epit eumib 
6culis e6rum. Alldiai 
aileiuia. 

^. Afc^ndit EUas iii 
coelum , Elifaeus autemT»' 
d^bat,8c clamabat:Pa- 
tcr in Afctnfiom D(mUiL 4S1 

jk non yidif eum dubitationis vnlnas am- 
putaritc. P6nijnu8 tunc 
difc^puloiS iocrepi vit , dim 
eos cof)>oraliter reUquit ; 
ut verlHi quae rec^ens dl- 
ceret , in c6rdibus audiin- 
mm ksBSiis impr^fla re- 
man^reot £t Dbminus 
quidem Jefus^ ppftquim :is. * Tefiis. G16ria* 
u AA> u 4« Rfg. 2. 
o.ianfii Evang^lii 
indiun Marcum. 
f},iiJ0 Cap. 16. 
iUo' tiimpore ; Re- 
ibiintibus Und^m 
nt.Jefiis, & Qx- oHit itacredulititem locutps eftt aflumptuseft doritiam cor- 

vjldemnt & 
uia iia 
sfurrexifle » non cre- 
nuftriU^ma. 
iliaSandi(jreg6rii 

Pap«» 
•4M. ao« kaUt. in 
P. Pjttn M Afitaf, 

DomirSm 
Fbd re(iirre£H6nem 
^omiijicam difcipuii 
credid^runt » non 
til6jiim infirmitas 
Roftr^, ut ita di- 
&itdra firmitas ^t. 
amque refurr^^io 
Qjt^tibus per mui«- 
umdiita monftrata 
m duni nos leg^- 
;n6fcimu$ , quid 
^u^m de ill6rum 
i6ne folidiunur i 
enim tnihi Mari^ 
l&ie prsftidt quoe 
•Widit,qukmTho- 
]Ui diii dubitavit. 
kenim dubit4ndo 
im cicatrices teti- 

de noftro p^ilore 
w Vcrna. m coetum non curru ^ 
non Aii^is fuUerims ; 
quia is qui ficerat 6mnia» 
nimirum fiiper 6nmia fiii 
vbrtdte ferebatur. Exulta- 
y>t ut gigas ad curniiydam 
viam luam » ut nos eidi'' 
^er^us ex corde : Trahe 
pos ; poft te curr^mus in 
od6retji unguent6rum 
tu6rwm, Vrtde , fratres 
cariffirai, Chriftumop6r- 
tet ut aiuc fequ4mur cor- 
de , ubi eum c6rpore af- 
cendifFe cr^dimus. Defi- 
d^ria terrdna fugi^mus •; 
nihil nos jam dele6iet iu 
infimis, qui Patrem habe^ 
mus in coelis. 

i)^. Afcindit Deus in 
jubilp : * Psallite Deo 
noftro 4 psallite Regi nof- 
tro ; quoniam rex omnis 
terra Deus. AUeliiia , alr 
leliiia. 

^. D6minu$ Jefus af- 

sumptus^eft m coelum, 

& iedet 4 dextris Dei. 

* Psallite. G16ria. * Ps41* 

Y 48 X Jn Afctnfiant DominL 

|lte. Pf. 46. Marc. i6. dibilis , 6c (uperexaltatfli in fecula. 

Benediftiis es , qui is- 
tuiris abyflbs , & iedei 
fuper Ch^nibim ;*&!»- 
dabilis , & fiiperezahani 
in faecula. 

Benedidhis es infin» 
minto ccBli ;^ &laiidiliai% 
& doriofus in fiecnli. 

d^ria Patri , &c 

[ Et dicitur ptr tmm Te Deum. 
AD LAUDKS. 

- Pfalmi dc Domimca. 
4nu r> Hriftus P6nti- 
3. V-> fex futurorum 
bonorum , per pr6prium 
sanguinem introirit femel 
in San6la. Allel. Hehr, 9. 

Ant. 4. Non in manu- 
fifta San£k Jefus introi- 

vit , exemplaria yer6rum ; O^av. quando fit dc ta. ] 

fed in ipfum coelum , ut Ant. Hab6ntes Sacer- 

appareat nunc vdltui Dei d6tem magnum , accedi- 

pro nobis. Alleluia. Helfr. mus cum. vero corde , in 

9. plenitddine iidei. Alfe« 

Ant, I. Talisdec^bat luia, ^e^r. 10. 

m nobis effet P6ntifex , Ant. 8. Deus dedit ci 

fan£his , innocens,exc61- gl6riam,ut fides veftra 

fior coelis foaus. Alle- & fpes effet in Deo. Al- 

luia. Hebr, 7. leluia. i. Pctr. 1. 

Ant. 5. Hab^ntes. Capitulum, Hebr. i. 

Canticum. Dan* 3. ^ Hriftus dim fitipiefl- 

BEnediftus es , Domi- V.^ dor gl6ria , & figfi- 

ne Deus patrum nof- ra fubftantia Dei , por- 

tr6rum ; * & laudabilis , tanfque 6mnia verbo rir- 

& gloriofus , & fuper- tutis fuae , purgati6oem 

exaltatus in faecula. peccat6rum faciens , fe<iet 

£t benedi^him nomen ad dexteram niajeftitis ii 

f;16riae tuae fanSum ; * Sc exc^lfis. 

audabile , & fuperexal- t^. D6niinus in codo 

tatum in omnibus faeculis. paravit fedem fuam, 

Benedidus es in templp -^. £t regnum ipsias 

fando gl6riae tuae ; * & 6mnibus donunabimr. AI- 

jfuperlaudabilis , & fuperr leliiia , allel. all. Pf. 101. 

jglpri6fus in fsecula. Ad Benedi^his 

Benediftus es in throno Ant» i. ChriftusJeros 

regni tui; * & fuperlau- in6rtuuseft,&refiirriiit, In Afienfiotte Domim* 48) 

tiui eft ad (Uxteram Dei , nis Ddmini , jqoo die af- 
qui ^tiam interp^llat pro 
«obis. Ailetuia. Rom.^^ 
Oratio. 

COnc^ , qnaefiimus , 
omnipotens Deus , 
ut qui hiaieml die Uni- 
ginitttiii tuum redempt6- 
' rem noftrum ad coelos af* 
«endi& cr^dimus^ipfi cpo- 
'qne mente in coelefbbus 
iubiitous. Per eumdem* 

AD HORAS. 

. PoftHymnumDoxolog. 
Qui viftor ad cgb- 
lum redis , 
Jeiii , tibi &t glxSria, 
Cum Patre cumque Spi- 

rim, 
In fempit^xna fscula* 
Amen. 
Eadem Doxologia fir^ 
vanda pojt cateros Hym^ 
ifos ejufdem metri^ mfi 
aliter notetur. 

Antiphona de Laudihus 
& Pfialmi de Donwiica. AD PRIMAM. 

C^itulum de Doninica, 

C A N O N. 

£x Conflitutionibus 

Apoflolorum. 
Lih. 5. Cap, 18. infine. 

NUmeratis guadra- 
ginta diebus a pnmo 
Dominico die, celebrate 
diein Feftum Affumptio-' cdndit ad Deum, cum- 
demque Patrem fuum st 
quo mifTus fuerat y ad cu- 
jus d^xteram virtiitis fe- 
det , quique in confimi- 
matidne faeculi , veniet 
cum poteflate & gl6ria 
multa ad judicandum vi** 
vos & nuSrtuos. 

AD TERTIAM. 

Capituium ut in primis 
Vejperis. 

ijL. br, Dixit DiSminus 
Doniino meo : Sede a 
dextris meis. * Alkliiia , 
alleluia. 

-^. Donec ponam ini- 
micQS tuos fcabellum pe- 
dum tuorum. * Alleluia* 
Gloria.^ Dixit. 

^. Tu es Sacerdos in 
aeternum % 

I)?. Secundiim 6rdinem 
Melchifedech. AUeluia ^ 
alleL allel. Pfi 109. 

AD SEXTAM. 

Capitulam de Laudlbus. 

i^. br, Vid^runt mgref^ 
fus tuos, Deus. * Alle-* 
luia, alleluia. 

^. IngrelTus Regb met 
qui efl in San6lo. * Al- 
leluia. Gloria PatrL Vi- 
derunt. 

^. Afcendifli in altum , 
cepifli captivitatem : 
Yij 4S4 In Afcenjiofu Domini. 

^. Accepifti dona in Alleluia. Joatu 3. 
hominibus. Alleluia, all. "' 

aUel. P/:67. AD NONAM. 

Capuulum, Haebr. 1«^ 

EUm qui m6dicb qukm 
Ang^li minoratus eft , 
videmus Jefum propter 
pafli6nem mortis gl6ri4 
& hon6re coroniitunu 

l}^. br., Minuifti eum 
paul6miniis ab Ang^. 
Alleluia , alielyia. 

^^ G16rii & hon6re 
Goronaftieum. AllelMa. 
G16ria. Minuifti. 

^. Conftituifti cum 
fuper 6pera manuum tua- 
rum: 

..l^... Omnia fubjecifti 
fiib p<^dibus ejus. AUe^ 
luia,alkl.allel.= /V:8. 

AD II. VES^PERAS. 

Ant. A D quemAnge- 
I. J\. 16ni ducit Deus 
aliquando : St de a dex* 
tris meis , quoadufque po- 
|iam inimicos tuos ica- 
bdlum pedum tuorum? 
AUeiuia. Hcbr. x. 

Pfalmus iop. Dixit 
D6miiius D6mino meo , 

r^e^ 34- 

Ant. 3. Nemo afc&i- 
dit in coelum , nifi qui 
(defcendit de coelo , Fflius 
Ji6uunis qui eft in coelo. Pfalmm no. Coa£e* 
bor tibi^.. . . in consOio, 
pag. 34. 

Ant, 5.Quidefc^, 
ipfe eft & ^ ali:^ 
mper omnes coelos, ot 
impl^ret 6mnia. AUeUiii 
Ephef 4. 

PfaJmus ti2. LaiMite 
pderi D6minum ^pag. 35. 

Ant. 6. Initiavil ooImi 
viam novjim & vivintcffl 
per velamen , id eft , ctf* 
nem fuam. AUeliua. Htk. 
10. 

Pfalmus iit. Laetitoi 
fum in his^ pag. 8i« 

Aflt. 7. Omnis lingoa 
confiteatur quia D6miiiiB 
Jefus Chriftus in gl6riaeft 
Dei Patris. Alleluia. Pti' 
lipp. 1. 

Pfabnus tjy. Confiti- 
bor tibi, • • . • qu^niain, 
pag. 122. 
Capitidttm. EpheC 2. 

COnrefiifcitayit noi 
Deus , & ponfe4te 
fedt in cceUftibus in 
Chrifto Jefu , ut ofte- 
deret in fsculis fuperve* 
nidntibus abundantes di- 
vltias grdtiae fiis in boni- 
tate fuper nos in Chxifto 
Jefu. 

H T M N U S. 

F£ L I X dies mortadi*' 
bus, Diehus intra OSi» Afi^nfiords DaminL 4^ 
Qui per profufum san- Ad Magnificat gumem 
Homo Deus claufas diu 
Intravit st^mas domos ! 
Nos membra , qu6 

noflrum caput , 
Qub dux praeivit , ibi- 

mus; 
5i jungat una mens fimiil , 
Nos una junget gl6ria. 
NosTRAS Olimpo 

redditus j4nti 5. HabdntesPon- 

tificem maenum qui pe- 

netravit coelos , Jelum ri- 

lium Dei , adeamus cum 

fiducii ad thronum gr4- 

tiae ut miferic6rdiam con- 

fequamur. Allel. He^r, 4. 

Oratio utfupr^ ad Laudm 

COMPLETOR. ut herL 

^ Si Fefium Duplex^ 

mimis 6* fupra occurrat Qui , Chrifle , fedes prae- intra OSiavam Afienfionxs 
Domrd, de eo fiet Offi* 
cium cum commemorattone paras, 
Hic exules ad patriam 
Trahas am6ris n^xibus. 
' TuNC ore nudo, qua- 

lis es , 
Per^niter vid^bxmus , 
Aihabimus perenniter , 
Pcrinniter laudabimus. OHavA in utri/que Vejpe" 
ris & Laudihus. Si verd 
occurrat ' Feftum Semidur' 
plex, de eo fiet coTnmt» 
moratio in utrifque Vef 
peris & Laudihus, & tunc Sl quos amas , non d^- ad Matutinum L Le6i, de feris; Scriptura occurrerue. IL de Noflrae falutis 6bfidem , die irura OSlavam occur" 
JMittas ab altis sedibus , rente , e duahus fit una Qui nos ad6ptet, Spiri 
tum. IIL de Fefto , ^ duahus 
etiam fit una^ rufi tertia 5 Q U I viftor ad coe- fit Homilia. De Simplici lum redis , 
Jefu , tibi fit gl6ria , 
Cum Patre cumqu* Spi- 

ritu , 
In fempitirna faecula* 
Amen. 

•^. Excilfus fuper om- 
nes gentes D6minus. fit taruum commemoratio 
mvrunis Vefperis & Laur 
dihus. IIL Lea. de Fefto. D I £ B U S 
Intra Octavam 
ASCENSIONIS. 
Omnia ut in dit, •xcep^' 
TJL. Et fuper coelos gl6- tis qua fequuntur. 

Pff. de Feria in toto Of- 
ficio 6» per totam 06iavam. 
Yiij ria ejus. Allel. allel. allel. 

P/ 112. 4^6 Diihus ifttrA Oll. Afctnfioms DamM. AD MATUTINUM. 
Invitat. Ty Ontificem ma- 
r^gnum qui p€- 
netravk coelos Jeilim , 
* Venite , ador&iuis. Al- 
leluia. Hebr. 4. 

Pfalm. Venitc. pag. 6. 
Trcs Pff. ut diflribuuTUur 
in qualibet Fcria fub fola 

Ant, 7, Jefiis ferebatur 
in coelum : 6cdiicipuli ado- 
rantes 9 regr^fli funt in 
Jerufalem cum gaudto 
magno. AUeluia. Luc.%4, 

•^. Afcendit fiiper Che^ 
rubim , & volavit. 

ij^. Volavit fuperpen- 
nats ventorum. Alleluia, 
allel. allel. Pf 17. 

Lefiiones 6» Refponforia 
nt infra in qualibet Feria. 

AD LAUDES. 

Pfalmi de Feria cum 
Cantico de Feflo fub fola 

Ant, 2. Ciim introif- 
fent in coEnaculum , af- 
cenderunt ubi man^bant 
( Apofloli : ) hi omnes 
erant perfeverantes una- 
nimiter in oratione. AI- 
leluia. ASi. i. 

AD HORAS Canon 
Ut infra in qualibet Feria. 

^Jjitjjlt. brevia de fecun" 
do modo. 

AD VESPERAS. 
Pfalmi Jub fola 
Aat. 6. Erant femper in templo » laudaiites & 
benedic^tes Deum. AI« 
Iduia. Luc. 24. 

H Y M M U S. 

JEsu noftra itdto- 
ptio, 
Amor& defldiriuin, 
Deus creator ^miuuint 
Momo in fine t^ponuiy 
Q u^ te vicit cleniai- 
tia 
Ut ferres nofira crinuiB, 
Crud^lem mortem p4- 

tieas 
Ut nos k morte t61kml 
Inferni daufbapf^ 
netrans , 
Tuoscaptivos ridimenSf 
Vidor triiunpho luifaiK» 
Ad dextram Patris itf* 
dens. 
Ipsa te coeatpietas, 
Ut mala noftra siipera 
Parc^ndo , & voti c6nK 

potes. 
Nos tuo vulm saties. 

^ Qui vi£br adctt- 

lum redis » 
Jefu , tibi fit gloria : 
Cum Patre cumqueSpt- 

rim, 
In fempit^ma fiecula. 

Amen. 

•jlr* Exc^lfiis fuper om- 
nes ^entes Doimnus , 

1)?. Et fuper coelos d6- 
ria ejus. Alleluia , aUeluia 
alleluia. P/I iii^ Ptrla fixtd infra OHavam Afcenfiorus. 487 

_— gaud^te ut & in revela- 

ti6ne gloriaj ejus gaudea- 
tis exultantes. Si FERIA SEXTA 
Imra OSiavam Afienfioms% 
Semiduplex-majus. 
Pfidmi e IL NoBurno 
feria fexta. 

De Epiftola prima beati 

Petri Ap6ftoli. 

LeSio j, Cap. 4. 

V ^ St6te prudentes & 

BH vigilate in orationir 

* ^ bus. Ante omnia ___ expro- 

bramini in n6mine Chrif- 
ti , beati 6ritis , qu6niam 
quod eft hon6ris , gl6riaB 
& virtutis Dei , & qui eft 
ejus Spiritus , fuper vos 
requiefcit. 

1)?. Audorfidei &con- 
fummator Jefus, prop6- 
fito fibi gaudio , fuftinuit 
crucem , confiifi6ne con- autem , miituatn in vobif- tempt^ ; * Atque in dix- 
metipfis caritatem conti- tera fedis Dei fedet. Al- nuam habentes ; quia ca- 
ritas 6perit multitudinem 

!)eccatorum. Hofpitales 
nvicem fine murmurati6- 
ne. UnufquHque , ficut ac- 
c^pit gratiam , in alt^ru- 
txuiaiilaffl admininrautes, 
Ccut boni difpenfatores 
multifonnis gratice Dei. 
Si quis loquitur , quafi 
fermones Dei : ^i quis mi- 
hiftrat , tanquam ex vir- 
tute quam adminiftrat 
Deus ; ut in oranlbus ho- 
norificetur Deus per Je- 
fum Chriftum ; cui eft 

Eloria & imperium in 
ecula feculonira : Amen. 
Cariflimi , nolite peregri- 
nari in ferv6re qui ad 
tentationem vobis fit , 
gaafi novi aliquid vobis 
contingat : fed communi- 
cantes Chrifti pa/fionibus. leli^a , alleluia. 

-j^. Date gl6riam Deo 
fuper Ifrael : magnificen- 
tia ejus & virtus ejus in 
nubibus. * Atque. Hebr. 
it.Pfit-j. 

Sermo S. Le-'»nis Tjp^f 

De Afcenfione Domini, 

I. Cap. I. & 4. 

LeSiio ij. 

POft beatam & glorio- 
fam refurreai6nem 
D6mini noftri Jefu Chrif-. 
ti , qui verum Dei tem- 
plum Judaica impietate 
refoliitum , divina in tri- 
duo potentia fufcitavit ; 
quadragenirius hodie » 
dile£li(iimi , fanft6rum 
dierum expletus eft nu- 
merus facratiflima ordi- 
natione difp6fitus , & ad 
utilitatem noftras eniditi6- 
nis imp^nfus ; ut dum a 
Yiv 48i8 Fena fexta intra CSiavam Afccnjionis, 
I)6mino in hoc fpatium Jefu omne genn flefiitnr jnora praes^ntise corpora- 
lis cxtenditur , fides refur- 
re6ti6nis docum^tis lic^^ 
cefsariis muniretur. Mors 
enim Chrifti multimi ffif- 
cipul6rum corda turbave- 
rat ; & de fupplicio cru- 
cis , de emiffione Spiritus , 
de exanimati c6rpons fe- 
pultura, gravatis moc^fti- 
tudine mentibus quidam 
diiHdentiae torpor obr^p- 
ferat. Per omne ef go tem-' 
pus quod inter Kefur- 
re6ti6nem & Afcenfio- 
nem Domini exa^hmi efl, 
hoc provid^ntia Dei cu- 
ravit , hoc iiiorum & 6cu- 
]is infmuavit & c6rdibus 
lit Doriiinus Jefiis ver^ 
agnofceretur refufcitdtus , 
oui ver^ erat & natus , 
oc paffus , & mortuus. 
Unde beatiflimi Apoftoli 
omn^sque difcipuli qui 
& de exim crucis fuerant 
tr6pidi , & de fide refur- 
reai6nis ambigui , ita funf 
veritate perfpicui robora- 
ti , ut , D6mino in coel6- 
rum eunte fiiblimia , non 
folbm nulli afficer^nmr 
triflitii , fed ^tiam magno 
gaudio replerentur. 

ij?. Deus exaltavit il- 
lum , & donavit illi no- 
men quod efl fiiper omne 
nomen , ut in n6mifie ^ Coeleflium , terr^fbiua , 
& infem6rum. AlleLalL 
^. Didt D6mmus:Li 
memetipfb privi , qub 
mihi cnrv^mir omnefie- 
nu , & jurabilt omnis mH 
gua. * Coel^ium. PhaBffi 
2. If, 45. 

Le£lio izj, 

ET rev6i^ magni i 
ineflabilis erat cau& 
gaudendi , ciim in cod- 
pe6hi fan£be multhi&diai^ 
luper 6mniunfi creatttri- 
rum coeMium cfijgiuti- 
tem humin^ g6neris na- 
tiira confctedetet , fuper- 
grefeiira Angflicoi Ordf-' 
nes , & ultica Archange- 
16rum altitiidines clevan- 
da ; nec uUis fublimitiu» - 
bus modum fuae provcc- 
ti6nis habitura , nifi aeter- 
ni Patris rec^pta cons^, 
illius glurise fociaritur in 
dirono', cujus naturae co- 
pulabdtur in Filio. Qua 
igitur ChrifK Afcinfio 
noflra prov^^lio eft ; & 
qub praeceflit gl6ria cipi- 
tis , eb fpes vocatur & 
corp6ris : <!Ugnis y dHedif- . 
fimi , exult^miis gdudus , 
& pia gratiamm aAi6iie 
Ixtemur. H6die enim non 
foliun paradifi pofTefsores 
firmati fumus , fed Mam 
ccel^rum in Chrifto fu- SMaio mtraOftavam AJttnfimu. 
pirna penetr4vmias , am 

Efi6ra 4depti per ineSa 
ifcm Chrifti 489 eratiam , 
qaam per diabcui amife- 
Kunus invldiam. 

^. Chriftus Jeflis in 
iempit^mum fedet in d^x- 
tera Dei , de caetero * Ex- 
piftans donec ponantur 
inimici ejus fcabellum pe- 
dum ejus. Alleli^a , aile- 
kiia. 

•^. D6mini eft regnum ; . 
& ipfe domin^bitur g^n- 
tium. ^ £xpe£lans donec. 
GlAria.* Exp^Sans. iHV^r. 
10. /7: 41. 

C A N O N. 

Ex Concilio Rem^nfi. 

^Anno 1583. Ta. de Sa^ 

cram, n. i. 

OUoniam feptem Sa- 
cramentis , quafi m^ 
diis qu&ufdam praeftantiffi* 
mis cultus Deo f andiflimus 
i)lenifBmtU*que piet4tis ex- 
nib^tur , imprimis Paroecis 
6mnibu$, divinique verbi 
Miniftris praecipimus ut 
fedulb d6ceant quid fint 
Sacramenta , quorsvim inf- 
tituta , quam vim habeant , 
feu quis fit eorum efF^c- 
tus , qu» utilitas , quai vir- 
tu$ ; ut fimul intelligant 
fideles quanta pietate , 
fide & religione ad eorum 
p^rcepti6nem accedere 
dibeant. S A B B A T O 

Intra O&avam Afcenfioms% 

Semiduplex-majus. 
Pfalnu c IL NoBumo 
Sahhatu 

De Epiftola prima be&d 

Petri Ap6ftoli. 

Le&io ). Cap. 5. 

S£ni6res qui in vobis 
funt , 6bfecro , con- 
s6nior &tefUs Ghrif^ 
ti pafli^num , qui & ejus 
quae in futuro revelinda 
eft, gl6ris conununica- 
tor : Pafcite qui in vobis 
eft gregem Dei , pro- 
vid^ntes non coktih , 
fed fpontane^ fec^dum 
Deum , neque turpis lacri 
grati^ , fed voluntari^ ; 
neque ut dominantes in 
cleris , fed forma fa6H 
gregis ex animo. Et ciim 
apparuerit Princeps paf- 
torum , percipietis im- 
marcefsibilem gloriae co- 
r6nam. Similiter , adolef^ 
cintes , subditi eftote fe- 
ni6ribus. Omnes autem 
invicem humilitatem in- 
finuate , quia Deus fuper- 
bis resifHt , humilibus au- 
tem dat gratiam. Humi- 
liamini igitur fub potcnti 
manu Dei , ut vos exaltet 
in tempore vifitati6nis ; 
omnem folficrtudine vef- 
Yv 490 SMato bitra OStivam jf/cenfit 

tram projicientes in eum , ortus uique ad iaam 

quoniam ipfi cura eil de paiB6nis per difoedatid* 

vobis. S6brii efto^e j & nem humiUtatis iflipUBmi 

vigilate quia advers4fius .eft. £t lic^t miilta ^daa 

vefler diabolus tanquam in fornia iervi dhrioitii» 

leo rugiens circuit quae- iigna radiaverint , pA- rens quem ddvoret : cui prie tamen illius ^ 

resiilite fortes in fide ; a^o ad demonibiadan 

fcientes eamdem paili6- fufc^pti hdminiiL perdBBit 

pem ei, quas in mundo veritatem. Poft pai&6iiem 

efl , veilra fratemitati ver6 , rtiptis mortis vor 

tieri. Deiis autem omnis culis , quae vim fiiam ii^ 

gratiae, qui vocavit nos eum qui peccati entnef' 

in aeternam fuam gl6riam cius , incedendo perdide» 

in Chriilo Jeiii , m6diciim rat ^ miirmitas in yirtii- 

paiTos ipie periiciet , con^ tem , mortalitas in immor- 

iirmabit, foiidabitque. Ipfi talitatem, contumdliatna* 

£l6ria , & imperium in sivit in gI6n^m » quaffl 

kecula faeculorum. Amen* D6minus Jefis Chrifins Tu autem. 

jj^. Ad interiora vela- in multis maniiisfiifqoe 
documentis , multonim tnlnis praecurfor * Pro no- declaravit aipidibus ,do- 
bis introivit Jefus , Pon- nec triumphum vift6rie 
tifex fa6^u9 in actcrnum. quem reportcirat i m6r- 
Alleluia , alleluia. tuis , inferret & ccelis. 

^. Pontifexultravelum Quo 6rdine 6perum (fr- 
intrabit in San£ta ut ro- vinorum nos fimdati , nos 
get pro univerfo coetu ledificati funuis, utmira- 
ffrael. * Pro nobis. Hel^r. bilior fieret gratia Dei , 
€. Levit. i6. ciiin remotis a confpedB 

Sermo Sanfti Le6nis hominum , quae meriib 
reverentiam fui femie- 
bantur indicere , fides non 
deticeret, Ipes non iluc- 
tuaret, caritas non tepe- Papae. 

De Afccnjlone Domini 1 1. 

Ledio ij, Cap i. 

SAcramentum , dilec- 
tiihmi , falutis noilrae ret. 
quam pretio sanguinis fui jf.^ Ipie eilante omnes, 
iinivcJrfitatis Conditor aef- & 6mnia in ipfo conilant ; 
umAvit , a die corporalis ^ £t ipfe eit caput cor- SabbatB intri OSlavar^ Afctnfiorui^ 49 \ 
poris Ecclefiae , primoge- c^pit \ & inefFdbili modo 
nitus ex m6rtuis , ut fit coepit efTe divinitate prx- 
in 6mhibus ipfe primatum s^ntior , qui fa£lus efl 
tenens, Alleluia , alleluia. humanit^te longinquior. 

-^. Regn4bit Domihus Tiinc ad aequalem Patri 
in monte Sioh ex hoc , Filiuraeruditiorfidesgref- 
liunc , $c ufque in ^ikx- & mentis coepit accedere , 
iium,*Et ipfe. Colojf,^. & contreftatione in Chrii- 
Michi 4. to corp6rea2 flibfldntias , 

LeSiio iij.^ Cav,*^» quae Patre minor efl , 

IPfi beati Ap^ftoli qui n6n eg^re ; quoniam glo- 
tot mirdculis coi^.- rificati c6rporis maner.te 
mati , tot fermoriibus erii^- namr^ , eo fides creden- 
diti , atrocitatem tai^ieii tiiim vocabamr , ^bi non 
JDominicae pafConis ex- cariiali manu , fed fpiri- 
paverant , & veritatem tali intell^6hi , par Geni* 

^ refurrefti6nis ejus niqn fi-r tori Unigenitus tangerc- 

""iie haefitati6ne fufc^pe-r tur. 
rant , tantum de Afcen- 1??. Deus Pater gloriae 

^A6ne D6mini profece- conflituens Chriflum ad 
runt , ut quidquid illis dexteram fuam in coel^f- 
prius intulerat metum , tibus fupra orrmemPrin- 
verteretur in gaudium. cipatuni, * Ipfum dedit 
Totam enim contempla- caput fiipra omnem Ec- 
ti6nem animi in divinita- cleiiam. Alleluia , allelviia. 
tem ad Patris dexteram -^. Filii hominum , 
confedentis erexerant , lifquequb jgravi corde ? 
nec jam corp^reae \ifi6- Scitote qucniam mirifica- 
nis tardabdntur obje^lu , vit Dominus Sandlum 
quominus in id aciem fuum. * Ipfum. G16ria. 
mcntis intenderent, quod * Ipfum. Ephef, i. P/4 nec a Patre defcendendo 
abfuerat , nec a difcipulis 
afcendendo difceflerat. 
Tunc igitur , diiedliflimi , 
Filius h6minis Dei Filius , C A N O N. 

Ex Concilio Bituricdnfi. 

^^«.1584.7//. i^.deBapt, 

ADversiis peccatum 
originale in quo om- excellentius facratiufque nes 8c concipimur & nafci- 
inn6tuit , ciim in paternce mur , unicum efl rem6- 
majeflatis gl6riam fe re- dium lavacrum regenera- 

Yvj 49^ Daminica intra Oftavam Afcenftoms^ 
ti6nis feu Baptifinus : cu- AD MA TVTINUIL ]us vim & neceffitatem 
exprimens Chriftus D6- 
minus ait : Nifi quis re- 
natus fi^erit ex aqul 6c 
Spirim Sanfto , non po- 
teil introire in regmun 
Ccelorura. Omnibus ergo 
rec^ns natis conferatur , 
adhibitl Ecclefiaftici ce- 
remoniaru obfervati6ne. D O M I N I C A 

Intra Octavam 

ASCENSIONIS. 

Duplex-minus. 
In Vesp£Ris Sajbbati 

Pfal.deSabb.fubJhla 
Ant. 7. ]Vr On eft Deus 
l^ aliuSjUtDeus 
afcenfof coeli : magnificen- 
tia ejus difcurrunt nubes: 
habitaculum ejus furfum. 
Alleluia. Deuter. 33. 

Capitulumy Hymnus & 
Verfus ut fupra in primis 
pyperis Afcenjionis. 

Ad Magnificat 

Ant. 7. Per Chriftum 
maxima & preti6fa nobis 
promiffa donavit Deus , 
ut per haec efficiamini 
dlvinae cons6rtes naturae. 
Alleliiia. 2. Petr. i. 
Oratio ut infrd ad Laud. 

Hic non fit commemor» 
de Afcenf, nec ad utrafcue 
Ve^eras , ncc ad Laudcs. Cmnia ut in Jie^jxcep' 
tis qua fequuntur: 

TresPfalMiUILNog. 
Domimca fvhfola 

Ant. 5. ElcfvStsi eft 
magnific^Atia tua fuper 
coeK» , Deus. Allehiia. 
Incipit Epiftola fecibdl 

beati Petri Ap6fiolL . 
' Le&io j. Cap. U 

Slmon Petrus , iervttt 
&. Apoftolus Jefi 
Chrifti , iis qui ^xa^ 
oudleni nobifcum ibrdn 
funt iSdem in juftitia Dei 
nofiii , 6c Salvat6ris Jeft 
Chrifti. Gratia vobis & 
pax adimpleatur iii cog- 
niti^ne Dei , & ChrSi 
Jefu Domini noftri : quo- 
modb 6mnia nobis divina 
virtiJtis fti» , quae ad Ti- 
tam & pietatem donita 
fi]nt , per cognid6nem 
ejus qui vocavit nos pr6- 
prii gI6ri4 & virttitc , 
per quem m4xima & pre* 
ti6fa nobis promifla do- 
n4vit; ut per haec effi- 
ciamini divinx cons6rtes 
natur» : fiigi^ntes ejns 1 
qus in mundo eft , con« 
cupifc^ntiae com^d6neiiL 
Vos autem curam omnem 
fiibinfer^ntes , miniftrkte 
in fide veftra virtutcm 9 
invirtillte autem fti^nnamy 
in {ci^ntia autem abfti* Domimed Inira Oflavam Afctnfioms. 49) 
nfotiam,inabitiii&itiaau- fio D6mini glorificatio . tempati^tiam,inpati^n 
tia autem pietatem, in pie- 
tate autem am6rem fra- 
ternitatis , in am6re au- 
tem fratemitatis carita- 
tem. Hasc enim fi vobif- 
iom adfint , & stiperent ; 
nbn vicuos nec fine fiii6hi 
vos confiituent in D6mi- 
ni noflri Jefii Chrifti cog- 
niti6ne. Cui enim non 
prxftb fimt haec , Csecus 
eft & manu tentans , obli- 
vionem accipiehs purga- 
ti6ni$ veterumfii6rum de- 
lid6nim. Quapropter , 
fiatres , maeis fatagite , 
ut per bona opcra certam 
veltram vocati6nem & 
elefii6nem facidtis ; hsc 
enim fiicient^s , non pec- 
c^bitts aliqudtndo. 

if,. Exaltdre , D^mine , 
in virtiJte tua. Alleliiia : 
* Cantibimus 6c pfalUmus 
virtutes tuas. Alld. allel. 

^. Gratias ^gimus tibi, 
Domine Deus omnipo- 
tens , quia accepIfH virtii- 
tem tuam magnam, & 
regnafti: * Cantabimus. 
Pji 20. Apoc, II. . 
Sermo S. Auguftini Epifc. 

Tom. 5 . Sixm» ^61. de 

Afcenf, Domini i. 

ledio ij. 

REfarr^ftio Domini 
fpes noftra: Afc^n- noftra. Si ergo re&h , fi 
fideliter , fi dev6t^ , fi 
fan^^ , fi pi^ Afcenfi6nem 
D6mini celebr4mus , a£* 
cendamus cum illo , & 
furfum cor habeamus. AA 
cend^ntes autem noiii 
extoUamur , nec de noi^ 
tris quafi de pr6prii$ 
m^ritis prxfiimimus. Sur- 
fiim enim cor hab^re de- 
b^mus , ied ad D6minuid» 
Surfiim enim cor non ad 
D6minum fiip^rbia vo- 
c4tur: Surfiim autemcor 
ad D6minum refii^um vo- 
cdtur. Illi enim dicimus qui 
afc^dit : D6mine refii- 
gium faAus esnobi$.Refur- 
r6cit enim , ut fpem nobis 
daret , quia resurgit quod 
m^ritur , ne moriendo 
defperar^mus , & totam 
vitam fioftram morte fi- 
nitam putar^mus. Solliciti 
enim er4mus de ipfa ani- 
ma; & ille nobis refur- 
g^ndo & de carne fecu*^ 
rit^m dedit. 

^. Confitedntur tibi , 
Dne , & cantent * Qu6- 
niam magna eft gI6ria 
D6mini ; qu6niam excfii^ 
fus Dominus. Allel. allel. 

"^. Salus Deo noftrp 

r' fedet fuper thronum , 
Agno. * Qu6niam» 
P/137, Apocj. 1i Domvuca intra OAtvam Afcenficmtf. 
Qqo (an6U Evang^lii vobis fiduciam tefla (ecundiim Joannem. 
LcElio iij. Cap, ly 

1N ilio t&npore ; Dixit 
Jefus diicipulis fius : 
Ciim vdnerit Paracli^s 
quem ego mittam vobis 
a Patre , Spiritum veri- 
tatis qui a Patre proce- 
dit , ille teftimonium per- 
hib^bit de me. £t reliqua. 
Homilia San6li Augultini 
. Epilcopi. 

J/2 Joaru T^^dSi, 92. 
n. 1. & 2. 

DOminus dicebat : O- 
dio habuerunt me 
gratis : ciim autem vcne- 
"rit Paracletas, ille tefH- 
monium perhibebit de me, 
tanquam diceret : Odio 
me habuerunt , & occi- 
dcrunt videntes : fed tale 
de me Paracletus teftimo- 
nium perhibebit , ut eos 
faciat in me credere ncn 
vid^ntes. Et vos , inquit , 
teftimonium perhibebitis., 
quia ab initio rnecum eftis. 
Ferhibebit Spiritus fan6lus, 
perhibebiLis & vos.Quia 
enim ab initio mecu eftis , 
poteftis pradicare quod 
noftis : quod ut modo non 
faciatis , ilUus Spiritus plcr 
nitudo nondum adeft vo- 
bis. IUe ergo teftimonium 
perhibebit de me , & vos 
perhibcbhis : dabit enlm nium perhib^ndi car 
Dei difFufa in cori 
veftris per Spiritumia 
tum qui cUbitur vobis 

i^. Ciim venerit Pi 
cletus qui a Patre { 
cedit , ille teftimdn 
perhibebit dc me : * 
vos teftimonium perli 
Htis , ouia ab iaitia i 
cum eitis, A}leluia,a 

-^. £go fum Domb 
& nori eft abfque 
Salvator : ego falva 
vos teftes mei , & 
Deus. * Et vos. Gk 
* Et vos» Joan* 15.// 

AD LAUDE 

Ut in dic fuh JoU 
Ant. 3»/^ HriftusF( 
V-> fex futuro 
bonorum per pr6pi 
Sanftuinem introivit ft 
in San£la. Alleluia. i 

Ad Bencdicliis 
Ant. 1. Ego mi 
yobis a Patre fpir 
veritatis. Alleluia. . 

OratiOm 

DEus , cujus Fili 
aka ca:16rum p 
ter afcendens, capti 
tem noftram fua 
virtute captivam ; tr 
qurifuinus , ut doan Feria-feCttndA hura C^avam AfienfioTtir. 491^ 
fiiin vobisi m, ciim v£- 
nerit hora e6i um , remi- 
aiicamini quia ego dixi- 
vobis. AUduia. Joofu ift, 
Onuio ut fupra ad LautL 

FERIA SECUNDA: 

Intra O&avam Afienfiohis. 

Semiduplex-majus. 

Jfilmi t IIL Noiluma 

FcTKZ ficundct*, 

De Epiilola fecundabeati 

Petri Apoftoli.. 

LeHio j. Cap. ^. 

HAnc ecce vobis, 
carlflimi , fecun- 
dam fcribo Epif- 
tolam, in quibiis veftram. 
^xcito in commoniti6ne 
fmc^ram mentem , ut m6- 
mores fitis eorum , quse 
praedixi , verb6rum a fanc- 
tis Prophetis , & Apofto- 
lorum veftrorum .praecep- 
torum Domini & Salva- 
toris. Hoc primumfcien- 
tes quod venicnt in no- 
viflimis dicbus in decep- 
tione illus6res juxta pro- 
prias concupifcemias am- 
bulantes , dicentes : Ubi 
eft promiflio , aut adven- 
tus ejus ? Ex quo enim 
patres dormierunt , 6m- 
nia fic perseverant ab ini- 
tio creaturae. Latet enim 
eos hoc volentes , quod 
coeiierant prius , & terrai dicipulis fuis ;c6ntuUt , 
largiatur & nobb. Qui 
tecum vivit & rognat. 

AD PRIMAM. 

■ Non dicitur Symholum 
Quicdmque. 

C A N O N. 

£x Concilio Rem^nfi. 

\Anno 1583. Tu. de Bapt. 

num. 2. & 3« 

SI Par6chu5 , alic^ui 
pueri parentes diutihs 
diftulifle baptifmum ani* 
tnadv^rterit , graviter eo& 
increpet de periculo , in 
cpiod e6rum culpaL puer 
uiddere p6tuit : £t ft ne- 
glexerint , figm'flcet Epif- 
copo , ut huic m.alo re- 
medium afii^e conetur. 
Idem m6neat fufcept6res , 
fidei pro ftiscipto ipons6- 
res elfe. 

AD VESPERAS. 

Pfalmi de Dom.fubfola 
jint. 2. A D quem An- 
l\ gelorum di- 
xit Deus ahqnando : Sede 
a dextris meis , quoaduf- 
que ponam inimicos tuos 
icabellum pedum tuorum? 
AUeluia. Hebr^ i. 

Capitulum ut in prlmis 
Vefperis de dic. Hymnus 
& Verfus de IL Vefperis. 
iiidem. 

Ad Magnificat 

Aat^ 8«. H£c locutus Feriaficunda mtra OAtpan Afcenpmm. 
aqua & per aquam jftlnno SanAi Berairfi 

VAn Afienfiom DoaaL 
LeBio ij* 

HOdi^ fed&itiisidiro- 
1 '4^ 

consiuens Dei verbo : per 
quae ille tunc mundus aqul 
inundatus piriit. Codli au 
tem qui nunc iunt , & terra eodem verbo re- 
p6fid fimt , igni refervid 
m diem judicii & perdi- 
ti6nis impi6rum homi- 
num. Unum ver6 hoc 
non lateat vos , cariflimi , 
quia unus dies apud D6- 
minum (icut mille anni, & 
mille anni (icnt dies unus. 
Non tardat Dqminus pro- 
mifli6nem fuam , ficut qui- 
damexiflimant,fed pati^ 
ter agitpropter vos nolens 
aliquos perlre , fed omnes 
ad poenit^ntiam rev^rti. 
Adveniet autem dies D6- 
mini ut flir , in quo coeli 
magno impetu tran^ent , 
elementa vero cal6re fol- 
ventur , terra autem & 
quas in ipfa funt 6pera, 
exurentur. Ciim igitur 
haec omnia diffolv^nda 
fmt , quales oportet vos 
efTe in fan£tis conv«rfa- 
tionibus & pietatibus , ex- no antiquo diiran 
confefsurus piuriter oUi- 
tus eft filius li6miius i & 
erit deinceps non modb 
germeh Domini in IM^ 
gmfic^ntia & g)[6ria , iU 
oc frudus terrae fiihlknSi 
Felix ikio, & ampled^i- 
dum ine&biiibus fkaSm 
facram^ntwn! • • • H6£i 
fuum hunc & h^minis fi- 
lium apud femedpfiiiii 
Pater darificat , claritiie 
quam habuit priufipiaifr 
mundus fieret apudipfinn. 
Ecce eium ingr^ffiis eft 
4mplitis & perfefiiusta» 
bernaculum , non main 
fadum , id efl non hujus 
creati6nis. Qu6modber^ 
gb jam bonum efl nos hk 
efTe 9 ubi malitiae jpliki- 
mhm 9 fapientiae m6mciuii, 
fi tamen m^dicum inTe- 
nitur, ubi vifc6fa dmiiia, 
omnia I^rica , op^rta ti» peftantes & properdntes nebris , obs^fla ^ 14qudl 
in adventum di^i Domi- peccat6rum : ubi peridi- ni per quem coeli arden- 
tes fblv^ntur , & elementa 
ignis ard6re tabefcent ? 

Tji. Ediixit Jefus difci- 
pulos./?^^. 480. tanmr 4nimae , ubi IpirinB 
afHigilintur , ubi tantiim 
vanitas & afflidlio ^iti- 
tus efl. Lev6mus ^inir , 
fratres mei , lev^nu» in 
coelum corda cum mini- Firiafecunda tntra oSava/n Ajcenfioids, 497 
btis , & afirend^tem D6- confi^rta , coagituta & iu^ ibninum ieqta relut c^uf- 
Aiin p^^ns devoti6n» 
St fid^ conteflcMmus. 

i|?. Vidcntibus Ap6f-^ 
te&. /i]^. 480. 

AT fbrt^ trad&idum 
eft qiid fit kTire cor 
aut qttemitdmodimi illud 
op^Vteat elevitri : fed 
tradtedum fani db Ap6f- 
tolo potillifquam inobis : 
( fi Coitfurrexfftis cnm 
Chrklo , quae Itirsimi funt , 
qtisrite , ubi Chriftus eft 
iir dixtera Dei fedens r 
qnae fiirsbm fimt sapite^ 
Jibil qu* fiiper ferrant) 
ftc fi mantreftiiis dicat : 
fi confitrrexiftis , & coaf- 
ctofite. Si conviviftb & 
conregnate. Sequamur , 
6^tres , fequamur agnum 
quocumquc ierit : fequa- 
muf patientem , fequa- 
mur refurg^tem : fequa- 
mur multo libentiiis af- 
cendintem ...