Skip to main content

Full text of "Bvcolici graeci; recensvit et emendavit Vdalricvs de Wilamowitz-Moellendorff"

See other formats


UBRARY 
UBRARV 
SCRIPTORUM CLASSICORUM 
BIBLIOTHECA OXONIENSIS 
OXONII 
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO 

LONDINI ET NOVI EBORACI 
APUD HENRICUM FROWDE Digitized by tine Internet Arciiive 
-^ in 2007 witii funding from 
IVIicrosoft Corporation littp://www.arcli ive.org/details/bvcolicigraecireOOwilaiala BVCOLICI GRAECI RECENSVIT ET EMENDAVIT VDALRICVS DE WILAMOWITZ-MOELLENDORFF EDITIO ALTERA CORRECTIOR OXONII 
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO OXONJI 

Excudebat Horativs Hart 
Typografhus academicus PRAEFATIO 

TheocriTVS cum carmina sua collecta ,non edi- 
disset, singula et in manibus hominum versabantur 
et in bibliothecarum laterculis recensebantur, quamvis 
exigua, tamen suo quodque nomine instructa : hoc 
est cur etiam nunc in codicibus appellentur idyllia, 
sicut singula Pindari carmina etSrj sunt, plerumque 
compluria uno volumine fuisse comprehensa, prout 
scribae libuerit, facile credimus, sed nee demonstrari 
hoc potest nee momentum facit. Sullana demum ae- 
tate Artemidorus Pseudaristophaneus, baud ignobilis 
grammaticus, Bucolicorum syllogam composuit glo- 
riaturque hoc facto in epigrammate, quod in prole- 
gomenis scholiorum Theocriteorum servatum locum 
sibi flagitavit etiam in huius editionis fronte. nam 
ad Artemidorum tantum non omnia redeunt quae 
edimus. qui Bucolicorum nomine, licet multis Theo- 
criti potissimum carminibus parum conveniret, haud 
inepte usus est, siquidem Moschus Siculus, Aristarchi 
familiaris, et post eum Bio Smyrnaeus volumina sua 
^ovkoXlkci. appellaverant, in quibus praeter heroica 
multa /SicoTt/cws temperata etiam lusus amatorii in- 
erant a Bione ipso epcorvXa vocati. quorum exemplo 
ducti cum haud pauci poetae se in eadem area exer- 
cuissent exercerentque, larga Artemidoro suppetebat 
materia, cum in unum stabulum Bucolica congregaret, iv PRAEFATIO 

fuitque ille, ut solent qui aequalium poetarum flores 
colligunt, indulgentior quam posteritatis iudicium 
approbare potest, quaecumque Artemidori collectio 
praeter Theocritea continebat, et grammaticorum 
curae manebant expertia nee multum omnino lege- 
bantur ; tamen haud exigua pars eorum per aliquot 
codicum Theocriteorum familias (quas signis IT et * 
significavi) usque ad Byzantinos et per eos ad nos 
pervenit ; qua de causa Appendicem Bucolicorum earn 
nominavi. sunt autem haec carmina omnia anonyma, 
vel ea quae Moschi aut Bionis esse aliunde constat ; 
nam ultimis Byzantinorum fidem cautus homo habebit 
nullam. 

Artemidorus cum Theocritea colligeret duobus 
saeculis interiectis, fieri non poterat quin nonnulla 
Theocriti carmina non iam reperiret, alia reciperet 
minime genuina. desideratur Berenice, cuius aliquot 
versus grammatico fere aequali Artemidori debemus, 
atque in operum tabula Suidiana, cuius haec quidem 
pars ad veteres bibliothecarum laterculos redire vide- 
tur, recensentur 'EXiribes UpotTCbcs 'HpcaXvai 'E-Trt/c^Seia, 
quae carmina sive genuina sive spuria penitus interiere. 
contra legimus inter Theocritea carmina octavum et 
nonum vulgo numerata a Theocrito alienissima ; 
plura etiam falso eidem tribuuntur epigrammata. 
nam horum quoque collectionem confecisse Artemi- 
dorus demum censendus est, quoniam Meleager Gada- 
renus in Corona sua texenda Theocriti virtutem in 
hoc quoque carminum genere spectatam omnino 
ignoravit. contextus verborum quantum inter Theo- 
criti et Artemidori tempora perpessus sit, nullo pacto 
valemus aestimare ; quamquam intactus carte non PRAEFATIO V 

mansit. nobis necessario Theocritus is est quern Arte- 
midorus edidit. 

Theo Artemidori f. cum multos alios saeculi tertii 
poetas, turn Theocritum edendum curavit docto 
commentario illustratum. quae editio statim diripi 
coepta tantam Theocrito gloriam conciliavit, quanta 
ne vivus quidem floruerat, maxime per Vergilium 
rusticae poeseos imitatorem. nam ex hoc demum 
tempore inter summos Graecorum poetas habetur 
Theocritus, legunturque vulgo carmina separata ab 
imitatoribus, quos Artemidorus addiderat, instructa 
argumentis et scholiis, ornata epigrammate aAAos 6 
Xtos, quod servatum per prolegomena cum Artemidori 
epigrammate suo loco restituimus. succedebant, uti 
par erat, Theoni alii editores, inter quos Munatius, 
criticus Trallianus, et Amarantus excellunt, quem sub 
Marco fere earn cuius reliquias tenemus editionem 
comparasse satis certo colligitur. aut Amarantus 
aut Munatius Technopaegnia addidit ; inest enim 
Ara lonica Hadriano dedicata. venerunt deinde 
saecula quae artem non iam promoverent, mox the- 
sauros litterarum hereditate acceptos dilapidarent. 
itaque bucolicorum studia, postquam saeculis quinto 
et sexto multa imitatorum conamina excitarunt, 
obmutescunt plane usque ad Tzetzae et Eustathii 
tempora. interim vero Technopaegnia, Epigrammata, 
Moschi Amor recepta sunt in Anthologiam Palatinam. 
quod factum Technopaegniis unum erat saluti : nam 
qualia in bucolicorum codicibus tradita sunt ad unum 
redeunt exemplum funditus corruptum. contra Moschi 
Amor longe corruptiorem bucolicis codicibus refert 
recensionem ; videtur e Moschi ipsius libello ex- vi PRAEFATIO 

cerptus esse, qui saec. v. certe superstesfuerat. ad eundem 
redit Europa seorsim a bucolicis servata. inde a sae- 
culo xii Byzantini grammatici bucoHca carmina sedulo 
conquirunt, describunt, emendant. horum demum nos 
utimur libris, praeterquam quod Hylae pauca verba 
Oxyrhynchi inventa sunt, scripta in papyro, sed 
corruptiora nostris ; quae suo loco subnotavi. scio 
alias extare Theocriteae papyri lacinias ; sed haec 
a possessoribus officii sui neglegentibus abdita 
tenentur. 

Sunt sane permulti codices ^ quos quantumvis 
studeam brevitati commemorare necesse habui. Am- 
brosianus K ceteros omnes semper aequiparat aucto- 
ritate unus coniunctos, sed incedere uno hoc duce 
nequaquam licet, in primis duodecim carminibus 
proximum locum occupat M, nee laude sua fraudandi 
aut POT coniuncti (P ipse proterve interpolatus) aut 
H S ; A E U fortasse praestabat omnino abicere. 
B etiam in his primis carminibus eximius fuisse vi- 
detur, sed per Call, et lunt. editiones parum notus est. 
bona etiam V et D praebent, per haec carmina fortasse 
parum noti, et Triclinius, sed obruta erroribus. omnino 
vero pluris aestimandus est consensus codicum quam 
rarissima quae unus alterve contra reliquos conservavit 
genuina, sive coniectura attigit verum. secuntur 
carmina 14/ a, 15-18, ad quae in nonnuUis libris se 
applicat Epitaphius Bionis; sensim magis inter se 
dissident familiae, codices modo pauciores, modo 
plures iam in his carminibus praesto sunt, itaque 
inde a 16 singulis subscripsi, quibus codicibus 

^ Codicum signa explicata habes in siglorum conspectu huic prae- 
fationi subnexo. PRAEFATIO vii 

usus essem. K eandem fere servat virtutem, nee 
minus B, sed magis magisque praevalet familia <i>= 
V L Tr. ; H S vero exiguam, M P T A E U vix ullam 
adferunt utilitatem. 4> familia, ad quam in Dioscuris 
et Hercule M referendus est, multa deinceps car- 
mina ex Artemidori sylloga servavit, sive cum IT, 
sive cum S (Megaram et Moschi Amorem) sive sola. 
Bacchas et Oaristyn sola praebet familia IT = B C D, 
ad quam in Paedico i et Epigrammatis K, in Colo H 
accedit ; sed Paedicon % in B D, Paedici i maior pars 
in B deest. memorabile quam diversam speciem 
offerant carmina in eodem libro sei*vata, velut in 4> Pis- 
catores et Amor fugitivus, in 11 Bacchae et Oaristys. 
item diversa est virtus familiar um ; modo IT, modo 4j 
praestat, quamquam 4> cum omnino plures praebet 
errores tum in dialecticis saepe Doridem proterva in- 
trudit interpolatione. confligimus enim in his omnibus 
cum incuria et cum fraude librariorum ; multa vitia 
nos latere probabile est, saepe iudicium cohibendum. 
alia res in Theocrito, quem doctae grammaticorum 
curae debemus acceptum. hoc ne umquam obli- 
viscamur longe gravius est quam codicum corradere 
lectiones. tenendum est, a nobis demum scholia 
a textu secerni, varias lectiones in textu a grammaticis 
tractato semper fuisse traditas, nimirum eodem consilio 
quo nos apparatum criticum subscribimus. itaque 
memoriam archetypi ut ita dicam fuisse duplicem, ac 
librarios modo utramque descripsisse modo alteram 
utram lectionem ; ergo in eis quidem quae ad antiqui- 
tatem pertinent lectionibus optionem nobis datam 
esse, contra ea quae singuH libri singularia contra 
scholia praebeant plerumque erroris aut fraudis con- viii PRAEFATIO 

vinci. haec multo multorum librorum schoHorumque 
usu didicerit necesse est qui artis criticae subsidia ad 
recensendos emendandosque poetas Graecos oHm 
a grammaticis tractates recte adhibere voluerit. 
apparatum criticum autem componimus, ut legentes 
ipsi recensionis documenta praesto habeant, minime 
vero ut ipsi eandem operam denuo impendant quam 
editor praestitit. huius est cavere, nequid boni 
metalli pereat, huic omnia quamvis sordida diligenter 
sunt examinanda : sed nefas est omnes promere 
scorias. * quas cum effunderet, ipse Ahrens effecit 
ut obscuraret quam egregie instituerat recensionem. 
ego igitur ne in dialecticis quidem nisi monito lectore 
quidquam novavi contra consentientem librorum me- 
moriam, sed singulorum errores huius generis et quae 
similia sunt scitu omnino indigna constanter abieci. 
est sane ardua res, nee facile contingit ut aequis 
iudicibus satis facias, nedum tibi ipsi ; spero tamen 
effectum esse ut legentibus ea praesto sint quae pro 
vere traditis haberi possunt. rationes autem quas in 
recensendis emendandisque Bucolicis sequendas esse 
didici, accurate exposui in libro qui prela iam exercet 
Textgeschichte der griechischen Bukoliker. Theocriti 
carmina quae proximo saeculo plerisque visa sunt 
pessime corrupta, ita ut emendaturo nihil non liceret, 
hodie intellegentes homines consentiunt grammati- 
corum curis semper fuisse defensa : itaque emendatoris 
officium plerumque eo continetur, ut recta eligat et 
scriptionis antiquae apices recte interpretetur. prae- 
terea Theocritum satis habemus cognitum, ut et 
a linguae vitiis eum fuisse immunem sciamus et 
omnino recte cogitandi dicendique peritissimum ; sed PRAEFATIO ix 

pro mimico poeseos genere minime sibi constantem, 
ne in dialecto quidem. pleraque igitur aut intellegi 
aut cur non intellegantur intellegi aio, sive per cor- 
ruptelam hoc accidit, sive quod aut rusticus aut docta 
imitatione obscuratus sermo explicatione extrinsecus 
petenda eget. longe alia res in Appendice, ibi nee 
larga nee constans suppetit memoria, defuerunt semper 
grammaticorum studia, multa igitur etiam ex eis quae 
toleramus vera non esse suspicandum est, alia penitus 
sunt corrupta, ex parte tantum ingenio emendantium 
sanata aut sanabilia. itaque philologi nova periclitari 
numquam desistent ; ego vero sicubi ad verum per- 
veniri posse desperavi, in traditis me cohibui, veluti in 
dialecticis non inconstantem solum, sed adeo falsam 
sciens conservavi memoriam. 

Quandoquidem omnino a vulgatis ad tradita redire 
et debui et volui, in ordine carminum auctorumque 
nominibus conservare non poteram quae ad arbitrium 
constituta plerisque vel hodie pro traditis sunt, 
ac Theocritea quidem quamvis diverse loco tradita 
composui, sed hoc erat editionis antiquae ordinem 
restituere. cetera vero in Appendice proposui libros 
nobis servatos secutus. secuntur Moschi et Bionis 
fragmenta e Florilegiis excerpta ; agmen claudunt 
Technopaegnia. quae quamvis rectius Theocrito sub- 
icerentur, e cuius editione sumpta sunt, tamen hue 
reicere malui, cum sine damno tantum quidem con- 
suetudini condonari posse videretur. novos numeros 
Appendicis carminibus adscripsi, sed in Theocrito 
certe veteres semper tenendos esse censeo, quamvis 
non iam convenientes. mihi quidem veterum gram- 
maticorum mos maxime arridet, qui suo quodque X PRAEFATIO 

idyllium nomine laudant ; sed ne vulgati quidem 
numeri molestiam cuiquam parabunt, modo conspectu 
carminum uti voluerit quern in fronte libri proposui. 

Et in ordinandis carminibus et omnino in recen- 
sionis munere administrando quamvis olim aliunde 
profectus nunc vestigia premo Henrici Ludolfi Ah- 
rens, viri multo maioris quam clarioris, gratissimoque 
animo profiteor, si quam haec editio laudem meretur, 
earn illi deberi tantum non omnem. etiam codicum et 
editionum lectiones permultas ab Ahrente sumpsi, 
quamquam Italicos certe codices omnes ipse inspexi 
et quatenus opus esse videbatur contuli; nonnulla 
etiam alii viri arnica ope oblata inspexerunt. 

Interpretatio ab his editionibus aliena est. cum vero 
argumenta a veteribus grammaticis singulorum car- 
minum scholiis praemissa vulgo adderentur, haec 
quidem repetenda non duxi, sed eorum loco ipse 
omnibus carminibus scripsi argumenta, ea fere secta- 
tus quae probatissimi grammatici in hoc scribendi 
genere legentibus proponere soliti erant. quae hand 
incommoda visum iri spero; sed ab afferendis aut 
propriis aut alienis scriptis omnino abstinui. prae- 
terea Syrinx et Ara utraque per aenigmata tam 
obscura scripta sunt, ut sine paraphrasi legi vix 
possint. hie quoque commodum visum est pro veteris 
paraphrasis reliquiis novam conficere. denique nu- 
meros versuum minime faciles breviter indicavi. 

Studia Theocritea cum adulescens ardentissime 
coluissem, nuper novo impetu capessiveram, cum 
a viris gravissimis qui prelis Clarendonianis praesunt 
Bucolicos Graecos edere iussus sum. parui libentis- 
sime : nam et privatim obstrictus tenebar almae matris PRAEFATIO xi 

Oxoniensis beneficio, et Germanum philologum, si 
potest, gratiam referre decet Britanniae, e qua ante 
hos centum annos accurata linguae Graecae cognitio 
nobis tradita est. imprimis autem viro bono et patriae 
et humanitatis amanti nihil sanctius est colendum 
communione ilia bonarum artium, per quam quicumque 
inter omnes gentes vero investigando vitam impendi- 
mus, vel ut breviter dicam, quicumque yvrjo-ioo? <f)iko<To- 
(f>oiifx€v, regibus populisque viam praeimus quae sola 
ad mundi salutem et concordiam ducit. 

Vdalricvs de Wilamowitz-Moellendorff. Dabatn Berolini, 
Id. Aug. 1905. Novis exemplis cum opus esset, praefationis et adno- 

tationis supplementum in calce libelH collocavi, in quo 

prostant quaecumque in fixa typorum compage mutari 

non poterant ; supplementum adeundum esse singulis 

locis notat asteriscus. 

V. DE W.-M. 
A. d. xii Kal. Jul. xu CONSPECTVS CARMINVM Ordo vulgaris 

Theocriti 

I 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

lO 

II 

12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 

ao 
21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 
28 
29 
30 Nomen Pagina ©eOfCpiTOU 0Vp(7lS 


. 


I 


&€OKpiTOV <i>apfxaK€VTpLai 


. 4* 


QeoKpCrov Kw/xos . 


12 


0eOK/3lTOU NojWClS 


14 


QcoKpCrov AlTToXlKoV 


• 17 


QiOKpiTov Bou/coAiaarat a' 


22 


0eoK/3irov ©aAvdia 


7 


©coKp^rou Bov/coXtaoToi /3' 
©eoKpiTou BouKoXiaorai y' 


• 24 


. 28 


©eoKpiTou 'Epyan'rai . 


29 


QeoKpiTov KvKXui-^ 


3a 


©eoKpirou 'AiTJjs . 


35 


©eoKpiTou "TXas . 


■ 36 


&€OKpLTov KvvCcrKas l/)COS 


39 


QeoKpiTov 'AScovia^ouaat 


48 


&€OKp[Tov Xaptrey 


58 


QcoKpCrov YlToXepLoios . 


53 


QiOKpiTov 'EXevrj . 


62 


Append. 9 KtjpiokA.cttttjs 


121 


Append. 6 BoukoXio-kos 


115 


Append. 7 'AXteTs 


117 


©eo/cpt'rou Aioa-Kovpoi 
69 


Append. 12 'Epaor??? 
127 


QeoKpLTOv 'HpaxXto-Kos 
64 


Append. 2 'HpaKX^s 
96 


Append. 4 ArjvaL 
III 


Append. 5 'Oapio-Tvs 
112 


©eoKpiVou 'HXoKarrj 
77 


©eoKptrou IlatSiKoV a' 
78 


©€OKplTOU UaiblKOV /3' , 
80 


&€OKpCTov 'ETTtypa/x/ixara 


82 


&eoKp[Tov fragmentum 


Bepei 


IKTJ . 
89 CONSPECTVS CARMINVM xin Ordo vulgaris Nomen 

Bionis i Append. lo Bicovoff'ASwyiSos'ETriTdl^tos 
,, 2 Append. 13 'E-Tri^aXa/xtos 'AxiAAe'cos 
„ Fragmenta ..... 
Moschi I Append. 8 MoVxou "Epcos Spairc'rTjs 
„ 2 Append. 14 MoVxou EvpdtTrr] 
„ 3 Append. 1 BiWos e'ffiTa</>ios 
„ 4 Append. 3 Meyapa . 
„ Fragmenta . ... 
Technopaegnia 

2i/iAtou IleXcKuy 
Stjuiou Orepuycs 

&€OKpLTOv ^vpiy^ 
AaxTLcibov Boo/txoy 
BTjo-avrij^ou Boj/xos 
Olim Theocriti 30 Append. 11 cis j/cKpov "ASwvty Pagina 
122 
130 
140 
120 

91 
106 

146 
147 
148 
150 

126 / XIV SIGLA 

A = Ambrosianvs G 32, saec. xiv. Theocr. 1-18. 

B = Codex deperditus Bucari (Pauli Capodivacca) Patavinus, 
usurpatus a M. Musuro (Mus.), cuius apographa vel excerpta 
passim prostant in editionibus anni 1516, Romana Zachariae 
Calliergis (Call.) et Florentina luntae (lunt.). continebat 
Theocriti omnia praeter 29 inde a v. 26 et 30, Simiae Alas et 
Securim, carmina appendicis n. 

C = Ambrosianvs B 75, saec.xv/xvi. usu venit, ubi n signo 
utor, etiam Theocr. 28, 29, 30, et in Simiae Ovo. reliqua descripta 
sunt sive de Triclinio sive de Aldina. 

D = Parisinvs 2726, saec. xv. usu venit sicut C, ubi n signo 
utor ; habet etiam Theocritea priora, in quibus rare commemo- 
ratur. 

E (5 Sanctamand. Ahrens) = Vaticanvs 42, saec. xiv. Theocr. 
1-18, Syrinx. 

F = Ambrosianvs B 99, saec. xiii, Moschi Europa. pars 
recentior continet Technopaegnia quaedam. 

H (6 Sanctamand. Ahrens) =Vaticanvs 913, saec. xiii/xiv. 
Theocr. 1-15, 18, 28, 29 1-8. Epitaph. Bionis. 

K = Ambrosianvs 222, saec. xiii. Theocr. 1-17, 29. Epigr. 
Simiae Alae et Securis. 

L = Parisinvs 2831, saec xiv. Theocr. 14-17. Epitaph. 
Bion. 

M (9 Sanctamand. Ahrens) = Vaticanvs 915, saec. xiii. 
Theocr. 1-17 (valde lacunosa), Syrinx, familiae * habet 
Theocr. 22 et Herculem ; denique Moschi Europam. 

O (b Dorvillii, 8 Sanctamand. Ahrens) = Vaticanvs 40, 
saec. xii. Theocr. 5 62-8. 

P = Lavrentianvs 32, 37, saec. xiv. Theocr. 1-17. Bionis 
Epitaph., Syrinx, et familiae * Theocr. 22 1-18, sed haec 
inutilia. 

Q = Parisinvs 2887 anni 1298. Theocr. i, 3-13. SIGLA XV 

S = Lavrentianvs 32, 16, anni 1281. Theocr. 1-18. Bionis 
Epitaphius, Moschi Amor et Europa, Megara. 

T (3 Sanctamand. Ahrens, c Dorvillii) =Vaticanvs 38, saec. 
xiv. Theocr. 1-14, 16. 

U (4 Sanctamand. Ahrens) =Vaticanvs 1825, saec. xiv. 
Theocr. 1-18. 

V (23 Sanctamand, Ahrens, Hiller) =Vaticanvs 1824 (pars 
prior est in Vat. 1825). habuit Theocr. 1-18 et carmina in 
quibus * signo utor. multa periere, in quibus plerumque 
suppetunt apogfrapha W et X. saeculi est xiv. 

W = Lavrentianvs conv. soppr. 15, saec. xv, descriptus 
ex V. 

X (11 Sanctamand. Ahrens, Hiller) =Vaticanvs 131 i, de- 
scriptus ex V; alia neglegenda sumpsit ex H, praeterea 
incertum unde Theocr. 24, 1-87. 

Y = Vaticanvs 434, saec. xiv. Technopaegnia aliquot. 

Tr (M Sanctamand. Ahrens, Hiller) = Parisinvs 2832, De- 
metrii Triclinii. paucis omissis eadem praebet quae V habuit, 
praeterea Syringem et Dosiadae Aram. 

edd. ant. Mediolanensem et Aldinas significat aut omnes aut 
ex parte, quae ante 15 16 prodierunt. 

n et *, familiarum signa, quos codices comprehendant, singulis 
carminibus subscriptum est. 

lunt = editio Florentina Ph. luntae anni 15 16. 

Call = editio Romana Z. Calliergis anni 15 16. 

Alii libri siquando advocantur pleno nomine significantur. 

2 = Scholia, 2^ Scholia Ambrosiana. 

Consentiens codicum memoria sine omni signo in adnotatione 
prostat. 

Accedunt in ed. 2 de quibus confer supplementum 

R = codicis membranacei, saec. v, laciniae Parisinae et Vindo- 
bonenses. 

Z = Laurentianus Ashburnhamiensis 1 174, saec. xvi. Techno- 
paegnia ab Holobolo edita. BOTKOAIKA APTEMIAHPOT TPAMMATIKOT 

BoVKoXiKat fioiaai. (rnopdBes noKa, vvv S' afxa Tratrai 
ivri (lias fidv8pas, fpri fiias dyeXas. 

Traditum cum scholiis; inde receptum in Anth. Pal. ix. 205 0EOKPITOT BOTKOAIKA 

'AXXos 6 Xtoj" eyw Se QeoicpiTOS os rdS' eypa^a 

flf dno T(ov noWcov flpX 2vpr)Ko<Tlu)v, 
vios Ilpa^ayopao TrfpiKXuTrjs re ^iXiprjs' 

fiowrav S" odvflrjv ovtiv' i<^eKKV(rd(triv, 

Traditum cum scholiis ; inde receptum in Anth. Pal. ix. 434, ubi 
Theocriti nomen adcrevit. singulorum librorum errores mentione 
indigni i 6 Xtos : Homerus, cf. 7, 47 ; 22. 218 2 of. 16. loi 

4 cf. itfpl i<«|/ous 33 [I] eYP2I2 nOIMHN KAI AinOAOS 

• — . 'Abv Ti TO y^iOvpKTixa .KoX a ttCtvs, al-rroke, Trjva 
a ttotI Taty Trayaicn fieXCaberai, abv be koI tv 
(Tvpiabcs' fi€Ta Tiava to biVTfpov adkov dirotcr^i. 
at Ka TTJvos eA)}i Kepabv rpdyov, atya tv X.a'^rji' 
at Ka 8' atya kd^rji Trjvos ycpas, es re KaTappel 
a xipiapos' xtjixapooi 8e KaXov Kp4as, e<TT€ k apL^k^is. 

— &bi.ov, S Tioip.riv, TO Tiov pi^kos T] TO KaTayis y\X<^ 
Tr{v difo Ta^ iriTpas KaTak(L^€Tai v-^odev vbu>p. 

at Ka Tal Moicrat Tav ottba biapov aycovTai, 
apva TV (TaKirav kayjfrji yepas' ai be k dpea-K-qi i< 

TTjvais apva ka^eiv, tv 8e tclv olv varepov d^rjt. 
— . krJLi ttotI Tav Nv/ii^Sr, krjis alirokc Trjbe KaOi^as, 
.,- 0)5 TO KOLTavTes TOVTO y€<ako(f)ov at re /xuptfcai, 
crvpicrbcv; ras 8' atyas €yo)V iv T&Lbe vop.ev(r5>. 

— ov 6epLLS, S) TToipLTiv, TO pL€(Tapi^ptvov ov OipLLS a/ijuiz/ 15 
(TvpCcrbev. Tov Ylava beboiKap-es' 77 yap dii aypas 
TavLKa K€Kp.aK<jiis dp/naveTai' i<rTt be inKpos, 

Kai 01 ael bpipiela xoka ttotI pivX KadrjTat,, 

aXka TV yap bi] Qvpcri. to. A6.(f)Vibos aAyc' aeibes 
, , , ^ )-■■ . ■. 
9 fxtklCerai 2 3 scribendum ffvpicSeis 6 Kprji codd., 

corr. V* alii recentes 7 voifi-fiv H* : irot/xdv vulg. 1 1 o^^ H* S' : 
i^ris i-tls) cett. 12 r&Se K 13 is rhSWAETr. S (5.) 

codd. ; cf. 5. loi 15 yp. afuv K 17 ^o-rt Stob. 20. 23, H* : 

#i^r» codd. 5i H A^T Stob. : yt cett. 18 yp. iv] H 19 HeiSts, 
&fiSt, flSfs vv. 11. 2 et inde codd. 

BVC. GR. 1 


X * fj - i. BOTKOAIKA APTEMIAflPOT rPAMMATIKOT 

BoVKoKiKoi fioiaai atropabts noKa, vvp 8' ufia wcktm 
fj/rl fiias fidvBpas, cWt /xta? ayeXas. 

Traditum cum scholiis ; inde receptum in Anth. Pal. ix. 205 0EOKPITOT BOTKOAIKA 

'AXXo? 6 Xlos' fyi» Se deoKptror os rdb' typw^a 

«tp diTo rS>v iToKKS>v dpi ^vprjKotriav, 
viof Ilpa^ayopao TrfpiKXdTTJs re ^iXIvtjs' 

pov(Tav S' 6dveit]v ovTiv ((ftfXKva-dptjv. 

Traditum cum scholiis ; inde receptum in Anth. Pal. ix. 434, ubi 
Theocriti nomen adcrevit. singulorum librorum errores mentione 
indigni i 6 Xios : Homerus, cf. 7. 47 ; 22. 218 2 cf. 16. loi 

4 cf. TTtpl v\f/ovs 33 JM- [I] eYP2I2 nOIMHN KAI AinOAOS 

— . *A8v Ti TO \jn6vpi(rfjLa Kol a ttCtvs, aiiro'Xe, ri^va 
a ttotI Tois iTayal<rL /xeAiVScroi, abv be koI tv 
avp[(rb€S' /xera Uava to biVTcpov aOXov airoiaiji, 
at Ka TTJvos eA?jt Kcpabv Tpdyov, atya tv \a\f/rjf -^^.^r^' 
at Ka 6' atya Aa/3rji ttjvos yipas, es re Karappcl jt^c-^'*^' 

d x^l^f'^poi' X'-H-^P^'' ^^ KaKbv Kpcas, ea-Tc k djixeA^rjij. /0(i^'^ 

— ^8401;, Zi Ttoip-riv, TO T(6v fxiXos rj to Karaxes at-x^ ^ 
TTJv^ airb Tas ir^Tpas KaTa\€LJ3€Tai v\lr6dcv vbatp. 

at Ka Tal Moio-ai tclv ouba bdpov aymvTai, 
apva TV (raKiTav Xa\lfTJL y4pas' ai be k apicrK-qi 10 

rfivais apva Xa^eiv, tv Se Tav oiv varepov a^rji. 
— . \rjis ttotI Tav 'Nvpi(f)av, XrJLs aliroke Trjbe KadC^as, x <>-^ i jj •■->•■ 
,. ins TO KaTavTe$ tovto yiu>Ko(pov at re fxvpiKai, . 

crvpia-bev; tcls 8' aiyas eycby iv rcSiSe vofxeva-ci. f^^^^jt-. V>>>*'-^ 

— ov difxis, S) TTOLfxriv, TO p-icrap-^pivov ov 6ip.is ap.p.i.v 15 — ^ 
(TvpCa-bfv. Tov Tiava 8e8ot»ca/ics* ^ yap dir' aypas 

TaviKa KfK/xa/ccbs' d/x7raueraf cort 8e Trt/cpoy, 

Kat 01 del 8pi/xeia xoAd ttoti pirt KaOrjTai. 

akXa TV yap br] Qvpcn to, AcKpvLbos aAye' a€i8es 

a /teXiCerat 2 3 scribendum trvplaSfts 6 Kprjs codd., 

corr. V* alii recentes 7 iroiixi\v W : iroifidu vulg. 1 1 df f; H' S' : 
o|^j (-««i) cett. 12 Tw56 K 13 ^j tJ> SH'AETr. S (£<) 

codd. ; cf. 5, loi 15 yp. afuv K 17 $ffri Stob. 20. 23, H" : 

Hyri codd. 8i H A'T Stob.: yt cett. 18 ^p. i-rl H 19 <{««««, 
&ciSc, (TSfs vv. 11. 2 et inde codd. 

BVC. GR. 1 2 0EOKPITOT :^^t,-^ U"-" Ktti ray ^ovkoXikols em to i:\iov i/ceo fiota-as, 20 

SeOp' VTTo ray TTTckeav eo-Sw/xe^a rw re ITpiTy'Trco -C^tjlt^h^fy 
^ I Ktti rar Kpaviboiv KaTcvavrCov, anrep 6 O&kos ' ■'» 

** ij\4^iX' Ttjvos 6 TTOLfxcviKos Koi Toi bpv€s. al be k dcio-Tjis, 

, ^«xv«^««.«w/U a>s OKa TOP Ai^vaOe ttotI Xpofiiv aiaas epia-hoav, *' ^/v-xT 
-lir^^l-e.ot-'^ aiya re roi 8oj(rw 8t8u/xaroKoy es rpXs d/ic'X^ai, 25 F/jy(^ 

j-U''>vX^'^^ & SiT eyoicT epic^cosr TTorapLekyeTai h bvo ireXXas, ' 

y,^i a u,.-fU-^/^ djx</)wes veorevxis, en yX.v<l)dvoio iroToa-bov. 

rfi TTorl /xey x^'^^ fiapijerai v^66i klo-ctos, '--' • ^<fU 

Kto-<ro? eXix/"^""*^^ K€KovL[x4vos' a be Kar avTov 3° 

k»\ f-^^' t<c-L • KapTT&i eAi£ eiAeirai dyaXXofxeya KpoKoevrt. 

evToa-Qev be yvva tl 6eG>v baCbaXfxa rervKrai, r U ic- '•^~^' % 

U.Vc(i*~ d<rK»^ro TreVXcoi re Kat afivvKU irap be oi avbpes 

KttXov eOeipd^ovres dfxoi^abls akkoOev aAXos 
veiKeCova eTreea-a-i, ra 8' ov (f)pev6s aTjrerat avras' 35 
dAA' OKa fxev t^vov TroriSe'pKerat avbpa yekai(ra, h * ' "» '^ 
aAAoKa 8' av irort top piTirei rooy. ot 8' vtt' epooro^ 
brjda KuXot8ioft)yres erwo-ia p.o\6iQovTi. 
(( ''*^~<-'*'"-^ Tots 8e piera ypnrevs re yepoav -nerpa re re'rv/crai 

,v>.N*^ AeTTpd?, e^' di o-7rev8a)y /ixe'ya bUrvov es jBoXov eAxei 4° j,„ 

6 Ttpea-^v^, KapivovTi rd Kaprepov dvbpX eoiK(as, ,. '^ 

(f)aCr]s Ka yvCu>v viv oaov a-devos eWoinevetv' ' u^v*-^^ 

c58e' 01 a>LbriKavTi, Kar avyeva TidvTodev ire? ''"'^k'-^'x 
/cat Ttokmi irep eovri, to be (r$evos d^iov ijjias. 
tvtOov 8' o<T(rov airoidev akvrpvTOio yepovTos 45 

y.' o j IlvpvaCaLS <rTa<pvkai<Ti Kakov ^e^pidev aXoaa, 

" ^ r ray oAtyos riy K(i>pos ecp ai/xacriaicri qyvkacra-ei 

ijixivos' OLficfA be viv 8v' dAwTrexes a fxey dy' opxois u-^^-^ ■ 

23 votfx€viK6i H' Tr. lunt. : ir«/t. cett. 24 S/ca K H lunt. : 

wJko K v. 1. cett. (iroT^ glossa H) 25 Se K A E : ru S : yt in 

ras. H 29 vepl P T Q U Tr. : ttotI cett. S"' 30 KeKovifitvos 

PT Tr. Et. Sorb. (Gud.) clkSvitov : KeKoviafievos cett. : non intellegitur 
36 yeKattra scripsi : y(\o7(ru (-cDffa, -eCira, -Sera P) 42 Kty 

48 /((f [I] 0TP212 3 

(PoiTTJi, cnvofiiva rav rpco^tfiov, a 8' em itripai ^j . ^L*^ A<^ TTOLVTa hokov Tev)(oi(Ta TO TTatbCov ov TTplv CLvqcrelv ^^ fl^ f- 
i >w'' > (pari TTplv rj aKpaTi(r\xbv lin ^rjpoicri KadC^i. " ^ ^/^^'"^"^/'T 

' avrap oy avOepiKOKri KuXav 7rXe*cet aKpiboOripav '^ 

M— »^. , cryoivoii €(f)apfx6(rb(av ^e'Acrai 8e ol ovre n inipas 

^H-iC''*''' ovre (fyvroiv Tocra-ijvov, ocrov irepl TrXiyp-aTi ya^ei. v^ 

Travrai 6' ap.(pil hinas itepntiinaTai vypbs UKavdos. 55 , / 

aliToXiKov ddrjjxa' Tcpas k4 tv Ovjjlov arv^ai. , 

i L^^i^c"'^ ^^ ^^^ ^y^ TTopdjxrj'C KaXvbviwi alyd t iScoxa 
' [vJ-''^ Sivov Kol Tvpocvra p.€yav XevKoio ydkaKTOS' . f^u^l^-^ ■- 

lyvvf ■> ovhi TL TTO) ttotI x,^rAos €[x6v 6ty€v, dk)C ert xeirai y 

r " axpayToy. T<3i ku tv pid\a Trp6(f)p(av dpecraCpLav, 6o -p "^^ 

; al Ku fioi TV (f)CX.os top ecfyifxcpov vpivov deicTTjiy. 

KovTL TV K€pTO[JL€(ii. TTOTay' oiiyadi' TCLV yap doibdv 


Lt ^ — OV ri TTOi eis AtSai; ye rdy ^KkiXaOovTa (bvXa^eis, C ^'*'- 

\ — "Ap^CTe fSovKoXiKCLS Mot(rat </>iAat, dp)(€T doiSas. /^ •vv-i-t'^'^' 

^Ia ©vpcris o8' w^ AtTi^ay, >cai 0up(ri8os dSea (fxavd. 65 ''i'^'r.>- 

* 777/ ttok' dp' ^(T^'j oKa Ad(f)vi.s (TdKeTO, TTTJ TTOKa Nv/ix^ai; e,,,,—-*^ <l ^ 

7/ /card nT/reiw KaAd re'ju.'Trea; r} Kord ITii'Sa); — -r ^ — ■ 

ou ydp 8^ TTOTafjLolo fxeyav poov eXx^T 'AmTTO), -v, .--- 

^^ ^ ov8' Atrras cr/coTridy, ov8' ''Aki8o? lepov v8a)p. 

ap)(j^Te l3ovKo\LKds Moia-at (\)ikai, dpy^T^ dot8d9. 70 
TTJvov p.av OSiis, TTJvov XvKOt, oi>pv<ravTO, 
TTJvov \<aK bpvjJLOio Ae'coy eKAav<re OavovTa. 

apx^Ti jSouKoAtKas Molcrai (fiCXai, dpx^T doibas. 

50 KevOotffa 2 V. 1. 51 aKpariffixov 2 iinus : aKpiri<rrov 2 codd. 

52 avOfplKoiffi K Eustath. ad T 227 : avdepiKearai cett. 56 aloXiK^v 

2 V. 1. Hesych. s. v. : aloXixov 2 v. 1. Od.T)ixa legerunt Alpheus A. P. 
ix. loi, Ausonius ep. 14. 33, Hesych. {Oeiifia cod.) : ri ddri/na codd. 
57 iropOfiTJi Ka\v5vi(ci 2 v. 1. : iropBfifT (-jutj H) Ka\vS<ijyi<fi 2 codd. 
60 Kai vel K(y 61 Ktv 62 rv lunt. : toj vel inde nati errores 

in codd. 64 intercalarem formavi secundum 2" : codd. aut 

ignorant iraXiv (S H A E) aut inconstanter ponunt (K P T Q) ; x-fiytrf 
habent ab 127 deinceps 65 aSe a (rj) v. 1. PQ U 71 wSvpavro 

K H T 72 iK\av<rf K (2) : hv iKKavarf 2 v. 1., inde a.v4K\. cett. 

codd. 

1* 4 0EOKPITOT 

TToKkai ot Trap iroa-al jSoes, ttoWoI hi re ravpoi, 
TToAAai 8e bafiaXai kuI Tropnes (abvpavro. 75 

apX€T€ j3ovKoX.LKas Molcrai (pCkai, apx^r aoibai. L 

^v6^ *EpfjMs TrpoLTiaros a-n &p€os, ciTre 8e ' Ad(f)vi, ^~ ^ 
*X^^r31 J '"'* '^ KaraTpvyjEi; tCvos ayaOt Toaaov ipaaai; ' 

^c Y\^\ ! ap\€T€ ^ovKokiKOLS MoicraL <^iXai, apx^'''' aotSas. 

Tjy^oi' rot )3ourat, rot Trot/Aeres, wtTroAot i]vdov' 80 , 

irarres avr]p<aT€VV, rC Trddoi kukov. rjvd^ 6 HpCr]T:os - '^ " ' ^v^— 
K7;(^a * Ad(f)Vi ToXav tC tv TCLKeai; a 8e re Kcopa 
irao-a? dva Kpdvas, TrdvT dkaea itocraX (f>op€LTai, Uf*^ 

dpy^Ti ^ovKo\iKas Moto-ai (f>C\ai, apx^r aoibas, y 1 j . . 
ITwW/**^-^ fareto"* a ov(rcpo)s rts ayay /cat ap.r\')(avo^ eo-o-t. 85 , , ^ 

I -> -^-'p ^ovTas pikv kkiyiv, vvv 8' atiro'Acot di^Spi foiKus. "^ £ >7y 
) cbtTToAo^ okk' €<ropr}i ras fJujKdbas oXa jSarevvTai, , I '^t 

TdK€Tai d<pOa\fX(as, on ov rpdyos avrbs (yevTO. ^y{ ""^^v 

apx€T€ ^ovKokiKas Moio-ai (ftiXai, apx^r doibas. 
KoL TV 8' ewei k ia-opijis ras "napOivo^ oXa yeAarri, 90 
ra/ceat 6<^daXp.(ai, on ov ficra raio-i xopeveis.* 

Tuis 8' ovbev irorcXe'^a^' 6 ^ovkoXos, aXXa top avrw 
/^^•/j v.-^ ayue TTiKpbv Ipcora xai es re'Aos aw€ fiotpav. 

I . apx^^f /SouKoAiKas Moto-ai, TrdAiy dpyjix doi8df. ''*^,(^'' 

»* l"' I y]vQk ye /uai; d8era Kat d KuTrpts yeXdoio-a, 95 ^^.i-'""*' 

i XdOpr} fx(v y(\doL(Ta, ^apvv 8' di'd Oviwv i\0La-a, ^ 

KeXire * tv dr]v tov "EpooTa kut^vx^o Ad({)vi kvyL^eXv 7"^ "^ 
^ /5' oy/c auros "Epcoros vTr' dpyaXioo eAuy 1x^17??^.^ _^ 

apx(T€ jSovKoXiKCLS Moto-at, TrdAti' apx^T* dot8as. I V\ 
rdv 8' dpa X'^ Ad(f>vi.s TTOTaixeC^CTO' ' KvTrpi fiapiXa, ^00^ (\L-' 
Kvirpi ye/xeo-o-ard, KvirpL 6vaToX<Tiv dTrex^s* i \, 

75 8' o5 H S Tr., cf. Europ. 34 78 ipourvai S^ P "P Q A ; cf. ! j » 

2. 149. productio permira 82 tj vi; T Q U re S Tr. (-ye H) : rot 
(i. e. Tu) K A E : t» P QT U 83 iraffav . . . Kpdvav K A E P^* Tr. 

85 (irfitra K' : (artis i K* : (aTo7ff' i vel (aroiffa cett. : et ^dreiffa 
et (aTo7aa :S 93 funpav scrips! : fxolpas 2 codd. 95 a Sta 2 v. 1. 

96 A({»pta P '^'^* [I] 0TPS1S 5 

ybr} yap (fypda-brjL Tiav&' akiov afxfiL bfbvKelv; 
gii TV Ad(f)vis Kj)y ^A(ba KaKov (<r<r€Tai a\yos "Epcori. 

ap-)(€T€ ^ovKoXims Moicai, Trdkiv dpyiT doibas. 
\ ^^ ov \4yeraL rav Kvirpiv 6 /Sou/coAoj; (pire ttot* "Ibav, 105 

l/)7re TTOT* ^Ay\i<rav. Ttjvd bpva ribe KVTTdpos, C<i|^' "Y-*" 

ai be KoKov jSofx^fvvTL ttotI (rp,dv€(r(n /xeAio-o-at. 
",f,L^i'^ !^ dp-)(^eT€ iSovKoXiKCLS Moicrai, irdXiv o,pyj.T doibas. 

^^fU '*'' w/oaios yu>ba)VLS, eirct koX fxfjXa vofievet 

Kot TTTOiKas ^dXkd Kol Orfpia "navra SiwKfi. no 

ap\(Te (iovKokiKas Moio-ai, irdXiv dp-x^er doLbds. , 

((i,.<c^f^^ . avTis OTTcos araaiji Aioprjbeos aaa-ov loia-a, 1 1"*^ 

(f y >'■'' "^ Koi Aeye* tov ^ovrav vck^ Ad(f)vi.v, dXXa p-dx^v pot. Cu'l^-- '^'^-^ 
^ " ^ I ' apx^TC ^ovKoXiKCLS MoiaaL, irdXiv apx^r^ doibds. j / . 

S) XvKoi, S 6&€S, S) dv' topea c^coAaSes dpKToi, 115 -'^ 1^-. 

XaCpeO^' 6 ^ovKoXos vppiv eyw Aa<^i;ts ovk^t dv* vXav, 
ovk4t dva bpvpcos, ovk aXa-ea. X'^'P' 'Ap^doiaa 
Koi TTOTapoi, ro\ Xilre koXov Kara Qvp^pibos vboip. _ 

dpx^Ti ^ovKoXiKCLS Molcrai, irdXiv apx^T dotbds. \ ^jl~. 
Ad(f)VLS eytiiv obe ttjvos 6 ras (36a9 <S8e vopevcov, 120 
Ad(f)vis 6 Tws Tavpo>s koX iropTtas wSe iroTicrbatv. rlu-^^-Ac^ 

apx(T€ fiovKoXiKus Molcrai, irdXtv apx^'"' doibas. 
S) Udv Yldv, 6it' €<T(rl Kar^ b>p€a paKpa Aukoico, \ a ^v^ 

€iT€ Tvy dp^moXeis pAya ^aivaXov, iv& eiri vdaov r ^ 

TOV 2tKeAay, 'EAtxa? b\ AtTre piov alirv re crdpa 125 't^"^ / 
TTJvo AvKaovCbao, to Kal paKdpetrcriv dyrjTov. ,,c^— — '• 

A^ycre jSouKoAtxas Moio-at, ire A^yer' aoiSas. 
' €vd^ oiva^ Ka\ rdvbe ^e'peu ira/croto peXiirvovv ~ -^ T^-t-^f"^^ ^ 
€K Krjpw (Tvpiyya koXov irepl x^lXos kXiKTdv ^ -. i-e- *»» 

102 ippiffSrt K' H' V lunt. : fpaaSei cett. SiXiov K' S Eustath. ad 

X 13 et u 357 : &\ios cett. SfSvKti K S' V Tr. 103 kup i 

105 ot legunt 2 codd. contra dialectum 106 ^5^ Plutarchus qu.-LlJ^uj Jt. 

nat. 36 (vertit Longolius) : £5e codd. 107 o* Se Plutarchus : SSe 

codd. e 5.45,46 108 om. KPQT 109 fiaKa: corr. H'^ 

118 eifiptSos PQT, Serv. ad Aen. iii. 500 : Av$ptSos Asclepiad. Myrl. 
in 2 (inde K) : Tvn$piSos 2 v. 1. 125 \lirepplov S 126 yp, 

iyatrrSv H {kyarSv PTQU Tr.) 128 (ptp' evirdxroio 2 v. 1. 4'y-. W*"*-*- \ t* It- 0EOKPITOT 0TP2I2 iv\"* rj yap fywv irn ipMTOs es "AiSos eA/co/xai 7/877. 130 

Xriyere /SouKoAixas Moio-at, ire A77yer' aoiSay. 
^>r t i/Cy la piev (f)opioLT€ jBdrot, <pop€oi.Te 8' aKavdaif - u'"'^ y 
i ^ a 8e KaXa vapKicra-os ctt' apKevdoicTL Kop,d(Tai.' \ t^^ *^^ •7 
-er ,^,, Trarra 8' tvoXka yivoivro, kox a ttItvs o)(vas kviiKai, U €,\^ 
'/<..<- Ad(f)VLS (TT€i dvda-Kei., K.a\ ra^ Kvvas coXa^os cA.KOt, 135 u^ ' ' 

■^t^^LUy^^ KTj^ opioiv Tol (TKunris dtjbocn hrjpiaaiVTO.^ t^^^u--^-^ 

XriyiTi jBovKokLKCLi Moto-ai, ire A^yer' doibas. 
f , X^ M^^ rotrcr' eiTrcbz; direTravaraTO' tov 8' 'A(f)pobiTa •^<_. 

A^_^^,,^ '^ 7y^eA' dvopdaxraL' rd ye /;iay Aira Traira AeAoiTrei '* , yv^^'f 
/i ^v*"-'"" ^^ Moipay, x'^ Ad(f)VLS €j3a poov. IkAuo-c 8iW 14° 
' roy MoiVats (piKov dvbpa, tov ov Nv/ix^atcriy aTrex^^- "^ 

AT/yere /Sou/coAt/cas Moto-at, ire A7/ycr' dot8a;. ^t^ Koi TV 8180U ray aiya to re (TKVcfyos, ws Key d/ue'A^as 
(rTreiVo) rat? Moicrat?. S \atp€T€ TToAAaKi Moio-at, 
Xat/oer', eyo) 8' vfifxiv koL es vaTepov abLOV dL(r(a. 145 -^' — Trkrjpes roi fxe'Airos ro KaAoy (TTop-a Qvpai. yivoiTOy 
fW~Y<fc» !^ TrA^pes 8e o-xa8oy(oy, Kai dir' AtyiAo) t(rxd8a rpwyots 't«U«-j/<^ 

d8eray, re'rrtyos eiret nJya <f)€pTepov ai8ets. ' 

(i.«*uf T/yi'Se roi ro 8e'7ras* 6d(raL <f)ikos, o)S KaXbv 0(r8ei* 

1 j^L «n - 'D.pdv TTfTrkvardaL vlv km. Kpdvaicri 8oK7j<rer?. 150 

J^ lv4 4- • t58' X6l KLcrcraCOa, tv 8' dp,ikyi viv. oX 8e \ip.aipai 

{^j\_J Uf^^- «- ov jut) (TKipTaauTe, p.r] 6 Tpdyos v/i/xty dyacrr^t. 

130 "AjSos v. 1, HS: otSai' cett. 132 vvv H'PQT: vvy 8' 

ceteri 136 Sripiffaivro e Vergil. Eel. viii. 35 Scaliger : yapvcraivTo 

(ynp- P) 138 avevaviraTo 2 v. 1. Q D, cf. 7. 90 143 Ss j/ti/ (yitii') 

PQTH' 147 56 PQTU: To» cett. et Galen, viii. 971 K 

151 KivaiOalivA. (e 5. 102) 152 ffKipTaffiJTe ' 
[VII] eAAY2IA 

'Hs xpovos &vCk ky<a re *ca6 EuKptros eis tov "AXcvra 

eipTTOjues eK Tro'Aioy, crvv koI rpCros ajxixLV ^Ajxyvras. 

Tttt ArjoL yap ereux^ ^aAv(rta koL 4>pa<ri8a/xos 

KAvTiycmjs, bvo rinva AuKcoTreos, ei rt Trep €(r6X.6v 

\a(av T&v iirdvMdev cltto KkvrCas re Koi avrd 5 

XaAjccuyos, Bovptrar 6? ck ttoSos ai^ue Kpavav 

ev evepcicrdixevos Trerpai yo'i'v rat 8e Trap' avray 

atyeipoi TrreXeai re Hctklov dktros v(f)atvov 

■)(\(^polcrLV TTcraAoto-i Karrjpe<|)ees KOfxoaxrai. 

KOVTTco rav yLicraTav ohbv avvpiis, ovb€ to (Tap,a lo 

ajLitj; ro BpacriAa KaT€(f)aiv€TO, KaC tlv' ohirav 

kaOkov crvv Moicraicrt KuScovikw €vpoiJL€s dvbpa, 

ovvofia pikv AvKtbav, ^s 8' aliroXos, ovbi xe ris viv 

r]yvoCr](Tiv ibtav, eirei aiTTo'Acot e^o^' ewixei. 

€K p,ey yap Aaioio 8a(rurptxo? etxe rpayoio 15 

KvaKov bipfi c^ixoio vias raiiicroLO iroroabov, 

ajxcfil be 01 (TTridicrari yip(av €(r<f)iyy€TO TrcTrAos x-- fr^i^i 

^(oaTrjpL irKaK€p(ai, poiKav 8' ex^^ aypieXatco 

Se^trepai Kopvvav. KaC fi drpifias eiTre (na-apais 

oixfxaTi [XiibioitiVTi, ye'Atos 8e 01 eix^ro x^^Aeus' 20 

* 22t/xtxt8a, Trat 8^ to /xeo-a/xepioy Tro'Sas eAfccis, 

aviKa 8t/ Kai cravpos kv aiixacnalcTL Kadevbei., 

ov8' C'7TiTvp,/3i8io6 KopuSoAAiSes ■^XaivovTi; 

Titulus. AuKtSoj ^ 0oXi5(rta Amarantus Et. gen. Sifxpavdaare, 0. ^ 
iapivol (Bepivol D'^) oSoiiropoi PQSTr. 2 o/xlv Apollon. de pron. 

p. 42 Schn., de synt. 127 Bekk. : a/up P 5 iitM/wOtv Reiske, cf. 

epigr. 22. 3 : ir SvoiOej/ 6 i.vvae 2 v. 1. ? (inde P) 7 e5 

Hermann : tS 7' 8 g^aii'ov Heinsius e Vergil. Eel. ix, 42 : 

f<paivov II riv 6. K M PQT 13 /xxv 15 A«jo?o Graefe : 

\curioio 16 d)/to(o Kaibel : Hfioiai 18 irXo/cepwi 2 v. 1. 21 rh 

2k (in vita) T* Q ; rv, roi, av cett. 22 eV K P Q • ^4>' cett. 23 ^irt- 
TVfifiiSiai T (sed -ot in scholio), K in lemmata scholii, Galen. ^Aat- 
vovri Galen, xii. 361 K. : -ovrai ; corr. et lunt. 8 0EOKPITOT 

ri fX€Ta baiT okAt/tos kniiyiai ?; twos aa-T&v 
Kavdv iiTi. 6p(6L(rK€ts; w? reu iroal vicra-oiiivoio 25 

jl<-rrL_, Trao-a kiOos itraioicra ttot ap^vkibca-aiv deiSet.' 
''t tov 8' eyo) d/xei^^jyy 'AuKtSa ^tXe, (jyavrC tv ttclvtcs 
ijixev (TvpiKTav }xiy vircCpoxov €V re vo}X(.v(nv 
iv T apLaTrip€<T<n. to br] jxaXa 6vp.bv iaivet 
ap.iT€pov' KaC rot KaT cfxov voov l(TO(papi^HV 30 

eKTrofxai,. a 8' 680s dbe dakvcrids' 77 yap eraipoi 
, avepes cvTreTrAcoi Aajudrept 8atra reAewri 

" 1 iT.^u < , oKj3(t) aTTapxop.€voL' ju,dA.a ydp a<^icn iriovi fxiTpuii. ,^ 

d baCiMOiV iVKptdov aveirkripoiaiv dXcody. < 7 ,.-^'^ 

dXA.' dye 87/' ^um ydp 68ds, ^vva be koI dws* 35 

^ovKo\iacrb(aix€(r6a' Ta^ &T€pos aWov ovaa-el. 

Kol yap cyo) MoL(rav Kaitvpov (TTOfxa, K77jLce Ae'yoyri 

Trdyres aoibov apiaTov eyw 8e' ris ov raxu'Jrei^T/s, 

ov Ady ov yap tto) Kar' e/xoy I'dov ovTe tov icrOKov 

SiKfAiSay VLKr]ixL tov €k "SidiJiM ovT€ <i>tAiray 40 

diibuiv, jSoLTpaxps 8e Tror' aKpCbas (2s ris epi(r8co.' 

U_, ^s €(j)dfxav €TTLTab€S' 6 8' aiTro'Aos d8i> yeAdo-o-as , ^ . .^^ 

ray rot ecpa Kopvvav ocopvTTOfxai, ovveKev ecra-t j- I ' 

tfr»'ioi«4-. \T^o.v iii dkadeCai Treirkaa-pi.^vov €k Aids epvos. 

COS fxot fcat T^KTiav yAy diriy^OeTai, dcrris epevviji 45 

-U^'-'i'^^S^. , lo-oy opeus KopV(f)ai TeXiaai b6p.ov 'ilpopi^bovTos, 
"^''^ 1 Kai Moio'di' opvix^s, oaroL ttotI Xlov doibov 

avTia KOKKv(pvTis €T(o(na ixoyOi^ovTi. ^ 

dAA' dye ^ovkoKlkcls Tayiois dp^co/xe^' doi8as, - [,-_ '■• '^'^ 

^tfiixiba' KTjyoi) fxiv, opt] ^lAos, ei roi dp4(rK(L 5° 

'''V\A'"p^^ 'ToC^' OTL TTpav ev dpe'i ro nekvbpLov i^cnovaa-a.* 

'"Eo-o-erat 'Ayedyaxri koAos ttAoos ets MiTvkijvav, 

24 Sa7ra K\riT6s : recte distinx. 2 25 t«u H Tr. : itov glossa S : 

rot cett. 28 €/i/t6»' 29 afirjT'fip. 39 -yai' K M* H 40 ov5^ 

K P ^iKrirav vario accentu codd. corn CrOnert 4a YeAacriroj O: 
ytKaffas vel "yeAofaj cett. 43 Supiirrofiai K T Q : SwpiiaofxM cett. 

46 evpvfieSovros coniectura in 5 (inde K^ A* E V*) 49 ap^d/xee' 

K T Q : &px(infe' cett. [VII] ©AAT2IA 9 

)(&Tav e^' ((TTTepCoii epi</>otj votos vypa biaKrji 

Kvixara, \Slpmv 6t eir' d>K€av&i iro'Say t(r)(€i, 

aX Ka rdv AvKibav oTrrevnevov i^ 'A^poSiVas 55 

pva-qTUL' OcpfMos yap Ipcos avT& /xe KaraCOci, 

XaXicvoves aropiirevjm to, KVfxara tolv re daXacra-av 

TOV T€ VOTOV TOP T (VpOV, OS iOyOTa <f)VKCa KI,V€l, 

aXicvoves, yXavKois Nrjp-qCa-t ral to, /iaXtora 

dpvlyuiv k(\>iKr)6fv, ocrais tc •Trep i^ aXos aypa. 60 

^AyedvaKTL rtXoov biCrjfiivaii is MirvXiqvav 

wpi,a irdvTa yivoixo, koX eunkoos opp-ov Xkoito. 

Kijyo) TTJvo Kar dLfxap dvriTivov 17 poboivra 

rf KoX XiVKotoiv (Tzit^avov trcpl Kparl (j)v\d<r(ra)V 

TOV TTTeXeariKoy olvov cltto Kparijpos d(f)V^& 65 

Trap TTvpl KeKXip.(vos, Kvap.ov hi ris ey TwpX (f)pv^el. 

Xa (TTLJSas eo-o-eirai 'neTTVKacrp.iva ior cttI Ttayyv 

Kvv^ai T d(r</)o8eAa)t re irokvyvdfXTTTcaL re (reXivcot. 

Koi TTiofxai p.aXaK&s p.€fivap.4vos 'AyedvaKTOs 

avTOiaiv Kv\CK€(r(n koI is Tpvya xeikos ipeCboov. 7° 

av\r}(r€VVTi bi p.01 bvo iioip.ives, ets p-iv ^Ayapvi'vs, 

cts 8c Au/ccoTreiras' 6 8e Tirvpos iyyv6ev dicrel, 

&s TTOKa TCLS Seveas 'qpda-a-aro Ad<f)vts 6 ^ovras, 

X^s opos dp.(\i€'noviiTO koX wy bpves avrov iOprjvevv, 

*I)Lie'pa aire (pvovri Trap* ox^o-KTiv irorap-olo, 75 

evre x^'^'^ ^s tls KareraKero fxaKpov vif)' AXp.ov 

7] "AOui T] 'PoboTTav t] KavKacrov ia-xcLTOcovTa. 

di(rei 8* &s ttok eSe/cro top oLtioXov evpia kdpva^ 

C(f>bv iovra KaKaZaw dTa<rdaXCai(nv dvanTos, 1 < 

&s t4 viv al (np.al k€Lp,(av66€ (f)ipj3ov loio-ai 80 ^^ • ^v 

Kibpov is abfiav p.aXaKols av6«rcri fxe'Xto-crai, 

55 Key iirT<ififvov recte Call. 59 to H (qui toJ omissum 

ipse add,) Call. : t« cett. 60 i<f>i\a0fv 62 &pia 2 v. 1., 

fCT\oov : corr. Schaefer 69 fufxyrffidyos 72 AvKonriras, sed recte 2 
unus iirh AvKuxfos ix"^" t^'' K\'^(riy 73 ^avdas 2 v. 1. 74 afKpt- 

iroyuro K P H : -\(7ro O S Q A E Tr. : utrumque M T lo 0EOKPITOT 

ovvma oi yXvKV Mola-a Kara OTOfxaros x^'^ v^KTap. 

0) jxaKapLo-Tc Kofmra, rv 6r]v rdbe Tepirva Ti^irovdeis, 

Koi TV Kare/c\di(r0r/s es Xapvana, koX tv fXiXicra-av 

KrjpCa (f)€p^6pi€vos €Tos &pu)v e^cTToracras. 85 

atO^ eir' e/xeu ^coois evapCdfXLOs w^eXes 'qpicv, 

u>s TOL kyiav kv6p.ivov cw* b>p€a ras Kakas aiyas 

(fxavas ilaratcav, tv 8' vtto bpv(rlv r] virb TrevKais 

abv p.(Xt.(rb6n(vos Karf/ceKAio-o ^ete Ko/xara.' 

X^ IX€V Tocra iliroiv aireiTava-aTO' tov b\ ij.€t ovtis 9° 
KTiyibv ToV €(f>dp.av' 'AvKiba <^iAc, ttoXXo. jxkv aAAa 
Nv/jK^at KTipik biba^av dv* wpea ^ovKoXiovTa 
k(rdkd, TOL "Kov KoX Zrjvbs ctti dpovov dyay^ (pdfxa' 
aAAa Toy* €K irdvTcov p.iy vmCpoyov, S>i tv yepaCpCLV 
dp^€Vfx' dAA' VTrdKovcrov, eTrei (f>iXos eTrAeo Moicrats. 95 

Si/xi)(t8at pikv "Epcorey k'nimapov ^ yap 6 8etXo's 
TocrcTov kpoLL MuproCs, ocrov (lapos atycs epavTai. 
"Q,paTos 8' 6 TO. TTavTa {^lAairaros dvepi Trjvon 
iraLbos VTTO (n:kdyyvoi(Tiv e^ei ttoOov, olbev "AptcrTLS, 
i<r6kos dvjjp, p.ey' dpioros, ov ovbi k€V airrbs deCbeiv 100 
4>or/3os (Tvv (f)6pfjiLyyL Trapa Tpi7rd8ecr(ri [X€yaCpoi, 
&)S fK irai86s "Aparos utt' doreoy aWer' epcaTt. 
TOV p.01 Yldv, 'OpLokas eparbv iribov oore Ae'Aoyxas, 
CLKkrjTov Ti]voi,o <()ikas es x^'^P'*^ epeiVats, 
eir' eor' Spa 4>iA.ti'os d p.ak6aKbs eire rts dAAos. 105 

jcei /xei' raur' epSois, S FTdi' ^lAe, piTjri ru TratSes 
'ApxaStKol (TKiAA.ata-ii' vtto TrXeupds re Koi b>ix(i>s 
TavUa pLaa-Tia-boLev, ore Kpia tvtOo. Trapeirj* 
ei 8' oAAoos vevcrais, xard /xey XP*'*^ Trdvr 6vv)(^ea<rt 
baKvopLivos KvdcraLO Koi iv Kvibaia-L KaOevbois, "o 

85 e^erfXtffiras 2 v. 1. (inde M O yp. Tr. Q') 86 e/ueC P : e/uol 

cett. (iuli/ S) 90 aj/fTTouo-aTO K, cf. i. 138 aiOis 94 3ttj 

7' aeiSet)/ 2 v. 1. (inde O Tr.) 97 (pavri K PQT 98 Siparos 

S A* Tr. edd. ant. : iparos cett. 105 ("[re *. &p' iffrlv S 106 ku 

S : K^y «/»5€ts H S E^ 107 &novs [VII] 0AAY2IA 11 

etrjy b' ^llbu)V(ov fiiv kv oipecn yj^i^iari fjLca-crooi 

"E^pov Trap Trorapibv re.Tpap.p.ivo^ kyyvQiV apKTO), 

iv be depcL irvfiaTOKn 'nap' Aldioiiicrcn vop.tvoi.'s 

TTcVpai v-no BAe/bivtoy, oOev ovk4ti NeiAos oparos. 

vp-ixes 6' 'Teribos koL Bv^XCbos abv Xnroims "5 

vafjLa KOL OiKovvra, ^avOas tbos aiirv Aicavas, 

S) ju.oAoio-ty "Epcores epevdofxevoLcnv op.oiou 

^aXKeTi fxoL rofoio-i tov Ifxepoevra ^iXlvov, 

jSoAAer', CTret tov ^iivov o bva-jjiopos ovk eXeet jxev. 

KoL bi] phv oTtioio TT€TTaiT(pos, al 6e yvvaiKcs 120 

* aioi ' (f)avTi ' <t>4Atve, to tol koXov av6o9 airoppeV 

\X.r]KiTl TOL (f)pOVp4oilJl,iS €771 TTpodvpOKTLV, "ApUTC, 

fxrjbe TTobas Tpi^(ofi€S' 6 8' op6pios aXX.ov oAeKrcop 
KOKKV(rbo)V vapKULaiv aviapoxtn biboCr], 
eh 8' airb Tacrbe, (pepicrTe, M6X(t)v ayxpiTo TToXaCarpas. 
apuiw 8' aavxia Te /xe'Aot, ypaCa re irapeir], 126 

OLTLS eTn(f)6vCo(.(Ta to. fit] KaXa voacpiv epvKOi.^ 

To'cro-' e({)dp.av' o be fxoL to Kayu>l36\ov, abv yekaaaas 
&)S TTopos, €K MoL(rav ^eLvrj'iov (aTtacrev rfixev. 
\oi y-ev airoKXCvas eir' apiarepa tclv eirl Uv^as 13° 

elp(f>^ obov, airrap eyco Te Kal EvKpiTOS es 4>pa(Tt8ajU6o 
(rTpa(f)6evTes x^ KaAoy 'Ajuvirixos ev re ^aOeCais 
abeias (Txpivoio XP-I^^'^^^'^''^ eKXCvd-qjxes 
ev Te veoTixoLTOicTL yeyadore^ olvapeaicri. 
TToXXal 8' ajxpLLV vuepde KaTO. KpaTos boveovTo i35 

aXyeipoi irrekeai Te' to 8' eyyvdev iepov vb(ap 
Nvn({)av e^ avTpoLo KaTei^ojievov KeXdpv(e. 
Tol be TTOTi (TKiapals opobajivCo'LV aWakicoves 
TeTTiyes kakayevvres e^pv ttovov a 8' 6kokvy(av 

III odpeffi 113 KeK\ifj.evos K yp. MPTQ'H 116 oiKevvTU 

2S : olKtvvras O : oiKivvres cett. : corr. Hecker 120 Si) nd\' 

K M P T Q 121 inoppu O A'^ 125 ^Tri 2 K M T Q yp. : inl 

5 P Q H S : wrb O A E Tr. 127 .aSoiaa T Q Tr. : -(ovffa cett. 

128 &t ip.lJlPQ y(\d(T<ras H O : 76Ao|as cett. 134 oivaptaiai 

O : -rjai. S M^ : -otat cett. ;i 12 0EOKPITOY 

TTjKoOev €V TTVKLvat<n ^drcav TpvC^a-Kfv uKavdats. 140 

acibov Kopvboi Koi aKOvdibes, ((ttcvc rpvytav, 

TTiOT&VTo ^ovOal Trepi irCbaKas ap.(f)l iX€\i<Tcrai. 

iravT utab^v Oepcos fidXa ttlovos, axrbe 6' oiTiapas. 

oxvai fikv Trap TTO(r<rC, Trapa irkcvpala-L Se /utoXa 

ba\l/i\4a>s apuv iKvXCvbcTO' vol 8' fKiyyvTO 145 

opTTttKcs Ppa^iKoKTi Kata^piOovTis ^po-C^' 

TfTpdevis 8e TrCdoiv aTreXvero Kparos dX€i.<f>ap. 

Nv/ix^at Kaa-raXCbes YJapvd<rLov oIttos exowrat, 

apd yk Trat roiovbf. 4>oAto Kara Kdivov avrpov 

Kparrjp' 'HpaKXrj'C yipoov eorao-aro XCpatv; 150 

apd ye iraL rrjvov rbv TTOLfxeva tov ttot 'AyaTTCoi, 

Tov Kparepov Ylo\v<paixov, 6s wpeai vaas e^aXXe, 

Tolov viKTap €TT€i<T€ KaT avkia TToara-l xopevcrai, 

olov br] TOKa Tt&fxa bi.€Kpavd(raT€ Nu/A<^at 

^(Ofxm Trap Aa/xarpos akcoibos; as €TtI (r(t)pm 155 

auTis eyu) Trd^aifii pAya tttvov, h be yekda-a-ai 

bpdyfxara kol fxdKa>vas kv d/x^ore'paio-iy iyoicra. [Ill] KQM02 

Kco/xdo-^o) -noTL rav ^ AjxapvkkCba, ral 8e /xot aiyes 

j36crKOVTat. xar' opoy, Kal 6 Tirvpo9 avras ekavvei. 

TCrvp' ffxlv TO KaXbv 'n(^ikr]p.ivi ^oa-Ke rdy aTyas, 

Kal ttotI Tav Kpdvav dye Tirvpe, Kal tov ivopxav, 

TOV AijSvKov KvdK(t)va, (l>vkdcr(T€o [XTf TV Kopv\^i. 5 

'12 yjxpUacT ^A[xapv\kC, tC fi ovkcti tovto fcar' avTpov 
TTapKVTrroicra KaXeis; tov ipooTvkov 7/ pd /xe juto-eis; 

146 epaC* Athen. ii. 50* Et. 0pa.$ii\a, V* : tpaaSe 150 xc^pw 

152 yaw Heinsius : Aooj 154 duKpaviffare K PQT^H : -vdxran 

cett. et Amarantus Et. gen. 155 aXwdZos W H^AE 

Titulus. Kw/xos AuplSi S H T qui addunt 'A/iapvK\h fi Aiir6\os ^ 
KufiaffT'fis : hoc P alii : AlvoKiKhv ^ 'A/xapv\\U K ex argumento suo 
3 ire«l>t\rififvt Gellius ix. 9 : irtpiKafifye 4 fv6pxaf S v. 1. [Ill] KftMOS 13 

7; pa ye rot o-i/xos Kara<^aiVo/xat kyyvdiv fjfxev; 
vvjK^a, KoX Tipoy4v€ios; aiidy^aa-daC IJ.€ irorja-eis. 

■qvibe TOL Sexa /naAa ^ipui' rqv&Oe KadelKov, 10 

& fi e/ce'Xeu KaOfXelv tv, koI avpiov aWa roi.oto-w. 

dacrai fidv. dvpiaXyis ep.lv a)(os. aWf yevoCp.av 
a ^op.^ivaa p.i\uT<Ta koX is reov avrpov iKoCp-av 
Tov KKTo-ov biabifs Koi Tav Tnipiv, at tv TrvKaa-has. 

vvv eyvtav tov "Epcora* /3api>s 6e6s' '^pa Aeairas 15 

p.a^ov e^^Aaffy, bpvp.ai re viv €Tpa<f)€ pArqp, 
09 fji€ KaTacrpLvyuiv kcu es oa-riov axP'* lairrei. 

ui TO KaXov TToOopivaa, to ttclv kidos, o) Kvdvo(j)pv 
vvp.(pa, TTpoa-TTTV^aC p.€ TOV alTToKov, c5s TV (f)Lkqa(a. 
((TTi KOI iv K€V€oi(n (f)t\'qp.a(rt.v ab4a repx/^ts. 20 

TOV crT€(f)avov riAat /xe kut avTUa AcTrra Trojjacty, 
TOV TOL ey(av, 'A/ixapuAAi ^lAa, Kia-a-olo (f)vXa.(ra<t) 
dp.irkf^as nakvKecra-L Koi ivobpLoiai a-eXCvois. 

a>p.OL €y(ov, tC Ttddui, tC 6 bvcra'oos; ov^ VTranoveis. 

Tav fiaCTOv d-nobiis €s Kvp.aTa Tr}v& aXfvixai, 25 

(uirep Tois dvvv(ti9 o-KOTrta^erai "OAttis 6 ypLirevs' 
Kat Ka brj ^iroddvoi-To ye p.av tcov abv reruKrai. tt/^ 

eyvoiv irpav, oKa /new p.(fxvap,iV(i) ei ^lAeety fxe, 
ovbe TO rqX.i(f)ikov Trore/xd^aro, to TrAardyij/xa, 
dAA' avT(t)S CLTrakta ttotI Traxfos k^ep.apdvdr\' 3© 

eiTre koi 'Aypoio) roAa^ea KoaKivop-avTis, 
a Trpav iroioXoyevcra Ttapai^aTis, ovveK eyo) jxiv 
t\v okos eyKei/xai, tv 8e /bieu AD'yoy ovbiva iroifj. 

rj pAv TOL kevKav bibvp^aTOKOv atya (^uAdco-o), 
Tav fic Kal a Mepp-voovos epidoKh a /xcAavo'xpws 35 

10 TTj^w 8^ PQT la f/iby 2 codd. : corn ed. Mediol. 

14 irvKcurSfis H' : imKaaSTi (Sei) cett. *l6 ixaffrhv Stob. 64. 23 : /xatrShv 
codd., cf. 48 viv Stob, : fuv trpaipf Stob. A E Tr. : ^rpfipe cett. 
18 \iiros 2 V. 1. 23 a^T\c|as K P Q V : f/iirA. cett. 25 tiji'w 

5 K P V* : TTJya cett. 27 5); Graefe : fii) 2 codd. 28 H/ioeyf 

Htfiuafifytfi KQTV^ 29 irort/tolci/ici'oi' ir\ardyr)<r(v 3 v. 1. 31 « 

r/>o(fi> vel iypoiii legunt 2 codd. 3a irplv K T 


T4 0EOKPITOT 7^/^'**' ^y^ j} 


airei, Kat 8a)<r(3 ot, eTrei tt; /uiot ivbiaOpvirrrji. /^ / ^^ 

^AAerat o<|)0aA/xo's /xeu 6 Sextos* ap<i y' i8rj(r« ^^^-.w^ ijfL^u..^ 
avTOLv; ai(r€v^aL ttotI tolv ttltvv c58' airofcAti'^ei?. / /' *-^ 

Kai /ce /x' icrcos TroriSoi, eTrei ov/c abafxavrCva (cttw. 

'iTTTTOfxivrji oKa brj rav irapOevov ijdeke yaixai, 40 

/xaA' ey xepo-iy eAcbv hp6}xov avvev a 8' 'AroAayra 
ws iSei', fc)? kp.avr], ins es fiaOvv oAar' fpoora, 

TCLV ayikav x^ fidvTis air' 'O^/ovos aye MeAajUTrou? 
es rivAoi'' a 8e Biairo? ey ayKoivai<riv CKkCvOrj, 
fj.dTrjp a yapUcTcra irepCippovos 'AA<^ecrt/3oia?. 45 

rav be naXav KvdepcLav ev wpeo-i firjka voixcvcov 
ovx ovrcoy "D-bcavLS iirl Ttkeov ayaye Avo-fray, 
wot' ovbe (})6lix€v6v viv arep ixa^oio Tidr]Ti; 

(aXonTOi fikv €fjuv 6 tov arpoTTOv vttvov iavuiv 
'Ei^SyjuioDy, faAw 8e', ^tAa yvvai, 'lacrioova, 5° 

OS Toa-a-MV CKvpr^crev, o(r^ ov ireucreio-^e fSejBaXoi. 

dAyeo) rav Kf^oAar, tIv 8' ov /xe'Aei. ovKir adbco, 
K€L(r€vpLai be irea-iav, koI tol \vkol &be fx ebovrai. 
0)5 /ne'Ai T04 yAuKu roCro Kara ^p6\do{.o yevoixo. [IV] NOMEI2 

BATTO2 KAI KOPYAQN 

— EiTre jaoi S Ko/3v8a)y, riVo? at ^oes; i7pa 4>iA(dr8a; 

— OUK, ciAA' Atyoavos' ^ocTKeiv be fxoL avras eboiKev. 

■ — rj Trdi y\re Kpv^bav ra irodecnTepa irda-as dpAkyeLs; 
— • dAA' 6 yepcav v^ir\TL to. p.ocr)(Jia Krjp.e (f)vkd(raei. 

— avTos 8' es rw df^avros 6 fSovKokos &i\eTO j(wpay; 5 

4a SWar K Tzetzes Chil. 
xii. 947 : fixAer' (SAst' P) cett. : corr. Hemsterhuys 44 ayKoivrja-iv 
46 fiTJXa P : fia\a cett. 48 fiaffSoTo QTVTr. 51 Toca-rjv' P 

53 fSovrat H S T' Tr. : tSovri cett. 

Titulus. Uonfis K : PovKo\ta<Tra\ fj vofiui (e titulo 5) P S, alii alia 
inepta, Ayycoi/ argiim. 3 5 ovros v. 1. K H S : winhs A E Tr. [IV] N0MEI2 15 

— ovK uKova-as; ayoiv viv cir' 'AA0eoy &i.x^to MCXojv. 
- — Koi TioKa Ti]V09 (Xaiov ctt' 6(f>$akfxoi(rLv dirwTrei; 

L»V\ '"^ — <t>o.VT[ VIV 'HpaKA7/'t /3iTjy koX Kapros ipia-bcLv. 

— KT^/x' ftpaO^ a ixdrrjp noXvbevKtos rjfxev afieivui. 

— K&ix^T c^wy (TKaTrdvav T€ koX ftKari. rom-ode fjLrjXa. 10 

— ireiVat Ka MtAcoy Koi rcos \vkos avrUa Xva-oijv. If^^"-^ 
— i rat dajuaXai 8' avrov ixvKayavai ai8e Trodevvri. 

— SeiAaiai y' avrai, tov ^ovkoXov o)? kukov evpov. 
— • 7] fxav SeiAaiat ■/€, koL ovkcVi Awiti vdjjifa-dai. 

— rrivas p.€V brj tol tcls Tro'prto? avra AeAetTrrai 15 
tuxttCu. ixr} irpwKas o-iTi^frat uxnrep 6 reVri^; 

• — ■ ov Aay, dAA' o/ca /xey j/ty eTr' AlcrdpoLo vofxevoi 

KOL p-aXanQ yopToio KoKav KutpivOa bCbcopn., frv-'^ 

aAAoKtt 8^ cTKaCpeL to ^a6v<rKiov dfjL(f)l Adrvp-vov. 

— AeTTToj p.av x.w ravpos 6 irvppiyo'i, ci^e Kd^ouv 20 

rot rc3 Aa/u7r/3ia8a, rot bapLOTai okku Ovoyvri, , , 

TOIL "Hpai, TOLovbc "^ KaKoxpdarp.oiv'^ yap 6 bdp.os. Ifl/t^* 

— Kol p.av is <rTop.dkLp.vov iXavveTai I9 re to. ^vcTKOi, 
KOL ttotI tov N-qaLdov, ottt] KaXa irdvTa (J)Vovtl, 

alyLTTvpos KOL Kvv(a KCLL (v<abr]s picXLT€La. 25 KcT^V 

— (f)€V (f)(v ^a<r€VVTaL kol tol ^des, S rciAav Aiycoy, 

els 'Aibav, OKa kol tv kukcls ripdcraao vUas, f'-^-^K^ ^ 

Xa (TvpLy^ €VpaTL TraXvviTaL, dv ttok iird^a. 
— . ov Trjva y, ov Nvp.(f)as, eTrel ttotI YlXa-av d^epTTOiv 
b&pov kp.LV VLV lAeiTTcr* eyo) 8e tls clpl fieAt/cra?, 30 
K€v p€v TO. FAauKas dyKpovop.aL, €v 8e to, TIvppco. 
alveoi Tdv re KpoTcova' KaXa ttoXls, a re 7,dKVvdos 

KOL TO TTOrawlOy to AaKLVLOV, OLLTTCp 6 ITVKTaS 

Alycov 6yb<oK0VTa p.6vos KaTcbuLo-aTO p.d^as. 

rrjvel /cat tov Tavpov dir' otpeos aye Trta^as 35 

10 Tovr60e 2 S : rovroOi fnaKa codd. et 2 (mala sive oves) 

II Ka Ahrens : Ke K : rot vel ri cett. 12 a?5e K: £5€ cett. 

13 7' P H S Tr. : 8' cett. 17 yav K H 21 Bvwvri 

Valckenaer : dioyri 22 6 ravpos 2 v. 1. 24 yp. NaiJattfo)' H 

8in/ K P H S : 8ira(i) cett. 34 KaT[oi]5e£<r<raTo R* i6 0EOKPITOT NOMEI2 

TOLS oTikai KrjbdiK 'A^apvXkibi, ral 6e ywai/ces 
fiaKpov avdv(rav, x« ^ovkoKos e^eyikaa-cnv. 
— • Si ^apUcra 'A/xapvAAi, p.6vas creOev ovbe OavoCaa^ ■ ivT . ^.cv^^i Owi^ \a(revfx((rd^' oaov aiyes ipXv <f)C\ai, ocra-ov aiT€(T^r]s. "f v ,,M^ 
aiai T<a (rKX.r]p& juaAa baip-ovos, os /ue XeXoyx^ei. 4° — dap<reiv XPV> 4^^^ Barre* rd^' avpLov ia-a^T ajxiLVOV. 
,ieA.7ri8ey cy ^(ooio-ty, dreA-irto-TOi be davovm. 

iWci) Zevs dAAoKa fxkv -jreAct aXdpios, aXkoKa d' vei. 

— dapa-eoi. /3dAAe xdrcode rd ixo(TyJ.a' rds ydp eAaiay 

r K-t'f**^^^ TO" ^oAAoy TpcoyovTL TO. bv(r(roa. — trir^' 6 AcTrapyos, 
(Tir^' d Kufxaii^a ttoti rdv k6<^ov. ovk €craKoij€is; 46 
97^5 vol Tov Yiava kukov reXos avrUa boicroiv, 
€1 fXT] aTT€L ToxrrGiOiv. 18' av "naXiv dSe TiodipTrei. 
cW ^s jLtoi poLKov Ti \ay(»i(36\ov, &s tv Trdra^a. 

— dacraC /x' w KopuScoy ttotto) Aids' d ydp aKavOa 5° 
app.ol II c58' e-n-dra^' vtto rd a-tpvpov. ws 8€ ^aOeiai, 
TdTpaKTvX.X.ib€S (vtL KaKm a TTopTis okoiro. 

, >^ ets TavTov eTvirrjv yjxa ixevp.€VOi. 7; pd ye Aewo-eis; , ^^^^/i 

— • yai vat, rois ovvx^"'''''^ ^X^ ''^ ^'^' ""^ '^^^ avra. ^ '^ 

— do-<rixoy eoTt rd Tvp.p.a koX oXCkov avbpa Sa/xd^ei. 55 

— €is djoos oKx' epinjis, ju,^ VT^AiTros lpx^° Bdrre* ^^^ ^^C-'^' 
ey ydp dpei pdp,voi re /cat dcrTrdAa^oi Kop.6(jiVTi. I 

— etTT* dye /x' S KopvScoj;, rd yepovriov ^ p tri pLvWei 
T-qvav Tav Kvdvo<l>pvv epwrida, rds ttok kKvia-Qr); 

— . aKfjAv y, S SeiAaie* irpoav yk ix€v avrbs €TT€v6a)V 60 
Koi TTori rdt ixdvbpai Karekdix^avov, afxos (vripyd. 

— eu y' b>v9p(iiTT€ ^iAot0a. rd roi yeVos 17 Sarvpicr/cots 
iyyuOiV 1} ndyeo-fl-t KaKOKvdp.oi(ri.v kpicrbn. 

46 tf-fTtf" a edd. ant, : ffl-rr & codd. K<i/affla HPQTU (e 5. 

102) 48 £56 P T (om. Q) 49 ^v n Hermann : rh 

codd. (rv P) irdrofo K* : iraTa|o> 53 irinrav x*"''/*'*'/**''*'* H S 
recte ^ 2ipa S' P Q T : ^pare cett. : corr. edd. ant. 56 vifXiiros 

K : oHjA.(vel -aA.-)»Tos 57 KOfifom T: KOjueofrat Q* Et. M. s. v. 

a(rird\a6os 60 irp($av E : irp^cui vel ir/>o»' 61 /jiiUcTpM 2 v. 1. 

63 ipiaSus K' [V] AinOAIKON KAI nOIMENIKON 

K0MATA2 KAI AAKON 

K — Aiycs e/Atti, Tr\vov rov irotfj.4va tov ^vfiapCrav 

<l)(ijy(T€ rdv AaKOiva' to jxiv volkos ex^^^ e/cAe\/^ey. 
/ — . ovK aiTO Tas Kpdvas (tCtt afivibcs; ovk iaopijre 
y TOV fjov TOLV (Tupiyya irpoav Kkiy^ravTa Koixarav; j^*^ 0"^V 

/i — TOV iroiav avpiyya; tv yap ttoku ScSAe '^i^vpra J,--jr'^^* / 

cKrao-o) (jvpiyya; ti 8' ovk^tl (tvv Kopvbo)VL 
apK€i Tot KoXdfxas av\6v TTOTTirva-bcv 4xovti; 
L. — rdv /u.ot th(£>K^ AvKUiV o)X(ij9ep€. t\v 8e to ttoXov 
^ AoKcor dyKkixj/as ttok €J3a vdKos; eiTre Kojixara* 
Ll'T' ovh\ yap Evixdpat. rail Seo-'TroVat rfs n (Vivbciv. ib ^v h^^ 

A to Kp0KV\0S IJ.0L €b(OK€, TO TtOlKlXoV, CLvW (6v(T€ '^ < 

p^-^' Tats Nu/x<^ais tolv alya' tv 8' w KaKt /cat tok hdKiv '^'^' 

■ . n paa-Kaivoiv koX vvv fi€ to. Xoia-Qia yvfxvov iOrjKas. „ a^/^oX 

' /!' " ^- ov fiavTov TOV Tldva tov olktimv, ov re yf AaKOiV ^ c> v •* *1 .•if^ 
TCLV ^aiTav aTTibva-^ 6 KyXaiOCbos, r) Kara Ti]vas i5 

.^ TOLs TiiTpas, b)v6poiTTe, fjiavih eis KpdOiv dkoCfxav, 
/\ — ov fxav ov Tovras Tas Xifxvdbas o>ya6€ NvfX(j)as, 
aire fxot tkaoC re Kal ev/xe^ees TfKidouv, 
*^^ ' I ov reu ray (rvpiyya kadobv €Kkc^€ Ko/xaras. <— ' ^ - 

J- — at rot TTto-rewat/ixt, ra Ad(f)Vt.bos akye* dpoifxav. 20 

. oAA' ^y at Ktt X^ts €pt.(f)ov defi^v, eo-rt /xei; ovSe'y 
^ V'^JliT Upo'v, ctAA' ctye rot biaeC(TO[xai, €a-T€ k aTreiTrrjt?. 
> — us ■TTor' 'AOavaiav epiv ijpicrcv, rjvibe Kctrat 

c3pt</)os' aAA' aye Kat tv tov ivjBoTov dp.vov fpdbc. 
I — Kat TTciis, S Kti;a8os tt;, rd^ €(r(r€Tai e^ tcto dp-jjuv; 25 

Titulus : sic codd. plerique et argumentum et 2 ?• 21. fiovKoMaffrai 
(e carm. 6) add. K P alii ; 6ioiit6poi (e 7) K B 4 irpdav 9 I^Sai/ 

A E 10 (v/idpa sine iota 2 codd. 14 (re -ye 15 Kv\atdlSos 

Bechtel ex Heroda 6. 50 : KoKaidiSos 21 oZv ivrX 25 KivaStv 
vel KiyuSf (H S T^) codd. : kIuoSos itv Wordsworth raS' H S A E : 
riSf y cett. {rir/ P) Xaov 

BVC. GR. 2 ^1 *-friTi-v-r«.v. ltKiT^i<T>/>^,U\/''**^i"'*-^ — i8 aV-!j' Tis Tpi)(as avT fplcov k'noKi^aro; tCs be Trapdjaas y^^lv*^t^ 
alyos TTparoTOKOio KaKav Kvva 8^A.er' ap.i\yuv; ^\j ni-lhr^^ 

— ooTLs VLKaa-dv Tov TrXarCov ws tv imroiOeis, ' 
(T(^a^ j3oiJ.l34u)V T€myos kvavriov. aXka yap ovtl 
&pi(f)OS lo-oTTaA^y rot, t8' 6 rpayoy ovros* epia-be. 30 

— fx^ (TTreCS'* ov yap rot Trvpt ^oATreat. abiov aia-rji 
TTJb' VTTo Tav KOTivov KOt ToXcTia TuvTa KaOC^as. 
yj/vxpov vboip Trjvel KaToXeC^erai' cS8e 7r€(f)VK€i 
TToia, xa o-ri/3as a8e, koI aKpCbes ^be kaXevvTi. 

— . dAA' ovTi (TTTevbu)' p.iya 8' a\6op,ai, ei tv /xe toXju^is 35 
opuiaa-i Tois opOolcrL 7rori/3A.e7rci', oy tto/c' kovra 
Trato er eyojy (OioacrKOV. 10 a x^P'-^ ^^ '"^ ""^X ^RT^^i- 
6pi\lfaL Tot AuKtSety, dpeyj/ai Kvvas, cos ru (f)ay(tiVTL, 
Koi TToV eycby Trapa reuy ri jxaOwv Kakov t) koX aKovcras 
-^^ pLepLvafx; S (f)9ov€p6v rv Koi aTrpeires avbpCov avrco?. 40 

— avLK kTtvyi^ov rv, tv 8' aAyees* al 8e x'Vaipai 

^ ^.''^^■»'^ "'^^ Kare/3A7;xa)yro, xat 6 rpdyos avras trpuTn/. ^^ 

' "^^ lli*^ — /^^ ^olOlov Trjvu) TTuyiV/uaros v^e ra</)eiT/s. ^.r-?' { J 

f w» "^ ,^< dAAa ydp ep^', &b' epTre, Kai vcrrara /SovKoAia^T^i. 

I ■ ^^ — ovx fpV'^w TTjveC' Tovrel bpijes, wSe Kvireipos, 45 

^ ^ "^ wde KoXbv jSofx^evvTL ttotI <Tp.dve(r(n /xeAicro-ai, J^ 'i'''. 

"nr ev^' vSaros \/a;xpw Kpavai bvo, ral 8' eiri bevbpei ^ 

opvidis AaAayewrt, Kat d <rKid ovSef 6/xoia 
Tat Trapd Ti'y )3aAAet 8e Kat d ttit-vs vyf/odi Ktavois. 
— . 7j fidy apvaKibas re koI eipta t^8€ TraTrjo-ets, 50 

at K fv6r]iS} virvca fxakaKiarepa' ral 8e rpaydat 
Toi Trapd Tiy ocrbovri KaKcarepov rj tv Trep oa-beis. 
(TTaa-Gi 6e KpaTrjpa \xiyav AevKoto ydAaxro? 
rats 'Nvix(f)ais, orao-© 8e Kal dSeos dAAoy eAatco. 

27 irpuTor. 30 Toi Ahrens : tu 32 ttJCOS' H' O 

Tr. : TsTS' KAQ': ruvS' PTQ': t({v5' S 33 rovrel (-tJ) 

HPQAE, utrumque S 36 6fjifj.a(Ti rots suspectum 37 irofl' 

38 TOI Meineke : om. P A E Stob. Eel. ii. 46. 7 Wachsm. : xol 
cett. : Ka 2 Ahrens 39 revs Apollon. de pron. 96* lunt. : rev 

49 {,tii6ei K P Q E Kdvois K P Q H S' : Kiiyovs cett. [VI AinOAIKON 19 

— ai 8e KC Koi tv fxoXrjis, aTtakav Trripiv e58e Trarrjo-eis 55 
KoX yXayoav avO^vcrav' vmcrariiTai 8e \niaLpav 
bfpfjLara rav Trapa tIv fia\aK(aT€pa rerpa/cij apvStv. 
araaSi h' okto) [ikv yavAcos run. YlavX yaXaKTOs, 

OKTO) 8e (rKa(f>Cba9 /ute'Airos TrAea KT/^r e^o^^'^'^s^' 
-— avToOf fiot TTOTepL(rbe koL avToQe /3ovKoXtao-8eD* 60 

j^/> >»' ray o-aurw Trarioiv Ix^ ™s^ Spvas. dAAa ris a/x/xe, -i^O* 

Tis Kpivd; aid' (vdoi. iro\ 6 fSovKoXos c58e AvKtoiras. ^ h 6- ' ^^7' 
I ^ i — ov8cy eyo) ttj^co TroTtScuo/iAaf oAAa roy avbpa, ^ / <^^£. •> 

■ "'■^ ai Xfjis, Tov bpvTOfjiov ^(ti(rTpr\<Toix€S, 6s ras epiKas ^^k^* 

rqvas ras irapa tIv fvXoxtC'^rai' ecrri Se Mopaoiiv. 65 r-^" 

— /3a)(rrpea))ues. — to* jcaAet riy. — i^' w ^eve ixckkov 

aKOV<TOV 

TTJbi' fv6<ov afXfJLfS yap €pC<rbofi(s, ooriy apfCatv 
PovKoXiacTTas eori. tv 8' wya^e /i^itjt' e/xe Mop(r&)y 
iv x,<^piTL KpiVrjiy, /jtTjr' Sr rvya tovtov ovdrrrjLs. 

— vol TTOTi TCLV Nvfx<f)av M6p(ro)V (f)C\( /xr/re Ko/xarai 70 
TO TsXiov lQvvr]is, fxriT S)V rvya rwiSe x^P^'^^** 

aSe roi a TToifiva tw Qovpm tort 2t/3upra, 
[Eu/napa St ras aiyas op^is <^tA,e r«5 SujSap^ra.] 

— jLtTj TV Tij "qpiarr] iroTTci Atos, aire ^i^vpra 

aiT (fxov ioTi, KCLKLOTC, TO TTOipLViov; 0)5 AaXos C<70-1. 75 

— fi4vTi(r0' ovTos, iyoi pikv akaOia ttclvt ayopevo) 
Kovb€V Kav\4op,aL' TV ya pjav (piXoKcpTOfjios ka^crC. 

— €ta Acy', ct ti Kiy^is, kox tov ^(vov es iroXtv avdis 
^&VT^ a(f)€S' S> Ilacdv, 17 (ttcojuvAos ^(rOa Ko/xaTa. 

— Tal MolaaC fte ^lAewTi ttoAv nKiov rj tov doibov 80 
Aa.(f)viv' eyo) 8' avrais -)(^Lixdpcos bvo Ttpav ttok idvaa. 

55 86 Ko Kcd H' A E T' Q 57 voWdKis K O H» A E 62 iroe' 

£8' 6 K, cf. 6. I ; Lycotam appellant Propertius iv. 3, Calpur- 
nius 6. 26 ; 7. 4 64 iptUas 65 Mvpcroov Bio fr. 14, 

Epithal. Achill. 4 67 relS' K : reivS' P Q T 68 5 (^(Ae K O 

A E Tr. 71 (v66iriis P 73 delevi 77 /coux*^"" ^ S 

recte 7a M" H" : ye /tAv MSPTQV: 5' &yay KH^OAETr. 
(ex I. 85) 

2* v.-^^ 20 0EOKPITO1 

— Koi yap €fi 'XlTToAXtov (f)LXi€i /xeya, koL Kakov avT&L 
KpLov eyo) ^ocTKU). TO. 8e Kaprea koX hj] e(/)ep7rei. 

— irkav hvo TOL^ Xonras bLbvuaroKos aiyas a/xeAyco, 

Ktti jM a irais irodopeva-a 'raXav ' Ae'yei ' avrbs d/xe'Ayets'; 

— ^eu 0ei;* Aa/c(oy rot raAdpcos o-^eSoy etfcari Trkripol 86 
TVjOM /cat Toy avq^ov ev avd€(n iralha ixokvvei. "- t * < <-■ ^ ' 

— jSdAAet Kat /otdAoKn ror atTToAoy a KAeapiVra 
rds aiyay TrapeAaira /cai aSu rt 'jro7r'7mAtd<r8ei. 

— K77//e ydp 6 KpariSas rw iroipiiva Aeios vTrarrwy 90 
eKfxaivcL' XiTrapa 8e Trap' av\<iva (nUr idnpa. 

— dAA' ov (rviJ.l3X.rjT ecrTi KVvocr^aTos ov8' avefxtava 
irpos poba, T&v avbrjpa ■nap' alixaaioia-i Tre^vxei. 

— ov8e ydp ov8' aKuAois d/3o/iaAt6e$' at fiey expvTi 

XcTTTOV VLTTO TTpiVOLO XiTTVpiOV, (A hi /XcAlXpai. 95 

— K?}ya) /iey Scocrai rai Trapdivo)!. avTiKa (^acra-av 
(K TCLs apKevOd) KaOeXdv rrjvd yap ec^iVSei. 

— . dAA' eyo) es x^^^i'tty p-aXaKdv ttokov, oTtiroKa iri^oi 
TCLv otv Tav TT^XXav, KparCbai b(apT](roiJ,ai avros. 

— (TLTT aTTO TCLS kotCvo) Tttl /lATjxdSes' (58e ye'/xeo-^e, loo 
ws TO KaTavTcs TovTO y€(aXo(f)ov at T€ fJivpiKai. 

— ovK aiTo Tas bpvos ovtos 6 K(avapo9 a t€ Ktvaida; 
TouTet ^oa-Kr](r(i(r6€ ttot avToXds, ws 6 ^dXapos. 

— coTi 8e fioL yavXos Kviraptcra-Lvos, eort 8e KpaT-qp, 
€pyov ripa^iTeXevs' toll iraibl 8e TavTa ^vAdcro-co. 105 

— Xaixiv eoTi Kvcoy (piXoTtoip-vios, os AvKoy dy)(6i, 
oy tSu, tiaibl bibcopn. to. 6-qpCa iravTa SiwKeiy. 

.— i.Kp(bes, at Tov <ppayp.ov vTTcpirabrJTe tov apiov, 

pL'q fX€V Xoii^daria-de Tas dixiriXos' (vt\ yap aval. 
■ — . Toi rimyes oprJTc, tov aliroXov ws kpidi^fn' no 

87* 89 trapeXayra T V Gellius ix. g: -\u»Ta (-XeSj^ro, -\avvTa) cett. 
nrovirvKidCfi Gellius 94 opo/xaX. K P T Q : opifj.. M O H S Tr. 

(opvyfi. A E) : dfionoK. coni. Asclepiades 95 /ifKixpoi 2 v. 1. 

placet, sed distichon non intellegitur loi S(t)T6 102 Kivaida 

2 K P Q H' : Kwaida cett. 109 adai 2 codd. (i$ai vel S|8at H S^ T 

idem est) : &(ai, aural 2 v. 1., non intellegitur I [V] AinOAIKON 21 

ovTo)S KVfiiX€S drjv ipediC^TC robs »caAa/ji6VT(is. 

— fXLcrico ray ba<rvK€pKos oXanreKas, at to. Mlku>vos 
aUl (f)OiT(acraL to, TToOia-mpa payi^ovri. 

— K(u yap cyoiv pLLcrico tms Kavddpos, o% to. <I>iX<«ii'8a 
(TVKa KaraTpcayovTis viravcixioi (^opiovrai. 115 

— 17 ov p-i^wacT, OK eyat tv KaTrj\a(ra, koL tv aecrapui'i 
ev TTOTCKLyKXiC^v Koi Tas bpvbs (tx^o TTjra?; 

— TOVTO p.'kv ov p.ep.vapt.*' OKa p.av rot rrihi tv hrfcra^ 
Evpidpas inddapc, KakS>i pidXa tovto y to-apt. 

— ybr] Tis, Mopa-MV, TTiKpaCveTai.' tj ovyl ttapdicrOtv; 120 
(TKiXAas Imv ypaCas diro a-dp.aT0S avriKa riAAcu 

— Kriyoi p.av Kvi^oi, Mo'po-coi', rivd' koL tv he Aewrret?. 

€V6U)V TCLV KVKkdp.lV0V OpV(T(Ti VVV iS Tdv "AXeVTU. V.,.— -^ 

— 'Ijutepa dv6^ vbaTos peCTOi yd\a, Kal tv 8e Kpadc ^ 5 *-S ^ / 

OiycOt TTOp(f>VpOLS, TO, b4 TOl, (Tia KapTTOV kveiKai. ^125 '--cg^/ti^' ^ ^ 

— peirco ya 1.v^aplTi.s epilv joteAi, Kal to iroTopOpov (/ 
p'* a Trais dvB' vbaTos toll /cdA7ri8t Kripia ^o^aL. rat pkv ipLol kvtlo-ov re Kal alyLkov atyes (bovri, rx^*^^^ 1/ ^ 
Kal aylvov Trareorrt Kat kv Kop^dpotaL KeovTai. 1 ,/ fU^' — raio-i 8' e/iai? 6U(T(tl Trdpea-TL p-ev a />t€Aireta 130 
(f)€p^e(rdaL, TToAAos be Kal &>? poba kl(t6o9 eTravde'L 

— ovK epapi 'AXKLTTTTas, otl p.e irpidv ovk e(f>Lkr](re 
T&v wrcoy KaOeXola, oKa ol tclv (f)dcr(rav eboiKa. 

— dAA' eyco Fivprjbevs epap.aL p.eya' koX yap ok avTOJL 

Tciv (TvpLyy (i)p€^a, Kakov tC p.e Kdpr e(f)Lkr](Tev. ^35_^ ' 
\ — ■ ov OepLLTov, AdKOiv, TTOT dr]b6va KLo-aas epCo-beLV, l\^^ 

X^"^ ow8' eTTOTTas KVKVOLo-L' TV 8' S) TdXav ecral (fiLkexdrji. ;, 

■^ III x^M** K : xW" PQH A 115 voTfovrai M PQTV v. 1. 

ii6 ^ om. OPTQ^Tr. yp. ^ fta fie/ipa 2^ /*<>»"» K v.l. MH A'E 
3ic' Tr. : 8t' ii8 fidv roi scripsi (/xfvroi reddit 2): fidy voku 
K yp. M^ P Q T' H^ S^ Tr. : fxitv cett. re'iSe K : ruySe P T : rvvSe O 
119 fKcidripf 120 fi K : om. cett. vap^adev 121 rlWfiv 

V. 1. 2 O H S : riWois 2 cett. 122 /xhv K": fxiv cett. 123 wv 

A* Tr. Mus. : viv cett. 127 ra Ka\iri5i K P T Q 2 : roc /caAir»5a 

cett. 128 kWktov K M' P T Tr. : KvriXov vel kWvKov cett. 

129 KtovTi K M A E : Kfovri et KtxwTaiW : Ktxvvrai Q T' 131 KicrOhs 
2 O M : Kiffdhi cett. : poS6Kiff<Tos 2 v. 1. ^-^tp:! 22 0EOKPITOT 

MOPSQN 

TTava-aa-Oai. Ke'Ao/xat top irot/xeVa. tIv he Ko/xara ^ _-Af'' 
Sw/aeirai Mopo-wi; ray afiviba' kol tv Se 6v<rfis ^^"^f^"^ 
TOLS Nvfx^ais Moptrcoi't koAoj; Kpia^ avrUa vifx^ov. 140 . 

— Tre/i^/^cS rat roy Ilaya. (ftpiixdaa-eo iraa-a Tpayia-KUiV ^ {/^"■^\ ^ 
vvv ayika- Kriy(ov yap 16' ws jueya rouro KaxafcS 
KaTTfii AdiiOivos ra ■jroi/ueVo?, orri ttok 7/877 
avvadixav rav diiv6v' es (apavov vp.p.LV akivp-ai. 
atyes ejuat dapcrciTi Kepovribcs' avpiov vp.fxe 145 

Trdaas eyo} X.ov(r& 2i»/3apirt8os evbodi Xifivas. 
ovTOi 6 AeuKiras 6 KopvirrCXos, ei rir'' oxfuo-ccs 
rar alydv, <\>\a<T(TGt rv Trplv rj e/xe KaAAiep^o-at 
rais Nv/ji(/)ais ray dp.v6v. 6 8' aS TrdXii'. dAXa y€voCp.av, 
al iirf TV <f>\d<Taai[iL, M(\dv6ios avrl Ko/xara. 150 [VI] BOYKOAIA2TAI 

AA*NI2 KAI AAMOITAS 

Aa/xoira? kol AdcftvLs 6 ^ovKokos ds eva x&pov 
rav dyikav ttok, "A pare, avvdyayov 179 6' 6 ixev avrGtv 
TTvppos, o 8' ripnyivaos' tirt Kpdvav hi tlv afxtfxt) 
k(rh6pL€V0L Oipeos /xeVcot a/xari Totd8' aei8oi'. 
Trparos 8' dp^aro Ad(f)vis, iirel koi Trparos epiahev. 5 
— . BdAAei Toi Ylo\v(^ap.e rd TToifxviov a Takdreia 
fxaXounv, hvaripcaTa top alTToKov di>hpa /caAfucra* 
Koi TV viv ov '7ro66pr](Tda rdAay rdAar, dAAa KaOrjaaL 

142 Krryi>(,v) /iti/ S V. 1. M H S A E 143 £8e vok K in textu, 

T yp. 144 rav K* : rhp cett. 145 KcpovrtScr Ahrens : Kfpov- 

xiSfs 2 codd. : Kepov\iSfs, KtpovXKiSfs 2 v. 1. 146 Mfivas MAE: 

•(pavas cett. 148 ^ M' P Q Tr. : ^7' cett. 149 riiv K : rlv 

cett. 

I A. x« A. K S' H (?), cf. 13. 5, 5. 63 4 M<<^« vel /ifVwj 2 [VI] B0TK0AIA2TAI 23 abca avpCa-boiiV. TrdXty 58' iSe ray Kwa /3dAAci, 
5 Toi ray dicov eTrerai (TKOTrds* 2t 8e /Savo-fiet lo 

eis ctAa bepKo^eva, to, bi viv Koka KVfxara 0atVci 
a<rvxa Kax^aCovros eir' oiyioAoio dcoicrav. 
(f)pd(co 1X7] TOLS Traibos ctti Kvap.ai(nv opovcrrjL 
€^ a\6s €pxop.4vas, Kara b^ Xpoa KoXdv afxv^rjL. 
h 8e Kol avToOc toi bia6pvTTT€TaL' ws oltt' uKavdas i5 
Tttt KaiTvpal xoLTat, rd KaXov dfpos apUa (jip'uyd, 
KOI (pevycL (^iXiovra koL ov (^ikiovTa StwKei, 
Ktti TOP ctTTo ypajxims KLvel kiOov ^ yap ipiOTi. 
TToWaKis, Si IIokv(f)aix€, ra p.j} Koka Kaka TT€(f)avTai. 
T&i 8' €TtI AafxoLTas dre/3dA\ero koI rd8' adbcv. 20 
— Ei8oi> val TOP Tlava, to iroip-viov aviiC l^aAAe, 

Kov }i ikad* , ov TOP kp.bv TOP ^pa ykvKvp [cii -noOopmixi 
€s TeAos, avTCLp 6 jxapTis 6 Trjkcfxos <^x^P o.yopivoiP ^ 
^.fi. <L Ui~i ^X^po- <p^pot ttotI oXkop, ottcos TeK(€<T(n ^vAdcrcroi), 
Mv-c-U-A- aAAa koI avTos eyo) kpC^(op ttclMp ov Trodoprjixi., 25 

dAA' dAAay tlpcl cf)afxl yvpaxK €X^^' ^ ^' dtoto-a 
^oAoi fx\ S) Uaidp, Koi rdfcerai, ^k 8e 6aka.a-(ra9 
ola-Tpel TTaTTTaiPOKra ttot aPTpa re kol ttotI TTOipipas. 
a-C^a 8' vkaKTiLP plp koX tSi kvpI' koX yap ok ijpoip, 
avTCLS €KPv^elTO TTOT IcTxCa pvyxos exot(ra. 30 

TovTa 8' lo-ws icropuxra TToevPTo. /me iroAAaKt TT€p.\}/eL 
ayyekop, avrap eye!) KAat^ai dvpas, €(tt€ k d/xoVo-r/t 
avTci p.01 (rTop((r€LP Kaka b4pi.Pia TCKrb* iirl pdcro). 
Kal yap 6r]p ov8' ei8os ex^o kukop, &s jue Aeyorn. 

9 o8i Tai/ 2 V. 1. II ftalvfi 2 v. 1. 12 KoxAafoi'Tos 2 S lunt. 

(in H latet sub rasura) : Kux^dCovra cett. 15 avT6di K M Q 

T A E 20 KaKhu aelStv S P : utrumque K H T 22 kovt' 

e. K rhv alterum om. KO iroQopwfiai HSQ: -6prjixi OA^: 

'Oprjixai cett. : indicativum legit 2 : corr. Heinsius 24 <ptpoi 

wor\ O : <ptpfi worl K A Tr. : (pepoiro iror' cett. 25 woOSprtfii 

O A E : -opwfiai H S (hie in ras.) : -oprjfiai cett. 29 fff|a 

Ruhnken : 0-170(1) vario accentu codd. vKaKret vario accentu 

2 V. 1., alia corrupta 5*^ 30 iKvv^ro H S Gregor. Corinth. 79 : 

'UTo K* P : -uTO cett. JC: 24 [0EOKPITOT] ^ yap TTpav es ttovtov ka-i^kiirov, ^s 8e yoKava, 35 
Kai KaXa /xer to. yeveia, Kaka 8e /iot a y.ia K(apa, 
,v»,<*<^ \»-Ti — ^ ws Trap' e/iiy KiKpirai, KaT€(f)aCveTO, t&v 8e r' d6oVra)i/ 
avu.*v***-v XevKoripav avyav Ylapias VTTe(f)aLV( kidoio. L. < tt^«-d m^*^^ 
*u-'kv-Zt Uu^ '^^ ''^^ ^acTKavOGi 8e, rpt? eis e/zoi' eTrrixra koAttoi;* "*'' 

^Vi.v^''-*' Taura yap a ypaia //e KoTDrrapts (^cbCba^c. 40 

[Si TrpSy afjidvTeara-L Trap' 'Ittttokicoi'i TroravAei]. 

Tdo-o-' eiTTcby roy A6,(f)VLv 6 AaixoCras ((f)i\r]cr€, 
X^ M'^'^ '"'i^' '^^P'-yy ) o 8e TcSi /caAoy avKov eScoKer. 
avAei AapLOiras, a-vptcrbe be Ad(f)vis 6 ^ovras' 
d>p)(^EvvT kv [xaXaKCLt ral Tro'pnes avrUa iroiai. 45 

vUrj fxav ovbdWos, avrja-a-aTOL 8' ky^vovro. [VIII] BOYKOAIA2TAI /8' AA*NIS KAI MENAAKA2 Ad(f)VLbL tQ>i yapUvTi crvvdvTeTO ^ovKoXiovri 

•fiaXa vifxcov, w? (f>avTi, /car' wpca fxaKpa MevdkKas. 

dix(p(o rdiy ija-rrjv iTvppoTpiyu>, dpL(f)(t) avri^oa, 

dfX(f)(o crvpLfrbev bebarifj.(vu>, ajxifxa deibcv. 

TrpSros 8' S)v ttotI Ad(\)viv lbu>v dyopeve MeraAxa? 5 

' fxvKrjTav CTTLOvpc ^oSiV Ad(f}Vi, A^iy /ixoi dela-ai; 

(f)aju TV VLKacretv, oaa-ov ^eAco avrbs deiboav.^ 

TOP 8' dpa x^ Ad(f>vis roimb^ aTra/iet/Sero pivdcDi' 

TTOllXr]V (IpOTTOKMV OllOV (TVpiKTO, MevdXKU, 

ovTTOTe yiKacets /ix', ou8' ei ti Trd^ois, TlJy' aeiSwi^. 10 

35 yoK^va K fortasse recte 37 to7s St r oSodtriu 2 v. 1, 

41 = 10. t6 : om. K : post 42 habet M -n-ply M P Q H A andvr. O 
'IwiroKiuui M'OB: 'j/aPQT: -K6a)viTr. : -k6(ovti M^HSAE 46 ^^1; 
KPQHS 

Carmen Theocriti non esse primus intellexit Valckenaer. j8' addidi 
I ffwiiVTfTo 3 oi/a^w, cf. 93 8 d,a. M 10 e/iroOeo«y K PS' H v. 1. [VIII] B0TK0AIA2TAI y8' 25 

— Xprjia-beii Siv €(nbeXv; xpi]L<Tb€ii KaraOiivaL aeOXov; 

— Xfy>]i<rbci) TovT^ ecnbdv, xprit(rb(o Karadelvai acdXov. 

— KoX TLva O-qacvixecrOa, ris afxlv apKLos ctTj; 

— fxoayov eyo) Orfo-Gf rv b'k 6\% la-ofxaTopa apLvov. 

— ov 6r](r& TTOKa ap-vov, eirei x^^^"""^^ ^ Tiarrip p.iv 15 
ya pArqp, ra be pJaKa TroOea-nepa ttAvt apL6pL€vvTL. 

— aXXa TL p.av 6r)(reis; ri be to ttXcov l^et 6 vlk&v; 
— • avpiyy* hv kTiorjcra KaXav iyu} fvvedcfxtivov, 

kevKov Krjpbv tyoia-av Xcrov kclto) 7(rov avoodev, 

ravrav Ka deCqv to. be rSi Tiarpbs ov KaTaOrjaSt. 20 

— ?] p.dv TOL KTjyo) (Tvpiyy eyui evvedcfxavov, 
XevKov KTTipov e\oi(rav laov /cdro) laov dvutdev. 
TTp(oav viv (TVveTra^^' en kou, tov baKTvKov dXyG) 
TovTov, ei:e\ KaXap-os pe biacrxta-deCs vlv erpa^ev. 

— dXXa ris 6.p.pLe Kpivei; riy eira/coos ecra-eTat, ap.eu>v; 25 

— "nivov Tiiii^ evravOa tov aliroXov, ?/y, KaXe(rcop.es, 
cSt ttotI Tois epi(f>ois 6 kvmv 6 (fydXapos vXaKTeX. 

Xoi pev TTOibes av(rav, 6 8' aliroXos ^v6^ eTraKova-ai, 
Xol p.ev TToxbes deibev, 6 8.' al-noXos ijdeXe Kpiveiv. 
trpcLTOs b' oi)V aeibe XayoiiV Ivkto. MevdXKas, 30 

eira b' dp-ot/Saiav VT:eXdp.^ave Ad(f)vi.s doibdv 
^ovKoXiKdv ovto) be MevdXKas dp^aTO irpaTos. 

— dyKea koI TioTapoC, deiov yevos, at tl MevdXKas 

Tn/TTOx' o (TvpLKTas 7rpo(r(f)LXes atcre peXos, 
^ocTKOLT eK ■^x.as TCLS dpvdbas' r]v be ttok ev6r}t 35 
Ad(f)VLS ex<t>v bap.dXas, prjbev eXaaaov exot. 

— Kpavai Kal ^OTdvai, yXvKepov (fyvrov, aXirep op,oiov 

povcrCa-bet. Ad(f)VLs Tata-iv drjbovicri, 
TovTO TO iSovKoXtov TTLaCveTe' KTjv TL MevdXKas 

13 dXXi Tl e. OH^QAE Tr. n's scripsi : Sffris PT : Sffris x' 
KM: Sris S: '6 Ktp kfuv hpKiov OH^QZAETr. (H' Q' periit) 
20 /caT(vel KaTa)0(l7)v cett. : distinx. Ahrens 24 Kd\afi6s 

•ye O A (E Tr. ?) viv ^rfi. Meineke ; Sifr/ia^f codd. 28 iira- 

Kovaat K M T Q 7/). A f E ?) : iiraKoicras cett. 29 atiZev O. Schneider : 
ifiBov 38 fiovaiaSfi A E : fxovtrlaSot cett. 26 [0EOKPITOT] 

T^8' aydyrji, xiaCpoiv a(\)dova iravra vefiot. 40 

— ■ €vd^ 6l9, ivd^ aiyfs bthvixaTOKOi., ivOa fxekLo-crat 45 

<r^rjvia Trkrjpovcriv, koX bpves w^inpai, 46 

ey^' 6 KttAos MiAcoy ^aCvd ttoo-Cv ai 8' ay d^epTrrji, 47 

X« TroipL-qv ^r]pos ttjvoOl x^tt ^OTOvai. 44 

— ■ TTavraL cap, irairai 8e vo\xoi, TravTai 8e ydAajcTos 41 

ov^ara '7rt8oi)(rij;, xat rd Wa Tpicf)€Tai, 42 

ej^^a KoAd Nats eiTLvCara-erai.' ai 8' dv a(f)€pTrr]L, 43 

Xcl) rds )3a)s fSoa-KOiv xai ^o'es avoVepai. 48 

— . S) Tpdye, TOLv Aeu/cay aiycSi^ avep, (5 l3d6os v\as 

fxvpCov {Si (rijxal b(VT e0' vScop (pi,<f)OL), 50 
ey TTjvcoi yd/3 rrjvos, XO^ ' S /caAe ' Kal Aeye * MtAcoi', 
6 IT/aajrevs (puxas Kal debs a)v li^e/xer.' 

— /m^ /aoi yav TlikoTros, ixri /not KpoiVeia rdAayra 

€17/ ix^iv, jx-qbi TTpoa-di Oiiiv dviixoiv 
dAA' wd rdt Ttirpai rdt8' aiarofxai dyKas iyoiv tv, 55 
<Tvvvop.e KoA', k(TopS>v TCLV 2iKeAdy « dAa. 

— [8€V8peo-i /xey x^^M^^ (f)o^€p6v KaKov, vbaai 8' avxp-ds, 

opviaiv 8' vo-TrAay^, dyporipoLS 8e Ai'ya, 
di'8pi 8e TTapdevLKOLs diraXas tt66o9. S Trdrep S ZeC, 
ou [xovos -qpda-Orjv Koi tv yvvaiKo<f)CX.as.] 60 

raura /jICj; a>y 81' dixoi^amv ol 7rat8es deicray 
rdy TTU/xardy 8' an8dy ovrojs i^dpx^ Mfvdknas. 
— . <I>€i8et; rav kpi<^(av, (pubev Kvkc tolv TOKdbuiv [xev, 
fxrjf dbUei fx', ori (mlkkos (oiv iroXXala-LV ofiapriio. 

40 T«ri/S' PT yp. Q' o7<i7j; H' S : iyiyoi cett. 41-43 et 

45-47 trai. anonymus Ephetn. Goth. 1803 41 vo/xal MPT' 

42 -iriSwffiu Ahrens (cf. Hesych. irj5a|) : irTjSwenj/ : ir\'f)Oov(Ttv 2 v. 1. (inde 
H yp. Q yp.) 47 Nals Meineke : iroTs 49 5 {Svov hyper- 

dorice) 2 : 5 codd. : ws conieci 50 0/ fftfial conieci 51 koAJ 

2K: k6\« 2 codd. Mi\m 2 v. 1. (inde M^ Tr.) : Mi\uvi M^AE 

52 6 Meineke : &s codd. 53 Kporo-cta lortinus : -xpvfffia 

55 ^o-o/xeu 2 56 avvvofjLt Graefe : ffvyvofxa K<i\' Meineke : 

/iioA.' rhp 2iitf\iKav K M Q*^ 57-6i interpolationem ab Arte- 

midoro receptam (Verg. Eel. iii. 80) coarguit Hermann [VIII] B0TK0A1A2TAT ^' 27 

S) Aa/nTToupe kvov, ovtuj /3a^s vttvos €\€L tv; 65 
ov XPV Koi[jM<r6aL ^adioos avv Tratbl viixovra. 

Tttt 8' otes, /izTjS' v[x^€s 6kv€l0' cnraXas Kop^aacrdai 
TTOias* oun Kaiiii(T6\ oKKa irdXiv abe <f)vr]Tai. 

(rirra re/Lceo-^e v^ixccrOe, ra 8' ovOara Trk-qa-are iraa-ai, 
u>s TO jX€V wpv€i ixoiVTi, TO 8' €S ToXdpoii diTodSniai. 

hevT€pos av Ad(f)vis kiyvpQs dve^dWfT deCbev 7' 

— Kijfi fK Tw dvTpoi (Tvvo(\>pv's Kopa tyO'ki Ibo'ia-a 
To.^ Sa/xaAas irapeXavTa koXov kuXov rifxev iipacrKev 

ov fxav ovbi "^koyoiiv (KpCOrjv otto tov' TtiKpbv avrai, 
aXka /car CO ^keyfras Tav apLCTcpav obbv (tpirov. 75 

otSci' a (fxtiva tcls iro/anos, abv to Trreu/xa' 
[abv 8e xot pioa-y^oi yapv€TaL, abv 8e x^ iScSs.] 
abv be rw dipios irap^ vbcop piov aldpiOKOvnlv. 

Tat bpvt Tol jSdkavoL K6(rp.os, rat jua\i8i pJaka, 
TOLi /3oi 8' d pi,6(r)(os, t&l ^ovKokua at ^oes avTai. 8o 

As 01 7rar8es aetcrar, 6 8' atVo'Aos w8' dyopeviv 

— *A8v TU TO cTTopLa TOL Kal i(j)Lpi€pos 0) AdcfiVL (fxavd. 
Kpiaa-ov p.^kiropAvut rev dKovip.ev rj /xeAi keixav. 
Ad(r8eo ras avpiyyos' kviKacras yap deibcav. 

al 8e Ti krjis /xe Kal avTov ap! alTtokiovTa bibd^ai, 85 
rrjvav Tav p.iTvkav buicrot to. bCbaKTpd tol alya, 
arts inrep K€0aAas aUl tov dp.okyia ttAtj/joi. 

ft>s /xey 6 Trais kydpr] Kal dvdkaTO KaX TrkaTdyrja-e 
VLndaras, ovTOis cttI p-aTcpa ve^pos aAoiro. 
bjs be KaTea-pLV^drj Kal dveTpdireTo (f)p€va kviraL 9° 

68 KafxfTad^ O edd. ant. : Kd,fiii)aO\ Ka/ir}d', KafioiffO' cett. 72 icijfi 

H : Ki/x' cett. 73 irapfKavra PTQ Tr. : -Xwvra vel -Xfivra cett., 

cf. 5. 89 74 2 corruptelam notant coniecturamque adferunt 

X&yov. , . droirov, iriKphv avrai : inde K6yop MS 77 = 9- 7 84 riis 
avpiyyai : corr. Scaliger 86 furoKav K (in scholio /xvra\av) M, vox 
grammaticis obscura : filTv\{\)ov et fjivriXov {iffxarov veov) Hesych. : 
filroKos (^rrxaroj) Arcadius : fivriKos Herodian. ir. fiovf^p. Aff. 21. a. 
ntutilum genuina scholia ignorant 89 yiK'fiffas ixartpi K 28 [0EOKP1TOT] 

uiTepos, ovTo) KoX vvfJL<f)a S/ixa^etor' dxax^otro. 
Ki]K TOVTod "npaTos Ttapa ttolix^ctl Aa(f)VLS eyevTO, 
/cat vvfKpav a/cprj/3os iwv iTi. Natba yaixev. [IX] BOYKOAIA2TAI / 

AA*NI2 KAI MENAAKA2 
nPOAOnZEI N0MET2 TI2 O KAI KPITH2 

BovKoXidC^o Aa(f)VL' tv 8' wtSas ap)(^€o TTparos, 
wiSas apx^o -nparos, €(})e\}rd(r9(t} b€ MevaXKa^, 
p.6a")(^cas ^ovcrlv v(pevT€S, vtto (mipaicri 8e ravpois. 

X0% piev apML (SOCTKOLVTO KoL kv (pvWoLCTL TrKavSiivTO 

p.ii]h\v cLTLixayeXevvTes' ep.lv be tv jSovKoXid^ev 5 

"^epLiroOev, dWodev be TtoTLKpivoiTo"^ Mei'aA/ca?. 

— 'A8i/ p.ev a p.6<T\os yapverat, abv be x« /3c3s, 
abv be xa avpiy^ yw I3ovk6\os, abv be Kriytav. 

loTt be p.01 Trap' vbutp ylrv\pov arijSds, ev be vevacrrat 
XevKav eK bapi.aXav KaXd bepp^ara, rds p.oi airdcras 'o 
}Co\f Kop^apov TpcayoCcras dirb aKOirias eriva^e. 
Tov be depevs (\>pvyovTOs eyco roa-crov pieXeba[vci), 
6(T(rov epGiV to iraTpos piv6(av /cat /xarpos aKoveiv. 
ovT(i)9 Ad(f)Vis deicrev ept.iv, ovrcos be MevdkKas. 

— Atrya pMTep ep.d, Kriyo) koXov dvTpov evoLKeco i5 
KOiXais ev 7TeTpaL(riv' exca be rot, ocra kv oveipioi. 
(paCvovTUL, TToXkas piev ois, TroXXas be xiM«tpcis> 

91 yan7]0e7<r' {ya/jLfOeTff H S T' Tr. Mus.) : corn Ahrens 92 tovtov 
■nparos ■jr. ir. Aoi<pvis K P T Q : Aoi^vis ir. ir. vparos cett. 

Carmen Theocriti non esse primus intellexit Valckenaer y' addidi 
Titulus: irpoXoyiCfi etc. add. H TQ, inde vofxfhs tj $ovk6\oi P: vo/jl^vs Tr. 
2 irparos e<p4^. H S T A E ; legit Verg. Eel. iii. 58 : vparos f(pw^. M V 
Tr. : Ad.<pvi <rvvw^. K P Q 6 %ixvoO(v varie legunt 2 : «« iroQev 

Briggs &\\odev Se iroriKp. plerique : ^AAwflfi' K^ : &\\o(rOfv P S 

H^ : iWoOi (-$€ E') S' aieis {airis E^) iiroKp. M E^ : lectio, incerta 
7 a fxSffxos H Tr. lunt., cf. 8. 80 : 6 ix. cett. 13 ipHv tJ> K E D : 

4pwvTi cett. [IX] BOTKOAIA2TAI 29 

&v fxot TTpos fce^aAai koL irpos iroa-l K<a€a Kflrat. 
iv TTvpl 8e bpvtvoii \6pia ^ci, kv irvpl 8' avai 
(})ayol x^inaivovTos' ex.co 8e rot ov8' oo-oy d>/)av 20 

Xet/Aaros ^ i^wSos Kapvcov apxikoio irapovros. 

Tois p.€V (TTeTTXaTdyrja-a koL avrUa b&pov (b(OKa, 
Ad(f)Vt.bL p.€V Kopvvav, rdv p.01. irarpos €Tpa<f)€V dypos, 
avTOipvi] {rav ovb^ av icrcos p-unxdcraTo reKTcav), 
TTivdii 8e (TTp6p.l3(a kuKov oa-rpaKov, ov Kpia^ avro's 25 
<TiTri6r]v 'nirpaicnv iv 'lKaptat(n boKevcras, 
TiivTi Tap.(i)V irivT ov(tlv' o 8' kyKovayjiaaTo KoyXmi. 

jSovKokiKol Moio-ai fxaXa yjxip^Ti, (jyaiven 8' b)ibdv, 
rdv TtOK kyoi ttivokji irapoov aettra vopL^vcn' 
fjiriKeT iirl yXcacrcras UKpas 6\o<})vyy6va (pvcrrji.. 3^ 

* T^TTL^ piev TiTTiyt (f)iXos, pLvpp.aKi, be p.vppa^, 
tprjKes 8' tpri^LV, ipXv 8' a Motcra Kal a>i8a. 
ras juot Tras etrj TrAeios 8o/x,os. ovre yap vttvos 
ovT eap k^a'Hivas ykvKcptaTcpov, ovre /xeAiVo-ais 
avOea' Toa-aov eplv MoT(rai <^ikai. ovs yap opevvTt, 
yadev(rai, tovs 8' ovtl Trorwt bakrjaaTO Kt/ajca.' 3^ [X] EPFATINAI H GEPI^TAI 

MIAQN KAI BATT02 (re Vera BOYKATO2) 

— ■ 'EpyariW BovKaie, tC vvv cot^upe mirovdus; 

ovre Tov oypov dyetv opdbv bvvai, ws to irpXv ayis, 

19 ^«t Brunck, sed cf. Horn. * 362 23 iTpa<piv M Tr. : ^Tpi<pfv 

cett. 26 "CKKapUai cum glossa "tKKo.pa ir6\is ^iK(\las cod, Paris. 

2722 saec. xvi 28, 29 ^SSas ray PQ yp. 30 oAo^iry7'({;'o KS"^ 

Hesych. : 6\o(pvyS6va cett. ^i5<rrjj scrips! : (fiva-ris 32 S' o cett. : 
8e M A E : Se Tf Q 35 7ap 2 v. 1., inde M P S** A* : fitv cett. dpfvvri 
K'PQT: SpwuTiUnS: alterum utrum 2 : 6prjre 2 v. I (inde K' E 
A^Tr.) : dp&irai 2 v. 1. 36 yadevtrai Brunck; ya0fv<ri{v) 2 

codd, TOVS P : riis cett. 

Tjtulus : Bucaei nomen adgnovit Diphilus grammaticus 2 s oihe 
rhv M Tr. : oitrthv K : oSd' thv cett. 30 0EOKPITOT 

ovd^ &fxa KaioTOfxc'is t&l itXariov, ctAX' aTroAfiTTTji 
cotTTtep o'is TToCiivas, as tov T:6ha kolktos eTv\j/(v. 
TTOLOi Tis SeiXay tv koX ex /xeVco a/xaros icraiji, 5 

OS vvv ap)(6ii€vos TOis avAa/cos ovk a'noTp(ay€ts; 

— MtAwy o^afmra, "nirpas airoKOfifi arepdfxvaif 
ovbapLo, TOL (Tvve^a TtoBicrai riva rS>v aneovroiv; 

— ovbaixd. ris 8e irodos tS>v CKTodfv kpydrai. dvbpi; 

— ovhapA vvv avvejSa toi dypvirvija-ai hi fpcoTa; 10 

— /utij8e ye (rvp.^aCt]' yaXmov xopua Kvva yfvcrai. 

— dAA' €y<o, S Ml\(ov, cpafxai, crx^ebbv kvbcKaToios. 

— €K TTidoi dyrAeis bfjKov eyco 8' Ix^ o^^' ^^^^ o^os. 
— . Toiyap TO. TTpb Ovpav [xoi duo cnropca da-Kaka irdwa. 

— tCs be TV rdv TTaiboiv XvjxaCveTai,; — dYIoXv^cara, 15 
h Ttpdv dp.dvTi(T(n Trap ^iTnTOKioovi TroravAei. 

— €vp€ Oids rdv dXiTpov €X^*^» "JraAai Stv eTre^v/xets. 
fidvTis TOL Tav vvKTa xpo'C^eW^ a KakafiaCa. 

— fxcopiJda-daC fx dp-)(r]i tv TV(f)k6s 8' ovk avTos 6 UXovros, 
dAAa Kol bxppovTKTTos "Epcos. fXT) brj fxiya fivOfv. 20 

• — ov iiiya yA3di.vp.at.' tv \wvov KaTa^aKXe to Xcllov, 
Kai TL Kopas (f)tXLK6v ju.eAos d/x/3dAcv. dbi.ov ovt(os 
kpya^rjf Ka\ jxav TrpoTcpov Tro/ca /xouo-ikos rja-Oa. 

— M&a-ai UiepCbcs, avvaeCa-aTC tclv pabivdv p.01 
TTaib^' &v ydp X a\l/r](rde, deaC, KoXa irdvTa TToetre. 25 

BopL^VKa xapU(T(Ta, "Evpav KaXiovTi tv itdvTiS, 
laxvdv dXioKavcTTOV, eycb be p-ovos p.€kCxX(opov. 

Koi TO Xov p.ikav eort Ka\ a ypaiTTa vdKtvdos, 
dAA' ffxiras iv rots a-T€(f)dvoLS to. trpaTa kiyovrai. 

a aif Tav kvtktov, 6 kvKos Tav atya StwKet, 30 

d yipavos T&poTpov, eyo) 6' im tIv p.ep.dvr]p.ai. 

5 ^tiXav Tu K M : 5. re cett. : iuXait P iK K' (?) M Tr. : iv K» 

cett. 14 roiyhp ri 2PH STr. : roiydproi cett. 16 cf. 6. 41 

irplv K M P Q T d,fji,(ivre<T(ri tiriroKlcDvi K' P Q T : -Suvi 

K'2k: .6a)va Tr. : -Suyri {-to.) cett., cf. 2 wok o«?Afj KPQT 

18 xpo'i^firai et xRoiCtrai 2 et codd. (xpoi^erai M Q S*) 20 fiii Si} 

K M Tr. : firiSev cett. 30 rav k. K H S : rhv cett. [X] 0EP12TAI $1 

at6€ IJLOL 77s 6(r(ra Kpolcrov ttokc (fyavrl TrcTracr^ai, 
X/w<reoi aix(f)6T€poi k aviKeifXida Tat ^A(f)pobCTai, 

ra)s auAcos fxkv exoio-a kol t] pobov 7/ rvyc \w.kov, 
(ryr^ia 8' eyo) koX Kaiva's ctt' ap.<^OTipoi(Tt.v afj,VK\as. 35 

Bojbt^uKa yapUira, 01 /btey TroSey darpayoAoi reu 
a ^(oya 8e Tpvxyos' top p.av rpoirov ovk tyu> elirfiv. 

— r; KaXa; ciju/jie Trowy eAeXd^ei Bouko? aoibas. 
b)S €v Tav Ibeav ray apfiovias (fifTp-qa-^v. 
<ap.oi t5> Tr<ay(jovos, hv oAt^icos av€(f)V<ra. 40 

6a<raL brf koI ravra to. tcS dcioo Airvepara. 

Ad/xarep ■TroXvKapTre TToXvcrToxy, tovto to Xjcllov 
evepyov t ^Xt] kcu Ko.p'nip.ov om /xdXtora. 

crtpCyy^T afxaXXobirai ra bpayp-ara, firj itapiuiv ris 

CtTTTJl ' (TVKIVOI OLVbpiS, O/ndikiTO yjOVTO^ 6 fxLorOos.^ 45 

€S ^opiav aviiiov ray Kopdvos a TOfw, vp.p.iv 
7/ C€(j)vpov /3\e7rera)* Tnaivirai, 6 ordxuy ovrwy. 

(Ttroy dXotwi^ray (fxvyuv to p.i(Tap.^pivov vttvov 
fK KaXdpLas ayvpov reXc^ei rrjixoabe /xdAiora. 

apyicrdai 8' afJi&VTas kyupopiivoi KopvbdkKSt, 50 

Kal A^yeiy cvSoyroy, eXiyiJo-at 8e to Kavfxa. 

€VKT09 6 T& ^aTpdx<*>t TToibes, jSioy ov fxeXeSaivei 
Tov TO TTieiy eyx^^'^^"' Trdpea-TL yap d(f)0ovov airrm. 

KaWLov w'TTi/meATjrd (pikapyvpc tov (fyuKov e\//'eiy 
fxriTTLTdfjLTjis Tav x^'P" KaraTrpitoy ro Kvpuvov. 55 

TauTtt xp^ juox^eui/Tas ey dXtcoi drSpas deiSety, 
rdy 8e T(dv Bouxaie TrpcTret XipLrjpbv epcora 
piv6C(rb€V rai jxaTpl Kar evvav dpOpevoCarai.. 

32 8<r(ra K^ Q" : oVa K' cett., inde variae interpolationes, verum 
K»PT (non Q) 34 ^ ^SAov TU7e M: t) na\6v tv KPTQ 

35 a-xoifii 5 V. 1. (inde P) 36 revs lunt. 38 &fj.fii K M S' 

A E ^AeA^flf t i'Ov) 40 iv4<t>v(ra K Q D : avftpvaas 

cett. : utrumque 2 45 ('(irrii Brunck : eXiroi 46 fioptrfv 

48 (^(iryei . . . thrvos S' A E (Sirvos et M) rhv /ieff, K PQ 50 5' 

om. M H S A E 53 e^xeSyTo M : iKX- cett. 55 /t^j ref^ps 

Q K : Mi? To« T. P [XI] KYKAO^' 

Ovbev TTOTTOV ipoira Trec^uKci (pdpixaKov aAAo, 
NtKia, ovT^ ^yyjii(TT0V, (iilv boKeT, oirr' (TriiTacrTOV 
rj Tol ITtepiSes* kovk^ov bi tl tovto koI abv 
yiviT €77* av6p(0TT0Li, €vp€lv 8' ov paibLov eCTTl. 

yLV(a(TKeiv 8' oi/xat tv Kak&s larpdv iovra 5 

Kol Tois tvvia by] ini^iKrip.ivov ^^oyjx Moicrais. 
ovTOi yovv paicTTa 8iay' 6 KvkAcox/^ 6 Trap' apXv, 
itpyjuos Ylokv^a\xos, ok ijpaTo ras TaXareCas 
apTL y€V€Ld(rb(av Trepi to orojua rcbs Kpordipais re. 
ijpaTo 8' ou /xaXois ou8e /5o'8cot ov8e kckCvvols, ^° 

aW opdais iiavCais, ayeiro 6e iravra Trdpepya, 
TToWaKi rai otes ttotI Tcoi/kCov avral aTrrjvdov 
Xkoopas ex jSordvas' o be rav TakdreLav deiScoy 
avTos eTT* dioVos KareraKero (f)VKLo4(r(ras 
i^ dovs, ixOiCTTov ex^y viroKdpbiov ikKos, i5 

KvTrptSoj fK iMfydkas to ol ij-naTL Tra^e ^ikefxvov. 
dkkd Td (pdpjjiaKov eupe, Ka6€(6pi€Vos 8' ctti ir^Tpas 
v\}frikds es ttovtov 6pS)v dei8e roiaura. 

^ — '12 AeuKa FaAdreta, ti roy (^ikiovT diro^dkkrji, 

k€VK0T€pa Traicrds iroTibelv, a-nakoiTepa dpvos, 20 

\i6a-yoi yavpoT€pa, ^lapoiTipa 6p.<^aKOs d)fjMs; 
(poLTTJis 8' avO' ovTOis, oKKa ykvKvs vttvos exJJt p-^> 
oXxr]i 8' ev6vs lol<T, OKKa ykvKvs virvos dviji. /me, 
^evyeiy 8' uxnrep ots Trokibv kvKOV ddpt](ra(ra. 
rjpdcrOrjv pkv tyaiyc Tfovs, Kopa, dvUa itpaTov 25 

4 avdpdirois K H S : -irovs cett. 6 ire^iXajxivov 10 ou- 

8e ^({5o*j K P Q : ouS' o5 ^({5ois A E : oW o5 ^((5<iD M H S : corn 
Ziegler ii 6pda7s 2K v. 1. lunt. : oKoais cett. 14 aiirhs 

Q'VTr.: ouToDcett. 2ouT<iee»' tV: aTr'Ahrens i6^o*HSPT'Q2 
20 ipv6s M H S : 5' apvos cett. 21 7p. atppiyavuripa. {trfiyya.- 

viODTfpa) K Call. : <pi\atrepa P [XI] KTKAH* 33 

^y^fS ejixat crvv [xarpl d4\oL(T vaKivdiva (f)vXXa 
i^ o/oeos bp^yfraa-dai, eyw 8' obov aycfiovevov. 
TtaijcracrOai. 8' ^(riSwy tv koI vcrrepov ov8' In -nai, vvv 
€K rrivoi bvvaixaL' tIv 8' ov /xeAei ou fxa At" ovbcv. 
yiV(a(TKO), yapUa-cra Kopa, rivos ovv(Ka (fycvyeis' 30 

ovv€Ka juot Xa(rta juey 6(f)pvs tm Travrt fierwTrwt 
e^ wroy rirarai ttotX diarepov S>s ixCa [xaKpa, 
els 8' 6(f)6aX.iMos vTreori, TrXareta 8e /5ts tTri xeiAei. 
dAA' ouTos Totoirros ecoy /3ora xiXia ^oaKOi, 
KTjK TovTcov rd KpcLTLCTTOv ciiMckyopLcvos ydXtt iriviii' 35 
Tvpos 8' ov XfCirfi fx* ovt' €V Oepei ovt^ ev oittitpai, 
oil xeiiiGtvos CLKpco' rapcrol 8' VTrepa^diei aiet. 
avpCa-bev 8' ods ovtis (irCcrTaixaL 58e KvKXatiTuiv, 
riv, TO (^Ckov yXvKvixaXov, ayJai K'qp.arjrbv acCbutv 
TToXXaKi vvKTos a(opL Tpe(f)(a bi toi ^vbcKa ve^pcos, 4° 
TTacras fxavvo<f)6poi9, Kot cncvfxvoii Ticraapas apKTOiv. 
aXX' a<f)iK€v<T0 tto^' afx4, koL e^cis ovbev iXacra-ov, 
Tav yXavnav be OdXaa-crav ea ttotI xepcrov opeyfieiv. 
abiov €V T&VTpoii Trap ifxlv rav vvKTa bia^els. 
^ kvTi bk^vai Tr]V€t, evrl pabivctl KVirdpLo-croi, 45 

loTt fjLcXas Ktcro-oy, lor' ^/xTreAos a yXvKVKapiros, 
ia-Tiv yj/vypov vbu>p, to juoi a iroXvbivbpeos AiTva 
Xevms €K yLovos ttotov dfx^poa-iov 7rpoir}Tt. 
tCs Ka Tiavbe 6dXacra-av iyeLV rj Kvp.a6' eAotro; 
at 8e Toi avTos eycov Sokco) Xa<n<aT€pos rj^iev, 50 

fVTl bpvos ^Xa jioi KoX vtto cnroba aKajxaTov irvp' 
Katoficvos 8' VTTO T€vs Kol TCLv -^yav dve)(oC[xav 
Koi Tov ^v 6(f)9aXpL6v, t& p.oi, yXvK€p(OT€pov ovb4v. 
&fxoi, OT ovK €T€K€V fi CL [xaTr^p (3pdyyt iypvTa, 

28 vix integer ; irS K Tr. ; ra PQTi (?) : irw cett. 30 &veKa K 

33 vireo-Ti Winsem : eirecTT* 41 fiavvo(p6ptios 2 v. 1. (inde K T*) 

legit Calpumius 6. 37, cf. Pollux v. 99 : a/jivoipSpais cett 42 d^f- 

Kcvo-o (afi<p. K P) 2K P lunt. : cupUfv tv cett. 43 ip^x'^uv 2 v. 1. 

(inde P Q') 49 k&v (Sv P) 52 revs K lunt. : rev 54 8t< 

plene K P rectius 

BVC. GR. 8 34 0EOKPITOT KTKAil* 

its Karibvv ttotI tIv koi tolv Xipo. rcCs i<f)(Kr}(ra, 55 
al ixrj rd a-Toixa XrJLS, i<f)€pov 8e tol rj KpCva AevKa 
?; ficiKOiv' airaXav kpvOpa TtKaTaytavC €)(OL(rav. 
aXka TO. pikv 6ip(09, to, be yCvcTai iv xeijjL&vi, 
toor' ov Ko, Toi Tavra (f)€peLv &fjLa ttclvt' ibvva6r]v. 
vvv fiav, u> Kopiov, vvv avro ya vuv "^ye fxadevpLaiff 60 
at KOL Tis crvv rat irXecoy ^ivos 58' a(f)(Kr]Tai, 
&S €i8ct), tC ttox abv KarotKclv tov fivdbv vp.p.Lv. 
i^4v6oLs FaXareta koI k^ivdotcra Kadoio, 
^crirep lyco vvv a)8e KaO'^jxevos, oiKa8' airevBeiv, 
TTOLixaLVCLV b' idekois (Tvv €fuv afxa Kol yaX* apAkyew 65 
Ktti Tvpbv ira^ai Tap-icrov bpLp,iiav kvetaa. 
a pArrjp abiKiX /xe p.6va, Koi p.ep.(f)op,ai avrai* 
ovbev TrffTTOx oKois ttotI tIv <\>(Xov eiTrer virep p.iv, 
KoX TavT ap.ap eir' apup 6p(V(rd p.€ keTTrvvovra. 
<j)a(r& TCLV K€cf)akav Koi rws irobas ap.(f>OTip(as fieu 7° 
cr^vfety, a)S avLaOrji, iirel K-qyoiV dviw/xai. 
S) KvKko)\}r Kvnko)-^, TTCLi Tus (f)p€vas fKTTfTroTairai; 
ai/c kv6u>v Takdp(as re ttAckoi? koI 6akkbv dp.d(ras 
Tois apv€(r(n ^epois, rd^a Ka Trokv pJdkkov exots v&v. 
TCLV TTapeoicrav dp,ekye' t( tov <l)€vyovTa biiOKeis; 75 
evprjcrels TakaTeiav lo-cos Koi Kakkiov^ dkkav. TToAAat avpLTraCcrbiv p,€ Kopai tov vvKxa Kikoirrai, 

KLXkiC^VTL be TTCLCraL, €TTeC K aVTOLS VHaKOVCTUi. Af^ b'^ 

brjkov oT ev rat yon. K-qyav tls (f)aLVop.aL ■^p.ev. ^L 'v-«W^ ovTCd TOI Tlokv(f)ap.os eTTOipMLvev TOV eponTa 80 

p.ov<ricrboi>v, paiov be Stay' 7/ el xp'^^^v eb(i)K€V. 

55 revs K lunt. : rev cett. 59 ovk &v 60* -ya K P B Tr. : 

76 cett. fxefxaOfvuai MQ yp.: uaOtv/iai H 62 eJSw K M P Q T : 

Kev tSu cett. woO' 69 6puara HS XfirrvvovTo. Meineke : \eirrhv 
i6vTa vulg. 70 <pXa(TS> K M E Q 7p. T yp. (contra 5) 74 Tois 

M STr. KfvUS: koX cett. 8r «/ 5 K : om. cett. [XII] AITH2 

"HXvOes Si (fiCXe Kovpe TpCrriL avv jwktI koI rjoi' 

rj\v6€9, ol 8e irodevvTcs iv ^/xart yqpda-KOva-iv. 

oaa-ov eap x^'-H'^^o^> octov fxrjXov jSpaj^iKoio 

ijbiov, 6(T(Tov ois (T(f)(Tipr]S Xaa-ioiripr] apvos, 

ocrcrov itapOiviKr] T:po<f)ep€L rpiydixoio yvvaiKos, 5 

ocra-ov eKa^poripr] fxocryov vejipos, ocrcrov dr]hm> 

avfiiravTOiv Xtyvcpoivos doLboTdrq TTCTerjv&v 

Toa-a-ov ifi fvcpprjvas <rv (pav^Cs, a-Ki€pr]v 8' vtto (fyrj-yov 

?7eA.iou cf)pvyovTos oboLiropos ibpapiov a>y rty. 

€10* ofxaXol TtvivcTiiav e7r' diMcporepOLcnv "Epcorey lo 

vSt'Cv, fTTca-crofxivoii 8e yivoCixiOa iraa-iv doibij. 

' bCoi bi] TtV€ T&b€ juera irpoT^poLcn y^vicrOriv 

(f)6id\ o fikv etcrTrznjAo?, ^aCr] x' w/xuKAaia^coy, 

rdv 8' €T€pov ttoXlv, ws koX 6 ©ecrcraXo's, cittoi dCrqv, 

oAAt/Xous 8' k(\)i\r](Tav lo-cot ^vym. r\pa tot ^crav 15 

yfivcrnoL TToXiv dvbp^s, OT dvT€<l>ikr\(T 6 ^lAjj^eis.' 

ci yap TovTo, irdrcp Kpovibrj, ireAot, et ydp, dyqpoii. 

dddvaToi, y€V€rJLS 8e bir]KO(r[r}i.<nv iirevra 

dyyeikeKV kp-oi Tts dvi^obov eiy ^KyipovTa' 

' rf (TT) vvv (fiikorqs Koi tov xapUvTos diTeco 20 

Tracrt bia crTOfxaros, [/.(tcl 8' riiOioicrt, ixdkLcrTa.^ 

ctAA' rJTOL TOVTOiv jxkv "^virepTcpoi OvpavC(av€S 

Icro-oi'd't 0)9 fOiXova-LV eyo) 8e (re rw KCiXdv alv4(ov 

yjfcvbca pofos vTrepdcv dpai^s ovk dva<f)V(rui, 

riv ydp KaC Ti bdKrjLS, Td pikv d/3Aa/3es €vdv5 idrjKas, 25 

Teypairrai 'idSi iiaKeKrm 5 in argumento, quod ad titulum repetunt 
K S : hinc ladera in libris saepe obscuratam Heinsius maxime restituit ; 
dorismos nullos euro la Sim Ahrens : Sola 2 codd. /ter' 

afi<f>oT(poi(ri codd. : e scholio (toTs Trpoytvecrrfpois) restit. Taylor 
14 Koi scripsi: Kfv 18 yfvfrjs PQ : ytveais cett. 22, 23 non- 

dum expediti ; 23 0ii<Tov0' Piccolos ; post 22 plene interpungit Graefe, 
turn Hfffftrai Meineke 23 iQtKovaiv S ; i&iKovri cett. 

8* $6 0EOKPITOT 

bLirkda-iov 8' tavrja-as, €X(*>v 8' kirijXiTpov aiTfjkOov. 

Nio-aioi Mcyap^es apia-revovTcs eperjaoi?, 

oKjBioi oiKe^otre, tov 'Arrixdy ws TrepiaWa 

^eivov €TLfxri(ra(r6€, AioKXea tov (jx-Xoiraiba. 

aUi ol TTipl TVfJL^ov aoXk€€s fXapL Trpwrcot 30 

KOvpOL kpibixaCvovari 0iX7/ju.aTos aKpa (fyepecrOai. 

09 bi K€ "Trpocrixd^rjL yX.vK€p<aT€pa )(etA.e(n x^^^Vt 

jSpiOopLevos crT€(f)dvo(,cn.v krjv es p-riTip dTnjXOcv. 

oX^ios oa-TLS TTMcrl (ptXrjfxaTa Kelva biacTai. 

^ TTOV TOV yapoirov Tawix-qbia ttoAA' e7rt/3«rat 35 

Avbir)i Xcrov <t)(€iv TriTprji (TTopia, xpva-ov ottoitji 

irevOovTai, [xr) <f>avkos, cTriTvpLOv dpyvpap.oi^oL [XIII] YAA2 

O^x ^M^i' '"o^ "Epcora fwvois fTcx, ws eSoKev/xey, 
NiKia, 5trtyi rouro ^ewy TroKa t€kvov iycvro* 

ovx CLjuv TO. KaXa TTpdrois KoXa <f>a[v€Tai '^jJ.ev, 
0% OvaTol TTiXofXfcrda, to 8' avpiov ovk eo-opfi/xes* 

dXXa Koi 'AfxcfiLTpijoivos 6 xaA./ceoKap8tos vios, 5 

bs TOV Xlv VTTCfxeive tov dypiov, ijpaTO Traibos, 

TOV xapCevTos "Tka, tov tclv TrXonafuba <f)op€vVT09, 
/cai VLV -ndvT eStSafe TraTqp oxret (f)ikov vUa, 
ocrara p.a6(iiv dyaOds koI aoCbipLOS airrds tyevTO' 
Xcapls 6' ovbeiTOK ^s, ovb' el ixicrov ^Ajxap opovro, 10 

ov8' OKX OL AevKiTTTTO? dvaTpiyr]L cs Aios 'Awy, 
ov8' OTTOK opraAixot fXLirvpol ttotI koltov op&uv, 

a8 vepiaWa M, schol. Aristoph. Ach. 774 incertae memoriae : 
irepl &\\(ev cett. 33 wphs H S P T Q Tr. 35 ^TtjSwra {-fiutrrpeT 

vel -S ex 5. 66 H S A E) : recte legit Ahrens 37 favXos K : 

<pav\ov cett. 

*Principia versuum 19-34 servavit papyrus Oxyrynch. 694 saec. ii. 
p. Chr, Dialectus ex epica et doride mixta certo non potest restitui. 
5 &fi<piTp. K M, cf. 6. I ; 15. 83 8 vUa K : via n Zkx edd. 

ant. :,8Ka codd. i-varpixt^ scripsi ; hvarpix^h cf. 7. 54 [XIII] TAAS 37 

(rcLcraix4vas impa /marpos ctt' alOakotvTi Trerevptoi, 

ws avrwt Kara dvfjibv 6 Trais Trcnova^^vos cir/, 

avTcSt 8' 6u iXK(ov is aXaOivov avbp' aTTojSaCr]. 15 

aAA.' ore ro xP'^o'f'oi' €7rA.€6 /u.cra KcSas 'Ia<ra)y 

Ato"ort8as, ol 8' avrwi apLarrj^s (TwiitovTO 

iraaav €k irokCctiv irpokckfyixivoL &v ocfxkos tl, 

tK€TO x<i> TctXaepybs av7]p h a^vuov 'IcoXkoV, 

^AXK^^vas vlos Mi8edrt6o? rjpcoCvas, 20 

(Tvy 8' avT&i. Kari^aLvev "Tkas evebpov es 'Ajoyw, 

fins /cvai'eay ovx &^aTo a-vphpofxabcov vavs, 

aWa bie^dc^ev (a<|)' ov t6t€ x^i-P^bcs ia-rav) 

aieros As /xeya A.atr/iAa, ^aOvv 8' €l<T€bpaiX€ '^aariv. 

apLos 8' di'reAA.om neAeid8es, eo-)(ariai 8e 25 

&pva viov ^ofTKovTi, T€Tpapip.ivov (Xapos 17817, 
tS/xos yauTiXi'as p.ip,vai<TKiro Oeios clcotos 
Tjpcaoov, Koikav 8e KaOibpvOevTcs is 'Apyw 
'EAAdo-TToyroi; iKorro rdrcot rpiTov ap.ap deVrt, 
eitrco 8' oppiov iOevro YlpoTiovTLbos, €v6a KiavStv 30 

avkuKas €vpvvovTi ^o'e? Tpi^ovT^s aporpov. 
iK^dvT€s 8' tTTt ^tya Kara fuyd Saira irivovTO 
bcLckivdv, TToAAoi 8€ jutay crrop^cravTO ■yap.ivvav. 
Aei/xcby ydp cr0iy (kclto, p.iya aTLJ3db€(rcnv ov^iap, 
ivOiv (3ovTop.ov o^v j3a6vv t irdp.ovTo Kvimpov. 35 

KSnyiB* "TKas 6 ^avOds vbcop iirLbopinov otauiv 
avT&L 0* 'HpaKXij'i Koi d(TT€p.<p€L T^kapiutvi, 
ot pLMV ap.(f>(»i kraipoi del baivvvro TpdTT€C<^v, 
xd\K€ov ayyos ixoiv. Td\a 8e Kpdvav ivorjo-^v 
^fteVcoi iv xwpcof TTcpl 8e 6pva nokka Tn^vK^i, 4° 

15 ainSi {(u>r66fv), ainwt, a^m 2, versus non intellegitur 16 'l^o-wr, 
cf. 67 19 Kti) Pap. rectius opinor, cf. ApoUon. de synt. 335 

a<pyethv ^Iw\k6v K : atpyfiav 'lao\K6v cett. 20 ripulvris 22 7}<^oto 
23 /8afl. 5' €. *. et 24 d<|)' o5 t. x- «• codd., etiam Pap. : traiecit 
lacobs 30 opfioviKovTO Pap. 31 &poTpa K lunt. 33 SfitKivfiv 

K M^ : Seif\ipoi cett., etiam Pap. 34 ff(piv va[peKeiTO Pap. 35 t' 
K M Q : 5' cett. 40 x«P¥ K A E : x'^P'^V cett- ^P"'** H M^ : 

Opia cett. 2 (non in K) 38 0EOKP1TOT 

Kvaviov T€ xf^iSoVtor xj^oopov T abiavTOV 

Koi OdWovra aiXwa /cat eiAirei^s aypuxms. 

vhari 8' kv jx^a-cra)!. Nvfx<pai ^opdv aprCCovTO, 

NvpL<l)at aKoCpLtjToi,, b€i.val Oeal aypoLdraLs, 

EvvLKa Kol MaAts cap 9* 6p6u>aa N^x^eia. 45 

7/rot 6 Kovpos eiretxf ttot&l TToXv^avbia Kpaicraov 

j3d\l/aL eTretyo/zei'os* rat 8' (v x^pt iraa-ai icpvaav. 

Ttaa-duiv yap epois oTraAas ^pivas €^e(f)6l3r](rev 

^ApyeCcoi eiri TratSi. Kar?y/3i7re 8' es p.i\av vbatp 

aOpoos, 0)5 0T€ TTvpaos a'n ovpavov ijpiirev doTT/p 50 

aOpoos kv TTOVTUii, vavrais 8e tls eiTrey eraijoois 

* KovcpoTcp' S) TraiSes Troieio-^' oTrXa* TrXeroriKos ovpos.' 

Nv/ii^at /xey cr(f>(T€pois (ttI yovvaa-i Kovpov exoicrat 

baKpvoevT ayavoicri "nap^ylrvxovT €TT€€cr(nv. 

^ ApL(f)LTpv(i)vidbas be rapacrcrop.ivo's irepl iraibC 55 

u>i\€To, MatcortcTTi kaj3o)V evxa/xTrea ro^a 

Kat poiraXov, to ol aiiv ixdvbave 8e^irepa X^V'* 

rpis /uer "TXav avcrev, ocrov fiadvs rjpvye \aifx6s' 

Tpls 8' ap' 6 TTais V7raK0U(rey, apaia 8' i/cero cfxavd 

f^ vbaros, Trapecby 8e /uaA.a (rxf86y etSero TToppo). 60 

[ws 8' oTTor' T^uyeVetos aTToirpodi Aty eo-a/cowas] 

V€(3pov (pOey^afxivas tls kv ovpecnv b)p.o(f)dyos Ats 

e£ evvas ^cnrevcrev (TotpiOTdTav ctti 8arra* 

^HpaKkerjs tolovtos kv aTpCirTOia-LV andvOais 

TToiba 7To6S)V bebovrjTo, TroXvv 6' tTreAa/xySaye x^&pov. 65 

(TxerAioi ol (})lX.€OVT€S, aX(afX€Vos Saa kp.6yr\(Tiv 

ovpea Kol bpvjxovs, to, 8' 'lacroros vcrrepa irdvT ^s. 

tyaus /xev 6.pp.ev exoiaa fxcrapcria t&v TrapeovTcav,' 

"^larrCa 8' rjixideoL fxea-ovvKTiov k^indOaipovf 

41 x^«P<5»'KMA: ;xAo6p({j' cett. 45 Evj'i/fa H' T : Ei'»'6i»ca cett., 

cf. Bucolisc. I 48 ^^€(f>6fir](rev K M' {-tpo^6fi. K) : a.p.<ptKiKv^ev 

(vel awfKa.\.) cett, (ex Homero E 294) 51 eraipois K lunt. : 

*Ta?pos cett. 52 7rj/€i;(rTt/ci>s K Call. 58 fiaph K 61 versum 

ignorant K 2 R 63 -raT-nv 67 Spv/jLus 68, 69 corrupli 

68 fi^v M 52 T^ 69 rjfiWfoi K : ^(fleot cett. [XIII] YAA2 39 

'HpaKXrja fx4vovT€S. o 6' at. Tro'Sej ayov €x.^p€i. 70 

fjLai,v6fX€Vos' xaXcTrbs yap eo-co 6(ds rjnap apLvaa-ev. 

ovTOi pLiv KaA,At(rros "TAas ixaKapcuv apt^/ueiraf 

'HpaxX^ 8' TJpa)€S kK^pToixiOv Xmovavrav, 

ovv€K€V rip(or]a-€ rpLaKOvrd^vyov 'Apyw* 

TTC^at 8' « KoAxous re Kai a^evov iKiTo ^aa-iv. 75 [XIV] KYNI2KA2 EPQ2 

AI2XINAS KAI GYONIXOS 

— XaCpcLv TToXka rbv avbpa @v(avixov. — aAAa 

TOLavra 
AiaxCvai. — wj yjtovios. — yjpovios' tl be tol 

rd /xeATj/ua; 
— . Trpacro-o/xes ov\ as Aw terra, ©uwytx.^. — raCr' 

apa XiTTTos, 
XjSi pva-Ta^ TToAvs ovTos, av(TTakioL 8e kCklvvoc. 
TOiovTos Koi irpav ris a(f)iK€TO TlvdayopoKTas, 5 

o})(j)ds KavvTrobrjTos' 'A^r/yaios 8' €(^aT 77/otey. 

— -ijpaTo p.av KoX Tr}vos; — kyXv Sokci, OTrrcT) ctAevpco. 

— 7rai(r8ety Ctydd' iyoav e/xe 8' a yapUcrcra KvvCa-Ka 
v^pidbiv kaaSi 8e piaveCs Trofca, ^pt^ dya p-iaaov. 

— ro6o{lros p.iv del rv 0iA' Aio-xiva, do-uxdt o^vs, 10 
irarr' iOikoiv Kara Katpov opcos 8' etTroy, tl rd Kai.v6v; 

— . 'ilpyeios Kr\y(av /cat 6 ©ecro-aAos t7r7ro86o5Kra? 
*Ayis Ktti KAevyiKos k'nivop.es 6 ^TparKaras 
kv \(ap(ai 'nap' kp.iv. bvo p.'kv KariKor^a V€0(r(r(as 

^l XaJ^i'th M P *73 iipaK\4f) K : rfpaxXfTiv cett. 

4 avffraXfoi (Homer, t 327) 2 Warton : av avaroKeoi K' ut vid. : 

tu> . . av . . \4oi P post rasuram : tiv avoKeoi K^ P^ cett. 5 koL 

irpav scripsi : np^av 7 paragraphos add. Doederlein 10 atrvxa 
2 K P V Tr.* : iavxos cett, 11 koivov e glossa rh \vnovy (re T et 

V. 1. in K P H V 13 'A7«s scripsi : ^Airis 2 codd. 14 x«^P9 
VLTr. 40 0EOKPITOT 

6r]}\.dCovTd re xoipo^> av&i^a 8e BC/Bkivov avrols i5 
€v<ii8r) TiTopcav iriutv, (r)(^ebbv ws airo \av6i' 
ySoA^os TLS, KO)(X.Las f^aipidx]' ^s ttotos d8vs. 
^8?j 8e TTpo'iovTos eSo^' cTrtxtio-^ai aKparov 
&TLVOS ?/^eA.' e/cacrros' iSet iiovov u)tlvos elirelv. 
apiks p-iv cf)(av€VVT€s i'nCvop.is, ws ebiboKTO' 20 

& 8' ovbiv, TrapcovTos e/xeu. nV e^eiy /xe 8oKets rwi'; 
* ov (f>d€y^L; kvKov eiSe?;' eTrai^e rtj. * ws (to(\)6s ' 

eiTrey 
Kri(f)a7TT' €vp,ap4cos k€v ttTr' auras Kai kvxyov axf/as. 
eoTi AuKo?, AuKos eori, Aa/3a r<S yfiTovos vlos, 
€vp.aKr]s airaXos, ttoWois boK^oov KaXos ^p,€V. 25 

TOUTft) TOV KXvpL€VOV KaTfTCLK^TO TTJVOV ipOdTa. 

XapHv TovTo 8i' o>Tds (yevro tto^' aavxp-L ovtu)S. 
« ou pLav i^-qra^a, p-drav eis avbpa ytvuGiV. 

rjhr] 8' wy ttoVios rot TiacTap^s iv ^d6u ^p-€S, 

X&) Aapia-OLos tov kp.ov kvKOv aibev aTr' ap)(as, 30 

0eo-(raAiKoy tl pi.iki.crp.a, Kami (f>p€V€S' a be KwicTKa 

IxAaey c^airCvas 6aXepu>Tepov 17 Trapa juarpi 

TiapOevos k^aerris koXtto) k'niOvp.ricracra. 

ra/xos lywy, roy tcrais ru ©uwz^ixej 'Tu^ eirt Koppas 

TJkacra, KaWav avOis. dveipv(r<ra(ra bk TreVAcos 35 

e^o) d7r(oixf''"o dacraov. ' ep.ov KaKov, ov rot dpecTKOi; 

dAAos rot ykvKmv viroKokTrLos; dkkov toicra 

Odkire (jiCkov. T-qvuiL red 8dKpDa; tjoiaAa pt'orrt."!*' 

ixaaraKa boicra riKvoKnv vircopocfitoLcrL xekibaiv 

a\j/oppov raxtyd TTiTerat (Blov akkov dyeipeiv 40 

oiKvrepa p.akaKds cltto bk(f)paKos ibpap,e rqva 

I6v 81' dp.<pi6vp(ii KoX 8tKA^8oy, St 7ro'8es ayov. 

15 $lfi\ivov SKT'V^: )8iJ|8X. cett. 17 koxXios VTr. lunt. 

K'(?): KoKx^as cett. i^VP^^V ^3 KT}<j>a-irr' 2 {((pK^ytTo) : KVi^ar' 

codd, {Kijcpar' er K) 29 oiv 35 aveipvaaaa 38 rei 

Ahrens : tA K D : ri (ret cett. aWh pi6vTU conieci 39 5or<ro 

3 : 8' ofa codd. 42 ajx^idvpov [XIV] KTNI2KA2 EPX22 41 

aivo's ^rjy Aeyerai tis ' l/3a /cai raupos dy' vAar.' 
ei/carf ral 8' oktw, toX 8* kvvka, rai h\ hktC aXXai, 
adixcpov kvbcKaTa' ttotlOcs bvo, koL bijo [xrjvis, 45 

e£ & utt' dAAtiAwy ov8' ei ©paiKiorl KCKapfiai, 
otSc AvKos I'ui; TToyra, Avxwt /cat yrKros aviatKrai' 
affixes 8' ovre Xo'yco tlvos q^lol ovt apidfiriTOL, 
' bva-T-qvot. MeyaprJ€S drijixordTTji ivl fxoCprji.^ 
Kei nkv aiToa-Tip^aiixi, ra iravra k€V els bkov epTTOi. 5° 
vvv bi—TToOtv; p,vs, (pavrC, &vu>vi.X€, yevp.eda ma-a-as. 
\&Ti TO ^app-aKov fCTTLV ap.r]-)(av€ovTos epcoTos, 
OVK otba. ttXclv Sijuos 6 ras iinxakKa) epacrdeCs 
€K7rAevcras vyiTJs iTTavi]v6\ e/xos akiKuaras. 
7rA.eu<ro{5/izat Krjyiav 8ta7ro'ynos* ourc KaKiaros 55 

owre irpaTOS to-toy, 6pi,akos 8e rts 6 (rrpanwras. 

— bxfyeke pikv yjapeZv Kara v&v rebv &v iTT€dvp,ei.s 
Al(r\Cva. il 8' ovroas apa tol boKfl coot' airobapiflv, 
fXLcrdoboTas ITToAe/Aatoj eAeu^epcoi olos apiaros' 

— ToXka 8' avy]p ttoios tis; [eAeu^epcoi oXos apiaros] 60 

— evyv(aixaiv, (f)i.\6p.ov(ros, epcoriKos, €is CLKpov abvs, 
ei8a)? roi' (fnXiovra, top ov ^ikiovT in p.aXkov, 
TToAAoiy TToAAa 8i8ovy, ahevp^cvos ovk avavevcav, 
Ota XPV /3a(rtA^'' aireiy 8e 8ft ovk (ttI Ttavri, 
AicrxCva. wot' et rot Kara be^tov S)p.ov apia-Kct 65 
AwTTOs CLKpov 'nipovacrdai, ctt' ap.(f)OT€poi,s 8e ^e/3aK(os 
ToA/xao-et? kirtovra p.iveiv dpacrvv a(n:ibmTav, 

at rd^oj ets AtyuTrroy. dTro KpoTd(})a)v •mXop.e.crda 
Ttdvm yrjpakkoi, koL eTrto-xepcb es ykvvv epircL 
KevKaivoiV 6 xpovos' Trotety ri Set, ds yovv x,Aci)poV. 70 

43 «/3a Kal ravpos V Tr. : ffiaKf(v) ravpos et €j8a Kevravpos 2 et 
cett. 45 iroT^ees H S : iroriOii 46 oiiS' ef K P D V Tr. : ovSe cett. 
47 o?5e- AvKos 2 D K lunt : o (^) Se A^kc^ cett. 51 irJOej/ juCs 

K L D et V. 1. S V : wo0' is /xCs cett. 53 viroxd^Koo 2 (inde K'), 

cf. Sophron. 145 54 vd\iv ^vd' K v. 1. 57 /xtv Vahlen : fiiiv 

58 ffoi 60 om. S* (\. oTos {Utis H' L) &p. om. P H' 70 Si 

2K»P: isK^V'Tr. : ofs cett. [II] 4>APMAKEYTPIAI 

Ylai fxoi, Tol 8d<f}vai; (f)ip€ ©eoruXt' ■jrat 8e ra <f)i\.Tpa; 

(Tri-^ov TCLV K€Xil3av (poiviKion otos awrcoi, 

ct)s Tov eixol j3apvv ivvra <f)Ckov Kara8^(ro/jtat avbpa, 

OS fioi hcabiKaraios a0' c5 roAas au8e ttoOCkci, 

ou8' eyz^o), TTorepov T^Ovdnafxes 17 fooi ei/ne?, 5 

ov8e ^vpas apa^€v dvapcrios. rj pa ol aAAat 

wiX^T-' ex<uv o t' "Epcos raxi-vas ^pivas a t 'A^poSira. 

^a(revp.ai ttotI rav TLjxayi^TOLO TraXaCcrTpav 

avpiov, &s VLV Ibco, Koi p.ip.y\fO}iai old /ae Troiti. 

vvv hi VLV (K OvioiV Karahriaofiai, aXKa UeAara 10 

(f)aiv€ KoKov t\v yap ■TToraeicro/Liai darvxctt baifxov, 

TOLL xOovCai. 6^ 'Exarai, rav /cat crKvkaKcs rpofiiovTi 

(pXPfiivav v€KV(t)V dvd t -qpCa Kal fxiXav alfxa. 

Xaip^ 'EKara haa-Trkriri Ka\ es tcAos dp.p.iv oTraSei 

(f)dpfxaKa TavT epboLcra ^(epiiova [xi]T€ tl KCpKas 15 

/XT/re TL M-qbcCas fxrire ^avOds ITe/at/xr/Sa?. 

Ivy^ eA/ce tv ttjvov kp,ov TtorX b&p.a tov avbpa. 
aX.(f)LTd TOL irpcLTOv TTvpl raKerai* dAA' (TTLTra&cTe 
&€(TTv\C. SeiAaia, ttcll ras c})pivas exTreTroVao-ai; 
17 pd ye roi, p.v(rapd, Kal tIv iirtxO'PP'-o- T^Tvyp-aL; 20 

"ndaa dp.a /cat Aeye raOra ' to. Aik(})Lbos dcTTia Traa-o-co.' 

ivy^ ^\k€ TV TTJVOV ip.bv ttotI bapia tov avbpa. 
Ae'Ac^ij e/i' dviaa-^v' ^yo) 8' ctt^ Ae'A^iSt bd(f)vav 
at$(a' x^^ avTa AaKei jueya t/ca7n;/3t(racra,t 
Kiy^aTTiras d<f>Or], Kovbc cnrobov etSojucs avras, 25 

ovTO) tol Kal Ae'Ai^ts eyi ^Aoyi adpK dixaOvvoL. 

Titulus ^apfxaKfvrpiai K S, Athen. x. 475* : -rpia cett. 3 i/xol 

$apvv ilvTo, Stephanus : ifxbv fiapvvfvma <pl\a K KaraSriffofiai 

in 2 latere vidit Toup : KaraOva-o/iai 4 ?««< K : ^ksj cett. 

10 KaraOva-ofiM, cf. 3 15 KlpKris 18 fcaerat 2 v. 1. 19 iKireirS- 

Tjjffot 21 offr/a K : offrea cett., item 62, 90 24 Kavv, M H^ S T : 

KKirirv. cett. : kmckv. £t. M. Sci^i^ (e scholiis). non intellegitur [II] ci>APMAKETTPIAI 43 

Tivy^ eAxe tv ttjvov ifxov ttotI 8<S/xa top avbpa. 

0)S TOVTOV TOP Kr\pOV €"/(>) (TVV balfJLOVl TCLKti}, 

&s TOLKoiB' vtt' ipuiToi 6 MvvbLos avTLKa AeA.(^is. 

\b)s Siyei^' obe pojx^os 6 x'^'^i^^os c^ 'A</)po8tras, 30 

As TTJvos bivoiTO 770^' aix€T4paLcn Ovpatcnv. 

Tvy^ eAK€ tv ttjvov ifxov ttotI bS)fxa tov avbpa. 
vvv dv(T& TO. TTLTvpa, TV 8' "Apre/xt Kal tov iv "Aiba 
KivrjcraLS abdnavTa Kal et ri Trep da-0aAes aAAo. 
©eoTvAi, Tal Kvves a/x/Aiy ava tttoKiv (apvovTaf 35 

a Oios kv TpioboLO-L' TO xakKfov 0)9 Ta^os ax^i" 

Txry^ eAfce tv ttjvov €p.bv ttotI b&fia tov avbpa, 
■qvCbe (TLyTJi. pikv TTovTos, cny<ovTL 8' arJTai.' 
a 6' ipLCt ov (Tiyrji aripvoov ijrroaOev avia, 
dAA' km TT]V(i)L iracra KaTaCOopLai, os p,€ TaXaivav 4° 

dvTi yvvaLKos iOrjKe Kaaav Kal airapdevov ■^fX€V. 

Tvy^ eA/ce tv ttjvov kp.ov ttotX b^fxa tov avbpa. 
is Tph aTTocnrivbdi /cat Tpls Tabe, TTOTVta, (j)(ov&' 
eiT€ yvva r^ycot Trapa/ceKAtrat etre koI avqp, 
Tocrtjov e^oi XaOas, ocraov ttoko. 0r}(r€a (pavTC 45 

iv ACaL kaarOrjixcv euTrAoKa/uo) 'AptdSi'as. 

Tvy^ eAxe tv ttjvov e/xoy ttotI b&iia tov avbpa. 
liriropLavis (pvTov ia-Ti irap' 'ApKao-i, rcSi 8' em Tracrat 
Kal TTwAot ixaCvovTai dy' wpea Kai ^oai ittttoi. 
d>s Kai Ae'A^ty t8oi/i>tt, Kat e? ro8e 8(S/;ia 7repd(rat 5° 

pLatvopLiVboi. Xk^Kos AiTrapas (ktoo-Qc TraAaiorpas. 

luy^ eAKe ri* TTjyoy ejudy ttoti Sw/xa toi; avbpa. 
TovT airb Tas x^^^^vas Td Kpacnnbov wAecre Ae'A^ts, 
wyo) zn}i; riAAoio-a Kar' aypioii kv irvpl jSakko). 
aial "'Epcos aviape, tC fxev [liXav €k xpooy atjixa 55 

k[X(f)vs ws At/xmns ^Tray ck /38eAAa TrcTrcoKas; 

tuy^ eAKe tu ttjvov kp-bv ttotI Sco/xa roy avbpa. 

27-31 post 41 K 31 afierepvai Qvpuffi 34 «5<^/i*' K : ^' 

aSa/i. cett. 50 irepcJerat K : nep-fiaai M' : ireprjcrai cett. 51 lfK€A.os 

K H' Tr. : iKeKoy cett. 44 0EOKPITOT 

cravpav TOL rpC^aa-a kukov ttotov avpiov oicro). 
©ea-TvXX vvv 8e Xa^olcra tv to. dpova ravff' VTrofia^ov 
ras TT/yo) 0Atas, t /ca^uTreprepoz; as €tl kol vvVff 60 

[eK 6viJ,& bibefxai. b 8e /xev Xoyov ovbiva Troiei.] 
Koi Aey' iincfyOijCoKTa' ' to. AeA.^i8os dcrria TTacrtrui^ 
Ivy^ i)\.K€ rv rrjvov kp.ov 77ort h&ixa tov avhpa. 

Nw 8t) /xwva kola- a iroOev tov Ipcora haKpv<Tu>; 

TrjvoiO^ ap^evixai, tls /xoi KaKov ayay€ tovto. 65 

^y^' a TcavjBo'vkoLO Kavac^opos afxixLV 'Ava^(a 

aKaos es 'AprefitSos, rai 8^ roKa iroXka fxkv aWa 

OrjpCa TTop,TT€V€(rK€ "nepLCTTabov, (V be Xeaiya. 

(\)pd^e6 fjiev TOV €pu)d' oOev Xkcto, iroTva ^ekdva, 
KaC jx a &ev[j,ap[ba Qpaicra-a rpocjios, a jaaKaptris, 70 

ay^Cdvpos vaioKTa KUTev^aTO Koi Airayevcre 
TCLv Ttop.'nav Odaaa-Qai' kyu> bi ol a iJ,€yd\oi.Tos 
o)iJidpT€vv ^vacroio koXov (rvpoLcra \iTQ>va 
KdiX(^L(TTiLXap.iva tclv ^vcTTiba tclv KAeapicrras. 

(jipdC^o jaeu tov epoid^ o9ev iKero, iroTva SeXara. 75 

i)br] 8' evcra ^licrav Kar' dfxa^LTov, at, to. Avk(s>vos, 
elbov Ae/\.</)ty oixov re kol EvSa/xiTTTToy iovTas, 
rots 8' 17s ^avOoripa jjiev kkcxpycoLo y€V€i.ds, 
a-T-qOea be crTLkjSovTa TTokv Trkiov rj tv 2e\aya, 
0)5 aTTO yvfMvaa-ioLO Kakov ttovov apTi kLTTOVTcav. 80 

(fypd^ed [j,ev tov epcoO^ oOev ixero, iroTva "Eekdva, 
Xcbs Xbov, 0)s €ixdvr]V, &s ^OL Tiepl Ovfxbs idcpdrj 
8etXaias, to be Kdkkos eTdKeTo Kovbe tl 7ro/x7ras 

59 av6fj.op^ov 2 V. 1. 60* <pi\las 2 v. I., frustra temptatus 

61 oiri, K 2, interpolatus (cf. 3. 33^ cum 60 corruptus esset ix 

Ovfiw V Tr. lunt. : eV dv/nu cett. 62 fiaaaw Ahlwardt 64 fiSvrt 

K' : (lovvi) cett. 65 rrivw6' ap^fv/xai scripsi : iK ttji/w S' K : ix 

rivos cett. dp^ofxai M P : ip^u/jiai H S ; &p . . . fiai T : &p^ofjL ^yii> 

AEVTr. : &p^w K 67 tJko Casaub. : iroKa 70 QtvxapiKa Tr. 

edd. ant., inde ©evxapiSa Reiske 72 ddcraadai Tr. : Oedcraa-dai 

74 Toj/ KA. K A Tr. : ras K\. cett. 78 ^y 79 tv SeAaca 

K M B : rh fft\dvas cett. [II] ci)APMAKETTPIAI 45 

T'qvas ((ppaa-dixav ov6' ws irdKiv oikcS' aTTrjvdov 

eyvoiv, aWd p.i ris Kairvpa voaos k^aXdira^^v, 85 

KeCfxav 8' iv kXwttjpl Sck' ^fxara kol Sexa vvKras. 

(ppdCeo [X€v Tov ipoid' odiv Xk^to, TTOTva ^iXdva, 
KaC fi€V XP^y M^^ Sfxoios iyiviTO ttoXXoki ddyf/cai, 
ippeov 8' fK K€(f)aXas Traaai rpCx^s, avra he Xonrd 
ooTi €T 17s Kol bepjxa. KoX is tCvos ovk €TT€pa(ra, 90 

7] TToCas 4\lttov ypaCas bo^iov, &T1.9 eTratSer; 
dAA' ■qs ovhev kkai^pov 6 8e xpovos avvro (f)eTuyu)v. 

(f)pdCe6 fxev TOV Ijoco^' o6ev i/cero, irorva ^eXdva. 
XovTo) TCLi bovXai tov aXadia fxvdov IXe^a* 
* €1 8' aye QearvXC fioi yjxKe'nas vocro) evpe n fxrjxos. 95 
iraaav e;(ei jue raAaiyar 6 MwStos* dXAa /xoAoio-a 
Tripr](Tov TtoTl TOiv TtfiayriTOLO 'nakaia-Tpav 
Tr]vel yap (ftoiTrji, rqvel be ol abv KaOrjcrdaiJ' 

^pd^eo y.ev Tbv epoiO^ oOev tKero, -noTva ^ekdva. 
KqireC Kd viv eovTa jxdOrjLs fwvov, 6.(rvxa vevcrov, 100 

Ket(f)' OTL * Sijuaida tv KaXei,' Kal vcfyayeo Tatbe. 
As e(f)dfxav' h 8' ^vOe koI ayaye Tbv kiirapoxpoiv 
els efxa biafxaTa Ae\<f)LV eyu) be viv ws ev6rj(ra 
apTL dvpas virep ovbdv ajxeil^ofievov TTobl K0V(f)(ai, 

(ppd^eo p,ev tov epu)G' oOev iKero, ttoTva ^ekdva, 105 
Ttaaa fxev eyjnixOr]v x<-dvos irkeov, Ik be fxercoTro) 
Ibpas fxev KOxijbecrKev Xcrov voTiaKTiv eeptrais, 
ovbe Ti tp(i)vfj<rat, bwdfj-av, ov8' oa-crov ev VTWoai 
KwQevvTai. tfxavevirra <f)CX.av ttotI fxaTepa TeKva' 
dXA' eirdyqv bayvbi, KaXov XP^^ TrdvToOev X(ra. no 

<j)pdCe6 p.ev TOV epco^' 66ev XKeTO, iroTva SeXaya. 
Kai fx ecriboiv coaropyos eirt x^o^^? ofxpi.aTa Tcd^as 
^(er em Kkivrrjpt. xat eCdixevos (j)dTO fxvOov 

85 ^{€(r({Ao|e 5 V. 1. 95 d' &ye PT^ loi ipayeo B H'^VTr. : 
a<pay4o cett. 107 /coxi^Secrxev K B Eustath. ad P 56 : KoxveffKtv 

cett. (»t«X' ^ S) 108 tpuviia'ai. H^ : (f>mva.<rai 109 kvxi^Zvtm 

H (-Ta) STr. : Kw^fvprai (-ra) cett., cf. 6. 30 112 ir^{as 46 0EOKPITOT 

' ^pd /Lie ^ijJLaCda Toaov i(f)6a(ras, 6<t<tov ^y<a dr\v 

irpav TTOKa tov \apUvTa Tpiyuiv €(f)6acr<ra ^iXlvov, 115 

is rd Tedv KaXea-aa-a robe (rreyos rj 'fxe Trapei/utei', 

(ftpdCeo p.€v rdv epa)0' oOev t/cero, -noTva 2,€\dva. 
r]v6ov ydp k€V iyca, vol rdv yXu/cuy ^v6ov "Epcora 
17 TpiTOS rje TcrapTOS ecby (f)Ckos avrUa vvktos, 
fiaXa p.ev iv koX-ttoictl Akovvctolo <f)v\d(r(r(i)V, 120 

Kparl 8' €x_oiV kevKav, 'HpaxXeo? Upbv epvos, 
irdvTode 'nop^vpiaicTL irepl ^lixTTpaicnv kkiKTov. 

(ftpdC^o fj.€V rdv ip(a&* oOev tK€To, iroTva SeXara. 
KaC K, et p.iv fi ibe^ccrde, rdb' rjs <^Cka {koL yap iXacfipos 
Kot Kakds TrdvT€cr(TL p.eT dt^eonn Kakevp.ai) 125 

evbov T, ft p.S)Vov rd koXov o-ro/xa tcvs i(f>C\r](ra' 
ct 8' aWai. fx w^eire kol a dvpa ^tyero p.oyKS>i, 
Trarrcos Ka TrtX^Keis koX Kapmdb^s "qvdov €<^' vjueas. 

(f)pdC(d fxev TOV epoiS' 66ev Xk^to, irorva ^ckdva. 
vvv 8e ydpiv pkv i<{)av tcll Kvirpibi. irpaTov d^eiXcir, 130 
Kol p.cTa Tav Kvirpiv rv /xe bcvripa ex mtpos etkev, 
S yvvaL, ka-KoXia-aaa t€ov ttotI tovto [likaOpov 
avTOis r]iJ.i(})X.(KTov' Epcos 8' apa kol AnrapaCoi 
TToWoKis 'A^aicrroio (riXas (j)X.oy€p(aT€pov aXOei. 

(f)pdC(6 fxev TOV ipoid^ oOev Xk^to, -noTva SeAaya, 135 

(Tvv 8e KaKoxs p.aviai,s koL irapdivov ex daXafioLo 
Kol injiJ.(f)av i(f)6(3r](r ctl bip-via 6€pp.a XLiro'ia-av 
av€pos.^ &s o pikv iX-nev iyo) be ol a Ta^VTreiOrfs 
X^ipos i(^a^apAva jxaXaK&v IxXty' em XeKTpcav 
Kot Ta)(y XP^s €771 XP^''''- TTeTTaCvcTo, KOL TO. TT/ootTCOTra 140 
Oepp.oTep' 7JS r/ itpocrOe, Koi iylndvpicrbop.es abv. 

118 Kiv iyd) Ahrens (51): Koi iyd T: Kiry^i") {Koydi) cett. 
122 vdvrode K Tr. edd. ant. : vavrodi et -Oeu H : alterum utrum cett. 
124 Kal k' fl fiev IX tamquam ex Ahrentis coniectura Meineke : Kai 
fx el fifp K 125 i)idioiffi 126 t' K M H S lunt : 5' cett. ti 

fxwvov scripsi : elf /ce (xSvov (kc est Koi, cf. 2) vulg. rtvs K lunt. : reu 
cett. 128 Ka Ahrens : koX 133 KiiroLpoio H S' 2 v. 1. : XiiroLpaiov 

cett. [II] *APMAKEYTPTAI 47 

its KaC TOi fxrf jxaKpa (f)C\a dpvkioifxi ^(Xdva, 

fTTpayOt] TO. fxeyLora, koL is Ttodov ■ljv6oiJi.cs afi<f>(a, 

KovTC Ti Tr\vos cfuv ^-Tre/ze/xx/raro puicr(f)a to y ky^ks, 

ovr kyii av r^ycoi. dAA' r\vQk fxoL & re ^iXLoras 145 

ixdrrip ras apMS avXrjTpCbos & re MeAi^^ou? 

adpiepov, aviKa Trip re ttot' d>pavov erpaxov lttttoi 

'AcS rav pohoTtayyv utt' ^Q.Kcavoio (f>epoi(rai,, 

KciTre /uoi dXka re -jroXAa kol ots apa Ae'A^is cparai. 

Kcire VLV avT€ yvvambs ^x^i ttoOos eire Koi avbpos, 150 

ovK k<f)aT drpcKes tbfxev, drap toctov alev "EpcoTOs 

cLKparoi eirex^eiTO koI €s rikos a)t)(ero (f)evya>v, 

Kol <f)6.T0 ol (rT€(f)dvot.a-L TO, bcofiara rrjva irvKda-betv. 

ravrd ixoL a ^eiva fJLV&qcraTO, icrrt 8' dkaOrjs' 

77 ydp [xoi Koi Tpls koI rerpdKLS dXXoK f(f)OLTr], 155 

Kot Trap' kpXv kriOii rav Acop^a irokkaKis okirav. 

vvv bi bvoabiKaTOiios a0' c5re vlv ovb\ TTorclbov. 

77 p' OVK akko TL TcpTTVov lx^'» cLfx&v be kkkaa-rat; 

vvv fjiav Tols (fyCkxpots KaraST/trojuaf at 8' In Kat /xe 

kvrrd, rdv 'Atbao irvkav, vaX Moipas, dpa^ct. 160 

Toid ol iv KitTTai KaKo. (^dpiiaKa <^apX ^vkda-creiv, 

'AcravpCoi, bia-noiva, irapa ^iivoio p.a6ol(Ta, 

dkXa TV [xkv yaipoia-a ttot otKeavbv TpiTte ircokcos, 

TtoTvC' eyo) 8' olcr5> tov ifMov ttoOov ^cnrep virkcrTav. 

Xaipe SeXaraia kiTrapoxpoc, xaCpere 8' dkkoi 165 

da-Tepes, evKdkoLo kut dvrvya Nuktos o'7ra8oi. 

142 &s K V : x^s cett. Kai M^ S^ : ko cett. 144 Koire ri 

H S B : KovKfTi cett. ivefiffiyparo H S B : dire/t^/iif'. V : iirefxrf/. M ' Tr. : 
&Tcirc/x«fr. cett, t6 y Ahrens*: rv y' (i. e. rot et v. 1. 7*) K V : tJ H : 
TOI cett. 146 afias S Tr. : aKfjt.a.s M : ^fias cett. 147 trpaxov 

V Tr. : irpoxov K : trpexov cett. 149 cf. i. 78 150 fiiv 

155 iXXoT 157 SvuS. scrips! : re SooS. vulg., cf. 14. 51 159 /xhv 

K V Tr. lunt. : /xev cett. KaraS^ffofiai 2k, cf. 3 : KaraOiffOfiai 

codd. Koi ne Hermann : K^/te vulg. 160 \vn^ 163 it<S>\ovs 

164 ir<{eov K PV : waOos T: ir6vov cett. [XV] 2YPAK02IAI H AAQNIAZ0Y2AI 

ropro P.j,^''^ ^!^^"' ^' 

"Eivhoi Ylpa^ivoa; — • Topyoi <f)C\a, a>s XPoVoot, ivboi. 
6av}x OTL Koi vvv -qvOes. opr) bC(j)pov Ewo'a avrat* 
. €pL^aX.€ Kol irorCKpavov. — ex.^i KaAAiora. — KaOi^ev, 

L*^ L — ^ Toy aK^pArut \}/v)(as' p,6ki9 vp.pLV ccrcodriv, 
'^ Ylpa^ivoa, t:oKXG> pikv o-)(X(o, ttoXX&v be TedpLTTTTcav' 5 

iravraL Kprj^bcs, TravraL ■)(Xapvbr](f)6poL avbpes' 
a o ooos arpVTOs' tv o e/caorepo) Tep, T aTTOiKciy. 

— TavB* 6 TT^papos rrjvos' irr' ia^ara yas eAa/3' ivd(av 
iKeov, ovK otKTja-tv, ottms /xt) yeCroves S)p.€s 
dAAaAaty, ttot epiv, <p6ovepov KaKOV, aikv op.oios. lo 

— p.rf Xeye tov tcov avbpa, (f)C\a, ACvcova TOLavra 
T& p,LKK& TTapcovTos' opt] yvvai, wy TTodoprji. rv. 
Odpaei ZoiTTvpLov, y\vK€poif t4kos' oil Aeyei aTT(f)vv. 

— al(r6dv€TaL to ^pi(j)os, val rav TTorviav. — fcaXo? ait^vs. 

— dTT(f)vs p.av rrjvos ra Trp6av-X.4yop.is be irpoav Orjv 15 
' TraTriTa, vCrpov kol (f)VK0s cnrb (TKavas dyopdcrbeiv '— 
^vOe cf)€p(ov akas ap.pLv, dvrjp Tpi(rKat.b€KdTraxvs. 

— • x^fio? TavTCLL e^fij (j)d6pos dpyvpico, AioKkeibas' 
€iTTabpdxp-(»s Kvvdbas, ypavdv diroTCkpxiTa Trqpidv, 
TrivTe TTOKft)? eAa/3' ixdes, dirav pvirov, 4pyov iir* epyun.. 
dAA' XOi TQip.TTeyovov KoX rav iiepovarplba Adfev. 21 
j3dp.es tG> jSacrikijos is d(f)vet(o Urokep-aCoii 
Oacropevai tov "AbcovLV aKovo) XPVf^^ koXov ri 

Personarum vices in codd. turbatae non notantur 2 out§ 

4 aXefiaTw Stephanas : aSffidrw K V L Tr. Gregor. Cor. : aSfiixd{v)Tov 
aSafji.d(v)Tov cett. : per iinirSvov reddit 5 5 iroWov fikv ^x^ou 

7 (Kaffripu K V : eKaaroTfpw cett. 13 Zwitipiov Buecheler : 

Zwirvpiuv vulg. \iyu K V : \eyw cett. 15 Se 'Kp6av K V L Tr. : 

vpdav 16 irdirira scripsi : irdi/ra (itditira 'SiVpaKocriwv Et. M.) 

ayopdff^fiv Ahrens : ayopdffSuv vulg. 17 -vrixvi 18 rauTct 

Reiske : tout' K P : ravrd y cett. apyvplu R : -plov cett. 

ao ^iwov K V L Tr. : ^wros cett. [XV] AA12NIAZOT2AI 49 

Koa-^itiv TOLV ^aa-ikLcrcrav. — fv dX/BCo) oK^ia iravTa. 

— &v ib(s, S)V eiTrey km lhoi(ra tv rwt /x^ IbovTi. 25 
^pTTeiv copa K ftrj. — aepyols alev koprd. 
Fivvoa, atpe to vrjfxa Koi es fiitrov alvobpvTTTe 

dks TTaktv ai yaXiai fxaXaK&s xprjtCovTL KaOevbdV. 
Kivev brj, (f)€p€ daacrov vboip. vbaros Trporcpov bd, 
h 8e crimfxa (f)€p€i. bos oixms. /urj 8^ irokv, XaicrTpC' 30 
eyxei vbcap. bva-ravi, tC p.€V to x'Twi'ioy apbeis; 
TTavi TTox^'* ola Oeols eSo'/cei, roiaSra vivip.p.ai. 
a KkaL^ TCLs jj-eydkai iri] kdpvaKOs; c58e ^ep' avTav. 

— Upa^ivoa ixdka tol to KaTaiTTvxes kp.Trepovap.a 

TOVTO TTpeirei,' Aeye ju.01, nocrcroi KUTe/Sa tol d(f)' lo-tco; 35 

— ixrf [j.v6,crr]Ls Topyor ttXcov dpyvpm KaOapd p.vav 
7] bvo' Tots 8' epyois koX tolv ^vxav 'noTi6r]Ka. 

— aXKa KaTCL yv<afxav aTT€j3a roi. — tovto "^ Kakov 'f'eiTres. 
Totp/nixovov (f)€p€ ixot Kol Tav dokiav kuto, K6crp.ov 

dp.(f)Cd€S. OVK d^Si TV T€KV0V. jUO/DjUCO, bdKV€L ITTTTOS. 40 

8a*cpu' o(r(ra dikds, x^^o^ S' ov Set tv yevea-dat, 

epirtojues. (ppvyCa tov p.iKKov iraiabe ka^olaa, 

Tav Kvv ia-(o Kak^aov, tolv avkeCav diroKkai^ov. 

S) deoi, oa-cros oxkos. ttcSs kuC iroKa tovto TTcpda-ai 

Xprj TO KaKOv; p.vpp,aKiS dvdpi6p.oi koX dp.€Tpot. 45 

TTokkd TOL Si nroAejuaie TrcTToirjrai Kaka epya, 

€$ (3 iv ddavaTOLS 6 T€K(av' ovbels KaKoepyos 

8aA,errat tov lovTa -napip-noiv AiyvTTTLa-TL, 

ola Trplv e£ aTrara? K€KpoTr]p.€VOL dvbpes eTraLcrbov 

dkXdXoLs ofxakol kukcl iraCyvLa, TrdvTes kpLVoi, 5° 

27 vafjia, aMSpvTrre K P A E S : alv6BpwrTe V Tr. L edd. ant. : 

utrumque H 30 8^ (r/xafj.a G. Hermann : 5' h vafia vulg. 5^ 

iro\v K : S( iro\v P A E V : irovKv cett. Xaiarpi E. Schwartz : 

i.ir\i](rre 32 -kox oTa Ahrens : 6Koia (iravfo xofa P, interpolatus) 

33 ira AEVTr, 37 iroT(Qi)Ka. Valckenaer : irporeOeiKa vulg. 

38 Ka\hv 2 iaKrieis) P H S* (S omiserat) A E W : ko K L Tr. lunt. : 
Kfv W 41 SoKpvf 50 ^pico^ Spohn : ipiol* 

BVC. GR. i 5© 0EOKPITOY 

abt(TTa Topyoi, tC yevfofXiOa; toI TToX.€fXLcrTat 
tinroi. Tea j3a(Ti,Xi]os. avcp ^iXe, jx-q /ac iiarria-rjLS. 
dp66s avecrra 6 Trvppos' i8' ws aypios. KvvoOaparis 
Evvoa, ov (f)€v$f}t; Staxpjjo'etrai top ayovra. 
avdOrjv fj.eydX.(Os, otl jjlol to l3pi(f)os fxivei evbov. 55 
— < Odpcru Ylpa^tvoa' Koi brj ycyevT^p-eO^ oincrdev, 

Tol 8' e/3ay es yjapav. • — ■ Kavra avvaydpofjiai TJbrj, 

iTTTTOi; Koi TOP "^vxpov o(f)i,v TO, juaAioTa beboUo) 

€< TTaibos. (nrevb(apL€S' o)(X.os ttoXvs ap.iJ.LV iinppd. 

— e^ avXas S> p.aT€p; — iyoiv r^Kva. — etra itap^vdfxv 
evpiapes; — es Tpoiav TT€Lpu>p,€VOL rjvdov 'A^^atot, 6i 
KaWtora Tiaibiav Treipai 6r]v Txavra Tikdrai. 

— XP^'^'M'^^ * '7rpeo-/3i5rts aiKaiyj^TO OecmC^aa-a. 

— • TiavTa yvvalKcs tcravTL, koi ws Zevs dydyeO' "Hpav. 
— • datrai Ylpa^tvoa, irepl ras 6vpas ocraos o/xiAos. 65 

— ■ dea-Tricrtos. Fopyol, bos rav X'^P^ M"^' ^a/3e ncu rv 
Evi'oa YiVTvyJ.bos' irorex' o.vTa, p.T\ tl TTkavadr]i.s. 
TTCLcraL aix claivOcopies' dirpl^ ^X^^ F,vv6a ap.S>v. 
olp.01 8eiAaia, Sc'xa /xeu to d^pia-Tpiov ijbrj 
fo-xt-cTai,, Topyoi. ttottG) Aio's, ei tl yivoio 7° 

(vbaip.u)V, a>v9pu>TT€ (^vkdaa-^o rcajuTrexoyoV fteu. 

— ovK Itt' kpXv p.iv, ojiAcos 8e (f)vXa^evp.a(.. — ox^os dOpcas' 
uiOivvd' &(nT€p V€S. — ddpcTii. yvvai' kv KaXwt et/Lie's. 

— K179 wpas Ki]TT€LTa <pC\^ dvbpS)V iv Kak&i, etrjs 

dp-jie TrepicrreAAo)!;. XP^^"^^ KolKTippiovos dvbpos. 75 
(f)Xij3€TaL Ewo'a dp.p.LV' dy S} beikd rv (3idC(v. 
KakXtcTT' ' evboi. iracraL ' d ray vvbv eiTr' diroKkdi^as. 
— ■ ripa^ivoa, TTOTay <38e. ra irotKika irpaTOV ddprjarov, 

51 yevw/xeOa Schaefer : yevolfieOa noXefi. K : irTo\€/i. cett. 

59 ^X^"* iroAus K P lunt. : &(ros 6x^os cett., cf. 44 60 re/cfo flra 

trap. H' S W Tr. : S Te'/cva e?To tt. A E L : 5 reVj/o tt. K P H^ 64 ^cJ- 
7€0' 67 auTo(i) varia prosodia ti H S L : rv cett. irXoi^6'fjs 

68 ex* K H afiwv cett,: S/icoa K : Sfiwls P 72 (^uAo|oD/xo« edd. 

ant. : <pv\a^ofiai 6. lidpus M, in cett idem varie deformatum : 

a.dp6os Sx^"^ ^ S [XV] AAX2NIAZ0TSAI 51 r-" \J^ Aeirra Kd\ «s yapUvra* 6(&v Trepovafxara ^aacis. 
■ — TioTvC ^AOavaCa' TTOiaC <t(j>' kirovacrav tpiOoi, 80 

Ttoioi ((iiLoypd(f)OL TOLKpt^ia ypap.p.aT iypa^av. , ^a -• 

WS iTVfX k(TTdKaifTI. Kot b)S irVfA €vbt,V(VVTL, ^' 

lfA\/^ux'j ovK €vv<f)avT6,. (T0(f)6v roi XRVH-^ av6pu>T:os. 
avToi 8' ws OarjTos ctt' dpyvpias KaTOLKHTai. 
KXi(rp.a irparov tovXov dirb KpoTa(\>U)V KaTa^aXKutv, 85 
6 Tpi(\)i\r]Tos " Pi.b(X)Vis, o nrfv ^A\ipovTi (fyiXdrat,. 

— TTav(racrd^ S bva-ravoL, dvavvra Kcor^AXotcrat \-^]' '* 
Tpvy6v€9' €KKvai.cr€vvTi. TrAareidcrSotcrai diravra. 

^^jpf fJM, -nodiv u)v6p(t)TT09; ri 8e riv, il KOirCkai, ec/ixes; / w-*"'*''"'^ 
'f^^^^u* '^ao-a/uiei^os €7riracr(re* SupaKoo-iais ^Trirdcro-ets'. Su '^ 90 
_^ Z' >*' / a>s eiS^is Kat toCto' KopCvdiai elpies avoiOev, 

o»s /cai 6 BeAAepo^wi'* HeAo'Troyyao-KrTt A.aXe5/xes* 

bcapCa-biv 8' l^eort, 8okw, rots AoopUeaa-i. 

jirj f^vr], MeXircSSes, &s djuwy Kaprepos etr], 

Trkav evos. ovk dXeyo). /1X77 /uot Kivkdv diTOixd^rfLS. 95 
— . (Ttyrj Upa^ivoa' fAcAAet roy "AScoyiy deiScty 

d Tas 'Apyetas dvydrrjp, iroXvibpis doibo^, 

&TIS K.al iripvatv tov laX^ixov dpCa-rcvcre. . 

(})d€y^€LTa( TL, (rd(f)' oTba, koXov biadpvTTTeTaL rjbr}. ^ " 

— Aeo-TTOty', h FoAycos re koI '18dAioy e^iAryo-as 100 
aliTfivdv T "EpvKa, xpv(rc5t ira^^oKr' ^A<Ppob[Ta, 
oTov rot roy "AScorty utt' derdo) ^Ax^povros 
jUTjyt 8u(o8eKdra)t /xaAaxai tto'Scs dyayoy ^Q^pai, 
jBdpbia-Tat. (laKapcav ^12pai <^tAaf dAAd iroOdvaC 
fpXpvTai TtdvT€(T(n ^porois atet ri (\iipoicrai. 105 
KuTTpt AidivaCa, tv pikv ddavdrav dirb Ovaras, 

81 (woypdufmi Et. M. s. v. S* : C»7P<»<^<» ^3 ''<'• schol. Soph. Ant. 

353 : Tt iydpuvos schol. Soph. K P : S>v0p. cett. 84 apyvptov 

M(?)SAE; mira generis confusio, cf. 119; 17,90 90 ■naaaif/^tvos 
98 wtpvffiv Reiske : ir4px>)i' ^ • """'epx"' cett. 100 ro\y<is K 

^oA-yti fere cett. 102 afy(^v)dov 103 juaAaKai irtJSoj K 

/ioXoKa/iroScs cett. 105 «pipoi(r<u Hemsterh. : (popovacu M V Tr. 

ipopo7(rai vulg. 

4* i-^' 5i 0EOKPITOT 

avOpcoiTOiV ft)S fxvOos, €TToCr](Tas Bep^vUav, 
ajj-ISpoa-Cav es (tttjOos a/nocTTa^acra yvvaiKos' 
tIv be yapi^op.iva, TTokvdvvixe koL TTokvvae, -^^ 
a BepevLKeCa Ovydrrip 'EAeWt eiKuia i»o 

'Apcrivoa Trayreo-o-t KoXois dnraAXet "AScovir. . ^-^ 

Trap jueV ol wpia /cetrat, 0(ra 8/)i;os a/cpa (pepovri, V 
A (C^'j^— ''i*^ Trap 8' otTraAot KaiToi 'n^<^vXay}xivoi kv ToKapidKois -^^^ ' 

apyvpioLS, Supico 8e ixvpu) yjpv(reC aXd^aa-Tpa. ■!^^^'^A/yi.^.-,- 

etbard & ocraa yvvoLKes eirl TT^adavM TTOviovrai 115 

avOea pLicryoia-ai AeuKwt iravToia /xaAevpcoi, 

ocrcra r' d-no ykvKcpoi jueAiro? ra r' ev vypm eAatcot, 

TtdvT avT&L TTCTerjva kol epTrera riJSe irdpeaTi. 

XXoopal 8e (rxtaSes /xaAaKcSi jSpiOovres dvrid(ai 

hihixavd*' 01 8e re Kwpot VTrepTrwrwyrat "Eptorey, 120 

otot aTjSoytS^es d(^ofX€vdv em bivbpooL 

TTOiiT&VTai TTTcpvyoov TT€ip(aiJL€Voi. o^ov di: o^ia. 

o) eySeyos, w xP'^'^ds, o) ex Aeu/co) eAe'<^ayros 

aterot oiroxooy Kpoi;i8ai Au TratSa <f)€povT(s, 

'nop(f)vp€OL 8e raTrrjres ayco ixaX.aK(oT€poL vttvoi). 125 

a MiAaroy epei x*^ Tav ^ajxCav KaTa^oarKcov 

' €(TTpct)TaL xAiya T(ab(avi,bi, rwi KaAwt ajua.' 

ray fxev KvTrpts ^X^'* ''^"^ ^' ^ poboiraxvs "AboiVLs. 

oKrw/catSeKe'rrjs ^ ivveaKaibtx yafx^pos' 

ov Keyret to <f)ikr]ix', en 01 -ncpl xeCKea TTvppd. 130 

vvv ndv KvTrpis iyoKra top avrds xa'peVco dvbpw 

dSiOiV 8' dfiixts viv afxa SpoVcot dOpoai e^o) 

oicreCfies TTort KVfxaT kii aiovL irrvovra, 

X'vcraaai 6e KOiiav kcH kiii crt^vpd koKitov dvelaai 

(mijOecn (j>aivopAvois Kiyvpds ap£evp,e0' doibds' i35 

107 wvdpdynwv K AE 112 (ptpovri edd. ant.: <p4povrai 118 r^Se 
cett. : T«r5e K 119 $pi$ovTfs mirum, cf. 84 121 aridoyiSrjfs 

Valckenaer : ai}Sovir}es {-yrjes) vulg. ae^oft^yav Ahrens : at^oixivuv 
ifvSpet (rectius SevSpwi) Ahrens : SfvSpwv 122 6Cov 124 ahrol 

KPW^L^Tr,^: o»6To>cett. 127 ajuo Ahrens: d{\Aa 129 -SeKer^y 
H : -SeKaiTvs P: -SeKdrris cett. 135 dpItv/teO' G. Kiessling : ap^^/i(0' [XV] AAI2NIAZOT2AI 53 

' ^piTCis S </)^A' "Abuivi Koi ivddbe xv/s ^kyipovra 
fjixLdccav, 0)9 (fyavTi, fjLOVoiTaTOs. ovt ^Ayafxifxvoov 
TovT eTra^' ovt Atas 6 fiiya^, ^apvfxdvios ijpcos, 
ovd^ "EKTOip, 'EKCL^as 6 yepaiTaTos etKan Tracboov, 
ov UarpoKkij^, ov Ylvppos cnrb Tpoia? ttAXlv kv6u>v, 140 
ov^' ol €Ti TTporepoi AaTTi6at koI Aev/caXicorey, 
ov rTeAoTTTjiaSat re koL "Apyeos uKpa YIeXaayoi. 

tkaOt VVl' (p()C "AboiVl Kol €S V€OV' €vdvix€V(rai,9 

Kal vvv Tyr^e? "Aboivi, Kal okk d(f)iKr)i, (f)i\os ^^eiy.' 

— npa^ivoa, TO xpijfia (ro(f)(aT€pov, a ^7;Aeia* 145 * 

<♦ / > 6\j3ia ocrcra lorart, iravokjiia <w? ykvKV (f)(iovi'i. 60^ ' 

'^ &pa ojiioj? K17S oXkov. dvdpi(TTos AtoK\et8a?. \>^ X^^hp 0^0? d-nav, TTCivavTi, 8e ixrjbe iroT^vO-qis. 
Xaipe "Aboiv dyaTrare koi is yaCpovTas d^tfceu. [XVII] ErKQMION EI2 nTOAEMAION 

'Ek Aios apx(ofJi€(r6a kol ej Ata A^ycre Moio-ai, 
d^aydrfoy roi' apiarov iTrrjv KAetco/Aey dotSais* 

dvbp&v 8' av nroAe/zaio? ert irpuToicn keyicrdca 

KOL TTVixaTos KoL /xe(r(ros* o ydp TTpocf)€p€(rTaTos di'bpQv. 

ijpcoes, Tol irpoa-dev dcpi' r}p.i6iu>v kyivovTO, 5 

p€^avT€S Kaka ^pyo. <to(\>G>v iicvp-qa-av doibQv 

avTap iyoi nroAe/uaioy eTrtord/uteyos /coAd eZTreiy 
vpLvqa-aLfx' vjxvoL 8e fcai dOavaToav yipas avT&v. 

136 KeZy 139 76po/TOTos H S*: yepairtpos cett. 141 irp6rfpov 
M P L W Tr. 143 i/foj' K : vew B : viwra cett. evOvfietiffats 

K E lunt. : fvOv/ji.'fiffeis aut -(rats cett. 147 /ccts 148 aTrar M W Tr, : 
i/yav cett. 149 oYairaTe Tr. : aymrr)rf cett. 

Codices probi K, B, * (WLTr.); ceteros fere sprevi. dialectus 
incerta ; sequor fere K a K\elwn(v Schaefer : a(l{&i)S<i>/xtv 54 0EOKPITOT 

Ibav is TToXvbevbpov avrip vXaTOfxos ikdotv 
Ttairraivii, irapcovros abrjv, iroOev ap^erai tpyov lo 

Ti TrpCiTov KaroXe^o); firel trapa p.vpia elirciv, 
otoTL 6€ol Tov apia-Tov irCiJLrja-av ^acnX-qoiv. 

'Ek Ttaripuiv, otos p.\v er;y reXetrai p-iya (pyov 
Aayfibas nroAe/xaios', oku (jipealv eyKarddoLTo 
^ovKdv, hv ovK dWos avrjp olos re vorjcrai. 15 

Tr]vov Kol paKapea-cTL Trarr/p 6p.6Tip.ov edrjKev 
adavdroK, Kai oi \pv(T€os 6p6vos kv Atos oiKcot 
bibp.7]Taf irapa 8' avrov 'AXe^orSpos ^iXa ei8(09 
kbpiaH, Y\ipcTaL(n ^apvs Oebs aioAo/xirpay. 
dvTia 8' *Hpafc\^oj e8pa K(VTavpo<f)6voio ao 

tbpvTai (TTepeoio nrvypiva i^ dbdp.avTOS' 
ivda (Tvv aXXoKny 6ak(as ex^^ OvpavCbrjia-i, 
XaCpcav vloiv&v irepKacnov vloivoliriv, 
OTTL (r(f)€(>iv Kpovibr]9 /xeXecoy e^eiAero yrjpas, 
dddvaTOL 8e KaXevvrat kol viirobes yeya&Tes. 25 

ap(f)(ii yap Trpoyovos cr(f)iv 6 Kaprcpos *Hpa/cXei8as, 
dpLcjiOTepoL 8' dpi6p.€vvTai is i(T\arov 'HpaxA^a. 
Toit Kat fTrei bairrjOev tot KiKopr]pivos ijbr] 
V€KTapos (vobpoio (pikas is b<api dk6\oLo, 
T&i pev TO^ov ibo}K€V viTcokcvLov T€ (f>ap€Tpr]v, 30 

tG>l be aibdpHov crKVTakov Kiyapayp.ivov 0^019. 
ot 8' €is dp.j3p6(Ti,ov 6dkap.ov k(VKo<T(f)vpov "H^as 
oTrka Koi avrov dyovcn yeveiriTav Atos viov. 

Ota 8' iv TTi,vvTai(TL iTepi.Kkei.Ta BepevUa 
eirpe-ne dr]kvTepr}is, o(f)ekos p.eya yeivap.evoL(ri. 35 

rat pev Kvirpov e^oicra Atwyas iroTVia Kovpa 
KokiTOV is evcabr] pabLvas i(Tep.d^aT0 yjeipas. 
Twt ovTtoi Tiva (j)avTl abelv toctov dvbpl yvvaiK&v, 

14 Aa^iSay cf. Kaibel, Epigr. 255 17 S((yuos : corr. Bergk 

20 tSpa KiVTavpo<p. G. Kiessling : 'ihpaKe rmpo<p. 25 lol Heinsius : 

fleoi vulg. 34 irepiK\(iTa, K edd. ant. : -kKvto. cett. 38 tpaaiv 

scribendum [XVII] nTOAEMAlOS S5 

oa-a-ov Ttep YlrokuxaZos kr]v i(^iKr](TiV Slkoitlv. 

■q fxav avT€<j}L\€LTO TTokii ttXcov <58e Ke Traicri 40 

6ap(Tr](Tas o-</)erepoio-ty kiriTpi-noi. oIkov &TravTa, 

OTTTTOTe K€V (f)i.\€(ov ^aCvrjL Xc^os is (piXeova-qs. 

acTTopyov bk yvvaiKOS eir' akXoTpLooL vooi aUC, 

prjCbiOL be yovai, t^kvu 8' ov iroreoiKOTa iraTpC. 

KaAAet apLo-revova-a 6edu>v tiotv 'A(f)pobtTa, 45 

0-06 Trjva )ueju,eA.rjTO' creOcv 8' eveKcv BcpevUa 

(vctbrjs 'A)(€povTa ttoXvo-tovov ovk kiripacrev, 

aXka iJ.LV ap'Ka^aa-a, Trdpotd^ eirl VTJa KUTeXdelv 

Kvaviav koX crrvyvov del TTopdpLtja Kap.6vT(DV, 

€S vabv KaTddr]Kas, kas 8' aTTebda-arao Tipids. 5° 

TTCLCTLV 8' 577710? rjb€ fipoTois ixttkaKovs fxkv tpcoTa? 

TTpocTTiviUi, Kov<f)as 8e 8t8o6 TTodiovTL ixepipLvas. . 

^ApyeCa Kvdvo(\>pv, av kao(f)6vov Atoju7;8ea 

p.i.cryop.iva Tu8^t TtKcs, KaXvbdovLov avbpa, 

dWa ©e'rts ^advKo\TTOS dKOVTKXTdv ^A\i.Xr\a 55 

AlaKibuL YlrjXjji.' cre 8' ai)(/irjra nroAejuaie 

alxfJLrjTaL IXToXc/xaicot dpt^rjAoy BepevLKa. 

KttL (T€ Kocos driVaAXe ^pi(\>os veoyikXov kovra, 

be^apLCva irapa jxarpos, ore Trparav ibes dw. 

ivOa yap Elketdvcav (jSaxraro \v(Ji((avov 60 

^ AvTiyovas dvydrrjp ^e^aprjixiva Q)bCv€cr(nv' 

rj 8e 01 €vp.€viot(ra TrapCa-raTO, Kab 8' apa TrdvTOiV 

viabvviav Kar^x^eve /lAeAcSy o 8e Trarpl eot/cois 

Trais dyarrqTos eyevro. Kocos 8' okokv^ev Iboicra, 

(f)d 8e nadaiTTopeva (3pe(f)€0s \€ipe(rcn <pikr\i(nv 65 

* okfiie Kovpe yivoio, tCols be /xe Tocraov, oaov itep 

Adkov krip.r](rev KvavdpurvKa ^ol^os ^ AirokXcov 

kv be ixML TtjuT/i TpioTTov KaradeXo Koktavav 

Taov AcopLeecra-i, vep,o)V yepas eyyvs eova-LV 

41 ^irtTp«iro» E L lunt. : ^irtrpe'iret cett. 42 fialini lunt. : fiaivti 

cett. 57 i.pi(a\os S P A E 68 Tpioiros Stephanus KarQelo 

K lunt. 56 0EOKPITOT 

ta-ov Koi 'P'qvauiv ava^ €(f)i\ri(r€v 'ATroAAcoy.' 70 

&S apa vaao^ letTrey 6 8' v\f/66€v cKAaye (fxavai 

is rph cLTTo ve<f)4(t>v /xeyas aUrbs ata-ios opvLs. 

Z,r)v6s Ttov Tobe a-afxa' All KpovCoivi, fxikovri 

aiboloi /Sao-tA^ey, 6 8' e^ox^os, 6v k€ ^lA^o-rji 

■y€t,v6fjL€Vov TO, TipSiTa' TToAvs hi 01 ok(3os oTTabei, 75 

iroAAa? 8e Kpariet. yaCas, TroAAas 8e ^aAao-o-as. 

Muptai aireipoC re Kai edvea fjLvpCa (f)a}T&v 
krj'Lov aXbr](rKOV(nv d(f)€X.\6p,€Vov Aios ofx^pcoi' 
dAA' owns ro<ra ^wei, oo-a x.^a/AaAa AiyvTiros', 
NeiAos avafSkv^MV biepav ore ^(LkaKa dpvTrret,, 80 

ov8e ris aorea Toaaa j3poT(av e)(ei epya baivTcov. 
rpeis /xe'y ot TroAuoy eKaroi^raSfy ivbib^rjVTai, 
r/aets 8' apa xiAtaSes rpLoro-oLS im jjivpidbecra-t,, 
boial be Tpidbes, fxera 8e a(^i(Tiv kvveabes rpeli' 
T&v iravTcov nroAe/iaios dyrjvaip e/x^ao-iAevei. 85 

Kat /xrjy 4>otz;iKas aTrore'jUi'erai 'Appa^Cas re 
Kat ^vpCas At/3vas re /ceAairwy r' AWlottt^mv. 
rra/i<^uAoi(ri re 7rao-6 /cal alxix-qrais KiXUecra-i 
(rap,aiv€L, Avkiols re ^iko'mokip.oKTi re Kapcri, 
Koi vdcroLs KvK\db€(r<Ti.v, eTret 01 yaes dpia-roi 90 

TTovTov eTTiTrAwoyri, ^aAacro-a 8e Tracra Kai ata 
Kat TTorafiol KeAa8oz;rej dvao-o-oyrai nroAe/xaicoi. 
•TToAAot 8' I'TT'TT^es, TToAAoi 8e' /xiy d(r7ri8ic5rat 
XaAxwi fxapfxaipovTL creo-ayixivoi dfxipayfpoirrai. 

*'OAj3coi juei' Trdi'ras Ke KarajSpCOoL jSaa-Lkrjas' 95 

t6(T(tov kit CLfiap iKaoTov es d^veov ipyj^rai oXkov 
irdvToOc. kaoi 8' e/)ya TtepKrrikkovaLV eKt]koi. 

72 dirb K : ottoI L W Tr. : wiri (iiraX, vvfK) cett. 
or«Tis aiffios lunt. : ajerbs S(r«os K : attrios aierhs cett. 74 alSoToi 

Casaub. : atSo7o K : alSoiov cett. jSotrjX^ej K' : $a(ri\^os cett. 

75 oTaSe? K : oTnjSe? cett. 78 6<l>f\\6fievov D edd. ant. : 6<pf\- 

x6fjiev K : -AiJyuej'aj cett. 88 TlafitpiXoiai Schrader : Tlafi<pv\ioiffi 

89 -fioKrl T6 Koper^ K ; -//.ois re Kapfffai cett. 90 ipttrrai Ste- 

phanus, cf. 15. 84 97 iripi(Tr4\\ovra.i K [XVII] OTOAEMAIOS 57 

ov yap riy brjCtav TroAuKT/rea NeiAor vTTfp^ds 

iT€^s €v aXKoTpiaia-i. fioav e(rTd(raTo Kw/xatf, 

ovb4 TLs alyiakovbc doas e^^Aaro vaos 100 

^<oprj)(0cis (ttI j3ov(rlv dvapaio^ AlyvirTC7]i(riv 

Tolos dvr]p TrkaTiea-a-iv ivibpvrai TrebCoicri 

^avOoKonas UtoXcixolos, (TncrTdp-evos hopv irdWdv, 

<ai €TTtTTayxy /uteAei irarptiiia "ndvra (^vKdcra-uv 

oV dya6u>L (BaariXiji, tcl be KTeaTi^irai avTos. 105 

ov ixav dxpeios ye bojxcoL evl ttlovl xpvaos 

fxvpnaKiov &T€ ttKovtos del Kc^vrat p.oye6vT(av 

ctAAa TToKvv piev exovTi 6eS>v epiKvbees oTkoi, 

alev aTiapyopievoio crvv aXkoicriv yepdecrcri, 

TioXkov 8' l(f)6CpioccrL beb(opr]Tai, l3acn.X.ev<Ti, no 

TToXXov be irroXCecra-i, 'jto\vv 8' dyaOoicnv eraCpots. 

ovbe Acoivvaov ris dvrjp iepovs KaT dyQvas 

iKer eTTta-Tdpievoi Xtyvpdv dvap.ek>^ai. doibdv, 

StL ov boiTivav avrd^Lov oiTracre rex^as. 

Mova-doiv 8' VTTO(f)rJTaL deCbovTc YlToXepLoiov 115 

dvT evepye(r(r]s. tC be KaAAtoy dvbpi Kev eXu] 

dX^LCoL rj KXeos e<rdX6v ev dvOpta'noKnv dpecrOai.; 

rovTO Koi ^Arpetbata-L pLever to. be p-vpia Trjva, 

ocraa p.eyav Ylpidp-oio b6px)v KTedricra-av eXovre^, 

depi irai KeKpvnrai, o6ev nrdXiv ovKeTi vda-ros. 120 

Mouroy obe irpOTepcav re kol S>v en Oeppxa KovCa 
oT€i/3o/xeVa Kadvuepde TrobSiv eKp-daa-eTai tyv'^' 
piarpl (f)CXaL koI irarpl Ovtobeai etaaTo raovs* 
ev 8' avToi/s XP'^'^^'- TrepiKaXXeas rjb' eXe(\>avTi 
tbpvrai TidvrecrcTiv einxdovCoLcnv dpoiyovs. 125 

-TToAAa be 'niavOevra ^o&v oye pLrjpCa KaCei 

103 faj'OoKfJyiios K : -K6fj.os cett. 109 aUvS: oW cett. ill koI 
vda-ois KuKXdSfffiTi, iro\vv S' 07. It. K, totum versum go post no re- 
petunt cett. praeter S 112 lepevs K AE 117 ^^ Tr. W (?) edd. 

ant. : om. cett. 121 t€ koI wv Briggs (2 ?) : reKtuv K : tokcW 

cett. 126 876 Tr. : 2t6 K A E L : g5e W M S : om. P 5« 0EOKPITOT 

fxr](rl irepi.TTkofiivoLcriv (ptv6o\xAv(av km ^(afiStv, 

ai/Tos T l(f)6Lixa t aXoxos, ras ovrts apeCayv 

vvjXipCov iv ix€ydpoL(rL yvva ire/at^dXAeT' ayoaT&i, 

ex Ovp-ov (rripyoKTa Kaa-CyvrjTov re ttoctlv re. 130 

c56e Koi adavdroiv Upbs ydp-os e^ereXerr^rj, 

ots T€K€To Kpeiovaa 'Pea ^acnkijas 'OXwjuttou* 

Iv 8e Ae)(os a-Topvvcnv laveiv Zrjvl Kal "Hpj^i 

Xetjoct? (j)0L(3^cra(ra fxvpois in Trapdcvos 'Ipi?. 

Xai/je ara^ riroAe/xate' (re'^ev 8' eyo) tcra Kai aAAwi; 
fjLvda-ojxaL rjiJuOeoov, boKeoi 8' ctto? oiK dTr6l3X.rjTov 136 

(j)diy^op.aL €(r(rop.€voLS' dperrjv ye /xey e/c Atos atreC, [XVI] XAPITE2 H lEPnN 

Aict roCro At^s KovpaLS /ie'\ei, atey doiSot?, 
Vfiveiv ddavdrovs, v^ivelv dyaOGtv nXia dvhpStv. 

Moitrai /xey ^eat errt, Oiovs dial deCbovTL' 
dfxix€S 8e jBpoTol oi8e, ^porovs ^porol deiSoj/xer. 

ris yap rwy ottoo-ol yXavKUV vaiovcriv V'n r}(a, 5 

7]p,€T€pas Xdptra? Trerdcras w7ro8e'£erat oi/ccoi 

dcTTrao- iojs, ov8' av^iy d8a)p^rors diro'nifJ.yf/eL; 

at be cTKvCdfxevaL yvp-voLS iroalv ot/ca8' tact, 

TToAAd )ue rco^d^oto-at, 6t dki6it]v obov 7]kdov, 

oKvrjpal 8e irdkiv Kereas ey Trv6p.ivL \r]kov 10 

yjrvxpoLS kv yovdrecra-t. Kdpt] [MifJiVovTL ^akola-at, 

€v6^ atet (T(f>i(Tiv ibpr), iirrjv uTrpaKTOL i/ccoi^rai. 

127 fiaffl 128 opeioji' K Tr. : ope»w cett. 131 aOcwdruv 

avTwv Uphs K 137 ahev K L W Tr. : «f etj cett. 

♦Codices probi K, * = V (usque ad 22 W) L Tr., B ; deteriores 
sprevi. dialectus incerta omnino ; sequor fere K, sed in ionismis 4> 
praefero 4 aeiSoi/ics K : -So/ifs L : -Sovrts W : -Sovri cett. 

9 aWorplr)v t 12 (r4)i(r»j' lunt.: (T^jv cett. eSpat * iiriiv S^ : 

^irivcett. ^kwvtjKPAE" [XVI] XAP1TE2 59 

tCs t&v vvv TOLoab^; tCs eu dirovTa (fnX-qa-CL; 

ovK oi8'* ov yap It' avbpfs eir' ipy}xacnv its irdpos ecr^Xois 

alvelarOai. (nrevbovTi, vcvUrjvTaL 8' vird Kipbioav. 15 

TTos 8' VTto koKttov yjdpas iyjav iroOev otarcrai aOpd 

apyvpov, ovbi k€V lov aiTOTpCxjras Tivl boCrj, 

dAA.' €v6vs [xvOeXraL' ' dTTcorepco t) yovv Kvafxa' 

avT<ai. fMoC TL yivoLTO' 6io\ Ttfx&ariv aoibovs. 

Tis 8e K€v akkov aKovaai; &\ls irdpTfo-a-iv "O/XT/pos. 20 

ovTos doib&v k&icTTOS, OS ^^ €fx€v oXcTeTai. ovbdvJ' 

Aai/xoytoi, ri 8e Kepbos 6 jxypCos evbodu xpwo'os 
K€ip.€Vos; ov\ 6.b€ ttXovtov (f)pov4ov(riv ova<ri9, 
dAAa TO fX€V xf/vxat, to 8e ttov tlvl bovvai dotb&v 
TToWovs €v ep^ai irrj&v, ttoWovs be kol dXkoiv 25 

dvOpiaiToiv, aUl 8e Oeois iTtififafxia p^C^tv, 
ixr]be ^eivoboKov KaKov efxfxcvai, aXXa Tpairi^qi 
p-iikL^avT ctTTOTre/xx/^ai, €iri]v k6i\(ovTi vcca-Oat, 
Mova-duiv 8e ju.dA.io-ra riety Upovs VTTO(f)riTas, 
6(f)pa Kol elv 'Ai8ao K^Kpvfiixevos i(r6X.bs dK0vcrr}L9, 30 

jLi7j8' dxAe^s pLvprjai im \/a»x/'o{5 ^AxipovTos, 
oxrci Tts jbtaxeAat T(Tvkoip4vos ivbodi x^lpas 
d-xv^ tK Trarepcoy irevCr^v aKTrjixova Kkamv. 
TToWol iv 'Aj'rio)(oto 80/xois Kal avaKTos 'AAeva 
apfxaXiTjv €p.p.r]vov ip.€Tprj(ravTo Treyeorat* 35 

TToAAoi 8e ^KOirdbaLcnv eXavvopLevoi tiotI craKOVs 
p.6(rxpi <Tvv Keparjicnv ip-VKria-avTo /3o'e(r<n, 
fJLVpCa 8' dfi TTcbCov Kpavvcaviov ivbidaa-KOV 
•noip.ivc's iKKptTa fiijXa (l)iko^(ivoicn Kptwi'Saiy 
dAA' ov cr(f>Lv t&v ^bos, eTret yXvKvv i^€K€vwoav 4° 

dviwv is evpdav crxfbCav ortryvoio ycpovTOS, 
dfxvaoToi. 8e to. iroAAa kol oX^ia rrjva XnrovTes 

16 k6\itov a E : k6\vu cett. 24 irov * : Kai cett. 25 iroAAoif$ 

scrips! : iroWois 5' 28 ^OeAcDi/Tt lunt.: tOeXovri ceit. 30 okoj}}; 

V'L Tr. 41 ffrvyvolo ytpovros Hemsterhuys e Propertio 3. 18, 24 : 
arvyvov itx^povros 42 t^ 8* iroWk V L R Kftva V L 60 0EOKPITOY 

SeiAois €V v€KV«rcn fxaKpovs al&vas iKUVTO, 

61 ixrj bcLVos aoLbbs 6 Kyjios al6\a <f)u>v€(t)v 

jSdp^LTov is TToXv^opbov kv avbpd<n drJK ovofxacrTovs 45 

oTrXore/aoiy, Ti/xaj 6e koX o)K€(s €\\a-)(ov "lttttoi, 

ot (r(j)L(nv e^ Upav (m(\)avr]^6poL rjKOov dycovoiv. 

TLS 8' civ dpKTTTJas AuKiwy Trore, ris KOfxowvTas 

Tlpt.aiJ.(bas Koi OrjKvv aTTo xpoirjs Kvkvov eyvoi, 

ft [XT] <^uAo7rt8ay Ttporipoav vfxvrjcrav doiboC; 50 

0118' '08ucrev? kKUTov re koI eiKOcri pirjvas dkadcis 

irdvTas ctt' dvOpcairovs ^Aibav t els ^(ryarov IkOiiiV 

^odos KoiX a-nr\\.vyya (f)vy(i}v oXoolo KvkXcottos 

brivaibv kX.4os e(r)(ey, €(riyddr] 8' av v(f>op^6s 

Ev/xaios Kol j3ov<tI 4>tA.oirio? diJi(f>* dyeAatats 55 

epyov €xu)V avTos re ■nepLa-nkayyvos A.ai prr]s, 

et iiri (T^eas &va(rav 'Idovos dvbpos dot8ai. 

'Ek MoLcrdv dyadov Kkios epx^rai dvOpiairoKn, 
Xp-^ixara 8e ^cooyres d/xaA.8wou(n Oavovroiv. 
dAA' lo-os ydp 6 jxoxdos C'Tt' i^ioVt Ku/xara /jterpeiy, 60 

o<r<r' dvei^os x^pcrovbe Kara ykavKas akos utdel, 
^ vbart, vi^uv dokcpav 8ta€t8ei TikCvdov, 
KoX <j)i.koK€pb€irii ^€^kap.iX€Vov dvbpa Ttapekdtiv 
yaipiTiti ocTTLS toIos, dvripL6p,os 8e 01 evq 
dpyvpos, aiet 8e irkeovoiv Ix^^ i/xepos avrov. 65 

avrdp iyo) Ti}iriv re Kat dv6p<aTr(av ^lAoVrjra 
77o\Ac3i' riixLovuiV re Kai t7r7ra)y irpoa-Oev kkoifxav. 
bi^r][xaL 8', oriri Ovar&v Kexa/otcjtieVos ez^^w 
o-i)z; MotVats' x^^^^f^cii ydp d8ot TtkiOovcriv doibois 
Kovpduiv d7rdv€v6€ Aios /xe'ya ^ouAevoz^ro?. 70 

44 Seif^y Hermogenes Id. II. 9 : Oeios erat in Syriani exemplaribus 
I. 85 R : 6 6uos * R : KeTros cett. 48 yp. Si KafiSvras * 49 »cal 

^ : ^ cett. R 54 5' hv v<t>op$6s K V^ L D : S' 6 av<p. V Tr. M S : 5' &»- 
6 <popB6s cett. 57 <r^eas Brunck : o-^ejas V L : afas cett. 

61 Karei Buecheler : fxera 64 Strris Toros * : Sffris toiovtos cett. 

68 8rivi lunt. : yrji't cett. tABco L : tj-flw cett. 70 Kovpavv * B : 

fiovcriwv cett. ;u67a * B Eustath. ad A 175 : /teyaAou cett. [XVI] XAPITES 61 

ouTTO) fxrjvas aycav Ixa/x' ovpavbs ovb^ eriavrovs" 

TToAAoi KivT^a-ova-iv in Tpoxpv afxaros ittttoi* 

i(T(riTai ovTos avrip, os e/xeu xexp^/o'er' aoibov 

pe^as i] 'AxiA.ei;s oaaov [xiyas rj iSapvs Aias 

iv TTcSicot Si/xo'eiTOS', 0^1 4>puyos r;piW *'IAou. 75 

7/8rj vvv 4>oiyiKes vtt' ^eXuoi Swoi/rc 

oiKewres At/3vas aKpov (T<f)vpov (ppiyacnv, 

rjbrj /Sacrra^oucrt ]SvpaKOcrtoi /xecra 8o£>pa 

ay66p.ivot. (raKiicrcn ^payjiovas hdvoKriv 

(V 8' avTols 'Icpoiv TTpoTepoLs X<ros r}p<a((r<TL 80 

C<^vvx}TaL, tTTireLaL 8e Kopvv a-Kidovaiv ideipai. 

al yap Zei; KvStore Trarep Koi TtoTvC 'A6dva 

Kovprj 6\ rj (Tvv [xr]Tpl iToXvKk-qpiav ^E(f)vpaL(t)v 

(tkrjxas iJ-iya aarv irap' vhaai Aixrt/AeXeiay, 

kyOpovi (K vdcroLO KaKol TT€ixyf/€i.av dvdyKai 85 

2ap8oVioy Kara KVfxa <f)C\ot)v ixopov dyy^kXovras 

TSKVois 7)8' dAo'xoto-iy dpiOfMTjTovs airb iroWoiV 

dcTTca be TrpoTepoicn ttuXlv vaioiro TroKirais, 

bva-fxcv^oov ocra X^^P^^ eXaijB-qcravTO Kar a/cpas* 

dypovs b' epydCoLVTo redaXoTas' ai 8' dvdpidp.0L 90 

p.ri\oiv x'AtaSes ^ordvai bLaTnavdelcrai. 

dp. TTfbCov l3Xr]y^S>i-VT0, j36is 8' ayeA7j86i' es avkiv 

(p\6fji€vat, (TKVKpaiov fina-iTevboiiV obirav 

V€l.ol 8' iKTTOviotVTO TTOtI CTTTOpOV, ttVLKa T€TTl$ 

TToi,p.4vas ivbCovs TT€(f)v\ayp.4vos {/■^odi, bivbpcov 95 

dxet ^v dKp€p.6v€(rcrLV' apdxvia 8' cis ottA' apd^vai 

AeTrrd biaarria-aiVTO, jSoas 8' ert /X7j8' oyo/x' etrj* 

inl/rjXov 8' 'UpoiVL xAeo? <pop€oi.€V doiboC 

Koi TtovTOV 'SiKvOiKoio Ttipav KoX 061 irXaTv Tiiyps 

72 2(/uaTOS scripsi : Sipfiaros 81 (TKidovcri * : (TKfvdovai cett. 

et Eustath. ad r 337 85 kok5 vefivfi iv ivdyKu K 88 5« 

V L : T« cett. vaioiro V* lunt. D L (yo/otre) : valoivro cett. 90 ai 8' 
K D L : ai t' cett. 92 /SAtjxv^to S' : PKnxo'i>'ro (jSAox- *) 
93 ffKviirtuov et a-Kct^atoi/ 2 codd. 94 iKirKtoivro L : iKTfKfotvro 

V Tr. 95 fvSflovs Sif oOi * : €»/5oOt cett. 62 0EOKPITOT 

a(r(f)dK.TcoL b-q<ra(ra 2e/xipa/xis ifx^aorikevcnv. loo 

ets fxlv eyw, ttoAAous be Alos <^ikiovTi koX oKXovs 

dvyaripes, rois iraaL jue'Aot SiKeXV ^ ApiOoKrav 

vfiveiv avv Xaoicn koL alxfxrjTav 'lipwva. 

S) 'Ereo/cAetot Xaptres deaC, S) Mivvetov 

^Opyo\xevov (^(Xioia-ai a-ne')(66p.ev6v irore ©^/Stois, 105 

aK\r]Tos ix€v eyooye jueVot/xi K€V, es 8e KaAewrcov 

daparjaas MoC<TaL(n ai/v afxeTipai.(nv toifx av. 

KaXkeCxj/d) 8' ovb' v/x/xc rt yap ^apiroiv aya-narov 

av6p(aTT0LS airdvevdev; del XapLT€(ra-LV a/x' etrjv. [XVIII] EAENH2 EnieAAAMI02 

"Ev TTOK dpa ^Trdprai ^av66Tpi\i. irap MeveXdoit, 

irapdevLKal Oakkovra KOjjLais vdKivOov expicrai 

irpocrde veoypaTrroi OaKdiiut \opov kcrrda'avTO, 

btabeKa rat itpaj-ai ttoKlos, fxeya yj)r]p.a AaKawdvt 

aviKa TvvbapCba *careKA.dt^ero rav dyaTtardv 5 

fivaa-reva-as 'Ekevav 6 vetarepo^ 'Arpeos vi&v. 

deibov 8' apa iidcrai es kv /xe'Aos eyKpoTeoiaai. 

TToa-a-l irepnrXLKTols, vtto 8' taxe bS)[i w/xeyaicot. 

OvTO) btj Trpwt^a KarebpaOes S ^lAe ya/x/3pe; 

^pa r6? ecrcrt Amy fSapvytavaTos, '^pa (^ikvnvos, 10 

^pa TTokvv Ti.v eiTLves, ok ' eis evray Kare/3aAA«;; 

€u8eiy fxay crTrevSoyra Ka^' u>pav avrdv exPV^ '"^' 

100 ifj.fia<ri\(v(rev # : -\«i»6»' cett. 104 'Et€OkA^os Xapirts ♦ : 

'ETetJjfAetot dvyarepes cett. 106 e7W76 YeV. K D : ^'yc«)(»') fi4v. V L 

P A E : e7«(7€) fil/jiv. cett. : corr. lunt. 107 iKolfiav E S'^ ; legebatur 

ioijxav 

Codices probi * = Tr. at inde a v. 53 X, B. deteriorum plerosque 
errores sprevi 2 KSfiais B S'' : KSa/iov cett. HkivQov Tr. B S^ : 

voKivdivov ce.\.t. 5 KarfKXdiC^To Call. Hesych.: KareKKdyero {-K\ax-> 

-7X07-, -7X67-) cett. 6i;tcSj'Tr. : vi({scett. 8 irtptirXlKroisvirh'Tr.: 
irepivXfKrois irepl cett. 9 irpdi^f Tr. 10 A.^ar Tr. B : <pi\f cett. 

II 3t' 13 yackc <r?r€u5oj'Ta Tr. : /*€»' XP|/C<"^« cett. owt^j' ^XP^** 

TV Tr. B : ^XP^" awrcJ;/ tw cett. [XVIII] EAENH 63 

TToiba 8' eav <rvv iraKrl <\>iXo(rT6pyuii irapa fuirpC 

iraCa-biLV is ^advv opdpov, iircl kol eras kol is ow 

KTjs iTOs ii €T€os, MeveAo, Tea a vvos abe. 15 

oX)3ie yap.^p, ayados tis i-niTirapiv ipyop-ivdn tol 

is ^TTaprav, airep wAAoi aptorees ws avvcraio' 

H&vos iv rjp.i6iOLs KpovCbav ACa TTivdepov c^eis. 

Zavos Toc dvydrrjp vtto rav fxCav ikcto \\a.ivav, 

oia ^Ayauabuiv yaiav Traret ovbefxi^ akXa' ao 

77 ix4ya KCL Ti T€koi.t\ €t ixaripi tiktoi op.oiov. 

a/xjues 8' oX Tracrai (TVVop.aXLKis, (us bpofxos covtos 

\pL(Tap.ivais avbpKrrl irap^ FiVpcarao Xoerpots, 

TerpaKLs k^rjKOVTa Kopai, Orjkvs veokaia, 

I rav ov8' av trty a[xa>fws, iirei x 'EAeVat TtapiaaiOrji. 25 

aois avTeXXoLcra KaXov bL€(f)av€ irpocroiTTOv 

TTOTVLa VV^ &T€ kiVudv iUp -X^eLfX&VOS OLvivTOS' 

«58e KoX a yjpvaia 'EAeVa bia(^aiv€T iv ayXv. 

TTLiCpaL p.iya kaiov avibpafxi Koa-pios apovpai 

7] KCLTTcoL KVTTdpt.cr(ros Tj app.aTL &€(r(Takbs Xttttos' 30 

w8e Kol a poboxpoiS 'EAera Aa/ceSaijuoyi KoapLos. 

ovT€ TIS e/c TaXdpca -navLo-beTai ipya Toiavra, 

ovT^ ivl baibaXiuii. TrvKLVcorepov drpLOV lorwi 

KepKibi. (TvpuixXi^acra p.aKpG)V ^rap! iK KcXcovTOiv 

ov pLoiv ovbe Xvpav tls iiricrTaTai cS8e KporrjcraL 35 

"Aprep-iv detboicra Kot €vpv(rT€pvov ^Addvav, 

a>s 'EAeVa, ras Trdvres ctt' o/xjaao-ty ip-epot ivrC. 

S) Kakd, a> xapUcra-a Kopa, tv p.\v ot/ceVij ribt], 

dppi.es 8' is Apopiov 77pt kol is \€i,p.(avi.a (pvXXa 

15 Ktls MeceAa Tea a Meineke : Meve\a( reii 16 ayados 

Tot Tr. 18 fiwuos afxi0tois 20 ' AxaudSuv S* Tr. lunt. : ^AxadSai/ 
U: *Axa»'5a cett. 21 xtV S : itoi cett. /xrjrfpi ti»ctoi Call. : 

rlKTfi {riKTfv H U) cett. 22 5' o* Tr. : yitp cett. 23 Aoerpy 

Tr. 25 conieci anwf oijris &. 26 legebatur ads Sif<pai'f 

Ahrens : Sif<paive 28 $ia<t>aiv(T' Tr. S : Siecpaiver^ cett. 29 jue-ya 
\aiov av. Eichstaedt : fityaKa (Tr. : -\ri cett.) ar' av. 32 ^»c Tr. : (v 
cett. 35 oWe \vpav Tr. : ou Kiddpav cett 64 0EOKPITOY 

€p\if€VfX€s (rT€(j)dv(i>s bpe-^evfxevaL abv "nviovTas, 40 

TToAXa T^ovi *Yi\4va ixcjxvafJievaL w? yakadrjvaC 
apves yeivayiivas olos ixaarov iroOioicraL. 
yp^li/cc~-i- TTpaTai roi (TTe(f)avov kcoTOi X'^f^^'- o-v^ofxfvoio 

'nXi^acraL (TKtepav KaTaOrjo-opicv es 'nXaraviaTOV, 
TTparai 8' apyvpeas e^ oAttiSoj vypbv aXcLcpap 45 

\a^vp,€vai (TTa^evfxes VTro o-Kupav TrXaTavioTov 
ypdjXfxaTa 8' iv (fykoiac y€ypd\j/€TaL, w? irapKav tls 
dvveCp.r]L Aco/ato-rt* " (ri^^v fi' 'Ekevas <^vtov ififiu^ 

Xotipots CO vvix(j)a, x^aCpois evTrivdepe yafx^pe. 
Aaro) pikv boCt], Aarob KovpoTp6(f)Oi vfifxiv 5° 

(VTeKVtav, KvTTpi.s be, 6ea Kvirpts tcrov (pacrdai 
akkakcov, Zevs bi, Kpovtbas Zeu? acfyOirov oX^ov, 
0)9 6^ evTTaTpibav eis evTrarpCbas TrdXtv (vOrji., 

evbcT €s aXkakcdV a-Tcpvov (pikoraTa irveovTes 
Kol TToOov, kyp4(rdai b\ irpos aw pL'qTnkdOrja-Of. 55 

vevfieOa Ka/x/xes es opOpov, (tt(l Ka irparos doibos 
(^ €vvas K€kab^(rr}L dvaa-^^v ivrpiya bapdv. 
'Tp,r]V 0) *T/xeyate, ydixaoL iirl T&ibe xapiCrjs.^ [XXIV] HPAKAI2K02 

*HpaKXea beKdjxrjvov eovra ttox a MtSeari? 
^AkKii-qva Kol vvktI vcdrepov 'I^txATja, 
dpi(f)OT€povs kovcracra kol kp.T:kri(ra(Ta ydkaKTO^, 
XakKciav KareOrjKev es da-TrCba, rav Ylrcpekdov 
'Afi<^trpuo)y Kakov oirkov d'n€(rKvk€V(r€ irecrovTOi. 5 

40 epypovfxes 5p(if/ovfi. 41 reovs U lunt. : reov Tr. S ; rei cett. 
46 Ka^v/jLfi/ai S lunt. : \a^6iJi. cett. 48 (refiov (Ifd 50 KovpoTp6<f>os 
Tr. S A Call. : -<pov cett. fJ^M'" Tr. B S' : &fi/juy 5a 5f Tr. B : 

om. cett. 54 <pi\6T7ira 58 vfiiiv S^ : u^oj' B : ^ /ioi/ X Tr. : 

Tj/juv S : v/MV cett. 

Codices : stirps n (BC D ; singulorum, maxime C, multos errores 
abieci). accedit in v. 1-87 X, lacunosus et foede corruptus, e quo 
pauca excerpsi [XXIV] HPAKAI2K02 6^ 

airro^iiva h\ yvva Ki^aXai ixvOrjo-aTO TTaibaiv 

' eijbeT fjm ^pc<j)€a ykvKipov KoiX fyipcrLfxov vttvov, 

evber e/xa '^rv)(a, 8v' d8e\<^eoi, evcroa T€Kva' 

ok^LOL €VvdCoi(rd€ Kol oK^LOL dS tKOLCrdc.^ 

&s <f)afx€va bCirqcre o-olkos fx-fya, rovs 8' eAa/3' Uttpos. io 

afJLOS 8e (rrpecfxTai p.€(T0vvKTL0V is bvcnv apKTOS 

^ilpCcava KUT avTov, o 8' apL<j)a(v€t, p.iyav S/xoy, 

ra/AOS' ap' alva itikoipa bvca TtoXvpLrfxavos "Hpjj 

Kvaveais (f)pi<r(rovTas virb (nTfipaicri bpuKOvras 

Sipa-ev €1:1 irkarvv ovbov, 501 (TTadfxa Koika 6vpd(av is 

oXkov, diTeikria-aa-a (fyaydv ^pi(f)Os 'HpaKA^a. 

TO) 8' (^((.kvcrdivTes em xOovl yaaripas a.p.(p(o 

alfxofiopovs CKvkLOV a/n 6(^6akix&v b\ kukov Trvp 

ipxoixivois k6.iXTr€(rK€, ^apvv 8' k^i-nrvov iov. 

dAA,' 0T€ br\ TTaCbcov kiXP-<ofJL€Vot iyyvdev ^kdov, 20 

Kttt TOT ap' f^CypOVTO, A.LOS VOCOVTOS 6.TTavTa, 

^AkKfxrivas (f>Cka T€Kva, (ftdos 8' ava oXkov irvyfir}. 

Tyrol oy (v6vs avcrfv, ottcdj KaKO. OrjpC dviyvco 

KoCkov xmep aaKeos Koi avaibcas ei8ey 0801^0?, 

'I^iKAeTjs, ovkav be Troalv biekdicncrf xkalvav, 25 

<f)fvy4[X€V opfxaCvMV o 8' ivavTios Uto yepiriv 

'HpaKAerjs, afufxa 8e ^apd evebria-aTO 8ecrju,5t, 

bpa^dfX€Vos (fydpvyos, t66l <\>dpp.aKa kvypa TeruKrai 

ovkop-ivois d(f)C€<r<n, to. kol deol kyOaipovTi. 

Tui 8' avre crireCpaia-LV kkiacria-Orjv Trepi 7rar8a 3° 

o^iyovov, yaka6r]vdv virb Tpo^m, al\v abaKpvv 

ayj/ 8e irdkiv biikvov, eTret (xoyionv dndvOas, 

bcarfxov dvayKaiov ireipafievoL ^Kkvcnv evpeiv. 

'AAfc/XTjva 8' eo-d/couo-e )3ods koI k-niypiTO irpdTa' 

6 ifai^wv BCD: itavrwv X 8 om. C : a5e\<pe<l> Call. 9 a.a> 

noire X 10 SiVoo-f, cf. 2, 31 18 a'ifxo$6pus 26 lero 

Meineke : ttx^ro 28 fdpvyos Mus. : <pdpvyyos C D X k^- 

KpviTTui X 30 aiteifn)ffiv 31 iStwcpui/ ed. Brubach. : USaxpv 

34 dveSpafj-e C 66 0EOKPITOT 

* ava-rad' 'AfX(f>iTfW(av ifMe yap bios t(rx€t oKirqpov 35 
av(TTa, \xr]h\ iiob^crcn reoT? vtto aravhoKa 6eir]s. 

ovK aUis, TraCboiV 6 vecorepos oa-crov avrii; 

7] OV VoiilS, OTl VVKTOS CLCOpC TTOV, ol bi T€ TOtXOl 

TTCLvres api(f)pab€€S KaOapas aTrep i]piy€V€tas; 

icrri TL p.01 Kara bQtfxa v€<aTepov, itm, <f)C)C avbpStv.^ 40 

&s (f)a.d\ o 6' €^ (vvas akoxuii Kari^aive rmdria-as' 

baibdXeov 8' Spfxacre fx^To. iC(j)os, o ol vTrepdev 

KkcvTrjpos Kfbpivov Trepl Trao-o-dAwi alev a(opTO, 

iJTOi oy d)piyvaTo veoKkatarov TcXafx&vos, 

Kov(f)iC(ov erepai KoAeoV, fxiya ktarivov ipyov. 45 

aix(f)i\a(})i]s 8' apa Tratrras' (veirkria-Or] TrdXiv 6p(f)vas. 

bn&as bri tot' avafv vttvov jSapvv eK^uorwrras* 

* ot(T€T€ TTVp OTl OaCTCTOV UTt' €(T)(ape&V0S kXoVTCS, 

bp.&€S ijxoC, cTTL^apovs 8e Ovpav avcKoxlraT ox^as.' 

'"AvcTTUTe bp.&es Ta\a<rL(j)pov€S. avTos durei.' 50 

■q pa yvva ^o[vL(r<Ta fxv\ai.s Im koItov ixov(ra. 

0% 8' (w^a TTpoyivovTO Xvxyois d/xa baiojjiivoLcn. 

8/;x<Ses' ivfirkqcrOr} be bofxos arTrevbovTos ^Kaa-Tov. 

rJTOL ap* &)s (tbovT^ fTTt-TiTdiov 'HpaKkija 

6tjP€ bvoi xdpi<r<nv cnrpl^ aTrakaia-iv ^xovTa, 55 

(TviJ.'nkrjyb-qv idxv'^0'^' o 8' is TjaTip 'Afx(f)tTpv(ova 

kpTT^To. beLKavdacTKev, eTrdAAero 8' ir^odi xaCpoav 

Kovpo(rvvac, yikdcras 8e irdpos KaTiOrjKe irobouv 

TiaTpos kov davdTOii KiKapcafxiva bava TreAcopa, 

'AkKix-qva \i\v iiTHTa ttotI (r(f)iTepov /3dAe Kokirov 60 

^rjpov v-na\ biiovs aKpayokov 'I0tKA^a* 

'Afi^iTpvoav 8e tov dkkov v-n djxviiav 6iT0 xA.aryay 

TraiSa, Trdkiv 8' is kiKTpov loiv ifxvd(raTo koCtov. 

opvides TpiTov dpTt, TOV iayajov opdpov anbov 
Teipecrtaj; TOKa p.dimv akaOia TrdvTa kiyovTa 65 

35 y<rx« B : Iffxet D' (?) : ex** D» C X 36 kols X 39 Sirep 

Briggs : firep 43 Ketpivu (SeSpluu D' : Sfi/Spivu X) 49 dce- 

Koil'ar' Blass : ivuK, 51 om, B : ante 50 collocat D' 58 Kwpoffiva [XXIV] HPAKAI2K02 6; 

'AAK/x7/ya KaAcVao-a XP^'^s liarike^i vioxixov, 

KuC viv viroKpCvea-dai, ottcos reAceo-^at l/ixeAAer, 

T^rwyet. * /xtjS' et ti ^eot voiovTi TTovi]p6v, 

albofxevos e/xe KpvTTTC Koi As ov/c eorty dAv^ai 

avdpdi'nois 6 n Motpa Kara KXaxrrrjpoi eTTfiyci. 70 

dAA' Ev/]pei8a /xoAa (re (^poviovra SiSdcKco. ' 

rdco-' lAeyei; ^acriKeia' b 8' avTajxeijSeTo to(ols' 

' OapcTii apLo-TOTOKeia yvvai, Ylepai'fiov ai/xa, 

ddparet,' p.€kk6vT(i)v be to k(oLov €v (f)p€(rl /3dAAeu. 

VOL yap ip.bv ykvKV cjteyyos a-noL\6p.evov TrdAai ocra-oiv, 75 

TToAAat ^ Pi.yauah(t)V [xakaKov Trepl yovvari vrjfia 

X^ipt KaraTpi^ova-LV aKpecnTepov aeCbotcrai 

^AkKfX7]vav ovoy-aarC, diva's 8' eo-rjt 'Apyetato-t. 

TOios dr^/) o8e /xe'AAct ej ovpavov aarpa (pipovra 

aix^aCv€Lv reos uioj, otto (rripv^v Trkarvs 'qpois, 80 

ov /cat ^rjpia iravTa Koi avepes ijcrcroves dAAot. 

StoSexd oi rek^a-avTi Tmrpoaixivov kv Alos oIk€iv 

fioxOovs, 6vr]Ta 8e navra irvpa Tpaxivi.os e^cf 

yafx^pbs 8' a6avaT(ov KeKkrjcriTai, o\ rd8' eTTwpcrai' 

KVwSaAa (pookeuovra ^p4(f)0S bi,abr]kricra(r9ai. 85 

eorat 8?; roCr' ajua/a, oirqvLKa ve^pbv iv evrdt 

Kap\ap6b(iiv (rCv€(T$ai. i8cby Avkos ovfc e^eA^cett 

dAAd yvyai imp ixiv roi VT:b a-Ttobov evruKov Icrra), 

KayKava 8' d(r7raAd0ou £vA' lrot/xd(rar' 77 irakiovpov 

7} jSarov rj avefi<0L be.bovr]p.ivov avov ayepbov 90 

Kali b\ rw8' aypiaLcriv ctti o-xiC<^t<T6 bpanovre 

wktI fxiaai, OKa iraiSa Kaveiv nbv ijdekov avroL 

ripi 8e avkXi^aaa kovlv irvpbi aix^mokoiv ns 

66 xp^'os B : om. C D : ripas X 69 ^/il om. C (cum dimidio 

versu X) 71 dA\' Ahrens : navri BCD: ndvriv X 72 tJo-o-' X 
(cf. 7. 90) : ris cett, roiois Briggs : toiws {raiios X D') 74 om. B 
$d\\fv scripsi : QiffQai D^ : om. C D' X 76 i/S/ta 77 Kora- 

Tpi\f/ovri 82 oIkuv Mus. : o^fc^s C D X 88 (rTrofiw B : <riro55j' C : 

utrumque D 89 a<Tira\d0M vaMovpw 90 fidrot 91 <rx«C')<''' 
9a icoi^;' 

5* 68 0EOKPITOT 

pi\lfdT(ii eS /xdAa Traa-av vircp TTorafioio (^ipova-a 

poayaha's is irirpas virepovptov, axjr 8e viecrOai 95 

a(rTp€TTTOS' Kadap&L 8e Ttvp(a(raT€ boifxa ditmt 

Ttparov, eireira 8' ^Keaa-i fX€fx.€t.yp.€vov, ws vevofjua-rai,, 

OaXXm iirippaCv^iv eore/xyieVcot d^Aa^Qes vbcap' 

Zrjvl 8' CTTippe^ai KaOvTreprepaL apcreva yoipov, 

bvafjievecav aifl KaOvniprepoi a>s rfX^doiTe.^ 100 

(})rj KoX ipco'qa-as ekeipavTivov wixfo bC(f>pov 

Teipeo-ias ttoWoIo-l (3apvs irep iobv evLavrois. 

'HpaKXerjs 8' virb ixarpl viov (\)Vtov ws kv dXcoai 
kTpi(\)(.T 'ApyfCov KeKXrjixivos ^Afj.(f)iTpv(tivos. 
ypapLfxaTa pJtv top iraiha yipmv ACvos i^ebiba^ev, 105 

vlos ^AiTokXcovos iJL(X€b(av€vs aypvnvos ^poos, 
To^ov 8' ivTaiwa-M kol im crKOTrov ftvai oiarov 
FiVpvTos CK TTaT€p(av ixeydXaLS d(f)VHbs dpovpais. 
avrap doibov 46r]K€ kol apL(j)(o xelpas iirkacra-ev 
TTV^ivaL kv (jiopixiyyL ^i.X.aiJi.fxovLbas Ev/xoAtto?. no 

ocrcra 8' diro (TxeAecoy kbpo<rTp6(f)OL ^ApyoOiv avbpes 
oAAaAou? tr^dAAoyn TraXatfxacriv, ocrcra re irvKrai 
beivoX kv lixdvT€(r(nv, a t is yoXav TrpoTrecrovTfS 
TTafxpLaxpL i^ivpovTO (TO(\)i(rp.aTa rru/x^opa riyyai, 
TtdvT €/xa0' 'EpixeCao btbacTKOixevos Trapa iraibi 115 

' Ap-nakvKctii ^avorqi, tov ovV av Tr]X.6d€ Aewo-wy 
6apcra\4(i)s tls €p.(i,V€V d^OXevovT iv dy&vt,' 
Toiov i-nicTKvviov ^koavp&i eTre/cetro TrpocrwTrcoi. 
tinrovs 8' i^ekda-aa-dai v<^' dpixari kol Trept vva-crav 
d(r(f)ak€U)S KafXTTTOvTa rpoxov aijpiyya <pvkd^ai 120 

'A/x^irpvcoy bv TTOiba (jiika (ppoveuiv ibCba^ev 
avTOS, iiTfl fxdka TToAAct 9o&v e£ ^par' dyiavoiv 

96 &rptvTos CD V. 1. 98 fffrefifjifvep Schaefer : icrreftfifvov 

106 MfSewvios conieci 107 6i(Tt6pC: oiO'Twy B D 112 iroXai- 

fiaaiv C : iroAattr/i. B D 114 irififiaxoi D' : irdyfiaxoi C D : irvyfi. 

Mus. (ro4)j(r/uiTo Meineke et Ahrens : iroAaiV^aTa 116 ^a;'oir^< 

D Call. (B), fiierat v. 1, Tlavoirrii ovS4 Ke Gerhard Ti\\6et Ahrens : 
T7j\<{0« 120 rpoxSo [XXIV] HPAKAI2K02 69 

"Apyei (V iiTTTo^oTb)!. KeijUTjAta, KaC ol dayets 

bC<f>poi, e</)' (av iiT^jBaive XPoVfoi bi€\v(rav ifxdvTas. 

bovpari 8e irpo^oXami vtt' 00-77181 vStrov iyovra 125 

avbpos opi^acrOai. ^Kp^cav r aviyjio-dai afivyjiov 

Koaixijarai re (f)d\ayya k6)(OV r dvaixeTprjcraa-dat. 

bvafxevicav einovTa /cat iTnrrjea-a-L Kikcvaai 

KdoTcop 'iTTTraXCbas bebaev, (pvyas "Apyeos kXOatv, 

ov TTOKa Kkapov ai:avTa koX olvoirebov pt-iya Tvbevs 130 

vale, Trap* 'ASpTjoroio Xa^MV iTnrrjkaTov "Apyos. 

KdoTopi 8' ovTLS ojutoios ev ^/xi^eois TroXejuto-rT/? 

oXAos Irjy Trpiy yrjpas diioTpv^ai vcoTr^ra. 

^Q.b( pikv 'HpaKkija (f)Cka iraLbcva-aTo pLarrip. 
ivva 8' ^s T&L TTttLbl TCTvypiiva dyyoOi -narpos i35 

bip\ia \e6vT€L0v fidka ol Kiyapicrixivov avrm, 
beiTTVov 8e Kpca t oTrrd koL kv Kavicat. p.iyas apros 
AcopiKos' d<r(f)aX.€(os /ce (()VTOcrKd<f)ov dvbpa KopicrcraL' 
avTup eir' dfiaTL tvvvov &V(v Twpbs atvvTo bopirov. 
eijuara 8' ovk aa-KriTO. fiiaas vit^p fVVVTO Kvdyuas. 140 [XXII] YMN02 EI2 AI02KOYPOY2 

*Tfiv€op.€V Arjbas re kol aiyLoxov Atos vl(o, 
Kda-Topa Kal (f)o[3€pdv TlokvbcvKea ttv^ epidC^tLV 
Xeipas cTn^iv^avTa /xeVas j3o€OL(ti.v IpJacnv. 

V[XV€OpL€V KOL bls Kal TO TpiTOV dpCTiVa T^KVa 

Kovpr]s 0ecrrtd8os, AaKibaipiovCovs 8v' d8eA0ou?, 5 

129 fSatv B 130 £ 132 afiiOfois 137 Sh Stephanus : 

Tc 140 om. D' finem deesse notabat Musurus 

Codicum stirpes : n inde a v. 69, nota per Musuri excerpta e B, 
correcturas C (subest in utroque *) D ; *, nota per M, P (1-18), Tr., 
V (92-185), X (1-44). dialectus epica est in IT, mixta dorismis in *, 
licet praescribatur rrji Koivrji 'laSi. banc igitur ubivis restituit Ahrens, 
quem tacite sequor. singulorum (maxime M) errores multos omisi. 
Titulus vfivos (Is AioffKovpovs schol. Aristoph. Plut, 210 : Ai6<TKovpoi * 
3 jueVai Reiske : fx4crois vulg. ^o 0EOKPITOY 

av6p(aTTO)V o-oiTijpas iirl ^vpov ■Ijbrf iovTOiV, 

iTTTTOiiV 6^ alfxaTocvTa rapaa-aofievcav KaB^ ofiikov, 

vr]S>v 6\ a* bvvovra Kol ovpavbv ela-avLovra 

aa-Tpa ^ia^6pL€vai yaki'Koii kveKvpcrav dr/rai?. 

0% 8e (T<f>€<t>v Kara Trpvfxvav adpavTcs [liya KU/xa lo 

?}e KoX kn TTpa)i.pr]6ev 7] OTnrrji Ovpibs (KaaTOV 

es KoCkrjv (ppL^ffav, avipp-q^av 8' apa Toiyovs 

aix(f)OT€pov^' Kpip-arai 8e (tvv lortcoi app-cva Travra 

tt/c^i airoKXaa-Oivra' iroXvs S' e^ ovpavov opi^pos 

vvKTos €(f)€pTT0V(rris' Traray^i 8' evpeia 6d\a(r(ra, '5 

KOTTTop.€vr] TTyoiais T€ Kol app-qKTOKTL xoXd^aLs. 

dAX' eju.7rr]9 vjueis ye kol ck jSvOov eAKere vrjas 

avToicTLV vavTr]i(Tiv OLop-ivois Baviicrdav 

at\}/a 8' dTroXi^yov(T avepioi, Kiirapr] 8e yaX'qvt} 

apt. -niXayos' ve^iXai 8e hUbpap-ov aAAuSts aXAai* 20 

ex 8' dpKTOi T icpavrjcrav ovuiV t dva p-icraov dp.avpri 

(pdrvr] crr]piaCvov(ra to. irpos ttXoov (vbia iravra. 

ft) dpL(f)<ti OvTjTo'tcn ^oTjBoot,, ft) (f)CKoi apL(f)(t), 

linrrjes KiOapicrToX de9kr]Tr]pes dotboi' 

Kdcrropoi rj iipuiTov YloXybevKios ap^op.^ det8eii'; 25 

dfi^oTipovs vyi.vi(ov YloXvbevK^a Trp&rov diCcro). 

*H p.€V dpa TTpo(f)vyov<ra irirpas els ^v ^vvLovcras 
'Apyo) KOL vi(})6evT09 draprripov <TT6pi.a Uovtov, 
Be/Spu/ca? d(ra(f)LKav€ de&v (pCXa riKva ^ipovcra. 
€v6a /ai?79 TToXAoi Kara KXCp-aKOS dpi(f)OTepcov e^ 30 

roi'xft)!^ dvbp€S i^aivov 'Irja-ovCrjs diro vqos. 
iK^dvTfs 8' em OXva ^a6vv Koi vTn^v^piov aKTrjv 
€vvds t' ((TTopvvvTO TTvpeid re x^po"'^ ivcapLiov. 
KdcTTodp 8' aloXoTTcoXos o t oIvoottos noXvb€'VKt]s 
dp.^(a kpr]p.d(ie<TKOV aTioiiXayyOivTf.^ kraipoiv, 35 

iTai'ToCr]v Iv op€L Orjivprn'OL dypiov vXr]v. 

8 ovpavbv fl(ravi6vTa Meineke : ovpavov i^aytSvra 15 ^^*/"rv(ros 

i. e. -irotVoj 1 7 ?« Reiske : re [XXIIJ AI02K0TP0I 71 

€vpov 8' aevaov Kp-qvy^v vtto Xtcra-dbi TTerprji, 

vbari TTCTrXriOvLav d/crjpara)f at 8' inrdvcpOcv 

Kdkkai KpuoraAAcoi 7)8' dpyvpooL IvbdWovTO 

(K ^vdov' v'^rjXal be Trit^VKia-av dyyoOi, irevKai 40 

\€VKaC T€ irkciTavoC re koI dKpoKOfxoL KvndpKraoi, 

avdcd r' eviabt], X-acrCais <f)[\a epya ixtkCdcrais, 

6(ra (apos kijyovTos km^pvei dv Xeipiiavas. 

€vda 8' dvr]p vtiipo-nkos cir^fxevos ivbidaa-Kc, 

beivos Ibeiv, a-KkrjpfJLcn ndkacriiivos ovara "Truy/xais* 45 

(TTTj^ea 8' ((TcpaipooTo TreXwpta Kot irkarv vdrov 

(rapKi (TLbripeCrji (r(f)vprikaT09 oia Koko(T(r6s. 

kv 8e juves (TTepeoiai ^payjiocnv aKpov v'n u)[xov 

fOTaaav Tjure Trerpoi dAotrpo)(Ot, oi/crre KvkCvbcov 

Xd-p-dppovs TTOTajxbs fxeydkats irepie^eo-e bCvaiS' 5° 

avrap virep viaroio koX avy^ivos rjuapdro 

aKpoiv bepfxa kiovTos d(\)r]p.p.ivov €k T:obe(ov(ov. 

Tov TTpoTcpos TTpocr€(t'niv d€6ko(f)6pos nokvbiVKrjs. 

Xaipe ^€1^', oris €(rcrC. rives ISporoC, S>v o8e x&pos; 

— \aip(i> 1:0)9, ore t dvbpas 6p<a, tovs fxri TtpXv oitm-na; 55 
— . 6dp(T€t. \irir dbUovs fxrJT e^ dbUcav (\)d6i keva-a-HV. 
— . dap(r4(o, KOVK ex (rev fxe bibdaKecrdai ro8' eoiKev. 

— aypLos €1, TTpos irdvTa makiyKoros 778' vTrepoTTTrjs; 

— roio<r8' oXov opdis' Trjs (rrjs ye fxev ovk eTTi(3aCva>, 

— ekOois, Koi ^evioiv ae tvxo^v irdkiv oiKab' iKavotj. 60 

— IxrJTe (TV fxe ^eivL^e, ra r' e^ efxev ovk ev eToip.ooL. 

— baLfxovL^, ov8' av rovbe TtieXv vbaros (Tvye boir]s; 

— yv(a(reai, evre (re bi\jros dvei\xeva \eikea r^parji. 

— dpyvpos rj ris 6 jXKrdos; epeis, c5i Kev (re iridoLixev. 

37 5' servavit Eustath. ad Dionys. 1055 : om. M Tr. 39 \d\\ai 
Ruhnken : &AAai 40 ve^vKfirav Stepbanus : TrftpvKaffiv 

M Tr. 49 6\oolrpoxoi 54 Stis Is. Vossius : SffTis ^'6(rr coniecit 

Triclin.) 57 trov 58 ^5' Hemsterhuys : ^ 59 roioarS^ 

oTop M : To«oi8' otoi Tr. 60 ks Ahrens : 76 6a rovSe lunt. : 

Tovre M : rov ye Tr. 63 eSre <re scripsi : d aov avtifiiva M : 

avoi/ifva Tr. rep<rr]i scripsi : rep^fi. 64 wt M : &s Tr. j% 0EOKPITOY 

— ets kv\ \iupas deipov (vavrios avbpl KaTaa-ras. 65 
■ — Truy/xax^^' V ''<*^ irocrcrl 6ivui <tk€\os; ofxixara 8' 6p6d. 

— TTV^ bi,aT€t.vdfi€Vos (T(f>(T€pr]s fxri ^ei8eo rix^ris. 

— TLS yap, OTooi xflpas nal ffxovs a-vvcpeicroi Ipiavras; 

— eyyvs opdis' ov lyvvvis eobr /cexX^cTe^' to ttvkttjs. 

— 7j Kol deOXov ^TOLpuOV, e0' Sti brfpiaropieO* ajxcfxi); 7° 

— (Tos fxev €y(a, 01/ 8' ifids KCKA^trcai, at k€ KpaT-q<T(o. 

— dpvC6(ov (f)oiviKo\6(f)(»)V ToiocSe Kvhoip.01. 

— eXr ovv opviOecrcnv eotKores ttre Aeoixn 
yLv6[Ji€d\ OVK aAAcoi xe piax€<T(raCix€(r6^ kii dedXcot. 

7/ p' "AfxVKOS Ka\ k6)(X.ov kXwv fiVKricraTO KoCkrjv. 75 
ot 8e ^ows avvdyepOcv VTrb cnn^pas irXaTavia-Tovs 
KoxXov (f)V(rridivTos del Be^pvKcs Koix6(t>VT€s. 
0)5 8' avTOis ijpaias lotv eKaAeVo-aro irdvras 
M.ayvrj<Tcrr]s diro vr]os vitiipoyoi fv 8at Kdorcop. 
ot 8' ^irel ovv (nreCpai(riv iKaprvvavro ^oeiais 80 

\€ipas Ktti irepi yuia [xaKpovs etki^av IfidvTai, 
is ixicrcrov avvayov, (f)6vov dXkrikoicn irv^ovm. 
€v6a TTokvs (r(f>i(ri fx6-)(dos k-nnyop.ivoKnv krvyOr], 
oTTTTOTepos Kara v&Ta Ad/3ot (f)dos ^eAioio* 
ibpeCrjt, pAyav avbpa Traprjkvdes S> TlokvbevKes, 85 

)3aAA.ero 8' aKTivecra-iv dirav 'A/xukoio irpocrMTTOV. 
avrap oy kv Qv\x,Qi\. Ke.yo\(i>p.kvo'i lero Trpdcro-co, 
X^pcrt TLTva-KOfxevos. rod 8' d-Kpov Tvyjre yiveiov 
Tvvbapibr]s kitiovros' dpivOt) 8e irXkov rj irpCv, 
(Tvv 8e p-dxjjv krdpa^e, iroXvs 8' iiriK^LTO V€V(VK<as 9° 
Is ydxav. Bkl3pvK€s 8' kiravT^ov, o\ 8' kripoiOiv 
ijp(0€s Kparepov UoXvbevKea OapcrvviCTKOV, 
8ci8tdres firi ttws /aii; kinjSpCa-as bafxd(rci.€ 
X«/3a)i eri oreiyfit TirucSt kvaXCyKios dvr\p. 

66 fle'vw scripsi : 6i<av M : eeVwy Tr. opQi Tr. : op0(Js M 69 ou 
<ru /if d/iby »c. Tr.* 74 kc Hermann : "ye D : re Tr. : om. M 

75 k\i>v * : 6X**"' n 84 Ao/3t) * 88 erw^e fxiruirov D 

90 €Ttj/a|€ * 91 oi DC: ^/c * [XXII] AI02K0TP0I 73 

^Toi oy* iv$a Koi €V0a irapiardiMivos Aios vios 95 

afi(f>0T€pr]i(riv anva-a-fv a/xoi^a6iy, €(r\^ed€ 8' opfxijs 
TToiha TIocrcLbdtavos v-mp^iaXov irep eoWa. 
Iott; 8c irK-qyais p.edvuiv, €k 8' €TrTV<r(v al/xa 
<f)oiviov o\ 8' a^a irayrcs dpior^es KeXa8?7(ray, 
&)s 18 oy lAxea Airypa ■Trept (TTOfxa re yvad^ovs re, 100 
oixfxara 8' oibrja-avros direa-TeCvooTO TTpo<T<aTTOv. 
Tov iJ.€V ava^ krapacra-iv €T(a(na X€p<rl irpobeLKinis 
TTCLVToOev dAA' ore 8?; /ixiy dixr\yaviovT ivorjo-e, 
p.i(T(Tr]s pivos virepOe kut 6(f)pvos r/Aao-e irvy/u^t, 
■jTciv 8' CLTriavpe fxircoTrov es oariov. avrap & irXrjyeCs 
viTTios (V (})vXXoL(ri. Tf6r}\6<riv k^iravvaOr]. 106 

^v6a iidyj] bpifjieia ttolX-lv yiviT opdoiOiirros, 
aWrikovs 8' okeKov oTepeots dcCvoirres ipucriv. 
dAA' 6 juey cs (tttjOos re Kai l^o) x^ ip«s kv(ap.a 
avyevos dpxrjyos Be^pVKOJV o 8' aeiK^ai TrATjyats "o 
TTar (rvve(f)vp€ TrpocrcoTroy dvU-qTos YioXvbevKrjs. 
(rA.pK€S 8' c5i jixcy l8p(Sr6 (rui'i^ayoy, e/c jueydXou 8e 
ai\//^' oAiyos yive.T dvbpos' o 8' aiei Trdcroroi^a yvla 
av^ofiivov <l)op4i<rK€ ttovov koI xpoLTJi, dp.Hvu>. 

ttS)s yap b-q Atos vlos dbrjcjidyov avbpa KadclXfv; 
eLTT€ $€0,, (TV yap oTaOa' iyoi 8' krepcov ^Tro^ijrtjj 116 
<\)diy^oiiai, ws e^e'Aeis (tv, koI o-niruis roi. (j)Ckov avrrji,. 

rJTOL oy€ pi^ai tl Xikaiop-cvos fJ-^ya epyov 
(TKOLrji fjiev a-Katrjv UokvbevKios lAAa^e x^V°» 
80X/XOS dird irpo^oXijs kXivOcCs, kripvii 8' kiti^aivuiv 
bf^ireprjs -^VfyKev airo Xayovos TrXarv yvXov. 121 

95 irfpiffrafifvos D 96 &fj.v(T(Tfv * : ^rv\liiv D C* 98 irXij- 

ydiiTi^ loi airfffrelxovTo T) C' 104 ■Kvyfiiiy ^ m (rvve<pvpe 

M C^ : ffvvftpfpe V Tr. : avv4(pvpaf (i. e. -^upe et -(pepe) D lunt. |*«t- 
wirov * 112 St Reiske : a/*: ot D 114 oufo/tsj'ou Meineke : 

avTOfifvov Kal xpo'fj Sc t' (i. e. v. 1. xp- ^< t') * a/jiflvw Toup : 

afiflvuv 117 ouTT? (vel aS-nj) * : iirriv DC* 119 ?A(A.)ax« 

V Tr. 120 SoxfJ-hs M Tr.^ : Soyiibs D V Tr.^ ereptf Toup : Irtpij 

n : ir^pa 4 74 0EOKPITOT 

Kai K€ Tv^oiV el3ka\jr€v 'A/xuKXaiooy /Sao-iA^a* 
oAA' oy' vTTf^avfbv K€(f)aX.rji, (ml^aprji 8' a/i^a x^'-P^ 
irXfj^cv virb crKaibv Kp6Ta(f)ov Kal e-Tre/xTrecrev toixoiL' 
€K 8' ixvdr] fxiKav at/xa ^ows Kpora^oio yavovTOS' 125 
Aat^t 8e orojua Ko'\/re, ttukvoi 8' apd^-qcrav obovres' 
aUl 8' o^vripuii. 'nirvX.on hr]k^lro irpocrcoTrov, 
IJ'iXP'' ovvr]\oir](T€ irap-qia. irfis 8' km yairji 
Ketr' aXKo^poviuiv kcu avia-yiS^ yetKOs d7rau8wy 
aix(l>0Tepas ap-a \clpas, eiret davdrov (rxebov ^€V. 13° 
rdy fiey apa Kparecoy Trep drdcr0aA.oy ov8ey epe^as, 
o) TTVKTT] YIokvbevKcs' opLO(r(T€ 8e rot p.iyav opKov, 
bv Ttarip €< ttovtolo Tloa-eibaMva KiKXTjcr/ccoz;, 
lirjiTOT €TL ^(Cvoiaiv tKoiv dvi,r]pds icrea-Oai. 

Kal (TV ix€V vp.vr](rai p.01 ava^. cr€ 8e Kdorop detVo), 
TvvbapCbr) raxviroike bopvcrcro^ )(aX.K€od(apr]^. 136 

Tcb ftcr dvapi:d^avT€ bvoi ^epirrjv Atos utw 
8oias Aeufci'TTTToto Kopas' 8i(ro-a) 8' dpa rcoye 
i(r(rvp.iv(as cbiMKOV dbeX.<f)€Oi vV 'A^ap^os, 
yapijBpu) p.€kXoydp.(i), Auyxevj fcai 6 /caprepos *'I8as'. J 4° 
dAA' ore TvpLJ3ov Xkovov 0.1:0^6 i.p.ivov 'A(f>apr]os, 
€K bC(f)p(av &p.a Ttdirres kii dAA^Xotcrty opovcrav, 
iyyjecri kcu KoCkoicn ^apvv6p.€Voi craKiccrcn. 
' AvyKivs 8' av /xereeiTrey vit^k Kopvdos p.iy dvaas' 

' baip,6vioL ri /xdx^s lp.eipere; ttws 8' cTrt vvp.<^ais i45 
dXXoTpCais x"^c"o^» yujuj^at 8' er X^P""' P-dyaipai; 
rjfxiv TOL AevKtTTTTos Ids ^8i;a)o-e dvyarpas 
rdcrSe ttoXu TTporipoLS, rjfuv ydfios ovtos kv opKOif 

122 om. * 123 Ke^oX^i' * Upa * 126 AoiTjiII : &\\r) M 

iXAo V Tr. rvype * 128 eiri yair) Ahrens : ivl 70/77 D lunt. 

firl ya7av * 132 irvKTU ffoi D 134 «Tt Stephanus 

eVi n : Tot Tr. : om. M V 138 Soias * : 5otei> D C 5j(r(ri> D 

Sotci) ^ 139 SlooKov $ 140 ^ om. D 142 cifia U : &pa M 

8' &pa V Tr. 144 S' om. D 145 S' om. D 148 rdis 5e * [XXII] A102K0YP0I 75 

v/xcis 8' ov Kara Koafjiov k'n aWorpCoLcn Ae'xeo-cri 
/3ou(ri Kol ^fxiovoKTi Kol aXkoKTi KTmTfcra-iv 150 

avbpa 7ra/)erpe\/'acr^e, ydfiov 8' eKXeWere 8(«)/30t?. 
7/ /u^y TToWaxis vfjLfjLLV (vdiiTiov aiJt,(f)OT€poicn,v 
airros eyco Ta8' leiira Kat ov TToXvfxvdos icav irep' 
" ov\ ovTco, (j)i\oi avbpes, apKn-qecrcnv eoi/ce 
p.vr]<rT€V€LV aAo'xou?, ats vvp.(f)LOL -ijbr] Iroijuoi. 155 

ttoAAt/ Tot STraprr/, ttoAA^ 8' tTTTnjAaroy 'HAts 
^ApKabCr] T ev/i-rjAos 'A)(ata)y re TtTokUdpa 
Meo-o-T/i'rj re Kat "Apyoy SiTTaffa re 2to-i;(/)ts dxr^* 
ey^a Kopai TOKiea-aiv viro cr<f)€T€poi.(n rpi^ovrai ■ 
livpiai ovT( (f)vrjs cmbev^es ovrc vooio, 160 

TOLdiV ^Vp.ap'ks VfJipHV OTTvUp.iV &s K idikriTC 

b)s aya6ol9 TroAe'es ^ovXolvto k€ iiivOepoi elvai, 

v/txetj 8' (V 7rdvT€(r(TL btaKpLTOi. rjpcofcrcn, 

Kol Trare'pes kol avoiOev aitav -naTp^iov aXfia. 

dAAa <\)ikoi, TovTov \xkv ida-are irpos re'Aos eA^eiy 165 

a/x/At ydp.ov' (r(j)S)i,v 8' dAAoj' eiri^pa^w/xe^a Trdrres." 

laKov rotd8e TroAAd, to. 8' eis vypov &ixeTo Kvp-a 

TTVOir} exovor' dvifJLOto, X"P'^ ^' ^^X ^''"'rero p.vdoLs. 

(T(f)d) yap aK-qkriTU) Ka\ aTrrji^e'es* dAA' ert Kat vvv 

TieiOicrd^' dp.(p<x> 8' dp.p,iv dve-^iui eK Trarpos karov. 170 

ei 8' v/xiy Kpabir] ttoX^plov TToOel, at/xari 8e xp^ 
reiKos dvapp'q^avTas 6p.oaov ex^ea Auo-at, 
*'I8as p.\v Kat ofxaipios ipios, Kparepbs YlokvbcvKtjs, 
X^ipas kp<ari(Tov<nv dmyOofxivris v(Tp.ivr]i, 

149 lL\\OTploi$ \exe'«o'0'«»' * 150 i.Woiai D : aWorpiots * 

151 iK\(\f/aT( * 152 ivwirios * 153 raS' D Call. : trTos 4> : 5e 

TOi C^ 161 oTrvtejj/ idfKoiTt D M : id(\riTai V Tr. 162 Ke 

n : 7« * 164 &wav n : o^a * fiTjTpeiioi' Xl 166 dt/ijut 

D: vwi{v) * (r<f>wt»' M lunt. : atpui post 170 multa de- 

sunt ; Castor verba facit 172 eyx** Xovtrai * 174 ain- 

XofifVTis V : aw((rxoiJi.4v7]s Tr. : irrftrx^f'fi'oi coni. Tricl. : inoffxo- 76 0EOKP1TOT 

vm b\ iyci) Av/kcvs re, hi.aKpiv(a}iiGi' "A/orjt 175 

OTrAorepco yeyacSre. yov^vcn 8e )u^ "nokv irivOos 
^[j.€Tepoi.(Ti, AtTrcoyxei/. ^Ats v€kvs e^ kvos olkov 
its' arap wAAot Travres kvc^paviovcriv kraCpovs 
vvp.(f)LOi. avrl vcKp&v, vfxcvaMcrovcrL 8e Kovpas 
Tcicrb'' okiyoii rot eot/ce KUKwt /:xeya ret/cos avaipiiv.^ 
etTre, ra 8' ouk a/a' ifxekXe Oeos /nera/xwyta ^?jcrew;. 181 
ro) pikv yap ttotI yaiav a'n Stp-aiv re^xe' iOcvro, 
& yeveiJL 'iTpo(^ipi(TKov o 8' es fxicrov -rjkvde AvyKevs, 
o-eicoy Kaprepbv ^yx^^ ^'t' aa-77i8os airuya TTp(aTr}V' 
0)5 8' aiJrcos UKpas kriva^aTo bovparos clkixcls 185 

KaoTcop' ap,(f)OTepoi.s 8e k6(p(ov kiriveoov idetpai.. 
€yX€cn fikv Trpwncrra riruo-Ko/jteroi ttovov ilxov 
aXk^KoiV, ei ttou rt xpoos yvfxv(odev tboiev. 
dA\' ^ro4 ra ju,ey axpa Ttapos tlvo, Sr/Arjcracr^ai 
8o{5/)' eayr;, o-aKeecro-iy eyl Seiroio-t TrayeVra. 190 

ro) 8' aop CK KoXeoio epuo-crajueyto (fjovov ovtls 
Tev)(pv k-n dAArjA.06(n" p-a.yr]i 8' ov yCv€T ipoo^. 
TToXka pikv es craKoy e^pv xat iTTTroKo/xoy rpvcfidXcLav 
KdcTTOip, TToXXa 8' €Vv^€V aKpLJBrjs op,}xacn Auy/ceus 
roio (ra/cos, ^oCviKa 8' oo-oy X.6(f)ov iKcr' aKfOKt;. i95 
roS /lAey aKp-qv kKokovcnv kiil crKaibv yovv X^ipo- 
(fydayavov o^v <f)€povTos vire^ara/Sas ttoSi Kao-roop 
o-Katwi* 6 8e 7rA.Tjyeis iC(f)os iK/Sakiv, alxfra 8e (j)€vy€LV 
appLrjOt] ttotI (TTJpLa Trarpos, ro^i Kaprepos "Ibas 
KeKAijuez^os dr}UTO iJ.dxt]v (jx^vkLov dvbp&v. 200 

dXAa /xerai^as TrAaru (f)d(Tyavov Sere 8ta7rpd 
Tux'8api8?;s' AayoVos re Kat 6ix(})akov' eyKara 8' eio-co 
XaA.K0S d<^ap 8te'x€uei'' o 8' es (xropLa Keiro yeyev/cws 

175 \i/776«5j Tc * : KdffTwp Tf n 176 T6 D 178 &\\0l 

* 179 vfKpuy n : xp<^'"*"' * ^^2 Tci> n M : toI Tr. : tA V 

183 & Ahrens : of D : toI * c/s 185 &Kpas 11 : Kiffrwp * 

186 KctCTftip n : Kaprfpos # 187 ■ir6dov * 191 Ko\to7j»' B D 

aSOts * 193 6JS 202 efero) * : i^w C^ D (correctum ex &^w) 

203 ^s x^*^*"* * [XXII] AI02KOTPOI 77 

AvyKCVS, Kab 6' apa oi ^ki<f>dp(ov /3apuy ibpaficv vitvoi. 

ov fjMV ovbe Tov aXXov i(f)* Iotitji €i8e iraTpcairji 205 

iraibatv AaoKo'axra ^iKov ydfxov eKreXeo-arra. 

^ yap oy€ <rTriX.r]v *A(f)apriCov i^av€xpv<rav 

TvpL^ov avapprj^as Tax€(*>s MccrarjvLos "Ibas 

fiikke Kaa-iyvT^TOLO ^aXdv (r<^erepoio (f)Ovr]a' 

aX.\a Zeus ('ndp.vve, yepSiv 8e ol cK^aXe rvKrqv 210 

ixdpfxapov, avTov be (fikoyicoL <rvv€(f)X€^€ KepavvQi. 

OvT(o TvvbapCbais 'TToAejuife/xey ovk Iv €\a(f)pm' 
avToC re Kpariovcri Ka\ in KpariovTOS e(f)V(rav. 
Xaipere A-qbas T€Kva, Koi rnxeripoLS xAeos vp-voLS 
iaOXov del ■nip.itoiTe. (^tkoi bi re TrdvTCi doiboC 215 
TvvbapCbaLs 'EXe'yr/t re koI akXacs rjpcaearcriv, 
"IXiov 0% bUirepcrav dprjyovTes MeveXdcoi. 
vpiiv Kvbos, dvaKTes, (pLrja-aro Xtos doibos, 
vixv-qcras Uptdp-OLO ttoKi-v koI injas 'A)(ai(3y 
'lAidSaj re p.d\as 'Ax^iA^a re irvpyov dur^s* 220 

iipXv av K(u iyu> Kiye^v p.etXCyp.aTa Movcrioiv, 
oV avral 'napiyovo'i. koX <«s eju,6s otKoy virdpyjei, 
TOM (f)€po). ycpdoiv 8e deols rnXkca-rov doibaC. 

[XXVIII] HAAKATH 

rXauKas S ^i\epi^' dXaKdra b&pov 'Adavdas 

yvvai^iv, voos olK(t)(f>e\(as aXcrw e7rdj3o\oy, 

Oapa-eXa-* ap,p.iv vp-dprr] "nokiv eis NetXeos dykadv,f /^'^^ 

oTTira KyTTpibos tpov KoAd/xcot xkoipdv vii dukdroat. 

Tvlbe yap irkoov evdv€p,ov atrij/ixe^a Trap Aids, 5 

207 Sy' is rhv tv * 210 ol om. * 213 Kpartovai D : Kpa- 

Tfovres ♦ KparfvovTOS D : Kpvreovres * 223 aoiS-l] * 

Codices : H, B (cuius dialectus ignoratur), C, D. omisi singulorum 
librorum errores manifestos nee non prosodiae Aeolicae vestigia 
3 eapfffta D : Oapffeva' B : OapffoTff' H C (hie e supra a collocavit ; 
debebat supra o) 4s Ne/Xeoj I. A. Hartung : NfiAeo H C : 

vfl\tu B D 4 vravdXm : correxi 5 tv Si 78 0EOKPITOY 

^TTTTO)? ^ivvov ([xdv Tep\l/ofx IboiV KavTL(f)L\y](rofxai, 

NiKLav, Xaptrcoy l[j.€po(})(ovoov Updv (f)VT6v, 

Koi cr€ TCLV e\€(f)avTOs iroXvp.oyOo) y^yivr)ixivav 

hdpov Nt/ciaas €is ak6)(Ui ^eppas OTrdcra-oixev, 

(Tvv rat TToWa [X€V (pp* e/creXecrfts avbpetois TrcTrXoi?, lo 

TToWa b' ola yvvaiKes (f)opioLa vbdnva ^pdKrj, 

bis yap [xaripes dpv&v /xaAa/cot? ev jBordvai ttokols 

Ti^^aiVT avTO€T€L, Qevyevibos y tvv^K iv(T(f)vp(i)' 

owrcos dvva-tcpyos, 0tA.e€t 8' otrcra <ra6(ppov€s. 

ov yap (is aKipas ovb* e? depySt Kev c^oXXopiav 15 

oTTaa-crai ere So/uois dfxp,€Tepas ecraav dirv yOovos. 

Ktti ydp Toi Tiarpis, hv w^ 'E0?;/3as Kria-cre hot 'A/3;(tas 

vdcTbi TpivaKpCas fiveXov, dvbp&v boKLficov ttoXiv. 

vvv fj.dv diKOV €-)(Oi(T dvipos, os TToAA' kbdr] cro^d 

dv6pu)TroL<rL vocrois cf)dpixaKa Xvypals diraXaXKefxev, 20 

olK-qaeLS Kara MiXXarov kpavvdv /xcr' 'lao'ycoy, 

ws (.vdkdKaTOS Qevyevh iv bap.OTi<nv TriXrji, 

Kai ol pLvdcTTLv del t& (ptXaocbia Trapex^is ^ivoo. 

KTJvo ydp ris epei tc^ttos ibaiv o"'* * 77 /xeydAa x^P'* 

btapcoL (TVV oXiyoiv iravra b\ rifiard ra irap (f)CX(iov.^ 25 

[XXIX] nAIAIKA AIOAIKA 

a 

' Oiyo?,' ft) 0iAe Trat, Aeyerat '/cai oAa^ea*' 
Kafifie xP^ iiidvovras dXaOias (fXfxevaL. 
KTiyo) fx€v TO. (f)p€V(Jiv epeft) Kear' ey /xuxwi* 
ovK oAas ^lAeety /x' kdiX-qaB' dirb KapbCas, 

6 iirus ^(Tvov Ka.vri<pi\ii(ro> C D H 10 tpp' Buecheler : tpiy 

13 ainofvTei H y' om. C D H 15 oKippas C H : non intellegitur 
iPoWdfiav 16 ovirdaai BCD: oiriraffaaai C* H 17 o-o/ 

B D H : Tt C 24 Kerfo ' T»5ro<r/(6j)5co»' varie distinctum 

Codices integri K C D et Porti codex, e quo v. 25-40 primus edidit 
Casaubonus. 1-24 B, 1-8 H (ex eo X), sed huius quidetn usus nullus 

Titulo a subieci 2 K&ixjxi Bninck : /cSyu/tes vulg. [XXIX] OAIAIKON a' 79 

yLvda-KOi' TO yap ^/xitri; ras ^olfay ^xm 5 

fo rar (Tou; Ibiav, rd 8e Aoi'ttoi' dTrwA-ero, 

K&ra IJLCV (TV 6i\r]s, ixaKcipfcrcrLV taav ayco 

aixipav ora 8' ovk €d€kr]S (tv, jmoA' kv (tkotuh. 

ir&s ravT apfieva, rdv (f)LX4ovT aviaL<s btboiv; 

a\k* (X fxoC n TtidoLo veos TTpoycvfcrTepo)!., lo 

T&i K€ X.(aLOv avTos €X(av l/x' iiraLvia-ais. 

i:oiTt](rov Kokiav fxiav ivv kvl bevbpCoii, 

Sttttui fxrjbiv aTTi^crai aypiov opireTOv. 

vvv 8e rStbe p.€V afxaros aWov ^x^ls KXdbov, 

aWov 8' avpiov, i^ ere'/oo) 8' crepov fxdTr]s. i5 

Kttl [xev <T€V TO KaXov TLS lb(ji)v p^dos alv€(rat, 

T&L 8' evOvs TrXiov rj TpUTr\s lyivev <f)ikos, 

Tdv TTp&TOV be (piXevvTa TpiToXov eOrjKao. 

avOpCtiTTOiV VTTip CLVOpittV SoKceis TTvietv. 

(f)ikr] b\ as K€ C^V^i "^^v vp.oi.ov ex^'^ ^^'* ^° 

ai yap w8e ttotjis, ayaOos p.'kv aKOVcrcai 

f^ aa-T&v 6 be toC k "Epos ov xaXsTt&s ex°*' 

OS avbp&v (f)pevas evfiapecos VTTobdpivaTai, 

KTifxk fxa\daiidv e^ (Tro-qcre cnbapio). 

aXka Tikpp diraAw o-rty/iaro's tre TTcbipxcp-ai 25 

6fxvda-dr]v, Btl Ttippvaiv rjcrda vecaTcpos, 

K&Ti yripaXioi irikofxev irplv cnroiTTiua-ai. 

Kal pvcroi, veoTaTa 8' ^X^'^ -naXLvdypfTOV 

OVK €<rTL' TTTcpvyas yap e7ra)/xa8iais (f)opil, 

Kap.p.€S ^apbvTepoL to, "noTtjp.iva avXXa^rjv, 3° 

5 Culas 7 K&ra Ahrens : K&rav K' : xStoj/ cett. 8 Skb 

TV 9 toCt' C : rave' cett. SiSwv C^ D" lunt. : Sidus cett. 

II Kfy lunt. : /col I2 iroi-qaai B D etV 13 Siriruj scripsi : 

gjnj K D V. 1. : Siririj BCD epireToi/ K C Call. 15 /iar^s B ; 

nidris C : fiirii K : yttara D 16 ix4v Brunck : Kev 18 vpStrov 

C : irpaToj/ cett. rplrarov K D" i6-l}Kao Camerarius : 

tQTi)Kas 19 apOpdiruv ego : ovSpwj/.Tw;' uwep avop4av Ahrens : 

virtpavopiwy w^Uiv K D' 20 <^(Aet K B D^ 5s lunt. : 

oTs C : w5 K D Call. 24 ffiSaplov C 2 : -e'oi; B : -«oi/ K D 25 irep) 
26 irepvffiv K' C D 27 ;;^STi cett. ir€\o/j.es C Port. : ire'Xoiyues 

D K 28 pvffffoi K B D 29 ^ir' ofinaciais C : iirufiaSias cett. 

30 fipaSvTfpoi crvWdBrfv C ; (7uAAa;8«rj' 8o 0EOKPITOT 

ravra \pT^ (re voivra we'Aety TTOTLfKaTcpov, 

Kttt fjLOi TUipafxivoii (Tvvepav aSoAco? criOiv, 

OTT-TTCoy, aviKa rav yevvv avbpdav exT'^t 

dX\aAoi(r6 TTiktajxcd' 'AxiAAeiot ^iXoi. 

at be Tovra (\>ipeiv avifxouriv eTnrpcTrrjLS, 35 

€v dvix&L 8e X€yr]i,s ' tC jue Sat/xoVt' ei^yoxAfis;* 

vvv pL€V KrjTrl TO. xpvaea fxaX' eveKCV (ridev 

^aCrjv Koi (f)vX.aKOV v€kv(ov Treba Kip^epov, 

Tora 8' ovbe KakevvTO^ eir' avAeiais Ovpai^ 

TipoyLokoip.i K€, TravardfX€Vos xctAeirci) 'tto'^o). 40 

[XXX] nAIAIKA AIOAIKA 
18- 

"liiai t5 xct^f""*!) KalvopLopo) T&be vocrqixaros' 

TeToproios e)(ei iraiSos epco? /x^yd fxe beurepov, 

KokS) ix€V jxerpioos, dAA' oiroaov rcSi iroSt Treppe^ei 

ras yas, tovto xdpLS, rais 8e Trapavais yAvKv /xetStai. 

Ktti vSy /utey ro kukov trat? /ixey exet Tais 8' ov,f 4 

rdxa 8' ou8' oo-oi; {iTrya) 'irirvx^^ ecra-ir kpu>ta. 

fX6\s yap Trapmv (bpaK€ AcTrr' d)U,/xe 81' 6(f)pv(iov 

albecrdels iroTLbrjv avrCos, ripevdero 8e XPo'^» 

€p.i6ev 8e TiXiov ray KpabCas &pos e8pd£aro* 

fis oiKOV 8' airi^av cAkos exwy KapT({pov rjirari) 10 

TToAAa 8' eio-KaAeVats Ovfxbv ejaaurw 8ieAe^djuay 

31 (r€ j/oei/To Buecheler : voiovra 32 irvj'opai' K C* D 33 8ir«s 
^Xeis K D 34 dW^Xotcri 'Ax«^(A.)^«oi 35 tovtu D^ : 

TaCrti 76 iirirpevfis Port. : -rpevois D'' : -rpSirois K. D' : -rpSnis C 

36 \(yqs C : \4yeis cett. ivox^f^s (-r;s C) 37 /tci/ C : /lej/ 8); 

cett. K^irl tA Port. : K^irtira 38 TatSa 39 T<{Ka ou C 

40 7r6$<i) K D C marg. : fiovvo) C text. 

Codex : C. distinctio syllabarum cum omni prosodia fide indigna 
et commemoratione Titulo j8' addidi *i &iai Bergk ex Apollon. 
de adv. 538 : koI 2 fxe suppl. Bgk. 3 iroSl Buecheler : iro«51 

■nepiexfi 4) 5 traiec, Th. Fritzsche 5 irapavais y\. ixeidiai 

Bgk. : irafiai\ais y\. fieiSla/Ma 7 A/ttt' &fifj.€ Schwabe ; Si' d(ppv<ov 

Bgk. : AeTTxi fXfXKJypiywu 10 jcal tJi : supplevi 11 etV/coXfVoj 

^/xavTov Sie\f^d/xav Bgk. : SteAwfe -r1 [XXX] nAIAIKON /3' 8i 

* tC biJT avT€ TTor]^; ctAooT/yas tC icryarov ia-cmai.; 
kiVKas ovK temo-^rjo-^'t qtti <p6prii kv KpoTatpois rpi^as, 
(Spa roi ^povii.iv fxt] ttoAios tclv Ibiav ireAcoy 
TiavT ep8' oara-aTTfp oi t&v kricav aprt ycyivixevoi. 15 

Koi fJMV aXXo ae Xddd' to 8' ap* ^v Xtoiov, epLfx^vaL 
^ivvov T&v xdAeTTcSi' iraibbi cpoiv {tov TrpoyevicrTepov). 
6 pikv yap ^io'i eppcar Xara yovvois kXa^di 6oas 
XaXdcrei 8' kripai i:ovTO'n6pr\v avpiov ap/xeya* 
TO 8' avTi y\vK€pas avOefxov a^as 7re8' vixaktKMV 20 

/xeVet' T(aL 8' 6 tto'^os koI tov icroi fxveXov kcrdUi 
6iiixiixva<rKop.iv(xii., TroAAa 8' 6pr\ vvktos ivvTrvta, 
TTavcracrOaL 8' eriauros X'^^^'"'^* ov/c [(Koro? voaco). 

TavTa KOLTcpa iroXka Trpor' e/i^oi' 6vp.ov kp.€pA^dfiav' 
o 8^ tout' e^ar' ' ottis boKtp.o'i tov 8oAo/xdxai'oy 25 

viKCLcrnv "Epov, ovTOs 80/ci/xot rots virep ojUjuecoy 
evprjv /3pat8ia)s da-Tepas, 6iT0a-(rdKiv kvvia' 
KoX vvv, eir' e^e'Aco, XP^ M^ ixaKpov (ryovTa tov dix(\)iva 
€KKt]v TOV C'^yov, eir' ov/c kOikia' TavTa ydp, uiyaOi, 
^okkiTUL 0COS OS Kai Alos ccr^aAe [x4yav voov 30 

Kauraj KuTrpoyer^as* e/xe /i>tay, (pvkkov eTra/xepoy ,^0 

(TfxiKpds b(VfX€vov avpas, ovfkwv at xe (^e'Arji) (popcV 

12 €(r€Tot 13 ot'Sr/ffO* conieci Sttj ^Jp»js Bgk. : on 

(popois rpixas Th. Fritzsche : rpia 14 (ppovitiy Bgk. : 

(ppoviffiv fjii} TToAtbj Hiller ; fj.i) . . iveos ir4\wy Ahrens : TreArj 

15 &pTi. Bgk. : ^pria 16 ^s 17 ^erj/o^ epwi' scrjpsi : tpav : 

ipwr<i>v Th. Fritzsche t^v TrpoyevfffTfpov supplevi : irpoytve- 

artpwi Bgk. 18 6 fitv scripsi : t« /x«j' eppur' Ahrens : 

tpire p« y6vois doas Bgk. : floajs 19 x«^<^<''e' • • • &pf-iva 

Ahrens : $\dffei . . . afitpav 20 rb 5' scripsi : ouS' vfxaKiKuy 

Bgk. : vfiaXtKO) 21 nif\hv 23 ou (sed hoc deletum) xaAtirot 

oux^ (corr. in ouki) : corr. suppl. Bgk. 24 x^^epa wot' 

25 {(^ar' SxTts SoKi/xoT Bgk. : ^^t' Stjs SoKet yuot 26 So/cei juot 

Sju/i cum signo compendii 27 ivptiv fipaSiws tvv evvta 

28 axivra. Bgk. : ex""'''** 29 t\Ketv wyaOe Th. Fritzsche : 

wyaBios 30 jSouAsrat 31 tpvWov Th. Fritzsche : (^lAoi/ 

32 8eiyjU€i/oi/ Bgk. : Scix^jue^oi/ oj/^Aw// Ahrens : 6 fieWwi' St /ce 

scripsi : of/ca OeATjt supplevi 

BVC. GR. 6 EnirPAMMATA 

I = A P vi. 336 

Ta poba ra bpoaoevra Koi a KaraTrvKVos kK^Cva 

^p-nvXKos Ktirai Tois 'EAiKojytacrti;* 
rai 8e /xeXa/x^uAAoi ha^vai t\v YlvOii. Ylaiav, 

A€\(f)ls €7764 irirpa tovto toi ayXaifnv' 
fioiliov 8' al/xo^ei Kepaos rpayos ovtos 6 fiakos, 5 

Tepiiivdov Tpa>yu)V ^cryoTov aKpi}x6va. 

II = AP vi. 177 

Aa(f)VLS 6 Aev/co'xptos', 6 Ka\at crvpiyyi fieXCcrboiiv 

/SouKoAtKovs vixvovs, avOiTO TlavX rdSe, 
Tovs TprjTovs bovuKas, TO kayoijSokov, o^vv aKovra, 

vejSpiba, tolv irripav, ai ttok €p.ako(f)6p€t,. 

III = AP ix. 338 

EvSctj (f)vkkoaTp&Ti, TreScoi Ad(f)VL crw/xa KCKfxaKOS 
afXT:av(i>v oraAtKes 8' aprnrayeis av oprj' 

aypiViL 8e tv Ylav koX 6 rov KpoKocvra YlpCrjiros 
KKTcrov e0' ifxepTcii Kparl KaOaTTTOfxcvos, 

avTpov eaoi crniyovTis 6}x6ppo6oL. akka tv ^cvye, 5 

0euye fx^dils vttvov Kdfxa KaTaypofx^vov, 

IV = A P ix, 437 

Trjvav tolv kavpav, Todi Tal bpv€S, alirokc KdiM\f/as 
crvKWOv ivpr\(T€i^ dpTiykv(f)€s ^oavov 

Codicis K et n (B C D, singulorum errores sprevi) et A(nthologia) 
P(alatina). omisi dialectica plane inutilia. 

I Adscriptum picturae 4 rot A P : 0/ K n 56 )uo\os A P : 
dfj.a\6s B : 6 ixav6s K C D (de accentu vocis fioKos non constat) 

II Adscriptum picturae 

III In picturam aut anaglyphum i KeKtiaK6s Musurus : KeKfioKiis 
3 y Sre n. A P (i. e. Si re) 5 &vTpov A P D 6 KaraySnevov A P 

IV Elegia est, qua epigrammatis, qualia liermis ad viam positis 
inscribi solebant, species ab usu communi ad unius viri causam 
deflectitur. carmen in A P in plura epigrammata discissum legitur 
I t60i Tol a P : ras ai (i. e. tS 6' aj) K 11 EnirPAMMATA 83 

rpio-KeXe? avT6<f)X.OLov avovarov, aXXa ^aXrjri 

TTaiboyovdii bwarov KvirpLbos ^pyo. reXciy. 
craKos 8' ivUpos TrepibibpopL^v, aivaov 8e 5 

pcWpov aiTo (nTi,X.db(ov irdvToae Tt^keddcL 
bd<f)vais Kol pLvprota-i. koI ev(o§€( KVTTapCcraroiL, 

€v6a "nipi^ KcxvTai. ^oTpvoiraLs iXiKt, 
ajXTreXos, elapLvol 8e \Lyv(f)d6yyoi.<nv doiSais 

K6(r(TV(poi dyjevcTLV noLKiXoTpavka fxikr], 10 

^ovOal 8' dbovCb€S ixi.vvpi(Tp.acnv dvTayev(ri 

fj.e)\.TT0V(rai, orofiacrii; rav fxeXCyapw oTra. 
e^eo bt] TTjvd Koi t&l yapUvri ITpiTyTrcoi 

eux^' diroa-Tcp^ai rovs Ad(f)VLb6s />te ttoOovs, 
K€v6vs kinppi^iiv \iy.apov KaXov. riv 8' dvavevoTji, 15 

Tovbe TVxo)V e^e'Afo rpttrcra dvr] reXeVai* 
pe^co yap 8a/iiaAay, Xdcnov rpdyov, dpva tov Xa-yoa 

araKiTav. diot 8' ev/xeyews 6 d(6s. 

+ V = A P ix, 433 

A^i9 TTori ray Nuju^ai; 8t8vju,ots avAot<ny deio-ai 

d8u Ti juot; K77yci) ■7raKri8' diipdp.€Vos 
dp^evjxaC tl KpeKciv, 6 8e /3ou/coA,os dp,p.Lya 6iX^u 

Ad(l)Vt,s, Kr]pob^TO)t TTvevixaTL jixeX'Trojuei'os'. 
eyyvs 8e ordires Xatrias 8puos dvrpov oiria-Oev 5 

Oara Toy alyi^drav 6p(f)avCa-(afj.€S vttvov. 

5 tro»c6s (kSitoj C B v. 1.) 5' fZ tep6s K n : epKos 5' eSO' j'tpii/ A P ; 
eUBpiyKov Kaibel, sed cf. Pap. Oxyrhynch. 675. 14 al. 11 5' aSovlSes 
Meineke : 5' ariSovlSes A P : arjSoviSfs IT K auraxtvai Scaliger : 

d»'Tmx«i'<r( 12 fjL(\irovffi AP ij.(\iyripvv AP 13 Ilpji^Try 

B: npidirw 14 (vxov AP airoo-Tpftl/ai AP 15 airoppt^ai 

A P ai/av(voi A P : &pa Vivari D 18 aloi K n : viioi A P 

V Non est epigratnma, sed epigrammatographus bucolica temptat 
(Theocr. i) i ^oivau A P 2 KTiywv B : /ca'yiijj' C attpS/xfyos 

AP 3 To|6C/iot AP j8. iyyvOfv 4<^ei AP (Theocr. 7. 72) 

5 Aacriai^xcos iyyvdiv &mpov A P 

6* 84 0EOKP1TOT 

t VI = A P ix. 432 
A SeiAate tv Svpat, ri to ttX^ov, et Karara^eis 

baKpvcri, biyXrivovs wTras 6bvp6fjL€vos; 
oi;(CTat a x^M'^poy, rd KaXov rexos, oXx^t es "Aibav 

Tpa^vs yap xakaii djOK^cTTta^e Xvkos. 
at be KVV€S KXayyevvri' tC to itXiov, aviKa r-qvas 5 

6<TTiov ovb\ re<^pa XetTrerai ol^ofxevas ; 

VII = A P vii. 659 

Nr^TTtoy vlov eAetTres, ez^ ctAiKiai 8e koi avro's 

F,vpvfjLebov Tvp-^ov Tovbe davoav (tvx^s. 
aol jJikv ibpa OdoLcri /act' avbpaa-i' tov b\ TroAtrai 

TifiaaevvTi, TiaTpbs jixyw/xerot ws ayadov. 

VIII = A P vi. 337 

*HA^e kolL Is M[X.r]Tov 6 tov TlaLrjovos vlos, 

ir]Trjpi voacov avbpl avvoLaoixevos 
NiKia6, OS yiiv ctt' rjixap del Oviecracv iKvevrai, 

KoX ro6' CLTt ev(i>bovs yXvyj/ar ayaXfxa Kibpov, 
'Hericoi't xdpiv yka(f)VfKi.s X^po? aKpov VTroords 5 

[XLaOov o 8' eis epyoi^ Tracrai; acprJKe Tixvr]v. 

IX = A P vii. 660 
"Bitive, ^vpaKocLos TOL avjjp to8' kipUrai "OpOcav 

XeifxepCas jxidvodv fir)baiia vvktos lols. 
Koi yap eyo) toiovtov f^^ "noTfiov, olvtX b\ iroAAas 

iraTpibos odvdav Kci/xai ((fyea-crafxevos. 

VI Eiusdem generis atque V 1 S Sei\aie A P, B C : SetAe post 
sp. vac. K D' : 5 add. D^ ri roi A P Karof cTs K C 2 8t- 
y\i\vu)S A P 4 x«A«s K C D 5 KoAet/j'Tt t/ to» A P 6 AeiVer' 
airoixo/JLfvas A P 

VII Epitymbium verum, in eodem tumulo erat XV. QeoKp. oi Sh 
AiuvlSov Tapavrivov A P (ubi proximo ( 15) adhaeret). lada praebet 
A P I fva\iyKia K 3 /ier' K n : Trop' A P 

VIII Subscriptum Aesculapii statuae, quam Nicias Milesius facien* 
dam curavit ut in atrio dedicaret. Dorismum praebet A P 

IX Epitymbium verum. A^wvitov AP i rot AP (inde Mus.): 
Tij K C D i<pl(To K D 2 x^'M^P'^JS •^ n 3 wSr/iov K n : 
(i6pof A P noWrjs A P 4 6dv(ir]v H : oBviioup K EnirPAMMATA 85 

X = A P vi. 338 

'Tfuv TovTO Beat Kf.xapi.(ryi.ivov ivvca Tratrats 

Tb>ya\fj.a aevoKXrjs dfJKc to ^apfxdpivov, 
fxova-iKo^' o^x Irepo)? rts epei. cro(f)[ai 8' em rai§e 

airoi; €X<t>v Mov(rav ovk iirikavOdveTai. 

XI = A P vii. 661 

F,v(t6€V(09 to [xvrjjxa' (f>V(nyv(aixcL)V 6 (ro(f>L(rTrJ9, 
bcLvo^ an 6(f)daXfMov kuI to vorjfxa fiaduv. 

(V fxof iday^av iTaipoi eitX ^fivqs ^4vov ovra, 
■XyixvoOirris avT&L baifJLOvCuis 0iA.oy ^]v. 

TrdvTOiv c5y k-nioLKiv i\iL T(6v€(iI)S 6 cro^to-r7/s* 5 

KaCirep aKLKvs ea)i; elx apa Krjbcuovas. 

tXII=AP vi. 339 

ArjfAOjLteXTjs 6 xopriyos, 6 tov TpCirob^ S) Atovvae 
Kol <r€ TOV ijbLOTOV d(&v fxaKapoiv dvadeCi, 

jxcTpios ^v €V TTacrt, xopcdt 8' eKTT/craro VLKrjV 
dvbp&v, Koi TO Ka\6v koI to TrpocrTJKOV opfav. 

XIII = AP vi. 340 

*A KvTrpts ov Travbap-os. lAao-Kco tuv debv eiTrwy 

ovpaviav, ayvds avdep-a Xpvcroyova^ 
oiKOii ev 'Ap,(f)iKkfov9, Oil Koi TiKva KaX ^iov il\ie 

^vvov del b€ (T(\)iv Xmlov ets 4tos ^v 
€K (rddev dp)(op.4voL9 S) TTOTVLa' Kr]b6p.€V0L ydp 5 

ddavaTMV avrol nXeTov ^xovai fipoToL 

X Inscriptum arae novem Musas exhibenti i ivv4a K n : 
ivOiro A P a O^/ce K n : rovro A P 3 ao<piri 5' ^irl rfiSe K n 
4 yiovaauv K n : tHovaicav A P 

X I Epitymbium verum, vix Theocriteum AewyiSou A P 3 ?- 
ypaipau K 11 4 x**"/*- ^ • X"M- ^ ^ ainwi Hecker : avTo7s A P, 
B D : auT^y K C ^j/ K n : fii/ A P 

XII Epigramma e tripode Atheniensi saec. iv exscriptum. Demo- 
meles : Kirchner, Prosop. Att. 3554 i ATj/xo/teATjs D' : Ao/io- 
fi(vr\s cett. 

XIII Subscriptum Veneris statuae in larario Amphiclis. nomen 
Coiun 404 Pat. lonismum tradit K n 3 ?o-x« A P 86 0EOKPITOT 

XIV = AP ix. 435 

'AcTTots Koi ^eivoicnv tcrov vi}iii ijbe rpdircCa' 
6iLs aveX(v \j/ri(l)OV Tr/ao? koyov epxpfx^vrjs. 

aWos TLS TTpocfyacnv Xcyero)* to, 8' oOveTa KdiKOS 
XprnJ-ara koL vvktos ^ovkofxivois api6yi.il. 

XV = A P vii. 658 

Tvu)(ro}xai, ei rt i^e/xeis ayaOoZs irkiov, rj Koi 6 beikos 

eK (riOfv b>cravT(as 2crov ohomop' ^X^'" 
' xciipeTco ovTos o Tvp.^O'i ' epeis * cTret EvpufieSoiro? 

Keirai r^s t€/3^s Kov(f)os virep Ke^aX^s.' 

XVI =AP vii. 662 

*H 'Trais &ix€T acapos €V e^8o/x(ot 1^8' iviavrm 

6is di8rji^ TToXXrjs ^\t/cirjs Trporipr], 
bciXaCrj, TTodiovcra tov eiKOo-dpi-qvov ab(k(f)6v, 

vriTTiov da-Topyov yevardix^vov Oavdrov. 
alat ikcLva iradovcra Tlepta-Tepri, ws iv Irot/xoot 5 

dvdpaiTTois baCfxuiv OiJKi ra XvypoTara. 

XVII = A P ix. 599 

0acrat tov dvbpidvra tovtov Si ^eVe 

cTTTOvbaL Koi Xfy', eTrijy es oTfcor evOrjis' 

' ^ AvaKpcoirros eiKoV eiSoy ey Tecoi 
T(Sy Trpoa-d^ ei rt ircpicradv (oiSottoiou. 

7rpoo-0et9 8e x'^ri rots vioiaLV abero, 5 

epeis drpeKeo)? oXoy roy avbpa. 

XIV Inscriptum in taberna Caici, trapezitae barbari i aSe A P 
2 ai/eAeS A P : ave\ov cett, lA/cojitei/T/s K^ C D : apxofjLfvrjs A P 

XV Cf. VII I ye>ois K D' 2 ^xets K D' 4 Dorismus 
requiritur 

XVI Inscriptum anaglypho sepulcrali ; Theocriteum non videtur 
Aectfvi'Sou A P 2 iroh\rj(Tiv K D* ^A(k^?;s K 3 troOfoiaa K D 
5 A€€ij/a K n : \\rypii A P 

XVII Subscriptum statuae Tei ; nisi nobilem poetam advocassent, 
Doricam dialectum Tei non admisissent 2 (rirovSa7e K n iniiv 
D^ : 4-irav cett, 4 iiSoirojwy K 11 5 ytots K 5j5eTo 
AP EnirPAMMATA »7 

XVIII = A P ix. 600 
"A re ^(ava Awpios x^^VP o rav Koj/xcotSiay 

tIv (5S' avi6r]Kav 
ToX '2vpaK0V(r(rais kvihpvvrai, TreAcopiorai Tro'Aei, 5 

of avhpX TioXirai' 
(ro(f)&v (OLKc pr}[xdT(t)V jxeixvajiivovs 

T^Xelv k-nCxiipa. 
TToXAa yap Trorray ^oav Tois 'Trato-ty er^e xpricrnxa. 

liiyaXa x^/^'s avrcSi. 10 

XIX = A P xiii. 3 

*0 ixova-oTToios cvddb^ ^iTnr&vai fccirai. 
ei pikv TTOvrjpos, firj iroTcpxiv t&l tvix^iol' 
et 8' kaarl Kpr\yv6^ re koX itapa xpJ70"ra)y, 
Oapaiuiv KudCC^v, ktjv OeXrjis, ctTTO^pi^ov. 

XX = A P vii. 663 
'O fXLKKO^ ro8' €T€V^€ TCLl QpaL(T(raL 

M^Setos TO /xm/m' eTri rut 68c3t K-qTriypa^e KXeiray. 

I£et ray x<^P^^ " yvva olvtI T-qvcav, 
Stv TOP K&pov edpexj/e' tC fidv; ctl xprjcrtixa /caAeirat. 

XVIII Carmen subscriptum statuae in theatre Syracusano. numeros 
in comoedia solitos auxit Theocritus Reiziano, maxima Doricos ita 
reddi ratus, fortasse ex exemplo Epicharmi 5 ol A P 2vpu- 
Kovffais K n ireKwpis t^ K IT : superlativus est 6 oF K n : 
So-ff' A P 7 ao<pa)v ioiKf Kaibel : fftophv elx* A P : ffwpbv yiip «7x* 
K n XP*?/**^'"'*"' ^ n 9 vaffiv A P 

XIX ludicium de poeta sub specie epitymbii 2 xel D irpoir- 
(pxov K n 3 xp^o'Tw A P 4 Kudi^ov ^j/ K n 

XX Epitymbium verum ; nude scriptum foret KAf ira &pai<r(ra 
Xpi/ffTck x*'!"* Ae«vj5ou A P. lonismos infert K n 2 /c^i/t'-ypotfe 
K n 4 T«A«wT5i A P 0EOKPITOT XXI = A P vii. 664 

'Ap)(iXoxoy Koi aradi koI cta-ibe top TraAat ttolt^tAv 

TOP rG>v ldixj3oi)v, o5 to fxvpCov kK^os 

bLrjXde Kriirl vvKxa koX -nor dcS. 
?] pa viv al Moicrai koX 6 AaAios rjyaTTSvv 'AttoAXcoj', 

<ws k\xp.€Xr\s T kyivero Krjinbi^Los 5 

€TT€d re TTOLclv Trpbs Xvpav t detbciv. 

XXn = A P ix. 598 

Tov Tov Zavbs 08' vjjuv vlov oivqp 
TOV XfOVTOfXaxpLV, TOV 6^x€i,pa, 
TTpCLTOS T^V iirdvCoOc }X0V(T0T!0l5)V 

Yleicravhpo'i (rvveypa'^ev ovk Kajxipov, ' 

)(t5(r(rou9 i^eirovaa-ev ei7r' dedkovs. 5 

TovTov 8' avTov 6 bdixos, u)S (rdcf)' clbrjis, 
iaracr' kvddbi ^okKiov 7:07)0-0? 
■TroAAois jjL-qa-lv oiTLcrOe KrjVLavTols. 

+ XXIII = AP vii. 262 

AvbrjcreL to ypdixfia, tl crd[JM re Kot tis v'k avrm. 
TkavKrfS ci/ai Td<j)OS Trjs 6vofia^opL€vr]s. 

XXI Subscriptum statuae. Leonidae A P 3 ■rphs K n 4 yuir 
K n Movaai A P Acijos K n 5 KairiS. A P 

XXII Subscriptum statuae a Rhodiis publice positae i Zrjvhs 
AP 3 irpwTos A P er' &vude A P, cf. Theocr, 7. 5 4 wk 
codd., in lapide erat 6 iK 7 iroii)ffas K n 

XXIII Codices Theocriti ignorant; lemma QeoKpirov fiovKoXiKov 
additum propter Theocr. 4. 31, cum plebeium carmen e lapide esset 
descriptum. videture Meleagri corona sumptum esse, in qua adespoton 
fuerat. EnirPAMMATA 89 

XXIV = A P ix. 436 

^Apxo^o. TOiTToXXoiVi Tavadrifj.aTa 
■inrrjpxev' rj ^6.<ris hi tov jnev cXkoo-i, 
Tov 8' cTrra, tov be irevTc, tov be bcabcKa, 
TOV be 8iijKocrioi(n veuiTept] 178' eviavrols' 

Tocra-oab^ apiOfibs e^e^r\ fieTpovp.evo'i. 5 THEOCRITI FRAGMENTVM 
BEPENIKH 

Koi T6S avrip atreirac e'naypocruvr]v re koX ok^ov, 

e^ oAos wi ^o)^, TO. be biKTva KeCvcoi. apoTpa, 

(T(f)dC(>>v cLKpowxos TavT-qt 6e5)i lepov lyOvvy 

ov kevKov Kokeovcriv, o yap ff' lepo^TaTos akk(i)v, 

Kai Ke kiva arricraLTO koX e^epvcraiTO dakdcrcrris 5 

efjLTrkea. 

XXIV Adhaeret in A P epigrammati 14 inter Theocritea ; receptum 
est ab Ahrente, inscriptum erat basi recens factae ut multa et antiqua 
donaria reciperet. baud indignum carta Thaocrito i ruvSWuvoi 

ravad^/iara ravra : correxi 2, 3, 4 rod scrips! : to?s 5 o.ptdfihs 

scripsi : yap viv 

Athenaeus vii. 284 (ex auctore ignoto, saec. fere i a. Chr.) QeoKpiros 
Se 6 "ZvpaKovffios eV ttjl f'irtypa<poixevrii BepevLKTU rhv \fvKov 6yofj.a^6fievov 
*X^i"' ifp^y K<x\f7 SiA TovTwv a ^wi\ Toup : ^<i>u 3 aKp6i/vxos 

Scaliger; cucpoyvxovs APPENDIX 
ALIORVM BVCOLICORVM 

Carmen servatum cum Theocr. 14. 2. 15-18 pagina 
I. [0EOKPITOT] EniTA4>I02 BlilNOS 91 

Carmina servata in codicibus n et * 
II. HPAKAH2 96 

III. MEFAPA 106 

Carmina servata in codicibus n 

IV. AHNAI Ill 

V. 0API2TT2 112 

Carmina servata in codicibus 4> 

VI. [0EOKPITOT] B0TK0AI2K0S . .115 

VII. [0EOKPITOT] AAIEI2 . . .117 

VIII. M02X0T EPilS APAHETHS . .120 

IX. KHPIOKAEHTHS . . . .121 

X. (BmNOS) AAX2NIA0S EniTA4)I02 . 122 

XI. EI2 NEKPON AAilNIN . . .126 

XII. EPA2TH2 127 

XIII. Eni0AAAMIO2 AXIAAE12S . .130 

Singillatim servatum 

XIV. M02X0T SIKEAmTOT ETPliOH . 131 
MOSCHI fragmenta . . .138 
BIONIS fragmenta .... 140 I. [aEOKPITOY] EniT A<^102 BmN02 

BOYKOAOY EPQTIKOY 

(MOSCH. Ill) 

AXkivd ixoi (rTOvax€iT€ vdirai koI Acapiov vb(op, 

Koi TTOTafxoi /cAaiotre tov i/xe/aoeira Btcoya. 

vvv (j)X}Td fxoL ixvpecrOe, koi aAtrea vvv yodoia-de, 

avdea vvv arvyvoicriv a/no-nviioiTe. Kopvfi^ois, 

vvv poba (f)OLVi(T(r€(rd€ ra irivOLfxa, vvv avcfx&vaL, 5 

vvv voLKivOi AoAet tol era ypdfxfxaTa koi TrXiov alai 

kdix^ave Tots 7reraA.o6cri* koKos ridvaKe /xeAtKray. 

apx.cre SixeAuai, rw irivdeos dpx^eTe Moicrai. 
dbovcs al TTVKLVOi(nv obvpopLCvai ttotI ^vAAoty, 
vdixacTL TOLs SueXois dyycCkare rds ^AptdoLO-as, lo 

oTTi B[(ov riOvaKiv 6 ^ovkoXos, ottl (tvv avT&i 
/cat TO fxiXos ridvaKi koi wAero Acojots doibd. 

dpyire 2tK6AiKai, raJ irivOeos ap\eT€ Motcrat. 
^Tpvp-ovLoi fivpicrdi Trap vbacrtv atkiva kvkvoi, 
KaX yocpols (TTopidTearcrL /ixeAtVSere TTiv6ip.ov wiScty, 15 

oXav vp.€T€pots ttotI xeiA.ecrt yrjpas detSei, 
eiirare 8' au Kovpais Oiaypi<TLv, ei-n^are 7r<i(rats 
Biorroytais Nv/x0ato-ty ' aTrwAero Awpto? ^Op^evs.* 

ap\€T€ Si/ceAtKai, rw irivOios dp\€T€ Moio-ai. 
KcTvos 6 rats dyeAato-ii' epdo-joiios ovk4tl /Ae'ATret, 20 

ovk4t kpr]p.aiai(nv vtto bpv(rlv rjnevoi debet, 
dXXa Ttapd IlAovr^t jxcKos ArjOalov dttSei. 
a>pea 8' eorti' a(f)Ci)va, kol al jSoes at ttoti ravpois 

Codicum stirpes duae PHS et * = V (usque ad v. 15 W) L Tr. ; 
singulorum multos errores omisi. In titulo $ow6/iov L Tr. 2 KKaioire 
Mus. : KoKaone vel KXadoire 5 iLvefiuvai Valckenaer : avtfidva 

7 (Tots H L Tr, TfdvaKf W : TeBvtjKe 10 <tik€\o7s S* : <riK(\i- 

Ko7s cett. II TfdpriKfP 16 oTai'^j'PH'L ^^pa; de/Sec 

scripsi : -y^pvy SetStCf) 23 vot\ et irori codd. 92 App. I. [0EOKPITOTJ 

irXa^ofxevaL yodovTL koI ovk lOikovTi ye/xecr^at. 

apyiT^ StKeXt/cat, tw irevOeos apxere Moio-ai. 25 

(reio Bloov CKkavcre raxvv ixopov avrbs ^AttoWoov, 
Kol Sarupoi ixvpovTO ixeXdyxkatvoi re nptrjTrof 
Koi Ildves a-Tovax^vvTL to (tov [idkos, at re Kad^ v\av 
Kpavib^s d>bvpavTO, Koi vbara baKpva yivTO. 
'A)(a) 8' kv TrirpaLcnv obvperac, ottl arKairrji. 3° 

KOVK€Ti. jui/iieirai to, a-a )(etXea. orwi 8' e-Tr' oXfdpcai 
bivbpea Kapirov €pi.y^€, ra 8' avOea -ndvT^ (jjiapdvOrj. 
fxaXcov OVK €pp€V(r€ koXov yXdyos, ov /xeAt crip.j3k(t)V, 
Kdrdave 8' iv K-qputi Xwevixevov ovk€Tl yap b(L 
T& /ueAtros rcS cro) T^dvaKoros avro rpvyacrdai. 35 

dpxj^TC StKeAifcai, rw TrivOios apx^re Motcrai. 
o^ Tocrov (IvakCaLcrt. Trap' dtoVt p.vpaTO ^upr]v, 
ovb\ Tocrov TTOK dcKTev €vl (TKOT:i\oicnv ^Ar]b(av, 
ovbe TOcrov 6pr]vr](riv dv u)pea pMKpa Xektbdv, 
^AXkvovos 8' ov Toa-aov eu' dkyecnv la^e Krjv^, 4° 

ov8e Toa-ov ykavKols ivl Kvp.a(n Krjpvkos atSey. 42 

ov Tocrov dmoLo-LV ey ay/ceci 7rat8a tov 'Aovs 4^ 

i'Trra/Ltei'os Trepl cra/xa KLvvpaTo M^pivovos opvt9, 
ocTcrov diTOipdiixevoLO KaTO)bvpavTo Blmvos. 

&p\€T€ SiKeAtKat, rw irevdeos dpyj^Te Moio-ai. 45 

d8oi'i8es 7ra(Tai re x.^^t^ores, as ttok' erepirey, 
&s XaAe'eiy e8i8a(rKe, Kade^opLevai. ttotI Trpifxvoi^ 
dvTiov akkdkaia-iv (K<aKV0V, a% 8' viTetpcavivv, 
' opviOes kvTTeia-d^ at ircvddbes dkXd Kal vnxciS'.' 

apx.fTe StKeAiKtti, rw -nivO^os apyjeT^. Moio-ai. 5° 

30 iriTpriffiv 34 KdrOavev 4v PK^L Tr. 37 T;({fft 2eip^p 

Buecheler : o-e irpl»/ H' L V : Se Trpji/ P : ye irptv Tr. : Sf\<piv S H^ 
38 itot' P S iutrei/ H 40 taxf V L Tr. : ferxf v H S' : IffXfTo 

PS'' K^uf Aldus : K^puf (vel inde depravata) 41 ante 4a 

codd. : corn S^ ijcpoicriv S : iidvoKTip (inde ofwv. P H, wj/. Tr.) cett. 
43 (Twfia H V 47 ttotI US: S' M cett. 49 \vvi7a-d'' at 

Ahrens : KvireTffde V Tr. : AvireTffdai L : XweTtrdf ye H S : Auir«C<r0e P 
7]fif7s H S L ; Tifias P : vixus V Tr. EniTA^IOS BliiNOS (MOSCH. Ill) 93 

tCs ttotI (rat (rvpiyyi. fnkC^eTai aj rpLTTodriTe, 

Tis 8' cm (Tois KaA.a/xois 0rj(rct crTOfia, Tis 6pa<rvs ovrois; 

ei<reT6 yap TtvfUi to. era ^fiXca koI to abv aaSfxa, 

a-xu) 8' iv bovdK€(r(ri T€as tri ^ocrKiX aoihas. 

YlavL <f>4po) TO fx4ki(Tp.a; Ta\ av koH Kiivos cpeiaai 55 

TO (TTop-a beipLaCvoi, p,r} bcvTcpa (reio <\)ipr]Tai. 

apyj^Ti ^iK^kiKai, tS) tt€v6(os ap)(€T€ Moiaai. 
KXaUi Kal FaA-aTtia to (tov jueAo?, &v ttok fTepires 
k(pp.ivav pL€Ta creio Trap* aiovecrcn 6aXd(T(ras. 
ov yap Xcrov KvkAcotti /meAtVSeo* tov jjl^v i(f)(vy€V 60 

a Kaka raXareia, (re 8' 6.bL0v e/SAcTrey &Xfias. 
Kal vvv ka(rafJL€va rw Kvpiaros kv '^ap.ddoKTiv 
e^€r' €pr]fjLaCaicn, /3oas 8' Irt creto yo/xevei. 

a/3xe'"c Si/ceXtxar, t© irivOeos dp^^Ti Molcrai. 
TTOLVTa Toi S) ^ovTa o-vyKCLTdavc b&pa to, Molctclv, 65 

■napdeviKav kpoiVTa (/)tA.^/xara, \iikia iraCboiv, 
Kal (TTxryvol "mpl <r&p.a t€ov KXaiova-iv "Epcore?, 
ya Kvirpts 'noditi o-e ttoAu TrXeov rj to <^\Xr\}xa, 
TO TTp(aav TOV "Abcaviv aTToOvaicTKOVTa (piXrjcrev. 
TovTo rot, S TTOTapi&v Atyv/xorare, bevTcpov aXyos, 7° 

ToCro, Me'Arj, i^eov aAyos. aTrwAero irpav tto^ "Oixr]pos, 
TTJvo TO KaAAioTras ykvKcpbv arop-a, KaC ere kiyovTL 
fjLvpaa-Oai Kakbv via TTokvKkavToi,(n peiOpois, 
Ttacrav 8' iirk-qcras (fxovas aka' vvv irdkiv akkov 
vUa baKpveLs, Kaiv&c 8' em trivOe'C raKT/i. 75 

dficfyoTepoL Trayais ire^tk'qp.^voi, hs pkv iirive 
JJayaa-ibos Kpdvas, 8' ^x^f irop-a tols 'A/oe^otVa?. 

51 ixeX'iltrai S** : fxeKlnSfTai cett. 54 dx«^ 5' ^»' Call. : ax^Svi] V 

Tr. : axfSiDv L : dx^Soj/f ? H S P ert j8<{(r/c. Brunck : iirifi. 55 /xe- 

My/xa V L Tr. KOKcrroy 59 juerd Hermann : irapa r]{i)6vi<r(ri 

61 aSu ^j3\. P : d5v airtfiK. H S 67 (TTiryj/bv H S P 68 x« 

scripsi : d iroOeei Hermann : c^iXe'et post 69 intercalarem add. 

Vrbinas 140 descriptus ex S 71 fxevtv viov H S ttox' Kaibel : iroi 

V L Tr. : TOi H S : ;«o» P 73 fivpacrOai Meineke : fivptadat 'K\ai- 

roiffi L : -KKavffT. cett. 74 5' eTrXTjire L : e7rAij«re V 75 ojV^ P H S 
77 na'ya(T'j5os Tr. : ■KaryaaiSa^ cett. 'Apfdolcras Tr. : apfdovcras (-tjs) 

cett. 94 App. I. [0EOKPITOT] 

X^ jMev Tvvbapioio KoXav aeitrc Ovyarpa 

KoX QiTibos jxiyav via Koi ^Arpiibav Mivi\aov 

Kelvos 8' ov TToXefxovs, ov haKpva, Ylava 8' e/ieA7re, 8o 

Ka\ ^ovras kkiyaive Koi deiScoy fvofxeve 

Koi (Tupiyyas ercux^ *««' abia TTopriv a/iteXye 

KoX TTaCbiov (bibaa-Ki (^ikr\p.aTa koX tov "'Epcora 

€Tp€(f)€V iv KoXtTOIO-I Kot ijpfdc TOLV 'A(j)poblTav. 

ap)(^eT€ 2iKeA.t/cai, t& irivOcos ap^fTi Molcrai. 85 

Tracra Buoy 6 privet ere KkvTrj tto'Ais, aa-rea Travra. 
"AarKpa fikv yoaei (re ttoAi; TrXeov 'H(no8oto* 
riiySapoy ov TtoOiovri t6(tov Boia)Ti8es vAai* 
ou ToVoi' 'AA.Kaia) TtepmvpaTo Aecr/3os ipavvd' 
ovbi Tocrov rbv aoibov obvparo T-qiov aa-rv 90 

(re Tikiov ^ Xp^iK6\oLO iroO^i Ilapos* airi 8e Sa'7r<^o{;s 
et(reri creu ro ^xiKicrpxi Kivvperai a MiTuAT/ya. 
ei 8e SupaKoo-ioKTi ©eoKptros* avrap eyw rot 
AvcroyiKas 68was /xeA.7ra) /xe'Ao?, ov feVos wiSas 
/SouKoAiKay, dAA.' aire 8t8d^ao (reio jua^rjrds, 95 

Kkapovojxos fjioCcras ras Aoopibos, at, fie yepaipcoy 
aAAois juei' rtoy ok^ov, ifj.ol 8' aTreAeiTres dotSdy. 

apx^Te ^i.K(kiKaC, t& irivOeos apyire Moio-ai. 
aiai, rat ^lakayai. p.iv, luav Kara kuttov okcovTai, 
rjbk TO, ■)(k(tipa aikiva to t evdakes ovkov avrjdov 100 

vcmpov av ^viovri koX ets eros dAAo ^vovti.' 
afifxfs 8' ol fxeyaXoL koI Kapnpoi, o\ cro(f)ol avbpes, 

OTTTTOTe TTpOLTa 6dvU>p.€9, dvOLKOOl €V xOovl KoCkUL 

ivbofiis ev jbidAa fxaKpov dripfxova vriypiTov vitvov. 

Koi. av iikv S)v (TtySi 7r(TrvKacrp.€Vos icrcnai Iv yai, 105 

81 fitiras 86 dprjve? ae Call. : dp-f]vri(r€ 8t "AcTKpri 8g ipavya 
Heringa : ip^vvi V L Tr. : epfvta P : ipefivd H S 90 oSvparo 

Wakefield : ^nvparo vulg. 92 fitKiyfia V L Tr. 93 et scripsi : ev 

95 fivre 96 fiwaas 5j /ue Briggs : i/xfjita (i. e. S /xe et i^M/**) ^ 
Tr. (?) : a^/ie cett. varia prosodia 97 avf\eiif/as H S 100 ^ to 
P H S 102 Kaprepol, ol Briggs : KaprepiKol (jtaprfpol P) 103 dro- 
Koes P H S 105 5»/ Wakefield : eV EniTA4>I0S BII2N02 (MoscH. Ill) 95 

Toxs Nu/x(^aio-i 8' cSo^ey ad rbv ^axpaypv aihuv. 

raZs 8' eyo) ov (pdovfoifjiL' to yap ^e'Xos ov koXov atSet. 

ap^cTe 2iKeAtKai, tw irivOtos apyin Moto-ai. 
<f)dpp.aKov 'qkOe Btcoy ttoti croy crTo^ia, (pdpfxaKOV TySej. 
Toiovroij )(eiXe(r(n TToribpaix^ kovk kykvKavdr]; no 

Tis 8e PpoTos T0(r(T0VT0V dvafxepos <as K^pda-ai. roi 
77 8o5j;ai KaAeoyTi to (f>dpixaKov; €K(f)vy€V d>i,bdv. 

apx.fTc 2iKeA.tKai, rw TrivOeos apx^re Moiaai. 
dWa AUa Ki^f Trayras* cyo) 8' cTTi irivO^'i r<3i8e 
haKpvyioiv Tiov olrov ohvpoiiai. ei Suya/xay 8e, 115 

ws 'Op</)ei/y Kara^ds Tron Tdprapov, u)S ttok 'Obvcrcnvs, 
m Trdpos 'AkKetbas, KT/yw rdx' ai' e? bopLov ^\dov 
riAouTeos, cos /cei' i8oi/;At, /cai et nXour^i /xcXiVStji, 
ws ai; aKOva-aCpMV, tC ju,c\t(r8eai. dAX' aye Kwpat 
2iKe\tKoV ri Aiyaiye xat a8u rt /3ouKoXiafeu. 120 

Kot Kei2;a 2t/ceAa /cat ey AlrvaCaicnv eiraiCfv 
diocnv fxe\os otSe to Awpioy ovk dyipacrros 
ia-a-eW^ a piokTrd, x&>s 'Op(^ei irpoo-div iScoKcy 
a8ea ^opp.i^ovTL TtakicrcrvTov EvpvbiKdav, 
KOI (re Btcov TripL^ei rois &p€(nv. el bi tl Kr}y(av 125 

crvpCcrbcov bvvdpiav, Trapd nXouTe'i k' avTos aet8oy. 

107 ToTs scripsi : rors 109 tUes VL Tr. no rls 

Tovrois H S iroTfdp, H S^ : ttok' eSp. cett. ovk V L Tr. 

111 &s Ahrens : is S : f} cett. Kepdaairo V L Tr. : KfpaitraiTo 
P : 'vfpdffaiTo H : Kepdovri S : corr. anonymus in cod. Vat. 1379 

112 \a\fovTi V L Tr. eK^vytv S : ^ <piryev cett. 1 14 irovTaj om. 
spatio vacuo relicto PH S' 115 SaKpvxfov lunt.: SaKpva koI cett. 
117 €»s 118 fifKiaSr} Ahrens: /ieAiVStjs (-tis) 119 /ueAiVSeoVL 
Tr. P oAA' ^7* scripsi : dAAa wciaa P : oAA.' e'lrj H S : Kal iraaa L : 
«aJ Trapi V Tr. (archetypus aAAci vaph per compendium) 121 koI 
Ktlva 2jk€\o Teucher : koI Kelva {Kelvps P) (TtKfKiKa eV V L P : Ktivri 
aiK(\iKCLi(Tiv iv ViS : Ktiva (TtKeAi/ccb Kal iu Tr. 122 atoffiv scripsi : 
a6<Ti Kal fjSf V. 1. H S 126 (TvplffSey H S P v. 1. dclSco V L 
Tr. V. 1. : cm.' P II. [HPAKAH2 AE0NT0a)0N02] 

(Theocr. XXV) 

HPAKAH2 nP02 ArPOIKON 

Tov 8' 6 yepu>v TTpoaeenre j3oS)v kiriovpos aporpcvs 
Trauo-a/u.ei'os cpyoio, to ol /xera yipaXv €K€lto' 

' (K TOL ^etre TTpocfypuiv ixvO'qa-op.aL oaa tpecCviLs, 
'E|0/j,eft) a^oixevos betvrjv ottiv eivobCoLO' 

TOV yap (f)a(rL p.eyL(rTov eTTovpavLcov KcxokSxrOat,, 5 

ei K€V obov ^axpelov avrjvrjTaC rts obCr-qv, 
TTolfxvaL fxkv (3a(ri,krjos evrpi)(es Avydao 
ov iraa-ai. ^ocrKOVTai lav jSoanv ov8' €va yGtpov 
dXA' at pAv pa vip-ovTat kir' oxOais ^WiacrovTos, 
at 8' \ipov deCoio Trapa poov 'AA<|)etoTo, lo 

at 8' €771 BouTTpao-iou TTokvl^oTpvos, at 8e Kal a>be' 
\aip\s 8' ol (rr]KoC cr^i T€Tvyp.ivoi (.la\v kKaaraLS, 
avrap ^ovKokioiaL TTepLTTXrjdova-C irep €p.Tn]S 
iravTicTCTiv vojjiol <S8e re^jjAoVeV alev iacri 
Mtjviou ap. p.€ya Ti(j)os, CTret /xeAir/Se'a ttoitji; 15 

Xet/mwyes OaXiOovcnv virobpoa-oi flap-ivaC t€ 
els aXis, 17 /5a jBoea-a-L p,4vos Keparjiariv de^ei. 
avAis Se (t<^l(tiv ijbe rerjs em be^ia xecpos 
(f)aiveTai ev pidXa Traat. Trepjjy iTOTap.o'io peovTos 
K€ivr}L, 66l 7rA.ardvtoTOi (TrrjeTaval 'JT€(f)va<n 20 

Codicum stirpes : n (D, B, notae marginales C ; abieci singulares 
errores D) # (M, cuius multos errores abieci, V, in cuius locum 7-104 
et 201-246 succedunt apographa WX, Tr.). inutiles errores * et 
eiusdem dorismos omisi. Titulum vulgo receptum finxit Call. 
Avyelov KXrjpos lunt. : 'HpoKXrjs wphs wypotKov habet * i fiouv n 

Tr. : (pvrSov M V iiriovpos aporpevs * : «Vi/8oi;/c(JA.oy av^p (ex Homero, 
velut y 422) n 3 Scra^ II: &s ^ 7 ivrpixfs U : iv(ppovos * 

8 oW eva * 9 vifiovrai * : vaovroi n 'Elxicrffovros Meineke : 

o;u<^' k\i(Tovvros 12 S' ol Meineke : Sj) n* (Se M) 15 Mi]viou 

n : Tlijvfiov * 16 6a\e0ov<Tiy 4> : re (pepovffiv n uirb Spdaow W 

Tr. : wttJi SpJo-w M 19 xoo\ Meineke : wa<ra HPAKAH2 (Theocr. XXV) 97 

XAcopTj t' dypie'Aaioy, 'AiroAAtovoj vofxioio 
Upbv ayvov, ^€lv€, reXeioTaroio ^eoio. 
cu^vs 8e aradfJLol TTepLfxrJK^ei aypoMzais 
b€bfjLrivd\ ot iSaa-iXrJL 'nokvv KaX a6ia(\)aTov oK^ov 

pVOlXeO^ €vbvK€U>S, TpiTToXoiS (TTTOpOV kv ViiOlCnV 25 

€(r&' 0T( jSdXXovTcs /cat TcrpaTroXoLa-iv o/uoio)?. 

ovpovs p.r]v la-aa-i (f)VTocrKd(j)OL dixTTcXocpyoC, 

€S Xrjvovi 8' iKvevvTai., firqv Oepos wpcov iXdr]!.. 

irav yap br] irebiov ro8' km^povos AvycCao, 

'TTvpo(f)6poL T€ yvai Kol dXioal bevbprjccrcrai, 30 

/ie'xpis f7r' fcrxarias TroXvTTLbaKos ^AKpcopcCrjs, 

hs rjixeis ipyoiaiv (Troixofxfda TTpoirav ruiap, 

rj biKf] oUriMV, oXcTiv j3Cos iirXcT eTr' aypov. 

dXXa (TV TTep pLOi. €vi<nr€, to tol Kal Kcpbiov avrwi 

l<T(rerat, ovtlvos &b€ K€y^pr\p.ivos ilXriXovOas. 35 

T^e n AvyeCrjv rj koL bixaxov riva kcCvov 

bi^€at, ot oi iacTLv; iyia 8e Ke tol (rd<pa dbots 

TTCLVTa fxaX* k^diroip!, eiret ov ere yk 0tj/xi KaKaiv 1^ 

l/xfierat ovb\ KaKola-LV koiKOTa <f)vpLcvat. avrov, 

oXov Toi jxeya elbos kTnirpkTrn. rjpd vv TratSe? 40 

dOavaTdiV TOLoCbe fxeTo, 6vr]T0i<Ti.v eacrt.' 

Tov 8' dTTafj.€il36p,€vos 'rrpo(T€(f)ri Aios dXKipios uio'y 
' val yipov, Avycir^v iOeXoLfiC k€v dpxov 'ETreicSi' 
elcribkiLV tov ydp jxc Koi rjyayev ivddbe x/actw. 
el 8' o pikv &p KaTo, daru pL€V€L irapd olo-t TToAiraiy 45 

87//UOU Kr)b6ix€V0S, bta be Kpivovcri ^e/xtora?, 
bp.ut(tiv bri TLva Ttpea-^v av [xol (f>pd(rov ■^yepLOvevarai, 
ScTTLS kit dypdv TQivbe yepavrepo^ alcrvpivrJTrjs, 
cSi K€ TO piev etiroLpii, to 8' ex cftapLCVoio •nvQoCp.-qv. 

ai 5' ♦ 23 T€ * 27 vifforovffi W X Tr. ayuircAocpyol 

scrips! : ol iroXitpyoi 29 iv<ppovos n 30 -yKrai 31 /**XP* 

irphs n 33 aypois 11 34 toj n : /xo< 4> 36 rt Ahrens : 

Tot ^ Kal n : KoJ M : ^^ W X Tr. 38 iraVra /u<{A.* i^ei-irot/i n : 

arpfKfws (tirotfji * 46 Kpiv6fi(vos <f> St(( re Kpivuffi 11 48 Twy 

ytpapdraros * 49 S' 11 : k' * 

BVC. GR. 7 98 App. II. HPAKAH2 

oAAou 8' oAAov e^rjxe debs (iribevea (fxaT&v.* 50 

Tov 8' 6 yipoiv f^avTLS aixei^ero bios aporpivs' 
' aOavdrctiv S) ^elve (f)pabrJL tlvos ivOdb* iKaviis, 
MS Toi irav o 6iX.€LS al^a xp^'os eKrcrcXeorat. 
58e yap AuyetTjs, vibs (f)L\os 'HeAioio, 

(T(f>coi,T€pci)L <rvv TratSi, fSCrji ^vXrjos ayavov' 55 

X^iCo? S' ctAr/A.oi;^ey a'Tr' ooreos, rjpLaat. iroWols 
KTTJCTLV €TToy}f6ix€Vos, ^ ot vrjpidfxos ctt' ayp&v. 
&s TTov Koi j3a(TLX.€V(rLV eetSerat ey <f>p€crlv rJLcnv 
avTOLS Kr]boixivoi(n (ra(oT€pos ep.fx€vai. o7kos. 
oAA' tofKV fxaXa Trpos p-tv eyo) bi toi fiyep-ovevcroi 60 

avkLV i(j>' r}p.iT€pr\v, tva Kev T€TpL0Lp.€V avaKTa.' 
^s €1770)1' TjyelTo, vocoL 8' oye TroXka p.€voCva, 
bepp.a re Orjpbs op&v x^i-poTrXTjOrj re Kopijvqv, 
oTTTToOev 6 ^elvos' p.ip.6vn, bi p.iv alev epea-dai' 
&i/r 8' oKvan ttotI x^eikos fkap-^ave p.v6ov iovra, 65 

firj tC oi ov Kara Kaipbv cttos •npoTLp.vOria-aiTo 
cnTep\op.ivov xaXcTrbv 8' krepov voov Xbpievai, avbpos. 
Tovs 8e Kvves Trpoa-Lovras aitoirpoOev oly^r^ ivorjaav, 
ap.<l>6T€pov obpLTJL re xpobs bovTTOii re TroboXiv. 
6i(T'nicnov 8' vkaovres kiribpap.ov 6.kXo6ev akkos 7° 

' Ap.(f>LTpv(t)VLdbriL 'HpaKXei* tov 8e yepovTa 
axpilov nkdCov re Tupia-a-aLVov 6* erepco^ei'. 
rows nAer oye kdea-aiv dirb \6ovbs o(r<TOv deipcor 
<f>€vy4pi,cv a\jr oma-o) 8ei8i(r<rero, Tpr])(y be (fxavrji 
rjireCkei fidka iraa-LV, ep-qrva-aa-Ke 8' vkaypiov, 75 

50 (panoov * B : Qvitruv D 51 irpoffavris * aporpevs ♦ : 

d-ypfio-TT/y n 56 8' Hermann : 7' 11 : 25' * 58 jBao-iAcvcic ♦ 

59 ahrhs * 61 ^^' 4> : ^s n 62 5' Sye 11 : 5«' ti (toi) ♦ v6k\' 
inivoiva * : irivTa fi. D 63 t€ 11 : 5^ * (om. M) Oriphs 6puv Tl : 

Xf»/>br h\i>v * 64 fi(fi6vei Buttmann : fit/xoivt {/xffjiove M) ♦ : fxffxatv 

n cdhy Brunck : aid eptffdai ♦ : i^epefffdat IT 65 /tvOov Uvra. 
n : fivd^aaffOou ♦ 66 om. ♦ 67 rcioy om. M W X 69 afji.<p6- 

Ttpov n : -poi/ 8' W X : -pov y' Tr. : -pa M 72 ^'yptoi' dA.ofiJi' rt ♦ 

y ♦ : 7' n 73 Sffffov n ; Sffffor ♦ 74 rprixv n : r-oXXd ♦ 

75 ifaffav ♦ HPAKAH2 (Theocr. XXV) 99 

yja-ifxav fv <pp€(riv rJLcnv, 6dovv€Kiv avkiv ipvvTo 

avTov y ov irapeoiTOi' Ittos 8' oy€ roiov ectTrez^* 

* w TTOTTOi, dtov TovTO dcol TToCrio-av avaKT(s 

drjpCov avOpiairoLcn \i€Tiix\iivai, ws iTTLfJLrjdei. 

et ol KoX (}>p4v€S c58e vorjiJLOves ^vboOcv i]<Tav, 80 

rjihei b\ &i T€ xpT} x.aXeTraLV€pL€v cSi re »cai ovkC, 

ovK av ol dr]pS>v tis cbrjpLcrev irepl Tifxr]S' 

vvv he Xir]V (aKOTov re kol apprjViS yiver avrcoj.' 

rj pa, KoX ((Tovixevois ttotI ravkiov l^ov loVres. 

EninoAHSis 

'He'Atos jjiev liretra ttotI ^6<^ov erpaiTcv Xttttovs 85 

bfUkov r\p.ap ayo)v to. 8' iirriXvOe itiova ixrj\a 

€K ^oravrjs aviovra fxer avkCa re a-riKOVs re. 

avrap eireira ftoes /xaAa p.vpiaL aWai. eir' oAXai? 

ip)(6p.evai (paivovO^ wo-ct v€(f)r] vbaroevTa, 

aa-cra t iv ovpavm (tcriv fkavv6p.iva itpoTipuxre 9° 

7]k voTOto jSCrjt. 7)e 0p?]tKOS ^opiao' 

T&v jue'y r' ovtis apidfxos iv r\ipL yiver lovroiv, . - 

ov8' a.vv<Ti%' Tocra yap re ixera Trporipota-t KvXCvbet ^^Y^-f - '^4 

ty avifiov, tol b4 t aXXa Kopva-aeraL avrts eir' aAAots* 

Toaa aU\ pLeTOTTLo-df jSo&v em /3ovKo'At' rjtei.. 95 

Tray 8' clp' eyeirA^cr^rj Ttebiov, Tracrat 8e KeXevOoi 

\r]ibos epyop.evr]s, areivovro be itioves aypoC 

yi.VKr\6p.Q>i, <n]Ko\ be ^oStv pela ■nkr\(TQr](Tav 

elKnrobotiv, o'ies be Kar avAtas r]vkiCovTO. 

ivda piev ovTis IkijAos aTreipea-mv irep eovTiov 100 

eloTrJKei Trapa ^ovalv avr\p KexfiVP-evos ^pyov 

aAA' 6 piev apL<f)l TTobecra-LV eirr/uryrottrty lpM<rt, 

76 ai\tv XI : alfv ♦ 77 7' ou n : irov V Tr. : 5' ou M 

79 -iroiffiv ?t' f;U. ♦ firifii\64s B : i-irift.riO«vi * D 80 llvSo$^ 

taffiv * 82 oii5' * ot * : TO* n 83 re n : t« * 

84 yiov C D (casu ?) : rCoi/ cett. 85 Titulum om. ♦• Ifrpaww 

B, Mus. (?) : fTpa<t>fv D : {^o^ei' ♦ 92 t' om. * 93 irpdrotvi n 
94 a?Oij 99 ai!A«as scripsi : awAds 102 eiiS/itrjT. ♦ lOO App. II. HPAKAH2 

KoAoTreStX' apapta-Ke irapaarabov iyyvs ap.ikyiLV. 

oAAos S' av via riKva <f)C\as vtto fxr^repas lei 

TTLvifxcvai KiapoXo ixcfxaora irdyxv yd\aKTOs, 105 

oAAoy afJiokyLov €1^, aWos Tpe(f)€ iriova rvpov, 

oAAo^ earrjyev €<to> ravpovs btxa 6r]\€idoiv. 

AvyeCrjs 8' iirl Travras lu>v drfelro ^oavkovs, 

ijvTLva ol KTcdvcov KOixLbrjv irCdcvTO vofxijcs, 

(Tvv 8' vlos re ^[rj re fSapvcfipovos 'HpaKkijos no 

u)p.dpTew fSacrikrji hL€pyopAvun. fiiyav ok^ov. 

ivOa Koi apprjKTOv Trep €)((i)V iv a-rqOfo-i Ovfxov 

'A[X(f)LTpv(ovLdbr}s Kot dprjpoTa ycoXe/xes aiei 

(KTrdykoiS davfxa^f dcov roye pvpiov cbvov 

€l(Top6o)v. ov ydp K€v ii^aa-Ki ns ovb\ fcakircL 115 

avbpbs Xtji8' kvbs Toa-irqv ep-ev ovbe beK dkkoov, 

oXre TTokvpprjves TrdvT(av faav Ik ^acnk-qoiv. 

'He'Ato? 8' wt 7rat8t roy' 4$o)(ov wTracre bStpov, 

a(f)V€i.6v p.T^kois ire pi iratnuiv 4p.p,€vaL dvbpGtv, 

KaC pd ol avTos o<f)ekk€ biap-Trcpis ivjSoTa TrdvTa 120 

is rikos' ov p.€V ydp tls eTnikvOe vovcros fK^ivov 

^ovKokCois, oXt tpya K:.Ta<l>6iipovcn vopr}(ov, 

aUl 8e TTk€0V€S K€paal ySo'es, aikv dp.iCvovs 

k^ €T€os yCvovTo /xaA' eiy hos' 77 yap diTacrai 

^(aoTOKOi. T ■^(rav TrepLiacria 6r}kvT6KOi t€. laS 

Tttis 8€ TptrjKoa-ioi, Tavpoi awdp^ kariyooiVTO 

Kvrip.apyoi 6^ ^Atxey re, bt-qKOcnoC yk p.€v dkkoi 

<f)oCvLK€i' irdvTes 8' iinfiriTopes oty iorav rjbt], 

dkXoL 8' av p,€Ta Toltri bvcabcKa ^ovKokiovro 

103 KoXotr. B : Kw\oir. * D irapaffTaShv Stephanus : irapiaraSbv 

n : irtpiffT. * a.fjLf\yfiv ♦ : a/xtpyuv XI 104 vta D : <pi\a B ♦ 

iplKaii virh firjrpdcriv 4> 105 \apoio M fj.ffjia6ra ♦ : ir(v\7ivTo Sk n 

106 ffrpf^e ^ no iroXxxppovos Tl 114 0(oS scripsi : Btwv^'. 

om. n (varie resartum) rdyt Call, : r6re tZvov ♦ (Ipyov M') : 

om. D : eOvos BC marg. 117 olye IT 120 Sia/xirfph fCfiora 

scripsi : Sia/i'fepe<DS Porii, 121 4K(ivois n 122 Kara<p6ivov(Ti ^ 

123 alfv Brunck : alii 127 r4 nfv n HPAKAH^ (Theock. XXV) loi 

Upol 'HcKlov xpoirjv 8' iaav 7/vre kvkvol 130 

apyrjo-TaC, TTacriv 6e /uereTrpeTroy dKiirobia-aLV' 

0% Koi aTLy.ayikai ^octkovt epi^/jAea TioCriv 

iv vofJiQi, cS8' (Kiraykov ctti a-(f)C<rL yavpiocovTiS. 

Kai p' OTToV ex Aaatoio 600I irpoyivoiaro drjpis 

h TTfbCov bpvixoLO jSo&v ^veK aypoT€pd<av, 135 

Tip&Toi. ToCy€ fxaxiivbc Kara xpoos iJKo-av 6bfj.i]v, 

biLvbv 8' i^pvx^vTo (f)6vov AeucrcroV re Trpoo-wTroot. 

Twy fX€V re Trpocf)€p((rK€ ^ir]<\>i re koX (vQivii S>i 

7)8' VTT(poTT\[riL <Pa€6(ov jtxe'yas oy pa (Sorrjp^s 

aa-Tipi TTavTis h<TKov, oOovviKa irokkov iv akXois 140 

jSovalv icby kdfXTrca-K^v, dpCCrikos 6' irirvKTo. 

OS b-q TOL cTKvkos avov Iboiv yapoTioXo kiovros 

avrm tTreir' k'nopova-iv euo-KoVwi 'HpaxA^i 

Xpip-y^aadai "noTi irkivpa Kaprj cm^apov re /LteVcoTToy. 

rou /lAey az;a^ 7rpo(rioVros ibpa^aro x^'P^ Traxettjt i45 

(TKatou a^ap Kcpaos, Kara 8' avyiva vipd^ kiil yaCrjs 

Kkacr<r€ ^apvv Trep eoVra, Trdkiv b4 p.iv Sxtcv 6TTi<ra(t> 

iapixaL eTTi^picras* 6 8e 01 Trepi V€vpa ravvcrdiis 

ixvuiv i^ viraTOLO ^payiovos opBos aviaTt}. 

davpiaCov 8' avros re aya|^ vio's re bat(f)p(ov 150 

4>i;Aevs ot r' e^i fiovcrl Kop(avicn ^ovKokoi avbpis, 

*Api,<f)iTpva)Vidbao ftir}v imipoTtkov ibovTis. To) 8' eis dcTTv kmovTi KaravroBi Ttiovas dypavs 
€(myiTr]v, <l>uA.evs re /8irj 0' 'HpaKAT/ewj. 
kao<p6pov 8' €TT€l3r]crav odi irpcaTLcrTa KckevOov, i55 

Aeirr^y KapTtaKiixoia-i. rpi^ov ttoctIv (^avvaavres, 
rj pa 81' d/xTreAcwrof dirb (TTadfx&v TCTdwcrTo 

130 ri(\iov Musurus (B ?) : ^cAioio D* 132 $6<rKovd' DVTr. 

133 yvpi6uvT(s M : yvpiowtn-oV Tr. 135 irporepduv * 136 otr/t^i/ 

137 f$pvxoyTo * 142 (TKi/Aos n V^ ; (t/ciJtoj V- Tr. M 150 $av- 

fiaCtv n 151 AvSpfi MTr. : ivSpes ^<roj/ V: ^aav n 156 rpiipov 

D C marg. ^(cu/virai^c D I03 App. II. HPAKAH2; 

ovTi XCi]V apL<rr}fios kv vXr){. yKoapa deovarji, 

TTJi fifv apa irpotreenrt Aioy yovov v\\riaTOLo 

AvyeiM (f)i\os vlos ^Oev ixeroTTKrOev lovra, 160 

r]Ka irapaKXivas K€(f)aX.r}v Kara be^iov mixov 

* ^€lv€, '7r6Xat. riva Trdyxy o'edcv itipi fxvdov aKOvcras, 
61 irepl <r€v, cr(f)€Tipr]i(nv ert ^pecrl /3aA.Xo/xat apTL. 
ijXvde yap oreixcoy rts aTr' "Apycos"^ ws V€os d/c/x^v " 
ivddb^ 'Axaios dvrjp 'EkUrjs e^ dyxLakoto, 165 

OS brj TOL p-vdeXro koL iv iiXiovia-a-iv 'ETretSy, 
ovviKiv 'Apyeioov tls edcv irapeovTos oXearcn 
Orjpiov, alvoXiovra, KaKov rcpas dypoKarais, 
KoiXrjv avXiv ^yovra Atos l^epLeoio Trap' aXcoSt 

ovK Old arpeKecos ?) Apyeos ef lepoto 170 

avToOiV 7/ Tipui'^a vepuov ttoXlv i]i MvKrjvriv.* 
&s K€Lv6s y dy6p€V€' yevos 8e p.tv etvaL ecftacTKev, 
fl ircov Trep eyo) pnp.vrJL<TKopiai, €k Ylepcrrjos. 
iXTToixai ov\ (Tepov robe rXriixevai, AlyLaXrjcov 
176 (re, bcpixa be drjpos, o tol iiepX irXevpa KaXvirrei, i75 

\eip&v Kaprepov epyov dptcfypabeais dyopevei. 
etTr' aye vvv fxoi irp&Tov, Xva yvtaoo Kara Ovp-ov, 
ijpcas, eir' €Tvp.(as fxavTevoixai etre Koi ovkC, 
(i <Tvy (KHVos, bv aixp.LV dKov6vT€<T(nv eeiTrer 
ov^ 'EXUridev 'Axato's, eyw 8e (re ^pd(p\iai opd&s. 180 

etTTf 8' 6tt(i)s oXobv robe drjpCov avrbi cTre^yes, 
oTTTTcos r' evuSpoy Nejaerjs eioT^Xu^e \5)pov' 
ov fxkv yap k€ Tocrovbe Kar 'Airiba Kvu>baXov evpots 
IjJLiipaiV ibieiv, eTrei ov fiAXa rr^XUa /Soo-Ket, 

158 x^wocb 0fov(T7]t Meineke : x^<»P9 ^owfrj; 159 yttey n : fitv ♦ 

160 ai>7e(£w n edfv IT : cj/ee;/ * lovra M : « ({yra 11 V Tr. 

163 el vfpl (Tfv scrips! : ais dvep 164 vtos ok/U'^c 11 : yueVos dx/i^j*, 

dictum erat, quando ille venisset 169 vtfiioio * 172 y' add. 

lunt. 175 api<t>p. ay. et 176 tf roi ir. vX. k. inter se permutavit 

Meineke 8to«*: '6rovTl 179 ^/u?*/ 180 ^ptfo/uat M : (ppi^o/xai 
V Tr. 182 t' n : 5' * fvvSpov n yeixlr}s * 183 kot' dir«So 

IT : Kara TriSoKa * 184 TTTjXiKa ♦ HPAKAH2 (Theocr. XXV) 103 

ctAA' apKTOvs T€ (Tvas re kvKOiv t okocfxaiov (6vos. 185 

rwi Kot davfjid^fa-Kov clkovovt^s t6t€ fxvdov 

ot hi vv KaX yj/evbca-Oai ohomopov avep' €<f)avTO 

yAwo-o-T/s \xa\\fibioio yapi^oixivov TTap€ov<nv.^ 

&s eliTiiiV iJ.4<r<rr]s f^r]p(ar](r€ K€X.(vdov 
4>vA.evs, o<f>pa kCovctiv ap-a (jK^icnv apKios eirj, 190 

KOI pd T€ prjCrepov <pap.ivov Kkvoi 'HpaKA^oj, 
OS pnv opLaprrja-as roiwi Ttpoa-f.ki^aro pLvdcoL' 

' Si Avyqidbr], to pikv otti p.c itpStTov dv-qpiv 
avTos KCLL fidXa p^ia Kara a-Tddp.r]v ivorja-as. 
dix(f)l bi (TOL TO. ^Kaara kiyoip.L k€ rovbe TreXwpou i95 

OTTTTcas iKpaavdiV, eiret AeAtTjcrai aKovuv, 
v6(rcf)LV y y\ odev i]X.d€' to yap TToXicov ircp kovTUiv 
^Apy^mv ovbcCi k€V exoi a-d<f>a p.vd'qa-aa-daL' 
olov 8' ddavdTOJV tCv iicrKop.(v dvbpdcn irijp.a 
Ipw p.y]vLcravTa ^opoivriicrcnv ((fxlvai. 200 

TrdvTas yap TTLoijas iinKkv^cav iroTap-bs &s 
kis dp.oTov Kcpdi^e, juaAtora 8e Bep.^i,vaL0vs, 
o\ e^eyt dyyop-opoi raioi/t aTA?;ra i:ad6vTiS. 
Tov p.€V e/xot TTpwriora T^kelv CTreVa^cy deOkov 
Evpvcrdfvi, KTfivaL be p.' I^Uto dr]piov alvov. 205 

avTap eyo) K^pas vypov ekcbv Koikrjv re (fiapirprjv . 
i&v e/xTrAetrji; v€6p.r]v, kTepr](f)t, 8e fidKTpov 
(VTTayes avT6(f)koLov €TTr]pe(f>€0^ kotCvolo 
ep.p,T]Tpov, TO pikv avTos vtto ^a^e'coi 'EAik&>i/i 
€vp<t)V (Tvv TTVKi.vr]i,(rLV oAocrxfpcs faTraaa p[(at.s. 210 

avrdp eTTel tov x&pov, 66l Ais ^er, tKavov, 
br] t6t€ to^ov kkoiv a-Tp^TTTrJL eTTekaa-cra Kop(ovi]L 
V(vp€i,riv, irepl 8' lov k\icrTOVov eldap i^rjcra. 

185 (pvos : corr. Lennep i86 fiidwv * 193 AvTrjTtoSTj ♦ 

200 (ptpwirffffffftu ♦ (<p6puv oivaiaiv M) 20a ifioros V Tr. Bffifii- 

valovs {-palav M) ♦: 'valois XI 203 ayx^fiopoi D: kyxiixopoi B: 

S-yX*""''* * > versus plane corruptus 209 t/jL/xTtrpov * : (Gfifrpov n 

210 (Jf^Tjs n 213 fl6ap i^i)(Ta n : uffavf^rjcra * 104 App. II. HPAKAHS 

TTdvTr}L 8' 00- cre (^ipoiv okoov ripas €(TKOTTCa(ov, 

et fJLiv ((ra0pi]crai[xi. irdpos y e/xe k^Xvov IbecrOai. 215 

■tjixaros '^v to fj.€arr]yv, koL ovb^ otttji txvia roto 

(f)pa(r6i]vai bvvdfxrjv ovf atpvypmo TivdiaOai. 

ov8e p.\v dvOpatTTUiv tls erjy iirl (Sovarl /cat epyoLS 

(\)aa>6p.€vo's (nropipLOLO 8t' avKuKos, ovtlv kpoCp.r]V' 

aXKa Kara oTadfjiovs x.X<ap6v 8eos etxev fKaarov. 220 

ov fx-qv TTplv TTobas <^(Typv opoi Tavv(f)vX.\ov kp€.vv5>v, 

TTplv lb€€LV dkKrjs T€ fxcTavrUa ireiprjOrjvai. 

rJTOt h fi€V a-qpayya TTpobfUXos i(TTixev ds ijv, 

/3e/3/3(OKa)y Kp^iGtv re koX atfiaros, dpL(})l b€ x.a'Tas 

avxp-ripas TTCirdKaKTo ^6v<ai, yapoT^ov re Trpocroinov 225 

<TT-q6(d re, ykuxra-qi 8e ■mpiKLyjm.To yiveiov. 

avrap eyco Odfxvoicnv d(f)ap crKiepoia-LV iKpv(f)9riv 

€V Tpi^ooL vkriiVTi, bebcyfiivos otttto'^' lkolto, 

KoX jSdkov acraov Iovtos dpicmpov ks KiveStva 

TYjvcrioiS' ov ydp tl ^e'Aos 6ta crapKos okicrOev 230 

oKptoev, x.k(opr]L be irakicra-vTOV e/xTrefre Trotrjt. 

avrap Kpara ba(f)oivov diro xOovbi Stic iird^Lpe 

Oajx^ricras, irayrrji be bUbpaKcv 6(f)6akiJ.ol(TL 

(TKiTTTopLevoi, Xtt/xupows bi yoLVoiV vTTe'Sei^ei; obovras. 

T&L 8' eyo) aAAoy dia-rbv dirb vevprjs itpoiakkov, 235 

dcrxakooiv, 6 }xoi 6 irplv eraxnos €K(f)vy( x^ipos' 

lxe(T(rr]yvs 8' 4j3akov (TT^qOeuiV, odi Tivevpiovos ebpt], 

akk' ov8' &s VTTO /3vpo-ay ibv TTokv(obvvo9 ids, 

dky eTretre irpoTidpoiOe 'nobStv dvip.(i>ki.oi avTUi^. 

TO TpiTov av fiikkca-Kov d<r<aiJ,€Vos kv (\>pecr\v alvm 240 

avepvcLv o bi fx eiSe irepiykrjvcoixevos octctols 

Orjp a/Aoros, [w.Kpy\v 8^ Trep' lyvvr]i<nv eAt£e 

215 7' ifii 11: ri fie ^ ai6 ovSfvbs 1. ro7a * 217 upvd/xoio n 

222 irapavriKa * 225 xo^ff^" ^ 226 5€ 11 : re * 228 Tpificf 
* : ^i(i> n (ex Homero t 191) 234 vtt' oSJ^rar ^<paive (e^Tjve M) * 

236 3 Hermann : St* n : «j * (fts M) 6 add. Hermann 237 «5pa 

n 239 a|/C/i(i\t01' n 24a iflOTOV ? cf. 203 HPAKAH2 (Theocr. XXV) 105 

K^pKov, a<pap be fAa^^s eiivriaaTO' ttSs hi ol avyrfv 
dviiov (ViirXricrOri, Trvpcrai 8' €<ppt.^av iOnpai 
(TKv(pp.ivitii,, Kvprrj bi pa)(is yeVer' ijvre to^ov, 245 

TravTodiv dkvdivTos vtto Xayovas re koI i^vv. 
0)9 8' orav apfxaTOTrqybs avr]p TroXeooy ibpis ^pyoiv 
opirqKa^ KCLfXTTTriKTiv fpLveov evK^droLo, 

Odk-^aS €V TTVpl TTp&TOV, (Tta^OvCdOl KVKXa bL(f)p(0(.' 

Tov fjLcv VTTfK x^i-P^^ €(f)vy€v Tavv(f>Xoios epLvos 250 

Kap.in6p.ivos, rrjXov 8e pirJL Trrj^Tjcre avv 6pp.rji' 

As ctt' ip.ol Xxs aivbs duoTipoOiv dOpoos oKro 

p.aip.<a(ov xpobs aa-ai.' eyw 8' €T€prj(f)i /3eA.6/uya 

Xeipi 'npOi(TX^66p.r]v koL d'n &p.(av SiTrXoKa AwTTJjy, 

TrJL 8' hiprjL po-naXov Kopcrr^s vnep avov diipas 255 

yjkaara kclk Ke^aA?)?, 8ia 8' ai'Stxa Tpi]yyv ia^a 

avTov eTTi Aacrtoto Kapriaros dypUkaiov 

drjpbs dp.aip.aKiTOiO' iricrev 8' 6y€ irpXv e/x' iKea^at 

v\\f66€V (V yaCr\i koX IttI rpop.ipois iioa'Xv icrTrj 

vcvcrrdCitiV xe^aA^i. irepl yap (tkotos oacn ol apicfxa 260 

57A0e, ^iTji (r€i<r6dvTos kv 6(TTiu>i (yK€<j)d\oLo. 

TOV p,€V kytiiv obvvrjLcn 7:apa(^poviovra /3apeiais 

V(a(Tdp.€Vos, irplv avris viroTpoTrov dp.7rvvvdrjvaL, 

avx^evos dpp-^KToto Trap' Iviov ijXacra Trpoc^dds, 

pixf/as To^ov epaC^ TrokvppaTrrov re (f)ap4Tpriv' 265 

Vyxov 8' kyKpaTiOis (TTijSapds crvv xftpc^ epeiVas 

f^oTTidfv, p.r] (rdpKas diroSpui/a/ ovvx^a-cn, 

TTpbs 8' ovbas TTTepvqLcn 7ro8as crrepews l-Trie^oi; 

ovpaiovs iin^ds, irXevpfjiori re /ix^p' ((pvXaa-crov, 

/uexpi ol e|^erayD(ro-a ^payjiovas opddv deipas 270 

aTryevoTor, >/^xV ^^ 'TreAwptos eAAa/3ev "AiSjjft 

248 evK<{/t'''(T)oto * 249 ^j/ &{. * 252 adp6os IT : &\fji(Vos ♦ 

254 vpo<Tf<rx- * ^59 ^-f 7af'?s * 262 wapatcbp. IT 263 a50is 

n d/i^fi/irO. * 264 <jAa(ro 11 : e^Ooaa * 

267 (rapKits n ivoSp. * 268 iirU^evov (i. e. v. 1, ivU^fvv) ♦ 

269 otpo/ow V Tr. : ovpaf?; M 270 fitxpisVl jSpax'ovoy lunt. : )3pa- 

X^ofos D C : -oya ♦ Call. 27 1 i/xTtv, n irf Xdpiov 11 ^Woxf * io6 App. II. HPAKAH2 

Koi Tore br] ^ovkivov, otto)S Xa(rLav)(€va ftijpcrav 

dripbs T€6v€mT09 airo jx^Xi^v fpveaifxr]v, 

apyaXiov p.a.Xa p-oyOov, €7rel ovk rjv ovre (nbripo>L 

ovT€ XCOoLs TpLTjTTj TTei/Jto/xfrtoi ovbc jLter vXtji. 275 

fvda fxot, aOavaTOiV ris em (fypea-l 6^k€ vofjcrat. 

avTois bipfxa XiovTos avacryj^iiv ovvxecra-i. 

Tol<rL Ooois OLTribiipa, kolL dju^e^e/utyr /xeXeeo-o-ty 

ipKos iVvaXiov Tap.i(Tiyj)oos l(>)yjidio. 

ouro's Toi Ne/ieou yiver, S) (f>CXc, Orjpos oXfdpos, 280 

TToWa -ndpos fxrjXoLS re koI avbpda-L K^8ea BkvTos.^ III. MEFAPA 

(MOSCH. IV) 

* M^rep kp.ri, TL(f>d* wSe <piXov Kara dvfxdv idimis L-*'*^^ 
iKirdyXais dxiova-a, to irplv 8e toi oiiKiT fpcvdos 
(TtaiC^T kitipp^Ok^a-a-i; tC pLOi toctov rjVLrja-ai; 
r]p' on aXy€a Trao-xei OLTtiipira (^aibi}xos uio's 
dvbpos ini ovribavoio, Xioov bicreCB' virb vefSpov; 5 

&fiOL iydi, tC vv bri fxe Oeol too-ov ■fiTip.r](rav 
dOavaroi; rt vv fx &b€ kukiji. yov€€S t^kov at<rrji; 
bva-pLopos, ijT eirel dvbpbs dp.vp.ovos is Xe^os ^Xdov, 
Tov jLiey eyo) tUo-kov t<rov <^aeeo-(rty ip.ola-iv 
978' in vvv a-€^opi.ai re fcai alb(op.ai Kara 6vp.6v 10 

TOV 8' OVTLS y€V€T aXXos dlTOTpLOTepOS C<*>dvT(»)v, 

273 offol * ipvffaifn n 274 Jfv ovTf scripsi : tffKi 275 ovh'k 

\idois TfiTtri) Meineke : Tfiitrii ovSe \i0ois 276 ^vOep * fxiP V Tr. 

279 ivva\o7o * iuxft'OTo * : 6<ppa fioi di} 11 281 fxiiKoKn Kol IT 

Codicum stirpes n = D, B, margo C, S ; * = V (v. 1-13), W, Tr. ; 
sed abici poterant peculiares huius stirpis errores Titulus (quo 

opus est ut sciamus quis verba faciat) Vl^yapa \iyei rrji irevOfpai (riiv 
irivQephv D) k^x^P^^I^^^''^ (om. D) D S : Vlfyipa ywij 'HpoucKtovs ♦ 
2 axftffiTi D 43 TOI D 6 ifrlfiaaav D V Tr.' 8 t s * : 

(Is D S ME FA PA (MosCH. IV) 107 

ovbk Toa-cav (r(f)(T€pr]i,(nv iycvaaro (jypovTia-t KrjbcMV. 

o-)(€rAioj, OS To^oicriv, a 01 iropfv avros ^AiroWoiV 

T/e Tivos K-qp&v ri ^Epivvos alva /SeXe/ura, 

TToibas eovs KaT€TTe(f)V€ koI e/c (f>(Kov eiAcro 6vp.6v 15 

p.aLv6p.€vos Kara oXkov, o 8' IjuttAcos l<rKe (fyovoio. 

Tovs p.ev iyot) Svottjvos e/xocs tbov 6<f)6aXixoi(ri 

liaXkofifvovs VTTO "narpt, to 5' ovb' ovap ijkvdfv aXAtot. 

ovbf <r(f)tv bwdfiriv abtvdv KaXeovaLV apfj^ai 

fxrjrip' kr]V, eiret eyyvs aviKr\Tov KaKov T/ey. 20 

WS 8' Opyt? bvpr]Tai €771 (r(f)€T€pOL(TL V(0(r(TOtS 

oWvfJLfVOLS, ovoT alvbs o(j)LS €Ti. irqTTLdxovTas 

6dp.vois €V TTVKtvoXa-i KancrdUi' rj 8e Kar avTovs 

TTdiTarai KXdCova-a /xoAa Xiyv iroTVia p,r]Tr]p, 

ou8' ap' Ixei rkKVoicriv kirapKicrai' ■^ yap ol avrrJL 25 

ao-o-oy i/xer jueya rdp^os djueiAtxroio TreAwpov 

ws eyo) airoroKc la (piXov yovov aldCov(Ta 

p,a{.vop.ivoi(ri irobea-ari bopLOV Kara iroWbv i<f)oCTU)V. 

&s y o(f)€\ov p.€Ta Traicnv dp.a 6vrji.crKov(ra /cat avrr] 

Kii<r6ai (^app-aKOivra bC ijiraros lov ^xovara, 3" 

"AprefML 6r]XvTfpit]L(Ti p.^ya Kpeiovaa yvvai^C. 

TcSi x^' rjpias K\avcravT€ ^lArjio-' €v X^P^*- TOK^f? 

TToAAois (Tvv KT€p€€cra-i, TTVpijs iire^ria-av 6p.oir]s, 

KaC K€v ^va \pv(riiov es dorea Kpoaa-crbv airdvTMV 

Ae^aires KarkOa^av, 061 -npStTov y€v6ix€<T6a. 35 

vvv 8' 01 p.€V @T]^r]v iT:TioTp6(f)ov kvvaiovcnv 

'AovLov TiebCoLo ^aOilav jBdkov apovvT€S' 

avrap eyo) Ttpwda Kara Kpavaqv ttoXlv "H/dt/s 

TToWolcnv bvarr^vos laTiro/xai a\.y€<nv ^Top 

aliv ojbiws* baKpvoiv be TrdpeoTL p.01 ovb^ V kpoari. 4° 

dAAa TToa-iv pikv 6p& iravpov xpovov 6(\)6aXpo'i(TLV 

otKcot €V fip.€T€p(t)L' TToAecoy yap ol ipyov kroipiov 

13 it6p( *o7fios 'A. D 15 &\f(rf evfi6v S 21 Svpirrat 

Meineke : oSi/pijrat 23 avrds D 26 a/xfiXiKrov Viadopov S 

3a ^y S : ^vi C : t'irJ B D Tr. : om. W 40 aXkv Brunck : aW io8 App. III. M ETA PA 

^loydoiv, Toy's ctti yalav aKiafx^vo? ?y8e 6dka<T<rav 

fxo\6L^€i. irirprji oy ix.'^v voov rjk cnhr\pov 

Kapnpbv iv aTrjOca-a-L- (tv 8' rjVTi A.ei/3crat vbap, 45 

vvKTas re KKaCovcra koX €k Aids ^fiad^ 6iT6<r<ra. 

akX.os p.av ovk av ris ev^pTjyai /xe itapaaras 

Kr]b€p.6v(av' ov yap (T<f>€ bofxoov Kara reixo? fipyn, 

KoX Atr/y irayres ye Triprjv Trvrvcobcos ^ladfjLov 

vaCov(r\ ovbi p.oi eort irpbs ovriva /ce ^Xeyjraa-a 5^ 

ola yvvrj ■jrayaTTor/mos avay\fv^aip.i (piXov Krjp, 

v6<T<pi ye 8^ Ilvpprfs (Tvvop.aiy.ovos' rj 8e koa. avrr] 

ap.(f)l TToVei (r(f)€Tep<aL itKiov a^vvrai 'I^i/cA^t, 

(Twi vtei' TiavTOiv yap diQop<aTaTa T€Kva 

y^ivacrdai cre OiSti re Kal dye'pt dvr]T&L eoATra.' 55 

ws ap' €(f)rj' TO. 8e ot OaXcpcorepa baKpva /xrjAcoi; 
koKttov es lpL€p6€VTa Kara yka(f)vp&v kx^ovro, 
p.vr]crap.ivr]i reKvutv re /cat 5y fxeT^ircLTa TOKrjmv. 
b>s 8' aurcos baKpvoicn Traprjta \€vk cbiatviv 
'AXxjurjyjj' ^apv 8' i7ye Kal ex dvp.ov <rT€vd)(pv(ra 6o 

p.v6oi(TLv TrvKLvoZcn (f)[Kr]v vvov <58e /jieT7jv8a* 

* bai.p.ovLi] iraCboiV, ri yw roi (ftpccrlv eju,7re(re rouro 
TT€VKaX.ip.r]is ; ttws a/u,//,' e^e'Aeis 6poOvvip.iV ap.(j)(i) 
K^8e' aAao-ra Ae'youo-a; ra 8' ov yuv irpStTa KiKkavTai. 
7] ov\ dXLs, ols ky6p.icr6a rb b^vrarov alkv eTr' rip.ap 65 
yivoyivois; p.aXa p.iv ye ^i\o6pr]vris ni ris et?/, 
oo-ris dpidp.r]6elcnv e<^' rjp.eT^poi9 dxe'ecro-t 
dap(To(,7]' Toi.rja-h' CKVp'qcrap.ev e»c 0eoC atfrrjs. 
Kttl 8' avTrjv opooi (re (f)iXov rinos aTpvTOLinv 
dAyeo-t p.o\6i^ov(Tav' iiTLyvcapitov 8e roi eijoii 70 

daxoAday, ore 877 ye /cat ev(f>pocrvvr]s Kopos co-tl. 

45 \el$tai * 47 (ixppdvfif S 52 v6<r<piv S^ S re 

avvainovos S 56 ^rjA.« D 57 y\a<t>vpwv scripsi : fi\epdpuu 

58 re om. D 60 5e 76 S 61 «f /Aov D 65 aliv Brunck : 

aUl 66 <pi\o(ppr)vr\s D 67 apid/xriBe7ffiv scripsi : apidfi-riiTtifv 

68 dapffolr) Hermann : edpard- ou 71 jrt S ^j'Tt S ME TAP A (MosCH. IV) 109 

Ktti (re /xdA' exwiiyXtos okoifivpoixai 178' iXeaipo), 

ovveK€V fjfX€T€poLO Xvypov fX€Ta baCpLOvos etrxey, 

oa-ff TipiLV €<j)VTT€p6€ Kttprjs ^apvs aicopeirai. 

lOTO) yap KovpT] re Kat eve'aros ^r\p.riTy\p, 75 

o? Ke /xe'ya ^XaipdeCs tis excoy iirCopKov dfiotraai, 

tvxop^ eyo) pLtjOtv ae yjepnorcpov <})pc(rlv rjia-i 

aripynv 17 etirep ju,oi vttck vr]bv6<pLV TjA^es 

Kai juoi r7;A.vye'rr; eyl htapLaa-L itapdivos ^(rOa. 

ov8' avTT^v ye i^u TrapLirav eokird (re tovto ye A775eti'. 80 

rait /X77 /x' e^etVrjts -Tror', e/xoy 0(iAo?, (3s (reu a*crj8e'(o. 

ftrjS' et k' i7uk()/ixou Nw/Stjs irvKivdiTepa KkaCo). 

ovb' &s yap v€pL€crr]Tdv VTTcp t4kvov yoda<r6ai. 

p.r]Tipi bva-iraOiovTos' eirei Se'/ca p.rjvas ^Kap-vov 

tirpty /cat irep t' ibifiv jxiv, kp.Qt{. viro rjirar exoiicro,'^ 85 

Ka( p.€ TTvXdprao a")(^eb6v rjyaycv Albcovrjos' 

e58e' e bvaroKiova-a kukcls otbTvas avcTkrjv. 

vvv 8e /not otxerat vXos fir' dAAorpirjs viov ^6\ov 

cKTiXiiav ovb^ otba bv(rdp.p,opos, etre pnv avrts 

ivddbi vocrr^a-avd^ ■imobi^op.ai, etre Kat ovkL 9° 

■Trpds 8' ert /ix' kirroiricr^ bia ykvKvv aivbs oveipos 

virvov b€ip.a[v(o 8e iraAiyKoroy o\l/i,v Ibova-a 

iKTidykois, p.rj p,oC rt t4kvols d'noBvp.iov e/JTnjt. 

ei(raTO ydp p.01 iyjjuv p.aKiXy]v evepyia X^P^^ 

TTaiy e/xds dp.<\>OTipr\i(n, ^Cr] 'HpaKArjei'?]* ' 95 

T^t fiey(zA?jy eAdxaiye 8e8eyjLieVos ws eiri p.i(r6S)(. 

Td(ppov TqXeOdovTos i'n icrxanrji nvos dypov, 

yvp.vds OLTtp x\aCin}s re Kat evixCrpoLO xitwi^os. 

avrdp iiTftbr] irarrds d</)t/cero -77/365 re'Ao? e/syou 

7a ixoSipofxai S 74 KaOinrepOe D 76 €««!>»' D ♦ : oiic S 

o/i<J(r(ra« Brunck : o.ucJffffij 77 ti/xoM* ^7«^ scripsi : Sujr^ej'eW /uijSeV 
S* 81 /ilj ;u' S (sic) : fjLTiS' * : /i^t' D axi)^eo) lunt. : euc^jSw S : 

<oj5^a> ♦ : om, D 82 ^k S ♦ : crTj D 83 oii5' As S : oh6\v D * 

85 penitus corruptus, fuerit ex. gr. vplv Ka\ (vel irep) l^etv {voXvuoxOov) 
v<f>' JjiroTj (^<p6f>rovy tx"^""- '- ^X<"'<''«'' -l^ ^^ "'^^ Valckenaer : o7os 

89 o8t»s lunt. : oiT^i/ 90 tXrt S* : ^i D 93 f'p7r>j« Hermann : no App. III. MEFAPA 

KapTepbv olvo(f)6poio Trovevfifvoi fpKos aX(ar}s, loo 

rJTOi o Kiarpov epLcXXev cttI TrpovyovTos epeCcras 

avbripov KaTahvvai a /cat irdpos eLfiara eoro* 

f^aTTLvqs 8' avikap-ylrev inrep KaTteroio jSadeCrjs 

TTvp OLfiOTOv, irepl 8' avrov aOia-^aros dkiiro (j)\6^. 

avTup oy aXkv ottlctOc dools av^x^^C^TO TToaa-iv, 105 

€K(^vyieiv ixcfiacas d\odv fiivos 'H^aioroto' 

aUl be TTpoTTapoLOev kov xpoo9 "^vtc yippov 

v(aiJ.a(rK€v iJ.aK4X.r]V' irepl 6' onfiaaiv evOa kol €v6a 

TT0L1TTaLV€V, fXT] 8rj fXLV €Tn<j>\4^L h]l,OV TTVp. 

rwi [j,€v ao(rcrf]<rai A.eA.i7]fxeyoy, &s p.01 Iikto, iio 

'I^ixXej/? ixeyddvpLOs i-n ovbe'i Ko.Tnrecr' 6\i<r9(iiv 

TtpXv iXdetv, ou8' opdbs dvacrnjvai, bvvar avTLS, 

d\A.' d(TT€p,(f>€s (KciTO, ycpctiv bxreiT dfxcvrjvos, 

ovT€ KOL ovK kOiXovva jiLrja-aro yijpas arepTrey 

KaiTTTea-iiiv icetrat d' oy iTrl x,6ovds (fXTrebov avrois, 115 

eto-o/ce riy \(Lp69 p-iv dv€i,pv(rarr]L irapiovTOiv 

albea-dfls oTtiba TrpoTfprjv iroXiolo yevcCov. 

^s €V yfji XeAiaoTo (raK€(n:aXos 'I</)tKX€ir/s* 

avrap eyco KkaUaKOV dpLrj^ccvfovras opSxra 

Ttaibas kpxiV's, p-^XP'- ^V M^* aTrecravTo irqbvjxos vnvos 120 

6(f)6aX.p,&v, 170)? 8e -napavTiKa (paivokLS ■qkOe. 

Toia, (j)C\r], fioL oveipa 8ta ^pevas fTTToCrja-av 

Trayyuxi^f to. 8e Travra irpos Evpvcrdija TpeiroiTO 

oIkov d<^' ■qpLCTfpoio, ykvoiTo be. pAvri's eKcCvioi 

dvpLos epios, /X7j8' aXXo irapeK reXeo-eie ti baCpMV.* '25 

loi Klffrpov 4v\ irpoJ^xovTOj (rvfvSev ip, S 106 fi4\os S 

ira oSflij S D' 115 ain-ov D 119 afj.rixcu'6<i)VTas S tai ^ai' 

vera Sia S 12a 4irolri<rav D n IV. AHNAI [BAKXAI] 

(Theocr. XXVI) 

'Ivo) KkvTOVoa. yjt iiakoTrdpavos 'Ayava 

rpcis di,d<T(i>s es opos rpei? ayayov avral ioi<rai. , 

\a% fxfv dfi€p^dij.€vai. kaa-Cas bpvdi aypia <pvk\a -^^^X (^^tw 

Kiaaov T€ ^(aovra koX d<T(^6hiXov tov virep yas 

ev KaOapSn. Aeijixwri Kap-ov bvoKaCbcKa ^(aptas, 5 

rcoy rpety rai SffieAat, Twy ^rvea rait Atoyvcrwt, 

Upa 8' Ik k^otos •ne'novap.iva \€pa\v kkoXaai 

eixpdpois KaredevTO veobp€'7TT(i>v im jScdp-Qv, 

its e8i8ao-)(', ws avros (6vp.dp€i Aiowaos. 

Uevdfvs 8' dAi/3aTou irerpas airo irair' fdetopci, lo 

o'XU'oi/ €? dpxaiav Karahvs, iiiiyjiapiov tpvos, 

AvTovoa TTpdra viv avcKpaye bcwdv lboL<ra, 

avv 8' krdpa^i t:o(t\v pavi(ab€os opyia BaK^w, 

f^a-rrivas tTrioio-a* ra 8' ov\ opkovri ^fjSrjkoi. 

paCv(To p.4v 6^ avra, p.aivovTO 8' ap' evQv Koi dkkai. 15 

rTfy^ei;? p.\v (j)evy€V '7T€(f)ofirjp€Vos, at 8' ibCctiKOV, 

TTfirkcas €K ^cooT^pos 6S lyvvav epvcraicrai. 

n€v6(vs pev ro8' leiTre * rtros Kcxprja-Oc yuyaiKes;' 

Avroyo'a to8' efiTre * ra^a yv(0(Tr]L irplv dKov<rai.* 

pAr-qp pkv Ke<f>akav pvKrjo-aTO 7rat8os ckoiaa, 

Saaov TTep TOKdbos rekiOei pvKrjpxi kcaCvas' 

'Ivui 8' i^€ppr}^€ orvv oipoTrkdraL p.eyav S)pov 

ka^ cttI yacTTipa fSaa-a, Kol AvTovoas pvdpbs covrds* 

ai 8' clAAai ra mpia-ara Kpiavop.iovro yvvoLKCs. 

h 07//3as 8' d(f>iKOVTo ir^fyvppfvaL aXpari "nacrai, 25 

k^ opeos Trevdr]p.a koi ov Ucvdrja <f)€poi.(rai. 

Codices BCD. Titulum addito SwpiSi tenent D B (^ glossae prae- 
misit Call. \^yai om. lunt.) QfoKpirov add. Mus. 5 $a;/xovs 

13 PdKX<'> R : -X"'' 20 fjiiv Til' K((p. CD 22 S' ^ppv^e B 

a6 ^fpov<rai ryiuLL-- 112 App. IV, AHNAI 

ovK akiyoi' /Ltrj8' aAAo? aTrex^o/xei/o) Aiovva-oii 
^povri^oi, fxr]h^ ei yaXeTT(aT€pa rOtvhi ixoyrja-ai, 

avTos 8' €vayioifXL koI fvayiecra-LV aboLfxi. 3° 

€K Albs alyi6x(*i Tifxav iyjei aUros ovtohs. 
ev(T€lB4o)v 7rai8ecr(ri to. Xma, bva-a-cjSiaiv 8' ov. 

yalpoL fx(v Aiovvcros, ov iv ApaKavoii vi<\)6(.VTi 
Zevj vTraros fxiyakav kiriyovviha koxO^to Kva-as' 
yaipoi. 8' cvei8^s 2)e)ueAa /cat d86A^eai avras 35 

K.ahix(lai TToWoi? ixifxekqixivai fipoolvaL, 
at ro8€ ipyov ipe^av opCvavTos Alovvctm 
OVK eTTtjUKOjuaroy. jUTj8ets ra ^ewy ovocrairo. V. OAPI2TY2 

AA*NIA02 KAI K0PH2 
(Theocr. XXVII) 

PVELtA 

TOLV TTivvTCLV 'E\4vav Ildpis ^pirao-e /3ou/coAos aXAos' 

ADVLESCENS 

/naWoi' Ikoio-' *EXeW tov ^ovkoXov earl ^tXeutra. 

— fi-q Kavx'^ crarvpCcTKe, kcvov to (pCXafxa kcyovcriv. 

— Itrn Koi €v KiV€oZcn ^lAd/xatriy d8ea Tcp-^is. 

— . TO oTo'/xa jxeu Ttkvvui koX aTTOTrrvoa to <^i\ap.a. 5 

— . TrAweis x^^^^ o-iio; bCbov irdkLV, o(f)pa (fiCkacra). 

27 airtx6ofi4v<ii Bergk : irrfx^ifJifvai 28 -5e /ioy^aai Ahrens : 

-S' ifiiyrifff 34 KdrBfTo C D : QifKaro B 36 roAXorj . . . ripwiyats : 
corr. Graefe 37 A«oj/i;(r((r)ou 

Codices : BCD. omisi manifestas interpolationes Musuri et 
errores C. pravos ionismos toleravi. Titulum finxit Mus. (K6fyns 
Call., KniSos ex Theocr. 8 lunt.). mutilum carmen esse codd. signi- 
ficant. 2 fKolff' Ahrens : 4So7it' 3 fiij add. Mus. (B ?) OAPISTT2 (Theocr. XXVII) 113 

— • KoXov aoi bajjidkas 0tAeety, ovk &Cvya Kcopav. 

— firi KavxSi' Td)(a yap m irapipx^Tac ws ovap rjjSrj, 

— a (TTa(f)vXls (rTa(f)is eort koL ov pobov avov oAetrat. 10 

— 7;8e TL.yripd<TK€i.; robe ttov jue'Ai koi yd\a ttlvo). 9 

— fxriirLJidXrjis TrfV X^^P^' '^"' dcreri. xetAos d/xv^o). 19 

— 8cCp' VTTO rds KOTLvovs, iva croi riva (xvOov ivi\j/(>i. 11 

— OVK ideko)' Kal Ttpiv /ne TrapriiTa<j)€s abd'C [xvOcot.. 

— . bivp* viro Tcts TTTeXeas, tv' e/xSs orvpiyyos uKoijo-rjis. 

— TTjv (ravTov (f)p€va rep'^ov oi^vov ovbcv dpeV/cet. 

— ■ (f)ev <f)€v TCLS TIa(f)Cas xoAoy &^€0 /cat aijye Kcapa. 15 

— Xaipiroi a Tla(f)Ca' fxovov XXaos "Apre/xis eirj. 

— ov 0euyeis top "EpaoTa, top ov <f)vye irapOivos akkt]. 20 
— • (f)ivy(a val tov Ylava* a-v b\ ^vyov al\v d^ipais. 21 
— • iiT] Aeye, ixi] l3dX\r]i (re koi is kivov dkkvrov ev6r]is. 17 

— /SaXAeVo) wy id^k€f Trdkiv "AprepLLS ajujuty dprjyti. 18 

— bcip-aivtii, fjLT] 877 (re KaKcoTipMi. dvipi. baa-et. 22 
— • TTokkoC pi" ipLvatovTO, voov 8' kp.ov ovTLs laivei. 

— ei? KoX eyct) TTokXStv pi.vr](rTr]p reos ivddb^ l/cdyo). 

— Koi Tt, (pikos, pi^aip.i; ydp.01. TrkrjdovcrLv dvias. 25 

— OVK obvvriv, OVK dAyos e^ct ydpLOS, akka xopeir/y. 

— val p.dv (fyacri. yvvalKas €ovs rpop,inv TtapaKoiras. 
— • p.akkov del Kpariovcn' tC Kal Tpop.iov(ri yvvaiK€s; 

— d)b[v€i.v Tpopi,€co' x«Ae'7roy /Se'Aos EiAr/^utTjs. 

— • dAAd TCT] fiacrikiia p-oyoaroKos "AprepLLS kcmv. 3° 

— ■ dAAd TCKelv rpo/xeo), pi.r} Kal XP^^ Kakov oAeVtro). 
■ — Tfv 8e reKTjts ^t'Aa re'/cra, v^ov (f)dos o\j/€ai rj^as. 

— Kal tC pLoi. ebvov dyets ydpiov a^cov, r]v kiriviva-ai; 

— Tracrav rav dyekav, Trdvr dAcrea Kal vop.ov e^tty. 

9 om. B : traieci yripdffKti scripsi : -ffKu 19 hue revocavi ; 

post 18 est in B, ante 1 8 in C D 11 ivi^w B 14 oi^voptfv C apfffKrj 

17 HhMtov: corr. lunt. 20, 21 traiec. Haupt 21 aupais Ahrens: Heipes 

18 iOe\fi Valckenaer : iOeKris apiryu Schaefer : hpiiyil (-o» Mus.) 
22 ififffi Schaefer : 5«<rw {-at) Mus.) 23 ^eO /tj'. C D^ iaivei scripsi 
(cf. Theocr. 7. 29) : d«(5€j (toSe Mus.) 27 kovs om. CD 28 ti koI 
scripsi : riva 32 i)/3as Ahrens : t;f«s 33 &yy\s CD 34 efes C D 

BVC. GR. 8 114 App. V. 0API2TT2 

— oixvve ixri ixiTo, Xinrpa knroDV a^Kovtrav airevdelv. 35 

— 01) fx avTov Tov riava, Kol rjv e^e'ATjis jjlc Sioi^at. 

— T€uxe6y jxoi dakdixovs, revx^i^s kol b&ixa kol av\ds; 

— T€vx(ti croi da}\.diJ.ovs' to, be iraxa KaXh voixevco. 

— Trarpl 8e yrjpakicai rCva y.dv, Tiva ixvdov €V€\}r(a; 

— alvricr€L ario Kinrpov, firrjv ip,dv ovvopi' dKOVcrrjL. 4° 

— ovvofxa (TOV Ae'ye rrjvo' koI ovvop.a irokXaKi repTret. 
■ — - Ad(f)vis eyw, AvKibas 8e Trarqp, iMrirrip 8e Nojuait;. 

— €^ evrjytvcoov dAA.' ov <r46€V eijut yepemiK 

— 6ib\ fAfcpariju^t kcrcri, itarrjp be Toi ecrrt MevaXnas. 

— bei^ov €p.ol Tebv dkcros, otttji. criOev 'ia-raTaL a5A6s; 45 

— bevp' Xbe, ttcSs dvdevcnv ep.oX pabivoX Kvndpta-croi. 

— aiyes kp.al ^6<XKecr6e, ra ^ovKokoi epya voria-oa. 

— Tavpoi Koka V€fX€ad\ tva "napOivon. akcrea Sei^co. 

— tC pefets aaTvpi<TK€; tl 6' evboOev a\}fao }xa^5>v; 

— ■ paka Tea -nparicrTa rdbe yj)odovTa 8i8a£a). 5° 

— vapKV) vaX TOV Ilara. re^y irdkiv efeAe xelpa. 

— • Odpaet K&pa (f)ika. tl p.oi eTpejies; ws p.dka beikd. 

— ^dkkecs els dpi.dpav /xe kol eifiara Kaka pt.ia(veLs. 

— dAA' VTTo (Tovs TTeirkovs airakov vdKos rjvibe fidkkoi. 

— cf)ev (f)ev KoL Tav pLirpav diiecryj'O'Oi.s. es tl 8' ekvcras; 55 

— rat ITa^iai TipdTLcrTov eyui Tobe b&pov OTrd^co. 

— ■ jui/uye rdAav Tdxo- tls toi e-nepxeTaL' tj^ov olkovoo. 

— dkk-qkaLs kakeov(TL Tedv ydp.ov al KVirdpurcroL. 

— TapiTTexovov TTOLrjcras ep.ov pdKOS' elpu be yvp.vd. 

— dkkr\v dp.Tiexdvr]v ttjs aijs tol p^ei^ova baxro). 6o 

— (f)riLS p.0L irdvTa b6p.ev' Tdxa 8' vcrTepov ov8' aAa boC-qs. 

35 airf\euv Reiske : dTreVOrjs (-eA.9- Mus.) 38 aov CD 39 fidu 
Ahrens : Kei> {n4v Call.) ivi^u B 41 noWd *ce C D 42 \v- 

KdSas TfKe ir. C D 43 edev CD 44 oJS' Jacobs : oiiS' ; latet 

nomen, ex. gr. olSa Kpariinriov, oJb' 'Aperrnjiids 45 rehv scrips! : 

fOov C D : edev B a5\is Mus. (B ?) : ata D : o C 47 &wk6\(o 

lunt. : Po)k6\oi C : PoDK6\a D Call. (B) 48 'Iv' &\<rea -irapdfvu : corr. 
Stephanus 5a fid\a dia CD 55 fiirpav Winsem : fiiKpau 

AjreVxtffas Scaliger : direVT«x*s 59 P^kos lunt. : ^dyos 0AP12TT2 (Theock. XXVII) 115 

— aXff avTCLV bvvd[xav kol rav \(/vxp.v c7ri/3aAA.eti'. 

— "ApTffxt, [XT] viyiicra aio prifxacrtv ovKeVi Tnariji. 

— pe^oo TTopTLV "EpoiTt. Kol avTCLi ^S>v 'A^poSiTat. 

— TiapOivos tvOa j3ij3-qKa, yvvrj 8' ds oTkov a^ipnixt, 65 

— oKka yvvrj ixriT^p rexetoy rpo^o^, ovk^tl K<apa. 

*X2j 0% [X(v xX.o€pol(nv laivofx^voL /xeAeftro-iy 
oXAt/Aois -^idvpLCov. avCaraTo (fxapios evinfi. 
xfj iJ.ev av€ypoixivr] irakiv i(TTi.x€ pJaXa vofxivnv 
opLfxaa-LV albojxivois, Kpabirj 8e 01 h'bov IdvOrj, 70 

OS 8' €Trl ravpcCas dyikas Ki\apr]ix4vos cvms. 

Aixyvcro Tav (rvpiyya ndv iraXiv, oK^lc TToifidv 
Tat Koi TTOifMiviiav kripoov a-Ke^afMcda fioX'ndv. VI. [eEOKPITOY] BOYKOAI2K02 

(Theocr. XX) 

YiVvUa fx eyeAo^e Oikovrd fxiv abv (jiikdcrai, 

Kai II k'niKipTop.ioi.aa rd8' ivveTTCv * epp' dir' e/ieio. 

/3ovKo'Aos MV e^e'Acts jue Kvcrai rdkav; ov ixeixdOriKa 

dypoUcos (f>i,kc€i.v, dAA' dortKa ^(eiAea 0Ai/3eiy. 

fXT] Tvy€ fx(v Kvcra-qLS rd koXov crroixa /biTj8' iv ovdpoLS, 5 

ola /3Ae7rci?, oTnTola AoAeis, ws dypca TraicrSet?, 

[&)S Tpvcf)€pov KaAeei?, ws jccoriAa p-qnara (f)pdcrb€t.S' 

62 iiri$i\\u CD 63 (Tfo Hermann : ^■fifiaffiv ovk Ahrens : (ro« 

((Tu D") ifftiiiouT . . oiPK C D : interpolant lunt. Call. 64 ^eXw 

CD 65 fiffir]Kas D' C'^ cupepirt] C D : cu^epif « Mus. : corr. Ahrens 
68 avitrra CD 69 ir«i\ji/ €. scrips! : ye 5te. 70 aiSofieuots 

Hermann : -fievoi C : -fifin) B D post 71 quasi caput novi versus 

^t€(»') B D : Ktfv C 72, 73 om. B 72 TeAi/ Ahrens : rtuv 

73 tSj scripsi : riv iroifitvlwv Ahrens : ■Koifiaiyvlaiy iripuv 

scripsi : irtp-nv 

Cod. * (X, Tr.), accedit in v. 1-4 Anth. Pal. ix. 136 sine nomine 
auctoris i iyeKaCe AF 2 ^iriKeproyueouo-o t<J5' A P 3 PukSKos 

* 4 aypoiKovs A P 6 6iro7a \a\ftis 7, 8 seclusi (7 in 

apogr. C casu deest ; hunc aut 7-9 alii deleverant) 

8* ii6 App. VI. [0EOKPITOT] 

b)S fxaXaKov to yev€iov lx^'^» ^^ ahia yaiTav.] 

\ii\ia TOL voriovTL, xip^s be toC flcn fiikaLvac, 

Kol KUKov e^o'crSeis. aTr' cjJiev (pvye, fxri fi€ fjLokvvr)LS.^ lo 

TOiaSe }xv6i(pi(ra rpis ds kov €TTTv(T€ koXttov 

KaC ju.' CLTTO TCLs K€(f)a\as ttotI TO) TTobe (rvvc)(€S ftbev 

XetAem nv^dCCotcra koI o/xjua(ri Xo^a ^kiiroKra 

KoX TToXv TOLL fjiopcfiat 6r]XvV€T0 KaC Tt, (re(rap6s 

Kol (TojSapov fi kyika^ev. (p.ol 8' acftap e^ecrey al/xa, 15 

KOL Xpott (f)0Lvix6r]v VTTo T&Xycos &)? pobov epcrai. 

X^ /xey i^a p.€ AtTToicra' (fyepo) 8' viroKapbiov opydv, 

oTTi fX€ TOP xapUvTa KaKO, ixci)[Jiri(ra6^ kTaipa. 

7roLfx4ves, eiTiare fioi to Kpriyvov ov KaXos eufxC; 

apd Tis c^aTTLvas /xe $€09 (SpoTov aWov ereufe; 20 

Koi yap e/xoi to TrapoiOev iiravdeev abv tl kolKKos 

wy Kt(r(rds ttotI Trpijxvov efxav 8' iiruKa^ev VTrrivav, 

Xairat 8' ola creXiva Trepi KpoTdcf)Oi,(n K^yyvTO, 

KOii XiVKOv TO pLiTcaiTov e7r' 6(\)pvcn XapLTre /xeXaiyats' 

ofXjxaTd ixoi yXavKOL^ yapoiroiTipa ttoKKov ^AOdvas, -S 

KoX (TTOixa jxoi, TraKTas y\a(f)vp(oT€pov, e/c arofidTcov 8e' 

€ppe€ fJiOL (j)(ova yX.VK€p(»)T€pa 77 /xeXi Kr}p&. 

abv 8e ixoL to /LieA.io-/xa, Kal rjv a~vpiyyi ixeXLabco, . 

KrjV avAwt \a\4(o, ktjv bcovaKi, ktjv TrXayiavXcot. 

Kol TTaaai Ka\6v fxe /car' wpea (jtavTl yvvalKcs, 3° 

Kai TTaaaC /xe (f)i\€VVTi,' to, 8' acrriKa /x' ouk e^iAacrev, 

aAA.' on /Souko'Ao? e/xjui, irapebpapie kov iTOTaKOvci.' 

\o) Kakbs Aiovvcros ev ayKccri iropTLv cXawei; 

ovK iyv(o 8', oTi KvTTpLS e7r' ai'ep6 ix-qvaTO jBovTaL 

Kal <J>pt;yi06j evofievcrcv kv a>f)e(nv; ov tov "AbcovLV 35 

9 voriovTi Sauppe : voaiovri 1 1 khv lunt. : reii* 13 /xvxOiCo^<''<* 
Vat. 1379, descriptus e Tr. : nvdlCoia-a 15 /x' iyeKa^tv Mus.: 

ju»"y' iXflej' 16 T&Xyfos lunt, : r&yfos 26 8' a5 TraKray Tr. : ^ 

xal vjr' oKToj X : correxi y\a<pvpd>T(pov scripsi : yKvKtpdrtpov 

27 eppe X : fppti Tr. 28 fitXifffxa Vat. 1379 et C : fiiXitfia 

29 Sovfci) coni. Tr. /c^r tt. Aid. : ^1/ ir. TrayiauAco Tr. : irA.a(nai/\ctf X 
33 X" X : ^ Tr. 35 ov rhv Is. Vossius : avrhv BOTKOAI2K02: (Theocr. XX) 117 

iv Spu/xoicri <l)ika<r€ koI iv bpvfxoia-iv eKkavcrcv; 

^Evbvixiuiv be ris i]v; ov ^ovKokos; ov ye 1,ikava 

^ovKo\4ovTa (f>Cka(Tev, aii Ovkvixiroi) he fxokoia-a 

Aar/xtoy av volttos ^kde koI els ka TraibiKa vedcre; 

KoX TV 'Pea ukaUis top ^ovKokov. ov)(l he koI tv 40 

S» KpovCha 8ia Troiha ^orjvoixov opvis e7rXay)(^?7s; 

EvvLKU he ixovov rbv jSovKokov ovk e(f)Ckacrev, 

a Kv^ekas Kpecrcrcav koX Kvirpiho'S i)8e 2eA.ayas. 

p.r]KeTi p.7]h^ a, KvTrpi, rbv ahea ju?yre kut aarrv 

fxriT ev opei (f)Lkeoi, fxatva 6' ava vvKTa Kadevhoi. 45 VII. [GEOKPITOY] AAIEI2 

(Theocr. XXI) 

*A TTevCa, AiocfiavTe, p.6va tcls reyvas eyeCper 
avra tS> pi.6ydoLO hihacxKako'S, ovhe yap evheLV 
avhpacnv epyarivaLcn KaKol itapeyovTi ixepnivai. 
kav okiyov vvktos ris eTn^pLcra-qLcn, rbv vttvov 
aK^vihiov 6opv(3ev(ri.v e(\)i,(TTap.evai p.ekehGivai. 5 

lyOvos aypevrrjpes ofxcas hvo KelvTo yepovres 
(rrpoicraixevot. ^pvov avov vTib TrAeKrais Kokv^aicn, 
KeKkipAvoi Toiyu)i ttotI (f)vkkCv(or eyyvQi 8' avToiv 
Kelro TO. 70.9 d7]pas adkr^fxara, rot Kokadia-KOi, 
Tol Kakafxoi,, TayKiCTTpa, ra (fiVKioevrd tre A^ya, t 10 
oppiial KvpTOL re KaX eK aryoivoav ka^vpivdoi, 

37 ye Tr. : re X 38 6\vfj.ir(i> (-wov Tr.) 38, 40, 42 /SwkoA. 

39 xdrfniov Mus. : Xadpiov Koi eh ^a Tr. : k(Is ^fia X iroiS! 

KidevSe : correxi 43 ^Se coni. Tr. : aSe X Tr. 44 firiS' a, Tr. : 

fiTlBf X 44, 45 ju^T6 Mus. : firide 45 <pi\4oL . . . KaOevSoi Ahrens : 

-\fOtS . . . -Sots fllivT] 

Codices X Tr, personarum notae nuUae 4 (Trifiplaff-niffi Reiske : 

^viPrjatfiffi {•(ffffi Tr.') 5 iviar. X 8 vorl Kaibel : t^ 

10 vereor ne \7va prava productione scripserit 11 ipntial Mus. : 
oifxeial rt add. lunt. ii8 App. VII. [0EOKPITOT] 

firjpLvdot K&TTai re yiptav t kii epciV/uao-t Ae/x/3os' 
vepOcv ras K€(f)aXas <f>opfj.b9 fipaxvs, fLfxara, mAoi. 
ovTos Tols ciXi.€V(nv 6 Tray ttovo^, ovtos 6 ttXovtos. 
oil KXdb', ov)(l Ovpav i\ov, ov Kvva' irairra iti pier era 15 
ravT ihoKii rrivois' a yap TrevCa c^as krripii, 
ovSeis 8' ey ixicrcruii y€LTu>v irikev a 8e Trap' avrdv 
6kL^op.iva KoKv^av Tpv(f)€pbv Tipoa-ivayi OaXaaa-a. 
KOVTTU) Tov [X€(raTov bpopLOV avvev apfxa ^€\dvas, 
Tovs 8' aAieis ijyeipe (f)C\os ttovos, ex j3k€(f)dp(i)v 8e 20 
VTTVOV diTu>(Tdp.ii'oi. (r(p(T€pai.s (f)p€<rlv ijpcdov avbdv. 

— ylffvbovT, S) (j)CK€, Trayres, oo-oi rots vijKTas €(f>a(rKov 
T& Oepcos p.tvv6(t.v, 0T€ TctpiaTa [xaKpa (^ipovaiv. 
ijbrj p.vpC €<r€ibov oveipara, Kovbiiroi dtas. 

IXTj XaOojxav, tC to \prifxa \p6vov rai vvkt^s iyovri; 25 

— ' A(r(f)aX.C(i>v jxeixifyrji. to Ka\6v depos' ov yap 6 Kaipo's 
avTOfxaTOis mapi^a tov kov bpofxov, dXXa tov vttvov 
a ippovTls KOTTTOLo-a p-aKpav Tav vvKTa Trotei rot. 

— . ap' ip-ades KpCveLV ttok kvvTrvta; y^p-qaTo. yap elbov. 
OV ere dekco rw/xw (f)avTda-pLaTos ^p-cv dp.oLpov. 30 

— 0)5 KoX Tav dypav, TUiv^ipaTa Trdvra pLepC^^v. 
ei yap /ceiKa^w KaTO. tov voov, ovtos dpicTTOs 
((ttIv 6v€ipoKpiTas, 6 SiSao-KaAo's eo-ri Trap' wt vov's. 
aAAcos Kttt cryokd kvTi' tC yap ttol€lv av e^ot rts 
KcCpievos kv ^vKKois ttotX ic6p.aTi p.r]b\ Kadcvbwv 35 
dA\' ovos kv pdpivoit to re Xv)(yiov kv TrpvTaveiooi.' 

12 Kwvat Stroth : Kwa 13 ir7\oi Mus. (cf. Anth. P. vi. 90) : 

irvffoi 15 oil K\e7S' Buecheler : ouSeh 5' ovx^ Ovpav Briggs : 

ov x^^P^" «X'"' Kaibel : ff^' Kvva lunt. : kIvo, 16 toOt' 

scrips! : iravr a yap Reiske : &ypa trivia fj (T-ffpei Ahrens : 

erepr] 17 viXev a Reiske : trfvia aiir-fiv 18 Bhifiofifva 

Reiske : -/xtvav 19 oijirw ra fiiffa rav Sp6iJ.oov (rhv Spofiov X^) d. 

a. <re\dva X 21 ai/Bdv I. H. Voss : (pSdv 22 ipevSopr S> Briggs : 
\pevSovTo X : -rai Tr. 23 iptpovatv Tr. : <p4pii X 25 xp^vov toJ 

Ahrens : xp^vov 5' al 27 waptPav X fhv lunt.: veov 28 irotet 

TOi Hermann : votfvvn 31 fitpl^ov X 32 d ykp KtlKo^u scripsi : 
ov yap viKd^Tj 34 &W(i)s Mus. : &\Kos ffxo^d, ivrt Reiske : 

(Txi\ovri 36 pifiv<p Call. : pinw re Haupt ; 5e AAIEI2 (Theocr. XXI) 119 

(ftavrl yap aypvitviav raV iyew. tXe'yeo iroTe wkto's'^ 
'\'6\\nv TO, rts (o-creo 8e Aeyei fiavvev Iraipcoi.t 
— beikivov wy KavibapOov ctt' dvaXCoicn ttovoictiv 

(pvK ^v jxav TTokva-LTos, cTret SeiTrrewres cy cSpai, 40 
et fJL^fjLvriL, Tas yaarpos e^fiSo'/xc^') etSoi; efiavrov 
iv irirpaL /xe/uacSra, KaBi(pix(voi 8' eSoKeuoy 
iX^J^ay, eK KoAa/xco 8e 7rA.ai;oy KoreVetoi; khuthav. 
Ktti rt? Twy Tpa(f)€poiV d>pe^aTO' koI yap iv vttvols 
iracra kvmv apTov /ixayreverai, lx6va Kriy<av. 45 

X^ /^ey TwyKiorptot 'noTe<f>v€TO, Kal pitv alfia, 
TOP KaKapLov 8' vtto t& Kti^/xaroy ayKv\ov €i\ov' 
TO) X€p€ T€Lv6pi€vos, TTepi/cXw/ixcyos €vpov aySiva, 
TTO)? dycXw p.iyav i)(6vv at^avpoTtpoicn o-iSapois* 
ei^' VTTop.Lp.vd(rK(t)V rw Tp(ap.aTos ripip.a vv^a 50 

Kttl vv^as (yaka^a kcu ov (f)€vyovTos ereiva. 
ijvva-a 8' S)V tov aeOkov, av€iXKV(ra \p-u(T^ov lydvv, 
iravrai t&l -x^pvcriiii, ireiTVKaap.evov' eix^ 8e (rap.a. 
pufiTL no<T€ibd(t)VL Tre'Aet ir^cptXapLevos Ix'dvs, 
^ Ta-xa TCLS yXavKas KeLpL-qXiov 'A^c^irpirr;?; 55 

rjpip.a 8' avTov iyu}V €k T^yKia-Tpoi aTrekva-a, 
t/x^ TTore TOV (TTopLaTos TbiyKioTpia xpvcTov iXpvTu'y 
tKol TOV p,€V TTi(TT€Vcra(ra Kakd ye tov Tjir^paroy, t 
&p.o(Ta 8' ovK€TL XoLTiov VTTcp TTcXdyovs TToSa OcXvai, 
aX\a pt,€V€LV iirl yas /cat t&l xpv(r<ai jBa(nXev(reLV. 60 
ravra /xe Ka^rjyeLpe, tv b' S) ^ive Xolttov epeibc 

37 aypinrvicw Reiske : &ypav raSi' Ahrens : rSh' \4yeo Tr. : 

Arycu X : Ae'^e moi Mus. 38 S\f/iv rhv tSes Haupt ; iff6\ii 5' iyii> 

fiavia-ofi' Kaibel 39 4ir' Wakefield : iv 43 KaXifiu Valckenaer : 
-fiuy 47 TOV 48 TfivSfievos Call. : -/levou -K\tafj.evos Her- 

mann : -fifvov (vpov Mus. : eupfu' 49 oc«A.ai scripsi : /ici/ eKu 

50 -fivdffKwv X : -cTKw Tr. jjpe/xa Eldik : Sp' ^/^e rula Hermann : 
vv^as 51 villas ^x**^**!* Briggs : vJyfat x«^*f«^ (pfvyovros 

Mus. : -Tfs 52 jji/uffa 5' &v Scaliger : iivvaiSiiiv 53 ir. to« X : 

IT. Tf ru Tr. (r^)ua Tr. : ae (rrjixa X 54 ir4\fi Vat. 1379 : ir/Aoi 

56 lyi>y lunt. : «7ei> 57 irorl et raiyKivia Ahrens ^x^yTi Tr. : 

exo'ffa X 58 aT6ip<iTai' Hermann 60 twi Call. : to* I20 App. VII. AAIEI2 

ray yvi^fxav opKov yap iyu) tov e-Trw/uoo-a rap^d. 
— ^7] crvye tov Tpecra-rjis' ovk &ixo(ras' ovb€ yap Ix^dvv 
\pva-€ov CO J tbes evpcs, t(ra 8' ev i//"cv8ecriy o\/riy. 
et 8' apa ixr] Kvatcra-iav tv to, yuipia Tavra ixanvcis, 65 
eA.7ris TUiV virvoiv' ^arei tov (rdpKLVov lydvv, 
fxrj (TV ddvrjLS A.i/x5t KaiToi "Xfivaoicnv oveCpoLS. VIII. M02X0Y SIKEAIOTOY 
EP02 APAnETH2 

'A KvTTpLS TOV *'Epcora tov vUa fianpov ijScia-Tpcf 

' oa-Tis ivl TpioboLo-i iikavoiixivov eiSer "'Epcora, 

hpaTHTihas e/xo's ka-Tiv, 6 fxavva-as yepas €^€i' 

IxiaOov Toi TO (pikapia to KvirpLbos, ^v 8' dydyrji viv, 

ov yvp.vov TO (f)Ckafxa, tv b* Si ^ere kuI irkfov e^eis. 5 

loTt 8' 6 Trais irepicraixos' €V eiKoo-i ttSo-i //a^oi? yiy. 

Xpwra /ixey ov kcvKos, TTvpl 8' etxeAos* dp,p,aTa 8' avrwt 

bpiiwka Koi (f)\oy6(irra' xaxat (j)p€V€S, abv AaArj/xa* 

ov yojo t(roj; roeei Kat (fiOdyyeTai.' ws /At'At (fxovd, 

ft)? 8e xoAa yo'os kcTTiv, dvdp^epos, '^TTcpoirevTds, 10 

ovb€V dXadevcov, bokiov ^p4(ji0s, aypia Traia-bcav. 

iv'nXoKap.ov to Kdpavov, cxci 8' ira/xoy to /xeVcoTroy. 

IXLKvka [xkv rqvMi. to. j(6pv8pta, p.aKpa 8e j3a\Xei, 

/3aAAet Keis ^A^ipovTa Kal eis 'Ai8a ^aa-iKna. 

62 Top/3w Mus. : 0ap^w 63 /i)) o-i^T'e ri;/ scripsi (juj) Haupt) : 

Kttl (Tirye 64 elSes ^tl/cts 65 el 5' ipo /t^ scripsi : f1 fit yiip 

{ni} multi) ri) rh Mus. : ravra 

Codices : V (1-17 X). Anthol. Pal. ix. 440 et ex eadem stirpe 
S. Stob. Flor. 64. 20, V. 7-10, 16, 17. Titulus : M. 2. ^pws Spairirris A 
S: yi6ffxov St.: fp. Sp. X: M6ffxov add. X'* 2 eiris ASX^' 

3 navvThs A S X' 4 aydytis AS 5 ti; X^ : Ti S : toj A X* 

6 ^ffTi 5^ Kal ■»r. X' fiadois viv X^ : /xdQfis (-617s S) rtv A S : fidOoto X* 

7 XP»M« XI 10 is X : ^v A S St^ : ^»/ St». xo^«« A S St. 

^rrl X II 7ro^(r8f I A S X* 12 /capTjj'ov X' ■]rp6ffwvov A.?> 

X' 13 K61W A (non Plan.) S fit\l{y X2)5p«a X 14 8' 

tU A S <ts om. A S 0/800 A* : o/Sf w A^ S : A/Stjc X 0a<r<A^a 
Ahrens : j3a<riA.^a EPI22 APAHETHS (MOSCH. II) I2i 

yvjxvbs okos to ye crQixa, voos 8e ol ev TreirvKaa-TaL. 15 

Kol TTTcpoeis a>s opvLS e^tTTTarai aWov ^tt' aAAcoi, 

avepas ribe yvvaiKas, cttI (nrkdyxvois be KadrjTai. 

To^ov l)(ei fxdka jSaiov, v-nep ro'^o) be ^ekefxvov, 

TVTdov [xev TO ^ekefxvov, h aWepa 8' a^pt (f)opelTai. 

Koi xpva-eov irepl v&tu (^apeTpiov, evboOi 8' evTi 20 

rot TtiKpoX KoXaixoi, rois ttoAAciki Ko/oie TiTpdlxTKei. 

iravTa piev aypia raCra, TTokv irkeov a baCs airwi* 

^aia kap,7ras eolcra tov "Akiov avrov dvaiOei. 

ijv TV y eki]LS ttjvov, brjo-as aye /ix7/8' eke'qa-rji.s. 

KTjv TTOTiSrjiy KkaCovTa, (f)vkdaa-eo pL-q (re Trkavda-rji.. 25 

Kifv yekdrji, tv viv ekKe, kol i]v eSekrn ae </)iAa<rat, 

<f>evye' kukov to (f)CkapLa, to, xeikea (\)dpp.aKov evTi. 

rjv bi keyr}t. " kd^e ravra, \apt^opat 6<r(ra pLOL oTrAa," 

/x^ TO* dCyr]is irkdva b&pa' to, yap irvpt irdvTa jSfySaTrrai,' 

\alal Ktti TO aibapov, o tov trvpoevTa Kade^ei..] IX. KHPIOKAEnTH2 

(Theock. XIX) 

Toy Kkemav iror' 'Epcora KaKo, KevTaa-e p.ekia-(ra 
K-qpCov en cipLfSkoov (rvkevp.evov, aKpa be xeipQv 
baKTvka TtdvO^ virevv^ev. o 8' dkyee KaV xep^ e<f}ij(n] 
Kal rav yav eirdro^e Kal dkaTo, Tai 8' 'A0po8irat 

15 8A0S X' : ju^v A S X» eS ir. X= : ifiir. A S X' 16 is et 

iiaov A S X St., &s St. HWoy St. : iAXor' ASX i^A-oc X* 1 7 <rirAa7- 

Xvoiffi AS 19 /tei/ V : 66i A : deJ S 22 /iij* V A : 5^ -y' S 

yp. TavTo V : vdina A S V irXiov a Sots scripsi : wAt'ov 5' ifi, yp. 

■iT\eov d4ti V : v\f7ov {vKeiwv S) Si 01 AS 23 ivoiffa A S iyaiOti 

AS 34 ;f/^i/ T{$ ?\7> V Sa<ras eAfc((r7js V a6 7cA({a A S 

julj/ V KfivY 28 »j/i»/ 5^ V 29 ^^ Ti S 30 versum 

Byzantimim om. A S 

Cod. V 3 t(£i/t' x*'p' ^<pvff(i u^,_ \<^ — 122 App. IX. KHPIOKAEOTHS 

bct^cv kav obvvav koI efxifxcfxro, ottl ye tvtOov 
OrjpCov ivrl ii^kLcra-a koX aXUa TpavjxaTa 'rrouZ. 
\a /xarrjp yi\a(ra(ra ' tC 8'; ovk t(ros (acrl /xeXiVcrai?; 
OS tvtOos fxiv irjs, to. 6e rpav/xara akUa Troiet?. X. (BIQNOi;) 
AAONIAO^ EniTA^IOS 

Aia^o) TOP "AbuiVLV ' a7rwA.ero Kakbs "Abcavis.^ 

' wAero KaA.os "Abeovis' eTraid^ovcnv "Epcores. ccf i-„c«-y— '___^ 

fir]KiTi T:op(f)Vf)€OLS €vl <f)dpecri Kvirpi Kudevbc' ftJ^ ^ <^*^ j 

cypeo SetXata, KvavoaToXa Kal TrXaTayrja-ov ,.Jlc^K"— " t'^-**^K>p>' 
(TTrjOea koL Aeye Tracriv ' dircaXeTo koXos "Abcovis,' t^^-«--"^ 

ata^ft) Toy "AboiVLV iTraidCovcriv "EpoiTfs. 

Kctrat KoAos "AboiVLS €V (apecn p.rjpov obovri, . 

AeuKwi XevKoy d8oVn ruTreis, kox KvirpLv dvirji jfyiofi-^^--^ 'jr' 

Xfnrov hiio^y^v, to bk o\ \ik\av et/Serai at/Aa '^"^ "^ 
)(toyeay Kara crapKos, v'n 6<Ppvcn 8' ofiixaTa vapKrjt, lo 

KOt 70 pobov (f)€vy€i Toi )(eiAeos, d/x0t 8e ttjvml 
6vdt<rK€t. KoX TO (f)L\riixa, to fMrjiroTe Kvirpis aTToia-ei. 
KvTrptbi, piev to ^tArjjua kol ov ^(aovTos apkcTK^i, 
dAA' ovk oXb^v "AbdiVL'i 6 viv dvdicrKOVTa <f)Ckri(r(v. 
aldCd) TOP "Abatviv liraidfov<ny "Epcorey. 15 

aypLOv dypLov IAkos ix.^L KaTO. p.r)pov "Abuivis, \ ^^^ 
p.^l(pv 8' d KvOkpeia ^kpei TioTiKdpbiov (Xkos. ' /^ 

TTJvov ixev irepl irdiba ^lAot Kvves abvpavTO, \ /f'\^ 

Ktti Nv/x^at Kkaiovcnv dpetd8es, d 8' ^AcppobtTa 
Xv(rap.kva TrkoKapiibas dva bpvpi.u>s dAdAr/rat 20 

5 eav scripsi : rkv fitfupero : correxi 7 yeXd^affa 8 &y 

Valckenaer : x« vereor ne mjj = tl sibi indulserit scriptor 

Codices V Tr. Bionis nomen additum ex Epitaph. Bion. 70 
4 Kuai'iJffToAa scripsi : -ar6\i 7 eV Ameis : iv 11 x*'^*"* 

T2, 13 <\)i\aiJ.a 13 fwofTts &peffK(v V 14 /ttf OvaaKovra <pl\7]<T(i> 

Epitaph. Bion. 68 : OydffKOvr' 4<(>l\afffv 18 kuvov 20 d\o\*iTa» '^i.^A^'MA. AAi2NI2 (BlON. I) 123 

iTfvdaXia r^TrAfKToy aaravhakos, al he. ^droi viv 

kpycmivav KcCpovTL Koi Upov aXixa hpimovrai, 

o^v 8e KOiKVovcra hi ajKia p-aKpa (fyopelrac 

^Acraijptov fioooicra irocnv Koi TToiha Kakevara. 

aix(f>l hi viv fiikav atfia Trap' 6p.<f)akbv aKupeiTO, 25 

cTTTidia 8' ex p.r]pS>v <j)OivC(T(r(TO, rot 8' viro fxaCoi 

Xtoyeot TO •napoidev ^Ah^vihi Trop(f)vpovTo. 

' alai rav KvOipnav ' (iraid^ova-LV "Epcores. 

wAeo-e tov Kakbv dvhpa, (tvv wAecrev iepov etSos. 
KvTrpLhi piev Kakbv ethos, ore fweo-fcey "AhMVLs, 30 

KarOave 8' a pLop(f)a (tvv 'A8wi'i8i, rav Kvirptv alat 
wpea TTCLvra keyovri kol al hpves ' at rbv "Ahcovtv,' 
Kal TTorapiol Kkaiovri to, nivdea ras ^Aippohiras, 
Kal Trayal rbv "Ahoaviv fv utpeai haKpvoim, 

avdea 8' e^ ohvvas ipvOaCverai,, a 8e Kv$')]pa 35 .. 

TTCLvras dva Kvapt.<as, dva irav vdrros oiKTpbv deihei ^ 

' alaZ TCLV KvOepeiav, aTrcoXero Kakbs "Ahwvis.^ 
d\(i) 8' dvTelBoaaev ' airwAero Kakbs "AhoiVLS.' 
Kvirpihos alvbv epcora ris ovk (Kkavcrfv av alai; 

b)s thev, 0)9 iv6r](Tiv 'A8wyi8os da-yerov ekKOi, 40 

ws i8€ (f)o[vi.ov alfxa p.apai.vop.4vu>L irepl p.r\p5ii, 

Tidyeas dpiTreTdcra<ra KLVvpcro ' p.eivov *A8cdri, ;..-«.<C«:«^/— 

hv(n:oTp.e fxeivov "Abcavi, 'navvararov cos o-e Kvyeioa, 
(OS ere TTcptTTTV^co Kal x^ikea )(eiAe(ri //et^co. 
eypeo TvrObv "AhcavL, rb 8' av TVup-aTov p,e cf)ikr](rov, 45 

Toa-a-ovTOV fx€ (j)Lkr](rov, Scrov ^<«)€t rb <^ikr]p.a, ~^A/^ ' 

dxpis aTtb \//-uxas es ipi.bv aTop-a Kfis ip.bv rJTtap ' si-*^9^ 
'nvevp.a T(bv peva-qi, rb 8e crfu ykvKv (\>ikTpov djueA^o),' fuuS^'y-'^c^'^'- 
eK 8e mo) roy ipmra, ^iA7j/xa 8e roCro (fyvkd^oi ,^^i^^^ 

22 Kelpovai 23 il77€a <p4pfTai V 24 TratSa Tr, : irJSa V 

25 juj«/ iiwpfTro 26 oi 5* 31 KuirpjSos at af Tr. 32 &pitt 

33 K\aiov(Ti 34 Speorj V : oijpeat Tr. 35 tpvOpaiverat KvB^pri 

36 avaffoAo' airoffoj/crpaj' dc/St; : corr. Wakefield {plKrphv Tr.) 37 a* 
at tAj/ i/f^Tor V : ot rkv KvQeptiav Tr. 39 h,v om. V 44 /t^{» 

45, 46 <pi\a<r(rov 46 ^(orj 47 dirotj'vx'js 49 <(>i\ana ^ 124 App. X. BI12N02 

ws airrov tov "AbcovLV, cTrei <rv /ne bvarjxope </)evy6iy, 50 

(j)€vy€is [laKpov "AbcovL Koi ipyjeai tis ^A^^povra 
Kol (TTvyvdv l3a<riXija koI aypiov, a bi rdkaLva 
^(do) Koi 6(6s e/x/xi Koi ov bvvap.ai ere bidiKiiv. 
\dixj3av€ Il€p(r€(f)6va tov cfxdv ttoo-lv, €<r(r\ yap avra 
TToX-Kov fjJLiv Kpicr(T(i)V, TO be irav KaXbv es ere KaTappcH. 55 
iixpii 8' eyo) TravdTTOTfxos, exw 8' aKopfcrTOV dviav 

KOX KXaiCO TOV "AboiVLV, 6 fJiOL 6dv€, Kttl (re (j)0^€VpLaL. j 

^mto-Ketj w TpnT66r]T€, ttoOos 8e' /Ltoi ws ovap cTrra, A^^-' A; 

X^r;pa 8' a KvOipaa, k€voI 8' dm 8(ri/xar' "Epcores. V^'~^ \_v^ 
o-ot 8' a/u,a /cearos oAcoAe. ri yap roA/xTjpe Ku^dyets; 60 
KaAds ecby TO(To-ouToy kyif]vao drjpl TraXaieiy;' 
w8' 6ko(f)vpaTo Kvirpis, eTratdfoucrii; *'Epa)rey, 
' aiai Tav KvOeptLav dir<a\eT0 koAos *'A8a)i'is.' 

baKpvov a IIa(f)La t6(T(tov x^et., o(T(tov "Aboivi^ 
aijua x^'f^' ^^ ^^ irdvTa irori x^oi/t yiveTai dvdr]. 65 

atjua po'8oy rtxrei, rd 8e 8dK/3ua Tar dvep.(avav. 
aid^o) rdy *'A8a)yti;, aTTwAero KaAos "Abcovis. 

li.r]K€T iv\ bpvp.olai tov dvipa fxvpfo Kvirpi' 
ovK dyaOa oTL^ds icTTLV 'A8(rirt8i </)uAAds kprip.a' 
XinTpov €x^0L Kvdip€La to crov vvv vcKpbs "AbcavLS, 7° 

Kol v4kvs (ov KaAo's eori, koXos v^kvs, oXa Kadfvboiv. 
KUTdeo vtv /xaAttKois €vl (ftdpea-Lv ols evCavev, 
ols jaerd reus di'd vvktu tov Upov vttvov ifxoxdcL 
TTayyjpvcrioat KkiVTrjpi' irodd kol crTvyvov "AboovLV. 
/3dAAe 8e vlv aT€(f)dvoi(ri. kol dvOecn. TidvTa avv avTm. 
wy Trivo^ TidvuKe /cat dvdea irdvTa piapdvdr]. 7^ 

50 ff' aiirhu rhv om. V 52 o 5* o t. V 55 xarappfi Theocr. 
i. 5 : Kol ippd 56 c(ju2 kvir)v 58 Tpiir69arf (irrri 59 X'^PV 
Ktwol V* : Kcuvol V Sdfiar^ edd. ant. : Sufia 61 fpi-fjvao 

Brunck : ifn-nvas 64 na^ii; Tr. : Vla<pxrn V x"' Dorville : 

(yX^d 68 fiiipeo V 69 oii/c Ahrens : etrr' 7° ^X<" 

Valckenaer : txet vvv Ziegler : vvv S? V : rv Si Tr. (idem 'ASwvi 

et 71 ^(TirO 72 ofy Stephanus: 0/ 73 ofy Wakefield ; to?! 

fffv 74 vayxp^<''V ''"■^ ^ '• ''^^'' ^'"' 75 '*' *'"' Wassenbergh : 

5' ivl 76 irtfyT' ifiapdvOij '.z<f AAilNIS (BroN. I) 125 

paii'c hk viv ^vpioKTiv a\€C(f)a<n, palve iJLVpot,<nv. 
oXXvardo) fxvpa iravra, to <r6v p,vpov &\(T "AbcovLs. 

aij.(f)l be VLV KX.a[ovT€s ava(rT€vax,ov(nv "Epcores 80 

K€Lpdix€VOL xairas k-n ^Ab<avibi. x^ 1^^^ 6i,(rT<as, 
OS 8' eiri to^ov €0aX\(v, o be uTepov, os 8e (^apeVpar. 
Xw likv eAuo-e iribiKov 'ASwriSo?, 0% b\ \4^r]Ti 
Xpv<r(CcoL <f)op4oi(nv vbcop, o be [xrjpCa Xovei, 
OS 8' oTTiOev TiTepvyea-aiv ava\}/v\e(- tov "AScorir. 85 

* alal TCLV KvOepeiav ' eTTai,dCovcn,v "Epcorej. 
/ ecr^eae Xafnrdba Traaav iTU (bXiais 'TueVatos 
KoX <TTe(pos e^eireTaa-cre yap.rikiov, ovKerc 8' vfiriv, 
vjuT/y ovKer aei.bev eov p.ekos, oAA' eTraeibei 
' alal ' Kal ' tov "Abcoviv ' en TrXeoy tj vp.evaiov, , j\y,t^ 9® 
at YL.dpiTes KkaiovTi tov vUa t6v Kiiwpao 
' &keT0 KoXbs "AboiVis ' iv dAAaAaitn XeyoKrai, 
' alal ' 8' d^v Xcyom ttoXv irXiov ^ Traiwra. 
Kai Molpai TOV "Abcoviv dvaKkaioicnv ev " Aiba, 
KaC viv eiraeCbovcnv, be (r(f>t,(nv o^x viraKoveL' 95 

ov fiav ovK edekeL, Kwpa 8e vlv ovk dirokvet,. 

ki]ye yooiv Kv6epei.a to (rrjp.epov, tcrxfo Kop,[x&v, 
bel (re ttclXlv K\av(rai, ttolXlv els eros aWo baKpv(rat. 

77 fiiv 'Svploiffi Ruhnken : fivpoiffi 80 fnv 82 f$a\\tv 

scrips! : i$aiv' ts 5' iirtfpov hs 8^ V : hs 5' eihrrfpov o5 7« Tr. 

83 ot Se Graefe : hs Se 83, 84 \ffiriros xp^f*'? V : Kf^ritri xP'^'^^ois 

Tr. : corr. lunt. 84 tf>opir](Tiv V \oifi Tr. : XiJei V 86 alai 

Lennep: oiitoj' 87 <i>m7s i/xtvalws (-ojs V) : corr. Mus. 88 Hoifiau 
89 a flit iiftSovfos ixfKos SXKerai at at : corr. Ahrens 91 rhv K. Vul- 
canius : tw K. 92 d\A^\ij(r« 93 oZat Pierson : aiiral 6^1 Call. : o^h 
95. 96 M"* ictSoceo; /teXos oXXcTot at at : corr. Ahrens 91 rbv K. Vul- 
K. 92 d\A^\ij(r« 93 oZat Pierson : aiiral 6^1 

irotwco Ahrens : rv Stdva 94 ^y "AiSa scripsi : iSoii/jf 
95 a^lffiv edd. ant. : (re^iv 97 KOfiixwv Barth : 

98 5«r (re Tr. : Stttrai V XL EI2; NEKPON AAQNIN 

"AbcavLV Tj Kvdi]pri 

(US etSe v€Kp6v ijbr] 

(TTvyvav €xovTa yairav 

a>xpdv re rav irapeLav, 

ayav Tov vv TTpbs avrdv 5 

era^e tojs "Epoitas. 

0% 8' fvdiois TToravoC lA*"*^/ 

iraaav hpap.6vTis vKav ^ 

arvyvov tov vv dvevpov, 

bfjcrav hi KoX iribaa-av. '0 

\& [xev ^poyun Kadayfras 

((Tvpev alxfJ-dkcoTov, 

6 8' e^oTTio-^' fXavvoiV 

fTvine Tottrt ro'^ois. 

6 67]p 8' i^aiv€ 8etA5s, 15 

<j)oj3€iTO yap Kvdrjprjv 

TcSi 8' eiTrei' 'A(f)pobCTa 

' TTCLVTiav KaKtcrre OrjpoiV, 

(TV Tovbe pitjpbv tyjfo); 

(TV p.ov TOV dvbp €Tv\f/as; ao 

6 dtjp 8' eAefey &)8e' 

* ofxvvp.C <Toi KvO'qprj 

avTTiv <re Kat roy avbpa 

Kol Tavrd fxov to. bccrnd 

KoX T(oo-8€ rcbs /cuyayws' 25 

Tw avbpa TOV koKov creu 

ovK i]diKov iraTCL^aL, 

dW' 0)5 ayaXfi ia-^bov, 

Kal fir) <^ep(av to Kav^ia 

Cod. V 2 We 10 S6 scripsi : re 19 ij^l^w V* App. XI. EI2 NEKPON AAi2NlN 

yvfivov TOP eixc firjpov 
ilJ.aiv6iJ.av 0iAa<rai. Kai fxev Kancriva TovTovs kajSovcra riixve, 
rovTovs Ko'Aa^e, Kvirpi' 
Ti yap (f}4p(a Trepio'O'cSs 
ipoiTiKovs obovTas; 
fl 8' ovxC (TOL Ta8' apKii, 
KoX TavTa jxov to. x^^^V' 
tC yap (ptX^lv iToXp.oivi' 
TOP 8' ijAeTjce KuTrpts 
etTre'i' re toIs "Epcocri 
TO, 8ecr/xa ol VtAuaai. 
e/c T&b' iirrjKoXovOeL, 
Kas v\av ovK ejSaive, 

Kal TW4 TTVpl TTpoa-ikdoiV 

iKaie Tovs obovras. 30 35 40 45 XII. EPA2TH2 

(Theocr. xxni) 

'Ai>77p Tis •nokv(\>{.\Tpos a'nr]vios ijpar k<^a^(a, 
Tov [iop(\>av ayadOi, tov be Tpoirov ovKiG* opLOLoi* 
ixiarei TOV (f)(X4ovTa koI ovbe €v &p.(pov eixe, 
KOVK ^i8et TOV "EpoiTa, tCs '^v deos, aXUa To^a 
Xepo"t KpaTH, Trwy TrcKpa /ScAtj ttotI Kal Ata jSAXXei' 
TTOvTa 8e kolv [xvdota-t. Kal ev ■npoa-oboicnv dreipjfj. 
ovbi Ti T&v TTvpaSiV TtapaixvOiov, ovk apApvypxi 
XetXeoy, ovk oa-a-cav Xnrapbv (reAas, ov poba pAXcav, 
ov Aoyoy, ovyl <\)CKap.a to kov(^lC^i tov epcoTa. 

45 T«j Heinsius : re 46 oSSuras scripsi : tpuras 

Codices * = V 1-56, inde X ; Tr. ; in v. 28-32 accedit Baroccianus 
50 I i<p6.fiov 4 i)\lKa 5 Koi A(a Ahrens : irotSi'a 

8 piha fJM\<»v Ahrens : ^oSojUoAAov {-fiiWiov V* Tr.*) 9 Kov<l>l(fiv V 


iz8 App. XIL EPASTHS Ota be Orfp vkalos VTroiTTfvrjKn Kvvaytas, lo 

ovT(as TTCiVT eiToUi. ttotI tov ^poTov aypta 8' avT&L 

XeiAea koI uSipai heivov ^kiiios eixoy avdyKas' 

Tat be xoXuL to Trpoo-coTroy afxei^ero, (f)€vye b' airo XP^^ 

"^v^puv Tas o/jyayt irepiKeCfxevos. aX\a koL ovtms 

7/y KctXos' e^ opyas kpedi^eTo pJaXkov kpacrTas. 15 

koicrOlov OVK ijveiKe Toa-apt, (f)\6ya tcls KvOepeias, 

d\A' cX.6(ov cKAate ttotl OTvyvoicn p.eK.aOpoi's, 

Koi Kvcre Tav (f)\Ldv, ovrco 8' "^dvTekovTO (fxavaC'"^ 

'"Ay pie TToi Kol a-Tvyve, KaKas dvd0pep,p.a \eaivas, 
\dCve TToX KOL ^p(i>Tos dva^ie, b&pd toi -qKOov 20 

XoLcOta TavTa (f)epu)V, tov ip.ov ^po^ov' ov/ce'n ydp ere 
K&pe 6e\(o XvireLV, Kexoka)p.evos d\X.a /3a8i^<w, 
evda TV piev KaTeKpivas^ otttjc koyos rjpiev aTapTrov 
^vvav Tolcnv epSxri, to <f)dpfxaKov ev6a to XaOos. 
dAAa KoX r]v okov avTo kajSMV ttotl ^fi^os dp.ek^a), 25 

ou8' ovTOis (T^eircra) tov ep.ov xokov. dpTt. be xaipew 
Toicri reoiy irpodvpoLs eiTi.j3dkXop.aL. olba to p-ekkov. 
Kal TO pobov Kakov eort, Kai 6 xpdvos avTo p.apaCveL' 
Kal TO Lov Kakov ecTTLv ev etapL, Kal Ta^v yrjpai. 
kevKov TO Kpivov ecTTL, pLapaLveTat, avLKa ttlttttil' 3° 

a be XLU)V kevKd, /cararaKerat, avUa Trax^V'- 
KOL xdAAos Kokov ea-TL to 7rai8i/coV, ctXX' okiyov ^^i. 
rj^eL KaLpbs eKelvos, oiravLKa Kal tv 0iA.dcreis, 
avLKa Tav KpabLav 6iTTevp.evos akp.vpa Kkava-ecs. 
dkka TV TTttt Kal TovTo TTavvaraTov abv tl pe^ov 
oTTTToVay e^eydo)V ripTr]p.evov ev irpodvpoio-L ytHyu-^-C- 35 10 %^p \)\a^o% edd. ant. : OTj^vXeos 1 1 &ypia ed. Brubacb : ipta 

13 fiXfirov elxfv aydyKav : corn Meineke 14 i Trpli/ Ahrens opyas 
e V. 15 irrepsit 15 ^1/ Heinsius : fj e'f opyas Stephanus : 8' 

i^6p-ira<r^ 16 ijveiKi Stephanus : tyi Kal <f>\6ya ras Eldik : <pa6- 

raros 18 Kv<rai 21 ydp lunt. : irdp 22 Kvirriv lunt. : 

\vwr]s Kfxo^' fi'^*^' ^^^- • iroxof^- et p supra \ (i. e. ttox bpfifjifvos) 

23 t6 fiiv edd. ant. : r'trC/te 23, 24 arapvhv ^vydv Toup : arapv^v 

^vvov 26 oifS' o8t«j Briggs : ovde r&s 30 ecrrt koJ Barocc. 

30,31 ^j/ijca Barocc. 30 irtTrrrj Barocc. : irfirTtJ* 31 KaraTdKtrai t'Ci'Vt. scrips! : /cot raK«Tat * : Kai uapaivfrai Barocc. , .y . —/- .£^ *C /^ ^*t — -^ EPA2TH2 (Theocr. XXIII) 129 TolcTL Tiolcnv Xhr]i.s Tov rkdfxova, /li^ [xe TTap€vdr]ts, 
(TTaOL 8e Koi l3pa)(y nXava-ov, iTricnrda-as hi to baKpv 
\v(rov ras (r^oCvca //e koX aiJi(f)id€S CK pidioiv crSiv 
e?/xara Koi Kpv'^ov p.€, to 8' dv Trup-aTov /xe (^iXaa-ov 40 
Kav V€Kpm yapLcraL to. (to. xiikia* p-rf p,€ c{)ol3adrJLi' 
ov bvvap,aL tefyt o-e, StaAAa^eiS /xe </)tXd(ras. ^ 

iUrfi^ ^cSjixa 8e fxoi Koikaive, to p.€v KpvxfreL tov Ipcora, 

Kay aTrCrjLs, roSe /ixot rpis cirdvcrov * S <^iAe Kcto-ai.' 

T^y 8e d€kr]Ls, koi tovto ' KaXbs 8e juot o)A€^' eraipo?.' 45 

ypd\}/ov Kol fobi ypdp.p.a, to croi? Toiyoiai yjxpdcrcru)' 

' TOVTOV €p(t)S iKTilViV obOLTTOpe, p,rj TTapoh^VCTrjl'i , 

dAAa crras Tob^ k^^ov d-nrivia it\(v kToXpov.^ 

&b' eiTTcby kCOov elAey, ip€t.(rdp,(vos 8' eTrl Toi)(oiL 
dyjpf. p,icr(a irpodvpoi (fiojSepbv kidov dirr^T air avTGt 50 

ray Aewray (xyoLvlba, ^poyov 6' eriaAAe rpax^Acot, 
ray tSpay 8' CKvAio-ey vital iiobos, 778' (Kp€p.d(r6t] 
veKpos. 8' aSr' wt^e ^vpa? koX tov vcKpbv ei8ey 
avAas e^ t8tas dpTap,4vov, ov8' ikvyCxdrj Xvhlj^-- 

TCLV -^vxdv, ov Kkav(r€ viov (f>6vov, dAA' ctti vcKp&i 55 

ei/iiiara Trarr' e/xiayey, €<^a/3tKa /3aty€ 8' es a^Aa 
yvixvaaCoiv, koL exTjAa ^lAcoy cTre/uaiero Aourpwy, 
^ Kat TTorl Toy 0eoy ^y^e roy v^picrv kdivias be 
■Ju^ ImaT dmo Kprjirlbos is vbaTW rwt 8' k^vTiepdiv 
oAaro Kal rwyaAjoia, KaKov 8' e/creiyey ((pajSov 
vap,a 8' k^oivv)(dr]' itaibos 8' cTreyaj^ero (pcavd' 
' yaipiTi ToX <f)i.k4ovT€S' 6 yap p.i.(r&v i(j)0V€v6r]. 
(rTfpy€T€ 8' 01 /AicreSyres* 6 yap ^€0S ptSc 8tK(iC<^ty.' 

37 T6o7s efifijs 42 Karexetv conieci 43 fwi KoiXavov 3 Mus. : 

(jLtv koiK6v Tt t6 44 iiroLvaov edd. ant. : oir<£. 45 de\riis Ahrens : 
Krjs 46 Tolxoiffi Schaefer : rixoifft, x^P""'"''*' scripsi : x«P'»5«»' 

48 elx^v edd. ant. : tl^ov 50 fi4<Tu irpoBvpat scripsi : fiiaw 66S0CV 

IjirTtr' Mus. : iTrtJr' avr. incerto casu 51 eViaAAe Scripsi : 

^$a\\e 52 (Ko'iKiaiv virfK Call. : oTroi Reiske : alroi 

53 ayrJile 54 iipTrjfxevov f\vyixdil apogr. : 4rv\lxdv 5^ 50A.a 
Ahrens : &dKu 57 yv^vaamv Wordsworth ; yvfivacrriiiv eKri\a 

scripsi : Ae 59 Iktut' Hight : 'larar' KprfirTSos apogr. : KpriirTSas 

fs vSara tw» Reiske : is vSoltw 61 vafj.a Reiske : a/ia 63 ul 

fXKTfvvTts Ahrens ! oi/ueTs eCrjrey SiKa^eiv Call. : SiKacretv .X r^e.Ye. 


60 XIII. EnieAAAMI02 

AXIAAE02 KM AHIAAMEIAS 

(BioN. n) 

MYP2QN KAI AYKIAA2 

Arjii mi ri fxoi AvKiba ^iKeXbv fte'Aos abv XiyaCveiv, 
ifxepoev yXvKvOvnov kponTLKov, otov 6 KvkKu>\^ 
OL€i<T€V rioAv^a/xoy eTr' rjiovi raXaTeiai; 

— K-qfxol (Tvpia-hiv, Mvpcroiv, <f)C\ov akka ri /xeA\//^to; 

— "^Kvpiov, £ AvKiba, ^oAw/neroi; abvv (putra, 5 
kadpia Yl7)kithao (fyikdfxaTa, kddpiov evvdv, 

'TT&s TTois €(r(TaTO (fxLpos, ^TTtos 8' i-^evcraTO fjLop<pdv 
KTjV Kutpaiariv ottws AuKO/xrjSiViy ovk akcyoia-ais 
dvbp* r]iv€i Kara Traarov 'A^iXAea Ar)ibdfji€La. 

— "kpTtacTi rav 'EXerav iroff 6 ^oiKokos, Sye 8' ey "Ibav, lo 
Olv(avr]i KUKOV akyos. kyaxraTO V a AaKehaCfKov, 
irdvTa 8e kabv aycipfv 'Axa'iKov, ovbi tis "Ekkrjv, 
OVT6 MvKr]vaC(tiv ovt "Hkibos ovre AaK(ov(ov, 

fidvev fov Kara 8c3/xa, <^vyu)V bvaravov "Aprfa. 
kdvOave 8' kv Kiapais AvKoixrjbCa-i fiovvos *Axikkev9, i5 
eipia 8' avd* oirktav e8i8do-Kero, kcu yipX kevKai 
TiapOeviKov Kopov ^Txiev, e^aiVero 8' rfim K(opa' 
KoX yap tcTov Tqvai9 OrjkvviTO koX t6(tov avdos 
Xioveaiy itopt^vpc Trap-qicri Koi rd ftdbKTfxa 
irapdevtKijs e^dSt^e, KOfxas 8' iirvKa^^ Kakvirrprji' 20 
6vfwv 8' "Apeos eixe koX dvepos f ix^^ ^poira. 
k^ dov^ 8* ^tH iruKTa itapi^^TO Ar;i8a/xeiai, 

Codices : X Tr. Titulus (fictus) ^^■KiBaXd.ixios. 'Axi^Kfus koI AriiSa- 
Hilas add. apogr. personae nullae notantur 4 nimol Brunck : k^v 
fioi 5 ^ add. Lennep ^dK^fitvov scripsi : ^aXwv fitvos aSt)i> 

Vrsinus : aSiis 7 ii^eixraro Canter : ifievtraro 8 k^»» Svcos 

iv K^pais : correxi airaKfyoicrai et -aa : corr. Ahrens 9 a7;(aci 

X)5^i'ija to: correxi («otA Ahrens alii) 11 5' add. Heskin 

14 (pvyitv Svaravov Bentley : (p^puv Staa\v afiip Tr. : Sva]v ayvhv 
X &pria Scaliger : &pya 19 irapfi^ffi 22 irtipl^fTo Canter : 

HepiCfTO Eni0Ay\AMIO2 AXIAAEX22 (BlON. II) 131 

Kol TTOTe fxev Trivas e^iAet x^P"' t^o^^^i^i- S' avras 
orrdixova KaXov acipe, ra baibaXa 8' arpt eTnjiyei* 
■ija-die 8' ovk aXXat crvv ofxdXiKi, iravTa 8' eTroiet 25 
CTTTivbaiv KOLVov €S vTTVOv. cAe^t vv Kol koyov avTai 
' aXXai fxev KV<a(r(rov<n avv aXki]\ai,(nv dSeX^ai, 
avrap eyo) jxovva, p-ovva 8e av vvfx(f)a Kaddjbets. 
al bvo irapdeviKoi (TVV0[xd\iK€s, at bvo Kakai- 
dkXa ixovai Kara k^Krpa KadevbopLiS' a 6e irovqpd 3° 
Nvo-ata 8oAia /ixe KaK&s diro o-cio jaepiVSei. 
ov ydp ^yo) <reo 

XIV. M02X0Y 2IKEAIQTOY 
EYPOnH 

(MosoH. n) 

Evp(aTTr]t. TTore KwTrpts €7rt yAvKvy rJKiV ovupov. 

vvKTm 0T€ Tpirarov Adxos itrrarat, kyyvOi. V t}©?, 

vt:vos ot€ ykvKioiV p.ikiTos ^k€(f)dpoLcriv €(f)CCoiv 
""/^j^ Avci/ieArjs ireSdai piakaK&i Kara </)dea Seajuwt, 

cure /cat drpfKcW TTot/xaiVerat e^ros ovcCpoiv 5 

T^juoy vTTo)po(f>Coi(nv ivl Kvdtcraovcra bopLoicri 

^oCviKOS dvydrrjp €TL Trapdivos FivpatTieia 
j/t->?<^ wtVar' ^Tretjoous 8otas Trepi fto pidx^o'Oai'i 
.,u-_ 'A(rt8a t' dvTnriprjv re* </)v^y 8' ex''^ o^" yrratKey. 
^^ Twy 8' ^ jotey ^eiv-qs pt.op(f)r]V fx^v, rj 8' dp' ewtxet 10 

'^, trSoTTtrji, Kai /xaAAor ct^s •jrepttVxcro Kovprjs, , f av ,^ i;o>„r-cu<^f^^ • 

24 ffrdfiova Scaliger : (rrSfj.' avh, SalSa\a S' &rpt Lennep : 5' aSta 
Sdjcpv' a6 aiircii Vrsinus : avrdv 28 fiovya (lovva Lennep : 

fiovva fil/ivfo Se ffv Hermann : av Se 29 Svo Salmasius : S' ivb 

30 Karh Scaliger : »col 31 Nuffa/a scrips! : Nvo-tra (i. e. Nucre'a) X : 

N«5<r<ro yhp Tr. 

Codices : F ; M (in quo saepius pauca evanuerunt), cum eodem 
consentit Basiliensis (v. 24-142) raro commemoratus ; S i ^\Oev 
M 2 Tpirarov Mus. : rpirov Xararo F 9 dciaS' d. S : 

S(r<ro8' a. M 10 om. S elx*'' ^ 11 ^v 5' do-iij S 132 App. XIV. MOSXOT 

7/ 8' creprj KpaTcprjia-i jStMOixevrj TTaXdixTjia-LV 
iXpV€V OVK deKOVcrav, eTret 0aro /aopo-tjuoy eto 

17 b' dirb fxev orpcorcSy \€\€(ov Oope beLfxaCvovcra, 

TTaWofxevi] KpabCrjv to yap wy virap clbev ovcipov, 

k^qixivT] 8' eTTt Srjpoy dx^v ex^y, dp.(})OTepas 8e 
)u6^^.<t<:*— • ettren iteiTTap.ivoKnv kv ofxp-acnv etxj^ yvvdxKas, 
'^^'^- f J 6\pe be Sei/xaAe'rjy dveveiKaro irapOevos avbriv 20 

* rt9 fioi roiaSe ^acr/xar' k-novpavmv Trpotr]\ev; 

TTOLoC fie o-TpoiT&v \ex'^<^v virep ev OaXdixoLcrut 

7)bv fJidKa KV(o(r(rov(rav dveTTToCrjo-av oveipoi, 

Tis 8' i]v 7} ^eiVTf], Tr]v eX(Tibov virvdovcra; 

u)S pH ekajSe KpabCrjv Keivr]s ttoOos, &s pie koI avrri 25 

d(nTa<rCais inrebeKTO koI w? (rcfyerep-qv tbe Traiba. 

aXX.d pLOL els dyadov p-dKapes Kpriveuiv oveipov.^ yf-X • ^/ 

^ . lu^ 6s et7roi3<r' dvopova-e, (}>Ckas 8' eirebCCfO^ eraipas 
, yvu\UiJ^^^' V^i-Kas oUreas 6vp.ripeas evTrarepeCas, ~ ^/^'^^y^^^ 

Sl^^'^i:^ Ttjia-LV del (Tvvddvpev, or es X'^P^v evrvvoiTO,. ^^ ^ „rtc^c -r^-Jt 

T] ore ^aLbpvvoiTO XP'^^ Trpoxorjicriv dvavpoav, ^ .^.. .-^t/7"ft> 
,^ax.Kjuux. rj OTTOT eK \ei.pi,<avos evirvoa XeCpi dp.epyoL. -/ r^^-^'^f^-^'^-ja, 

at 8e 01 (w^a (f)davdev' exov 8' ev x^P^i-^ kKaarrj 

dvOoboKov ToXapov irorX be X.eip.&vas e^aivov 

dyx't-dkovs, 661 r' alev 6/xtXa8oy riyepeOovTO 35 

TepTTopLevai poberjL re (f)vrji koI KvpLaros rjXV'- 

avTT] be yj)V(Teov rdkapov ^epev EvpwTreia, 

6r]r]T6v, p.eya 6avp.a, p.eyav ttovov 'H^aiVroio, 

01^ At^vrii -nope b&pov, 6t es Ae'xos 'Ewoo-iyatov 

12 aTirnWf S : -ttjX« F 14 (tpvfp M S'' : etpvKtv S' : ^pvKtv F 

aeKovff' M efo Ahrens : ehai 17 virfptTSev S 18 uKfiijv M 

20 5etyuo\€7)v M : S^ (jmK' eireir' F S irapdivov M 23 ovttpov 

M 24 T^i/ M : ^1/ F S 27 Kp'fivftav Wakefield : Kplvfiav 

28 eVtStfee' M 30 ivTvvotTO scripsi : (vtwovto M : 6Vti;»'oj»'to 

F'S: ei/Tvj/atToJ"^ 31 (patSpipoivro F' M S 32 dju«/)7o« Meineke ; 
afiepaoi 34 5' oS A. M : $^ XA. S" ^'^VA ETPiZnH (MoscH. II) ^33 ijuv r; 8e iropev TrepLKaW^'C TTjAe^aacrtrr/t, 
7/re ol atixaTos ((TKfV avvficfxioi, 8' EvpojTreiTjt 
fXT/TTjp T7jAe0aa(rcra Tre/aiKAuroy wTracre bQpov. 
iv Toit 8at8a\a iroXAa tctcvx'''''^ [xapfxaipovTa. 
kv fikv (r]V xpi'O'Oto TiTvyp.(^vr] ^\vayj.s 'Iw 
ci(rert TTopris eowa, ^w/y 8' ovk ilyje yvvaCrjv. 
(f)0iTaX.4r] be TTobea-cnv e^' aXixvpa ^alve Ki\evda 
vriyofiivqi iKiXt]' kvolvov 8' krirvKTO Oakacraa. 
boiol 8' ((TTaa-av v^^ov eir' d(f)pvos alyiakoio 
(f)u>T€S aokkrfbrjv, dri^vvTO 8e Ttovronopov ^ovv. 
kv 8' r}V Zei/y Kpoi't87;y c'xra^w/xeyos r\pip,a x^P^^ 
TTopTios 'Iya)(iTjs, TT/y 8' cTrraTTopcot irapa NeiAwt 
CK jSoos €VK€pdoLO ttclXlv pL€Tdpi.€L^€ yvvoxKa. 
dpyvpeos pikv €r]v NeiAou poos, fj 8' apa Tropris 
Xa^xeir], xpvaov 8e rervyp-ivos avrbs erjv Zeus. 
dp.(pl 8e 8ii'r7ei;ros vtto crT€(f)dvr]v rakapoLO 
*Ep/x€iJjs 7/(r/c?}T0' ireAas 8e ol eKreraruoro ^ 
"Apyos aKoifi^roto-i KeKaap.€Vos 6^Bakp.oZcn. 
Tolo 6e (\>oivr\evTO<s d</)' ai/xaros i^avirekkcv 
opvii dyakX6pL€vos Trrcpvycov irokvavOii xpoirji, 
Tapabv dvaTTkcaaas, oxret re ris w/cvaAos vrjvs 
XpvcTiCov Takdpoi.0 TTepCcTKCJTe xeCkeafapa-os. _ 
Tolos €7]v rdkapos irepiKakkdos EvpcoTreirjs. 

at 8' eTrei oSv ketpicovas is dvOepoevras LKavov, 
dkkrj eir' dAAoioicrt toV dvdeai dvpov erepTTOV. 
T&v ^ pikv vdpKicrcrov kv-nvoov, f\ 8' vdKivOov, 
r] 8' tov, rj 8' epirvkkov diraivvTO' Ttokka 8' epa^e 
k€ip.(av(it)V (apoTp€(f)€(iov 6aXi6i<TKi TrerrjAd. ^^ 
at 8' avre ^avBolo KpoKOV dvoecra-av edeipav 40 45 0U^l<^\^A 50 


2>»-'<-^ s i*W3 l^^ 44 Ivaxov S 45 7vi/a(K((s S 46 (polra o?5e S 

Meineke : /tuai^ 50 Ztvs iira<ptifievos r^pffia x*'pi ^«ei?? S 

51 'ivaxh^ fh" Pierson : elua\i{\v M)r;$' tV FM: errot Xrnariiv S 
55 (TTepavois M 60 ^i/aTrXweraj S &kv\os M 61 raptrSs scripsi : 

TopffOiS 63 ^ir' M iff-SjXvOov a.vdfft,6ivras S 65 v(6Kiffaov S 

67 iaporpoftwv S : iteporpfpfSuv M BaKffffKe F : $a\fa6fKov M 

68 iOflpriv 60 ^,/ — ^ 
47 Kvavov rr^i- 134 App. XIV. MOSXOT 

bpinTov iptbixaCvovaai.' arap p.icrar\L(Ti.v avacrcra 

ay\air]v TTvpcrolo pobov xeCpeacTL Xiyovara, 70 

Ota Tre/) kv XapCrea-crL bUirpeirev 'Ac^poyeVeia. 
ov lAv br]pbv e/xeWei' ctt' avdecn 6vp.ov iaivetv, 

ovb^ apa irapOevCriv niTprjv a\pavrov ipvcrOai. 

Tj yap br] Kpovibris u)S fxiv (})pd(ra9\ ws ioXrjro A'Z^'^-^^^y^ 

"'•J 6vp.ov avu)i(TTOi(TLV VTrobpLrjOels yScAeeo-o-i A^^y^ 

/ KvTTptboi, -q fxovvr] bvvaraL /cat Zrjva bap-dacrai.. 

bj] yap dX.ev6p.€v6s re x^^^v Cr]X.ripiovos "Hprjs 

7Tap6€vi,Kijs T kOikoiv drakov voov i^a-narrjcrai 

Kpv^€ d(bv Kal Tpi\f/€ 8eju.as Kat yeCvero ravpos, 

ovx olos (TTadpLois ei't^e/3/3erat, ovb\ jmv olos 80 

S)KKa Siar/xr/yet crvpoiv €VKap,iT€S dporpov, 

ovb^ olos ■noip.vr]is eTrt/SoVxerat, ovbe piev otos 

ooTt? VTrobpLrjOels epvei 7Tokv(f)opTOv diirivrjv. 

Tov bri rot TO pihv dkko bep.as ^av96\poov ia-KC, ^ 

KVKkos 8' dpyvcf)eos /xeVo-coi p.dpp.aipi /xerwTrcoi, 85 

o(T(ri 8' VTToykavcTcrecrKi Ka\ ipiepov dcrTpdiTT^crKiV. '''^''^U^ 

Xa-d T kii dkkrikoicn K^pa dv€T€kk€ Kapr\vov 

dvTvyos rjfJLLTopLOv K€pai]s are KVKka crek-qvrjs. 

ijkvOi 8' es k€Lp.S)va /cat ovk €(f)6j3r](re (f)aavdeis 

irapOevLKdi, Trd(rr]L<TL 8' cpcos yiver eyyvs iKtcrdaL 9° 

\\fav<rai 0' l/xeproto ^oos, tov 8' dpi(3poTos 6bpi.ri 

TTjkoOL /cat Xet/uwyos (KaivvTO kapbv dvTpi-qv. 

(TTTJ 8e 'n'oSw:^ irpo-ndpoiOiv afxypiovos EvpcoTreirjs 

KaC ol kixp-dC(<TK€ biprjv, KUT^dekye be Kovprjv. 

r} bi p.Lv dfji.(j)a(f)da<TK€ Kal ripi[xa x^^P^^i-v d(f)p6v 95 

TTokkov dirb aToixdT(t)v dTTop-opyvvTo /cat Kijae Tavpov. 

69 Spfirov M fi4<r{a)oi<nv Bas. M : fifcri) iffri) S 70 ^6ia M 

74 iPffi\riTo S 78 T* om. M 79 yeivfTo Ahrens : yivtro S : 

yiverai M : ytvTO F 81, 82 om. S 82 ouS' 6iro7os M Troifxv7]s F 
85, 86 om. S 86 vvoyAavatarKe Bas. : -yKavd- M : -y\ttVK- F 

Kal F : 5i' M aarrpairtfo-Ke F 87 Kapiivw M 88 fij/ra Kfpai7)V 

Vij.it6ij.ov S 90 TrapOe^/i/caTs iro(rats St M 91 6' edd. ant. : 

5' F M S 5' om. S 94 Sepiv F 95 a/j.<pi(p. F x^P"'^'' ^ 0)^/W7 y^ ■ luVi vy. t^ bviMA. vi^X*- ■ ETPiinH (MoscH. 11) 135 

avrap fietXCxiov lAVK-qcraro' (f)al6 k€V av\ov 

MvyhovCov ykvKvv rj^ov avrfTTVOin-os aKOVdV. 

&KX.a(r€ be irpo iroboiLV, eSe'/OKero 8' FivptaTreuw 

avyjkv iiTL(JTp€\l/as Kai ol TrXarv biUwe v&tov. 100 

f\ 8e ^adxmXoKa\xo{.a-L fXfTevveiTf TrapdcviKijuri' 

' Seud' krapai <^iXiai koI o/iatjAikcj, 6(f)p' im twiSc 

(^ofxfvai TOvpiOL Tfpirw/xe^a' 8^ yap d7ra<ras >^ 

v&Tov VTrooTopicras avabi^erai,, oXd t eyr/^s 

iTpr]vs T cto"i8ecii' Kal {xeCkixps, ovb4 ti ravpois 105 

aXXoL<nv TrpcxreoiKV voos 8e ot rivre (fxaros 

ata-ifwi aiJ.<f)i64€i, pLovmis 8' iiiibiveTaL avbijs.^ 

&ts (l>ap.ivri vutToicriv ki^i^avi fxetbiooicra, 
at 8' aAAai fjiikk€<TKov, a(f>ap 8' avimiKaTo ravpoi, 
■^v BiKiv apird^as' wkvs 8' ctti iroirrov iKaviV. no 

fj be fX€TaaTp€(f)dei<ra </)iXas KoAeeo-Key kraipas 
Xelpas opeywfievr], ral 8' ovk ebvvavTO KixdveLV. 
aKTacav 8' C7ri/3as TTpocraca Oiev, t^vtc be\^U 
\r]\ais djSpeKToia-LV iii evpia KvpuTa ^aCvoiv, 
7] be TOT epxpfxevoio yakrjvidaa-Ke daXa(r<Ta, 115 

Krjrea 8' a.p,(f>ls aTokXe Aios TrpoirdpoiOe TToboXtv, 
yr]d6(rvvos 8' virep 018/bia kv^C(tt€€ ^v<r(r66e beX<f)is. 
^rjpetbes 8' di'e8v(ray vrre^ aAo's, at 8' apa iraa-ai 
/ojreiots i/wTottru; ^0^/bteyai ^<rTi)(o'a)yTO. 
Kai 8' avros ^apvbovTTos imelp 6Xa 'Eyyo(riyaios 120 

Ku^ KaTiQvvtiiv aXCrjs riyeiTo Kekevdov 
avTOKa(n,yvrjT(i)f toI 8' dp.({)i p.iv riyepedovTO 
TpCTctives, TToirroio ^apijOpoot avkriTijpes, 

97 <l>a7o Meineke : tpoie F : <(>aie M : (pairis S 98 fivyS6viov 

M A*7i;i/ FS 100 aiix^vi iravrpf^as S' (?) 102 (piKai M 

104 7p. KoJ ivrrfis F : i/^uj F {ris add. F') M : tnja S 105 t' om. 

S : t' ^(Tt5. M : th /5. F a/te^Aixos M' log fueKtffKov F M : 

ijLtWfffKfv S owir^AAaTo S 1 13 TrpJtro) FM S : corr. F ipse 

114-117 om. S 116 S'F: t' M 117 Kv^lcrne^ ^vaiOt 

M : $vfftT66i F 118 av(07}(rcu> M 120 oAbs S 121 Kvfiar' 

I9vvwv M 123 fioBvOpooi M S jycae-r^pc; S jL^ j^ J v^ 

77 136- App. XIV. M02XOT 

K6)(koLcn.v Tavaols yafxiov ixiko^ rjTrvovTes. 

77 8' ap' ((p^CofJ-evT] Zrjvos (Soeois em va>TOLS 125 

Trjt fxcv ex^^ ravpov boXix^ov K€pas, kv x^pi- S' «AA?;t 

eipue TTOp<pvpiT]v koKttov tttvxol, 6(^pa Ke /x?; }j.iv 

hivoi e(p€\K6pL€Vov TToAt^s aAos aaTrerov vbcap. 

KokirutOr] 8' bip.0Lcn TreTrAos ^aOvs EvpoiTTurjs, 

larTiov old T€ vr]6s, €ka(f)pLC((TK€ he Kovpr]v. 130 

r) 8' ore 8^ yair\s d-no TrarpCbos '^ev avevdev, 

(ftaCveTO 8' ovr d/cr^ rts akCppoOos ovt opos alirv, 

dAA' drip piev dvcadev, evepOc 8e ttovtos aTreipcoi', 

d/x(^i e TTaTTTrjvacra Toarrjv dveveUaTo (fxovqv 

' TTTJi. fxe (pipers Oeoravpe, ris eTrAeo; ttws 8e Kikcvda 135 

dpyake^ etAiTToSecro-t hUp^eai, ovbik ddkacrcrav 

Sei/xaiveis; yrjuo'ti' yap iTTCbpopios fcm. Odkacra-a 

oiKvdkoLs, Tavpoi 8' dAiJjy Tpop.iov(nv drapirov. 

Ttdlov (To\ TTOTOV fjbv, TLS €^ dkos €(rcr€T ibcobr]; 

[^ dpa rts Beds ecrcrt* ^eois 8' eTreotKo'ra pe'^eis.] 140 

ov^' aAtot bekiji'Lves em x^o^'os• ovre n ravpoi 

€V TTovTOit. (TTLx^dodcrt, (TV be yddva koX Kara ttovtov 

arpofjios diVcei?, XV^^I- ^^ ''"O' eicrty eperp-d. 

1] Toya KoX ykavKTJs virep rjepos vxf/oar' depdeis 

eiKekos alyfrripoicn, 'ner-qa-eai oicavolatv. 145 

wjuoi eyo) f>ie'ya 8^ tl bv(rdp.px)pos, rj pd re ScSjua 

Trarpos dTroTrpoAnroCo-a Kat e(nrop.evr] ftol ranbe 

^eivrjv vavTikCijv e^e'TTco Kat TrAd^o/itat oij;. 

dAAd o-v fxoL ixebeoiv ttoAi^s dAoy 'Ewoo-tyate 

lAaos dyrtdo-eias, ov ikiropiai elcropdacrdai. 150 

127 iroprpvpeas k. irrvxos S Ke j'tjwj' MS 128 4v Se 01 

f\K6fjL(vovS 129 oj/e'/uottTi multi, refutati picturis 132 aWlppoosS 
133 &vo>6ev M : SirepefvFS 135 eirXsTO M 135-6 KfKfvOa 

apya\e^ elKiirSSeffffi Ahrens : Kf\ev6ov apya\fr]v 7r6Se<Ta'i M : K4\ev0oi' 
apyaXeoiffi n6Se(T<n F S 139 ti M 140 delevi deu S' 

iireoiK6ri M : ^ ^<{ ris iaal dehs rl dtoTs 5' aireoiKora ^. S 14 1 ovS' 

FM : oiK S' 142 (TTfixovai S 143 Hfipoxos S St'ot etVli' 

M 145 iKeKos M S ■KeTi)<Teon lunt. : ttot. 148 TreAo^oitoi F 

150 iivr4\(Tuas M ii/ om. M S ETlMinU (MoscH. II) 1^7 

Tovbe KariOvvovra TtKoov itpoKtkivOov e/xeio. 
ovK aOiiX yap ravra hUpyopxii vypa Kek^vda.* 

&s (l>dTO' Tr]v 8' w8e 7rpoo-€<^(tfyeey tJi/kc/ooos jSovs' 
' dap<T€i TTapdiviKT], /XT) 8ei8t0t ttovriov oTbp.a. 
avTos TOL Zevs ei/ui, koI cyyvdcv ei8o/xat elvai 155 

ravpos' CTTCi bvvap.ai ye (\)avr\p.^vaL ottl deKoip.!.. 
(Tos 8e TTO^oy /;/,' avir]Ki Tocr-qv aXa fxeTp-qaaaOat 
Twupoii ((Lboixevov KpTjrjj 8e <re bi^^raL 7/817, 
^7 ju' €6p€^€ KoX avTov, 0177)1 vvix(j)rJLa (reio 
i(rcr(TaL' e^ kfxiOiv 8e KAuroi/y ^irvcnaL vlas, 160 

ot (TKJ^TrToOxot ^Trayres iTn\Oovioicnv icrovTau 

&s (})dT0' Koi rere'AeoTo ra ttc/) ^dro* (f)aiV€To [xev b'q 1 ^ /d-^^ 
KpriTT], Zcvs be ttoXlv cr<})€T€priv dvekdCero ixop(f)riv, ^,^.1^ <rc .i-v^-^-^-v-v 

Xvcre 8e ot fxCrp-qv, Kai 01 Kiyps evrvov ^Q.pai. € i/T'^ ^ '^ 

77 8e Ttapo's Kovprj Zrjvos yevcr avrtKa vv[x(f)ri 165 ^u^^t.'jt— 1 

Kttt KpoyiSrjc T€Kva tCkt€ [koI avTiKa yCvero fjLTjrrjp] 151 ir(Jj'TOi' irpoirdpoidfv M 153 5' a5 3 7e M (vpvKepws S 

155 e77«}6t S ^/xtj' MS 156 ^oj/TJj/at S 3tt' ^9. S : 3tti 

Kf e. F 157 avfoiKe M : ivii\Ki S 158 ToPpoc F S 160 kA€j- 

Toifj S <prirT\aai M 163 ir4py]v S 164 evrvvoy F S 

165 iroTpis S 166 T«K€ TfKVfa M totum versum del.Valckenaer ; 
sed suppleta est lacuna, dicendum erat de filiorum dignitate regia, 
cf. 161 et de terra Europa. subscriptio M6(rxov tiKiKiiTou Evpiwr]! 
arixpi pJ^T F : r4\os M6<rxov ^iKeKtdrov Kiipdirris M S EK TON M02X0Y 2IKEAIOTOY 
BOYKOAIKQN 

I (Stobaeus Flor. 59. 19 — IV 17. 19) 

Tav dKa rar yXavKav orav u>vefj.os arpifxa /3aAA?ji, 7^ 

Tov (f)piva Tav beiKav kpidi^pfxai, ovh^ Irt fioi yet 
€VtX (f)CKa, ttoOUl he ttoKv "nkiov a /xe yakava, 
O^f c^A^ I dAA' orav dx^jcTTji irokibs ^vdos, a be dakaaa-a 
^ Kvprov €7ra<^pt^7jt, ra 8e KVfxaTa fxaKpa ixiixrjirqi, 5 

es yfiova TraiTTaCvoi koI b4vbp€a, rav 8' aka (pfvyco, 
ya bi p.01 aa-TTaard, x.a bda-KLos fvabev vka, V^<^^, 

€v6a Kol rjv irv€V(rr]L Trokvs SvcfMOS, a ttCtvs akbci, 
17 KttKov 6 ypiTrevs C<^et (3iov, wi bofxos a vavs, 
not TTOvos (vtI Odkacrcra, kol IxOv^i a irkdvos dypa. 
avrap kpxn, ykvKv^ vttvos vtto TrkardvcoL ^aOv^vkXoa, 
Kcu, Trayas <^ikioi.p.L tov iyyvOev axpv aKovcLV, 
a TipiTii. \l/o(f)4oi(ra tov dypiKov, ovy). Tapdacrei. 

II (Flor. 63. 29 = IV 20. 29) 

"HpaTo Ilav 'A)(d)s Ta9 yeiTovos, ijpaTo 8' 'A^^w 
(TKipTaTa Sarvpo), ^dTvpos 6' iTrepLrjvaTo Av8ai. 

&s 'Aj^o) TOV IJava, too-ov ^arvpos cfykeyev 'A\(a, 
Kol Avba '2aTvpC<TK0V' "Epms 8' €(rpLvx(T d/xot/3d. 

oa-crov yap TrjvoiV Tis kp.i(Tee tov (pikiovTa, 5 

Tocrcrov opLSts (f)Lki(av r}\daip€To, Ttdayjs. 8' h. ttoUi. 

TavTa Aeyco iracnv to, bi.bdyixaTa tols dv€pd<rTois' 
(TT€py€T€ ra)S (f)Lk€0VTas, tv rfv 0tXe'?/re (\>Lkr\(r6e. 

I 2 yuot ya Bosius : ixoiffa 3 iroQUi Vossian.^ : irodii\ cett. 
■k\4ov HiJifie y(\dfa Stephanus : & fie Teucher : ir\4ova ixeyd\av &\a 

10 ixOiifs Teucher : Ix^vs 12 ^x^v 13 aypiK6v Stephanus : 

aypoTKOv 

II integrum carmen i fjparo Wakefield : ijpa 6 rixOaiptSo 
archetypus vitio aegyptiaco AnOSnASMATA 139 

III (Flor. 64. 19 - IV 20. 55) 

'AA061OS jLiera riio-ay cin/v Kora ttovtov oScvjji, 

€p\€Tai CIS 'Apidoicrav ayodv KOTivri<f>6pov vboop, 

€bva (fi€p(t)v Koka (f)vWa koI avdca kol koviv ipdv, 

Koi I3advs ffx^aCvii tols Kvixacri, rav 8e ddXacrcrav 

vepOcv vTioTpoyan, kov fxCyvvrai vbacriv vboop, 5 

a 8' ovK oi8e OaXacraa hiip\op.iv(a T7ora}xdio. 

K&pos hiivoOiras KaKop.dxavos alva bibdcrKMV 

Koi TTorap.ov bia <j)i\Tpov "Epcas e8i8a^e Kokvix^rjv. 

M02X0V EI2 EPQTA APOTPIilNTA 

IV (Anthol. Plan. iv. 200) 

Aafiirdba O^ls koI ro^a fio-qkaTLV ciAero pdjSbov 

ovXos "Epojs, TTTipriv 8' etxe KaTboixabCrjv, 
KOL ^eu^as ToXaepyov vitb ^vyov avyjiva ravpcov 

io-nnp^v Arjovs avkaKU TTVpo(f)6pov. 
eiTre 8' arco l3\^\(/as avrcSt Ait* * irXTJarov apovpas, 5 

[XT] (re Tov EvpwTTTjs ISovv vtt' &poTpa /BaAw.' 

III integrum carmen 7 Seiuoderas suspectum 

IV nee pictura talis nee epigramma Moschi Siculi temporibus 
convenit EK TON BI0N02 2MYPNAIOY 
BOYKOAIKON 

I (Stobaeus Flor. 29. 52) 

'Ek dafjLLvas paddfiiyyos, ottcds \6yos, aies lotVas 
Xa klOos es pcoxfAoy KOiXaiverai. 

II (Flor. 29. 53) 
Ov Kokov, S) (f)[\€, itdvTa Koyov ttotI TCKTova cfyoiTrjv, 
/urj8' eTTt TOyr' aAXco XP^'^^^ l(X)(iiJ.€V, akka koX avTos 
TexyacrdaL avpiyya' ttcAci bi roi eujuapes epyov. 

Ill (Flor. 43. 8 = IV I. 8) 

p-LO-dbv eScoKe.*!" Tt/*a 8e ra 'npdyp.ara Kpicrcrova ■ttoici. 

IV (Flor. 58. II = IV 16. 14) 

OvK Ot8', 0V6' €TT€OLK€V h fXT] fxdOofxis TTOvUadai. 

V (Flor. 58. II = IV 16. 15) 

et /xeu KttAa 7reA.et ra p.€kvbpi,a, koI raSe /xwra 

KuSos e/xot drjaovTL, rd p.01 irdpos wTrao-e Moipa- 

et 8' oux o.bea ravra, tC p.01 Tiokv TrkeCova p.oy6ilv; 

€6 p.\v yap jStoTU) btTrkoov \p6vov afxixtv ib(i)K€v 

7] Kpovibas rj Moipa TrokvTpoTTOs, coot' avvecrOai 5 

Tov jxev €S evcfypoaijvav Kal ydpixara, top 8' kiil /xo'x^cot, 

riv Tdyjx fxoxPrja-avTL fxeOva-Tepov ea-Qka bex^a-Oat. 

et be 6iol KaT€V€vaav eva xpovov es JSlov ekOeiv 

avdp(07T0LS, Kal Tovbe ^payyv kox fxiiova Travroov, 

es Tiocrov a 8etAo4 Ka/xaroos Kets ^pya irov€vp.€s, 10 

x/ruxay 8' axpt rCvos ttotI Kepbea Koi ttotI T€x,va9 

ySaAAo/xes, ijneipoyres ael irokv irkiiovos okl3u>; 

I I OafJLivrjs Snus apogr. : oi/cois 

II cf. Epitaph. Bion. 83 2 ;utj5' iirl Grotius : /ujjSe toi HkKw 
Salmasius : &\\o 

111* 

*IV fidBofifV 

V I fj.fv Ahrens fi6va 6 cirl scrips! : ivl 7 ^ediffrtpov 

Meineke : iroO' vctt. 9 fipaShv A 10 in Kafudrus Keh epya 

praepositio atrh KOivov intellegenda 12 ir\iovos AnOSnASMATA 141 

r] XadoixiaO^ apa Ttavres, otl dvarol y€v6ix€(rda, 
X&)y fipaxvv ck MoCpas Aaxojuey \p6vov; 

VI (Flor. 63. 7 - IV 20. 7) 
Ttti Moitrat tov "Eptora tov ayptov ov (jtojBeovTai 

yirjv fxkv apa \}/V)(av rts ex^y avepaarov aeLbr]i, 
rrjvov VTTCKifxvyovTi, Kal ovk ideXovTi bibda-Kdv 
r]v b^ voov ns "Epcori boveij[xevos abv ixekCabrji, 5 

es r^yoy /xaAa Tratrat iirayop.cvai -npopiovTi, 
IxapTvs ky<i)V, 6tl p-vdos 08' cTrAero Trao-iy dAa^^s. 
rjv p.€V yap fSpoTov akXov rj aOavdroiv Tiva peK-no), 
l3ap.^aLV€i pot yKSxTaa koX ws irdpos ovk4t aetSet* 
r]v 8' avT h tov 'EpotTa Koi is AvK^av ti p.(\Cab(i), 10 
1 ot ^ Kal roKa pot yaipoiaa bia a-Toparos pin avbd. 

VII (Flor. 63. 26 = IV 20. a6) 

*A p,eydka p.01. Kvirpis e^' vttvwovti irapitrra 

vr}TrCaxpv tov "Eptora KaKas e*c )(€ip6s ayoicra 

ks y^Oova v^vara^ovTa, Tocrov b4 p.01 €<f)pa(r€ pJv6ov' 

' p.i\TT€iv poi <^iAe ^ovra ka^oiv tov "EpMTa bCbaarKC.^ 

&s X4y€' x^ H-^^ aTTTJvdev, eyco 8' ocra jSovKoXtaabov, 5 

v^rmos a)S ideXovra p.a6eiv tov "EpcoTa bibacrKov, 

wy €vp€v TrXayCavKov 6 Tldv, ws avXbv ^AOdva, 

o)? x^^^^ *Eppd(i)v, Kidapiv 0)9 abvs 'AiroAAcoi;. 

raura ptv e^cbibaaKov S 8' ovk ep.iTd^(TO pv6(ov, 

dAAd /xoi avros aeibcv ipcoTvKa, KaC /xe 8t8a(rKe 10 

6vaT&v ddavdTOiv re tto'^cos koIx paTipos epya. 

K?7yft)y iKkadop.av pkv 6<to)v Tdv "EpooTa bibaa-KOV, 

oarcra 8' "Epcos /xe 8180^61; cpcaTvXa irdvra bibdxdrjv. 

13 ^ KaOSfieire' Hermann : \a96tiiff fi 14 Kaxofiff 

VI integrum carmen i oi Gesner : f) cett. 2 ^'/c Oujuw Se 
^nXevcTi Valckenaer : t)K OvfiSi tfnAfoyn S« 5^ : corr. B 5 T(y 
Brunck: rw 7 iAijfl^j 9 /*oj A : m«" SM in ras. li pe7 
uSd : corr. Vrsinus 

VII integrum carmen 11 v6dovs 13 irdvT^ iStS- 142 BmNOS 

VIII (Flor. 63. 27 = IV ao. 27) 
"Ecnrepc, ras eparas yjpv(T(ov (j)dos ^ A.(\>poycviia<i, 
"EtTTrepe Kvavias icpov ^lAe Nvktos ayaXfxa, 
Tocra-ov a(f)avp6Tcpo9 fxrjvas, oaov €^o\os a<TTp(av, 
Xaipf <|)iXoj, KaC fiOL ttotI iroi^ifva K^ifiov ayovri 

clvtI (TfkavaCas tv bibov (pdos, wv€Ka Trjva 5 

<Tap.ipov dpyp\iiva rdyiov bvev. ovk cttI (f)Oipdv 
epxofiai, ovb' tva vvktos 6bonrop€OVTas ivo-)(X4oi' 
dAX' epaco" koXov tol (pacra-afxevoiL a~vvapi(r6ai. 

IX (Flor. 63. 28 = IV 20. 28) 

*'OA/3toi ol (f>Lk4ovT€S, iirrjv tcrov dvTepdcDVTai. 
ok^ios ^v ©j/treus tw Ileipi^oco irapcovTos, 
el Koi a/xeiAiKToio KarrikuOev els 'Ai8ao. 
oA/3ios Tjy x'^^^'^'oi*''*^ ^i' *A^eivoi<nv 'Ope'oras, 
owfKa ol ^vvas TlvXabas aLprjro Kekevdois. 5 

fi-Shj^u I ^y jJidKap AlaKibas erdpoii ^dovros 'A)(tAAevs' 
' ' oApios ijv ova(TK(iiv, oTi o(. fxopov aivov apLvvev. 

X (Flor. 64. 21 = IV 20. 57) 

'I^furas ert Koipos ev dka-ei bevbpdevTi 
o opvea drjpevoiv tov clttotpottov eiSer "Kpcora > | \^^ 

k(rb6pievov TTV^OLO ttotI Kkdbov o>s be vorjaev, 
\aipa>v &V€Ka brj fiiya (ftaCvero T&pveov avrm, 
Tws KoXdpLMS 6,fxa TTavras ctt' oAAoAoicri a-vvaTrroov 5 

Tat Ktti TOLi TOV "Epwra p.eTaXp.evov dp.<peb6Kevev. 
Xw wais dtrxoAawy, oKa ol reXos ovbev dTTavTrj, 
TO)? Kakdp.(as pLxfras ttot dporpea irpea-jSw XKavev, 
OS viv rdvbe Te\vav ebibd^aro, koX keyev avrm, 
Kai ol beX^ev "Epiara KaOrjpievov. avrap 6 Trpea^vs 10 

VIII 3 aipavp6repos Vrsinus : •repov 7 6Soiirop4ovTas Gaisford : -ra 
8 Toj scrips! : 5e r ffvvap4ff9ai Ahrens : <rvvfpaff9ai 

IX 5 of add. Gesner Upotro A : ipKxo M : ifiiprrro Grotius 7 cf. 
Horn. 5 98, 121 

X integrum carmen 2 cf. Horn. { 372 3 i/Joae 4 T&pvtov 
Valckenaer : opvtov 7 Swa Person : ovvfKa fere codd. u< AnOSnASMATA 143 

fieLbidoov Kivr}<r€ Koipr] kox afid^cTO traiba' 

* (f)€(b€o Tus Orjpai jlitjS' ey robe r&pveov ^PX^^* 

</)evy€ fjiUKpav. KaKov kvri rb dr\piov. oX/3ios ecra-rji, 

etcro'/ce /lit/ vuf ikrjis' fiv 8' avepos is yArpov (X&qis, 

ovTos 6 vvv (jxvyoiiv Kal diroAfXfvos avrds d<^' avrd 15 

iX.6(>)V c^airivas KecfyaXav iiri (reio KO^i^ei.' 

XI (Flor. 64. aa = IV ao. 58) 

"Afiepe KvTrpoy€V€La, Aids tckos "qe 6aXd<T(ras, 

riTTTc t6<tov OvaToXa-i Koi adavdroKn xaAeTrrets; 

tvtOov €(f>av tC w too-o-ov ainiyOio koX Titv avraL, 

toKUov 0)9 'rtdvT€(T(n kukov rdv "Epcora T€K4(r0at, 

aypiov aaropyov p.op(^L voov ovb\v ofxoiov; 5 

es tC bi viv TTTOvdv koi Ixa/SoAoy wTratras 77/iAey, 

d»s /bt^ TtiKpbv iovra bvvaCiiida rrjvov aXv^ai; 

XII (Flor. 65. 4 = IV ai. 3) 
Mop<f)a 6r]kvT€pai(ri iriKci koXov, avipi 8' oXkA, 

XIII (Flor. no. 17) 

Avrap kyoiv ^aa-ivp.ai ifiav obov is to Karavres 
TTJvo ttotI -^dixaOov re koi &i6va \l/L6vp[ab<ov, 
\i<T(r6pL(vos rakdniav airrjvia' ras be yXvKcCas 
iXmbas varaTua fJ-^xpi yripaos ovk aTTokeC^ai. 
XIV (Eel. i. 5. 7) 
EI5 TON TAKIN0ON 

*Aix(f>a(r(a tov ^oi^ov fXev to adv aXyos op&vra. 
bi^eTO <f)dpfxaKa irdvTa, cro^av 8' iTrefxaUTo Ti\vav, 
yjiiev 8' afJL^poarCat, koi veKTapi, XP^^^ aTTatrav 
oiTeiXdv MoCpaia-i 8' avaXdea ^ap/Muca TTdvTa. 

14 fl(T6Ka fuv XI cf. Epitaph. Bion. 85 3 rdv Hermann : rlv 
4 T€K€(rdoi Hermann : rticriai XII OrtKvTfpijcri XIII cf. 

Epitaph. Bion. 61 i fiaaevfiai Vrsinus : $as eS kox a rii6ya 

XIV cf. Epitaph. Bion. 6 i ipuvra. Vsener : ^x<»»^« 2 iirc 

IxaifTo Vulcanius; iirffifftro F: ivrfitiaaTo P 4 fioipaiai F et 

fortasse P' 144 BmNOS 

XV (Eel. i. 8. 39) 

— . Eiapoj, S) Mvpa-oiv, rj x.ei/xaTOS 17 (f)dLVO'7T(apov 
^ 6€p€0S tC tol abv; ri 8e TrXeov ivyj^ai kXOelv; 
ri Oepos, avLKa rravTa rcXeierat 6(rara p.oy€vym, 
r\ ykvKepdv (fydLVOircapov, or avbpdcrt \ipd^ kka^pd, 
Tj KoX x^t/^a bvcrepyov; €776 1 koI yjeipLari. itokXoi 5 

6dkiT6p.tvoL OeXyovrai, aepyeiat re koI okvoh. 
7] rot KoXdv €ap irXiov evabev; etVe, tl tol cftpriv 
aipeirai; AaXeeiv yap eirerpaTTev a crxoAot aixpuv. 

—— KpLveLV ovK €TT€OLK€ derjia ^pyo. (BpOTOlaL' 

■ndvTa yap Upa ravra Kal aSea* o-eu 8e e/cart 10 

e^epeco KAedSa/xe, to p.oL TTfKev &biov aW(ov. 
OVK e^eAo) depos ^p-(v, cTret TOKa fx oXlos dirnji. 
OVK edeko) (f)dLv6TTcapov, eiret v6(rov Spta tlkt€l. 

OVkoV X^^H^ (f)€p€l. VL(f)€T6v KpVfXOVS 8e (^0^iV\iai. 

flap ipol TpLTToOarov oAcoi XuKa^arri irapeirj, 15 

avLKa p.riT€ Kpvos prjd^ aAtoy a/uju6 j^apvvei,. 
iiapi iravTa Kvei, tiovt etapos a8ea /SAacrrei, 
Xa r'v^ avOp^TTOLcnv X(ra KaX 6p.ouo9 dwy. 

XVI (Eel. i. 9. 3) 

MoCcras "Epcos KaAeot, Moio-ai roy "Eptora (f)€poi€V, 
p-okirav 6^ a\ Moio-ai //ot ael ttoOcovti biboiev, 
Tav yX.VK€pav p.oK'nav, ras (f)dpiJ.aKov abiov ovbiv. 

XVII (Orion Anth. 5. 4) 

UdvTa d€0v y ideXovTos avv(TLp.a, itdvTa jSpoToTcnv 
fK fxaKdpMV pdiara Kal ovk dreAeora yivovTO. 

XV I S Vrsinus : 6 6 ee'A7oi'Tot Vrsinus : OdXitovres 7 titoi 

Vrsinus : rot ti 8 ifixiv 14 <|>Epci Meineke : (pepeiv Kpvfiohs 

Vrsinus : Kpv/xhs F : Kpvfx6(i P Se seripsi : re 16 yu^r' ^MM^ 

Vrsinus : iju^m 17 fixdar-n 

XVi 2 fl" ou seripsi : re F P* : toI P" 3 aZwv P? : 0817 P' : e?5»; F 
XVII I y (d4\ovTos Sehneidewin : yap 64\ovros ei/aiffifia Her- 

mann : aju6v(r(/ua Bergk 2 pdtffra Ahrens : ykp pikara. TECHNOPAEGNIA BVC. OR. 10 i4<5 2IMIOY nEAEKY2; WvbpoOiaL biapov 6 4>coK€vs Kparepas p.r]bocrvvas r\pa rCvoiV 

'AddvaL 
wTTatr' 'Ettcios TriXiKw, ran. TTore irvpyoiv 6€ot€Vk.to)V Kari- 

pei,\}/€v atiros' 
rapios €7ret rav Upav Kr\p\ TTvpLiTVcoL ttoXlv rjiOaXoia-ev 
Aapbavibav, xpuo'o/Sa^eis 8' eoru^e'At^' 6k 6ip.idkoiv avaKvas, 
ovK kvapi6p.os y€ya(hs iv Trpopiayois ^A.\ai5>v, 5 

dAA' duo Kpavdv Wapdv vdp.a KopaCe SuctkA^S' 
vvv 8' es 'OpLrip€i.ov e/Sa K^kevOov 
crav x'^P'-^' dyva TroXvySouXe noAXdy. 
Tpls p,dKap ov crv 6vp.Gi(. 

iXao? dp.<^ibepydrJLS. lo 

o8' 6\j3os 
del Tryei. 
[St/x/xtas ^aiVMV kXvtos tcra 0eo6S «? 6upe 'Po8ou yeyacb? 

6 TrokvTpoira p.ai6p.ivo^ p^irpa pLokTri]s] 

Codices : Anth, Pal. xv. 22 cum scholiis, Y B K (numero xa 
praefixo). desunt in K cum alia turn imparium versuum extrema. 
Hephaestio cap. 9 2t/Ujuiaj 6 'PoStos exP^"^*''"'' (pentametro choriam- 
bico) it/ T6 rwi nf\(Kti ' avSpodfai , • . 'ABdyai ' kuv ra7s Tlrffv^iu 
' Kevffo'eTe . . . eSpdffavra.' schol. Ambros. Kara fj.ifirj<rty ireAe/ceos 
ffvpTfOeiKf fiaKpiiv eKarfpaidev Beis Kal ev rut fieffwi. quo mode fere in 
codicibus versus ordinantur 2 H-iraa-fy A : Hiraffe 5' Y £ K B 

troKa B Karepiif/ey A : Kar-fipeirp' Y : Karfpeiirfv B : KaWiirfy K 

3 Trjfios A Y TTvpiirvw B : irvpivu cett, 4 ;^vo'o/3a^€rs om. 

KB 8' K B : t' cett. 5 tvapiOfuos K B Y eVl irpofiaxoKri 

(^om. 'AxO B : eVi (om. cett.) K 6 Kp7}vav A Y xa^apSi' A* K Y : 
KoOapbvB //aynaom.Y 5t;(r»cAf:7S BY: 5i;(rT;\ei^j K 8 o^j'aj' KCall. 
II o5' 0A.30S AK: 85' 6\fiios Y: t^j/ ^a/3os B 13 manubrium 

cum deesse videretur, fictus est versus praelongus, qua interpolatione 
caret A, Y titulum eo loco scripsit 2tfifiiov 'PoSiov UeKtKvs hv 'Eireihs 
^laKfvs T^ 'A6r)va dwpov tScoKf. K B e titulo et ultimo Ovi versu v. 13 
confinxere, quem Hephaestionis schol. Ambros. iam videtur novisse. 
2/,u/tiM scripsi (perperam enim geminatum /t dedit ipse Hephaestio) 
. . . ras K : rav lunt. : rby Call. fiaivwv lunt. : pivaiv Call. : fiivo 

K fiai6fxfvos scripsi : fiovyos K B fjioKirTjs B : ambigua tantum 
primae litterae vestigia K H7 e JJ b o c «o v S -e- "il S 3 >* 

5 


b 


-5J 


Q. 


«3 


viu 


c« 
OO 


» 


ii 


o ^ 


u 


«3 a 

ft ft 
>^ 


3- "S 


8 


Ph 


<^ 
w 


: ^ 


^t 


H 


S5 3. 


< 


G 


8 CQ, 
ft '^iu 


""ft 


> 
O 
1— 1 


o 2 

ft s 

.2- b 

b «o 


2- 

ft 
-cs 

ft" 

1 


t-H 


cs *3 

Mi O 


ci-H 

\u b 


-|1 
^ ft 


^.r 


'1. 
"vu p. 


'VW 


«3 ^ §. 


b *- 
b /'Vi/ 


O 


fe g « 


cs oo 

< a. 


t 


o vo o 

ft S 

S- ^ 
" '5 **" <» c« ft 

£ P 2 

F « u 

•*u ^e ce 

b C5 5 o ? 2 
a. >» I s^^l b a ^ b 
=* 8 o P -g 


>?> «^3 <3 

S«'5.,^- e"J -••2 ^'i: ^^ 

G 3 .. QQ."w 

"= p & o ,„ „ o - m 


pq" I w ffl C^ pg m 

a" s- £ ^ vS w 'o 


>>v b- Du 

"9 P !=.« 2 Mj2.>* -g-K^ 

/< Q, lO in <" !" 
3 -?.,"' «5 «J 

^ b S !<•? •z -I — .3 w »< * 5 M p ° or: § > S^ . ■"" o < m —• G 3.S 0-t OS ^ 8 , Q. JJ 
. •= <5 «§ g t: .5 

< ._, QQ. .. . CO^ 

» 3 k^ ^ ^ <^ 

10* I4S 2;iMIOY OION — fj — u 
u — w — vw \J — I W»J u V — I V — w — __|cg-|..-l„„-|„u-|w«-|---l--"-| I-- 

KcoTtXas 

T^ To8' arpiov viov 

AoipCas arjbovos' 

TTp6(f)p(av 8e 6vp.G>i bi^o' brj yap ayvas 5 

Xiyeid /xir Ka/ji' t^i fxarpos cabis' 

TO ix€V OiStv epL^oas 'EpjMs €K(i,^€ Kapv^ 

(pvX.^ es ^poT&v VTTo (f)iKas kkwv Trrepoio-t ixarpos, 

avcoye b' €K jxirpov fxovojBdixovos fp-iyav Trdpoid^ ide^^iv 

*Codices : Anth. Pal. xv. 27 cum paucis scholiis. Bucolicorum C ; 
editum est demum ab H. Stephano 1566 e codice simili. Titulus : 
BrtaavTivov 'PoSiov wihu x«^'5o»'os, subscriptio BTttrafTivov 'PoS'iov i>i6v et 
^ AftxrtaSa ^ 'Sififiiov' afKpoTfpoi 'PoSioi A. rod avrov 'Si/jl/mIov 'PoSiou 
w6v C (antecedunt pagg. vac). Simiae nomen praebet Hephaest. tt. 

7roi-r}H. P- 117 Gaisf. avTiOtTiKO, tovto rh eWos irapa fi€v rots ira\aio7s 

a"iraviWTar6v 4(Ttiv, irapii Se ^i/jkfiiai rut 'PoSi'wi iffrlv ovrie vevonifMepa iu 
Twi (iriypa<pon(i>wi 'Clui. banc dispositionem sicut in Securi secuntur 
codd. 3> 4 T^ T<{5' uhy p4ov ayvas ar]S6vos '. TtaySiuviSas Supias '• 

vaffiiras Hrpiov : ^oSov A ti to5' : aTjSwv '. a>hu yeov irpitppwv Se 

ayvas a-tfi6vos Aupias aypiov C Kwri\as &Tpiov r. r. w. v. fiaripos 

Awpias Bergk : correxi 5 Se? yap ayva A : 5r; ayvh C : ayvas 

Salmasius 6 Kafi l(pi Haeberlin : KafKJn 7 exife A : ijiKi^e C 

8 ipl\os \es fip. C TtTtpolai Scaliger : trtrpois A : irirpoKri C 

9 ovwi 8' C de|€(i/ A : &y{e C ; sententia erat ^k fjiovofifrpou 
irpofialvovra 1210N 149 

api.dyi.ov CIS aKpav 8fK(i8' l)(yCoiV, Kocryiov viyiovra pv6y.<av, 
Oo&s 8' vitipOiv wKv \i\pLov (\>ip(av v€Vfxa TTob&v <nTopd8o)v 
irCtfyavoTKev 1 1 

t\V€L 6€vu)v . . . Tov TTavaCoXov YlKpCboiV fJLOvobovTTOv avbdv, 
6oaL9 i<r' aloXais ye/Spois kwA.' akkd<T<T(ov, 6p<rnr6bo)V (Xdcfxov 

T€K€(r(TLV' 

ral 8' dju^poVcoi TTodcai. (piKas fxarpos pwovT aty^a fxeO^ Ijie- 

poivra fxaCov, 
TTacraL KpaLirvoli vTrep aKpcov UjjLfvai. ttoctI kocfiOiiv i5 

KUT dpOpLias ix^os TLdrjvas' 
^Xaxal 8' olQv iroXvfBoTMV dv' opecov vop.ov ejSav 

Tavv(r(f)vp(tiV is dvrpa vvp.(\)dv 
Kai Tis bip.odvp.o'S dix(f)iT:aXTOV ai\/r' avbav 6i]p €V koXttcol 

be^dpicvos 6dkap.dv pLVx^oirdTcoL 
pip.(f)a TTCTpoKOLTov (KkLTTuiV 6pov<T €vvav /xar/)os TrkayKTov 

pLULopLevos /SaXiay eAeiy re/cos* 
KUiT coKa ^(Ms aKoav p-ed^TTcav oy d(f)ap Kdcnov 

vt(f)o^6X(i)v dv* 6p€<av e(r(TVTaL dyKOS' 
rais 8?; baCp.u)v kXvtos t<ra doois . . . bov€(ov 20 

TTOcrl TToXvirXoKa pieOUi p.€Tpa juoAttS?. 

10 apiO/xol 8' fls &Kpov C k6(t/hos ve/xovro ^vB/xwi A : Kofffiov 

vffiovTa {>vdn6v C : corr. Bergk 11 a-iropdSwv Salmasius : ffvopaSriv 

iria(TKf C 12 devcD rav A : divwv rhv C 13 Qoai's la'' Bergk : 

Ooaiai r' aWit <rws opcrnrfSwv C 14 t' afiepSrui A : 5' afifipori C 

p6covT 15 iroffot scripsi : vaXai Ufieya A iroffal A : voSl C 

ixvoi corr. in tx«^ C riBivas A 16 Aaxoi C 6)3a A es 

supplevi vvfj.<pmv 17 t^s 6ix6Qvfios (hoc et A*) a/xipiirXarov ai^f/' 

ou5' iv O^s eV K({Atois C QdKafiav Haeberlin : daXafiaiv /nvxoi- 

TaT«tf< scripsi: vovKSrarovA: itou/ccJttjto C 18 irfTprfw. Salmasius : 

vrepoK, A : irep'iK. C irAcucrbj' Kaiofifvo^ fiaXiais C 19 /cSjt* 

scripsi : koI toS' koSi' /t. C 87' &<pap Bergk : &(pap Sye Kaffiov 

Salmasius : Kaaiuv o<pofi6\wv C a.v opiwv om. C iffavrai 

iyKoi Salmasius : iffffvT ai/dyKuis 20 wAurby Bergk e manubrio 

Securis : KXrjrdls fffa deois rrocrl Sovfwv A : do voal irovewv C : doo7s 

Jacobs supplendum ex. gr. fidSKriv fioXvais A I50 GEOKPITOY SYPirS 

Ovbevbs evvdreLpa Ma/c/)07rroXe/xoto 8e /xarjjp 

fiaCas avTLTriTpoLO Ooov T€K(v Wvvrrjpa, 

ov^t Kepda-Tav, 6v irore dpi-^aro ravpoiiaTOip, 

dAA' ov ■TreiAcTre? aide irdpos <l>pkva rcpfxa (tolkov^ 

ovvofx^ "Okov biCniV, os ras pLepoiros itoOov 5 

Kovpas yripvyovas ex^ ™^ dve//(o8eo?, 

o? y.oi(Tai Xiyv ira^ev loore^dycoi 

cAko?, ayakp.a ttoOolo iivpKTp.apdyov, 

OS (rl3€(T€V avopeav la-avbea 

7TaTnTO(f)6vov TvpCav re . . .• lo 

(St rdSe TV(f)Xo(f)6pcov iparov 

7rijpi.a ndpts ^ero 2t)u.ixiSas* 

"^vxctv ai j3poToj3dixoov 

oT7/Tas oXcTTpe 2aeVra? 

K\(aTT07rdT(ap airanop '5 

AapraKoyyie x^P^^^ 

abv fxekCcrbois 

lAAoTTi Kovpai, 

KaAAioTrai 

injAevoTcoi. ^o STPirH 151 Anth. Pal. xv, 21 cum scholiis, codd. Bucolicorum (MPEFZ edd. 
ant. alii); v. i, 2 schol. Dionys. Thr. 11 Hilg. Bucol. praemittunt 
(Tvpty^ otiuof/.' ex*'^> ^'Sei Se (re /xfrpa iTO(plrii heroum miurum factum ut 
laudaret carmen, minime ut Theocriti esse videretur i, 2 fiaTfp 

. . . rtKfS Buc. 2 imrtirdrpoto Buc. v. 1. 4 oAX' direA^irts o5 Buc. 

5 SiCwv E Call. F : Si(wov cett. 6 ex< A : h9f Buc, avfixdSeos 
2A Buc. : ayf/xeiKtos A 8 irvpi(r<papwyov Buc. 10 Tvplai 

T a<l>eiXeTO Buc. : *col t^s airwAe/os t^i/ Evptiirriv ippiffaro 2*, unde 
Tvpiav T ippiffaro Salmasius : t' t'l^Xao-ti/ Haeberlin 11 conieci 

tS>i 12 irayua A^ Buc. quod lectorem non deciperet 13 St 

Hecker : ael A : £ Buc. conieci ^orofidfiuv 14 5€t(t)oi Buc. 

16 xape'S Hecker : x«^P«'sA: x«(0pojs 2^ Buc. 17 /ixf X/<r5€is 2 '^ 

Numeri dactyli ab hexametro ad dimetrum catalecticum in syllabam 
decrescentes 

Paraphrasis : 'OSvffCTfus 7111')/ TrjAe^oxou 8e f^'firrip ertKfv rhy raxvi' 
irotfieva rijs alyhs (rrjs rod Aihs rpo<pov, avB' ov irerpa rui KpSvui iS667)), 
oil Kofidrav, '6v irore /xeMffffa 46pfyparo, dAA. ov ird\at IliTus (^ 4av 
(Wfiirrji rh ire? Irvs yiyvofMfvif) Tjpdadri, Tlava rh Svo/xa, Si<pv7J, hs ttjs ri/p 
<puvi]V /j.epi^ov(r7)S iraiShs irSOov etrxf Trjs e/c (pwprjs yiyvofi4v7\s koI tK 
TTvevfiaros ffvyKtiixtvi^s {rris 'Hxoi's), hs rrii ixovffiKrji opyavov t^v ffvpiyya. 
(■mi^fv, &ya\fj.a tpuros Stairvpov, ts t^v TltpaiKiiv aper^v Karfffffefffv 
(hfiwvvfJLOV Tov rhv irdirirov AKpiffiov airoKreipavros) Kol rrjs Evptinr)s f'^e- 
/SoAej'* TovTui T(J8« rh ruv ir7]po(popovyTaiv fiovK6\uv /CTTJ/ia &t6KpiT0S 6 
kolL 2iyuiX'57js avfdr]Kfv' ravrrji rrji (Tvpiyyi riffdels, Si Tldv, ts fiaivfis eirl 
\aciv {is Trpdpara fialvets ?), 6 xn^^''^ovs, AvSijs yvvaiKhs epdfieve, KXtirrov 
{'Ep/xov) vU, avdTwp (d>j Tlriv(\6irr]s fiiroffj ro7s livriffTTJpffi fidxBdtrijs:), 
^86 fioval^ois rrji ivtai waiSi, riji aopdrui (toiatii (r^t 'Hxo?). 152 AQ2IAAA AQPIEQ2 BOMOS 

Kifxdp(r€v69 jxe cruras 
TTOCTLS, ix€po\ff bC(ra^os, 
T€v^', ov (rirobcvvas Ivii ^Efjurovcrai [xopoi 
TcvKpoLo jSovra kol kvvos rc/crw/iAaros, 

Xpv(ras 8' aCras, aixo^ kyj/dvbpa 5 

Tov yvLo^aXKOv ovpov ^ppaLcr^v, 
ov airaTcdp bCa-^vvos 
ixoyrjore [xaTpoptTTTOs' 
kpiov 8e Tivy[i a6py](ras 

QeoKpCroio Kravras »o 

Tpt€cnT€poto Kav<rTas 
6(av^€V "^avtv^asf, 
xd\f\fr€ yap viv Im 
(rvpyacTTpos (Kbvs yrjpas 
TOV 8' tael kivevvrf Iv afX(f)tK\.V(rTOi)t '5 

Uavos T€ jxarpbi evvfras (fxop 
bC^oiios IvLS r' avbpojBpQTO^ 'FAtopatorai' 
■qp* apbmv es TcvKpif ayayov rpCiropOov, AiiSIAAA Bi2M02 153 Codices : A P xv. 26, Holoboli F Z Y Tr. Call, alii cum scholiis. 
laudatur a Luciano Lexiph. 25, schol. Dion. Thrac. 11 Hilg. 5 xp^- 
(Tovs Hoi. 8' add. Valckenaer 6 ovvov cum signo corruptelae A 
8 fi6yr)<Tf F non habet, sed 2 (^Tf wn^varo) : fi6pri(Tf A Hoi. 1 1 rpje- 
ffirtpioio A 12 0<iv^ev A : 6,i^(v Ho). aty Iv^as male Salmasius 

14 ffvyyaffrpoi A 15 afl \tv(vyT' A : ^AXn/eCi/T Hoi. : fiAij/tCi/r' 

maleHecker: cScii' cScr' conieci 17 Ivopaiarav A : f\(i)opai<rTar 

Hoi. 18 ^707* Hoi. Numeri iambi ; 2 dimetri catalectici, 

2 trimetri, 2 trimetri catalectici (ultimo metro spondiaco), 8 dimetri, 
2 monometri cum Reiziano, 2 dimetri cum Reiziano 

Paraphrasis : 'ETroiriffe /t« 6 rrjs yvvaiKhs Trjs auSpfiai iaOrJTi xpwM**''?^ 
avijp {(irifiovXfvffaffa yap fj MifStia tcDi ©Tjcre? ((pvytv (Is Mt/Siov, avSpfiav 
fitifiaXovffa ffTo\-fiv schol.), &ydpooiros 82s fifiriaas {6 ^idffaiv), olx ^ "'^^ 
T^y is ^ "E/xirouera fieTafiopcpovufyris (©«tiSos), 6 eV rtcppat Koifii^6fifyos 
(ets wCp (iJi$\T]0(U vtrh rfjs fiTjTphs ^Ax^Wfvs) 6 Oavarwdds vvb rod 
TpwiKOv fiovKoKov Tov Kal virb Kvvhs {rrji ds Kvva avo6riptciid7)ffOfj.(yr]s 
'EKoiBris) y(vv7)Q(VT0S, aW' 6 Xpvafjs 'Aflrjcas <pi\os, '6t( rj &vSpas avf^ovaa 
(M^8«ja) rhy X"'^'^"^'' <pv\aKa KaTf$a\(y {rhy TaAo)), hv 6 li.v(v varpits 
T*x^*i* ^ 5i>o yvyaiKas yrtfuas Kal virb rrjs firfrphs KarappKpOfh {''H<f>aicrTos) 
KarfffKfvaffey. (/xhy 8' olKoS6fX7ijj.a ISwy d TldpiSos (poytiii Kal 'HpoKKfu 
(cf. Lycophr. 33) Kavcras (4>»A.o/ct^tij$) i^ffiorjaty . . . tirUae yap avrby 
run (papnaKciii 6(pis rb yijpas anofiaKdiV rby St . . . iy t^< yrjtrut 6 nrive\6irr)s 
ayf)p, iydpamos Sis Ci^iTas (6 e{ &iSov ai-(\d(ii>y 'OSvaetiis), Kal 6 tov ayOpw- 
■tro^dyov (Ti;S*ws) vibs tytKO, rwv rwi 'IKiui oXfOpiuy /SeAwf els riiv rpls 
■neTTopOi^lxfyqy Tpoiay ijyayoy. *J4 BH2ANTINOY BQM02 

O Xos oij ix€ A.i/3pos IpMV 
A i^dbeaa-LV ota Kdk)(r] 
T TtO(\>OLVir]i(ri reyyei, 
M avAtey 8' virepOe ireTprjs Nafi?/? Ooovfxevat 
n afxaroiiv (peCbovTO Ilavos, ov (rTpoj3Cko)L Kiyvvi 5 
I ^os ev(i)87js fxeXaCvei Tpe)(V€itiV /xe Nuo-iwr' 
E s yap ^(ojxov oprns /xe /X7yr€ ykovpov 
n kivdois iir\T 'Akv^r]s irayh'Ta /iJwXoiy, 
O ii8' oy KvvOoyevrjs ereu^e ^vrki) 

A ajBovre ixrjKcibcov Kcpa, 10 

A KTo-aiaiv aix(f)l heipacnv 

o"o-at veixovrai KvvOiacs, 

1 (ToppoTTos irekoLTO [xor 

Z i/y ovpavov yap cKyovois 

E iray /ix' Irer^e y?jyez^^y, 15 

E J'euo-e Tiakfjivs a(f)6Cro)V. 

"L V b\ 00 TTicbv KprjvqOev 1]V 

I yis Kokaxfre Topyovos, 

vois r' eTTto-Trei'Sois r' e/xoi ao 

T fxr]TTt,abcov irokv kaporeprjv 
J. 7rovbi]V dbrjv tdt br] 6ap(rio)V 
E s €fJLr}V Ttv^iv, KaOapos yap ey<o 

1 ov UvTCOV TCpdoiV, ola K€K€vd^ eKeivos, 

A /x<^4 Neais 0pr;iKiaty oi' a"x^eb6d€v Mvpivr]9 25 

Z 01, TplTTaTOip, TrOp(f)Vp€OV ^cop aV^d-)JK€ KpLOV. bh2;antinot bi2moi; 155 Codices : Anth. Pal. xv. 25 cum scholiis, unde primus protulit 
Salmasius, Y Tr. e qua recensione perdite corrupta pauca excerpo. 
lemma Btjaayrivov fiufiSs Y : Besantini nomen in A ad Ovum traie- 
ctum ; exstat etiam in F, ubi forma arae tantum delineata est. Btiarivov 
probabiliter coni. Haeberlin 2 KdKxv Brunck (k. irop<pvpa Hesych.) : 
Kax^V AY 4 va^ias 5 crrpofiiKaii Salmasius : arpo^iKwv 

7 M- y^ovpov Bergk (7^. xp^ffos Hesych.) : fi. rayxovpov A : fiijra- 
Xovpov Y 10 \afi6i/re scripsi : \aB6vTa. 12 Kvv6ia.s A} Y 

16 ToftiJ' Y: Tawi/ 8' A 21 'tfi-qmatav A: -riSaiy Y 22 SSStji/ Y 
23 (Is 26 Tpiirirop Y Numeri : 3 Anacreontei ; 3 tetrametri 

trochaici ; 3 phalaecei ; 11 dimetri iambici ; 3 dimetri anapaestici ; 
3 tetrametri choriambici polyschematisti. 

Paraphrasis : ovx o fif\as x^M^s rwv QvaiStv &(Tirep iropipvpa vw(p{>6pois 
Xifiiffiv juc /Spe'x*'" od St fidxatpat at Nofi'ai \i6wi UKOvd/jifvai i^iiiovro 
Twv Tlafhs 6pfixfidr<i>v, ovSe Kairvwi Stvovfiffwi 6 (V(i5r]s OTrbs tuv ^ApafiiKuy 
SevSpui/ {6 \t$avaiT6s) fxf (MfXaifff dpais yap $ufi6y fie fiiire iK xpfc^f 
■nXtpdiwy firire ef apyvpuv avyKUfjLtvov, oiiS' H/xoios tt.v efjj yuou tv 01 iv 
A-fiAwi yei'6/jifi'ot 0eol firoiricrav avvdevTfS ra Kepara rwv alywv ruv iv roi^ 
rod Kvvdov Kprifj.po7s uefio/ifvooy. ijxf yap eiroififfav ixera rwv Ovpaviwv 
(oKvfxiria Stifiar' exovauv, MvfjfiTjs MeAeTTjy 'AotSrjs) at ivvia Hiovaai a! 
fjri yrjs {iv 'E\ev0epa79) yfvi/ri6e?ffai, wv t^c rtxvtiv aiSiov tlvai 6 Qfwv 
PaaiXehs <Tvyex^PV<''f''' <^^ 5' (Jj 'ASpiayt ■7rotr]Tiis Ka\ avrhs vitd.px<^v), us 
fines 4^ "linrov KpT]V7\s, %v birXrts irXrjyrit eppri^ev 6 Tlriyaffos, Ovois Kol 
firia-irevSots eir' ifiol ffirovSiiv yXvKvrepav iroWwi. rov 'T/UTjTTtou fieXiros 
tupdovms' irpSaeXde 5^ Oappuv irphs t^v evrtv^iv fiov' Kadaphs yap tyi) 
tS>v lo06\wi' KvwSdXwv, aita fKf7vos 6 fiwfihs irtpUxei tiv ir\y)<Tiov \i\fivov 
iv rats tVl @pdiKy)s Ne'ais ffoi, Si TptToyevfia, 6 rod irop<pvpov Kpiov 
K\4irTr)S {6 'idcrwv) aveOi\K(v. 156 ARGVMENTA CARMINVM 

©vpcris Theocrit. I 

Mimus. Inducuntur Thyrsis opilio et caprarius quidam in 
luco amoeno sub meridiem greges suos pascentes. caprarius 
Thyrsidi persuadet ut Ad(f)vi8os SXyea cantet, qua cantilena 
nuper Chromin Afrum ab eo victum esse, inter praemia cantori 
promissa scyphus est ligneus afifabre caelatus, cuius ornamenta 
multis describuntur. tandem incipit Thyrsis, cuius cantus 
praeludii (nam ephymnii nomen minime convenit) variata 
forma in tres dividitur partes, in prima Daphnidem, qui mori 
potius constituit quam amori indulgere, consolari student et a 
morte retinere pastores, Mercurius pater, Priapus. in altera 
Veneris superba iactatione Daphnis, qui usque adhuc tacuerat, 
permovetur ut illi graviter maledicat, ipsa morte (nempe quod 
castus mori quam ad venerem prolabi mavult) se victorem 
esse, in tertia parte fistulam suam, bucoliasmi ab ipso inventi 
instrumentum, Pani tradit et spiritum reddit, ipsa Venere ad 
miserationem permota. denique cantu finito caprarius Thyrsidi 
dona promissa tradit. 

Scaena in insula Co, sed Thyrsis Aetnaeus est: nempe 
Theocritus Syracusanus Cois amicis hoc cantat et ab eisdem 
praemio omatus est cum Chromin vicisset. apparet subesse 
nonnulla quae penitus perspicere nobis datum non est. 
Thyrsidis cantus popularem pastorum Siculorum cantilenam 
reddit, quae Daphnidis, herois cum Hippolyto comparandi, res 
longe aliter tractabat atque a Stesichoro aut Timaeo narratae 
erant. carmen omnibus numeris absolutum a carm. 5 compluria 
mutuatur. 

0a\vorva Theocrit. VII 

Narrat Simichidas poeta bucolicus : recolit memoriam felicis 

diei, quo die, cum a Phrasidamo et Antigene, nobilibus civibus 

Cois, ad celebranda Thalysia invitatus cum duobus amicis ex 

urbe profectus per amoenos insulae agros iter faceret, obviam sibi ARGVMENTA CARMINVM 157 

venisse Lycidam caprarium cantandi peritissimum, quocutn se 
in bucolici cantus certamen descendisse. refert et illius et suum 
carmen, illud propempticon est Ageanactis pueri, hoc Aratum 
amicum ab ingrato amore dehortatur. denique feriarum 
Cerealium deliciae describuntur. 

Forma carminis ita instituta est ut cantilenae concertantium 
pastorum epice redditae copiosa narratione circumdentur. quod 
specie, non re differt ab arte Thyrsidis et Bucoliasmi 6. 

Personae multae suis nominibus appellantur et vita hominum 
Coorum veraciter redditur. sed Simichidas et Lycidas (addo 
Tityrum poetam v. 72) pastores veri esse non possunt: caprariis 
familiaritas cum locupletissimis praediorum dominis nulla est. 
latent igitur sub pastorum personis certi homines, aequalibus 
minime ignoti. Simichidam ipsum esse Theocritum nee umquam 
dubitatum est et diserte prodit Syrinx, quamquam ratio nominis 
latet nee videtur omnino quaerenda esse ; haud multo magis hie 
Simichidas Theocritus est quam Thyrsis Aetnaeus. sed de 
Lycida (' Lupulo ') et Tityro ('Capella') certi nihil umquam 
poterit affirmari. 

Scholia tradunt Theocritum cum Phrasidamo et Antigene 
familiaritatem contraxisse antequam Alexandream peteret. 
quod quamvis ignoremus quomodo illi cognoscere potuerint, 
tamen a veri specie non abhorret. sed carmen ipsum conditum 
est postquam Theocritus in illas regiones rediit. convenit ars 
omnibus numeris absoluta. 

Kwnos Theocrit. Ill 
Verba faciens inducitur caprarius, qui v. 19 hoc nomine 
quasi proprio utitur. pronuntiat se ad Amaryllidem comissatum 
ire gregemque Tityro amicissimo pascendum commendat. ita 
nimirum Theocritus 'Tityro' suo carmen dedicat. statim 
alloquitur comissator Amaryllidem, stans ad antri quod ilia 
habitat ostium, ter binis versibus. ilia nihil respondet. denuo 
eam compellat quater ternis versibus. non respondet. quod 
ille solitario versu 24 graviter conqueritur. dein rursus quater 
ternis versibus desperationem enuntiat. sed cum augurio quo- 
dam in novam spem excitetur, cantare incipit mythica amoris 
exempla. nee tamen quidquam proficit. tandem procumbit 
ad antrum in fera silva pernoctaturus. haec omnia tristichis 
comprehensa sunt. 158 ARGVMENTA CARMINVM 

Caprarius doctior inductus est quam solet veracitas Theocrili 
pastores facere. Tityrus certe personatus tantum pastor est. 
e quo nomine coUigimus carmen eodem fere tempore atque 
Thalysia conditum esse, conspirat ars perfectissima. 

No|icis Theocrit. IV 

Mimus rusticus. inducuntur Corydo ('Alauda') bubulcus, 
frugi sed stultus homo, et Battus caprarius, vafer sed nugax. 
qui Corydonem multis ludificatur, tum maxime cum Amaryllidem, 
pastorum delicias, mortuam effuse plorare videtur : serio tantum 
lamentatur cum spina dumeti ictus est. virtus carminis in 
moribus pastorum est ad vivum delineatis ; nullum fortasse 
magis Sophroneum. 

Scaena Crotone : ideo pugili cuidam Milonis, antiqui olympio- 
nicae, nomen inditur, sed nequaquam remotis illis temporibus 
res geruntur, imo Glaucae poetriae carmina laudantur, quam 
Theocriti aequalem Alexandreae floruisse constat, banc vero 
Theocritus antequam Aegyptum adisset vix erat commemora- 
turus ; unde aetas carminis aliquatenus definitur. Milonis 
nomen in carmen 10 transtulit, Amaryllidis nomen in carmen 3: 
neutrubi de eadem cogitandum est persona. 

AiiroXiKov Kai itoi|X€vik6v Theocrit. V 
Mimus rusticus, cuius genuinum nomen perisse videtur. 
Vbi Sybaris fons profluvio suo lacum efficit, baud procui 
a Crathi fluvio inter quercus et arbusta sedet Comatas Eumarae 
servus caprarius, in colle vicino pinis obsito Laco Sibyrtae 
Thurini sive Sybaritae servus (nam in agro Thurino olim fuerat 
Sybaris urbs, durabatque fluvii et fonticuli nomen). qui post- 
quam multa in se coniecerunt convicia ad cantandi certamen 
descendunt arbitro vocato Morsone cive Thurino. praeit 
Comatas singula disticha, cuius inventa Laco frustra superare 
studet. itaque victor ille a Morsone proclamatus rustice exultat. 
Comatae, servi poetae, personam a vetere fama accepit 
Theocritus (7. T"] c. schol.) eiusque gratia scaenam in agro 
Thurino collocavit. sed nobilis ille Comatas hie non magis 
inducitur quam Corydo (v. 6) aut Philondas (v, 114) idem 
intellegendi sunt qui in carm. .4 commemorantur. virtus car- 
minis in eadem veracitate sita est atque quartL ARGVMENTA CARMINVM 159 

Versus aliquot versuumque partes in Thyrside repetivit 
Theocritus ; videtur igitur hanc nierae rusticitatis imaginem 
baud multo antequam sanctam divini pastoris memoriam coleret 
proposuisse. 

BovKoXiaoTTaC* A<l(|>vis Kal Aap,o(Tas Theocrit. VI 

Narrat Theocritus Arato suo Daphnin et Damoetam adule- 
scentulos olim altemis cantasse, Daphnin, quasi Polyphemum 
alloqueretur, a Galatea blandis eum peti lenociniis, Damoetam 
respondisse e persona Polyphemi, callida duritiae simulatione 
se mox effecturum esse ut ilia tandem se dederet. 

Theocritus et in Cyclopis amoribus tractandis et in recte 
amandi arte, qua Aratum Coum instituit, ea quae olim in 
Cyclope (11), nuper in Thalysiis (7. 98-127) cecinerat longius 
persequitur. etiam Daphnidem bubulcum iam antea induxerat, 
notus enim Arato est. conveniunt numeri elegantissimi. 

BovKoXiao-rai- A(i.(|)vis Kal McvtiXKas [TheOCrit.] VIII 

Narrat poeta. Daphnin bubulcum rumor est (nempe fabula 
traditur de notis bucoliasmi inventoribus) convenisse cum 
Menaica opilione, impuberes ambos. cum in cantandi certamen 
Menalcas amicum provocasset, arbitrum advocatum esse capra- 
rium quendam. cantant pueri bina uterque disticha, quibus 
et amicitiam mutuam et vix nascentes celebrant amores. 
sequitur amplius utriusque carmen, octonorum versuum, rursus 
per disticha dispositum. hie quoque pueri se monstrant suavi 
pastorum vita delectatos, amori nondum idoneos. victor pro- 
clamatur Daphnis, quern mox bucolici carminis primas tulisse 
et Nympham in matrimonium duxisse poeta refert. 

Expectat poeta quas inducit personas audientibus notas esse 
e poetis antiquioribus, Theocrito et Hermesianacte (Schol. 55). 
ipse enim maxime studet impuberum puerorum animos et 
desideria proponere. quod egregie fecit ; quamquam sunt quae 
imitationem nimis oleant. sed versus modo suavissimos pangit 
modo inconditos et hiulcos, nee Dorismum no\it nisi Theo- 
criteum. crederes carmen non tam a poeta profectum esse 
quam ab homine erudite Musarum amico, cui semel deae 
subriderent. i6o ARGVMENTA CARMINVM 

BovKoXia(rTaC' A(l(|>vis Kal McvdXKas' irpoXoYt^cTai, vo|ji.€vs 6 Kal 
KpiTT|s [Theocrit.] IX 

Pastor quidam vel potius poeta ipse cantare iubet Daphnin et 
Menalcam. quod postquam fecerunt, donis utrumque ornat atque 
Musarum ope cantilenam sibi in mentem revocat quam ipse 
olim eisdem pastoribus cantaverat. 

Confundit poeta mimum et narrationem atque male omnino 
personas sustinet. eadem ubique proximi carminis imitatio, 
eadem vitae ac veritatis ignorantia. 

'EpYarCvoi Theocrit. X 

Mimus. Milo Bucaeum cum in metendo frumenlo lentum esse 
videat deridet, etiam magis cavillatur causam languoris amorem 
ambubaiae confessum, tandem ut laborem cantando sublevet 
exhortatur. quod ille ita facit ut ridiculus fiat, cui Milo 
veterem et vere rusticam opponit Lityersae cantilenam. 

Carminis vis ac Veritas in eo sita quod carmina popularia et 
ea quae inter labores a rusticis ex improviso funduntur a 
Theocrito qui utraque probe noverat inter se conferuntur. 

Locus non indicatur; Lityerses Lydus est, neque kuktos vox 
Sicula quicquam aliud demonstrat quam Siculum esse poetam. 
numeri non suaves illi carminum 3, i, 6, sed quaesita fortasse 
rusticitate. 

KvkXwvI; Theocrit. XI 

Epistula Syracusis ad Niciam Milesium missa. Theocritus 
suadet amico ut Musis amorem pellat. quod adstruit exemplo 
Polyphemi, qui inducitur rustice et ridicule Galateam suam 
cantans. quae cum nullis precibus moveatur, mutato animo 
se ipsum compellat, quaerendas esse alias puellas. respondet 
has sibi in promptu esse, apparet Niciam antea Theocrito 
confessum esse quantopere amore puellae vexaretur. cui ille, 
nihil gravius subesse ratus, per iocum suadet ut et poeticis 
lusibus deleniat furorem et ab ingrata ad facilem puellam 
transeat. legimus in scholiis principium carminis quo Nicias 
ad haec respondit 

Tjp ap' a\T)6(s TovTo QfoKpiTf' To\ yap tpares 
TTOirjTas noWovs idida^av tovs wpw afwvvovs, 
confitetur igitur, pro Philoxeno ad Euripidis Stheneboeam 
provocans, amore se excitari ut versus faciat. ergo eatenus ARGVMENTA CARMINVM i6i 

quidem paruit amici consilio, sed non fugavit amorem, quin imo 
hie venam poeticam excitavit. nempe puella se dedit : uxorem 
duxit Theugenin suam, cf. 28. 

Theocritus Philoxeni Cyclopem Syracusis scriptum sibi Syra- 
cusis scribenti eximie convenire sensit. indicat eundem etiam 

7.151- 

Carmen egregium tamen a perfecta et sermonis et numerorum 
arte, etiam ab arte mimorum longe distat : nempe antiquissimum 
omnium quotquot habemus. 

*ACtt]s Theocrit. XII 

Poeta delicate puero ita blanditur ut per profusissimas amoris 
protestationes iocosi pelluceant stimuli. 

UaibiKop simile Aeolicis, ionice temperatum, unde Anacreontem 
exprimi suspiceris. numeri mollissimi conveniunt aetati pro- 
vectiori cum Theocritus Aeolica ilia condebat. 

"TXas Theocrit. XIII 

Carmen scriptum ad Niciam. * nequaquam esse debilitatem 
homine indignam siquis amori pueri indulgeat, sed ipsum Her- 
culem Hylae amore esse perculsum. qui puero ad heroicam 
virtutem educando adeo studuit ut vel in gravissima Argonau- 
tarum expeditione eum secum duceret. perisse Hylam, insano 
dolore correptum Herculem socios dereliquisse. sed ne hoc 
quidem impediit quominus metam expeditionis attingeret.' ergo 
et proficit talis amor puero amato, nee minuit virtutem amantis, 
etiam si a sociis iniustis subinde vituperetur. facile credimus 
Theocritum a Nicia esse vituperatum cum puerilia ilia (12, 29, 
30) conderet. 

Hylae res non ex Apollonio narrantur, sed manifeste respicitur 
(16, cf. Apoll. 1.4; 2. 211) et corrigitur ApoUonius. 

KwicTKas tpcos Theocrit. XIV 

Mimus avBpf'ios. Aeschines Thyonicho amico, cum forte ob- 
viam venit narrat quid in amore Cyniscae meretriculae perpessus 
sit ; propositum sibi esse ut patria cedat stipendia meriturus. 
suadet Thyonichus ut ad Ptolemaeum se convertat, cuius mores 
tamquam ab homine peritissimo describuntur. 

Scaena non indicatur, sed in SiciliamPythagoreusAtheniensis 
non ducit. narratio Aeschinis comoediam sapit, sed non deest 

BVC. GR. 11 i62 ARGVMENTA CARMINVM 

Sophronis indicium (cf. ad 53). qui Ptolemaeum tarn accurate 
novit, stipendia Alexandrina commendat, Theocritus est : ergo 
carmen conditum postquam Alexandream visitavit. 

4>ap|jiaKcvTpiat Theocrit. II 

Mimus yvvatxflos, ad Sophronis mimum compositus ra\ yvvalKfs 
Toi rav Beav (^avri e^eXav, unde vel nomen Thestylidis servae 
sumptum est. 

Simaetha adiuvante ancilla magicis artibus venenum parat 
amatorium, quod in limine Delphidis Myndii illinendum curat, 
dimissa ancilla et origines et pericula amoris Lunae narrat. 

Scaenam Myndo et Coae insulae vicinam cum alia turn 
Philinus Cous (115) indicat, qui vicit Olympia annis 264 et 
260. hinc etiam tempora carminis fere indicantur. convenit ars 
perfectissima. 

'ASwvtd^ovo-ai Theocrit. XV 

Mimus yvvaiKf los, adumbratus ad Sophronis mimum "la-dfiin 
diififpai. 

Gorgo Praxinoam domo excitat, ut visum eant Adonidis et 
Veneris lectos stratos ab Arsinoa regina. proficiscuntur per 
vias Alexandreae, intrant in regiam, audiunt poetriae cuiusdam 
cantum, domum redeunt. utraque mulier origine Syracusana, 
sed habitant Alexandream. 

Enuntiat poeta Syracusanus quanta admiratione splendidam 
Ptolemaei urbem spectaverit. videtur Alexandreae fere 273-71 
haec recitasse. 

nroXcixaios Theocrit. XVII 

Encomium scholastice distinctum. prooemium sexiens binis 
versibus comprehensum excipit tractatio. laudatur genus patris 
(13-33) et matris (34-57), secuntur yovai (58-75). in qua parte 
cum insit et quod in generis laudatione summum est (63) et 
e quo vocabulo cetera apta sunt (66), transitus paratus est ad 
laudationem fortunae (oXjSou). qua et instructus est Ptolemaeus 
amplissima (75-95) et ne detrimentum capiat cavet (96-105) 
et uti scit ita ut laudem omnibus fortunis potiorem nanciscatur 
(106-120). aequiparat ita antiquos heroas, in quibus poeta com- 
moratur. ab hac digressione per asyndeton pergit ad epilogum 
' qui divinis parentibus et divinis nuptiis utitur ipse aliquando ARGVMENTA CARMINVM 163 

deus est futurus : sed virtutem et honorem {apfTTjv) a love velim 
petat.' 

Carmen conditum fere 273/2, belli Syriaci temporibus, Alexan- 
dreae ut videtur. digressionem a Gratiis mutuatur ; ultima 
Callimachi hymnum primum respiciunt. 

XdpiTcs f[ 'Icpcov Theocrit. XVI 

Carmen missum ad Hieronem Hieroclis f. praetorem Syracu- 
sanorum. * tanta hoc saeculo est hominum avaritia ut Gratiae 
meae sperni soleant. ignoratur enim rectus divitiarum usus, 
munificentiam maxime in poetis collocandam esse, qui soli 
potentibus immortalitatem conciliare valent. sed fortasse Hiero, 
qui nunc in eo est ut Karthaginiensibus bellum inferat, me non 
despiciet, cui victoriam et gloriam auguror ingentem.' 

Convenit unice anno 274, cf. lustin. xxxiii. 4. sed cum spes 
belli cecidisset, ne Hiero quidem gloriam adeptus est quam 
Theocritus ei vaticinatus erat. igitur hie patria relicta Miletum 
(carm. 28) et Alexandream (carm. 15. 17) petivit. 

Apparet imitatio Simonidis, qui ipse nominatur. 

'EX«vif|s cmOaXifxios Theocrit. XVIII 

Orditur poeta epicus abrupte, sicut Hesiodus Erg. II et epi- 
gramma Atticum stoae hermarum (Aeschin. 3. 184). cantasse 
ante thalamum Helenae duodecim virgines Spartanas ; qui 
cantus heroicis versibus redditur. illudunt marito, mox eidem 
gratulantur ; laudant nuptae formam lanificium cantum ; sibi 
nunc sine ilia cursus matutinos esse instituendos, sed eras se in 
Platanista platanum Helenae consecraturas esse, implorato 
deorum favore abeunt mane reversurae. 

Tradunt scholia carmen sumptum esse ex priore Helena 
Stesichori ; simul exprimuntur Sapphus epithalamia et Alcmanis 
parthenia. sacra Helenae quaeerant in Platanista e docto libro 
cognovisse videtur Theocritus. 

'HpaKXCcTKos Theocrit. XXIV 
Rhapsodia. narratur Herculis pueri primum facinus, e quo 
Tiresias colligit pacato mundo eum in deorum coetum receptum 
iri. parentes puerum educandum curant Dorica simplicitate 
ita ut futuro heroi convenit. 

Narratur vulgaris fama, sed perspicua est Pindari (Nem. 1) 

11* i64 ARGVMENTA CARMINVM 

imitatio et in altera parte pragmatici liber, usurpatus etiam in 
bibliotheca Apollodorea 2. 63. titulus idem est fabulae satyricae 
Sophoclis. numeri perfectissimi aetatem extremam ostendunt. 

AiocKovpoi, Theocrit. XXII 
Hymnus epicus. v. 1-24 laudes amborum Castorum ; ex- 
primitur hymnus homericus 33. v. 26-134 laudes Pollucis. 
narratur pugilis victoria de Amyco reportata. famam Theo- 
critus aliam sequitur atque Apollonius, tamen huius cyclicam 
Homeri imitationem superando exagitat. v. 137-21 1 laus Ca- 
storis. pugna cum Apharetidis ita narratur mutata ut soli Ca- 
storum inimici interficiantur. exprimuntur Cypria et fortasse 
Pindari Nem. 10. in epilogo Theocritus profitetur se sua et 
nova arte Homerum aequiperare velle. ars omnibus nominibus 
absoluta aetatem ultimam indicat. 

'HXaKd-nj Theocrit. XXVIII 

' Colus eburnea, comitare me Miletum ad Niciae mei uxorem. 
donaberis Theugenidi matronae lanificii tam studiosae, ut te, 
cive mea, digna sit. tu vero memoriam meam dominac com- 
mendare memento.' 

Theocritus, pauper poeta, cum 274 Syracusis excederet, mox 
Aegyptum petiturus hospitio utitur Niciae, nunc Theugenidis 
mariti, quem ab amore illius Cyclope misso dehortatus erat. 
itaque conciliandus erat animus Theugenidis ; quod cum pro 
paupertate sua largis donis efficere non posset, doctum condidit 
carmen, poterat epigramma facere, factum in colo inscribere : 
sed maluit hoc praesens cantare. 

Numeri et sermo Sapphus, titulus Erinnae. 

IlaiSiKov AloXiKov a' Theocrit. XXIX 
Fingit poeta in convivio se cantare protrepticum ad constantem 
amorem. re vera delectat sodales cantans inter pocula imita- 
tionem Alcaei. 

HaiSiKov p' Theocrit. XXX 

Confitetur poeta, cantans nimirum in convivio, amore pueri 
se iam diu laborare quasi febri quartana ; nuper vero lenociniis 
pueri inflammatus cum obiurgaret animum suum, ab hoc con- 
futatum esse : libidini non posse resisti. 

Non valuit animum a se ipso probe distinere, sed sine Alcaei 
exemplis imitatoris artificia aestimari non possunt. ARGVMENTA CARMINVM 165 

Append, i. Biwvos €mTd<j)ios (Mosch. Ill) 

* Lugete prata aquae flores, Doricae regiones : periit poeta 
bucolicus — lusciniae nuntiate Siciliae perisse cum Bione Doricam 
poesin — cycni nuntiate Orphei patriae perisse Doricum Orphea — 
periit et a suis lugetur— lugent eumdei et quidquid ruri est — lugent 
mythicae aves — ad luctum se excitant aves ab ipso in carminibus 
inductae— quis fistula tua (quam in carmine tuo componere 
docebas) potietur, qua ne Pan quidem dignus est ? — luget Galatea 
quam canebas — omnis poesis tecum periit, lugent quos cecinisti 
Amores et Venus, lugebit ut olim Homerum suum ita nunc 
Bionem suum Males Smyrnaeus. — omnes poetarum patriae te 
lugent, musa tua, quae Theocriti heres erat, nunc ad me in 
Italiam transiit — herba revirescit, homo in aeternum moritur ; 
ranae semper coaxant, tu obmutuisti — veneno absumptus es : 
quis tibi id dedit ? nolo eum nominare — sed poena neminem non 
consequitur ; meum est naenia te plorare. vellem te visere 
possem apud inferos, recita Proserpinae Siculae Siculum car- 
men : fortasse te remittet. utinam ego nossem inferos flectere.' 

Significavi capita versu intercalari distincta ; pausam semper 
sententia fixit, semel certo consilio graviter interrumpitur (v. 1 19). 

Discipulus Italicus praeter magistri carmina Thyrsin Theo- 
criti imitatur. 

App. 2. 'HpoKX-fis X€ovTo<J)6vos (Theocrit. XXV) 

Titulus ab editoribus antiquis male fictus. primae parti 
carminis tripertiti probe inscriptum est 'HpaxXi}? npos dypoiKov. 
Herculi sciscitanti arator quidam Augeae divitias enarrat de- 
ducitque eum in villam rusticam, ut dominum forte praesentem 
conveniat. altera pars, probe inscripta eiriTraXrja-is, narrat 
quomodo Hercules taurum ferocem domuerit, dum cum Augea 
et Phyleo greges visitat. in tertia parte, cuius inscriptio 
periit, Hercules Phyleo sciscitanti narrat quomodo leonem 
superaverit. 

Memorabilis rhapsodiarum Homericarum, Odysseae maxime, 
imitatio, minime servilis, sed ita instituta ut pro continua nar- 
ratione capita quaedam dentur. unitas non peius servatur 
quam in certaminibus rhapsodorum partes Odysseae recitantium. 
studia Homerica Apollonii similia, sed animus magis Theo- 
criteus. videtur saeculo etiamtum tertio ab ingenioso poeta 
conditum esse. t66 ARGVMENTA CARMINVM 

App. 3. M«Yipa (Mosch. IV) 

Principium non intellegitur, nisi nomine praemisso. Megara 
Herculis coniunx ad socrum Alcmenam conversa miseram 
sortem deplorat. Alcmena earn non tarn consolatur (quamvis 
studeat consolari) quam matris angorem etiam graviorem prae 
se fert, nunc diro somnio auctum. quod fusius enarrat atque 
aversatur. videtur abrumpi carmen, sed re vera inest vaticinium, 
numquam fore ut Hercules vivus aerumnarum finem attingat. 

Alcmenae mores fortasse ex magnis Eoeis sumpti, cf. fr. 138. 
sed longae orationes baud procul iam absunt ab hypothesibus 
'rivas av eiiroi \6yovs . . .' carmen nihil habet aut cum bucolicis 
aut cum Hercule commune, sed videtur alteri saeculo convenire. 
simile colloquium erat in Ennii Annali 1. 

App. 4. Arivoi (Theocrit. XXVI) 

Nomen e glossis arreptum. breviter narrantur Penthei res, 
sed ita ut et Penthei impietas et caedis atrocitas augeatur. 
deinde graviter poeta adfirmat nullum locum esse misericordiae 
in interitu impiorum, etiam si puer sit novennis ; imo unam esse 
servandam sanctitatem et cum Baccho etiam Cadmeidas Penthei 
interfectrices divino cultu esse impertiendas. 

Apparet respici certum facinus, caedem pueri novennis, quam 
poeta iustam esse iactat, adulatus interfectrices. quod facinus 
ignoratur. carmen arte est exigua, sermone paene plebeio. 
itaque incredibile ab Eustathio et Musuro recte adscriptum 
esse Theocrito. 

App. 5. 'Oopio-nJs (Theocrit. XXVII) 

Nomen finxit Musurus. principium deest, animo refingendum 
e versibus ultimis a Musuro omissis. quod tale fere erat. 
verba faciebat pastor dives ad alterum pastorem *ecce fistula 
praeclara, quam praemium propono ei qui suavissime cantaverit.' 
paret imperato alter cantatque dialogum pueri et puellae. puer 
virgini primum osculum eripit, deinde (hie incipiunt ea quae 
tenemus) sensim ad venerem eam pellicit. cantu finito reddit 
pastor fistulam, ut aliorum pastorum cantus examinatum eant. 

Sermone indocto, versibus teneris, imitatione cum Theocriti 
turn Bionis, lascivia rusticitatem simulante paene Longiana 
aetas indicatur proxima Artemidoro. amores pueri puellaeque 
rustici saepius picti prostant Pompeis, non quidem ex hoc 
carmine, sed lascivia eadem. ARGVMENTA CARMINVM 167 

App. 6. BouKoXioTKos (Theocrit. XX) 
Bubulcus ab Eunica meretrice urbana spretus fastus urbanos 

ita detestatur ut ipsius stultitiam agrestem rideamus. 

Exprimuntur cum Theocriti turn Bionis multa ; versuum 

moUitia Bionea est. religiones commemoratae Asianam originem 

prodere videntur. 

App. 7. 'AXuts (Theocrit. XXI) 
Carmen Diophanto cuidam dedicatum sententiam Euripideam 
xpei'a 8i8daKti exemplo piscatorum adstruit. quorum describitur 
paupertas, dein alter, Asphalio a Neptuno appellatus, socio so- 
mnium narrat, quod ille non ex arte interpretum sed duce sana 
ratione ita interpretatur ut doceat strenue esse laborandum. 

Peculiare huic carmini quod mores emendare studet. numeri 
satis elegantes, sermo non item, nulla bucolicorum imitatio. 
convenire videtur aetati Bucolisci. 

App. 8. Moschi 'Epws 8pair«'Tns (Mosch. I) 

Veneris proclamatio, qua praemio Venereo proposito Amorem 
fugitivum investigari et ad se deduci iubet. 

Elegantissime poeta se ad proclamationes applicat quibus 
servi fugitivi vulgo repetebantur. imitatur eum iam Meleager 
Anth. Pal. v. yy. Moschi nomen in codice * omissum servavere 
Anthologia et Stobaeus. 

App. 9. KT)pioKX(irTT)s (Theocrit. XIX) 

Veneris ad Amorem apis aculeo ictum apophthegma. 

Eandem hypothesin melius tractat Anacreonteum 35. sine 
omni probabilitate modo Bioni, modo Moschi tributum est carmen 
nullo nomine commendabile. 

App. 10. Bionis 'EinT<l(|>ios 'ABtovtSis (Bio I) 
Recitat poeta atque capita narrationis versu intercalari, cuius 
tamen non eadem semper forma est, distinguit. quo artificio 
effecit ut pro narratione quam audiamus singulas scaenas quasi 
oculis collustremus, errores Veneris corpus mariti quaerentis, 
planctus reperto Adonide, curam corporis in lecto geniali collo- 
cati, naenias deorum. 

Carmen non ipsi cultui sacro destinatum est sicut simile 
Adoniazusarum, sed eximia arte ipsius religionis et voluptates et 
terrores excitat. 

Nomen auctoris monstravit Epitaphius Bionis. i68 ARGVMENTA CARMINVM 

App. II. Els veKpov "ABcovtv, Anacreonteum 

Narratur quomodo aper Adonidis interfector ab Amoribus 
captus, cum se defendisset, a Venere in thiasum receptus sit. 

Carmen vix multo ante ultima antiquitatis tempora conditum 
sero collocatum est ad Adonidem Bioneum. 

App. 12, 'Epao-TTis (Theocrit. XXIII) 
Narratur xp"'" amatoria, quomodo Amor pueri crudelitatem 
puniverit, qui ne mortuum quidem amatorem, cuius corpus sus- 
pensum in vestibulo suo reppererat, reverebatur. 

Carmen aequale, sed deterius etiam Bucolisco, Moschi potissi- 
mum imitationem ostendit. 

App. 13. 'EirieaXdiJiios 'AxiXX«ws (Bio II) 

Nomen ab editoribus fictum male convenit, cum neque hie 
ullum sit epithalamium neque omnino clandestino Achillis cum 
Deidamia concubitui hymenaeus cantatus sit. re vera mimus 
est. Lycidas pastor a Myrsone iubetur Scyrios Achillis amores 
cantare. incipit narrationem epicam, quae mox Achillem in- 
ducit Deidamiae insidiantem ; sed medio in versu abrumpitur 
fragmentum. 

Carmen, quod bucolicam formam epicae narrationi aptare 
studet, vel nominibus Lycidae et Myrsonis imitationem Bionis 
prodit. 

App. 14. Moschi EupuiTT) (Mosch. II) 

Carmen mere epicum inter bucolica Artemidori numquam 
videtur receptum esse. Europa in somniis duas mulieres videt 
de se ipsa concertantes, Asianam et peregrinam, cui tamen 
magis favet. expergefacta cum ancillis ad litus properat flores 
collectura arrepto calatho aureo, cuius caelatura accurate de- 
scribitur (exemplo erat poetae Theocriti Thyrsis). reprae- 
sentatur lo in vaccam conversa a love ad Nilum sanata : ita 
lovis tauri praenuntiatur facinus. qui mox accelerat, virginem 
pellicit ut in dorsum suum ascendat, portat eam per mare, de- 
sperantem consolatur, in Creta insula filias ex ea procreat (reges, 
atque terrae Europae nomen indit a Tyria puella ; haec enim in 
extremo carmine intercidisse certo colligitur). 

Europa per mare rapta adstantibus deis marinis baud raro 
similiter spectatur in artis operibus ; sed a pictura poesin doctam 
esse credere malo. ARGVMENTA CARMINVM 169 

Moschi fragmentum I 

Sennonem facit rusticus. cum levi vento mare moveatur 
subinde se vitae marinae capi desiderio, sed mox oborta procella 
terram et silvam praeferre. aerumnosam esse piscatoris vitam, 
rusticum leni fontis susurro demulceri. 

Erat * conflictus maris et terrae ' bucolice omatus fortasse 
secundum Sophronis mimum iAuvs tov aypoiarav. Fa Kat OaKaaaa 
Epicharmi erat comoedia. 

Moschi fragmenta II, III 
Integra sunt tpcorvXa. talia olim in scoliis cantari solebant ; 
quae epice reddi verisimile est. nam elegidia Theognidea atque 
epigrammata Moschi aequalia aliter sunt composita. 

Bionis fragm. V 
Poeta interpellatus num in omne aevum Musis valedixerit 
respondet satis sibi esse laboratum. si placerent quae adhuc 
fecisset, bene esse, sin minus, nolle se in tarn brevi vita amplius 
se torque re. 

Persentiscimus taedia Bionis non quantum expectaverat ae- 
qualibus accepti. 

Bionis fragm. VI, VII 

Integra (pan-vXa, quae ab Anacreonteis propius absunt quam 
a Theocrito. 

B ionis fragm. VIII 

Amator Vesperem implorat ut per noctis tenebras sibi viam 
monstret. similia baud rara in epigrammatis inde ab Asclepiade, 
a Romanis poetis in elegiarum amplitudinem aucta. 

Bionis fragm. IX 
Enumerantur nobilissimae amicorum bigae. superest ex 
carmine paedico. 

Bionis fragm. X 

Integrum fpariXov. auceps puer cum Amorem capere nequeat 

a sene de natura divinae avis edocetur. expressit Longus ii. 

3sqq. 

Bionis fragm. XV 

Mimus bucolicus. comparantur inter se quattuor anni tem- 

pestates. carmen erat simile 'conflictuum' quale est Moschi 

fragm. I. ' Conflictus Veris et Hiemis ' est in Anthologia Latina 

Riesii 68?. I70 ARGVMENTA CARMINVM 

TECHNOPAEGNIA. 
Simiae nT«pvY€S "Epwros 
Verba facit statua Amoris barbati et miram figuram a natura 
dei repetit. 

Carmen in alis simulacri antiqui inscriptum solutionem dabat 
quaestionis quam illud in doctis visitatoribus excitabat. 

Simiae IIcXekvs 

Explicatur id quod intuentibus ante oculos erat, nempe securis 
antiquissima infano Minervae dedicata. dedicasse earn Epeum 
Troia capta. simul celebratur carminis Homerici virtus quae 
servo Atridarum immortalitatem conciliaverit. 

CoUigimus Simiam haec inscripsisse in antiqua ilia quae 
Epei credebatur securi ; monstrabantur ferramenta Epei Meta- 
ponti, lustin. xx. i. 

Simiae HIov 

Verba facit ovum lusciniae Doricae, quod idem est carmen 
Simiae Rhodii, nimirum ovo ita inscriptum, ut certo tantum 
artificio adhibito recte legi possit. Mercurium id ovum homini- 
bus monstrasse et pedibus praeisse modos, ut recte legentes 
a monometro ad decametrum progrederentur. 

SoUerter inscribe carmen in ovo, propone doctis sodalibus, 
vide num recte recitare versiculos valeant : laudabis iocum 
Simiae. 

Theocriti SOpt-yS 

' Theocritus Pani fistulam dedicat ut Echoni suae suaves 
modos cantet.' haec griphis involuta Theocritus in fistula in- 
scripsit, Simiae iocos imitatus. exprimit Thalysia sua ; itaque 
Lycidae aut Tityro griphos proposuisse videtur. 

Dosiadae Bo)p,6s 
' Dedicavit me laso Chrysae post Tali mortem ; ad me Philo- 
cteta a serpente percussus est.' haec per griphos dicit Dosiadas 
Theocriti Fistulam aemulatus. videri vult Arae Lemniae titulus, 
sed in charta tantum legebatur scriptus. 

Besantini Bco|i.6s 
' Aram castam Olympic dedico, ut in ea sacra faciat.' nulla 
hie fingitur ara nisi quae in versuum recte exaratorum figura 
est. cui ara dedicata sit ex acrostichide demum patefit. poeta 
(cuius nomen suspectum est) banc Arae alterius imitationem 
Hadriano obfert tenebricosae doctrinae amatori. SVPPLEMENTVM 

PRAEFATIONIS ET ADNOTATIONIS 

QVOD emendatior altera haec Bucolicorum editio 
in publicum prodit, duobus potissimum debeo viris 
doctis, qui de piiore editione et de libro simul edito, 
cui inscripsi Textgcschichte der Griechischen Btikoliher^ 
sententiam dixerunt, Ricaido Reitzenstein {Berliner 
philologische Wochenschrift^ I907> Num. 49) et Maxi- 
miliano Rannow ( W ochenschrift fiir class. Philologie^ 
1909, Num. 47 et 48). hie vero eximia benevolentia 
etiam editionis meae exemplum utendum mihi com- 
mendavit, in quo multa aut correxit aut adnotavit, 
quibus quatenus et licebat et aequum erat gratissimo 
animo usus sum. denique Carolus Wendel, scholiorum 
Theocriteorum editor futurus, postquam alia per litteras 
indicavit atque ipse de Holoboli Technopaegniorum 
editione disputavit {Byzant. Zeitschrift xvi. 460), ima- 
gines Technopaegniorum quae in codicibus F, Y, Z, 
Laur. 32, 52 prostant lucis ope factas mecum communi- 
cavit, ita ut iam satis certo de horum carminum memoria 
constet et ad Theocriteam compluria adcreverint, de 
quibus necessario hie agendum est. quamquam ne hoc 
quidem tacendum est, nullum verbum novis subsidiis 
esse emendatum. at errores a me commissos expuli 
haud paucos, quae peccata fortasse novis aliquot emen- 
dationibus e parte redemisse videbor. maxime doleo 
gravissimum errorem non potuisse emendari, quo 
carmen 2 post 14 coUocavi, cum in K quern sequi et 
debebam et volebam antecedat. ceterum esse in his 
carminibus multa incerta minime ignoro, alii igitur 
aliter sentiant necesse est. qui tamen, obsecro, editori 
in dubiis suam tenenti viam ne succenseant. 

Familiae optimae IT, ad quam B et K pertinere 
nullus dubito, exempla proba usque ad saeculum xvi 
servata perisse questus eram ; periit etiam liber Athous 172 SVPPLEMENTVM 

Laurae, quern in cod. Vatic. 141 2 ita descripsit lanus 
Lascaris : 'HpcKAerj? AcapCbi, ov rj apxH * 'Hpa/cA^a 8eK(i- 
fxr]Vov.' Ar}val rj Ba/c)(at ' 'lyw Kovrovoa ya [xakoirdpavos 
'Ayavd.' TraibiKa '2vpaKovcria (?) ' wial rw \aXcTT6i, 8ie- 
<f)6apiJL€vov.* possidet etiamnunc Iberorum coenobium 
in Atho codicem Theocriti, de quo cum Sp. Lambros, 
in cuius catalogo 4381 est, spem excitasset, familiaris 
meus W. R. Paton multa molitus tandem effecit ut 
librum inspiceret nuntiavitque inesse carmina i. 5-9, 
2. 10-15, 3 cum scholiis minio pictis. apparet 
exemplum esse editionis vulgaris nee multum boni 
inde posse expectari. tales libros extare complures et 
dim habebam compertum et nuper comperi ; probas 
Ambrosiani lectiones hie illic servari facile credo, quod 
de Laurentiano 32, 5a, Pindari D, accurata et docta 
disputatione docuit F. Garin {Siudi di JiloL class, xv. 
311), sed recensionem Theocriti inde promoveri si 
credidissem, edere eum non essem ausus, confirma- 
vitque indicium meum Wendelius, scholiorum causa 
bibliothecas perscrutatus. haud ignorabam huius 
generis fuisse codicem quo Gregorius Corinthius saec. xii 
usus est ; tamen quae excerpseram in adnotatione pro- 
ponere nolui, nee paenituit brevitatis. quid quod non 
melioris notae sunt duorum codicum laciniae mille annis 
antiquiores, de quibus egi Classical Review xx. 103 ; 
nam ea quae in praefatione p. vi tetigi etiamnunc 
latent, alterum est fragmentum Berolinense, scriptum 
in membrana non ante saec. vi, editum a Schubarto et 
me, Berlin. Classikertexie v. i. ^^. continet pauca verba 
versuum 10. 20-24 et 14. 59-63. plura supersunt e 
codice item membranaceo qui saeculi quinti esse 
dicitur, servata cum Vindobonae turn Parisiis, edita 
a C. Wessely, Wiener Stiidien viii. 221 et Mittheil. aus 
den Papyri Rainer anni 1887, p. 78. servata sunt 
versuum i. 14-18, 27-32 ultimae, i. 46-53, 59-65 
primae litterae, deinde pauca e versibus 4. 34-38, 5. 3-8, 
50-56, 83-89, porro primae litterae 13. 53-64, Bac- 
charum (Append. 4) 10-20 ultimae, denique nonnulla SVPPLEMENTVM 173 

e versibus 15. 15-35, 48-59, 16. 6-31, 40-64, 22. 33-35, 
65-68. codex parum emendate a correctore etiam 
magis corruptus est ; cavendum igitur ne incertissimis 
variarum lectionum vestigifs insistamus. itaque pauca 
subnotavi, signo R usus ; alia infra proponentur. 

Edita sunt his ultimis annis Anthologiae volumen 
tertium a Stadtmiillero, in quo multa Theocriti epi- 
grammata insunt, et Stobaei volumen tertium ab 
O. Hense, quo pleraque Moschi et Bionis fragmenta 
continentur. unde plura quam adnotatio in margine 
proposita capiebat supplenda erant. itaque nunc adno- 
tationis supplementum propono, ordinem carminum 
secutus. 

Theocrit. 3. 16 7 pa \eaiirqs naarov eBrjKa^ev (sic Stobaeus). 
cum duo manifesta vitia antecedant, ne aoristus quidem pro- 
bandus est, etsi placere potest prae imperfecto codicibus tradito, 
et in luntina ei substitutus est. 

5. 87. twa^ov codices. 

5. 89. Ne quis miretur accentum acutum, cum circumflecterc 
adsueverimus napeXavra, diserte moneo transisse eXav verbum in 
flexionem in -fii apud Coos, cf. Cotting. Dialect-Inschr. iv. 3. 533. 
maxime luculentum hoc Coae dialecti in Theocrito documentum. 

5. 109. Legitur in Hesychio r\Qr] . . . koi npneXos. quodsi pecu- 
liare vitis genus ita vocabatur, versus intelleguntur. 

1 1. 60. Spero me emendasse vvv phv <o Kopiov, vvv alriKa (airn yn 
codd.) V(iv ye padevfxai, ai Ka . . . ^dvos . . . d(f>iKi]Tai. futurum ab 
aoristo formatum Syracusanis condonandum est, multo illud 
minus mirum quam imperativus d(f)iKfv(ro. post repetitum vvp 
nihil convenitnisi adverbium temporale, atque ridemus Cyclopem 
qui, cum sub mari degere natura ei negaverit, natare certe ilico 
discere paratus est, modo praesto sit qui id doceat. quippe 
condicionem addit subtimidus, qua promissum ad kalendas 
Graecas prorogatur. 

II. 72-77. Haec quoque Cyclopis esse ex arte et historia mono- 
logi Graeci sequitur, quam praeclare scripsit Fr. Leo {Monolog tjn 
Drama, p. 108). 

13. Ad papyrum Oxyrhynchensem accesserunt membranae 
Parisinae R, eo certe laudandae quod spurio versu 61 carent. 

13. 73. Monet Rannowius praestare 'B.paKKfr\v ceteroruni libro- 
rum, ita enim scripsisse Apollonium Rhod. 2. 769. edideram 
'HpaKkrj, K secutus, qui fjpaKXer) habet. 

2. 60. (nam ^apfiaKtvrpiaL ante Cyniscam coUocandae sunt) 
VTTopa^ov ras tijvw (fiXiacx KaOvrreprepa, Trdacr' en Koi vvv eleganter 
coniecit R.Wunsch {Hessische Blatter fiir Volkskunde viii. II 5), 174 SVPPLEMENTVM 

sed KaOvneprepa ita dici posse non videntur, praesertim cum 
venena limini sublini iubeantur. 

2. 144. Toye in cod. Paris. 2758, libro recentissimo, legi Ahrens 
tradit. 

14. 13. Agis Thessalus erat miles, Cleonicus Aetolus, Stratio 
oriundus, cf. Stephan. Byzant. s.v. ^rpdnov. 

14. 17. Aeschines, cum in villa rustica cenam parat, e penu 
promit bulbos et cochleas. bulbum nemo miratur, cochlearium, 
de quo Varro agit, r. rust. 3. 14, etiam in villa Graeca fuisse 
grati discimus. sed pectines ibidem nutriri rerum natura vetat. 
tamen coniectura plerisque probatur ^oX^os Kreh Kox^ias, quia 
in mensa Attica hi cibi coniuncti apparent, sed multus fierem, 
si talia vellem persequi. 

14. 60. (ivr]p 016s Tis Berolinense fragmentum ; cetera desunt. 
credo scribam peccasse. 

15. 50. TravTfs epivoi, Spohnii et Meinekii coniecturam, con- 
firmavit Phoenicis iambus nuper e papyro Heidelbergensi editus 
v, 80, oi 5' ovT€ avKa, <f)a(riv, ovr* epiv (vvres. vulgi homines sunt 
ovre yprj<riot ovre Ki^dtjXoi, quales Dantes dicit senza infamia 
e senza lodo, a superis inferisque deis pariter contemptos. 
Aegyptii nebulones oXoKi^driXoi sunt. 

16. R, cuius hie paullo plura verba servata sunt, praeter 
errores proprios (21 oio-ere p-rjSev, 24 doiSwi, 25 noXXovs, 30 sub finem 
versus -^t^-?) 16 iroSev avatrai habet cum PHSAE, quos 
omnino sprevi nullo Theocriti detrimento. apparet autem ne 
hanc quidem recensionem a Byzantinis demum tam perdite esse 
corruptam. 

16. 44. R utrum habuerit diios, quod Syrianus legit, an 6 dtios, 
quod * tradit, definiri nequit. 

22. 69. Spero me emendasse ov yvpvis emv KtKXrjKe <t 6 irvKTijs. 
codices KfKXrjtrfd' 6. 

28. 4. KaXdfxai VTT aTrXarooi scribere non dubitavi, mutatione 
lenissima. nam aTrXaTov=arrX€Tov Graecos dixisse, ubi anXarov — 
nnXriTQv ne cogitari quidem potest, cum aliorum tum Diodori 
loci ostendunt in Thesauro collecti, inter quos est 2. 49 repi- 
^ivBos airXaTos et apKfvdos aTrXuros. 

30. I. aa'i ex Athoo descripsit Lascaris. 

Append. 4 (Atji/oi). In Athoo legebatur inter Heracliscum et 
Paedicum 2 ; quod minime miramur, cf. Textgesch. Z"]. sed in 
R hoc carmen Hylam excipiebat. unde non sine specie veri 
Reitzenstein coUegit Theocriteum habitum esse carmen, quamvis 
spurium sicut 8 et 9. 

Append. 6. 21. Abieci coniecturam meam meliora edoctus a 
criticio * My' Rev. critique 1907, 362. 

Append. 10. 89 (Adon.). aXXerai oXal in aXX* eXey mat potius 
mutandum esse opinatus est P. Maas. idem cum olim mihi in 
mentem venisset, abieceram : requiri enim praesens tempus 
proxima decent. SVPPLEMENTVM 175 

Append. 14. 60 (Europ.). Blassio, qui Theocr. 24. 59eximie cor- 
rexerat, in mentem venisse, ut ixrei re tis in as lariov mutaret, 
post mortem acutissimi viri publicatum est. nollem factum, 
nam ut taceam de mutatione nimis violenta, proximum versum 
omnino non respexit. 

Mosch. frag. i. Adnotationi addendum est : i j8(iXX»7t Gaisford : 
jStiXot 5 fmKpa om. codd. probi, add. B, i.e. Graecus homo, 

qui saec. xvi Parisinum 1985 scripsit ; operae pretium est, eximii 
huius critici nomen quaerere, nee laudo abici Gaisfordi signum B. 
7 xo Stephanus : rdxa 10 d TrXavos B : dirXavSiS 13 A 

Ttpnet, B : are/JTT^ 

Bion. frag. 3. Versus corruptissimi prostant in capita n(p\ iroXi- 
Tfias : inerant igitur, quae huic titulo aliquo modo convenirent. 

Bion. frag. 9. 4. ;^aXe7roio-ti' eV 'A^dvoiaiv sanum esse animad- 
verti, cum forte in Orphei Argonauticis legerem 197 eVi TrXoof 
'A^eiVoio. nam si ponti proprium nomen erat^A^evos, accolae item 
'A^upoi appellari poterant commodissime. 

Bion. II. 3. Versus exit in Koi t\u avrai. sciebamus riv posse 
produci, produxit enim Theocritus 2. 20. sed ne id quidem igno- 
rabamus, Graecum versum in duos spondeos non exire. frustra 
igitur librarii defenduntur in Glotta i. 238. 

Simiae Alae. in Laurent. 32, 52 pictus est Amor, puer bracis 
et tunica manicata indutus, arcum tendens; carmen in alis 
scriptum est, cf. Wendel, Byz. Zeitschr. xvi. 465, qui imaginem 
photographicam commodavit. textus valde memorabilis est. 

I ^a6v<TT€ppov cum K, sed t aXvSis, ubi t unus praeterea servavit 
Hephaestio 2 jSe/Spi^dra ut omnes, sed Xdxvais, ubi Xa^vot 
Salmasius, \ayva{i.) cett. 4 et/cc ^paSeVo-t, tantum non recte 
{(f)pa8ala-i) ; ceteri graviter peccant 5-8 propriis vitiis epn-e'^' 
awavff oa epnet, bC aWpas x^o^f ^f, ovri Kinrpibos 9 d' depos 
suprascripto coy ; idem videtur in B fuisse, nam apeos Call., tpas 
lunt. 10, II ut K B 12 e-yw ivoa<l>i(Tdp.r]v, illud recte cum 
lunt. ; (yutv cett. eKpaivov 8e cum A* 

Simiae Ovum. Codicis Z imaginem edidit Wendel ; Stephanus 
(p. 386 editionis anni 1579) exemplum suum accurate reddidit, 
codicis deterrimi C lectiones supra proposui, vereor ut satis plene. 
itaque hie non singulorum errores cumulare, sed Holoboli recen- 
sionem dare iuvat, ubieumque rectius aut elarius fieri potest. 

3 Ti ToS' aov viov dr]86vos Aapias dypiov 5 ^4 dyvd, sed dyvds 

servatum est, traieetum post wS/s 6 7 ^tKife 8 ^iXos | 

Xf<rj3poT«j' . , . TTfTpouri 9 initio ova S" et in marg. 6p . . (sic) 

&v^f 10 dpidfxov fi' etff iiKpov (corr. ex -os) . . . Koapou vffiovra pvBptov 

I I TTobSiv TviaarKf (sic) 1 3 doaiai t aloXaig K&Xa dXXa <tS>v optrt- 
TTfbav e. TfKffo-a-i ; Z^ supra xwXa addit e coni. la-a 15 Kara- 
pvdfiias tx^ot Tidfjuag ; tx"'] C^ Z^, Xxvos dedit Steph. 16 t' avrpa 
17 Koi TTJs ofxadviMos dficfiinaXTov ai>^' els' hv dfjs fv koXitois 6efa/MVo; 
TTOVKOTi/ra 20 jioXirais OXFORD 
CLASSICAL TEXTS The prices given of copies on ordinary paper are for copies bound 

in limp cloth ; uncut copies may be had in paper covers at 6d. less 

per volume (Is. less for those priced from 6s. in cloth). 

All volumes are also on sale interleaved with writing-paper and 
bound in stout cloth ; prices in square brackets. February, 1913 OXFORD: AT THE CLARENDON PRESS 

LONDON: HENRY FROWDE 
OXFORD UNIVERSITY PRESS, AMEN CORNER, E.C Crown 8vo. Prices in cloth (A), interleaved (B), on India paper (C) 
Uncut copies in paper covers at 6d. less (Is. for those priced at 6s. or above in cloth) Greek 

Aeschylus. A. Sidgwick 

Antoninus. J. H. Leopold 

Apollonius Rhodius. R. c. Seaton . 

Aristophanes. F. W. Hall, W. M. Geldaht 

I. Ach., Eq., Nub., Vesp., Pax, Aves 
II. Lys., Thesm., Ran., EccL, Plut. fr. . . . 

Aristotle. I. Bywateh. De Arte Poetica 

Ethica. (Quarto writing-paper, 10s. 6d.) 

BuCOlici Graeci, U. v. WiLAMOWrrZ-MoELLENDORFF. 

Demosthenes. S. H. Butcher .... 

I. Orationes I-XIX 

II. i. Orationes XX-XXVI 

Euripides. G. G. A. Mubray . . . . 

I. Cyc, Ale, Med., HeracL, Hip., Andr., Hec. 

II. Suppl., Here, Ion, Tro., EL, I. T 

III. Hel., Phoen., Or., Bacch., Iph. Aul., Rh. 

Hellenica Oxyrhynchia cum Theopompi 

Cratippi fragmentis. B. P. Grenfell, A. S. Hunt . 
Herodotus. K. Hude. I (Books I-IV) 

II (Books V-IX) 
Homer. I-II. Iliad. D.B.Monro,T.W. Allen. I-XII 

Books XIII-XXIV 
III-IV. Odyssey. T, W. Allen. Books I-XII . 

Books XIII-XXIV 
V. Hymns, etc. T. W. Allen .... 

Hyperides. F. G. Kenyon 

Longinus. A. o. Prickard 

Lysias. k. Hude 

Plato. J. Burnet. (India Paper I-III, 20s. IV-V, 18s.) 
I. Euth., ApoL, Crit., Ph.; Crat., Tht., Soph., Polit. 6s. 

II. Par., Phil., Symp., Phdr. ; Ale. I, II, Hipp., Am. . 6s. 

III. Thg., Chrm., Lch., Lys.; Euthd., Prot, Gorg., ) g A 

3s. 6d, 

3s. 

3s. 

3s. 6d. 
3s. 6d. 

2s. 
4s. 
3s. 

4s. 6d. 
3s. 6d. 

3s. 6d. 
3s. 6d. 
3s. 6d. 4s. 6d. 

4s. 6d. 

3s. 

3s. 

3s. 

3s. 

4s. 6d. 

3s. 6d. 
2s. 6d. 
3s. 6d. Men. ; Hp., Ma. et Min., lo. Mux. 
IV. Clit., Rep.,Tim.,Critias . . . . 

Republic separately (4to with margin, 10s. 6d.) 
Clit, Tim., Crit, paper covers, 2s. 
V. Part i. Minos, Leges I- VIII Part u. Leges IX-XII, Ep., Epp., Def., Spuria . 
"" ■ • Ap. and Men. ; Tetr. v, paper 7s. 
6s. 

8s. 4s. 
3s. 6d. B 
7s. 6d. 
5s. 6d. 
5s. 6d. 

7s. 6d. 
7s. 6d. 

4s. 6d. 

8s. 
7s. 

8s. 6d. 
7s. 6d. 

7s. 6d. 
7s. 6d. 
7s. 6d. et \ 4s. 6d. 8s. 6d. Separately7 Tetr. i , ^ . . 

covers, 2s. each. Tetr. vi 

Theophrasti Characteres. h. Diels 

ThucydideS. H. Stuart Jones. Bks.I-IV;V-VIII each 3s. 6d 

TragicorumFragmentaPapyracea. a. s. Hunt 3s. 
Xenophon. K c. Marchai^. i-iii 

I. Historia Graeca and III. Anabasis . . each 3s. 

II. Libri Socratici and IV. Institutio Cyri . each 3s, 6d 

The Oxford Greek Testament. The Revisers' ) 

Textwith app. crit. byA.SouTER (Quarto writing-paper, r 3s. net 
8s. 6d. net). Not sold in paper covers .... 10s. 
10s. 

5s. 6d. 

5s. 6d. 

5s. 6d. 

5s. 6d. 

8s. 6d. 

6s. 
5s. 

7s. 12s. 
12s. 

12s. 

145. 

12s. 16s. 

6s. 

7s. 6d. 
5s. 6d. 7s. 
7s. 6d. 6s. 
5s. 7s. 

7s. rtogether 
L 8s. 6d. A 

3s. 6d. 28. 6d. . 6s. 

each 4s. 6d. 

. 3s. 6s. 

6s. 

7s. 

5s. 12s. 
8s. 6d. 
5s. 6d. 7s. 8s. 6d. 
21s. 7s. 3s. 
3s. 6d. Latin 

AsCOniuS. a. C. Clark .... 

Caesar, Commeiitarii. r. l. a, t>v Povtet . 

Bellum Gallicum 2s. 6d. 

Bellum Civile 3s] 

Catullus. R. Ellis 

With Tibullus and Propertius 

Cicero, Epistulae. l. c. Puhseu . 

I. ad Fam. ." 

II. ad Att., Pars i (1-8), Pars ii (9-16) . 
III. ad Q. F.. ad M. Brut, Fragm. 

Orationes. 

Rose. Am. , I. Pomp. , Clu. , Cat. , Mur. , Cael. A. C. J „ 

Clark . . . ^•^^- 

Pro Milone, Caesarianae, Philippicae. a! C. Clark. 3s. 

Verrinae. W. Peiehson 4s. 

Quinct, Rose. Com., Caec., Leg. Agr., Rab. Per- 

duell., Flacc., Pis., Rab. Post. A. C Clark . 
Post Reditum, De Domo, Har. Resp., Sest., Vat., 

Prov. Cons., Balb. W. Peterson 
TuU., Font., SuU., Arch., Plane., Scaur. A. C. ) ^ 

Clark . . . j 2s 

Rhetorica. a. s. Wilkiot . ! . . 

I. De Oratore 3s. 

II. Brutus, etc 3s. 6d, 

Horace. E. C. Wickham. Ed. 2. H. W. Gahrod . 3s. 

Isidori Etymologiae. w. m. Likdsav. Two vols. 20s. 

Lucretius. C. Bailey 3s. 

Martial. W. M. Lindsay 6s. 

NepOS. E. O. WixsTEDT 2s. 

Persius and Juvenal, s. G. Owek 

Piautus. W. M. Lindsay. I. Amph.— Merc . 

II. Miles— fragm. . 
Propertius. J. S. Phillimore. (I. p. with Catullus) . 

Statius 

Silvae. J. S. Phillimore . . . . . 3s. 6d. 

Thebais and Achilleis. h. w. Gahrod . ea. 

Tacitus 

Annales. c. D. Fisheb ..... 6s. 

Historiae. c. d. Fisher 4s. 

Opera Minora, h. Furneaux 

Terence. R. Y. Tyrrell 

TibuUuS. J.P.Postgate. (IndiaPaper, see Catullus) 
Vergil. Sir Arthur Hirtzel 

Appendix Vergiliana. r. Elus 

Nouum Testamentum Latine, secundum Editlonem Sancti HieronymL 
Recensuit I. Wordsworth, Episcopus Sarisburiensis ; in operis societatem adsumto 
H. I. White. Editio Minor. Edited by H. J. White. With select apparatus 
criticus and marginal references. 2s. net ; on Oxford India paper, 3s. net. 3s. 

6s, 
6s. 
3s. 2s. 

3s. 6d. 
2s. 

3s. 6d. 
4s. 7s. 
8s. 

7s. 
7s. 
5s. 

7s. 

7s. 6d. 

5s. 6d. 
32s. 

5s. 6d. 
12s. 

4s. 6d. 

5s. 6d. 

13s. 6d. j 
13s. 6d. i 
5s. 6d. 

6s. 
12s. 

12s. 
7s. 6d. 
4s, 6d. 
7s. 6d, 
4s. 6d. 
8s. 6d. 
7s. 18s. 6d. 

- 16s. 
78. 6d. 

4s. 6d. 
25s. 
4s. 
7s. 6d. 

48. 

16s. 
10s. 6d. 15s. 
7s. 
5s. 6d. 

5s. 

4s. 6d. 116385 UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY A 000 706 116 1