(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "Catalogue of Research Collections of Birds. California Academy of Sciences"




m 

.. .■■■ ■:■;..- ■ ;■;••'-.-- 



.■■:■ - 







"Hi 






sipss&yilii 



w 






— ' 





y 



\\ 



\ 






V 



% 



$m 



^ li 




>* w 


^" T " fi ^^kjSj^Bl 


WnfL^^m 


^HBlii 



■> 



*/Agfc 







iff 



•/•^•i> 



*\v 



Catalogued by 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



Number 



cv.- No 



NAMI 



50200 
5020 J 
50202 ,u 
jQ20.'J< io3%- 
tux 
i inn 

lolM 

I Ml 

I 

.v,s 

: 

:i i. ieij. 



Icterul bullo<_Ui 



4,31 
U3b" 



3S« 

>221i p*i 

ml 

JML7 



441H 

fi, Hill 



2051 Euphaous carolinus 



So. 
Age 



^J 



Locality 



Dale 



auuaai a LaliL 

Im _iprinoi Wwersint Co. Caul 



fr 

^ 



Haquiard Cal.J- 

Pa 

raicinei, ion jJenil 



Mov Lb, l?°l 









Arnaclor Lo. 

Ulalerloo JJonOwiluin Cc 

loicmts, Jion 13tn>Yo .. 



5cl Ho 



c\ 



< lOuLLiartl 

llmiUi norlrToL Calient. Kern (a 



¥ r 

? 

? - 



H 



laioncs Son Qtnilo C 



nauuiortl, 



Apr.l IC( ISIV 
I VII 
IVll 



kpn I If} 

Itf IVU 



11 



21, ivtL 
23 i?-n 



24 



27 191? 
Maui b~ IV vi. 

.. ii mi» 

.. 11 l«S?3 

[_* ^_11IH 



I 



idKtnti Sanj3eml<j> Co 



Goaclalope. LaVce., Santa Darfeara. Co. .. 
CViocuc n i \\a, l| ertec * «-«,. 
Odn G-ercnifno, I uir»n .. 



.. Z4, Is"^ 
Jun c 3 -i 

.. is; \svt 
.. zo no i 

•• 21, 13 V '■ 
.. 22 IV12 



C— heuacnilla., r\erctd 

njuuiord 

La\<«_ Koinkononp, IaIis. 

Minneapolis, "inn. 

lladisori, u 




21, lloo 
.JoL It, Hot, 
tlarcr, lb" WMT 
April M 19 V« 
- 2,1 tVIX 



mo 
502.T.*Jv 

till 
50235 

33 b 

5 023S/ii23 



140 

I 
>24M™ 

32.4V 






% 
% 

? 

I 



tlukon Delta. / Alaska.. 
iJeavcr -Darn Mis 
rlancheiWr PAitVi . 
Ar\ino\on / Alex Co. Vi'roinia.. 
rrinceTon, Ntu Jeritu 
Druloujn, r\m<jclor Co. Cal>\_- 
Uellesleu , Mass. 
Lake l\o$M<onono Ulii 
Hucle lark, Mali. 



30 1°11 

Ctt. u, ivm 
\<i i5?i*, 



Mo 



u. 3 mo 



•.■ 



• 2.3, 1SVI 
Dec . lb; IVIb" 
Api-il 'i; l*Vb 

rUu II, 191? 



4 



ukon Delia, Alaska. 

loMlealeu, Ross. 
Jjeavtr Darn, Ulisconsm. 
Lake. KoinMoncno, •• 
ArlinoTon Alexandria. Co., Va. 



_1 

Oci - . 23, is so 
2*1, ivib- 

22,1811 



Catalogued by D P. Bodonoli 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



/\\ . U - EL- t-n e r 



.U. O.E 



mer*5ori 



X and 3. Li.ncuWvarcl J.a^JXWiloi \lio>-c( 



J.dndJ-U.MaiWlOrJ JDet.'V^'S' C-JA.+- 



_S e ptrnbti- I \*\ 



3V 



Henru O . l\ae.cli-na Hcnru \3 . Kaecli-no 

UJ-U- t-merion U. 0. Lmcrson 

_S.ar.<A 3\ Ul-Hoi lliarcl Jonc\3 U\. rlaiUioi-cl 
L-J. (J ■ b — merion W. U. t-lnerson 

A,clr>jqri VanlVassgrn Adnaan \fari Iv^tm 



,J.oo<A.J.Ul Hoi Ih ord .Ja"4«i.W. Mailliarcl 



ILO.Em.. 



U. 0. EI, 



m er^on 



ci.ondcJ. \4.Moi IWorcV O.OoclX U\rUiU\arcl 



L. KiSrnlien 
&■ G- . CanTujell 
AlherlT L-ano 



\aI- U- Lmerion 

L. Komnen 

C. C C-OitTlij e_ll 

AltifrV Lane 



W. W- Worth inpTon 

o.r. E>a-te s 

W. t — Sriuaer- 

L. \<a. l/JaTi<ins 

\/Ji\uarn U\m>r- 



WU. Worlriinc> "Ton 

O.X Do^s 

LU.Uattl 
luli 11 torn \ .-|\ 



er- 
ins 
rn«r 



C-has. D. liajtcLtno 
-bntrman Demon 
L . 'xumlie r__ 
H Cr. VlipViP g 



(l_ho5.. Dlvdecli'no 
Sherman jDenloi 
L- Komi len 
H. C r\ i riUee- 



XanclX U-MaiMvarcl .i.ancU.U. Ma'iUxBK 




-SVitleu Ll. Deriitor 
I— - Kumuen 

A. raltrtrr- 



-SheWu \4. UenToi 
UE. Steele.- 
L. KurrvWen 



Nil ■ i*r 



C, No. 



NAME 



So. 
Age 



Loc»lily 



G \ys 

IMot 
1 11 J 

' I VIML 



Cupnooui Ldrolmui 



JphdOl 



(-Uiinoi-c pnalus 






nmncipoUs Minn 
-Jan licronimo / Marin (~o v CaUL. 



-!^}*n btronimo rlariri 



Date 

0c± 31, 19VV 
Fit il IVIL 

• 

Mor<.U 1, no i 

.. II o i" 






falrndale, Los AnoeWs 

Unu* / Kern Co > 



IC.IC 

HduUJOr-cl, 

Cc&tt', Sc 

rV>cllAiOrcl 



l\ 191L 

Apr. I is iliy 

n IMS 

J - ^y iiiw 



1113 



19CV 



ysi» 



1*12 



. SotH 

H411 



V iuv 

fcL 

(3 iuv 



Co. 



Mac. io iWi 

.. Jo llOI 

- 3.1. - 



- 30, - 
-Oan trcronimo^ lAarin Co. .. ^une.1 l%11 

PV. Conic pUor^-SonTa \5ot4ara L. . Civ'.!.. 1 ( llol 

.. IS" lloo 



faicines. bonDenilo Co 



HSU 
H43I 

• </ H131 

was 



12? !u 3mvo 

3COI 

no.?; j/ 



,/ 31 






-ian litroiximo,_nari'n Cc 



O iuv 



1 1 buron 
_}an Iscrofnmo 



2.1 ivn 

3 IvIV 

August 2L isn 



27 l&IV 



JLo1 
i Jlio 
Jill 
OH be 






.. _S*-pt. 3 l<toir 



■" f\ o O / 

11S9 

.. .317 



901 

liOC 

1111 
V- 



O^ \ iburon 

C? 1 HauUJOrcl, 

(T* lOio IIoWIps, -San l_u«'» lis Do Cc 

O iuv rlauujdr-c 

ty 5ml'iirloujDriiTnii)n Amrninr fis.^ 



Oct. 3 I'ioU 

.. i>: 1103 

- a n, i»ia- 



If 



HauuJard 

jan Cjeroriirno, ' lOrin C< 



Hov. 1 IV"?1 

/ 

Dec. Ife, IS"IT 



Catalogued by D. R ButU.^L 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Q Q CanVuutll G. C- CanVuit-U Xan<AXU.MaiiUi>rcl JDec . VH 1 8 Czi±± 

^VanA«b- W .nai liiorcl Xand 3". tj. r\d v lliard ...... .. 



REMARKS 



.SeplcmUr \ \l3t 



/^cirvaon Van l\ossem Adrxoan Vjn l\oi-serri 

A^naan van Kosscm Adrunn Van IWsfm 



Irtl- O. E_mer3on 



iOEmc. 



3 dncV3 Ul . nailllOrcl J-3oc\J.U\. Mai \Worc\ 
1/d. O- t-rncrio n 1/4 - O - fc_m «rson 



<J-««"»cl 31- l/i-ildi morel J~.ancV3"- Vi. MQmM orcl 



: 



Lhas. D- l\aedi-»ii= Lnos. D. Iweamo 

J.andX U. ha. U.orcl J-a^a IU. Mai Uiar4 



C-Wos. D. Ksecli-nn Cnos>- I). \Caeiiiio 

Ul. 0. t-rnet-ion 14 . 0. Lmerion 

Ja»«cI'3". \4 . \ lo> llvarn «j.dc«|3 . LL n<si llidrcl 
l<u. U. LmersDn IaI. 0. Lmerson 

Ch ns - V) -l\r>f riiTip CVi.-i* D Uaerim 



"3— 

UA. U. Lmerjotl LA. OElmer^on 

37ancl3_Vi.Iiailli.arcl -i. and 3". 14- Tla'i .Hard 

U U.Cmei-5on L\. 0- t— mcrson 



Numbs 



C\, Ne 



NAME 



Sex. 
Agt 



Locality 



D»ie 



MU t-uphaous LuanoceJ 
1, 



cepholus (J 



¥ 

¥ 



543 





i 



lMvCus\o, Harm Co. CauV_. 
HunUnoTon -Peach, Oroooe. Co. x CiV.L 
IJruloujn /Ntnouor Co. 
TditlncSj -S*>v>_Bcr\*\o Co 

lXioosio, ilaruj Co. ■■ 

_S>an trerommo Udnn Co. 



nauLuard^ 

Weld on Kern Co 
-SanVa Ddrko.ca. 



Dec. Z% iffll 
Fit. H iin 

.. lb" ISI? 
Norcn I iff**'} 



Z? iviU 



Apr i I \X, 



n, 



V3 ISViT 

n \ni6- 



II Mic 



918 Zonotrich.a. ItocopViru-t jjamoeU 






toor 
n.'ttlf lAtyg 



51 of 



lU-i 



... 3. 3i - 

fcJS'l 



% 



HouuJOt-ci 

3an Lorenio^ nlamcaa Le 
JjruVotun Arrvoclor 
-Son D»eoo 



T 

2M / \"\o\ 

Oct - l?n 

Zl IV16"~ 

Now. s" 



Hduiuar.i, .. Dec. IM, WS"? 

\/icXorv<U<L- Son Qcrnorlno Co. .. - 2.1 \'\O l \ 

Hauu)drc\, 2H tSI") 

J/icIor V '■ lie- - _S in Pifr nardino u ■■ 1 1C 4 



¥- 

i 



¥ 
¥• 

¥ 



PalmSprino^ Kiver-tide- Co. 

Victor v/ille- _S^n A3et-oorcl»no Co. 

Clear ( reek -Denver" Loloraao 

Clauu-lOra C *\A- 

raicvnes SaniJenilo Co. C a l. 



.. AS] l<io3 
.. Zl, .. 
3an. I, ISoiT 
*■ 4 1=10 X 

n, mv 



I- 



ModesTo Sla"lsl^>Ji 



FA. .. ~ 

Zb' 181W 
iff 1<UZ 



-JOTS' 

I 2 jv/3iFQ. 



¥ 
% 
¥- 
¥ 



SanTa CaTalina. Island, 

SflnJ Creel< Aoiroro- Colord cle 

Santa Cruz. -Lslanc^ Col.'-L. 



¥ 
¥ 



Apr.l !.; ItoX 






V 

, «no3 



Lionts Canon r lamas Lo_ Calii-. 
/osemile. Valleu 



fatiltc trcvt rtntertu C 



'h 



1 



ilau 1 mi 
5e.o\-. 19 nil 

iz, 

zu .. 



I J/ H3J0 
13v? 
o'tLH 



% 
% 
% 
% 



ESole. Lake, Lassen 



-AW. 4Zeo|». 






zs- 



-Oct I, 

riio Robles, San Lois 0l»«ipo C. CjI.L- .. if" II03 





Catalogued by DP. BucLn^Lm 




3 


Taken by 


Skinned by Received From When Received By REMARKS 


J.WI U. Mai Iliad JdndJ. U.l%; lliarcl 37or,d J U.MaiUiaccl JDec Hl5? 


G-.A-i~ -SeptmJotr 1 VUV 


AcArid.arc Van \Nossem 


AAr-'^On VanlVoSScm •• - •■ 




Greo. L l\aecliT>p 


b-«o. I_. \\aediTio 




• I J - 1 
^.cioAJ.U.^O! Iliard J.a«4 3. U.Mai Hiartl 






i- .. ,. .. .. ,. 




" *• " •■ 









,, 


.... .. 






\/J. 0. tmerMn 


IX O. ETmerjon •• ■■ •■ 




.. 


A anjj. U Mai lliard 


U.Oric\X U\- \\Q\ Ui3<-ci •■ - - 






A. P. l\p.rflT>nTr>n Ak - I. I> p "'^>p'^" •• •■ •• 




W.O.Elrnerson LA. 0. Emsnson •• .• .• 





GKqs . U. \\aecliTio 
(reo.L. Kaedimo 
A.U- AnIVionu 


Ghos D UaecliTip .. . •■ 


Ljco.i — ■ IVaecVmo 

All An1Ucn H •■ 






- ■ ■ " • 


7 










1/4. 0. U-meoDn 


LA. O. t_m t«on .. - .. 






J.Jnc\3-UnailUi>r4 


O.Onui . Lj iTaiUiOccl .. .. .. 






IaI . L/. t T-ne*--Son \*\ . U. umcrson 1 " *- •• - 







JV. nn/il^. LA .rlrli lllArfA XanAXLA. n.-vi lUr-ir-z-A .. .. » 








. 




•• ■■ ■ - 












AH. Feloer- is n - re.io< 

U>, 0. r mfrson i/-V O. r i-n f s^ " 



_S.«ir»A"5 -U.r\ail\iDrcl "XanXX LA . l\ailWorc\ 



A. H . re-loer 



AH.FI^, 



^3- ancl3.\-A.n.ai\liDt-cl XanAX Ll. Mai lliorcl .. - 








.. 











AanJ XLl.MailLar-cl Xar>XXU. l^ai\UorJ 



1a\ Ltnfrtnn LJ.O.Kmfr^cl 



in.U;llord 



X.M.LA.lUcI 



XandXUl, n-ailliard X ai.->d X L\ . Ma ilUarel 



^ ^ 



NuirltT Ot ..' No 



NAME 



So. 



L • alii) 



D.uo 



ItStf Zono1ri(.H»a leoc-ophrijs oamtecU 

93 
til 



HS"J 



34 2 un 

M uu 



il.lL 

ixvh 

1 3 So 

in 

)<i -I Z31e 

9TST1 

, Slo 
. til 



6-1.3 t 
tit 

Tot 

TO 

iiiii 

1ST 
3U<T 

' f? 4/ CH 53 






Kssjcienj, Loi A.trwje\» i Co., CoU^_ . 
PJo Alio, -Santa CLra. 
rluloecru S^n ljenilo 
I (WdJtna, Los Ao^clci 



ijn .Did 



5°' 



Dec 10 ItoIL 

.. •• nu 

II, ISli" 
' 3 " 



nultell. cf* 



Am odor- V-c 

_^3 i> n JD » CO O, 

V»ctorvt\\e. Sonl3ernorQ»oo (^ . 

J^an b-crommo rlcirtn 

HdUUll Af-CJ, i*. 






"1 

FdltlllfS Jijn lierolo Co. 
' J 

HouiuLiOrcl^ 

HiicineS, J<)n l3em\© Co. 



.. Zl, ■ 
.. So, •• 
.. 31, K^oH 
Jon. 10, I9<n 
_^= Z^.Vkol. 



Fit. l y I9<n 
March il V'loA" 
Mol, 11 V<8ff| 



1 



2.7 1*100 






PlrTon-vaWs Mjn'n Cc 



Lilllt- Sor Kwer lAorvtertij Co. 



31 l^\l 



iunc 13 Ht 



rT- rl»rUnp\Di 



XX, 






Cruoclalutx- LoWe, .Ssanl i. Dai-feara C... CoV.l— . 
B^oCre«i=, MonUrco Gee, GAlL.C Lucia. £tl} 



23 \So3 

3 .. 



Hdmjuara 



B 1 



Gilt. JluLl, I'VCLL 



noonT 1 tors, rlonTfre^ Co. 
nauu.iarcl 
Cjirme.1 Vjlleu lAooltf-tM L-o. 

_S^n Ufrnnitn n I tflrin C n. 



is.; i*ioi- 

Aoouit" 11 1*103 

Sepi-4, Viol 

" lies - 






3C 4t 



ntu 

Z1JT3 





o* 
_r2 



LlJrmtl VoUeu l\ori\«r«i_. Co 
oon Cytronimo Marin 



tcli ones ion 13enilc 



iiu 



9 llol 
2Z. I91L 
IS" 1 91b" 
Oct IT, iStT 



UN 

>/ 

.-.Vaiti 






Jdn otrorvmo Mann Co 



I J 



Mov. 1, IS? I 
.. 1, 191 7 

■• i3, \9VX 



10X9 



5-3VI 



% 



Jan Wcronimii Mann Cc 
llocUsto Slanislaos 
Hauuuorci 

snilo Co. 



.. Dec. ir VI U 

3I ; 191? 
- Sen. 19 1811 

- F« .L n, ■■ 



Catalogued by D P. BocLinAe 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Joseph C-nnne.il 3c.3e.pW Gnnntll JancU • M- nailliorj _Dcc_. VT19 



M.O. Jenkins 
Adrvaari Vo\n l\o.' 



U.O JenUns 

AdriQOn VDnlVosSCm 



G-.i ^+ 



prt bnnneu _3c.se.pVi Grinne.ll 






A U. An-Thon 



j H l *l . /-\ n I ri o n u 

rlenru 1_>. l\aea\T>o rlenru Jj. udeq itid 
A.Ui. Anttlonu A.U. AniVionu 

J.anci 3 . Ul • v|a\ luorcl 3*.and.£ -\4 Jjai Hior<A 



REMARKS 



-SepAerrtlr. ,-1^132 



U.O Frn,r^n U. Q F 



raeaon. 



XWT.U.PU lUarJ XaoiXAA. PUlWarcl 

Ml. O. t-rnersoh \/J. U Lmer^on 

3. arxAJ ULHai lUorcl JoojJ.'J Ha. Ihjvcl 

IM- . Lmet-ion 1/A. 0. EImer.son 



J>.ana3\Li- MailliOrcl _i.orx.Lj L\ . MailWoccl 



H.O.'SenWinS H. 0-Aen\-MriS 



3.oojs".u.n a aUo,-c\ j;o„,ij.urioviUc r .c\ 

r-\.O.Jer.U.ns HO-.3en.Uns 









rl.O.ZTenUms 

iaI. U . t- merion 


r|.03er,U, 
U.O.Err.<r. 



■3"ftnr\3 U. VUillirtrrl J.ViciX U-Mni lit ore) 



l/vl. U. Lmerson 1/4. C/. r_merson 

XdnclJ.ti nailUa-rcl J.onclX Ll . MoilWord 



Iftl. 0, Emerson U.O ETr- 



Cnos. D. KoeQ-i-np Lhoi D. \\aedi-np 

IaI. U. Lrnerjon LJ- . EI mfrjon 



J"or.d 3. U . Dai \liaeJ fcjtod X. U JlojLVWtxl 

1a| . U. L^erson LA, 0. Emrrj on 



3.^,\J. II.V1.V. u.- — I i,ji u. n.-..-\i.- — t 



Nut 00 



Orig.No. 



NAME 



So. 



Locality 



Dale 



ySLl ZonoTriorua. leuto oVtuS nuttalli 
| i 11 1 

.. 

- l.?1 ■ 






-Son Geronimo Vlor\n Co^ Col.)-. 
id»Cines, -Son I3«n.lo 

J^an C-o.i-or\»*»*o Marin Co 
Houma reL u 



Fob 5Lo ItfTj 
ilarcn »H ■. 



1SI0 

r> o isu 

Id 



inri 

IM 
LHol 

3ok"» 






USiX 

ZV3 





U l.) 4 \ *J / 


91 :f 
953 

SSI 






9*1 H 



131* 

. . 221c 
1X11 

3ns L 



o J J 



Calaveros.VaUew Ht Worn. Ifen S)nti CU« GU.|. April I Hos," 



Inverness florin Co 



.. ho- 11 IV? 



j5io Creek, Monte re u Co. GsliL. Cl-uiii l 3 0i 3une 30 dob" 
.OAlaneL u JuL ID, 1919 



* 
* 
* 






Oon Creronimo liarin V.O. u 
SanU lja.rka.rci CoiJL. . 

Hauujard 

Sdn C-cron\mo Mann. Lo. ^o>,L. 
-Santa Darbar-a. 

HauiAJOrcl •. 

Launclru, rorms A.\ameda Co. ■. 
1 



At- 10, 



14, Hoi 
Sept" 2JJ I91i~ 

• • 3A lloi - 
0c+. l,L«\ol 

-, 3 I9ib— 

,. 5 |<tc»b- 
IH IWX 

.. iu i9*n 






3on Loremc 



_3cin oerornmo ' lor in Co. 



puoeTen4is 






HauLuOrcl 



-Santa liarbara.^ 

_San Wcrontmo Morin Co 

fit 



.. 2 4, .. 

Klov. H l9l!> _ 
\ 1917 

■■ n 19*1 1 



1UV iUuJJird 

_ian wcronimo, Morin Co. 
faiones -SanBerwlo .• 

hjitmts .Son Denilo Co. 



2-1 
.. 19-19 

3, 1*9 IT 



31M1 

4V2t 
.341 
,3,-3 



pooclensis (P 



r«».i-T, i*?ii 

tWA i; 1*11 

.. io 112-1 

. ii lloi" 



5 

I 1 .,/rmH 



«tt 

Uo 
14X0 

8353 



_<2_ 



HauLiiarcl 

EZurt-Wa Humboldt Co 
San trtronimo Marin . 
iaio.nes -San. Senile 



3o lllo 
April I, i«*n 

Xun«- 3, Hll» 
Sep+. 11 \?1S 
Oe-t-i., 1919 






.San 1—cx-enz.o Wamedi Co 
Hau m arc! 
I.. 

JillGironifno Rinn Co. 
ticoe- Eurt-W*. rlumbolcitr -• 



24 y 1911 
3*n. 3^ Lf3S 

.. 21, I ? 1 D 
fVck m, 1*17 
hou *« lilt- 



5 



Catalogued by D P Bo^lonpL 



'JJhOin 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



Ji.snA XU.MailliarJ Xonc\X U.tW\Wa.-cl 3LanAiJ«L_liail\iarcl IDecJLlie £il±! 



I k I - Q- r tn p rsnn I / U • . F~ ,-*-. ^ 



m trSPn 



REMARKS 



-SeraW^r 2,\13? 



jLjO-.Teo.UVis H.O.J cn l<ms 

Xoocl JAj.tloi Uiarel 5. a~A XU. Mai ILax-d 



H- O Jtnlms 
A.M. UUUt-rl 



H. Jenlti'ns 

IH. U.\U-i 



Ul. 0- Lmerson Ul 0. Elmerson 



\a\ ■ 0. nL«"ner-SOo \A 0. C-me«on 

X.a«i<A XUl.NalUmr-r] Xantl 3 . U- H 7\ j UtnwJ 



~m c i--s & r\ 



\,\. 0. Elmcrsoo U\. O 

C_has . D • Kaeav-oo t-hos. O- ICaeclmo 



_ - ■ - 

XonAXUl. I \ai\nar<J XaritlXUl. ViaUliar-cl 
C-UoS- D_- l\aeAi-np Chas . D • >\aed mo 
. Ul. O. V- mn -fie.n \/J. C). V" t-r.»i-.<;^n 



A.P. RtcU-njIon 



IK ■ r \\ec\mo Ion 



U. Q. LmtrAnn \X Q F.rr>^r-SQn 



Xar-vcAXUl. Mai VViar-cl 2Tor.tlX VA Hai Inov-J 



U. O-ELroec 



U.O E 



m e rson 



J.^iS. U Mai I W» r J X an J X U Wo, Wx'a^l 



Ul. O. r merlon \t\. 0- rime rton 



AsnAJ. W.Uai\lvani XandX Ui. OaiJUiatxi 



(—Was. d. l^ae clmo (_i-i« . u IfaecliS-io 

\ii - U. Lmer^on V/A U. t-mfraon 



Aax-io\ J. L| .Ha'v Ilioc-J XondX Ul • Vla\ lliarcl 



-^ 



Nib ba 



a.: Nc 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



o'LLV ZonotricVua. Uu topV>r us puoSeniis O 



513 



n 



US I 



R>SO RoUeS, Son Luis OkiipoCo, CJ.L Ct+. i" \To3 
Uooclacrt. tAar.n C<v •• to It 33 

Olema, 



rati4i<- Grrovt, VlcioVer-tvj Co 



Now :*&• j'io'i 
Dec 3o„ Hoi 



Z33J 

SHU, 

.Oil 



coronala. 



ita. 






Hauujor a 
Sonoma. V-o-^ 
HduoJO rcl 



.. vtoT 
»(. iloi- 



F.L. 



z irnr 



1311 

lie 
H5"H 

L ^ 

4SL 
111 

IS41 

lib' 

Him 
J3b'H 

■in 



M3IU 
HiTM 

H311 






HouLuOrd 

JJru loujn /\moc\or" Lo. 

1 



.. is i?n 

- io 1ST) 






a 1 



JjruToujn 

OOn tret-orumo Hariri Co. 

nOuuaOrti 

3oa Lortnzo A.\ame.cla_ La. 

-OOn bcronimo^ Mann 

Houuj or<y 

Calaveras Co., CoV. L . Alt Zloo tt 



- %> .. 

Apr. I 4 •• 

L \to i 
J— = ti ? 



13, llol 



<f a a 



-_>an Wtronimo fAann Co. ( — aUu. }.o llo 1 - 

Eajb- LaVt_ Lass«n .. .. AU-.H2.oo J" Sept. 13 19^1 

.... .. ktfoo lilt 

.. -Wioo - .. 3o IS<^ 



Jliierr^ (_i lu -Si err j 
Ldole- Lake. !_<}ssci 



Houuj^r J 



jOA.^3_^L 






V47 
I 3H 






t-oole. Lake. Lassen Lo. LaV 



U.A^ 



MHoo 



Ljjrur j rarm Alitnedi Lo Cj'iL. 



£" l?1°| 

il i?n 



-if IU\ 

^L_ 



I 



23 itq 



2.S13 

vu 

loci 



L3, 1*8^ 

_b at, i gyt 



Catalogued by D R BucLmX 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Xa<-.cl3.Ul. Mailliard J. and J .U. tVaULoctl XtocLX\*LClavJLuml -Dec nt? G-i-Lt 



Joseph rlai lUai-d OosepVi MailUarcA 
H 0. ZScrvk ins 1-1 . O.JSet-vk ins 



X' 



6 



REMARKS 



-Sep\emla«¥- Z. , \13¥ 



JJuD. 



■_Q-i e r^.o n 



-LL£L-E: m f . 



Htriru Larrioer 

led . - El m er^or 

3-Or>AX U.MailllorJ lonaj . U-MoilUorcl 



- u ( a rr » o < 



U\ . (J - t- m e rion 
treo. L l\aedi-no 
He nrii tS ua eAvrn 



r ^ 



W. (J. E_merioti 
isreo . L- - iVatiivnifl 

__HetLru S3 iiCa-eAijiL 



T 



CKas. D - K-oed^-no L-Wcs - D- \\<yed»~*o 

X^^3.U.^,lUor<i5".o«Aj.U.Ma.\Uorcl 
M-L/. Lmer^on vi - U - h-tner^on 



J), ondj. Ui.ViavlUarcl J. and J> . U\ . Ua\U\av-4 

1/4- (J. C- m erior. \/4- Q. Lmtrion 



XM.U,llar<l 



\.,-\r>f\ A U,\ \ ju\U7 i .-ri 



XJUAOLJ 

/\dr».aan Van VNossem /\ar\oan Vo** na 

3". M.lUUd J.tt.UiM 



U.Q. F^e.c^ U.Q E, 



Xn-UiWd XN.UilLrd 



Cuas. U. \\aedmo (_r»a:> lD.\\aed>-i-,<; 



L\-0. Elm. 



LLCLE 



me.rsor» 



Nu ba 



Ofe No. 



NAME 



'' ioll ZonoTr>cV\»«. Coronata 

loio 

ion 

1S3lf 



So. 






Locality 



Hiuuuord LillL. 



Date 

Jjcc. Jl W'W 
. ■■ • IV11 

•■ 1 Viol 

_U 2.0, ii?n 



till 

Mil 

S»bV 



O ad 



ro*rJ.^x Harin Co. (_*MiL . 



iJolnn / rlrmTcrtii Co*. 



I* o c4 <? sTo ( _S to r\ (SlOOS, 



flw. 3 , 

, - IX, WW 

. - i3 i«n 

M^V. ai mi 



IVH1 

■nnv 
■nit. 
WHl 

1 / * sn> 



r 



Apr, I 1 191L 



13 Hlb" 

n no 



~ . 3103 

3X*o 

;>0 J S!>/ mti 



', .41 
j Wll 

2LV0 



r 



-Soma Cruz. 1 Mana 

--^oci Wiroriimo I\a«-m Cc 
i>anlQ Cruz. -Island 



¥ 



^ri C-r 



crejiDnAino. 



ik 



2o, cans? 
.. now 



Si Inez. Kwtr _sonta .Daroacd Co. Loll 
_^>dn tjtronicno Hot-in Co. 

FiCi-lax 
^<jr» Vocronimo .. 



V 



Jo l<?«n 

.Se pTT L llojr 
II 1911 



1 

_30n (rreronimo y l\tir in Co. 

V_orr\pOC^ Odrila 13a roar a. Co. 

Ldunaru rarm Alo m ea o 

HauLuara 
r S.-M-> Uffcnimo Liar.in . Lo, 



■DdL^ vioL 



95,1 mi 

won 

H3lt 

[<J f W "- a 



if 19 It." 
.. 21 llol, 

> 

N ov 3 ; iy <ib- 



%»3 

31« 

4°S 
"'"1/ 2oP L 



nauLuard 

oanberonimo I Unn lus. 
LiVae- River Be^cn HumWcAdV Ct> 



¥ 

¥ 

_£?_ 1 \arii\Ancl fif&r Df. 



T 

Oan Vocronimo I li»rm Co. 



1. L91T 
. ■• lb' 1919 

Dec. s j miu 



acos 

0/UMoM 

_i.si 

^1.31 



dlbicollis 



Co. Lji..orma 



ruland 
Cndtnam Co.. Gr 

(errand I >op >QS I , ictii can . 



J±on. I2. i l"ioi~ 

. .. 13 tllC 

/ 



1 , 

Sooo 

ios-j. 

140« 

14/ *» 



J 1 

d^ ad 
_c2 



Corn ia_ . 
SCoiuin 



Fit. 21 ( II OS 1 
April 7, 1811 
■. Z1 l-"<\ 
Mou I, UllX, 



Catalogued by "Dp. BucU^L-, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



U. O.Emcrion Ul . EXr. er_.on _.ar,c\ X \\ .Uaxlliavcl 3)e_ . V^tV Q <4-~V 



REMARKS 



-Sepferrler l j \ t l3%' 



( n»S . T2). VsaecU-no Uios-D-Kaedmo 

Jar,a3 .lA.Maillibri Xar-dT .U-Maillibrel 



/\.^. r\ed\-r»o Ion 
Lnas. V. Kaeat-np 



merson 



/Vr. KediT<oTo«i 
XoodX .U.HoClUerd 
(_UOS. D. Koed.T.O 

X£>r,d3-.u.iiov\u;-«.-ci 

l/.l.O r_mpr';r.r» 



J-ehna^.U-rAailUBrJ X 0~d X U . M a .' II, Orel 



L-hos. D. Katdnno 
\A. 0. t_rr.er-.sor) 



.(-Was . D. \4e_ 
U. 0. E 



*ti i?r_On 



A jociXU. tl/vllUnr-l IX.anJXV. ■ NftilUard 



W.U. Lrncrson 
Xa^XU.M_Cn,arc\ 

C.C-.CU 



J-l.O.F. 



1 



VTiers ot! 



(_rias. U. KaeQmo 
vi L). Lmerson 

X.ondX Ll_TlaiAi>_.«l 
C.C f_U 

IX Q. _TmCT-i.gr, 



_ 



L__h*_._. U.M-,"ll,orc\ 
H.H -SUUcr, 
J.arxlX Ul -MoilUarcl 
H.H.Sr, f ArLn 



-A- JndJ.lJ. nailliorcl 
H.H-SUeUor, 
Xancl XlX I Ui.luord 



I o. p., 



;i 



H.U. Clarice. 
H- G-. H\q Ue. 
/VUl. Honalorcl. 

__j£_iJEi__\___ 



"1, 



r d. e_ 

RAlClarUe 

MA . lAanoi_r<A 
E____JiJ__S______. 



Nm bo On». No. 



NAME 



So. 



Locality 



no- 



D»ie 






nis 



•9HSI 



L. altxLolllS 


<r 


,. 


d* 


.. 


& 


.. 


cT 




vr 


f 




fe 


.. 


& 



rrammoriarn llais 



Cj-ijilham C_o 



Ji c_li-«r-ior> 
JW-Aic-U IW.no. 
-Dtaveir Dam J/A\Sc 



W corn va_ 
UJ.Stcnsin 



10, 11 ol 

11, Wll 

0J- l mi 



fr 



UJWsleu, FW 

F" L' 

Uostiinolon, DC- 
C n.ilnam C p Lui„ 



.. II IVSo 
IV l?1H 

Nov. is; iloi- 
^j>" ^ dot 






I / zt8S> 

Z3S 
HIM 



% 

Si 

O 

t 



o 

+ 



Ravm.a. L_i\ct Co. ME.Ittli 

iv Jjoslon rloss. 

Ham i lion UnTano Canada- 

H.J, bLi tW 



T 

L-lesT Koouru .. 
L_al<e_ KcsnUononO \/AisconSin . 
rr-anUiin NeuJ oerseu. 
iW-UeU LaU Co. N.Ej.IlVmo.k 
U^ 



Apr . I \\ 11 t* 

2? llofa- 
tlau 2, IfflZ 

•? IVViT 
.: \D, Hon 






1131 
l»UX 
1*43 

io3lt 

ns3 






LLC 



■sic 






j& 



+ 



jw 



l!>~ IS>S1 
. It, ISIS. 

Sept. an .. 
CLt. I Hit, 

:: 3 l?11 



Fairoalcs, .Sacramento Co. Ca\;L. 

CnesTer. Co. i"a . 

Jjtover- Dam / Llt's. 

( — Hal nam Co. Creorota-. 

nauLUAtu ( ali 



QULLO 



■x 



.. L l«1iT 

- 1\ 

Nov. 3 l?S1 
• IS" 11 10 
- Zo IVS?^ 



- 



n 



V4VJL 
SS.M 

- oT Spizello. arboreo^. arbor ta. 



31 LT 



o 



ilL 



LlashinoTon _D- C . 

.San Creronimo I larin Co. CalrL- 

Hamilton Crreenujoocl - Kansas. 
ArlinoTon, Alexandria- Co. Va . 
.Oronk vi lie. Tno >ajia 



- %% lilt 

Dec. U llaU 

\Kaa. It lilt 

Fit. 3 1915T 

_^ 14 l?gl 



13 



K 



Hu 



"i l*\i \% V\ 



(T KirUujoocl Ue Kolb Co Georc'u 

fr UJUWu, Mm. 

C^ Boston 

d^ Scotch LoU, V L C^ N. B - 
j£ H^-lUfr Tllm l-A.S. 



.. is? 11 os- 

tAortb. 22^ l«Vo 
• ■ 2S _ l»"i3 
OeV. 3 II03 
_^ ^L 1911 






% 



l«iM 
I9it 



o 

HP 

% 

% 

% 



UlellesWu , iMasi. 
iTiiminonom^ llj^s. 
JjeacVi L-aWe. Co. J_llino.s 
doincu Nori.olt •■ Hiss. 
Kpr.j" Co Hichig 



^ 



D*<-.2.<i l"9T1 
^»n. 1 1^13 
.. ID lilt, 

.. n ivil 
_^ n i^io 



VrinteTon Wffiu icrse 
Easllorci Conn. 
15cavcf- JJam Mi's. 



rrBrnin nh,lm ; r lj^S, 



1 



MarcU I l«S 4 
Ann I H I-S11 
OcV. 11 lo<in 

JjoV. 3, WIS 



8 



Catalogued by T> P. Budo^Uoro 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



I.U. 'crru I. v^ . Itrru 

LuauJip \\um\ien Luduiio Uumli 



A-arjLA-UJAaUUad D.t.V\i« C-.l-V- 



-iSepUmler t V( 3 ST' 



If' r ■ >nu <j«.t— Id. r . Sn.,dn- 

SUe-Wu U! Den-fen .SUlL UOenton 

U.T. SparrouJ W. I. Span-ou) 

1. D - ->pcn-u 

EAA.MkuJ 



iparrc u. 
A pec,-, 



T. -^ peri-u 

T~ n.P«,-r-,, 



H.H. SV..U 



H.H.-SUUc 



F^t. I H.Bro cWtt FosW H . Bra ^U e-fr .. 
K.C. n"I\Lura,lh- W.C f1 c I\^ro.lk— - 



I Kutn Wen 

uenr u \\ . Lo a Vs_ 

|toL_E ■ ,Nh»4oi — 

<i. and «S - l^'.HailUarcl J>.onti Z- /■!• Ha; \llo 




He nru K - Cc 



1_ Kumlien 



Ul . t- . _i>n u c\er- 
l- D. i erru 
l/J. U ■ rZmpi-son 



1/J • t ._inude< — 

TTD.RrrL 



E-UUeWon 
CW. A. AUen 
Henru \\ . CoaW 
UliUvotn Va\rv\« 



E.U.N.Uu 
C\vos. A. Allen 
Henru l\_ CoaAe_ 

Ui Hum i aimer 

A- U - ruw- 



LLK. CoaU UL-JlC CoaU 

F^ S \eF H. BrocUctT F^Ui- H- Bro Jc 
Ldm. H- noort Llm. IT- lloore- 

Ul. II' ■ .Sni.rtpi— LA. r . *Snu rtpi- 

O. Ul. ijenTon iS. LA- Denton 



Henru K. Coa \«_ rlenru K- Coal- — 

Foster H- BrocU^U- r^sfeJ H. BracU.lt- 



AAA. H 



ona_LcLEKi 



\ x u H 



ilnaicitC' 



:\ 



C- li. Tones 
Li . ET. Snn<Ae 



C.m.Xoncs 



Nun '.*? 



Or..- No. 



NAME 



Sex. 
Age 



' 



Locality 



Dm 



•J'ISJ Spi'zclla. ^rLorta. arL'Cl. 

WZS -bpitclla. orbort»_ otkracta. 

ion? 

.. 

_- — 






UdSnnvo1on,_D L Mow 1« lilt 

Hear GrfccJu., Ltn«r Co\oro<Jo. Jm \1 VHoV 

UttaliV flL 28 Hoi 

CliAon Dclk Alaska, flai. 'I, I5VZ, 



no 






(-War CrceU .Denver LoloraJc 



otn L^ 'loo 
il, lloi 



191 



1H 
Til 

;"i (I, *)?!>/ ^b ii 



JovL 

■ 3oW 

3\oV 

;*) :*". S U ilv 



«3 

31LS 
U5T3 



'•/ "Wit 

33b-<H 
. 3191 



19JP, 

83SO 






Allbnoli brm Ooulaer Co 
Sncrltlon fot-K Jjenver 



2« ISoM 



passerine passenna. Jj arl Koslun, A.\e*andriu. Co. Viro-itua. ^wncil XI, V??^ 



anionat 



d* 

o ad 

it: 



Hu«k .aril, tAo 

.Droolc^vi lie. Indiana-. 
t-03l HarT-Lora Lftna 
ISolon. rVorvl«rev| Co- CaUl. 



' 



3o IVSS 



l<5 l«Vl 
.Sept 3o, I'S'JST 



ralm -Spn'nos, l\iver.side_ Co., CaUL. . April S7 VlW 

-SdnTa Cruz, island 



(p 

_d_ iWiuJard, 






J 1 

_<2_ 



1 m'< - belOLU DrulcHUn t Amador Co-, 
.Santa Crux. _Ls\and, 
raimuale-, Lo% ftnotln Co. 
Aniona.- \_ltah SVaW. Lmc S Id. 



% - 



auta _Lj£>rto 



ii ii n 

JLL_J1q3 



B 1 



-Santa liarWara, LoLL. 1"? llox 

I VonTereu .. •• 3o, 

San teronimo, Marin Co^ (_^>\[L . Mao V 4S >< i^ 

HonaiA, PLrna^ .. •• 11 IH»« 

JlminerlKol (Vi\ie.Ap Wern Co^ .. = \.% ll lj- 



3C nu 



19*H 

- • 

\S 






XsatelU Kern Co. •• X% .. 

znSa\\ 

ISm,.J. EureUi HumooVAt Co.G^.Alt. .. 11U, 

Santa SarUra., - 2/1 l^ST 

_.ttt._Vieuj, Sorvta CLc^CojGAll 

-LsaocUa, ICern Co. 
NlC-OSlO Horin .. M 

i-sake-lVo-^ \\ern - 
Jjluc- Lanuon ( rlattr Co. »- 

111-.-K1L, ' Et ^r. v L . " .. 



3\ V^lS 

3unt 1 191 I 

>, 2 ; II H 



9 



Catalogued by Dp. BocWi.no U-n 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



AH. F^e* 



.0.3 B^: 



U N^Uoo Xo^as.U.Ma,!!!^^ J) e c. \ c iiv G<L+ 



AW.FkV^e 



O. 3. Bate: 



\ 



A-H- P"e-\ 



MC3« 



A-H Fci^cc 



r r ed.n.Dviu 

A.H.t^eAoer- 
William ralmft 



AU-FUj*.- 



- \AaAjli o to JaAm 1 1 



H- &■• Ui'obee 



rA . Gr . niot ce_ 



AUButler- A.U. ButWr- 



V«i- O- Frnfr.^nn IJ f ) r mc-i 



CKas..D. tC^edi-no l_V\as. D.i\oed\Vo 

E.ar.A.3 U. Mai l\va«-cl Xorxi i U. ^i lWarc\ 
A.c\naan \/arv l\ossem A.clriadn Viiri l\osscm 



- 

u.o e 



HVCJ^SDEL 



U.o c, 



acisrion_ 



3!aoa J. U. Ma.tUo^ XdoaS.li. Hoi LWa»i 

IaI. 0. E_n->(?r.sor> l/i.O. ETmeriOtv 

3. and J -U- Mai Ui ord X.ond X U. M a» I Lord 



Aa ruan \J.^r\ IW iftn African V.in ^ V ,ss 



LlaoAXU-MaiAllV^ XonAXU\.M u \ll.Orcl 
A. P. KediTnoTon A Y. Keoraoloh 



AcWobn Vao\\ossem AdXiaon Van l\osstir 
Odn J o. U uai livorcl 3 .aviJJ U\ Mai II lard 
Aarvian -/on iWsfm Aa r 'aan van lUssetn 
vl.orvci X. Ul riai lUai-ct j.and3. W- Mai lliorcl 
-LLLJ. PrUfi IJ . \,.l . Pi-i c e- 



% 



Number 



0* Nc 



111 

lQj: iu 



^>iiiitUa. 



p 



MAMI 



duenna, inionje. 



So. 
Age 



Oiuv 



Locality 



C>Ane\ ' .. 



lin 

11. lull: Ot .1 



Date 

lone. U \ VV3 
21 t?1l 






naiii 
Wei 



cf 



aVers Bip Gtc\t. Mcfcreu Co. LaV.L. L 11oS"~ 



T 



« 



m 

.061 :\fwi. 

!LUU 



O i uv 
<T iuv 



Jlerri. Morcrva, -San P\a\e.3 
Hauuud rcl^ 
lescaaero LrecU. i3as«n San n»Uo Co. 

AlTZVioe.^ Lake. \oVio«. / 






IM \1o3 

2.0 IHoL 

2.1 Ho.S 

_iS u 



Zil* 
l«Hl 
ibil 
CH3I 






.. 3.1 IVil 



01U 

r)fl f;? i/c ti 3 






stmiltl Valle 



— ic>n o«ronimo Honn C_c 



zi \i n 



ii I loir 



ft 



S>« P V. L 



IS,-, 

' 'to 

(-SCI 

r, (,f;n't/ ™ 



1/2430 



brew/en 

P&iStnna. a.ri ^onat- 



ft 

O iuv 

ft 1 



r airLo_x tifirin Ca. 

oan beronitno ' lor in 
HiuLUilrJ 
UftlemiVeL VaUetJ 



2, 

I Ho I, 

-1 1 1 oir 
lo 



_^ >?-. jg*n 



f^ ac \ Si 



X^t^ 



•■ 12, i?1L 
.. . - 19 lloo 

tin 

C» GV.l.MV.LgMLt ■■ HT till 



iLAlt-HML' 
.. Mloo .. 

Vvclori/iile, Sin LJernorcAu-io Co. CoAcL. 
.Santa. L5a.r-ta.t-a. -Lsiai-it.\ 









Eaois- Lake Las. 






Xntl-W^Sc 



C*= 



Q.Li i«ii 

Dec. 2.1 I1e»4 
Marcr, 11 11 19 
April 1 WW 



.Mb 

l : 1/ 

5 Of- > !■/ ana. 



■St". Inez. I\iver" JbonTa ]3art)««~A Co. vallL 
MocWsVo SWnisUos. Ce». 



H. 



A 



JL 

Son wronimo Mann ^.o 

IsAtHa, ('.ern 

Foir- ChkKi, Humtoicit" ., 
Xsabe'la. Karri Co, 



30, i»ni 

24 199X 

■j ivn 

LO ,1r \ 



ti. 



r- 



' 33,3 

r » ft 

S351 
'l-i LS 






2 3^ \^^^ 
2« I'ill 

.. tut 

21 lUS 



-* 



^L 



10 



Catalogued by D-P. BocU^oVi: 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



U.O.Emerson U.O.Emtrson J. o~<\ S. U Mov .Ward : Dec . 13 \S G-i L+" 



J.M-U-.Warcl J-M.U.lU-c. 



V 



REMARKS 



-SepTemUr- T, .13* 



Vi.U- Elmer-^on V/4 . O. Emerson 
H. ituWns HL 0. Jenkins 










,, 


1 


IaI . 0. Lmerson W . (J - Lmer^o" 










,H- 0.3tr\WnS H . lenkms 








J.ariAJ-Wnai Uiorcl JoncJ3". U .nailliorcl 















Ul.G. ELrnecsor* 1/4-0. Emerion 








.. .. 




^.Qnt\3 A/1 r\aiUvarc\ 3!<ioci J. Ui.rlai H\t>rd 







C Jn..^ D ■ ■ Cj.prliVip C Lt T~) . \CrtoA»-r.n 



■S. iSrclJ. Li. Y\ a i\\ lord J. and 3 VJi . UaiUiarcl 
14. 0. EZrr.e--.son W- O. umcrion 

^S.aoc\5"\/>l -Uesvlliara i jncU. \i- Hal Uvarcl 
.. .. .. .. .. .. .. 

Ar.n. ■...■■ Van Kr,sspm Adr-Oar. Van VSps__,e m 






A. P. Rei.-^o-fen A.?. ^ecUe/V-Tr, 



^ Ion 

Ul . 0. t->r><T5on 
AancJ A. W. nai marcl 

A- H I>eai-t>Dlon 

, U.Q EV ' 



- rrtfr^ . q.n 



1/4. U. Cmfpson 
A. P. ReannoTocx 



m-?_r_s.o.ri- 



■j.onc.-_,.U\. ."lai.Viarcl 
Aoriaii«-i Von l^ossem 
lftnclXU-MavlU" a rc\ 

-Aarvoan V_nl\o5_ern 



Xar.J-i-1/J. VAa i Uiorcl 

Xao-LXJ/A- Mai Uiorcl 

Ac.rioan \A.n l-oisem 



Nuba 



CV.- N. 



NAME 



Sex. 
Age 



Locafii) 



Daw 



313 



*^I0 Spite-lla. pjsicrmi aruc 



1i« 






1 

Q O.C 

3-r 



Ta.itc.Ua_, IC'et-n Co^ CoV.L. ^unc. 1 \"UH 

K_.uuj._rcl .■ 6" ie"n 

.Slerro. Ueuiia. i\ti, TuoLmnt. Co, GV.L AU - U, l^lo 

.. l.ut UWl. au- tiootr, .. „ A . an nit 
I' \ < 0- u _i_pcO 

He_,-i__id._i-_. Iii^ CreeA. Np rfcV*., CV C-A.L. -T..L, U l^ns- 



r^ 



HtJuulJr ci 



Junt i \WH 



I-.-, bell a Kern Co 

Hciauidteri ijie Lre-tK, V|ontorcAj Ca v Jol-. S lloi" 

.San tero mm o <torm_C--- It l<.^g 



50C 






Sierra- t- 1 "*, -Sierra 
-Santo. __jaroora_ 



Q.^.AlUHoo^. 



Col.(-. 



rest-odero CreeL Qosin, Son Mateo Co, 
JJn Wrcnimo florin l.o^ Col;L_. 



- H\l 
Z[ llol 
- ZX, 11o3 
Auj. 4, 191? 



-Sbi 

^4*9 
IS 31 



%- 

o ac 



i^rn Clfc Gl.L AW t?0O U. 
Llara Cree.L, l_--l<.c- T oTnoe Col. 
-Son Dtronimo llorin Co. 



Y 



i 



.. 23 l«ut 

. is; \\\? 

- 3o, »1oJT 
•■ - llol- 



LVH. 

L«Ht 



5-n 
tfio 



i 



ofln Vj-trontrno florin (.c 



_iOn Vjeronimo 1 I 

c__fc V*Ue 



llotr 

li, l?<n 
•• tin 



rut 

5 o n S 4/ *,■>«- 









■' ^lil 



paAiitAa. 

breuieri brewerl 



¥ 
^ 

¥ 
* 

-^ 



a 



V.33 

sons', /*,.<, 



c7* 



1' 

ilrn_JBjpt.rtOS, KwerMde. f r>. 

ri>nne_apo\ia / Minnesota.. 

Idlrn -_->prin.p._ Kiversiae- Co. Cali'l. 



-Dec 



I if .. 

23 mi 



Mo., i^iss? 



Apri 






<s 


.. li 


IS" I1H 


.. no 


n ii>4 



Iffl 






ralmdala / Los Angeles 

LariVaoaS, Cla.rU 

I aim d alt y Los Anoeles 



Catalogued by 0. P. BucU m« U 



^> nom 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Adnaan VanWoiserr. Adr \aon Van Uosjem 3".Or.cl3\Yd May \Uov-ci X)«l.V\IV> Cxi-L^" 

LfiiL D. E! crxegts q *-» 1/4- O. t_ m e i-^o n .1 .. .. ., .. .. „ 

Cnas/D Waed>-no Crios,. O- Ixdedn-io •■ - ■■ 



n. O.Tr».ir.W»r.^ 




■ . .. .. 




W. O. 3cr>.Ul>-.^ 




\*\. 0. b-mer-son 






W • O ■ t^»T-» eritin .. .. .. 





AorilSfi VanWcsse-m AdnaQn Van Wossem 
r \.ar>d3 -ULHai Ui7»i-d T.nnrtr'i .U.M ai tU nrrl 



Adriaan Van IVoistm Acirtaon Van Ifcssem 

Xor,aXUl Ma.;Uu,r-cl Xand A. U Ma, lUc-cl 

H-0-3er\Wvns H- O.Tcrt Urns 

Xarxi 5-\/i.na\Uiord X.flrvd3. U Ho\ IWorcA 



11 



REMARKS 



5 e rfemW T, Vyi? 



JS 



»r.Jl U.M a ;\l»or4 J.acdXU.V'U.lLr.i 



Crras.D. Kaedi-no Chas. D . \s aed mo 
<J. ml ^ - U.Mai Ulai-A J.OrxiS". Ul . ™ai 111 at- A 



Lh as Jj .Kaedmo Linos Dlueamo 



tnfco ■ W-.C_arVKAje.il (_reo. Gr . C_or\U__- eAl 

J.an<AJ. U.havUia.-d J.oodXU. haillior. 



AdriOan \/an rfosSfn Adriaon Vor. \\o 



Number 



Or,.- No 



NAME 



t= 



Sex, 
Age 



Localiiy 



Dale 



5069T. atn. 

069t"«- „,h 
50697/ 91-11 
r> G 9 S/ ?U1 
5069.y g ,is- 



.Spue-Ma. fereujen bre_uitr\ 



50701)7 *m 

)70 1,/ IMS 

5070.'}/ -,,3, 
50704/ •,».,-, 






PalmcL\t, Los Ait^elti Cxi, Cil.'t- Aiorii 13, \ ^ \S 

L2, l'its~ 



Onuj., l\e 






IZ m». norln «»V_ £_ alien It. Kerr\ to 



M a ^ as iaia 



;070.V SX3T 

i070(]/-^u 
5070 7/ H i<w 
5070 
5 070 9/ OT> „ 



pa.* sen pa. _ — - 

breujeri breweri 



to 



L-ouaUon^ iierrl Co. •• Oune- > S2, l^lfe" 

LioKTs Canon, P\bmas Co. CaVA . Alt Vooo U: August L, I'J'i') 



rC\vers\c\e_, 
_ alrru jSjinui p 5 |\w/ersicle_ Co. Ca 



>i>rLnp: 

ro-lmaale., Los AiAoeAe 
OnuX ( Kern Co v 



Nov. 2.4 ISJW 
_Aorjli_Lai2 



T r 



1 07 10/ »«m 

5 71 1 / 3S>S>1 

5071 
1 7 1 3* am 

50 714/ g », 












5071 5/ vm 
5 07 IS, ma 

5071 9/ 






IX mi. noriVi ot_ Gi\ienle_ Kern Co. 



CUu is; fU4 



2.3 



507211/ m, 

50721 
50722/^n 

50723,/ 



USX 



50734/ 



o 

+ 

% 



JJlut- Conuon rldter Lo^ 
l_ouei\\on Sierra. 

Rwer-s icle- Ca\:L-. 2_ 



3un=. H, WiA - 



7 25/ M.<n 

5072i 
50727 

5072s 
5 07 2 9 / M->m 



pusiUa. pu5\\\c 



(Tad 






LipKTs Canon \ lurrvos • ■ 

-SVie-ttir-Tslarxa, Nev^ Nc 
C—h^stnom Ce>. Cra.. 
rrominDnem vAa^s. 
Hilto n Uhscnnsin. 



August" IZ / 1911 
3<sn. 1, L99J. 
Apri I % Ivll 

g-3 1S?Ti 



50730/ 

50731- 

5073: 
5 073.1/ 

5073]/ 



T2.3 



passer ma yorttfina 

put ilia t>u.&i Aa. 



pa.sse<"ir\a eo.^strih.a 

-r 






West Roxouru, riass. 
C—lorervcion 
DrooUviWe. j_naiona. 

■Snynnnan, n 



3C \ 1 O 

3L. I "29 1 
Sdn. IV ItoU 



tlsr^W 



14 VI oM 



• 0735/ m** 
50 73« 

50 

'3.')/ 






)cl Hilton Wisconsin . 
Qcuincu PI^SS . 
La.ke_ KostiKonono, l/Ais 
C_rvaTVidm Co. Cj-a. 

H.ojmjjJon , Kdosaa 



Api-i\ 2V LS33. 
Mau L2, Hod 
OcV! 13, IS13 
Nov. ■• VTo^ 



12 



Catalogued by D. p. Budon^ na- 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



Aeirvoon Van Rossem A<irxoon Va" Rossem J.arx \3- UtAai llior-A 3)ec . Vu9 G-. - lA" 

3 -anti J la. n ai uiarcl 3an<l J.U. Hai Uia«-c\ •■ •• ~ ,. 



-StotTmUr n \"\ 3 S' 



AeK~i° an Van l\ossem Aclrxoon Van \\osscr 



^.4"A^U.f\ ai llvorc\ J.Sna J U MaiUiD.-cl 



U.U. Pr.ce- LLU. By**. 



A>c\ri01»ri Van l\oss£in AiiriOJn Von WosSem 
Xand^-U-MaUWai-cA JanJJ.UMoiiWat-^ 



A.elriaan Vsn Hosiern Aarioo>ri van l\o 



J> Jteul 3". U.Mai Ularcl 3" anc. .A.U.Mai Uvoi-J 



U. U. Pricp. 



U . U - Ft- icg- - 



X D . Perr 



1 



Kumli 



I /si . \\ . Z- appM 
G- VAiobcc- 
X E. ReU. 
T fc. PeT-T-u 



\r\. UL \4or-lhiT>«Ton 
TTD. Brr-. 



L. iCu mllrn 



H.&. VAi^Ue. 
X El . KeKmt 
DC ft Perru 



Gr. MeAson 

LucIujvo numlicr 

lOL P™ 

G. C. Ki'nWcr- 



l_. iVAjmVien 

Lu cluj i © i\um li en 
TTD. R-rro 

C r R.nllr- 



Nun bet 



C-.- No. 



NAME 



5074< 
5074' 
5074: 

'744. 



So. 
Age 



Locality 



Spiitlla. pus.Ua. drc_nacea_ 






Hami iTo 



Date 



Junt U \1\i 
Xulu 10 
.3one. lo 
.. £-3, 

LI, ?• 



April n ^ IH 
June. »0 ISJ^T 

.Sept. •? l"jyv 



i) 7 4 5 V "iwi 
5 07 4 
• 0747 3" U r 



alroou-larii oTrooularis 

phaeonoTas Di 



3haeonoTus palualLis 






raltn dii\£ / Los AnoeWsCo; CauL 
.Son Jjernorcu-no 
Huachuca. (All., Ariz.. 



H «* 



50751K 3ii 

5 7,) J iniJ 

5 7 5.1/ xs-xh 




^uo - 



x-) \v«s? 



oreoarvLis orccanus 



eps 









jSepT? IS" It I 3 

r 



naU_arcl Ca\.L - 
I\o.se. Is . rot T land Ore • 



i mi 

Dec 24 V\c>« 

S 



50 755/ >-»ni 
507511 >mb 






Lopan Ore. 



ij07^ iV 3VMH 

50762 
5076. 

L_fU atssr 



_S&n utronimo \i_nr* Co. C__nl_ . 

Y 

racuc. trrove- y 

naucuarc^ 

iLilTon, _>c 



2w. 2.?, i«n 
is '"-Joo 

Dec. lo Iff^l 
Oct. U, '°1t, 
FeW. IP 1 911 



Sdn Gei-orumo M_rin -• 



h- 



c?* Hi" HdmiUon Santa Gara. G». Cak 



Q 
t 



Horse Lree.k\ —>.■". kidOu flls. 



I- 



5076,5 



/ 



as - IS 



507fi<; i__. 

5 7 *R 7/ 2oii 
• 076.8/ tv-.3 

r>o?fift/,v,, 



T 



___ 



LSfln Ge.< 



rcnitno 



rVarin Cc 



.S'tWa. A\aska_ 
Hjcij-ic Lt 

S;1k_ AUsWa 



rove, 1 IcnlTreu l_o- La.ni 



3~an. 2-3 •. 

Dec. ZT \V1<? 
Nov. Z«, 1^03 
Oct. 24 Viol 

Stp,t_JL3^_LS3S„ 

Jan. 21, V»n 
2.2,, - 
2-1 191U 

x^une. IS* 

-^—4 — =— 



507 711/ >w 
50771/ »3t 

5 Hk£L 



5077- 
77f>> 

5 0777^ '^'3 

,311 

5 77fy »5-hs 



^i ken. 

ortpanus ConnccAens 
u —lSmonTaniis 



1 



Oakland C_iL. 
ourxiance. Uluomino 
Druloujn, CalvL . 



T)e^ . lo wn 
/ 

April 30, HoU 

De Cj _L___ 



hifcm alis Cc*rcA»n tons 



Crcp^nu^- oreo^rn__s 



I 

% 
% 



riouruairi Lake Viro.cua.. 

.San teronmc Martn Co. Cat. \_ . 

' r 

_La Honda., .bon na\et2__^ -■ 



June 2-<} l<2 VJ 

lo- 
Mdv. zi l-?tiT 

% 

A priA 1 IV) 



507 ; . 
5078 

1 311 



Ofceancs 



- 



a- 



L. op £>n Cve_ . 
nautiidrc* Lan- — 
Oakland, 
/\ntbonu, Ore. 
l^ l<1WuiiArQ_LaU^. 



U*V- i?-^ l-SI^ 
Sept. 23, •fflf 

3d V°13 



Can 



April 22 '."tot 
2W\) A_ ISM— 



Taken by 



Cc. Rw 



Skinned by 



G-. C. R,r,\<*« 



13 I 



Catalogued by O. P. OocUp^ 



Received From 



When Received 



REMARKS 



JUo*x<OLAA-$Wl-1)wkJ JDec. 1<W<? _l± 






/\cir\.a"ari Van. \\ossem 
1/4 . U . L_ rt-i e t-io m 
tr. p. lJrcnmocr 
LLU. Price. 

A. ro) \ -no 



1-4. 0. E_rr\er-sor-| 
Ct- i . Drenmotr 
\/xl . LI . \r i ce. 

A . \ o \\-y>o 






U\ U. P«_ 

AB . Houjctl 
tr - FT 13rer>\riDcr~ 
Ul - . tr^erson 
H.T. RnUm »n 



LLU. R-,ce- 
A-B. HoLOe.ll 
Crl". urCn\nocr 
V w UL ume r-.s _ — 
-H XR aU.man_ 



Janc\3.lA . Uamiard 
L\ . O ■ Emerson 
FT. Cot-less 
U.O.EIr 



. rn e r_ o n 



_m erjon 



Xo^J.U.Ma.llvorci 

u o . e r 

FT CorUs 

u.o.e. 



. m e t-^ o rt 



3-Or.A JLl AiaUuara 3". on A3 V.l. \la\ lliard 



H.O-SenW.ns H.O.ienUs 

CI. P. Anderson M.P. And, 

Xa»4 X U .N a iiUajrJ 3/..W UT . ll )\ *ilIaT<\ 



Je r"-son 



J. M.UULrd 

P. B. P«.Ud 



CD. K^edrnj 



1 



J. _ UilUrd 
P.B.Pe„oJ 



CD- KaeAi™, 



1 



U.E.D.Scrtlr U.E.D. Sco-ti- 



3. an A XU- rWxUiorcl Adndl Ul . rWlnarcl 



r. I. Lot-lesa 
M- (J. Lmtrion 



EI_U 

\A . U- Lmersor 

3. n.UlUarcl 
5- &- JetLitlt - 

U. Q . E 



" a. 



.m_<JC_i-_-. 



Number* 



Orig. No. 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Dale 



111' i O.t (.lit Jonio orcgdnus iVluLtldtv 



507S- 



5078* 
5078fl 
5079(M »•<> 

5 07 01 nil 

5079^ >isi 

^ 7 9 .'*f H33S 



5079; 
;> l) 7 9Guf ni3 
50791 m« 
5079S, .vs., 

r»n7Qoi w 






VicJo«-v\Ue.^ 5<3nBe.rnartlino Co. CoU 
Lopon Ore.. 



v- 



Dec. ZZ, no4 
Nov. 30 

it 
hw a a 



ortoatiut 






Jan beronimo \lann Co. (_o\i 



V 



Limp UGcker oonotnci 

lit n^miffon ^(Snu LWa Cq. .. 



& 



snuleldti 



MtAAeui 

-_>c>rv beronimo M*3rin Lc 



Elk^ 


is?ns- 

19.1 t 


fWcr. "? .. 


Oct n 


Hoi 


Nov. i« 


V1o3 


Fkk ..' •■ 


Li 


l°1t 



1 



Apr. I 1 •• 

r4ov n 1911 



50 SIM!/ ^3 
5080 1 

5 08 0'^ 1306- 

508o:r 

5080 -] v ^si 



5 080;', uti 
5 0800/ txzt 
50807J us? 

5 08 OS a.i 
5 0800 /su p 



508 l.(! lzo 

5081L/ 6S"o 

50812' 4m 

5 0£ 13* en 



5 08 1 5/ jo3 
5.081 GJ 

5 08 li/ .u 

5081 1 - 

50S10/^, 



50820/ 
50821 - 
5082 2 »»* 
50323* is** 
_iULS2 4^ 3-n 



(T HauuJdr-cl 

O Ko.se. AS. lorHancl Ore. 

<J h-<3ole- LaUe.^ Lessen Co. CaliL. 

cy LooJn Ore. 

_ VuJorville. _\in Dernardino Co. Ca.li 



i nsu Ian s 



T 



h 



darcV. I ISlo 
Oci. 21 11 DO 
Nov/. 11 1*11 
Dec . « •. 

__^ 2.H, llo±L 



in Smarts 






CrUodalope- J-sl v Mexico. 
jSan Vedro rUrTir : Louier CoV'C- "ex. 



Goodalope- isl. 



1 b - 

2.V, 

Marcr. 2M, mn 
Haw 2S ir AS12— 

SepV. Z 0/ Wll, 



Uarck _1^_LM:L 



oreganus -rOU/Ki£cn(f < 
ortpinus loujnstncll 



San l~e.clro \ larlir Locucr CaUL. He 



■h 



tlau l*L X"813 



rto; 



lonlanus O 



10 






lJaker. Cc. Ore.. 

k-aple. ]_ak*_L_;y&sen Co. JLaV.'L 



Avpril 2.. Hot 



#" 

d""- 



Looan Ore.. 
Cni noa nui C_hi noa. noa ; r\e» 
OaUanc}, Cab- 
Cruncahua. M\i ; AnV.. All feci 
Vnoenix Ariz- 



3 



Nov. 


21 
i 


U8S 


EL 


11 
/ 


I8*i9 


oaa. 


36, 


ilii - 


Harr 


li 13 W1L 


Oct. 


It- 


IS93 




IS 


IV1U 








' 1 


', - 



50 l 
50820^ *.m 

50827 135 
50.82- 

508 2W m 



3dn. G-e 



rorxi mo 



Mi\r\"n Co. Call" 



h 



tavrcii 



Sierra. Laouna. Loi^jct Me 



E" 



jia 



Catalogued by D.^BudonpV, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



«Xaoc\3. \4.fUi\Larc\ 3~d^<AXL\. MailUbr-d JandJ UJ4aLlUa«J J) e ^ . l^itf Gii-+ 

T. I. Cor-less r, ~T1 Cor- less .. „ .. 



E 



U3.U .MaUU'arJ J.aodXU .Mai li^ r J 



14 



REMARKS 



jStplinAer- 12^13? 



m e ri o n 



u.o.e 



; \-\ . (J. Jpn W >nc 



d .anc\3\ Ll. Uai llvard J-orvclo. U\. naiHwird 






C . D - Kftexlmo C . D- iCfiPcVopia- 



.merson 



U. 0. Emer S .n U0- EI, 

H. \ . BoV-ilmari H. I . Sohlman 

• ti. arvcV J. W na\Uv3rcl X end J Ll.lAaxUvard 

r. \. Loricss r. \- Corless 

.TanrlS.U.MailU,-,! I,n,)Tll fUilUi-d 



R.C. IV Greyer- R.C. (V Grey* 



^\ 



I 






O. "•.cjeuiett " 
■LniXllH 



S. Or. SeuJctt" 



SI Iliai-C t il-Tini 



r. I. Cor- less 
M. A.- t^-azar 
3. M. LUlUrcl 
/\ . van Rossem 
Or . F~. Ri-cnin f fr 



FT. CorUss 
I M. UUlUcd 

G r fi 



renin pet 



J.ahdX.U.hailUarcl J.anJlU. MailWcl 



Lriifl. 



L.MiW* 



Numbs 



Orig. No. 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Date 



'830J MS if 3"unco tavrcl, 

5083 J fai 

50832 ™ 

!) I) S t > ,) ^si" 
■III S3 t j Mir3 _~ 

5 083". mo» 
50836^3 .. 
r>(),s.r;v 3o a t 

5 083V 3ovo 
SON?!) 3eiJ . 



Orcoanus pvrvosus 



~zS 









-S>e«~ro_ Ldouna Loujcr GiliL VAcx. -Sune_ vS \ ^ "\ U 









reaiic (arove. liorvVcrttj Co. 
_S>anTo Lrui. I Us^ 



■JiXii 



% 
1 

->e. 3-1, 1911 
Oct ID, IS?"?U 

Mau a, t^o X 

r > 



508 4 m, Jo n 

50841/ 3o1 * 
5 OS \'L .omt 

5 08 4.1/ u« 
508 4 4/ nac 



50 845. >*••» 
508 4(1 '•■«■ 
50841 >*->* 
50848' 
5084!) 



loS". 

loll 



.. 



<7^ 
^2_ 



ClV. ^ isn l 

Dec . lo, •. 
3an. H >?tT 



-Sept L, lloi 

Oct. I_ 1<?U 

.. I .. 

.. 1, .. 

■-I 



5 08 50, iom9 
50851, >«i 
«>0 852, ji.i. 
50a5ii mis. 

50851. 3C3* 



50855/ sua 
5085,; kiPj 

< ) O il I . ' 232i" 

5085S z3,m 



ii^ 






a 



\ lonlereij 

A lorOe.rtu 

t4c.ii.lc- GroVe Vionte.re.ij Cjo. 
VaicAnes, _S.arx BeniVo 
racil\c Wove^ thorite 



"1 '• 



I 
-Sept 5, »1ol 
3)ec. 2.^ Ilc3 
Jlune. 2.1, l»Vl 
5ep±jLJLlfiJ_ 



f; d . u, .. 

Jan. U. \t\-\ 



5osr>(i 23 20 

508&1 

«>0882 I3MT 
i) 8fi'^ 13o3 

«» 08 R5' / 3o2_3 

;> 08R0-- icic 

llO&U J / 21? 

50868/33*1 
5 08 6 ft/,,, <. 



% 



-SarAo Lroi. \i\s. 

CaLL. AV-V.230O lA. 

.oan U«ron\mo Har in Co. La III-- 



^ n^ t,-.., u..\ 



tacilvc. Qrrcve, 

lescacle.ro, 
.Soma Cruz. \\\<L. 



Jsunc u, ism 

Oct. II 1 si 5- 

C \1ol 



3oL 2.1 l§<\8 
Aori 1 2.L. l^oX 






5087(1/ - as «- 
50871/ i«t 
5 08 72/^6- 

5 87.'] HiHw 
50874/ «o3 



-? 



IdcvAie (arove » lontereu Co. 

r^tilLC Grove., ^ontii-eL, 
HfiLjujarcl 



■ian.lH, 1*11 
Tone- 11, l?11 



Taken by 



Skinned by 



L. H.lle 



l. nm« 



Catalogued by j.p B oc | <ln „L 



Received From 



When Received 



By 



•i-antlJ. U.MavUiarcl JDec. L1.L8 G-i 



-S.F: AWUotV— 3". E AWl^o-tt- 



U. O.E. 



m e»-<s o n 



U.OE 



i-n c «~-s o n 



P 



15 



REMARKS 



-SepfernUr M^ 3^ 



<J.AncU.Ul.rla\UvDt-cl J . anclT. \A. l"1 ai lUaccl 



CD . (CneciiTio CD. Kacdint 



J.ar><\XU MavUvarcl Ji.a^clS. U. >V» Uvi«l 

IaI ()■ T i-r-.Pi- Sr\n Ul . O . Pmf r.Min 



J. M. U.-llar-i 

vA. D. tT»T»e>ric>n 



3". M. U.IUrcl 
J/J. 0. Lmerson 



ci.ancl J.Ul - MdilUdrcl 


O-'ancI 3". Ul. UaiUiarcl 











Numbcf 



Orig. No. 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Dale 



.>0.S7f), 414 2- 
i) S I 1 1 MIS3 

5087 r. ^ 
50) 



ounco or todnui 



p„ 



5 08 8 ly] vsvi 



d* 

& 

d* 

.2l_ 



fdClAjlc vrrovc^ r»onlere\i Co. Cal.'L 



^Stevens Creek, -Santa Clara. Lo. 

10C.\-1.IC Grove, f\onterc«j 

_San Wcronnno 1 lorirv 
foe*-!.* 1 - virovt Monterey 



June. M, ISn 

FeC ll^ Hoi 
Jone. il l"?11 
IDct. 3V l1o>< 
•Jon. 2 2, lS"n 
IDccl IL lYItT 

Auo. 21 .. 
-Dec H, ■• 



50' till 

50'- U9H 

50 

50SS:;. mif 



^rv.lcLrxus 



hu*/T\£sWs VniJC.n-v^\l5 



3^ 
% 

l 



llorvlei 



"1 



Vic-lorviUe_ _^>^n -ljernardino 
.J>a,n Ucronitno llorm 
Uasmnoten, JJ- C. 



MarcU H, •• 
■San. j, Viob"- 

Wov. IV Ull 



50890/ 9H« 
50891-i 

50 HHO 

5 S 
50.S9 4/UHL 



o 



oreoanus osmonTanus 



HauLUjrJ Ca\»V- . 
Jjrealc VI lie-, -Ind . 

( halnarn Co. Ijro. . 

-AticTorv ille., -Sen_Dernnraino Co. _C&\v 



508 95/ »« 

5089;:/ usi 
50* tu 

5G X 

50899/^ 



nuiemalis huemali; 



.on 
50 

5090. t«T 

5090. 

sonny 









_x£_acL 



Haui-uard 

Vi'tlor-vi lie- -Son Oerriorclino Co. 

Clarendon Hills Mass. 

Lake- kosrikonono, Wis- 

Milk. U*. 

/ 

Lake. KoihKonono Ulii . 

Potidam H.Y. I 

Clarendon Wills, Mass. 

I liaison lunn . 
s 

J^alLcL Mass. 



I- 



Marcri 2o lS"i?0 
April 4 I « « I 
Mfcr^r. 1 l1o<? 
_D.ec 2.^ IIpH 



Niov. u i vii 

__C.ec.3l, l^oH 
Marcn 19, 191* 
April T 191-T 

I : 



Marcl. 3o, ■• 
Auri I 2.0 •■ 
tlarol t, ISIS 
April 3JL l%13 
_Mar_W_L___4S_Sia_ 



50 su 

509 0ni/iuH 
50 sn 

50! 2soi 
0909 /; 



<5* 



509 J (K w 
50911 , 3 u 
5091 IV ^ 
50913/ 
50914/ 



oreoanus monlanus 



■to 



itanus cT~ 



rllide- fork Mass - 
t-nele -laoc-ci, ill. 
ll-\«cneiler- tin-Vi. 
LaKe. KoinKoritmo Wis. 
-Sheridan JC_!_rl< Denver- Ct_\- 



Nov. 21 m . 

J 

21, ..?.«< 
April 3, ISfS" 



iWk 



pinoiUi 



huemaus hue m_M___. 



U iuv 



091: . 



-Santa Cruz. MU". CallL. Alt. 2 3oo Xt. 



near Meiu Jork, C.tj Mclu VorL. 
_iau n Lon Maisi. 



M* H lb" 1919 



flarcri 2-1 18?V 



_0cV. g, \yin 



2o-.1 
/ Zo79 

5 05) IS 

5091 9,/ 



mtorn s . 



1 
^ 
^ 
C* 

± 



Lake rasnkonono, Wis . 



f'Wc-cri 31 19 lb" 



V~ uidu 



Cul. 



\- 



l^lt.rAii^ci ( n.nn . 

I lurr. Cr: | Uicl Viui-sT^ Colo- 



Fit. 21, ISIfa 
Oct. «, iStd 
JlorcL_L0 l5jSO_ 



16 



Catalogued by D.T>. SuoWnoV, 



^Jhotn 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



J.acAXU.ttoUUoc.d T.orUJ.U. MailWa^l J a nJlJ.U. MailiOrJ De^-VIl* Giljfc 



_Se^>\en»Ur U,\S3S 



H. Q.,\er.U.^^ 



3-ar.cl5"- U-VAa'xlUa-rd 37or,i J. U . H a ; U»'acc\ 






noer V3* - r. JJrcnmoc 

J.cx>a3. U.fW\lvare\ J.arvi J.U-Ha\IUarci 



13 



A. U.BiitU.- A.U.BulUr- 

TD.Pev-^H TO.ftrru 

Ul. Q. u-merson L4. 0. E-merson 

Xar.4 J-U Mav lUri J.o-.a3.U -Mavllvarcl 

\_ ■ Kumuen L- i\um l»en 



C - H oOoV-iTor 
H- tr- V~\ iQbee. 

J\ - \ Otio 

.S.U.Dfn-Vnn 



L ■ HooohTon 



H.K. CoaU 

L.U. UiWoT 



U-K-CoaW 
L-U- \Jat\ont 
L. Kum utn 



I — Wumn< 



L. Kilrnlct 



A- Lano 



"J" 



CD Ko«<:h« s 



Number 



Orig.No. 



NAME 



Sex, 
Age 



Locality 



50.92 

50921 

5092 

50H2 
50024 




dun 



to meorn s \ 



? BouUtr- Cole 



50' 

50 

5002, 

5002 
5092 1 



Q *. Uouldtr ^_oVo - 

C/ Lhi ntiohod Cnihoo noa^ \ [ex.. 

Q Clear- d" v Denver Colo. 

o X rru. dooue. Luons 

Q Clear- Cr _Derwer_^ u 

oneri don lor \<. u 

Q (_rn Kua.no a , (_Wi noahoa.^ Hex 

Q <ic\ Denver ColoraAo. 

O 1 ' Jhericlan Yor\<^ Jjenver C_oio. 

_r2U _- .__ 



Dec 1H l^l. 
Wou. Ik. ItfffV 

Fit. v? wn 

MarcV. 2 4 Hoo 

tWi a, .. 

Dec. 3 y WTJ 

fWcU H WIT 
D<rc 2« t V V ST 



50930. act 
5 09 31, <,M3, 

5 ' L,3o 

50!)?, 
50934 



fUO 



y L «-_3L 



OreoonuS TViu-r- Wtr\ 



O LaWe- Koshkonono, l/iiS. 

O IZmi.M.E. Areata. HumWoUV Co. Ca\." I 



O nesllit^o -Se^viet^ 



-"onomi. Lo 



? 

r 

+ 



Xunc 4 mi. 

/ 



5 ^oi-b- 

509 3GJ i'ot 
509 3;. nus 

5093S- ^ 

509 3 9/ 



SH3&' 



50940/ 

5094 

5 09 4:: no* 

5 09 4 K ' i o n 



509 4," 3.21 
50940' mm 
509 4 7, u H 
509 4S\ mi 

509 49/ i»r 



nonauiU nomas 



Z5oknsv» Ue., .. 
Xa^___-_La_c(_ > __l_a__s_ei_ ____CaLl- . AUr.flool.t_ 



II, lIlT 

n 



ounc. I 

_QcT__j__mji_ 






IZmi.M.ET. Arcati, HilmloUV Co, CaUL-. 

-San JOe morel, no Co. 
J__e_xv»euj _icnoma. Lo. 

Plr. h a i_u I< rlumas - _, 



1'unc M lilt 
flau iM ISo? 



IX 1=11^ 



f 



Havjujard 
osemile- ValU 



a 



«iumird 



.O o_ae__J__3 -__n.n is L. u_ V e 



Nov. 3o, llol 

.SepV. is; mi 

Nov/. IS. I°11 
Marct, 13 19"\1 

KloV. 3d i°UO 



509 5 0' 4*ia 
5095V snot 
50' ' n-u 
5 09 5:v ^ 6t 
50954/ .^t 



509 55/ 9tsH 
50958 • «*, 

50' SIS13 



.Sierra. Ci~fc Sv 






d* 



r 



osemilt VckWeu, 
T. ion Antonio,, 

ncxAesTo. Stanislaus Co 

Uoserru \«- VaUtv. 



s 



epT 2.3^ \.n 1*1 



S 



r 



"!■ 



■Oon Ueronirno 1 l£>nn Cc 
-Ao\on rlonTere 



1 



April I, tllM 
.. Viol 

_S_.p T. is; n\i 
<? .. 
5; .. 

April 2.2 - 
."UrcYl 30, .. 



50' hhos- 

509fU iHo 3 

50902 J !*•«■■ 
50963i/i«° 
50984^tHo» 



<^ N 

<J |LH/ 

r - 



Lake lahoc 

Summit Lake \aViot- r rVacerv, lit Koad, 
^Sierra. Vi lie., oi'erri Co. 

ne_jL___Iruck«^. 



Sauouu ValWu ( 



^ont. 






Catalogued by D. p. B uc U n ^Ue 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



A.Ul. An . "tVinm i A . Ul A r.1j-. n nu X. Qncl 3". U. Mo. Uu>rJ .Dec. \1i<? GiA.1 

M. A, Frwar IM . A . EVa ^ r- 



li. A. F^vzn.- 

A. U . Ar.1V. 
A-U, Anl tm. 



1 



M. A-Fr-az.«lr- 
A. U. Arlko 



"\ 



A. U An lW 



L. aurnntn L. Kxjm \\ en 

XancV3".U\. Wh\ lliarcl XanA J U\ na.v\lva.rc\ 



17 



REMARKS 



-StplcmVier- La, \13S' 



x u.u.-» w i 



XU-U.UftrA 



i.ar.clJ.U.Ma.U.ovcl X ,-^AX.U . M a ; Uiarrl 
A. von l\ossem A. - van \\osStm 

3".an<iX.U.MaiUvarcl 3~.ar,d3-U.tAai Ui'ar-a 



W- - Lmerson \A - 0- ^ m e «-*>tsn 

Xar,d3".U.VAaUWa,-c\ Hao^ 5" U. .AailWarcl 

LA- U. fc_rr.Cr-.soo W ■ 0- ETmerioh 



A-r.J'XV/J.tlfl'. Hta.-,\ X- AnrlX. U. naiW.nrd 



A. van isosstm A . van WoSiern 

X.aniX.U-TWl.ac.l J v»A X LllilU 



»"t. 



Number 



C-.- Nc 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Dale 



•j0965«j iho^ 3", 
50967*1 «■« 

50 9S2S 

50909 u « 

5097". svn 
50 a « 

50972 axi 
50973j bur 



unco or to anus 



Ihur^tr \ 









SepV: y Hn 



Summ.V-»LTuUe,e^P\ai.ei-v.\le.Roaci, CoV.L Ao^ U, \1l? 
LoUe. lanoc •• 1*1, 

oserrutel ViUeu _ 
Von, UonTerey ^°> * March 3o 

—ion tcrDTiiwio ' uirin ( a. 
Lompoc, -Santa. Darbara. - 

\AcTorviUe_ S&r\ \3ern^c-d»no Co. 



April Z\, l1o4 
Ot_V 13, \1o3 
Nov. 3 \«VX 
Dec. 1? lloH 



23, \1oS 



509 75/ uw 
5 uio 

5097 i> mo 
50978* tm 






ionomi. 



OtaVlcLU _Sc 

JJVoe. Canon r Uter 



2S", 
3\ 

11. 



.. Mao (^ \W 



50 

509 82<>u« 

509^' t.n 

.5 09 81 / 



50 3.31 

5098G^ 3 

50 l 131 

50988/mii 

50 i3m 



5:0D90/»» y 

509 91. ,333 

50992^.3. 
509 93r 3lh 
509 9 4/ hi .. 



_<2_ 






-Santa 13arbara_ 

_Sc\n Vzscronvrno Uarm Co. 
\Aci\orv..le_ Oin Dernorclino Cc 



I ' 



% 

% 



VlClorville_ Son Oernordmo Co 



Haumarcl, 



-Xasaaejii; 



.. OJc. 11, lloS 
Lee _!£, ItoM 

^ 2.tf i vvo 



Oct 2.1, nc 

Nov. \* 
J 

Dec. 2.3, \1oH 

No v iu tvil 



Dec . I .. 
ilarcn 11 V81T 
Vo, 1911 
3on. 13, IS? 3 

_ELk. a.1, t9*n 



509 95/ 4a 

50996yZxnt 

50997* M3ts- 
5099 
50999/ 35y _ 



J- 



HauLuarcl 

VcAcao His., San Dit^o Co. 
Jriau cu a nd, 



1 

Volcan nis. _San Oieo© G>. 

Houcu arc! 



Nov.. 2 3, IVII 

OcAr. 21, \loL 

<5*n_ 2.1" \o°H 
_^ 3, 199 3 



510 0(1/ 
5 J 

5 J 

511 413 

51004 / Hie 






Fit. 2*, v««s 
Mov. IX, Hoi 
Oct. 11, 191S- 
Aprii L 191T 



5 1 J Mil 

51000/ Mi 

5190;, l3 H, 

.5100 .,-.. 

51 00 9^.34 



c7* 

_«2_ 



Sin Gtronimc, 1 larin Ce 
.r<l 



HoUL 



,. March 31 \91lo 

.. Oct. It, .915" 

a. FIL 16, 1311 
■• »1. 



18 



Catalogued by D. P. BoJ^L^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



J.OPciJ.U.MalWvarcl 3!oncl3*. U.tVvlWarcl «i.o>-.e\ J.\a. . Max \Wcd *T>f - i3i8 GrAjUfc 



14. U. t. mer-.s,on Ui. U. EIrric r-.sor-\ 

Aancl S.\A .riai Uva*-cl J.onciXU fAailliacxl 



REMARKS 



-Septtnlo"- IS \"\3? 



l«l- 0- r mer.inn Ui - Q. Eltpf v.^ot 



^.anaS-U.Hav\lv6fc\ KT ao aX_U..Mav\lu-.rJ 



1/vl ■ U . V- m» r-^n \A (J E n-.>r^Bll 



H. A. &■=<■. W-cl 



U-A-G-aoAorcJi 



U-0- E 



merson 



1-sl. 0. ETmer-Jor 



H. A . G-aulor c 



tLA. Goulorcl 






W. O. Emerion |„| . OEmerion 



Number Orig. No. NAME 


A,- 


Locality 


Date 




& 


H*i^JLiJai-a CoA»! 




VI t- 4 IV^I 






J 



5101 I 
5 J I ton 






EToole LiiU, Losicn Co. y Cal,L.A.lh HloopV Oct. 1, ml 



Vd\cines / Son Benito 

Lorn poc, _Sa.tTa, l3orbor«i *-c 

Eae.kl.LAt Uwn-CcL,. Glilu. At fciOoi 



Lompoc, .Santa Borttora Co. Ca\\L 



1 



tUroWt, Viol 
Oct. L3, V<\o3 
* .. 1, Ig-n 



510 15, ta«- 
51010 *«' 

*)1 1 7 sunu 

5 J f ) 1 Sv ^>o 

5 1 1 r K m^m 






11^ a, •• 

tlarori 1 Ho I 



Liohls Lisnou, rlumdi Co. Qil.U. 
Bicmts San Gtmto 

Riso RoWlei, .. Oct. s, n 03 

Eiok LAe., Lassen Co., Cal.L - Alt Hlooyr. VloV. H, ml 

LloUT^ CrtrTi-vn H I ■ ■ m .1 <, f n s; Atlfi 1 ti>, u 



51020, «o, 

•J I ' ' -. \S Mill 

5.1022 4 3ct 

51_023 43ot 
51024 



c7^ 



Lao'e- Lake La«en Co. ■• Sept. 3o, 

LioWlS Lanon rluroai Co- ■• 

Eayk Lalce, Lassen Co. CaliL.. Alts loo ^.t. Ck.t. 



Aoo. \ 



_2JL£j._ 



<» |"*l rings -San BpnitT. «. 



. -Se.pt. £V - 
Dec t l m l 



51025 2v,c 
51026, iso 

5 1 27/ 3oml 
5102S. 3W* 
5102f)/^H 



£/ O&n ueronimo Marin u 

C^ 9 mi. EL ArcoTo^ 

O S>H^\ wronimo lAdrin 

Q ? S,in GgrontMn Harm ^_ 






.June. 4 VI IU 
Fe U- 2i; ISIS 

Q cV. to . I g Vl 



510 o,) , m-,3 
51031 



) t ! Voo«j 

5103". 3i ,3 

5in?-i. ... 



Amador Co. ■• 

Smi.btloat -IJru\o\_ijTi 
faicinel _San LJenilo Co. ,, 
Santa. CruiTs. 

f^>vfn <L fr»l< Santa ( lara. LcL. laW 



Oci. ;n vvii" 

Avfai-il 1ST ivii 

ai, is>w 
Dec 3i, ItoM 



5 J 3,4 

5103*' si 

5103; sot 
5 *, 



71 



MO.^Qy.s-.H 



6> iuv 



SldruLorct University. 
-Stevens Lree.W, Santa C_lard. Co^ 
Menlo lark, 

-San Cj-erommo rtarin 
fkLvpr.v; V.ilk . 5vinL flan ~ 



1 



Ct.tr 2 W »1o3 
Det. 31^ Hon 
April I 



^pri i 



51 ^ 

5104JU ^ 

51042, Mti 

5104.; h U 

- 5104 4/ w 



? 

? 



-h^v.r. . ,oleu Co. 

-_)Ori (jcroTitrno riorin Co. 



Arnoc\oi~ Co. 
^Drij\QLUn . 



t 

Amador Co v 

StaiiiLui River, G>i'.L. Alt", ^^.ao |-"t. 
Slaniord UmversvY^^ ., 
n^ Hamilton, Sorua Llari Co. CaUL. 

rlrnL Vark s, 



3an. IT, llo-i 

tA accV, 13 I 8"i t 
Ri.t». 2 2, 
MarcU ? .. 

_ELL 2Js a 



51045,/ Mn 
51 



5 I 
51 

11 



35"0 



I 



3une. ll, ./ 
3"an. n, l c io3 
Nlo\/. 21? ~ 
April I IU4 



"r f 



51 S 

51 
51 



_ds. 



LJLlbb S Lrce.lt Ginon Fresno U,. 
Jan bercnimo u.inn 

Aw«r Co. 

. v iErii-i.'.-- l QS Kue r CkV.^- . AltiKo 



UarcU II, ISnb 



OV. 10, i?1J> _ 



T 



3 m\ u i a : -t ff tG 



19 



Catalogued by D. P. QocW^Ua. 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



\/J . 0. Emerson \A - EImcrr_so n X a-. d3" U . t^ai U VOrJ X>cc \1\9 Gr-i 

Xtl.Ualard I M. UUlUrd 

J.andXU.Ha'ilUarcl J.drvdXU .^dvlUarcl 



P 



REMARKS 



T 



\irr>Wr- IU, Yf3r 



: 



j£- 



C.I. Clau C.I. Clou 

dX. U-na>IUa«l JaoJlX L). Tlai Uia>-cl 



J,. a 



H.B.Kaedmo 

CO. •• 



H. B. Vaedi^ 

CD. .. 



J.ar,c\3.U.MaUlvat-J XanclXlX Maillxard 



H. O. ^PnkinS, H. Q Minims 



XandX.Ul. WiUiar-cl X r,aXUl MaUUarJ 



L.M'D-Fkrlwm, LHUL-lirW 

XandXU. Ma.lUorcl J.DnJX U. Mkillojcd 

H.B. •• H.B. 
JLL * C_L , . 



H. B. 

D. I er- Warn 
H.O. XenKih? 



U.G.. 



D. |er na«n 
H. O. XenU ins. 



Aanc\X LLijsi lUarcl J .«nclXU.tiallHo>-el 

Oli& . u-riTl T» t. I I Joi. (srinncll 



Numbs 



Or,- Nt 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Due 



51055 
5105! 

51051 

511 ' a.u 



3unco orcoanus "lnurttri 






■fr- 
I 



-Stanislaus River Cal.L. Alt HiOoLt. Xunell, IB'M, 
ht DiaUo, ■• SksdV. Z1, 1*1* 

luolumnt. Co. .. — I^IL 

Jtfin ticronimo, Tlarvr* Co C_o\.~L- . C3cT. 13, 

a =j a = 2i = Li ~ 



51060. txL% 
51061^ 

51063^33 



luolumne. Co 

raicines SanBenilo Cc 



.. 13, 

June. M 
Dec. \\ 



5 J Ofi 5 aisy 
51 

5 1 ' »s« 

51069 ,n,, 






.Oari Crtfronimo r>anr\ Co. 
iaicmes oan Beoiu 
lc,c\-l-ic Gxrove., 



Apr, I "I, 
Dec 11, 



31 07ft ,*» 

5 10? J 'use 

51072. ■»■» 

51073. ««n 
510? i/m* 



o 



Nucasvo 

/ 

raieincs^ in Aienuo Co. 

0€>n Weronimo lloriri 



ClV. LI, 

■3an . n, i*5f h U 

- \\ ■■ 



5 1 (i ?."). \p*s 

5107G* nu 

5 1 1*7 i- 103 

5 1 

51 070V m , 






FI o . 1 K, ' 

Hiirch I 


Mnv. 19 


v V i i>~ 


22. 


Dec lt^ 
\ 


•• 


-. It. 



5 * IHM1 

5 10S1 mo 

51 

5 1 I pm 

5 1 084 / ^ 1 






Druloujn, 

raciVic Grrove 



Nr>.. g 



51 

51 

51 7 

Sifts 



4H? 



JLlfc 



^L 



JjruTouan_ 
Cuumaca , Llls. 
losadena. Calil_. 
/\rn*dor Co. Cfc^ 
near DrJTn mw ■■ 



H 



T 

3m\. telom AJrulotun, ClaUl_ . 



Deo. I, 

Oct. 2 3 
Apri I I I Sit. 

r ' 



51 9 iih 
51D9J (381 
51092/»i« 

5 f fift 
51QQ 1 ■ M3o, 

51 OS h.o 8 
511 
i£4-.. 



O -J^an 'e»eron i mc y Marin Co. CiiUL . 






6^ 



21 I? it 
Nov. U 191S" 
.- ^ .. 

Arrouo Hondo, .SanTa CAara Co. .. A-cri i t, HoS" 

F»gU '1-aWf ( lj«en C^ v Cal.i- A^'ilfftp-. Oc t. 3 / 1911 
PalcineS, -San lienllS Co. .. Aoril lL, •• 

Sierra Cfc, Ca\U_ - A\f:LS0C\t Aoo.X3 Hit 

Plumas Co. i. - Mooo ,. 3I-L M ISIS 



S.< 



Gt 



T - 



Au^- 23, 11 lb 
3"ul-.. II, ■■ 



20 



Catalogued by DP. BoJ< (n? L-- 



i^ric-\rn 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



H.B- ICaedl^ H. B . WaeAo-i^ T-anJ 3. U>\a\ lUa«l "Dec mg £jA± 

J. M. UilWd X M. U.\Urc| 



REMARKS 



-SepWmber- \ b~ \^3? 



JaniX U. tAaaUax-cl J.ar.A J. U Ma^Ua^-d 



V^- . U - Kae ci^Tio (_. D . \Caeci\-no 

31ar>cV J. \A. fWv \Uat-d 37oncl X Ul HQv lUarcl 



C D . Ic'aecUno C . D \Vaed>no 



C.D.\<aecl. 



ae d i wo 



C.O.lCaed.'-n, 



Uaulorcl 
H.B. Kaed,; 
CD. - 



Q-au lord 
H.B-Ka ec linj 



C. D. 



-l«. 



EE ancCS- U-fUlUard .WAXLl. Mallard 



J ^ '■ — : ^- = 5 — r 2 



Number 



0* No 



NAME 



Sex. 
Age 



5110 

5 1 1 < 

I 



Ju 



nc-o o re o anus 



Tnurtoer » 



Voli 



uiy 



138T 



•Ui 






Locality 

Plumas Co v CaA.U. Alt 4ooo -pV: 
Paicme^ ^anBemto Co ; Csli'L. 
_}an Greroniirio^ Mann •■ 

/KmA Art I- L&-, - 



Daw 



Aor, I aj, mi 
Nov v, i?is- 



Marcr, *, Wl? 



I 

51; 
511" 
51 10 . 



1101 



ft 



Cuumaca, nil., 

Jjrulouin (_*i\.l- 

_}tNn beronimo / rL\rvn Co LijliL. 
Nioc»a\o 
-Jin-Wironimo rlarvn Co., 



.June. LS, \«1b" 

Fe^.ii. w>l 
How <? leis" 

at i .. 



5 111' urn 

•Mill 1311 

5 14-1-2 i« 

.,0V 

1 1 j/im 



1 



NlCaSIO 

Odn UtroMmo rMario Cc 



Dec 21^ \81H 
0c± 13, l«1b- 

H, 
*^ a n . 2 3 

e;i- - ^_ 



511 1 r / s-\ub- 

51 llG^n« 

5111 1/ i'18i- 

5lll v «, 
511 1!)/ , a 3 



Arnpnispiii-oilineaTa • cWserTicola- 






[inm Spring Rwersicle 



Wilcox, Anioni. 



3*n. I, Ho4 

- 2., •• 






5 1 1 2 1 

5 1 1 
51! 

1121 ■■' gt S Q 






2.? 



ralrn -Sprino s, Kwcrsicle. Co. (_a\il_. 

San rernando L-olu e r.Ca \ '. \— . 



April l } M \« 



lu 13 



!) 1 1 2;")/ s-»st 
511*2 

1 L I • TS42. 

51 12:'/ 



as 



neir Aratn i C-lark. 

ralmciole-, Los Anoclti ■■ ■. 



H-Mm .Snnno s .S*i Utnr 



I 



a n it 
n, - 

23 199>4 . 



511^ / HHC1 

5 1 

4470 

ni ni/ ™ 



Bad 

B, 
B.. 
B.. 

_B_ 



VilrnciaV, Los Anotlei 



.Son rernando Louder V 



31 ('V-lllt 



Hau M 



ie. H 1?1S 



511 
5 1 1 

511 

511 
5 1 1 



SI HZ, 

1-1 SO 

3 M ' 5-lh-g 



B 

a 
b 



lalm -Spr\no5 l\ivers*tle_ Co. i* 



Dec 2.iT Itoi 
_1L ^ 



511 
511 
511 
511 



~1M 
£1 S3 

I3H 



B 



I'lillcox Arizona . 

Hjlrr. _ c _->nn0.s Kiversi cie. Ce>. CiA. 



Sin. 2, l°.o4 
hdrcn 2t, IS lb- 
Apr;! it lllg 



21 



Catalogued by D. P. Buc_l Mn? Kar 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



cS.ar.clJ.U.VUlWaccl ZDecHi? G;l"^ 



JaoclJ.U. Milliard T.ooc^.U tia> lUa r <i - 



r 



REMARKS 



-Sepkmter I^Via? 



_ H - re , l£a_cA\_ !ao„ 



H. B ICaccU^ H • B K'aecL'-rvj 

.T.anA^T. U.Max Uvsc-cl XoodTU. MeuUlord 



LI. H OsaoocJ 



Ul - H . 0-s oood 



XancLX-LLMai lUarel J.anclXU, M.ailW<\ 
A. U.AtitUonu •• AU.Ar^^nu .. 



JanciX U . f1.ai lUapcl j -an<i ^ - U. Mav lUoi 
.Aaria^n Van IXossem Aanoon Van IVosstm 



Ul-U. Pr>c 



UUPriu 



Adria^n Van Woiscm Aar iaan Van \So: 



3". aric U.U.r < \atHia«-cU.{>n4XU/Ma; (Ward 



■■ . ■■ 






U. . ri- Osoood \/.l.H. Osouocl 


.. . 



Nub l*t 



Or, Nc 



NAME 



Sex. 

Age 



Locality 



Date 



-> 1 1 4 .) $141 Am 

5111V l3t 
51149 mh-u 



ishispi 



5 115! 

5 115 J sv 

•'I 1 .) -. SI SI 

5 1 1 5.'!. ihsi 
51151 



biltneolo. deserTicola. O 



rdlm -Sor-inos, Kwer&ide- Co CjWL . 



Uiillcox. Artiona. 

relmdaVe. Los Anoeiti Lo- Cnl'. L ■ 



April c \_ \^I9 






Mou 3^ l«1S" 



Well. Uelli 









HachiUi Neuj I leAtc 
Hilrn-Sprmos, IvtvfrsxiflL. Co. Co\:V_. 

-San i_SerrvcH-cl\r>o His. 



Vomdu Valle u , _S>on Dipno Cr>^ iJAiL. . 
D • ■ J. c 'n »- 



Oci" l\ l»V<J 

/ 

.Dec. 21 Ho 3 
.. 3D .. 

3an.n VJ.1H 



51 1 55. 3oon 

51 1 .";;. tiLL 

1) 1 1 i> I SS51 

5115V tsii 
51150. m 






Vaicines .Son XSernl 

-i>an C_le.menTe. A-Mand 
ro»c»titi __S«in I3en»l«a Co. 



Hoi-tVi 2 3 ItoJ- 

2H Vm° 

2 b" Hoi" 



I) I 16 O^i <3™ 
5 111? J d314" 

51 If! 2. tatu. 
1 1 n .{ j.' vssth 



^2_ 



-Stln LWfnenk. I.slond, 

-1— lare.morLL_Lo^Aripe-l<r^ Cin, 



21, \1lS 

2*i, ism 



5 IIP)"' VtTI 

O 1 1 fi {! - 1h;c 
51 10 7. A«7 

51 IRS bu 

51 1 fi !.' ., M.n 



be 
^ 



rtne_ Cjcmuon, IlT DiOkAo^ 
Mtcincs San LJenilo Co. 



April 2 J \S8T 



511?iiy «d 

5 1 ' 

51 172 nnr 

5 1 1 ?.}v< 333V 



fee 

C^ 



__>on aeronimo rlarin Cc 



_S>^n t 



erornmc I Iciriri 



rta 



ZU. lS(VO 



Mau .a ISlL 



3 1, l l or 



5J ! 7JS 'iLs 
511'. 



3SSL- 



51177/3, 

•3 1 1 i 8</ inn 

51 t79i/3s»i 



C7^ rdtcines, Son Qcnito 

O odn laeronimo ( rlartn 

7 

? San Jjernarclino Mis. 
_a2 San QjcrottLlttQ Tijsrin La. 



March li lloiT 
Auoust~4, lS"i9 
C^ !i 

J ^ ig. > y^g 



1 1 S 1/ 2 t *^ 

511-82/iws- 

511 S3, , H , fl 
51184. 






SflaJjitoo 



-Sept" 2H I SI' 
Ifec. V \}1S" 

•■ n, =^ 



511s 

0llS7. HTlL 
511SS. 63*S' 






Tatciines Sin-''.ernlo Co. 



J^fllLClemtnlZJLslanil 



• _ 3c .. 
F^W. IH IV1? 

Mar-oV, (3, \St>l 

2 3, Itoi- 

^ 3H I llSt 



Catalogued by t> . R B oc U,n P k 



Taken by 



1g hom 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Jand J.U.VUvllvorJ X-aruLX U-~Ma"i Ul&kJ Xand 3 U. Mai. Uvarcl IDec. \<\ \9 Gr. 1+" 



22 



REMARKS 



_Septirr->Ler It Vl3* 



U.H- CkooocH 



l/J - H. dsoooci 



A. \A . AntVionu A-Ul. An"Hnonu 



% 



Acir-vaa^ VinlVo^em A,clr\ae>n Van ICo-sj 

\A Q ■ C mfr^Ori Ul Q E7rr-.g_«-._;.-^ 



J 



«\3-U. MaiWiov-cl J.a«d5. U. MaCU.^ol 



AdnaanVar. Kossew ArU-.aar. Van \\o 



1/ J . U - t-merion \^i . O- Lmerion 

JandJ.U. Ma. lliar-cl XancLSJl Ma. ILard 



AcAv.->or. Von \Cossem A\clrioon Van ITos^e m 
A -- wi X U. Ma. U.kr-,1 X ar.J X U. Ma'. Ill' arvl 



A-'"i- Ar.1Vlc.wu A - W A n-Hic m l. 






o. Ot. cl i . •A.i- i'iai\iiarcl J.onJ ^ .\J. naiUioi-cl 



=" 



Co, No 



NAME 



Age 



Locality 



Daw 



J 1 J - ! 1. lHgH 



A.r 



i phi spit; 



Uiii U\u 



cl nr Dlillo Contra. Coife Go Cal 



* 
*■ 



Clare 



tt~J Loi A.«-totlei. 



\- 



Marcri in 18V!T 



512 isisi 



5 



2i"U 






leucines ^on _L3enito 
Jl^£>n Ucronirno 



Apr.1 ii, is<a 

21 l*Vo 
3~«jne_ 9 \ffH1 

I t La*552_ 



UK* 



i 






IV 



512 *.«><. 



1 21 H.' ISIS? 
J «- J- Ji/ 4<f11 

1 .'}/ ilil 
I) 1 2 1 4|/42Q1 



1 21 T. czi3 
L216, .3c 

2 1 tv 

■v 1 f>i/*i.TiL 



LVticicnsA^ 



LKUco x An: 



21 

I)cc * IStiT 
2!T ., 
.. 3o 



P 

Y 
& 
& 
^ 



VoiuL rlerce-cl Co. 



Nov- LIp tloL 



Vudov-ville_ / _San Bernardino Co. Gl'.L. Dec. -2.1 Hd>-| 
Ui\m -Sprinos \\wers\de_ .. .. .. 2.Y 11o3 

Vt'clar-wV U « S&n_LietrnajTciv.a£i u " I " '■* l^r»*j 






i hoemx 

Vr,lfc rWc pi C„ C a \: 



f 



KUv. m i?n 

■■ IL llnL 



r » 1 ° r > u 

H311 

> J 221 J exec 

C2oJ 






Victorville^ SanBerna.-cLoo Gs._G»l4~ Dec. 2.1, »1o«4 



lalm — 3pnnos. Kiveritde 



.. 21 .. 
•• 3o I1o3 



fcito 
HMSH 

.2c H 



Canescc.ns 






ViclorVi We. _S>an oernardir 
cd ralincAalt. Los A>no«L\es 

Vu^rVi lle_ J^an i3^T n o r u « no 



.. ttau 3, mu 

.. Dec 1 2JL I'foS 



-?g „ 



\s 



2 3 J- 

■hhhv 

512 3-1 



Airnophila. i\ejn 



•• aestivalis 
voUs 



O^ Cnalham Co v Ueoroi 



tacV, 



ach m a n i 






C-narlesTon^ _SouTh Clare, lino- 
MounT rleosanl. •• 



-troo-m fje 



hdrcU 15; Ho? 

Ount- IT .. 

harck m, IS9i _ 
AS" Ifoj 
■S~ ia°(. 



99 

j' • < 



Catalogued by t>. P. BodcmoLo 



iphom 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



U. EI- BruorTT LI. E . GruorTl- ^.Q^cl £JJ .ft a, iLorcl JDcc 11 1* £■■']+- 

/\clrxa&«"> Van l\osSCif Adriaon Van l\osjcm ■. . .• ., .. .. 



■Waxier- H \^3V 



■^. and 3". U\ .Mai U\a<r<4 3ond 3-UI Max lliarcl 



T 



A-U. Anlk 



"\ 



AU. AntUc 



U . H . Q.^»„ A U . W . O^ ™d 



1 



U. o. e: 



merson 



U.O. E 



m e r-.£ o n 



3.anxc\ 3. Ul. VUUWard XooJi 3. U. WaVllvari 



U.H. Osgood 

iG-.rT Ljrenxnoe 
U.U.Pr.ce/ 
. Ul. U x-~m<»r-^ti 



Ul.H. Ckoood 
Q.r. Brenmoti- 
U.U. Sice. 

Ul . 0. ritifWMi 



.2o 



AanA3".U.rtc>aUar C l lanJJ.U.tla.lU 



Adr-xaan Van rSossem AarioOn Van Kassem 
Aonc\5^ Ul. noillvorcl <J. an<l J. Ul .Max marcl 



T. D.Fkrr 



T~D. Per- 



a.tt LU 



X 



1 



A- I - iA.\aun« 



Ul.Ul. 1/Joi- lhir.^t^r n |J. Ul. U l orThxrio i 



Number 



cv.- No 



NAME 



S«. 
Age 



Locality 



Dale 






AimopH.li. aestivalis bacnmam 






131. 



9 3 






_^avonniin Lrcor o *a. . 
Anaerion -boulh (_ot-o\*«-ia_ 



ci^bini 



tl 

J" F^rt BauarJ, N tUJ t) 

L7* Co.tr pus ..Cnnsli Fc 



A 



p-, 



i, vbvu 



r 



»*iS 



August' ia, 11 o 2. 

X_>L 3, VPTL 
H^J.U 2.1 nil 






24V ,,l 



ruLice-ps ru|_«i_ebs 



-San t 



erontmo 



Marm Co LjL 






Odn treronimo lM<srin Co 



h 



_<2_ Em-Camion , M h_D.t.aU 



uon, 

JVaW 



Fit 4 
■Apri l 3, I V V1_ 



^ 






bi-1 

O J ' 






5'Ot.b^ 



•Ton 

U3 



2. r i4^ 



4iA_ 



tfrl 
mi 

"IS") 



C' iuv 



1 uv 



Calaveras! VaUeu ( .Svirita, Clara Co. GiLL •• L. I'loS - 

I int. Cariuon^ I LVi Diablo 
AUrotdaJ Canuon 
.Sarxla. Ljarbara_, 

Ulooclacrc., Mann Cr>, , 

_Sanla. lDarbara_ 



Mau ll y l3flJC 

- an, \1ol 

■T,^ g M lt3M 



lT . TorTinplon^ I loruerect Lc 



V3 I'ioX 



11 He 



2 2. 



ft .. 



B^g Cr»L ( honl7r^ fry, Q.j . . (L,,ci* Rfl?l _21. 



ij Id^IAL 



3q 



norlrTol lit. Mars, •■ - •• 

_st\n (acroni rno I Icirtn \x>. Can L . 



t 

tf*acl? 
(7 iuv 

<? - 



•iulu 


13 

is; 


V 






u, 


IV1V 




11 




.. Vloi. 


IV 


.. 


zz 


ISM.? 



vu 



tto3 
3SM-I 



?ilri_ 



Mr. rws, Mortlr r < 



1 



_j>ari C=rcrommo I lann 
_Santa. O&rbara., 
^anJcreiiELtLirxic: Oar i n Ct 



loot 



U, I VIS 






> ^ 



3UX 



3i>"12. 
3S1H 
3LoS> 

I 3 U1 



(?iu 

^ .. 



Hc\ULUOrcl 
^Jdrl trtremmo Plarin Cc 



\% 110 3, 
2i .. 



^pt 



r 

in ivn 

Oct. It y VS"iH 

Dec. 3J, l^'iS" 
Ktl3 ISIS 
_Ap.riJ H , t » Jl3 





it«H 






JTS1L 




I5"H1 




li.1l 






f 

■frr - 

O iuv 

f '• 

o 

1- . 

? |Ut 



Micasio Harm Lo. 
/ * 

-~><3ri trcronimo l^arirv Lo. 
HauLuarc^ 
_Sao_trtror\imo Hjcin Co 



Jlint 13 l^o^ 

~ 2\ l1o I 
■ X\ ISoiT 



: 






ibU, 






3 Sic 

3A"3« 
.CM 



i- 



_Sanla barbaro., 

Calai/eras Uweu Alan-iccla Cc 

IMi I'i Btnuon, 

_.2ian b-trcnimo ridrin Ctr. 

Mt. iinrs , LlontLrcu ^ 



24 



Taken by 






S.R Novell 

E -St^pVier>4 






Skinned by 



A, - \ . \a1 au ne 



OLUtll 



JR. Mo UU e.U 
I. .SWpnerxS. 



Catalogued by D P. nwL,n P U 



^hflr 



Received From 



When Received 



By 



J.C^ciXUTla.Uvorcl J) ec . VU? G-if-l 



REMARKS 



_Se pW <r>l e r- Zo_ VI 3 tf 



XaodXUtV^arcl X.OndXU- M«ulU«l 
l/J . O - t_ merio o tj . O t- me *-.sor-» 

\A O Lmerj°n 1*1 Q ETmp«-^<-,n 



V4 - Lmtr-ion 



H OlenUnS 
1a.I.O. tLmerion 



SAotLi_U.MaUUa.ccl T.anclJ.U.MaiU.arcl 
XancljU MavlWard Xancl5 -llMai UlOrcl 



H.O.Jcn\<«» 



HO Oe r\ k. i r 



d.<\«->JXY4 nailuoca J.ond J U. iloi \Uoi-J 



H.O.XenW 



H. 0. Jenldns 



XandX. iM ■ nailliarcl J! an Jo. w Mailuai-cl 



V,l . 0. Emenson VI . 0- ETrner-soo 

XaodXU HaltWa.-cl X.anJXU. Mdillt'ord 






IaI . 0. Lt^erion Li. ■ JZTmtr 



J. and S. U. haiUiord A a „J XU - Mai lli o«l 
H.Q.Q~er,W.n S H. Q. Ten WinJi 



Nunbci 



Ofe Nc 



NAME 



Sot. 
A* 



Locality 



Dale 



<Lo4 
' 3„ 



0- - 



J^an trerontm© Horm Co. CcA 






1- 




a 1-3 
VL_na3. 



111* 

; / L 



spt*_a- rnc. 



loaii melodic 



I 



jSavannan, t-a . 
V naindm Co. Vra. 



Oct. n 191b- 

ESklS, ., 

Mdrcll 3o 1^01 









t_cisTJ.orcl^ Lcnn . 
Ue.Ue.sle.ij Moss. 
Hiide. lat-U, 



Idles lex 



trU C, 



4S* 

iraminohom ilass . 

nude. \arU 
rraminoriam 

WAV 



IVtfo 
11 l«il 



April 1 ItoX. 



r 

.. 1% ivSb" 

MarcVi 14 \V\V 

l~U<J b 

_^ 2.L 1Vvp_ 









f 

_r2_ 






CkatL 



r 



Lo. VjtC 






UeWrsW Moss. 



rraminohdm i Mass. 
L_ Varencion nilU, .. 
Hude RirU. 



<Son. ibj 11 oar- 
.. l» llol 

_Apcd_JL_LSSS_ 



.• 20 lV"\iT 
PUrcci iL 1812 
Mai, b 

Dec. l y IV>1 
Apr. l - l llk 






eupnon»2 



lUV Ae.-U-e.r\son Co. Li«"s. 

£2_ Brill. 1 aU-Cft N r HI 



r 

Nov. I l"BU 

y 

.. 2», .. 
No v. -2U t$»1 









d^ Hilton U.s 



¥1 



*0) Late. ICosViUcnonc Ulii 
Nove.ll ttA-.T 

LoWe. KosnKoncnc , . >..^- 
Anal nd'A^. Trl. D.C. 



L^_ 



Hems 



sa 






acl brook ville, Xnd. 



rnoenix Ar>'-2_. 



T>«c. I, IWo 
M»M2i.7 IVJ1 
April ^ I VST 
KWck t, I Pit 



25 



Catalogued by D.P.TwUmor, 



ighdfn 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



TTD.Pe 



D.Ptrn 



REMARKS 



^.anaj. U.MaiHiard Tand-TU PUlLard XaodT.U .Ma.lLo 


rcl 


X>ec 


J3i2 


Ct.\+- 


-S.eptemLcr lo ^3% j 






t 






























i. .. -. .. ,.. .. .. 


























,. „ „ „ 














































rVH. LUrrc N.TV BJdJjAnctn-tLlL 



C. M. 3onts 
S. LI-DentSr 

.S. LI. DenTon 



CM Oono 
-S. LI DenTon 
H. t • H in oee- 
_i. Ul . VJe rvlon 



XandXLI Mai II lord Xand III Mai lliorcl 
tLt.Jd^Ue- H.&.HijUea- 

XanJX LL rlailUarti X.ancU LI Mai II lor 



fcixu T7 D. R, 



TOP, 



"1 



r 1 



Dr. BH.Ua.rrer, Dr. B H. Ukt 

_S LI DenTon -S LI Dentin 

H C I-LA- H f- l-Lr.U 



-i.and J. W .Mai lliard Xftnd^S- LI floi II I Or el 



H.Cr.H.jgL 



H.C-. l-V^U 



I — oduuio l\uirilien LucIluiq l\ u m'ier 
hUtiru W. CoaU_ Henriii K. Cr,ale — 



L. ICurnVie 



L. Kumlien 



Xa^clXU-MaflLarci XandXUL flavlUard 
LiSclujio l\un->l«en Li3di-Ljio Kurnlien 
LI.\U.M-n I aimer - LUlliam. I alm*r- 



A. Li. Butler- 

L \\omlt«r» 

tr. C. C-anALuell 
G- .H Ijreninoei 



A Lt Boiler- 

L- . I\ LJ m Wen 

G C ■ CarvTi-i-iell 
G-.rT Brtnmoer 



Nu i i» 



I 



C-. N. 



NAME 



S«. 
Age 






neloimH mtlodvi SaUonil. O 

nio .. .. .LaUax. d* 

•\3«3 .... <T 

(.1AH u u :• (£- 



Misc 






Date 



Marcn L ISJU 
Jon 1L \sn<i 
Modesto -Stanislaus Co. .. 3o H 13 

Victor vi lle_, San l3ern.orclino Co., Oi^L- I, \1o£P 



rhocnu rKx~\X- . 

r i_j [ Ion , -_^©»ri©ri-\.3 v^o. L_a\i. L_ ■ 



6* 



L-voWTk Canon, rlumos. 



.. Fit. n, iffs^ 
L, iviL 

Platte! R.,X mi above Ptam Cr UolViurs.1', (do Mac^U I0 / lloo 



1m,.N H oL Drufeli 



Lack. Lake. Lassen G> > G>V 



L-AUlZuclt. OcV %, 1<?V1 



■ 



1JI1 






9 



i-ir 






RociesW .Stanislaus .. 

(In sujjmp Tule. m upUnds St, 



Leui S MOUSt) 



Nov 3o, \"iii- 






ii 



u 

ViOi" 

? 4 4/ irn? 



(5^ Victor v/ille.^ Sin BcrnarA.no Co., G\.L. Bee . 2 1 I'toH 

C^ MocWfc, Slan.sloos .. .. .. 7.% IlliT 

0* P\wimojtVr .. •■ 2Z, Iflb' 

^ rAoile^I SkmsLus L, lllS 

rt^ \/irlor\/illp , Srtn RemaodmQ E u ■- *f iSo^ 






6133 
till. 

j 4 -V t3it 






nodeslo Stanislaus 



3o .. . 

2.1, 

2. 3 

T HiiT 






*.3L 
*I31 
S13ST 

1lV4 

;i 4^ gi3g 



¥■ 



Jan. IX, 






»1 HlO 

til tllJ- 









tlUS" 






VicTor wlle_ -Son .Bernardinc 



RoJcslo .STVarusloos Co 



t lloi" 



.. FX 


13 


IS l 3 




12, 


13, 






H31J 



'IHCb 
2911 





1 








ym 






•Silo 



5 1 -f fi?l/g3nr 



f 



t 
i- 

-?- 



Clear dr. Denver Cole 

J^kima. Ulasn- 



_Qct: ■■ mi 



raicines jSan Benito Co^ CaliL. 
rlccleslo S\anisl<aos .. 



Dec. « llol 
.. 2^ iSli" 



26 



Catalogued by D.P. Buckmjkar 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



C-K Bren.noer C- . PT C>ren,n^r- .L^A3l;AAJ1*jJIi31jkI Dec V^ltf G-i \\~ 



Vs-eo . L_ . Kaedmo 
A. H. f-iloer- 
Xtt-Ui-lUrJ 



treo L l\aec\i 



A M 
3N.U;IU-A 



-\o£ 



B J 



REMARKS 



-Seo\emUr Za^WlX ^ 



J.OncljU Mailliarcl J.OrxtlT.U.Ma.ll.ord 



\A . 0- Lrnerion Ul . Q. Ltnerion 

XaociX U . Mai iWoocl Jaci3 Ll Mai iLsrJ 



Lnas D-KataiTiD L[ias.U.I(aecliVio 
J.ondJ UJoaiALiacd .Janc\3.U rioiluarcl 



31. 



A. H . Fcljec- AH - Fljjer- 

U-eoryp C- Cs,rJT,\r\\ (rfurnp G- . Canfcuell 

5!oncl"S.W. Hat Mi0r4 J.onclJ. UTlai Uiord 



Number 



Orig.No. 



NAME 



Sex. 
Age 



.322. r J \c\ospiz-a. mtlodiJ 
J 



ji 



U >:• 






riodesTo, -S\arusLius Co LaliL. 

Viclor v»\\«— Son DcrnorcLno Co. O&Ul— 



Date 

Dec T Vnii" 

- 2M \Ho1 
. 21 .. 

■• 21 .. 






samuelis 






J R 



_barv Luii Cjbi< 

Vit-for ville— , Sarx ASerndrcWno Co. 

OokUa, 

jilalurna. Qsrsh. Joaom*. 



CLV. 1 l1o3 
Dec at, \1o4 
Jan. 20 V?*)? 
A.pr> \ 3Q, I1 \C 






lo is- 









lioo 
lio*. 



I DU.W' lo W 

».« 

.CO, 

.coH 
5 1 .lf)Vlo>l 






O 

+ 



Corlc n«deru_ Marin 



Vela I u ma- Mar-sh — > 



onoma 



Larkspur; rlann Co. 
JLorle rl ftdera 



Mau z» no") 
April 3o \1tV 



1 
Hat-cn 14 Vlli" 

April 3o \\V? 






Larkspur; 
ir feTolu 



r»eur relolumo. oonomi t-o 



Sc 



,uv near 



, 






o Mi- 
•10M7 
lioi 
lloS 



TCorit 
9. C S? 



BWLPcnt MariV 



CorTe. Madera. i^anti 



Ma-j \ 



2.1 l^o*} 



■Uo 3 

5 1 4 4^ 



% 



..Id, 



JL 



rer£>lijn-ia_ Harsh 
lomolei rt- 
_ .-->-Orio rn a 



April 3o UlS 
-San. 2.0 IHol 






"I3o3 



t»1l 

3811 

5140 V i re s 



11 ts»o 

5141 Uh« 



^ Pt kkues. 

(7^ lomdlts Pt - Mann Co. 

r ullon, oonoma. 
_££ lornalt><; PiT n.inn 



^2L 



-San G»« 



t-OTn i mo 



rt". Weues, 
.ST! Helena, 
jSanJocron i mo jfAarvh Cc 



FIL i, mi 

,. 2.0, ISIS" 

.. 22, isni 



rwet, z 7 Hue 

3an. it, i'Hos" 

Fit.. Jo, I9°l« 
12.^ l?1? 
J^WcJ»_!L.15dJC__ 



97 



Catalogued by D.R BocU.noL 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



sLaoAX-U. lAailliarcl 3~.onc\ III M ai VWd J and J U M m lliacJ IDec HlS £il± 



REMARKS 



-September i&l \13$ s' 






H- Ul ■ ( Jrrinf r- H - \cl , ( rlrriytc 

Haul J- Fair Riul =i- Eil= 

I— Was. D - Kaecnno l—nois. U- l\aediV>o 

3-*«d X U- Mai Ufa rd XanclX HJVllllArrl 






- 



Crxas . D . Ka==li •-.<= Cci nn . f) l<oecAiT>ip 

R.C.TIc Grt-^or- RC. I*L Grejcr- 






Numfea 



Orig.No. 



NAME 



Sex. 
Age 



N1 



I16i 



HIS"? 

mi 



rleloipita. me.loc.lii_ ooulcli 



3111 

•tfTLI. 
_____ 






8" 
____ 



Locality 



Oiin bcromnio Hjrin Lo . CftV. 



La Honda., 
3dn (s-cronimo, Mann Co. 
lorn-lei rT7 



V 



rt Rsucs, 



,»U Pf 



Date 

I — — — ■ 

Apr. \ m lloi 
Marcn U, 1?U 
1% IV1P 
At>--.1 1. 111] 



}*-» 



31 nn 

21, ISTV 

31 llll 



13ZL 
133_ 
-1J2S- 

,03- 






itwerntsi, 

Inverness 
[omales -Oiitj 

-_S_LTL £__ 



y 



Lrocvimo 



13, 11 1 % 
ZL •• 

June. I, 111! 

30, \°1_- 



-.»3 

VHi" 
,3,1 

1____ 



S1LC 

1331 

35.lL 



U IS 31 

'/ Vtsv 



_____ 



it l\eues, —Mai. on ,. 

lorn-les it 
I C WcMtS Stalion, 
Oonom __ 

Uilul*. rlenclociniaJLtx. 



____ 



lomislei 1--L|, narin .. 
Ll_-r L_ke, LaWt 
___\n (=nrronirno rlonn (_o. 
Lull. Is t \enaot-ino 



June i ii n 

F__j 2.1 IV19 

.. _i IS.1-- 

Aung- 14 \_3V3_ 



I, 11 11 
A_rv 11 SslULi 

3_L, 23^ l°1S 
______ 14. II 13 

VI 



Ucl 
iN" LS31 

. ! 4 V nu. 



____ 



I \onT__- l\i"o _ioncmi. «• 

___>c_n beronimo Marin 

Hau __i_trc| 
_ian otron»mo l\__r-in Co. 



Jan. % l?11 
Sept? b" I1--T 
____ % ~ 



2 1M1 

JU.9 

>33- 

L91- 



O \UV 

1_ 



rT. \\eues -Sl-Lon^ 

J_>_n _rerc.ni.n_ I lorin La 

lomoleS. llT 

>^n beronimn ^ ._. 



.. __, 1911. 

.. to is>n 

Oct". _t l?1-T 
3on. 2 lloT 
I_._. 1, ■ _■-__ 



-«*_ 



(.413 



391? 



_____ 






»\e» Ptr 






-r 



lu'lon ^trnoma v_o. 
Ptj___.__ 

,sr. nil 



l.,)\-ues Horsn Harm Co. 
1 1 



_.__. 3_1, HoT 
. •• _°, 

2b l^ll 

Rio. lo, 191? 
___, 10, tsii 



^4 I — - 

•• 1oH1 

3214 
33_U 

53.- 



Son (_r-roni.no M»nn Ct>. 

Block rotnt - 

Ml Ixe^ies, Station, 



n*y i, n\* 
. ^1 l?1? 



Catalogued by t>. P BuJ^Vunn 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



J.andX Ul.fla.lWorcl ^.anaJ.W .Milliard AuwrulX UJJWkicd J)ec. 1118 G-i 



\* 



28 



REMARKS 



-ScpleVr-xUcr- iMH^V 



(H. U. Liirripcr- H . \aI . Lorrlotr 

, J. a njiu.ii a ,ii,,..,i i^xun,-,,ii,. 1f j 



- 



Ioncl3.U.Ma.llwrcl -T.aoJX ULUaiiliat 



I. 



Chas. D - lSE)eci-t>o CVios O l\oec\<-ric 

R. C Ml Crtnoi- R- C H«. &«-<■ o n.— 



t*JJ* 



isMviX U. Mai ll.or-d Xand SJJL Ma.U.ard 






Number 



Or, Nc 



NAME 



Sex. 



Locality 



Dale 



, 8'L03 rieloipita. mtloclia. ^oolcU 

1JHJ 

U1AJ. ^ = = 



'.l«o 

ana 



D Xnverness, ttanh U > Q_oli"L . 

O tuV J^on bcron«mo 1 \or*«i Co. CoWL- 



>J V 

? 



t llvl, 



* 
^ 



r 



HiuLU Orel, 

-San beronimo Harm Co 
Pi! l\eues Station, 

_Lt\s/cr ness tlarja_Co 



2 2, v » 1 » 
upusf" Jo, VI oi" 

-Sept" M \tV% 
2S, \9VJ 

2 £5, 

g m y 



ISHJT 



5 J 






jnTaecPuci: 






St- Helena, 

-_>an btronimc 

StvWtUna, 



lann ^o . 



J" 



Cull C 6 r\o n ^ H au uu o «-ci, 
-Sr>n (=rcoor\o _V3n Moleo C_o. 
H o u uu o r cl 

.. y .. - .. .. 






on edpe ©I- Sol r morsn 



lAloodside, _Sdn Haleo Co 
UilUcu^ FaL Ait 
-Sociutl CanijOT 5.a 

Alvarocto, ALmecla. Co 



Dec 11, IWn 
.. 31, V811 

Oct: ai, iios- 

,3an. a, 11o3 
I, W1V 

_Fet>. J2, ISliT 



11 lloSL 



fUr-cU i mi 
Sept It lloj 

O .t. i 3 \ny3, 



g^ GVirrnel VoUcju. Jaciilc j£rjoiifiJ > lon£rcu_C 



u racij-u 



T 



A>J^Ust 2.2, IV Vt 

Aon I L, Hoi . 

a-j, ills 

U Ho i 












iy 






3U1 



.. L3, VV11 



XI 



1 



lloH 



(P' Alono Larrnel River Hontertu Co. 

rLouLUDrcl 

Llriohll. Station Santa Crui Co 
Culls Canon, naumard, 

ELd§e. oLsaltrnarities, H^uuuarcl, 



Aoo. a* IVW 



.+-. tf, Hoi 






.. V81T 

.. IZ, llol 
Oct. 12, llos" 

Mov. y Hoi 



d^ 



? 

^ 



Wl/ISO 
Jian (arreoono, ^an ^'\a\po Co., 



Oct. 10 IS11 
Jea.m, IS"19 
.. 2, Hoi 
.. Z\ VPIS 1 

FeW. Jo, 1*31 



29 



Catalogued by D. P. B ut Wif,. k £ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



Xo.-ic\3" U.flaiUvDrcl Xor,ci J. U .Wo\ liiarc\ J.SnclXU MoxUiarcl 5>ec . V\tS> G-ii-ir 




\A ■ O Cmerson l/A . O Lmtrjon 

^.3mlO Ll-Hal lUorcl Xoncl XAJLJjAl Uiarcl 



R.C.M^ Grtjor R.C.M* &,=5»^ 

Ul . O. LmenSDn V»l . L) . CLrn erion 



-SopUmloer- 0.\ j V\$* 



H . D .Jenlons 
l*\l. U. fc_mer-Son 

C - Rfir loiu 



H. D .Jenkin i 
\/\ . O- E.merion 

C - BflrW 



U.O.E: 



mer-ion 



H. E-m«r^on 



X.anclJ .U.riaUUora J.OnclXU.McuWd 
n.Ooenltins H . O . 3er»Wn i 

\A. (J. r n-.j.-.ir.n L| () F~ ri-.i°.— .on 



XonJ X U . Me.1 Ilia i-cl X one. T U. Max \Ua,-cl 
U OFT r « n „ U. £Ir 



.m e r*.s.on 



' 



X.anc\J.U\.liai.Wi,-cl J.aodXU.MailUord 

H. . T= nlonS H . O. 3"e n \< l n s 

U-l- 0. tmerjon \/J. O. Emer.son 

X.>nJ3-.U. M.iill.'ar^ XancLT U.^Ult.ar-cl 



Nu:t bcT 



0) • Nc 



NAME 



Age 



Loc»lily 



Dale 



mo 



NeloipiLa mtlodva- s<jruae.cruc»i 



JU« 



?- 



-Sanli C-loro. ( CollL. 

r-aitioes^ .Son Qcrx>ti> Co CoUL- 

LljIi Ct>f\or» ( Hc\u u-i or c\ .. 

raicincs _S^n GemVb Go u 






Larmcl lM«er rloalereij Co > .. 

Itciuuuarcl 

raAmor-es canon ( HauLu^rd 



FIL iO, l«1i~ 

Mcu 14 iatu 

June. 11 VV9I 
•XuL 2., hoi 
.ScpV I lloL 
t^Aau liT 
Fto 10 \i"(1 






i 
I 



HouLuOrci 



HduliiorcL 



\\x> riTe r e u Lo . 



I, 

Cull carton^ Haiinianrl 

(aicincs _Son l3eui\o Co. 
ViJorVill«__Son Bernardino Co. Ca.L|_ 

HaiiniArrl , - 



"" ism 
0t± 14, IS"*-? 
.. L 1<?°iU 



'Cuo 






■ 



2 2 1 1 



. C4IX 
H 4.e?l2> 

/ sail 
in 

L/ — 



5"8^1 















Mov/. u, isii 

D=c. V 1=10 | 

. •• itf, WU 
•■ XX 11 o 4 



morph na. 



d*A 



UsW Stevens Co^ ULask 
lacorrva. Herce- Co- •• 

JJruloujn Lo-LL. 
ClacKarnas Co.- Ore. 



& 



-Sd_n__Q 



erommo 



HiiMjCo^Cak: 



_rZLaA. 



h 



M^ 2-3^ \<\oU 

Kknl L Ho 

Dec. li" I'S'iir 
Jan 2.3, l^oif 

_^ tism 



Nicasio, 

nontz-urruX-Hill, Nevada G 



l, Ho a, 
Deo. 2.1 nis - 
Hov. Li, 181M 



cf" 1 acorn o_ W«.r-t€_ 

8^ Vancouver-; B.C 

CP* -Son teronimo Plann Co. CoU 

CP Lopon Ore. . 



^pri 



V 



r2 Haum_arj CrA^U. 



-Sept". 2. 




Oct. 3 ISIS 




Sept. 24 Hoc. 




1 





_CkiL„l3 J8A2 






Locan Ore 



Yo\o Co. Coli 



> CJ '4~ 

Camp r\ee_Wt r _Sonom a Co. Co^iL 



Lk I loo 



. 



Zi3X 






-ScUluoocI Ore.. 



Puu&Uup, UosVi. 



J>An ^rrcnvrn^ r\arin C& . Ca^ 



Y- 



Mov. ic^ I'ioir 

Dec^M / Hit 
.. It, .. 

1ST I Sri U 



30 



Catalogued by D P. BoJ<,V. 9 L 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



C. Barlou) d. BarlouJ X; 

J.ac, c \XU Milliard. Xfl.«.«J-3JeU4aiALikJi •• 

Ul. 0. Emerion Ll . O . Emerion 

X^AX U. Ha, \W* r A X.^AX L\. rU , U.' a ^l .. 



uLiikLmaViWatJ Dec Hi« C-.^V 



H. 0. <Te.nl<\r\s 

U.O. EI, 



_ rr-\ e.t-_s o n 



\/*l. (J. t_mer-^or> 
l<*4 - vj. t_Y-ne«-.son 



x a „A x u . ru-x»«A A. a »A j. u n a; \ w»rj .. 



u.o.e: 



mtr-ion 



LI.O. Emr. 



REMARKS 



-ScplemUr- al, Vi3¥ 



^J 



e5-andd.lM TlaiUiard J.and T.Ul. Hoi (Hard 






U . E lm, 



J(L_CL_EjCrLejcic 



J.H. BoLuUs JH- BflUlLt 



Chas . D . ICaed^Tio L_has . U.lCaecl«T.o 
.S • G Xe. uj eTtl -S. G-'-SeujcU 

x.*o,ix.U.r u,U > a c-J x^dxa.M^a i.*,-d 



H.V\.SU,\«Lr. H.H.-SUtkn 



o. Hooper LjoLUies X. Hooper- uSou->\e.s 
Grto C. CanTujt.ll treo. C. ConruLcll 
3". ar,d 5.W. laaivard XocmU. Ll CUAWd .. 
Frtd.XT Co^iiss Fred . I . Co r *iss 
U . 0. rT m»-i on LI. 0. E- mpqnn ^ 



FT CorU 



rr.G 



/■A. U- t-mcr^on U.1 ■ 0. Lmcr^Dr 



Olanleu G-. 3eujcrH Stan leu ^- <ieuje U 



Vreo . U-. Can. I luc- 1 1 Vaco. C-. C,<anrLAJe_l| 



_AiiflJJDJJ^iiWa__JL^J^ 



Number 



Or* Nc. 



NAME 



— 



Sex, 
Age 



Locality 



Mclospni rneloclia. morP 



nni 



% 
¥ 



? 



vuuallup, UV^sh 

Jtln \=3Cr-oo»mo rlcir*n Co CaV»L 



-Sonom«i. 

HilumJrcl 



' uVlo' 



Date 

Dec lL, 111L 

Jan. It, l«1U 
.. IS V^l-l 






V89J 



r>ir,ri'.,/ 



r ulTort oonomd Co. 
_Son Gerontmo Monn Co. 

fierce- Co. LlasVi. 



lacoma 



q - ac] 

¥ 

¥ 

¥r 



rlonle2.urT\a. rUU Mc.v«ld*i_.Cc 



UlU 



.. 2s; tsil 

u tO 1511 

.. (^ II VI. 

March lo I Wo 

April _3_lic3_ 









2141 
JI1H 



Nicosia 

lc>como, iverce. Cc 

Voiiallu p, 
Kj o c. A _li o u n ci _ 
-S e VI uj oo A Ore.^ 



2.x t^w 



Wash . 



Fit. 



April \\ tma, 

Mau 2M Wo 



I. 



one - 3-4 11 py 



¥ 



¥ 



VcMlCouv/et - B.C. 



Lamp HecUet" Sonom a. Cc- 

_C ulLco.nxaJij, Hauinflrr.t u- 

_>Ori lacromrno I Urtn Co. 



5> e pt: a, nia, 

Oct ZL .. 
. .. 2JU, Llnl 
Kloi/. IL fin I 



5 1 5 ? 

,1 ■*>? ^/ 3 8,31. 



Looan, Ore 

.Son beronmio 1 Ic^nn Lt 



¥ 
¥ 

¥ 
¥ 

_r2L 



, .. is; \<?il. 

■ ■ 24 l«1? 

Dec. 2, IS1L 
_^ 2-4 fgTff 





in 




j hi 








■ 






riuoHup, wash. 



3, mL 

22, 191"? 

Ik, LIU, 

2.4 .. 



H80o 
VS5T 



ore mi ne a. 



raicines Son Btmlo Ca.^ Co.r.L. 

-SonAa Oarbara Lslonci 



.. 8, Uot 
rUrcri 21 H\? 



3S>ST 
9 » t b" 

•81V 
»5b- 



clemenToi 



¥ 
? 



-bon C_lemenie_ L.slonci 



A. 



2.4 
ZS tM^L 



March 24 VUS 



5 1 SSAL 






2* 



- ziC 



Catalogued by o P Bo,V,npU 



no hom 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Ceo. G-- Ca.nUue.ll Ccjj ■ G-. CaotlueU da^dX U . t^avUlo ret 3J.efc-.HlS Ci4-+- 

J.aoaXULHwlUcl J.andXUI. MoWWJl 



H . \A . Corri o er- H . Ul • Carrioer 

, Iftl-Q. EZnnsr-SQr> Li. 0. Fmfr.mn 



<J. «x«->c\ X U rlcnUiarcl J. a^JX 1*1. Ma\ Hiord 



J. VA. BoJes 

W . O, ILmcrso n 



U.o e 

jdLJcL^keU 



m er-ion 



X and 3\ LI tlai lllDrd X.ond J. U . Mai 1 1 (Orel 

3. H. Bowles T.H.Bou-U 

Ceo. Cr. CanTLue-U Gs-eo . G" CeiiMi-ue-ll 



Ul.O.El 



m tr^on 



U. 0. EI mc , 



31 



REMARKS 



-StptiVnocr 2.x t V\3 8 












LS. &. T^pn.p'tt - 






.S. G-XeLiieTrt 


.... 


tree C-r . (_ar-ULxje_ll 


Csrco Gr - (_QnTli>e.ll - .. - 




Xancl 3-U Ha.U» Orel 


Xo^lX.U.MnUi'occl •• 





.3: Occl X. U MaiUlorxl XanJ J- U . Ma> U,ord 
v.\. Coi-less r. I . Cor less 



tree C CanYv-utU treo. t. C_anTujeU 



<3!ar«<AX. \A . Miiworc Xat-xAX. \A viai III Orel 






A.Ul. A nttionu _A-U, An tWamj 

IWliajtcl 3\*r,clX. ULlVi.lk&rc\ 



J. onl 3 . U- 



Ory N« 



NAME 



Sec 
Age 



Locilily 



Due 



-91c Mtlospna. meloclia. elements 
3231 






Jllb" 






5an Clementae. J..slar\d C_al>l_ 
-Son.\o Crui 



fWcU i^ It 19 
Apri I \\ IS19. 

a. 3, .. 

11, •. 

- ^ »a ^ 



3.HS 



■ 322 i" 
1 31H3 



3I1Z 



p 
p 



IS 

22, 

23 

• 

JL1_ 



3132. 






3„C 





llul 



5ubillulo_ 






IS 



_San Hiooe.1 TLslancl 
Salrmarin- Palo Alto", 

- near Alameda. 
- ^ nfliiwarq 



T 



haw l? 1911 

^eJt n, W11 
San. "tf 7 - 

F^.k. 2 2., ygvs- 



f 

P 
^2_ 



-San Mole a 



.Sail marsh - Haumarcl, 
HauLuara 

Sal1~- Mat-ih - V-^ouixiav-cl 



Mow 


H 


l«3S 


3a n. 


23 


VSVT 


cSan. 


1ST IV11 

io vtva 


r\+- 


-?,ct 


llol 




7 




Kjisw 


. V 


Hoi 






p 

p 

O iuv 

? 



FkU.iST Viol 
Apr- I 2.b' lloi 



T 



_3 o l l tibl 






_c£!_ 



Bau rarm island Avlameda.Ct 

Oakland 

Salr lAarih . rloouuatrcl 



> C-4~ 



lAaw I, 111? 

Moo h ivvb- 

Q.-V- 3 . 









3? 51 

- s-y 




/ STlsT 









p 
p 

p 

p 



-San rloleo 



hcnlo tai-k S >An 'MatvTo Ct 



.- 2 1, lloi" 



Nov. b~ IS>19 



T) P r \H j Lit*} 



Vim' 



? 



Salt" manki- rlauLuard. 



2H, 18^1 
San. •• ISSI 
Apr> *■ **>" Hoi 



P-aii K«-m I SlanA AlamecL (~r 



M au I, \H 9 



io3b- 







- &l„ Ait 

^ is Hai.uiard 



Aocj. 


2Z, 


L2£L 


s^-t. 


Ifc, 
4, 


1833 



Ptfr 13 l?T? 



32 



Catalogued by DP. BucLtioL 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



J.a^XU.Ma.U.ord T.aociXU.PUlUarcl J.arvJX U VW. H.arcl Ik.lllS Gr . \+ 



R.H. Qee-U 
R. Q. El 1 " Grrepor 
D.A. CoUern 
|J.O Emerson 



R.H. BcL 

R.O.n^ Grrtgor- 

t>. A- CoWen 

l/J . O ■ Ell-ngi-.Son 



REMARKS 



-S«.=>\en4>er- 22 / \tlV 



XasuJ J-U.MailUar^J.a^dJ-U.Mo.ll.ird 



kaoJ.3_l«LMail.lvaxcJ ^To^a X U. MoviUord 

Jokn tt._U.AWd SoUr, li. U.llorc\ 

Ul 0. E_ *T-ier-^.on \*\ . . elm er^on 



J.Oncl J. U . Mo. U.'arcl XarU 3T U . Ha. Ill srtl 



W- 0. El mers 



U.o. 



_ m e r.s o n 



5.a»dX U.rU \Vu»rf,V I.nnrL^U ly.Hi'prcl 



IaI. 0. l — mtt-.son 
R.C. IT tremor- 
l/xl. (J. Lrnfr^on 



W. 0. EmeT-smci 



Number 



Orig.Nc, 



NAME 



■«- 



Sex. 
Age 



Locality 



31S1 llclcipiLa. mcloclit posil 



3isi rui 






•ilHb 



814i 



5 1 






JSan Matio CoUi.. 
JiclmonT iidn noTeo Lo. .. 



necr 



rnann i 



2 



Houuj*>rc\ i,ili"mors.n 



-3 o n Uc Wo 

s 



Onux, Kern Co^ 
leion Vass 

Sm.'. ET.o\- IscM>eA\a_, 
\e.\on loss, 



Dale 

Oct. II, llftK 
Nov. \1 VWl 



Mov. * 



1 



•nss 



Tllo 

-sis - 

;") 1 <i f) H,xtis3 



p 

^2L 



C? I L>V 



j2«TVl.N-«y ColientZ., 

Boens VlSlE. LoWe 
l2rni.N-oL. CaUcnle- 



Nd 



r.\ l"J HliT 

.26" 






T 



H^l. vs; 

3 



3 

/ 

z-l 



ins- 
■ > J ': ■> l /n b tr 



f 
J" 



Lj ue.no. Vi.s fal LaUe- 



.. if [IIS! 

.. a, Hl4 

.. lo ., 

3 



11 17 

til* 

{•113 



& 
& 
^ 
^ 

& 



Jban Luis Qbxsj: 



OcV. ^ \1o3 



"1147. 

. tail 

7kTl 






Teion [ass ' 

11 n-u'. N. e»L GiUnt 

Buena Vt3Va L^Ue. 



A.pr-il as; nis 
Ma., ib; 






JLL 



Cooperi 



P 



rasacUna^ CaA>\ — 

Volc<sn flU" -S;>n Oie^o Co. C^\;L. 



<Aan. So ISIS 
Marcn 1= .. 



cTmi. S. oL Ciuno, San Berncrdmc Co. ColiU. •• 3o IllH 
^ToApn_Llt.rxtere- ) Co. * . u 31 111 1 ) 



r 



Y TH"ib" 



r \ 1 f 

r> 1 iMTb- 



C? 1 

P 



Smiles S.oL CV> 



3» r-m 



l_£inl<er skirn Lt5 Anotlo Q. 



.. 31, 

.. 2 b" 



33 



Catalogued by D. p. Bu^lonoU 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



o.onc\T. u.vu tUorci j>.or,c\ j.u tVviuva 



REMARKS 



J.anc\3".U.t1aal»orcl Jonc\3-U MailUard J. on aT. U.fiaUlior4 
|a.|. O . t_rr\er5on \s\ O. ETmerion .. .. .. 


JDec 


\<\<? 


&;.l-\- 


— SeplemUr- 2X^3$- 








<J. c>ntl 3^- IaI. M cixlUorcl t3. oocl 3 . Ll, Mai. UiOrcl .* » .. 






! 






.. 






U. 0. L-mer^on \A. 0. II_r-ne«--ion .. .- .- 










.. 








X3 


.. 







H. A- G-au lord 



H.A- C-ou\ord 
1(4. 0- umersoi 



A.aTit-l 3. W. \\&\ III £*v~cA <J.orx:l3- W, I^ai. IWorcl 



Number Grig. No. 



NAMI 



So. 



-- 



Locality 



Due 



iHVV fie.loipn.4. mtloin. coo 
. - 



'"lit''' 

W 5-t,3o 



p*-*" * 



J" 



S rrti -S ©L C_V\»no C_o\ 



\ 



\ 



ru 



Jolon, rlonTcrcu Co._ 

L&r»l<ersriim Loi Anpcles C*^ Ci 
Volcan Mtv -S<>" Dieoo 

L oi ArActelei, 



t 



iU 3<J 1114 

3i 7 no 

2S II is 
to, itf?s 

* 3 an 






Volcoo His. 5>an D\epo Co. 
San C>atrie.\ KwerBottonn ETl rlonle. 
-Santa oarbara. 

C-rnacl.i lo pc Lake SanTa Bart\ara_Co- 

Arrouo Bun 



.. n IVSH 
.. iq I "JIT 
hau i llol. 

- 33, I'll 
Junf •■ lloi 



Mils' 
Sill 
Sk3Sf 
_ 






M £ 



re 
j 

ion 



IT, LoncepTi 

Quiioa lo pt Like, -banla uarbora. Co 

Bio GeeUAuc,*PO) Men1ereu__Cj»__ 



°1S 



*\ 



Mow a i«"n 

21 lloO, 
.June. 23 Ho3 



2T ttoi' 



5 t oU 

SS*JT 

1 1 " 

So«t| 

obi 



fa 

ell: bfw 



ss-<n 

14X3 

£JJ3_ 



iov 

^ 



cT-od 



Guaclalopc- Lake. Santa Ajartor a Co. 
-Santa. G>arUaro-, 



rX Conception 
Jauactahpe- Lake. -SanTa JBaroaraJuo. 



i| Ho3 

\\ llol, 

\ - 
13 Vloa. 



C^acl 



Bio Creek, CLcia. POjllonWeL, 
&<jadc>l«->pe_ Lake. .Santa Oaroaca Co^ 

rarTmolon lT. iTonleretj Co. 

. | 1 

Santa B^ k.ir.1. u 

El rwfc 

Santa. L3ar-bara_, 



2-T llos" 

%z, lloir 



LS 



Lorn poc, SanTa Ljarbara. Co. 
an Lots Obispo, 



VAcToVvuie- San AlSeroarcVmo Co 



- is nis 

11 1U3 
Aucosl - 6' lloi' 
Oct". 13, Ho3 



' 






LI8I 



'^ru3 



tll4 
CHS 

5 1 ? : > V - 



ism 



f 



£. EaleiL Son n 03 Rwerstd 






J" 



Viclorvi Ue__, i^an Oer-nir-clir 



I\»ver5tde_ 






rasodena, 

Viclor-v i lie. San Oerna«-aino Co. 
Lanke»" s nim ( L»i AnctUs Co v 
Stu.S.o'^ Cnino / 
Loriktriixim^Loi Anofl u (^ ■ 



- 22 > - 

St- p-T- 8 ; I1M 
T3ec_ 2^ l^S 
3on. I, lioiT 
ha^tU 21, IHlM 
•■ 3o, .. 



34 



Catalogued by D. P. Bo^Wng ^>o. 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



eAand3-U.Mail\iard J. and X U. Ma, IKorcl <4 -dnii X U| . MaUU'ood _Dcq. HlS G-.-)-T~ 



REMARKS 



_S e p\ e n->t> e r 2 3 '13? ! 



l^l. 0- \I_m er-.sori 1,J . O. ETmcrson 

Aclrin.-\n \/An Km^em Ac\r,ai,n Van XW^em 



U 0. tlmerion U O.EImerion 

H. A. G-au\ord H.A G-au\ord 

ianclX U.MailU'orcl Jand X U. Ma, ll.acd 



JanclT.U. Halliard J.ancU U Ma'.Uiard 












n. O Jenkins 


H.O. .Anions 













X.ancVXUl.Ma, lliard «i.ancl3. W. Ha, Ikiard 



HO- Jenkins rl Jenkins 

XaocU-Ul. rioilliat-cl Xancl X-M-Jl\d» luarcl 

^ : - , - 

H. O.Jenkins, H . 0. JcnKins 



Adriaan Van l\osSe-m Aclnaon van Roucm 
vAoncl 31 IaI .Mai Uiorcl J. an cl X LI \"\ a, IWaircl 



U\rn- price- 

\r\. Q C-mgc^On 



V-.l.m. rnce_ 



H. A. Goulard H.A.&au\orc\ 

U On a 3. UVAoMW ood XondX.U Na.lWocd 



Number 



Or« Ni 



NAM! 



Sex. 
Age 



Localily 



Dare 






oope. ri 



''^1» riclospi*-^ mtlocW*. coop 

■ns3 

bii-T u . 









Stol 



•jt 







b mi. -S oi- C_nino / CouL 



.Santo. LJ&rbi 



T 

r 



rAcrcri 3o, \*UH 



une. \^f 11o_j 



f 



7 

% 

1 



1* 



jji§ Cree.Vc, 0_u(.va( ;i o)Mon\ereiJ Co^ Col.L. 
GjuaoJlupe Lake, .SdnYa Barbara C^ .. 



H hoi, 
3o, VW 

_ii a. i 



~ 

June. 2S" lloS" 
J2 I1e>3 
*3 .. 
.. 7\i,\.. -a-, Itol 

.. OJr. v tno3 

Dec. 11 lloM 

2 3 / . 

- OcV. * tt»3 

- TW.30 llt.H 









5 L3M 



KUX 
t- »»!>- 
SOdi 
'Hi. go 



till 

tn* 

tin 

754 tfi3 



* 
* 
* 
* 






rort\no\on it Monlereu Co. 

G-uacia \o pts. Lowe, -StSnTtV l3a<"oor«i (.0^ 

-CacratA, Rv\/er* nonIe.«u I r*. 

Sen l—ut's Olo»5pO ( 

V\uorvi l\e_ 30n Vjec nor c\mo Co. 



Son Luis Ot>\.spa 
_ VicErv 1 \ !e=._ r _Sa nJ3jej3^rciAa_o_Cii f __ 



Victory* ll«_ _Son .Oernat-cUoo Cc 



I 



aw 

3-1 
OcV. 13, m fa- 
Dec. 2.1 lloM 
•■ 3-7 



; jn 3 
. 



cleonensis 



Riverside 

Eurel<d, 



M. 



2.1 •■ 

- lilt 



Oc-V- 



.ZO 



: 21o 



1 



S3 tS" 
•331V 



?31S 

v3U 
83 LI 
Mil 






numbolclT Co. 



rTur 



l< 



3i*n. » ; 11 13 
tlau z* 1 lilt, 

.2,1 

3 



Humboldt Cc 



6^ 



ULiil JI tie n cic 



Jo 



2.1 

j 



9Hol 
>iM3o 

8S0I 

nisi 



£7 iuv Lurtkd, Humboldt" 






Hur»-iUolcl T Dou Humooltlt Co 
UliUiU htndociiio Co. 



i, vn iL 

3o 

n. nao 



Catalogued by DP BoJc^Uo, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



3" ar.c\3". U-MaiHiard XarjdkXU. Plai lli'ord TaneUTALMai lliarcl Dec. Hi3 &.!_+ 



IA. 0. 3"t<A\ns H. O Jscnkms 

^iandl 5. VA. Mai \\iarcl 3 a*-.<A JVl VloiHiOrtX 



H.O.JenWns IA. O. Jen W\ns. 

«3. anj J UuailKorc, J.or»c\ 3. Vi r\a» lucircl 

W. O Jenkins. U. O . T enW«nc. 



JonelJ-U-iAailliBrcl d.air.e\XU. WaOkaecl 



U- G-* M \or-cl H. G-a.iAoc-cl 



Jancl 



iu lor-u 



arc! JTancl J-\J. Mo\ lliorcl 



klm. T"ricc Urn- 1 rice. 

J. or.el X ll.rlai III Orel 3"oc\cl X- W. Mai lliorcl 



C.T. Cl, 



C.T Cl. 



T 



3-&r>cl 3 .W.Vlai III Orel «Sanc\ 3. W«. rlavllior 



- 



Numba 



Or*. No. 



— 



NAME 



Sex. 
Age 



"1151 Meloipij-a melodm. cleoncmn 
•J3S1 

vico 

14 J J- - ^ 



¥ 



Locality 

i 

Uillili M»ndocmo Co^ Cal.L. 
fc-ure-Ua- 

Humbold I - to. 

\/nmUiIs ncnaoc.\no 



•Sui 



Due 
It- \1ljS 



* 1 " 



H n«-i 






V31T 

1VC 
1HSI. 






svnv 

Tl«3 
■ SC-O 
Tit X 
1 3 1 5T 

eirrv 

SSi'l 

Tot? 



1ol* 

loll 
TolL 

aits - 

, ii3 
^31? 

5811 
1381 



¥- 






max i liar.;. 



__>*}r. ^-er-ootrno florin Co. 
Ul.ll.ls llenclOQino 

Hodc-slo SilanisldOS Co. 



? 



-Soi.sun 

rTocleslo, ^Lniiloiii Co. 

_5>ui.sur. lloriVi, SoUno C.C. 
Modest Slams \dOS 



? 
7 

7 



ouiiun flar^h -Sealant. 



if 



lloaeito SIai-iisIoos 



¥- 



II Qc 1p sin -Status Vans, Cc 



1L iO I "\ it, 



OcV. ii vs"\n 
O..V. ii \mu 

Sat\. 3-q, 1TI2, 



*), I91i _ 

n iiio 



Apr. I 2.2. mi 
^>n . J,' I1ll 



April 12 nn 



JWyJIoj 



IDccll .. 

/ 



■■ J.I H >3 



f SSoM 
- Iil3 

".ILS" 
T3S0 



' 



S3CC 

•i13 

iSi, 

93.2-1 



¥ 



.. 23 nn 

i>~ 1111 
Kov. 30 llo") 

Hor^r. II llO- 



Dec. I, mo 
• • 1 WVs 

■■ » u 



»iio 

9-JoU 
1301 



»3 U 



¥ 

¥ 

If 

J 



■ t, .. 

.. 2S\ t Itll 
• 1. II IS" 



36 



Catalogued by d.p. p>«eUf^U 



rtq hot 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



i-anJXU . ha'vlWord J.anclJ.U.MaiUiard ^.<.^d.S. U.MaxlWacd J3e t . »SlS" fLi 



•P 



REMARKS 



-SepVeroLer 2-3/1 3 V 






JfcL 



Cr, ;.. 



NAME 



S«. 
Age 



Locality 



Date 



• i MeUtpn.1 mtlotl.a. mj»ilUr,i O llocAeslo SVamslOOi C<^ Co-K U 

.■ tnai |li ai c\i 



lltfl 

"1JH 

*13«»L 

tflMI 

, sni 
SlVL 









3)cc ^ nib 
is- mi 

F"e.W 13, \"\I3 



Fet. IZ Hl3 
3on. .. HliT 

Har-ck 31 
I u |fl - 



/ <3IH3 
!' 11 8S 



1iS1 



lisy 






Son. 2o 
Mat-cU in Hoi 
Fit 12, Hi 3 
hartU XV HlL 
I •■ f>, ■ 



■ano 
ins" 

°*1 



j2l 



i, nto 

22 

U Hoi 
JJT ^ 



no, 

nm 

V2H1 
7001. 
1HSL_ 









I Hio 

13 ni6~ 
io ina 



7o.l 

IllM 



» 
^ 
P 
fr 



Mao lb; Ho") 

.. lo nii - 

Oc-V. n inn 






Ao^oit- im noi 






inn 

1i3l 






IS 



VooT 

$013 
. 1135- 



1151 

9l3o 
1i>W 



3" 






Sept Jo His 
0c± IH 111 2, 

.. "I liiy 

.. 4 11^ 



NJov.30, •■ 
•• 3o, n 16- 



37 



Catalogued by D.R BodemjL.. 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



cXanclX U.MailUorcl XanclJ.U.havlUard JooJ J- U. M a ;\U"ord 3)cc 1l3U£ G-^i- 



REMARKS 



-ScpVew\ker- iU Wlf 









Catalogued by D.p. BocUinoU* 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Jar,cl3.U.Na\lVlDc4 ttitxAXlL VAavU.arcl AU J.U -^,11^ ]) e c . \ll? Crj Y\- 



38 



REMARKS 



piemotr 



2t \n? r 






■• 





: 



4 



, 









lJ . O. Pmer/ton = \ftl-Q- EvTItrSB' 



Nu nba 






NAME 



So. 
Age 












ntlospita. mtloclto. 4-i-s"et-«.l\s 



^ 






Locality 
_\3avrcl^ -SriiiiTi. Co. Cat.L 

JWd, .Snasta. Co^ Cofcvl 



Date 



.rtt Cloud l\i\/cr- .SkosU Co. Cal. 



I 



Sept", lo Mo? 
13 11 IS 
Nov U, Hoi 
.Sept * lloJ 









^111 

ft si 

V113 

131L 






llonaujk llumos 
Jioird^ -SViasTa Co. 

m 



ihoe. CiL~ Lake lohc 



M^u is, mis 

Sept. 4 lloV 

n, mi 



-SepT H HoS> 

Oct i. i?n 



Aoo. 2ST Viol 

fcWil. 



I, >uiy 
w my 



1 ( l 






.2434 

1131 
nuo 



caunni 



sanaka. 



c7* 



lincolnn lincolnil 






_Daird Skaiwi Co. 

WooTolc Ls. AUsUi 
AmAnak l s v Alaska 

|aicin<rs -San Bcn>lo Co. Col 
Icion loss 



Volcan Vus. San Dieoo Ct... 



V 



Dec. . X, I Sit. . 

A.pri\ 1M V?11 

.. VI IH 

.. 3tf, .. 

Son. 1ST WVM 









' 1131, 



. ItIS" 



O H«mj uj c3 r- d 

Q le-icin Tass 

CT^ [\JoV£iiotj lexis 

O" OWanapan Lake., B.C. 

<> rWLsfc .Matitslaiis ( rs GjJjA 



-Sept 11 IS'VL 
Anr;\ 2.1, 11(4 
ttarcl, 3, \tolj 
Sevt. 3 1-311 



p 
¥ 
£ 






-Santa. Cruz, dsl.^ 
I lodeslo Slanislaas Co. ■. 
laicines _Sanl3enilo 
Hduuiara 
Mnde.<n7i Mam'slaoc Co. „ 



Apri I io, 1"21V 
Mau ^ II li, 
3an It, 121L 
Niow. It, vsn 
JDje-c. 2. 1 VI U 



ixu 

Til J 






•I 1X15" 









324o 
3111. 
2H08 
11 *l 



_s r 






lalm Sprinos rsiver-jicle. Co. .. 
Modes lo -Stanislaus 

Hauujarcl, u 

Lake. KoskUonono, IaIIS. 

RodesTo, Slantslaas Co. LaA'iL 

Hauuiard 

Vicioc-wlllt. / _San Bernardino Co. 

VrtlCtrif^ -San Fienilo" Co 



Kprll 1 111? 
Dec. 11 llll 



ttau U V°1tT 
Marln. W, V.1l«T 
FtD. IX Ho2, 
C*l;j-.Xon. l y l^OiT 

_^ Oct: it, ism 



^ 
^ 
cA 

^ 
^?__ 



rlivijiii^ 



r«i. 



lolCines ^an Benilo da. 

llodesTo -Slanislaos 

Hau LOOrci^ 



Fit., lo, l^63U 

0ctr^t x viol 

Feo. 11 1911 
Dec. l^, I1l| 

Oct- ay \1 oi 



39 



i 




Catalogued by D. P Bucl< in j)k-.m 










Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


"J 


REMARKS 












' 


— | 







LuO- Emerson M O- Emtrion J » d X U . Hai lliarcl LDec. ^ »S G. 1+" 



_S <LtAerTxt er \6 HoS> 



J. and 3. Ll.flai mord J. anJJ Ul . t^\ax lit a<-cl 

Ul. O - Elmerion Ul . U . Lmerion 

ZTacxclXU.MaVUi'ard JorxAT-U Milliard 



IaI. 0- Emerson \f\. 0- t m e <-ion 

JaoaXMllavWiGrA XacJLX-VLtlaiMj^cJl 



H. Larrioer H Lorn pei — 

T. and 3\Y\-Ua> lliard 3".<lncU.U- Uo» lliarc| 



U.o e: 



*n er^on 



U.Q.E 



Tn £ c^suo- 



2,7 



clXU. VWlvar-Jl Xor.d J. UUaAUard 



C A. Doer 



;s c 



C . A. Doe. t- o « 



C. \< UofU.e r. . C . K . U rlV,«c 

■Xaod A.U.flavUxord X and XU.rUi lliard 



Ul. (_)- t_mec-sc.n Ul- O- Lrntr^on 

X«T-.dXU tJailliat-J TV flnJ 3"- U ■ l*\oi U I nrrl — — u- 






LI. o r mP , 



U o. e^ ^ 



ftCI 



LucAuiio Kumlien LuduJ i^ l\iipnliefi 

Xan4 3-V»l. Vwn lliarcl SloocU. Ul- Y\a \ Uiarcl 

Ul. 0. Lmer^on \r\. O. Erncrson 

AandX-U. Milliard XandXU.Mailliord 



U.O.e: 



rr> e *~ .s. o x-\ 



U.O.e: 



mtrsori 



J. and 3. Ll.rWlWarcl tXiSfliLXAJL lUvllio.-d 



Ui- Q T^rrrr-.SDn \»l- O- El mrr^oi 



- 






Numb* Ong. No. 



NAME 



— 



a,. 






1/ tx-\l 






1311 



HC3H 

8^L 



V)L 



mo 









/ 8301 



U^ 



lincolnt \ 



HIM HeloiUita. ItnuaVni. gracil 
I3ffl 



^ 

* 

t 

^ 



Locality 



i 



_S»tl<a.^ Alaslco. 

Idiunci -Son iienito Co. Col.L. 
llocleilo^ .Slonisloui 
Vaicine*. -Sdriljenvlo Co. 
nocieslo Stanislaus ^ u 



Dale 



oont >S IPU 
April »* •• 

rWcV> n nil. 
rUu *-, ivn 
FA . n, \«U3 



ou 



33 C. 



kar>Ooon 
.Son Lois Obispo, Cowl-. 
Sank Cruz. Is I., 
A aicvncs Son^LSfmxVrt ( p. — CaAi 



ZDcc. XI 1111 
Sept. 23 IS*.! 
Oct. 1 \So3 
Apr. I IM IVSV 






t-avL's 






roiones _S*>n Gemlo C_o.. 
Yosem.v\L Villt 



% 



_^>on ^cronimo I Harm t_o. 
Voaern. It- VolUu, 
_Sdn Clement isWr>4 
Son trcronimo rtarih Co. 
r^if inn .Siin RpmPi - 



MorcVi u; Hov 
Fi o. lo lloX 
Jon. II, iVil 
k«.^V ttf Hfl 
Jan. 1% Hdi 

_Seot is; I1\l 

fUrcr< 2.M I1IS 

IV IV^fe 

_jDct iL,..«l!l_ 



f 
^ 
£ 
^ 



rliKji-uord 

nodest,, Status Id OS Co. 

HauLUOrcl, 

rave int < _Sod _B> e n i\ o" C o- 



Dec. I \1li- 

.. \ 1*11 
X, n a-n wit. 






131M 

iiMi- 

3IZ4 



-*1_L 



-i2L 



HduuJOrd 



Oct: <■ iloi 

I 
<Jon 2J \*U3 

Marcti 1 IS 11 

Oct lb llOI 






2111 
• IzSH 



liaa. 



_r2_ 



HouujOfJ 
1 

riocieslo Sldnis l<au.s Ci>. 
Son wronimo t urin 
tiievnes S.^n Ti>f> nilrT 



Fib. IU 191"? 
Oct 2-1, ISV I 
Dec. I, 11 1 O 
Mar-en S lS2ll, 

X;>n 2.T W1L 



TILL 
Mil 






' 4*1 

ISO 



alucola- 






Houujarci 

lioaesio, -Stanislaus Co. 

/osemi'c Valieu. 

Viclnilii »(. TorT L-ouucU Hnlona. 

San Gfroniraa Mai-i^ I i. C a\ 



O lolm S prino-S ; K»vcrJ\<lc. Go. 

(3^ .Santa. Bar tard^XsV. 

C7 1 luolomne. Co. CailV- . CAlh 1ooo 
O? toln-v Sf>r.nc>s ( l\\</irs\cle- Co. CaliL. 
-JJ1 UoQCito SlaniSlam ~ .. 



Fit. 2i IVil 
l)ec. I llol 

J 

S^pt l^ no 
Fit,, is; im 

_Scjit_L8L_L9Aa_ 



T 

Apri\ 1, Y\\% 
f.arcU 2.1, ■■ 
) 3ol^ 3, 181^ 
Apri I il, \"Wt 



40 



Catalogued by D. P. Q uc Us np L 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



3.oocLXU.r / la>lliarcl J-an<A3.VI.MailUorcl J .oodXU. Ma.'lUarJ JEuc- VW G-. 



h 



REMARKS 



-ScpUmlaet-n, \1o¥ . 



0. BrooWs Q BrooU 

IlTaoaXU MaUWov-j" land J.U. Ma.lWard 



U\ . L). HI rticr^on \A. O fcZ mer\Sor\ 

XasuLXJi*MailLac4 AoncVT.U. Milliard 
1/4- U. tmerjon Lu . CJ r_mcrion 

■XanJX.uXUiUlnr-a Xani XU> -Mai Ui^rtj , 



U. 0. EL, 



.rri enon 



u.o. 



. m e «--s o n 



J-anaj-U-tlaiUvarJ CLsoJX U. WailUa«\ 

\s\. (J . fc— m erjon 1/4- (J . t_ rrn e r-_sor* 



. m erion 



U.0.Em e «on U.O. El, 

JwXU. Uai lliari XanAXU . Ma;Uui<-d 

U.O.Erner^n U- . 



.merion 



- 



JaodX-U. tWWcJ Xa«a X LI. Mai U.'ord 



IaI- U. umerjon L4- O. \ZI rn c »- s qti 

Xaod J. U. MaiU.orJ fcaruLX U. VloUUarJ 

A- Brazitr H^Lucll A.Braricr nomJI 

A . and A. IX Moi Ul.-w-fV jT.^nrtZS"- H r\j . Ulr.r.1 



" 



-1 



I.ndJ.U. HaillLv^«l XwdlU.MailWWcl 



Numba Oig. No. 



NAME 



So. 
Ase 



Locality 



[ tut 



VIOV t1e.Ui.Dita. l,nco\n.» oAUcoti 
U.SS 








to«b 



lllb 



corp lana 



ocoro 



O Modesto SlOnislous Co > Col.L 

<^ raicines Son Benilo 

O^ MoheiujU, r\utT\oi 

fi Jjtclriorn MaiS_ 



IOSH 

II IH 

J 11 



L> SrrJlA-orcl^ Coon. 

& l4nt-'Coj, tti.W. 

C^ DeclUom, Moss . 

c^ Robeu, Cook Co, N ET III. 

<3 -S«v/,-»nr\«Tl» Cra. 



Jon. 2« 11 (3 

tAo~ 13 \S l^J 

ri-L. v i»ti 
MilM vo •■ - 
Avon 1 V y \V\% 

Apr. I i&; UnL 



i 1 ^ 



f 









I 



Cnicooo, ill. 
Ld>\<c- Koihk 
Hollc. Neuj 
iUnl 



o n o n o p H i s . 

y rU. 



\om, Mass. 
nta r C hi Ca p e> J_J 



Oct 2i, i<*n 

Jiont jo \V\~\ 
<3i_i' 13 .in 



% 









r 



• Miio toisereWo. Aides. il\c 






Lnotnam Co. Ga.. 
Irom i nnnorn , Lloss. 

st eWe. EUr: ttal. 

near- Lcnclon Ldadaa_. 

LleAlesleu McNSS^ 

near- CV-iicooo, HI. 
tCenl Co. Ml«i, . 
-Dorchester- N.J. 
Lake KosViltonono \A\s . 
C hatkonx Co Lr_a 



Dec. XI, ITcH 

Oct. n isns 

liorcr. H llo*, 
SepV. 3o ISViT 
Oct 11 V««0 



tioM % iss'SH 

April 2« IV1I 
Oct. XI, ISV1 
Sept XT ItflT. 

. Oct. _lUAio_ 



Odn (jerotnmo Viorici Co. CaU 
CKolham Co. Co.. 
ill lib uru , Moss. 
Huclt- lark, Mass. 



v- 



■Son. lL Hoi 
■ - 2tf 11U 
Morch 2-tf IVSO 

14, IV19 






i*l 



6^ 



S'H'ST 









M 









Milton Wis . 
CorvtU III. 
JjosTon Moss. 

iiKon iJeit AicVsicA^ 

Was Vii nolo n , DC. 

LJKt KoiViUononO V-llS. 

Milton 

Lake_ ICoshUor 

rlaucu ar tt, 

inncc'ton H.3\ 

-Boston 
BrooWu'ille. Ancl. 



Apr. I \ ivns- 

.. . wm 

fiau 3-o ItVi, 



3no . 



L.l 



t- 



1 

t\lc,V. IZ, niU 

S=ptr io wii. 

OcT. 20 1911 

Dec IZ, i_3_1g. 
MarcVi 5" ISV3 

21" IVIO 
April ? I too 
I, IJ13 
II l?»l 



41 



Catalogued by D. P. BocU inp U 



p ho^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



J.anc\ J. U. Halliard .3wnc\ i.U.rWlU<, cc i J. 8 r,J J. U. Ho. UtsrJ XW.V^W Q, 



REMARKS 



P 



— SepWrxtec *■% \*\3& p 



l~l - O. El merlon 
H. G-. Win be*. 



usl- U. C_me«--Son 
n- GU.>U, 



ET. H . Carries 

T G-. UW>k 

H . G- Uiobce. 

H.K.Coal*. 

TD -Prrr u 



C n. t,ame_s 

H. G-. H lotee. 
H,l(..Coak 

TD .firr 



H.K. Coo\^_ 

1 — Kiitnlien 
J . \ . Craven 

iLAC_ColL 



1 

h.k. e oa \L 

L_ . V\ul nrv \ie^ 

3. \. Lroven 

H.C. U^L^ 



X D .Ptrr 



1 



XT 0. Per, 



1 



Ocsse. FT Craven tiessc- V-. Cro ven 

U- E- --Sauncie ri M. EI • .Saunders 
-S . l/A. Dprifcri JS . Ul PpnTrin 



r 



H-\<- Code. H,IC. CoaU- 

T. k-ULfc: XG.UWdc 

BU-Uarren tt.D- B.W.Uorr.n W-O- 
I — - \\ lj m I ^ e r» 1 — - »\ o m Uen 



T. D . Pr 



X P. P. 



3i \ - xj - \ errit 

X anc\J. U VuUtOrd Jandl- U \Aai Uiard 
T.D Rrr M TD-Perr 



oV i 
>ri 05\rar>cl 



:i 



X Von 05U-ar>cl X Van OstroncA 

HG-Hv^tee- H.fr. niporf 



L- KumLeti L . Kumlitn 

H.K. Co^W H.VC Ce-U 

Fc^Vir- H- BraoKttt - Foster- W- Bra_cWe.1t 
O.X- F^tes X BatTs 



3. 3n.clX\d.rAailliard ^>arvciX LI. tAaiUiarcl 
L - Wu mHtn L. Kumlii 



\u m lien 



_U. Q. El, 



\A . 0. FmlT':< 



I - Van OsVrand X Vtsn strand 

G-. Nelson . C. Nelson 

Foster W. Br-a<-.Ue"l\ Poster It l^racU. 

A.U.R.ti,,- A.U. Rut.er 



— 



Numbs 



Otj No. 



NAME 






ft, 



:\\i. ilioia. llii 



Sex. 



Locality 



Date 



mi 



, 



3V8S 






Co. Ca\.L (Mt L looo') .Sepi Z1, \S*iS 



'"3 



U.i 



I 






PW 

La.\<e_ KosKkonon 
L_0l<«- Koihkortooo ( 

SkcVfetiUA 'NY. 

PUos Ca CXV. (AWr.Hooo') 
VoW 



Cvh 20, (ssn 

I Z 
Nov I, IVSI. 



■%- 
?■ 

£ 
¥ 
¥ 



AprU IS 1SV. 

rt& inDiyo Co. C»\:L (AlV.i'oo.') Hard, 2.1 l****S 

21 \SS1 
D«c 4, (SIS 
FL>lton ^onomi Co •= SuLliLlMI 



loci 

urn 



Mocltito -Slam.sl.ldi .. 

/ 

\/olc._t* PAIS. -Sdr. DlCOo Co. 

Houujo x~a 



M_,rcW -.1, Hoi 

Fit. (,, is*_H 

Oct n \<.oi, 



unalaschecJ.. 



i 



T mi loe.<Duj .Bruto-Un tan-jdor Co., C-A.L- Dtcll ISIS" 
HauuuOcA, , Kim/. \1 \ 91 <g 



T 

E_5oW Lal_-_ Lassen Co ; Cal.L.(A. Woo') .Sept. 3o W11 

neoi-Drjfcujn^ .. Dec. IS I'SIS" 

Pot-Hand Ortoon. ISlov 1, \"\\i, 

Irni.tx-U.-o Druto^n, Col:L . Dec S!, VSliT 



mi 



322s 



11-H 

4... 

2S-T0 

, lJLS _ 



111 H 

431.. 
H.15" 



J9 t if 
HIS 

4XbV 









UU 
■9301 

12 iuj 



inJuUna 






5inuos<x 



I 



VolcDn MU^-San Diego Co. CallU. 

Kt. Bulls., AUsU 

Icicii.it. iarDve, I—alii^. 



R.U. iz, .sss 

3c.n. \o I'J'W 

.. 2Z l^Oi, 



n c 



IffPO 



_Dec. 3o _?1i 



— ^On Gcron irrio 



n<5»-ln Co. Cal.L. 



HouLuorcl^ 

-Son V=-erot 



1 mo t"W>rin Cc 



4 .Sis? 

/ 

Fet. IT, .sil 
Dec. 31^ Ho I 
Jan. 11, .. 



ionorn cu 



: : l 

-ju 6 nn cet eris _*K 



H-iuu-iarcl 

C_£\mp HgcWc^ -Sc 



J>on. lieronioio harin Ce, 



Co. , 



IDec S »S?1<2 
3"an. 3, 1ST I 

CtV: n, (lol, 

3 \ ?n 



Vionilu ol norilcrcii 
ELaole- L_a>We_ L«»tn G 



iLOJUili 



Dec. « VSI' 

.. it, unt 

Oct. 2*1, IS'M 

.. Z4 ... 

Dec. 1 ms: 



Ocin Wcron nrno / Rdri r\ 



.. llotr 

0.L+: it, isi^ 
JXzm. it , liov 



42 



Catalogued by fc-P BuckinjUor 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



CKas.D. lCaeAvn<£ CUas . D . Weed mj ^ <-.c\ J. U Mov lWc\ ZDti.Vli* Gil* 

. I — . \\ um\ vcn l_ . \\ um \»tn -v .... 



Ul- EZ--Snucicc 
I_ . \\ uml i en 



i/A . EI . -Snucier- 



Ll.Ul. Uorih^nTon LA- Li. U \ ftr-TV» ». q \7,« 



C_W os. D- \Coe.ciiT»o (_hos. . D - Kaedivo 



u.o 



me*-_so c-» 



u.o. 



REMARKS 



_S<tptemLei- 2-^ V\3V I 



A *„aj; U.n A i»,".-.^rl ,\.,^AI U.H a ,ll,^ 



U.O. ETr^er-^n U. 0. EI 



rn e r-.s a n 



C_V\£iS.D. l\aec\%Tno Cho-s.L) - Koecli-nrt 



ILCL 



- m e x-.s o n 



H-CL-ET^e^ 



"V. EZ. - 5\ey\n T7 El- - -SVev'in 

Crios . D . \\ae<A>-no Qias D. Koacl i->-io 
XarxclT- Ul. Mai \liarj .JdncA 3. LI Mai Uidrcl 



Chas - D . Koed mp CUas- t) Kaeclx 



I_S 



2S 



LA. 0- EI merit 



Ul. - ELmet--sor 



u.xr.kU- 

Ul . O- Lmfrtnn 



UJL.F,*U«r- 



3.0o<i3- Ll.Mai Uvord Xfl"<i3. U . r\<i> lliord 



Ul . O . Lmcrjo n 1/1- O . LmerXo n 

Tan AT. U fU ll.V.rd -T. arxri X. U ■ tlai U> cu-cl 



LI- . E-mcc-son U0. clmer-sor 



U.O- Fmpr«;iMi list- , EI>-n?r-ar i n 



J. and 3". U WaUWai-cl XarvdS.U- Maxlliarcl 
Ul. 0. El rnet-son Ul.O. Emersoti 

JM.U.lLv-cl XM.UiUarcl 






■X.anrlXLl Milliard X.^cLT Id M a ;lWc l 






Numba 



Or* No. 



NAME 



Sex, 
Age 



Locality 



Date 



5209V.WI 
5209a anas 



rasserella. iiiaca ^nnccUi 






INecluuoocl tifion Uaum-arcl CaUi-. Dec V*. Wob 
Fulton .Sonoma. Co. Jon 21 \91 c ) 



_San G-i 



crontmo 



Mann Cc 



2b- »m 



1148 
IIH3 

ai9_ 






HduLua r cl 



x 



-San Va-c 



ron \ rnc 



Ma.r«Ti c«= 






T 



Oct 3o \81? 
MarcV-i .. ISIl, 

Nov. 2-s; 

Oct 13 •• 



31,0 

IH5C 



21ob~ 

nil 

1 i/hs«h 
tui 

l2JJj' *n3o 






-ion tttronirno Rarin Co. 






.. 27 , 
Dec H 1*1* 

Mov. is; . 

Dec. 3, IV16 - 
Jon.lo Wll 



XUOro^ 
(a-eronimo Harm 



5a 






Oct. n mi 

<5an. T, ISIS 
Aori\ in \W 
Dec. Z3, I1»ir 

_Ek.L_3 mi 



101^ 

2IS0 

52112/ms 

J 1 & 
S2 11V 



1813 

mi 

Ml ?•/ 2°>4 
till 

«> vJ 1 -V H18 



¥■ 



FociA-ic Crrove 



Jk, 



mAi <2_ 



Mov. 2o mL 

Oct. 3 
Dec 3o 



end 



HaciLuarci 



Oan Vreronimo rlarin Co. 
_£Hk R wtr 4 m i. S,»L Eureka. Cat 



1 



V 



Ctt. i* nv« 

.. 3o WW 
. Dec. H. 

.. «* wU 



OO 



M3H1 



2.4:11. 






4X5"3 



K>« 3 



i3yi 






oooma. v.o. 



oinosa. 



.. scnisTacea. 



- 



)\v< 



a 



Camp Metleet— S 



Blur_ LoUt., niirnWolc\Al_Lo 



Oct. -21, l^oU 
Dec. g ISSS" 
.Sept. %0 j Woo 

OcT. a, itoL 



mc2a^^lJncka.c' 7, 



Sierra. Clfc , jSiertM. Co. CaliL- . StpT. s-i y l\lt> 
E&ole. LaUe.^ Lassen .. Ca I '.L. Alt 42~^Oct. k, IS 11 



L-ionts QnTbnj numii 
Oan.ll Bartdri, 



brtvicaoda 






Ger 



tt< 



Co. 



Aon I zs WW 
Oct. 30, l-ST? 



«^<>n. ai, V^ \3 
P"eL_J^*ao 



s 



anAX U JAaUliard Xar>c\ IU. MavUvard 



J.andXU. Ma'iUiard 3.ondX \A. MailWard 



43 



Catalogued by D. P. Bo t U„~V,o, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



U.O. iZmc-son UO.tm^or, XandJ U tWLa.d Dec. 111? G.li" 

d and X Va. V lav lliarcl J .and ^.Ul Fleu Hiard .. .. .. 



REMARKS 



-S&ptemt«ri«W3X 



Vh. C/- c^rnei-ion LJ. O. Elmerson 

3. aid XU-Ma»Utard 3". Dnd XU-Maill»o«-c 



1*1. 0. Elmer- .son l/J. 0. Elmei 



- rr\er-.ST3Ti 



1/4 • O- LrneriDti \A . O - r r 

J.aocV X\4 UavUiard XandX U) Ha\ mcn-d 



U. O.Eme, 



U. 0- Em«, 



Xaoci J . W. Hav Ikard XandJi.UL Hai Ikat 



U.oe 



C.I c u 



1 



m er^on 



u o 



-tnerion 



CI. CU 



A 



C.T.-CL 



* 



Geo - tj • Cc>r\\uu«.H G-co . G ■ LarvUL til 

Adrian Van Rosscin A.Ariaan Von V\ossc 



j. n.u.Uar-d xhAUua 

LO__ELcriECSStl_ 



«i. 4 r,aXU.rAoil|iar«l Xv^XUHailLard" 



Nu .Ur 



Ong. No. 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Dste 



J5213 



3^1 



rjiicrtlla iWaca. e>re.\Acaud< 



I 4 •/ 1811 
.1*11 
<U44 



;> 



Uk 



Hoi 



O San Gcrommo Mor.n C 0> CaU|_. Fit M W11 

O .. •• .. Jar. 2d i?m 



-Septij_lSM_ 



T 



I 

% .. .. 

rnariposae. cT* 3onnsv\lle_ Plumas Co. 



i pas 



<J ti"r Monaiuk 



Fit> m / *%ii 
I)e<_ xo mi 



liau 2-3, Hv8 

_^ >1, - 



Hffo 

J -I I fl 1oS3 

i -I S. S m 3 

i,i 



•Tod 



nnivillt rlumos Co. 



3i 

.iohnsvi lie. 



Cal'.L. Mt.i*..|t^ec.t. XX, n 



it 



Mou 1H 111? 



\4 



5 2 ' S*MT 

5 2 1 5 2 Sin, 

1 5V 






■"lO 



' 



mo 



5^V H4L 



if)!!. o,,^ 
1/ „si 

16 
5216 



\ II U 

1/ 



33CJ. 






liloc CorCort 1 Icicer Co. 
, luol u mnf (n. 



-Alt- .; 



2-4 

2 

3 I 

- IS11 






liohnsville. Y 1m 



Co. CaU 



V 



31, \1\"? 
2.1 - 
• • <■ 

2.4 - 






..fui|t ; ETldorodo 

Oonnsui He. numaito. 



CaU.^A\t.31..fAun.e.J^iXlS[. 



L3VOe_ Canon 
-ioV\n:>v/\Ue., Plur 

~T2hot r\c 



Mau ZH, 111? 
•' i3 , " 

3une_ 1, ISTS" 



lacer 



ii ai, 



,3onp 3s, 



52 1R 
:lfi 

L6 

5 2 IP, 







21? 



11«X 



21? 






/ 1141 
-1313 
1311 



1? 
1? 

5 2 

52 1? 



1300 

.391 







fulLe^ E\doroc\o 
lihoc Plater- Co. 
Lotiallon Sierra. Co^ 
Tahoe. Placer 



• Alttfocf. 



it, is>n 

3o, \iv? 

1 .. 

j 

n ■ 









^Sierra- C»'L / Sjjerra. Cc 

jSi'erraville_ .. ... lb" 11 IS 

Tuolumne. Co. ,. AltHlno' .. zi, CS1L 

Louafen, _Sierra_ Co ; .. .. % 111? 

5^ lallanl - l_aUe_ ( ElcUraclo Co. ., 3IL II, 

Uard Cree\c~fcVir.e. Ca\ \V. . __^ 3L s,_ 

.Sierra. C.^u", Sierra. Cc.^ C«\;|_.Alt.t3o.|t- .. ^ LIlU 
lanot. r\acer Co. .. ^une }o VllV 

1 Llo|oir>nt_ Co. 



r\u«.rs i l_a\<e_ Tonoe. , 
Si ctr a. Cii^~ SsUrr z Co 



..Alt.MUo' .. \l, IS1U 

Alio. 1% rt iv 



XandSUMaiUiarcl XaradXUl. MaiUiord 



44 



Catalogued by D. P Bocla^kam 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



XarwAXUttaUllord J.OnclJ.U .Mai Hi Orel X-Ond X U . Mai Uiorcl 



When Received 



By 



Dee. Ill* C^" 



REMARKS 



_Seplieml.tr Z« 03^ 



: 



- 



\osiem 



Adnaan Van Kossem Psdriaon Von V\o 

3- and 3- Vd .ttai ll.ord X drJJ \*1 .MailUor-iA 



_CJfaas-._ D- Wa e-cU-tt 



3.andXU.Ma.lWard J.andX U . Mai U.ard 



. Oii-^\pr- VSarlonJ ( ViP^te r- \)arlc 



JandX U. Mai lUarcl J. and X W- Mai Uiorcl 



Xand X U. Ma. Il.arcl Xarvd XU. Mo. \Word 

J-U ^ ^ = 2 : V 

CViesler Barlouu Chester" Yoarlouj 
Xand XXA.Ma'i Uiorcl Xand X \iA. Ma\ U»arc\ 



Adr.ann \Ja rx lCos *era Arlriaan Va n KosS£tn_ 



Ll*b.4X_LA. MaiUii«l Xand 3-U. Mai \Wd 
CUas. D. ICaedi-no Ctaos - D • \Caedvtic> 

Xand XUl. Mai lUrcl Xand J. U. Ma.Uiard 



A 



Adrian Van lfoss«m Adnaon Von Roasem 
XandXU\-Mo.ll,arel Xand I U- Mai I Wood 
CUas. D- ^<aedi-nc> CVios . D- Uaednno 

Xand X.U- Mai ll.ard X.ondX. W\. Milliard 
Adrian \ /.\ n IPn^cptn Ar\r i.lftn V a n_Kp_S^C-gi_ 



Orig. No. 



NAMI 



Age 



Locality 



Due 



521 






r 



S 1 . ssw 

llS I _^ ^ 



* 

^ 



Jonnivillt, rlumoi Co. Col'.L- 

Mud. CretU, L al< c Ta V\oe_ 

I lom^s Co. 
3oVir\S«lllc rlurrvciS Co. 



Aoo ■ Z3, 
AH Hooo' Jol^. 4, VS1? 



iiHo 

11-1 .1 

MS" 









OH 

5301 
1IW 



d_ Stanislaus Rwer Cat',!-. Alt - . Wt,oo^t . <^ 



2.3 " 

IV .. 

Z1, .. 






19V 



UViot Place_r Co. .. .. 3o 11»? 

3onnsv»lU — ^ PLm^s Co. CjI.'L • llau 2.M 

Xolumne- Co^ CaLL AltrltooiT^ «3L,n«- II, l«*Mo 

S ierra C;|r T Slfrra Cp. CaV. \- . •• 3 c, VI I U 



t 



96.1 ixi* 

521 an/ 



* 
* 



|anoe_ Placer- Co. 

Lo^alTon —Merra_ Cc 
^Jiuer ra CuZZ x a. 



■■ GLC.Aif <w 



3o 111"? 



A I Ufr»' Aoo 2Q m c 



.. I ., .. •- tSoo' Sept. 2-2 

CioHTs canon rlumJS Co. La\;L. Auo. II, 1*211 

I 

4 11 io 
IVVI 

s 

BLCC Ca\ce_.San Bernardino flL .. A.o^.22 11 lc 



•(lot 

laoi 
861 L 






5.|e pheru 



VOIb" 



^ 



-BluU-CaCe, -San BernarcV.no UltLtaUL - 24 

-Son Bcrnordmc MC __ .•_< ■S'Jne * 



c^ad 



Arr-ctnonopS ruLiviroalus ruliviro»\i.s (y 



c 



Co.~Te> 



., 9 

H Dvlo eru lnropth*lrnoi Cru1nn>pttlj|m.id^ 






Ame ron ^o. le>.ciS. 
Shelter Island, MX 



J>an. 4, IS13 

Apt-". I 3o l«11 



587 



• 



r> 2 2 1 






Chatham Co. Ca. 
Cake. iCosh Konono, Wis. 
LI. RoxturLi Mass. 
rvtnmorio IM. i. 
JlandtvilC . Ca^ 



No./, io, 11 oU 
Mau 1, 1811 
April. 2-H '• 
Avjo. 10 •• 

April tUifiH— 



frpn 1 il, no' 

Mou n, 1811 

i 19 n 

_^ IM \*9\ 
















1511 





#- 



Condon OnT. 
Milton, U.k. 
JJelovcNn Wis. 
GraVe-sturo 111. 

CBwoCvAlCtLL— 



53224 



i lfa"3g 



CaUe. No^nkonono Ulis. 
Condon, OnT. 
rraminchJir^ \lass. 
W.Ko»Buru i ■• 



April as; \°14 
10 YS11 
Ma H U, i?ia 

ilun e 2. l^ 1 1 O O 
J— = ^ - 



45 



Catalogued by Dp BocU,V,»U 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



J.or,cVTU.Maill,orcl XamLX U. MaiHwrJ XanilUMriJWJi _L>cc. Hi? Gx{± 



JondSM/A NavlUi>rc\ 3:onc\3.U.l^aillia<-ci . 



REMARKS 



-SefcUmUr 2-V,\W ( 















- 




s 21, 



H^nru ^ . Kag cl'T"? Hejiru B - \ Cpiprlino 



J.and T. U. Hallux JandJ.U . VUv\Urcl 



CVlBS . D • l\aecllVWJ ChOS.D l<Sechv>o 

Ad naan Van I'Crissem Aidt-taan Vanlte em 




Arlriaan van 'Wem Akariaon Van \t o 



v\oncl <J. y . r|<3il\iorcl J&.dncl J. U\- PlcH III a re) 



Aclfiaon V6n Ivossem Adrvoon v^n Kosscm 
LLlA. Price- U.Ll.R-.-cP 



Adriaan vanlVosser 
Cl(. UUrlKen 

U JoL yortninoTon 

D. Rrviiin 



C-\<. UUrU.cn 



l/J. LA. Worth xnolon 



n. r 



r_cuin- 



T- 0. Per-rc, 
U. ICumlien 
Ul- R. Zapheu 
cJe-sse. I . Craven 
Ul. 0. EZmc-i-gon 



3 



X D. P.. 

L . KumAieVi 
y.R.Z.a^>Vieu 
Jesse. > ■ Crave n 

UI.O- Emtr^oti 



5- E- ICeue_s 
L . *\urr\l len 
W.rloUistTr- 
C. V.\ . S Iromouro 

,- A-U - R,,tUi- 

L - Kumuen 



X El . Keues 

L. ICumlien 

N.Holl'.sfcr- 

C- k\-_Slrom tcrp 

A 1-1 RA\er- 



.k 



an<=l3~- Ul Mai luor-cl 
H.G.Hi^Ue. 



Jl FT l^etiu-s 

T.aod J.U. VlailllWl 

H.G.M.J.U.L 






Number Or*. No. 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Dale 



- 

l»Uo 

■ 



Vtpllo erulhroDmalrnos alien \ 



<5* 



Fr" 



comort f 



.s c 



SSla. 
iV1_ 



maculalus arclicus 
si tnonlanus 



i. 

d*Oc\ 



(—UoTriom Co. Cra . 
Tor-poo Jpnnos 1 l< 
lie Into sVl Co. G-a ■ 

C_HiTno m s :i_ 



ttarcri 2.s; \2VU 

3an. 2-M / IVSO 
F'.W. U \S13 
Oct 14 lloL 



1« 
1211 



Chamom Co. 

Han Kalian Kan. 

Clear Creole Denver Caloradc 



CurTaTu: 









LoLialton Sierra- Co. LalrL 



.... - ..Alhnzoo' 

Louallon Sierra. 

Eaole. LaKe, Lassen 

Louallon, Sierra. 

Aax.orrva rAe.tce, Co l/dash. 



Mov l, lloH 

3"uL II, I1o3 

• Hoi 

Apr, I - \8VZ 
.H*^ J_X r Hop 
Apr.l io, 19W 
Mou 14 lloS 



T 
Oc-V. ^4 •• 

3un£ t> \1lS 

Oct. *., win 

■lone. % VHl<a 

^Apri l 3o, ilia. 



5 22 4 0. sur 
1in 
uu 
ins 

r>2.?4^ , 



p J .; 
52?4'l/ 












i 



oncoorms_ 






j2L 



ruuailup, Wash. 
Kose. Is. rortlancl, Ore 
S. Rattan J 
Looan, 
_ruualiLjp / LLisn 

Looao Ore.. 

liuallup^ Uasn. 
Looa n Ore . 



ian. ISlU 

.. 2.M lloo 
Apri\ 2k, Ho I 

Oct; io in o 

April. Z, niD 



r 



oa-. lu noo 
.. n 

April z^ 11 10 
Oct. Ik, lloo 



- - 



52 






H3ST 
I 

b"ot 

3om 



5 226 4^ ai L 



£ 



l?) TeiWil 



aldlma .. 



f 



Acinell 



alcmtllus 



Looan 

lacotna. Fierce. Co. LAosVi. 

Looan Ore:. 






nodesAo Stanislaus Qa^ CaLL . 
Avrn^tle. r- Co. 

lloclesTo Stanislaus .. •< 
laicines^ San BcniU Co. 
Amaaoc Lcl. -. 



Dec.W, l?H-? 
Sept It Hoi 
Oct. .. lloo 

3>cc . 2o tan, 

Sept IX 1100 
5ar« . 3o / 11 1 3 
Fit. if IS1(. 
Ifan. 3o ( lll^ 
Fio. IE IS 19 



511 









343 
So? 
fc.3U 






■ ■- i 



taicines 5dn Seiilo Co, 



HdrcU 2 Hoi"" 
■■ 31 >1l6" 



4fi 



Catalogued by DP. BoaUmokc 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



\A. 0. Emerson U.O.Emer^on J.dndlU -Ma'iUiorcl ID<l<l.\<\<8 G-> A-+ 

l/JoWet-XT Ho>-ie_ UUVVer- I . Hon it. .. •• •■ 

U.e.D Scoit" UEDicolt- 

IaI . UlorTninoTon \*\ . Wor-tViinoTon .. .. .. 

t n.P,.-.-.. Tn.B^, 



T 



CP BlacWl. 



REMARKS 



SeoVicJoer 21 ^3^?" 



CP. BlacAL 

A.H.r,L.r-' 



XanAXUMa. Uiarcl J.OoclXU lAoi\llorc\ 



I.M Uil U XM. UiWarrl 



A a" A J-UMaiWorJ J.>,n4XU. Mai llt'an) 
X rV UxWarcJ J.tl. UiW^r<\ 
XanclSU-MaittiarclXaoclJ \/4 . Uaillijvxl 
US o uj 1 es ^ - H ■ B om\e.S J- 



VA.TT Borilman H-T. BoU 



ma n 



n T. Cor-less FTX". Corltss 

&P^- G.C *n\Tne.U LjF.o , G- -ConUitc \\ 

r\T. Got" 'ess. FT~VT Co r- less 



Creo- (=■- Gar\Yi\je.il C=re^>. tr ■ l_&nTuJ«-il 
fT I. Co«-U"ss F7T. Cor-li'ss 



C.U. Bouses C.U.BotoUs 

F7TT Cor\ess FTTT Coi-Uss 

5". H. Bowles XU.B^U 

FT T". Corliss rTTT Cor-\iss. 



H- B ■ Kae-di^o H. B. K'j.Jlotj 

J. anAXU. fVaUUard X.aod J.U Mai Utard 









M.R. l^ecl.Vio bLmsw^mp 



Xar.aX IXWailWJ 3~.a*<l -i. UMaikViacel 



- 



Nu ba 



CV« No 



NAME 



Age 



Locslily 



trio 

t3S3 
So* 



i^a 



o mjcu 



lokji Va\cit 



5SV0 

nn 

lolU 
5 2 2? It' 'M.oL 



* 5io 
6~o1 

aiii 

* fc ,o 
41,4? 



52290/ muh 

23o 
3SI* 

29 V 504 



1 



3«1 
4LC, 



3H| 

52 2 91V 



cT 



Hodesto S\on\slo\is. Co Col. 



U>cmes Oen Heni \c 



ItttL RL Drufcu 



C^ HoKauiW rlum^i Lc 



Date 

tAcXrcV, 31 llli" 

\\ Hoi 
2o It 05- 

• 

Apr, I ZT, mL 
Ma« 14 111-2 



f 



OneroWee., Nevada 
noclesto Slamsloos 



Fuli-e-, tTlclorocio 
J^lo riav.u Lc_ Plum.,* s 



1 

Apr.l z\ llol 
iO 11\1< 

^ 3, \i>? 






-Stonisloos ?.ver ColcL Alt..4Uc 

UonaLuk, rlunus Co. CaW'L 
Llosemile- ValWu , 



^a M 3o IVIL 



tf*.uv 

^2_ 






Modesto Slorusla>Js Co. 

Baircl -Shasta. 



ne»r Qaircl SkasTS Co. 
Hodesto .Slanislaui 
1 I u mourn 

1 mi. btlouo UruIoion / 
Atnddor Co 






ft 



^L 



J3ruloiAin 
Amaoor V^o. 
ii»c\ncs San l3en*lo Co. 

near Hrti Ipuin 

MoacsTo .SlOrusiOos Lo. 



riicine^ Scin Demlo 



1 



31 

-SepY. \\ LIU 

1 ■. *C ■■ 



.. I?, .. 

Aoo. *4, - 

1% 1114 

.Septra., HoV 
^ % Up 



.. 14 \1oV 
Ho\/. 2>o, llis - 
3 l?1ST 
Dec. 21 ., 





.In 


1113 


FeW 


-S" 


IS>1L 






. 


15 


IS1? 



rw cn 



2 ,* , V gIL, 



I *im 

C3H1 
t3SI 

5 23H V ali o 



31, lllS - 
2\ HoiT 

20, „ 



4035- 
[12 



LA 



.li.Oi 



1)131. 






Amcidor Cx>. 
-Bc3 1 r cl ±> h t> sTI C o ; 
-J-Lenai 1 1 Is . rliimas ■■ 






Apr! I IV •• 
12, Hoi 
11, ISJ1U 

Ji^jne. .3, niy 



5itrra_ Liu7 S«crr-o- Co. •. Aoo. 2i 11 11 

1' - -N 

rlodeslo, Sla"nisl<l0S - •• June V tilt 

FLil-e Cal".\ . Alh3.W •• 11, IS11 

' 'osttnife \Zallti., Cal.'i-. Aoo. 31 \1H 



'• 



47 



Catalogued by D P. Boc.Wn.pV. 



*T>0 ' 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



X.3r,cU.U.Ma.U. a .-d X<m<i3-U. MavlUovd Xoo<^ 3". \.\. Max Uv"i>rcl ^, ec . H l* C.O± 



REMARKS 



^eplemUr 2^ \<\3y t 



bco . l_ . iCacdnap Vrreo . i . \\aed\-Vxo 

A -A 

,\-nndX LA.| V Ui\U..<-c\ T.,^nr-\ TV \A r\;\.U aVlr4 



H.H. SneUon R.H.SVie.don 

T.o^a ^ . U . Mai Uiorc\ Xor^d XU_ Mai HvarA 
C-BarloLO C.\3a\-loLU 

X and XU .Mai ...arc! Xoa.lXU.MaiU.arc. 



W. Q. KaecW 



H.fc. Wa««A,-V.« 



X aod X U . lAai Uv.arc\ X-Ond lU-Mii IW acc\ 



U\. 0. EZ mcoon U.O- h_mer-5on 

cY fvndX U fAai \Uarri 3". and X U - Mai Uiarcl 
\/\. U- Elmet-.SC>n 1/A.U. Elmerjon 

XondXU Mallard XaodXUJlavl\vac-d 
C. D. Kaec\«-np CD. Waedmo 



H.fr. 



U.fo 



LwdX. U.MaA.l.Ord X.anJ X-U.Mai Ui'arcl 

t— n.c>i-T^. iCacdt^no L_ric»s . £> . ICoecoTio 

rl _ B - Kaed ."-no H.-JB.- Kae.d i'-^ 

Xar.dX-U.Mai lliacd XaxxdXU-Mai lltc.-J 

C-D. l<aediT.r) C -V) . IVlerU-rio 

J.UXU. Mai Uuk-4 X*w*X U . Mai llus r A 



CD. Kaedmo C-D.katd.nxO 

Li. 0. Elmer-son LI. 0- ETme-rson 

A ,„n LI.Mv.Uu^A X^iX.iA. tt.v.lliar.l 

A- Vein V^oisetri K. van (wssem 

XaodXU. MaiUxorcl J.ocdX U^o.lUord 

C= Ba«- lou4 C- BarloLU 

XanjX U. Mai lliard Xar.dX Li.MailliacxI 



3d. 






; 



Numba 



Org. No. 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Date 



»W R 

Sfclo 

1.1 

ibb 
• 3IO 

tHo3 

ins 



p«lo maculaTos la\cine-llui O iu« ]ose.m«\el Vollci Calil_. S>epT" ~\ / V ^ \*\ 

? .. •■ •. .. lb" .. 

O Rlicvnes, _San jBen.hi Co. Ca\;L. Och 3, W1« 

D near PlulTouttl, ArTVaAor- . .. Id \S?1b~ 






? 2 4/ 



J H i 



Ulti 



f"l 



1 mi. teliuj Jjruloum 
O nodes, to Slanislaos. ( 



Jh 



tc -• 't 



c 






noclesto S>lani 
-San Ucronimo Mann Co. 

■ i riatfn Co 



j, iiis- 

<3on 2 4 l-JS*^ 

Ma^ 4, lloi - 

FkJ. IH, ^lU 

Sao. II 11o3 









36 ff 
IL«iO 

' nil 

lo,Jil_ 





1SXM 








2ifc1 



3P5i _ 



135-1 

r o 

1^5-1 






. IHl 






lli'3 



ilia 

w 

"llffo 

1 1^ 



cm 
inn 

4lb"0 

JL2 ^ 



35oH 
5532. 

Ito 

i)2 us 



1313 



? 



Houuuarcl, 
ia<-vi.it- Urove^ llonWreu Co. 

J^ori lacronimo rlarin Co. 



31 Viol 

•• % i<ul 
Fcl..3, itfi<? 

23, l?1l. 

_^ is is it? 






Mt D.aUc 



riAiililArrI 

Sjn l^trpnimn Mann ft 



ft 



Marcr. lb" mi 
•• 2o t<?1<? 
24 ., 

2A; 1911 



Apr. I 12 \1ll 



Caz-aclcro ._ >onoma. 

RL Alte" .. •■ n i "8 iv 

Santa Cruz. MU. Cat^L. AlV-L.W' Ma H »« 



1-. /\1 I- X-MOO I |Ou 



;3oo 



^2_ 



-SiiL&trcnimo Marin G>. CaUi= JjaJTcJx _3L_LSl3_k_ 

Santa Cruz. ttfe. Coli'L. Alt. Z.3oo' Mdm is v%1<? 

.Seavieuj _Sonorr«a Co. Calii- . 14 Hog 

LliHils, Metinocirio .. June 13 11 13 



13 



.21 



rarTinoTon VoinT - rlonlertu Co. Co.l> I- - 
UliUils Henclocirio Co. 



laci 

-ZiOirt VyCr-orwmo I lorin 

rarJinpttv hX-.nnntrrg 



lAU- Crove, riontSreu Co. 



& 
& 
& 



\ 



2.1, Vlo5- 
IH 1113 
21, Ifl^ 

11 ItofT 



Ji)n btromrno Hdnn Co 



JoLi^ m? 



lescaclerc Lr«e-U, BdSi'r, San H»Veo tcxGL^. •• 21 Hoi 

.. .• VI, 11 OS" 

=. - g s; ll ax 



MhiWi, Morffcrwj Ci „ 
Sjj^rj^JLjocjErift S a n_ MaJEo—Co 



(^ Fairi-ax 

O im _Son C-erCnimo rW\rin Ct 
C7- luiy i5erruess» ( SanTa. Cleiro. •■ 
O- .. Monle. Kic ^sencma- 

<7 ^ Sa n fafrMiiinn Mann -j_ 



.. p«St 11, 1911 
, Ctt: 13, IV15" 
- J^\^ "3, IS14 

.. Auj. •• Hit, 
^ .. n , i n ns? 



Catalogued by D. p. t3vjtUi«oV»«>r 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



J.oc^cl JjUWailLarcl TarxdJ.UMadliarcldorxclo, U . FU \Ua«-j .Dec. IfiJS G.-li 



C. D.Waed^ 



CD. KaeJitT, 



IS 



AanclXU MavlKarcl land X M . Moilliarcl 



HO r\ en\ <i ns, H O- Xenli 



rig. 



48 



REMARKS 



l/JO. E— me r-s ar\ \4- V- t. mtrson 

H . O . «b enk ins. l"1 . . ci enk ins 

Ul • U . U_ m e rs on U0- u me «— jo n 

X.ar,a3 U TWUocd" Xand XU. MaiUi'ord 




EJM._UilU.-cl 



■T.,,r,ciXU TL. Il.arvl XacwlX.U fUUtacvl 











J.M. 


14 


ILvd 





IX- Hoov/er- T*. X V\oovei— 



J., nor'i X. U\ Hai\Uoi-r\T.aoc\3".U. Tjai Wiord 



XaodXU Milliard XandXjJL Milliard 



H. 0- <icnl<ini H . 0. Jtnkms 

X and J U Mai ll.orcl X.OndX U. Mai III ar J 



H. O. rv, » k ms, U Q X-^U.nc 

Xar.d3.W- WaiJlwccI XandX-U tla.ai»Ac.4 



H.0.3er.Wtr,s H.O.XerXin* 



C-D. Kaecli-no CD.Kaecli-no 

TaodT-U-MaiUw^l Xao43.U.V-\a;H.orcl 

R.H-BecU R- H. BecL 

XaodX V.I. Ha. I Word Xoodl. Ul na«U.a.-d 



.. 



Nu t« 



0* No 






o tric^cw 



NAME 



latui. AdVc. 



ld\.,^ 









S 3- 1 * 



iani 

no, 
_____ 



Sex. 
Age 



<A m 
d* .. 

' iuv 

_T Jn 



J" 

____, 



Locality 



LfH conon Hou uuo»r-ci y LouL. 



Yesc-tdcro^ Creek Oasm Son riaieo Co (.a\i-. 
^on (zrcrron imo Mocin Co 

(____! I carton n^uuJorQ ___ 

'•I ' 

__.ao berontmo rior-»n Co. 

HcSiiLuora * 

___r> (scronirno lldr*!! Co. 



Date 

Aoo.lt Hoi 
I e - 

1L IIqi 



LL 



_u__OCC 



? 
____ 



1 

Menlo l_r|<^ 
Ulem_ lAonn C_. 

J3n Ucroni'mo »« 



13 .. 
• • \ l-IS 

_^__i_ll_L 



Oct. 
NoV 


21 \1oH 


11, 1815" 


3.M IVIL 


Dec. 


2L 


1 isiL 


•■ zo lens 



It'll 

S-lo 

-•2 IX 

k__s 

■> 7iv<ani<l 



13%o 
sSMT 

__J___A______i>i. 



6^ 
C*oc\ 

_fl M_n\_ B»rl .<_>., M_fc-„ 



-Elevens Creek., _S<»nT_ Clara Co 
J__n teronimo noon Co. 



14 I'll! 






_J_>cirt bcronimo norm Co. 
Vine_ CretU Contra Coila. L_ 
r«_ I Ton _>onc.m «__ 



Nov. t, WMT 

3_n. _H WlS 



r *1 

3«<U 
3811 

in* 






L«_5 



-Son C-reronimo Moon Cc 
r_ir_L_x y 
rlounTain \A-"- 

BA_ Mir 



Fe-. ii, i«<i? 

. 2* V\03 
n,ir_h 2 0, WW 



Ill 

t03t 

Till 






_5£)n \3-e«-orn'mo harm 

Polo MtT, 

jan oCronimo Ivartn Ci 
C___aerO / oonoma 
_H__l— __r_. 



Avon I 



uu-iartl, 

C_\overa<> Volleu -SonTa Clara Cc 
\> 

Sea Vieuj Jonoma Co. 

HiCdsio Marin Co > 
Belveaert .. 



•■ 111"? 
C \<m 
\\ IS?"* 

__, \<U\ 
^___3i__ 



1S.J 

fc__ 



as - -? 

3_J 

SU1 






12 rA r li-nn tort I T. laB on^ r\r»nT-rgi. C_ 

T AJ l._J 



U llo? 

Tone. H lloy 






Oal^lonq, 

Polo Alto, 

Jiin Gerontmo Hdrm Co 
IVOrne. K»o Oc.nom.4_ 
r^ti + K- Groue MonVcVe-L^Co. 

1 " 



2% I9°l^ 
.. 31, 1^19 



49 



Catalogued by D.p BocW„oU 



, j tl =" 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



U.O.E 



merion 



U.o. 



Emtrjon O.oocVT .Ul.Mai ILorcl -Dec . \°IIV G-i'WV" 



■S>e pWmLer 3o \ C 13V 



14. O.XenWriS H. O. 6er»UiTvS 

J. and A U. WaiAliarJ 3Tor«lX U MaiAlvacd 

Iftl, 0. V mer^n Ul . O. Cmcr^&r» 



J.aiuJJ.U.PUUiard XanASLU, Madlvacd ~ 

l»l. 0. t merioi uOEmtt-son 

XanAX U.Mai IkarJ XarJXLL Mai lliarJ , 

Ul Q Em?nso" I J- Emfr.snn 



Xar,c\ J-Ul.rlai II lord J. and J. \A V1o\lllorcl 

H.O. JenLns H. 0-Jer.U.ns 

=3 anc\ X U\. naiUiOrcl 3~-Or>c\ J"- \aI- Mo'i lliord 






C—Vioi . d \\oe<A>T>o C_Kos. D IVe>«dl-n^> 
H. JenVons H . O . Jcn^^s 
\ . .\ . Hoover- T, X. H o ox/ ft— 



Xand j. y«i. iAa"d\u>rcl X s«d X Ul..Vlai IWorel 
1.3 Hoover - 1. X no^vcr- 

Xancl XU.na.Uiarcl XdndJ. LI Ma.Uie.-cl 



UP E. 



\A. 0. E mrrSnn 



H O.X e r,\<,ns H Trr.U»r,S 

X. dnJXU. VAox lUord XarvJ 3". U.£\aiM»*cd 



J. n UllM I.U .UilUrcl 

T- X Hoover- XI- Hoovtr 

Xendl .U.Ma\\\vard XajadXkliAoiUcaird 



Nunfaa 



0* No 



NAME 



Sex. 
Age 



Sill. 



Vi p% lo matu\alvj* J., 



Ac, 



h 






Locality 

jSon Werorumo Minn Co. LaliL 
I lonle. »\io jSorion-x a. 

Jdn tac^ontmo rlorin Co- •. 

naLimarta ■• 



Date 



iSol 



31 



1 

Nicasio 

-Lnverneis lionn Cc 
Nlt-JSlo 



-Sept. i*! Mod 



r 



lilt 






1- 



Hau.i ' 1 '1 r ci 



3 1^6" 

I, ^^ 

Ck±. xl, Hoi. 



2H1J- 

11*3 



ii-oH 



to 
138 



r\ f. Horn 1 I Ion .SdrAS CVac-a. Co. 
oon ^jcronimo rloriri 



.. .*; .. 

IZ >1oo 
Nov 2.V Ho3 

O^V. 1., is«n 

. Mo v. ao, ' .. 



% 
% 



Hou uu*ii~cl 






3, 1**3 

2.0 lloo 

22 
y 

3 
Pet- '° I^U 



mcc a lonu*, 



j2L 



Hdij LUJrJ 

Vole* no \Us. _idnU(Do G>- 

ii mt. L-J-oU ( oroni 

J^olcan Mis. SanJOuerxo Co. Atfcioool 



.. % 11 os- 
Son. 2H lW«f 






• . 1 V 'I 
1' "wio 



VII 
I1Z2 



HSJ 






■• Cru. 1,1. 



H-tn.-.N-oL LlUn^ 



2H •• 

J 



"I,? 



O^ Sorife Ljat-Uac-a. 

(P lirn.'.N.ol- CoWenfe 

c/* Sanla l3oi-t>ard- 

c^ I2^>\ M oL GsLerAi 

J^L .rUn.-»N/.\frUl, ' 



a>dj-; I 30 \«i"? 



1 



\ Hoi. 

23, IHIH 



' So S3 
SVV1 






5S.AV. 



j2_ 



jSanTi L3o.rLar< 



L.O.S AnoaUi, 



-7 .. 

is; II03 
.Sept. 3 l«is" 



Q 



iLi_ 



S-V24 

SVJ-l 

1)24-1 S UL ^- 



E2 



-Soola. J3ort>ari 

ti»so Aobles, _ 






Catalogued by d.p. BucUnjUom 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



J.aad3\U.\ia.\Werd Xsrui 3l U. lAaiWvorcl A. sn C | J. U. Mai lUorcl CDet.llr? GuAdl 



Ul .0 Emerson W 0. Elmer-Jon 

JlLasjdXU-ttailViarJ pLoodJU. Halliard 

Ul . Q - E mtrson \A. 0. FT «-f*.-<: <■>»-. I 



50 



REMARKS 



-SeoWmLei- 3o V"i 3^ 



1* t. - 








- 




Ul ETwin-^r^n 


U\. O El«-ne»-<ic.r* 














- 


•% >, 










H . OJenlons 


VA . O-Jlenwi ns 






J.oncl3U V\a\ Ulor-4 cXor>c\ J.Ul_nai lll{>rc\ 





l^J. . E?*n er-^art 


U1 . O. Elmer^on 






" 


■-■ 


- 















Jaoti s'. y n.-\»\\»o»-<4 x,it-.ci.T. u\ v"\c>> \Uc»i-«-t 



V4. 0. Elmeriori Ul 0. Emerson 


- - 


.. 


. 


Adriaan vary ivossen-. AansMi van Ifoacm 


. .. 


. 


* 






„ 


* 


3and3.M .Milliard X*"4 J U . Hai »%a«-c\ 


.. .. 


.. 


•i 


R. U. BecU R.H-BecU- 







.. 


3.ar 1 clJ.U.V J \oilli;.»-cl J.ar,aj.U.^O« IWarcl 





.. 


> 



Ul. B.3~odso<n LJ.D Hudson 



Numbs 



0* No 



NAME 






A,- 






3o-H 



u 






la't 



Wpi|o "\acu\aTus meoalonuX O* 



*m3 

It 6 J 
1V01 



Locality 

-Santa Lrui Xsl / CdU 1_ . 
Volcon Mis. _San -Dieoo Co LaliL 

P X ' ' ' 

rasddena 



I 

i 



? 



jSoriTa LSorUora^ 
II mi. N oL Gll.entl- 



Om pOC. ^ftnTIa l\>rLira C r> .,_ 



Dale 



April ^ W1<? 

Son. 11 \S«1 

Fit H, tVlif - 
•■ '23 11»H 






J n«i3 

Solo 

*o1* 



L* 8 1 



V 653;," 
5 

H2_ 



■ 



12_ S1V_ 



12 mi N L Calvervt 

12. m.' M L Cali«nT«. 
jSiinTXacvrita His., 



Hdu \ 19 VI 
.. 1% 11 IH 

TI40 isf L5LUJ 



carrnaru 
uscui corolat 



\ 



ft 

_c2_ 



L-ompoc^ JSatAa. j3artara / 

Hionland lark 

lasaaeina 



— icpTT 11 Hoi 

Oct ID .. 

It 1^03 

[Bbc. 2 4 191 ST 

J— -iL ittVH 



JEsanuI UbTcuinu. Island^ 
Socorro AslancC Mexico 
MocUito, ^SlanislaiJS Co. CaUL . 

Co. G>1'.1_. C3qpoA.V) 



1 uolumn e_ 



Marcr, 3o \V«g 

Maui, wn 

A.Jril », Ho1 
tlauj XI ml, 



52M 
"131 X. 
t I l/8zse 

Ull 






rlodeslo _Stani's\a<JA Co. La 



^ 



FeL II L\13 
ApriUo klUE 
Marck \°l »°loS 



—LltiZELuja 

1 mi. IN. ol DruAovj 
Isabella, 

M ICasic, 



3, IgU 









Mf 8191. 



sxi 

5 2 1 S'.^aun 



33 MT 
-VIM 






3SGT 



icti 



ktrnenjis 



DcKj Vans 
kcrngjLa^Li 









A-uo.U 1815" 

_3T 1 

Ha . 1 3> 



CaroUit 



elu_Li.ti^_ 






Onux Kenn Co. 
*l mi. N. t oi. Drulouin .. 

-SccLlB au r C\ear\u.^ p . I fiWe C-b Ta\; 



Y 



1 



IS VMS' 






1 



»-!^cin Vaeronitno l\ariri 



\ 



/ 



HauujAca- 



Kou 3o, LSI 8 
.. n, iS'iSr' 



51 



Catalogued by D.P. _BocV»tio ho 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



LA. 0. t-mcr5on \A U tmer^on - •• .. 

H.A- Cr-aulorcl HA. Gau\or<J 



REMARKS 



GCtoLer- 3, H3V 



A . P. R . A . P, R . 

CTat-.dX U lla* I U Orel Xonclo.Ll.HaiUiarcl 



Acir 



i Kossem Aar 



riaar\ van l\ossetn ASdnoan von INossem 



t?o: 



Jar»cA3". W r\a\ lUarcl «Xon43"-U i\a\ lUarcl 



Wl. O .Jodson U. B .OocUon 

V\. A GrtuVorJi W- k -G - mi lor d 

J.aoa3.W.Uav\UorJX<>naXU.rla»\lvarcl 



o! ar.t\T . ul.naxUiorcl Xaoc\j> . U\ Moillien-cl 
H-B-Kaed.^ H.B. KaecAnvo 



3!doc\^-U\.M a >ll.0«-c\ J.ar,dXU. M^Uv^d 



CI > Q>-/A«v<^. (tt . L- ICflPOVBO 



J.oncl J. \,\ Ka» Uiord -Ta^T. U. tlai'lWord 



G-. 1 ICaedino G- I — ICaeclmo 

CD. - C. D. .. 

-TandJ.VJ. Max'lUarrl A iwtA Id . Mftt llwirr \ 



LI. O Fmtr.son U , . £mfr! , °n 



Ninlw 



a i n 



NAME 



5«t«L 
1*41 

SSCl 

mi 



Pipilo -l-u 



seas pe 



£tt 



Sex. 
Age 



ans 



_22-L 






v . "A ' 






Locality 



Dale 



_Sdn Gerommo^ Mann Lt. Cal.L . March t^ IVi"? 

.. 31 \<2U 



HauLuard 
-3or» ocrommo Harm Co 



(_alaver\ji valleu .Santa Clara, (o. Uliil April i Hob 



o 1 \ov 



.San &- 



cronimo 



Harir 



I, IVKo 
Mau3o Wltf 



4Hxo 

1451 






Uiilliti rlendoono Co 



11 \"811 
IL 1113 



I j ™2-£ 

131 
JJUJ 



O -llian o-£roniinQ Hdnn Co, 
(P LlilUlS Mendocino 
O jSierr-a_ Mortna. 5.in Mateo 
CJ restocWr o CrttK Oosin -San 
<? .StSn Ca-eroni m o n ari'n Cc^ 



\3 1113 



Co. 






A. 



S_18AS_ 



.. .. l< l«11 

.. Sept. I, l ln.f 
•• Aoo. lo l«J«n 
.. .Sept t 1^1 
IIpST 



I10« 



fa 



HauuLiorcJ 
JSan vreronimo Mario Co 

Hau cuerci 

O^n .Ucconima » Iflrt'n Ca. 



1ft>l 

-/ Loss 

111 






Oc+. 2o ISftiT 

NJoV. it. Oof 

1 1811 

J 
T)ec. 2 ,1 Hop 



l) % 1) s. 



182 

l-Ltfo 

Ltni 



(TaA 



Hauuiarq 
Jon Lrercnimo Udrin Cc 



HauLuaxxl. 
t\on -S 



.. Oct 15L ISV30 
.. Dec . % no5~ 

.. .. 2<? lloo 






.-»'. 'I 



3132. 



t.to 



3100 



zm 

I 111 

vtsx 



¥ 

* 
* 
* 



FLV 



coo *~r\ H. \^Kt . 



H^UuJora. 

oan Vjtfrcnimo Morin Co 

r L'Tlon Oonorna ■ 



Odti CrC 



remmo 



HouLiiarc^ 



n. 



«=ian. 23 1^11 
/ 



4" 



UUUils^ nendccino Co. 
Cu'l C Anon n ( \juJdrJ 
.-ion (acreninc Horvn Ca 



Apr v I i IVtl 
JoJe. It, \1l>. 

i_i •■ tto V 



52 



Catalogued by DP. BoJonoL 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



^.anc\XU.Ma»llior4JooJJ.U.U a v\Uc!rc\ X, ac U.U. M^lW ar j XtecV\lS CU" 

ul. O - Hlmcr--san UL. 0. Et 



. m e f^s on 



J/andX Ui.rUi IW»«IX&"<1XU. hai\\vai~cl 

H.O.IenLns H.OIenWs 



REMARKS 



OctoUr- 3. \"\-l<f 



X and X U . Mo» lUkcJ Ton c\ Xll Mai \Ursl 



HO JenkmS H.0.3enl<m< 



Jn^Xll M„vll,W-rl r T.nn A ^ U. N ai W ^ r~A 



U\- O- Elmerion \A - \J- t_ tn er^oti 

CD ICa&arno CD. 1<aedtTio 

14, . (J. Lmsrson l/J - U . tumerson 

1^,1 X U .rU;U. a ~l X* n A 7s U. M a ;U,^vt 



CD. l(aed>T>o CD. KaediTMs 

X,W>X iXtAaiHiar-r.! T.OoriXU. H-a>\Lvrl 
U. (J. trnerson Ul. ■ Ernet-son 

-S.arvc\ XU.rUlluDv-cl XoruiXLl. lUiUl&rcl 



U.O t~ rr>«t-<ir,n U.O Frntricn 

AonclXU. CUiilxaal IWIU Ha.ll.occl 

14. 0. Emerson l/J - Elmer-son 



U- O.E^.c^or, U.O. E 



m e«--s <i r» 



J. and XU-Mai ILm-J -i/ar.d J. \XtVaxiWI 
LI. -E- «T-,«T\Se.n LJ. 0. ETm « »-^ <=> r. 



Kj I '•." 



Otfc N, 



NAME 



i r 

2V1H 



scus pewlilan.i 



S«, 
Age 



issa. 



r 



Locality 



Dale 



-San Gerommo Rann Lo l_ol 



, U>WL 



HauLUord 
1 ' 



3or,CL \1 WH 

3 |1oo 

2o lloH 

l, Hoi 

u 2< a v^ <>i 



•<m 






* ■ 



Jo I. 



Oakland 
rtaumarcl 



i Hoi 
1 S> e pV. (, 19-n 



Auc 



^\ 



tHlo 

< tovi. 

4VS> 






•«tiV 
■ 

3J.I 

IST3 

;)2:")nl)>/gfiL 



Li 

' l34o 






XS2c, 



HolH 



USX 

< Hen 



4SI1 



' 



!£ 



Mile 



•sin 

i"t i H 



ShSH 

' 5o44 
(.31 



3. 



Ss-i 



i£li_ 



cnssalii 



^ 






-3in beronimo lldrin Co 



Olema / Mor«n 
-2>on Cs-er-onimo Uorvri 



Oc+". Zl IS?H 
J - a.fc- Wi* 






Menlo Hir-U _Sjo MaW 
nOuLUOrc\ 

1 

Tavc\nes _^On ijeniVo 



ILw. ii, mi. 

■- \M ail 

.. 3o LSKA 
X«n. I VI oH , 



rosodfcrva 



5", 



nnltfn 



Co 






havcvn.es -Son A3 



R,t 






Co 



Sprinos l\wer5icit 
rolmdale^ Los Aoocl.i 



FkL ic, mn 

Morcn lo V<\ D «r 
IS, 1 8^1 
31 W H 



I VI IV 

n iih 

lo I "SSI 
s= Ti Viol- 



et 



eion loss 



n. 



1 






2S" 

2.1 VI 14 

t, mi 

lo, I loo. 

-Santo. BartorA., .. Maw 1, IS33 
ArromheiJ HcTV Spnno s San BernwAn. ■• 2.* V\\\ 
Santo Barl^oro. , Cil.'L ■. IX, lloj. 
Guodalope. Lake, SonTaBarLaraJo., C»l".U. Jwnc 2.1 V%3 
_S anTa OarJaaxa., .^ •> 13 ■• 



, x 

San L)i£0o 



c^-acl 

-£ 



•• Inez. Kvvtr iiinkBorturi Ct 
rarhnoTon IT., MOntereu. G. 
raicincs -SanBemlo 
^-Aania-jDaxtflid^, 



H 

4o Hoi- 



Catalogued by D- P. BucW.^Vio-n 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



Aa^cU.U.WJliard J.andXU. llaiiWd XaJJiL Max \l.orcl JDeo. .1»S C.-irV- 



53 



J 



REMARKS 



OoU 



er 3 \ < \3V 



U\ . - E. m erson 


IaI U- I r-ri«r-JCsri 


»_=■__. 




X. N- U.llord 


T. N.UilUrd 


- - 


- 


Lsl . O . E- m e r\s o r\ 


1*1 . U EZ *-n c rion ■. 


- •• 


.. 




3.004 3". U.MVvUv'owl JlorJXJU. MaUli^rd 


- 


.. 


VX O ^e«-\W>T=> 


n.O JenKins, 


k^Axun a aLlT., n jii.u.w.v.it.j .. 



U.o. 



. tti e rson 



U . o. e: 



m e r~-£ on 



A flnrlX.U. viatUtorcl ci-aniA X. U. V\<\\ !Uo>-cl 



H. A. G-a.ulor'c. HACaulorcl 

3rtnr\3v".\^ vWviUorti X«»o4X Ll- NaiiU nrt l 



A.R R A.P ft 

3. aoc\ 3 tX lAaillvard XaruLXJLL Maillia 

/\ l\ A^\\ — , a . U A^tV, 



\ 



\ 



Xanel X. U- MaitfiOrcl J. ar,4X U. Ma. ll.ircl 



H 0.3"cnl<\ns H. 0- 3crX.nS 

3a~4T.lX tWiUCarJ Xaocil.U ftaiAlvswi 



Nunbs 



0* No 



NAME 



131 






Pi pile lo 



ICUi t-rissa 



\>s 



115" 



(.41! 



mot 



3flHS 

51 IS" 



. 



4oV 

STfcl 



St VI 
5114 

StSJ 









' ill I 
J KloH 






2<»os _ 



IZTS" 




33,1 
Jill 

a sis 

S-4X 





See 
Ag. 



Locality 



0- da He AaujoTeri LJio L« tl^ Hon Ve rei* Co 



G>l. 



L sJ\ 



Date 






• • 2.1, 

•• ii, Hoa, 

-Se.pt'- 2>o VioiT 



£7^ Larmtl \AMleu nontercu Co. 

. r 1 - 

C7 Lorn poc JionU Doroc< .. 

O^ lexemes Son J3er\ito 

C^ Lompcc, l^oulo fciorbarii. Lo. 






? 

.Son Luis. Obispo 



tf Hoi 

/ 

Oct. 13 Uol 

Nov. i4 i-siu 

Xkfc II, ll03 



Lo rrv poc. 
IdSO Kofeles 



_SariT<i !_>£>r bdra- Cc 



lo, l<Jo3 

s ■• 



'P^S 



<7 (imf) rlulocrru .Son Uemlo Cr>. 



_/2 



_San Die! 






egc 



tooAic trove nonTereu Co. 



- 13 .. 

.. Dec. Z, Llll 
.. . Nov. S Wt5 - 



1 



iA_Sdde.ua 



3on. 4 I9«i1 
" 1 - 



O-od Kamona Lo_i Anotlei Lo. 
o idicines i>an Jjemlo G_. 

O .-Solon rionlercij 

O ad Calaveros VaUeu SanU CUra Co. 
__ j Sj->XL_L-Ui 



U^t 



o ad Liitie_ Slir Rvverj lionWeu Co. 

OdJ 3^ G-cei., (Lucia PO.) .. ' .. 

O (zjuaaolope. LaWe -SanTa OatAi<3r<a V-t>. 



.. FfiL 2.V 1<\|3 

.. At^ri \ 3, lloiT 
-■ A.pril Se, I'B^b- 






too 

1l2 
511 L 

'HSJ 



/ S83H 
- 51">3 

W stno 



15 It 
a«5"i 

• .3 






r 



Kaicines _Sdn IjeniLa Cc 



Q—&3 BLo^CrctU CL_utJLaJLQXuonJcr£u 

_San JJieoo 

Lompoc _5inta -Dorbar._. Ca. 
1 



3Ton.£- 14 I^DiT 
3o .. 

ZZ, 1163 

2-1, iSt* 
.. 2c A 13o.T 



% 



lOblCS 



O lOSo Kobl 



Q± is; isns- 

.. IL l4o3. 
13, 
6" 



5anta_ J5arbc3 



Q ^>anla_ Xiarbar<L, 

p-dd Mulkerru ( San.Be-r,.t^ Ce>. 
A i neon Ve nTori. Co. 



c 
r 



Sjh DltOO, 

ttuacn o tci.. An? »f 



.. No\/. 13 I81« 

/ 

.. Dec JO lS"ii- 



54 



Catalogued by o.p. BocU.„c,U 



■to n Orn 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



W. O. denims H. -3cn\or, S """Tac^ 3". U .\\ a i llvaccl -Dec . V «\ » S? G-;L+ 

tr^aXU.HailU'arJI ZTonclXUtrWlUr-J 



G^feter- -3 \\3^ 



. m e i~.san 



U. 0. Emerson Ul.O.Er 

J. artel's*- Ul. 1*1 a.i lllorcl 3i and X Ll Hai. Ilia rcl 

M.A.G-aulorcl H. A,. Cov.lorcl 



-X. 



Adnaan von liossem Aanoan v<$r\ V»os 



A.U AJWo 



1 



A,. U- Ai iWii 



U.O.E 



rn e v~.s o \~» 



U. 0- E met 



V4 /V (^-,-x..\n^,-l HA. r-r n.A o rci 

A- van iNossem A- van Wos-Sem 

5cinc\3.U.t1a. Iliorcl Xonc\ J. VI tAailliOrcl 



H. 0. Jenkins 
A.U. Ar.1l.on 



H- .Jenkins 



T 



H. Q.3enlons. H- 0.3enU»ns. 



A a nAXU].t1 ai Uw>r<l KanlX U- FUttvarcl 



H. O ""Yp.nloTi 



VA. D.3enU inS- 



A. Ul. KntVionu /\.UAn1^cmu 

T-0"cl J. Ul. Hai lliarcl i.OnilXU. Mai VI>o«-cl 



A."\/ori l\o5itm 

A . P. R . 

A.U. AnTUon- 
U.U:Pr-W ', 



A- Vdn l\o&scm, 

A .P. R . 

A. Ul. Antbon. 



U.U. R-; c 



,v 1 



Numfaa 



Ong. No. 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Date 






Pipilo i.oicoi mesoleocoi 
li.O 

- 



mesa 



iTui 






Humeri oca., Ani June. i.M IVlU 

Chincahoa \A\C : Uckmc L. Arti AIU.oj Oc> .iV UlH 



Tuetlo Co. v_oto>-i>do 

Palm -Sprinoi., Rwer-iide — Ce, CaUC A\pri \ \ \\\% 



Nau *^ >«vi 






511.1 

51 II 

JH3 



it*, tit 



J; 



>pnno 



i^_A r a 



Phoenix Arize 






51H 



■ 






11H 

^211 

5.* 



Cbcrholscna. chlorura. 



113? 
1I3ST 

lixa 



P 

r 



Jon. I, t"\oH 

Deo 3o lloi 

March 3 1*1 L 

. JaI m -Sprino^lTntfrsnU. Co., tal;l- Xm. 1^ I I O^ 

Phoenix, Aril March Z.% l«U 

H, .. 

Jirau-ileu , Imperial Co^ (_£iVii.. oan. % \ili 
ralm -Sprinos Kweriiae. Co., Ca\;L ■ - \ lloH 
Tuolumne Co ^Alt44oo' Mau.Jjp_JSlL 



SJ~ 'lonn.'.vi I 



Oohnsvi'le-, rlumai lo. CaUl 

MonouaU •■ •• •• 



.. Z3 lit"? 

■■ zz .. 

j 
■• 31 l1lV 






11*1? 

1IU 



i*L 



c^acl 



Lav/tnmo CreeU I lono Co .. 
Jjlot Canon rlicer .. •. 



-June- I0 y IS'Vo 
M l«1S _ 









Soil 
"•IS SO 

' Us-v 

Ue>W 









illi 

all 

J 1385 



138T 
-LIS 
•CL4 

* 138H 






SU5" 









8LU 



c^acl 



Cili, _Sierra- 



LMoe Carton l J \acer- Co. 
lahoe, 
rlnm.-i^ Cc 



2-1 nu 
iz, mi. 
j \«i9 

3o, lit? 



^acl 
c7- irn 



.Alt m.,/ -S.,L ^ l?l? 



J" 



.Sitrra. CtUJ, Sitrri. Co. •. •• 42.oo' 

~>^n Jjernarclino .. .. .. iooo' 

UlDrcl Colorado 

Huer.^ L.eAte~IZr.o t , CahL. .. Ll l^l* 

— iouauj VaIIpi. h rar Iruelctr^ Cal.'l ■ AuU. 31 ^ 

Uard Crecl< LUWe. I a hoe .. Aoo.' 2 3 .. 



2, 1811 

Aoo. tf ItdJ 



/oacrrnl*. Va 



y 



ek l^?>L:< l^lkot 



^epi-. ii; ii n 
.. 12, .. 






YcaemilZ Vallei 



Jbept iz, ii n 



i terra C'.l^. , -Surra C«. 

Kl»lr frtrien ; 



Oct 4 y llll 



Catalogued by D.P. B u J<, n oU 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



O. U. UoLUDr-cl OlI.Homorcl ^-andXU.fUILerd' _Deo. HIS G . t+- 

A,- von lYossem Avon V?osserr> - - - 

M r. 1_ o lu c_ Ul.P. !_ohjc_ 



|A anf >y U.h ai IU-AT n nAX U M«i».»,J 



Cnas, D l\Qp.flinp C-U.is. D . I fa- A . 



J.clncl O- l<J . \lo\ IWar-A J. On A I Ul. Mai lUac-cl 



55 



REMARKS 



Octitcr H \"13V 



Czr- FT Urer\ihoer G- . r 7 Rreninocr «■ ■■ " 




I»„AlU.H a Al.iJ T»„,LTLV.M ! .iU.i«l .. .... 




(j FT Brtninoer G- r\ Ij rtrnnpcr- ■• - •■ 
A. von Kossem A. VOn Rossem .. . • 




XfisndT. \X \\ai\\\*r<\ XandXUl.MailL'ord .. . .• 






-S vi. Ufinton -S,IaI. ijenlon 

Xancl XU . HavUvorcl J.Onct J. LI. MaLlkirJ 



Adrioon \/on Ko-sseTn Ad 



oiscm /Adriaon i/ii 



ifojser 



J.anAX U. MailWard Aoncl X U . MailUard 



Ctr\as D- l^aeA i-^jr. C h os ■ T) Kae. A itttj 



Aariaan von IVosscm Ac\r»aan Vdr% iVosscm 

E.C.TTiui-Uer- £1. C.~n-<o.-Wr- 

A.H Fe^ A.U. Fll^,- 

JonA I U.TIaiU&Crxl XondXU .heillu-u-cl 



Adir*oo»? von Wos3«rm AAr-»bfln ujtn lsosifr« 






/" 



N^bcr Oh». No. 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality Dale 



(_Ue.rkoLer.s_ cliloruri 



,io 



•UJ8 



4 ML 






J FTU-s t-Uloraclo Co. c_kL -Too u ».*n 

__iOn J3.rnarjin- rllSj •. Jont -!,' 191^ 

Loo„lh_n Jiien-i Co. .. tf l*\l« 

UarcJ Crttk L_Ue_ IdVioc^ Col.L Aoo -3 

im Sin j_t cr. tiac _una _tllil -V.ine -H t ? f> 1 



H,u 



. 



SO 



ft 

O L.^Utt C-fTor, PLroos Co^ GI.UtlY..." Aoo. 1, 1811 



111c 



I 

Oierra. C» I*-. oierri Co. 
JjearLoKe. .San l_terrv.ar.dino (o~ 



vlol 

•it St 

.. 
Kvchmondetva. cartlvnalvs c_rdvnolis 



-___ 



/oSCtnilt- V/vi 



1 



AH Woo' 
___ls»L 



i< lilt, 

3c, \t H- < 






_£_ 



(__r._>Tnom Co. (zr<_. 
CKaTnam Co. v_r*i . 

MoTnto-n .. 

rrinccTon No. 



as; iin 
n .. 
% 

Morcti 11 Ho? 
^An. I-, 111? 



2T Hoi 
Fit,.!, 1912 
Marcn z, IW.X 










" 






-^ rrinceton N.J. 

/ 

<3 driaTHom Co. Gi. 

^ R___k_ (O. 

<f CrvoTnani Co., ta. 

c~ ne.-..- ^luannah C.Vir.Ti-vam C^, Co 



<T J3r_oUille_ Md. 



HC 3c 






-Jurreu Co. va. 
Hani lone) ncorDC. 



£VOj 
_J3rooL.v> lie. lnd. 

Br,_t_i, iu 

ChoTriom Co. Kra. 

llommeri A .sland^ Uc^rnnoTrTn, D. C. 
Jj_rid_*jjle-__1__ i 




- 






38 T 



•V'llo 





-mannirosTri-- 



¥ 



FLW. is issi 

i'l-rcn a-_ 121? 
Aoo. 2 b' flo^ 

Nov.^ i-i it. 

• 

R i p- ax. H-H 









t 



lorvd^nc 






•One 



__ ^upp.r-j 






Vurrtvokvu _>inu_f_ SvnuaVa 



Hedunri_le_. LlisIc^lc iaa 



US 






Brevard Co. Flu.. 
Kau \\; STochni lYiveE^ h la.. 
-_>onCx A.nil_T Cc_utr- CoiCLormd italic 

Sanla H«\r-T,^r«i C.<l:i_ . ._ 



1 I? 11 
Mara. _.. 1811 

riou _.» [sat 

1 ' 

2.2. 

Apr-jj .. I81i 



Zvvll 



t. lex«vi. 



G-» eld iocs .. 
CorpllS OV.r«iTi 

JBtuitfcL.n hi. "5. 



rWc'n It, .313 
flaw a, i?VU 

-Tan . _t I fr T*| 

h as > ", ^ V2, 



1 



56 



Catalogued by O . P. Bock.-no L 



Taken by 



*J. Uu lor 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



=i lau lor- 
U.U.Pni,. 



X*mcl311L£W\WJ 33^ ^>v G-j.-C 



3. ontlj. \A Ma\lUof-cl iy.onc\ «}. LI PlcnUiac-cl 



U.U .Pr. c 



U- U P r,c< 



-i.a n a3.U.tAa.lliarc\ J.anJj U HailL&ri 

Lnos. .Li ICoccliTvcj Lhos. O. lUtdmo 

Adnaon van IXossem Acinoon van \Kossem 



REMARKS 



Oc1°Ur- H V'\3S / 



ci.Omd3.A4. Mai \Uo<-cl J .and. 3. LI Ma> III Orel 



~TD Perr- 



ll_l 



T^D-Pe. 

H.H--S Vif\A 



1 



T.D. P e 



T7D. T^r-r 



M i . i_j - i cri-«* 

LL VaI ortkinoTori |J. Ulortruno To 









- .. 






.. 


.. 




RHVUrret, M.TV 


r\.H.U am n M n 






. 












- 


- 




Halter- 3- Hoxie_ 


Walter- J- Hoxie_ 


.. .. 


- 





TTD. Per,-. 



rr d. p er r 



1 



J. EL ■ 1\ e.hme_ 
15. r\. Uarr«n 



3. E- • T\e.b m e 
13 . H Ul crreti 



H.H. SUelcUr, H.H.-Sk-eAdon 



1 



1 



A.U- Bjtler- ! A.-U. B^tUr- 

B-H.Uor-rrr, tl.D. B . U . U art-en Tt. D 

T. D Perru TTD. Rrru 

J. tUvUia J 5". UL KUlkL- 

Ul. 0. EZ»-npr-.'.c«-i Lt . Lm^-»^ 



L o«j e_ rl i lie 



'I 



Lciue_ Mil 



W. - . El merson 



1/1. 0- tmcrjot 

>__ - A - -Si no |u 



Nmtw Or* No. 



NAME 



See 
Age 



Locality 



5"1l HecLmcle* [u<Ui(Vu«fu.i 






T 






ShCUir Flats, h.cK 

rraminonam, n*ss. 

RocL C.kj FilU, Sor^^ G>, NY. 

E_0.Sl4.0rcl Loon. 



Date 



Mail 11, 1"iojl 

.. IS lS"t6 - 

Aoo. -*; iwi 

Mo-i is; ism 

___ 12, isyo- 



1V1 



_io*-L 






Hu<k p_. r \< rw 
m'iiw 

St Clair- Fla^ tttcn 



11 ISIS 

13 isii 

■■ 181o 
II, Hoi 

■is, m_- 



W... 



■ 






,3>x 



</-iov 

en - 






I_aU«_ l(oinl<onono UJiS. 
Milton, U.S. 
Minneapolis Minn. 
C-keslir— Co. I enniul __-_£__. . 
LcJte KostLKoiionc^ Llis 



3oL 1, l°U 
-StpTI, 1. 14 
Tone- - \tf8T 



2V, t<?13 



Alaiuela, Costa i?ic_i, C. A 

Keni-G, Hik. 

laiancs -Jonj3cniio Co 3 CoKi_. 
_3^ri Ucronimo Marin ~ 






■jr. "ii 



(.301 



5 



itlonoccpnolos mcwncKepftiL. 









O 



t°iv 



-Sept. \ i9ii 



A 



t 



JSanTa. Cruz- Xsl. 
Iaicines / S>ani3en>lo C 
_D rulOLU n 



or, i zo 1911 
.. 3d, l?11 

.. 21 \9lL 



HoT3 
-13L 



__2_ 



HouU-iorcl 



Z-V ISIS" 



- 

Hell 
Hon 



H.cC. 

Son 
l-Stf 
U_i_L 



3311 
334%' 

"I- IH 



33£JL 



-.SI 5 

335-1 

111*, 



__Z__ 



21, \1o\ 

Mao \ IS«S" 

.. ' n Hot 
_____ * Hal 



c7^ 

a 1 



S loc-U Ion 

H_tu ujarcl 
1 



__-_ajn tternn i mc 



Marin __& 



14 IS_5_ 
2.4. lid 

t - 
I 1<J1S 

____L_1S_-L_ 






ami'.f(.«L Calient 

ht-.v.e.^; 

San QsconiPin Harm Cin 



On' 



3o 

IS II14 

31 1103, 

h m<? 



o im 

_~ irn 



fcrlenLuooci -Spr-inos Colorado. 

_San U-cronirno^ rlsrin Co. Cdlii— 

HaiJi-uarc\^ 

— 3<_n btrcnimo flann Co. 

i 

rL»iiuiarq, ■■ 



lo \\c\ 

'H L3LU3 

lo l 11 o i 
M IS>1¥ 
Jl, 11°(._ 



57 



Taken by 



Skinned by 



Catalogued by o. P. BocU^U 



Received From 



When Received 



By 



_^ss<uT~- Craven 3 US!L T Cr«en 3"o-,4T. U Me. lLor<i -D^ltl? Ci 



*t 



REMARKS 



Oct: h \13^ 





1 . van O-sTraocl 
C . l\ . ^onei 


Ivan Oitr-onci 
C. M .Jonts 


.. 








H . G-. Hi pete. 








_X 


IX 


.- 



MTY7 V^o O 5 t7o^j H."T Van QstFond 

JeiSt I . Craven tie^se- - H Craven 
Mm RrciD.'iler- Mm . Pn-c.i ^Ypi— 



L. \\umlien I — Kurnlitn 
Atkins Alltins 
treo _ G-. CariYiuell (=reo. & - Cs».-CKjlj e. II 
B. H. Uorrcn I1.D. B.H.Uarren IV D 
\ II fill] 10 Kiimlien Lu rllmo lf.nT-.licn 



A. U. Hanalord All-HonalorJ 

~i. anc\J. VA . Ija'i U\Ord J.ancl X VI. r\a> llio>-c 



Cr- I - KapcJiTin U-- L. . Uai.M >mp 



<J.a.ncl^ -U\ iAa>l|\Orcl HonclT.Ul. MovUiarcl 



t.L- l\aed>T>o & I IvaeJliTxp 

V-J. VJ . C-"ierion \A . U- Lmerion 



: 



.T,«4 ,T. U ■ h a ; II. n.-,l AnJ ,\ U M„i U tortl 



J> .Dnui. J. Maill.ard J.anJ3- U-V1b. U'lOrcl 
\„l. O. Emerson LI. 0. ETmrr^on 





H 3"ct-.l<ms H O 3erJ<'"S 






XanrlX L| M«illlrt-J X^nJlU.Mj,;U.ar f l 




Ul m - Cross [Am. Cross 
3~an c \X Ul VlailiiArd JanclXU. HailUard 













Numb* 



Or* No 



NAME 



i til rWdu mtlcs meUnottuhiLi 









<\l 



•1X1 



LHT 







Sot 
Age 



tcLnoKiihJafc O 



Locality 



Hikj morel 
Nilei Co. obi 
Haumircl 



Cc\l 



Y 



1 



e t-on i«~no 



Martn vo 



7 
? 



1 artinolDn tcuxvfc MonAereu 



Dale 

June 1, m? 
13 llol 
£1, l«Sl 
1%!, ISIS 
:: iillQSl 



HduuUOrU 
Jlin Ueronimo Mann Co. 
declt-o Colloje, SYo-n-Lorcl Uriiv 
lit V.euu 
("nrarlcro -Sonoma Ga. 



n, is"n 

3one_ II, HoH 






111 



£7 tm 
C7 »m 



AUmeoa. G>non .Sune. Alameda Co. .. 



ne^duuoTeri Bie CretU CLuna POJnoriEreiA, 



ai.u 



~So Iv. 


11 HOO 

i noi 




2.S l1o3 



1 



H HoS" 



1*JTH 



o im 

6 



.SenTacinTo. ttts 



rremmmn 



±L> 



Co. Cl; 



3 1911 
lb, lloo 

L i?m 












iHli" 



. II IC 

I 






-SonTa. Derbar^ 
J^ri/lcTi-uri, 

^ An teronimo nann Co. 
Jjruloui n / 
— rMnmarcl 



ST lloiT 
U, 1815T 

2 b" 



-Sep t. 2, 1811 






l| Hoeo 

21S" 



Vooi 






3 llol 



■ 






151 

m lsi 






Hooi 
Moll 

•J- 5" T 






",u 



C5r 

itr 






1 lounTotn vieuj 
Arnddor Co. 






31, 110 3 
3o •• 
21 IS15" 

23 IP1V 



*L 



im 

i 



HauLuard 

Jwn Wtronimo Marin Lo 
-DruVoLAin. 
W \- M ar.s, n ^njenc 



r^riinoTon it 

nounTain Vicn 

Hai|ixiarc\ 
1 

Jaoiinlain Vict\, 



H 



2M \1ol 

-3ur.c_ 4 IS^S 
It, ISIS" 



-^o|M 



l^. I1« 
- li I1"S 



58 



Catalogued by D. p. b.J ; ,',,L 



iJJ horn 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



LL 0. Emerion LI. 0. EL 



m e t- ^ a n 



J.onclJ). LI.MailUorJ IW-JfUS £U,± 



REMARKS 



October- H Vi3V 






. m e t-3 o n 



Ll. 0. Lmtrson id. Q 

land 3". U - Ma> tLa.nl ^Ondl UJlai lUcrd 
H.OJenkms U.0.3enU.ns 



C.Vifls. D. tt'ae.diTTO Chrts. IV Ungri t^r. 



u.o.e: 



merlon 



U.O.E 



m e r-_s o n 



H- O Jcnlcini H.O.Jenkins 



H. \A . Cam oer 
LI. ETmtniOt 



H. LI Larri oe i 

U.o.e:. 



. r-n e i--£ o n 



Avc\r»t>an van l\osse.m Adr-ioon van Koiitm 



GrCD. L. Kocqitio Geo. L. l\ae.d\Tnfl 

planets JJ. Mai IL'arJ J.enJXU.MailU'ond 



Ul-Q ELmrr-. 



U ■ F- m -^-., 



H-O.-lttiWi". 



.H.O.^cnUi'r 



H. B K<3ei.-no 



H.B- Kaectmo 



U.0.E™r 



Li.O. ETmer-sc 



ci.OnclX. U-MoilfiorJ J.ooci3. U.Ma.lUorJ 

Geo. I ICoeaiTie. Q-ca- L. Koe.ci>"-no 

, H.O.-TenU.n* H CUTenWdS 



M-O.^fnU.nS V-l 0.3,-r.Wns 




=— 



Nunbn 



Ct.- h4c 



NAMI 



Sec 
Age 



Locality 



Dale 






I II 
I] . 



10V 



Ncjumtlti mtlanocephowi melonott|A>oloj O _3dn teronir 

.. % 

(juirjca ueru'ei coerula.a. dr C_\->dtVioin Lo^ G 



, Monn Co. LoV.V-. 



A 



-M 



<io4 






I 1 V L 



f 

, " i 



Ra\eiok, M.C. 
Cnotnorn Co. to.. 

C_KarlesTon S C. 
SonTa Cru^. Tslanq, Lai 



V 



2 1 



Sept" I 1SU 

^W^ in, Hoi 

2 SL_i.2l0 






2M lid 



3oL t VSSiT 

Aor.\ 30 \<3T? 



r 



,3VC 
3,1 



321! 



<7^ ModesTo .S lomslexJS Co. 

cT* CViouucVivllo., Nevada. .. 

a Lakeside 

C7^ JiarTla Cruz. i_s\and 

ft 
i2_ 



2H V^oT 

2L. V"joo 
23, IStM 



VIS I 

VICT 

TILL 

JL2 ifiiL. 



Isabella^ 

Modeslc iUmsUus Lo. 



21 
Mdu ID 

__* < >lol 



lolX 





22b 

n,s- 


• J ". 


4/lll%> 


5 2 


l^li' 



llSTo 

lloL 



L3U 












S>\oc_k\on 

Buetia \AslH- Laie, 

r|r>Agsl^ -SLinislfti iv. Ct 



£7 iOV 



r 
r 
% 



5"mi. L .oL XsibtVla. 

Ovjena \AslaT LiVe / 

PlodesTo, -Slam.s\oGS> Lo. ., 

-Sacra merito, 
JSnn i~s\as lc.rr. leptf. V\^yirn 



~r. <e tali 

ModesTo -Stanislaus Co. CaV.'L. 
Bocna Vista Law c_ 
nocleslo Slamslaox Co. 
Isabella^ 



IL, llnl 



1 7" 

.. \\ .. 
3one. it l1o"» 

mi 

M A rrL 2.S- llQiT 






%2H3 

Ittl 



'/ SI 



31 



omi. E7- oi- X.StiLe_lla_ 
llocleslo 3ldnts\doi Lc 



Mau LO, It 1 4 

is; lid 
2* 11 ih 

j 

. Qc± _JL LI 03 






/ 



t^ti 









T 1 13 



ositFina. cuanw, 



r 
r 

1 









it 









J" 

f 



U e stLR o». b u r u ^_tla 
OWo. 



Red Bor,^ 
Hollcu H.V. 
rra minpnam, l"lass. 
Crair\ci / M.Y. 
J_QnciDlL_ QnTan'o. 



Mau ao, LlLH 
3ol^ n Hoi 



£W_L2lLS02_ 



1 



23 Hoi 

z U, H op 



50 



Catalogued by DP. BoJc^Um 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



3or,dJ.U.Ma,U l0 rcl 3.3ncl3.U.Ma.\W 3 r<Jl J.anclX U fU U.arcl Dec. n»S> fi, 



&.R.Kossvahol3r. G R. KWssiono. \ 3r 
1<\1. Q. C-1-npi-^.on 1a\. 0. rmt rson 



n.H.-.CS.Br,mUu M.H.-.C5. Br,mlcv| 

TD.Rrr« T D. Perru ' 



A.T Uo 



1 



A~T Uo M n 



TV.inrA 7\. \A.l\,-\i \\\x>rc\ T.Ond X.U rlai Ui art! 



■ U rial Ui.in 



3 - fe rruv 

.S.anci 5. Ul. naiUiarcl 

A. van Ros&c m 



y 



O rer-r 

A -van Kossctn 



t* 



REMARKS 



OofcUr- «,U3V 



XandX V-l . Hai Uiarcl ei.ancl J- U\. VAai lUorcl 



W. 0. Lmerson \A ■ 0. Elm erion 

A- von Wossern A- van Kossem 

X «n ciT U rU „, a,~c\ JiVnAl. U PUU, ,rr\ 



A. van Wosstm A .Wn \\o-s.sem 

Adnc\3"-U. rta\\Uax-ci 3.anc\ J-U. MaxUiorcl 



u u.R.,a 



|3. a ^.i3.u.naai 1 > 



H .H.rwtW i 






3. a»-..l 3 . Ul. Ma\lliarcl CT.ond3 V>l. rlaiUiorcl 
A.van Kosstiti A. van \^CosScm 

-Vancl 3- \4. Hav U»orc| lY-anci3-Ul rl<3i Uiarcl 
A. van Wossem A. van Rossem 

X.AnrlXLl rL.\l ta n-t X^nj X U. VU.U, Orel 



V?. 



vou Hossem 



A. van l\c 



van l\ossem 



3.an.lX UlUailLarclXondJ-U. Hai lUarcA 



U.ft. HjnU. H,£-HijU*. 



Waller Uooglas 
3. "T". Craven 
l»l . O . Lmtrjon 
-i . 1 . Craven 



A.U. 1C- 



*?-• 



Ll a I Ic r_Dooo las 
S. \ . Craven 
U.O. Emerson 
J 7TT Craven 



0* Nc 



NAKE' 



So. 

Age 



Locality 



Dale 



i 28tM HedoroeUs meliinocepKoLi m«Lno»»Ji>L 
LHll 



^ 



tauiua 



rd Ca\d 






^ vi raiitrina. uonii. 






11 






LAI 
S1V 



aJ 






hirtinoton VT 
nauujorcl 

JdevtAJoxburu , Mass, 
O Maruland., nejr D C 
Oneil*. Sumner-^ \/ili. 
O im C_erxTre- C-o., ra.. 
o ad Red Bonk OV,,o 
t^- dj H ilU, lis 



lloniTereu Co. ColiL , 



3une_ IS Viol 

12 VloiT 

-IvAo. 14 Viol 

Avoo 3, VI oi" 

Ma M J I ISIS 



1 



>tf V1W 
VO 1*11 



June 2l 



tf 1 ' 



EI War! lord, Lonn 
J^elavan U-liS . 

VAc rlerioni»llt- ) 5.C. 

KenT Co., IHcAi. 
JL&aj^J-onUg'n, OnJT- 



-Se pi" 2 ST VVVU 
ISoL IU, IV11 

Sept. t, V81I 
-Ayoj^ LSI*? 



LvML 
11 SI 

t*«n 



am oena- 






.Santa. J3ortara_ C_a\",L 
-Santa B<"-tori / 

S^nU ( ro?. J si. » 



Apo \ 2^ Hoi, 
3o l°Vot 
2H W1S> 

3q, lid. 
J ^ z> m? 



333, 
IM, 



' f lots 



13Z 
8t1 
SGI 



• ZHS1 

7oH 

If Si 
3HLL 



in 

1161 
1c3 



b 1 



_Sori Ueroniroo Henri Co LaWL. 
Urn.'. K|.„ L ColientZ. 



-S 



earjvilk 



_San rlaVco Cc 



nonaaak Fit. 



Mo* zV, ISIS 

W nm 

Har^h 2., Ho 3 
H au IX VI |g 






rtau mora 

1 



Isabella, 

■Srtn (-jerommo. Harm Co. 



"1 



C?aJ 



\1 wit 

10 •• 
/ 

t, wvtr 

21 11 VH 

V3 . mi 



Jjlc CreeW. C Locvo. I. 0.) rlonlereu It,. UuU. 3un 
Son Uercmmo llarin Co. .. rlai 

Isabella, 



-ion ^ 



in teronimc 1 Urm I c: 



M. 



30 i?n 

•• . lies" 

/ 
.. 31, 1111 



tf 1 

^2 



SanT^ ijarbiiri 

Isabella, 

J3ip CretK LLocia R OJ tlonlere^ Co. 



i VS11 

3, my 

-jc vicsr 

Zo^ Mel 
2-U Vlo-^ 






571 
S9& 

lax, 

3t3o 

3cc • 



-^ in 



bclujecn ri. Lot>o5 <9nd 5or River Monterey to 

" I ' 
Little- Sur River 

Mt- Mars, . "}.. 

Oan tifonimo Rarin Co. Cal'iL-. Ou Vl 






i *— m Ou t M 



A^a_ 



3 Hoi" 
13 

IE |91£~ 
IV.^ V8i« 
^, Hoi 



60 



Catalogued by o P. Bo^L^nc 



Taken by 



Skinned by 



IaU U. u^me.r-.san UV 0. Emtrson 

H. c^euUiTiS HO. Jenlins 

14. 0. Lmeraon WO.tlrrTei-jt.Ti 

S.o^ 3 . Uttai lUrd 3!dnc\3. U. Wa\ WvorJ 

H- £■ ■ nit^bfe U.&.\^;nUp g 

urnVicn I — Ivum I ten 

B H.Uirrcn M. D . B . H Uar rer, MD. 
Waller- Dooolas Walter- Douolas 

L Itumlirn L l\ >.) mlifn 



Received From 



When Received 



By 



J> OocU.U.YIavllvOrcl Dec. 111? G.it" 



H.H.Snelci 



U.ETrent 
N-HoU.slir- 

\4 . tZrr»*r-_sOn 

AU. Hanalorcl 



U-Crrrsrit- 

M. ndusti,- 

/^- \4. Hond-lorcl 

3. e. \<. 



X£ALCA 



REMARKS 



OckLr- i- >13^ 



3. anclJ. Ul 'rWiUiorcU. anc\3 



d 



M . 0. EL m er-£ o n Ul . . EI rn e r-.s o n 

J.»r,a3.U\.lia,\li»r«i3.ana3.U .tUilWerJ 



Av.\/ar» iCoisem /\.vjo Wossetn 

H O.Jcnkms n.O Jenkins 

Aand^ U . I jai lltarcl Xaod 3.U- Hal lliarcl 



U.0. E 



merson 



U.OE 



rn e rioti 



Xar,d3U Pla.lliarcl -Vancl Js . U MnU.arcl 



H.O.Tcr.\<lnS H.OIcnlcinS 

Xar.d3.U- Milliard XanclX-U Md.lWorcl 

A-VJti Rossem A. van Kossem 

A.P. R. /V.P. R. 

/\.v»n Kessem A. van Wossetn 

H. 0. XenUtns. H. O.TenUvnS 

U. 0. E-merson UO> Li 



mrrion 



H. 0.3enWms H. 0. Ten Wins 



Xar,cl I. U. h ailUorai XoriclX U . Ma. U.orcl 



Nn b<t On*. No. NAME 



Age 



19 



.> s. 






ivoy 
t3.3 



100, mi 

1 <> !• HiVl 
31. H 

SoiL 



Locality 



Dale 



lasscnni. <jmee<i.i 



<7 iuv/ bon treronimo 



r 



Marin Co^ Cal.L Aoo. 3o ISIS" 

d* '.. .. •■ - •.. • t »»in 

Calil-. 

O ini Hne. (_a.nu.on HI. DioUo Contra Costa U -3>ulu 1 H03 

I ' 
Auo II, \ S"*1 



O im Hne. Lanuon 111. Di_Uo ( 
J\ Plumas Jo. Lol.L. 



¥ 



HauLUiru 



Ho 



6_ Umi. N oL C__Aiente_ C_oliL 

¥ 



T 



Hot 



__>a«-\L_ .O-irWara.^ 

__an Weronimo I larin Lo. C_aV 
iid H<_u ui a c_i u 



r 



\t iiis: 

H HoZ 
IV l"?S>1 
lo WIL 



1 

-Son Crerommo Marin Co •■ Oone. H IS?1* 

B^ GeeLCLucia Po) Monlereu Co. Cal.L. • 30 II Oi" 

HeuLU-ird .. « 1*12 

1 

•■ 23 l»S_. 

Modesto, Stamstaos G> .. .. S lilt 

_5dn tcrommo LUli-in Co •• -iolu, it l^S? 

23 

■. A05. in 19-is- 

.. (__tpoio, Sdn Lois Obispo Co. .. -__uL H Hob - 

^errJxlllr -Sierra. Co-^jiA. Al^ ft.' .. ' ■ ■ lilt 

Rne_ Un^oJut.D-.lL Cont"r 4 G»^a Co. La\\\- . ■■ H Ho3 



52 

52 
52 



Mis 

lei 
,*23 



VMHC 



52 
52 



J 1 5* iSJC 

1213 
I 1 V *.l 



l2lAll3 

•slit 



5292 

52 






52' 
5"2. ( )2 1 



¥ 






versicolor- vcrsicolt 






|o5enr»»teT \MU»-j 

Co. ~t 



_ 



dtneron 



oris, 



% 



ad 
c5*ad 

_ZL_ 



tit Pleasant S C. 
Lndionapolis, Tnd. 

Iroomore. _>. C . 
Lriar lesion .S. L . 
Jlande.v_i_lle, I a. 



Sept 2&; iin 

Mau 1, l?1l 



Apri I 



on I - ISS1 
12^ IWL 

- 2< .. 

.. 2L 191JT 
__ M, I81c_. 



5 2 






HMlff 



^ 



401 
-1ST 
iillii 



52 



IM2 



C^od 

c^ad 

^(7 



biclcU-ttos I exjxs. 
Manaeville La. 



LrvaTVidm Lo. Wo. 
Pi, 



J>or 



IH 19?C 



fw 



April lo 191c 
I 



Mr 



Leasan 



it s.c. 



"I 



I Ho3 






Lnatnan-i Co. Gra.. 
JiiVinnjn Cra ( 
-Sdn Ainlonio Texas. 
Mt P\easant S. C. 
.C no I nam C©_ Q &. 



Sunt. IZ 11 oL 
Mau 20^ l1oi~ 
i' ISIl 

Oct if is si 

Apr, I 2* 11 CI 



ad 

ac| 



Opiz.a ajnencan. 



xyiclclinos lextis 
\— narleslcn S- Q. 



Cnalrvam Co. G A. 
Ham I ITon, Kariii 



r 

A05. as; \S13- 

Junt It, W>t 
.. IS- ISol 



61 



Catalogued by o. p. BucLi^Lr 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



xw3 UVUlUcl 3L.oAXU-Mai\U'.ri3'. a «l,XU_llaillii«i JW.viis Q..4i: 



Oj"oUr fc.mV 



UiO. ErncrJon U 0. uIrr\eriOTi 
Xand XUMaiAUarJ XacidX U HailUaaJ 
im- 0. EI mer.sort LI. Q EI mpT-ton 



A. \Zc\n Ifosscm \ Vjn Rosscm 

3.4od 3" U.VWUvacd Ji.dnJ 3. U.Mai IWard 



Ul.O. HtnP r.inn U. O Elmd 



lanAJU. ha.v\Ward 3anaj.ll Mav lU'ord 

H.OJcnkmi H. O.Xer,l< lo& 

W. 0. Lmcrioti Ul-0. EZrn«r~sc>n 



■ XanclX U H-nUi ae d Hand .T.U.tJai Wt.^rd 



H. 0. 3enlci ns, 
A van Yvcsseim 



H-0 .JcnUnS 
A. tfon Urissrm 



\4- U. Lmerson \A . . t — rncr-^on 

-i.and 3. \,J. tioiUiard 3".aod 3. U Ma.lliorcl 



(j-.-S G-t)\bra\ I h~ Gr. S . GrJlb roi Ih 

FM. Noe_ FII.Noe. 

U-U- Ulorlriinolon U W. Uorlhinolon 

£-■ -S ■ Gr-tll^rat ih C--.S- Cat Lii-rtilh 



31 A. .Siooleu J. A ivn^leu 

C S. Gal lore, ILr C S. Calkcai lb: 



TD.Perr 



TD. Perr- 



1 
A. I Uau ne- 



T. D. P.. 
T7D. Pe 






A.TT Ulaune. 

T. D. P.J. 

T o . BkoJ 

J. A Ulorden J-A. UorAc 

Tir>.R.^. T~r>.Pev-ru 

3 A. S'lnole'u 3.A.Sinjleo 



A.~T. l/Jaune 
rC D, Perr 



1 



A- \ . Uloun«- 
IT D. Pe-r-vj 



Nil ba 



0* Nt 



520 id sw. 



>pi*. 



NAME 



a. amcnuniL 



Sex. 

A.- 



Locality 






P 



HomiHon, Kan 
neriJiJ" / Ul>s . 
Hamilton Kon 
nodiion Minn 
Cencseo I H, 



Dole 
June. 1, \*\li 

11113 

2 1^ I91«r 

3v,L a, ism 






i 



roinr re_\ee. LinotU 
H<Jm i lion, Kan 



Aoourn Voss 1 11. 
•Seaminolon Liiiaua- 



3ulu 10 Ho3 

Aoo. \\ V\\2. 

3o„e. I, 1914 

II l *V4 









Ca/a/nospixa me/ a noc erys 



% 

?" 

I.' 



od Hamilton Kiln. 



h 



Mdcliion Iwnn 
rnocn'ix Ariz. 

O^ Kwersicle- Cat. 

(7^ rnoen'ix Ariz.. 

(^ Riv/ers.de^ Ca\;L_ 

Cr Madison Hmn- 

i noenix. Ariz, . 



2 3 Hl3 
% ., 

^Tl>L lo 
June. 13, l°1S~ 
tWn U, IVH 



S1H 
lit, 

n, 

JaLHJ 

11 si 

5 2 : 

IT3V 
2448 

)2M?4/csaL 



P, 



ranpa 



B .S" 



u 



cviunia. 



o 



Paicines JSon loen>\o Co. C&N-L 
-SorTta! X"ez. i\\\/er .Santa Barbora/c 
raicines — ianJSemlo Co. 



Apr. | 21 \SCVV 

Dec. 2 4 \WV 
Ma^ 20 IV43 
April 21 I'Sm 



M*, 2-v. 



JakU A>, 



13 

r,l Jo l"?41 






Mo M II VSU 



J^Oo (aerommo rtacin Cc 



SulM 



e_o_ Viieixi JbononrLii 



h,e 



It, Wl 

11 , U pSL 






lit 

<m 

33CV 

19« 






iDOiornnc. 



Cc. Cal;U ah- 



V 



3ooO 



22 WtU 

2 I 

22 - 

10 .. 



_>an Q=re 
Houujarcl 



ron imo 



nartn Co 



23 1819 

1% - 

2C .. 

13. 



4lo 






Sni 



11 03 






.Sanld. Inez Kiver; .Santa-Barbara (o. 

Hauuiara, 

4 rni. IM. oa Dru|cuin, 

-SanTa Inez. River. .Sanvi Barkan U. 



2o .. 
^ I SI? 

3V, \S>1i" 

1 r V«1V 



62 



Taken by 



Skinned by 



G- C. BajoUk: CC. RvoU*.- 

iJLCWL 3.NCLk 

G.C. R<nWer- G.C. Rinlcer- 

Avlter~\" Lano AAbcrt" Lano 



Catalogued by D.p.BooU;-n e V,j 



Received From 



When Received 



By 



J.aacl-i.U.CWliorcl £>«<.. ntS Gjtt 



REMARKS 



CVLUr- t, mv 



UlEI _S<aoncier.s Ul El . Saoniers 

G.C. R inker G. C. R>r,l<er- 



Ul. El .Stliinclpr.s Ul. F7 Sa.n-.Ar 



G-. C. S?m\<ei 



Albert Lano 
&. rT Rrtninnfi 



G.C. RvnL 



Albert" Lano 
&■ ET Y^reninQpr 



TD.Hurcl 
G-F7 Bremnoei 
TL D. Hurd 
AlbtrT" Lano 

Ca-.r. p rpnitiner 



T~D- Hurol 

C-K Brenmocr 

~E7 D. Hurcl 
MberL Lano 
G. El 1 -St-fniriyci- 



W. O . c_ merson \A - v) ■ t. merjon 

Jand J. U HaV lUrc\ J. and J. U. M ai Lliaccl 

A.R R A .P. BL 

XaciA X. L\. ha> IWnt-A XanA J U noiUinrci 



" 



C_Kas D- ICdecWvtp 

Ul. 0. Etneoon 



Chas. D Waedi-no 

U.O. 



- merson 



HLanclX U- Mo.Uiard XondT.U. IlLUWI 
U. 0. Emerjon Ul. 0. Emerson 



fc.co.L- i\o<rdmo Geo. \ — ICacdnno 



Number 



Or* No 



NAME 



iiuH Pimnoa luclovtoana. 

sm 

.. 
s.s. 

9S ui 






till 



JMI6- 
6o7 

1311 

53007*: sms 

-us 



53010^ ,soh 
5301 l/i™ 
112 .in 



Sex. 
Age 



O lOV 



Locality 



Dale 



-bonTa. Inez. Rvwer Santa Barbara U. Gil.L Mau 1, I 
rloLiULiorc 

I uolum n c_ 



<«iy 
2o wu 



Co. CoitC- Alt'. 3ou< 



Ksicvnes San Ben»lo Co 



J" 
J" 



Calaveras Creeic^ Alameda Co 

Bloc Conor. I lacer- Co. 

3onnSV,lW/P\. 

Vjlue. CorTbn 1 \ac< 

NlcaMO, 






















X, 


V 

ne U 

H 


ISSO 




IS1JT 




-Aune_ 1 


1*15- 



2.1, IV14 



P 

p 



■• G\;L.A\U&. 



.Sierra. Cifc .Snerrj 
Dlue. Canon^ 



14 ISIS 

.. 2<\ mi, 

■• S ISIS" 

.. A\V sooo' 3uU iS mL 
i 



; V 



P 
P 



19s Bdu,. LalcTCAioe, GllL.. Aol M II, Ill<i 
-Slantslaus. Ktver Cal.C- Alt", i'ooo •• IS" l?1U 






f 



n. 1*13 



3mi. U L Meioj Bdu LaWUW., CallL . -AoVi-ll 

Elsies Vdrk^ Colorado. 
Los Durros tlines^ nonlerru Co^ Col 
rlumos Co 

_2>0n Creronimo M^nn Co. 
Csles rarU ( Col era do 
Mitasio Mor\n Co., CaLL. 



,.All-.4ooo .- 4, 181? 

Aoo- ll, i?.n 

.. if I '813 

.. 3 1*15" 



Sc 



rcrdrumo 



n 



Or in 



Col; 



mi 



101 

:oj 

5301 



2L13 

MLMT 

2U1 
24ZS 



5 3 2 
5 3 



5302 



IHo 
1550 
■Sill 

2\I3 



r.'j 



53 



ins 

&LM1 
2IIM 

me 



53 

103 
5 3 

53 



131.? 

\y iiio 

14S" 



(7 luv 



<7\uv 

p 

p 

p 



IVoss riann Co. 
near Oa\rcl .Snasta Co. 
oon Creronimo l^arin Cc 
l\oss Mann Co. 

HauLuartl, 

Nicasio 

I lumoi Co. 
/oiemilL Volleu / 
OOn CrCronimo 1 lar»r-i Co 



-Sept % 



\, Ho? 

2 4 I'SII 

% - 

IV lice 



I'JIb' 






y« 



osctn i le_ 



VaU. 



rair 
.San 



¥ 

o 

+ 



UCronir 



T 



riann Co. 



11 1911 

25, nvi 



Warcl Creek LaKt. lanot 
rlenlo ft>rU San Hafc Co. 
HauLuora 



XuL ii Hi? 

Oc-V! (=, L235: 

1 ' 

- \% 



63 



Catalogued by D. P. Boc_\onj>li< 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



. m e «-.& e> n 



VJ. O- E-mtr^on \A \) . EL 

H. B KatdV-njp H. B- ICaedvV.^ 

L\ 0. CLrr-.ev-.Son \/A . . Emerinn 

rs.onJT l.l Navl.iar<A 3anJX. \ A |. Hay .Ivoril 



J.anclJ.liriQ.Uvorcl Dec \<\\S £: | + 



REMARKS 



October- 4 \"\3i 



Ul.O. trn«rson Ll . ETrnerjOTi 

<i.anckJ.W.U9\m!>rcl O. ond J. U. Mai \liarc\ 



3. and 3 Un£>v\Warci 
Aclriaon vjnlfessem 
3. an<\ X W Hai Wvard 
H.B \<ae<An,jj 



J. 0nc\ J \«1 . M a v \\ lord 
/\arvo9n von Wossem 

3onc\ T. \J. Dai UlOrcl 
HB. iCaeci.^ 



AiinJ J. I/J. ria ilk orc\ 
H. B- Keedrn^ 

rl.O TrnltinS 



3oncl J U. MavUiorcl 
U. O ■ Apnl mi 



(Lhas D- KaedvTvp 
3 arid 3- Ui • mov \Uard 

jVL- Ml (xrertDT- 

3.0"^ ^ U\ MdvlWov-cl 



LVioi. D. Kaedi-no 
Xond J-U. Mdv\liar c \ 
R. C . He G-reoox— 
3T and 3. Ul. M aillvord 



Ul. . Emerson W-0. Elmer-son 

3anc\ 3. U tla. lUard 3.ar.iXU. .ladlko.ee. 



U.O. Fmwon U Q- E,rner4on 

3.ancL3 U Ha. Uiord 3.ond J.U. Ma> lliorcl 



dWos D. KaecVmo Chas. D. ttaecl i-nj 

X*a«\XU.MailW'accl JiamiXU. tWUirJ 

- .. - - ■■ ■■ 



C_Vias. T) WaecUno Lhas.D. \\aednr^i 
3ond3U.MavUvj.rcl AandX.UMia.lUarJ 



U.O. E.rner< 



\/\. 0- tl me»-Sor-» 



Numbs 



0* No 



NAME 



— 



H, 
IUe 



ftr 



U 



S«. 
Age 



o\;t<.iini. 






Locality 



Houi-oorcl CowL 



Kntinci —son IS»o*lo Co, Cal'.L 






Dale 
Mou IS. V?lt 

n not, 

13, ivnU 



-SonTS J3a>-b.ira 
raicines 3i>n Bcn.lo Co. 
_Scav«cuj 



:>or»o»-r-« j 



O ad 



_Sicrra C i i~ ottrrj 
MiU»\i nendocino 



I, na 
n, no* 

-. Afrla~oo'3~i>ne lo. Llli 

_= 1 — ^ — y>iiii_ 



Hb-*H 
nCi 

5 3 -zon 

5 3 05 i <\M-i 



53055* 2m 8 
53 

IZ2.S 

*£3 






5 3 






J l/ 2M4| 






55S" 



m 



06 
53 



3 



52 



Ho?» 
1/ 

41HH 
0M8 






tcff 

2MH| 

131 

2/1LH 



'ruHu-omtl; 



olfrra. *-***v> -^ ,er ra - to. ■■ Mr. Lou 

.Slanislous lYivei— 

Elsies Pork Colorodo. 

-iion terotumo rlarin Co. C-ol*L 

t 



2.4 IV13 
Aoo. 3o 191ST 



kO0 



*s, 






p 



-*- 



p 



Ul^r-c\ CrccW Lake- \dnoe_ 

\\oss Horin Co. 

Favr4-o^ / 

OOn ocroniTTic ' larm Co. 

L_sles tirU Colordcio. 

Nicasio rlorin Co. 
J>on Ireronimo Hariri Co. 

NlCOSlD 

Hau ui<3ra 

Neuj Haven Lonn. 
.Snucier- Go. l"<a. 
Hude. fo rk Mais . 



*, 1118 
21 I91i _ 






Col, 



\- 



LVL n, wi3 

.Sept: 3 XSIb - 



2b WU 
2-1 \S Ib- 



.. 2.L, 11 oo 
• • io, 1*11 

M^ 2,1 i^s 



p 



Rei-BanW OVro. 
Neuj Hciven, Lonn 
nude. Park Moss. 
Hamilton III. 



2.o y 19^ 

I, 1S13 

oJ 13*19 

II, IS13 



^ Mifen. U.i. 

& AuLurn, NY. 

^ Pnnctton , W.5. 

O -del Hilton, Uis.. 

if 1 Rook G\ ; D\&l7ol. Colombia.. 

^ Uc IWml n.y. 

£7 -ad ulhitt uioler- Ulis. 

<j^ DeUi/an 

(T* Like. KcsLkpne.na , .. 



i, i<nL 
2js, is ax, 

23^ 1%M= 

II, \^ts? 



• - lo 18^=1 

3on<r i y ISIS" 

- 1 - 

.. 31 l*1J?- 



64 



Catalogued by o. p. BueU.™ L 



Taken by 



Skinned by 



LI- Enntrson U O. El 



m e rSOn 



Received From 



When Received 



cJi-OrxcV3.U. \1oi\Wfcil De<L. V\*S> G-.l-i" 



Jand 3 U. Moalvord XW X U Mai lW dr J 



/\dr»D«iri van\\osscm AJrvaon v^n \vosiem 

^.»ji.u K,im !x»o^x.u m^-u.;^ 

A. von IVoacm A von Rossem 

H. B . KdeJtmj H . B - IWcL-nj 

1* . C . tic Gr*-epot— \\ . C . i\c Irreo Of" 

Xo.vlXU.MaiUio.-cl J. „4^ U. VU Iliad 



REMARKS 



OctoUer- t, V\3%- 



J.aiJci. U • ilailliar-d J.jruA J. LI .Hai luard 



A.. von. l>osierT-> 
1/J. U. Lmerion 
A-H. Verrill 
B.H Uarren M. k 



Ul.Ul. Ulor-TFi\¥io Ion 
\A . UouoloSS 

A.H. Blo.W- 
K- G-. H^Uc 



A. van Kosstrn 
1/4. U. b-m«rson 
A- H. Ver^'.U 
BH. Uai-ren M.D. 
H C Hiplct. 



4f-' 



let.- 1«J ul<=r-th»Tio Ion 

14 Douy loss 

A . H . B \^Vr 



l\om \> e n 

E s. Uj-Cgkh 

L . Korrtlien 

H 14 SUel,U 



l\ilrv\ 1 1 eri 

\_ . KumlltO 
U U Sn.ULr, 



N.HolUsfe-r 



M. fclo.ll.ife- 

I ■ W^ ^llgn 



t3ess\=- ~ T Craven Bessie- I. Craven 

L. l^Tom L«n L Komlien 



Nuotai 



Oi« No. 
I i 



MAME 



S«. 
Ag. 



Locality 



Date 



IIS 



on 

Hoi 



nrOnoj cr-ulViro rrv tUl 



J" 



11 



3m j. 



!09 
109 
109 



in 

toy 
iLoo 



P 



M.lten Uti. 

l_o«e_ Koihkonono WtS. 

Huclc rirU.^ lAa^s 

L«iKC. Koinkonoap, Wis . 



40-13 

HJlU 
Co* 
LXU,- 



L)9 

I i9 



&> 



rironoa. 4-ibva. ncpduCd. 



Jaci 



Anacrion -5. C . 
Jjrook wMlt, Xnci . 

HolU MY 

n.n- J lu. 



Loke. Kosnkonono, Wis. 

Grroricl l\ Op* as lli<-n. 

nwr lelers Koc_U y Ntuj n^ven, Corvn. 



~vbr 



5 :, 

53 



a. rcbri. 



bri 



% 



Rarnsou CarTon / UuocWoca. Ml^. y 
Cochise. Co. y Aniona . E"l. J"ooe 

Huacnucx 

Cochise Co.^ At->z.ona- 

l halViarrt C.\ . 



SSil 

4^ 



cTVaJ 



rrootnDre. / JS> • C . 

Rale^ol,, N.C. 

( — noTnom Co. to. 



Auo 4 l<?1 tr 
J"oL i, l?-\4 

Aoe. .. »"8i"ff 

-Sept. 4 mL 

r ■> 
-zi i?ns- 

1 - 

14, 19 "^ 



"l i«a^t, 






ma. 



Sept - 



lall 



Apri I IH t889 
Mom, U, V«°VI 
April 3-T till 



■r 



2.U VtoT 

23, U9U 

2.1 I'SIC 

ZSone. 21 l4oi 






i - I H 









Ch<iTKotTi Lo u 

/emossee.^ -S.C. 

SrttMGtDJJL, &^^ 



Apri I *j, \sm 

J>or>e. m, l^ol 
-Aok IM I9ST 



11 

11 
11 

iii 



5311 

.11 

5311 

11 



bis 



Pr< 



int s 



ubi^ 



W: 



Aotoi s 



112 






p* 

I 



-ad 



RaLiok N.C. 

Uande^iUe. La . 
Criddinos lexas. 



April 23, ItfVU 
_S ef >t. 3 fitf 
Ha- L, 1<?1L 
A^ • « Ho 4 

fu M a, is*;,- 






+ 



rorT Lou.it l\ / Ariz. 

L-hoTnevrn Lo. G-a.. 

Colldrner- L)rwo . 

rladiso^ "v37s ■ 

Idicihcs^ Son Bendo Co C aLU 

rliU t oru t Maii. 
RocL. Co. )Aih>. 



-Sept" n lloi- 

m r 

Mao 31^ IS11 
Aoo. I0 / 1V13 
Mar tli :z3 JioJCL 



* 



^ 



2H ; IS4L 

n, lsii 



65 



Taken by 



l\ om lien 
L . \\ um u en 



Skinned by 



L . I Co m \ 1 1 n 



Catalogued by dp. DocU.^Ur 



Received From 



When Received 



By 



J.ot-cIX M r\ a% U,o^ 03«- \nie C;wV 



REMARKS 



G^tiLtr T 113V 



LLC Wv^W 

L l(i,rr,llfn 






A.U. Boiler- 
—Jesse. I. Croven 
I . l<o mlie.n 



O.C. P„Wr 



A LI. Boiler- 
Jesse. I - Lroven 

J Unm lien 



o. c. p..l^ s 



0. C. Pol.r^ 

LI. U- Pr.ce. 



0. C. R,W- 
Ll.U. Pr.ce. 



T. D-P„,-r 



Lj. \„\ LiorTp inplori \A - LI Llor~tri.no \c 
H.H.C.S.Br.mleu \-U., C.S . Bnmle 
LI-3.rloxie. U.X Hox.s 

T. ft Pcrr,, : ~TT D- Brr 



1 



"t 



T- D. Per™ 
A . \ . V/vlot. n« 

Tn.R >! 



"1 



1 



D.Rrr 



r g r-r 14 

Li or Imncl 



A . I . Lla«j n 

T-D.P, 



1 



\aI. Ui . 14 or In i ri oton wwl. \/] WorThinoTo 
TTD. Per^. ITD-T^rr. 

H.H.-.S.C. Br.mUu HHo S.C.Br.»«Uu 

C.S. G-Jtro>\r7 C. S. GB\tr-^i\L- 

A A. Q^-^ L 3 A. Q.niy\ 



'1 



T 



"1 



U. LI. Pr.'ce. ' UU. Price 

T. D. PerrM TTD. Perr. 

A- 14. Ualujirlk- A.U. Uol^or-lrT 

A. Lono A. Lano 



HTVan Oslrancl H.X Van Cslrorvd 

L. Komiien L- ISumlitn 



Numbs 



0* No 



NAME 



Sex. 
Age 



I1H5 



ojn< 



iuoo iueni 



Locality 



3HH0 






-ad 



Frce-por^ NT 

\\OC-L Co. Wis 



Dale 






raicmes^ -Son oen.lo Co^ CaliL . -3one. ii^ 



iSl? 



. > .1 I U -V* 3SI^ 

1 3 V ™ t 



^2l 



riov. u, i sit 



Jjn 



e. a-l, A'S'iV 



Moc. IS Wit 
_3oL 10^ l«l? 



,^ii' 



u WW 



JJU 
HMO 
iN3l 



I 



? 

I 
1 

* 



Ho*T 



Calaveras Lrcrtt AlamecU Co 
ra ic.in.es ian B e rnAo Let. 



April 2.H 19Y} 

_ I 

-Sent 2.1 l"21S 

Gl.L. •• It, VS?o 



•v- 



A p r i l ayA3J33_ 



I 4 3< 

5314 V XHO 



telrocticlidon-. oioi 



a\kll 



? 

^2_ 



J-iOn o-eron »mo rlor in Co. 
.Son ts-e r-on \ r-n o [j £»<" »n Co . 



1" 

Aoo. ii^ i?i» 

3oL it \"\m 

Apri I 1, U11 



1 



Hoi* 
4143 

5314s. «.z,i 
5 3 1 4 W * « * 






He. ujarcl 
1 



llohaii)^ rlomoi Co. 
JJoryjiiJ- r^las.er- u_ 



\\ lloL 

- IS«0 
Jone. 3 l*U? 



ilac, xl, ISlI 

II moL 

Apr. I >V ISM 
t"U.. x^ \<\«V 



5 3 (.311 

115 L Hill 

Hoil 

Ho3H 



* 
¥ 

% 

i 



Q nest. 



3." 



MlCOlSlO 

__ion\a. jiartaro 
Hdli UJd rci 

foicmes -San Bcntlo Lc 



u i 



r^»cmes -3<>r» H^nilo Cc 



Houoidrcl 
1 _ ' 

X)rjLlloMJjx.. 



"I 



.j 3 

3M.J 
3MIH 

- 

irl.3 rrirL.ncU er. ,tt.r-r, 



-lone- iVtfo 

.. 12. I"?!? 



bui 



r 



8 



»r 



\<\ol 



aster- 



r 



flarrU 3Q tgll 



5U 

SI.I 

53162* t.3 

3ITJ1 
U 



165/t3l8 

Hi-Si 

<) 3 1 6 
53 



3 



hear ■ 



Sci loi le. r 1.JSS. 
HauuJdrd CaliL. 



-Sane. 

r 



21 



IV1S" 



Apri I IS 1 1<|03 
/ 









Wvcasio x 

HaiJUjOrcl 
/\rr\acAor Lo, .. 



^e IV, W\o 
Apr.' I It ItoT 
157 is-y-i- 
riaL, 3 IS-lt 






_L_LStisr 



66 



Catalogued by o.R EwU.-.n 



ohorn 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



Geo. B - Backer- Geo B - JBa^er- Js .o„d 3". U. lAai lUrel Dbc \1ltf ; G. ^ 

l_. \\Om\<en L. 'SomVien 

X_ancJLX U Ma»UlOrcl Xa^cVX U. Ma, lllVecl « ... .... 



REMARKS 



CoLk7i- 7 ii3S / 



Ul.O. ELrrvrra.oM WO Emenson 

X and 3T- Id . M ai l u artl Xantl XU . " a \ \\\ arc! 



Aunijn van \\ossem A dr\oon v/ar\ ITossem 
XandX LI. rAo> UiOrcl XanciX LI V*oi lUorcl 
XU.Mailliac-d J-U. Mailliind 

- ry u;u aT .,i ■■ h . U .\U-a 



U.O. Emerson UO. Emcr-sot 



-landXL|.t\ailWarcl land X Ll T\a> IWorcl 

R.C- tic £-rcpor iR.f .nc -C-rfoor- 



Js.0nc\3- Ll. lAav Uiarcl Xond X W. rAa»Wiare| 
\/J. 0- E.merion \A- EL merlon 

XandX U.tWUvar-d XaoclX U. V\oi U.orcl 
LA.Q. Emfr^cn 14- Q , \^»ngrj ; s>n ■ 



.J>.a~cX.U.t J \a»Ul.ar-cl .XarxAA-U -^AaiUiard 



1/J. 0. ELrnerion 
CD. KopcL^ 



\/d.0. ELmet-.sOT 

r n k;-,,rl.;.« 






M. 0. Emerson Ll. 0. &r 



-rn^rso n 






W. B.kaech' 



Of 



U.B. WcecU^ 



Xa„dS.U.M.-.:iUV.~\ T..^,q.\J. V\a;UAarA- 



"... • \<cr 



a% r* 



NAME 



So. 
Age 



Locality 



i) •) I I . t3\1 llirundo eru~lV\roo<5stir 



[ ( I . i % i n 

AbVJl 



T 



N,c 



T. 



to CaU 



\~ 



? 



J 

- 



nest" _^^o bfrontmo rl^rm Co. Col. 



HovJ<XUljCLci 



Date 
y 

.. in, .. 



C?^ rlodcslo -i>rSr\is\oo^ Co. 

O ocl H<£M-|ujt\rcl 

O noaeslo, .Slorusiaos. Co. 

O Llennacn Hoss. 

cT neor Los Vep^i Nevada.. 



ll y Hlo" 
Aprv I U.^ l°ioS- 



Slbl 



? 

1' 



NlCSSIO CoC\ . 

Rne- COn on M t" Diablo CaL L . 

Live. OciU JSoltei- Co 
JBoeno V>ste l_j3l<e. 






SlOiT 

33 LS" 

ili- 
, 'tisi 

53 1S!Vlv>, 






Mok^U PL 



o> 



C« 



5310 ()/,„, 

*ng 
inn 



:l VaUeo tlonlTreu Co. Co\iL, 
Niles Canon Alameda 
l_<JKe_ Kcs-sh ktsnono , Wis. 
nocles.l o -Sla nt c.\.-Ui*. C^ Cal.L. 



It, Hi? 
.. 2 llol 

M ^rcn -^ Hoi 



-J 



H<aL4Luar-cl 

^ \ 

rloaGSlo -^Mon uslaoi Co 



JBue, 



UOJiimrte 



I 
I 

^2 R.U Alfc 



Co fl. 



meoa 



^i±3GfioJ 



1 1 11 IS 

3| llljr" 

h tlL | 1 y V. im 






su 

19 C 

\SH| 



U>t_ViucineTa-~tV>alasstna. Wpitii 



Niles Conor> Alameda Co. CaUl 

toictnes .San Ben'ife, Co. 
-Jaon ttcremmo I lari'n Co. 






151 



J 1 



G. 






-CXI 

3H3 
1 3tl3 



21 
5321 






IHfcC 
3Llo 
IHSt 

j" act * 



(7 im 



Amador V.D. 

J3t>n\ci Tnc2. rs\\/er ,Sc>nTa i3*3rUora Co. 
>\tT\aclor- Co. 

Co. Qii.AiUtta: 



Mar-cVl 11, I'tol 
3o W1I. 



Ap ri 1 L, l ? 11 



-Sierra. C ihr .5ik 



3o ISTJ 
2.1 \81U 
3o, \ST] 



^Onol Aloniecli 



I 



_EL 



_C^ 



■ A L Choc.0' A oc 



.23 11o3 

/ 

2.1 

2 -C 1 ^ '\ < S 



^2_ 



riOLi lu ar ci 

iiuncl Aldmcaa. Co 

llounTatn vi«»-»_> 

Hau LU<*rcl 

( arm? 1 V,>\ lpu nnnp TPL. \ /\ 



Sect: lo, ism 



i-3, 11o3 

18m 



r 

:T7J, 



g llol 



67 







Catalogued by d. R & 


c|e , «y riem 






Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


REMARKS 












' 



.Xaoaj .U.ttailliarcl J.ondX U.MailliorJ J. ar,a J U MaC llw«-J J)«. Ui? G-.-U+ 

1/-1 - 0. Elmerson l,J. 0. EfTitr^on 

.Ia»al U. MailUrcl Xaod X Ul. tAaiUi oc-J 



OctoU,- 1 \l3f' 



\--\- , r- mrrson Ll O. h 7 me r .^n 

IXiwuLXLA.MaiUiecJ X.oncl X 14. MaUl.o«-J .. 

14. 0. t^mei-iOn 14.0. EmEr^on 

Ja^clX. U ■ rAailU'orJT.anAXW . MaVlWord ■■ 
U.S. B^ooU* Ul.S.BrooWi 

A van Hos se m A. van Itrmsei-n 



^ 



. T-n erson 



•U.O ELmer- SOn U.O. 

X »n4 X U Xlai UiD>-d XanAX- \A. VAaiUvard 



U.O. Elmer 



U.O.ELme. 



L . Hum 1 1 en L. V\o rr->\ len 

Xftrill X\4 . Hai IU iwv.l ,\ ,\ixc II .U.".Vi1U-yI 



. m e i--sor- 



inl- . EmersoTi U.O Eli 

X a o d X U . ti a. II i<J X a r> c\ X. U . f|a i.M u*-4 



A. von Ixossem 
CP). \<arA, 



Jk. 



A.VOn Rosse 
S n.Va P r\.^ 



U.O. ELmerJon 14 . . t — mei-.san 

Xand X - \-i . rAo> Uiorci -J-Or»a X.V4. Y\o\ Hi or J 



Xc^J X. LL Wai\Uar*l Xand X U. tlailiarel 

CD. Kaeclmo CD. ICae.<i mo 
A. P- R. 
H. B- Kaeirno 
A. va n Kn s^cm A YJn lipase to ^_ 



A. PR. 



H. O . l\3ed»"Yio 



U.O. E 



merlon 



U.o 



. me rion 



lo 



C D. \6».«j,-nn f fi-K^cdrnj 

14. 0. EmeHOT 14. O. ETmerion 



. 



Oh] No , 



NAME 



So. 
Age 



Lccaliiy 



Date 



I8H2, 

1140 





cnucmelL thjl^siina. le.pioa_ 






At-rvador- Gi. (_ol i A. . 
-San Greronirno^ rlarin Co. Cal. 
Hdnuuorcl 



Moi-ch Jo mc 



I" 



PAaMWz 



Co. 



2.3 l«Vo 
3o 1<21L 

S 

Apr . I L jglT , 






513 

i2i 






1 ■* >> — 






Al£\rr\ecia Co. 

\Tour\Ta.n Vicu 
/ 

TooLmne- G> ; GsLL Alt Mtoo |4\ 



•• 2T, \<JU 

t Hoc • 



Oi)r 



U ISU 



3111 



-JUS 

I 

3i. IX. 



O irn 



I: 

o 

t 



>\ Alsmeda Co. 



Plumas G > Cal'.L. AVV-. 4c 
~>urioJ AA^mejAil Go- ' »'■ 



t- 



AoL Ii »to3 



J3 . 

Aoj. it \sn« 

XaL 3.3 , llc.3 



1 



! 
$22 



*J 



PLr 



G> 



..AlhHo 



P ,11V 



O im 
CV icv 



Hclu LUOrd 



Ajo. It, 191S 
.Sepi-lc^ 1911 

22 ms~~ 









2HH3 

Ut 

• ) ■) i~, o J i3J_y_ 



Ripar la. 



rtpana. 



pano. npan 



Hciui-u^ird^ 

raicines ^>c3n JBer-iAo Co. .. 
1 Iflaiion Rinn . 
-BlocC XsUna, Rhode, inland 
rv>.'c.nr s. ^.^.-. \3""''" t rs CilL 



h 



Auo. I, v^14 

Apr. I it 1511 
f\a~ il l»12- 
JoL VI 1810 

x 1 ' 

■■Song 1% IVSS? 



lots' 



o 

t 



») I ' < Hit!] .Slplp". rUrt»n.« r».lirf.ll i^ vrnrnr 

HloZ .. 1 



iiO In 



CapiTola- 

Ioiunes l San JSc-nilo Co. 
.Siinlo- LriJZ 
Haiiuiarrl 



Apri I -2L IS11 
J3on.e. 1 ISliT 
Apr-. I at IS11 



5L1 



25T.C 

53?4. 



!? 



4ioh 
XS"o1 

4323 
_i2.iL 3M3M 



uiLuarri 

laiancs _S<3n JScnilo Co. 

__^an oerontmo rlann Co. 

roicines 

Amador Co. 
y 

N>ca^.n 



^ i I "8 91 
1L lloL 



Apr-. I 2 3 \«11 
5Lne- IT, l«11 

March a« 1ST. 

Apr'' l. 2t_ 1*8 U, 

ic ig'is 



T 



_r£L 



raicines .SLavi Sen.lo Co. 
-Son crerontmo Hariri 
London ( — Wir io 
MlC3SI0 ; CoWL 



1033 

Hios - 
532!= H^rX- 



i 



Hiyji-ucvrci 

nsicines Siar\_IB>cr\ ilo Co. 



t 



- 2? •• 

Xune_ 1^ l«?m 

Mau li, fSS| 
- IS 1911 

s 



>vpri 



Ap«~»'l 3 l?8o 
IS^ 18^° 

11 •• 

/ 

Z4 



T ' 






68 



Catalogued by o.P. EwW^oVis 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



U. B. ICaedmo 1-1. G- KacJUny J. a „a X U . Moi ILud J)« 11 1 S> C-' iV 

Xd.-*4 3"-U. Milliard looJXU HaUllkcd 

WO Emtrjon Ul O. Emtrion ..-.. 

T.iwlT Ll rW.llie^l Jana3U.tAa.llia.cl 

li.CA £_reg nr - R.f-M,. C„-„ .. = 

.H-B.^aecl.^ H B Koei.™ - - .. 

S>, <3> . ^.B. .. 

Ul.O. EZV^ervson 1^1.0- ELmerion .. . . 

CD. Kaeiii'-no CD. Kaecii'-no 



U.O. EI. 



C. D. Kaedi-no 



vt-\ e-t-son 



U.O- Elr^c-J 



I — \J- l\aedi"no 



REMARKS 



CXUUc- \o \«\3S / 



CD. KaediTig 
LsL 0. Ltnerion 



CD- 'Cae-dmo 

U.O 



m e «--s o n 



Ul.O . t- menson IaI. ■ t_ merlon 

Xa-4 X LL-ttaUliarcl XancX-U-Ma; lUarcl 

A. Lano A.. Lano 

H.T. Van Qstamd HXiL.QsfesJ 

Ainii X. Ul Ijfti lliaiv.l Xo«^(lXAd.laa)-lUar:cL 



R. C t-k. &«£„.- R.C rV G-r-ec,oc 



J- finely. Ul t~*Ui ill Orel J ondX U\. UdiUiarc 



H. B- l\atd\T)o H. 13 - l\oe.d tTic 



•J.oocLvU.noiUi'&rcl Aor,rt_..U. tfUOLiiEcl 
Ul. EI . _Saonde*\s Ul . El . -Saoncie rs 

XaniiXJ^^AtUtuu^l— 5^t>rl3. U. Mai Nwrcl 

Ul.O. EC*-r.et--=.OTi Ul. 0. Eme« on 

X.anclXUl.Na.lUard Xi)«cl XU. MailUorcl 



_ULQL_C 



mft.cift.n_ 



^A*L,Q F~mo^Suei3^ 



"■ 



Nun ':<-•: 



Orig. No. 



NAME 






Sex. 
Age 



•Uli" 



4131 

JBc 
I 






ibu 



cilia, oarrula 



>IU. 



r 






Locality 

_iOn trcronimo I 1 3 C in Co. Ljl, 

roicincs _>on Joenilo 

L Ik l\ »vcr It mn . 
Lamp rLarneu. Urt< 



I 



Umn narneu VJrtcyoa 

_OOLjles Bri dolt,, CW^r Creek, Derwcr-, Col 



Dale 

Mou iL, 1*1 IW 

Jone. IC^ 111) 

MaccU V4 1^01 
.Jan 13 l?*1 



■a 








1 



U,i 



Viclorv*uc_ ^iarx .L-ier-nardino Lo. 

/ * 

ELlk Kvv/tr tlinn. 
/ 

M. li...iii Uf His . 



Aa. ■■ it, \t\"\ 

Dec. i" 19-^1 
GLL_. 31, ISoH 

-Jan. 13 l?VT 



US 

ni 



:Jr 



Ccdrorur 



p 

p 
p 



Mer-.cUon •• Dec. lb' 1811 

Mann C 0> Cal.L. FeU X3, Hoi 
.Slan-lorcl UrnversiWT CaUV- . ■■ i% / 

Vicjorvi lle_, Sar. ISernarclino Cc^ Cal»|-- «ion • 2 IHoiT 



Z 7 Si 
ri:i:>7 ( r 


(in 
zi.4i 

I31« 


5 3 2 


1341 


• 


4138 


r 



p 
p 



_5>aoTi .Bar-bara., 
Hauoidrti 



1911 
Fife . 14, Itf-il 
.. 1 ltd 
tlarclixl \g?1 



■ 
■ 









4o3U 

4131 
1313 
T3IO 



p 

^2_ 



P 
P 



rrincelon M.J. 



laicints _S>an _Ber»ilo Co. CaliL - 

-" I 

taitines _Son A3eculo Co. Cal*. i_- 

mnceTon N/5- 

laicines.^ -San J3enilo Ce». (_a':L- 

HauuUJrd 

Krl>ypA/»re. rlarirv Lia. <- 



... 19*1 
» 3, 18X3 

MaroU IL, Hoi 
.■ 12-, 188r> 



Apr» | I? 1911 
Marcn £T lfftf.3 

.. It Hoi 
April is; 1833 
- tl ilia. 



! 

■ 









5329 r 



2431 

a3U 

2434 

WIS" 



p 

P 



ralcknes -S«>o _Benilo •• 

rlaucoard 

rc>\cir»es ^an 13envlo Cc 

Nicasio 



2.4, IS"*! 
Maci 3 iSoo 
Apr.' I 2.4 19T) 

1 ' 









623S" 



Jll: 



41 



c^ 



c^ 



Liv/ermore. 

Micasio 

Viclor\/ille_ idn LSernar clino Co. 



_EL. 



% 



r \ A \ 



<Ian. 1 l^otr 
■Sep+- 11, t glT 



Sa 

HauLuorcl 

raic.inei jS<3n Benilo" Cc. 

Cue., Ivfrn (^ CaI'.L- 



Fe.t. 2.1 I Si IS" 
Dec. iv IIok' 
Felt. 3^ Ig niT 

Aoo- 2.Z 18S7 
^A pr . 1 tS) tt L5~ 



> 



69 



Catalogued by d. p Boc L.;„L 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



A6nc\5'.U.f ,/ \aiU»ar ( :l=i a nclX LI. Ma, llvaro! J. an AX U . M ai Heard 



When Received 



Greo G- • CatnTuocll Geo- G . CantHje.ll 

C n pt. C.ri as.^Re.culr UJ.5AjG^Xkas^JBenAciJi 



SA_ 



A.H. Fkloer- AH-FtUr- 

X.N. ClafcU. XNJClaek, 

XmuIX Ll.Ma,ll,orcl XaoclXLl.Ma.lUarcl 
GfCe> ■ Cr-. (_2ml<_ueJ| Geo. Gr CanTliiell 

L - \>um\ien L . I^.ir,l,»„ 



3. H GorL X. MjQteU_ 

D- A Cohen lb. A.. Cone^ 

N.O.Xenl<,ns M O.JenWins 

3-ane\X U. Mai ll.orj XanclX U. Mai U«*rol 



3ec- Hi? Gi|+. 



REMARKS 



Cttoler- lo, \°tZ^ 



LI. 0. E 



fti er^on 



U.o. 



_m erion 



j.at>c\2T-Ll MavlLorxl X and 3. LI. Ma, IWord 

nlnn 




J.e*,d X Ll -Mo, ll,orclXon<\X. U. MaC LKabI 



XanclXLlMailUartl Xand X LI. Mai lliord 
UO. Lmerson l/J. 0. ETmerJon 

■T^X 1.1. M.V.U.*rd TrtnrlX. LI lU lLrd 



W. . t-tnerson l/L . Lmcrion 

JaniJJ. \A . Mai Wiard J. Oriel 3. L\. Mai Uiarcl 

C.A.AUen C. A. Alien 



U.O. El 



mer^ on 



u.o. 



.mer^ci n 



-A. arid ^ . ULMdiUldrcl ^.On.cl-3". W.UaiUiard 



Q \Cj\grt»'-r»o 




.trie t-^ o f 



,C. P>0r-lo 

U. 0- E^r^cr U- 0. 

3r a r,axU.Maai,arclx.ci n dJ.U.M<jvii,3rcl 

I . IComucn LI\omlien 

X ar,dX.U.M.,i H.'arvlXa oJ T. IX M,V, \U* r <L 






0* N. 



NAME 



So. 
Age 



locality 



Date 









joIl Bom 
-•Id 



olioUo. ctaro'u' 



9 ad 



4131 

liSl 
liSL 
,34S 






o 



KiqlucU Mcadouji, Uiishivvoion D.C. 
Touinci .^oniienilo Co. Lo\:i-. 

_S>lanAorcl UnwiersiUr 

s.-^rn> \~s.-M - k.ir^. « 



1 

H llo. 

Fit U, Hoi 

rinrt.li - 1311 






ra* ones -Soo_Bcnao Co. 

I. ' 

C-.t-.lrnJ l\opi Js HlcVi. 

HoLiLuoi-d LoLLorni- 
(U-iesler - rennsulVdnio 
Union Co. .. ' 

MlcjSio, Cii.L. 
_faalm .S prinos, K ive r sioW Cc 
Ne<-udaSTle_ llacfr 



IL, llol 
21 Itfll 
25 



h au 31^ \VJ3y 
• ■' a* \«U 

Oone I lie© 

Oc-V. 11 ms- 

J 






no 
S°W\ Pk air 



Hi 

ia_ 






6327 

218 1 

H1ZI 

~_2 3iit_ 



H 



la ru tins I c o'iaa 



f 



_£aiJ 






laicines _>on_l3eTiilc 
-oanTaL _LS<ar- bara.^ 

laicines -Son _Be- rule 

I I mi M el- CalienTtZ, 



.. 1SL. »81ff 
Mac. 8 II 02, 
flarcn II Hoi 



1 






11 o 
1851 
4110 



II S" 



6^ 

I?? 

<? River.Mdp. 



-Santa. _l3ar-ba.r-a. 
IZ m.'. Nl. oL CjbWnteL 
_S a rTla7 J2> a r- 1> a r a. 



2.1 ISV1 

J 

2-3, U\W 
iT \1o2_ 

^<? i?n 

- lo. >°gh- 






6-81 
SIM 






J2 



_Dru loLOn 
■£Trrii beloi_u -DruTouun 



Idso Kotl( 
Jjrvi Tolu n 



T 



-Sept". \ iSliT 
: LI „ 






4.3:28 
IIOH 
Hilt 



^ 
? 



ralcmes -San JJerulo Co. 



222 



I8°5 _ 
3t>0 



lV»versicl< 



•• 2D IS1H 
Dfec 31 
<ian 2.0 lloo 



< N^\ti F^Pnil o Cc 



■^tcingc X/\ti l^fnilra tn 



ILL. 



\t \91.<? 



4111 

•nftr 

1' s-srg 



* 
* 
* 
* 



-SarTVa. Dar-tai-a. 

JJruloiun 

brni. t.c.loLij Ajrulovu n 



111 



i- 






Mau S Hoi 
Aoo. LL l?1S" 
hortn Z l^^L 
Aoo- ISd, \91ST 



SanTL _lj)arWard / 
H»io ItotVoS 
San I a. _Bat- tora 



\"?n4 



-Dr^lcujci 



Hau a e i / l»1*l 

_Qcf.i. lyi.s" 



70 



Catalogued by d. r Bo^U.V^U 



Taken by 



Skinned by 



LI- Palmer- LJL. Palmer- 

AianjLX U-MaUliicJ XandXU. tlai lliorj 

LI- - E_ m crion LI Q. ]^Z m e«-_s ca«-i 

14. O. ^lenl< ins -. H . O. JenL.ns. 

/V P Re ci mg fen— . A P t?.J-^fc.. 

-X.a-n<AXU. MaUliarJ Xao4J.U. tta, Uikrel 

LI . O . E-merson U0. Elmerson 



Received From 



When Received 



By 



-J.a~43. U-Maillwir-.J -Dec. ^1? £..- i+ 



REMARKS 



0<_U"tei- to ^3%" 



A.\X V^ na i-o r-d i^JLLAWa^Wj^. 



'-t 



1-4. LmcrJon 
IX H ■ Warren 






m &rs o n 



U.o. e:, 

B H lA\i>rr-en 



J. and X U.VW lliorJ O.ondXLl Ma, IKarA 



A ■ W> n E 



Oijtna- 



A . van El 



A. P. R A. P. R. 

A . van Kcssem Adnoan von IVossetn 

X 3nc| 3"- Ll-Na> Hiarcl XandX Ul. Mai Hiorc] 

A. P. R . A. P. R. 



s-a^j 



L3_inj 



tree- L- ICaediTio G-eo- L. l\aed*-oo 

J.or.dXU.MaULar,:! X On d J.U .Mai Ilia rcl 
H. B . K'aed .-njj HE,. ICaeAiTig 



CD. 



C D. 



.X OncV X U- rAo\\liar4 J). and 3". LI. Hai mard 



H . ft. H aC^Wt- H . M. Hoi^Wt- 

A floA X. LI . M«i U.^ci XandX. U-iiaA.liLOjA- 



Grffo L. l\aedi-no tree. L- \\aecliT>Q 

CD. .. C D. 

tree*. L. «. Wco . L - 



XanclXU. Mailluird XonaXLl. tlailL^cJ 

A. P- R. APR. 

Xand j. U. F\ d ; HJscei 3".on a X Li. n a ;Ui js-J 

U. B . Kaedi'no ti ■ B ■ KaecLjp^ 



Nh l<t On* No. 



NAME 



JiLl Phainopeula. miens lepid.: 



iz 



I 



Ljnius CxcubiTbr borcolii 



Sex. 
Age 






Locality 

raicines -SanBenilo Lo Ldl,l_ 
3 mi V. cIoljj L)ruTou4n / *• 

rrincoTon Kl . o . 

-HarrviUSh ( Anarl a 



Date 



Dec io / 191 1 

h*r<_^ b" »VV3 
o a n Jo 



FA. 



n i«vi- 









Hulturfen NY 
_LaWe_ Kcsh konona, wii's. 



rWcU 2. »«vn 

3at». 1 ISVo 

Nov ii \eii 



1081 



\nv.iclL< 



(a 

IMS 



luclovioanus mioroni o ad 



lodouioanus ludov/icianus 
oamoeli 



IL 



^2l 



A\nri Artor Mien . 

UlebiUi— Colo 

ETaole- Lake Lavsen CV CuliL Alt 

Mifeh UWs. 

JTridlOn Ford WocU. Kvi/cr, Hxs^ 
LaWe. Koitikonono, 
1 linnea polis, Minn, 
near J^av/annan i— nalham Co. ta . 
rilcines _2>an J3>enilo~ •■ Calil_. 
^ Un l_«-M-rl IJnivfi-^i I. 



n|_fM-rl Univrr-^t L. 
tyerontmo Marin Co. 



MarA 3 \<tf1H 
V<X 2, lloM 

Mloo Nov il 1^*1 
Mao lb" .. 

Sunt 11 V?U 

Aoo S \?H 
Mao at, Itflo 

KloV. 20^ V*loU 
^Jcvn 2^ IS?1L 

- Al l1o% 



ntV 
1 f ItS.s- 



J" S* 



% 



ruuallup Ubsn. 

MKiml 

Hou"J<3rd Ca\'.l_- 



Dec I, »«1s- 
Mai. 3e l?1L 
Apr* I 2o^ l^ll 
FeL >1 >"\0 I, 
= 13, IKIS 



IGH 
-313 



C3t( 



^io_ 



ft 



Vaicincs -J>an Senilo Co- Cal.'J- • 
AmrtH^r- lr> 



IS ISin 

22 v<\os- 

L— s: ', WU 



M3 t » 
412L 
1H15" 



ft 
ft» 

_<2_ 



I'tc3 



mi-i 
hh-;h 



.'' mr 



ft 

</ 1L>V 

ft 1 



Los Anoelts 

laicines. ianBenilo Co. 

Alviso 
Jdaumatd 

Vaicxnes -S<>n J3cn >lo Ccx 

CoTaTi _3oooma 

Hauuiarcl 

(_noujcriilla / Plertccl Lo, 



.. 23 inn 

Apr. \ « V\0O 
JSorve- IS" Vnoi - 
iT Viol 
Q c ± IL l^i?l 



aLiujarc 



Oakland, 

r*icme5 -Sar, Q>eni\c^ Co. 
^onti Bdrbdrd- 



Apri I 2d WSL 

Ma M u inn 

.. IL 1*811 

lunt J-T moo 

. '!»' l lol 



Mb"c? 

S-1ST1 

- ^3 8 

3Ii ^«^t_ 






2^ \1oo 

i3 is"»n 



71 







Catalogued by o . p. c» 


oe *"*S nom 








Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


REMARKS 



















31an.A3.Ul. rAailliDrJ XanclJ.UI MaiiliirJ Janaj.U JWlUxi Dec. \1lV G i\± 



C-L. lC'aecli'-no G ■ L . KzveXi 



OckUr- II \\3^ 



l(. C MJl nr^ HLJUW^xIkl 



i T. Craven 3-T"! Craven 
A- Ul. UaUorlk— Ul. L. ULaiuwuzlkz 
\d Ul ■ V^l or lh\T»olon Ul . Ul . Mor TK\ nolori 
J ■ l\um\\en Y . Kihy.1 icn 



A. H. Fc^er 

X ft. yiVllarci 
JL KumAxen 



AH. F^loer- 
X M U.lltrd 

I . \ (o m 1 1 "e n 



G- . C. Cank.ue.ll 
TD.Urrv, 

3Tand 3". U- l\ai\\ia«| XacuiX U\. rAai lliard 
D o ur> Ls l ie- Uh naU frrtum DoupAai Us. DonalcLle.cfao 



G-- C Qantuje.ll 
D. Rrr. 



,3anc\ X U\, \1dilUarclolontllS.U. QflV Uiorcl 



C.G- Car^e-ll QCr. CarXcuc.ll 

1 a\ . ^J . t_ m e «-.s on \t\ - U - 



. m e \-.s o n 



X»r,a3-U.MaiUi4rcl J. and 3 U- . iai Uiarcl 



A. von IVos^em A., van \\ossem 

X anaX U. Mai U.'arj Xi»aX U VU Uiorcl 



U. 0. 



. t-nei-s on 



U.0- 



met-s. on 



X OnJ J.Ul. MavlUorcl XanaX Ul. ttaOUlfld 



. m c r~-3 o n 



U. 0. ELrr, e «on U.O.E. 

Xa«a X. U-Wa\\UrA 3-ar,aT.U.\iai\Ua.c\ 

LI. O. E~merson .JXCLX m e cusj=lc 



XondXU.MaUW'ord X-ar.a3.U- MailL'ard 

3 K. UUila-d XN.U.-lUrd 

3and X U.riaUU'srcl XandX M.-MaJ &-*rc\ 



Ntanfav 



0* NC 



NAME 



Loc»lily 



Due 


















! 

Hi- 

Liir 



.Site 

M31H 

M >i ! 

t 1 IT 



IM1 

It 1 *! 

■ off 

i on 



it so 

JHoH 
ILSC 

M.YC 

Viol 

aWi 

STHo 
2 lei 



1 ludov«cvi>r>ui oimbcli Cs _S «ln Luis. Ofc>»spo y L<l\.l-. 

- &* . ' .. 

p 

- a h g^ VLiu ujOriA m 

q liicinci -Son_IB*n«lo Co. l-al~L. 

O -_>Ori brcoono _)on nalto Co. 

- - % ;• 



Oct V \ c 10 3 



Dec l-xaii 



Son 3i IS^I. 



I hoi 



to Wl^ 






— SO«-i .ISenilo Co. 



r 



* 
* 
* 
* 



-SanLuis 0t>>! 
Jaio l^oklei- 

Mocleslo" -MOmsljos. Co. 
-San Loii Uoiibo 

I ' 

. ^» on Ucronirtio I unn Co. 
^iin iSrono, -San t^oleo .. 



.. 2^ \S*il 

Feo 12 I9"n 
J>an iv' 191L 
Oct". T VI o_J 



% 

* j TT '\ 

O -a<J Loi Anodes^ 

O raicine-s SonBeniU Co. 

_D i_KocLicJ-liUa Mfr cffl 



Sept. I m? 
Nov. vo i^n 
FI L a^- jlMll. 












• 



Htlo 
MILT 

1 I3L & 

4SB1 

!11_ 



lMlOi»c 



MorcU 23 lift 
Apri 1 tf Vhoo 



iciiciriei _ion jLSentVo 
Lncujcn i I la- Ivertecl 



i 

O lev Haci uJ<Jr4 



tia^ 1, 

June itf 



r^rmfl Kivci— riciriVereu C 



o im rlauujarcl 

O Alameda Co. 

raicmes San JLScn i\o Cc 



M 


rtL, 


iL 


ISM 


\ 1 

June 


ii 


i^r,L 




.. 


13 


noi 


A 


■s 


to 


isn 


Aontl 


IS" 


Hoo 


_S« 


1*= 


2L 191") 






avro 

4H2i" 

S1L, 

LllO 



■ 



3811 

Cis n 

IflV 



* 



^/icTor w 1 1 le_.S.3n OerrWK- _Uino_it^ 



TW.g-i iSc-H 



% 



= <£L 



-San Weronimo Mann 
V/icrorvill*. San D>et-ni>rd>r 
I aim dale. ? Loi Anoeles 



April 13 IhlS 



T r 



> An 



B 



errLjr Jinc 



J. 



Palmdale^ 

ra\rr> _i>prinas Kiverivi.it (. o . 

SAnT» Cz-.T^Un.. T<^\,> nd 



% ito 



i 



I 



Hi si 

3T3M 
51 oi" 
S'VHo 

; i "i-l 



<3nlhcrui. 



F 



+ 



2t 
/ 



Catalogued by o. P. BocL.no U; 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



si-Oncl^.U. MaiUiirclXand 5.1.1. tlailUat-d J.ancijU. flo.lU.J Dtc. VllS G-v i_t 

U o. e; «^ er ^ or , u. o. e\ 



. m € i-\sot-i 



Aarxd^.H Majlis J.jniIU. Maill.arcl 



H.O.Je«-,Wr,s. H.OJenl<„ 



72 



REMARKS 



Oc^"ol er - \\ \"\3^ 



I.-A . C) ■ r mgr-^cn U. 0. L n~.e «~ « 



ci-Or,t\J>. U MaiUtarJ 3^aJXLL Ma". IWocJ 



C. A. Allen C. A- AtUn 

U.O. Emcrjcr, Ll.O. 

A . van Woisem A - van l^o 

X<iodiy. U- MoilUorcl JorAclIil. M^;Uvercl 



- m e c-a o n 



^o S-se m 



„merion 



U-0.Em.rion U.O- ETr 

HO Tenkl'ns H.Q.TenLnS 



Ul.O. Elmet-jon Ll.O. ETmenon 

C.£>. ICaedino CD. ICeed\-no 

X<vJX U.rAa'.ll.orcl J.onJlU. SV.Uiord 

CD- Kaeamo C D. iCaecl mo 



- 



Arli-iaan Van K^<L<;«»™-. Ar lrnan y .^ ti WnsSfm 



Xa««J3. U MaiUiarJ Xocd3.UhaiU.arcl 



Nun bo 



CV.; No. 



NAME 



jlMi L.iniuS ludovicianul on\Vi< 

UU Vireo olivjceui 
lltfX 



So. 

Ag. 



Locality 



"-1 IT 



US 

1 1 ; 






ixi-c 



lltfi- 



£21.4 

lotll 
-23lo 
1328 





t3W 

iilL 

3S-IL 

2ol 

iHC_ 
HOSL 

555" 
MCtV 



i>onla. Crui. XsLlnJ C-iWp 
Jio«anr\J n Cr a. . 

y 

\-\iiAe. idt-U Movs. 

C_n^lriJTn Co. Car A . 



J" ^™^U<\c\. l? . X . 



cP LoUt Kosiikonono, \/dii. 

<7^ Grand l?Opidi / Hicr! 

e/^ KocW CreeU, Jjisrol Colombi.: 
<7^ Chatham Co- C» 



% 



lovoviridts _Llavoviridis 



.LloVOViridiS J. 
phi lodel phi 






Horn* \lor^ Konsas. 
ZDeer-jitli, LoU Co. N.ET HI. 
hi Bm'i Hon l\jnSJi. 
G-rana Txopids riicn. 

X)euiV«Jn t<J ■ *■ 

CkjlnJm Co. V3-d. 

JW-iitU UL e G> v M. E.TU. 

Medellin V- C. / Mexico 

IrtSo del lorr-o V. C Mexico. 

Miifen UU. 



<T 



01 Ivoi O 



1 Ivu: 



I 

<7*ad 



t?" 



J3eocU LA.. Co. M.r.Xtt. 

Hi lion i*lii . 

HetTn lion Ldnaaa. . 
St~.J3ern.Gt-d, Ohi<i 



-Ujd insoni 



<P 



laicvnes — ion .Joeni lo Co. La\.L- 
Houcuarcl 



Date 



Apr, \ iH \%"\<Z 

Mirth it, V1o.s 

I ^ I ' 

Apr-. I IJL, l~»03 



fi^ is »m 



M, l«»"iC 



2S^ IV42. 

•■ ix, Hiv 

Jone^ l°ie.c| 

Aoo a© viol 



Oct x n 13 

.Sept \-S ^14 
Mac. 10, 

Xontl \~~1ST 
0«.t. T, "lot 
Aoo 2i l"i»3 

I ' 
.. 2V , 

-Sep^.41 14i2^ 
-Sept. \V l«1<» 

.. i, > g tfi 



.. ty-n 

April at Ho3 
Mdr-cn 1M CoSX 

S 

Apri I It, ISIS 



llOl 

15C 



Till 



4121 
■ 1l51 

6"c c -_ 






raic\nes> -Sdn Dtnilo Co.. 

Colo vera 5 Co. 

JSari Wromtno Mar-in 
d^ act Coloveroi Voileu Sionla Clot-a. Ct^. 
t7* Jraicines _San 



eu | _bori\a 
1 £>eni lo 



Ao 

Col:L.. A P 



r". \ U. IVS" 



(7^ Ronauj k rlumas Co. 

O rarralone _Ls. 

^ Cotat,; 

t ^ JBuena V.sfe Lal=«, 

u ^SanTa ijertaro, 

<7^ Oonnii/ille^ Plutnas Co 

O \\. Conception 



Col. 



t- 



1 " 
. 1. WIM 



II, \v? 
ii ; mi's 



73 



Catalogued by D.p.BocUA,, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



cYor,aXU h ai \Worc\ J>.Or,<\XkLHa.\Wl3'.en4 3". U Ma. iWarcl JElec . 111? fc , IV 



31 D. Perr- 

U.G- Wi 9 \> 



1 



inbee 



A 



H. tr Hi obee. 
X D.Perr. 



I - D- 1 cru i. l> i— erru 

i A. U. UonaAorr-l A.U.Han, | „- f l 



L . l\ um I »eri 



+ 



L. IComnen 
A . U . Honalorcl A,. U. H analard 

H.H. S VieUon H.H _Sr,e\cUn 

ULH.Mooce- U.H- P1ooc* 

rn, V^r-rn ~r~ r> B..^. 



I 1_L 1 c ■~rt- 

Dr. C C RmWer 



T 



P 



REMARKS 



Octter- II 1^3^ 



Br G.C.R.nker- 
H.IC C al<^ U.K. CoaL 

X>r. C C R,„W e r- Dr.C.C \?,nU*r- 

AN. Hanaiord A.RHanalorJ 



iLfcUlUtez 



Jvl-Holtufc 



T D . Per, 
H. K Coal 



1 



TD.Pen 
U.K. Coal 



1 



I Kuml ier 



L- Kim \Kn 



U. K CoaL U.K. CoaU 

L. Kumlteo L . lwmli«n 

N. Hollisfcr- N.Holliskr 

A.C.hdUrailk A.C.lAclWuraiHi 

\A Dr.nnl.1^ Ul Doug U S3. 

J.o^aT. U tWliord Xar,c\ XU. hav \Warcl 

\a1 0- E-mer_son W.Q. ELm«rion 



r U.R^Uwxr r.U.RmdnW ^f. 



3 onJJ.U MailUorclXaruiXU. rAa.lUord 
H-O-Xetxlcins H. 0-3'er.Wr.s 



U. 0. ELrriCT-ion M. . Elmerion 

XanJS'-U.riaiHiarcl X.oociXU. Mo.Uvord 

A v . R. A^R 

3" or. J X U. Ma'.lt La rcl X a rulX. U\. tta l W lorcl 



U. O.'Emrnon U. O. Emfrior. 

7T. nc>3. U. HaUU'arcV .XaidL X U Jlfl i Ui«r.:i 



Or* No. . 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Due 






— 



"•list Virco OiLui Suiainiom 

413% 

*?I|X Juiko Or&oanui Thur»«n 



1m 



Vireo oilvui lUiinsoni 



£^ SonVb. BarWor.1, Co I A. 

C HauaiarJ 

<f^ y\oV>&KXiV t Plornoi Co. 

^ TdClllc tt-ove y l"\ontece.. Co. Gal.'j- 



1*51 
Ml! 

nil 

- 

S-.3 

114 L. 

2 I2T 

lS'3o 

Vibl 

U3, 



<AoJ 

^ 



SierriVt lit, _S\errc_ Go. 



/oscmile- Vollti 



T 



fa 1 '. 

_<2 



Ward Cree-L, LpWe. lake 
7DSerrn\eZ Vd 



_San £ 



erommo 



"A" r. 






__i«>n tcronii 
Mt)u LuJrd 



T 



n 



mo I lann ^q. 



J" 
? 



Jicin lierommo n^rin Co. 
_S>orvta- JSarbor^ 

rHou uaor-q 

I me_ Creek Lonlra Cos. la Co 



_San Q, 



an b-cronimo- t b rin 



Ho 



iV \im 

Ha., »1 111? 

June X2_ \1lV 

«* Hit 
/ 

Ao£. 2 4 HO 
2L 



IS 11 » « 

im » in 

«£ VI o A- 

13 itfiL 
April »T, \S"i? 

Sept. H l«11 

1 i«<\s>- 
.. 2H 191L 

= ^3 ;: 



13, - 

CCtr \i \W 

•^ \<SVS 
- it V21J 



r»io 



in 

Mod 
Hlol 






.Ul 









H<XjLUarc| 

racemes ^S>or\ _l3e^*lo C=>- 



Ji>cnc 



3u 



J H 



.Mil i!* rd 






i| l«11 

2-H 






ixa_ 















KTI 
3H31 
liol 

1SbC 

































































Hill 
%'tl3 



- 



tHifa 
IMC 



XS±\ 



-|-b^l 



i 

O In 



oanla. .oaT-baro 
reicines -_idn_Lif?n'ilo Co 
Mon.ivoC, llumis 

I— dlte- l<a hot, 



-_^ <i n C^rC r or. > r-n o 

7obemiTe_ yal 



rlonn Ca. 



terra- C>fc _iierri 

aMeu 

Jiierra_ Ci\u S>»crra Ca. AU. 4Voo J. 
LI I I 



HpuLUdrd 



re os 



O dn trcronimo I lc*nn Lt: 
O 

J\ KcntCo^ nick. 

B Prmccfen, Ni.3". 

& ti«jsr AuL;rn M Y 



June. II 1*103 
2.1 \^*ie 

3, 111*? 

/W 2S lilt 
1M I'll! 
1 Vllt 

,<:,p+. im |SoL 

s; nt.A- 

l, 191 L 
ril 3o, ISf'io 



A p 



Mbl, 3 \-SSJj 
.. 2.Q I .111 



74 



Catalogued by D. p. BocL m ,k,-, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



lohdm 



When Received 



By 



3. Mj i . U. HaillliJ J. Or,d ^ . U. Ha, ll.arcl Xdo.d X U tloi llioej Dec . Hi? CrUt 

A .„. R A. v _ R. 



Ul. (J- ELmer-_s o i-\ Ul. O - Elmerjon 

J.ar.clS'.W.Maillwrcl Xo^JXU.Mo;H,orJ 



REMARKS 



OcUtet- > 



I \"S3V 



a.a^.4 -i LI Ho.ll ta «-clio^<i3".U.rio;lU a ,a 

A.van Kossem A.von l\o^iem 

R-C. l\z- Ctcjoi- R-C- Mt. Crcoor 

.J. ot>cI 3- Ul. ria\ llierd Aond 5 I J- rlaiUiord 



r\. 0. JcnUins H. O-cTenkms 

(-. D. ICaEcii-np C. U. natJitio 

A _ -A 

A a>-uj"3". L\. MoiVUorcl J-a^a J U. Mai lUqrd 
Ul- (J . E— m eriop Ul- 0- t- m e f-son 



— i. on A J LI . rlailnacd <S. oni X. Ul. r\oi lliorcl 

1/4 . L). t_rnerso n IaI . O . t— m e i— -io r-> 

jT.e^AXU.Mai Ikircl Xar,clX U. Nailkoc-cl 



Ul. . t^ mer-.son Ul- 0. t- mef-ioti 

BLascIXU. MaiUi'a.fU -XsnAXU. Maill«"a«-d 



n - Ul - (La rriocr H. U|. Larri ^ei 
IaI. Empi-sryn LL.Q — E.«-"gT.Sa 



J.and A Ul- Milliard J.aod3-U. Mo.II.ck-cI 



A,, van IXossem Ai.von l\oaem 
J.anclXUI.MoUW&rd JLand X . U- MaLlLuLirJ 
-As, Von \\osSem A.von l\osscm 
U. 0. Eln^.-^n Id 0- ETrp«;r^pn 



3"-3n=l X.U.ri^.lUorel-i.OnclJ.-U Md.lU^cl 



T. &.UU;lc 



G.UU. 



F-s.u^V.^ Fs UrigWi- 



>M. 






0* Nc 



NAME 



S«. 
Age 



Locality 



Date 






V.reo J_l 



Hif< 



21H 



- 

10H0 

Hoy 



■ 

' \ I 28V 

•*" *S *" t (i 



- 

Till 







IS?** 






wms 




ntL 






"iS»1 






Jiit 




' 


lows" 






IflL 






IU7 









sun 

SL1.L 



I Lvi Axons 






Drool vi Mc Xnol. 
^kefer LJancL NY. 

LjW«- l\o-..nLonono LI is. 
neor Lnudoo A II 
L—halnom Co. Lr .1 



_So 



liUrius .iolilarius 






"mi 

ilMH 



alticola- 
Cdssini 



o od 

I 



r 
I 



C-acoLrtdoc., rloss. 

JjrooLv/ilL-— Tnd. 

KenT" Co. Mich 

rlucle_ Rjr-U, lAass . 

EL Hartlord Conn 

I lp 

Lopez. icnn. 

Alfred 

c\ _NTra1io>-cl Ontario Li\tv.ida 

I I '^ ' 
LxsUorcl Lonn, 



Ma s 4 19V1 
-Tone. 2.1 IS11 

Aoo n, i«m 

-Sept. II II lo 
ISIS"" 
Apr, I 11 l«?l 
3o^ Wo 
Hsu 10 |??F 

i, ig°c 



LStlorcl 

Ti 2 



-StpV ^ «"?vo 

Apr. I 21, I79S" 
tiBu, IT l?%>3 
.. I I 



i, ifn 






CharleiTon -S. C . 

RaU.on, MX. 

rauSodena^ CaLL. 

laicines — >s>n_l3Ct-iilo C*. Ca1~1_. 

noumoed u 

_ionoro luolomne. Co. .. AiT.iooc- 



li.mi.M.oA Colierfe-. 



IDcc 3, I "?! 
Apr.\ Jj l<?1o 
•• io IP<tt, 

, - ZL ISqL 



M^ 2« l^U 



m mn 



i« 






GL 



Vail, 



1 




12. inl. N.oL GaUetAeT^ 
__ian_l3en i lo 



Co. -Alt. 5ioo 



X>n«- n lilt. 






jo^isas. 






d^ 

-&r i.iy 
C7 - >m 



rloh^i-LiK llurtwi 
12. mi, N.ci.. CalitntT 
laicines _S on_C>en do' Lo. •- 
-Sonol A^lcMneda 

^ ifTJ C:\t~ :S iPrr,i .. ..A H- t«f. 



Mo- \H n»? 

• • 2-1 lIlH 




MauLUorcl 



T 



C *i 



^ C p+. IL x 
■■ is 1 |gn 






_SotnrniV~ Lake, lanoc rUccrvillc 
li. mi. N °l_.Gilie.fc Cal. 
Mcvacli. C%KT 
_SLitiislaos luvcr- •• AltS"6«o' 

/OS OT l W. W>l\«H . 



t 



Ay. 11^ \^\t 

•• 31^ IAU 



75 



Catalogued by d. p. BocU.-t.oLw 



Taken by 



Skinned by 



A. U. JBjtler- 
14 . U . l/Jorln»rioTo» 

L ■ l\ \jrrvl ten 

H. K C os »U 

~T7n. P^r-., 



rr n 

LI. nailuari 



A.U. BGlU.- 

Uvl l*J Ulorln i nolon 
j L_ . Ku m 1 1 e o 
H-IC CoaL 

~r o. P— 



Received From 



When Received 



By 



Aon.u.u .rtaiiuJ JXc. \iiv c-yt- 



REMARKS 



Ociolcr- \M V13V 



prrvi 

A.U.B«1Uc- 

H. G. HioUe. 



Jl and IT. V 

A.U Bolt*. 

T. &. UV..k 



H.&.HioUc 

U.FTr-e.-.+- 



BH. ijarrtn 

FS. P\ac^- 
U. C_. _Saor>cUr. 
A— n . ^1 0T1 e «^ 



B.n.Uarrcr. 
F S . UrioWt 
E-S.P\a^L 

U\ . t ^donqens 

C. tl. A ones 



n, 






iu r 

H. A - &eulot-cl 
U.O. Emtrion 



A ."" T V/Adurie_ 

H . A. GacAord 
.0. ^ricl o- Ul . Uai luov^a 
U.O. Etrwi-^on 



C D. \\aedivio 



A-v. R. 



C.D. Waetl. 



A v. R. 






. m <? r--s o n 



U.O.EIme^or, U.O. 

XanclX \XMaill\arc| -^..anclXU- llailllorcl 

A. van Kossem A-van Kwsem 

A ar .r)T,U M *.ll.nr,lX; wlX U .M.V»\l.a^ 



A.v- R A.V- R 
Xanj3-U -Mai U.arJXonJX U.tla.ll.orcl 
V.I. • ELmerion IX O. Lmtrsotl 
A V.^n Rn^sfin A. V3CI \\oSSgm 



Aan4XU.Ma.lWarcl X*iJ i .U. Ma. W«\ 



Ll O P" -r,,. .- * or-. , 1„\ , O .T E ~n-|fT-gon ^_ 



Ec 



Von l\osse 



A* . van Kossem A. 

H.B- Kaeci.no H.B. KUcKtv^ 



N- .<■ 



0*.No. . 



NAME 



A*. 



Locality 



Dale 






50*0 Vireo io\it>noi tJiiim 
'lot'/ 

I 111 

■ 131 

^li>W 

sab 

1 .. 
s*w 

J J1JCJ _-. . acistus. 



% 
f 

i r 



-Sania J3arfcara, Lol.L. 

lOlctncS ^aOoJSefn*Vo Co. LaV.l-. 



3un«- »T \°\o% 
Aor. I ll \«V» 



.it VoUe 






L3l 

J51H 
2V13 

•itvt 

IcU 
(.551 
Li-S* 

LSXo 

(;sti 



Hon 



plorribtoi 



j2± 



T 



s 

1 nil 
J, =. 






-StliAlu Hanover Go Va 



Ac*". I i| 1««1L 

1 > 

.. .21 

Aoo lo 



<7» 



GruTlriam Co. Ga. 
trinccToo N o 

sUtr,iL«4 N.Y. 

Elk. Co. Pa. '. 



n u i Hon i h ollon t 






H^MJLUOl-d C_o\.l_. 

roci-Llc Gyrove 1 lonlereu Co. [al.'j 

7 mi. N. ET. =1 IDrulouun^ 



3or,I ll l<\lO 
c3an It Hoi 

FTL .*» mo, 

_^= — 23 •. 



a* 






— _^>c>n tjcrcnimo "Idnn Lo 



rbuaiori 



Pine. Linen I iT- DiaUo 
rVNicines. -S>an j3.cn >to Go. 
_Ss«Jnla G1-02. -Lsland 



.Back 



ana, 



an hor 
2.V .. 

2 a ■• 

rlarcn IH » loir 
.ApriijQ »lo5L 
•• 14 1SU 
Ik, 1911 

ai is^s 

s 

Maw V llol 



t? 






4998 

H11T 

Cliff 






- 

631 

ssu 

5T»o 









luolomne_ Lo. 



I 

• 

IS Ho-? 



Alt J2 3DO' •■ .23 \g<i? 



Jlunt IS" lloi 

n 



Lompoc jSarita liarbara- Co. CaV.L- OcT. 13 

Paso Roblcs - M 



51 iTi 



<7^ Santa Baroara^ 

<7^ ^dn Luis Obespo 

^T 1 Gtvooc .Sanla -liaroat-i C». 

O _ban Gcronifne Mann 

tv Ht3L.uu.ax-A 



. lo Q c 3 
.. 13 - 

Mo\/. 2L lloL; 

j 



Catalogued by t> p. BocU^A 



***' 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



AoodT.Uhaill.'orJJ'.OnJr.U. Mo, \l,or.l I*.l X U. MclWo.cl ^D c c. ISi* C.±j~ 



76 



REMARKS 



OctoUr- n \'\3^ 



\s - r. Bremnoet 
U J - i. LoiAje. 



Lr - i . -\Ij r~ e n » «-» o c r 

l^V . r. Lo uj e_ 



Ll HaIti-ip. 



| ,. \ . \~>1 \ m f r 



XD.Pe 



"1 



"D/R, 



1 



Ul. S-J2>i-oo |<cs Wl.-S- J2>roDU5, 



Ll. UL UlDrTn*noTon Ul- \a1- ulorTFu 09 loi 

H. B- ULrrcr, 






UI.O. E 



m e rion 



U.o. 



. m e r-^.^Ti 



O-ancio- \A ll .3, Hiarel ^S.andX. Ul. HcH III Orel 



G-L l<aed,r 



(=r L . ICoed 11 



U- a™l X U. MailUorjEaoJlX ll ho, |Lum4 



U 0. F. 



U.OH 



y^-i er^ o in 



di.OocI 3. \/J Ha\ I Word «i.3nel i W McW \Uorcl 



XandXlA-MailUrd taoJXUL MaitiuJi 



Ll.OF~„... 



l-l O p " wn <■.-<: o n 



N. - ber 



Cr. : Nc 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Due 






lIVJ. Vireo Viuttorn UuHom 


















31o1 

ioy 

'lilc 



" 



iiiv 

L«tS" 

35tf 

HoT 

3«itJ 

lSU 

L333 

I Vol 

3\1I 

I1T3 

HS3 

-JL2H 



2142. 

lot? 

13iU_ 



- 






SUi 
ItA 

tS'13 

loio 

SMC 

S1U 
S"XoH 
, l*»9 I 
t3JZ 



e/" 1 Houiuord Cal.L 

<7^ S rnt oelouj _i3ruToo.in C_al.L_. 

Cj Ho»j morel 

O^ Jr><3n Liironimo Mann Co. 



«7^ Fa.rio*, 

17 - trn nOucuorcl 

<7* 



I>ec V WIS 
y 

.. i \ioi 

-Sc P V 4 l^v_ 

12., 1911 

n, Hot 

23 Hoi 



-San Ctronimc Mann Co. Col; 



Aoo io 

JSAi. IP, 



lies' 



(3 Hc\jOiard 

O lomalcs. it* llor»n Ce>. 

T . 

?HoLiu-iDrc| 
. ..J 1 ' 



Auo lo 14oi 



"vOO 



T 



it %* 191V 



Jsan. 2.1 lloT 
•■ ^2 llol 
3 \3tt3 



STIT 

SSI 

2.!TS1 

ill 



raci-Llc bruvc 1 lorilerec. Le>. 
— ^an (zreronimo I iarin 

Hau morel 
J3n Ureronimo Hariri Co. 



Fit i v<io» 

- V\ I91L 

- % / VW 

3 l-gl^j 



—Sarila. C_riiZ- -Lsland 

-^Ori (crfronimo \l3nn Ce>. 



Aori 1 \\ l?1V 
t5L,l9lL 

[ILL ii, iw 



_L3oclin 

^jOri Co-eroriimo Harm Co. 
Jirnli Cruz. lAli". 
loci lit. Wrovf^ 1 lonlcreu Co- 

-Lrwer-ncss, JlariiLn . 

Vaso iVoteUi. 
Amador Co. 
-Jb>t>riTa- Jjarbard^ 
Gr 

.Santa. Esorbora-.W 



P V L i<\oL 



.Se 



• 2, l<?84 

2*1 IV11 

.*? nig 



Lom poc^ Santa. l_>ar-U<ar a.^ 

-ian Cicror^imo Mann 



to 

L 

_s 

LomOoc Santa lOar-Lara. 

HauLuarq 

-Sen Werommc Marin Co. 



Oct. H Ho3 
~ lo l<31iT 

.. it," VI os- 
H IS1L 

L. ii, vw 



t- 

o 

+■ 



* 



4 rni. above Drulou 

Lom doc / SariTa. lidrbara, Co 

I — Jonoru rjrm | 

HcNucuard 

I 



Apri' I 2M, lolL 

GLt. i% no* 

14 

Mow. 2.3, IttSf 



Oct L, \<jitr 
vt^ i«m 

3ec.J2.«i lloo 

I 

Nov. II \ S 15 



77 



Catalogued by D.P.^UAj 



^5 h Om 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



LI. - Eimerion Ll.O. Emerson 

C. D- Kaedi-n^ C. D. ICoecL^io 

LI. O. Flr^e^o^ U. 



When Received 



REMARKS 



0.ac.<A3".U. Ma.Uiard .Dec . \"\ l<? C>1+ 



_ m e r~3 or> 



CD. l\aec\\-nQ 



U.O-Elr^e 



T~-3 Dr» 



C- U - t(<De4 mo 
U-DETr 



- m erion 



.t.^ix.li ty iUJ .UJTU rt„:ll^.J 



o 



. m e «- js o ti 



LI. O. Erne, 



A. anc\ J. Ll . fU UtarJ J. 0rlc \ J. Ll . Hal U, <>«l 



OctiUi- n c^v' 






eiS. Qndo- Ll. r I a» Iua<-c4 faciei S . Ll. Mailliord 



Ll. O. t— m ci-^on Im.. (Jr. b_ m et 

c^.aoc\ 3. UnailUdrcl A and 3~- ilMdi Hiaccl 



_ m cr--s. can 



UO. Cmer-son U-0- 

31-arj-ciX \A. n<a"i lliard J.ond X. Ll. Hai Uiaccl 
U-O. ELm^cn U.O. 



. mex-iso^ 



AanA T. U nnillirtrvl AnoA is -U Ha> U..^rrl 



Ll . (J. Lmerio m Ul. O. t menon 

3TanA?TL\ h>;H.^J T„„Aa U. M*;\U-A 



Li. 0- E_ me r-s ori. 14- CA C_ m©«--s or-? 

XX Ll rU;H..^I Ar„n,LTLl.M<Ulnr,i 



G-_ L. \\acd mo 



G. L. VxaecliTxo 
37ar>c\XV\.Wx\\votd. 3.an«lXU. MoUL'a. 
C . O. \<a c cli'T,o CD. l<Caedmo 

L\. 0. Crntrjoti Ll. 0. Emerson 



Nwafas 



0* N. 



NAME 



J111 Virto holloni tnjUoni 

i3 



So. 
Age 



Loc*liiy 









Vaicines _San E>enAe> G». Loi.L 
riillon Orcoon. 






C^ Peritonei 



ilcpncnii 



I2SI 

12-) V- 

mi 




£ 



Date 

o<_V 2.n \s?<n 

Nov/ 3 Hoi 



H viiich 



vjachuca. Ani-vz. 






trila. Kivci- CTanon Nc-tju rieyic 
Live. Lree W ArixonA . 



"lUi 

T»oo 






^3m itf, l?ll 

Apc.t L, \^1t." 
Noclesfe -SfenisLos Q. GbUL. Ha^ 2H Oil 

/ .. ' AoJ.\x\ .. 

-Boena Vis-k: Latc« x ■■ Ma^. II, l^lH 



-3 



fcl 



Rv 












i"V 



I 

p 



MortVi freedom Uiis 



s\d=_ Co. 



lo3<i 
lo35r* 






C7^ - 



mi 



nr>L 



E 



■SWelfc.- IsWnel, MY. 
)Deerl.* t U LaUG, U.ET.II 
■Ska^eaHes, fcL V. 

Ue lies leu flLi— 
HcltT-\i lion Cotnoclt 

HuJic. TSrl< M 

I 



U. Rox t>ur 



Aon I S IniS- 
Se.pt" 3, V\o 

• 

SepV. VI 



r 



3. >1oV 
1<219 



a., 
ass.. 



Ma M 1 \V9b- 
Apri I 2T 19V1 



? .. 



T 



Uoune Co. rlitn. 
rari-dlotic. Isleni C_aAi 



Ulaune Co. 

C_Or l tv>e.l Va lieu Monlei-eu Ct> 

vzrr-osse. lex nte- Ulaur>e_ 



tW ID^ltfl? 

.. L •■ 

J 

•a 

* 
t 

.. IM ilo.T 

• 



- 



-lo^l 



Si 



Dl 



rroTonoTaria_ olrej 



c7^ 



145- 

13 He 






415c 









sail 






-SLslfe.-TstonJ W.Y 
lensdcolj LioViIhoose 
inatpendence. Karusas . 
Chat-lesion .S . C . 
nerccloSia_ XII. 
He- rntrion ville. 7 S. C. 

(—War les lon_ - •■ 

Ulariauj Til. 

Jjistnal _SuLJomp. \/a. 

Rerecloiid. III. 
M<mdevi lie. Lii 



Se.pt. 3 V^oi" 
Cal'.L. - tf VI 

I ' 

- 2.0 isn 



rino 



fcn Fla.Morcln 3.2. \9«i,- 



April 21^ HoiT 



M« 



\ Wo 






(leu 3|_ l»ii" 



78 



Catalogued by d. r e^U.V^U; 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



3.onc\XU. MailUa™! A Co c\ X U . TAo UUccI J^aJ V\. MailU-4 Dec. H>? Gi 



T + 



REMARKS 



OctUr n l°|3<^ 



Ul ■ Ixl. IrifF 



-U U.-Bb^t 



i" • -S Ye pn ens. 



r. -SVepVienS 

R.D. LxisU R. D.l_!o»U. 



A ~ R 



A v R 



J. Oncl3- LA. Mel lliaril ^.OnJJ. L.1 . Nai \Uarcl 

A V .I A.U. 



L-.| . Uo i-ln in oloi 

U.K. CoaU- 

FS.Ulnokt 

\/A . V_ . l^A o o c\ 



Ul . UlorTnivioTon 

ELS-liLcijid: 

U. C.Uooel 
_-S- VsL 1 Jenlojo 




K. C. Ho Uvora.lVr K.C.ric. ULujcoilk: 



H. G.U.^L 



H.&. Wi_yL 



*S. C - Wood 



m e i-3 o n 



3". C Uoo 



mc»-_sc.n 



U. C. Uoocl 



La c LaoocI 



Ul.0. Emerion Ul . 0. dmer— -Son 

3! C . W do d X C . W oocl 

Ul. 14. LlorlViino Ton Ll.Ul. Wortninofaii 

r>.T >. sl^ c-. t^ D. .ste™. — 



A- U 
A 



• Uaiine. 



A-r 




A. U 
ATT 



J^ 



Ulau n« 



_LLau_n_e_ 






Nwba 



Or%.No. 

I 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Due 



L, 

113 
1.1 



I i . Ii noliria. <_ ill t 



.1M 



ir 



sujainsom 



<Tocl 



Davis. Station SferU Co., Incl. 
St lammanu larisn, La. 
nc«r Cnot-lesTon -S C- 



Manclcvilie, La. 






c^acl 



near- LharlesTori jS C . 
C— Kail no rn Co^ tiT^. 



ISlb 



;lj ntjr L horltulcn .S C 



June. \ \"??6" 
ttar-cn 31 l?1o 
Apr, I U ISVS" 

_^ .3, l^Lp 



% \9¥l 



Jo n e 3 O \ 1 o 1 



3S" l«t 



3^1 

ivoff 

I ■> 

noos 

Tool 

■r.1 



HelmiTner 



os vertn ivorus 






KIclu Haven Ct. 
The. Dil<e_ / T^.r--b>x C~. Va. 
LnarlciTon _S . C 
UletsrinToTon JJ>. C . 



!coL 





■ 






Ver 



rm\/or«x 



bochi 



ft 



ulashinc>lon X> C. 
C n a r I e.s TS'ri S L . 

NL PUasaoi; s.c. 

Lharleslon S.C. 



"S*v 



Llc-vshmo Ion D.C . 
-ST- lamcrninij, rarish^ La. 
rtaocle v» lie. 



^2_ 



sr u 



mrnaoi 



raniVi 



1 ' 

• Hoi 

UtsL 



ix, ivvlo 

Aoo.ii" i*vL 



/ 

IS .. 
II. . 



»M. 



' 



L_LL 



pmu: 






I 



-Suuianee. wrr Lalav^elte- Co. V~"U 
St lexnmai-iLi ransh La.. 

Brook, vi lie., Xnd . 
_&Aiit£Ior] N.^. 






nr.ci.SLg pier a 



SI3 

U 

$12. 



XixcuicJa 



1 



Ularrcnlon rlo. 
rrinccTon No. 
Netu rtaven Ct. 

l/-Jarrenle*i ^ \\o. 
U»u ne Co. M.' cL 



IL> mi 
1 3, .. 
Apri I 2M l??l 






^ 
^ 
^ 
fr 
JL 



Ul&unt 

Ul Re 



ioXburu Mass 
DoiTon 

U. RcxL 

vy e p ar u 

-UUxo*.bor 



v 



10 
• 

I, 


19 -iS- 


Zc 


vl oL 


2 ', 


lS"i» 


? t; 


i-SiH 


21 / 


SI"? 


11. 



T 



2.1 



79 



Catalogued by O. p. BotUmoLi 



Taken by 



Skinned by 



G. F~ Morcom C . FT Mor-com 

C. S. GalWra'.ltT C -S. G altera, lF~ 



Received From 



XantlJ. UMa.lluVcl 



When Received 



By 



REMARKS 



A -T" Lloune. 



u. 



y 



, Ul 0, Umpr- .s on 1J . O . V-T/Y-nPr.; 



C ..S. Gait r», Its C.S. GaltravlVr 

T 



A .T~ Uaunc, 



D.R 



"1 



_L»Lai< nc. 



A \ • UUu ri< 

XUD_3a«-.L 



_i^l flu n ■ 



U. PA. 



1/ J . Ialm«i 



A». I . Uaunt- /A. I. UlaiJi 

A. K. FT^Wtr- tt.D. A.K. ELtL M.D. 

A- > ■ Llaune- : , A . I ■ U Uu n f . 

. FYJW Mt>. A- 1C. FViher- M D- 



A. \<. 



A. V Uauh< 



C. R,r, \, 



a 



A . 1C FV. 

A. - \ - \A aun- 



C.Ps.oU 



3 



A. K. F; S IW H. D. A..K F,3V,er- 

C.S. G^AUailtr C.S. G- a lt,r.aiHr 



Xfec. »li*> C.|F 



Oct=U r n 1*1 3V 



>*, 



FH-CV, 



O p (Tl 0-V7 



C.-S. Caltra»»lT" C. -S. GaVtrai \Vr 



J.E.ReA,, 



X E. \?=-Ut 



Geo. Spdedt 



G-eo . Spaed! 



A. H. Ve-rri 



H. &■ . Y\ * o be< 



AH. V^rr-. U 
Geo- .Spoecle- 
7A f . Uoocl 



H. G. Hi^Ue 
FT R GrrtUelt- EI H QracUett— 



■ 



Numbs 



Cr^ Nc 



NAME 



Sex. 
Age 



— 



Voj. 
ll'ii 






Vtrmivord tkruioDlera 



luci 



¥ 

i 

t 



Locality 

London, Canadu- 
Ll KoKOuru PI a as 

MorrtT Freedom His. 
. Cave Ci-rt-y- Asrtz.. 






1 noenix. 



viciniRi Fori" Loujell, Ariz. . 






lis 



1~ 



Creel 



Date 



Aoo air i°ioH 



\4 Hoi 
n, iv* 1 ! 

Joot IX, 19^3 
Avpr-d_5iL_lS^SL 



^pri 
JuL 1, l«l3 

!iau >3 isi<,- 

• • 2.1, l?1<? 
V^oo. 13 \S31. 









v\roinioe. 



Ut 



H uac h u c a_ Mis. 



Ul Lolorodo Jiprihos Colt: 
Hoochuca Mt£. Ariz . 












Li 



ru 



ruuficspi/la 
LLicapula. riAlcapilla 









iir 



; 



4M 
Li" 



r idpuiau i 



\ 

A 









h_L: ju_ 



3)cndroicd mdanolid 

v<srmiilora ruficapi//a ridqwayi 






Bonoor He. 

AoUorn, NY 

Camoridoe, Hasi . 

Lake. nvnncloriU i- Minn 

London C nVano 

Ulawne- Co. lucn. 

IL . Hart-lord Lonn. 

AuLorn M.V. 

DOnpor rlaine_. 

Fii^- 6 -. Cldoraao Co Cald 



Jj'rulou. 



, 1 
Chicago, I //mors 

'Pnnceton, /V.J. 

J3lue L£>non I beer Co. 

E-irl/M-.iA^i Ccj ■ 



IVtST 



.Sept lo WVif 

l<? IS"LJ 

-Ton- 3, lS?tL 



Apri I asT 









1HHC 



D'oe Canon rlacer- Co. 

-Sierra- CZi uj -Sierra. CaliL Alt L^oo 7oC ii 

iVioe Cok\_ Aud. 2.1, 



O irn 

C^_ Summir lo>Vioe_, Via 



Ulard C 



rJlk 



La ke 



1HSI 


.. 


ISMl 


- 


1HMS- 






- 


SU2 




U 


- 






fleck's Bau, LalceTahoe, 

Ljarcls Creek, •• 

Lake. VoUeu .. 

ETJcrio Lake Eldorado Cd. 

/os e m i fe _Vall e 



7 



ii \1iU 



11. 






°1HH1 

Mim 



? 

^ 

^• , 

* 



T 



24 

/ 

ii, iiim 
•• zh, a i? 



a 



^ 



Elc\orado Co^ Cal.L. Alt-3TooV-\ 3oo<- M W^l 
EZmera^Jl Batj , L^<e~Ti>1ioe, CoW'L. - Au^ . Vl^ ^l* 
L\_e>Wts Canon, Plomaa Co., .. 1 / IVM 

Emerald Ba M , Lake7Ia.net, =, .. It W >S? 



-aid Bau, Laite- lahoe^ 



80 



Catalogued by DP OwcL'.r.oL.ocr, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



U- S. -Saunders U. S- Sounders, 3". aod 3". U. Ma, lUoccl Dtc. 111? G.V+ 

H.t.Hi^Wcc H.&.U._otc t 



REMARKS 



o^toUc- i« mt' 



A. U. 



A U. 



LL U. Pf.c 



l~*. oTeonen S 

LIU R-,<«. 



LI U. Pr.cc 



U U Prtc. 



PS. Ur-.pWt- 



FS. Ur.jWt- 



Gr. G- C_onTLue.ll 



P.S- Ur-<_gPL 
C_ . H . l*\\ ri t Trn a n 

, w<\ . r\ , L J.SO c o c\ 

C. D . l\aecli-no 



3. EI. \CVat, 



X.C UooJ 

U p-.-Tx-e^i- 

PS.Ur._gUt- 
C.H LlLutTnon 



CD l<aed it,o 
J> rlo> \lvDr-c\ 



3.acJ3".U.Mo.»irDr-J XonJJ U .MaiUtorcl 

R TWU R. R^k - 

A. van Kossem A. . von \Vo-sem 

J.a«,A3. U Ha, lliorcl EC «_r4 X U . MavUiarcl 



October 1%. /?& 






LI. LL O-s^ooJl 



VI. H O^ood 
Xjn«AT.U.Maillta.-«A 






^ 



Number On] N« 



NAME 






Sex. 
Age 



V« 



rmivord. r 



-5U»1 



— 



tiol 






. • a s 



31, 

isri 

,3, 

C334 



l?3H 
JL142, 
|S5T 
3S"o1 



-tlata. cclato. »^ 

_^ - & 



Loctliiy 



J)ruVou 



CAi\. 



Date 



Aor.\ 2-i NIL 



_Somm.\- lAoc Placerv.lL- Roai CaVil-. Auo VI \°l\V 

> _ ' I .X 

Corpus Clai-iaV, 1c»m. F^t . ^ 



HoguiorU Colli- 



1 
FUndion, Wis 



W11 



Aon \ VI V\oL 



cT 

^ 

^ 



JSV ui 



m mo o 



Vor-»sh, La- . 



a 1 

Mar-«-r, \o, X<21| 



jfe 



ulescenS 



P 



Son Lois Otispo Col.V-. 
V.ctoVv.Me-, -Son BrrnorJmopi > CaliL. 1>«<l . 22, OoH 
ftanaev.He, La. Marc.li \ "St I 

„.Vtcior v ■ lie, .So n RemarAiPQ-G^-Cal i ^- . D ec, _23 ? \^nH 



nauuiara, 

roicines San Oenilo Co. 
-Son Cjeron imo I Unn Co- 



FeL 2.1, V1t>H 
r\oroW 2.4, VIoiT 

VI, V Z11 



_c2_ 



HciL, uuo rcl 

_i«ln tfroniniQ I Vnn Co. 
HauLljOrcl 
.Son (=scr-cnimo 1 lorm U 



Zl 1-81U 
h V'Voi 



Aon \ 1. VJ1L 



I Ho3 
1 M H D-V 



ism 

?b"S3 

3322. 
3111 

L l05S 



sons 



P 



Tine- CreeK, Contra. Costa. Co 

Hauaiora 
1 



J^n Gicrorm 



n, 



.. n - 
PeL i«r not 

Apr-i \ 1 I IOS- 



If* 

P 



[aicines San Benilo C. 

Drulou.in, 

ramincs .Son _A5>cnilo Cc 



.21 Senta B ar L a 



\~o 



MarcW i1 v l?U 

Aon I 2o / IV11 

lo ml 

2 2 ISH 

2.!,; i°to2. 









1301 
till 
SHI 

LSS3 
1 -' H1 » 






2WCZ 
33to 
ll2l 






3LML 
SI32. 






feSCI 

Sic 4 



JJ5c\vec\rrc \"tar»n Co. 

_>c>n bcronnno Mcirin Co. 



p 

p 

. < 7 nest Rflvc clfre riarin Ct> 



a, mat, 

II, lloi- 

1 11 ti- 
ll llos" 
lo. Viol 



Sen Qc 



crontmo 



p 

p 

_<Z! S\AEx >\UiL 



HauLU dr a 

Ui luls rlffnclocit 



Co 



Mau 3t 1911 

L, v^oL 

13^ >1l3 



^ .. 

P.. 
P 



Sierra- CilCT -Sierra. Co. G»UV~ 
— Sanla Jj<)rbard. 



CaliL. Auc,. >5; l1o3 
-Tone. l«T 11 ok 

Alt,&«' iL li 11 IL 



S £ 



r 



as VIW 



81 









Catalogued by D. p b 










Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


REMARKS 




CD. \C a e cl >t>o 
3 On c\ 3 - \/.l . U a \ \\. ore 


C. U Kaed mo 


J. oo c\ i . Ul H a> Hi Orel 


:n=^. lu« 


G^t 


OckL,- \V v^ 


Vol. 0. EmtBOn ' .. 







JLJbLXWk 



^ n n.,a 



3. aocU. W. Tlai U.orcl i.ond J. U. riaillvorci 
Ul . U. L tnerion UJ . 0. ETmcrion 

x.*„ j x. u fU u.acd i. a j x u tru n;^ 



1^1 . U . C~ «t-» ers o «-» UJ - O - tlr-n erson 

X*mci 3-U.ttai ILarJ Xo n c\ J U. PU U.orcl 

A. P. R. A.. P. R. 

3o~"i -3 . V~i.ntnlli.or4 Aar.cli-y.Ul Uailliarcl 



1. 0. Lmerion 1^.1.0. E. meMon 

3*.S>t->c\ J. VA .naxlliorcl XxmclX.LlMax lll<i\-c\ 
IaI-0. Emerson W t-merion 

-T.^^X-U .ti a ai. a r r\ X.^AXU.M,-utl. ac - r l 



U 0. EI r-r-ers-o.-, U El 



merlon 



3or-,d. 3 . \J.VAai Uia r d J-and 3". U- Ra t \\\ orrl 



J. C. X C. 

X.ioAXUl. Mai ll\arc\ Xo«-.d3. L\. V^ai IWorcl 



U. 0. Elmerion U- 0. Emc«on 

£ and X U . HaV UiaU X.anA XU Ma. IWi 



0- ETro. 



rr» e r-.so n 



U 0.E 



*-*-» f I-.S o n 



A- vor. (?ossem A v^n lr D ssern 

ZT.and X Ul.HaVllv'arcl 3 .and IU. H a\'ll.o«l 



11. 



Z_ 



Nwfaf 









" 






■ 






Or, No 

JS4o 
1411 
lloV 

3ST0H 

2H3 

mo 

lit! 
SUM 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



<j _b><anTci Barbara^ 






lion i_l» «3r cl 

1 



Dale 
-Sept. *S, \1oo 

OcV. l^ 18 n? 
Harcri lo Hoi 
A»prd 13- \<2"\{. 



? 



jS< 



H, 



refonimo 



Mdrin Co. Cait 



h 



T 



.rd 



_San Cuer- 



or< tm*z> 



Mario Ce 



M. 



4o 11 o«< 
lo IV^U 

-X my 



131.3 

414"* 

not 
nil 

asVo 

sin 

J3S"i 
4IS-1. 
4131 



O nest 



onom a 



C, 



U 



O im 

t 



ETortU a. y 

Jjtlvederc 

rL3uu.i0rcl 

-— >dn beronimo \ l<Dr-in Lo 

HdU LU^r-cl 

3dn Ueronimo Pi a r in Lc 

Hcju »-u or d 

I 



Ji" WIS 

2.1 ml 

A,pril io Hoi 

Maw IH Ho*' 

1 



June. 12 IV11 
I lloL 



4I3L 

HscJ 

CIS 

m in 



O in 
? .. 

% 

vx 



_S»erra- CiUT Sierra, Co., CdLi-- 
L l mi. telouu Druloujn 

1 ' 

jOn beronimo M^rin Lo. .. 
Ic se mile. \'<s\V 



:2±- 



1131 
9MTS" 



A.ocla<us Tncolc 



i 



T 



Ait.ijr^^uiw ii nit 

■S»pT. tV till 



nodc?ilo _b>loni.sloos C< 



Ulemi. llsni 



JEk 



Aoo itf \1\M 

31, lilt 

.Sepi- h hih 

2o VV^T 
2.L 






ICS1 
S14J- 
S14 3 
51HH 
5TS.tr 






near- Alviso -Santo. Clara. Co. 
CSon Luis Otispo 
. .. . I ' 



Oct. 2. 

1 V1o3 



L 



Z'.IS 
2111 

rrw 



? 



[dicinti _SdTi Benilo Co. 



3o I^IT 






nodesLc _SlaruM 



o^i 



" 






>r.i<; 

23-t 
9SS/ 

3^ 1 



V* 



• rmivora. Ctlala- 



data, luti 



esceni 



T 



-S<"r 



dida. <? 



<£.-_ad 



Yoiernile. Vollcu / 

HaiJLLI3r tl 

-Sonta. Cataliria- Island, 



Clare mon 
i omon a 



fT7 Los Arnoc-1 









T) ec is n n s. 


l<? ISS3L, 




Marcri 3o 111? 
Dec .2.% \9"13 



.JZjd_A3_L2._ 



L|. O. Ltnersor \M . 0. time* 



H2 









Catalogued by d. p. 


3oc.loTipho.-n 








Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


REMARKS 




\M . O ■ E-. m e r_£. o n 


\/4 . O. ETmeriDn 


XecJT.UMailliarcl 


JW. \<us 


Cili- 


OrtnLei- \1 n^v 


Jancl Ji LI. rla\\ll3rcl Jortc\X. LI. fW lliarcl 






T 



PLiOotViL U. MaiUiord X».t.J.X U. Mai IjtArtl 
Ul.O. EL >-net-.sor 1 \„\. . Emtr^on 

Jooc>3 U..t - \ail\»opJXa~lX.U..l1ai.U;. r4 



Ul. O. E l 



mer-.s on 



LI. O ECrr,,. 



_Y anJJ -LI- t)0\ IWard -Xclnd -i . U Hoi llorcl | 

\M . O - E^ m erion 1/4. O . E- m <r r\so*-» 

ZXancV 3 . L\ Ha\ lliarcl J. cinci X L\ - MOI IWorcl . 
Ul.O. Emerson U.O. 



. m e r\s o n 



A. van Kl 



A • vwn t\o.ss 



C.D. l\eeeliv>o CD. ICaecli-Vio 

ti. socio. \A. \\a\ 1 1 1 orcl .i.and-A. W- liailliar-cl 



CVif>s. D. ICneJinp Ch-AS D- l<a<?r\iriQ 



D.A..CcUr, t>. A. Concr, 

J.ancl S . LI Mai Uxarel J-OnclX. L\ Mdillt i 



LI. 0. EI met-jiot-i LI. O. ETm<r<-ion 

3. and 3" U. fiailliarJ XanJlU. Hai Mior< 
K • IE. ^nodoross IV HI. _S no d o t- a s^ 
r^<;<°m A. van Wossem 



On,. No. 



NAME 



Sex. 
A«e 



Locilny 



'I 3,41 \/cr, 

tin 



I'lll 



T131. 

- 






vi.a 



1S3V 



JoSI 



Tonoc r\acei- Co. 
Ward CretL LoU«- TdVioe 



Date 



IsjtescenS (Tiuu Unot rljccr Co 






CcV.l 



Aon I \5 VST? 

Junt 3o IS IS 



? 



i- 






. 



rlee-ks J3au 
Jlee.UiJ3*i 






I 



t 



_5on ClernenTe- -±5>\ancl 

-SantZ. Cruz. _Lil. 



2 3, lit? 



2.M 



11 

2H 



Jon 2V IS"?| 

Flo V 1911 
ttercr. 14 \1l9 

J 

Apr. I IM 1919 



3o*V 



J" 



14? 

2 3 
2.1 












JlSL 

^ 3113 

11S3 

, 314? 

. a t 3y 






le-ion ftiii 



11 
2 3 

>M - 









M8li 

tS2'( 

- CHTi 
. 6114 






-Santa, ijeirt^re 



Ace l£ lloi- 









: 



-iISC 

3IOJ 
3IOL 
31U 












tMlb" 



^ 

* 
% 



Los Anoeles Lo. 

-Santa. Croz-XiL 



■t 
% 



-SariU I5cM-tar<i 
Mon levreu ( 
— SdnTa. Sckrfcai-tj 



Dec. 2.t IS13 
15" 

5 



Apr.l IS 1919 



It, 



J^S" 



Mao ly 11o2_ 
5e.pt. -2S" lloiT 



^F 



n:-s 



Catalogued by b. P. BoJc^ok^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



^.^c\S. U. Ma.H.orcUonJJ U. MovUa.rcl J.onclJ.U. M a . ll.occl Dec Lllg G.1+ 



REMARKS 



OctoUr H 113^ 



LI. o. e: 



m e i-ion 



u. o. 



v e«--s.on 



.... .. 

J. «rU 3. U . M aillvarJ J. aoA 3" . U . Ma. II i ar J 



R. EL . SnoclprdSS R. EI .Snort 



0£ 



IT 



XanclJ-U- Milliard ^.WI. U-M^.H.ard 



H. O. j€r,l<.V.i B, 0-icnl<mS 

ianclJ.LI. MaiJLiicd 3-0r,cl3" UMo'.ll.orcl 






Naaba Ch».No. 



NAME 



S«. 

Age 



Loc&liiy 



-•- 



- 



ISM 
l5"Jo 

ts*. 



Vc 



rmi vord 



• \ sorcLda_ o _Santa_ JJortara. Calil_. 



D»te 






\4 



^ i 






iSJI 

_J1l 
HIT 



o 



n 



pere p rmi 






Nortk rretclom, Ulii 
n«ic Kinac Co, Rich , 



JS* P V. 2v> - 



<oo 






iH< 



n«4 



Woune. Co. 

Like KoihUnono, Uis. 
ZD.sh ol- Col: l?ocl Cr-. 
irr< Nortn rrcedoin b-lis. . 









I 

juL^A _.i4aiajit Co rli^Vi. 

(7 iuv 

<7 im -LSeavei— D<\m Wis.. 

(T \\\. Auturn Cintmnolli Ohn 

d^ Hinne&pclif. Minn. 



Sept 13 V^l 

lo, l?<JW 

Hoc. IX, 111? 
-Sept 3 \1«>L 
= X =■ 



il3% 



L*# 



V~ l_dl<e. Kjihkcnonp IaKs 

*7 (leriaian 

O-iuv Ulounc, Co. Mien . 

O lloroan Vjt-W III. 



- lb" \1ol 

/ 



11, i«"i!r 

li" VJ1H 









nsi 
•osh 
1 it 1 



CornpSoTnlcipis 



cimtriCOn^ Omermni 



ft 



ono 



-Sept J, lUi" 



o no n o . 



Jjeau'Cr Dam 

Lake IColsViU 
Rolelon, MX. 



It W*» l l 
«^ llol 

11. mv 



i Or* 



n n py 









_i 



.. r 



LI 



iilld. £7 HcirniMbn C-cnoda. . 

</ London Ontario (—anadc 



IH 1*3? 
Jo IVVJT 

ha M x mi 
I - 

11 ISV^ 
_^= 2o Igll. 



U»l 



-L 






<^ rrinceiori NX 

^ .. . .. 

^ Hudc BA M^s. 

0_ ID e lion Wis. 

_0_ iiarjzjjrd tLiii^ 



10 \WL 



_Se pt. 3D Wft 
Ao£. 11 18SU 



31-i 






Jjendi-ciCd- Tionni 



piTiaL)umi tucr 






J3ol 



ilcrd <f^ -BroLuriivi lie., Tex. 

cf^ iieaivet- Dam UUs_ 
^ . .' .. 

if 1 dd Ldke^ — ^^Lonerio^jALi^ 



"I 



It, VV^M 
Apr.l xV VJSl 



Ha M IS' ll6b _ 



a leii- 



84 



Catalogued by D.p. DucLxY^Uac 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



^.cmcLT.U IV. Hiard ^.oncl-b U .Ha.lUoc-cl Lxa»L3Ltl Ma.ll.orcl ~J}«=c. lH^ Cj-LV" 



Oc.LLci-20 \i3^ 



A. U 



A. U. 



&■ UWvh, 



3. C- \a\ooc\ 

H.H. SleU, 
A. LI. 

.IcJrjL—i. l/.xLo.O-Cl _ _ 



G, U W.\^ 



3. C. UooA 

L- Komi i«n 

H. H. .SUld. 
A. U. 

x c. u<,„4 



LL E_ . -Sriucler — 
1*4 . DoooUs 
L . L\ U rn lien 

(3- . G ■ C _a«"> *"-^ g- n 

I— »\ u m lien 



LI. EZ .£nJ«r 
L- Kornl >en 



L.KomU 






LI . t_ - ^nudci 
L, . \\ ui m lien 



L.I. E . -Stiudci 



RH..CS. BnmL U.K. , C-S.Br-.TnUo 

TTd P..,.^., TD. T^ r 



"1 



;\ 



H>1. , C _S._Br.rr.Wu Ilk-. C-S Bnmleu 
K.C. .VI.Lura.tvl K-CJiJWadt 
U-U Ubi-lninoSn \A . LA L4 o rTh . nolon 
L-l EL ^SloncWr-^ Ul. EZ • SaOr.de «-i 
F~ C P\rrMj)n " F~ C . Hi-oil in 



H. G— - Hiote< 



U- 0. YL 



rr»-_ r-son 



U- 0- E- 



yr\gf--Son 



rrs. uir.^ut- FTs.Ur.^w-i- 

H. D . EZeLsiTndr, H . E> . Eoilmon 

U.E- 



"T 



LI. E. Sr.-.cLr- 



L ■ l<u rr> 1 1 « 



I Kv J fT^I If! 



0* No 



NAMI 



1 1180 
5398J 



Sex, 



.DendroicJi. TTgnni. 



1 



To 

u 



53i)fi 






Locality 



£< 



D. 



Us 



Dale 



reoucdromoi oltvdceos 
_DcnJ' c . ■ A. ->es1iuj »tt^i 



% 

_x2UcL 



Uuionsin 
Lintolrn lie 

r|ir\ncu.xpol ik Mi nil , 

J3«jllsTor\ Arlti-toTori Co. V/a 
|_*>Uc Koihltonono r Lit*. 

Huocnocd Hli.. Ariz. 



n*«« i«. iHoj.- 



13 1812, 

u Ivu 



.Ft-t^r 



'"?* 



K\ 



Oct T, l°tf« 
Apr, \ 2, W1S 






IH3 



V3X 



5 1 

1131 

5 -I ' 
5 1 

1 



HXU 

•"» "J j,. on 



C7^ tCroUok Ioma. 

c^ G^ncs, NY. 

(ToJ rionTe.v-n.lio Minn 

(P . Moiicu. N.y. 

& Red BonL Qkio_ 

6^ Pr.nc^r, NT. 

^ HucL f£r-L y Mas.s. 

C7 LdmbnJoe., 

O I nnceton N -i . 

f> rrfl minph jiti H,-i^^ . 



t l«*o1 
13 

- 1 91<\ 



6" I8V5L 

I9i«r 



1m ST 



JLk_.lS?S3_ 



rubipinosa. 



;ioi 






T 



one 3.1 



_S>otnner- IaIis. - 

doT^Ti -Sonoma. ^°> ^- a*» l— Ma^* l^ 



\^\L 



SepV 2V is?is» 



HauLua.r.cL 



d - »ov 



1 



L, iToi" 

3o 11»JU_ 



V 1911 
• %1 I1o2 

Oct. V Hot, 
.. .. 11 CI 



LS 



BC_ 



ICOo 

'lilt 

3*1 
42*1 






HdciLiJOr-d 



2V (911 

Och J," Hot, 

y 

.. l°Ui 
I Hot. 

J = s- noi 



■ 3CL 

5 J 

5401 : ta. 






541 

5-1 



in 

Sole 



1-14C 



t 



treuicler i 



<P 






R.L AIL- 

HauLUdrd 

rlonaujU rlumSi Cs>. 
Sonora 

Vdlrnclafe, J_oi Anc,ele£__G>. 
Sc ion tas.^. 



.Sept. 2t Ho 3 

SoL aa' i toi 

A pr. 1 l j> ^H 



3c, isn 



^>ania Inez. Hiver SonU BarkoraG. 
' j 

Paicinci SanBtn.li C L ^ Col.L . ■• 21^ 1*^1 



HcUi LUArcJ 



Catalogued by D . P. 13 ue L m« U a ■ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



UX E— . . _S> nu clci 



3". N. CUv-U . 

F~H _BracU.rtt- 



Ul. EI . .S nu olc 



3 N. Clac-k 



J.acd J . Ul. Ha, U.oVJ Jjcc. Hl9 G.1E 



85 



REMARKS 



Ooh>l«t- 2o V'\3 < ^' 



Ul. Pa\^er- 

C- . 1-. Jireninoci 
H P. F,1 Jtn n »-i 



ULBW«= 
H. k^mkaVI 

(=r ■ FT ljjrtntnoer 



H. K. GoaU 

3. 1\ i lien oet-o 
A. . Lo *",»=■ 

3- t CrDVtn 
Ul . D_taj_gjLa^js 



H.C H^U 



Ho. E.as,h 



\A-\< CoaU 

X R."HTr,Ucno 

A- Lano 



J). 



J*J Lio_upJ_a_s_s 



HoJ 



H.C. Hr°U< 



U-Q. F"a-;l{r>.-> 



rnc 

L. Kumlien L. IC'or-rx \ < e n 

X e.^. A 3". UMa, ll."o J Xcmcll" . U . VI a. II,. 



U-Q. F~ 



rn e r~-s o t~i 



Jixuxx^ 



H . AenUtas 14 - O. 3"<=r, Ui'ns 

Ul 0. Elmer-son Ul. 0- ELmerstn 

Xand X. U tWUard XaoxlX U. rVll\a«l 
C. D. \<aedmo C D- Koeclirto 

A v,. R ^ A.V-R- 



A. P. K. A.P _BL 



-LLOJErtrfc. 



\..i P) . h— im g «-_s on 



Nunfaa 



0* No 



NAME 



S«. 
Age 



M 

5 \ 

5 I 

5 i 



nb i 
11 H. 



fcblH 

1 . 1 ^ 



-Dencl 



a bc 



Wtuisle ' ' 



- n.. 






'US I 



5 1 : 

54041. u. 3 
54042 wm, l 



54048. 








11 11 

2.ST 




31V3 




4i"n 



J^ 
^ 
& 
(f 

^ 



Locality 



I I 0»j lUilrJ C_ D \ . I 



Jjcttii VusloT LaUt, ij — i_ 



Dan 
April \% \to3 

Mali a-H 






roicmes __>on ijcnilo La. L<jV.U. 
rlohoujW rlumjl 

^-Sajrviii B a r t> a ra., - 



S^-HlS 



2.3 1"8^3 

i"? nis? 

U \S13 






_Sanla_ Inez. River- JSanUi Oarbard G*. tol; 
• . 

3ohnSi/i lie riurnds Co. 



I 






Lcs Alamos JSxmti. iidrbora Co. 
llonoiuL r lumjs Co. 
iNex/dcld CjkT Nevada. .. 
^s .ir«TA li>a<-bara_ 
^San_&erommo Marin fk. ^_ 



3o 

£T Him 

. 2^ ^iV 

i. Hi/ 



im V<it>2_ 






J" 



1 



__!>Ori beroriimc 1 1 at - \r\ Cjd. 

1 ' 



y 
iL 2.0, itfltf 

AoJ. io, l««i 



I 

11o.t 



;i 



•2.1 Hoi 

n ilo3 
2-1 no 4 



54 



3310 

11) I 

nu 
i'iii 



3SLX. 
Soil 
l loife 



LKJ I 



540 



1l33 
TLS3 
'il'lb- 

Ul 






Oct", i Hoi 



o 

+ 



leucines _San J5)en.\o Cc 



IsaUn* 



Jxe-cn Xo 



■^gLol^T 1ST] 

A.pr. I at V"lo3 
22. 191^ 






o 

+■ 



^iohrvsville riumai to. 
Buerxa ViklaT Lake_ 

rlohaujU rlumas Ce>- 

* s 

_Dert~ueSsa 



-i>icrra_ Ma\/ac\i>_ Y\\%. Wlumne 




86 



Catalogued by D P BotloVvg Uo* 



Taken by 



U. 0. E 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



merion 



LI 0. El rr,er.s^ ^ . o-c\ 3 U . fU Wj H«l. 111? G , L"t 





A . P. R . APR 






A v : i R - 1 A . ~ S? . ... 






J). onJ 3 . U . Hall. 'arJ 3 . ac.a3 . U V\ o, \lu,«| .. 





I A P. R . 



A v R. 



REMARKS 



Oolotir io ^3^" 



3". o"J3-Ui lio.ll.drcl 3".or,ar.ULdailUacel 

A.v. R. A.,,. R. 

Aood 3 14 MaUliorcl 3. a«^a3. l/J. VAa'i Uiorcl 



A. P R 



A.P R. 



3anc\ -b • LI- Mai l\i"arc\ *3 and 3- Li McS.i Uiorcl 
A. \yi>t-» Ifossem A ■ voo Itosscm 

-i.ari<i3- Ul. Mai ili orcl o.anc\ 3. W LJ e» Uiorcl 



Llo. 



. mer-.s on 



Li- . ETcne^ot 



LI. Q. Emerson , Li, 0, El<-ner.sSHi 



J>.ar.a3.U.fW>\l>orcl Ac^XU.Ma.llu" 

Z.v. R. A .v. R. 



r A.Ar.c\XL\.MaiU,Dr c l-i.ar l a 3 

A.v.I?. A.v. R. 

^ o-a x Ul . ho. ll.^-d 3. aoas U. Mo. \l.ord 

C. Bar-louj C. B^rlouo 

C D. Kos^LxiLg ; C. D Ka?f \ ' ; n'a 



" 






. 






»- 


ttaOU-d 


.. .. 


-. 



5 

5 

5 
5 



Nu ba 

in? 

in? 

In? 
in? 

in? 

mi 



Orii No 



NAMI 



- 



•.(.-■ 

'Hot 
I _- a_ > 

G l iws-o 

I NilL 

-«'ce a ^ u 



Sex. 
Age 



Locality 



'i r 

o 

v 



J^jnla Inci. I\iwcr- Sonti. lilrb.ir.lLk Cjl.l 



O iuv roirljx, C al.'L . 



Dale 

2STone jl \n«'l 
M .lot 

.Sept. n wl 



t 



Q 



I3d»ro Shoua Co., 

Baled it,«liT c. 
HoucuOrct 



Col 



1 



ft" \1oi- 
J I'loV 
.. 22 \ c \oL 

Oc t H n m 



5408 

5408 

5408 
is 



54 



54 



-*. 



'IUI 

3131 



54 










3M l l 
2*1 



3409 

5 4 
54 






l »l3« 



•. 



F 

O i 

f 

% 
i 



.. 21 mi 
• 

.. .20 llo. 

- 32 \°.ot 



cocru I esc ens Cdcrulesccns 






Apr. I II \^0< 



ljre.oLvi.le_ JTnq. 

C_nJlnJm Co. (=» a. . 

rroomore. __. . CZ . 
_ / 

.C_.rv.5ln._m Co. Cr_.. 



r 



2^ .V-l 
Jo 11 IO 



Mja l y t_?L, 

■■ 2<S ItaJL 



_^ 



F-IL CUurcW, !__,. 

Roclc Crctl^ J_V._r._L Coloi-rAoli- 

Ll-sn.nol-n J_). C . 
_A 

G-i.ncs.^ N .). 



<7^ IMeuu Heaven Conn . 

O <?cl l__une Co. rAitVi . 

-^ Criolhorn Co. &_. 

</"' Ho-nt PleciOrTt; S.C 

.7* luv H.U-rT" U.'t 



r 



o 

-t- 



_S e pt 2-V l-vlJT 
Oct". I, ^-1 

is; Hoi 



Mdu IN llosr 
1 5 

-Sept U 1914 
\H .-",_- 

_±W^ __1_. 

.«_ \ ."iX 

Mov A i IVVU 

-Oct-2., Ho?. 



54 



fi 

2 13 



54 



1 



'» p »oS 
_ 



ill 

11 
11 



XicK 

ei«- 






uloune Co. rlicr. . 
C-Vialharn Co. G>< 

Ajuourn •• •. 

J u Far w ~ - 



o 

t- 



Consnoto. 



% 

O \rr\ 

T 

d* 



IMeuu Haven Conn . 

Rod. G»Aj D lS \-. oL CoL 

r<3r<ilione_ Xslonds Cal.L 
KcnSinoTon Flosi. 
LL une-jCrv. tU'ck 



^on Gernuino Hdcui v 0. CaUL- -Son. I ; >V*\? 
5m»-<lc<.>/£ DruloixiTi 
ModesTc ii>irk«-i>slaos Cl.. 
HaiJUUor4 






Apr.iLy^ 



87 



Catalogued by D.R BoeL.'^U, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



^ A..v -R. ^.or,aJl.ino>lUj D^c His/ 004= 

J:an4J-U.M=.al.or4 SitaxLX U Ho. Uiorcl .. .... 



V.I. 0- Elmer-Son |/J . 0. Elrnerson 

C- D. K'neAjpio i r.D. ^^ fL -n o 



=^Sr 



REMARKS 



-I 



LI.O- Emerson l/.l . 



_m eT-^Dm 



A.U Butte, 



/VU BjtU 
"T7D. B, 



1^.1.1^.1. u.lo r l rn o o Ion 1*1 Ul . WorTrutTo ion 



TTO fi. 



"1 



Eu&s 



JX H . R-.U 



^ 



H.H. 5Uclon 
3^ BiUnloorpni 



U.H.-SV.eUon 
_^.0- rVooins 
.A . 13 % le t-k buroh 

F-<;. Ur-^u-V- 






A..X. Ueuns. 



X C. Uoo4 
JO. D. Virr 



i» . C . Ud.c 
Jd D. Rrr 
A - I '. Uloun- 



-: _'>■ l ..i.v 



1 



1 



3". C UooJ 

TTD. R. 



A, 



E ^ . UW^ Wt- FT s. U r ;_5 U-V— 



H. H-SV,eUor 

F7 X . R uoo 



U R. ttorr 
S C- li oj 



H. H-.SV.eUor 

F7 A, . Rc^5 

U.R. Marr- 
X. C Lion el 



. A.»c»V 3". U.Y'UlWori-S.o ™\ s. U. tWUke <i 

\r\. 0. Emerion D O. Lmertor. 



NuntMl 



Or».No. 



NAMI 



Jjendroica- Cc 
1 G --Jti 

- 

1 1 J ^UH ■■ 



na li. 



2 J 






2S 



3lJ 



isr 



HoiiT 



I3oi 

4i-l| 



Mozo 



Sex. 
Age 



J" 
<f-ocl 



Locality 



Fro mmchom MdSS. 



C^ocl 



HjuuldrJ Call 

I 

Jian^o^ Me. 
Hduuidrcl C&til. 



I 



Ax>ri 



Date 

U, V\oo 
13, ><?tfl 

1 Vioi 



Ncuj na«n Conn 
[cirminDlon iWc-rt . 
HindsUurph, N Y 






X.c>ra f Conn. 
>r«Din Tree. Y\c 



s 

3o l^oi" 



If* 






-SB 



Hollo « N Y. 

.Oanpor; rle . 
Ll.Rox.turu, M£>Si. 
LaWe. Kos.V->L-ononp , Wis.. 
Chatham ( o. tra.. 
AoUrn, N.Y. 

rranUAoi-F" r hi la del phi <x la. 
LUIlesL ]W _!_ 

Ecoric liUurie. Co. Mi<_h . 



\% t lloo 
13 (911 



H Wit, 



Apr. I H V1o1 



.s, 



I 






J*". 30 



C . I" 10 K'. c 



Ulellesleu t Mass . 
Huclc rii r \< 

Milter l.U 






lo lVS>o 
4JS?JlC . 



fci 



HauLUdrd CaWL. 
-Sin \o-et-ornmo I idrin Cc. La-lr. 

LaKe. KoshKononc, LaltS. 
_^On treronitno rlorm Co^ CaK 

H^\i ii Li.tr-ct 



2.V IV1<1 
L. New *J IP1T 
Ma- 3 \?U 

U . X>eJ \s; 19=0 

Oct-zM l 0< tt 



1S3H 



'H13 
2TZS' 

_ 



■ 



231 S 






4i| 



i'5-t 

nnsr 

ai£Ji 






nCdr I lurnoiJTVi 



H 



T 



±» 



<avann<-> 



k_J^ 



JDec 2-U, hoc 
.. 2Z WiiT 

/ 

hit. 15L 1^03 
Apri I 10. I'Hol 
M*rch IZ. 1*105- 



_15dnpor- Me 






■ WLieU Cai.L. 
AoWrnNY. 

IV lu Haven Lono. 
JS-JBro-LcvIree., ha^s. 



hat. 20 W^i 
- 14, l^oo 



LaKeL Koshkonono , LrdlS. 



Ulelle^leij Hass. 
-Sc^n fcrercnimo rlcirin Co. C*ui— 



rrammokim, floss . 



Oct: id, l^Po 



88 



Catalogued by dp. B OL k inf nar 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



A-o.UXU.ru.lU.-d IDcci-us G..-L+- 



u. o. e 



m e v-.sor-> 



lE)c ..-j ., G-. • C-o-o p>er 



-lDc*. *V Q . Cooper 



U\ . . Emfr^on Li. O F"r^^.r 



I— J- (— ■ 1AIOO c\ 



J. C Uoocl 



r . M T^r,.-. 


r h :s~,« 




G- iM e.1 5 on 


G- NtUon 










A . (_ro v/G n 

EH. CsdJs 

- Ll ■ 0- E-mgcatCL 



IT D . Per™ 

F S. Uxisidt 

■S> ■ IJgi-iTpn 



REMARKS 



.24 



XC.LIoocI 






3. C. UlocJ 

_S. Li D« n fer 

H.G- H^U^ 

I . \C o rt-»\ien 



LI 0. Emcrion LA- 0- Lm«r^on 

3anc\3\ L.l- Ha i \\»i>«l3!cir«cl 3. LI . Y\a\ luard 
l_ . Kumli'en L. Kom\ien 

U.O Fmer.^on U . 0. Flmerson 



U.O. 



. m e r.s o n 



TDRrr 



U.O. 



TTD.R- 



m <? r~.S o ri 



1 

EH. CoLL EL H. CU 

Ul . ETrr.er.son LI . 0- EZme«--st>n 



" 



C ■ NeUnn 



&■ Me_L 



L . Koml\c 



L - l\*JTT-l\l t 



Xandl .U.Moal.Orcl Xoncll U- MoV U.Orcl 



Or* No. 



NAME 



Sex. 
Ate 



I 



IDertdroiCft Lororulj 



5 



11 
111 

11 
11 



iiii 

sue 
ILLS 

•i 



1 1 

1 

u ■ 



IC 

I13H 

ILlc 

IC3i 

mi 






Locality 



Dm 



Ltorit l<i^unc Co I Uch. 
,_iyrt\nrr I'.lt^ 



a v. 



uuboru ,)idubi m 



I 



Oi± 1 V^o'l 



Lc.or-.ic UOunt Cx>^ I Alt-h 

PasoRoUes 'CjAIL. 

IdicincJ. -2>On_Ke«">''o Co^ (_^\.L 

1 



OJt. It, IW| 
■-1 tfo3 

-San -3 1^ 1<J"H. 

3 y \984 



<7* 
c^ad 



HcNuLuor-cl^ 



2J l"?Vl 

-3 ISSM 
•• 19V3 
Tele ic is<fl 






-Son trcronitno Harm to. 
roitincs. iitin Aieni lo 

_Sdn trtoono 5^n MaWo .. 
u htrtln imii I 1 drill „_ 



-San 31 

- 2t 

3 I 'Hoi 

_EIW. 3L \91L 



113. 



nsi 






■ 



losa 
\CbH 

I*1MI 

ICi 



in 

S3, 






ITS S 

(31 
Hf S J. 



t5T 
i'U 

300 






HdULUOr-d 

-^>»n b-erommo Rtfrin Co. 



<7* 



Jjrulouin 

_i.in wrDnimc funn lo. 



Jjru louun^ 
Sfln Grer-ornrno M^rin Co 



Mo. i, .. 

lo \SS>3 

31^ >9<\L 
I 

.. isii- 

ib IV1L 



2 



Smi S o 1 Dru\ooin / 

rV»C(Li.l ac-cl 

.b mi S* ol JJVultu-in 
rtauniord 



2-\ 191L 

2V l99iT 
11 IPV1 






-iidn W 



err^nim c 



i larin Lo. 



Gala v/eras. VdUeLi £>anU LlaraC. 

-Druloujn 

Vrticincs S,in Ri-niin Gv 



- -2L \9<tS>- 

1 1911, 

>pri I 3, IHoi." 

- IS I9HS 



<7 JVulcujri 

t7^ ArruJor i^ c . 

O^ lmi.ktlcu) IirijloLun 

u ^anta Crui I-sV^ 

_£?!_ _San ocronimc Mann L* 



2t^ IS1U 

i a, •• 

II 1219 

1 iv na- 



89 



Catalogued by d.r Boclo' n jl iam 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



3". C . Hood 

U.o 



m e r-^ o c-i 



3T . C . Llood Xa*dLJALfta;\UJ Dtc Wi? G.4+ 

T- K. 

LI o. 



. me r.s o*i 



REMARKS 



OeUt^r- 2.1 H3V 



»A. C. Uoocl J>. C Uoocl 

Xend3 UMailliarclLXar.4X.il Ma.HiarJI 



LL o. e 



m e r.s on 



U 0. Elme. 



Ul. fcZ hierson 



bLU- G 

U.o. 



IS' 



. r-n e r-»s o i~> 



JlajocLI .,.U.l.._Ma.;lUa.™l J>.dr,a3; li MailluwJ 



H- O- 3"cnWlnS H. Jenlc.ns 



" 



. m e *-.s o *-? 



U.O- Elme^on LI. O 



G.L. Kaecliino G.L. ICaeclmo 

_A.<3i-icl J. U.iWi III Orel -i.Ontl XL| . Mai III Orel 



G-L. Iscied ino G-L ICoecliTio 

3..T. U. Mai Ui.n-A X ^a XU\. tta.ll„wl 



G-L Isaeclino G-.L. Iceecli-no 

LI - L m e«on Ll . O k- m «■ t-\so n 

GL. l\aeclino G L. ICaectino 

LI. . Elmerson LI . EZLmc r-ion 



Xan.lXU.n<)ilU-J «i. Q nc|XLl- Milliard' 



U.O. X en. Wins. 
C.L- K^ccl |-r»o 



H.O.ZSenUini 
G.L Laeclivio 

I.T.UXU.h.ilLrcl 



ai~fl il.lTCL 



G.L. ISaediTio 
CD. 



G . L koeenno 
CD. 



A..ondi. U.Maill.arcl tX_a*vAXJLl riailiipocl 



Nu-brt 



Ct S No 



NAME 



Sex. 



Locality 



Dale 









. 

ssu 



Jjtnd 



tnJrciw o 



«jiu vc 



jjobc 



1*4 

So 13 
'losi 









Ho3S 









t33 

•b'ICI 

LHi 

ii'n 
2Tix 
JUtf 
2113 

I3M 

ami 



MSJb" 



_ 

25CL 

Hicc 

1310 



22C3 



fa 

<5^ 



HjllLU^X J Lol.V 



ralm Jol 

RKinci ion Jocnilo Co. Col-U 

r 

_^an Utnonimo n or t n 
V Lmoi Co „,Alr.W 



April L, ISS>6" 



18, 191 L 
21, Mil 






1 n-vi btloiu DriiloiAjn 0_ol>'L- . 
rOicines, -Son Ljemlo Co^ Lal.L. 



I-. 191L 

/ 

J£ l 






Plumas. Co,, ..AltW 

toicines .Son JOemlo Co. Coi:L- .• 18 . 

I 
J^utleT nedcloiiiS •. -Sacie IH, HoiT 



k>.U:L 



<^ 

fa 
fa 



-Sierra. C<lu .Sierra. Co 

v *" 

Cric-roLec Nevoda. .. .. , Hau II lid 

.Sierra Nevada hli". Tuolumni G>. Cal:^ - 2\ »<51l\> 

Jjrulc 

LiIm i _^>i 

loscmit ValUu, 

Amador Co. 



\ 



Sierra Co. Gl^-AlUA.' Aoc,. 1% lilt 

s»T( 



0(_r. io. \si«>- 



haiones -San Aoenilo Ct>. 

HcHJLUDt-cl 

raicincs _i>ar. Oenilo - •. 



.. 2H l<?n 
^_ 2L_L2_12. 



fa 



-i mi . Obov/d Druiouun 

_>or» (a-eron imc V lor in Co. 



zv ivn 

t IVIiT 

5; iviu 
iT i£ii>- 

11 I933__ 






_S<in G- 



e rom mo 



llonr 



fa 



rtaijujard 

__>an treronimo Puirin Cc 

Lio nTs Canor^ r iomai_Juv 



.. z\ mi 
.. i mi 

.. J2S" lloo 



1 



ion dcronimo riarii Ccu- 



AaJft 



lais^i 



m ism 

15" 
J>c. S ~ 



fa 



/\rooclor- Co. 
_jon la-fronimc n.irin \. c . 

Hdij (jjar-d 
I 



-Son terBnimo Marin 



lo. 



\1 i?1s- 
Dec liT iS-ie 



90 



Catalogued by D. R BucUt, P U 



|_J hom 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



C D. Wotuin 



C- D- \ Co^ci »-r>c 



ci.OncUU.Mo. lliarj 3T^r.clXUM^.lUo«l 



■v 



U- 0. Elmer^on U 0. E. m.^o- J. o^J J . U. Ma. (l«ocl -Dec, HlS . G.V*- 

A. v. R . a. v R. 

3..vxc\3.U.Ma.\Uorcl Xo^XLl ilo.Uiac-cl . ..... , 



REMARKS 



October- 2-1 \13V 



H. H. <>neUon H.14. ^U^lclon 
A. von — ijps.^em A. .v. Rt-.ss.em 



H. H. SUJcn H.H. Sneddon 

C- D. l\aed«T>o L- D \C*ae.ai-no 

G.L. •• &.L. 

Adr»aan wan IVossem Adrum von \totm 



H. B - ^ecl.^o VA- B . W*e L { ,^ 

3". and J U. tAoi IWarcltland X U Mai llio.-A 

\M . L/ . £_ merlon \/<\ - O- C__ m *«-.soci 







1 - 




.. 


- „ 




















n 












H- B ICaedt'-no 


u 


R 


-A 










-i 















O- aoc\ .3. \*\. l\ai Utord ti.or>4 -i . Ul Mill Ihcn-d 



Ul. 0. Emerson l/.l - 0. EZLn-.e«-^cn 

Son J 3 U Ma. Ui^ni iX_4o.dX.U ■ Mai lilicJI 

l/vl . 0. Emerson IJ.O. ETmerson 

>T*,J.\ U l*U U.1.-4 X^AX U. Mai U.mcl 



u.o. 



. me c~.s on 



U-0. El 



m e r-.s G n 



«\.at»d A.Ui.Mrti Uiard 



x .^ix.U n.,;l>.o,-cl 



J.dftdT.U.Moiiriorxl^anciJ.U. Wvll.ord 



U. E>. Ic'aeclxi-.o 

ULuJ 

Ul.O- Emerson vA- O. Elmerson 



Numb* 



Or* No. 



NAMI 



Sex. 
Age 



Locality 



juotoni .u.iUi 



mi 

J'IJi 

SOIL 





Sto 


: ? l - 


H043 




tH*' 




ts-il 


~ 


l?^3 






3llL 

511 
15-tZ 

_4JA 






Mols- 
t35" 

63V 



.. 
- ( 

1 c. i H 

■ 

V.s 
Sit 

JLC.1S 

IIH 
jolt 
■ *SV.J 



■ 



1MI3 

■ilia 









Pal 

Ho 



_S>»e<-»-.i 

Kiiticic;. 



1 Sprmo 
mar d 

cu 



nos / l\«weriid«- Co. Cdl.l . 1) 



A^ 



Dale 

il IS**") 
*» \°»lt 



_^»jr, l3cr\A« 



n w\L 



(ToJ —Merra. C.;lt- SiffJ 

ci^ dd 5>ifit.> C;l^~ -'siffr.t Ca 



GA.j- AU .WjSone. IS lilt 
.. - 3W 5" ISH 



l M -iierra. to. •. • IKco /"vooa* Hit 

O im nO«jLUOI-4 J>On J.O rtol 

o ad roci-Lic Grove rlonlere^ Cjd^ CauL . 2 lilt 

SVan-Lor-cl UnvurriilvT .. FeW. lb" \1oi~ 

Ho M njar-<i •• 3"or.. itf »V»1 

9 Foir-4-aj^_ Pit.. il, »91? 



* 
* 



% 



HdU LUor (1 

Son U< 



rTli Csland 



i> ml. Sol d3ru louJn 

H order cu ^Cjo 



Ao\ c 



Vduj Dru IcJcor 






O -LJrij loioin 

O _^on Qzrcr 

o idiocies Son J3eni 10 



1, i?^ 

rWcU n liiV 



2i »m 

31 iin 



rt-onimo 



rlcinn Co 






-Sontal t_ruz l s '> 
d Giloverai Vdleu Santa Clara Co. 
rolmdale., Los Anodes 

Jejon I jss 
IJrq lomn 



Apr-. I O, l^Ci 
■ ■ 1^ .g-ji. 



■x 



L lios- 

J 

IS Iiiw 



Smi.S.oU I)r M \ 
roiones 



nts 5>On iSfnilo Cc 
rttlo - Cc. 



O roicvnes Sari 
-DruloLun 
4 CVieroWte. _Ojjlie_ G 



ill, IVI^ 
Mom U, Vlo". 



6_ IaIiUiIs llendocino 

O SlarTisUos RiN/er^ Co\.'l AU. MLOo 

6 luolurnne. Co. 

<j iov Wdrd Creek LaVeTTahoe, Cal:\_ 

O acj ^Sierra. CVc Sierra Co. 

O im LAar<i CreeW. 'Coke 



I lou 



_aont 13, I*! 13 

LI, W1U 
3 

TS"or»«t. 11 ItH, 



LAar<i CreeW 'Loke laVioc 
O-iov SoTim.\-oL Uncc HacervilU Woad CaUU 
O r\urr>(Js Co, CoUL . Al^. Hooo .. 



+ 



-Sept. -2V, iS'Sfr' 

o*.r. it. 18-15- 

121&T 



91 



Catalogued by d. p. BocUm 9 U« 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



J.OodX U Mo. W^rA JonJS.UL tid.lUo.-a J 0n .llU. Md.ll.o.-cl Dec. LU2 G.4-+ 

Ul. 0. EI met-ion U 



. rn e 1-.5 o i-i 



A.van l\OSSem A. VOn fCesSCm 

3Tnr.a X- U. rW. U.l t ^J^ Jn A^ikLtl aj _\ka^L 



Av.vor. IVosSCm 
Be^U. -* Osoood 
A. vor. \Cr^^prri 



A- von IVosSfm 
Jj3eok_ -. Osqooci 
A . v o*i i C^^-^em 



REMARKS 



OcUtir- 2.1 1^3*' 



Ul 0. Lmerion 
H. O . \lenlo ns 



If-l El"i«rion 

H . O TenU ins 



IaI. 0. Zmerion U.O Lmerion 

C . D. itatd iTtri CD. W a n) ran 



UI.O. Elmerion 1/4. 0. Elmerion 

3-ancl X LI Ma» lliartl cS.ancl 3".L\. Ma« llia«l 

G-.L. Kaedmo G . L Isaecli-no 

— -V — , J 



C-D. \\atcii-no C. D . \<aec\ «-no 

Aanc^X LA. MaiUiarci J.aoc\T.\«.|.ria>UvoTcl 

CD. Kaedi-np CD. \(a«dnno 

1 -1 

Jond X V(J. f^ailliov-cl JonJX V.I .\\a«\li arc! 



H. O.XenU >riS H. O.lerxWvos 



"3- — 

cS.aod 3. 14. riailUara <^. andX U. t"\a»ll»o«-cl 
G- l_. lCaec\i-no G- L. Kotcl i-no 

^S.-ancVT.U.MaiUiord^a^ii.U.UajUiVcl 



G .L . ICaecl >-*>£ 



G- . I V\oedi-»o 

V-V H.S^cLL 



n i_ 



J.aodX U .Ma-»Uiar.l A.WX-U. Ma. UittJ 
H . B . Kaec\ mo 1A- B - WaecW™ 

C- D . lCae<Ai-ino CD- \CoecliT»o 

X.ar,dX. Ul. tAaiHiori Xa^dX U. Ma. lli'or A 



_&* 



JOB LVCLS s cm 



A. van l\c s.<t; 



J. a«d «i. U.liaill'.orcl XarxclX. U\. lAa. U.o.xl 



C . D . K a « d »-«\o 
J. _1 



N-ab* 



ON No. 



NAMI 



Sex. 
Age 



Locality 



Djic 



! 

izn 



.' i 'IT _Denclni I i. -loloni ouclub-m 



J '11 v 
HI 






lilt 



13 



in 

) 1 1 '.21C| 



3<n 

L_ 



'llbC 
Jcco 



U1c 





lc_.>. 









Jil 

u 



ma 



moli< 






HiLiu.id»-J ( — oU\_ 

I. ' v 

3mi. oWovc. Druld-un t__aKl_ . 
— _>do trtrotiimo rlarin Co, •. 



OcV '1 l"S11 
J 

U lloo 



2-1 \9U 



* 

* 
* 

%. 



_Dr ulo__in 

raicincs _bon_l_>e»-<.««= Co 
-San teronimo Morin 
Nicasto 

uuard 



*r 



H_uU 



Odn la-cronimo uann Co. •> 
Vi_t_r«dle_ S>an Bernardino Co., CoKL. 
laciLic trove rlonlertu 



Nov -1, 

Oc"V. <\ vsns - 

■■ 3> .gV. 



NloV M .. 

1 1211 

DeclS \«\oH 

.. -1, ISci 

1 - 3 o, l loJ 



ad 

O im 






nenlo rar-U __>an r\ale_. 
HJfch, U._'. 

AoUrn N.Y 

H°l\eu, 

EcorA r lolftii ny Ct, ("aI:V_ . __ 

_l_v cave i- Dam Ulis. 
Lonaon Or\T. 

J>._fc c4 Co\. RocU Ca, 



\s v\n 



Mol. VI lS1<T 
.SepT.-tf .. 

Ma... n; VI o l 
Oct. j_. Vlos 



•t 



ETcorsc L-Janne- Co., Cal'. i— . 



Sir waur 

i____w.y 



cA m 

_£__ 



A^ufeu 
Jianoor- Me . 
CXuaiCO, N . V. 
PrincelDn^ N.3\ 

Hutle. 1*1-1^ Ma« 

nllts, Ul.k. 

Jje^wer- Dam V.li"-.. 

Aitonu N.y 



__~ r>t. v, V\oi 

\s; Woo 
n a ^ t x, nis 

.. m v<*ao 



.. .. iVIl 

Mac. U», IWSL 

. ' 4 19V7 

/ 

In Itftr. 



<A.uv 

a im Nortri IreeUom, vAis. . 






1 Wot, 



^ % 



1 



t torst Uloune G>. ntch . 

LaWc IWriKonono V-.lis . 

O-ascc NY 
be«4____ 7 LAc C % IH. 

Auburn Mrk. 
—Brock. wi lie. ZEticL 



,_v \ac_~_ 



J 

Oct. lo 191S 

r\au is ISIS 
Apr i A 2-n V9 ^t 



C? acl _Ln dependency \\< 
<^_ci 



« 



JDeartorn Ha^nc Co. Hicn. 
ConoccjT M . / . 
JOrookwilU, liui. 



Red ttnriK Or,u 



2.1, ^ci" 
3.1 

2.S; liJ^i 

> v •• — 



92 







* 




Catalogued by D p o 


*jcU inakom 






Taken by 


Skinned by 


1 "- 

Received From 


When Received 


By 


REMARKS 




U o. 

CD. 
C. L. 


I — m e r~3 o t-» 


UI - U. Vz_ me C--SOO 


XooJT.U. Ma'ilUorA Dec. 111? 


Qiid 


OcLtTei- XH ^3^ 


Kotanio 


CD \\OecU~no 
















-r \ \ M VI ' V 


. 1 . 









Gl_. Kaecli-no Gr- L Ivaedinc 



A 



J. a^a 3. U. Ma. lU'a^ci J. o^cV J. U. Mo. kUr4 



I/-.1 ■ O- F"mfrAnn lJ.0. E~ m cr^on 

C_ - D KaeJmo C t). \Cae.A>T.o 

JTa^^XU.KaaUorA 3Iac.A3.V4. tAo. ILacd 

H.O.Je n Uni. H. 0. JervU.cs 



J^cAXUI. MaiUvari 

l_ . |\ umlltn 

fs. Ur^Wt 

,_i - I . Crouen 

■ S- C . \ aIoo <A 



J . aod X V4. HovU.orrl 
L IvOmVi f-n 

ei T~ Cvavtn 



Ui- ET . _S>nu de< — 
J. FT Keaus 

H.H.SUion 

J C. L\ood 

F -S, Urio Wt- 



U e: -S^JUc 
T, 

H . H- -SUelclor. 



l r s. LVri^V-rV- 



R.U.CWU 



H. C . Hinh 



L- »\urnl»en 
UI. EI . -Snc* clc\- 
FS- Uri^V" 

■o- C- V4ooc| 



CM. UW.VTnan 
ELS- Uri^UV 

RU. CWL, 

i-i c. U;.L 



^ 



L . W u «4 



umhen 



U EZ._Snuc\cc- 

E s. VAcl^kt 

/k. u. 
J.r. UL of l 



L - \\umlien 
FT S - UI r \o wi 
H-V<. CoaU 



L.KumV. 
F~S. Ur^k 

H. K. Cool 



XL.RA^ Xr_. RA n,. 



A. U. 

A.. LLBuUee 
Li. r>o.^l,-\<:<. 



A U. 

3" C. LI cod 

A.U. BoHer 
U. Wtto tr»s L 



- 



Kfa ba 



ft.- Na 



NAME 



— 



Sex. 
Age 



j I 

IS 

1U1 

IXM 

_ 



_Dcnciroit4 Lcrult^ 



pcnniLii 






Locality 



droiic. lomle. M, 
Reel Bonlt, OLo 
Conooett; NY 
13roolc<j>ll«_ _L7ncl. 
NtiAi UiWCfl L>nn. 



D.nc 



Moil Miu jo / lUr 

2 4, lff<iT 
Apr i I i>l IV11 

M^ M i i"5iii 



J" 



Usa-lk" III. 
J}««e-.li«U UU Cc^ 1 11. 
Arlioofcn / njis. 
Ulilliomi. port^" la. 
(jrosit I OfcnTt- rorm lAl6Line Vc 1 ucn 



1 



T 



,. 23 \\\<\ 

ii isu 
!»~ vs?n 

-Sept 3,_&oL 



I'll"! 

Bl 
git 

l3o1 





C^ L.tHelon nasi 

d^ TKrooo MY 

cP Ll.RciUiru M 

£7^ Grand Kapidi Mien. 

^ Li Ro«WoL n 



loss 



U'-.. 



h 

r 
r 



Dhono, WiS.. 



vi 






Arlinolon Ale*. G. \/<i . 
LA*. t&sUc 
Cole horn XI 
Maui rl<wen Lonn 
ChlCxlDD, JL II. 



Haw I 1 !, Wl 



21 l<V1<? 
L \«1 l | 

a I v?\<2 



1-5 wvt,- 



Apr i 1 30^ |<?14 
An np »t> vgng 






caAs 



ailarie_a_ 






S3 





East-i-ord Conn. 
ColtKoor (.ock Co. i. 
Nem Haven Conn 

Era mi n ok am rlass 



Mo M 13, V9VI 



'1 



21 1914 
II ISS1 



c7 del C*osse roink. Ulaune Ld. I lich 
<2^ LAe. ICoAiuonono, Llii. 
eft .BallA^ Arlinolon Co. Vo . 
c7 Lincoln Maine-. 
j2_atJ H»> trullc LoAjixiaA] 



14 VI oi- 
13 W1H 

2.o 

S 



tt«S 






21-1 






1 .5 1 




S'l 










Use 
icJ-ic; 






p ^im 



5f_ r 

C^'lOV 



-Scoter, UL Y<-l<C^ MB. 
M.feo Ll.s. 

OuiaAo. MY 

ETc.or-se / Llaune. Co. Mich. 

I r*>Kc l\oiV-i\<c>norio ( l/.lis~ 

OiuoAo, N 7. 

-Scotch LaLc_ York., U.B. 

EIcot-sc, Ulaunc Cc^ Hidn. 

I— akc. IxosWUcncnc, \/.\t^>. 



Xont \ l1o3 

-Sept »L \819 

2.1^ Wlb- 

•• 1< Vlos- 



striaU. 






<7V 



H^oWldrul ^rk, Lake. C^EJuL, 



epT 1^ I'BIS- 

_^,i_>nc ID V*to3 

-Sept. 3^ Vies - 



near D. C v M-iniV^i.c, 
.SKdUr-IsUnj N.Y 
neor D. C. # tiarulana 
lrtncetori Ni.->. 
.neAfc-D.r v H at-titan^. 



. ' »4 v?nl 
1^ \1i9 

2t> 1815L, 
j 



y 



93 



Catalogued by dp Q ut u;„,| 1 



Taken by 



i^ hom 



Skinned by 



Received From 



■^ . CT- \^\ oocl 

Ul . Douo \as 

r. s. Ur .^kt- Esau ^y- 



O - (— . Ul oocl 
Id . DovJolOi 



When Received 



By 



REMARKS 



0..O!xJ^rj<l_MavlUi« "Dc t . VUg G;»-Y 



Oct=Ur- zq V\3>/ 



H.U.Fl.ot- 



h u fu^ l. 



LI.Ul. Droain 3V. 
A. ICocV. 



U.K. C«.L 

Ul Ul- BroujnTr 

A . ^ocV, 

7Y. r ul — I 



r\ . G Hi oWee_ 
Av- Ul- Honci-Lorcl 



Y 



he h^U^. 



L. K iJtt-A ien 

bU<. Co a l^ 
r. u. N,.Uo. 



r^s. ulr^krr 

H . G . Hi Lee 
-A 

A. LI. Hanolorcl 

H . C . H i l-s U f c 



rr 
U.K. C *U 

F~. U. MeLon 



C h 3on« 



■T. C. RroLiiti 



C M 3"c 



FS. Ur.oWfr 



x.c. u 



rouin 



•• Ul oocl 
I Kum lien 

k C. H, ll,,,r- a ,lfcr 



IaIoocI 
L - Kom Ken 

W .r.n Tl,..^.IU- 



u. h. Uo a 

U. . l\om V ten 

L. I Com \>gn 



L . Kumlitn 

FT 5. UrioUfr- 
X C . Uooc\ 
I ^.mWri 



F.S. Uri s U"F 
14. W. noorc. 
3". C. Uood 
U. >\urn.*»-er» 
H- K . fnf Ac 



U.U. riocre_ 

L. Kumljen 



1/.1. Ul. Ulor^hirvo U>n 
H-H. S.V,e\<L„ 



H.H.-SViclcUr, 
U.U. Uja£ltiojti 

H.H. SVielAcr. 



H.M. SVielA™ H.H. S,V. g \<U- 



* ?• u " I *-l , It El !* 



Numbs On*. No. NAME 

1 ' 

.. 

.. 

■ 

•<i n — 

lit* 
54; «t 

.. 
__. — 



Sex. 

Age 



c?aJ 



Locality 
( Kolnatn (—0. da 

LoU F^t; J II 

HuJ«- lorl, M.^ 






K«*U 



or* 00c 



U.i 



P 



C?^ luv 
<v iov 



Date 

Mow I©, VHo«J 
.. 1 23, \V><S 
^1 WW 
\3 »«1M 



JjCOVcr- _lDoc«-| 

Hilton l/xlil . 

London OnT. 

Ecorie Ulaune Co. Hich 
1 " 



T 



11, VHol 
I, i«"»W 
V Moo 



■ 

IS 






■>L 



II p„,t 






r 



no 

'IJKT 



iv J3eo\/er- Djm Mis 



4 \<\ 



01 






uu . 



I — .>l • \\osnUonoi 

Beaver- -Dam 

EZcot-sc^ Uloune Co^ (WcVi 



-Sept V l<\OI 

• 



«^«''fi 






ucoric 



PUck 



DC. HiruUruA. 



_13cover Oom Ulii. 



.. 2^ IHol 



J12(. 





t ui 



L-lesTbrooL. Me. . 

Muclt l<3r-U 
I 

oLi^co MY. 

3ect-i.ve.lcl. LAe. CVJJL 






Jjillston ArUnftton Co. \lA . 

I linncipous Punn. 

Wrosse roitiieZ Ult>m"ic Co. rUcri 



- 1 l^VI 



Elk Co. Pa 



E< 



u< 



Lorit Woune. 



In 



7 



J3jd±L 



1 



2.PJ 



s- 



LiVt 






tzvs 

«8 






















Lalce KosV, 



EIcor.se Ulovjne Co. ll<cVi 



- ctominita. c\ 



nita_ Jtminai 






_Sullivon Cii, i a. 



n*. 



3 \^0i- 
2.0 lloL 






Grrosst- foiolel Farm LicMJna_ Ce.^ Hicli 
L_dWe_ Koinkonoho lMiL . 
Xndidnold. Eld. 
CKarltston Co. ^>. C . 
Dui-kom Co. Mf. 






A^>rci» n iv"iL 

April 10^ 1^04 
rtarckao I'SIX 



Cf CK^rlcsfen S.C. 






^hothurn C«. Co. 

rovjr flile IVun Arlinoton Co Vd. 

>--V\<ilhem Co- C-a.. 



Apr 1 I 11, 



f 

^JptT3 



Kiev! II VSDoTl 



94 



Catalogued by o.p. BocL.^Uo-, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



"IT D. Perru 

H.K. CoaL 

H - G- ■ nio Lee 
-A 

L . In urril » en 



1 



~T7 D. Pc. 

y i< Cool 

1— - l\um|i e r-i 



Aonai.u Maaii^a d«.. \iis c.yt 



ul._ei .-s^a, 

L. ICumlito 

J. EZ . ick^ 



UJ t — - _^j i-)m c\ e.f 

L. Kun-iltf n 
3- EI. l\ca*_.S 
O . L U] oo a 



IaI-ET. Snuder- 

IaI- c.onuder* 
3. C Uoocl 

F S. Ur, P UV- JFT*; LU.oUA— 



l«M - t_ . --Z^ttj ci e i 
L. . I Cum hen 

U. ez. _Sn-JU 

XX.. UooJ 



3f 



REMARKS 



0<JcT4*i- 24 \-\3S 7 



S- C IaI ood 



Ul- EZ. -Snc. dt 



T. C.lAoocl 



L\ . EI .SnviClci 



H.K- CoaU 



H.\C CoaU. 

FTS. LlrroV 



G. G- . ContlLell CC Cor-AoJtU 

3L.C. Uooci T. C. Uc.Oc\ 

B.H.UarrenM.D: B ■ H. Ularrer, W.D. 



A. C Mood 



A C . U n r, , j 



L- l\um»cn 

i.c.Uoo<l 



L Kum lie* 
^>. C. I/Joocl 



L. l\urr\\ieo L. ICumAveri 

ZT-C. Uiood ZSIC. Ulooti 

L. ICumlien I — VCurr>Vie«r. 

A- WccW A- ICicU 



A.T7 UVour.^- 


A.TT Ulou n«_ 


TZ 0. R^ 


TZD. B^r-, 


T. rv R„, 


~T7 ty T^-r-v, 




r 



Hmbm 

5 ; 3 
5 ; 

! !! 



Ox No 



Dend 



emit o>Cd 



NAMI 



lomtnici 



i i m 
i iff 



(.lomint*. i 



U . I. i .■ 



s«. 

Age 






Locality 

(_r-\olnocr» l_o. lr J 
(_ Kor Icilon i> C 

Lirookt/>Me- _Lnd. 
rroomorc_^ is.C. 
I3rookviHe_ JTntL 



D«te 



ionc li 



l°\ 



OS 



JyoU 



So, Itftfl 

IVV1 



lo« II, 

Aprils ISS) 



IIJJ 



U1J 



C7* 



nuiLnuto. fus Arii. 

Fori _A->Oi_iu.lOra N Mextcc 

Huochoco nli. AnV. 



A,pr,\ IT IS?1L 
Jiune ikj »■?")(. 
3 U L 11 IS13. 

Auo. \i 12*14 



1211 



'Ij1f 



JSll 



till 

__ 






1o 



" 



SrOVl 



tffcisr 

id 



niorcscens 






(_rieroWec Mevocid Co. CdltL. 

I 
(_ Viomtrii lla., Merced •. 

Arrtoacr- Co. 



<7*dcl 
C^ocl 









Heuuasrt^ „ 

noottiorrui H i ll, Nevoio Co. 
Lake Co. 

_ieovicu» / _>onomd Co^ 
nortTtiuma Will Net/Oaa Co. 
-.S. Fork Gudlola \\ . .SciriorrxaJlk CalvL 
rlumoutV^ Col. I— . 
L3\ot V_orTon 

CouUdl.il, IUS. 
_Son <Aactnlo .. Gal". L. 
/oiemili VoUeki u 



Nuo. 
Apr. Iio, llo", 

2^ I loo 

— lCjL"w>L 



flo^ IO y ISo<j 

3 l«?1if 

. LU llo^ 

.. .. »°,o1 



3 



AJCjQmore Wulcn l\err\ vo. GiUL . 
osemilt. Volley 



J3aiccl _Shoita Co. 



lb 

ESuL ih i^ih 

j 



-£.f>V. 






165, 

r » j i 



4U5c 

%tsi 
Jl(.c 
SC41 
2JLS3 



3CIT 

liu 



81 lc 





-..si 
1UI 

3ox 

MIS 



O im 

^1 



yosemilel Valleu 
__}an treronirno nann (t 

/ cs e m t l«_T Vd " e «i 
-Son ttronimo 



"it" G ' 

V ler«n Co. 



\ 

% 
% 



ravemes -San IBenilo 
Hauuuar d 
A>rnaclor- Co. 
yoserrn leT Vollcu 
A\ rrvacic e-_Co. 



1 111! 

T, 1111 



Oci. 2 l««H9 
- \ " 

AOD 2.1^ till 

.Aprils IVU 



/oseTnili. Valley 
Jjuena VislaT LoWe 
JDrOoooni Ariz . 
•S\aoisla.03 Rtver Ca.\.U . Air. Mfcec 
l^.rrxj. U.„ w Ca\ileiv\i~ J , ■ IV IVj 



r 

tidy 3 Hl4 
.. 3o I V°( 4. 



*\ 



95 



Catalogued by o. R Bv)aU>»pVu 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



LLX, H v„ 

AT UU.^ 



UXT Ho*.".* 

A. U.BClUc- A U BjtW 

\A Ul. Ul*><-\Vimoten Ul . LI . LVor iVrnio Kri 

x . r R y u ™* -T f-, ^i — 



J.O~4 J. Ll.fU U.orcl De<--\'il < ? Cr^l-t 



F~ -Stephens FT .Stephens 

LI U. Pr.ca. U.U. Prv^ 



REMARKS 



Odot.r 2.4 113? 



LLU. Pr,« , R.LUAUr Ll.U. Prvc , R.L.UAU 
H. IV -SHeUon H.H.-SkeLLr, 
3and3.U. Mo.lWo.-cl laoal U.fU.tlu«l 
H B- l^»ec|,T,o H-B. l^oejx^o 
Ul FT. nuT^ea \A Q F~ ■-■-■ft-sr.n L 



H. H. Sheldon H.HSUIJon 

(_ - LMm Ur lain C. CUamterloin 

-A- or>4 J. Ul. n<iiUiDrcl 3".or><.U.Ll. MoxlWorcl 

H-K.-SVitUon H.H.-SVieUon 



L-Asooocl -* -OccU 



0_SOODc\ -i i3«.<_U 



^0-S.sem 



A-- V.a.rs l\o5s,cm A- von \\o 

T ^A X,U I'UlW.^X^XU Ma.\\,'...-i 



H.H-SHddon H.H.-SVi.Uor. 



31 a«-»d"X. IaI. VloxlliOrJ Voncl A.ul noiUiarcl 



U.O. n 



TTT-€l-i O *-? 



LA, O- Lmerior 



X UX U Mai lliW X.oocl X U. Ma. (Word 

C.B kUA.^ f n. V^A^o ; 

3!and T .U . \1a 1 U vo. A XaM X VI V) aiilisrol 



U.H . Osgood 
H. B. KbecV.Yic 
A.y- R 



U.-H- Osgood 

H - B L<oed..-do 

A x, R 



N^Ur Or*. No. ■ 



NAME 



Sex. 



Locality 



Due 









J^endroi ca. ruore&cens. 






lis, 



4-1 HI 



mi 

Mb 



- 



5 313 



L314 











sin 

HSSi 



ir 



• 



ins 

12.1. \ 

2L2 ;-; 






Clear LaUe Lokc Co- l_ali'L. 



^ 



i 
i 



_Sonom<i 

HouLuord GaViL.. 

Amador 
Jjaircl .SnostI 

/osem.lt Vollci. 

-ooriomo , 



3 one. »M, >S1S 

1 L4u 

/ 
.SepV. is. \<?U 

Oct: is avz 



T 



Oct: ii »sis 

jSepV H, Ho? 

• as,; rtn 

J - 3rft >VU 



cnn 



u^oDciria. 



Virens virtns 



1o 



>cncli 



O |L>V 



HouWOrJ 

/cxsemilel V/oUeu 
lOomi. 5 11 o(- i«n' Antonio U»4S. 
EZoSI -Lord Com. 



t 






Ul. l\o< bOru rla-Sjs^ 

Neuj Haucn Conn. 

Huclc l<jr-U UuSS. 
J_>o.slc7n 



Aop. i\. \^\l 

Morcn 1^ VS11 
Hoc, IU ISYX, 

; ^ L IS1? 



Pofede 



NY. 



lionD or r Moivne 

<f Neuu Hoi V en Conn 

s 

CJ oicl Milton IaIis. 

(7 G-roncl l\opvds, Mien. 

& AoUrn NY. 



U, l*1Z 
V«, .. 



3, ISIJL 

1 i?1L 

IVfl 



</ lOV 

^2 



L-.le-unt Co. MxcWi . 
Oeaver- Dam Uhs 
ETcor-se Ulciunt Co. CroVtL /7iCft. 

Lvcox.se, Uiounf Co. LXiih 



% 

f 
C Oc 



aiiE 



■Stpt 

htsu ^ t°lol 
.Sept lb. Viol 

Oct M VSIS 

y 

b' llQJT 



i- 



Cole, horn 1 11 . 

Cor -rt Co. ., 

Bvills lexas,. 

Lctwe Uldune Co^ Pitch. 

Minneapolis. J Mirin^ 

rr.ifen Li,,. 

J^t^vei- De.m_ Llijs. 

Neuj Haven Conn. 



.. a, iwi 

Mail 2D, VI IL 
Apr, I a° \«13 
Ma- 13 l^oL 
^_ 3J V<2g?_ 



O ii 

t 

% 



OLUdiCD IM Y 



HaM LI, K13 

JiepT. 2.«; l«-VS- 



NorlVi Fretdorn Ll\S. 
C-exM-ie^ Uloune. Co. Mien . 
rotcii-ic Crret)e MonleV-eu Co. C»\.'V-. 
_Sc>ri t=et-onimo floirin .. 



lit 



.. 3 \1oL 

ron.n \^^^ ( 
it 
- n 



96 



Catalogued by DP. GocL.-n^Lor 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



/"v von \\ossem A.. v o \?asx<m 

X o™l J. U . Mav Uxord Xoncl J. U . fciai IWarcl 
H.L\. Carriocr- U.U Carnoer 



vi.andXU.MaJLoril Dec. \°\\<i G.j + 



JJ.iL 



jntcioru 



\ lA ■ — LL t- ■-" ■" r<nr 



REMARKS 



OtLLtr 2'l vuv' 



H. B. KoeAi^o U.B. WaeJv^o 

J- I 

-i.aniiJ Ll JlaUWo.-J Jor,«l J.LI. Mailliot-4 
B . U Carri pe.c: 1-L Ll Ca<-«-.~«; 



- 



"lot 



J^. 



- pn e «~-S o n 



Ll.o. r mfrJon lj. o 

XondT. Ul . Hat Uiat-J <Xo<-.c\XU Ma'JLord 



(_. VI . O ones 

t4 . ts- . n^nUpt. 


U. C U:^L-. 


• 





H . G . n»obee. 


-i. 
H. G. H^oLc^ 







FTH. QracUtt- 
C. HouohTbn 



C . nooonTon 

r.u. c„il 



L- ICumlicn 1 . UomliHi 

A. L| . ndnal_of-cl A* • Ul . H^noA_o«-<:\ 

E.U. MUnr, F Ll N,U« , 



AC. \4oo J 
W. El. -Sr-»cicL 

LLC. Uooi 

L l\omli«n 



•A . C . Wood 
1a\. t_ . __S nu c\<» 1 

U . c. Uooll 

L- lCoTT\\ter-» 

IV. £ . Ll oo cl 



U.K. CooL 



HK. CcJ< 



merlon 



LULJE 

O. C. IaIooJ 

C ■ G. CrtnTTiic U 



LL_Q 

Xf, 


e: 


cl 


G.C 


_L^LTTAJULLeA_\ 


R Ll 


C\ 




Li e-^i 







R. L) . ClarU*. 

Ll. E - Snuiifi 



■ ELS- UrioM- FS.U riakJZL 



^ 



<i. C- Uoocl ci. C. Llcocl 

Xdr.aX U.Maillio^cl X.a.-><lX\JJioJI«o^l 



CV* M* 



NAME 



tec 

Age 



Locality 



Date 



: 



|OJ«J 
HOC 
MIL 

t-VLH 



\oS5 



ic m 



IOSV 






2 JOJ. 
LSI, 

'1. J 






5 -I ; 






IN91 
'•1ST 






13JJ. 

- ^3 fir 

-.- 

zzlc 



<7 X 



- - ^ 

'(Ho 

MVI 

•an a u 

.. 
.. 

lie 

I1U _^ x 

IMi 

^H . u 



ftcii. 1L - (orov/f MonUreo Co ; CullL. Son XI l2Yl 



H>l>1.il Vjrove, rloolere-- 



\ 

s 



raci 



Lit. (arc 



1 






s 
*N ^n Lreronimo P\dnn Co. 



Apt-. I ai \«Vi 
to Wisr 






■oonomo 

T 



_SooLi (_r 



Mk. 



I * 

•• ' i ism 

LAIU^J Aoo. as; Hit 
tlau is LSUQ 

.^..iv ia wvh 



J* 1 



riciLA-ic- Crrc 



JC-IlA. 



_S<lri G 



erontrriD 



Hartn Co. 



Ott. lo " .. 
.Doc IL, 
_S.pt. ^ l^ol 



£7 lov 



rt>C»Ll<- v^row<f rlonlertu (.<= 






- 2.T ItflC 

Oct 20 .. 
2 

• <-, " 

2. 



_Oc>n wronimo I lorin Co 



hic.il.ii_ Cj-rovfc Monter-ei. 



o 
f 



.. H 

Nov. 2-T 

.Dec 13 ltfS3 

S 



_- dn otroiunui_ll]r in 



IS? 

s 

3"an. St*, |9t1 
J -, 2-T I'g't ^ 






roC-«i.U- Wroue rTcrilere 



- 



1 



racii-it CroKC iTonlcrcu Co. 
-^6xiTa Crcz : 



2i 19^1 
L3 IV*0 



97 



Catalogued by d p nwU.v, s k i 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



3.3ncU.U. Mo. Uiard T.oocU Ul . ha.Uw.-tl -i.ondl.U Jftoi ll.o.-cl 3),c IMV CV.-L+ 



REMARKS 



OjToU,- 2V \<\3V 



Li O F^e, 



U-0. 



met-^c^r 



O. or.a^ .UI.Ma.ll.orcl -Vflr^lTU He.IUo.-cl 



U. o. e: 



m G «-\s o n 



IaI O- t_ m er- ,son 



X3 ■ r\ iircninoer — Vx- r". JU5r-ent o<p«t — 
H_ Ul- Larnocr H . H C arri o er 

^.ar»d 3 Ll Mai Uio«-*4 cj. ontl 3"- U\. Mdi Utavxl 



r~» oe 



Joncl SIIaV MoilWard -Voc\d .V LI UoJliorcl 
A-YOn Wossetn A.von \\osscm 
KLasmLS lvl-Mo.IUc.rtl taJLI U Mo. lU.-cl 
I/-I O r i-r.pr -.son \ A O. fcj_ m e i-.^ Cm 



LS^USLl- ha.Uvard LLaoAXlL Ma.lWo.-tl 



U-0. Emer ion U.O.EI 



r-r-t c* r-5. <i r 



X^ntLXJLLMailUooJ A-ooJI.Ll.Ma.U.o.-cl 



C . A. AlU C. A.. A Hen 

AanJ XU rioi UxcrA Xa"t( X Ll. rAa.ll.or 



Gr-F. 1?.' 



rfnmo c t 



Q-. rT r^ferttrif 



Nunc* 



C No 



Locality 



5-1 
5-1 

:>\ 

5-1 

5 I 
5 I 



S1L 

G iili 
'IMS 

- 
I iJJt 

.) I ., jjji 



JjcnJroiti. In 



. n>ii --< • 



a. 



? 



IOl» V»«- throve Uoniertu Co. V_ a\ 1\ - 

1 ■ 



hclciJ.li- Grove nonlcre. 



Dale 
Jar., a.*, l«"n 

n 

10 Viol 
22^ 1ST) 
^ iii u 






n 

2 1 



JOn /\nielrn<a 
hici r »<- trrovf Picnic 



F^t. "J. Vic 



|_G^ 



lid 



r i !■ 

;> I .i i G lois 

r ■ 

«) T . > ( I . |02L 

54 5 78 '°-»* 

r. ir>?fi ,, lt 

54; 

; > < ■ jtfoi 

i) 4 ■ H2T 
3lb«T 



ill;." 

iiM 



5 4 ;" 2*30 
54591 

5 ] ; lots 
54; i^hu 

5 J 5 1 






jfc 21 Ifflt 






L Amp HecKer -Soncm. 

nfJr nurnCuth 

^5iOn t-tron»mo norm Co. 

s — ■ 

\oc\LiL. Urove 1 Ionic r 

t i ' 

lUJOr-tl 



r 



ocoJeraalis 






Hau 

roti-Lic- trove MonUrtii C 



-San btronimo rlou-\n 

Liorifs (—Orion Humas 

raci-Lic Grove nonlere 




H WW 

April li »a 11 



s.pr. 



iLLu 

tit. 



l '• 



Cota 

NoriaLuK, rlumos Co. 
idKines --Son Jjjien.lo Co. 
1 >lolomnf G&. C.-.1:L Alt MLont 



t 



«5an ji *»^T 
Apr i I aj, t S°>ir 

Mou >*, IM9 

... WU 

• ■ 2j£ u 



j4f)95 wt. 

5 4 5 r > 

5 4 i.ni 



5 ^ ,oV1 





54G 1H23. 



3" 






• ■ at; wu 

UaterloO .Siln^qDin fo Cal.L. IJCL-IMIl- 



d^ 



a ii 



MoriOUJU rlumoi G>. Col.'C. 

Slanisldos River- .. Air. HUo' ■• 3o V?lt. 

Blue. Canon Pu-trm»k Co. Cal.'L- . •■ — IV'a'l. 

ODlomne. Co. Co\.|-. Alt'. HoOC* 
QOiti Lq. Val. V 
I lohouil rlumos 

CLloradc Co, •• 3ont n Wit 

lu&lumnc- .. .• .3 

Blue- Canon Plater Co. •• 2o, \1Zi~ 

^LerrouQic -Sierra .,,_Cal;L . Att.SiV^U \ VML 






near Bio rleaAoLUi rVomai. C^. Ljl.L. 

l^Urcl CrceU Lalce^VcMloe 

t t 

-Surnm.h lt3hot / MocerMHe- KbOcl Cal."V- 



A, 



v^ i^ > lit 
)c(. - ItoS 



1c 



Catalogued by d.p. b^L^L 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



98 



REMARKS 



JlanJ J-U. HailUr-^ J.^1X U. na.lLord J.^JJ.U. Mo,!!^ D«. 111? GriLi 



OctoL.- 2.5" llsr* 



H.H. -SUUov. rLH.-SHaJo^ 



V>1- O- E-mersop 1^,1. \J. \ mr> 



CD. kaecWi 



C. 13. ICaecl.^c 



«5 

\*\. U. C-rnCT^on \/\ ■ O - ETm«r-ic.n 

J.aoU J. U. tV.lliottl I*J X U ttavAWci 
LA. 0. fc_mrr_sort 1*1. O- 



_ m e «--s o n 



ti.ani\ S. L-.V. \\a\ lUov-d t^.<>r\cV3". ia\. \\o\ \\\o%~<\ 



C V) . ICatAmo 



C-D \Cvtln-in 

H . B - VSaecYvT^ H - B ICodk-^ 
,3".or,c\ X- UxAoiUxBrd I^IJ.U. iW.lWord 
C. t> • \\aecl mo 
Ul. rwierron 



CD- \\aec\ i-no 



*3! a r>AX \A . V\ o\ \\virt\ 37a«-.c\ IW n Ov \Wor<:\ 
CBarloiO C. Bdrlouj 
G-.L. ICoea.-r>o 0- L . Ka««rnq 
XooA XUha. UJxil JootlX Ul. Mai lUr4 
A., von i\osstm , A. Von IT o:sscn=i 



H-H.SV.eUor. H.H-SnelcUn 



N. i<r 



Or* No. 



NAMI 



IS*! 
") 4 1 1 

HJI4- 

vn 



_Den<iron.a D<-o dcntolii 






S I'll 
2.I3L 



G3 



i 



HiC 



'IS I-? 
1M*3 

■I'm 



d 



54 






loss 



1S« 









St'03 

-mi 



LXU 



r ipr 






log 
31* 



Sex. 
Age 



<?\rn 



Locality 

b len Alpine- Goroe y Loue. \oVloe lol.l 

I.LrJ L.rccL 

I thoLjke kLUoroao Lo. 
_ion trcrorwmo Hariri 

luolumnc Lc CaLl- Alt". 4 too/ 



pmui pinus & s 

% 
% 

% 






t 



Dme 

Aoo \1 VU? 

• \ ' 

2.1 

2.H 

y 

OJ. % 1*1 5 

Apr. I It l«1i. 

Mou L ; l?19 

■s- \ 1o<? 



palmorum polmjrom C7* 



Oe.C.1 



i-UnTolii 



cT^oti 15rouunS ville.^ lexos 
fit. Plc*idr,t; S. C . 
V s LoUe. KoihConono l^lis.. 

C^lJ M.llor^ UU. 

O Blue Canon Placer- Co. Cal" 



X)ec. \ 1911 
3on i°| Me 2, 

Apri I a«i I91!f 

I 



t- 






I uolumne Co. .. Alt. 4laoo 

Somm.r lakoe I loceru.ll«_ lloaj Cal.K 

ruile_ LlJcrjJo Co. 

^cr.m.r ukot ruxeruiHe- IfodJ 



it, 1 9 It 
Aoo^.ll, »1l9 

Jont V l?1 1 



A* 



II His 



pinoi pinoi 



I 






UdrJ Gec.lt LoLt laWc 

l^rial Kam. Co. \zr a . 
trtclcli tios ; lexas. 

_S u u.clU G, v MY. 

J&^eijr,, NL 



11 .. 

5"on. IS?, V^OT 
■• 3o IWt 

IS? 19 V? 



Hucle Par-L fUs. 

SrteUer- lilond W 1 
C_ri<iThorn Co. Crd . 

Minnta poAiS il 'nn . 

rludt VorU^ MoiS. 

SlUclL Hanover Cc. Va. 

(— r-ialnarn Co. Co. 



£?xi 

J" 

J\n-, 



.. 21 1911 

* I'ffIS' 

A or; I av/ t'WVl 
hAo H L l*5?19 
-3oL 4 »91i 
^.e oV. 30, Hot 



)alrn arum palnwwiim 



£ 



KoUl^r,, NC. 
rlirinei^poli*, ilinr 






o -ad 



Loletiouj III 
h,rtor,,l.l, 

JJeVewon 

Decrlitii V-dci Co. HI 



fc|^ Urove^ rlejnleVeu Co. CauL, 



+ 



Mdu t i^i 

Apr i I II, IVVS7 
3o, \9V1 

^ e ot.Jk_lSL!lSL 

2S/ IV11 
/ 

Oct. s isi^b 

Apr, I If Wl^l 

Ma. H y .. 

.. ' ia., not, 



99 



Catalogued by dp. Bo<lL,„jjL< 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



J.a-aX U.HoClWo^i Z5Tor><\ X- UJlauLlkorJ ^.onclXll OoLlUecd T)«l„ U»? &*Acfc 



C. P. Id 



jAjjiq 



CO l \c i<J m c 



H. H Br.rnU H . H . Br.mUvj 

H. G. H.ot 



15' 



Id. G-. Hi^U. 



REMARKS 



Oc ULt r ij- I'jiV 



1_ - ICumli'en 



Av. \ .' Uauri< 



A.ooaT L.\. HniH..^! r \..^J.T.t4 i*U ;\i.:-..-,.| 



(3-- L - ISoe cW^no (rr-L. Ka«J i"no 

X &•>** 3. U Moi lU"«k-J 3Tor> J X U Ma, lU'o. "tl 
C. Qarlouo C. Bai-louo 

.AonaiU. MaiUiarA 3.uvJL3LLL n*;u«'i,rcl 



o - A. -_^>no \eu 






C.\<. LlortWr, C.K. IWlUc, 



1 



\ 



H. &. H.oL 



H- G. t-Uc,U<= 



W. I.J . 1/ior-lriiTtpTon 1/.I. IJ. Ul orlV-n-Mofor! 
Ul.X Hoxie. Ul - 3" . Ho>it 



H-G.R^L 



D. R 



n 



TD. fir,- 



1 



UL 



c.-nn-tu 



C.SBrimUii C- S. Br.'mle 

G. C- CcinTu. 



'\ 



2 



L- Kumliei 



G--&- Cari luucli 



\_. Kumlifn 



KK. Coal 

U.Q. HI 

L . Kuvnli* 

M. HolUfc 

M.1C Co^l, 



m g t~-io>-> 



H . \< Coal^ 
I •A - 0. r m e r^o n 
L. Kom lien 



Number Or*. No. ' NAME 

I 

i;vL De.nciro.co. pi 



Sex. 
Age 









polmorun> holm>.<r um O do 

Pu pot-h rubea C 

_____ ^ 



11 






4*y 

_ 



fc 



Locality 

Milton U.i 
Lnolnom Co tyA.. 
rfcJiTunpndrrt r\JSS 
HorlLcrcJ^ Coon. 
/\rlinolon V_ 
lAlnitneu v/» Uc., Conn. 
rrominonoin Ploss 
Minneapolis, Minn. 
HcirlLorcl Coon. 



Date 



Mai* 11, YV1-T 
Morcr. n \~\oT 
April it, l**ii> 
2.4 \WVi- 

.i_ \y°ii 



laven. 



ST 
J? T d nin 

541 
541 



J I >o 

dlscor_> O ii C e rt c/ I 

_____ _____ C^oJ 



c^acl 



Cat -Lslonq B«3n«invs. 
Cnolnarn Co. (=»«*. 
A_rlinolen \_/_v. 

-S^ltTr- Islanl N V 



l_5 itfil 

April it l-VC 

tidr-cU u, .*_.. 

Apr, I x t »*\oT 

hot. u, i^ib 



-Snelfer- IsUrJL M V. 
U«l Kox tuni Mais.. 
LlaSninolon, D. C 



JjOitori Ma__. 
CKattiam Co. (_-- 



Tlo 

5 4 nn 

.-..oL 



-_._ii.rus auroco piU__, 






UeoclL BpL_ l?ocU Greet:, D.C. 

Mt rl -L tt___. 

Great FalL Va 

C_n_Tnarri Co. ta . 

Ular__ai_i -L II 



4 \Sf VI 

3, IS.SI 

• ■ lo, i9S.iT 



,7 s 

d* 

__2_. 



rluci_ BrU Mass. 

1 - 

Ro<_l- CreeW, Diibol- L«-.lum_i_i 

F^y.nLorcl _______ 



>' 



T 

Sunt l l«V? 

Hou _- m? 

.. V ISio 

. IT. WW 

.. 10 •• 

.. \\ .<.»<_ 
- s/ vTvn 

____ _2-_.Wl1 



Ilk'-.-. 

f_ 



-7 iuv 



ralmer- Mien. 
Rillon Uli's . 

SUaneaial-_ Ononclaoo Co. Ml. 
De.e-rA.tlJ, LoU Co. Til. 
East l?ocL Rr-iT Or.cc 



3oL «L is. 13 

_s-pr. u wsh 



IISL 






,c U 



l f 



Uori 

_i3el<iv/an Ulii. 
Hl.Jc 1-arU Ma» 
Hilrner- Hitn. 
JDclavdn LA is . 



U. M.cn. 



.. It IVS. 1 ! 

5"on^ a W^H 

5ol s ii i^n 



Hi'Xir 



novCborotcn.is ncv^roractnsa d 



Aotorri VarW 

(?«UiA m c. 

Lj Rox.buru Mass. 
Kiaujell Flats l4diW.noten D- C. 
Uli lliamspt.r*T rv> 



T 

Ma H 21 IS1H 

1 ' 
April S 1910 

Mdu n ( ,Sco 

>pt ^ Wli 

Mow IS »8«1 



too 



Taken by 



ID. R^ 



\ 



Catalogued by D. P Bud^^U. 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



I I Com V l e 



J.acU XU.Ms.iUra D^. nee G;L+ 



REMARKS 



OctoLc- Zij ^3^ 



LI.ET. Ireat 


1 






















FT C - J3> r-o lu n 


r C B> i-o lu n 







Gr- C Ceinlujell 

Li. E/T7 e ot- 



G7 G- CanTu-iell 

LIE! ~T7eo1- 



t: d. e^ 



Ul . \/»\ ot-th i n o\on 
H.H R«-',rrA«. 



D. P. 



"1 



IaI . U\or|h»nolon 



Ul. VJ . Hot-lWvnolori Lsl.lxL l/JorTV-ii nolc 



lKH.Br-oc.Uei1- 



F7H. BrocUdi— 



H . G • Hiot ee. 

H.H. ^UaJio, 
TTD.Rr™ 



T.D. R. 



H.U.-SkeUo. 



"TTD. R« 



"1 



H.&.H^U H. &. H^U 



H.H.^VieUon 
H. D. ETastman 
C. W ^ones. 



H-H.-SWeUor, 

n . Q. ETaslfnon 



OB. Uiirren O. B • Uorren 

E s. U r ^ U+- FS.Ur ijjW-P 

H.K. Coa\«_ tiLJsLXaal*, 

jA.U. U UL., ^r-lfc- A.. L>.VxU...»rlb- 

3 C. Ulood 3^ C. Uloocl 

H . G- . H 1 o bet 



0. E> Uarre, 



M.C-. VA^Ue. 

OB- IJorren 



tULJLS. Bnmlau MuM^X.S.Rri'mL] 

L*i ■ R. Z^Q PPc U i*A- R. 'Z.ap.lpje.u 



A W nrlx. 



, A- IC^ cU 



0* Nc 



NAME 



Sex. 
Age 



Id Si-iurui Ocvjtoroi-tniiS nowkoro 

lOO . 

'in 
' ■ ■ 1 > . 



Locality 






lotakilii 



FronV-Lort^ l*a. . 
Louoreolt Conn 

Oluj&co M Y 
.SKelferLUrul N 7 
Ralo^n, N C 



Dale 



fUu II, \H-\"\ 



5 J 
5 I 

5 II -ixi 



? 






h^w ^ WIS 
Aol \\ l«tfi 

•Sune. it WtX 



1 ' 



LoWe. Koihuonono, UliS 






LAc. Torcstl Til 






«) -f I J TooM Oporornil _Lj 

v. 
loio 



or mc ioi 



— 

,■> 3 Too 
I 
loot 

lots 
Sa*CL. 

IOX 

IC3 

.1. ■ 
tSHV 

Till 

JLL . 






S>. CUicaoo, " 

_^>Ooclu -Siprino norulOr»d. 
(_ na ihcim Co. C> a . 
I lumraer Xiloncl, ndrulariil 
LriolKom Co. da 



epulis 



^Ocl 

<L f im 



_ScpV. 2 Wvl 

\ ' 



RccL Cree.l< DC. Mo H ll 111? 

Va.snore^ oppaMlZ Plummer^ luosrHnolonQC. Aoc. 12^ \*1oU 
ICanidS Mou l>, lloiT 

Pa. -Septil \*U 



UlilU<>mspor 



rpl-.1T IK 11= 



pViilacM phic 



Tolm ic 



J" 

1 



2H \°SiT 






pc 

Lli>iriinp[Dn D.^C^ 

Moravia., N-Y. Io«il.,<VS'l 

Homiltori C-onaa 

Games NY 

Moravia. - • ^ooc 3o 19V| 

-Son trtronimc Mann Co. C«JI«|- ^Apri 1 s i5flL. 

-Santa iiarLartf . 3o iSoL 

__>c»o Ucronimc rldnn Co. 
-St>tiTa_ XSarbora, 
Jonniui He x rlumii Co. 
_J_Jfi.ac_Lec.elc Denver Col 







1 


1ST. 




>M 


3o 


inoL 


M. 




viiv 




1 


iVi. 






— 1 "7 
J1 


It* 1 ? 






It 

21 


1910 









-. --> I 



ins- 
_i3i 

\itc 






-J3H1 



C/ -5orin_,ville_ Plumas. Co. CaliU. 

(J NlO-IC 

y 

o^ rlohDiuL rlomdi Lb. 

Cj" -SoUn.VlUe. 

y 

_*£ »iAD_VerDnimO norm Cfij if 



2T •• 

3o IVtS 7 






— o , 



loS 
2'l(,i' 

H i s"J 



-»l«b 









S3o3 
ZiV3 

Mlii- 






NlCOiCC 



ei-on imc 



Morin 



_Sohrvi\/i llfi_ I lumaijL. 



June a IVS4 
/ 

.. iv'n 

.. H »9U 

Mau 3LA11S 



O** TiV,o S PWer Co.^ 

U .SciH (jtronirho f"\iinh Co. * 

o< LiohTs LorTen r |um»j Cc. 

^ L-V*r*i Gtclt Lo^c \I7Vi r e 



i iau 



June 3d «. 

X, l^ >V i<?°n 

3or-iL XiT lie 3 
DO. II, ^%^\ 



voc. 



20,JL\1SL 



101 



Catalogued by D.R Bock.*,.-, I-,; 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



ELS Uri^WV F.S. Uri^U-V" 3L«*wlXLI. fcWUlkrd D.c. H l<2 & , ^-+ 

HUI. Flmi- H.LI EZWfc ..--.. 



CX.fc.Ur- 2. t 113/ 



Frs.Ur._5M- 



FTS. Ur-i^kt- 






M-U.I- LlorThmoion Ul. Ul- UorltTinolon 

iL H.-.CS . TWmU u H..R-. C.S. P.r.tr.U.. 

O.^.Bate O.IB 4 ti ' 



R.Ll. ClarL 

L. I\ um J ien 



R. Ul. CUrL 



A. K. FXslner- 

C»- \\. Woss. lonol ic 

A.K. FT^Mr- 

& R . Rtr^-si o not ^r. 



A. K. Eiskerr: 

fcr- R- Isosii onol St-. 

A-W. F-.^Vic^ 



A. \<- F7.sl.er- 

GU. 



H.H. SU*U°«- 
A. Isf. F^kc- 
& . U . 



Ul Irtlt 



Ul . \ a Irnti— 



FS. Ur-i^U-V- 



K.c. vLii^v-o.ik- K.c.tiai. 



, , \u- 



S- Killen ber-. 



Els. Ur__,M- 



3 



3- V\ < UeTi Uet-o 

FiAlr^l-i- 



Abr,a^l4 nailliorcl XancLSJUL^o.aiUkocci 



. 



£1 s^a X U\. V'loi. ttxfcrcl X^.t XU. tlo. ll.orcl 
U.O. Elrr.ev-^-n LI. O 

C. Qarlouj C. Borl 

Ado.i\U IV.H^r-J T^.ixU h.itUWd 









N.-'« 



Or« No. 



NAME 



54* 

') "I tSTS 

Ikl 
•It J 

•OJ 



)pOf 



u i lo I mi 



.- i 



So. 






Locality 
ntilr Drulouun C-ji'iL . 

UlorJ cLtk LA t l^L C/ Ll;U. 

_^on (sCrontmo r\<jrVn Co. 



D»ie 



.Se H \- J-i k?i«» 

r 

Aoo 2 3 I'll? 
Apr, I j.^ HoL 

Mo M is itflL 






-S<So W 



rront mo 



Mi>nn ^*. 



1*1 



^o 



511 



p i*7l« (r.ciL.tVllijpiS Tt»lK>1S lr<t.\-w 






'I.J 



i««n 

H.2. 

1110 






iVii" 



147 



<J ~i i I •* 



.. brodudjcTij la_ 



1~ 



_fi»On ofrontmo Horin Lo . 
-iiierrNi- Ci'liT iierri. Co. 
Ulillili" nendocino ^ 



V IS>Vl 



A 00. 3©, \1oS* 



near D C i1drt,\o"cl . 

IVocL Creclc^ jj>is.l~. oL Colombia. 

Urri'no'on lcnotst«i Co. Mt. 

tronnncnjm, HiiS.. 



^ lW,eU Ul c Co. 111. 



:t 



,w 30 ini« 

IS - 

3 1 IStfl 

.. is; »9S1 



J^ Wollec, , N.V. 

t^ Red B<mL OUo. 

C7 «3cl Gri-osse. Kimlt. rarm Lloune lo. IucWi 

g* DcdoviSJxJAii 



.. 31, I 'lo I 

JLne 1H \SoU 
I IM1 



* 



O ad 



i^onoti 






LaWe Ko£.til<onono # Llti . 
-Delawon 



tTcorsc Llaune Co. Inch 
Lake ICoiH Lo n o no \A i*s. . 
London OnT. 

s 

.Savanna h tr-a . 

LnoThdm C^. CrA. 



Jsunt to, 1911 



.S 



ISS3 



»0^ VSt? 
hAarcVi 11, \"iOi- 
Apri I 20 Hoi 
SeptaS ^c-/ 
Apri \ M KoT 



54, 






7T 



an 

Inc. 



nco^ 

£: . 

Mod 

IcO 






^ 






Icier 

*'l'l J 



8721 



" T 

.. OCCi tl entalis (f^ 

^ , d^ 



Rjitincs San Benilo Co^ Co\."|-- 
Mode stT^-S tan ii l.->.i ^ •■ 



Fit 13, V'Voo 
Morcn \<S \^oi- 

Aon. aU \<J<iC 






IdiCines _iidn Bffilt 



ricdcsto " b>ljrnslDU- 



flardi 31 I'lo') 

2.2. I'notr 



'i-°. 



Apr, I IS IV I'I 
J . to itftl 



Iiodcsto SV^nisloO; 

Vi'( ir>r-vi\le. ; ^jor. Br rnornno Ce 



11, i^ic 

Dec 31, l°io S 



102 



Catalogued by dp. B^U.— U 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



C. D. K'oecl.'.ng C - D I CWc\ ,v,o J.oo J J U . Mo, U.OrJ D ( c. I'll? &C-L+ 

.J.anclX U HaiUlCrcl JcoJIU Ha.Uio.-cl .. - • 



_y.aoc( J. U Ma. Hi Orel 3".Oo.» J U. Md. U.O.-J 

A . von W ossein A v. ICossem 

r <■ rt^>> ^. U\. tjA. U. nrvl , l.a<r><,U. U.n.Vi U..wvl 



REMARKS 



OctaUer ife \\W 





tl 










.. 






•■ 





























E, merlon 


.; :: : : : : 






u 


. 0. 


E_ t-o er-Son 


Uo 





H.H- SVltUor 



rl. 0. ETaslmon 



H.U. £V» t V«U 



Y\ - O. EIos.\ m on 
M\<- CnaU 



3. I Craven 

m. waw s \i-r- 

Ul. Dooo lass 

3. C. Ueod 
N.\-\ \\.s\?r- 



«3.~TT Craven 
IaI . Dood lass 



is.\ei~ 



i l_ . IS orrv lien 
N. Woll.sWP- 

LL e:. U\ OD a 

L . ISnm lifn 



I - 'Cum lien 

M. WolWsU- 

U.EI. Uoocl 
I l\«.in-. llgn 



■ 



Ul . E, . _S aonders Ul. EI —Saona»rs 



L D/B. 



"I 



TTD. "Pe 



A 



Xoml^ U.V\ai\W'orei -3T^A S-U. liaUliord 






I 



Nv*a 



Or* No 



NAME 



L caGi) 



Daw 







** A I 












• 

■ 



3ASJ 
31i-J 

it I 

4VolA 
-MIS 



t5Ti 

MSI 
11 v 



14 






sml 



ItoV 



^ 

^ 

* 
* 



Denver, Color ado . 

lauinti San_Ben»lo Co- Cal.l- 



l"U* \ fln3 
Oct" iV y l^^T 



mhucu 






1 



.. .2 3 llcl 






romT Keues, 

n«6r letSlo«-r>a_ iionomd Vo. 
/ 

Houujord 

AlviSo Sinlo Clara. Co. 



J" 



Olema.^ 

BUcL Pfc h^r.n C 
-Son FZl. 



DooonWs Alameda Co. 



<7" 






Ti\urDn 

JS«in Llu Cbtspo 

HdlaoUOrd 

1 

-Son Luis. CWvipo 

Belmcnt ISdn MoAeo 



H o u lli o 1- d 
I 



J3 



Apn I in c?nsr 




0<-t-. V l"l£>3 

_^ l_i<lo3 



Dec. 1H wis 

Fit is iVVi 



McMc 
2LT2. 
3VU3 

sill 

I U J 






54! 









scirpiccla 






Block I Din\ Mann (c. 
Icini Keues Slahon 



San rel.pe. 
-is>On Luis Obispo 
YiMm S>prmos r I\ivcrs»d« 






_>pnnos 



It ion I OSS 

12 mi . N.oL GsUenlel 



/ 



<7* 



rTT. Conce pTTon , 

Cruaialuoe LaWt_ San>i t"'.<u-t>«<-a.C« 
1 2 rri 1 . K ■ O L ^_ ^ V 1 to l£" 



M^ 1, lW 
Jione. S" llos " 

Oct-. T, IW 

»r;l i a t? 



A*>r 



•-\f \s 



IH 



n 









103 









Catalogued by o.p. e 


Ocl< i no \~\ ort-i 










Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


REMARKS 





















f 



-XoodX Ul Ho.ll.orJ JWXU.IIa, lUocJ 3Io«LXil. fcU H.a.a D ct . Hitf &..).*- 

IdndIUflo.ll.ora XooclXUtMo,ll,ov-cl 



Octiter- it, l c »iY / 



U.o.e: 



m e c-.s o n 



IaI. VJ - \ .r-ner^on 






Aan4-VUt Moilltord J.anctl U. Ma>ILo.d 



Ul. . Cmerion \/A- O- tL m e«-.son 



«Yo<\<\X UV l\o. I!. or<\ Xaocl X JUL r> o. ll.o.-J 



LA. o. e: mer-^or-, UL o. e; 



mer-son 



C.D ICatd.-no CD. \Co«diT>o 

Aon-cl AUl. Ha. lit o ret o.jx^ct X- Ul . H a. Iliorcl 



.0. E 



m erion 



Ul. 0. El me* 



-IUX.U rlatVU^vi XaodX U VUllw^ l 



Ul. 0. Emerion U O.L-mer^on 



^a««lXU.Ma»Uie«hX<J«J3 U\. Ma.lWA 

IaI.O. CmeriDn 1/4. O. ETmerion 

XarntXLl. Haiti, arcl Xj-mJX U\ ■ M a.U.d^ct 



A.v. R. 



A.v. R, 



• 






__S -a^d JUHii IliWd Io^jXU. C\a. Uio,-d 

A.v R. 



A.v. R. 



_m » a_ 



Nil -<■ 



0* Ni 



f 



NAMI 



Sex. 



Voih UeoihLpis Ir uL>. si-irpK-oli 
.. " '. 

beld«v>oi tclJ>ve« 
Ec&riO v\i ens Virtni 

u - 

. 

.. 

-. 

.. 

inn _„ 

.. 

1M33 



11. 



Io«ic««0«-'A<1. 



■ •! I'l 



*1 

1«3<J 

'Ibis 



nn 



I1S1 U.Lon.a. c iti 



r-*no- 






15/ 



IO 



leg 



pUil W& poii Ua_ 



15* 



i 



19*1 



son 

i -.7 



chi-ci sec \a 



I 



Locality 

-^sanla lSat-kara^ Cal.l- • 
11 m, N ol Co'icnlt , 
-Son Joit <.l*tl C&bo Loujer LaJul 

Lpi IH, Jrn Co. Vr ii . 



Due 



-Sunn \T V\o i_ 
W^ ii i<,\H 
-Sept. • »«V7 
Apr. I 3o, WW 
Mom ■ lt».T 






Manhotton ICan 

RaU^U M.C 

-Savannah Ui 
Uli\Uamsport~ Ri. . 



O UMWomsporl la.. 



- \W%> 

■Tone a.% VV^I 
Ma H Jo \1oS- 

», ws 






^dn Weronimo rAarin Co. CaliL 

r 

tait-ints S>0n Benilo 
-Son Gcrommo Mar-\in Co. 



13, \<\l3 



O iuv 






3. 



cAaJ 

£ 



-SanTa liarbard. 
L Jill. Is nenaocmo Cc 
Boeaa. Wsli LaLe— 
rvxui-uara 

UliUils nendoano _W 
na*j lu Oi-a 



Bdircl^ -Shasla Co. 
HouLUOirJ 

Char lei Ion S.C. 
Meuj H<3v/en Conn. 
Charleston S>. C . 
Slua'u Hancutr Co. \ln 

u uJh— M V 



■9- 
-3'one IH »*t 1 3 



Wi 



H lli't 



June m IWI 

_L^ >M 11 1* 



V, itf-g, 

-Sept. 12-, tto? 
% IS I'l 



Aj>ril 12, ,S'n 
Apr.l t IS8-ST 
lone » i, l^VO 






Grdines 

Crialhom Lo. Cr-a . 
Neui Haven Conn, 
^e.^^ MC. 



k 



\\ 



orcivia 



NY 



Aoo. i, i a 16' 

A.pri I M, l^oV 



\ 






ninncspolis Minn 
HoileuJ M.V. 
Lake KosViKonono , v\ 
<• 

r-Airk n ./c n M.y 



IS-. 



_S>an Ufrc tnmo / Mon'n Cc . Col.V- 
HaiJiJLU>ri.l t- 

FatCaries ^..,r. (Senile" ( c . 
-Saa bfrtnimo, Mori n rk. 



Ha-. H y iVV<2 

■■ 11 isni- 



-SepHjJl ■> 

MarcU XI l"?1lo 

Apr i I 11, ISt^ 

ii; 
j , ULLIas: 



104 



Catalogued by dp. BoJc^oUr 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Jincl ^ U.Maillia«-cl XnacLl U. Hs\ U,or<A J. „ C V X U.Mai lUbrcl TD.ro. HlV Gii-fc 

A v R . A. v. R . 



M. A. Fra^r 



U.A. Fra^r i > i. «. r i-a_s» : 

.&.R.l\ossionoUf. £ R . Ross i ono I Jr 



C. R. BUeWlu C. P. BUcWlo 

C.S-Qnmleu C. S. BnmUu 

14. S. QrooU_s 14. S - BrooUs 



A. Ko^to 
A. v. R. 



A . \< oc .V, 
A^ R. 



REMARKS 



OcXLe.- 2-T 113/ 



AanAS.U.fta.llv'ard J.ar.illl.Mi 



A. PR. A. P. R. 

A-v. R- A- v. R. 

S^aXU. Ma,\l> ar 4 X;w^lX)4XU. H.^J 



14. O. Emer 



u. o. e: 



TTiftion 



A. I . 'i/Jaurie- 

A-T^ Llciwrie- 

1 



A.T iLun-e- 



r\ i Uen to u r- o 
T D. Per-™ 



R "1 1 1 e •-> but-o 
XT D. Per-r- 



1 



p:_<;. U^ix- FT-S. U noLP 



to- ■ £ • LanlLOt II 

XX"- Craven 

L. I\*jrrv I len 



G-.C . Canlijje.il 
X-~ IT. Craven 

I - l\Orr\Vt«ri 



PX JS. Ur^Uf JELSjAjcAgWp- 

J. r,a3". \4 rwu«<>«i j.^jiuria, iu*.-a 

14- O Elmerion 14 O. Em«rson 

JLare! X-Ul. Moi IUoesI Xand £ U Ma, lli*.-d 

IX O. EZmervson LA O. Elmtrscn 

«X-.r.XT.l4. fUlt..-,r<l XloA X. 14X^11.0,4 



Nunba 



0* Nc 



NAMI 



Sec 

A* 



Loc*liiy 



Due 



u 



Ll.U 



P 



! 



] 



S3 

U S L 
5 *t 

tits 



*«U3 



i^n/' 



>SH . 






6H3H 
■ tMS 

54' h*o 

5 \ as-n 






ILuiuJ.Mll CaWl . 

iion ttronimo Hariri Co. Col'.L. 
UurtKi. Hurr»t,oldr 

Mo houoU, t, u .»_ 



Apri I |L| (loo 
I ' 

•■ W„ llosr 

Mo M ^ \ tio 
., i s ,; .. 



O __iOn Cyerontrno llonn 

<7^ J^onTaL l3> a r t .1 r <i__ 

cJ^ _^><>n Vjfronimo Mann Co 

cT" 1 __joVin_s\/ me_ Mumas 

<7 lm H OU LU ii C_il 



.. IT l^oL 

. an hi? 

/ 



^ 
^ 
^ 
^ 
^ 



a joy 
_<2 



Boob's (_rec.k Fl-es.no Co. 

ETurcU H. / 

3ei3Vieu» _Soncmd Cc . Cal'-J-- 



AoL is ivy* 

1 ' 



-~>on ofrcinimo Rdrin 



PI 



rlumos C 0> CoV.L- Alt. 4ooo 
_iierro. Ci Itl Sierra Co. Cal.U- 
H Ou ljllo «zd ■■ 



14 lloiT 
lone 2V lilt 






__^Ort Crcronimo llocici Co. », 
Yoscmiltl Y/aA\e. 



r 



I 



Ao<3. 3c lloi" 

-Sept. (/ i ^n 
1*1 .. 

I 
1„ \So2_ 

J ^ 1, >?T1 



ait 

ij4 ! >( ^ ■'■ asts 



H1.1 

5401 1 SJi 3 





llSH 




Mi' 7 


24LS- 
45*1 


• 


41 Mi." 



SVC. 
33,: 



^ VoicrT^lc Vail, 






A major- C o . 
HauLuOrJ 



li ii n 

Apr! \ 2V WoX. 

I 

-JL 191U 
x" 

2L ^-^3 






Tuolumne_ Co. Cs^L. Alt30OO 

JSanl<a. l3orVior < i_ / LaV, 
. E Ttire W A 



L Viol 



hau lo l-JIL 



\ 






O ail 



JuclnnsviUe. P\ 
Hou lu a r ct 



*_j(no s V^d. 



nou lu a r cl 

Littlt. Sur Kiver nonlerir u G.,CaliL. 

C ^ ■ M • 



_Sdn Ueronimc rlariii 



Xooe- 2.L I Sot 

SI mn 






ratili>- &rcwe / rlcntereu 

-Sieirra. CiVlT Sierra C 
Li UW \ji- rUver- llonWj 



¥ 



im 






1 



21 VS^ 

J X 

/ 

13 Hob" 

Oct. it i'ifi.3, __ 



105 



Catalogued by o. p. QockmoUc 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Ul. Elmer^n LI. Em.r Jon J.*cuL XiLM Lai.lLi>ccl D<LC. His Gr.-^i- 

XandX- Ul Ma»ll.arcl Xand J. U.Maillidrcl .. ... .... 

CI. Clov, C.ICU. 



C.I . Llovj C.ICL 

31ao.4.X U.Mai Hi ,-J T&-.J X U.Mai IU-d ■■ 



REMARKS 



0<-W=cr- XT l"\3t' 



-U, 0. Fmfr^ni 



U o r 



m f i~-^d ri 



. m e r-S o n 



U. o. e, 

A <>c.cl J- Ul . natUtarJ 
H . O. Je r> l< \ n S. 



. m er^on 



Li.o. 

M. O. JcnUmt, 
14 .14 _SU<rUr^ 



H . O . 3enkins 
LT a^JX U.Mai lit ord 
CD. Kaedi-oo 

A.van IVossem 
Ul. 0. Fmfr.tnn 



J.OoclX Ul. Moi llio.cl 
v_. D . ICaedi'-no 

J. 

Ul. 0. Y~~ n-iprsc>n 



J.oociX Ul Hoi U»o>-<A Xor<c\X Ul. Mai Htord 



U.O. E 



rtifr^on 



1*1. 0. Lm*rsO( 



■• 



a.ood IU.M o\ Uiarcl ^ aod I. U tla. IL'acd 

CD. lCa«.c\>T»0 CD I Co eel mo 

Ul.O. ElmerSon UU Emerson 



H. B. Waedi^o i H. B- WaeJ.-no 



Li. aod 3. U- M ax 11, arcl Jor><l J U\. V\ a ■ ll,a,-cl 



Ul- Q. EZV-n.cr-.sen U • O. EZ i-n rrion 

H„ C\ Xeo.Wrxs H-O-Xer.Ums 

Xa~l X Ul- Haillvorcl XanuXUl. Ma, l War A 



l/d . V. n_ tn«r^on 
/^ . Van \VfiS S»« ro 
H. O. ^?nl<lni 
Ui.O. E-meKSo n 



\s\ . O. C_,-n<?«-.s-=iT 
A.voo Uos.S.'tr 

H. Jl«nl<int, 
LA .CLJELtELfccSJir: 



Nu_b_ Or* No. 



NAME 



So. 
Age 



Loc-lily 



Dale 



t ISzi LWlionia po_ii\«i uiruie< 
.. ^ . '.. 

■ UM I 

t l.'-"' •• - __ 



he 
_ 



O UT> 

4 ; 

4 



PU 



• v Cd^ Ca-l-L. 



A\t 4ooo' 



c»n»densi! 






I I JuUIOtJ 

YasL.lZ Vail. 

ioio IfcAales, 
___tecr_. C. IC -Si«rr_ GounCT 
-JJinocrontmo Hdrin Co- 



.____*_. s/ ms' 



i lioL 



V" 



wo • 
0_.V. 3 iSoj 



-Sept. it, nn 



•v 



ixm 



M-Y 



FraminonJrn tlaiS. 
J3rooU v. lie, ITnJ. 
London, L)oT. 



AlrlW 

Mou it. 



IV"! 'J 



2.4 






ST 

.11 






F_lls CLjkJi, Va. 
Palmer- Mick 

/ 

Nc\-u R_wen Conn. 
/ 

Ecorse^ l/loi^ne Co. TAich . 
Llellesle. 



M 



une 

iLs. 



___ _£j_l_pk_o__ rule. ll__ 

p iTn 
p. J1C 



+ 



Millbn Ull_ . 

•S . Brainlrce. r\as_. 



Jone i IS>44 
3 

Aoo.al, VIoL 



d L 



\\ 



IX 

lev' 



tf 1 



4 ISM 



ope^ J^ullivon Co. 

ttJ-aviL NY. 

BrooU VvUe—^, T_-i_A. 
Frdminonom nasi. 
near D- £- . HariiWnd 
fYocL. CrceL D.C. 
J2)oiton HoSi.. 
LvLosnirioIori , D-Jl_ 



rlaLi \\ wkt 
ll V\oo 

-J__l-, ML. viHL 

Aoo. -^ miT 
Apr. I as- l?_l 



S T 



3 s .. Hud_ SrL _!____ 

d^ London Cn"h 

c7\'_„ M.IU U.s. 

CT^Lcl Hv.de ELI M_.S. 

______ R^-^-tt- m y 



/ 

y 
10, ISli - 

I, IKS'? 



L4, Moo 

2.1, l-tU 

tr \°ioo 

_.i isn^ 






S_*l 



l7^ Houlu ord CaLL. 

O VzrrC-Se. r^s.nlc. Mrm 



113 






' 'I 



C7 Gjro_se_ r^s.nTc. Mrm Uldune C_. \\.crt. 

C7 im _3e_ver- _)_m, Ulit. 

CV EccrSC \rtldLiac Co. H.en 

<7oJ UleLltsleiu^^IlL 

O U l?oxtir^ / .. 

O _Scr,r, t ^;- l N.V. 

o od nollc.u / 

Literi^ vil|e / Lli's. 

6 — J3eavec Fla m .. 



Sept. H, lleL 
.. <^ ltd 



ti 



epl 

■*1 



Itoo 
2_l y ISSH 

Aoo. as, isftif 

__^ ILJioj^ 



pli-lix p 



»c\< 









Grrossc hitnte., hdrm Lloune Cc . f\«-n 
HudC.nOc.i_ MtsT An- . 



i>_p*-. 3 lit I, 
^ol M T W13 

. ',; .. 



Catalogued by op. B^U,™ U 



§ horn 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



CD- IC'aeJ.-no CD.^aecU™ X anc\ X U tWi.ar-*! D,c. \W 

— * -\ 



&.- 



LI. - El merlon LJ O. EZm«c-son 

Xor>^ i.Ul MatUiarcl ci.aoj X Ul Ma> lliorc 



/V V,m V?r 



A. . v j «-» \C r 



«Xor>a J U\. tiaV\Wo«t Jo^AX U. Mo\ llujcd 



FS. Uli-i^Ul- 



E. R Qo.oL EI. R QccL 
U\ . -Saonclet-.s Ul. -Sa^inder.'; 



/V B - Llarrcn 

3 C. UooU 

-S. LA. DentSVi 



A- B Ul ai-r«n 
■ S - Ul. D ei-nion 



V 



106 



REMARKS 



QcXcljet- 2-1 \^</' 



L- l\UTTl\ie 



H. & Hi^Uc 



L. . 1 Com \ » « o 

H. &. H^§U t 

B- W Uarrtnn.t). B. H- Uorren, M.D. 
AlX R.^Ur- A Ul R.,tt^- 



H.HSVieUc 



U-H.-SU.eU on 



- 



H. G-. Hie tce, 

X El - l\ c aus 

R.U. CU^L 

H. &. Hiotce 



I-U&. UioU e ^ 
X. El. Wcow& 
R.U.CUVU. 



P£. Utrnr,L+- F.S.Ur.cUi- 



\M - O - EL r-n e i--S.c*ri 
-X C ■ Llootj 

L\. El • -^nuclei— 
•3- C. Ulooq 



"ED- 



^ -~T~. Criven 

Ul- tX . SnMcl< 
X C- Uloo c-l 



VaI.O- d rnev-.sc>r< 
3" C-Uoocl 
Ul . tl . SnucUt- 

vi- C. UlOOC^ 



U.K.Z. 



ULJv. Z-appeu 

XT- Craven 



n^ ele< 



Ul. r . .S n it c\ 

O - I- . 1^1 ooq 



U.U. R-.c. 



U.U.R-.c 



Nuatw Qr«. Nes 



NAME 



S«. 

Age 



Locality 



D»ie 



-lOCO. ttls. Av 



lb% ^>e\o idVi a o a. p«tla pvtla Q iuv Huothv 

jD Chiricahud_ MW. 



r\-z._ 






4 






O^ Hudchoco 



^ 



MVP 



3,0 

BasileuTtrus culici 



vorui 



Motocilli llova. aloscen^ 

Anthus rubtscens paciLicu: 

I 

s m 



O ror-l DauorcJ Ncui Hexic^ 

£ ■ . '■ 

o acl lompico^ Mexico. 



It 



oWon ZDelleL A-Ioskcl. 



3CP, 



<^ RjuaUop, UUsn. 

O Hauuuarcl ColiL . 

£7 leucines -Son_Benilo Co. Lol;U . 
"A ' ^ \ 



j 


Mis 


nto 




>Sc 


" 


Oil 



C7 _JSan treronimo Mann 

Amsaor Co. 

? M\CQ5»o 

<J Jjruioujn 

O^ Ealmdale., 



O^ fclicines / -SonJ3enilo Cc 



<T 



H< 



J" Pot, 



r r. i\ i\ 



' 



in? 



^ 



f^ 



AlOTL 



k n 
in 



Ft ft cys S-fefc 

raianes Son \5>enilcT Co. 



Aoo. iL r?is- 

Hom t, VV1U 
5ooe! ii, 191.1 



Aoo 2S 
Apr. I 11 18<U, 



"JliT 



• ' \3 I 
lulu 1 l?8V 

FLU iv 1 i<?is 



u 



Jen lo, l1\o 
2k,, lio| 

J a 12, -, 



.. i WU 

s 

.. x\ wis 
.Aoci_Lj3, »>4 



£ 



■ San trei-omtrio norin •• 
(P Eli Mcn\e_ Los Angeles Go. •■ 
£7 _ion treronimo rlorin 
* - ■■ 



OcV. 3.1 19^T 
• 2.1 \<?U 

Oct" •• into 

Ncv. t l*Y] 



tsn 









a*si 



1,15-4 
610-s 



£7^ TDruloiun 

O Jj^>an wcroniino r^«srin V.r 

-tl- Vi'ilor-vtllfc. San Pif-rna rairin ■ 



Mcv. 1 l<8Y] 



XT 



5r)i'xi-..Q>ic 



J^ Amatlcr t-c 



J)ec. AH 13oiL 









107 



Catalogued by D. R BocUnoL 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



U\W.l R-«Ce_ LULL R-.ct, J.,y>aj. U.Hoill.dJ titc. \"\\i t.^-t 

U.W.trK* ^ RLU.IW- U.U. ft,«,R.L.UAU 



Q H . Hcuoc-d CM. Howard 



REMARKS 



Octotxr 21 \"\i^ 



Li- U. rr«£ 

O. H Hc.ix.orcl 
U.V\. Pr.c^ 



O. H Uovwacd 
U.U. Pric^ 



FT .Stephens 



LI. LI ■ Pric 



H. _S\c pHens 
U.U.Pr.ce, 



^ 



CIS"- Bates. O.^-BatTs 



LI o. 



_«-ner-_son 



U-O. 



. m er-^on 



A ar. f \ 7\. LI . Ma t ill Drd ,V OrUT. U. Hrti 111 Q<-cl 



H . B - iCae d t'-nj Y\ ■ B . Ic'ae.d »'-n^ 

A. I/A- rlavl\\OTo\ -^.artcl 3"- l«.l. Ma\ll|ar<-I 

H. B- Kaedmo h 1 . B. Icaedi^o 

Xonrl 3. Ll-MailL^d Xor>AX-U na U\taaL 



U. o. e: 



rner-Son 



U. o. 



_T-n er--SOVl 



X and I.U. MinlUard *\;v-4 X U- Ma> \Uo\cj 



A.va^-i \\ossem A - v-o«-< hosier 

C . D - ^CatclvTno C. t> Kseclmo 



A. ;><^\ ci .U M av Uiaccl 3^aoc\ I- U Ma. Hi wd 



HB. Kaedinj, H.B. Uaedmn 

U»I.O_ E vn«rion l/J.O. ETr-n«r-j 



Numb* Os No 



NAME 



+- 



So. 
Age 



ma 

To.* 

•lost 



Locality 



AntViui luttittns pac.iL«c.us. 

% 

1 



I ' 

l\l>ca.iio 

y 

PloJcito^ SloniiUos Co. Cctl.l- 
C_oTow —Sonoma u - 



Due 



.'• i ) ■ 



2.1U 






? 



ruuailop > Ulosn. 

Hauu-iarLl L<3lii_. 

0\ ' r 

_>on I — ortnio, 
_^ao Urec-orumo lit 
jSir ..l_o.r.crt2.s 



2\ IVTP 
Aori I ** l<\oH 
:: 2o ■■ 



U. Co\; 



1, nn 

Oct it. l<1o| 

It. 
2.M 



2*1 






iproouei 



ipr-ao 






2o3J- 
MJ-i 



JJru louj n 



Mov. *\ 

/ 

Dec n, ■« 

2 3 \toi 






GricldiTios lexas. 



C3- v ddl Y>o S 



\ 






JT3t 



O 101/ 






MdrcV. V ISVt 

Mov. i, i'ioi 

J 

Oc"V 31, IVViT 
JEeJL.i3 \V\L 



_Sdn An'onio. Co 









hoc, « 1^11 

_ \ ' 

Aune b"~ l^U 



<?3Vo 



<7 iuv 










Iriclian Ca'ffor»,_SonuL liarbtird La. Lil.L- 

Nevacla GJlT, u 

JlMoe. L_ooc.tA 

Word G-., Lalct. lahoe- 

lAlr-iotTTi -S lelion 



.S^^ P \ Crvr l ^nfc Crov. G^ u_Xkt- A^JS^i. 





,. 


1ST? 


Aoo. 
-Se f V 


lb" 

/ 

13, 


111? 


VSot 





Niles Conbn^ HduLuord 
liiloe (-often I IdCfr- Co. 
-SopGel CrteU, _S>Orua. CrO"z_ Ce 



-Dr H l 



%i 



3<n 






o 

? 






Dujn 



Lai. 






t 



.. ills/ 

.. a, •■ 

.- >3 IVV3 

Nov. I, i«U. 



DrJc 

^>r-M.cK«U y AlosUa. 

JJrLjloujn, Ca|i 

Airnacloi Co. 






. W.cL Dr H \oIL n Cal 



ymJ.M.oJ. Dru 

S ".I K\. oj. Dt"uloLL>n ( 
-Sr rt.cnaeU ' A\a S Ua_ 
Uif>Limnf. La LgkJTL . 

r 



\- 



2-3, 



-^ 



..2.3. 
rtor^Vi lb', \-SVTL 



Mt 



/ 



M 2 '-/ 



108 



Catalogued by D P. BocL:.™ l>; 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



U O. Emrrion U O . Elmer^n X o„ <\ Z UVlo, Hi Orel "Dec.\W G,i\\~ 



J. ao<l5 U . MoiUibrel 3". mcIXU Ma. \Uo,-cl 



Ojoler- 2.V m'/' 



WO. Emfrion \a\ O- TX«-ner-.sori 

C. D. IcaeciiTio C. D. \<e>cc\i-no 

3 ar ,c\ J. U. Mai UiarJ Xon £ \ 3 U Me. lluaod 
CD l < k^k 



^T 



r. n. \<^ A .^„ 



. Ul. O. Elmerion 1X0 



-Tiens^sn 



3. A . jS>,T-i^\e«j 
C. A. Dotrje 

X A._S»no\< 

C.L. 



X A._Sino Li 

C. A . Do," 



c^ 



^ 



-O < 



\\agc\i 



"l 



X. A .^Sinole 

C.L- W**A: 



'\ 



C. D ■ iCaecll-no CD VvaecH-no 

A. P. R. APR. 

A. x/ain [\c5 Stm A van \\n^s er 



A. U. Ma,\liov-cl Xaocl X U.HdilliOK- 

Xar,aXlA .Mai\Wa«-<A laociSU MalUis^d 
U.O.EIroer-ioo U-O. 



- m e i-ao n 



L UcU L. LooL_ 

IaI. O. ETtneriOn \a1, O. t_rrjer-s.on 
Xancl X wLumlliard «Xi>vul SjaLSulaidliaial 
G L. I^ei.-no Q .L ICoeclrno 



H.B. \<aed.v>o 



W- 6- \ Cacti .'wo 



CD. .. C D. - 

O. X Ba\rs OX C^TT 

C. D . \vaeq»"ino C- V->. Uoeciiv.9 

W ft ■ » H-O^ 



C.L. 

C.D- l^etl 

G. L . 

Q-X Gol^I 



3 



CL. 

J 

C I.. 

O.X J3a\?T 



'.. <r 



Cr, '.. 



NAME 






.. 
-St I J 






toll 

k 81 





Sex. 
Age 



O im 
I- 



Locality 



Niuts Carion I A o <j i_u or cl Lai, 
BUcLiuootl CreeL Lake. Cinoe.^ 

Sg e UUla . Vjlleij or~\ rucltee, 

jSunol AlameaA Co. 

3oQUei Canon.i^onU Cruz, (.a 



■v 



Due 



Apr, I 20^ 111? 



A. 



\\ 



c 



_Sp u <1 uG Voile u n^ lrucU«i 
J_) r M loujn 
UlnoUIs. -STalior-i 

^Sitka. Alaska 
.£)xuicaiun Cal'ik. 






Aoe. 13 I^IV 

Dec 1 i9i«r 



Jjruiomn 

rlc VlenuiooJ ^iprmos 

ixsoue^ CrctW ; ^ianlE Cruz. Co, CdUl-. 

Jjropoon Ariz_. 

PIT - 

I hoemK 

Lou alien, -Ssierxva. Co.^ CrtliL. 

CaHion New. 

Louollon _S>ier-rd_ Co- CoV.L. 

1 r 

rottlo Co, Colo. 

Laredo 1 cm?,. 



pt I, ho, 
Nov. I i-ilL 
De c t V *<?■ > «,- 



.. 
Sol 

143 OreoscopYes montonus 
.. 
'Hi 1 ! . * 






a .Sp-. 



iibi 



, 



1 



U IUV 



_\iin£ L 1*100 

Oct. n 1<2V3 

•San l9 rP^S" 
F^o IO, VS^lt 
X.m ,- T it IP 

7 

lc IS iv 



Aojj. is; v?Yi 

Max/, tl IfY^ 



S 1 



fcxosr 

113c 



c^ Victor uille_ ijn Bernordi-nc? Co. lol.L. 






J c 



-Dimuv- Doliao lottos. DolL clotted 
rlirnus polc.olo~ttoi polluolottei 






I— ociaVlcrj .Sierra (-0. 
inoenix Ariz.. 
Lou£)Mori .Sierra. Co. Ca\.*L 
Criterprisc. h la. 



6^ Chdtriarn Co. G-a. 

d^ Rocine. Llis. 

O im Cnt<tham Co. (=r a . 

CP Savdnrwh 



■^V| 



1111 



'tWIS 



IgiirppIpriK 



_<2 \± 



I L . , I 



IL 



<T*aJ 



Haiiniarfl C a lip. 

raiclnes Son l^enilo Co. Cal'.L 

I 
rouioii -Son Ciieoo 

rtXsaclencV, •, 

Idicinci San [5>erid«? Co. 



Dec jl\ Hc l | 
Xnt >"», l c MY' 
Marcr. 1 VSlL 
Jone I, 11 IV 
Aan.13 LSI 

ttoys; ISC'! 

Aone. - iVto 

Nov. s; 11 II 
-Dec 2tr lIcH 
Jon 11 HiA 



2U \»U 
10, I'iV'M 
FeW. IJ, 11 VT 
Jon il ; IS'lt, 

Fit. 20 i<?vi 



3IVS- 
• i2t 

Uotf'. 



c^ 



^01. u, L^>Tal«na_ _Li»land 
_^0>rila CrOz-^ilond 



Nl. 



COSIO 









■^.- I 



-i.-i.HL 






ctor v ills .San Dexnordino Co, ujlU 



idicineo _San jdenilo Co. 

-S«>n C l« tnentel IiUr\i| 
I aictnes -San Scn.lo" Co. 



MarcW SO 11 1<? 
April \\ L<?n < ? 
1 1 

Oct. 1^ i",sx 

Ok-II V^cit | 
/ 

•• 3o, I^^M 
3L\n. ^0, Itf^C 
Morcliil IHS 

-. 10 iv<iir 

Dec. 11 l^1i a 



Catalogued by d.p. q uc |, ■ v,. 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



L.10. Emerion LI . O . TIL.it. erion ^. o^A 3" Jul Mo»U»»-J Dec. X'W'il &.'4-+ 



109 



REMARKS 



OcPU,- lV ^3^ 



u.o. 



■ nn er^ion 



U O. 



.^i.aoi 5". LLtlai lUacJ Jood A. LI M a.\Uo,d 
CD. lCa«d mo 
\a\ . O. t: — mfr^on 

i Cr -L ICaerl mti Cl_. ICagrU^ 



(— . LJ \ Uediino 

u.o. 



_ m e r^soTi 



W.rn. Ct-OSS 1/Ai-o Cross 

U. O. Cr^er-S^ L\ O 

LI. H. Qs^ooa Llli Osgood 



_ rrt « «~i, o n 



&.F7 B> 



renmo ei 



VlOC 



■JsLEUlb. ^rl ^^aXLLllaJL^L 



Ul. ET. Bruarit LI. PI . Brw ar- 



LI. P L.ou. 



LI . P L< 



F~ R Arms l rono F~CS ArmJronc 



b- • P i_>revnno<M — G.P lOT-e n\\r\ue«— 
<\aod-5 U\.ne>\H»o>-tl 31a*wl.i-Ll HcmUi card 
L.U Rrcmell L. U BrowntH 



TTO.Pct™ 

D. 4n a PR- He 
X"D. Perr-M 



1 

DA-,4 P.R. H=u 

T"D. Perr 



U.O 



- m ericn 



1 
L\ O. ^Imer-^fM-i 



S.^A. 3 U . Mai Uvor4 3".o n a 3 U Ma. \\L*xA 

U. O. EZ rnei-.son \-4 O. t_rnerion 

A,, van Isossem A . van Uossero 

3: Q oc\ x. u . via; dikii^JLxJti tiav il^cJ 



• 



C.A. Alien CA. Alien 




Nu i i.<r 



Cv s No 



NAME 



So. 



Utility 



Due 



KtWI 

5 ." ; 



pc4uoloUoi Uolucl H< 



Mimub 

ljunieTella corcl.n.' 






.Sonta. Latalin^. Lsldncl LiiViV-. 
Ijti-iiits -Sun lienilo' Co 
teller- XiUnd MV 



It, 



h. 



'ISiT 






"r^minphom / I loss 

E_ rLsrtl-orc^ Unn. 
Lollomin Orico. 
Jjieovcr- l_Xsr-r-i \<Jiv. 

Nor tritfrnplcTn, MjlS. 

Milfc-n Ul.k 

C—n.stridm £c Ct.t 



Fit, jo. i^ri 

Mar-cn a.1 tVU 



_See>T ft WVo 

Mac. 1, V?*H 
.. ' lb", IVU 



51 J 



>ilo 



oxoilonr»a_ r«ji.urn 






" 



LLl 



t u ' 



(7 s 



jBirooL vi Ue. / incl. 
Lndlnam Lo.^ La a . 
Neuu Haven Lonn. 
ne«rD-C, HdruWricl 
( — n«itnam Co. Cr.1. 
h" r«i rniop ham I loss. 

Irinceton N.ci. 
..St. Bernard OruJa 



-Tone 3i o^ IVV>» 
rAartn lo l^oT 
Apr. U l«?1H 
.■ 2-1. , WlV 



M*c. 



»3, Vto<\ 



1 


onoircslr 


t senncTfi 
















Dolmen 












V tnj 



irei 



O 
t- 
o 



UlorvsouJ _L ll ( 

C_naTni>m Co.^ (j«. 

Louuer l\.o fc-r ancle, Cdcneror. Co Texas, 

Laredo lexas. 

Lovutr K.o JcurdriJi (ameroixik. Lfi\. 1 

' > r 

ForT Louucll /kriz_. 

Intsenix 



rort LoujeH, 
uticn 



Oct *) lUt 
3une 2, lV1i 
Nlov ll, VJVST 
J X ,me 1 3 , 1 9 1^ 



Fit. IT l9lL 
liar- H - 

harcU a 



I £ 33 






111 

21U 

IStiT 












HlH. 
31S JL 



Hist 

411 s 






cintrtum c.nereom 



cT 

£ 
A 



I hocnt; 



Loujcr GiLLcrnia. 
La I at Lotuer- •• 



M, 



S, I«1L 

Ount. Z4, l<*«'| 
Apr.! H IV I 



re 



divi 



Jcv 



vi_ m rt.Jtv.vom 






laicines -Sao lienAo La- Ca\".L 
hdiadena 

s 

lOCilic. fcrrovc rlonleret) Co. .. 

ra.cincs -San J^eriilo" 
lClDH lOiS - 



Jan. 3o l^^U 

zm i"?lJT 

FZt. iz vie i 

Morct, S \<S\\ 

Apr; \ *n t'WH 






IjJtnj \/isU L.ake_ 
Uicinei _b>jo J" c n.l.- Cc. 
-Sonti 3arLato 
Do*ni V.s\».~ Lake 



£\pri 



h^i 



lit! 



110 



Catalogued by D.P. BocU^k 



nigl 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



A OOcU.U. M 0> lliaoci Xoml X ULtV. Uvorcl J.Onc\ X.Q Moi lUo.nl X)ec \W G 

UIJaI. l/lorthiriolori LI LI \,Jor r H-ii->\oton ■• - ■ 

LI, E J.TT-e vt' LA. HT."T^ f ^-v— „ .. ' 



A U. Ualu^or iL — A.L\. Llal^tM-iVr 



Ia.1 . ET. _S,r»v_. de 



TD. Pcrr 



1 






r 

A.L\ Bu-Wo- 

~f. o. p er ^, 

AH- \/ e< -«-, l\ 



'P~ 



REMARKS 



OofeU,- 2 v' !<>*</ 



A LI. Bot\ei— 
~PD. Pe<-i-i* 

A. H.Ver-r, \l 
Jj-H. SVi,\cW 



~T- D. Pet 



T~D. P err , 



U.K. CoaL 



Ul- Uwc las. 



1UJ0J 



WW. CoaL 



\/.l. r^cmo \o^ 



iUO_ 



_ D. R r , 



P M - An- rr> ilrot 



TD.R, 



P.S Armslt 



R.D.Lo^L 

tr- F. Uren\no< 



O. Ll Ui-illlf>r-r.\ 



R-D.l_OS.L_ 

lr- r Brenmo?r 

R.D L0-.L- 

OL l H nmorri 



; 



&.F7 B 



ren\noer 



Cr ■ r. Drcn>'ooc 



h. A- Paz-ar £L A. F^a^o 



3". and X Ul . TAailliorcl XaoA X U H ~\ III srA 
LI. B . 3o Ason Ll- 13 . Oudson 

<_>-aocl3" 14- H_.V lLa>-<A <J_ar<cPi LL l\i>\ lu orcl 



A. v, R 



A. v. R 



tianc\^S. LA-HailLoi-tl ^Xaiitl A . U- LUilLxctl 






A.*- R. 



A.v. R. 



•v 



Number 



- . 



Ori» No. 

•nsj 

■ ■ n 

5o8o 

- 

181 

3cHo 

SUI 



NAME 



.U II 



Age 



Locality 



v" PtT Conception 

cT iuv JSanYa L3i}rbo.r. 



O* \\ Concepts 



iir bdr a , 
ion 



Date 

June- IM ISoi. 

13 l°»o3 

14 IVo. 






Liltie. Sur- IWvcr tionlercc, Co . CaU|_. 



Mt Mori 



'1 



\5 \°l0i- 



-ioL n 



I Ionic t 



1. 



^2L_ ^oKoUeS 









t'ln 

nig 

J1MI 



•illo 



60S" 2. 

13 Ml 






■"; *■ i 

r r i 

■ 

55 1 



Stf ll 
SU*J 

saw. 

4VL 

] -i \ i 









lol3 

I'm 

ill 



■ 



. 









5194 



l°lo3 
2.1 Ti 

Met 
3"\l 



(7^ r<m.inc4 _SanJ3enil^ Cc 

C^ _Soo\a Barbara^ 

O r&icmc& _Sor» Benilo Co. 



o Modesto oldnLslooi 

T 



Nlov to, \S"i4 

Oct". 1" lW- 
-3~jrv 3o, \<?U 

J: 2ta^ 11 13 



i 



laicines -Scin Benilo .. 
Jjoena V/ishx L-oWe 

ncit. roucines ^>iin LSemlcT" Co. 



Mow H 1<U4 



II 01 



■f- 



MarcL^ 



l"ass>clen« 



iono mje. 



p i 

.Boena \Aitf~ LaUe., 

O _Sc\nti_ Ibarbai-d., 

O IT LoncepHon 

Q. JtaisAncv _So.O ASen'tlrT C c.^ 

p Lempoc, _i>arila- DOrOdra. 

p toSo' loobies, 

Lompoc, ._}<SnnL AJjdr-bara 

u 



n^M .. tin 
\\ niH 

.. 14 •• 
_S.epV. 4 V«.1t 



Co. 



o 



A". 1 4 l^oi 



<A.m.<ador— Ld. 

U 1 JbLii^LitilrxL 

(7^ Amoclor— Co. 

£7" Hiiuuj<jrcl 

^ T ' 



Apr-. I al 19<iC 



r 



L l<ict 



O A-madcr Co. 



t"U~ l!», I'lbL 
3one_ I3_ WHL 

-AjLie L0__i 



Oct: sr, »«V3 
Aon I in »s?sC 



inc. Vdlleu M<3r 



im nduuuaru ^al.L . 
O im 

.Santa CruT. 

Mir. C»kL 




t 



O HiSiaLU arcl 



~3one_ n V"\o i 

Oct »^ iys>3 



-Sto t. o.^ Vg s>^ L 



Catalogued by d.p. QucUL 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



^-v. R. A.v. re. J.^^XUrktt^i Dec. ls.ls2 Q<\.\ 

ISor-aX U-Ma.UiarJ ,3anaX U. Nai Uu> %< .1 - - • 



H. 0.3"e^U.ns, H0.3enU 



HI 



REMARKS 



OjcLet- "il \S3V^ 



Ul . (J ■ t- m erion 1^1. O . EI merlon 



A.v. R 



A. v. R.. 



.^.aoAXU.Mai\Word .lo^dJ.U.Ma.U.occl! 



Av.van i\c 



A- vsn l\o 



^yacd J). \ A \. r1a»lUa»-« <J.d<->cA ,i. UV. Moi lWo%-tl 



Ul. O. t~ mfrSr 






rnicson 



L. D. Aaedmo 

LA.O. e:.. 



merson 



CD. I Co eel mo 

. -V. 

W-0 tmerson 



CD. \vaecuir\o 
U. B. 

IaI . U. umepson 



C-D .\Caec| \>io 

H.B . 

14 0. tl i^tnon 



' 



N-„ I ba 



0* No 



NAME 



I'M 1 kOSlom» itJiviuum loncmoc 
lc«.on"tei letontei 

•II _= y . 

lol 

• ,., 
If 

ILL a. 



So. 



Locality 



ViulorvtUt- inlnBtrnjr Jho L>. Li 
I in a I Lo Ariz. . 



D«te 



¥ 

D tulm J^prmob, ICwcriidc Lo. Lijl.l-. .Dec *_*, Vln.3 



A. .£« -13 VSoM 



• W i )\e- tioriaic 






Loloroclo Desct-t^" 
I noenm Ar't . 
Ijlm—^prinoi lMwtr<.icl«_ Co.^ L.il.L 

_DrOQCLCLQ u 



Mor<-ri 1<| 1?1V 

FU> n, vviL 
Fit n wit 

No*/. V' IV1H 



HcleoJijVei trunnt. cipi llo^. Coucsi 



SI IS 

a 

. ! .1ST 

m 



1 

1 • I3T 

_Swilpinc.Tes otiolelus. OtoSolcLi 






iMvcriide- Lolil. . 

rilm oprinoi IVivcritdt- Lo. L<JI 



oenix Ariz. 



It 



in u 






Pn 

r<iltT> Spnnos 

rnocnu Ariz.. 

L lorerriof-i\ (_aliL. 

.Santa. AmE, Loujer- LaUL. Hexicc 



rtuni-o Loujer L&LL 
-i^&nti. Anil.-T .. u 



V 



132- 
L 3tfc 

HTio 



P 



near oan oose. 

lalm oprinosJvweci.vo£ Lo- 

_S><snIal D&rbiiro_ 
rincines AiinBenilo Co. 



_b«5n LlemenU- \ S 



(-. Dec. a< I'Ioa 

Apr. I s \m? 

Fit b" \*1L 
Jo, Llo: 

Dec ^«n 



Jonet' 

3~an! t IS">4- 
.. ■■ ISoi-| 



Fit 4 l<2Yl 
ftorcn xM l*\0K- 

ih not 

.. 2-4 I'll? 

- ■■ »W~ 



Mil 
it 

'i-K 

Tel 

I i'lai. 

ViH 
•/ 1% 






-Sontal Croz_ _Ls. 



For J lion A-Slood 



N 



uo:k 



r\ 



^nn 



u 



Apri I 1 lS>Y? 



H^l, it, \s?vn 
-S^pt a-n i9ii^i_ 






Jion I — uis Ob>st 



H 



,rcl 



rarA lion XilonJ 



Oct.V \<*o3 
Mdv So ISoo- 

.. II. .. 



•IHIL- 
i X1S 
fc.»M 

sntz. 

tsac 



(7^ 



Bells Stat.on .. |\Lv. H flol, 

VicUrv/iUe^ San Ber not cU»io G,. " Dfet. i^, I'toM 

•■ - .. .22- 

rilm SprinoS \\iuersic\e- .. ., •• 31 l^ol 



>>on t- 



erioni mc 



n^\<-in Ct 



\\ k^il 



112 



Catalogued by DP B u JoT> 9 Ur 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



C-D. iCoecii-n-j C. D. \<raed,T, 5 J.a->J3. Ul. Ma, ll.o.-d 

O. \*A. Houuaecl O. \«.l . MoLUOrd - ■ 

TTond XU ItalliordJandJ U . t1a,lU».-e| .. 

TDr. Corler- Dr. Co<-\eTt- • - 

T. 1 n,IIl,in ;i ,ll„ 1r ,l .T^i.Y.U.li„ll, a ,J ■ 



When Received 



Dec m<? 



t4 



a* 



REMARKS 



Oct"ol*r- 3\ ^3^ 



(r- FTJjrentno £»— 



Cr . FT Lircntnncr 



J«r^ 3". IaI Ma, Ml Orel -3- OOI.I -S- LI. Moi \\\ 9%-cl 
G . F. Ijirernnotr G- V. Ll> r «n,noer 



U lH, Q s,Q oo jd 



^ 



J 4 H CW pr l 



i^o_< 



37or,<A 31 Ui. I \o\ Uio»-c\ o.oodo. LI- nai UtOocl 



G . FT Brenvinocr G.FT Brcniooer- 



G- FT ljreninijei — GF dreninoci 

A.v. R. A.v. R. 

M. A. . Fraz-ar M A . F r az-<i r= 



TYao^i X U.fU\.. a J Y^ .T.Ilh.-,,!!,^-,! 



A. PR. APR. 

3".ar,d3U ■ MiH lW*rJ Xaoi.XJJL Hm IWerd 






Ul - 0. EZr^er-SOVi l/vl-O- C — mei-^or-i 




NuOlt» 



0* No 



NAME 



As* 



Locality 



tl4z. 

slot 

-m' 

! - 



1.. 
TO 
li% 

. 'u 



.. ^ 

<"\ 



Victor villc 3tin i3err>Or Jmo Co. C.<iut- 

raln-i liprinos / l\weri»d«_ 
I'oro Hone. li. 



Date 



Dec ij \n»M 



< 

? 
<■ 
n 



J „ Hi u 






td V ones. ^An T^r-.-i >1^ £i 



. 2 3 W.SH 

.• 12 

Fit n vsis 



stoL 

ISIS" 

r - ■ - 

iiVI 

r ■ 

snaa 

bill 

6H.-I 

lu 

111- 

wn, 

1 4iii 



_b>on Lois Obisi_*i 

1 ' 



Oct. < l«\03 

• 



2 1, IS^S? 



Q ht>lm-b>l>rmDS l\iver^»de — Cr> 






15* 

1131 





Victorv«lle_ _S*}n iSernor-dirxo Ct>. 
vars llcnt. li. 



Tcilrn -Sprinos \\tveriide. Co. 




t^O n . I Wl 



-F. 



HiJumdrd 

I aicivTes, San Bcnilc Cc 



acldlouensii t/* 



* 



InruoThorus ludoviddnus ludou«.v«nui U 



G-oadalope. Island Mexic 



Mow. w IS*?! 
rAo.-cVn 1M I'loi 

tpr 



_s 



0.1, V<?<t(o 



f - 



■ 



Bristol fAaruiarxJ 



LoThcrpcs me-xicdnus Conspersos (j 



r 






I(£it-Ljl 

jkn, D. 

Fvjeblo Co. Celt 



l-diSshinoTcn . VJ C 



Mo.-<-U as; |VS? 

June lo W1L 

.. is" 19 V) 



lis 
MIST 






pu 



nclLlatas. O^ 



A^rrxocloc - Co. Cal>L. 

nt Dial/ 

IT. Conception ^ 
FoSddena. 



- - 

ts-ii 
in 



X2_ ralm _^u>r\»-,cs^ I\wer£iae.. Ca- CdV.l . 



% 
% 

_2_ 



leucines _Son_R«n«lo (_ 



*i. above DriA 



ncar- 



•Oero-ieS'aa-, 
-_> on deem \o~ 



MU-. 



Apr, I \, IVIl 

Dec. I itHH 
, .. W \1 r,2. 
Morck .. I«^M 
Fit. tc^ \^<^L 
/'spr.l n i! 
Nov I, V^SM 
^..U », VI VM 



"> 



i32 



' 



Voclovvcvanus lucvovicuhus <^ 
- » & 



_Iircc Uvi lie. XnJ. 
S\- I3erridrcl OVm'o 

RaleLjli MC. 



jrri ^c 



<^_ii. 



13 •• 

Jon. IlL l^Wl 
Pit. i^ WK\ 
harcn V W«i>? 



1 



113 



Catalogued by D. p. Bod-mo K , 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



^.OrxA^UtWlU-a O .^JJ.Ul rV.UlOrJ Xanc.XU Tlavllvorci D<lc.\.i£ Gtil±: 



14. o 



. r»-> er~_son 



U o. 



. rn <? r-__t_r. 



X.a-.UXU. M^U^-A .Vt,„- X\*\.Wx\\l'.„,\ 






U.O. EL 



me rson 



U.o. e: 



m ervson 



la-_a,YU. ti-i \ l » »__. X n ^4 lU.V A __-k-__L 



REMARKS 



Oct"oU«- aj V\?-/ 



U. 0. 



. nr> e *~-s on 



U.O _-.m«r 



- " . _ - ; 

OLc_>r\icJ-lAl.r|a\ Ul Orel ^OjCuLSLiaL M^ lUdrcl 




. m e t-_t on 



U.O. Elmerscn U.O. 

3_a__AX U. Mai IKa^l X ooA X LI. Mo. U_oc_t 
U.O. em.r.on U.O. 



. rncr-i on 



B.H- Warren 


, [_> H ■ 14 a«-r-co 


•. - 








Ul. r. l_ ovjje — 


UP. Lc*__=_ 


..." 



x. v\ . u i \w-_i v 3_.j4..Ui iu E a_ 

R.B.X.-Uor-, R.t_ Xv.c\_._n 



-j _ Co r- £_ t- c___ 
R. W-BecL 



CD. ICaeamo 
X- O-v-a ri- 

R. B_ Bcc\__ 



\m - 0. t_ rrie_-__v-» 
G--S- E>nm\eki 

XT,. 'Rrr,,, I 



\i\. Oooolo_ 
Gr-S. Brimlcu 

x- P> P», -_, 



Nn Wr 



C. . No 



NAMI 



Sex. 

Age 



'.. ... 






Localiiy 

t\tir D»i.F Colombo H O 
Rfcoleoin- U Va. 

J3r >: ,»b» rtJ. 






viL ' niucmomi 



- 



O Uunnt-uicofl Id. 

bLLutcJci SpiLtul </^ Houmord LftUV- 



Dme 



3on. \ / V"US? 

Apr, I z«^ tviw 

-Son. \<\ ttoj* 



IOI1. 

-"(II 

- 

2.30J. 

J2IO 

211| 
3'IS3 

'I 

iv> 
21-io 

lc<t 
I v"»C 



O^ K>t-<4-"- brovi Vlonlerei. Co, Lol.L 

^ .. ..' .V. 



^ k>L ML Cat 
a* .HQLiiAJiar-J *_ 



t- 






BUi 



l«^ Jil drove MortlcretA Lo. Ldl ". 

t . ' ^ 



F<0= u iSo. 



Apr; \ L, Ws'i 

__* II. lW 






I 



Jbdn Lore n z.o 
jLudrcl 



2<| IViL 
CXt i^ \*»oo 
D«c it .. 
Q.+ 10 t^Vl 

Mov/. iz, Hoj 

1 lloc 

Dec 3D V911 

1 \tf"?l 



O ini 



lo. Viol 






-J>. 



VHD3 



i 

o 

t- 



*JL 



lciCaj.^- Grrove r\onWre<* Co. 

1 






Fife Ii, ^Ol 



Ldundru Ln 
H^umnr-d 



Aoo lo l1o» 
— V ' 

.Sept. ia, \svi 

■■ 2 1, w^v 






5cL 

IS54" 



S coy 
'•c1!f 



Sot« 

S V IV 

- ! 



1 



\5~ \1ok 

Nov. io, vm, 

- 3o lV<n 



- r t cJu i O x 






Nim ^prinfli^ K»vcr-iide_ Co. 
rolmclalt Los Anodes 
t\. CoriceJpTion, 



TVr 


n 


i ■: '\' 






loS 


Apr i V 
r\au 3 
3»Jr>e 


is" 


VMI 


o 


l^oL 


IH 


., 






13 



rose, i^oblea^ 

Lompoc jonii L5ar-e.»ra. Cc 
I 



As. i 



Ctt. s, I 

a. 



114 



Catalogued by D. P BodonoL 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



H.U- -S\-. e \cUr, l-\.U -SW^cLn T.onal.U rUIWocd D««-- Hi* G^L± 



0<_Llocr- 3| \\iY 



OrrCn 



U.S. Bale 



B - W . Uorrcn 



u LI. S . Baci le<~. 



m er.^nr) 



-Xoocl 3. U . M a< lUorcl 3: aoJ J. U. Hoi IWo^l 

Ul- O EZ mer-ion \^\ . O- ETrr»er-iorn 

R-C.Mc Crejor \? C. He Cr^ 

, Ul- Emerson \aI.O l— ~™- 1 T- son 







r n 




CD 


|(rte.dvT»o 


lwiecl»-no 


UI.O. 




U.O. 


b_ CD C r ^Ot 






i 





*S ar»cl o. u\ . Mai lU 6ve| 3Tor\d o . Ul Ha \W vOvncV 



- 



Ul-Q. Cmff- son 



C. t>- iCae<A«-n 
U.O 



'1 

mrrsM 



l\L></__^ 



" 



Xav,AX U.Mai IL'arA Xa~A J. U H aiUlSUC c\ 

A.^.R. A-v. R. 

•3T 4 ™1 3". U • Mai Ikaial X. aoJ. X Ul ■ H ai Uxor 4 



0«.No. 



NAMI 



So. 
Ag* 



Locality 



Date 



re 

SI '» 'i 



r\*c 



dcmji*. v * 



ttJ" 



S3 ' 

■ nvt 

■ '■j-'i 
LM 
CMVb 






- 

SH.X1 



SIM 









*t 91141- 

13VS." 
V|oo 
till 






1? J 



i3LV 



SIU 
KS3.H 






£1«tJ 



H03 2. 



21| 
Vo.iiT 



__d 



v* 



Lorn l>oc_ -Sorito. Jjiarbiira Co. LoU i- . 0t-i7 lif Vlo.J 












Lompoc, -^>anti. \3or-tara- Co. 




I cj\rn_S> C>rinOS.^ t\iVcr&i<U 



■desto Stanislaus 









JBuena Visla Lake^ 

r1onTe.z.utna_ Hill Nevada. C<= 

Modesto .S>lori>sUos. 
- r\rilnn , l| [inlfrci 






1 — 

Mode-sto ~ -S tan i slao^. 
C_her-ol<ee Nevada. 






roicinrs _San _LBeri ilo 
rloraoiL / Contra. Costa! 
ne»r J3<sircl -STaTi on, .Snails 
Mocleslo .Sloruslooi 
j3ucna Visld Lake, 






Dec 1<^ .. 
Marcti Jo \°t\T. 
,S>epV. 21 (^Oi" 



OcV 13 l^oi 



\1 



IDW . *< 



3~an. z l*\oH 



3o, l*\l3 



rAaL. c vnc-i 
- 3i iin 



2o V^oT 



Apr-, I T. 
• 7 



itf lV<n 



haM n i<io<i 



^ 



M 1114 






Modesto .Stanislaus. 



I 



/ 



O,. 



[nl-v-. l Mm 



115 



Catalogued by qr fe ue .U " V, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



*n^ horn 

When Received By 



J, .aoAI. Ul -.rWUlOrrl XacuLJl U -Mo.lU^t JUJ U _ttaiik*«l Dec. Ultf G.-u-t- 



REMARKS 



N 



ov. I 113? 




• 



A.v. R. /\ w R. 

H-H.-SkeUon H.H.-SUclor, 

Ji.Oo <l X 1,4 Pi a\ llvorcl J.anJ O Ul Hailliorcl 



H.H-SVieUon U-U-.SV.elcU 



W - . t_ m e r-5 o n Ul- 0- Elmerson 



G-.L-,. i<aeci\-no Cr I RoecU'no 

-i. A 



Nu ba 



a< No 



\A.vr 



So. 



Locality 






I III 



Vl*l lhruom«»n«b. tttuii.1 i ''»(< 



1MJ 









icn 

Moli 

3 1 ..- » 
tS<il 

3311 
VliV 
*13'l1 
3V(. l ( 

1 J 1 . 



1UI 

MM 

'1 3 IT 
'liSI 
toU 
2S01 
1335- 
"l3U<j 
115 1 
I i 5 s 






*I3 JL 

tern 
till 

21cJ 



Jo" 
Mil, 

3teT 



« 4 r 






'i in 
sm. 

lie 



(Ac* 



1* 

O ad 



riodesUa jMomsloos to Co\.V_ 

V/tt lor fillc_ .Soci UCnorQint U> 



rioclcuU iilarns.laOi to- 



Nlov -iO HlS" 

U±\ Dfcc u ' llo'l 



r\ 



t 



l°V.i_ 



raitincs -idnjienilo 
rlccilciurna_ M * II Mcvtolo- 
loionrs .Son Ccr»il«T 



3ar, It iVHC 
MarcU 30^ ISol 
XI, I^Ob" 

Apr. | xo, IV11 
Oct. 4 IV1? 



monncntis 



% 



Victor v»Ue_ iidn l3et-r\ard»*vo Co 
_S>0ri tcreroniri-io rl^riri Co- 



f 

& 
fr 

& 



U« litis" Mendocmo 
riDnlZ. KYo Jjcnomd 



^ 
? 
? 
fr 
_<£_ 



.Soo & 



er-on i*nc 



Vloriin Cc 



Lamp MetWer; _So 



nom a_ 



..So n_Sa 



rommo [l»m 



n. 






Ot\ntacrOni'Tio llArir* 



Comp UlctUer iie 



t 



>onorn a 



nc-SttiW.lus. 



S- 

<^ S^nfa Q-ht Hs\arnl 



^2_ 



colophcnus 






Clackamas L«>. Or 



^n. 



.Dec xn t \<\oH 

. Fit i\ IV11 
Mo.-cri 1 l<ilV 



Jonc «y, IV1V 

IM IS I 4 

Au». C VllA, 



t V.<\i: 



.. Oct xt llot 

. 21 
. . May. 2.L lloM 



1, 1^1 
JoL ii \^»V 



iOO. 



lllX 






Mow. •■ IWI 

Dec. 1, IW 

.. 1 

is; 
.. \ •• 
- u. *_ 



■Selluiacd 



Fit. It fifc3 



N«v. >J._ Itos- 



116 



Catalogued by O. p. BocLt'-n-k: 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



•JonclJ. U-MoilUbnl IooiLXJJL tia>U l o..l JTo.,,1 3". LL SlailLvacJ Dec h(V Go.l4z 



REMARKS 



Nov/. I \\W 



H.H.-SKeUoo H.H Sheldon 

X.0"d3'.U.MdilUarcl 3".0nclX\J. Ma. Uic 



U.o. 



. m er-so -n 



U.o 



. rr\e *-«iOn 



AflnAXlA I fAfti Hi ar-d X.anJ X . \»l. V\i\\ H\ai-<1 



LLO. Emerson LI 0. Lrner4i>n 



S. Cr.ZSeuuetT— JS. <=- Seuoei^ 



» 



Number 



0* NV 



NAME 



Sot. 
Age 



» ■ — 1 I «: 









Locality 



l,)(omi 



VaIo ilT. 



iie.llojooj Ore, oon. 



K " ! 



^ola Wn*»e 



levjcourirvji 






Mo^ a, Hv i, 

Nov. W IW/ 
Marcri IU I'loi, 
Nov ii^ Viotr 



_Soo. Clemtnte liloncl 



Wa.-cU io l°MV 






LrcmouhiUs 






Lomp rioacri 



I rcclouu l«i dedon <seclon O 









& 



v Ar-r* 

Co. Gd.. 
London CnT. Lar\<j.clil_ 



T 






Ulc5TcVieiTer7 » a. . 
London (_Z5no.ci«l_ 
For-1- L* £ , N.3". 

Lorvnrn Cnlono Lonodo- 




r\o^ i 



c 1 , 
__ - lion 









"1*17 



30r krrit>ni 






•5os1 
1<4oi 
Ml* J 
1VV1 
TU t 



.cZL 



i 
Leon.a., Ni. 

Ilmi Not- ColienleT Col.V • 

-SonHi 17nez- Ww.f- -SxXitj DdrfearoL> 

loinT Conce puon ( 

3 onto. jLSor-bdre, 

lobelia. 



A«o. 3o, 
f 



lio^ i3, l°lOX. 
.. 31^ \1lM 



'I1U 



sin 



0^ 

t2_aJ II 



,S>Ori v=»*«"°*-»»«-n<^ / r1c»rin Cc 
Vole an Mls v Son Dieoo 
Roue-sto" -Stan « i I a o<, 



OlJlUdiC 









'tVSo 

» 'i fa- 






louiou 5an Dieoc Co. 



«-v 



r 

i r >£3r* L 
ne^ r?«ver- -SoeiTJ BocLo»e. 
-SemlaT JB>arb^<l, 
-Sonfe Tne.z. IWer S«5ril<i Bar to* <« ( c . 
-L^>obell<> l^»rn G>. 



2.o^ 
.. 2.3. 1*19 

Marco i, \*i li,— 
April ?.l i^vtr 



.. 2 3 W\n 



V\ C - . 



■I 






XsaUlU, 



1 1 0^ 






117 



Taken by 



5H- B OUJ \. 



Skinned by 



S. G3cKMe-tt- . S. C.-Se^^tf 



Catalogued by DP. CWlonck* 



Received From 



When Received 



By 



X-_fc\ Belles XaruU.U HoUWord O.c. \<i\V Gi.Ut- 



REMARKS 



MoV- I \*\3Y^ 



' 



XocA3.lJ.11o, W*.\ AooJJ. U. Me>x»U;«-ol 



3" C. CaUe 

TD.Rrr 



T 



VTT. K 



lii_S 



.. 



B.H.Uarrendt). t2>.H.Uorr-en M.D. 
W- C..Ssdunc\ers \/,\. EZ . StSor<c\e<-.s 
3H_ULU«= XT.UeUr- 



t 






. D. \ 



ra. 



"1 



T7D. Pcr-.j 
II. l.UUr 1 J.llUcr 

A. v. R. A.v.R. 



A.v. R. A.v. R. 

A.v. R. A. v. R. 



Ul - 0. fc_ merjon l/.l . O t-mtribn 
Xa„.l T. U tWvU»o«l|XiWk 5. UMov llvo-cl 
kl-O. E.mgr^t.n \'\ ■ Q E lfnft- .s on 



A.v. R. N.v.R. 

X.^43". U_£W»W1 X.*~<A I LL±bsLlkaoJ 

A.v.R. A v.R. 



Xoo-dX.W: MailWocxl XaniJ U. haillv.wl 



A .v,. (?. 


A ~ R 


l/,l- ETt-i-ieoSon 


Ul 0. El merson 







Nufl ;<r 



Or«. No. 



NAMI 



Sex. 
Age 



Locality 



Due 



' 






■ 



Vloo 

•.. I . 



|i .. < loclules. dttlor. b^M I: mom C»m HduU-iOrcl CjMlV- 



HoSl 



ISMT 
till. 



Mi — ! 



U.t3 

Tin 
TioS 

IVTt 



■ 



lvv-1 

SecV 

1lCi_ 



Sbs •• 

Visa 
Mill 



lilt 
1413 

Is-.". 

£S1S 



"llae 

3MT3 

tin 



^ 
^ 
^ 



V" 



XsoUlli, 
rottnl" Lonccplion .. 



^ 
^ 
^ 
^ 

^ 



E J<' 



^unt L l^lot 

•• 2, Ilea. 
-. vi»h 



rt* (.on«.cpnoo / 
__3 0n Crft-onirno rtariri v o. LaliU. 



</ iviw 
^ .. 
^ .. 



C T 



JIoL 20 Hot 

-Sep* - 13 \VT? 
2e t'ttl 



n^nn Co. 



V>clorvtll«_ _S>oo £5err\Or-cJuw> Cc 

HocUstcT Stanislaus. 1 

Isabella. 



HdMLUercl 
jSari GjeroriLmc. WociTl Lc>^ 



0<,V". jt iWX 
• 20 i?1i- 

_Dec IV; »1oH 

\\, ^ ti urn 



2.1 IV1S" 
20 Hoi. 



-Aol 



o 

+ 

% 



rr LoncepUon 
i1on«}u_>U riumoi Us. 



Hoo ji \1\i| 






ro>C<t)«£ .S^O-n E>en>lo Cc 

/ 

nauLUOrcl 

r I. CtEx-ice. phon 

Ulord Creek, LoWilohc. 






Santa i3ar-boro 
Isobello. Kern L 



.. 2 1 ItfS? 
.- 3o, 1 io1 
.. ^ VSoX. 
Auc>. 1!T VMS 



ax, ttos- 



Uu 



l^vi 1 



31 l« 



Nonnui Siema\is. hiema\.; 






Ft 

? • 
% ■ 



^aj 



ii»er-rc!_ C.VC ii»errc Co. Gill A\i 

-Santa. l3>arL; 



lltOKi. 






l^Aodcilo _^lornsldus Co. 
J^dn Ircrcnimo il<ir»r» (.c 
HOuij.iu.rcl 
\ rinCt-loti , N. ^S. 



11 lilH 
April * ^ l t 






I55t, 



_cfL 



rlc\Wu N V. 
rolrrurr- [Hii. h 



LaWe. KcLKlioncno, _/\\ li 



HolV e c, ; IM.V 



.. 11, hoc 
OcY. ai^ WHU 



Catalogued by V>. P B« c l< mo I-, ^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



UO.Emericn L\ . O. Em ? ricn ^ .cnj &.U . CUL\Iv»J Dec . \°U V G.+ + 



118 



REMARKS 



WoV. \ VlB^ 



_«n ecs. o«~> 



3 a~l X Ul. ha,lWo~\ JaoJT LI Mo. Jkicd 



LI . 0. Emerson LJ. O. Elmerion 

r+ . /V Ga^Lc-d rl- A . Ga^i lo«-4 



A. v R . A.„ R. 



; 



UL 0. Emprjoo LA. 0. HLt-nscstri 

X ^a x.u,rioxlU-4Xv > t >r- U , h o->>U a.-T.I 



A.v. R. A.v.R. 

-A.sx-.cl xi LA n o»\Lo»-<.l «i-o«3«l x L\. rL; iUo<-ci 



A.v. (?. 



A.v R. 






ECaoxl A L>\ ria,\W*/iXa-.aA U\ tldx lka*4 

Ul. Cmerion L4 . b_ m e i-^oi-i 

Xo~A S UMa.lUord Xa««J XU.fUVUa^ 

LA. 0. Etner.son \4- t^'PPr^on 



X^\3-U. Hoi\UVd -i.aoAXJftLMi>iAW!>«i 
A.v. R_ k-*JSL. 



XiwA -V.\/.I.TA;i>l l>iwtl Xa»A^..\aL VAaxlUovtl. 



Ll-OXL 



Yn G rs o c-> 



U.o- 



. m(rs on 



XX Craven LXX Graven 

HXXL*c\ H C Uarrl 

1 — \\ u m V > -e o I — \\ o tv\ m « « 






XX f r 



aj^e_o 



XT" Cr 7>, 



— 



Nuatn 



Ott».No. 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Due 



*» M Manub Uemoln LemAl 

1 1 in 

■ 
'u 'i 









Uyi 

SVi 





paoi-uu'. 






Fair HcJvcn Nl V 
Oluasco, 






t 



Cronimc 



I 



T 

Jjruloujn 

NorlK l"crl< Little, ^or Rumc MohUn La 



Oct" II, IVlS - 
t I VIM 

Apr. I ii, mx 

Dec " J, l<?<-tH 

Nov. h- v\ol 



Loz.^14 



Piartn La. Lai, 
rtjrin C 
l Lol. 



I 



/ 



is; ivnv 

3on % I VI I 
II, ISoST" 

• VI, ism 



J 



i'H 



Joli" 

.5-S 



net 



<5* 



Little- .Sor l\wer rlot\lcr tu to. C»L"L- 

.S.ttto. A,Li\ca.. 

LoitForU Little. -Sur Is'ivtr Uoolercu Co 

r^cti-ic Grove. 
I 



- ii llosr 

Oct- S is?°iL 



xvii lroolcdii\«> declon parWrndni O-vm HcijLuorcl 

•HJJ1«. Nanmi niemalis picincui O^ Camt> l\e eLer- 



HoiJLUOrcl 
Lornp Mf elce r- ^onwnt Co. 



. 



SO 2. 

'I 1 2 £ 



2 





I05C 




Sit, 

mrv 



J S3 



it 



C131 

'ISJc 
H*il 



Ontst'. 
c/\uV 



Lamp llceLict "" ^enemd Cc 

"LIT 7 L - 

Hicilic Grove 

Stevens CrecW Sin To Clara. Cr> 
ETure.Ua. 
lit namilitVi _S&rJoLXA4ri»_Jj&. 



Ma M io doi 
OJr. Ll vIoC 

.. VSV4 



J.1 

2. \t%[, 
.. J>ec 31 l"ioM 
lo y lilt 



_SeoVicv.u, ionoms. 
Monle- Kic, 



.. Mou IT lloV 
.. 3unt iM 1*1 I L 
„ .ion. 12 HOi. 



•?, l"tg 



iotro 

SI 






1*1 S - 

1213 
i'llM 






id roc%-L>t. (jreve rle>nler« 

I ' 

lomolei PlT Honri 
loci-i-io Grove Meniere. 

_S.\"fc«_ Alaska. 

ETait Fcrk.. 

.Santa Cr\j2_ 

J^On Wcr online vtariri L< 



1 

c 1 



-. 2.1, \1oT 
fe"L. ix Hoi 



s 



f 1 



IWH 
.. is; i?«\s- 

.. 1 llos- 

OcV. IT) 4SST 



2Tci. 

Sos" 

loir 



i>vL 



% 

\ 

% 



r^iciiit. trove 
( amp i lerlcer SmemJ Ce>. 



t 

2. i^n« 



110. 



Taken by 



Catalogued by OP. Bo t W*jk» 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



E -S U^Vd: Fs.U r.^Wt- a oca xu MaUUJ :d<c . i -u <? e^+ 



REMARKS 



Novcmloe <r-Z \13V 



H-U.-,C.S.GrimUu H.H.,CS.BnmL ,. 

L. KomAien L I'C'vjmlier. 

U.O.ETm^on U A P- 



mecisiL 



; 



Xo«<lXU .MaUUorcl 3.WXU. HaOLa«l 

^-D. \CaecW-r>o C.D.Woecli-no 

-ZTo-xi i .u| . \ la, mod Xo^d XU Hoi lli»«l 
H. O. XenUtns. H.O.Jmli.ns 

H ■ O. iervloos H . O. -ienliios. 

i.iwJA \4.MauU»«-4 Xa«4X\4- Mot ILonl 
H- O.Xer>U»i-vs ILQJenLins 

IaI- U- t mensoo \X 0- Earner-son 



H. 0. ileriWtn 

c. i. cW. 



H.O Jien 1<<*-1! 

CI. CU 



M S_..._L__JL_ IOU 

W O.JtnkmS H - 0- 3enlon£. 



- 



■*— 



X arxi 3. 14. rWilliorel J.ancl^. LI. Ma» lL-ovt\ 



UO.XeoWXs H.0- ISe^U^s 



H- O.Tfnlti^ H- Q. X<?n U* v\S 



4 



u.o. 



tn^r-^CiT-^ 



14- 0. EI m eriot 



-ia^a X. l441a\Uvav4 X^aXU. Mo. liters 



4.0. 



■ mer-s.ot-» 



\*\. 0. EI rr»C(-s«^r> 



NuiT.bc O* Nc 



NAMI 



Sex. 
Age 



o . Klannus hicmoLs. pacvLn-Oi. 



UdCi Li 



1X3 i 



* 



Locality 



Daw 



Liitotnoros sTellar»i 



I' 



Hauiu jrc.1 LaliL. 

.-^an WcroTurno Piocin Co. C*jKl-. 



I covicuj Jbonor-rivi. 



' Vl I 






JJeAavan Wis. 



Lake. Koinkonon^ Lul£ 



Kl o w b£ \ ^ oo 

zi Wni 



M»u 11 Hoy 



lvjrllc_ Lake 



-«£. 






1 

June »1 IV11 

^epr. a ism 

3on. it is.-, "I 






SIS* 



^ 



S 



JjeUvjn Llii 



lurtle. LjU* Uulujorll-i Co. L.l<S 



'd-Ji TelmjTocluTes p. palostriS 

1 r r 



ltd 
ItVU 



r 



Lake. Kostik't 



Sonesv/tHe, 

r°x Lake IaIiL 



^eoV. •• •• 

Aoo. Y" 

June. 2L 
.Sept. 1 1<31V 






IVU 

Sept. 2 l^Tj 



A»M 






I33T 






V 



H0Ul_Ui>»-C.l Loll 

ArlirioTon A\ex.G. ^ Va 
-BrioanUne—, N. 5 . 
JDelavari^ IaIiS . 






ni3t 



r 



oriscuS 
alucji tola. 



_<£s_ 



tr 



C_hc>Trii>rn Co. Cja. 
Modesto, Slaoislaos C^>. CoLU- 
-Salrrrvcir.sri Hoij uiio^cl 



Nov/. ^ IYYZ. 
.3ol M il WYY 

-EU , a I. >? U 



E 



r 



ivnv 



MOu, 2 l*^ 



'*1 S 



CM M \ c \o1 
Nov v_ \*U 



-Dec. \ l^o. 
iMcV. It ltd 

Ap ril a.L,\\oY 
Sept. 2 y Ntcl 
. 3j^ IV Yi 

L ione • t1o3 



HSci 
1311. 

3tU 

loHi 

Hsl_l 

a Via 

llci 



C^ H)i ernes, _San \Sct^iI«^ Le 
c/ .SV". Lois House, Merced 
O 1 SoW LWsL, Hauuuard, 
O* BlacL l^.nV M^m Co. 
J7\m Hom» uailJ 



il» 



c^.. 

* 
* 

?- 






Vli 

mnv 

Ui 






lOlil 

PL KeVjtS., Srstlor> 
raievnei. San J5>«r>>lo' Cc^ 
Croaaalopt Lskt^ iionla L.>« L <.->(.. C«l 

^SaillCLsrih LliMaulAjcxl, u. 

S>On Lorcnio 

^att" rL>rsVi ( nauuioi-J 

_^An Lcr en z c 

San \\ 6\to 

Sel1"mo^sVi HamjujLLtii . 



Oc 



io \<3<n 



U, 



V 1 \3t>l 



120 



Catalogued by D R BoJ<moU;>. 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



U.O. E.merjon U O E-mtrion J .o-<A A. U MoUiord "Dec V<UV 
JTo^T.Vj.Mo.ll.o.-a Xo-clSLI. Mi.lW^l •• 



By 



M. VUUi, 



N.V4o\lts.fcr- 



<^± 



REMARKS 



NoV?rn L cr 2. \SiV 



L . I Cvjrri 1 1 < 



L \CurT-v We«l 






H- ET ._SnuCle 



M HI. Snucle 



_L^ K 

N.VWUU- 


■ ""I — i ~ ~ 

M. tULLiTr- .. - • 
















.. . 












1 — . Kurnlien 


L JCU, 












.. 












.. 





























U.O. El 



«ri e r~-S o n 



U.O. E. 



m c c-S on 






D-U Uorre, 



(zr- l\. lfosVci t"\o\ \<C. (=-.|V l\OS\OMol Ar. 
LA 0. ETmerion U.O. E-mer-ion 



Ul.O E— mer-.s^n Ll.Q. ELmcrsnn L 






: 



A».,lJ.U liovll.orcl X^J-iU-MoUUftJ 



U-0 F 



mcr ^a. 



_U 0. EL- 



C. D. Kaecln-io C. t>. Katunxj 

U. O. E-tnerSoti \A- . El.HiCri>=n 

C. D. ICoecliiio C. D . \Coed»T»o 

\ A.Ci El merlon _UL_Q. F . mtrsftn 



» 



Nu bt> 



C- No 



NAMI 



Sex. 

Age 



Locality 



D»te 



111 

lilt 



leWiiafiocLTei Ddloitrii paL'd.icla. O 



T'cliontS -Son iitrulo Co. Col.L. 

tf>\ AIL, 

Mo J«ito liVon* sloo t» Co. 



It o wO-i L >» A 



Oct iv ism 
-S.p,t. n w^ 

X>t l«J VS tt 

Oct. 2 1 \1io 
_a a', \*J OS:. 






3UH 






C i 

? 
J, 

<7V 



-SoHmariri HociOJOr-d 
Hjumjrt) ! 



Dec 1 IVVX 
Oct. •■ »1ot 

_Dtc li, WYt 
Nov. ^ V31L 
Ar»-: I n »°>oV 



• M6»t 

loHa. 

toM3 

stos- 

'I Wo, 
HI* 
tllS" 

till 
tint 

IH IS 



aeitodnnus 



Ninc.nr> 
13 lick Vo»oV, florin C=> . 

S»isi\n 



H»m So, Hoi 
Apr. I 21 lloy 

_r 

Jon. t lVl!T 

Xao. L WVf 



[- 



eSWS 






reU>iOrrva_ Horsr., -Se>' 
-BWL ic>inl~~ tlorin 

lomoles roirii norm 



norno i.c>. 



Apri I 3c, 111? 
Oct V fioj3 

San. at HoT 

Tw <i1oi 






KoiuiarLcLs JlarsVi LoLtAoiMi 



maricnde 



Ccrlhifl_- i-OmiuariS.. omtcica 



J. Sto 



O Victorviile_ San BeroarcAitio Co 
* 

V 

% 

& Hi.de Rrt M, 



tieor LnJrlesfcn .S . C 



Iriroop, Guuoa. Co. N V- 
Neuu rVooen Conn. 



2.4. l<ioH 



[XoL a«i llrf 



LMT 



ssa. 






1 

<7^ Conlori 

c^ wi»Uu NY. 



Oct iu ivs-i 



Ac*-, I ii, vsit 

.Sept 2.«i IVSX 



S5.1 

'lit 

5S.I 



ft. TTrircpp, Co n o 9 a_C° v» • V- 



Morcr. IM ISA"? 

Apr; \ n l?V) 
Nov/ u 
.April il, »i3U_ 






Hucle ft-L'M a ». 

uLttttic 



J3, 



r 



ite&icii 
-olevi ll 



Ville, InJ. 

H M de RrU Moti. 
I 



IW VI, 1^11 

Ac>r. I IS? W^l 
Mev. IS, I'SS*! 






Sll 
(IS 



:c\cTe: 



mniL.ria 



C^ 1 

«2 



DruTci 



Lol 



Mir 1 



Smi. aV=ovc 

TlJOl«Jn-.ri<. l.*>. .. AVlT H6oC 

LipriTs Conen r^unrv^s L.-, Cell i. . 
Vlclor-\/illt_ San \_>err>ardinr Gs. f «» 
Trrvi. btleiaJ Druloujci " 



rUro\-, ll \*\\, 
Dec. 2.1 tW/ 



121 



Catalogued by D.P BocUmoka 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



.VandXU Halliard J .o«c\ S.ULWailUaJ 0> .OndT.U PLiAUaJ D« . Jftjj? Gr, L+ 



R C. M t Gr 



IS' 



■ V L. TAc (jr?oor 



j,.ooaxui.tiov)\v^4 Xa-43.u. ho 4 Uk 9 «i .. 



LI . Q . V~ m «• . 



(- Q. El m p rison 



T.^aXU Mo>IW^J a*~jXLI.Mon lU*,a 



REMARKS 



NovemLrr 1 \ C \^V' 









FTS.Ur^Ut- FS. UIh s U-t- 



H.CH.-cL 



H.C.H,>L 



Ul-S . Qt-oo\<._s 
H- & lAiobee. 
-i-X! Craven 
H- G - H» o oee_ 



3". \ . Govtn 



H.G-. HioUe. 

S Denloti 

A. Ul B.1U, 



-S . Uen Ion 

A,.U.B«1Ui- 






C. D . lCaedi-»\o 



c | JSWXU-ttaULuud 



.. I 



C D- K^Jlj 



XJLlciacL^c 






Nmtai 



0* No 



NAME 



So. 

Age 



Locality 



Date 



■Mil 



, rtmi In 



> Wari 



Sol 



• 



nvij. 

3HIV 

JHlo 
3%3l 



. 'I I. ' 
> IsjfW 

•-lob 

1 ( c £ 






i monliioa. O 

ri .. ultnwli 






F»->h VUtn.ru Bridge .Piafe W,v«; Dmvw Marco. ^ Wol 
_Se<iv»e.uj Jonoma Co. C«A\L. n<s-i O VloV 

-San Wcronimo Harm .. .. Tont 2-L W°|V 



I 



^Ciuitu. 



AiasWa.. 



CaLl 



JL 



\ 



2.°l \?tL 



liio Ireci., SacTa. Croi 
■^ontiL Croz. IMIC-^ 
Lamp iiceucr^ -Sonoma 
'■'" Lmnimn VIAi-iri 



c. 



■• ' lb •. 

Per, u. \gn 






- ' 11 \So: 



M. IHii- 






Jiiin oeronimo r1o«-irv 
--^ooucl. — >ociVa~ Lrui 



^i>n hrrnnir 



Har ir 



r>tc_xy_ 



A„ . 1 i°nL 

-Son. IL l°Voi- 
Aor. I J-i, l*Ul 
Oct". 11 \*V"3 
"P)«C. I a 1V>q 






3verro. Fioi'riiU'i Nevada- 
_Sierra.w lie, Sifrri. 

rlutnos v.o. 

joscmilel VaUcu 



Marcl, IS,; l^O^I 

_Se.Jv-. 2.bT \^n 



f 

ISM-1 
lb 1^ 






1iU 






I 



VLi-S 
Vile 



cAov PI 



umas 



Vose^ln ValU 






/osemilt. Valley 
utarcl CjreeK L_dl<e- lahoc, 
\A"clfic-t/ille_ .S vn-i V^frrtarcUno La 



-3LL / WW 

is,- m? 



- is.; n 



ETojL Lolc^L;vssrr.Gx Gl.U. AU-.Hloo Oci. l<( \?S1 



__iardir\e_ \_alc» Sierra. C. 



a cove. -OrtA 



1 



Mo4J 1°, \ C \o°) 

■ ■ ao 



_i>illa_ Wrollntniii 



COrol»rvcr>iis £/* 









Ularct LreeU l_alct I a Wo 
_Dclavdrv Wis.. 
WcUcslevi n«iS. 



■+•■ 



Aoo. a"H 

.. n, l^v^ 

Jon. 31^ IV1L, 

OoV. VL l<i<?l 

.. -3o, W W 



3»n- 






c^ad 

o 

r 

4= 



ll\ltori lAlii . 
Holleu' M 1 

Pofe-clbm srL 

/ 

UariouJ HI. 



ojrence Co. W. V. 



II, ivu- 

FcTU 2.0, VS"!^ 
Apr! I 27 IVliT 



r 



12., W^D 



Oct: n W-iY 



122 



Catalogued by O. p. B^tUm^Uj 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



<iacx<lX LL HailUo.d J_o~d3. U.Ha,\U.-xl 



■XancU .U.Ma-XarJ D^c. VU? Gi±\r. 



U.O. 



_r-rv erion 



U.o. 



■ *-r-\ e r~-S <=>Tn 



Lvar.,A.T U .Miul\i».-l| cV,..lJLl M»;U.;.-,) 


.. 


..... .. . _ 


■• 



REMARKS 



NjovemUer 3 Vi^ 



; 



\/A- O - E-merson Ia\ - U. 1 m e «~~son 

A r»nrA 3". Li. PWillii»«J ^.aaAXLl- Nai Hi ay A 



L. D.lfaeJ mo C. D . lutclino 

~i.ao.c\ 3\ U\ USv l'i ai-^l cJac->c\ 3". \J- f^a» lUard 



C . D.\Cae.dU-Tio C . 1} . \Ca«.c\i-nO 



LXwXJU.Ha'»Urol JonJ JlA.VU IUa.-d 






C D. Ifa^diTio CO- Haec\iYio 

T-o-vcl T-U-Ho\\Lar<\ Xcm AX- V\ . \1ai !Lvs^\ 



• 



Nl. HoiksL^E M. UnUl.-Aer 

LS.U-Der.fe .S.U-DenUrT 



."3".~T7 Criven 
\— ■ HooeWlon 



3 I - CrjV«n 
C_ . noOoUlon 



L.l.L|. Hnrttii.-i.-Jpn LI- Ll Ulorlb'TloU'l 



Nu i ba 



Cki, No 



11 
I LSI 



NAME A '_ 

_S,lte" Corolin«niis Carolincnsis O ■ 
aculeataT O^ 

.. 

. .. ^ 






■JT) 
1MO 






11V1 



JU'I 
3^ 



HS1.2. 

3lW 



1M3 

• 3Lci 

55? 1 %• 114^ 



Loolily 

_I2roolt v»Ue_ _Lr>c\. 
Colali ^soriDmd Co. C_o\."i 
raicine^ _iOn LScnilo Co. •. 

Volcsn MlS.^ San Dieoo . •. 



Due 

Dec. \ ttftfo 
Jan i t/ \V^V 

2.1 tS\J l | 
_^ -a-M .. 



J" 



isjlton J^oriom.! 
r lorrxos (.0. 
I^ii oori 



23 K11 

..Alb i| „,' Apr i I •• 

Ma.rcn as VST4 



-Sante. Iiez_ t?iver -Sori^Birl^oLUj- Apr. I 3o, \«*Vl 



O^ -Sontollnez- Kvvtr JSonW GaAara CvGl. 
O \ LotdH ^onorrxa. Co. 

O" LlllWlsT Mtndocmo .. 

O* —Mcrro-viHc^ -Sierra. Ct>. 

_ClJ blai_i Luac-cl, „ 






C r 00 1 rn o 






iiaru-i Co. 

VuiCincs., ian Ren xlo 

^n-u.JoGve. Druloiyn 

HouniOrcl 

nh HomiUon .SacitLClocii„Co. _ 

S>OnTa_ lloSj 

- "^> tern. \_.\l^ — Svfrrji Co. 

Hauui i)ra 



ISernarclino Ct 



% 

% 



V.clorv.tt<J_S 

Am prio r- (_o . 

JLViUm 

tine. Csric.n ni! Diablo 
Volcan rMs. .Son Dieoo C«>. 
J \-ola\i .Icnnn.l ^_ 



13, VM3 



_SepV. lo, WIV 

OcV: a, 
Nlcw. iz_ 11 01 



Jionc 3o 1*^IA> 



1 \<?ib- 



.Joli, a, VS01 

rlilQ. 2.3 tg<\V 



ItSj 



* 



m. 



12% "i 

Tl_4 

1M3 



u 



/ 
rovemes 






% ■ 



HauLUtJrxlj 

Co'lali Jiooomd Ct>. 
12 mi. N »V. Colientl, 

-Sierra vilW Sierra Cc 
Hoiduiakrs, Bio Creek, flo titcrc wjj^ 



-Son Jacinto, Mis.. 



irni. bclouJ DriiV»u^ri 



2 3 IV^1 
.. 2.L, WK 

.Fa. ^ WVt, 






_>»J I --1 



5" 



Aa». t^ lg?»r 



Catalogued by O.P. Buc-L.V^Koi 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



A. U. Butler- A .\A BGtUr- AooJT.U \1gvUuv4 D«.Ul? Qj±±Z 

3".oodJ.U.Ma>\W a .dX^.>^.U.H a aiv a ^l .. 



123 



REMARKS 



Nov/emLxr,- 3 y \^3^ 



Ul.O. 



- m e r\s o n 



U.o. 



-m ers on 



3".oo«»3:U .Ma;llia«l^.anA5"-Ul -NailU-«l 

O.o.nclo. Ul- Plat III Orel J. Onc\ T. \A \\z\\<\\d<-<-\ 

A-P.R. APR. 



U .o. h: 



trt-er^cn 



-ULa 



m-gy-soo 



^S. a^Jt 3"-U • Woi U»V4 X 0o<A X. U ■ n at IU>^1 



(r . L _ \\oeclv-r»o 

Ul.O. F^ 



_ rr% e -x-i»o r 



M. /\. TcnluriS 



U . o. 



. r^-\ erson 



J.ilnAi.U. MeiHl^-il «_S. 3.-.<i\ J. Ul. r\(>\ Uv. or el 
.A^-vo-a MQ5i f n^ A.vOn Kossfm 

Ul.O. E^mer^on 14.0. E merion 

Gr- L . lC^ea\7io G-- l_- Koccloio 



u.o. 






.merion 



U. o. 



m erSc. t-\ 



A. a »,n 3: -U . rw. \\;^-A j n»,\ 3: U n a> Uvav-J 



JiJL 



"TT.si^ n 



\A. 0. PTtneri.on 






H. Q. X>nU-in.S H.0JpnUv\i- L 






^vOn \loS3cm 

(3 ■ L. i C,->«- c\ «-w«o — 



Nimbi 



0* No 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Dale 



I 

I - 



JL1V 

.Mil 

la'll 



IU ^>.tti urolintnsii acOleaita 

(.ore lint niii 
dculcola. 






i^njdfnsii 



% 
1 



CoLvtroi Li-e.L A\*™<L U. Col.'L . -^c pt ao, lW\ 
ntor \eferi IVock MfujHov/en Conn X *J \1\Ju 

ft,on.i .SonBenL t» CoAil- Oct. 3 WiV 

HovjLuortj, .. Nov I i t **loi 

Ccclro Co1too«- x -bfc>r»lor J Oruweriilij" ^Colit . - ^^, llo^- 

icTorv/.llc_ _^or^JSern«ira»\\o Co. -Dec M # l^oH 



v, 



Bollsfen, Mt»' Co. \l*. 

rU. BrL n. w 



-3 

rts< 



2 5 

Fit a^ l?9V 

Apr, I I k«loo 



Fell 



i 
I Sot 



3UC 
HUH 



iStlllC brove Monterey Co. CaliL. . Feb . *\, \'\o\ 

Plomss Co. ' • l |ooo 3l»L 4 VSnV 

.Somm.bUU"T^oe,PWew;lUI^K*ii Aoo \\ \°i\V 



c7\ 

C*\ov 
Wm 

£7^ _iori terDnimo florin Co 



6^ 



Lichls Cooon humji Co. 
J5><Nn Cicronicno, Pldrin 
_l33ir-cl .ShcMa. Co. 

LdWe- V\05.hWc none , bl>S . 
-SjMi vscrofvimo J^ldrin Co. CaliL. 



31, 1-8 IV 

.. .Sept. b" HoV 

10, I VIS 

- Z3 ^1L 



31SL 

3LIS" 

Jttt 






3 1 -'- i 



list, 



3111- 



JLli 






-an 



6^ 



rMorrxiii. Co. •. Alt Hcoo' 

_Sdr\ bcronimc, Hdrin Co. CaLL- 
li>icinei __ie>n jSpnoo" 
. Son Cjcrommo tlorin 



2l IVV* 
Oct H 



^ 



^ 
^ 
^ 
^ 



^tla 



CVSL 



riduuLiOrn 
Hucle Idrl^ Ht>SS . 
-C hMciaiTL-Cn. _ C-r.T 



Nov. H 

Oct. ■< ItfVi 
Nov. 2s; Vl it 
CVt. 3 iW" 



O <ad 
<F 



Lake Koinkoncno Wis. 
London Onlsno 
OOn ta-cr-oi-»imo n^nn C*c 



UCU 



-Se-pt~. 3o I'AoC 

Oct. lo itfliT 
Nov. to l*V3 
A03. 31, WW 







JIS7 
301L 




• r ' 




3u*} 

3UC 
3L2LS 


*■ 



M.S3 
3 III 
STUJT 

3c1, 



+ 

4- 



Aue. ^l 

Se pt. 3o_ 

L U 



i 



/o^cn-xrcl! V/«>kte 



^ 



__>c>n Wcrcmrh o > A-»fi 
Vdlcinei ^Sidn ]J<;r<ilc_ 



i3 .. 

. at" v<? n 
.. ait li'jv' 



124 



Catalogued by d. p. BocW-n 5 liot 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 



4.o 



*-ne»-.son 



U O. & mt r^ Dr , J^oJIU.Mo.i'U 0<rc. X^WX G.V-+ 



cTo«J3"U. Maill,o<-d disn.l 3LLLdaiJka«l 



MovtmUr 3 \^Y 



■H. fi-Hi nU 



H - G- ■ Hi yU*-g 



^.oodXU MaiUiavJXiwxAXjiJ^M^kJ 






CD. \CaecUno C. 13- WacA i-ria 

kernel X\aI \lailUB>-c\ XonclT- U\.rla\IUb«l 



U\. 0. L_rner5Dn \/>l . (J Emcrioo 

I — IComuen L. lCoc«->lier> 



CO. ifaedmo CD.lCaecimc 



. 



LI.O. E 



m e i-jb o r* 



L\\ Emerson 



J.^.\ x, ULM a ; iu*»l J 5 nj x.U Me,, iu«. -a 



1 



" L l 



I i\on->.ueo L. 'Con->lie«-\ 

Ul.E . -Sooncle r-s U .E- . SaoncWr^ 



Numb* 


Or*. No. NAME 


An 


1 


Locality 


Dale 




11 IC .Si tie canadensis 


* 


Hduiuirtl 


LA|. 


OcV. M V?!? 

/ 






IM 



H"lL 






31 



Hijcle. lorU MaiS. 



NJov \ 

MarcK It, iTOO 






-'LI 
IS »- V 



HSi-l 



OiillO- pOMW<l_ 



j'l-.lllA p 



I 



c/^J 



-Son JScrndrdino His. Ca\: 

. S<wanr\a.ri «_ 



V 












rklnfekU.Co. 

ItonclevilU — Lo_. 
He Intoin Co. Cr<l. 
hoino 



£. 



win Lo 



c 



-Dbci. 14, mi 

March i!>; .. 

Apr- i I q.3 lUr 
Sorx iT I VS. 3 

_■• i, sis: 



13ST 

uo«j 

I 

10.13 



puom«j VM?' 



refills tjT-ove^ nonVer-eM C^>. CslrJ_. 

Pt i?euei 

riciJjc' tr«-ove rlonTercu Co.^ 



• J. 3, tV^ 

Aoi a>, l«i4T 
-SepV il l<?iL. 









loSi- 

I01L 
If. l_'. 
U.3T 

MlMV 

I1SL 

13 IS 

Vi. ■» 






im 



-_dnla Lrcz. IAVl.. 



Oc± I 
Dcic . I o, •• 

o«_t-. s 

JBec 3o, 



<5* 



un 



tocuj.i<_ Qrove^ rlonVere^, Co. 



■cr 



i.nverncSS^ Henri 



lone M, \V<IS 
Joo. 4 Wl 
ITolw 3,1, I'll 2- 

KJnLl, l<\o. 



,337 
'UHU 

loll 

' 
loll 

I02I 



.June. XI IVn 



Oct. 



4 IV1U 



mc 



Lnotus 



O im t^cil 
P 



Lnvernes's. rlorin Co. 

iSciJ-IC- urovt 



Bo Older Col o . ' 



-Sept. b] mrV 

/ 

MoV. 2.H 1 2*12, 



•?cT4 
lc.13 






<T MoWsujU, Plomos Co. 

<^ 

cfl Sicrr.1. Mevciclo Ml^luilumnc ^ 

<P ad -So n Ji c i <a\ o !i \T . 



Mom 13 \1iy 



^ 



IS" 






iv, i« \1vS 



125 



Catalogued by DP.GocL.nA; 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Ll.o. 



.mcr5 o 



<-. U. O. Elmtrion XonclXU . Ma.UlO.-rl D C _ HlV G.L".. 



REMARKS 



November- 3 VS _ Y 



H.G.H^tee. 



U.G.H^Ue. 



A.VSn \\ossem A. va.-> Ifossern 

H. I nurslon ll. \ ri urslon 

Llm . iireuLisVer- U\«-n. B reulsler- 



LI LI l4ortFi.-vioTon Ul. Ul . LVor Uni-nolen 



no Ion 

(a.1 t_merson Ul . O. TEL r*->er-_s.on 

r lr-i.-v.olon I 



14- WorlH>-»ToTori Ul LlorTT-i.-uoL 



17Q.R 



^ 



1 



_i.ar.43" U, M\.iUia.-4 la-a S1L t\»ni_c_J 



U. 0. EI^-,-„_-, U. Q F~ 



rr, pr-_soi-T 




-A.aock 5.UI na.U»a.-r( 3".0oci 5 \^\ riaitt\s.-4 
LIO. Ernerson Ul . 0. Ejncrion 

~_.-"4-S.U.VW,U.a~l -_Tor.il 3".UV1o.U.o.-4 



Ul . Q . E rVr-.fr- tun lit F~T.eT-.snP_ 



~S. dr.c\X Vl-UailW.r<|>_.0tul3> U. lljaiikotcJ 
l_L E~-ner-_on 1_L 0. E_.mer-_oTi 

JToocl 3. U. Mo. Iiu__4 5".ar.cl 3". V.|. r\o. Iliad 
l\-C He CrreOcr- R C- Uc- CrejnT 



*}.Or.cl_r.U.|i_\Ul"_rcl lomll. U Ho.lKori 






CD. KaecU 

A.VD1-. KciS5.fl 



C O. \CoecU-r<o 



A von \\e 



ossein 



Nu.T-.ba OKI No 



NAME 



Age 



- 






ST>: 






S.lti 



n s 



moeo_ tnil^nolvji 



•W 






Locality 

Nono^uL llmis Co. L*\:\- ■ Ochxn l°U!| 

Morr\ion Colo. Fit I M V%^3> 

Jiicrrd. Ncv/JcL hU.^Toolomnt L CoUj June M^ IVSL 

■^Van^laos. l ? .i/c>- Cal'.i- A lt. iLo^ •■ a- 1, 



■llffT 



leu con ucn, a_ 



J; 



ETaoL LiLe Loiicn C o^ Ca\ .1- Alt >M^ -SepV. l^l<2Vl 



_Sa.n ledro n»rTu- Louue 



Mo« 10 IV 1i 



fs 



i3o,col o pnus bicolc 



111 
iJi 



IL l'i 



list 

i 

Uos- 
i list 



3«13 

ILil 

l-ic 

L2: : 



33«1 
S3W 

IMSI 

1341 

ants- 






2-1 



Chatham Cc. ta. 



- fc, 

Fit 2.^ is&M 

hart In io \So1 






helrcJeGrn_ Lj . \/j_ 
C-naTham Co. Ga.. 

l-l 



1 



not ujc 



od nonl^ome r^ Co. * <1 



uoc 



. reJFoleojn [A- Va_ 



Apri I 2.T IVT4 
Nov. iSi IV«3 

Dec. in wvi 

Apr il .. l^TM 



^ 



.. dtri 



ricrisTaToi.Jlricriilotoi 0~ 



OrooWvit\£_ _lncl. 
Kicnmoncl Co. G-a. 
Bville_, lexaS. 



.Dec ic^ \SVo 

Msrck iq V^^l 
II IS12, 



jSZ> 



i n or n iiiji uiorxua 



iTv. : 






r^icini-<^ ^.m-. Tspnil^" (r,. I ,»r.V-. tSiin. 3.*b, 



1,'iU 



Amador- Co. 

r u Uo n _iie>norr\Q_ Co r 

ra\cines -Son Senile Co.^ Cot.L 



21 

i3 i<an<j 

XT |^1 l | 



<7^ 

p. 

3± 



lonoma 



rolton Si 
TcHcinc^. _S«>n Urnilc" 
.5 mi- i>.ol OriiloLun 
_Sanla IXosa. 



^ 



iLCincS 



-San [^ fertile. Cc 



zL .. 
F^t. 3 Wts- 



P 
&» 
^ A - 
^ 
.,^_ 



Mt. D.aUo 

_San bercTi,mc llarin Cc. 
Co\^>U, -Sioncrrvo 



X3 .. 
.. 2.1 \V\<i 

/ 

- o.V lie: 
JLni_JLA^2 






jan ta-cf-cnimc lUrvrin 

V-MClHtS -Sdn-TB>en'il. _ 

-\>n ^"■ercnirr/c Vuvrin 

■ AlvtS p ^> r>njx Clarii 






A ul Ai-rtVioriM A. Li Ar^rttnon^ 



vA<wvl S.\A Ma»Uia»-4 Aar\A -S ul- Ha. uro^l 



126 



Catalogued by d.p. Dock^k. 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Js.oocU ,U TWIUv-A JWLLLL Haai.a.-a J.o.-,i3 U .Ma.Wvo.-4 £>« VSiv' Gr. kfc 

A.v/on l\os^?m A..V/a«-> l\oss.ern ■■ .... 



XrVUiUarcl X ti. U..U™1 



REMARKS 



Move vrv lev- M \"\^ 



R. C.n t . Q-rc^ 


1. C. 1 \c- Isreoor 
C. D. ICaecl.-no 


- .... ,. K 




(_ D KtaJ.-no 


■• - .- .. ., .. „ 


m 


MR 


H.Ti. 





— 






A.Ul. AnUc 
Ul- Jjooo las 
TTb-Rrr 



1 



■R-U.Uar-r 



1 



A.U. A.-Ttfco. 

1/4 . Douo las. 



IS 



TD.Rrru 

.U-S-BaiU 



U m 



l,L.Pt 



1 
£ 



D . \ erru 
I.S. Ba.Uv 



Uln-i - l^rp.iJ^tpr- 



A.UI.Builer A.U. Boiler 



E.E. hurDi-iu 



ET.E.. MoroL 



,*. ^jx LLH a -,ii.;.,i 3 nn,uu.rk.iu,i 



-J.ao43: U.TAovllva.-clTI^ci xU.M au-a i 



r ; 



li- 



U| 0. t~ iy* **r*;^i \A- 0. E . meritti. 



Nu ba 



On«. No. 



T 



NAME 



— 



Age 



Locality 



AATi Dacolopnui uiemahis inornatui O im 

eft 



iioT 



(I i "I 



its-T 

li.\ c 

C c 

J"l H'l 



Men/lo lark 
_i>dr» tcronimo Hariri Co^ Lol.L 

I 






idioncs iiori i3en»\o Co. 
_LsaUeUa_ 



Dttc 

- ^ l"?V) 
_^ - 1S-8Q 



- 1 Ho it 

M.w afl, n» i i 

• Jone- J. 



acl 



rolton -ionoma Co. 
leucines. _1> a n _£3 e n il cT Co. 
Picnic Torl< r 

~i0o tcronimo Marin Co. 

s — 

Houuidrcl ■ 

1 



Son as \<?*n 






• 2 0, .. 



■■ Jjec 13 »W1 

-San tercnimc Mario Co. •■ -Sept H IHoi - 

JDoUin .. JTuL 2, IV I 

HoulUOEjcJ ^ •■ ' *t u 

•Isabella. 



-J>one_ I I^IW 



lb IV 
Oi>l 

hci 



15V 
'IS 8 '| 

ben 

5«oi- 

ll>o 



See 1 ! 






?4 

I3"U 

'IJtS. 



C-oTall _Jcnoina Co. 

raicines. ^idn J3enilo •■ 



H 



k 



inorncMus Trans posilus 



-%■ 



uuulci 
-Santa Xncz Wvver .Santa BarLar«;(;>.. •• 
-SantaT J3arcard_ •• Mo. 

-Santal J_nei. |\ 

\A Karbar.l 



-ion. i l^lL 
March j. I I'loir 



7 

3o, \?S1 

2.2.^ hox 
(--Santa OdrLar* . -isunk 4 Vloz. 
Lornpc^ .Santa. Barbara Co. .. Oct. > H Wo i. 



_s 



/ 



W^ -*.\ ll oa. 






rt Conception 

Vol con rlls _San Dieoo Co. 



1 



3o 



orutus 
.. uclluitbcn onncicus O 



Fe.b . 23 •. 

lit i)on Anfcmo Ls A^oeles C. .. April I, VlH 
. / — i. s \ > 

^>Arx^«a£»n.lo t\l£. .. -Sol^. xo^ ... 

Dec'. 2-i 1*1 M 

. .. \i vs-ix 



C7 juv 



Ills. 

Jjrapoc.n5 Ariz.. 

rottlo Co. C^olo. 

R- ISauard Mca. Hemco. Alh „ ,A"«. i >'1t= 

Alt t3co _J y 

Ciiir«coViua. r\l& v Cocniit-G.. Ariz.. Ion. ST llld 



rcnThtsTei alriCapiHui atricopillus C7 
•35-1 I I J 



.Sitak Sik tll£. 



FlL,JL2_Lili- 



UT1 






\_conia„ Ni A 

HucU_ ra r 1<_ t Mais. 

London OnT. 

UltUeil&ij^ Mass. 
riLicle lark » 



<J>an.XT He"! 
Marr xC y Moo 
0c+.3l IS'^S - 
« 2.1 iSSo 

.ApnM_y_l3oo^ 



127 



Catalogued by D. R BotU^oU 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



U.O Elmerson U O . Emergen J. on A J. Ul .MailUa„| Dec . \ c |t V Gii-±J 
,Xana J-U.ha,l|»b«l T.anJXU.MaiUiorxl 



Novemler 1 11 SK* 



Ul. 0. 



*~r» e ri o n 



Ul. D. E.mer 



Taod i. U.MaaUorclLi.ao.\ IU. Hai 1U*«| 

A.v. R: A v. R. 



:. 



O.OnJ J . U\- Ma> Uldvd J. 3r.cl j. Li. Ma> il»D>-cl 



LJLo. e: 



re-» crso s~\ 



lA. 0- Kmp r^on 



DCstawbLUl f|ai.\lw«l X»oc\ IJJL Ha. lU.d 
\aI. 0. Lmerioti Ul. 0. t_ me risen 



A.v. R. 

^.anjo . Ul. Mai Uid>-t 



A v. R. 



o.ooJ 3\ UL na'ilUcvJ 



u. q. e: 



TTt C l~-S. O *~> 



_LUL_E 



mpr-5i\jo_ 



APR. A. RR. 

<-S.aa<lX. U. I 1a\ lliarel Adnd A.U. lta> IU*><I 



U-0. 

A-VBO l\I 



.merlon 



DiSem 



Ul- 0- ETmer^on 



A. vai l\o-ssem 



Ul.rl. Osgood 
l_ . r _ \_ o»_u e_ 



LI. H. Osgood 
L.P- Lo.,^ 



FT F^jSfc-pheos FT EI -Sl&pVirt>S 

A. v/a«\ l?ossem /\ v >>" ittssem 

_ R.n l.v.U !rd. Los|< 



H. o. H inttu 

Ul- fc_ . — ^>Aor<cle«':s 
■— i - De nlcn 
_i H C-r. H^in Wi° 






' 



.. 



.. 



N,-l<r 



Or* Kk 



NAME 



Sex. 
Age 















re nine -.Us Ji icipillus olr«c^pillo% cT> 
... J^ 



Locality 



HolUu NY 

Ncm HciVCO Lonn. 

fi.lton Uil. 
rriimtnohdm Hisi. 
. l_tor\i.i- N. «S 



Date 
-Xan..2 3, iS^iT 









5UM 






Hudc_ rark riaii. 



.fliliLrii. haii 



1 iiucuru ( 1 1 
norri«.lc»aJn XII. 
luuon Delhi. A.loi>Ua_ . 

rurLblc. Colo. 

rSoSe. Xsiorvq TorHancl LV* 

TorTtancl Ureoon 

. ' -S. 

dlt>cJ<icimos. Co. •• 

_iurr»tic_ J3riUsVi C.= l- 

llolTnoma n . Co. Oreoon. 



j 
Apr 1 \ H^ Hoo 



' 



J*n 



1o. 





a. seplenlrionaUi 0* 
... ? 

■. occiclcntdlii <7^ 






- 2^ \1oO 

-Xotc. M I* VI, 



M« 



1 



20 



Jon .n Viol 



.. li, .Ho*- 
MarcU U VHos- 
Apr.l -l«U 
Oct f/ lloiT 


















toVlLncl 



-S 



^mo<_ 



Br. _G! 



c jroUnensts carol mcnsis 



Uasn. 



rroomort O. C_ . 






°5' 



UaibjuuL&i DC 



iph 



Mov/. lo^ ll 

-Dec U >1oo 
11 



hUu. a, ll.CL 

tlaroli aS IVVU 



^■S 



l\lrJ a / till 



■4f<- 



19 S" 









LSrooU Vi lie Xnd . 
Cn&Tnom Co. Cra. . 
JSrooUvtlle _Lr>cl 
_Mt. Vecnon F^ucia^-Co -Via- 




Cridcl inoi le) 



r 



Fit. m IS21? 



PUl, 



l"22| 



.Dtc.lo, W^o 



Hall Volley, Colo. 

Clear Creek, Jjenver Colo. 

flornstn 

^> a r ilmc_ LaWe^ '-Tierr.i Ck Cr»l:l_ Mau 

nonaLuk rluma» 



1 

Fib. \o i-o^U 

Fit. M l"?^ 
IM ."US 



128 



Catalogued by O.R GocL,-noU< 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



^-~T~ Craven ^S.T Craven XanclXU Mo.Hiord Dec. lit* QiL± 

A.H. Wr-rkll A.M. Ve rri H 

EI. AVWms El. AtVuns 





H. 


Q-. H lotee. 


W. G H^L^. 








L 


\NovTl\\er» 


L . 1 Com \ ( e »-\ 



REMARKS 



|\lo\zemtct- 1 \\~3X 



n.T^Van O.^lroncl 



ttrC. V.a» O^raoJ 



0. 3". B £te 



Annie. L< 

HT. g n \-.l- 



O.X Balls 

/\nr»i«— Louje 
14 -T. Pr,Ul^ 






•5s. o ■ oe uo e. II 



-O . C3-- ^euotti 



S. C-. 3e.iuJe.tt" S. Gr. Je-Uic"tt~ 



HrT7Bo\-.lm a o M.~T. BoUl. 



X H- Bouoles ^.W.Boo^U^ 

IaI.U. lAlorTh»TioIori Ul. Ul- l/JortmYiotan 

H.K., C S.Br,rr,leu H.H . , C. S . BnxnJU., 



-Bvimleu 
LET. Reiner 
TTD. Rrru 



i.e. rJu 
d. R 



A.U.B0II 



1- 



o- A- -Sinoleu 



<^. A. --^\r\o \e 



1 



R-C Mc- Gre^^ R-CM, Gr^c 
_ H.H. SL-U^r/ ' H.H -S Vi eLLrL. 



J>.a<%d o . l/).Ma'»lUe.-c\ 3\^c-.c\X\/i .Mailed 



.. 



- 



Nun bt> 



OH,. No. 



NAMI 



Set. 
Age 



Locality 



Date 



>96.'i 

5506G. 
961 



"jay's 

Sail 
SiS-i 



I etitheslcs. oambclt aUjreviolos O^ -Sterra_ NewdJd- IAl^. loolornn^ (o. Lal.L M<iu il tVSl. 

cA -Slon.sLls i^ve,- G»\;L. Alt i/tooi .. .. 

47 s JSierra-v'tlle _Si«rrrd^ Co. CoLL _Sonc.lt Hltf 

<7 X ~7^W PUctr- Co. CiUL . .. *1 .. 



55971 

; 

3078 



SaSl 
Sa-Si 
Silo 
SUM 



-53 



Vll'l 



.. <^ 



Oocl Hoidujolcri Bio CrctL MorileT-CM U. Ll.L l l l^oi' 

d^ Voscptm^ ValLu ' .. -Sept. lo, ^11 

<^ ETa^lc- Lake, Lassen Co. Q\[l. Att.W Nov IM, mi 
^ •• . ...... Ot+.a •• 

JL_ KooicGetk Siikiuco Wis. LaUU- aS Hoi 



I ^hoe. 



I uc 



_Aune. aS IW 



^'- .. 

(^ Eo^L LaLt Las^^r, Co. Gli.At^oo Kiev, in, ivm 
(^ ... •• T ..... IS .. 
_£ _^ . •• ■■ . i • .* - 



7 



He 



R., 



Or 



4Vo 



Xlec.U l1o'| 



-Sierra. C',\;S,erri. Co> C a U L . Alh JSex»t IS Hit 

c.t-, _s„ 

M ■ . = •■ , •■ -'■■■I 



__5>e>rj 



^ G 



■AliWoo 



2L IS It 



r> 5 



*i|©* 

SSo<» 
1iM 



15 



Siol 
Sow 



7" 



Ularcl (_recL Like. Laru 



u;l. 



ii^ Hix" 



HeaJu^triBicG-ecli (Lucia P0 J Monfcrcu G> •■ _^>ol n S" \SoiT 






-5i\erra_ C_'.L, _S>«eri-,s_ Ct 
„Sxlccline- I >->!** > 



V 



liokouoL P\o 



ma.s 



1 
.. 21 IStU 



__}ardine_ Liike. _iier 

_Sierra_ Nevada nls > luolomnt (o. 

-Sfen.^Lo^. R.v/fc- C\;l. Alt- m. 



n im« 
iy •. 

2o a 

2LT IVSL 

/ 



\ 



ICLL 



■90, 

9 J 
192. 

93k 



1X*3 

LLoi. 
Shot 

Sty i 



IG 



Stso 

1 5 m 3 
'il-ii" 

will 



'II 

JL6 



1,133 

Li. LC 

4I5L 






lahoc. Placer Cc 
Ne.uicaSlle_ 



Aonca.1 111? 



Aoo. 2.1 
.A 



_ka,U 



1 



Ulat-cl Ci-eeL, Lake l^hot Cal.| 

Ea^W Lak &/ Lots^ert Co. Q.l.AlUioo IXc. ^ \V"n 



B5 

c^acl 



yosemilt- \AaUejLL_ 

EaoU Lalc^ Lassen C». CaliL. AHr'(2oo Mov. 3o^ WSS 
jSiejr-*. C.lIT -Slerri- ■• .. ■■ C"Jo c ' I?o\-, II **\ IL 
ETac\r_ LoLel L-135C, S2oo' -T>eC.' ^ I^SI 



a.3 

/ 
24 



Mr J^tMi Anlcnic 






129 



Catalogued by O. R B*cU*-AoU 



Taken by 



Skinned by 



C.D- ^aadvno C . D. \^<lA 



H.B 



Received From 



When Received 



H.B. 



Xoo^XUMmlKo.-a D e c \<W Gci-t 



ci.omlS Li. Ha. ILord 3Ton J 3". U.MaVlUeJ ■ 



\\ C r\e- Grfor.i- 



l\ -C P1«- C-T- c-tpor- 



H. 0.-3enU>^«i. H. O.JenLins 

Xar.4 X U. Ha. Uuv.l 3".o-,«\3: Ll. Ma. tLiartl 
.3. M. UilUrd XMU.IUc-d 



~Aand3.Ll. rla.UvorcU. onc\X \«\. Yla>\Uo«-cl 



I5.M. UlU-J XM. UilUrd 



REMARKS 



Movemter 1 \\W 



_= - 



^i 



Avon IVossem Avanltocm 

A.Viln Wosscm Av\/o<-> IVosscm 



|S^r.cLXUl.Ma\lKar-ctb-a^lT.U.Ha.ll, e «| 

H.0.3"er^W>V.s H.O.ImLns 

A^. von \\ ossem & . van \\ossem 



^>.. 



clXli.VWvVU'ac-clUa^^^LJla., ILkJ 



H. H. -S nelclor 

H.S. ■■ 



H.V\._SWe.lclo 

CD. l&Jl 

MB- 



\-oo 



'. a~c\x. u.^ a »\u"o«u.Qr,«i xU. ruiL a .-d 



f 



K.tt. LULrcl AhUK\lar4 



It1.UA\avc\ 
,/^«. v»»> \\ossern 

3". M. VUIUJ 



- 



3-MUlilla^l 



V4- 0. EE-, t-r»ec-.3c>n 



L\ o. 
A -v. R 



. m enson 



_* u. 



Nnlw Ortj. No. 



NAME 



»0G cm 

Lisa. 

0'«2_ 



So. 
Age 



1 t 1 t.K3 

Ift. 

_ 



\lVlcJcS por-nfecli V'iiltuilt. l/^ 

— , — ^ 



Locality 



D»te 



V.ctorviUe-^ San t3>ern«lrd«r,o (Vial.) Dec IS \"\o*j 

- w 



■' 



?- 



rir -Sdn /\nlon>o^ Loi Ancrl« 
Vii lorv»lle_ iian lifrnorrlino 
Volcano lUv _San O«eoo 



- — s. 



-Aon. J-T WSTJ 



•") Lit! 
! 1 G i2»°> 

6 ns- 
(.113 

t2<l3 
L,t3 

5 - - C.32- 

1023, uu 

- i 



ic »H 

28 bm 





* 
*■ 
* 
* 



\/icTorv\ lie— JS><3n.l3e-ro.>rc\n 



32. 



3-1 



cmcJus. a]ascensis__? 






-St-JlickaeL Alaska 



•■ is; 

.. 2.°! 

.- 11 
j 






huasonicui hocb.onic.us. ? 



? 



wlloralis. O^dJ 



Nutate • 

^>tr rticWlW 

GimpUnisr/M.B. 



Aori I 13 .. 
MortU a-3 
Apri \ iM WV'| 
L tL-LSW 



£2. 

L u 

i" till 3 4 l^ll 



riAescens. rulescens. d^ 

. . ds 



a 



ockamas 



Co. Ore. 



-Sittca. Alasl-a.. 
dldcWcimdi Co. Ori 
1 Con rVlgrc>— S>i 



Dnomi 



Co Col; 



-3Tan. l^ l°lo l | 
FTU i, l^oi- 
.. 3 VS^I 
MorcWlS' \<\o«r- 
Apr, ja.1, >^U 



t- tr 



i03G *3ui 

• ' * 3 r tin. 

»03S « . 

-•cil 






_Scav»cviJ 
t-crck a y 
3eav»euJ —-Sonoma- lo, 

SAV^, Alaska 



Mac. 14 1<W 





1ST 


no* 




,? -; 


i«*.i 




i M 




^V 

21 






i<-| 




II 


i«vi 


.. 


13 


iSii 



4" AOJi 
4. J Tux 



•i H ffS" 



Si. 



Cazaderc^ CaliA.. 

Ulillit^ rlentloono Co. va\">\-. 

I loolt Kio jcnomo u a 






Ao£--A UlL- 



KoSStOn W»\/ci- ncor Monfc W<o •• 

rorrUncl Cre. 

Lomp JletUer -Scsn»rr> a Co. CoV\U. 



^ C o1~ 21 II07 
Oct. 2«,' V^oL 



180 



Catalogued by Op. BocUih^Udt 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



-Uoc\XU.M a UUa~l ^.ood xu\.M a ,ll lo> -4 J.^clXU.MavlU,a Ou nw C.i-t 



REMARKS 



Mov<r«r-Ao cr- J n^V 



.. - 




.. 






















A.v- R. A.v R. 






pT.a™j3 -U- VW.lWor.1 Xao«l X- U . No. II.7>.,1 






Ul. 0. ^EZmeiison 


l/J • U Lmcnson 










„ 


.. - 











.. .. 










_S .ao J 3 -Ul . Hai \Wi>.-<\ 


-X. ooc\ i.VV na«ll»».J 




































- 








1 






- - 































n.;s R*V^ o.s R^te. 




.. 




.. 



0.3- . Balel O-S, Ba\« 

1*1, A.,f"r-a^ar- M_A_, HraxxUzr 

IH. A^s~t7r, H. A AvJ-^fe^" 

-S. G .Sei^eTti -S. &.3eu)£"tl 

»i.on«l-V Ia\ rlai \lid<-4 _i.?>nj X. l/l .naillvocM 

JS. G-.^Scioetl -S.- G- • vT tiu e~Vt 

XcwU£. U\. T lai Utat-4 




Iao,| XU.MoilliJ Xa™tX.U.Mai.\Wa«l 



3. G.J>e^ c t\ — S. G.3e^<rrt — 

\A O . Emerson U\. 0. 15I^T^e^-s,o^ 



Numbs 



0* No 



NAME 



A* 



-♦an FLdUdk 

in 

13S1 



5605J 

52 

S 

55 

5 f! 

loss 



iOJ'l 



I 
>m 

61oS 

(.in 



Aescens u it ■ 



s 

j\ov 



Locjiliiy 



Date 



£ 

£ 
?■ 

I 



Cbmp n<.cWcr Sonoma Co Lul'.L- Oct" -2S" \°lol> 

C-lacltomos. Co. •■ Nov/ lb" l^O'„ 

J?OSSi«ln kivrr ntjr llonte l\,o, ^"f ^ 111! 

near Llticlcro, JSone »l^ JtfH*l 

^.tLjL Alaska ■ ■■ 2.*^ \^<U, 

Fit.. 3 »VTl 

: RWer- nrr>;. S «.L E"u«Ua, CnhL. 3ao 13 nc/j 



_S 



CiXV I C LU 



_s< 



Co. 



M* M >4 V«ioV 

1 ' 



12 
/ 

I'. 



61 

■1 



S IS1 

-ioJ3 

i . > -\ 






EToreUo, Humboldt" 

.Sr1ka_, AlosWou . 



c f| ov 
? „ 



- 2.V l^llt, 



15 
16 



JOJ| 

Hie 

6Ho%- 

Cilo!L 



:*«> 



lepleclu. 



.ejl 



_3<sn tcronimo Hcirin (o. C<s\iV-- ret 12 IV*iL> 

Mic-tt 14 Vloi- 



070, 

; l 



M3L 



? 
& 

cA 

^ 
J^ 



Invcrncss / nar,n 
-Son teronimo •• 



20, \"JVi 



23 ilia. 

^o, no-, 



; o 7 1 

i 
")t;(i7!i 



1lU 
i'lVI 
liJ'i 

.mil 



6^ 



.. \\ i<ui 

June 3 lS"n 



■■ 2.M i « in 

Nov. 

Merer, . il IVU, 



if) 

" 

Sfi()84 



Sill 
tVtt 
3.1.VV 
avHS 
i^T 






JLriesl - Jb>0ci Gecooimo [Wjn_tti 



}G 



Uio 

^SoV 
SSoT 



M 



^.6-11 

2Hlo 



Inverness ["Win (c 



1Z t'JSI 
Apr, I lo, \1»* 



AH A9A2 






lnvcrncs 



_S^r» C 



cr en im e 



• 23 I1l2_ 
Mo\/. Ifc^ lie/ 



131 



Catalogued by D.P. Bod <rn ok* 



Taken by 



Skinned by 



W- 0- EI m erion 



l/.l- \J ■ C r-ncr-.£.c:n 



Received From 



When Received 



^.-ao4X. LI.Mo.lU'o«l D^.hiv 



G. V + 



C.T. C-VU 



C.T. Co\t 



cS.aoA«S. U.ha.Uvcv.U^T.U fcW;.\U"o„l 



1 



REMARKS 



IVlovr^-.U.rr ^ \^zY 



Xaoa.X U.Ma«\Uo M |X«oct.j. U.Mai UiWa 








CO. l(attliT>o C . D .^Ca«c\>-no .. . ■ 






"\,j];U.Mn 1 ll,viT»„AlLIM, 1 ,IU 

















Nunba 



c-, :;. 



NAME 



1 IVl'l h-utVieiUs. rulesctni ntoWctos 

Zi2-\ I ... Lull 

__ . . 



So. 

A. 



Locality 



Date 



y 



-_>t>n tocrommo narin to CdWl-- -3ol«_. no V l \CV 

3ot»e Villi 
. 2b" \"\o>» 



IOC.14.IC_ Cari-ON/C MOnl»ri 



't 



1 






! HLS-S- 
Ml-I 



? 



La. Hondo- -_-en H.,l..-> 



aw-, 1 .. nn 



L 25 33ti 
LOG S3t«. 

IZeL 

..n 



Ml 

I 4. M-urt 



oV.iT 



lol2- 






I Ionic 



1 









nlo- Criiz. flU.' 



raci 



aci4»<_ i_Tf-c.ve 



Col.p 



f"Uu -J, lloi- 



A.o«i I, »«1L 

2.2., iS.'tsr 

Oof: < 



"%- 






Cohoo.-. -Soov-C* LrecL. ^onX- Icoi Co. IT. l^V3 

' T 1 ' ' 

rotiL*-. Grtvc rAonAcrcu to. L.I.U. Pet U, V*\ 



t 



4~ 



Cjl 



in 

i in 

1 1 r 

I IS 



Httrt 

'UT2_ 
Mfci-H 

4Hh 



* 

- 1 



33C> 
. ! IXor 

■*. K 1 9 9 , 

Soli 

lozo 

i) (> 1 2 4 % -fn-. . 






rlonlercu , 
Baciiic. (Frc 



Ulc ^rl^rl-. Sru. H.Mn.-, £fi 



MIO- ' 
SepV. 5- Hoi 
•• -2.T, .?1L 

A nn. L, m i 



loMb- 
IIOl 

4 OS 
11% 4 



M3%-_ Cnomaca A jascia '^- -U>SCialo- 

: .ovv T . 






r 



? 



13G 






: 3.i. 






_?LC_r 
31VL 

m 
bLfcSS 



ToctA ic trrdve. 

Cjnoon -Sooocl Cre-Jk _Sonta V.C07. 
__)-ootl 
. tdcjilt- fcrove^-Jlonlcrt-. 

rleolo I ork Jon Holio Co. 

nduu4 ore! 

Belli Cr>«*, 

Ho _. uJ «lrj 

1 ' 



Oct. 1, I^IL 

• ,3 , ' 

.. II, IVSte 

• • 12. •■ 
.Dec. II l^L 



OJC. 13 •• 
.Dec I 4 nn 

Oth <Tivu 



c^acl 

6^ OoL\ d n.| 



P 



Voci^.lc Grove. nr>nlcre-j C_> 



-__on . 3», ^0( 
IS"?Sf 



132 



- 






Catalogued by DP E 


uckmoh O r«-» 








Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


REMARKS 

















Or, c \XU AAaAo^ J. a ^clJ.U.V1a,lV«.ara JanJl Ll.Mo.U.^a Dec \W Gikt 



MovemkcrV' »13V 



LI . O. Emersor, U . . ET 



rnericn 



-A.onJ 3". LA Mo*lUar4 Aaock-X Li .na<lU-Dr«A 

UP F ~ m ^ ^ u.o S 



lericn 



, \ anA «^. Lj.rlc>>Hic»r4 cS.aoA -S.U. rln> Ikonl 



L4.0. Elinerson Ul . 0- EZ mer»n 

Ul. 0. ELcnrnson Ul . . fc_ m erio n 

X^A.T.Ul.r'U.lU.-A T..- w .IT.U.\1 a ;ll, a r«\ 

Ul . 0. EZ.ro er--soi-> l/J OUr 



. merson 



J 9 „,l3.U TWIvo.-A ^.oodXLl. ria\.IU»«-« 
LI.O. EZmcnson 1/1. O. Elmcrson 



XnU.IUJ 3. n.U.lua 

V.-^l IU rlai \\k.-,~\ X cnJ X_L). Ho. Hi a «\ 



Nup ba 



C- Nc 



NAMI 



So. 



Locality 



Dim 



J •!,, cms 



( I, 



4moa 






-hB" 



3 < '. 

•in-. 

! \ 5 Uos 

MSM 

14% 



\ £>;>«.» A« I. 






_^o\on rionlercu Co., CjliL. 
U'oocWicle. iiin rloleo (o. „ 






Hi 



O ir. -i \ r ux ?r 
LLL, ii v\ot 



• 1. 1 



^u LLIdrc 



.. ^ 

.. ^ 



I 



raciAlc Grc 



Jr. ii 



Ctttii, ivu 

Mcv I, \*lo| 
Dec 3 WVl 
V »Soi 



■ijn 31 






. II 

lol 

nci 

IJ.J 



T 



Llooclsictc .Son tA*\eo Co. .. 



— — rar w v s 

■ ■ ii, vin 

.. 2.0 tV°lV 



iin 

•srsn 

SSML 

5 S / v-m 

u 



C 3 



VTli 



R(l 

fi 1 43* 

443- 



■11 



IV'it 



■ 



I 6 G i 303 i 

'Ifell 

3otL 



L?() 

4111 

; I ? :j --iioi 

4111 






^Aoton \\ onltr 



re 

on 



n^\co 



jo \nn 



V 

o 

+-• 



HoroDi ValUu , Cori\ra_ GosU. Cc Lal.L 
JbicLlu — txeve Mon let 



_L\tJi,WU 



nfnihj 



. . C^ 



uv 



Nenlo FL-L, San NaUr CJ^ 

Hou«.uar J 

llenlo idrL SdnHcileo Co. 

I 



.Dec IN llO 
Nov 3 WV3 

/ 

n 3-WVI 



\<-)UJ » l 



c^ocl 



ntai DiiAHJimi 
raicines ^>an oemlo Co. 

rosadericL 

i 

JSanlal Bartilrc. 
-JJT. .Sf»n A.plon.io 1 cs AnndesCn. 



-Se.pt.^_lViy 






(—heroWee. iMevoclil 
-Sontal £>art»ri_ 



_X 



.. u, ii n 

Marcn •■ WVI 
Apr. 1 I, lln 



r 



tlau 2.2.^ Hoi- 
22-, 



i'oH 
'ITS L'llV 



1MI 

Sfcic 
SgTiL 

il' 



^ 
^ 
^ 
^ 
& 



Pt" CcnccpTion 

1 
JSarito. Barbara 



_Sone. IS Hoj_ 
/ 






I 

-Son Lois Ooii'po 

A.rnoctor- Co. 

l_ompcc_^ i50r»Ta. DOrcOrtt-^ ( 6 
_Ci«5rL LA ec o ? 



.. is; 19«\S- 

Oc-h 1, 1^03 

.. i&; i"io3 



133 



Catalogued by D.P. Bo<lL.,'-t.oI-k 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



LI- O. Emerson \f\. O Elmenstin <^> .sisxcVjJd. ttattv*w| 



When Received 



By 



REMARKS 



JXc.^iv G. 



t + 



Mo^mUr- s/ \°[iY 



U.O. 



_T^n e r^>ori 



Ll.O. E 



. rn ?T~-sfin 






/ y , *-/t*'/Y/ 



X U.\\o,-c\ 3\U,\Uec\ 

U.O. E^et-sor, U.O. 



_ »™n ^ r~"-S«jr-» 



Se*tf / n <ixchanqc "fo 



Aeais /ana S/*/fe 4W. 'Ww. 



■^.an<\3.U . rtoiUvonl Jj.ooAT.U1- r1a»\V\D^A 



U.O- "EL 



m_t« on 



Uo.e: 



rn e os_c>n 



Ll.O- Emerion U.O. E.mfrJon 

-Xo-d XU.\1oi\U^vJ3.ar,J 3". Ll.rWMka«l 

Ll.O- Elmer--5.on U . O. ELme«on 



CO. \Ca«<A,-r. 



•zs 



C.C). l<aecUx>o 
-Xor.d X Ul.hei«ll>Ov-clXooclXU.tAo»VlL-er<l 

3aT>AXU HaVlUorA Xo~4 i.U . Ho^Wvo^cl 



A v.R. 



K V.R 



Ka«u»XU-tWL'o™l Xa«al.UMoVlU«l 



•J-oodX-U-MailWarcl J>.*„a X.U.WailUa,*! 



C .D. l^ae-clv-no CD- KaecliT\o 

XooaX.L\.^o;l\urAAo AXU .ria'iHio«\ 

X. „a X U-OailwJ I.oodl U EWlWd 

A.U.Anlte .-., A.U. A oltem. 



J-outsrqrK) 5Me C/nicf. ' 







Nil ba 



> , Ne 



NAM! 



Locality 



D.ie 



■ IS"! 



1 l>b 

: ma. 

•mi 

. 3ie. 



*- -in;- 

CMS 






HS.S 






I 






_b>c>n Ljleoo^ LoA.L 
_S>an L-l >•» OVoispo 

Jii>1 Lvjli. C Id I 



^ 

^ 
^ 






Oct in \tfl3 
Movy j W^if 
Oct: io n©3 
. a. Iloy 



_Dru\o«jn 

I osacleoa^ 

Lorn pec -^ OnliT" _LSOf-bar<! 
rlocUslo -SlOmildoS, Co. 



Site j i_ i<g%ir 

U. CallL Oct u \«io3 



■4 ,SflQ J_X 



U 



'imas. <c£ncn 



_Lns AncirlfS La 



San io IS 13 



i 



Modesto iilam£.Uos, C< 









Amador- Ls~; 
O 



iV^tt 



I cysa dma 

-So<r»ldr_Lj)a<-t ere, 



2t 



Apr« I iO V^©C 



* 
* 

*= 
* 



M< 



1 



flDX 



loicints __}an lie rule" Co. 



12, WU 

22 II02. 



2J1 



•) J '14- 

(.MTV 

5113 



! 






tS-2-3, 



TSo 

SB31 

C SVJ 

•tot 



22^ 
2 0S 

IC33 
s\CC 

.' 24 , , -»i <n 



8»t2_ 

siia. 

■; 

Si hie 



+ 



LSarvET JLiOr-fcOr 



* 

* 
* 
* 



San L3ie.o< 



SarAa. Oarbo.r£_ G>.. 



.. °l IVU 
-Ace. e l 3 1*10 3 
.. » .. 

Oct 1 2ile3_ 



IS 

-SooTa. _LSa«-fcora- 

Lcrnpoc _sooUi A3ot~oar <±. 

/\rn<3aor Co. 
San D>irr 



\ 



-Septr 1 1*13. 

oa-. »m i^os- 

IS" II03 
IX lYSS" 






M rni. atovc lDrulcLun 

-Santa! Oat-bare. 

I <uc \\oblej 



1 



ruXo va. 






Jena, 

riurnculH 
-Dnulouin 

oan bcrcnimc rlariri Co. 



20 v«ns- 

C. .. It IU3 



3 / WiS" 

Dec. l/ •• 
Fit. KL 

/ 

r\ar-cU IS" IS IS2 






. April 1. l\lfc- 



llitf 



h_ortki 



Hufnt.Ul- C. 



. f1» n 3o lilt 
I 



_aL «_ 



134 



Catalogued by D- P.6vx.L-noli; 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



Cnci. O ■ \Caeclt-no QWas . D. ICaedi 
lanJl U MailUarcl Xo~4T. LI MaiHiC^ ■• 



j.o.n.iJU .twiwi -Deo. ni^ £-,i± 



"no 



REMARKS 



No\/<rrr,U«r */ \"\zV 



t-eo. L. \ Co eel mo Cyeo . I I \cxd(nO 

-1 

1*1. O. C_me«-ion IX O. Lmer-Son 

Ta-aXl-L NoUW*! IXarulXll Mai IU«1 



A. . \s a. 



'inssr r 



A .\/n«~. \ Co 



XaodXUMav\UB™l Xor^r U.Mq, iu'o,-a 

nenru J3. IGecWno Henri-i LS lCoe.cl>-no 
H.A-G-Qvilot-d H . A . &auloi-c| 

X.aojX U rU.tl. a .-,A XonJ X U.Mm | l.cv<t 



J^uts'iortl StmfK fa fir. '/.!" 



H.AG^Iorcl H. A..G aL jlorcl 

Xooa5\4.no,lU.43:or>JXU.Mo,U^«\ 



A. IX ArTtVloc 



A.U- An1t,= n 



-_s.aodTXAXW.UiW J.ood 3. LA. H oJL oc-l 



honk. 
HojL 



Herir-i G> . lf£secln->o l-tcnru G . I(o«-cLt,o 
Cato. L. Koeclmo b-co-L ICaednnc 



H- A. Qaulorcl HA, CV?u\or4 

CUas.D- tfaedmo CUas.D. \te_e<!iVtc 



mo 



Aa-uAT. U - Uav lUorcl <A.o™. X. Ll Fla, UvO-r-l 



0* No 



-.A"! 



So. 
A«« 



Locality 



Due 






,» 






iVl Llumoci \ 

231. ***» . T 

' %3Sc 

— 



te 



jin .ild. ru 



.ul: 



■ i ■> - 

■m 

-sit 
') 'J - 

• ) •) s 

U II 



tf I EZorclca UomUol til - Co. CaliL. 

<7* ETortkj Hurntoldr 






_s 



oncoAiL 



v Co ccU a. 

V ^3t3n bcron imo rlonn Co. 

^ r 



Ho M 3i mi, 

1 ' 






i3 inn 



<3 __}an b-eronimo rlorin 

^ Mont R,o _S« 



r.a.. 


-'.r, 


\<\rY 


1 




iHov' 




■ A ^5 


3 


niu 






240 u« 

ScoJ 



> or-»om a_ 



» n>H 






'■I \ 5 nisi 

U 4 * > -m 
2 4? i3'»o 
24Shf*f 



fa 



\°i\t- 



Fair-La*. 

Inverness, tularin (.c 

_»n tjcronimo 



-Sept IX, ISII 






2 5 1) J 'i*n 









tvvt 
U LI 






Lurclta^ 
O^n ^=f-C r o r-| i m o Ildrin Co. 

lorT\ales loin' 

Fairiaa 



•• <i l^oir 
c5o«-.. 2i, IS on 



• > - - 



SD3 I 
5>lfe-l 







tSiH 






fctcj- 

'IllC 
14 4-1 
1333„ 



i 



-San (zs 



froni mo 



florin Cc 



2i, IVT* 

- n iiic 

• 



Elk WWer r\t»r Er^rtWa. 



Apr, \ 1 \1\iT 



_AA lAU'- 



i. 



In 



-Invfrnes*. 
_>dn Grcrom 



3.1 I'W 

/ 

21 .. 



-ft 



o 

+ 



Invcrnc is 

UllllilsT Mendocino 
/ 

Adn (afroninio Florin 



IWZLR 



lo Npnonoua. 



-Sone_ il 1111 

n ^13 

-loL / lV<l\ 






114-1 
13V2_ 
Voo 'I 












.. 3 me, 






"Pair- 



n arreni me rla »-i«-i Cb 



^Scp- t > 1 \8 "V i 



2i ■■ 



135 



Catalogued by o.P. B^cL^A, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



ITao44.U.Wailli'«JjL*a4-L Li M a ,lU-,l Ton.l X U tloUUU JW.l'MV' G.if 



REMARKS 



NovemUr ?, ^3^ 



H.LI Carrier- l A \N.C nr .rl~. 1 - 






~ ' < ? ' 



or4Joncl j U-Uai IliOrcl 



.. 






C-x. cu~ ex. c\ a ^ 

-Xa~dT-U.na.iw a ~ix ari ciAU.noxU»« 



{_has.D.Kaec\i-no Cl-i?*. . F). ICacri.-^f, 



JXaadJ.W.NailUVwxl A.accU-U- Ha.lUrd 



Stot in enchant* t5» /jl ^. 
ieuu/aan Sfafe C//i'/s. ' 



C. , T C\a.u -j. C I C la i, ■ 






leuisiqna Side (Jniu'y* 1 * 



NV: b— 



Cfrfc No 






NAME 



S«. 

Age 



Locality 



Dm 



ST Lkamaea. -L__<-i_l_. r«j\._ti 
L3_ 



3 






-__.on fere 



r_n i rno 



Uirit 



Ul.L. _So.pt" 1 l°lo_ 



( n * to n 5 



s 

__■ s ______ 






tons 

LL1S- 



f_._ltri.p_r_.s minimoi m\n\mo_ 



_A 

fen 



Vol con Mis! _S_n ]_>»tec 
rorlloocl Ore.. 

jAjJA-t—lOrtls^ C."l I .V- ■ 



-Dtc. 1 llos 

»_, \So%^ 

_■ M »o° 



5 






2 8 1) < 2 oi<^ 

'■- S,; . 3Nt_ 
-• Ac. «.| 



29U*f_-_"i 

3_S"« 
- •' -• 3-L_ 

iin 

294/_.«s 



_* 

_* 



_A 

___- 



-Scnb. Lruz. _L_Jaricl (__o\ i 



V 



F-o. _, 11 O a 

_)«-. 3 \<m 

Now. -1 

Apr-i\ 2. ST ^l^ 
- __-, .. 

.. m .. 

J * _ __ 






.« .7 • V iio- 

mi 

Vs_. 
29V 5H1 

,*___ 



C*_d 

_____ 



_-__nl_. _i3dv- Lara. 

rme_ Creel^ Contra. Costo. __. _V.L- 
Coloveras, Volley p Simla Llora. to. 
_ . r_ lm dais •■ I 



2S~ 11 2, 

li nn 

4. Hos- 

\'. \'\\H 



fifi!! M 4i «»_<- 



1 ' V- S_ 
•132 1 



-.n 



;:.n 



IS 



IHls 
S 3SL.J 

>u_. 



I 



-31 



J IS" 
2 _iV4 

1VI 
I _____ 









1HC 
21b 

IMl 



O^ CoToli 3csn-ma- Co. 

/ — 

C" -_>_n v_-er_nirno i lorin Co. 

c/^ __rwcrnc_s 

Cad Little- _.oi— l\\ver; Monlertu Co. ., 
.___ S*ntx R.ir-af,i „. 



Mo, 



-, 11 il 

2.3 HlX 

IS> lloi- 
_>"______. 






-Se.ll_o__ Ore.. Nov. 

__>dr» lo-tromiTio Henri Co. C_U^-._>_n< 

LliUils. Mendocino 
/ 

^> nn v_-e.r-c.nimo H-Tin 



Y 



_.«» \1oM 

y 
. 3« Ho3 

13 11L3 

H VS>1tf 



g_i 

^ - 



r_ rtino Ion Pt". Monlel-ev. .. ., 2-\ l1o_~ 

rescadcro CretU Bosi'n SanMafeoCo. •• A-l^ 2.H Ho3 

H-LJLUdrtls .. _^ul s Si 1 1 01 



CL_->- Po. ) 



f ad He__i_io\ers Bio CretW MonlTrrv. C-. - 

O iov lesc—aero CretWi B__\'n S-n IibIco" - 

? MV.I1-r_, Meniere^ C_. 

f im Htaolmolcrs _>><? Vj-ct-U Mcnlerto Co. 

__£ — ___lano Piasin .Son Miie ii Co. ' .. 



L Ho_- 

24 \So3 

n no_- 



-l y ___- I 



136 









Catalogued by D. P. 


13 tl c-Iotvo K Orx» 






Taken by 


Skinned by 




Received From 


When Received By 


REMARKS 




~A .ton A X \#i J1 Q»)|iidiT 


X^axJiruiUorJ 


J.Ov^cl XU.Ma'i lit QrJ 


ID«_.iW C;Li- 


MovcmUr 1 \13^ 



V/vl.O. ETmerion 1/sl . O. EI m erson 

-S. C-JYe-ujeTtV ' _S>. G—AcvoeTTt 

l-*-' - Q. V~ mer-spm M l~ m prt,o n 






_WiaJ.Ul.Ma; lUrd X-~a r.U...tiai.Ui»«l 



\4. O.-Sc-iUins H. 0. 3"e n\< I n c, 



■Vftn^ X.tJ. Hai Hidi-^I 



Tn»,>T. U.M a ;H ta ^ 



»m£. 



v>^\X.U .n,-.: ».^1 X~^,i y.u. ru lU^l 



•Jo^AXU-fUllio™! Xo_,_ I. U.ho.W.o^l 



H.O-3«n|<mi H • Q- 3T«r> ^>" S 



H. 0. Jsen UinS H O. 3"eti U»SW 



Nunfaa 



0* No 



NAME 



S«. 
Age 



Locality 



D»ie 



in 
I ! «n 

HO 

2 1 3» 

: H 1-3 



&.U. 



parui 



minimus minimus 0^ 
? 

_, _. C A oJ 



UUV-. 



Hcocl ulkmci-s J__>io Crtclt I \ontercu to. J__«_,L) V \1ol_r 

l..._r.onc| UornbolJr Co. L-.UV-. 

loirlj^ ,. 



-Sclo L-OlS Obis. 



Cdl.[ 



Ao<^ H, Wli. 
-5«p1~ I z, .<?*vi 



^ 
^ 
^ 
^ 
^ 



f 



____ar. fror.ciso_.i_o G-ccil, JsCanlord Ur 

Po« i?oU« Co\;L. • -/ 

_So«-» Gfronimo f1<i.r.r> Co. (-Q.I..L. Nov/ 20 V51V 
21 \°loS 



.-De 



_V5.1L 



I l2Hl 
no-. 



1 in., 
lose 



^ 
^ 
^ 
£ 
£ 



U,.lou. S/ Rl«, Alio 

V>clorville _S>an oernardmoGi. 



R> 

V, 



■jlrr. .Sprm os / lv lver\side_- Co. 
-JoruilU — -Son i__>ernarciino Co. . 






^>On tar C* rOP . rr 

toillonj Ore.. 
HauuuOrd Ca.l*>V-. 



Mdr.r 



lO Ho; 
3o, VTo4 

2.L \<.03 

3"an .11 V *\ a^ 

.. z Y<\oi 

_/ 

_, k_ ! 



3 1 . (.1 
14 1 Ul4 
•st-ib- 






__bOo crer on im o 



ti. 



U. CaUy 



-I 



_b-inl31 CrOT- X_s.l3r.cl. 



F«_L a >noi 
tidrcn 3 l«Tl 
Nov 2.4 .=..__- 

Apt-. I 2-^ I? nv 



T3 2M 



% 



-San (_rc 

-S 



ron \m o 



liar in Co. 



savieuj 



.on or-r.*_i 



"""taciujarcls 
_S«3n tre 



M. 


1 


IK 


.<.!:__ 




l^oT 


-3^ 


nc 


S 


1**1 



ron \mc 



norm Cc 



-nvtrncsi. 



4 VS.'.V' 



."I 






2.1 V3 
lit 









S-£Tt> 

sin 
sfrto 

ills 



1S1| 

13ST 
43.3V 

lalaa 



O irn HdUV-UOrfiS. 

? Vcscodero Crctlc twsm ,__>&«-» Holeo C^». 

^ Im HcoclujoTers -I---).io Greet.. Clomer 

-Sonla. -liat- tuvca 






"I 



? 






L y \los- 



rleajLudlers o.o CreeU nonlcrcii Co. 
rose IVables^ Ci\.L. 

Ldonaru Idrm • 

rolrr. i_.prino<. pr.wcr_s.cle- Co. 
_S«_n crtronjimD tldrin — 



__^ep\ 



v 



Oct. M lloi 
.. It Vfll 



caliicrniCL3 £7^ 



-21 ___ 






-JSolon^ nontFrtM Co. 
nocle_slo __>\5n.siac* Co. 
rditin.s _Soo l3>er.ilo" 
l2rt^.(M,>i- CiViejriLel__ 



MarcW. 3 1^ Wrt 
l«V V^n_ 
.. 20^ ."toET 



Catalogued by D. P. BoeU.-noVn 



Taken by 



Skinned by 



ex.- cUu c. x cu- 

C. D. \Ca«.d\-Y,^ C . D . \ CatJ \^o 

3".anA J.L\ HailU e «\ J.opJ J.U.I1 ai Iliad 



Received From 



When Received 



By 



-A.onclJUn ,lU,-cl IXc n>^ Qs±± 



^oax.U Ha.ikUi Xo^n.u .riai iu„i 



137 



REMARKS 



NovemL«r <t \*\3/ 



cj. or>c\ J,U Tloi luor-cl O.ootl 3> . W lib) movcl 



-S>\an\eu br«SeuSert\ -^latileu t-.oeuie-W 

LJ.O. Ej-nericn U . O . tl . 



. <"*"! * 1-.SO |-J 



A.anJlUMaaii' 8 «l J.or^XU. Hav lli^-il 



O. l_iA. IE- merson O . \r.\ E— m erso m 



m.O- Elrnerson U O. E^mcrion 

H.O.jfcnUihs H . O . 3*e«->l^ «->s. 



b:*«A XlUW U»ac4 X>«J I-U-MaiUiiwl 
CWas. . D. l<ae<Ldao CUas.. D. kaecU~n<£ 



-m erjon 



Ui.O. ELmeoson U.O. 
J.jpti XU-VUilUJ XimdX U.VWll.V-l 



a* No. 



NAMI 



m- 



So. 



Lccilily 



Due 



H Tin 






1V1 



: 1«Vs- 



R.a\lripiir\js minimus caliLorrucoi o* 

? 

m -2 7 JL Sa b e llo. 



rtoJcsfe .Sloni.sleos Co^ C^UC- April lo^ W\X 



llmi. NoL LalierJ 

JDruloojn 

Ducnj VislaT Lake 



/\-< is, i&"^ir 



^•^ 



I. 



'-i 



H11 

1tV\ 



T 



V.L, 

inn 



)lumb( 






T 
?■ 



Jjocni_ ViiloL LaLe 

Xiafaella.^ 

IdUints _Sar»_LSer\ilo Cc 
noclcslo -i> lor>».£laos 

Jioeoa V/iiliC Lake, 

Isabella^ ICcrn C 0> 
JjSoeoj. Uusla- Lak-e, 
-— ^ilv/er- C-ilZ", IHeiu PcMco 
Voe-b\o Co. Laics redo 



31 



1> 



Mo M >. \<\>1- 



C hi 4 



J2c 



:nl " A 



n-z-oni. 



XV, - 



Md>r-cl-. O tVVH 

zo i<?<n 

s 



S3* 



Aunporus II 



Uuicei 



porus llax/iccpS l_\ai/»ce.p 






-Silver CiL Mem HcXK 



C 



amer-on 



Co.~T 



c.y.a"i. 



ttcu-cA, »V IWM 

_ I ' 






SoJ. 



^13C 






R»lm .Spr i n ayi?Nvcr^i<ifc-_Gu-LQllk^ » 2, \°\Q^ 

Phocm*' Arvz.. FIL 3.1 itfl- 



ralr*A _S prinos / \\\\ 



Hear- Las V-pas^ C\ai-l<_ Co. Ne\/acla 
nalrrx Sprinp s , R wcrsujji — Cti. Cal". 



51., 

51 il 






iDElnos 



Ue_- Co CdU- Apr. I ^ \W 



I 



PVloerl'v. /kraoni . Mov. 4 iSli 7 

Palm _Sprino.s Wwcriide- Co. CaLL. JDfcc at. V\o.3 



s 
3\ 



s*is- 



«11 
It 'I 



! 






T^ 



Pr, 






An'; 



•3l25f 



losjr 



Kc^LleS salrapi_ i>a\rapa_ 






Fib. 2.I I91L 

Marcr. a. Itfl? 
Palm_Soon^s, Kivcrs'irlp Cn, fal.L- A p-il/ fU r 



Holleu N.V. 
Auburn NY. 



vo 


I'ico 


n 
», 





3ept ii: VIliT 



T 



138 



Catalogued by D.Pr BodcVvvfLs 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



iSamLX U Mai IUxkJ Xo-O IU. Ma, lk*J YaoJ Hi tta.* ftva«| I>c. \W G-; Ut~ 



Nlov/^mter- "1 ^SV' 



Qjgo L ICag J\^no Upo. L.\Uo/Ii 



M 



_L 



J. arxUXWI .nailliar4 J-a-.4 3T. UlTiailWo.~c| 



U~\ . O. L~merit 



U.o. 



» C V~5 o •— » 



LkHooohbu \3. Lome- Ldiliooobu B . L_c 

R. r>.\...^\c R.r> ) »J, 



lo 



R.D. Los.L 

Ca- . \~7 V3 rcn mo et~ 
CM- Ulo.-il-.er. 



mlUorel .O.or. 



R.D Lo^U 

Gr . V". Drcninocr 

C\<. UoftUen 



C.FfOircn.oDCr- Cr - l/ lircoinoc. — 

KLaaAX U Max lU^-4 -3 o o J r U - H a i IVi a,-d 

/^<=lf\-^OT> VOn Hos^em Acir.oan vorx Kossem 



G T :_ lIB> re n\r^oer- C-r ■Bffn.n^tr- 
-X^od XU .M a. II i»c c \ Xoo J I. L\ - TAai III or.l 






-3esse_i. G-ax/en -itsse \ - Craven 

N. Hollisfer- W. Holl.ste,- 

A.U. BotVer- A.U B«3VV e r- 

t-ranU S. lytr-i'oW t" Fran U -S AJriijirilZ. 



_li ls_ 



Nun l<* 



0* Ne 



NAME 



'' 4 ?0 Reoulu-. S-trop.1. i»\tropa_ 



1! 

11 I iM 

Mil* 



.not 

Hoi 

Mir 

<4 3- 



a!! Loc-lity 

t/ od Lonior> Onlort— > 

.^av^nnjln (=» a_ . 

O del n«er- London Carta cL_— 

O* (__xmbricl<o- _ rlo-S. 



c livdceos 
oLviiteu-- 



J 



H_,_L fork, Mais 

Aofcorn N ^ 

rramlnenam^ Mais . 

->On t^cr-on* mo nann Co. Lul. 



D-te 



-S*pt 2.1 \V«ff 

Oct -V \*.oL 

--x-pV" .., l««£sr 



I 



Wov m imu 

DeccmUr IT \V\\\ 
-Son n \^oi 



% 

_-2 



\~£>C\1.\C. 



<r rlonUre 



.1.- o 
Lipids. C_\non rl 
_S<Sn Wcronimo Mann 
ETore V- a_ 



1 





s 




" 


1C 


.. 




^ 




F-t> 


12 






1 


\<?11 




1 i?<iH 


-iun 


t _. 


11U- 



r 

.j2__ 



rob 

UEL_ 



Lamp MeeLet 

0<_Llancl 

rLnJulOr-ds 

Oak land 



s 



or»om <a_ 



Nov/. 1 k^V 
Ctt. 1*1 W'SM 
Nov i" 191"? 






1 IU1 
l ll.l 

mi. or 



^ 

P 
^ 



Ea^c-L_Ae L*s-cn (o^ Gl.L. Alt.M_cop. .. li" »«1"\ 

0-Llan_l .. . °l Wl? 

\ ftn brCronimo florin Co. L_wL" 3— >n . * v» 1*101 

lo. .. 






Z M I'.'l'i 






WfclO 
l-Ol 

£13<| 

•"" Sis 






lUi 









lUl 

an 

1-Cc 



Lip Wis Canon TIl 

ttf.D.eXl^ 

b-urtU. » t 
V-Li- i iuaras 



ft 



lo llol 

Aprt \ i, i<_?n 

.Awne 3 I1IL 
(W- IL \gVM 



6 ad 

? 
% 

ft- 



os 



n<iL|u-iard < i 



LjoW Lake Laiscn Co, 



Nov- S ltfl<? 

\ IS^H 

•• fa" ISS? 









CorTJiuVio calendula, calcndul 



ITL2.V Acen1nopne-_3e. torcj.i WrmiCotTi 



lUc 






111 
•Htm 

33 4" 



LorUndic CalcnclcloL Cilenclv. lc 



I 



0<lL lend 
_S>On berCnimo M<?rm t 
noacslo -iloniiloos 
Alca^aLa_ A^ 



Etc > l i \<?*i3. 






pan. _3e.pl 

b<in . tccfiiinc Hariri Cc. GjLL Jin IL V\cv 

" T ' 

- - Hot- 



Arnadcr L 

-Son fere 

Teic>4.i- o'e« Meniere 



i-c n i rn o 



n 



3Cti_i«_ \r?ro 



rL>ri n Co 

■\U?re_| 
» * 



Fit. «T IS^L 

/ 

-. .IS" i1 o3 



Catalogued by d.R B„«.L.CoU 



yciciy,o ham 



Taken by 



Skinned by 






Received From 



When Received 



By 



T~~D-Hr-™ ~~ T'D.'FWi. Xo.clJ . U.^oilUor.l .Dec . \1t<l Gri^t 

LI.E-- Jiaonaers L.I. ET._Saoricle.*-s. 

-Xonti^.U.HaiUiacxl JaodXU.n a ;il,o^l .. -_...-_.,. ... 

t/vl- Ul . l/Jorlhin plr>n LI . LI . Llni^lt-iiTinlon . .. „ ., ., 

H .& . H^L et HL & H._ 2 U<J JL - .. 

Prank -S. LI r io KT~ T-^-aoL S. U),-,"oh~t~ . .. .. .. 



JSTaocU.U TU.lWocU -J.o«-.c|XU.hailUo,- c l 



Lhos. O Ifaecli-no CWqs.'D- \<oe<l,-r>o 

i. _s. 

-i. and J. \j.t\a»""H«orJi J.ondXLl. rAa> UierJ 



139 



REMARKS 



lNovemtec— 10 l^zy 



I.M. O. h_ m ersi 



- O'. I — rrie*-^.©* 



J. h. U',lUv-cl T. M. U.'llard 

Ll.O. Emer So r Ll.O. EI 

«A «o<A3\ Ul. Ma.i Ui&i-d o.anJ J-UI- naiHiactl 



. fT>?r^Dn 



4-n o 



CLnoS. D. \Coedmo Ches.D \(oed 

Ul. 0- t.merion Ll.O 

«i.and3y Ul- Ma.i ILartl 3Taod lUllai llioccl 

Ll.Q. F" rncr.snn LI. 0. \~ mrr-*on 



,\ BntLT U Ha, H^rrl ^.Twl-T. LI fU ll.'nrj 
UL O. Cmcrion \A- O. rZLm<? r^son 



J> dodJ.U PAai \Ue.cc\ J.orxdX L\. rlo> llvor^l 



N. ICoroda- M- lCoroda_ 

T^,\ 3T LI M^. IU,„1 .T»o,l X U Mi, Ui'nrf I 



Henru B -ICaexIrno 



M 



B • WatcL^ 



u 13 - IVaexlmo Hcnni 13 . ivaccii-v 






n.f? a^ l 



li p AwU^o 



Nia ba On«. No. 



NAME 



So. 
Age 



Locality 



Date 



Hll 1 * Lor-lhulio tiUnJuL UtlmcLlU 

loU 

usa u - * 



! tS3i 






fdicines / ^>Orn pernio Co. Lol'.L. rlarctnj \°il 



3" 



™>ar\ Ucrontmo riario 
Viciorv.lle_ Ji»Or\ LScrrviirdino Co. 



_San Lois Obispo 

I I p- r ' 

l_i}onclr<j rarm 



"/ ISli" 

L_ »m fi n 



il, ism 



1TJ 
Icy 






L3Z1 
Ultf 

LEU 



t«1 

.*) }j j S 4 <- 5 |4 



2- 



5 mi Drul 
_Sdr> Gc 



oronimo 




L— a Hondo, jan rvoWo Cc 



Nov lo isis- 

* 

j 

Dec . 3o Vioa_ 



Ulaioois /Rio ail- 

_^On Creronimo \larin Co. 

UlillouJS rolo AJlcT .SdnTil Clor. 

rloui-narcls^ 

_ii<in bcrommo Morin Co. 



Jan. It ^ol 
Dec. 1 lW 
tlorcb Xo, VliVl. 
F«_L_1 >g.g 



i 



Palo Alio, 



J 
Nov Jo II Oi- 

Ot+. !T Hoi 



i 

o 

t- 



-S^ntk. [Borbara, 



s 
it; il 03 



■ stsi 
vsv 



ste 

I 3S1 



M7c 
1ST 

an 

3^ 






Q ad 

£_ 



H)So Kobles, 
L-aondru narm 
Llcmi Marin Co. 
HciuUKircl 



M 



■ 






-1 

Viclor v»lle — o»aci I3erno roino Co. 
.MAuuj^rfl 

-Jon vrcronimo llorin C^ . 

ETorcka 
j 

_-0^ ri Ufrenttnc north C«>. 

HotjLUC!rcVs 

3on t-eronimo Harm Cc. 



7 

2.0 
H ll03 

v. 2S; HoM 
4 l^ Vo 



Dec. 31 ItoN 
■2.1 HO 3 

.. H llob- 

- 2.3 l^oS 



03tc. 1 V'.DA— 

/ 

/ 

/ 

3on.-i3 / H02, 



^ 



140 



Catalogued by D.R BocU.^K; 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



■XandJ.U. PU; \\™A JutaJJCU HaiMuJl 37 ao .»XU. Ma.lU.! Dec. n. 



By 



&.^+ 



REMARKS 



IMovccntcr vo H3V 



C-tias D.\catciiT>o CUas. D. \<a«d« : no 



HO.denUms M.O. JcnWns, 

- ^ .Jfi cl J.U. \ \Pi\\\ti\Tr\ r l .v.^TU.n nil\i7v>l 

U.0.3"enl<ms H . O. 3knkiTi& 

.i.ontlX Ul. naiiUoni t). and X Ul- tiavlWarel 
Dooolos He Donald le.rham IJooclos He .Donald Vtrhoin 

Ul. . E-TTterson UO. Lmerson 

cT.inrtXU.riailUaT-cl Aanrl X H-Nai lliarv:! 

H - O. JXen Uins W. O 3en Uins 

3ioo4 X U.Mai IWacJ 3%o4 X U. Me* IKorJ 



Cnos. tX ICaedrno Chss. D. WeecUric 

H.O.JenLmS H . 0. 2Te nU i n^. 

U.O. ET m^ r.son i/J.O. Emergen 



H.O.JS'erAU.ms H-O. XenUni 



Aaodi -U. \i a/, tttwrJ X^r^d T. U. tl a, HmhA 



U.O.F 



msrafio- 



Ixl.Q T - m<T.^.o<-i 



UUodsXUL tlaiLllMxJ ZXanclX-U- n .ii.c.,i 

c. r. clau c. r. cU 

X*cx«ixui.rU;iU»d Xo-aX.U Ha.ll.o^i 

Ul- 0- Elmer^on Ul 0. L.menson 

X oJj5"-U.M»i». B ^ ~S*~.\ x Ul.fi.v>ii.>.-, 1 



- 



Number On*. No 

II .1 

IS 

l1o3 

- 

•> uu 

- 

'ILli 



NAMI 



Localiiy 



D»ie 



(.clU. 



>1'» 15SZ. 

8T*iT 



1H1I 



1 









•(SIL 

Tic S 
Ifc-S 

All 

in 



4' 



.. Oil ttdv M rmn I III CJ 

C^Ocl 



_S>«ari breronimo florin Co LaliL- 
loci Lie Urou£_ 



• • orTet. lloi. 
II Ho. 



1 



Jionla. _l3><i r "t>oc-o^ 

—ion ocrontmo \ lorin Lo . 



h> o-l'<- p t 






1 



OVC 



1-eb. 1 Hoi 

^On to V\ot 



■Dt C 3-1 l^ Q^ 



rienlo l<9c-l<- Ojn Holeo Co. 
r^c»A.»<- Lrrovc llonlcrec. .. 
I'Jc c .L.wC -Son tujlco Co. 
JSdn Crcrccvmc U»nn 



. cinerasceos 3^- 



C^ HouLuards 

oicnnsvillc^ rlomos Cc 



l~e b . \-L \1oi 
JDb c.31 -.loo 



2* 



Ularcl CrceU Lokc. Uho£ 



i 

2^ 



Hou cuOr-cLs. 

VicJoEvtiAl «. Sk>n I TrrncirrlnioXc 



W^ w; lit? 

Ajo. 13 

V eb- V." lloj 

Df.<--2. v , H qm 



-Santa. _L3orb.)re^ 

HoijUIOc-cJ 

3dn l=*-er-orumo Uenn Co. 
njo-i-ic- Lrrove rlonlerti. 



■+ 



Oct. • llOb" 
Morcin >M \"\cT\ 
2.-/ iVIL 
Fib T Hoi 
- >^ 






3^ 



Viclorvdle _S<ao_iSer-ria«-dirio Co. 

AmoQDr- C^>. ■/ 

Idlm _^pr-inos / IvwerSiae Co. .. 

Am.vJpc— ( 7" k. 



-Dec. 3o l°loM 
FIU 2., I«?U 
Dec iS; 1*103 






tits 

U73 

5VC 



" 



«<ooo 



— 






>43J 

4 4.' 



311*1 
IU1 



ad 






IOV 



rasodend 

llondLoL rlumos Co. •, 

Victo<-villc_ 30ti Oerriardirio f „ 
-2^>c>n Va-crrtsnirno Mfcno 

ral m ^p nnn^ lvi\/fr^>rl/- (_" il. 

_L)ruloujn 
Ularcl Lreelc Lake laho^ ,. 

■ Wm«s Co. 

Polrn Spr-tnes. _ INivfr^ide. Lc. 
J~>on Crerornm o M ^rtni ^ ~_ 






n. 



ili'T' 



"1 
J^fec 2.1 We>l 

.. ^ )°loi»— 



Apr. I 13 >Vn(. 

At>ri I \S IS^S 
Dec. is- II02, 



t 

^2_ 



Hs\»n Spnnoi Kivci\s\dc C« 
HotiLUor-is 



JUUO 



c,h 



V 



1 



■Stern Q\vy. . *Sjjcr_«^_£p^_L*\^- Aft^t^'flO 
V 



Tan |, tloH 
Fit, . 2.3, Hot 
3v)t\t. 2_-=\ \*\iU 

■ Wing it. \*ilb 



141 



Catalogued by D. P. BoJo"™ L 



»-n§ h a m 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



Aa^d 3". U.Mailk^d XooclXU.rW.ll.arcl J. aod X LI . Mo. Ik«„| 
H. O. Jenkins. H.O. 3cnl<m<, 



J.»«4l Li Ho, lU.-d J.ood X LI. Ha. lliacJ 



When Received 



By 



REMARKS 






M.Q. X~e r,Ui«->& . 14 . O. ,TenL .r^ 



Aa«aX-U. U ai 11. sr.l 37aod X L\. tl eiiUJ 



Dec ■ 1^1? G;j-+ Movetr.be,- lol^? 






Ul.O. Emerson Ul. 0- t-mer^on 






J.a»\tl 3\ Ul. l\a\ Uiorcl X.Ontl X Ul. n&xlWortl 













mericn 



Ul.O. Err,«nor. Ul.O. 

I^XU. N a .... n .-,A T.^i III, fl a; ll, n ,-d 



Ul.O. > rner-^on Ul.O. I rr\e\— -son 

J.^alU- I \a>Ui3r-cl ^.i>«»^ A.M. i Aajuo.-il 



Htr.ru 13. rvaecl.no Henr-v. «-j- iCasdnno 
XaodX-Ll.Moilliorxi XanaX.Ll Mo.ll.or^l 

H>cii-» R. 10ipH<-r»o H-e-nr-iA IS. lfae/lt-YiO 

A.cAcO'Qt-, vor,\fc>SS€m Kjri^en VQolfesi?m 

x^cixu.rHiii. a »xi Xa««i xy .ru.iM 



xwx. ui.vu; LUaoi Too,* x u. Haiii,k«Ji 



ond A . Ll.Ma.UiadXanclA. Ll Mo.'lltWl 



Ul. o. 



-m?rs on 



U.o. 



a^jx. LI. Maviw^rci Xoodiu. ru.il. 

■Adr.-ann van Iw ^wn Arlr.aor. «,/,vr> ^tos. 



I*- 



»i a £ 



~ 



Nl».~ ixr 



0* Nt 



NAME 



Locality 



One 



GrtttuL 

•ii-l. 

- 






i 



Llord CrctU Lokc tdl>oc C.A.V 
/oicmile. Valley 

Hovj ULtarrls. *■ 

I 






Aoo 2-1 11W 

Oci: iH \%"n 
JDcc as Wis- 

1 .1 ii IV • 






31«T 
till 

Jim 



?Lscutui S^ 



z/ Hoi 
~ li 191-J 

Nov i-V^ l1oJ 



J* 



5/r? Fol.optiL 



(.airulca. coieruleQ_ O* 



15 H 












Hilc 

ICMI 
OL l ii_ 



c5^ 



RaUo^ N.c. 

(— nalpa™ - " Co. Vao. 
ReABaoU OW 



Aor.| IS \«">S- 

.. a£ Hoi 



- amotniiitm a 






UooJL BrU P~L &eeU D. c . 
Jje aver* J3am (/.lis. 

rilm-^prtncs^ l\ivrcsiae__ Co. Ca\,\ . 
Taicines _Sx>n_13fni\o 



I 



lo ItfxV 

Ao^ ^ Hoi 



ill 



■ccl 

111 



So3c 

■» it i 
330, 






neorXVulocun 



-Uruii 
\~aicwies. -~>c>n IVn'lo Lo. 



near JJrulouin 
1 ' 



FfeL»H, WW 

M,rch2.2 tfu 
. as - \^o«r 

12 l?U 



Omoetiiiiitna. 



d^ 



_S arm. JB>ar baca 
\a»c\ne& _i>a«-\Ai>'ri<\o" Cc 
Onux Kern 
vine. Lanbn \\\. Diofcie 



_£ BU_S 



Jiwfrstd.* - (o 



Icion lass 

Tarcmcs _Son Btnilo Co. 
-ST. Xnez. Kiver- .S>«?n\c LJarUard 
raicines __ionJLj)<?nilc7 Co. 



- n i°>is- 

- IH 1911 

H \°ll^ 



- — 
- 



Ho«V 
I 3%' 

IK- 






'S! 
TIL 
Si 






tUL 









"H3 
VU 

lHa.1 

.'l«T 






2.T \"^lH 
/ 

zl wn 

0c+ 5" (PIS' 
Aon I 2o !? <?£ 






_S"kXnc-z. R«vet- Sl» . BjrUara. Co 

■ ' I— - -^ 

5 mi S Drvilouin 



lumoJTri 
WtuJcaitl 



T 






3 s 

(Tim 



_Druloujn 



Arroyo VaWti. Alorr\tc\a_ Co. 
JScXrTV»_ Barbae* 



-i«\^ 2-1/ IV^S— 



V-A. 0. V= meraon M-O. ETmcrsoti 



142 



Catalogued by OR Roc-U^okar 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



J .ao<lT. U.lAa.lUanlJl.iod^.U. MasU.orxl J.d<-.d J . U| Me>U va „l X>cc. UlV Q\tY 



REMARKS 



November- VH V\3V 






H.0.3erJ<,r,s, W.O.JcnUvoc. 

A.^T. Ll. Cin'lUiarcl -^ T>n tlXU.naillwH -<J 



rl-H..C.5-Br»Tn\eu H.,CS. BnmU 
II ft tr 1 



U. 0. 



- m er^ o «~» 



rr\ ?nson 



U.O- EL tnersi>n \A . 0. h_mwscn 



Lnas. D- Kaec\vT!o Lk-ias. D- \Caec\ \-r«o 

^S.dnj"3".Vd.na»\Uoc4 XanJX U- Ha* llibncl 

C-has. E). lCaec\vnc (_nas /D. ICcec\»-no 



G^taAXU Mai H»a4 Xo™\X U. Ha\llia™l 



. tn e r~s ci n 



U.o. Ei^e^or, U.o. e 



Oias. D.lVaeJuTie CV> as . D.KaecV* t>o 

LI. 0. tnnerrSoTn \A- 0. Emtrton 



Ceo . I— . kaeclmp Ceo- L . l^edlnp 



_*A. u_ 



t+mba 



C« t* 



NAME 



Sex. 



Lotah) 



CM VI lU.ept.L 
CM«o 
! (411 

.. 

LSIO 

■ a: i - 



cacrulea. ammocnisMmu 



Jbanta. Jjcjf-boru. LiJ.L . 



\mi. 









l loos 
¥111 






llxt 

HtMo 
'It3*. 

Hi' 



till 

4115- 



t/^ IdlLinci -S.-n -. f^> 

__Drci louin 
_S>enii JJiorborO 



o* 



Lo*^poc, -S la.. o30rV>Or a£_© . 



April 21 \^OS" 

2.1 
2. I 

-Stpt" i .sivr 
T 

12 



\ 

I- 



jSarilo I_>ort>ora ; 

Lomooc ^ienVa L3a*~o«.\ra Co. >. 
Oolon nonlerci-. Co. 
Tdicints. .SanjEenilo" Co. 
.—iclnli - -Inez. l\«v*«— 



13 lloi 



raicincs _San Benilo Co., dl,L. 

taiancs _Sc>ri J3>enilo Co. 
ralmSprinoS lv\vers\de_ .. 
laicmcs S.ln \S prni.T -j_ 



■vOTl 









rloclesTo -Starvi sides. 

Oloc Canon 

Arrouo V/alie^ Alamcoa- Co. 

Jjrul-ouin «_ 

_S>dnlo J_>drbtir a_. 



n.e«3r rlumoolh 

^dnJirttcauroo narm Co 



haw xt \%n 



H »91b- 
- 3b, \?\H 



' 



1424 
LSo-j 



i 



JS anla J_V3«-bo 

/os«mt\eI Valley 
—Son la A3.3f-V.ardL 






- IV 1 \toS- 

~ Hos- 

3o 












si fi- 
lms 

ISli" 






515. 7. 
51V/1 
5"1ll 
3o6 
VI of 



melon \. r"«a. rntlanorA. 



iian I \jiS Oteispo 

-SonTa. I3>artara| 
jSon Lun Obispo 
Lompcc JSdrilaL J_>a«-oar a. Vt>. 



n »lo3 
/ 

- HO K- 






ralm JSpr-mos l\iv«?r-s»cle Ci. 

rnctni* Ari'i. . 

r>alrn Sprmoj ; Yswerjid«_ C« . 



_Son.2- ^HOS 

J 

.. J, .. 

M»rcr,T I9lt 



149 



Catalogued by d. P. Bo.U.t-L 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



Jo^clS U .Ma\\l,br4 J-OntlJ U .M a ,\\w«lJ. a oa3".U.n a ,IU «l IXc . \"U* Gdfct 



Geo. L \CaecU-T>o Grco L- ICatdi^o 

XaoJ J U ft aV IWacJ XaoJ X U. M ai 11,^4 



REMARKS 



Klovemter 1M \13^T 



-m m5> csr-i 



U.O-EZr^e^or, U- 0. 

tS-a«-»<A^- Ul. V\a«lliarJ 37an<l J. M- AJAiUiarj 



U.o. 



-m ervson 



U.O. 



. mer-^tin 






G-ro L- IGierl mn (-reo - 1— - ICaerli 



J. 



aaoclXU-HoilK^J XanJ T-U.HmlLa.-i 






Gr- r. Dreninoar- G-.r": \Z3T-crT-n>-^>e*— 






Ct,.- No 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Due 






! i h • 
1'UV 



I i iicpula. mcwnuri tntl 



\uro_ d 



Idlm J^pr-moS IxwerivJe. (o. (dliL- .Dec . 2-1 Vli 



2.1 

■ ■■ I M 



• 



S3V 

»1o'| 
Sill 
Sill 

S1VL 



% 



rhoeni*. Ant . 

Tcvim ^pnnoi IV versed « 



flaron <o ViW, 
Ct>. C\.V- Apr. \ ft V1>V 

_Dcc 2-T \°|03. 



»ll2_ 






' 



462| 



elanuro. Oal.Aormca- O^- 



2--» 



I K we riide_ v-al'.L 



nuadcsles loounsend i 



o.l»L_ • 

■ Sdn wronimo 1 \<irm Cc 



Uil 












• Apr, I >T> \1l? 
Gll^. . .Ton 2V \^Ol 



rlonfcreij 
Hduiuaras 



.. 2.L v9lS - 



13IH 
I3l3 

l3n 






^vjmmihLil<e7Tei.o< • PiacerviiU- V?o*«l. Gl.\-. Aoo. U HlV 



LakeTTahoc. R. 

LioKTi i pi 












Plumas C .. - U VV1^ 

- 3, lino 
-. .Nov. IH t'M'i 



ETaole- Lake Lassen M 

__>an bcrommo riocri Co. 
Vitfcrv'ille — .San JCsernarJino Co. 

Lowtlani Colorado. VI. \V\\ 

Vielorv>H« — _SonJ3>frnorcli->-.o Co. (aid, 2.2^ \1o l > 



• 






iiLL 

<i3tb 



1 



losodcna 



J 



near I lonaujL 
Summtl" Like Vance \~~lacrrv 



,\ufeJ" 



Km u 



HuloohiCnla— mosTe.\%r>; 



Pn c7 






Sit isw -A 

-Sierra. dliT.^Merc a Co. C aV.I— • Aunt 1 Hlb 

^^Ikr-TluUncl, M.V. Hju/mi 

24, ii n 



HcMnillDn (_anodo_ 

Neiu Hdven Conn. 

DiiioL Columbia. Wock.CTTcL, 

near AuLurn N.V. 



Ll'lt 



\sn i 



£7 iow 



2o3T 



J-Oicc^eos Ii 



ft 
^^ 



M.ltin U.S. 

/ 

HamiUon Cciaacia_. 
/ 

Wtvju Havm Conn, 
ftc*r 

AoUrn Nl. Y- 

CWvelarJ OUio. 



.Scot. \l^ l«t<? 

M*^ i ivsi- 



3 in iu 

1 IV1J 



Catalogued by D. P. BucU'^U, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



JstsvAS U.MavU.^l *wa r U..t1wU£U j>.o^\ 3" U rU;\Urxl zd*c-:\W G< y\ 






&. FT" Drctmioer G- . FT Greninocr 
^i.an^T- Ul.r\a«lliarJcXoTi4 3". 14. ft a.'i\Uci«-cl 



144 



REMARKS 



MovtmUr \M V13^ 



1 " . ..." .. " \ "- ". " ".'.."'. '.. ".. 




1 





U.O. 



, r-rt. ersori 



U.o. 



, rT-»Q'ris>.csr^ 



TTD.U-urcl •• T D. H ur .J 



O.ancl d 1^1 I lai lllarcl 0.c3ncl>J. W. I\*i«li)r6| •.- .. .. 





Q-. v7 liircninoer &. r. Aircrnnoer- 
IaI-O. c merlon L4 . (J. ETmersoti 

















. 


-^ an<U. VJ . VI a.i UiocJ c3."ont\3^- \«i . lAaii'iarcl - 








.. 


■ 










:TM LI.1L-1 TM Ll;IL~\ • , . , 


,. 



J.orxi J. M-MailUarcl <37ar<4 S.\*i. lAiiVlKaecl 



UB.3vicls.ot-i U. B. 3v>daon 



llMSfm Ai ■ \/^t» UcsSc t 



Ul-U- \Jor1Ui-noion U.l-U.1. I Jorth»Tioton 

H.U.rV.nt- fcLU.F_L.kfc: 

L .Wumlicn L. Kumlito 

U.C.U--"Llu.M."fc \< C fcU tUroiltr- 

H.U.F-l,„Y- H.U.Fl.nV 



_LL_CLJEL 



r»-i cr-3o'w-\ 



JJkQ^E 



nitrso^ 



Number Orig. No 



NAME 



S«. 



Muloc.niv.ViK 



lusccs'cnslo 



2»iV 



%U5 _ 



Mlb" 









2oiz_ 




2oil 






ti 



o <.«■£. 



201-j 

llsy 
asti 



i 









.-ILL 



Hat 
3SV2_ 



■ - 

.5*1 



tsctns o^ 



rrarovnot 

_S> Vic r born 

( r\oTT*ci m 



Cc 



Locality 



*- 

1 



Ihroop M x /. 

AuLirn •• .. 



Dale 



ha. 2.3 V<2l!T- 
JLinc.U V5VV 

Oc-V. im nd, 

• ' 13 \*Ulv> 



Hollru 

rrunvrna. -cHiciae. C7 ad rlmnehpolii Hinn . 

ouTtata_ stQuoiensiS O luw /oser-nite. Vkllcu C-alvL . 

<y~ .. Lake r^t-c-stj" 311 inois. 

O" j)c:l' w,;, n 

s Lake IxoshUonono, •• 

\ 

o ocl Minntapoli^ llinn. 

t JWlJd, Ulce.Co.,1. 

C^ near-WoCorn N V. 

h 



lo WW 



minima- 
uiTola-Ta- O-sTuvaTa. 



2.1 
) 



c7\ 

cA 



ntdr A.oVDOr 

UUUI 



HaMLuarcU CaV» 
1 









h 



-San (rcronimo Marin Co. LaliL. 

' I 

HcMJ LMvirJ u 

Boina. \AsVa. LaUe 
Nicasio Marin Co. 

JoVvniville -r lumoi Ct>. •* 

._ix>n v=rcri-OT-in-Tvci rUjrin .. 

lloriOliiU. rlumvis - ■■ 

ETur-cVca. nOrnWoldT .. 

JSaniaT liar bara.^ 

oan b-crommo Klacin Co. 

MonTel IVio Sonoma. 
_S>«3n Gcrcnimo ">rv'n a_ 

nonav_ul<. rlumjs 
HauLuarcIS 



Aof.UM V«iV 

.. \^ w<n 

VW2, 
- 2-L >^ i 



He 



| 5 V< ^ 

/ 

21 t^OH 

is/ iW 



s" Hoi. 

s 

JSunc V \°\0O 



2o WV3 

/ 

13 l^ol 

/ 

\ Y\o3. 

2-1 VU-C 



L.-rtU 



le_ Surl\ivtr Vlcsnlcreu Co. 
\"V 3on trcronimo 



3 \<\ 



oir 



^, 



r 



H^vjLuiar-c\ s 
O n«i\. oan teronimo 
O im HaMluar-cAs 
6V Bolino E>asin 



I^lariri 

1 lann Co 



5an Maleo Cc 



l*1| 

IS'j 



l5^ 10V 



•• _s»uL to v^o'i 

.. ' 2 C / \ < \0 3 
.. A Co. 31. IVW 



HauLuards 



145 



Catalogued by D. R Bodo t^oVizh 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



— Jesse. '■ Lrovcn t_)esj,e_ \ . Lravcn 
ta-. Cr- Gon|i_ueU Cr Q (LarilTi ( c-U 

JonJJ. LI. Ra'\llia«-<.l "Xo«™JLS".UL Ma^l«a,-«.l 
H- X. Coale_ W.VC CooW^ 



j,.3ocixUT\av\w a ,-a jw.iiv^? c.^-v 



L_-- itxu CLE 



UoluLfe 



REMARKS 



^over^U* — *M \\^Y 



M. 

I — • I Cum I > « 



tr. Cs- . C_a«-i\ujeU Cj-. C. La»-,ruje_V\ 



Frank S. u,lr» cjWi rVQolt. S. LlrioV-fT 
U. O. ETmertcn U, O. HI, 



- rr» erzsco 



J_A a r\<\ X Aa\ .n a vll i a rc\ ej . an d o- 1 A . \\ a A\v »»-4 



jjlcle: 



merson 



kLO. 



. merson 



-A.divcl X-UlUailUard Aancl T. Ll. Ua' t llidrcl 



U.o. 



-m ervs on 



U.O. EZr^e. 



Il<e-, iVit house ca\~ I\<«. / \Lc boost ca\~ 

L|. 0. F ~r^ g ^— mn LI. 0. F ~ m r r ^aa [_ 

LI. . EZtntrsoo Ll- 0. ELrrv <?i-s. °n 

lIo.«4lJ. LL rUUUJ3".or.axU.He>ilU«l 

14- , Elmereon Ll. O F-mgiagffl L 

Y\ OjSerx\<>^5> H. O.IS>r-,lo^ 

\/J . 0. EL met-.sor» 1*L 0. EZj-n rr-.son 



:ws 



U . Ol jXejoJii\v^; 



Nwdbn On.. No. • 



NAME 



Loc»Uiy 



D»ie 



44*1 MaloeU^Ua. ustuLta uiTolito. <T" HauuiarJs CaLL 

<7* ' .. 



33S2_ 



^ 
f 



-idO-Litronimo >la.riri Lc». Ui\. 



I 



-Scot. 13 1°>0V 

Oct" a hoi_ 



( 3 1 'II ! V 

till 






O i«n Haciuaa-rds 
^ OAUi 

c nei.t . -j>an L^c 



ron i i-no 



r-orumo 



norm Co. 
Hariri Ci_. 



.AsJO. I »13- 



°V 



I3bf 
l^'lz. 



ins 

-\3"ifO 





> 'lots 



/.3C\ 

- 

is-*-* 



O — _San ocrorm-no ITdrin Lo 



2.L 



-i>~U W \?\t 



O rVsuUaords^ 



2-i> 



It Hot 



-SiuairLSo 



n» <7M IMeuj Haven Lonn. 

^ M.lfen, LU 



A.^. 2«; igiv 
Ma* 2-1 l<2«\a_ 



<7 UlilliOTjsporTf la.. 

^ a J tl;lfeJ U.s. 



>nc ^ 



-So*.!-. ^ k"\m 

Mom ^3 V^Ol 



cpT. U 



*■ 



BeaeV,, LaW U, III. 
<1 M.lt-on U,s . 



O (Lhatharn Co. M. 



_^ 






-ScpV. U mV 

l 

It lioi,- 









1^1.1 



3-3 Vo 









6114 




J^s-i 




\1oc 



inl- 



• Je'| 
S 1 b" ST 



A. 



^iOn _L3vArruis 

icHjon Col 



»- 



3rn!. Drult 
OaLUiuj/ 

-->»ln (zreropirno I Uann to- V.&1.I- ■ 
ami abpvtl -LYMlomn is , 






nocleslo_ _b\oWis.laws (c 
3tCI 

t 



i-1 \"\IM 

2.2. IV1V 



Taicmci -SonJjernc 

Corona.^ CaU 

^ mi". W. -L ^\ar<?rr»oT\T^ Lai. 



v- 






T 



u 



JOM W 



eron im o 



ralm 3f>riciD5 ISivct-sicle. • 



• loAealo ^JlarviiL 



A.'pri 
, Kanh Cc Cak^_. Nov. 2.^ Wl 

Dec . 3b II03 



3o 



V 1 ! \3 



146 



Catalogued by O P BucUmpU 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



U.O- 



m c r-s o n 



U 0. El 



U.A«iXJ4J1a. 1U«I JDfce-jUA*" G;L+- 



Nov/cn-itcl- iH l"i3V 



VT1 e r-son 






-rne«--so«-» 



is: 






HO. Eme^oo U.o. 



-TTier^Csn 



L.l\om\ien L.lCumlitn 



Aj q . lCoc\r- 

• — ■ l\ o «rrv V > T ' 



L - l\ o mn en 



AT C 



raven 



3-rr r 



rgven 



I Kumlifn 

H. Id C*A^- 

\^l . (J - tz . t-ri e *— -S o ri 



L . IS vJr-n V it 
14. W. Coal 

U.o. 

T^J T.U. VU IK.-.-,! 



. m ec-son 



J. 



CUas.D.\Cae<J 
O. «3<r»(A Jl LI- I l€)\U(t>rtl 

l-Vias- T) . ^Cagnitip — 



erc= — 



L_ n a S - \3 • I I O e d >v> o 

Xovxj X L\. Ha. VU dv- J 



A*"«V r.U.MaiU.ard 3".o*«|X- U-hailKa«l 



. r\. van K< 



l\ . V3n \\osse.*n 



I L\ . 0- Emerson L \ , ^"rnfrson 



Nw i«t 



0« Ne 



NAME 



Locality 



Date 



'lies- .. 

- 

'I'm •■ a =_ 

- • u .. nona_ 

.. .. 






Tomjici it, rAor\.i (o. La\.L 
HurHinclon .BcjcVi Oraoot .. 
S'mi above DrJ«uin i 

Howvuacva ; ■■ 

\jDocls»tit S>at-» ilalco Co. 
lomolei roinl \tarin 

-San b-rronirnn Marin It- > 



—ion. lo XTol 
Fit M ^O 

. 2.T 



-3an 2.1 \S\'| 

s 









(.(.iL 

JOVD 





loV'l 

Sisr 

I^'IS" 

lilS, 
I1*U" 

33V3 

uaa 

H3oi 

-'111 

21-1L 

'ulV 



a 



7 



HauaiOr J^ 
NllCdSio 

NicoSto 






ridij LUdrcls, 



Jitln Qrfronimo Inarm Co. 

Idic-MajCi .Si>o J3>en»\«T •_: 

jlocAcs.1.5 - _S>\Orn's.laos 

Adobe. LrecU OahUiT Clora Co. 





l*i 


IVV2- 


Fll 


i) 


»<*•)<* 




3 


IVm 






vs2«»i.- 


- 


2.1 

/ 

1 

> 

2.3 


\VV2_ 






Mau ojirJs 



31 lSo4 
-S>c pV. 2L l c loi. 

2.3 \»1V 






Eaole Lake,. LaSslrn Co. 

S .\n beronimo Plann Co. 



Hau Luorcl i 
I 



II, IS"*-} 

.. 2.1^ lY\l 
&r V<\oL 



m, 
1 llp'l 

2 1ST 'I 

1U 



'I3T3 
XVlj. 



M°( 



UTv 



ir^ 



31 



I «C<-i-lc Cjr 



* 

cA 

^ 
^ 

£ 



. S t\n Vs-eronirno ri*3»~i*-i to . 






o" 



ro ri t rrxo 



\l a r m L £? . 



H(iUUidrc\ j 



6- ^cL 
'1, > ^o I 



(T Lsloo^£,ide 5dn Maleo Co 

O J>4tl laeronnrriij Harin 

CH L-3 Hon<ia_ Son HoleV Co 



Dec. \ W*ir- 

* 



3r"i 


.. ^ 


r5ci-J.«<- Grove t 


^> 


•- 


.. 2.U \°lo^ 












- ^ 



Catalogued by O. R Budu^ kc 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



/^cW « s> ot-i vanl\osso-n A,<ir\55n VAIti \ Vosirn i .. . .. 

CUa^,. D. l(ae<U-«-<c (Unas, t) ICoetl.^o .. 

LJiH,Uvtt»«-4 XM.UAUrA / ....... 

— Ul F-mtrj ffla,^ LI. O F tTWr^l . 



^ 



-S anJI. L\. Mai lUo J T.OwA X U . !CU ILaoJ 



Ul - . E^mcrion 1/J. 0. 1 .mer^,*si-t 

A.nr.j -S.Ul.r\,V.\ki..a "T.a»«.US. Ul. na>UiW<| 



IaI . 0- Elmerjon Ul- O. E merscri 

Kanai.u.rUaivari^^xuv.rtoiiuJ 

U.L 0. E-Ynerson l*A . 0. tlmerscr> 



147 



REMARKS 



U.O-i^ 



»-n e r-s o n 



Ul-D. 



. m Q- *-£. o n 



-A.ao<i ^ LI r\oiUi3«il A. DwiJ X-UL Mai Hi Orel 






AaoJ T.U.tJ-.-.lK^vLl ^,ULUUaU.-^<l 



_S.a„«l T-Ul . \| a.; lUorcl 37am J -i. Ul. HailUoi-cl 



Ll.o. 



. me «~s. o <-> 



UL o. 



. m c r-_s o n 



LLao4X-U-fAai\\xT.v4 laoAXUl. M.ai.Uviwl 

CKos . D ,\Cae<L-r>o CWos t>. \CoeJt-no 
.T* a »Ar.U tJr,;\\.^X^ATU\ fl a ;\U«l 
Ul-0. El m*»-sct-i \a\0. Emerson 



CKoi. D . lCae<U^»e lI-ioi X>- lco«cl>Tio 

LI.O.E, 



, mcrson 



U. o. 



mer==.on 



j> . aoj i . u\ . n o. iwi-a .s . 3«i t . ul . M oiii. ~a 



H.0.3crxU.^S H. O 3?nk.r,!. 



:.. l~ 



Or« No. 



NAME 



So. 
Age 



Locality 



DtH 












Vdc.Lic- Grave Lal.'L . Dec 3*1, VSoi 

Vit Wv«lle_, .S«in L3ern.ircli»-.o (o^ CoLl- . aV V\o L \ 

_JOn Ca-ct-oonno Uonn •• •• ^ \ < ts'\ < is 

ETorcl'<i_ 2.2, 1^*2. 

Dri|lwu,i xl , \siSir 

5 mi tclow l_)rv^loujn , V" 



T 



Vlr»-»lc> rot-U- Jic.in ridleo Co, 
—ilevfns. Crcelc ^>nrAa— Clara (o 



J>Or 



U W«n 

s 



no 

2 e» S 1 



V 



<\ TdCl lie Urovt Mc>n.l<?r« 



't 



1 



raci-Ltc breve Monterey Lc 



r 



HOU LM*> «~c\ S 



1 



2. ISoL 

/ 

2 not 



■ 









P*U Alls 



. a-/ iviv 

s 



6£2.-> 

'Uc, 

.us-1 

IVIT 



4*io 



1- 






\ «-\<-i-L\r Grpyg- 

V_«M-r\o r»eeUer- _3onom4 Cc 

r 

j 



Mc 



\«rv 



_Ser=V. n l°ioL 
2t ivw 



O^r. 



iO 



VtflL 



'u. 

HouLUOt-cls, 
Htlu ka-k Jr c\ r 

_Sc\«-. Lou Ot>i« 



t 

2 b' 

2 1, 

IL \Hc3 



• 



M3TS 



viro 
I°I13 



2«- 
JT| 



¥- 



* 



HauJUlUr <\ s^_ 



fc>c i i it trt 



r 



Mov. if V\oU 
.. n, Wn 

Oct lo \1oi 



N< 



_£. llot^ 



tltar rlumoOlVi 

I 
\ -H Honcl ft. — -S» a n _EJ a I p'p" Co 



•• 21, \1> t i',- 



loL 

nsi 

1iU1 



iltwni 



O 



DaUUuJ 

C_a2.aciei~o _^onorr\e— 



^ i y. - 



.j.and-S. LI- HailWov-tl X<>*>4XU. PUv ll»ov-<l • . 



C.I. C\a^ C.X. CU.. 

Qhas. £). ifacdi-o^ I has. H lugimr . 



JXaoaX.U.tioilU'anl XanAJ.WLMaittiacd 



148 









Catalogued by D.P 


■J^«-Li-no U^;^-^ 




Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received By REMARKS 

1 ■■- ' ■ ■ ■ - — 



November- IS] l"\3V' 



H-O-JerxUlA* 

L*1.0- hiner^on 

U.o. 



-»-T-ic«~.SDn 



■ merson 



Vn-O. _S,cn.l<»c\ , i 

U. o . 

H 0_3er->WtV>s. 

u.o. 



. mer--s c>t— i 



1*1. O. £__ r-r» <?r.s on \/\ . .0. c_ me r-i.ec-i 



Ia.1, 0. El- t> ers or~\ I'-l ■ - t_ mci--s on 

Ia.1. 0- . Emerson l-U-O. Elmersoo 






l*A. 0. lEL rr-i erson l/J . . EI m er^on 

X.anjS.U. riailU'arJ X.0««lX. U.nailU-B«l 

LI. . EZmerjoo l/U ■ 0- Elmcrson 

L\. O P~r-ng«-.:ol-l \.l O F>n>.^ n n . 



H.O.XenLms H . 0. .Ac «X . >-i s 

CVios /D.lCaecli^no CkosD.lCacdmo 



A.^i "J. L,UMa.iAVw«».l Xaoi-r.U. £Li.lla«l 



Nl] ' U-r 



Orii -.- 



NAME 



So. 
Ag* 



Localiiy 



Date 



tiis 

I Has 

! 



uJ 



till 
ilaH 



l Vii c h I a. o uMala ^leuini u 



_Se<wicui --^ 



Onorr\<a_ 



U. Col 









l3oiT 

! 1 IST1 









! lain 
1 








is 



3 



scqoo 



T ! 



i 

icnsis CO 



<^ 



lanom o 



near- Cai^dcr-o 
Ijonen-tvori Ust-ov/t^ llooVe. V\io 

|oie milt. Valleo ( 
^onnsv\lle. / < lumoi. Co. 



V **\ 



rAoM \vr, iios 



in 



T 

»lLu MY. 



I hroc 



Princeton NO. 
rr-ommono m Moi.s. 

trdltSburo^ A_l|. 

L nainom Co. ta.. 

prootnort Z> C . 
iMCnmon^ Co, Q a. . 
E-<3stlorcl Conn 

C_n<ithom Co. Css.. 



Aoo. n; in n 

OJ-.V, i«n 

Ho- M, l?14 
•■ I I VV L 
Oc+. n m4 
l. 1 11 IVttl 



Apri 



4 V«?«L, 

Apri \ 2iT \ST) 






ludo be 



[Ueo luravii mioroiorius miorolorios. 



? 



Crialnom Co. Cia . 

Hoiieu My/ 

UincitopcAis. ttvnr. 



Apr. I ^ V^ol 

3, 

Oo+. 1 l^°l 
/ 

Mav-cU b" i^os- 



\ 



VKVV 



Mvmil. l_aUe_ Id. A. U . 
Silver- Lalcc -Sunstt" Lolc 
rotUo Co. .. 
I — CLLii.sloi-un J-U. 
RrnoU ville. Tnd ■ 



2. a lloi- 

A«. is>; i^c>3 

Apr.' I 2 5T IS12_ 
Fit. ID V2°13 

l_u 2- H, W Yl 



nur 






711 






CV-ioTriarn Co. C»a.. 
^WriJon \ar\i Denver^ Colo. 

Wucle l^rk, M os.s . 



•• 2.s>; lloV 

Mover, U l*^ 
April \1^ IVAU 
Mix* IO l«W 
-Tone. i>1 !«t 



' 



S3So 



Its 






HlW 



Drobin q<ji 






11Ji 
■2.1M1_ 






I dkt iCshkonono Uli's . 

CnoTnom Co \cii. 
H M dc idrk \iass. 

r 1 L 

rrorninoh»m 

rortold-^ -San iloleo Ce». Idl.u- 

Odn Wcronimo Mortn V. o . •• 
HouLoar-cVs '. 



Apri I 3. 1^11 
J»r. 11 H 0.3- 



^ 



On 



M. 



Cc. 






149 



Catalogued by DP Bo^L.^L 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



~a~ £ \.XU.V\a«Uvorcl Xo.^Aj.U..I - l a UU»«lLi.a™13'.U.t J lailli- i «l Dec \<UV Q:^\ 



Nov/emLer- li: ^'MY' 






Adricinn va<-i\fe< 



M n n 



cxc\. .. v .a.gvAJ>cts.serQ. 



(L 



Fr&«-»\<_ S.HrioHT - TrjnU S. UrioM 



C\A. <?b. 



C. H . -S \rr>n-.V,« 



^5- 

\ J,. 



l?.C-i?« 



o&sio no 



,\'3>. tf.Or.R 



oss> pno 



.> o> 



VaI . L4 . l^lot-lriiTnoTori IaI . U| . 1/4 ortVu-noVoi- 



C MorpV. 



c_ . n . —Jones 



1 



C r\v)r p>h u 



H.\<. Coal^ 
X D.Perr^ 
J-3....1 . Craven 

TO. Rrrv, 



U.lC. Coel^ 
•O . I Craven 

~T D. Perr, 



HA<. Coal^_ 
A.M. EkU«- 

L.l.r. l_o«jj<i. 



A..U 



it Ur- 



\A.\t C«».le_ 
/\.U. F^l^r- 
LI. B Lo^^ 

Ul -^ - -_^ Iro cle. 

A \A R.atr:- 



TTD.Pe- 



.lltn 



^ 



H.G. UioUe. 

Kilrrv Wen 



Hum \\ en 



ID- P.rr, 



h. c.Ui^iie. H.e.UvoUL 

J". ani l J.U. IlsilU rd lei 3". \Xnai ILoret 
Lai. ElrnfMon L\0. tL t-n <?t-3 cm 

l/J- 0. Emtcson Ul. 0- ELmffT-ior^ 



Nut.Ixt Qri| No 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Date 



- HLo 

I Ha- 
ll 



i-i 













143 
I Lifc 

'.OIL. 






38TM3 
21 IO 






Ifeos- 

Jd'I 3 
r 7 ll f/l 



mioroTorios propnauos o^ 






VAouUiDrd 

HunTtnolon OtQch Oronot. G^ 
Volcano tils. -San Ov 



7 

j2- 



_3 m» . J_3rM\oojrv 
AmocAor- Co. C»1".L 
lnvtrncss, Marin Co. 



C J» 



CaL 









H 



,Wcr> -) ■• 
/ 

Apr. I il ( •■ 
Hoc. 31, 110 






t^a4 3- 



-S>eli_k>oacl Ore. 

\\ \ OC C_o non. ^3. t * L_ 



-A one. ->.'-> V^oiT 



(T,OV 



dicmi 






y^mAer N/Jlle^ Ao^U<nn 






/oiemilt Voile.. 



.S<=pt n \°\\i 



VIorTt,*' U*»r. r GL.»U " 

Fork Nov/<5rro NePaocvno Co. Aoo. 3, i^oL 



_S>on tie 



ronirno I lar-irt 



tt. 



J>c 



vTVi 



i 

o 

+- 



__^>Or» licrontmo Honn Lo. 



Kau maris 



/ 
- In, VIOT 



I UVa_ 



OOn Gxeron.m© llcinn Co. 



10 



.. 2d l^U 

Fit. 2i- iv^ 






2ll1 



3MLb- 

HI 

J3U 






aWL 



Hou uadrds. 

IMicasio 
/ 

IMicasio 
. Hnm i;aruL _ 






1 

A.maclor U, 
3Q CalsverOi Vallcs ^.anla Clan ( o_ .. 
-— >c>t-» Weron trrvo rlocm Co. 
Haiinufi) •; u_ 



V; 



arc. 






Apr. 1 2.L 

IT. IVSU 

- 1 \ ->W 



^Uln.sldoS ISi 
-_>c>n Cser 
_Sierra.viUc _S>virrrd_ 
I loma-s G>. Cb\ 



C.I.L.. 

Marin Ct>. C_al. 



/o&£miLi j/jlltu , 



r 









Taken by 



Skinned by 



Catalogued by D R SocL , rvj U~. 



Received From 



When Received 



By 



_.-~aX.U tt-nlK-.v_l 5^J UU^dlc^dplacul X.U J&-UU-1 B.c. \iiv Gu|± 
iXo-AxU-tWiw^j j.wr.U. CUitt»-»~l 

Ul.O. Fm.r.^^ LI A 



r-n eri <_ r 



"Wo 



Ch os. D. \Ceadv-oo dk^i . ID . l\7>«cl i 
Henru B . •• 1-Wr-mu t_ . 
LS on iX LL Mai kU'iml L_Tc™ a £ 1,1 - H aill, or J 
1?T l1 f T T r f nn^ (?■ C T\r C/rcr -r,-- 



_£_a_-: 

S. . G--3e.i_oe.~t1 - 5. Q _*eu_._~rt 

LA. andl U\. nai\lxa-J-Xo«J J". U. tW l_a«l 
Acinoan V/Dn ilos-SCTv-. A._riT_c»~. von \ (o sierv-i 
-Ao^A J-Ul. nai\li-«-4 XanAXJ-L UniIU^-1 



150 



REMARKS 



Mdvcmtec \5T \°\%Y^ 



H. 0._.ec->Li<-,s. W.O. JcnU^i 

__ . O" a X. Li H a>\\\i>«\ X • -\A X. LI . H a'* lW-w-1 



C. A.. Mien C.A. Mien 

—_-..._ T>A 3. U\. V\ -.illvTw-l-XonJ. X. U llai W\.-aSc[ 



IaI . Q . _. m fraan Ul ■ Q - Lim fr-son 



Xo«A"5.UMai.li-.«| Xanj X. U.MoiUi--J 



Ul-O- tmef-on 
C A. Mien 

l/.| . U - ___ r-r» erso t-> 

C A. Allen 



Ul.O- E-_.T-r-ier.sori 

C.A. MUn 
Ul.O. Elmox-ion 

C.A. Allen 
Ul- F.m-r^T>i-« — 



Hcnr-. B .\Uc(l\-no neiMh Ub . \\aed\~nn 

-X.--.«__. U t1a>U»-J J.-JI.U. Vla.'lLoJ 

LI. 0. F.-,-.-^ ______ 



_jcr__r_s_a_i__ 



r\enr_. B \„edi-T\o H"nr^ B .lUccLx© 

-T.-oa"2L1 M-,\L^d iDn.I U.m-m\ii*--J 



CV-oS D. \Caecli-oo Cl-i-S.D. l(l_cL-r-o 

Tti^AXLI . tl A i H i At- -l X.-w_ X U A_Lt.---i-U.r--- 



Ong No. 



NAME 



Locality 



Dale 



*U1 TJrcL 
V.o 



"iiorolorius prop\nov 






i> -• -n 






4H1.1 



-_i»c>ri afronimo Morin Co. Ul 



O /OscmiU Vdllo. Col.'L 

O ?|UV 



\ 



V«-Wrv*U« . _^<ir\ lierrvardino Lb taLl- 

1 mi". b«\o*x-) iViiloojn 



-Sept \s Hn 
Kiev/ 10, Kll 

Dec i.'C lloH 
/ 

2.S \°,1«r 



ConLi rm 



.xwcus noevtus 



M3N 



2 i 



i«liy 

l i s n 

2M1 






.1SI 



•St. 

Wo 
4 3SL 
4MI1 

■aoi 



[ 



Sill 

3tf3t 

lOI 

fclj 

2£l£ 






^Wn (oeronimo llonh 

Uoiuer CcA;L Sierra Ac- La- L£» 
rlouuior-cls Col.L 



AOl 



Mow i, ,**i 
.. t>; Hot 



42- 



^ o •-« V rone iiaoilo Cr- • c 1*_ . 

-Son M«leT C e> Co.\;L_. 

Odn WroMrno / M£>r,n (t>. Lotil- 



_<2_ 



HauUJOr-cis 



n no3 

flnr-ct, M \?Vl 

|3 ; Hot 
tH, nil 

Ann \ \, ^O 
flartV. 13 .^oi 



^2_ 



_— >Op UcrOrum'O Mdrm 
C_c>c> '«- L«iU «. LtTS sen 






La<p'<=- I — dUe Lassen Co. 
-— ^do bcrommo Harm 

La Honid -SL^o HjiWo » 

rt>u LLlO rtls. 



Apr. u^ nn 
OcV. xef \<*v» 

Nov. 2.3 I '.ok 
.r>e.c. k, V\pj 

v, UV. 

Jon. L, l*VL 
- 2.1 IJOl 






1 



3IH 
U-3o 

3o<a 

tj.5 1 



Ntca&io 

lomalfi rT V^Lirirt Co. 
Or. i^frcntmo .. ,, 



- 2l y l1ol 



i 

r 






ZLJ'I 
111 1— 
1.1 . 

3-- - » 



5 



iLVt 

3i^ 









h noi 

1 I'JHC, 



Nov. 2S 






V"\<aui_Lj*t-c\ 

_Sori ocror. i*no^ I wnn Co 



Gr<Aro Cottjfc Slanlot-cl Univ. 



•• H llOt 

Apr; 1 12 11 i-i 



■ M 



pri 



OlA 2. 1 



iSo: 



Catalogued by op. Bo«l1c,v, p U; 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



Chc.5, ■ Y} . Haeck-no CKss.D.Vseii-no >. .. .. 

EaoiLX.IUUWilUri x^JtS.U rW\l»e«| 

Ckss. TV IC'oecl.-^ Ckas,. t). iCaed^o ■• - .. 

--Xo^SLUlA nill,^ 'lurLiriiiu 



Ul.Q.t- — ttieraon ul O. ELrnerson 



DoiiP los Mc UoTiaU litUm DoogUs He. Donald Urkcm 
JTcWlXUlMaill.^d XcwlX.U. MailW^l 



m c r-_s on 



IU.O. Ei-.er-.sor, U. G. El 



151 



REMARKS 



KlouemLer l S" \°)T.Y 



J.M.U.IU-J 

u.o.e 



m c r-s. o n 



U. o. 



merion 



.14. 0._5cnUin& tL 0. JcnLnS 



- mcr-jot-i 



^.onaX.Ul.nailUov-*! X'a-jT.U.rUvUia.cl 



U.Q.EL 



rr\c?r-s fc\n 



l/A.O. ELtn<?r-.3t>r\ 



J«^l J.U-l1e.iUiarel X«^l X. U ■ XA*.i U.a>-<;1 



VA.O. E«-t-vet-£-of> 14. 0- \n t-" c'-sov-x 

Xwl J U . Me. IKa^l Ia«l X U M a> U.'^.l 
U.Q.XnLm^ l-\.0.3"eo.Ums 



Nunba 



0:, NO 



NAME 



Sex. 



Locality 



Dale 



'I3l*I I Orcloj. naeviui 

•VMO 

LULL _ _ 






1 



^ .. 
_2b 



Eiol«- LeL*, L^iirn Co. Col. Lornih. .Deo, i>", IVll 



_S 



3*rr o n i t\0 



rUr.r 






i 

2U 



_SiaK«_ sva\i& aiiiU: 



jSurru Co v V a. . 

J3r-ooUuille_ / Xncl 
ulelle&leu. Moss.. 



-San. t» iSTI 

FfcU.u not, 



^ l£_A1 ©iT_ 









Ilo. 



J_k 






2^.'I3 






UtllesL, Ho^ 

L.UrSduJ III. 



A 



5' ltf<\2- 



LuCorni n< 



G. R 



(_ria mam Los. Vn O- 



pn 
Klov >V ^oL 

T V,, vx \«\ofr 



*■ 



ucani Occi-denTali 



1 



UlelUsleu Moss. . 

HauLuaWs, CciliL 
Slanllorci UniwecsiLi Ca 

JSon_Lr:erci 



ers\lu| Campus. 

Mrfro riorin ( 



Apr. I a-^ V?1L 
CLV. li \%Vo 
-Aon. =1, l«L 
Santa (U-aLU^. •• *-\ l*Ho3 



in' 



f 



itn 

Uai 



Sic 

'ID IP 



<ft 



IMicasio^ 

_Tic>n Ijeron* mo 



(ft N.ci 



eft 



• 12 W^U 

Hor.n (o^ Colr.V- . ■ 7, v*"n 
- MarA 2.a_Si3_ 



St". Inez- Russr .Santa GWbara (o.U| Apri I • ViV\ 

A.rrt>oor- Go. 

CcMOveros. vaAleu Santa. Clara. Co. 

rkinnr^. Srtn l^e n lio Co •■ , 



It 


, l«°lL 


z 1 


floi- 


Iff" 


Itffll 


1 V 


»«1i- 


3 


Wotr 


3-H 


\^"\°\ 



I 

*1ML 






" 



- 

i'oco 





2*11- 






342o 



-5MC3 



O X5rL.loi*>n 

<5^ <sd Ci\ld\/cros V<>lleu oanta Clora Cc 

O raicinei -Son Bcn'do Co 

O * »n HcaciuJa\«<-s J3lo CrccU Vlovilerru * 

^ -D»kU Ca.1. 1 



iov? MorpViijS / 

^ Borla-Vi'sliL LiU, Co\,^. 

liabtUo. I(jrn fc. 

C7 iT ConctpTion 

_<2 S>err^ Nrvttk Hir-Ci 

Haucuarcli^ 

O Afln Crcron»rr> c^ Marin Ci 

U im IXccAujoocl Canon 

I2licincs jSon Vj'n-'cT Cc 
-tZJ ^illLtfronimo na"""!! ti 



_T-U u no*.— 



IQI 



• 



l^Vb" 




[SUL m ni< 



Catalogued by o. P. B u cU™k 



\y>£ r 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



XJtl-.U.iU*«l j.M JLliiUeJ Xo^ct x LI. CWL.J d«.iW c.-^t- 

LL 0. EZ mera on LJLfiL 



• *-n * r-.^ o r 



152 



REMARKS 



l\jov/tmLet- lb" 113/ 



lXa.«UJ. U-HaUUk™ Xa»AX U ftailUoJ 






B. H-. U»rr« 
T. 0. Peru 
/VU. Boiler 
-S U. DenU 
T"D- ?rrr. 



B.H-. . UUrr«r 
XD.Rr™ 

A.UBoL 

-_^. 1-4. L3evT.lon 
S-UY. Oer,tir 



It. 



B. rU LU.rer, M.O. B -H . UarrenM). 



T-D.Per. 



^ 



D.\- 



_V A 



Is0rn\\«n \C\imuet-i 

__>. Ul. l3en\ori -_i \*\ UervVoVi 

W- O. Elmerson 1*1.. O. \r rnericn 

Dooplai tic Donald terViatr* iouows He DonaWXerVwm 



lanJl U.MailU^I XaodiXJULMaill^ 



.XooclX.U - li a"» ILarol Ji - wd X-U T1 a\\li twJ 
Cii^s -D \GieA\^r\o L 1-ios. D. iCaeai-no 
H. 0.3Vr.U»-^£. H. 0-XemU*ris 



G-e-o. L . lCaecl i^o Cto.L. \ Caed nr,o 

l-i. JS'er.U .y^ H. 0. _S"er,L ,v,c. 

JX or.^ XUL riai\li&re|37i>r.AS'.U- r\ai.\liacel, 
H. 0-Xerv\< v ris liO.JcnWms 

UiO. E>npr ton L.I ■ 0- F" m prison 1_ 

U . EZ - B ru Sto±I U-'El .Bru.nt" 
LWl 5-U.H 1 IW~1 X«*xd r.U tilaiiLacd 



Ul . 0. ELmerson 1*1.0. 



_mc r-^ot-i 



J3T.^n<i X-.Ui-.Ofii.VWnl XamJ X UL U-ai Uvaccl 



Nunb- 



0* N, 






,_K 



NAME 



_ m«ivtano_ o 



Sc*. 
A* 



Locality 



vn 
... 



cct c\e »-»\o \, v O * _Sdn C_er onimo^ CAartri Co LaU'W • 

O im He AcliJ dTet_. Bio Cretl^ Menlercu l_. •• 

<y ^/» i-» (_» _ r-o«-*«rr\c> Marin Co. 

s — 

O i«-n Heaclujileri l_ie LreeL^ nonlfieuU. •• 



I 



D»ie 
.Aol^ ^ VV1°| 









ill 
/ 2 ton 
_____ 






____> c_n (aeronimo Mtirin Cc 



3eC>V 1 \^^L 



\3 



Jon 
_!__. 

I •. 1 ■.. 

-las- 
_____ 

-n_ 

4>.n 



__ 



> an 32. 



O in 



Saunas. V/dl\c 



T 



,^^n trfronimo M tic- in Co. 
raicine-. -Sao J3er>i \S 

— ->^n crCrornmo I Icrjn 
( Armrl V.i.l.-, MonW.t 



., 


cs* 


.. 


(3* 




& 


^ 


J\ 




p 




(TV 


'* 


^ 


„ 


o*ad 



t 



__>_n beronimo rl<5ri 
EZ^ole- l_-Le / Lassen 

r_iones ___r>V_eni\o 



T~ 



3 \Soo 
ii «S_- 



.. 1 tvVL 

0_r. i \v\°i 

- I* .. 



HI! 
• (.ovt 
_iV* 



lloi 
mi 



--Xf 






l_.C|l_IC Grove 

Jien (acrontmo llo»'>n Co. 



____ 



Mr. 






rk>mi I Ion __a«->l_. CVare. (_■ 



_£__ 



_r->im_ I lurin 



__ 



|\1dv/. at l^oi| 
•• l*\03 

1. l«Vi 



.. 2-/ I^U 

.Dec. to. 






o 

i- 



1_„ Qin-trT \ nkp JNiM-iTA ( Ur.i (a 



j_\_ 



___ 



I __tL 
111 

lllo 

a___ 



Viclorville J__n I3.err<»<-<:i»T\ 

i-1c\ul_u_.rcU 

I _tc.in.-_ ._>___!_____! L_ 



2 It o _— 

J 

• 14, VVV4 





30II. 


' 






3.3MT 




hsc 


• 


t3S-2_ 

511 




3311 



33 J C 



? 



Nitas.io 
/ 

_->0n Cocronimo rldr»n Co. 



.tttlW. 



1 



? 



laicines -Sa«->Ji^ cnilo Cc 

Vit.x>l ni\c.»lis / 5dnfe Clara. ■• 

^dn btronimo Mor"ir7 
s 



) 



158 



Catalogued by D.p. B W cUi*n*kar 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



lbLDXSecvL»!os. U.OTenLini .. 

X.a^«lXU.fUUu,i Xa^aXtltUiAWl .. 

H- 0.3et-vLi^s. \-\. O. leoL.^s ... 



^«mUr- \U V^V 



-A. BoclT-VA.MavlliarJXaotlX U JAailltacd 



Ul. 0. tL— m e r- i. o i— i Ul.O. ELrnerson 
J.ani 3\U\. Vlai U\a«\ X/a*«tX.Ul. naiUio«-t| 
I n^s. t — - «_is leytn I Vi o^. - tZ - -S \ e \s \ n 

^S.ant) X. W-\ lai'ilia>-i|X>r>J S- U MaiUlDi-J 
Ul . 0- E^ «-»-■ g j-Sjtra L\ . O. P ~ »-r^ t 



i e r^on 



A-ciicl A Ul. I I a'l Uia>-J J.ontlX Ul . Ha'i IWoi-cl 



A 


n.u.w 


U.Ha 
3v-d 


11. , 


3I_N.Ui.Uar 


A 


,-A 

























. m e r--S ^ r-\ 



\i\- 0. ETv-n (rion Ul 

-iao-l-X Ul - l \ a.U\ar-| Xooc. -T. U\ I 1__jl\i\.»c-J 



V\. OJienlon^ IA.0-J 5^<--U.v-.^ 

QLetoA 3 .U-VA a i WvacJ Xa_r-d X U - tiaiiUaJ 



_.lr._. n-«v. 1 U tX^ nal i UrViam Doopras l\<JD^aiauijgrJia 



_i.dr.aS'. U.t1d\\\\Orc\ -j.or.d__.Ll.V1a. ...c*.--l 

Ul.O. Emeriorv Ll.O. 



. r-n c t— _r o . 



Ch^s/D. Uaeclmo (—has D - lCaec. mo 



XJAJl_v_lW-| X U-T1 S ail5rJ 

j: B «.\X.\J .Ma. Ilia---. Xa.r,-.XU.Max\L'a«-.| 



.TM U.IL^ Tli. U.lUr-A 



JLadX U . _3-t_J-U-K--l Xaod X. LUU- » l'r. r - r\ 

H. .-ZVnWvr--. W .0 X<.r.Wvn<- 

XaoclA U.Ma.lUr.l J^llU. fcWlkftJ 



:.. :<r 



0* Nc 



NAME 



S«. 

A.- 



Locality 



Due 



< s ia\>» mcx»(-Ona_ OcodcnUl.- 






-' -Ti 









i 

* 



_S»cc-rd_ Nev/oJd. Ml- l.jo\,jmn<- Co. Ll.l _Sor*«. H \VlL 

.Black Hountain .Santa CUra. (o. .. M \°loH 

■ Vcacuood, Lini.on ., .■ V\ \°lol 






2^ic>n v=>erontrno ITociin 

Hc6UL>J<»lcr:> / Die CreeL rlonlpvCL. Lo. 

-Snnol Al amc Aa Co, 






I Hotr- 



• a-M rt» 






Ion 
2i n 



>«2L 






i 



* 



nil 






4nir 
M1V1 



idn beronimo 



I lann Co 



% 

o 

+■ 



rescaclr ro G«U Basin idn naif o Co. 
-— i ^r» ofro"»rmo li^rin 

Carmtl V/dUcv-j 

r&icirws Sa^iEserul eT Co. 
-SallnoS. VjUe.. 

I— ivermor 
T2ioA.tc brovc 
LdJCAoes Srtr» Kf ni lo. (r 



-S.pt. \ KU 



& 



9 Eaol= LaLc^ Las3<-r 



2 V\oo 
•• 1*4, Wo. 

Oct. II, l«1t 

■• 3.M rag*? 



o 

-I- 

o 



^dn G- 



eron»rrro 



Mdnn G 






Ui 



lloo 
tl-72. 
laa.1 



o 






Dec. 2^; \^oM 

_^, ui - 






. II 
*)MSV 
11 3C 









IC52. 
I'M - 



Jill 



2I2M 
3COI 

2in 



currocoides 



oe>irdi 
occicleniaks 
\de; 






[aim ^pnnos l\>vc»-side- •• 
_Oc*»n treronirno Hartn 



.. 2-tT 1^03 

.. 11 mi, 

Cn'in'cal\ua. his., Aniono. ,AV1l-*t!U Nov. a H» l | 
S*n Cpnpn.mo, Marin Co laljp X>eC ■ > H , I V U 



nauLuarcls^ 

ldjcinfs Sfn Bfnilo (.z 






HauiwuatA: 



Ri 



-— >^n J3cn»lo Cc 



HouUicrdj 

I 



t5a«-> 


\ 


IV^M 


•• 


1 


m^ 


RVi 


2 1 
II, 






/ 






J 


ISflS' 


h 


VU 


1^1 



154 



Catalogued by D P BocL.^pKc 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



kl-O- Lmfr^on Ul . ELmerSon .. - •• 

\-\. O.^cr.W^c M.O.Xerx\<.r,s. ... 

UK 0. C_me(--son Ul . 0. ET-r>o«-.soT-. .. .. . 

-S.a t sc l-S , U -nF i\\\>^^LTA^AX.Url rt ;\i. iwl .. , ... .. . 1 „ 



November ll \'\3V 






U-Q . r. 



TVlf 4D 



~ i U n x=r 



m e r~~^. p t— . 



H . 0. vi enlons \\ . 0- 3"en.L\V,«, 

-A.a«-.cl X. U\- Ha. ILo.-d J. onAX.Ul.Me\\Us«| 



U.o 



. n" i f 3 f ^.S" o «~> 



U .Q .E 



-TT-ie rion 



Trios. F~ 5Uum 
l/vl . 0. . t m f^on 



\e v v<n 



"ITF.os.ELS.U 

I /A - . IT - r^n « r--S*=»n 



_ m e r--s c t-» 



U.O. Emerion U-0. 



J.M.UiWarJi mlliLcxl 



Cnas.. D. \\aecu-oo L-has. D- \Q>ed \no 



— i.aocl 3~ UA r\oill\c)\-tl S, 0<-wl A. U. rla'i Hi orcl 
v has. D>_ \Caean->o Cr-io^-^X noeel i-»\d 

XawLT-U. tiaiUisrixaoa x.u.rw.luWa 



Adriaan vjn lloisem A^cl r> oon von Ifosstm 
Ul . 0, ELmcrson Ld ■ 0. E-mewnn 



U O.F-».<T S cn U- Q. EI 



r-n Pr son 



| XaoiJ.U.r1.ailU»«l J.aodl.U JTUiJlU. 



Nunfas Orig. No. 



NAME 



Sex 



Locality 



Dale 



HS-IS 

■IV" 



3»oU 



e_ Lorn) 



coide: 



HS1 



4xiM 

3033 

,00. 









3 00 'I 
J 00 i" 



ILMl 

<13to 
13C| 



• 






1.1 Ml 



O' irn 



S'mi Uelooj Drulouin^ Lol-l-. iliX-tl-i 2^ WM. 

R.fcrUurc Coloroio. U W\1 

X>cnwc>- Colorado. ■• 2."/ iVil 

5icrri C.Ih -Scrrj. Co. I «.l: L • Alt" U,i _TuL 31 ClK. 

T A ' 
_i > m = = = = ^'"'uo. 10 — » 






J5ierra_ Ci\«^ Sierrc. V.C 



vi v<uv 



BUS 



f *4*' 



. AlUfoo .Sept 13. HlL 



Ru/ecs\de_ Co. Cal:\- .IDec 2^ 1^03 



I 



H« 



auuuor < 






3on. 2., VVS4 



biiiOLi Jidn Dieoo Co. 



rOLUQU 



!T 



IS 






tdicinffs _Sdn Ben 






^Jfr.1 C Inarnde 



-Ls-sciata. 



t 



VjU 



¥■ 
?■ 

J . 

.O . »n 

? jav 
o 

+- I 

9 ad 

* , 

O ac| 

It 



lo C, 



s 

■■ J[e.r,. V"/ Woo 



14 



Dem/cr- Co lord do , _ Mm-cU x/lV^i 

/ taW-C V/alU>. (lyioi 

ETJotuiood--^ ^ Me.v — LiL ^ — 



Wcs 



L<St>c 



\SL~l ridltri parus mmimui mimmos 



.e 519 



Kepulus saAri 






culalus c7^ 



toulus saAnijpa. -sotraf. 
T513 Aoeloius pnocniceos 

djendra.0a.poS otscurus DalUdus c 
1ST1 Lmpiaonit tldmmonJi O" 

itlo Lur-,pV-,"t J" 



-£v<rrra_ CilT, -S^rra. CL, C& lit . Alf Sept • I* flUo 

V/.cfcrv.lL. UanJEermac-d.-^, (V. Ca&l Ijei . 2 3 l°lo'/ 
_2,erra_ Gb Stotra Co^ Gl.t - Mfc Woo' -Sept. » \<UL 
.LouSUon • a u |lmu -3y— ^ 'V 

EToLcLa., Han 31. \°U4, 

rlauLudrcl •■ 

?lavan Wis . 



1 M n Bend 



U-iripHU 
rcica. ducloCcnv audoooni 



5mi. EI.oL Isabella. CouL 

Cornucopia. Oi-«oori. 

CUr, Alpine_ G=r„ LaUTTno., Q;L.. A-00 . l^ \WX 

Uard CrceU 



Dec. S" \V«\1 

Oct"n, v<i"n 
OcTi'T 1*1 M 



O im 
J" irr, 



s. 



iiV" l^hoc rtacerviUe IfoaJ 



11 



VIST U'.Lomj 



iilla_ CTin^seol 






T 



1H11 ^selaipkorus 






Dhonji rului 
cr&cca. caro//ne/7s/'s 



1 



Lal< 



Cil\'f_ 



Ularcl Cretk Lawe TTokoe rlaen vil Ufai J if 

Mucrs .... _ V\ 

Uarcl Ct-ccl: .. - 2.1 

Patct/ies, Sangatt'U Co., Cr/if. . Oct /*, /^^ 



155 



Catalogued by D. P. BucUr^Via, 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



K.w. PIi^c 



A- llF^c, 



RC.M.Grtjor RcTl.Cr^ 

/\elr>oarv van ItosStm A.ar-»t>Qr\ v<.VnUo 



REMARKS 



CA-.as. D. lCaecl>^£ Ckaj^ D. \Co ec \>»^ T.oodT AsLJAailUccI Dec. \1(V G. ^-i" NovcmUer- I t, \1 3* - 



X o-A J. U H av Iliad 3lz*u.\ X U F\ ai tti'axd 

Ae'ruan von Uossem A dr \ q.q t^ vin \\oSSetvt 
3: W.JlU.tlavWJ X^a S,\XMaOI^J 



\A.n F~^-r-^^ 1-.1 n it 



.m er^ on 



Xa-<AXUfAa;\W .-cl Xor.aXU.tAai Ul^cJI 



R. C M,. Gry C1 - R.CM. G-r. r r- 

J.a^aS.U.HaiUiord Xa«a J.U.MaUWov-J 



Aclv»aar> vorv ifosscm Aclritsavi van \fosam 
XondXUli-lAailLaril Xor.c\ X. U . MaiiljLvteLci 
/\tlrva-o-v-. vanifosscm AdriBo-ji van I k>wem 



\A. 0. EmrriOn 1.4 0- ELm<?t--son 

M.Holl.ster- N.HoUvstir- 

Ia„J.X U rlailUrcl XtoJXU ELOLatJ 



Type. 



*, 



Cf M<,,/I,ar</ Cent/or, tl 17 >, /' 
ef -Sutarfl, _ frc", < [,/./ />r.*/ Jc,, 



Sto/e/j iy ft. Ttomsort^ Jut 
reeoi/errd £y JJPaf///<rra( 



'( '/ 



JlecemJrrS?, ,'939. 



Nia-bar 






OnjNo 



NAME 



Locality 



D-ie 



r/7/j d 1 laJte Jfoshhonova t 

rye ? Jdnqsbridje , 2)fvon Sna/antJ 

■. .•niiamU/jta. patserirra oaJ/eseens O 1 JSroyvnsvi Ue t Texas 

_T 'acA/Jffta/U p 



r/u i . • Ti//r/e*. fu/va 

tO¥/ Co/apTcs cafer sa//ar/s 
♦ ^y » .. » 

1311 Larpotlacus Cissmi 
1311 
l-tr/ 

(.TzST Corvus ordcnurUuncnos h« 
5191 __, L _ 



9 

¥-. 

O I" 



/_/«*___ 

fllvai/a.<Jo fllameJ* Jo., Ca/Jf. 

near //fno/u/u , 7. n 4 . 
77'<ras/r>, 777ar/n fa., fm/tf: 



May 2? . /896 
Jttne S, /89V 
flpri/ /3, /899 
///arch 8, /89S. 
-J)ec./9, /896 
June, 1881 
ax f; fi28 

April 5, />)20 
Jar?. /6, /84V 
7?o* 26. /892 



Somm'iV" L-ltc'laVioc, PlacervilL&J .U.[ Auo. \\ \1\- 



Uovd CreeL, •■ 
IMlCoSlO 

liburon Hariri Lo 



. Jon z-l II02- 



C1Z4 
HllV Lophof-lu*. CaliA.ornica- 

22 _*" —bpalula. clupeaXa. 

415- V 0*.uura- lamaicensis ruhidc 

1913 LlanouliL. Viuerrt&lis 

t_opn_ous cuanoct pnalus 



1 

\ 

£_ 



JSooohT «n -Scm-i rr 



rancvsco 



MacWV 



_* 



ZoooTrionia. I 



)kr 4 s ltunZ.Hi d S 



raicinei jSor\ Bcnilo Co. 

__-oadalupe_ Last 

lieoron rl_r%r» Co. 

Nicasio 

Lolan Jwomi Lo . 
s 

Jidn (rcrontmo 
rai^nei -San BtrwVo Cp. 



3 U L V \»<i 3 

\ / 
Dec H mi 

|V?1U 

a o 

Jan. »1 V\OJ_ 



ru_^ \ Hoi 

l, VI U 

Aoo. n viot 



-I. 



1 



»«V tr 



.eiui aura. 

lurdus mioralonus 




OaUancl 

Rdrshcills Harm Co. 
-Sarila. Anila._ -Sink. Barb_r__ Co 
loiones _Soin Bcrv.lo Co. 
Qlpm.-., Hariri a 



propinoi 



ri pi lo \_u 



scus crissah 

D-Tuli 



"il-1 -Junto orcoanus 



la.n_ 






_5an tcronitnc Mann Co. 
iX Weviei _}Vi>lion 
Colali -Jonoma 
^.onta Anili Jionla l3ar-barci C». 
htauLuaros 



Aoo'. Jo^ VSI^ 

Klo V/. 2.S, 

3an. 1 X. \1oV 

Mou. 2.L IV11 

Ncv. H \P1S 
Dtc. »o \1o t 



3a 



VloU 



!3So 



TllV 



3 s - 



S 



T 



FIL vs w^n 

_Se.pt. 4. lloT 



Vjtron i r 



rlar »n v c 



T 



AttlJ'-i phoe.n ictus mat Uiar Jorum o Nicaiio 

C_r-olin. minuTelVa. Modeslo Stentslaus. 

Hulochichl-- m_i_A_.Vit___ ___?acl Brook_vAle__J_n_l^_ 



351 Tuncc huemalis tnurbcri 

oxalic m<n.icana o.*-cic\cnTali5 
5ialis -iaiLs 
Ex. 15" 1x0 brudias exilis txilis 
Eujioda montane 



O -od Calaveras ValWo, ^anTa- C\araC.V_I.L 

I 1 



.. Nol/. \\ wis? 

Oc-\\ 2L »S?1_- 
- Dec. - VW\ 

■ Aoo . a.i- Hoi 



ApriL_.Ll3f3JL 



5" tloi- 



_> 



Union Lo. renni^lvAni-. 
Pr.nc.1on N ? 



Aug \ ( >*11 



Lake KosriUon 



■ffo> 



Ui 5 



Mau 31 l?1H 



^/•_- - ,SomQa3e*£h,of>lx-Hbtttbold13atf,Humbo/<ffCi>.,^ \ 



156 



Catalogued by D.p. IWL^ X 



ifl ham 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



/m/w/j Jf'tssr?//?/, 2&t/wsj Jxsn//e/7 J. a/rd J- M> ' /%r///*rrc/ J)s>c /f/3 G/'ft 



^cp/vJerZf, /9J9 



S. A. S. Sl/ioit LPi.S. ZJh'ofi 

C. Jf. Wort/ie* C. Jf. Wort/ten 

O.J.JSottis .JjBafc 

JoSiPfA 77?Ci'//'//£T-rd' Joseph ^a/V//ar,s/ 

jY. M. Whitney H- /7. Wht'fcf-y 

C.fl. BUen C.fl. Rller, , 

j 3 — ixu. rwiuw Jo^a j.u.Mavtu^ci 



Stolen from C.IIS.,l>utreco\fPrrJ Ja/1. /6, /990. 



Jan. 25, /?90 
FeJr? S, /9P<? 

far: /9, /9VD 



fSlov. 17 /?38 



or 



O- and ZT..U1- flailliarcl J. and J. u\ . n dV Hi &rd 



IH. LUU»«l X M. LLlLaxJ 

J.arvcl J. [A. MaiUi'av-cl d.OoclX LI. r*ti> Uvarcl 



' LI - . E mtrsnn L\-0. Emersyn 



3Ta^ X U. M 3. II ««l I*nd 3". U . M C ttWd 



-A.a~.lXU. Ma. .La,-A XorJ UJ MetlU-cl 



14. 0.3"en\cin S ti . O Xer>\c.'v 



IDoc. % 



i_i mhen 



L . Ku mlien L - K 

ThberfRTalmadqe^ TtobzrtJLTdlfnadye nobertTt-Ta/jnadne F*b,,7!A,1938 8cc. Vo.ssa 



FJir. t, pf3f. 



Nub Scr 



Ct S No 



NAMI 



Locality 



Date 



J '3/ 
ZXl 
770 

'SI 
WA 

7769 
314 
2/6 
3/7 
US 
318 
3/9 
330 
913 

767 

2/0 

911 

165 

195 

■ 756 

'as 

39-3 

177/ 
I7&3 
H<r9 
t/SO 

}/S/ 

330 
931 
332 
J 1 X33 

too 

Y03 

rO/ 

2191 

3/80 

3/8/ 

2/8S. 

: 

-766 
3/67 



£ roll j mmufilla 
EstriUa cjerulescens 

IcFproS iefprvs 
SfrepTo/oe/ia or/en/a/is 
flratinja. dured 
Trichooloisus forsCem 
/fypochera cha/yiea/a 
777f>/o/oS(7fi*eus Urrc/u/aCus 



tSK;nOn\f*^* e ^$l'fo m M*By,Hun,bol<lt(o ) Cal' l f. fl uo y C, W 7 

? " " Died in aviary of R.LRowt.Snntlateo, Calif. Sept.4 , 1939 

d ■■ Died in F/eis/iacker Zoo, San Francisco. Calif. Fe6r. 15,1939 
d" •■ J)ifd/n aviary of J.I/l/.Sleiniec/r/oncord.Con/ratot/iCo, June 6, 1939 

Died in F/e/shacker Zoo, San Francisco, Calif. Dec. 23, /93S 
? Died in ctviary of 777rs. H bonesFe/l, 0a/(laAd ) Co/if 777ay I, 7939 
<S ■■ ■ Died /h aviary of H.l.^ovie. San 7?7aTeo, Ca/if. 777ay 30, J939 
S - Died en F/f/s/iac/ter Zoo, S*n Frartcisco,Ca.l;f. Feir. 9, 7939 
cS ■■ - » - •■ '■ 

y - •• „ » ■« i. *i >• " .. .. ** 



CyinoaiedL cyaneus 
S/ea/is 
liesper'/phona. vespertma brooksi 

Flueifrajd columiiana 

OreorZyx p/c/a yoic/a 

LaTrPus rVal/acfiit 
Zenaic/ura ynactroura maraine/Va. 
ncry/lium vu/turinum 

ZonoTric/iio. coronata. 

Mr/a. aa/qe ca/ifor/?ica. 



CCcJt S//0/7SO. 

y/*uc<>jse/ts 
Loxia. euryiras/roi. fctponica. 
St'labes >avane//sis 
■I is er a/b'ifrons a/iifrons 

To/anus me/a/io/pt/cus 

~ *ur* (& /pyfioinoauS 



fTioi 



fiyjereorea /tooeriorea. 
Corvt/S fracn rhync/ios hesyoeris 
3)aft/ec oc«ux CziTzihoa. 
■ •J/'ca •xmer/ser'Ju ctmer/ra^a. 
Lopftura Lq/tiia iqnita. 



d'skeltnlj * - •• - " " " 

cf Skin Only - ...... 

s ... . .. - - ....... 

SSktlOnL Died 'in ariary of fric Kinsey t 7Hanor,iTlarin Co.,CJih Fe6r. T, 1939 

YapTHrril in PoMiyM, Co/if. . winter 193/ -/?JZ J* 

<? SM.&:, 3 mi. WSonora Pais. 9500ft, A/pin Co., Calif. /Tidy 29, /93f 

¥,?A//» Only - 

cT Skin Onh^iedLin aviary of JM/.SteinLeek,Concord,ConrmCoiTaC, Feir. 6, 7939 

tSktl.Ooly ' 

? Skn 'Only i)ied in F/eishac/rer Zoo, San franc is co,Ca/if. Dec./, 7938 

&SHdO*/y&mi.M)N.y'orkvi//e,/800ft. i mp/!dcKino/o.,Ca/;f. Jec.37. 7938 

¥Skfl. Only 777ass Beach., San 7n a 7eo Co., CMfi • Z7?<3rc/t 26, /9J9 

f " ' ' pear/i nfiar 7>/rrreiSn r /Scrs? P7/aien ia., £ct//yl Jjc'C S6. /fJ8 

f ■• " /)/><*' in F/eishacAer Zoo, Jan Francisco, Ca/if. 777x/-c4 75. 793 ? 

f ' " San />-*/7cZsc . C^. . 7 A>//r ii. 7939 

5 • - iiea 'in aviary of 'Cric JHnspy t Z7iar)or,777aniito.,Ca/,y Jusse 2.6, /939 

6 ■ -j);ed/n fif/ihackerZeo,SjnFrar/£iie0,Ca/ty<: ZTZay /^ /939 
?- ~ 6 mi. W.Pew/vjio'n, fu/fcr/b., Ca/if: rfoK 2S ', /9J9 

& " - •• - * - 

3 6n7J.7V.&. Co/vso., Co/, ,** J a . cu-. /-■ Pjoin 26 s /939 

.-'for. tS, M39 



<? - 



6 mi. HI. Per?/?i/7QFbr/ Suffer Co. Calif. 



V 



V 



West Suite Suiter Co. Ca/if. 
6 mi. rV C. Co/ttsa , Co/us a Co., Ca/if. 



Fpcr. 26, 939 



/uracus /e-^t cole's 
//eTeromun/a. yoecTbrer/is 
TyZercro/oyQta. ur/c.^cr// 
i.rossop7i/on c. cross o/o7i7on 



j)er>afra> 



ocius 



fuiiqii 



mosus nerrat 



OreortX/x yoteCic yo/cfi\ 
LoD/iortyx. CJ/i^crnica. Jransiestens 
fira-nta, canaa'enfis canadensis 



S &?,* Dire/ in aviary of N.LSmttf,, FainOa/fS.Saeramenfor... /Ware/i 28. /939 

/ ' , CAY. 

eSskin Only Hied in aviary of H.HJsenluro, £ Pa/o Alto, Calif. Sept. 33, /93? 

- /f.LRovve,San/77ai? ,Ca///< Oet.8,/939 

JW.SteineeekCa/rrard^y^a Costa. Co, Sept 30, 1939 

Calif. ' 

- - • WL.Smith, fair Oaks Sacramento Co., June 6,1939 

Calif. 
Pi/mi N. lcho(nt,^Strtt^erry)JSOOft,ildoradoCo.Jalif /77exy /0, /939 

/'4ml - - ■■ 7O00yZ, ?77ay//, /939 



9 ■ 

<5 - 

Gnat- 



Sad.- 



8/OOft., 



9 skef.Onlyfa. ^orknlleJiOQf.Wend-ocinoCo^Calif. Zffcxy 8, /939 
Su s £ t ?>%mi. S.W. Wendel, Lcxtse-n. Co. .Cm/if.^KSft. 777»rcA /8, 1939 



157 



Catalogued by ftichofets PrThoff 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



Hobertfl- Td/mzdoe 
Jf/ea' /n catrti v/fy 



~Robej-~t 7t. Tj/madoe, 
ft 06 erf J. Orr 

Ptjt// Jej/70 
flo£erf J. Orr 



•r?o 



7? 06 erf J. Orr 



Pan/ Funo 



HohetfRJaJimdye Feb-,2^,1933 aift flu. No. $$8 

ft. L. 7! owe Sept. S J 7939 Gjft flee. No. 602 

F/e/shacker Zoo Feir. 76, /939 Gift Ace. No. 5J4 

J.W.Stein(>eck June 7 /?39 ■■ flee. Ho. 593 

Fte/s/raAer Zoo J)ec. 89, /938 " flee. No. 534 



77?rs. 4ora77o Soneste// 777ay 2, 7939 
ft. 1. Rowe June 2, /739 

F/e/sha cAer Zoo Ffi6n /4, /?39 



flee. No. 57? 
flee. No. S90 
flee. A/o. 5S2 



Feb., Z*,/ 939 
Oet. 24, /937 



*t " 



777r. £r/c Jtmsey Fein 9, J 939 



fle e. No. 55/ 



lloierf J. Orr floSprt J. Orr 



/uipd /r> captivity Pan/ Tuna 



James 777o/fitt 
Robert J. Orr 
77?. G. Jf/e/n 
J) tea' //! capT/yity 

fl. W. Anthony 



flobert J. Orr 
/vet 7 72//?p 



j)/pc/ in eayot/vity 
James 777affitt 



Tiotert J. Orr 
James 77?offnT 



ftoirrt J. Orr 77?ay 31, /939 Sxped. flee. No. 588 

J. W. Steinieek Feir. 7 r /939 G-ift flee. No. SSO 



F/e/shatker Zoo 



J)ee. Z, 1938 



James Tftoffitt 
flno/iumous Visitor 
777. & J%6>/„ 
/ye/s/fac/cer Zoo 
fl. W. "Riayway 
£r/e Jt/nsey 
F/eishaeker Zoo 
James 777ofi/7n* 



Ja*. 3, /939 
77?arch$7 J /93,- 
J)pc. Z7,/93S 
77?<zrc4 /6, /939 
Fein 76. 7939 



Jane 26, J939 
TV^y 76, /939 
/%w^/ /739 



S(8 



S35~ 
5?0 
537 

su 

SS7 



J94- 
S96 

563 



Oet.30,/93} 



/Tor. 2, 7939. 
/toy 3, 7939. 

77e>y. 6, /9J9 

77ok 7, 7737. 



77 ov .8,/73? 



Pan/ tun 



7 j 



n *l 



Lteet in captivity James TfloffitC JV. L Sm/'t/i TTJareh 29,/939. 



572 



7?ov./0,/939. 



*r tt 



James _77?o7Mt_ 



J), fl. Feathers 



James TVoffitt 



~ 


// " 


" 


•y f 


'/ " 


// */ 


./ 


„ 



fl. H. Uenburj 
R.L. Rone 
J.W.Steinbeck 
W. L. Smith 
James 777offitt 



Sept. 28, /939 
Oct. to, /939 
Sept 30, 1939 
June 7,/939 
77?ay t&,/939 Sxpeo/. 



777ay8,m9 Gift 

77?are/r 20,/ 93 J 



608 

6/0 

609 

592 

58^ 



582 
SiS 



77ov./5,l939 



Nurr.t*r Or«. No. 



NAME 



So. 



Loulity 



Q»le 






211,9 
SI 70 



Centrocereus urophasianus 



IV£ Aoui/ci c/irysaetos canadensis 
2130 Anser a/i/fro/rs q ami f 777 

C Tim rosst 



' t/3/ 

I 

u 

_ 

s . -7-6/8 



8.J, 
(fad Udfy /2m,. S. Tfar/o, <riQ0ft , Lassen Co. , Ca/if. 

dad. - " 

d iSLS/ni. S.W. Wende/, Lassen Co., Ca/if. 

dim. - ■■ tfmc. S. Suisun , So/ano Co. f Ca/ifi 

<$ ac / - ■ Tlrar Wd/ons, 6/en Co.. CaZ/f. 



Ware/, 79, 7939 

mare A /7 , 7939 
Jan. 7, 7939 
7?o». 6, /9J8 



Pht/ohe/ci 77?t/7or 

ra/eo spar ver/'us sparver/as 



9*„. 7/ear W!//o»s, 

d SkirxOnljfort Royal , Beaufort Co., S. Ca.ro/7n*. JDec. 3, /9/6 

9 - ■■ Jtic'ttnonef Co. , (reorj/a J}ec./6, 792+ 

<S - - ■■ ■■ - Fe6r / , 793S 

? - - tmanae/ Co J) PC./ 8. 1 90? 



7fa/7us fi/eqans 



e7e 



\9* 



Turaus miorator/as achrusCenus 

JSartramia. /o/Totcauc/a. 
J)ryol>ates pu7>escens puiescens 
V'7/osus audaAoni 



OUphctqus caro77r?uS 
Gu/raca. eaej-#7ea caeru/ea. 



S 

f 

? 
9 



ft then Co. f jS. Ccyro7/'na. 
Richmond Co., G-eorqia. 
Fa/tbn Co. t Gforo/a. 

Bur Ae Co. , 



9 

a 

9 

9 



Richmond Co., 

Fa/ton Co. , 

fliAen Co. , S. Cctro//na. 

nic/hmoncY Co. 



Georo/a: 



>90 

I 



Carpodacus purpureas purpureas 
Ihryoma/ies AewicTtt 7>eyvic7ft 



9 
d 






13 












Jbendroica caeru/escens caimsi 



Compso*/>/upts ameneana. asner/eana. 
\erm/\ora pinus. 



9 - 

a - 
9 • 
a ■ 



TPounC P7easant, CAar7es7in Co., S.Caro//na 
Fa/Co/? Co. J George at 



Jan. 7, /9/7 
777a y 7 7920 
777arcA /r /937 



777areA 28, 7930 
77o>>. 20, 793/ 
777arcn S, 7938 
Sept. 7 . 7935 
77ov. 88, 7933 
Oct. 27,, 7933 
flpr/7 R9 , 79SO 
Sep/: 7, 7938 
Hpr/76, 7933 
Jan. 78, 790S 
Oct. 2/. 793+ 



RiAen Co S. Car.i7/r?a. 



Oct. 76, 7929 
Apr! I '26, 7928 
flujus? 20, 79/3 
Sept. 28, 797+ 



S80S 
'■ > /VIS 
I. /9/7 

78*3 



tassrrcu/us sandw,c/itns/s Savanna. 

Telmatodytes pa/i/str/s qr/seus 
AomaTrr/a. n?o//fssima_ a're-ssrri 



S - 
? • 

s ■ 

Si*/. 
9*1 



'US Qry//e> qry/7e 



777areA 75, 7928 
"Richmond Co. , Georq/a. flpri/ 5, 7930 

Chatham Co. , ■■ 7?ov. 2/, 7979 

■ jBp#t<f??ont, Qtsep're:, car'ada. ?7?ay 22, 7938 

■ Gnosse /7s. de 77an^ourasAa, Juedec, Canadz77iay 23, 7939 



Alca. torc7aL 
,)/ 2X06 (trus eonjue/?s/s Ca/?atdes?s7s 

Otoeoris a/pestr/s /amprocTiroma. 



LQJ 2S08 
930? 
2S/0 
22// 

vn 



77?e/osv'2a 77if/cdra. f/s7ierr/7ct 
Zo/foT^/eh/a. /pucophrys Qam/ip/i. 
Str/x var/a. varia 
Mendraqapes fuho/nosus s/errap 



a . - - Go7fe Saint laurrnt ■■ 77?*reA 7'/ 79/8 

fju,. - ■ - - - .. - Jan. 77, 7978 

&ad- ~ Sainf Tlndrp d/>Jfamou/-as7ta, ■■ ■• 77/ay 77, 7939 

feus i^8mi.S.W. \Nende7, Lassen Co., Ca77/.,39Sff7;7)cC./2, 7939 
dad. •*&/""'• S. Xar/o, 4900ft. . Lassen Co., Ca/f. £>ct. 7C, 7939 
? Skrl.0.1, .,"" - 

d5inSjij %m7.S.W.\Nende/,4000p*., 

fcw . „i. .... ,. . . 

O - - ^chnso n Co., /ot/vec 

gj . /'/ymi.N Echo, yOOOft.,k~lt/or*do to., Ca/if. 

MAAfJm Intuit, Jum»4/93},-noTher,'.flS.57no 



77oi/. S, 7939 
June/l, 7939 



Taken by 



158 



Catalogued by ft/s^c/as HTroff 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



James 777off iff James Maf/eft James ffloffiff 7??are^20,/939 6/ ft /fee. No. $6 8 7?ov. /5 / /?3? 



Cece/ J foc/>e 



James Tffoffil/t 



Ja*. 7, /939 



fov. -f/ /?39 



£. £. Tft&tr/oAey 


t. t, JWurv/tey 


z.e.M. 


■sry>/rey 


77?«y 


26, /93? Exchange 


/Ice. flfo. 5 87 A 


79* v. 22, J939 


•i */ -" 


i, a a 


IS " 


s. 










.. * " 


V " " 


it a 


,. 


„ 




„ 




*r •' " 


* 't ir 


It '• SI 


n *' 


1, 


'/ 


„ 


/S " 


SS ,i *, 







.. 


', 


„ 






n 'i 


I. 





,. // •• 


ii II Sf 

ii /i Si 


// ss 


„ 


ir 


/r 


" 


s. Si „ 


„ „ u 


„ ** 


., 


'S 


„ 


rr s. 


*, a *i 


., IS 


n ■* n 


. 


v «• 


„ 


„ 




., 




II lr 




r, is r, 


„ „ 


„ 




„ 


tf 


, r 


.. ,. 




rt 




,, 


s^ r 




. 


„ S, Si 


„ , f 


, r 


+ 


,, 


'• SI 


IS SI •! 


t, " It 


// /• ,1 


, ,. 


„ „ 


1, 


// 


" 


,. 


I. 


„ 


*, s, " 


'/ " 


I, 


i. 


SI 


.. 


.. 


» - ' 


,i ii „ 


„ 


„ 


.. 


'/ 


„ 


,, 


.. 


/%>* 2V, /?39. 



/I. /. iYay/?e 
5. 8. TTftssypAey 



/I./. Wayne 

£. £. 777t/r/o/!ey 



* '/ 



i, ♦ 



it a 



flrma/7c/ 7a4rt=ceue firmano/ /erdrecaue Mi/see eZs/i Prav/nrei/e^eZec Ja/r/lfSl /939 

77?rs &#s&vP ZanoeZ/er 77?rs . St/stave Lasye7/er ~ ^_r: ^r -j. -J. Z " : 

Johan TjeeTz. Johan Jjeefz. • ■■ ■■ 



flee. /V*. S73fl fa*. $7 /?3f 



Gusfave Zars?oe//er GusTafve Lcrrrae/ser 

James 777a/y"i^ James 77?ojfi'ft James 777<?jylff 



0et./6,/?39 Sx.pt-*!. flee No. 6/1 



'f Se 



W. C. TA/et/e 
JDiea'/p ea/attvrty- 



W.C. Thietje 
James Tffoff/tf 



\NC.lhietje J)ee./,/939 Exchange flee. No. 626 

James ZVrffi/f' June 73., 7939 &/ft 



~ * n 



T)ec. 7, ,'939. 



Numbs 


On*. No. ■ NAME 


As* 


Locality 


Daw 


Hi. 
1 1 


2194- Jbendraaaoj/J fji/zq/'/losus Sierrae 
I 96 


l i /lm;.N.Er6o,70OOft l E/Jor«a' o Co.,C a / 1 f. r ,. .. M 
V . H a r f A,</*7m<*i. a tor7n«i-30,tM l Mo1hrr--e.i\.s.sr7abO June/? /9J9 

Skin OnL . ' 

«*■■ A : ;. i "..".. ,: .. - .. .. Ju» e ) a ./ a 39 



■mo 

4 *- 

Ji/8 

■8// 



ft stfMeri fronTa/ii cTmJ.Slii.tmk Smi At V» \ hr A *///*, ttO0ft,777e/ufe&/iate^i*/Aflov. */, /W? 

die-. - • JW. iV. /800ft., 



9 Sktl.6^- 

9 In.. - - ■ 

Jjryafraftt V/i/osuS huloscopus fin. Sk'mhlp - 

$ ., .. . 



- 7/ov. S /9J9 



■809 
1//S/J 
807 

tits 

8oo 
.'303 

. > i • > J i / /S ^ f 
■ 2 V 2! *J 



? Skrl.hty . - .. 

9 

Lop/iorA/* ca/ifomica 6rjtsinesce:s 9 'Shin Only - 
ripilo macufatus fa/cifer */•> - " • - - 

_. - * 9 - ■■ Smi. A. W. 



/tOOft. 



Ixoreus /uev/us naevius 



9 Skr.'.Onlf 

<? . .... . . 

? 

<?/*. 



2*2* 

8/3 

I8I¥ 

1817 

IS* 

181% 

aw 

m 



- tfj ioe l ek i m . cju ■ fatft' 



Ihruomanes eemcki marinensis 



/800ft. 



cfad 

* 

(3 1 Skinfak ' 

9 - - j . 
9 - - . 



* 4 



ratsseretta. i/i 



a. tliaea. Smuosa. 



Junco oreoonus t/iuraen 



C? Skel.Ody ■■ ■■ 
San: - ■■ <■ 

3 , .. .. .. .. 

d* Skin M f S/rri. M W. 

9 ■■ ■■ 



/8toft. 
/Weft. 



• 7/ov » 



■■ 7?ov. S. 



flov 4-, 



I8IS 

- 

taoB 

/8/9 
VHb 



Larfioc/acui mexicanus fro/i7a//s 
lur.'.m t,.i^-*?orms propinquus 
fof-Thylio calendula Qrinr?e//i 



!2S/ 

2222 

• - 

82tt 



I. 6690 

96 

i 91 a 



~ 

hpheiocoma calif ornica. oocleptic 

/V<j/i/juj hicmalii pacific*} 
LwcosttcTe tephroeotii liffbra.is 



3 SM.ttrHy Smi. W. .■ /800ft. 

s 

9 ■ - • 

6 

9/ n " - Smi. A/.lfl/. /V-OO/ r. 



■■ 77ov. S, 



- for.*. ' 



/800ft 



77e>v.S ■■ 



tiesochtn sandki 



ifUis 



^uto xirjmt'anus saturotus 

i-x/co SoarveriuS Ssarvertus 



dad. ' ' Smi. \N. 

d'tul.- 

9 Skin inly 777/Wncyy, Wallowa Co., Oregon Ware/, i ', /93b 

cf ■■ • „ .. „ . „ 

9 Trapped 'all*? «• {flffd '.*/ Hawaii, Jtr.r In capTiv'fi, n 7 lain 

. * mn* UTt r 4M ,n Hlnikiki Rirti P nrk H onnlul* T.fi tSUQ. I, I1JO 

3 - - 771anor , 777c,r<nCo., Cct//f. Tl'ov. /0, /9S9 

3 ■ Tllcas/'o, - .. -. April 8, 1878 

C? - fl/t.'^OOOft., Tuo/urr,ne Co., fa/if. Ju/y /? , /896 

cf . . Ward Creek, Lake Tahoe, Ca//f. Rujmt 18, /9/8 



Catalogued by 77/c4o/as Prfroff 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



fl/ec/Jr? cajof/vify James 77?off,'tf James 77?off/tf Ju/?e/f, /9J9 &tft 

June J 9, /9J9 
James ?Z> 0/ ffi7t „ „ James #?*//<# mo 1 fyiert0rr7?o v. {>,/■? 3 9 flee. No. 6/7 

Robert T. Orr Robert T. Orr 



159 



REMARKS 



Jte. 8, J 9 39 

Jan. 29, mo. 



James 77?off*'tf Jtxmes 7?7off<'tt 



'Robert I. Orr 



Robert. /. Or 



James Waff//? 
Robert T. firs- 



James 77?off/tt 
Robert T Orr 



James Tftoff/tt James Tff&ff/ 



ff 



Robert T. Orr Robert I. Orr 



Jasrpes TTPoff/tt James Tffoffift 

Robert 7. Orr 7to£er? Z Orr 



» a 



James Tffoffi'ft James Tffeff/tt 



Stan/ey &. Jewttt Stanley 0. Jevtett Stanley &. Jewe/t Tjec./S, /93? - flee No. (,30 



Jiipd /n captivity 



So v ernor of Territory of Hawaii Sept IS, Jt38 . - ,/?«. No. 4t87 



Pate/ Ti/na Lrie Jiinsey 7?ov. 10, /939 

J. and J.ltV. mar///ar^ J. and I W- 7H'al///ar C t' J. and J. W. 77?al//'ar#- J) fie. , /9/8 
Chas. J) ■ Jiaed/na Chds.Jj. Jfcredir?j ■■ ■■ - ~ 

Jand J.W.mailliard J.cmol J.W. mai/Oartt - - "" 



flee. Ho. 6/8 



ft '/ t. 



Jan. 31, l$?0 



I . . ■ ba 



Or« No 



NAMI 



Locality 



■ 



?1 



/* 3 J /«/, 
99 



arvertus 



. -km^Patcinei . San £enito Co., Calif. Sept. 3, 1895 

c? - . - • k. j» 

(? - - - - Jan. 30, 1896 

<$ . . - • - Dec 20, - 

cf • •• ♦ » Oct.%<r, 1897 

C? • - - - - June/%, 1898 

cf ■ ■ • . 

cf - flmador Co., fat if* Apnl 20, 1896 

d)^,- - Alameda. - » Oct. 17, 

tf . -77?t. Hamilton, Santa. C/ar* Co.. Calif. 7)ov. 27. /9Q3 



377 
396 

**7y 



cf - - Pacific Srove, TTlonterey Co. 

f? . . . 

9 - - Jjeulaft ,-~&>loraa'o 

9 • • Raleigh, Tlorth Cm^tt/Zna 

S • - 77?eridean 1 IM s. 



Dec. 29, ~ 
. Jfl, 

August 32, J89i._ 



/.'33$ niomonyx oto/nmicus 



' -~ 



Limasu /7ae^^crsti ca. 

Oeciden ta/is- caur/'na. 



e? . .. lacjle Lah9, Lassen Co., Ca//f.M9JMp] Sept 28, 1899 
9 - - . - Oct. 7, 

C? • - West IncC/es tlo data. 

■ - Ye do/a 
C? Jke/.fy Tflaior Tffgrln Co t Ce,/,'f.;ea pr U rtd:*ij.l93<\ July 12, 1939 



? if 









/0966 
1176 
2/77 
290/ 

*2*8 

2179 

2230 

2J3S 

2233 



ryrocephalus ruiinus Tnexicanus 
Oueephala. clanaula. americana. 
Qranta bernicla nigricans 
jeosoizc*. fortls 
Cropnloeus p/lra Tus pi emus 
relteanui occidentctlii calif amicus 

Hall us limico/a. zptarius 
Laterallus jamaicens/s coturnrculm 
ffip/ospiza frrrlodi* qouldi 



• • ftrivaipa Canyon, Gtraham Co, Hrrzona; • Jfiav./939 July l>, 1939 
JimySkiiftear ftrd Jlrer, fte,CJ]p<>r Tliuer, Alberta, Canada July 6, 1917 
juv. Jfa'OiLSan Qurntin j&ay, loirrr CaJlfornta., 777erico JJ fc - °b ~%9. 1938 

?ad. b^yi^i.CapTured alive on Chatham It., Galaaaaos Ids. April 28, 1139 
^ad.SkpLvMfSmi.N. W. Vork ville, 1300ft. f TnenU'dn o to., Cal.f. flujust 1 8, " 
Sjuv. - r lomales Bay, nearTflarshall, Tffarin Co., Calif. 71ov.ll, 
3?/m. --•• .- . ... .. 

9 •• - 1 mt.KYJ. Point Hty a Station, Tomaltsfiay, Mari/>&,Ctt{ * - 
&aj. ■ - 3 » » » « « »• •• •»-■»!« 

Q " - • * * '* * ^ '' 2 " * " ' " ^ '± 



illi Lophortyx calii ormca krunnescens 
100$ Chlorocery/e amer/cana /stA/rriea 
e ittire crayt 

C7r/orostill>o/> iaeePr/ini 
" ' :rax yioli Cauda. 



<S>yr. • - 7m. S.'A Inverness ,1c [imontiurjley, fflarln Co Calif.Ju.ni 8, 
9 Ski. Only Puerto Rrmuetfes, Panocma. 77ou.23. /9S9 

lYo doio, S?o c/ata 



398* 

Z7Ji 



rhaePiornis ouyi emt/Cae 

'annus 
rlyiarcnus Tuiercu/ifer o/ivascens 
anes pcrtmax pallidt'ventr/s 
Falto nauman'r mauman'i 



? - - Cresto/i, ffootenay Yat/ey, 7}r/'t/s/i Co/., Canada 771 ay 31, 7928 
9 • - Huachuca 77?ts. , Arizona 7Va.y 6, /90Z 

? . - - , - July 13, 1896 

TTIoluasz ecsod, Polomdj cr Jjihf 20, t°3J_ 



^5"* 

Tleumunster, Schle&wia- Holstein , Prussia. April iS, 1930. 
■ -r/7 Sept. 12, 192 7 
Jboroske f Polanzx. June 7 1932 
THoluaszecsbd, ■■ Oct. 5, 1931 
Tlordvor anqer 



I 

839.1 

70<r0 
8)7.1 

8 35. i 



Hcxllu 



■>uati<. 



7uat/t 



Van ell us vanellus 
-yaoleu cos 

: - - a — a rlTi ma 



& - 

9 •• 
<? - 
<3U- 



160 



Catalogued by 7?f'c6o/ a s P^rr-off 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



J. and J. W. 77?aM'ard 1 arte/ J. W. 7Vail/iard J. and J. W. 777a///,ard 7}e c ., /?/8 Gift 



REMARKS 



Jan. 3/, f<9?0 



Chas. J). Jiaedrnj C/ias. 7). Jicted/na 

H. O. Jen /tens N. O. JenA/ns 



Jium/i'eji J1um//'en 

77.7/. and C S. J$r/m/<?y tt.7t. and C.S.firim/ey 

J. 77. Clark J. 7?. C/arA 



J. 777. W///ard 



J. 77?. W/7/ard 



&ru7>er- 



Grader 



"biedin aviary of gncj&'nsey Robert /. Orr Erfc J7msey.?77anor s 7>?nrJ*iro. Ju/y 73, I93<7 Bee. No. 598 



Feir-6, /WO 
Fe6r. 7, J9V 



r. 71. tavemer /? /?. laverner 

$p/2fe/ ' 6y U.S. Castoms at Jasnes ?77offift 
San Mie^ o f Cat/f- ' ' 

J} fed on arrival To S.F. f Cei7if. 
James 777 off/ ft ; " 



7??aior fllten ^rooks Summer, 7939 Zxchanae 

U.£Jyrs*u .fPMoj/n/Survyjl) "pr/7 gf ■■ G/ft RccHo. 579- 

U.S. Gi7n7P 77?ana_2rsne/r? "I ' / 

J)av/d Lack Rprll 38, 576 

James Weff/'ft « -/ 



I'elr. 8, 
Fe6r. 9 - 



T?ov. 15, 



6/9 



Found dead 




.. 


Jan. 27, ma Zxpt>Mo»llcc. No. 9 


If " " 

fp£>n /6 t * 


M.E.Davidson 


M.E. Davidson 


M.E.Davidson 



/>/r 56. 



Joseph 777a/77/ard 
H. S. pvvarfA 



Joseph 77?ai//c'ard Joseph 77?cr///a>'d June 79, 7928 Expedition - 27 

ff, S. Swarth G. Frean ?7?oreom l9ov. 25, 1932. Gift fire. Ho. 2 ■■ SS 



Lajos 777o// Lajos /V7o77 7ff//fbn S. Kay April '23 , mo 



[tf No. 'tHISf- far Me snme fieri 

flee. No. t>7¥ Tfprl/XS, /m ' 



Otto F/emmina Otto F/emmina 



Lajos 777 o It 



Lajos ?77oJ/ 






— 



NuirhfT Orig. No. • 



NAM! 



S«. 



Locality 



1)11 

'II 

■ 1)3 

IU 
05 

li» 
11 

LU 

in 

7 J 1 G 
21 

7i99 



833./ 
7010 
7 5 S.i 
6780 



Eroli a testae ea 
Strepfopelta TurTur turtur 
J)ryobates major major 

Bipoiria. nparia riparia 
?«aij cri status 



Aut.^tmOnly (}6irdony 

C, - •■ Jjoroske t Polandja 

Ad.- • 

& ■ ■ TTloluaszecsod, 



Dale 

TTlcirch 2/, 1931 
Huyust 7, 1932 
July /g t 193/ 
June 7 193 Z 



8Xi l 
838.1 
ll'rSI 



•\nthoscopui pendu/mus pendulinuS 

raras caeruleuS ccteruleus 
IroalodyTes Troalodytes Troglodytes 
Turdus merula. merula. 



c?w- 


■. 


J*/* 12 •< 


?«/ " 


" 777ohcies , paranya. Co., Hunqary 


r ' 

April 20, 1931 







? • 
Aj 



Horinoves , JSohrnen /Bohemia.) 
Woluctszecsod ', Polandja 
'Netdlinaan 17.0. 



7501 
[7008 
8*b.t 
8l1i 

+ <t90 
13010 

8/5.1 



rhoemcurus phoemcurus phoemcurus 
Phylloscopus troch'i/us trochilus 
TTluscicapa. striata striata 



9 - ■ Luxemburg 

Ad.- ■■ 

A - •■ Tle/ndorf near Hamburg , (Germany 

d»_ . . 

cf - - Halle, SctxonioL. « 



71 ov. 25, 1893 



Sept 21, 1887 
llov 16, 1930 

Summer ' 1890 



777a, s 



7930 



ft nth us Spinoletta. Ilttoralis 
Lan/us colluno tollurio 
Carduelis cannabina. cannabina. 
perinus canarius serinus 



cf ■ ■■ Hletkovic, Herzegovina. , near Jia/matia. 

<? - ■• TTloluaszecsod ' Poland/a. 

& ■ ■■ Tlemdorf , near Hamburo , (Germany 

Ad- " D oroske rolandja. 

Ad" - TTloluaszecsod ', 



Winter - /89+/9S 

Way SO, 1932 
THcrrch - 1930 
Oet. 3, 1932 
777 a v 4", " 



Emberiza. schoemclus schoeniclus 
ClTr/nella. citrtneila. 



US-, 



<i a. cia. 



Tleindorf, near Hamburo , Germany 777etrch ~ 1930 

RusTria, Hoy 6, 1890 

/55°awWt«a»^ MamJ>ury T -&-&pj7)4i*>-y — 777 ay ' 1 930 



[23 



22 
11107 



Fr i no i Ha coelebs coe/ebs 



2G 



Z3I + 

2118 

26/ 



Waucidium Tnmutissimum grinnelli 
Pterocles orientalis SSpA 
fiomiiscil/a. cedrorum 
Ofnnus ccmarius 
Lrolia. alpina. sakhalina. 



C? - •• telm. 

" * " Horina i/PS , 770. j&ohmen (ft. E.fiohemia) 

Ad. ■ - Smi. H.W.yorkvifU TtMOyf., 77?er,doeino Co., Ca/.f. 

t •■ Jiitd maviary of J.W.Stemopek, Concord. GonTraCoiT».Co. 

' ' ' c*ftf. 

dSkelMyficked up in Oakland, Calif. 
Sk'mOnly Apiary specimen . /Jo data 

$ad. • • TT/orr Tereu C p 



June 18 \ /90¥ 
Sept 20, 1893 



*¥- 



Co lit. 



March 10, 79*0 
filed My 3, I1HO 
71 ov. %7,I93 9 

Oct. 7. 1937 






fhalaropus full earius 



Dryobatrs villosus ny/oicopus 
pubescens turatn. 
Tflyiarchus cinerascens cinerct scent 





? - ■■ 
? .. .. 


Pac/f/c Groi/P, 777onterey Co., 


U/Sf. 


■■ 20, ■■ 






; n " 


us 


a - ■■ 


4-miW Inverness . TTlcirin Co., 




tlov. 1, " 











? - - 2mi W. San TTlateo, San Wateo Co., 
¥ " " Tmi.N.777aclrone, Santa. Clxra. Co. 



TTJare A %S, 1939 
June 26, 193b. 






IJ 



7hr\omanes bewickl spilurus 
^endroiea. auduboni auduboni. 

laiserculus Sanc/wichensis a/ot/dihus 

/* •' i. 
Turn,* S uacitaTor 



vim, ' 

<ftd. • 






276 

2c?9 
29/ 
287 



Selasphorus aHeni A - 

Erythru.ro. psittacea. cT ■■ 

fiidemosyne modetta. ? 

pubo Mirainianus saturaTus <? ■■ 

£>roc.ntcL ru-fieodis A • 



I'llml.N.montaroL, San 77!ateo Co., 
7mi. S. Son Francisco, '• " — 

77? //pi fas, Santa Clara. Co., 
7 mi. S. San Francisco, San Tffatea Co., 
ohr. old downy hatched at C.B,S.,San frana'sco, 
Found dead in fftlden (rate Park, ■■ 
J)ieci in aviary af 771rJ.f/.J)onestel/ r Oakland, 
* •' •■ R.L.towe ( San TTlaTeo, 
manor, 77?arin Co. / Calif. 
•Soul/] 7u/ss/a 



7T7arcn 18, 1939 

Ru. s . 29, 

Oct. 18, 1937 

Huj.S, 193 9 

or,'/ 26, I9h 

TTlareh 8, 

April 19, 

' 2b, 

■■ lb. 



161 



Taken by 



Lay OS ?Wo// 



Skinned by 



Catalogued by #. T<?troff 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



lay os Tftoil 



7ft; /ton £ Ray RprilZZ^IfQ Grift Rcc.No.JiJA 



April 2 s, mo 



Ley as 77/ o// 



L otjos 7ft o// 



Pra.za.fc 



~Pra z ctk 



Lore/rz. &. 



Lorenz Gr. 



Jfatiert van T)amiranski Jiabert vanTJamtrcrnski 
Prazafc &. Vrazak G. 

F/emm/nq Hemming 



"-3 



"3 



V/ilhe/m Jch/Ziter W/lhe/m Sahlufer 



?o/<*tzek 



?o I a.Tz e K 



Fie 



"3 



flemmm 



3 



flemmm 



3 



Fie 



"3 



Custodict. 7?. Wang Custoo/ict. ft. Wang 



Ffe 



-Fir, 



mnmia /' te turning 

G-eorae 7>ma///>ones &earye /Sma/lbones 
Prcczctk rrazak 



?<>*«& +0 be Zffneinch.'a cufensis. • pfa, 



,j ;. ba* 'oU. 



James 77/affitt 
Jiied in captivity 
Fauna/ o/ead 

A.&. Hyde 



James TT/off/ft 
r'au/ /urtq 

A.S Hyde 



James THoffitt 
J. W. Steinbeck 
J). A. Feathers 
T)orothy Smith 



777arch//,/?¥0 Expedition A CC. No. 65¥ 

Juty II, 1939 Gift ■. ■■ S99 
7?ov. S7 / >•_ 

Feir. ■■ ■■ ■■ /Ice. No- S59 



J)r. A. Sydney Hyde Tftay 3 19^0 



Hcc.No.(,7? 



?77ay 2, I9V0 
TTtay 6, ■■ 
may 7. - ; 



L. fenhox/e 



A. S. Hyde 



A. S. Hyde 



, t 


u 


„ 


/I 


i n 


» 


" u 




u 


'1 


„ 


, m " W /' 




i i' 


'' 


i. i 






II 


(' 


>■ y rt 






ll 


u 


, 




m » 



Hobert 7. Orr ty ree'd from 7 7>r Miner April 9 , 19^0 



nlice Eastwood 
J)ied in cciyot/v'tty 



Taul lun 



1 



Eric Kinse 



Y 



Rlice Sasfvvoooi Tflctrc/i 8, 

Tffrf. Horatio gonestelt RpriJ /9, 
■R.L.Uowe r *7, 

Eric JCtnseu - H>, 

\Rmer. 7fluMum-ofM «t. Hist 77? ay />, 



flee No. 676 



Zxchan^e 



■ 6SS 

■ 670 
677 

■ 668 
6S¥ 



77?*y 8, - 



Or* 



MAMI 



Utility 



15 

IG 

7 4 \ : 

18 

I 

■ 



1786 
1787 

net 

I? 10 

nit 

1791 

mi- 
nis- 
nib 
nir 
1718 
2*6/ 
225"? 
X260 

90s 

+06 
+0 7 

+08 
IfOI 

9-/0 

9'/ 

9/2 
¥/3 



Sll 



Junco oreqanus thurbert. 
2.0notrtchiai caronata. 
\urdu: TnisraTorius propin quus 
Sifta canadensis 

Cmrolmensn azu/eatn. 



?JA-fli/y Hrrr„y Cr.73O0ft.Sm, Kl.Una. Lake,TuolumneCe.,G>i/:Oet. 18, 1939 

ISkttlkly 

$ ■ - - - 

tf . . » •• • .. •• « - •> * 



Dryokates vi/losut hy/oscopus 
rrjtUiftt** aamreU abbreviatus 
-Hyloctctil* Guttata, sequoiensil, 
Certhyl'O- calendula, cmeraceus 
Htqulus satrap*, o/ivaceus 



<S - 

? - 

cV . 

? ■■ 

c? ■ 



2 mi. S.E. icina lake, 7000ft., 



e? ■ 



32. 



Lenaidura. Tnacroura. maromella. 
Cs'Qnus columbianus 



Otoeons aipesTns actio. 



&eJ. • ■ lOmi I. Coyote, Santa Clara Co., Calif. J)ec 30. 

9<J<<'. " " Summer Lake, Locke Co., Orecyon Oct 29, 



ef - ■ 4-m/. NW.$aeramento, i/o/o Co., Cx/if. 7)ov. JO - 

3 ■ - 

C? ■ ■■ 

3 ■ - 

3 • - 



Wk Sims a. 



Lophortyx californica. (runnescens 
tuhctx amencana. americana. 
Eroiia. minufi/la. 
luicrooalarrtci. himanToaus 
La'^i arjrr'arus smithxon ianus 



Cf ■ - 

J ■ - 

? • • 

? - • 

cf 5J - :. . 

d- - - 

? - - 

dU- - 

3 - - 

3 ■ - 



Ca~mpron / Prrr/jJ? [Co] , Louis/ana. J) ec. Z, 1907 
Haramata^ritish Columbia , Carraa'a. Oct. 22, 19X0 
last (ktayug^SuffoJA Co., Tie* york 77ov 20, - 
"Rowlands Marsh, LikeTokte^UccrCOyCa/if. Huj. 27, 1901, 
Sweetwater Lake. S. Dakota. I [ttjiakotaj 777a y 21, /89J 
West port , Connecticut Rug. 21, 1920 












+3/ 
ffS 

S? 



' atr/ci//*. 

pipixcan 
Sterna. hirundo hiruncto 

- ' -I'-i'i^ra. Tnacroura carolmensis 



s ■ 
rJSrf- 

cf - 
3 



% 
9 

? 

cT 
3 



Luc qui Parle Co., TTlmnesota. 
\Nest~port, Connect/cut 
Lreamr/doe, 777onmj>u?A Co., 7?e>v Jersey 



itb 777e/anerpes eryThroceahalua 
5i-7 Ca a r iTTulqus caro//nensis 
+8b Otoeoris alptsfris vrciti'ro/a 

U.rannus tyrannus 
idlt Indoprocne at'colar 3 

Cine I us 7r>exieanus unico/or c7 

"? Ihryothorus lue'ovtcianus udov/ttartus 0? 

9b I X- umeTella. carotin en sis 3 

2 Icterus . L u//oeii 3 ■ 



Koswell, Cobb Co:, Greorqia. 
CreamriJqe. /VonmouCn Co. ?7ei\ Jersey 
TTJnc/is^n 777c>rr /s Co.. " 



Auburn, Cayuqa Co. Tiri.:' york 
^rookotale t Santa. Cruz Co., Cat/if. 
T^oswe//, Cobb Co. f S-eorqia. 
Banbury, Fairfield Co. , Connecticut 
Dctkla n d t Calif or n icx 



Sept. 2, 1916 
flu 3 f 1920 
Way IS, 1889 
Ruy.S, 79tO 
Jiec.HO, 19/8 
Jan. 22, 19/9 
OctJI, 19 iO 
June 2/, 19*1 
Jan // 1919 
TTlay 9, 1938 



SiptZJ, 1912 

June IS, 1910 

Dec. 28, 1920 
may 27, 79/7 
flpri/ 10, 188b 



Taken by 



162 



Catalogued by ff/'eAo/as Terr-off 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



Robert I. Orr Hobert T Orr Robert T. Orr OctM, H39 faff A cc. No. 6/2 



777ay 9, 1940. 



„ r 'i 



„ *, * 



U if 



■• 10 



James 77?of<l1t James 7J7offitt 



Confiscated from />vn7prs 6y Game 



James Woffitt Jan. %, I9¥0 



6,35 
633 



77? ay 13, 



U.3.7S/o/c<3/ca/ iSurvey J), ft. Feathers Jann /. Ssn/e/i Jr. Jan. 26, /9-V-0 



r * * 



A- f 



64/ 



77?ay 15, 



" " ti i, ,i 



* * '/ 



/' * 



." ts ft 



f t 



777,7 fart J 1 fta.y 77?ay 76 / 79*0 



688 



Wav/ 7. 



J. n. TTlunro 
T).E. Terrell 
777 1 /tor, J>. A>a y 



J. /?. 77!unro 
H.JS. Jenninas 
TTli/tor, «/> ?ay 



ff.7). Jennings 7? D. Jennings 



Greo. &. CanTwelt deo. (jr. Cantwell 

]?.J). Jennings ~R.~D. Jenninas 



J) . V. Hembree 
1\.JS. Jinninas 



Franks. Wr/ant 

J 
John W. Carre// 

Ji.V. Heml>ree 

H.j). Jennmas - " 

7. LtliencranTz. J. Liltencrantz 



Franks. Wnaht 
John W. Carroll 
/?. J} . Jenntnjjs 



# ■ 



* * 



\ 



t 4 



ii • n 



, „ n , n * n 

r n n n t " n 



:, r. • 



II It 1 



V " 



I, II 



•I If I, 

II >• tf 

f » 

If 1 •' 



JffaylO,. 



■, 



m No 



NAME 



Sec 



Locality 



D»te 





S8& 




■ — 




— 


-. , 


— 




V8V 




'rBO 




Sib.i 




2333 




I1S/S 







• J 






299 




300 









3/1 









— ■ 




^____ 



Vireo f/acrifrons 
J)endrotCA maonolicx. 
townsendi 
' Virens vireiti 

Caerulea. 
• stri a to. 

discolor discolor 

TJendraydpus ya/iy/noiTt/s iT/errae 
P/'/oi/o Tnaculafus ctrmanc 
Setoahaax oicTa. ioicTol 
Goura, c ris t* fa 
Pncrocsia- rnacro/opha. 

/Vesochen •Fandr/cems-i,? 
3o/earica Pavonine? 
larus de*a*/orensis 



dSkntWy'Roswell, Col>l> Co., G-eorjta 3ept.3, 1921. 

<? - •• Auburn, Cctyuja Co., 77en y o rk Way I*, 190b 

cJiv." Huachue-a. 7777s., Rrizona. ■• X,I90I 

c? - - Games, Or/tans Co., Tletv ^ork ■■ IS, 1906 

9 ■■ ■■ Indiana. June, 1890 



? • 

3> 

2 

? 



- Creamridae, 77?onmoutft Co. Tien Jersey TTIoty II, /f/9 

15 ■■ 



cTj—ij* 

cftio\ 



- ~Roswell, CoU Co.. Georgia. Haril 10, 1133 

Mr&frS .» >sicvio/if ?>'*>$<} *f fdiT d~72&'0,ct/t ' 

(T <■»'/ 

Socorn: Island, TTIexico ?7lu.rch 26, 1932 
■■ Huachuea Hits., Rr'iiona. June/9, 7896 
Died in aviary of H.K. Keack., Oak/and, Cadif. TTJareh 9, I9¥0 
J.W.Zteinoeelr, Concord, C.C. Co., •< Way If, 



oWc/tn Cap7ir,/y , rYoiAiAi Bircf&>r/r Mvno/c/u, 7~d , 

^ Od. >'i/d-?rcippco' of J$/on</o>f ffti**i/i *eCrrt*/Mf*rs ago '. (JC 



Jon. 



- . /9-Vo. 



1 1 



3118 

31V0 

23.91 

312. 
298 
2.92. 



rlnser a/6'frons oam6eJ/i 










323 
317 

a/6 

3/S 

2313 
20,9 



0xyura,JO/na/censis tubidq 

Tbdilymhus podiceps podiceps, 
Stnx occ/denfal/s caurina 
Otw o ;c bendirei 
bacmlc J'jas 

Crossoptiion crossopli/on crossopfilon 
BronTa canadensis conadenjis 
Urdt-e/a oacchus 



— 












Dendrccyyna arcuala. 
Orhorea. 
Myades/es o&scarus 

-spna. ItclancJiert 
Columba fasc/a/a fax/a fa 

ftythya vffj/n's 

amertcana 



Dendraaapus fuJamosa ■s/errae 
r^orjo/to Ooro/lftq 
/Vumeniui omerieanus 
(rvospija scotdens intermedia 
Brtntq canadensis canadensis 
Ceniro cercus ore cniss:anu& 



* ad Xliedm F/e/shhacxerZooj San Franusco^a/i/. dune k. /9VO 
a' ad- flortsonAate, doneytate /a/ley , Lassen Co.. (aty. ?, 

o*ad ,..„.., 

?ad ...» 

o"ad **# ' Vnv.'SSu, i sun , Solano Co. , Calif. <Jan ■ Zl , 

Q l * t " ■* *' •' .. » 

2Canflstd- " 

9 - 

,. » // ». '« /• "' II H I, 

Copluredalire Fe6.jl1a«, Manor, Mann Co-jGilit. <du/ie 9, 

Manor , Marin Co., Co/if. May 7, 

Died in F/ei&hhacker ZoajSan FranascOjOa/if. ftprii T.&, 

o* not- died ' //-L-Smifk Dviary t Fair Oaks, Saeromtn7oCo., ". May S.C , 

AoAe Co/er-ypige.,'/6JSf-r, ./ . , oo 

3* ad <S~On, *~v*. Cnr/s-fcJ)Urch.Can~fer6</ry,A'.r5. ™Q4 ", 7 7 df 

? jus. £rertjfiades , f /or/da £?J dune. . /?7£ 



d> 



9 

9 



d'e/tjol. 



itJ. 



2>ied/n Fleishhacker Zooj Son Francisco , Calif rlua 7, If^O 

dune, /g , 



*JI - " » a „ .. .. " « " 

tf in 3n*. WHf.yor/ci/ii/e. j/SOOf/, Mendocino &,&//. rjpri/ X/, 

O* in " ' 

c? od /iarfson Lake, Honey Take l/a.'.?/, lessen Co., '' dune SO, 

d" no/. Honey J.oAe Va/ley, /Lessen Co , Co/a. " Z£, 

Qr * ft r. i, i. i. i, 'i a 

9jur. Tatfersan M'l/, Modoc Co., * da/y 6, 

? Mot Bodey nand) , Honey Aake /o//ey, t/otsenCo-^y. dune. H/, 

dim doney lake /o//ey, t/atsen July l"i, 

Jmf. ale. /fokhedo/Ca/i/omia3codfm f ^vncf%&.F.,Ca/iy. /fuq . /0 , 

ffQltkttlar Academy frotneqj doll-by \l&fut,Sm/ tv WtndcJ, d 



//or. 



latfn &., Calif C^lncld) 



April 19, 



d'etd GiimanSfirty7jni S. Karlo,¥3eo y^iatsenCo-PJif. March 2C, 



•i 



163 



Catalogued by 7?/eho/ats T^etroff 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



D. V. Hem6ree T)_V. Hem^ree ; 777i/tanS. ~Ray 77Pay 16, I9*f0 Gift flee. Mo. 688 77? ay XO, 1,4-0 



0. C. To//no 

Jesse I . Craven Jesse T. Craven 



0. C. ?o//nj 



a n t 



7?. J). Jenmnas 7?. J). Jenn'mas 

2).V. Hemhree J).V. Hembree 

(dome* Moff/tf dame? Steffi 
I empleton CrocAer H /S. Swarth 



» u a 



<d*y. tP7e//>4&n(. Apr, J /jT ,9y £x P f< / 

T.Crock er (ralapasosEwU. Sept. / t 793% G'rft 



ape<j os expert. J ep 



m 



" jew 



d#r>e /3 r • 

» /? 



G.F 77?arcam C-. F. 777orc#m 

Hied 7n cayof/y/fy Peru/ /usrj 



Osii/ /%tf/ Tuna. 



<?. F, 77?0rconi 

H. 'R. noacA 
J. W. Steinbeck 

t '• ft 

F. M -<WaJ, (/Zpf ffjre'PvrA 



77ov.%5 r /92 9 
?7? are n// ,79^/0 
77?ocy%0, " 



690 

A?/ 



Ju/y/8 



2* 



zJay Don/ 



r°auJ Ti/no 
xJay J)on> 



F/e/sMacfrer Zoo 
sjay -Don/ 



dune &,,/°¥0 

" '2, " 



C99 
707 



**&'*, 



jJajn£.s^J£6-f£iii. dame %_J$.a£/jtt. %/amcs—F s fay/'//f dan. XX j 



&3S> 



i, i, " i* 



£nc FCin xp.y "BcuJ—ZJuaa. £jdc r\/nssy dune '0, 



7az 



Diec/in Ce>o/iW7y 

" " " 24,ftotf. 

Jr'. A . tTteac/ ^ A. >P% <J<~ r? Tvnj 



Diecf in captivity "Paul luna 



May 7, 

F/e/s/ihaeAer Zoo Apr/'/ -2 7, " " " t>7? 

hf. JL. Sm/'M May 28, " " " * 7/3 

■F' A. tf/eac/ cAsTf £0/?3? SxcA*z?e " "_ (Zoo 

d.anj U.H/. tfai/fiard Dec. /?/& Q-ift ~ 



F/e/shhacMerZoo fluj. 7, > Q ¥0 
<June If, 



7/zc No- 7/i 
" 7o(, 



* " 

xa, " 



// h T 



(/an,** Afo/ fyYF dam es MotfjJt sJamjiS-jMefpit fy rd **, " **/>?'/■ " ^_<7J_ 



'day 2)o-n/' day 7?ou/ 



'Jay JJow 



<Jit/y S9, " G/'ff 



7/S~ 



/* » 1 1 



/, *i *i 



it i a 



a ii 



a i. 



2)ied ' /n Copjii/r?y 

day TJcu/ 
James . Maffi/'ff- 



7^o6er7 T. Orr Co/,f- Ffcac/. So/. 7?*y ■ 'o, " 

dam** Moff//r day Do .as fifr. AT, " 

" dames tof/ti't-Akbe/t'T&r Mar. ?■?, " £xy?ed. 



7/8 



z/, " 

it' 'i *t 



Nmba 



0* Nl 



NAMI 



Sex. 

Age 



Loc*liiy 



One 





23/? 


36 


/8«0 




/?*// 




#3/4 








/?33 




/Sit 


IJ 


/id 




1873 


i ',] 


3ZS 


U 


3Zf 






327 




9.95 







IS 


57C 


VJ 


— 


Ml 


Si/ 






270 9 




3lH 


— 1\ 




Z9H 




use 


, 


3o? 


- f 


3/1 


- * 




.) t 


322 


- t 




31? 




ZZO 




2306 




297 




293 




308 




SLCi 


p 


290 




29. 




780 


-, r» V 


32Z 




311 




3 /j 




33i 









333 




2X9L 








2797 




229? 






2X9? 




2300 







Centrocercus oropftasianus 

ftecurvi rostra a/nerieo/ia 

» t, 

Sphyrapicus thyroidec/s tkyro/deus 
Oreoscoptes montanus 



>i*tl 



/j/npk/sp/jo be/// nevad'ens/s 
Geaspija, icondens /ntermed/a 
/Vycticorax ca/edomcus 
/^phap/]jrjs /mptyonuS 



Zono/rich/a /eucophrys /7utfo/// 
Frythrura pea// 
ftrctonetto fischeri 
Tyrannus tyrannus 
Myiarchus crmitus bareas 
Dendroica auduboni x corona fa 



Erythrx/rq psiftaceq 
Heteromtinia pectorafis 
Scardaye/'/a -souamosa 
nlauda arvensis 
Stack yndops/s ru/iceps 



GoJ/icoiumba crioiqer 

Traqopan Satyra 

Cross op f/fon aur/fum 

Pica, pica hudsoma 

Oelosphorus alien/ 

Spinas psa/triq hesperophilus 
Co/mus wirqiniani/s 
Geofryyon yersicofor 



tfyodesfes foivnsendi 
Sfunus pinus pmi/s 
tiyadestes fovvnsendi 

Qeotpijq scondens infer media 

Geosoija maqni rostra 
Cyqnui olor 

Eos 6 or nea. 

firx zpotiSQ 

/foaporn/s penonata, 
/Ve/an//ta fa sea duor. 



Gi/rr*nSyjrs,7mi:S.kav*,¥30oytf.,/jistt(}>,Qi/,y<. A/arc/, 

'ad. 8m'S*/Weade/ J 397£p/. J " 

? ad " " " " 

(fad- tm. S. Centre// 'SanrW/j 6/O0//, Modoc Co., " 
com/JSke/. ' 

d*ad &miW.rrendef,397Sft,lassenCo,,^!_^ " 
Comal *ke/- ' 

o»ad. . 

CtmpslKl. 

(fad 7/ni.S Kar/o, lossen Co., Ca/if- 

c/uv- o/c. //ofched at Call/ /fed Se/., Son ^ir r ff/frffrllyjh /foqi/if 

o" D/edm F/eishkacker Zoo , SonFmncisco, Cat/p. " 

jus. D/ed /n av/ary of<J. Hf. Ste/nbeck, Concord, Caty. 

? Go /den CTo/e 'Tirk, Son Fmnc/sco , Co///'. 

o" 2)iedinaviaryoykfrs./t3oneite//,OoA/ond,Co////Yay 

a" Bifter^/ater kake, San Benito Co., Cofi/. Feb.? 

cforf. She/ter Is/and, /Vex/ y~ork — 

% Tnncefon , /YCH/J/ork; 



ir, /9VO 

2.7., 

" 

Z/, _2_ 

2.6, " 
2.2, " 
/9 , " 

zs; - 

Z/, " 
7, ' 
/»93 



9 ad. G>/o*eras vo//ey , Santa C/ora Co., (h///- Hpri/ 
o 31 Hoy wards , fl/ameda Co y CoJ/f. 

Died in aviary ofT^.l.T^otve, San Mateo, Ca/i'p. z/une. 






/V< 



7 



9 

o* 

a 1 /air. 
5 nat 



V- Hi- Steinbeck, Concord, " Nov. 
Ansel k/7?a6">soi7, Sarrfn,»ciico ■ cJune. 



" <dbt Steinbeck, Concord, Coti'f ■ klt/jusf 
.... ■■ '■ •■ ■■ ej u / v 

JJicd ot l.rne oy AalcA.nf / 



a, /96S 
i, " 

/% /?37 

f, I9VO 
.. '< 

22, " 

/y , 



? sSS. Smi ■ W.v/endet, 397Sft, iassen Co., 
f tHel. Golden Gate Fbrk, Son Fnn<u co , 
o* "*<&' 7mi. S£. Santa 7fosa , 7ooft; Sonoma Co., 
" ihei. Z>ied/n ai/iaryofJ-b/Sfe/nbeck, Concord, 

p Cvnpl ...... ,. .. 



Feb- 
ktoy « 



Z>ec. 



Zt, " 

9, ' 

Zi, " 
Z I . / ? 3? 



Flrenar.q me/anocapho/a 

Larus orqentatus SmitMonioni/S 
thayeri 
occidentals ocade- 



v t*fl " Fr/c tCinscy, Manor,MarinCt., " /tpr// 

f s**i Go/den Gate Tork, San Francisco , Oo/i'f . May 

a «i? X/iedici aviary of Eric rf/osey, Manor, AforinGfi/,. March 

cfjuv Hoh/i'dm captivity, (a/i/.Acad Sc/.,So»F/»Kace, " </a/y 

o* lu r. ' >• » " " " kt u a, 

c-tyitttl J 

Xliedm F/eishkacker ZoOj-Sqn fnoniisco,Co/i'p. l/une 

CT 1 Died /n aviary o/Mrs ft Bonrste//,ChA/and, " Sept. 

d* /Veka/em, 77//a/nook Co., Oreycn 'June 

? # D/ed/nov/aryoyC.CBrood*/atcr,Oa/chnd,G>/f Sept 

■ omaJes B*/, A/a r in Ce-, 0a££* rTt/i . 

Ctntp.iltmt. / I 

o* ad " - " * 

omp/stc/. 
? im 

e*m^.t*cl 

cfod. 

a>mp/t*& 
?? 3rd r r. 

9 ad. _1 _1 1_ __: " 



22, /?*o 
8, " 
/*, " 
3/, " 
-JL 1 



ft, 

22, 

&r 

'7, 



164 



Catalogued by $Lhj $.& 



Wis 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



domes Moffi// domes Moffi// dames //offrHfc6er/T Orr far- OS, mo Eixped- Afcc.A/o. 6tT? /?«j.a/,/9i<o 

Robert 7~ Orr 



das 



<*/arnes Moff/// 

Sobsi±JU2ee. 7t*h»rt 7? Orr 



// /# 



// it 



Died An captivity 



~Paa/ Tan> 



y 



Ga/z/orn/a Academy Sciences flu a. Hi, 
FAeisAAacAer Zoo " /?, 
*/■ IV- S /einht>c. k 



QiflL 



SL£^ 



" 72? 

" 72/ 
" 727 



tt rr 



" Z3, 
Sep/. // J 



ft /t T 






/t.Wa/ton C/avk 



Itied m captivity 
O.E Sei/ick. 
w. \V. Worihinqton 



O.F. Se/Ji'ck 
W.W. ln/orthingtort 



M IVa//on C/arA " *A " 

Mrs. //aratio Booeste// " 9, " 
CaAfOi'v. Fish YG-o/ne. Feb. 3, " 
J.aodJ.n/.Afai//i4rM Dea. t /9/p 



" 7X.3 
" <£t?S 
" 6V3 



/?, " 



A/. O- denAins A/. O. denkins 

W. O. Emerson IV. 0- Emerson 

Died 'in captivity Pout Tirno 



R.L Ttowe dune/9j/<fVO " /fee. M>. 70S~ 

" " " Mays, " " " " L8Z 

d. H/. Steinbeck A/air. /<*, /939 " " " dZO 



AinseA IV. 7?obinsor/ dene S~, /9¥o 



(,?7 



3°U 



53, 



s/ tV. Steinbeck fluj. A3, " 

duty IS, " 



" 7JJT 

" 7// 



dames A/off itt 
Frank PA/'liips 
A7/ice £ast,vood 
Died in captivity 



dames Moffiit 
Thut Tuna 



dames Moffitt 
Frank Phit/i'ps 
/9//ce Eastwood 
c/. IV. S/ei/?becA 



Feb. 27, 
May 8, 

Dec, a/. 



Exped. 

a,ft 



" &*? 

" C87 

" &ff 3 
- 0=9 & 
" C 3Z 



" iY, * 
•• „ a 



t. ,' 



Robert I . Orr 
Died in captivity 



£ri<L tfmsey 
7fobert T- Orr 
Eric /C'nsey 

Ca/if Acacd- Sci- 



Ayr. 2$-, 
May ff t 
Mar. JM, 
/lug. /, 
L '- O- 



" 6.7 & 
" i>? & 

" 6d~7 
" 7/7 



o i. 



Wests y Bai/erson 
D/ed in captivity 
da/r?e s M affi£— 



\Vesiey batters an 
"Pout tang 
-domes MiffvH 



F/eisAAacter /Zoo 
Mrs. A/orot/o Bones te// 
At /ex k/a/ker 
C.C. J3rcadu/ater 



dune- '3, 

S<y>t. zi, 
A/oir. B, 
Sep/- 17, 
FeA- /?, 



G,yt 

iksJL 

Gift 

. £xyj=£f_ 



7ov 
73 S 
7-77 

73V 

4Y6- 



/> U 



Oct. 7, 
AAolv. 9, 

ft '* *' 



>. >, 



™ 



O* No 



NAMI 






- ^ I 



■ 



Aorus acciden/aj/ts occidenta/u 
" Canus bracbyrnyncnoj 



Una aaioe co/yiom/cc, 
Co/ap/ei cafer co//aris 



Scordafei/q Sfuomosc, 
Strepfope/ia orienta/it 

G-aii'caiumba cr/mger 

Phaps cho/cop/era 
(ral/ico/omba criniyer 
Otus os/o bendirei 
Purpure/cepnali/s Spunus 
Fmb/ema put 9 



Ocypbaps /opbofes 
Acc'D'ter s/riarus ve/ox 
cooper/' 

//nas platyrhy/ic/ios p/afvrbyncfos 



■ 

Tn fiPU 



30 £- 
30 6 
3-V<? 

HZ7 



acuta tzitziboa. 

Mareca Omer'/cona 

tJnat acuta /z/tziboa 
Ch/oepbaga po/iocepba/a 
Tjfo Qlbapratmcola 



S/rix OK/'denfa//S courina 
Bron/a canadensis caoadens/s 



Sec 



Locality 



Due 



ctiyl. %4e/ 

9 ad 7omoJes Bay, Mar, si Co., Co/,'/- February /f ', /9VO 

9ad. 

canal. tAr/. 

toW 

ctmt/sto/. 
cf 

1 /mi. S. Concord, Contra Cos/a Co , Cob/. A/orcmber 3/, /93? 

9 " " • * Abrember SJ , '93f 

pmnaf-ttat. 

P^ I * • - " " 

gy, - Miedm aviary d.Ht S/embecb, Concord ', Co/iS- " 

$ /,»'>*» » • " " " 

any/, sic/. 



,, t. /• '• 



» *• 



9- 



Sep/ember 22, /9¥0 



0* /mi ■ S- Concord , Con/ra Cos/a dr., 

tompl%k*t. ' 

9 Died m avtary O.C. "Broad watcr^Oo-A/a no/, " 



October 



i/TfT S/einbecA Concord, 



CO/Ttpl.Strc/. 

9 

compt- ike/- 

& //n/ . S. Cor? cord ' Confret Cas/a Cc-. 

zenjo/.sfic/. 

9' , 

9 ad 7/r*W3ic/os, 'BuVe Co., Cab/, 

<.a~pllhrl. JJ ' f 

9 "71 



<Ubnuqry *, /?$/ 



ft ft 



Zod ■■ » 

campl ihcl. 

cfad- " ' 

comf/Vrv/ Co/if- 

d'od Imi ty. Pierce S/o-. SuisunMf's4,S>/o'io Co., February '9, 

? ""■' Died ihTobm^Tucker fiu/tary t Newark, Ca/,'f December 9, '9d5 

9 JU ' San Francjice .CaAV^ 

e^f/tHti. ' ' 

a* <j™ 



*Ju»c /S. /93£ 



c? Manor , A/arin Co. y Ca/'f. A/osernier /O , /9fO 

0*(?Jm Bmi. SSW/f/turos, Modoc Co., Calif- December 7, " 
d'ed. ■■ 

f a j. : : ; : : , * : : 






2i3S 

za? 
xtto 



flyfhya Co//oris 

Qmer/cana 
Be/tea jamaiceniis boreolis 



o*od. Payne s Or., /oooff. /im, \ //£■ ffedB/uf/, TeAama&.fi&p 

fad. - - - - 

Cvr.t/.itel 

fad. Tu/e loke Tu6/ic Shoo/ in y Grounds, Siskiyou to., " 

<?a</. 3r>.i S/j/chfie/d ' ,Aassen Co-, Oa/t'f. 

nm r r Hr/. ' > 

" <u« Smi. JV£. - "' 



9. 

8, 



IS 



?.7.ii 



Brjnfa ttrnioa n/grescens 
Van el/us /analus 



cFaa. t^outf, To mates Boy, Marin Co., Ca/if. 
i.-.c -r ' 

fact- - 

%ad. fiberlhov/, Glamorgan, £na/and 
fad. fthossily , 

JLad- JlhedhauL 1 " 



/Yorcmber 30, /93? 

Ztecember Z, * 
March iU, i?W 
J)ecemfaui Z, / ?3 1 



naf- //ear Skegness, Lico/nsAire , Fng/ond Way &/, '93£ 

a" flier/ha*/, G/atnorgar,, " t/anuary '3, tf¥0 

9ad - - " " Z?, " 

9 



foula biaf/i 

Numemus Or a u of a Orouata 

phoeopus phaeopus 
Ltmoso. foppomza Jappomca 



0» ad //e/A, tforfolA- 



Mcty t/, 
January „ 



1.65 



Catalogued by $U«U i7 (Q 



OtSu 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 



Uomes fifaff/j£ frames Afoff'/// zJomcs Afof/)// fh6./?,/?*o &pea/. j9cc.M. 6*6 &ec./&,/9?0 



^ t> 



'/ u 



tt *i & 



xlM^S^e m Se c t — Pq«/ — /j^ k/, 14/. S/r^Accjj: a/ ^2^? j /93? <g/// " •• a^s 



D/ed /*? copfftsify 



u n 



t* ** t, 



** n * 



It St 



It I, 



'• It 



%/. IV. Stein beck 
£ieif in Coptl'i//ty 



Sept 2b,/9*0 



Oct, S, " 






73 9 



2 7, 



t> " /, 



" I 



" 7-vo 





<J.H/. Steinbeck 

Barnes Mcffitt 

M I, 


>. 


-> 'i 


■> 


" 




-, 


.. 


; 


l/am*s Afo/f/'// 


,. 


., 




- 


« 


,. 


'i 


<Jam e s A/o ///■/? 


^Jctne so, " 


It 

1 


., 


" 7a/ 


t, " 


■■ 






,. 




.. - 




n '• 


ii '' 


„ 


*t *l 


" 


'/ 


It If 


.. 


II 





.. 


?»,,/ 


7~k»q 


„ * 


• 


it n 


'• it 


„ '■ '. 




t, r, 

£r/c tX/nsey 
dames Moffi/A 




y 


" /i 





• i, 


.. 


.. 


■■ 


<Jo/7jes A/off/'// 


A/oi/. /s. " 


" 7fo 


<Jor7. A., /?■?/ 


Barnes 


fifoff/// 


Dec. 9, '■ 


£<xpee/. " 


" 7<£3 


.. 









*, ll 



<-/.&. Wi/t/ams 



dames M?ffi//a-flo/i?.T.Orr . " L> /?3? 



C. &e*d. C. tfeaj 

«/. 0. l4/ft//ao7$ ^L G- Us,7//'ams 



" 624- 



J.G- lV////ams </■(?■ k/////-Q/ns du/y 2t, /9vo /rxc/?. " 7/ ^ 



Or,. No. 



NAME 



Stx. 
A«e 



Locality 



Due 



— 



Ijrnoia iappomca /oppomca 
7~r/aq us to/ant/S 









hypo, 



/eucos 



Pod/lymhus pod/ceps 
Cygnus Cotum6/ar>c/s 
/lythyQ co//ar/s 



9-ad //e//s, MiryTo/A, £no/ond 

9/ttmmttr /)ber//>an/, G/omorooo , " 

%qJ. Pe/er stone, C ,3 " 

9oJ ; L " ,J " \Janoary £o, 

d'ad- 7?/rer H/ye,//r Bu////, -Ve/h, Brecs . . £no/<„d flpr/t * 7, /°3S 

Omf/Stl/ / / / 

9 , _. y/w/. /ZtV WestSc/Tfe, Suffer Co , Co/,/ /Vorember /7, '1VO 
d'ad. 2 mi HrV Co/osa- , Ca/usa Go , Co/,/. /o~. 



^Joaaary, ' 9va 
March / , 
Apr,/ //, 
Vanuar^ 



a*ad. Vm/./tW. Hfesf Butte., Safer Co ■, Co/,/. 



'7, 



Tencana 















Quteo/ama/cens/s hanra/s 
fete rut 6u//ock/ 
7ar/stoc/ra guttata 
Dendrapapus fuliginasa sierroe 
/jee/p/ter Cooper i 
Spbyrap/cus ttiyro/deus thyro/deus 
Vireo sot/tar/us Cass/'n/' 
Vermivora celata /u/escens 
2)endro/ca oadobon/ audaboni 
P/nicoia enucteotor ca/i/om/ca 



cmtpl Ultl 

<fad. " " " 

com/>/ ike'. 

9 ad. 3/n/£. Mer/cd/a/7, Sutter Co , Co/,/. 

? Oranae Cove., fresno Co., Co///. May 3o, 

Coiy/sHe/. 7 ' / 

O* Died i/ia^aryo/fi-L.Tiowe, San Mafeo,Ca/iy~ April /8 , 

9 £.s/opt.^ub,coni > ea/ J 95oo//,£'/doradoG>. l " September 2., 

9 £■ -Ji— — '• aooo- u » •■ s; 

<P ' " " " .1500 A , 

J 

Jim. ■ 

umpl- iAe/- 

a* 

a* m ■ Jl " " 1_ 



d 1 i'm. 
9 on. 
9 '*>■ 

C0*p/. tint. 
9 ad 

fad- 



<*-, " 



fjnas td'scors 



Chen hyperborea at/ont/ca 



J ad. 

9 

C*aJ. 

b'ad 



J^ocjis a Co ., /o wo 
I* a i. 

St-\Joaehtm , Montmorency , Quebec 



tfpr,/ 



7/ 



October £Y, " 















o*ad 
9ad 

?Jatr. 
9ju+ 



October £.*/, 
a. 3, 




flythya mania nearct/ca, oj&v. Mouth of Tomaie3 3ay, Marin Co., Cot// December /, 

hucephala c/angu/a. americana o*jui/ " * ' " 



3VS 
3S3 



a/beola 

Souatorota souataro/a 
Casarca variegata 
Pastor roseus 
rimeola enucteotor kucura 
rluscicapa Cyanomelanq 
Dendragopcii fuliqinoso. sierrqe 



?ad 

■grf/lA,/ 



* * 



downy 
o* 

cfad. 
? 



Central ' Otayo, t/eu/Zea/and A/oremAer , /?o/ 

Diedmaviarjot fl/ttsenberOj/^to ///to, " October ai^qya 

£ric ftmsey,Maaor,/hrmC e ./' " /£ , * 

- ft H /senberj,?a/o ///to, " December #, " 

ffimi ArW- Sr/f/rf/nan Fltf, imftpi/ttamtt &, ' /Vore/nber a /; " 



166 



Catalogued by l&bU J. (fa*. 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 



ft/ G. k/i///e/77S d/ <?• li////}QrnB */- <s- &i//'0/r?s */ct/yJtG,/9to JpJtcA. /fcc.A/o. *USL s/on . \ /9 V/ 



&Omes Afoff/ff Oa/??es Mofffft c/a^es Maff//? M*v. /a, " &p.ed> " " 73~y 



*t *• 



I, tr 



Mrs . Of is M Smith 
Died in caofiisity 
~Ro6erf TOrr 



7-hu/ Tuna 
7?o6erf 7" Orr 



Mrs. Of,s ff- Snuff, <June.SU t " Cr,'fJ. 
R./L,7?o.ure. A/or// /% " 

7y>ober/ 7~- Orr Sep?- SO, " £xy>eef- 



708 


" 9, 


di? 


r. 


733 


" /Z 






Waiter C F/jiefje k/a/fer C-TAief/e Waiter C ■ TSi/c.fJis fi/ar- *?, " £xeM. 

£ijiar More/ £ij/ar Afore/ Muse'e dehPni'inceifeQuttxdDec. s.o, * 
Mm*. Gox f/ ii/r. /onje//er /fine ffvs /aueLJaafe/i&i _ "—1 - — ! — — _ — 



£/s'/ar Mora/ Fi$/ar More./ 

„ a „ " 

i. " '■ 

James Moff/f/ dames Mofftft dames H&ff'/f 



<S7 8><z 
7 70 



Z, * & /£ 



7if 



Affl 



ft ft /i 

,, ft ft 



i, ft ft 



Z/ t " 



ft ft 



" ft 



*, ft 



** *• 



F. Smvth 



71// 



/?./?. Fa/M 



F. Smyth 

Died in captii/ity 'Pout Tung ///f/senbery 

£ric /X/nsey 
/f.ff. /ser?6erg 

71r, h*rf F r)rr 7JW Zr/T__C 'flr 



.^UriUUZjr^ 



A/ois, /2, " " 
Oef, 3C, " 

Dec. -y, » 
fVoi/^zs f 'i .£jy}ce/ 



" 7S3 

" 7*f 

" 7V / 

" 7CZ. 

" 7.rp 



" a/. 



/■ /i ft- 



'._ ba 






NAME 



?s 



s«. 

■•■•• 

Cty/sW 



Loc*lily 



Dale 



'90S DryoSates v//tosus onus K*vi^e/ 

/fd " a/dobrsatus atbok)rsetits<^ , * 

Ifo* T ur dus miqrotor/us prop/nouuS ^H„ Mltt /. 

J376 Cttutabus aur/tus ?ad Toma/ci Ba</,rfar/h Co., Cai/f- 

jj77 - __: * in 



C..,C*/.y 
Sand flat, ¥hmi.£Dotdane//es Con; Hoop, My** /Voromier 21, tf¥Q 



A/orembcr it, 



cmpl Iktl. 

H7? 3ucepoa/a o/6eo/a ?&': u " 

2S8/ Mertf(ji serrator 9/w. 

J ttyi/t/re/ 

1111 TympanuchuS Cuaido americonus fad- Diedinafiaryof J W- S/embeck, Concord, Catiy^ May '2, 

22*2 CoJymSui maricoJ/is Cot/'fornicus tfod Tbma/es 'Bay ,Mor,n Co.,Ca/i'/. Oanuqry , 

22t,3 Phatacrocorax pehy/cus resplen</eas?ad 

2 2 if Bucepho/a c/atau/a amer/cana 

"I t»"M/. 



2266 o/beo/a 

22L7 

227-5 Otyurajoma'censis rub/c/a 
32C tfacropyoia. tenutrostra 
330 Geospiiq seaside ns intermedia 



dtj""- 



comp.t*e/. 

CTIuii- 
U <.\Ktl. 



•3H(, Una aaiye caiiyomicq 
351 flnihus rubescens pacip'cus 
/(,006 Q-caCcecyx Cati/ornianus 



91 

'1 4 



3i9 ihuteojamaicensis bo, 

370 Folco mex/canus ? 

3/y (-atoptropnorus sem/pa/matas wornatuc ? 

9 
2 



OHM. 

(Tad- , 

? 

V 

Complshel 

cf 1 Ocean beach, San Francisco, Oa/t/. 

umpthtl- , ' 

<f Go/den Gofe rork, SanFmnatto ,Cg/rf- 

TT M ' SanDieyo Co., Oaf,f. 

-SzarsviUe. Lake, Sartfitatec Co-, Cq/ji 



Died in aviary ofJlAt- $fe/n6ech J C<jncard,Gi//l August ZO, 
Ca/'f/)cadScj-,9tnFriKitco, " September / , 

October 26, 

Mot/ember /?, 

/S?o - /8°S 

<f 

October 6~ /7S.9 



Cctaet/a det/cafa 



/.os Thrjas, Merced Co ., Ca//{. 
Ze/Xayj Ca/,y. 
£ynof/e/d, Mass. 



Siejunepus frtco/or 

Cj6 



C yai oat/a stet/er/ annccte/is d* 



Safus^ya^/mo Co.j lA/aslj Mcuy 



so, /72/ 
2, " 
a f, / ?3? 



HtO? russercu/v: sondwichens/s Sawnnci cf> 
*t20£. " • cT 



J~ogy Creek, yofr//7}<3 Co., '' 
Mil/erTloce, lona /s/and", NewXJork 



/VoremAer SiO, /?iS 
December 3 , /<?3 ? 
October 3, /»7S 
eotember 3a. " 



SspJCj 



Sg/y 
297? 

S2SS 
■V906 
3.93S- 



1?3* 



a* 
6* 

en 



" a.9, /?99 

.Vo/cmber ■V , /ffo 

October Z, /»?& 

September 30, /e?s~ 

Ocfoberz 









u± 



its/ 

^10/ 

5729 

szs/ 

3IHS 
3H7 
i"/20 
Z99t 

«/02_ 



a* 

o*Ju</ Sh/nnecod\ Bap 
£ M//er ?/ace ■ 



jc , /e?3 

3, /ff9 
OcU6er Z, /Z?H> 



flwquif 



? 
? 
? 
? 





/V, /P9/ 
September Xi j " 
,2, " 
October /?, /8?0 
St, '893 



167 



Catalogued by (&hd&& 



'JtAs 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



Taier/ 77 Qrr T?o6ert T- Orr 7?a6er? /. Orr Mur-sspf/oAlty,^. f?cc.//o. ZTff t/ov. i / /??/ 



dames. Moffr/f domes Maff/// Z/ames Mo///// 



G/f/ 



D/ec/ /n cap/'ir//y 
(James A/of/,// 



W. IV. $ fan beck 
c/o/vts, My/;// 






7Y8 



49? 

&37 



^. 



'aptuuiy: 'Feud. tuny. <J. tV . S /e/n6eck flag.ao, " G/fk 



i, » 



72X 



- ay, " 



2hvJc/lock " Dai// J /Lack //or'// Jg, ifif 

Mrs.'BarhqraTPrenelergost Afrs.~Barbar<i rran/erjasi Oat ■ J8j/9¥0 
£d*//n 3. P/ke £a/^/h B- 7?>e A/os. /.% « 

kranii B/f/se/e// franA Bla/'sc/e/l frank 13 /o/sc/e// Sep/. 3, " 
7tusse.il Welch Van I Tuna T?<jxxr.l( lA/e/cr) frf>. ?,. I'M/ " 



ion 



S7(o 
7*6, 

7 '* f 



Man 3 . /y-y/' 



c/ay -Z)o us 



<i/au TDoia/ 

nana/c/ //• Coo mis /^ona/c/ //■ Coomibs 7)on /B. /3 c/// 
//■ O- Green //• O. C?reen 



" S, " iQetanfe " " 7ff/ 



6, " 



lloku ZL //c/r/c.y \/qAi 53- /Var/ej 



fey 






/=)■ H- Helme ,•?.//. He/mt 



Maro/of //■ "3a//ey 'Jan- -*?, 



777 



'o. 



■ 



t. It 



n; 
l * 

- 

> i 



— 



SZ37 
/ 70 

3803 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Due 



T*&$ereutvs Sond'*/ct/e»!>'S saso/v/a $ M///er7>/ace,J.onj/s/onc/,tfeu/yor£ September 27,/*16 



9 
? 



38 ZY 
38 02 
tIS/ 

•yayf 

38 '3 



a* 
a* 












• I *- 



mo 

S?3o 

3?2/ 

39/S 

*/oli 

377/ 

33S 

23* 

2iS 

337 
/i78 



rinser a/6/frons 



a* " •• " - flyr'/ 2d, /ff-V 

9 ..... Oe/oSer £.?, '89/ 

? • May /o, /?0Z 

? •_ • Z>ecvm6er /i,/8?y 

9 » ' " " October- i7,'8fO 

9 ' May H, /e?3 

9 " " " - " " " Z, " 

% * October- /V , " 

9 '• - •• •• •• - Apr,/ /a, " 

^oW dibeir/tte , jtero^/jc^7a\rr^A^jLiu. 'i/arta EkAruary. — 'f, fly/ 



8/686, 

October 3, /89Z 

2, /S 96 

flf.cU. «£ /*iM_ 

May ¥ 4 " 
f?pr,t S9, ? 

/8 , /89V 



M 



Yr 



** " 



A, /8f3 






TJLLL 



37-WA Cyanus buccinator 



/9S7 
US* 



flnser erythropus 
I/er>drajopuS SciAqinosa S/errae 



<?aj. /.awesome JLake, "British Cotumb'a 

joi. sot > Sumnnrtand, orifist) Co/umb/a 

(fed. Diedin-C.l ■ S/'6/ey<9Hary y kb//jyfbr4 ', Conn. 

9 4t>m.MWBr/pMmo4f/o/,&oo//,Z<>/</mtt(c. y C«'J May 



2S, 

'3. 



/737 
/9Z±- 



" I ~ 




/rs<r - » 

/HO ~ * 

/Ul 

/ftz 

/fii Temenuchus paqoa'arum 

/1(.S 

Zitg 
2«8£ 



fa 9 c 
A/icrosceJii n/Qerrimui 

oranta canadenui 



tm. o* 

a" 



» » 4 

. - H 



O* not 



Dledinaviary of 4 /l.&iealierySm/oM'At'/- - ^ 



HmsSW Wendell? SS ft Jasse* Co., Or/'/ ftpri/ 

s Aet/t* cop1iy,/y ,Sa n fonvsn.CWy.Ztei.jusJ'xi/cAtJ.triforntv 

•PUT, 19SS/1 ,//ax//afrtb//cy .Java, Co., Ca/'S- Mq y 



,39SsfI,//ax//afr&//e/,M7sscn Ca y Ca/./- 



ifrvceran uranbas/anas 



/. . %^ w ^Jf^:^^^^^^ fa '" r ''^ May 

Af arcA 



c—p/stt/. 

-. . Smt. SH/.A*rt/>, -Wn ft. /*■: 



/tmaA/sptia S7e*a</es!£/s neradens/s 
Atumcriius Qmer/carws amer/canus 

j a'etawareosjs 



& ad. 7"}'- -5. 



sen 



G^& 



¥- 



;7, 

z t 

£/.- 



tisoyf., " 
lassen Co., Oct/. 



Cal,'f. 



d'od //■ shore Honey laKe J 3755f/,'to>,Slv. H*»JetA<w ( *., May 

*«/, , ' : " 

(fad. Harlsen Iteierroir, 39.<xpf. s K~J$ur * ^ -' * 






Taken by 









168 



Catalogued by O&hj; 3. (Daa* 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



/7- //• He/me. fl /?. /i<=>/rr?e, tfaro/c/ ' //* Hat/ey </a/7, Z7,/9V/ £r<rAa*7C /?ec-A/o. 777 A?c?r- //, /?#/ 



" 'r 



* If 



t, 'r t. 



Qrery fibs h'tre S.£. H e we s *■/}■ M* 7/Aenny Mar, ay " G-'/ft 



793 



24L- 



-&g/n "sfajL- 



'i * 



7P. J:d*/ards 
H/eJ /n aapf/v/fy 

It ft «* 



7?. Zc/uygra/s 
\J. /?• Munro-e. 
CJL Sii/ey 

Ttobert T. Orr 



~&o£erf 7~. Orr May S, " 



" 7 96 

- 786 

'■ 9o7 



Afoy 22, 



*, 






■O/te/ ' Jf> Cafi^urj/jt 






QjmvjfyL- 



n. * 



ff-ti . & sM&ay- 



U*r>es M'f/i// <Jame S Mf/iff Barnes. Meffi 



// 



*2, * 



no 

J9pr us; " £itf>ec/. 



u i 



1eft_ 



■■ fll 

806 



*'. ' 



f*/7<S 9, " 



Mar. J. V, " 



77>/ 






Affy /7, " 



9/0 



i* - 



o~. " 



0* No 



NAMI 



S«x. 



Locality 



Date 






5> /w* /V j/orc //one* AoAf, 3 '9<fV /> e*r 
2^/97 fVumtmaS Qrrtfr/cow/J- OmencantM grA ^[iv </mi. >rv Wende/, Vvosscn CowiTr. CoGf. o'/ecf. C/c/r?e ?, '94// 

2-<yqg ■■ ■■ - #**„>*# '■ " • ' " ...... 

>Soa/h /9merica\J > onao <JcMansecic.i>t,hn£ 
7?/o So/ou-a.Cec/t/eo/e C<£cuo</o>-'] Afay 3, /9 3d 
Cerrc de CaAuapanft ^ffo fiamna/ij^are/oP^ 



— rYeroo/ossUS p/ar/cmc/as — 
nupico/a sonQuino/enfa d 1 

fi Tbaencace/vus myr/co///s — : 

85 fthamaoo ca/eus fjrvau/ar/j a* 

f?6(, hoi/aeefus Jeuco yas/vr 

IBSi Eupoda monranQ 

30 J £xca//ac • for/a ch/oensts 

J9-.Z Chen COOL 



Tonoo de Ma/)$er/cJ>e,Aorefo,7 > ei-(f. #//.*»»*>. <J<r»cfOry /, /T3H. 
Died ' m F/eis/)hac/rer/oo J Sa*fhr>c/sto / Ca/ l {. Vane. f9, f9ff 
c»* . A venal , Kings Co.,Ca/it. Ft&ruory /y, /?a/o 

9 «fc/* #Y ' . -f 

6*0-.~*y McAeJafCa/yficadSv.jSoitfranciscofti/,/ May 3<T, /f*o 



4 

v 

i' 

J 



Jc-p.iiJ.Zm/. f/4 Norman, G/enn Co-, CaAZ. December /0, " C'i'*') 



Died i" aviary fl/ffsenberq 

Get/en Safe far A, Son r~nncr**a , Cafiif , 



^imnodrornasor/seus-sco/gaacei/sd'aa'. A.os "Bonos, Mereed Co , Co/if- 

3 St A Siva cyanouroptera 

3SZ JLoohorfy* ca/i'yornica brunnesceos 

-T-v-y? £>ranfa bernic/a a/qncaas 

iWHf Cyan as Cofumb/anus 
jv^vj Tr/naa rne/a/:->/cuca 

32V Uraecmthijs phoemcofus 

21 ov fjsyn^smt/e fewis 

3-i os: " • 



(cmpliktl. 
3.xon ^orsas brockyrnynchoi oesperus <P 



r.^J f /«/ 

cf Gtpfartddire, TamafcsBay, Mann Ca y Gj/y,^or.it,m4 

¥ -Vmi. S. Suiutn , Scfono Co., Cafy. 

? - " 

fmflxku. 

IT Died in aviary 7?.£ . TietaCj San ffofeo , Cafif. 

c«/w.</»/- y ' 

& a'Atn/.rV- Hfcsf Bafft, Suffer Co., (of./- 

C4rr,f/.il,,l. ' ' ' 



/9jor-f/ a?, '9*// 

December ij, i9yo 
/Vovem6erA7,/9vo 
December 7, ■• 
-JL- M - 

- 
*Jo/y 3t, " 

vVovember 3L , " 



209L Dfrxiraqapas fo/ia/nosa 

z/oz 

iSOS Ctrthia SomiJiarii oeciWrn/a^' 



J.I07A (?t 



•eosp/ia maan/roii 



d* J/nf- yv. Sonora Tisi , 9aao //., fil/>ine Co., Cafif. 

? , 

ctmpl SAti 

Sm/.MW.yor/rviffeji20off,Afencfocino Co., " fiayusf 
n Holcjtetf in capfivify o/ Gtfifbmia ftcatfemy afSc.ejKrt 

Ya±*J,*/>c sr.Cfy Perc.fz fbfcniyfr^t.fyrK'in.'^fifj'Vt V.My. decembe^ 




tfdl \fermivora celafa fufescens c* Ward Creek, lake Tahoe , Cofif '. rf^ausf Jts, /<r/8 

•fitt Carpcdocus /r>cr/canas -fronfaAi (?/m Sunm.f J*aAc7a/ioe ■ 7'/ac<-rv,//<: ffcaj , Caf.f. " //, 

"«/«/ o»//t, Word Cret-k ,JL.afre 7c,Aoc, Cafy " if, ' 
m^rsCoiaS froifufis f irrt Sumrnif J-nkt: fafiec Ffactrvi ffc AoaJ, Okf.y. // , 
(XL Alameda Co., 






IQOH Thalaerraptilu:. nulfalli California; s 



Cafy. 



October V , /S97 






9003 

I77G 

- 



UcrritCelta dornicella 



? 



San G-er-omoio , Mann Co., Cafif. 



flaqus/ 37, l»1i 



L/r 



Poicmes, San Benifo Co , 

DieJ iri-a»'iaLry'df/))re.WBw«it'll ) C'AkUnd ,<^»l'f 

LHe^d of Corr« U'ollox/, I a mi S6. Uwr»or« 
oUptes *.aft.r c^JLLaxiS a? .-,*«$+., Aia^caa. c n ,, ca. r.f. 

n + „ . ? . r,a - t 11 W\ u .4 Sprir>c^(l Fl^-t: WGCf*, Umi 

•^ervtroCercus uropha.Sia.uw-S 4<J».ys <J<J Ka-rlo 1 , Llssen C._nty C^l.f. 

/-» , . i o "ajtT- W»-tch«4 m inCubaTor *t" /^c*.4^*^v f rerr * € 

I lT'nr»Aci«*..c /. ._ ^ . ■. -4- . . ^ irL . .iJ .. ■ ...I ... I i < .. I ' ~ 



"J 

cdufy 

don 



d£ 



x 



C,'. 



6, /^/-e 
1 % if i l 









ese. 



.i , . O nit. Hatchcq in incuDaTor *^ ^1c*4e*^y troin eg^ ^* 

Latoptrophorus s. ;noma.tu.s wlw<*l}«. &W. W en ie» .Uassen C.n-ty , Cal.f 
semipalhiirus .. (f*o»n «u 

<f nat. 



Apr. I a^ /740 



/V\a.y 
Ma 



50, /?40 



^ n »la - . 



A3*? 



(7 hours »J 
? na-t. 



J1 — f- 



y a- 1 , 'f}-o 

May 3/, /ffo 



A> 



I, 

17 Ko.rj ^4 „ 

LfeosjMza scan4ans intermedia J3 Jio c .a ii. &a.Up A |os ids., Marcn, 1137 



Aug. 2+or25; ;f4o 
September | ; 1740 

O platyrhyf. cKoS pktyrtljBttei cTaJ. 5m't SLlt<:hf.eld 1 ' : J000|t-,LaS5.er, Co . Calif. October Ifc, i?4 o 



Catalogued by (jtdoJt J ■ Ojo<S , >?. < ^ ^^el^ 



1flO 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



%unj of CA-S. nos <T77<r7-S> 



tfec. 



Uarne^ A7o/f,/r ob/nt* *7ojA/;/f cAr/nes A7 f/,tf S/ap/7 /?#/. \trx**rS. J /*&*£ ~ * -~se*'_*'?9#7. \S/o. 

S./Psner. ]ndi<**s £ '. /9mer. IneJ/ans >^eS MeX/<3. Sepf-2%/939 £ /// /?ccA/o. COgq <Sc»e.30 y /9V/ 




*. " 



'&0<i4£>ajia^/acbaa3^ 



Die J in caoi/V/ty 
ftcin/x dead 



"jet? 

7?- #. -Beef /?. A/. Beef KJc/y 3.?,/?*/ 

Tbu/Tunj /}. A/. Jsenhera Dec. 3^ JWO 

l/a/7?<rs Ala/ //A/ /Aotf.aj, * 

(?coroe "r?ayo Z)ec. /o, " 



tJamcs M o ff/7/ <Jomes Afo/f'/A domes Morfr;// 



/g. 



J7i& 

773 

7&7 
_7<i3_ 



*S. ibaAtffl^ft " 

D/ecf/n caji/'/if/fy ~Ro6er/ 7~. Orr F/e/sA/>ac/rerZ°o cAone. /% /?ty " " " S/S du/y /; " 

~Ro//o //■ 'Beef 'fte/Zo # ~8*ct ~fto//o tf 73<=c£ A~e6. .?£/?•*» " " " &SO " /£, " 

Thu/ Tuny " " '?2 " /? 

~Ps/er tZJW^/^/; TfoberfT. Orr TeferJ. l/ay A/ p/je n Dec ■ J3. /9 Vo " " " 74 6, " JS~. " 



2 9, 

30, 



Died m caii/ivtfy 
Ua/nes MoS/'ff 



/»«/ j ' city 
"domes Adoff'AA 



/3, " &xyoetd. 

71. L. 7?°u/e. *S«/y J?, " Gi// 

domes AS a A/"? /Von'- Js, " 



7<6~ 

7/f 
7S7 



3/, 



J^oSerf /■ Orr l^aUri A Orr 7?oler/ /■ Orr Dec. /, 



SSi 



Dec. ?, 



(Janes Moyyi// Uomes Afoffi/A Barnes Afoff'/?/ ^"J- *, '?*' 
-JDauA-(b^ CayjAAtAAiy TSuAjCjtAAT^ Orr 7>jo/ 2le<-. J-t r '< ■ 

<U. ^td.W. Ma////araf t/. »- c/ {/\/. AfaiV/tan/ lS. ar>c( <U '. Ify 'MmJ/thtrcJ J)ec. /ff» G<f' 



CA 6 



-2>. Aeod/'. 



CAa s. -Z) ■ Ae-q c/irti 



J 



c/ and l/-h/- Ma////ard eJ- aid*-/. HA Ma/ /A or d 



8 a. 3 

93? 



" J a, " 

cJan. '4~. ffVX. 



/?/ „ 






LTe anhe-ms 

Jk»«es AVoffitt 



1\obert T, Orr- 

Dimes /VAof^itt 
Jkwes /Y\ of flU 



Mrs. Hori-tio"5oncstell Ju.\y 2°, 1 13? u 
T>a»,/Sr,T. ft TV-.artiie.ra fVnv'. S6 ; If XJ u 

Jkmes /Y\of f/ it Alav 4, l?4o £x^ed. 






Diei in cap"ti/.t^ ra.O-1 I u_n j 



CaJif./^cad. Screes f\^.A£,,lflO 
5e p i. J, If 40 



>,(d)dr\ Tib. 3. ) /fva. 

"iaa Feb. 5, ifvi 



m G8i Feb. a, if/a. 

11 485. feb, J, /?VA 

.. 6^ 

.. 6&1 



JL tt *5^QQ J <4^i±i^-_cLufl<^^ iSws <nof^iit-. Oct. a,i, '?4o £ A ped. 






'i 3 



N u r,.be, 



Or* No 



NAME 



v 
^ i r 

i 



Sex. 
Age 



Locality 



Date 



A3£' w Capet L, deUcata. 

.' X 7 M 'I 

1370 Centcocercus Urophasianus 

HiXco columbarlUS bendirei 

Hileca.nu.6 erythrorryncrios 

7 Z>8 « » 

?.8 CKeh bypet-borea hyperborea 

710 

■ u n 



% A m.i.5.Liti:kfiel<.,4000ft,Lassei|C.. | C«ljJ! October I fc, 174-0 

? 5 mi. 6. Ca-nby,*500ft > WodocCo,Calif. ., -7, ., 

cr\ m . Ami. SW. Karlo, 4300ft .^LassenCo.Al'f " '«, «. 
? 4mi.SE.VVfendel,400Qft. ; UssenCo. 1 Cdlrf Nov. 17, lfj-0 

Sacramento Rational tViMlife 'Refuge, Kl , 

fco.y. ikd.a.m.i- r/E. Kormm, Glenn Co-, Ca-li-f 



£ - 



Member, / 740 . 



lAA .. ross'u 

1 a. 3 

74 4- 

13 5" 

7St .. . 

7 15 /Inseralbi-frons albi-frons 

1Kb 

V7 

7 Of j3t-an.ta canadensi 

1 I n 

111 



1 .. 

? „ 
? .. 
? .. 



ii3 minima. 



? 



r~ 






tr*- 

113 
114- 
71«J 

730 

737 
131 

733, 



u •• leucopav-eia 

Anas platyrhynchos platyrnynchos 



? 
% 
cf 



n Ci-ecca cai-olinensis 
k acuta tzitziboa 
it ii M 
j-eca. arneneana 



2 ., .. 

9- • i 

or* , . 

? * . 

<f i. . 



n 









134 

135 Spatula clypea+a. 

t 3C? H 'l 

737 
740 

357 

358 
1 745 

55? 
360 

3G*. 
3C 3 



? •> » o 

o* ■< « » 

<? ,. ■ « 

?....(■ 

_£_a • • 



Aix sponsa 
Dendrocygna arcuata 
G-alUcoWmba lu^omca 
"Dendronessa ga\enculata 
Larus glaucescens 



<? ,. 



» ■ i, 

•1 ii n 



Tklco spar/eruiiS sparverius 
/Ayiclestes obscurus 



Cf -. . Died m TleiSiiridckerZoo.San TrariciScoCaJ.f JanuLar-y 7, 

& . . . . , " '7. 

cf . . , 

cf , .. Golden Gate BLrj^SanTranasco, Calif, . » £cl 



174-1 



Imported -frorn Q- u.ay >*a.s £©nora. /Y\e^i co 



X>»e<i in aviary Airxrel ~Robivison, 
Tmporrted -from Qu 

r2 - . 



3-1 



Taken by 



Skinned by 



170 



Catalogued by Yl^ML™ ^^^Jl^^. 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



James Moffitt Jkmes /V\ ffVtt James /V\ f f i tt fttober^W £/ped. Ace. No. 745 Feb.3j?4i 



Jay Do*/ .. >, JavDon/ Ko/embsr^^fo Q-ift 

JSter-JVaii B Huizen J&k srt T- Orr IPeletJ Van H-utz en Member ? J ?4 fl G-ift 






u 4- 



h u 



- 







n 




!l 


















'i 








Il U 






'( 


il 


M 




■h 












■■ \\ 






- 






ii it 








M 








* 1. 




* 




M 


•1 


., . 


11 


n 


• 1 


il 






ii 




M 




h 














—^~ 














3>/'$car-</ecf 
















" 






n 


M 








H 


t| 


" 






11 





M 






_! lu. 



'i ii ii 



il n 4 



II \ Ii 



1 (p M 

* ii H 

Jl U t— 



Died in cap~tiVi"ty "Ra.u.1 'u-nS 



Tleiskkacker Zoo Jan. ^J-?*l Q-ift 
>i n .1 .2.0, " 'i 



„ 774 
» 775 



"R^P.rtT Qrr ~Rnhi°.rt ~TT Orr SLeinkarLA.^nam M u u_ 



/nM.lY.FjoytWelm ~Pa.ulX.ng 



Jjieol in c.a-p"tiVt"ty 



'i 'l 



/At-s. H. Floy "Brae el in 
Crit K'inSey 



ii 30, 



-776 
778 
7/7 



Number 



/ 



0* Nc 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



f 

?co«|>lskel , ..-•.„ . 

? .. . ; " :. : : 

cf . - otow Laike,GoldenQ*telifK,SinTr».i«isce ( C*-li|. Febr^ry io > 
? .. "BerVeley H.Us, Alameda Co., Ca.l,-P. „ 15, 

Died m fcu.s1o.ns Kou.se, Sa» FH«m.,cJl,f . 



$ ■ Imported fn« Kot-ei 

cf .. .. "Ross, /VWm Co, Cafif 

? - - f/earTleAslinack.erZoo, San'Francisco.Cali-f. 

■■ .. St owlaV^ Golden Wale lark ■■ u_ 



3G>4- A\yadestes umcoloi- 
34 S ii ■■ 

3&G 
3<o7 

1^47 LariAS CallforrnCuS 

1*748 ^BombyCllla Cedrorum 

1^4^ TurduS eunomus 

I ^51 Txoreus nae/ius nae/ios 

I Y-53 "Phalaropus -fVlicari us 

I Cfavia arctica pacifica. 
.'-'-'' „ stellata <? .. .. Tomale 3 "Ba.y, marm Co., Caii|. 

2/490 ColvmLus gnsegena hoi bo I In ? - - •■ - 

\^(oJ fleJymeles meJdnoCcf*>lus meUnocephalus $ .. - TruVtVa. le^ /Carrie d a. Co., Calif. 

„«.■', • « San~Fr»nc,isco'"8*yshore l 2. miles KE. ' 

3,504 Hyaroprogne caspia 

36/ /Yeochmia phaeton 

/94£ Aidemosyne modesta 

3AH<c "PaVo Cn status 

3,50f Spreo superb^s 

SJO 1 / QeoSpi/a Scandens intermedin 

CYolli.-fu.Sclc.oUlS <£ Lo 



Dale 



Died in aviary Ansel "Kobinson. 

Imported -from QuaymaS, Sonora, Mexico. January 17 / ^4/ 



March 6, 

April I, 

Found de*d Apr. 13, ii 
>i >i 'i '4\ i 



A\a 



/ 



)?4/ 



Ju 



?. •• 



Feb. 



San~rr»ncisco Days 

San~"Ra-faei , /Ylarin Co., Cal.f. 
Died m aviary ofR.U^owe, 
_L,. San Mateo, Calif 

a" .. .. ".. " ;; 

nit HaJcM in intuiito.- t Academy -fro", e^f, ^-~i x»r 

(Tlfcnrioid, Academy jGolaen Gate HvK, San Franeiseo,Cali £ AAo-V 
o , Died in <3Liria.ry of A.HIsetibei-a, / 

-tad. Woodside.San mateoCo., Cali^. Sept. 

"Died in ciptiVity ** C.flS .captured la+e mar n 3 y, I 
O^o^LsW./Wademy "Bay indefatigable I<l.,Qalipa9osXJs. Mo 



.20, 
30, 
4, 
14,, 

12. 
30. 



uisa. 



Co., I 



ova. 



Micropalama. hiTnan+opus 



3,5",, Anser albijVons 



5"/fe CKauield-Sn\u.s.streperus 






A5I7 



o* 

Tack's S«^p, s-ooo ft., 
<T juV. ami. NtfE. Canbu, ModoC Co., Calif. 

cP'compl.sWTu.l e Lake, Si ski you Co., Calif 
% 



May II, h 
Sept 2.0 , 

October 17, 1741 

2-1, - 

'I « I* 



^ 









3.510 Talco columbarius bendirei &*&ch* 5m..KW. vVendel,37Coft,UssenCo.,Cal'i| ., It, 

<3,08y St ri a. occidental is caurina. 1-co^UkaC»^reQ al,y e 0ot-io,i!3g Manor, Marm Co., Calif 3>,edOct. 14, 

a nan r\ \ n rU-tonei in c»pti«Ty ■mC.ft.S.,S»»F»a»«*«.C»j;f.; ?»■•*■«> / 

oLUlU CreoSpl^d TullginOSa.4-u,l,a,r.o5aO* taken byD.UacK ,ti/( r . I "?3f o* , Ini.f»t,|»MeII,¥ChAM.H,fiil»y. Ho/. 12, 

AOf/ Stri/ OCCldentaliS Cd-urma cr 1 Captured ali/e Oct. |<?4-I , Manor, /V\ar'in Co., Caltt.TiieA Wo/. II 

fl <.- X I /^ " 'f*'™"- ca:t ' b / /Vl ». Pa»JKner, near . 

3.5 O/ tVCearVodrOma. homocriroa Cr'j'uv. 'Fat T^yT3arbecu.<;Ot£an _ Beaeh,Sa»Tnu,oico,Cal^.Now'ernber J4", 

__ . D.eJ i« eapt.Vity .Isenberg fty'uLT'ies^ooiii.de^n^ 

AJji n>matovKinixS erytnrogeriys Iravm-o/^ a d. 



Wild "tY-a-pped In Iniockma . 



'V,e& 



15". 



its Dendragapas obscurus pallidus ?im. 10 mi.S.vV. La Crra.nde, Utn'on Co., Oregon Aug. 2-g', 1^4-0 

«l e~.t.* ~D 11 o John "Theodore rancK 3. mi. S£- ' „ ^ -r- ^^ - 

a.540 DranTa canadensis leucopareia ; , m . Witefcfieid, sago ft., uassen Co., Gal.* F<,un<i d«a Ja-n. 4 ( |°4a 

' Centrocer-Cus uropliasian.u.s c? Canbv, Lassen Co., C<».l if. "Febfu-ary J 6, /^40 

iil c ccWmbanus bendirei ? im ? Stand iSb ,Uassen Co., Cal ,f. Mai~ch 4. 



1 



'SiJ 



II fa'" columbarius SULCkltyi ["b^^ref J$ CVJur"- / mi. S. cajlefi lie, Surprise Valley,47J5^t v C*ttf.' January 3^ 1^42 

Q I + I n . A -T» — » I 5h.t Dy'Alr. Orr's fa.-Hyjr.fn, 

Ocolopax rustitola fixsticola '. Coler-aine , CoTJerry , Xrela.n4 7° /«• p r,c,r te '•«• nboj-rta; 

PerdM perdix perdiX ? . 

Harbin , MarvcKuria 
Da.lainor^Barga, /AancWna. 



\f38 HaematopuS ostralegus osculans ? 
I5~f3 Humenius nninutus <? 



/Way 

AuSust 



7, 

7, 



If 4o 



/608 



madt 



"- 



/<?34 

/ 735" Tr/nda erythropus 

/f3«J 



ascar-iensia 



o"ad. Isita'iKar, rtellmnKianaTro/., AA ancWia. May 
d" Ffarbin, rAarichuria n 

r 



a, 



' 



171 



Catalogued by f] Q/^J lf^yu}^ie£c^~ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



Died m capt.v.Ty Tkul T^ng £Vi c kmsev Jan. 30,I?4I Grift Ace. Mo. 77?~Feb. % I f^X 



Tam.es fYVof fitt TLbert T Orr 

W.Floy firacelm , 

Died in captivity . . .. „ 

found oleid by John llou-sh ii ii i, 



."few.es Moj-fitt "Feb. 3.0, „ £ ;cped. 



fV. Floy "Brace I in 



eric kmse 



M 0L6 , 

Mar. 7, 
/AvsX.GrScnwiedeU Apr. <2-, 

JoWn ~RousV\ ,, 14" 



/ 



Gift 



i 's °j. 



77° 

719L 

778 
8o\ 



-IS 11— 



JLrr.CS IY\ f-f[tt Jkmes Mof-fitt Ja.rr.es Wof -j 1 L±"t A\a.y S } .. £Wd . 



/Y\iss 3o?a.rdu.£ "Robert T. Orr 
Tames Mojfitt Tames /ftccffltt 
T )i ed »m C ckgLi vit y "Paul Tung 



AYiss T3ogardu.s July .22., .. G'.ft 
Tames /YWfitt n Si, n 



JT i v i t y 

.. ., .. r\obert ~T~. Orr 

H. Walton Clark Tames tAoffitt 

Died in captivity u 

h .. » "Robert TOrr 
J.W- Alii^g r-nv-p, J VY , /Y Ufigro/e 



~R , L,"R _o_yvLe_ 



£e.b — Cp, u_ 



8oS- 
82,0 



10, 



H.Wa-lton Clark. May 3-8, 

A.H. Isenberg Sept. ia, u 

lb./,a Lack "t-Zool. Set Urdon April 2g,.J439 

Xowa Sta-te T)ep-t". of- ' 

History ^Ave h iVRs Sept. 50, 1^41 Cycha.nge 



Tames. Moffltfc Tames Moffat Ta.rr.es M of ft" tt Oct, 2.7, l?4| 6<pecL 



814 

57 & 

_S17_ 



82.7 



w 



One Kmsey "Robert T Orr enc Kinsey Grift 

1 . ... «/ : |C /a, y?4/ 



Died i in c a_pt i v i ty 



TkyDovV 



7 



7 



T.S.TJovV James Mojfitt- JS.TjovV 



4. 



ha.1her.of Tno. K. Orr 



HarrTBab^otk £s0 ? 



., S3 1 
, &33_ 
» &23_ 



/V\rs L.Fa^llt-vwy Xan.i°c, M.^i'H Mrs, L Ta^l Knrr — <s 14, 

X).ea .r, Capr.v-.ty >. " A- H. Isen berg ,. I?, ., „ .. .. 8-34 

,4.S. Hyde . Dr.ASidr.ev Hyde Dr. A.S.dney Hyde Dec. SJt, u „ ,. » 837 

JS.Dorv Tames Moffit-t JS.Dow Jar.. 8,1145 £4-0 

JayDoW JayTW "Feb. //, >■ « ,, n 843 



„ 8+2 



7 



/A.S.Loukasbkin /\ S.L-oukasKkirx A'licKael /^.We^marn A\ar. Ii" 1^41 Turch ise „ „ 77^/^ 



„ 15 



_J1 i*_ 



i ^ - | 1<T 






NAME 



S«. 



Loctliry 



Due 



J734- 

K /a 



■ 

1451 

31 
3Z4 
/?7£ 

Iff 



Tr,nd&. erytf>ropus 









$ Da-lamo^'Barga, A\»Txcbu.iria. September 10, l<Ho 

c?, „ .. •• Au.gu.si: /3, 

? rUrbm, „ May .2,0, 

ochropus ^a.a. I)a.|amor Lake^BarPa., u Ju.ly 4. n 

AcCipiter striitus velox o": <£mi.Sj£.Sel«dyT^ls,nuft v IukoCG,Id*ho September <c, 1^41 

• • cooper it r - ■• ■, 

'Bona.sa. umtellus umbelloides <? 

<? 4mV.SVKS«U^Ells t ffJooj»t :i Xlak.C« S Xl»l,o. 

<£~y.>M 5&oo-ft. 



— wr 

5*3 
394- 

• JLO+7 



8, 

'4. 

n. 



-20r 









■ i amy 

— 3**- 



da<l. 



II. 



3X. 



15. 






<r 
? 



r nA . 



£5 



II. 






M1 40/ 
' £070 

ion 

102 + 
3.051c 
106,2 
±1Q 



Tmi. 



J)endrAgapu5 obsturus ndiardlspnt J 1 2hni_S 

■ .i ii <f i .. „ 

o* 4 .. SW. 
o* ... 

& 



• 5ooo „ 
. 58-00 .. 






r 






411 

Hi 

10S3L 

367 
11 . 

.- 
45- 
' !■' 
I )C/ 
I Z07Q, 
!■ 
388 



Ceopbl 



iJlCuS 



02.mpl.Sktl. . .. . 

? . . . 

? • • • 

_*£ .__s t 



ileati 



oeus pileaius picmus 



cT 



i>rycbates villosuS monticola O* 

— a c = %=tmfii^L. - 



.. ., 
ii 
.. 5500 
■ 5ioc 



pubescens leucurus % 5" n 

. ? 4 .. 

lensoreus canadensis bicolcr & 5 

cr" 4- . 



rf 



2074 
4i 
3S$ 

2C72 



0* 
$ 



ii, 



17, 



'7, 
23, 

10 

} 



24 

(3. 

U 



£5; 



2 5 



172 



Catalogued by ^ .^^M fo^cd^- 



Taken by 



Uj 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



AS.Louk&shkm A.S, LouLk^Lshki'n Michael A.^ma^n Mar 15, 1 741 ~purcha.se /\cc. |Vo. 79<Zft . Teb. I3 p I <* 41 

» * M U '« 1.1 n ,i ,, ,\ U •» " M i ( ,, i* ' <? II 



_Cec.it lose Cecil lose T^keht T. Orr Oct. 3,, /?4/ Exped. 



_ffa.a. 



fy.S.Lo^ksisUk m /}.S. Loukashkin 
1?obet-tTOt-r ~Robert"T7 Oi-r 



"Robert I Orr 



Cecil Tose 

AS Lou.ka.shkin 



Cecil Tose. 
,A- S . U»A.k aSikkiJn_ 



o"<-/>7' «7 txchcinqe to U-S. Fish &n<j 
W,jcf/,/e .Tg/v/ce . iVm/. /? y /? <U, __ 



"Robert |. Orr "Robert I Orr 



U It « ■,'!/" 



AS. Lou-kasKW'm /\.S.L-ou.kasK kin 



■Sent //i Efchanqe to US. 'Fish end 
Wildlife Service?, Woskfn^on ,T>'c 



"Robert T. Orr "Robert T Orr 



__ 11_ 



__ a a— 



J A^Am4.kaLa^kijx___^ J SJ=-ou.lia5kkjji_ 



_ji a l_ 



* « » 



"Robert T Orr "Robert X_ Orr 



A S. Lou k ash km 
"Robert T. Ovr 

C ec'i I To s e 
"Robert: T Orr 



AS.Lou.kashkm 

"Robert X Orr 

Ceci I Tose 
-r?»b R rt T Orr 



Ceci I Tose 
'Robert T Ovr 



Ceci I lose 
"Robert T Ort 



A.S.Loukashkin. A.S.LoukasKkiR 



UUTOrr Robert TOrr 



Cecil Tose Ceci I Tose 

A.S. LoukasKin A.S. LoukasM<m 

JLbvrt TJQter TSoi3erlTQrr__ 



fc < 



_* *. »- 



% 1 



li tr 



W k k 



17 





4 


, y 






,, 


■» 


1 - 








u 




II 




U 


ll >l 






, 


1 


!• 







" 



Number 



C*>s No 



NAME 



Sex. 



Locality 



Due 



350 C* i stelleri annectens <? 4m. SMSeU^aUs^ooft^IclAoCo^Llano. Septenvter 14, 1^41 

3?J • <? .. .. . . ■• - » ., 22, ., 

■;5 .. ? 2muSSE. .. . i looft., „ 7, .. 

2051 ? 4.SW . a 58oo ,_. =. -_ _j_ it, . 



i 



381 ? 

3?5 , ? 

^ I 3 .. . •. tco-fl. 4k<l .. .. V 

22 Tenthestes dtneif iUulS sejfentnwalis? 2,mi.SSE. 

__U I! 15 2 Ul! — a tt_ 



isooj-t. 









vf, 






V 

/ 

/ 



4£. d&mbeli evmneUi 

3f2 JVanhuS hiemahs pacijucus 

/8?2 Dumetella. carol mensis 

414 Xxoreus naevms tneruloides 
2 075- Hyloc.chU guttata guttata 
2052 

47 .. ustulata sw&insom 

71 Dial id Currucoides 

40 Myadestes townsendi 

333 ' u „ 



* 4mi.SW. 

"-Comjl.skcl, •• ■■ 

cT 6m,.SvV. 

<f 4 mi . .. 



5500 ft 

5%oo tt. 

ISOoft. 
Sfrooft. 






Ami. SSE. SelwiyFallS, HOOT!., „ 



Cintetn mtaJowS., ., ' .. 

9m'i. (YE. Selwa^ Falls, MeOoft 

MCaiovw Crt. K, 

3 *u SSF. " 



>koo 
<l00.. 






33? 
4? 7?e|ulus rfdtrapa olivaceus 
2.043 AntWs rubescens |>acif\cus 

334 Kranga ludoviciana 
20 28 n»sserCi»li*s SandVichensis dntliinu-^ 
HO 2? 
20fcf 
1.017 
2042 Ju'nco 
4J . u ■• 



? 
c? 
? 
3 
& 



4 BU. SW! Selway Fal Is, 55"00ft. , 
Cantee* Me»dovifc, 
f Ym. NE. SeWvay .. 6600ft. , 
/r\eado»v Creek, / 



2. m,. SSE. Sel^A 



4w.. Swf 



7 



If 00 ft 
5800ft. 



k 

a" 



an+een Mea-dows 

tu. HfE. SeWy Tills, 6600 ft „ 

4m.. SlV. u ■. 5S°° ■■ •• 



§ 



" 



2022 

2023 Zonotnchia UutopKrys cjambeli 
2030 

43 , 

44 _. . »_ 



? 
d* 



.. 58<>o 



., 5500 



Otus flammed us 
J 13 1 Kamphocelos icterot\<stu.s 
£t3C Geospiza fulig mosa f ui.g ,nosi 

7<< //« co'a, t.-n„i Icatcr Jaucurz. 

t// " " 






/'-" 



Att/tntc^ Quebec, Car>a.</<i. 



20. 
11, 
17, 



II, 

21, 

8, 

28, 
25, 

", 
20, 

10. 



12 
20, 

10. 



I 



23, 



14 .. 



a. '141 

4, /<m 



/am'. 5F .^ITaKoe^ldoi-adoCo.^JS-of*., Calif June 
DieJ in a/ury of AM. 
t. "P*.lo Al*o, California /Y\a*-ch 

Cipt.reJ Apr.1,1^3}, Acidevny "6 U.^,Xnd<faa.|tH c T»li-t. . 

Galif^wlsk.tliei .nftrnr/, Cal.f flcii.^inTrarcist-i^aJif >■ I, II 

itc. Ca.y>a/a. January ^ /?H 



7f>o ■nt't.nt. 






ItS pry o bites will* Sua onus 



% 

OJuV. 



/fofe-mier Zl, Ifjl 



Co.p noujt, Oue.ieC, Carta/t 
OK ano.ija.n, 3rit',sh C*lv"i if* , Canada. January Z3, /i J S 

//o member !i, /9/I 



HMwik f*tt li-mi'- * 5i/ii/,/t Pjrt'vif/ 
CaKe. *tri da. . 

i-rrn: S.Svtc/iffC; r'yro.mid' LccXCj tfe.va.cla. 



Jv/y 



7 i in 

v 



173 



Catalogued by ftf/ov (Iko-cA^, ,/<,„,. /?. Durham 



Taken by 



Skinned by 



Received From When Received By 



REMARKS 



A.S.Uukaskkm A.S.Loukashkin "Robert ~T Orr Oct. 2J?4I £/f>eA. AccMo. 8&$ Teb. /£ (742 

ii H M »■ " M „ ., u B „ ii 

" " " " '' II » .1 " Ii 1 '1 H -i „ ., ,, 

""Robert T Orr ""Robert T"Orr 



A.S. Louka.sK km. A.S.Louk&skkiT 



Cecil ~T~os>e. 
"Robert T Oft 



Ceci I Tose 

"R°b F .r-JT Ol-r 



Cecil lose 

A.S.Lou-kaskkm 
'Robert T Orr 

A.S.Loukasrikin 
JXoh& y^ ~T, O r r 



Cec 1 1 Toje 
A.S.koVLkaLskki'n 
"Robert ~f. Orr 
AS. Loukasb kin 



■I ii n 



-jt u ii_ 



_!| U 1^_ 



Cecil Tose 



Ceo I Tosi 



AS.Lau.kaL . sh km fl._S. Lo ukasb kin 



Cecil Tose Cec i \ "Tose 

"Robert T. Or T?ober1rTOrr 

A.S.Lou-kaskkin. A.&.LoiAkasblf/n 

"R ^bpt-t T. fW ~T?o be.r-t T. Orr 



»l 11 



M 'I 



1 8. . 



II ii M 



Cecil Tosp 



Cecil losgL 



1 M 

1| l| 

1 I. 



H 1 



"Robert T. Orr "Robert /.Orr 



'i 'i ., 



'. •! K 



Cecil lose Cecil lose 



-fcun/^ssi Cited Mil-ton S . T^y Xy S , I «?^ I G.'f"t 

Dre4 in Capt./i'iy "Robert T Orr A.H.Isenberg /YWb5, |<H3 

IWiclUclC+Zoo/.Soe.UwU April aSMT^? 




Mrre-nS/Vrs. £,/£. lt,-nocl'er /fr.4l//fia..£j& LtnftJit 



ftl/n-n Broo/ls ff/M-n 8i-ookS 

(/times MoFFitt JameS Mo (Pitt 



» » 



g/7 April 3, 1141 



May -M /ft? 

•J il «' 



Nia b<r 



0«.Na 



NAME 



Locality 



D»ie 






A 






4 












991 fjuv Si-mi." " " ■' 8, i?Qi 

ill J.ff!ii/S 'ufor/cHnuS ^trac/ent/S rim Pyra-ra/d Sta.t/077, XX , /flO 

in <*■»> ' 

ti 1 -•.-,,«. pus, I /a. pJe.oJa.ta. 9- £**£. gc U fa. //..ctvca. .'J Zircon «. September P, ' ' M 'Y 

39J Otoc.Or/S a/pestr/'s merr, /// fad. DtLV/S Creek , PJodoC County, Ca/if. June. '/, /?1S 

393 " " 9,d. 

5~0 / f ¥fia aa*t CytnaCtfAa/vS cytTioctfAa/o* ?J ' <"■ Virji-n.'a MU-jtm,. #■ Svtel.tfc , ^rawnd/iAe, IferaSt J 'u /y / 0, Jfll 

S~oo ' ? t d. ' 

7 'UUuSp/2.0. neyadens/S ncradensls dad. Sat/t/nfett fna*, , ft, 

y/y " fad. " " 7 

Ylo <? JUV . 

S&1 bdmeata descrZ'/co/a. * ad. Tm,. i './'ram/a. Ctu A""> County, nerada lo, 

213 <?<m- Pyranlj SUt/ovfyrt-m^ toA^ " " 21, J9j0 

I i f P.p. to Cr«: -re-.- :.-.*. Bu i EC us 0* />ouf/a£ County, k°.7iS<iS flvjl/st iij J9o~9 

59*1 2 f mfl £ 'd. fa* re-nee., Do u j/ aS County, Hon Sos fl a re f> 1/, I9H 

?9? /ie/o%pn.a. ->ne.lod,a. f'Sncre.//*. fad. YiKf'twh Mis.,&m.tr^ic/ift,,fyrm»&JUt,/ll*i>. Jo/j /d , If At 

Ytf " " f Ja „. •' f. 



* jof- 



Y/3 

S~JTo 



tnorph-no. 9- ifni'. IV of Portland, Orej on 
f. ^2-m/. £. o /_? kamodtno, *fa&A. 



December AQ y 191 1 



December- Xi' / 9A" 



S7o ' " "2 " 

*Y <P CeJa,- /V/Z/i^Orejor? 

f^f <? fni. f.at Sta-mo/tme., IYt.£h . Ju/y '% '913 

Ocea.77odroTTia. fur-ca-to. to™,.. iM fo~vr>d on oe.ea.77 isac^^n/^ui/ito, Ca./it. September 23, 19 fO 






1i32 /JL-nuruS, bidr-m ,'cos 
1. 33 InrcLupiS or-7}a.fa. 

I C/SSop/s /e. sc r- / a. 7> cl. 

1 nj'/t/its /ctcroctpSa/ys 

l£ •b'.tcphaua ruha/Ja 






D,tJ in *.r,iry itJI.H. Ju-nitrf ,U/. ff/t. , C*./,f. Ma.u (, , /9ii\ 

- " " ' IS. " 



31 

Capfuretf al,*<; Sept Jo,">vz. o»^</; r y Oc^j, w, 3"</ °*-*-», '** * 



fad Manar, Mann Co Co. 



Chqc 



fr/TO^eA lifl^ /?rz .. 









■11s 

143 

sts 
S8i 

SI 3 



G avia immer 1 rnmer 
Colyrnkus duritus 



XI o 
S7Z 

SY9 

(c4i 

Iff 
S7/ 
Sft. 

2 Of 



$ tn\- 
a ad. 

%*l 

t\lymbus myricoll/s Cd/.forn.cus Sad 
h „ Sad 

? ,6 
Aechmophcrus occidentals Sad 

Tod 1 ly mbas pod tceps podiceps Sad 
Ardea hercd id5 treaanzdi f«n». 
Botaurus lenti ainojus ? n*t 

P/ejcid/s quarauna % *d 

Anas pldtyrbyn ches platyrhf> c bos Sad 

9 ad- 
Anas Crecca carohnens/s 3 jm. 



3m.. S Tahoe C.ty . LakeTahoe. Cal,/ Oct ^3, llif 

.... .. » 2.4,, 

Lake Tahoe , off Tahoe Tdvern t </aht March 30 t /?J7 

, 2. mi S. Tahoe Tavern t Calif •■ ^*, » 
LaKe Tahoe off Tahoe; C/ty , Calif. ApS±l / 7, , » (^ 



Rowlands Marsh, Lake Tahoe , May 30, 1 1 XO 

3m, 5. Tahoe City , Oct. 5", i9ZS 

TrucKee Fiver Outlet f „ ,. . J) e c. 1 3, lf2C 

DeerVark Station Truckec Icivar Tl acer Co Clf No *. I 

Vow/an Js Marsh La Ke T<aho& , Call f: June S 

.. „ .. 1111 
TracKec Vi ver, 4m,. below LaKeTahoe-^lf Dec / 3, / fold, 
If 

Hvwiand* Mars/,, /.a/re Tahoe. ,0*/,* Hay 30_ 1 1J.0 . 



l<fH 



174 



Taken by 



Catalogued by </«??<= /?. Dorfi*-?n 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



James MoFf/rt t/am*s AicfP/ft 



tJa-, 



,es AfoFf/tt ?lpri/ ^/ft*. Oft floe. Mo. f/6 At to Z^/99^ 



iiaat . //t/-/-y Rr-nta-ri Lif.it Atf-iy /J-„ $ ~-r) 



J&meS MoFfi'tt Ja-mes Moff'.tt 



1 1 /• 



B(, n jet- / Xoc t Jti-n J Bu3iJt££. •. faek Ion J 



U* m *s Moffitf James /foffiff 



W. D. StroTTf 



IV, D. Strovij 






F. Sl7}0'/7?t 



f. _S /7>Jfng 



S*.pt. 3o,/9W 



ru " J*, 



ZW aa CjLf>t,i,tjf ffabert T- r t- M. H. Is.e.T,berJ May 7, / ?W 

" " " " /L. " 



Ja.-ne. n. Durham 



wain, l 



£.rre. C ■ /Swsey ~Ab £<?/-/ 77 C?rr- ^Iri'r. C- K/nsey C?C~f i , 1 "— 

James Moffitt James Moffitt James Moffitt Apr, I I, MZ Gift 






„ '• a 



" ISO June v * 



„ ? 4S Jan. H, /ff3 



it /' 



-*J M- 



-M W **- 



«l « * 



_ll I* u u «» 



Nwoba 



0* No 



NAME 



Loc»liiy 



D»te 



I 






. 






" 










1 









53L 
SS( 
Set 
S7t 

6 7/ 



]/■ 5 pons a 
/Yy't'Cd collaris 

a ■ 

Nyrocd dffin'iS 



cfad 

fact 

s ■"" 

' rm 

I3„h»d) 

* - 



+ Trvckta 

^ Bucephdt* clanau/d dmer/cand Sad 

A3 7 , .. .. Sad. 

- Trachta. 
ffo . Sim 

+ Tmc4#a 

stc . .. l#t 

579 __. . fad. 



,\.»lsnds Marsh, Lake Tahoe t Cj/,/ October 17, I9M 
TrucKev 7?,rer, Yr~. beUwUKc - ■■ March 3, 1 9*7 
Kovlonds Marjb , LaKe Tahoe, Co/,/ fluyust JV lIM, 
Lake Tahoe , of/ A I Tahoe , G»/// December IS, 
~%~i N^fn^ri .(B/acK<*°cd 'CrceKfitif. u 1 3 



s-73 

S3"j, 
25 3 
-i 7 
S¥f 

2(>f 

S77 

3/o 

fOS 

si<t 

s&s 

1707 

12 

13 

IS 
Sfl 

S-/I 

SSI 

Wi<t 

IJ7 

■III 
SiX 

.T 7 C 



+ Trac»i«« 
fdrf 

Me I an, tta fused dejlandt f »*► 

Mergus merganser amen canus Sad- 

fad 

. - . Sad 



TrucKee Ruer Outlet , Lake Tahoe Ca/.f March V 1927 

Near Tahoe City, - December J I llJO 

Lake Tahee .i„- 3 Tahoe Tavern, Co/,/ April 13, 19 J/ 

.. ,off . ... •• .. 3. 

_» . nff TJurton Cr ee k ^C afif. Ike embe r If , 17 *4 



O im 

fad. 
9ad 
lad. 
9 im. 



Trucfe* ftver Out/et LaKe Tahoe , Col, / ,. 13 

Observation Toint „ .. - October 23 , 

Truckce ~River fm, below Late Take cut Maf 3C, ifM 

3 m,. .. „ - -I . 2f I9A2. 

Near Observation To/nt, - October 3/ / 9zt> . 

3m, J. Tahoe City , Late Tahoe, Cab/ r .. 3, I 7 2S~ 

TrucKee ~k?iver, 3 mi. below LaKe Tahoe, . May P-T, I 712. 

LaKe Tahoe , -fc m,. N la hoe City , Cat,/ December Id, I93.(> 

Mouth 'Burton CreeH, LaKe Tohoe , Calif May 3o, I1Z3 

S mi. 5- Ta hoe City _ October 3 ; / 1 2S 



Neryus serrator 



8 <m 

? in,. 

Accip/tcr ^ent ills striatulus 9 ad 

Acclpiter coo perii Sad 

u m 9 im. 



Truckee ~Ri\/cr , f-mi below LaKe Tahoe, ■■ December 3 l°3.<c 



Bear Trap ~R 5. ,Tlacer Co., Calif July 3, '73V 

Summit Tlacervii/e Crrdde EIDoradoCo&tF /{uyUsT II, If If 



Accipitcr stnatus velox 



9-Z 



Buteo jamaicensis boreahs Sad 
Ta/co met icanus Sim 

Oreortyx pi eta picta 9ad. 



Near Ward Creek, La Ke Tahoe Calif. ,. I.Z, 

Mouth 'Burton CreeK _ „ „ „ October If, l?2(, 

Hope Valley , Alpine County , Calif October £■>/, „ 

£levatia> r.ooo'tt ' 

Uefer Vel ma Lake , El Dorado Co, Cat, f. /Votember T „ 

Pd gf Mea dows ,T lace r Co., Calif Ele* CtOOfr June H, I93*f , 



%ad 

- m m * ad 

9 in) 

Lophortyx Cdliformca californica Sad 

« * m S ad 



Yx m, 5 Tahce Tavern , LaKe Tahoe Ca/tf May 



*?. 19X7 



2 it, £ Tahoe City, ., 

Mouth ~Bur('cn CreeK , . 
Tahoe C fy_. Lake Tah oe Cg/if 



October % I9JS 

i 3. /Wt 
December 12., 



S3 3 
VL 

is4 

f»7 
3 is 

I loll 

II CO 



Torzana Carolina 
Ac tit is macula rid 



ruth- 
dad 
Sad 



Mouth 'Burton CreeK, Lake Tahoe Cahf October /3, ,. 

How lands Marsh, Lake Tahoe ,Gt/if Ju/y 37, ll'S 

.. 7, im 

June S, 1711 

.. . _^ . «u_ J ^_ _ 1 9, l9 3» i I 



Catoptrophorus Semipalmatus inornatn 
Limnodron\u.$ gnseus griseus 
Capella deli caXa 

k I' 

Ereunetes mauri 



9 

Sad 
°ad 
?£ 

Sal 



July 
June? 

May 



llo, t<fi<e 

4-, \ a tf 

2 9, l93>r 

11 -i 



175 



Catalogued by /6w^ £>&**> 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



James Mo-ffitt James Moff/tt James Moffitt fynl / j ffju Q,/^ /} C c. fYo. FYS', January t4 9 /?¥$ 



-h a_ 



IS 



" 







fG 



_XI u_ 



Ntotw 



Or* No. 



NAME 



So. 



Locality 



Dale 



S9f Ere>ane-tes maun ?*/ 

57i> troha mmuti/la Sad 

5 77 ■ 9 ad 

(off Erolia alp ma sakha/ma 9 ad 

1.15 . u *W 



Rowlands Marsh , la/re Tahoe , Gt/,f ftpnl 31, 1127 



fla/ 



: 



SV ■5te>g,anopus tricolor 
Li 
110 I 
153 

f/i LariiS d^lawarensis 



fad 
Sad 

f 3d- 



a 



im. 3 on. S. Tahoe C*sTy 



June 
June 



Jklaicr- 



1 9 If 



<7. 

**, 

30. 

xl. 193V 

5. ,11? 

1A. tfJf 





511 




i/f 




s?J 




57* 




v/y 




Si 




u 




SSO 




SSC 




150 



Larus dryc/rfatus smithonraotrs 
Larus calif ornicus 



Xema 

C6//c/oo/as myra surma mens is 

Sterna forsTeri 

'Bubo v/rg/si/anvs pacificus 

• t Qccidentalis 



3 ind jr 

Sad 
Sad- 
fad 

Jim 



?ad 

tad 
fad 



Late Tehee , ?z m, or' Taho* C,(y / ., April 

Rowlands Marsh. Lake Tahoe. , Co/if May 
Lake Tahoe , '/* mi S. Tahoe Tavern , Cat/f April 

3 mi S Tahoe Citj.lafe Tahoe t Cah/ October 

Vow Zand's Marsh, « - » June 

n a i. i. •• a 
Mouth ~Burton Creek „ „ „ Not/ember 
Lower Velma Lake , EIDorado Co-, Cahf 
Near y ard Creek . Lake Tahoe _ Co///. ,_ 



1% 

If. 
20, 

I 7. 

JJL~ 



IU7 

1727 



in* . 



30. 
I, 
6 



nit 



/12<o 



ifjtr 









5 So „ . *W 

pa He seen 5 9 ad 

f2f Glaucidium qnoma cahforoicum Sad 

If 8 Aego/ius acadicus acadicus fad 

? 3 . Chordeiles minor hesp eris _ Sad 



Near rltuih ~B/ackwod Creef, lake Tahoe, Co/. 7 January 
Near Tahoe C,ty, lake T&hoe ( Oct/./- Not/ember 
J mi S. Tahoe 7a rem lake Tahoe, Co///. January 
/* mi /V Tahoe C/fy , ■■ June 
Tow lands Marsh u ~ July 



A. 
30, 
H, 
1°. 



1127 
I I'd 
192-9 
1119 



W .. 9aJ 

%% TJialaeaapt/JuA nutta/h Sad 

309 .. Sad 

35-5 . . dad. 

1J.X Stella./* aal/iny ,* S>ad 



iVear Home wood, . ,. .. August 5. 

3 mi. S Tahoe Cty . ,. , Hay it , 1923 

Near mouth ^/ock^ood C reek - t late Telit*S*i.f rtdy i 5". I lit*/ 

~Burton Creek Meadow* , lake Tahoe Ccl.k June ft. /92(,,. 






M 
739 
iio 
iS7 
3'¥ 



Colaptes Cdfer co//ar/S 



Sphyrofuius vonus dagqetti 



fad 

Sjuv 

$.Jt"l 
ffad 



Ward Creek, Lake Tahoe f ftf// 
~3urton C reek Meadows . lake /jhoe,Ca/,f 

li mi S Tahoe Tanern 



Sod _ .iolord Creek J mi. from 



.July 



Z1. 
I 9. 

9, 

3. 



I?/? 
1 121 

111? 

mi 

19m 

1911 

If 25 
1124 
I125_ 



\ I 



lies' 

311 
3C0 









thjroideus {byroideus 

■' 1. N 

Drjobates villosus onus 






Sad 'Burton Creel( i £ rrn W- 

don .. .. 2. mi /rim . ■■ „ June 

fad Near Ward Creek , Lake Tahoe, Ce/rf 

Sad Mouth Burton ... •• rlay 

fad 3mi S Tahoe City _ . . October 



1°, 
2 9, 



I5S 
7L 

if7 

HI 



aibo/arvatus dlbela r t at us 



ad. 
fad 
fad (V 
Sad- 



Woods near Tavern , 
Ward Creek, 
Near Tahoe Tsvern, 
' ~ 5. » 



July 

Jane 



2lo, 

a, 

il 

1, 

30 



11/9 

iVI 
11/1 
1 121 



176 



Catalogued by Ib*^^ Ga*-*<^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



James Mof-fitt James M off/ ft James Moff/tt Apri I I , iWJ Giff- Ace No SV^, January /£, /?*<3 



_* Fe bru ary IL *_ 



• 



_U u_ 



?. ft. Wotsor? 

James Moifiit 



James Moth' ft 



_u u_ 



13 



Or* No. 



NAME 



Locality 



3i>t Dryobates atboiarvatus albo/arvtTuf £ad 



Due 






11 

ixx 

5 S3- Pi cedes arctiCus 

157 . 



'Am, S Tahom Tavarn. tafe TaAee.G,/,/. October 19, / 91 4 

.... . . ... Aujusr ao, ii/s 



9ad 
dad 



Cti 



> 



.. October I 7, I fJS 
lower Ve/ma Lake , El Dorado C, Ca/,/ f/o*<r™6er f § lilt, 
Mppcs-Vetma Laitc, EJJlezojbU:,, Ca/,/ /*■* 1*>o. June Ag, iSASL. 






1st 

i W 

SOS Tyrannus vert,ca/,s 
3 it Empidonax troilli trailli 

. •— 



fad. 
9 ad. 
W 
dad 



Ward Creek, J?imi f-rmlafc T a Aoe,CoA/ 
Rowlands Marsh , Lake Tahoe, Ca/,/ 
Burton ( ?ree/r Meodows La/Te TZ hoe C„/,f 



October /(, , 
July J. I. 
7. 
August AS 



1931 

Hit 

/U5 

. IU(. 



I 






IcXI 

XIX 

506, 

1 5 1, 
loXX 

1st 



hammond i 
Vrrighti 



Sod - 3 mi above 

dad Meets Creek \ f mi from 

ffod Am, S Tahoe Toterr?, 

3 ,m. TJurton Creek" rTeadovus , 

9 ad Ward CraeL,Jimi. fc*jm_ 



May 

31, 

s, 

A a just IS. 

June, _1_ 



im 

II JO 

19X7 
HxL 



tdd 
9ad 



Im, M 'burton Creel? , 
'/%mi S Tahoe Tavern 



dj My icchdnes richardsonr nchdrdsonr dad 

3*1 ,. . .. 9 ad 

951 . . £^ 



May 
June 
July 



Near Upper Ve/ma Lake. El Dorado Co.,Cal.f. 
/i nil S 7?>A>oe Tavern t Lafe Tahoe Ca///. 



IS 

as t 

i, 

10. 

I. 



19x7 
19X9 
111! 
19X3 
1919 






377 Otocoris a/pestns sierrae Sod 

S7f . . .. dad 

yvj . . .. m 

lt.0 , , fad 

9Ai _. - u dad 



3 mi £ Tructee , Nevada Co, Ca/,/ June 



T/acer County Sm, £ True /Tee # Ca///: July 



2 3. 
3. 



I9*s 

19X9 
19X9 



9iX 

Its 

3<oS 



9„d 

9ad 

lampro chroma SadO) 

9 



Ward CreeK, 3'imi abo/e Late 7ahoe,Ca/,/. December 
kmi- S Tahoe Tavern, Lake Tahoe &/./- October 
fiO Cyanocrlta s/el/er, fronfa/,s 3ad N^r Ward Cree/C lata Tohoe C&/,/. u 



5, 
-LA, 



!9Xlo 
IP4 

/ fi r ,. 



' 



f'7 . 9*d 

-~SI flphelocoma ca/i/orn/ea immanii Sad 

%aj 
"r^' Corvus brachyrhynencs hesperis dim 
131 ~-i/u s cjanee eplis/u-; .?(')im 



Snti. S. Tatiee C/fu . 

Vcw/ands Marsh t 
Am; iVWdrd CreeK, 

"Rowlands Marsh 



flay 

October 



II, 

29, 

L 

si 



ins 

1,21 

i,xs\ 

ilXL. 



■ 



/CSX Nuci-fraq a Columbiana 
ff7 Pcnthestes oatnbel, abbre\l,atus 3 ad 
f*f . . 9 ad 

Psaltr,parus rrvnimus plumbeous 

_ ■ : . Zmil- 



Ldfe T&tioe , Jm, S Tahoe Tavern Ekv.CXSOft Ju.ne 
3 mi S TaAoe C,/y , Lake Td/io? , Ca//- October 

'j it,'.. S- Tahoe Tavern , LoKe Tahve Cd/if Decemucr 
r^alts . F.mrr^/r/ Tl af . - ,. A/ovcmher 



i. 

i I, 



, fil 

I9XS 



£ajle 



7, i iXL 



413 Sitta carol, nens/s tenuisn ma fad 

¥30 . . f ad 

5lr>9 . , dad 

Siff . - 3(r)„ 

539 ,. , SW. 



3. mi S Tahoe C,ty. LaKc. tanoe, Ca/.y October 1.7, 

iVeor Ward CreeK, . .. I % 

i mi S Tahoe Tavern , . .. D<sc<?rnber 9, 

% "K S ■ - . . t September 30, 

( Cotmm 7i*a, A l r ,„r C; Cj/./. El„ ■ gtOO 1 Occ'oJer A¥ t 



I9XS 



I9X(, 



Taken by 



177 



Catalogued by ■&%*&* C*^****. 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



James Moffitt James M off, it James Moff,tt Apr,/ /, life Q,H Ace No $</S~ t February 13 / /?/j 



l\ H 



JJ£ 



n 11 



Hmbm 









a*. No. . 



NAME 



Age 



Locality 



SjtS Sitta Carolines! S ienu/ssima 

u 

■ 



Due 



su 
(.13 



°n)im y* m, J Tan** Tavern, Late Ta/ne, C*/,/ October 3~. ,?JlL 

dad Summit T/acervtlle Grade, B> Dorado C, . - riujust II, I 9/8 

(fad Near Ward Creek Late Tan oc, Ca I,/ October I 7, /?JS~ 

d.m . S Taboe Tavern late TaAoc, Co/,/. July Jf. II If 

.9 ad /W Ward Creek , Lite TaMe , CaM/. Qjjtobsr O, tfJ 5~ 



pyamaea melanotts 
Certhttf fdmr/idns ze/otes 
. pyymaed meldnoti s 

Cinclas m<-x, cartas unieo/or 



9 ad 

dad 

djU.* 

9 ad 
dad 



'/im. S Taboe lavern , Lake TaAoe, Ca/,/. April II, Hi! 

Bijou, Late Taboe, Cd/./. June S~, 

/Year Taboe Tavern , Ld>tc Taboe , Ca/-/. y_T I 9 20 

'B.jou. Lake. Tahoe , Ca/,/ .. 5", /?;/ 

T7ucte eT,ver, >t m ; be/o* L*t* TZAoe Ca/f. C)rtober 2.7 192? 



' 









' 



1iL 
14 

Hi 
/So 



Troglodytes aedon parfXmani 
Ndnnus hiern<x//j pactttcus 
Telmatodytes pa/ustris pies 1 us 



9ad 

9ad 

Sad 

dad 

9ad 



Ji. mi S Tahoe Tavern , 
Ward Creek , 3 mi above 
To w lands Mar ^ h , 



13, 

/)u«ust IX, 
December 3, 
June S 



I IIS 
IIM. 
lf/9 



floX 

set" 

fit, 

S$3 



Ixoreus naevtus merulotdes 



Hylocich/d cjuttdta nanus 



dim 
9,m. 
V im 
? 



Tahoe C i/y , 
Ward Creek , Sou. about. 

'/* rrn S Taho& Tdl/CrS), „ u .. 

71cc ft 

Lousr Velma Lake EJJloj-ajl^Ci^Cald'.L' lot tVatember 



No vember 
October 



30. 

S, 

30. 



I1M, 



lolO 

u9 

3SS 

fV 



se" 



uoiensis 



dad. 
dad- 
dad. 
9 ad- 

lad 



<o20 
<c29 

yy/ 
ii>f 

LSI 



ustulata ustu/ata 
Swam son/ 



Yif . . dad 

lit! . dad 

l(>S3 . . cfad 

dlH Sialna mexicaria occtdentdhs dad 
SIS . . . $<*l 



$aJ 
$ad 
dad 
dad 
dad 



Rowlands Marsh ( Lake Tahoe , Ca/i/- July 
A. mi. S. la/ioe Tavern, lake Tahoe / Co/,/ /fa* 

M.Her Lakes, ElDoradc Co, Ca/.f. 

.'/a. mi. N . Ward Cuc k , Lake Tahoe, Cg/,/ June 

,'x mi. S Tahoe Tavern , .. « /■ Msy 

Burton Creek Meadows Lake Tahoe,Ca// 

June. 



3.1. 



If 13 

Ml 

•t 

iU4 



2.3 l~ljl(a 



iiW 



Ward Creek, 4m, W 
Pi mi S Tahoe Tavern , 



V37 
5il 



currucotdes 



Myadestts to^nsendt 



1 i'f—TZs.y.lus Sdtrapa c/ivaccus 



3-ad 
1*1 
dim 
Sad. 
-dadL 




Jun 



TZowldnds Mar^h, 



7j. rni S Tahoe Tavern, . .. .. November 15, I 9 AC 
Upper \le/ma Cafe, £/Dordao >?o, iW./ Lie, fooo' July 3, 
Ne ar Ward Creek. Lair,, TUb**, Ca/.f. QclohjiyL L£ L 



UJ5- 



/3<ii 

i¥l 

131 Corthylio calendula ctneraeeus 

s/4 . 



9ad 

dad. 

%>d- 



( eJevat,~, 7*00++ 

Gorae above totjle Lake, tl Dorado C*, >-a/,f J}ecember 3, li3l 

Summit T/acert/ille Grade t' Jloradc C c , <-i»// August /I, /9 if 

3m, S. Tahoe Ct/y . Lake 73/ioe, Ca/,/ October JlC, /W£" 

Mouth 3 urton Creek , « .• .. 10, •< 

■■ m IV Ward CreeK ... t 2 IflC 



Taken by 



178 



Catalogued by Jfaj^a^Gsi*-**-^ 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



Jdmes Mo#,tt James Motf,tt James llojfitf. f) pn l L, 194A Qi-ff Ace hh f^S Tebrusry /5~ t '?^3 



II. •• 





































. 












Ii 
II 


'■ 






















































h 
















" 


" 


•■ 










'■ 


• 












" 






it 






















ft 






H 
U 
tl 


U 

„ 

II 


ll 


ll 


■ 












■■ 




l« 




II 


u 
















" 




■ 


•• 


■ 


II 


II 


" 










'1 


















■• 


M 








































■ I 


" 


'■ 






" 






- 












■ 1 
•1 








• 

„ 


■ 




























" 














ii 


• 


> 










•• 


" 


ll 




|f 


h 
























a 


'J 










" 


» 








'• 










































ll 


* 



_i| u_ 



Nuote Or* No. 



NAME 



So. 
Age 



Locality 



Due 



SCO f>onr>byci/fa Cedrorum Sad 

IIO Lam us boreal' s mi/ictus S 

H Vifeo So h tonus Cassini Sad 

ioCf . ylvas Sviainson/ Sad 

til . . Arf. 



/} m. S Tahoe Tavern, La/re 7aioeCa/,/ ity vem6cr Id, 

~Row lands Marsh, Lake. TaAoe, Co>/./ October nt, 

Summit f/acerville Grade , Si Dorocbc, ■■ fiuQusT' I % 

J Tahoe Tavern, La 4* Ta*'e,Ca/f. May S, 

I ■ m . - . 1 u II •111 Of i_ 



S01 ]/ c r minora ce/ala lutescens (Pod. 

y> ■ . . ■• Vad 

CO . ruficapilh ridywayi Sad 

L,2S . ., . Sad 

1'f - . . Sad- 



Near Trnera/d ~Bay , 
Ward Creek t 
/tmi S- Tahoe Tavern, 
Nr Ward C recti, 



August 

J une. 

n* y 



IUC. 

/1XS~ 

ll/f 

mi 

1 120 
ill? 

1 121 



XL., 
11, 

n 

20, mH 



11, 

02. JrendroiCd aestiva. brewsteri 
(.30 . 

' )i . dudubooi aadubon/ 
(c05 _ . . 









■fad Near Emera/d Bay. 

Sad "Rowland j Marsh, 

9ad 'Burton Creek IVeac/o^s, 

dad Tahoe City, 

° ad /f. m> S Tahoe Tav ern , 



ftuaust 
J une 
May 
April 
./lav 



1SS 



fs-i 

023 Opororms tolmiei 

t-3i 

3 SI W/ lsjoaia—pusiJl& chrysealjcx. 



°ad 
$od. 
Sad 
Sad 

Sad- 



Above ~BiqTal/ant late. Si J>orado C, 
Ca/,/. S/ev 

& mi. N. Word Creek, Lake Tahoe, Ca/,/. 

'/* mi. S Tahoe Tavern, 

Mout h T i urtan Creek, .. «_ 



Junt 



Ma 



3SJ 

tin Ayelaius phoemceus nevadensis 

*/os 
I H3 



S3 
si 



$ad 

Sod Rowlands Marsh, 

Sad- 

9ad 

1 ad 'Burton Creek Mea dows , 



Californicus 



*il>3 £uphaaas cyanocepha/us 

its 

_£& . ■ 



Sod 
Sad 
Sad 
Sad- 
%ad 



J)onner LaKe, Tlacer Co, Ca/.f. 
Rowlands Marsh , Lake Tahoe ,Ca//. 



30, 

'3, 



1117 

ii 

1127 



XO, 

* 

XC, 
2 7, 



1121 

S 

IU7 

Ii 

-lUf 



XL, 1 130 



lj 11 21 



/7 i ftf 

Xi>~, 

ii, 1930 

Barton Creek Meodou/s, LaKe Tahoe. C*lf. . 20, 11X1 









H^X rironaa ludovi ciana 
Si Tasserma emoena 
I0 1 He-spenphona vespert/na brooksi 
llcX 

I SIS 



'/xrni S Tahoe Tavern, 

\dard Creek, Lake Tahoe, Cah/~ 

Mouif, 'Burton Creek, Lake Tahoe, Ca/./. 



<?*d 
Sad 
Sad 
tad 
JjxL , /umi, S+TaJuLeJauern. 



11, ■ 
21, II Ii 
//, HI? 

^Jhtaher 2111k. 



7* Carpodocus Cass i m Sad. 

1X7 . dad 

W . . lad- 

tlO . . lu 

J iiC lector CAl.f.rnica Sad- 



du.lv 



Neor Ward Creek, 



177 
SOf 
SSf 

ssi 



3od 
dad 
dM 

Sad 

Sod 



7, lilt 



October IS I1XS 



Above Sticks LdKe . Si Dorado C„, Ca/,/ Om %$od July I, 1 1X0 
Ulear Uffer Ve/ma late , £1 Dorado CV, Co/,/ ei*.. tSoi „ LA, 11X3... 



Upper Ve/ma LfXe , tooo .. X, W3- 1 * 

H/cth Tern Slukucod CreeK, Ute T*ho' Ca/.f. 

£le*. Hoot* August X%, 

B*/ou Lower Velmo Lake. El Dorado 0,, Cold a/ o 

Tfrr i%oo fi n/overnber S. 

Velo* Loner Vdmo LaKe , El Dorado C*, Cold eir,. Ifoo » % „ 
Above TrucKcc Hiter , 3 n,, beUw UK: Taine CoPf- 

. fi« l ooo f t- : jLy_ i o , iixi .. 



179 



Catalogued by J&j^ <^~>^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



J d mes Mo-ffitt James Mo#,tf 



When Received 



REMARKS 



James Mo/6// fynl /, IWi- Gift flee. M>. ?V5~ t February /? t /f/3 



» • 



■ 4 



1% . 



.. *< 



" -36 „ 



_J| U It— 



I* 1 



Nu l« 



0* Nc 



NAME 






" 









Locality 



Dale 



L31 fimcoh <rnuc /eater cafi/ornrca cfad 

d'ad 

.. 



LIS 



L31 



dim 
led 



?|0> 



HTX Leucust,^te ttfhro(.otn Jawsoni dad 
Hl3 . . dad 



Blev JTO°t' 

Se/arv Lc»er VelmaLa/te,£/J)^rada C.,Ca/./. June i / f /</!/ 

Upyer Ve/ma Lake, Fl Dorado Co , C a /./. Orr food September XL, I 13JL 



November jf / V* 

Dr. Tooofl 

More /rucfce finer, 3 mi. bet.* LaK* Tan-K.^,'A tidy 10, 1 11 J 

f«cr rtco/r. 

2elow Lower Ve/ma LaKe , Fl Dorado C. , Cy/.f June V, 

Upper Ve/ma Lake, Fl Dorado Co., Co/./ th.iooe September XT, H3X 

flbove. Dicks Lake, „ CirrSfvoJuly I, lilt. 






?rd 



US . *ad 

fiX. Spinas pmus pinus Sad 

S3S r tnsTii sal/camons dim. 
iLtL - psaltna hesperophi/us dad 
1<>1 . _. „ ¥ im 



Grouse Canyon, ~P/acer Co, Co/if. October Hi, 
Tahoe Cify , lake Tanoe, Calif. .. I V, 
'Burton Creek tleojows, Lake Tahoe, Co/,/. June. I L, 
Im, S. Tahoe City, „ . O ctober X 



L 31 Lot/a curvi rostra bend/re/ dad 

L33. . dad 

433 . . lad 

634 - , °ad 

ti£ . . ■ Livedo". 



//ear Fteiss Cabins Alpine Ca , Calif. 
Elev fUOOfl- iVa&r feci fec/t Teak 
Near Mens Cabins , Alpine Co , Ca/.f- 

£ler g**o*/: /fear f?od foe it TraA 
/Year Weiss Cairns Alpine <V, Ca/rf. 
£/ev. X too ft iVear fed Tfxf TeaK- 
rVeor Meiss Cabins, Alpine Co, Calif 
Fie v. tvootr. /Year fed focK TeaK. 
Near /Veiss Cabins, Dlpme Co, Calif 
Fie* Xi/orisr A'e^r fed focK TeaK 



Ma 



3u, 



i Us 

IWL 
1134 
/US- 

11X1 



TS Oberho/ser/a ch/orura Sad 

117 . . Cfad 

3S>i . . 9ad 

3/C . . lad 
LCf T'tpilc cnaculatus Curtatjts. dad. 



/i mi S Tahoe Tavern, Lake Tahoe Co/,/ July 



Vlard Creek , I rn/ from .. 
flcutl, Ward Creek t 

-A t' S. Tahoe Tavern, u. 



Ma 



JifXtL 



0-K 

AC, 

SI. 



1111 
11*1 

Hit} 

111? 



SJtl .. 
SLL . 
fo3 

IS! rosser cuius Sandw/chensi s ncvedcnsis Cad 



cf im Ward Creef , Jm, dbove. 

<?im Tahoe Tavern, Lake Tahoe, Co./,/- 

$ in). J m, S Tahoe C'tt , late Tahoe, „ 

'Rowlands Marsh, la/te TaAor, Ca/i/ 



October 
Decern her 
October 
June 



/SI 

s-fi 



?acL 

aldudinas d'ad 



Lll Chooctestes yrarnmacas strioatus ? ad 

60/ Junco oreqonus thurberi $ ad 

II Opizella passerine arizonae «?<*9 

n — . . * 2w^ 



Tahoe City , 

/i mi S Tahoe Tavern, m 

/Year Tanoe City, 



April 

May 

fipril 

July 



II, 

V 
3. 

S 

a 

21. 

% 

It, 

3 



me, 

>t 
I US 
I VI 

it 

1121 

It 
U 

UTi 



Hio . . . sw 

70 Z.onotnch'a leucophrys leucophrys 3 ad. 
L03 . „ Sad 

Hi •• - 19 ad. 

" c jam/ie/, d dd 



al IT), b ., - „ n » 

Near .. «... 

'/i mi. S Tahoe Tavern, Lake Tahoe, Cat if 

J* dfy. ■■ 

/umi- S ■ . ZasjertL, u - 



October 

July 
flpnl 
Jurye 
-Apr, I 



7, 

3, 

3 °, 
I, 

3io\, 



I US 
111% 

im 
in', 

lUl— 



■ 

:'IL 



Sad. 

S I") 

$ im <>) 

Sil Tasserella iliaca altivayans Sid 

^ -m • Lxneiaschee/isis 9 a d. 



Yi\ m, N. Ward CreeH. - 



Ottob* 



■September 



a. 

I 

lo, 

3 Q r 



IU<o 



180 



Catalogued by ^^^ (U*-*^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



Somes rjoffitf Jo/nes Meffitt James Moff,tf fyriL I, Wjl (5/// Ace. No. fVS T c twry JC f /f¥j 



: 



-27- 



■ 



Nu*r»bcf 

{(Ml 

: 

! 



Or*. No. 

3 (, 3 To s s e 

S/X 
U 



NAME 



•//* /A 



re/la i/iacd s i nuo ja 



: 



S3I 
539 
511 
S*Z 

£23 



s«. 



Sim 

£ m 



Locality 



Due 



/V<?oV Ward Creek, Lake Tahoe, Cat./. October /&_ 

13, 



Burton Creek fleadous lalCe 7&Ave 
'/* ml. /V k/W Ow/J- , 



■ 



Sc hi i faced 



Sim- 
Sim. 



I, 
II. 



13. 
It, 

September JO, 
October <2, 

, . ft 






' 



U9 
9 of 
to J 
SH 
S/9 . 



cs4 
(.of, 

(c3(r 





iSl 




lot 




HI? 




Sic 






■ Jil 



canescens 



man p 



osae 



9 ad 
(Tim. 
9 im 
(Sad 
Sad- 



At 



7, 



Sod 

Sad- 
Sad- 

Sad 



/i t), l9. U/ard Creek , lake Tshoe , d/,f. September 30, 

_* <■ = > ■ - u « . October 2,_ 

..... JJ r V, 

October //, 

. April <}, 

. ri*y % 

—u .lime. /, 



11 if 1 

I US' 

It 



Near 
/* mi. S Tahoe Tavern, .. 



i1*7 
11*$- 
IW 



Sad 
Sim. 

cf im 

SimQ) 



Near Ward Creek , 



U^N Ward Creek. 



July 
October 



H, 
3. 

A. 



I1*S 

11*1* 












S3.4 

Hi 

S/9 



S im 
Sjuv. 

?M 

9 ad- 
9 ad 



J! mi S Tahoe Tavern 
Near Ward Creek, 
'/XIM.N. Vitrei Creek, 



J une 
October 



II, 

2 



in*/ 

IliS 

lUlo 






CSS 

kC7 

'21c 

en 



nsi 

/CO 
St3 

sis 



9 ad 
9 ad 
lad 
9ad 
9 id 



/i. mi. S Tahoe Tavern . 



Tarfiol albino 
2% mi S Tahoe Cit\ 



7 



Ju.tr 

Jlllf 



i 

*7, 
-IX- 



,1*7 
IU1 

ilH 



ma lincolni hncolm 
mclodia fi sherella 



■fad 
Sad 
Sad 



June 



2. mi Tahoe Tavern, „ „ 

3eor Ten Canyon , ~Place?r Co., Co/,/ , 

Rowlands Mars/) , Ldke Tahoe ; Cat)/ 
'Burton Creek Meadows, LaKe Tabic, , March 



30, 
I3 f 
J3 



II 39 



December I •» / 



1119 

im 

W6_ 



1*1 

3S9 
XXX 
2l3g Geo if, 



Hollands Marsh, Lake Tahoe, <?&/./. October 



1>4*. 



ta fuliy, noia tuli yi/icsa 



S ' im. 

9 in. Vurton C. 
9 
^t 



^Burton Creek Meadow laKe Tahoe, Calif. 
D.cd Auj !S,l9fa, Captured Apr, I 1 IH 
/lead emu Oay /nde/eh oab/e Is/and 

X,*d TriiJtrj, XI. it*) Ciflurisd A pr,l I , llil 

A c ct A e m f b^y, Inde-faljjjJiLlj! 'iW 



May 



'931 



Jiecerftber- 
A u.c.usT 
T ebruarj 



13 

i 

ll, 

IS 

I 

a3. 



IliS 

11*4 
lixl* 

1112 

n-Ti 



James Moff.tt James Mo&itf James Wofctf &fuJ]_JL T l2MJL Gift. /jcc. No f_4S, Tehruary J7, IM 



Taken by 



Catalogued by /£^*^, Lsuw*^ 



181 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 



h <■ 



-i\ U U 'J— 



it ■■ <l 



i< M ii 



_u U !L_ 













U 1 M ., 4I 



" H 









II ■ II 



J>iel in CAS Aviary 
J>^v,cl LocK) 
3/ied in C,A5. fltiirl- 



'Robert' T- Orr 3). Lacl\ iZoil. Sac , London 













, .. ii H 
















, 2S,I131 


„ 


„ 



•• .1 



51 L 



Nunba 



Oft Nc 



NAMI 



Aje 



Loctlily 



' 






! 

; 
! 



Mil f\ci.tpiter Cooper/ 

A'SI 

■i/H3 h,ft<a.tnc/a md/dbaricct 

Jiff Jin/ occidental/ s Caur/na 

I E/npi dondx diltn-ih* 

J/*f 2)endro/ca mayrtotia 

2. Scldspnorus alien/ 

3d, Lophodytes cucu./tatus 

179 Merjus serrator 

_2_Ci <-'tf/Wk Jchctefa 



Dan 



J3 



tempi i4ej Golden (jdfo FarH t San Franc/ SC<* i Ca/if. 

o Cr»ih*d Int* vki./'v •/> j„y //••<- •/ rlfrtmm 

f H*/i and brat* if' nect lebrudr f 

c^flM Q /4,„ Oah ForK. S an Tram, sec, Cat,? 

? Jeod on roof- cf- Simsen African Ha// J)e ce mier I, 

Caf/.,e bird reeeteed / re^, Ca/eut/a Indie if, spr.n. 

¥ Her,*'., Ca/./ ' , - /»/>/■// J£ , 

Manor, Warm Ce _ Ca/./ Cap/ureif a/,ve b/ 
g £r,c C Xmlcy. Jan. 'f¥3 muhoje d),#; /C rfW „ ^^ 

w»v»'»-< ~fe*„d dead b) tke yaraje at »7Ca.~PrfM St., 

TMrKeJe,. &/•/, 6^ /•? /■!. Hgnen T*t*/n . Wf 1 1 ,» J * 



/f/J . 
If/A. 
/9?3 

i?Y3. 



T^cftc Ocean irmi \ij Montana TY San Ffa/eo , 

tr ^j C "i c<i/ '/ we i-s-jm. ' Wr)f ,„ June 

* Tound dead behind STa/afarc' Atjuarn/m t Go/Jo* 

*■ <ie*e /art Jan rran-si* Ca/if., by tin leu Culle/en rlOy 

(3 s Wake f /eld, Mass. /You 

Downy Center Is., lYo <?nrl of tioosehead laFe, /%//K July 



. J 



Lynnfjjsdc l , fl ciss^ 



..Sept. 



if 
3, 



19/f 
1907 , 

I si 



HSS . h 9- 

Cdtoptrophorus J Sem/pa/matus + 
• — tfinchops n/yra n/<?r& 9 

— /file a'/e. 
_L£Z> .Honasa Lunbel/us^aaonf; 
SSi- „ aff/o/j 

(,/0 

Cydnac/r'ta stel/er/ df?/7ec?<?/?s 



Co64>s Is.. l/<*. 



Oct 

AW 

flay 



cT 

a 



Tine //d s Co , F/a . 

2>ajr/'an^ ~B<s&c/> ~F/or,c/a rfn tncars/fr, of SO 

*r m»re oftAct* Aire's mice y,and efhaiti/ei/ ,' i/<Vl/ 7L» ^ 

en t/ie be*,-?, . <SC C . 

3lddfs bury / l^iojatqpmer u Co., L/j/ji/iid ,, 

f n /erpr/sa t OrGoon. ,2 3" m. nor//, at 

Sled S~pr/njs ■ '/iCO //. //pr/l 

Enferpr/s-c ^ Ore?jen - JS~ m. n'r//) aT 

Sled Spr.'ncjS . 44 OO // /VdJ 

II mi. so. L<* Qrdnde , Union Co Oreyon ■ Jdn 



3, I Z?¥ 

i, 1 9 Of 

19. I93C 

1^ 193* 

illl 



2* 
3, 

31, 



fdssercu/ui SoJndujicncns/s savanna o* 

1 10 Tooeceles Qram/neus Qrammeocs 9 ad. 
I tfelospix. d me/od/d me/od/d • — 
c/o4 i- » bedta rf 
V Stnx occidsntal/s cauajya (? 



/) mi 



D&c. 



/9fJL 



J94L 



Anderson t Li i/triQstor, Co.) Miehiaan Sept /6 , 1933 

. J¥-3g (M Oct If I935~ 

J. it/, of Tort ?<?„„ , le/du/dre iVou /<?. 193V 

//ndersor? , JLiuinaston Co, /Vich/qso Oct S, I93S~ 

Manor, Mann C. ; Ca/'W Captured a/i^e bj /"i.Vm? 

*n fly /7 /f¥3 /r, whos e, aui^ry if C/,e>r/ duly Lit-, 



/!■!.-■ 



Jiol Flmrd ch/onura 
I 7SZ /9canl/K/pneuste ml,dus salara/us 
1/0% Cdimeradius dlius e-yrettd 
<3/Cf tq/cttd t/iu/d breuisteri 
1//0 e t, i. 



¥ Horouets'Soquate, "Pdnanrs 

$■ Hue /)nnam 

€1*0?/ Jtal 

o* Ticked up dead a/ony j/iore of Tu/are 

care*/ ate/ 

<r 



Feb. /, / 13J 

3-/7-^7 
latc./rlnji C.,&,f. U/nter of Ifll-'fJL 



- 






• 



■ 




Tleyad/s cjuaraar/a, 
Dendrccuyna b/ color hc/va 

jueduld cyano ptcra 
~Pore\c <na. C nral/n a. 



Coaip/ stel- 

Ceo*l iArl 
Cti*f Me/ 



Gallmufd cfi/oropus cach/nnans 
Sauatare/a jnuatctrola 
Numen/us amenca/zus 
lolarcu /Tie/anofeucui 
imncjdrc/7ja.s yr/scus ante us 

L I ITiOScl fcJod 



aaruiroy-itra rimcr/CdOc. 



Col*/ sle/. 

<f /m- 

Ccefi/ s4e/. 
Ccmfl SM 

9 

Cemp/ Jte/ 

d 

Ccmfl Mel. 



Ce*f< ■"* 

<3> 

Cempl J*/ 

(f 

Cem,l "cl 

Cf 

Cemet ctel. 

9- 

Ccmrl Mel 



- 



182 



Catalogued by 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 



J)epf. «f Exhibits Robert T Orr Depf of £x/?,b/fs Eee 13, '9*3 <Sv// f)cc /V a %U_ 

„ ,. „ JW. I, /77-j. ... .. ?S7 

J),ed in Aviary „ .. . £ ri c C Kinsey flfr- 21,1943 Gift „ . £6 3 



ujL 



JJL-L^£jLaJij_e^ 



^-a^MsTJ.0J0_T^^£iLO3_ 



J.6 



_2jL2_ 



/Vay 3 , /9d3 , 
., 7, ■■ 



hicharj Gordon //i//er Kobert ~/7 Orr 

i/Vrs. Den Cul/etor, Q. /. Cravue. 

H.O. Qrsen {?) H 0. Green ( ? ) 

Charles E- 2>o<s Charles F. Dog. 

ri.n. Cjrern t ?) /-/. 0. Green C?) 



\i chare/ Gore/ on /yj//sr June. f „ ,. „ s'o 

Mn.'Ben Q^lletor, Ploy I ? .. „ „ „ fi *f 

Charles E Doe March /0 , Iff*. Exchange. <• „ fCC 

/Veil. 29 /9¥o „ 



II ll 



A/den //. //*e//et fflc/en M f/ae//ey 

CcEMdy coll) S 

-P .rl, U/onllrj j US-Fish i U),M/,/ g Service. 



fare/, 10 l<jii. 



Tzb. II, ifyi 



G.G. Csntuje/I GG- C^t we// 

" " H " " " 

IS. f/yefe. AS. Hy<fe. 




Gl- Crowe. 



Jlisd in aviary 

M.£. J)<su/dson ME- 3>&u/cf.3on 

J.T- U \ri3rit] J.T.\J. [r^Af] 

Ticlfnt «.? 7>y /T/fieo' S.Mays ^ r 

Tittumat/j d'c-J of 6,tulism Kobert /■ Orr 



A. S Hyde 



Eric. C. Ifi nsey . 



/i k . David 30 n 

J. T y right 
Alfred S. Mays 



^&5L% 



June. 6, I9YJL G>ff 



fsi 



AiJy IS, IfjL. 



m 



Jo4 



March I, /?a¥ Exped- 

Trobably ' 

August d~ 1 "/Al >5W Vol 3, p. lAiL 

January % IM3. Q/ft /Ice. /fo. SV/ 



Uunc 3-f , 



J u/y fa 



-dj «- 



J.3., 



■-55, 



t, 'u gust 35 \ >??i 

Sepiemker lS,im 



Number 

*> V 



0* Nc 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Dale 






J/J6 ^Recur\lirOStr<3 dmericane O* TickeJ up dead alony shore of Tulare Lite, F,rqsC.f*l Winter IfVl - fSL 

C.*pl stet 

J/J 7 Himanlopus me/ 1 canus d* 



9 ...... 

J/Jl Cht-donias niyra Junnamens/s <? .......... 

rr/ncc of Wales Island [Australi a] 

***" '"<r r 

c3 J Microeca flamuentris - L - J 



31 

"/'Lalaye I <zu.ee me I a end 




t*./lic,v^^ar,anv^',','^ 

Compl i*ol Found dead beneaH a power wire, A ml ,-. 

17 f J Gal/tnu/d ch/oroOUS CdCfi/nndnS O* E Los dants , Merced Cm., Cail.f Wf 301 Cj. Otpt 

Ctmplskd Oclden GafoTarlf, S an Franc/ sea, Oal'f Foa.nc/ -j- 
2/dO I XorCUS naeillUS riieruloides 9 dead oufs,dc Wett """J of California f/radtf Uirrrrt reb. 

?„,,*■ sxci 
3 Melospijca melodic! santaecructs <? 



Empid 



onat minimus 



Go/c/rr, Gate 'Tar h \ San Franci sco, Calif. J"-ly 
Newton Ui/fe Mat 



/i.i 



Janco oreoanus pinosus 



1111. 



Cmol stel. 

cT Golden Crate ~Farlc , San ~Froncisco,Ca/if 

C.mol stcl- 

? .. 

c '-pi »*•< 
ftylc cic/i/d ustulatel ustulata 9? Ticked up dead on Hontjomery St, SanTrancsco, . 

Janco oreaanus pinosus Golden Gats far A, San tranctsc^, 

Otcicons dfpctstris insula ns V San Cfemente Isloncf, Ca///c 

prat i cola cr London , Ontario 

Cjanoci ltd crisiata cristdta ? ^Bfookui lie , Indiana 

nphelocoma California) hypo/euca % ju<l Santa nnitc3 , A,ouier Ocsliforn , a , MenCO 

renihesces atncapillus atricapillus ad Washington , d)C. 

a huufsomcus hudsonicus ? St. Michaels , Alaska 



IS, IfSf 
/£, )9*3 

7, ■■ 
1271 



Sept. 



Oct 

ch 
Oct 
March 
Hey 



It, I?* 1 } 

is- . 

2sr, /9fr._ 
15", 1890 

if mi 

J?, Ii?& 



1 ! 



910 l9r?aS formosa 3 ad 

797 . fdkdta cfdd. 

9f7 Du/eo la q op us pa/f'dus 9 ad. 

3 9 1 Circcts spi tonot/s Spilonot/s o*ad 

■ 23 If Fal co arriurenSLS c? 



tlshiho and Sunoar/ Jutnct/on nr. Hdrb/n, 
iV. Manchur/a 

Sunyar/ fjm. Vdl/ey nr Harbin, /Vonchur/a 

Harbin , lY. Manchuria 

Tsituhar s{ on Ch fast fj ■ Hei/unHiana fr, 

lY Manchuria 

JlJalanfUn St on Ch. Fast *'j; Great Khinaar) , 

Manchuria. Ma, 



in 

LG 



J13I 

7 ¥3. 
3370 



CoturoiX Coturnix ussur/ensrs 
Syrrhaptes paradoxus 

Mania orizmora 

f) m^> zih.i uiolirrps uiofie rps 



%*d 
<? 
<? 
9- 
J— 



Manohar.o, IVr. C/ienjAoulxc St 17 Km F. of 
rlar6,n . 

Manchuria , flihiho f. Valley nr. Harbin. 

flr. Harbin t lY. Planchur/a 

China , Kuidntuno r^r. (secured at ^hanyhoi) 

Me/. Guerrero , C/jifpajLcloj^o^ 



¥ - ?■ /fVO 
f-- f-lltt 
II 3 i93<\ 

y J.OIU1 

31, 11 31- 



ngx 



/ton. 



(,- 3 .. 

13 3X193% 
I - J 7- 195-1 

4- s~- mi 
J1,IW\ 







LamprcUiun.i rharni rharrii 

flrchilachus colubns 
■f Catamcs j 
f.Z'/ Ptntiieji'es rufescens r/eylectus 
Slf Otus scops jficfonotcis 
SIS ficus Canus jessoerrsis 
?/Y7 flnas acute fzifziAoa 
Jiuieo laqopus palhdus 
993 Ml icrosarcops cinersus 
/43f Numeniui minutus 
'3V Sitlo canadensis 
I? Certhia fami/iariS americana 

nrpcdaeus rvt.1 'Canus Jrmnelli 



cf 
7 



uapenye 



Mar. 
ffuj. 



Chilpancinao Oct. 



Captured o/.ve of Salome , fir, n, l-hrcfi-Vf. 'f*a 
J,ed ,n aiiiarl *f f C Kmsev or Wanor l*for,l, " 
!»/./- dusini lasf port */ J */ mjy r JfJ/3. . 



<3W. 
9 

9 ad 
9 

ad 
% 



iSan Gerommo , Marin Co., Caifif. 

Ash' ho It'll l/alfey nr. Cherjj houfje St., 
'f 4m. £ a/ f/arbtrt t fY. f*/*&neAur/a 
Hsiaolma St- on Ch. East 1?y., seme 7Snm 
£. of rrarbrn, fY- Manc/?urr& 

[VarTial alima] 

f m,. £ j)orr/s , Sisff, you Co, Ccy///: a 
Ctch, a St on Ch jtast ~Ry ■, Some So fm. 

,^t. S of tiorti/n . /Vorth ffdnchur/d. i 

Ajhiho 7?,v Valley nr Chenyhoufz* St an Ch 
Fact fy, some ntm € of HarA,n, lY fj^nchcr,^ 
Da/a, nor , Sarga . (Urshun 'iein- mouth, 
east shore of J)a/al lYor Ha/(<? ) 



Ju-ly 
Mar. 



D* 



17, I I'M 
1 3-, 1931 

JO , /13g ■ 
1943 , 



iTcWmer riichiQdnj 

~Foxon t bicycle trip. £ Connecticut! J 

Tlanada, Cahf. 



flpr. 
flue,. 




133 



Catalogued by /C^l-^ C^^a^^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 



Trttumety d/<*t V iat^Hn, "Robert X- Orr /t/fred S. A4/J" January 9, /fM G'fr Ace. /Va. ?J/ -Sepfemier /J', /9V3 



SK«il attach, J f c sk-.n M,. 

i*M2. Apf^ars +. 6* s*n* serie s. \J. Au.% /C'u.Sch t>~[ J. ftuj . Itur.c/te. 
«-«// atfacherf /„ s/r,,, M, . JC«e. j_ 

Appears ta *•* •«*><= • s /° e S* K ' L* " "- J M /V (/* KiLSch & 

Robert T. Orr 



Tic/fed «./■ V Zlomiiif 7? 
"^ ux.fr/na ha o)- 



^cdjclent&//y a&ujAr /u 
rmase'fnap on rjof- *r Crf.S. 

C. J. Md ynarJ 



Grace I. Orotue. 
C . J. — Mau narcl 



Jr. r. Jjucfrmfham 
Cr. Ds/Zss //d>/?/?s 
'Robert ~T Orr 



Juris. 2 J, IfJ- L^uXchase. 

Ju.ne £/ ' /fAI Jurchase 
•Sept AJC '931 G'ff 
Te/b. /-?, '9*i 
7 >9*3 



Sept J/ 79*3 



Jujj 



&04 

fie 



'ay i 
I Cr 



J.-l.l.UJ. pl till/ar J TV 



lilt 



Oct. 



Robert T. Orr 

7 Yan/F Jose, 
Robert T. Orr 
J.lJ.W. M^i /liard 



Gr 



Robert T. Orr 



Sepf. I (,,1113 



i, frank Tose. ■• £T, 

Robert 1~. Orr Oct. j ( „ 

J.+J.W. M r>i/// *re/ J.+JW- Moi /linr rJ Ac. L31SL 



$70 
371 

m 



29. 



M*l Ir- 



W £. Saunders 
A-U. £> tetter 
Loye Miller 



W- k. Saunders 

A. W "Boiler 

koye Miller 



AS. Lou/fasfi/fin fl.S. koukashkin A.5. kotckoshHin 

rJ-A.Wejrjiarn * ti.S-l.oukdshlr>n ffft.Vlejmarn v AS Lou./fashlrt'n 

fi.S. Lou-leash/Cin AS. /Lou/fashkio « ■• 



Mft AlJtsymarn * A.S. konfashlcn M.A. klry mar/1 J AjLLwAashKux 



/You. AC, mS B change. Ace lYo. ?7& 



/). S. Lou-kashk/n 
Died in captivity 
W- W 'Brown 



ft S. Lou.// ash If in 
VolKou and Lu.de. 
W. \iJ. 7) roiun 



JUlio n S Tfe y, 



JL± ^_%£- 



J>/ed 



r-^t.-ml-j .(jmre Crmuj^ Jr/r C Hins ey— Auj. 4C 



J.*J.W Ma, II i arcf J..fULU MeilM t/^uLhC Ma,///jrd *c. 

■A-.l.T+rmeneo fl.l- Par?7)l>n<>Y /Z.s . Lou-Kcishkin " 

/f.S- k.otdC<3sh(fin fl.S. Lou-kashKir, t. , 

% ^„//W Itobert T. Orr Tred X Slcrr &c. 

/}.S Lnnff^kk/n A S. UujJJsajhJUn L^-LauJiAsbJiiJi — Jmu- 



111 % ., 
17, /?y3£xc/?ar?je 

% ■■ Gir 

jLLrJf&Slchenje. 



S7f 



U1 



no 



Oscar 73 ■ Warren 
H. W. Tlint 



Oscar "3. Warren 
H. U flint 
-R H. BechC .... 



J.-i J.[J. Maiiliarci Dec. 



lilt Qfft 



J\c 



1°, 
It, 
I*, 
36. 



*1. 



^~ 



L, .. 



7, ■ 
die . 



„ 279 .. J 7, .. 

.. jfyJZ. Jan. tf, ifti 



quitch 



Jan. 1%, UM 



m a, 



Feb 1, 



aJ 















41 


Numtxr 


Or*. No. • NAME 


Sex. 


Locality 




Due 






! 1 

17t CarpodacUS mexicant/s cfrmne/// 


^ 


T/ana<& , 0»// 


/9«y. 


,s , 


/?j£ 



■ 















3is$~ 
nr 

ttt 



<r 



Sept: 



AC, /9va. 

S3, 1933 

7 /?.?•/ 

3- g, ml 



721 
1112 



a* 
J" 



/A 



: J- 



Merced . 



^ 



; 



l Si 3 
IT 

J/4? 

IO-/I 



iVannus hiemdlis pacificus 
Thrjomanes beuicKi mdrmensis 
jiejohoLS ac<sdLCus„<3cad< (.US 
Toxostoma rufum 
OreortjA picta picta 
Hylocichk autiata -faxoni 
ffujtastur rufi pennis 
N<?c,apo<Jius freyemet' 



3 
? 
9- 



V. [Tlanada, . ] flu.]. 

9/anads , Ca/>f ? 

Tlamas Co., Cs/// (alt 4W) February 

San Geronimo , Monn Co., Calif. <• 

Golden Q ate 'Pear If, •San Francisco, Calif March 
Milton, Wis. May 

Com Cree/C, <3'£ mi IT. iS^rawherrf SSoof/, 7*f/v/m/iz.„ a 

Heights- coclM of 'Ce/</ Sprigs' 

ClYauj l/aoen , Connect icatt] Apr 

Abyss/ r>/<a 

.'Batx.hi^n ; 




' . 



are/ 



ad 



7?<3l/ind faSC/ata 

Otis tarda tarda 
. Colitis •striatums 



J" 



jEnq/ar?*/ 
Europe. 
Java 
C ri/7je<3 
<Sou.th Africa 



(,, 


mc 




WVd 


*7. 


/tu . 




_ 


- 



-reus mfaustus dad 

Dendroeitta h/ma/ayensis cf 

farm paluatm Karrisc/iattensts cf 

mo/>tico/us — 

frtfe /eucopSlS - 



Siberia 
fi i ma /a/as 
Eastern Siberia 
Himalayas ? 
f/i/na/ayas 



December J.?, 19 7 ? 



hi ma lay ens/ J 
Ci nc/us Cine /us 
Hippolais o/ivctciram 
rrimd jrocilis 
flcrocrp/tH/ux m///i fri s 



dad 
? ad 

9 



Caschtfir/a , /Cuss/a 
O myrna . /Isia 



d* ad Ifenthenc/erf f ur ofi 



bisfrrj/ceps 
Oy/no consp/ci//ata 
J)endrenanthus ind>c<a 
re. tron/o petroma 
Manhfnnyi lla nia alis 



% J)a/iaur/e 

J" ad Sardinia , Europe. 

Ma/accd 
S Trance 

<T Siuitx-erJand 



Wmtei 



IS7X 



a /)emoricola 

7?hodosp>rxa obsoiefa 

Haemato spua indica 
Myccrobas me/ano ^ant/ius 



cf ad 

d 
8 

fad 
a" ad. 



Centra/ //sio) 
iVepa/, tncdia 



18- 



Taken by 



7? H. -BecA 



Skinned by 



Catalogued by / fy±^^^ C>ts>-c*^c^ 



T 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



7?. H: 'Beck 7?. H: 'Bec/C J<?n. !?,/?!"/ Gift ffcc. /% ??2./? F e h. £4 I<f4>f 



— ~ J+J.W. Milliard J) 

J. + J. W. Mail/lard J.-tJ.U/. Meilliard ■• 

— Itich aji dF. K'qu& Jl Jji ch dr rJ F fo uaK Tfic.h ard F. foun^ 



1.9/ i 



—M li_ 



Ma r. At, 1944- . ffcc. lYc. fXT 



March /T 



<?r .. 






tfuml/en per Clarke. — 

"Robert J7 Orr "Robert T- Orr 

// U. F//J& //. W. Eliot 



J i J.W. Maill.ard Dec. 19/V 

Robert T Orr May ?, /f¥* / ■■ ff.es, /Y* VZ7 

J.iJ.y. M milliard Dgc /<?/?. - 

'/)meri<*» flfatumiftta/.J/atflrr. 1%,/fH- . fict. fYo. %%Q 



.■ 31. n 

May * % ■ 



is; 



Q. /)■ DOdrd m&r? Q. A. t>osrc/ 'man 






ZDorner 



J)ot 



tl 1. ■ ■ 



Numba 



0* No 



NAME 






91 ftrdea occidentals occidental, s 
Ctangula hycmolii 
Coppbus aryt/e manJAn 



So. 

Age 



Locality 



<f Florida £ very lades r Fieri da 
<A Yukon, B/aska 



■Spn n g 

June 

March 



D»te 

/9/S- 
*7, 119/ 
II tffo 















Srachyrarnphus brcviro&lr/s 
Sombyei/Za Cedrorum 

Lanius ludouicanus (jambe/, 

lot Setophaga rut, a //a 

Sff 1 y.reo -flavifrcns. 

I2S .. divaceus 

i Vf / Verrnmora pmus 
) 9fS 



/?prJ 



*1, Iff/ 



d 



nbn Jyc 



Moss 



Mann Co, Ca/./ 

Go/den Gate T&rft San rrancisco, Cat./ Hay 
, iVeuj //aven_ Conn ,. 



30, /?•/ 



Jjcndroica T~,yr,na 






Corona/a 



2 

d 



[Probably Afeiu A/auen^ Conn .7 



(J<?mbrijge, /Was s 
/}m& t/or Co., Cea/j /f 



/7 

19. 
20. 



I?,Z 
Ills' 



tSU Jjsndroica Ceru/ea 

TUSCd 

<Sc/uruS OoueborocensiS noveborocensis 
199 flnscr s/bi/rcns a/bifrons 
J 3 1 V Cyjnop sis cyjnojjJL L 



Apr.t 



is., >%%. 



d 
d 

9- 

d 



Cami>ri Joe t Mass 



Apr,/ 

June 






/737 
HitO. 



IL20 

I3i a ~Tddorna taijorna 

loez /?r>ds poeci/orhyncha zcncr/iys/c/ia 



/ccc 
lOOl 



werquedu/d 



Querq, 

<'recca crecca 

Acrmosa 



i9/ajueAs , Cos ra 7P-c<» , Cf). 

Afear ttaro,n, Sunyari ~Riu itaffey, 

/Y. fta net, u. r t a 

Ulan'BuJun , Wojt sAere of 2>ala, /Ytrf.oAe. 
1 'B arga f JV. M ancAuria 

UrsAun rY mouth, f. sAore of 2>o/a, 'Mr late, 
C? Zaroa, tartA Afancburia. Atugus/ IS', 

Wcsi' sAoro of 2latai Air- Aatro , ~Baryo. 
cfad. ttortf, A/anoAaria June /£, 

ErtaoAotze Stun CA fast n?.y-, some So/to, 
9 ad. f of ffarbm , M Mane hurra,. /Ipril 30, 

Set ? • „ ,, ■• .. >. .. June ll, " 

dad. J}sh,heJ&LMj3lleif ,-ar. Jarb m . lY . tfd/icharia.. A pril 2, LiH 



113, 



loei 
tool 
l< r( 

fdkdta 
/Yyreca- Jul 



ttA 



'lyroca 



r. r , 



9- Harb,n, Junodr, TfiV. Valley , IV. „ • 12. I9¥0 

C? acj. Sunyar/ A C ii>- 1/aMry nr l/.rrb,,,, „ . „ .. 113% 

? aj. ncor „ $, l1>/0 

ert r ,^f,ct^e St. r„ (A £stt'fj, S*»c tO Km. 

d 1 ad- i~ </ /f„rA,r, f A' Mancbur/a. May 21, 1 131 

6* «5^^oj>-/ y»V. Valley near Harbin IV. rl^nckuria » It) i. 












997 Tiucephal* c/onyu/a c/anqu/a 
in Me rye llus 3 lb f l/as 
99$ Meryus merganser merganser- 
loos' LyrurUS tetr/x USSur/ensis 
75S- * « „ 



d ad- /Vrar l/arbin, Sunyar, Tfiv Valley , .. ■■ 

Ib.rh, Vi II. on n/onni ~lfni., some sr-¥0 *n,. 

d S. cf r„/s,Aar St on Ch £*,t ty , AC AfoncAur,*. 

Ib.ch. Village on /ton n, n't ti Some VC tm sou/A 

d ad. cf Tc.hiAor St. on CA- fast. fy. A'. Ata/iJiur/a 

Jij&fontun St on CAAast fj, Qre^f ~ K'A'r?y<9r> 

d /ffs., />r AtancAurra. 

tola St. on CA. fast ~tfj, Oreaf tfA,nyar> Mri, 

° fit. Alan churi a 



9f5~ Fetrastcs bonasia sibiricus 
l CX Ferdif barbotd borbata 
1011 Ceturmt CcturmX USSur/ensis 
totz Thasianus tolchicus pallasi 

M3 . , «__ 



- 



1001 Micrcsarcops cmereus 

tb'/Z humenius mmutus 

'<- (0 •• arauata onentahs 

19 Tsal/n parus ihiniiriij minimus 
If /Icc/O /fer Sfri.iti.x ite/n* 



Sarim St i7n CA t.,st Ay 
6*j*r ft f/ancharia. 

ffrsr n,t;,o*r St. on CA- fast. Vy , tie, tunKiana 
d sabot Prof, A'. Atanchuria. 

q Yuichuan St en Ch.£>st Ky, Some ti' *• *• 

J- cf /tarb,n , nr. AJancA una. 

Djalantun St on Cf, fait. Ti y , Great fAir.aan 
cf Mfs . rVAtancburu. 

MaiAo 71 Valley nr. tf*x*ntsevo St on cA 
r Suiad fast. Ty , Kirin Pro v.. Y. nfancbuna. 
Djalanfun St on CA. fast, ffy., GrctsA 
IChlnyan Alts. , At- Manchuria. 
UrsAan Riv moutb en fasA >s/,ore of 
Dalai tfor JLakr, tlorga, berth Mancbur ta 
7s.ts.Aar St on CA fast: Vy-, Socta Steppe, 
Itet/unlCiani* 'Arov.. ry ManaAuria- 

JrcJ urrff, n*z? ." /'.//ojpcruni ~/rrr at 
St' corner of Ste,nn*r/ 4y. , r, , ..- ■ . , CoAf. 



l9pr,l IX, 

October fC. 

/V. 
19, 

September .20 f 

Jtri-trnbvr- I C, 
( clobe-r' 

f\'avr ruber /ST, 

March 32, 

Dccfmber 9 



IIIO 
193* 
Z£21_ 



cf 
d 
d 



juu. 



■ or J Co„/r* Cost 1 -, 



Nay 
August 
May 
June 
IVov. 



22. 
A3., 
13. 

So. 
to, 



1131 

I9JL& 

/133 

1131 
I1X%- 
113, 
llio 
I13J 

/?■/'/ 

/ fM - 

















185 






Catalogued by / <Sk t «_ C*^^, 










Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


1 1 1 u ljjj _ 

REMARKS 




*E> 7\ . / 















Sep/, of JExh/L'h /You. /0, /<><f3 ,, ,. „ ^73 



J.-iJ-W- ZUulkard. 2)ec. /f/f 



June J /, /?■/'/ 
2 7. 



Ju/y i. 



Terry Ater/te/ Terrj /Ver/fe/ 



/Ver/r-e/ 
J . fJ . W - M r>,l hr>rcl 



Terry 



Dec. LiH 



/9cc. /V . ZfO 



rlujust II, 
A3. 



ft- w. n-nt 



ft- 7? ff&f?cj/n<] 



H. W. F/.nt 



ft. 7? Krtpf/l Inc . 



/). 5 ■ A*ou/f<3s/>/r//? /}. S. yCau/fas/A/r? 



2%. 



Sept. 2A., 
u <2f~. 



Cr.ft - 

f?.&. LcuA&sAA.r, /You. 5", /Wth&Z'I //cc. /Yc ??3 



Oct. /&, . 

JO, . 
/You. 2/, ■■■ 



- 



'I II 



-U ft n- 



N • 



-U 0— 



•< 



Ticke4 uf> h\i Gr&ce Cro<u& Qrdce Crowe 
J. W, Steinbeck L 'i s 



Jljlm & "foy (Yov 



12, 



■• sn 



.. r, 




k 




ii 


M 


•i 




>i 


U 

u 


n 
n 
n 




















Gr&ce 


CrotuQ. 


June 


30 u 


«?// 






2Z? 


Dec. 


II, 



Number 



0* No 



NAME 



Sex. 
A*e 



Locality 



Date 



-2/ Ty/o <9/&» /)/"<*// /J co/<9 

•J.3 f\eau/t/j satrapa ol/uacects 

V7»/ /?e/hie> pyo/naea) 

%30 Tfhodcstethid rosea 

mvlmnofirera 

sterna tanaethe.l'as rtcoj t d * 
Phaeton lepturus Catesbyi 

Dofichcnyx oryx./ i/orus 

•I •■ 

/ /) plan is op<sca 



-</ </<-<»</ A/ sidr */ /-■»«'• »wr Los 

o" tian*i , f7erc*<S Cm, C»//" Ut ft/.f.,,. /YctemAer 

Ticked up dead • n Golden Cora Tarn, —. 

<f Son F^/jc/<co, Co/./ •VccemLer 



<July 

0<do6 c , 

flay 



Jl/, 1944 

in a, 
y .. 

>i 193/ 



i fro 



d* Copper Id-, Oiber/e 

& Tomt ~$arrou> p flloskti 
c' <*d J) F? \Jkxaumcan Kepue/.cJ: ueatis la 
Hermadt) 

cf rrmceton, /Ve.ui dersey 



rl> M o 3 Mr, 3 Ld^LU/Ihi MoIl r Cam/me ids. 1> *r. I 19 44 















Y3?l /9oeloiius pnoemceus Sonor/ensn 
ffS~J Icterus Cucu/Zatus nelson/ 
/Jlo9 r'/ranoa ludeu,c/an<a 
AI3 



S31 



<? M.mLres ic~R.o QranJe , I ■ 3X' t [/V rul M**-c>} 

o lalm •Sonny s , l\iuerside Cm, CaA/ April 

3* Oanla //Jejr.K.»er San/a ~&arbara Cm, Q>/'/ May 

6" .. . 

_ff Sierra tfr»*d<. ftt* , Ai r ILOo' 



S-tC 
S-'/l 
S31 

3?* 



ery thro me/as 






¥ 

J- 



V, 



rmceton 



/Y.J 



if 

30 

37 

3t 

2M1 



Geosp/Ajd mojo/rostris 
L<arus qlaucc-scens 
"ret roc heli don d/6'frons a/ln/rons 
raster dcmesticus d coirsli cus 
SRallus^ ItoiLCo/ti li/n/reAs 



[fro hahl. New Me J e n , O/ l 



Ju 



U.'.r. 



t, it..rt. A*cnB,rt >.«/ 



***/.**. ,„ «&/.,./. mf tK, CAS A*~rj — "iW * 
— ",v ,„ j^./ jj. /4Vi >'«V Amr.l f- '**r i'mfmn/> Cmp/mrcm*** A -I 

O l'Jr/*/.fmb± /J, Gm/m,,. ISt , In fy,'', ">* '/ "*'./ **•<* /Ipril 

$ Go/den G<s/c ~7&rH , <S*n iVrfflajco, C a /// March 

T.mnd Jmmd en rX» immc/, % n,. S Ul ,f /hr m*,//, ,/ 
. nattm /Ar Smn- l*mrmn*.o Hitmr S*n/m Crui Cm, Cm/./ Vtffle 

Cmp/urmcj */.**■ mt Jim 1 * J.'**o/n &trects i AMcJ 

cf ■Son Trmnc/sce. Cm/./ ,„ June J 7 /fYS~ Ouno. 



/J., /f/f 
7, /Sif 

22 . 



-Z-tfJi- 



4, wis 
s; /9</i- 

m7g. 



fX. 



id/ertt/lus jG/naicensis Ceturmcu/us 
larodts<*e<3 c/pedo rd<j<i/ci/7a 
drch/locus •3/cxandr/' 

Urtly me/rs mel-jovccpJi&lui wucukfts 



aid -deAd-of^OJ/jJaa^^tt^U.lLJeJkfJml'l d«/r 

• /unem" m/m *~ ^mjm,/ f. iymr mt m je r*" i Y • emf 



Cmm/unFa 1 m/.m e» Jmj" 

£»"W *jr *'*t //m/mn Stmntrn lab*, /.vms #/t ~ft*9\r*,ff fc*y n j„ 

**»r Cu2n sf, Smn Trmnc.tf, Ct/.f. /fm&tisr 



— Seized ij US Cuitomi off idols on /)pr.tt11& 

Alcohol* La Mesa t c_5~<?/7 J)/ec.o Co. 0&/if. 



r)u<juit 



So >1</<T 



ludomC/dnus 



3 
9 



rnnceiton Alem derse 



y 



ntsser/rto- cyanea 
3S^/9 jmcerid 

5f>na amerlcand 
2tt7 Aa.eUmt phcemceus ca/der/j/cus 
Iff - 

3 til 
3*3/ 

3911 

3TS3 .. 



3 dl/srr/ct o/ <?0/um6/& 
flfr'"] Sar, Qerommo. Alar/n Co, C*/,/. 
Worth [Coo/T Co / Illinois] 
Merc d, 0~/,/. 






£ 

c? 
c? 



Los ^Banos, m 



July }3 ) /?n 

I0 t n<33 

/tuju st 1 l f I ''/''' 

I. . 

7. . 

1. 

13. 

Ik. 






186 



Catalogued by J&t«^-*^ C^^^^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



Wi//,6>m Anderson Greet? Croujs Wi/Z/a/n /trxSersvn /You. JS', /fv/ C?,f* Ace. Af a fr?7 J>ec. !/. /f /</ 

tfesiry TrosT^ „ „ r/e-r?ry 77-*s? h Dec. A/, Iff/ ,, ,. ., ?<?/ Jdn 3, I9</S~ 

/,. Stejnecjer I S/cynejer i/ S. /Vat. on*/ Museum Jan. 3/, iMslVZxchaage .. ■■ ?0& Teh. 7, 






A. U/f^meK v r C. l.,nro/» 



/) Wefmi re J TC. A.,neo/n 



J.-fj.u/ pu.y farj j>sc. /?/%■ q,//- 



I II I, 



l(>. 



To^r C Whitman ~%« T r C. Wr\,iman U. Otr. Tover C. M,iU .. l4 11*4 „ Os^jV^ W?A OaK—S^. 



/ . (_. rtenry J. /J.lV. /*?<>, ///arc/ 

J. v J.I/. /*}*;//,* r</ JvJ IS. Ji al //,<,r</ 



iltf. 



'3. 

J.6, 

ftpr. 4 „ 



tf-U-T/int 



//- \ / l l 7/Sn f- 



Matc/ieo 1 in ai/isry Grace Crooje. 

I'ckeJ up ty ~f?. /%& Ifanue ,. 'i 

1~ oarxf dead » « 

\Pre5clen / I arauarat « « 

~F»,.«J cieaj "TFU/i-y-/ T. Orr 



flee. /fo. far 

Honolcl Moc frewe. March £ /?•/£- Q./f .. .. 9 O 7 



Grace Crowe 

J) res den i v larQuarcl& •• A 7 

~T?ohert 7" Orr 



c/«/ie. JS-_ l?-/S~ 

<Ju(u 



9/7 
9JH 



I0 t „ 
/?, , 

a, « 



y 



"oiiSe car 
Jiolplius Walker 
hejindra Mills 



Grace Crowd 



William M.ller Aujust 1 



t/.S. Customs nouse. 
Vel/ns Harris 



1 
If. 



9X9 



J.fJti ' AlaJ/iarJ #ec. Lilt. 







J-1 J.W.M*'Hi*r<l J*JW.M*il/i*r</ p 






October l s /$</ 5T 



1, '1 „ u 



n uq . I / " 



31. • 



Sept. It 



-— J)? . 

_ .. 27 .. 

Arr /y«. 932. Cht /, .. 



— 



Numbs 



at No 



- 



' 



' 


















NAM! 



3ttl /Iqa/oitt-i p hoen.ceruo Cd/i/ormcut 

StJJL 

1(1. 

W Turdas eunomus 



Loc»lily 



: 



Dale 



4C Verrn<oera pereanns 

Carctneutei p Pu IcAe/ltts 

fileedo rnen.rjti no 



cT Merer J, Col.forn.o f/ujuit It, 19 VS 

5 7. ■• 

? /.OS TSanos .. .. /£ 

? /*«W. .. 45, . 

<? =°*f £*,, /}„„„ of /) // henhery, Palo //It., Co/,/*, September J -f „ 

Captured hj £r.c C rf.nsej ae* tyonor Mer.n Co-, 

¥ 0*/./ on iSoptomier /?. /?■?¥. 3/f/c or.aty Oatoier /X, ; 

[(?] Tenana or tAe mainland adjacent [Malay Stales] lt"7S 

19] 



.rnn Sm/cta 
Tyro rroqon c/u i/auce/i 
Irena pue//a cya/jea 
3).cacurn Qrucnfa'tu.m jan/fum 
s £*. tr/Qono s t j QmA 



/tg/hreptes m. malaeensiS 

»• ii 

.Jc rhopjoa s S/fiaraia 
LcptoComa tras/Ji orj& 
rlypothymts ajiurea propAajf^- 



JotfT*} -Dcndroica audabeni mar/ Irons 

IS" Xono/nctiia leucopbrys jdmbcl, 
SoSf (?&/jmospixd /ne/anoe?orys 
S3 Verm vara parvorina 
AsmephiLt a£&ii£ali& aest/i/a hs 



-2- 



Los~Fra,/rs, Oh, A fuaAua], fiet.cc ■ On CA.h. 

3>go. -state line aic^r A?/*,, if S.n. stAI—*i June 3o, 19 3 7 

Tound dead, Go/Jen Gate Tork, SFC/.f. October JO, IMS 

t'/i m,. Uofl.jA?, OlruLonal Alt 170o' Tabruary 2*1, If IS" 

Captured al-\* at >*/ar,.r Manr, C*, Ca/,f on Sepf/4 J 

If*-/ 3>kxl ,n ariay of t C. *,„.*f .. oZ, I'f'fU 

j Jiarh er y/ / /e t/on/f rl , — 



i j.r. 



fSt Uunco oreaanus rnon/anas 

HI 
■5*T Crj/ltferr leucociris/er 



c 



C/esr Cr., J>eni/er # C o/orscfo 

* Creeh^ * ». 

SSer/cfan nark, d/sn-'er^ Colorado 

Trom Kcny* tree Afr.e* k'e/o/ ,r. .«,j,. of /? tf 

lsr*err}. 7i/i Anf* , ("»// for ~rf>"r '3 y**rr -J.. J p~L 



M*r. 


z, 1901 


Tel, 


J 3 I9oo 


M*r. 


V IS91 



IP.JML. 



Oortasa umbe//as a<H7escen& 
I ly/o a/ia pratmco/a 
2153 Orecrty* p, c {a p.ctj 
1'S/ raisere/fa ///aea /neqarAy-ncAus 

- 



/neoarny 






l^fac ID.ar/nid ', JLafo /Yip/oon On/ar/o October <2'l, 1932. 

CWame Son t-u.i 6b;s P o Co., Co/./. . Apr, I 1 1" ll-ZL 

-Tuc/wnno'C. . <*«/,/ / 

J&n /YF <S/ra*jiorrJ (jToYm) lafo , ^^f/^ - / 9. 

Jll »v rY.e Strowttr/y (£dna) Aafr, 7<-.v fr 

Tuo/amne. Co. Co//. ■■ ' '9, 



/J raced 



Lf lr a -<jepa/} hrn/r.i/ic/t'i, 
19 rficrcpatfas w wA'f/>eyr 
SO 

.'b//eeas a/e^andr. 
JL£0 lyraunui *crt, caAs 



<? im. 

J" 
5 



rtr/aro specimen receive/ frtm J W. <S/o,n6o<Si'. 

Arnrerf from £ng/*nt/ on Jfe./ U., W(. lied ■■ 23, ■< 

r**-.,id ft,** *,,;, if t o r^nn* rftMtr fiUr,* e., C.Af. 

o.*.^*s ., „,M. f i, *,,., s t,£ * J^m.. y.m f,,Hmom -,, i -t, ., ,„jr 

•* n a/ Jf. ,i3f A/t,/mo'< ifoo -jteo/f. JJied J/ecenber Jt Irfi 

n ■■ 
a, iff/ 



Sanr"* C/ara Co. Co/./. 



May 



10 



' • s-j. lYu /fa //e rnis b ore&/, s 



<-r3 



'Oft CyonoCitta jie/ler. earicnacoa 
Si I Op,no S psa/tr/a Aespero/A./os 
*:' lawreneti . 



? 

jut. 

:- 



Santo L'r u + 
I os Gat os, Ca/.f. 
■Sdnta O/ati C K C.Hf 



dpr.l 
January 
May 



10. . 

ol* .. 

IS, HIS 

10. 13 1? 



Taken by 



■7?. H. -Bc^k 



Skinned by 



3t H. ^cK 



187 



Catalogued by J^^ (L^^ 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



"7?. ft. ~Be-ck 



October I. 111* Gift. A cc. Ho 73Z October I IMS' 



rr < fc<> — Crowe . jLjL — I sen hrrj .Sr pfemherJ.fr. 



Enc C If,; 



OjrfoL&z l£jgS£. 



rrjse.y 

EsUt. o/ /V, ss Jte,a*r 

Jlav.dsoa. Decern ier & 19M£ 



S3L 



934 
93T 



-i. &L 



December If 




Chester (• Lamb 
Mary Lou. "rerry 
A. V. '\JpssemJ 

C. C /[fnse\f 



Chester <?. L<3mL 
Cf race C rou)ei 
ft. 1/ t^/asse-mj 

Qr&c& Crowd, 



"ftekert T. Moore January 7 l.fl 
Mary Lou. Terrj Oct. /o 19^ 
J.rJW. Mei/llarJ j)ec . /<}/tf 

Eric <?. tfnsey Tebmry 4L /?¥t 
el V-7 U MtillfarJ .Drr /?/f 





9V2. < 


.. 933 


Ace. 


/Vo. ?VV j 





January ff ll'fb 

30, ■■ 

Jiirujry *i 

_/i oUa S- 






JrP Ley is 

trilled Ay rrar'r/e T^/coi J. G irvifiQ , »/fi 
TtoLer* T Orr 'Robert T Orr 



"V,jil Ontario Museum o/Z*/w Apri I S, 
Mrltvn S. ~$OJ .. (ST, 

l^oAert T Orr .. 23 



GrdCe. Crowe, JW- OTe/n iec/f 



fc r chance 

Q.ft 



ic „ 



Wl/ticm J. Sheffler ... u £ric C. tfrjsey Dec. IX, /M" 

Tl. A Her ton T / AtAertsn T /- AtAer^n Jon. if, !?•/& 



96o 

961 



.. 9iz 

.. 9¥t 
.. 9-A7 

—Ia ft M 



March V . 



-VTllrr * G CroveL. //.//. Isenherj Teh. // l M . A r.r /Vo . 9^0 &££ 3 ■■ 



3o. 



- 



/Vsy ? . 



*', ■■ 



Number 






Or* No. 



NAMI 



Sex. 
Age 



Loctliiy 



D>ie 



'07J Me/oaptu Laaotru jricibj 
Jvy rako Cm/atajuitn'ma benc/irei 
if Cbamaea fasaata tason/a 
f/ectre pbena* nivalis mve/is 
Jt'SI Cryptoalauj. acadica acadtca 



Apr, I 



San Jase. Co/./ 
C* Cyarars /.Own Oamarery . s *n l*7*/aa Cm, (ala* t/orembrr 

o* r/n tsynd deod m Go/den Gate ~rsr/> Sf, Co/,f June. 
i? Yukon 1>ett a . iflask* 

l.k, VaHaf. t'oo p. lata TaAaa. fld.r.d* Cm., 
cj*JU, C'l.f Juntj 

0* ad S~mi.tf.Wi YorkvtUe, tft*\ Mrndactna C. , Oa/.f. March 



/*, H9S 

If, ifas 

■31. I 14L 
I SSI 

13, I1HL 

9, Mo 

30, If3f 

*9. « 



3 3'3 CcopJ>toe*J p/ teat as p/cmus 

Sin ? W C m, S Vl 'Boon»TU,elev ■/»<»' fttlmUcHu C ,<ty April 

'7*t 3>rJo/>ateS atbo/arvatas j/io/arvafts fllctbvfrt.3 m. iVW- SonoiaTass, ?Soa Alp,** Ca, Pa/if. May 
MX Co/ap tes Qafer co/Ars-iS .. Im, S Concord, Can/ra Costa Co, Cot/. i~cbruory la u 

:p,*-~ futymosa nesCt.nj Hatdted i n C . A '■$ . A viary tn Oct ft, IMC D. it Oct If !9t0 

Seta* chorus — ru fun — rlkahoTrz Cape. — tok ' atauo fliasha Sumwftr, — . / •.» 



7T *Speot Y ?o Ctaoieu/ana t\ 



jpcoCa 



IjfUJ* 



7tf J}ct6o virynianus pa //esc ens 






■ 



I/O Traaopan Caboti 



Ou m * * * e i < , 

H'm.t.. /YS'Pyrin.J, Watnoa C. , /Yaaada 

II Oe ft (Tarn** 1 a/aaai on n'jhatay ) rfUjU. 

/fait. SS W&o/siaer/h tn Cfturarii // £*• , 
O* f/rtaja, f/n // aHn (faanJ daad '" biaAaiay^) f 

/}y*orj specitna/y recaivrd -frtm Qtaade tfoofa, 

& C.rJe //' fane*,, A^pa , Ca/;/am**. V,ad Se premier 15?, 



ItS 'Phasianus Co/c/>tfus forai/a/us % 7 mi S. Co/usa, Ca/i'f. ^H<* &j au/a) October 

, ' 3>,eJ m *viaru aJ C/aade tfoiKa C,re/a Vr" 



llla ^heioardia oce//a/a 
33 1 1 oil o macci latus fa/ctfer 
Jf - 
/// \D ro/oaeryj jufu/ar/^ 

111 SeJasphorus rufus 

'J I ties ia arjentaur/s 
il3 

Ls4 Cdsmeroaius a/ius eere/fa 

CCo Otoe oris a/pes/r/s oiraudi 

-til - . 



. -v/arq aJ 
% Trench. /Vapj. Ca>/./ 

C—a "iZaaf *f MrfA /)*>er*<?*n Afa// Gafc/an Cra/a 
+ **'' T*rK,Sa~ r-a/ic/jc, C s /,f. May 

^Carnal ^°°f '* M"-M /9i»cn oan I/*//. Qa/dan Gj/a. 
O SK.L fa\ r A . Jan rraic, SCO , fa/./. June. 

e~~ 'Jlad ,i> Jv,jrj of C/aaJa tfoake, CVm/eVI 
<T *4. 'Vx/.c/j //op'. O*/./. September /S, /f</(. 

£lav. 7'7S-fr 



13, 


/ML 




"1. 


■■ 


r Z5-, 


.. 


3 


. 


o?a 






10 


/f«s\ 


At. 







fcctrs o 



7J 



No, 



13 lift. 



Jbl (n,mmf) /jtm. WJDennrr S*unm,t T ~P/accr C*. &/.£. August X, I14L 

_ T>ico* In a » tar f of /? rV hvnierj. ~7blo Alfb.Qdf _ J 

? J),<rd m di/iory of AH Isenbrra, fa/o /j/fo, Oa/,f .. AO, 

? i in 3m,.lv'W.^Belldirc, Harris Co., Texas September AO, 

t? im Sir>' S W. C/j/vcsfen, (ja/iics/cn I , !enas October 3<f, 

if ad. a U . . i , ^_ 






(.(.2. 

U3 

CS~g iaruj iico/or- 

CSTa Lamas / lu</on aanus 

if 2 •■ ■ 



<r *J. - 

6* im. * .. . . .. . . - 

cf im- I mi. E. Willis, /tfontoomery Co., ~7exas „ 10, 

9- "V 3 mi- W. W.lliS, .. ■■ ■■ September di 

9 aJ. 4 mi. W. ■fie/Zxire Harris Co. , u 



i>0 



. 



iS7 <yeet4/yp/s trichas OCCn/snta/zs Sail, ffice /ostrute. Gmp'3 m //oas/on, r/*-ms G,%us. Ootober 



»sy ■Sturnet/a maona aroututa <?ad. 



tiiio p 



■ 






la\S Sphyrap/eus thyroidec/s /fiyro/c/exo cf Jm/./VStraajberry/^dno)^^. T"'/"""": ft, (*/f. November 

lit Sitta Canadensis cf - - •• .. ■• .. ,. 

-qj/cJf/as trejlodytas pjc^/fut 9 7 . '" 

2'sYu.hina niQri mentum £ 
lie Myadesl+s unicci'or 



tin c^ i>li v. 



t, i, e. 



3. 

it. 
Jo, 

-23- 



10 Ounco oreoanus pinosus 
JlVlS'tfa Cd.iodrnstS 

JJa Mum a orLclxjLtza. 






if tsalfriparas mmi/niis minimus 
id /Vesope/ta Qa/apaocensts 

30 flceip'ter Sir/ at us Vfief 

<J2. Td/co Sparierius Jbarvertus 

31 J)eadroiC<3 occidenta/is 



6y Cric C.r.nsry, ffanar, l*t*r, n Ci Ci/J 

>/7 3acan.tat- ar /f*i . • ' December <?S 

9- T,id in amary of A.U. heniero, fdlo Alto.lalif. Uanaaru 7 

6* *Ck/i. Toaf .f NortA Amen can Hall, Golden fare ?arit; SSfa/f. /Yo ten , ber H, 

licjsitia, 

sea) 3m, S\'./Yt*oara Cree/r, kOOOft., Tuolumne Co.Ci/f .. 1 3, 

<T "''J>,ed m Captivity .afl.dtJLO Henri ^l&rjfe/>f^.3k:ee/nber £6, 
<•— f 7".././ a'^J mfdrr -ttaet To Kr/ts£irmjb tX" ' r S&" r ** ~ 

30, 

3o, 
13. 
lie. 
13. 



^JJPir"- - 
' al Siri'liaft /taaarlaai, G7,Vr„ G a r* "Srk ^a» r?-nr,ar. / 

Cil.f Uunt. 

<T HCal.J)<ed In aviary cf J-W. Steinbeck, Gncorif, C'elif. July 
$■ '£!l. Concord , Contra Costa Co., Calif. tVoven-Jber 

December 
•January 






¥ _^M*' Drafts 37aj, riarin Co., Calif 



1911 

ii a 

1 9 13 
Jif3 

1 9 14 
I944 



\1tS_ 



Catalogued by Ju^ (L~^. 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 



T /- /S&ertaa T / /HAer/an /"/ /(tAerfon Jan Jf, l?Y6 Q.-ff Ace. /Vo 947 

Terence J Aier/r^l Terrene* J. tferHel Terrene* J Mer/Cel J une /■/, ,f/i ■■ „ ,. 9&J 

"ic/r- up Grace. Crowe. "Roger Tranchi .. Jf, ,. .. „ ,. <f J q 



Way -7/ ,?</(, 



(jface. C reuse. 

J -Bates ~ J.iJWMcilhorJ December n,g „ _ 

"Roller* T Orr "Robert T Orr Vober-f T rr .J*** is,/11C F* r A /),, lY„ 971 J u/y fig* „ 

Jomes Moffitt - James tLff.i±L March ll, IP/* ,, „ ! ., t,S<S „ jr .. 

— •• •• tja>j I, l?3, „ .. .. S7V 

'Robert 7~ Orr Robert T Orr "Robert TOrr tla v 3/ ,. ,. ,. .58? 

J.W. Steinbeck; 'Paul 7Z.nj J. h/- SleinbecfT Tekrutnj 7, „ Gift •■ ,. SJTJX 

= = 1 =2E O efiber /£-, /9</0 — ,. .. 7*0 A „ .. 



Dolla r ll c ri r i d G. Da Has — t/anna Q . J)s//jh ft, 



ras — Tram 
G race Crouue. 



d INS 

C rouJe. 



77T5 iseptembrr }ij<l*t 6-/-A 
August l<j i !?</(. 



fit moved fiw CofcC«,-W«ry in Sra «/», tfSl 



1-fjl rlufes-t J., 



"Pick- 



up 



i7(o September /£ t n 



nUtar^j Specimeri 



C/suJe Hook'e. September If]. ■■ 

Jn^n'T? ZD<? i/ ,s i <lr. October IP . 



fro 



11, 1111. 



P/ovemier I 



nviary &t><scj men 

rlviarj specimen 

trrft - u p 

nOiory specimen 
J.D. Webster ■ 



Otaucte ttootfe. 



Ctauc/e rtoo/fe 
Jj race. (7 fa me 



AS., .. 

to. Ills' 

*5epf. /s: ana. 



dune 



/lien H. I^enben 



1 



No*. 



J.D. Webster J J). Webster 



A*, 



?87 

f/4 
Tax. 

f%G 

£22. 



ffl 
f?4 

f?3 



c , « 



JJecemh&r ^j 



fob^rr TQrr 



Grace. (?ro& e 



fober/ T Orr Dec. A, 



A*:* 



£r,c C. Jfmsey ,. ^6, •. 

ft. H. Isenbera Jan. C, /W7 

• Nov. U, >9</3 — 

Dorothy 3. Orr Hctert T Orr Robert T Orr J)ec. ?, Ilti Q+t 
Citye t, ( rrl Grarr CrnuJC <?A<?CC Cfncue. _* £% <t_ 



ary sPcci rrjen 

/Qtc i dentally fought in 
mouse ~trap- 



tound 4.eac\ 
n viarv s pecimen 
J- W- Steinbeck 

Ster/inr. ,fl ,, r,r>e // ,\e 



June. 30, am ■■ 

Milton S. 7? rf y July 31, lilt .. 

.. .. fY«v. iH, ■■ 

dec <S0, , 



??s- 



r :> 



.. ft? Jsnutni 10, IW 

.. /OOC 

.. V¥ 
s is 

^ 2M 



'' " u— 






Nutter &*. No. 
• - 



NAMI 






' 









I 



Celjmlus auritus 

men colli} catiformcus 
rod 1 lymkus pcdieeps podieeps 

N ■• " 

■ancdroma homochraa. 



i 

J«t Thaethon lepturus Cat*-sby> 



Se*. 

Age 



J 1 
d" 



Locality 

A lamed a , Calif ornia 

Lassen Co, 

Ldjle Lake, X.«*SJ<>/> (?«, Ca/.f- 

II M " - .. 

faro, done Is lends. 



Due 



Apr, I 
June 
July 
D mtus^ 
JuL 



Jiio 



Anhmjd anh/nya leucojaster 



? 

9 ' 

d 7 
d 

9 



tick/in Isl . Sattamas 

Cameron tarisb, Louisiana 
drowns vide Cameron <?<>., 7ixos 



Apr, I 
"lor<h 



19, 1901 

A 7, IS99 

I 111. 

', 
S U 10, HIS 

lift 

10, IT ' 

JO, Jtf} 



'Butondes virescens anthonji <f 

2S/(, Hydranassa tricolor ruficol/is d 

111 hobrjehus GiiJiS exihs 9 

J 5il Guar a a 16a £ 

US/2. u d 



Alameda , California 
Afery Island, Louisiana 
Harre Center Swamp, /Yew York 
/llu a ~F tori da 



May- 
dun e 



d, /9ml 
II I19L 



Anser a riser 
Anas r ubn pes 



22^ 



J, 



scors 



J)ou*ny . 

d 
d 

S- 





Mysteiy ftanch -D°tsTic Ctctl,n<j. I ucr* d</. April 
St. -5/epbens Drew \BrunsiuictX /< 

Canton Meadows , Mass. 
la Crosse Vji scons 1 n 



September J, /fr? 
December 31, l19S 
a 3o ., 



duly 



April 



113$ 
J 7 l?f3 
X7 t 1VH0 

1(0. 1 no 1 



Hacephala island'Ca 

i> clanfula amencana 



elbeola 



d Marsh near r9lamed<3 1 Calif 
Id] Alameda , California. 
[<?] lYear Alameda, California 
[d] Sail marsh east of Alamec/a, Ca/.f 
—2. £ggle Lake., JLassen Co., C a li f] 



rsbruary 
lYoi/ember 
January 
/totem ber 
duly 



la, /*?r 

jtr, 1105- 

/S-, 1 9 00 

17, 1903 

i.b 19 OS. 



1% i 



ClanQu la hy ema/is 
Lophodules oucul/a/us 

Cgfhartes aura "teter 



9- „ 1. Lmen Co , Calif- •• •• 

<f T/um Island, /Yeujhury port , Mass. December- I5~, iVOf 

d Lac Ou. Tarle Lake, Minn October 31, Il,<l 

? Lake Kosh/fononj, Idis. Ale, ember U , /JO 

g 7Uack ddls Conlra CosJa C~, CU/.f May .*, 1123 



Ifesf/inj ManpOSa Co , Calif i)k*ui 10 days old. 



tlanus leucurus mojusculus 



3 jUV 



■1 00 pi //us 6* 



In orcliard [Alameda Co, C a /if.J 

l~rom aviary of Hf Taylor, d/ameda, (a/if. July 

M<mi(/ian^ Wisconsin 



January 



'(,, 1931 

19/i or 1111 
20, 1 1 00 
*/, 1197 - 



str/atus vc/ex 
-Dutec reoa/is 

jarnaicentis ca/urus 
I neatue Imt^a tux 



c**d 
% 
f/nr/.. } 



mi 

±1 



lajopus s jebanms 
platyfiterus p/atfpterus 



talco Qolumbanus suck/eyi 
, a ■ bendirei 



d 
9 

7 



IVeuj -brunsuiick , Canada September 
M titer 11 'RancA, £dcn /owns lip, /lii/nec/4 (I, Al/ -January 

Los ^SanoS California. /Yofembrr 

T3arrett "Ranch, Alameda Co.. Ca/i/ May 

■-. - *H J /,,/UI,oro"'v*« 3«„.„ S. /*-*. MsrcA 

Deauer V am Wi scensm lYovember 

1& m ; Wh ' c ///i//sAoro^l/*„ Huren C. h*a. April 



y, 190/ 

i ■■>, mi 

S 191? 

*?, I92.X 

10, I19C 



dan A nselmo , California 
Warned* . f Cali f] 



March 
J/ceemher 



19, 1199 

20, irir 
/y iiod 









Catalogued by /^^ (L+~*_ 






1K9 




Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


REMARKS 






SA»* A„ 7? , L. . 


7> ZJ /? z 


M -71 i 1 „ rt / 


/ - ,- ,*A. 






-: 



J TV. WUlarJ J. rl W./hrd 

H. H. Sheldon H H. She/Jon 





T. 5. IvW/fe/- 


D.A. e„A«,„ 












/?. £ Bent 


R. C. -Bent 


ii ll l| 



TranH 75- firm sirens TranH T3 Srmsttom 



- 



J), n. C oh en 
ft. 0. Sent- 
W Y Wiri- 

/).o. ■$*„+ 



!>.#. Cohen 
W. Y. W,rt 

SL -& en t 






_u u_ 



D. ff. Cohen 



D- /). Cohen 






Harry G. rl/qhea. Harrj Q. H/qbee. 
G T. Monroe, E Monroe 



■Shot hy c/ 'Bliss 
d/?. Cohen 



\ht. U. ShelrJ nr, 

H- H. S [he Id 'on] 
T. Marauand 
/} ■ ha no 

H-H. T. Jackson 

D. A. C„h*„ 



DA. Cohen 



h> H. Sheld on 



//. H- 5 [held on] 
•?. Ma remand 
ft Ldno 

H, H- T Jackson 

1). A. Cohen 



p. ft. Cohen] 
V. r). Cohen 
Turner- 
D. ft- Cohen 
■J.//. G/^rk 



[D. A. Cohen] 
2i A. Cohen 
Turner 

D A. Cohen 

,1 IV. CI*rK 



[3>.A. Chen] 

Uohn t\ o u> ley 

•fi A. Cohen 

W. G- Sauaae 



Id. a. Cohen] 

John now ley 
D. A. Cohen 
\a /. G. Ss tf aae^ 



./oanddeacl 4y Geo. ArnJ't W.f. Snucjer 
W- G. Savage. W. G. 5au<sge 



H- //. Sheldon 

\D. A. Cohen] 



H. rl. She/c/on 
[7) A r>oh,e n ~\ 



_J s lu. 



Number 



0* No. 



NAME 



So. 
A«e 






S 



i 



; 1 1 



i 
i it; 
; 1 ; 






■ 






Locality 



^alco aolumbarms bend/rc <? /9/ameda, Cat, forma 

r tier/ us t? 



Sp 



ar veriUS 



Spa 



£ 



Due 

October 2 8 1913 

•September A?, i9oo 

January 31, I'jXo 

*\, 1111 

•December j /g?gL 






£ Contra Cos?* Co, C /,/. 

9 Vetuieen Irvinyton and /Vila, Alamrdm 

[ncstl.n^ Hlameda Co, Ca/.j. 

L ■■ ] 



3}cntlrd$.afUL$--jfc-- /m/j^jjuisus. cf Oakland, p>ou^las Cj Orea. 

Canacbites canadensis canaee 6* 
Vonasa um6e//us s<sbi/i/ 



Zooa fa 
umbel/us 



Creor/jx pi eta pa/meri 



Nacircciuack , Neu> GrunsuJicft 
Soda vi lie., Oreaon 

/Yeui tJruriswick Canada 
Harvard '. Massachusetts 



d 

$ 

9 

rf 

d" 

? L We ton, 

<? Mon terey Co., CaJ/'/ornia 

<f J)oug/as Co, Oregon 

& Taken in north j5jLO_c/ne Co^^Ss. 



April U, 

<?o,P*/,/. January f „ 

May J-/ 19 1 i 

Marrh IL 1991 

September P.O 190/ 

November //, 189 i 



danuarj 
October 



30, 1901 




% u 

1% , 

?, 1191 

)*, 1197 

1, 190^ 



P'cta 



$■ J)ouo/<ss Co., Oregon 

Sen Lucas Canon '';'onterey C* , Ca/if. 
ljuti] Northern Sonoma J B , Calif. 

3/c; Meodotos, 'Plumas Co., Ca/,f 
iuiL u u. 



J)ece/noer 
/f»'<*». AuQUst 



[ 



i 



dune 



A UQust 



AA lt9L 

/, 1 9 US' 

IL, Hoi\ 

10, /9e£~ 
1Z, 






Ca//if>ep>/a SQuama/a pallida ? Cochise Co., A. 7" [Arizona] 

Lophortyx ea/i/orniea brunnescens <? Ct/ameda C<s/i/or/7is 

o* ad ; 



June. 
January 

D/orember 
Qa 



r J 



October 

j)e-cember 

/\[oiember 



/6' l??4 

23, 1109 

V, tics' 

I t. 1101 









' 






<? 
<? 

-2. ,C n // C anon r Al ampd* C o. , 0a/,/. 

Oh I. ,, * 

d" ju.u. Alameda, Cat//-. 

<? 
9 ad. Alameda Co , . 
__2 - Calif. 



19 ■■ 

/, 1102 

»i', lid 

J 7, j33<L 



Cetttc 



Ocptem ber 



.Jul 



V, 1 9 10 
$ IS? 7 
I. I 111 

I II of 



9- 

9 

9j.t. 



feiruarj 
December 
November 
October 



/'I, '1° f 

(,, HI9 

n, !9"C 

1, i loo 



190 



Catalogued by fota^, 9 GL+-c*^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



a a. o.h< 



D.A. Cohen Mrs. Dons /of ft Cohen January Af /1Vf ~?u rebate. Ace t/o. 9 OS' Sep/ A3, I94S~ 



T. J -B*k*r 



T J 7?3/r- P r 



/9/i-ert Q. 7rill filbert Q Trill 



U/ H. Moore 
'W.D Holbrook 



W H- Moore 
W7$. HolbrooH 



T. £\ <Slev/n 
F J. 'Baker 



77 t S levin 
B J 'Baker 
H. H. She/Ann H. hi. .T he/ 'ri 'on 



Tz.J. 'Beker- 
j3> A. Cohen} 

H- H. Sheldon 

/' /• /r . 

i J. V S %J /or 



T= J. ~Beker 
ID. J). Cohen] 
H. hi. She/c/cn 

J * S. ~7a\i lor 



.3)- A. Co ken 



D-ft- Cohen 





























(• 


II 




. u 


'( 








































v5e/>/ 13, I9</S- 



NU-rbcr Ong. No. 



NAME 



Sex. 
Age 












Lophtrtft California brunneicen% 



Locality 

Alameda O* , Ca/./ro/a 
I ■ 1 

fount! atdQ 

' Waterside", /i/amedt, Calif. 



Dale 






September 
July 
Summer 
<Ju n € - <Ju./y 



June. 



I, 
If. 



It13 

Ml 

nit. 



fllamedo , Co/./ 



July 
J une. 



California^ 



— fl- Oonoma County , Ca/i/ormo. 

Alamedo, Cat/ 
j£jt d , Mt nlcj.am« f t, If /fevada C J Ca/. /. Marc/, 



H 



i1o4 
ifil 
I'M 

H Q<, 



It 



' 









uambel/n Qambel/n 



>8f3 Co/mus Viramianus virainianus 



'■i2.o 



rhasianus Co/ch/CUS torauatas 



lYumida me/eo art's 



3- 



Sou/kern Monterey Co, Co A/. 

Mammoth TanlC, Co/./om/a 
J)e/a van, Wi icon sin 

ie. 'River ^rraine , ArJ(ans& 



December /V I13.S 



March 
flpnl 



19. 
All 



/?//,* 



ny Oreo 



Calif 



Tern side, A/ameda, Ca/./ 

OdpT.ve Specimen jrtm'ih* Cohen rienc/i, /fajuirt/ 
Aho*.t £ do ys o/d At ranch 
LHayuerd, Alameda C., Ca/.f] 

- £Jt3sn eels , C&///0 rn/si^ 



Meleoons qal/o pauo 

nodus lonjirostn's obso/o/us 



@om*sJ.c] 

<? ? Alameda, Ca/./omia . Syd /3 days 
& £ast of A/ameda, Co/./ 
o* 3dy farm I aland, tl/amedo Co , Ca/.f 

<? 

_S Earfjj/ A/aned^^C&lif 



November 2i 
Sprm<* -f 
f*.bruery 
About 

Mm 



H. 



1100 

i?11 
llH 
/lit 
I HI 
HCl : 



May i 

Aover»6ir 27, 

7. 

October / 

. (71 • "her 2? 



Hot 

Ut 

I 111 

Hoi 

L3M 



° It- side $ay Tarm Island , Alameda Co. t Ca/if, J/ecrn-iher 7, 

* Hay farm Is/and, cat/ of rl/ameda, Ool.f. November /I, 

* ... . , A/ameda C 0j .. .. % 
? Salt mar^b east o/ /)/amec/a , C<s>/./. . / 7, 

fHownj) Abm<°dA i C*/;/»rn}* Mdj 



- OL 



im 

1124 

■'9/9 
t9»3 

i vl 



li mi colo limicola 



Dot 

tcr..ana Carol' na 



[ .. ] £*st of Alameda , Ca/./. 

6* /* Crosse # irjisconsin 

6* Harsh near Alameda, Ca/i/. 

? Veaver 2)am, Wtseorts/ry 

d Denver, Miami C a . /..Jiana 



a) 



October 
/Yoiiembt r 
Uune 



<T fast of ///ameda. Ca/,/. 

6" 

° $a/f i»urs/> east o/ ///ameda r Ca/./ 
9 . .. Alameda, Ca/.f. 
-± — . — Fatsf of u u 



'1/ 

reoruary 

/*t vernier 
October 

Jteccnber 

Notember 



2, 
i\ 

10. 

30, 
S' 



3, 
2 7. 

U. 

Z7 



Hio 
I1oo 
1*97 
>1Co 

itn 

113.0 

iwf 
iwr 

/?/c 

nxf 



L * tcraltus jvmatems/3 Coiurwov/tdj 



<? Salt marsh f#j/ a/ rffeme/a t 0*lif. 

/91am eo& t ^*<s A'/o r n i a 
¥ - Cc t I, 



October 
/Yovem&er 



SA ft_ 



II. 



lies 

11/0 

ICC 



D- ft Cohen 

I ] 

i J 

r i 

X. A. Cohen 



191 



Catalogued by /&ta^. £3L~~=- 




D ft. Cohen 

I ] 

t ) 

[ J 

7) A. Cnken 



MrsDooa/c/ /9. Cohen January JS; l9</?Turch S se. /fee /Yo 905~ Sept 



>pt. /3, I ?</!T 



hf. H. Sheldon i-l h 1 . Sheldon 

2). fl. Cohen D. ft. Cohen 
hi. //. She/Jen //. H. Sheldon 



7). ft. Cohen J). A- Cohen 



/V H of lister 



IY. Ao/liste 




J. 77 "E>loi/r?~f 
D. A. Cohen 



D. A. Cohen 



_3>. ft. Cohen 



kdith Cohen 
1). ft .C he.n 



['■ 



4 lr 



J- 



7). A. Cohen 
D. A. C[ohenj 



J) . n C one/i 
Q. h Monroe, 

W. £. Snjc/er- 

C. T ?.-+* 



DA. Co ht 



DA. Cohen 
D. ft. C.[ohrn] 
J. A. Cohen 



D- ft. Cohen 



/>■ ft. Cohen] [DA. Cohen] 



J). A. Co hen 
Q C ftfonroe 
•D. n . Kronen 
WE- SnjJer 

o r -F.-tf. 



DA. Cohen 



h " '* 



Nur!it<r 



Oi, No. 



NAME 



— 



Age 



Locality 



Latciallas ,amaiC9nsis coturmculus 9 Salt marsh cast of Alameda, Co/,/ 



Cotu 



ICC pi 



• \ i <• bora et aa ic 



d f?lameda Co , Caff. 

S 



Salt marsh oast of ft /a meet a, Col/ 



D»ie 

October Jf /<?0S~ 
Notvmber 7 /qoo 

17, i9io 
October 30, lies' 
■I " 2ff, ■■ 



Udlhnuta chlcropus cachinnans 



.... 



Tuhca dmencdna americana 



d JicaJer Jjasr, U/ , , seonsi n 

6* im Oanfa Clara C. , Calf 

? Ton Lake, Wisconsin 

/ZW/iyJ Mission Canon ftlamoda Co., Calf. 

f ■■ J £ao./e lake., Lassen Co, Qal.f. 



September 



Moy 
duly 



1, ■• 

1 1 mo 

7, /m 

/a. /^33 

not. 















i ..' 





















* 









'Pluuidlis dominica -fu/ud 

Charadritis h'dticu/a Sermvafmata 
Vociferus vociferus 
uilsonio) wilsonia 



<? rfi-t/Ten , Minnesota. 

9 Superior , lift scon sin 

[7>owny] Eagle Lake, /Lassen Co., Cat/, 

d Caps Komain, South Carolina 

u_SL - .. ___= - 



September fit., I tit. 
July 10, If 03 

U, l°o' 
May 190/ 



SI Ttartramio lonqi caudct 

it 



V, 



umemus dmerj canus 



9 In It hi of Stockport, Van Huren Co, Iowa. : id, 1397 

<? * ■' (,. •• 

<? (?) 'Bay ~r~?rrr> Island, ft/ameda Co, Caff October I, IfOf 

<? Salt marsA near filar* da, ; „ f, filt. 

(f MarsA . a „ .tVotemier /0. H1f [ 



is~io 
is-lt. 



Trmqa - fU i't pOS roeto^ok^Cu, 
•Sohtaria sol, f aria 
» .. « 

He Ti lis macular i a 



rhi/o he la minor 

•■ •» 
CatiJris conutus ru{us 
» •• • 
l a il1 £rolia -fuscieolto 



<3* ''Briqhi', /Veu) ^Brunswick September 

c? Raleigh, /forth Caro/ina M<9J 

9 Denver ZPam , Wisconsin npril 
[downy] Lone £djle Camp, £djle L&fe, [Lassen Co\Q,l,f duly 

r .. 7 T. ne . Creek , £^/ e Lahe , Caff ,. 

J 1 Ouidsco , Cayuga Co^ /Yeui lorft Ocfoier 

? Sf. ku.gene, Ontario 

<? Salt marsh near rflameda, Calif flay 

9 „ ,. £ of. .. ■• etcher 

<? W. D cnneS # Mass. S*pf*~,Aer 



n, urn 

30 t 1900 
//, IfOL 

7, -J 

^ /90I 
7, >f9V 

If, 1903 

2, 12 99. 



113. 

J >/ 

13 U 



melanotas 



d Lac Qui rar/e Co^ ffinneso/a 

y 

f Mono/noy Is/and, Mass. 

o Sur/inyton^ /ouia 

9 He-aver T)dm , WisCons/n 



flay 
October 



*3. >?»/ 



/J u ausf 






mar 1 f, ma 
rnalaropus -fu/icarius 



Larus Canus brdchyrny/ic 

drjentatus smithson/anus 
ttY Cn/i den/as nigra •surmtmensis 

Hydro proone caspia 
.*•! Sttma hirundo hirundo 
S7S - •• 



d Coast of /Vaino oast 0/ Tfanycr 

ft/ameaa, Oa/if ori?ia 
? fttamc-da Mo/e , Cef-f 

9- ., Calf. M> 

ay east C f /l/dmede . Coi. 
° jjeauer J)am i Wisconsin 
cf £aole /<*Ar P/ C^/if 
cf /Year /} fameda , Cat;/. 
cV nam Is/and Shoals, Neio York 

9 Muskcyef Island, ffdss- 



13, l?90 

IS, /??/ 

September ^ '901 

"February 3.C, IttJb 

Oc-toiber 23,, I9&I 

December fr ilf9l 



,j A I, 1 9 OX. 
hsji If, i°ll\ 

nod 



March 

dune 

f/ouember 

rli/ay^f 

duty 



dl, 

a 7, / ?91 

13, JS11 

30, iwr 

S, tf03~ 



192 



Taken by 



J>-A. CoAen 



C. F.Z. 
7>. A. Cohen 

"DA- Cohen'] 
rf. H. Shr/dnn 
A- AdOO 

Q. T. Monroe, 
H. H. She/Jon 



\v G. S&uaae. 
DA. Cohen 

I, '• » 

7> F»* 



Catalogued by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



DA.CoA&n Afrsdiona/c/ d.CeAen Januarj <3$~J<,'/s'?arch<ise /)cc. /Ye 9o , £' Sept. /7 /f/6" 



C FZ 
2>. A Cohen 

J?-/). C e hen] 



H ■ L 6>no 

Q. ~F. Monroe 

H. hi She/Jon 



W. G <Sai/aae 
D-A. Cohen. 



- •! 



W. H. M.[oer*] 
//.//. i C S. 'Brim ley 
W. £■ Snyder 
//■ H. She/c/on 



W. ti. M.[oorv] 
//. H. 1 C. S. 3r.imly 
W. £ ■ Snyder 
h* ti. Sheldon 



f~r<snK S. V/ri'qht 
0. Trafforc/ 
3-/9. Cohen 



franK S. Wright' 
0. Trafforcl 
~J).fl . Cohen 



: 



A. C. 3W A Tien-i- 



George -Q. Cant vet/ 
Georje Q. Contuse// 
A. C. Senr 
?. 1 

JLEJL 



George Cf. Csntuje.// 
George Q. CsnCwe.// 
A C -Benz" . 

7. % : 



,[3>.A. C hen] 

Ne/son 
3>- A. Co J, en 



-£ S Wr/jht 
[D. A. Cohen'] 
D. A. Cohen 



J- /V. WilUrcl 

I V. 

A. c #,„/• 



J. M. WillarJ 
D. A. Cohen 
W. W in/orihunafon 
A C ^errf 



„U U- 



, 


, „ „ 


u 


„ 


q 


1 


H 


ii 


„ 







































Number Or*. No. 



NAME 



i3Lt Sterna douyaih, cJauoalA' 
dlbjrons anti/larum 



















Sex. 

A* 






■ 



Locality 

Muskeye-t Island. Mass. 
Chatham, Mass. 

'Bull's Day, Scut A Carolina 
lance au iou.fi , Labrador 



Date 



June 
Auyust 

May 

J unx. 



->< ISfo 
JS, Iff 7 

13, .. 
I90Z 

11, jsn. 



U13 [rd/erctila arctica arctica 
31-11 

C olumha livid 



9 
c~ 
¥ 

9 



. . . . n, 

.... . i% 

Myatery Tfanch, Alameda Co., Co///. Tebnary ;U 

AJamcda^ . CjsJl/L 3>/«/ N ovember UU 



HIS 
/HIST.- 



■fascial* -fasciala 
months 
Xenaidura macroura marymella 
Searda fella inc<3 

r> ma zona oahrocephafa 

■tit Coeeyxus erjihrepthalmus 

americanus occidentals 
Geococcjjc cali'/orn'anus 



o* Huachuca M/s, [Arizona] 

6* Oakland, Oregon 

<?■ Alameda Co, Co/if. 

& Thoenit f /). T. [Arizona'] 

i fJAalmiy specimen] Alameda, Calif 



liey 
Sepfemher /S 



M< 



9 



M. 



March s% 

Mour /'e^cttier I, 



Ifji 

itn 



<"i 



<F Verona, New Jersey- tfaj 9-C ( i$9</ 

9- Superior Wisconsin dune $fr l,*Z 

- Douy/as Co, Oregon ,'t11 

0* ? Tound dead on County road east of /Viles, Calf. Ocioher 21 J1/Z 

9 AlamrJ* Co., 0,/,f. „ 3, 19*}. _ 



O/as f/smmeolus -f/a/nmeo/us 
i- Jsio hrewsteri 
6 end i re i 



-H3- 



naeiius 



33i 
3*1 



£ Huachuca Mh. [Arizona] dune 7. 

? Oak-land, Oregon April I, 

d Mysiery Kanch, Eden Township, Alameda Co-fal^.Tetraarj IS, 

im. Alameda, California August Id. 

if LiMleh n, /Yass. October ;JJ. 

Hyde TarK, Mass. 



1937 
l?1, 
1294 



ouho Miryimanus paeifieus 



r 
9 



One *f p»ir lake* /r*n* nesT ,n eoee near A*lt*m*nt. 
[itbmrfrCrJCilif m /fl}'"3"<ijr nmch ff/qwero', Clij] AtlQlLst 



_? 'Slope near J)u.hl-n, Alameda 



January I, 

March £2, 

4 

d* 0o. } Ca/.f. March 1L_ 



mi 



1127 
Lite. 









Micralhene uihitneyi whdneyi 
Aeyotms acec/ica acadica 
« aluco aluoo 



\/ana vana 



d~ Tort Love//, A T [/Ir/nona] 

Scotch hake, tYew Sruns tu/c/C 
& Sfehay , Scania . LSuieden] 

$ .. ..[..] 

(f flim /YH/ ./ It il/Jooro in fan 'dorr/, C^ /omia Oece/nher 



# F nf 
March 



II, 12% 

1111 
27, /IfSL 



Lnoraef/es acutttoe/>n*s texens/s 
ill minor hespens 

(IS . . 



.-',-",. 



9 



7-erns-/c/e, /9/amet/a Co., Ca/,^ 
fayle laife. C a /,/ 

Httachuca Pits Arizona. 



January 

April 

duly 



/0_ I9,L 

A, ISM 

HO. I St, 

10, l f9(>.. 



Thalaencptilus nuttal/ii adustus 2 ad 

if 8 C apn mulqas Caro/manns 6* 

■5Y Yeci/erus VOCiferus o* 

so _. - » 



.. , A T /jrizonaj May 

Muachuca Pits., [Arizona] June. 

Ttale.ijh , North Carolina duly 

iZ -• /*V,/ fJiJIaSara, Va „ Saron <?,, leva May 

' Of- ■ h _S ■■ ■ ■ . 



/3, iS9/. 
13 i$9(o. 
21, 

lt17 
J°* J 



Taken by 



J3>. A. Cohen] 
2>. A. Cohen 



193 



Catalogued by /&t*L&-. C^^-c^-e^ 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



A. Client A.O.'&er,? M rs. Donald A Cohe* Jtouarj OS, /ffsCRteUbse rfcc. fyt. foMT Sep/- 18 l,</S' 



[D.A. Co her,] 

3). A. C„h*r> 



Tred J. Halter Tree/ J- 'Baker 

D. A Cohen 1. A Cohen 



2U9^ Cohen 



Z> A. Cohen 



Q.T. Monroe. 
~F. J. 'Bak'er 
7. If. Cohen 
John Defy 



Q. TC Monroe. 

T. J. 'Baker 
JLA. Cohen 



~F. J. 'Bafrer 
D. ft. Cohen 



~F. J. liaker 
3./). Cohen 



W-Ji tinlhrn/r WH rlnlh rook 



Harry Q A/ahee. Harry Q. A/j&e 



[D. A. Cohen] 



W- H- Moor* 
Carl Moier 



[D. A. Cohen] 

L_. — -J- 



Vi/./-/. Moore 
Cer/ Mo*er 



W. Ct. S&uaq e W. Q Sajlaj-G- 

[D. A. Cohen] &■* <UA«J- 

J M- WilUrcl J 1 W.I/orJ 



0. C. To!,; 



J. C. Tohn 



3 



tLtt- * CS.^rimlej H-H- ■> C-S ."2>rimlej 
W. Q. Savage. W- Q. Sasiao& 



JuL ?, i "Mi 



Number 

or 

100 
10 J 

" 10.3 



Cv.< No 



NAMI 



i no 
in; 

l 

100 



10 

12 
13 



Oaprnnitlouj cur* peeuJ cur*/>ec 
122. C hactura. pe/ao, co 



rauxi t/suxi 



Sex. 
Age 






duly 



May 



//eronau/es SoxaA/,a soxa/i/n 



6* 
? ? 



Locality 

S/eAay , Scan/* [Sweden] 

Ft/ //opa, /lass. 

New orunsuich, 

fl/a/net/a , Co/,/ 

flission Canon , n lameda Co., Calif. ,, 

//.£ Sonoma Co. Co/// June 2?, 1 1o4 
DucK Lake. LT/u/yias Co, Co/;/"/] Aujust 10, ifs.S 
Milt fan Canon, /l/ameja Co, Oa/i/. May IX, 1923 
HuacnuCo Pf/s , Arizona u 8, /Silo 
u u u jJjLOA fr 



Due 

is, 



1217 

189? 
I1H 



Calyp/e ar?na 






Leon a , ///amec/a Co., Co/,/ 

(Year Berkeley , Co//'/. 

if arm Co, Co//'/ 

Vioim/j Chero/fce , Nevada Co., 

rllomeda Co., Calif 



- •SeJasphorus ru/us 



5a sin sdsm 



2 

cr 




P/ys/ery Aon?/), ///amedo Co 

/Year Oo/r/onc/ /&>#/.] 

'Serfre/ey , Ocz/i/orn/'a 
A/ameJa Co., Co/,/ 
'uacAuea /"7/r, /)r/'x.o//a 



- nrrtan/ia Yuca/ancnsij cia/eono/a 

s — LU&oacesf/e a/cyot>- Csjir/jLa. . 

Co/ap/es aura/ us /u/eus 
Ooreo/is 
Cafer Co//or/s 



dim. 
? 



, /?■ T L/)ri*.ana] 
[flri/cona] 
3yi//e, Texas P^'eri//e ?] 
Cameron Co-, ~/exos 



ojio/as U) Oreor 



o* 



Jseni/er , Pfiomi Co., /nd/a 
rf/a/nedd , Co/,/ 



-dL Tgg{/l///s nnr/A „■/" /^4/g«^ Co/// 







15 
' 1 1 G 

IT 

IS 

(20 
2] 

22 
>23 



'25 
'20 
'27 
' 2 S 
58f,2r, 



d 
9 
9 



///amedo, Co/,/ 

rlys/ery t\ar>c/>, f/1/e/neda 
/9/ameda , Co///. 



Ca/,/.J 

Oo /oher 



cT 

s 

? 



/Year nay ward , Co/// 
Alameda, O a /,/ 

[//ijuar*/, /Hartiede Co, Oa/,/] 
fecnSide, r9/^ja J so/oi.C?ja/ ! j 



- Ceophloeus pjeetus atie/, eo/a 



¥■ 



March 
Yo vernier 
March 
Oc/ober- 



pi e , nuS 



(* Centurus ^aro/inus X&trd 



* Upper kesiuioH , lYeu) 3ra/7su/,c/f 

■J/Ouq/di Co , Urea or) 

9 North Sonoma C, Co/,/ 

r/umas Co., Ca/,/. 
& -SitffWj Hilhloro m Yen Huren G,. ( fo 



fV0i/ein6er, 
June. 




ix. iV) 

l? f iW 

/4. 19/? 

10, /9¥o 

16, till 
S I9»l 
/89M 

7. IfO'r 

IS. 1 9 OS 
1991 



194 



Catalogued by /J^t^~e^^ L^t-*-&<^< . 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 




//■ //• Sheldon 
J . V <5". Taylor 
r~2> A. Cohen] 



Car/ /VSuc/- Mrs. Dona /c/ fl Calm January ■> S^f^ lur^Asse flee. M, fo^ Ju/y & \ /fV6 
Harry G- f/joiee 

W. U. floors .. .. , 

D. A CoAen 

! D). A Cnh^J __ . ^_ _^ „ 

(/.. H- Sheldon 

J . i S. lay lor H <■ ,i i. .. ,. ,. „ it ,. ,, ,, „ , 
[D.A. Cohen-] 



D- A. Cohen 



D. A. Cohen 



H- H. Sheldon 
J2>,^L Co he*] 



H. H. Sheldon 
J3>.fl. Cohen] 



[■■ - , J 

W. & "Bryant 
J), ft. CoAen 



/;■■ ... , 7 

W. E~. '^Bryant 
D. fl. Cohen 



fT J CBnte 



CELcJ—M^aJec^ 



C. T TiU 

2>. A. Cohen 



~V. 7}<3n/?/ste 



J). A Co/, en 

0?. A. Cohen] 
D. fl- Cohen 



C. £ tijte. 

J> A. Cohen 



(I). A. Cohen] 
D. ft. Cohen 



J: C. Sen!-** " A C. Benton 



W- hi. (^oore 
7T J. ^BalCer 
//. H- Sheldon 



V. H- Moore 
r J. 'Baker 
H. H. Sheldon 



\J. Q. Aa,/jg« W. Q- Sm^s^_ 



Nu-ivr 






NAME 















S Cenfurvs Ctrot-nus zebra 

<jur,fron-i aurifrons 



Mdanerpes e ery tbrece/>/>a/xs 



Sex. 



8 



Locality 



Date 



VV rf M/ls&ero. ,/» Vsn'3*rrn CI t tamt FebriTj / 

?«//«, Te f *s [Zeev.llr 'J A-f, 

v ra u nf* i lie , 7cras November '7, 

5<9/i dose, I lino, s May 17. 



Sill 



a 



€iit/er 



j). 



ML, 



/Sf7 

l1$A 



^jsphjra jornmCiuora baifdi 



0* <m. 
? 
? 

2 



A famed a Co., Co///. 



J)ouolas Co., C//-efor> 
Alameda . Ca/ferm* 



September I, 

October C : 

— Septenabe 



11/1 

I91L 

i in 

J. IT/? 






40 
41 

13 






!)45 

46 

347 

>4*s 



58 



153 






>5G 

IS1L 



Asynd> 



esmus /eui/s 



... 



im. 



Alameda. Cat,/ lY, member <PV 

,. ■■ rebruary (T 

^/.^ OSe Va [/ley. 'P/^ma s C._Ca// ? ] July I. 

Alameda, Cj/,f. Seplember /%, 

* ^ 



Jr,/i 



£7? 



'phj rapicus yani/s Mar, us 



nuchal, s 



daaaef'' 



_<2_ 



T\a/e,jh . North Carol /na 
Ho/fey , /VeuJ Yir/r 



December 
May 



fafle Lake, [las sen C.JP*/,/. Ju/j 



?, 

>l 
J I. 



I too 
/8SS 

mi 
if?? 



70S- 



fhyripijeus f/irroideus 



_2_ 



■Santa tfosa, Calif. October 

_ riys/erj ^ar,r-r)_ /}/»rr, e/a ( l , (\ //. December 
A/ameda , Ca//fern,cr Oc//o/>er 

IVyslerj IfancJt. jTden Towns}),*. AlanseJi It fhlf.d angary 
F&j/e /Cake .//assert C,J Cat.'/. July 



IT, 
'1. 
*3. 



I IOC 

i9$4 
l?99 



I3~. 



Dryo bates vl/osus Vil/osus 



A? 



dudubw 



JlllJoSCOplLS 



hyJoszobu 



— Hindsburyh, /Vem Yorl( 

? /fen/ Co., /y,c^/ya/y 

° jEfl/erpr/sc t t~/or,c/a 

" K'chmona Co., Geor-j/a 

<T Irart/iem Oonnma C«. to 



February 
Apr, I 
februar 



*£- 



/Yarct, 
, duoe. 



7 



7, 

(,, 
15' 

* 

/3 



1217 

Idli 

l?9$~, 

I9Q* 









6 5 



?! 



or, us 



tbeseens pubeseens 



p* 






Jul 



So noma C , Ca//. 

£ay/e late, {lasscn C.J Cat,/ 

Ogrdme /Late, <S,err* SV//* fits., Siern C^Gdf Hay 

lYorth C]g ro /, ns 



<i 



ya,r4ner/ ? Alameda, CaA/L 



Teir 



tura/t 



Sca/ar/S Jjmp/eefus 

cactopb/lus 
nuttall; 






Sontma. C/a. t C^a/,j( 

Alameda . Ce/.f. 
I/ear tlajuar^. , b a/,f 
Alam ort» t Oal.S 



kJuj 



"J 



'I 
I. 

3°, 
If 



1299 
1901 
I?r7 
J?9SL ■ 



0c/ o St 



^4pi±L 



II, 

n, 

7, 



San Anton, o, Tet^s 

-S rounsv. He, ~le*as 

Attach uea /Its , [AnzonaJ 

/Ya F a Co.. Ca/.f. 

Southern fltn/erey Co., Cd/if 



tfarch 

tebru sr\j 
Jely 

•September 
December 



3. 
II 

I 

? 
//, 
13. 



/9'S- 

190? 

1 9 "7 
1130 

11 f^ 

1299 

IZff 

l?9C 
IHI 

I13S 



1.95 



Catalogued by J&ca^. L^w^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



W. Q. Ssvaje V/ Q. Saoaye. Mrs DA Cohen J snaani ZS,iM 'Purchase AcdYo- ^S" JJ H 9 , If'tf, 



'y 



o. S- -&<yj* 

W E . Snyde r 



0. O- 'Biqas 
VI- fc, Snjder_ 



j). n Cohen 
[V A Cohen] 
f. J. 'Be far 
V. f). Q a f,er> 



D. A. Cohen 
\P- A Cohen] 
Tl J 'Baker 
D- A. Cohen 



* n 



J. i S. 
2 A 



(*« 



ayl 



<J. V c5 ■ fa \i 'or 
2>. A Cohen 



T C LusK 
J H. Willard 

V.E. Brjant~ 

'f3>./). Cohen] 
X>-A- Cohen 
Tp./I. Cohen] 

J M Willard 



T. C . L us K 
J. /I Willard 

D. ft. Cohen 
]J> /). Cchen] 



D-A- Cohen 
Jj>-A- Cohen] 
J. M WilUrd 



Jesse T Craven 

T G. WAi/e 

h. hh. 'Srouj/'e// 

E.h~.rf. Murphy 

U. H. Sholrlnn 



Jesse T C raven 
T G. WAite. 
h. W- £>rcwne/l 
F.£.iY. Murphey 

H. H. ShalAnn 



., •. 






J. Tr T&j/or 
J. r1 Willard 
ft- ft- Sheldon 
t> rr/Y) ley 
\ 2>. A. Crher, 



J T. Taylor 

J n Willard 
H hi She/don 

^Brimley 

7> A O.Ue.n 



£ I. 7ay tor J- I Taj /or 

l]>- A. Cohen] P- A- Cohen] 

&kj up iy £J,U C. Gnen D. ft- Cohen 

.Tanntl dead - — i! * — 

£ H. Moon 
H. V. Nea/e 



r T). "ft Cohe^J 



Q. ft- Moon 

ll V. /ieale. 

CJ>.A. Cohen] 



MX. . «■ , 



Number 

•75 

58! 

■ 



Orig.No. NAME 



3>ryohat<T3 nu ttatl, 



S«. 

Ag. 



9 



dr/JLO/ld 



[)8(l 



<.f* 




Locality 

Southern tfonte-re-f Co, [C<,/.f j 
Alameda , Cti/if. 
Alameda C. ■■ 
Contra Cos/* t?., C*/,/ 
chuca fits., Arizona 



Due 



tlUQUS, 

March 

Mi 

Ju 



Miy 



Ma 



2, /?ar 
il. 11/' 
3 0, if3S 

if, I1°ll 



J 

Edyle Latf., [iatser, Co^Cal.f. 







major rnsjor 






r/umas Co, Cat./. 
Eayle La /fa, Las sen C-o., Ca/.f 
OteneQ iScama, [_S~uj*<denJ 

Scotch Life, Y ol 



190 

'91 

'JUL 



Picus riridis Yiridis 



Tyrannus Tyrannus 



' 



'J 



S 
<? nn. 



. .- /, 



LdSStrn Co., Cat// 
Stehag , Ocan/a [^Sweden] 

'South iSu.ttor), /Veto n<smp^ h/re. June 
J2<2&j/er \Ma/xx, Win can s/n 



• 99G 

;9S 



ver h calis 



juv 
3t 



59000 

900 J 

59002 

ILL 



tort <Uones. ^Si^ki jou. Co., Calif, duly 
Contra Costa, Co., Cat,/ Maj 

April 
Alameda Co., Gs A/ 
AltamonL C a I, /orn/a ■ 



3S*? i/y/odynastes tufe/t/entris swar/At 

3 9o 

Muscii/oro- for/icafa 
Myiarchus cnnilis Cri/ji/'is 
u eineraxr/'n s n/nerascens 



IG 

IT 



% 

i 



Huacnuca Mfc., Cochise Co., Arix.. £/■ SSoo' Jane. 
Arizona t'l. i'^oo' 

April 



lambico /^fet/ce 
CAatnann Co. Creorqia 



■My 



jo. izii- 

AQ, JZ99.. 



Oayornis phoebe 



9 



Alameda, Ca/,/. 

La Crosse ■ yy* '•* cons i n 
~fall< CAurr.h V,, 



Ju 



Ma, 



=* /-J//< ( /ltjrr.n^ Viro.nia 

o* . /Year Ahiso. Cat./, 
o* A Lamed* , Cot//. 
$ Alameda Co., Ca/i/ 
J"? Ckalvoh . Worth Carolina ?] 
_S Alamcd* O n., ? * /,{ 



Jvo^emhcr 



U. Ig9 7 

jj; /<toi 

L 1 919 



'I 
'11 

L2 



n/Qr/eans semialra 
■Says say a 

£ mp/aonax Vi res c ens 
, a traill/i kreuistari 



October 3, l?97 

September 19, I2fl 
Oafober V , ISM 

June. ?C-J mil 



59015 
HG 

59017 

'IS 

GLliliL 



trait/-. 



:•'-". 



ITU Al/TMl 



? 

o* 

%■ 



> May a» 

DoujLas _ Yorff Ct , /V'u) 'SrunsuxtlK Auousf 3, l°OI 



Hamilton , Illinois 
Stealer J>am. W,sconiin 



M<y 
June. 



i7, lo-is 

7. 1 X9? 



196 



UL.A. Cohen] 
J>- ft Cohen 
ft. A- Cohen] 
V.A. Cohen 



O. C. "Pol;, 



7 3 



U H She/don 
J. M. W.Harcl 

,'J- *> ~T~ay In r- 



Catalogued by 




P>. A. Cohen] 

D. A Cohen 

[D A Cohen] 

2). A- Cohen 



O- C. To Any 

H H- Sheldon 
d M. WillarJ 
J. S Tci y In r 



fin Dons id A Cohen Januarj ISjIlsTarchase. Ace Ho 90S JuU, 9 lf¥i> ; 



//. H- Sheldon H. li Sheldon 
cJ. V S. lay lor J . V S Taylor 
Carl Mouer Car/ Mruer 


,...„- 


_ 






J- M- Willerd 
Carl M outer 

V\^r?. jC<3 ppey 

\W E, S n\fdrr 



o^c 



J. ri- Willed 
C<arl Mouer 



W. £ . Sn yder 



°^h 



November I 



"7?. C M c Greyor "7f '. C. MJ Greyer 
2>.A- Cohen X> ./?- Cohen 















Ctf/c C ?o//«. 



CD/). Cohen 



Oiho C. To An 



'J 



J&JL-£pt«n 



•• 



G ~r. Monroe, 



2>. ft- Cohen 



<E Monroe. 

J. H. -Riby- 



D A. Cohen 



T. Ton 

FCS.] 3r,m/ey 
■3. A Chen 



{C S.J ^Sr/nyley 



W. H; Moore. . W- H- Moor* 



\J E Sr,y4>°r , W. £ Snyder. 



Number 



Orif No 



NAMI 



So. 



— 



£ rripalonaA diffiC/lis diffiCilis <? 






Locality 

Sonoma Co-, Coj/i/. 
iVorth ■Sonoma Co., Ca/'f. 

Mt j?^i/o.. Ca/./ 
.A/amcJj. Col/- 



D«.c 



(Jane // /90S- 

/4 /<fo4 






April 13, 
OeJe ier fr 



/y?7 






* j*r 
$ 

i 



Ala met/a Co, Ca/.f 



September S<f IS1% 
May 1*, 1 9 OS' 

- . L90i . 



>3(l 

04.1 
59(144 



Jjio Muiochanes Virens 

m r richirdsoni 

Emptiana.*. -Watliii brewsfoi 
/Vatta/lornis borea/is 






\B cauer JJam Wisconsin 
A/amec/a Co , Ca/./. 
A /anno da, Ca/./ 



tyrocepha/us rub/nus mejr.canus 



HuacAuca Affs., Ar/*.ona 
CocA/se. Co.; A. 17, tArn-on*] 
Tt /.. nujfll t AT £/9rii.oni 



J 



Muszteapa >s/r/afa 
7Ct - 



tf* Aaachuca /%&, £Ar;xenaJ 

? ., .. Arizona 

% .. .. [ ; 7 

c? <>n. Ste/iao, Scan/a, hSu/edesi] 

? ad . . 



July 
May 

■Scptemhtr- 
Uune 

Mi 



9 J- 

October 
June. 
May 
Apr, I 



j 7 in? 

9, /w 

/. i?ol. 

j 7. i W*. 

is, ,. 

S, 1909 

Jo, /29C 

3. HU 

-ML, u_L 



June 

My 

June. 
AujusA 
~iJit nr 



3o, 



1891 



4n 

141 



Otocoris a/pestris hoy A, 
lamp' 
j/pes/, 



lampro c bra ma 



r/S 



2 
9 



TDouj/as CL, A/ebrasAa 
•Soda u,//e _ Oreoon 

<Sc(/ua/e / Mass. 

She/ter /stand ' , A/eu) Yor'A' 



7*S- 



mernll, 9 Eay/r /sAe- _ CI,/./ 



Januaru 

(January 
tebruar\f 
uu np 



JV 129* 

if im. 
9, i??r. 

if /?9f. 



: 



-A. 



acf.a 3 O/ema, Mann C, Ca/./ 

C? t mi. AA. .{ //ay ware/, (a/./ 

2 A/amed, Co, Ca/.f. - 

a .. ,c* ,/. 



March 
uanuar 



1 



I, 1909" 

*f, .9*3 

31 <j>00 

3 IS99 



I5G 



<T Centra 0, t /a C,, Ca/,f. Marc/, 31, IM 

# /iearAliarac/o, Alameda C,., Cs/,/ .. J-/, /Iff 

? Ta/crYS, Alameda Co-, Ca/./ Apr, , lf i 1900 

? /)l/-amtntr~ . - ] •■ March if. I9A0 

-2 Near Ahardda , Mameofa &■, P til .-f :: &4, 1X1*1 



ISO 



Sj/amed'a, Ca/.-f. 
ft, •• 



Octet t 



Jtlis 



J 



13. tiff 
SI. l?Ol 



107 



Taken by 



D./l. Cotter 
H. ft She I don 

3>. A. Cohen 



Catalogued by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



ZD ./). Cohen 
//■ H- Sheldon 

2>. A. Cohen 



firs. ZDcno/c/ rf CoAer, January J~T /?«T Tarc/tte /) cc . /Yo . ?AT /Kn/em/er /, /?</£ 



1 1 

b ft. Cohen 



I- ■• ' - } 
7) A. Cohen 



M " 1 



W fc . Snyder 
D. A . Cohen 



w. fc. <Sn voter 
D. fi. Cohen 



Car/ Moucr 



La & ren c e Skoio 
A Q Trill 
H- <■ Damon 
W Worthing ion 
rl. M. W./lard 



Csr/ /% 



ar/ /'louer 



//■ //- Sheldon 
[p. A. Cohen"] 
V- A- Cohen 



Lawrence -SJCou) 
d. C Tnl/ 
IV- f: Damon 
W. Worthinflon 

rl M tiilhrd 



H- H- She/don. 

[21. &. Cohen'] 
~j) ■ /?• Cohen 



December 1 9 , Ml 



Number 



Orig. No. 



NAM! 



Sex. 
Age 



Oto 



d/pestns actij 



Locality 



A/amee/a Co., Cs/.f 



(? jav 



rabed 



/tlemecfa , Car./ 

r^*iJ dead on read oefm/tm «5 ne//. rtf 
H.c*fr,mn, Pierce </ <?., Oaf.f 



flay ui a rtj f Ca /./. 
■Su-ttef <?*„ CdA 



inj 



*- 



July 
Juno 

Moy 



Junt 



Due 

31, t?4l 

If, 1931 
30, l?A7 
190S 



. 



II 



a. 

cT 
? 



/9mac/or Co., Ca/./. 

Sac [ramenfo] Valley, /fa/,// 

C*/,f 



v. 



y 



IX, itfsr 
9. '90s- 

7, I90C 












idasta 



c? 



. Tjtjchzojlne/d t/id/dsslad /ex>/An 3 



ft. Hudchucd l/)rijLona] 

Huachuca Mrs., -{riz.or>a 
77: Hudchuca, r^ri^ond] 

C „7*r* C^/e, <?*., C»/.-f 



/Y. 



a 



I. 

iu, I if 7 



cf 

cf 
_g 



//J doprocne 6/ Co/or 



cf 
c? 

a 

3- 



North Sonorma Co, Oahf. 
A/dmec/a Co -j Ca/,fi 
Menn C. , cLuf 
Coat™ Cosfa C„ H Qtlj/L.. 



Mann Co., Oa/,f 
/HameJd Co., Ca/.f 



It, 
June. * I. l<fo4- 

September t.-im 
March 15; 1903 

.Apjul— -it>- if m. 



March 
r9f>r'/ 

May 



ffipttn* r i pan a ripen a o 

QU3 . . .. % 

Sreloidebterjf ruA Colli j Serr/prnnis £ 



J* 



ne. 



■s l 1903 

*(,. 19 /C 
13 „ 

7 iW 

Ji. I9». 



•S/eAay, Ocania /Sweden J 
Seaaer J-sem # Wiscofist n 
f/£ xSonamd Co-, Ca/.'f. 
ft*, tf.kf. rl.llsLro ,n l/*n -Zvren C. 



May 



Jul* 
June 
leva .rlay 



?. ■■ 

1191 

IS, /903 
Xf t /9o4' 

iir iff 7.- 



101 

5 9 ! 



j-c 



tt JUV. 



STt Ddicfton urbica urbica 

Hirundo rusted erythro faster £ 
. . - g. 



Ste>/>ao, Ocan/a [■S ' wed" en J 
near -Syren, Ca/,/ 



4dfm*£ 

Apr,/ 
-Jidt-ch.— 



lo"?l 
I, 1933 
31, If 01 . 



1* 



S71 r us t/ed e* ad 

hetrocha/iJon a/li/rans d/A/V raffs cf 
- - a 



Near Aharade, Cafi/ 

A/trffacta Co., Ca/./ 

Steneo , Sc&n/ey fSwec/e/?/ 

AUmea/d C . <?*/;/ 



June 



J*V- 



a 7, 19*1 

A2, 19*1 

4, I9cs~ 

7, I90L-. 



a 
$ 

? 



dune 

My 

August 



JO, 190 a' 
Jig-, l?1? 
4 1 90S 

r not 
n*i 



198 



Catalogued by 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



3? d. Ccher? 



rl. 1 S Tjjlnr 



3>-A. Coht 



J V i-S — X<9 ylaiL 



/frs. Dona/el. /I &Aen January •JS' l /9</S"PurtJ„se. /Ice. No. fajT ^ecaW^v /?, /f^ 



ayJ- 

.tl-li. Ifaed/oor 
H. // Sheldon 



rt-'S- feeding 
it. ft. Sheldon 



_2 * 



JU). Cnher^ 



2>.A. f.^n 



AC , 



ft. M Sheldon 
J). A- Co tier, 



L." 



] 



D. /). Conen 



r,. 
r.. 



1 
1 

7 



b . .. j 

Carl Mouer 
W- .h. Sn ifder 
ft. It. Sheldon 

W- Q- Se ui?jf 



H. II. Sheldon 
Cert Mo'uer 
[J), ft CAen] 

'J), A- Chen _ 



P>. A- Cof, &n ] 

f. •■ - 1 

Carl /Voier 

,-JU U LI 

e J 

3). 4- CoAcn 



rl. H She/don 
D-fl. Cohen 



J_ 



] 



D.A. Cohen 

[.. ., 



-£- 



J 
J 

3 



I J 

Carl Mo'uer 
1a/ £~. Snyder 
ll ft. She/don 
\a/ G Sat/ age. 



hi H. SLlLL* 

Carl Mo'uer 
[3>-rt. Co ten] 
1). A . Che r,- 



rjr-A. Cof, en J 



[.. .. 
Carl MeUar 
"J). A- Cot en 



1 



I* 



J 



D A- Cohen 



Number 



Or* No. 



NAME 



Sex. 

A«e 



Locality 



Date 



I u» 
11 

59] i.: 
1 1 1 

i n; 
sou r 

i is 






v>e ,y <v 



^/j 



su 



/ : 



J 
c*" ./n 



TYadson, Minn. 

£ty/e /a Are ^<»« CV, C*t./ ] 

Lassen C, Cat.f 
fajle jLaATe £~JL*tsrn Co , Pal,f- j 

Lassen Co., Cat' T 



AuQust 
duty 



7, /W 
pi. >W 



■orcus canadensis Canadensis ? Upper A^eswiclf, hteuj ~3runs uj/q/( Oetoter 
■octtm en state hromia ° La Crosse , Wisconsin April 






Car /ton, //ou, fortf 



Hoi'mbtr 



if, i to I 

3. •' 
3, .. 

7, tsis- 



Scotch} it */e. Y ortC C , I reu, ^rumuUM MixnA **. 1901 



[21 



•sfellert s/el/eri 

earbonacea 



a 



Tuya/tup, Washmyton l/oremoer 2$, /8fS 

Contra Cljta Co., (a/./ /ft,,, u f JSao' otf. /font //. /ItO 

iarrett tfanch, Alameda C, Cat,/ January Ji>", /°2£ 

tl /a me eta Co., Cat,/ Oc/oher AS., /fit 



125 
I 2fi 



L3« 

131 

L33 



Lyanoeilta 



hron talis 



-hJLI . 



9 

% 



^Barretr Tzanck, Alameda Co., Calif 
Mann Co., Cat./ 
Douj/as Co., Oreo on 
Su s an Uille .. Cat. J 



January 

February 

Marct, 

June 

Jjjjy 



I.1C 
CVt 



diade 



cf f/ciachuca Ms. fir 

j? . .. r 






tAf_ 



Jane 



lb~ i l a 12. 

Id', l?03 

/S9C 

so, idif 



S, ■ 

1 3. 
U .. 



' uy 



JUL! 



npnetoeoma c OocAf/orrea 






July 



.. [ . ] 

.. , t].T /Ar/x.ona] 
Eden Township , rf/ameds Co., Cafif. /)uy ast 
Mystery Aanch ,tCden Township, dUomtoCo/htf. ■September 

rrt_ CaI 



HdJU 



llif_ 



J, 
lt>, 



1933 



; 41 

! 4H 
59147 

: js 

5 9 I 



d ? .. . , £Jen Towns h.f>. tllamtJ* &.G/f October 1* , .. \ 

c? t)/amed* , Cat,/. .. I*-, lift 

cT .. . rlprit '3, lUO 

tf . . L_- d /W i 



? 
$ 



Alameda Co-, 
Alameda 



November 
April 

October 



S. Mystery TfctucJirJieaJL^JTjay ajar 



eptember 

I 7 ■■ ■■ tJenTown&hif), /l/ameda C^Cjij ' Oct o her 

juv Contre Costa Co, Ca/if. MaJ 



S, 1113 
H /111 

30, mi 

9, 1101 
/7 , I I K 



Alameda, Calif. 



Ja 



«?-?, im 

I J, I9<>5 



199 



Catalogued by ,v^oc&^ G*^^s 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



rt. /.jno 
H H. She/ don 
J-M. Wtlhrd 



A • L* no 
n>- H She/Jon 
J M- Will* ret 



Mrs -Donald 4. C<,A<rn Jgnuar j JsiHs-Turchsse. flcc./Yo. 9t>o~ J)ecemi<:r Ji, /?>& 



H. H- 




hf- hi She/don 




.1 M. 


U/ltrd 


,./ M UA//»rJ 




VLJi- 

G. T. 


Moore. 
Monro e 


W H. Moore. 
G F. Monroe. 


•• 



Jesse ~T Craven Jesse 7~ Craven 

VI. hi. Moore \a/ H Mtore 



George Q. CenJoue/l Georye G. Csn^ue/I 

D. A. Cohen D. fl. Cohen 

C 7 I ■• •• ] 

D. fl. Cohen 1 A. Cohen 



T.J. -3a far 

J. M Willarcl 



£ J. 'Befar 
J. M. W,IUri 



JL^. 



J/r£- 



Up-a. C onen J 

1 7 

l~ 



[D-fl Cohen] 

r J 



J U 



I 



V-fl. Cohen 

I It " f. 

rennet d e&d if Jz/niff'e. 
Js. n C_ onen 



Dfl. Cohen 



_a -_ 



found ctead 
V ft- C4en 



n ■< »' i< 



c J 

7> A- Cohen 



4 U 



4 



c 1 

V. A. Cohen 






ii * 



-u_I u L 



Nwob* 



Cr, :.. 



NAME 



So. 
An 



15 ; 

ir-s 

5 n i 



Locality 

rt/amcc/a , Oo/i/ 
tfuachaca Mis , [Arizona] 

Q arret /us ly/aw/ofr/us Q/ano/ariuS £ Sfs/iay. Son/a . fSweelen ] 
Tit>a p,cd huJsonia c % farshall Fass, Ca/orado 



Date 



.yphe/ocoma c oo c/c-ff, ca 
5 Jr/jonae 



•a* 
? 



kSt 



pica 
nulla 1/ 



° •St&ftoq , Jcamo fSwcJenl 

a jD<rlweon Sunol arx/ /.i rcrm ore JCal'f-J 

<T Sacramento Co., Calif, 

o* Alameda Co. Co/,/. 




50 J 

5 :> I 
5 9 i 

am i 



Corpus Crypto /<rucus 



b brachy rhynoAes 
bracfiyrhynchos hesperis 



iwi S/ams/aus Co., Calif. 
9- 1/uacnu.ca Mis., Ariz., 
o tcorsc lomnskin . vj&yinc Co.. Michigan 

<? A famed a California 
_g Marin Co, Qfilj 



¥- 



dune. 

May 

October 

April 
January 



/, /9ZH. 
/3 Iff 6 

I, 1900 
/V 1904 
31, l'lQZ. 



;?i 

5 9 ! 

174 

59176 

177 

;7s 



iC3 Corvus jruQileQus fruQi/e<fus 
C6<f 

?3JL .. Comix" cormx 

iSC - monedula rnoneduli 

C yanoce pha/u^ cya/ioce 

fVucifrajd Co/u/nl/ar7a 
27l~rarus a/ncapi/lus arncaps/tus 
169 
• Ciroli/tenf/s c-trolmensis 



•Scania, £SuicdenJ 



o ad. Stehao , .. 

3-ad- 
$ Marshal/ Pass. Ca/oraUo 



April 



January 

~FekruaT<J 



mi 



a* y. Mountains of lYye Co., /Y"Vdda 
— /.ass en Lo-, Calif. 



3* Hyde "fork-. Mas* 



t? Tells Church. Vir 



Marc A 
July 



\J> 



ecemher 




r 9i/llti 

— 1/orrA Carolina 

$ Marin Co-, Calf. 

San Anse/rno , //arm Co., Ca//. 

9 - .... 

? Marin C«. Ca/if 



fiotember 13. IV1? 



:82 



te-nl/ieslei rufrseens neelccfus 



October 
March 


1 1963 


January 


IL. IW 



M^rcf) 



I. l?o5 



9 

919] 
192 

L9:j 

I 
1 OS 



barlow/ 

tarus- palustns palustris 
S f) hiooUr 



9 ? 
? 



tfc 
Sit 



atneristati/S s^nnetti 
mornatus i noma /us 



3- 



rescadero, fffontcrey Co., Co/,/.] 

Monterey (1 Calf. 
•S'/c/iao . *5car)/a f5weo/en J 
Ta/Zs Church. . VjryJnia 



February 
January 

/ipril 
/Yoiicniber 

N.,r,f, 



/S . 

Z .1901 

19. 1900 

11190 



April 



one hi be r 



CBvi//e, Te-yas [Bcevi/tc ?J 
Ma pa Co-, Ca/,/ 
Msrin Co. Ca/i/ 



r?pri/ 



4 tm 

/*, 119? 

i. , im 

II. 19/1 



cp 

r\ irusru 13 1 9*3 



1 






r 
i 



Alan.edo, Calif 
<~cncma Cc, Calif, 



March 

Auaust 
October 

AtiQuef 
Ju/it. 



I*. . 

X. * 

8. I10S 

J, itof 

II. \<\o5 



200 



Catalogued by ^^^ (X*^^ 




D.A. CcAes, -J) /). Co A, 



/1rs.J)°nd>/c/ A. Cofcrt Jonuory J^/f/S-HroAesiB 4c<: Ao. 9^ ■Jo'/iaor* 8,19^ 



Oerl /V/ouer] 
<?■ T-- Mo rime 



\0art Mo'uer 
/X>./?. Ooh<™~] 

//. V. La J. 

D. A. Cohen 

W. £. C 



Cer/ Mfoaer] 
(?, ~F. M onrnc 



Carl Mc-uer 

fa* A. C.Aen] 
D. A. C[°hen~] 
V. A. Cohen 



r- 



[D. A ■ Cohen] 

J ■ C I si re Woo a 
D. A- Cohen 



l- 



4- 

1 



J C/aire Wood 
V-A Cohen 



10. 



Carl Mouer 



Cert Mol 



G. h Afonn^ 



C 7 . T. I^fnnrot 



-JJ Ik- 



H. H Sheldm 
Harry Q. Hiabee 
J- H. H ile A 



*3_ 

T3 rimlej 

D. A. Cohen 
//. //. Sheldon 

D A. Cohen 



ri. // Sheldon 
Harry Q. Hiohe 
\J // ■ 'Riles 



^Br/rn/ey 

J). A. Cohen 

//. (I. Sheldon 

D A, Cohen 



JU. 



J- M- WilUrd 
3>.A Cohen 
Carl Mouer 
J. H. Ttiley 



&. A. Cohen] 
DA. Cohon 



J M WllUcL 

7). A. Cohen 
Carl Mourn 
,./■ U. Hi ley 



[J>.A. Cohen] 

| T>. A. Cohen 



Nintw 

Jill 

592 
592 






Oi*.Na NAME 



farus mornatus mornarus 



Lucll weberi annepus 



S«. 
Age 



9 1 
cT ? 

ci* */. 



Loc*lily 



Date 



Ai/w c, <r^// vT. 



** 



Cherokee, tVevada Co., Calif Apr,/ 

Huachuca Mh , fi.l. [An±ona] /V.y 

! a u j-AnjLona J uly 



/¥, 19/7 

I90<j 
j4, it9l 



vanus vanus 



6* 
9 

8 \ 



l - 7 

Arizona 



June 
duL 



59210 
21 J 

1 1 2 
1 1 3 



At* foe «/" Jepar, Ocfoier 

JMamecta , Ca/i£ {TfoAab/f^ajn'ety nope] /Yor ember 



11. - 
< • 



Hun par us { /avieepi ornatus 



? 7 

% 
fsaltri parus minimus minimus <? 
. „ . __£_ 



Dfetiie of- Japan 
Corpus Christ i , Texas 



Alameda. Cat,/. 



Ocfoier 
January 

December 



'ebruart 



j us 



c? 
c? 

<? 



AlameJa Co.. Cat,/ 

Tound dead, A/ameda, (-a/if. 

A/ameda , Ca/,f. 



J une 

May 

October 

rebrujry 

Octob er 



1. iin 

IF /f9f 
23. ■ 
19 I9o4 
3i~ t i°oo 
4, I90S 
J I I9IL 

22 , )96S 

23. iqoo 



► on 

i •> t 

") 'I ' 



plumbeus 
53° Sttta Carolinens/s Carolmensii 



s 



59 



Huachuca Mts., Arizona 

raits Church, Yiroinia 
-. £ Leaner J'a/n , Wiscon sin 



May 

Juki 

/Yorember 

October 



II. ML 
IS, ,. 
19. If 91 



311 



aculeata 



cT~ 



Amador Co., Cat,/. 
H/ame</a, Ca/,/ 



December 
October 



Nc 



otcmber 



September 



12, IY05 
iS, 

//. iin 

/V 1 9 19 



:31 

■ 

2 -in 

A\ 
M2 

IM 



cf ,m. 
6* im 



//famed* Co., Oat/ 
Contra Co S /a C, Cat,/ 






? Am»J« r G , Git,/ 



tYaj 



Mjj/embe 



22 lift 



10. /m 



Alameda 



Co, Oj/./ 

Cat,/ 



/3SS 



Canadensis- 



9 

S ad 



pyymaca molanctis 



Hyde 'fork, tiass. 

tfontex-uma RiJl^&euad* C«, Cat,/ 
cT hleuJ dJrunsuicr\ 
? $i 3 Meddcus, f/umas CL, Oal.f 
9 ad y.c.ndf ChercKee. Nevada C, Oa/,j 
o* L 3 te lake [i-issen Co, Ca///. J 
& rluachuea Mts, /IzijujiM. 



Oep'ernber 
hutcmber 
October 
March 



/-/. 191? 
2. l?0i> 

12. ., 

31, llOO 

2JUWT 



Janudrt/ 
nuqus' 
rlpr,/ 

July/ 

June 



30 lloi 

II, 1 1 °5~ 

S, 11 11 

31, 1 90S 

13. 11% 



Taken by 



[J).A- CoA e „] 

L 7 

ti H Sheldon 

0. C ?ol(n 3 



from 7~ //. 3., Jr. 

7). W . & tt*} 



201 



Catalogued by j&*^<^ <-^***^- 



Skinned by 



p> A. C.A*»J 

1 7 

rl- H- She/don 
O. C. 7 > o/ l -n<f 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



Urs Dcna/t/ A. C a Aer> JenaaryJS, /?</S TlrcA&x Ace. Mi. fdS J<)/ia*ry _?-^ /?¥7 



7). A. Cohen 



■ 

" 



'From T ' ti. "8; Jr. 



7).f?. CcAen 



D- A. Coh* 



i - : j 

V. A. Cohen 



r 



D. r) Cohen 






J- ft- 7?% 
W. £. Snv di 



nvder 



ny 

ft. ~D. rfaedtna 
D. A. Cohen 



J II. Kite] 
\y E Sn yder 



; 



H. V. fcedin 
DA. Cohen 



3 



-J- 4 



L. .. 

2). A- c,/;. 



I fc. 



X 1 . <7- Lohen 

" 

M A/. SheJtUo 



ft //- Skeleton 



JL_^ 



J 



D. /). Co he, 



ft. 'S. hCsedine^ , ft 7) Koedifly 



[J -ft. Coher,! 
D A Cohen 

t£ G, Hijhee, 
'jLJLSJi£hlao- 



W. H. Moore 
11. ti, Sheldon 



JLS. 



£ . . ! « r— « 



t ■> 



Nua ba Orig. No. 



NAM! 



Sex. 



Loc*liiy 



Dale 



[G 

I 
.Vt'J-IS 
502 | 

:5n 
5 J 

r a p e i 

;) 
56 

•J 5 S 

•ii 
5926] 
50262 

1263 

\ 



Si //a puQmaea me/ano/iS 



S^t'f Cer/hia 4ami/iar,s familitris 



I dy/e late, lassen CI., /Ca/.f 1 July IA , /?OS~ 



dmencana 



f 



. [ „ .. J 

I • ■ 7 

Srenao . Sc&md [Suiec/en] 
Hyde. Park, Mass. 



June a? 

Nevtmoer 



mon Tdnd 



uceictenta/is 






n. i*n 



Tcbruary *t 



r/udc/juca Mts , l//rii.ona] 
north Sonoma Co, (-a/if. 



7 



May 



J unt 



IS. 1291. 

-o — -4 






/jldrneda Galif. 

//or /A Sonoma Co, Ca/.f 



J, 



'an tar { 
J une. 



12. 

n. 



l<fc4 



•,'aca fdSCt&ta rufu/d 



<? 
<? 
cT 
<? 



jLaOun/taS . Mdr/n Co., /C 'a /if J 

tfann Co, Ca/.f. 



AuQUSC 

/ <■ />rudr\( 
March 
-Jl -6 ruar 



y 



3 

t 

I. 
£3L 

I. 



1903 



1 5 

;g 

267 

*s 

5027J 



JJ/3 
21i4 



c? 
9 

¥ 



January 

March 

Lacjan/tas , Marin Co., [Ca/if. J Alt JUST 1 

San ^rsronimo florin Co-, Ca (if December 



31, 
/, 

3, 

9, 



Mo4 
ISM, 



m/ermejia 



cf 
<? 
<? 
g 



A/amecta Co., Ca/./ 



/Year^er/Te/ey, C<*/if. 



M. 



■y 



February 



I. 

IS, 
3 0, 

II. 
II 



itn 

J9o4 
HOX 
Hoi 



275 
>7G 

?; 

5 !8l 



r <v m 



henso 



awi 



Sol 
ISfl 



% 

cT 



Sonoma Co., d/,f 
fVapa Co., Oatf 
rasae/ena , C'a//f 



June. 
September 

(lovtunber 

SepTemrer 



Cnc/ui rTHLXtcanus Unieo/ar ft*! larfor L*fa Sir-rra Co f Ca/.f. 70 00 /j.iy 



ll. 



Tronic 1 ',.\s sec/on parfcmanii 



cT 
<? 

in. 



•Santa Crux. Co, Ca/.f. 



Oebfrmter 



13, 



i9H 

im 

/9£& 
/•S93' 



■ : 



South York", GudU/d "fcvrr Cent ma C c ,(Jtt.UU he I, I9C1 



Sonoma. Co., Oe/if 



II, /? <£. 






<? 

o* jur 



Contra. Costa Co., C*//f. 
///am cola Co-, Cd/.f 



1 Con tra Costa Co C f.-f . 



/tfonl 

ii 

/JuQ us T 

Nay 



if. ifff 

30, lloo 
ll, 1901 



WW 



Catalogued by Ju^&ls Q^-u^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



fL M. Sh<?/c/<?n // // S/)e/tSor> firs J)on*ic/ /f. CoAen Jdnuarj J£. /f/^ Jt/rc/,*^ /? CQ /fa. <?<3£- Telruers, ->fr /?*7 

: 

C&rl rfoaer C&rl l^iouer* 
Harry — & — //;i]6ec tl arrj Q ti,c, hr<R 



H- //. Sheldon ff. H Sheldon 



n % 



A/a r-h 3 



D- A Coken D. P\. Cohen 

//. II She /don It If, She/dan 



/harry H. Sheldon Hami H. She /don 
D. /). Cohen DA. Cohen 



I/. H She/don /It/. She I dc„ 

J. v J. If. M*ilk*nl J iJ W, MaillioM 



■P- A. Cohe, 



D. A. Cohen 



- •• J [ J 

D.A. Cohen D- f). Cohen 



\ I -, ■■ ■ J 

tjo^eph Qrinnell deseph Kfnnne/I 

" ■• " 

h>. U. She ldon H. //■ Sh^Um 



D. A. Cohen 3>. A- Cohen 

ft //- Sheldon H. H Sheldon 

7). A . Co h* n ''!> ft Cchr n 



T^uoaL dead iy cmilic 

2>- /)■ C */>*/> 



: 



— 



NiMH 



0* Nc 



NAMI 



So. 



Loot)) 



Da!C 



/%./■-< ,/ J)./?.'** *"». ^oSe*"* Titer, 
Tro<f/od y Jrx /roo/edy/^s ftirma/is cT Td'rfjx. CV, > \/,ry.n,d Oel'aier 

OdClflCUS a* Alameda, Ca/,f 

? cadero, CdAf January 

? Sou.ff> torfC. Crud/d/d ^,rer, Sonomt Ct t CjJ June 



f, /??r 
3 /<?'1 






-j 



fhryomanes beuiickn Crtmoph'lus 



maxjjoensis. 



M 3o nomJ Co, Cal.f. 

<? nuaohuc<a ft//: , /9r,7x>na 

9 - L • 1 



Janu 



3o, /f?7 
.. 121L 

H .. 

■i I. I4C3~ 



'II] 

ton 



ru 






illL 



. dpi/urUS 



2 i 






Tei>ruar< 



7 



'ocoloma, ffarm C 0) Cafif. 



JJouq/gs C< 



'3 



March 
flu just 



23, If '3 

I. .. 

If, /?c4- 



-£*M/L 



October _JUL-ll:S 



c? 



Leona, ft /amedd (?o , Ca/if. 
Co/if rd Cased Co, Ca/,f 



J une 
Jdnaar 



Apr./ 
May 



7 



i ■■ U 



fhryot'foruJ indont'd/iuS /urfci/ic/ovts ? 
irtz f/e/eedyles orunne,oapi//us Couesi <?• 
Si7/ .. .. ., £ im 
i.*S lclma/eJyfes pa/i/sfr/'s pa/ctsfr/s $ 
. u plesiux — 



Correct" us; $ ^ Sxnhrm nndn Vdlle, l n < JjjiQe^s (L, (a/,f \5ep temher 

Tofom*' J\ Iter ^U3' nia . '" "» titrr --J\ , 

WjjAtnqron , •P.O. ^-, , _ 4sect/r> ber 



■oaludico/a 






Sen 7&ofro S/e/ce, r/nt/ <?o, /f/-,7ton-i 

/}//. Sooc // <■ linear, 

•Sd/7 remandc \fd//ey l Los flnfe/ec C,Ca/,f September 
tox /.dAe, Wisconsin 

3d 1/ marsh east '. of Aid/neck , C9//f_fY 0j/em J )er: 
~BdV farm fj/anrf, /flamecfa Ca. r (?a/ff October 



Sd/f mdrsh near rt/omecid , Ca/if- 
eds/ of v 



Jdnuary 
/Vortitn her 

Or * L l e . 



V. . 

/t. an 

20, ,. 
A3, ltd 
... IS9L 

i, tin 

JZ. /S97 

S ,9ol 
7. /icn 









cssr of 



Jtstuarmus 



? 
? 

^2_ 






November 
January 
Noilemher 
Jdnuar 



y 



7, /W 
^, / S99 












Salpincl'es obse/efus olso/efi/s 9 ? A/dmeJd Co., (*/;/ 



Vim us pal* a/c/ros /eucopfeve/s 



pal, j 



eucopl 






ftov&nbtrr 3 
Oeoremcxr I, 
March Z-9, 

Noverrher 2 1 

u H- 



1900 
19/9 

1920. 

1919 
1 9 SI. 



ililo Dumetelld Cdrebncnsis 5 

iltX lotostoma ru/um rufum O 

Curvircsr're Ce/swn <f 



Jfeatfer Ddro, Wisconsin 
M. Hers 7/dce i Lono Js/anc/ 
•Oesi/er J)dm, Wiseoni, n 
Cameron Co., Texas 
C„/„ P..</~ f>~ ?»/.-{. 



Oepiembrr 19, 

Ma, 3. 

dpr;/ ii t 



i sat. 

J90Z 



I ?9Z. 



203 



Taken by 



J. If. l?,/ej 

D A. Chen 

J. M. W.llfrd 

H. H She/Jen 



7) A. Cnh~„ 



Catalogued by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



J //. 7?,/ejr 
D. £L Cohen 
J. M W.llard 

H. H- Sheldon 



/Irs. Do„*/e/ A CoAer, Mnaorj Jf/WTircAtse. /rcc./Yc. fosr /Jjrcn 3, >94j 






- 


7) A C„L~„ 




. 


if. i She f J on 
T. J. 'Bjfer 


• 



/. H. Sheldon 
T. J. ^ak-er 
D A Cohen 



D_ A Ca J^^ 



<. » 



J, dffinne.ll 



_tZ G ri nnell 



£. M ~&all 
W.F.D. Scarf 

J. Grinne/I 
W £. Sny der 
.//. A- \.n hen 



J. ff.-Ri/y 

W£.D. Scotf 

J. Gri nnell 
\nf B. Snyder 

1) A. CoAer? 



4. • 



W. £ . Snyder 
Kichardson 
W. £ ■ Snyder 



n\/t 



. J).A.C„ h f 



W. E. Snyder 
T^ictiardson 
W f. Snyder 



7) /I.C aW 





u 


■■ ■, ., i ■■ y 









Nil :<r 



NAME 



Age 



Locality 



; 

I 






r„t,.i 



lecontei leconlei ? /tf//w Sp>rir?js, Cg/if 



„ ? Maricopa Co., /QriJiona 

dor sale dorsa/e % Ind/o, €<*/,/. 

667 Oreoscople\S monlianus 0* Efj/^- Lake. C&/if. 

TOST furc/uS miaralonus miura/orius <fl Hyde /erff. Mass. 

too u u 2^ 



propmouus <T Alameda , Calif 

d" 



Due 

/?p>r,/ 2, /fd3 

Mey 27. 12 91 

!Yoveml>tr C If 03 



March 



t, ISM 



June 
Aprf I 



J7, u 
9, » 

its, HI, 
IS I21? 






■ 






5!»;t P4 



? 

<? 

£ Alameda^ Co/,f. 
% 



tts- 



L*7 



morula nneiula 



<«3? .. pilaris 

Ixoreus naeuius naevius 



& 

ju\r Alameda , 
itjwt £ao/e Lofa, Ca/if 
? OTeAaq , Ocania /Sweden] 

9 - ■■ £ - J 

<? Alameda, Calf 

d 

* . 



January C, I 900 

30, 1291 
Tebrugty IX, ItfV 
November AO. I90L 
Tsbrua 







MIL 



<? Minn Co, Ca/,{ 

o* Alameda, Call/. 



? 

? 
5 



/Vovemher 1 
January 31, 
Jjecember H> f 
/Vo Member II, 
January £- 



1101 
1103 

19/9 



Apr, I 



IS, 

tpril li., I' * 

December 7, I felt 

It, IfdG 



loide. 



'neruioicies 



Uy/oPicn/j muslel'na 



JVM 



2 Mann Co, C/.f. 
$ Choi [ha ml C-e , Georqia 

9 U T,re Island Ljf,f. /Yeul Yorl\ 
guttata ^uttaia 9 Qlear 71 er fairy _ Co/hf. 



J. 



'anuarv 



J 



Mi 



uAe 



3< 



17, 



May 
Tehru&rJL lL 



/foo 
i?o3 

If If 
1.1 OL 



204 



Taken by 



o. w. /A 



H. G-2. 
JM W.-JM. 

//. G. tfijhet 



V. /). Qo^er 



Catalogued by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



3> rf CoArs? flrs- IwcrA/ A '< Ce4er? Jdntijry JS f /fysr^rcApse- Acc.//o. <? SS~ AfarcA ^ //// 



0. W , H . 



H. G. a. 

J. N- WillarJ 
& G. UjyJi.ec. 



D. A Co/,* 



1 



1 h 



H. H- She/don 

J. flf. Willard 

D.ft. Cc/,en 

U. H. She/ don 

Car/ Moucr 



//. //. Sheldon 
J. d W.lhrci 
D. ft. Cohen 
//. H. She/don 
Carl Mourr 



D.fl. Co hi 



.-. 7> . A C ohen 



3-/1. Coht 



LL 



- J) A. CoArr, 7). A. Ccher, 



S! 



0< Ne 



NAME 



Sex. 

Age 



Loc»!,ly 






; 



1 



Hy leech /j Guttata nanus 



. H 



797 






o* ? Mystery fane A, Alameda Co, Ca/if. February 
d San Geronimo, C&/,f. 

d Alameda , Ca/i/ January 

cT ■• October 

\ = s December 

November 
danuar 



? 
? 

9 
? 

? 



AL 



a me 



da Co 



y 

December 
Apr,/ 



J 7. '131 
1JL, 1 9 IS 
3, /?19 
*3, IQOS- 
7. If ol. 
13. 1 9 OS 
Al. IfOL 
/fr, /w 
3% l lot 

_4* 



sA 



en in/ 



Seauo/enSis 
fa /cont 



virQinta 



mii/Ufa ustulata 



¥ Near 3?erfr/ey _ Ca/.f January t% )90(, 

cf Guala/a T?., Sonoma Co.. Cat,/ May it, I?0J 

£ Somin T.,Z Gui/o/a TfJVoc, Sonoma C. , 0,1, f. Jane 3. /W7 

$ tjpoose Valley fr>/ umaJ Co., OJif] July I. '90S 

January IS^IEII . 

April 16. 1**7 

A?. I?96 

£&. 129* 

■■ 191 C 

Jl, /fts 



9 Minneapolis, Minn. 

d FudcAuca tfh , A T f/triAene] 

d Contra Costa Co., (M£ 

cT Hay wards Cree/T, Alameda Co ., (a/if April 

rt Af~«.*J» P^ Cat/ J^m_ 



Nay 



- 


m 















c2 

d 

d 



is; 190+ 

a I. /votr 

r. '9*7 

SO. l</Ol 



d 
d 



,Cal,f 
Co. 



?, 1901 
10. '96 6 
SI. 121% 
U. >9d 






i99S 



Swat n son/ 

minima Minima 
■fuseeseens sa/ici'co/a 



? 

d 
d 



A/6/on, /Yea) fork 
Minneapolis . Minn 
"Fort Snell/nq , Minn. 



Oe/ober II. If 03 
September SO, lit? 
May A I 11/90 



d Soda vi He OreQon 



?s(. 

759 Sialia s>al-s sialts 



d 



1L 



• cana occidenlalis d 



Super i o r ivi sconsm 
Minneapolis. M,nn. 

/alls ChurcA, Viroi ma 

He I ley , New YorH 
CJra Q *t* Co Cx/.f 



June J, /(/Cf 
Way /S7t 

/VonernAcr 13, ISi? 

\FJ>ruafy 17 i ISo"! 

May at, 1212L 

February /S. / iC3 






d 

d 
d 
d 



Marin Co, Pa/./ 



Alameda, Ca/i/ 



r y 



March 
Jtriuar 



: 



SI. /10<o 



205 



Catalogued by 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



P>./). Co A en J IDA Cohen] /frs Jon*/*/ A \ Cohen January JIT, If VST Q.ff /tcc.M>. ?0iT 

J W. Mcull&rd, Jr. JW M*,U,srl Jr ,. 
D.fl. Cohen J A Cohen 



torch * /f+7 



1 7 [ ] 

D. ft. Cohen 7) A C„h,n 



I) *. 1, 



., » 



IL ^ Sheldon ri. H, ShelJo 



J- U. liley ././/. -frly 



Georje Q. Cgnluie/I Qeorae Q. Csnfwell 

T)A. Cohen D.A Cohen 

l- - - 7 I 7 

7). A. Cohen D A Cohen 



t 



^4 - I 



%. ft. Cohen D. A. Cohen 



• 



£ ii__ 



W J Wirt 

Geerje <?. Canlcuell 

EL A. M earns 

A a Trill 



W. J- Wirt 
Qeoroe (j. (-anicuell 
B A. fleams 
A G '.Trill 



G r 7 tonrce. 
£ W MUlen 

J. H. 1?iUy 

Jesse T. Ci-awr, 



Q. ~7: Monroe, 
~R. m Mullen 
J. H. ~ft,7ey 

Jesse I t r<s \ier, 
3. A. Cohen 

















Number 


Or«.No. 


NAME 


A* 


Locality 


Otic 






f 













! 






Oiaha mei/icana occidenta/u 



? 



+ 



curru Co/ c/es 



ju/ 



Marin Co, Cat,/ Tebrujr. IS", /?03 

0././ ' 

Mpfery &in<:/>, £den fotunsliip , AUmeit ft, September /J i 1133 

Alameda Co., Ca/.fi January $ l°<?% 

iVdpa Co, CaAf. September 1/ l°/1 

u n ■ ■ l i /J, u L 



Monterey Co., Cat,/ 
Stockton. Oe/if 

Qlencoood , 
£a</fe Halle , 



July H /w 

Tebruaru (,_ /f?7 



Jum 



Jf, '90S 



- 






7S-0 
7Si 



6 

* ■ 



J U /y 

Jane 



10, IVtf 
5, •• 

31, lies- 
it, i til 

-Wr- lleST 



MyddesteS touinjendi 



<? Susans He. Calif .. Jo, Itff 

& Contra Costa Co., Ca/,f Aiout jWa/f. April //, tf*0 

_ A/ameda Oa/,/. Marxh I. It 97 

9. d„„rL„ „ Mts. A 7 /An*..**] Apr// AT, IZ9L. 



iXi 



blS 



rolioptda Oaerulea Caeru/e 



amoeni s si ma 



% 



tfeeult/s Satrap's satraba 



tvr 



2 

d" 
2 



Suzanvi/le, Calif. S~OOO r 

4% i* 

'Srenf Creek, A/iet>tqan 
rluachuca Mh, Arizona 
MenJ&^J/wd* Co., Cs/if 
Contra Cost* (Jo., C /,j( 
/Year Livermore, ( al/fr 
Hyde TarK, /lass. 



Ju/y 

Ptsy 

I'ipri I 



May 
Phrct, 



o/ii 



i/a ceus. B- Si k'/ am at/i, (IrjiLoan 



If, I til 
Jt£, .. 
12. 191/ 

n, mc 

II, Wj 
JH. itlt 

s. itn 
as, ins 
it-, itn 

3 ,/897 



f. /US' 
II, 1100 



2. I°,C>\ 






. 



Calendula Cinerascens 



? 
% 



Alamo/*, Oetf 

'errjside , ffl/sm-eda Co., Call J 
Alameda, Calf. 
\ u Co.. Cal/f. 



^ 
a- 
? 



/Vovemher 
October 

H 

tVetrcriltr 

J)ecesr>jhj~ 

Odnuaf 

October 
March 










uh 



5 
% 

a 

o* im. 



Cc toi er 
IXcv&rnke-r 



2()H 



Taken by 



f. 



//. H- Sheldon 
J- H. Wil/erJ 

iLJLMsidaiL. 



Catalogued by /k^u<u^ (3U~^ 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



D.A. Cohen DA. Cohen Mrs Donald A.QoUn January 31, 'JM Gift flee. IYo ?0S- March Sff^7 

i 1 I J 

3>. ft. Cohen D. A Cohen 



J L 



J. 1*1. Willard J r\.Willar<t 



tL. If- Sheldon 
J M- WMenl 
//■ // . Shelc bm- 



T £. $/evtn I £. S/ev'/n 

W- IE. Cohen W. £. Coher, 

Ww. Cross \ Wm. Cross 

//. ff. She/Jon H- //. Sheldon 



J. rl. W;thro< 

D. A. Cohen 



iLA. 



J. M. W.lUd 

D.fl. Oofen 



dS. 



i, - 




J. A/. Wtllatd J. II. WilUrel 



//. U Skeldon JtULSheJlLtUL- 



7). A. Cohen J). A- Cohen 

:■ I [ i 

Harry Q. hliobee Hdrrf Q. tf.iSMS.e- 



^B&rloui 



C. J)6/r/oi 



ID. A. Cohen] />./?. Qohenf 

1>. ft. Cohen T>. A. Cohen _ 

13>- A. Cohen I I ] 

J>-4. Cohen D A. Cohen 



-k 



J — I 



Numtw 



Or«. No. 



NAME 



Sex. 
Age 



Loc*liiy 



D»te 















SU 



(uluj Cj/enc/u/ti Qr/nne/A 
it .• ■ 

. ne/fr mocJufrns modufrns 
Sy fri <* dtri capi /fr a An C a p i I la 
rjerocephalus Jcnoeno txaenus 



Anfhu 



1 Spmo 



r 



le((o 



pacf 



i c<* 



0**d. 

cf ad. 
d 
d 

8 



///amoda. (A*/,/ 

OTehaj, Snane S cued en 
Ocania [_ "J 
. « u L ii J_ 



Alameda. Oe/,f 



SS3 



•Domby Ci Ha qarru/a pa/lidiceps 
Cedrorum 



SSI 



9 

<? 

2- 



rl ■ nnea po/ s , Minn- 
A1ilu>au/fee . Wisconsin 
i~a//s Church. *' rQini a 



-dL Alameda, Calf 



s 
s 

<? 
S 



Nowemler 

October 

•Septernier 

J urn 



/a. /fir 

*. •■ 

HIO 

1811 



Janaofj 
Jjecem Of 
Tebruary 

Aorli 



— "H 
3, 18 99 
SO. 1217 

o\n i noL 
lj i ioo. 



rrorutry 
Jo nuarv 
November 



.Apr 



3.Z, IVIf 

Ittl 

IS, Ml 



JLV, 1107 



'91 



£ 

$ 

S 



Tebruaryf IS 111/ 
April I* . /i ff, 









Co.. . 



JO, ■■ 
SJL, . 
BQ, I11Z 






d 
9 
9 
¥ 



Dcuo/as Co. Ureoon 
Alameda, C*/.f. 



A fry im 

Te&ruary .'.V' Ifff 
May A. - 






1L 



S39t Thdinopep/o miens lep/da 



9 
9 
? 
0* 



Myslcry ffanch. n/ameda Co. 
rasddena, Oa/.f. 
L.ermore Mis., (P*/,/ 



Calf. AU'ch 1% 1151 

June *>/ I9C3 

Moy '/, 'i& 



- : ~ 



& ' iir>. 
c? i*L 

9 
3 



Los Anqeles Co., ^alrf. 
Afrmeda Cc, (-V-/ 



May J. 8, "t*1\ 

September 3, 1119 
A„ 3 <ist —L^lloi. 



W7 



Catalogued by 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



D.A. Cohen 
Carl McTucr 



J>.A. CoArr, 

Carl tf 6u.tr 



Mrs'Jhna/i/ A Co/,<?„ Janu*rf JSjfty7lrc/,</>e /?cc /Vo. ?0!r M*rc6 4, /9V7 



D. A . Cohen V. A. Cohen 



George. Q. Canluitll George Q Cantmell 
Charles /feeler Chsr/es /feeler 



J. H. 'fil/ey 
1 ) . f t- O n A, 



J H. -7?;/, 



7 



7) A. C ohers 



24 



t 

I 
I 

I. 



J 1 



-J 



L 

L 

t - 



t i 

F. J. Xjfer 

J>. A- Cohen 



[ ,. .. - 

T J. la/Cer 
D. A. Co ken 



g. .. .. ) 

J. Grin /tell 
J). A. Cohen] 
■7)- /?■ ft./,-,, 



L I 

J. Qrinnetl 
ID A. Chen] 

.7) A Cher, 



h 



J- Qr; nr^g II ^L Grinne l[ 



*■ 



Nu l« 



Cvv No 






l 

» ' J Lamas 
lei 



NAME 

Colluri o Co Ha ri o 
encuoitor ooreats 

ludoV'Ct anas luaan et anus 



Sex. 
Age 



Locality 



Date 



Sad- SteAaj , Scania [Siurd'rnJ Maj 

cT Va» Surer, Co., Itma, *£/r>,. /Y. W Hjlsiora. December 
J « - .. h e braary 

cT.m Ch,at //iam] Co., (jeoroia 
t iVn t — I s k u u 



J u/a 



June 



lt°l 

7. 

10, 190H 

ip , ■■ 



I 






Oiiorans 
qamleli 



6* rotsjan-) new tor If 



July 



? '.,*. 



& After AlvaroJo , Alameda Co., Cat/ March 



e? dlameda Co., Calif 
XX u m 



Jdnuar 



j 



a, 
1. •• 



Mot em h er if l ,oL 



c? Con/re Casfa Co., Ca/./ 
fjuc 

t Salt marsh near /l/a me da , i '*/•'/' 
? Alameda. C*/.f 

g l , c~. - 



Afrit 
M*y 

J anuary 
October 



I, mi 

21, lo-j* 
V tiff 
If i?o*f 



January £_/£?/.. 






ji/i/. Willows near tule swamp, nlameda („.,Q/.f [Apr// 
S> ante fa us Co., Cs/.f May 



Vireo hu^Toni huffo 



C? Contra Oos/e Co., C*/,/ 

_s£ <• • u - 



April 



O jut/. 

<? ad. 

% act. 



30 HJtO 

u. it, r 

So lloo 






Alameda Co., Q,/,f .. 3/ , /</o/ 

, Oat.f -to her tO ; 1100 

Vicinity Cherokee. tVevada Cc, Calif April *l, I90<f 

Chero/Cve, - .. .. .. .. i 

MimsAa Co., Co/,/ June_ V l lo* 



iZ 

1.1 
it 71 
lift 



Stephens! 
be//,, be//,/ 

j-Umfrtns 



c? 

£ 



t/aacAuca /its., //QrUonaJ Apr-it J C , tSfi 

tt.l/sioro.V'an'Buren Co., towi, ¥<n< '.A£ StixtfarA H<ij A 9 . /Kt, 


ipetoi/an , Wisconsin •• 7, Oft? 
Hy de T^rfr Mass. [ , (Z a 









SO, 



•Soti/arius So/i/ar/us 
Cassirii 



o* 
$ 

S 
c? 



Chtco /Y/s., -$ u //r Co., /Cat,// 
/Vorthern Oonoma Co., Cor/i/ 
ConTra Costa Co., (.a/if. 



September 
June 

Apr,/ 



rt -uerneiey 

c? t/uactjuca Af/s. , /_/ / fr/z.cn<iJ 

cT . .. I . j 
&* rails Church" , Virqi nid 
& O upencr Wis eons irj 
Si Albion LYsmI Yor/i 



Sa, 1 397 

1 90S 

H I*)e4 

/(,, 1*11 

I, lle.k 



■ 



plumhe 



) lit 



c 1 1 race us 



'u/j 

June 

May 

dune 

July 



to, trie 

7. u 
ttr, vm 

I fox. 
it. ItoL 






qiIyus Sw-ii nscnu 



3 

s 
3 



Alamcdo Co., Ca/,f. 



N, 



'/ 



Apru 



otc ttcL 

15, iq (4, 

21, if of; 

I . 



<vM)X 



Catalogued by 



Taken by 



[Car/ Mouer 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 



Csr/ Mouer Mrs. J)onaic{ /I Cohen January J Slits fbrcAasc Ace. f/o . 90S~ M<?rch 2C t /?¥? 



W, Q $a i/<9< 



C H ou.<ih£on 
b. ft. Cohen 



UJ> 



D. ft- Qd t 



- ] 



t- 



J 



,P. /4- C/«„ DA. Ocfien 



i a 



//- //. Sheldon H. H- She /don 





V/. G. Sinraue- W. G. S^i/sat 



fit- Ho Ulster 



fit. Ho Ulster 
H G. Hijker 



J. Tay lor 

H. //. Sheldon 

p./?. Cohen 
//. kes$in<j 



J. Taj lor 
H. H She/don 
j)./)Cohen 
j Ifaxsina 



J. n. %u H 

G. ~F. fi^onrot 

^ W Y \*hrt 



QSF. W or?r°<s. 
l MY \J,rt 



D. Pi. Cohen D . A- Coh^n 



Apri l l 



_i »_ 



_J. !l_ 



Number 






Ory -No. 



nam; 



\ ' O ui l<Ju 



S S wa 1 r* S ortit 



So. 



a- 
9 



Locality 

Alameda C. % Caff 
Contra Cos /a Cc. Calf. 

Mar.n Co v Cl.f 
Alamedi C. Caff. 



Dale 



Moy 
Apr, I 
May 

.April 



ft uqus' 



a? nor 

I. 1111 



39U Mmoti/ta van a 
(.HI 
isl 
1H 

_ZA^ , ^_ 



cT 
o 



Frf//J Church, Vo 

West Tfoxbury , Moss 
Holley //eui Yor/i 
We st Tj aiiuni /l ass 



Ml 



1 



ao, nil 
if, lift 

t - 

IX i*f<> 
JO yg-giL 



io rrolonolaria cures 
si 

Limnoln ly pis suiai nsonii 
SSSo Aclmitheros Yer miVorus 
HSL u u 









" 






I2IL 



JftfC Vermir-ora cfirysoeft?r<s 
+31 
HI pmuS 



//c-nry C, 4ml- N »/ Hillsioro, /ou,a 

Ternassee , Sou9f Oarof ns April 

7?aleioh, North Carolina ftuoust 

Van Iktren G^/juv a, Y4 /n/. /tO/ // .//ri^a /'/dy 



*3, ill! 

**, ■■ 
30, Its/ 

n. i9ii 

t. .. 1 



8- 

I 

9 



A u quit 



JO. 



p p re J 



er.e..qrin J a.. 



West" Tfoxhury, Mass 
Mi dope, Mass. 
Henry Co.. lotoa , if mi- N if /ii/hloro f/pr,/ 
Vanduren Q, /cuia , ¥£ ml iYW- H.lhLoro ffy. 

. »• U a m *f-'*f * ,. ,. .. 



J/. IMS' 

3 "ill 

1?, - 

* ■ 

-X — -- 



• 



sx 



Ce/aTa lu/esccns 



3 
3 



/}/a.meda. Calif 
Mann CI. Calf 
Alameda, Alameda Co .. Calff 



March 

Apr,/ 
Ma,, 



<June 
Jlecemcrr 
Seplcmier 
Apr, I 



,S, - 

23. 1 90S 

IS. 1103 

I, 11799, 

C, 190^ 









? -.Co, C'*/;f 

2 .. Ca/if. 

a San/a C/ara Co, Ca/,/ 

<?*/ Nevada Co., Calif 

rf Cherokee Afetacta P*., Cefrf. 



Il 19*0 

IS, I9*'f 

/■/, lino 

f 0, 1901 






9- 
9- 



Mann Co., Calif. 
ftlameJa Co., Caff 



tfuquSI 

Apr,/ 
dun e 
AuQusf 



2, 1903 

5 7. IS97 

I*., i9Xo 

10, 190 7 

-?3 /9cf 



loSO 

Ho 



oresfera 
rufiCapilla rid«wa>p 









1*91 



Sa4 



tljachuca /*ffs., A T. [dnionaj /Ipr 

Cherokee Nevada Co, Calf „ 



Z* It9i> 
I? I90f 

S. ■■ 



Monte* u ma //ill; Nevada C. t C a /;f May 

Syramtrr Gutcf, (C era C o , C alif Srptrrtllirr 3 1, I9Q& 



rufi o*pi lla 



mac 






_51 



^encana pus, l/a 
JUL ■ 1 amerleana 



<? West 'Ko/buryj , Mass. 
& Huachucs Mis., Jjnz] 

9 , . r - J 

o* ScdcA kafe hleuj ^BrunswcH 
Nnrfh Otrolinz ? 



May 
July 

May 

.October 



17, 1900 

7, IS9C I 
IS, .. 1 
2Z, > 

4. mi A. 



^()M 



Taken by 



D. A- Cohen 



hi- G. hlijbee. 

T C. J~usk 

H- G. Ui cjbee. 



W- Q S ai/eae 
n. I Wayne- 



//■ Q. Uighee. 
W- G. Sq vgoe 



Catalogued by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



D A. Cohen Mrs J)onal4 A.Cohen Janu»r<j 2? IMsTurckasc Acctfo. 90S~ April I, /f4] 



4 L 



J. H. Hilej J rl. HjI, 



— Z- 



¥ 



rl. G- A^ee. 
H- 6, Higher 



W. G- S^va oe. 
n - A W<3 ync 



W W Sf)\fa^& \nf W Saifx<j e>. 



14- G- l/ijAee 
W- G- SaVdGe, 



December /Zb 



is 1 



J>. A. Cone 



J>. f\. Cohen 



H. H. She/don H. H- Sheldon 



D. A CUe/» D-A- Cohen 



H- //. Sheldon H- //• Sheldon 



U. G- Higbee H G Aijbee. 



W. H. Moore 



\J. H. Moor^ 



Match S 



-M IL. 



Nu ba 



Or*. No. 



NAME 



S«. 

Age 



Locality 



Due 



•"". '1 ( ! 






•yVJo "haruta amer,cana amer icaoa 
<ced 'ramus oiitaceus aruLonae 
773 Dendroid petechia brews' 



9- 

a* 

s 



1?a/ei<fh, lYorth Carolina 
Huachuca Mh, /irutona 
fayle lake. Cal,f. 
Alameda Co., €*/,; 



SeptrrriSe 

July 
J uoe. 



•& If13 
i3, iS1C 
At, /m 



17 d 



rubi<finosa 






£dj/e is He. Cat,/ 

ftuacAuca Mts-, Ariz.. 

/)lameJ» i [A la me J^ C c ] O*/-/ 



hay 

July 

June 

foj, 

t$ rptemher 



H - 

3, IS9f 

Xf. ■■ 

H mo, 



59(j 

SI 









:> 



S/SA. 
7fV 



ma 



ijr}o/i'a 



C caerulescens 



& Lake. kojh/Tbnorto , U/io-cons/'n 
cT Ayde TarH , Mess. 
$ SfeotchJ Lake , //VeuJ 'Brunswick) 
Q tfeaver j)arr) , Wisconsin 
-&■ ~Fr» Us Church , Virginia 



fos 

M 

!5 



duclubon/ audubani 



Worth Carolina ? 

£ Albion. /V*u> fork 

% Statue of l/Merty [/Yew K,rtrJ 

$ fojU lake, 0*/;f 



May 
AufuS'i 

. S eptember^ 



October 
/tuQctsf~ 
September 
June 
-JmA 



8 

S 

s 



~Buttc Meadows, Oa/,/. 
Kivermore Pits-, Alameda Co, Cj/;f. 
Alameda Ca/.f. 



June. 
April 
March 

Qprtt 



IS., i?<)7 

17. Ii"?? 

3.1, l$% 

As, Hoi 

So. is ?7 

H. M1 

£■/. 1903 

It. iS93 

It tS It 

U, I10S 



Ij-, 110$ 

S mi 

ii, irn 

ft, 1101 

13, II 



S 
3 
<? 



Octet,, 



Novembt 



i I9oo 
$1. /HIT 
IX, l?esr 



*99 



cT 

6* 



San /Jf/se/mo, Marin Co., Cdfifi 

Alameda, Cat,/. 

fajte lake, Cat./. 

Ahmeda Cat./ 



J)ecemeer 

January 
June 
jSVe Tembc/T 



ll, If** 
Ift3 

3., Itoo 

H. Ml 

X? J9-0JL 






S 

2 
2 

V 



goo 

1 BL 



JL Emtrsins orchard t near Hiyuard , P*/,/ 



Coronata coronata 



8 
g 

? in 



Alameda , Co/if. 

tlaj'e la/Ce, CjlJ. 
r\alls Church, [tircinia 



October 
*i 


g". 

12, 


/10b" 
1101 






HO 






31 


Itfl 

i9*s 




?«/«/■« 


2'. 


fitmemr.cr 
Jdnuartl 


4, 
3i 


11 oi 
1100 
1911 

If97 




J 

June 

/Yay 





Octoi e r 30 I f IT 



\i I 1 1 



Taken by 



Catalogued by 







J.M- 

D-A. 


Wilhrd 

C o h en 


J- M- 


Millard 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



Mn- Dona/d /). Co/>en January JSWS "Purchase /Ice /Yo. <?d5 March JT /<?</-$ 



J. M Willani 

D.j A. Cohen 



J. M W.llard 



Z). A, Cohen 



J)- A- Col, en 



H- G- Hijbee. 

W- ft. Pi [o ore] 

y. jz. Snyder 

J. M 7P//ev 



ev 
Urimley 

W.J. Wirt 

J. A/. WiH*rd 
H. M. Sheldon 



//■ Q. tiiybee. 
W- It- Mfoore] 
W- £■ Snyder 

J. //■ -TPz /gy 



"Brim fey 
W. J- Wirt 

J.M- WilUrd 
tf.H- Sn r /d ea. 



J± 



2). n . C ohen 



J_ 



V. A Cohen 



M A/- Sheldon 

V. f\- Cohen 

J. M- JV.V/W 

2). 4 . C nh^ 



1. A. Cob 



X 



D. Pi Cohen 



M ft. Sheldon 
D A. Cohen 
J- fl Wi Herd 
1). A. Chen 



£ mi lie fl. Cohen 
V. A, Cohen 

r- - - 7 



i 



fcmitie A. Conen 
V A- Cohen 

. .. 7 



2?- A. Cohen 

J. A/- IvVW 

J. //. T?.-/ej 



J). f\. Cohen 

/, '( -1 

J. M- Willard 



_5 1 u_ 



_4 U- 






Number 



_£AL 



On,. No. NAME 



J/enJroica Coronata /w 



A,.- 

rf 

<? 



Locality 

/Year Hay ward. Calif 
Mann Co. Col.f 
Hear Alameda, Cali-f. 
6'an Hnselmo , Mann Co., Calif: 

flldmcJd. Ca/i/. 



Oiqreseens 



S 

<r*J 

cTod 

it 



Cherokee, /Vevada C, Calif. 
Mar's Hill , Df«v4do Co, .. 

7asi)ilrna Calif. 



DkM 

Friruary M, 19^1 

March If, 1163 

April 14, 1900 

November lft>3 
Janua ry & l</00 
Apr. I II. IPX 
.. I?41 
II. ., 






us, im. 






uti. 



luwnsendi 



6**1 Huachaca Mh., A \T f/lr /****] 

* .. .. r . ] 

£ Tasadene. Ca/if. 
o noo'erey Co., ,. 
—&. . Alameda-. - 



May 

Catcher 






c? Oakland, 

cT Leona, /) lamed* Co., Ca/.f 

cT Hutch uc* Mh, [4rUona] 
cT , ■■[■■] 



It. It 91 

n, i tic 

10. IV II, 

a. mi 

9, I1QSL 



Jo 



ecc-rnber 



l anuary 



37, 1100 
30, /9C£ 

I. I tic 






<? 

2 
9 
? 



C •• J 



'3, 

2, 

i°. 









''CO 

V9Z 




US 


fez, 



Virens virens 



% Oak/and, Calif 

cf Hyde Tark, /foss. 

J' Tails C/>urc/] , Virjinra 

% Hyde "Parle, Miss. 

% falls CfiurcA Virginia 



%i* 






OSCide/?<'a'//S 



c e rules 






31 



<f rasadena. Calf 

? jut Cisco, Ca/if' 
¥ Huachuca ftfls, Lflriional 

O Conquer' , Cayoioa Co., /Veui Tor ft 

_2 H r „,oC. x I*.* j m ; M ~f UilUk.ro 



Ifoccl, 

September 

/% 

September 



j ep r 
.■1pnl 
July 
April 
M»y 
-Aprils 



,. HOI 

it. mi. 
j* « . 

17. I fit. 

it, mi- 



3 V, IMC 
17, HZS 

ir, i?fC 
is; „ 
*4, mz- 



l-fi% 



iltt 



dominice dcninica 



S Hyde Tar If, Mats. 

<? Mia/?, Orleans Cc , /Yew far ft 

% Lock part , D7en/ York 

cT liale.jh, lYortn Carolina 



Mi 



ft 



aril 
M«rch 



" 



3i1 
I/O 



Oraciae oraciae 
pensy/vamca 



S 
? 



Huachuca Mtt., [Arixcnal 

1 I* 41 

Talis Church, Virginia 

hlest ' Roxbury. Mass 



Juf'i 



>L 



It, l1oo 

C, 1904- 

ll, 1911 

3, i<foo 
j 9, i flt- 
lS. ItIC 

4. iz<n 

ii, i? it 



Yl ! 



Catalogued by 



Taken by 



Skinned by 



[DA Cohen] 
D . A Cohen 

//. H. She/don 

1). A. Cohsn 



LD A- CoAmJ 

1 A- Chen 

H U- Sheldon 

7) A Poher, 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



Mrs-2>onalcl /). Cohen January is, ilfS Purchase 4ec. /Yo 90S March //, if ¥2 



rl- ri Sheldon 



H- d- Sheldon 



rlnsrph Grinnell u ose,ph Grinnell 



IX, 



0- C. Tol.n 



'J 



0. c. TV/- 



3 



J. H. Hi ley 
H. G //^re 
J. //■ 7?//e 



J. II. ^dej 
J- //■ %l*J 



*? 

Joseph Qrinnell Joseph --rrinnetl 



franlf S. Wriah 1 ' 



Hit. 

r ran A 

\f/- Cr Savage 

H. G. Hiqbee 
W. J Wirt 
W- F. Kent 



H.% 

TranK S. Wrijht 
W. G. vSWaqe 



hi. G. Uijbee 
W. d Wirt 
W. fc t&nt 



_ I4.H. v C.S.-^r-im/ey fJ H- ■* OSCBrimley 



dos-eph Qnnnell Joseph Grinnell 








ISi ,. 


Trios- £■ S/evin /hos. Jz Sl<?vin — « - • . „ . 




7) A. Cohen b. A. Qnher, 




11 ■■ 


, 


J. M- WilUrd J. M- WilhrJ 








D. A. Cohen D. A- Cohen 
//- S. Sever /h /I S. Sootrth 


. 


" - " H 


■i ., ii .< >• n t 






. ■... 


H S.farthl rl.S.frar-t'J 




" n „ s (l ■■ l, 






" , 


. 


W . S. JJvsrth] H S\ [u>arM J 


. 












J M Wills ret J. M Willard . . . .... 






flarry G. fl/obee. Haml G. rf,Qbee 



















I, .1 - 1 .. •• 

I ,, » I. [ " !! i a ! ■ * 



J. H. ft'/ey J.H.'KJey 

I ff. G. H; 3 he, (L_c^J%i^ 



«. *■ 



It, 



Number Ong.No. 



NAMI 



s«. 



Locality 



Date 






Dendroica casfaned 



striata 



in 



s 



Loch port , 



lVeu> YorH 



(J u> a SCO. Cay Ufa Co 
Hyde 'Fark, Mass 

I, f *• 

f?os///ida/e 



M*y If, i?,f 

/Vera* York September ft/, ItlST 

Nay 17, l91< 

September 19, 11,7 
Juris. 2,, it 00 



If 27 



Oinus pmus 
discolor discolor 



9 
cT 
9 



Hyde Tar/r , ■• 

We ST ISo x bury , 
Hyde 'Park 
rtosli n dale 






pa/marum hypnelrysea rf. 






^eiurus J auro capil/us 
-rZS-f .. nove boracensiS no/a&i/is 

W . . - 



2 
r? 
a* 

9 



West 7<?otbar\j „ 
Hoi ley, /Ve» York 
Oe^vcr J)<srr> t Wisconsin 



5cf>1e/T)ber 

Af<»*/ 
ti 

f\uausr 



ih. <m 

S, l9«o 
22, ll'O 

* i . .. ; 



Ma 



>r 



S4 Upororms tormojunn 
i7 

phi 1 6 de/ phi. 

J »/ I I T u ralmifi' 






% 



ni 



<? 

$ 

2 



riuyusf- 

ii .. .. September 
ttcnty Co.. total m 4-mi- M^rf Hi/l si oco AA/y .. JMi 
l^rfn ~Buren Co., Iowa, *t"/i m! Ir'.k. Hitlsboro „ 
Henry Co., louia, 4 mi iY of HJIsbf-o 
Moravia , Oayuoa Co., AeuJ York June 
Albion, /Veu) Jersey ^pril 
Wciyhf s, O a(,-f. , M ay 



II, 

7. \W< 
19, ltd 



Gtotttljpie- /nr-has brarAidxr ly/^ 

to l ,. .. triebas 

re r denial/ s 



Alameda O c .. Cat// 



£dyle lake, 

Ho /le y. l/e u , Y ork 



Jui 



8, 

Jf IS9L 

<? t, mm 

C, /??7 



Ma 



Jul 



y 



K 



<2 

cP 






28; l%1U- 

m, mi 



halls CnurcA, Virginia 
/Warsn near ///ameda , C^A'/r 
Jj/I marsh near „ •« 



east of 



7, M? 

Oclobcr IS, 1911 

.. net 

J)eeemi>er S, '1C° 

November J ll Of 



of 

? 



Alameda Co-, Cal,f. 



ijpril 



36, I9i(> 
n, if or 



Sa/t marsb near //fameda , Cal,/ October 2*, /?07 . 









Sinuosa 






^ay Tar m Island, /)la.meda Co, Calif A uQusT 
Alameda Co.. Ca. 



il4_ 



? 
? 
S 
? 



dj/t. marsh near /Harneda , Ga/i£ 
» .. east „{ 



.Ma 



i7, im 
-/;, ii oi 



Octoh.-r 22 . l?oJ 
IVovember (, , /</0<f. 

7 (ft 



J u_ 



- 



212 



Catalogued by 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



[J. T. Aenf 



Trsnft ?, Wriaht TranK S- Wri^hr 



\*f f. lYenf Mrs. ~d>on^let AC*/ien Jjnugry J6-, IfJfSLjfjia&xse. /tce.//o. fo5~ A7<?rcA /{, /99f 



H- G- HiQbee. 


H G. U, a hee. 


h 




J J 




W'R. Z^ppey 


■ \/.T\. Z apney 




' 


tf&rry Q. Uisbee. 


Harry G. hliobee. 


•• 





V/.-R. Zb 



ppey 



W-^R- Zappey 



SC. 



" ■■ U_ 



Jesse 7T Craven 
w£. Snyder 



$£j*. Sh 



yfl Qe, 



Jesse I. Crevcr) 
W £i Snyder 

W G, Savage.. - 



Trank S..Wriyht 
b&J. Wirt 



\TranK S. WriQh'h 

W-J. r/; r r 

7). A. C.ner, 



M h 



jj * <- 



.. .. 



J. M- Vfrllercl 

J- //. 7?»7ej 
D. ft. CoAen 



] 
1 

J 

J 

4- 



.- , .. 7 

J 

1 

X ■ A. Co J, en 



J M- Willar4 

F C. L..*k 



J. H. ^-/ej 
D. Pi. Co ken 



Y 

t . 



. 1 

■■ J 

.. 1 
• J 



I 3 

t J 

I 7 



1 *■ ! . M _J- 



- . -J f 1 

l'.v , -I f J 


























































: 



■, 



. 



Nuofca 



C. .; I* 



NAMI 



Cje-othlypis friend* smuosa 





.. 

15S leterid Yirtni nrrrLS. 

dur.Vj//, s 







Cdrdell.nd ru.i>ifron,j rubifrons 



J 

i *» n u 



Sex. 



9 

? 



Locality 

Salt mars A £. of /llamvJa, Calif, 
tibnrda Co., Cal.f 



f~iills Church, Virqimc 



|:.l. 



May 

April 
Junt. 



o* 



Jtouj/as C\>. ( Oregon 
llameda Co, Calif- 

I, ii H 

San flnssfmo, Marin Co., Calif 
Huddl4£M Mrs., [jti-lTonal 



? 






Way 

Oak 
Afrit 



_» QalJtisc Ce^JIJl fj&rlr. jnij 



Wilson/a Citrma 

pusilla pt 



f q 

7JyV Wilson;* pus, //a pus, IL 



chryjcola 



? 
#aJ. 



Summer ville, Suulh Carolina 
^/aines, /Yew foril 
Tori v5 nellinQ, Minnesota 
/l/orr,c<Jo- Oo, CI,/,/ 









9 
ff 



M*y 



6* 



ffann 

/fldrncjj. 



JpriL 



30, l<ji(. 
fio, /fifi, . 



/m 



' 



% 
8 



/% 



'/ 









tanadens/s 

5e/op/iooa rut,oi//a 



ljuv] 
c? 



Ho/ley . /Yew York 



' 






till 



pic'a picta 



°- jjeaner Jlam, Wisconsin 

o* Huaehttcd Mis., firinona 

* •• - [ ■■ ] 

9- .. .. AX [ . J 

-t, - .. r ,. 7 



213 



Taken by 



7). A. C%<?~ 

r i 

D. A. Cohen 
t J 

J. M.'RiU, 



'1- 

T. J. -3afe r 
Z>. A- Cohen 



Catalogued by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



V-A. Cohun 
[■■ " " 7 

V. A Cchen 

I ] 



Pin. Dtnsld A.Cchpn January ^f.i^vsrTJfc/jase Ac*. AV 9t>$r March JC, '9¥Y 



'■ J "S^kcr 
DA. Chen 



_u a_ 



tL it, Sheldon U. H. Shelc/o 



" 'I •< 1} 

•I It " <l l< 



U.K. 



O. 



0. C. Tclln, 



U- C ■ rr, lint 



Q/frence /?• Smith Clarence ft Smith 

John Fiitten hurah John Tj.rfhn hurjh 



£./}■ M earns 
|2L/,. Cohen 



Jc, A Mearns 
D.A- Cohen 






J t« 



I 



-£- 



•J t 



^ U- 



W. J V/ir-i W.«( Vfirt 



Vt- £. Snyder 



W £• Sn\ider 



Jesse T. Craven Jesse I. Craven 

T.C Lask T.C Lusk 



Apr, I /_< 



O.C."Polin 3 O.CPoIincj 



Nm ba 



- 






Or*. No. 



NAME 



er domes A c</J 



Sex. 



S 
.1- 



monianus montanus 
■ «.r DoLchonii OfyXi varus 

Aidtmosync modes'/a 
l£l i>io.r ric Hi maqna majina 



Locality 

Huachucd Mis . Arizona 

Mystery IZanch. Alameda Co, C„l,{ 

frlameja . Calf 



Stekaa, Scania [.SmedenJ 
. I ■ J 

De/a van , W7.J con fin 
San cJose, Illinois 



Due 






$ 

? 
6* 
/ tails: r hurch, Yiryiaia^ 



July 
Oe/.ter 

J U 1C 

November 

K.rch 

January 

June 

August 

re bruBry 
June. 



L. 1211, 

J1, Hi* 

23, It11 

(.. 1104 

till _ 

\%1\ 

3, i%1% 

i*\ 1*14 

/, i9n 



uti 



nealecta 



* oegver Vam. r/ t sc,ntin 
<? Contra Costa Co. Oalj- 

6 Near San lorenx.,, fllameola Co., Ct 

* AUmeda Co, Calif. 



¥ 



April 
lAarck 

January 
October 



fenthocepha lus xantkocephalus 






'3/q Meadouis, Tlunnas Co, C s lif. 
me J a Co.. <?,/,/ 



Junt 



AT. 



3/, /f"0 

3/. /<?of 

?. •■ 

/a". Iio' 

14 .. 

it, /<?oi 

l?ts- 

IX. 11 ol 












June 



5. H'+ 

tf, '1*0 

7, 'fa/ 

ic Hit 

-dLii'i 



1 1 

UL 



2 

-Ho* /l'"..r /sA.o-^/Ceu-3 o.'-c.To/o-^ nj O 



iltl 



-5c- 



2?,y Plead,*,*. [Tlumas Co] Calif 
"cT-drjon , Af/'/7/iesoTo- 

Madison, /Vm/ifr.a 



June 



// 



/i/0« 



/A , /?*7 

/y, ^^ 

7 / - 












nc/cuifini < 3 



- 






*~1<Kr,r\ Co., ta./'/omi<u_ 
n 

AU.mea , ^ / A/o-meJo. Co-, C<x-I.f. 



s^i. r /?<?y 



4p<~/V /3, 'fo? 
2.1 llo? 









? 

9 
$ 

s 






Xt 



fJoZ 









" 'VM,.//iar^ < jfu' 



a* 



C<,r>7re. fostx- C., " 

A Is rue do. y /4/o.maJa <?„., Ca-/'f. 

'' »• r. 

( onTro. Cos /a- Co., '' 



ri*<-. 31 /loo 
Afrjlll l /fo/ 

Afarel, 3/ ffO0 









Catalogued by 








^14 




Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received By 




REMARKS 






- 


— 


Mrs- Donald f) Cohen 


January iSJIHS TurchiSt. flct- 


M>. 


90S' April 


IS'.iffZ 



Edith E . 4 2>on a lJ A.Cohen D. ft- Cohen 
3- A- Cohen 



Ca rt M ontr C»rl M°~"'r 



_S 1 s_ 



/Y- Ho Ulster 

0. S. 'Biojs 
J. U. -RtUy 



W- £■ Snyder 
D. A. Cohen 



H- Ho Ulster 

■ S- 'B<33*- 

I'D. A. CohtnJ 
J. // ■ ^? ,/fy 



W- £ • Snv der 
7>. A. Cohen 



J- I ay lor 
D. A. Cohen 



J. I <?y (or 

V ■ n - Co hen 



-1 






- 1 

- J 



H- H- She! Jon 

A . L a. n 

fl. La.no 

/V.-/y. She A/on- - //. //. sAs/^n 



H. H. Sheldon 
A . Lo.no 



r 



A. £-< 



I, II II 



'" 



Har. b ( I^S'o 



r>.A . <?oA* 



.£). A . C A t 



l» < 1 " I • 1, 


1 1 


» * • 


,. .. 


, J 


1 1 * 


'• 



- - " 





1 1 




II " 1 ■ 




(■ 


L- 


t> 


!■ 


1 1 













NAME 






I 

: 






•- 

^ €\ C w *■ 



i . ■ ..i, 






D.ic 



4f>r,J X', /'f / 



" 


<5* 


•i 


>i '* 


M. M , , 


.. 




1 1 t| 


T* n . * '??« 


nea-o nivfAtJo •» 


- 


*i •« 


1 1 o 

Mac. iw 


•• 


■-■■■■ T , ■ i 


fl(a»<d«, " 


i, •• 


1 




Cert 7rA. Cos? a. 


c '■ 


'VaB 3/, '?dO 



/I A 



w^ey^ a/-^,j^ <:.., c<Uj. Af*-; I zs, 'fo? 



"trie e/.r- 



9 
? 



Auj >- "Z'i no:i 



5 Cf n. V 






Ma.rin Co., Co-fif 

8 {?///< 7e. xlos 



If lit 



t/fto-e 2 /f<5/ 



Af-a -<^t. t. c * - /V/S., Af'f-a-m^^. Met, /&, '?fA 



? 



0. f G IA-/A 



c aJ/oc.** i'j 






S->- nn £*■/,<! As , / L f<T?e.s7i<x. /V *^ ^/ ™ ^ 

A'/6;«*, Or/ttns/^t., A/e«J<f,r£ Ztyi.lC; /?03 

Co„T^ Cos?*. /T, /^ ,yg . /V** 2 0/ /^ff 



" 3«, '933 






/t^~7*j*. c, CaMA 



- IX t 
- « 1/ •' " fg- t / y?^' 



2-?f 






i^2 zx, /*tr 

June // , /9"S~ 



' 












A l*r>,*da. Al^maja. Co., CZeU'V. 



flpnl 23 , /Wr 
flp rif 31, I?*?' 

/lu<i u .*i*-'f,tfo , r 

OctoCer *S, if ft 



215 



Taken by 



Skinned by 



Catalogued by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



D. A- C%< 



V.A Cohen 



AfS . Z>.A. <:„A,ej-, . J~a.n.2S / /9VS~ Pu^cA^se. /l« c -. V . 9 o S~ /7<^r- (, /fS~o 



//. H-. 5^/^ //. //. Sie/J^,, 



M S 



/• *\ 



" t, / 



' 



U/- Z UJ/r f 





2>.vt. 


d* ft*,) 


^•l1.AA«, 


,. /. 


J '. ;/ 1. Li 


1 . 


i.. 1' 


■ I „ ■ ' 




ft '• 


: 


.. -. 


i. ■■ ;. " 


U 1. || 1 . 


U 


> i h 


'• 4 1. 




• i '• 


" 


,. .. 


" „ " " 


il " 1, it 


" 


" h 


Il /I H 



















/, ■»» '■ - ' '" " " " ■ 

/. ., it; ., .. '. i ,, i. ,, ,, 



" 1 1 ii 



C 5 . -BJjjs 
-2> >*■ C»k&* 



l*y. jC . Sn^tJer 






" 



» . '• /• 



U^i_i 



Pecemte^- .2, '7j'.? 



.. 


•' 


'■ 








•' 


.. ■< 


' 






,1 /■ " 


•I 


■' 


.. - 


, 


" 


*1 


.. .. 




' 


'< 


." (• " 


.. 


■■ 





" 


" 


" 


., 








-. 


■. 


M 


r 


. 


'• 


'• 


.. ,. 




" 


•■ 


I • 1 . 


- 


f < 




» " 


<■ 


" 


., 




» 


'/ 





'/ 


W 


ti . I 


II 


,, 


1/ 


rl " 




/» 


■ / 



Number 

I 

59? 

■ 



Ong.No. • 



NAMI 



S«. 



Loc»liiy 



D»ie 



CuP«aOi/J CyanocepAa/ui <T 

tf 

a 



Wuiafla/uj QutiCula vcrsico/or 



Qui 



? 
% 



filan,rd*.,W/ar>,t</aCo , J Cat, forma AJaret, fo" t '9 of 
5anGtronin70 / C r 1ar*<tCo.,JCa/.t.orn/a ^/H pri / '3 ' X9S 
Contra. Costa Co., Ca I. Borma. i^lamA 3/ r /9o/ 

AllarneJa^ /ameJa Co ,J ' Ca/, forma September I, 1,0/ 

Sepfeofler /, /?07 

Apr,/ 21, >?£>/ 

Alameda Co., Ca! forma October •* I, /9/J 



u a 



rosse. , 



tf. 



iConsin 



Apr, I IP, Ifol 



Z399 
XHoo 



¥ 
? 



Mo' othrus dter ater 
Mo'ofArus Ater Obsc urus 

X-'rY LuiaLrLqa I udo vie iat 



i i//c tana 



? 



/ladison Minnesota 
/dun/on , rfassach ustfts 

Li o, Lrosre Wisconsin 
lie aver ~Dam, Wis con fin 
jJouo/as Co,, NeAras ka 
fl/iion , Me J Yor-A 
Huachuca Mis .,[/) nzo naj 






fy//e , Cal.'forn ,a 

Suzanvz/te. Qali'Porn ia 

/)/amedaJ~/l/*Mec/a C.,7 C a).P , 



May ?, /*93 
Apr, I /3, l9of 

April io, '90/ 
Apr,! 1 9, / 9 OS- 
Hay •?, /!19 
/)pmt /£, '90 
hay 22, 'S9/ 
July 10, /ffC 
June /?, / S9&> 
d 'une **", /S99 

June d', /?9 g 

/lay 2«, '*99 

ri 

Mau 2Q /90C 



: 
5 fl f t 4 



AHS 






■ 



¥// 
i/x 



cf im 

? 
? 



Fyff Ci Cal.pornio. 
Ala m eJa , [Alameda Co 



iiranaa o< n/aceo. 



? 
cT 



August 2\ /9os- 

Septen,6en f, /9ol 
June I?, /?9£ 
September*/ l9o* 



flou/lanji Is/, Cayuaa Co , NeuJ York 
//o//ey, A/ eL j York 
frycte /ar/c, M ' assacAuscffs 



iiraroa I lava hepatca e? 

f 

iirQnoa ruLra rub ra <? 



rheueiicuj lu.dovie.ia 



<f 



Dennett, Cayuaa Co., /Vew Yor/t 
ri uaahuca Mts., Lnrn.onaJ 



Qriafthaxil Co., (jeorq/a 



flay 3L, '?0L 
May a.o l /f9S' 
/lay //, /?SC 
Jane 2 f, /f?7 
SepfcvierlO, /f?7 



Otpttmber Js' / 1 



/lay 6, 



/??£ 



I he Uclicus lue/anoct blatus macula/us o* 

d' 



t/o/Uy, /Y eul York 
n inn e a poli s , tfinn esofa 
ha.ssen Co-, Oa/.^trn 

/llao^ed* Co, C»/iP 



Ju/y // ff9£ 
M a Y xz. /to* 



or* i a. 



Tiay Xn f /ftC 
Flay /?, /Ft! 
June 3 3, / 993 
May 2S, /90'r 
May ff Ifoy 



216 



Catalogued by f~>e.rfa. j3. J^e** e. I 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



2£ /). CoAao J>. A. Cohen Mrs. 7LA Cclien Jon. 2 * /?YS BuxJLm &a& A/.. ?cS D tc . V/ /9tTz 

£L £ djBLUht.ad. s l- ■ c. n*;// a r C i 

P.. A Co/,e„ ~D : A. Coken 






£ F. M>„ 



n^e^ 



M. L an o 

14 

XJ-. F. I I on r oc 



ttf.y/. W,'nt 
O.C Poling 

C. narloH/ 



{JD .A. Cok en J /> Al. C<,Ue„ J 



Cr. F. Mom 



f-l: Lam O 

/I.C. "3W 

W- t, Sny d er 



L . J rto n/ 

v.j. y ir t 

O.C. r o l.nc] 



J. n. u/; 

1).f\.C 



JJar-d J. n U/; Hard 

i, er7 ID. A). Cohen 



C. Oar/oiJ 
1-/1. CAen 



C O Curl ouJ 

D A Celi e n- 



rrtrnh S Unaht , Frank 5, UJn'c/irt 
F.C. Lu.sk E-£ LusA 

r/ai~ru (p. Hiahee, liarr-u (r. Hia bee. 



frank S. U/r'iahk J rank 5. V/~,^/ 

Mlj»-ryJ SfiwrtiJ M.S. 



£// S J 



Q/S.J 



fc. L^sL, /' e. L«,k 

G-eortie 0. (?a.nJH/e/ 1 C e orqc C.CanTuj eSS 

J. n. u/ilUr-d J. A7- WilUrd 

X>/9- Co ken D- #■ Coken 



0* No 



NAME 



Sec 

Age 



Locality 



Date 






50 
59 



59 



no 

59 

no 

59 



59 
59 



r 9 



59 
59 
59 

.H9 









)41 
142 



>45 






fJlamecJa Co-, California 



May Z3, >9o* 

Hay 9 X ' $>~? 

May Jf, /99i 

Hay if /9oi 



O if 
O in, 



9 

% 

O 



n la m eda , \Alameda Co., 1 Ca liuarnu 

ll arm Co., Calif- om < a 
Mr rl/ameJ*, WlameJo Co~J &kfi 
nlatnedajBlameela. C».,J Ca L Q.r n , a 

O o n o ma Co , LahL ornia 
rllameda Co-, CaCQorn/c 



r/ a y ,2 t /7o7 
September f f 1 9o/ 
Auoust *¥, 1903 
Jla /y 21 , l?oo 
ftucuii <., /9o7 



^uiraca Caeru lea 3 a hcar-iccs 
■* * lasserina c uanea. 



?? ,'rr, fllaneJa, tf)/ameJa Co., J Cal.forr, 



Ta 



y< 



Sienna amoena 



J 1 
(f 



/asserma. C tri's Ciri's 

Dpi ; 



cT 
<? 

~)pi2.a Qnieri can a a 

nesatri phono. </es perlwna broihi ' O 



/ab/cMt,. 5 ao~amen~f<, Va //ey , Ca /.for 
South' lenkei-s Nt.*) YorA 

(. rod Lanuort, nlamca'a CojCahLoma 
nla meda Co., Ca /, pom ,a 
Hear Ufa yette. C.»k+ CVa C„ t C«Lf. 



C onlra Costa Co, near /ilarhtdo Co., CatPoi 
North ono ma Co , C e '•' ' L trrna 
5an /tyise//no r Warm Co , Ca/.poi 
Cnat tha^TJ Co., Georaia. 
"^oua jas Co., Nebraska _ 



June. //, (90S" 
Hay X /9o(, 
Hay /< f?of 
Hay 3.Z j /fof 
Augu st /a. /*6) 
J une /o, /9ol 
July 7, /IU 
May l, /ff / 
Jur, t 1, ft?? 
May 3.Q./999 

J une *0 t /fOf 
•J un e /O t /t "3 
flpr, I A3, 190* 



~~D 'o uii I 'a j Co., Ore < 



Jou.aio.% Lo., wreyon 
r/Qrin Co., Lai: Lorn 1 o\ 
tfa.fi //nge/mo / jJ1arif7 CoJ, Ca hporrjia 
Montezuma kill, /Veva*** Co., Ctillf 



d an wary t / /Sf7 
Hare* II, /?o* 



flay 9, /f^? 
tfau g /9o9 



l 1 
Tfurvas Co, Cal.f ' *r„',o c/u/y / f. /f/6 



59 
59 
59 



59: 
59062 



11 l 

Cr^t nprrhnU OfrfAidtL puri"hu. la $ 

fa 7 J L a.r-gl ue-hs COnna Oina Cannahina. $ 
LarpoaacuS purpurea} purvureuJ cf 

a* 
J/j' •• <?< 

s a 

$ 

% 



U/t 



I 5 Cons m 



L, a C ro : 



M ir\neapo/''s , Minrmota. 



a po 



January 3 \ ffo< 
January 3 9 /ff> 



S(,7 

frs 



Carpdaacus purpureas Oal/orr,,cus o" 



ne/lry C~o.,JTou,a, f l<Ki tfof //i/ktoro re£rt*ary /o ( /iff 
Sle/iap Scan, a. , Swea'csi June /3, /&/8 

fyriJ , /i?f 
OCotcl LaU^c^^B, runs u>'.ck J Ma^ 9, /?9<i 

nudefar^ Majsacliu serfs October ( t /??>* 

/-a//s Cffur-c^ \Ziro,n,a ^ccerxberff, /#U 

/T / y e /e'7 : ark l f1 <ass a.<:6u;e~t1s (Yo</er»l>cr /*, /til 

Novemfoer 30,/f?? 
fa/fe ChurcA, \fira,n,a Decern b<r tl f I "% 17 

hlove*Ltrl%Ml 
rlonn C*; Cal.^rm'cL January 3', /9oJ 

\L±m& Cherokee, Ntvada Co,Oal,f. Apr, I J' ,4o1 

















217 






Catalogued by /?er/i 13 Ae^s&J 










Taken by 


Skinned by 


Received From 




When Received 


— 

By 


REMARKS 





V. /?. Cde 



~D.#.e*ift 



Mrs. D. /). Co/>en Jan. 2 f /?y>'7t!<rc/<aje Ace. M>. f O i~ . 1) s c e -» - b er t.ffi's 



I ' 

II - .. M 



V- l\ ich ardsoo 
ID. A- Coken 



// // SUeJclon 

J. J\ IC hardson 

H. 4- Cab en 



M // SLelJo, 



/■/■ // S/,e/a / a 



f- <J. ~3aAer 
//■tf.SUtJtn 



E. J . 13 ak e n 



(j,r, r[ o n ro e 

(r. e. Ca^i^^ll 
w- &• 5" a. \zacj e. 
C.M&UerJ 



G" r- M onree. 
[jeorae C Can Tuis.1 ( 
Id/- G, an/ a.a e. 
C. PI fiber! 



L*a.rl no^Uer 
tij.hl. Moore 
narru (?■ /-/(<fb<re 
J.M F./e, 



Carl ffouen 
U/ // Moore 
Harrc, (r- r/iabee. 
J. /-/ /Fr/ey 
1-f.C.rY ^Ae^ _ 



J. M ft, fe. 



1 



~0- A. C l,<,n 



J, /£ fifty 

// //- Sine /don 



-DejL^er ?, lib 3 



Number 



Or« Nc 



NAME 



Sex. 
Age 



Locilily 



Due 



5 H : 



CarpodaCuS purpurtui ca/.prmua O 

- 

* 



flarcl, J* t / fff 
/ebrit ary 3 t /fo/ 
July -3, /?Ol 



r/au ulard, C a /■ lento. 

n lameda., Ca/'j-or-ma. 

Oart rtfiielnio, Morm Co j LalVor, 
A/ear //au uarj, A lameda Co , Cal.£>rma /i-bruaru 2C, /9X9 
No pa Co, C<*l.f?orn, a September '/ S9lT 

Cherokee, Nevada Co, Ca/forn.a Apr,/ J~ '90? 

Mor.n Co , Cal.forrx.o, Marc/, I, '903 

ft lameda ,Er1tary>tcla.CoJ l 0aLj?orn,a. Apr, I /3, /for 

J a r, uaru 3 r i*99 
ua ^Januarcf 3l/9o3 



5951 



. Ca/.f, 



f n la medaJ_H lameJa Co J, Ca l.fom , a February 

% Hare/, >2, > S9? 

? " Afeil f, /fox 

2 ' April 'Z, >?°, 

? _1_ June r /f?* 



\ U4 

! _ 

■ 

52 _ 



C QrpoJacus CasS/f/ O 

L arp octacu s m£xtcar?u* L r> on Tali s u 

<? 

- t. 

$2_ 



-? flonfezuna tf,// flfevat/o. Co., Cat /Forma May /¥, /9o9 

Suzanvi//e , Cal.Pom.* June 'S, < Z99 

Ta/co/fi, A/amedaC* , Cat forma No vem ber //, / i9 9 



AUtoed«,D4( ar „ t d a Co.,7,O a /.f. 







5"9D9 
93 



O irn 



February 3, /M9 
fi.bru.aru it /SI? 
MarcA Xx, /9of 
May ^3, /S19 

September 9, /9oo 
/Vovember*?, /*9S 
October <b, /S?7 
October 3-0, /foj 

October /S t /?/? 
September <? /9oi 



5 o n 9 

999G 

r: 

GOD 

1 5 

GOD' 
60 

Cod; 



3' 
? 



¥ A la hi eJ a 0, o . } Hn/.l/or, 



itntCo/a enudeafor eschato 



+ I rr\ 
T- I m 



<?;* 



L on/ra C osta Co-j (_ a /■'/■ orr> ia 
A) ' larvec/a, lA/anned* Co.,] fal.f . 

San Ansclmo,Marm Co., Calif. 
ICofcJr /,aJre, /\/e aJ /$ r u s> s u , cb 



September? /?aa 
May 33 / / &?, 
daFJt<aru A /9oo 

/lay J* , /iff 

Aj> r-/I 3o. J?99 

March ■?/, /9o/ 

Set, ten, her ^ /fa/ 

OcfobfrXi, '9o? 

fVovewtrtr /f /?OZ 



fimcoU e/)uc/eator le.u,cur a d 1 

CYirn 
LcuCOstdc. lep/irocotis tcfhroCofi's ° 



5Cotch L a ke / A/e<J Orun * u>ick 
Me.r,a, ani Hf/s Co/73 /^7 
r/'/x/rif /V/ /i/ic Jo/a. 
'Ier,dia\n, w, scon s,ri 
d/n, jj, / ono-pd/i. A/ye. Co-, /Ve ra da. 



7Vo</e»6er ^ /<7#/ 

'jDatlemberolj'/SfS 

Alo v ember 2o, /$<)£ 

December 2 7, /fff 

^dc^jcukejL /JiO£_ 



218 



Catalogued by J^erfa 15 .Jf* 5**=./ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



IA/L. 



When Received 



REMARKS 





W ■ 0. n Men* or? 


WO. E men* on 


Wrs D.A C°k,,„ 


Jan ■ 2.S' I /9V> Purcnaie /}cc ■ N*- 9«r D e. c . l^/fs^s 


~D./i. C».Le n D.A.Qok^ 




" 1* 


s 


., 


LD.ACakenJ fi>._£. .CaM&aJ. 




•i 


II ' 




■1 '1 


II 


- 


.. 




6LtfJSt,e/J°r, 


„ 


•> 


■1 ., 


J>. fl. Cok en 


2>. A Ccnen 


„ 


» 


.. 






u 


• f 


,1 ., 


■i 'i 


II 


s 


11 .1 


" 


" 


11 


•• 


II l| 


■' 


" 


(• 


11 " .1 


•' 


» 


It 


11 'I II 


" 


•• 


" 


., 


" 


n || 


II <l >l 


.. 


| 


.. 


tL M Skeleton // //. SAe/t/on 


" 



J. n- tfi'llarJ 
V-A.doker, 



D. 4L Colter, 






// M. S J, e /*/<,, 

/V p /i r* r 1 



LWoor-* 7 
J , /If. CUrk 
rl • Li a.n o 
J. N- CUr k 



J. N.CUrl, 
/l . L a. no 
J. M- CUr It 



Nw i<r 



G* N« 



NAME 



S«. 



Locality 



Due 



GO 

600 i;i s/y 

60 



GO 



L e&Cos/tc/c fepb-QCof-* fepiroctti 

ri C&nthis L /a/nmca I /a 

— ., / 



/flw/nea 



cy 



mus V/nui pinui 



a para mic ( wy a nunc. 



ffmnea pots, Minnesota. 
f- nyc/e /arf% ) /Va 3sa.chu.se/ts 

Mo"->n Co , Calj-orn.a 



Janu. aru 3 t 1 9 03 
January J-&! /705 
'Dt.cemter / O f / F% 
Ha re I, f /i?7 
March /o~ /?0 3 



c? 
cf 
cf 
cT 

cf 



/year 0erhe/ey, Co. lif-orn ,a febru&ru 11 ', /9ot 

A tameda.&lamea'cxCo.l ' Ca l.forrxa tfarcr', //, / S ' ff 

Marc/, Jo, /iff 

„ 

" Janu.ru 2 1 /?09 



c? 
cf 

? 

9 



r, 

J ninths Tr,sTn tri'stn 

1'° • 
- 

60 

Or. 

: 



Opmus Tnstis Sa/icamans 



? 

C? 

¥ 

<? 

cf 
cf 
cf 



March 7 t /9a? 



January 2/, /9o9 
Janua. ~y ~5 Ifo) 



Mar.n Co, California. March '/? /9o3 

/Juacnuca fit, &r,?.onaJ Apr, I *L, /& f 6> 
£ loeron, NeuJ Jersey /?%(, 

//if de /~arh , nan achu sens dancQru 0-S t /ifS 



/) Jb/ar? f A/eu/ /or A 



Felraar H fl/t19 



7 



April £4, /90 3 
/t/orTiec/asL/l/onec/a CcJ Cahfirrt* October /% /fc/ 

March / , /ff7 



n I vara Jo Ca I. 



p 



February // /S?9 
AprJ 2¥. / SI 7 









cf 
c* 
cf 
cf 
cf 



HI ameJa Co 



C al,j-om/a 



Maw ■?/, /to* 



flay 2f, /for 
June *r. /?ai' 



c? 
cf 
cf 

<f (jav) 

5 ' 



flay 7, IfoC 



Nay /2 



/foi 



May 3S- f /if 7 
Mau 7, l?QC 






Saltr/a. JicipcropJliLa^ 



5 June f, 'for 

? r'llamea'aXAIanieclaCoJCJ.forma Octoher /f, 'fo~3 

? Oc titer f? f If of 

% •' March I, /tf7 

O 'Berheleu r California Feb r uarw JLf, /?±b_ 

fl /a me eta , Q la meat a C<,.J.C a /.'{ ? orr,i~5*j>f<~lc>er I \ /9 O 7 

rlpr',1 Zf f I907 
October 7 1907 
flay <0 f /fOi 7 
January /i, /ifi 



cf 
cf 
cf 

0* 

cf 



Catalogued by ~3erfa 13 He s s » / 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 



Mrs.ZD. &. Co hen Jan. JOT /f?S 7Zrc/,*sr /) * a . M, . ?OJ- ~De<,. I?, /?S-3 



Cxeorae G ,C qnfuel/ George G. Can't nie If 
parrel Q. H 10 bee Harru G. ne'ejhec 
7) /I. CoAer, IZE/7. Col,, 



H&'ryJ S&arfh] 

73. h/. /. e/tjA 

M G. Mtfbee 
J . / /. Tft/L 



HJgrryJ. 5 Csat-H J 

~~R> . W- L e i jh 

J. 17 . ITi lr. y 



W. J. tf;»t 

DA. Coden 



k/.J. Wirt 
D. /Q- C<lLe>r. 







11 


" 


It 


" 







Numb* 



Or*. No. 



NAME 



Sec 

Age 



Locality 



Date 



GO 1 

60U5S 

tU) 



bpmui paa/fria h<sperophi/us & 

<? mi 
f 



AltameJa.l/t/ameJaCoJCo/.forn/a /%rch f/ t 'ft? 

October </, /9oi' 
fi/apa Co , Co. I fern, a September '3, '9'7 

Alameda felameJa Co ,lCahfi>rn,o. lay /o, '9o? 






Opmus /anJ rence, 



9 

o 

■+■ 



J, 



an uary 



/(, /iff 



September ', '9 07 
Los Artye/es Co., Cal.Oornia /lay <? f, /f-2 9 

HuaChuca /") 't s ■ , j.rf 'rn.ona.1 June 6, /f/6 

A la me da Co -j C a I, florn'.a 'September /, /9'f 



GO ' 

S sjy 
60()6<i 



L 



OJtia Curviroslra mirror 






GO 
60073 






//yc/e / ark i /^1 a f sachu.se ffs 
Qu/ncy , A/assacAute/fs 



"September 3 \ /9/f 



March /2, /??7 
febru a ry /^ /foo 
/ton/ //. /9oo 



Apr,/ /*, /?00 
April >7, C9oo 
februaru /6 f '9oo 
//pri / /Z / /<?OQ 






175 
• 60(1 



La* 



ia Curyiposlra Qnnne 



>.//; 



600 

GO 

fifl0 S4 



f 

o* 



Eaqle Lake, Calico, 



hot /a. Curviro$lra pus ilia 
LoXtx leuCoptera leucopte 



I 



A pnl AO t /?00 
July //, /foS 

Ju ly //. /9Q6 



Scotch ha he, /Y/er/J %tr<"iji*Uij 
(-p umcu // a i iO.cn u S etis 
//ye/e. r°ar-/e, /VA fsac/i u sef/s 



J u I tf //, '9 Of 
Sepfember /, /<,<>/ 
Apr, I % /?oc 

A/arch 2, /<?oo 



150085 'J** 
60 

en 

GO 



? 
? 



G-0'19" mi 
91 

ixt 

133 



ChlOrufa chlorur 



? 
<? 

9 



Apr,/ ^ /?oo 

March, X f i9oo 

Match (f i /foo 
March }?) /?o o 



Auachjuca IV^s, /hn 
Eay/c Lahe, Cat /'for* 



2-ona. 
ia 



Apr, I 1, /too 
/lay i ( /t96 
June 2? /90& 
June 26, /iff 



o- 



£0097 6/o 
7/y 



llPlh Cra tlwphthoJmuj eryfi'tpliMa/**s c? 



Verona ^ A/e u/ t/crjey 
ia//s CAurc/> , V"~ o,/J ,4. 

,6/yc/e Tar/r , /Ya.ssacA*jLc2 



'July I, lfoC 

July /O f /9 0(, 
Ju„c /¥, /F9 9 

Septe^ler if, '99? 






zvu 



Taken by 



D.fl.Conc 



Catalogued by jQ erfa.73 Messe./ 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 



D.4. Cole 



Mr* X>./7. Cohen Jan.3-S/?VS Tir-cAaje rfze N,.?0 3- T>ecer>,J,rr- / ? /9?3 





II 

II 

'I " 


■' 'i ., 
- 


\l 


r| 


|, 


'• 


11 '' 


-, N 1 


H 


n 'i ■" 

k " « 


j).A.Colen ID A. Cohen 


H 



,1 .' , ■ « 

II " ,• " * 



ndrru Gi rfiQbee Harry (f /-/ia6e& 



tJ.f/.SUIdo 



G. N*fs 



Q. Ne- Is on 






//• //■ dJie I don 
J. n Idi/f and 



//. ti- Si J Jon 



Q. A/e/sor 



G-, IMelsor? 



. // c. //;, A „ //. a. / /,«/, 



# # SlelJon 
J, At. ld,//arc( 



// // #< /^ „ //.// ?Ae /do 



4 .' * 

„ 

« .i 



Z)&cei*,Ur/$/9-f3 



J.Mfc/e 



H 



r. Hi<? J?e* 



J // ft/ey 



ee- 



Q* No 



NAME 



S«. 



Locality 



Daw 



. 10 
60 J 
60 
60 

60 J 
6010G 



0/f /'ipi/o SrulirapJithci/wiLS erufhropJJnalmvs 9 
lipilo try throPhfnaliTu.3 Jala per ° 

<? 
<? 
<? 



//ua/e? tar /( f fl aisa chusctts 
Contra Costa Co.. California 
ilQrirt Co ., C a /.pom >a 



SeptmierJ*, //97 
Ma.y*0, /g?<? 
February ag f /f03 
Au.fu.si *?, /?03 
Marc I. t /?Q3 



C? 



Oan nnsej/no, tfarmCo., LCal.pom ia J 
n la meda Co., Cat pom ia 
/l /a/»ec/a. f Cd/ame<Ja Co ,1 Oal-for n, a 



January 9, /9o^ 
tlay J 7, /?f? 
fe&ruaru //, / f?f 
fe bru aru 3 ' /?0 / 

Au gust!^ 19 Of 






001 1 1 
601 13 

no: ■ 



O irrx 

9 

% 



Alameda Co.; Co '■Pom /a 



' 15 

; t ; 
no i is 

fWi< 



2t3 



2 
? 
¥ 
2 



60120 
00121 in 
001 

121 



1 1 pi It erij[linJ>thJrt<i*J ja/eine/lu 
iiOilo lutcus petulans 






? 



ft/eor fit VtSuL, Oahp.rr,; 

A ear "Berkeley t Cal-fc 
M arin Ho., Cali f,. 



orn/a. 

a r n -a 



fy/fe , Calfor^,a J7oo ft. a /t. 
Napa. Co j C a /.Corn /a 

lalcotr's, /Hafneda Co., Ca /•'Lorn/a 
n lameJa Co . ; La. t;Po m ,'n 



Aua UJ ijlf, /9°3 

feJoruary /-? / off 

Apr,/ J?, /rot 

Hay 3f, /? os- 
Apr, I 29, 79 a e 

riau zo, /fff 

June 7, /if? 

October t, /g96 
January 37, /9o£ 
Jan ua i-u <?/. l90 3 
felruaru ' f /9 03 
June. "? , /ffi 
Sepfcvlxr // J9/? 

April '1, /9oo 

Mo mi, ZC. /f f? 



50] 

00120 
00! 
001 
0OJ 



3 



/I/a^e/a, 14/ameJa Co. ~JCa.f.fo, 



flay 7 /9oC 
tfay /?, 1907 
October /J, /?Oo' 
October ? /9o7 
Karen, /?/(, 



00! 
00' 

oa: 



? 

2 

? 

2 
o 

4- 



Mr ^erkelcyJjIameJoCo.JC* life 
rllameda Co t CalJ orni'a 



October 3°, (90/ 
Auouii 2f t Ho? 
February 17/906 
Iliy *l, /fof 
/JprjLt JIc* 



PfcLy*7 /fff 

tltyS 'ff/ 
June /f/fft 
June £6, !??(> 
Marcb // ; /HZ 
~t/ay I, fill 

Wank 3 7,/ff2 

A/oVemkr 27, /fOA 
A/o vej" i er /I, /90i 



00' 

oo: 

00 

i_an 



liPllo / UJcut mesolrucus <> 

TjftJcL^aAttCL dum£.1,'e.oJu.A ?_ 



H uaCnuca Pitt Cnrizona J 

Char le-slon J_C'chne Co , Jl/Jri2on*J 



140 
OOi 
00: 

0014:^ 



I 



a lam oS piza Jne/anocor yj <? 



lama r Lyuma C e.1 M 



n T- 0" 4 



2339 
3*3 / 



tasserCulus prmcepj 



c? 

? 



n 



Huachuca Pits., [?fr'i-x.onaJ 
r I ortnee JjPina.l Co-! Arizona J 
In aeni'x f /?^ar,'copa Ct.J Art zona 
ilumoufn, Mass ccAus c/fs 









221 



Catalogued ^y'Her-h.'TZ /<&**<=.! 



Taken by 



Skinned by 



2L /?- Coin 






rr- b~. rV/a Aee 
J}.-A,C-aken 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



Mrs .Uk A Calen Jar,. 3S /?yf 7Lrcta.se Ace tf°. 9 05~ Dec er~£cr /*, /9i~3 \ 



//ar-rtf A.S'Ae-lcJcr, /-/ar-r-c, /V. SUelJo 

~7>.r1,a<>Aer, J>. A. Q */,_*_„ 



If 



C_0<?/-/oi«/ 
-D.A.Cohen 



1LA Coiner, 



U . J3 a r/ ' o us 



C- . 75 ar I o i*J 

\TZ? 4.<?ehenJ 

JP.A.Gohen 



\V-A.Ccnenl 



"D.A. Qoht 



jJDj.ConenJ 



ID. A. Coin > 



0.CP o /,„e O.C. Tol/rKj 

[/■/arrj S*/a rfh J Ttttrruj S»/«rti7 



- 



/#SVvy J S[w a ,tn'j l£Gurja{l SJk*zi£2 



A-CBenh /J.CBe^t 



Number 

60J IT 
6014S 

GO 1 
60 J 

L52 
60J 

G () | 



Ov No 



NAME 



So. 
Age 



Locilily 



rassercultts Sund*icbe*Ji> savanna ? 
laistrcului 3*»S 'fiibensis ablet u i cf 

ttiSerc* I* > Sana/mchenfis an/ft, nus O 






/t lb ion , Aleut /or k 
Mmncapof/s , Minnesota 
Cberohee, Nevada Co, California 
H/r. Alv/so , ISan fa CUra Co J Ca If. 

Alameda, L/llarrreda CoJQal/brn'a 



601 

GO 1 



? 

o 



M nt**-t,Olf<»,eJ* Co., 1 Ca/.fir 
troj Ctnuon, Alameda Co , Col'j-ornia 



D»ie 



flarcli to , /f<7j 

Apr,/ /f, /?,<?? 
October 1, /if 7 
Ochler/t /if? 

October ?, fllf 
February JZ /fo$ 
flare/, /f, "}20 
tlar eA ,3 /f9t 



fllr. A la meal* D?/ameda Co,] Co. ifimi* 7>ecer*b>er 2 f, tiff 



60J 

00163 

GO: 



7i3- faiserCuLs Jandw,chens,s htvadensis 
lassere^lfi Tanduiio^ensn aUu.a/inus 






n lamedoj/l lameda Co J Col, 

Mf. .[ A la t»eJa,[ Alameda Cj C* hf. 

Alfar»»r>/ r L^/ameda Co J ' Calfornia 

lllviso , LSanta CUra & 7 C J fern, a. 

EaaJe Late j [Lassen Co. 1 Ca I . Porn ,'a. 

73 a y farm I,/, A % nre da Co , Ca If. 



October tZ / /iff 
February J3 7 /iff 
Mare A /*_ / 1 2o 



GO! 

L6T 

G01 

60171 
GO! 

I ? :j 
Ml 






60: 

ITS 



s 

u /'uv 
O i a v 
2 



A lameda , LA lam eda Ca , 7 Ca If 

£-f AlameJa^UnteMCoJCalf 
M6 of Alameda, [A lameda CJ 'Calf 
Jjear Akmed*Jj9J<u»ed* Co iCahf 



October -?, tSf7 
July I, /iff 
//ov ember 9, /?/9 

'December 7 f /I if 
Stpfsmlerlf, /?*X 
October f f /fff 
November % /fof 
Fe.brv.4ru 12,/Sff 
Of.fo L er tf '/*</ * 
Octder 32 y /lo? 



da y Farm Ik L A /a me J a C ■, Ca t-f 



18J 



9 



June /?, ffff 

/) U fuit /7 /if 7 
November ? ; /<//</ 



Uecentber 7, If If 
October />' /tit 
October J 2 l?o7 



2ii/ 



fijxraeri*Juj htmsltu,/ he»sl'*lti 

/i m m otp;2g cauaoau/o cau.oltcu.ia 



juv 



Near Alameda, 0/amedo Co-, 1 Calf ■ 

•I ' 

'I 

Alh fiiedAjyJameJeLCo:, 7 Ca/frrria. Oc/ober //- /f 



I 



■/Jo u a la j Co., rlebrat he. 
Iiarsn licla 1 , /1a3sac/<*se//r 



G0 1 



looecelei Oram meut aram ,. t «j 
/oo«"ce/cj orammeui ConP,n,'i 



0rommac*3 



C honjeitei Cjrammacui Or 
Lhonc/tit" Qrafnmacu-i r/r,aa/u-t 



9 



JU o uala s Co, Nebraska. 

Caola Laic, [Lassen Co. J C a'iLernia 

\DouflatCo, A/ebraska 
Lontra Costa Co f Cd/porni* 



flay // /fO? 

CUy ti t /9#¥ 

Marc* IS /til 

Ju /u */, /for 

Ju/if/1 (9o o 



ISepttmbcr #, I if) 
July tO f /if? 
July 12, /iff 

Apr,/ /y, /if? 

Ma y f6 ; /ffj 



Taken by 



/?. J. U/is-t 

tLMJA*ld«n 

"If. rf. Coiner, 



999 



Catalogued by~&erfa ^3 Yesse/ 



Skinned by 



Received From 



When Received 



REMARKS 



A-J.U.st Mrs. V.A.Cohen 4.0a-. 2S, tl *S WurtLsc Acc.fo.9oS 2> M ~,i,er/t/9fs \ 

7?. n< ru lie* 



J). A. Coke* 7>. /?. Cokc^ 


.. M i| 


W M 1' 


U *l 11 




.' 


ii <i i% 


f 11 


■1 


l. •! (> 


" 


■ I n -i 


»1 , 1 


U n ti 


" 


n 


«i « n 


11 




" 



J. ft u/i/J are* 
~D.4.Cat, e r, 



W- O. EErersenJ 

j. n UiMcu-cL 

J>. 4- Coke* 



A.C. der^i /Q-C 'Bent 



J- II. U/.'/Ur-J J- 11 UJ'l/arJ 



LauJ renc< SkotJ L au> rence JhouJ 
3>. A. P* k „„ V A. Cc,tie»_ 



Number 

C0190 

OOf.tl 
GO J 



Or* No. 



NAME 



Loc»Jily 



; 9 5 



C honalesfirs Orammacus str,aatu$ d Contra Cosh Co , Cal',1 orma 

+ nn Marin- (*o. (, al, pom ,a 

/l imapbJa r»Pi ie p3 ruficepj O* /llanreda Co, Cal , Karma. 

d 

d im flr. Mi/ptthi JjontaC/ar4Ca2 CaiPorma 

- S N _ * I . - i n 



fxlbruO-nj // /9o6 



? AlatxeJaCo, C*(.{?oc»,<. 



? 

o 



September J J, If°< 

"1 



/^r'ujn, /7 /?,*; 



G02 

933 
2Ji£ 

6020G 





GO:: 

r> o 2 

GO: 

00217 
MS 



f? t 
? fa 

731* 



7Jf 



ri t/xopJttb ruC.cepi canescens V lost Creek, Kern Co ., CaliBo'-^ra. 

I Mr. Azu S *U<,, Any lei CjQa.lfcr.',* 

r-f i rtf o pjt i /a rul,ceps ■Scoif, Hijack uca Mis., I An z-oriaj 

? 

H imophila acst\/alts bach mam ° (?) Charleston , South Carolina. 

nimoahilo. aa.3tini< d Lrittendon LSanta Cruz. Co., J Arizona. 

t L or put C n ruti, I t^cas 

itmpnijPiza. b'ifirieala a*s er/lco/a O Charleston / /-/uaahuca 'tis-, A ft 2.0" a. 

$ 

+ lU enSor> i LCochiSe<2t,J /H ri -x-ona 

"UnCO by email* hyemt\lis C? 71 inneaPo/i's, M, 



(J unco oreoanui Ore 
Jurico oreaanui th, 



00 > 
6.0221 

G02^:j 



60 

1 7fS 



230 

60L 

0023.'! 

jm:. 



I inn eso 



h 



O (- l<3rendon 7/i7/s, Ma.nac.hui efts 

d rails Cb ia rch, V train i'a 

+ nycle lark, Ma. 3 ia c h u. s eft's 
A Falls Chur-a 



:k f V i'rq /n 7a 



us cr 7\ I a rvieda , ijA lan^eoia Co.J.CaLf&rn 

o 

ben a Caa/e l*ake .LbaSierrCoJColpirnt'a 



September, J9oZ 
flarch 3 f, 1 foe 
May 3, /Sf/ 

Marc!, 37, > 8 Is' 
JulyJ^/tf? 

May *¥, J $11 
Ju ne. 36,, /fid 



rl-pr',1 /?, / 8<i 6. 
Harr b 3 7 /ff? 
Ilarck /O, //f/ 
llarck 11, /ffi 
flarcl* 13, /fit 
March 30, /Uy 

. Apr,! n, /fit 

November 6, I fff 
Januo.ru J I fff 
ftariL II, I loo 
J»/y /?, /fff 

Juftf 3C /iff. 






tlarln Co., Cal.p.rmc 



riarch is', If 03 



<? Ala n,eJo,tA lamed* Co.7Caf;forn.a Afnl 12, I^OU 



d" 



Jancco.ru 3, /iff 
January If, I $97 



d 1 February If, /fff 

d* Afrll If, If 07 

d October II, /fff 

<? ,m October 3f, /S?t 



? /j(en, e a , ajr/)(a n ,eo l aCo7C*/;( ? . 77 ard If, I fff 

uunco ■phaeonelus palltatui d" fl u-acln" ca tits., A r t 1 o n a June 2 & iff? 

C? n Julu 2, '/?<ti 

1 " n*. is, /fu 

% " Hay 17, /2 ft 



223 



Catalogued by iDerfa 13 Aesse-I 



Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 




By 




REMARKS 




7?/] -Co ken 




71 4. Colnen 


firs. 27. d-CoCen 


Jan 


2 $>«?¥£■ Ta 


rebate Ace No. ?o5~ Dec 


3/> l?S-3 






ii 




■• 


., 




" 


»l 






•1 


t. 


• i 


" 


If 






»i 


i, 


- 


J. (Prrnnr.ll 




\l (t, r~ 1 n n f. 1 1 


>l 






" 


,, (i 


■ 1 


2>. A. C* U* 


+-, 


L>. A, Coke* 


, 



//.MSl,eU *„ N. M SL.U„ 



J. (j-n n ne.// 

o.c.Tol, 



1 



C W.Ckaryt>e^/a,', 
r. STe. o nens 



¥^ 



•J- (j-f t *-> n * / 

L ■ US- Chamber/a i n 
I. yt~e. p n c> rt s. 



C./(. U/ortkt 



C K- UJoriAt 



Q+or q/> G.C a. n'Tlde'll Glsbj^pG Can Twelf 

//. G-, tticjUe // &. tLfJute. 



J. M ft J. 



1 



EL A. Con en 






J. M R/le. 






D. A.Coker, ID. A- Co„en 

J. ft. Jill arci J- f\- Millard 



V. R. Cck, 



. . J. ft. k/if/c -- j ■ /■ n Mill* rrJ 

aD. A.Coke* 3. /?. Oaken 











• 


«l 


'1 


'1 


" 


'1 


It " 


» 


11 


II 


" 


II 


ll 


•t 


s 


«) 


ll J 


- 


„ 


" 


■r 



Numb* 

>3U 



0* H, 



NAME 



S«x. 
A* 



Locality 



* * 3(o Opizella arborea oenracea o* 
iX Jpizef/a arborea o\rborea O 

It " •' _^ 

i'v jpizel/a passerine, p 

136 ' 



D»ie 



astenna pasjerma 



OpizelU 



F 3 passenna ari-zonac cr 

* 



.'-IS 



no 

602 



OeaverDam, U/i iconsm October lf,J903 

nltona i t3oula J er Co-, Colorado "jJecerrtber/a^foi 

Ocotck Lake^e^OrunsWK^Can. /J pri I 37 Ifoi 

n^de 7~ark , Wassacnu s effs /Ipril d '0 / /ffS 

Clarendon t/,//s i Mass* cla letft /7 ^y »' /ff/ 

Sort oma Co j California June // t /toS" 

ConTr a Costa Co., C a /forma Ffau 3H / / i 9 / 

//r. /I lamed* H/a^edaC] Calf Afn I If, /too 

Tet I colts [Alameda Co J Cal.Pom,* Apr, I /% /too 

rtoflte ium a Ml/ , fll«/a daC*; Calf /7 *y /, H*1 



P A fj ■- - 

602 R 4 



2?1 






76/ 



Dp 1 1 ell a pa 1 1 id a. 
5pizelU oremer, brewer, 






l\ arte -zurxa H,// t Nevada Co, Cal-i 
juv Hlarnedla^la/^edaCel Cal.p. Jocne '% iff7 
T>o«alas Co-, Nebraska. flay 3 f, /iff 

Eaale La/*e l &°*smCo.7 t Cal : fZ""<> June X% lloi, 

■June /£, /H? 



O'GO " "" o* 

7*7 " ? 

(clO Opize/la punlla pusr/la <J 

733 - - 1 ? 

jpizelto aire aular/i Cdur/na, _." . 



. — enolrichta Jeucophrus leutuplirus 
1 r-J it-ontjr iciia Ituco p/i ryj Ortanlha. O 

o* 

- . . a 

-£.an oi r 1 ch 1 a. 'ewCopJiru.3 <jtot)eli'L<? 

- $ 

£onoTrichia leu&ophrys nuifalli O 

': : <? 



c? 
cf 

c? 

0* ns 



June 33 /f1f 
J ulu XO t /Sfl 
fourlMefi"i, A leyandriaCo y.ry/ma /jpr/l Id, /ff/ 
Falls Chwcl,, V.rr.,,,/* October *3 t /fff 

A lame-da. Co. ; Co/.fo ry,/* / fy 37, /8<ff 

IVedPruns wiclt Co.no.oia. October SO / l a o\ 

faf/e. L ^[lessen Q,J Co. H&owi Ju I u I**, HI? 

TZr-ker LJce,*$ terra Q a ., Qalfcrni* Ala>, H /W 

13if ffeadaJs j jda(av'erast?o3&f.p»'''>'* Au^u.^1^, rt*S^ 

^ozo Creck t nernCo.,-CcxlFomia Sephrftber/J, l?of 

Ala»,ec/a,[?lU„cdaCo.JQa!porr,<a 4 f>r, I ,%/f?g 

November 27 /tig 

October g ' f /Sly 

OSAVteu) , Oonoma Co., Ca-lpamia. June J, ' < °/ 



tesCa\alero l //onferev (-o-,G>-b'porni» rlpri I Js /foi 
ftlcmieda-^lamealaC^J.Cal.^rric, Apr* I I, / 9 03 

February / /, / f} f 

" Novtmker f H03 



Zono tricn, A afrie.api//a.- 



&ap 1 



<?ju, 

2 



Mr. Alvaredo, /9/a.nreJa Co, Co.!?- Han/, 2^ /fff 
/Han, ea/a , 0/a^edo Co- J Ca 1-fbrn .a Oc fzber /7 / /fof 

October/S^ /9<>Z 

Fehrutru <1 / /iff 

. " A pr J /*, /<? Q7 



d 



ipl 

'//on/ /*,/??! 
4pr,l 33 ifo7 
OcUer 6 , 'Z1? 

October ?, ffaf_ 

Uov(mber2f/tiI_- 



224 



Catalogued by Herf* ~B Xe.?sel 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



W£. S^.jJe,- W. £ 5k 9 J e r Mrs. D. A. Coljen Jan. 25, 11*5 Tutshasst tfcc A/.. ?*£ Dec 

Fred n. DUle. Fr-ed M. D;//, 



3), /<}<; -3 



W.hj.h. 

n&. /Tig he c 


* t 




1' 


tl 


'1 


<t 


II 


- 



D./7. CcA e , 



"D.W. Colie, 



f/. (•/■ SA e I do „ /7. // SA* U. 



D. A Coiner, ~D. £ Coiner 

hau/ fence S~kou} U. aujrence Sk°*J 

tf.//. 2Ue)don //. //. SA e /c/ a „ 
J. n. Mi Har d J.n.U/(//„^ 



ii „ , 

" u 



J. M ?;/e r 



J. M F;/ eif 

Z?./?.Cr,he t 



J. n Wi liar J 



1). A- Co ht 






H H 'She/Jo^ 



T>./Q.Cd>f,e» 



/V /-/ Sheldon 
7) -7- Cne- n 



ll 


tl 


ft 


'1 


" 


*» 


» 


11 


t 


It 


(I 


- 


'1 


M 


.. J 


1 


c 


it 


«l 


U 


'1 


s 


■1 


•i 



il 


>( 


q 


u 


u 


" 


If 


" 


* 


M 


i, 


ii 


m 


'i 


(i 


'i 


•• 


ii 


■i 


«« 






. 







Hmbm 



0* No 



NAMI 



Sex. 
Age 



Locality 



Due 



Z enoTricA 'a. a*i~i c api l/a. 



2 8 ! 
! 

Go: 

i 

2,7 'Taiseref/a ,l,aca ilia 






? 
9 
? 
$ 
? 



?9? ZoiotriJ,,* albicol/Zs 
7n 



? 



/Vr 'Berke Uu , l^larnea'a C, J,Cal-U}rm ,* feslr*,ary //, /?«»* 
"Z>an /vnjelfo , I lartn Co jCal.Liimm refiruar,^ f I 9 o S~ 

Hues(') //://, Nevada Co, Calfir** //j>r,l /O, /9o9 
San Anselmo, War,*, G>,Cat-P Ocfcber f, jfo3 

Cherokee, Nevada Co , C* l,Ln<l- Afr,{ /a, 'fof 
A lameota i L4/ar»eJ a Cv.J Cal.fL*,,. Warcr>*3 l >9oS 



Apr, I if t /f1f 
Apr, I Z2, Ho7 
Octoher /;?, If of 

NoWioerJ^/ffi 

Apr,/ 2 7, /i11 
Hay it>, / f97 

~Ikcember- if, Ifo? 
November 6 /£9S 



Icmerel la ihaca alii vaaans 



9 

<? 

o 
f 



rails CAufch , Virq tn/a 
Nwde lark Majjachu & eifs 

Falls C hunch t Vir-Ointa 

^erlm f/ei'jdfs, &l>,o 
J/* lieu Aleuy Yar-k 



"1 



i, u tounsendi 
II II u 



on. 



$ 
? 



nouns 



■ innec\rens 



<? 
? 

o* 



Apr.1 '*, / Z9? 
n lam&aa, L Alameda Co . J Cat, Lorn < a \Jart"*^u 3, / f9? 
He. Cherokee, AUvada Q 0) dal,fl. //or, ( iT /<9o9 
rVzmeda, [filameoli Co.] C^hformj. Noutrnber H, \8°I6 

- «_ .. October lS,l a OO 

January KJ , \t<M 
October 2.5, (896 
November It ,1898 

October IS , Ifeo 

February (9 , I8<H 

April 22, l°f iq 

Novtmbir %t> , 181? 

January * , I8<H 



tu 



% 

f 
4 



II G 



nneatrhynchui 



? 



jCQ 



Meltfsp.i*. lincolrrn lincolnn 
u jraci /15 

aio'ijun) qeorqi»nt 

607 * me-.'Mik melodi*. 
£82, , t , 2 



9 



xS*n flnse/mo ( Marin Co., California 
fll*mi?^» ]fllamf<*a CjJ ( Cali/ornia^ 
Sar> RnSclmo f h*rin Co., CAlifornia. 
flllme.a'a. l f)lAnr\ea'o\ Co., Cxliforni* 
dammit fl*/ileri>i'i 

Suffe mezdoos ,~Butk Co., CjliCrnia 



S<4£*.nv> lit , ^*iien Ci>., Cfn/fornL*. 
rlinneapoli s , Minnesota. 
Rlimedi,, Ahmtko. Co., Cllif'rnii 
Minneapolis t Minnesota. 
Fo«r Hik Run , Rltxindr'iii Co., 1/iroiniA 
ra.11.5 Church, Qtitfax ». Aritqitn, LJtSUBta 



October IS , i90O 

„ 13,1816 

Pectrnkr 19 , floJ 

Hovtmbtr \i , 1818 

Febj^iMTsf io, noq 

I4,i«i8 

JLrl€ /^» , 1^18 

„ i^ , /<?o6 

„ /i » 

•5~e/^«mfctr i» , /886 
October 5", i90i . 

/0, ig<)8 
[larch lo , )? 99 



225 



Taken by 



Skinned by 



7). A- Coke* 
6L#_ SheJcU* 



Catalogued by B. B. kessel , ? Schoneuald 



Received From 



When Received 



REMARKS 



D./) Cohen hrs.V.A.Cohen JaoJ^/^S UrcLjc /lit. No. 70S January I f /? i'f } 



7D.A CoUe, 



72. /Q Cof, ( 



J.tffi ? ,-/ej dtfff/ej 

Can I J u.ii-le (2 a .r> I /o> if/t= 



Jan uaru li f rtbt 



\I&3JiS J. C r* o-ven 

7D. A Cohen 



<J & sse J . O^aven 

T>. /J. OcUr, 



D. R . CoUr 



K.ft. Cohen 



D. ft . Cohen 












flucjusf- zq,iqs-7 


J>. ft . Cohen 


■ I 


" 


ii 


■I 




« ** tr 




•• 


■• 


•I 


« 




, 


" 


" 


n 


>\ 


II 



J), fl. Coher 



J), fl. Cohen 



371. Taylor, Jr. 
D. R • Cdn er\ 
ti. H. Sheldon 



J>. H . Cohen 
H-U/. Carreer 
H.H- Shelden 



J. J. TaLjlor, Jr. 
3). R. Cohen 
H. H .ShelAor< 



3). ft. Cohen 
H. U. Cimaer 
H.H. -Shelc/o* 









* 


'1 


>i 


" 


# 


1 


'I 


" 


* 


<i 


n 


- 


4 



J.M. U/ilhrJ. 



Grto. Gr. Ca.nkue.ll 
D. ft. Cohtn 
S-co. &■. Czntvell 
T. H. /?//cy 



ruu- 



J. I^r Ui\ Ur<L 



Geo. &■ CantiJeH 
J). 0_. Cohen 
&eo- &■ CAnkulell 
J. H. Rllcy 



Number 
I 



Ora Nc 



J'i 



7*' 
7«r/ 






NAME 

Mf/oip^Ar mekdt*. m*lodi*. 
i, u 

. i-tll*. 
<• ii i« 

u " Ckouldl — 



Sec. 
Age 



Locality 



g f»l/» ChMrcn, Fair/Ai » Arlington, tirqinii 

S Minneapolis , Mtnntsct* 

# £*o]l L»kt , Ctllfcrnii. .L A sscn Co.] 

o Jf'- •! *' it " " 

■!> in flfliclrno, Harm Co- , Califprnl*. 



'30 

!3J 
L3J 



prinj 



rnorphn i. 



O Plimtdi, RUmedi Co., CtHfornii. Oti. 

8 . .... Drc. 

i? ., .. .. ., Oct". 

% ■ ■ >« j Woy. 

_S , ii i . . Mar . 



February 2 4 
/7f/7 4, 

/i 
May = 



15 
IH 

II 
I 

X2> 



. 



pUJI lluli 



i?* Silt marah £. of A/arrKtflo.fliin-ifcia fo., Calif . Nov. 

6" Bay firm Inland , Rlimtdi. Co. f California, flua . 

8 .. h •• J*n . 

% Art* maM £.o| fllimtA ( Al^(i> Co.,fa/,;. Nov. 

% ■■ rt«*r- _!! » - " S«fK 

+■ .. ,. .. .. •. .. •■ Jin . 

J i ■ .. u .. May 

E. Ol M II » ii ilot/ . 



7 

17 
3o 

n 
s 

s 

17 



I 

:4S 

; 1 f) 



? 

(• « M ¥ 

Ca/carms iappomcus lapboo'cw^ ^ 



»pp 



Bay farm Is land , a /»nWT>fo., rtali ftmla 04-. _J£_ 

Rl&metiA Co., CMormx May if 

Marin G>. , California Ma.r. 

■Superior , Doyqlaj Co., Wi'i. Sept. 



P'«<rr C phfn»t /Jifa/zi n>'f«//f 






.Ocprch Like ,/V«h/ Sruri Sk/iek Canada. il 



I 
10 

I 

3.1 



S5J 

I 



lfeo5 
1607 



Menura, nouathclla«dia« uic^orme 

Dumetella. CarolinenSis 






Hoil-ey , Orl e »rts Co. t NtwVork. 

no <*aha 



Jan . 



tjclLSfl 



nin citnna 



.-found afoa 1 iWwr ColcaeCa.rTipus, rUno/er, Indiana. OcVr- 
ii ii ■■ U n " " Apr. 



3o 



1 

■24 



ms 
nib 

1211 

3 



£onotricnia aliicollis C? 
ChordeiUs minor minor ?■ 
UnmonAna Cardinal's Cardinally e* 
Butro lincafuo linearis f 
Ealcu — iPartftrms suarrenus 



1300 
IM5J 
I2«> 

ms7 

1301 



Porzana Carolina 3 imn. 

Turdus mi^ratonus mia>ah>rius <? 
Spinus tristis tcifttoi o" ad. 

5 pi 3e-Jla pusilla pusilla 0" 

htioopi^A Oitloiiia guphoni/i jf 



10ip3rt 



6 G '"rS Vultur arypnus 

221 5a>jorni3 iaya Sa-ja. 
Mjii' »-ora Xoriicat't 



,. Imi.NW 1. .1 ., H Sepr. 3 

n •• rtano/«r tollcat Campus, Ttfftrson 0>.,ia ■ March 2o 

kiiltdkycar, Hanoi/er, TcfftrSo n Co. ,Jndna-na Mn-y '3 

10 mi N.rtaolison, Je|jtrn>n C, Inol, ««io- Apr 2 

riajno vir Q l\u\t Com bu^^Jtf^«j>iL_CV,rw<juaii« J-tbr. 5L 



II 



l"?0<r 
I'JOH 

l<ioS 



l1o« 
(8^7 

Utl 
Ho6 
Hoi 
is<n 

i8qs 

lint 

* 



ISo7 
1703 
lloi 

i 

1816 



I8«^ 






.1 .. ■■ ., - May 3 )15fc 

.i n'cuo^id m Mano/ir ronin.Ttfftrion Co.,Xn«' l <'nn 3wfl ■ 2.5 I1$7 
ii <<caa Nanovtr Colcqt Camf us, ' •■ , " Feb. T '15 8. 
4-mi.NW. Hanover, Jcfft^en c"„., Indiana Sept. 2, USS 
-joHn<L_^ea^_lmL ^llAnoyer, J«|firJoti C». r In(li«aa_ = L 



1153 
1155 



9 V,c. o( SalfQr Trinity &., California J)ec . 25 '953 

* *"sw1 S.Ctt 'n van Francisco 2jo'o(jiCfll Gardens, Lali'/ 1 . PI a-y fc '^53 

? Mercy Hot 6prinq# | Frtono Co., California n ■■y i 1151 

Firn^aL , rrjmboliit Cp^ Caii'[orni\ .^iov. I HS7 

>d^cn Jv>R Tar«: ,jil« Francisco , Co\AeCn\* !~\s/. ife | 1^2 



226 



Catalogued by Jacqueline Schonewal U 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



J. H. fi'ifcy 

&eo. G. C^nltoell 

X M. h/tlUrJ 

E i' i, 
».H ShelJ on 



J). H ■ Cohen 

II II U 

J>. fl. Cohen 



J~. H . Riley 
&eo G. CanFvell 

J. M. Millard 

H H. S he I Jo* 



Mrs & ft. Cohen Javn.ZS , iqH-3 Purchase Ace. JSU °io$ 



D. R. Cohen 



D. R. Cohen 



II K li 



/tagust-2V1: 




ii - ■ - %— -m n 



u » 'i 



U II I) 



M !l ^ 



• 



II II B 



L. kessm 



1 



D. fl. Cohen 
v u 
&. F. Monroe 

W. H. Moore 



u ii ii 



|u . K«4i\n 



'T- 
IS, fl. lohtn. 

(, , £ Hortroe 
i> i» ■• 



JVss< 3. Craven J««t 3- Cr 



J". Don Uebster- J. X>an \Jibsfer 



Mark Porter 

J". X>«n Iv'afcsh?!- 



*.. H, Bi-ewli- 



J.Kan Uebsker 



C ■ Cushnzr 
Jack H^iri-lty 



Mu;s F.J.Blake fifil 2"t,!<?51 Grjfi: Ace . N°. 1 5 M- 1 



J. 3>*« Uet>s)re.r flw^. SI , J15 7 
" u 



fc^N' iSSf 



ii 



fla;. N*. mqa. 



H..H . tyevjtr 



J Dan WebsUr 



K . ft . TalmaQe 
3. B. k«sse| 

J". JScloontwal «f 

Dr. Cr^ne, rlj 



R. R. Talmatje Feb. 3 . 115 </ 

5p. Zoo/oij.'cal (Jar<^<r7 Ploy 7 l15j 

Clarence Gr«wt I J"r. 1 MP fyr. '^ 1<1S01 



„ Rc^'n /y«. :jii 

Rct'i, N*. It U 

.1 . "»"/ 
1; I |i i>el 



-Pec.23,|Q&7 



May 7,M5l 



lay 



"?5f 



Scpr.lJ , US'? 



Nuoba 



Or* No 



NAME 



Sex. 



Locality 



Dale 






I 
I 



J -f ctni/etnt pie/a 

js- 

3lC lYeocfitnitt phaeton 

2° Se/aspncrvs s<ysm sas/n 



<j* •Wfjrea'.n T/r, T r,haJelter Zaa, San Tranrneo.Crl.f. Uanuarf 

3" 



/. Wis 



/Inn p/a/yrAyncAas p/a/yriiyncAos 
it Groscuj.* sean</ens 
to 
y/ Carpojacus purpureas Ctt/'/orn/cvS ? 

Lj rus <f /auces cens 



6* 
? 

? 



Faun/ deao 1 <n San francisco , Ca/if. rtpri/ 

Campif 4f for Trrf/fr day a/ A arm a af 

Geerae Wi/t.ams, flits- /?maSS, uan lran</ ,c;Gl.f, « 
-T...J Jr.J at S/am iat-„ Galaten Gate 'Tart, 
San Trenetsce Cat./. M*f 

C 4 mf ,r rt<ea*r**'y a*a* //?/y#/.w** l»la»*. Galafeymt J 

Hi. .J, tr0'~a ,/ JL,<y.* l*ltr.h utr 2/ra" -"CIT I 

rfmary. vune. 



3o. 



<•.*• ... 4ar./ /, rfjf ty 3>e*.J I*,* at rfcajen,. Hat 
ina'r/at.ma'ar. 'J. «./>/.<»»» /tlaaa^. 3.r* ■* (• /> <I J l I 



G./Jan GeTe 



y 



Si 



J'* 



75*^ *5*n r rone seo , O*/-/ 

G*Tm 7i*r/C, S^a- TrmnclaWCo, CW^ Jdnua. 



"J 



s, 

ff Jiff, 



S3. CroedAra a//>a % . T, dfr a* up an ieacA, San Fra-ncsca, Cm/-)/ • M, 

SS ^Spinas psa//r/a Jj&sprreph'/uS o* .. ~£*.J JnJ at ,-*rr..r ./ V.nm * Mrnr* st,., '3reM rr ^jr,CaAf. Fi-iruery 3 S~. 

fat, 

* 4, 
30. 



fX d'race/Ara d/Sa 

S"% I x ere us naeuius ffteru /o, c/es 



9- 



.. . S'-* anJ Inimm St, San Francisco, . I^fercr. 

Kmrd tm tmarara' cana'.i''* at Ja~rȣi-a*ta />~~ma f /),,y 

M./l fatry. Va„„ C... Cat./ •>„ Marcill, '9*1 Mjrd, 

Crasnaat info u/ina'amt af Jfjvffaaya Avanaa . 

S? fiy/octcfi/a juffafd ndnus o .. m.ii ta/jry t Pfar.n C.. O.//. Mire/, 

Jtr4 Rissere//<i i/iaca /nejJrA ync/?us d 

Ccpt, 



JZ *»./Tf Sl'ra-v&rry (ana)/^, Tuo^mna C, G// j4f.nl Z2. , 

Cafitaraa 1 ■ " Gat Jan Gafa Ta-r/C, San "fi-inr/sco 
iC tLo/ytrVr/rr CdA/orn/ca Arui/7( ScenS + .. .if/,/ an /%y // /ff{. &?? ;„ capt.rrfv an/,/ rfixl 

' J Or.,h~J ""» -ma'am at JaTO Jianr 'franm-, -1 



fg Ca/jpfe anna 



M.ll Ifalaj . /*fsr,n C 



C*/,/. 



Ju 



f 



//V yhloaotrtraupts Sanjutno/en/'ef 3 - -2W in ai/,ary of A H. Istnierf.ia/'a t1Vc,(M Gc/obrr 3 

Limnodromus Qriscus Sco/epacea&S- 3mi. S. Su/xun \So/#nr> Ca., <■ aJifL , ■, m\J, : J 

HO Geefryoon Y<rrSi color <T •• J/r-a" .» aniirj «/ J W. St'emiec^ (anear</fi/.^ /Vaaenj^rr .. 

Hi * K fac ropy aid phasianeJ/g & ... 

1037 Totostoma rec/,i/ii/um $ Sne//,r?f, Merced Ca t Ca/.f rrpn'l f 19,15' 

JJSf Qm.,soa/us outseu/a 2 .. Orient Hint, ^ujJot/C C, /.ony /sUnd^Y.June. J?, I<j»(a 

j(f M(/"spt Ar7 / inCe /„i, qrar-. /.-.*- & Salt marsk. 0*Man J t9.rpa,7. /)UmeJi (I . C// r March. 30^l?3aV. 

J _ Sett Val/ef. 'o" tY Santa- Cruz. Santa CruzC, . 

*«4 - „ glm- erf. June I? I13S 
It Cyr/onyr mon/e-zumae: 
i*7 £ ' u/eo yamatcensis ca/urus 

it f Th/oya/Arai/Dis sanoumo/en/a - . ZW it, ttiarj of A tl Isentxry.Tala /Wc.Ca/.f .. 31. 

/SI Momo/us mex'cencrs 2- ........ . - _.. . .Jj/hutu L, 'f/7 



9 Jril D,ar/ in ia.ary of J W St" fnoeoV, C.nta,</, C»l.( Oc/cirr JS >MS 

Snat in Go Urn Ga/a TarC Sfn trancsea. _ ., mJ i 

% . Cal.f ty par* h„nfar J)ccrmier S3, /9V6 



+ V-Jj T**„J daaj on Lot lianas Wa/rrfaml ftrfm.fr, 



19. 



* / O * oadt r-» u r></ aaaa on A.OJ tso 

I3S Opeatyto cunicu/arta hypi/Qaea * sM Merced Ca., Cal.f. 

tSS. ChtH Jiypereorta. <s" Sergitf I iat; Sr,A/*./~rf,ve.rj nav/4. S.E ALslta. Ma.y ^ /?•/£ 

3£2 Bra.»lk c*.»ac/t»s/s oeCidtn/kLs f- Polk fomt, Wrnnge!/ I., •• ■' Marc/t A7, 

tft - " rrnn.ma. 9- Serg/ef Z, oar, Stkmtflfiver] n.cuT/, « - May 'h, " 

&1S Anxi crecca t*.rol.n€>ij L IS Fimf r/,^f; c IJ en A,a,L^ W'rangel/ 1^ •' " /lv£a.*.t IS^ '■ 

3*<o iXyrmta. rnanU nearctica. rf folk foiltf WfangtH I., •• •• Apr'/ /Z, " 

3W Bvce.pAa.lo. lilanjica. Cr * ' " ,.-,.., 

9S1 Accip.fer ^tntlis a.tric<npi/lt/i cf In/ransJ/j sea kftl, aVr-ange.// I. , •• " t^fo.rcA <»« , 



ill nteipl't.r itr-lafuS Vt/lX. <?" 

af Fm- Ul colv>~ £mriui S"c4/<fi_ 3- 

VA7 Denarji^^fvi. tal^.noius Sl/AlMIS 0* 

O* 

HHZ •-JqL/oTa.rola. Stilt. J. 



Aaron Cr-ee/r, 3 *n,. u^ATrea At (rv. £ from* 

*.»«) 25'</,i,, S.£ AU-iAa, - , J"h if, 

•Jergitf J. ca-r; STiltme[l?,rcr-] m.af^ jeo. krj, /\ Avgl/s!- II, 

J. to,,. S.£.tf rVrange^ 7t>e'e/tu: > k'ra*.gJ/r. / S.eJMo. rlpnl 3.^ 

i 

^tOO u * * " " " * 

t J ' 

_ ~tl leak, 3o0o' elt n,nc»r'STih,aeiJ'irerJn,M. ' Jiint. 25 



J 






Sbrgif J onr l SrikftlRirir - 



. April 36 1 



Taken by 



Skinned by 



227 



Catalogued by _^_ £__^ ^ 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



4i 



iarj Specimen Grace CroaJe. T/etsMscfar Zoo January %,/WST G,ff /£ C c /Ye. ?<?3 January /O /?Y? 



rick' - uf> 

rot terrie r rjo Q 



Milton S.'fey Apr,/ /A .. 
Q eoroe. Wi lliams May *=£, 



ficfi' up 
CtplureJ c?//Ve by 

David LacfK 



£~c/ui arc/ fr&ur] 
£nsijn ,Jekn C. Ha nsen 



Pl.chael last/ .. 31 .. 

J £,./. &>c- 
David Lac\* kond.°n Apr:/ JK, l"3, 



EdcoarJ Jfaun July £3 r IMS' 

-£ailm t/oAo O. Hansen January/ 0. 19/t, 



siyn 



■f- 



90Zrr 
3aBJR-- 



?/c 

_££2_ 



(3 



TiclC~uf 



/zdcuard X,. ifesse-f 



d/fce S. Mu.lf»rcl 

Qrace* Crouje- l~eeruar<r J?Y, 

Dresden Marouardr March 13 _ 
Edward L. fasse/ 



Jp 



4£ 



?¥4 
9.SI 

3£jSZ_ 



looker/ T Orr 1?o/>ert T Orr 

Dresden Marfuerdr Grace Crowe. 

Hduiarcf /,. Vessel 
Aviarf specimen 

M- EL l.om/>ardi u L 



Robert T Orr ,. J>3, 
^Dresden fiar.uerd/- Ma\j 20_ 
Edward /.. nessel June £", 
ft. //. Isenbero Jeter Y 
M.F. tn„/,arrJ. „ £$_ 



96/ 
96s~ 

993 

??9 



Au 



uiaty speci men 
"Ralph Ellis 
iau.1 Covet 



Helpk Ellis 
rau l Cove I 



J W- ■Siein&ecff h/oi/emhtr 13.. 



January l3L If/7 



9?0 



looj 



Aviary specimen 
Mr. r1<?r/ow 
Aviar* Specimen 



Grace Cr 



Ticked u.f b y 

Richard Schnal 

J 22f» rVebst&r- X-ZW LVel^r 



J. W. SteinUcK Oclcier J9, M* G iff 

Mr. Harlouj December S3 Wi .. 
ft. H Isenlera January- S,/9rr 

y ■ 



93 & TeiruarV IO t 

.. 997 
.. ?9? 

- /OOl u o_ 



Qrace C roue. .. 20, ■■ 

J.JZar, U/e,t>s.fe.r- Sept 12, f)Vt '• 



9&3 



13. 



It »/ 



" *t 



U 



" A 



n •* 



/i ii a 



tf // 



n ■» 



Number 


Or».No. 


NAME 


A., 


Locality 


D»K 




. 


{,n*.rOkdrn/i hta. /*«*//*. &*mtp*'~n*fv± 


* 


MouTk ti Akron Crtei /V. 5^tfr^ oYa /'***/ ■ 


A/o.* L t 


Aor// *>. 


'/- 




. 


«? 


Ji^ IV, 


. 


!17 

i 


531. 




> 


/►»>. 


Sergttf Z bur, STiAintfrf'ff] moU, - 


• 


£„«. '8. 


•• 









SlO 
- > - 






4|p/uda& vtr£m.Tg. 



O im. 

S 



H.J S.ltiio.y, iS' e/«.x., 
lrJrungc.il I or, bmn, f.lk Poml' 
C[tra.rd t'e.nT, Otikt«*L&fr] r*outii , 
Fa.nT H.gkf.cU, WmngLll L. LnJ , 



Mif !&_ 






V7f 



"H3 r\rcna.ria^ rntlo-ntctpkaja. 



f 

• r 



! 3I 



V77 
V7J 

V7/ 






Polk faff WnngeJ/ Z, 



no 



Vt3 

Hit 



L'tfvtnoJrotyn/i grisci/s 






Sergitf I. ha$ o li/tint(fiver] moutl^ •• 



1 
13 



Ml 

B 
LLL 



■ 
151 



HIT 



E-rcvnc/cl 



5LZ 
HHST 
HoS- 
13 3 

-•1 



113 

iti 



0rol,a. mnivM/tL. 



? 



JJy 



a" 



•• ■ ... April 30; 

folk /om', U/ra.rie > t.l' 1., i«ii>k •• ■. u in 

.... * ..- - ^ to 






-Serg.tf J. fcoj; ST'kmt.lR'i't.r] movlk, - •■ A&y /^ 



«/4 /?/»/" rJr«„ & <// / 



- 2-7, 






• beard tt 



f. 

o* 

f 



Strgtf X. ior^ S Ti hino.[firtr] m ,t/rt l 



It 

llo 



Taken by 



228 



Catalogued by 



Skinned by 



Received From When Received By 



REMARKS 



J. Z><*„ 


We.bzJe,r 


J Dar, 


We.bsTe.r- 




„ 11 


,, 


" 'I 








- 













8e,f>T- fo 9 jqyt, &,fC Ace. M. <f{,3 Sirva-ry 17, /9</7 



ft it 






H '* 'I 



|. I, II 



/S 



II II 



* ; 



Number 



Or* No. 

fell 
(.43 

H7f 



NAME 



Ergli*, oii/jno/oi 



Sex. 
Age 



Loc»lily 



D»ie 



* i, 
pTt/oLiimis e.eoti> <P 



■I, 

- •• '5 

Sinunisf J ; (£a»/itr» Pamgt) y " •• AJav /d , " 



•*7« 

132. 
ft? 
Hi 



oJpmOL. pacif'CO, 



a" 



6/4 &»r, w» v // r v 

'Strgie.f- I. bar, ^ri4i*>»//l?«rJ™oJA 
Polfc %.*r U/ra»gJJ I., 









m 

71 



175 

;?♦; 

177 

17S 



4if 
Ilk 

»i7 



Lobipcs loba-lut, 
L»rus ph'ilo. JtlpU" 






Shki»5Trnir \m>.M.£ a ( Pt. H.glifieU, •> •• April 20, 

• " W. of G"r«n kmf « " ■• " 

" [fair] nKitb off •• Agw*r »" 

EasTtrn fcisag* off P e lk Smt., " •• . /fyr-il 30^ 



5-38 
S3S 



sr t , 



±a'i*t 



Ifna. pa.rp-d i > e.ejO~ % 

Oretchyrntm^kfi marmoraius mirmortlrto 

» : . <£_ 



off &o.bbler PfJ, /. .. AugmT 1%, 

STiktnt[R>'er] mo*?/, imi S.J SergtF T., ■■ ■■ '■ It, 

ST,k.~e.K.rtr / m,: W ef f/nrv»if Creik 

on ««/.</ bar, TS' iky., " " July U, 



Lt Conk. Say near ThuaJar foml , 
*• " * " mou?A. 



Jlne. /<), 
■■ IS 



■ 

60 ' 



5V</ 
(,28 
til 

Si* 



" Ortyir . ' :. 



C* off Cumf I., 

O* In mouTk of Aaron Crrtk m lldevJoJer, 
°* ir». Easier* faiiagi off Mi II Creek mouTi \ 
? Le Conk. Bay near mouU, 
-£. : - •- el£ Timice- OunL 



„ 2.0 

■■ July 50, 



A 



»"t Ig , 



.2 



521 

5S3 
550 



dela.tpnori'!, rvfoi 
Spbyra.picus Va.ni/t ruber 



f 

e* im. 



» " " nta-r Thunder PomT 

ti H • off Tfrtbtr loilii, 

Pf.MgnfitlJ ,i* Ul, klrangell I., 
Polk Point, ■" , 
?0>nT Hif-nFie.il o/i L 



II 


1% 


„ 


2-° , 


Jvl<J 


"> 


June- 


XI 



<L 



loml Hifhrteld, <M beach ; ; 

S,r,A,»e R'*tr .r BrJ.ih Col*no->a. - i fi /f^.Xo- 

boundary, Minj^ too' e/ev Jc'v 



573 

UO 
t3X 
fit. 
■(¥9 






V 6 > 



Prfoba&l, V'llUiut titktr.oi'i 



SIX. 

in 

- 



Ewpidona.*. IriKtH'i, Trillin 

Jiffici/14 difricilrs 



MyoMAItl. r,tkg ri> a nl ri'ciiar dso * 



S- 

f 
^- I 



fl / It 

MouTb of Aarot Crteh, /V- shore, sexlctel, S.i.ALilt* July 2.^ 

folk PoinT rVmnsi.ll £., - - - flugusT 3, 

PoinT Highfi'U, S ' tl t v. , WraitgJI X, • " June. 7 

^/^ faint Set, Urt.l r ■■ " _ - Mo.f A. 

Wr (•iu,«<i/)i. J1*;»i ^.«k, 3.1'ekr, 7 'A-" > 

of Pe.nT "KoTntif, 5 £ Ala.**-*- June. /0, 

AtLion Creek moM, N. iJion, sea level, S- E. Alaska July 3.1, 



11 « « ., •■ *• a " * 3 

SartJ I i"«ia-jftO -ii STih.Ma r7. r tr, zt' tier, 

tfxmi M.,f P..nT /Tort ^av J. £ . A laska, >*"■<- Iff. 



o^ioy. 






I 



VI 

Liz 



■■ z'Tt* Sle/lari %hlUn 






Qrern fomT S^Awa[/f:nr] r*ovM, lea lertl, mc./anJ. y\ Aft/ If, 

May A1 } 
hojrtn Creek moutl,, n , .sktr< l ■■ • , S. f. nUiha July XS, 

Grirr Faulty STlkmalnWer] m^tki.. Lrtl ■....ll^ ^ ijprll 15^ 



Taken by 



Skinned by 



Catalogued by 



229 



Received From When Received By 



REMARKS 



I Dcm U/eUfe-r- J.Ikn WiLsUr J. Vvn We. L stir 5 £f ,/T ,;?, ; J<W6 Q-,ft Ace. »o. <?fc3 F e Lr»CKty 1%, )^n 



II 


u 




1, <} u 


il .. 




" ' 


,, 


i, 






„ 


. 












,, 


'1 


11 


II ll 11 
















„ 


,, 


// 


„ '1 " 


ii if 




'/ ' 


n 


u 


ii 




II 


lr 


.. 


u " "' 


„ 


„ 


t/ * 


'( 


u 


i( 




'1 


'i 


'/ 


•1 il 


•• 


„ 


t 


u 


't 




,, 



/( // ft 



U 'I /, 



I? 



i, h 



60;"i 



Cv Ht 



NAVE 



Locality 



Due 



fc'2 Ljimtcjlfa. mJcJ/kTI sttlltrl 

37V 



cT SKtV 
i 

o 1 



Atron 6rcf mi^ *iin, .SAj Itrtl, S-f . /)/ailu July IS, 
Stmon'of I, f£«»;E»->« R*i*£t ), ■■ •• Mo.y H> t 



Ifri 



folk ioml on btacl, , Wrangt" X, 
•, iftt /ft*/ '■ " . 



Apr,/ '8. 






131 
317 



TrofJodiTei *r-ag/o</r/tS pnciflCui 
luJii migraforiyS Caufmui 



a* 



im f »f Wranff.ll, /<» '»/»!£ 
Polk Poml it IX ltvt.1, 



| 

'J 



:. l :> 

i ; 



110 



*«? r 



*ort"S natrici nuvri 






»« beacU , 
S'a It ft I 



11 

Jo 



V// 

iic 
H.I 



a* 

o int. 



JL 



Found dead o.l~ 
Wrangtll , So'e/eu:. 

'•«. Point oca ' re'. 



2-5" 
S^t, 2 7, 
July 



fi 



•; 



/6 



g f ) n 






Kigulvs oa.ltnJulo- grmnel/i 
AnTitvs spmo/tftk pa-cifica. 



o* 

y 



u " , '• ii .i - •' npr'l H 

Wrangel/ leo.k : 3i~°0 ' , ntar 5t,k:'ik[ttrrr] "»uT4, A June A5~ 
Berg MP., 33a>; ,j*iiM£.Aa*»CntA mtrU /A July 17, 
• t 33.00' q m , N.#t. - 

» » %6to ' " " " « 



, n 









loot 
m 
to1 

S3.Q 



Virt.o filvvs jwainoonii 
Vctmirora. ccla'a- li/feitt-ns 
Dtnjro t'ca. coronals L imi-i 



% 



totei/fA ef Aaron Crte^, S.E. AJask ^ 



- *3. 
Jvni ?, 



i}y M,rm V'^jWj*,/"'''"'', , 
S/VA-nt Riutr. i-e- AUsM 

I S - S 'f / " i *' 

3trg Lretk, ioco' f 7m,'. M of A&ro* CretA movH, A July -i/^ 
ST.kmk K,rci-, s**o*ted \S.nd I. »«i „/. /V.*t Poi*r 
RoThtay, 30' dt v ., £■ E ■ //«aK June L^. 



l,0£ 
Sit 
J11 



Uporot-mb Tolmiti Tolmie.) 



CT Polk P*i»T on heaJ,, Mrangtll I y S.B. fllaU Apr,/ n 

J 1 Btr^CrrcA, wo',7 m,. n (of AtrmCrrtk ntuft, " • July zo 

f- -..,... , %l 

o* BtMlr jjond 1 »»i Mtf Sfikml R. if lopf Cmi, te'dhfy/, •■ 7 



■ \ 1 

! 






ns 

IV8 
5>1 
Sk3 
Stl 



5t.TophAr*~ rvT'tilln, Tricolor- 
/igc/att/s pKo*n/CCt/i Arctolo.fi 
[imcokk _ eniX-Udfor fUnm*.-/^ 



<? in, 

o' 
o* 



Si i 
3S% 
3*S 

Hi 



Ltuco^LcU Tipkrocotis lif/er»li'i 
/\canf«n Flmmmea. t/ammca. 



MouU of Aaron Crtok, /V. store, Sto Inn I, " 
7I-/e t*'*mo on /V corntr »f \Jergof X •' 
ST'k'io. ft, mouTt, J to. k.vo.1, 

t/n~~~icd *io-K/ I- "» J/M»«» ^>Vor 0.''*.**'. V 

cf fr RoTk*o\y, 3o' eJo-*. 
Sirgit 1 bar, 5hkine f. mii///S, sea 'tn! 
hrnnffl/ ptai^AS^y -<«r Slkint. R: ™ui{ , 



1% 

Auguof 11 
Junt^ f O 

July I 

Ju»t J£ 



■ ■ 



c/f ' kt 



6* 
t 

rt 



fog M t; i'o»', f mi. H'M£. Aaron Crtlk mootl 
folk Point 300- ltva.1, Wrangil/ X, 



July 11 

flirt » 3o 



Sire',. 21 



Taken by 



Skinned by 



Catalogued by ^ 



dry Lots ^ 



-p 



°<J a-rr-y 



Received From When Received By 



230 



REMARKS 



J. Vay, IVelsfer J~. Dm We^tcn J~. J? a „ fr/e i*Tei- $./>T. fft_ l<W(, (r,fr Ace. A& . %3 Fe^^i-y Jo, / ? <f7 



" ■! 



i, l' 



it it It 



., 


M 


h 




■ 1 1' ll 









rt ii 



3* 



\T. Dan 



duo\.r\ / leu A , 
J. J)an 



n »> 






•i a 



n i, 



__ij a__ 



•< /. 



u u 



2H 



*> 



Tl 



Oit-No. . NAME %£ Loe»liiy D»te 

3S-1 Ltua. CurnrosTn. M'Atinj/j <? Polk HmT, SIM. 1,^ Urtogll / S.£. ALs/e*. tto-rcn Jo, 

IU| • •• <r " Apr.l i 

I H.9 .. . o* . ., 

M) ","")!} 3tt <** - •• . .. i 



5 4 367 . «* 



. » Jjo .. .. a* ...... ., „ , » u 4 

I.) I) 377 s •• .. o T .... ■ I 

5"»l • » <>* ,„,. E.«^ lvtfl*g«//( .20-', June, M 

Jfffc - - ¥■ P«lk Pent Wra^tll 2, it* L-J - " Mtrd 21 

MmO « » __» fk !! 1 !l • * ■■ JO 

37* , ., f , , » „ , *. A.r,/ t 

MfO ii Icucopfera. leuc.opte.ra- o" Wret-n Unit sea Artl vtikme. /f mout/ij," " A?*y 2. 

S~IZ .. » ?- »«■ -S.& of Wrorg,// -..»/>; Wwitf.ll 1, - - J^g. f 

52.^ lovi*rci/'i/i sandwichtnsii aUix/iivt 6* Vrg.ef X, ion Ifvt/, Stikint n. mouTA, > ■• 



i /"^ . 2 - «* 



/3 
2.» 



SSI . , e? . JW 






/ 



-T^O ■ » / „ .- J»r n 



f/Z •• •• 0* ft/4 /J.*/ or, ieac/,, /j^^gi// I., _ - April 11 

HI* .. - 0* Z 

V2-7 » " .i _?* WnngtH ' it« Itr*./, ' •• " 2f 

" " 

SI 3 .. .. ,i cr BtrgMT. 3it D ' a „,. #-//£ fi»r lf Creek aioty A oV/ /7 

? Serg'ef Z, Xa M MmtH. .4, S.E /I /as ft a. J" y «t 13 



} i £ *3o . . i/ * 






J^2 * .. .. ' ■• Zfh 

I 



»/-// /7 

10 



SSS „ _£_ . "L, - " . ■■ - ■■ •■ JLly 

5%7 , ■> ii If 

*0 - . $- £A ^.r «„ Lead, Wrange.// I .. .. Apr,/ 

3%% Junco Oregar*t/S ortgeLntss d* t m> E- of WrAngcf, s.oo' t 

»°» •• .. " % Pclk Pent on Loci,, ■■ ■■ .. •• .. >(, 

HSi Zont>Tr\ tjU\CK corona-Ta. <f WrAHg.ll, lea /ere/ \ M*.y 2. 

Q .I 1 . • ' t/nt,*~*«<l JanJJ. in STlkllt Xivtr 7% W. M of 

fi 3 rissirel/a. i/iaca, Fu/iginojo. o" f„„r forltsay, i.o' e/ef. , ^. f . zf.is.4a_ Jt-ne /<» 

^iv •■ •• . <f ." " "_ ;: ".. ; " " .. .. 

*"^ * ono-UseUemii J Polk PvJ, sea. I.yj, h/rangf.11 2. S.f. 4/asAa. Apr./ 11 



\\ M 



"S" 4 ■• •■ o» „ - „ t««A ,. A7« 



Vj"i" « - f_./i£iw«SG, (j" 



V 



•*"33 . „ j ft. H,M,,U s,*. W/, -W /y 

*«6 I - </ 8tr£Cr„k, 'CM' ,T» rt.trfltnrCmlimoJl, - - July Zl 



Sf-7 ., . ]f 



■■ Ito .. .. • .. „ 19 

^7* ■ •' o* ».>««'_«.. 

I, ' ? '5 r f _jSi5i/<.s-L, ? Cfta. ^.^ „ bto d , ST,k»l Hmr nu-Mih-Jn^ A " /<&.-. 

3 *-*" " •• *• folk Pent „ i.aeA Wr.^lll., S.E. Ak,k*. Hpr,l 9 



to? . .. * 

5059IJ m . .. , 

"•*" * S *yp*r bored. I - •» -r»-l| 



A« /.»/ <■ " •• " n Ii 



** 7 I j » . - . - .. .. A/a, 






nv6 



231 



Taken by 



Catalogued by 9^^^^ & 



Skinned by 



Received From When Received By 



REMARKS 



J. Dan We.lskr J Ban WzbsTer J. dun hkkslex. &f°Z '*, /<J 4 6 Q\ f T /Ice. No- 1(>3 February £% Mil 



u i, 

a 'i 



it i/ 



/, i- 



u a 



i, it v 



*/ «/ 



i i, 



■ it 



Number 



Orig.No. 

S3Z. 
S18 

Via' 
t'3 

5$i 

Hi. 
LIH 



NAMI 



S«. 

Age 



la.yitr.lit. ilia-CA. Wif'iM.ibo- 



nt/fljoiiti I'lco/ntt hncolnti 



i - 
<fi 



Locality 

■ M I II I II 

5nA HtgkfiJJ. sea. Itv.l, nVrAjg.// L, S.£ . Aki/ka. 
Btr^CrttA fee' 7*,. W.ef- AatanLntk mn/t^ A 
Polk torn? .n otatk, Wr.ng.ll I; S. £. AUsko. 

ho.ro* Cruk mM/rt> r N. il|i»T. ; sta. 'it'll, " 



Date 



d" in, folk Hi.T M leach, Wraipll £., 

0* 11. Aar.n Crttk. mavt^N.^vtl *ca. I«"«l 

% <Str£i«f 1 , St* Imci 1 OTiJtiiic if. rtoKfri 

f ?.IJl ?omT, oa Watl,, Wr^.ll I. 

$- Airon CrttJt mii/ty/tf 4/Wt, St a, lt*tl 



Jun*. IV 
Jul* 1 1 

JV/y it 



llVb 



') 



Outfit Ii 

July it 

Ji/na* to 



J 



<\ 



437 

i¥0 
(.4) 

■rn 



M fti»t 5M , IwJ, yrx^J L 



JJj x. 



in usf ¥ 



GKI 
1 1 

6.01 



vcloJubt kterp An* . 






10 

1 3 



A' fM of ihkm* J?mk, .S-E.AkiAa.- St-forJor Ju> 



!T1S 
SSI 
17f 
J-T7 



taiTina. 



f 



15 

- in 

is 



/WA. /o/i^ Wftnetll I, ito. kv\ S.Z 'VosAo- u I 

of'flint »Y. it mouth of nmr CrJ of rlirm iprmfc slo»5'i^i/ A Jiiv fc 
/Ji«r H^hdiU, sea <W, r/rangjl I. ; S.E. h\o.<,k\o- .. IJ 
Jinwniof £(£asltrn ?us«gc)on Unc^, '• " Mfc-f II 

Pelk PoInT kfra.ffJI L. Ua level, . /Vart/l 3o 



381 
iSt. 

HI 

i»f 



<? 
s 
? 



lijjl 






A6 



■ 

• n f ) n 2 4 



313 

Hot, 

Hf Crecetkia. OL,lblL. 



F*IOrpnr]A 
CawmA. 



\ 
f 

A" 1 ,„ 



■ ii ii ., ieo. revel 

ii •■ n ii on ieaCn '' 

AfuisJ /ftcAs, Saj7 MaS,., Co.. C*,/if. 



10 



Ma- 



■/ 



■jc/-/ -'.''. /<)•/■>- 



J3J. 

Hi 

lit. 
L2fl 



^13- /y t> h- « /?'«>' 
yjOlD.plti ca.ftr col/a. 



J_ 



Eat,T side, of Tw/r> leaks, Stn FrKticiCO, C*./if-. 

Jiv/n Pttks, " " 'i 

I hon,fon > San Ma/e.o Ce., " 

^Mof—LliaUi<clal£^j5an Maft o Co. •< 



\oe.f>. 

fe.£- J°. 
June II, 
J>e.c 31 



/<?*"/ 



1 mi 






1iT 

III 
Ifg 

'■■■ 



Drjeio/et. fviactni ti/ra,tii 



Styernts — nign'can» sfjniLaL&k- 



f 



tf-e/c/en (fate /ark, San hrfnc/stO, 



/mi. S. of I Aornlcn San Ma 7t> a Co.. 



fyril 'ir 
Ml y 13, 

i/i/we- to 



M, 



Or; H 



fi.3 
79 

133. 



Smfia/ona* JiFFicj/i's JiFficiJii 



A/iifli-lkrvs borcx/.: 



<P in,. 



S.h '■ s'uk. of Ttfin %a/rs, ■%„ fi- a /ic)sco^ 
(fo/den GeJe. /ark, 

fii/ena. Vjsta. lark, „ n 
^AaHra FfircsT * " 



as.. 



Jl/jy JO j 
If. 



Taken by 



Catalogued by 



Skinned by 



Received From 



232 



When Received 



By 



REMARKS 



J~. Da» Ue-LsTir J. ban k/e^sfei- J- dan Wel>ste.r Sa.pt IX W* Crift Ace. No. 1i>3 February 3.^ ;9</7 



ii a i, 



_j U i±_ 



II 




















■1 

II 


11 


II 


1/ 








II 










4 




II 




'1 


ti *t " 




u 




u 


'1 


., 


1/ ' 


If 


( 






<• II 


t 


It 


ll 


„ 




,, 




'I . 




h 






„ 




,, 


" <■ 





II «» 



■ ~fe.m»^ ,7 M,s-tJ Ten-Mr.,. .T Mor-A,./ 7F . r t- e . ncf , ,7 Afe.r Ae,/ De.c. 2h /9¥ , 



r~ 



5JU MareJi ISL- 



II K '> 



U |l 



Nug ba 



0* No 



40 


•s 




37 


1 '• 


fv 




°>a- 


il 


,2* 




40 


1-1(5 


UJ- 








SI 



NAME 

lyuIlallornTs borc.a.ln 
lariss rufesten* t>a,r/om 

inornalus inorna/its 
taa.llripat't/s mmtnws mmirrit/S 



Aj* 



I . ,i).i. 



Dale 



Croldcn irate, lark, (Jan Francisco, Ca./i'f. 

Cf 

a im i mi. S if kcdwooti QL, (Jan fit fit Co., '• 

o im Ducna, viita. lark. Oat rh*nusco , 

¥- Wat siJe. of Twin leaks, Som lranc/s<.°, " 



May JT 
Matx.li IJL 
fay '•/, 

1 
Pel. XI, 



/i</</ 



StUoL. CiXnuL<J en »i^ 






_tz_ 






Cartltia. ftLmiliarii occicJtnta.Us 



$■ ifoldcn Cra/e. lark, 

c? 

C? Bvtna, Vista, lark, 

if QolJen Qa.fl Park, 

-£L SuTra fertst, 



April Sj 

,. 10, 

Apr,/ 1, 

.F f .L. 13, 



Ui 
lei 

A3S- 



T hryf manes i>cr'<kii sp'ilurus 
Ti/malod'ytes pa/nsfrt's pa.lirJ/co/a~ 



<? 


.. 


C* in,. 


Crolden GaPt lark, 


0* 


Luke MentJ, 



._ *t/ t~<J v£ fyiif^rm^Lortty^ . p ra p i rtciot/ S . 



J&. . GrolJv}^ Q*£ Pari, 



Oct JK 
June. J, 
Sap/. 17, 

u U, 

Apri l lo 



M-r 



lrVH 






3i 
So 

I7JL 



HyJocichlas ffi/7/a.la, nanus 
Oix/iau mexicasia. occiarenla./i's 



f 

J!— 



«1 . 

i&L .. ZaJenJij/a, cinera.ceus 
Anthus Spino/e/fa. pacftccs 
bllU O J f s Bomhycllla*. ctJrorum 



Oulro Forest 
Crolden Qo.h. fo.tA, 

E-. Side of Twin TeaAs, 

Qrc 'J' n (fa. fc Isx rA, 



July 'I, 
fared S, 

•■ -zsr, 



Hi 

53 

i5"t VirtO HliJIoIII Af//0"; 

an 

m 



La.gvncL. fionaa* f~/ome, •> '• 

inj . O 7a. lue. Hi<f~ '• « 

d* Groldtn Qraft rLrk. " 

0*(?J &.m, W°f Me/y Cms, San Malco C 0> 
_<L Q-o/r/f.n If-oft /ari^ dan Francitr.n 



itpL 

SayoT. Jt, 
/Va.rc.1 ¥ 



ills 



. MastA-AiL, mi 









J1H1L 



1 



La,si/nCL> Hondas h/omts, 
Qn/</e.n Qa.lt. Park 



Apr// S 
Fe-t. St, 



;r A 1 



kb « tnlvt/S 3*fa.ln50nii <? 

10 .. „ ,. <? 

iox .... $ 

lot ..... £ 

— 4J — Bcndm'ty CoronaSn. Inaaveri £__ 



April 1, 



Jjuena. VisTa. lark, 
(fx}iskn^QD.tt_ra.rk 



Ap> 



1/ ?, 



I 



3i 
35" 
5V 

At 



i vdu born a t/aubon i 



f 
f 

a* im. 
7 



La.ezvno~ rlonaa* Home., 



Maj-Ch /, 

-7 

Apf I i, 
Sept 3o, 



lS9- 
1S0 

LrBotn/ypis It-tcnqs sinuoso- 

; 



f /*) . 
% im. 

O IM 

V 



(jo/den (yate- Za-rA, 
(?) Buena, Visfa. ■■ , 
LoJte. rfercac/, 



Qv/c/zn G*?e fa-rk, 



7>cZ /, 

■' 3, 
■Se.pt. <j ni-S" 

W 'I " 

Apt)/ 1, a -it - 



233 



Catalogued by 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



lirrence- <T. AferAc/ Te.rre.nce, cT Me.rke.1 JZrrence. J. MerAe/ Dec. Ai /y/j- Q-'ft Ace. A/o. 9¥0 March 



IH 11^1 





l( ■' 




" 




































.. 


















11 












- ' 












" 






































u 












'l 




'/ 




11 « 




V 


ll 


h 




1, 


>1 


l l 


(1 


« 










ll „ 













„ 


















., 


(( 


[J 








If 




II 


a 




















ll 












'■ 






















„ 






















ll 


Ci 

II 
















" 










u 










ll 








I! 












ll 
















II 


It 


ll 




■■ 


« 






















1 


ll 

U 


n 






















•' 






il 


































II 






















N 


" 


'< 








" 


11 




'( 




u 


II 





































II II II 1- II 'I 

II I. II II I' II w 

I! il ll ll I. i 



II 'I » 

lj |, 'I 



-il ll_ 

ll l| 

M II 

I' II 

I' ll 



II ll 

'I 'I 

_!! H- 



li I, li 

" * li 



i 

ll 11 i| 
', l| 'I 
I' II II- 



Number 

| 
I 

| 



On*. No. 

(J 

Hi 
LS- 



NAME 
Olvt-fitlla. nt^/ic/o. 
C*Waci/i pvrpureuy eM.li/ornicvs 



Stx. 

A«e 



Locality 



Due 



f 



/ m. £. ,f" £<^™r, &/. A^i,, £, v £«./;£ At. ?, 'ivy 

"«. HonJa. Home, van Iranc/sco, " July "2 5 " 

Qc/tton Qalt. lark, •• - April I, 

„ ■• Mason J.f 

l > u a v , April g » 



to 



mtAiC+nuS 



rron fm.lt s 



? 



-2-2-. 



5? ipir 



A050 Fill St., 

It m/ SE. of Auburn, £/ Dorado Co., 

(folJtrt (jali. lark, San l%anciSCO, 



June, 1, 
Apr,/ S, 



-ki. 



99 

7-3 « Trufii sa.l1co.fno.y7i 

130 
ill ., «_ '< 






fiLy t, 

Apr,/ II, 



1 nti V. of Skarpi fLrkj &*-" Ala/to C°; " ^tt/y r7, 



<? ,m. La.kc Me.rce.<J. So-1 Fro-HllSCo 



" l 



*L 



bo: • 



; 1 1 






1 
111 



Hi 

lb 

IS.' 

nz 



*7. 



psa.llria. he. uporopkilus rfi 



10ft tipiln lyiqc uln/u*. Talciftr 



if 



(folder, Lfafe. Tark, " 

La.ifuna- rjonao. name., >. « 

We±I s'ljt of T„,r> teaks, &n h-anc/'sc, 

. LfaJdaa . (fa.[e. rnrt> j 1, u 



duly 

Apr,/ IS, 

June. A 7 , 

., II. 



/Jl „ „ ,. $. 

3.57 fassercis/u^ eomdivicJitiiiis 7ievu.c/t>n'is a 
Vt dunco ore.pa.rtuJ. pirto^vs Q. 
A.b Zanoirichia. Itvuophrys pugtJensis ¥ 
If ■ it orta,mfAa* {£— 



li 



J>1 la.hSe.re.liCk, iliaco- morv/oro/es 

Ho rftlojoixA meloJiA sa.n/at.cri/c/5 

I Be la.sr.rr Hat •••" "*■ Lu 



CotvasdO' 



? 



I hor-n/o/l , Jan Ala. tea Co.j " 

Qolofett QaH lark San rra»ct3Co, C&.I, r. 
La.rpnu. Honda. Home 

Oi/lro fores* ■. m '* 

Htsa-rrCL. ItsZcL, lark, " // « 

Oulro rarest >■ » /1 

La.ppn* Hono/a^ tlomt, " i. " 

(foAten (fa.it /«f< ; •< -/ •/ 



July H, 

S £/ ,T. 35, 
Alarcn as, 
Fci- w, 



l<i 45 

1941/ 



u 1, 

Apr,/ £, 
filar J, IV; 
D" c. 11 



; 1 s 



• 






lj Cort/us Core* S/nua/us 
/3J. C rossopn ion crou op>ir/c 
133 irajooan Ce/nm/nc/r',, 
'37 rlomo'fuJ ryiexi canas 
ifo .€ rossopti Ion euril'uiri 



¥■ tlYrl 

? .. 



I0'/ Jm , S ./ T*//or> OAurcfiJJ Co. /Yeueda/Vovemloer 2. 1 14i 

' Ctlrf. 

D,rJ ,n Juury 0/ C/auo / e f/cek /''"•lr'h'~7?aneh',Nifkt January 5, iff/' 



MxCDenc/roics Perisy /vcini ea 
H3 'TclmaJodyfe* pa/usr'rij pa/udico/a 
HS tissercufus s bryanfi 
ill . 

- '. cno in cflLa\ L nulf/d/Zi 



9? 



.... Mr AH. I sen hero, "laic fllk.C./f teiruanf 

J /Yof'.U/ J 

CI. U( /, Hook r Ctrl. 'H"R .nch * A'fjrcA 

rt^/.-^y »/.,, ./ Min.r M*r.'n P., (?,/,/. «„ Scot , 

■">.>r*t *V It, ° v t,„f y uaf.i ft /•>./ j)>;tJ)Afjrcl, 

~r~rcsh wafer /oooon 4-'/j mi. S W Tf. Keys 
£*■*&*/!, M*r/o a, pa/./. /9pr,/ 



03 » 
A - 



' 



Iff Melcspixoi rn. Qou./dii 



S f 



?< 



1 if C'c^urmx Ooturni* 

612. Unas Crocca carolmensis 

■ ■ - ■ *Lls 



l.mf jltcol 'n trspt'tify */ thi- S*n 
a* "'' CorJ.ns, s io jEraacisea, Calif r.,J .. iXU, f9*tV 

S ■ ArJ ■■, *„.y of Cla*Jr Ho.It.. Ortk'H Kerch, rftp*. C./f. TcbruarJ !•?, If/7 

o aa. 7m.. >5 W G-a/vesron, G&lrrj/on /sUnc/, legos »• •2, 

<? ad J ^ JY. Lynckhurn fjjrrt.i Co ^ Texas . « % 






234 



Catalogued by 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



Terrzn^ J Merkel Hrrene, J. frkrkJ TTrrence. J M*rkd J>*cAi, /97^ Q iff AtC A/o . ?</0 March 



-h. li u_ 



" 'i 



_ii u tl— 



■ 



/% /f/7 



■i ii 



" ,i ,' 



— tf a n— 



" i' ii ,i 

_y n i i i» 



'■ 'i 



II 


■ 


l( 








M 




n 












If 


II 





ll ll 'I 

a u r 

i; n '" 

" '' i' 



ll 


" 


It 


" 


II 


u 


II 




If, 



II 'I 



"#.#>/ Ellis 

Aviary Specimen 



Ralph £ /lis 
Claude HooHe. 

4 H IseaJicai 

Claud e Honne. 



lYov. 7. 1144 
Jan. 8, 1147 

Tkl>. /0, U 

Mirch IK, ■ 



looaj 



loo? 



Apr,! 



Kric C IX^inse\f 
^Robert T Orr 



B tic C /]inse 



^olert T Or? 



7 






16/ (, 
/o/ 7 



Cfril To**. 







(q race 


/It/lary 


5 f> ec /' men 


• 


J.J). 


Webster 


JD \ 



Crc 



S-T Zoological Gardens ■ ■ Ah'IfSQ'ff 

Claude Hook* Tdrudry 10, tf</7 .. 

J. D Webster April ?, /?/? ■■ 



111 
/oof 
io/q 



IS 



a? 



Numbtr 



Or«.No. 



NAME 



Sec 



Locality 



Okie 






601 




d* ad m? mi. lY Lynch buro, Harris Co, Texas- rebruary 
£ // nq/efon, Brazoria . . Jo 

/V Lyncbbury t/ arris 

Sha/c/on, 
S int. Ga/i/cston, Gat rest on IsbtJ, /c/C. 



<tnu J ry 
he bruor* 



tif 7roj/odylrs aedon botc/u> 

iiS Mo/cMrus a/e-r a/rr «? ad - 

* 7/ n aalaius pnoemctrus 7i//ora/is <? at) 

C6&" Vcrmijord Qela/a o<r/a/a 9 ad I 

(,/ tdS&crCi/7us jjnduiic/icnsis j/audinia o* <td i 

Wc/ojpiAa iincolnn Iincolnn Q* *J I 

/V? i\a/l U s lorouatus -? Philippine Is'Unds April 

I4f Ci/optrophorus 3 mornaJas ° "3>r«lfe's ts/rro. *»>;. h/S .VI. /nterness. tforinCo 

ISO Lirrwet/nmas oriseus yr/srus ¥ .. ........ . 

IS I Poly p/cc/ron & Qer/na/ai. o Died in au.ary of Mr Ctaude t/ooie. flap' dtfJane 



Nt KichmanJ, tort 'Be/id Co., Titos March 

eapti'.tj Tr.koO/y -fr.fr, »eor Atonl/o. 



J 3 37 O/ocons alpes/ris drnmopAi/d O toso Or/eao , Itto ft. Son Luis Obispo I *, Gl.l May 

3.13-f » .. o* in. . ----...- 

2 3.31 Coryus Cor ax Sinudtus 



% ,m 2m, W.Toso Orlejo. '100ft 

Toh Trioto Canyon, /too ft. 7& m.\ if. 

j 3 as rhamopep/a nifens lepida 6* Sf, a ndon , San Luis Obispo Co, Cat/ 

J 33 V M h m ff 1 > it u ■■ - 



7, 
7. 



ii*l 
lit! 



33, 



33. 



Mfi 



ill 



323 rasjereu/o/s sandu/icAi-nsis bryan/i 
J XI 7 CAont/ej/e-s orammacus Striyafus 
22/C //oiphisp'jra £e//> canrsccns 
ISX Hyloachla mus/e/ins 

Jjinmryir/a* eXu/asiS. 



I S3 Sc/aspnoruj sasm sas-in 
ISS rtnas P'a/y rAynchos 

ISC H lerophasts t mperio/is 
IS7 tirpAo/vs eArysop/ery aids 
tfjllus e /to ans eJeqanl 



i 7oso Or/eyo, lloo+l, San Luis Obispo <?, Qitf. 
cT 7 mi. Sjf. Sihandon , San Luis Obnpo (V, Cg/.f 
<S - - - - - 

found c/t>sc/ on r»*d t'n *pf>*c orchard \ 
■r Mic U)ons/ J ', U/isninq f*n CI. r*»nn syfvtnim 

H**J inly J 

Jdfcn in Sa*t/A ^JacrfiQ Ocean 4/Mrti Mc '/fosfssfi _. 

Gm/ofesi GaAs '7 3 *r/f. ^n "Fran *rt\s-c<* f O*/,/ 

o . im- 7-ouno 1 **//// jbrofa* toino. Sy /o«# mm*** tY-f/*<t Uu/y 

\j)o<uny) Mmttitt*** JL+#* '7 > rfs/J,a f -fan Tranc/sco, J 



Ott.f. 



n d dr* <J 



DirJ ,n «j,*r./ of flfr C/ouJit // /toofte. 
cT /Yapa, Co/.f J ^ /la^usf. 



tVous/an , /t arris (i, tex 



I onai rosrns safuro-tus 



LS6 ■ . 
70S 

7IX Sfrrija a/i,/rans an/it/aram 
701 
— Ill — Tha/^sseo.t ai mar/mas 



on mam 



tone/ 



West end ^attreston (aurauroy , -. 
a ad Ga/ne-st.n Co.. Tims- Jufy 

Son tiu.s ~r\n'nsufo . 3ot/ Aforsti t ^ mi. nor//i<wt ■* 
C^ *d- of TSrotos 'tr'irrr moutr, t TSraiLOriJ Ct., Vfxas. 

<? ad /O mi S Uf Ga/t/esi'on, Wa/ves/on tstanJ,'/e./QS.July 
? ad . ,. . . .. ... 



cTad 



s e. 



1. 
1°, 

as. 



19^7 



Oei'o^er Ji. 



I9ix 
1947 



Itr. if 



J 












kit Coecyx.uS amencanus amancanus 
2IS CAoraei/es minor cnapfian/ 
702. 

701 

ki-f £mpi dt aajc Yirescr>n<: 



1 mi £ V/.t/i's, /yonfyo/tiery Co., 7e>c*s. 

3mi h7. ^Be//a/rc, /tarns Co., 
Vmi tKit-' 'S'raxos ~7?irer moufA, Son /■*'* 

o>nins*/a \Dra xor/a ., Trxos. 
IS mi MF. 27razos "Tb'urr mvufri,n iroeA if 
Sin Luis ~7irn*nsa/o , J>'*zor/a C, Trxos. 



9 ad- 
o* 
° ad 

lad 

JdlL . I ' m, {■£ Willis, flon/t. 



/Yy 

July 



t»3 raras Carolinensis Care/tnens/j ? ad 
iff Aje/an/s phcemceus /i/fera/is Sad- 

riW- 



leemrry 



ft, Tr 



rras 



tfett ond of Gatrotton Cautowoy. morn'ond of 
Wa/roj/on County. Tcjtac 



J une 



Jul 



'J 



9. 

<*/ 



I9'/JL 

1947 



17, 



1 






L.lo Moloi/iras tier atcr 

7/fc ifichrnondrna O rnajniristris 






V3 



bf7 Hirundo rus/ica ery1bro(jasier ■ 
iccthi* a/La 



a ad- 

dad- 
d»l 



<3 mi £ ffna/e/or>, djrazoris Cc, /ews January 
I .. ~ Mi His, Mon7j"ncr\i &., . 



Ju/y 



I 



If. - -S. W- Galtts/on. Qalves/on Island, Texas 



39. 

3$, 

17. 
Ai. 



I94L 

mi 

1941 



235 



Catalogued by /Z^l^ms 



Taken by 



\J. T>- Vtehsfer 



Skinned by 



Received From 




When Received 



REMARKS 



J D Wets/r. 



J 3> We&sSer fyr,/ 9, /.?*2 G.f-r 4cc. A'o. /O/ 9 rfprJ 3S >9V7 



2W in 
Robert 


c apt, Yit 
T. Orr 



Qrdcz Ore 



■3)/gV La Cf*pti*i fy 



John Mslltck 
Tfoiert T Orr 






j 



unz 



Robert T Or 



l&iect T Orr Robert T Orr May 13, .. Expel- 



/0Z3 J u ne J ■■ 

l">4 



JAZZ- 



JuJy 



I03.C 



7. - 



rick* - KjO 

H. H. S fates 



Ore 



G 



■Trace v. rocue. 



H ft - Sfa /CJL. 



J Uty 



10 



Gift 



■ /02X 


10 


inz* 


. 10 3 4 

/03C 


2/, 
IS 


/a-Vo 


/)«?■ At. 



In injur**/ eontfrf/'en ■ Qrsce C r 



TicH- , 



nJisr\j specimen 

T)r r. A.-P* +rl~ J- J) i n W e.Lstetz_ 

J- D ■ Wehshr 



Wi llism f\ich «y/v/o on 

Tee/ A^rrd? er 9na 
Us r?ei' Cr /a vrr 

Cfa^Je ft. ttootre. /) u 



7- 



_</ ~J)an We A s ier \ \ 



I0 i 

•V, 
7. 

AC 



I643_ Sept. fS. 



(• I, 

_u y 



X, • 
•ay, ■■ 



10H 



•., ba 



Or*. No.. 



NAME 



S«. 



Locality 



Due 



" 



? id. Cm. SW GaUeslon. Galveston ItlaiJ, %t /)pr. I *C , I9f7 

S ft, /V-F 'Brat.es "T?-*ri- -»>»«// 0»/er ieer/. 



i C IrmQS Soli farm sol, I ana 

7^V CdaraJriuS ale/andrmas lenm roilns ¥ ad «/ San Am.j TrniojvA, 3raz.,,e C. , Te,e, cluly 

l m, lY Urates fi-rrr me*?A TSraxari* Ci 



n uausf 



\ 



733 Qfoeoru a/pes/ris a/rau</. 9 id /e-,as Sana/ 6a*cA 

i>9? Hirunde rusfica erylAro jasper 9 la 15 mi S W Gd/reston , Ga/fes/an h/t/tc/, Trm Ju/y 

LiX i/ir*e anscus ynseus 3 ad I mi F. Willis. /Ven/y-ffjierj 

t,H - . . 3ad 

if? oli ulceus 3-ad 

LIS. rlae/ai as pAoemceus A //era/is 3 im 5~ .. W. 

7/S~ Ifichmendrna c maaniroslris 9 aj. I ,. t. 

JJ*L ._^ a u 9- id / u £. ,. • 



A 

I, 

17. 




1 1. 

10 

'<2. 
11. 



' 



3 /none . Yo 



frern 



iff CJ}onc/esfe\s orammacas arammacus 3 l ad S' ■ t. 

•* u T/ru. abomrd uss 'Si//-.* 

3 Masacapa efanomelana <T Ofrinawa. April 

TaiYen at sea T~/'ui aioenj US S ~3*//,**>re 
Joo mi. *5" /: OA in^uia ■ •■ 

TSIoun akomrd U. f.S Tie/timore et ttn/tf 
/yphoon 



c op a cyo 

3 Hi run Jo rusAcd 

4 "Bulont/es serial us 

5 Cmnyns sperala 



3 /yphooo . 13a *>i. S /: GKi/oaiaa J unt 

//ear. A/aeara/a, Samar Id. Thilippmc li/r. 



10. 
JO. 

3*. 
ST. 

3.r. 



l°fS 



7 T'hapirreron leuco/i's 
f J) icrurus sTn'afus 
— rasscrma amoena 
I 7& Gall us vari us 



CW 



IVor/h Coronat/o I J.. J? a ja 
Vied in aviary cf Mr Claude 



TaunJ deed 
is l.f. lye (i CO Ju n c 
f/oc/fe. C-n/tV 






cT 
jot! 






I UO Qenriacus rnoff/lt 1 '' 

K.Z- Ga/liereif ? 

11.5 

iij T/alyeereus ic/erofis % 

?? '9 i-imno {/remits. qriseus scolopaceu s cT 

cT- 



HajK.k , /YifUL T S*J& Sep fir m 

Ailerj j#"""*n nece.-vea' Jrirr. Mr Clt u /e tto.k* v „ , 
e.rcl* -H-~ltT.<r. /*>/■», Cml.f *, 'he k,rd ~as rrry .lj It, I' e 4 
*nU il.na. -t ~; «.i„d bj Mr. >/«•*« ti.1,,1* ,n f^.l, f,7un,eyL.S e f>t amber 
Tiled in avitry of rfr Cliv^r. tfoorte. (fire/a "M" 

Tfanci, Wapa. Cat,/. 5<-> temlcr 



30. W? 
/9¥J. 



19-41 
i9-f7 



3/91 
335? 
3 90? 
Jt/S 
3 9/i. 



c? 
c? 



M erce r/ /TYerceJ Co .] Cr/i / 

[ .. ..} . 

[ ■ ] ■■ 

c ■• ..j ■• 

I .. ..] .. 



nn 






JToC 
37/ J 
33 Tr 
3379 



l.lldmfed 
J- 

3- 






*11 



SStf 
3 9*S 

is fo 
3391 






May 
)pr,l 



II 
IS. 



,9V. 



IWr 
l'H3 



X- 



i 



f 



■7 
■7 

/ 
•J 



it. 



i'l'/s- 
t'/'i'l 



L 
I 
L 
[ 



■■] 

-J 

J 



is, 
oZV. 

Z6\ 



1115 
>9*t 









3 3 9//- 

3733, 
2/?¥ 



3 
3 
<? 



I 

I 
[ 
I 



-j 
-J 
■■] 
••j 
-J- 



.2 7 






.'US' 
1941 



236 



Catalogued by /feuitt- <^L«^_. 



Taken by 



Skinned by 



J. D. Webs+rr J.J Weisler 



Received From 



J.J>. WMr 



When Received 



By 



REMARKS 



dujus/ c#/W (?-// dec. /K, AW. */./. /T /?#7 



JJ.Cjr. Hojer C Whitman If. Cdr. ~R.C. Uh,tm*n LI CJr. 7?.C. Whitman Nay X, I1fs\ 

.. ... ., .. ,. 7, .. 

.. June, li 



■VukeJ up «y 

V /. TclleU 
Aviary s be cl men 



C fare CraVt 



W. I. Tolleii 
C /■?////<= Hooks. 



Odoher V, H*7 



6 



0e£ '7, 




1056, 
/oso 



J I. 



10-+ 7 



^ // 7? g r/f 



1? tf.HrrK H. rf 'TJertr \/f»a»sf /^, 



1041 iVnv. 4 u_ 



. £31$ L) 





1 


II 


, ■■ . 



Number 

I 



Or, No.. 



NAMI 



I 
itoi. L-imncdramai 

■ 
371o 



Se*. 
Age 



r 



. i ■ 



3 712. 






3 ill 
31 7o 



S40 
•4 J 



3-lfi. 
37-14 
iiof 

3 7*7 
3 7 S3 



37S>f 
3S-i% 
3?i4 
3*U 



if 'i 
39l>- 

3tcsr 

3t/S~ 
-13 U 



Locality 

/Vetted [MeneJ O.J C«/./ 

' I ■ I 

I ) - 

[ .. ..] .. 

— 4—-- 



Due 



/?/>*-</ 25", /?■?¥ 



H* 



?1. H13. 
I. 'Hi- 



3 



I 

L 

I 



■J 

J 

-J 



7. .. 
fr i?V/ 









c 

f 
I 



• J 



Jli// 



ii, I9f4 



~&6 



[ 

h I 
I 
I 

L- 



■■] 



i 



liuyuih 



I 



3 

S i9fl 
.. I94S 

_2 * 



<? .. .. r •■ .. J 

<? Jos 7^/os, [ .. .. J 

J' Al ' i/iso , [Sdnta C/ara CoJ 

<? Gusf,„e, [Merced B .J ? a 

».» x-.,v * ^ — "- 



cf 1 3 



E 



Merced. 



■ J.--. 



■] 

■1 
-J 
■■/ 



August s>, /?-/•/ 

£*// r^C/v/ If, If*? 
/./. July AC. lf/4 
a , Aufust £ IMS.. 



Jj/jujry 11, 

It. .. 

l sf. if if 



I 






■ 



3iJl 
Hit 
313ST 









I 



31 3t 
3iSS- 

3311 

-;■■., 






33?4 

JttS 
3££? 






[ 
f 

f 
f 



r2 



••7 
■J 



tebru</r<f /2, /?*T 
J/ .. 



Ill f.r^lrJ 



•.J 

..J 



9. .. 

10, ., 
17. /944 






L 

L 



.J 
« ] 
.1 
.J 



3.Z, I ItS 
13, 

.14 i 



237 







Catalogued by /^d 


^j!^ LyL^y-ciA-t-^ 








Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received By 


= 


REMARKS 




? # #«/(- 


7f // ^«/P 


7P // 5W 


1 , 


/*>#/ //ex- 


'/ t /?¥7 











,. ,. 


ii 


'• 


ii 






II '1 





















































- 


» 














i 






• 










. .. 


- 


C 


' 




























■ - 


•■ 


° 














■l 












•• 


■ 






















' ■ 




















,. .. 






- 




" 










■1 
























.. 












., 
















- 


., 


» 


" 


, 


■ 


- 








■• 










- 






- 








•' 


» 


„ 












i. 






















• 






















> 








., . 








« 
11 









, 












" 


'■ 


■ 












u 






. 


•' 






• 


- 


■■ 














« 




.. . 


« 


% , 


























- 














•• 
























s; 






















'i 




i 
■i 
















x 
















,. 


















( 




































































<- i. 




* 


- 




1 l| '' 


•l 


















11 


















u 






» 


- 


■ 






















Z ' 






















. 




- 


> 


ii 






















' 


















u 




* 


■■ 




















■ 


H 




u ■> 






























" 


\l 


h 


■ . 
















ft 


. 


■• 












n 




.. 


4 - .i 




" 


1 

1 












a 










, H — — 


., 


, ■ U " — 




. It . 




-* — ' 



Ntntw 



O* No. 



NAME 



S«. 



Loc»liiy 



Due 






J* 77 Lirrinodromus yrtseus 

Jitl 

Sift 

31SST 

stn , .= — 



Sco/opiceas cf Merced, [farced C ..J ?,,/./ 

i ■ . ; . 

f . 7 

r . . ; . 
-^ C . -3 . 



"7 






/Vo-rc/i 



<?7, .. 
jo ,. 

3/, t&SL 



■ 



3113 

im 

3if<j 



.- - „- • 



£ 

C 
C 

f 



7 



April 



i. ■ 

Z, 1141 

a, ' '143 
if, Jit± 



■ 



3S-31 

isrssr 
3SS-, 

3/13 



^ 



I 
I 

I 

r 



Aujasf J/ 4 

Oepfe/n orr 13, ,. 

j 7. . 
1 u ., IMS 






jul:-. . 



3/JC 
3SS7 
3/4T 
3,41 
3 US' 



8 



J- 



r •• 

f • 

I - 

I - 



3C. 1944 
October $, l?43 

I. M 

&2 . 






3 1(6 
31b* 
3S7S- 
3/17 
3301? 






3 1. 1144 
November $3, 1943 
J)ecemt>er ft 



Zl/Ab 

31/4 
3J/S- 
3 ) SI 

1212 



ct . r- 

<? .. r .. 

o Los Ojnos , ( ., 
jSI G us fine. [• 



J< 



dnuary 



31. i if 4 

-L. — *- 



3311 

13S1 
1 9rr 

39 /c 

sin 






Merced 



I.. 
[■■ 

I - 

r- 



J 
■1 
■1 



/Ipnl 



/I. i. , 

12.. Iff 3 

H ■> 

-3/ 



| 






I 



37*3 
J93C 
1H 3 
J9(Z 
37 ft 



3473 
3413 

3i33 

3iVd 
3WI 



? 



z". 






] ■ 

1 . 

•J • 

-J— 



-J 
-7 
-J 
J 



/v. 



'/ 



^Ai, 



a/y 



naqusl 



A3 , /f^cT 

J. • 
^, •■ 
10, H1f- 



£g 1144- 
3 



tehraarj 13, l<f4S 
PI arch 3. ■■ 



Catalogued by js^t^-n^ C-t^**^ 



?3« 



Taken by 



Skinned by 



7?. //. 3«/f 



T //. ^c/f 



_ii !(— 



" 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



7? //. 7?<?c/r Aajast /s; i-jii Q, 



ft /Icc.ffo. /of I /Vavrmtt 



Number 

1 <» 

It 1 

I 



0* n.-. 



NAME 



Loc»liiy 



— 



itfS JL-mnodromus onsets Sco/opoerus 9- Mercec/ l/verrrd Co.] Cd/,f 
Use % ^ I 

iui * - r •■ 



J£J7 



[ 






Sl7o 
Si 7k 

2 St 7 
Sit, 



2 
2 
2 

5 



Z 



D»ie 

1. 
lO. 



April 



2 3, .. 

2. tf*3 

J. /9Sf 

JV 19*4. 



61 

6( 



3S31 
SStZ 
310% 
IS77 

.wr 






Gasf,fie 
Los 3dnoS. 



i 
I 
[ 

c 



AuQUST 



tot 

October 



A/, u 

2. ■ 
December 2, I9f3 
March t, MO 
Mclx ^L I91S 



Ji/o 

JJ.77 flmmodranivs s. per pa ///</"' J 
laleo ru.picoloides arthart 
■5" (-oturmx de/eaorauei 

OTephi*r\iny]i eoronaTu* f/irnn& rt/s 



I 



■J 



e.kf 



74 m. £S£ SAanJcn. Jooc/f. San Z~,s 6£,sp. d , September 22, I9t7 

3.o. iitsr 

A. ML 
10 , if*1 



d* ad- Mr fi/drok, kenya Co/eny . t Africa, foooff. May 
k'ual, Shtmta f./h. *r Memtas* . y<rny*. 

(fad EAfr.ca rlppro*.. /J-oo // Junt. 

Mear iafre AftirasTia, fan/* Co/ony, £ jfr.ea 

a ad. seoo p\ * 



Ct)oradrii/s venustus venus/'us 

Hop/opierus <?rmd/i/S 
J. Ca/.dru tej faced 



? ad take Maya J, ', k'enya Colony . £ ' Afr.ea Joccfr Apr, I 

cfad. - .. •• - 

Vowny .. .. .. ■ . 

Sad. . .. . ... - .... 

* J**. c e . u ft ■ ■ i H 



2t. 
oli. 



Me/itlopiayus la/resnay// oreobates 
/Ipa/oderma narma nar/rja 
j)repdnor/>ynchuj re/e/tenowi 



? ad Nr.Thika, kenya Co/ony , £~*st Afnca . ftoo. /Yortmier 
<? aJ- Karura. Forest' ^ /rairebi / kenya ff rt/r.n] • ■■ „ 

cT ad rfmariyep, /lierc/ares k'rrxja CJony, / ^/-<« looo ■ ou/y 



tad 



Ctnnyrtl chdtuhtxs Qraver/ # *J rson ±f 



fiff Muh*r*ra . SU/dye. 



•u . Uy antra £/t/r, 



<>] 



OcSot» 



rejtc/S tCiifuensiS 
Cotiuspasser pro arte efe/omerei 
>9S Thraupts dibas 

ill 6 1 all i Curru QQtde.i 



/W fiuharura. 
? ad- /a eoo fS 

tyi /iu lia rura . 
1SOO ft 



r 
c 



i <r 



7 0. 194* 

3c. tffs- 
4 I94L 



<Septemiorr 



d 1 ad /Yr /Vaitfasha, ff'enyd, £. /9/nca S"eoe tf June 
° D,rJ ,n aviary of Mr. A tt.tsrnlcrf. Talc Alt., ia/.f: iVotembtrr- 
if 3m. 7V.B. FJna (sSlr nA err y) Lake Tat/ymne (I <i/i/.. u 

cf 

? Itrduiooct City San Mateo Cc. Calf. „ 

■:.mf rtrl 



■2-1, " 
2.S, •• 

12, Ml 

g\o, ii 









lit J unco oreaanus ^Jiufe/ctti 
IT 3omb*Ct l/a ced reru/n 
I IT \Dendroica locunsend'' 
199 Clonus Columi, anus 
201 Totohila Go.ildi** 






Joy j)<rndrc/ca o. Coronata 

J^ flphelccoma cat^forr,tca otclcpfoca 

1 o3 irrron pompddord 

2.0b Accipi/rr str/atus valet 

3Q1 Cr*cdicus asy iju la ris 



<? tit Jlatfidjon, San Ti-ancsco, Oclif- December 

Crjy Gooir tucK C"/ U i ,y x „, f X/ Suilun, 
$ , , Soli„„ C... O./.A 
to*fL+*\. 3)1,4 ; n av.arj e j fir Claude HooKe . Cirdr-H' 
S. T<ndi. ntapg. Cal;f. January 



CAi.n of- Ulns Gulden Gate T*rK, Sin Tr*na,s<*. ^ 

$ c.i.f. rebruar 



s4 

AL, 

17. 
2. 11 



™ f tk.l ft.nj toM)M -'In left l"t "leHoneU ft, * T*i) in -I 

$ Yr,. nni jocj D„. 3 hT U*,. Irrkriy. Off January 

e.~, .i ?*4 ■> 

£ 3),*4 in avtar* cj J-VJ Ste.nbecH, C*n<t°r<{ faM T ti, r uar f 
o^.it* J 'J 

7?°ss. Marin C, Pat,{. March 
= J.cy in avisrj of- fa. A- rf. Isrnterj Tain J\tc C»rf. 



JX. 
3. 

jX- 



1 



239 



Catalogued by 



Taken by 



Skinned by 



% ft. 'BecA 



IP // ^ec/C 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



"? //. ~$ec/T 



//uj*sf~/S,/9<n Q.ff /cc. /Yo /oy/ Afovemtrr £", '9*7 



Ian Mc Mill an 
J- G- W' III ems 



Itober/ T Orr 
J Q Williams 



Robert T. Orr 
J. Q. Wi III arris 



J)ecemier /. „ /zichanqz. 



/0&3 December 3, 



Aviary Sbec) men Grace Crouje. 
Robert T. Orr „ u 



"PlckrJ 



r *y 



A7r*. ~B. W Stene 

~?iclted up Av 



flary Lou Jerry 



Dr. T. £ri<: l^c-fo/ds Grace Crowe: 
N- E. Lorn bar dt 

— Avij_nj SJsuci men I s * — 

licked * up &y 
■ Mrs. Junea UA Ket(\i • * " 

Vr.^uberT C. Miller ^fcrj Lou 'Terry 

A\i;arf speumen Cjrac-e Crouje- 

imms fese i/7rj.(W Tor) 

— Avian , 



Uf J ft pi- ■' men 



ft // Isenber* /VccmUr if. ■■ Gift 
^nh ert T. Orr 3)errmher I «_ „ 



Pjrs. H W- Stone /Ycemker 3?, Itl? 

Miss Maryaret Mil ulain 3c«rml>er J^ 1911 

M E. Lombard, - Jf. - 

Jl£_£ljijjLde—tl-0-c <fe January J, 1,-ft 



fi\rs Junes W- K'ellj Tebruiry /¥, 

Dr. %tert C tO.lUr January 30, „ 

J k/ S-fe,ni>ecJ\ februgrj It .. 

Cecil T,S<L 



4^jL-UeaAe*s^ 



PJsrch JO, 



I osS 

I0(,2^ 



If. 



mi April 

/oil 

1670 

\ois- 

107U 



iOt.0 January /I, 11-47 

lOC-l .. .. 

10 i 5 

10 '1 . ~ •■ 



IX. 



N- .*: 






' 















0* No 



NAME 



Air 






Loc«liiy 



Dale 



n< g 



i</rr*aiCen-&i$ 



Calm 



pijrpur 



purpurea* 



$y/0* Mve fJrm 



0., O.t/. 
ijrsy (joae J)actCi.l /£ m . SU Sa.i.n, J./«».» J)c<<rm£,r J?7 f lli'l 

Dha.liru.rt, Savdi Arajiia. Apr,/ If, /9VC 

loo mi, J. of Riyadh, Saudi Ami/a, fi.J> . /ft 7 



nan 

■•<a*tr>i r}aj/r*y<xn>ii 

portu.no- 
Charadr/uf aJtltndririui a.letatiJrmui 



■r Dhe.lim n j Saudi' A rt, tin. 



Jfirjl_J% '^ 



Ottrna. j fr 4 i m t fa h>r\ , i do 

3 tr% pTop e. /'*■ tvrfi/r j.r<mco/a- * 

CorXClO.} ALrrAvj SamcnO*" u' 

Up upo^ e.pops e.p>opiS 

-jn a-lavd/pres d&3*- r 7ori/ m 

cruTa-ia. ta.rJina.la. <> 

Hir~vndo rus'tta- ru&tt ca. cP 

CorvuS c-ora.it rufico/liS 
Sa.aico/oL, rv6e.tr~a, 
Mtmotuf rno.*.IC.Q.nvj <f 



0* ., " •• MlLTi-h 1ST, 

¥ Mta.r « i, " May 7, 

Found dead at Jelel, Phaliran, Jaudi Araira. Apr'/ -?f, 
Al Khobar ifacA, u - May "~ f 

Dha.nr-a.fi, * » Alpri I 3o . 



J [AroUt/y /9-/6J 



April at, '9V6 



Aa-nffiopyefia. ria. r ass ma* 
h/rdua migra.tor/us propinqyos 
St H'rvndo e.rythroga.ztar' 
lOOol fa.lco tinnunculus inTt-rsti^i^'us 
lOOOX Bubo bubo fenciiyas 

S~^ rtychoramp/wj a.leu//cvs a./euticus 
A~ii~A Se/tLSptiorvs rufus 
3~H / 3 Spnyr^p'tc^ Yu.r,u> tWchtLits 
■* 3 7 f oemtfta CLrct'coi. 



f 

I 

d*> 

? 

i 
t 

0* 



[/robaily J>/iaMran , 
2?ha.Ara/r , Saudi Ambio- 

TmLitff (jarJenj, ^hairxn, SaJji Ar^-ciw " X5~ 

Dht-kra-n, , Oaudi /irai/a. A/arcAi /S~, 

Midra Man,*/, J>J,a,Jira.rj, Sa.uA/ Aira.Aia. A/av £ 

JAiabra.fi, \faud; Ara./>i<^ April 2>o , 

1J •• Al-.y >*, 

" * ,,'f, 



\ •■ ,. ■' » 

/n*.^ jprc vr"Alr< Jit"ltrg,&x/t, fch All., (a if. J/ed Apr. Jo-ii iqi 

Acat/ired 1*1 /okaiama.. uapan /oc. of empiun imkxa-'*K " / Kl/ /o " 

fllktJ *p s.ct J-u-t. 7, 'fit ,~ I ' 

(fold*n Q-a.fa tar-k , Sa.fr fro-nt'Sco , Ca.ii p. .. Junt. ~7 * 

Pr^trid up Jead ■>■* J~**t. 'S; 'fvt 

a.t rfoss, tfa-rin Ctr., CaJif. 

Avar Seoul /tortu, T)ec- Jt _, !?•/<* 

/obongsa-n Mfc 3.S- it*. E. of Seoul , SoAf, fforta. flared 30 ; J y-y 

,< m .. « " * i, •' ., .. * 

Ffckea 1 Jp c/o.a.a' 

at Jfrnson 3le*cA, A!a.r/n Co., Co.///: Ju/y Alj /f/ 8 

Bearer lfn/g€., i »"■ SSW 
i-o/o Pas^ trVOJ r~. Xa'ant Co-. £'Ant 

8rut>*y CrofA V rnr 6 ^w 

¥000 rr^ 
Scourer R,d£<. i *; « M 

i-»/. &«, 1. 000 ft-., » 2 : 




a 

f 

aj, 

13 






■ 



- 

z3sr 

2H3S~ 

Z£lo I 
0.310 

13*7 

■ 
£3io 

J337 
Z33-7 
i3A* 



r/coidts ?r/do.<.tylvs ra,scicu^us 



s 



OLrt/3 e'a.rri 



J.// 



J/; 



Trog/odyfil troglodytes pactCiCvi 
■ -rpkea. </cs ptrh*a. broolts i 



0* 



- ; £~oo ft^ 
., • " * 

i«» rC, 

.. '. g ''+. m.. S. £■■ 

„ * _, 7oOo r±., 

, 5- tmi ssyu 

S~ooo Fh, 

Srotif CroeA. </** J5"' 

. J VW fit; 



'i, 



J.xortiss rta.t.i/n,s mtrulo'dei 
tiyloc'chl*. 1/sfula.ta. 6.lrn«.e 

Kegf/vl iairapa, cmsartuS 






8*au cr y.dgi. V'-i »>■ **"■ 
vs-00 Fr., 

SruiAr Cret* f "•' s *" 
Haoo ft. 

Staler rf.jgj »•£■• "' SE 

7, est fr. 
, \ / »./ (Sr> 

, (±400 f-r. 



10 

/(, 

8 






'roica. Oi/dubcni awdt/boni 
It » 

tCotiSe'idi 
(jporornis lblr~K.i to/mf°.i 

vJiiioriia. pviilla. f»/t.o/a.ia. 



o* 
d* 



J > 3 i ■!_, 

' ■ tfi. ™* i& 
« . 7o 00 Ft. 

t, n,\ SiW 

- , tODO ■ 
gmny Crri* u n , 

. yode ft 



'3 

£ 

4 



240 



Catalogued by %^ct£L C&i*^ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



\Tohn Q-cus p£.r e.ff~/ 
*■ Jo An Q~a. s/De.re, if~r 



H. Q„ 



J e . 



JoAn Gra.spe.r-e.ff~r *~ 

•JbAn Cra-S/'ere./fi a- 
J?oro fhy Lo Va-~~T 



\7bhn (j-ASpereiri 



H- Qua .y /e . 



M-E. Lombard; January (,, /f</sl Qiff /Ice. Wo. loC% /)pr,l 

John Q-o.ipe.reff-, Apri/ 3.1, lift ,, „ •■ /o7<f Avg' 



i, » 1/ 

_il u !_ 



II II 



P,cA- 



"P 



\/oS>n {ra.sptr-e.-ff-/' a- 
3}orz>- , ~fiy Loife.tf 

John (ra-->pt.r-e.i-f. 



& #■ tp^a.y/e- 



ii „ 'i 

U i. '; 

Ii ii 'I 



23, 



•JoAn (j-G-$f>e-r-e,iti 



Qi/a-yle*- 



•John dj-a.sperctf/ 



■Johr, 



fa .<-p£.ne,ifj_ 



fc ■ H-. Q ua-ylt 






£. tf. 3W r /e. *- 



Jonn 'rv.i/'er-e.t/y a- 
&. #. ■f^a.y/e- 

xjo/in Cfa^s/yem^il / 



£. H. Quo.y/e^ 



.' 




II 












„ 




II 


II 


11 




u 


1, 



ff/tt Xst^i< 



t-f 

« ii " £~rlc fu'n-se-y 

tourk focji-isi •< 'i " i)a^y m^ ncl \jmiZ~A, 

rVoodbr-id<*e- Williams ,i -i •, W0ac//»~/ age, Wi'///'a.ms " ttj 

ni-oJole. 5. /.oc/^ccsli^in A/,a.i~a/e- S. Louka.^Ukin AtctloU S. jLouka.5f\kin Joly 13. 





1, 


'/ 




', 


h 


lo ro 


-2<S 


tr 


IOfP- i 


' A 




/of & 






l o ? o 

/Of SL. 


3*0 


fr 



Ma.y ", 
Jc/ne. 7, 



jV 



ftsUrt T Or 



rfa.r'y Lot/ /ZLrr y -70tz.S7??&~ 7a-y/or 

ft chert Z Or-r TtoUr-f T Orr 



., 3o 



Etpepino 



r /0<) ¥ 

.1 lo q f 



-h !• U- 



■I 1 II 

'I 

I, I, .1 

,. ■/ 'I 



<f 1 


u 


M 1 


1 


II 


II t 









ii n n 

U ii ii 

ii ii i/ 

r, i, r, 

-. S-^ — b- 



Ii ■< 




I- 


H 


Ii 




* 




•l 


li- 


'' Ii 












h 




•I 








H 




ti 



Nun -<*■ 

I 



On*. No.. 



NAME 



S«. 



• .' He 'peripheric VtifXrtmi. b>. ' 

J'/oV laHiA. cvrWfs/rm. t. 

— Jvnco or* g/Lnv* mcnfa. hoj 

1}*L .. . 



■ e? 

9 

cf 
el 



Locality 

• ... ■ r . - r » ■ - - 

Brushy Crff* V»v SS*> 

La/a f&is^ Voce ft, Uatio Co., Ida-k<o 
Penr-fr ffljgt. b ~" JSU 

6000 f. 
t)-.ii, CrrtA y "i >"" 

tooo //. 
0ra.rtr &<Jg- ft** 

tooo 

gK~: se. 

J « > zw ft « : : 



1 1 



JSi~3 Sp'ft/i*- ptiSimt-itm. fcr^onut 
PdSSere//*. i//a.ca. scA/sTo-ccou 

£3Vo Hf/otit-hla. v^.'tvla.nX, suuh^m, <*" 

<S- 35 6f ^ertc/roi'ea. Toh/n&encf,' % 

JVj»7 PF;/a£»r%yi cino.r-e.us a* 



.. , & 000 ft. 

Cor-/o. BrvsAy Crick 4 nni. SSIV 



*«,« f», ^ofa*t, Co., Zd^no 




'cger*yi 



I 



fO Fi/lrnotrii gJacttLli's rodgb-rs il 



So- 



O/Sfcj as/o benairti 



,£>/«</ K'Afi "/ <V«/.S olj in arlaj-y of Alt* H. jf' 

Ismhtrg %./. Alt; Ul.f. Srtnts f^rcnoiej m Ife.rto* J3 ir d Aug. /o f I -)*8 

lc.no on ftrmptrty of Me. f/emry JT /CO'ttr trrnvl 

Tk\»% L.vormoro Hi/Ayr, /f/a^nfjo Co., (it/if. -*t. 13 /oyj-jon. S 1 f If 

A7»nJ alive >n fronr of fast Ftrt r- fir/tee P*/> f .j *far>n 

. Co., C«l,f: or, Feb. * /?y.« Pied ?cb. (. , It HI 

i O ~r°/r'So.> fu.'-Ton.^/i. «l/«v J/>»"K" //.« W > 

f.Ltrti .if * r _ , M ,. r ^, 



<7> 









*r*"i AV'Ar^f o S T?n ■ C U»~rl*s /V. J?A^rfrfrf> 



S/o-nSorJ U n ;s "P*.!. Alto , Ca./,f . 



&s~d:<±Sic^c, 2^/9/f 






, 






**j-n('C if1 „*sC e /u*}bia.ii<.iJ O* QitrjersTonj /W.3£ (rrierfiC,t< t ,P'l/lo r i'(L.Cij;f. ~Dr <■.%.<, if/it 

. +b^dj Co-f,Kr~<l ~* ^K«* *-*«f A/<£t;*n~l e '~- •'•»<'• '»V-fr 

Jt tec incZfor- iktJ- UA/JZ/ff. %<f*fe, AJ'n'd'a-, /tsfo/t'&r'a- ._ &«■* ■ 2., /9V9 

i<»<r /. „ V.. /^ Tt. ^ 5= 5«<^ r-l-.,i i-.--7,_ ^- /j--S , -T*'P..l <. - r ,- 7~, I Jtr- II / 4 L, 6 



u./i <i«./<a.7a3 



FI<,^o^k*c-?Lec l &/J^fr7<7"£ l &nfrT*X¥x,t> Z>>«<* //py. /J, /9</f 



' T rcT.*,; r-,r*- j, e re 9 rjrtA- * "- ■ Nc*n/>r r Harm C a C r / 



?l 

i o 
/'o 



• 2>£T£ ' 



9 Vt i °- 



92- 

?3 






f?ul aCfnyrtCnui 
sO" /« '•■n<|Hii r iiy/-aiinn5 



6 st.i 



CoJ/'f Gee./. Si/i-^*r5 / So.nFr'incisca CZaJ/j . 

Cv.rr>^.*> TV*-\ry 3 r~v\ . VJ S',w^\t«- -i.-ioo <1. 



So^> V\j 



Ob'l-S>)po C^.j CcxX^ 



&'cJ- "•r-.3-<y / /1*o 
&,*<* 'A/as Zf / /fyf 



<rs± r /. 






t' 1 "Ke-llnjs /irr,,c loL. /im.cola- <? Car ^^r, Mv'n C' 0j CoJif. dfril i^/tyl 

£°- r C£ao.£c<j& ^ivyit^rem /rat/ere/cus o^'im . near &a.l*. A^o-d S*'e»*** t , StuithuKJSf taM^ -June /f / /f</^ 

2^no~7richio- ^"(yfc'jj ni*.TT^I/; ° i~, „e a r S^Civtr. o.r\A f-u.\X\>-\ Stj, S»»F<«»«.<-V' 4w«i<-2-l- ' 

r*- < Foilce Sp*.rue.r,u.*, ^ - . Hollf Tar £ ft/snon Pisi-, San Fr«.n<-H<.t, CaJtA 

^^ C or*r ■ *©««&'-*'•— J &--» Abb*m l*-1»»r>, Wml 1HJ '* hfjrsh^i ,, 






»6 Me Jtzpii-a. Hic/odic- tr>*rpr)no— o <xd. . "*a^]or-> titer hoc 7Lu-rit>r\C*) Wa^h •'"■fl° 



7 Jo 
7 1-L. 












u 
•i 



" 21 " 



793 



<T*. 



/w 



/^Yf 






~lfS~ 

'*~ c ft> ' ///art z gOa radyieUS 



* w 







241 



Catalogued by ; ^w^^L ^^« 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



ffobert T. Orr Robert 77 O^r- l?t>bert~ T, />r July 3o y IW kjptc/.fnj, Ace, A/o. /0<j £ /)„£. j?/ /?y 



1 1/ 








'/ II 




u 




f l( 

















-ll d !l_ 



-U " I' 



/, * I, 

• ■ '/ '/ 

'I II 1/ 

-!i u u. 



•i >i a 



U I, i/ 



ftarcl, Y 'Iff 



ffo&e-rr 77 Orr /j/e* M Jsenberg Aug. II, J1Y2 (f-/ft 

Itaro/J ?. 3>etjfscliin<xn Har-eU I? 3?eufsc-limah Har-ofd /? J?*vf~stl>»*Qh /V^w 34, IfYJ 

Hon fire f Police. De.pt. Mure, Lou T^e r re, noss To/ice. J>e/>1~: Fib. 7, Ifif-Y 



rfee . 



Mo.rc4 Y ijff 
■ I iaj<) Sept. 7 

/ ' 3 3 Z>t c . 24) " 

"If 

A/a, n'f Fetr. 7 j m- o 



yf'cAarJ /fk/£ <5-u 






// 



Clow lei. ft./^&Hft.ri fl«-<j ay?yf " 

If 'i "« '/ C; 

i I " " , , 



///7 " " " 

" // 3f " f 



Of/'s CJr'i^k-f -Je.rren^<: 4. ftecfa* A ft. M. u/ or cesle.r- ^umil IflJ " 

Fi'sk*.* J U/M //fin. Serv'**. " " " C^jfiziu,- OsLtzGa-j**: A^ V S?v? " 

Afery/ oU . /^erry £***& 3<>-/J^'n M** /Y , '*</<) '' 

T^<~rpfice.-4, Meckel 7~ertenc<e -J./frke I /er/~ence-J- rterfel -J*n. 1^ /9s~o " 

Jg/-;g /r//7^y /V-^-y I «>< Trr«-Li £r,c J<4.n?><>-c* /lAi/, 2-f, ^YS 



t, 



Ro V>ex-"^ T. Off 



/i/icJk.s k<L*./or- z>ec. /; /fy<? 

lUber\"T. Ore a^r\S" 1 l c ?'R^)c V , e< \. 



Uc JI3T peb.J.'ijJUgO. 

" // Yf ■■ '■ " 

': //£? " •■ " 

>■ //7? " '■ " 

x - //Q 7' >j— 'i '— 



O' 



AH, Xsa-n k>e<- 



a 



Hw^ar, llflS'iff 






'■ IS , l*t$~o 



U 1. <> 



tfrs. Otis Sp-iitr, 



Terretce- -/. far feel Par rt iou-r/i-f -lane /Y " 

'• '<■ " '• " -^ne ia, " ' ' 

* Jc-r^£<,-g,. Allen " " 



A/zr. Fa/is/r 




^.15^^ boebste<-~ 


-V . 2>ar> LJelosles- 


' ' " " 


•' 


1, " ' ' 



U/.X . P /uYf 



zv 



" //3o c. /fe " 

« //37 " " " 

- nn " " 

" //yy " " /j> 



n //VS" " 



1/ 




// 


1 1 It 


i ^ 


n * *. ' 



II 
ll. 



Ii v »- 



II 



I . I ' ll 



I \ 



I I 






/I <W<b " '7 ' 

" "S~7 " " " 



0, ■ \. 



name 



s«. 






Locslicy 



One 



- 

I] 



"^7? "3o.rlro.ir>'ie~. /<>/*<? /CO-c^da- 
7 7 1 7 » f k tt' vwS f /A v'lfa^S 



9 ajJ /!.„;. u/sfja.mesio.jr,, Stub™ a &J A/X>-ibTi- flit* 9 / Mf 
a* a J " " " " " '• " 






77 V U/u.3 as/o O-i/Cen) 
~>7T~ C*-Izat,u.S /ajipanici*.* Ayyxjn'/ <■ u.s £ P-d 
7 76 '• , o* *d 



- 



e ? »"*» ■ 



it ii i, II " " 

f~ c **n J d aa^d or) V*./7?«j7v*u/3 € c //a"* ^ <arnf>*6 



a. u/-/c<y.//7*J tXurlcotf'itliaW inn. U/« r 5r^ l>r K , <•„, w«r^» ./^ *o /'_. /n ^ ■ >?£ , '7 V 7 

^ . f*a\altaa\itwJ tarns . a* 4Y^ A *vi « s7tfiA/ii — 

'73 Aro-rTThis ■Cfa.mm^a. -P/cxmrrt^d- a 1 <x>d S tU-t 3n ^ a .„ C* ., ASaf/i- ZP*. £o7i- Na.rc L. b f ffff 



6C~7 
66t 
670 



•»uoe u (i^erne^O'i hf*/no.//'i. a* -j*.mciTi~>n Callage (**r>f.i l SluB>rna.nS* i MjCUAj f~fc\r< A 2-T , l9^S 

<jf " '' - V, " " 



b* 



c> ( 6 yunca Orega.nitS i^C/Tit^nu.s ^^\. 



?o3j 



J^o/ -a. « //*„ 



/" 



. ///„/» 



«03 £ rn*,',d<j. 



ncKjr ~fr a '////' frc-'i fill 
ft 1 , 

Sfi -j-e/t c~ fo aJ/i da. 



a* a*/ 



Mjif'ttri Iff^iJe £cke 'sent-*, icx. 



" '• * >\cil \? f /?9*r 
" "'• rrorck 21, <9</<g 



9 A 



?05~ 

Til ife /o3f>'i-z-a. /ne/ty/to- i,u.<d</,' 
'''*■ B re fTopkj '/s. a./ja<rstnS Um^'i 
~~l •/ " feu.Colo.amo- C -Jo.m«rlouJr? Co Hffve Co-t»^pU5 

4h I mi • £ ^<xrr^esTai*Ar\ 

'• '/ ,, G ■ .• ■• 1. *• 



TU.1CW0+ n «ox4o.m«3l! 



Zm\ SB. 
lnr>\. £ 



P<b. ^~ 









I 18 , 



<L<*np- 



J_ 






^ y <6erioj>/3 oairo-Ta^. 
/</3 



A, Sen Fmncuto, 4 Cc~ '^ 



Arjd*. /l£TOo'/cu$ A y *>"~ n c O- 




x/ -z. 



Certify 

Ska/ 

""'$ ~Pam1 Aty«, Ho-rm t?o., Ca-/'V. 
f , *.>'c*.r.«.S StlfiPan>c>L3 /ffet>)c*s 'U./.tT' 2 mi- St c-PjLmc£ti~>n / S/Jimtn&.j iV.J7a<c7L Afr// 2?, I9i"? 



I 

I 



U/ *3 


?9 


'i-o 


'bK 



She/. J 



Jo x 

Hi 

I4t(e 



£fnfiidonax dlff-lCrllS 

Lrj.i.7ieo£ *igriQ/la.rtyt 
B*j-Tr-±mia- JonQCtulla. 
H*lc<4»*i ">a.L 
3f/ec '"itm-fi/S trjimvs ' 






^>k*J. Btston Ao-rhor TkuriUn Co - f U/i J k,*g+o*i tTt/nt, .30 'IH^ 

f s kc/.- j>Uir.AlnX, . l*»ltrg 7 _M Al^SuL C/ata. C, y CJif. JJ,eJ Ma re i 3c, If 

d _ / 



V? 



Ptcitd vp dead 
•1 mi. •".*. J*m*sTot*n Sfutsmn* Co./tirt/i Dak'/a. Ai/gys-t S~, 1191 

Cttt.ft /1 OLVlVf Of- 

rfM* fl. L**be%, &it MTt t Jott*. C/ara. C, Ca.///? . fVo'ly '111 






JJa.tr'e. Co., F/oricfa. 



"/If 

13* 
/33 
Iff 



Co-ffpfk. anno, 
lckria. y/rens a\ur-iC">IHs 
Sit 

- 



if /"■ 

Co~,/. 

<r sk,i- 



y Ati 






JW* <% F/or/'d*. 

Mff /jf efi A/*r,* c y cue 

J)an^i//a, Contra Ccsfou Co-, C»fif_ 
Caofir-< from aviary of Mr. j/c* « . Zir+btrg 
f£/o Alto. Sao MoTet C Co.l,f. 
Ittof of iff/ cat />,!/, Zait Acad. vfc/.»c«, Grokte, 

Cfaft /oj-a. Six f-r-ana&o 



. rJl/£)/oT 



I J 3-/ 



JUL 1^ /Hi 

Found" dead 1 

Jj^rlT 1 /3 I Iff 
ro~o»J <£od w , „ 

*^«r n, nil 

3,eo> <3tv- li*, ll'fl 



242 

Catalogued by ^w,^4^< CS^^ 

Received From When Received By 

J,T><^n U/ebster- -/ T>^-n 4/f^s7<? /- ^.~t>am U/els>st&f~ $ eA^Y 3o /9y? Sift Ace /U& . / / s~ y F<z£>. 17, /9SZ 



1/ I, 1/ 

/* // IJ 

'• t, I, 

'I >, /, 



O 

1 1 



ii 





Jl 


1' 


1 , 
II 


, . 


t' 


1. I, 1 , ,, 


II 


T 


' ' " < 1 '• || 

















'/ '; (, 

// /, ': 

t, // I ' 



II 


u 


'1 


■ i 


*>■ 


• < 1 ' 


'• 


1 1 


V ] 


,, 


.. 


)) 


1 1 


i i 


1 i 


M " 





i i 




•■ 


1 » 




■ , • i , 


t i 


i, " 




" 


'< 


1 ; 


a 


ii > > 


ii ■< 


• I i« 




1 1 


i • 


;/ 


// 


i\ 


1 ■ 


-• 


I* ' * 




< / 


i i 


// 


r 1 


i , 


ii ii 


i f i 


, ,. " 



'i i . ; . ■ ' 


, ■ " ' ' 


// 


V 


1 w 




/ , ' ■ 


i . i i 1 i 


r / 


l' i 
» i 


' 11 




" 


" 


r ■ 


" 


* 



I ■ /I I ■ 






/Vary /im.Tg^ Cf^u^e fyaa k<z. ' Z><ec . 2.*?, ^y /, 



< 1 




/ . i . // 


1 / 


" 


• . i » f * 


1. 


' ' X , 


, , . . /. 


"- 


///A. 


i' ir ", 


, 


///3 


it « » '/ 




^6</ 


' *■ " // 




/ft r ■ 


*■ ^3 « 


'' 


•■ //3/ . 


'* f ' 



/l 



/4ar/°uJ Sin. <? /<fy? " 

" " a '1 = 

,. - > ^ " " ;: ... 

=7; ,&,„ V/^bs+er J. Va» h&ister <JJ)a„ Wehsfcr- <fSy 1% /fV9 " " " "^ ^ J"" '19, (fS~* 

Afe,., /,„ %^ ft le u Ls&jJierg. March ,?^ /7Vf " i //^ ^ -4</g. J.Sj 'Jf 

l/ats. <3 h •• - - />&>£, '' " 'i 

r. Do.* UA.isfe.r- J. J)an h/ehTer J~. -Da„ Welsfer- [a6m *z Iff? " , « ,17 " * '/ » 

/Vary Z^y ^/-/-y /^X ^ Jse«lerg iVd/- /f /?/?■ " " //^/ ^^ ^ 

, 7 Ha-re/c/ //■ Sa-i/ey JJy A7 f IjV) fxciavg. '■ ". IH7 J~«r>. J, /;_T/ 



i 



Fr-«„c,s X. bM/asnA 1, '• " £*«*>** X. iiM«*# f> /6, - ./ " 

^U^-JLjkniJxir^ '• " - Ale* ^ &<»i"g ^- IS, '^f " 
/P./ c -V r. /y, //^ a » ^okPrtC. /far _^ ^SL_ — 5 '— _il_ — 2_ '/?^ 2 " 



Nunfaa 



Of. No. 

/jrg 
'Sf 

lit 
H,l 



NAME 



S«. 



Loc»lily 



D«ie 



:: 



/7J 

/7J 



framcali'ni/S pi nl*</*an*s» 



fJiiJa-cte, CA.Yia.giC*- 
Qenna.ev.3 hor^rielo it' 



£ Capfirc of ffcisiifiacjfsr J.o° 6nn//*ousct Caff. AeJ Jbn. /a, /fSo 

A* U*: y^i^rut «/ C..OM-J, Co*Tn C+st. Co., Cal.f. Died ffarci Jo f)£o 

* : -. 

Ce—fl. Ir-n'fJ dc-i 

9- sktl. - ■■ '» - 

HcntrJ t"- /Hmyk< i?v» *y fr. c/«~Jc *"»-*<• /£>- h.f, 

.• ,., ;t C.rJtHbuKi J M»/nte,C*lif. /^brc A tlJ-q 



Aftgm.t.&r'al*' a/cyor CtLurloau 

Ifttlbi /on^jrvsiri's obsaoUfus 
l/r/as «./«. c«/'fe>mna- 



MI 
LOJ 

11 






a./a,ima/ J* 14/ j. 



/«/' 



a*- 



Ar/ary ^/tec/meh of *¥r. C~/ot>o'e //ooAc y 
C,n,/e // /fi„c«, /fa/au G>., C*/,r~. 
Ji fro~t of i/tirhaf-/- 



<%rc4 *% 



Ji Fro-f oh Srttnnqrr P f~ /> / ' 

4qu<xrivm, GroUti <r*/e &rk^*n franusu), C+ff cW/ 17, I 9-S~o 
JlmiarJon Sr/dgf / west <y>p>roacA,Oan Mutfo Co., J)ec. /0 /1S~d 
3*6m SeocA.hv. of /?tsi<do,^M» franc/see, Cal,'f. / 7f«r» to , II So 

C*.fil.**. m a.y/ar*f ** 

tjr. AJex H. AtH hir^ fJo Alt^ J*.M,1eo ^ Co.l.(. JW- ift pf- '7 ll^'c 



16S- 






Loo-JfocorAX Cuanopocon 
A/ i I lava. 'Vn.cgri'ezor i 

HtL/ICLttft/S ftUCOtttlUlu *(uJlHgtuitJli/S 



C? ikll. 






LOG 
61 1 



.. „ - 2i,eo /%* .• , 19 So 

fVwJfa/l HtirJor Admm/fy fihnoi /#**'« Jl/tf /1 / /1Y9 

Luke. A&i'ct-'J?*, booo ft., faya, CoLnu Africa, Sept J.S^ /?-/f 



173 
JV3A 
/U 
171* 



6 j : 
61 : 



iMeajiodwe, ri/rca>Tc\, p/u/nhta. 
OctunocJroma' feucornoixj bt-a-h 
Cnloropsts aurifrc"?* 
]K<l6*aia*—pi/.a'illiL/- ctirastok. 






Union + BroJcr/ch fits. St.* h»ncisco / Calif; ■Sept. >o, II So 
Are**, /i,mhoVfCt>.Ca/;f; 0t.f. ¥, l?£o Mecf Cct.f^ /fS~o 

ike/. 4»M*vt*i-<j>f/l/eifr./se»kr£Wo/l/fo / S9'iffjJi,Ct.,I>ie.J Mali ■?£ / ?£~h 



fVi AS**^ din franc'/MCe, Calif. 



jSpft. AL, l lfo 



-?V3/ 
S~'00 

St/o 
StJ.s- 



"ooeceH* gro.mint.us confi'nis 
L.tmno<r*mvj ^r/sccs sco/opaceus 



JL 



J~m/. S- JPan/e./, OutLi/i., Co., ufje/iing 
M-rced, War-cec/ Go-, Ccff 



■June- J B. 



tfjTo 
/■f*rcJ> .27, J9SO 
/?5 



AprJ 10, 



Sit/ 

rtj 7 
TtSL 

■ 1 '< trt*t 



f 



to 



May '">; 






is/? 

*731 

5~c ^c 



fj&/a.iui cjioeiticejs ca.l'f'tnicui 



>i 



if 

cfi 



,', 



/9</7 



Ocfobtr li j /f/f 

/ibt-uarif 13, /1VZ 
r„±f S.S- /?</? 



Agu. 



Gl ! 



fS9A 
1S9f 

vrn7 






Jh£ fa^oz., 



ffertecl, 



* t, '. 

v 2. *• " 

OctoUr /*, /;v^ 

fit, M^f J 



6 1 I 



ifta 

VS-Sl 



r 

I? 



A6/tmJtr /J, 



i/anadCL, 
forced, 



Ak 



'ay 



J&> /?¥¥■ 



fehtvcrj P / If So 

July II, Hfl 
JuJu 3o, /1¥l 



Taken by 



Skinned by 



/'tin* Lw ferry 



243 



Catalogued by -Tvu^z^w t^L^ 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



Mr. J. W. STamieck Mird, ^ IfSo » „ „ //g& A/arcA *£ /fS -J 



J>- -s- M.*,; // 



'i a 



Tarn hre/ch (SdJf*) 
fate. 4r>c/e.r-^s & n 



/4k S%l,S a //„»/,„ 



» 3o ii 



IIBV 



Joseph "Z^^ca— JVc < '3, IfiTd 'i 

h'ate, /Inr/enjei ^ ■ /a y9Sb " 

/%r A/e* H. TsmArr-r fiJ,. 17. I°)J~£> i, 



I *./ 3 /' ay 

//K2- '• -38 



■iltr-ling Ovnn&// J~r. Sf&r//>7^ Bunrjc// Jr, 

H /, " '• u " 

JL§L — h/i/Z/qjoj. <T. <r , W'il/i'am« 



> ■■ - Ii /Vay /T, JjSh 

a f ii !■ h n n i, 

6 te-r/in^ €i/rwe// Jrr Seef. ? } /^yf " 

■T' <T , W/V/i kry^ fyr// ,A; /»io At/aw 



Mks- — y**r» — &> — A-egsbuai Altera Lou /e-rr-Cj 
Mr. four/and /folcrf 7? Jrr 

Afcfa £&!. terry 



, . ■ - . •• , i 

Mrs. <%jl„ C. /&gsJwy Sepl ~.m. yf-fo &]ff 

:krrinxt, terAliHi, rYsl,. &./ 



Mr. foiv7a„ol 



Ocfi 6 yfS~o 



4/e* /*. Jsenler-g- /fay J<7, yyjTo 



J/93. ■■ 
J 1 87 A „ 



/A/7 ft 

yy?y ~ // 
jz/jtA ., . 



Ki>J>e.r7~ /■ 0rr- 
fa/Jo ft. Beak 



rf<?J,*r/- r: &rr 
fa//* //. 8 S c£ 



/foJer-f- 77 £?rr- 






y/9<7 ., 



'f /r 





ff 


*f 














'f 




rr 








4, 1 







'. <l „ // 



" .' 



HI li 



/A- 



rs <-*- 



" " 'S- 



0* No 



NAME 



So. 

A* 



Locality 



Daw 






/jtf'jLji/s cJfoem'ctvi Ca.liferntCM> 



4CIC1//M.IU3 



tilt 

V/3i 



[ncoltr 




61 J 

61 1 

61 J 
6 J I 

61141 

01 I 

LLU 

i in 

! 16 
01147 

! is 

6JJ 

Gil 
6 J I 

fill 
G115. 

el 

- 

8 tff En.pi Jon, x Jtftia/ii. U- T f ./.- 

8£g 

h"73. 

6 1 | «4 

1 l»7 



u/e\/u- 



cr 



la &>nes, /ferced Co., Ca.lt/; 
Ai.BOMJe.7 l /yon/oro*/ Co., C*.'ir. 
Merced Co., Co,/, /~ 



Jt/gt/jT ^ /fti 

•fcm/ary 3i ; J ft 8 
f&rva.ry S, tffj 



t Dos HJos, /ksce../ Co., Cc/f/7 

$■ Afe-r-ccat ', u „ « 

? Jiej Stfia ; " " * 

f /fercea/, force a* Co., £i/yf 

-£. Ami- ■*■" '<Jembre.refe.77u ft. Zmf*ftca&. tffnita 



Zenajjos a.Sf£./sca. mearnSi 
UiorJaiKS XCu/lpCnnii IfxCnsh 
Choro't.ici minor henrai ' 

•tor. hrnrcfi 



f 



Pn\\lt,>inapTi'/oS rluif^ll'u ct.nTre.lii 
» '/ " 

^i,primi/lr\u!> Vociftrui arixonqe. 
l/epjioecefis hwer horenis 



'if of C.yotes **/*%/., 

/J.A/.MC. £/ SeU% l JAooft^vrango, u 

J mi. su. Oonirt-rctt, 77eo ft, Zaca&cai, " 

J. mi. u. CiuJaJ J/umnOo, 68eo ft. Dunine^o, •• 

S nu. e. Cerro frieTe and 

41 m, n-».*J. Ciuded Purango Jieoft, " } " 

Jo mL n. CmJe.cZ Si/ren^o ,3,000 ft, Durante " 



<fo/<f 3i, /?y 6 

dop-l/sT" 8, -i 

Uh — % /tea 



Jvnt^ J6 
JL/u J. i, 

June 32-, 



Trc. 



-4 



'^cjb sneki c anus efa. 

d/cn&ro copos \Sca/artj cen*ro»ht/u& 

/ 



Si 



4tforf>r& iSaua. \S<xyGu 



$ 

i- 

c? 

#■ 



/I ")-. i-W. Ljcrdt Ji~ic ft ArJ»^: 
I J <j J 

lo mi. v. LerJ e/ 9£u ft, i 

if eejg& of Arroyo Sf.ln&re} 

2o v *r. Cimaad J)urarj*o " 
3 if', e. /■icjotiit*/ / ttoo ft. f 

Xflr p**A Cefro HucUMrjTo 



July 

Ji/lu 



> 
■21 



"f 

June J p. 

X/y as 



9- in, 



3 mi'. SrSW. Scmhrtrett, i 77oo ft Zacatrcai ) >i 
3 ml. iw. 



4~ m.' n. C-foTls Y.IJ*££ tnd 

ix ml. n. El Sa.lto 1 77 oe ft. } J> nfO.M, * 

9ueJ>ra*d&. del Sa-n ijv*n, 1*1 nu *~n.e. £/ &lfc 
tJ~00 ft., Z) franco, Mt * ico 



Jll/u 3.0 



11 



3orr a ~7 of Arroyo ^/tmhrti Jo nil. HI ■ 



^nyp/QIcnox tulvtfronS roDICi/nau^ cf CiiidaO Qranro 7bOO ft. Jleraiifo 

Hic-endcx. CoyoJef 



tfei 



iioc ttf 7 mi e. El 6»IKi t Sice ft-, 

Co~>p! Bottom of Arroyo MtrnLCSj 
1*. eljrl. Mil ml. M CuJoJj liuranrn 7JM> 



vae-d Mvranetp, 



ft. 



Jli/u I 

V 

iJlne SH, 
1 €±. 



Gl I 
61 ! 
01 I 
611 

01 ' 



IS 8 

ill, 

8'5 



Zen/opus ptkrVintLH ptrfina.* 

t-cnfipus iDrtm trfMiVimtV 
OUuv-Ji aJptsTris a-pfimla. 



f m. 



01171 
61 I 

61 I 
61 ! 

61 I 



9rr 
ii-s 

»6t 



Cua.no ci I ft. sTej/tr) d/'ao* ma.ia> 
lfpA*MC*»J<u ii/lrinTrint h/.lltnti>,ri 






J" 



hk*.i~tnd*s CouofiBi 
7 mi. ".». £1 Sm//~o, SJ-'J rVi 

C*rr-& frieto , ' rn/. e. of fv^k 
fAUftj, mi w-n.w CivJojJ jVtiran^o, • 

f mi e tfejfuiTa./ i S~coo ft t „ 
Ciiia'a.J £>iira.7ig> l ZZso ft^ " 
(>J(mi. u. Cvokd Durante, J* M tt f i 

S mi S.*r. SomercreZz. 

7T.i ft., Zt.ta.teca.-i, 

Xn Arroyo *'m£res, 7Stl ft; 

jlo m* w. Cit/dajl J^rrowjljo, ' <2)vro)ntifi , 
io,noo ft en Cerre ficecAe 

V mi « CneJcfitsiTej Za.ce.fecns, 

1'" ft, O'-brmde. alt/ Jim Jnein 

it nu n-nt. £1 \Sml/e t Dt/rein^ 



OuAi 



Of. 



J.7 

IO 

*S~ 

e-l 



■• 



Ju/u 
\Junt, 

Ju/u 
Ount 



If 

30 



,fo 

,71 



fariss rr*//y*mJe-ri' we// r ve,b tr } 
•5/ tie. CSLrcYine/ws umzrssjLs 



•Sl/flu f^n,*.e.tKi Cni/n/^-nuCle. 



D im- 
(? t'm 



II, Sit ft, ¥ MA S.™- 

£ne./c/>v//es en Cerro fice-do JfacaTtc**, 
S2.O0 ft., Tfacende, 
Ceuefeo, 7 mi »<_ £/ SaJio~ *Jvra.n?e 
SSoe 'if- s- m, £.. ' -? 

^trre PrieTo <■ Jf mi. w-*.w. Ci'edeM JXntnro " 
tl.Hi ft, Ha-cienda, CoyeZi, =" 

7 »/. *«• £/ Sal r £>uran£o 
glti fih S- mi v. Cd f ir.^ /i lla-gi f 
IS~ -mi.a-ne. £/ S*i/e r ^\irj.Kef>, 




244 



Catalogued by 



/fyz4s*& 



J&&<— *%*-<-<^- 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



REMARKS 



// */ 



/&//* /£. & ^k /f a //o //. £ ea £ f?J/ & BecA J~„„ e i /?SJ frfj. ^ cc ^ //97 j^;/,^ /f j., 





„ 


#/ 


tl 


'1 

fl 


It 


fl 






// 




tl 


tf 




It 




t , 


tf 


" 


f. 


II 




tl 








If 





















<J~, -Pan We.i><sto . 



J~. Dan klehstp.r- J. ,1) nn We. I, ate 



i- 



*& 



si__£ '1 £t/>er////(?/j -l 



XC&i 



'Z. Off 



<Jl>/y 



J.%-J$L£/_. 



'1 


ll 


ll 


'1 1, ll 






It 


ll 



'/ ll II 

" II I, 





II 


" 


If 


A U 


ll 


I" 


a 










<i 






1) 


h 'l 






tl 


/, 


I' 


>( ll 




U 




u 


u 















































II (I 



«l II 



'/ 


■• 


( 






1 u — 


'1 


M 


II 


( 



JcjL 



'vlf -?fl, /?6-/ 



ii 



'i /' 



5 l' 

■> ll 



ii 'I 



•l 1 1 



-d U- 

ll ll 

ll ,1 



1/ 



■" 4- 



i, li i| 

1/ 

( 

j, (f_ 



" // 

i/ 'i 

'i " 



f> 



il " 

.i 1/ 

-i ii 






.i I 'i 

'' 'i i, 

,, o « 














/, 


( . 


II 


ll 1 




ll 


ll 




'( 


// 




'1 


1 




I, 


" 


(( 






'1 




II 



















Numtar 



0* No 



NAME 



Age 



Locality 



,6 



/6 
,6 



LL 



t8J 

18G 

18S 

19f 

101 
195 

1 9S 

2 n 1 
202 

2 n ;j 



r> 

6 

20 1 
208 

2JDL1 



gioo ft. 



lit CfT/iia. fami/i&.ri> a/lrnem $ im tftaenJi. (cuoltJ, 7 *./ ne. El SoilL 3umr>et fltxtia 

f/ls Ca*>pJerJ>ui>c.liii3 krWHictpillin £uff*Tus t? J *- »w! \>"ntrtrtTe , Z*C*j£CA3, .. 

HI u M» 

fit irp^lody ft '» irunnt'iQoll '<> CAmiani 0* ftttienJ* Coyo/tS 7 1/ ve ■ £/**/£, Vur^V/f " 

7/A Tkryimanci k ■• • erimap^'i/ui J" 3 m '■* OtminrJe. 'ZatDu'ccn^, 2 

77// ^ 
7*// ', £ ■■ •• 

?*7 Salpmcuis obso/ttls o^o/ ( |^i ^ ...» ,. 

. 7.?<,o /"A 

y <"^ „ " /> ^ ''*'• 'A »»/. m/. Cii/daic/ J)uraneo, -Durante " 

7r« ^ . 3 ^ 

$XH {jttntrpes mtliCmntsj me-Kicxniis $■ im> . jjo mi. */• " " * 

ya3 „ » /' £_ 



D»te 
HO // 



'3 

II 
June 3. J, 



87 f ToAOs/enia, cumroj're cc/surrj 

?w „ -, /. 

101 
US. 

96/ . M'ni/i poly* Litis lei/cap/erus. 

852. CaTharo* occia/tnla/is o/irasctTU 

37 ¥ d/CL/ia, ^cxicanas a.tna.&i/e, 

JbO nia£waijia*> pimco/aj 



Co„fJ 

9- - 



JS-fc ft. 

/o Mi. S.ui. Ltrje " tt 

7 too Ft. m arrotfo " " 

S~ mi. n. Coyotes V> tlnep e If mi- e~7>.e. £1 S«lt 

77: "• C . + * * M 

3 mi. J.** •Jomirtrele, <-n ct-lccas, /7txlco 
•/0O0 ft. 

7 'n o 



'Jltlu 

June 
*J~v/l4 



J m/. {•■ /^t^qui/4/. iuran^o , 



If 

13 



87/ 



o<?pnu. 



Cmerea 



l3t> Aanjjis . luderjcl.<i.2ui^_ 

8l<i 

^3& Vireo Soli/anus toinicoltis 

167 

8 50 a i, „ 

SoaaJiS 



.1- .-- 

Six ra.uteorAimss U^en/oxTu^ arizonQes 

f3i 

t$y j)tntJrolcas QucJubeni nigfifrans 

?75~ {froTfi/Lfaii incAcis chruseo/a. 

J3S -1 1 Z 



if im- 

/ u 

a" 

% 

& ir. 



7OO0 ff- 

^rtirat/o^ die/ Oa/i Jt/91 If fry. ' n-ne EJ Sal & 3/vrnQo, 
Inti- J ■ CouofeS /■ IO Jrti 

e- £/ Saflh, 8200 fit, ^uran^o, /^/tuica 

Sa>i J.fit / 37oe ft r .. 

3° mi. ' u-n.e. El Otx/'o, 3>ur<ii£p , Mexico 

f mi s-c l_a-g^na^ tie/ fro^rtsst 

* sa ni. ». £/ Sa/fo lojo ft ■ Poran/o, ' 

Xticafecai- , " 



Jtlnt 
J~ulu 



vombrtrt/Cf 



77ctO ft 

7AOO fr. 

6 7n>. w Civo'acl tyurGHgo 3)urart<Zo , 'i 

1?'° ft- ? ' ^sUi,^ ^ ■■ 

s~ mi. n Coifalci ril'iec, 'S~ m/.x.f. £1 ia.llo^ 



3a 

y 

/ 
V 

IS 



"S°, 



Ml. 

fAoe t/T 

//*cien</a- (-oyo/fj 7 mi. n.e. £./ S*lTe Dm 
7 tin PT S" Hi. to, 
cHoyo/ez f- ia- mi. ». dj Oa/'o l -i " 

ffoe ft. nfsr P8a* Cerro ffuehue/jfe 

1S~ n,. r>-!>*' £~l Snlfo, Bvreim^V; " 

7reo f/. 3 mi. n . OTinopos 
i)la77e/i e Jf «&! *** CiL/daa. iburaneo J/vmngo. " 

7 fe a /y. r m, *. Coy^s H/7a£i~ 
<t IS~ mi. n-e. . £/ Sat/To, ^Piyr^ffeLo. « 

?/oo ft. ' -* ' 

Mtc/e/K/a Couofti 7 rm 'e. £/ iaJlo, Jlmtnee " 

igoo ft/ waJtr tank, 



36 



JuL 



<Jc/ne P9 
■JyA 3 



13- mi. e. Civc/ac/ d>vrar7*o Q. 
IP- mi 71. c Ci'udad &orcf%sc, 



vrate^j 



bh*M ft, 2>t,m: 



/7'eja'cc 



?£0 

tree ft- . 

y mi e. /%x?t>i fa-/ JJvran&a 
7 gee ft, i~ mi. 7>. Ceyotrj ltVa£c 
If 711'. c-n.e. £/ Sal/o ^oKni77go 





-2 7 






3 




7 


3o 


" 


* 

D~t/ve. 


J6 




., 


3<1< 


ft 



6 
6 



21" 

21J 

212 

13 

•-> 

222 
223 
224 



is* 

S13 
fVf 

?S7 

S3 1 
91/ 



Icfe-rio- v/retts avrioo//is a* 

Cara , t//i'n* rsbri/rons ruin /tons $- imi ■ 

•i * « $- im. 

ottopnagas piaJiL) picTiL. $ im 

*tu/obcruS ">in/aJos 'hunia.T m ff* 

CG-isict/'t mex.iCJt.i'j 77ior7Son/ f- 
7^t/e»!fi p/70er7/cec/3 ^t/bersiiToe- & 

» "' » f- 



s~ mi. *j. Ct 



£>yo/e<, 



>/.//< 



"SZ 



I J- 7711. 7). £/ Si/ 7*0/ J)t77-ar7^7 * 

Befttin of /yrrouo /Vimbrez „ 

7t.ee ft., 3o mi', hi. Ciudad J)ora77eo / J>vranep y 
(ptiebroKtas de/ Sotj JZio.^i / s,Seo fr. 
if TFi,. n-n.e. £/ Sal/i, XOdmk** /Tey ici, 

7f OS ft- 7>r«r- pea} Cerro //ueJ,ot n 7o 
3o mi. 72. i6V Oa/fo /. /, 

7^<? ft 3 -m, 

3. hi. 'Somorerefey ^etcn/ec^^ # 

g/je ft. 

7 7ni. e.. £■ ^a/ie •2/c/ra77*o " 

Sloe ft. if Pacfendd. Cofofef-, 
7 %.i. 1, „ ,/ ■ " 



JlJu 



fry 
1/¥ 



LTb 



/B^VS JpurivS & 

1, „ ? 

iiffT-Jiu/oxia. UmiaTa, Jinocja- 3* 

r 
^.r.i. : nelnoccm hiius 2 



looc fr, 10 mi. hi. 
Lttr/o, \Dor4n0o Mexico 

7700 fr., .3 r.i'j-W. 

O rfexic o 

Jtt^i& del iVeri 7 *-, Miev*. leon 3S m. xi. /%>•%, 



1. A a 

11 jy 

\}i/ne*- <ZS~~ /7 

a . 1 if 

f"/f if n 



''"ft 



fate ft 10 Tni. m. Ltrjo, tiur-nTipe. 'Yc*.'CO 
1?ee fr. o, Cerrt ficAchi ~* y 



j mi. *■& 









3/ 


'/ 


■1-b 


// 


3) 


■7 



N 









Catalogued by %y<^ ^^^- 








Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received By 

i 


. . . 
REMARKS 



X J)d» h/elster J. J>4n WihJcr *7 -A" k/eh/^r fogvsi g / ifSA ftoet/Jv* Jcc. A£. /JOS' Jl/y Jo /?J~ 



II 


1, 






It 


II 


l\ 








' '/ 


(1 " 




'1 




w 




<l 






II 


II 
ll 


ll '( 
1, '< 




/( 


'/ 


'( 
If 




II 


„ 


ll 
II 




II 


It 


« 




II 


It 




lj 




// ' 



























'< 



ll I 
'/ II 



II 

ll 



•I 



ll II 
-U * 1 



u a 

( 

i '* 



u 



ll 


ll 


H 


ll 


i, 


ll 


<i 



ll 
• I 



ll 

'l 
ll 



I, * 'f. 

1/ ''' i, . 



11 


h 


It 


If 


Ii 


Ii 


l( 




1, 


If 


ll 


II 



n " 

ii 



Ii ■! 

fa " 

•' II 

" il 

_U ,_!_ 



V 
ll 

'I 
II 



'/ A 



/■i 



ll 

Ii 
Ji ^ 



fi 



It 

I' 
" 

'I ii 

-"i ir 



ii " 

'' I, 

,1 n 

ll » 



•i i 

(! ./ 

i| " 
ii H 

-« li- 



lt 

ii 
It 
I, 



-H ti- 



ll a 
ll 

/' 

I, a 
li ii 

-k Il- 



ly 



II 



,1 <l 

.1 " 

11 I, 



ll 


ll 


II 






A 


ll 


ll 


ll 



I- 



ll 



I. 



u II I' 

J II ll 

U Ii •' 

l, o i, 

—il U ti- 



ll 

ll 

ll 
I, 



,'■ 



ft 

ll 

'I IT 
it /i 
il 



'i 



1 1 
•I 



" 1 



n 
-*t- 



u ,l 

>. ii 



'i 'i 

ii P 
a Ii i, 
" " ', 
-k u ^ 



/, II 



ll 

ll 
II 
ll 



'I 

ii 



ft 

l-l 

v 

n 
d. 'J- 



fl 





/' 




ii 


v/ 


ll 


1' 


1/ 


1, 


h 




ii 


II 


„ 


., 




1 " 


A 


v 


ii 


ll 


II 


II 


n 



ll 



-k c_ 



pJ umber 



Cr, No 



NAMI 



So. 



Locality 



Dale 



• -. .- it , ~, ,. ,-. ,../•,. (, //,,., 

li 11. H. i'/ Sa/la, Vi/rana^, /v6*c* 
rtro* f*. 3 -v * ' Mnica 

Of.aap'S/a/i*n l Jd an- HA CiadaJ J?trrAti0* j J^raaty 

3 mi. >■*/. Sonoretti^ Zqcctficoi //imca 

.. , , i 

7 «./■■ r>.*. £/ S*/£, 'Pf'qxge a 



6 1 2 
6 1 2 



$5~l 



tkJj-mf/t} memaacrphaari mt/aatce/halttt «** 
Ql mca* CMtrit/ea. tVr^yac TO. a 77 

y 

Carpoe/acvJ rmxicmxui pa/is/tttr^ & 
EtCJ »>iw forrtri' <P 



xJo/u 



Jitnt if i "Or a 

r 

-a* * 



b 1 

6i: 

61234 

61235 

612 
612 

612 
61240 
61241 
612 

>43 
61214 
61245 

61246 
612 
61248 
LL9 



f77 

fro 



<7* 



<;. 



y/<>«> //•■ 



/7.- f,/eit£.- ai/sA'i £ 




770 tf. 3 Mt\ f-U/. 

Sotnbrerifa' 2.«cq/ica J 



ts-oc It. /f ml »-»'i>. 



-J tint 



27 
■35 



Hi 

%<? 
fii 

fog 

no 

fts. 

til 



l/*e/0 Sfl"}* Suf'r c l/" * t $Geerci/tosa a7 
<l 't o 



AimeeMa* rvrt'cea} fieri. t 



a* 



g- mi. * foyo/ei V/fag. 0/ - /5 - ml ', 

tie. £/ S«/& / yg-js rf. , iburang^ a 

Ccrro ficaclto ,'0iA00 fit\ 

y /»/• j-.e . Ctia/cJiot/is, "ZtcaftcciS; i, 

7 7a ff. f m/. n . 
Ctyefii If/Ztge,!* mi. ■)!,£/ Sn/To, d/itta-oro, * 

IS mi n.ut, Jomerere/t Zaca/ecas » 

830O ff. s- mj. r. drro Prien 
A9 "» v-k-V- Ciudad I>uratira / Jstranea ' 

7700 fit- 3 »' r 

7KH &. , ' 

Jef tru'. *>■ ^/i/ojJ J^tirango ^1-01700 '■ 

7 mi tie. £/ S«//o ^uraoea /Y/>xic0 

770C1 />. c r ~ ^ 
3 "1 i.iv -Jori er* r~t ■/< 'Z<ca'ecas •■ 



Ju 



'vrte 



x6 



Jit /if ii 

■June. A 



•Jvn 






dl~/y 2 7 



ChenJtdes ey-Amnacus st rig* fas f 
/jihfihijfna^ p'1/irtea.la. oil 1 'nii/a- <f 

" " " ef im . 



I 200 pf. lYac/ttn/o. Coyo/tS 
7 mi ». e. £1 Scf/f J£>i/rai?*o 
3oao #■..+ , ,' 

ja mi- ">. /ro0ierey ) Mier"* ire*, 

li r> 

3?ura r?~ 



111 



1/010 fit. 

/O mi. *At- —fr-ou 



"$° 1 



rhevsU 3 



Jv/y 3° y n 



^r,i2ri2 »* 

'61253 1*1 



vunce phaeano'&S pfiae°no''75 
Sn.1t/iH~ ajrogu/arii a lro*o /a fi s 



ffonafq, v*Je-//uf sa-hini 



a* 



Wot ft. on terra ffcac/7a 
3*1. se. Cha/ctw/f}, ^a-C1 fee* > 

170O ft- n . a- 

3 ini' s-ui. -Jombr^re It " 



MSJW, UvJbUILJL,; CM . 



^£117 



so 



•Jc/ls 



"/ 

i7 
If 



AugisT «, o£o_ 






^€1256 

m 

6 1 2 5 S 



Surnl IfarxJi, IVSi ft. 7rmis£ C&. 



ISf 

3£l_ 



197 
lit 
6 1 

612 



ZchCLtdoros macroura, rnarginillo*' 
tfniolill^ varias 
^itf«e CuanovropTeca^ 



Com,./ 

-rill. 

O 
f 

Corn h). 



OoTober % If SO 

k/ille«i Creek, Munaoldf Co-, " kintarcj to il^l 

3SOI Sroadu/cuf St, Oakling flUnndti C^ Calif. f°»»</ Jeid A/a a it, l°l& 

- libit. 17 11S0 



fin.a. ktuktr^ SJc -Ut, 



^vienrw ot 



iOO 
IJ.U 



612 ,x 7 
12FT z^? 
612 a** 

113 



Ltl&ClntOL, 6 r tin 1,1.0. 

''£<£$ onico/or X ooJCitrni 
A fi/eropS paS/ockroSa. iai.c-Otii'oa. 

i-arpodauLuS— 
Carpoc/ctcnj tTtem'canfl fron/aii's 
rasserti/i. //aco, ///aca. 
7e/t-hpi t», Canlanl ulTimrt 



C.~tl. 
0* s*e/. 






'.r». C. fn.i/f, D,ed winTtr l.tSg. 



Died Jotnitai-y -3, IfSI 






3eictJiJ/ij^mjJug_iwL£^iMii!0iq Saxwis Uiucs &.(aM ^111704111 — &-. — Ji. — 

fiin.Jk S^r'itif J 17 -T 2.8 J, -A* 18 .£. tartf end ' 

Carr/yo r%in Jan iu'i lOAiyo £» fy/ip. fcAfQry »?« SfS~/ 
fino/e. lfane/> / Carrijt f/ain 'X t*i *t w -Sinni^r 

■San iUli Obtif* &., Ctthf /Htircf) it " 
tV.kao. If land ' 11 

)3~ ' Z.S' id. ibS'lg is, Ha-wnnun 's/rniJi JuL 10 1/ 



246 



Catalogued by Tinast^ c^ ^£L«^_ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



<X 2c,r, iVe^Lr J. 3 a „ [y/eLJcr J. £a„ k/ebsfcr AvgvsT <f I J So ^edft.n Ace. M. IAOS JLL ^ /f£, 





H 


i/ 


M 


U 

\\ 
il 


U .1 


,, 




, f 






ll 


t 
1, 
It 


(1 
it 

ll 








■ 




'1 




it 








li 


ll 










ii 


'• 


u 






■■ 






■' 


n 















-U 2X U. 



" 't 



■ I 'I 



II I, 

If 
I ll If 



I, H 



'I It 



■4 «- 



ii a 



a n 



ii 

'< a I, 

h ii ii 



•i if ■/ 



M ,1 



-I ' U If 



foUr-f Tj. Tal^ojp^ RoUrf /? . TalwiJ^ /feW ft K/wtfges Qot (-3. 'I^O Cc'^f 



l| II 



/2.3-0 rti/eusT 3 



' i. ,, „ „ ; „ Caji'f. Dm FisJ, f (romc &i> • '?; 'fS/ 
U I. FolUiT Atarif Lev firry h/. I. Fo/U1f June SI /?Jo 
£vel^„ $. fr/UH- a <. .. '< 'i " "^ 2° 
., >■ Ai*t U. kenLr-r Jan. a, IIS-/ . 



I £. ot> » 6> 

IJ-3-t, 

>*3<> 'J. 2_ 



/^.. m. m:/l~ /%.„ /& M&» & t * M M/A* fynl n, a . 



M u_ 



j atl j -SefiZlf- 



froref V^Jcrhdt ffj.rf Z Orr fc orf> e. Un^rMf 4,y T 'W 



l-x'V ,. 



a ±- 



-U u- 



Number 

7 5 
>7G 

1280 

] 
SG 



Cr, NC 



NAMI 



Utility 



Due 



I7Z 

3*o 
U(. 

tci 

to* 
203 
(17 

2*1 

x a i 

d 

i 



I 

>9T 



f» 4 ■ I 



I 






6i:ji:j 



f/0a 



Jj/otnma ia manees 
tfy/oCcAJ* ns^/olo. u*+u/atn 
t*locili& lormoia. 
Oiva, c.u a n o u. t o pie r a. 
Ili/adesJes unicoU' X M- oCSCuruf 

/Vy/oe/cMa an/tat* 
Oom by ci/'a eedroru /» 
lirOnta ludo vicona 
HyUacUa usT-lati (->W«/s 
na//u.\ I, mi Cola I'm, cola 
t « » O-Sio btrtJi rm.i 
/~l US Ire /J/ flk versiet/or 
letoinr/t araenZ a urns 
C op lycli us mala bar/cu s 
J.Cli.ri'a wirens 
ri » la l/mmmtuf L I a m m t u. S 

lu /o alba. pralincola 

ri nas an, e ore 

Cofurn i Cops n- noyeboroxeenns 

CoCCyx. us O. ■ a/ter iean ~ 3 
nichmondena S Cardinals 
L)endroCof>os /iiz.uhi 
larut varms 
IL X oe a ma. u r 0T1 1 
lurdtS cliry 3 o la u. 5 
Mo fa cilia C mere a. 

Mola ei/'a. Cmerea. 

Ho la a I la, arandis 
TarS/Qer Gwanuru* 
E mbfr/za. S Podoce pka'a. 



So. 

Age 

<u>- r r sk.i 

? H*J.<.Oao n , 3f'*?AtL,t, /37'»'v/.L. r J u f v 13 ITi'O 

• .. ,1 . ' 1 



e— r i 



Th'.i. I,,// l^/A , Ajarm Co, C*I;P 



rf"r'- 



1 



f tool. MtXiCO (fl/o.jrjoenhrrt OVf*ro ) 



\ t rvf 



<?>*"! I rlima.lm.ya Pitt, I r>d,* 

r 



a **■»'■ 

* >*./ Aft Arc 



.<~> l 



o* *W fKtl /a /ley , Mann C, Carfor*'* 

* \ktl V'/lejo, ft/on* Co., C*!fir„/ a 

a* iktl oan IranC/sCO, Ce li forma 

e* ,Ac/ Oakland. A ' Jamedtfo., Co-l-h"*/. 

f 52C 1>ar, v,l/e.. Contra Coit Co., C-al , f. 

9 Keni field flan* C: t CahC ami* 

ttmfi > / ' ' 

f iUil \flle.* A*er>ber<j a\v,a.ru I 
$ .lie.) 



October 20, >9i'o 
Hare/, /I, ,<jSl 
/lay 3, '1fl 
/7a y r t ._£tlL. 



Adjust /, li*'/ 
Od»l>er 3a, /It 1 



tke.1 



e«../ 
• id 



+ ikt4 (/a k land, Alameda Co-, Co./, tanum 

O* 'till'. ///*.. Al.fcfaLmo.SoHcn** Co., £(:£.,«. 
O Mr- Hanover', Je fferson Co., J-r, ol/ana 

<f K£./(e»t,Jefferso* Co. , I*d. a . « 

-t- Hanover Co /'eoe l J a t fersox Co., C 



die J Jm* f, 1 9s- 1 
Janua.ru 



/9 ft 



, i9fo 



He, 
Cafober 1, /?So 

Veeember /"?, /9f9 



JCL 



f C 



Ember, za. rusf'co, 
Cmfer,t.o\ t to i dels 
I n roup is bonar/em is 
1 Q roan a. <jularn 



I ara , ura. z // 



¥3 

3( 
li. 



n 



otnoTu-s ~mt_\ t canus 
■OenaroiC-a lovmsendi 

Co/apfes CePer Collar/s 



TMc 



id. 



} aroMac/,ruj rnocno 
I 3ea_ _ljorjLae_i 



<? 'del (n/et Isenbi 

$ 

? 

9 t 7u1\. (file, Xstn it 



//ay /V /9/S 



— 



'era Oviar*) 
Golden Oafe /ark San franeiiro , Calif. 






3eacl r or./ilei(tlaft> 



6/ 

f 



Oelasprtorus ruPuS 
Oreortyjt Dicta picta. 
.J-'Xoreus r? aevu.s 
Lar>ius exccub'/or /s>Y/c.rij.3 



to 

,hel. 




Jan. 19, /9SZ. 
Dec. HI, /1>'l 



tt/W 



% l*mU.ftoy»V.lU?«JoimLJdi&. l &l.f flay «. /ffl 

IP.cl, C-uU. V/umas Co., Calforn,. 



Ha.u 3, /9SJ. 



C? 'Pass. Mtr^Co^Oa/.firma 



Jan . /{,, /9T2 
Au<i*silLf,/ff/L 



247 



Taken by 



Skinned by 



Catalogued by ~Uerk 73- Fesse/ 



Received From 



When Received 



REMARKS 



Q.Walstr. WMFaUe* M»r f leuTcrrj JcJin C. M err /Jujf..#, ffro Gift A a I , A/o . J30¥ HacU 5, I9f2. 

ri« f1 Lo~ 'Perry M^. f I, /S. /.c oe k Sept, 7, J$?t Gift " /J7i 

/)Mt. H X->Cnlx re. Jarr Ja ^%nr/ C-, f 'r Flee . fit. . ' 3 3 »' 



Firs, terry ffcrr 






f. X. \>F,/f ,a ms 
Mrt Wm. ElUhere. 
tfr. A/ea o esc a 
E«e(u„ 13. Fo//etf 



Hrr, 



f. x uJ,//,< 



... ^ 

rrancj% X. u/i//ia~'- 
School children 



flan, J. * u /em, Mr* Wm. BJ /ijsrr-t 

f^art. L*u rimi Cee.it lose: 

flan. Lou /erfu \J.£. Foj/^tt 



I 



"I 



O&I.Ler 2^/9(6 
A)*r. I, / a, /f f/ 
tlaci /<a, /frr 



fZ33 


tfarck 6 t I9SX. 


/2.VC 




" 


7X#7 




'■ 


/2&* 


/ XV S 




ft 



■"Serf. 73. Xesse/ 



ffa.ru A a u >erru 

Robert 77 Orr 



Franc'.* >■ kit, 7/ ' ,ar*s A '«**. } /9f/ 
Mrs. Ot'S 5 m ,fi Nov./, I9i'/ 

4U*. ftX&e*ber a tfa-y f/JfS7, 



/fary 



A*** rerru 
Glen* E ■ ftt>//»ia.nn ffaru lou /em. 
Miok larfser J.Dar, Ueis/er 



Al.'ce S. Afc ifarj J* n ■ f, '1fl 

C/e»H F. fto//*.a»>, Jan. $ t /fS"l 
J. 1>a„ Webster Jan. 3./9f/ 



ihnt>: 



/*3i 
IX d 3 

/X 31 



J.V U/e later 



forth* ft, F/a U«.t M&rcJ,F, JfS* 



/3io 



Mr. S. 3. Qr,ef r k<n 3- S. CLietvrltm Mr..rjelen SSoUaff Hard, 7, if,'- 



l&erta ~& ftinze I A Ux H*er,£>era FeM-iq/ffx. 

r a r(c vi f ;for - rfjvacium oLff F»L 1 frs. 

dar Jen ( r TDec. Jl , ' &2 
~~Berta~TZ K esse I Ale., £->enb C r f Fob- *° . If*'* 



I ark CjQrdt 
H u nb 7?, L.r,rj a n 



fcber,{H > 'kf*, a Jf* 7p*/,*rift'fe-//»*c/fe fctertfffeLtcl^ Ma.y30,/1& 
VI., My. 3 6//c t£. ^erf a Wesxe/ U/T fo//e^ Kay f, W*., 



Cecil 77« Cecil Use Jan.lt/ifL 



1-311 Ward, 7, /frx. 



ISO <} Hard, S.o t IffJ- 

I 3 o f '' 

/Z ?rZ J u /y '(,, lift. 

130 9 J^l« 3°, lf& 

I 3CJ JjJuaJu,r J ^SU r J£t3\ 



/33 * 

/32 7 
/A7i 



N. I :<r 



OH«. No. 



NAME 



Sex. 
A«e 



Locality 



Due 



I 

A 



/Z Opiz.el/a arbore*. oclr-acea. 

' '• H y/ocicUa au/faia a utfata. 

_ZT xoreus naevius 

1318 u 

mm e?£^ i : 

<?* 

?> 
I :j 2 2 *^* 

ZSfi 






. f 



? /OO^,;. /V£ Kofze-bue, /7/aska. 

9 Oa^7a CruT. ,0anla Cruz. Co., CahL 

<? ^OSH, Mtlr/nCo, Cal-forn.c 
a* 

°* ikd — 

C? 
? 

t 



rfuyust 2 0' /<fft 
Mo vein j, er 6 /??/ 
We vernier SopfS* 

re.l>ruaru {<o,l133 



1 



< 7 . 



eaoltm acad'CG- uc<?<3/c<*- 



ii L/er>dro/ca audu. ban. a ucfubonr 
/I3 Je/as pAorus Satin sas,n 

' ln * T 



J_ Sd/? Frar> ct>c<? , (2a I , & 



rr ' -■ 



<? 

o* 



Crolder Gate. ZarA Jar 'r-andsco, La /•• L 
IX OSS, M ar/n Co , C a I porn ra 



II. 
n, 

. hlove mhesZf. Hi'*. 
fc-iruarcf /, /95~3 



Mc 



I '9*3 



February W, /9fS 
flared £ /1*3 

"larck 7 f9*3 



ib \j cjfla cedrorui 



,o5 

^ 1 f0(, Sombui 

102 u un Co niyemal is eitmonfanus 

too ^nrw pyoa. he/ias 

¥53 rod/ lumens padjceps podiceps 



¥ II fha 'a Croeo ra/c pen id/ fa tus 

*/T Du fori del VirescenS anfJionui. 

5~i>9 Oxy ura '.ama,r,ns„ ruh.da. 

/o MeUx'itta. nersficUiak* 

3 1 "Bufio lornoicensn Colurus 



L>ophortyA Calt'kornica brunncsctni 



61. MM 7.2° LophortvA Col.forH.c* b 

\ •> I * I I ' 

1 34 1 *** 

C 4 •) I Q 

3*/(r Zen a i Jure maaroura maryme//a 

Fib Tu/o alia pr-atneok 

: ^ •■ ■■ - 



9 

? 
J 



Oan r ra naisc-o , Cat, Lorn/a 
fi a n or, /Vai-/« Cewfy , C*/.'por-ma.. 
A ieJi -Lie/ipera a\//aru [_So. /Imer.J 
-At-aJaL-rj erced J a* frar Cisco La /por/i rn. 
MussJffocks, San /Vafco <?«, Ca/^orr,;^ 
Hilt**, Russian n- f Jorama Co y Ca /•/orn'a 
l^i/Ouron, 'lor/n Co., (.al.fomia 
noc/rai*/ay /Deacb, 5a« /Yafco Ca^Catli'p. 

3nt-lr._tLt'fCrnt Cemetery, J°l tf'feo <!'■ &f£or/iia 
Suena Visla fi--k x San /ran Cisco, Oa/, £>rn'a 
Loouna r/onda //*>** .dan rrarcisc ,Caf,p>, 
r/ilTin /Tussmn f\rer , Sannnta Co, Ca/,p> 



fi arc/, /3 /fX? 

March I*, /?i'3 
Apr,'/ 23, r?rz 

Winter /9S/ 
Febru a ry /P ^WL 



tr/lia 



Pan Li*',* Obispo Co. (la I. pa 



Sepii~Ber //, /9*S 
Ju/u Jo, /7*S- 
fVov ember 23 / /9^0 
~l)ec<rn,ler 3, /9*f 
Oc fo e*- '*, 'V** 
/lay 3o , !■?*¥ 
rio,y /3 /ffo 
dune 2f, /9*S 

A/o V en.ber /9VS 



61345 
61 : 

IS 

■ l 5G 
,613 

61 ; 



duL /#, /?Vf 



•*£3 Lyanoci/la s/e/leri Iron /a 'is %? %mn<er//amt far/t^KvsnanK, Sorer** Ce, Cal'P. 

3t' 2 - Lorvus erachn/tyncbos hespens ¥ fft/ion , /Fuss tan fcvrr, Sonera <?<>■, Ca /./or ma n uyust /0 , /?Yf 

bO I urdus MiOralorius -propinouus <? Q-o/aen (sole / ark , San r ra net's Co, Co/. ' pjrnia /i pr, / iO, /?*-Y 

I fa - •' " ? 

3/S ^-"ortus naevius 

/S 



ilia 



llecta 



OZurne/la y>eai 
/33 np//o macul atus fa/aifer 

La-rpe o/a^Cui, meticanus, fronTa./,* 
ft £uph.\.g>3 cyccnoctphoJus 
_!H7 Puffmui ^r.j,t uS 



-± duena VisL lark t $a^Ji?aiicii£A.-fda Lp^ JjlirLuary z 6 f / f¥<f 



/l/r.^oJsa^%a<J, l San/fale:od,. l (3a(:flrr, l - a ~Vecem6tr/o, /■?*? 
Golden froi /ark, San fran Cisco , California /ipri/ f, /ft? 

flu^/st 3/, nsr/ 

Oc/oiir I, ifS-2- 
T" f mi. SW Avil^ J*» Luis />/>is r o C- , Ca-Cf. June- '*. I1SZ 



sku// 
o o»ly Z& mA r/ 7rtLCif l*San Joa.qy*n Co.J, C*.hf. 

o /?/ l/istas, Sola.no Co-, Cculff. 



i<*i MeejO.ce.ryle. ajcyon ca.vrintl. 

looo Philontlau rn'mor 

IOZI /ircni/octlvS Cd/uLriS 

/0/I/ Empic/tn**. hckmrmond//' 

.■0/3 



t Nil/ fa/ey, rVu-rin C. y C^/jf. July l+, I9S3 

<? 04- V »,;. /yh/ //aifOrtr Jtffer-S°n Co. Ind/ahas Mxrth i, IIS I 

* ■• »T •»'■ /v /fcLt/ison Jeflerjon Co., JnJinnn. /rfa-u IS~, IISSl 

? ■ (. n,: W d/umpa,, Vo U., TAurslon Co-, Ua-sA. July ZS] I IS I 

& " 8nTon Hfj-ier vo ft, 6 *". W Q/ymfU,, Trlorjtr, Co., Wash. " 



248 



Catalogued by K-^/« ^ 4£*s<?/ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



SferLnf Dunne//, Jr. Ster t,riy-~13c„„c// , Jr. Sh?r/,r, f 1t?ur,ne//, Jr. C 'ct '■ ' '9, ./ ' ?J'/ &/J?/ /J C C ■ / *■ 7 g 
Hrs- Weans ~~Ber-/a'~/Z ~fesj<-J AW /%, c „ s Moye»,ier7/S>'J " " / 2 X 3 

Cecil loss. CecU Tos* Mav. 2t,t9*2- " 4«c >?i>o 

fe.Jo. /*, /9^3 ;■ A co- I3-&J. 

_! '> '- I 



Jc 



tfaAerj T. Orr- 



/O-e r~ta 75 f(e. sse. I 
" 

T^ober-f T-Orr* 



// 

'3 

J 

'7. 



Misses AlUyne "Be-rtg 7& /fe&sel A/ ; » f 5 Alh,„ e . M>y- Zf. I?f-Z- " Ae.c.(3i,/ 



W t'l »? a ham jjc-f 

lark i/- is r tor 

Cecil T~ose 



hJil ma Lambert rejj. S, /fa's 
Tark visiter t V tarcJ,S 7 J.?Ja'A 

Ceci I Tosz fe.h. 37, /?& 

da.tu.JT., it S3 

' 1 Star. 9. ,9»'3 



/Qcc. /sit" 

A ' oc . /J7 3 
Ace. /37a 



r 



Fl. b-"u art. 3 7, ftS~* 



Hare/, 2d, /?J~3 



*J O h n rt O /rjCI a,r^ 


„ 


itn i C K/ riSe.y 





Mm . /T fa t, /n. 



n/ yn . r. Jay/or, 



PI ar. /3, /9f3 

Jo/,n A-SJic/aJr- Mar. I9./1& rl cc. / 3 7 J~ 

/T r /c /fmsCL. $aaJj?jTjS&. /dec. 13. * $ Ware/, 3.-% /{S* 

file.* Tscr, keccj f&ka-o, /<?& " /)cc./3of 

Ul m /-" Taylor- Junt 27 . /?& " flee. /J4 3 April 3 t /9£3 



!\.f. /{ova h 
Wm. F, 1 clu lor 



Frie-nd of 
Utjrunt U/. //ei^ia,yi 

VJil//a.ni FosTe.i- 

$•■ 2X Ha.rmcXy 



Hugh £■ Leech 

J- «ZW> WeSs/tr 



J. Da,n Webster 



7). E Kovah 

Wm->-- lexei I Or 



Clement IV, tlei&ha.,, Junua.ru V, '9S2- 



Berto; &■ Hesse. I 



Ui/ I ia.tr) F os {er 
(r £>a.l/a.s Ha.nnOr 



October I, Ifsi. 



/Ice. IZ1S 
Ace 13*3 



\June. J g. >9f3 £v.ped. /ice. 1 310 



J. Da.n vJebstet- 



Jugh B- Leech 
Ji fia-n Webster 



July lf t ft £3 Cr'JC Ace 13 13 

*June- /*/ l</SZ. '• /ice. 1 3 V O 



Al/cyst 3, \1S$ 



/lv£.usF -f /2>3 



Nwnba 



0:< NO 



NAME 



So. 

Age 



Loc»liiy 



D»ie 



. 61 

6 J 

6| 
6J 

61 
61 

. 61 
CI 

'6! 

CI 
■ 61 

61 

Gl 

61 



61 

69 
70 

71 

:?.'! 

\?4 

i ■*• — 



lolS Hylociclil*. u&tula,Ta, u±tula.ToL. 

10 5 /re,gv/u!> sa.tr apAs Sitra.pt. 
IOI1 Vino SohTa-nuS ca.ssimi 

10 3 V LtAIA. CVrvirosTr*. SititenS'S 

lOXi- " " 



IOT. ■» 



I e 1 2~ Mdespiias melodies ntorpAna. 
fXti" Aglla-n/S pAoMn/Cetss c-Aurmus 
1X17 fa,tSorcv4/i Sainduicheniii, brooks' 
Ca.'za.r x.Ou fet 



f- 


im. 


? 


nd 


0* 


«.V 


O* 


ad. 


cT 


oui 


0* 


o.d. 


0* 


ccd 


f 


ad- 


o» 


ad. 



BoiTon HarUr W ft-, t. ftt W ' OJymp*,~%»rsten Ca.\Ash. Juk 27, MSI 

Ha-nover Colltgo- d/npus, Jeffemn C;, Jix/iA-m, Apnl io, ifsn. 
Raton Harbor Vo ft., iirn '. W OlyHftaJli/rJor, Cc^lM,. /lugubT I, I1i~l 
J mi U Sekw, Cla.//a.nt Co., Wa.sA'mg/'on itvgvsf V, if SI 

S mi. W Se hio l CI*. Ik. »►, _ Co.,_Wa. inmg ten ■> 



Sosfon na-riof toft, i»i,: k/Oltpnfi; Tiuntm^Wn/i. Mu Jl, lfS~l 
WilkpA Iftrtr fktf, i *<* £ Bay Center, %c/fic fy WijA . July io, It S3 



rerrugineOr 
CAe/Tosia. grz,ga.ri*j 
CucC'/uS ca,nor-us 
Gleu/c ialium brodie. i 
ie/*-r£ot>si3 Ccvfe.rn.is 
Ispi'c/incL, pi'ctu. (?) 
CJrtb*- hotte n to ttoi, 
Or/e/us or i oh 



'us 



o* 



Gra.rrul<x.Y. a.tbo*ula,ris 



Le'Opti'/tt. Cu.pisTra.ta, 

Trfcha-lcP'^r-cirn vot,rii;gj\,Tum 

MonTico/&, eru%roga,&fras 

- (?) 

Cr 

^iC^rtfla^. n,el*.r)ops 






u 



e.risso&pi?Os 



rj< 



icliroije.^ 



If74 

/o93 
II2X 



' 



hmphispna. blline.0L.Ttu c/estrT/co/a, 

'OCT I lt//T7 OU3 poaiceP* £2/jT,Vf0run7 

JPufeo hioan' resists Q ] r iseoca. u da 






12 ~?0 

12 32. 

II IS 

/*03 
£re 

l*3f- 
//93 

/zio 

j3So 
lUi 



II iCrasTw ruli coll" Queri/U 
Talco alhiou'arn o' oiaularis 
raUo Spar^enui TropiCah's 

Orta/,s vefula ftreca/l'' 
La Hi pepla So-uatnata so 

Ifitlortjx Pasciatu 



Lo'irtuj v irainianmj CoyoiCos 
C or To/iyx nontez 



uatnato. SQuamalo. 



u.mmc .'77 earn 3 > 



61 inn 

6i: 

61 I 
6 1 1 



i/S? 

/lot 
ibMo 

i+o2 



L har-aOriu.* Collar, 4 

L o/umba l lanroflri'j Lla*lro»Tr 

(\ol<""BC lasctalc. loLSCiafo. 



/•enaiju 



■Jlo. 



^esjataa asiaOca /noamf/ 



$ 
<? 

9 

° im 
5 



10 mi. S El Afar/nel Saj'o- Ca-lifornia. June Io, l')S'2- 

12 mi M£ C,ud'aj2)wanae,~3>ur < ,noo, Men'co June J3£ , /fi'i. 

/&m,< ie C^JoJJrl fiU„ r ,$,„,£*„ %£>/, rle r.r* July j ; I If* 



30 m ;.W5*l Cnla/opa, Chiapas, Alexico Auau-ii C , f9f* 

Auaud f, 'I*'* 
fiujusi X t I?** 
3m,. MC &oi"Cz. 'arias, I amaulpas, HeYicu Uulw 6> t l°* « 
'tni'.ti. Freinilla Zac*t~ec<u , Afc-rico Ju/y 'f, '9fJ. 

/Orn, fi/ul /lca.p»/co , Guerrero. Mejc.cc, J (J If 3 ^, ' 1 »'* 

Ifm, NtS dcapulto, Guerrero, We*, co July Jf SffA 

r-Om, Si/ CinJa/opa , <?/•' a oaS , Mexico /lu'luit /O f f7sj. 

COto.U/ rresrr l //o,Zo,ca.t*e a s , H^Kioo July (<f, /<?f£ 

ffm,. W fre^sm/Zo.Zacakcas, Mefco July f7. /<?*'*. 

/<»/*; Al Haapulco , Guerrero , Mexico Julu f >~ 1 1 f *~ 

3 ml flE~ Gomez, tar, as lamai'I'pas.MeKtto July 0L I 7 $ 3. 

ZOm.fltJ Oa.no.co, Oaxaco, Menco f\uausi l^/^^i- 

fS»...W fresn./lo, Za-cafecai , ricY.cc July its I f^ X 

Urni.N Fresn, l/o , Zacateca^ fi7e.nco Jululf iff* 



249 



Taken by 



Catalogued by rWcvi^ J&*<_^ ^S^^t_ 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



J. D«-n We.hsbr J. Dn.n We.bs%r J- JDcon k/e,J>ste.r June, /y /9^a. Grift /lco . M>, 1340 AogvsT '//, /^s~3 



„ 


" 




6^ .!<>, 


1153 


4cc.A/o. 


13 ^S~ 




,, 




'/ 


- 


- 




X/i& ^ 


I1SO 


*t >• '* 


UM 


„ ' 


- 




it 












- 


- 




., 








u 


— 





,. 


„ 




l< U 


•I 


f 



Francis P- Fi/i'ce, 
</. ~2) an UZ&'bs fei 



it v 



ffobe.rt T Orr 
J. \D a n We Lj/e 



TfoberT T Orr 
J. ~Z)an k/ebjhr 



June. 23, llS-Z-txpec/. " ■■ /3<7 2_ AugvsT I7 / 1153 

July I/, I9S-J- Erfed. /Ice .No. 13* f January Y, /fj'f 



" ll 


<• 


., 


" 't 







J '. 2>a„ ll/eb s {er 
J. Dan n/esbsler- 

£ rne.it 7? £ 'dcOards fr-nest r? Edwards 
1 A ?" Mr.inSfer- J.l ^a^JAJ^^ 



2UnJ«„J±j?^jULlL-E^^J^J^ArJ*- 



Number 



Org. No. 



NAME 



Sex. 
Age 



ilily 



D»te 






6141 

6 1-111 
6141 2 

6141 5 
I 1 1 G 
6141 

1 lis 
1 11" 

1421 

1 1 2 :j 

■ 

11431 

1433 

14. 



12 <*(, Oreope/eia olhihctes olbJactev O 
II Oi ri ralinaa no/ocn/ora ho/ocn/ora * 
II? J r 1 rahnoa. Canicu/am eOumirojTrum O 



12 2 7 

JDjJ . 

I 22* 






ZOmi k/5k/ Cmfa/ofa Chiapas t iVexxo Z/uqus t 7, /1<T* 
3 mi N£ Gomez Farias l 7amaulpai l t1erict) July 1 1 9 & 
> nti // ' tfcapu/co , Gu err <r>-o i Mexico 
J} 'mi W /eAuanlrpec , Oayaca, Me* 'Co 



July 3£ i l9l'A. 



duyu.*! /, /?^2. 



1396 Otui triciroPlis fnchoei <s 

11*1 

110 2. Ij^bo V ira, n imnus tun yens u 

11*3 (slauciaiunn on em a artoma, 

'I OO Gltucidium orailianunt nidqulau i 

/i Si, 

It 03 Cnordet/es Ocutipennii feyerisis 



, Zaca lie cat Me 



Laaunc Valderama^xaca <ecai 
fdmi W iresn,//o l Zaco lecai Ifet'Co 



^/^^/..ytt^/^/^i, /%*. .h./i f 3 iff*. 



July fr, ivs* 

July /3, /</*'* 
J u lu /f f Iff J. 

Jl,/v /y, iff* 



? 



7 mi ' S£ 7a\yco , (ruerrero, Mexico 
/6 mi. /V. Fresni//o ^acafecas t /lexic 



/37b /fu/oerianj /eucohi Jeucofis 

133$ /raoon via laceu,s oraccatus o 

/2 tl Cn/oroctiy/e antericana sep/esirnona/is f 

II 12- C en /u rus duriLrons auripronS 5- 

/lYO jj)enaroctopos Vi/losus /CasTu^s Cf 

/ 'f X jJendraCapes jea/aris ceni^op/iJus o 

119? fnlotoceasles auafama/eniis ne/sam cr 



July 2 3, I9»'J. 

July /f, f ?6'J 
* ad? laauna V aiderama^aca feca^ McYUo July I *+ , ( f *"•*■ 



20 mi UlSkl CmFa/apox-, Ch'apas l Mexico rfuoust 3, /<?i'3 

T^mi Sid Cnfa/opa-j Chiapas , M/eXico /)u<jusi A3, l?6~2. 

/£ /»; NiW /v-esJi/S/^Zacatecas^eXKO Ju/y / ? f /9i'j. 

Yi r>>/ Iv ■ rrest>,// Z*cateeas i Me/aco Ju/y /J, /?•*'. 

/{,»],: l\f. fre snil/o Zacafccai, /lexio Ju/u / f, /ft, 



'•A 



July 34,. J9S* 



6 /ni IX . nCaf u/eo, Oucrrei~o i ffexico 
121,9 Difftxsemui &r,f,ei cap i/lus luUoidcs ° ^° mi WSk/ Cinfa/opa^,Ct > ,df>&-i,i"lt«. /iu.tju.st F t /9^,'^L. 

//<?£> Xi-pher)iunChu& fUviciaiter P/a v ioaifer O iJBi. HI r/capulea. Guerrero, Wexico 



1197 



Ju/y - 



III X Aip/iarlryrtcJiui L lav toaster Sa/cuar/us + JmifiE Game-z. Fanas /amuulpas, He-Y Ju lu b f l9o2. 

/2H-S' iepj.doCa/apVrs affims aPpinls <? ^mlWSk/ C'nta/opa. , C/ii'a p*s, Me*, fiucfust ? I9S2- 



<?;, 



im 



/& 



;t_7/?i'A- 



135 

14J 

6 1 \ 



126* 

1 2 i,7 Dclerurus mexicanus rne.X(Canu-i O 

/Oj£ J (Xu ornis n tori cans n lancans o im. itin/.SE Itomore dcMos, Uurano-^ /7eXico •June 3-1, /9 S 2- 

II 7 6 Ha roC«p/mlui ruhmus meX'Canus ? im- //»i. N- Lerma Meru'eo t Mexico July 2o / 1^ S"K 

/ddJ- I yrannu-j voclPerans VociVerant £ 

Hi'/ " " ? 

/2*?9 I y r annus melancholic us cl/oronorus Cj 



')' 



/0#C r/u larcnus Cinrrascrs Cmerascens <J 



/2/d' Mu mre/iui nutfi 
/2iL _^_ 



rr 



*ct /n<?u 



/etlt 






I* it 

12 il 






f.vt/.A/f.r'I Sr/k'yurar.ac Pley/ca J une *5 '/ff*. 

id'at,: W.fresnif/o, Zaca/ecas, M e y, co Julu if / f *•* 

J-OmiSU/ C \„talopa, Chiapas, Me-f.co /Juaust 'O, {JfX 

J mi Si Sam rt/lo x!aeatecas , fl eyico June <3o f / ffa 

f/hl.W-AcJIan, 'Puelk, /lev-cc Julu 3o, /9*J. 

JP/hi Nk/'fe'huantipecQej'aea, Wex-ico Auyu.A /-?, I*?*'* 



HOY Hy/arenus tubertufcPtr (auircnct-i <? 
1170 C on topus Virens placens <? 

13V " " " % 






145 

I4G 
61447 

!4S 

6X4 



1211 LonToOU3 richardson,! SorJiJulus V Im 

139*- (_ on I Opus perlinay pertin ux. ? im 

13 1 2 E re/nop/,;/* alputr/j <.nryt*Uc~, a <? 

//S& ' " cf 

/09Z c? 



3n>i At Gomez Farias f lamaulipas t Mexico July Y, Ifd2- 

IGaii 'HN»F. frtsm/Zo, Xaca tecos , /Very. Ju/y /F t /?' z 

Laauna Va/a / era'>'a l Za.ca7keas,/ v /c)i. Ju /y f 7 f /'J^* 

t/»;. In/, /leal Ian , 9u«bU : Mexico J" Lu 30 , /f£L 

. /,acfu.na Va/derarxa ^aca'ecai Hey- J U lu /£ /f^X 

Julu IS / '3S2. 
Jul] f^.Cff* 
(,*; //k/SombrcrefeZacdtecas, /le-xlco June. £L, /fd'J 



250 



Catalogued by 73 e^M ~& . A" j ■ / 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



J. l->an Webster- J.T>an Ue-Lster- J.T)an W&lsTer Sept 2 /?Sj. EjCped. /jccMo. 1 3_4$ Japuieu ¥ J9Sf 

" " ,* ■• II ,, in ' 



E. 1. £c/uJa r~t/s 



/trnold M. idemberj ET 3 Ed uJarJi s 
J.JJan U/ehs7kr d.^Uan h/ebsfer 



Oct. 3 3, /?f J. 



"Sep+ti " ,/ffs. 



frnest f- tduJards Er/iesl /? -fdu)arjs 
Qhirleu W&tn oera 
J. T>an Webster J- IDar, Ue.J,st=r- 



£f/je3T /: J^tdu/ards £rr?es r /? Edwards 
J.dJan h/e&stik r d-d) an Ids bslhr- 



ft 


M 


*1 


(1 







A ] r/ie/d ' M ' H/e/r? here. Ernest?- ' Ffi tu> '•"-<* ^ 



J. Dan Webster- J1)on Webster 

5tiirbi* lifein hci^Q Er„z.si T 3 Sd^^ds 

jttphen l-Xusaell 

J, D«n Webster- J- Van Udst^ 



'Sept £, '?S2- 



Jept, f, /%& 

duty /(, '?** 
Sept $, '9£2 

OcL^_iii£^ 



Sept i LIS-* 



'* /<-/ /{ /frx 



January 5" l^fY 



Nib l« 






[ 4 5 J 

i i; 

U 
; 14 5 T 

;i46j 

I46G 



Or*. No 

/OfO 
Hi I 

/o9/ 
1/31 

ttS A 

(177 
/A/7 
/2IC 

/VO/ 



NAME 



So. 
Ag* 



Loctliiy 



Date 



? 



6 »Tt ffk/5on,j>rere1e ^acaiecos , Mericu 
Lacuna Va/aer-ama ,7acatecas , Me? 



.76 /^-? 






&^< A/k/ Sombrerefe. / Zacafecas l Mexico 
fre mopAfU ^Ipeifris cdaphorc, <? 3t tii '■ A £ '&udaa"5a.nLa,jio/e}i,$X.?. /W 



Ju ne 
Ju/y /S x Sffx 
Ju /<y /£ / ?•>"-» 
June/I^,, /7f* 
J u /y /<?, /fSX 



[remopJjl/4 alpeSfriS Cf'ryiolaema. O 2m,SESar,P1i«*elr1tl'na l e l (juanausti , (7e*ico 

j/eific/apnfry^ ruC.cel/n PulvpcnniS O /O^,,. 5Y! Oaxaca, Oa.)Caca i He/ctco 

f im. 

/6m/. A/. fresniflo, Zaea Treat f Mertct 



1097 

/37 ft 

JVtJ 

/oi¥ 



Hirundo rusfica eruH>ro<ralt'-a 
(Jaa''6Li/la Jle//er, a /a.o/enrala ° 
tar us afnerisla/us a/f/erntifus ° 

Tar u s sc/aler, acta lei- 1 O 

C? 

$ 



J U (y (?, /I*'*. 
Ju(y 3/ t USA 



haa>una Valc/eram*. Z"acaTecas _ A7i 



' at? uia 



ey 

pas, Ple^ico 
VO I a era ma, Zaea/eeas, Pie Xtco 



I 



Oan /irrrranao , /t7/TK> t* /, p t 

Laa una 



J U /y /£. 



-p 



Ju /y -?, /! 
Ju lu /?, /A 



/arus u/o/lwcber, u/ol/wcbe 



l¥/o 

/ ¥-00 

It OX 

/ot,r 

(393 



du 



PUv. 



r j 



I Sal %, ) 



paru* mm* m u& 



orn a C us & 

r in 
it /us " 



/9m, u C<"da<fZ7uranaa,uurar<oo, ltex/co 
h&ifuna V<2 faerasn^ ZactxtecAS , PPeffze 
/&/»,'■ n- rres nl//o l /aca~/ecas i Pfen/co 



Ams flep 



; 1 4 ? J 

-1473 



JUOn<* UJ. 5an hrrnanoio la 

/0/»;. U/5h/ fISo/fi, ~7?urar*ao , /Vexvc 

h"3t?ujia VaiJera/fia^acjilii.cas . lie 






6148') 

61 \ 
1ST 



r. 1 



/3 77 

/o*3 

/3tf 

/oif 
1 3 ft 

/*/9 
//7¥ 

J.Oi 

ins 

//?+ 

'lit 






r 



ft CO 



/Of /VU/.i/amiirereie Zac<xteca.s f1e*'c0 



Ot/la. Qaro /mens t s twn&r'tis a. 
J i /Ti T>u a /Ji*ea. c«< huahuac- 

Ctrth/a pamiliiwi's a/bact 

Lamoy/erhuntJius ruC.nucfta nunu/ii 



d*? at { L< 



Wc/e. 



2acafec^s- l rjeyico 



ffi'a 

June. X.3\~ /9fa 
July / 3 /9fA 
Ju/y//, (fr* 

July 3 lis** 

June *5, /73~a. 
Jul^lC s /f*'*- 

J„/ f fy /?<r* 

dun e -X/ l /fi'st. 
J a lu /£ /f^3 



d u . 



Jf /fi'X 



"*<zunn Y«lderan«q J- a ca 
O i"i /f"fi W. Ciuaaa^^DwanooiD uranotj r fje^. 

ad. lr a<j una Va/derama^acaJecas, PJe/KO J u /</ /p, tfy'*- 
T He Je. laCtttsta , Guerrero , *le.yico 



tat* 

1/2/ 
/'Zf 

/3 7f 
//JW 

tO 1C 

/o99 
/Hi- 
/if) 

/0¥i 

izcf 

1312 
137? 



Cantojlorhifncnus brunneicafi/lui aulfatus C? /£>nti *£■ Leon , Guanaa ut/o t^eYico 

<? 

ihryOfnoras pleurostictu* pkuroit'itu} &* !/»■ /Y. nca.pule.o i G-uerrero, Ptexcco 

/hruimtrui, pteurost'cTifS Oaxaxac. o {Oj*ji/y !<//*& uan tepee, Oa.; 

? ?miUf- dcaf/ar> t /ue£>/q. / fv (e.r[,co 

/riruoThorus rulifuj rniCTostictus cT /f/H, 'HE CiutlaJ del Maiic / 3a~L.i,tiT<>hsi : fief 

r i m /Sn?s £//£ Cm tiajijel flail.*. h**l"*i->Tt>ti>.' ifn 

/hryomanes Beu/iclti'i en nuvhilui o h-Qpuna Valderama, 2 acalecas t i*Je yico 

Th/yamanes benjtclti i mur'OJUL ° i"7 * > frhtN£.„iud'acl Smlu', 3 7<,Tosi\ 5 '.{.P. /Ve/c. 



Ju/u <?f, /?& 



J ll(u 3C i /fi'X. 

s f i* I9f* 



Ju (y 3o, I If J 
Jufy f, rff* 
July 9, /fS-3^ 
Ju/u If, /?& 
July /<? /fSX 



thru otane-s tKwicJi/'i arubtus o 6/?>,' 5k7 5**, fer nane/o, ta/Haii/./?as Pfev. July 3, /9f2 

Irda/ajufes bruMejoo/I/j brunne<c*l/<s c? ju*r 2-Oini.Nul.Oa.yCaca. Oajraea, Nettce /i ua UST /3 f /f-£l 

% 

/oYos/o/»a Oce//afa~r % ^/7/i'J/Cuei'na.'iiaca,More/oi i Me.fico J u lu ^ /. /?■}'/. 

lonosfoma Gurt/irosTre. duljum ? 2 mi Shi Sa/nlrerele 7acafeeas i Pfefic. 

luraui rflioratcnui propinQuus 



Ju»& /?, /?r*> 

Ju/u 16, ' f 3-x 



¥ hiO.au.oa Yalderama TLacaTecas rfeyice 

(-Gl/jaruJ oceidf/i/alii J-ulve-scenS £ a mi N. Quer-na. vaca Plarc/os, P7e/>ca 

Ola/la r»&y/cana a m a. b i le. +■ ha^an^ Valderama^ Za.ct~St.cas ; M*X dul^i l4>. /f^ 2 - 

folibplila Catrulea. Qir&enissuna, O 71 slu.(y f¥ f Iff 3 * 



• 



J u.ly 3 S, (IS* 



251 



Catalogued by $&**%. "3- /f&ssc/ 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



J . -LJain we-bs ten J. ZDan W&bsfe.r' J- -Dan We. biter 

OTephen J\u.ssel) Err7es47? EoluJards 
J. J^czn kJe-bsler* «/■ U^am U&bsfer- 



Julu//, /SS3 fjtfxeJ: /lac./)(o.l3V-* 



Sefh % (Ssx 






January if, 19^'Y 

* >l 



, f . 









>l 


" 


i \ 


'1 


li 


Oct-. S3, llfjL 



rnriest f~! L of uiards IT me si J^Cdu^arrJj- 



Se p -6 . g. /?J2 



Stefiti?* ff. J?" ss e/J 

•J. dJdrt U/<z.hs,ter J- J->an U/e.bsler- 

H rn o/J/V U/e.inbemj Ernest f? EdutarJs 

J. JJan It's, b f, Tar* J u am/a L/e*bsfer- 
11 J T>a r> Webster . 



J . ~D a.n U/cbsfczr \J. 2? an k/e.bsfer^ 

w 

Sh ir/f.L. U/e. m b e re. E-rn e.sb 'p, £d u Hl tJs- 



J.ZDtxn U/esPsfcr- aJ'jPan U^cbster 

flrna/j M Wemberc. Ernest r?f J tdarjjs- 
J.^an U/e-bsfcr- J.J)ai? U&bsfe.r- 

JFrnesZ J? Eolu)ard.s 

J . IPanli/e-bsfer J.^Dan Me Jb-s fer 

Ernvd' ? EJtssiarxLs. 

J. Dan W&bskr- 



/\riil<A M' U/emberrj Erne A F- EdvarJ* 



Ar » o/J/Y. (t/e, n berxj £ 7? ExL**a*L * 
J.Dan b/ebsftr J- jJan Ukksfer- 
SLifleu Ue.i<\ be--* trnest I Ed«Ja*<£? 






,% ph K,/9s^ 



'I 

II 

■l 



3&p£. $ /?&■ 

S~e pf-f,/?*a. 



Oef. 3 3 /?*'*. 



Sepf. % /?J-J. 



Ocb-JJ ^d 



Sep /, f, '?** 



Nunba 



Cr, Nc 



NAMI 



So. 
Age 



Locality 



Dale 



1 96 



llOt 
'3?A 
loTi 

nfo 



Vir-eo Ortieu* merits 
Vireo huT/bni Caro I in a r 



O ,'uf 2or*i S id- Jan trr/ta rido la/*aul--7>as Met. 
o L a j una Va/aerama ( Zacafecos, fleft co 

<? /Sou'- WSlJ £/ 5al/i , ~Uu rane., Mvxi eo 

? /j'm.-.hffll/ £/Sajfi, "D uranao, Men CO 

42/?}; hi. FrciriiHo f ?ac<deco.i f Me/act 



I3<rf 
/toy 

//Z3 

/30/ 
//Zo 



Vireo Solifariu^ p im Colts O haauna Va/derama, Zacaiecai Me/i < 



M,r, 



,/, 



eo oh vacecij 



\D ig/asa 



ilfiOG 



L/dvoV in id is <f <J /Hi'nL Qjomez rarias r /ct/nanlipa}f*/eX. 

<J lO/ni C/V£C/uaoa de//Yaizt OaiiLu,i /ifcsi, Mc*. 

6arJ>/'tu./a <? t/ri>./V- Caernayaca, More/os, /Ve/ico 

/Sm;/j/C'CiudaJ de/ flaite, $a*Lu<-> Pofen', /ttxica 












Gin 11 

1 5 1 3 

l r , l »; 

„ 6 1 5 J 
„ 6 1 5 1 H 
L9 

23 



'/¥? 

I of 9 

l¥o(, 

lfo7 

/of/ 

/oTi 

/a? J 

lott 

/2+3 

//US 

IH,J 

tiHJ 

/oS~o 

/ o S3 

/3S<t 

/2*/H 

/o7t 

t*t? 

/33S 

IHI7 



/arula pifiayltml ftian/orra. £L 

MtaCe. a ramtty Ta&n/a/US Gri-zon ac CV 

Denaroica petechia, sonoran*. X c/uaeJt <7 



'/" 



c5* 



hacuna va/derama^acalicas, ftef'tt 
I tni £).bain/l//~o , Yacalecas Mexico 
/£ tot. M fres riil/o, Zo> ca lecas , Me xv <-, 



Jsendro/ca. audaboni niar ifrons o* km, Dl£ £/ Sa/'b l ~~X)uranc?o, Mexico 



jjendr 



yraciae. 



Isendroico Cjraeiae decora 
(yeothlypu ir/chas Cnryseola 
Jj-CTena \/ircs>s dunco/lis 



Carde lima, rubri J- ronS 

\)eTopha</a picta picla 



? ■ 

% 

c? 

<? 

c? 
c? 

d" 



/i/7ji W Ciuaad Jyuri3noo, L/uraiaoMt* 



%Omih/Sk) Cmfalo0a i Cln<apas , tyevico 
/&hnNNlJ tresni //o r ZcLcalkcas, Me? ■ 



Hot 
//37 

G 1 I/6A 



I2-7C 
/277 

t*3f 

,137 

i/*i 

119/ 

/a/f 

I19S 



ftbi.S. bain rl l/o ^.acalecas lleyica 
d <aii. A/t.cl Jaffa t JJ ocran<jo / Wey/co 
jjaauna Valderama i 'Zacalcca.s i tfeyrco 
Oetobnaqa pic/a Guatemaiae. ? \m ZOmi Wsu/ CmTtlopa , Chiapas, Mex>ca 

My/ooorus toiniafui fniniaVua & /S'/n/.U/SlJ. {r I Sal/o ,/yurana q Wextco 

Myioborui fnmiatus intermcdius % lm i-0 >»;. U/SU/ ' Cm lb. /opt, Cn uzOa j ( Werico 
(jaS'ieu/ems ruP.Prons nu£/ron& C? 

Lassicu/us /nelan icterus % C/e de la Cueita 

J-cter us spufiu-s 3* /& mi N- fres rii/lo i ZocdfeC-a.-i i t7eyicu> 

J-Clerus. -purlaorurn c? f¥mi tffCiud&JI Sa»L*,,7 > otis; ^.L?- ft**ta> 

JLc/erus <?u/ans lamau.tpeni is ■r /uv ¥°lhi.S hi. /lalamorroi , /a/nau'ipa.^ Mexico 
JTurne/ta maaria au.ro pecforat, -s o* /O to. Sk/ Sombrerek^acafee&s /leyico 

haeuiia \'a I aero. nfa t 2a ca ilea s r f1eYia> 



rirans* V lav/a de%tr a 



<$ 20mi.b)SU/. Cinh-lopa , Chiapas^ Mexico 



J „lu 3 t /?5~A 
July /3 y /?fl 
June J% t9S* 
J ur >e ? 2 '95** 
Ju /y If 175-3. 
J U /y /7 l9SA 
July 5', / f fa- 
Jut tf % /f»'A 
July 3f, /9Sj~ 
Ju/cp ? t /9fJL , 
July /f, '9fa 
June ■?O l /9fZ 
Jufy/f, /tSi. 

June jy/ISal 
June 2 S /fSj 

: 

H~UQU.*{ f'/f&X 

"lulu /f, /ffJ. 



7 






June Za f I?f2 
June JS' /9-f* 

■ In / y /C f /9fj 

/4 uou.it 5, /?** 
June 2f, I9SJ. 
f?ufus+f,t?Sa. 
/4«<iusi f, I9&. 

July it, /?** 
July to, /9iTa 

July 3, Iff J 

■June J//, /?SX 
July (6 f iffA 
rluouj ?, I If J. 



4u»uil f , Iff*- 



riranfa PJava heoahca. O* i'm- LaOuno Va to 'eranta^a calicos f Hep. July 

- ••! " O ' •' I I 



13. /?fX. 



Juicy' /Y, 'If* 



Aufu'rl 2 1952- 



Ck/eresvinfus oplha/micu, poftcci.Lnjd' 2o mi UtSd.Ciota.lopa Chiapas , Mt.% 

" ? 

niclimondena carolmal'S Camcus d* lOm'i.Ai ' flaapu/co, Q uerrero l^cpca Ju /i/ <2 ^ l9 f * 

Gumaca C*trule<t eurnyncha d* /0 m, ■ 5f C > cxya.ca i Oa.ra.ca. l Mexico 

LuAnocompsa -partlliaa mdioohca o* im & ttf< ' N. /iccfulco, Qv-errero, MeKico 



Jut ^ *t,^ firz 



252 



Catalogued by JOer~T<x1B fesse^l 



Taken b y Skinned by Received From When Received By REMARKS 

1 

J.jJan h/e-bj'f-Cf J. X> ar , U/e.bste*> J. Van U) 'eljj/er Sepi:. ? /9SJ. E\feA ^co./l/o. / 3 -// Januar.u % 

4rnolJ A/. U/e.,oberc Er vest g EJu> a ~jLs 



/Jrna/J M U/e-mberc. Er nest 7? EJuia^Jis 
J. -Lsan Uiesbste>~ J.~J?an We-Lsfe. 



<J feaAen ff- /'"Ssel '/ Ei-nes-t P Edwards 
J.'jDa.n IaJ e-bsfe^ 

J \Darr hUebslei" 



jtepne" /7- iTusSe // Earnest T? Edu) ai~ds 

•i 

J.JJtZr) k/&J>JUkj^ o/ Dan k/e bsfcir- 



h 


II 


II 


" 


1* 


" 


ll 




11 '1 



/j mo fd A/- Wei nberg _^r a ^esL-H^EAjklAcJLi 
J. JJan We-bsfer- J. ^Dan UJehster- 



JErn<?s-k 'I 3 EJu>a.y~Jj Erne A r Edu/ ar-d* 



jfe-pher, /V, /TwJsf// 

J.X^a^j U/ei>sfer~ <J- ^Oan UJe-bstcr 



It 




II 


II 


II 


•1 




M 


» 




















<*■ 




a 



Oci-13, 'ff* 

3e.j,+. ? t Iff*. 



0* Na 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



61540 

1541 

I :> j n 

IT 

! r. 4 s 

/39l 



fasserin* /rci/*"cJ<er„ /tctU"' 1 *'— O* /0 tni l\l. flcapulco ,G«.errero , Me.? 

rasttvina led) la ncher, i erranc/ior £ /£>&, Mw leAuanlepec l C?ayaca l Me?. 

LarpaJacu* m«*icanus coccineu.* o" /Omi A/w Som orerete^acalecaLS, Mexico 



tiki 

>X 13 
/o3f 

/o3i 
//of 

/*//■$ Sporopnila mmufa 
//a 3 

/six 

"5 O in us pja/fria 



Otorofhi/a torfucola Srrarpei 



Vo/atmia I a carina sp/er,der,s 



parva 
SP/ 



r 



r 



\ltria 



6 1 :■ 

*) 1 r 

6 1 ' 
61." 

1 



6M 

6i. r i6n 



/06^ 
/ofO 

/**3 

i/xf 
//<?o 

J.V" 
//¥£ 

JP*I 

/OS*/ 
/!(.(, 

/3?9 
il 

i/fo 

'3%3 

l/3'6> 

/Iff 
//ft 



oyia.Curvirosh- a s 



Iricklanel i 



<? 

<? 
nlltoejii crunntirjucha brunnei-nucha + 
Hrremonops rupiviraaru-s maau/ayi + 
rlrrema/iaoi rufl'v treat** Sumielirotti * i 
fl'ot/o CruthroaJ,tt,*/m us tfnsaipite'ius 
tip I/O lu 



CY neae /a Cuesta , Guerrero , /ley/co 

O 3m, p/t. Gomez. 'dr/ aS/ ~7a/>rau /,pa i flex. 

<? 7a«7 2otn,Su) Cmta/apa, Chiapas, Mexico 
? U /n'/VViSfreshJ/o , 2aa> feces, Mertc* 

-h L,a<?una\/alaeron«<i i Zacaiecos l Mexico 

/S/»i h/Sld £/ 'Sal to , 1)uran0o r /1etico 



Due 
Ju L ff I ffx 

Auffuii /Z Iff A 
J Line // /ffa 

Ju ty y (S£k 
Ju/yff, /ffa 

Ju /y f, /1*3 
Auausi lo/fJ-O. 
Ju/y / f f /fS~X 
Ju h, 16, /?*'?■ 



"Hf 



usrus pa/bsmus X 



f*T 



ill .J* 



Oriturui Superci lies us 



20 rn, UJSkJ Cntalopa Cb t~a pas, Mexico 
/smi £A/FC, U dad Jtl AIa,\.e, JanLuu fates,, Met- 
/0 m i A/. // capu/co Guerrero , Mexico 
baauna Vo/aerama , 2.acafecaJ Mexico 
i*mi ftw Oom brerck, 2acafeca% , Mexico 
haouna Va laera mo,'Zc\catt\cas l Me%, 

L/ni./V- Lerma, /J&xico , Me xico 



//S7 
//s'3 
/o36 
/o3f 
. ZI3 



//i3 

/Zoo 

' ') 

H9Z 

/33f 






J.Vtj 

/}i' 

/J*£ 



<? 
% 

aSSercu.luS sanjistcnensis orunnescens o 

H mm s a ramus Zavannaru*, btmac—'aTuj o baa una Va ICierama^ a.e<x licas t rleXicti 

<? 
<? 

— — _!_<? _J1_ 

Qflonaes/es Qrammaeus ftrtaarus <? /0 n,, , /Vkl 'Sombrercte, Zaca'ccat, Mexico 

<J Zi'aiM J/OJ Sombrereli Zacatecas, Mexico 
nj/n-ophih rn^sfa.Ca.LjL c£_ 6 mi Ul '. ficaftan i ~7 :> uebla ) Mexic o 

fi irnophila bumera/is Aumera/is C? / r?],'$f /a. x Co , Guerrero , Mexico 

v Sm.3t.To.tea, Cruerrfro, Mexico 

ri i rtiophi/a fu2,cauJa. Qutrrerans/s cf /o mi ■/¥■ /4 Cap u/co, Guerrero, Mexico 

Zii/TtapJiJa ruJ?,'cau.a!a lauirenr. ii & 3/Hi- Ul. Ir/juaniepec Oa.Xaca 1 Mexico 

Cf 

Himophi/a 3um>cbrasii <? ^f>i',li/TeOu,isistlo. n , Oa^aco, Mexico 

flimepJii/a rufescens 0* 7-Cm, ItlSk) C ' mtalopa,C 'biajPas, Me%ic*> 



June 33, l°f* 

JuneS*, Iff a, 

Aucjusf- C f I?** 

Ju/u 9, lS£x 

Ju/ Y 2S, /9f* - 
Jultf f% /9S3 

June 3/, /If 3 
Ju /y I? Ifi'X 

Ju lu 2o s I9SX 



Julc\ IS; MS a 
J ulcj IG, /°0J> 






June If, /I** 
June If. /ffA 
Jufcf 30 /ffA 



Ju /y 33 f /9SA. 
Ju lu 37, /fSA 
Jultf 2S 19 fX 
A u a^sb I , (9 f* , 

fluau.it 12,/ffX 

4ua us I i t Mfx 



/OS~7 

JDh) 
/off 

Ifof 

H76 

/%/& 



ftiinopfiJo ruC,ceps Ormu/ans <f ^"iiWdiualo(Ll)uranoo l '~Durar'a Mer. June ■* *, 17^2 

'• '• " O it " 

fl i no phi 'a bolter,, better,, a* /i ml M Fresm l(o ,7acafece.s , Hefnuv JuL if, ' f S ■*■ 

<f 3m, SES A r,M<juel /IJbnde,iu«mmJ^Ja/U J u (y I"?, (IfX 

<? /On,. 5V Oa.xaco t Oa.faca, Mexico J ulu 31, (1$ * 



VW 



Catalogued by ~13e rfa *73 Jfesse) 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



J.SDan kfaiife.^ J Dan kJ&bsfer J.Dan kfeLster* 5epi- %, !?£k Efped. /?cc.Vo./3yV J a „ u a r-^ ? //SY 

6>ct 23/9SX 



%/*? £ r /??-* 



" '' 


., .. s 


PrnesT /■ Z~<du)andLs Ernest r? /roluJa.r*cl5 


'1 n ., .« 



J.jJa.n U/chsJer- J.ZDan USe/Uslcr 



j)hir\aiA Weinberc j Erne A 7! E duJands 



H, 



1 



J.Man IVebsfer J. JDan k/ebsfe. 



J. IPan-, U/e.b s fe 



/-irnoldl UJein hero 
J. U)an kJeb ^E* 



SC - K - 



"Stephen M. 7fu.sse.ll 
./. T ian UJe^Lslpr-L 



£Trsies i t? iTdaJarals 
d u am i la U/ahsfci~ 
J . J-)a n U/cUs fe i~ 
fr-nesi 1? EJulai-J.* 
■J. T)nn U fpsbrtrr- 



Stephen 11. Russell 
J . d/an We-bs Tcr- 



J -jPa.>-, Webs le r 



Ernest 7 £~dH/<trJi* 
J. \Pa.n UJ&bJier' 



J. Uan debater* 



J u a n //a Ue^bs /cr> 
frn est f? fJuxirAs 
J. Dan Webster 



Oct. 3. 3 , /?*'; 



'Sfpr % /9*'3L 



Oct* 3 /fi'J. 






Nwnba 



;-. •;. 



NAMI 



Sex. 
Age 



Lvalily 



Due 



//*7 

,o*7 



'off 

JD"J 

//x<. 



I 

6 1 : 
6 ! fi 

G 1 n 
i; i n 



/<?73 
/*?* 
/off 
U7f 

Ull 

>3<ro 

/OfO 

/of/ 
/of/ 
//3¥ 
//?/ 
//<f«X 
/6/ 
/j'7 



H, mo pn/la a aSS / n 7/ 
/?/»aJtiJpi2a til.neati arm 



Junco phaconottLj pnaeonotu.3 

Junco phaeono/us palliates 
Junto p naeonetus otUi4 '* 3 X pnoeonoTuS 
SfiielU pa sienna rn 



r eficana 



o 

+ 



? f 



I2e//a \jJorthem hrovJ"> 



6 1 6 

/n 

- 
- 
- 
- 
U - 
L2 - 



dp ii.* I la. afroou/am arroa u iar/s 
ne/ospjza ntetlodia pectoralis 

L ""Cus CyOneuS 1, nudsonius 

nanus l im i Co la Jim/cola 
lurelu$ yniQratbrius propmau «•* 
/ha/aropus J. u I Scarim 
Ccta pistes m lOratorius 

I KiiaUS go/'iTo rius 



o 

+ 

i 
% 

+ itn . 



Zfm.iYfCudaJSanL*.,, ?atf, SL PHtr.ce Ju ly /O, '9*2 
3»n5£ San nlfo , 2a.cate.cat , Alexico June 20. /f*~z 

fmis>-£ Sam /4/to, Zacalecas, /Vex 'to 

nimi /]/£CiuJaa'SanLu,t'P»ks/,S/..P l M e )t l co July '«> stf* 
ZOmiAV Oa.Xa.ca, Oajcaca, ft ex no /) uau.il /? /9f* 

/°/n,y CiuJad Duranaor^ >urc > n fo l flef. dune**, /9o'a. 
Laouno Va/dtrarria l 2a.ca/ccas i 'Veyic i ) Julu /3, /ffJl 
/6r*i. A/v Sambrere/e ,Zaca feces, Mexico June /t / /?S~2 
haauno Va/dera/na l Zacaiecas i levied July O f 19 f A 

July /<£ I 9*1 
f.fm.Nkl f)emhr e refe,7aca~te~co.i i M«x,co June/9 19 f* 

June ?/, /9&* 
June f% /9f*- 
Ju/y /J, 19 fa 



Ym'.N.Lt 



/lent 



i Acos de Moreno, Ja/tsco i /let it 
/nir M Iterma Meried Mexico 



J u /if 2-0, l9>~* 



o 

+■ 

? 



lennessecCove, MarinCo , Oaf iimia ^December £, I9i'3 
Q olden (rate^nk, < San Fn9*dtst,CaL Ochber /f / 9*5 

6m'-\*/ Yorkv.l/e ,tfe»JoC>"0 0* .Qalform'a. Decen her 2d, l9>'3 
Near j?oo t San rfancisco , Uall-omic\ duly ^', 1953 

Canada l%7$' 

Eastern A/orf/i /S meri c a 

Saw, Fiji J^s lands September 2 3 1 9 if 



Lon*roa5i4 tari/menns caro/i/yansn 

ife/anerpej lorm-eomrus bamji 

C dio TroPnorus semipalrnttui inorntm 

L roce Hii'^ a)La 



lk.no Ur>as-D a m l Uf-~„6l.. v S<*tel*roCo,eJ- r k '9?Y 

? %)OCorrol. > Ke.vi/la<j,acJ'Stlr J Htynco /Vov'em Aer S0 f /ji> 3 

_2 : : 



Ifio 

-- 

S 76 

no 

<n 



/inthuj spinole^ "p«ciK.cu.s 
JJendraaa-bM -(-nl.aiooiuj Sierrae 






J? 



April l<°, /?3 6 



^<v»c/'co?a. Co. pro. hi 






13 Stmnornir rhampti»jtinus 
5^ -■corhomphm pPo«inw4 

IjI *M osc.^ M 

H5 --r.J 



? in, June At, /9f.° 

2 ad. f\/r. Th/m TeaUi, Placer Co., Cal-f. OMtr XI, tl* S 

i '£t1 1 Catkin * ^Jtf JicuUtrq't A*;*rf, *'ttJ>i'et<. S~. ^-u-e/ *+> /1 5 9 

*J: C , affirn.m. ' 

% ilU'. 
t 



254 



Catalogued by *3erta 13 JCe-Sie/ ,. J"„ f£? y J/„ c SchJ»tv*U 



Taken by 



Skinned by 



Received From When Received By 



REMARKS 



J. ~D<X s? tieLsier- J. Van WeyAsfer- J.VankJeJaster- ^ept^JISJ.Byped /Icc.A/o. )3*V J an U anu 8 f /<ts'V 



■frn est P £~Ju/anJ.* 
t/. LJan kJe/los fet- 



0c+.2 3/<?Sa. 



a>h//~ leu \j\fe tnber-c Ern « s t 7? EduOa -~als 
J. ^Dctn k/e<losfer J. Dan k/e-bster- 



$eph $, /fSs. 



/-JrnolJ JV- Ufemberz. tZ rrJes i /? fdmar-Js 



W*.litir+Orr; Condor. ft -(3> : IJV-/60 



M 


■u 


■i i* it 

1 ' 


- 


« 


,» «, ■» - 


a «■ 


•» 


i« 


„ 


It •• „ i. „ 



J. Uf- /"W / w ■ I 



•*/. I- Qrreen 



/Jo benf OcnosniQ 



Lr<?p b en (?) 



nobent 'Schoeita 
Henru Trost 



D e c#»U-///?J> G,jLf- /QgcA/o. tefej January >>'/?*■? 

O<joben J% /to " dcc./Yo. /¥/-V 

~Dr.r* n th~l'>t 9Si - /Qr. c . A/". /*** Q A ccn 3*, '1S<t 

J uL *%/<?& " Ace. A/o- '3fi fl F rJ A, /9i'* 
St.pt. I, /?*'? flee.. No. iHo<i 

5ept !,/?& 

Och i%J<t& 



"£>■ l\- L e W is 

GZDalloLs Hanna \5er~ta "B.jTess-e/ 



G" Dallas Honhn 



Sept. f,.tf£l 
Oct. )% IK 3 " 



S e p f. 2 3 /<?j"H* 



Jc^e* Mopf.'-H: James M. pp. ff Ja« . Ha^;i* %r;(UU &Ql /WW Mo.. M, lW 



J". Scheneuali ., a « " ^r. 2o , WSJ 

„ .1 u » " • !i . s « a — 



_K s_ 



















Number Or*. No. NAME jJ£ Lo» 




Date 


P>tta brachyura t 


w « 1 Illnil^'l i*»r«,iWl 


■ 


d,< 


d in HSM 


IZI»» ■ Sordid* Cucullata <T 
2553 Orio'us Aantb»rnu* <f 4 














■ 


l|2 -jAnopica cyan«us Slut. 








" 




<3.4 J)«ndrcc.Ua va^abunda (7 ■ 
■ 30 JCmtfcMM ;ncai qaleafa ^ 
41 ?til#n»rhyoclwi violocrua <f 














1 rjiv , - ««v- 

il\ Parui catruleus suf. ■ 


* • 1 




' ' 


< -i - mojor e ? 






322 . .. t & l 












' 


H: ofr . nv.ni ^ SSL* 












fAU, bitta ca^an.i..n»vii «T 








■ - 






h) , . ?&• 














224 Trochalapteron hatofmn $ 








58 Porrja torhinu.5 erythreqcyi 0* {£7 






'^3 Garrulasc crni-ims'ii <? 














IIM- Myad. «,!■£<; elsakrtnoe <? 














62 Turdus boulboul <£ 
















67 8 










75 Chaimorrornis ItucocepnaLu 
f?3 Luscima. akahige. ^ 














82 ii komaclori t> 














IU ► suable SsZ?} 








■ ; 






'J II J 6a*icolo'id« ^ulitat-a $ 














1 <<. . ^ far*- 












25 - . /.mm. 












212 Mld-owd,., J,i«i-o'.dr4 ^ E3 1 ' 














il3 P/cnonot^t jocosus e? £17*' 














76 , aispar ?. 










87 Sylvia CommMni* $ 












- 


II 1 . . ."■ ? ? 










, 


f> 1 r ' 

73 Nitalva jundara cf -* m 








._ - 






?1 1 i ? 












. . 


US Madcap* n>rl ;$]'m. ,J £** 












ilfc gjmrriiin ti'Jnua £ ?*,? 












127 1 rrnBuchm poaodar-m ? iff' 














. : 


1 _*5 H«l.pr-a. mr/anapj j? ES^ 






>?i V j. 








- 






tO Mtl.rhr<pt,S iunorut 0* 














#tf 












116 bronyun cvan.t.', 4? 












.2t 2ostcropj halmar-rfna 1' 




. 












*- ■ - ■■ — — 









255 



Taken by 



Skinned by 



Catalogued by J. Sck OM «^*W 



Received From When Received By 



REMARKS 



X. Schoi-uwaU 



Alex Isenbtr, 



3 



Od-. il, I^SH & 'ft A«'n.:lH4<} P«br. 2o, l<?57 



Robert t Orr 
1 Sctnen eyjald 



» '1 « " ■...,..„• .... 




8 B. Kessel 


J. SslioviewaU , .... «... ., .. 


5. B. KeSSel ., ..,,... „ 


J. Stdoneu/a lot . „ „ „ i. . , ^ .. 


6. B . k«sse/ i ,. ., ., ,, „ 




J. SdiontWcU „ - .. ., * ., . 




B. B . tossei , . „ ,, v 


J. SthontuaU , . „ . 














|| „ ., » . ■> H „ * \l « ■' ■■ •! 






. , . , . . 


„ 1 1 U .. '1 N >l *> " M If 


4 u >• * " • " 


. g ., * >. •! II 1/ " 


6 fi. krs6el - - - - — •- * 




J- 5 choneua^ '. * « • ■• *' 




., -.,«•■!, . „ ., 




, ., .. .. . 




., „ . HarA C I1S7 


-- 





&. B. Vessel « ... - M^c), 7, n$7 


. 


J- SshorKuoU ... ... . , . . 


, . •' . . . . 




... ... .... .... 


. . - . . i . » • 


..... .. s . , •• 

., ..... . L _« • a 1 



Nunfaa 



-t- 



611 

(it i 

6ll 



Ori«. No. • NAME 

IS I Ickerjt pustulous 

2 1 <+ ChlofophCma occipitalis 

71 Cofnpiocoma. SOmptuoto. 

I it Ca'ojpijo. Joitufta 

l*iZ6 Anas Jiuk Jn\^ 



A* 



Locality 



Dote 



o iVT^ Ca^tivcin ^ ?sc4<rq's *vi«rg,Uo«iii<lt | Sann«tco £., (#lif*'nn died in I *^S 4" 



6 • 

? an 1. 



GJ! 

P8J 
611 
61 < 

81; 

61G 
6168 7 

614 

GK 

61G 
61 ( 

&JJ 

f» li- 
cit 

6 i (• 9 ; 

611 

GK 



1317 
1313 



<? ad On Yon& £sce{><d°,Zaarflcas , HeXiCo Utoo^JZiA^il^l <isi- 

Pleaaoil'i f&lcintUvS TnCxJctunA (f inwjjfnv' S,l«o,una faidcr*m».,Zaa>.ttcas , Mexico /i'/y IS , /<?i"V 



■A 

a*. 



COlinuS V-ruiruatu>< -jrAysom 6 »d. iorr.i.S. l/i'llanvtv* ^a.ca.Ucas tftxico ,, JUS, •• 
• >. ' ? aj. 1G> rr,. S. tf/llanuti/*. , ZLacatecas .Mexico „ 27 n 

. ? <xol. 9 W. N. CfUHan, Jalisco, MiXico ,(. ^ e t , frj // /ff „ 



A?55 

/3V3 

J135 
/3'* 
1331 

/J 72 
IJ70 

.137 

/35S 
1321 
111? 



CaWptpla. 5Quamar£>. bQUO.mo.l-o~ <? cud. 
Cyrfr>ny->c imonre.zvrn*<- Tncarnsi $■ a~d. 
Colombo, fascial* Sascicxla. cf ad. 

Colum Li q a l]'i no. passcrma. ?atiesc(ns ? ad 
Otus trichopsis trichops'is d ad- 
it u „ c> ad. 
Bubo virqlm«i\us mayensi* ad. 
Phetlae noptihs nultalhi centralis J* mm 

Caprimuhus wctftrus c\nzcnat 0* ad- 
S e,)cXSp>r\orvS f laid Lin US pl&kftiro/bO* ad 



lomi Sy Jombre.re.lt , "Z, O-Ga. It c*& ilcXiu ]i 2 

IJmi.kJ '. Milbillas, |fm LFrexillc l Z*'*/"*flfrJ"" U 10 

<? mi. U- Milpi'Has /Sloofr.J ilacaJicaS, Hex ico June Z7 
lOmLS-JvchipiltX (42oo/l.y,Zacatrcos l Mexico July it 
iacpina Valdtrc\mc\.7.ac,attc.os l MexJco (iooofj J unt Zl 

i. (Sooty-; ■> 24 
16 mi.Mk'.FrcsnUlo, JLacoticas, Mexico ((,7ocfr) July 16 

Omi.U.HijpilUs ,Z,acarec as, Mexico ^SMoofh.) u IZ 

' " •, (Uoojt) u 10 

\omi.NU.Sor-brereti , Zjacaifcas^ciico&oty, Tune. I*) 



Momotus mexicanui vanrossemi o ad. 

Melanerpes Cormicivorus formiciftnsU «J- 

blndrOcopos arizonae jrahrtvhs <T ad 

i/ ■/ ii % ad. 

■ a a— .? asL 



6l 700 135^ „ _i.._ ..|3? Lmjn 

1336 u<pio/ocoJaf>fe5 HeucoQasttr O ai.a. 

13 57 .. .. ,. ? inv* 

1338 .. ,, $ bm«, 

/30 5 Myiarchus cinergsctns cinerascens c f al. 



b\ J 

617 



IHOO 
iV2o 
Utfo 



Contopjs v/irer>5 placetit 

• perhnax otrtmax. 

Empidom** tfitficihs batoJi 



f ad. 
f a J. 

t ad 
cf aJ. 

8 ad 



lomi 6. Juchi pi \t,,Z a codices,, Mexico (Hlodfr.) July 2k 

•imi.W. MWb'iHas, ZacattcohfitxiLo (8ooo{t.) June 26 

Fmi'.S.Chakhuites ,Zate.tecoi l MeXico(8voo f+.) July i 

Laavna Valdtrama. ,Zaco.lFcai fieldcc (800 ofr) JOnc 22. 

4mi WH.rtcescobtctCjZocaticas.Helico ( 7& ' " /*•/ Jl/ W 2 " 

c \<m.U.Milp\\\aS,Zaio.l7ce.s, Mexico (&. loc}}-) June Xfe 

2 mi. S. Cnahhfiies, %o<.o.\elo.i ^txuo Snoo^-)Jv\y 3 

<1m;.U. Nilplllos, ^acoificas.rlexito ^ loo fK) June 24 



617 
6 1 7 1 1 
61712 

Gi ; 



V. 1 N Cclctitn Jat.ic'o , HlX.ICO (jo 'ot> {r\ J^\\l iT 

ZmLNW. rfombre it Dies , Dvranao, Mexico (£oooUJ u It 

ilmi.Uhtnk Iscobido ,ZiOtatfcos l Mexico (lloo fh) u 2.0 

^ctaW Milpjhs ibfm.h/frtsm'l/o, Zaca/ec*S,rfrx/n/ft^ % 10 

°->'U frlpillts; il rii. WL .*__, ZutJi<os,rit* /Soi$ lone 5/5 



(37i< 
y3fl3 

'331 



ii LuluifronS rvlicunduj 

Mitrepnancs phaeoctra/j tenuirojtns 



^ ad- btuHt^Uovnt. VaUera.m0. / ZatatiCa$ l MtKiCe(S'llcofcJS\>\<) °i 

O Imm 12 miM.Mf'illas^S-.krrun'illqXacalie^rict./ftiOilt) .; II 

? iU. «/aaivia Va\dtrama. x l^cAbrc<\s x Hexice(Bhijrj^\!ni. 21 

<T a<^ 9miW.Milb'ila);ll-J.Vfr*'i-«iU<-li-i,h'<~"* (ilofr.) Jule. 57 

+ a rf. w « 2 2 i^ ii " 2_ 



i'lG 



1310 Sayornis nigricans nigricans 
HOI Petrcchchdon.f^ira pcflida 
•3SM Co^viys cryptoltucvs 



imm. 



i ~4. 

9 ad. 
+ imtn. 
fa*. 



I m.S.^Jainalte, 7Ze.co.li a\i, Mex.iCt> (LS~bo Ir.J J n I 1 ) || 

&mi. S- cf. ViHanattrQ. , Zaca>icns,MtxiCc,(£>l<>c fi) Ju /y Z5 '• 

lomi.N U.Jcmorerek , Zac<dectiS,liiXico tlltcll) ■' Zi " 

" SU. » .. >• <0Z»\t) u Q ii 

'0w^. nV.StmbrLfcIi. > Xafaka&,H(llKft £78»i\lr.) J ^1 H 



Taken by 



T. Pah Wt bctrr 



256 



Catalogued by J .Schom^U 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



J.ithoncuAM 
B. B . Kesse I 

!>• Scll»»l«M»U 

7 . D <Hh Ur.isfer 



Akx Iscnbcra 



J. Da n W ebster 



OchM.IVH &ifr /)«'»■ Itfl 



M«rcU 7. IT57 



.Aut j . lo , lte<f fy rt/.tn, fo e'*. N° . W fT/r frbr J , /?<Tf, 



J". PlKn Wibster 



J. Dan U/'e-bsler 



J.j?~in h/e.bsj£. 



huc>. /o,/tSy £t/>cJ,fi sn . 6&sJ^MUM£s 



T-eor. t, l^SIc 



It 


u 


Jl 


>( 


It 

ll 


i, 




























ll 


ll 


t 






li 


ii 














II 






i\ 








1/ 




w 












u 


H 
H 

•J 


» 


« 


'1 


'I 


•i 




i/ 




■it 






1 


h 


4 

1 






it 
M 


4 


1 
1 


•1 










•1 


1) 


'J 


ll 


n 


1 


'1 


'i 




„ 


n 





















■| 


U 


































1 






■ 




'1 




if 














ll 


\l 


II 










1 






li 


ll 
































ll 












•1 








b 






'1 


'I 




i, 


N 


u 


•1 






it 




It 






■ 1 






If 


































' 









R. H. SretJer 
J. p. Webster 



ii ii 

■i i, 



II .1 
l| •! 
M 'I 
• I il 
_u y_ 



JU 



'I II 
II 'I 
'I II 



RH . SrtvJer 
i . D. Webster 



ii ., 
ii >i 



<i » 

ii ii 

■i n 

i) i/ 



Ji ii_ 













H U- J| 






If 1/ ll 






U ,| 















n « " 









II 



.1 'I H 

■I ■, i, 

l| 1 ,i 

_u 2. u* 



„ 






it 




II 


\i 








ii 


>i 




II 


























■I 


-11 


— . — L 


it 


» 


a — 


•1 


ii 



•I II ll 

I II ll 

'/ -i V 

II II 11 

_J II 'I 



Number 

Bfl 

i 

6 1 . 



Cr, Nc 

l3bo 

|4 i? 
IH2.? 



NAME 



A* 



Locality 



PiO.Unb.iri; 5 PlinlmuS wins 
Sittfl Can>Iiritn5ii ombroSa. 



Date 



6 J 3 
01 i 

61 ; 

(if , 



l M3 » fvamaca. ctihuoKuae 



*m.~ |£)ni> ■ $W SorrbrLrtU. l Zai.&\uo l i l Hcx-i(.oi < 7Z< 

& ad V-ini W-rlhuh cf l-siebedc^acattcns t Hcxhc { ISaify 

£ aa l. ii | ' i, '' 

immtmiU/. ■ ii •■ i, „ (tooth.) 



Jo 

II 



HS-ii 



^Ulrom«.Z«'Al""A4,_^iX.M Itlo^) „ °l 



1376 

Hit 

1388 



O ii~im l^rai V. N|l|>ilUs,iin..>lfr«nillo|5.u,l(i ti . | tYai<«fiJ l /t5f*- ) ,1 

Cirhhia £am>Wans allxsctns 9 ad. „ » » ii 

Campy lo'hync bus lrvnneicAf>illvs 6utt»tin$ ad. 1 m\.Hf.,(iir!Ctna l Pvra<iacit1ex.ico Hfottfr) 

Cathtrpes rncXiCanas rncxicanvs % imm- l3mi.W. H' ljiilti* -.ti'ni W.Fi*«*»i'lc,Zo<.olTco.i,r/ijc!Cc (iltof^) 

!6 hrunnricolht. cahooni (V ad. luD/Lif \wn «f Monk EscpbcdO|Za£«l>mft| Mtxitn/Stt 



',-v 



yloJytci 



; iv.,f 



10 

13 
3o 

It 



6 1 
617 



611 
61*3 
611 



1377 
IHNO 
/33c 
II HS 
I32J 



Twdvs miarabrius propmqvvi o 



(337 

/3U 

|38if 

1386 



6174(1 

,11 

6 1 7 4 .'3 



Myackstes townsmdi callophonuS 
C&tharui aurantiirostrts cu.nopen.nts 
RiHytSayia. f> in i tola 



imm. lim.lJ.N;ibillllS; Zaiatccai , Mexico 

c\d. lom,$.Jvchi pill* facafcas^ezice (H2i i 

ad. Laavna Valcjirama^acOiheasfliXiCc (71 fk) Jvtlt 

ad. i/m'.W.^"l/'i//fls, ZacaTecas / Mexico (Jtoofi-J u 

Q d. lacjuna. J/alcjeramo. ^aoafeeuxi, ^cxnc Jlcofl) h 

ad. 1m. W. M;lpilU5|Xfl'A'<ffl4, Mt-tw [Shofi) ii 

cxd. laaona 1/aUeremo, Tjicabcas , Mexico (SZeofl) July 

ad. l3m;.W.Nilj>'ilUs,£»c*teas . W«ii<> C^iL»|U " 

rtd. 7m;.U.e(k^ntlH°nHE.sa>l>tclo l Zoto.tkas l Nezico(tfceef)') tl 

A^_ . Ou W. Mil fil ial, Ziu»hc»t.Hi*;c* dt'ofr) , u 



10 

Zb 



u 

7 

n 

ii 



;313 

/4/3 

)l»/4 

JUL. 



Si alia 6 la lis fvfva 



mexicctna. amaoile. 



¥ 



ad . 15c N. ■■ ii ii // it 

C\d. ;lm,'.E.t1oi\!t tscehtJc,Zacali"\S,t\uico loOOjf.) ,i 

C\d. i » a 

act. k " a h it " '' ii 

gd. j aauna Valaer ama. . 2aca/tcas l Me"ico ' 79otfl) l Jl)ne. 



" 



19 



v 



017-16 

n 1 7 1 s 

C17>M 



i3W 
/J"* 2. 
/356 
'326 
244 



Ptiloqonys dneret/s otojvscus 

ii ii ii 

I'Vco hvcioni texrehnae. 

i beliii m ec j ius 



? 
I 

a 1 
s 



«4. 



ad. 9 mi. W. Milftllai,Z*i*lfc*i ,Hcxico fyhcb) a 
ad. Smi. 5. ChalckihjiteiZac&lecAS, Mexico fS5it!.l] July 
ac ^aauna \/al°.efamtx. l Zc\cc\lecc\s i r1ex-ico , ?!ceflj Ju ne. 
ad. by Rio Fitrido, letmi-NMU-'llresiii'llo^ttlectsffaiK (iSfejl) u 



n 

3 
13 

JL1 



611 

Pi"*"** 1 



i3HI 'i Jo/ifflrii/s binicdvs o 

I3H1 Lames ludcv/Ctanus niexicanus £ 

'3J5 \errni\fora. SuOtrcihosa. falliaha e? 

\lf] „ " ., cf 

I3$Z Pt vcedramt/3 taeni'ntvs arijonae. & 



ad. 4m,.k/.rfi'/t>;ilaf , Zaiaticas,tfrx/ce 'Sletfu n 
ad- !>f tlcri'r-J*! /(m. /1/fH 'tf frtsnillo , Zacati'oi, 'iatiu/'iiufhj « 
ad.Qto.MHJpllns, Z a ca. /f Cos ,Ntxi'co (Site ft), / 
*?». limi.W-to;!p,llas, Zn'&'./tAS , Vencc fytcfr Jolif 
n d. , » . 2 'J. t '1 



17 

H 

12* 

ii 



137/ 
I3<7 

ii*. 



611 



bcoth]yjt]A-Lac!i*s diryseola. 



1311 

I31H 
142^ 

1353 



Cardt))m». robn-'rons 
Myioborvs miniatvs minialui 



Tgagavivs tenuis assimMis 



c9 
cf 



$ 



ad. Laqvna. l/a!Jtrama.,ZACalic*S,fftJC<cc (71 it ft) June 
ad. a ii n a 'Sit t ft.) a 

I „ a 'i (SS.oi\k) Jl/y 



ao, 



) icMtndcoJaiLL}nrLalbJZ*&L<i<ii-jlt£l(t iSOlftj Tmc 
c\ d . )>n «u Ft.n'4' , ll mi. H VW. of Frtsniltt , TauJi'urtt M».(*tH.fk) " 
imm. 1m! '*1. /liHjHis ZacJ/em , Mexico (S°c,'t.) II 

CXd. Imi Ac\ f»< .} Htntcdiuhtjo , ZacaficAsrfexiCo fl/ictrl.J Mu 
ad- Im.UMeiHas. &ca.1cCLS,ttexicc (*l»fl-) Ivni 

&d _5mi .•'/. 5«*icni^ Rtm.9.a.Ze.ejihiias,!{itic<> C--' 4 . 



1H 

8 
ii 



V 
2c 
18 



II 


I) 


II 


« 


II 


II 


II II 




II 




II 


1 '1 






K 


1 



257 



Catalogued by J.S<:ko„ w „l^_ 



'I II II 

1/ If II 



Jl L 



ii- 





Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 




By 


— 


REMARKS 




£JU 


We i> s fe r 


J. Pan 


Webster 


,T. 


Pan 


We d s |?p 


M° r 


\0 , l<*S4 
II (/ 


tyj 


eii ''on 


Ac^'h . N"rt<T8 


&hr. 7, 




K ll 


ii 
ii 


M 1' 


■J 




n li 


11 /I 

II II 


If 


ll 


/i 


" 


/i 


M // 




1- " 




// 


ll » 


ii 


" 






ij 




II 1 1 




I 1 


II '' 






l( ll !■ 


,1 1' 






if 


ii 


i, ii 




11 






ii 




ii i 


ii 


ll /I 
II II 


■J 




i/ 


■1 


'i 


■I i| 








M " 


w 


ii i 


ii 


IJ 


if 


ii 


Ii 


l| 


'1 


» 


1 



ii 


ij 






i/ 


ll 


/i 


'I 


ii 





i| 




ii 


U 


ii 


ii 


'' 


a 











II 














Ij 


ll 'I «' 





» 


i| 




Ii 




>i 




ii 


ii 


ii 


II 


H 


i| 


ii 


If 


u 



8 

\i 



'i 



■I ■/ 

ii 'i 

ii " 

i 'i 

_U g_ 



I, " 

i, " 

1/ II 



H ll 

J! U- 



ii 
i| 
I] 
u_ 

II 



-M U- 



■I 

\\ 

II 

ll 

_ll_ 



ll ll 



'I 'i 

" ,i 

U ii 

II 'I 



■ 



-H-li- 



ii 



ii 
ii 



n ii 



il 

i| 

H 

Ii 
ii 



n . ii 
d ii 

U Ii 

_J! It. 



ll II 

II II 

II II 

ll II 

-M "- 



■i 'I 

1/ " 

II 1/ 

-3 If- 



Number 

6 J J 



Orit-No." 

I"bi3 
l3o4 
1410 
I3M 



NAMI 



61 i 
6 J 7 



6 1 ; 

6li 



LM. 



Molothros aier OMCirrUA 
Tcfervs SPl/ft'l/d 



8 

6 

banjorvm o 

Waa tori Cgsh»nfo fyt t 



?"*; Locality Date 

ad. ftcflendc,l£mi.NNU'-lrMnillci,Zacattta4, Mexico June 2<? , 

ad./?.oWay>i, ISmi.iVI.Urdc ,t\iranac ^HtMo .Hl^. < I?, 

ad. 'Jm. N S»«cl>«5 Rom»n,toiA^(fl> ,Mixh.p -Sioofi. July [i , 
an. Laaurifl. Valdcram* Caco*£t«ij Mexico -?o»of». June 2H . 

"' ColoHan, Jql i i co . Kff jco - I (<*?/♦. Ju ly I 7, 



i43fa 
/1.4 



StwrneDa magna aurofrclrcrali's £ 
Pi ran g^ |Jom hepahcA £_ 



ad.lonii.S.Judiipila, Zacalccai.ttaci'ca -kZoc^. < 

a« ti i ■ tl -KM 

cuJ.. 12ml W.fTfsnillo.ZacaltiosKftifo -7<»jft-. > 

ad. ^m;.«W.5ombr t rtte,Zacot««>6,lMfxico -76-tcft-.Ju« 

<xA. Laaunx Va\<lcramA,,ZsM.allcaf, .tfaitco -8oot>Ci il 



JgWE 



134^ 

\l\38 
I43^» 
1317 

J3B5 
1372 

I3M 

1370 



PasseriiA veraicoJor diclrtijae <£ 

Carf?od*cvs rnexjcani/5 coccinef* c? 

A II || 

{planum J icar mg 3 

SpWVS nolatuS jcrrerl 6' 

h psalfria psallrna o* 

Loll O. evn/irostra skriMandi S 



ad (3mi.li/. Milfcillas Zacafccaa tfciKc .^•.ff.JwIy 

ijd.K""' 5- Judiipila .Zata.ti.tas , rfaico i^cojr. •• 
aJ. (,mi.N. Villani/toa. , Zac»/-fc«5, Mfxicc - 7.2c: >- 
acL Laai/na l/alckrama. 7.aca.ticas,HcxiCo -TJk-i Jim*. 
oo-.9m. fiL Suncht^foiman ,ZacfliAca,s, Htxi'cg_^S>po^-. Jl>l\j. 



<? 



ad.l3m\.W.Mi'lpilW,?«^KfV<>s, Mrierco _ flifooj*-. •' 

ad. Laciona Valdci-artvijZiOcatecas.Htxico . $2o»J ■ 

ad. ii ,, „ i. . ii „ 

ft-d. u „ „ M _ ii ii 

A^ II 1 (I -'I' K 



1315 

1430 

t44U 

AM [4 5^ 



Pipllo £ ru thro thaW J <^risc'ipyQii>s ? 



poK>5inoS 
II 



<? 



-2. 



ad. ii ii .. » _ ?iooJv. June 

ad. <i n ii /i _ tfwfr. Julij 

ad 8n»WS.W r-uejucar j Jaluco.rteciCo /.Z »<[<-. " 

ad. » k k '■ - » " 



7 Driturvs 5i/r<.rciliosy5 ? 

IHI5 t^rnrnodira.miS 5&\jann&rvrr\ bimacvlatvs 6* 
1 4*1 .i „ ,i o* 

I42<1 i, „ „ $ 

l3o7 Chondtstti qra.tnmcic.us (Jlrlo&irus & 



I u 



ad. ^mi.W.Milb'JIaS, Z/Utahtos, Mexico _ ^loofi-. JiVie 

ad. 8mi.E.K«nf€ Zscobidc ^tucaticai^cxtco ,^5»ff. Jul^ 
aJ. 8mi.W.5.W. Huejucar, Jalisco, rtt*\cc ^72ffr. Jv\.y 
ad. • >/ " '■ 'i n 

a J lomiNMSombrcrek^ataticas Htx<fo f 77t»fr June 



H 

Jo, 



Z6, 

2.', 

IS 



// 

8 



n 

■ i 



2*, 



23. 



/^iTV 



ii 

■ I 



1 



i' 






617 
61< 



3o5 i. » „ ^ 

I42¥ Aimcfhila. rvfescens pallida. <? 

I31Z i botttn <f 

1111 - ii ? 

^KQ « u ^ 



ad. m H ii " a , ■' ii 
ad. 7 tm.W. Nonh LscobtJo , latches i , tiutico ■ IQocft. July 
oukAlcmi.UHHfrtin'ih^accJicas^exuo - CtuU.Jvnc. 
ai. ' n - ■< C5»«(+. June 

• > n n ii '1 - C6p°fr., ii 



2i, 
2fi 






'3*5 ■ 

I HOI, f 



e 



Of.SC, 



ad.27m..WMl/-Frfsni|lo ii 2acattft5 / f1e*ifo 
oJ.\(, mi. /M.frtuvlle, Zfracbfcas, fietiCO 
ad. ^uiJL Mktfa* , Jalisco Mexico 
ad- Bnii-USM. Hviii/Car, Jalisco,Ht*ic» 
ad. - 3/n,', tiu. Civ iadi "Zaedlttu , Hex ' 



iea 



. 7?0ojr Jul^ 
T2oef4-. * 

■ Ih ' k . 1 



7 

iS 

a 

28 



II 
* 

II 

11- 

II 

1 

II 

'I 



I, 1 






<3ir Sbifefta. pa.$Szri t~.x 7r,ix.ican x & 

-19 Wofikhin.l fro. 'I (7 

IHH6 a i n & 

/35<> ' * « ? 

1 36i ■ airoO.i'Jar/Sdi'ro^uJaris ^ 



ao. Lall/na 'J?.}dera/r)}. l Z>ac*lic 

2.O.. 9im tUSombr-er'tt ,Z,acak'as titxico - 

ad- 9 mi 'NU.Stmkrtrth ,Zac*htiiS,HfaiCo ■ 



ad. 'i * 

ad. /On.. SV. 






11 
11 






7 

~! lo: J- Ji//y 
7 Seek. a 

1 Jurtt 
72»«/>-. Jul* 



3) 

_Jt_ 



Taken by 



258 



Catalogued by J.ScUweUaloL . 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



J. Dan Webster J '■ J) an Webster J.Pan Webster Auo. Jo, 1^5^ Efpeellhon Acc'n :A/'W5B Febr. 8, 1956 



11 


II 


II 

II 








II 


„ 


II 


ll 


il 


II 


II 
II 


11 
'1 


M 






u 


If 


II 


II 















II 
II 
II 
II 



II 

II 

II 

II 



R. H . Brewer 
J. Dan. Webste-r 

ii 

n 
u 



R.H. Brewer 
J. Dan Webster 



ii 
« 
ii 
_u_ 
H 
i 
ii 

il 
JL- 
il 
II 
il 
II 



I 

n 
I 

t 

II 
II 

Ii 



II 


II 


II 


II 


II 


II 


II 


1, 


II 


„ 




1 


II 


« 






II 


1 



■■ 



61 i 

6 1 I 

6 1 8 

81 S 
6 1 ' 



or : 



61 1 

6 J 5 

• 

618 

r 1 



Or.' No 



NAME 



Locality 



Date 



Mo* 

I33Z 

IhSO 
,50i 

1 550 
tiSH 

<55 r 

1555 
1^72 

I5U 

1^03 

/V95 

15/8 

'6/7 

IH1H 

15U 

1513 

itt>8 

1500 

JVff 

MH 

1182 

If 61 

i'ilk 

lk]7 

/cm 
1603 

5 73 



SPljella atroqulans atreaulans ° ad timi HU. FresniHo ,iuco.tic*s,Minco July 

Cathtxriti aura teter \?r ^*9 t ""» l/aPJeromo. , Zac*/icas f Hxtco June 

Calh pepia. squamata. iCjuantaha. cf ad. Zim, 5. ////<»/«*>«. 6o*./>. , Zaculcus , Mexico Sept 

ColintiS virginiani/i graysom S ad . 2imi N. Moyahua i tacatecas , Mexico n 

* " ? ad nmt.N.Jalpa. . Zacatecas , Mexico 1 



(6 

&S 
7 
9 



Cyi'tonj/x inonfrcfvmtt mearnsi c? 

Fvhca. amtricana. america.no. ? 

Ei/ps da rqonta.no. ? 

Erolia bairdii ? 

Trintja. .lolila ria. Soli t trig t_ 

ForpUS CyanofyOiaS cyanopyoius t ad.Jrrti^, Sin/h Mario. del O-o^auarit", Mexico Oct ■ 

Otus an'o SOrtilequS ? ad 2imiJ^I. Moyanua , Zacalhus , Mexico . Sepk 



ad 8 m, d. >f n< If, Has (iomU frtiw Ik) 'ZxcaMtM Htx, tc ,. X7 

ad. 1 mi. S. Lnoi/na. VaUcrnnc.TLaco.hcaS, H/tcice „ Z.9 

ad. Fresnillo, Zacchcas, Hocico « 2,8 

ad. 1 mi- to *■ Milpi !las t Zaca/teas titx.,co ,' k 

mm. Imi.fW. Sombetreli , itocaticai , Mexno . f_ 



trichopsis [ri chops) S 



$ inn. " >/ '• * 

$ ad. fptiU.ofl-oWii of Monte Escottdofaiatfitt Mexico 

& ad- * * ' * • ' " " " 



10 

°l 
It 
II 



61 - 



IT2Z 
1508 

J5l<, 
1518 
1581 






P^icr a. Orient whitneyi $ t\oi. 7\mi N. /Voutlw*, i 2a<*l«aj , H'*'** 

H-jctidromoS txlbitolhs mehoni $ 0.4. Hal pica, ,£. of Villa. Union , S inafoa titLito Oct. 

CabPirrtolauS l/OClfer^s SrizonaeO ad ■ } mi U. of foain ./ Monte £scobedoZacalecaS,fhr . Seph. 

Stftptoprocnt iemicollaris $■ ad. 2~- a»««C Sanhx Lucia. / Sina7oa y r/eJcic*> Oct. 

C\jp5eloicleS ni4<r coston'tenS' 6 ? ^oL'X.i'ini.fi'. M<>y*h<' a -.%»c*tecai t Mex«° 

11 " ,/ G4. iinu-, ' " " " 

ii t n % aJ. 1, ' « ■• " 

MomrlfS mex/canus uanrcssem $ a*}. „ „ ., 

Ama.fi ha berulhna viola. i? ad. t5 road-milts UTepic , /Vayerit ( HeAiico 

t violiceps conjuncta. & ng\ k ml s.*[ Jalba ^acaJfats i Mexico 

Melaner t>ts hypopoliui miLr'ivtntir $ imo>. < • « // ', 

Denclrocopos scalans Sinaloee,sis% a A- 2 mi W- >{ ffynej Jalisco ^ayant.tltxico Oct-- 

'i centrophilus cf ad. l2mi/i.E.Duranoo Cih , Puranao , Mexico 5epf . 

" Symplrctvs $ ad. I^mi. N. Cie'neja deflores^urvaLeoh^xicoOcr. 

or: Aortas, fra tcrevfos tf* a d. iroad-hilii Ul. Tepi c l lt'ai]arih i Mexico u 

1 11 a +■ ad. J mild. 0/ ' t1or,rtEscol>tdo(ol]),Zace.tect<,titx.<* defl. 

LepidocohpteS feucoaasler leucooaster i ad. „ » i, " « // " * 

f ■ a C 1 ad . (>-;.!«'. Tepic,Na\far it ^en-icc 

« 1 a $ ad- * - a a « 

JL ? "■■■ 2>»i U. Jalisco (city), Nay ari^, Mexico 



Seor. 



II 
Oct. 
Mph. 

I 



II 

3 

17 

Z 

H 

10 
9 
S 



•1 



7 

/5 



Ocr. 



J? 
Ii> 

12, 



1*17 
/59s - 

IH18 

I530 

'571 
H10 
iHU 
/TV? 

fm 

IHtl 



P/atupsaris QO/aiae fichmondi 
Myiojetttos similn 
MyiArchui nultih&i 
Conf-opus virtus tati/ratc/S 
perhnAx ptrtma* 



Lmpi do nag. rni/iimus 



f 

% 

$ 
I 



i.-niM. 2>'i tw./Y. Mouahtio. Zatalreos, Mexico Sefr. 

aJ. 3mi.H. fantjtL Maria. Jcl Qrofloyarif'fltxiu Oth. 
ad 2 i mi Al. tfoy* hua. ,%a ca leet s , Mtxno Sep/- . 

*n». 10 miwMld Zacalfcas (\t^ , Z<^caleemS l Mexico II 
1 IF*. Ui.Tepic, Moywit. Mexico Oct. 



lo 

II 

22 



a.. 



nammondu 



Hr'i^kt'ii 



ad. l^mi.N.Hoijc.h'ot., ZacaUcas, Mexico 

"W* 1, t t • „ « 

% mim. ?mi.U. 'lil pi lldS , Zacalicajs ( Mexico 

c ■ 

■* imm. v 11 a i> 11 1 

? «•/. 2^mi. t\. AfoyaAua, Zdcahecas, Mexico 



Stpr. 



11 



19^ 
list 
us? 



> 
1 



» 



■1 
* 



Taken by 



// tf 



259 



Catalogued by d.Sck*?n«v/»U 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



J. Dan Webster J.Dan k/cbsl&r J.Dan l*>e.l>ster flue}. /o,/9S~¥ tyed/w* flc*l:/V°W8 



0c t 3/ 11S5 



Acc'n:/Y"./-5a8 



REMARKS 



A 



'I V 



II l\ 
# " 

» V 

" 1/ 

-U U- 



n 
II 
u 
u 

-U- 





1, 
It 

V 


II 

■ 


If 

It 
II 


4 




k 










l 


// 
// 












II 












ii 




ii 




ff 




V 






































11 


» 



II 


'J 

1/ 


i' 




II 


ll 




1/ 


It 


u 




(J 




f 




1/ 




h 


4 


// 






ii 


(/ 


u 


U 



it 


4 


1 
i 


1/ I ' 




ft 






h 


'i 




V 


u 





ii 


i/ 


>i 








ii n u 


u 


ii 


ii 



>l Ii 

-B »_ 



.1 » 



'1 /f 


./ 


■1 






„ 


>f (1 


II 


. 



J It 
II ■' 



» II 



CI « 

I Ii 



Number 

G ! I 
6H 

i 

fl 1 *s ' 

618 i 

I 

618 

6 ! 8 



On* No. 

/f?7 

iS~o3 

1511 

IM3 

<5£7 

H7< 

1**1 

1526 

1 51 6 
1535 



NAMI 



Sex. 



Locality 



D«ie 



Mitrcpbenti phaeoctrcut 
* u 

t " 

cZ rem a phi la. albestns 



n a aphraiha. f 

Xanihourc. /uxuosa. SpeaoSa. $ 
Aphtlocoma. cot-rule set n s cjrfr* » 

U ii il o 

Pari/ s wc lueben upWucUn 



£ *d. 10 roaj-milti from ikpic, Mauan t , HeXi Co OcA- ■ 6 

# ael. t nn ' k 'ftilpi/las, Zckt^-lecti. t Heit.i'<o Sept-. -2$ 

% o.J. Cm.'.U. Tlpic ^Vcujarit. Mm'co Oct- 'I 

% ad. Sr*L'f Nonti CscebtJoCctiJ.Za^lc'* itpL /s " 

6* imm. 7i-i£SAnl^'^tfa.Soutktrn^aceL/ec4>.^r/fx iea\ X/ 







bitttn. CArcli/itnsiS umbrosa $ 

pyg-maea. chihuahuae. ? 

Certh'ia. familiaris albescens <? 



in* 3<?m.'. fl.U.Zars*. , PurancjO , Mtx.',r 

imi><. ISmi.UI. Tepic , /Ya. w « »■ ' J", /V«*'c» OcL. $ 

a J. Imi.MW. Smbrtrtk. , flcxico c*pr. C> 

imm " '/ '' '/ it " 

5mi.W- H onteEtcobtdofaW .Zacateca^Hexi et u lb 



an 



icoz 
I5lt> 

1571 

mo 

.510 



CarnpulorhunchuS brvnnticaplllus $ 
I J I jjdttatus 

a qulans Cjularis ft 

u ii occidental a 9 



ad- u « •< " •• " >i <i Jil 

roin. 10m. U. PH/pillas , Zacatecas, Mexico «' 2<o 

imm. tm. - " » •/ .< 25 

imm. i'm. H MonU £scobedo(city),Zac.o\tecas / He.ci/o „ 11 

im«. lim. W. MihUlas , Zacalecai t Mexico ZS 



ThruothprfS SinoUa Sinaloa. 



611 

6 1 • 

618 
61? 






I5<li 

isii 

1551 
IS-Z5 
/5Zf 

15*1 

ISHO 

Hoi 

lltZ 

15-15 

1574 

,*S6 
/f*f 

ISll 



A jehx. pallidas 

lurdus Tnicratonus prop/ncjvus 



f 

? 

$ 



ad.32m.Usy £a^0S de Moreno, Jalisco Mexico Oct- 1 1, 

ad. 6m. W Monte Escobtdc(city) l Z a ca.UtA$ ,/lctico Stfr. IS 

imm. If road miles U.Tebic , Nauarit / fiex/co Oct. 5~ 

ad. ,. .. .. .. ., - .. ., u 

mm. 1 mi U- Tefic. , No\ijarit, Mexico </ f 



imm. 



ad. limi.SU. nonce Escobtolo (citif) i Xo<attcas l Haiu Sept. 
ad. Smi.U. Milbillas ,Zacahc*s ,tiescicc 
ad.. Sm': Id. Monte Esc obedo (ah/) ,Zacalecas fiexico 
od-. a a » a u 'L " I 



II 

27 

Zo 



f/V 

] If/1 

IH&7 

.41/ 
mi 

IS 71 



Myadeites touinsendi ccxlobhonus f 

Sialia. Sialis fulva. P 

Sidha TneKica.no, amatult $ 

Ptiloqonys cinti-tus otofusms °. 

Vireo be.V" -medius 6* 

^ermii/orA Ct'ahx oreihera. ? 

Verm] vara. M luhscens ? 

ii isircmiac S 

PeucedramuS tatmatui cxrmonat a" 

DtndroiCA Uudabom nicnifrons f 

» nijrescens o* 

« occidental* ° 

« jrac/fie Jraciae if 

•_ s— a ' ? 

Oporornif Zolmiti intermedia. f 

Stkcbhaqcx r-nhci'la tr'icoiora % 

SeiuruS n.oirlborattnci's limnaeus °. 

BQitleattras rufifrom du<fesi £ 

Casbi cu'as mtlawiterur $ 



imm. MotiftLscctodc , rZacAleetS, fl&cicc " 

imm Smi.U. flilpillas ^acatecas , Mexico u 

imm .Zmi- S.Santa LuLc'io. , Sinaloa. , \ity.\co Oct. 

ad.8mi.U. MilbiHas , Zacatecas, Mexico Sep 1 -. 

ad. 5m;.W.Monte_Esco^btc*'o{cii i ] / Za.caltco.i i r1exiii> •• 



%\ 
27 

I 
2,C 

It* 



A.L.M& Parral, ChikuaLva* , Heotiio * 

ad- 8 miy.Mor.li ticobtdo ((■'^) l XlCeJtui l /n:<. i, 
imn. Zm-W. Jahtcofcihf) , Nciyinit , MtKUo Oct-. 
imm. Zimi. H.Moyahua. # Zacaiccas ,M<L)ulo Stpl. 

imm. $ mi. IU.Mi'lbillo.6 , Zacalfets , Mtxicc 



3 

11 

7 

a 

ZC 



imm. i mi.S.Laoona l/aldertimo. ^acateca.s, Mtnco > 

dd. fmi. Id. Monk Escobedo ((ity) i 

imm. II mi- Id. Zanluat C'tu | a 

Cid- (d mild. Mcnfe £icobedofo-'f-y) n 
imm. 5 mi U « » </ 



Zh 

'7 

7 

17 



llSf 
1/ 
II 









mm. 2[mi./\l. Mauahua , Zacatte-a.$ i Me*-itO n it 

imn _ a n i, i, , t „ 

imm. lOmi.U-ItU Zacahcas ciL, •• a ■• 22 

dd. Q road miles WTjoie , Naijarit, HeKico Oct. t> 

ad. 3 mi. M- Santa N aria del Pro Naifar'it, Nauro ., IQ 



260 



Catalogued by J. ScUo»t ^ a\4 





Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


REMARKS 


J. Pan k/ekfte* 


J. Dan Webster 


X. Pan webster 


OeJ-.3(,l<\SS £xnJ;hMAc e .'k,:H'/£~& Hn» r Lr- i<tc, 


a ft '/ 


// H " 






/ — / '-»« 


// // u 


It 















It 

It 



// 


(t 


It 


it 


f 


it 


4 


4 


If 


II 


li 


II 



n it 




h oi 



farch 7,'K6 



J. j>an Vh\?z>ttr 



4. ft 



Phi Hif>6 



J. Oan Webster 

■i .I «' 

a.. ft.. Phillips 

J. ban Webs tec 



Nil : b*f 



Ori •:. 



NAME 



So. 
Age 



Loc*lily 



Dale 



,V79 
C 1 IH7S 



Icterus uaqltri ctslnneoptdus 8 "»*• 2{ mi .// Mofcki/», Zae*t(e.ets ,t1ex.i co Se.pl-. II '9f{~ 

n CutnilatuS cucuttatus & t\d 3 mi M. San/aHana de\OroHayarit,hex.ico Oct. lo , /</SS 

,i pistulatui Jnicrostictus ? ad 1 mi S. Jalpa , Zacafteat, Mexico Sept. 8 \ a S~£ 

„ a a t ad- » # <■ * i. a '• " * 

ad- /?*'.& Lerdo.furancjO, ffeXiCo i " f " 



iHif, rlc e lait/s photmceus juberaafor tf 

IS(,8 Sturnella tnacna aurvpector<dn¥ 

if2o Piranaa. f/asa hepaMca 6* 

> i I6-Z3 8 

- /*21 , ., % 

,S8t- Habia r>vbic* rosea ? 

IHAQ, VaSitrina. i/ersicohr dickcyae $ 

l5~SH Spinas notatus -forreri £ 

lH7o Pipilo ^iascus potosinatJperpilVJlas'i 

iSIZ Mclojone. kientfi kiencri # 

\HbH Chondestes arammacus ptriqati/s? ad. J°n»'.Hhl Zarca. , Ouranoo , Mexico Sept. 

.) IH8 S 3 Aimoph'ilcx <3Li mqve st'ia ta qumquedric? ad. 2\ mi- N. Hoqakoa iZacalela, 
III I . a ra I 

ISS1 » rvfrtctns pallida $ ad fmi. kf.Tebic .Maiiarih, Mexico 

-5" 73 * „ " $ imm./f road-mi. V.Tepic , 

i$><>H JmphiSpiLQ. bilineata. bi lined to- $ imm.ion^ . M.£ . Laredo, Uebb Co., Texas (u.i.*) 1/ 
1^8 Spf$e7l*. passerma, mecicana $ imk Zmi '. k/.of Jalsco (c'ly), Maqarir, Mexico 
Hi 65 „ a mexicana. 0* aal. is in', M Ctrdo , Durante, Mexico 
IH&8 a » « o* mm. Imi.N.U/. Somertreh ,~Zaco.Te<at l tftx.no " 
Iboo ii 11 arntmaea. f ad. tpu, W. leptc . Mayan t, Mexico Oct. 
IfiZ .1 pallida. f imm lomiM-N.Ul. Zaca/ee*s Cifc ,2aca lee as, Mexico Sep/-. 
15 Go Hclcspifa melodic gold/moj^ $ &tLZjru_?l: El S*H-o,duranoo, fYeXicc " 
lff\ <i m a o* ad. Smi. Id. £1 Salto , » n n " 
if? 7 -/ * </ I mm- ftni.SW. ■■ a " 
128 Calpinclns cbsolctvs obsoletuS cf ltmi.fi. Lac una. Hanson pierrcjumv^Baia^.^aico July O 
M^G MyiarchuS anerascens CineraScens S 1 ao\. la.aoi\Oi Uaiokrama , 7iaco.{ecas , f~te*.\c Sine. IP. 
Mvmttl/S Picxicanus Satarit us % ad. TonaU . Chi*f>xs , Mexito MAJ( M— 



ad. Imi./f. /-a Bonita / Ah.yari/~ l Mexico Oct i 

ad. fmi.U. HonU £scobedo(ck i ) l Zacalfcas,Hexico S'pi )C f 
ad. « // „ ., " „ -. .. Zo 

a J. •( •! I» '/ .1 ■' / I I 

imm. If mi ■ U. Tcpic , NcUfarit , HtXlCo Och y 

ad. 2imi.fi. Moyakua. , Zaco.lecos Mexico Scj>L. /o 

txd$ mi.y Mil hi //as, a u " Z5 

\nm. c \ TriiN W. Sombi'erele , n n ,. & 

aol. i mi.N SaJi Nana del Oro Naijarit, Mexico Ocr-. 10 

3 

ID 

5" 
IC 

* 
I 

u 
zz 

3o 



Sent. 



If) 









Alknthoura luxuosa. Tntya. 
iHimi/S <jl/l/U5 C.)»ruS 

33H4 >. „ leucophQeuS % 

Thi'tfothorus rutiluS Cinobrvnntus ef ad. 

I 

IH Fj.irna'-i4i a/acalis redatrs'i 



V 



redat 



Chicken Jfo*., Ijtjcaf-an , Mex.ico 
5 km. Sof ProQreso, ^t/Caian , Mexi Co 
Belter- Tbu>n &eliie,Brih'sl, Vonduns 
n • „ a 11 

tu , M«nn Co., California, 



Mar. 

Mar. 

Jan . 
her. 

Pec. 



3 

N 

3 
10 






/10 Prijoba/ls pubtSCinS tura/i £ a d Gm/olen. featl Park . 6an Frantisc^ Calif. r)fr. 

flltas Tulvicjula. fulv'ujule. 8 LaKi Okeechobee. , Florida Jan 

•■ °. , 

51o Quito lineat*} cleans cf ad- $t<n Loreny Ri*r, SankC-uj , C a lif,rm». i 

flX A<>io ■f/a'nmtus flammem & ad. 5a.hh. Cru » ,/ji/i fennia.— Moif- 

Pica nuttallil &imih. Dlatura/ Brid<)" Perk, Son/aCru} .California. Jlrni 

Obcrkolstria. ChUrura. <f aol Graham Hill San/a Cr^ / Ca/i firn. .* 

Z^b Curtomj*. Jnbnteinmae rneamsi c? fit Bail a rd , M- Mexico 

r 1 '1 1 ■* 

Pbychoramphns aleutlcus aUuh'cus i FaraHon Islands 



titChoramph 
^ Aiqapormt ptrtonata lilionat 



11 
Tan. 
Mar. 






AS* 
AM 



ms 

\Oleo 
195/ 
113/ 

mi 



fi*ar<f sf*ctmii>[*(nu,Rhtde$ia to Nijataland] 



^ 


11% 


s 


till 


<l 


11 




1111 
11* 


tS 


/<??r 


n 


/lit 


zz 


1Q13 


31 
:Mnr: 7 


1990 

"iff 



261 



Catalogued by J. Sckon e u«M 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



£ ban Uebsben J.Dan 1/ebsHr J.Dan Ueishr Oct: 31 , 'Iff &fjdiAo» Aa'«<//: /io£ March 7 , /956 



U.K. Philips 
J- Pan klzbsler 



March 9, J9iT(, 







II 


.1 




11 


If 1 











•1 

II _ 


'I 
u 


H 




u 




1 


U 
1— 


'i 
ii 




V 


I) 


1; 


</ 


'/ 


■1 


i/ 




-i 








i; 




•/ 
















H 






u 



Cecil lose. 
J Dan, Ucbstcr 
P. &r>adtcorb 



hncel Chan a 

i i, 

P.U shufelJh- 

^hihujj-Judli&L- 



Cecil ~^oS£- 
T. Dan Uelosler 
KMsiAJ&nkJll 



?.Ui. SkufelJr- 

J. SchonevA/d. 



Albert Pfluetjer H. H- Bailey 

ii i, " " 'i 

William (>. Georijt Utn. &■ George 
H It . » » ii 



Jcurd 6<j ju.rK tf si h f (dtajj I. Ii " 

./Un. £, Otor OjH " " I' 

Tfuehol^ [?] 



J„lci ojt<jJ«U 



J)r. R.l ■ Orr- 
Z. Jfan U/ebster 

Unit/. Huh. MuStum e [ /cohgy 



July 18 . IKS' u » 'H&l April 2, V\SC 

hucj. lo, \°is4 ,i fia.hh-itss April H , aa 

Apr. Z .life. £/ickan<j€ ka'K.N'.ISIH ftp,. II , /9S£. 



" it it 

h it u 

ii ii J 



V 



UJuhtej.^ dolllir 



Fred Heriris 
14. H. Cai/cy 
ii a ii 
Um. Cr. Ceo roe 



. D'r lo ,'ltt 6lfr 6 'i ISlO i "' i 

for. iq , l3l£ ,, -i ., 15 \L 

Jan 10, lc\S£ Exchange. . n /Mi 

„ ,i /i h i* " " 

Vstfj) 29., /?»T Gift Picc\ fc mt 



MrS.E-Truehoty fun* 3 13SM 

a it « 

j>r^fp<dtric\<. IWarford. 



i, a u 

Mar. 7 /trr 



muio 



ji_\H1g 



Hay 9, list, 



July ZH , 19 SC 
it ■ — 



July 



zr , hh 



Number 






CI' 

61! 

I 



Orig. No. • NAME 

10 5" Colaptes -c*ftf collar is 
1 10 OtuS QSio bendirei 
^a Hybcichla. -y«i:&*t* 
l°t Icterus bu/lockii bul/ocK/i 
218 Port, ana Carolina 

95 Fheuttuus rnclojiouepbalas itmcqlatus 

Tig3 Obus dSio ifijmantnsis 
lib Euf>h actus cuano ceanai/s 
Rhodostebio. rosea. 

a ii 






LaniuS ludovicianus qan-ibeli 
SCe&bornii CAriptnsiS 
Chaetura vaajt-i tamaulipensis 



10'^ 

156-3 

7 Animus '•nbescens alt i col a- 



Sex. 

9 S3 1 

f 

g 

S 

? 
? 



Locality 

San Francisco, California 
Phoenix, lake, Marin Co^ California. 
Crreenhill fta 1 . ,hillvalle<j '. Marin Co., California 
Tnvtrntsi , Harm Co., California 

Park Merced, San frandSCo , California 
Oolden Gati fork, San Froncitco, California 

lo mi. S- BJythe l /?i'Krfia l eCo. i California. 

San Francisco , California. 

Point BarroU), Alaska. 



Dale 



DeaH Oct. IC, I1S~5- 



Sept. 12, 

Dua. 21. 

Fab- 'I , 

Mar. 13 , 

hay /<? , 

Seph 17 



i*5H 
IK4 
1459" 

itss- 

ItfV^ickUfJ 

HIT 

— s Li 



SK4I. 

"ftR L 

f imirt . 
o? a4. 

Omm 






1 8 iharomachrus mocino 

S\ rieaalaiTia anahca. 

US Stricvlus c)nrisociDr.cbu* 
131 

143 PariA* unr-ia* 



<? §3f .1 
6* 

? 

i. sw. 



S&n Geronirno , California, 
lionson Uallfij IfuamiCo , Peru 
2m S. Santa Uicia , Sinaloa. T^tx.a.0 
iml SW Santa lucia. , Sinaloa ,l1exiCO 
•Jmi k/.tl Snlro .Curancjo, Mexico 

ary »/ A Isenbtrcj Wt^Jiick , California 



0J-. 4 IISSffHduf,] 

Dec. mn 

Oct. h I1S5 



5cph So 



Jld /<» 



n 






I44 

91 

141 

as 

2 ss<t 

■ lh 

i2- 
104 



Pomatorriinua ■SC.hf'stlce'p'S 
Alcippr morr/Sonia. 
/uhina ni^nmtntum 
MSJI4 ar^ent-anns 
Pycnonotus !ewco<^*ny5 
Cyanecula 4K<cica 
Tt( r c(n} mcrtila 
Luatima komaelori 



$ 

Ccffl. 
? Mul. 



-s C«m»l. 
O aim" 



5 StJ. 












I40 

17 



• Calliope. 

Calliope pe-choralis 
Kittacintla. rY\o.\akx\rica. 

SaxicoloiAts lulicata 
f1us<:i£»pa. cya.r\omt\a.na. 



a* iiui 
<3 emir- 









.So 
-fS 
146 
i33 



EulftbtS jai/OM«n}i5 
Cyant>-),J5 CyflneuS 



rcrfio v-ireos 



i 



"*1 Oporornis telrvnei 



t 



1 f i 






l</7 
.48 

,o« 

•34 
80 



Chforophonio. ocLiptolii 

>• » 

Calospit» laituasa 
Thraapil tpiSi-ofMi 
RWarop>>oc.»lus t+rtn^uS 



% 

9- 
6 

cC 



262 



Catalogued by J s c Uo«eu>e.U 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



ffyg. U.£. Car tie 
Una Tose. 
R. T. Orr 

Louis Raf> p 



J. SchonevalA 
.1 " 

8.B. Kessel 

■T. Schoneualcl 

S.B. Kessel 



Airs. VLA-. Car tee. 
Cecil Tose. 

R. T. Orr 

Mrs- A- Dupery 



-PUIS 



a /v 



Oct. 17, '955' Gift Ac<: h -£ /s-02. 

Apr. 16, IV5H /( „ mi 

&f>r. 13, 19SV „ „ I16Z, 

Auy3o, IISI n u /¥&/ 

fi b- II , l°SS i, /, I HIS 



"'7 
// 


'1 


It 


// 






// 




•• 


It 




. 


1 1 


« 




n m *1 



Pari (jar Jen er 
J. B. Dixon -B. Bailey 
P<s)rk visitor 
Urn. Maker 



J Schone kja/cl 
B.Bailey 
B. B. Kessel 
6r.P. Havth*. 
6.D. Hahrti 



Tark Gardener 
J.B. Pigeon 

V/s'i/vr 

6. p. Manna. 
. O.J?. Honnfi 



Sepf. Z¥, I1£f 
Noi/. 8 , I9SS- 

rtay H,I151 
Se-pl-. U, ,/MT 



IH(,S~ 

mil 



Nrs. Ralph Roy 
if-Rsii ar\J 'SJ.Sch linger 
J)". J.Dan Uebster 



J. SchoniuialJ 



J- Pan Uebsl-er 



tir£ RoJf>h Roy 

S> r . e. Ross 

J. Oan Ulebsbcr 



Oct-. £, /<?« „ „ >Sol 

May 2. , llftf ExfreJcfcn „ OAgl 



Oct, 31 , I4SS 



July ZG life 



\5°$(f>.l& June II /<?S"7 



_! L_ 



-U U- 



J. Scboncujald 



Altx. Istnhcra 



Jul^ 31 , \asi Giff" 



I3«?q 



Sunt Z.S 



-Refcer f T Or r_ 



J. SchoneuJald 



■i i 



<t 4 



Number 

Of 

| 



• 



Cr, NO 



NAME 



Age 



Locality 



7q -Saltalor atr.ctps 
Ibo Bute tfc<~t ' 

•<</ ActtOittr A veiox. 
Ill TurJui mi^r-afonus propin e)M<-45 

Mniot.Ha vor.a 



t? 1 Aviary of /) . r»««irr« , Woe.JiioJ« ; Calif 
£ Cafflt rock, GrrW HoU'iJiafl Joaou.mCt, C»l.£ 
</ , M»"n Co., California 
cV in»»*. Gololevi Gale wrk San rTOrui *co, Calif. 
U i| " '' I' 



Jar* 

Dec. 
K»y 



Dale 

13 
« 



*4S3 
1157 

1153. 



I 



io& 5clj»)>^rub Satin S«SI1 

Wh Uilsonia puiilla ctiryieolq 
ili Chen rostit 

.2*7 FjIco spar-venuS ibari/er'uLs 
^laspHorus satin Sqoin 



o* 



•San Franuja , California 
Oaklan<A, Alameda Co , California 
mar Colusa Refuge, Colusa Co., California 
near " » ii » ■! 

Golden&ati R»rK, San Frnncijco, California 



May 
Sep 

Jan I 



13 
ZS 



B f r 



i7 



IT5f 
I15S 

1154 

1157 



Jll Kallu5 limicolfl limicola ?• near Gcld.n C-oliParW, .. • 

C^t>.rvia«A. TasOaJa. interms Jia, J broaciuj^y , Oakland , Call Forni 

Ul3*s -LtTtcruS CciC.uJfa_+ui Caji forr . iu.s o *Kt\ Fori- Ma_sor^ , Oajr\ Tra.rvC^C.o, C-aAi-f Au_C 



cs«pK a 

La'«J *'r> *» 

Dec 5" 



It57 



n, nsf 



Pi, 



la, lucA 



o Luciano. 



A. ' ira-naa 

l^l £a_U>spiy>- Sc\ed.on 



- 


/ 


o 


3 




5 




<2oo ( 
.201 f 
113 




&l 




;?oa 




^03 ( 
fe, 


. 


IM 

/ 




3 



/ S*S: ^0- SV^St. Bre>«Uoor,CoU ) SnlW«oCft.lrf- Mo.( 10, ) ^5 IV 
C Auiflry ot rl.X^cnbcrOj.Wcxdsidl^Sin Mato.C».Cal,f ^DiifLJi 
? " 



^ Co-vpl. 
<y SKe-l. 



rSu_rnphoce.!LLS bro-biliLvi 
ru_S5 1 *"<- H a. i\i aaux 

S\aA\a Cu.rru.co\4e-b 

v^ajrpcxAoXus pu.rpu.rdiS Ca.li-fcii-iMCus + 
-LxuAu^ "rlauiCoUis &* 

ColoropVyjnia. Cyiirvea. <? 

iWcULiSrn.i;, TuliainOSUS T 

NtCToj-iro. Tourrsoia. ¥- Wl 

la-vJroLCO itutcrfii 
Nil+cxv/a. SundcLra. 
Ce>rri^5e>C_c>Ma. S'jjnDUj£>4a. 



51 cmVwT-t A<1udu-.u.n ,£oUtr\£aAc?c v -K 1 ^.f.A^^- 0"^t ■ ^L J 1 53" 
Co.pt.u.+j ».+ Mo.nor, K«->-.^ Co , io.lii t>iejl Tttr,e. J I , l1-5~k 

^03o bwtok+Wa^ Berkeley, Calif . Dic4 Jc^n. ^7j 1^5? 



*^onTopus SordiiuVbts <^risco«v\i 
^•rxoTrie-tila. olViCollis 
IraTfcj-cala Corrii aulaia 
Qr\-r]nus 5t>\fto\etiijL paci f ica 
ReaulnJ caltriMwla armnell i 

rljflocichla cjultota cjuHata 



<^ Skci 

^ toil .11 I. || li 1 1 1' 

S>CI\' ScunNae.\ P.TayW SVo^c far \^ Witt Co.,C«iif . Apr ; i JJS^ \157 

» . C-^ilpanCinQo, Guerrero , Hcjcico May S, I15J 

u.5- KarJ n ;+a. A.»/e.. ) San Ka.-fa--l, ^ali^r k ? r. Jo, 115? 

an FrtiriCisCo 0cc£tr-i BeaCn Cal'iT. AuX^. 3^ fitiL 

y\e«r San Jose, Sonfa Clara Co .Calif - Wwl Oct. 2< , I^Sg 



C?' f tikrnl. San Fl 






5erkel« 
ii 



Y 



iX-orm 



Oct. x~[ , iqs a (pickup 



flytnya amtrttana. 
2.l3fe rfnus cyanopUra. cyanoptira. 

ZOO fii* Sponia 
| 426. 

• - ■ - ^ ^ :-i5ltn-si5 
IhryioCocX^ LjprcJS intcrmtdms 
Stfircc i_iptrbJ£ 

23 1 Ve.\aqc Arcri^ manna 
1 2 lotacillot llftVA 
22 7 ?noi^nof.tiluj ludkllu fiutyi 



$ Ty|«. Lake , SlikyiPM Co., G.l>/«rnia Oct. 22 ,1^1 

c? a<J. Mm. S. Saisan , SoUno Co , California. Oct. Z8. 1^42. 

6" V/i\\ov!S< Glenn Co., California. Pec. 26 , 1147 

% 5 mlW. Prmceton ( Colusa.Co, Cali'Xcrnia Pec. 3o . 'T3 f 

f dcvr>i lucch^ {rwi^ji*i4JiM.U.»'«n4l,UiJeni«, C.l,'^ . May H , ( <H I 

t? act. Nur BnUbtt , Adnata, Hoo' , Rfnca Jul>( 6, 1 153 

£>* aol. L«« Nai/aSha|Ri|r Valley , ^cinya , Rfric^ " 31 " 



XAa. 



1 



rZWo'N-Syo'E. 

KHK/£»it Roadt,Xraa •■ 

"PatnttM Canyon" ntorRuCT-aide p California. Mar. 



15 u 

1. 1 

16 1151 



263 









Catalogued by j. Sc\r 


o^cujol(o( ano\ £>,/\)ori"h 




Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received By 


REMARKS 



t/B- Brvsial .Corel 
A. C. Cc*mf>UU 

J. Nerveil Green 
Lee Brandt" 



"P. H G-as far-re. 
£. B. Folletr 
fl-<S. Loukas^Km 

n * * 



Jacqueline i^onewaM £/ fx Isentera . Juli) 3 I , '<?Sj _l£F A"-'*$- \l°\ c \ 

« " W m .B. Brad/oro) Jan. )l) | ^^7 

" o A. C. Co-m^eW Dec. 2o , /<?5£ » 

» .1 S-infiart' /^ou^oum Mew ? 1 °iS"7 •• 

l! u 1 Lee- UravieW- Aug , 3l ,I SS3 

1 

1. 1, P. H Gasparre May 13 , 195 4 11 u 

biltur FolUt-p Se.pt. 2G ,iqss 



1537- 

IS3| 

IS43 
!4o 7 



n. 5 . Lpukoisliki 



Ocf. ZH, |qSS 



m3S 
IS04. 



C. C. Potter 
E. Follc-H- 

H. ha.C-OrrvMXC.K 



CO-S-^lgviijioy fe|n>vtmgiiiK flpr. n .1357 



5 40 



J- Z)<zJnon<z ujoj d . 
B. Kftsscl 

B. tsUrth 



C. C. Tobter 
e F || C + 

/Q I e< Js C p__e_c 



Dec. IOj ( <_7 
Aw. j. IS, IfiM- 



Can 

Cft 



„ .. 1SST 
l«'n (iT4C 

./Wn I3CJ 



Jum^^S, 1^7 



^e.. '3 u_ 



Jcun. I5 ; C?SJ 
Feb. 3 ; /?5? 



Robert - Oeri-«p5+> 
Eric, _in Sc V 



R. N_r-rk 



P. 



FlcuJ Mdinst UJi'neieiJ 8. NJ<Sr")-h 



M-(_ Kerry 



^ 



X Se-r.onci-c>ci.\ol /Ilex -Lse.nloe.ra 



Ct-t ■3-g i I1SS _.'f+ /Itc'o LSbS" Feb 4., I^S"^ 

J~a,\vf 13,(15*1 _ iff /)e.c'n.'l5^ Feb H , H^F 

Dr. Robert C. Hi UeJ Jkn.iFj/W? (_rf+ /4<i_'n 1-573 Hir. n j I 1_ _" 



V 



Mar. -29. Jl5_ 



Ru.rsote.T MacVi 

Li). LI. P>ry->i_n 

Fltio ae>a.iris"t loinaouj 

Bt+fy Ca-Vltr 
John !_errera,S 
C. NocCli'ntock 
Rot,^ C- M iller 



6. \W+V> 



James Mo-f-fitt 
11 ii 

Jol-m kirkpeirjck 
"Rqlf.1, E///S, Jr. 
-Jam.e.s M„ ffirr 



X Sc.nontijOa.\a 
D . n«icClin+"oc k 



_Ld.lJ._Brouaci 



Ba.-H-y (Lutltr 

L.T. Barbell , Jr. 

C MacClmtock 

■R.tM g- Miller 



Apr.'l *1 1^ £i£t Ace' n lOcfA ^pr. ^5", 1158' 

May ^ ^!S-q Bitdaose Tffg , ^•..v^7 -J 

Apr. ao, I9SF Qi-^-V Ac-c'n I5"7? 

Au^. 3,115-4) (LifV Acc'r, ITA5 

Oc\- . X\ , Il5il n flee' vo. I5^fc 

Oct 27, HbS ,1 Rc&' n. IS^q 



S«^-f-. /I ( 1152 

July Al ,1^1 



James Mnflttt 

'Robert T. Orr 
Grace. Ctovie. 
VLobcrr T. Off 
James Mo^ikk 



James Mo^rft 
b- . _J)^l/as Hanria. 

Hi I. ten ^ay 



Ock. -37 , L9_J E*p*oi. ft«. : 
Oct. 21 , I14Z _i|r fl«., ; 
Dec. ^q I °l^7 i, flee; 



8Z1 
066 



Oc.t- 



11 n « 

<?, I9S1 



Jlar-i_ t J5rt.L . gxpegL-ftcc ; 23H_ 



Stuart N. Sr«r,/»era 3tfr. lg, \<&S Gift 9<x . ■ ISIi- 



U 



!V. F.T. I^lortfr Jfcryns 



J. 6cbo ne i*)o l^f 



W.P.J-Mor*cr Bryns 



jui^ ii, nij- „ 



f"1«y S 1=15^ 



I58H 



■rlc 









0* No 

I65M 

K.3I 
1703 



NAME 



Buteo ja.ma.ice.ni is cos+ar iccnsis 
Call* pep la iioifm+i sau«.rvia>a 



? 

a* 

o* 



I7H« 

171.0 
l7Hi 

icSi 



Re c u r\ v 1 rot fro. intfieano. 
Colombo. fa*cio.+a, fascio-fa, 

-3 + ' l a. vcrrgaum O-noclica. 






Locality 

5"milci lou+h U^un* VclJcntma., ZflcWec^rlcnco 
3m«les sou f k of Tikaaco, "Z-a-ca/rcca* '* 

IC» rni Ic & wts4 of Milpillai 

H m.lci Cf.uHimtflkutentl.n^o.^ti-1^ * 

Laoun*. Valdtrawa. ; Z.ataletat / 

I mile Sou+h of ~T* ptckil Ian Z*t«.Jet4i ; ' 
LaQuna Va. I de ra. rr> a. , Zaeo-Tecas 
6 miles SouH of Mero.hu>. " 



Date 

Tunc iW , Hfl 

• - . 

Tul.. ?, 1_ 



Tone 15" 






102.0 
it??: 

J73M 
■ 707 



Coccuius jmencanus occiden+a.! <5 

■ aJ ^0_ p r '- ' 

crlauciJium anoma anoma. 
1. •• • 

__S bf»t ilimui>i r.gciorunrt 



1 Laauno. Vo.leJcru.ftio. Za.co.fec *s , 

CT 7 3 iviilcs sou + K of Moiratiua Z.a.ca_f ecas, " 

3 miles nor+hoes+jf Teu I J< Or fec,»,Zaca.4uj" 
° S miles SouH.*«af- of fl k.Kir^flnn^ M t-jtiif, * 



Tul, I. 

Tune 11, 
Tul> Z, 

— : — %—^- 






I7w7 
1760 



£hordeiles clc uf 1 pen nis fc*cnsis 
CKordeiles minor hcT*H' 
C«pr, mj |q Ui vociferus oo.xa.ciii. 



Cf 35 miles norfhutif of Soj4i II o, Coa.hu iti., 

t 6 miles norf-neas) of El Salfo, Duranoo, 

cr* H miles uiesf of M'lpJlia, litiittu, 

Or'' LcLaun.- N/o.1 <Jerajna_ 7 a.c«.fcc«^, 



V4, •• 
Tune t9_ 



- 

C •> 



K 






II.7S 

1673 

1680 
l&fO 

;7Z3 

ni3 

1717 

nia 

I7Z4 



nir 0nQ . u fcs Sxncvlilis Sa-*o.filis 



CunanfliuS lo-Ttrosfris propinquuS 
A maz. 1 Jia. btrullma. viola. 



O- 1 Sfllilts Sou t~k of Mft'lalnJa, Z. acarecaS, fc 

O ., u 

f im. 

er* im. Zmiles norrt of Tea m lo./j"a-l uco 

tirw- 4 milts Sou+lieaif of AKuacoJ-levn Na^arif ; ■ 

>im. 3 ryiilcs M-norftuJC sJof Teul clt0rf«a«-3**»^«»i" 



Tulv *, 

o, 
•• 7, 

, u 



Pi Cuius aunculan) auriculanj 
CenluruS aurifrons CLurifronS 

De.n d roco pos iri^onat tra.^ert u lus 
PIcuU pi o.ru tt.c j lo.iae alhiyefitrn 



*""■ Smiles soufdeajof Afiuacoilan No.-Yfl.rif, 
O 71 Smiles ujesf of Z.aco.le cas Cif .. Zo-ca.-ieca^, 



(f 3miles norfhue^f of Ttul daOrUoa. 1 "Z-«-ca.+tcaj/' 

O 71 1 mi l t 5 of MoYahua f iati+tcaa , 



10, 
Tune. So, "_ 



Itto 

noo 
170s 

1757 
I67Z. 



rrro ct pn o.lus rubmuS flo.rnme.uS 
T-rronnuS crevssi rosVrij pompalu 



I&7I 

ifn 

I0IO 
K.C.0 



Mf locrnosfts I. lufeivtnfris 

nf larchus c. Cincra.sce.ns 
nriartnjs nut+moi mauit+us 
."Ir.arj.tiu; tr-ircnn^iloj, 



of> 

er» 

? 

? 



(• m 1 lab jodHiawi^ of nhua.co,Ha,n, No.Y4rif 

H m.les souHeo-ifof 

Rio : :•<• 

i(#m.lel norrtiaiei+ot- Frtsni M^ Zocafe.c^-S / 

7m.lej soufKof Mot«.hua , Z.atafe d>-% 1 



Tu I ^ ' , 
q 

" 1L 



& miles sou + heasl oi flbiuaxoilan, Natanl, 
'M milts Ceul'ncasT of Salfillo, Coo hui lo, 
8 mi les soufn of Motakua, taca+tcas. 






1680 
ICS3S 
ifr'W 
1631 
'A* 



y\\ ia.re.hus t^raonulus mo.Ojis'ftr 
Ml larchus +ukercu|i fcr oufiru/u'S 

Clljliqjruj JifficiJii irumjauiatui 






3 mil c s soufli of 

11 miles uesf of lMi/pi//o.s 



Tunc 


IS* 
1 

Z.T 


M 


30 


3~a lu 


3, 



Tune. !-3, 



J a-V, " 



264 



Catalogued by Jorcbs MbcClintock 



1' ■ ■ — 




. 








Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


REMARKS 


X.Dan tUe-bsfer X! Dan lOebs-fcr 




Expcd.4-.on ft cc'n . ISS£~ Dec. 18, IHSS 
'. ii 1. 


ii 

n 
li 


ji 


" ii 


" 


" II 
" ll 


ii 
ii 


ii 


" ii 


ii 


if 


It II V „ 


'■ 


M 


ii 


" ii f. i, 


H u 


" '/ » 1/ u 


n " J. 


ii ri ii , ( 


" ii 


1 


ir h a i| 


■i 


II " '1 ll „ 


ii 


'1 


" u ■< i, u 


n 


Ii 


" 


M 


Ii 


ii 


u n n u 


J< 1/ M 


r» if 


.. 







il ii 


Ii 

II 


- 


ii |, 


., 


1. 


•. 


ii 


11 H " " 


II * 


ii 


" U fl ll 


Ii 


fi 


" ii if n »i 


- 


u 


; 

„ 


11 « 


it 


II 11 // »l 


>l '} 


» 


Jl II 


II " 
„ 


ll " '• II l| 


A 


ll 


■J 


11 II If M 


Ii 




i' 


U M II >l 


IJ 


1, If II I* 1* " 


„ 


„ II •> ■■ ■■ u " 


„ u 


., 


..... 


„ 


1, ■< '< M II 


., 




If 'I 


•1 i| 1/ ft 




11 * 


If K 'I " 


u 


„ If II U ll * 


„ 


II II 


If h *' '* 


,. 


1. 1 1 


., ., II If 


U '1 


., „ 'I * 




n " 


ii H •■ " 


■ 


/I * Ii »' Ii 


„ I. • » " " 



Nu i<r 



Orig. No: 



NAMI 



Sex, 

Ac- 



Locolily 



Out 



1 






I (/HI 

n^H 

165V. 
168? 
1653 
1676 
1675 

I7HI 



Empidono.it diPfici lis immoJukius > 
Ft-Qinco. vi nci >caf&. laliscens is 0° 



II Miles U. o/" /^'tpillas, 2.aca.iccas,Mtxico 
Uauaa Va I <Jt rcLmq. " 

S mil«5 Sou K of MoYa^uo. " 






Camptosfoivn. innberbe 

Rr + rocht/idon purrfiondil mcl«noo*jk r °" 

o-' 

} 

S tela idop f «.r w a ruficoJIiS psammocliwis 0"" 1 »ni. 

. - • ? 



3 rnil«s norfhof /"loya bua, 
6 milts tou-fl of Vi Ha. buevo . 
3 m i Its SouhV of Moya-h ua 



I mile SouHiof MomaJt . 
follies WC4-/ of ZacafecasCf^, * 



ICOg 

nil 
17V? 

172 «j 

175-8 



ft phtlccoma cocru lescens ctjinolit 
AphtlocaMa ul + raiYli-rina. 

SiTta. carol intns is untbrosa. 






y 



I r>-i 



1704 
1630 
1621 
1657 
16 23 






Cioclus m . rue* i canus 
Cam pu lor n ^ncJws a. aularis 



Thruo+horus S- Smilon. 
Ctt.<~herpes m . »ieitica,nui 



i irn. 
? 



II Milts SouHtasf of SoJMIo Co«.huile«., 
Smiles ly-NWof Teul Jt Or+eoo. "Z acaf ecos^ " 



Hacienda Coyotes, 8 m.. N( fi Salto Duni^" 
l&iniles N-MW of El So.lf« / Dui-anc-o * 

16 rui l«s uesfof M, /pi lln^ Z ac^-fttcas " 



o milts Sou H» of Mo yah ua, 
IG» miles w=s+ of MilpilUs 



176? 
16-25" 
I6H3 
175"! 

nis 






1706 
1632. 

i7li 

I7Z8 



loitosfomia. dorsxle dumosum 
Turdui rYliarafor iuS pr-opino. jui 



Turdus assimilu luqrus 

CowtKciruS au r«,n4 • i roafn s clai-us 



if 

of 



Slo.li*. s lal i s fulv 



d9 
3 

a" 





S milti So i. Hi of MoYahua. Z. aca+eeas_ '• 
^ mi/es 5E of fl b ua.Cai'lari |s/aM a. r t 4- 

L3 miles, toes^ of Mi I p 1 1 /o_s Ztco-rctaj '" 
3m, /cs lO-WWof Teul JtOrfa-ja,, " 
i milo.3 MW " " 



10 

11 
1:5 

LL 



1612. 
IfclS 

nu 

71 H 



S 1 0.1 . «. 



nt . me* ico_no_ 



1 in 

! p; 

I IT 



IdOfluS 

Pna.inopt.pl.*. n. mftnj 
V i re o h. n^pocKrustus 
.Virto Sol-Wnu.* p initoloi 



% 

a* 
% 

cr" 1 



lunt Z.H ,ISS"7 

Tu I y I ■) ( " 

Tunt J-1, " 

Tuly M / » 



Tu n f X 7__ 
Tul y i ; 

1-7 
J 

It, 



Tune ii", " 

Tuly 13 " 



IV " 



13, 

Tunc 22^, 
XI, 



i£". 



1$ miles NE of Concepcion deJOro, " * Jul 

:* m 1 lei lutif of M i/pi/Us , " Tunc 21, 

Ii ■ ■• " - " AH 

La-ouna. VaJderamo. "July ia, 

4 miles SE of flhua.to.flan, Na^r.t, " " < a , 



Tunt M, 
Tuly "?, 
Tune 21. 



ToK 



H. 



LUi 

! 



K70 

imo 
I7W3 
1671 
I6S6 



Vireo Ha»ivinJis njpoUucus 
Dendroioa ptfethio, Sonorana 
Icftria. virtns Cwuritolfij 
Bas i l»u +truj rufifroni <-a.udafui 
"Ta-ncjavi us l enius luimjil 



H rn.lesiE ofj?alf./lo / Coo-Kuila, 
4miltiSEof flKuo-C.oJ"lan Na-^a.nf, " 
1% mile* Net Conctpcion del Oro Z-acafecos," 
H miles SE of Phuacar Ian Nauianf " 
3 iviiles NnAoS_TVu_Ld* 0'4tc i ».,"Z.ac«-fu«s, , !___ 



Tune I7 y 

Tuly 7, 

A6, 

10 

i 



a" 

a" 
a" 



7 milts i> o(- Mo^aliua. 
I rviilt S of Moryiax 

3imiles £ o^ Moiihui 

i- m,lts ^"^ Tiauila., To. lis", 



3, " 



1650 Molofhrus ilir obsturus a^ 

1742 Icfcrus JlpuriuS cf 

I6M S + urnellt. mo.ona au ro ptcf oraJ,j % 

J S> 13- Pira.n«*. o. bi Jenf&J-a. ar> 

I7<f Ccrpoelatos mty , ao-ouj po+otinuj, o" 



■i '~, — - — 

1— CLojuno. ^o-f dc r amo_ , Z-o. co.f teas, " Tunc X5 t " 

I mi l« S. Mo ma* ( " " Tuly 17 '• 

°7i mild NWof Somirertft, " " Tu"i Ii 7 , " 

H niilfi i?Eof flliuiciJ-lan, No-^an^ ■ Tu); 7, " 

IS niilek K/E Cincencitn JdOr-e 2m«oi ■• " >g " 



Taken by 



285 



Catalogued by Dorcas MacCuiotock 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



I D*n txJe-Lsler 3T, Dan luefcs+er T. D an U, ft fc s kr Au,us+ Hj K, W7 Exp ecUa, Acc'n.Ns, |b" 5 y 



"/ 



N--t« 



0* No 



NAME 



Locality 



Date 



' 



I (m <m 5 rmtrni Versicolor d'ckcuae 

1478 
1666 

1763 rHIopeJes p.learus dMu+ui 
1762. 



cr^ B m i le s S of Mouo.hu a. , Z.aca-tecas, ^e>icc 
</< 

o-"> 3 m ,lei 5 of 

t S milts Sc^ 

O-" 1 IC m.itl W-NUJ EIS«.l+o ( Duranoo, 



Tuni 30, i^S7 



Tune JO 

Tw ly *! 



O" 3 m./«s St" Bhuicitlan Mo.u|C t rif j 



I68<J Mclttonc klfcneri kuntn 

171S ■• ... cr> H 

1612 Hrvi modram ui Savan nar um bi maculalui' cr* LoiQuna VaJdera ma y Z- *.c «. + e cas 

/671 RimopU ila, ru-fi Cauda na.ua.ri rewsis ef 3wlts S MoYa-huo. " 



4 .. 
Tune II, " 

July ». * 



" 



it si 

1711 flimofd.U ruTesceni r u fescens 
f> . { i;oi 

1746 flimopKilo. bo-fferi mc«ic«ni 

'76? __; ; ■ 



(f H milts SE f)huo.ca.f Ian, Na.xiO.ril, " 

? ■• • 

<y Z.S mi/es Nf CuJaJ Dur\naO / Dur«noo J " 

a -7 



I*. 









'7 70 HoiphiSpiia bilmeata oi 
iSl Sfmnomi » rhamphastm us 
}o2, Opo"ornis ^orrnoiUS 
Jo3 Seiurus cu^rccapillus 
Qpororni^ fermosus 



c" 1 i? miles NE Conception dcJtfro Zatojeco," 

$ "skTf aviary Specimen 

• Hanover CoHeae. , Indiana (pit*- it 



2.6, - 
Oct. 1,1151 
Mazy U, /".SI 
*5 , 1151 

i^q 



. ; i 



: 



. 



nccipiter Coopgrit 

fl&o Falco Columbarins -^erteifet 
AS I Denolroico. Caei-alcsceni 

110 + Ca.ll.pe.pia. ^fJa.inaTa Sfso.ma.-ta.. 

' * " Ch a'mdr.js aleiandnnj* nU'sjs. 



$(' V'le.inih/ c^ kmaWi ferry, S^nislauj Cs^CJ.Jorni^ 
$ ' i*<y Nr. Alvuo .Alameda Co., California. 

* Honor, Mann Co t Col'Sornia 

%' JJ Sot — "X Po-roii Aflco 

Lmkt 5 mi. E jjmria de Angela , 2 aoffe «Og /*liX/cp 



Co^urt 
tied 



Nov-. 12, ifss 






J u / S 34, llSf 
Al>j. 3 ,/f£T 






IfCI Pro/.o m.njT.U*. %■ 

if 10 ■ bmirJii ?■ 

/ t $5 iJa-iana.'r>e,*iCAna_ <* 

/I 10 OTW.S T-'cla/o J. 5 Tr/«*«^5/i / 

/ff? 1 fctaocidijin ^nomg. C&bane.rt<m c^ 



3 mi/ej ^ 'X^vcar-j Pjebla. /^Cjcico 
3 milt S Pa'J Ci/are j Aimr) eacan J Mz*icb 
2tm,lti SSiQ /Hi /itlaflan Oa/ac«. fltn^B 



2., iis=j 



• 






i8li 



^tJ»'i"J jcalicjj ^r ac , /CM , s 

Co p ,|«,yljJ^ ^OCi/er^i O'ljfcrme. 

o»^acae. 



/*-c/j, 



Mexico 



D^ 3-n>?es S Fatici>aro i /n 'c-h OaCar, ^ 

3^ 3S miles jJSul of J>i/r a *j e Orw A/ronj^ Office 

t- 3 m-les S PiTjCjerO M •'"■>> m emit ^ Mexico 

ocopJS JirictlM d, ajrtca. if imm. 3rn.)cs *l H.\o frio Metier ^ixiio 

P^rvi sclarejti rt^i of /mm. 3 m.le< S ftricvaro, y^. ektmcan Atvit-a 



" 3o 
Sfiyo. «< 

Mjj. 31 
^Jj. 13 



" 



: 



17 
1717 



oo'jtcs 0'i««i<i'io//i4 o~noe.ce///J P/mit. 7 m.ltS tl V ^i Q f Ixrlan de. <-^"-m> fmjmcm^ejKc 



i.H miles ss^itf fa'uii ^i^e^. t £ ( » Mexico 



f t>»3tCmi dOrtale OJrrtoJJ^y of' 

J 1 , a m.i»S " 

a in". 7 milts tfi- ' j •> n .. _j*.-!e> »".>mj^j , *lex'Co 
7mi|rs Vvn; IxTlan dr. wA>VC ■fc , AtVes 



PTjIemen^S Ci-erCJS 
U' r (q hjTlnn'i mejuctmS* 



So 'I 
J*!} S 9, " 
ii ii 

A* 4 . 5 - 

•i at " 





>1 ?7 


' 


1175 




nil 


■ 


■ 


' 


,'.. 



%imm. 3 imle.3 £ 6< PortjenarD /Vicheac/r, fluico 

'"inic- «-.« 3r/». a",-.^. iv»,/ M sS£ /li.n^+io., 0awa/1t// o 

W Jvftrc.'iai-a. p»aJM. HmViS U- H'daljO Mtchma i 1&UC. 

j* r,*.run —,** * 

» j*tl. /o ~i, its £ t .i.TO Lsranjs *! eAICi 
ctymmmiTt 



Pe^cmdrmiifj tmen itfJs 



I iWt. 3 m. let S Pa-r^CLJa'-O , HiehmaC-mt MeAic* 



3. " 

iSL, >1Sf 
lf y i?Sf 

ivq 3i " I 



2BR 



Catalogued by X>orcrs MacC«-int-ock 



j -£5a n o"; c 'So-rTir 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



T.lnnWetsfc- -T". Da-i UJcbsrer T. 7>a. B \A/e_hs.re.r Ru^&AlA.jJSCI E«pt=l,t,.f, flocW 1TSS fit*.. 8A 



isrs 



J. 5ch OncwflM 



J- Xlan Wefciter 



flnstl W. -Rotji'son October 5 , iqsq &i$r Hcc'n. 163^. 
J.Dan Webster Junt 1h,\<\ko ,. CU^'n . 14.59 



Tan'. (X.,1160 
Sepr. 15 , Wfce 



Juki 6 , l16o 



Rcc'n . I & kp 



n. S.LoyKashkin /*• S. Loukasn kin 

fplc C- Kmsey " 

J. Am Uie.bsTs^rRw&Miw'J' Dan U>e,i>srer 



A- S.Loukd^hkm SepK At , 114, „ 

C- Carroll McGetttejQn Ncv. ZV^ISS n 

Eric C. Kmsey Sef>K 3o , I9S<J n 

.J 'Dan uk.bsrcr * R'y 8a»<lar . Se.pT- l€ I '? s< ? Eltfai rTit>r> 



\b 77 


K 


2g 


IS lOa.. 
14.31 


0c+. 
11 


4. 

n 


/ b 3d 


/!/»,/. 


e 



IliD 





1 1 


" 


ll 


" 




" 


" 


" 


" 


>j 




tl 


,, 


// 


a 


" 


a 


/; 


n 


/ 1 


'. 




11 


n 


i < 


n 


n 


// 


it 


it 


a 


n 


a 


.. 


) i 


/Moa. 


9 


1 1 


1 1 


,, 


' i 


n 


n 


.. 


/i 


i • 


l\ 




1 ' 


1 1 


i i 


" 


n 


'/ 


- 


H 


II 


'i 




„ 


„ 


n 


II 


n 


tl 


r i 


f 1 


' 1 


i/ 
ii 


n " 


V) 


it 


" 


n 


ft 


') 


'1 




M 


M 


i ' ii 


" 


t 1 


ll 


M 




>i 


II 


tl 


tl 


a 




'I 


'l 


'i 


'1 




;• 


i i 


» 


it 


n 


/ i 


I 1 


I I 


Ii 


ii 










ll 

n 


'i 


1 1 


t\ 


// 


Ii 


'j 


J . Pan ic>€,tosi"6-f 




it 


n 


tl 


// 


'■ 


" 


/J 


" 


ti 


f i 


1 1 


il 


ll 


a 


>, 


u 


a 


* 


tl 


) I 


n 
it 


ti 




/, " 


n 


n 


" 


" 


II 


1 




/; 


ft 


>• 


.. 


\ '< 


* i 


n 


/ i 


n 


it 




, 


It 


l\ 


n 


ii 


n 


n 


n 


it 


,, 


■■ 


it 


n 


n 


// 


" 


•' 


• i 



n " 


tt 


it 


ft 


tl 
ti 


1 1 


n 


,1 II 


a 


it 


ii 


f t 































Date 




Number 


Ori».No. 




NAME 




Stx. 

A,- 


Locality 




1 tSS 

Iff 1 


/*CiVC<^''<3 'Tfc'i 


^tfni A fi;jj 


7a<Ai«tt;^ 




JS m'lcs li*> 0M1CH C.Tj OtJfi*' SltXICV 
" '1 11 


A> 3 . It, lief 






'1 

M 


■ 

M 
U 


*l 
'1 
• 1 


3 -• /*» S LlA^etjt. I«J Ho.^5 Oa^.co, ^teK'.co 


" S»l' S ' 
AS " 




• 


* 


3 *>• Its S H»ii*t '«s *■/•»«$ 6«yraca ll 


^ 




It Ire. 

It 1 


It 
H 


/I 


.. 


* 


;, '. '1 


. ,, .. 






" 






/i '1 11 

*, /* '1 








/I 


/I 
1 






=i» miles Mu) Oojioca c ' T s , Jlttico 


25 '< 






1113 

if 04 
ITS 


1. 
M 

ri 
n 


'1 

J 

/I 
II 


al>sc tnsiS 


f 


IDm.fZ 2 jJ £1 SalTQ S\Jfan^o j *7CAirO 


Stf Tim Itfr 5 '■ 

AS " 








p 


1, »l 4 /; 






it 


tf" 


9 miles Su> GaleanA, //jtvo Leon <*lex*ro 
12 niiti SSU) Galta.1*, ^ilcJe Letn, i^ertes 






fi 


<? 






it 


'1 


•■ 


S < 


1, •! "1 '. i, ,; 






li at 
1 1 > k 

'1J3 


M 

> i 


It 


M 


$ 


ij miles £ u £1 ^ai'o, J>j«-j«jO, Mexico 


3 " I 

S " 






II 


9- 


12 miles J)iu) Do'cin^tiCiTy _ Pjr^n^ Strict 
It) m.lei £ <J €l So\Tb l -i>Ofai^ i /'ltyict> 




»» 


// 


$ 






mi 


/» 


// 


'/ 


i 


4 m./es SSuief S"»/rana.^ei>i>lee/7 / /fcxrea 


c^tf/« 3 '' 






1114 


■ 


»l 


M 


Q ■' ~? »■ 


Ii m./f.C SSU) " 








• 7»* 


■ 




* 


tmm* 


t " " 1 

iz - 


,1 3c, " 

" 2&- '' 




Dtt 


m 


1 

n 


1 
'J 


CT*»m- 


I. 1. 1. ll 1, 


1, ii ., 
" 31 '< 




9 *»l+l. 


1 1. •■ „ .• '1 




n 


* 


r'~ 


fl •■ ,. ,. .. ■' 


" 2 7 " 




- 


i fi i 

TAJ 

if a a, 
,fi? 


m 
n 




II 


t wb . 


•1 '. '. ,1 1, ,, 


" if" 




$jr*mJ » 


cT 


3 rryiles -^ ^»rac-w'* V/ C 4o«<ro/, Mexico 


A <u<}. 31 ii 

'■ 7 " 




ll 


/» 


ii 


<T 


11 ii h 




•t 


II 


- 


o" 


1, »■ " 


1 1 1 1 * 1 




" 


V 


ii 


& 


/1 11 " 


'• t .1 






ifii 

■ 

itti 


• 

I 

i* 




n 


f 


^ rm/ri -^ Riorr.a^ SToTtorAenct, ;*>ejtito 


" /3 " 




II 
.1 

It 


c 


f> 


*i 11 11 


n 1. U 




// 


d* 


n 11 11 


'■ SI " 




ii 
n 


% 


■ '1 ii 


ii • ■ 'i 




■ „ 


u 11 'I 


..,.« 






>ttl 


ii 


ll 


ii 


a inn. 


11 n 11 

1 . , ' • 'i 
■3 rniles U 


» 2i " 
"3i, " 




II 


ii 
ii 




J /fitlCS S 10'f'ztZiJQro ^"limtsn SltY/ro 


',30 '• 




- 


/fff 


., 


h 


u 

a 


11 


" 1 " 

7 






*,-_ 


n '. // 


'• TiJ '' 






'f»3 

-us 

/IS 


ft 








n >• '1 






it 

1 


■> 


3 m.les uJ fiit F r n» l £^''t tf/^enc'^tfc* 


" w " 










'• 11 n 


" It ' 








M 

,i 


n .. ,, 


1, 1 

ll 






n n u 


II , if •/ 























OR? 









Catalogued by-3 ?t "> r " e 


3*f-r*V> 








Taken by 


Skinned by 


Received From 


When Received 


By 


REMARKS 


J, £><ao it) ] €~h&re.r~ 
/i 


J ■ Dan u)e.t,&r&r 


J- Aw, ^tJKSrtPfljft^,. SepT. lg J l1S<} 

'1 II 


Expe.i,Tii>q Ace. Ifc30 
n i| 




It 
) i 
/i 


il • ' 
' 1 M 


i\ a 




II ll 


i. 


I i 


ii 


' 1 


t i 


n 


.1 


ti 


„ 


1 1 


>/ 


> i 
/ 1 


n 


II 

1 1 


1 1 


' i 


1 1 


n 


u 


'/ 


; t 


n 


II 


1 r 


' i 


, 


'/ 


n 


n 


h 


JI 


ii 


j i 


'/ 


i i 


'i 


II 


ll 


j i 


'/ - 1 


i i 


> 1 


I i " 


• i 'i 


n 


ii 


M 


ll 


n 


ii 


n 


h 


/> 


1) 


'1 


J) 


/i 


n 


/) 


'i 


M 


/ 1 


ii " /i 




M 


1 1 


II 


1 i 


» 


// 


ji 




/ 1 




t\ 


ll 




i' 


/I 


II 


>/ 


// 


// 


/I 


// 


/ 1 


// 


/i 


1 1 


a 


ll 


il 


'1 


ii 


A/eutrn±e.r S3 i«J 


n 


« 


* 


it 


*l 


ii 


a 




h 


a 


'/ 


H 


ll 


ii 


ji 




H 
11 


a 


'/ 


II 

fl 


>i 


ii 


ji 


ji 


/' 


it 


ii j, 


a 


a 


A 


II 


il 


« 




ir 


ii 


J, 


„ 
" 


'1 


il 




II 


a 


// 


ii 


ii 


II 


o 


n 


it 


// 


a 


ii 


II 


JJ 


ji 


ii 


// 


/, 


t, 


11 


>l 


1 1 


a 


/' 


/' 


// 


1 ' 


'1 


1 1 


/ * 


/ / 


1 1 ii 


> 1 


JJ 


i i 


t i 


/ / 


ii 


/ * 


1 1 


>l 


n 


1 1 


/ 1 


a 


Ii 


1 1 


ll 




n 


1 1 


II 


" " ,i 


n 


i i 


1 1 


j j 


i • 


, , 


II 

. - 


t \ ' 


/ 1 


1 1 


1 i 


> 1 


'< 






n 


II 


n 


h 


>\ 


'I 






n 


Ii 


ji 


it 


II 


Ij 


,, 


a 


II 


a 


Ii 


■■ 


'1 


n 


ll 


ii 


n 


II 


" 




,, 


a 


II 
n 


n 


ii 


ll 


J, 




a 


ii 


n 


•• 


H 


ll 






a 


II 


n 


it 


II 


'■ 




•< 




II 


a 


<• 


J, 




i' 


1' 


a 


-• 


" 



















Nunfad 



ON Ne 



NAME 



Sex. 



Local ily 



Due 






: r 
■ 



HIS 

I tS I OCadtlTalis 

'1*0 






e" ■ ^ne dc Loi F/orcs / Cajtoca. j totj'ico 



it t) 



q rae i a e_ 



* s*tl. 10 mi . SjJ El -Sewre, JWmjo, */i'co 
Q**i*>m.'' /</ *?/ .5 Cl*l paactittjO Coerrr ro Aftxico 



A Jo. Z.9 ' a SJ 

7 us* 

a. , '«? 

" 3o " 



• 




if) » 

. - 

r J» 



p" IK. mi SSC /**. hj»ilan, Ocioco, Alcy it o ^fj 2 3, 

^ 

<r 



It I I 















itll 
If 91 



s 



*^3. 1 c?S? 



/S^. 11 . > a Sl 



I. II 



l« 1 1 



If 71 

|rac.«c 



5. 

£ 11 iii< • > n 

^7. a* in»/«s S"S£ (Hifcrtal*'**, baroe*., Mexico 

?i, 11 ' • ■« 11 



a. -4 •• 
21 ■> 



if, 'S-S-f 

3 it 
■^"3- /a, i*s<i 









UL 






Hi' 

ivs 'not j«'3' r ' 

1^' ' ufilStn-a ftm.lln p.lfalgtg. 



¥• 1-1 "•■/e_j &/<?/■ M'J a /^e, A't-k »mrar ^ Aer/to " X. T 

+ 13 -•Irs £ «t» ferchc y lb ,«*»«<•» Itnnc 1 * 

?.--,. " ^y 

?,nm . J J ""''S U/Slt/ «^JVro»j, <T-i-j , iV»-,»>j« /terice Sept. 3 



I?' t y*).^ Gor>>s Tfnim.'fos 
'til :«.H»!!r^ rjr.f'ons 
i»1 " " *»<// 



../ /* mites S C*> , l?<">c"tjt>,*""-rc'T> i AiXiCC / o '' 

^■cZ^sjnJ. 3 m.les S /2, r , c ja'^ A-cAozccn , tit*'" 3 A^j.i^ 1 5Sf 

* '-•>■ 3 »./^< 5 Lla*e de loiFhris^ 0.u>c» Alt/icb ^^y /«» /fj^ 



/fix Or.TJrJi SJpcrcn- 

- * r lap*Tcs 6 r J rtnti' n J _*j S-t^Oni 
fJJ P' f'o Oca- brsmnesceni 
It13 bimtphtl* rjfucps 90tttmliS 
ttoT 'j_ C garni 



«i" f m./ri /</£* Cpjri"-^ 0i.j, t c* f /hcnc 5 

-" J m./fi £ ../<.-» di uOS Fiercs, Jv". ^tt. 

' '"•/rs SE E^ti,. 0s.,*c* Attfco 



ib n*i/e< S Pints L'carea*. ■Aiejt'ci 



*^5 a ,f 'f 






A ~pnifpi}'» e,l"lij' *zt, 

Columbiamllin* patscrina palleactrts 
T"\ya My*"' -irx'C^na 



S>im~>. 

f tma). 'i m, its . 'io» 

/ 4c«»tlif»« , r*\orilos . ftcxtco 



<* ^^ . / y il '-, 



268 



Catalogued by 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



J. Dan WcbsTer J- J>* USetsTer- J.P* n UzJ>*rer Sept /£ j9S<i k?peJ,r, Bn Ace. ) i. 3a A/»o>. 23 /9£* 



" 


n n 


i< n 


<J ac< U)e,bsTe.r 




it /1 


<J. Dan Ule-bsrt*' 


«/• £>&» U>€.£>sre*- '• 


/ 1 1 \ 



1 1 



'I 
'I 



// 



" > 



/■ice icy 3 

1 



Or* Ne 



NAME 



See 

Age 



LocaGQ 



Due 















//«* 
itel 

iru 

'«'3 
HI 
if*, 

I loo 

I1IU 

ISJo 



P/«yA cawana ni\*> c*\*s\ 



^eococ^Mx veto* mt fant'i/ffia 






C<*fon sic Lotos, fionloi, ffcj'Ca 



^ ^or.V* . ir j acuhpt nn'S forms/* 






J"n„e Jt , llto 

1 i 

n«Y Jj _ „ 

. » * •! •• '• Tune 'Y , n 

Riathfsa. , riertloi, Mtxico m It , ., 

5mi .£. Cuemova ca , More '«, floico 5/. £,*•• ,&■. Mauj J J , </ 
Cuerna, i/aca. , Morcloi, riexico Tunc I <* • 

♦ ! t Me ^jg . ._ 



Mix .. ■' % 

/«7 ■ • ? 

I ft ' - ? 

iltl, rttltomattu" Consto/itu . leocaott'<\c ? 



Acathpa 



July 2o , 



IfSI 
II 13 

• - 



Colaffei cafen- tntxicanus 



a frnti. 

* 



rinewoods <kbo "e Cuei-non/ 



Mortloi , Mmto <7und jo 

» -I 'I ILf 

,, 3 
■' May is 









It II 
'» T7 

11X1 

115, 
ItSX. 



ClriTL 



1HDO pt 



lius 



chr 



uioaenijs moreltnus 
JJenolrocopoS L/il/oSuJ Jordini! 






Hco.Tl.pas /tore. loS y /»e\xico 
RcaiUfxt. , MoreloSj Mexico 
TineuocJs above Cuerntvaca , florelos, Me* 



US'] 

11*1 
/fit 
'Sic 
■ U3 



% 

% 
i 



June X ■/. 
Tulcf 5- 
June 3. 



Sca/mris a.jiluS 



Canon clt Lobes r Moreloi, Mexico 



July 5 

h«u XI. 

June '£. 

II li/ 

I, XT. 






. 









/»*5 
ISIl 
Hoi 

/»»5 



9 



^p*oct>ta.pttt hucoyatfti- IfueoyaiUr f 



5mi.£.of Cuerno vmcet , " , '' 

3m. t. ■• 

Canmn ela Lmbos . Morel**, Mexico 
hneueeds akore Cxtrnfurmeu ,rt,relci, ^tex'cB 



X. 

IS . 

■< H7. 

M °1 xs , 



nt7 
ISll 

mi 
ttt-l 



Tfary psans aqlatox aib'uenrrts 



s 
j 

o" 
o* 



AcMlllf), , Moreloi, Mexico 
Coineri otct-oboS, Morel**, Mexico 



x.Soojh a XI . 

ifunt (,. 

•• If. 

Jul i II. 

Tunc 7 



im 

ltd 
")« 

n tx 



•JO^ornis niaricotm s ni art cans 

Plyio^ertret iimHii ■fixcnsis 



¥ 



Accithpa ( Moreloe, Mexico 
Canon ole -oeoi, Mor-elot, Mexico 
AcMlipo. , Mereio t, Mexico 



July IS 
June 1 
Jure Xi 

Julu '5 

Jui^l lO 



269 



Taken by 



Skinned by 



Catalogued by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



J. SLvarh KaujUy ZL&kuatJi Ttouhy -Tst-ciarf- Tiou/cy 1<ja . J5 , l<jto Bjrptd,h^ n flcc,ss, en /6 J3 



u 


U 


ij 


'f 

i 








* 


* 


U 


r 
■i 


* 


V 


V 


4 

•1 


» " 






V 


If 


« 


n 


'i 






•i 
















11 


« 


'/ 


u 


- 


t/ 


* 




'/ 








1/ 










'/ 


* 


'/ 


it 


>i 






H 


f 








a 


'/ 


i( 


'/ 
















1 


4 


u 


r 


•t 


'/ 


„ 






•i 








ff 








II 


4 


■] 


tt 


„ 


* 






4 


















1 

• 
u 


U 


i/ 


V 


„ 


♦ 


<f 






















f) 


•» 




it 




'/ 




'I 


■i 



















^ 




















'/ 










l| 


u 


'; 


ti 










f/ 
















"- 


ri 


1 


• 






• 






« 
















u 


it 


'; 


'i 
















V 












1/ 


n 
■i 


'I 


'/ 




'/ 


' 


i/ 


11 


" 


'/ 


n 


V 


II 


■ 


1 rf 


'/ 


■ 


u 


'/ 






/I 






It 


'/ 




ii 












It 


9 


" 














« 








» 


II 




fc 


II 


II 

u 
















■t 


« 








it 






„ 








f 








'( 


if 














If 


ij 










i* 






i/ 










U 

u 


* 




■1 


•/ 


>i 














V 








• 1 


(/ 


„ 


a 








I 






K 


V 












. 


V 




i 


u 


" 


» 








'/ 


1 






■ 


■ 






tl 


* 










f 


I 






■l 






(/ 


•I 




'i 












" 

* 


1 


if 












>' 


it 


n 


u 






i> 




ll 


1 


■i 


If 


'1 








»/ 


•i 
















k 


V 


* 












'I 

i 


u 










n 






« 






V 




If 


* • 








h 






■ 




a 


'i 






•1 




* 


>l 


V 


1 














u 




•I 




'1 


•1 


II 

If 






„ 


Q 










U 




'i 


V 


'< 




Ii 




U l| 




* 






h 










n 


i 




-' 


" 


« 


■ 


« 11 


■ 


•r 
















t 








II 




V 


•1 




¥ 


tl 




it 


•i 


















1 


II 


•f If 




1 


























l| V 




n 


» 














f/ 




■i 




■f 


■1 


•1 


ll •* 


* 


4 

















.. 








n 


" 


•' 


M « 


—a— 


1 


>i 




i) 


















•1 


fa 


■1 


« .* 


•i 


>l 











• 








ii 


* 




II 


tl 


f M 






i 


it 


J 


'i 


w 


• 


t 


■ 


1 


•i 


y 


4 


•1 


J " 


, t 


1 


</ 


it 


U 


'I 




! 


■ 


•• ! 


V 

•1 


n 


•1 


1 " 


a 




ft 


* 


'/ 










n 


'i 





































Number 



O,, No. 



NAME 



S«. 



Locality 



Dale 









ITU m ' 



IfZh 
I til. 



tu^lrculiftr (futru/'ts 



° Srrti.Eef. Cutrnauaca, *'!/»', ^Cxiic 



m<\~i n , if 40 



Tunc 
'fay 



Z. 



' 



ll"*S Con10f>1S Si'dnt'l-IS ■iord-io'tJS 

pel 

ll^t f\e^^'nolOf hjs >n ex IC anOS 

I tiff 

-7^7 '1 '1 



? 



J^/l, 



i ft a 



tt 


o 


tt 


t, 


tt 


*t 


ft 


/ 1 



II 


/V*J 


'1 


• / 


II 


/I 



as 
a*- 

'9 



i r 



'77/ 

mi 
lift 

mi 
Ifil 



% "se-s 
o ' »'» r 



n 



IH3 E-HipidonA* d'iVicilis o-c~'Jen-ta,liS 
I 1*0 " " " 



Cflw*) t^e. ioios 






; 7 

^ 3 
// " 

3 7 vf^O 



it/7 



o" 

_4_ 



f*.*tm*0*<jt *boje Cvcft&tJ&c u 



// 


II 


1/ 


// 


II 


'/ 


'/ 


'/ 


'/ 



<-\' 1 .. 



Jj/u 



June 



5 

3o 
S 
3a 
12. 



■ 



% 



s6 



itii 

itsi 

lllg & S.mi.Z.af CSernaoaco^ 

• 131 /** T 1phQnci pAatoccrii/l pti*e*Ccraj±_^$. .pyntw.cJs a*°*lt CvtrnvJa.c*., 



ii 
ll 



* £93-* 
£ * nesrf 






c 

'1 

S 



Hit) 



!• II 






S mi *". of Coc 



tnc4 uaco. 



jdi . 



% 

ill! " "_ *» ' 

l7)-tC.mf,n> 6To ^^ .„4 e r±, / ^,i.rht 9- " " " " 

' 1i>t Aphe/tcmmq ull ramarma. u J Tr/x ma rj n a. H EL!l£-lU&aJ-$ r\h*af Cumr naji^i Aeri/sf 

Itttl Parss ScJoTir/ SClcTeri (P " " " " " 

111? " " * * 

tl " /J « 

i Vi *° 



tlau 

<- -J ne 



3° ■' 

'7 

z '• 

, 7 '1 

3' >9t* 



>Vt " 






// 


1/ 


// 


// 


/' 


•/ 


/■/ 


It 


// 



S1&U 



JlJ»t 



-J4a-u.- 



3i 

lo 

2 2. 
3' 



;9t a 



- 

■ 



'"* fsairrifimri/i mtUnttn rr>e/a/i§T /s 
ifSS 

■ iff 

JUL " 



j, ne * r -' i. .. '■ 

0* '■ /. /. 'I 



f* J* 



,. >' 



•Jiite 



J ] j d 



3< 

1 
3 
s 



^6: 



in* " . •' j. 

iflS S/Tra CoreJ./iensts mCxonaJ o 

Hit '' ? 

i*i1 " " g* 

I1f\ CcrT»« fkmilmrii a.lr , rr l^ / 






s 

3/ 

-3— 






270 



Catalogued by #*,„,;- &*,-> 



ss ss 





Taken by 






Skinned by 




1 




Received From 




When 


— ---■ - — 
Received 


■ — 

By 




REMARKS 






J 

II 


€>TOcXr~T 


Re 


uJle.Lt 


J. 


Sxuayr 


Rt>l*Jlel-t 


J. 


STOayT 


/?<St<j/< 


3 


Ao 5 . 


a.! 


Ili.6 


1 1 — ■ 

gfred.-r,*^ Accession 
Ii 's 


/A73 




uan 






fi 


tt 




/I 


J 


/t 


SI 


9,)^ 




II 


ii 




/t 
ft 

// 


ft 


» 




s/ 




tt 


s/ 


/s 


'/ 




f/ 


st 


ss 


Si 




ss 


If 


1. 


ft 
tt 


/s 

SJ 




ss 


Ss 




IS 




// 


Ss 


" 


s^ 




"> 


'- 




t/ 




tl 


s/ 


// 




s/ 




if 


SS 


SS 


Sl 




It 


</ 


•> 







ti 


» 


tl 




ii 




it 


/I 


h 




1 1 






it 


It 


s, 


J u 




II 


ti 




ti 
// 


st 


tl 




St 




/t 


s, 


't 




S 1 
St 

1 1 






ft 


s t 


f, 




3 '1'"/ 


st 


i, 




tt 


tt 




/I 




St 


St 


St 








Sf 


St 


tt 






</ 


tt 




/i 


J 1 


St 




t t 




S> 


St 


Sl 






Sf> 


Si 


/l 






o 


> i 


tl 




ft 


tt 


•/ 




tl 




tt 


St 


SS 




II 






si 


t I 


/s 






ff 


/> 


tt 




tt 


o 


St 




s/ 




1 1 


St 


St 




st 






Si 


t t 
s t 


II 






/ , 


/ 1 
ti 


tl 
tt 




/ / 


SJ 


/t 




/I 




>• 


r* 


S / 




t , 






S i 


It 






'f 




/ / 


Si 


S 1 




s- 1 




1 1 


S I 


S I 




Si 






s , 


s , 


tt 






'/ 


a 


t 1 




" 


/ 


/I 




f I 




s , 


s i 


S ' 




s- 




1 I 


Si 






'/ 


r / 


// 




1 1 


1 1 


1 1 




1 1 




t i 


St 


Si 




S I 






s-t 


s , 


tf 






'S 


// 


ft 




" 


tl 


/t 




J / 




St 


St 


SS 




S ' 






ss 


St 


S I 


J, 


3 JUJC, 

Si 


-3 'V*! 




<< 




^t 
st 


'* 


/t 




ss 

SJ 




1 1 


1 1 


Si 




s, 






ff 


Sj 


SJ 




/t 


St 


St 


1 1 




1 1 






ss 


s/ 


Ss 




Ss 


's '/ 


ss 
/> 




1 1 


S/ 


>■ 




Si 




St 


Si 


" 




" 






S/ 


S l 


Ss 




s. 


" '* 




St 


St 




S S 




si 


S' 


st 




" 




Sj 


ss 


s. 




'. 


'' ', 


// 


// 




ss 


/s 


s-s 




J t 




Si 


St 


s , 




S' 






s^ 


ss 


"> 




', 


's 


'/ 


s t 




t / 


S/ 


t J 




s-s 




St 


St 


Ss 




ft 






'* 


ss 


s / 




S s 


y , s , 


sj 

s f 


Ss 




' / 


s s 

s s 


S s 




S s 




/, 


ss 


St 




'f 






Sj 


s s 


t s 




s s 


*' 's 


St 




s I 


Ss 




-V 


Ss 


Ss 




ff 






s , 


S-s 


', 




<, 




/, 


tt 




r> 


Si 


s* 




Si 




•• 


Ss 




o 






Si 


s I 


" * 




s j 






ss 




St 


St 


ss 




Sj 




** 


S S 


Sj 




' s 






Ss 


S , 


ff 




's 


', 


Sl 




tt 


/t 


ss 




// 


Ss 


s-s 


St 




SS 






sS 


" 


" 




Ss 


'. 













































// 


tt 


Si 


Ss 


/s 


/ I 


s's 


' s 


Ss 


Ss 


Si 


S t 


S i 


Ss 


Ss 


fy 


'• 


o 


St 


si 


st 


ss 


SS 


St 


SJ 


SS 


s s 


" 


ss 


S*, 


s. 


■fy 


„ 


tl 


ff 


/f 


/I 


/t 


Ss 


Ss 


St 


~ 


'S 


ss 


Ss 


Ss 


Ss 


,. 


It 


fl 


/i 


Sl 


ft 


SS 


s-; 


/S 


SS 


ss 


S's 


ss 


ss 


Ss 


Ss 


<v 


It 


tt 


st 


St 


ss 


ss 


S l 


/ s 


SS 


S'S 


ss 


Sj 


SS 


ss 


ss 


ff 


/I 

If 


/' 


tt 


tt 


// 


st 


ti 


/; 


S s 


SJ 


SJ 


ss 


ss 


S J 


Sj 


Ss 


st 


st 


ss 


SS 


t i 


si 


Sl 


t 1 


t J 


Sj 


J t 


Ss 


ss 


Ss 


Ss 


SI 


tl 


II 


is 


,1 


S I 


ss 


s S 


ss 


ss 


t , 


" 


" 


s* 


- 


<, 


tt 


It 


tl 


Si 


S I 


Ss 


Ss 


Ss 


St 


ss 


SS 


's 


Ss 


Ss 


Ss 


'. 


tl 


tt 


ss 


st 


Ss 


ss 


ss 


S S 


Ss 


ss 


S S 


SS 


Ss 


" 


" 


'- 


1* 


tt 


tf 


it 


S t 


s t 


1 1 


ss 


s s 


ss 


Ss 


S s 


Ss 


Ss 


" 


', 


It 


/' 


1 1 


s s 


Sj 


Si 


IS 


ss 


ss 


sj 


Si 


* t 


ss 


ss 


" 


"> 


'1 
II 
1' 

II 


// 


fl 


IS 


» 


Sl 


Si 


SS 


SJ 


ft 


Sl 


ss 


Ss 


si 


-y 


ss 


'■ 


tj 


Sf 


Sl 


>> 


tl 


It 


tl 


tl 


" 


•> 


Jaittti 


"a * 


O, ifdt 


I, 


it 


fl 


tl 


tl 


Sl 


" 


■' 


tl 


■■ 


SI 


' 1 


tf 


" 


II 


tl 


1 1 
1 ' 


II 

1 1 


" 


II 


" 


1 1 


fl 

'1 


1 1 


ll 


" 


** 


tt 


n 


II 


' 1 


" 


>l 


' 1 


" 


t* 


\ 

































Nil ' i<r 



0* No 



NAME 



Locality 



Date 



• f*7 Cert*., *mm.l,...s a jr.,./*. 

Hit. 
1 <^ •> ; >?• 






<7* 



J I J« 






i/x/j a a. '»*o 
_.Vj^ as li 






'ft * 
'tt • 

• HI 

■ >»* 

't» 



P. p . I o er^THr0^h*hmltrnH "lacso*** f 






/- /. „ 



Jumc y 

Ls as 



60 
61 

63 



/f » 7 
H'l 

tut 



.71 






■'II 

•J»»e 3 ' ft 



65 



f*4e*l f *2ci/f 



-?op*» Kicrt€.ri rubrical* 



%■ 



5 »•».'. £- CS*"i»~m*u ** e ' f ' i /*Te*'* 



CaAon dt- J-t>k>ol AoreJos ftAjco 



J »l 



5 '3. 



•"'J* 



Mil 

''Ja 
i j r» 



6* 



*• — ?*■'* ^»»^./ M 



-* Itlt. S. CiJCr /i*»a c* 
Acmrl.^. Aanlex Alt Y, eg 






=J.U J.5- 



?J 

72 
73 
11 



't. 7 
,111 

'111 
/*ff 



f 
t 



J»nc ' C 



J*/* to 



no j>j.-<_ 



' - ' :-.* j .>_-.■'*»- ^'o 



75 

TO 



'f <J 

<f aa 



rofo&ctns rif^MtfJ$ 






^ O/. f. CJer/T&taCG— j*kre/ct /*terim 



jy»« a« 






-♦ » i 
i 11 z 

lilt 






"'tee ptiw&Tj* fiAaentr,' 






Smi f. It? 



- ,0 •• 
lay I 7 " 

if" 

a. t " 



<7fJ 

'9JS 
I IS 



*■)/■#*•*»''■''.» ftl.p jrtid-s 



5 9.'] 
Lfli_ 



3 



'til 
,1*- 



% Hi* 

e 
t 



"•3 A 3 

■7 

J'nt *» 



'' Jo " 
/•'oj 3' " 

■^*<u a ? '• 



271 



Taken by 



Skinned by 



Catalogued by B*nn>e. &orr, r 



Received From 



J. ST<, a rr X*^u 3 J. srucrr Steele, u d sr^^ ^^/ eh 



When Received 



By 



REMARKS 



Au 5- Z.%'<rl £*r- Aecess,on 1673 Joway ao^J9*/ 








" 










• . 






" 




tl 


/ L 


/ ' 


■■ 




• 


. 


"V 






'/ 


f. 


- 




,. 






--, 




*, 


s , 


'* 


- 




• ■ 






--- 




</ 


f ' 








'■ 


• . 




'- 




. 






'• 




■■ 


'/ 


„ 










' 




'- 




>. 


'• 


" 




_ 


' 




■■ 




>• 


- 


f . 


' 




•■ 


" 


-. 


., 


// 


*> 


' 




., 




.. 


'. 


tl 


" 


t i 




/* 


/• 




SJ 


'S 






/I 


'. 


<, 


>■ 




- 


', 




i f 


/- 


" 




" 


" 






• ■ 




■■ 


" 


9 




'■ 






" 


'- 


'• 


- 




/ . 


- 




'• 


'• 




/I 


o 


*• 




" 


" 




*4 


"V 


" 




/ 1 


" 




" 


'• 








• * 






S _ 




• . 


> 




_l 


/I 


/ , 




'- 


y. 




• ' " 


O 






" 




" 


/ t 




/. 


" 


ft 




/I 


' - 




'- 


-^- 




(1 


H 

n 


' t 




1 L. 


- 




/• 


*/ 




n 


It 




/ t 


/l 




'I 


'/ 























» 



Number 



!39:j 

9G 

Z62397 

•62398 



Orig. No. " 



NAME 

'■ £» S3 /„,,// 5 A, ^ /• JS 

i, n it 

*> 3 .■-*u* rcc.Jctrr*l'f 



S«. 
Age 



Locality 



dn " 
_** 



/^Cr/c© June- -3 rf / f ^ a 

<*)*., 2- " 

» " 3 " 



in! 
103 

: 



"*7 
I 131. 

• fix 



tr^/d tt^rran. licit*.- 









l( 

"4fct« 3/ 

» 

^ — as_ 



June 



15 

• t; 



<fa>> 



"yfo&J-i^JCtJS Aype c hryScu $ 






5" m,/trs E-asr crC 



mtoacm. 



/^Dlj *» /»»0 



j„/ a /*, i<?.t> 



J J Id 
1 1 

L3 

li 



'9 ft 



' ftmwuif d/s f c /**a*"r>a& 



Q'k/4 Z6*>n*cfChS 



3 jjSo i>or.ru/ & i>o'-TJl a 



$_ ■< » „ 



■S **»*', £. C <JCrnc tSz c 



6* 



Pin*ufo4je alt** 



Mc.j 2Z " 



/t&u 2 3 



Jam. 1 



16 

-Mir 
is 



'til. 

Illl 



'■':'* i «rj j^ff.-'/'Dij "*»cjr/f<ao«- 



5 



P,»»i*»*od« a**»t»t 






211 



•- 
ittt 

if Si 



* nt *>ii*tn,r 









J " 

Any S.S " 

Jv't, S " 

/Hau '7 " 

Jo/, '2. " 



25 



32 
33 



'»7 

■ 



-^ft'p^/>£>^» rvricitlQ r.'rt^.tt. 



o 3 






•Jni, c ( '■ 

" 3c " 

A7 " 

■ " 'i " 



itfo 

I* tl 

•>- 

I* It 



'Jf.ArtO* Jtiieti 



T* — 4r 



$rm mJsica 9JHj»itti£Si 



1121L 






fr'*'* itierjl ntr 3 rjs 
rsa*~t,at fas/Tun 



t 

9 ■ 

5 






-S"m.'- C. •* Cittrne S*£ 



JtlU IS " 



" ^ " 



/^.y J* 






'" U.*< iJ 



i/"'l /» 



272 



Catalogued by ^<» •"»•'«. sw.; 




<* STctarT Re. «J I 



A"5- 2% /lie Erp- Afic /<?73 c/a„„<„-„ S.o^'9io 



o 


fi 


't 




'■ 


* / 


'/ 


y. 


'. 


1/ 


* 


// 


„ 


" 


n 




„ 


-■ 


, 









// 





1 


II 


It 
•l 


'/ 


tl 


II 


■• 




ll 


tl 


II 


ll 




• 


« 


ll 


II 


■■ 


II 


•l 










'• 


ft 







'1 


/< 


" 


I 


'. 


H 


•l 


1 


ft 

1, 


't 


" 


" 


ii 


•I 


» 


/, 


'r 


/, 


ti 


', 


1 


ll 




/i 


" 


tt 


'/ 


1 


It 





'1 


O 


/, ,. * 


- 


tt 






ll 


1, ,. 1 



'I 
/I 



Number 

M 
XI 

11 



e-.- No 

'7 15 

Itrt 



NAME 

tt ft 

r^ssi'-ia senator t/etvea**" 



Sex. 
A* 






Locality 

/, " Cucrh&u&ca. " 



Date 

June f, ifio 

" /o " 
'8, " 



15 
IG 

ir 

18 



,rsc> 
1139 



Atl»p«fc> uircntictps Jittr-ctps 



pi f tarss pi / e.&ru S 



o" 



Pine*oov<iS abaue Gj+rneoaco, /*torelos r Mexico Junt 3, l^it 

.. ,, (, 

9S 0« ' 
rt 'I ii I it ''3 ii 



Aa^ Zi, I fit 
Hay 2. 5 *>< r il> 



2450 

51 

2452 

2453 



i »yi 
,%-s-i 

/JT31 

US? 



" n 



5G 

! 

3iL 



Tlampiiasros Su/Jura'u5 sdjuratus 



3 

Ala 



5J^ 

5?i 

■33* 

'535 



&*locr\e\ic\on mlohcct Vanrojsimi 
« n « 

-5«lasphorus sgsin ooisin 
T>en<jrapaau& ohsc-nrus £uliqincms 
Scarelaflllo meg 



cf 



3 3," 

i de. Lr fc >. i -^ <. i, ','!»' 

Rio Chachijapan , l/sra C^, Dw'tcoJ *£.«/ Jews fominj^ fl pn I I, l°LfcJ 

<So'ron .Sea , tmptrial Co. , California H«u A' ■ I1J7 

£>rcft^'na bi'rJs.Ta&n tUdou tbrapeeiM irts M'scorer'dL ixshnij] " - a 

pear.Hooe^dek), Humboldt G> v Coli^orrMo, June. II p /<}£/ 

California] 

j»i. w. Xfru i Suwnif mur lUinttJi Creek, Humk>olM&>. Juil^ i^ , i^l&O 



flcatli'pa . rloreios , Nejcico 



flu 



<j . '3 , |a5g 



2460 
2 4 6 1 
62 
>463 
2 4R4 



/Mfr-r 
(533 

/53a 

/S3* 



Columb/da'lma passerine palltscens 






•>■*- L-.'^IJja sulcirvfjria sulci ro itrji ¥ 



June 33 
Qua. (3 



-i/i/Ji/. 



2465 
>46G 

68 
6 f* 



/•i»o 

1625 
/V73 
I52\ 
15/7 



Cy nanirnjs ioraliaiui 

>Vi/ loe.ho.ris leucerfis leucotis 



9- 
% 



B»i. f»r>.i/- aowe Cugf nayaca , ftorclos , flttico 



J 

1 . 

s ■ 



/lug. 
July 
ftua . 

July I 

June i 

June 1 
<• II 



70 

71 



/V7/ 
/fit 

1511 
IHZi 



Rmoxyiia. beryl/ma berullma 



$ 

s_ 



5 mi. £ . of 
S mi. Sram 
Pint fenst ibot/c 
near CjiriAmcct 



?G 






143V 
/•fifc 



' siott c*pi violtcips 



L*nnpornr & derncnciae clcmenciat 
Larn forms eJemenciae clc menace. 



el 
/ 
/ 

If 



Cuernanacci ( 
5 mi.E. of Cuemn i/acc\ t 



July 



.uerna i*c«. 



IZ , 
•*/ . 

/ p 

^7, 



/^»3 

'5 15 

"r5H 



Tiirna^-'ra dnjeontii dLupontii 
Momo+vis: fflwwnus mexicanus 
Ccn+urui CJirfSoatnys rnvrtle/ssts 
Htn4rae.of>os scalaris aic/uj 



/ 
ef 



^ta f//yt>a # 
// 

£r?v'.£ .*j ^uernauacA. 
3rn,£. ♦ 



_JkQ4^ ^ ^_ 



Taken by 



J. STuarT ??Oc*>) 



-Jj 



273 



Catalogued by 3i 



""me. ^Sorf, n ct"*/ Oaotfut//».e Schonc*J*lM 



Skinned by 



Received From 



When Received 



J. Sruar-f Rsuj J&i-, ^- S">" Uar7 . g-^^ 



By 



/■ * 


-- 


„ 


ll 


'1 





ll 


'1 


', 


■ '/ 


/I 


'1 


II 


" 


■• 



II 
'I 



REMARKS 



'■*} 4"$. 3.% I'M a E<*p. $<;c. j£?3 J a 



•J-Stv&rt Rowley J.Stuart "Rowley 7 .Shu art Rowlevy Dec. IX , I'VS'j 



/til 



'94 , 



J. ft. M- Canhf-^Ic J . J. M^ Co-r fc^. , Jr. Stn f^-ci^s, Zool^icol S fy Ma^ m [ | qt.1 Gifr Pia*.flo3, __ H*i A3__, l^fel 



Jul^f 2o , I It. I 



_ — W. J. Hampton W 

"Robert TalmoiCie ^obtrt" Toil maae 

J. >5hM^fh Rovoleu J. .stuart- "Roujlgif 



U. J- Hamilton]! June 15 ,l1fel 
Robert- I almoiae flua . 3, iqfcO 

J- -gtiiflr)- 'ftoioleu Sepr. 3,1358 



\1ol 
\CCL> 



it , IU( 



# V 



* « 






'I 



II ll » 



Number 



0* No 

ISO, 

-- 



NAME 



So. 
Aj ■ 



t 

Pitanaus sulPhuratus derbianus <? 

' » # j cf 



Locality 

S mi C of CueriiaSarca , Worths ( Wuico June 

J mi, e <f~ 

4caJ/i pa , * " *"J 



Dale 
/7 , '9// 



-J, 



190 
: 9 1 



/v»1 
iSos 
I13JL 
Mil 
-5? 



Muiarchut natrinai mame+us 



o* 
f 

f 



• • " July 

near CuemeiVotCo. More/oS / ftcttco Sunt, 

*. /i i. „ " 

5 m t. of » " " * 



as , 

/8 , ► 

II , " 

1 , » 

a/ . <• 



97 

)\ 
02 
1)3 

OJL 



I<i20 ♦ tubtrculiflr auerulus ? 

i*7S 'Scntc/C'-fS SOrdioLcttus SOrdiJuluS 6* 

if 1 8 ' " 9 

>HS* ' " ? 

H31 fitchrnoloB^^s meti canus <? 



near 
5 ml. £ . of 



nt » r 



Julu 
June. 
Julu 
.Tunc 



II , " 



"r7J 

/5o7 

NIS 
SfiJ 



Muiopaais viridlco&a placens 



? 



5 rt)J . £, o_^ 



''far 

5 'Ti » . -fr*rn 



June- 



I , " 

at, * 
%, '■ 

6 , " 

■i - , '• 



2 50H 



Nod 
hi 3 
M07 
1515 



Varus sdater'i sdatcri 

Psaltriparus mtlanoh's mclanohs 
Certhia ^amiliaris ct/ricela 



-IMA Camf, H /r,rn^nehuA m. meg * lof>teru*<; 



% 
? 
g 

s 



Tine ^ortsr ifttfc^ (Zuernavaca t r)ortlos t 

Tres Cumbres t Morel OS , 
Tine, forest- above Cuernavaca , [tortloS # 



Tu 



Jul^. 



I , 

5 , 

3 , 

Jo , 



10 

il 



ML-} 
HOC 
"MS 

I41? 



Thruothcrus plcurosh'crus nisoriuS $" 
TrocjIodLfhi brunneicollis cempoiitijs 6 
Tbxostorna Curi/i rotfre curt/irosire, 69 



/9ca-r//'fi» / 
Tine forest above CuCrna i/nca , " 
/icafhpa , 



Tunc 
Jlilu 



IBL i ■ 



3S, 

l 

1 
1 



1 5 
10 

i; 

is 



24 



/ imrn. 
IHHO rHlanorn cacrultscenl CacrultsctnS ($ 

I HI 4 " f 

\HOA Turdui assimilis l<jQruS •? 

JMA3 TiinduS rufo-poilliarus rufo-p*ll<atu <. A 



3mi\e.ol Cucrnaf°,co~ , " " Junt. 13 

Smi.E. of ' ♦ ifulif I , 

fme. Forest back of Cuernavaca. l ! y lor°los ,/lexico June I I , 

J Acarlipa _ Moreloi , Mexico Juhp A3 , 



IH31 

imn 

JSZ± 



- : r> 2 r 



Catharus duranfirostris ClQrus $ 

* s 
s 

L aniui — [udov, nanus meimanus A 



3lti. E. ci Cuemai/aca , " " 1 

5 mi. • ' " " " Jul-f 

3 mi. " » " " " Jane 

Acatl't?"' , M crclos, Mcmoo r)u,a 



tile 
1117 
l*lo 

: - 



Virto button) met 



s 

8 



Id , " 

'5, " 

', " 

13 , " 

1. " 



Pine Forest bOcJ< c{ Cuern a i/a cl , Here los, Wttico June 3 , 

' ■ '' Ahorr. » ; -l Juki JQ j.. 



274 



Catalogued by Jacqueline S^honiu>o,i4 



Taken by 



Skinned by 



Received From 



When Received By 



i f 



REMARKS 



J St ua „ t Kovle., J.Stuort Ttouky «T. Stuart R^/ey S^.3,I^SS 0,Jt fl c < lSn tobf M^HU 





" 


* 




• 


'/ 


n 

* 


1/ 
u 


« 


'/ 


n 


" 


'/ 


* 


,, 


, 




i 


n 


*/ 


'/ 


// 


'/ 


•} 


'i 


U 




'( 








" 


it 


'/ 




'1 


r 


„ 


/, 


'/ 


„ 








., 


r 


'/ 


#, 


'/ 


•J 


ti 

* 


'/ 


(J 


'/ 


•/ 


„ 


„ 




l, 




It ./ 








/, 








'/ 




/<?£/ 


., 


„ 


k 


, ( 




,, 


- 












•' 






* 


„ 


u 


, 


t 


,_ 


'/ 


A 


II 




* 




1 r 


V 


>, 


, r 


















I, 


„ 


¥ 




a 




















>, 


., 


. 




i 


/■ 




« 




i, 


# 




„ 








« 


„ 


. 






h 






* 












» 


y 




., 


. 


„ 




•> 


• 


1, 


* 




„ 




» 




* 


• 


„ 


v 


H 


„ 






„ 








., 


, 


, 


* 








u 






, 




» 




■' 


. 




n 


















,, 










• 


■■ 










m 
* 




V ,, ., 




- 


" 




h 








,, 




V 














* 






, t 






,, 








a 








•i 


n 






'/ 













, 








•1 




I 






'j 














■> 


V 


, 










m 




V 










, 


, 






„ 


M 








, " « .; J ■. " 




























•i 




. 





* n * '/ * * 



August, 1 I til 



Numbn 



30 
32 

- 



0* No 

Ho* 
Mil 

i as 

II 1 1 



NAME 



S«. 
Age 



l<Wc hu/faru rncmcxnuS 



? 

- -nr^StuS 

» lb* 



Neochlce, brent 



3G 



■\pennii ? 



Locality 



ft/x forttt atfc ijc-nxvaca , tlorehs , rle/tico Tune 



near 



t*n»« «<inj_*jcrf_ /Tij/ » J r»?j i» / Cout>r4 C<fj 



Date 






/9-S« 



IS20 
IHof 
ISit 



Muioborus nvriiatvs minia+us 

Er»4^ cus ruber ruber o 

Basileuttruj rufifmns dutfest 6__ 



A fiicatlip* , Moreloi , ritAico 

Pine forest- ahoi/t u"-n«rac« ,/lmle* ,f*ltjnco 



3 "ti. f ■ <^ £f f >V?l?t«* " , 



Auausr 

June 

Hujvjf- 



J, 
5, 
•?, 
J 7 , 



id 
U 



l*oi 
l*S< 
IHiS 
15 1 C 
ISOH 



Tanqckrius denuj Ctenus 



? Pine fortsh about Cutrnavaca 1 

P 3 mi . £ . t>f " 

3 S mi. £ . of 

& Acatlipa , 

? Xochi col Co 



JuU 



I, 
'7, 
/■i, 
3 1 , 
'? . 



15 
JG 



Hit 
I5S1 
ISX°t 
ISX1 

_J - 



A ccttli p a 



tfoloihrui alti- arlemisiae, o 

Icterus Sbunus o 

$ 
• • ;V____ $ 



June 



13, 



50 

• 



i u h 

iHfi. 
IHtl 

521 



• pustiiUtus pustulalus it 

2 

* * » C* tin. 
AqcAAAiiA — photllCe-US auberna hr c* 



Jul* 
June 
Jul u 

A u gu st 



1 

a.3 



7 , 



J 






IHSO 

1**9 

iSlo 



C ai-poaa cu * mexicnnus mcxicanjs 

* M *r 

Spmuj pSalfriQ psallria 
Loxiot cutrvi rostri*. .stnicklanJi 



et 

s 



3 rr\i 



■£.. of C, 



ucrna race* 



A 



flcaHipa , 
fine /ortsr abn>t Cuernaraco , " 



JuL 



June 



July 



3 , 

n . 

n . 

3o, 



'SI I 

Hoi 
I VIS 

'50L 



Piranha £la<sa. fitbtxtica. 
Guiraca Cotmlta eurhunchq 






1503 
ISil 
HSc 
IS 10 

saa 



Sparophilck. tcrc^utola teroueola 
Sol a* no. JacarmA ^bltndtns 



9 
f 

S 
6" 

r 

3 



3 mi. L. o£ (ZuernavacA. 
5 m,.C. of '• 
3mi.E. <>/ * 



Wune. 



%Tulu 
lJun t 



15 , 

JJL- 



XocMicalco , 
Acaflip » , 



dutu 

Auou&r 
June 



Au 



70 

?1 

V.] 



July 



,sP 



15, 'l 

A3, » 

15 , " 



l-ioq 

HI 3. 
tHHJ 
1*18 

I 12-7 



Atl&ptttj pi/eafus Drlealus 
Tipi/o jutcus Juscus 
Me.lo\ont Kitntn rubrical-im 



s 



Tine ^ereth abose Cuerna Jac, 
Tree Cumbres r A7 or ,/«j 

3 mi . p. oJ Cuernovaco. t 



iJune 

: J r ■- 



3, 

5, 



275 



Taken by 



Skinned by 



Catalogued by Jacqueline. Scht>nc*J*l4 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



J~. SJ-ctarl' fleujietj 


J! Stuart ftou>ie.u 




6e.jd. 3 , I1SI gjfit flcc.lStl *<*}■ 7, 1161 
" M " * 


" • ; 


ii 


'i 


* " 


i 


- 




' » 


* •' u 

* * 


" 


'/ <- « " if tl 


. 


* if K ■ * ■ * 


" 


v « • , n 


'/ 


* 


■f V V « 


'1 


» « 


» 


, . 


fl 


" v > a ' V 


V 


. 


„ 


* 


(r 


< • u 
« » " 


„ 


* * 


h 


, , . - « 


a 


« . » "1 


a * lr t » « * 


h r w „ « » 




> u « 1 • " 


» i i, ' • u 


• // H • * « " 


* 


, 


•1 


, . » 


. 


a 1 


„ t „ « . « . _« » 


</ » 


4 u # " ¥ 


f ' 


, « » " 


. t k 


* " • » 


- "■ 


- 


, ,, » 1 l| II « 


, „ '1 . „ II 


. -.. ._* -J- 


"1 




, . 4 _J 




V * 




, 
















Nu-r.Wr 



•> f 



Orig. No, 

llhH 
/•Hi, 

ISO}. 



NAME 



— 



Age 



Mr/ojone, ki&neri rubnorunr, 
fiimop„, la. hwncrzh 3 






Locality 

3mi.£. Cmrnaisaca , tlort-loS, ffex/co Tune 
AcatUp*. , rlt)r*l'°s t Memo " 



Dm 



Jul 



! 



)3 . tiSg 

23 , 



S2 
•6 

y 



HOS 



(HH* 5^ 



* ruftsctns ruftscins 

* „ // 

Jufco phaenoftis phaenohus 

'/W/a pasjeri oa rneticana. 



9 " August 

6 Smi- from Cutm**aca M orslns , " JV»»c 

$ S mi- C of " * " " 

P Pine forest- above. Cuernavaca, Hera/as , Mejr/co " 
_£ 3mi.£.ef Cuernaunr*. , Martial, Mrxtro » 



c, 
is. 






9 

° 
7 

33o 

331 



Asio flammtus ■flamrneus 
t it a 

Bulio Jamaicensis caluruS 

fl,x Sponsa 



? 

f 



Imi.f.ot l/ernabs , Jan Joaquin Co., California, 



fl.mi.rJ-E,Vcrnali's , &mJoaq*j'n Co., California. November 22, IT6o 



-€259J 

9 3 

'11 



335 

it 

°i(. 

3 



L.oome\a.nia nnelama. 



Larus occidtnhklis n/-\ 



9 



Sutctum tanKMSrti.SSC pdf Bintf)bra>jai.lf£/.7'N. Ur. 113 'As. V ' \Sa./°l<mbir 
v.hi^.Saj- : California i nai'co J ' 



lo list! 



3lana>&0u , lm'N£ Hinlo.3lanca, 

"Baja ' Cahf-rnia rl^vco 



3Tofc W.io>. ill' 1. 1.1V. Ln*. 



!595 

:r.9n 

- JT) 97 

IS 
Hi 



2 

5 
333 
33 i 

3Hg 



k 



etrmanni 



I halasstus mnximus maxirnus 
Amphispt^e, bilincata cJescrhcola. 



"Port Sin Bartolome Turtledfiiy ( 3«JA Cali^ernlA , Fieum >i 14 

if i' " " '• '/ 

? Blanco. Ba^f, llni.Aie Punt* 3/anco. ,3<ya California ,nixico " Xo 

O ./ i, u i, /' cKo 

a-lcl-lid Tjerk clnf , ff/ameoia Co., Ca lif ornia, October JJ_ 



JSiL 



• 2600 
' >C0J 



o"*1 Tassertlla Htaca kcunstnd, H 

350 Heojul«S calendula i| Oakland 

878 Ztrtaida. asiahcq % 

J9C C*lypt e CoiUe d" 

-iiJ Jendro enpos scalaris lunmum <? 



" November 

E.nde. Isla. Cerral vo , 3aifi California , Mexico Oc\-"ber 



_ IilaJifirito Santo J S.end,2aja C*l,f. Sur , Meiicn 



<o a 
8 
1C l%0 
3.°! 
-Z2. ^_ 



05 



?51 



2610 

1 t 
I 2 

' ill 

1 I 

in 

261G 

K 
2618 

2 (UiL 



MuiarcltuS cinerascrnj oerhnar 

Polioptil* cacrulea, obscura, 
Himji poly ilottos UucopTtrus 
.Richir>ondejr\oi cardioaLs— 



6 
3" 

% 
4 



G-SiJe Isla C*rrA\ so, B*ja dltferniot , H***co 



IS 

h 

27 
IS 



%1L 

io(.o 

lOia 



nn\f>hi>t>iia. bilineaha, 

Tileconus occicit.n fahs 

A&rihs macyl aria, 

Columbia allina pasienna, palltscens 



6 iiwtj. 
* 



S.c-nd Isla Ct.rralvo,Baj6 California) , Hf/icc lioi/e.™ ter 

Jfaffo'iTtanch.Cerrlboli,* n " » 

« » 2 » » " _ riostrnptt 



3 7 

\i (<7ti 



t*>uu 

IIZI 

leog 

toil 

/of* 



>cpMni nutiallii dickeui 
My I o char is Xantusii 



^Cail^fte. CO'lpit 



t 

t 
cf 
% 



October 33 a 

'Smi. 5. La fan, ( Boja Californ I a, ( MtX'CO /Vovemk«>- 5./ » 

niAJlc, U.Sidt Cerralt-o Jiland, 3aja C'CJ . Pi ttiCo OcJrobtr 0-4- ' 

fluff,!, Hancb, CetrrW* Ud. ( 3bj» fi#£ , rltxi'co Ochb t,r XI " 

_: f I : ' Mnv^btr Q j_ 



Taken by 



Skinned by 



Catalogued by J*. Schone^iol 



Received From 



When Received 



276 



REMARKS 



J. Stuart Ko^laj JLStUad: Rowley J . Stuart VouleJ S*j>r.j, 1156 G'^t /<«.„». 1589 Autjutr- T, l<Hl 



_. 1 


•1 


■1 U 


a 


H 


u 1, 









Wm- Bradford Barber* El&rri Wm. Bradford .Dee.16-, \°lS$ » A ct. tl* I &o>4 *SepK IX, 1*1*1 



// £rom Kurrferi Jacqueline t)chvi/)eu> aloL 
" .i " iJ -1 ! 



l>ec. », lc U.o 



Acc.N-. 1683 



Sc.f.1-. 13 , 1=16 I 



RnabJi Lou koisljkine. 



flnafolc ijoufcaa/lkinc A*r. S-S , <<?<»/ » flee. N". 1617 



"Barbara B . "doritrt 



f/ 


•/ 






,, 






ft- 











■RoWl r Mi" Iter 



-fl„WI- r- Miliar ■ Hr,v. i iqt.1 .1 Ace..bJ: m5 N-Qv. |g, Ifyt 



All yn G. Smi+h 
LB. FolleH 
"Richard C. "Banks 



"Richard C. "Banks 



All yn G- Smith 
W. X. Folleit 



Sept . 6. , 



/)ce. /V. /7¥7 

>}cc.JV n^g 
flee. N'. I 7J^- 



>i ir b 

\l II II 

" 3c . - 



II II 



II Ij 



"RlcWd C. Banks IVfp/ck -up J 
a * i, Rictmrd C. "Banks 
« ' » « R,d>ard C.Bcnks 
, M. Soufe. 



t/ // 



Rithar^ C.Bank^ 



„ , ., Xpc .L PmpMsp,™ 6i/inea&. br/trtterr .. , 

~ r r K.v.£.itirs. ens oc ftf-JV'JY '9*3 

HicUrol C . Bar\Ks Nov, "2.H 116.1 N.Sf.BiptJ . /Uc . N\ 1 153 Jin ■ i '*>i 



'/ | 3 « ft- 



_f t £_ 



// '/ 



■i V 





If 


It 


If 




m 


II 


* 



















'/ ft ♦ 

V I' 



Nun ba 



y 



'6 



C- No 
ms 

IO-XI 
loSLS 



NAME 



S«. 
Age 



Locality 



_u 



Dsie 



Cent urns aropyqiaUs brevCsien 



3 Bah'a aU to-i rtutrios t "Baja California ,HtJt,CO November 15 , l a l»\ 

$ "Huffo'j Ranch, Cernalvo Island, Baja Calif. , Met ico October ZS , I It I 

$ • „*..,. , _2 6i ia, & i 

b* • . •• '• " " 2 (r , 1 5 C I 

8 ]_• » » " Nowrnbfr- a l I »c / 



Jim 

II 2} 
IO II 
I o SO 

i°87 



6* £ahia Jelos riverte>s,Baj* Calif. , Mexico Novemh.tr IS, IlLI 
<$ IS mi- S. LafiZj , Saja. California. , l"le*ico " 2.1 , 
f Middle, U. side of Qtrroivo Jjla,nd,3aja dli/«ty. Ctfober Z+, •• 
f Huffo's Tianch , Cerralvo Isto,nol ^ajo, Calif.. ffey\co November i, '' 
» » » * * n » I » ^ » 



311 

31 



ii o s 

it n 

llHS 
H3l 



VendrocopoS scat*r,s lucasanuS 



f 



Send Ctrralvo Island , £aja California, Mexico 

Bohia a\e to* rluertos, 3aja Calif ornia. , rloxico 

IS mi- S. i-o, R33 | 'Bajo, California,, Mexico 
i, i, a " v 

Santa dt los Nuerhs^ajo, Caltfoml'a^trlCji . _ 



'4. 
'*■ 
IS, 
AX, 



■ 



/IIC 
II 2H 

iltS 
/ilo 

--■ : 



c? 
? 



iSmi.S-La %j , Bai« California , Mextcc 



I U , 

XI , I 

,■ 25 , " 
7m',-S.y. - " " "[sea level] •• i4 | 
H mi.S . La^-x , 3 a J* Cl.forn,* , nenico OtUelae-r Zl+ !_ 



HI 

n 

12 

13 

• 2H4 4 



lo>3 
/o71 

/»i / 
. OS3- 



I 

fif 



■Ruffe's Ranch , Ctrralvo Is land ,t *]c Calif ,/1mi'&> ' " i4, 
" " '' '■ " November 5 , 
'< */ » " >. " '' ,, y 

" O^r+ber- 31 



in 

K 
- -IS 



loSU 
" f7 

./ j r 

"31 



At! 



^jia'Cl^ CiiersLSCllS f>erTina.j£ 






" " " " " « sJt>ot.~,ber I 'f<; 

/• /■/./. ,, „ /y 

/J m.'. i L a faj y JSajo Cal.fom,*. " yO>oiJ- 2 s . lit/ 

±>. ,?t, 

Ruffe'* RancL Cerrmlto Is/.mJ Sn,a. Cat ,F A,,/,* " t_ " 



5(1 

■ 



i, 3L 
'»3/ 

/. .. 



r.»f»p,j Sert/^lvlvs pei insvloe. 
dSTic./.s dlfficSlli 



to* 

o* 

i 

o* 



IS "i. S. La- ^ a J , 3?*ja, C*l'? " 

frffo's R°nci, Cen-alv. Zelo.o 1 Baja. CalirT " 
IS mi. S t-a rZij ^ £a.jn. C~a I ir„r m'a. 



3.1. 






'"1 

tr7f 

i»rs 

1*11 



A*>r'i par 95 fi» *"ccps ^**"C tf s 



t? 

o* 



Zs/fe's RuhcL, Cerrm/v IS/o*^ Saja &'•* /Vovoe 



JL- 



160 
■2fifi4 



,H3 
i >• 
,.11 
"01 
■'11 






• S mi. s. La /ij ftji C*Hf. 



fiivem J>er 3, I 

2* 



7 ml. S. tl. i« r.j, SU I ci lgl3^'a CtUtirnla, '' J * 

Htft.'s Kfoh Cur.U, Ul.nl p ^j. OiUt. Aey r, t r t'L- r' 3» 



lit I 



277 



Taken by 



Catalogued by J.Schont^U <W 3. Borh'r, 



Skinned by 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



fii'cA^rtff C. ~B*inhs llichoirel C. T3an/c^ BicUk^ C. Bawks No*/ • I- * , ^b) NS.EExpe<A. /+ec. N; nsj 



Jar\u*r H H .Ml 



u t> 



* u 



•I ■/ 



'■ 



'/ • » // 



•i >i t 'l i, " „ n ., •' -i " » 4 

'' » » U 3 u [ It II » \ ii ■/ n » 1 » " 

n •• i, i, ,, u " •• " ., i/ »i " ■' ■.._■• 



•i .i 



-U ft to- 



ll II 



•l .1 



if •, n 



a >i 






u It 



n a 



_a it— 



a ij_ 





>l 


n 


u 


u 




n 






■1 






n 
i> 


>l 
II 














n 






II 




•i 


ii 


'i 


• 


" ;/ a 


'1 


'/ 


i/ 























" " 






■" 



Number 

?! 

■ 

?:j 

7± 



C-: NO 
l»0 / 

mi 3 
riAfl 

/os-i 

I I O I 

I 00 X 

I <?1t 
ii i X 



NAME 



C<- - » 5 /»'*-, »ci^-> b' •••''' tmfi/hn aXf.nn 



So.lpinc.1eS 0±3oJcTt>J oeS'/eTuS 

}jc.e*tama ane'eum :i"< r !ic" 



So. 
Ag« 



<7* 
a" 

9- 



Locality 



Dale 



V m. S. i-» P aj t £aja Caltfifrmlo.^ M tXi CO °c7 ■ 3'. 'it J 

Sch,a de I'S MucrTos 3aja Cahr fltt, c r, Alio. lS_ " 

,5 m, . S. La. faj^Sajo. Col,S. y " ,2, " 

Ruffe's RanckCe.rrc.luo /slond, &jaG,ir, >■ OoTokcr 31 ^ " 

, i : : 'i 'i 'J— " u t a 



ll.muS polyolo+i-oS ItutopitruS 



II 3 S Tnlioptila. raeru/ea 



;;j 



abscurn. 



$ - - ■■ ■• ■■ • .. November ? , 

° irnrn H mi. S. La Ta-i , Baja California, /Icjiico Ocrober- 2l , 

£ Ruffo's Ranch ( Carralno Tsland t ~Baja Co.Hf ^Mexico " do . 

£ "Bahia ola las NuertoS ,2aj a California, " Noi/tmoer IS , 



llil 



• 



loot 
lot ' 
I03.J 
I III 

,,1l 



rne/anura rnaraari ta.e 



e" ,m.m»lf. WJJ/i , U. Side , Cerralvo Island ,~Baja Cuiij. " OchcUr- A4- ; 

o int. ffuffo's fimnch , Ctrrnlvo r*land , * " " 'i Jl , 

S in\- ' " * " *.."_." • *tr, 

cf Sahia elt los Mucr+oS , Salt. California ,/iexiCo November IS, 
b* 7ml. SU l~ aT>a-,Si,lt vll, * " " . i4, 



■ s:5 












IOS°) 
JlOi 
I03O 
IOXL 

10/7 
II Jl 

II 3Z 
H33 
/;«7 



l/irmirera eclata orestera 
Dendfotca petechia n^orcornt 
DenAro tea auJubon, auduboni 
Icterus cucu/lafas trochiloidts 



"Ruffe's "Ranch, Ctrrnlt"> Tsland ,H*J4 Colli. 



$ irn 



11 It 



'I O II 



T\tchmor>#lcr*a Cc*rJmoths (anea 



s 
2 

2 



ISmi.S. Lo.Ta-1 ,"Zaja California, , Mexico 



- 


1 , 




9 , 


Od-oktr- 


Al . 


11 


1<* 




6 , 


Qciobtr- 


3.5, 


Ncvtmber 


22, 



a. 



9J 



/Hi 

1018 

1015 

If] 6 



Jlichrnondfna Cardmalis ClfiVDni 



s 



22, 
AS, 



Ttu ffo's Ranch 1 Cerraluo Island ,Bajo, 6>>liJ. ,MtXKo October IS, , 

Noiitmbv 1 , 



■ 



1 066 
/OfcS 

not 
lo50 



'I 

1/ 



S - » a - Z, 

irnn i> a " " 'i 1 SL , 

S.erd i Cerrali/o Island. ,T}aja Calif, fltxico " '3, 

¥ Tiu ffo's Ranch , Ctrraluo Island , "Baja uaI'iJ. tftx'Co October 31, 

_i • " Z '1 :: N» vembtr 3 , 



: 



io 7) 

III f 

/ OC"f 
10 HI 

I'f2 



ryrrhj/oxi o, smucifa penmsulat 
Passerma ametna 

.Car^pct- Cmj — mtnict,nu< fuktrnmux 



cT 
6* 



/Vend, CtrraUo IsUnd ,Baj* CaliJ., Mty, cc ■< 1 1, 

Umi. S. Lo, ?«j f 3oya California , Mexico October 2./, 

Ruffo'j Rnnch, Cerralvo Js/and^oja d/ifSle*. •• X^ 



ii VJ 
i/>7 
i°T4 
l"Z4 



7r»i.SH.L*fgj ^altntl, 3aj* Cali^nia^ Mexicn DLtKmbtr J.H , 



~Ptbilo £uscus oJb/au/o, 

Chondestts 3r»mm«tw striao,tuS 
Chondesfej JrotmrnacuS ifne^atus 
. Arnphiifiiya btiinentci han ^i 



$ irn. 



* • 



l5lni.S.l»A>J, **i« C»li J ., ."Ilxi'co : 2.1, 

Tiuffo's Ranch , CerraWc Island ,~&aja CcUf. . ,M**ic-o " 3, 

n i, " * u *• October 2&, 

'5 m.S. LaTtiy . Baja Cad,^>jzrua_ tuixjco hovmoer J / 



27S 



Catalogued by B.'Borhn «,„«/ f-Schoneuald 




fticAorJ C. Sa»te R>cl, a rJ CSantS R>ci ar J C 3,,/S V«K. ,2 ?_, /«/ *>Sr. EjifeJ. Arc. M'- 1153 



Jan- V, '?£a_ 



-Jaju—^ k_ 



# 


. 


'J 




•> 




















. 























































/< /l 



II It 



1/ 


ft 




u 


If 


ll 


It 


„ 


, 


„ 






II 




1/ 



It It 



j, lijpt no-. fft'cAmmtc/tna. CAroHnai-i- cY ihfom 



i» '/ 



•' 



'/ '' 



'I '» 



1 * 






Number 






NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Date 



io/ Ambhiipiit btlwtafr, btli/tjtrti 

■ i i 

| J | ,0f* - - •! 

■ 1 i -M? 

f ' » - i '» 

' I ■) iolj - • » 

\\ loi, . * ¥ 



I 1 •> /OS7 

7 1 '» io37 

I 1 I lOli. 



£ Middle, U Side demise Isknol^aja California, rte*ic. Ocl.bcr XH, 

¥ ~Ruffo's Ranch, * " " " " Novtmktr b . 

f. ...„».. ,. ,. Ochobtr 2C. 

<?? 7™~. niJjtt^.lici* , " " " ' 2H-, 

$ I~ m . Ttuffo's -R*nA_ : '1 « 1 " - 2k\, 






I 1 ■ 1 lot? Sfiyl'A pallida. 



6 Tmrrt " 

Q t fntn. " 

O J mm. 
Jrnm- 

? Imtf- I_ 



" Mo i/e ntbtr I , 

■■ October jr, 

Jo , 

" /Vostmber 6 . 

_2_ i_ 2L_ 



i it. i 



Ml 

I >-'' lo 1 6 Sf>i\tUa brtiJtri brt^Jtri 
i) 4 

lo-iC Ze natr, cbi a ItucophryS C/arnbe 111 

I ZZ 10 2 1 

I • 1 • 

^ ,) I/07 ColcariuJ lappont cus lappomci. 

J43 SbtithiscuS JiumbolMi 

It rntneLiculuS 

fcictosctin adcltae 
l 

XfC " 
!< .^ao » « 



2731 
32 
33 
2± 



b\S 



35 
3G 



ran 
742 

743 



10 

U 

21 

-*4- 



Larus CalifcrntciAS 
CorviAt cora-x &inua:{-Lts 
fiychua rrtar-ilo. ncarctn^. 
Acapiier Cooperi 
Vuctphala alkeoja, 
Stnx. OCCidinMi t Caurinju 
Anat plalyriMnchoS X Cairinf. rnoschat-a, 
Una aalae- call form ca 
tandion n a \iat^s CaroUntnsiS 



: if; 
i; 

5 J 

!752 

753 



as 

356, 
16 

8.3 



351 

lo 

So33 



Lcir-ui a cc i ale nt~a li\s 

N v / 

ftmbtiisp/ja. t>e/'/f 

Gall i rex. p orph 1 rtolopnus 

Turdut Tngrftl- anua br opinnutf; 



2035 
S3 

A3 



C oil ft pith s^uAmaf-p. squama fa. 
Lophortux. Jouajas// doua la. S*' i 



$■ J rr> m 

o r*nm . 
o 7 



South end, 



Ochcbir 



November 



° sktl. SanTrattcisco Zoeloaice.1 Ocreif^ , Go h£ . -Tw. 1 ^ 
$ " •■ » ■• „ 

Cape. Hallettj Victonalandj Antarctica 



3.S . 
XS 
XI , 
Iff 



P.c*n-,be.r andi 
J<*r\Ue»r~LJ — 



(.jound yoyn 



ft*llli.t » " • 

dim t „kcl. " " 

■f nH 

$ fiHo , AJftrin Co. t California^ 

f? G-. CiTark, Sari Francisco , California, 

%- ranch nr. Newark ( /)/ am toia. Co- , Otl'fem io. 

o Uheatland , California, 

9 &•&• ~P&rl< , 5cn Francsco , California, 



Ma,^ 





? i 
ct 



JiulVeanUr If 

NarcU 5 

Ullt *hc*>isM<) ofUillow OetkM'f/ou CreekfiumkUhC^b/f.Hwemb ir X 
A/cAr NileincL ,Jmptrial Ce. ; California, Ochbt-r- lo. IX 

So,n Francisco , Cal'if . ftuquir lo 

San rnarhn Island, 1,aj» Cal.frmia, Mexico M°ircK II 



f 

f 

o died m fltishhoclcir Z->° l 5c\rfro.nc,sco l G*l,f . 

<f Skil- . 4&*Pvt ,S*n Francisco .., California 



I1SS 



ill* 
IHS1 



1957 

W5g 

it 
I"l5<1 



W£o 

I1CI 




r~cbrao,nj 2-o-Z}. 



(161 



ZonoLrlchta. -jttricapi llct. $ 

Larus C<anus br«eh^r^^ntliMS e? 

Accipihi- j/-riahis suttoni £ 
Cohnus virami anus araujtni 



Croldur, Oc\Ct. T'afk, San FrartcSco, Calif. November A£ , 



JbL 



fT 6rAnl»nin. Corn, S/oof*-, 7mM J~alpa,Zacaitc»i Mexico Auous+ 1 1 
_£ 6r*Hy 'pace m Jec alnjl ■ Jtnl S./layaht*^ " * 

I 



6rati/*Mj,3Stefl. SmlS. Ctmjfshl< l Na,farl/- i Mtri'co " 

vro.uM,6irn ,5/oofl., ImiM.Jalp* , Zacofceas, Me/. Co '• 

Cadus-/?fA€ia. Imi-S. , 'Zaicatttcs . Wtjtic* 'i 

Thorny Um I" 3/n. £. Concordia ^inatoo. , " Julu 



7 . 

Il i 
If , 



1161 
lid 

IW 
I lit 



Taken by 



Skinned by 



T\itke\r-J C. Banks "hich+rA C- Bank's 



279 



Catalogued by J~- Sckonr^Al 4 



Received From 






When Received By 



REMARKS 



"R-°h*rai C. Banks Nos. 2-1 )<*CI MSFStfitJ. /i Cc , /y« n gj 



January 5 ,I1UA 



T. ■SdmiLtM »l oL ■SanTramvisC o Zoo 3Ui( 3 L55a (gift 



J5S3 h 



March X% " 



TLicUrcl Gordon Wilier 



Ttichoird Gordon Miller 
"•J. .5cri©ioeiJcw o[ 



-Richard Gordon Wilier October U MS<) 



" 1636 i! 

» H 11 



II 'I 



aa n 



" 1; 



Ttoh/n Leech 
N.T. Far- leu 
ZV«n 1- ■ Hustei- 
C. C. MeGetti^an 
Mikur JVen-> its_ 



parboirp. £.\o\rn 

u 11 

J". Sc.nor>ei*JO\lo( 
'Barbara &Am 



'Robin Leech 

N. P. Farley 



tlaif XT, 1157 " " \SH~l 

» lit, us? -I » 1 571 /y C fcup) 

Ji/an L3us/-er- Je t . IS .115? » • i£o3 

C.C. ricGeH«]a* Tan. l3,l^ Gi$h <■ \Qol t> 

Arthur Memi . ie.1 May. S , ■■ 1! 



'Robert 7{. lalmOiQt 

unkfoun 
Stei/e. 3i'l/*fc 

Ana-role S. ko u ko.ehkm 



Hobtrh "P ■ lalmaae. 
^hc\tbo\ros C.ic\m 



Hobtrr- T^-Talmaae. Hoi/. 9*6 , l%0 

Vjm. AnJirst>n[r,AU*n$ 0J-. 16 , |<)S1 

Sfcei*. 3i//et /^ . 10 ,1161 

Anatele S.Louknshktn Plarcn 31 ,\%\ 



C. 73 Kmj (Mrsj. 



^Orr\?tsre^ Elftrn 
Chris V/rmmer 



„ „ „ » » (i 
j«« Francisco 2,o=> Tu\^ 3 I " 
C. -P, . Kltla {'Mrs.) Fgk . 23 'L. 



II 

/7AP 

_LM3_ 



■R. £. M./lei- 
.8. ft. ~BniNKLsy 
J J>o,n VJc&STtn. 



3". *£cr> o ne i*)cSA 
J". P/>w WtBJrtR 



T\. C. Hi Her No*. 2? 

J-.Vati Vle&STE*. Sdrr. 13 



" 1 15 h 

Ace AT. 17.36 



1^1 4v 



/. 




// 


« 


B 


7?. 


.»« 


nKu-y 


it 


ii 




a 



$ . fi .'bfMWKLe.Y 



h it 

U -7 



5 " 
ii ii 



II 


) 6 1 O (see 


derail) 


i. 


li 




\C1 1 


■ 1 


H 


V 


11 


/6J3 


M 


It 


>j 




L1A3 


\* 


V 


u 


II 


16*10. 


Ii 


\o 


11 



13 « 

» r 

(i i/ 

^ « 

« » 

i* •/ 

" i 

ii • 



Nwfaa Or*. No. " NAME 

Actihi muculon* 

Colombo, fascial fa.fcia.fa. 



, - j — - - 

I Si 

•. - .. 






- < .) t 



■"II 



>4 I OU Jof 3 



" 6 I 



, 1 1 i ;oho 

r 6 U 




s«. 

g 

£ 
9 
$ 
6* 
tt 



Locality 

_« . — . 

4lo*f> Jm'i S. hoyakua, Z~ac<*ttcas , mtftco 
Tiniforcti, ftoofr iSiri. W.BlSaHt, Quranae, " 

.i a " it „ h ii ii 

dt<i4«ms f*resl-, S7oofr., lim hi. Tcpicflaijarir', " 






Date 



Ju/iy Xi " 

Juqush I 'I 

__4 Uk «_ 



J015 • « * 



is 






^m',;,ii<^,S«>'f Ccfala, Smaloa, 



Ju/q 



Jo 



^u^usf- y 



; 6 ; 

;r,s 

62*5 

m 

""- • I 

I ( - 

-. -, •) 

I I .) 

"- •*• t 



'life CoccfZut minor pa//or/s 

2c* S Tito alba praTmcola 
l ai \3. (r/aucto/iur-n bra. l iii a-rtvrr, caX-foroa 
Aoii anon-,0. anonta. 

■:prccnC S<sni'Ce'./4ELS 



9-1 



3* 
Ao3l 
lo\X 

- - J -. 



■ZhiorosTilbon ca^'i r tSttii awr/ceps 
Cy na.nthus I. lafi roitris 
Ama.u//a, bcryl/'na Viola. 
Htlica master rjor\st*. n ti i leocajiae 















(3 1 Jhemif scrip ,laafl ,3mi. £ .Concordia , Smailoa , » Tulu 

Codviacacia araaU ' r 6Soc,jr.,'R'ol : /enoo/7miAlU AunuSr . IS 

> O 7her"Y ScruA, Ira/r^ ,3m E. Concordia , Srntlo* , n Xuili XI 

f VtdfovsHooJH-.iA"' lm .S.r^'i'^', Zaclr^3, « Auausl ix 

S ft*Y onkar f'onj)- 3m.E.Et Sal U ^r enoo, rl^ .r/i SuLl eU 

£ Uc,Jaa*s forcer C l ra»i»-J l rmi.S.Cerr,f^ s 1iU l ta^'rir, diujut'- «j 

Cimm. Co\cl-ns acacia scrub 'J-ttoaf* ■Chiotinostec'Tiuins 9 n It 

cf imm. JleciJa'ji fortst at 3.?oop tUm. rl T c p'ic ,/ia^anl, ' V 

o Imm. 3mi £ ConcorMn^^inaicci.mthorihf icrtiojayfr, " JuIl{ 211 




Troaon mcxican^i darns 
X< " eieaoins ambiauus 

WIS flcmotus r>-irjc>canjs v'anrosstmi 
i Ce/aptfS CO- Collar 1 15 

nanus 



Cf s£ST ?u« forest f l„fl. &*,, rJefBl&aHo&rany, 

<? J hernif trus/i KOfV. £l.3miC.Ccnorctiti, Sin*lon , 

6 2)KiJitcas fortst nrJutff.^mt.t^fiJa, " " 

f ?,nt.O>,k. UeeJUnJ ft C o fr . 3 mi. C El Salhpurorxj, '1 



Julu 



527S4 



- - Piculus ac/ricutc\r-,s auricu/aris 
fl Othdrecopcl an \cnar, ira/f'ailus 

/c l5o 3co,la.ns aii<aueli 

5c ' ■• 'Smahensis 
UL Xi/fhartfncliur IlaviQtiSttr menkih 



£. yacc^Ut^litna'.f-.iciU.limH.Coricibcwn atlQri, 

Q.i.if i .y < n > < i tiiui/ i.i r »t rth«J<*: ■^•" • I rzrr- , 



as 

3c 



OticrAcacia Unodlar^lttof* ■,'tirii.SE./ltiuac.ailar> , " 

tia^arlf- , 



£ .1 n i, n " , * .1 '1 

? [ii. J ]j«t.c^UetJI*nJ''al-C.Aeo'-l3mi.tJe[ Ctncrpaenclti >■ 
<? DtciJuoaS Amt 3 7>i>, <**liM T,f,ic, Nay* rif t 



nu<\usr % 
f II 

Jul~\ If 



■J 



178? 



1175 

o\t,X<\ 

t? 



LefiiciocolapUslieucoaaster/umbrosus fini'm. fi»i-aJc fcftsh »J- i, 80 eft. 6 mi v.i££l Sitle , % 

VidliiP Sons 3?,'jnt- aiOlveniriS f Stttch*C6t-2cac,a woodlanJ «r f.seo ' irmi.S.E. e f 

PuroctpnaluS l-uiinijS mtY. cartas rf Dtxilij'Ut * 

" ' ¥ V >■ 

loJwnastc.r latci/rrvtne sunrtki ft. il forest at 3,im' Sm\.L 



at i//*o ? 3m. f.Noy*hua, 

Z.OCo.l€CJHi , 



•'> 



. Ccfalq / 



Jlllcf M 

AuQUSr- ? 
V IX 

13 

Sulci 3q 






4i 






Piiana^S iuiphural-LiS a'rbianns o" 

" " 'I ef 



Mitrtf'itaniS fn jeccercus tcnuirpsms ? 
Lrtn-ofhllai olhrtrris cnrfs a laeryf^ ef 



Stn* lo <*- j 

ritiu/'la<i°' l t,l<>o , ,3mi. S.rfujohua^ 



£- 



. *?';**# 



mil 

Z.*c*.h**s 
~nti-B] Scrub a 1 " i CB > ( 3mi '. £ .Ccr>cordi<*.£inali>*, " 

Ctt-jxrz TnaJionc frrtji, 7S~cefr. 1 mi. Sn'.UOiKlo^fDuninf, ° 

CeJc.lic~aa~aiJ.aMj' af#»fr;*™ r « /»W»/iw,*y»>>, '' 

flrMif/anJ *h *^a , J '/IH'.i?£,i'iimBTrr*ti l 21ax*,'&i-"< ^ 'i_ 



Aufsl- iSl. 

Julij cy\^ 

» 

fluaush 2 

,5 






Stmiaido^rcru^, mficollis ptaa^rnocJir-ajc, 1 1 

'seem ?-' sea - 



Juoui iMtedaM » i crett, 3,Seo'- 1m. i. tUrntisi*, j. 

rvJ^Afi/~ 



C 

• ic* 



Taken by 



3- "ft. ~Bft/NKL£y 
.1 H n 



Skinned by 



B. fl . 3&iNKL£y 



MS 



Catalogued by ^A S'clieneu^U 



Received From 



J~. 2>>t/v Messrs*. 



When Received 



By 



■Sept. i3,i<f&i Gift Acc//? /73& 

" " ' U II « || 



REMARKS 



/Va v 



J. J)?,^ i/Jdisiec- 



3. Van Ue.Mr.r- 



B. H. Qn'nkUu 



J. Dar\ k/ebsh-r- 



"B. "K. Bnnkle 



0- Vein Uebsh-r 



ft a v 



,r.l>»m Urhshei- 



J~. -ZW Uebsk i 



"B. "R. "BmNKLey 

3. jJftr, Uehshr 
i> it n 

II n II 

,/ II // 



9 


. 


■ 


*i 




V 






r 






(i 






u 




a 


ii 


V 


if 


(/ 






„ 


u 






'i 


q 


4 


(1 



_u !1 S_ 



3. 7?. 2«7A/(fi£j 



■3. Tl . ~Bn.iNKi.ey 



J 3 . Uek&tt-r 



J. X>an Uei>shr- 
3. ~R. 3RiNn.ey 
^ v i/ 



-J Dan Udshr 



B. 7? . 3*//vK<_£y 



cT. Ik.n Vlek<ire.r 



"~B. Tl . BniNKLZy 

J. Den Webshir- 



ii i/ 
> i, 



T3 . B. "BniN-KLZy 
II II If 

J~. Dem VJebshr 
ii a a 

•R 7? 7?R/M<c.-gy 



•* * 



J. I>i\in Uibsh-r- 

ii „ i/ 

~~". If. "BrimkuiT-/ 

» I, » 

J". Ddri IrJebshr 



~~~B. ~~R ■ ~BRiNt.i£y 

J. 3om Ualshr 
it a 'i 

a ii a 



"3. ~H. ~BRINXU£f 

J.J)uin VJebihr 

ii 11 h 

~B. R . ^BRiNKuey 



•I lr 

n Ii 

J. S_ 



1. 

'/ L_ 



'/ 



" )i n 


.1 Il w 

. I ,, 


it 9 1, 


U « 


1 -1 , 


'I • '1 







_i J_ 



II 1 •' 

•I 1/ II 

I « « 

.1 'I 1 
_»J ii !l- 



^ .-i , 



Numb* 



'1 

■ 

10 
"C : H 
: 6L > 
•J6281-3 

2 h f 3 

h '62Sl"6 
#28J7 

62S: 

281-9 

^628 

U62822 

62S23 

/6 2 

-> -• 

:9 
il 

Y2 

u 

. 12 
13 
14 



a* No 

7 



NAME 



Sex. 

Age 



ftphrlecom^. ccer*/ east its cjrisca, 9 



I J CyanocoroJc die key i 

3H , 



uncas 

M 



Locality 

7ioo(t i5mi flu t-aaos , No^o,r,t, Mexico August 

^e»/>.3 mi t. £1 Sal+o , Dureirnjo , " Ju\<\ 

i5o.fr- 3omi- SU.' » " , " '' 

" M /V /I '< 'I 



D»te 



lo 


\Tfel 


>o 


u 


1& 


- 


3 


» 



37 

/<»7/ 

J* 

5 9 

I 



fermosa. colli'ci O* SSeefr- 5 mi N.Comf>osh_l*. , I " " .1 C 

CmcluS meXicQn-is rnexicantj%. ff irnm S7aofl- <5 mi. W. t( Salto, Duranao , " JliIi^ 2.3 

7hrycrnJtn*S be^JtJf-ii flcrrmopbi'tus +■ t>,oOofi Or/^urnirc dc.7>,o& , >' " AuGUSr- I C> 

* *, *, f » i. n " » ii i. 

Campy hrhynch us. hruruuicjLpilJui GUftatus ° _ g . a °°fc iAmi.HCcmcsf>cior\ dd Or. .Z»e«fa>e, " Ju(u /£_ 



36 



Thruothorus Ji/ix. palU'dus cf iSt ami ttU.iSan&las, /iaifarif-[manare<>tj , '' 

7ex.ojtorma Curnirosire Celsum f « 77ooff. 9mi.H^/Sombreretc l Z-acA'tico^ t " 

Tardus rhiyra+oi-i'us propinou^s O iboofr 3mi. E £L'SaH-o,T>uranao l 

m f. r«£> -palliajits/jri'sior d <Oo ft El. 3 mi B. Concordia ( S inaloa, * 

» ji € # * 1 * L 



fluJIUSr- 



J~ul. 



5 

n 



AS 

- 

■3-5 



Tohobtila. Tn. Tnelanura- 



Vtr't 



hypoctti-useus 



is 

- 



t 

cf 

? 



3,00»Cr Smi. B. Copala. <Sma/oa f 
&,m' #£ PetJncena, ft'-f'^Turan^o, 

H,0Oofi- trni S.Tbtrerillc ( 5/n^/o«v , 
^,000^- 5mi. £. Coboi/a , 5> 

A7oofr. lami.k/. Tet»i«i j /Vt 



<a^' 



-■ + , 



J05S 
/9«0 

\12\ 

2oM(, 

X0l« 

2oi7 

NCt 

20H7 

I1C.3 

i%t1 

19 ST 

rise 

202?^ 
2027 

i«n« 

3.013 
20IO 



CjancrptS cuaneuS cornet pre ? die«i m c.Oif>hsity inTepic, ' 

■Ytn^i^Ora, saperctlioSei So da.lt s 6 o«lj y#aop. ISmj.H. £L Salto ; Vuranao f •!) 



Jukf 



3o 
31 



Jul, 



« 
« 



ftjruia ln'fi'cijLii ni' piilchro. eT '*,'">' P- UrnuS Potre ni Ho Sinaloa j> 

Peace dramas btzniahts laliscensis a^imrn Cine-o»-k ^ooJUnJ Imi E flSal+OjOuratnao^ • 

?■ IM « " ISM! W '• 
» " 3 Mi 6. 
Pe-nolrcic^i. t>e.lecM to. fancraaajdaacst (r'nn Mta.i- (?io FlariaV, I7mi n " Tresnillo^ 2oica.^ceaS ' 
* eryth&cpridtscf JMiNC San?l»s, Ha.ya.rA_, H 



I 



A7 



fluaust - 






IS - 



A 

>; 



, sKuieWn 



><«icwi 



iy«J.r 



•^. ? 



Vendi-oica_. auJuhoni niorifrons or' Pio«-o<«.k.w«»JIqj>J i 3»v E ElSalb , Duranoa. " 

rini£>h'/fc\. \SO-lrlc*. f imm Curtoowoal-Wlfcwjrkif R,o FWa^i.NVJ PtVsnWIo, .' 

-• ^ r^ui kce^en cT ^nt-joKkwoJUrxi^MiE ElSailto, Dur» a ^o, ^_ 

Ocnoiroica. pinni pin-is 



J04 S^ 



-^.erhtupis c. c-cjia-ic,hilx 

fttj lOCoruS Tnmiar-us rniniaruz 
1. ^Tr\l~jpis iQcinrarnctSa- 



Cimm 7mi W Willis, Mon|oomcri| c'a v "Texas 

e>" TmiS Composfcla. j Na.tio.rii, Me» 1 to 






? i»Bi» HmiSE Ahua.Ca.4lan ( Nf«.i.«.ri+-, 

l- 7 J? >Z Ml VTTapic , N ai .«.rr+ 
?SceU^n '• 



2> 



y 
v 



Ruiu 1 4 


7, 


•■ 












•1 


l« 


■ 




■* 








11 


8 ; 


•• 




HmqusI' 


5, 


- 




J» 




<t 


^ 


■ 




• 1 


», 


•• 





Taken by 



3il( "R- ^RiNKLey 



Skinned by 



"£> "A. Tii^irsKUEy 



Catalogued by J. 'ScKonewo.U , t>- MacCtin+otK 



Received From 



When Received 



By 



REMARKS 



X Van Webster. S£P'. 13 1161 G-ifT 

»> " it || || H II 



Acc 1736 



Ma v l0 , ilfo3- 



ii ii 



iJ. _D^ki Web^Ter 
5iH 7^. 73RiMK.uey 



J. Pan V/ebs^e f 
"B. "R • T3rinw-£y 



Pi It "R. T3mmkuH/ 



J. T^n Webster" 

"B."R. BR/NKi_j£y 
J. Txzn Webster 

-i> JJ 32 



'I 
'( 



«i 



<» 


•1 


«t 


'I 


«! 


M 


M 


« 


• » 


•1 


" 


M 



•I 

•I 
•( 
«f 



3/// 7?. ~Brinkley 
J". Dan VJehsier 

'Bill -R. £F?/AJKLf/ 

•J. Gin Wetsrer 



E>. "R . 3RINKUE/ 
J. X>oin Websrer~ 
li . IV Brinkle-/ 
J. Voirt Webster 
S. -R. BriMkuEV 



<! 
■I 

l< 

>l 



1h 

»l 
«< 



•I 

•I 

•» 



J". JJ«n Webster 



O.J3<7>n Websle-r 
J. Xioin Webster 



' * 


•I 


«i 


4 


«l 


N 


«i 


<( 


<. 


-» 


* «i 


«f 



J- Dtn Weis-)er 



AU^ /*; Hfeft 



»• 
0" 



Ii 



Nomba Orig. No. 



NAME 



Sex. 
Age 



Locality 



Date 











! 



' ^ 



'-WW 



r .%• 



s£_^# 



- v- 



l* • 



^7 



wm 



*fli 



S^v 



■'^": 



>r 



A 



•fix 



-^ 



., 













2aJ 



V* 



/'' 




4' 



PRINH 



fATIONERS 



„Fll & 




- ALtrOPNlA STREET I 
• ! SCO J 

+ 8 ** 



A 



*£ 



- 




*o~o% 



,-irtr.;